Interlingua Wiki
Advertisement

Template:Patrono:Thesauro

B[]

B

B es inter A e C[]

B est inter A et C

Baal[]

Baal

baalita[]

baalita [le / la

baba[]

baba

Babel[]

Babel

babelic[]

babelico(s) / babelica(s)

babesiose = babesiosis[]

babesiose = babesiosis [la

babirussa[]

babirussa

babordo[]

babordo

babucha {sh}[]

babucha

babuino[]

babuino

baby [A][]

baby prematur[]

baby prematuro

baby-doll [A][]

babylonian[]

babyloniano(s) / babyloniana(s)

babyphono[]

baby-sitter [A][]

baca[]

baca de caffe[]

baca de junipero[]

baca de ribes[]

bacca de corno[]

bacca de ilice[]

bacca de lauriero[]

bacca de ligustro[]

bacca de myrto[]

bacca de sambuco[]

baccalaureato[]

baccalaureo[]

baccarat[]

bacchanal[]

bacchanal (adj, sub [le / la)

bacchanales[]

bacchanales [los / las

bacchanalia[]

bacchanalia sub pl

bacchante[]

bacchante [le / la

bacchar[]

bacchetta[]

bacchetta de tambur[]

bacchic[]

bacchico(s) / bacchica(s)

bacifere[]

bacifero(s) / bacifera(s)

baciforme[]

baciforme(s)

bacillari[]

bacillario(s) / bacillaria(s)

bacillicultura[]

bacillifere[]

bacillifero(s) / bacillifera(s)

bacilliforme[]

bacilliforme(s)

bacillo[]

bacillo botulinic[]

bacillo botulinico

bacillo comma[]

bacillo de anthrace[]

bacillo de influenza[]

bacillo de malaria[]

bacillo de peste[]

bacillo del cholera[]

bacillo dysenteric[]

bacillo dysenterico

bacillo intestinal[]

bacillo pestifere[]

bacillo pestifero

bacillo pestose[]

bacillo pestoso

bacillo tetanic[]

bacillo tetanico

bacillo tubercular[]

bacillo tuberculose[]

bacillo tuberculoso

bacillo typhic[]

bacillo typhico

bacillo virgula[]

bacivore[]

bacivoro(s) / bacivora(s)

backhand [A][]

back-up [A][]

bacon [A][]

baconismo[]

bacterial[]

bacterial(es)

bacterian[]

bacteriano(s) / bacteriana(s)

bacteric[]

bacterico(s) / bacterica(s)

bactericida[]

bactericida adj, sub [le / la

bactericidal[]

bactericidal(es)

bacterio[]

bacterio aerobie[]

bacterio aerobio

bacterio de fermentation[]

bacterio de lepra[]

bacterio de salmonella[]

bacterio de yogurt[]

bacterio del solo[]

bacterio diphteric[]

bacterio diphterico

bacterio lactic[]

bacterio lactico

bacterio pathogene[]

bacterio pathogeno

bacterio pigmentogene[]

bacterio pigmentogeno

bacteriologia[]

bacteriologic[]

bacteriologico(s) / bacteriologica(s)

bacteriologista[]

[]

bacteriolyse = bacteriolysis[]

bacteriolysina[]

bacteriolytic[]

bacteriolytico(s) / bacteriolytica(s)

bacteriophagia[]

bacteriophago[]

bacteriophile[]

bacteriophilo(s) / bacteriophila(s)

bacteriophobia[]

bacterios del solo[]

bacterios nitrificante[]

bacterios nitrificantes

bacterios photogene[]

bacterios photogenos

bacterios photogenic[]

bacterios photogenicos

bacterios psychrophile[]

bacterios psychrophilos

bacterios saprophyte[]

bacterios saprophytos

bacterios saprophytic[]

bacterios saprophyticos

bacterios septic[]

bacterios septicos

bacterioscopia[]

bacteriostase[]

bacteriostatic[]

bacteriostatico(s) / bacteriostatica(s)

bacteriotherapia[]

bacteriotoxina[]

bacteruria = bacteriuria[]

bactris[]

bactris speciose[]

bactris speciosa

bacula pastoral[]

baculo[]

baculo de monacho[]

baculo episcopal[]

baculo pastoral[]

badge [A][]

badiana[]

badminton [A][]

bagage[]

bagage a / de mano[]

bagage gratuite[]

bagage legier[]

bagage legiero

bagassa[]

bagatella[]

bagatelle [F][]

baguette [F][]

bahaismo[]

Bahamas[]

bahamian[]

bahamiano(s) / bahamiana(s)

bahamiano[]

baia[]

bailivo[]

bailo[]

bakelite[]

balalaika [R][]

balamento[]

balancia[]

balancia a bracios equal[]

balancia a bracios equales

balancia a duo bracios[]

balancia a duos bracios

balancia acustic[]

balancia acustica

balancia analytic[]

balancia analytica

balancia automatic[]

balancia automatica

balancia commercial[]

balancia commercial deficitari[]

balancia commercial deficitaria

balancia commercial excedente[]

balancia con jugo[]

balancia de adjustamento[]

balancia de cocina[]

balancia de commercio[]

balancia de dosage[]

balancia de iones[]

balancia de oxygeno[]

balancia de poter[]

balancia de precision[]

balancia de terror[]

balancia de torsion[]

balancia de / del pagamentos[]

balancia de / de_los pagamentos

balancia ecologic[]

balancia ecologica

balancia fidel[]

balancia genic[]

balancia genica

balancia hydric[]

balancia hydrica

balancia hydrostatic[]

balancia hydrostatica

balancia infidel[]

balancia instantanee[]

balancia instantanea

balancia ionic[]

balancia ionica

balancia osmotic[]

balancia osmotica

balancia pro diamantes[]

balancia roman[]

balancia sensibile[]

balancia strategic[]

balancia strategica

balancia ultrasensibile[]

balanciamento[]

balanciante[]

balanciante(s)

balanciar[]

balanciar inter duo cosas[]

balanciar inter duas cosas

balanciar le bracios[]

balanciar los bracios

balanciar le hancas[]

balanciar las hancas

balanciar le pro e le contra[]

balanciar le pro e / et le contra

balanciar se in un hamaca[]

balanciar se in una hamaca

balanciar su phrases[]

balanciar sus phrases

balanciar un budget[]

balanciar un composition[]

balanciar una composition

balanciatoria[]

balanciero[]

balancio[]

balancio abbreviate[]

balancio abbreviato

balancio annual[]

balancio condensate[]

balancio condensato

balancio de apertura[]

balancio de saldos[]

balancio deficitari[]

balancio deficitario

balancio fiscal[]

balancio initial[]

balancio interimari[]

balancio interimario

balancio interime[]

balancio interimo

balancio mensual[]

balancio septimanal[]

balancista[]

balanitis[]

balano[]

balano preputial[]

balar[]

balata[]

balboa[]

balboa [le

balbutiamento[]

balbutiante[]

balbutiante [le / la

balbutiar[]

balbutiator[]

balcon[]

balcon de detra[]

balcon de fronte[]

balcon lateral[]

baldachino[]

baldachino de un throno[]

Baleares[]

balena[]

balena albin[]

balena albina

balena blanc[]

balena blanca

balena de corset[]

balena de parapluvia[]

balenero[]

baleniera[]

balenoptera[]

Bali[]

balinese[]

balinese(s) / balinesa(s)

Balkanes[]

balkanic[]

balkanico(s) / balkanica(s)

balkanisar[]

balkanizar

balkanisation[]

balkanization

balkanistica[]

balla[]

balla a / de farina[]

balla de biliardo[]

balla de caffe[]

balla de cannon[]

balla de cauchu[]

balla de coton[]

balla de fusil[]

balla de golf[]

balla de hockey[]

balla de lotto[]

balla de ping_pong / pingpong[]

balla de pistola[]

balla de rete[]

balla de revolver[]

balla de ris[]

balla de set[]

balla de tabaco[]

balla de tennis[]

balla dum dum[]

balla elastic[]

balla elastica

balla in rete[]

balla luminose[]

balla luminosa

balla perdite[]

balla perdita

ballada[]

ballada popular[]

balladas de Schiller[]

ballar[]

ballar le conga[]

ballar la conga

ballar le rock[]

ballar le tango[]

ballas de mercantias[]

ballast[]

ballast [le

ballastar[]

ballator[]

ballerina[]

ballerino[]

ballet [F][]

ballet classic[]

ballet classico

ballet de jazz[]

ballet moderne[]

ballet moderno

ballet nautic[]

ballet nautico

ballet super glacie[]

ballista[]

ballista [la

ballistic[]

ballistico(s) / ballistica(s)

ballistica[]

ballo[]

ballo campestre[]

ballo costumate[]

ballo costumato

ballo de gala[]

ballo de mascas / mascaras[]

ballo de negros[]

ballo mascate[]

ballo mascato

ballon[]

ballon captive[]

ballon captivo

ballon con effecto interior[]

ballon de barrage[]

ballon de essayo[]

ballon de football[]

ballon de observation[]

ballon de protection[]

ballon de rugby[]

ballon piriforme[]

ballon sonda[]

ballon stratospheric[]

ballon stratospherico

ballota (BOT)[]

ballotta[]

ballottada[]

ballottage[]

ballottar[]

balneari[]

balneario(s) / balnearia(s)

balneation[]

balneo[]

balneologia[]

balneos[]

balneotherapia[]

balsa[]

balsamic[]

balsamico(s) / balsamicas(s)

balsamifere[]

balsamifero(s) / balsamifera(s)

balsamina[]

balsaminaceas[]

balsaminacee[]

balsaminaceo(s) / balsaminacea(s)

balsamita[]

balsamo[]

balsamo de benzoe[]

balsamo de liquidambar[]

balsamo de myrrha[]

balsamo de Peru[]

balsamo de zinc[]

balsamo vulnerari[]

balsamo vulnerario

balsamodendro[]

Balthasar Gerards ha assassinate Guilhelmo le Taciturno[]

Balthasar Gerards ha assassinato Guilhelmo le Taciturno

baltic[]

baltico(s) / baltica(s)

Baltico[]

balto[]

baltoslavic[]

baltoslavico(s) / baltoslavica(s)

baltoslavo[]

balustrada[]

balustrada del balcon[]

balustrada del scala[]

balustrada de la scala

balustradas modulate[]

balustradas modulatas

balustro[]

balustro del scala[]

balustro de la scala

bambu[]

banal[]

banal(es)

banalisar[]

banalizar

banalisation[]

banalization

banalitate[]

banana[]

bananeto[]

bananicultor[]

bananicultura[]

bananier[]

bananiero(s) / bananiera(s)

bananiero[]

banca[]

banca a domicilio[]

banca agricole[]

banca agricola

banca auxiliar[]

banca central de giro[]

banca commercial[]

banca de clearing[]

banca de credito agricole[]

banca de credito agricola

banca de datos[]

banca de deposito[]

banca de disconto[]

banca de effectos[]

banca de emission[]

banca de financiamento[]

banca de genes[]

banca de giro[]

banca de incassamento[]

banca de investimentos[]

banca de organos[]

banca de plasma[]

banca de sanguine[]

banca de sparnio(s)[]

banca de sperma[]

banca de valores[]

banca del empleos[]

banca de los empleos

banca del stato[]

Banca Europee de Investimentos[]

Banca Europea de Investimentos

banca hypothecari[]

banca hypothecaria

banca hypothecari naval[]

banca hypothecaria naval

banca industrial[]

banca mercantil[]

banca mundial[]

Banca Nederlandese[]

Banca Nederlandesa

banca succursal[]

bancabile[]

bancabile(s)

bancabilitate[]

bancar[]

bancar a domicilio[]

bancari[]

bancario(s) / bancaria(s)

bancarupta[]

bancarupta del stato[]

bancarupta fraudulente[]

bancarupta fraudulenta

bancaruptero[]

banchero[]

banchero a domicilio[]

banchetta[]

banchettar[]

banchettator[]

banchetto[]

banchetto de gala[]

banchetto de Lucullo[]

banchetto gastronomic[]

banchetto gastronomico

banchetto nuptial[]

banchisa[]

banco[]

banco corallifere[]

banco corallifero

banco corallin[]

banco corallino

banco de arena[]

banco de bruma[]

banco de conchas[]

banco de corallo[]

banco de ebenista[]

banco de ecclesia[]

banco de essayo[]

banco de ferro[]

banco de galea[]

banco de galera[]

banco de glacie[]

banco de glacie flottante[]

banco de haringos[]

banco de jardin[]

Banco de Java[]

banco de labor[]

banco de macello[]

banco de musculos[]

banco de nebula[]

banco de ostreas[]

banco de penalitate[]

banco de perlas[]

banco de petra[]

banco de probas / provas[]

banco de sablo[]

banco de schola[]

banco de tortura[]

banco de travalio[]

banco de vendita[]

banco del accusatos[]

banco de los accusatos

banco del advocatos[]

banco de los advocatos

banco del ecclesia[]

banco de la ecclesia

banco del jocatores de reserva[]

banco de los jocatores de reserva

banco del remator(es)[]

banco del_remator / de_los_rematores

banco del testes[]

banco de los / las testes

banco plicabile[]

banco plicante[]

banco siliciose[]

banco silicioso

bancos perlifere submarin[]

bancos perliferos submarinos

banda[]

banda adhesive[]

banda adhesiva

banda continue[]

banda continua

banda cyclabile[]

banda de absorption[]

banda de assassinos[]

banda de banditos[]

banda de brigantes[]

banda de cappello[]

banda de cassetta[]

banda de contrabanderos[]

banda de contrabandistas[]

banda de corset[]

banda de cretinos[]

banda de designos[]

banda de effractores[]

banda de film[]

banda de freno[]

banda de frequentias[]

banda de fures[]

banda de imballage[]

banda de imbecilles[]

banda de janta[]

banda de jornal[]

banda de lino[]

banda de malfactores[]

banda de mitraliatrice[]

banda de papiro[]

banda de parcamento[]

banda de parking[]

banda de rebellos[]

banda de robatores[]

banda de ruffianos[]

banda de sceleratos[]

banda de stationamento[]

banda de sustenimento[]

banda de terra[]

banda de terroristas[]

banda de valentia[]

banda designate[]

banda designata

banda elastic[]

banda gummate[]

banda gummata

banda indisciplinate[]

banda indisciplinata

banda isolante[]

banda jugular[]

banda magnetic[]

banda magnetica

banda magnetic video[]

banda magnetica video

banda magnetophonic[]

banda magnetophonica

banda magnetoscopic[]

banda magnetoscopica

banda matre[]

banda metric[]

banda metrica

banda mobile[]

banda perforate[]

banda perforata

banda pro / de oculos[]

banda pro / de oculos

banda pro le oculos[]

banda pro los oculos

banda protector[]

banda protectrice

banda regimental[]

banda rolante[]

banda sonor[]

banda sonora

banda spectral[]

banda sural[]

banda transportator[]

banda transportatrice

banda video[]

bandage[]

bandage aseptic[]

bandage aseptico

bandage compressive[]

bandage compressivo

bandage cruciate[]

bandage cruciato

bandage de emergentia[]

bandage de gypso[]

bandage elastic[]

bandage elastico

bandage hernial[]

bandage herniari[]

bandage herniario

bandage ingypsate[]

bandage ingypsato

bandage provisori[]

bandage provisorio

bandage sterilisate[]

bandage sterilizato

bandage umbilical[]

bandagista[]

bandar[]

bandar le oculos[]

bandar los oculos

bandar le oculos a un persona[]

bandar los oculos a una persona

bandar le vulneres de un persona[]

bandar los vulneres de una persona

bandar un bracio[]

bandar un plaga[]

bandar una plaga

bandas de frequentias[]

banderilla [E][]

banderola[]

bandiera[]

bandiera de alarma[]

bandiera de parada[]

bandiera de pilota[]

bandiera de quarantena[]

bandiera del contraadmiral[]

bandiera del partito[]

bandiera national[]

bandiera nederlandese[]

bandiera nederlandesa

bandiera pro signalar[]

bandiera quadrate[]

bandiera quadrata

bandiera stellate[]

bandiera stellata

bandiera tricolor[]

bandierola[]

banditismo[]

bandito[]

bandito astute[]

bandito astuto

bandito astutiose[]

bandito astutioso

bandjir[]

bandjir [le

bandoliera[]

bandoliera de carabina[]

bandonion[]

bandotheca[]

bang[]

bang [le

bang supersonic[]

bang supersonico

baniante[]

baniante [le / la

baniar (se)[]

baniar un infante[]

baniator[]

banio[]

banio a / de vapor[]

banio alcalin de potassa[]

banio alcalino de potassa

banio de argento[]

banio de arresto[]

banio de disargentation[]

banio de disveloppamento[]

banio de fango[]

banio de fixage[]

banio de immersion[]

banio de mercurio[]

banio de nickelage[]

banio de paraffin[]

banio de revelation[]

banio de sablo[]

banio de sanguine[]

banio de scuma[]

banio de sol[]

banio de spuma[]

banio de tinctura[]

banio de virage[]

banio del matino[]

banio matinal[]

banio matutin[]

banio matutino

banio natural[]

banio sulfurose[]

banio sulfuroso

banio turc[]

banio turco

banio-maria[]

banios curative[]

banios curativos

banios medical[]

banios medicales

banios public[]

banios publicos

banios thermal[]

banios thermales

banjo[]

banjoista[]

bannimento[]

bannir[]

bannir le guerra[]

bannir la guerra

banno[]

bannos[]

banquetto de gala[]

bantam[]

bantam [le

bantu[]

bantu adj, sub [le / la

bantuistica[]

baobab[]

baobab [le

baptisar[]

baptizar

baptisar per immersion[]

baptizar per immersion

baptisar un infante[]

baptizar un infante

baptisar un nave[]

baptizar una nave

baptisator[]

baptizator

baptismal[]

baptismal(es)

baptismo[]

baptismo de infante[]

baptismo de un nave[]

baptismo de una nave

baptismo del aere[]

baptismo del foco[]

baptismo del infantes[]

baptismo de los infantes

baptismo infantil[]

baptismo per immersion[]

baptista[]

baptista(s) adj

baptisterio[]

bar [A][]

bar meteorologic[]

bar meteorologico

bar mobile[]

baratar[]

barateria[]

barba[]

barba a / in puncta[]

Barba blau[]

barba de capra[]

barba de capro[]

barba de propheta[]

barba del clave[]

barba de la clave

barba facticie[]

barba facticia

barba hirsute[]

barba hirsuta

barba incipiente[]

barba inculte[]

barba inculta

barba integre[]

barba integra

barba lateral[]

barba nascente[]

barba posticie[]

barba posticia

barbacoa[]

barbar[]

barbare[]

barbaro(s) / barbara(s)

barbarea[]

barbarea stricte[]

barbarea stricta

barbaresc[]

barbaresco(s) / barbaresca(s)

barbaria[]

barbaria vandalic[]

barbaria vandalica

barbaric[]

barbarico(s) / barbarica(s)

barbarisar[]

barbarizar

barbarisation[]

barbarization

barbarismo[]

barbaritate[]

barbaro[]

barbas genal[]

barbas genales

barbas lateral[]

barbas laterales

barbate[]

barbato(s) / barbata(s)

barbecue [A][]

barberia[]

barbero[]

barbiturato[]

barbituric[]

barbiturico(s) / barbiturica(s)

barbo[]

barbula[]

barbute[]

barbuto(s) / barbuta(s)

barbuto[]

barca a fundo platte[]

barca a fundo platto

barca a / de motor[]

barca a / de remos[]

barca a / de vapor[]

barca a / de vela(s)[]

barca de cabotage[]

barca de Charon[]

barca de pisca[]

barca de piscator[]

barca de salvamento[]

barca de salvation[]

barca del deserto[]

barca in periculo[]

barca piscatori[]

barca piscatoria

barca remate[]

barca remata

barcarola [I][]

barcassa[]

barcata[]

Barcelona[]

barcelonese[]

barcelonese(s) / barcelonesa(s)

barchero[]

bardana[]

bardic[]

bardico(s) / bardica(s)

bardo[]

bardo celtic[]

bardo celtico

baresthesia[]

barion[]

barium[]

barmaid [A][]

barman [A][]

barn [A][]

barnabita[]

barnabita [le / la

barnacle = bernacle[]

barnacle = bernacle [le

baroc[]

baroco(s) / baroca(s)

baroco[]

barogramma[]

barographic[]

barographico(s) / barographica(s)

barographo[]

barologia[]

barometric[]

barometrico(s) / barometrica(s)

barometro[]

barometro a / de mercurio[]

barometro a quadrante[]

barometro a / de siphon[]

barometro aneroide[]

barometro de conjunctura[]

barometro de navigation[]

barometro mercurial[]

barometro nautic[]

barometro nautico

barometro registrator[]

barometrographia[]

barometrographo[]

baron[]

baronage[]

baronal[]

baronal(es)

baronessa[]

baronetto[]

baronia[]

Baronia de Breda[]

baroreceptor[]

baroscopio[]

barosensibile[]

barosensibile(s)

barothermographo[]

barothermohygrographo[]

barothermometro[]

barotrauma[]

barotrope[]

barotropo(s) / barotropa(s)

barotropic[]

barotropico(s) / barotropica(s)

baroxyton[]

barra[]

barra de ancorage[]

barra de argento[]

barra de auro[]

barra de balancia[]

barra de cannella[]

barra de chocolate[]

barra de chocolate con avellanas[]

barra de commando[]

barra de ferro[]

barra de interferentia[]

barra de ligno[]

barra de liquiritia[]

barra de mesura[]

barra de nougat[]

barra de pesos[]

barra de sapon[]

barra de spatiamento[]

barra de stanno[]

barra de torsion[]

barra del cabestan[]

barra del t[]

barra de la t

barra del timon[]

barra de traction[]

barra fixe[]

barra fixa

barra magnetic[]

barra magnetica

barra protective[]

barra protectiva

barra transversal[]

barraca[]

barraca de feria[]

barraca de kermesse[]

barraca de plagia[]

barraca de tiro[]

barraca de waflas[]

barracon[]

barracuda[]

barrage[]

barrage a contraforte[]

barrage a ponte[]

barrage antitempesta[]

barrage auxiliar[]

barrage de ballon(es)[]

barrage de minas[]

barrage de un strata[]

barrage de una strata

barrage in beton[]

barrage in concreto[]

barrar[]

barrar le passage[]

barras asymmetric[]

barras asymmetricas

barras de pariete[]

barras de un grillia[]

barras de una grillia

barras mural[]

barras parallel[]

barras parallelas

barrel [A][]

barrica[]

barrica a / de farina[]

barrica de haringos[]

barricada[]

barricadar[]

barricadar le porta[]

barricadar la porta

barriera[]

barriera a / de pedage[]

barriera antitank[]

barriera antitempesta[]

barriera de clausura[]

barriera de controlo[]

barriera de corallo[]

barriera de pisces[]

barriera de plancas[]

barriera de plancas de un jardin[]

barriera de un jardin[]

barriera decorative[]

barriera decorativa

barriera del sono[]

barriera linguistic[]

barriera linguistica

barriera natural[]

barriera ornamental[]

barriera sonor[]

barriera sonora

barriera thermal[]

barrieras del passage a nivello[]

barrieras doanal[]

barrieras doanales

barrieras doaner[]

barrieras doaneras

barril[]

barril a butyro[]

barril a / de / pro oleo[]

barril a / de petroleo[]

barril de benzina[]

barril de bira[]

barril de excrementos[]

barril de gasolina[]

barril de haringos[]

barril de pulvere[]

barrilero[]

barriletto[]

barriletto de pulvere[]

Bartholomeo[]

barycentric[]

barycentrico(s) / barycentrica(s)

barycentro[]

barycentro de un triangulo[]

baryon[]

baryonic[]

baryonico(s) / baryonica(s)

barysphera[]

baryta[]

barytic[]

barytico(s) / barytica(s)

barytina[]

barytonal[]

barytonal(es)

barytone[]

barytono(s) / barytona(s)

barytono[]

basal[]

basal(es)

basaltic[]

basaltico(s) / basaltica(s)

basalto[]

basamento[]

basamento de un monumento[]

basanite[]

basar[]

basar se super[]

basar se unicamente super le factos[]

basar se unicamente super los factos

basc[]

basco(s) / basca(s)

basco[]

bascula[]

bascula automatic[]

bascula de cocina[]

bascula instantanee[]

bascula instantanea

bascula pro personas[]

basculante[]

basculante(s)

bascular[]

bascular vb

basculation[]

base[]

base aeree[]

base aerea

base cranial[]

base cranian[]

base craniana

base de articulation[]

base de attacco[]

base de aviation[]

base de lanceamento[]

base de marina[]

base de missiles[]

base de operationes[]

base de rocchettas[]

base de submarinos[]

base de submersibiles[]

base de un colonna[]

base de una colonna

base de un columna[]

base de una columna

base de un logarithmo[]

base de un pyramide[]

base de una pyramide

base de un rationamento[]

base de un triangulo[]

base de un vitro[]

base del armea[]

base de la armea

base del cranio[]

base del marina[]

base de la marina

base del montania[]

base de la montania

base del naso[]

base instabile[]

base legal[]

base militar[]

base naval[]

base operational[]

base orthonormal[]

base puric[]

base purica

base pyrimidic[]

base pyrimidica

base pyrimidinic[]

base pyrimidinica

base salificabile[]

base secur[]

base secura

baseball [A][]

baseballista[]

basedowian[]

basedowiano(s) / basedowiana(s)

basedowiano[]

basedowismo[]

baseline [A][]

base(s) de concertation[]

basiamano[]

basiar[]

basiar le mano de un dama[]

basiar la mano de una dama

basiar le pulvere[]

basic[]

basico(s) / basica(s)

basicitate[]

basidio[]

basidiomyceto[]

basidiospora[]

basificar[]

basification[]

basilic[]

basilico(s) / basilica(s)

basilica[]

basilica cathedral[]

basilica cruciforme[]

basilica patriarchal[]

basilical[]

basilical(es)

basilico[]

basilima[]

basilisco[]

basio[]

basio de Judas[]

basio de mano[]

basio de pace[]

basio intrabuccal[]

basio sonor[]

basio sonoro

basio tenere[]

basio tenero

basipetal[]

basipetal(es)

basipete[]

basipeto(s) / basipeta(s)

basiphile = basophile[]

basiphile = basophile [la

basketball [A][]

basophilia[]

bassa[]

bassa del cursos[]

bassa de los cursos

bassa del interesse[]

bassar[]

bassar le capite[]

bassar la capite

bassar le cortina[]

bassar la cortina

bassar le gas[]

bassar le luces[]

bassar las luces

bassar le oculos[]

bassar los oculos

bassar le oculos pudicamente[]

bassar los oculos pudicamente

bassar le persianas[]

bassar las persianas

bassar le pharos[]

bassar los pharos

bassar le precio(s)[]

bassar le_precio / los_precios

bassar le sono[]

bassar le sono del radio[]

bassar le tarifa[]

bassar la tarifa

bassar le temperatura[]

bassar la temperatura

bassar le testa[]

bassar la testa

bassar le voce[]

bassar la voce

bassar le volumine[]

bassar se[]

bassar un muro[]

basse[]

basso(s) / bassa(s)

basse conjunctura[]

bassa conjunctura

basse frequentia[]

bassa frequentia

basse fundo[]

basso fundo

basse in calorias[]

[basso(s) / bassa(s)] in calorias

basse latino[]

basso latino

basse pression[]

bassa pression

basse-relievo / basse_relievo[]

basso-relievo / basso_relievo

Basse Rheno[]

Basso Rheno

Basse Silesia[]

Bassa Silesia

basse statura[]

bassa statura

basse tension[]

bassa tension

basse ventre[]

basso ventre

basse verga[]

bassa verga

basse virga[]

bassa virga

bassessa[]

bassetto[]

bassinetto[]

bassino[]

bassino a lavar[]

bassino a marea[]

bassino aquitan[]

bassino aquitano

bassino carbonifere[]

bassino carbonifero

bassino danubian[]

bassino danubiano

bassino de aeration[]

bassino de carbon[]

bassino de carbon fossile[]

bassino de carinage[]

bassino de clarification[]

bassino de decantation[]

bassino de disveloppamento[]

bassino de lavage[]

bassino de maceration[]

bassino de metallo[]

bassino de natation[]

bassino de piscicultura[]

bassino de porcellana[]

bassino de reparation sic[]

bassino de reparation sica

bassino de revelation[]

bassino de sedimentation[]

bassino de un porto[]

bassino del Rheno[]

bassino endorheic[]

bassino endorheico

bassino flottante[]

bassino fluvial[]

bassino hygienic[]

bassino hygienico

bassino karstic[]

bassino karstico

bassino lacustre[]

bassino orographic[]

bassino orographico

bassino portuari[]

bassino portuario

bassino renal[]

bassino rhenan[]

bassino rhenano

bassista[]

bassista adj, sub [le / la

basso[]

basson[]

basta![]

basta! con iste stupiditates![]

basta! con istas stupiditates!

bastante[]

bastante adj, adv

bastante cocite[]

bastante cocito(s) / cocita(s)

bastante cocte[]

bastante cocto(s) / cocta(s)

bastantia[]

bastar[]

bastar a se ipse[]

bastarde[]

bastardo(s) / bastarda(s)

bastardia[]

bastardisar[]

bastardizar

bastardo[]

bastille [F][]

bastimento[]

bastimento de cargo[]

bastimento de commercio[]

bastimento de guerra[]

bastion[]

bastion de conservatismo[]

bastionar[]

bastir[]

bastitura[]

basto[]

baston[]

baston augural[]

baston de bambu[]

baston de biliardo[]

baston de cannella[]

baston de ceco[]

baston de creta[]

baston de golf[]

baston de gumma[]

baston de liquiritia[]

baston de marechal[]

baston de mendicante[]

baston de mendico[]

baston de montania[]

baston de pelegrino / peregrino[]

baston de ski[]

baston de skiator[]

baston de timbal[]

baston indicatori[]

baston indicatorio

baston nodose[]

baston nodoso

baston pastoral[]

baston punctate / punctute[]

baston punctato / punctuto

bastonada[]

bastonar[]

bastonar a sanguine[]

bastonator[]

bastonetto[]

bastonetto de cannella[]

bastonetto de coton[]

bat [A][]

bat de baseball[]

batata[]

batave[]

batavo(s) / batava(s)

batavo[]

batellero[]

batello[]

batello de cursa[]

bathyal[]

bathyal(es)

bathygraphia[]

bathygraphic[]

bathygraphico(s) / bathygraphica(s)

bathymetria[]

bathymetric[]

bathymetrico(s) / bathymetrica(s)

bathymetro[]

bathypelagic[]

bathypelagico(s) / bathypelagica(s)

bathyscapho[]

bathysphera[]

batik [Malay][]

batik [le

batikar[]

batikator[]

batista[]

batista [la

batista de coton[]

batrachio[]

batrachio aquatile[]

batrachio heterophylle[]

batrachio heterophyllo

batrachomyomachia[]

battalia[]

battalia aeree[]

battalia aerea

battalia campal[]

battalia contra le inflation[]

battalia contra la inflation

battalia contra le rumores[]

battalia contra los rumores

battalia de carros de combatto[]

battalia de ideas[]

battalia de incirculamento[]

Battalia de Leningrad[]

battalia de prestigio[]

battalia de strata[]

battalia de tanks[]

Battalia de Teutoburgo[]

Battalia de Waterloo[]

battalia defensive[]

battalia defensiva

Battalia del Marne[]

battalia del precios[]

battalia de los precios

Battalia del Sporones de Auro[]

Battalia de los Sporones de Auro

battalia electoral[]

battalia fingite[]

battalia fingita

battalia naval[]

battalia naval de tres jornos[]

battalia sanguilente[]

battalia sanguilenta

battalia simulate[]

battalia simulata

battalia stratal[]

battalia terrestre[]

battaliar[]

battaliator[]

battalion[]

battalion blindate[]

battalion blindato

battalion cuirassate[]

battalion cuirassato

battalion de carros de combatto[]

battalion de infanteria[]

battalion de tanks[]

battalion disciplinari[]

battalion disciplinario

battalion penitentiari[]

battalion penitentiario

battente[]

battente [le

batter[]

batter a morte[]

batter al porta de[]

batter a la porta de

batter cereales[]

batter con le lingua[]

batter con la lingua

batter (le) ferro[]

batter le alas[]

batter las alas

batter le butyro[]

batter le capite contra[]

batter la capite contra

batter le cupro[]

batter le dentes[]

batter los dentes

batter le diana[]

batter la diana

batter le frumento[]

batter le grano[]

batter le manos[]

batter las manos

batter le mesura[]

batter la mesura

batter le palpebras[]

batter las palpebras

batter le tambur[]

batter le tapete[]

batter le testa contra[]

batter la testa contra

batter le tritico[]

batter mattas[]

batter moneta[]

batter ovos[]

batter se[]

batter se le pectore[]

batter un adversario[]

batter un carpetta[]

batter una carpetta

batter un infante pro le punir[]

batter un infante pro lo punir

batter un persona con su proprie armas[]

batter una persona con sus proprias armas

batter un record[]

batter un tapete[]

batter un tapis[]

batteria[]

batteria anodic[]

batteria anodica

batteria antiaeree[]

batteria antiaerea

batteria costari[]

batteria costaria

batteria de anodo[]

batteria de assedio[]

batteria de campania[]

batteria de cocina[]

batteria de costa[]

batteria de haubitzes[]

batteria de machinas a / de scriber[]

batteria de morteros[]

batteria de projectores[]

batteria de tests[]

batteria discargate[]

batteria discargata

batteria electric[]

batteria electrica

batteria exhauste[]

batteria exhausta

batteria flottante[]

batteria galvanic[]

batteria galvanica

batteria sic[]

batteria sica

batthyergo[]

batthyergo [le

batthyergo maritime[]

batthyergo maritimo

battimento[]

battimento cardiac[]

battimento cardiaco

battimento de alas[]

battimento de cilios[]

battimento de manos[]

battimento de remos[]

battimento de tambur[]

battimento del corde[]

battimento del mesura[]

battimento de la mesura

battimento del pluvia[]

battimento de la pluvia

battimento del pulso[]

battita[]

battitor[]

battitor de auro[]

battitor de cereales[]

battitor de crema[]

battitor de ovos[]

battitor de tapetes[]

battologia[]

baud[]

baud [le

bauxite[]

bauxite rubie[]

bauxite rubia

bauxitic[]

bauxitico(s) / bauxitica(s)

bava[]

bavar[]

bavare[]

bavaro(s) / bavara(s)

bavarese[]

bavarese(s) / bavaresa(s)

Bavaria[]

bavaro[]

bavose[]

bavoso(s) / bavosa(s)

bayadera[]

bayonetta[]

bazar[]

bazar benefic[]

bazar benefico

bazar de beneficentia[]

bazar de caritate[]

bazar persian[]

bazar persiano

bazooka [A][]

bdellio[]

beat [A][]

beat adj inv

beate[]

beato(s) / beata(s)

beatific[]

beatifico(s) / beatifica(s)

beatificante[]

beatificante(s)

beatificar[]

beatification[]

beatitude[]

beatitude celeste[]

beatitude infinite[]

beatitude infinita

beatitude paradisiac[]

beatitude paradisiaca

beatnik [A][]

bebe[]

bebe [le

bebe prematur[]

bebe prematuro

bebop [A][]

becca-fico[]

beccar[]

beccassa[]

beccassina[]

beccata[]

becco[]

becco cruciate[]

becco cruciato

becco de ave[]

becco de Bunsen[]

becco de gas[]

becco de un clarinetto[]

becco economic[]

becco economico

bechic[]

bechico(s) / bechica(s)

becquerel[]

bedello[]

bedello del universitate[]

bedello de la universitate

beduin[]

beduin (sub: pl beduines)

beefsteak [A][]

beefsteak de cavallo[]

beefsteak inrolate[]

beefsteak inrolato

begonia[]

begonia bulbose[]

begonia bulbosa

begonia manicate[]

begonia manicata

begonia tuberose[]

begonia tuberosa

begoniaceas[]

beguina[]

beguinage[]

behaviorismo[]

behaviorista[]

behaviorista sub, adj

behavioristic[]

behavioristico(s) / behavioristica(s)

beige [F][]

beige sub, adj

beignet [F][]

bel [Phys][]

bel [le

bel canto [I][]

belemnita[]

belemnita [le / la

belga[]

belga [le / la

belga bilingue[]

belge[]

belge(s) / belga(s)

belgic[]

belgico(s) / belgica(s)

Belgica[]

belgicismo[]

belgicista[]

belgicista [le / la

Belgio[]

belinogramma[]

belinographo[]

bella[]

bella [la

belladonna[]

bellar[]

belle[]

bello(s) / bella(s)

belle como un statua[]

bello / bella como una statua

belle sexo[]

bello sexo

belles-lettres [F][]

belletrista[]

belletrista [le / la

belletristica[]

belletristic[]

belletristico(s) / belletristica(s)

bellic[]

bellico(s) / bellica(s)

bellicismo[]

bellicista[]

bellicista sub, adj

bellicose[]

bellicoso(s) / bellicosa(s)

bellicositate[]

belligerente[]

belligerente(s)

belligerentia[]

bellis[]

bellis [la

bello[]

bello [le

belomantia[]

belone[]

belone [le

Belt[]

Belt [le

beltate[]

beltate celeste[]

beltate corporal[]

beltate corporee[]

beltate de un region[]

beltate de una region

beltate del femina[]

beltate de la femina

beltate del natura[]

beltate de la natura

beltate externe[]

beltate externa

beltate feeric[]

beltate feerica

beltate fugitive[]

beltate fugitiva

beltate incomparabile[]

beltate physic[]

beltate physica

beltate resplendente[]

beltate sever[]

beltate severa

beltate sin equal[]

beluga[]

belvedere[]

bema[]

bemolle[]

bemolle [le

bemollisar[]

bemollizar

bemollisar un nota[]

bemollizar una nota

ben[]

ben adv, sub [le

ben cocite[]

ben cocito(s) / cocita(s)

ben conformate[]

ben conformato(s) / conformata(s)

ben definite[]

ben definito(s) / definita(s)

ben delineate[]

ben delineato(s) / delineata(s)

ben determinate[]

ben determinato(s) / determinata(s)

ben educate[]

ben educato(s) / educata(s)

ben hereditari[]

ben hereditario [le

ben informate[]

ben informato(s) / informata(s)

ben intentionate[]

ben intentionato(s) / intentionata(s)

ben meritate[]

ben meritato(s) / meritata(s)

ben nascite[]

ben nascito(s) / nascita(s)

ben note[]

ben noto(s) / nota(s)

ben pensante[]

ben pensante(s)

ben pignorabile[]

ben pignorabile [le

ben ponderate[]

ben ponderato(s) / ponderata(s)

ben public[]

ben publico [le

ben que[]

ben que loc conj

ben situate[]

ben situato(s) / situata(s)

benedicer[]

benedicer le pan[]

benedicite[]

benedicite [le

benedicte[]

benedicto(s) / benedicta(s)

benedictin[]

benedictino(s) / benedictina(s)

benedictino[]

benediction[]

benediction apostolic[]

benediction apostolica

benediction del celo[]

benediction nuptial[]

benediction papal[]

benediction sacerdotal[]

benediction urbi et orbi[]

Benedicto[]

benefacer[]

benefactor[]

benefactrice[]

benefic[]

benefico(s) / benefica(s)

beneficente[]

beneficente(s)

beneficentia[]

beneficiar[]

beneficiar de[]

beneficiar de un avantage[]

beneficiari[]

beneficiario(s) / beneficiaria(s)

beneficiario[]

beneficiario de credito[]

beneficio[]

beneficio brute[]

beneficio bruto

beneficio commercial[]

beneficio contabile[]

beneficio de inventario[]

beneficio de liquidation[]

beneficio de speculation[]

beneficio fictive[]

beneficio fictivo

beneficio imaginari[]

beneficio imaginario

beneficio mercantil[]

beneficio nette[]

beneficio netto

beneficio usurari[]

beneficio usurario

beneficios de exploitation[]

beneficios de guerra[]

beneficios de usura[]

beneficios eventual[]

beneficios eventuales

beneficios excessive[]

beneficios excessivos

beneficios minor[]

beneficios minores

beneluxian[]

beneluxiano(s) / beneluxiana(s)

benes allodial[]

benes allodiales

benes communal[]

benes communales

benes consumibile[]

benes consumibiles

benes conventual[]

benes conventuales

benes cultural[]

benes culturales

benes de consumo[]

benes de consumo durabile[]

benes de consumo durabiles

benes de consumo perdurabile[]

benes de consumo perdurabiles

benes de consumption[]

benes de investimento[]

benes de / in mano(s) morte[]

benes de / in mano(s) morta(s)

benes del ecclesia[]

benes de la ecclesia

benes derelicte[]

benes derelictos

benes dominial[]

benes dominiales

benes dominial incommerciabile[]

benes dominiales incommerciabiles

benes dotal[]

benes dotales

benes ecclesiastic[]

benes ecclesiasticos

benes economic[]

benes economicos

benes hypothecabile[]

benes hypothecabiles

benes immaterial[]

benes immateriales

benes immobile[]

benes immobiles

benes immobiliari[]

benes immobiliarios

benes inalienabile[]

benes inalienabiles

benes incorporal[]

benes incorporales

benes material[]

benes materiales

benes mobile[]

benes mobiles

benes mobiliari[]

benes mobiliarios

benes monasterial[]

benes monasteriales

benes paraphernal[]

benes paraphernales

benes patrimonial[]

benes patrimoniales

benes peribile[]

benes peribiles

benes proprie[]

benes proprios

benes public[]

benes publicos

benes temporal[]

benes temporales

benes terren[]

benes terrenos

benes terrestre[]

benes terrestres

benesser[]

benesser [le

benesser immaterial[]

benesser social[]

benevole[]

benevolos(s) / benevola(s)

benevolente[]

benevolente(s)

benevolentia[]

bengalese[]

bengalese(s) / bengalesa(s)

bengali[]

bengali [le / la

benigne[]

benigno(s) / benigna(s)

benignitate[]

benignitate de un tumor[]

benjamin[]

benjamin [le / la

benque[]

benque conj

benthic[]

benthico(s) / benthica(s)

benthos[]

benthos [le / los

bentonite[]

bentosto[]

bentosto adv

benvenita[]

benvenita [la

benvenite[]

benvenito(s) / benvenita(s)

benvenito[]

benzamidase[]

benzamido[]

benzedrina[]

benzene[]

benzenic[]

benzenico(s) / benzenica(s)

benzidina[]

benzina[]

benzina a precio reducite[]

benzina a precio reducito

benzina a precio reducte[]

benzina a precio reducto

benzina ecologic[]

benzina ecologica

benzina normal[]

benzina povre in plumbo[]

benzina sin plumbo[]

benzina super[]

benzoato[]

benzoe[]

benzoe [le

benzoic[]

benzoico(s) / benzoica(s)

benzoin[]

benzoin [le

benzol[]

benzol [le

benzolismo[]

benzopurperina[]

benzopyridina[]

benzylic[]

benzylico(s) / benzylica(s)

beotic[]

beotico(s) / beotica(s)

beotio[]

bequadro[]

berbere[]

berbere [le / la

berberidaceas[]

berberina[]

berberis[]

berberis [la

beret [F][]

bergamasc[]

bergamasco(s) / bergamasca(s)

bergamasca[]

bergamasco[]

bergamota[]

bergamoto[]

bergenia[]

beriberi[]

beriberi [le

beriberico[]

berillero[]

berillos[]

berillos al / contra_le nive[]

berillos a / contra la nive

berillos a vitro(s) bifocal[]

berillos a vitro(s) bifocal(es)

berillos a vitros multifocal[]

berillos a vitros multifocales

berillos antisol[]

berillos antisolar[]

berillos antisolares

berillos bifocal[]

berillos con manico[]

berillos de lectura[]

berillos de protection[]

berillos de securitate[]

berillos de ski[]

berillos de sol[]

berillos multifocal[]

berillos polarisante[]

berillos polarizantes

berillos pro leger[]

berillos protective[]

berillos protectivos

berillos protector[]

berillos protectores

berillos protectori[]

berillos protectorios

berillos solar[]

berillos solares

berkelium[]

berlina[]

berlinese[]

berlinese [le / la

berlinese[]

berlinese(s) / berlinesa(s)

berma[]

bermudan[]

bermudano(s) / bermudana(s)

bermudian[]

bermudiano(s) / bermudiana(s)

bermudano / bermudiano[]

Bermudas[]

bernardin[]

bernardino(s) / bernardina(s)

bernardino[]

bernese[]

bernese(s) / bernesa(s)

berretto[]

berretto phrygie[]

berteroa[]

berteroa

beryllium[]

beryllo[]

besante[]

besante [le

besoniar[]

besoniar adjuta[]

besoniar auxilio[]

besoniar moneta[]

besonio[]

besonio corporal[]

besonio corporee[]

besonio de affection[]

besonio de alimentos[]

besonio de cambiamento[]

besonio de energia[]

besonio de facer valer se[]

besonio de moneta[]

besonio de reposo[]

besonio de viveres[]

besonio imperiose[]

besonio imperioso

besonio satisfacte[]

besonio satisfacto

besonio stringente[]

besonio urgente[]

besonio vital[]

besonios del vita[]

besonios de la vita

besonios dispendiose[]

besonios dispendiosos

besonios elemental[]

besonios elementales

besonios elementari del homine[]

besonios elementarios del homine

besonios natural[]

besonios naturales

besonios vital[]

besonios vitales

bestia[]

bestia bisulce[]

bestia brute[]

bestia bruta

bestia cornute[]

bestia cornuta

bestia de carga[]

bestia de preda[]

bestia de racia[]

bestia de tracto[]

bestia lanifere[]

bestia lanifera

bestia mute[]

bestia rapace[]

bestial[]

bestial adj, sub [le

bestial a cornos[]

bestial bovin[]

bestial bovino

bestial cornute[]

bestial cornuto

bestial de macello[]

bestial de racia pur[]

bestial de racia pura

bestial de tracto[]

bestial ovin[]

bestial ovino

bestial tuberculose[]

bestial tuberculoso

bestialisar[]

bestializar

bestialitate[]

bestialitates del guerra[]

bestialitates de la guerra

bestiario[]

bestias a cornos[]

bestias a ingrassiar[]

bestias a lacte[]

bestias a lana[]

bestias bovin[]

bestias bovinas

bestias cornute[]

bestias cornutas

bestias de lacte[]

bestias de tracto[]

bestias salvage[]

bestias salvages

best-seller [A][]

beta[]

beta de forrage[]

beta de sucro[]

beta foliose[]

beta foliosa

beta maritime[]

beta maritima

beta salvage[]

beta-active[]

beta-activo(s) / beta-activa(s)

betablocator[]

betaina[]

betarapa[]

betarapa rubie[]

betarapa rubia

betareceptor[]

betascopio[]

betatherapia[]

betatron[]

betel[]

betel [la

bethlemita[]

beton[]

beton aeree[]

beton al gas[]

beton armate[]

beton asphaltic[]

beton bituminose[]

beton bituminoso

beton de cemento[]

beton de pumice[]

beton de tufo[]

beton dur[]

beton duro

beton fin[]

beton fino

beton lavate[]

beton lavato

beton porose[]

beton poroso

beton premiscite[]

beton premiscito

beton vibrate[]

beton vibrato

betonage[]

betonar[]

betonar un muro[]

betonate[]

betonato(s) / betonata(s)

betonica[]

betoniera[]

betoniera fixe[]

betoniera fixa

betoniera mobile[]

betula[]

betula albe[]

betula alba

betula nigre[]

betula nigra

betula verrucose[]

betula verrucosa

betulaceas[]

betuleto[]

betulina[]

bevatron[]

bey[]

bey [le

beylical[]

beylical(es)

beylicato[]

beylismo[]

bhutanese[]

bhutanese(s) / bhutanesa(s)

biacido[]

biacuminate[]

biacuminato(s) / biacuminata(s)

bialate[]

bialato(s) / bialata(s)

biangulo[]

biantennate[]

biantennato(s) / biantennata(s)

biarticulate[]

biarticulato(s) / biarticulata(s)

biathlon[]

biatomic[]

biatomico(s) / biatomica(s)

biauricular[]

biauricular(es)

biauriculate[]

biauriculato(s) / biauriculata(s)

biaxial[]

biaxial(es)

bibace[]

bibace(s) adj

bibasic[]

bibasico(s) / bibasica(s)

bibelot [F][]

biber[]

biber vb, sub

biber a grande gorgatas[]

biber a grandes gorgatas

biber al sanitate de un persona[]

biber a la sanitate de una persona

biber aqua del tappo[]

biber bordeaux[]

biber brandy[]

biber como un templar[]

biber con delectation[]

biber del bottilia[]

biber de la bottilia

biber directemente del bottilia[]

biber directamente de la bottilia

biber in un tasca[]

biber in una tasca

biber le parolas de un persona[]

biber las parolas de una persona

biber moderatemente[]

biber moderatamente

biber pro dar se corage[]

biber rumorosemente[]

biber rumorosamente

biber the[]

biber un infusion de tilia[]

biber una infusion de tilia

biber vino[]

biberage[]

biberage al anis[]

biberage alcoholisate[]

biberage alcoholizato

biberage anticholeric[]

biberage anticholerico

biberage de tabula[]

biberage emetic[]

biberage emetico

biberage laxative[]

biberage laxativo

biberage magic[]

biberage magico

biberage vomitive[]

biberage vomitivo

biberages non alcoholisate[]

biberages non alcoholizatos

biberon[]

bibibile[]

bibibile(s)

bibita[]

bibita al anis[]

bibita al gingibre[]

bibita amar[]

bibita amara

bibita con effectos benefic[]

bibita con effectos beneficos

bibita de fructos[]

bibita de safran[]

bibita de tabula[]

bibita dormitive[]

bibita dormitiva

bibita dulciastre[]

bibita dulciastra

bibita emetic[]

bibita emetica

bibita gasose[]

bibita gasosa

bibita national[]

bibita refrescante[]

bibita somnifere[]

bibita somnifera

bibita soporific[]

bibita soporifica

bibita sudorific[]

bibita sudorifica

bibita toxic[]

bibita toxica

bibita vomitive[]

bibita vomitiva

bibitas alcoholic[]

bibitas alcoholicas

bibitas (non) alcoholisate[]

bibitas (non) alcoholizatas

bibitas edulcorate[]

bibitas edulcoratas

bibitas exempte de alcohol[]

bibitas exemptas de alcohol

bibitas sin alcohol[]

bibitas spirituose