Interlingua Wiki
Advertisement

Template:Patrono: Thesauro

P[]

pabulo[]

pabulo mental[]

paca[]

paccar[]

pacchettar[]

pacchetto[]

pacchetto actionari[]

pacchetto actionario

pacchetto de actiones[]

pacchetto de caffe[]

pacchetto de / del cigarrettas[]

pacchetto de (las) cigarrettas

pacchetto dono[]

pacchetto expresse[]

pacchetto expresso

pacchetto postal[]

pacco[]

pacco de viveres[]

pacco dono[]

pacco fragile[]

pacco postal[]

pacco voluminose[]

pacco voluminoso

paccos distachate[]

paccos distachatos

pace[]

pace [la

pace acceptabile[]

pace agreste[]

pace armate[]

pace armata

pace augustee[]

pace augustea

pace de Deo[]

Pace de Westfalia[]

pace del anima[]

pace de la anima

pace domestic[]

pace domestica

pace durabile[]

pace eterne[]

pace eterna

pace indecise[]

pace indecisa

pace juste[]

pace justa

pace mental[]

pace mundial[]

pace religiose[]

pace religiosa

pace separate[]

pace separata

pace simulate[]

pace simulata

pace social[]

pace stabile[]

pace universal[]

pacemaker [A][]

pachycarpe[]

pachycarpo(s) / pachycarpa(s)

pachyderme[]

pachydermo(s) / pachyderma(s)

pachydermia[]

pachydermic[]

pachydermico(s) / pachydermica(s)

pachydermo[]

pachypetale[]

pachypetalo(s) / pachypetala(s)

pachyphylle[]

pachyphyllo(s) / pachyphylla(s)

pachyptere[]

pachyptero(s) / pachyptera(s)

pacibile[]

pacibile(s)

pacific[]

pacifico(s) / pacifica(s)

pacificabile[]

pacificabile(s)

pacificamente[]

pacificar[]

pacification[]

pacificator[]

Pacifico[]

pacifismo[]

pacifismo atomic[]

pacifismo atomico

pacifismo nuclear[]

pacifista[]

pacifista adj, sub

pacifistic[]

pacifistico(s) / pacifistica(s)

pack [A][]

package [A][]

pacotilia[]

pacto[]

Pacto Atlantic[]

Pacto Atlantico

pacto con le diabolo[]

pacto de amicitate[]

pacto de amicitate

pacto de garantia[]

pacto de non-aggression[]

pacto de securitate[]

pacto de tregua[]

pacto del Atlantico[]

pacto del Atlantico Nord[]

pacto interfederal[]

pacto nuclear[]

pacto quadripartite[]

pacto tripartite[]

paddock [A][]

Padua[]

paduan[]

paduano(s) / paduana(s)

paduano[]

paella [Es][]

paf![]

paf! interj

paga[]

paga additional[]

paga de entrata[]

paga de fame[]

paga equal[]

paga extra[]

paga extra de vacantias[]

paga horari[]

paga horaria

paga initial[]

paga mensual[]

paga provisional[]

pagabile[]

pagabile(s)

pagabile a vista[]

pagabile(s) a vista

pagabile al portator[]

pagabile(s) al portator

pagaia[]

pagaiar[]

pagaiator[]

pagamento[]

pagamento a termino[]

pagamento anticipate[]

pagamento anticipato

pagamento arretrate[]

pagamento arretrato

pagamento bimestral[]

pagamento de commission[]

pagamento de contribution[]

pagamento de dividendos[]

pagamento de entrata[]

pagamento de impostos[]

pagamento de interesse[]

pagamento de un supplemento[]

pagamento del differentia[]

pagamento de la differentia

pagamento del location[]

pagamento de la location

pagamento del reimbursamento[]

pagamento initial[]

pagamento integral[]

pagamento mensual[]

pagamento partial[]

pagamento per giro[]

pagamento per partes[]

pagamento per ratas[]

pagamento per via electronic[]

pagamento per via electronica

pagamento posterior[]

pagamento provisional[]

pagamento trimestral[]

pagamentos periodic[]

pagamentos periodicos

pagan[]

pagano(s) / pagana(s)

paganisar[]

paganizar

paganisation[]

paganization

paganismo[]

pagano[]

pagano(s) convertite[]

pagano_convertito / paganos_convertitos

pagante un supplemento de[]

pagando / qui_paga un supplemento de

pagar[]

pagar a bursa claudite[]

pagar a bursa claudita

pagar a forfait[]

pagar anticipatemente[]

pagar anticipatamente

pagar car le lection[]

pagar caro la lection

pagar cash[]

pagar con cheque[]

pagar con le mesme moneta[]

pagar con la mesma moneta

pagar con moneta juste[]

pagar con moneta justa

pagar dece euros de supplemento[]

pagar entrata[]

pagar in auro[]

pagar in duo terminos[]

pagar in duos terminos

pagar in natura[]

pagar in numerario[]

pagar in plus[]

pagar in specie[]

pagar le arrentamento[]

pagar le differentia[]

pagar la differentia

pagar le prime rata[]

pagar la prime rata

pagar le salario[]

pagar le tributo al natura[]

pagar le tributo a la natura

pagar pedage[]

pagar per fortia[]

pagar per giro[]

pagar per partes[]

pagar per ratas[]

pagar per via electronic[]

pagar per via electronica

pagar punctualmente[]

pagar secundo possibilitate[]

pagar su crimines[]

pagar sus crimines

pagar trimestralmente[]

pagar un caution[]

pagar una caution

pagar un contravention[]

pagar una contravention

pagar un cosa con usura[]

pagar una cosa con usura

pagar un debita[]

pagar una debita

pagar un dividendo[]

pagar un factura[]

pagar una factura

pagar un hypotheca[]

pagar una hypotheca

pagar un mulcta[]

pagar una mulcta

pagar un redemption[]

pagar una redemption

pagar un ronda[]

pagar una ronda

pagar un supplemento[]

pagar un supplemento de dece euros[]

pagate[]

pagato(s) / pagata(s)

pagator[]

pagator de impostos[]

pagator prompte[]

pagator prompto

pagator tardive[]

pagator tardivo

page {j}[]

page [le

pagello[]

pagina[]

pagina de photographias / photos[]

pagina de publicitate[]

pagina de reclamo[]

pagina de teletext[]

pagina de titulo[]

pagina dece e passim[]

pagina del sports[]

pagina de los sports

pagina frontal[]

pagina interior[]

pagina liminar[]

pagina precedente[]

pagina publicitari[]

pagina publicitaria

pagina sportive[]

pagina sportiva

paginar[]

paginas jalne[]

paginas jalnas

pagination[]

pagoda[]

pagro[]

paguro[]

pais[]

pais [le

pais agricole[]

pais agricolo

pais agricultural[]

pais amic[]

pais amico

pais arretrate[]

pais arretrato

pais basse[]

pais basso

pais bilingue[]

pais de Cocania[]

pais de importation[]

pais de origine[]

pais de polders[]

pais de provenientia[]

pais de residentia[]

pais de terrassas[]

pais de vacantias[]

pais decolonisate[]

pais decolonizato

pais del fees[]

pais de las fees

pais del sonios[]

pais de los sonios

pais del tertie mundo[]

pais del tertio mundo

pais del vacantias[]

pais de las vacantias

pais disveloppate[]

pais disveloppato

pais exportator de petroleo[]

pais hereditari[]

pais hereditario

pais hospite[]

pais hospite

pais importator de petroleo[]

pais incantate[]

pais incantato

pais industrial[]

pais invitante[]

pais limitrophe[]

pais montaniose[]

pais montanioso

pais montuose[]

pais montuoso

pais natal[]

pais native[]

pais nativo

pais non-alineate[]

pais non-alineato

pais non-belligerente[]

pais pluviose[]

pais pluvioso

pais productor de petroleo[]

pais productor de tabaco[]

pais productor de the[]

pais remote[]

pais remoto

pais ric[]

pais ricco

pais satellite[]

pais technologicamente avantiate[]

pais technologicamente avantiato

pais vicin[]

pais vicino

pais vinicole[]

pais vinicolo

paisage[]

paisage alpestre[]

paisage alpin[]

paisage alpino

paisage apocalyptic[]

paisage apocalyptico

paisage autumnal[]

paisage coperte de nive[]

paisage coperto de nive

paisage de autumno[]

paisage de dunas[]

paisage de hiberno[]

paisage de montanias[]

paisage de polders[]

paisage de roccas[]

paisage de steppa[]

paisage de tundra[]

paisage del steppas[]

paisage de las steppas

paisage desertic[]

paisage desertico

paisage desolate[]

paisage desolato

paisage flaminge[]

paisage flamingo

paisage fluvial[]

paisage hibernal[]

paisage lunar[]

paisage monotone[]

paisage monotono

paisage montaniose / montuose[]

paisage montanioso / montuoso

paisage nivate[]

paisage nivato

paisage pictoresc[]

paisage pictoresco

paisage poetic[]

paisage poetico

paisage silvestre[]

paisage sombre[]

paisage sombre / sombro

paisage sublime[]

paisage undulante[]

paisagista[]

paisagista [le / la

paisano[]

paisanos serve[]

paisanos servos

paises affiliate[]

paises affiliatos

paises calde / calide[]

paises caldos / calidos

paises capitalista[]

paises capitalistas

paises de mission[]

paises de ultramar[]

paises germanophone[]

paises germanophonos

paises limitrophe[]

paises limitrophes

paises non-alineate[]

paises non-alineatos

paises sub regime dictatorial[]

paises subdisveloppate[]

paises subdisveloppatos

paises ultramarin[]

paises ultramarinos

pajama [Hind][]

pajama de un pecia[]

pajama de una pecia

Pakistan[]

pakistani[]

pakistani(s) adj

pala[]

pala a carbon[]

pala a / de nive[]

pala de helice[]

pala de panetero[]

pala de rotor[]

pala de turbina[]

pala mobile[]

pala punctate[]

pala punctata

paladin[]

paladin [le

palafitta[]

palafrenero[]

palamedea[]

palamedea cornute[]

palamedea cornuta

palanquin[]

palanquin [le

palar[]

palata[]

palata de arena[]

palata de sablo[]

palata de terra[]

palatal[]

palatal(es)

palatalisar[]

palatalizar

palatalisation[]

palatalization

palatalisation de un consonante[]

palatalization de una consonante

palatial[]

palatial(es)

palatian[]

palatiano(s) / palatiana(s)

palatianismo[]

palatiano[]

palatin[]

palatino(s) / palatina(s)

palatinato[]

palatino[]

palatio[]

palatio archiepiscopal[]

palatio de concerto[]

palatio de hiberno[]

palatio de / del justitia[]

palatio de (la) justitia

palatio de sonios[]

Palatio del Pace[]

Palatio de la Pace

palatio del presidente[]

palatio del rege[]

palatio del sports[]

palatio de los sports

palatio ducal[]

palatio episcopal[]

palatio presidential[]

palatio pretorial[]

palatio regal[]

palatio rococo[]

palatio royal[]

palatitis[]

palatitis [la

palato[]

palato bifide[]

palato bifido

palato de detra[]

palato dur[]

palato duro

palato findite[]

palato findito

palato molle[]

palato posterior[]

palatoalveolar[]

palatoalveolar(es)

palatogramma[]

palatogramma [le

pale ale [A][]

palea[]

palea a biber[]

palea de avena[]

palea de frumento[]

palea de hordeo[]

palea de imballage[]

palea de lecto[]

palea de ris[]

palea de secale[]

palea de tritico[]

palea de vicia[]

palea hachate[]

palea hachata

paleario[]

paleassa[]

paleasso[]

paleate[]

paleato(s) / paleata(s)

palemon[]

palemon [le

paleoanthropologia[]

paleoarctic[]

paleoarctico(s) / paleoarctica(s)

paleobiologia[]

paleobotanic[]

paleobotanico(s) / paleobotanica(s)

paleobotanica[]

paleobotanico[]

paleocen[]

paleoceno(s) / paleocena(s)

paleoceno[]

paleochristian[]

paleochristiano(s) / paleochristiana(s)

paleoclimate[]

paleoclimate [le

paleoclimatologia[]

paleoecologia[]

paleoecologic[]

paleoecologico(s) / paleoecologica(s)

paleoethnologia[]

paleoethnologic[]

paleoethnologico(s) / paleoethnologica(s)

paleogeographia[]

paleogeographic[]

paleogeographico(s) / paleogeographica(s)

paleogeologia[]

paleographia[]

paleographic[]

paleographico(s) / paleographica(s)

paleographo[]

paleolithic[]

paleolithico(s) / paleolithica(s)

paleolithico[]

paleolitho[]

paleomagnetismo[]

paleontographia[]

paleontographic[]

paleontographico(s) / paleontographica(s)

paleontologia[]

paleontologia stratigraphic[]

paleontologia stratigraphica

paleontologic[]

paleontologico(s) / paleontologica(s)

paleontologista[]

paleontologista [le / la

[]

paleopathologia[]

paleophytologia[]

paleose[]

paleoso(s) / paleosa(s)

paleotectonic[]

paleotectonico(s) / paleotectonica(s)

paleotectonica[]

paleotropical[]

paleotropical(es)

paleozoic[]

paleozoico(s) / paleozoica(s)

paleozoico[]

paleozoologia[]

paleozoologic[]

paleozoologico(s) / paleozoologica(s)

palestin[]

palestino(s) / palestina(s)

Palestina[]

palestino[]

palestra[]

paletot [F][]

paletta[]

paletta a / de torta[]

paletta de turbina[]

paletta de ventilator[]

palettisar[]

palettizar

palettisation[]

palettization

paletto de tenta[]

paliforme[]

paliforme(s)

paligraphia[]

palilalia[]

palilogia[]

palimpsesto[]

palindromic[]

palindromico(s) / palindromica(s)

palindromo[]

palingenese = palingenesis[]

palingenetic[]

palingenetico(s) / palingenetica(s)

palinodia[]

palinodic[]

palinodico(s) / palinodica(s)

palinodista[]

palinodista [le / la

palinographia[]

palinologia[]

palissada[]

palissada de construction[]

palissadar[]

palissandro[]

palla[]

Pallade[]

palladic[]

palladico(s) / palladica(s)

Palladio[]

palladio[]

palladium[]

Pallas[]

palleal[]

palleal(es)

pallet [A][]

palliar[]

palliar vb

palliation[]

palliative[]

palliativo(s) / palliativa(s)

palliativo[]

pallide[]

pallido(s) / pallida(s)

pallide como le cera[]

[pallido(s) / pallida(s)] como la cera

pallide como le morte[]

[pallido(s) / pallida(s)] como la morte

pallide como un cadavere[]

[pallido / pallida] como un cadavere

pallide como un morto[]

pallido como un morto

pallide de ira[]

[pallido(s) / pallida(s)] de ira

pallide de timor[]

[pallido(s) / pallida(s)] de timor

pallidessa[]

pallidiflor[]

pallidiflor(es)

pallidifolie[]

pallidifolio(s) / pallidifolia(s)

pallidir[]

palliditate[]

pallio[]

pallor[]

pallor cadaveric[]

pallor cadaverico

pallor cadaverose[]

pallor cadaveroso

palma[]

palma a / de oleo[]

palma de coco[]

palma de dattilos[]

palma de honor[]

palma del mano[]

palma de la mano

palma del martyrio[]

palma del victoria[]

palma de la victoria

palma flabelliforme[]

palmaceas[]

palmacee[]

palmaceo(s) / palmacea(s)

palmar[]

palmar adj, vb

palmate[]

palmato(s) / palmata(s)

palmatifide[]

palmatifido(s) / palmatifida(s)

palmatilobate[]

palmatilobato(s) / palmatilobata(s)

palmatipartite[]

palmatipartito(s) / palmatipartita(s)

palmero[]

palmeto[]

palmetta[]

palmifide[]

palmifido(s) / palmifida(s)

palmiforme[]

palmiforme(s)

palmilobate[]

palmilobato(s) / palmilobata(s)

palmilobe[]

palmilobo(s) / palmiloba(s)

palmina[]

palminerve[]

palminervo(s) / palminerva(s)

palmipartite[]

palmipartito(s) / palmipartita(s)

palmipede[]

palmipede(s) adj

palmitato[]

palmitic[]

palmitico(s) / palmitica(s)

palmitina[]

palmito[]

palmo[]

palo[]

palo de bambu[]

palo de bandiera[]

palo de cannella[]

palo de flagellation[]

palo de frontiera[]

palo de fundation[]

palo de patibulo[]

palo de scafoltage[]

palo de telegrapho[]

palo de telephono[]

palo de tenta[]

palo de tormento[]

palo de tortura[]

palo giratori[]

palo giratorio

palo indicatori[]

palo indicatorio

palo kilometric[]

palo kilometrico

palo rotatori[]

palo rotatorio

palo telegraphic[]

palo telegraphico

palo telephonic[]

palo telephonico

palo totemic[]

palo totemico

palo tubular[]

palpabile[]

palpabile(s)

palpabilitate[]

palpabilitate de un organo[]

palpabilitate de un veritate[]

palpabilitate de una veritate

palpar[]

palpation[]

palpation bimanual[]

palpator[]

palpebra[]

palpebra inferior[]

palpebra nyctitante[]

palpebra superior[]

palpebral[]

palpebral(es)

palpebrar[]

palpebrar vb

palpebration[]

palpitante[]

palpitante(s)

palpitar[]

palpitation[]

palpitation cardiac[]

palpitation cardiaca

palpitation de corde[]

palpo[]

palude[]

palude [le

palude del dunas[]

palude de las dunas

paludella[]

paludes que exhala miasmas pestifere / pestilential[]

paludes que exhalan miasmas pestiferos / pestilentiales

paludic[]

paludico(s) / paludica(s)

paludicola[]

paludicota [la

paludicole[]

paludicolo(s) / paludicola(s)

paludina[]

paludismo[]

paludose[]

paludoso(s) / paludosa(s)

paludositate[]

palumbo[]

palustre[]

palustre(s)

palynologia[]

palynologic[]

palynologico(s) / palynologica(s)

palynologista[]

palynologista [le / la

[]

pampa[]

pamphletario anonyme[]

pamphletario anonymo

pamphletero[]

pamphleto[]

pamphleto diffamatori[]

pamphleto diffamatorio

Pan[]

pan[]

pan al aqua[]

pan a la aqua

pan al cibolla[]

pan a la cibolla

pan al cumino[]

pan al lacte[]

pan al sesamo[]

pan al / de uvas de Corintho[]

pan a_las / de uvas de Corintho

pan al uvas sic[]

pan a las uvas sicas

pan azyme[]

pan azymo

pan benedicte[]

pan benedicto

pan blanc[]

pan blanco

pan brun[]

pan bruno

pan complete[]

pan completo

pan con cumino[]

pan consecrate[]

pan consecrato

pan crustose[]

pan crustoso

pan de avena[]

pan de bran[]

pan de farina integral[]

pan de frumento[]

pan de hordeo[]

pan de mais[]

pan de manioc[]

pan de munition[]

pan de Natal[]

pan de nuces de coco[]

pan de oblation[]

pan de phantasia[]

pan de sapon[]

pan de secale[]

pan de specie[]

pan de sucro[]

pan de tote grano[]

pan de toto grano

pan de tritico[]

pan del Cena[]

pan de la Cena

pan del vita[]

pan de la vita

pan dur[]

pan duro

pan e jocos[]

pan e / et jocos

pan facite a casa[]

pan facito a casa

pan fresc[]

pan fresco

pan integral[]

pan longe[]

pan longo

pan maltate[]

pan maltato

pan nigre[]

pan nigro

pan piperate[]

pan piperato

pan pro diabeticos[]

pan sic[]

pan sico

pan sin addition[]

pan tenere[]

pan tenero

pan tostate[]

pan tostato

panacea[]

panafrican[]

panafricano(s) / panafricana(s)

panafricanismo[]

panafricanista[]

panafricanista [le / la

Panama[]

panama[]

panama [le

panamen[]

panameno(s) / panamena(s)

panameno[]

panamerican[]

panamericano(s) / panamericana(s)

panamericanismo[]

panamericanista[]

panamericanista [le / la

panar[]

panar vb

panarabe[]

panarabe(s)

panarabismo[]

panarabista[]

panarabista [le / la

panaritio[]

panasiatic[]

panasiatico(s) / panasiatica(s)

panasiatismo[]

panasiatista[]

panasiatista [le / la

panathenaic[]

panathenaico(s) / panathenaica(s)

panatheneas[]

panateneas [las

panchromatic[]

panchromatico(s) / panchromatica(s)

pancia[]

pancia de bove farcite[]

pancia de bove farcita

panciute[]

panciuto(s) / panciuta(s)

panciuto[]

panclastite[]

panclastite [la

pancratiasta[]

pancratiasta [le / la

pancratio[]

pancreas[]

pancreas [le

pancreatic[]

pancreatico(s) / pancreatica(s)

pancreatina[]

pancreatitis[]

pancreatitis [la

pancreozymina[]

panda[]

panda [le

panda gigante[]

panda minor[]

pandanaceas[]

pandano[]

pandectas[]

pandectas [las

pandemia[]

pandemic[]

pandemico(s) / pandemica(s)

pandemonio[]

pandiculation[]

pandit[]

pandit [le

Pandora[]

panegyric[]

panegyrico(s) / panegyrica(s)

panegyrico[]

panegyris[]

panegyris [la

panegyrisar[]

panegyrizar

panegyrista[]

panegyrista [le / la

panentheismo[]

panentheista[]

panentheista [le / la

paneteria[]

paneteria kasher[]

panetero[]

panetto[]

panetto a / de gambon[]

panetto al ficato[]

panetto al pasta de amandolas[]

panetto a la pasta de amandolas

panetto al ragout[]

panetto al renion(es)[]

panetto al_renion / a_los_reniones

panetto al salmon[]

panetto al uvas de Corintho[]

panetto a las uvas de Corintho

panetto dulce[]

panetto punctate / punctute[]

panetto punctato / punctuto

panetto rotunde al uvas de Corintho[]

panetto rotundo a las uvas de Corintho

paneuropee[]

paneuropeo(s) / paneuropea(s)

pangen[]

pangen [le

pangenese = pangenesis[]

pangeometria[]

pangerman[]

pangermano(s) / pangermana(s)

pangermanismo[]

pangermanista[]

pangermanista adj, sub

pangolin[]

pangolin [le

pangolin gigante[]

panhellenic[]

panhellenico(s) / panhellenica(s)

panhellenismo[]

panhellenismo moderne[]

panhellenismo moderno

panhellenistic[]

panhellenistico(s) / panhellenistica(s)

panic[]

panico(s) / panica(s)

panicitate[]

panico[]

panico de bursa[]

panico linear[]

panico molle[]

panicula[]

panicula de canna[]

panicula spiciforme[]

paniculate[]

paniculato(s) / paniculata(s)

paniero[]

paniero a coperculos[]

paniero de pellaturas[]

paniero de vimine[]

panificabile[]

panificabile(s)

panificar[]

panification[]

panificator[]

panislamic[]

panislamico(s) / panislamica(s)

panislamismo[]

panislamista[]

panislamista [le / la

panislamitic[]

panislamitico(s) / panislamitica(s)

panlogic[]

panlogico(s) / panlogica(s)

panlogismo[]

panna[]

panna de currente[]

panna de electricitate[]

panna de motor[]

panna de pneu / pneumatico[]

pannello[]

pannello a / de instrumentos[]

pannello acustic[]

pannello acustico

pannello de collo[]

pannello de commando[]

pannello de controlo[]

pannello de dispulverar[]

pannello de fibra de ligno[]

pannello de fibras[]

pannello de fibras de ligno[]

pannello de gypso[]

pannello de interdiction[]

pannello de lino[]

pannello de mixtion[]

pannello de naso[]

pannello de porta[]

pannello de prohibition[]

pannello de prohibition

pannello de publicitate[]

pannello de reclamo[]

pannello de signalisation[]

pannello de signalization

pannello isolante[]

pannello lateral[]

pannello panoramic[]

pannello panoramico

pannello pectoral[]

pannello publicitari[]

pannello publicitario

pannello solar[]

panniculo[]

panniculo adipose[]

panniculo adiposo

panniculo grasse[]

panniculo grasso

panno[]

panno a / de / pro nettar[]

panno de camisa[]

panno de cocina[]

panno de dispulverar[]

panno de essugar[]

panno de fricamento[]

panno de fricar[]

panno de tabula[]

panno hygienic[]

panno hygienico

panno periodic[]

panno periodico

panno verde del biliardo[]

pannos de lecto[]

panophthalmia[]

panoplia[]

panoptic[]

panoptico(s) / panoptica(s)

panoptico[]

panorama[]

panorama de Zwolle[]

panorama del litteratura contemporanee[]

panorama de la litteratura contemporanea

panorama majestose[]

panorama majestoso

panoramic[]

panoramico(s) / panoramica(s)

panoramicitate[]

panorpa[]

panorthodoxe[]

panorthodoxo(s) / panorthodoxa(s)

panotis[]

panotis [la

panotis flammee[]

panotis flammea

panplegia[]

panpneumatismo[]

panpsychismo[]

panslavismo[]

panslavista[]

panslavista adj, sub

pansophia[]

pansophic[]

pansophico(s) / pansophica(s)

panspermia[]

Pantagruel[]

pantagruelic[]

pantagruelico(s) / pantagruelica(s)

pantagruelismo[]

pantagruelista[]

pantagruelista [le / la

pantalgia[]

pantalon[]

pantalonada[]

pantalon(es) a gambas stricte[]

pantalon(es) a gambas strictas

pantalon(es) buffante[]

pantaloon_buffante / pantalones_buffantes

pantalon(es) curte[]

pantalon_curto / pantalones_curtos

pantalon(es) de baby / bebe[]

pantalon(es) de cyclista[]

pantalon(es) de harem[]

pantalon(es) de marinero[]

pantalon(es) de panetero[]

pantalon(es) de pyjama[]

pantalon(es) unisex[]

pantelegrapho[]

pantheismo[]

pantheista[]

pantheista adj, sub

pantheistic[]

pantheistico(s) / pantheistica(s)

pantheon[]

panthera[]

panthera nigre[]

panthera nigra

pantofla[]

pantofla de casa[]

pantographia[]

pantographic[]

pantographico(s) / pantographica(s)

pantographo[]

pantometro[]

pantomima[]

pantomimar[]

pantomime[]

pantomimo(s) / pantomima(s)

pantomimic[]

pantomimico(s) / pantomimica(s)

pantomimo[]

pantophobia[]

pantothenic[]

pantothenico(s) / pantothenica(s)

panty [A][]

papa[]

papa [le

papa e mamma[]

papa e / et mamma

papabile[]

papabile(s)

papagai[]

papagai [le

papaina[]

papal[]

papal(es)

papalin[]

papalino(s) / papalina(s)

papalino[]

papalismo[]

papamobile[]

papamobile [le

paparazzi [I][]

paparchia[]

papato[]

papaveraceas[]

papaveracee[]

papaveraceo(s) / papaveracea(s)

papavere[]

papavere [le

papavere hybride[]

papavere hybrido

papavere oriental[]

papavere somnifere[]

papavere somnifero

papaverina[]

papaya[]

paperback [A][]

papessa[]

papiamento[]

papier-maché [F][]

papilion[]

papilion [le

papilion de die / jorno[]

papilion de nocte[]

papilion diurne[]

papilion diurno

papilion nocturne[]

papilion nocturno

papilion sericigene[]

papilion sericigeno

papilionaceas[]

papilionacee[]

papilionaceo(s) / papilionacea(s)

papilionar[]

papilionar vb

papilionar circa[]

papilla[]

papilla de / del gusto[]

papilla dermic[]

papilla dermica

papilla gustative[]

papilla gustativa

papilla lacrimal[]

papilla lingual[]

papilla optic[]

papilla optica

papilla pilose[]

papilla pilosa

papilla renal[]

papillar[]

papillar(es)

papillas caliciforme[]

papillas caliciformes

papillectomia[]

papillifere[]

papillifero(s) / papillifera(s)

papilliforme[]

papilliforme(s)

papilloma[]

papilloma [le

papillose[]

papilloso(s) / papillosa(s)

papillote[]

papillote [le

papiralia[]

papireria[]

papirero[]

papiro[]

papiro a albumina[]

papiro a / de calcar[]

papiro a / de cigarrettas[]

papiro a / pro copiar[]

papiro a / de jornales[]

papiro a / de / pro littera[]

papiro a / de / pro scriber[]

papiro abrasive[]

papiro abrasivo

papiro absorbente[]

papiro aluminium[]

papiro argentate[]

papiro argentato

papiro autographic[]

papiro autographico

papiro blanc[]

papiro blanco

papiro braille[]

papiro brute[]

papiro bruto

papiro (de) carbon[]

papiro catranate[]

papiro catranato

papiro cellulosic[]

papiro cellulosico

papiro cerate[]

papiro cerato

papiro corrugate[]

papiro corrugato

papiro de aluminium[]

papiro de argento[]

papiro de calco[]

papiro de / pro designar[]

papiro de designo[]

papiro de / pro filtrar[]

papiro (de) filtro[]

papiro de imballage[]

papiro de ligno[]

papiro de lino[]

papiro de lucto[]

papiro de musica[]

papiro de palea[]

papiro de phantasia[]

papiro de ris[]

papiro de sablo[]

papiro de seta[]

papiro de tornasol[]

papiro duplex[]

papiro feltro[]

papiro filigranate[]

papiro filigranato

papiro forte[]

papiro gaufrate / gofrate[]

papiro gaufrato / gofrato

papiro glacé[]

papiro glaciate[]

papiro glaciato

papiro granulate a designar[]

papiro granulato a designar

papiro granulose[]

papiro granuloso

papiro hectographic[]

papiro hectographico

papiro hygienic[]

papiro hygienico

papiro immaculate[]

papiro immaculato

papiro impermeabile al grassia[]

papiro impermeabile a la grassia

papiro incerate[]

papiro incerato

papiro lignose[]

papiro lignoso

papiro lineate[]

papiro lineato

papiro logarithmic[]

papiro logarithmico

papiro marmorate[]

papiro marmorato

papiro marmorisate[]

papiro marmorizato

papiro mat[]

papiro millimetrate[]

papiro millimetrato

papiro millimetric[]

papiro millimetrico

papiro moneta[]

papiro offset[]

papiro paraffinate[]

papiro paraffinato

papiro perforate[]

papiro perforato

papiro pergamena[]

papiro photographic[]

papiro photographico

papiro photosensibile[]

papiro pro duplicar[]

papiro pro heliogravures[]

papiro pro polycopiar[]

papiro pro posta aeree[]

papiro pro posta aerea

papiro reactive[]

papiro reactivo

papiro recyclabile[]

papiro recyclate[]

papiro recyclato

papiro regulate[]

papiro regulato

papiro satinate[]

papiro satinato

papiro sensibile[]

papiro siccante[]

papiro sigillate[]

papiro sigillato

papiro sin lignina[]

papiro spisse[]

papiro spisso

papiro timbrate[]

papiro timbrato

papiro transparente[]

papiros de auto / automobile[]

papiros de bordo[]

papiros del auto[]

papiros del auto

papiro-smerilio[]

papismo[]

papista[]

papista adj, sub

papistic[]

papistico(s) / papistica(s)

pappa[]

pappa al lacte[]

pappa de avena[]

pappa de bira[]

pappa de biscoctos[]

pappa de farina[]

pappa de farina de secale[]

pappa de macaroni[]

pappa de mais[]

pappa de maizena[]

pappa de milio[]

pappa de sago[]

pappa de secale[]

pappa de semola[]

pappa de tapioca[]

pappa farinose[]

pappa farinosa

pappiforme[]

pappiforme(s)

pappo[]

paprika [Hu][]

papu[]

papu adj, sub

papuan[]

papuano(s) / papuana(s)

papuano[]

papula[]

papular[]

popular(es)

papulose[]

papuloso(s) / papulosa(s)

papyracee[]

papyraceo(s) / papyracea(s)

papyro[]

papyro imperial[]

papyrologia[]

papyrologia grec[]

papyrologia greca

papyrologic[]

papyrologico(s) / papyrologica(s)

papyrologista[]

papyrologista [le / la

[]

par[]

par adj, sub

par chromosomic[]

par chromosomico

par cinematic[]

par cinematico

par con duo salarios[]

par con duos salarios

par del cambio[]

par legal[]

par principesc[]

par principesco

par regal / royal[]

par virtual[]

para = paracaditista[]

para [le / la

paraballas[]

paraballas [le

parabasal[]

parabasal(es)

parabase = parabasis[]

parabellum[]

parabiose = parabiosis[]

parabiotic[]

parabiotico(s) / parabiotica(s)

parabola[]

parabola cubic[]

parabola cubica

parabola evangelic[]

parabola evangelica

parabola helicoide[]

parabolic[]

parabolico(s) / parabolica(s)

parabolicitate[]

parabolisar[]

parabolizar

paraboloide[]

paraboloide [le

paraboloide de revolution[]

paraboloide elliptic[]

paraboloide elliptico

paraboloide hyperbolic[]

paraboloide hyperbolico

parabrisa[]

parabrisa [le

parabuccal[]

parabuccal(es)

paracadita[]

paracadita [le

paracadita dorsal[]

paracadita freno[]

paracadita ventral[]

paracaditismo[]

paracaditista[]

paracaditista [le / la

paracentese = paracentesis[]

paracentral[]

paracentral(es)

paracentric[]

paracentrico(s) / paracentrica(s)

paracetamol[]

paracetamol [le

parachocs {sh}[]

parachocs [le

parachronismo[]

paracleto[]

paracolpos[]

paracolpos [le

paracompacte[]

paracompacto(s) / paracompacta(s)

paracorolla[]

parada[]

parada naval[]

paradar[]

paradental[]

paradental(es)

paradentari[]

paradentario(s) / paradentaria(s)

paradentose = paradentosis[]

paradigma[]

paradigma [le

paradigmatic[]

paradigmatico(s) / paradigmatica(s)

paradigmatica[]

paradisiac[]

paradisiaco(s) / paradisiaca(s)

paradiso[]

paradiso fiscal[]

paradiso terrestre[]

paradontose = paradontosis[]

paradoxal[]

paradoxal(es)

paradoxalitate[]

paradoxar[]

paradoxar vb

paradoxe[]

paradoxo(s) / paradoxa(s)

paradoxista[]

paradoxista [le / la

paradoxo[]

paradoxo de Zenon[]

paradoxo del horologios[]

paradoxo de los horologios

paradoxo hydrostatic[]

paradoxo hydrostatico

paradoxo logic[]

paradoxo logico

paraelectrico[]

parafango[]

paraffin[]

paraffin [la

paraffin liquide[]

paraffin liquida

paraffinage[]

paraffinar[]

paraffinate[]

paraffinato(s) / paraffinata(s)

parafiscal[]

parafiscal(es)

parafiscalitate[]

paraflamma[]

paraflamma [le

parafoco[]

parafoco [le

parafulmine[]

parafulmine [le

paragenese = paragenesis[]

parages[]

parages [los

paragoge[]

paragoge [la

paragogic[]

paragogico(s) / paragogica(s)

paragogisar[]

paragogizar

paragon = parangon[]

paragon = parangon [le

paragon de diligentia[]

paragon de patientia[]

paragon de virtute[]

paragon homeric[]

paragon homerico

paragonabile = parangonabile[]

paragonabile(s) = parangonabile(s)

paragonar[]

paragonite[]

paragonite [la

paragramma[]

paragramma [le

paragraphia[]

paragrapho[]

paragrapho conclusive[]

paragrapho conclusivo

Paraguay[]

paraguayan[]

paraguayano(s) / paraguayana(s)

paraguayano[]

paraguttas[]

paraguttas [le

parahepatic[]

parahepatico(s) / parahepatica(s)

paralalia[]

paralexia[]

paralinguage[]

paralinguistic[]

paralinguistico(s) / paralinguistica(s)

paralinguistica[]</