Interlingua Wiki
Advertisement

Template:Patrono: Thesauro

P[]

pabulo[]

pabulo mental[]

paca[]

paccar[]

pacchettar[]

pacchetto[]

pacchetto actionari[]

pacchetto actionario

pacchetto de actiones[]

pacchetto de caffe[]

pacchetto de / del cigarrettas[]

pacchetto de (las) cigarrettas

pacchetto dono[]

pacchetto expresse[]

pacchetto expresso

pacchetto postal[]

pacco[]

pacco de viveres[]

pacco dono[]

pacco fragile[]

pacco postal[]

pacco voluminose[]

pacco voluminoso

paccos distachate[]

paccos distachatos

pace[]

pace [la

pace acceptabile[]

pace agreste[]

pace armate[]

pace armata

pace augustee[]

pace augustea

pace de Deo[]

Pace de Westfalia[]

pace del anima[]

pace de la anima

pace domestic[]

pace domestica

pace durabile[]

pace eterne[]

pace eterna

pace indecise[]

pace indecisa

pace juste[]

pace justa

pace mental[]

pace mundial[]

pace religiose[]

pace religiosa

pace separate[]

pace separata

pace simulate[]

pace simulata

pace social[]

pace stabile[]

pace universal[]

pacemaker [A][]

pachycarpe[]

pachycarpo(s) / pachycarpa(s)

pachyderme[]

pachydermo(s) / pachyderma(s)

pachydermia[]

pachydermic[]

pachydermico(s) / pachydermica(s)

pachydermo[]

pachypetale[]

pachypetalo(s) / pachypetala(s)

pachyphylle[]

pachyphyllo(s) / pachyphylla(s)

pachyptere[]

pachyptero(s) / pachyptera(s)

pacibile[]

pacibile(s)

pacific[]

pacifico(s) / pacifica(s)

pacificabile[]

pacificabile(s)

pacificamente[]

pacificar[]

pacification[]

pacificator[]

Pacifico[]

pacifismo[]

pacifismo atomic[]

pacifismo atomico

pacifismo nuclear[]

pacifista[]

pacifista adj, sub

pacifistic[]

pacifistico(s) / pacifistica(s)

pack [A][]

package [A][]

pacotilia[]

pacto[]

Pacto Atlantic[]

Pacto Atlantico

pacto con le diabolo[]

pacto de amicitate[]

pacto de amicitate

pacto de garantia[]

pacto de non-aggression[]

pacto de securitate[]

pacto de tregua[]

pacto del Atlantico[]

pacto del Atlantico Nord[]

pacto interfederal[]

pacto nuclear[]

pacto quadripartite[]

pacto tripartite[]

paddock [A][]

Padua[]

paduan[]

paduano(s) / paduana(s)

paduano[]

paella [Es][]

paf![]

paf! interj

paga[]

paga additional[]

paga de entrata[]

paga de fame[]

paga equal[]

paga extra[]

paga extra de vacantias[]

paga horari[]

paga horaria

paga initial[]

paga mensual[]

paga provisional[]

pagabile[]

pagabile(s)

pagabile a vista[]

pagabile(s) a vista

pagabile al portator[]

pagabile(s) al portator

pagaia[]

pagaiar[]

pagaiator[]

pagamento[]

pagamento a termino[]

pagamento anticipate[]

pagamento anticipato

pagamento arretrate[]

pagamento arretrato

pagamento bimestral[]

pagamento de commission[]

pagamento de contribution[]

pagamento de dividendos[]

pagamento de entrata[]

pagamento de impostos[]

pagamento de interesse[]

pagamento de un supplemento[]

pagamento del differentia[]

pagamento de la differentia

pagamento del location[]

pagamento de la location

pagamento del reimbursamento[]

pagamento initial[]

pagamento integral[]

pagamento mensual[]

pagamento partial[]

pagamento per giro[]

pagamento per partes[]

pagamento per ratas[]

pagamento per via electronic[]

pagamento per via electronica

pagamento posterior[]

pagamento provisional[]

pagamento trimestral[]

pagamentos periodic[]

pagamentos periodicos

pagan[]

pagano(s) / pagana(s)

paganisar[]

paganizar

paganisation[]

paganization

paganismo[]

pagano[]

pagano(s) convertite[]

pagano_convertito / paganos_convertitos

pagante un supplemento de[]

pagando / qui_paga un supplemento de

pagar[]

pagar a bursa claudite[]

pagar a bursa claudita

pagar a forfait[]

pagar anticipatemente[]

pagar anticipatamente

pagar car le lection[]

pagar caro la lection

pagar cash[]

pagar con cheque[]

pagar con le mesme moneta[]

pagar con la mesma moneta

pagar con moneta juste[]

pagar con moneta justa

pagar dece euros de supplemento[]

pagar entrata[]

pagar in auro[]

pagar in duo terminos[]

pagar in duos terminos

pagar in natura[]

pagar in numerario[]

pagar in plus[]

pagar in specie[]

pagar le arrentamento[]

pagar le differentia[]

pagar la differentia

pagar le prime rata[]

pagar la prime rata

pagar le salario[]

pagar le tributo al natura[]

pagar le tributo a la natura

pagar pedage[]

pagar per fortia[]

pagar per giro[]

pagar per partes[]

pagar per ratas[]

pagar per via electronic[]

pagar per via electronica

pagar punctualmente[]

pagar secundo possibilitate[]

pagar su crimines[]

pagar sus crimines

pagar trimestralmente[]

pagar un caution[]

pagar una caution

pagar un contravention[]

pagar una contravention

pagar un cosa con usura[]

pagar una cosa con usura

pagar un debita[]

pagar una debita

pagar un dividendo[]

pagar un factura[]

pagar una factura

pagar un hypotheca[]

pagar una hypotheca

pagar un mulcta[]

pagar una mulcta

pagar un redemption[]

pagar una redemption

pagar un ronda[]

pagar una ronda

pagar un supplemento[]

pagar un supplemento de dece euros[]

pagate[]

pagato(s) / pagata(s)

pagator[]

pagator de impostos[]

pagator prompte[]

pagator prompto

pagator tardive[]

pagator tardivo

page {j}[]

page [le

pagello[]

pagina[]

pagina de photographias / photos[]

pagina de publicitate[]

pagina de reclamo[]

pagina de teletext[]

pagina de titulo[]

pagina dece e passim[]

pagina del sports[]

pagina de los sports

pagina frontal[]

pagina interior[]

pagina liminar[]

pagina precedente[]

pagina publicitari[]

pagina publicitaria

pagina sportive[]

pagina sportiva

paginar[]

paginas jalne[]

paginas jalnas

pagination[]

pagoda[]

pagro[]

paguro[]

pais[]

pais [le

pais agricole[]

pais agricolo

pais agricultural[]

pais amic[]

pais amico

pais arretrate[]

pais arretrato

pais basse[]

pais basso

pais bilingue[]

pais de Cocania[]

pais de importation[]

pais de origine[]

pais de polders[]

pais de provenientia[]

pais de residentia[]

pais de terrassas[]

pais de vacantias[]

pais decolonisate[]

pais decolonizato

pais del fees[]

pais de las fees

pais del sonios[]

pais de los sonios

pais del tertie mundo[]

pais del tertio mundo

pais del vacantias[]

pais de las vacantias

pais disveloppate[]

pais disveloppato

pais exportator de petroleo[]

pais hereditari[]

pais hereditario

pais hospite[]

pais hospite

pais importator de petroleo[]

pais incantate[]

pais incantato

pais industrial[]

pais invitante[]

pais limitrophe[]

pais montaniose[]

pais montanioso

pais montuose[]

pais montuoso

pais natal[]

pais native[]

pais nativo

pais non-alineate[]

pais non-alineato

pais non-belligerente[]

pais pluviose[]

pais pluvioso

pais productor de petroleo[]

pais productor de tabaco[]

pais productor de the[]

pais remote[]

pais remoto

pais ric[]

pais ricco

pais satellite[]

pais technologicamente avantiate[]

pais technologicamente avantiato

pais vicin[]

pais vicino

pais vinicole[]

pais vinicolo

paisage[]

paisage alpestre[]

paisage alpin[]

paisage alpino

paisage apocalyptic[]

paisage apocalyptico

paisage autumnal[]

paisage coperte de nive[]

paisage coperto de nive

paisage de autumno[]

paisage de dunas[]

paisage de hiberno[]

paisage de montanias[]

paisage de polders[]

paisage de roccas[]

paisage de steppa[]

paisage de tundra[]

paisage del steppas[]

paisage de las steppas

paisage desertic[]

paisage desertico

paisage desolate[]

paisage desolato

paisage flaminge[]

paisage flamingo

paisage fluvial[]

paisage hibernal[]

paisage lunar[]

paisage monotone[]

paisage monotono

paisage montaniose / montuose[]

paisage montanioso / montuoso

paisage nivate[]

paisage nivato

paisage pictoresc[]

paisage pictoresco

paisage poetic[]

paisage poetico

paisage silvestre[]

paisage sombre[]

paisage sombre / sombro

paisage sublime[]

paisage undulante[]

paisagista[]

paisagista [le / la

paisano[]

paisanos serve[]

paisanos servos

paises affiliate[]

paises affiliatos

paises calde / calide[]

paises caldos / calidos

paises capitalista[]

paises capitalistas

paises de mission[]

paises de ultramar[]

paises germanophone[]

paises germanophonos

paises limitrophe[]

paises limitrophes

paises non-alineate[]

paises non-alineatos

paises sub regime dictatorial[]

paises subdisveloppate[]

paises subdisveloppatos

paises ultramarin[]

paises ultramarinos

pajama [Hind][]

pajama de un pecia[]

pajama de una pecia

Pakistan[]

pakistani[]

pakistani(s) adj

pala[]

pala a carbon[]

pala a / de nive[]

pala de helice[]

pala de panetero[]

pala de rotor[]

pala de turbina[]

pala mobile[]

pala punctate[]

pala punctata

paladin[]

paladin [le

palafitta[]

palafrenero[]

palamedea[]

palamedea cornute[]

palamedea cornuta

palanquin[]

palanquin [le

palar[]

palata[]

palata de arena[]

palata de sablo[]

palata de terra[]

palatal[]

palatal(es)

palatalisar[]

palatalizar

palatalisation[]

palatalization

palatalisation de un consonante[]

palatalization de una consonante

palatial[]

palatial(es)

palatian[]

palatiano(s) / palatiana(s)

palatianismo[]

palatiano[]

palatin[]

palatino(s) / palatina(s)

palatinato[]

palatino[]

palatio[]

palatio archiepiscopal[]

palatio de concerto[]

palatio de hiberno[]

palatio de / del justitia[]

palatio de (la) justitia

palatio de sonios[]

Palatio del Pace[]

Palatio de la Pace

palatio del presidente[]

palatio del rege[]

palatio del sports[]

palatio de los sports

palatio ducal[]

palatio episcopal[]

palatio presidential[]

palatio pretorial[]

palatio regal[]

palatio rococo[]

palatio royal[]

palatitis[]

palatitis [la

palato[]

palato bifide[]

palato bifido

palato de detra[]

palato dur[]

palato duro

palato findite[]

palato findito

palato molle[]

palato posterior[]

palatoalveolar[]

palatoalveolar(es)

palatogramma[]

palatogramma [le

pale ale [A][]

palea[]

palea a biber[]

palea de avena[]

palea de frumento[]

palea de hordeo[]

palea de imballage[]

palea de lecto[]

palea de ris[]

palea de secale[]

palea de tritico[]

palea de vicia[]

palea hachate[]

palea hachata

paleario[]

paleassa[]

paleasso[]

paleate[]

paleato(s) / paleata(s)

palemon[]

palemon [le

paleoanthropologia[]

paleoarctic[]

paleoarctico(s) / paleoarctica(s)

paleobiologia[]

paleobotanic[]

paleobotanico(s) / paleobotanica(s)

paleobotanica[]

paleobotanico[]

paleocen[]

paleoceno(s) / paleocena(s)

paleoceno[]

paleochristian[]

paleochristiano(s) / paleochristiana(s)

paleoclimate[]

paleoclimate [le

paleoclimatologia[]

paleoecologia[]

paleoecologic[]

paleoecologico(s) / paleoecologica(s)

paleoethnologia[]

paleoethnologic[]

paleoethnologico(s) / paleoethnologica(s)

paleogeographia[]

paleogeographic[]

paleogeographico(s) / paleogeographica(s)

paleogeologia[]

paleographia[]

paleographic[]

paleographico(s) / paleographica(s)

paleographo[]

paleolithic[]

paleolithico(s) / paleolithica(s)

paleolithico[]

paleolitho[]

paleomagnetismo[]

paleontographia[]

paleontographic[]

paleontographico(s) / paleontographica(s)

paleontologia[]

paleontologia stratigraphic[]

paleontologia stratigraphica

paleontologic[]

paleontologico(s) / paleontologica(s)

paleontologista[]

paleontologista [le / la

[]

paleopathologia[]

paleophytologia[]

paleose[]

paleoso(s) / paleosa(s)

paleotectonic[]

paleotectonico(s) / paleotectonica(s)

paleotectonica[]

paleotropical[]

paleotropical(es)

paleozoic[]

paleozoico(s) / paleozoica(s)

paleozoico[]

paleozoologia[]

paleozoologic[]

paleozoologico(s) / paleozoologica(s)

palestin[]

palestino(s) / palestina(s)

Palestina[]

palestino[]

palestra[]

paletot [F][]

paletta[]

paletta a / de torta[]

paletta de turbina[]

paletta de ventilator[]

palettisar[]

palettizar

palettisation[]

palettization

paletto de tenta[]

paliforme[]

paliforme(s)

paligraphia[]

palilalia[]

palilogia[]

palimpsesto[]

palindromic[]

palindromico(s) / palindromica(s)

palindromo[]

palingenese = palingenesis[]

palingenetic[]

palingenetico(s) / palingenetica(s)

palinodia[]

palinodic[]

palinodico(s) / palinodica(s)

palinodista[]

palinodista [le / la

palinographia[]

palinologia[]

palissada[]

palissada de construction[]

palissadar[]

palissandro[]

palla[]

Pallade[]

palladic[]

palladico(s) / palladica(s)

Palladio[]

palladio[]

palladium[]

Pallas[]

palleal[]

palleal(es)

pallet [A][]

palliar[]

palliar vb

palliation[]

palliative[]

palliativo(s) / palliativa(s)

palliativo[]

pallide[]

pallido(s) / pallida(s)

pallide como le cera[]

[pallido(s) / pallida(s)] como la cera

pallide como le morte[]

[pallido(s) / pallida(s)] como la morte

pallide como un cadavere[]

[pallido / pallida] como un cadavere

pallide como un morto[]

pallido como un morto

pallide de ira[]

[pallido(s) / pallida(s)] de ira

pallide de timor[]

[pallido(s) / pallida(s)] de timor

pallidessa[]

pallidiflor[]

pallidiflor(es)

pallidifolie[]

pallidifolio(s) / pallidifolia(s)

pallidir[]

palliditate[]

pallio[]

pallor[]

pallor cadaveric[]

pallor cadaverico

pallor cadaverose[]

pallor cadaveroso

palma[]

palma a / de oleo[]

palma de coco[]

palma de dattilos[]

palma de honor[]

palma del mano[]

palma de la mano

palma del martyrio[]

palma del victoria[]

palma de la victoria

palma flabelliforme[]

palmaceas[]

palmacee[]

palmaceo(s) / palmacea(s)

palmar[]

palmar adj, vb

palmate[]

palmato(s) / palmata(s)

palmatifide[]

palmatifido(s) / palmatifida(s)

palmatilobate[]

palmatilobato(s) / palmatilobata(s)

palmatipartite[]

palmatipartito(s) / palmatipartita(s)

palmero[]

palmeto[]

palmetta[]

palmifide[]

palmifido(s) / palmifida(s)

palmiforme[]

palmiforme(s)

palmilobate[]

palmilobato(s) / palmilobata(s)

palmilobe[]

palmilobo(s) / palmiloba(s)

palmina[]

palminerve[]

palminervo(s) / palminerva(s)

palmipartite[]

palmipartito(s) / palmipartita(s)

palmipede[]

palmipede(s) adj

palmitato[]

palmitic[]

palmitico(s) / palmitica(s)

palmitina[]

palmito[]

palmo[]

palo[]

palo de bambu[]

palo de bandiera[]

palo de cannella[]

palo de flagellation[]

palo de frontiera[]

palo de fundation[]

palo de patibulo[]

palo de scafoltage[]

palo de telegrapho[]

palo de telephono[]

palo de tenta[]

palo de tormento[]

palo de tortura[]

palo giratori[]

palo giratorio

palo indicatori[]

palo indicatorio

palo kilometric[]

palo kilometrico

palo rotatori[]

palo rotatorio

palo telegraphic[]

palo telegraphico

palo telephonic[]

palo telephonico

palo totemic[]

palo totemico

palo tubular[]

palpabile[]

palpabile(s)

palpabilitate[]

palpabilitate de un organo[]

palpabilitate de un veritate[]

palpabilitate de una veritate

palpar[]

palpation[]

palpation bimanual[]

palpator[]

palpebra[]

palpebra inferior[]

palpebra nyctitante[]

palpebra superior[]

palpebral[]

palpebral(es)

palpebrar[]

palpebrar vb

palpebration[]

palpitante[]

palpitante(s)

palpitar[]

palpitation[]

palpitation cardiac[]

palpitation cardiaca

palpitation de corde[]

palpo[]

palude[]

palude [le

palude del dunas[]

palude de las dunas

paludella[]

paludes que exhala miasmas pestifere / pestilential[]

paludes que exhalan miasmas pestiferos / pestilentiales

paludic[]

paludico(s) / paludica(s)

paludicola[]

paludicota [la

paludicole[]

paludicolo(s) / paludicola(s)

paludina[]

paludismo[]

paludose[]

paludoso(s) / paludosa(s)

paludositate[]

palumbo[]

palustre[]

palustre(s)

palynologia[]

palynologic[]

palynologico(s) / palynologica(s)

palynologista[]

palynologista [le / la

[]

pampa[]

pamphletario anonyme[]

pamphletario anonymo

pamphletero[]

pamphleto[]

pamphleto diffamatori[]

pamphleto diffamatorio

Pan[]

pan[]

pan al aqua[]

pan a la aqua

pan al cibolla[]

pan a la cibolla

pan al cumino[]

pan al lacte[]

pan al sesamo[]

pan al / de uvas de Corintho[]

pan a_las / de uvas de Corintho

pan al uvas sic[]

pan a las uvas sicas

pan azyme[]

pan azymo

pan benedicte[]

pan benedicto

pan blanc[]

pan blanco

pan brun[]

pan bruno

pan complete[]

pan completo

pan con cumino[]

pan consecrate[]

pan consecrato

pan crustose[]

pan crustoso

pan de avena[]

pan de bran[]

pan de farina integral[]

pan de frumento[]

pan de hordeo[]

pan de mais[]

pan de manioc[]

pan de munition[]

pan de Natal[]

pan de nuces de coco[]

pan de oblation[]

pan de phantasia[]

pan de sapon[]

pan de secale[]

pan de specie[]

pan de sucro[]

pan de tote grano[]

pan de toto grano

pan de tritico[]

pan del Cena[]

pan de la Cena

pan del vita[]

pan de la vita

pan dur[]

pan duro

pan e jocos[]

pan e / et jocos

pan facite a casa[]

pan facito a casa

pan fresc[]

pan fresco

pan integral[]

pan longe[]

pan longo

pan maltate[]

pan maltato

pan nigre[]

pan nigro

pan piperate[]

pan piperato

pan pro diabeticos[]

pan sic[]

pan sico

pan sin addition[]

pan tenere[]

pan tenero

pan tostate[]

pan tostato

panacea[]

panafrican[]

panafricano(s) / panafricana(s)

panafricanismo[]

panafricanista[]

panafricanista [le / la

Panama[]

panama[]

panama [le

panamen[]

panameno(s) / panamena(s)

panameno[]

panamerican[]

panamericano(s) / panamericana(s)

panamericanismo[]

panamericanista[]

panamericanista [le / la

panar[]

panar vb

panarabe[]

panarabe(s)

panarabismo[]

panarabista[]

panarabista [le / la

panaritio[]

panasiatic[]

panasiatico(s) / panasiatica(s)

panasiatismo[]

panasiatista[]

panasiatista [le / la

panathenaic[]

panathenaico(s) / panathenaica(s)

panatheneas[]

panateneas [las

panchromatic[]

panchromatico(s) / panchromatica(s)

pancia[]

pancia de bove farcite[]

pancia de bove farcita

panciute[]

panciuto(s) / panciuta(s)

panciuto[]

panclastite[]

panclastite [la

pancratiasta[]

pancratiasta [le / la

pancratio[]

pancreas[]

pancreas [le

pancreatic[]

pancreatico(s) / pancreatica(s)

pancreatina[]

pancreatitis[]

pancreatitis [la

pancreozymina[]

panda[]

panda [le

panda gigante[]

panda minor[]

pandanaceas[]

pandano[]

pandectas[]

pandectas [las

pandemia[]

pandemic[]

pandemico(s) / pandemica(s)

pandemonio[]

pandiculation[]

pandit[]

pandit [le

Pandora[]

panegyric[]

panegyrico(s) / panegyrica(s)

panegyrico[]

panegyris[]

panegyris [la

panegyrisar[]

panegyrizar

panegyrista[]

panegyrista [le / la

panentheismo[]

panentheista[]

panentheista [le / la

paneteria[]

paneteria kasher[]

panetero[]

panetto[]

panetto a / de gambon[]

panetto al ficato[]

panetto al pasta de amandolas[]

panetto a la pasta de amandolas

panetto al ragout[]

panetto al renion(es)[]

panetto al_renion / a_los_reniones

panetto al salmon[]

panetto al uvas de Corintho[]

panetto a las uvas de Corintho

panetto dulce[]

panetto punctate / punctute[]

panetto punctato / punctuto

panetto rotunde al uvas de Corintho[]

panetto rotundo a las uvas de Corintho

paneuropee[]

paneuropeo(s) / paneuropea(s)

pangen[]

pangen [le

pangenese = pangenesis[]

pangeometria[]

pangerman[]

pangermano(s) / pangermana(s)

pangermanismo[]

pangermanista[]

pangermanista adj, sub

pangolin[]

pangolin [le

pangolin gigante[]

panhellenic[]

panhellenico(s) / panhellenica(s)

panhellenismo[]

panhellenismo moderne[]

panhellenismo moderno

panhellenistic[]

panhellenistico(s) / panhellenistica(s)

panic[]

panico(s) / panica(s)

panicitate[]

panico[]

panico de bursa[]

panico linear[]

panico molle[]

panicula[]

panicula de canna[]

panicula spiciforme[]

paniculate[]

paniculato(s) / paniculata(s)

paniero[]

paniero a coperculos[]

paniero de pellaturas[]

paniero de vimine[]

panificabile[]

panificabile(s)

panificar[]

panification[]

panificator[]

panislamic[]

panislamico(s) / panislamica(s)

panislamismo[]

panislamista[]

panislamista [le / la

panislamitic[]

panislamitico(s) / panislamitica(s)

panlogic[]

panlogico(s) / panlogica(s)

panlogismo[]

panna[]

panna de currente[]

panna de electricitate[]

panna de motor[]

panna de pneu / pneumatico[]

pannello[]

pannello a / de instrumentos[]

pannello acustic[]

pannello acustico

pannello de collo[]

pannello de commando[]

pannello de controlo[]

pannello de dispulverar[]

pannello de fibra de ligno[]

pannello de fibras[]

pannello de fibras de ligno[]

pannello de gypso[]

pannello de interdiction[]

pannello de lino[]

pannello de mixtion[]

pannello de naso[]

pannello de porta[]

pannello de prohibition[]

pannello de prohibition

pannello de publicitate[]

pannello de reclamo[]

pannello de signalisation[]

pannello de signalization

pannello isolante[]

pannello lateral[]

pannello panoramic[]

pannello panoramico

pannello pectoral[]

pannello publicitari[]

pannello publicitario

pannello solar[]

panniculo[]

panniculo adipose[]

panniculo adiposo

panniculo grasse[]

panniculo grasso

panno[]

panno a / de / pro nettar[]

panno de camisa[]

panno de cocina[]

panno de dispulverar[]

panno de essugar[]

panno de fricamento[]

panno de fricar[]

panno de tabula[]

panno hygienic[]

panno hygienico

panno periodic[]

panno periodico

panno verde del biliardo[]

pannos de lecto[]

panophthalmia[]

panoplia[]

panoptic[]

panoptico(s) / panoptica(s)

panoptico[]

panorama[]

panorama de Zwolle[]

panorama del litteratura contemporanee[]

panorama de la litteratura contemporanea

panorama majestose[]

panorama majestoso

panoramic[]

panoramico(s) / panoramica(s)

panoramicitate[]

panorpa[]

panorthodoxe[]

panorthodoxo(s) / panorthodoxa(s)

panotis[]

panotis [la

panotis flammee[]

panotis flammea

panplegia[]

panpneumatismo[]

panpsychismo[]

panslavismo[]

panslavista[]

panslavista adj, sub

pansophia[]

pansophic[]

pansophico(s) / pansophica(s)

panspermia[]

Pantagruel[]

pantagruelic[]

pantagruelico(s) / pantagruelica(s)

pantagruelismo[]

pantagruelista[]

pantagruelista [le / la

pantalgia[]

pantalon[]

pantalonada[]

pantalon(es) a gambas stricte[]

pantalon(es) a gambas strictas

pantalon(es) buffante[]

pantaloon_buffante / pantalones_buffantes

pantalon(es) curte[]

pantalon_curto / pantalones_curtos

pantalon(es) de baby / bebe[]

pantalon(es) de cyclista[]

pantalon(es) de harem[]

pantalon(es) de marinero[]

pantalon(es) de panetero[]

pantalon(es) de pyjama[]

pantalon(es) unisex[]

pantelegrapho[]

pantheismo[]

pantheista[]

pantheista adj, sub

pantheistic[]

pantheistico(s) / pantheistica(s)

pantheon[]

panthera[]

panthera nigre[]

panthera nigra

pantofla[]

pantofla de casa[]

pantographia[]

pantographic[]

pantographico(s) / pantographica(s)

pantographo[]

pantometro[]

pantomima[]

pantomimar[]

pantomime[]

pantomimo(s) / pantomima(s)

pantomimic[]

pantomimico(s) / pantomimica(s)

pantomimo[]

pantophobia[]

pantothenic[]

pantothenico(s) / pantothenica(s)

panty [A][]

papa[]

papa [le

papa e mamma[]

papa e / et mamma

papabile[]

papabile(s)

papagai[]

papagai [le

papaina[]

papal[]

papal(es)

papalin[]

papalino(s) / papalina(s)

papalino[]

papalismo[]

papamobile[]

papamobile [le

paparazzi [I][]

paparchia[]

papato[]

papaveraceas[]

papaveracee[]

papaveraceo(s) / papaveracea(s)

papavere[]

papavere [le

papavere hybride[]

papavere hybrido

papavere oriental[]

papavere somnifere[]

papavere somnifero

papaverina[]

papaya[]

paperback [A][]

papessa[]

papiamento[]

papier-maché [F][]

papilion[]

papilion [le

papilion de die / jorno[]

papilion de nocte[]

papilion diurne[]

papilion diurno

papilion nocturne[]

papilion nocturno

papilion sericigene[]

papilion sericigeno

papilionaceas[]

papilionacee[]

papilionaceo(s) / papilionacea(s)

papilionar[]

papilionar vb

papilionar circa[]

papilla[]

papilla de / del gusto[]

papilla dermic[]

papilla dermica

papilla gustative[]

papilla gustativa

papilla lacrimal[]

papilla lingual[]

papilla optic[]

papilla optica

papilla pilose[]

papilla pilosa

papilla renal[]

papillar[]

papillar(es)

papillas caliciforme[]

papillas caliciformes

papillectomia[]

papillifere[]

papillifero(s) / papillifera(s)

papilliforme[]

papilliforme(s)

papilloma[]

papilloma [le

papillose[]

papilloso(s) / papillosa(s)

papillote[]

papillote [le

papiralia[]

papireria[]

papirero[]

papiro[]

papiro a albumina[]

papiro a / de calcar[]

papiro a / de cigarrettas[]

papiro a / pro copiar[]

papiro a / de jornales[]

papiro a / de / pro littera[]

papiro a / de / pro scriber[]

papiro abrasive[]

papiro abrasivo

papiro absorbente[]

papiro aluminium[]

papiro argentate[]

papiro argentato

papiro autographic[]

papiro autographico

papiro blanc[]

papiro blanco

papiro braille[]

papiro brute[]

papiro bruto

papiro (de) carbon[]

papiro catranate[]

papiro catranato

papiro cellulosic[]

papiro cellulosico

papiro cerate[]

papiro cerato

papiro corrugate[]

papiro corrugato

papiro de aluminium[]

papiro de argento[]

papiro de calco[]

papiro de / pro designar[]

papiro de designo[]

papiro de / pro filtrar[]

papiro (de) filtro[]

papiro de imballage[]

papiro de ligno[]

papiro de lino[]

papiro de lucto[]

papiro de musica[]

papiro de palea[]

papiro de phantasia[]

papiro de ris[]

papiro de sablo[]

papiro de seta[]

papiro de tornasol[]

papiro duplex[]

papiro feltro[]

papiro filigranate[]

papiro filigranato

papiro forte[]

papiro gaufrate / gofrate[]

papiro gaufrato / gofrato

papiro glacé[]

papiro glaciate[]

papiro glaciato

papiro granulate a designar[]

papiro granulato a designar

papiro granulose[]

papiro granuloso

papiro hectographic[]

papiro hectographico

papiro hygienic[]

papiro hygienico

papiro immaculate[]

papiro immaculato

papiro impermeabile al grassia[]

papiro impermeabile a la grassia

papiro incerate[]

papiro incerato

papiro lignose[]

papiro lignoso

papiro lineate[]

papiro lineato

papiro logarithmic[]

papiro logarithmico

papiro marmorate[]

papiro marmorato

papiro marmorisate[]

papiro marmorizato

papiro mat[]

papiro millimetrate[]

papiro millimetrato

papiro millimetric[]

papiro millimetrico

papiro moneta[]

papiro offset[]

papiro paraffinate[]

papiro paraffinato

papiro perforate[]

papiro perforato

papiro pergamena[]

papiro photographic[]

papiro photographico

papiro photosensibile[]

papiro pro duplicar[]

papiro pro heliogravures[]

papiro pro polycopiar[]

papiro pro posta aeree[]

papiro pro posta aerea

papiro reactive[]

papiro reactivo

papiro recyclabile[]

papiro recyclate[]

papiro recyclato

papiro regulate[]

papiro regulato

papiro satinate[]

papiro satinato

papiro sensibile[]

papiro siccante[]

papiro sigillate[]

papiro sigillato

papiro sin lignina[]

papiro spisse[]

papiro spisso

papiro timbrate[]

papiro timbrato

papiro transparente[]

papiros de auto / automobile[]

papiros de bordo[]

papiros del auto[]

papiros del auto

papiro-smerilio[]

papismo[]

papista[]

papista adj, sub

papistic[]

papistico(s) / papistica(s)

pappa[]

pappa al lacte[]

pappa de avena[]

pappa de bira[]

pappa de biscoctos[]

pappa de farina[]

pappa de farina de secale[]

pappa de macaroni[]

pappa de mais[]

pappa de maizena[]

pappa de milio[]

pappa de sago[]

pappa de secale[]

pappa de semola[]

pappa de tapioca[]

pappa farinose[]

pappa farinosa

pappiforme[]

pappiforme(s)

pappo[]

paprika [Hu][]

papu[]

papu adj, sub

papuan[]

papuano(s) / papuana(s)

papuano[]

papula[]

papular[]

popular(es)

papulose[]

papuloso(s) / papulosa(s)

papyracee[]

papyraceo(s) / papyracea(s)

papyro[]

papyro imperial[]

papyrologia[]

papyrologia grec[]

papyrologia greca

papyrologic[]

papyrologico(s) / papyrologica(s)

papyrologista[]

papyrologista [le / la

[]

par[]

par adj, sub

par chromosomic[]

par chromosomico

par cinematic[]

par cinematico

par con duo salarios[]

par con duos salarios

par del cambio[]

par legal[]

par principesc[]

par principesco

par regal / royal[]

par virtual[]

para = paracaditista[]

para [le / la

paraballas[]

paraballas [le

parabasal[]

parabasal(es)

parabase = parabasis[]

parabellum[]

parabiose = parabiosis[]

parabiotic[]

parabiotico(s) / parabiotica(s)

parabola[]

parabola cubic[]

parabola cubica

parabola evangelic[]

parabola evangelica

parabola helicoide[]

parabolic[]

parabolico(s) / parabolica(s)

parabolicitate[]

parabolisar[]

parabolizar

paraboloide[]

paraboloide [le

paraboloide de revolution[]

paraboloide elliptic[]

paraboloide elliptico

paraboloide hyperbolic[]

paraboloide hyperbolico

parabrisa[]

parabrisa [le

parabuccal[]

parabuccal(es)

paracadita[]

paracadita [le

paracadita dorsal[]

paracadita freno[]

paracadita ventral[]

paracaditismo[]

paracaditista[]

paracaditista [le / la

paracentese = paracentesis[]

paracentral[]

paracentral(es)

paracentric[]

paracentrico(s) / paracentrica(s)

paracetamol[]

paracetamol [le

parachocs {sh}[]

parachocs [le

parachronismo[]

paracleto[]

paracolpos[]

paracolpos [le

paracompacte[]

paracompacto(s) / paracompacta(s)

paracorolla[]

parada[]

parada naval[]

paradar[]

paradental[]

paradental(es)

paradentari[]

paradentario(s) / paradentaria(s)

paradentose = paradentosis[]

paradigma[]

paradigma [le

paradigmatic[]

paradigmatico(s) / paradigmatica(s)

paradigmatica[]

paradisiac[]

paradisiaco(s) / paradisiaca(s)

paradiso[]

paradiso fiscal[]

paradiso terrestre[]

paradontose = paradontosis[]

paradoxal[]

paradoxal(es)

paradoxalitate[]

paradoxar[]

paradoxar vb

paradoxe[]

paradoxo(s) / paradoxa(s)

paradoxista[]

paradoxista [le / la

paradoxo[]

paradoxo de Zenon[]

paradoxo del horologios[]

paradoxo de los horologios

paradoxo hydrostatic[]

paradoxo hydrostatico

paradoxo logic[]

paradoxo logico

paraelectrico[]

parafango[]

paraffin[]

paraffin [la

paraffin liquide[]

paraffin liquida

paraffinage[]

paraffinar[]

paraffinate[]

paraffinato(s) / paraffinata(s)

parafiscal[]

parafiscal(es)

parafiscalitate[]

paraflamma[]

paraflamma [le

parafoco[]

parafoco [le

parafulmine[]

parafulmine [le

paragenese = paragenesis[]

parages[]

parages [los

paragoge[]

paragoge [la

paragogic[]

paragogico(s) / paragogica(s)

paragogisar[]

paragogizar

paragon = parangon[]

paragon = parangon [le

paragon de diligentia[]

paragon de patientia[]

paragon de virtute[]

paragon homeric[]

paragon homerico

paragonabile = parangonabile[]

paragonabile(s) = parangonabile(s)

paragonar[]

paragonite[]

paragonite [la

paragramma[]

paragramma [le

paragraphia[]

paragrapho[]

paragrapho conclusive[]

paragrapho conclusivo

Paraguay[]

paraguayan[]

paraguayano(s) / paraguayana(s)

paraguayano[]

paraguttas[]

paraguttas [le

parahepatic[]

parahepatico(s) / parahepatica(s)

paralalia[]

paralexia[]

paralinguage[]

paralinguistic[]

paralinguistico(s) / paralinguistica(s)

paralinguistica[]

paralipomenas[]

paralipomenas [los

paralipsis[]

paralipsis [la

paraliturgic[]

paraliturgico(s) / paraliturgica(s)

parallactic[]

parallactico(s) / parallactica(s)

parallaxe[]

parallaxe [la

parallaxe annual[]

parallaxe annue[]

parallaxe annua

parallaxe diurne[]

parallaxe diurna

parallaxe equatorial[]

parallaxe heliocentric[]

parallaxe heliocentrica

parallaxe horizontal[]

parallel[]

parallelo(s) / parallela(s)

parallela[]

parallelepipedo[]

parallelepipedo oblique[]

parallelepipedo obliquo

parallelepipedo rectangule[]

parallelepipedo rectangulo

parallelepipedo rectangular[]

parallelisar[]

parallelizar

parallelismo[]

parallelismo morphologic[]

parallelismo morphologico

parallelo[]

parallelo de altitude[]

parallelogramma[]

parallelogramma [le

parallelogramma de fortias[]

paralogia[]

paralogisar[]

paralogizar

paralogismo[]

paralogistic[]

paralogistico(s) / paralogistica(s)

paralumine[]

paralumine [le

paralysante[]

paralysante(s) adj

paralysar[]

paralysar le circulation[]

paralysar la circulation

paralysar le traffico[]

paralysar un interprisa[]

paralysar una interprisa

paralysate de pavor / terror[]

[paralysato(s) / paralysata(s)] de pavor / terror

paralysation[]

paralyse = paralysis[]

paralyse bilateral[]

paralyse cardiac[]

paralyse cardiaca

paralyse del circulation[]

paralyse de la circulation

paralyse del corde[]

paralyse del larynge[]

paralyse del traffico[]

paralyse facial[]

paralyse infantil[]

paralyse intestinal[]

paralyse muscular[]

paralyse unilateral[]

paralyse vesical[]

paralytic[]

paralytico(s) / paralytica(s)

paralytico[]

paramagnetic[]

paramagnetico(s) / pramagnetica(s)

paramagnetico[]

paramagnetismo[]

paramecio[]

paramedic[]

paramedico(s) / paramedica(s)

paramedical[]

paramedical(es)

paramedico[]

paramentar[]

paramento[]

paramentos del altar[]

parametric[]

parametrico(s) / parametrica(s)

parametrisar[]

parametrizar

parametrisation[]

parametrization

parametro[]

parametro biomechanic[]

parametro biomechanico

parametro de un conica[]

parametro de una conica

parametro de un parabola[]

parametro de una parabola

paramidophenol[]

paramilitar[]

paramilitar(es)

paramitose = paramitosis[]

paramnesia[]

paramnesic[]

paramnesico(s) / paramnesica(s)

paramorphina[]

paramuscas[]

paramuscas [le

paramylon[]

paramylon [le

paraneural[]

paraneural(es)

parangon (vide: paragon)[]

parangonar[]

paranive[]

paranive [le

paranoia[]

paranoiac[]

paranoiaco(s) / paranoiaca(s)

paranoiaco[]

paranoic[]

paranoico(s) / paranoica(s)

paranoico[]

paranoide[]

paranoide(s) adj

paranormal[]

paranormal(es)

paranormalitate[]

paranuclear[]

paranuclear(es)

paranucleo[]

paranympho[]

paraoculos[]

paraoculos [le

parapetras[]

parapetras [le

parapetto[]

paraphar[]

paraphar vb

paraphasia[]

paraphasia litteral[]

paraphasia verbal[]

parapherna [L][]

paraphernal[]

paraphernal sub, adj

paraphernales[]

paraphernales [los

paraphimose = paraphimosis[]

parapho[]

paraphonia[]

paraphrasar[]

paraphrasar un sonetto[]

paraphrasator[]

paraphrase = paraphrasis[]

paraphrase de concerto[]

paraphrasia[]

paraphraste[]

paraphraste [le / la

paraphrastic[]

paraphrastico(s) / paraphrastica(s)

paraphrenia[]

paraphyse = paraphysis[]

paraphysica[]

paraplasma[]

paraplasma [le

paraplegia[]

paraplegic[]

paraplegico(s) / paraplegica(s)

paraplegico[]

parapluvia[]

parapluvia [le

parapluvia atomic[]

parapluvia atomico

parapluvia extensibile[]

parapluvia nuclear[]

parapodio[]

parapophyse = parapophysis[]

parapsychic[]

parapsychico(s) / parapsychica(s)

parapsychologia[]

parapsychologic[]

parapsychologico(s) / parapsychologica(s)

parapsychologista[]

parapsychologista [le / la

[]

parar[]

parar le tabula de flores[]

parar la tabula de flores

parar su stilo[]

parar un attacco[]

parar un casa pro un festa[]

parar una casa pro una festa

parar un colpo[]

parar un persona de tote le virtutes[]

parar una persona de totas las virtutes

pararectal[]

pararectal(es)

parasanga[]

parasceve[]

parasceve [la

parascholar[]

parascholar(es)

parascintillas[]

paraselene[]

paraselene [la

parasexual[]

parasexual(es)

parasexualitate[]

parasitar[]

parasitari[]

parasitario(s) / parasitaria(s)

parasite[]

parasito(s) / parasita(s)

parasitic[]

parasitico(s) / parasitica(s)

parasiticida[]

parasiticida adj, sub

parasitismo[]

parasitismo intermittente[]

parasitismo social[]

parasito[]

parasito animal[]

parasito de malaria[]

parasito intestinal[]

parasito intracellular[]

parasito macroscopic[]

parasito macroscopico

parasito vegetal[]

parasitologia[]

parasitologic[]

parasitologico(s) / parasitologica(s)

parasitologista[]

parasitologista [le / la

[]

parasitophobia[]

parasitos del societate[]

parasitos de la societate

parasitose = parasitosis[]

parasol[]

parasol [le

parastatal[]

parastatal(es)

parasympathic[]

parasympathico(s) / parasympathica(s)

parasynthese = parasynthesis[]

parasynthetic[]

parasynthetico(s) / parasynthetica(s)

parasynthetico[]

parata[]

paratactic[]

paratactico(s) / paratactica(s)

parataxis[]

parataxis [la

parathion[]

parathion [le

parathormone[]

parathormone [le

parathyroide[]

parathyroide [la

paratonic[]

paratonico(s) / paratonica(s0

paratorpedos[]

paratorpedos [le

paratyphic[]

paratyphico(s) / paratyphica(s)

paratyphico[]

paratypho[]

paratyphoide[]

paratyphoide adj, sub

paratypo[]

paravariation[]

paravento[]

paravento de canna[]

paraxial[]

paraxial(es)

Parca[]

parcamento[]

parcamento autorisate[]

parcamento autorizato

parcamento interdicte[]

parcamento interdicto

parcar[]

parcar in duple fila[]

parcar in dupla fila

parcella[]

parcella de creta[]

parcella de foreste[]

parcella de terreno[]

parcellamento[]

parcellar[]

parcellari[]

parcellario(s) / parcellaria(s)

parcellas in vendita[]

parcellation[]

parcellisar[]

parcellizar

parcellisation[]

parcellization

parco[]

parco accessibile al visitatores[]

parco accessibile a los visitatores

parco automobile[]

parco con terrassas[]

parco de attractiones[]

parco de castello[]

parco de cervos[]

parco de citate[]

parco de grues[]

parco de machinas[]

parco de munitiones[]

parco de recreation[]

parco de sculpturas[]

parco de villas[]

parco ferroviari[]

parco ferroviario

parco municipal[]

parco national[]

parco natural[]

parco public[]

parco publico

parco rococo[]

parco rotari[]

parco rotario

parco zoologic[]

parco zoologico

parcometro[]

pardonabile[]

pardonabile(s)

pardonar[]

pardonar le peccatos[]

pardonar los peccatos

pardono[]

pardono![]

pardono del peccatos[]

pardono de los peccatos

pardono general[]

paregoric[]

paregorico(s) / paregorica(s)

paregorico[]

paremia[]

paremiographia[]

paremiographo[]

paremiologia[]

paremiologic[]

paremiologico(s) / paremiologica(s)

paremiologista[]

paremiologista [le / la

[]

parenchyma[]

parenchyma [le

parenchyma aquifere[]

parenchyma aquifero

parenchyma foliar[]

parenchyma hepatic[]

parenchyma hepatico

parenchyma pulmonar[]

parenesis[]

parenesis [la

parenetic[]

parenetico(s) / parenetica(s)

parental[]

parental(es)

parentalia[]

parentato[]

parentato de linguas[]

parentato de spirito[]

parentato generic[]

parentato generico

parentato spiritual[]

parente[]

parente [le / la

parente affin[]

parente lontan[]

parente lontano

parente proxime[]

parente proximo

parentela[]

parentela legitime[]

parentela legitima

parentela natural[]

parentela spiritual[]

parenteral[]

parenteral(es)

parentes adoptive[]

parentes adoptivos

parentes affin[]

parentes affines

parentes de tertie grado[]

parentes de tertio grado

parentes in linea directe[]

parentes in linea directa

parentes permissive[]

parentes permissivos

parenthese = parenthesis[]

parentheses quadrate[]

parentheses quadratos

parenthetic[]

parenthetico(s) / parenthetica(s)

parer[]

parer juvene[]

parese = paresis[]

paresthesia[]

paresthetic[]

paresthetico(s) / paresthetica(s)

paretic[]

paretico(s) / paretica(s)

paretico[]

pargasite[]

pargasite [la

parhelic[]

parhelico(s) / parhelica(s)

parhelio[]

paria[]

paria [le / la

paridigitate[]

paridigitato(s) / paridigitata(s)

parietal[]

parietal(es)

parietari[]

parietario(s) / parietaria(s)

parietaria[]

parietaria ramiflor[]

pariete[]

pariete [la

pariete abdominal[]

pariete absorbente[]

pariete amovibile[]

pariete anterior[]

pariete cellular[]

pariete cellulosic[]

pariete cellulosica

pariete de caldiera[]

pariete de crater[]

pariete de cylindro[]

pariete de detra[]

pariete de lattes[]

pariete de ligno[]

pariete de metallo[]

pariete de montania[]

pariete de plancas[]

pariete de rocca[]

pariete de sustenimento[]

pariete de vitro[]

pariete del esophago[]

pariete del fundo[]

pariete duple[]

pariete dupla

pariete extensibile[]

pariete externe[]

pariete externa

pariete interne[]

pariete interna

pariete intestinal[]

pariete lateral[]

pariete posterior[]

pariete quadrellate[]

pariete quadrellata

pariete roccose[]

pariete roccosa

pariete thoracic[]

pariete thoracica

pariete vascular[]

pariete venose[]

pariete venosa

pariete vertical[]

parietes nude[]

parietes nudas

pariforme[]

pariforme(s)

paripennate = paripinnate[]

[paripennato(s) / paripennata(s)] = [paripinnato(s) / paripinnata(s)]

Paris [F][]

paris[]

paris [la

paris quadrifolie[]

paris quadrifolia

parisian[]

parisiano(s) / parisiana(s)

parisiana[]

parisianismo[]

parisiano[]

parisyllabe[]

parisyllabo(s) / parisyllaba(s)

parisyllabic[]

parisyllabico(s) / parisyllabica(s)

paritari[]

paritario(s) / paritaria(s)

paritate[]

paritate de cambio[]

paritate de specie[]

paritate de votos[]

paritate fixe[]

paritate fixa

paritate juridic[]

paritate juridica

paritate racial[]

parka[]

parka [la

parking [A][]

parking autorisate[]

parking autorizato

parking bilateral[]

parking interdicte[]

parking interdicto

parking prohibite[]

parking prohibito

parking subterranee[]

parking subterraneo

Parkinson[]

parkinsonian[]

parkinsoniano(s) / parkinsoniana(s)

parkinsoniano[]

parkinsonismo[]

parla con voce monotone[]

parla con voce monotona

parlabile[]

parlabile(s)

parlamentar[]

parlamentar vb

parlamentari[]

parlamentario(s) / parlamentaria(s)

parlamentario[]

parlamentarismo[]

parlamento[]

ParlamentoEuropee[]

Parlamento Europeo

parlamento monocameral / unicameral[]

parlamento russe[]

parlamento russo

parlando [I][]

parlar[]

parlar a alte e intelligibile voce[]

parlar a alta et intelligibile voce

parlar a corde aperte[]

parlar a corde aperto

parlar a un muro[]

parlar affectatemente[]

parlar affectatamente

parlar al corde de un persona[]

parlar al corde de una persona

parlar ampullosemente[]

parlar ampullosamente

parlar animatemente[]

parlar animatamente

parlar ante le microphono[]

parlar ben de un persona[]

parlar ben de una persona

parlar con acrimonia[]

parlar con affectation[]

parlar con autoritate[]

parlar con cautela[]

parlar con condescendentia de[]

parlar con cynismo[]

parlar con disdigno[]

parlar con fervor[]

parlar con foco[]

parlar con le bucca plen[]

parlar con la bucca plena

parlar con prudentia[]

parlar con serietate[]

parlar con sinceritate[]

parlar con un characteristic accento septentrional[]

parlar con un characteristico accento septentrional

parlar con un marcate cadentia dialectal[]

parlar con una marcata cadentia dialectal

parlar con vehementia[]

parlar convincentemente[]

parlar de cosas banal[]

parlar de cosas banales

parlar de maniera pedante[]

parlar de un persona in terminos disfavorabile[]

parlar de una persona in terminos disfavorabiles

parlar de un persona in terminos laudative[]

parlar de una persona in terminos laudativos

parlar del guerra[]

parlar de la guerra

parlar distinctemente[]

parlar distinctamente

parlar doctemente[]

parlar doctamente

parlar ex tempore[]

parlar francamente[]

parlar in confidentia[]

parlar in le aere[]

parlar in le vacuo[]

parlar in publico[]

parlar in terminos ben seligite[]

parlar in terminos ben seligitos

parlar in terminos explicite[]

parlar in terminos explicitos

parlar in terminos general[]

parlar in terminos generales

parlar in voce alte[]

parlar in voce alta

parlar in voce basse[]

parlar in voce bassa

parlar incoherentemente[]

parlar inconsideratemente[]

parlar inconsideratamente

parlar inter le dentes[]

parlar inter los dentes

parlar Interlingua con un accento nederlandese[]

parlar irrespectuosemente a un superior[]

parlar irrespectuosamente a un superior

parlar mal de un persona[]

parlar mal de una persona

parlar mal le nederlandese[]

parlar metaphoricamente[]

parlar per experientia[]

parlar per gestos[]

parlar per le naso[]

parlar pomposemente[]

parlar pomposamente

parlar pro surdos[]

parlar sin reticentias[]

parlar un nederlandese defectuose[]

parlar un nederlandese defectuoso

parlar un nederlandese deficiente[]

parlator[]

parlator agradabile[]

parlatorio[]

Parma[]

parmelia[]

parmelia sulcate[]

parmelia sulcata

parmentiera[]

parmentiera cerifere[]

parmentiera cerifera

parmesan[]

parmesano(s) / parmesana(s)

parmesano[]

parnassia[]

parnassia palustre[]

parnassian[]

parnassiano(s) / parnassiana(s)

parnassio[]

Parnasso[]

paro[]

paro blau[]

paro carbonero[]

paro cristate[]

paro cristato

paro major[]

paro nigre[]

paro nigro

paro palustre[]

parochetto[]

parochia[]

parochial[]

parochial(es)

parochialisar[]

parochializar

parochian[]

parochiano(s) / parochiana(s)

parochiano[]

parocho[]

parodia[]

parodiar[]

parodiar un actor[]

parodiar un scena de un autor[]

parodiar una scena de un autor

parodic[]

parodico(s) / parodica(s)

parodista[]

parodista [le / la

parodistic[]

parodistico(s) / parodistica(s)

parola[]

parola antiquate[]

parola antiquata

parola argotic[]

parola argotica

parola athematic[]

parola athematica

parola biblic[]

parola biblica

parola clave[]

parola componite[]

parola componita

parola composite[]

parola composita

parola culte[]

parola culta

parola currente[]

parola de consolation[]

parola de honor[]

parola de salvation[]

parola de un versetto del biblia[]

parola de un versetto de la biblia

parola del scriptura[]

parola de la scriptura

parola dialectal[]

parola disobligante[]

parola disusate[]

parola disusata

parola expletive[]

parola expletiva

parola favorite[]

parola favorita

parola final[]

parola grossier[]

parola grossiera

parola hybride[]

parola hybrida

parola indecente[]

parola inintelligibile[]

parola initial[]

parola injuriose[]

parola injuriosa

parola interrogative[]

parola interrogativa

parola libresc[]

parola libresca

parola magic[]

parola magica

parola obscen[]

parola obscena

parola paroxytone[]

parola paroxytona

parola pejorative[]

parola pejorativa

parola per parola[]

parola polysyllabe[]

parola polysyllaba

parola polysyllabic[]

parola polysyllabica

parola pro parola[]

parola prophetic[]

parola prophetica

parola trilitteral[]

parola trilittere[]

parola trilittera

parola trisyllabe[]

parola trisyllaba

parola trisyllabic[]

parola trisyllabica

parola ultragiose[]

parola ultragiosa

parola usate figuratemente[]

parola usata figuratamente

parola van[]

parola vana

parola wallon[]

parola wallona

parolas acerbe[]

parolas acerbas

parolas aggressive[]

parolas aggressivas

parolas argute[]

parolas argutas

parolas blasphematori[]

parolas blasphematorias

parolas blaspheme[]

parolas blasphemas

parolas calorose[]

parolas calorosas

parolas calumniatori[]

parolas calumniatorias

parolas cave[]

parolas cavas

parolas conciliative[]

parolas conciliativas

parolas conciliatori[]

parolas conciliatorias

parolas confuse[]

parolas confusas

parolas consolante[]

parolas consolantes

parolas consolatori[]

parolas consolatorias

parolas cortese[]

parolas corteses

parolas cruciate[]

parolas cruciatas

parolas de benvenita[]

parolas de equal tenor[]

parolas de reconforto[]

parolas de stimulo[]

parolas del celo[]

parolas del mesme tenor[]

parolas del mesmo tenor

parolas discortese[]

parolas discorteses

parolas dur[]

parolas duras

parolas elogiose[]

parolas elogiosas

parolas eloquente[]

parolas eloquentes

parolas enigmatic[]

parolas enigmaticas

parolas exhortative[]

parolas exhortativas

parolas furiose[]

parolas furiosas

parolas heteroclite[]

parolas heteroclitas

parolas homographe[]

parolas homographas

parolas homographic[]

parolas homographicas

parolas homophone[]

parolas homophonas

parolas impie[]

parolas impias

parolas imprecise[]

parolas imprecisas

parolas impudente[]

parolas impudentes

parolas inexpressive[]

parolas inexpressivas

parolas insignificante[]

parolas insignificantes

parolas intimidatori[]

parolas intimidatorias

parolas inutile[]

parolas inutiles

parolas laudative[]

parolas laudativas

parolas melliflue[]

parolas mellifluas

parolas mellose[]

parolas mellosas

parolas metalinguistic[]

parolas metalinguisticas

parolas non repetibile[]

parolas non repetibiles

parolas obscen[]

parolas obscenas

parolas offendente[]

parolas offendentes

parolas onomatopeic[]

parolas onomatopeicas

parolas proclitic[]

parolas procliticas

parolas proverbial[]

parolas proverbiales

parolas reassecurante[]

parolas reassecurantes

parolas reconfortante[]

parolas reconfortantes

parolas sensate[]

parolas sensatas

parolas supplicante[]

parolas supplicantes

parolas toccante[]

parolas toccantes

parolas vacue[]

parolas vacuas

parolas vanitose[]

parolas vanitosas

parolas vernacular[]

parolas vernaculares

parolas vil[]

parolas viles

paroles vituperative[]

paroles vituperativas

paronomasia[]

paronomastic[]

paronomastico(s) / paronomastica(s)

paronyme[]

paronymo(s) / paronyma(s)

paronymia[]

paronymic[]

paronymico(s) / paronymica(s)

paronymo[]

Paros[]

parotide[]

parotide [la

parotiditis[]

parotiditis [la

paroxysmal[]

paroxysmal(es)

paroxysmic[]

paroxysmico(s) / paroxysmica(s)

paroxysmo[]

paroxysmo de rage[]

paroxystic[]

paroxystico(s) / paroxystica(s)

paroxytone[]

paroxytono(s) / paroxytona(s)

paroxytonic[]

paroxytonico(s) / paroxytonica(s)

paroxytono[]

parquet [F][]

parquetar[]

parquetator[]

parricida[]

parricida [le / la

parricidio[]

parsec[]

parsec [le

parsi[]

parsi adj, sub

parsimonia[]

parsimoniose[]

parsimonioso(s) / parsimoniosa(s)

parsismo[]

parte[]

parte adverse[]

parte adversa

parte alte del citate[]

parte alta de la citate

parte anterior del casa[]

parte anterior de la casa

parte basal de un organo[]

parte basse del citate[]

parte bassa de la citate

parte central[]

parte clave[]

parte constitutive[]

parte constitutiva

parte contendente[]

parte contractante[]

parte contrari[]

parte contraria

parte contributive[]

parte contributiva

parte de avion[]

parte de barytono[]

parte de benefactor[]

parte de beneficio[]

parte de figurante[]

parte de hereditage[]

parte de infante[]

parte de / del leon[]

parte de piano[]

parte de torta a crema[]

parte de un toto[]

parte de violino[]

parte decorative[]

parte decorativa

parte del corpore[]

parte del mercato[]

parte del mundo[]

parte dissuite[]

parte dissuita

parte essential[]

parte exterior[]

parte externe[]

parte externa

parte hereditari[]

parte hereditaria

parte inferior[]

parte inferior del bracio[]

parte inferior del gamba[]

parte inferior de la gamba

parte inferior del ventre[]

parte integrante[]

parte interior[]

parte interior

parte interne[]

parte interna

parte interveniente[]

parte leonin[]

parte leonina

parte masculin[]

parte masculina

parte mute[]

parte muta

parte nominal del predicato[]

parte nutritive[]

parte nutritiva

parte oriental de America[]

parte posterior[]

parte posterior del casa[]

parte posterior de la casa

parte posterior del corpore[]

parte preponderante[]

parte principal[]

parte subalterne[]

parte subalterna

parte superior[]

parte superior del bracio[]

parte superior del corpore[]

parte superior del gamba[]

parte superior de la gamba

parte vehicular del cammino[]

parte vehicular del strata[]

parte vehicular de la strata

parte verbal del predicato[]

parterre [F][]

partes constituente[]

partes constituentes

partes contractante[]

partes contractantes

partes contrahente[]

partes contrahentes

partes de radio[]

partes de un serpente[]

partes de una serpente

partes del discurso[]

partes del oration[]

partes de la oration

partes equal[]

partes equales

partes gangrenose[]

partes gangrenosas

partes genital[]

partes genitales

partes glabre del corpore[]

partes glabras del corpore

partes in litigio[]

partes interessante[]

partes interessantes

partes litigante[]

partes litigantes

partes luminose de un pictura[]

partes luminosas de una pictura

partes movente[]

partes moventes

partes que constitue un toto[]

partes que constituen un toto

partes sexual[]

partes sexuales

partes vergoniose[]

partes vergoniosas

partes vital[]

partes vitales

parthe[]

partho(s) / partha(s

parthenocarpia[]

parthenocisso[]

parthenogenese = parthenogenesis[]

parthenogenetic[]

parthenogenetico(s) / parthenogenetica(s)(

parthenologia[]

Parthenon[]

Parthenope[]

parthenopee[]

parthenopeo(s) / parthenopea(s)

Parthia[]

partho[]

parthogenese = parthogenesis[]

parthogenetic[]

parthogenetico(s) / parthogenetica(s)

partial[]

partial(es)

partialisar[]

partializar

partialitate[]

partialitate de un judicamento[]

partibile[]

partibile(s)

partibilitate[]

participante[]

participante [le / la

participante al festa[]

participante a la festa

participar[]

participar a un campionato[]

[]

participar a un festa[]

participar a una festa

participar a un safari[]

participar al beneficios[]

participar a los beneficios

participar al conversation[]

participar a la conversation

participar al costos[]

participar a los costos

participar al / in_le costos de un persona[]

participar a / in los costos de una persona

participar al / in_le profitos[]

participar a / in los profitos

participar al / in_le beneficios[]

participar a / in los beneficios

participar in le felicitate de un persona[]

participar in la felicitate de una persona

participar in tote le vicissitudes de un persona[]

participar in totas las vicissitudes de una persona

participar in un campionato[]

participar in un consortium[]

[]

participation[]

participation al / in_le beneficios[]

participation a / in los beneficios

participation al profitos[]

participation a los profitos

participation del empleatos[]

participation de los empleatos

participation electoral[]

participation in le capital de un interprisa[]

participation in le capital de una interprisa

participation in le profitos[]

participation in los profitos

participation majoritari[]

participation majoritaria

participation massive[]

participation massiva

participation statal[]

participator[]

participe[]

participe(s) adj

participial[]

participial(es)

participio[]

participio passate[]

participio passato

participio presente[]

particula[]

particula alpha[]

particula atomic[]

particula atomica

particula beta[]

particula cargate[]

particula cargata

particula de Bose[]

particula de fuligine[]

particula de massa[]

particula de resonantia[]

particula elementari[]

particula elementaria

particula neutral[]

particula nuclear[]

particula subatomic[]

particula subatomica

particula virtual[]

particular[]

particular(es)

particularisar[]

particularizar

particularisation[]

particularization

particularismo[]

particularismo de gruppo[]

particularismo linguistic[]

particularismo linguistico

particularista[]

particularista adj, sub

particularistic[]

particularistico(s) / particularistica(s)

particularitate[]

particulas elementari[]

particulas elementarias

particulas subatomic[]

particulas subatomicas

parti-nive[]

partinive [le

partir[]

partir al / pro_le cruciada[]

partir a / pro la cruciada

partir al fronte[]

partir al guerra[]

partir a la guerra

partir con le cassa[]

partir con la cassa

partir de zero[]

partir del hypothese que[]

partir de la hypothese que

partir del premissa que[]

partir de la premissa que

partir del supposition que[]

partir de la supposition que

partir in haste[]

partir in un viage[]

partir le sorte de un persona[]

partir la sorte de una persona

partir pro Bilthoven via Den Dolder[]

partir pro Paris[]

partir pro un viage[]

partir quasi simultaneemente[]

partir quasi simultaneamente

partir un hereditage[]

partir un malo in quatro[]

partir un pomo in quatro[]

partisano[]

partita[]

partita cynegetic[]

partita cynegetica

partita de badminton[]

partita de boxa[]

partita de bridge[]

partita de cartas[]

partita de cassa[]

partita de chacos[]

partita de chassa[]

partita de credito[]

partita de damas[]

partita de debito[]

partita de football[]

partita de hombre[]

partita de mercalia[]

partita de pingpong[]

partita de retorno[]

partita de stanno[]

partita de tennis[]

partita de whist[]

partita del budget[]

partita immediate[]

partita immediata

partita nulle[]

partita nulla

partita precipitate[]

partita precipitata

partita simultanee[]

partita simultanea

partitario[]

partitario

partitario convincite del philosophia de Hegel[]

partitario convincito de la philosophia de Hegel

partitario convincite del philosophia hegelian[]

partitario convincito de la philosophia hegeliana

partitarismo[]

partite[]

partito(s) / partita(s)

partitic[]

partitico(s) / partitica(s)

partition[]

partition choral[]

partition de orchestra[]

partition de un hereditage[]

partition de un superficie[]

partition de una superficie

partition de un tractato in capitulos e paragraphos[]

partition de un tractato in capitulos e paragraphos

partition del nucleo[]

partition nuclear[]

partitive[]

partitivo(s) / partitiva(s)

partito[]

partito bellicista[]

partito clerical[]

partito confessional[]

partito conservatori[]

partito conservatorio

partito de coalition[]

partito de reaction[]

partito de sinistra[]

partito del centro[]

partito del opposition[]

partito de la opposition

partito democratic[]

partito democratico

partito dissidente[]

partito ecologic[]

partito ecologico

partito factiose[]

partito factioso

partito falangista[]

partito fascista[]

partito fractionari[]

partito fractionario

partito gaullista[]

partito governamental[]

partito governante[]

partito huguenot[]

partito independentista[]

partito liberal[]

partito majoritari[]

partito majoritario

partito minoritari[]

partito minoritario

partito obrer[]

partito obrero

partito orleanista[]

partito pacifista[]

partito politic[]

partito politico

partito politic moderate[]

partito politico moderato

partito popular[]

partito pro le independentia[]

partito pro la independentia

partito radical[]

partito reactionari[]

partito reactionario

partito republican[]

partito republicano

partito socialista[]

partito socialistic[]

partito socialistico

partito tory[]

partito unitari[]

partito unitario

partitor[]

partitos progressista[]

partitos progressistas

partitura[]

partitura choral[]

partitura de / pro flauta[]

partitura de orchestra[]

partitura de un missa[]

partitura de una missa

partitura de un symphonia[]

partitura de una symphonia

partner [A][]

partner active[]

partner activo

partner commanditari[]

partner commanditario

partner commercial[]

partner de ballo[]

partner de dansa[]

partners social[]

partners sociales

parto[]

parto a domicilio[]

parto artificial[]

parto difficile[]

parto indolor[]

parto natural[]

parto penibile[]

parto podical[]

parto precoce[]

parto prematur[]

parto prematuro

parto sin complicationes[]

parto sin dolor[]

parto sin problemas[]

parto triple[]

parto triplo

parturiente[]

parturiente adj, sub

parturir[]

parturir agnos[]

parturition[]

parturition a domicilio[]

parturition artificial[]

parturition indolor[]

parturition natural[]

parturition podical[]

parturition precoce[]

parturition prematur[]

parturition prematura

parturition sin dolor[]

parturition sin problemas[]

party [A][]

parulis[]

parulis [la

parure [F][]

parusia[]

parve[]

parvo(s) / parva(s)

parve bestial[]

parvo bestial

parve brisa[]

parva brisa

parve cultello a / de / pro dissuer[]

parvo cultello a / de / pro dissuer

parve cultivator[]

parvo cultivator

parve fontanella[]

parva fontanella

parve margarita[]

parva margarita

parve pantalon pro fascia[]

parvo pantalon pro fascia

parve pantalon(es) de baby / bebe[]

parvo_pantalon / parvos_pantalones de baby / bebe

parve partito dissidente[]

parvo partito dissidente

Parve Pollice[]

Parvo Pollice

parve rota a / de cannellar[]

parva rota a / de cannellar

Parve Sancte Bernardo[]

Parvo Sancto Bernardo

parvenu [F][]

parvibracteate[]

parvibracteato(s) / parvibracteata(s)

parvicaule[]

parvicaule(s) adj

parvicellular[]

parvicellular(es)

parvificar[]

parviflor[]

parviflor(es)

parvifolie[]

parvifolio(s) / parvifolia(s)

parviglume[]

parviglume(s) adj

parvilabie[]

parvilabio(s) / parvilabia(s)

parvilobe[]

parvilobo(s) / parviloba(s)

parvipetale[]

parvipetalo(s) / parvipetala(s)

parvisepale[]

parvisepalo(s) / parvisepala(s)

parvispiculate[]

parvispiculato(s) / parvispiculata(s)

parvistipulate[]

parvistipulato(s / parvistipulata(s)

parvitate[]

parvitate [la

parvo[]

parvovirus[]

Pascal[]

pascal[]

pascal [le

pascalian[]

pascaliano(s) / pascaliana(s)

pascer[]

pascha[]

paschal[]

paschal(es)

pasha[]

pasha [le

pasigraphia[]

paso doble [Es][]

pasquin[]

pasquin [le

pasquinada[]

pasquinar[]

passabile[]

passabile(s)

passabilemente[]

passacaglia {alia}[]

passada[]

passage[]

passage a nivello guardate[]

passage a nivello guardato

passage a nivello non guardate[]

passage a nivello non guardato

passage a nivello (non) signalisate[]

passage a nivello (non) signalizato

passage a pedones[]

passage de frontiera[]

passage de un fronte[]

passage del biblia[]

passage de la biblia

passage del Rheno[]

passage del scriptura[]

passage de la scriptura

passage improvise[]

passage improviso

passage inferior[]

passage intercalate[]

passage intercalato

passage interdicite[]

passage interdicito

passage parallel[]

passage parallelo

passage pro pedones[]

passage prohibite[]

passage prohibito

passage protegite[]

passage protegito

passage scriptural[]

passage stricte[]

passage stricto

passage subterranee[]

passage subterraneo

passage superior[]

passage zebrate[]

passage zebrato

passager {j}[]

passagero(s) / passagera(s)

passagero {j}[]

passagero clandestin[]

passagero clandestino

passagero de autobus[]

passagero de interponte[]

passagero de taxi[]

passamentar[]

passamenteria[]

passamentero[]

passamento[]

passamento de cappellos[]

passante[]

passante [le / la

passaporto[]

passaporto diplomatic[]

passaporto diplomatico

passaporto perimite[]

passaporto perimito

passaporto valide[]

passaporto valido

passar[]

passar a / in altere manos[]

passar a / in alteras manos

passar a transverso le malias de un rete[]

passar a transverso las malias de una rete

passar al / a_un altere vita[]

passar a la /una altera vita

passar a vias de facto[]

passar al action[]

passar a la action

passar al attacco[]

passar al attacco

passar al clandestinitate[]

passar a la clandestinitate

passar al contraattacco[]

passar al contraoffensiva[]

passar a la contraoffensiva

passar al filo del spada[]

passar al filo de la spada

passar al historia como[]

passar a la historia como

passar al inimico[]

passar al offensiva[]

passar a la offensiva

passar al ordine del die[]

passar al ordine del jorno[]

passar al tamis[]

passar de bucca a bucca[]

passar de mano in mano[]

passar de moda[]

passar de un excesso in le altere[]

passar de un excesso in le altero

passar de un extremo al altere[]

passar de un extremo al altero

passar del lineas general al detalios[]

passar de las lineas generales a los detalios

passar e repassar[]

passar e / et repassar

passar in revista[]

passar in silentio super[]

passar in silentio un cosa[]

passar in silentio una cosa

passar inter le malias del rete[]

passar inter las malias de la rete

passar le ballon (a)[]

passar le communication a[]

passar la communication a

passar le contrasigno[]

passar le contrasigno

passar le frontiera[]

passar la frontiera

passar le hiberno[]

passar le limites (de)[]

passar los limites (de)

passar le mesura[]

passar la mesura

passar le nocte[]

passar la nocte

passar le nocte sin dormir[]

passar la nocte sin dormir

passar le pipere[]

passar le ponte[]

passar le / la ponte

passar le Rubicon[]

passar le spongia super[]

passar la spongia super

passar le vacantias[]

passar las vacantias

passar per le exprimitor[]

passar per multe manos[]

passar per multas manos

passar per un cribro[]

passar per un periodo difficile[]

passar sin incidentes[]

passar su dies in solitude[]

passar sus dies in solitude

passar sub le quilla[]

passar sub la quilla

passar super le corpore de un persona[]

passar super le corpore de una persona

passar super un persona[]

passar super una persona

passar tote le die con le culo collate al sedia[]

passar toto le die con le culo collato a la sedia

passar un auto / automobile[]

passar un contracto[]

passar un examine[]

passar un examine con successo[]

passar un filo[]

passar un muro[]

passar un muro

passar un nocte insomne[]

passar una nocte insomne

passar un ponte[]

passar un(a) ponte

passar un vado[]

passarella[]

passate[]

passato(s) / passata(s)

passate de moda[]

[passato(s) / passata(s)] de moda

passatempore[]

passatempore [le

passatempore innocente[]

passato[]

passato criminal[]

passato judiciari[]

passato judiciario

passato lontan[]

passato lontano

passato recente[]

passato remote[]

passato remoto

passavante[]

passavante [le

passe [F][]

passe a pisces[]

passe lateral[]

passe magnetic[]

passe magnetica

passe retro[]

passe-partout [F][]

passere[]

passere [le

passere montan[]

passere montano

passibile[]

passibile(s)

passibile de[]

passibilitate[]

passiflor[]

passiflor(es) adj

passifloraceas[]

passiflorina[]

passim[]

passim adv

passing-shot [A][]

passion[]

passion de mandar[]

passion de scriber[]

passion del lucro[]

passion infrenabile[]

passion irrepressibile[]

passion irreprimibile[]

passion pro le musica[]

passion pro la musica

passional[]

passional(es)

passionalitate[]

passionalitate de un amor[]

passionar[]

passionar un debatto[]

passionario[]

passionate[]

passionato(s) / passionata(s)

passionate pro le joco[]

[passionato(s) / passionata(s)] pro le joco

passionatemente amorose[]

passionatamente amoroso(s) / amorosa(s)

passiones difficilemente reprimibile[]

passiones difficilemente reprimibiles

passiones indomate[]

passiones indomatas

passionista[]

passionista [le / la

passive[]

passivo(s) / passiva(s)

passivismo[]

passivitate[]

passivo[]

passo[]

passo a passo[]

passo cadentiate[]

passo cadentiato

Passo de Calais[]

passo de cursa[]

passo de dansa[]

passo de duo[]

passo de duos

passo de gigante[]

passo de limace[]

passo de montania[]

passo de oca[]

passo de parada[]

passo de vite[]

passo gigantesc[]

passo gigantesco

passo gymnastic[]

passo gymnastico

passo in avante[]

passo legier[]

passo legiero

passo reduplate[]

passo reduplato

passo subterranee[]

passo subterraneo

passo titubante[]

passo tranquille[]

passo tranquillo

passos incerte[]

passos incertos

passos vacillante[]

passos vacillantes

pasta[]

pasta a cake[]

pasta a calceos[]

pasta a polir[]

pasta a scarpa[]

pasta a torta[]

pasta adhesive[]

pasta adhesiva

pasta al chocolate[]

pasta al sesamo[]

pasta de amandolas[]

pasta de anchova[]

pasta de cacahuete[]

pasta de cake[]

pasta de calceos[]

pasta de ligno[]

pasta de ris[]

pasta de / pro scarpa[]

pasta de sesamo[]

pasta de silicone[]

pasta de torta[]

pasta de waflas[]

pasta foliate[]

pasta foliata

pasta pro biscoctos[]

pasta pro calceos[]

pasta pro serigraphia[]

pasta thixotropic[]

pasta thixotropica

pastas alimentari[]

pastas alimentarias

pastata[]

pastata de carne[]

pastata de chassa[]

pastata de crangones[]

pastata de faisan[]

pastata de ficato[]

pastata de ficato de oca[]

pastata de homaros[]

pastata de langustas[]

pastata de lepore[]

pastata de ostreas[]

pastata de pullo[]

pastellista[]

pastellista [le / la

pastello[]

pasteurian[]

pasteuriano(s) / pasteuriana(s)

pasteurisar[]

pasteurizar

pasteurisar lacte[]

pasteurizar lacte

pasteurisate[]

pasteurizato(s) / pasteurizata(s)

pasteurisation[]

pasteurization

pasteurisator[]

pasteurizator

pastichar {sh}[]

pastiche [F][]

pastificar[]

pastification[]

pastificator[]

pastilla[]

pastilla a suger[]

pastilla contra le insomnia[]

pastilla contra la insomnia

pastilla contra le tusse[]

pastilla contra la tusse

pastilla de anis[]

pastilla de chocolate[]

pastilla de formol[]

pastilla de gumma[]

pastilla de mentha[]

pastilla de mentha piperate[]

pastilla de mentha piperata

pastilla de quinina[]

pastilla de saccharina[]

pastilla de vitaminas[]

pastilla pectoral[]

pastilla vermifuge[]

pastilla vermifuga

pastinaca[]

pastissa de ficato de oca[]

pastissar[]

pastisseria[]

pastisseria al albricoches[]

pastisseria a los albricoches

pastisseria al butyro[]

pastisseria al caseo[]

pastisseria al fructos[]

pastisseria a los fructos

pastisseria al moka[]

pastisseria al ovos[]

pastisseria a los ovos

pastisseria crustose[]

pastisseria crustosa

pastisseria de amandolas[]

pastisseria de chipolata[]

pastisseria de fructos[]

pastisseria de moka[]

pastisseria de Natal[]

pastisseria legier[]

pastisseria legiera

pastisseria pro diabeticos[]

pastisseria vanillate[]

pastisseria vanillata

pastissero[]

pastisso[]

pastor[]

pastor calvinista[]

pastor de animas[]

pastor de capras[]

pastor de oves[]

pastor de prision[]

Pastor Supreme[]

Pastor Supremo

pastoral[]

pastoral(es)

pastorato[]

pastorella[]

pastose[]

pastoso(s) / pastosa(s)

pastositate[]

pastura[]

pastura alpestre[]

pastura de oves[]

pasturar[]

pat = patta[]

pat = patta [le

pata[]

pata

pata ambulatori[]

pata ambulatoria

pata de anate[]

pata de ave[]

pata de catto[]

pata de conilio[]

pata de cygno[]

pata de flamingo[]

pata de homaro