A - AEDO - AN - AQUA - B - C - CARTA - CI - COMEDIA - CONNATURAL - CORPORE - D - DESOLAR - DISGUSTAR - E - ES - F - G - H - I - INDUBITABILE - INTER - J - K - L - M - ME - MOA - N - O - P - PE - PI - POPULO - PRO - Q - R - REGULA - RETRO - S - SE - SO - SU - T - TOALIA - U - V - W - X - Y - Z


Q[edit | edit source]

qat[edit | edit source]

qat [le

QED (Quod Erat Demonstrandum)[edit | edit source]

QI (Quotiente de Intelligentia)[edit | edit source]

QI (Quotiente Intellectual)[edit | edit source]

qua[edit | edit source]

qua adv

quac![edit | edit source]

quac! interj (de anate, etc.)

quadernetto de banca de sparnio[edit | edit source]

quadernetto de cassa de sparnio[edit | edit source]

quadernetto de depositos[edit | edit source]

quaderno[edit | edit source]

quaderno a copertura plastificate[edit | edit source]

quaderno a copertura plastificata

quaderno al / a anellos[edit | edit source]

quaderno a_los / a anellos

quaderno con anellos[edit | edit source]

quaderno de designo[edit | edit source]

quaderno de notas[edit | edit source]

quaderno de quitantias[edit | edit source]

quaderno de stenographia[edit | edit source]

quaderno final[edit | edit source]

quaderno scholar[edit | edit source]

quadrabile[edit | edit source]

quadragenari[edit | edit source]

quadragenario(s) / quadragenaria(s)

quadragenario[edit | edit source]

quadragesima[edit | edit source]

quadragesimal[edit | edit source]

quadragesimal(es)

quadragesime[edit | edit source]

quadragesimo(s) / quadragesima(s)

quadragesimo[edit | edit source]

quadrangular[edit | edit source]

quadrangular(es) adj

quadrangule[edit | edit source]

quadrangulo(s) / quadrangula(s)

quadrangulo[edit | edit source]

quadrangulo tangente[edit | edit source]

quadrangulos equiangular[edit | edit source]

quadrangulos equiangulares

quadrangulos equiangule[edit | edit source]

quadrangulos equiangulos

quadrantal[edit | edit source]

quadrantal(es)

quadrante[edit | edit source]

quadrante sub

quadrante de un bussola[edit | edit source]

quadrante de una bussola

quadrante de un compasso[edit | edit source]

quadrante luminose[edit | edit source]

quadrante luminoso

quadrante solar[edit | edit source]

quadrante solar catoptric[edit | edit source]

quadrante solar catoptrico

quadraphonia[edit | edit source]

quadraphonic[edit | edit source]

quadraphonico(s) / quadraphonica(s)

quadrar[edit | edit source]

quadrar vb

quadrate[edit | edit source]

quadrato(s) / quadrata(s) adj; pp de quadrar

quadratic[edit | edit source]

quadratico(s) / quadratica(s)

quadratino[edit | edit source]

quadrato[edit | edit source]

quadrato de champignons[edit | edit source]

quadrato de cibollas[edit | edit source]

quadrato de cucumbres[edit | edit source]

quadrato de cucumeres[edit | edit source]

quadrato de endivia[edit | edit source]

quadrato de hyacinthos[edit | edit source]

quadrato de lactuca[edit | edit source]

quadrato de lilios[edit | edit source]

quadrato de petrosilio[edit | edit source]

quadrato de porro[edit | edit source]

quadrato de radices[edit | edit source]

quadrato de spinace[edit | edit source]

quadrato de spinacia[edit | edit source]

quadrato de verduras[edit | edit source]

quadrato magic[edit | edit source]

quadrato magico

quadratura[edit | edit source]

quadratura del circulo[edit | edit source]

quadrellar[edit | edit source]

quadrellar vb

quadrellator[edit | edit source]

quadrellator sub

quadrello[edit | edit source]

quadrello con gravella[edit | edit source]

quadrello de asphalto[edit | edit source]

quadrello de beton[edit | edit source]

quadrello de bitumine[edit | edit source]

quadrello de cemento[edit | edit source]

quadrello de concreto[edit | edit source]

quadrello de gravella[edit | edit source]

quadrello de majolica[edit | edit source]

quadrello de mosaico[edit | edit source]

quadrello de terracotta[edit | edit source]

quadrello de terrazzo[edit | edit source]

quadrello de trottoir[edit | edit source]

quadrello de zostera[edit | edit source]

quadrello del trottoir[edit | edit source]

quadrello mural[edit | edit source]

quadrello mural decorative[edit | edit source]

quadrello mural decorativo

quadrennio[edit | edit source]

quadribracteate[edit | edit source]

quadribracteato(s) / quadribracteata(s)

quadric[edit | edit source]

quadrico(s) / quadrica(s)

quadrica[edit | edit source]

quadrica degenerate[edit | edit source]

quadrica degenerata

quadricaudate[edit | edit source]

quadricaudato(s) / quadricaudata(s)

quadricentenario[edit | edit source]

quadrichromia[edit | edit source]

quadricipite[edit | edit source]

quadricipite sub

quadricolor[edit | edit source]

quadricolor(es)

quadricorne[edit | edit source]

quadricorne(s)

quadricyclo[edit | edit source]

quadridentate[edit | edit source]

quadridentato(s) / quadridentata(s)

quadridimensional[edit | edit source]

quadridimensional(es)

quadridimensionalitate[edit | edit source]

quadriennal[edit | edit source]

quadriennal(es)

quadrifide[edit | edit source]

quadrifido(s) / quadrifida(s)

quadriflor[edit | edit source]

quadriflor(es)

quadrifoliate[edit | edit source]

quadrifoliato(s) / quadrifoliata(s)

quadrifolie[edit | edit source]

quadrifolio(s) / quadrifolia(s)

quadrifolio[edit | edit source]

quadriforme[edit | edit source]

quadriforme(s)

quadriga[edit | edit source]

quadrigemine[edit | edit source]

quadrigemino(s) / quadrigemina(s)

quadrigemino[edit | edit source]

quadrigeminos[edit | edit source]

quadriglandulose[edit | edit source]

quadriglanduloso(s) / quadriglandulosa(s)

quadrilateral[edit | edit source]

quadrilateral(es) adj, sub [le

quadrilatere[edit | edit source]

quadrilatero[edit | edit source]

quadrilatero rectangule[edit | edit source]

quadrilatero rectangulo

quadrilatero spheric[edit | edit source]

quadrilatero spherico

quadrilingual[edit | edit source]

quadrilingual(es)

quadrilingue[edit | edit source]

quadrilingue(s)

quadrilitteral[edit | edit source]

quadrilitteral(es)

quadrilittere[edit | edit source]

quadrilittere(s)

quadrilla[edit | edit source]

quadrillar[edit | edit source]

quadrillar vb

quadrillion[edit | edit source]

quadrilobate[edit | edit source]

quadrilobato(s) / quadrilobata(s)

quadrilobe[edit | edit source]

quadrilobo(s) / quadriloba(s)

quadrilobo[edit | edit source]

quadrilobulate[edit | edit source]

quadrilobulato(s) / quadrilobulata(s)

quadrilocular[edit | edit source]

quadrilocular(es)

quadrimembre[edit | edit source]

quadrimembre(s)

quadrimestral[edit | edit source]

quadrimestral(es)

quadrimestre[edit | edit source]

quadrimotor[edit | edit source]

quadrimotor(es)

quadrinomio[edit | edit source]

quadripale[edit | edit source]

quadripalo(s) / quadripala(s)

quadripare[edit | edit source]

quadripara(s) adj

quadripartir[edit | edit source]

quadripartir vb

quadripartir un hereditage[edit | edit source]

quadripartir una hereditage

quadripartite[edit | edit source]

quadripartite(s) / quadripartite(s)

quadripartition[edit | edit source]

quadripetale[edit | edit source]

quadripetalo(s) / quadripetala(s)

quadriplegia[edit | edit source]

quadriplegic[edit | edit source]

quadriplegico(s) / quadriplegica(s)

quadripolar[edit | edit source]

quadripolar(es)

quadripolo[edit | edit source]

quadrireactor[edit | edit source]

quadrireme[edit | edit source]

quadrireme adj, sub [le / la

quadrisubulate[edit | edit source]

quadrisubulato(s) / quadrisubulata(s)

quadrisulcate[edit | edit source]

quadrisulcato(s) / quadrisulcata(s)

quadrisyllabe[edit | edit source]

quadrisyllabo(s) / quadrisyllaba(s)

quadrisyllabic[edit | edit source]

quadrisyllabico(s) / quadrisyllabica(s)

quadrisyllabo[edit | edit source]

quadrivalente[edit | edit source]

quadrivalentia[edit | edit source]

quadrivio[edit | edit source]

quadro[edit | edit source]

quadro a brodar[edit | edit source]

quadro a instrumentos[edit | edit source]

quadro de bicycletta[edit | edit source]

quadro de brodar[edit | edit source]

quadro de champignons[edit | edit source]

quadro de cibollas[edit | edit source]

quadro de cucumbres[edit | edit source]

quadro de cucumeres[edit | edit source]

quadro de endivia[edit | edit source]

quadro de fenestra[edit | edit source]

quadro de goal[edit | edit source]

quadro de hyacinthos[edit | edit source]

quadro de instrumentos[edit | edit source]

quadro de lactuca[edit | edit source]

quadro de lilios[edit | edit source]

quadro de petrosilio[edit | edit source]

quadro de porro[edit | edit source]

quadro de radices[edit | edit source]

quadro de referentia[edit | edit source]

quadro de referimento[edit | edit source]

quadro de reserva[edit | edit source]

quadro de spinace[edit | edit source]

quadro de spinacia[edit | edit source]

quadro de verduras[edit | edit source]

quadro decorative[edit | edit source]

quadro decorativo

quadro del fenestra[edit | edit source]

quadro de la fenestra

quadro dorate[edit | edit source]

quadro dorato

quadro ornamental[edit | edit source]

quadro radiogoniometric[edit | edit source]

quadro radiogoniometrico

quadro referential[edit | edit source]

quadrumane[edit | edit source]

quadrumano(s) / quadrumana(s)

quadrupede[edit | edit source]

quadrupede adj, sub [le / la

quadruplar[edit | edit source]

quadruplar vb

quadruplar le production[edit | edit source]

quadruplar la production

quadruplar su capital[edit | edit source]

quadruple[edit | edit source]

quadruplo(s) / quadrupla(s)

quadruplicar[edit | edit source]

quadruplicar vb

quadruplication[edit | edit source]

quadruplice[edit | edit source]

quadruplicitate[edit | edit source]

quadruplo[edit | edit source]

quagga[edit | edit source]

quai[edit | edit source]

quai del porto[edit | edit source]

quaker[edit | edit source]

quakerismo[edit | edit source]

qual[edit | edit source]

qual damno![edit | edit source]

qual damno!

qual es le profunditate de ...?[edit | edit source]

qual est la profunditate de ...?

qual hora es il?[edit | edit source]

qual hora est?

qual valor debe io accordar a iste declaration?[edit | edit source]

qual valor debo accordar a ista declaration?

qualcosa[edit | edit source]

qualcosa altere[edit | edit source]

qualcosa altera

qualcosa de insolite[edit | edit source]

qualcun[edit | edit source]

qualcuno(s) / qualcuna(s)

qualcuno[edit | edit source]

qualcuno altere[edit | edit source]

qualcuno altero

qualcunque[edit | edit source]

quales es vostre projectos pro iste estate?[edit | edit source]

quales son vostros projectos pro iste estate?

qualia[edit | edit source]

qualificabile[edit | edit source]

qualificar[edit | edit source]

qualificar vb

qualificar se pro le final[edit | edit source]

qualificate[edit | edit source]

qualificato(s) / qualificata(s)

qualification[edit | edit source]

qualificative[edit | edit source]

qualificativo(s) / qualificativa(s)

qualificator[edit | edit source]

qualitate[edit | edit source]

qualitate de aqua ambiente[edit | edit source]

qualitate de membro[edit | edit source]

qualitate deficiente[edit | edit source]

qualitate del ambiente[edit | edit source]

qualitate del imagine[edit | edit source]

qualitate de la imagine

qualitate del joco[edit | edit source]

qualitate del milieu[edit | edit source]

qualitate del sono[edit | edit source]

qualitate del vita[edit | edit source]

qualitate de la vita

qualitate essential[edit | edit source]

qualitate inequalabile[edit | edit source]

qualitate insatisfactori[edit | edit source]

qualitate insatisfactoria

qualitate intermediari[edit | edit source]

qualitate intermediaria

qualitate intermedie[edit | edit source]

qualitate intermedia

qualitate ordinari[edit | edit source]

qualitate ordinaria

qualitate solide[edit | edit source]

qualitate solida

qualitate standard[edit | edit source]

qualitate standard

qualitate superfin[edit | edit source]

qualitate superfina

qualitates extraordinari[edit | edit source]

qualitates extraordinarias

qualitative[edit | edit source]

qualitativo(s) / qualitativa(s)

qualmente[edit | edit source]

qualque[edit | edit source]

quamoclitvulgar[edit | edit source]

quamoclitvulgar(es)

quamquam = quanquam[edit | edit source]

quando[edit | edit source]

quando habera loco le datation del contracto?[edit | edit source]

quando habera loco la datation del contracto?

quando il ha un participation sufficiente[edit | edit source]

quando ha una participation sufficiente

quando io le ha proponite iste solution, ille ha acquiesite[edit | edit source]

quando le hai proponito ista solution, ille ha acquiesito

quando le occasion se offere[edit | edit source]

quando la occasion se offere

quandocunque[edit | edit source]

quanquam = quamquam[edit | edit source]

quante[edit | edit source]

quanto(s) / quanta(s)

quante tempore?[edit | edit source]

quanto tempore?

quante vices?[edit | edit source]

quantas vices?

quantic[edit | edit source]

quantico(s) / quantica(s)

quantificabile[edit | edit source]

quantificabilitate[edit | edit source]

quantificar[edit | edit source]

quantificar vb

quantificar datos[edit | edit source]

quantification[edit | edit source]

quantificator[edit | edit source]

quantile[edit | edit source]

quantisar[edit | edit source]

quantisar vb

quantisation[edit | edit source]

quantitate[edit | edit source]

quantitate algebraic[edit | edit source]

quantitate algebraica

quantitate algebric[edit | edit source]

quantitate algebrica

quantitate cognite[edit | edit source]

quantitate cognita

quantitate constante[edit | edit source]

quantitate date[edit | edit source]

quantitate data

quantitate de precipitation[edit | edit source]

quantitate finite[edit | edit source]

quantitate finita

quantitate incognite[edit | edit source]

quantitate incognita

quantitate infime[edit | edit source]

quantitate infima

quantitate infinite[edit | edit source]

quantitate infinita

quantitate insignificante[edit | edit source]

quantitate insufficiente[edit | edit source]

quantitate integre[edit | edit source]

quantitate integra

quantitate invariabile[edit | edit source]

quantitate mensurabile[edit | edit source]

quantitate mesurabile[edit | edit source]

quantitate mesurate[edit | edit source]

quantitate mesurata

quantitate mutabile[edit | edit source]

quantitate negligibile[edit | edit source]

quantitate ponderabile[edit | edit source]

quantitate pseudoperiodic[edit | edit source]

quantitate pseudoperiodica

quantitate standard[edit | edit source]

quantitate standard

quantitate sufficiente[edit | edit source]

quantitate triple[edit | edit source]

quantitate tripla

quantitate triplicate[edit | edit source]

quantitate triplicata

quantitate variabile[edit | edit source]

quantitate vendibile[edit | edit source]

quantitate vocalic[edit | edit source]

quantitate vocalica

quantitates equal[edit | edit source]

quantitates equales

quantitates minime[edit | edit source]

quantitates minimas

quantitates proportional[edit | edit source]

quantitates proportionales

quantitative[edit | edit source]

quantitativo(s) / quantitativa(s)

quanto[edit | edit source]

quanto a[edit | edit source]

quanto a me[edit | edit source]

quanto calcula vos pro illo?[edit | edit source]

quanto calculatis pro illo?

quanto costa?[edit | edit source]

quanto costa isto?[edit | edit source]

quanto fuma tu?[edit | edit source]

quanto fumas?

quanto ha tu mangiate?[edit | edit source]

quanto has mangiato?

quanto pesa iste machina?[edit | edit source]

quanto pesa ista machina?

quanto plus tanto plus[edit | edit source]

quanto plus vetule tanto plus belle[edit | edit source]

quanto plus vetulo tanto plus bello

quantocunque[edit | edit source]

quantocunque ric ille es[edit | edit source]

quantocunque rico ille est

quantomechanica[edit | edit source]

quaranta[edit | edit source]

quaranta-cinque tornos[edit | edit source]

quarantena[edit | edit source]

quarantenar[edit | edit source]

quarantenar vb

quarantenari[edit | edit source]

quarantenario(s) / quarantenaria(s)

quarantesime[edit | edit source]

quarantesimo(s) / quarantesima(s)

quarantesimo[edit | edit source]

quare[edit | edit source]

quaresima[edit | edit source]

quaresimal[edit | edit source]

quaresimal(es)

quaresimar[edit | edit source]

quaresimar vb

quark[edit | edit source]

quarta[edit | edit source]

quarta augmentate[edit | edit source]

quarta augmentata

quartan[edit | edit source]

quartana[edit | edit source]

quarte[edit | edit source]

quarto(s) / quarta(s)

quarte quadrante[edit | edit source]

quarto quadrante

quarteron[edit | edit source]

quartetto[edit | edit source]

quartetto a chordas[edit | edit source]

quartetto a chordas de arco[edit | edit source]

quartetto a instrumentos de arco[edit | edit source]

quartetto de arcos[edit | edit source]

quartetto de chordas de arco[edit | edit source]

quartetto de instrumentos de arco[edit | edit source]

quartic[edit | edit source]

quartico(s) / quartica(s)

quartierar[edit | edit source]

quartierar vb

quartiermaestro[edit | edit source]

quartiero[edit | edit source]

quartiero animate[edit | edit source]

quartiero animato

quartiero de autochthonos[edit | edit source]

quartiero de bungalows[edit | edit source]

quartiero de habitation[edit | edit source]

quartiero de indigenas[edit | edit source]

quartiero de nativos[edit | edit source]

quartiero de nocte[edit | edit source]

quartiero de prostitution[edit | edit source]

quartiero de un malo[edit | edit source]

quartiero de un pomo[edit | edit source]

quartiero de villas[edit | edit source]

quartiero del chineses[edit | edit source]

quartiero de los chineses

quartiero del diplomates[edit | edit source]

quartiero de los diplomates

quartiero del porto[edit | edit source]

quartiero del prostitutas[edit | edit source]

quartiero de las prostitutas

quartiero del putanas[edit | edit source]

quartiero de las putanas

quartiero del putas[edit | edit source]

quartiero de las putas

quartiero distinguite[edit | edit source]

quartiero distinguito

quartiero eccentric[edit | edit source]

quartiero eccentrico

quartiero excentric[edit | edit source]

quartiero excentrico

quartiero exterior[edit | edit source]

quartiero exterior

quartiero general[edit | edit source]

quartiero isolate[edit | edit source]

quartiero isolato

quartiero judee[edit | edit source]

quartiero judeo

Quartiero Latin[edit | edit source]

Quartiero Latino

quartiero malfamate[edit | edit source]

quartiero malfamato

quartiero monotone[edit | edit source]

quartiero monotono

quartiero obrer[edit | edit source]

quartiero obrero

quartiero paupere[edit | edit source]

quartiero paupero

quartiero peripheric[edit | edit source]

quartiero peripherico

quartiero polluite[edit | edit source]

quartiero polluito

quartiero popular[edit | edit source]

quartiero portuari[edit | edit source]

quartiero portuario

quartiero povre[edit | edit source]

quartiero residential[edit | edit source]

quartiero universitari[edit | edit source]

quartiero universitario

quartieros de hiberno[edit | edit source]

quartieros ubi le criminalitate prolifera[edit | edit source]

quartieros ubi la criminalitate prolifera

quartile[edit | edit source]

quarto[edit | edit source]

quarto de final[edit | edit source]

quarto de florino[edit | edit source]

quarto de hora[edit | edit source]

quarto de litro[edit | edit source]

quarto de pira[edit | edit source]

quarto de seculo[edit | edit source]

quarto del final[edit | edit source]

quarz[edit | edit source]

quarz de sapphiro[edit | edit source]

quarz hyalin[edit | edit source]

quarz hyalino

quarz irisate[edit | edit source]

quarz irisato

quarz lactose[edit | edit source]

quarz lactoso

quarz opalin[edit | edit source]

quarz opalino

quarzifere[edit | edit source]

quarzifero(s) / quarzifera(s)

quarzite[edit | edit source]

quarzose[edit | edit source]

quarzoso(s) / quartosa(s)

quasar[edit | edit source]

quasi[edit | edit source]

quasi nigre[edit | edit source]

quasi nigro

quasi que[edit | edit source]

quasi un anno[edit | edit source]

quasi-absentia[edit | edit source]

quasi-cecitate[edit | edit source]

quasi-collision[edit | edit source]

quasi-contracto[edit | edit source]

quasi-delicto[edit | edit source]

quasimodo[edit | edit source]

quasi-renta[edit | edit source]

quasi-synonymo[edit | edit source]

quassia[edit | edit source]

quaterna[edit | edit source]

quaternari[edit | edit source]

quaternario(s) / quaternaria(s)

quaternario[edit | edit source]

quaternifolie[edit | edit source]

quaternifolio(s) / quaternifolia(s)

quaternionquaternitate[edit | edit source]

quatrillion[edit | edit source]

quatro[edit | edit source]

quatro con timonero[edit | edit source]

quatro minus tres[edit | edit source]

quatro sin timonero[edit | edit source]

quatro vices plus grande[edit | edit source]

quattar[edit | edit source]

quattar vb

quatte[edit | edit source]

quatto(s) / quatta(s)

quattrocentista[edit | edit source]

quattrocentista [le / la

quattrocento[edit | edit source]

quattuor sun[edit | edit source]

quattuordece[edit | edit source]

quattuordecesime[edit | edit source]

quattuordecesimo(s) / quattuordecesima(s)

quatuor[edit | edit source]

quatuor vocal[edit | edit source]

que[edit | edit source]

que causa dependentia[edit | edit source]

que costa?[edit | edit source]

que costa isto?[edit | edit source]

que crea dependentia[edit | edit source]

que da vos le derecto de parlar assi?[edit | edit source]

que datis le derecto de parlar assi?

que Deo nos preserva![edit | edit source]

que Deo preservamos!

que depura le sanguine[edit | edit source]

que dura septe dies[edit | edit source]

que etate ha vos?[edit | edit source]

que excusa ha ille date?[edit | edit source]

que excusa ha ille dato?

que facera nos ora?[edit | edit source]

que faceremos ora?

que hora?[edit | edit source]

que hora es?[edit | edit source]

que hora est?

que horror de tempore![edit | edit source]

que importa![edit | edit source]

que inspira confidentia[edit | edit source]

que isto te servi de lection[edit | edit source]

que le ha impulsate a facer lo?[edit | edit source]

que le ha impulsato a facer lo?

que mentalitate![edit | edit source]

que mesura ha vos?[edit | edit source]

que nos cambia de subjecto[edit | edit source]

que cambiamos de subjecto

que nos cambia de thema[edit | edit source]

que cambiamos de thema

que nos uni nostre effortios![edit | edit source]

que unimos nostros effortios!

que ole le ustion[edit | edit source]

que ole la ustion

que resiste al foco[edit | edit source]

que tempore detestabile![edit | edit source]

que tocca le celo[edit | edit source]

que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextre[edit | edit source]

que tu mano leve ignora lo que face tu mano dextro

que vive le regina![edit | edit source]

que viva la regina!

Quebec[edit | edit source]

quebracho[edit | edit source]

Quechua[edit | edit source]

quecunque[edit | edit source]

querceto[edit | edit source]

quercitrina[edit | edit source]

quercitron[edit | edit source]

querco[edit | edit source]

querco bicentenari[edit | edit source]

querco bicentenario

querco nano[edit | edit source]

querco natural[edit | edit source]

querco palustre[edit | edit source]

querco pubescente[edit | edit source]

querco robur[edit | edit source]

querco robur

querco rubre[edit | edit source]

querco rubre

querco secular[edit | edit source]

querco-corco[edit | edit source]

quercos enorme[edit | edit source]

quercos enormes

quercos massivequercos massive[edit | edit source]

quercos massivequercos massivos

querco-suber[edit | edit source]

querela[edit | edit source]

querela confessional[edit | edit source]

querela de familia[edit | edit source]

querela de ideas[edit | edit source]

querela de parolas[edit | edit source]

querela del investituras[edit | edit source]

querela de las investituras

querela doctrinal[edit | edit source]

querela inter fratres[edit | edit source]

querela inter vicinos[edit | edit source]

querela linguistic[edit | edit source]

querela linguistica

querela religiose[edit | edit source]

querela religiosa

querela scholar[edit | edit source]

querela theologic[edit | edit source]

querela theologica

querelar[edit | edit source]

querelar vb

querelator[edit | edit source]

querelose[edit | edit source]

quereloso(s) / querelosa(s)

querer[edit | edit source]

querer vb

querquedula[edit | edit source]

quesita[edit | edit source]

questa[edit | edit source]

questa in le strata(s)[edit | edit source]

questa in la strata(s)

questa stratal[edit | edit source]

question[edit | edit source]

question a selection multiple[edit | edit source]

question a selection multipla

question academic[edit | edit source]

question academica

question aperte[edit | edit source]

question aperta

question captiose[edit | edit source]

question captiosa

question clave[edit | edit source]

question complexe[edit | edit source]

question complexa

question complicate[edit | edit source]

question complicata

question crucial[edit | edit source]

question de authenticitate[edit | edit source]

question de bursa[edit | edit source]

question de cabinetto[edit | edit source]

question de competentia[edit | edit source]

question de confidentia[edit | edit source]

question de culpabilitate[edit | edit source]

question de detalio[edit | edit source]

question de examine[edit | edit source]

question de factos[edit | edit source]

question de gusto(s)[edit | edit source]

question de importantia vital[edit | edit source]

question de impostos[edit | edit source]

question de inquesta[edit | edit source]

question de litigio[edit | edit source]

question de moneta[edit | edit source]

question de orthographia[edit | edit source]

question de prestigio[edit | edit source]

question de principios[edit | edit source]

question de procedimento[edit | edit source]

question de procedura[edit | edit source]

question de tempore[edit | edit source]

question de vita e de morte[edit | edit source]

question del judeos[edit | edit source]

question de los judeos

question del refugiatos[edit | edit source]

question de los refugiatos

question del responsabilitate[edit | edit source]

question de la responsabilitate

question delicate[edit | edit source]

question delicata

question eterne[edit | edit source]

question eterna

question fundamental[edit | edit source]

question idiota[edit | edit source]

question inconveniente[edit | edit source]

question indirecte[edit | edit source]

question indirecta

question insidiose[edit | edit source]

question insidiosa

question intempestive[edit | edit source]

question intempestiva

question linguistic[edit | edit source]

question linguistica

question litigiose[edit | edit source]

question litigiosa

question pecuniari[edit | edit source]

question pecuniaria

question pendente[edit | edit source]

question prejudicial[edit | edit source]

question racial[edit | edit source]

question religiose[edit | edit source]

question religiosa

question rhetoric[edit | edit source]

question rhetorica

question royal[edit | edit source]

question scripte[edit | edit source]

question scripta

question spinose[edit | edit source]

question spinosa

question subtil[edit | edit source]

question vital[edit | edit source]

questionabile[edit | edit source]

questionamento[edit | edit source]

questionar[edit | edit source]

questionar vb

questionario[edit | edit source]

questionator[edit | edit source]

questiones de familia[edit | edit source]

questiones indissolubilemente ligate[edit | edit source]

questiones indissolubilemente ligatas

questiones pendente[edit | edit source]

questiones pendentes

questiones protocollar[edit | edit source]

questiones protocollares

questiones que surge al leger del texto[edit | edit source]

questor[edit | edit source]

questura[edit | edit source]

quetzal[edit | edit source]

qui[edit | edit source]

qui cerca trova[edit | edit source]

qui compra le restante?[edit | edit source]

qui sape![edit | edit source]

qui se excusa se accusa[edit | edit source]

quia[edit | edit source]

quicunque[edit | edit source]

quicunque se abassara, essera elevate[edit | edit source]

quicunque se abassara, essera elevato

quidam[edit | edit source]

quidditate[edit | edit source]

quiescente[edit | edit source]

quiescentia[edit | edit source]

quiescer[edit | edit source]

quiescer vb

quietar[edit | edit source]

quietar vb

quietar su conscientia[edit | edit source]

quiete[edit | edit source]

quieto(s) / quieta(s)

quietismo[edit | edit source]

quietista[edit | edit source]

quietista [le / la

quietistic[edit | edit source]

quietistico(s) / quietistica(s)

quietude[edit | edit source]

quilla[edit | edit source]

quilla de detra[edit | edit source]

quilla plan[edit | edit source]

quilla plana

quilla posterior[edit | edit source]

quillia[edit | edit source]

quina[edit | edit source]

quinaquina[edit | edit source]

quinari[edit | edit source]

quinario(s) / quinaria(s)

quinario[edit | edit source]

quincalia[edit | edit source]

quincalieria[edit | edit source]

quincaliero[edit | edit source]

quincunce[edit | edit source]

quincuncial[edit | edit source]

quincuncial(es)

quindece[edit | edit source]

quindecena[edit | edit source]

quindecime[edit | edit source]

quindecimo(s) / quindecima(s)

quinic[edit | edit source]

quinico(s) / quinica(s)

quinina[edit | edit source]

quininic[edit | edit source]

quininico(s) / quininica(s)

quininismo[edit | edit source]

quinismo[edit | edit source]

quinoidina[edit | edit source]

quinoleina[edit | edit source]

quinon[edit | edit source]

quinquagenari[edit | edit source]

quinquagenario(s) / quinquagenaria(s)

quinquagenario[edit | edit source]

Quinquagesima[edit | edit source]

quinquagesime[edit | edit source]

quinquagesimo(s) / quinquagesima(s)

quinquagesimo[edit | edit source]

quinquareme[edit | edit source]

quinquareme adj, sub [le / la

quinquecaudate[edit | edit source]

quinquecaudato(s) / quinquecaudata(s)

quinquedentate[edit | edit source]

quinquedentato(s) / quinquedentata(s)

quinquefide[edit | edit source]

quinquefido(s) / quinquefida(s)

quinqueflor[edit | edit source]

quinqueflor(es)

quinquefoliate[edit | edit source]

quinquefoliato(s) / quinquefoliata(s)

quinquefolie[edit | edit source]

quinquefolio(s) / quinquefolia(s)

quinquefurcate[edit | edit source]

quinquefurcato(s) / quinquefurcata(s)

quinquennal[edit | edit source]

quinquennal(es)

quinquennio[edit | edit source]

quinquereme[edit | edit source]

quinquereme adj, sub [le / la

quinquevenose[edit | edit source]

quinquevenoso(s) / quinquevenosa(s)

quinquina[edit | edit source]

quinta[edit | edit source]

quinta augmentate[edit | edit source]

quinta augmentata

quinta diminuite[edit | edit source]

quinta diminuita

quintal[edit | edit source]

quintan[edit | edit source]

quintana[edit | edit source]

quintar[edit | edit source]

quintar vb

quinte[edit | edit source]

quinto(s) / quinta(s)

quinte colonna[edit | edit source]

quinta colonna

quinte columna[edit | edit source]

quinta columna

quinte rota del carretta[edit | edit source]

quinta rota de la carretta

quinte rota del carro[edit | edit source]

quinta rota del carro

quinte rota del carrossa[edit | edit source]

quinta rota de la carrossa

quintessentia[edit | edit source]

quintessential[edit | edit source]

quintessential(es)

quintettista[edit | edit source]

quintettista [le / la

quintetto[edit | edit source]

quintillion[edit | edit source]

quinto[edit | edit source]

quintuplar[edit | edit source]

quintuplar vb

quintuple[edit | edit source]

quintuplo(s) / quintupla(s)

quintuplicar[edit | edit source]

quintuplicar vb

quintuplication[edit | edit source]

quintuplice[edit | edit source]

quintuplo[edit | edit source]

quipu[edit | edit source]

quirite[edit | edit source]

quisling[edit | edit source]

quitantia[edit | edit source]

quitar[edit | edit source]

quitar vb

quitar le governamento[edit | edit source]

quitar le solo[edit | edit source]

quite[edit | edit source]

quite(s)

quixoteria[edit | edit source]

quixotic[edit | edit source]

quixotico(s) / quixotica(s)

quixotismo[edit | edit source]

quiz[edit | edit source]

quo[edit | edit source]

quodlibet[edit | edit source]

quorum[edit | edit source]

quorum constitutive[edit | edit source]

quorum constitutivo

quota[edit | edit source]

quota de haringo[edit | edit source]

quota de importation[edit | edit source]

quota del mercato[edit | edit source]

quota legitime[edit | edit source]

quota legitima

quota legitime portie[edit | edit source]

quota legitima portie

quotar[edit | edit source]

quotar vb

quotation[edit | edit source]

quotation de apertura[edit | edit source]

quotation de frumento[edit | edit source]

quotation del tritico[edit | edit source]

quotidian[edit | edit source]

quotidiano(s) / quotidiana(s)

quotidianitate[edit | edit source]

quotidianmente[edit | edit source]

quotidiano[edit | edit source]

quotiente[edit | edit source]

quotiente de differentiales[edit | edit source]

quotiente de mental[edit | edit source]

quotiente differential[edit | edit source]

quotiente electoral[edit | edit source]

quotiente respiratori[edit | edit source]

quotiente respiratorio

quotisar[edit | edit source]

quotisar vb

quotisar se[edit | edit source]

quotisation[edit | edit source]

quotitate[edit | edit source]

quotitate disponibile[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.