Interlingua Wiki
Advertisement

Template:Patrono:Thesauro

B[]

B

B es inter A e C[]

B est inter A et C

Baal[]

Baal

baalita[]

baalita [le / la

baba[]

baba

Babel[]

Babel

babelic[]

babelico(s) / babelica(s)

babesiose = babesiosis[]

babesiose = babesiosis [la

babirussa[]

babirussa

babordo[]

babordo

babucha {sh}[]

babucha

babuino[]

babuino

baby [A][]

baby prematur[]

baby prematuro

baby-doll [A][]

babylonian[]

babyloniano(s) / babyloniana(s)

babyphono[]

baby-sitter [A][]

baca[]

baca de caffe[]

baca de junipero[]

baca de ribes[]

bacca de corno[]

bacca de ilice[]

bacca de lauriero[]

bacca de ligustro[]

bacca de myrto[]

bacca de sambuco[]

baccalaureato[]

baccalaureo[]

baccarat[]

bacchanal[]

bacchanal (adj, sub [le / la)

bacchanales[]

bacchanales [los / las

bacchanalia[]

bacchanalia sub pl

bacchante[]

bacchante [le / la

bacchar[]

bacchetta[]

bacchetta de tambur[]

bacchic[]

bacchico(s) / bacchica(s)

bacifere[]

bacifero(s) / bacifera(s)

baciforme[]

baciforme(s)

bacillari[]

bacillario(s) / bacillaria(s)

bacillicultura[]

bacillifere[]

bacillifero(s) / bacillifera(s)

bacilliforme[]

bacilliforme(s)

bacillo[]

bacillo botulinic[]

bacillo botulinico

bacillo comma[]

bacillo de anthrace[]

bacillo de influenza[]

bacillo de malaria[]

bacillo de peste[]

bacillo del cholera[]

bacillo dysenteric[]

bacillo dysenterico

bacillo intestinal[]

bacillo pestifere[]

bacillo pestifero

bacillo pestose[]

bacillo pestoso

bacillo tetanic[]

bacillo tetanico

bacillo tubercular[]

bacillo tuberculose[]

bacillo tuberculoso

bacillo typhic[]

bacillo typhico

bacillo virgula[]

bacivore[]

bacivoro(s) / bacivora(s)

backhand [A][]

back-up [A][]

bacon [A][]

baconismo[]

bacterial[]

bacterial(es)

bacterian[]

bacteriano(s) / bacteriana(s)

bacteric[]

bacterico(s) / bacterica(s)

bactericida[]

bactericida adj, sub [le / la

bactericidal[]

bactericidal(es)

bacterio[]

bacterio aerobie[]

bacterio aerobio

bacterio de fermentation[]

bacterio de lepra[]

bacterio de salmonella[]

bacterio de yogurt[]

bacterio del solo[]

bacterio diphteric[]

bacterio diphterico

bacterio lactic[]

bacterio lactico

bacterio pathogene[]

bacterio pathogeno

bacterio pigmentogene[]

bacterio pigmentogeno

bacteriologia[]

bacteriologic[]

bacteriologico(s) / bacteriologica(s)

bacteriologista[]

[]

bacteriolyse = bacteriolysis[]

bacteriolysina[]

bacteriolytic[]

bacteriolytico(s) / bacteriolytica(s)

bacteriophagia[]

bacteriophago[]

bacteriophile[]

bacteriophilo(s) / bacteriophila(s)

bacteriophobia[]

bacterios del solo[]

bacterios nitrificante[]

bacterios nitrificantes

bacterios photogene[]

bacterios photogenos

bacterios photogenic[]

bacterios photogenicos

bacterios psychrophile[]

bacterios psychrophilos

bacterios saprophyte[]

bacterios saprophytos

bacterios saprophytic[]

bacterios saprophyticos

bacterios septic[]

bacterios septicos

bacterioscopia[]

bacteriostase[]

bacteriostatic[]

bacteriostatico(s) / bacteriostatica(s)

bacteriotherapia[]

bacteriotoxina[]

bacteruria = bacteriuria[]

bactris[]

bactris speciose[]

bactris speciosa

bacula pastoral[]

baculo[]

baculo de monacho[]

baculo episcopal[]

baculo pastoral[]

badge [A][]

badiana[]

badminton [A][]

bagage[]

bagage a / de mano[]

bagage gratuite[]

bagage legier[]

bagage legiero

bagassa[]

bagatella[]

bagatelle [F][]

baguette [F][]

bahaismo[]

Bahamas[]

bahamian[]

bahamiano(s) / bahamiana(s)

bahamiano[]

baia[]

bailivo[]

bailo[]

bakelite[]

balalaika [R][]

balamento[]

balancia[]

balancia a bracios equal[]

balancia a bracios equales

balancia a duo bracios[]

balancia a duos bracios

balancia acustic[]

balancia acustica

balancia analytic[]

balancia analytica

balancia automatic[]

balancia automatica

balancia commercial[]

balancia commercial deficitari[]

balancia commercial deficitaria

balancia commercial excedente[]

balancia con jugo[]

balancia de adjustamento[]

balancia de cocina[]

balancia de commercio[]

balancia de dosage[]

balancia de iones[]

balancia de oxygeno[]

balancia de poter[]

balancia de precision[]

balancia de terror[]

balancia de torsion[]

balancia de / del pagamentos[]

balancia de / de_los pagamentos

balancia ecologic[]

balancia ecologica

balancia fidel[]

balancia genic[]

balancia genica

balancia hydric[]

balancia hydrica

balancia hydrostatic[]

balancia hydrostatica

balancia infidel[]

balancia instantanee[]

balancia instantanea

balancia ionic[]

balancia ionica

balancia osmotic[]

balancia osmotica

balancia pro diamantes[]

balancia roman[]

balancia sensibile[]

balancia strategic[]

balancia strategica

balancia ultrasensibile[]

balanciamento[]

balanciante[]

balanciante(s)

balanciar[]

balanciar inter duo cosas[]

balanciar inter duas cosas

balanciar le bracios[]

balanciar los bracios

balanciar le hancas[]

balanciar las hancas

balanciar le pro e le contra[]

balanciar le pro e / et le contra

balanciar se in un hamaca[]

balanciar se in una hamaca

balanciar su phrases[]

balanciar sus phrases

balanciar un budget[]

balanciar un composition[]

balanciar una composition

balanciatoria[]

balanciero[]

balancio[]

balancio abbreviate[]

balancio abbreviato

balancio annual[]

balancio condensate[]

balancio condensato

balancio de apertura[]

balancio de saldos[]

balancio deficitari[]

balancio deficitario

balancio fiscal[]

balancio initial[]

balancio interimari[]

balancio interimario

balancio interime[]

balancio interimo

balancio mensual[]

balancio septimanal[]

balancista[]

balanitis[]

balano[]

balano preputial[]

balar[]

balata[]

balboa[]

balboa [le

balbutiamento[]

balbutiante[]

balbutiante [le / la

balbutiar[]

balbutiator[]

balcon[]

balcon de detra[]

balcon de fronte[]

balcon lateral[]

baldachino[]

baldachino de un throno[]

Baleares[]

balena[]

balena albin[]

balena albina

balena blanc[]

balena blanca

balena de corset[]

balena de parapluvia[]

balenero[]

baleniera[]

balenoptera[]

Bali[]

balinese[]

balinese(s) / balinesa(s)

Balkanes[]

balkanic[]

balkanico(s) / balkanica(s)

balkanisar[]

balkanizar

balkanisation[]

balkanization

balkanistica[]

balla[]

balla a / de farina[]

balla de biliardo[]

balla de caffe[]

balla de cannon[]

balla de cauchu[]

balla de coton[]

balla de fusil[]

balla de golf[]

balla de hockey[]

balla de lotto[]

balla de ping_pong / pingpong[]

balla de pistola[]

balla de rete[]

balla de revolver[]

balla de ris[]

balla de set[]

balla de tabaco[]

balla de tennis[]

balla dum dum[]

balla elastic[]

balla elastica

balla in rete[]

balla luminose[]

balla luminosa

balla perdite[]

balla perdita

ballada[]

ballada popular[]

balladas de Schiller[]

ballar[]

ballar le conga[]

ballar la conga

ballar le rock[]

ballar le tango[]

ballas de mercantias[]

ballast[]

ballast [le

ballastar[]

ballator[]

ballerina[]

ballerino[]

ballet [F][]

ballet classic[]

ballet classico

ballet de jazz[]

ballet moderne[]

ballet moderno

ballet nautic[]

ballet nautico

ballet super glacie[]

ballista[]

ballista [la

ballistic[]

ballistico(s) / ballistica(s)

ballistica[]

ballo[]

ballo campestre[]

ballo costumate[]

ballo costumato

ballo de gala[]

ballo de mascas / mascaras[]

ballo de negros[]

ballo mascate[]

ballo mascato

ballon[]

ballon captive[]

ballon captivo

ballon con effecto interior[]

ballon de barrage[]

ballon de essayo[]

ballon de football[]

ballon de observation[]

ballon de protection[]

ballon de rugby[]

ballon piriforme[]

ballon sonda[]

ballon stratospheric[]

ballon stratospherico

ballota (BOT)[]

ballotta[]

ballottada[]

ballottage[]

ballottar[]

balneari[]

balneario(s) / balnearia(s)

balneation[]

balneo[]

balneologia[]

balneos[]

balneotherapia[]

balsa[]

balsamic[]

balsamico(s) / balsamicas(s)

balsamifere[]

balsamifero(s) / balsamifera(s)

balsamina[]

balsaminaceas[]

balsaminacee[]

balsaminaceo(s) / balsaminacea(s)

balsamita[]

balsamo[]

balsamo de benzoe[]

balsamo de liquidambar[]

balsamo de myrrha[]

balsamo de Peru[]

balsamo de zinc[]

balsamo vulnerari[]

balsamo vulnerario

balsamodendro[]

Balthasar Gerards ha assassinate Guilhelmo le Taciturno[]

Balthasar Gerards ha assassinato Guilhelmo le Taciturno

baltic[]

baltico(s) / baltica(s)

Baltico[]

balto[]

baltoslavic[]

baltoslavico(s) / baltoslavica(s)

baltoslavo[]

balustrada[]

balustrada del balcon[]

balustrada del scala[]

balustrada de la scala

balustradas modulate[]

balustradas modulatas

balustro[]

balustro del scala[]

balustro de la scala

bambu[]

banal[]

banal(es)

banalisar[]

banalizar

banalisation[]

banalization

banalitate[]

banana[]

bananeto[]

bananicultor[]

bananicultura[]

bananier[]

bananiero(s) / bananiera(s)

bananiero[]

banca[]

banca a domicilio[]

banca agricole[]

banca agricola

banca auxiliar[]

banca central de giro[]

banca commercial[]

banca de clearing[]

banca de credito agricole[]

banca de credito agricola

banca de datos[]

banca de deposito[]

banca de disconto[]

banca de effectos[]

banca de emission[]

banca de financiamento[]

banca de genes[]

banca de giro[]

banca de incassamento[]

banca de investimentos[]

banca de organos[]

banca de plasma[]

banca de sanguine[]

banca de sparnio(s)[]

banca de sperma[]

banca de valores[]

banca del empleos[]

banca de los empleos

banca del stato[]

Banca Europee de Investimentos[]

Banca Europea de Investimentos

banca hypothecari[]

banca hypothecaria

banca hypothecari naval[]

banca hypothecaria naval

banca industrial[]

banca mercantil[]

banca mundial[]

Banca Nederlandese[]

Banca Nederlandesa

banca succursal[]

bancabile[]

bancabile(s)

bancabilitate[]

bancar[]

bancar a domicilio[]

bancari[]

bancario(s) / bancaria(s)

bancarupta[]

bancarupta del stato[]

bancarupta fraudulente[]

bancarupta fraudulenta

bancaruptero[]

banchero[]

banchero a domicilio[]

banchetta[]

banchettar[]

banchettator[]

banchetto[]

banchetto de gala[]

banchetto de Lucullo[]

banchetto gastronomic[]

banchetto gastronomico

banchetto nuptial[]

banchisa[]

banco[]

banco corallifere[]

banco corallifero

banco corallin[]

banco corallino

banco de arena[]

banco de bruma[]

banco de conchas[]

banco de corallo[]

banco de ebenista[]

banco de ecclesia[]

banco de essayo[]

banco de ferro[]

banco de galea[]

banco de galera[]

banco de glacie[]

banco de glacie flottante[]

banco de haringos[]

banco de jardin[]

Banco de Java[]

banco de labor[]

banco de macello[]

banco de musculos[]

banco de nebula[]

banco de ostreas[]

banco de penalitate[]

banco de perlas[]

banco de petra[]

banco de probas / provas[]

banco de sablo[]

banco de schola[]

banco de tortura[]

banco de travalio[]

banco de vendita[]

banco del accusatos[]

banco de los accusatos

banco del advocatos[]

banco de los advocatos

banco del ecclesia[]

banco de la ecclesia

banco del jocatores de reserva[]

banco de los jocatores de reserva

banco del remator(es)[]

banco del_remator / de_los_rematores

banco del testes[]

banco de los / las testes

banco plicabile[]

banco plicante[]

banco siliciose[]

banco silicioso

bancos perlifere submarin[]

bancos perliferos submarinos

banda[]

banda adhesive[]

banda adhesiva

banda continue[]

banda continua

banda cyclabile[]

banda de absorption[]

banda de assassinos[]

banda de banditos[]

banda de brigantes[]

banda de cappello[]

banda de cassetta[]

banda de contrabanderos[]

banda de contrabandistas[]

banda de corset[]

banda de cretinos[]

banda de designos[]

banda de effractores[]

banda de film[]

banda de freno[]

banda de frequentias[]

banda de fures[]

banda de imballage[]

banda de imbecilles[]

banda de janta[]

banda de jornal[]

banda de lino[]

banda de malfactores[]

banda de mitraliatrice[]

banda de papiro[]

banda de parcamento[]

banda de parking[]

banda de rebellos[]

banda de robatores[]

banda de ruffianos[]

banda de sceleratos[]

banda de stationamento[]

banda de sustenimento[]

banda de terra[]

banda de terroristas[]

banda de valentia[]

banda designate[]

banda designata

banda elastic[]

banda gummate[]

banda gummata

banda indisciplinate[]

banda indisciplinata

banda isolante[]

banda jugular[]

banda magnetic[]

banda magnetica

banda magnetic video[]

banda magnetica video

banda magnetophonic[]

banda magnetophonica

banda magnetoscopic[]

banda magnetoscopica

banda matre[]

banda metric[]

banda metrica

banda mobile[]

banda perforate[]

banda perforata

banda pro / de oculos[]

banda pro / de oculos

banda pro le oculos[]

banda pro los oculos

banda protector[]

banda protectrice

banda regimental[]

banda rolante[]

banda sonor[]

banda sonora

banda spectral[]

banda sural[]

banda transportator[]

banda transportatrice

banda video[]

bandage[]

bandage aseptic[]

bandage aseptico

bandage compressive[]

bandage compressivo

bandage cruciate[]

bandage cruciato

bandage de emergentia[]

bandage de gypso[]

bandage elastic[]

bandage elastico

bandage hernial[]

bandage herniari[]

bandage herniario

bandage ingypsate[]

bandage ingypsato

bandage provisori[]

bandage provisorio

bandage sterilisate[]

bandage sterilizato

bandage umbilical[]

bandagista[]

bandar[]

bandar le oculos[]

bandar los oculos

bandar le oculos a un persona[]

bandar los oculos a una persona

bandar le vulneres de un persona[]

bandar los vulneres de una persona

bandar un bracio[]

bandar un plaga[]

bandar una plaga

bandas de frequentias[]

banderilla [E][]

banderola[]

bandiera[]

bandiera de alarma[]

bandiera de parada[]

bandiera de pilota[]

bandiera de quarantena[]

bandiera del contraadmiral[]

bandiera del partito[]

bandiera national[]

bandiera nederlandese[]

bandiera nederlandesa

bandiera pro signalar[]

bandiera quadrate[]

bandiera quadrata

bandiera stellate[]

bandiera stellata

bandiera tricolor[]

bandierola[]

banditismo[]

bandito[]

bandito astute[]

bandito astuto

bandito astutiose[]

bandito astutioso

bandjir[]

bandjir [le

bandoliera[]

bandoliera de carabina[]

bandonion[]

bandotheca[]

bang[]

bang [le

bang supersonic[]

bang supersonico

baniante[]

baniante [le / la

baniar (se)[]

baniar un infante[]

baniator[]

banio[]

banio a / de vapor[]

banio alcalin de potassa[]

banio alcalino de potassa

banio de argento[]

banio de arresto[]

banio de disargentation[]

banio de disveloppamento[]

banio de fango[]

banio de fixage[]

banio de immersion[]

banio de mercurio[]

banio de nickelage[]

banio de paraffin[]

banio de revelation[]

banio de sablo[]

banio de sanguine[]

banio de scuma[]

banio de sol[]

banio de spuma[]

banio de tinctura[]

banio de virage[]

banio del matino[]

banio matinal[]

banio matutin[]

banio matutino

banio natural[]

banio sulfurose[]

banio sulfuroso

banio turc[]

banio turco

banio-maria[]

banios curative[]

banios curativos

banios medical[]

banios medicales

banios public[]

banios publicos

banios thermal[]

banios thermales

banjo[]

banjoista[]

bannimento[]

bannir[]

bannir le guerra[]

bannir la guerra

banno[]

bannos[]

banquetto de gala[]

bantam[]

bantam [le

bantu[]

bantu adj, sub [le / la

bantuistica[]

baobab[]

baobab [le

baptisar[]

baptizar

baptisar per immersion[]

baptizar per immersion

baptisar un infante[]

baptizar un infante

baptisar un nave[]

baptizar una nave

baptisator[]

baptizator

baptismal[]

baptismal(es)

baptismo[]

baptismo de infante[]

baptismo de un nave[]

baptismo de una nave

baptismo del aere[]

baptismo del foco[]

baptismo del infantes[]

baptismo de los infantes

baptismo infantil[]

baptismo per immersion[]

baptista[]

baptista(s) adj

baptisterio[]

bar [A][]

bar meteorologic[]

bar meteorologico

bar mobile[]

baratar[]

barateria[]

barba[]

barba a / in puncta[]

Barba blau[]

barba de capra[]

barba de capro[]

barba de propheta[]

barba del clave[]

barba de la clave

barba facticie[]

barba facticia

barba hirsute[]

barba hirsuta

barba incipiente[]

barba inculte[]

barba inculta

barba integre[]

barba integra

barba lateral[]

barba nascente[]

barba posticie[]

barba posticia

barbacoa[]

barbar[]

barbare[]

barbaro(s) / barbara(s)

barbarea[]

barbarea stricte[]

barbarea stricta

barbaresc[]

barbaresco(s) / barbaresca(s)

barbaria[]

barbaria vandalic[]

barbaria vandalica

barbaric[]

barbarico(s) / barbarica(s)

barbarisar[]

barbarizar

barbarisation[]

barbarization

barbarismo[]

barbaritate[]

barbaro[]

barbas genal[]

barbas genales

barbas lateral[]

barbas laterales

barbate[]

barbato(s) / barbata(s)

barbecue [A][]

barberia[]

barbero[]

barbiturato[]

barbituric[]

barbiturico(s) / barbiturica(s)

barbo[]

barbula[]

barbute[]

barbuto(s) / barbuta(s)

barbuto[]

barca a fundo platte[]

barca a fundo platto

barca a / de motor[]

barca a / de remos[]

barca a / de vapor[]

barca a / de vela(s)[]

barca de cabotage[]

barca de Charon[]

barca de pisca[]

barca de piscator[]

barca de salvamento[]

barca de salvation[]

barca del deserto[]

barca in periculo[]

barca piscatori[]

barca piscatoria

barca remate[]

barca remata

barcarola [I][]

barcassa[]

barcata[]

Barcelona[]

barcelonese[]

barcelonese(s) / barcelonesa(s)

barchero[]

bardana[]

bardic[]

bardico(s) / bardica(s)

bardo[]

bardo celtic[]

bardo celtico

baresthesia[]

barion[]

barium[]

barmaid [A][]

barman [A][]

barn [A][]

barnabita[]

barnabita [le / la

barnacle = bernacle[]

barnacle = bernacle [le

baroc[]

baroco(s) / baroca(s)

baroco[]

barogramma[]

barographic[]

barographico(s) / barographica(s)

barographo[]

barologia[]

barometric[]

barometrico(s) / barometrica(s)

barometro[]

barometro a / de mercurio[]

barometro a quadrante[]

barometro a / de siphon[]

barometro aneroide[]

barometro de conjunctura[]

barometro de navigation[]

barometro mercurial[]

barometro nautic[]

barometro nautico

barometro registrator[]

barometrographia[]

barometrographo[]

baron[]

baronage[]

baronal[]

baronal(es)

baronessa[]

baronetto[]

baronia[]

Baronia de Breda[]

baroreceptor[]

baroscopio[]

barosensibile[]

barosensibile(s)

barothermographo[]

barothermohygrographo[]

barothermometro[]

barotrauma[]

barotrope[]

barotropo(s) / barotropa(s)

barotropic[]

barotropico(s) / barotropica(s)

baroxyton[]

barra[]

barra de ancorage[]

barra de argento[]

barra de auro[]

barra de balancia[]

barra de cannella[]

barra de chocolate[]

barra de chocolate con avellanas[]

barra de commando[]

barra de ferro[]

barra de interferentia[]

barra de ligno[]

barra de liquiritia[]

barra de mesura[]

barra de nougat[]

barra de pesos[]

barra de sapon[]

barra de spatiamento[]

barra de stanno[]

barra de torsion[]

barra del cabestan[]

barra del t[]

barra de la t

barra del timon[]

barra de traction[]

barra fixe[]

barra fixa

barra magnetic[]

barra magnetica

barra protective[]

barra protectiva

barra transversal[]

barraca[]

barraca de feria[]

barraca de kermesse[]

barraca de plagia[]

barraca de tiro[]

barraca de waflas[]

barracon[]

barracuda[]

barrage[]

barrage a contraforte[]

barrage a ponte[]

barrage antitempesta[]

barrage auxiliar[]

barrage de ballon(es)[]

barrage de minas[]

barrage de un strata[]

barrage de una strata

barrage in beton[]

barrage in concreto[]

barrar[]

barrar le passage[]

barras asymmetric[]

barras asymmetricas

barras de pariete[]

barras de un grillia[]

barras de una grillia

barras mural[]

barras parallel[]

barras parallelas

barrel [A][]

barrica[]

barrica a / de farina[]

barrica de haringos[]

barricada[]

barricadar[]

barricadar le porta[]

barricadar la porta

barriera[]

barriera a / de pedage[]

barriera antitank[]

barriera antitempesta[]

barriera de clausura[]

barriera de controlo[]

barriera de corallo[]

barriera de pisces[]

barriera de plancas[]

barriera de plancas de un jardin[]

barriera de un jardin[]

barriera decorative[]

barriera decorativa

barriera del sono[]

barriera linguistic[]

barriera linguistica

barriera natural[]

barriera ornamental[]

barriera sonor[]

barriera sonora

barriera thermal[]

barrieras del passage a nivello[]

barrieras doanal[]

barrieras doanales

barrieras doaner[]

barrieras doaneras

barril[]

barril a butyro[]

barril a / de / pro oleo[]

barril a / de petroleo[]

barril de benzina[]

barril de bira[]

barril de excrementos[]

barril de gasolina[]

barril de haringos[