Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


V-dal|dal

valle in V


V-formad|formad

in forma de V


V-formation|formation

formation in V


V-ringad|ringad

con décolleté fr [dekålte] in V


V-ringning|ringning

décolleté fr [dekålte] in V


V-tecken|tecken

signo de V


va

I interj como?, que dice tu/vos?
II s (systema de) approvisionamento de aqua e emissario


va-anläggning|va|anläggning

installation de aqua e emissario


Vaalfloden

le Vaal


vaccin

med vaccino;
~ mot difteri/mot rabies/mot tuberkulos vaccino antidiphteric/antirabic/antituberculose


vaccination

med vaccination, inoculation;
förnya en ~ revaccinar


vaccinationsinstrument

med vaccinator


vaccinationskort

med certification de vaccination


vaccinationsmärke

med cicatrice de vaccination


vaccinationsärr

med cicatrice de vaccination


vaccinatör

med vaccinator, inoculator


vaccindepå

med deposito de vaccino


vaccindos

med dose/dosis de vaccino


vaccinera

med vaccinar, inocular;
~ om revaccinar


vaccinering

med vaccination, inoculation


vacker

belle;
det är ~t väder il face belle/bon tempore;
en ~ dag un belle die/jorno;
en ~ summa pengar un bon/belle summa de moneta, un summa considerabile de moneta; jo, ~t! non del toto!, jammais!;
mycket ~ venuste;
räcka ~ tass dar le pata;
sitt ~t! resta/remane sedite!;
~t! ben!, bravo! it


vackerhet

beltate


vackla

vacillar, titubar;
fig hesitar, vacillar


vacklan

vacillamento, vacillation, titubation;
fig hesitation, vacillation, instabilitate


vacklande

vacillante, vacillatori, titubante, instabile;
~nde hälsa sanitate menaciate


vad

I pron relat que, qual;
allt ~ du sagt tote lo que tu ha dicite;
~ det beträffar quanto a isto;
~ som helst quecunque;
~ än quecunque
II pron interr que, qual, como;
~ för en? que?;
~ för sorts musik? que/qual typo de musica?;
~ har du för avsikt? qual es tu intention?;
~ säger du? que dice tu?, como?;
~ är det här? que es isto?
III adv que, como;
~ arg han var! como ille esseva furiose!;
~ dumt! que nonsenso! ~ hon är vacker! como illa es belle!
IV s 1 (vadställe) vado 2 jur (vädjande till högre rätt) appello, appellation, recurso;
inlägga ~ mot appellar/recurrer contra 3 vadhållning) sponsion;
förlora ett ~ perder un sponsion;
hålla/slå ~ facer un sponsion, sponder;
slå ~ om något deponer un summa super un cosa;
vinna ett ~ ganiar un sponsion
V s anat sura;
kramp i ~en crampo sural
VI s fiske draga


vada

vadar


vadan

(varifrån) de ubi;
(varför) perque, proque, porque, quare


vadare|vadarfåglar

(el. vadarfåglar) zool (ordning) charadriformes


vadbar

vadabile


vadben

anat fibula, perone


vadd

watta, coton;
med watta/coton hydrophile


vaddera

text wattar


vaddtuss

flocco/tuffo de watta


vaddtäcke

copertura wattate


vadeanmälan|vadeinlaga

(el. vadeinlaga) jur appello, appellation, recurso


vademecum

vademecum lat


vadetalan

jur appello, appellation, recurso


vadfiske

pisca al draga


vadhelst

quecunque


vadhållare

persona qui face un sponsion


vadhållning

sponsion


vadlång

(om kjol) que fini al sura


vadmal

text vadmal sv


vadmalskläder

vestimentos de vadmal sv


vadmuskel

anat musculo sural


vadslagning

sponsion


vadsomhelst

quecunque


vadställe

vado


vadå

que?, como?;
~ stor? que (vole tu dicer), grande?, grande, eh?


vae victis|vae|victis

vae victis lat [vä], guai al vincites


vafalls

como?, que dice tu/vos?


vag

vage, confuse, imprecise, diffuse, indistincte, indeterminate;
en ~ känsla un sentimento vage/diffuse;
i ~a ordalag in parolas/terminos imprecise/approximative


vagabond

vagabundo


vagabondage

vita vagabunde;
vagabundage [-ad3e]


vagabondera

vagabundar


vagabondering

vagabundage [-ad3e]


vagabondliv

vita vagabunde


vagant

vagabundo;
hist poeta vagante


vagantpoesi

litt poesia de poetas vagante


vagel

1 med hordeolo 2 (sittstång för höns) percha [-sh-] de gallinas


vagga

I s cuna;
från ~n till graven desde le cuna usque al sepulcro;
lägga i ~n incunar
II v cunar;
~ när man går balanciar se


vaggande

cunante;
balanciante


vaggning

(le) cunar;
balanciamento


vaggsång

canto de cuna


vaggtryck

boktr incunabulo;
specialist på ~ incunabulista


vaggvisa

canto de cuna


vaghet

character vage, imprecision, indetermination, indistinction


vagina

anat vagina


vaginal

anat vaginal


vaginism

med vaginismo


vaginit

med vaginitis


vagitorium

med vagitorio


vagn

(fordon) vehiculo;
(kärra) carro;
(liten kärra) carretto;
(droska, kaross) cochi [-sh-], carrossa;
(liten vagn) cochietto [-sh-];
(bil) auto(mobile);
(lastbil) camion;
(på skrivmaskin) carro;
järnv wagon;
femte hjulet under ~en fig le quinte rota del carro/del carretto;
köra ~ cochiar [-sh-];
transportera på ~ vehicular, carrear


vagnbjörn

järnv vehiculo pro/a transportar wagones per un strata


vagnborg

mil fortification temporari formate de carros in un circulo


vagnhall

grande remissa


vagnmakeri

(yrke) construction de carros/de carrettos/de carrossas, carrosseria;
(arbetsplats) officina del carrero/del carrettero/del carrossero


vagnmästare

järnv conductor


vagnpark

parco automobile


vagnretur

(på skrivmaskin) retorno automatic del carro


vagnsaxel

tekn axe


vagnsfett

grassia de carro


vagnsfjäder

resorto de carro/de carrossa


vagnshjul

rota de carro/de carretto/de carrossa


vagnsklass

järnv classe ferroviari/de traino


vagnskorg

cassa de carro


vagnslass

carrettata


vagnslast

carga, cargamento


vagnslider

remissa


vagnsskakel

timon


vagnsskjul

remissa


vagnssmörja

grassia de carro


vagnsspann

par de cavallos


vagnssätt

järnv traino


vagnsunderrede

chassis fr [shasi]


vagong

järnv wagon


vagotomi

med vagotomia


vaj

manco, mancantia;
det är ~ på motorn il ha un manco/mancantia al motor, le motor non functiona (satisfacientemente)


vaja

I v balanciar se;
(om flagga) flottar;
(om träd) oscillar;
(om växter) nutar
II s zool ren femina


vajer|wire

(el. wire) cablo de aciero


vajning

balanciamento, flottation, oscillation, nutation


vajsing

manco, mancantia;
det är ~ på bilen il ha un manco/mancantia al auto(mobile), le auto(mobile) non functiona (satisfacientemente)


vak

I (öppning i is) foramine in le glacie
II (vakande) vigilia, velia;
(vakpersonal) personal de guarda/de vigilantia nocturne;
fiske ascension al superfacie


vaka

I v vigiliar, veliar;
person som ~r vigilator;
fiske fisken ~r le pisce ascende al superfacie;
sjö båten ~r väl le nave seque ben le movimentos del mar
II s 1 vigilia, velia 2 zool turdo philomelos lat


vakans

(ledighet från tjänst) vacantia;
(obesatt tjänst) posto/empleo vacante, vacantia


vakanslista

lista de postos/empleos vacante/de vacantias


vakanstid

duration del vacantia


vakant

vacante;
en ~ tjänst un posto/empleo vacante;
vara ~ vacar, esser vacante


vakare

fiske boia ancorate/flottator marcante retes


vaken

(ej sovande) eveliate, vigile;
(pigg) eveliate, al(l)erte, vive, vivace;
(uppmärksam) attente, attentive;
få någon ~ eveliar un persona


vakendröm

sonio diurne


vakendrömma

soniar eveliate


vakendrömmare

soniator eveliate


vakenhet

vigilantia, vigor, vivacitate, attention


vakna

eveliar se


vaknatt

(frivillig) guarda/vigilantia nocturne/de nocte;
(ofrivillig) nocte de velia


vakpersonal

personal de guarda/vigilantia nocturne


vaksam

vigilante, attente, attentive, al(l)erte;
vara ~ vigilar


vaksamhet

vigilantia, attention


vakt

(person) guarda, guardiano, vigilator, homine de faction;
(bevakning) guarda, faction;
(uppsyningsman) custode;
(lokal) posto/sala de attender;
gå på ~ montar le guarda, facer su ronda;
hålla ~ veliar, vigilar, guardar;
slå ~ om veliar al, vigilar super;
stå på ~ esser de guarda/de faction;
sätta ut ~er poner guardas, picchettar;
vara på sin ~ esser vigilante/al(l)erte


vakta

guardar, surveliar, custodiar


vaktare

guarda, guardator, guardiano, surveliante, surveliator, vigilator, custode


vaktarrest

mil arresto rigorose


vaktavlösning

cambia de guarda


vaktbefälhavare|vaktchef

(el. vaktchef) officiero de guarda


vaktbolag

servicio de surveliantia/de controlo


vaktel

zool coturnice, qualia


vaktgöring

servicio de guarda/de faction


vakthavande

de guarda


vakthund

can de guarda


vakthållning

guarda, surveliantia, vigilantia


vaktkedja

picchetto;
bilda ~ picchettar


vaktkonstapel

(polis) policiero de guarda;
mil prime soldato de guarda


vaktkontor

(för polis) officio policiari/de policia;
mil officio de guarda


vaktkur

guarita


vaktlista

lista de attender


vaktman

custode


vaktmanskap

guarda;
patrullerande ~ patrulia, ronda


vaktmästare

(på arbetsplats) concierge fr [kå)sjär3], messagero [-d3-];
(uppsyningsman i större hus) concierge, guardiano;
(dörrvakt) concierge, portero;
(på bio) attendente, custode;
(i kyrka) sacristano;
(kypare) servitor


vaktmästartjänst

servicio/empleo de concierge fr [kå)sjär3]


vaktombyte

cambio de guarda


vaktparad

parada del guarda


vaktpass

guarda, servicio


vaktpersonal

personal de guarda/de surveliantia


vaktpost

(person) guarda, sentinella;
(plats) posto de guarda;
sätta ut ~er poner sentinellas


vaktrum

antecamera, sala de attender;
tjänstgöra i ~ antecamerar


vaktstuga

refugio de attender;
(för vaktpost) guarita (de sentinella)


vaktstyrka

(truppas de) guarda


vakttjänst

servicio de guarda/de faction/de vigilantia nocturne


vakttorn

(turre de) guarita, turre de vigilantia


vakuol

biol vacuolo;
som avser ~ vacuolar


vakuum

vacuo


vakuumbroms

freno a/de vacuo


vakuumförpackad

imballate sub vacuo


vakuumförpackning

imballage [-ad3e] sub vacuo


vakuumpump

pumpa a/de vacuo


vakuumtorka

torrefacer sub vacuo


val

I (utväljande) (s)election, option;
(röstning) election, suffragio, votation;
(avgörande) decision;
(mellan två möjligheter) alternativa;
allmänna ~ electiones general;
direkta ~ electiones directe;
fria ~ electiones libere;
förrätta ~ tener electiones;
gå till ~ vader al urnas;
göra ett ~ prender un decision, (s)eliger;
indirekta ~ electiones indirecte;
ogiltigförklara ett ~ annullar un election;
ställa någon inför ett ~ offerer a un persona le option inter duo cosas;
träffa ett ~ prender un decision, (s)eliger;
~ genom handuppräckning votation a mano levate;
var i ~et och kvalet pesar/ponderar le pro(s) e le contra(s)
II 1 zool balena;
bard~ar (grupp) mystacocetes;
blå~ rorqual blau;
dvärg~ balenoptera auctoristrata lat;
fen~ar (familj) balenopteras;
glatt~ar (familj) balenidas;
grind~ globicephala melena lat;
grå~ eschrichtio;
grönlands~ balena mystaceto lat;
knöl~ megaptero;
nar~ monodon monocero lat, narval;
nar~ar (familj) monodontidas;
nord~ balena mystaceto lat;
näbb~ar (familj) ziphiidas;
pilot~ globicephala melena lat;
puckel~ megaptero;
rät~ar (familj) balenidas;
sej~ balenoptera boreal;
sill~ balenoptera physalo lat;
Sowerbys näbb~ mesoplodo bidente;
spermaceti~ar (familj) physeteridas;
svart~ globicephala melena lat;
tand~ar (grupp) odontocetes;
~ar (ordning) cetaceos;
vik~ balenoptera auctoristrata lat;
vit~, vitfisk beluga, delphinaptero leucas lat;
vit~ar (familj) monodontidas 2 (mått) un numero de octanta;
en ~ strömming octanta haringos baltic


vala

myt divinatrice, vaticinatrice, prophetessa


valack

zool cavallo castrate


valaffisch

poster eng [poustö]/placard fr [plaka:r] electoral


valagitation

action/agitation electoral


valarbetare

laborator/travaliator electoral


valbar

eligibile;
ej ~ ineligibile


valbarhet

eligibilitate


valberedning

pol gruppo de labor/de travalio que propone/recommenda parlamentarios (a commissiones etc.)


valberättigad

qui ha le derecto de voto/de eliger, competente pro votar


valborgsmässoafton

le Vigilia de Prime Maio


valbyrå

bureau fr [byro] de voto/de votation


valbås

cabina de votation


valdag

die/jorno del electiones


valdebatt

debatto electoral


valdeltagande

participation electoral


valdens

rel valdese, valdesiano


valdensisk

rel valdesian;
~a reformrörelsen le valdesianismo


valdistrikt

districto electoral


valdjur

(ordning) cetaceos


vale

tvi ~! damnate!


valen

gelate de frigido, torpide, esturdite, rigide, rigidite


valenhet

torpiditate, esturdimento, rigiditate


valens

kem valentia


valenselektron

kem electron de valentia


valenstal

kem numero de(l) valentia


valeriana

bot valeriana


valerianadroppar

farm tinctura de valeriana


valfläsk

promissas preelectoral exaggerate


valframgång

progresso/successo electoral


valfri

optional, optative, facultative;
~tt ämne materia optative/a option


valfrändskap

parentato spiritual/de spirito, affinitate intellectual/spiritual, conformitate de ideas, analogia de spirito, congenialitate


valfusk

fraude/corruption electoral


valfångare

fiske piscator de balenas


valfångarharpun

lancea-harpon


valfångarskepp

baleniera, balenero


valfångst

fiske pisca de balena(s)


valförrättare

presidente/preside de un local de voto/de votation


valhaj

zool rhincodo


Valhall

myt Valhalla


valhänt

(valen) gelate de frigido, torpide, esturdite, rigide, rigidite;
(tafatt) inhabile, inexperte, impractic


valhänthet

(valenhet) torpiditate, esturdimento, rigiditate;
(tafatthet) inhabilitate


valid

valide


validera

validar


validitet

validitate


valium

valium®


valk

(förhårdnad i huden) callo, callositate;
(fettanhopning) rolo de grassia;
(rulle i frisyr) chignon fr [shinjå)];
arkit toro;
ha ~ar i händerna haber manos callose


valka

text fullar


valkampanj

campania electoral


valkare

text fullator


valkassa

fundo electoral


valkeri

text fullatura


valkfrisyr

pectinatura a chignon fr [shinjå)]


valkig

callose


valkighet

callositate


valklimat

climate preelectoral


valkmaskin

text fullator


valkning

text fullatura


valkokeri

funderia de oleo de balena


valkredskap

text fullatorio


valkrets

districto electoral


valkyria|valkyrja

(el. valkyrja) valkyria isl


valkyrieartad

de valkyria isl


vall

1 (uppkastad sträng av jord/snö) muro de terra/de nive;
mil vallation, vallo, muralia, terrapleno;
befästa med ~ar mil vallar, terraplenar 2 lantbr (mark besådd med gräs/klöver) pastura;
driva boskap i ~ menar bestias a pastura


valla

I v 1 (låta beta) menar a pastura;
(vakta) observar, surveliar;
~ en misstänkt på brottsplatsen conducer un suspecto al loco del crimine/delicto 2 ~ skidor incerar skis 3 lantbr (om åker) ~ igen coperir se de herba;
~ sig (bilda gräsmark) facer/formarpastura de herba;
~s igen coperir se de herba
II s (glidmedel för skidor) cera a/de/pro skis


vallag

jur lege electoral


vallare

lantbr guardiano/conductor de bestias, vacchero, bovero


vallfart

pelegrinage [-ad3e], peregrination


vallfartsort

loco de pelegrinage [-ad3e]/de peregrination


vallfärd

pelegrinage [-ad3e], peregrination


vallfärda

pelegrinar, peregrinar


vallfärdare

pelegrino, peregrino;
(till Det heliga landet) palmero


vallgrav

(kring slott) fossato de castello;
mil fossato;
(tvärgående) transversa


vallgång

lantbr (le) menar a pastura


vallhorn

mus corno de pastor


vallhund

lantbr can de pastor


vallhö

lantbr feno de praticultura


vallista

lista electoral/del electores


vallmo

bot papavere;
strand~ glaucio


vallmoaktig

bot papaveracee


vallmofrö

kul grana de papavere


vallmoväxter

bot (familj) papaveraceas


vallning

1 lantbr (le) menar a pastura 2 (av skidor) inceration


vallodling

lantbr praticultura


vallokal

local de voto/de votation


vallon

wallon


vallonsk

wallon


vallonska

1 språk (dialekt) wallon 2 (kvinna) (femina) wallon


vallonsmide

ferreria wallon


vallpojke

lantbr juvene guardiano/conductor de bestias, juvene vacchero/bovero


vallvisa

mus simple canto pastoral


vallväxt

bot planta de praticultura


vallåt

mus simple canto pastoral


vallöfte

promissa preelectoral


vallört

bot symphyto;
foder~ symphyto aspere;
uppländsk ~ symphyto uplandic;
äkta ~ symphyto officinal


valmad

arkit valmat tak tecto que se declina a quatro lateres


valmanifest

manifesto electoral


valmanskår

corpore electoral, electorato


valmanöver

manovra electoral


valmtak

arkit tecto que se declina a quatro lateres


valmöjlighet

alternativa


valmöte

reunion/meeting eng [mi:ting] electoral


valna

rigidir se, rigidificar se


valnederlag

disfacta electoral


valnämnd

consilio electoral


valnöt

bot nuce


valnötsträ

ligno de nuciero


valnötsträd

bot nuciero


valnötsväxter

bot (familj) juglandaceas


valolja

oleo de balena


valomgång

torno del electiones


valorisation

valorisation


valorisering

valorisation


valp

canetto


valpa

parer/parturir canettos


valperiod

periodo electoral


valpig

grossier, crasse, mal educate


valpighet

grosseria, crassitate, crassitude


valplats

campo de battalia


valplikt

obligation de votar


valpning

parto/parturition de canettos


valprognos

prognose/prognosis preelectoral


valprogram

programma electoral


valpropaganda

propaganda electoral


valprövning

scrutinio


valpsjuka

veter maladia/morbo de canettos


valrav

sperma/blanco de balena, spermaceti


valresultat

resultato del electiones


valross

zool morsa


valrossbete

defensa de morsa


valrörelse

campania electoral


valröst

voto


vals

I tekn cylindro/rolo compressor;
(för metaller) laminator
II 1 mus valse, walzer ty [valtsör];
dansa ~ valsar 2 (lögn) mentita, mendacio;
dra en ~ mentir


valsa

1 (bearbeta med vals) rolar, cylindrar, applanar con rolo 2 mus (dansa vals) valsar;
(dansa) dansar 3 (ljuga) mentir


valsammanträde

(kardinalernas) conclave


valsare

tekn laminator


valsbar

tekn laminabile


valsedel

bulletin/scheda electoral/de voto/de votation


valseger

victoria electoral


valskolk

abstention del voto


valskolkare

abstentionista


valslogan

slogan eng [slougön] electoral


valsmaskin

laminatorio


valsmelodi

mus melodia de mesura triple/de mesura a tres tempores


valsning

tekn lamination, cylindrage [-ad3e]


valspråk

motto, devisa


valspäck

lardo/grassia de balena


valssteg

passo/figura de un valse/de un walzer ty [valtsör]


valstakt

mus mesura triple/a tres tempores


valstrid

lucta electoral


valstråd

filo laminate


valsverk

tekn laminatorio


valsverksarbetare

laminator


valsystem

systema electoral


valsätt

modo de eliger


valtaktik

tactica electoral


valtal

discurso electoral


valthorn

mus trompa de chassa [sh-]


valthornist|valthornsblåsare

(el. valthornsblåsare) mus sonator de trompa de chassa [sh-]


valthornssnäcka

zool buccino


valurna

urna electoral;
gå till valurnorna vader al urnas


valuta

(betalningsmedel) moneta;
(värde) valor;
(kurs) cambio, curso;
(gällande myntslag) valuta, devisa;
flytande ~ moneta flottante; hård ~ moneta forte;
få ~ för pengarna fig haber bon valor pro su moneta;
utländsk ~ devisa estranier


valutabrott

violation del lege monetari


valutadeklaration

declaration de devisas


valutaexpert

cambista


valutafond

fonte de devisas


valutahandel

mercato del devisas, excambio monetari


valutakontroll

controlo del devisas


valutakris

crise/crisis monetari/de moneta


valutakurs

taxa de (ex)cambio


valutalag

lege monetari


valutamarknad

mercato del devisas/de cambios


valutanedskrivning

devalutation


valutapolitik

politica monetari


valutareglering

controlo del devisas


valutareserv

reserva de devisas


valutasmuggling

contrabando/commercio illegal de devisas


valutasvin

persona qui profita del excambio monetari al mercato nigre


valutatillgång

ressource fr [resurs] de devisas


valutatransaktion

transaction monetari


valutera

valutar


valutering

valutation


valutgång

resultato del electiones


valv

(välvning) curva(tura);
arkit volta;
bygga/slå ett valv voltar


valvaka

vespera/vespere/vigilia del electiones


valvbåge

arkit arco de volta, cintra


valvbågskonstruktion

arkit construction a/de cintra


valvel

anat valvula


valvgång

arkit arcada, columnada, colonnada, claustro


valvkupa

arkit cupola


valvsslagning

arkit (le) voltar


valvstomme

arkit ossatura de un volta


valår

anno del electiones


valör

(värde) valor;
(färgton) tinta, tincto, tinctura, tono, nuance fr [nya):s];
(betydelsenyans) valor


vamp

femina fatal, vamp eng [væmp], seductrice, tentatrice


vampa

seducer, tentar


vampig

seducente, tentante


vampning

seduction, seducimento, tentation


vampyr

zool vampir;
fig vampir


vampyraktig

vampiric


vampyrfladdermus

zool vampir


van

I adj habituate (a), accostumate (a), familiarisate (con);
(välbekant) familiar, habitual;
(övad) experte, exercitate, experimentate, habile;
gammalt och ~t vetule/vetere (circumstantias) e familiar;
med ~ hand con mano experte;
vara ~ vid esser familiarisate con;
vara ~ vid att esser accostumate/habituate a, haber le costume/habitude de, soler
II s myt deo ancian nordic


vana

habitude, habito, costume, consuetude, uso, usage [-ad3e], usantia, more, consuetude, routine fr [rutin];
av gammal ~ per habitude/costume, secundo le costume, como de costume;
brist på ~ imperitia;
ha för ~ att esser accostumate/habituate a;
ha ~n inne esser experte/experimentate/versate;
ingrodd ~ habitude inveterate, institution;
lägga sig till med en ~ prender/contractar un habitudine/un costume;
sin ~ trogen fidel(mente) a su habitude(s), secundo le costume, como de costume;
~ns makt le fortia del habitude/del costume


vanadin

geol vanadinite


vanadium

kem vanadium


vanart

vitio, depravation, degeneration, perversion


vanartad

vitiose, depravate, degenerate, perverse


vanartas

prender/contractar mal habitudines/costumes


vanartig

vitiose, depravate, degenerate, perverse


vand

costumate (a), habituate (a)


vandal

1 (förstörare) vandalo, devastator 2 hist vandalo


vandalisera

vandalisar, devastar


vandalisering

vandalismo, devastation


vandalisk

vandale, vandalic


vandalism

vandalismo, devastation


vandel

conducta;
handel och ~ conducta, modo de viver


vandla

handla och ~ comportar se, conducer se


vandra

camminar, migrar, ambular, ir a pede, promenar se, facer un promenada;
~ omkring (de)ambular, (di)vagar, itinerar


vandrande

ambulante, ambulatori, mobile, migratori;
den ~ juden myt le Judeo/Hebreo errante;
~ njure med ren mobile;
~ pinne zool ramo ambulante;
~ vålnad skeleto ambulante/vivente


vandrare

camminator de longe distantias, campator ambulante;
migrator, vagabundo, homine errante


vandrarfolk

nomades


vandrarhem

albergo de juventute


vandring

(längre tur till fots) excursion a pede, viage [-ad3e] pedestre/a pede;
(förflyttning) migration;
(planlös) vagabundage [-ad3e], errantia, peregrination


vandringsbibliotek

bibliotheca ambulante


vandringsfisk

zool pisce migratori


vandringsgräshoppa

zool acridio


vandringsled

sentiero de promenada


vandringslust

gusto del aventura


vandringsman

camminator de longe distantias, campator ambulante, migrator, vagabundo, homine errante


vandringspokal

cuppa rotative/de defia;
fig (lösaktig kvinna) bagassa, prostituta, puta, putana


vandringspris

premio rotative/de defia


vandringsstav

baston, canna


vandringstur

excursion a pede


vandringsutställning

exhibition/exposition ambulante


vanebildande

que causa/crea (le) dependentia


vanedjur

animal de costume


vanedrinkare

bibitor inveterate/consuetudinari/habitual


vaneförbrytare

delinquente habitual/de habitude, recidivista


vanehandling

automatismo


vanekristen

christiano per habitude/per costume


vanemänniska

routinero [rut-]


vanemässig

habitual, routinari [rut-]


vanerökare

fumator inveterate/consuetudinari/habitual


vanesak

question de habitude/de costume


vaneslav

sclavo de su habitudines


vanetjuv

fur habitual


vanetänkande

modo stereotype de pensar


vanför

invalide, infirme;
~ person invalido


vanföreställning

illusion, delusion, idea erronee/false


vanförhet

invaliditate, infirmitate


vanheder

dishonor, vergonia, infamia, opprobrio, disgratia;
dra ~ över dishonorar, facer vergonia a


vanhederlig

dishonorante, diffamante, diffamatori, degradante, ignominiose, infamante, infamatori


vanhedra

dishonorar, diffamar, degradar, infamar


vanhedrande

dishonorante, diffamante, diffamatori, degradante, infamante, infamatori, ignominiose


vanhelga

profanar, violar;
person som ~r sacrilego, profanator, violator


vanhelgande

sacrilege, profanatori;
~ handling sacrilegio


vanhelgd

sacrilegio, profanation, violation


vanhävd

negligentia, inobservantia


vanhävdad

neglecte, abandonate


vanilj

bot vanilla


vaniljglass

kul gelato al/de vanilla


vaniljkräm

kul crema al vanilla


vaniljsmak

gusto de vanilla;
med ~ vanillate


vaniljsocker

kul sucro vanillate


vaniljstång

kul siliqua de vanilla


vaniljsås

kul sauce fr [så:s] al/de vanilla


vanillin

kem vanillina


vank

manco, mancantia, mancamento, defecto, deficientia, imperfection, falta;
utan ~ sin defecto;
utan ~ och brist salvo error e omission


vanka

flanar;
person som ~r flanator


vankas

attender;
det vankades kakor åt oss nos attendeva/habeva biscuites;
det ~ nog stryk för honom ille pote/debe attender un bastonada


vankelmod

instabilitate, indecision, irresolution, indetermination, versatilitate, inconstantia


vankelmodig

hesitante, instabile, indecise, irresolute, indeterminate, versatile, inconstante


vankelmodighet

instabilitate, indecision, irresolution, indetermination, versatilitate, inconstantia


vankfri

sin defecto


vanlig

(bruklig) ordinari, habitual, accostumate, costumari, consuete, solite, currente, normal, usual, familiar, commun;
(allmän) ordinari, commun;
(alldaglig) ordinari, conventional, banal, vulgar, quotidian;
den ~a betydelsen av ett ord le signification ordinari/commun/currente de un parola; en helt ~ människa un homine multo simple;
ett ~t namn un nomine ordinari;
i ~a fall normalmente, ordinarimente, generalmente, communmente, usualmente, habitualmente, in general;
min ~a plats mi placia habitual;
som ~t secundo le costume, como de costume;
~ dagslända zool ephemera vulgar;
~ dvärgmus zool sorice aranee;
~ groda zool rana temporari;
~ lunglav bot lobaria pulmonar;
~ marulk zool lophio piscatori;
~ räv zool vulpe vulpes;
~ snok zool natrix, natrice


vanligen

normalmente, ordinarimente, generalmente, communmente, usualmente, habitualmente, in general, vulgo lat


vanlighet

quotidianitate, banalitate, trivialitate;
efter ~en como de costume, secundo le costume;
mot ~en contrari al costume


vanligtvis

normalmente, ordinarimente, generalmente, communmente, usualmente, habitualmente, in general, vulgo lat


vanlottad

disproviste, dishereditate, dispossedite, disavantagiate [-d3-]


vanmakt

impotentia;
(svimning) syncope, evanescimento;
falla i ~ (svimma) perder conscientia, suffrer un syncope, evanescer


vanmäktig

impotente;
(avsvimmad) inconsciente;
stå ~ inför esser impotente contra/ante;
~ vrede ira/furor/rabie/cholera impotente


vanmäktighet

impotentia;
(svimning) syncope, evanescimento;
falla i ~ (svimma) perder conscientia, suffrer un syncope, evanescer


vanna

I s lantbr vanno;
tekn (vid glastillverkning) furno/fornace de vitro;
rensa i ~ lantbr vannar
II v lantbr vannar


vanpryda

render fede, guastar


vanryktad

de mal reputation/fama, malfamate


vanrykte

mal reputation/renomine/fama, discredito;
bringa i ~ discreditar, compromitter (le reputation de);
komma/råka i ~ cader in discredito


vansinne

follia, dementia, alienation, delirio, mania, affollamento, furor, insanitate, phrenesia, vesania;
(hos hund) rabie;
driva till ~ affollar


vansinnesdåd

acto/action folle/de follia


vansinnesfärd

cursa folle


vansinneskörning

(le) conducer inconsideratemente


vansinnig

(tokig) folle, lunatic, insan, alienate, delirante, maniac, phrenetic, paranoic, vesanic;
(rasande) furibunde, furiose, infuriate, choleric;
(om hund) rabie, rabiose;
(oriktig) false, erronee, incorrecte, improprie;
bli ~ affollar se


vanskapad|vanskaplig|vanskapt

(el. vanskaplig, vanskapt) deformate, deforme, disfigurate, contrafacte, mal conformate;
med malformate


vansklig

hasardate, hasardose, critic, precari, riscose, delicate, periculose


vanskliggöra

hasardar, riscar


vansklighet

precarietate, situation precari, periculo


vansköta

mal administrar;
(försumma) negliger


vanskötsel

negligentia


vansläktas

degenerar (se)


vanstyre

mal direction/governamento


vanställa

deformar, disfigurar;
med malformar


vanställd

deformate, deforme, disfigurate, contrafacte, mal conformate;
med malformate


vanställdhet

deformitate, disfiguration;
med malformation


vant

sjö cordage [-ad3e]


vante

miton;
lägga vantarna på fig mitter le mano super


vantolka

misinterpretar


vantolkning

misinterpretation


vantrevnad

discontent(ament)o, displacentia


vantrivas

esser discontente/inconfortabile, non trovar se confortabile;
~ i staden non sentir se in casa in le citate;
~ med arbetet haber nulle placer de/in su labor/travalio


vantrivsel

discontent(ament)o, displacentia


vantro

(misstro) incredulitate, scepticismo;
rel incredulitate, irreligiositate, irreligion, manco de fide, miscredentia, impietate, atheismo


vantrogen

(misstrogen) incredule, sceptic;
rel incredule, infidel, miscredente;
~ person persona incredule, incredulo;
rel miscredente, infidel, atheista, atheo


vantyda

misinterpretar


vantydning

misinterpretation


vanvett

dementia, alienation, delirio, mania, affollamento, follia, furor, insanitate, phrenesia, vesania;
(hos hund) rabie;
driva till ~ affollar


vanvettig

(tokig) folle, lunatic, insan, alienate, delirante, maniac, phrenetic, vesanic;
(rasande) furibunde, furiose, infuriate, choleric;
(om hund) rabie, rabiose;
(oriktig) false, erronee, incorrecte, improprie;
bli ~ affollar se


vanvettighet

follia, dementia, alienation, delirio, mania, affollamento, furor, insanitate, phrenesia, vesania;
(hos hund) rabie;
driva till ~ affollar


vanvetting

phrenetico


vanvettshandling

acto/action folle/de follia


vanvård

negligentia


vanvårda

mal administrar;
(försumma) negliger


vanvördig

irrespectuose, irreverente, indevote


vanvördighet|vanvördnad

(el. vanvördnad) manco de respecto, irrespectuositate, irreverentia, indevotion


vanära

I s dishonor, vergonia, infamia, opprobrio, disgratia;
dra ~ över dishonorar, facer vergonia a
II v dishonorar, diffamar, degradar, infamar;
(kränka) dishonorar, violar;
rel profanar


vanärande

dishonorabile, dishonorante, diffamante, diffamatori, degradante, infamante, ignominiose


vapen

arma;
herald armas, blason, insignia;
besegra någon med hans egna ~ combatter un persona con su proprie armas;
bära ~ esser armate;
förbjudna ~ armas prohibite/tabu;
gripa till ~ prender le armas;
ha en örn i sitt ~ herald haber un aquila in su armas;
lägga ner vapnen/sträcka ~ mil deponer/render le armas;
lätta ~ armamento/armas legier [-d3-];
tunga ~ armamento/armas pesante


vapenaffär

commercio de armas


vapenarsenal

arsenal, deposito de armas


vapenbeskrivning

herald blason;
ge en ~ blasonar


vapenbild

herald insignia de un blason


vapenbok

herald (libro) armorial


vapenbragd

acto heroic/de heroismo, prodessa


vapenbroder

companion/camerada/fratre de armas


vapenbrödraskap

(con)fraternitate de armas


vapenbärande

armate


vapendragare

hist scutero;
fig supporter eng [söpå:tö]


vapenembargo

embargo sp (super le exportation) de armas


vapenexport

exportation de armas


vapenexportör

exportator de armas


vapenfabrik

fabrica de armas/de armamentos


vapenfri

~ tjänst mil servicio militar non-combattente;
~ tjänstepliktig mil non-combattente


vapenför

mil apte pro servicio militar


vapenförråd

arsenal, deposito de armas


vapenförsäljning

vendita de armas


vapengny

ruito de armas


vapengren

mil arma;
tjänstgöra vid en ~ servir in un arma


vapenhandel

commercio de armas


vapenhot

menacia de armas


vapenhus

arkit portico


vapenleverans

fornitura/livration de armas


vapenlicens

licentia/permisso (de porto) de armas


vapenmakt

fortia de armas


vapenproduktion

production de armas/de armamentos


vapenregister

herald armorial


vapenrock

tunica militar, cotta de armas


vapensamling

panoplia


vapenskrammel

ruito de armas


vapensköld

herald scuto de armas, blason, insignia familiar


vapenslag

mil arma


vapensmed

armero;
(för svärd) spadero


vapenstillestånd

armisticio, tregua, suspension del hostilitates, cessa-le-foco


vapenstilleståndsdag

die de armisticio


vapenstilleståndsfördrag

tractato de armisticio


vapentillverkare

fabricator de armas


vapentillverkning

fabrication de armas/de armamentos


vapentjänst

mil servicio militar


vapenvila

armisticio, tregua, suspension del hostilitates


vapenvägra

mil objectar de conscientia


vapenvägran

mil objection de conscientia


vapenvägrare

mil objector de conscientia


vapenvård

mil cura del armas


vapenära

gloria militar


vapenövning

exercitio del armas


vapiti

zool cervo canadian


vaporisation

vaporisation


vaporisator

vaporisator


vaporisera

vaporisar


vaporositet

vaporositate


vaporös

vaporose


vapör

eructation, ructo


var

I adv ubi;
jag vet inte ~ han bor io non sape ubi ille habita;
~ bor du? ubi habita tu?;
~ som helst ubique, ubicunque;
~ än ubique, ubicunque
II pron omne, cata, tote;
självst cata uno;
i ~t fall in omne caso; som äger rum ~t annat år biennal;
~ dag omne die/jorno, diurne;
~ för sig cata uno pro se, separatemente, singulemente;
~ gång cata vice;
~ och en cata uno;
~ sin cata uno le sue;
~ tredje vecka omne tres septimanas
III s med pus, pure;
bilda ~ formar pus;
utsöndra ~ suppurar
IV s (överdrag) copertura


var sin|var|sin|varsin

(el. varsin) cata uno le sue


vara

I s merce, mercantia, producto, articulo;
tala varmt för ~n laudar/(re)commendar/preconisar un cosa
II s ta sig till ~ guardar se;
ta till ~, ta ~ på usar, utilisar, emplear, facer uso/empleo de, servir se de, manear;
ta ~ på sig cargar se de se mesme/de se ipse, facer attention a se mesme/a se ipse;
ta ~ på tillfället sasir/prender le occasion;
ta väl ~ på tiden facer bon uso del tempore
III s (tillvaro) esser
IV v esser, exister;
det var en gång olim il habeva;
kommer att ~ (es)sera;
skulle ~ (es)serea;
var snäll och per favor;
var så god ecce, si il vos place, per favor, preca, vole ben;
~ av med (vara kvitt) esser liberate de/embarassate de;
(ha förlorat) esser private de;
~ berättigad till haber le facultate de;
~ hungrig haber fame;
~ i sitt esse/i sitt rätta element esser in su elemento;
~ i stånd att esser capabile a, poter;
~ kall/varm haber frigido/calor;
~ kallt/varmt (om väderlek) facer frigido/calor;
~ känslolös torper;
~ med (delta) participar;
~ närvarande assister a;
~ oförmögen att esser incapabile a;
~ på gott humör esser de bon humor;
~ samtidig med coexister;
~ till exister;
~ tillstädes ubicar;
~ trög torper
V v 1 (fortfara, räcka) (per)durar, continuar, prolongar se, permaner;
(bestå) durar, conservar se, permaner in bon stato;
som ~r hela året perenne;
som ~r lika länge isochrone 2 med (utsöndra var) suppurar;
som ~r purulente;
~ sig suppurar


varaktig

(beständig) (per)durabile, permanente, stabile, resistente, constante, immutabile;
(som varar länge) prolongate, permanente;
göra ~ stabilisar


varaktighet

(beständighet) (per)durabilitate, stabilitate, immutabilitate, resistentia, constantia;
(långvarighet) permanentia; ~ av samma längd isochronismo


varan

zool varano


varandra|varann

(el. varann) se, reciprocamente, mutuemente, mutualmente, unaltere;
(mellan två) le un le altere;
(mellan flera) le unes le alteres;
de kysste ~ illes se basiava, illes basiava le un le altere;
efter ~ le un(es) post/detra le altere(s)


varannan

omne secunde, tote (le) secunde;
~ månad bimensual, bimestral;
~ dag omne secunde die, cata duo dies


varannandagsfeber|varannandagsfrossa

(el. varannandagsfrossa) med tertiana


varanödla

zool varano;
varanödlor (familj) varanidas


varar

zool (familj) bothidas


varas

med suppurar


varav

interr de que;
~ kommer det sig? qual es le ration?;
relat cuje, del qual(es);
vi såg tio bilar, ~ tre vita nos videva dece autos, del quales tres (esseva) blanc


varbakterie

med bacterio purulente


varbildning

med pyogenese, pyogenesis, pyogenia


varblåsa

med pustula


varböld

med abcesso


varda

devenir, facer se;
varde ljus;
och det vart ljus bibl sia le lumine;
e se faceva le lumine


vardag

die/jorno de(l) septimana, die/jorno de labor/de travalio;
om ~arna del/durante le septimana;
till ~s in le vita quotidian/de cata die


vardaglig

(som äger rum på vardagarna) quotidian, de tote le dies, de cata die, habitual;
(vanlig) normal, ordinari, currente, commun, conventional, colloquial;
(trivial) trivial, insignificante, vulgar, banal, platte, prosaic; ett ~t utseende un facie ordinari;
~t uttryck språk colloquialismo


vardaglighet

quotidianitate;
(trivialitet) trivialitate, insignificantia, banalitate, vulgaritate, prosaismo


vardagsarbete

labor/travalio quotidian


vardagsbestyr

preoccupationes quotidian


vardagsbruk

till ~ pro uso currente


vardagsfilosofi

philosophia practic


vardagsföreteelse

quotidianitate


vardagsklädd

in vestimentos de tote le dies


vardagskläder

vestimentos de tote le dies


vardagslag

i ~ del/durante le septimana


vardagsliv

vita quotidian/de cata die, existentia quotidian


vardagsmat

nutrimento/alimento(s) quotidian/substantial


vardagsmiljö

ambiente quotidian/familiar


vardagsmänniska

homine ordinari


vardagsproblem

problema trivial


vardagsrum

camera de esser/de sojorno/de viver, salon


vardagsrutin

routine fr [rutin] quotidian/de cata die


vardagsspråk

lingua/linguage [-ad3e] currente/usual/commun/quotidian/colloquial/parlate


vardagsuttryck

språk colloquialismo


vardagsvara

articulo de tote le dies


vardagsverklighet

realitate quotidian


vardagsvärld

mundo quotidian


vardande

(le) devenir, nascentia, gestation, formation;
i ~ nascente, in gestation, in embryon, in stato embryonari


varde

signo stratal o de navigation in forma de un monticulo de petras


vardera

cata uno;
ge pojkarna ett äpple ~ da un malo/pomo a cata uno del pueros


vare

~ sig... eller sia... sia;
~ sig man vill eller inte nolens volens lat


varefter

post que/le qual


varelse

esser, creatura, individuo;
fil ente, entitate


varemot

contra que/le qual


varenda

cata, omne, tote;
~ dag cata die;
~ en totes;
~ en av oss cata uno de nos


varest

ubi


vareviga

cata, omne, tote


varfågel

zool lanio


varför

interr proque, porque, perque, quare;
relat pro le qual, proque, porque, perque, quare


varg

zool lupo;
som avser ~ lupin;
tjuta med ~arna ulular con le lupos;
vara hungrig som en ~ haber fame como un lupo;
~ i veum hist persona foras/foris del lege, proscripto


vargatider

tempores difficile


vargavinter

hiberno aspere/rigorose/dur


vargaväder

tempore aspere/rigorose/dur


varghona

zool lupo femina


varghund

zool can lupo/lupin


varginna

zool lupo femina


vargpäls

pelle de lupo;
(klädesplagg) pellicia de lupo


vargskinn

pelle de lupo


vargtimme

hora de lupo


vargunge

zool lupino;
fig boy scout junior eng [båiskaut d3u:njö]


vargvalp

zool lupino


varhelst

ubicunque


vari

interr in que, ubi;
relat in le qual, in que, ubi


varia

varia


variabel

I s variabile
II adj variabile;
cambiante, instabile, inconstante


variabelvärde

valor variabile


variabilitet

variabilitate


varians

variantia


variansanalys

analyse/analysis del variantia/de variationes


variant

variante, variation;
(version) version;
språk version differente/alternative, dupletto


variantform

variante, version, variation;
språk version differente/alternative


variation

variation, cambio, cambiamento, modification;
(avvikelse) deviation, divergentia, varietate;
mus variation;
tema med ~er mus thema variate/con variationes;
~er på ett tema mus variationes super un thema


variator

variator


varibland

inter le quales


variera

variar, cambiar, diversificar, modificar, fluctuar


varierande

variabile, fluctuante


varierbar

variabile


variering

variabilitate


varietet

varietate, diversitate;
biol varietate


varieté|variete

teat varietates


varietéartist|varieteartist

artista de varietates


varietéföreställning|varieteföreställning

teat spectaculo de varietates, vaudeville fr [vådvil]


varieténummer|varietenummer

teat numero de varietates


varietéteater|varieteteater

theatro de varietates


varifrån

interr de ubi;
relat de ubi


varig

med purulente


varigenom

interr per qual medio, per que;
relat per le qual, a transverso le qual


varighet

med purulentia


variola

med variola;
som avser ~ variolic, variolose


variometer

fys variometro


varjag

hist viking/mercante nordic qui viagiava [-d3-] al est


varje

cata, omne, tote;
i ~ fall in omne caso;
lite av ~ de toto un pauco/un poco;
~ dag omne die/jorno, diurne;
~ människa cata/omne/tote homine


varjehanda

diverse, varie


varjämte

presso le qual


varken ... eller|varken|...|eller

ni... ni


varlig

caute, circumspecte, prudente, prudential, avisate


varligen|varligt

(el. varligt) cautemente, per prudentia/precaution


varm

calde, calide;
(hjärtlig) calorose, calde, calide, cordial;
(intensiv) calde, calide, fervente, ardente, enthusiastic, vive;
betyga sitt ~a deltagande presentar su condolentia, condoler;
bli ~ i kläderna fig (comenciar a) sentir se in casa;
det är ~t il face calor;
en ~ beundrare un admirator fervente;
ge med ~ hand dar generosemente/liberalmente;
gå ~ tekn caler se, devenir cal(i)de;
tala sig ~ för något fig enthusiasmar se/exaltar se de un cosa;
tre grader ~t tres grados super zero;
vara ~ caler, facer calor;
vara ~ om händerna haber manos calde/calide ~a färger colores calde/calide;
~t bifall approbation fervente/enthusiastic;
~t önska (sig) något desi(de)rar un cosa ardentemente;
önska någon ~t välkommen offerer un benvenita calorose a un persona


varmbad

banio calde/calide


varmbadhus

establimento/casa de banios (public)


varmblod

zool cavallo de sanguine


varmblodig

biol a/de sanguine calde/calide/fixe, hom(e)otherme;
vara ~ haber le sanguine calde;
~ häst cavallo de sanguine


varmblodighet

biol hom(e)othermia


varmbänk

trädg seminario calde/calide


varmed

interr con que;
relat con le qual, con que/qui


varmfodrad

que ha/con un fodero calde/calide


varmfront

meteor fronte calde/calide


varmgarage

garage [-ad3e] calefacite


varmgång

supercalefaction


varmhjärtad

calorose, generose, cordial


varmköra

(motor) facer caler


varmluft

aere calde/calide


varmluftsballong

ballon a/de aere calde/calide


varmluftsborste

brossa a/de aere calde/calide


varmluftsmotor

motor a/de aere calde/calide


varmluftsridå

meteor fronte de aere calde/calide


varmluftstork

rotator a/de aere calde/calide


varmmangel

calandra con calefaction


varmmangla

calandrar con calefaction


varmmangling

calandrage [-ad3e] con calefaction


varmrätt

kul platto principal


varmvalsa

tekn cylindrar/laminar con calefaction


varmvatten

aqua calde/calide


varmvattenbehållare

reservoir fr [resärvwa:r] de aqua calde/calide


varmvattenberedare

boiler eng [båilö], caldiera


varmvattenflaska

bottilia con aqua calde/calide


varmvattenkran|varmvattenskran

(el. varmvattenskran) valvula de aqua calde/calide


varna

advertir, prevenir, notificar;
(förmana) admoner, advertir, prevenir;
ett ~nde exempel un exemplo (ad)monitori;
~ någon för en fara/risk prevenir/advertir un persona de un periculo/de un risco


varnare

advertitor


varning

(handling) advertimento;
(förebud) premonition;
(förmaning) advertimento, (ad)monition, admonestation;
ge en sista ~ dar un ultime advertimento;
ta ~ av traher un lection de, apprender de;
~ för hunden! cave canem! lat, attention al can!


varningsflagga

bandiera de signal(es)/de advertimento


varningsljus

lumine de advertimento


varningsmärke

panello/signal de advertimento


varningssignal

signal de advertimento/de alarma


varningsskott

tiro/colpo de advertimento


varningsskylt

panello/signal de advertimento


varningssystem

systema de advertimento/de alarma


varningstecken

panello/signal de advertimento


varningstriangel

triangulo de advertimento/de emergentia


varom

I adv 1 interr de/super/sur qual 2 relat del qual, super/sur le qual
II konj ~ inte si non


varp

I text (i väv) ordimento, orditorio, trama
II 1 (slagghög) pila de scoria 2 fiske (notdragning) pisca al draga;
sjö (varplina) ammarra


varpa

I 1 sport (varpkastning) lanceamento de un disco de petra/de metallo (a un paletto) 2 sport disco de petra/metallo 3 text (i väv) orditorio
II v 1 text (ordna varp) ordir 2 sjö ammarrar


varpakastning

se varpkastning


varpankare

sjö ancora de ammarrage [-ad3e]


varpbom

text orditorio


varpkastning|varpakastning

(el. varpakastning) sport lanceamento de un disco de petra/de metallo (a un paletto)


varplina

sjö ammarra


varpning

1 sjö ammarrage [-ad3e] 2 text ordimento, orditura


varptråd

text filo de ordimento


varpå

interr super/sur que;
relat super/sur le qual;
(varefter) post que/le qual


vars

I pron cuje, de qui, de que, del qual
II interj ja~, jo ~ eh, OK! eng [oukei];
(positivare) eh, certo/certemente!


varsam

caute, circumspecte, prudente, prudential, avisate


varsamhet

cautela, circumspection, prudentia, precaution


varse

bli ~ remarcar, (ap)perciper, observar, notar, prender nota de


varsebli|varsebliva

(el. varsebliva) remarcar, (ap)perciper, observar, notar, prender nota de


varseblivning

perception, sensation;
psyk perception


varseblivningsobjekt

fil percept


varsel

(förebud) omen lat, omine, augurio, premonition, presagio [-d3-], prodromo, portento, auspicio, divination, vaticinio, vaticination;
(förvarning) advertimento;
med kort ~ a/in curte termino;
~ om strejk advertimento de exopero


varselljus

luce/lumine de advertimento


varselplikt

obligation de advertimento


varsko

(förvarna) advertir;
(meddela) annunciar, notificar, indicer


varskoende

(förvarning) advertimento;
(meddelande) annuncio, annunciation, notification


varsla

(förebåda) presagir, augurar, portender, annunciar, prognosticar;
(förvarna) advertir;
(meddela) annunciar, notificar, indicer; ~ om strejk advertir un exopero


varsna

remarcar, (ap)perciper, observar, notar, prender nota de


varsomhelst|var som helst|var|helst

(el. var som helst) ubicunque


varstans

lite ~ hic e ibi, passim


varsågod|var så god|var|god

(el. var så god) ecce, si il vos place, per favor, preca, vole ben


vart

I adv a ubi, quo;
~ som helst a ubicunque
II s ingen ~ ingenvart nusquam, in nulle parte;
någon ~, någonvart usquam, alicubi, in/a qualque/al(i)cun parte/loco


vartannat

efter ~ le un post/detra le altere;
om ~ sin ordine


vartefter

progressivemente, gradualmente, pauco a pauco, poco a poco


varthelst|vart helst|vart|helst

(el. vart helst) a ubicunque


varthän

a ubi, quo


vartill

interr a que;
relat al qual, a que


vartsomhelst|vart som helst|vart|helst

(el. vart som helst) a ubicunque


vartåt

interr a(d) ubi;
relat a(d) ubi


varuartikel

articulo


varubelåning

pignoration


varubeteckning

description mercantil


varubil

auto(mobile) de livration, camionetta, furgonetta


varubrist

manco/mancantia de productos/de articulos


varubud

messagero [-d3-], inviato, currero


varubörs

bursa de merces/de mercantias


varudeklaration

information super un/le producto


varudeklarera

informar super un/le producto


varufakta

information super un/le producto


varuförsörjning

provision de merces/de mercantias


varugrupp

categoria de merces/de mercantias


varuhiss

monta-cargas pl


varuhus

magazin


varuhuskedja

catena de magazines


varukännedom

cognoscentia/cognocimento de productos


varulager

deposito de merces/de mercantias


varulv

zool lycanthropo;
som avser ~ lycanthropic


varumärke

marca de fabrica


varumässa

feria (mercantil)


varunder

(om läge) sub le qual, inter le quales;
(om tid) durante, in le curso de


varuparti

partita


varuprov

monstra, specimen lat


varur

de ubi, de que


varuskatt

imposto mercantil


varuslag

articulo


varusortiment

assortimento mercantil/de merces/de mercantias


varutransport

transporto mercantil/de merces/de mercantias


varuutbyte

excambio de productos


varuvagn

auto(mobile) de livration, camionetta, furgonetta


varv

1 (omgång) torno;
(omlopp) movimento circular, circuito, cyclo;
(skikt) strato;
sport torno;
tekn torno, rotation, revolution 2 sjö cantier naval, sito de construction naval;
(uppläggningsplats) disbarcatorio, imbarcatorio


varva

(lägga varvvis) poner/mitter in jacimentos/in stratos;
(omväxla) alternar, variar, diversificar, facer alternar;
sport passar (con un torno);
~ ner retrogradar le velocitate;
~ upp (ac)celerar/precipitar le velocitate


varvid

durante que


varvig

stratificate, stratiforme


varvighet

stratification


varvräknare

contator de revolutiones, conta-rotationes, conta-tornos, tachymetro


varvsarbetare

obrero de un cantier naval


varvtal

numero de revolutiones/de rotationes


varvtid

tempore de un torno


varvvis

in jacimentos/stratos


varåt

interr (a) ubi;
relat (a) ubi


varöver

interr de/super/sur que;
relat del qual, super/sur le qual


vas

vaso;
en ~ med blommor un vaso de/con flores


Vasa|Wasa

(el. Wasa) sjö Wasa


vasall

vassallo


vasalldöme

stato vassallo/tributari, satellite


vasallskap

vassallage [-ad3e]


vasallstat

stato vassallo/tributari, satellite


Vasaloppet

sport le Cursa de Wasa


Vasaorden

le Ordine de Wasa;
sjö le Ordine de Wasa


vase

lantbr garba;
fiske fasce/fagotto/fascina de ramos sic


vasektomi

med vasectomia


vaselin

farm vaselina


vasformig

in forma de vaso


vask

I (diskho) bassino a lavar plattos;
(slasktratt) bassino a residuos humide/molliate de cocina
II (tvättning) lavage [-ad3e], lavamento, lavatura


vaska

(tvätta) lavar, abluer;
(med svamp) spongiar [-d3-];
(utvinna metall) lavar;
~ guld lavar auro


vaskare

lavator


vaskbar

lavabile


vaskeri

lavanderia


vaskning

lavage [-ad3e], lavatura, ablution;
~ av guld lavage [-ad3e] del auro


vaskularisation

vascularisation


vaskulit

med vasculitis


vaskulär

biol vascular, vasculose


vasografi

med vasographia, angiographia


vasomotorisk

anat vasomotor


vass

I adj (välslipad) acute, affilate, trenchante [-sh-];
(spetsig) acute, punctute, affilate, piccante, fin;
(genomträngande) acute, argute, acre, acrimoniose, aspere, pungente, penetrante, piccante, stridente, incisive;
(bitande) acute, virulente, caustic, mordace, mordente, acerbe, parsimoniose, trenchante;
(tydlig) acute, nette, nitide, distincte, precise, ben definite;
(brysk) sever, extreme, rude, brusc;
(med god urskiljningsförmåga) acute, fin, subtil, perspicace, sagace;
(sträng) sever, stricte, dur;
(besk) acre;
kul (kryddad) condite;
bot, zool acuminate;
en ~ tillrättavisning un reprehension sever;
göra ~ affilar, acutiar;
vara ett strå ~are fig esser un pauco/poco melior;
~ penna penna affilate;
fig penna mordente;
~ tunga fig linguage [-ad3e] trenchante
II s bot canna, junco;
skära pipor i ~en fig profitar del occasion


vassaktig

bot cannacee


vassbevuxen

coperte de cannas


vassbuk

zool spratto;
kul sardina fumate


vassbälte

junchiera


vasseggad

acute, affilate, trenchante [-sh-]


vasselaktig

serose


vassla

I s sero (de lacte)
II v ~ sig devenir serose


vasslig

serose


vasslipad

acute, affilate, trenchante [-sh-]


vassmatta

matta de canna


vassnäst

con un naso punctate/punctute


vasspipa

mus flauta de canna;
hist calamo


vassrör

pedunculo de canna


vassrörsflöjt

mus flauta de canna;
hist calamo


vasstrå

pedunculo de canna


vasstungad

con un linguage [-ad3e] trenchante [-sh-]


vasstäckt

coperte de cannas


vasstäkt

junchiera


vassvippa

panicula de canna


vassögd

con oculos piccante/penetrante


vaterbom

sjö tangon


Vatikanen

le Vaticano;
som avser ~ vatican


vatikankoncilium|vatikankonsilium

(el. vatikankonsilium) concilio vatican


vatikansk

vatican


Vatikanstaden

le Citate Vatican/del Vaticano


Vatikanstaten

le Stato del Citate Vatican


vatten

aqua;
bräckt ~ aqua salmastre;
falla i vattnet cader al aqua;
fiska i grumligt ~ fig piscar in aqua turbide;
få ~ på sin kvarn fig reciper ancora un prova que on ha ration;
förvandla ~ till vin cambiar aqua in vino;
gå över ån efter ~ fig portar aqua al mar;
hårt ~ aqua dur;
i de lugnaste vattnen går de största fiskarna fig mar seren ha grande pisces;
kasta ~ urinar;
koka upp ~ facer bullir aqua;
kunna som ett rinnande ~ saper/cognoscer fluentemente;
känna sig som fisken i vattnet fig trovar se como in casa;
mjukt ~ aqua dulce;
person som lider av ~ i huvudet med hydrocephalo;
simma under vattnet natar sub le superficie;
som lever i ~ biol aquatic, aquatile, aquicole;
stillastående ~ aqua morte;
sätta på bröd och ~ mitter a pan e aqua;
sätta under ~ submerger, immerger, inundar;
ta in ~ sjö prender aqua;
ta sig ~ över huvudet fig assumer plus (labor) que on pote effectuar/complir/realisar, voler facer troppo de labor;
till lands och ~ per terra e per mar;
tungt ~ aqua pesante;
vada genom grunt ~ vadar aqua terrose;
~ i huvudet med hydrocephalia;
~ i knäet med aqua in le genu;
~ i lungsäcken med pleuritis;
öppet ~ alte/plen mar


vattenaktig

aquee


vattenaloe

bot stratiotes aloides lat


vattenavstötande|vattenavvisande

(el. vattenavvisande) resistente al aqua, impermeabile, hydrofuge;
kem hydrophobe;
göra ~ impermeabilisar, hydrofugar


vattenbad

kul banio-maria


vattenbalans

equilibrio/balancia hydric


vattenbaserad

(om färg) basate super aqua


vattenbassäng

bassino (de aqua), laco


vattenbehandling

med hydrotherapia


vattenbehållare

cisterna, recipiente de aqua;
(för varmvatten) boiler eng [båilö]


vattenblomning

floration aquatic


vattenblå

blau clar/pallide


vattenblåsa

med ampulla, vesicula


vattenbrist

manco/penuria/carentia/scarsitate de aqua


vattenbruk

(med fiskar/skaldjur) aquicultura


vattenbryn

bordo del riviera/del laco, ripa


vattenbråck

med hydrocele


vattenbuffel

zool bubalo bubalo


vattenburen

~ värme calefaction per medio de un boiler eng [båilö]


vattenbyggare

tekn ingeniero hydraulic, hydrotechnico


vattenbyggnad

tekn (läsämne) hydraulica, hydrotechnica;
(utförande) architectura/construction hydraulic, hydrostructura;
som avser ~ hydraulic, hydrotechnic


vattenbyggnadsingenjör

ingeniero hydraulic, hydrotechnico


vattenbyggnadskonst

tekn hydraulica, hydrotechnica


vattenbädd

matras/lecto de aqua


vattenbärare

portator de aqua


vattenchoklad

kul chocolate al aqua


vattencistern

recipiente de aqua, cisterna


vattencykel

hydrocyclo


vattendelare

linea divisori de aquas, interfluvio


vattendjup

profunditate del aqua


vattendjur

animal aquatic


vattendomstol

corte/tribunal del derecto fluvial e maritime


vattendrag

curso de aqua


vattendrivande

med diuretic;
~ medel diuretico


vattendropp

escolamento de aqua


vattendroppe

gutta de aqua


vattenfall

(litet) cascada, salto (de aqua);
(stort) cataracta;
komma som ett ~ cascadar


vattenfast

resistente al aqua, indelibile


vattenfattig

povre in aqua, sic


vattenfilter

filtro a/pro aqua


vattenfläck

macula de aqua


vattenfri

kem anhydre;
~tt ämne anhydrido


vattenfylla

impler con aqua


vattenfärg

color de aqua, aquarella


vattenfärgsbild

aquarella


vattenfågel

ave aquatic


vattenförorening

pollution del aqua(s)


vattenförsörjning

approvisionamento de aqua


vattenglas

vitro a/pro aqua;
kem vitro solubile;
storm i ett ~ tempesta in un vitro de aqua


vattenhalt

contento/percentage [-ad3e] de aqua, aquositate


vattenhaltig

aquose;
geol aquifere;
kem hydratate


vattenhink

situla a/pro aqua


vattenhjul

rota hydraulic


vattenho

abiberatorio


vattenhuvud

med hydrocephalo;
som avser ~ hydrocephale


vattenhål

abiberatorio


vattenkamma

pectinar/tractar con un pectine molliate


vattenkanna

brocca/carrafa/potto a/pro aqua


vattenkanon

cannon a/de aqua


vattenkaraff

carrafa a/pro aqua


vattenkaskad

cascada


vattenkastare

arkit gargola


vattenkastning

urination; ofrivillig ~ med enuresis


vattenkastrull

casserola a/pro aqua


vattenkittel

caldiera a/pro aqua


vattenklosett

water-closet eng [wå:töklåzit], WC, wc


vattenklöver

bot menyantho


vattenkonst

fontana


vattenkoppor

med varicella


vattenkraft

el energia hydric/hydraulic/hydroelectric, hydroenergia;
som avser ~ hydroelectric, hydraulic


vattenkraftsanläggning

installation hydroelectric


vattenkraftscentral

central hydroelectric


vattenkraftsgenerator

generator hydraulic, hydrogenerator


vattenkraftslära

hydraulica


vattenkraftverk

central hydroelectric


vattenkran

valvula (de aqua)


vattenkrasse

bot cresson de aqua, rorippa


vattenkruka

jarra a/pro aqua


vattenkudde

cossino de aqua


vattenkur

med cura hydrotherapeutic, hydropathia


vattenkvarn

molino a/de aqua, molino hydraulic


vattenkyld

refrigerate per aqua


vattenlag

jur lege del derectos fluvial e maritime


vattenled

via navigabile/aquatic/fluvial/de aqua, canal


vattenledning

conducto de aqua;
hist aqueducto


vattenledningsnät

rete de conductos de aqua


vattenledningsrör

conducto/tubo de aqua;
fruset ~ conducto de aqua gelate


vattenletning

(med slagruta) radiesthesia


vattenlinje

linea de aqua


vattenloppa

zool pulice aquatic/de aqua, daphnia


vattenlås

tekn siphon


vattenlöpare

zool (släkte) gerris lat


vattenlöslig

solubile in aqua


vattenlösning

solution aquatic


vattenmadrass

matras de aqua


vattenmassa

massa aquose/de aqua


vattenmelon

bot melon de aqua, peponide, citrullo vulgar


vattenmullvadar

zool (underfamilj) myogalinas


vattenmynta

bot mentha aquatic


vattenmärke

marca transparente/de aqua, filigrana;
förse med ~ filigranar


vattenmätare

contator de aqua, hydrometro


vattennivå

nivello de aqua


vattennymf

myt naiade, undina


vattenområde

region aquatic/aquose


vattenomslag

cataplasma


vattenorm

zool serpente aquatic, hydra grek;
Vattenormen astron Hydra


vattenpass

nivello (de aqua)


vattenpest

bot elodea canadense


vattenpipa

nargile, pipa oriental


vattenpistol

pistola a/de aqua


vattenplaning

(av motorfordon) aquaplaning eng [ækwöpleining]


vattenpolo

sport water-polo eng [wå:töpoulou], polo aquatic


vattenpost

hydrante


vattenprov

prova aquatic/de aqua;
rel ordalia de aqua


vattenpump

pumpa hydraulic/a/de aqua


vattenpuss

stagnetto


vattenpöl

stagno


vattenrall

zool rallo de aqua


vattenrallare

obrero a un central hydraulic


vattenreglering

controlo del aqua, regulation hydrotechnic


vattenrening

(d)epuration del aqua(s)


vattenreningsverk

installation/station de (d)epuration de aqua(s)


vattenreservoar

reservoir fr [resärvwa:r] de aqua


vattenrik

ric/abundante in aqua, aquose


vattenriklighe

t aquositate


vattenrätt

jur derecto fluvial e maritime


vattenrättsdomare

jur judice a un corte/tribunal del derecto fluvial e maritime


vattenrättslig

jur del derecto fluvial e maritime


vattenråtta

zool ratto de aqua


vattensalamander

zool salamandra aquatic


vattensamlare

bot nidulario


vattensamling

stagno


vattensjuk

paludose, uliginose;
med hydropic


vattenskada

damno(s) causate per le aqua


vattenskadad

damnate per le aqua


vattenskalle

med hydrocephalo;
som avser ~ hydrocephale


vattenskida

sport ski nautic/aquatic;
sjö flottator;
åka vattenskidor facer/practicar le ski nautic/aquatic


vattenskidåkare

sport skiator nautic/aquatic


vattenskidåkning

sport ski nautic/aquatic


vattenskorpion

zool scorpion aquatic


vattenskoter

scooter eng [sku:tö] nautic/aquatic


vattenskräppa

bot rumex hydrolapathe


vattenslang

tubo flexibile de aqua, manica


vattensnok

zool natrix, natrice


vattensork

zool arvicola terrestre


vattenspegel

superficie del aqua


vattenspindel

zool aranea aquatic, argyroneta


vattenspridare

irrigator, spargitor


vattensprutande

que ejacula aqua


vattensprång

cascada


vattenstråle

jecto de aqua


vattenstämpel

marca transparente/de aqua, filigrana;
sjö nivello de aqua;
förse med ~ filigranar


vattenstånd

nivello del aqua


vattenståndsmätare

indicator del nivello del aqua, scala fluviometric/limnimetric, limnimetro


vattenståndsrör

indicator del nivello del aqua


vattenståndsstigning

crescita


vattensvin

zool capybara


vattensäck

utre


vattensäker

resistente al aqua


vattensäng

matras/lecto de aqua


vattensökning

(med slagruta) radiesthesia


vattentank

tank eng [tænk] a/pro aqua, cisterna


vattentemperatur

temperatura del aqua


vattenterapi

med hydrotherapia, hydropathia


vattentillgång

approvisionamento de aqua


vattentoalett

water-closet eng [wå:töklåzit], WC, wc


vattentorn

castello/turre de aqua


vattentryck

pression hydraulic/de aqua


vattentunna

tonnello/barril a/pro aqua


vattenturbin

turbina hydraulic


vattentäkt

(utvinning) collection de aqua;
(plats) fonte


vattentät

resistente al aqua, impermeabile, hydrofuge;
fig irrefutabile, inconfutabile, inopugnabile, incontestabile;
göra ~ impermeabilisar, hydrofugar;
~t alibi alibi inopugnabile


vattentålig

resistente al aqua, impermeabile, hydrofuge;
göra ~ impermeabilisar, hydrofugar


vattenuppsugande

absorbibile, hydrophile


vattenverk

servicio de distribution de aqua, central de aqua


vattenväg

via navigabile/aquatic/fluvial/de aqua, canal


vattenvärmare

calefactor de aqua


vattenväxt

bot planta aquatic, hydrophyto


vattenyta

superficie del aqua


vattenämbar

situla a/pro aqua


vattenåder

vena de aqua


vattenånga

vapor de aqua


vattenödla

zool salamandra aquatic, triton


vattenösning

baptismo


vattgröt

kul pappa de farina de secale e aqua


vattkoppor

med varicella


vattlägga

kul poner/mitter in aqua (pro dissalar)


vattna

(begjuta med vatten) aquar, (ir)rigar;
(utfodra med vatten) abiberar, facer biber;
~ ur kul (laka ur) dissalar;
(förtunna) diluer


vattnas

salivar, lacrimar, plorar;
det ~ i munnen på mig mi bucca saliva;
ögonen ~ le oculos lacrima/plora


vattnig

aquose, aquee;
fysiol serose;
~a ögon oculos lacrimose


vattning

(av växt) irrigation;
(av djur) abiberamento


vattningsplats

(för djur) abiberatorio


vattra

facer tabi/moiré fr [mware];
~t tyg tabi, moiré


vattrad

moiré fr [mware];
~ sångpapegoja zool melopsittaco undulate


vattuman

aquario;
Vattumannen astrol, astron Aquario


vattusiktig

med hydropic


vattuskräck

med hydrophobia;
veter rabie;
person som lider av ~ med hydrophobo


vattusot

med hydropisia;
som lider av ~ hydropic;
~ i bröstkorgen hydrothorace


vattusotpatient

med hydropico


vattvälling

kul pappa de farina e aqua


vaudeville

teat vaudeville fr [vådvil]


vax

cera;
behandla med ~ (in)cerar;
formbar/mjuk som ~ malleabile como le cera


vaxa

(in)cerar


vaxaktig

ceree, cerose


vaxartad

ceree, cerose


vaxavsöndrande

bot cerifere


vaxavtryck

impression in/super cera


vaxbehandla

(in)cerar


vaxbehandling

inceramento


vaxblek

pallide como le cera, cerose


vaxblomma

bot cerinthe


vaxdocka

pupa de cera


vaxduk

tela (in)cerate


vaxfigur

figura/figurina de cera


vaxgul

jalne como le cera


vaxkabinett

museo de figuras de cera, panoptico


vaxkaka

favo de melle;
cell i ~ alveolo


vaxljus

candela de cera;
(stort) cereo


vaxljusfabrik

cereria


vaxljustillverkare

cerero


vaxning

(in)ceramento


vaxpapper

papiro (in)cerate


vaxpropp

med cerumine;
som avser ~ ceruminose


vaxskivling

bot camarophyllo


vaxtavla

tabuletta de cera


vaxtändsticka

flammifero de cera


vaxvit

blanc como le cera


VD

director gerente


ve

I s (vånda) dolor, suffrentia;
(olycka) infortuna, infelicitate;
någons väl och ~ le altos e le bassos de un persona;
svära ~ och förbannelse maledicer;
svära ~ och förbannelse över någon blasphemar un persona
II interj ay!, guai!;
~ och fasa! diabolo!


veck

plica, plicatura;
(skrynkla) ruga, plica;
lägga ~ plicar;
lägga pannan i ~ (ar)rugar le fronte


vecka

I s septimana, hebdomada grek;
denna ~ le septimana currente/presente;
förra ~n le septimana passate;
inom en ~ in/intra un septimana;
nästa ~ le septimana proxime/sequente;
om en ~ un septimana de hodie;
per ~ per septimana, hebdomadarimente;
som återkommer varje ~ septimanal, hebdomadari;
under en ~ durante un septimana;
under ~n durante le septimana;
var tredje ~ cata tres septimanas;
~n innan le septimana anterior
II v plicar, (ar)rugar;
tekn corrugar;
~ad kjol gonna/gonnella plicate/a plicas;
~d plåt ferro corrugate


veckberg

geol montania de plicatura


veckig

(med veck) plicate;
(skrynklig) (ar)rugate


veckla

~ in inrolar, inveloppar, involver;
~ in sig fig intricar se;
~ upp distorquer;
~ ut disinvolver, displicar


vecklare

zool (familj) tortricidas;
druv~ clysia ambiguella lat;
ek~ tortrice viridiana lat;
granbark~ laspeyresia pactolana lat;
plommon~ laspeyresia funebrana lat;
tallskott~ evetria buoliana lat;
äpple~ cydia pomonella lat


veckning

plicatura, plicas;
geol plicatura


veckobiljett

carta/abonamento septimanal/hebdomadari


veckoblad

revista/periodico/publication/magazine eng [mægözi:n] septimanal/hebdomadari, hebdomadario


veckodag

die/jorno del septimana


veckohelg

fin de(l) septimana, weekend eng [wi:kend]


veckokort

carta/abonamento septimanal/hebdomadari


veckolig

septimanal, hebdomadari


veckolön

salario septimanal/hebdomadari/pagate per septimana


veckomagasin

magazine eng [mægözi:n] septimanal/hebdomadari, hebdomadario


veckopendla

ir e venir durante le septimana


veckopeng

moneta de tasca


veckopress

pressa septimanal/hebdomadari


veckorapport

reporto septimanal/hebdomadari


veckoschema

schema


veckoslut

fin de(l) septimana, weekend eng [wi:kend]


veckotal

i ~ durante septimanas e septimanas


veckotidning|veckotidskrift

(el. veckotidskrift) jornal/revista/periodico/publication/magazine eng [mægözi:n] septimanal/hebdomadari, hebdomadario


veckotimme

lection per septimana


veckovill

se veckvill


vecksnäcka

zool voluta


veckvill|veckovill

(el. veckovill) vara ~ non saper le juste die del septimana


veckvägg

pariete extensive


veckända|veckände

(el. veckände) fin de(l) septimana, weekend eng [wi:kend]


ved

ligno;
(som bränsle) ligno de calefaction;
hugga ~ taliar ligno;
som lever i ~ zool linicole;
såga ~ serrar ligno


Veda|Vedaskrifterna

(el. Vedaskrifterna) rel Veda


vedartad

bot lignose, ligniforme;
bli ~ lignificar


vedbod

deposito/magazin de ligno


vedda

vedda


vedel

bot astragalo;
fjäll~ astragalo alpin;
söt~ astragalo glycyphyllos lat


vedeld

foco de ligno


vederbör

den det ~ le persona concernite


vederbörande

interessate, in question;
höga ~ le autoritates pl;
~ person le persona interessate/in question


vederbörlig

correcte, convenibile, conveniente, debite


vederbörligen

como il conveni, convenibilemente, como es debite, debitemente


vederdeloman

adversario, antagonista


vederdöpa

baptisar de novo, rebaptisar, anabaptisar


vederdöpare

anabaptista;
som avser ~ anabaptista, anabaptistic


vederdöpelse

anabaptismo


vederfaras

låta någon ~ rättvisa facer/render justitia a un persona


vederfås

convalescer, recuperar se


vedergälla

(återgälda) pagar, remunerar;
(gottgöra) recompensar


vedergällare

remunerator


vedergällning

(återgällning) remuneration;
(gottgörelse) recompensa;
(bestraffning) vengiantia [-d3-], vindicantia, retaliation, represalia, nemesis;
ropa på ~ critar vengiantia;
som ~ för como represalia pro;
ta ~ för vindicar se de;
ta ~ på prender vindicantia super;
~ens gudinna Nemesis


vedergällningsaktion

action de represalia/de retaliation


vederhäftig

(om person) digne de fide/de fiducia/de confidentia;
(om sak) secur, solide;
ekon solvente


vederhäftighet

credibilitate, securitate, soliditate


vederkvicka

refrescar, (re)confortar, stimular, animar, revigorar


vederkvickelse

refrescamento


vederlag

indemnisation, indemnitate, compensation, remuneration, recompensa;
arkit supporto mural de un volta


vederlagd

refutate;
ej ~ irrefutate


vederlagsmur

arkit supporto mural de un volta


vederlike

equal


vederlägga

refutar, confutar, confunder


vederläggning

refutation, confutation


vedermäle

testimonio


vedermöda

pena, tribulation


vedernamn

supernomine


vedersakare

adversario, antagonista


vederstygglig

abominabile, repulsive, disgustante, repugnante, abhorribile, abhorrente, atroce


vederstygglighet

abomination, repulsion, disgusto, repugnantia, atrocitate, abhorrimento


vedertagen

commun, conventional, (de uso) currente, costumari, usual, vulgar


vedervilja

repugnantia, disgusto, aversion, repulsion


vedervärdig

abominabile, repulsive, disgustante, repugnante, abhorribile, abhorrente, atroce


vedervärdighet

abomination, repulsion, disgusto, repugnantia, atrocitate, abomination, abhorrimento


vedervåga

riscar


vedettbåt

mil patruliator


vedhuggare

abattitor de arbores, taliator de ligno, abattitor, lignator


vedhuggning

abattimento de arbores, taliamento de ligno


vedhög

pila de ligno


vedisk

rel vedic, de Veda


vediska

språk lingua vedic


vedkap

serra circular


vedklabb

bloco de ligno


vedkorg

corbe a/pro ligno


vedkubbe

cavalletto de serrator/taliator de ligno


vedlår

cassa a/pro ligno


vedspis

furno a ligno


vedstack

pila de ligno


vedstapel

pila de ligno


vedsåg

serra a/pro ligno, serra circular


vedtrave

pila de ligno


vedträ

bloco de ligno


vedupplag

deposito de ligno


veduta

konst veduta it


vedyxa

hacha [-sh-] de lignator


vedämne

kem lignina


Vegaexpeditionen

le Expedition de Vega


Vegamedaljen

le Medalia de Vega


vegamössa

bonnetto de batellero


vegetabilier

vegetales


vegetabilisk

vegetabile, vegetal;
~ föda dieta vegetal


vegetarian

vegetariano


vegetariansk

vegetarian


vegetarisk

vegetarian


vegetarism

vegetari(ani)smo;
sträng ~ vegetalismo


vegetation

vegetation


vegetationsbälte

zona de vegetation


vegetationsrik

de un vegetation ric/abundante


vegetativ

vegetative;
~a nervsystemet le systema nervose vegetative/autonome


vegetera

vegetar;
psyk menar un vita vegetative, vegetar


vegetering

vegetation


vehikel

med vehiculo


vejde

bot isatis tinctori


vek

(böjlig) flexibile, plicabile, plicante;
(svag) debile, molle, flaccide, blande, tenere;
(sensibel) sensibile, tenere;
~a livet anat le talia, le cinctura/medio del corpore


veke

micca


vekegarn

filo de micca


vekhet

sensibilitate, teneressa


vekhjärtad

de corde tenere, sensibile


vekhjärtenhet

sensibilitate


veklaga

lamentar


veklagan

lamento, lamentation


veklig

molle, flaccide, blande, tenere


veklighet

mollessa, flacciditate


vekling

persona/typo molle


vekna

mollir;
få att ~ mollificar, amollir, emollir, ablandar


vektor

mat, fys vector;
som avser ~ vectorial


vektoranalys

analyse/analysis vectorial


vektoriell

mat, fys vectorial


vela

esser indecise/indeterminate/irresolute, vacillar, hesitar


velar

I adj språk velar
II s språk consonante velar/guttural


vele

persona irresolute/indecise


velig

indecise, indeterminate, irresolute, incerte, hesitante


velighet

indecision, irresolution


velin

se väläng


veling

persona irresolute/indecise


velociped

velocipede;
person som använder ~ velocipedista


velodroom

velodromo


velour

text villuto, velvet eng [velvit]


velvetin

text velveteen eng [velviti:n]


veläng|velin

(el. velin) vitellino;
som avser ~ vitellin


vem

qui;
~ vet! qui sape!


vemhelst|vem helst|vem|helst

(el. vem helst) quicunque


vemod

melancholia, tristessa, spleen eng [spli:n], nostalgia


vemodig

melancholic, triste, nostalgic


vemodighet

melancholia, tristessa


vems

cuje, de qui, de que, del qual


vemsomhelst|vem som helst|vem|helst

(el. vem som helst) quicunque


ven

1 anat vena;
som avser ~ venose;
vetenskapen om ~er phlebologia 2 bot agrostis, agrostide;
kryp~ agrostis stolonifere;
röd~ agrostis capillar


vender

wendes;
Vendes konung le Rege del Wendes


vendetta

vendetta


vendisk

de wendes


Venedig

Venetia


venerabel

venerabile


veneration

veneration


venereolog

med vener(e)ologo, vener(e)ologista


venereologi

med vener(e)ologia


venereologisk

med vener(e)ologic


venerisk

med veneree


venetian|venetianare

(el. venetianare) venetiano;
hist veneto


venetiansk

venetian;
hist venete


venetianska

1 språk (dialekt) venetiano 2 (kvinna) venetiana


venezolan

se venezuelan


venezolansk

se venezuelan


venezolanska

se venezuelanska


Venezuela

Venezuela


venezuelan|venezolan

(el. venezolan) venezuelano


venezuelansk|venezolansk

(el. venezolansk) venezuelan


venezuelanska|venezolanska

(el. venezolanska) venezuelana


venia

rel venia


ventil

anat, tekn valvula;
mus (på blåsinstrument) piston;
som avser ~ valvular


ventilation

ventilation, aeration


ventilationsfläkt

ventilator


ventilationskanal

canal de ventilation/de aeration, porta-vento


ventilationssystem

systema de ventilation/de aeration


ventilationtrumma

puteo de ventilation/de aeration


ventilator

ventilator


ventilbasun

mus trombon a pistones


ventilera

ventilar, aerar;
(dryfta) ventilar, revelar, exteriorisar


ventilerbar

ventilabile


ventilering

ventilation, aeration


ventilgaller

grillia de ventilation/de aeration


ventilgummi

tubetto pro le valvula


ventilhatt

tappo de valvula


ventilruta

(i bil) fenestra de ventilation/de aeration


ventilöppning

ventosa


ventral

anat ventral


ventrikel

anat ventriculo;
som avser ~ ventricular


Venus

astron, myt Venus, Venere;
som avser ~ astron venusian


venusberg

anat monte de Venus


venushår

bot adianto


venuskorg

zool euplectella


venuspassage

astron passage [-ad3e] de Venus avante le sol


venussko

bot paphiopedilo insigne


venös

med venose


vepa

text tapisseria (de lana)


veranda

veranda


verb

språk verbo;
starkt ~ verbo irregular;
svagt ~ verbo regular;
~ets huvudform diathese, diathesis


verba

pl;
i klara ~ in terminos clar


verbal

verbal, oral;
språk verbal;
vara ~ exprimer se con un grande facilitate


verbaladjektiv

språk adjectivo, gerundivo


verbalböjning

språk conjugation


verbalform

språk forma verbal


verbalisera

verbalisar


verbalisering

verbalisation


verbalism

verbalismo


verbaliter

parola pro parola, litteralmente, textualmente


verbalsubstantiv

språk substantivo verbal, gerundio


verbatim

parola pro parola, litteralmente, textualmente


verbböjning

språk conjugation


verbena

bot verbena;
läke~ verbena officinale;
trädgårds~ verbena hybride


verbform

språk forma verbal


verbgenus

språk diathese, diathesis


verbändelse

språk termination/suffixo verbal


Vergilius

Vergilio, Virgilio


verifiera

verificar


verifierbar

verificabile


verifierbarhet

verificabilitate


verifiering

verification


verifikat

documento, proba, prova


verifikation

verification, appuramento, controlo


verism

konst verismo


verist

konst verista


veristisk

konst verista


veritabel

veritabile


verk

(arbete) obra, opera, opus lat (pl opera);
(mindre arbete) opusculo;
(mekanism) mechanismo;
(i klocka) movimento;
(ämbetsverk) servicio de obras public;
(förvaltningsmyndighet) autoritate administrative;
(fabrik) fabrica;
gå till ~et mitter se al labor/al travalio;
i själva ~et realmente, de facto, vermente, in effecto;
samlade ~ obras complete;
sätta i ~et poner in obra, realisar, exequer, initiar, effectuar


verka

(arbeta) laborar, travaliar, operar;
(ha verkan) ager, haber effecto, operar;
(fungera) funger, functionar;
(förefalla) parer, semblar;
det ~r underligt isto me pare bizarre;
han ~r vara övertygad ille pare esser convincite;
hon ~r sympatisk illa pare/sembla sympathic;
medicinen ~r inte le medicina non ha effecto;
~ som (fungera som) funger/servir de


verkan

action, effecto, effectivitate, efficacia, efficientia;
(intryck) impression;
fil efficientia;
göra ~ haber effecto;
läkande ~ efficacia/action curative/medical/therapeutic;
med omedelbar ~ con/de effecto immediate;
orsak och ~ causa e effecto


verkhelig

rel qui pensa que prestationes es necessari pro salvation


verklig

real, ver, veritabile, effective, actual, virtual, concrete;
~a livet le vita currente


verkligen

vermente, in veritate


verklighet

realitate, facto, hypostase, hypostasis;
i ~en in realitate


verklighetsflykt

fuga del realitate/del presente


verklighetsfrämmande

irrealista


verklighetsförankrad

realistic, realista


verklighetsförankring

realismo


verklighetsförfalskning

falsification/adulteration del realitate


verklighetsnära

fidel al natura, realistic, realista


verklighetssinne

realismo;
person med ~ realista


verklighetssyn

aspecto realistic/realista


verklighetstrogen

fidel al natura, realistic, realista


verklighetstrohet

realismo


verkmästare

conductor de travalio/de labor, prime obrero, chef [sh-] de equipa


verkning

action, effecto, effectivitate, efficacia, efficientia


verkningseld

mil foco orientate/directional/dirigite


verkningsfull

effective, efficace, efficiente, operante, de grande effecto


verkningsgrad

tekn efficientia, effectivitate


verkningslös

inefficiente, inefficace, inoperante, sin effecto


verkningsmedel

medio operante


verksam

active, energic, effective, efficace, effeciente, operante;
(arbetsam) active, energetic, industriose, laboriose, diligente, assidue, dynamic, operative;
en ~ vulkan un vulcano active/in activitate;
ett ~t medel un medio efficace;
leva ett ~t liv menar un vita industriose/laboriose/active;
vara ~ som läkare laborar/travaliar como medico


verksamhet

activitate;
(arbete) labor, travalio, profession, occupation;
(funktion) action, function;
(företag) establimento, negotio, interprisa;
(verkan) action, effecto, effectivitate, efficacia, efficientia;
politisk ~ activitate politic;
träda i ~ entrar in function


verksamhetsbehov

spirito de initiativa/de interprisa


verksamhetsberättelse

reporto annue/annual


verksamhetsfält

terreno/area de labor/de travalio, sphera de activitate, radio/campo de action


verksamhetsgren

branca, specialitate


verksamhetslust

ardor/amor al labor/al travalio, enthusiasmo pro su labor/pro su travalio, energia


verksamhetsår

anno financiari


verkskydd

hist defensa civil a un industria


verkstad

loco de labor/de travalio, officina;
(konstnärs) studio


verkstadsarbetare

montator, mechanico, adjustator


verkstadschef

chef [sh-] mechanico


verkstadsgolv

på ~et anser man att fig inter le personal existe le idea que


verkstadsindustri

industria mechanic


verkstadsklubb

section local/regional de un syndicato obrer


verkstadslokal

officina


verkstadsteknik

technica mechanic


verkstadsteknisk

techno-mechanic


verkställa

facer, effectuar, executar, exequer, complir, realisar;
~ en dom jur executar un sententia;
~ ett uppdrag complir un ordine/un mission


verkställande

executive;
~ direktör director gerente;
~ makt poter executive;
~ råd consilio executive


verkställare

executor;
~ av testamente executor testamentari


verkställbar

realisabile, facibile, effectuabile, executabile, agibile, operabile, practicabile;
jur executori, executabile


verkställbarhet

realisabilitate, facibilitate, effectuabilitate, practicabilitate


verkställighet

actuation, effectuation, initiation;
jur execution


verksynd

rel acto/opinion/idea contrari al voluntate de Deo


verktyg

apparato, instrumento, utensile, machina, equipamento, ingenio, organo


verktygslåda

cassa de utensiles


verktygsmaskin

machina pro tractamento de materiales


verktygssats

collection/serie de utensiles


verktygsstål

aciero (dur) a/pro utensiles


vermiceller

kul vermicelli it [-tsheli]


vermillon

kem cinnabare


vermouth|vermut

(el. vermut) kul vermut


vernalisera

lantbr vernalisar


vernalisering

lantbr vernalisation


vernier

mat vernier fr [vernje]


vernissage

konst vernissage fr [-a:3]


Verona

Verona;
från ~ veronese;
invånare i ~ veronese


veronika

bot veronica;
Veronika Veronica;
~s svetteduk veronica


veronikabild

veronica


vers

litt verso, strophe, stanza it [-ts-];
(poesi) verso, poesia, poema;
bibl verso, versetto, versiculo;
fri ~ verso libere/blanc;
på ~ versificate, rimate, in versos, poetisate;
skriva på ~ versificar, poetisar, rimar;
femfotad ~ pentametro;
femstavig ~ pentasyllabo;
sjufotad ~ septenario;
sjunga på sista ~en fig approximar se le fin;
trefotad ~ trimetro;
tvåradig ~ disticho;
åttafotad ~ octametro


versal

I s typ majuscula;
skriva med ~er scriber in majusculas
II adj typ majuscule


versalbokstav

littera majuscule, majuscula


versatil

versatile


versbindning

litt enjambement fr [a)3a)bma)]


versbyggnad

litt structura/composition metric, versification


versdrama

litt drama in versos


verserad

polite, cortese, urban


versform

litt (diktform) verso, forma poetic/metric;
(dikttyp) forma/typo de verso, forma de versification


versfot

litt pede rhythmic/metric;
~ med en betonad och en obetonad stavelse trocheo;
~ med en betonad och två obetonade stavelser dactylo;
~ med en obetonad och en betonad stavelse iambo;
~ med två obetonade och en betonad stavelse anapesto;
~ med två betonade stavelser spondeo


versifiera

litt versificar, poetisar, rimar


versifierad

litt poetic


versifiering

litt versification


versifikation

litt versification


versifikatorisk

litt versificate


versifikatör

poetastro


versikel

rel versiculo


Versio Vulgata|Versio|Vulgata

rel (Versio) Vulgata lat


version

version


verskonst

litt versification, poetica, arte poetic


verslära

litt metrica, prosodia


versmakare

poetastro


versmått

litt mesura del verso, metro


versrad

litt verso, sticho


verst

versta ry


vertebrat

zool vertebrato


vertikal

I adj vertical
II s vertical


vertikalaxel

tekn axe vertical


vertikalcirkel

astron circulo vertical


vertikalled

i ~ verticalmente


vertikallinje

(linea) vertical


vertikalvinkel

mat angulo opposite


verv

verve fr [värv], brio it, fuga, enthusiasmo


vesir|visir

(el. visir) vesir, visir


vesirvärdighet

vesirato, visirato


vespa

scooter eng [sku:tö]


vesper

rel vesperas;
ringa till ~ sonar le vesperas


vespergudstjänst

vesperas


vesperringning

(le) sonar le vesperas


vesselsnabb

se vesslesnabb


vessla

1 zool mustela;
snö~ mustela nival 2 (snöskoter) scooter eng [sku:tö] a patines


vesslesnabb|vesselsnabb

(el. vesselsnabb) rapide como un mustela


Vesta

astron, myt Vesta


vestal

vestal


vestalisk

vestal


vestibul

vestibulo, hall eng [hå:l]


vesuviansk|vesuvisk

(el. vesuvisk) vesuvian


Vesuvius

Vesuvio


veta

saper, cognoscer;
den vänstra handen vet inte vad den högra gör le mano leve ignora lo que face le mano dextre;
få ~ apprender;
inte vad jag vet non que io sape;
inte ~ ignorar;
inte ~ hut non haber vergonia;
inte ~ sig någon råd non saper que facer, esser desperate;
inte ~ till sig av glädje/av sorg furer de joia/de dolo(r);
låta ~ facer saper (a);
man vet aldrig on non jammais sape;
vem vet! qui sape!;
vet hut! vergonia!;
~ av cognoscer, saper;
~ av erfarenhet cognoscer per experientia;
~ hur man uppför sig saper comportar se;
~ med sig esser conscie/consciente de;
~ om cognoscer, saper;
~ på förhand precognoscer;
~ sin plats saper su placia;
~ varken ut eller in non saper que facer, esser desperate


vetande

I adj mindre ~ debile, arretrate
II s cognoscentia, cognoscimento, saper, scientia;
fil cognition, gnosis;
mot bättre ~ malgrado toto, contra tote logica;
utöka sitt ~ inric(c)hir/augmentar su cognoscentia/su cognoscimento/su saper


vetbar

cognoscibile


vete

bot frumento, tritico


veteax

bot spica de frumento/de tritico


vetebröd

kul pan de frumento/de tritico


vetebulle

kul panetto dulce de frumento/de tritico


vetefält

campo de frumento/de tritico


vetegrodd

bot, kul germine de frumento/de tritico


vetegryn

kul semola de frumento/de tritico


vetekli

kul branes de frumento/de tritico


vetekorn

grano de frumento/de tritico


vetemjöl

kul farina de frumento/de tritico


vetenskap

scientia;
viga sitt liv åt ~en consecrar se al scientia


vetenskapa

occupar se de scientia


vetenskapare

homine de scientia, scientista, scientifico


vetenskaplig

scientific


vetenskapsakademi

academia del scientias;
Kungliga Vetenskapsakademien le Academia Royal Svedese del Scientias


vetenskapsgren

disciplina


vetenskapslära

epistemologia


vetenskapsman

homine de scientia, scientista, scientifico


vetenskapsområde

disciplina


vetenskapsteori

epistemologia


veteodling

cultura/cultivation de frumento/de tritico


veteran

veterano;
mil, sport veterano


veteranbil

auto(mobile) antique


veteransoldat

veterano, ancian combattente


veterinär

I s veterinario, medico veterinari;
(för hästar) hippiatro, medico hippiatric
II adj veterinari


veterinärhögskola

schola veterinari superior


veterinärmedicin

medicina veterinari;
(för hästar) medicina hippiatric, hippiatria


veterinärtjänst

servicio veterinari


veterlig

cognoscite


veterligen

mig ~ secundo mi cognoscentia/mi cognoscimento


veteåker

campo de frumento/de tritico


vetgirig

avide de saper/de cognoscentias/de cognoscimentos, curiose


vetgirighet

aviditate/appetito de saper/de cognoscentias/de cognoscimentos, curiositate


veto

veto;
inlägga sitt ~ mot poner su veto a


vetorätt

derecto de/al veto


vetsaga

litt (conto) science-fiction eng [saiöns fikshn]


vetskap

cognoscentia, cognoscimento, saper, scientia;
fil cognition, gnosis;
få ~ om prender cognoscentia de;
ha ~ om cognoscer;
utan min ~ sin mi cognoscentia/mi cognoscimento, sin que io lo sape(va)


vett

intelligentia, ration, intellecto;
med ~ och vilja deliberatemente;
vara från ~et non haber tote su ration


vetta mot|vetta|mot

dar super;
~ söder dar al sud;
~ trädgården dar super le jardin


vette

ave de esca/de appello


vettig

rationabile, intelligente, sensate, sage [sad3e]


vettighet

intelligentia, judicio, prudentia, sagessa [-d3-]


vettlös

insensate, folle, insan, inepte, absurde


vettlöshet

insanitate, ineptia, absurditate


vettskrämd

terribilemente horrificate


vettvill|vettvillig

(el. vettvillig) folle, demente, insan, alienate, delirante, idiota, idiotic


vettvilling

alienato (mental), persona folle/insan


veum

varg i ~ hist proscripto, persona foras/foris del lege


vev

bracio, manivella


veva

I v activar/manovrar un bracio/un manivella, tornar un manivella, manivellar
II s i den ~n, i samma ~ in/al mesme tempore, simultaneemente


vevarm

bracio de manivella


vevaxel

arbore a manivella


vevhandtag

manico de manivella


vevhus

carter eng [ka:tö] del motor


vevla

sjö mitter lineas horisontal al cordage [-ad3e]


vevling

sjö (handling) (le) mitter de lineas horisontal al cordage [-ad3e];
(uppsättning tvärlinor) lineas horisontal


vevlingslina

sjö linea horisontal


vevlira

mus lyra a manivellar


vevstake

biella


vevtapp

cavillia/button de manivella


vi

I pron nos
II adv proque, porque, perque, quare


via

via


viadukt

viaducto


vial

bot lathyro


vibbar

vibrationes


vibrafon

mus vibraphono


vibrafonist

mus vibraphonista


vibration

vibration;
som avser ~ vibratori


vibrationsdämpare

amortisator de vibrationes


vibrationsfri

exempte de vibrationes, a proba/prova de vibrationes


vibrationsmassage

med massage [-ad3e] vibratori, vibromassage


vibrato

mus vibrato it


vibrator

vibrator


vibrera

vibrar


vibrering

vibration


vibrion

biol vibrio(n)


vice

vice


vice versa|vice|versa

vice versa lat


viceamiral

viceadmiral


viceguvernör

vicegovernator, subgovernator


vicekansler

vicecancellero


vicekonsul

viceconsule


vicekung

vicerege


vicepresident

vicepresidente


vicevärd

guardiano


vichyvatten

kul aqua mineral


vick

vicariato


vicka

1 (gunga) vacillar, agitar (se), balanciar (se);
~ på foten agitar le pede;
sitta och ~ på stolen balanciar se super su sedia;
stolen ~de omkull le sedia cadeva (a terra) 2 (vikariera) reimplaciar, substituer


vicker

bot (släkte) vicia;
foder~ vicia sative;
häck~ vicia sepe;
kråk~ vicia crac(c)a lat;
skogs~ vicia silvatic


vickig

vacillante, instabile


vickning

1 vacillation, vacillamento 2 kul legier [-d3-] cena nocturne/de nocte


vid

I prep a, apud, juxta, (a) presso (de), proxime a, in le proximitate de, in, de;
hålla fast ~ en åsikt persister in un opinion;
slaget ~ Farsalos le Battalia de Pharsalos;
tjänstgöra ~ flottan servir in le marina; vara ~ medvetande esser consciente;
~ tillfälle quando se presenta/offere le occasion
II adj (bred) large;
(rymlig) ample, large, spatiose, vaste;
(vidsträckt) vaste, late, extense, extendite, extensive, spatiose, ample, panoramic;
ge sig ut i ~a världen ir a currer le mundo;
ha en ~ utsikt haber un vista panoramic;
på ~ gavel toto aperte;
~a fält campos vaste
III adv det kommer mig inte ~ isto non me concerne;
sitta ~ continuar, progreder, progressar;
ta ~ (börja) comenciar;
(fortsätta) continuar;
ta ~ sig sentir se piccate/offendite;
talas ~ parlar insimul, conversar


vida

adv (långt omkring) largemente;
(mycket) multo;
~ bättre multo melior;
~ känd cognite, reputate, renominate


vidare

I adv de plus, alsi, in ultra, in addition;
det slutade inte något ~ il non resultava/tornava particularmente ben;
gå ~ progreder, progressar, continuar;
han är inget ~ på att samarbeta ille non sape collaborar particularmente ben;
jag känner mig inget ~ till mods io non me trova particularmente ben;
jag vill inte se henne ~ io non vole incontrar la plus;
låta gå ~ (räcka) passar;
läsa ~ continuar a leger/le lectura;
och så ~ et cetera lat;
tills ~ interim, interdum;
utan ~ sin problema/regulationes;
~ måste vi... de plus/alsi/in ultra/in addition nos debe...
II adj (som fortsätter längre) ulterior, subsequente, complementari, additional;
(övrig) altere;
~ detaljer altere detalios;
~ order/upplysningar ordines/informationes ulterior


vidarebefordra

reexpedir


vidarebefordran

reexpedition


vidareurveckla

continuar a developpar/disveloppar


vidareutbilda

continuar a educar


vidareutbildning

education continuate/additional/complementari


vidareutveckling

developpamento/disveloppamento ulterior/continuate, progression


vidbränd

potatisen är ~ le patatas ha essite ardite


vidbrättad

con bordo large


vidd

spatio, largessa, largor, latitude, amplitude


vide

bot salice, vimine;
kryp~ salice repente;
rip~ salice glauc;
ull~ salice lanate


videkisse

bot gemmula/amento de salice


videkorg

paniera/corbe de vimine


video

video;
spela in på ~ registrar super video


videoapparat

(apparato) video


videoband

banda (magnetic) video;
spela in på ~ registrar super banda video


videobandspelare

videoregistrator, videorecorder eng [-rikå:dö], magnetoscopio


videobutik

magazin de videofilms


videofilm

film video, videofilm


videofilma

registrar un film video, videofilmar


videogram

cassetta/disco video


videokamera

camera video, videocamera


videokasett

cassetta video, videocassetta


videokonst

arte video


videoskiva

disco video, videodisco


videotek

collection de videocassettas/de videodiscos, videotheca


videoupptagning

registration video


videoutrustning

equipamento video


vidertryck

typ impression al (re)verso


vidertryckssida

typ (re)verso


videsnår

saliceto


videsparv

zool emberiza rustic


videväxter

bot (familj) salicaceas


videört

bot lysimachia vulgar


vidfilm

film projectate super un tela/pannello large/vaste/panoramic


vidfoga

(ad)junger, annexar


vidfäst

attachate [-sh-], (af)fixate, (af)figite, alligate


vidga

allargar;
med dilatar;
atropin ~r pupillen atropina dilata le pupilla


vidgning

allargamento;
med dilatation;
~ av pupillen dilatation pupillar/del pupilla


vidgningsinstrument

med dilatator


vidgå

admitter, recognoscer, conceder


vidhäfta

collar (a), adherer (a), attachar [-sh-] se (a)


vidhäftning

adhesion


vidhäftningsförmåga

fortia/poter adhesive/de adhesion, adhesivitate


vidhänga

attachar [-sh-], (af)fixar, (af)figer, alligar


vidhålla

(man)tener, sustener, persister, insister


vidimation

legalisation, authentication, certification


vidimera

legalisar, authenticar, certificar


vidimering

legalisation, authentication, certification


vidja

bot vimine


vidjekorg

paniera/corbe de vimine


vidjesmal

svelte/tenere/fin como un vimine


vidkomma

(angå) concernar;
(tillkomma) (ap)pertiner


vidkommande

för mitt ~ quanto a me


vidkännas

(erkänna) admitter, recognoscer, conceder;
(drabbas av) suffrer;
han vill inte ~ sin far ille non vole saper de su patre, ille renega su patre;
han ville inte ~ sina fel ille non voleva admitter su errores;
~ stora förluster suffrer grande perditas


vidlyftig

(alltför omfattande) troppo extense, prolixe, copiose, diffuse, circumstantial;
(lättsinnig) frivole, legier [-d3-], leve, inconsiderate, superficial;
(tvivelaktig) dubitose, equivoc, discutibile


vidlyftighet

(överdriven omfattning) prolixitate, circumstantialitate, diffusion;
(lättsinnighet) frivolitate, legieressa [-d3-], levitate, inconsideration, superficialitate;
(tvivelaktighet) character dubitose/equivoc/discutibile


vidmakthålla

mantener, conservar, defender


vidmakthållare

mantenitor, retentor, defensor, defenditor


vidrig

abominabile, repulsive, disgustante, repugnante, atroce, abhorribile, abhorrente;
(ogynnsam) disfavorabile, disavantagiose [-d3-], adverse;
under ~a omständigheter in circumstantias disfavorabile


vidrighet

abomination, repulsion, disgusto, repugnantia, atrocitate, abhorrimento


vidräkning

fig liquidation/regulamento de contos;
hålla ~ med någon liquidar contos con un persona


vidröra

toccar, tanger;
fig toccar;
förmålen får inte ~! non toccar (le objectos)!;
~ ett ämne toccar un thema


vidröring

tocca, tocco, tacto


vidsittande

adherente, attachate [-sh-], (af)fixate, (af)figite, alligate


vidskepelse

credentia superstitiose, superstition


vidskeplig

superstitiose


vidskeplighet

superstitiositate, superstition


vidskriven

~ cirkel mat circulo tangente (de un triangulo)


vidskyggig

(vidbrättad) con bordo large


vidsträckt

vaste, late, extense, extendite, extensive, spatiose, ample, panoramic;
en ~ utsikt un vista panoramic


vidsträckthet

vastitude, extension, spatiositate, amplitude


vidstående

adjacente, contigue


vidsyn

largor de spirito/de vistas, liberalitate, tolerantia


vidsynt

large de spirito/de vistas, liberal, tolerante;
vara ~ haber ideas large


vidsynthet

largor de spirito/de vistas, liberalitate, tolerantia


vidta|vidtaga

(el. vidtaga) prender;
(börja) comenciar;
(följa) sequer;
där ängarna slutar ~r skogen ubi le pratos fini comencia le bosco;
efter föredraget vidtog en diskussion post le discurso sequeva un discussion;
~ åtgärder prender mesuras


vidtala

~ någon att göra något venir a un arrangiamento [-d3-] con un persona pro haber qualcosa executate/exequite, legar a un persona a executar/exequer qualcosa


vidunder

(monster) monstro, bruto;
(underverk) miraculo, meravilia, portento


vidunderlig

miraculose, prodigiose, mirific, portentose


vidunderlighet

miraculositate, prodigiositate, portento


vidvinkelkamera

camera grandangular


vidvinkelobjektiv

lente/objectivo grandangular/a curte foco


vidöppen

toto aperte


vietnames

vietmanese


vietnamesisk

vietnamese


vietnamesiska

1 språk (lingua) vietnamese 2 (kvinna) vietnamesa


vift

vara ute på ~ amusar se un pauco/poco aventurosemente


vifta

agitar, balanciar, brandir;
(vinka) agitar le mano;
~ av någon dicer adeo/adieu fr [adjø] a un persona con le mano;
~ bort en fluga chassar [sh-] un musca (per colpos);
~ med armarna balanciar le bracios;
~ med flaggor agitar/brandir bandieras;
~ på svansen agitar/mover le cauda;
~ åt en kypare facer/dar signo a un servitor


viftning

~ med handen movimento con le mano;
~ på svansen movimento al cauda


vig

flexibile, legier [-d3-], agile;
~ som en katt agile como un catto


viga

(helga) sacrar, consecrar;
(tillägna) dedicar;
(förätta vigsel) spo(n)sar, maritar;
~ en kyrka åt Maria dedicar un ecclesia al Sancta Maria;
~ någon till biskop consecrar un persona episcopo;
~ någon till präst consecrar/ordinar un persona sacerdote;
~ sitt liv åt consecrar su vita a;
~s borgerligt/i kyrkan maritar se/spo(n)sar se civilmente/religiosemente


vigg

I 1 zool anate cristate 2 (mindre lån) impresto minor;
slå en ~ probar reciper un impresto minor
II (blixt) fulmine;
Viggen flyg (jaktplan) JA 37;
(attackplan) AJ 37;
(spaningsplan) S 37;
(skolplan) SK 37


vigga

probar reciper un impresto minor


viggare

persona qui proba reciper un impresto minor


viggförsök

proba de reciper un impresto minor


viggmönster

text designo in forma de fulmines


viggning

proba de reciper un impresto minor


viggsöm

text bordura diagonal de punctos cauliforme/peduncular


vighet

flexibilitate, legieressa [-d3-], agilitate


vigilia

vigilia


vigning

(helgande) consecration, benediction;
(tillägnan) dedication;
(av präst) ordination


vigsel

maritage [-ad3e], matrimonio, nuptias, hymene, hymeneo;
borgerlig/kyrklig ~ maritage/matrimonio civil/religiose;
förrätta ~ contraher/contractar un maritage/matrimonio, maritar, spo(n)sar


vigselakt

ceremonia de matrimonio/de maritage [-ad3e]


vigselannons

annuncio de matrimonio/de maritage [-ad3e]


vigselattest|vigselbevis

(el. vigselbevis) certificato/acto de matrimonio/de maritage [-ad3e]


vigselceremoni

spo(n)salias


vigselformulär

formula de matrimonio/de maritage [-ad3e]


vigselförrättare

persona qui contrahe/contracta le matrimonio/le maritage [-ad3e]


vigselring

anello nuptial/matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


vigselrum

sala nuptial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


vigvatten

aqua sancte/benedicte


vigvattenskål|vigvattensskål

(el. vigvattensskål) bassino a/de aqua sancte/benedicte


vigör

vigor, vigorositate;
vid god ~ in vigor


Vihelm

Guilhelmo;
~ av Oranien Guilhelmo le Taciturno, Guilhelmo del Casa de Orange fr [åra):3]


vik

golfo, baia;
Bottniska ~en le Golfo de Botnia;
Persiska ~en le Golfo Persic


vika

I v (ge vika) ceder, succumber, capitular, plicar se, submitter se;
(fly) fugir;
(försvinna) disparer, passar;
(lägga samman) plicar;
(reservera) reservar;
inte ~ från någons sida non separar se del latere de un persona;
~ av disviar, deviar, aberrar, deflecter, inclinar se;
~ ihop (re)plicar;
~ in på en gata tornar in un strata;
~ sig (ge vika) ceder, succumber, capitular, plicar se, submitter se;
~ sig dubbel av smärta contraher se de dolor;
~ tillbaka recular, re(tro)ceder;
~ undan ceder;
(väja) deviar, obliquar, ir a un latere;
~ undan för ett slag eluder un colpo;
~ upp plicar a supra, relevar;
~ ut displicar, extender, aperir;
~ ut sig i en tidning posar como pin-up eng [pinap] in un jornal
II s ge ~ ceder, succumber, capitular, plicar se, submitter se;
(falla ihop) collaber


vikare

zool phoca hispada lat


vikariat

vicariato


vikariatstjänst

function de vicario


vikarie

vicario


vikariejänst

function de vicario


vikariera

reimplaciar, substituer


vikarsäl

zool phoca hispada lat


vikbar

plicabile


vikblad

prospecto


vikdörr

porta plicante/plicabile


viking

viking


vikingahjälm

casco viking


vikingaskepp

nave viking


vikingatiden

le epocha del vikinges


vikingatåg

cursa nautic de vikinges (con un scopo martial o mercantil)


vikning

plica(tura)


vikskärm

paravento plicante/plicabile


vikt

(tyngd) peso;
(betydelse) importantia, gravitate, notabilitate;
av stor ~ de grande importantia;
död ~ peso morte;
gå ner i ~ perder de peso, magrir;
gå upp i ~ augmentar de peso, ingrassiar;
ingenting av ~ nihil de importantia;
levande ~ peso vive;
lägga ~ vid dar/conceder importantia a;
mått och ~ mesuras e pesos, pesos e mesuras;
specifik ~ fys gravitate/peso specific, densitate;
sälja efter ~ vender a peso;
vara värd sin ~ i guld valer su peso in auro


vikta

mat pesar;
~ sig (göra sig märkvärdig) dar se (aeres de) importantia


viktdel

quantitate, parte


viktenhet

unitate de peso


viktförlust

perdita ponderal/de peso


viktig

importante, considerabile, grave, momentose, significante, de peso;
(högfärdig) infatue, pompose, presumptuose, arrogante, pretentiose, van, vanitose;
göra sig ~ dar se aere de importantia


viktighet

importantia, peso, gravitate;
(högfärdighet) aere de importantia/de sufficientia, fatuitate, presumption, egotismo, arrogantia, superbia


viktigpetter

persona qui da se aere de importantia


viktklass

categoria de peso


viktkontroll

controlo de peso


viktlös

sin peso


viktlöshet

stato sin peso, absentia de peso


viktminskning

diminution/reduction ponderal/de peso


viktoria

victoria


viktorian

victoriano


viktoriansk

vitorian


viktprocent

percentage [-ad3e] ponderal/de peso


viktsystem

systema de pesos


viktualier

kul victualias


viktökning

augmento/augmentation ponderal/de peso


vikunja

zool lama vicugna lat


vikval

zool balenoptera auctoristrata lat


vikvägg

pariete plicante/plicabile


vikänsla

sentimento/spirito de solidaritate, spirito de equipa


vila

I s reposo, relaxation;
den eviga ~n le reposo/pace eternal/eterne;
gå till ~ prender reposo
II v reposar, relaxar;
(sova) reposar, dormir;
(ligga begraven) reposar;
det ~r en förbannelse över huset un malediction pesa/grava super le casa, le casa es maledicte;
lärarens blick ~de på henne le reguardo del maestro esseva fixate super illa;
här ~r (på gravsten) hic reposa;
~ i frid requiescat in pace lat, que ille/illa reposa in pace;
~ på hanen fig temporisar;
~ på sina lagrar fig reposar/dormir super su lauros;
~ sig prender reposo;
~ upp sig recrear se;
~ ut prender un longe reposo


vilande

~ förslag proposition ajornate


vild

salvage [-ad3e], primitive;
(stormande) furiose, focose, impetuose;
bot salvage, silvestre;
zool salvage, feroce;
~ blick reguardo hagarde;
~ flykt fuga disordinate;
~ narciss bot narcisso silvestre;
~ strejk exopero salvage/non official/spontanee;
~a rykten rumores incontrolabile/incontrolate/sin fundamento;
vilt marsvin zool cavia


vildand

zool anate salvage [-ad3e]


vildapel

bot pomo/malo silvestre


vildavästernfilm

western eng [westön]


vildbasare|vildbase|vildbatting

(el. vildbase, vildbatting) infante turbulente


vildblomma

flor salvage [-ad3e]


vilddjur

animal/bestia salvage [-ad3e];
fig monstro, bruto


vilde

salvage [-ad3e];
pol independente


vildfikon

bot caprifico


vildfågel

ave salvage [-ad3e]


vildgås

zool oca/ansere salvage [-ad3e]


vildhallon

bot frambese silvestre


vildhavre

bot elymo arenari;
så sin ~ fig displicar/exhaurir su energias/fortias sexual


vildhet

salvageria [-d3-], ferocitate, feritate


vildhjärna

homine rabiose/folle, energumeno


vildhonung

melle salvage [-ad3e]


vildhäst

cavallo salvage [-ad3e]


vilding

homine rabiose/folle, energumeno


vildkaprifol

bot lonicera periclymene


vildkatt

zool catto salvage [-ad3e], felix silvestre


vildman

salvage [-ad3e]


vildmark

jungla, deserto


vildnad

jakt (villebråd) chassa [sh-]


vildpersilja

bot Aethusa cynapium lat


vildros

bot rosa silvestre


vildsint

salvage [-ad3e], barbare, barbaric, feroce;
~ blick reguardo feroce/hagarde;
~ folk populo barbare/salvage;
~ hund can feroce


vildsinthet

salvageria [-d3-], barbaria, ferocitate, feritate


vildsvin

zool porco salvage [-ad3e]


vildvin

bot parthenocisso vitacee


vildvuxen

(om trädgård/skäggväxt) inculte, neglecte;
(om djur/växter) redevenite salvage [-ad3e];
(om barn) indisciplinate;
(om hår) mal pectinate


vilfåtölj

sedia/chaise fr [shä:z] de bracios


Vilhelm

Guilhelmo, Guilielmo


vilja

I s voluntate;
av fri ~ voluntarimente;
driva igenom sin ~/få sin ~ igenom facer prevaler su voluntate;
med bästa ~ i världen con le melior voluntate del mundo;
mot sin ~ nolens volens lat, contra su violuntate;
visa god ~ demonstrar su bon voluntate
II v voler, desi(ide)rar;
det vill säga isto es, id est lat;
inte ~ veta av någon non voler saper de un persona;
om Gud så vill si tal es le voluntate del Senior;
vad vill du? que vole tu?


vilje

göra någon till ~s facer le voluntate de un persona, complacer a/contentar un persona


viljeakt

acto de voluntate


viljeansträngning

effortio de voluntate


viljefast

de forte voluntate, energic


viljefasthet

voluntate, fortia volitive/de voluntate, energia


viljeförklaring

declaration de voluntate/intention, voluntate, testamento


viljekraft

voluntate, fortia volitive/de voluntate, energia


viljelös

sin voluntate, apathic, inerte;
psyk abulic


viljelöshet

manco de voluntate, apathia, inertia;
psyk abulia


viljemänniska

persona energic


viljestark

de forte voluntate, energic


viljestyrka

voluntate, fortia volitive/de voluntate, energia


viljesvag

debile de voluntate


viljeyttring

manifestation/acto de voluntate;
psyk volition


vilken

interr qui, que, qual;
relat qui, que, le qual


vilkendera

qual


vilkensomhelst|vilken som helst|vilken|helst

(el. vilken som helst) quicunque, quecunque, qualcunque


vill

fara/gå ~ disviar se, perder se


villa

I s 1 (bostadshus) casa;
(större) villa 2 (villfarelse) illusion, delusion;
(förvirring) confusion, disordine, chaos, imbroglio it [-åljå], turbation;
den ena ~n blev värre än den andra regeva grande confusion;
i fyllan och ~n in stato de ebrietate;
optisk ~ illusion optic
II v ~ bort inducer in un error, discamminar, misguidar;
fig deluder, illuder;
~ bort sig disviar se, perder se


villabebyggelse

construction de villas


villaförort

suburbio de villas


villakvarter

quartiero de villas


villande

ubi on curre le risco de disviar se/perder se, inextricabile


villaägare

proprietario de villa


villebråd

jakt chassa [sh-]


villervalla

disordine, chaos, confusion


villfara

consentir, permitter, accordar, exaudir, assentir, acceder, acquiescer;
~ en önskan acceder a/exaudir un petition/un requesta


villfarelse

illusion, delusion;
sväva i den ~n att haber le delusion que;
ta någon ur hans ~ disabusar un persona


villig

servicial, complacente, officiose ben disposite (a);
(beredvillig) preste, prompte, complacente, alacre, voluntari


villighet

complacentia, officiositate, bon voluntate;
(beredvillighet) prestessa, promptitude, complacentia, alacritate, voluntarietate


villkor

condition;
(förutsättning) condition, stipulation;
absolut ~ condition sine qua non lat;
på inga ~ a necun/nulle condition;
på ett ~ a un sol condition;
ställa ~ stipular conditiones


villkora

stipular conditiones


villkorlig

conditional


villkorlighet

conditionalitate


villkorsbunden

conditional


villkorskonjunktion

språk conjunction conditional


villkorslös

sin conditiones, inconditional, inconditionate, categoric, absolute


villkorslöshet

inconditionalitate


villkorssats

språk phrase/proposition conditional


villolära

doctrina erronee/false, heresia, heterodoxia


villospår

error;
föra på ~ inducer in un error, discamminar, misguidar;
fig deluder, illuder


villoväg

fig pista false


villrådig

irresolute, incerte, indecise, hesitante, vacillante


villrådighet

irresolution, incertitude, indecision, vacillation, vacillamento


villsam

ubi on curre le risco de disviar se/perder se, inextricabile


vilodag

die/jorno de reposo


vilohem

casa de reposo


viloläge

position de reposo


vilopaus

pausa, halto


viloperiod

periodo de reposo;
bot periodo latente


vilopunkt

(paus) pausa, reposo;
(stöd) puncto de appoio, supporto


vilorum

tumba, sepulcro;
följa någon till hans sista ~ fig accompaniar un persona a su ultime reposo/demora, accompaniar un persona a su reposo/demora final


vilostund

momento de reposo


viloställe

loco de reposo, lecto;
zool cubil


vilotid

tempore de reposo


viloår

anno sabbatic


vilrum

camera de reposo


vilsam

tranquille, calme, quiete


vilse

perdite;
föra ~ discamminar, misguidar;
gå ~ perder le cammino/le via, perder se, disviar se


vilseföra

inducer in un error, discamminar, misguidar;
fig deluder, illuder, dupar, deciper


vilseförd

discamminate, misguidate


vilsegången

perdite


vilsekommen

perdite


vilseleda

inducer in un error, discamminar, misguidar;
fig deluder, illuder, dupar, deciper


vilseledd

discamminate, misguidate


vilsen

perdite


vilsoffa

lecto de reposo, chaise longue fr [shä:zlå)], divan, sofa, canapé fr


vilstadium

periodo de reposo;
bot periodo latente


vilstol

sedia/chaise fr [shä:z] de bracios


vilt

I s jakt chassa [sh-];
kul chassa
II adv ~ främmande människor personas totalmente/completemente/toto incognite, estranieros


viltbestånd

population de animales salvage [-ad3e]


vilthandel

pullero


vilthägn

reserva/parco zoologic;
jakt reserva de chassa [sh-]


viltpark

parco zoologic/natural;
jakt reserva de chassa [sh-]


viltreservat

reserva zoologic;
jakt reserva de chassa [sh-]


viltsmak

gusto/sapor de chassa [sh-]


viltstam

kul population de animales salvage [-ad3e]


viltstig|viltstråk

(el. viltstråk) sentiero de animales salvage [-ad3e]


viltstängsel

(in)clausura de/pro animales salvage [-ad3e]


viltvård

protection del chassa [sh-]/del animales salvage [-ad3e]


viltvårdare

guarda de chassa [sh-], guarda-chassa, guarda de animales salvage [-ad3e]


vimla

formicar, pullular, abundar, esser plen de;
texten ~r av fel le texto abunda in errores, le errores pullula in le texto


vimma

zool vimba


vimmel

formicamento, pullulation, abundantia


vimmelkantig

(yr) vertiginose, qui ha le vertigine;
(förvirrad) esturdite, confuse


vimpel

bandierola, pennon


vimpelprydd|vimplad

(el. vimplad) decorate de bandierola(s)/de pennon(es)


vimsa

~ omkring ir e venir in un stato confuse/sin ordine


vimsig

confuse, chaotic, in disordine, sin ordine


vimsighet

confusion, chaos, disordine


vin

I kul vino;
bot vite;
avklara ~ clarificar/decantar vino;
dricka ~ biber vino;
förvandla vatten till ~ cambiar aqua in vino;
grumligt ~ vino feculente;
halvtorrt ~ vino medie;
odla ~ cultivar vites;
plantera ~ vitar;
som avser ~ vinari, vinic;
som frambringar ~ vinifere, viticole, vinicole;
som har färg/lukt/smak som ~ vinose;
rött ~ vino rubie;
(lätt, franskt) claretto;
skörda vin colliger/recoltar uvas;
sött ~ vino dulce/sucrate;
torrt vin vino sic;
traktens ~ vino local/del pais;
vitt ~ vino blanc
II s (vinande) sibilo, sibilation;
(från vind) mugito


vina

sibilar;
(om vind) mugir


vinagentur

agentia de vinos


vinande

I s sibilo, sibilation;
(från vind) mugito
II adj i ~ fart a tote velocitate, ultrarapide


vinare

1 mus instrumento musical primitive (consistente de un planchetta de ligno al qual un linea es fixate e le qual crea un sibilo quando on face rotar lo in le aere), ligno sibilante 2 (vinbutelj) bottilia de vino


vinberg

vinia


vinbergssnäcka

zool coc(h)lea del vinias


vinblad

bot folio de vite


vinbonde

viticultor, vinicultor, viticola


vinbutelj

bottilia a/de vino


vinbär

bot ribes;
röda ~ ribes rubre/rubie;
svarta ~ ribes nigre;
vita ~ ribes blanc


vinbål

kul vino blanc aromatisate/condite/mixte


vind

I s 1 (blåst) vento;
ha ~ i seglen haber le vento in poppa;
hård ~ vento forte;
måttlig ~ vento moderate;
skingras för alla ~ar fig dispersar se;
~ för våg fig sin controlo, foras/foris de controlo;
~en har lagt sig le vento se ha calmate;
~en har vänt le vento ha cambiate/tornate 2 (utrymme under tak) mansarda 3 (vindspel) sjö cabestan
II adj oblique;
(förvriden) torquite, (dis)torte;
(lutande) inclinate


vinda

I v 1 (linda) inrolar, involver, inveloppar;
~ upp ankaret sjö levar le ancora 2 (vara vindögd) esser strabe/strabic
II s 1 bobina;
nysta garn på en ~ inrolar filo super un bobina, bobinar filo 2 bot convolvulo


vindblåst

(om frisyr) discapillate per le vento


vindbrygga

ponte levatori


vindböjtel

opportunista


vinddrag

sufflo


vinddriven

movite al/per le vento


vindel

spira, circumvolution


vindeltrappa

scala (in) spiral, scala tornante/helicoide/a caracol/a limace/a vite


vindenergi

energia eolie/eolic/del vento


vindeväxter

bot (familj) convolvulaceas


vindfläkt

sufflo


vindflöjel

monstra-vento, amenoscopio;
fig persona inconstante


vindfälle

arbore (con radice) revertite/abattite per le vento


vindfång

(liten farstu) vestibulo minor (extra un casa);
sjö;
sätta ett segel som ~ exponer un velo al vento


vindförhållanden

meteor situation ventose, ventositate


vindhastighet

velocitate del vento


vindhet

obliquitate


vindicera

jur vindicar;
person som ~r vindicator


vindicering

jur vindication


vindikation

jur vindication


vindil

colpo de vento legier [-d3-]


vindistrikt

region viticole/vinicole/de vinias


vindjacka

anorak


vindkantring

subite cambio/cambiamento del direction del vento


vindkast

forte movimento del vento


vindkraft

energia eolie/eolic/del vento


vindkänslig

sensibile al vento


vindkåre

colpo legier [-d3-] de vento


vindla

serpentar, serper


vindlande

serpentin


vindling

spira, circumvolution;
hjärnans ~ar le circumvolutiones del cerebro


vindlös

sin vento


vindmaskin

machina eolie/eolic


vindmotor

motor eolie/eolic/de vento, aeromotor


vindmätare

meteor anemometro


vindmätning

meteor anemometria;
som avser ~ anemometric


vindpinad

torquite per le vento


vindpust

sufflo de aere


vindriktning

direction del vento


vindros

1 sjö rosa nautic/del ventos 2 meteor constellation graphic super directiones del vento


vindrufs

pectinatura discapillate per le vento


vindruta

vitro anterior, parabrisa


vindrutespolare

irrigator de parabrisa


vindrutetorkare

essuga-vitro


vindruva

bot uva (de vino)


vindruvsklase

racemo de uvas


vindrätt

sjö contra le vento


vindsfönster

fenestra del mansarda


vindsida

latere del vento;
sjö lof;
på ~ al lof, al vento


vindskammare

mansarda


vindskiva

arkit planca vertical al parte saliente de un tecto frontal, planca (que protege) contra le vento


vindskontor

camera de antiqualias/de cosalias in un mansarda


vindskupa

arkit (vindskammare) mansarda;
(takutbyggnad) fenestretta del tecto


vindskydd

(lä) loco protegite contra le vento;
(anordning) guarda-vento, paravento, rumpe-ventos


vindskyddad

protegite contra le ventos


vindskärm

guarda-vento, paravento, rumpe-ventos


vindspel

sjö cabestan


vindsrum

mansarda


vindstilla

I adj sin vento, calme
II s calma


vindstrappa

scala del mansarda


vindstrut

meteor manica a aere/de vento


vindstyrka

meteor fortia/intensitate del vento;
~ 7 fortia 7 (in le scala de Beaufort)


vindstöt

colpo de vento, borrasca, raffica


vindsurfa

sport facer windsurf eng [windsö:f], practicar le windsurf


vindsurfare

sport windsurfista [windsö:f-]


vindsurfing

sport windsurfing eng [windsö:fing]


vindsurfingbräda

sport windsurf eng [windsö:f], planca a vela


vindsutrymme

spatio sub le tecto


vindtunnel

tunnel eng [tanl] aerodynamic


vindturbin

turbina eolie/eolic;
horisontal/vertikal ~ turbina eolic a axe horizontal/vertical


vindtyg

text stoffa resistente al vento/a prova/proba de vento


vindtygsjacka

anorak


vindtät

resistente al vento, a prova/proba de vento


vindvridning

cambio/cambiamento minor del direction del vento


vindöga

1 arkit (rököppning i taket) bucca a fumo del tecto;
(takfönster) fenestretta del tecto 2 base fictive del vento (al horizonte)


vindögd

strabe, strabic


vindögdhet

strabismo


vinfat

tonnello/barril/cupa de vino


vinflaska

bottilia a/de vino


vinfläck

macula vinose/de vino


vinfält

terreno vinifere


vinfärgad

de color de vino


ving

s sport ala


vingad

alate;
zool alifere


vingben

anat osso alar


vingbredd

apertura alar, invirgatura


vingbruten

con alas/un ala paralysate


vingbärande

zool alifere;
~ insekter insectos alifere


vinge

ala;
sport ala;
breda ut vingarna displicar/extender/aperir le alas;
pröva vingarna/se om vingarna bär fig probar arrangiar [-d3-] se;
slå med vingarna batter le alas


vingel

vacillation, vacillamento, titubation;
fig opportunismo


vingelmakare|vingelpetter

(el. vingelpetter) opportunista, hypocrita


vingfjäder

zool pluma de ala


vingform

forma de ala


vingformad

de/in forma de ala, aliforme;
med pterygoide


vingfoting

zool pteropodo


vingförsvarare

sport defensor lateral/del ala


vingklaff

flyg valvula de ala


vingklippa

taliar/trenchar [-sh-] le alas;
fig limitar/reducer le poter (de)


vingla

vacillar, titubar;
fig esser opportunista


vinglare

fig opportunista, hypocrita


vinglas

vitro/cuppa a/de vino


vingleri

vacillation, vacillamento, titubation;
fig opportunismo


vinglig

vacillatori, vacillante, titubante;
fig opportunista


vinglighet

vacillation, vacillamento, titubation;
fig opportunismo


vinglängd

longor de ala


vinglögg

kul vino cal(i)de


vinglös

sin alas;
zool aptere;
~a insekter insectos aptere, apteros


vingmutter

matre vite alate/a alettas


vingnöt

bot pterocarya


vingpenna

zool penna de ala


vingslag

colpo/battimento del alas


vingspets

puncto de ala


vingtäckare

zool pluma de copertura


vingud

myt deo del vino


vingård

vinia


vinhandlare

mercante/negotiante de/in vinos


vinjett

vignette fr [vinjät]


vink

(rörelse) gesto, signo;
(antydning) indication;
(förslag) suggestion;
(råd) consilio;
ge en fin ~ dar un indication indirecte


vinka

agitar le mano, facer/dar signo (a);
inte ha mycket tid att ~ på fig non haber multe tempore;
~ av någon dicer adeo/adieu fr [adjø] a un persona con le mano;
~ åt kyparen facer/dar signo al servitor;
~ åt någon salutar un persona con le mano


vinkaraff

carrafa a/de vino


vinkel

angulo;
en ~ på 90 grader angulo de 90 grados;
död ~ angulo morte;
i alla vinklar och vrår in tote angulos e angulettos;
rät/spetsig/trubbig ~ angulo recte/acute/obtuse


vinkelarm

latere de angulo


vinkelavstånd

fys, astron distantia angular


vinkelben

latere de angulo


vinkelborr

forator de angulo


vinkelbyggd

in forma de angulo


vinkelhake

esquadra


vinkelhus

casa de angulo


vinkeljärn

ferro angular, esquadra de ferro


vinkellinjal

(duple) esquadra


vinkelmätning

goniometria;
som avser ~ goniometric


vinkelmått|vinkelmätare

(el. vinkelmätare) mesurator de angulos, angulometro, goniometro, pantometro, semicirculo


vinkelrät

mat orthogonal


vinkelsoffa

sofa (in forma) de angulo


vinkelspets

puncto angular, vertice de un angulo


vinkelställd

bot axillar


vinkelstöd

supporto de angulo


vinkla

poner/mitter/formar angularmente/in un angulo;
fig dar un character subjective/unilateral/tendentiose


vinklig

angulose, angular


vinkling

fig character subjective/unilateral/tendentiose, tendentiositate


vinkylare

situla a/de glacie (pro vino)


vinkällare

cellario viticole/a vinos/devinos/pro vinos


vinkännare

experto/cognoscitor de vinos


vinland

pais vinicole, pais productor de vino


vinlista

carta/lista de vinos


vinlus

zool viteo vitifolii lat


vinlägel

barriletto de vino


vinlöv

folio de vite


vinmärke

marca de vino


vinn

lägga sig ~ om dar se pena de


vinna

ganiar, vincer;
~ bifall haber successo;
~ en tävling ganiar un match eng [mætsh];
~ första pris ganiar le prime premio;
~ någon för sin sak ganiar un persona pro su caso/su projecto;
~ någons förtroende ganiar le confidentia de un persona;
~ sitt syfte attinger su scopo;
~ terräng ganiar terreno;
~ på (tjäna på) profitar de;
(minska försprång) recuperar le avantia;
~ på lotteri ganiar a/in lotteria it;
~ på poäng sport ganiar al/per punctos;
~ över vincer


vinnande

(tilltalande, behagligt) affabile, amabile, agradabile, gratiose, grate, sympathic, attractive


vinnare

ganiator, ganiante;
(av pris) laureato;
sport, mil vincitor, victor


vinning

ganio, profito, beneficio, lucro;
snöd ~ rapacitate, invidia, cupiditate, aviditate


vinningslysten

rapace, cupide, avaritiose, avide


vinningslystnad

rapacitate, invidia, cupiditate, aviditate


vinnlägga

~ sig om dar se pena de


vinodlare

viticultor, vinicultor, viticola


vinodling

viticultura, vinicultura


vinplanta

bot vite


vinprovare

degustator de vino


vinprovning

degustation de vino


vinranka

bot sarmento


vinruta

bot ruta


vinrättighet

licentia de servir vino


vinröd

del color de vino


vinsch

cabestan


vinscha

hissar/levar/altiar per cabestan


vinskörd

recolta del uvas


vinsort

specie/typo/sorta de vino


vinst

(i lotteri) premio, precio;
(fördel) ganio, avantage [-ad3e];
(seger) ganio, triumpho, victoria;
ekon profito, beneficio, ganio, lucro;
~ och förlust profitos e perditas


vinst- och förlusträkning|vinst|förlusträkning

ekon conto de profitos e perditas/de perditas e profitos


vinstandel

parte de beneficio/de profito, dividendo


vinstbegär

aviditate/sete de ganio/de profito/de lucro


vinstbevis

coupon fr [kupå)] de dividendo


vinstchans

(att göra vinst) possibilitate de beneficio/de profito;
(att vinna) possibilitate de ganiar


vinstdelning

participation al/in le beneficios/profitos;
(utdelning) repartition del beneficios/del profitos


vinsten

kem tartaro


vinstgivande

rentabile, profitabile, lucrose, lucrative, beneficiari, remunerative, remuneratori, productive;
fig fructifere, fructose


vinstkonto

conto del beneficios/del profitos


vinstlista

lista de numeros de lotteria it premiate


vinstlott

billet (de lotteria it) premiate


vinstmarginal

margine beneficiari/de beneficio/de profito


vinstmöjlighet

(möjlighet att göra en vinst) possibilitate de beneficio/de profito;
(möjlighet att vinna) possibilitate de ganiar


vinstnummer

numero (de lotteria) premiate


vinstock

bot vite;
plantera ~ar vitar


vinstplan

lista de premios de lotteria it


vinstsiffror

cifras del beneficios/del profitos


vinstskatt

imposto super le beneficios/le profitos


vinstsumma

amonta del beneficios/del profitos


vinstsyfte

scopo/fines lucrative


vinstutdelning

distribution del beneficios/del profitos, pagamento del dividendo


vinstutsikt

(att göra vinst) prospecto de beneficio/de profito;
(att vinna) prospecto de ganiar


vinsyra

kem acido tart(a)ric


vinter

hiberno;
förra ~n le hiberno passate;
i början av ~n al entrata del hiberno;
i vintras le hiberno passate;
nästa ~ le hiberno futur/proxime;
mitt på ~n in le corde del hiberno, in plen hiberno;
/om ~n in (le) hiberno, durante le hiberno;
som rör ~ hibernal;
sträng ~ hiberno aspere/rigorose/dur;
tidig ~ hiberno precoce;
till ~en le hiberno que veni


vinterbadare

persona qui bania al aere libere in plen hiberno


vinterbomull

text (texito de) coton pro uso hibernal/durante le hiberno


vinterbona

isolar pro uso hibernal/durante le hiberno


vinterbruk

för ~ pro uso hibernal/durante le hiberno


vinterdag

die/jorno hibernal/de hiberno


vinterdräkt

zool plumas/plumage [-ad3e] de hiberno


vinterdvala

zool somno hibernal/hyemal, hibernation


vinterdäck

pneu(matico) de hiberno/de nive


vinterfoder

lantbr forrage [-ad3e] de hiberno


vinterfrukt

fructos de hiberno


vintergata

astron galaxia;
Vintergatan le Galaxia, le Via lactee;
belägen utanför ~ extragalactic


vintergatsystem

astron systema galactic


vintergrön

bot semperverde


vintergröna

bot vinca minor


vintergäck

bot aconito hibernal, eranthia hyemal


vinterhalvår

semestre de hiberno


vinterhärdig

resistente al gelo


vinterhärdighet

resistentia al gelo


vinteridrott

sport hibernal/de hiberno


vinterkappa

mantello de hiberno


vinterklimat

climate hibernal/de hiberno


vinterkläder

vestimentos/habito de hiberno


vinterkvarter

mil quartieros de hiberno


vinterkväll

vespere/vespera hibernal/de hiberno


vinterkyla|vinterköld

(el. vinterköld) frigido hibernal/de hiberno


vinterlandskap

paisage [-ad3e] hibernal/de hiberno


vinterlov

vacantias de hiberno


vintermorgon

matino hibernal/de hiberno


vintermånad

mense hibernal/de hiberno


vinternatt

nocte hibernal/de hiberno


vinterny

novilunio hibernal/de hiberno;
kry som ett ~ fig fresc como un rosa


vinterolympiad

sport Jocos Olympic del Hiberno


Vinterpalatset

le Palacio de Hiberno


vinterpäron

pira de hiberno


vinterrock

mantello de hiberno


vintersemester

vacantias de hiberno


vintersol

sol de hiberno


vintersolstånd

solstitio de hiberno


vinterspel

sport jocos de hiberno;
olympiska ~en le Jocos Olympic del Hiberno


vintersport

sport hibernal/de hiberno


vintersportort

centro/station de sports de hiberno/de ski


vintersäsong

saison fr [säzå)] hibernal/de hiberno


vintersömn

zool somno hibernal/hyemal, hibernation


vintertid

(säsong) saison fr [säzå)] hibernal/de hiberno;
(tidmätning) hora de hiberno


vinterträdgård

jardin de hiberno


vintervila

hibernation


vinterviste

residentia de hiberno


vinterväder

tempore de hiberno


vinterväg

via usate solmente durante le hiberno


vinteräpple

pomo/malo de hiberno


vinteröverrock

supertoto de hiberno


vinthund

zool leporario


vinthundskapplöpning

sport cursa de leporarios


vintrig

hibernal, hyemal, de hiberno


vintunna

tonnello/barril/cupa de vino


vinyl

kem vinyl;
som avser ~ vinylic


vinäger

kul vinagre de vino


vinägrettsås

kul sauce fr [så:s] con vinagre de vino e oleo como base


vinättika

kul vinagre de vino


viol

bot viola;
busk~ viola hirsute;
fjäll~ viola biflor;
horn~ viola cornute;
kärr~ viola palustre;
lukt~ viola odorate;
mar~ cakile maritime;
silver~ viola albe;
skogs~ viola silvestre;
styvmors~ viola tricolor;
åker ~ viola arvense;
ängs~ viola canin


viola

mus viola;
~ da gamba (viola de/da it) gamba;
bas~ violon


violaspelare

mus violista


violblå

blau marin con un tracia de violetto


violdoft

fragrantia de viola


violett

I adj violette
II s color violette, violetto


violin

mus violino


violinist

mus violinista


violinklav

mus clave de violino


violinkonsert

mus (utförande) concerto de violino;
(musikstycke) concerto pro violino


violinsolo

mus solo de violino


violinsonat

mus sonata pro violino


violinstämma

mus voce de violino


violinvirtuos

mus virtuoso del violino


violoncell

mus violoncello it [-tsh-]


violoncellist

mus violoncellista [-tsh-]


violoncellkonsert

mus (utförande) concerto de violoncello it [-tsh-];
(musikstycke) concerto pro violoncello


violoncellosolo

mus solo de violoncello it [-tsh-]


violoncellosträng

mus chorda de violoncello it [-tsh-]


violoncellostämma

mus voce de violoncello it [-tsh-]


violrot

bot radice de (certe species de) iris


violväxter

(familj) violaceas


vipa

zool vanello


vipp

tekn dispositivo a/de bascula;
fig kola ~en morir;
vara på ~en att fig esser super le puncto de


vippa

I v (svänga hit och dit) bascular;
(stjälpa) inverter
II s (för damning) plumeau fr [plymo];
(för puder) cossinetto (de pulvere);
bot panicula


vippanordning

dispositivo a/de bascula


vipparm

tekn bascula a duple bracios


vippbräde

planca de bascula, balanciatoria


vippgalge

strappado


vippig

vacillante, instabile


vippkoppling

el commutator basculante


vippkärra

carro/carretto basculante


vippning

basculation


vippstjärt

zool motacilla


vippstol

sedia a bascula


vips

hup, hop, in un momento, instantemente


vira

I v inrolar, involver, inveloppar;
~ om circumvolver
II kortsp vira sv


virak

(incenso de) olibano


virakharts

olibano


viraparti

kortsp partita de vira sv


viraspelare

kortsp jocator al vira sv


virginal

mus virginal


virginalspelare

mus virginalista


Virginia

Virginia;
från ~ virginian;
invånare i ~ virginiano


virginitet

virginitate


Virgo

astrol Virgo


viril

viril


virilism

med virilismo


virilitet

virilitate


virion

biol virion


virka

text tricotar al crochet fr [kråshe], crochetar [-sh-]


virke

ligno (de construction);
det är gott ~ i honom fig ille es de bon ligno


virkesavkastning

rendimento de ligno


virkesförråd

stock eng de ligno


virkeshandlare

mercante/mercator/commerciante de ligno


virkesmätare

mensor, me(n)surator


virkesupplag

deposito/magazin de ligno


virkgarn

text filo de crochet fr [kråshe]


virkning

text travalio al crochet fr [kråshe]


virknål

text (agulia de) crochet fr [kråshe]


virolog

med virologo, virologista


virologi

med virologia


virologisk

med virologic


viros

med virose, vorosis


virra

(irra) errar, deambular, vag(abund)ar;
(vara oredig) esser confuse;
~ bort sig perder se, disviar se;
~ omkring ir e venir in un stato confuse/sin ordine;
~ till det imbroliar se


virrhjärna

spirito confuse


virrig

confuse, incoherente, imbroliate, disordinate


virrighet

confusion, incoherentia, imbroliamento, disordine


virrpanna

spirito confuse


virrvarr

imbroliamento, interlaciamento, disordine


virtuell

virtual


virtuos

I adj virtuose
II s virtuoso


virtuositet

virtuositate


virtuosmässig

virtuose


virtuosmässighet

virtuositate


virtuosnummer

numero de/pro un virtuoso, interpretation virtuose/de virtuoso, numero interpretate virtuosemente


virulens

med virulentia


virulent

med virulente


virus

med virus;
ha smittats av ett ~ esser contaminate per un virus;
som avser ~ viral;
överföra ett ~ till någon inocular un virus a un persona


virusinfektion

med infection viral/de virus


virussjukdom

med maladia viral/a virus/de virus, virose, virosis


virvel

vortice;
mus rolamento (de tambur)


virvelstorm

tornado, cyclon, huracan, typhon


virvelström

vortice, currente vorticose


virvelvind

vento vorticose/cyclonal, tornado


virvla

tornear


virvlande

vorticose, torneante


vis

I adj sage [-d3-] prudente;
~ man sagio [-d3-];
de tre ~e männen bibl le tres sagios
II s (förfarande) maniera, modo, medio, guisa, procedimento;
(metod) methodo;
(skick) manieras;
det bästa ~et att le melior modo de;
på alla möjliga ~ de tote le manieras possibile;
på annat ~ differentemente, alteremente;
på ett eller annat ~ de/per un maniera/modo o de/per un altere;
på följande ~ como seque;
på intet ~ de nulle maniera, nullemente;
på så ~! ha!, ah!;
på sätt och ~ in certe respectos/aspectos;
på vilket ~ som helst comocunque;
på samma ~ del mesme maniera, equalmente, item;
vara på det ~et esser pregnante/gravide, expectar un infante


visa

I s mus canto, lied ty [li:d] (pl lieder), chanson fr [sha)så)];
(låt)melodia, aere;
(ballad) ballada;
(folkvisa) ballada popular;
bli till en ~ fig ir/passar de bucca a bucca;
Höga ~n bibl le Cantico de Canticos;
ord och inga visor fig linguage [-ad3e] franc/rude, le veritate nude, clara verba lat;
samma gamla ~ fig le mesme ancian historia;
slutet på ~n fig le fin del historia
II v (låta se) facer vider, monstrar, presentar, producer, manifestar, exhiber, exponer;
(ge upplysning) indicar, monstrar, designar;
(bevisa) probar, provar, demonstrar;
teat (re)presentar, exponer;
film presentar, projectar, projicer;
det får ~ sig isto es a vider;
det kommer att ~ sig on lo videra;
~ färg monstrar su ver colores;
~ mod facer proba/prova de su corage [-ad3e];
~ sig facer vider se, monstrar se;
~ sig offentligt monstrar se in publico;
~ sin tillgivenhet demonstrar su affection;
~ sitt intresse manifestar/monstrar su interesse;
~ sitt pass exhiber/producer/presentar su passa-porto;
~ tecken på trötthet manifestar signos de fatiga;
~ ut sport mandar al banco de penalitate


visafton

recital de canto


visare

agulia;
tekn indice, index;
(på klocka) lilla ~n le agulia parve/del horas;
stora ~n le agulia grande/del minutas;
(för sekunder) le agulia del secundas


visarkiv

archivo de cantos


visarnål

agulia


visartavla

quadrante


visavi

I prep (mitt emot) opposite, vis-à-vis fr [visavi];
(beträffande) re, de, concernente, super, sur
II s vis-à-vis fr [visavi]


visavidam

conviva opposite/vis-à-vis fr [visavi]


visbok

libro/collection de cantos


vischan

le campania


visdom

sagessa [-d3-], sapientia, prudentia, sagacitate, sophia


visdomsord

maxima, sententia, aphorismo


visdomstand

dente de sagessa [-d3-], molar del judicio


vise

zool regina del apes/del apiculas


visent

zool bison europee


visera

visar


visering

(le) visar


viseringsfrihet

libertate de visa, visa libere


viseringskort

mil passe fr [pas] de transporto public, carta de abonamento pro le transportos public


viseringstvång

obligation de visa, visa obligatori


vishet

sagessa [-d3-], sapientia, prudentia, sagacitate, sophia


Vishnu

Vishnu


visibel

visibile


visibilitet

visibilitate


vision

(framtidssyn) vision;
(uppenbarelse) vision, apparition;
(drömbild) vision, hallucination


visionär

I adj visionari
II s persona visionari, visionario


visir

I se vesir
II (ansiktsskydd på hjälm) visiera;
(optiskt riktmedel) visiera, visor;
mil (sikte) visiera;
(korn) mira


visirkikare

visor telescopic


visirlinje

(på vapen) linea de mira


visirskåra

intalio de mira


visirvärdighet

vesirato, visirato


visit

visita;
avlägga ~ hos facer visita a;
gå på ~ visitar


visitation

visitation, inspection;
kyrkl visitation


visitationsförrättare

visitator


visitator

visitator


visitera

visitar, inspectar, inspicer, examinar


visitering

visitation, inspection


visitkort

carta/billet de visita


viska

I v 1 (tala tyst) susurrar, murmurar 2 (göra rent med viska) nettar (con un brossa de ramettos ligate);
mil (göra rent med viskare) mund(ific)ar un cannon (con un brossa cylindric)
II s brossa de ramettos ligate (pro nettar)


viskare

1 (person som talar tyst) susurrator 2 mil (redskap för rengöring av kanonlopp) brossa cylindric (pro mundar/mundificar cannones)


viskning

1 susurro, susurration, murmure, murmuration 2 nettation (con un brossa de ramettos ligate);
mil mundification de un cannon (con un brossa cylindric)


viskningskampanj

campania de murmuration/de diffamation


viskos

text viscosa


viskosfiber

fibra de viscosa


viskositet

viscositate


viskositetskoefficient

coefficiente de viscositate


viskositetsmätare

viscosimetro


viskositetsmätning

mesuration del viscositate, viscosimetria;
som avser ~ viscosimetric


viskös

viscose


visligen

prudentemente


visman

mago


vismelodi

melodia, aere


vismut

kem bismuth


visning

(guidning) visita guidate, visita collective con guida;
(utställning) exposition, exhibition;
teat representation, spectaculo;
film projection


visningssal

salon de exposition/de demonstration


visp

battitor


vispa

batter


vispgrädde

kul crema battite


vispig

confuse, chaotic, in disordine, sin ordine


vispighet

confusion, chaos, disordine


vispning

battimento


viss

(övertygad) secur;
(angiven, bestämd) certe;
det är något ~t med honom ille ha qualcosa specific;
en ~ herr NN un certe senior NN;
hon har något ~t illa ha qualcosa specific;
i ~ mån in un certe mesura/grado;
vara ~ om att esser secur que;
vid en ~ tidpunkt a un certe hora


vissel

sibilation


visselpipa

sibilo


visselsignal

colpo de sibilo


vissen

marcide, marc(esc)ite


vissenhet

marcescentia, marcor


visserligen

il es ver/certe, certemente;
~... men certemente... tamen


visshet

certitude


vissla

I v sibilar;
~ ut conspuer per sibilos
II s sibilo


visslare

sibilator


vissling

sibilo, sibilation


vissna

marce(sce)r


visso

till yttermera ~ ultra illo, in plus, de plus, cetero, extra, preterea


visst

(med visshet) certo, certemente;
(troligen) probabilemente;
jag är ~ äldst il pare que io sia/es le plus vetere;
~! certo!, certemente!, sin dubita!


visstidsförordnande

nomination/appunctamento de/pro un tempore limitate


vissångare

cantator


vissångerska

cantatrice


vistande

sojorno


vistas

sojornar, facer un sojorno, remaner, restar


viste

(boplats) domicilio, residentia;
(lägerplats för samer) campamento lapponic/de lappones


vistelse

sojorno


vistelseort

loco de sojorno/de domicilio/de residentia


vistelsetid

durata/duration del sojorno


visthus|visthusbod

(el. visthusbod) deposito de merces/de mercantias


visualisera

visualisar


visualiserare

vizualiser eng [vizjuölaizö]


visualisering

visualisation


visuell

visual


visum

visa;
~ för genomresa visa de transito;
~ för inresa visa de entrata/de ingresso


visumtvång

obligation de visa, visa obligatori


vit

blanc, albe;
göra ~ blanchir;
ha svart på ~t på något haber un cosa per scripto;
~ dvärg astron stella nano blanc;
~ fetknopp bot sedum albe;
~ lögn mendacio officiose; ~ narciss bot narcisso blanc/poetic;
~ näckros bot nymphea albe;
~a duken film le schermo (de projection/de cinema/de cine);
Vita havet le Mar Blanc;
(i Stockholms slott) le Sala Blanc;
Vita huset le Casa Blanc;
~a vinbär bot ribes blanc;
~t bröd kul pan blanc


vita

s (i öga) blanco de oculo;
(i ägg) blanco de ovo, clara


vitag

bot rhynchospora albe


vitaktig

blancastre;
biol albuginee


vital

vital


vitalisera

vitalisar


vitalisering

vitalisation


vitalism

biol vitalismo


vitalist

biol vitalista


vitalistisk

biol vitalista


vitalitet

vitalitate


vitamin

vitamina;
läran om ~er vitaminologia


vitaminberikad

vitaminate


vitaminbrist

med deficientia/carentia/manco de vitaminas


vitaminera|vitaminisera

(el. vitaminisera) vitamin(is)ar


vitaminering|vitaminisering

(el. vitaminisering) vitamin(is)ation


vitaminfattig

povre in vitaminas


vitaminpiller

farm pilula de vitaminas


vitaminrik

ric/abundante in vitaminas


vitamintablett

farm tabletta/pastilla/comprimito de vitaminas


vitbeta

bot (sockerbeta) beta de sucro;
(foderbeta) beta de forrage [-ad3e]


vitblommig

bot albiflor


vitblond

blonde platinate


vitblära

bot silene albe


vitbok

I libro blanc
II bot carpino;
(träslag) ligno de carpino


vitbroderi

text broderia compacte con filo blanc


vitbrokig

blanc con maculas nigre;
~a kor vaccas nigre e blanc


vite

sanction pecuniari, mulcta, pena;
vid ~ sub pena (de)


vitfisk

kul pisce blanc


vitfläckig

zool blanc con maculas nigre


vitglödande

incandescente


vitglödga

incandescer


vitglödgande

incandescente


vitgröe

bot poa annue


vithaj

zool squalo blanc


vithet

blancor


vithårig

a/de/con capillos blanc


vitkalka

blanchir al calce


vitkalkning

blanchimento al calce


vitkindad

~ gås zool branta leucopsis lat


vitklöver

bot trifolio repente


vitkoppar

miner cupro blanc, argentano


vitkål

bot caule blanc


vitlimma

blanchir (al calce)


vitlimning

blanchimento al calce


vitling

zool merlano


vitlinglyra

zool trisoptero


vitlupin

bot lupino albe


vitlök

bot allio


vitlöksdoft

odor de allio


vitlökskapsel

farm capsula a/de/con allio


vitlöksklyfta

puncta de allio


vitlökskorv

kul salsicia al allio, salami


vitlökspress

pressa de allio


vitlökssalt

kul sal al allio


vitlökssmör

kul butyro al allio


vitmena

blanchir al calce


vitmening

blanchimento al calce


vitmetall

metallo blanc


vitmossa

bot sphagno;
(renlav) cladonia del renes


vitmyra

zool formica blanc


vitmåra

bot galio boreal


vitmås

zool laro eboree


vitmögelost

kul caseo con venas blanc


vitna

devenir pallide, pallidir


vitnäbbad islom|vitnäbbad|islom

zool gavia adamic


vitpeppar

bot pipere blanc


vitpil

bot salice albe


vitplister

bot lamio albe


vitprickig

con punctos blanc


vitrandig

con listas blanc


vitrappa

blanchir


vitrappning

blanchimento


vitrin|vitrinskåp

(el. vitrinskåp) vitrina


vitriol

kem vitriolo;
behandla med ~ vitriolar;
omvandla till ~ vitriolisar;
som avser ~ vitriolic


vitrock

fig medico, esculapio


vitrysk

blanc-russe, bielorusse


vitryska

1 språk russo blanc, bielorusso 2 (kvinna) russa blanc, bielorussa


vitryss

russo blanc, bielorusso


Vitryssland

Russia Blanc, Bielorussia


viträv

zool vulpe blanc (varietate del vulpe arctic/polar)


vits

joculo de parolas, burla;
(meningsfullhet) senso;
berätta en ~ contar/lancear un burla;
det är ingen ~ med det isto ha nulle senso


vitsa

contar/lancear un burla


vitsare

homine qui conta burlas, humorista


vitsenap

bot sinapis albe


vitsig

burlesc, comic, drolle


vitsighet

(le) contar/lancear burlas


vitsippa

bot anemone nemorosa lat


vitskäggig

a/de/con barba blanc


vitsmakare

homine qui conta burlas, humorista


vitsord

testimonio, certificato;
(betyg) nota


vitsorda

test(ific)ar, attestar, certificar


vitt

I adv largemente;
för så ~ att in tanto que;
orda ~ och brett parlar longemente/al longe/verbosemente/multiloquemente
II s blanco


vittbekant

cognite, reputate, renominate


vittberest

qui ha multo viagiate [-d3-]


vittberömd

celebre, famose, de fama, renominate, reputate, illustre, insigne, prestigiose


vitten

cent, centesimo;
inte en/ett ~ non un soldo


vitter

litt litterari;
(om person) erudite;
~ person homine/persona erudite, erudito;
vittra alster obras litterari/poetic/de belles-lettres fr [beletr]


vitterhet

litt (skönlitteratur) belles-lettres fr [beletr], litteratura, arte poetic;
(det att vara vitter) erudition


vitterhetsakademi

academia de belles-lettres fr [beletr]


vitterhetsalster

litt obras litterari/poetic/de belles-lettres fr [beletr]


vitterlek

litt production litterari/poetic/de belles-lettres fr [beletr]


vittfamnande

vaste, ample, compre(he)nsive, complexe, extense


vittflygande

~ planer planos/projectos ambitiose


vittförgrenad

con multe ramificationes, ramificate, multo extendite


vittgående

extreme, drastic


vittja

fiske vacuar le rete de pisca/de pisces;
~ någons fickor fig robar (ex) le tascas de un persona


vittna

test(ific)ar, testimoniar, deponer, attestar;
~ falskt prestar teste false;
~ inför domstol testar ante un tribunal;
~ mot någon deponer contra un persona;
~ om dålig smak testificar de/attestar mal gusto;
~ om mod testificar de valor;
~ till någons fördel deponer in favor de un persona;
~ under ed testar sub juramento


vittne

teste, attestator;
höra ~n audir/ascoltar/examinar/interrogar testes;
Jehovas ~n le testes de Jehovah;
vara ~ till en olycka esser teste de/assister a un accidente;
~ under ed teste sub juramento


vittnesbås

jur banco del testes


vittnesbörd

(bevis) testimonio, prova, proba;
jur declaration de teste, testimonio, attestation, deposition;
avlägga ~ dar/render testimonio, testimoniar;
bära talande ~ om esser teste eloquente de;
falskt ~ testimonio false;
Gud är mitt ~ till att Deo lo sape que;
person som avlagt ~ testificator;
~ under ed testimonio jurate


vittnesförhör

jur interrogatorio/audition/examine del testes, inquesta


vittnesgill

jur qui legalmente pote testar


vittnesmål

jur declaration del teste, testimonio, deposition;
avlägga ~ dar/render testimonio, testimoniar


vittnesplikt

jur obligation de testar


vittnespsykologi

psychologia testimonial


vittnesuppgift

jur testomonio, attestation, deposition, declaration de teste


vittnesutsaga

jur declaration del teste, testimonio, deposition


vittomfattande|vittomspännande

(el. vittomspännande) vaste, ample, compre(he)nsive, complexe, extense


vittra

I v 1 (falla sönder) disaggregar se, decomponer se, eroder 2 (känna vittring) perciper le odor de
II s myt fee del silvas


vittring

1 (sönderfall) disaggregation, erosion 2 (lukt) odor;
känna ~ av perciper le odor de


vittringsgrus

detrito


vittringsprodukt

detrito


vittsyftande

extreme, drastic


vittvätt

(tvättning) lavanda/lavatura/lavage [-ad3e] blanc;
(tvättgods) lavanda blanc


vittvättmedel

detergente pro lavanda blanc


vitval

zool beluga, delphinaptero leucas lat;
~ar (familj) monodontidas


vitvaror

(ofärgade bomulls- och linnevaror) merces de tela blanc;
(köksvaror) articulos/apparatos de cocina


vitvaruaffär

camiseria


vitvin

kul vino blanc


vitöga

le blanco del oculo;
se något i ~t ir al incontro de qualcosa (periculose) sin pavor


viv

marita


viva

bot primula, auricula;
boll~ primula denticulate;
gull~ primula ver;
jord~ primula vulgar;
kryp~ primula procumbente;
trädgårds~ primula polyandre


vivat

vivat lat


viveaktig

bot primulacee


vivel

zool rhynchite


vivendi

modus ~ modus vivendi lat


viveväxter

bot (familj) primulaceas


vivipar

biol vivipare


vivipari

biol viviparitate


vivisektion

med vivisection;
person som utför ~ vivisectionista, vivisector


vivre

(le) casa e (le) mangiar [-d3-], pension complete


vivör

gauditor del vita, epicureo, hedonista


VM

(världsmästerskap) CM (Campionato Mundial)


voall

se voile


vodka

kul vodka ry


Vogeserna

le Vosgos;
som rör ~ vosgian


voile|voall

(el. voall) text velo


voj

~! que horror!, uf!


voja

~ sig gemer, lamentar (se)


vojlock

copertura sub le sella


vojvod

voivoda


vojvodskap

voivodato


vokabel

språk vocabulo, glossa


vokabelsamling

språk vocabulario, glossario


vokabulär

språk vocabulario, glossario


vokal

I adj mus vocal
II s språk vocal;
betonad ~ vocal tonic/accentuate;
halvlång ~ vocal semilonge;
kort/lång ~ vocal breve/longe;
obetonad ~ vocal atone/mute;
sluten/öppen ~ vocal clause/aperte


vokalis

mus vocaliso


vokalisation

språk, mus vocalisation


vokalisera

språk, mus vocalisar;
person som ~r mus vocalisator


vokalisering

språk, mus vocalisation


vokalisk

språk vocalic;
mus vocal


vokalism

språk vocalismo


vokalissa

mus cantatrice


vokalist

mus cant(at)or, cantatrice, interprete vocal


vokalkvantitet

språk quantitate vocalic


vokallängd

språk quantitate vocalic


vokalmusik

musica vocal


vokalmöte

språk hiato;
ha ~ hiar


vokalrim

litt assonantia


vokalskridning

språk (omljud) inflexion/mutation vocalic


vokalsystem

språk systema vocalic, vocalismo


vokalverk

mus obra vocal


vokalväxling

språk alternantia vocalic;
(avljud) apophonia


vokativ

I adj språk vocative
II s språk caso vocative, vocativo


volang

volante


volapük|volapuk

språk volapük


volapükist|volapukist

språk volapükista


volauvent

kul vol-au-vent fr [vålåva)]


Volga

le Volga


voljär

aviario


volley

sport volley eng [våli]


volleyboll

sport volleyball eng [vålibå:l];
spela ~ jocar al volleyball


volleybollspelare

jocator de volleyball eng [vålibå:l]


volm

se vålm


volma

se vålma


volontär

voluntario


volt

I el volt;
som rör ~ voltaic
II sport (hopp) salto circular/mortal;
(cirkelrunt spår på ridbana) volta;
slå en ~ facer un salto mortal


volta|Volta

I sport (slå volter) facer saltos mortal;
(voltigera) facer volteos, voltear
II Volta Volta;
som rör ~ voltaic


voltampere

el voltampere


voltige

sport volteo


voltigera

sport voltear, facer volteos


voltigeridning

sport volteo


voltigering

sport volteo


voltigör

sport volteator


voltmeter

el voltametro


voltmätare

el voltametro


volttal

el voltage [-ad3e]


voluminös

voluminose


voluntarism

fil voluntarismo;
anhängare av ~ voluntarista


voluntaristisk

fil voluntaristic, voluntarista


volut

arkit voluta, helice


volym

(omfång) volumine, capacitate, contento;
(bokband) tomo;
(ljudstyrka) volumine


volymenhet

unitate cubic


volymexpansion

expansion/dilatation cubic/del volumine


volymknapp

button del controlo del volumine


volymkontroll

controlo del volumine


volymminskning

reduction/diminution cubic/del volumine


volymmässig

kem volumetric;
~ analys analyse/analysis volumetric


volymmätare

kem volumetro


volymmätning

kem volumetria


volymprocent

percentage [-ad3e] in volumine


volymökning

augmentation/expansion/dilatation cubic/del volumine


vom

se våm


vombat

zool wombat;
björn~, tasmansk ~ wombat ursin;
~er (familj) phascolomidas


vomera

vomer, vomitar


vomering

vomito


vomitiv

vomitivo


vomitorium

hist vomitorio


voodoo

rel vudu, voodoo eng [vu:du]


votera

votar


votering

votation;
~ genom handuppräckning votation a mano levate


voteringsknapp

button pro votar


voteringsordning

procedura/procedimento de votar


voteringsresultat

resultato del votation


votivfigur

rel statua votive


votivkyrka

ecclesia votive


votivskepp

rel nave votive


votivtavla

rel tabuletta votive


votum

voto


voucher

voucher eng [vautshö]


vov

~! wuf!


vovve

can


voyeur

voyeur fr [vwajœ:r]


voyeurism

voyeurismo [vwajœr-]


voyeuristisk

voyeuristic [vwajœr-]


vrak

1 sjö nave naufragate;
fig (utslagen människa) ruina 2 fiske rete flottante


vraka

1 (förkasta) refusar, rejectar;
~ bort vender a basse precio 2 fiske piscar con rete flottante


vrakgods

restos de un nave naufragate


vrakplundrare

piliator/predator/spoilator de un nave naufragate


vrakpris

precio multo basse


vrakspillra

fragmento de un nave naufragate


vrakved

restos de un naufragio


vred

I adj furiose, furibunde, rabide, rabiose, ragiose [-d3-], irate, infuriate, indiabolate;
bli ~ irascer, indiabolar, entrar in cholera/in furor;
göra ~ exasperar, (in)furiar, incholerisar;
vara ~ esser in cholera/ira/rabie/furia/furor/rage [-d3-], furer, rabiar, ragiar [-d3-], indignar se
II s manico


vrede

ira, rabie, rage [-d3-], furia, furor, cholera;
låta sin ~ gå ut över någon discargar su ira/su cholera contra un persona;
skumma av ~ fumar;
ursinnig ~ cholera furibunde;
~ns dag dies irae lat [irä]


vredesmod

i ~ in furor/in ira/in cholera


vredesutbrott

accesso/attacco/explosion de ira/de rabie/de furia/de furor/de cholera/de rage [-d3-]


vredgad

irate, furibunde, furiose, infuriate, choleric


vredgas

irascer, inrabiar, inragiar [-d3-]


vrensk

indocile, rebelle, recalcitrante, insubmisse, insubordinate


vrenskas

esser indocile/rebelle/recalcitrante/insubmisse/insubordinate


vresig

(tvär) de mal humor, irritate, iracunde, irascibile;
(förvriden, knotig) nod(ul)ose, nodular, torquite


vresighet

(tvärhet) mal humor, irritabilitate, iracundia, irascibilitate;
(knotighet) nodositate


vresros

bot rosa rugose


vresved

ligno de arbores nodose


vresvuxen

nod(ul)ose, nodular, torquite


vret

lantbr parve campo/agro/terra


vricka

med luxar, dislocar, (dis)torquer;
sjö facer mover tirante;
~ foten luxar se/dislocar se/(dis)torquer se le pede


vrickad

fig folle;
bli ~ affollar se


vrickning

med luxation, dislocation, distorsion, distortion


vrida

(röra sig runt en fast punkt) rotar, girar, torn(e)ar, pivotar;
(vända) (re)verter, (re)volver, torquer;
(ändra riktning) tornar, girar, virar, cambiar;
vinden har vridit sig le vento ha tornate/cambiate;
~ nacken av en höna torquer le collo a un gallina;
~ runt rotar, girar, (re)volver;
~ sig torquer se;
(ändra riktning) tornar, girar, virar, cambiar;
~ sig av skratt/av smärta torquer se de rider/de pena;
~ tillbaka reverter, retorquer


vridaxel

axe de rotation


vridbar

giratori, rotabile, rotatori


vridborr

forator (a mano)


vriden

fig folle


vridfjäder

resorto rotative/rotatori/giratori


vridmoment

momento de rotation, copula de torsion


vridning

giration, rotation, torsion;
(ändring av riktning) viramento, virata, virage [-ad3e]


vridningsaxel

axe de rotation


vridscen

teat scena giratori/rotabile/rotatori


vril

nodo


vrist

anat collo del pede, tarso;
(ankel) cavilia


vristben

anat tarsal


vräka

(kasta handlöst) jectar, lancear;
jur (avhysa) evincer;
~ ner (om regn) pluver torrentialmente, diluviar;
~ omkull jectar a terra;
~ i sig (mat) devorar, inglutir;
~ sig i överflöd natar in le abundantia;
vågorna vräkte över fartyget le undas flueva super le nave


vräkig

vistose


vräkighet

vistositate


vräkning

jur eviction


vräkningsbeslut

jur mandato de eviction


vränga

(vända ut och in) everter, extroverter;
(förvrida) (dis)torquer, deformar, disfigurar, corrumper, fals(ific)ar, facer violentia a;
~ på orden corrumper/deformar le parolas;
~ på sanningen torquer/disfigurar/falsificar le veritate


vrå

anguletto;
i alla vinklar och ~r in tote angulos e angulettos


vråk

1 zool busardo, buteo;
fjäll~ buteo lagopus lat;
orm~ buteo buteo 2 (isränna) apertura in le glacie


vrål

crito/clamor forte, vociferation, ululation


vråla

critar, vociferar, ulular


vrålapa

zool simia ululator;
fig ululator


vråljobba

laborar/travaliar forte


vrålköra

guidar a tote gas/a tote velocitate


vrålplugga

studiar intensivemente


vrålskratt

riso ruitose


vråltjusig

bellissime


vrålåk

grande auto(mobile) elegante


vrång

(motsträvig) indisciplinabile, indocile, rebelle, recalcitrante, reluctante, intractabile, disobligante;
(avog) acre, acrimoniose;
(felaktig) mal, incorrecte, inexacte, erronee, deformate, distorquite, false


vrångbild

imagine deformate/distorquite/false


vrånghet

(motsträvighet) intractabilitate, disobligantia;
(avoghet) acritate, acrimonia


vrångsint

recalcitrante, de mal voluntate, de mal humor, pauco/poco complacente


vrångsinthet

recalcitration, mal voluntate, mal humor


vrångstrupe

/sätta något i ~n per falta ingerer qualcosa al trachea


vrövel

galimatias, nonsenso;
(skvaller) commatrage [-ad3e]


vrövla

parlar in le aere/in le vacuo


Vulcanus

myt Vulcano


vulgarisera

vulgarisar;
person som ~r vulgarisator


vulgarisering

vulgarisation


vulgarism

vulgarismo


vulgaritet

vulgaritate


Vulgata

rel Vulgata lat


vulgär

vulgar;
~t uttryck vulgarismo


vulgärlatin

latino vulgar


vulgärspråk

lingua vulgar


vulka

tekn vulcanisar


vulkan

vulcano; leva på randen av en ~ fig viver super le bordo de un vulcano;
slocknad ~ vulcano extincte;
verksam ~ vulcano active/in activitate


vulkanisera

tekn vulcanisar


vulkaniserbar

tekn possibile a vulcanisar


vulkanisering

tekn vulcanisation


vulkaniseringsapparat

tekn apparato a/de vulcanisar


vulkanisk

tekn vulcanic;
geol vulcanic, eruptive, plutonic;
~ verksamhet geol vulcanismo


vulkanism

geol vulcanismo;
läran om ~ vulcanologia;
person som studerar ~ vulcanologo


vulkankrater

geol crater vulcanic/de vulcano


vulkankägla

geol cono vulcanic


Vulkanus

myt Vulcano;
som avser ~ vulcanic, vulcanie


vulkanutbrott

geol eruption vulcanic/de vulcano


vulkanö

geol insula vulcanic


vulkare

tekn vulcanista


vulkning

tekn vulcanisation


vulst

protuberantia, tubere


vulstig

protuberante


vulva

anat vulva


vulvainflammation

med vulvitis


vulvovaginit

med vulvovaginitis


vurm

mania, passion


vurma

haber un mania/un passion


vurmig

maniac


vurpa

I s cadita al reverso
II v cader al reverso


vurst

(vagn) char à bancs fr [sharaba)];
kul salsicia fumate


vuxen

adulte, matur;
jur major;
bli ~ adolescer;
vara ~ en situation esser al altitude del situation, esser maestro del situation, dominar le situation;
~ person persona adulte, adulto


vuxenhet

etate adulte, maturitate


vuxenliv

vita matur/de adulto


vuxenstudier

bedriva ~ studiar como adulto


vuxenundervisning

inseniamento pro adultos


vuxenutbildning

education continue/continuate/de adultos


vy

(utsikt) vista, prospecto;
(bild) carta (postal) illustrate;
vidga sina ~er allargar/ampliar su vista


vykort

carta (postal) illustrate


vyss

~! sss!


vyssa|vyssja

(el. vyssja) calmar/appaciar per cantar a bucca clause;
~ till sömns sopir


vyssanlull|vyssan lull|vyssan|lull

(el. vyssan lull) ~! sopi ben!


väbel

mil sergente [-d3-]


väck

(bort) via;
(borta) foras, partite;
(försvunnen) disparite;
pengarna är ~ le moneta es disparite;
~! via!


väcka

(få att vakna) eveliar;
(framkalla) eveliar, suscitar, excitar, causar, inspirar, evocar, provocar;
bli väckt rel renascer;
~ anstöt dar scandalo, scandalisar, choc(c)ar [sh-];
~ en fråga facer un question;
~ förvåning surprender;
~ förväntningar eveliar sperantias;
~ medlidande inspirar commiseration;
~ minnen evocar memorias;
~ misstro eveliar/inspirar diffidentia;
~ till liv eveliar, suscitar, excitar, inspirar, causar, provocar, evocar;
(återuppväcka) resuscitar;
~ någon till besinning facer reflecter un persona;
~ någons intresse/nyfikenhet eveliar/excitar le interesse/le curiositate de un persona;
~ ont blod fig dar scandalo, scandalisar, choc(c)ar [sh-];
åtal jur accusar, initiar un processo (contra)


väckare

eveliator


väckarklocka

eveliator;
sova över ~n non audir le eveliator;
ställa ~n på sex poner/mitter le eveliator a sex horas


väckelse

rel renascentia religiose


väckning

evelia;
får jag be om ~ klocka sju evelia me a septe horas per favor


väckningssignal

mil diana;
blåsa ~ sonar le diana


väckt

rel renascite


vädd

bot scabiosa;
fält~ scabiosa columbaria lat;
åker~ knautia arvense;
ängs~ succisa pratense


väddklint

bot centaurea scabiose, scabiosa


väder

(väderlek) tempore, temperie;
(luft) aere;
(tarmluft) ventositate, flato;
(väderkorn) flair fr [flä:r];
det är vackert ~ il face bon/belle tempore;
dåligt ~ intemperie;
gå till ~s ascender;
inte få en syl i vädret fig non haber le opportunitate de inserer un parola;
prata i vädret fig parlar in le aere/in le vacuo;
skjuta i vädret fig crescer rapidemente;
släppa ~ peder;
sätta näsan i vädret fig dar se aere, esser orgoliose;
vara ute i ogjort ~ fig facer qualcosa inutilemente


väderbeständig

resistente al intemperie


väderbiten

alterate per le intemperies


väderflöjel

monstra-vento


väderförhållande

situation/conditiones atmospheric/del tempore, situation meteorologic, stato del tempore, temperie


väderkarta

mappa/carta meteorologic


väderkolik

med colica a causa de ventositate/de flatulentia/de flatuositate/de meteorismo


väderkorn

flair fr [flä:r]


väderkvarn

molino de vento;
slåss mot ~arna fig combatter le molinos de vento


väderlek

tempore, temperie


väderleksförhållande

situation/conditiones atmospheric/del tempore, situation meteorologic, stato del tempore, temperie


väderleksförhållanden

conditiones atmospheric, climate


väderlekskarta

carta meteorologic


väderlekslära

meteorologia;
person som behärskar ~ meteorologo, meteorologista


väderleksrapport

bulletin meteorologic


väderlekstjänst

servicio meteorologic


väderleksutsikter

previsiones/prediction meteorologic, prognostico/prediction del tempore


väderobservation

observation meteorologic


väderomslag

cambio/cambiamento del tempore


väderprognos

prediction/prevision(es)/bulletin meteorologic, prognostico/prediction del tempore


väderradar

radar meteorologic


väderrapport

bulletin meteorologic


vädersatellit

satellite (de observation) meteorologic, meteosat(ellite)


väderskepp

nave meteorologic


vädersol

parhelio


väderspänd

fysiol ventose, flatulente, flatuose


väderspänning

fysiol ventositate, flatulentia, flatuositate, meteorismo


väderstation

station/observatorio meteorologic


väderstinn

fysiol ventose, flatulente, flatuose


väderstreck

rhumbo (de vento), puncto cardinal;
de fyra ~en le quatro punctos cardinal, le quatro directiones del vento


vädertjänst

servicio meteorologic


väderutsikter

predictiones/previsiones meteorologic, prognostico/prediction del tempore


vädja

precar, sollicitar, appellar, facer appello;
jur (till högre rätt) appellar, recurrer;
~ till någons ansvarskänsla appellar/facer appello al sentimento/senso de responsabilitate de un persona;
~nde blickar reguardos appellante


vädjan

prece, sollicitation, appello;
jur appello, appellation, recurso


vädra

(lufta) aerar, ventilar;
(använda luktsinnet) sentir, olfacer, perciper le odor de;
(få väderkorn) flairar [flär-];
fig flairar


vädring

aerage [-ad3e], aeration, ventilar


vädur

zool ariete;
Väduren astron, astrol Aries lat;
som rör ~ arietari


väft

text trama


väg

cammino, via;
(sätt) medio, via;
(sträckning) cammino, trajecto, distantia, percurso;
(färdväg) itinere, route fr [rut];
(riktning) direction;
(framkomst) cammino, passage [-ad3e];
allmän ~ cammino/via public;
bana sig ~ aperir se un cammino;
bege sig på ~ mitter se/poner se in cammino;
enskild ~ cammino/via private/particular;
följa någon en bit på ~en accompaniar un persona un parte del via/del cammino;
Guds ~ar äro outgrundliga le vias/camminos de Deo es incompre(he)nsibile;
gå till ~a proceder, facer;
här skils våra ~ar hic se separa nostre camminos;
inte på långa ~ar non del toto;
leda på rätt ~ incamminar;
lämna fri ~ disembarassar le cammino;
något i den ~en qualcosa simile;
på konstgjord ~ per via artificial;
röja någon ur vägen liquidar/occider un persona;
skära av ~en för någon barrar/taliar le cammino/le passage [-ad3e] a un persona;
stå i ~en för entravar, obstar;
(motarbeta) contrariar;
ta den kortaste ~en prender le cammino le plus curte;
ur ~en! via!;
vara i ~en för obstruer;
vara på ~ esser in cammino;
vara på ~ att esser super le puncto de;
visa någon ~en monstrar/indicar le cammino a/orientar un persona


väg- och vattenbyggare|väg|vattenbyggare

constructor de camminos e obras hydraulic


väg- och vattenbyggnad|väg|vattenbyggnad

construction de camminos e obras hydraulic


väga

pesar;
(balansera) balanciar;
fig ponderar;
~ för och emot pesar/ponderar/balanciar le pros e le contras;
~ sina ord pesar/mesurar su parolas;
~ upp pesar


vägande

tungt ~ skäl motivos ponderose/ponderabile/urgente


vägarbetare

obrero stratal


vägarbete

construction/reparation de camminos


vägatlas

atlas del camminos


vägavgift

pedage [-ad3e]


vägbana

parte vehicular del cammino


vägbanare

fig initiator, innovator, pionero, promotor, precursor


vägbar

ponderabile;
ej ~ imponderabile


vägbeläggning

revestimento del cammino, pavimento


vägbom

barriera (del cammino)


vägbro

viaducto


vägbrytare

fig initiator, innovator, pionero, promotor, precursor


vägbyggare

constructor de camminos


vägbygge|vägbyggnad

(el. vägbyggnad) construction de camminos


vägdöden

morte per accidente(s) in le traffico stratal;
~ krävde tre dödsoffer le traffico stratal exigeva tres victimas


vägegenskap|vägegenskaper

(el. vägegenskaper) adherentia al cammino


vägfarande

camminante;
~ person camminante, camminator


vägförbindelse

connexion stratal


vägförening

association que mantene un cammino private/particular


vägförhållanden

conditiones stratal


vägförvaltning

organisation regional pro mantenentia del camminos e stratas


vägg

pariete, muro;
anat, bot pariete;
det är som att tala till en ~ fig es como parlar al aere;
som rör ~ parietal, mural;
ställa någon mot ~en fig mitter a un persona le cultello al gurgite, fortiar un persona a dicer le veritate;
svaret var uppåt ~arna fig le responsa esseva insensate/toto folle;
~arna har öron fig le muros ha aures, le muros audi


väggalmanacka

almanac de pariete


väggbeklädning

revestimento mural/del pariete, tapisseria


väggboasering

revestimento con pannellos


väggbonad

tapete/tapis fr [tapi] mural, tapisseria


väggfast

fixate al pariete


väggkalender

calendario mural


väggkarta

carta/mappa mural


väggklocka

horologio mural;
(pendyl) pendula


väggkontakt

el prisa de currente mural


vägglampa

lampa mural


vägglus

zool cimice;
full med vägglöss cimicose


väggmadam

zool cimice


väggmossa

bot pleurozio


väggmåleri|väggmålning

(el. väggmålning) konst pictura mural, fresco;
(förhistorisk) pictura rupestre


väggpelare

pilastro


väggrepp

adherentia al cammino


väggskåp

armario mural/de pariete


väggspegel

speculo mural


väggställd

parietal


väggtelefon

telephono mural/de pariete


väggur

horologio mural;
(pendyl) pendula


vägguttag

el prisa de currente mural


väghyvel

machina a/de planar camminos


väghållning

mantenentia/mantenimento de camminos


vägkant

bordo/margine del cammino


vägkarta

mappa/carta de camminos


vägknut

nodo del cammino


vägkorsning

cruciata, cruciamento, intersection, junction


vägkost

provisiones de bucca


vägkrök|vägkurva

(el. vägkurva) curva del cammino, incurvatura, virage [-ad3e]


väglag

I stato del cammino
II jur derecto del mantenentia/mantenimento de camminos


vägleda

(visa vägen) monstrar/indicar le cammino, guidar;
(handleda) instruer, orientar, guidar


vägledande

instructive, directori;
vara ~ servir de guida/de exemplo/de norma


vägledare

guida;
(mental) mentor


vägledning

instruction, guida, consilio


väglus

fig automobilista lentissime, limace


väglös

sin camminos


vägmaskin

machina pro mantenentia/mantenimento de camminos


vägmyndighet

autoritate administrative de questiones stratal


vägmärke

signo stratal


vägmätare

contator kilometric, conta-kilometros, hodometro


vägmätning

hodometria;
som rör ~ hodometric


vägmålla

bot atriplex patula lat


vägnar

på någons ~ del parte de/in (le) nomine de un persona;
å ämbetets ~ ex officio lat


vägnummer

numero de cammino


vägnät

rete/systema de camminos


vägomläggning

deviation


vägplanering

planification del rete de camminos/del construction de camminos


vägport

passage [-ad3e] inferior/subterranee, tunnel eng [tanl]


vägprofil

profilo del cammino


vägra

refusar;
han ~des tillträde ille esseva refusate/interdicite le entrata/de entrar;
hästen ~de le cavallo ha refusate;
~ att göra militärtjänst refusar de facer su servicio militar


vägran

refusa, declination, negativa


vägrare

persona qui refusa;
(hårdnackad) persona recalcitrante


vägren

bordo/margine del cammino


vägring

refusa


vägröjare

fig initiator, innovator, pionero, promotor, precursor


vägsalt

sal a/de/pro le camminos


vägskatt

taxa/imposto del circulation


vägskrapa

machina a/de planar camminos


vägskylt

indicator de cammino, poste indicator


vägskäl

bifurcation de un cammino


vägspärr

barriera/barricada/barrage [-ad3e] de un cammino


vägsträcka

distantia


vägsystem

systema/rete de camminos


vägtistel

bot cirsio vulgar


vägtorn

bot rhamno, alaterno


vägtrafik

traffico/circulation stratal


vägtrafikskatt

taxa/imposto del circulation


vägtransport

transporto per cammino


vägtrumma

tubo, esclusa (in un dica)


vägtull

pedage [-ad3e]


vägtunnel

passage [-ad3e] inferior/subterranee, tunnel eng [tanl]


vägunderhåll

mantenentia/mantenimento de camminos


vägverk

autoritate administrative central pro questiones stratal


vägvett

senso del circulation


vägvill

perdite


vägvisare

(skylt) indicator de cammino, poste indicator;
(person) guida;
(bok) itinerario


vägvårda

bot cichorio, cichorea


väja

deviar, obliquar, ir a un latere;
~ undan för evitar


väjningsplikt

obligation de ceder le passage [-ad3e]


väkt

velia


väktare

guarda, guardator, guardiano, surveliante, surveliator, vigilator, custode


väktartjänst

servicio de surveliantia/de controlo/de guarda


väl

I adv (bra) ben;
(i alltför hög grad) troppo, nimis;
(drygt) (un pauco/poco) plus de;
(noga) precisemente, accuratemente, strictemente;
allt ~! toto in ordine!;
bordet är ~ stort le tabula es troppo grande;
det är gott och ~, men tote isto es belle e bon, ma;
falla ~ ut resultar ben;
gott och ~ tusen böcker plus de mille libros;
ha det ~ ställt esser ric/opulente/fortunate/prospere;
komma ~ hem arrivar san e salve a casa;
när man ~ börjat un vice que on ha comenciate;
som ~ är felicemente, fortunatemente;
~ bekomme! bon appetito!
II adv det kan ~ hända, men isto es possibile, ma;
du kommer ~? tu veni, nonne?
III s ben;
~ och ve le ben e le mal


välaktad

ben estimate


välan

I interj ben!
II adv det kan ~ hända, men isto es possibile, ma


välanpassad

ben adaptate


välansad

ben facite


välartad

polite, cortese, urban


välartikulerad

ben articulate


välavlönad

ben pagate


välavpassad

ben proportionate


välavvägd

ben balanciate/proportionate


välbalanserad

ben balanciate


välbefinnande

ben, benesser;
(god hälsa) bon sanitate


välbehag

benesser, placer, agradamento, complacentia


välbehaglig

agradabile, confortabile


välbehållen

(om person) (san e) salve, indemne;
(om sak) intacte, ben conservate, in bon stato


välbehövlig

indispensabile, absolutemente necessari


välbekant

ben cognite, familiar;
en ~ person un celebritate;
ett ~ ansikte un facie familiar


välbemedlad

opulente, fortunate, ric, prospere


välbeprövad

experimentate, provate, probate


välberäknad

ben/accuratemente calculate


välbesatt

multo frequentate


välbeställd

opulente, fortunate, ric, prospere


välbesökt

multo frequentate


välbetald

ben pagate


välbetänkt

ben ponderate/considerate, maturmente reflectite


välbevandrad

~ i forte/versate/capabile/capace in


välbevarad

ben conservate


välbildad

ben formate/facite


välboren

honorabile


välborenhet

honorabilitate


välbyggd

ben construite;
(om person) de bon statura


välbärgad

opulente, fortunate, ric, prospere


välde

(rike) stato;
(furstes) regno;
(kejsares) imperio;
(makt) dominio, domination, imperio, poter, autoritate, controlo, suprematia


väldefinierad

ben determinate/definite/delimitate


väldeliga

enormemente


väldig

(mycket stor) enorme, extraordinari, gigantesc, colossal, immense, copiose, formidabile, terribile, stupende, tremende;
(mäktig) forte, potente;
(häftig) violente, vehemente, impetuose, furiose


väldisciplinerad

ben disciplinate


väldisponerad

ben disponite


väldoftande

fragrante


väldokumenterad

ben documentate


väldresserad

ben trainate/maestrate;
(om hästar) ben maneate


väletablerad

ben installate/(e)stabilite


välformad

ben formate/facite


välformulerad

ben formulate


välfungerande

que functiona ben


välfunnen

apposite, adequate


välfägna

regalar


välfägnad

regalo, regalamento


välfärd

benesser, prosperitate, abundantia


välfärdspolitik

politica del benesser (social)


välfärdssamhälle

societate de abundantia/de benesser


välfärdsstat

stato del benesser


välfödd

ben alimentate


välförrättad

efter välförrättat värv le labor complite


välförsedd

ben approvisionate/stockate


välförståelig

ben compre(he)ndite


välförtjänt

ben meritate, condigne


välgenomtänkt

ben ponderate/considerate/studiate


välgjord

ben facite


välgrundad

ben fundate;
~e anspråk/skäl exigentias/rationes ben fundate


välgärning

bon action


välgång

prosperitate;
dricka till någons ~ biber al sanitate de un persona


välgångsönskan

congratulation, felicitation


välgödd

ben alimentate, replete;
(fyllig) corpulente


välgörande

(hälsosam) benefic, salutar;
vara ~ benefacer;
~ verksamhet beneficentia


välgörare

benefactor


välgörarinna

benefactrice


välgörenhet

beneficentia


välgörenhetsbasar

bazar de beneficentia


välgörenhetsinrättning

institution de beneficentia


välgörerska

benefactrice


välhängd

kul tenere


välhållen

ben mantenite, in bon stato


välinformerad

ben informate;
från ~ källa de fonte ben informate, de bon fonte


välja

(s)eliger;
(utse genom röstning) votar, suffragar;
(ge företräde) optar (pro), selectionar, seliger;
~ någon till ordförande eliger un persona presidente;
~ ut (s)eliger, selectionar;
~ yrke eliger como profession


väljare

pol elector, votante, votator


väljarkår

pol corpore electotal, electorato


väljarundersökning

pol sondage [-ad3e] preelectoral


väljbar

pol eligibile


väljbarhet

pol eligibilitate


välkammad

ben pectinate;
fig multo cortese e ben educate


välklang

harmonia, euphonia, melodia, melodiositate, sonoritate


välklingande

euphone, euphonic, melodiose, sonor, harmonic


välklädd

ben vestite


välkommen

benvenite;
en ~ förändring un cambiamento benvenite/agradabile;
hälsa någon ~ dar le benvenita a un persona;
~! benvenite!;
inte vara ~ esser indesirabile


välkomna

dar le benvenita (a)


välkomnande

de benvenita


välkomponerad

ben componite/composite


välkomst

benvenita


välkomsthälsning

salute de benvenita


välkomsttal

parolas de benvenita


välkänd

ben cognite, familiar;
en ~ person un celebritate


väll

I tekn (hopfogning genom vällning) soldatura sub alte temperatura
II (framvällande) (le) surger


välla

1 (strömma) surger;
~ fram surger 2 tekn (svetsa vid hög temperatur) soldar sub alte temperatura;
(upphetta till vitvärme) calefacer usque al puncto incandescente/de incandescentia


vällagad

kul ben preparate/apprestate


vällare

tekn soldator


vällbar

tekn soldabile


vällbarhet

tekn soldabilitate


vällevnad

vita abundante/luxuose/luxuriose;
förfinad ~ epicureismo;
överdriven ~ sybaritismo


vällevnadsman

roué fr [rue], persona voluptuose


välling

kul pappa


vällingklocka

lantbr campana (usate pro annunciar le horas) de repastos


vällingpulver

kul pulvere de pappa, pappa in pulvere


välljud

harmonia, euphonia, melodia, melodiositate, sonoritate


välljudande

euphone, euphonic, melodiose, sonor, harmonic, musical


vällning

tekn soldatura sub alte temperatura


vällovlig

digne de laude/de encomio/de elogio, laudabile, encomiabile, commendabile, estimabile


vällsvetsning

tekn soldatura sub alte temperatura


vällukt

fragrantia, odor (agradabile), olentia, perfumo


välluktande

fragrante, odorante, odorose, odorifere, olente, aromatic


vällust

voluptate, voluptuositate, lascivitate, luxuria, libidine, concupiscentia, prurientia


vällustig

voluptuari, voluptuose, lascive, luxuriose, libidinose, concupiscente, pruriente


vällusting

voluptuoso, voluptuario, lascivo, luxurioso, roué fr [rue]


vällyckad

con (bon) successo, successose


välmatad

kul (om skaldjur) carnose, carnute;
bot (om sädesax) plen


välmenande

ben intentionate


välmening

bon intention;
(uppriktighet) sinceritate


välment

ben intentionate;
(uppriktig) sincer, cordial


välmenthet

bon intention(es);
(uppriktighet) sinceritate


välmotiverad

con bon motivo(s)


välmående

(blomstrande) prospere, florescente;
(frisk) in bon sanitate


välmåga

(välstånd) prosperitate, benesser;
(god hälsa) bon sanitate;
leva i högönsklig ~ viver in le melior benesser


välnärd

ben alimentate, replete;
(fyllig) corpulente


välordnad

ben ordinate/structurate/organisate


välorganiserad

ben organisate


välplägad

ben regalate


välplägnad

bon regalo/regalamento/tractamento


välpolerad

ben polite;
fig cortese, polite, civil, urban


välproportionerad

ben proportionate


välrakad

ben rasate, glabre


välregisserad

teat ben inscenate


välrenommerad

renominate, celebre, famose


välriktad

ben dirigite/orientate


välrustad

ben preparate


välsedd

benvenite


välsigna

benedicer


välsignad

benedicte;
(ryslig) horribile, horrende, terribile


välsignelse

benediction


välsignelsebringande

benedicte


välsinnad

ben intentionate, favorabile


välsittande

(om klädesplagg) ben confectionate


välsituerad

opulente, fortunate, ric, prospere


välsjungande

qui canta ben


välsk

estranier (e del sud)


välskapad|välskapt

(el. välskapt) ben (con)formate/constituite/facite


välskriven

ben formulate


välskrivning

calligraphia


välskräddad

ben taliate


välskuren

ben taliate


välskött

ben curate/attendite


välsmak

sapor


välsmakande

gustose, gustabile, sapide, saporose


välsmord

ben ingrassate/lubri(fi)cate


välsorterad

(noga sorterad) ben assortite/classificate;
(om affär) ben assortite, con/que ha un bon assortimento


välstekt

kul ben frite/rostite;
(genomstekt) bastante/ben cocite


välställd

fortunate, ric


välstånd

prosperitate, benesser


välsvarvad

ben formate/facite/proportionate


vält

rolo/cylindro compressor


välta

I v (falla åt sidan) cader a terra, inverter se;
(få att falla) facer cader, reverter, transverter;
~ omkull inverter
II v lantbr cylindrar, rolar
III s pila de ligno


vältalare

rhetor, rhetorico


vältalig

eloquente, facunde, rhetoric;
fig (uttrycksfull) significante, significative, eloquente, evocatori


vältalighet

eloquentia, facundia;
(talekonst) eloquentia, arte oratori/rhetoric, rhetorica


vältförare

conductor de un rolo/de un cylindro compressor


vältra

(rulla) rolar, tornar;
(välta) reverter, transverter;
~ bort rolar via;
~ sig tornar se, gambadar;
~ sig i pengar fig natar in abundantia


vältränad

ben trainate, in (bon) forma


välunderrättad

ben informate;
från ~ källa de fonte ben informate, de bon fonte


väluppfostrad

ben educate


välutbildad

con/qui ha un bon formation/education


välutrustad

ben equipate;
(talangfull) talentose, intelligente


välutvecklad

ben disveloppate/formate, matur


välva

arkit voltar, arcar;
~ sig voltar se, arcar se;
~ stora planer fig ordir grande planos


välvd

voltate, arcate


välvilja

benevolentia, complacentia, clementia, bontate, affabilitate


välvillig

benevole, benevolente, complacente, clemente, indulgente, affabile


välvillighet

benevolentia, complacentia, clementia, bontate, affabilitate


välvning

arkit volta, arco


välvuxen

ben formate/facite/proportionate


välväxt

ben formate/facite/proportionate


välvårdad

ben curate;
ett välvårdat yttre un aspecto curate


välövervägd

ben considerate/deliberate


vämjas

esser disgustate (de), sentir nausea/repugnantia, disgustar, repugnar


vämjelig

disgustante, disgustose, repulsive, repugnante, nauseose, execrabile


vämjelse

nausea, disgusto, repugnantia, execration


vän

I subst amico, camerada;
en ~ till mig un de mi amicos
II adj belle


vända

I s (sväng) torno, ronda;
kul (omgång) ronda;
bjuda på en ~ pagar un ronda
II v tornar, volver, virar;
(förändra) cambiar;
~ bort blicken disviar le oculos;
~ genom vind(en) sjö virar/cambiar de bordo;
~ kappan efter vinden fig navigar secundo le vento;
~ om retornar;
~ på ordningen/rollerna inverter le ordine/le rolos;
~ på skivan tornar le disco;
~ på slantarna fig esser multo economic;
~ på strömriktningen el commutar/inverter le currente electric;
~ sig mot tornar se contra;
fig opponer se a;
~ på sidan tornar/volver le pagina;
~ sig till någon för att få ett gott råd adressar se/diriger se a un persona pro obtener un bon consilio;
~ sig till någon om hjälp recurrer a un persona;
~ till det bättre cambiar pro le melior;
~ tillbaka retornar;
~ upp och ner inverter;
~ ut och in everter, extroverter


vändbar

reversibile, invertibile


vändbarhet

reversibilitate


vänderot

bot valeriana


vändkors

tourniquet fr [turnike]


vändkrets

tropico;
belägen mellan ~arna intertropical;
Kräftans ~ le Tropico del Cancere;
Stenbockens ~ le Tropico del Capricorno


vändning

virage [-ad3e], viramento, virata;
(förändring) cambiamento, cambio;
(ordalag) termino;
el commutation;
en ~ till det bättre un cambio pro le melior;
oväntad/plötslig ~ cambiamento brusc, colpo de theatro;
litt peripetia;
ta en olycklig ~ tornar mal;
vaga ~ar terminos approximative/vage


vändplan|vändplats

(el. vändplats) placia de tornar


vändpunkt

puncto de tornar;
fig puncto de tornar, momento critic/crucial;
litt peripetia


vändradie

circulo de giration


vändskiva

torno, rota/placa giratori


vändsydd

text con le bordos del suturas plicate e celate per nove suturas


vänfast

fidel, loyal


vänfasthet

fidelitate, loyalitate


vänhet

beltate


väninna

amica


vänja

accostumar (a), habituar (a);
~ sig (vid) accostumar se (a), habituar se (a), familiar se (con);
(anpassa sig) adaptar se;
(vid klimat) acclimatar se


vänkrets

circulo de amicos


vänlig

amabile, affabile, amical, amene, benevole, complacente, mansuete, dulce;
en ~ blick un reguardo amical/dulce;
med ~ hälsning con salutes pl cordial, amicalmente;
skulle ni vilja vara ~ att haberea vos le amabilitate/le bontate de, esserea vos tanto amabile de;
var så ~ per favor, si il vos place


vänlighet

amabilitate, affabilitate, amenitate, benevolentia, bontate, complacentia, dulcor, mansuetude


vänort

loco (nordic) con le qual on ha collaboration cultural


vänpris

precio de amico


vänskap

amicitate;
knyta ~ med amicar se con


vänskaplig

amic, amical, amicabile;
upprätthålla ~a relationer mantener relationes amical


vänskaplighet

amicabilitate


vänskapsband

vinculo/ligamine, lacio de amicitate


vänskapsbetygelse

profession/protestation de amicitate


vänskapsförbindelse

relation amical


vänskapsförbund

alliantia


vänskapsfördrag

tractato/pacto/accordo de amicitate


vänskapsförhållande

relation amical


vänskapsmatch

sport incontro/match eng [mætsh] amical


vänskapspakt

pacto/tractato/accordo de amicitate


vänskapspris

precio de amico


vänslas

caressar;
~ med caressar


vänster

I adj sinistre, leve, de sinistra
II s sinistra, leva;
sport colpo del pugno sinistre/leve;
från ~ ab/de sinistra/leva;
göra höger och ~ om mil retirar se, absentar se;
rak ~ sport colpo del pugno sinistre/leve con bracio recte; till ~ om al sinistra/leva de; åt ~ a(l) sinistra/leva


vänsterback

sport defensor/defenditor sinistre/leve


vänsterextremist

pol extremista socialista


vänsterextremistisk

pol extremista/extremistic socialista


vänsterfil

fila sinistre/leve


vänsterflygel

ala sinistre/leve


vänsterfrälst

pol socialista


vänstergrupp

pol gruppo socialista


vänstergängad

(om skruv) que on vita in senso antihorologic, con passo a sinistra


vänsterhalvback

sport mediano sinistre/leve


vänsterhand

mano sinistre/leve


vänsterhänt

sinistromane


vänsterhänthet

le stato de esser sinistromane


vänsterifrån

ab/de sinistra/leva


vänsterinner

sport avantero interior de sinistra/de leva


vänsterinriktad

pol socialista


vänsterknäck

labor/travalio annexe, empleo secundari/accessori


vänsterknäcka

facer un labor/travalio annexe, haber un empleo secundari/accessori


vänsterkrafter

pol fortias socialista


vänsterkrok

sport colpo del pugno sinistre/leve con le bracio inclinate


vänsterkurva

curva a sinistra/a leva


vänsterkörning

conducta a sinistra/a leva


vänsterledare

pol dirigente/chef [sh-] socialista


vänsterman

pol socialista


vänsterorienterad

pol socialista, socialistic


vänsterparti

pol partito socialista


vänsterpolitik

politica socialista


vänsterradikal

I adj pol radical socialista
II s pol radical socialista


vänstersida

latere sinistre/leve, sinistra, leva;
(i bok) verso


vänsterslag

sport colpo del pugno sinistre/leve


vänstersocialist

pol socialista radical


vänstersocialistisk

pol socialista radical


vänsterspiral

spiral que va in senso antihorologic


vänsterstyrd

(om bil) que ha le volante al latere sinistre/leve


vänstersving

sport colpo del pugno sinistre/leve


vänstersväng

torno a sinistra/a leva


vänstertrafik

traffico a sinistra/a leva


vänstervind

pol vento ab sinistra/ab leva;
fig det blåser ~ar il ha un trend eng socialista


vänstervinge

sport ala sinistre/leve


vänstervridande

bot sinistrotorse


vänstervriden

pol con un tendentia politic socialista


vänsterytter

sport avantero exterior de sinistra/de leva


vänsäll

qui ha multe amicos


vänta

(avvakta) attender;
(förvänta) expectar;
låta ~ på sig tardar, esser tarde, facer se attender;
~ barn expectar un bebe/baby eng;
~ med postponer, procrastinar, ajornar, retardar;
~ på någon attender un persona;
~ sig mycket av någon expectar multo de un persona


väntan

(avvaktan) attendentia;
(förväntan) expectation


väntelista

lista de attender


väntetid

tempore de attender


väntevärde

mat valor expectate


vänthall

sala de attender


väntjänst

servicio de amico/inter amicos


väntrum

antecamera, sala de attender


väntsal

sala de attender


väpna

armar;
~ sig med armar se de;
~ sig mot armar se/proteger se contra


väpnad

armate;
~ neutralitet neutralitate armate;
~e styrkor fortias armate;
väpnat rån assalto a mano armate


väpnare

hist scutero, doncello


väppling

bot trifolio;
söt~ meliloto


värd

I s hospite, amphitryon;
(värdshusvärd) albergero;
(källarmästare) restaurator, tavernero, patrono;
(hotellägare) hostellero, hotelier;
(hyresvärd) proprietario de casa;
bot hospite;
göra upp räkningen utan ~en fig facer un mal calculo, non entrar in su calculo;
vara ~ facer le honores
II adj (värdig) digne;
det är fara värt att il ha un risco que;
det är ingenting värt isto vale nihil;
huset är värt en miljon le casa vale un million;
inte vara mödan ~ non valer le pena;
vara ~ (ha ett värde) valer;
(vara värdig) esser digne de;
vara ~ mycket haber un grande valor;
vara ~ sin vikt i guld valer su peso in auro;
~e vän! car amico!


värddator

data host computer eng [houst kömpiu:tö], computator hospite


värddjur

(animal) hospite


värde

valor, precio, valuta;
av noll och intet ~ de nulle e sin valor;
förlora i ~ perder de valor;
ha samma ~ equivaler (a), esser equivalente (a);
höja ~t valorisar;
minska i ~ diminuer de valor;
stiga i ~ augmentar/(ac)crescer de valor;
sätta ~ på (fastställa värdet på) appreciar, (e)valutar, estimar, taxar;
(uppskatta) appreciar, estimar, considerar, recognoscer


värdeberäkning

valutation


värdebeständig

de valor stabile/fixe


värdefast

de valor stabile/fixe


värdefull

preciose, de (grande) valor


värdeföremål

objecto preciose/de valor


värdeförsändelse

invio assecurate


värdegemenskap

conformitate/concordantia del norma e valores ethic/cultural/social


värdehandling

documento de valor


värdehöjning

valorisation


värdeladdad

emotionalmente cargate, de carga emotional


värdelös

sin valor, nulle;
(mycket dålig) mal, inutile;
en ~ bok un libro sin valor, un mal libro;
förklara ~ declarar nulle;
~t skräp cosas inutile, pacotilia


värdelöshet

nullitate, inutilitate, inanitate


värdeminskning

perdita de valor, reduction in valor, depreciation;
ekon devalutation


värdemässig

que refere al valor


värdemätare

indice/index de valor


värdeomdöme

judicamento/judicio de valor


värdepapper

valor, titulo


värdepost

invio assecurate


värdera

(uppskatta) appreciar, estimar, considerar, recognoscer;
(fastställa värdet på) appreciar, (e)valutar, estimar, taxar


värderare

appreciator, taxator


värderbar

appreciabile, evalutabile, estimabile


värdering

(beräkning av värde) appreciamento, (e)valutation, taxation, estimation, valorisation;
(åsikt om rätt och fel) valor, judicamento, judicio de valor;
kristna ~ar valores pl christian


värderingsfri

sin judicamentos/judicios de valor


värderingsinstrument

jur instrumento/documento super un (e)valutation exequite


värderingsman

taxator


värdesak

objecto preciose/de valor


värdeskala

scala de valores


värdeskatt

taxa super le valor adjuncte/adjungite (TVA)


värdestegring

augmento/(ac)crecimento/incremento de valor, revalorisation;
ekon plus-valor


värdesäker

stabile/fixe de valor


värdesäkra

render stabile/fixe de valor


värdesätta

(uppskatta) appreciar, estimar, considerar, recognoscer;
(fastställa värdet på) appreciar, (e)valutar, estimar, taxar


värdesättning

(uppskattning) appreciation, estimation, recognoscentia;
(prissättning) appreciamento, (e)valutation, taxation, estimation


värdeökning

augmento/(ac)crecimento/incremento de valor, revalorisation;
ekon plus-valor


värdfamilj

familia hospite


värdfolk

hospite e hostessa, amphitryon e amphitryona


värdig

digne;
vara ~ något esser digne de/meritar un cosa


värdigas

dignar se;
(nedlåta sig) condescender;
~ svara dignar se responder


värdighet

dignitate;
biskoplig ~ dignitate episcopal, episcopato;
hög ~ eminentia;
prästerlig ~ dignitate de sacerdote, sacerdotio;
påvlig ~ dignitate de papa, pontificato


värdighetstecken

insignia;
(kungliga) regales


värdinna

hostessa, amphitryona


värdinneskap

utöva ~ facer hostessa


värdland

pais hospite/invitante


värdshus

hosteria, albergo, taverna


värdshusvärd

hospite, albergero, tavernero


värdväxt

bot (planta) hospite


väring

hist viking/mercante nordic qui viagiava [-d3-] al est


värja

I s spada;
dra sin ~ disvainar le spada
II v defender;
~ sig defender se, justificar se


värjfäktning

sport scherma


värjhugg

colpo de spada


värjklinga

lamina del spada


värjknopp

pomo del spada


värjrem

pendente de spada, porta-spada


värjspets

puncto del spada


värjstöt

colpo de spada


värk

dolor;
ha ~ suffrer dolor;
~ar (vid förlossning) dolores del parto, contractiones


värka

doler;
det värker i huvudet me dole le capite/le testa


värkbruten

deformate/incurvate de dolor (rheumatic)


värklindrande

med lenitive, sedative, calmante, analgesic, paregoric


värktablett

farm lenitivo, sedativo, calmante, analgesico, anodyno, paregorico, pharmaco analgesic


värld

mundo, terra;
belägen bortom/hinsides denna ~en ultramundan;
den förnäma ~en high life eng [hai laif];
det är ~ens skillnad mellan dem il ha un mundo de differentia inter illes;
en kvinna/man av ~ un femina/homine del mundo;
förpassa någon till den andra ~en inviar/expedir un persona in le altere mundo, occider un persona;
Gamla ~en le Vetere Mundo;
gå ur ~en morir;
komma till ~en venir al mundo, nascer;
Nya ~en le Nove Mundo;
tredje ~en le tertie mundo;
undre ~en le regno del criminales, gangsterismo;
vad ~en är liten! que parve es le mundo!;
var i hela ~en är han? ubi diabolo es ille?;
var och en lever i sin egen ~ cata uno vive in su proprie mundo;
vem i all ~en? qui in nomine del celo?


världsalltet

le universo/cosmo, le macrocosmo;
läran om ~ cosmologia


världsatlas

atlas del mundo


Världsbanken

le Banca del Mundo


världsbekant

de fama mundial


världsberömd

de renomine/fama mundial/universal/universe, mundialmente famose;
bli ~ ganiar fama universal


världsbeskrivning

cosmographia


världsbild

conception/concepto/vision del mundo


världsborgaranda

cosmopolitismo


världsborgare

cive/citatano del mundo, cosmopolita


världsbrand

conflagration mundial


världsbäst

vara ~ sport esser campion del mundo


världsdam

femina del mundo


världsdel

parte del mundo, continente


världsekonomi

economia mundial


världselit

sport élite fr [elit] mundial/del mundo


världserfaren

qui ha le experientia del mundo, urban


världserfarenhet

experientia del mundo, urbanitate


världserövrare

conquisitor del mundo


världserövring

conquesta del mundo


världsetta

sport campion del mundo


världsfamnande

mundial, universe, universal, global


världsfientlig

qui disapproba le manifestationes material del mundo


världsfred

pace mundial/universal


världsfrämmande

alien al mundo


världsfrånvarande

distracte


världsfrånvänd

qui prende pauc/poc parte in le vita material, ascetic


världsförakt

contempto del mundo


världsförbrukning

consumo/consumption mundial


världsförbättrare

reformator del mundo


världsförsakelse

renunciamento/renunciation del mundo


världsgåta

mysterio del questiones scientific/philosophic


världshandel

commercio mundial


världshav

oceano


världsherravälde

hegemonia/dominio mundial/universal/del mundo


världshistoria

historia universe/universal/mundial/del mundo


världshistorisk

del historia universe/universal/mundial/del mundo


Världshälsoorgansationen

(WHO) le Organisation Mundial del Sanitate (OMS)


världshändelse

evento (de importantia) mundial


världshärskare

soverano mundial/del mundo


världskarta

mappa/carta del globo/del mundo, mappamundi lat, planispherio


världskatastrof

catastrophe mundial


världsklass

classe international/mundial;
sport le melior sportivos/sportistas mundial/del mundo, classe mundial


världsklok

qui ha le experientia del mundo


världsklokhet

experientia del mundo


världskonferens

conferentia mundial


världskongress

congresso mundial


världskonjunktur

conjunctura mundial


världskrig

guerra mundial/global/universal


världskris

crise/crisis mundial


Världskyrkorådet

le Consilio Mundial del Ecclesias


världslig

secular, laic, profan;
rel temporal;
~ musik musica profan;
~a ting benes secular


världsliggöra

secularisar


världslitteratur

litteratura mundial


världsläge

situation politic del mundo


världsmakt

potentia mundial, superpotentia


världsman

homine del mundo


världsmannamässig

continental, como un homine del mundo


världsmarknad

mercato mundial/international/del mundo


världsmarknadspris

precio in le mercato mundial


världsmedborgare

cive/citatano del mundo, cosmopolita


världsmästare

sport campion mundial/del mundo


världsmästerskap

sport (VM) Campionato Mundial (CM)


världsnamn

(nomine de) fama/reputation/renomine mundial


världsomfattande

mundial, universe, universal, global


världsomseglare

circumnavigator


världsomsegling

circumnavigation


världsomspännande

mundial, universe, universal, global


världsopinion

opinion mundial


världsordning

ordine mundial


världsorganisation

organisation mundial


världspatent

patente/breveto mundial


världspolitik

politica mundial


världspolitisk

del politica mundial


världspremiär

teat prime representation/première fr [-jä:r] mundial


världspressen

tidn le pressa mundial/international


världsproblem

problema mundial/universal


världsproduktion

production mundial


världsrekord

sport record eng [rekå:d] mundial/del mundo


världsrekordhållare

sport detentor del record eng [rekå:d] mundial/del mundo


världsreligion

religion del mundo


världsrevolution

revolution mundial


världsrike

imperio mundial


världsrykte

fama mundial


världsrymd

spatio cosmic/interplanetari/del universo


världsråd

consilio mundial


världssamvete

senso de responsabilitate pro le situation mundial, conscientia mundial


världssensation

sensation mundial/universal/global


världssituation

situation mundial


världsskapare

creator del mundo;
fil demiurgo


världssmärta

dolor universal, mal del seculo, Weltschmerz ty [veltshmerts], spleen eng [spli:n]


världsspråk

lingua mundial/universal/international


världsstad

metropole


världsstjärna

artista de fama/renomine mundial/universal


världssuccé|världssucce

successo mundial


världssvält

fame mundial/global


världstid

zona international de tempore, regulation del horario mundial;
sport tempore mundial


världstopp

sport élite fr [elit] mundial/del mundo


världsträdet

mytol le arbore cosmic


världsundergång

perdition del mundo


världsutställning

exposition/exhibition mundial/universal


världsvan

qui ha le experientia del mundo, urban


världsvana

experientia del mundo, urbanitate


världsvis

qui ha le experientia del mundo


världsvisdom|världsvishet

(el. världsvishet) experientia del mundo


världsvälde

imperio mundial


världsålder

epocha del historia mundial


världsåskådning

conception/concepto/vision del mundo, ideologia


värma

calefacer;
(ljumma) tepidar;
~ på kul recalefacer;
~ upp (ett utrymme) calefacer;
kul recalefacer;
~ upp sig sport facer exercitios preparative


värme

calor;
(uppvärmning) calefaction;
fys calor;
fig calor, cordialitate;
(glöd) ardor, fervor, ferventia, foco;
avge ~ emanar calor, calorificar;
som avser ~ calorific, thermal, thermic


värmealstrande

thermogene


värmeanläggning

installation de calefaction central


värmeapparat

calefactor, calorifero


värmeavgång

emanation de calor


värmeavkännare

thermostato


värmebehandling

med thermotherapia


värmebesparing

sparnio de calor


värmebeständig

resistente al calor, refractari, thermostabile


värmebild

imagine thermographic, thermogramma


värmebölja

unda de calor


värmecentral

installation de calefaction central


värmedyna

cossino electric


värmeeffekt

effecto thermic/thermal


värmeelement

elemento de calefaction;
(radiator) radiator


värmeenergi

energia calorific/thermic/thermal


värmeenhet

caloria


värmeflaska

bottilia con aqua calide/calde


värmefotografering

photographia con un camera que registra le (ir)radiation thermic/thermal/de calor


värmeförlust

perdita thermic/thermal/de calor;
med thermolyse, thermolysis


värmegrad

grado thermometric/de calor;
(temperatur) temperatura


värmeisolerande

calorifuge


värmeisolering

isolation calorific/thermic/thermal


värmekamera

camera que registra le (ir)radiation thermic/thermal/de calor


värmekraftverk

central electric/de energia combustibile


värmekrus

bottilia con aqua calide/calde


värmekudde

cossino electric


värmekälla

fonte de calor


värmelampa

lampa infrarubie


värmeledande

calorifere


värmeledare

fys conductor thermic/thermal/de calor


värmeledning

(anläggning) elemento de calefaction;
(radiator) radiator;
fys conduction thermic/thermal/de calor


värmeledningselement

(anläggning) elemento de calefaction;
(radiator) radiator


värmeljus

parve calefactor de stearina


värmelära

theoria del calor, thermodynamica


värmemotor

motor thermic/thermal


värmemätare

thermometro;
(mätare av höga temperaturer) pyrometro;
(kalorimätare) calorimetro


värmemätning

thermometria;
(av höga temperaturer) pyrometria;
(kalorimätning) calorimetria


värmepanna

calorifero, caldiera pro calefaction, caldiera del calefaction central


värmeplatta

(på spis) placa de coction;
(lös) apparato de coction


värmepump

pumpa thermic/thermal, thermopumpa


värmereglering

regulation thermic/thermal, thermoregulation


värmeskåp

armario pro calefaction


värmeslag

med colpo de sol, insolation


värmeslinga

spiral electric pro calefaction


värmestrålning

fys radiation infrarubie, (ir)radiation thermic/thermal/de calor


värmestrålningssmätare

fys radiometro


värmetålig

resistente al calor, thermostabile


värmeutvecklande

calorific


värmeutveckling

developpamento/disveloppamento/production de calor;
fys calorification;
biol thermogenese, thermogenesis


värmeverk

central electric/de energia combustibile


värmevärde

valor calorific


värmeväxlare

excambiator calorific/thermic/thermal/de calor, recuperator de calor


värmeälskande

thermophile


värmeöverföring

transmission de calor


värmning

calefaction


värn

defensa, protection


värna

defender, proteger;
~ om proteger, preservar, patronisar


värnlös

sin defensa


värnplikt

mil servicio militar obligatori, conscription;
allmän ~ conscription general;
göra sin ~ complir le servicio militar


värnpliktig

mil obligate al servicio militar, qui debe facer le servicio militar;
~ soldat recruta, conscripto


värnpliktsvägran

objection de conscientia


värnpliktsvägrare

objector de conscientia


värpa

facer/poner ovos


värpare

gallina ponente


värphöna

gallina ponente


värpning

(le) facer/poner ovos


värre

adj pejor, adv pejo;
bli ~ pejorar se, aggravar se;
göra ~ pejorar;
så mycket ~ tanto pejo;
~ och ~ de mal in pejo


värst

I adv inte så ~ non particularmente
II adj le plus mal, le pejor, le pessime;
hans ~a fiende su pejor inimico;
i ~a fall in le pessime caso


värsting

duro


värv

(com)mission, carga, ordine, mandato, function, mission, incumbentia, officio


värva

recrutar, inrolar;
~ medlemmar recrutar membros;
~ soldater recrutar/inrolar soldatos


värvare

recrutator, inrolator


värvning

recruta(mento), inrolamento;
ta ~ mil inrolar se como soldato


värvningskampanj

campania de recrutamento


väsa

sibilar


väsen

I (störande ljud) ruito, strepito;
föra ~ facer ruito, strepitar
II (besjälad varelse) esser, creatura, individuo;
(innersta natur) essentia, natura, substantia;
fil entitate;
till sitt ~ essentialmente, in substantia, in essentia, in le fundo
III väsende (verksamhet) activitate


väsensfrämmande

alien


väsenslös

hebetate, inexpressive


väsenslöshet

hebetude


väsentlig

essential, crucial, intrinsec, integrante, substantial, fundamental, principal


väsentligen

in essentia/substantia, in le fundo, essentialmente


väsentlighet

essential(itate), substantia, principal, puncto essential


väska

sacco;
(handväska) sacco a/de mano, reticulo;
(resväska) valise fr [vali:z];
(koffert) coffro;
(necessär) necessaire fr [nesäsä:r]


väskryckare|väsktjuv

(el. väsktjuv) fur/robator de saccos a/de mano


väsljud

språk (consonante) sibilante, fricativa


väsnas

facer ruito, strepitar


väsning

sibilation


vässa

acutiar, affilar;
bot, zool acuminar;
~ en blyertspenna acutiar/affilar/taliar un stilo de graphite


vässning

acutiamento, affilamento


väst

I s (klädesplagg) gilet fr [3ile];
få någonting innanför ~en fig haber qualcosa a mangiar [-d3-] e biber
II s (väderstreck) west, occidente;
segla från öst till ~ navigar del est al west
III adv mot ~ al west/occidente;
~ från/om al west/occidente de


Västafrika

Africa Occidental


västafrikansk

de Africa Occidental


västan

I adv al west/occidente;
östan om sol och ~ om måne al est del sol e al west del luna
II s vento del west, zephyro


västanfläkt

brisa del west


västanom

al west de


västanvind

vento del west, zephyro


västapor

zool (underordning) cebidas


Västberlin

hist Berlin Occidental


väster

I s west, occidente
II adv ~ om al west/occidente de


västergök

cucu que crita del west


västerifrån

del west, del occidente


Västerlandet

le West, le Occidente


västerled

i ~ in le west


västerländsk

occidental;
göra ~ occidentalisar


västerlänning

occidental


västern|western

(el. western) film western eng [westön], film de cowboys eng [kauboiz]


västerpå

al west/occidente


västerut

al west


västeröver

al west/occidente


Västeuropa

Europa Occidental/del West


västeuropeisk

del Europa Occidental


Västfalen

Westfalia;
Östfalen och ~ Falia


västfalisk

westfalian, westfalic


västficka

tasca de gilet fr [3ile]


västfront

fronte occidental/west


västgot

hist visigotho


västgotisk

hist visigothic


västgräns

frontiera occidental/west


västgötaklimax

anticlimax


Västindien

le Indias Occidental


västindier

habitante del Indias Occidental


västindisk

del Indias Occidental;
Västindiska kompaniet le Compania del Indias Occidental


västkant

latere occidental/west


västklänning

roba sin manicas (a portar super un blusa)


västkust

costa occidental/west


västkustsallad

kul salata con inter alia frutta di mare it e champignons fr [sha)pinjå)]


västlig

occidental, (de) west, hesperie;
~ vind vento de west


västmakterna

le potentias occidental


västmonsun

monson del west


västnordisk

west-nordic


västnordväst

west-nord-west


västnordvästlig

(del) west-nord-west


västpå

al west/occidente


västra

occidental, de west


västsydväst

west-sud-west


västsydvästlig

(del) west-sud-west


västtysk

hist german del west, west-german


Västtyskland

hist Germania Occidental/delWest;
invånare i ~ germano del west, west-germano


västvart

verso le west/le occidente


västvind

vento de west


västvärlden

le Mundo Occidental


västöver

al west/occidente


väta

I s (fuktighet) humiditate;
(vätning) humidification, humectation, molliatura, molliamento, imbibimento, irroration
II v humidificar, humectar, molliar, imbiber, rigar, irrorar


väte

kem hydrogeno;
som rör ~ hydric, hydrogene


vätebomb

bomba thermonuclear/a/de hydrogeno


vätecyanid

kem acido cyanhydric


väteisotop

kem isotopo de hydrogeno


vätejon

kem ion de hydrogeno


vätejonskoncentration

kem concentration de iones de hydrogeno


väteperoxid

kem peroxydo de hydrogeno


vätesulfid

kem acido sulfhydric


vätgas

kem hydrogeno


vätning

humidification, humectation, molliatura, molliamento, imbibimento, irroration


vätska

I s liquido, fluido, liquor
II v med secretar liquido;
~ sig secretar liquido


vätskas

med secretar liquido


vätskeansamling

med edema


vätskebalans

fysiol balancia hydrostatic


vätskeblåsa

med pustula


vätskedropp

med nutrimento intravenose


vätskedroppe

gutta de liquido


vätskefjädring

suspension hydraulic


vätskeförlust

med dishydratation


vätskekylning

refrigeration per liquido


vätskepelare

columna/colonna de liquido


vätsketermometer

thermometro a liquido


vätte

myt gnomo


vätteljus

paleont belemnita


vätteros

bot lathrea


väv

texito, stoffa, tela


väva

texer


vävare

texitor


vävarfågel

zool texitor


vävburen

~ plast texito a copertura plastificate


väveri

(plats) officina/fabrica de texitos);
(vävning) le texer


väverska

texitora


vävfel

falta de textura


vävkam

pectine pro telarios


vävkammare

camera a/de texer


vävknut

nodo de texitor


vävkonst

arte de texer


vävnad

texito, stoffa, tela, textura;
biol texito, histo


vävnadsalstrande

biol histogene


vävnadsbildning

biol histogenese, histogenesis


vävnadsdöd

med necrose, necrosis, gangrena, mortification;
som avser ~ necrotic


vävnadslära

biol histologia;
specialist på ~ histologo, histologista


vävnadsodling

med cultura de texitos, explant


vävnadspreparat

med preparato histologic


vävnadsteknik

technica de texer


vävnadsvätska

fysiol lympha


vävning

(le) texer


vävplast

texito a copertura plastificate


vävsked

pectine pro telarios


vävskyttel

navetta


vävstol

telario


vävstruktur

textura


vävteknik

technica de texer


växa

crescer;
(öka) augmentar, crescer, incrementar;
få att ~ accrescer;
låta skägget ~ lassar crescer le barba;
~ abnormt fort biol proliferar;
~ fast junger se, adherer se, attacher [-sh-] se;
~ fram fig nascer, formar se, crear se, surger, excrescer;
~ ifrån (bli för stor för) devenir troppo grande pro;
(bli längre än) devenir plus longe que;
~ igen (om natur) coperir se de vegetation;
(om sår) clauder se;
~ ihop formar concretiones, concrescer, coalescer, soldar se;
~ in crescer in;
~ någon över huvudet fig superpassar le fortias de un persona;
~ om devenir plus longe que;
~ sjukligt snabbt med hypertrophiar;
~ till sig (förökas) accrescer;
(bli vackrare) devenir plus belle;
~ upp crescer;
(bli vuxen) adolescer;
~ ur devenir troppo grande pro;
~ ut crescer usque a, developpar/disveloppar se, excrescer


växel

1 (småpengar) moneta minute, cambio;
tekn (i bil/på cykel) cambio (de velocitate);
(i spårväg) agulia, cambio;
(för telefonkoppling) central telephonic/de telephono;
ettans ~ (i bil) le prime velocitate;
lägga om ~n (i bil) cambiar velocitate;
(i spår) mover/cambiar/manovrar le agulia 2 ekon lettera/littera de cambio, effecto, tratta;
godta/protestera en ~ acceptar/facer protestar un lettera/littera de cambio;
~n förfaller i morgon le tratta expira deman


växelaccept

ekon (godkännande av växel) acceptation de un lettera/littera de cambio;
(godkänd växel) lettera/littera de cambio acceptate


växelacceptant

ekon acceptator de un lettera/littera de cambio


växelbord

tele tabula/pannello/quadro de commutatores/de instrumentos/de controlo


växelborgen

ekon aval;
teckna ~ avalisar


växelborgenär

ekon dator de aval, avalista


växelbruk

lantbr culturas alternate/alternante, rotation de culturas/de recoltas


växeldiskonto

ekon disconto de un lettera/littera de cambio acceptate


växelförfalskare

falsificator de un lettera/littera de cambio


växelgivare

ekon scriptor/tirator de un lettera/littera de cambio


växelgäldenär

ekon persona qui ha a pagar un lettera/littera de cambio


växelkontor

officio/agentia/bureau fr [byro] de cambio


växelkurs

ekon curso de cambio


växellokomotiv

locomotiva de manovras


växellåda

tekn (på bil) cassa de cambio (de velocitates)


växelmynt

cambio


växelnav

tekn modiolo a cambio


växelpengar

cambio


växelspak

tekn (i bil) levator de cambio (de velocitate)


växelspel

interaction, correlation, action reciproc, reciprocitate


växelspår

tekn via de cambio/cambiamento/de agulia


växelström

el currente alternate/alternative/alterne


växelströmsgenerator

dynamo a/de currente alternate/alternative/alterne, alternator


växelsång

mus canto alternate/alternative/alterne, antiphona


växeltelefonist

telephonista (in un central)


växeltrassat

ekon persona qui ha a pagar un lettera/littera de cambio


växeltrassent

ekon scriptor/tirator de un lettera/littera de cambio


växelutställare

ekon scriptor/tirator de un lettera/littera de cambio


växelvarm

zool poikilotherme, poikilothermic, de sanguine frigide, de temperatura variabile;
förhållandet att ha ~ kroppstemperatur poikilothermia


växelverka

interager, esser correlate (con)


växelverkan

interaction, correlation, action reciproc, reciprocitate


växelvis

alternativemente


växkraft

fortia vegetative


växla

(skifta) cambiar, variar, fluctuar;
(alternera) alternar;
(i bil) cambiar (de marcha [-sh-]/de velocitate);
(på spår) mover/cambiar/manovrar un agulia, facer manovras;
(pengar) cambiar;
~ in (pengar) (ex)cambiar;
(på spår) manovrar a;
~ ner (i bil) cambiar a un marcha/velocitate inferior;
~ om (turas om) alternar;
(i bil) cambiar de velocitate;
~ till sig (pengar) (ex)cambiar;
~ upp (i bil) cambiar a un marcha/velocitate superior


växlande

cambiante, variabile, inequal, alternante;
med ~ framgång con successo cambiante, con un successo inequal;
~ molnighet nebulositate/nubilositate variabile


växlare

järnv guarda-agulias;
ekon cambiator de moneta


växling

(i bil) cambio/cambiamento (de velocitates);
(av pengar) (ex)cambio;
(förändring) cambio, cambiamento, alternantia, variation, vicissitude;
teat peripetia


växlingsautomat

cambiator de moneta


växlingskontor

officio/agentia/bureau fr [byro] de cambio


växlingsrik

variabile, cambiante, cambiabile, mutabile, instabile, inconsistente, fluctuante;
(omväxlande) variate


växt

bot planta, vegetal;
biol (tillväxt) crescentia, crescimento, crescita, developpamento, disveloppamento;
(kroppsbyggnad) statura;
med abcesso, tumor;
kort till ~en basse de statura;
de basse statura; samla ~er herborisar;
som avser ~ bot vegetabile, vegetal, vegetative, phytogene;
stanna i ~en biol non crescer plus


växtanatomi

phytotomia


växtatlas

atlas botanic


växtbeskrivare

phytographo


växtbeskrivning

phytographia


växtbestämning

classification de plantas, taxonomia botanic


växtcell

cellula vegetal


växtdel

parte de un planta


växtekologi

ecologia vegetal/de plantas, phytoecologia


växtfett

grassia vegetal/vegetabile


växtfiber

fibra vegetal/vegetabile


växtfysiolog

phytobiologista


växtfysiologi

physiologia vegetal/de plantas, phytophysiologia, phytobiologia


växtfysiologisk

phytophysiologic


växtfärgämne

colorante/pigmento vegetal/vegetabile


växtföljd

lantbr ordine de cultivation (de un agro/un campo)


växtförädling

lantbr (a)melioration genetic de vegetales, cultivation selective de plantas


växtgeografi

geographia botanic, phytogeographia, geobotanica


växtgift

veneno/toxico vegetal/vegetabile, phytotoxina


växtgiftig

(giftig för växter) phytotoxic


växtgiftighet

(giftighet som drabbar växter) phytotoxitate


växthormon

fysiol hormon de crescentia


växthus

estufa, conservatorio, seminario calde/calide


växthuseffekt

effecto conservatorio/de estufa


växtinsamlare

herborisator


växtinsamling

herborisation


växtkemi

phytochimia


växtkemisk

phytochimic


växtkraft

fortia vegetative


växtkännare

botanico, botanista


växtkännedom

cognoscentias/cognoscimentos botanic, botanica


växtlaboratorium

phytotron


växtlig

vegetal, vegetabile


växtlighet

vegetation;
yppig ~ vegetation luxuriante/exuberante, exuberantia de vegetation


växtliv

vegetation, flora


växtlära

botanica, botanologia, biologia vegetal


växtmagarin

kul margarina vegetal, oleomargarina


växtmaterial

material vegetal/de plantas


växtnamn

nomine de planta


växtnäring

nutrimento pro plantas


växtpatolog

phytopathologo, phytopathologista


växtpatologi

phytopathologia


växtpatologisk

phytopathologic


växtplankton

biol plancton vegetal, phytoplancton


växtplats

naturlig ~ bot habitat lat


växtpress

pressa de plantas/de herborisator


växtriket

le regno vegetal/vegetabile, le mundo del plantas, flora


växtsaft

succo vegetal/vegetabile/de un planta


växtsamhälle

societate vegetal/vegetabile


växtsamlande

herborisation


växtsamlare

herborisator


växtsamling

(samling torkade växter) herbario;
(växtsamlande) herborisation


växtsjukdom

maladia del plantas;
läran om ~ar phytopathologia;
specialist på ~ar phytopathologo, phytopathologista


växtskydd

protection del recolta, lucta contra maladias del plantas


växtslem

mucilagine;
som bildar ~ mucilaginose


växtsläkte

genere vegetal/botanic/de plantas


växtsociologi

sociologia de plantas, phytosociologia


växtsort

sorta/typo de planta(s);
bot specie vegetal/botanic/de planta


växtställe

habitat lat


växtsystematik

systematica botanic


växtvärk

med dolor a causa de crescentia


växtvärld

mundo vegetal


växtzon

zona vegetal/de vegetation


växtätande

zool herbivore, phytophage


växtätare

zool herbivoro, phytophago


våd

(av tyg) pannello;
(av tapet) banda (de papiro mural)


våda

(olyckshändelse) accidente;
(fara) periculo, risco;
av ~ per accidente, accidentalmente


vådadöd

morte accidental


vådaskott

tiro accidental


vådeld

foco/incendio accidental


vådevill

teat vaudeville fr [vådvil]


vådlig

(farlig) periculose, riscose;
~t adv (synnerligen) multo


vådlighet

periculositate


våffeldagen

le die del Annunciation (de Maria)


våffeljärn

forma/ferro a waflas


våffelsmet

kul pasta de waflas


våffla

kul wafla


våg

I unda;
gå i ~or undear, undular;
göra ~en sport (om publik) facer un movimento undulose, undular;
som rör ~or undulatori
II (för vägning) balancia;
Vågen astron, astrol Libra lat


våga

1 (tordas) osar, riscar, aventurar, hasardar;
~ livet hasardar/riscar su vita 2 (göra vågig) undular, undear;
(om plåt) undular, corrugar


vågad

(riskfylld) riscose, hasardate, hasardose;
(tvetydig) equivoc, scabrose


vågarm

bracio de balancia


vågbalk

bracio de balancia


vågberg

cresta/crista de un unda


vågbrott

resacca


vågbrus

ruito/mugito/murmure de/del undas


vågbrytare

rumpe-undas, frange-undas, mole


vågdal

cavo de unda


vågenergi

energia del undas


vågform

undulation


vågformig

undulate, undulatori, undulose;
~ rörelse movimento undulose, undulation


våghals

homine temere/temerari, temerario


våghalsig

temere, temerari


våghalsighet

temeritate


våghöjd

altor/altura del undas


vågig

undulate, undulante, undulatori, und(ul)ose;
(om plåt) undulate, corrugate


vågkam

cresta/crista de un unda


vågkraft

energia del undas


vågkraftverk

central electric pro/de energia del undas


vågkrön

cresta/crista de un unda


våglinje

linea undulate, undulation


våglinjig

undulate


våglängd

longor/longitude del undas


vågmästare

pesator


vågmästarroll

function de pesator


vågning

undulation;
(av plåt) undulation, corrugation


vågplan

plano horizontal


vågplåt

ferro undulate/corrugate


vågrik

und(ul)ose


vågrät

horizontal


vågrörelse

movimento undulatori/undulante/de undas, undulation


vågsam

(oförvägen) audace;
(riskfylld) riscose, hasardate, hasardose


vågskvalp

sono de parve undas


vågskål

(platto de) balancia


vågspel

joco de hasardo


vågstycke

joco de hasardo


vågsvall

movimento de undas, undulation;
(bränning) resacca


vågtopp

cresta/crista de un unda


våld

violentia, fortia;
bruka ~ usar violentia, ager con violentia;
med ~ per fortia, violentemente;
tillgripa ~ recurrer al violentia/al fortia;
utöva ~ mot facer violentia a, violentar


våldföra

~ sig på violar, dishonar


våldgästa

abusar le hospitalitate (de un persona);
(svagare) visitar sin invitation


våldsam

violente


våldsamhet

violentia


våldsbrott

(crimine de) violentia


våldsdåd

acto de violentia


våldsgärning|våldshandling

(el. våldshandling) acto de violentia


våldsman

malfactor


våldsmedel

medios de fortia


våldsverkare

malfactor


våldta

dishonorar, violar, stuprar


våldtäkt

violation, stupro


våldtäktsman

violator, stuprator


våle

sjö boia minor


vålla

causar, occasionar, originar, provocar, producer, ingenerar;
~ problem causar/originar/provocar problemas;
~ skada causar damno(s)


vållande

causation


vålm|volm

(el. volm) lantbr mole/parve pila/cumulo de feno


vålma|volma

(el. volma) lantbr poner/mitter (feno) in moles/in parve pilas/in cumulos


vålnad

phantasma, spectro, spirito, apparition


våm|vom

(el. vom) zool rumine


vånda

(plåga) pena;
(ångest) agonia, angustia


våndas

(plågas) haber pena;
(ha ångest) esser tormentate de angustia, agonisar


våning

(lägenhet) appartamento;
(våningsplan) etage [-ad3e, -a:3];
på andra ~en al secunde etage;
på botten~en al prime etage, al etage al nivello del strata


våningsbyte

cambio/cambiamento de appartamento(s)


våningshotell

hotel a appartamentos


våningsnyckel

clave del appartamento


våningsplan

etage [-ad3e, -a:3]


våningsstäderska

(på hotell) camerera


våningssäng

lectos superponite


våp

femina fatue/stupide/stulte


våpig

(enfaldig) stupide, fatue, stulte;
(sjåpig) inepte


våpighet

(enfaldighet) fatuitate, stupiditate, stultessa;
(sjåpighet) ineptia, ineptitude


vår

I s primavera;
en flickunge på sjutton ~ar un juvena de dece-septe primaveras;
förra ~en le primavera passate;
i början av ~en al entrata del primavera;
i ~as le primavera passate;
nästa ~ le primavera futur/proxime;
/om ~en in (le) primavera, durante primavera;
som rör ~en primaveral;
till ~en le primavera que veni
II pron nostre;
självst le nostre;
din bok och ~ tu libro e le nostre;
för ~ skull pro nos;
Vår Herre Nostre Senior;
~a nostre;
självst le nostres


våras

devenir primavera;
det ~ le primavera comencia, le entrata del primavera es hic;
fig le dies/jornos de festa comencia


vårblomma

flor primaveral/vernal/de primavera


vårbrodd

bot anthoxanto odorate


vårbruk

lantbr cultivation primaveral/vernal


vårbäck

rivo primaveral/vernal


vård

1 (omsorg) cura, assistentia, sollicitude;
(behandling) tractamento, mantenimento;
(omsorg) sollicitude;
ge ~ curar, assister;
medicinsk ~ cura/assistentia medic/medical;
sluten ~ med cura institutional;
sociol tractamento durante forte restrictiones del libertate de movimento;
~ av patienter cura/assistentia a(l) malados;
öppen ~ med cura ambulante;
sociol tractamento durante habitation libere in le societate 2 (minnesmärke) monumento commemorative, memoria


vårda

curar, assister, prender cura de;
~ en sjuk curar/assister un malado;
~ sina blommor prender cura de su plantas;
~ sitt språk dar/prender attention a su usage [-ad3e] linguistic/a su linguage [-ad3e]


vårdad

curate;
~ klädsel vestimentos immaculate;
vårdat språk linguage [-ad3e] curate;
vårdat yttre aspecto curate


vårdag

die/jorno primaveral/vernal/de primavera


vårdagjämning

equinoctio primaveral/vernal/de primavera


vårdanstalt

institution medico-social de curas, asylo


vårdapparat

fig apparato del cura/assistentia medic/medical


vårdarbete

cura, assistentia


vårdare

persona qui prende cura de un persona/de un cosa;
med infirmero, hospitalero, guarda-malados


vårdavdelning

med departimento hospitalari/del hospital


vårdbehov

besonio de cura/de assistentia


vårdbehövande

med infirme, invalide, stropiate


vårdbidrag

contribution financiari al costos/expensas pro assister un handicapato in casa


vårdcentral

med centro medico-social/de sanitate


vårdenhet

med unitate hospitalari


vårdfall

med caso medic/medical, patiente


vårdhem

med casa de convalescentia


vårdinrättning|vårdinstitution

(el. vårdinstitution) med institution medico-social de curas, asylo


vårdintyg

med certificato/attestation medic/medical/de medico


vårdkase

pharo, fanal


vårdkostnad

med costos/expensas pl de hospitalisation


vårdlinje

programma educational/de education specialisate a certe professiones medico-social


vårdnad

cura, attention;
jur tutela, tutoria, curatela


vårdnadsbidrag

contribution financiari al tutela


vårdnadshavare

jur tutor, curator;
vara ~ esser tutor (de), tutorar


vårdplats

med lecto de hospital/de casa de convalescentia


vårdslös

neglecte, negligente


vårdslösa

negliger


vårdslöshet

negligentia


vårdsökande

(persona) qui cerca cura/assistentia


vårdtagare

malado (hospitalisate), patiente


vårdtecken

signo, testimonio, marca, monstra


vårdträd

alte e vetere arbore singular (a un cortil)


vårdyrke

profession medico-social


våreld

bot kalanchoe


vårflod

fluxo primaveral/vernal/de primavera


vårfrudagen

le die del Annunciation (de Maria)


vårfryle

bot luzula pilose


vårgrönska

verdura primaveral/vernal/de primavera


vårhimmel

celo primaveral/vernal/de primavera


vårkanten

på ~ al entrata del primavera


vårkrage

bot doronico oriental/excelse


vårkänsla

sentimento beate primaveral/a causa del primavera


vårlig

de primavera


vårlik

primaveral, vernal


vårluft

aere primaveral/vernal/de primavera


vårlök

bot gagea lutea lat


vårmode

moda primaveral/vernal/de primavera


vårmusseron

bot calocybe gambose


vårregn

pluvia primaveral/vernal/de primavera


vårrulle

kul crepe fr [kräp] farcite cocite in fritura


vårsidan

på ~ al entrata del primavera


vårsol

sol primaveral/vernal/de primavera


vårstjärna

bot chionadoxa


vårstädning

mundification primaveral/vernal/de primavera väderutsikter


vårsådd

lantbr semination primaveral/vernal/de primavera


vårta

med verruca;
full av vårtor verrucose


vårtaktig

med verrucose


vårtbildande

med verrucose


vårtbildning

med verrucositate


vårtbitare

zool (familj) tettigoniidas;
grön ~ tettigonia viridissime


vårtermin

semestre primaveral/vernal/de primavera


vårtformig

med verruciforme


vårtgård

anat areola


vårtig

med verrucose


vårtkaktus

bot cacto mamillar


vårtrötthet

fatiga/asthenia primaveral/vernal/de primavera


vårtsvin

zool phacochero


vårvete

bot tritico seminate al primavera


vårvinter

fin del hiberno, ultime parte del hiberno


våt

(fuktig) humide;
(inte torr) molliate;
(om färg) recentemente pingite;
(om marker) paludose/uliginose;
bli ~ om fötterna molliar se le pedes;
göra ~ humectar, humidificar, molliar, imbiber, rigar, irrorar;
vara ~ humer, esser molliate


våtarv

bot stellaria medie


våtdräkt

wet-suit eng [wetsu:t]


våtmark

terreno paludose/uliginose


våtpressa

(i fuktat tillstånd) repassar molliate;
(ångpressa) repassar a vapor


våtrum

arkit loco ubi on usa multe aqua


våtrumstapet

tapete de papiro resistente al humiditate


våtservett

servietta molliate


våtstark

resistente al humiditate


våtutrymme

arkit loco ubi on usa multe aqua


våtvarm

humide e calide


våtvaror

kul bibitas, biberage [-ad3e]


våtvärmande

~ omslag med fomento, fomentator;
behandla med ~ omslag fomentar


vörda

honorar, reverer, respectar, venerar, estimar


vördig

honorabile, respectabile, venerabile, estimabile, digne de estima


vördighet

honorabilitate, respectabilitate, venerabilitate


vördnad

consideration, respecto, respectabilitate, deferentia, reverentia;
behandla med ~ considerar;
visa någon ~ respectar/honorar/reverer un persona


vördnadsbetygelse

respecto, homage [-ad3e]


vördnadsbjudande

honorabile, respectabile, venerabile, estimabile, digne de estima


vördnadsfull

respectabile, respectuose, deferente, reverente, reverentiose


vördnadsvärd

honorabile, respectabile, venerabile, estimabile, digne de estima


vördnadsvärdhet

honorabilitate, respectabilitate, venerabilitate


vördsam

respectabile, respectuose, deferente, reverente, reverentiose


vördsamhet

consideration, respecto, respectabilitate, deferentia, reverentia


vört

musto de malt


vörtbröd

kul pan nigre/pan de secale aromatisate con musto de malt


Advertisement