Interlingua Wiki
Advertisement

Imagine:P2.PNG

Template:Patrono: Trolls


Isto es mi quinte lection in trollogia.[]

en: This is my fifth lesson in trollogy.
no: Dette er min femte leksjon i trollogi.
pt: Esta é minha quinta lição de trollogia.
ra: Isto / ista est mi quinta lection in trollogia.
sv: Detta är min femte lektion i trollogi.
le: Iste es mi kuinte lekcion in trologie.

Illo es re le dependentia de nostre “realitate” e existentia, de polaritates e contrastos.[]

en: It is about the dependency of our “reality” and existence on polarities and contrasts.
no: Det gjelder avhengigheten av vår “virkelighet” og eksistens av polariteter og kontraster.
pt: Ela versa / é sobre a dependência de nossa "realidade" e existência, de polaridades e contrastes.
ra: Illa est re la dependentia de nostra "realitate" et existentia, de polaritates e contrastos.
sv: Det handlar om beroendet av vår "verklighet" och existens på polariteter och kontraster.
le: Ile es re le dependencie de nostre “realitate” ed existencie, de polaritates e kontrastes.

Sin haber un contrasto, nulle concepto e nulle cosa pote participar in nostre existentia finite.[]

en: Without having a contrast, no concept and no thing can participate in our finite existence.
no: Uten å ha en kontrast kan intet konsept og ingen ting delta i vår endelige eksistens.
pt: Sem haver contrastes, nenhum conceito e nenhuma coisa pode participar de nossa existência finita.
ra: Sin haber un_contrasto / contrastos, nulle concepto e nulla cosa pote participar in nostra existentia finita.
sv: Utan kontraster kan inga begrepp och inga saker delta i vår slutliga existens.
le: Sin haber un kontraste, nule koncepte e nule kose pote participar in nostre existencie finite.

E sin passato il ha nulle futuro, etc.[]

en: And without the past there is no future, etc.
no: Og uten fortiden er det ingen fremtid, osv.
pt: E sem passado não há nenhum futuro, etc.
ra: Et sin passato il ha nulle futuro, etc.
sv: Och utan det förflutna finns det ingen framtid, etc.
le: E sin pasate il ha nule future, etc.

Omne concepto ha su contrasto.[]

en: Every concept has its contrast.
no: Ethvert begrep har sin kontrast.
pat: Todo conceito tem seu contraste.
ra: Omne concepto ha su contrasto.
sv: Vart begrepp har sin kontrast.
le: Omne koncepte ha su kontraste.

Quando le polaritates se confunde e sera (essera) un, illos entra le inexistentia.[]

en: When the polarities merge and become one, they enter the inexistent.
no: Når polaritetene går over i hverandre og blir ett, går de inn i det ikke eksisterende.
pt: Quando as polaritates se confundem, tornando-se uma, elas entram na inexistência.
ra: Quando las polaritates se confunden e / et devenien una, illas entran la inexistentia.
sv: När polariteter förenas och blir en övergår de till icke-existens.
le: Kuando le polaritates se konfunde e deveni un, iles entra le inexistencie.
Advertisement