Advertisement

A - AEDO - AN - AQUA - B - C - CARTA - CI - COMEDIA - CONNATURAL - CORPORE - D - DESOLAR - DISGUSTAR - E - ES - F - G - H - I - INDUBITABILE - INTER - J - K - L - M - ME - MOA - N - O - P - PE - PI - POPULO - PRO - Q - R - REGULA - RETRO - S - SE - SO - SU - T - TOALIA - U - V - W - X - Y - Z


qat

qat [le

qua

qua adv

quac!

quac! interj (de anate, etc.)

quaderno a copertura plastificate

quaderno a copertura plastificata

quaderno al / a anellos

quaderno a_los / a anellos

quadragenari

quadragenario(s) / quadragenaria(s)

quadragesimal

quadragesimal(es)

quadragesime

quadragesimo(s) / quadragesima(s)

quadrangular

quadrangular(es) adj

quadrangule

quadrangulo(s) / quadrangula(s)

quadrangulos equiangular

quadrangulos equiangulares

quadrangulos equiangule

quadrangulos equiangulos

quadrantal

quadrantal(es)

quadrante

quadrante sub

quadrante de un bussola

quadrante de una bussola

quadrante luminose

quadrante luminoso

quadrante solar catoptric

quadrante solar catoptrico

quadraphonic

quadraphonico(s) / quadraphonica(s)

quadrar

quadrar vb

quadrate

quadrato(s) / quadrata(s) adj; pp de quadrar

quadratic

quadratico(s) / quadratica(s)

quadrato magic

quadrato magico

quadrellar

quadrellar vb

quadrellator

quadrellator sub

quadrello mural decorative

quadrello mural decorativo

quadribracteate

quadribracteato(s) / quadribracteata(s)

quadric

quadrico(s) / quadrica(s)

quadrica degenerate

quadrica degenerata

quadricaudate

quadricaudato(s) / quadricaudata(s)

quadricipite

quadricipite sub

quadricolor

quadricolor(es)

quadricorne

quadricorne(s)

quadridentate

quadridentato(s) / quadridentata(s)

quadridimensional

quadridimensional(es)

quadriennal

quadriennal(es)

quadrifide

quadrifido(s) / quadrifida(s)

quadriflor

quadriflor(es)

quadrifoliate

quadrifoliato(s) / quadrifoliata(s)

quadrifolie

quadrifolio(s) / quadrifolia(s)

quadriforme

quadriforme(s)

quadrigemine

quadrigemino(s) / quadrigemina(s)

quadriglandulose

quadriglanduloso(s) / quadriglandulosa(s)

quadrilateral

quadrilateral(es) adj, sub [le

quadrilatero rectangule

quadrilatero rectangulo

quadrilatero spheric

quadrilatero spherico

quadrilingual

quadrilingual(es)

quadrilingue

quadrilingue(s)

quadrilitteral

quadrilitteral(es)

quadrilittere

quadrilittere(s)

quadrillar

quadrillar vb

quadrilobate

quadrilobato(s) / quadrilobata(s)

quadrilobe

quadrilobo(s) / quadriloba(s)

quadrilobulate

quadrilobulato(s) / quadrilobulata(s)

quadrilocular

quadrilocular(es)

quadrimembre

quadrimembre(s)

quadrimestral

quadrimestral(es)

quadrimotor

quadrimotor(es)

quadripale

quadripalo(s) / quadripala(s)

quadripare

quadripara(s) adj

quadripartir

quadripartir vb

quadripartir un hereditage

quadripartir una hereditage

quadripartite

quadripartite(s) / quadripartite(s)

quadripetale

quadripetalo(s) / quadripetala(s)

quadriplegic

quadriplegico(s) / quadriplegica(s)

quadripolar

quadripolar(es)

quadrireme

quadrireme adj, sub [le / la

quadrisubulate

quadrisubulato(s) / quadrisubulata(s)

quadrisulcate

quadrisulcato(s) / quadrisulcata(s)

quadrisyllabe

quadrisyllabo(s) / quadrisyllaba(s)

quadrisyllabic

quadrisyllabico(s) / quadrisyllabica(s)

quadro decorative

quadro decorativo

quadro del fenestra

quadro de la fenestra

quadro dorate

quadro dorato

quadro radiogoniometric

quadro radiogoniometrico

quadrumane

quadrumano(s) / quadrumana(s)

quadrupede

quadrupede adj, sub [le / la

quadruplar

quadruplar vb

quadruplar le production

quadruplar la production

quadruple

quadruplo(s) / quadrupla(s)

quadruplicar

quadruplicar vb

qual damno!

qual damno!

qual es le profunditate de ...?

qual est la profunditate de ...?

qual hora es il?

qual hora est?

qual valor debe io accordar a iste declaration?

qual valor debo accordar a ista declaration?

qualcosa altere

qualcosa altera

qualcun

qualcuno(s) / qualcuna(s)

qualcuno altere

qualcuno altero

quales es vostre projectos pro iste estate?

quales son vostros projectos pro iste estate?

qualificar

qualificar vb

qualificate

qualificato(s) / qualificata(s)

qualificative

qualificativo(s) / qualificativa(s)

qualitate del imagine

qualitate de la imagine

qualitate del vita

qualitate de la vita

qualitate insatisfactori

qualitate insatisfactoria

qualitate intermediari

qualitate intermediaria

qualitate intermedie

qualitate intermedia

qualitate ordinari

qualitate ordinaria

qualitate solide

qualitate solida

qualitate standard

qualitate standard

qualitate superfin

qualitate superfina

qualitates extraordinari

qualitates extraordinarias

qualitative

qualitativo(s) / qualitativa(s)

quamoclitvulgar

quamoclitvulgar(es)

quando habera loco le datation del contracto?

quando habera loco la datation del contracto?

quando il ha un participation sufficiente

quando ha una participation sufficiente

quando io le ha proponite iste solution, ille ha acquiesite

quando le hai proponito ista solution, ille ha acquiesito

quando le occasion se offere

quando la occasion se offere

quante

quanto(s) / quanta(s)

quante tempore?

quanto tempore?

quante vices?

quantas vices?

quantic

quantico(s) / quantica(s)

quantificar

quantificar vb

quantisar

quantisar vb

quantitate algebraic

quantitate algebraica

quantitate algebric

quantitate algebrica

quantitate cognite

quantitate cognita

quantitate date

quantitate data

quantitate finite

quantitate finita

quantitate incognite

quantitate incognita

quantitate infime

quantitate infima

quantitate infinite

quantitate infinita

quantitate integre

quantitate integra

quantitate mesurate

quantitate mesurata

quantitate pseudoperiodic

quantitate pseudoperiodica

quantitate standard

quantitate standard

quantitate triple

quantitate tripla

quantitate triplicate

quantitate triplicata

quantitate vocalic

quantitate vocalica

quantitates equal

quantitates equales

quantitates minime

quantitates minimas

quantitates proportional

quantitates proportionales

quantitative

quantitativo(s) / quantitativa(s)

quanto calcula vos pro illo?

quanto calculatis pro illo?

quanto fuma tu?

quanto fumas?

quanto ha tu mangiate?

quanto has mangiato?

quanto pesa iste machina?

quanto pesa ista machina?

quanto plus vetule tanto plus belle

quanto plus vetulo tanto plus bello

quantocunque ric ille es

quantocunque rico ille est

quarantenar

quarantenar vb

quarantenari

quarantenario(s) / quarantenaria(s)

quarantesime

quarantesimo(s) / quarantesima(s)

quaresimal

quaresimal(es)

quaresimar

quaresimar vb

quarta augmentate

quarta augmentata

quarte

quarto(s) / quarta(s)

quarte quadrante

quarto quadrante

quartic

quartico(s) / quartica(s)

quartierar

quartierar vb

quartiero animate

quartiero animato

quartiero del chineses

quartiero de los chineses

quartiero del diplomates

quartiero de los diplomates

quartiero del prostitutas

quartiero de las prostitutas

quartiero del putanas

quartiero de las putanas

quartiero del putas

quartiero de las putas

quartiero distinguite

quartiero distinguito

quartiero eccentric

quartiero eccentrico

quartiero excentric

quartiero excentrico

quartiero exterior

quartiero exterior

quartiero isolate

quartiero isolato

quartiero judee

quartiero judeo

Quartiero Latin

Quartiero Latino

quartiero malfamate

quartiero malfamato

quartiero monotone

quartiero monotono

quartiero obrer

quartiero obrero

quartiero paupere

quartiero paupero

quartiero peripheric

quartiero peripherico

quartiero polluite

quartiero polluito

quartiero portuari

quartiero portuario

quartiero universitari

quartiero universitario

quartieros ubi le criminalitate prolifera

quartieros ubi la criminalitate prolifera

quarz hyalin

quarz hyalino

quarz irisate

quarz irisato

quarz lactose

quarz lactoso

quarz opalin

quarz opalino

quarzifere

quarzifero(s) / quarzifera(s)

quarzose

quarzoso(s) / quartosa(s)

quasi nigre

quasi nigro

quaternari

quaternario(s) / quaternaria(s)

quaternifolie

quaternifolio(s) / quaternifolia(s)

quattar

quattar vb

quatte

quatto(s) / quatta(s)

quattrocentista

quattrocentista [le / la

quattuordecesime

quattuordecesimo(s) / quattuordecesima(s)

que da vos le derecto de parlar assi?

que datis le derecto de parlar assi?

que Deo nos preserva!

que Deo preservamos!

que excusa ha ille date?

que excusa ha ille dato?

que facera nos ora?

que faceremos ora?

que hora es?

que hora est?

que le ha impulsate a facer lo?

que le ha impulsato a facer lo?

que nos cambia de subjecto

que cambiamos de subjecto

que nos cambia de thema

que cambiamos de thema

que nos uni nostre effortios!

que unimos nostros effortios!

que ole le ustion

que ole la ustion

que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextre

que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextro

que vive le regina!

que viva la regina!

querco bicentenari

querco bicentenario

querco robur

querco robur

querco rubre

querco rubre

quercos enorme

quercos enormes

quercos massivequercos massive

quercos massivequercos massivos

querela del investituras

querela de las investituras

querela linguistic

querela linguistica

querela religiose

querela religiosa

querela theologic

querela theologica

querelar

querelar vb

querelose

quereloso(s) / querelosa(s)

querer

querer vb

questa in le strata(s)

questa in la strata(s)

question a selection multiple

question a selection multipla

question academic

question academica

question aperte

question aperta

question captiose

question captiosa

question complexe

question complexa

question complicate

question complicata

question del judeos

question de los judeos

question del refugiatos

question de los refugiatos

question del responsabilitate

question de la responsabilitate

question delicate

question delicata

question eterne

question eterna

question indirecte

question indirecta

question insidiose

question insidiosa

question intempestive

question intempestiva

question linguistic

question linguistica

question litigiose

question litigiosa

question pecuniari

question pecuniaria

question religiose

question religiosa

question rhetoric

question rhetorica

question scripte

question scripta

question spinose

question spinosa

questionar

questionar vb

questiones indissolubilemente ligate

questiones indissolubilemente ligatas

questiones pendente

questiones pendentes

questiones protocollar

questiones protocollares

quicunque se abassara, essera elevate

quicunque se abassara, essera elevato

quiescer

quiescer vb

quietar

quietar vb

quiete

quieto(s) / quieta(s)

quietista

quietista [le / la

quietistic

quietistico(s) / quietistica(s)

quilla plan

quilla plana

quinari

quinario(s) / quinaria(s)

quincuncial

quincuncial(es)

quindecime

quindecimo(s) / quindecima(s)

quinic

quinico(s) / quinica(s)

quininic

quininico(s) / quininica(s)

quinquagenari

quinquagenario(s) / quinquagenaria(s)

quinquagesime

quinquagesimo(s) / quinquagesima(s)

quinquareme

quinquareme adj, sub [le / la

quinquecaudate

quinquecaudato(s) / quinquecaudata(s)

quinquedentate

quinquedentato(s) / quinquedentata(s)

quinquefide

quinquefido(s) / quinquefida(s)

quinqueflor

quinqueflor(es)

quinquefoliate

quinquefoliato(s) / quinquefoliata(s)

quinquefolie

quinquefolio(s) / quinquefolia(s)

quinquefurcate

quinquefurcato(s) / quinquefurcata(s)

quinquennal

quinquennal(es)

quinquereme

quinquereme adj, sub [le / la

quinquevenose

quinquevenoso(s) / quinquevenosa(s)

quinta augmentate

quinta augmentata

quinta diminuite

quinta diminuita

quintar

quintar vb

quinte

quinto(s) / quinta(s)

quinte colonna

quinta colonna

quinte columna

quinta columna

quinte rota del carretta

quinta rota de la carretta

quinte rota del carro

quinta rota del carro

quinte rota del carrossa

quinta rota de la carrossa

quintessential

quintessential(es)

quintettista

quintettista [le / la

quintuplar

quintuplar vb

quintuple

quintuplo(s) / quintupla(s)

quintuplicar

quintuplicar vb

quitar

quitar vb

quite

quite(s)

quixotic

quixotico(s) / quixotica(s)

quorum constitutive

quorum constitutivo

quota legitime

quota legitima

quota legitime portie

quota legitima portie

quotar

quotar vb

quotidian

quotidiano(s) / quotidiana(s)

quotiente respiratori

quotiente respiratorio

quotisar

quotisar vb
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.