FANDOM


zygocactoModificar

 • zygocacto truncate

zygomaModificar

 • sub
 • zygoma ????
 • zygoma
 • zygomas ????
 • zygomas prominente
 • zygomas saliente
 • ossos jugal / zygomas prominente / saliente
 • ossos jugal / zygomas saliente / prominente
 • zygomas saliente / prominente

zygomaticModificar

 • adj
 • zygomatic ????
 • arco zygomatic
 • musculo zygomatic
 • osso zygomatic
 • sutura zygomatic
 • zygomatic
 • apophyse / apophysis zygomatic
 • musculo zygomatic / del riso
 • osso jugal / malar / zygomatic

zygomaticofacialModificar

 • adj
 • zygomaticofacial ????
 • zygomaticofacial

zygomorpheModificar

 • adj
 • zygomorphe ????
 • zygomorphe

zygomorphiaModificar

 • sub
 • zygomorphia ????
 • zygomorphia

zygomorphicModificar

 • adj
 • zygomorphic ????
 • zygomorphic

zygomycetoModificar

 • sub
 • zygomyceto ????
 • zygomyceto

zygose (-osis)Modificar

 • sub
 • zygose ????
 • zygose
 • zygose -osis
 • zygosis ????
 • zygosis

zygosporaModificar

 • sub
 • zygospora ????
 • zygospora

zygoteModificar

 • sub
 • zygote ????
 • zygote

zygoticModificar

 • adj
 • zygotic ????
 • zygotic

zymaseModificar

 • sub
 • zymase ????
 • zymase

zymochimiaModificar

 • sub
 • zymochimia ????
 • zymochimia

zymogeneModificar

 • adj
 • zymogene ????
 • zymogene

zymologiaModificar

 • sub
 • zymologia ????
 • zymologia

zymologicModificar

 • adj
 • zymologic ????
 • zymologic
 • zymometro ????
 • zymometro

zymose (-osis)Modificar

 • sub
 • zymose ????
 • zymose
 • zymose -osis
 • zymosimetro ????
 • zymosimetro
 • zymosis ????
 • zymosis

zymoticModificar

 • adj
 • zymotic ????
 • zymotic

zymurgiaModificar

 • sub