Template:Patrono:Thesauro

Contents

comedia[edit | edit source]

comedia burlesc[edit | edit source]

comedia burlesca

comedia de character[edit | edit source]

comedia de intriga[edit | edit source]

comedia de mores[edit | edit source]

comedia musical[edit | edit source]

comedia radiophonic[edit | edit source]

comedia radiophonica

comedia satyric[edit | edit source]

comedia satyrica

comediano[edit | edit source]

comediante[edit | edit source]

comediante [le / la

comedo[edit | edit source]

comenciamento[edit | edit source]

comenciamento del fin[edit | edit source]

comenciante[edit | edit source]

comenciante [le / la

comenciar[edit | edit source]

comenciar a sentir fame[edit | edit source]

comenciar le combatto[edit | edit source]

comenciar le descension[edit | edit source]

comenciar la descension

comenciar le hostilitates[edit | edit source]

comenciar las hostilitates

comenciar le lectura de un libro[edit | edit source]

comenciar la lectura de un libro

comenciar le lucta[edit | edit source]

comenciar la lucta

comenciar negotiationes[edit | edit source]

comenciar sin plano preconcipite[edit | edit source]

comenciar sin plano preconcipito

comenciar un carriera[edit | edit source]

comenciar una carriera

comenciar un conversation[edit | edit source]

comenciar una conversation

comenciar un cosa con energia commendabile[edit | edit source]

comenciar una cosa con energia commendabile

comenciar un debatto[edit | edit source]

comenciar un discussion[edit | edit source]

comenciar una discussion

comenciar un interprisa[edit | edit source]

comenciar una interprisa

comenciar un libro[edit | edit source]

comenciar un procedimento de divorcio[edit | edit source]

comenciar un procedura de divorcio[edit | edit source]

comenciar una procedura de divorcio

comenciar un sprint[edit | edit source]

comenciator[edit | edit source]

comencio[edit | edit source]

comencio del disgelo[edit | edit source]

comencio del estate[edit | edit source]

comencio del hiberno[edit | edit source]

comencio del nove anno scholar[edit | edit source]

comencio del novo anno scholar

comestibile[edit | edit source]

comestibile(s)

comestibiles[edit | edit source]

comestibiles [los

comestibiles fin[edit | edit source]

comestibiles finos

comestibilitate[edit | edit source]

cometa[edit | edit source]

cometa [le

cometa de papiro[edit | edit source]

cometari[edit | edit source]

cometario(s) / cometaria(s)

comic[edit | edit source]

comico(s) / comica(s)

comicitate[edit | edit source]

comico[edit | edit source]

comital[edit | edit source]

comital(es)

comité [F][edit | edit source]

comité consultative[edit | edit source]

comité consultativo

comité de exopero[edit | edit source]

comité electoral[edit | edit source]

comitios[edit | edit source]

comma[edit | edit source]

comma decimal[edit | edit source]

commanda[edit | edit source]

commandamento[edit | edit source]

commandamento(s) de Deo[edit | edit source]

commandamento de un armea[edit | edit source]

commandamento de una armea

commandante[edit | edit source]

commandante de armea[edit | edit source]

commandante de / del battalion[edit | edit source]

commandante de batteria[edit | edit source]

commandante de brigada[edit | edit source]

commandante de campamento[edit | edit source]

commandante de campo[edit | edit source]

commandante de fortalessa[edit | edit source]

commandante de forte[edit | edit source]

commandante de regimento[edit | edit source]

commandante de submarino[edit | edit source]

commandante de submersibile[edit | edit source]

commandante de un tank[edit | edit source]

commandante del garnison / guarnition[edit | edit source]

commandante de la garnison / guarnition

commandante del peloton[edit | edit source]

commandante del pumperos[edit | edit source]

commandante de los pumperos

commandante in chef[edit | edit source]

commandante militar[edit | edit source]

commandar[edit | edit source]

commandar un armea[edit | edit source]

commandar una armea

commandar un expedition[edit | edit source]

commandar una expedition

commandar un repasto[edit | edit source]

commandate per computator[edit | edit source]

[commandato(s) / commandata(s)] per computator

commandator[edit | edit source]

commanditari[edit | edit source]

commanditario(s) / commanditaria(s)

commanditario[edit | edit source]

commando[edit | edit source]

commando a distantia[edit | edit source]

commando de assassinos[edit | edit source]

commando de paracaditistas[edit | edit source]

commando homicida[edit | edit source]

commando manual[edit | edit source]

commando suicidio[edit | edit source]

commando supreme[edit | edit source]

commando supremo

commas invertite[edit | edit source]

commas invertitas

commatrage[edit | edit source]

commatrages indiscrete[edit | edit source]

commatrages indiscretos

commatrar[edit | edit source]

commatre[edit | edit source]

commear[edit | edit source]

commeato[edit | edit source]

commedia dell'arte [I][edit | edit source]

commelina[edit | edit source]

commelina celeste[edit | edit source]

commelina commun[edit | edit source]

commelina tuberose[edit | edit source]

commelinaceas[edit | edit source]

commemorabile[edit | edit source]

commemorabile(s)

commemorar[edit | edit source]

commemorar le armistitio[edit | edit source]

commemorar le mortos[edit | edit source]

commemorar los mortos

commemorar un nascentia[edit | edit source]

commemorar una nascentia

commemoration[edit | edit source]

commemoration del armisticio[edit | edit source]

commemoration del defunctos[edit | edit source]

commemoration de los defunctos

commemoration del mortos[edit | edit source]

commemoration de los mortos

commemorative[edit | edit source]

commemorativo(s) / commemorativa(s)

commemorator[edit | edit source]

commenda[edit | edit source]

commendabile[edit | edit source]

commendabile(s)

commendabilitate[edit | edit source]

commendar[edit | edit source]

commendar su anima a Deo[edit | edit source]

commendatario[edit | edit source]

commendation[edit | edit source]

commensal[edit | edit source]

commensal [le / la

commensalismo[edit | edit source]

commensurabile[edit | edit source]

commensurabile(s)

commensurabilitate[edit | edit source]

commensurar[edit | edit source]

commensuration[edit | edit source]

commentar[edit | edit source]

commentar le actualitate[edit | edit source]

commentar la actualitate

commentar le intention del legislator[edit | edit source]

commentar la intention del legislator

commentar un motion[edit | edit source]

commentar una motion

commentar un texto[edit | edit source]

commentario[edit | edit source]

commentario al / de pressa[edit | edit source]

commentario a_la / de pressa

commentario radiophonic[edit | edit source]

commentario radiophonico

commentator[edit | edit source]

commentator radiophonic[edit | edit source]

commentator radiophonico

commentatores del Biblia[edit | edit source]

commentatores de la Biblia

commento[edit | edit source]

commerciabile[edit | edit source]

commerciabile(s)

commerciabilitate[edit | edit source]

commerciabilitate de un producto[edit | edit source]

commercial[edit | edit source]

commercial(es)

commercialisabile[edit | edit source]

commercializabile(s)

commercialisar[edit | edit source]

commercializar

commercialisation[edit | edit source]

commercialization

commercialisation del arte[edit | edit source]

commercialization de la arte

commercialismo[edit | edit source]

commercialista[edit | edit source]

commercialitate[edit | edit source]

commerciante[edit | edit source]

commerciante adj, sub [le, la

commerciante al / de detalio[edit | edit source]

commerciante al / in grosso[edit | edit source]

commerciante clandestin[edit | edit source]

commerciante clandestino / clandestina

commerciante de automobiles / autos[edit | edit source]

commerciante de boves[edit | edit source]

commerciante de bulbos[edit | edit source]

commerciante de carbon[edit | edit source]

commerciante de caseos[edit | edit source]

commerciante de cavallos[edit | edit source]

commerciante de cereales[edit | edit source]

commerciante de cigarros[edit | edit source]

commerciante de colores[edit | edit source]

commerciante de combustibiles[edit | edit source]

commerciante de drappo[edit | edit source]

commerciante de effectos[edit | edit source]

commerciante de lanas[edit | edit source]

commerciante de ligno[edit | edit source]

commerciante de lino[edit | edit source]

commerciante de metallos[edit | edit source]

commerciante de mobiles[edit | edit source]

commerciante de palea[edit | edit source]

commerciante de patatas[edit | edit source]

commerciante de pellicias[edit | edit source]

commerciante de perlas[edit | edit source]

commerciante de pipere[edit | edit source]

commerciante de stanno[edit | edit source]

commerciante de tabaco[edit | edit source]

commerciante de turfa[edit | edit source]

commerciante de valores[edit | edit source]

commerciante in grosso[edit | edit source]

commerciante intermediari[edit | edit source]

commerciante intermediario / intermediaria

commerciar[edit | edit source]

commerciar in caffe[edit | edit source]

commercio[edit | edit source]

commercio active[edit | edit source]

commercio activo

commercio al detalio[edit | edit source]

commercio animate[edit | edit source]

commercio animato

commercio avantagiose[edit | edit source]

commercio avantagioso

commercio baltic[edit | edit source]

commercio baltico

commercio clandestin[edit | edit source]

commercio clandestino

commercio colonial[edit | edit source]

commercio con Africa[edit | edit source]

commercio con le exterior / extero[edit | edit source]

commercio cotonari[edit | edit source]

commercio cotonario

commercio de antiqualias[edit | edit source]

commercio de armas[edit | edit source]

commercio de bestias[edit | edit source]

commercio de bicyclettas[edit | edit source]

commercio de bulbos[edit | edit source]

commercio de bursa[edit | edit source]

commercio de butyro[edit | edit source]

commercio de cabotage[edit | edit source]

commercio de calceas[edit | edit source]

commercio de caseos[edit | edit source]

commercio de cavallos[edit | edit source]

commercio de cereales[edit | edit source]

commercio de cigarros[edit | edit source]

commercio de combustibiles[edit | edit source]

commercio de consignation[edit | edit source]

commercio de corio[edit | edit source]

commercio de coton[edit | edit source]

commercio de cyclomotores[edit | edit source]

commercio de dentellas[edit | edit source]

commercio de detalio[edit | edit source]

commercio de exportation[edit | edit source]

commercio de farina[edit | edit source]

commercio de ferralia[edit | edit source]

commercio de flores[edit | edit source]

commercio de fructos[edit | edit source]

commercio de haringos[edit | edit source]

commercio de importation[edit | edit source]

commercio de lana(s)[edit | edit source]

commercio de libros ancian[edit | edit source]

commercio de libros ancianos

commercio de ligno[edit | edit source]

commercio de lino[edit | edit source]

commercio de mercantias[edit | edit source]

commercio de metallos[edit | edit source]

commercio de mobiles[edit | edit source]

commercio de objectos de arte[edit | edit source]

commercio de ostreas[edit | edit source]

commercio de ovos[edit | edit source]

commercio de palea[edit | edit source]

commercio de patatas[edit | edit source]

commercio de pellicias[edit | edit source]

commercio de perlas[edit | edit source]

commercio de pipere[edit | edit source]

commercio de porcellanas[edit | edit source]

commercio de sclavos[edit | edit source]

commercio de species[edit | edit source]

commercio de stanno[edit | edit source]

commercio de tabaco[edit | edit source]

commercio de the[edit | edit source]

commercio de transito[edit | edit source]

commercio de troco[edit | edit source]

commercio de tulipanes / tulipas[edit | edit source]

commercio de turfa[edit | edit source]

commercio de valores[edit | edit source]

commercio de vinos[edit | edit source]

commercio del diamantes[edit | edit source]

commercio de los diamantes

commercio del drappo[edit | edit source]

commercio del ferralia[edit | edit source]

commercio de la ferralia

commercio del opium[edit | edit source]

commercio del textile[edit | edit source]

commercio exterior[edit | edit source]

commercio fraudulente[edit | edit source]

commercio fraudulento

commercio fructuose[edit | edit source]

commercio fructuoso

commercio frumentari[edit | edit source]

commercio frumentario

commercio illicite[edit | edit source]

commercio illicito

commercio in grosso[edit | edit source]

commercio interior[edit | edit source]

commercio interior

commercio interlope[edit | edit source]

commercio intermediari[edit | edit source]

commercio intermediario

commercio intermediari clandestin[edit | edit source]

commercio intermediario clandestino

commercio intermedie[edit | edit source]

commercio intermedio

commercio interne[edit | edit source]

commercio interno

commercio libere[edit | edit source]

commercio libere / libero

commercio maritime[edit | edit source]

commercio maritimo

commercio monetari[edit | edit source]

commercio monetario

commercio multilateral[edit | edit source]

commercio mundial[edit | edit source]

commercio petroler[edit | edit source]

commercio petrolero

commercio philatelic[edit | edit source]

commercio philatelico

commercio sexual[edit | edit source]

commercio social[edit | edit source]

commercio transitori[edit | edit source]

commercio transitorio

commercio ultramarin[edit | edit source]

commercio ultramarino

commercio usurari[edit | edit source]

commercio usurario

commercio vive[edit | edit source]

commercio vivo

comminatori[edit | edit source]

comminatorio(s) / comminatoria(s)

comminuer[edit | edit source]

comminution[edit | edit source]

comminutive[edit | edit source]

comminutivo(s) / comminutiva(s)

commiscer[edit | edit source]

commiserar[edit | edit source]

commiseration[edit | edit source]

commiserative[edit | edit source]

commiserativo(s) / commiserativa(s)

commissar[edit | edit source]

commissar [le

commissariato[edit | edit source]

commissariato de policia[edit | edit source]

commissariato principal[edit | edit source]

commissario[edit | edit source]

commissario adjuncte[edit | edit source]

commissario adjuncto

commissario de districto[edit | edit source]

commissario de pista[edit | edit source]

commissario de policia[edit | edit source]

commissario del governamento[edit | edit source]

commissario del populo[edit | edit source]

commissario europee[edit | edit source]

commissario europeo

commissario governamental[edit | edit source]

commissario popular[edit | edit source]

commissario principal[edit | edit source]

commission[edit | edit source]

commission ad hoc[edit | edit source]

commission biblic[edit | edit source]

commission biblica

commission consultative[edit | edit source]

commission consultativa

commission de acceptation[edit | edit source]

commission de actionistas[edit | edit source]

commission de appello[edit | edit source]

commission de arbitrage[edit | edit source]

commission de conciliation[edit | edit source]

commission de controlo[edit | edit source]

commission de credito[edit | edit source]

commission de examine[edit | edit source]

commission de expertos[edit | edit source]

commission de festa[edit | edit source]

commission de financias[edit | edit source]

commission de incassamento[edit | edit source]

commission de inquesta[edit | edit source]

commission de propaganda[edit | edit source]

commission de remonta[edit | edit source]

commission de reorganisation[edit | edit source]

commission de reorganization

commission de selection[edit | edit source]

commission de selectores[edit | edit source]

commission de studio(s)[edit | edit source]

commission del festa(s)[edit | edit source]

commission de la(s) festa(s)

commission del financias[edit | edit source]

commission de las financias

Commission europee[edit | edit source]

Commission europea

commission extraparlamentari[edit | edit source]

commission extraparlamentaria

commission governamental[edit | edit source]

commission interdepartimental[edit | edit source]

commission intereuropee[edit | edit source]

commission intereuropea

commission interministerial[edit | edit source]

commission interparlamentari[edit | edit source]

commission interparlamentaria

commission mixte[edit | edit source]

commission mixta

commission paritari[edit | edit source]

commission paritaria

commission parlamentari (permanente)[edit | edit source]

commission parlamentaria (permanente)

commission pro acceptation[edit | edit source]

commission quadripartite[edit | edit source]

commission redactional[edit | edit source]

commission rogatori[edit | edit source]

commission rogatoria

commission sanitari[edit | edit source]

commission sanitaria

commission scholar[edit | edit source]

commission senatorial de studio[edit | edit source]

commission statal[edit | edit source]

commission tripartite[edit | edit source]

commissionar[edit | edit source]

commissionero[edit | edit source]

commissionero de assecurantias[edit | edit source]

commisso[edit | edit source]

commisso viagiator[edit | edit source]

commissori[edit | edit source]

commissorio(s) / commissoria(s)

commissura[edit | edit source]

commissura del bucca[edit | edit source]

commissura de la bucca

commissura del labios[edit | edit source]

commissura de los labios

commissural[edit | edit source]

commissural(es)

commissurotomia[edit | edit source]

committee [A][edit | edit source]

committee de action[edit | edit source]

committee de expertos[edit | edit source]

committee de festa(s)[edit | edit source]

committee de selectores[edit | edit source]

committee directive[edit | edit source]

committee directivo

committee directori[edit | edit source]

committee directorio

committee executive[edit | edit source]

committee executivo

Committee Olympic[edit | edit source]

Committee Olympico

committee statal[edit | edit source]

committente[edit | edit source]

committente [le / la

committer[edit | edit source]

committer adulterio[edit | edit source]

committer al mar[edit | edit source]

committer al / a_la mar

committer al terra[edit | edit source]

committer a la terra

committer atrocitates[edit | edit source]

committer crueltates[edit | edit source]

committer enormitates[edit | edit source]

committer excessos[edit | edit source]

committer genocidio[edit | edit source]

committer harakiri[edit | edit source]

committer homicidio[edit | edit source]

committer horrores[edit | edit source]

committer incesto[edit | edit source]

committer obstruction[edit | edit source]

committer perjurio[edit | edit source]

committer plagiato[edit | edit source]

committer plagio[edit | edit source]

committer sabotage[edit | edit source]

committer sodomia[edit | edit source]

committer stupiditates enorme[edit | edit source]

committer stupiditates enormes

committer stupiditates stupende[edit | edit source]

committer stupiditates stupendas

committer suicidio[edit | edit source]

committer turpitudes[edit | edit source]

committer un absurditate[edit | edit source]

committer una absurditate

committer un acto de barbaria[edit | edit source]

committer un assalto[edit | edit source]

committer un assassinamento[edit | edit source]

committer un assassinato[edit | edit source]

committer un attentato[edit | edit source]

committer un bassessa[edit | edit source]

committer una bassessa

committer un cosa al papiro[edit | edit source]

committer una cosa al papiro

committer un crimine[edit | edit source]

committer un delicto[edit | edit source]

committer un error (grave)[edit | edit source]

committer un falta[edit | edit source]

committer una falta

committer un fraude (in un examine)[edit | edit source]

committer una fraude (in un examine)

committer un furto (con effraction)[edit | edit source]

committer un gaffe[edit | edit source]

committer una gaffe

committer un impolitessa[edit | edit source]

committer una impolitessa

committer un imprudentia[edit | edit source]

committer una imprudentia

committer un inconvenientia[edit | edit source]

committer una inconvenientia

committer un indiscretion[edit | edit source]

committer una indiscretion

committer un infamia[edit | edit source]

committer una infamia

committer un infraction[edit | edit source]

committer una infraction

committer un irregularitate[edit | edit source]

committer una irregularitate

committer un negligentia[edit | edit source]

committer una negligentia

committer un peccato[edit | edit source]

committer un rapto[edit | edit source]

committer un robamento[edit | edit source]

committer un sacrilegio[edit | edit source]

committer un sceleratessa[edit | edit source]

committer una sceleratessa

committer un secreto a un persona[edit | edit source]

committer un secreto a una persona

committer un traition[edit | edit source]

committer una traition

committer un transgression[edit | edit source]

committer una transgression

commixtion[edit | edit source]

commoda[edit | edit source]

commodar[edit | edit source]

commodar un cosa a un persona[edit | edit source]

commodar una cosa a una persona

commodato[edit | edit source]

commode[edit | edit source]

commodo(s) / commoda(s)

commoditate[edit | edit source]

commoditates del vita[edit | edit source]

commoditates de la vita

commodore [A][edit | edit source]

commotion[edit | edit source]

commotion cerebral[edit | edit source]

commover[edit | edit source]

commun[edit | edit source]

commun(es)

commun divisor[edit | edit source]

communa[edit | edit source]

communa de frontiera[edit | edit source]

communa limitrophe[edit | edit source]

communa rural[edit | edit source]

communal[edit | edit source]

communal(es)

communardo[edit | edit source]

communicabile[edit | edit source]

communicabile(s)

communicabilitate[edit | edit source]

communicante[edit | edit source]

communicante [le / la

communicar[edit | edit source]

communicar a un persona su dimission[edit | edit source]

communicar a una persona su dimission

communicar per telephono[edit | edit source]

communicar un information[edit | edit source]

communicar una information

communicar un maladia[edit | edit source]

communicar una maladia

communicar un movimento[edit | edit source]

communication[edit | edit source]

communication aeree[edit | edit source]

communication aerea

communication confidential[edit | edit source]

communication de ideas[edit | edit source]

communication de massa[edit | edit source]

communication de tram[edit | edit source]

communication de tramvia[edit | edit source]

communication de tramway[edit | edit source]

communication directe[edit | edit source]

communication directa

communication ferroviari[edit | edit source]

communication ferroviaria

communication gestual[edit | edit source]

communication interurban[edit | edit source]

communication interurbana

communication maritime[edit | edit source]

communication maritima

communication non-verbal[edit | edit source]

communication per ferry-boat[edit | edit source]

communication per radio[edit | edit source]

communication postal[edit | edit source]

communication radiophonic[edit | edit source]

communication radiophonica

communication telephonic[edit | edit source]

communication telephonica

communication telex[edit | edit source]

communication ulterior[edit | edit source]

communication verbal[edit | edit source]

communication via satellite[edit | edit source]

communicationes postal de ultramar[edit | edit source]

communicationes postales de ultramar

communicative[edit | edit source]

communicativo(s) / communicativa(s)

communicato[edit | edit source]

communicato al pressa[edit | edit source]

communicato a la pressa

communicato de guerra[edit | edit source]

communicato de policia[edit | edit source]

communicato del perditas[edit | edit source]

communicato de las perditas

communicato final[edit | edit source]

communicator[edit | edit source]

communion[edit | edit source]

communion del sanctos[edit | edit source]

communion de los sanctos

communion paschal[edit | edit source]

communion solemne[edit | edit source]

communismo[edit | edit source]

communista[edit | edit source]

communista [le / la

communistic[edit | edit source]

communistico(s) / communistica(s)

communitari[edit | edit source]

communitario(s) / communitaria(s)

communitate[edit | edit source]

communitate de benes[edit | edit source]

communitate de clan[edit | edit source]

communitate de interesses[edit | edit source]

communitate de labor[edit | edit source]

communitate de laicos[edit | edit source]

communitate de origine sefardita[edit | edit source]

communitate de pentecoste[edit | edit source]

communitate de proprietate[edit | edit source]

communitate de sefarditas[edit | edit source]

Communitate Europee[edit | edit source]

Communitate Europea

communitate interracial[edit | edit source]

communitate linguistic[edit | edit source]

communitate linguistica

communitate mascule[edit | edit source]

communitate masculin[edit | edit source]

communitate masculina

communitate pentecostal[edit | edit source]

communitate rural[edit | edit source]

communitate scholar[edit | edit source]

communitate universitari[edit | edit source]

communitate universitaria

commutabile[edit | edit source]

commutabile(s)

commutabilitate[edit | edit source]

commutabilitate del factores de un multiplication[edit | edit source]

commutabilitate de los factores de una multiplication

commutar[edit | edit source]

commutar un condemnation[edit | edit source]

commutar una condemnation

commutar un pena[edit | edit source]

commutar una pena

commutation[edit | edit source]

commutation de (un) pena[edit | edit source]

commutation de (una) pena

commutative[edit | edit source]

commutativo(s) / commutativa(s)

commutativitate[edit | edit source]

commutator[edit | edit source]

commutator a / de alte tension[edit | edit source]

commutator a / de alta tension

commutator a pede[edit | edit source]

commutator a / de tres directiones[edit | edit source]

commutator basculante[edit | edit source]

commutator bidirectional[edit | edit source]

commutator pro le reduction del luce[edit | edit source]

commutator pro la reduction de la luce

commutator pro le reduction del lumine[edit | edit source]

commutator pro la reduction de la lumine

commutator selector[edit | edit source]

como[edit | edit source]

como adv, conj

como continuation de nostre littera[edit | edit source]

como continuation de nostra littera

como de costume[edit | edit source]

como (il) es currente[edit | edit source]

como es debite[edit | edit source]

como est debito / debita

como (il) es habitual[edit | edit source]

como (il) est habitual

como (il) es usual[edit | edit source]

como (il) est usual

como illa es belle![edit | edit source]

como illa est bella!

como io sole facer[edit | edit source]

como io soleo facer

como nos lo ha dicite precedentemente[edit | edit source]

como nos lo habemos dicito precedentemente

como on complica le vita a uno![edit | edit source]

como on complica la vita a uno!

como on face habitualmente[edit | edit source]

como on face usualmente[edit | edit source]

como on sole dicer[edit | edit source]

como pendant[edit | edit source]

como per incantamento[edit | edit source]

como per magia[edit | edit source]

como sardinas in latta[edit | edit source]

como se dice isto in Interlingua?[edit | edit source]

como signo de lucto[edit | edit source]

como sta?[edit | edit source]

como stas?

como sta vos?[edit | edit source]

como statis vos?

como stimulo[edit | edit source]

como un pisce foras del aqua[edit | edit source]

como un pisce foras de la aqua

como un Rolando furiose[edit | edit source]

como un Rolando furioso

como vos sta?[edit | edit source]

como vos statis?

comocunque[edit | edit source]

comocunque adv, conj

compact disc [A][edit | edit source]

compactar[edit | edit source]

compactator[edit | edit source]

compactator de automobiles / autos[edit | edit source]

compacte[edit | edit source]

compacto(s) / compacta(s)

compactitate[edit | edit source]

compaginar[edit | edit source]

compaginar le jornal[edit | edit source]

compaginator[edit | edit source]

compania[edit | edit source]

compania aeree[edit | edit source]

compania aerea

compania anonyme[edit | edit source]

compania anonyma

compania armatori[edit | edit source]

compania armatoria

compania armatorial[edit | edit source]

compania cinematographic[edit | edit source]

compania cinematographica

compania commanditari[edit | edit source]

compania commanditaria

compania commercial[edit | edit source]

compania de affretamento[edit | edit source]

compania de armatores[edit | edit source]

compania de assecurantia(s)[edit | edit source]

compania de assecurantia(s) contra incendios[edit | edit source]

compania de assecurantia(s) super le vita[edit | edit source]

compania de assecurantia(s) super la vita

compania de autobuses[edit | edit source]

compania de commercio[edit | edit source]

compania de dragage[edit | edit source]

compania de electricitate[edit | edit source]

compania de energia[edit | edit source]

compania de ferrovia[edit | edit source]

compania de financiamento[edit | edit source]

compania de Jesus[edit | edit source]

compania de Jesus Christo[edit | edit source]

compania de navigation (aeree)[edit | edit source]

compania de navigation (aerea)

compania de operetta[edit | edit source]

compania de theatro (ambulante)[edit | edit source]

compania de transportos[edit | edit source]

compania de vapores[edit | edit source]

compania de varietates[edit | edit source]

compania de viage[edit | edit source]

Compania del Indias Occidental[edit | edit source]

Compania de las Indias Occidentales

Compania del Indias Oriental[edit | edit source]

Compania de las Indias Orientales

compania disciplinari[edit | edit source]

compania disciplinaria

compania discographic[edit | edit source]

compania discographica

compania dramatic[edit | edit source]

compania dramatica

compania editorial[edit | edit source]

compania ferroviari[edit | edit source]

compania ferroviaria

compania illustre[edit | edit source]

compania maritime[edit | edit source]

compania maritima

compania mercantil[edit | edit source]

compania mixte[edit | edit source]

compania mixta

compania petroler[edit | edit source]

compania petrolera

compania petrolifere[edit | edit source]

compania petrolifera

compania pro le exploitation de[edit | edit source]

compania pro la exploitation de

compania selecte[edit | edit source]

compania selecta

compania soror[edit | edit source]

compania theatral[edit | edit source]

companion[edit | edit source]

companion de armas[edit | edit source]

companion de fortuna[edit | edit source]

companion de infortuna[edit | edit source]

companion de joco[edit | edit source]

companion de studios[edit | edit source]

companion de viage[edit | edit source]

companion de vita[edit | edit source]

comparabile[edit | edit source]

comparabile(s)

comparabilitate[edit | edit source]

comparabilitate de duo situationes[edit | edit source]

comparabilitate de duas situationes

comparar[edit | edit source]

comparar duo textos[edit | edit source]

comparar duos textos

comparar plure artistas inter se[edit | edit source]

comparar plures artistas inter se

comparate con su fratre ille es un sancto[edit | edit source]

comparato con su fratre ille est un sancto

comparation[edit | edit source]

comparation homeric[edit | edit source]

comparatismo[edit | edit source]

comparatista[edit | edit source]

comparative[edit | edit source]

comparativo(s) / comparativa(s)

comparativo[edit | edit source]

comparator[edit | edit source]

compare[edit | edit source]

comparo(s) / compara(s)

comparente[edit | edit source]

comparente [le / la

comparer[edit | edit source]

comparer ante Deo[edit | edit source]

comparer ante le judice[edit | edit source]

comparer ante le tribunal[edit | edit source]

comparer ante le Tribunal Divin[edit | edit source]

comparer ante le Tribunal Divino

comparition[edit | edit source]

comparsa[edit | edit source]

comparsa [le / la

compartimentar[edit | edit source]

compartimentation[edit | edit source]

compartimento[edit | edit source]

compartimento de / pro fumatores[edit | edit source]

compartimento de / pro non-fumatores[edit | edit source]

compartimento de prime classe[edit | edit source]

compartimento de prima classe

compartimento de secunde classe[edit | edit source]

compartimento de secunda classe

compartimento del machina(s)[edit | edit source]

compartimento del / de_las machina(s)

compartimento refrigeratori[edit | edit source]

compartimento refrigeratorio

compartimento reservate[edit | edit source]

compartimento reservato

compartir[edit | edit source]

compassar[edit | edit source]

compassion[edit | edit source]

compasso[edit | edit source]

compasso a cardine[edit | edit source]

compasso a punctas fixe[edit | edit source]

compasso a punctas fixas

compasso azimuthal[edit | edit source]

compasso de inclination[edit | edit source]

compasso de mar[edit | edit source]

compasso de navigation[edit | edit source]

compasso de proportion[edit | edit source]

compasso de spissor[edit | edit source]

compasso elliptic[edit | edit source]

compasso elliptico

compasso gyroscopic[edit | edit source]

compasso gyroscopico

compasso gyrostatic[edit | edit source]

compasso gyrostatico

compasso nautic[edit | edit source]

compasso nautico

compasso naval[edit | edit source]

compasso portative[edit | edit source]

compasso portativo

compasso spheric[edit | edit source]

compasso spherico

compatibile[edit | edit source]

compatibile(s)

compatibilisar[edit | edit source]

compatibilizar

compatibilisar systemas[edit | edit source]

compatibilizar systemas

compatibilitate[edit | edit source]

compatibilitate de character[edit | edit source]

compatir (a)[edit | edit source]

compatre[edit | edit source]

compatriota[edit | edit source]

compeller[edit | edit source]

compendiar[edit | edit source]

compendiator[edit | edit source]

compendio[edit | edit source]

compendio del historia moderne[edit | edit source]

compendio de la historia moderna

compendiose[edit | edit source]

compendioso(s) / compendiosa(s)

compenetrabile[edit | edit source]

compenetrabile(s)

compenetrabilitate[edit | edit source]

compenetrar[edit | edit source]

compenetration[edit | edit source]

compensabile[edit | edit source]

compensabile(s)

compensabilitate[edit | edit source]

compensar[edit | edit source]

compensar un debita[edit | edit source]

compensar una debita

compensar un nota insufficiente[edit | edit source]

compensar una nota insufficiente

compensation[edit | edit source]

compensation antiskating[edit | edit source]

compensation del costos[edit | edit source]

compensation de los costos

compensative[edit | edit source]

compensativo(s) / compensativa(s)

compensator[edit | edit source]

compensator [le

compensatori[edit | edit source]

compensatorio(s) / compensatoria(s)

competente[edit | edit source]

competente(s)

competente pro votar[edit | edit source]

competente(s) pro votar

competentia[edit | edit source]

competentia absolute[edit | edit source]

competentia absoluta

competentia de disposition[edit | edit source]

competentia jurisdictional[edit | edit source]

competentia linguistic[edit | edit source]

competentia linguistica

competentia professional[edit | edit source]

competentia relative[edit | edit source]

competentia relativa

competentias extensive[edit | edit source]

competentias extensivas

competer[edit | edit source]

competer pro le campionato mundial de football[edit | edit source]

competer pro le prime placia[edit | edit source]

competer pro la prima placia

competer pro un premio[edit | edit source]

competition[edit | edit source]

competition de dominica[edit | edit source]

competition de football[edit | edit source]

competition del dominica[edit | edit source]

competition de la dominica

competitive[edit | edit source]

competitivo(s) / competitiva(s)

competitivitate[edit | edit source]

competitivitate de un industria[edit | edit source]

competitivitate de una industria

competitor[edit | edit source]

competitor [le

compilar[edit | edit source]

compilar un anthologia[edit | edit source]

compilar una anthologia

compilation[edit | edit source]

compilator[edit | edit source]

compilator [le

complacente[edit | edit source]

complacente(s)

complacentia[edit | edit source]

complacer[edit | edit source]

complacer se in[edit | edit source]

complanar[edit | edit source]

complanar(es)

complanaritate[edit | edit source]

complanaritate de duo figuras plan[edit | edit source]

complanaritate de duas figuras planas

complementar[edit | edit source]

complementar vb

complementari[edit | edit source]

complementario(s) / complementaria(s)

complementaritate[edit | edit source]

complementaritate de duo angulos[edit | edit source]

complementaritate de duos angulos

complemento[edit | edit source]

complemento adjectival[edit | edit source]

complemento adverbial[edit | edit source]

complemento adverbial de loco[edit | edit source]

complemento adverbial de tempore[edit | edit source]

complemento algebraic / algebric[edit | edit source]

complemento algebraico / algebrico

complemento attributive[edit | edit source]

complemento attributivo

complemento de information[edit | edit source]

complemento de loco[edit | edit source]

complemento directe[edit | edit source]

complemento directo

complemento indirecte[edit | edit source]

complemento indirecto

complemento prepositional[edit | edit source]

compler[edit | edit source]

compler su pena de prision[edit | edit source]

compler un lacuna[edit | edit source]

compler una lacuna

completa[edit | edit source]

completa [la

completabile[edit | edit source]

completabile(s)

completamento[edit | edit source]

completar[edit | edit source]

completar le circulo[edit | edit source]

completar le invio de un cosa[edit | edit source]

completar le invio de una cosa

completar le obra de su vita[edit | edit source]

completar la obra de su vita

completar le parolas de un persona[edit | edit source]

completar las parolas de una persona

completar su formation[edit | edit source]

completar un collection[edit | edit source]

completar una collection

completar un formulario[edit | edit source]

completar un summa[edit | edit source]

completar una summa

complete[edit | edit source]

completo(s) / completa(s)

completemente guastate (per le uso)[edit | edit source]

completamente [guastato(s) / guastata(s)] (per le uso)

completemente innocente[edit | edit source]

completamente innocente(s)

completemente putride[edit | edit source]

completamente putrido(s) / putrida(s)

completemente putrite[edit | edit source]

completamente putrito(s) / putrita(s)

completion[edit | edit source]

completion de un formulario[edit | edit source]

completive[edit | edit source]

completivo(s) / completiva(s)

completori[edit | edit source]

completorio(s) / completoria(s)

complexe[edit | edit source]

complexo(s) / complexa(s)

complexion[edit | edit source]

complexion fragile[edit | edit source]

complexitate[edit | edit source]

complexitate de un problema[edit | edit source]

complexitate de un situation[edit | edit source]

complexitate de una situation

complexo[edit | edit source]

complexo de angustia[edit | edit source]

complexo de castration[edit | edit source]

complexo de culpa[edit | edit source]

complexo de culpabilitate[edit | edit source]

complexo de edificios a / de appartamentos[edit | edit source]

complexo de Edipo[edit | edit source]

complexo de genes[edit | edit source]

complexo de inferioritate[edit | edit source]

complexo de prision[edit | edit source]

complexo de superioritate[edit | edit source]

complexo de symptomas[edit | edit source]

complexo hospitalari[edit | edit source]

complexo hospitalario

complexo industrial[edit | edit source]

complexo maternal / materne[edit | edit source]

complexo maternal / materno

complexo militar-industrial[edit | edit source]

complexo paternal / paterne[edit | edit source]

complexo paternal / paterno

complexo penitentiari[edit | edit source]

complexo penitentiario

complexo portuari[edit | edit source]

complexo portuario

complexo sportive[edit | edit source]

complexo sportivo

complexo tennistic[edit | edit source]

complexo tennistico

complexo vitaminic B[edit | edit source]

complexo vitaminico B

complicar[edit | edit source]

complicar se le vita[edit | edit source]

complicar se la vita

complicate[edit | edit source]

complicato(s) / complicata(s)

complication[edit | edit source]

complication embarassose[edit | edit source]

complication embarassosa

complicationes diabetic[edit | edit source]

complicationes diabeticas

complicationes politic[edit | edit source]

complicationes politicas

complice[edit | edit source]

complice(s) adj

complicitate[edit | edit source]

complicitate in un delicto[edit | edit source]

complimentar[edit | edit source]

complimentar vb

complimentari[edit | edit source]

complimentario(s) / complimentaria(s)

complimento[edit | edit source]

complimento de su deber[edit | edit source]

complimento del deber[edit | edit source]

complimento del servicio militar[edit | edit source]

complimentose[edit | edit source]

complimentoso(s) / complimentosa(s)

complir[edit | edit source]

complir instructiones[edit | edit source]

complir le requisitos[edit | edit source]

complir los requisitos

complir le voluntate de Deo[edit | edit source]

complir la voluntate de Deo

complir su obligationes[edit | edit source]

complir sus obligationes

complir su parola[edit | edit source]

complir su pena[edit | edit source]

complir su promissa[edit | edit source]

complir su servicio militar[edit | edit source]

complir tote le requisitos[edit | edit source]

complir totos los requisitos

complir un carga[edit | edit source]

complir una carga

complir un contracto[edit | edit source]

complir un lege[edit | edit source]

complir una lege

complir un mission[edit | edit source]

complir una mission

complir un ordine[edit | edit source]

complir una ordine

complir un pena[edit | edit source]

complir una pena

complir un viage[edit | edit source]

complite[edit | edit source]

complito(s) / complita(s)

complitor[edit | edit source]

complitor [le

complot[edit | edit source]

complot [le

complot regicida[edit | edit source]

complotar[edit | edit source]

complotar con le inimico[edit | edit source]

complotar contra un persona[edit | edit source]

complotar contra una persona

componente[edit | edit source]

componente adj, sub [le

componente basic[edit | edit source]

componente basico

componente capacitive[edit | edit source]

componente capacitivo

componente essential[edit | edit source]

componente fundamental[edit | edit source]

componente principal[edit | edit source]

componente semantic[edit | edit source]

componente semantico

componentes de un fortia[edit | edit source]

componentes de una fortia

componentes de un vector[edit | edit source]

componentes estranie[edit | edit source]

componentes estranios

componer[edit | edit source]

componer con su creditores[edit | edit source]

componer con sus creditores

componer se de[edit | edit source]

componer un equipa[edit | edit source]

componer una equipa

componer un governamento[edit | edit source]

componer un menu[edit | edit source]

componer un numero (de telephono)[edit | edit source]

componer un requiem[edit | edit source]

componer un team[edit | edit source]

componer versos[edit | edit source]

comportamental[edit | edit source]

comportamental(es)

comportamento[edit | edit source]

comportamento aberrante[edit | edit source]

comportamento absurde[edit | edit source]

comportamento absurdo

comportamento abulic[edit | edit source]

comportamento abulico

comportamento admirabile[edit | edit source]

comportamento admissibile[edit | edit source]

comportamento adolescential[edit | edit source]

comportamento altruistic[edit | edit source]

comportamento altruistico

comportamento amoral[edit | edit source]

comportamento anomale[edit | edit source]

comportamento anomalo

comportamento antipatriotic[edit | edit source]

comportamento antipatriotico

comportamento antisocial[edit | edit source]

comportamento asocial[edit | edit source]

comportamento atypic[edit | edit source]

comportamento atypico

comportamento bestial[edit | edit source]

comportamento brusc[edit | edit source]

comportamento brusco

comportamento censurabile[edit | edit source]

comportamento condemnabile[edit | edit source]

comportamento copulator[edit | edit source]

comportamento correcte[edit | edit source]

comportamento correcto

comportamento criminal[edit | edit source]

comportamento cynic[edit | edit source]

comportamento cynico

comportamento de adolescente[edit | edit source]

comportamento de consumitor[edit | edit source]

comportamento de fuga[edit | edit source]

comportamento de incubation[edit | edit source]

comportamento de vita[edit | edit source]

comportamento del comprator[edit | edit source]

comportamento demagogic[edit | edit source]

comportamento demagogico

comportamento deviante[edit | edit source]

comportamento dictatorial[edit | edit source]

comportamento egocentric[edit | edit source]

comportamento egocentrico

comportamento egoistic[edit | edit source]

comportamento egoistico

comportamento electoral[edit | edit source]

comportamento exemplar[edit | edit source]

comportamento exhibitionista[edit | edit source]

comportamento hardite[edit | edit source]

comportamento hardito

comportamento ignominiose[edit | edit source]

comportamento ignominioso

comportamento immaculate[edit | edit source]

comportamento immaculato

comportamento immoral[edit | edit source]

comportamento impeccabile[edit | edit source]

comportamento impertinente[edit | edit source]

comportamento impulsive[edit |