FANDOM


A - AEDO - AN - AQUA - B - C - CARTA - CI - COMEDIA - CONNATURAL - CORPORE - D - DESOLAR - DISGUSTAR - E - ES - F - G - H - I - INDUBITABILE - INTER - J - K - L - M - ME - MOA - N - O - P - PE - PI - POPULO - PRO - Q - R - REGULA - RETRO - S - SE - SO - SU - T - TOALIA - U - V - W - X - Y - Z


QModificar

qatModificar

qat [le

QED (Quod Erat Demonstrandum)Modificar

QI (Quotiente de Intelligentia)Modificar

QI (Quotiente Intellectual)Modificar

quaModificar

qua adv

quac!Modificar

quac! interj (de anate, etc.)

quadernetto de banca de sparnioModificar

quadernetto de cassa de sparnioModificar

quadernetto de depositosModificar

quadernoModificar

quaderno a copertura plastificateModificar

quaderno a copertura plastificata

quaderno al / a anellosModificar

quaderno a_los / a anellos

quaderno con anellosModificar

quaderno de designoModificar

quaderno de notasModificar

quaderno de quitantiasModificar

quaderno de stenographiaModificar

quaderno finalModificar

quaderno scholarModificar

quadrabileModificar

quadragenariModificar

quadragenario(s) / quadragenaria(s)

quadragenarioModificar

quadragesimaModificar

quadragesimalModificar

quadragesimal(es)

quadragesimeModificar

quadragesimo(s) / quadragesima(s)

quadragesimoModificar

quadrangularModificar

quadrangular(es) adj

quadranguleModificar

quadrangulo(s) / quadrangula(s)

quadranguloModificar

quadrangulo tangenteModificar

quadrangulos equiangularModificar

quadrangulos equiangulares

quadrangulos equianguleModificar

quadrangulos equiangulos

quadrantalModificar

quadrantal(es)

quadranteModificar

quadrante sub

quadrante de un bussolaModificar

quadrante de una bussola

quadrante de un compassoModificar

quadrante luminoseModificar

quadrante luminoso

quadrante solarModificar

quadrante solar catoptricModificar

quadrante solar catoptrico

quadraphoniaModificar

quadraphonicModificar

quadraphonico(s) / quadraphonica(s)

quadrarModificar

quadrar vb

quadrateModificar

quadrato(s) / quadrata(s) adj; pp de quadrar

quadraticModificar

quadratico(s) / quadratica(s)

quadratinoModificar

quadratoModificar

quadrato de champignonsModificar

quadrato de cibollasModificar

quadrato de cucumbresModificar

quadrato de cucumeresModificar

quadrato de endiviaModificar

quadrato de hyacinthosModificar

quadrato de lactucaModificar

quadrato de liliosModificar

quadrato de petrosilioModificar

quadrato de porroModificar

quadrato de radicesModificar

quadrato de spinaceModificar

quadrato de spinaciaModificar

quadrato de verdurasModificar

quadrato magicModificar

quadrato magico

quadraturaModificar

quadratura del circuloModificar

quadrellarModificar

quadrellar vb

quadrellatorModificar

quadrellator sub

quadrelloModificar

quadrello con gravellaModificar

quadrello de asphaltoModificar

quadrello de betonModificar

quadrello de bitumineModificar

quadrello de cementoModificar

quadrello de concretoModificar

quadrello de gravellaModificar

quadrello de majolicaModificar

quadrello de mosaicoModificar

quadrello de terracottaModificar

quadrello de terrazzoModificar

quadrello de trottoirModificar

quadrello de zosteraModificar

quadrello del trottoirModificar

quadrello muralModificar

quadrello mural decorativeModificar

quadrello mural decorativo

quadrennioModificar

quadribracteateModificar

quadribracteato(s) / quadribracteata(s)

quadricModificar

quadrico(s) / quadrica(s)

quadricaModificar

quadrica degenerateModificar

quadrica degenerata

quadricaudateModificar

quadricaudato(s) / quadricaudata(s)

quadricentenarioModificar

quadrichromiaModificar

quadricipiteModificar

quadricipite sub

quadricolorModificar

quadricolor(es)

quadricorneModificar

quadricorne(s)

quadricycloModificar

quadridentateModificar

quadridentato(s) / quadridentata(s)

quadridimensionalModificar

quadridimensional(es)

quadridimensionalitateModificar

quadriennalModificar

quadriennal(es)

quadrifideModificar

quadrifido(s) / quadrifida(s)

quadriflorModificar

quadriflor(es)

quadrifoliateModificar

quadrifoliato(s) / quadrifoliata(s)

quadrifolieModificar

quadrifolio(s) / quadrifolia(s)

quadrifolioModificar

quadriformeModificar

quadriforme(s)

quadrigaModificar

quadrigemineModificar

quadrigemino(s) / quadrigemina(s)

quadrigeminoModificar

quadrigeminosModificar

quadriglanduloseModificar

quadriglanduloso(s) / quadriglandulosa(s)

quadrilateralModificar

quadrilateral(es) adj, sub [le

quadrilatereModificar

quadrilateroModificar

quadrilatero rectanguleModificar

quadrilatero rectangulo

quadrilatero sphericModificar

quadrilatero spherico

quadrilingualModificar

quadrilingual(es)

quadrilingueModificar

quadrilingue(s)

quadrilitteralModificar

quadrilitteral(es)

quadrilittereModificar

quadrilittere(s)

quadrillaModificar

quadrillarModificar

quadrillar vb

quadrillionModificar

quadrilobateModificar

quadrilobato(s) / quadrilobata(s)

quadrilobeModificar

quadrilobo(s) / quadriloba(s)

quadriloboModificar

quadrilobulateModificar

quadrilobulato(s) / quadrilobulata(s)

quadrilocularModificar

quadrilocular(es)

quadrimembreModificar

quadrimembre(s)

quadrimestralModificar

quadrimestral(es)

quadrimestreModificar

quadrimotorModificar

quadrimotor(es)

quadrinomioModificar

quadripaleModificar

quadripalo(s) / quadripala(s)

quadripareModificar

quadripara(s) adj

quadripartirModificar

quadripartir vb

quadripartir un hereditageModificar

quadripartir una hereditage

quadripartiteModificar

quadripartite(s) / quadripartite(s)

quadripartitionModificar

quadripetaleModificar

quadripetalo(s) / quadripetala(s)

quadriplegiaModificar

quadriplegicModificar

quadriplegico(s) / quadriplegica(s)

quadripolarModificar

quadripolar(es)

quadripoloModificar

quadrireactorModificar

quadriremeModificar

quadrireme adj, sub [le / la

quadrisubulateModificar

quadrisubulato(s) / quadrisubulata(s)

quadrisulcateModificar

quadrisulcato(s) / quadrisulcata(s)

quadrisyllabeModificar

quadrisyllabo(s) / quadrisyllaba(s)

quadrisyllabicModificar

quadrisyllabico(s) / quadrisyllabica(s)

quadrisyllaboModificar

quadrivalenteModificar

quadrivalentiaModificar

quadrivioModificar

quadroModificar

quadro a brodarModificar

quadro a instrumentosModificar

quadro de bicyclettaModificar

quadro de brodarModificar

quadro de champignonsModificar

quadro de cibollasModificar

quadro de cucumbresModificar

quadro de cucumeresModificar

quadro de endiviaModificar

quadro de fenestraModificar

quadro de goalModificar

quadro de hyacinthosModificar

quadro de instrumentosModificar

quadro de lactucaModificar

quadro de liliosModificar

quadro de petrosilioModificar

quadro de porroModificar

quadro de radicesModificar

quadro de referentiaModificar

quadro de referimentoModificar

quadro de reservaModificar

quadro de spinaceModificar

quadro de spinaciaModificar

quadro de verdurasModificar

quadro decorativeModificar

quadro decorativo

quadro del fenestraModificar

quadro de la fenestra

quadro dorateModificar

quadro dorato

quadro ornamentalModificar

quadro radiogoniometricModificar

quadro radiogoniometrico

quadro referentialModificar

quadrumaneModificar

quadrumano(s) / quadrumana(s)

quadrupedeModificar

quadrupede adj, sub [le / la

quadruplarModificar

quadruplar vb

quadruplar le productionModificar

quadruplar la production

quadruplar su capitalModificar

quadrupleModificar

quadruplo(s) / quadrupla(s)

quadruplicarModificar

quadruplicar vb

quadruplicationModificar

quadrupliceModificar

quadruplicitateModificar

quadruploModificar

quaggaModificar

quaiModificar

quai del portoModificar

quakerModificar

quakerismoModificar

qualModificar

qual damno!Modificar

qual damno!

qual es le profunditate de ...?Modificar

qual est la profunditate de ...?

qual hora es il?Modificar

qual hora est?

qual valor debe io accordar a iste declaration?Modificar

qual valor debo accordar a ista declaration?

qualcosaModificar

qualcosa altereModificar

qualcosa altera

qualcosa de insoliteModificar

qualcunModificar

qualcuno(s) / qualcuna(s)

qualcunoModificar

qualcuno altereModificar

qualcuno altero

qualcunqueModificar

quales es vostre projectos pro iste estate?Modificar

quales son vostros projectos pro iste estate?

qualiaModificar

qualificabileModificar

qualificarModificar

qualificar vb

qualificar se pro le finalModificar

qualificateModificar

qualificato(s) / qualificata(s)

qualificationModificar

qualificativeModificar

qualificativo(s) / qualificativa(s)

qualificatorModificar

qualitateModificar

qualitate de aqua ambienteModificar

qualitate de membroModificar

qualitate deficienteModificar

qualitate del ambienteModificar

qualitate del imagineModificar

qualitate de la imagine

qualitate del jocoModificar

qualitate del milieuModificar

qualitate del sonoModificar

qualitate del vitaModificar

qualitate de la vita

qualitate essentialModificar

qualitate inequalabileModificar

qualitate insatisfactoriModificar

qualitate insatisfactoria

qualitate intermediariModificar

qualitate intermediaria

qualitate intermedieModificar

qualitate intermedia

qualitate ordinariModificar

qualitate ordinaria

qualitate solideModificar

qualitate solida

qualitate standardModificar

qualitate standard

qualitate superfinModificar

qualitate superfina

qualitates extraordinariModificar

qualitates extraordinarias

qualitativeModificar

qualitativo(s) / qualitativa(s)

qualmenteModificar

qualqueModificar

quamoclitvulgarModificar

quamoclitvulgar(es)

quamquam = quanquamModificar

quandoModificar

quando habera loco le datation del contracto?Modificar

quando habera loco la datation del contracto?

quando il ha un participation sufficienteModificar

quando ha una participation sufficiente

quando io le ha proponite iste solution, ille ha acquiesiteModificar

quando le hai proponito ista solution, ille ha acquiesito

quando le occasion se offereModificar

quando la occasion se offere

quandocunqueModificar

quanquam = quamquamModificar

quanteModificar

quanto(s) / quanta(s)

quante tempore?Modificar

quanto tempore?

quante vices?Modificar

quantas vices?

quanticModificar

quantico(s) / quantica(s)

quantificabileModificar

quantificabilitateModificar

quantificarModificar

quantificar vb

quantificar datosModificar

quantificationModificar

quantificatorModificar

quantileModificar

quantisarModificar

quantisar vb

quantisationModificar

quantitateModificar

quantitate algebraicModificar

quantitate algebraica

quantitate algebricModificar

quantitate algebrica

quantitate cogniteModificar

quantitate cognita

quantitate constanteModificar

quantitate dateModificar

quantitate data

quantitate de precipitationModificar

quantitate finiteModificar

quantitate finita

quantitate incogniteModificar

quantitate incognita

quantitate infimeModificar

quantitate infima

quantitate infiniteModificar

quantitate infinita

quantitate insignificanteModificar

quantitate insufficienteModificar

quantitate integreModificar

quantitate integra

quantitate invariabileModificar

quantitate mensurabileModificar

quantitate mesurabileModificar

quantitate mesurateModificar

quantitate mesurata

quantitate mutabileModificar

quantitate negligibileModificar

quantitate ponderabileModificar

quantitate pseudoperiodicModificar

quantitate pseudoperiodica

quantitate standardModificar

quantitate standard

quantitate sufficienteModificar

quantitate tripleModificar

quantitate tripla

quantitate triplicateModificar

quantitate triplicata

quantitate variabileModificar

quantitate vendibileModificar

quantitate vocalicModificar

quantitate vocalica

quantitates equalModificar

quantitates equales

quantitates minimeModificar

quantitates minimas

quantitates proportionalModificar

quantitates proportionales

quantitativeModificar

quantitativo(s) / quantitativa(s)

quantoModificar

quanto aModificar

quanto a meModificar

quanto calcula vos pro illo?Modificar

quanto calculatis pro illo?

quanto costa?Modificar

quanto costa isto?Modificar

quanto fuma tu?Modificar

quanto fumas?

quanto ha tu mangiate?Modificar

quanto has mangiato?

quanto pesa iste machina?Modificar

quanto pesa ista machina?

quanto plus tanto plusModificar

quanto plus vetule tanto plus belleModificar

quanto plus vetulo tanto plus bello

quantocunqueModificar

quantocunque ric ille esModificar

quantocunque rico ille est

quantomechanicaModificar

quarantaModificar

quaranta-cinque tornosModificar

quarantenaModificar

quarantenarModificar

quarantenar vb

quarantenariModificar

quarantenario(s) / quarantenaria(s)

quarantesimeModificar

quarantesimo(s) / quarantesima(s)

quarantesimoModificar

quareModificar

quaresimaModificar

quaresimalModificar

quaresimal(es)

quaresimarModificar

quaresimar vb

quarkModificar

quartaModificar

quarta augmentateModificar

quarta augmentata

quartanModificar

quartanaModificar

quarteModificar

quarto(s) / quarta(s)

quarte quadranteModificar

quarto quadrante

quarteronModificar

quartettoModificar

quartetto a chordasModificar

quartetto a chordas de arcoModificar

quartetto a instrumentos de arcoModificar

quartetto de arcosModificar

quartetto de chordas de arcoModificar

quartetto de instrumentos de arcoModificar

quarticModificar

quartico(s) / quartica(s)

quartierarModificar

quartierar vb

quartiermaestroModificar

quartieroModificar

quartiero animateModificar

quartiero animato

quartiero de autochthonosModificar

quartiero de bungalowsModificar

quartiero de habitationModificar

quartiero de indigenasModificar

quartiero de nativosModificar

quartiero de nocteModificar

quartiero de prostitutionModificar

quartiero de un maloModificar

quartiero de un pomoModificar

quartiero de villasModificar

quartiero del chinesesModificar

quartiero de los chineses

quartiero del diplomatesModificar

quartiero de los diplomates

quartiero del portoModificar

quartiero del prostitutasModificar

quartiero de las prostitutas

quartiero del putanasModificar

quartiero de las putanas

quartiero del putasModificar

quartiero de las putas

quartiero distinguiteModificar

quartiero distinguito

quartiero eccentricModificar

quartiero eccentrico

quartiero excentricModificar

quartiero excentrico

quartiero exteriorModificar

quartiero exterior

quartiero generalModificar

quartiero isolateModificar

quartiero isolato

quartiero judeeModificar

quartiero judeo

Quartiero LatinModificar

Quartiero Latino

quartiero malfamateModificar

quartiero malfamato

quartiero monotoneModificar

quartiero monotono

quartiero obrerModificar

quartiero obrero

quartiero paupereModificar

quartiero paupero

quartiero periphericModificar

quartiero peripherico

quartiero polluiteModificar

quartiero polluito

quartiero popularModificar

quartiero portuariModificar

quartiero portuario

quartiero povreModificar

quartiero residentialModificar

quartiero universitariModificar

quartiero universitario

quartieros de hibernoModificar

quartieros ubi le criminalitate proliferaModificar

quartieros ubi la criminalitate prolifera

quartileModificar

quartoModificar

quarto de finalModificar

quarto de florinoModificar

quarto de horaModificar

quarto de litroModificar

quarto de piraModificar

quarto de seculoModificar

quarto del finalModificar

quarzModificar

quarz de sapphiroModificar

quarz hyalinModificar

quarz hyalino

quarz irisateModificar

quarz irisato

quarz lactoseModificar

quarz lactoso

quarz opalinModificar

quarz opalino

quarzifereModificar

quarzifero(s) / quarzifera(s)

quarziteModificar

quarzoseModificar

quarzoso(s) / quartosa(s)

quasarModificar

quasiModificar

quasi nigreModificar

quasi nigro

quasi queModificar

quasi un annoModificar

quasi-absentiaModificar

quasi-cecitateModificar

quasi-collisionModificar

quasi-contractoModificar

quasi-delictoModificar

quasimodoModificar

quasi-rentaModificar

quasi-synonymoModificar

quassiaModificar

quaternaModificar

quaternariModificar

quaternario(s) / quaternaria(s)

quaternarioModificar

quaternifolieModificar

quaternifolio(s) / quaternifolia(s)

quaternionquaternitateModificar

quatrillionModificar

quatroModificar

quatro con timoneroModificar

quatro minus tresModificar

quatro sin timoneroModificar

quatro vices plus grandeModificar

quattarModificar

quattar vb

quatteModificar

quatto(s) / quatta(s)

quattrocentistaModificar

quattrocentista [le / la

quattrocentoModificar

quattuor sunModificar

quattuordeceModificar

quattuordecesimeModificar

quattuordecesimo(s) / quattuordecesima(s)

quatuorModificar

quatuor vocalModificar

queModificar

que causa dependentiaModificar

que costa?Modificar

que costa isto?Modificar

que crea dependentiaModificar

que da vos le derecto de parlar assi?Modificar

que datis le derecto de parlar assi?

que Deo nos preserva!Modificar

que Deo preservamos!

que depura le sanguineModificar

que dura septe diesModificar

que etate ha vos?Modificar

que excusa ha ille date?Modificar

que excusa ha ille dato?

que facera nos ora?Modificar

que faceremos ora?

que hora?Modificar

que hora es?Modificar

que hora est?

que horror de tempore!Modificar

que importa!Modificar

que inspira confidentiaModificar

que isto te servi de lectionModificar

que le ha impulsate a facer lo?Modificar

que le ha impulsato a facer lo?

que mentalitate!Modificar

que mesura ha vos?Modificar

que nos cambia de subjectoModificar

que cambiamos de subjecto

que nos cambia de themaModificar

que cambiamos de thema

que nos uni nostre effortios!Modificar

que unimos nostros effortios!

que ole le ustionModificar

que ole la ustion

que resiste al focoModificar

que tempore detestabile!Modificar

que tocca le celoModificar

que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextreModificar

que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextro

que vive le regina!Modificar

que viva la regina!

QuebecModificar

quebrachoModificar

QuechuaModificar

quecunqueModificar

quercetoModificar

quercitrinaModificar

quercitronModificar

quercoModificar

querco bicentenariModificar

querco bicentenario

querco nanoModificar

querco naturalModificar

querco palustreModificar

querco pubescenteModificar

querco roburModificar

querco robur

querco rubreModificar

querco rubre

querco secularModificar

querco-corcoModificar

quercos enormeModificar

quercos enormes

quercos massivequercos massiveModificar

quercos massivequercos massivos

querco-suberModificar

querelaModificar

querela confessionalModificar

querela de familiaModificar

querela de ideasModificar

querela de parolasModificar

querela del investiturasModificar

querela de las investituras

querela doctrinalModificar

querela inter fratresModificar

querela inter vicinosModificar

querela linguisticModificar

querela linguistica

querela religioseModificar

querela religiosa

querela scholarModificar

querela theologicModificar

querela theologica

querelarModificar

querelar vb

querelatorModificar

quereloseModificar

quereloso(s) / querelosa(s)

quererModificar

querer vb

querquedulaModificar

quesitaModificar

questaModificar

questa in le strata(s)Modificar

questa in la strata(s)

questa stratalModificar

questionModificar

question a selection multipleModificar

question a selection multipla

question academicModificar

question academica

question aperteModificar

question aperta

question captioseModificar

question captiosa

question claveModificar

question complexeModificar

question complexa

question complicateModificar

question complicata

question crucialModificar

question de authenticitateModificar

question de bursaModificar

question de cabinettoModificar

question de competentiaModificar

question de confidentiaModificar

question de culpabilitateModificar

question de detalioModificar

question de examineModificar

question de factosModificar

question de gusto(s)Modificar

question de importantia vitalModificar

question de impostosModificar

question de inquestaModificar

question de litigioModificar

question de monetaModificar

question de orthographiaModificar

question de prestigioModificar

question de principiosModificar

question de procedimentoModificar

question de proceduraModificar

question de temporeModificar

question de vita e de morteModificar

question del judeosModificar

question de los judeos

question del refugiatosModificar

question de los refugiatos

question del responsabilitateModificar

question de la responsabilitate

question delicateModificar

question delicata

question eterneModificar

question eterna

question fundamentalModificar

question idiotaModificar

question inconvenienteModificar

question indirecteModificar

question indirecta

question insidioseModificar

question insidiosa

question intempestiveModificar

question intempestiva

question linguisticModificar

question linguistica

question litigioseModificar

question litigiosa

question pecuniariModificar

question pecuniaria

question pendenteModificar

question prejudicialModificar

question racialModificar

question religioseModificar

question religiosa

question rhetoricModificar

question rhetorica

question royalModificar

question scripteModificar

question scripta

question spinoseModificar

question spinosa

question subtilModificar

question vitalModificar

questionabileModificar

questionamentoModificar

questionarModificar

questionar vb

questionarioModificar

questionatorModificar

questiones de familiaModificar

questiones indissolubilemente ligateModificar

questiones indissolubilemente ligatas

questiones pendenteModificar

questiones pendentes

questiones protocollarModificar

questiones protocollares

questiones que surge al leger del textoModificar

questorModificar

questuraModificar

quetzalModificar

quiModificar

qui cerca trovaModificar

qui compra le restante?Modificar

qui sape!Modificar

qui se excusa se accusaModificar

quiaModificar

quicunqueModificar

quicunque se abassara, essera elevateModificar

quicunque se abassara, essera elevato

quidamModificar

quidditateModificar

quiescenteModificar

quiescentiaModificar

quiescerModificar

quiescer vb

quietarModificar

quietar vb

quietar su conscientiaModificar

quieteModificar

quieto(s) / quieta(s)

quietismoModificar

quietistaModificar

quietista [le / la

quietisticModificar

quietistico(s) / quietistica(s)

quietudeModificar

quillaModificar

quilla de detraModificar

quilla planModificar

quilla plana

quilla posteriorModificar

quilliaModificar

quinaModificar

quinaquinaModificar

quinariModificar

quinario(s) / quinaria(s)

quinarioModificar

quincaliaModificar

quincalieriaModificar

quincalieroModificar

quincunceModificar

quincuncialModificar

quincuncial(es)

quindeceModificar

quindecenaModificar

quindecimeModificar

quindecimo(s) / quindecima(s)

quinicModificar

quinico(s) / quinica(s)

quininaModificar

quininicModificar

quininico(s) / quininica(s)

quininismoModificar

quinismoModificar

quinoidinaModificar

quinoleinaModificar

quinonModificar

quinquagenariModificar

quinquagenario(s) / quinquagenaria(s)

quinquagenarioModificar

QuinquagesimaModificar

quinquagesimeModificar

quinquagesimo(s) / quinquagesima(s)

quinquagesimoModificar

quinquaremeModificar

quinquareme adj, sub [le / la

quinquecaudateModificar

quinquecaudato(s) / quinquecaudata(s)

quinquedentateModificar

quinquedentato(s) / quinquedentata(s)

quinquefideModificar

quinquefido(s) / quinquefida(s)

quinqueflorModificar

quinqueflor(es)

quinquefoliateModificar

quinquefoliato(s) / quinquefoliata(s)

quinquefolieModificar

quinquefolio(s) / quinquefolia(s)

quinquefurcateModificar

quinquefurcato(s) / quinquefurcata(s)

quinquennalModificar

quinquennal(es)

quinquennioModificar

quinqueremeModificar

quinquereme adj, sub [le / la

quinquevenoseModificar

quinquevenoso(s) / quinquevenosa(s)

quinquinaModificar

quintaModificar

quinta augmentateModificar

quinta augmentata

quinta diminuiteModificar

quinta diminuita

quintalModificar

quintanModificar

quintanaModificar

quintarModificar

quintar vb

quinteModificar

quinto(s) / quinta(s)

quinte colonnaModificar

quinta colonna

quinte columnaModificar

quinta columna

quinte rota del carrettaModificar

quinta rota de la carretta

quinte rota del carroModificar

quinta rota del carro

quinte rota del carrossaModificar

quinta rota de la carrossa

quintessentiaModificar

quintessentialModificar

quintessential(es)

quintettistaModificar

quintettista [le / la

quintettoModificar

quintillionModificar

quintoModificar

quintuplarModificar

quintuplar vb

quintupleModificar

quintuplo(s) / quintupla(s)

quintuplicarModificar

quintuplicar vb

quintuplicationModificar

quintupliceModificar

quintuploModificar

quipuModificar

quiriteModificar

quislingModificar

quitantiaModificar

quitarModificar

quitar vb

quitar le governamentoModificar

quitar le soloModificar

quiteModificar

quite(s)

quixoteriaModificar

quixoticModificar

quixotico(s) / quixotica(s)

quixotismoModificar

quizModificar

quoModificar

quodlibetModificar

quorumModificar

quorum constitutiveModificar

quorum constitutivo

quotaModificar

quota de haringoModificar

quota de importationModificar

quota del mercatoModificar

quota legitimeModificar

quota legitima

quota legitime portieModificar

quota legitima portie

quotarModificar

quotar vb

quotationModificar

quotation de aperturaModificar

quotation de frumentoModificar

quotation del triticoModificar

quotidianModificar

quotidiano(s) / quotidiana(s)

quotidianitateModificar

quotidianmenteModificar

quotidianoModificar

quotienteModificar

quotiente de differentialesModificar

quotiente de mentalModificar

quotiente differentialModificar

quotiente electoralModificar

quotiente respiratoriModificar

quotiente respiratorio

quotisarModificar

quotisar vb

quotisar seModificar

quotisationModificar

quotitateModificar

quotitate disponibileModificar

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.