Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


y-axel|axel

mat axe del y/del ordinata


Y-koppla|koppla

el connecter in Y


Y-koppling|koppling

el connexion in Y


y-kromosom|kromosom

biol chromosomo y


Y-rör|rör

tubo in Y


yacht

sjö yacht eng [jåt]


yang

yang kin


yankee

yankee eng [jængki]


yantra

yantra sanskr


yard

yard eng [ja:d]


yatagan

yatagan turk


yawl

sjö yawl eng [jå:l]


Yemen

Yemen


yemenit|jemenit

(el. jemenit) yemenita


yemenitisk|jemenitsk

(el. jemenitsk) yemenita


yemenitiska|jemenitska

(el. jemenitska) (femina) yemenita


yen

num yen jap


yin

yin kin


yl

ululation


yla

ulular


ylle

text lana;
av ~ de lana, lanose


yllefabrik

fabrica de lanas


yllefilt

copertura de lana


yllegarn

filo de lana


ylleplagg

lanas, laneria;
tillverkare av ~ fabricante de lanas, lanero;
tillverkning av ~ fabrication de lanas, laneria


ylletyg

stoffa/texito de lana


yllevaror

lanas, laneria


ylning

ululation


ymnig

abundante, copiose, profuse, ubere, plethoric, affluente, luxuriose, luxuriante, exuberante


ymnighet

(super)abundantia, copia, copiositate, exuberantia, affluentia, luxuria, luxuriantia, plethora


ymnighetshorn

corno del abundantia, cornucopia


ymp

bot graffo


ympa

bot graffar;
med vaccinar, inocular


ympare

bot graffator;
med vaccinator


ympkniv

cultello a/de graffar


ympkvist

bot graffo


ympning

med vaccination, inoculation


ympvax

bot mastico de graffo


yngel

fregolo


yngeldamm

vivario


yngla

filiar, parer


yngling

juvene (homine), adolescente


ynglingasinne

spirito juvenil;
ha ~t kvar esser juvene de spirito


ynglingaskara

gruppo de juvenes


ynglingaålder

annos de adolescentia


ynglingaår

annos de adolescentia


yngre

plus juvene, junior, minor de etate;
(om son/bror) cadette;
NN den ~ NN junior/filio/le juvene


yngst

le plus juvene


ynk

deploration, lamentation


ynka

I adj (obetydlig) futile, insignificante, sin importantia;
(enstaka) singule
II v (klaga) deplorar, lamentar;
(ömka) haber pietate de, commiserar, compatir


ynkan

deploration, lamentation


ynkansvärd

digne de compassion, deplorabile, lamentabile, lamentose, lacrimabile, miserabile, misere, pietose


ynkedom

(fattigdom) miseria, povressa, paupertate;
(obetydlighet) meschineria


ynklig

(fattig) misere, miserabile, povre, paupere;
(obetydlig) insignificante, meschin


ynklighet

(fattigdom) miseria, povressa, paupertate;
(obetydlighet) meschineria


ynkrygg

coardo, poltron


ynnest

favor, gratia;
bevilja en ~ accordar un favor


ynnestbevis

marca de favor


yoga

yoga


yogaställning

position del systema de yoga


yogaövning

exercitio del systema de yoga


yoghurt

kul yogurt


yogi

yogi, gymnosophista


Yoldiahavet

le Mar Yoldia


yoruba

yoruba


yppa

revelar, disvelar, discoperir;
~ en hemlighet revelar/disvelar un secreto;
~ sig (uppkomma) revelar se, manifestar se, monstrar se


ypperlig

excellente, (pre)eminente, egregie, superior, exquisite, de prime classe/ordine/categoria


ypperlighet

excellentia, eminentia


yppersta

supreme


yppig

(frodig) luxuriante, luxuriose, exuberante, abundante, opulente;
(överdådig) luxuose, sumptuose, fastuose, opulente;
~a former formas exuberante


yppighet

luxuria, luxuriantia, exuberantia, abundantia, opulentia, sumptuositate


ypsilon

(grekisk bokstav) y grec, ypsilon


yr

vertiginose;
(omtumlad) esturdite;
(yster) multo joiose/gaudiose/gai, euphoric, exuberante, delirante, turbulente;
göra ~ facer tornar le capite/le testa, esturdir;
jag är ~ le capite/le testa me torna, me torna le capite/le testa, io ha le vertigine


yra

I v (tala förvirrat) delirar
II v (om damm/snö) tornear
III s 1 (upphetsat sinnestillstånd) ecstase, ecstasis, extase, extasis;
med euphoria;
(feberyra) febre delirante, delirio 2 (snöyra) cadita/vortice de nive, nivata


yrhet

vertigine


yrhätta

puera/juvene femina galliarde/turbulente


yrka

exiger, imponer exigentias, reclamar, revindicar, requirer, pretender;
jur demandar;
~ avslag på ett förslag exiger que un proposition essera refusate;
~ bifall till ett förslag approbar un proposition


yrkan|yrkande

(el. yrkande) exigentia, reclamation, pretension, pretention;
jur demanda


yrke

mestiero, profession, function, occupation, empleo;
till ~t de profession


yrkesaktivitet

activitate professional


yrkesarbeta

exercer un profession


yrkesarbete

occupation professional


yrkesarmé|yrkesarme

armea professional/de mestiero


yrkesbroder

collega, confratre


yrkeserfarenhet

experientia de labor/de travalio


yrkesetik

ethica professional, deontologia


yrkesfiskare

piscator professional


yrkesfiske

pisca professional


yrkesfolk

population active


yrkesförbrytare

delinquente professional/de profession


yrkesförbud

prohibition/interdiction professional


yrkesgemenskap

communitate de labor/de travalio


yrkesgren

branca professional


yrkesgrupp

categoria professional


yrkeshemlighet

secreto professional


yrkesinspektion

inspection del labor/del travalio


yrkesinspektör

inspector de labor/de travalio


yrkeskamrat

collega, confratre


yrkeskategori

categoria professional


yrkeskunnig

competente, qualificate


yrkeskunnighet

competentia professional


yrkeskunskap

cognoscentia/cognoscimento professional


yrkeskvinna

femina de mestiero, specialista, experto, professional


yrkesliv

vita professional


yrkesman

homine de mestiero, specialista, experto, professional


yrkesmilitär

militar de carriera/de mestiero


yrkesmänniska

homine de mestiero, specialista, experto, professional


yrkesmässig

professional;
göra ~ professionalisar


yrkesmässighet

professionalismo


yrkesofficer

officiero permanente


yrkesområde

specialitate, branca, disciplina


yrkesorientering

orientation professional


yrkespolitiker

politico professional


yrkesregister

(i telefonkatalog) guida de professiones, guida/paginas jalne


yrkesrådgivare

consiliero de orientation professional


yrkesrådgivning

orientation professional


yrkessjukdom

maladia professional


yrkesskada

damno causate per le labor/le travalio professional


yrkesskadeförsäkring

assecurantia contra damnos causate per le labor/le travalio professional


yrkesskicklig

competente, qualificate


yrkesskicklighet

habilitate professional, competentia, maestria


yrkesskola

schola professional


yrkessoldat

soldato de mestiero


yrkesspråk

linguage [-ad3e] professional, sociolecto


yrkesstolt

orgoliose de su profession


yrkesstolthet

orgolio professional


yrkesundervisning

inseniamento/instruction professional


yrkesutbildning

formation professional


yrkesutövning

exercitio professional


yrkesval

selection professional


yrkesvan

routinari [rut-], dextere, dextre, experte


yrkesvana

routine fr [rutin] professional


yrkesverksamhet

activitate professional


yrkesvägledare

orientator professional


yrkesvägledning

orientation professional


yrsel

vertigine, esturdimento


yrsnö

nive pulverose/pulverulente


yrvaken

mal eveliate, esturdite per somno(lentia)


yrvakenhet

esturdimento per somno(lentia)


yrväder

nivata, cadita/vortice de nive;
fig persona turbulente;
som ett ~ como un tornado


ysta

kul facer caseo;
~ sig cualiar se


ystare

caseero


yste

kul (ostberedning) fabrication de caseo;
(ostmassa) cualio, coagulo


yster

multo joiose/gaudiose/gai, exuberante, turbulente, euphoric;
vara ~ exuberar, delirar


ysterhet

grande joia/gaudio/gaitate, exuberantia, turbulentia, euphoria


ysteri

caseeria


ysterska

caseera


ystmjölk

kul lacte pro caseo


ystning

fabrication de caseo


ystvassla

kul sero (de lacte)


yta

(ytskikt) superficie, superfacie;
(areal) area;
komma upp till ~n emerger


ytaktiv

que diminue le tension superficial/de superficie/de superfacie


ytbefordra

post expedir per terra e per mar


ytbefordran

post expedition per terra e per mar


ytbehandling

tractamento de superficie/de superfacie;
sista ~ finish eng [finish]


ytcentrum

epicentro


ytenhet

unitate pro mesurar un superficie/un superfacie/un area


ytinnehåll

area


ytlager

superficie, superfacie


ytledes

per terra e per mar


ytlig

superficial;
fig superficial, frivole, futile, legier [-d3-], rudimentari, summari;
ett ~t sår un vulnere superficial;
känna någon ~t cognoscer un persona superficialmente;
~a kunskaper cognoscentias/cognoscimentos superficial/rudimentari


ytlighet

superficialitate, frivolitate, futilitate, legieressa [-d3-]


ytmorän

geol morena superficial/sedimentate al ablation de un glaciero


ytmätning

mesuration de un superficie/un superfacie/un area;
läran om ~ planimetria


ytmått

mesura de superficie/de superfacie/de area


ytskikt

superficie, superfacie


ytspänning

tension superficial/de superficie/de superfacie


ytstruktur

structura superficial/de superficie/de superfacie


ytter

sport avantero/forward eng [få:wöd] exterior


ytterbana

sport pista exterior


ytterbelysning

exclaramento exterior


ytterbium

kem ytterbium


ytterdörr

porta/exterior del strata


ytterficka

tasca exterior


ytterfil

fila exterior


ytterhud

anat epidermis;
som avser ~ epidermic


ytterkant

linea/bordo exterior;
(yttersida) latere/parte externe/exterior, exterior, peripheria;
på ~en al exterior


ytterkontur

contorno exterior


ytterkurva

curva exterior


ytterlig

extreme, excessive


ytterligare

ulterior, subsequente, additional, complementari


ytterliggående

extreme, extremista, radical


ytterlighet

extremo, excesso, ultrantia;
gå från en ~ till en annan ir/passar de un extremo al altere;
gå till ~er ultrar


ytterlighetsparti

pol partito extremista/radical


ytterlighetsåtgärd

tillgripa ~er prender mesuras/dispositiones radical


ytterligt

extrememente, excessivemente, summemente


ytterlinje

contorno


yttermera

de plus, alsi, in ultra, in addition, ulteriormente, ultra illo


yttermur

muro exterior


yttermått

dimension/mesura exterior


ytterområde

region/zona peripheric


ytterrock

mantello, supertoto, surtout fr [syrtu];
kort ~ paletot fr [palto]


yttersida

latere/parte externe/exterior, exterior;
på ~n al exterior, extra


yttersko

superscarpa


ytterskär

sport passo glissante de patinage [-ad3e] super le talia externe


ytterskärgård

archipelago pelagic


ytterspets

puncta


ytterst

extrememente, excessivemente, summemente


yttersta

I adj extreme, supreme;
(sista) ultime, final;
en ~ ansträngning un effortio supreme;
en ~ gräns un limite extreme, un extremo;
vidta ~ försiktighetsåtgärder prender le plus grande precautiones
II s ultrantia;
bringad till det ~ desperate;
driva en sak till det ~ pulsar un cosa a ultrantia;
försvara till det ~ defender a ultrantia;
ligga på sitt ~ esser agonisante/in su ultime momentos


yttertak

tecto


yttertemperatur

temperatura exterior


yttertrappa

scala exterior


yttervinkel

mat angulo externe/exterior


yttervägg

pariete/muro exterior


yttervärld

mundo exterior/externe


ytteröra

anat aure externe


yttra

dicer, declarar, exprimer, enunciar, manifestar, pronunciar, proferer, professar, exterioriar, formular;
~ sig exprimer se;
(ta till orda) verbalisar;
(visa sig) manifestar se, monstrar se


yttrande

declaration, opinion, enunciation, expression, manifestation, observation, remarca, commento;
(myndighets utlåtande) communicato


yttrandefrihet

libertate de opinion


yttre

I adj externe, exterior, extrinsec
II s exterior;
(utseende) apparentia, aspecto;
till det ~ exteriormente, apparentemente, in apparentia


yttring

(yttrande) remarca, commento, declaration, manifestation, opinion, enunciation, expression, observation;
(ådagaläggning) manifestation, expression, demonstration, exteriorisation


yttrium

kem yttrium


yttryck

pression superficial/de superficie/de superfacie


ytvapen

mil armas pro lucta per terra e per mar


ytvatten

aquas superficial/de superficie/de superfacie


ytvidd

area


yuan

num yuan kin


yuccapalm

bot yucca


yuppie

yuppie eng [japi]


yvas

~ över piccar se de


yverboren

exaggeratemente patriotic


yvig

(om hårväxt) spisse, dense, pilose;
fig (om stil) grandiloquente, magniloquente, bombastic


yvighet

fig stilo bombastic/grandiloquente/magniloquente


yxa

I s hacha [-sh-];
kasta ~n i sjön fig resignar
II v ~ till hachar [-sh-] (in haste)


yxhammare

hacha-martello [-sh-]


yxhugg

colpo de hacha [-sh-]


yxskaft

manico de hacha [-sh-]


Advertisement