Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


U-balk|balk

tekn ferro in U


U-formad|formad

in forma de U


u-hjälp|hjälp

adjuta/assistentia pro le developpamento/disveloppamento (de un pais)


U-järn|järn

tekn ferro in U


u-land|land

pais in via de developpamento/disveloppamento;
neds pais subdeveloppate/subdisveloppate/developpante/disveloppante


u-landsarbetare|landsarbetare

laborator/travaliator consecrate al developpamento/disveloppamento de un pais


u-landsarbete|landsarbete

labor/travalio consecrate al developpamento/disveloppamento de un pais


u-landsbistånd|landsbistånd

adjuta/assistentia pro le developpamento/disveloppamento de un pais


u-landshjälp|landshjälp

adjuta/assistentia pro le developpamento/disveloppamento de un pais


U-profil|profil

profilo in (forma de) U


U-rör|rör

tubo in U


U-stål|stål

tekn ferro in U


U-sväng|sväng

torno in U


ubikvitet

ubiquitate


ubåt

submarino, submersibile


ubåtsbaserad

basate super submarinos


ubåtsjagare

destructor/chassator [sh-] de submarinos, chassa-submarinos


ubåtsjakt

chassa [sh-] submarin/de submarinos


ubåtskrig

guerra submarin/de submarinos


ubåtskränkning

violation submarin/per submarinos


ubåtsnät

rete submarin/contra submarinos


udd

(spets) puncta, apice;
textil dente;
fig sarcasmo, veneno, virulentia;
bryta ~en av fig infirmar, invalidar;
en satir utan ~ un satira insipide;
spjärna mot ~en fig facer resistentia infructuose/infructifere;
~en på en penna le puncta de un stilo


udda

impar;
(olik) inequal, differente;
(olikartad) heterogene, heterogenee, inequabile;
(säregen) curiose, particular;
en ~ person un typo particular;
en ~ sko un scarpa impar;
låta ~ vara jämnt fig clauder le oculos, condonar, conniver;
~ eller jämnt? par o impar?;
~ nummer numero impar


uddad

textil dentate


uddamänniska

homine particular


uddamål

sport, förlora/vinna med ett ~ perder/vincer con le differentia de (solmente) un goal eng [goul]


uddanummer

numero impar


uddaplagg

vestimento impar


uddatåig

zool imparidigite;
~a hovdjur (ordning) perissodactylos


udde

lingua de terra, puncta (de terra), capo;
(hög) promontorio


uddig

fig sarcastic, venenose, virulente


uddljud

språk sono initial


uddlös

fig insipide, infacete


uddlöshet

fig insipiditate


uddrim

litt alliteration


uddspets

text dentella dentate


uddvass

acute


uff

~! uf!


ufo

(unidentified flying object eng) UFO, ufo, OVNI, ovni (objecto volante non identificate);
studiet av ~ ufologia, ovniologia;
person intresserad av ~ ufologo, ufologista, ovniologo, ovniologista


Uganda

Uganda


ugandier

ugandese


ugandisk

ugandese


ugandiska

ugandesa


uggla

I s zool uluco, strige;
ana ugglor i mossen fig olfacer le periculo/un intriga;
fjäll~ nyctea scandinave;
horn~ asio otus lat;
hök~ surnia ulula;
katt~ strige aluco lat;
jord~ asio flammee;
lapp~ strige nebulose;
natt~ strige nocturne;
fig noctambulo;
pärl~ aegolio [ä-] funebre;
slag~ strige uralian;
snö~ nyctea scandinave;
sparv~ glaucidio passeriforme;
torn~ ulula, tyto albe;
ugglor (ordning) strigiformes
II v sitta och ~ veliar tarde (otiante)


ugglebo

nido de uluco(s)


uggleboll

(spyboll) pelota de uluco


uggleved

ligno decadite phosphorescente


ugn

furno;
(smältugn) fornace;
(kakelugn) estufa;
grädda i ~ kul cocer al furno;
sätta in något i ~en poner un cosa in le furno


ugnfågel

zool furnero;
ugnfåglar (familj) furnariidas


ugnsbakad

kul cocite al furno


ugnseldfast

resistente al calor


ugnsfönster

fenestra de furno


ugnsgrädda

kul cocer al furno


ugnslucka

porta de furno


ugnsplåt

placa de furno


ugnsrätt

kul platto cocite al furno


ugnsspade

pala de panetero


ugnssteka

kul facer grilliar al furno


ugnsvärme

calor del furno


ugrisk

ugrian;
~a språk linguas ugrian


uh

~! uf!


UK

(United Kingdom eng) RU (le Regno Unite)


ukas

ukaz ry


Ukraina

Ukraina


ukrainare

ukrainiano


ukrainsk

ukrainian


ukrainska

1 språk ukrainiano 2 (kvinna) ukrainiana


ukulele

mus ukulele polyn


ukulelespelare

sonator de ukulele


UKV

(ultrakortvåg) VHF (very high frequency eng), UUC (undas ultracurte)


ulama

rel ulema


ulan

ulano


ulcerös

med ulcerose


ulcus

med ulcere


ulk

zool lophio piscatori


ull

lana;
(ullbeklädnad) tonsion;
bot eriophoro;
ren ~ lana (de ove) pur/genuin;
tuv~ bot eriophoro vaginate;
ängs~ bot eriophoro angustifoliate


ullapa

zool simia lanose, lagotrice


ullbal

balla de lana


ullbeklädnad

tonsion


ullberedning

laneria


ullfett

grassia de lana


ullgarn

text filo de lana, stamine


ullhår

(fårs) lana de ove;
(människas) capillos crispe


ullhårig

(om får) lanifere, lanose;
(om människa) con capillos crispe;
bot lanifere, lanose, lanuginose


ullig

lanate, lanose, lanuginose, lanifere, coperite de lana


ullighet

lanositate


ullkarda

cardo, pectine de cardar/de cardator


ullkardare

cardator, pectinator


ullsax

cisorios pl de ove


ullspinneri

filatura/filanderia de lana


ullstrumpa

calceo de lana;
gå på i ullstrumporna fig continuar sin esser influite, persister obstinatemente


ullsyska

bot stachys byzantin


ulltott

flocco de lana


ulltuss

flocco de lana


ullus

zool cochinilia farinose


ullvide

bot salice lanate


ulma

(glöda, pyra) arder lentemente/sin flammas


ulna

anat ulna


ulster

ulster eng [alstö]


ultima

språk syllaba ultime


ultimat

(slutgiltig) ultime, ultimate, final, definitive;
(fulländad) perfecte


ultimativ

ultimative


ultimatum

ultimatum lat;
ställa ~ presentar un ultimatum


ultimo

~ januari le 31 de januario, al fin de januario


ultra

ultra


ultracentrifug

ultracentrifuga, ultracentrifugator


ultraism

ultraismo


ultraist

ultraista


ultraistisk

ultraistic, ultraista


ultrakonservativ

ultraconservatori


ultrakort

fys ultracurte;
(om tid äv.) ultrabreve;
~a vågor undas ultracurte


ultrakortvåg

tele (UKV) undas ultracurte (UUC)


ultrakänslig

ultrasensibile


ultraliberal

ultraliberal


ultraljud

fys ultrasono;
som avser ~ ultrasonic


ultraljudsundersökning

med echographia;
(av gravid kvinna) echoscopia


ultralätt

ultralegier [-d3-]


ultramarin

I adj ultramarin
II s color ultramarin


ultramarinblå

ultramarin


ultramodern

ultramoderne


ultramontan

rel ultramontan


ultramontanism

rel ultramontanismo;
anhängare av ~ ultramontano


ultranationalist

ultranationalista


ultraradikal

ultraradical


ultrarapid

I adj (mycket snabb) ultrarapide
II s (slow motion) i ~ a camera lente, in slow motion eng [slou moushn]


ultrarapidtakt

1 (mycket snabb takt) velocitate ultrarapide 2 (mycket långsam takt) velocitate ultralente, slow motion eng [slou moushn]


ultrareaktionär

ultrareactionari


ultraviolett

ultraviolette;
~ strålning fys radiation ultraviolette


ulv

zool lupo;
en ~ i fårkläder fig un lupo disguisate;
som avser ~ lupin;
tjuta med ~arna ulular con le lupos


uläge

position submarin


umbellat

bot flor/planta umbellate


umbra

miner umbra


umbrafärgad

(del color) de umbra


Umbrien

Umbria


umbrier

umbro


umbrisk

umbre


umbriska

1 språk (dialekt) umbro 2 (kvinna) umbra


umbära

carer (de), indiger (de), esser private (de)


umbärande

carentia, privation


umbärlig

dispensabile


umbärlighet

dispensabilitate


umgälder

costos, expensas


umgälla

expiar;
som kan ~s expiabile


umgällande

expiation


umgänge

commercio, frequentation, contacto;
sexuellt ~ relationes/commercio sexual


umgängesformer

formas, manieras, etiquetta


umgängeskrets

circulo de cognoscentias/de cognoscites/de relationes/de amicos, entourage fr [a)tura:3]


umgängesliv

vita social


umgängesrätt

derecto de visita


umgängeston

tono del conversation


umgängesvett

habilitate social


umgängsam

communicative


umgängsamhet

communication social


umgås

frequentar, commerciar, communicar con, tractar;
~ med någon commerciar/frequentar un persona


uncial

I adj uncial
II s littera uncial


uncialskrift

scriptura uncial


undan

I adv via, foras, (dis)parite;
fly ~ fugir, escap(p)ar se, evader se;
gå ~ deviar, obliquar, ir a un latere;
göra ~ terminar, finir, finalisar, concluder, ultimar;
hålla sig ~ celar se;
komma ~ escap(p)ar;
~ för ~ pauco a pauco, poco a poco
II prep de, ab, ex, foras de, foris de;
dra sig ~ sina förpliktelser subtraher se de su obligationes;
fly ~ faran escap(p)ar del periculo


undanbe|undanbedja

(el. undanbedja) rökning ~des non fumar;
~ sig declinar, refusar


undandra|undandraga

(el. undandraga) prender, privar;
~ sig subtraher se (a), escap(p)ar (a)


undandrivning

expulsion


undandräkt

ekon malversation/peculato minor


undanflykt

pretexto, subterfugio, prevarication, tergiversation;
komma med/göra ~er inventar pretextos/subterfugios, subterfugir, equivocar, prevaricar, tergiversar;
person som kommer med ~er tergiversator


undanforsling

abduction


undanförsel

abduction


undanfösning

expulsion


undangjord

facite, terminate


undanglidande

evasive, dilatori, elusive


undanglidning

evasion, elusion


undangömd

celate


undanhålla

retener, refusar, privar, abstruder;
(information) subnegar


undanhållande

(av information) subnegation


undanmanöver

deviation;
fig manovra evasive


undanröja

fig obviar, levar, remover, eliminar, supprimer, facer disparer;
(tvivel o.d.) dissipar;
(bringa om livet) liquidar;
~ dom jur revocar un sententia


undanröjning

remotion


undanskymd

(dold) celate, secrete, dissimulate, occultate;
(tillbakadragen) retirate;
ha en ~ tillvaro menar un vita retirate


undansnilla

robar, malversar, pecular


undanstoppad

celate, occultate


undanstucken

celate, occultate


undanstökad

expedite


undanta|undantaga

(el. undantaga) exceptar, exemptar, excluder


undantag

exception, exclusion;
ett ~ från regeln un exception al regula;
göra ett ~ facer un exception, exceptar;
göra ett ~ för facer un exception in favor de;
med ~ av a(l) exception de, con le exception de


undantaga

se undanta


undantagandes

excepte, salvo, minus, foras, preter, si non


undantagsfall

caso exceptional/special/isolate/de exception


undantagslag

lege de exception


undantagslös

sin exception


undantagsmänniska

homine/typo/persona particular


undantagstillstånd

stato de exception/de emergentia/de urgentia;
mil lege martial


undantagsvis

exceptionalmente, per exception


undantränga

supplantar, eliminar;
(förtränga) reprimer, supprimer


undanvikande

evasive, dilatori, elusive


under

I prep (belägen nedanför) sub, inferior a, infra;
(mindre än) minus de, inferior a;
(om tid) durante;
barn under fem år infantes minus de cinque annos; stå ~ någon i rang esser inferior a un persona;
sätta ~ vatten inundar;
~ arbete in preparation;
~ det att durante que, dum;
~ ed sub juramento;
~ förutsättning att a condition que;
~ loppet av in le curso de;
~ polisuppsikt sub le surveliantia del policia;
~ tiden intertanto, in le interim;
~ tre timmar durante tres horas
II adv infra, in basso;
duka ~ succumber;
gå ~ perir;
(om fartyg) facer naufragio, naufragar;
ligga ~ succubar;
våningen ~ le appartamento infra/a basso
III s miraculo, meravilia, prodigio;
som genom ett ~ miraculosemente


under hand|under|hand|underhand

(el. underhand) adv (hemligt) secretemente, collusivemente, collusorimente;
(enskilt) privatemente, in privatim lat


underagent

subagente


underarbete

labor/travalio preparatori


underarm

anat parte inferior del bracio, antebracio


underart

biol subspecie


underavdelning

subdivision, subsection, filial


underbalans

ekon deficit


underbalanserad

ekon deficitari


underbar

miraculose, meraviliose, prodigiose, mirific, portentose


underbarn

infante prodigio


underbefolkad

subpopulate


underbefäl

mil (gruppbefäl) commandante de gruppo


underbelagd

(om hotell/sjukhus) que ha plus grande capacitate que clientes/patientes


underbelysa

subilluminar;
foto subexponer


underbelysning

subillumination;
foto subexposition


underbeläggning

(på hotell/sjukhus) capacitate de clientes/patientes non plenmente utilisate


underbemannad

subempleate


underbemanning

subempleo, manco de personal


underben

anat parte inferior del gamba


underbetala

subpagar, subremunerar


underbett

anat prognathismo, prognathia;
ha ~ esser prognathe


underbetyg

nota insufficiente


underbinda

med ligaturar, strangular


underbindning

med ligatura


underbjuda

offerer un precio plus vil;
~ varandra rivalisar de haber le precio le plus vil


underblåsa

fomentar, attisar, stimular, avivar, inflammar, activar


underbud

offerta troppo basse


underbygga

appoiar, basar, substruer, consolidar


underbyggnad

fundamento, base, substruction, substructura, infrastructura, basamento


underbyxor

calceones


underbädd

lecto del basso/de infra, prime lecto


underdel

parte inferior, basso


underdimensionerad

troppo parve


underdominant

mus subdominante


underdomstol

corte inferior


underdrift

litote


underdäck

sjö interponte


underdånig

humile, servil, obsequiose, obediente, submiss(iv)e


underdånighet

humilitate, servilitate, obsequiositate, obedientia, submission


underentrepentör

subcontractor


underexponera

foto subexponer


underexponering

foto subexposition


underfamilj

biol subfamilia


underfart

passage [-ad3e] inferior/subterranee, tunnel eng [tanl]


underfund

komma ~ med discoperir, compre(he)nder


underfundig

subtil, astute, captiose


underfundighet

subtilitate


underförstå

subintender


underförstådd

implicite, tacite


underförsäkra

ekon assecurar insufficientemente


underförsäkring

ekon subassecurantia


undergiven

submisse, servil, subjecte, subordinate


undergivenhet

submission, servilitate, subordination


undergroundaktivitet

activitate clandestin


undergroundpress

pressa clandestin


undergrund

base, fundamento


undergrupp

subgruppo


undergräva

cavar;
fig minar, sappar, subverter


undergrävande

subversive


undergå

experimentar, indurar, suffrer, esser submittite a


undergång

passage [-ad3e] inferior/subterranee, tunnel eng [tanl];
(fördärv) decadentia, declino, deperimento, ruina, perdition, perdita, destruction;
förorsaka ~ ruinar;
gå sin ~ till mötes ir/currer/marchar [-sh-] a su perdita/su perdition/su ruina


undergångsstämning

atmosphera del judicio final


undergörande

miraculose, supernatural, thaumaturge, thaumaturgic, theurgic;
~ medel remedio miraculose/universal, potion magic, panacea


undergörare

facitor de miraculos, thaumaturgo, theurgista, theurgo


underhaltig

de mal qualitate, (de qualitate) inferior


underhaltighet

basse qualitate


underhandla

negotiar, tractar, transiger;
~ om fred tractar del pace


underhandlare

negotiator


underhandling

negotio, negotiation


underhandlingskonst

diplomatia


underhandsbesked

communication strictemente confidential, confidentia


underhavskabel

cablo submarin


underhud

biol subcute, hypoderme;
som avser ~ subcutanee, subepidermic, hypodermatic, hypodermic


underhudsblödning

med hemorrhagia subcutanee


underhudsfett

biol panniculo adipose/grassose


underhuggare

subalterno, subordinato;
neds lacai


underhus

pol Camera basse/del Communes


underhusledamot

pol membro del Camera basse/del Communes


underhyresgäst

sublocatario


underhåll

(skötsel) mantenimento, mantenentia;
(till uppehälle) substinentia, alimentation, vita;
(magert) pitancia


underhålla

(hålla i stånd) mantener;
(försörja) sustener, sustentar, mantener, provider de;
(roa) amusar, diverter, distraher, intertener;
~ sig med parlar con, conversar con


underhållande

amusante, divertente, distractive, recreative, agradabile


underhållare

amusator


underhållning

amusamento, divertimento, distraction, diversion, recreation, passa-tempore, intertenimento


underhållningsbransch

industria de divertimentos, interprisa de diversion, show-business eng [shåubiznös]


underhållningsfilm

film recreative/de intertenimento


underhållningsindustri

industria de divertimentos


underhållningslitteratur

lectura divertente/recreative/de recreation


underhållningsmusik

musica legier [-d3-]


underhållningsprogram

programma divertente/recreative/de recreation


underhållsanslag

(till furstlig person) apanage fr [-a:3]


underhållsarbete

labor/travalio de mantenimento/de mantenentia


underhållsberättigad

qui ha le derecto de reciper alimentos pl


underhållsbidrag

alimentos pl


underhållsfri

que non exige mantenimento/mantenentia


underhållskostnad

(för person) costos/expensas pl de subsistentia/de alimentation;
(för byggnad etc) costos/expensas pl de mantenimento/de mantenentia


underhållsplikt

(för person) obligation de dar alimentos;
(för byggnad etc) obligation de mantener in bon stato


underhållspliktig

obligate a mantener


underhållsskyldig

obligate a mantener


underhållsskyldighet

(för person) obligation de dar alimentos;
(för byggnad etc) obligation de mantener in bon stato


underhållstjänst

mil servicio de mantenimento/de mantenentia


underifrån

de infra


underindela

subdivider


underindelning

subdivision


underinstans

instantia inferior


underjorden

le regno del mortos, le inferno, le Tartaro


underjordisk

subterranee;
bot hypogee;
pol clandestin, illegal;
~ gång subterraneo;
~ järnväg ferrovia subterranee, metro(politano);
~ rörelse movimento clandestin;
~ verksamhet activitate clandestin/illegal;
~t kyrkorum crypta


underjordsarbete

labor/travalio subterranee;
pol activitate clandestin/illegal


underjäsning

(vid öltillverkning) fermentation basse


underjäst

I adj ~ öl bira de/a fermentation basse
II s (jäst för underjäsning) levatura de/a fermentation basse


underkant

parte/latere inferior/basse, basso, pede;
i ~ a pena sufficiente;
sidans ~ le basso del pagina


underkasta

submitter, subjugar;
~ censur submitter al censura, censurar;
~ ett förslag någons godkännande submitter un proposition al approbation de un persona;
~ sig capitular;
~ sig något submitter se a un cosa


underkastelse

submission, subjection, subjugation


underkjol

subgonnella


underklass

classe inferior;
biol subclasse


underklassig

vulgar


underklassighet

vulgaritate


underkläder

subvestimentos


underklänning

subgonnella


underkoj

lectiera del basso/de infra, prime lectiera


underkommitté|underkommitte

subcommission


underkropp

anat parte inferior del corpore


underkunnig

göra ~ informar, instruer;
göra sig ~ om informar se de, mitter se al currente de, documentar se de;
hålla sig ~ tener se al currente


underkur

med curation miraculose/portentose


underkuva

submitter, subjugar, subjectar


underkuvning

submission, subjugation, subjection


underkyld

superfrigidate


underkylning

superfrigidation


underkäke

anat mandibula, maxilla inferior;
som avser ~ submaxillar


underkäksben

anat osso submaxillar


underkänd

refusate;
bli ~ faller, esser refusate, facer fiasco;
få underkänt (i skola) reciper un nota insufficiente


underkänna

non approbar, disapprobar, refusar


underlag

(grundval) base, fundamento, platteforma, supporto;
geol subsolo, substrato, strato inferior


underlakan

drappo de infra


underland

(land där under sker) pais del meravilias;
(underbart land) pais meraviliose;
Alice i ~et Alice in le Pais del Meravilias


underledare

(i tidning) subcommentario redactional


underleverantör

subfornitor


underlig

drolle, estranie, bizarre, singular, curiose, peculiar, eccentric, excentric, original


underliggande

subjacente, inferior


underlighet

drolleria, estranietate, curiositate, peculiaritate, eccentricitate, excentricitate


underlinne

camisetta


underliv

anat ventre basse, abdomine, hypogastrio;
(kvinnliga könsdelar) genitales, organos genital;
som avser ~et abdominal, ventral


underljudshastighet

flyg velocitate subsonic


underljudsplan

flyg avion subsonic


underlydande

I adj subordinate, inferior, subalterne
II s subordinato, subalterno


underläge

position disavantagiose [-d3-]


underlägg

(för tallrik) subplatto;
(för skrivbord) submano


underlägga

~ sig submitter, subjugar, conquirer


underlägsen

inferior (a);
vara ~ esser inferior (a), non equalar


underlägsenhet

inferioritate


underlägsenhetskomplex

psyk complexo de inferioritate


underlägsenhetskänsla

sentimento de inferioritate


underläkare

medico assistente


underläpp

anat labio inferior


underlätta

facilitar


underlåta

omitter, negliger


underlåtelse|underlåtenhet

(el. underlåtenhet) omission, negligentia


underlöjtnant

mil sublocotenente


undermast

sjö parte inferior del mast


undermedicin

remedio miraculose/universal, potion magic, panacea


undermedvetande

psyk subconsciente, subconscientia


undermedveten

psyk subconsciente;
(om varseblivning under medvetandetröskeln) subliminal


undermening

intention celate, secunde intention


underminera

konkr + fig minar, sappar, subverter


underminering

mil sappamento


undermålig

sub le qualitate/nivello exigite, mediocre, inferior


undermålighet

qualitate/nivello mediocre/inferior, mediocritate, inferioritate


undernärd

subalimentate, denutrite


undernäring

subalimentation, denutrition, malnutrition, alimentation/nutrition insufficiente


underofficer

hist subofficiero, officiero subalterne


underordna

subordinar


underordnad

(underställd) subordinate, inferior, subalterne, subalternate;
(mindre viktig) secundari, accessori, marginal, subalterne, de interesse minor;
språk subordinate;
~ betydelse importantia marginal;
~ roll rolo subalterne;
~ ställning position inferior


underordnande

språk subordinative, subordinante, de subordination, hypotactic


underordning

språk subordination, hypotaxis


underpant

ekon caution, garantia, securitate, hypotheca


underplagg

subvestimento


underpris

precio vil/irrisori/derisori/multo basse


underproduktion

subproduction


underprogram

data subroutine fr [-rutin]


underrede

parte inferior, supporto, base;
(i bil) chassis fr [shasi];
(för kanon) affuste


underredsbehandla

tractar con un producto anticorrosive


underredsbehandling

tractamento anticorrosive


underrepresenterad

insufficientemente representate


underrubrik

subtitulo


underrätt

jur corte inferior


underrätta

informar, avisar, advertir;
~ sig informar se


underrättad

avisate, informate;
dåligt/väl ~d mal/ben informate;
göra sig ~ informar se, mitter se al currente, documentar se;
hålla sig ~ tener se al currente


underrättelse

information, aviso, advertimento


underrättelseagent

agente secrete


underrättelsetjänst

servicio de informationes;
pol servicio secrete


underrättelseverksamhet

olovlig ~ activitate de spionage [-ad3e] illegal


underrättelseväsen

servicio de informationes;
pol servicio secrete


underrättsdomare

jur magistrato


undersam

(förundrad) surprendite;
(förunderlig) curiose, estranie, bizarre, peculiar, singular


undersats

språk proposition subordinate


undersegel

sjö vela basse


undersida

parte/latere inferior/basse, basso, pede


undersittande

bot infere


underskatta

subestimar, sub(e)valutar, minimisar


underskattning

subestimation, sub(e)valutation


underskog

subbosco


underskott

ekon deficit;
som avser ~ deficitari


underskrida

esser minus que;
priset får inte ~s isto es le precio minimal


underskrift

subscription, signatura, firma


underskriva

subscriber, signar, firmar


underskåp

armario sub le plano de labor/de travalio


underskön

multo belle, bellissime, superbe, splendide, magnific, venuste


undersköterska

infirmera assistente


underslaf

lecto del basso/de infra, prime lecto


underslagen

sjö invirgate


underslev

(förskingring) peculato;
begå ~ pecular, malversar


underst

adv al/in le fundo, infra, in basso


understa

adj le plus basse


understatement

litote


understiga

esser minus que


understimulerad

substimulate


understimulering

substimulation


understrecka

sublinear


understreckare

(i tidning) articulo special signate


understreckning

sublineamento


understryka

(med penna) sublinear;
(betona) sublinear, accentuar, signalar, mitter/poner in evidentia


understrykning

sublineamento;
(understruken text) texto/passage [-ad3e] sublineate


underström

currente inferior/submarin, subcurrente;
(bakström) resacca;
fig currente subjacente/secundari, subcurrente


understucken

(fördold) celate;
(underställd) subordinate;
understucket barn infante substituite/false, infante secretemente adoptate via


understundom

de tempore in tempore, a vices


understyrd

(om bil i kurva) subvirante


understyrning

(hos bil i kurva) subvirage


underställa

(hänskjuta till) submitter;
(ställa under ledning av) submitter, subjugar;
~ någon godkännandet av ett förslag submitter un proposition al approbation de un persona


underställd

subordinate, inferior, subalterne, subalternate


understå

~ sig haber le impertinentia (de), presumer


understöd

assistentia, appoio, adjuta, succurso, relevamento;
(ekonomiskt) supporto, appoio, subsidio, subvention


understödja

(bistå) appoiar, adjutar, adjuvar, assister, secundar, succurrer, relevar;
(ekonomiskt) supportar financiarimente, subsidiar, subventionar, subvenir


understödjare

protector, defensor


understödsbidrag

moneta de succurso/de adjuta/de assistentia


understödsfond

fundo de succurso/de adjuta/de assistentia


understödskassa

cassa de succurso/de adjuta/de assistentia


understödstagare

succurrito per le assistentia social, beneficiario del securitate social


understötta

appoiar, adjutar, assister, secundar, succurrer, relevar


undersysselsatt

que non ha bastante a facer


undersysselsättning

empleo deficiente


undersäng

lecto del basso/de infra, prime lecto


undersätsig

de statura curte e robuste


undersåte

subjecto, regnicola


undersåtlig

humile, docile, obsequiose, obediente, serve, servil, submisse


undersöka

examinar, investigar, scrut(in)ar, recercar, inquirer, perquirer;
(i detalj) perscrutar;
med examinar, explorar;
(genom att lyssna) auscultar;
som kan ~s examinabile


undersökande

scrutator, investigator


undersökare

examinator, investigator, recercator, scrutator, perquisitor, explorator


undersökning

examine, exploration, recerca, investigation, studio;
med exploration, examine;
jur perquisition, inquesta, inquisition


undersökningsdomare

jur judice de instruction


undersökningskommission

commission de investigation/de inquesta


undersökningsmetod

methodo de investigation/de recerca/de inquesta


undersökningsområde

campo de recerca(s)


undersökningsplikt

obligation de facer un investigation


undersökningsresultat

reultato del recerca(s)/de un investigation/de un inquesta


undersökningsrum

camera de examine/de exploration


undertak

subtecto


undertalig

incomplete, non plenari/integre


undertalighet

stato incomplete


undertaxera

subtaxar


undertaxering

subtaxation


underteckna

(sub)signar, firmar, subscriber


undertecknare

signator, signatario, subscriptor


underteckning

signatura, firma, subscription


undertiden|under tiden|under|tiden

(el. under tiden) intertanto, in le interim


undertill

infra, in basso, al pede


undertitel

subtitulo


underton

mus harmonico inferior;
fig accento;
en vemodig ~ un accento elegic


undertryck

depression;
med tension/pression minimal/diastolic


undertrycka

continer, comprimer, reprimer, supprimer;
(kuva) subjugar, opprimer, domar;
psyk reprimer;
~ ett skratt/ett skrik reprimer un riso/un crito;
~ ett uppror subjugar un revolta/un sublevamento


undertryckande

repressive, suppressive, oppressive


undertryckning

repression, suppression, oppression


undertråd

filo inferior


undertröja

subcamisa, camisetta


underutvecklad

subdeveloppate, subdisveloppate


underutveckling

subdeveloppamento, subdisveloppamento


undervattensarkeologi

archeologia submarin


undervattensbåt

submarino, submersibile


undervattenskamera

camera (pro le photographia) submarin


undervattensläge

position submarin


undervattensmikrofon

microphono submarin, hydrophono


undervattensvegetation

vegetation submarin


undervegetation

arbustos basse, subbosco


underverk

meravilia, miraculo;
tro på ~ creder in miraculos;
världens sju ~ le septe meravilias del mundo


undervikt

peso insufficiente


underviktig

de peso insufficiente


undervisa

instruer, inseniar, docer, maestrar, professar


undervisande

inseniante, docente


undervisare

inseniator, inseniante, institutor, maestro


undervisning

inseniamento, instruction, education


undervisningsanstalt

instituto/institution/stabilimento/establimento docente/de inseniamento/de instruction/de education


undervisningskonst

didactica


undervisningsmateriel

material docente/de inseniamento


undervisningsmetod

methodo pedagogic/educational/de inseniamento


undervisningsmetodik

methologia educational/de inseniamento


undervisningspaket

programma de instruction/de studios


undervisningsprogram

programma educational/de inseniamento


undervisningsreform

reforma del inseniamento


undervisningsråd

consilio consultative de inseniamento/de education


undervisningssjukhus

hospital academic


undervisningsteknik

technica educational/de inseniamento


undervisningsteknologi

technologia educational/del inseniamento


undervisningstimme

hora de curso


undervisningsväsen

inseniamento, instruction, education


undervisningsämne

subjecto (de inseniamento)


undervägs

in cammino


undervärdera

subestimar, sub(e)valutar


undervärdering

subestimation, sub(e)valutation


undervärme

calor de infra/de basso


undervåning

etage [-ad3e, -a:3] inferior/basse


underårig

minor


underårighet

etate minor, minoritate


undfalla

låta ~ sig lassar escap(p)ar


undfallande

indulgente, tolerante, conciliante, complacente


undfallenhet

indulgentia, tolerantia, complacentia


undfly

escap(p)ar, evader, fugir;
fig eluder


undflyende

fig elusive


undflykt

escap(p)amento, escap(p)ata, evasion, fuga, fugita


undfägna

regalar, tractar, banchettar;
(överdådigt) festear


undfägnad

regalo, regalamento, biber e mangiar [-d3-]


undfå

reciper


undfående

bibl conception


undgå

escap(p)ar (a), evitar, eluctar;
möjlig att ~ evitabile, eluctabile


undin

myt undina


undkomma

escap(p)ar, evader


undra

demandar se


undran

consternation, disconcertamento, confusion, stupor


undre

inferior, plus basse;
den ~ världen le basse fundos del societate


undring

pensamento sceptic


undseende

(överseende) indulgentia;
(skonsamhet) clementia;
(hänsyn) consideration


undskylla

~ sig excusar se, exculpar se, disculpar se


undskyllan|undskyllning

(el. undskyllning) excusa(tion), exculpation, disculpation


undslippa

escap(p)ar (a), glissar del manos (de);
låta ~ sig lassar escap(p)ar


undsticka

~ sig celar se


undsätta

succurrer


undsättning

succurso


undsättningsexpedition

expedition de salvamento/de salvation


undsättningsförsök

tentativa de salvamento/de salvation


undsättningsmanskap

equipa de salvamento/de salvation


undulantfeber

med febre undulante


undulat

zool melopsittaco undulate


undulation

undulation


undulatorisk

undulatori


undulera

undular


undvara

carer (de), indiger (de), esser private de


undvika

eluder, evitar;
~ en fråga eluder un question;
~ ett slag parar un colpo


undvikande

elusive, evasive, dilatori;
svara ~ responder evasivemente, prevaricar;
~ blick reguardo evasive;
~ svar responsa evasive/dilatori


Unesco

Unesco


ung

juvene;
vara ~ till sinnet esser juvene de spirito


ungboskap

juvene bestial/bestias


ungdom

juventute, adolescentia;
(personer) juventute, juvenes


ungdomlig

juvene, juvenil


ungdomlighet

juvenilitate


ungdomsarbete

labor/travalio juvenil/de juventute/del juvenes;
(alster) obra juvenil/de juventute


ungdomsarbetslöshet

disoccupation juvenil/del juvenes


ungdomsassistent

assistente pro juvenes


ungdomsavdelning

section juvenil


ungdomsbok

libro pro juvenes


ungdomsbrottslighet

criminalitate/delinquentia juvenil/de juvenes/de minores


ungdomsbrottsling

criminal/delinquente juvenil


ungdomsdikt

poema juvenil/de juventute


ungdomsdiktning

poesia juvenil/de juventute


ungdomsdröm

sonio juvenil


ungdomsfinnar

med acne juvenil


ungdomsfängelse

prision pro juvenes


ungdomsförbund

association juvenil/de juventute/de juvenes


ungdomsförening

association juvenil/de juventute/de juvenes


ungdomsförmedling

officio del labor/del travalio pro juvenes


ungdomsförvillelse

error de juventute


ungdomsförälskelse

amoretto/inamoramento/amorositate juvenil/de juventute;
(person) amoroso/amorosa de juventute


ungdomsgeneration

generation juvenil/de juventute


ungdomsgäng

banda/gang eng [gæng] de juvenes


ungdomsgård

centro pro juvenes


ungdomskriminalitet

criminalitate/delinquentia juvenil/de juvenes/de minores


ungdomskärlek

amor juvenil/de juventute


ungdomsledare

laborator/travaliator/assistente juvenil/de juvenes


ungdomslitteratur

litteratura juvenil/pro le juvenes


ungdomsminne

memoria/reminiscentia de juventute


ungdomsorganisation

organisation juvenil/de juventute/de juvenes


ungdomsorkester

orchestra de juvene musicos


ungdomsperiod

periodo de juventute


ungdomsporträtt

portrait fr [pårträ] juvenil


ungdomsproblem

problema del juventute


ungdomsprogram

programma pro juvenes


ungdomsrevolt

revolta juvenil/de juvenes


ungdomsrörelse

movimento juvenil/de juvenes


ungdomssvärmeri

amoretto/inamoramento/amorositate juvenil/de juventute;
(person) amoroso/amorosa de juventute


ungdomssynd

peccato/error de juventute


ungdomsteater

theatro juvenil/pro juvenes


ungdomsverk

obra juvenil/de juventute


ungdomsvän

amico de juventute


ungdomsvård

adjuta social al juventute, protection de juvenes/de minores


ungdomsålder

adolescentia


ungdomsår

annos juvenil/de juventute


unge

(av djur) juvene animal, pullo, parv(ul)o;
(av katt) catton;
(av hund) canetto;
(barn) infante;
få ungar fetar, filiar


ungefär

circa;
på ett ~ approximativemente


ungefärlig

approximative


ungefärligen

approximativemente


ungefärlighet

approximation


Ungern

Hungaria


ungersk

hungare


ungerska

1 språk hungaro 2 (kvinna) hungara


ungersven

hist juvene homine, adolescente, juvene


ungflicksaktig

como de un puera/de un juvena


unggotik

konst prime gothico


unghjort

zool cervino


ungkarl

celibatario


ungkarlshotell|ungkarlshärbärge

(el. ungkarlshärbärge) albergo/hospitio pro viros isolate/solitari sin casa


ungkarlsliv

vita celibatari


ungkarlslya

(parve) appartamento de celibatario


ungkarlsvåning

appartamento de celibatario


ungmö

celibataria


ungrare

hungaro


ungrenässans

konst prime renascentia


ungtjur

zool bovello


ungtupp

juvene gallo;
fig juvene arrivista/carrierista


unicitet

unicitate


unifiera

unificar


unifiering

unification


uniform

I s uniforme
II adj uniforme


uniformera

uniform(is)ar


uniformerad

uniformate


uniformering

uniformisation


uniformitet

uniformitate


uniformsjacka

tunica


uniformsklädd

uniformate


uniformsmössa

kepi fr


unik

unic, sin par


unikhet

unicitate


unikum

cosa/evento/caso/persona unic;
vara ett ~ esser unic


unilateral

unilateral


union

union;
Europeiska ~en le Union Europee


unionell

unional/de union


unionism

unionismo


unionist

unionista


unionistisk

unionista


unionsanhängare

unionista


unionsflagga

bandiera del union


unionstiden

le era del union


unionsupplösning

dissolution de un/del union


unisex

unisex


unisexmode

moda unisex


unisexmodell

modello unisex


unison

unisone;
~t mus in unisono


unitarie

rel unitarista


unitarisk

rel unitarista


unitarism

rel unitarismo


unitarist

rel unitarista


unitaristisk

rel unitarista


United Kingdom|United|Kingdom

(UK) le Regno Unite (RU)


universalarvinge

herede/hereditario/successor universe/universal


universalbegåvning

talento universe/universal


universalism

fil, rel universalismo


universalist

fil, rel universalista


universalistisk

fil, rel universalista


universalitet

fil, rel universalitate;
(inom romersk-katolska kyrkan) catholicitate


universalmedel

remedio universe/universal, panacea


universalmedicin

panacea


universalspråk

lingua universal


universalverktyg

utensile universal


universell

universal, universe;
göra ~ universalisar


universitet

universitate;
som avser ~ universitari


universitetsbibliotek

bibliotheca universitari/del universitate


universitetsbokhandel

libreria academic


universitetsbyggnad

edificio/complexo universitari/del universitate


universitetsexamen

examine universitari/academic


universitetsinstitution

institution universitari/del universitate


universitetsprofessor

professor universitari/del universitate


universitetssjukhus

hospital academic


universitetsstad

citate/urbe universitari


universitetsstudier

studios universitari


universitetsstyrelse

consistorio;
medlem av ~ regente


universum

universo


unken

mucide;
vara ~ (lukta unket) oler de mucor/de clauso;
(smaka unket) haber un sapor de mucor


unkenhet

odor de mucor/de clauso, sapor de mucor


unkna

mucer


unna

non invidiar, accordar, conceder, permitter, dar;
~ sig conceder se, permitter se, dar se


uns

uncia;
inte ett ~ nulle;
inte ett ~ förstånd non un grano/atomo/uncia/gramma de bon senso


up-to-date|up|to|date

up-to-date eng [aptödeit], actual


upp|opp

(el. opp) in alto;
backa ~ appoiar, adjutar, supportar, assister;
bo tre trappor ~ habitar al tertie etage [-ad3e, -a:3];
det går ~ och ner här i livet le vita ha su altos e bassos; det är ~ till dig il depende a te;
fälla ~ ett paraply aperir un parapluvia/un umbrella;
gå gatan ~ och ner ir e venir le strata;
gå ~ ascender, montar, elevar se in alto;
(lämna sängen) levar se, sortir del lecto;
hålla ~ (e)levar, tener levate;
hålla ~ med cessar, finir, terminar;
hälla ~ versar;
hälla ~ te servir the;
högst ~ på sidan toto in le alto del pagina;
kliva ~ på en stol montar super un sedia;
klättra ~ i ett träd ascender/montar un arbore;
knyta ~ disligar, disfacer, disnodar;
knäppa ~ disbuttonar;
låsa ~ disserrar;
nerifrån och ~ de basso in alto;
packa ~ disimballar;
(resväska) disfacer;
(ur låda) dis(in)cassar;
(ur paket) dispacchettar;
passa ~ servir;
pumpa ~ pumpar a un nivello elevate;
(fylla med luft) inflar;
(öka trycket) augmentar le pression;
se ~! attention!;
se ~ till respectar, admirar;
sida ~ och sida ner pagina post pagina;
sitta ~ på en häst montar a cavallo/in sella, mitter se in le sella;
stiga ~ ascender, montar, elevar se in alto;
(lämna sängen) levar se, sortir del lecto;
~ med huvudet! corage! [-ad3e];
~ med händerna! manos in alto!;
~ och ner inverse;
~ till 30 grader verso trenta grados;
~ ur sängarna! leva vos!;
vända ~ och ner inverter


uppackning

discassamento, discassage [-ad3e]


uppamma

incitar, excitar, stimular, exhortar, activar


upparbeta

(jord) cultivar;
(upprätta) developpar, disveloppar, crear, establir, consolidar;
(använt kärnbränsle) regenerar


upparbetning

(av använt kärnbränsle) retractamento, regeneration


uppassare

servitor


uppasserska

servitrice


uppassning

servicio


uppbackning

appoio, adjuta, supporto


uppbindning

fig manco de libertate


uppbjuda

~ alla sina krafter facer un supreme effortio, emplear tote su fortias


uppbjudande

med ~ av alla sina krafter con un supreme effortio, empleante tote su fortias


uppbjudning

invitation a dansar


uppblandad

miscite


uppblandning

mixtura


uppblomstra

florar, flor(esc)er, reviver, prosperar, renascer, resurger, regenerar


uppblomstring

floration, prosperitate, regeneration, renascentia, resurrection, novelle expansion


uppblossa

flammar, inflammar se


uppblåsbar

inflabile


uppblåst

inflate, buffate;
fig pompose, van, vanitose;
~ mage med aerogastria;
~ sätt pompositate


uppblåsthet

inflation;
pompositate, vanitate;
med inflation, flatulentia, meteorismo


uppblöta

imbiber


uppblötning

imbibimento, imbibition


uppblött

imbibite


uppborrad

forate


uppborrning

foratura


uppbragt

indignate;
bli ~ indignar se, resentir se;
göra ~ indignar


uppbragthet

indignation


uppbringa

(skaffa) procurar, fornir, munir, suppler (de), provider (de);
sjö capturar, interceptar;
~t fartyg prisa


uppbringning

sjö captura, interception


uppbromsning

frenage [-ad3e], deceleration


uppbrott

partita;
(från läger) discampamento


uppbrottsstämning

atmosphera de adeo/de adieu fr [adjø]


uppbrusande

effervescente, choleric, irascibile


uppbrusning

effervescentia


uppbruten

fortiate, fracturate


uppbunden

fig dependente


uppburen

celebre, estimate, appreciate


uppbygga

edificar


uppbyggelse

edification


uppbyggelselitteratur

litteratura edificante


uppbygglig

edificante, edificative, moralisator;
(from) devote, pie;
leva ett ~t liv menar un vita pie;
~ läsning lectura edificante;
~a sånger cantos devote;
~t exempel exemplo edificative


uppbygglighet

edification


uppbyggnad

(uppförande) construction, edification, erection;
(struktur) structura, construction, composition;
kem synthese, synthesis, anabolismo;
bot samma ~ hos olika arter isomorphismo


uppbära

(erhålla) reciper, incassar;
(skatt) perciper


uppbåd

appello, convocation;
mil levata, mobilisation


uppbåda

appellar, convocar, congregar, mobilisar;
mil mobilisar


uppbörd

incassamento, exaction, execution


uppbördskontor

officio fiscal


uppbördsman

incassator;
(av skatt) perceptor/collector/receptor de impostos, exactor


uppbördsmyndighet

fisco


uppbördstermin

termino de pagamento


uppbördsår

anno fiscal


uppdaga

(avslöja) revelar, disvelar;
(upptäcka) discoperir, deteger, detectar, trovar


uppdagande

revelation, discoperta, detection


uppdatera

actualisar


uppdatering

actualisation


uppdela

(sub)divider;
(i bitar) departir, fractionar;
(i mindre delar) compartir;
(i stycken) segmentar;
(i avsnitt) sectionar


uppdelbar

divisibile


uppdelning

division, (re)partition;
(i bitar) fractionamento;
(i mindre delar) compartimento;
(i grupper) aggruppamento


uppdikta

fabular, inventar, finger


uppdiktad

ficticie, fictive;
~ historia fiction


uppdra|uppdraga

(el. uppdraga) (in)cargar (de), committer (a)


uppdrag

(com)mission, carga, ordine, mandato


uppdraga

se uppdra


uppdragbar

que pote esser remontate, remontabile


uppdragsgivare

mandante, mandator, committente;
jur mandante


uppdragstagare

empleato


uppdriva

trovar, procurar


uppdriven

intensificate, augmentate


uppdykande

emergente


uppdämd

(genom fördämning) claudite con/per un dica/per dicas;
(om känsla) continite, reprimite;
~ vrede furor/rabie/ira continite;
~ önskan desiro/desiderio retenite


uppdämma

clauder con/per un dica/per dicas, incassar


uppdämning

clausura con/per un dica/per dicas, incassamento


uppe

supra, in (le) alto, in cima de;
bilen var ~ i minst 120 km/tim le auto teneva al minus 120 km per hora;
hon är ~ (uppstigen) illa se ha levate/ha levate se;
hålla modet ~ non perder corage [-ad3e];
priset är nu uppe i 100 kr le precio nunc ha augmentate a 100 coronas;
sitta ~ esser sedite;
(vaka) veliar, restar veliate;
~ på berget al summitate del monte/del montania;
vara ~ i tentamen esser examinate


uppefter

preter


uppegga

excitar, stimular;
(erotiskt) excitar


uppeggande

incentive;
(erotiskt) excitante


uppeggelse

incitamento, incitation, stimulation;
(erotisk) excitation


uppehälle

subsistentia, existentia, vita;
förtjäna sitt ~ ganiar su pan/su vita


uppehåll

(avbrott) interruption, intermission, intervallo, pausa;
(vistelse) sojorno;
meteor tempore sic/aride;
göra ~ pausar;
utan ~ sin pausa, ininterrupte(mente)


uppehålla

(sinka) retardar, retener, stoppar;
(vidmakthålla) mantener;
(stödja) supportar;
(besitta tjänst) occupar;
~ livet sustentar, subsister;
~ sig (vistas) sojornar, (de)morar, resider;
(livnära sig) sustener, subsister;
fig (dröja vid) appender se/attachar [-sh-] se/fixar se a;
~ sitt anseende mantener su reputation;
~ skenet guardar/salvar le apparentias pl


uppehållsort|uppehållsplats

(el. uppehållsplats) domicilio, residentia;
tillfällig ~ residentia provisional;
utan fast ~ sin domicilio fixe, sin casa/adresse permanente, ambulante


uppehållstillstånd

permisso de sojornar/de residentia


uppehållsväder

tempore sic/aride, bon/belle tempore


uppelda

fig excitar, enthusiasmar


uppeldad

fig excitate, enthusiastic, enthusiasta, zelose, dithyrambic


uppemot

verso


uppenbar

(tydlig) clar, distincte, evidente, manifeste, obvie, apparente;
(begriplig) clar, intelligibile, compre(he)nsibile;
(påfallande) flagrante;
en ~ sanning un truismo;
göra ~ poner in evidentia;
ingen ~ fara nulle periculo directe;
vara ~ saltar al oculos


uppenbara

revelar, disvelar, discoperir, manifestar;
rel revelar;
~ sig revelar se, manifestar se, monstrar se


uppenbarelse

revelation, vision, apparition, manifestation;
rel revelation, apocalypse, apocalypsis


Uppenbarelseboken

bibl le Apocalypse, le Apocalypsis


uppenbarelseform

forma de revelation


uppenbarelselära

rel doctrina del revelation divin


uppenbarligen

evidentemente


uppercut

sport uppercut eng [apökat]


uppesittande

passante le nocte sin dormir


uppesittare

persona qui frequenta tarde in le nocte


uppesittarkväll|uppsittarkväll

(el. uppsittarkväll) vespere/vespera de frequentation prolongate;
~ före jul vespera/vespere dedicate a preparationes pro Natal


uppfart

montata, rampa;
(till garage) entrata, accesso


uppfartsramp

rampa oblique


uppfatta

(förnimma) perciper, conciper, sentir;
(med hörseln) audir;
(med synen) vider;
(urskilja) discerner, distinguer, differentiar, discriminar;
(förstå) compre(he)nder, intender


uppfattbar

(förnimbar) perceptibile, sensibile;
(hörbar) audibile;
(synbar) visibile;
(urskiljbar) distinguibile;
(begriplig) compre(he)nsibile


uppfattning

(åsikt) opinion, interpretation, conception, concepto, (puncto de) vista, idea, judicio, aviso, version;
(uppfattningsförmåga) intelligentia, compre(he)nsion, intendimento;
enligt min ~ in mi opinion;
ge uttryck för sin ~ exponer su vista(s);
ha olika ~ differer de opinion/in opiniones;
vara av motsatt ~ esser de opinion contrari;
ändra ~ mutar/cambiar de opinion


uppfattningsförmåga

compre(he)nsion, intelligentia, intendimento;
snabb ~ perceptivitate


uppfiffad

facite plus belle


uppfinna

inventar


uppfinnare

inventor


uppfinnarrätt

jur derecto del inventor


uppfinning

invention;
nöden är alla ~ars moder le miseria es le matre del inventiones


uppfinningsförmåga

inventivitate, inventiva, creativitate, ingeniositate


uppfinningsrik

inventive, creative, ingeniose, imaginative, fecunde, fertile


uppfinningsrikedom

inventivitate, inventiva, creativitate, ingeniositate


uppflammande

inflammante


uppflugen

sitta ~ seder in alto


uppflyttad

(i skola) passate al classe superior;
sport promovite


uppflyttning

(i skola) (le) passar al classe superior;
sport promotion


uppfläkt

findite


uppfodra

~ på väv collar super texito


uppfordra

(uppmana) exhortar, instigar, incitar;
(transportera upp) sublevar


uppfordran

(uppmaning) exhortation


uppfordrande

exhortative, exhortatori


uppfordring

(uppmaning) exhortation;
(upptransportering) sublevamento, sublevation


uppfordringsverk

machina a/de sublevar


uppforsling

sublevamento, sublevation


uppfostra

educar


uppfostran

education


uppfostrande

educative


uppfostrare

educator, pedagogo


uppfostringsanstalt

institution correctional/de education/de correction


uppfostringsbar

educabile


uppfostringshem

casa correctional/de education/de correction


uppfostringsideal

ideal educative


uppfostringsmetod

methodo educative/de education


uppfostringssystem

systema pedagogic/educative/de education


uppfraktning

sublevamento, sublevation


uppfriskande

refrescante


uppfräschad

refrescate


uppfrätt

toto rodite;
(om metall) toto corrodite


uppfylla

(fylla helt) plenar, (re)impler;
(förverkliga) realisar, effectuar, complir, exaudir;
(fullgöra) complir, executar;
(tillfredsställa) satisfacer, contentar;
~ en önskan realisar/exaudir un desiro/un desiderio;
~ ett löfte complir un promissa


uppfyllelse

realisation, complimento, execution; drömmen gick i ~ le sonio se realisava/se compliva


uppfällbar

plicabile, plicante


uppfärd

ascension


uppfånga

attrappar, interceptar, sasir;
(höra) audir, perciper


uppföda

elevar


uppfödare

elevator


uppfödning

elevamento


uppföljare

continuator


uppföljning

continuation


uppför

in alto, verso le alto


uppföra

(bygga) elevar, eriger, edificar, construer;
(på lista) registrar;
teat representar, mitter/poner al scena;
mus executar, exequer;
~ sig conducer se, comportar se


uppförande

construction, edification, erection;
(beteende) comportamento, conducta, manieras pl, mores pl;
teat representation;
mus execution;
dåligt/gott ~ mal/bon conducta/comportamento


uppförandebetyg

attestation/certificato de conducta/de mores pl


uppförandepraxis

etiquetta


uppförsbacke

costa montante/ascendente


uppförstora

(göra större) aggrandir, allargar, ampli(fic)ar, extender;
(överdriva) exaggerar, amplificar, inflar


uppförstoring

aggrandimento, amplification


uppge|uppgiva

(el. uppgiva) (meddela) indicar, mentionar, declarar, dar;
(göra avkall på) renunciar a, abandonar, desister de, condemnar;
~ falskt namn dar un nomine false;
~ hoppet perder le sperantia, desperar;
~ kampen abandonar le lucta;
~ sin position indicar su position


uppgift

(meddelande) information, indication, declaration, designation, mention, reporto;
(åliggande) mission, facer, carga, obra, deber, problema, incumbentia;
(skolarbete) deber;
anse som sin ~ considerar como su deber;
ge i ~ cargar;
lämna ~er informar;
ta på sig en ~ assumer un carga, cargar se de un cosa;
överta en ~ från någon discargar un persona


uppgiftslämnare

informator


uppgiftsskyldighet

obligation de declarar/de informar


uppgiva

se uppge


uppgiven

resignate, desperate


uppgivenhet

resignation, desperantia


uppgjord

arrangiate [-d3-] in avante


uppgrundning

fundo basse;
(i havet) banco;
(i flod) vado


uppgräva

exhumar, disinterrar


uppgrävning

exhumation


uppgäld

ekon agio it [ad3å]


uppgå

(sammansmälta) fusionar, funder se;
~ till (belöpa sig på) costar, amontar/ascender a


uppgående

I adj ascendente, montante;
(om sol) levante
II s på ~ que se developpa/disveloppa


uppgång

(trappa) scala;
(trapphus) entrata, accesso;
(av pris) augmento;
(framgång) successo;
astron (le) levar, ascension;
solens ~ le levar del sol


uppgörelse

(överenskommelse) accommodamento, accommodation, accordo, compromisso;
(sammanstötning) confrontation, affrontamento;
ekon transaction


uppgörelsescen

scena


upphalning

sjö tracto montante naval


upphalningsbädd

sjö lecto pro tractos montante (naval)


upphandla

comprar


upphandling

compra, emption


upphaussa

dar un importantia exaggerate


upphetsa

excitar, incitar, animar, agitar, exaltar, instigar, suscitar, provocar, fomentar


upphetsning

excitamento, excitation, incitation, incitamento, instigation, agitation, suscitation, provocation, fomentation


upphetta

calefacer


upphettning

calefaction


upphissning

levamento, altiamento


upphitta

trovar


upphittare

trovator


upphopp

sport salto in alto


upphostning

expectoration, exspuition


upphov

origine, fonte, radice;
ge ~ till causar;
Gud är allts ~ Deo es le origine de omne causas


upphovsman

creator, formator, originator, initiator, generator


upphovsmannarätt|upphovsrätt

(el. upphovsrätt) proprietate litterari, copyright (©) eng [kåpirait]


upphälld

servite


upphällning

vara på ~en exhaurir se


upphängning

suspension, fixation


upphängningsanordning

mechanismo de suspension/de fixation


upphäva

I (annullera) annullar, abolir, abrogar, cancellar, levar, revocar, supprimer, clauder, clausurar, discontinuar;
~ en lag jur rescinder un lege
II (låta höra) dar, elevar, altiar;
~ ett skri dar un crito;
~ sin röst elevar/altiar su voce


upphöja

fig elevar, promover, exaltar, eriger, sublimar, dignificar, innobilir, magnificar;
(på tron) inthron(is)ar;
mat elevar;
~ i tredje potens mat elevar al tertie potentia/al cubo, cubar


upphöjd

fig elevate, sublime, auguste, nobile, eminente, (ex)celse, superne, supernal, majestatic, majestose;
med upphöjt lugn impassibilemente, imperturbabilemente, toto calme/tranquille


upphöjdhet

elevation, sublimitate, (ex)celsitude, majestate, nobilitate


upphöjelse

elevation, altiamento, exaltation, innobilimento;
(förhärligande) apotheose, apotheosis


upphöjning

loco elevate, elevation, eminentia, altitude;
(podium) podio, platteforma, estrade fr [estra:d], tribuna;
(för likkista) catafalco


upphöra

finir, cessar, stoppar, arrestar se, discontinuar;
~ att regna cessar de pluver;
~ med att arbeta cessar de travaliar/de laborar, abandonar le travalio/le labor


uppiffad

facite plus belle


uppifrån

I prep vara ~ landet venir del nord del pais
II adv de supra, de alto;
~ och ner de alto a basso


uppiggad

excitate, stimulate


uppiggande

excitante, stimulante, exhilarante;
med stimulante, tonificante, tonic, cordial, analeptic;
~ medel remedio cordial, stimulante, tonificante, tonico


uppjagad

excitate, agitate, nervose


uppjazzad

mus arrangiate [-d3-] in un version/rhythmo de jazz eng [d3æz]


uppjazzning

mus arrangiamento [-d3-] in un version/rhythmo de jazz eng [d3æz]


uppjustera

(justera) adjustar, regular, calibrar;
(justera uppåt) augmentar, altiar, elevar


uppjustering

(justering) adjustamento, adjustage [-ad3e], regulamento, regulation;
(justering uppåt) augmentation, altiamento


uppkalla;

~ någon|uppkalla;|någon
/något efter … dar a un persona/un cosa le nomine de …;
vara ~d efter … portar le nomine de …;
(framkalla) evocar;
(kalla till förhör etc) appellar, convocar, advocar


uppkast

sport jecto in alto


uppkastning

(kräkning) vomito;
/ha ~ar vomir, vomitar


uppkavlad

~e ärmar manicas (in)rolate


uppklarande|uppklaring

(el. uppklaring) solution


uppklarnande

tidvis ~ meteor intervallos de sol


uppklarning

meteor clarification


uppklippt

(om frisyr) tondite plus curte (que le resto del capillos)


uppklädd

in un habito/vestimento elegante


uppknuten

ligate, alliate, affiliate


uppknäppt

disbuttonate, aperte;
fig distendite, relaxate, allegre, de bon humor


uppkok

kul ebullition;
ge ett ~ facer bullir;
fig artikeln är ett ~ på gammalt gods le articulo es (solmente) un restructuration de vetule cosas


uppkokning

kul ebullition


uppkomling

parvenu fr [parvöny]


uppkomma

nascer, formar se, surger


uppkomst

genese, genesis, nascentia, origine, origination, primordio;
som avser ~ genetic


uppkomsthistoria

genese, genesis, historia del developpamento/disveloppamento


uppkonstruering

(påhitt) invention


uppkopplad

el, tele, data (inter)connectite


uppkoppling

el, tele, data (inter)connexion


uppkorkad

discorcate


uppkorkning

(le) discorcar


uppkräkning

vomito;
/ha ~ar vomir, vomitar


uppkäftig

impudente, impertinente


uppkäftighet

impudentia, impertinentia


uppköp

compra (massive);
(hamstring) accaparamento;
göra ~ comprar massivemente;
(hamstra) accaparar


uppköpare

comprator;
(hamstrare) accaparator


uppkörd

(däst) excessivemente satiate;
(lurad) dupate, deludite


uppkörning

(prov för körkort) examine de conducer/de guidar/de conductor


uppkörsväg

entrata, accesso


uppladdad

el cargate;
fig energic, vitalissime


uppladdning

el cargamento;
sport preparation, appresto, preparativo


upplag

deposito, stock eng


upplaga

edition, tirage [-ad3e], impression;
begränsad ~ tirage/edition limitate;
ny ~ reimpression;
oavkortad ~ edition integral


upplagd

(hågad) disposite, inclinate (a)


upplagesiffra

numero de exemplares imprimite


upplagra

immagazinar, stockar


upplagring

immagazinage [-ad3e], stockage [-ad3e]


upplagsnäring

biol reservas pl


upplagsplats

deposito, magazin, parco, reservoir fr [resärvwa:r]


uppland|Uppland

I area interior, hinterland ty [hintörlant]
II Uppland Uplandia


upplappa

typ readjustar


upplappning

typ readjustamento


uppleva

(erfara) probar, facer experientia de;
(genomleva) viver;
(bevittna) vider, esser presente a, esser teste de


upplevelse

(erfarenhet) experientia;
(intryck) impression, sensation;
(äventyr) aventura


upplinda

bobinar


upplinjering

linearisation


uppliva

(liva upp) (re)animar, avivar, vivificar, vitalisar, dar vita a;
(återuppliva) reanimar, resuscitar


upplivad

excitate, stimulate


upplivande

excitante, stimulante, exhilarante;
med stimulante, tonificante, tonic, cordial, analeptic;
~ medel remedio cordial, stimulante, tonificante, tonico


upplivning

animation, avivamento, vivification, revitalisation;
(återupplivning) reanimation, resuscitation


upplivningsförsök

tentativa/effortio de reanimation/de resuscitation


upplopp

tumulto, disordine, disturbantia;
sport curso/distantia final


uppluckrad

(jord) rendite minus compacte/dense, laxate;
fig minus rigide, (plus) flexibile


upplupen

~ ränta ekon interesse accumulate


upplyfta

elevar;
upplyften edra hjärtan sursum corda lat


upplyftande

fig edificante, edificative, moralisator


upplyftning

fig edification


upplysa

(lysa upp) illuminar, exclarar;
(informera) informar, exclarar, elucidar, illuminar, avisar, instruer


upplysande

illustrative, informative, informatori, instructive, didactic, illuminante


upplysning

illumination, exclaration;
(information) information, elucidation, illumination, instruction, education;
fil, hist lumines pl, luces pl;
sexuell ~ education/instruction sexual


upplysningsarbete

activitate educative/educational


upplysningsfilosofi

illuminismo;
anhängare av ~n illuminista


upplysningstiden

le Seculo del Lumines/del Luces


upplysningstjänst

servicio de information


upplysningsverksamhet

activitate educative/educational


upplysningsvis

informativemente, como un information


upplyst

illuminate;
~ person illuminato


upplägg

text (på sömnad) orlo, lista;
(av stickning) (le) maliar


uppläggning

(planering) planification, plano;
(strukturering) organisation, structuration;
(servering) servicio;
(av förråd) deposito, stockage [-ad3e];
structura;
sjö immobilisation, ammarrage [-ad3e];
text (av maskor) (le) maliar


uppläggningsfat

platto de servicio


uppläggningsmaska

text malia initial


uppläggsfat

platto de servicio


uppläggsmaska

text malia initial


uppländsk vallört|uppländsk|vallört

bot symphyto uplandic


upplärd

inseniate


upplärning

inseniamento


uppläsa

leger a/in alte voce, facer lectura de, declamar, recitar


uppläsare

lector, declamator, recitator


uppläsning

lectura, declamation, recitation


uppläxning

reprimenda, reprehension;
ge en ~ dar un reprimenda, reprimendar


upplåning

ekon impresto


upplåta

(ställa till förfogande) mitter/poner al disposition;
(öppna) aperir;
~ sin röst elevar/altiar le voce


upplåtelse

(le) mitter/poner al disposition;
~ av nyttjanderätten (le) mitter/poner al disposition del usufructo


upplösa

(i sina delar) disintegrar, decomponer, dissolver;
(få att upphöra) finir, terminar, concluder, clauder, clausurar, finalisar, poner fin a;
(få att försvinna) (dis)solver;
(upphäva) dissoldar, dissolver, disfacer, resolver, disbandar;
(frigöra) disligar, disbandar, disnodar;
fys, mat decomponer;
kem dis(as)sociar, decomponer, digerer, reducer, analysar;
mus resolver;
som upplöser sig (under upptagande av fukt) deliquescente;
~ en disharmoni mus resolver un dissonantia;
~ ett parlament dissolver un parlamento;
~ sig dissolver se;
~s disligar se;
(i vätska) deliquescer;
(om dimma) levar se


upplösande

(dis)solvente, resolvente, dissolutive, resolutive


upplösbar

(dis)solubile, resolubile


upplöslig

(dis)solubile, resolubile


upplöslighet

(dis)solubilitate


upplösning

(i delar) disintegration, decomposition, dissolution;
(av kris) disnodamento;
(av samhällsordning) anarchia;
(upphävande) dissolution, resolution, disbandamento;
(lösgörande) disligamento;
(förruttnelse) decomposition, corruption, putrefaction, putrescentia;
kem dissociation, decomposition;
fys, mat decomposition;
med, biokem lyse, lysis


upplösningsförmåga

fys poter resolvente


upplösningsmedel

(dis)solvente;
farm vehiculo;
kem solvente


upplösningstillstånd

stato de decomposition/disintegration/putrefaction;
fig stato de desperation


uppmagasinera

immagazinar


uppmagasinering

immagazinage [-ad3e]


uppmana

exhortar


uppmanande

(ex)hortative, exhortatori


uppmaning

exhortation


uppmarsch

mil avantiamento, marcha [-sh-] (in formation)


uppmaska

text remaliar


uppmjukad

mollite


uppmjukning

emollimento, amollimento, mollification, dulcification


uppmobilisering

mobilisation


uppmobilsera

mobilisar


uppmontering

montage [-ad3e]


uppmuddring

dragage [-ad3e]


uppmuntra

incoragiar [-d3-], stimular, incitar, sporonar, impeller, inhardir;
(muntra upp) animar, allegrar, exhilarar


uppmuntran

(av någon som är nedslagen) incoragiamento [-d3-], incitation, incitamento, sporon, sporonamento


uppmuntring

incoragiamento [-d3-], exhilaration


uppmuntringsord

parolas incoragiante [-d3-]/reconfortante


uppmärksam

(koncentrerad) attente, attentive, advertive, observator;
(artig) attente, attentive, amabile, complacente, cortese, polite, obligante, servicial;
göra ~ på facer observar, attraher le attention de, adverter;
vara ~ på fixar le attention a, prestar attention a


uppmärksamhet

(artighet) amabilitate, cortesia, complacentia, servicialitate;
(aktgivande) attention, advertentia, concentration, perceptivitate;
fästa någons ~ på något facer observar un cosa a un persona;
visa ~ prestar attention;
undgå någons ~ escap(p)ar al attention de un persona;
väcka ~ tirar/(at)traher le attention; ägna ~ åt prestar attention a


uppmärksamma

(lägga märke till) dar/dedicar/facer/prestar attention a, notar, remarcar, attender, (ap)perciper, observar, prender nota de;
(göra uppmärksam på) facer observar, attraher le attention de, adverter


uppmäta

me(n)surar, metir;
(i meter) metrar


uppmätbar

me(n)surabile


uppmätning

me(n)suration;
(i meter) metrage [-ad3e]


uppnegociering|uppnegotiering

(el. uppnegotiering) ekon negotiation


uppnosig

impertinente


uppnosighet

impertinentia


uppnystad

bobinate


uppnäsa

naso ascendente


uppnäst

con un naso ascendente;
vara ~ haber un naso ascendente


uppnå

(komma till) attinger, arrivar a, ganiar, pervenir a;
(erhålla) obtener, adir;
(förverkliga) realisar;
~ bra resultat obtener resultatos favorabile;
~ en hög ålder arrivar a un etate multo avantiate;
~ ett mål attinger un scopo


uppnåbar

accessibile, obtenibile


uppnåelig

accessibile, obtenibile


uppnåelighet

accessibilitate, attingimento


uppochned|uppochner

(el. uppochner) al inverso, inversemente, reversemente;
vända ~ inverter, reverter


uppochnedvänd|uppochnervänd

(el. uppochnervänd) inverse, reverse


uppochnedvändning|uppochnervändning

(el. uppochnervändning) inversion, reversion


uppodla

cultivar;
(utveckla) developpar, disveloppar


uppodlad

culte, cultivate


uppodling

(handling) cultivation, cultura;
(mark) terra cultivate;
(utveckling) developpamento, disveloppamento


uppoffra

sacrificar;
~ sig för något sacrificar se pro un cosa


uppoffrande

sacrificante


uppoffring

sacrificio, immolation


upprada

poner/mitter in fila, rangiar [-d3-], alinear


uppreklamera

facer reclamo exaggerate pro


uppreklamering

reclamo exaggerate


upprensning

mundification, purification, epuration;
pol purga


upprensningsaktion

pol purga


upprepa

(göra på nytt) facer de novo, repeter, refacer, iterar, recomenciar;
(säga på nytt) dicer de novo, redicer, repeter, (re)iterar;
(säga efter) redicer, repeter;
som kan ~s iterabile;
~ sig repeter se;
~d repetite, iterate;
~de gånger sovente, repetitemente, plure vices


upprepning

repetition, (re)iteration, reprisa;
mus reprisa;
text (av stickning) disintrication


uppresa

I v (uppföra) eriger, elevar;
(upphetsa) suscitar;
~ ett monument eriger/elevar un monumento;
~ sig (göra uppror) insurger se, revoltar
II s viage [-ad3e] al nord


uppresning

(uppförande) erection;
(uppror) revolta


uppretad

irritate, indignate


uppriggad

sjö guindate


uppriktig

sincer, franc, probe, verace, candide, honeste


uppriktighet

sinceritate, franchitia, probitate, veracitate, candidessa, candor, honestate


uppringning

telephonata, colpo de telephono, appello telephonic


upprinnelse

(ursprung) origine, provenientia, principio, inception, radice, origination, primordio, fonte;
(orsak) causa, origine, ration


upprivande

emotionante, pathetic


uppriven

emotionate, agitate, excitate


upprop

(av namn) appello del nomines;
(vädjan) appello;
(sammankallande) convocation;
(offentlig förklaring) proclamation, manifesto;
förrätta ~ appellar le nomines


uppropslista

rolo/registro de appello (del nomines)


uppror

rebellion, insurrection, revolta, sublevation, sublevamento, motin, sedition;
göra ~ rebellar se, revoltar se, insurger se, sublevar se, motinar, seditionar se;
kväva ett ~ reprimer/jugular un rebellion/un revolta;
mana till ~ rebellar, seditionar, sublevar;
vara i ~ esser disturbate/perturbate/agitate


upprorisk

rebelle, insurgente, insurgite, insurrectional, factiose, seditiose, motinose;
(motspänstig) rebelle, recalcitrante, refractari, insubmisse;
bli ~ rebellar se, revoltar se, sublevar se;
göra ~ rebellar, revoltar, sublevar


upproriskhet

spirito de rebellion/de revolta/de sedition


upprorsanda

spirito de rebellion/de revolta/de sedition


upprorsfana

standardo del sublevation, bandiera de rebellion;
höja ~ fig revolutionar, provocar un revolution


upprorshärd

foco insurrectional/de insurrection/de revolta/de resistentia


upprorsmakare

perturbator, provocator, agitator


upprorsman

rebello, insurgente, insurgito, revoltato, seditioso


upprorsstämning

spirito de rebellion/de revolta


uppruggad

text asperate, cardate


upprusta

(förbättra) (a)meliorar, emendar, reparar, remediar;
mil rearmar, remilitarisar


upprustning

(a)melioration, emendation, reparation;
mil rearmamento, remilitarisation;
moralisk ~ rearmamento moral


upprutten|uppruttnad

(el. uppruttnad) toto putrite/putride


uppryckning

(kraftanspänning) effortio;
bot (med rot) eradication, extirpation;
göra en ~ reprender su fortia mental


upprymd

(glad) gaudiose, joiose, gai, allegre, galliarde, jovial;
(lätt berusad) un pauco/poco ebrie/inebriate/avinate


upprymdhet

gaitate, allegressa, galliardia, jovialitate


upprymma

tekn allargar


upprymmare

tekn allargator


upprymning

tekn allargamento


uppräckt

med ~a händer a/con manos levate


uppräkning

(redogörelse) enumeration;
ekon augmento, augmentation, altiamento


uppränna

text (väv) ordir


uppränning

text (av väv) ordimento, orditura


upprätt

I adj (e)recte, perpendicular;
~a stjälkar peduncolos/pediculos (e)recte
II adv derecte, (e)recte;
hålla sig ~ tener se derecte/erecte


upprätta

(grunda) establir, fundar, crear;
(rehabilitera) rehabilitar, reparar, remediar, restituer;
(ingå) concluder, stipular;
(åstadkomma) effectuar, realisar;
(avfatta) rediger, establir, scriber, formular, facer, poner;
jur (avtal/kontrakt) passar, instrumentar


upprättelse

rehabilitation, satisfaction, reparation de honor, revanche fr [röva):sh];
få ~ obtener rehabilitation, esser rehabilitate;
ge ~ dar satisfaction, rehabilitar


upprätthålla

(hålla i stånd) mantener, sustener, conservar;
(inneha) occupar, exercer, revestir;
~ goda förbindelser mantener bon relationes;
~ livet subsister;
~ ordningen mantener le ordine, policiar;
~ en tjänst occupar un posto, mantener un servicio


upprätthållare

jur mandante, mandator, committente


upprättstående

(e)recte


uppröjning

mundification;
(av skog) deforestation, disarborisation, disboscamento;
(av snö) (le) remover del nive


uppröra

choc(c)ar [sh-], commover, indignar


upprörande

choc(c)ante [sh-], excitante


upprörd

choc(c)ate [sh-], indignate, excitate, agitate, tumultuose, tumultari;
bli ~ indignar se, excitar se;
upprört hav mar agitate


upprördhet

excitation, excitamento


uppsagd

(om person) dimittite, licentiate, destituite, amovite, removite, cassate;
(om överenskommelse etc) revocate, annullate, cancellate, denunciate, rescindite


uppsamla

reassemblar, reunir, (re)colliger, (ac)cumular, (a)massar


uppsamling

reunion, (ac)cumulation, amassamento


uppsamlingsläger

campo de regruppamento/de transito


uppsamlingsplats

loco de reunion/de incontro


uppsats

(i skola) composition, exercitio;
(artikel) articulo;
(essä) essayo;
(uppsättning) assortimento, serie, insimul, joco, collection


uppsatslag

(i skola) compositiones de un gruppo determinate/specific de alumnos


uppsatsämne

(i skola) thema


uppsatt

högt ~ (med hög samhällsställning) de alte rango, importante


uppseende

sensation;
väcka ~ facer/causar/producer sensation


uppseendeväckande

sensational, spectacular;
(utmanande) ostentatiose;
~ händelse sensation;
~ nyhet nova/notitia sensational/de sensation


uppsegling

vara under ~ approximar (se), approchar [-sh-] (se)


uppsikt

surveliantia, supervision, inspection, vigilantia, controlo, guarda, custodia;
hålla ~ över surveliar, guardar;
stå/vara under ~ esser sub surveliantia/vigilantia/controlo/supervision


uppsittarkväll

se uppesittarkväll


uppsittning

(på häst) (le) montar (super un cavallo)


uppsjungning

(sångprov) audition;
(uppmjukning av röst) mollification del voce/del cordas vocal


uppsjö

torrente, diluvio, fluxo;
fig abundantia, exuberantia, affluentia


uppskakad

choc(c)ate [sh-]


uppskakande

choc(c)ante [sh-]


uppskatta

(beräkna) (e)valutar, estimar, supputar, taxar, appreciar;
(sätta värde på) appreciar, estimar, considerar


uppskattning

(beräkning) (e)valutation, estimation, appreciamento, appreciation, supputation;
(värdesättande) estima, estimation, consideration


uppskattningsvis

approximativemente, circa


uppskjuta

postponer, differer, suspender, procrastinar, prorogar, remitter, retardar;
(fortsättningen av sammanträde) ajornar


uppskjutning

(av raket etc) lanceamento;
(av fortsättningen av sammanträde) ajornamento


uppskojad

dupate, (de)fraudate


uppskov

postponimento, procrastination, suspension, dilation, (de)mora, retardo, retardamento, retardation, temporisation;
begära ~ från militärtjänst demandar/peter postponimento del servicio militar;
bevilja ~ dar/conceder dilation/retardo;
utan ~ sin dilation/retardo


uppskovsränta

ekon interesse punitive/de penalisation


uppskriva

ekon augmentar, (re)altiar


uppskrivning

ekon augmento, augmentation, (re)altiamento


uppskruvad

fig (om priser etc.) exaggerate;
(om tempo) accelerate;
(om sinnestillstånd) (super)excitate


uppskrämd

espaventate, timorose, pavorose, pavide


uppskuren

trenchate [-sh-];
~ korv kul salsicia in rondos/rondellas/trenchos [-sh-];
~ skinka kul gambon in trenchos


uppskärare

cultello pro trenchar [-sh-]


uppskärning

trenchamento [-sh-];
(och uttagande av inälvor) evisceration


uppskärrad

tendite, tense, nervose


uppsköljd

geol alluvial;
~ på stranden portate per le undas al ripa


uppskörtad

dupate, (de)fraudate


uppskörtning

duperia, defraudation


uppslag

(idé) idea, inspiration;
(impuls) impulso;
(på klädesplagg) reverso;
(i bok) duo paginas opposite, duple pagina;
(vid auktion) offerta plus alte;
mus anacrusis


uppslagen

(om bok) aperte;
(om dryck) servite;
(om förlovning) rumpite;
(om krage) relevate


uppslagsbok

libro de consultation/de referentia, encyclopedia


uppslagsgivare

inspirator


uppslagsord

entrata, lemma, vocabulo


uppslagsrik

inventive, creative, imaginative, ingeniose


uppslagsrikedom

inventivitate, inventiva, creativitate, ingeniositate


uppslagsverk

obra de consultation/de referentia, encyclopedia


uppslagsända

indicio, puncto de referentia/de referimento


uppslammad

emulgite;
geol alluvial


uppslamning

emulsion;
geol alluvion


uppslitande

fig exhaustive, attristante


uppslitning

attrition


uppslitsad

con un plica aperte


uppsluka

(in)glutir, ingurgitar, (de)vorar


uppsluppen

multo gaudiose/joiose/gai, euphoric, exuberante, delirante


uppsluppenhet

grande gaudio/joia/gaitate, exuberantia


uppslutning

(deltagande) participation, contribution, association, assistentia;
(stöd) appoio, supporto, sustenimento, sustentation;
bred ~ bakom ett rättmätigt krav grande appoio pro un revindication legitime;
stor ~ vid mötet multe personas presente al reunion


uppsnabba

tekn augmentar le velocitate, accelerar


uppsnabbning

tekn augmentation del velocitate, acceleration


uppsnappa

interceptar;
(höra) audir, perciper


uppsnofsad

facite plus belle


uppsnyggning

make-up eng [meikap]


uppspaltning

separation;
fys, kem dis(as)sociation


uppspel

sport passe fr [pas] in profunditate


uppspelning

(för lärare) (le) sonar de un deber musical;
(prov) audition musical;
(av något inspelat) (le) facer tornar


uppspelt

multo gaudiose/joiose, euphoric, exuberante, delirante


uppspelthet

grande gaudio/joia/gaitate, exuberantia


uppspjälkning

fysiol dis(as)sociation


uppsplittring

rumpimento in fragmentos, fragmentation;
fig fragmentation, fractionamento


uppsprickande

~ molntäcke nubilositate dissipante, dissipation del copertura de nubes


uppspringande

bot (om fruktkapsel) dehiscente


uppspärrad

toto aperte


uppstallad

stabulate


uppstapling

accumulation


uppstegad

mesurate in passos


uppstekt

kul frite


uppstickare

defiator


uppstiga

ascender, montar


uppstigen

levate, sortite del lecto


uppstigning

ascension, montata


uppstoppare

(av djur) taxidermista


uppstoppning

(av djur) taxidermia


uppstramad

(stram) rigide;
(prydligt klädd) ben vestite


uppsträckning

reprimenda


uppstudsig

obstinate, refractari, recalcitrante, restive, contumace;
vara ~ opponer se


uppstudsighet

obstination, recalcitration, contumacia


uppstyltad

affectate, manierate;
(om stil) bombastic, magniloquente, emphatic, declamatori


uppställa

(placera) placiar, disponer, rangiar [-d3-], postar;
(installera) montar, installar;
(formulera) formular, rediger, establir, presentar, facer, poner;
(sammanställa) componer, formar;
~ på rad alinear;
~ regler poner regulas


uppställning

(placering) placiamento, disposition, ordinantia, arrangiamento [-d3-];
(av maskiner) montage [-ad3e], installation;
(ordnad lista) registro, lista, catalogo, tabula;
(sammanställning) composition;
mil displaciamento, formation, (dis)position;
~ på rad alineamento


uppställningsplats

spatio/loco de parcamento/de stationamento/de parking eng [pa:king], parking, (auto)parco


uppstå

(uppkomma) nascer, formar se, surger;
(återuppstå från de döda) resurger, resuscitar


uppstående

relevate, erecte;
~ krage collar relevate;
~ öron aures erecte;
bot fastigiate


uppståndelse

(rabalder) tumulto, rumor, turba, strepito, exitation;
(från de döda) resurrection


uppståndelsedagen

le die del resurrection


uppstånden

resurgite, resuscitate


uppstötning

fysiol eructation, ructo;
sur ~ med pyrosis


uppsugbar

absorbibile


uppsugning

absorbentia, absorption, resorption


uppsvear

personas de Svealand (o Norrland)


uppsvensk

de Svealand (o Norrland)


uppsvenska

dialecto de Svealand (o Norrland)


uppsving

progresso economic


uppsvullen|uppsvälld

(el. uppsvälld) med inflate, tumide, tumefacite, turgescente;
bli/göra mindre ~ disinflar


uppsvälldhet|uppsvällning

(el. uppsvällning) med tumefaction, turgiditate, turgescentia, turgor, (in)tumescentia, protuberantia


uppsyn

(ansiktsuttryck) expression facial/del facie/del visage [-ad3e], physio(g)nomia;
(uppsikt) surveliantia, supervision, inspection, vigilantia, controlo, guarda, custodia


uppsyningsman

surveliante, custode, guardiano, inspector, supervisor, controlator;
(i fastighet) concierge fr [kå)sjär3]


uppsäga

revocar, annullar, cancellar, denunciar, rescinder


uppsägbar

revocabile, dissolubile, annullabile, cancellabile, rescindibile


uppsägbarhet

revocabilitate, dissolubilitate


uppsägelse|uppsägning

(el. uppsägning) revoco, revocation, rescission, annullation, cancellation, denunciation;
(av abonnemang) disdicimento;
(av avtal) denunciation;
(av kontrakt) rescission;
(av våning) disdicimento


uppsägningsräkning

conto de depositos


uppsägningstermin|uppsägningstid

(el. uppsägningstid) termino de disdicimento


uppsättning

(installation) installation, montage [-ad3e];
(sats) assortimento, serie, insimul, joco, collection;
(frisyr) pectinatura;
teat inscenation, representation


uppsåt

intention, intento, premeditation, scopo, plano;
ont ~ mal premeditation/intention(es)


uppsåtlig

intentional, intentionate, premeditate, deliberate, voluntari


uppsåtligen

intentionalmente, deliberatemente, voluntarimente, con intention, expresso


uppsåtlighet

intentionalitate


uppsöka

(re)cercar;
(besöka) visitar;
~ skugga installar se in le umbra


uppsökande

bedriva ~ verksamhet sociol prender contacto directe con personas in mal circumstantias (con le scopo de remediar lor problemas)


uppta|upptaga

(el. upptaga) (godta) adoptar, admitter, acceptar, reciper;
(ta i anspråk) occupar, prender, consumer, absorber;
(införliva) includer, incorporar, inserer, insertar, integrar;
(som medlem) affiliar;
(i orden) initiar;
(assimilera) assimilar (se), impregnar se (de)


upptagen

(belagd) occupate;
(sysselsatt) (pre)occupate;
(införlivad) includite, incorporate, inserite, insertate;
det/numret är upptaget le linea/numero es occupate;
vara starkt ~ av preoccupar se de;
vara ~ av occupar se de


upptagetton

tele signal de occupate


upptagning

(införlivande) assimilation, inclusion, incorporation, integration;
(av föda) ingestion, digestion;
(av vätska) absorbentia, absorption


upptagningsceremoni

rel rito de initiation, ceremonia/solemnitate inaugural/inaugurative/de inauguration


upptagningshem

casa pro vetule personas singule


upptagningsområde

region medico-social/de curas


upptakt

mus, verslära anacrusis;
fig initio, preludio, exordio;
vara ~ till preluder


upptaxera

taxar plus altemente, augmentar le taxation


uppteckna

notar, registrar, scriber


upptecknare

(historiker) historico;
(levnadstecknare) autor biographic;
(registrerare) registrator


uppteckning

notation, registration, nota


upptill

supra, super, in le alto, al testa, al capite, in le parte superior


upptina

disgelar


upptining

disgelo


upptiningsmedel

disgelator


upptorkning

exsic(c)ation


upptrampad

~ väg via practicabile


upptransportering

sublevamento, sublevation


upptrappning

escalation, augmentation, intensification


upptryck

fys fortia ascensional/de flottation;
typ impression, (re)edition, tirage [-ad3e]


upptryckning

typ impression, (re)edition, tirage [-ad3e]


uppträda

(bete sig) comportar se, conducer se;
(visa sig) apparer, facer su apparition, presentar se, monstrar se, figurar;
(handla) ager, intervenir, proceder;
(fylla en funktion) servir, functionar;
teat apparer, representar, jocar;
~ beslutsamt ager con determination;
~ för första gången teat debutar;
~ inför publik apparer in publico;
~ som medlare servir de mediator


uppträdande

(beteende) conducta, comportamento, manieras pl, etiquetta;
(framträdande) apparition, apparentia, spectaculo;
teat representation, spectaculo;
belevat ~ urbanitate;
dåligt/gott ~ mal/bon manieras pl;
norm för diplomaters ~ protocollo


uppträde

litigio, scena, tumulto


upptuktelse

ta i ~ dar un reprimenda, reprimendar


upptäcka

discoperir, trovar, deteger, detectar;
(utforska) explorar


upptäckare

discoperitor


upptäckt

discoperta


upptäcktsresa

expedition/viage [-ad3e] exploratori/de exploration/de discoperta


upptäcktsresande

explorator, discoperitor


upptänd

fig enthusiastic, ecstatic, extatic, ecstasiate, extasiate, incantate, rapite, enthusiasmate, exaltate, dithyrambic;
(sexuellt) excitate


upptänkbar|upptänklig

(el. upptänklig) imaginabile


upptåg

buffoneria, burla, facetia, joco, joculo


upptågsmakare

farsator, buffon, spirito facetiose


upptöad

disgelate


uppumpning

inflation


uppvaknande

evelia


uppvakta

(hylla) render homage [-ad3e] a;
(gratulera) gratular, felicitar;
(kurtisera) cortesar, galantear, flirtar [flör-], facer le corte a;
(besöka myndighet etc) facer un visita official;
(göra hovtjänst) attender, servir


uppvaktare

admirator


uppvaktning

(hyllning) homage [-ad3e], ovation;
(gratulation) gratulation, felicitation;
(kurtis) corte;
(officiellt besök) visita official;
(följe) escorta, convoyo, defilata, suite fr [syit];
göra någon sin ~ facer le corte a un persona


uppvigla

agitar, incitar, excitar, instigar, provocar


uppviglare

agitator, incitator, excitator, instigator, provocator


uppvigling

agitation (al revolta), incitation, excitation, instigation, provocation


uppvind

meteor vento ascendente;
segelflygare utnyttjar ~arna pilotas de planator usa le ascendentia thermic


uppvisa

(förete) presentar, monstrar, manifestar, exhiber, exponer, offerer


uppvisbar

presentabile, (de)monstrabile


uppvisning

(handling) (re)presentation, demonstration, exhibition;
(vad som visas) exposition, exhibition, spectaculo;
teat representation, spectaculo;
film projection


uppvisningsnummer

numero de demonstration


uppvuxen

(fullvuxen) adulte, matur;
hon är ~ i Sverige illa ha crescite in Svedia, illa ha passate su infantia in Svedia


uppväcka

eveliar, inspirar, excitar, suscitar, provocar;
(från de döda) resuscitar


uppväckelse

(från de döda) resurrection


uppväga

compensar, contrabalanciar, contrapesar, equiponderar


uppvägning

(med våg) pesage;
(motvikt) contrabalancia, contrapeso


uppvärdera

ekon revalorisar, revalutar


uppvärdering

ekon revalorisation, revalutation


uppvärma

(re)calefacer


uppvärmning

calefaction;
sport exercitio(s) preparative


uppvärmningsanordning

calorifero


uppvärmningscentral

central de calefaction


uppväxande

adolescente


uppväxt

I s adolescentia, juventute
II adj (fullvuxen) adulte, matur;
hon är ~ i Sverige illa ha crescite in Svedia, illa ha passate su infantia in Svedia


uppväxtskildring

studio juvenil


uppväxttid

tempore juvenil/del juventute


uppväxtår

annos juvenil/del juventute


uppäten

consumite;
han blev ~ av ett lejon ille esseva mangiate/devorate per un leon


uppångning

evaporation


uppåt

I prep a, in, verso;
bo ~ landet habitar al nord del pais
II adv in alto;
gå ~ ascender, montar
III adj (upprymd) gaudiose, joiose, gai, allegre, galliarde, jovial


uppåtgående

I adj ascendente, montante, ascensional
II s ascension, elevation, crescita


uppåtkammad

pectinate a retro


uppåtriktad

(dirigite) verso le alto, in alto


uppåtstigande

ascendente, montante, ascensional


uppåtsträvande

ambitiose


uppåtsträvare

persona ambitiose;
(streber) arrivista, carrierista


uppåttjack

droga stimulante


uppöva

exercitar


uppövning

exercitio


ur

I prep de, ab, ex, per, foras/foris de;
bringa ~ balans disequilibrar;
ett avsnitt ~ boken un passage [-ad3e] del libro;
falla ~ minnet sortir del memoria, escap(p)ar;
gå ut ~ huset sortir del casa;
skildra ~ minnet picturar de memoria;
~ bruk foras/foris de uso, disusate;
~ funktion! non functiona!;
~ denna synvinkel de iste puncto de vista;
~ hand i hand de mano in mano;
~ vägen! al latere!
II adv foras, foris;
dra ~ kontakten disconnecter le cavilia del prisa de currente;
spåra ~ derailar [-reil-]
III s (klocka) horologio;
Fröken Ur horologio parlante
IV s zool (uroxe) uro
V s 1 (stark blåst med snö/regn) intemperie;
i ~ och skur al intemperie, in omne tempores 2 (anhopning av nedrasande stenar) agglomeration de petras cadente


uraktlåta

omitter, negliger


uraktlåtenhet

omission, negligentia


Ural

(floden) Ural


ural-altaisk|ural|altaisk

uraloaltaic;
~a språk linguas uraloaltaic


Uralbergen

Ural


uralisk|uralsk

(el. uralsk) uralian;
~a språk linguas uralian


uralstring

biol abiogenese, abiogenesis


uran

kem uranium;
som avser ~ uranic


uranbrytning

extraction de uranium


uranbränsle

combustibile de uranium


uranfyndighet

jacimento de uranium


urangruva

mina de uranium


uranhaltig

uranifere


Urania

myt Urania;
som avser ~ uranie


uranisotop

isotopo de uranium


uranmalm

mineral de uranium


uranreaktor

reactor a/de uranium


Uranus

astron, myt Urano;
som avser ~ uranie


urarta

degenerar


urartning

degeneration, degenerescentia


urarva

jur;
göra sig ~ renunciar su parte hereditari


urarvakonkurs

jur declaration de fallimento per le hereditarios (qui renuncia lor partes hereditari)


urban

(storstadsmässig) urban;
(belevad) urban


urbanisera

urbanisar


urbanisering

urbanisation


urbanism

urbanismo;
företrädare för ~ urbanista


urbanistisk

urbanistic, urbanista


urbanitet

(stadskaraktär) character urban;
(belevenhet) urbanitate


urbebyggelse

autochthonia


urbefolkning

population autochthone, aborigines pl


urbenad

kul disossate


urberg

geol montania/terreno primari, rocca ignee


urbi et orbi|urbi|et|orbi

urbi et orbi lat


urbild

archetypo


urblekt

discolorate


urblåst

(om ägg) sufflate, vacuate;
känna sig ~ fig haber un testa/capite cave, sentir se imbecille


urborrning

foratura


urbota

(oförbätterlig) incorrigibile, irremediabile;
jur inexpiabile


urdjur

zool protozoon (pl protozoa) lat


urdrift

instincto primari


urdrucken

vacuate


urdu

språk urdu


urdum

multo stupide, stupidissime, completemente imbecille


urea

kem urea;
som avser ~ ureal


ureas

biokem urease


urelement

elemento primari


uremi

med uremia;
som avser ~ uremic


urenkel

multo simplice, simplicissime


ureter

anat ureter, conducto urinari;
operation av ~ med ureterotomia;
som avser ~ ureteral


ureterit

med (urinledarinflammation) ureteritis


uretrit

med (urinrörsinflammation) urethritis


uretroskop

med urethroscopio


uretroskopi

med urethroscopia


urfader

progenitor, prime patre, patre primari, ancestre


urfattig

multo povre/paupere, povrissime, pauperissime


urfjäder

resorto de horologio


urflott

multo elegante, elegantissime


urfolk

populo primitive


urform

forma primitive/primari, prototypo, archetypo


urfrisk

completemente san, sanissime


urfälld

discolorate


urfällning

discoloration


urfåglar

zool (grupp) archaeornithes lat;
(släkten) archaeopteryx lat, archaeornis lat


urfånig

completemente folle, follissime


urförbannad

indignatissime, furiosissime


urgammal

immemorial, multo remote/ancian, antiquissime, archaic, vetuste


urgent

urgente


urgera

urger


urgermansk

germanic originari


urgermanska

språk lingua germanic originari


urgrund

miner terra ferruginose, limonite;
fig ration prime/primordial, principio de base


urgrävning

excavation, cavo, cavitate


urgröpning

excavation, cavo, cavitate


urgröpt

cave, vacue


urhem

habitation original/originari/primordial


urholka

(ex)cavar, render cave, vacuar, foder;
fig eroder, minar, sappar


urholkning

excavation, cavo, cavitate;
(smal) cannellatura;
fig erosion;
förse med ~ cannellar


uridiotisk

completemente idiotic


uriebrev

lettera/littera de Uria, lettera/littera fatal/funeste (pro le portator)


urin

fysiol urina;
blod i ~en med hematuria;
sjuklig ökning av mängden ~ polyuria;
som avser ~ uric, urinari, urinose


urinblåsa

anat vesica urinari/del urina


urindoeuropeisk

indoeuropee originari


urindoeuropeiska

språk lingua indoeuropee originari


urindrivande

med diuretic;
~ medel diuretico


urinera

urinar;
svårighet att ~ med difficultate de urinar, stranguria


urinering

emission/excretion/discarga de urina, urination, miction;
ofrivillig ~ med incontinentia de urina;
(sängvätning) enuresis


urinföding

prime habitante, autochthono, aborigine


urinförgiftning

med uremia;
som avser ~ uremic


uringlas

urinal


urinledare

anat conducto urinari, ureter;
operation av ~ med ureterotomia;
som avser ~ ureteral


urinoar

urinatorio


urinorgan

anat organo uric/urinari;
läran om ~en urologia


urinprov

med monstra de urina


urinrör

anat meato urethral, urethra;
som avser ~ urethral


urinrörsinflammation

med urethritis


urinstinkt

instincto primari


urinstämma

med stranguria


urinsyra

kem acido uric/lithic


urinundersökning

med analyse/analysis/examine del urina, uroscopia


urinväg

anat via urinari


urinvägsinfektion

med cystitis


urinvägsinflammation

med pyelocystitis


urinvånare

prime habitante, autochthono, aborigine


urinämne

kem urea;
som avser ~ ureal, ureic


urkalkning

med osteomalacia‚ som avser ~ osteomalacic


urkarvad

cave, vacue


urklipp

retalio


urklippsbok

album de retalios


urklämd

exprimite


urkokt

kul cocite un troppo longe tempore


urkomisk

extrememente comic


urkonservatism

ultraconservatismo


urkonservativ

ultraconservatori


urkoppling

tekn disaccopulamento;
el, tele disconnexion;
(av motor) disimbracage [-ad3e]


urkorkad

completemente imbecille, multo stupide, stupidissime


urkraft

fortia primitive


urkramad

exprimite


urkristen

del christianismo primari


urkristendom

christianismo primari


urkund

acto, documento, scripto, diploma;
hist charta;
som följer ~erna diplomatic;
vetenskapen om ~er diplomatica


urkundlig

diplomatic


urkundsförfalskning

jur falsification de un documento


urkundssamling

archivo


urkyrkan

le ecclesia originari


urkälla

fig fonte originari


urkärning

enucleation


urladdning

el discargamento, discarga;
fig eruption, explosion


urlakad

macerate;
kul dissalate;
fig fatigate, debile, lasse


urlakning

maceration;
(med lut) lixiviation;
kul dissalation


urlastning

discargamento


urledvrickning

med luxation, dislocation


urledvridning

med luxation, dislocation


urlöjlig

completemente folle, follissime


urmakare

horologiero


urmakeri

horologieria


urmejsling

cisellatura


urminnes

sedan ~ tider de tempores immemorial/immemorabile


urmjölkad

completemente mulgite;
fig exploitate


urmjölkning

mulgitura complete;
fig exploitation


urmoder

prime matre, matre primari, progenitrice


urmodig

antiquate, vetuste, obsolete, passate de moda, dismodate, desuete, archaic, anachrone, anachronic


urmodighet

character dismodate/desuete/antiquate


urmyt

mytho primitive/originari


urmänniska

homine primitive/prehistoric


urna

urna


urnebulosa

astron nebulosa original/originari/primordial


urngrav

sepulcro/tumba de urna(s)


urnhall

columbario


urnkulle

campo de urnas


urnlund

arboreto/boschetto de urnas


urnnisch

niche fr [nish] de columbario


urnordisk

nordic originari


urnordiska

språk lingua nordic originari


urodeler

zool (ordning) urodelos


urogenitalorgan

anat organo urogenital


urografi

med urographia


urolog

med urologo, urologista


urologi

med urologia


urologisk

med urologic


uroxe

zool uro


urpackning

disimballage [-ad3e], dispacchettage [-ad3e]


urplock

(urval) selection, assortimento


urplockad

vacuate, vacue, discargate


urplockning

(le) vacuar, discargamento


urpremiär

teat prime representation mundial


urprincip

principio fundamental/basic, prime principio


urradikal

ultraradical


urreligion

religion primitive


urringad

(djupt) décolleté fr [dekålte]


urringning

(djup) décolletage fr [dekålta:3]


urschaktad

excavate


urschaktning

excavation


ursinne

rabie, rage [-d3-], furia, furiositate, furor, inrabiamento, inragiamento [-d3-], cholera


ursinnig

rabide, rabiose, ragiose [-d3-], furiose, furibunde, infuriate;
bli ~ inrabiar, inragiar [-d3-];
göra ~ affollar, exasperar, furiar, indiabolar, infuriar, inrabiar, inragiar;
vara ~ furer, rabiar, (in)ragiar


urskilja

discerner, distinguer, differentiar, discriminar


urskiljbar

discernibile, distinguibile


urskiljning

selection


urskillning

discernimento, distinction, differentia, discrimination


urskillningsförmåga

(facultate de) discernimento/judicamento


urskillningslös

sin discernimento, pauco/poco judiciose


urskog

foreste/bosco/silva virgine


urskrapa

med curettar


urskrapning

med curettage [-ad3e]


urskruvad

disvitate


urskulda

excusar, exculpar, disculpar;
den som ~r sig anklagar sig qui s’excuse s’accuse fr [ki säksky:z saky:z];
~ sig excusar se, exculpar se, disculpar se


ursköljning

rinciamento;
med irrigation


ursprung

(början) origine, principio, inception, origination, primordio, germine, radice, fonte;
(härkomst) origine, descendentia, provenientia


ursprunglig

original, originari, authentic, primordial, primitive, prime, primari, pristine, fontal, fontanari


ursprungligen

de origine, de descendentia, originalmente, initialmente


ursprunglighet

originalitate, authenticitate


ursprungsbefolkning

population autochtone, aborigines pl


ursprungsbeteckning

declaration del pais de origine


ursprungsbevis

certificato de origine


ursprungsdeklaration

declaration del pais de origine


ursprungsland

pais de origine


ursprungsmiljö

bot, zool habitat


ursprungstext

texto primitive/original


ursprungsuppgift

information/declaration del origine


ursprungsversion

version primitive/original


urspråk

lingua primitive


urspårning

derailamento [-reil-]


urstadium

stadio primitive


urstamfader

progenitor, prime patre, patre primari, ancestre


urstark

extrememente forte, fortissime


urstyv

virtuose


urståndsatt

incapace, incapabile, inapte


urståndsätta

render incapace/incapabile/inapte


ursupen

vacuate


ursvensk

svedese typic


ursvenskhet

character svedese typic


ursäkt

excusa(tion), exculpation, disculpation;
be om ~ presentar/offerer/facer (su) excusas


ursäkta

excusar, exculpar, disculpar;
~! pardono!, excusa me!;
~ sig excusar se, exculpar se, disculpar se


ursäktbar|ursäktlig

(el. ursäktlig) excusabile, exculpabile, disculpabile, pardonabile


urtag

(utskärning) intalia;
el prisa electric/de contacto/de currente mural


urtagbar

distachabile [-sh-], amovibile, separabile, dismontabile


urtagen

kul (om fisk/fågel) eviscerate


urtagning

arkit cannellatura;
kul (av fisk/fågel) evisceration


urtappad

effundite


urtappning

effusion


urtavla

quadrante


urtext

texto primitive/original


urticaria

med urticaria


urtid

origine del tempores pl, tempores prehistoric, prehistoria


urtida

(de tempores pl) prehistoric


urtidsdjur

animal prehistoric;
vetenskapen om ~ paleozoologia


urtidsmänniska

homine prehistoric;
vetenskapen om ~n paleoanthropologia


urtima

I adj extraordinari;
~ riksmöte assemblea parlamentari extraordinari
II s reunion extraordinari


urtjusig

splendide, superbe, magnific


urtrist|urtråkig

(el. urtråkig) multo enoiose/tediose/fastidiose


urtvättad

discolorate


urtyp

forma primitive, prototypo, archetypo


urtypisk

prototypic, archetypic;
fig vermente typic


Uruguay

(landet) Uruguay;
(floden) Uruguay;
Republiken ~ Le Republica Oriental del Uruguay


uruguayan

uruguayano


uruguayansk

uruguayan


uruguayanska

uruguayana


uruguayare

uruguayano


uruguaysk

uruguayan


uruppföra

teat mitter/poner al scena/representar pro le prime vice


uruppförande

teat prime representation mundial


urusel

multo mal, disastrose


urval

selection, assortimento;
litt anthologia, florilegio;
göra ett ~ facer un selection, seliger, selectionar;
naturligt ~ selection natural;
slumpmässigt ~ selection aleatori


urvalsgrund

criterio de selection


urvalsinstrument

selector


urvalskriterieum

criterio de selection


urvalsmekanism

selector


urvalsmetod

methodo/systema selective/de selection


urvalsprincip

principio de selection


urvalsprocedur

procedura/procedimento de selection


urvalsregel

regula de selection


urvattnad

aquate, diluite;
kul (urlakad) dissalate


urvattning

dilution;
kul (urlakning) dissalation


urverk

mechanismo de horologio;
som ett ~ como un horologio


urversion

version primitive/original


urvisare

agulia de horologio


urvissen

toto decrepite/caduc


urvriden

ben torquite


urvuxen

troppo stricte


urväder

intemperie


urväxt

troppo stricte


uråldrig

immemorial, multo remote/ancian, antiquissime, archaic, vetuste


USA

(United States of America eng) SUA (Statos Unite de America)


usans

usantia


usch

~! uf!, que horror!


usel

(beklagansvärd) miserabile, misere;
(dålig) sin valor, mal, van;
(gemen) infame, malevole, malevolente, malitiose, meschin, pessime, basse;
(fattig) povre, paupere;
en ~ människa un mal persona;
få ~ betalning esser mal pagate;
usla kläder vestimentos de aspecto povre/paupere


uselhet

(gemenhet) malignitate, malevolentia, malitia;
(misär) miseria;
(dålig kvalitet) mal qualitate, qualitate inferior


usling

homine malitiose, scelerato, villano


usuell

usual


usurpation

usurpation


usurpator

usurpator


usurpera

usurpar


usurpering

usurpation


ut

foras, foris, ex;
behöva ~ med pengar haber a pagar;
bygga ~ ett hus aggrandir un casa;
gå ~ exir, sortir;
bot morir;
gå ~ ur huset sortir del casa;
livet ~ durante tote le vita;
~! foras!, via!;
~ genom per;
~ ur ex, foras de;
~ över per;
vad kom det ~ av det? que resultava/esseva le resultato de illo?;
vända ~ och in everter, extroverter


utackordera

(barn) allogiar [-d3-] (in le casa de un persona), confider (al guarda de un persona);
(arbete) confider a un subcontractor


utagerad

terminate, regulate, concludite


utan

I prep sin;
det är inte ~ att jag in fundo io, propriemente io, a dicer ver/le veritate io;
det är inte ~ risk isto non es sin periculo; ingen ros ~ törnen nulle rosa sin spinas;
~ att sin que;
~ förbindelse ekon sin obligation;
vara ~ pengar esser disproviste de moneta
II konj ma, sed;
inte du ~ jag non tu ma io
III adv extra, foras, foris, exteriormente


utandas

exhalar, expirar


utandning

exhalation, expiration;
tala med stark ~ aspirar


utanför

I prep foras/foris de;
~ huset foras/foris del casa
II adv foras, foris, extra;
stanna ~ restar/remaner foras/foris


utanförkänsla

sentimento de esser excludite


utanförskap

stato de exclusion


utanförställd

excludite


utanförstående

excludite


utanläsning

memorisation


utanläxa

deber apprendite/que on debe apprender de memoria


utannonsera

facer inserer/facer insertar un annuncio


utannonsering

insertion de un annuncio


utanordna

ekon assignar, designar


utanordning

ekon assignation, designation


utanpå

I prep al (latere) exterior de;
(ovanpå) super, supra, sur;
det går ~ allt isto superpassa toto;
~ huset sitter en klocka al exterior del casa il ha un horologio
II adv al (latere) exterior;
huset är vackert ~ le casa es belle al exterior, le exterior del casa es belle


utanpåblus

tunica


utanpåficka

tasca exterior


utanpåliggande

exterior


utanpåsittande

exterior


utanpåskjorta

camisa portate super/supra le pantalones/le gonna


utanskrift

adresse a un inveloppe;
fig apparentia


utantill

de memoria;
kunna ~ saper/cognoscer de memoria;
lära sig ~ memorisar


utantilläsning

memorisation


utantilläxa

deber apprendite/que on debe apprender de memoria


utanverk

mil antemural;
fig apparentia


utarbeta

elaborar, componer, preparar, compilar, rediger


utarbetad

(överansträngd) extenuate per excesso de travalio/de labor


utarbetning

elaboration, compilation, redaction;
under ~ in preparation


utarma

impovrir, depauperar, pauperisar;
~t uran uranium impovrite


utarmning

impovrimento, depauperation, pauperisation


utarrendera

dar in arrentamento, arrentar


utarrenderare

arrentator


utarrendering

arrentamento


utav

se av


utbalansera

balanciar, equilibrar


utbalansering

balanciamento, equilibration


utbasunera

divulgar/proclamar/annunciar al sono del trompa, trompettar;
fig trompettar, critar super tote le tectos


utbe|utbedja

(el. utbedja) ~ sig demandar, peter, requestar, rogar


utbetala

pagar, disbursar, discassar


utbetalning

pagamento, disbursamento, discassamento


utbetalningsdag

die/jorno de pagamento


utbetalningskort

cheque eng [tshek] postal


utbetalningsorder

ordine de pagamento


utbilda

(förmedla kunskaper) formar, inseniar, instruer, maestrar, educar;
(utveckla) developpar, disveloppar, producer, generar, cultivar;
~ sig instruer se, cultivar se, studer, studiar, facer studios;
~ sig till läkare facer studios de medico;
~de organ biol organos developpate/disveloppate


utbildning

formation, inseniamento, instruction, maestramento, education;
brist på ~ ineducation;
få en klassisk ~ reciper un education classic;
som avser ~ educational, instructive, scholar;
vetenskaplig ~ formation scientific


utbildningsanstalt

instituto/institution/stabilimento/establimento docente/de inseniamento/de instruction/de education


utbildningsbidrag

bursa de studios


utbildningsdepartement

departimento del instruction public/del education


utbildningsfråga

question educational/del inseniamento


utbildningskostnad

costos/expensas pl del inseniamento


utbildningslinje

programma educational/de education specialisate


utbildningsmetodik

methodologia educational/de inseniamento


utbildningsminister

ministro del instruction public/del education


utbildningsmyndighet

autoritate del inseniamento/del education


utbildningsnivå

nivello del inseniamento/del education


utbildningsplan

plano/programma de inseniamento


utbildningspolitik

politica educational/de inseniamento


utbildningsprogram

programma educational/de inseniamento


utbildningsradio

radio educational


utbildningsreform

reforma del inseniamento


utbildningssystem

systema educational/de education


utbildningsverksamhet

formation, inseniamento, instruction, education, maestramento


utbildningsväg

programma educational/de education specialisate


utbildningsväsen

inseniamento, education


utbjuda

offerer


utbjudning

offerta


utblandad

diluite;
(med vatten) diluite con aqua, aquate


utblandning

dilution


utblick

vista, panorama, prospecto


utblomma

cessar de florar/florer, disflorar, disflorescer;
kem (om mursalpeter) efflorescer


utblommad

disflorescite, marcide


utblomning

disfloration;
kem (av mursalpeter) efflorescentia


utblotta

impovrir, depauperar, pauperisar


utblottad

povre, paupere, sin moneta, impecuniose, indigente, inope


utblottning

impovrimento, depauperation, pauperisation


utblåsning

exhalation, sufflation


utbo

proprietario qui habita alterubi/in un altere loco


utboja

sjö marcar con/per boias


utbombad

destruite per bombas/per bombardamento


utbordare

se utombordare


utborrning

foratura


utbreda

extender, displicar;
(sprida ut) extender, expander, propagar, distribuer, divulgar, diffunder, disseminar;
~ islam propagar islam;
~ sig extender se, displicar se;
(abnormt snabbt) proliferar;
fig (tala vidlyftigt) extender se, discurrer, disserer, dissertar, digreder, divagar


utbredd

extense, extensive, diffuse, diffusive;
allmänt ~ commun, (de uso) currente, general, popular, actual, regnante, costumari, usual, vulgar;
vara allmänt ~ haber curso


utbredning

extension;
(spridning) expansion, propagation, dissemination, diffusion, divulgation


utbredningsområde

area/zona de distribution


utbringa

~ en skål proponer un toast [toust];
~ ett fyrfaldigt leve för proponer un quadruple hurra pro


utbrista

erumper, exploder;
~ i skratt erumper in (un) riso/risada;
~ i tårar erumper in lacrimas


utbrodera

fig imbellir, ornar, ornamentar, parar, paramentar


utbrodering

fig imbellimento, ornamentation, paramento


utbrott

eruption, explosion;
få ett ~ erumper


utbrunnen

extincte


utbryta

erumper;
kriget har utbrutit le guerra ha erumpite


utbrytande

eruptive


utbrytare

(från fängelse) prisionero evadite/escap(p)ate, fugitivo;
pol separatista


utbrytarkung

escap(p)ista, rege del evasion/del fuga


utbrytarstat

pol stato separatista


utbrytning

(från fängelse) evasion, escap(p)amento, escap(p)ata


utbrytningsförsök

tentativa de escap(p)amento


utbränd

extincte;
fig exhauste, in un stato de exhaustion complete


utbränna

med cauterisar, urer


utbränning

med cauterisation, ustion


utbuad

conspuite, invectivate, insultate


utbud

offerta, assortimento;
~ och efterfrågan le offerta e le demanda


utbuktad

convexe


utbuktning

convexitate


utburen

distribuite


utbyggbar

aggrandibile


utbyggnad

(tillbyggd del) edificio annexe;
(i kyrka) abside, apside;
fig (utveckling) developpamento, disveloppamento, extension, expansion, aggrandimento, ampli(fic)ation


utbyggnadsplan

plano de extension/de developpamento/de disveloppamento, projecto de ampli(fic)ation


utbyggnadstakt

tempo de extension/de developpamento/de disveloppamento/de ampli(fic)ation


utbyggning

(utveckling) developpamento, disveloppamento, aggrandimento, extension, expansion, ampli(fic)ation


utbyta

intercambiar, excambiar;
~ erfarenheter/intryck intercambiar experientias/impressiones;
~ åsikter excambiar opiniones, discuter, debatter, disputar, disserer, dissertar, ventilar


utbytbar

intercambiabile, excambiabile;
(ersättningsbar) reimplaciabile, substituibile;
data compatibile;
jur fungibile


utbytbarhet

intercambiabilitate, excambiabilitate;
(ersättningsbarhet) reimplaciabilitate, substituibilitate;
data compatibilitate;
jur fungibilitate


utbyte

(vinst, fördel) ganio, profito, beneficio, rendimento, dividendo, resultato;
(ersättning) reimplaciamento, substitution;
(utväxling) excambio, intercambio, troco;
ta i ~ mot prender in excambio/in troco pro;
~ av gamla delar reimplaciamento/substitution de vetule partes/pecias;
~ av idéer intercambio de ideas


utbytesprogram

programma de excambio


utbytesstudent

studente de excambio


utbärning|utbäring

(el. utbäring) distribution, livration


utbärningstur

ronda de distribution


utböling

estraniero, forastero


utcheckning

(från hotell) check-out eng [tshekaut]


utdaning

education


utdata

data output eng [autput]


utdebatterad

terminate, regulate, concludite


utdebitera

imponer


utdebitering

imposition


utdela

distribuer, dispensar, repartir;
rel (sakrament) administrar, departir


utdelare

distributor, dispensator, repartitor


utdelning

distribution, dispensation, repartition, lotisamento, lotisation;
ekon dividendo, ganio, profito, beneficio, rendimento


utdika

drainar [drä-], disaquar


utdikning

drainage [dränad3e], disaquamento


utdrag

excerpto, extracto;
(av bankkonto) extracto de conto;
göra ~ excerper, extraher


utdraga

extraher


utdragare

tekn extractor


utdragbar

(som kan extraheras) extractibile;
(som kan förlängas) extendibile, extensibile, extensive, allongabile


utdragen

fig de longe duration/durata, prolongate;
(omständlig) prolixe


utdragning

extraction


utdragsbord

tabula extendibile/extensibile/extensive/allongabile


utdragslåda

tiratorio


utdragsskiva

plano extrahibile/de extension/de allongamento


utdragssoffa|utdragssäng

(el. utdragssäng) sofa lecto


utdriva

expeller, expulsar, chassar [sh-];
~ onda andar exorcisar demones/demonios


utdrivande

med expulsive


utdrivning

expulsion;
(av onda andar) exorcismo


utdrygning

admixtion, immixtion


utdunsta

(avgå i gasform) evaporar se, vaporisar se;
(avsöndra i gasform) exhalar, evaporar, perspirar, transpirar


utdunstning

exhalation, evaporation, perspiration, transpiration;
(giftig) miasma


utdunstningskärl

tekn evaporator, vaporisator


utdöd

extincte, morte;
(folktom) deserte


utdöende

I adj super le puncto de extinction
II s extinction


utdöma

(förkasta) cassar, refusar, rejectar, condemnar, disjectar, obliterar;
jur imponer, infliger;
sjö (havererat fartyg) condemnar;
~ böter imponer/infliger mulcta;
~ ett straff imponer/infliger un pena/un punition


ute

foras, foris;
(omodern) foras/foris/passate de moda;
(slut) finite;
allt hopp är ~ il ha nulle sperantia;
bollen är ~ sport le balla es out eng [aut];
det är ~ med honom ille es finite;
där ~ ibi/illac foras/foris;
tiden är ~ le tempore es finite;
~! sport out!;
~ på en resa in un viage [-ad3e];
~ på landet in le campania;
~ på öppna havet in alte/plen mar;
~ ur öga, ~ ur sinne lontan del oculos, lontan del corde;
vara illa ~ esser in un difficultate/in grande embarasso/in un situation difficile/;
vara tidigt ~ (i god tid) haber venite/venir de bon hora;
(för tidigt) haber venite/venir troppo tosto;
vara ~ efter någons liv intender occider un persona;
vara ~ efter något probar obtener qualcosa;
vara ~ för en olycka haber un accidente;
vara ~ i sista minuten venir/facer al ultime momento;
äta ~ (utomhus) mangiar [-d3-] foras/foris del casa;
(på restaurang) mangiar/prender un repasto in un restaurante


utearbetare

laborator/travaliator exterior/al aere libere


utearbete

labor/travalio exterior/al aere libere


utebli|utebliva

(el. utebliva) (inte infinna sig) non venir, non apparer, absentar se;
(inte inträffa) non occurrer


uteblivande

absentia


utebliven

absente


utebruk

för/till ~ al uso/usage [-ad3e] foras/foris del casa


utedass

privata foras/foris del casa


uteffekt

tekn output eng [autput]


utefter

preter, secundo, al longe de


uteförsvar

sport defensa


utegrill

barbecue eng [ba:bikju:], barbacoa


utegångsfår

zool ove que passa tote le anno al aere libere


utegångsförbud

prohibition/interdiction de sortir, coperi-foco


utekväll

vespera/vespere que on passa foras/foris del casa


utelag

sport equipa/team eng [ti:m] de campo


uteliggande

ekon active;
~ skuld debita active/restante


uteliggare

persona sin casa, vagabundo


uteliv

(friluftsliv) vita al aere libere;
(nattliv) vita nocturne (foras/foris del casa)


utelämna

omitter, supprimer, elider, saltar;
typ deler


utelämning

omission, ellipse, ellipsis;
typ deletion


utelämningstecken

apostropho;
typ deleatur lat


utelåst

impedite de entrar, sin possibilitate de entrar


utelöpande

ekon active;
~ skuld debita active/restante


uteman

sport jocator exterior


utemiljö

ambiente, milieu fr [miljø]


utemöbler

mobiles de jardin


utensilier

utensiles, utensilios


uteplats

terrassa


uterestaurang

restaurante con servicio al aere libere


uterum

terrassa circumferite de arbustos etc. protective (sovente anque con un tecto)


uterus

anat utero


uteservering

(restaurante/café fr con) servicio al aere libere


utesluta

excluder, eliminar;
(omöjliggöra) excluder, precluder


uteslutande

I adv unicamente, solmente, exclusivemente, mer, toto
II adj unic, sol, exclusive


uteslutanderätt

derecto exclusive, monopolio


uteslutning

exclusion, elimination;
sport disqualification


uteslutningsmetod

methodo de elimination


utesovare

persona sin casa


utespelare

sport jocator exterior


utestänga

excluder, eliminar;
(hindra) impedir


utestängning

exclusion, elimination


utestå

ekon restar


utestående

ekon active;
~ skuld debita active/restante


utesyssla

labor/travalio al aere libere


utetemperatur

temperatura exterior


utetermometer

thermometro exterior


utetoalett

privata/toilette fr [twalät] foras/foris del casa


utevaro

absentia


utevistelse

sojorno al aere libere


utexaminera

graduar, diplomar


utexaminerad

graduate, certificate, diplomate


utexperimentera

discoperir/developpar/disveloppar per experimentos


uteätare

persona qui prende su repastos in un restaurante


utfall

(angrepp i ord) eruption, explosion, apostrophe;
(hätskt) diatriba;
(resultat) resultato, successo;
mil excursion, sortita;
sport assalto, attacco, passe fr [pas];
göra ett ~ mot någon fig fulminar contra un persona


utfalla

(resultera) resultar, tornar;
mil facer un sortita;
sport facer un assalto/un attacco/un passe fr [pas];
lotten utföll med en vinst på 1 000 kronor le billet de lotteria dava un premio de 1.000 coronas;
~ illa resultar mal;
~ till någons fördel tornar al favor/al avantage [-ad3e] de un persona;
~ väl resultar ben, succeder


utfallsdike

fossato (de aqua superflue)


utfara

~ i smädelser inveher, invectivar, vituperar


utfart

exito, sortita


utfartsväg

cammino de sortita


utfattig

povre, paupere, sin moneta, impecuniose, indigente, inope;
göra ~ impovrir, depauperar, pauperisar


utfestad

exhauste per/a causa de vita nocturne bacchic


utfiskad

attrappate de omne pisces, denudate


utfiskning

denudation


utflaggning

sjö registration sub bandiera estranier


utflugen

vara ~ haber quitate/abandonate le nido/le casa


utflykt

excursion;
(med matkorg) picnic eng;
företa en ~ excursionar


utflyktsdeltagare

excursionista


utflyttare

emigrante;
(utflyttad person) emigrato


utflyttning

(ur bostad) cambio/cambiamento de casa/de domo/de domicilio;
(ur landet) emigration


utflyttningsvåg

unda de emigration


utflöde

escolamento, fluxo;
(av gas) emanation;
(hos flod) imbuccatura, disbuccamento; fig emanation;
ekon defluxo, escolamento


utfodra

dar a mangiar [-d3-], nutrir, alimentar, forragiar [-d3-]


utfodring

alimentation, forrage [-ad3e], forragiamento [-d3-]


utfordra

(utmana) provocar, defiar;
(kräva) reclamar, exiger, requirer, demandar;
jur requirer


utforma

formar, modellar, modular, constituer, crear, componer;
(dana) educar


utformning

formation, constitution, creation;
(form) forma;
(daning) education


utformningstyp

biol phenotypo


utforska

explorar, investigar;
omöjlig att ~ inexplorabile


utforskare

explorator, investigator


utforskning

exploration, investigation


utfrakt

sjö transporto/transportation/expedition per nave al extero


utfrakta

sjö transportar/expedir per nave al extero


utfraktning

sjö transporto/transportation/expedition per nave al extero


utfrusen

fig excludite


utfrysning

fig exclusion


utfryst

fig excludite


utfråga

questionar, interrogar, inquirer, examinar, querer


utfrågare

interrogator, examinator


utfrågning

interrogation, examination


utfundera

idear, imaginar, excogitar


utfylla

plenar, compler, comple(men)tar, impler


utfyllnad

completion, completamento, impletion


utfyllnadstecken

typ quadrato


utfyllnadsämne

farm excipiente


utfyllning

completion, completamento, impletion


utfälla

sedimentar;
kem precipitar


utfällbar

plicante, plicabile


utfällning

sedimento;
kem precipitato


utfärd

excursion


utfärda

(låta utskriva) promulgar;
(besluta och offentliggöra) proclamar, decretar, promulgar;
~ dokument jur instrumentar


utfästa

(lova) promitter


utfästelse

promissa, promission, assecurantia


utför

I prep a basso de;
ramla ~ trappan cader a basso del scala
II adv a basso;
det går ~ med honom ille declina;
vägen bär ~ le via descende


utföra

(göra) facer, executar, exequer, effectuar, complir, realisar;
(föra ur landet) exportar


utförande

realisation, effectuation, execution;
(modell) modello, version;
mus execution;
teat representation


utförbar

realisabile, practicabile, facibile, effectuabile, executabile, agibile, operabile;
(exporterbar) exportabile


utförbarhet

facibilitate, effectuabilitate, practicabilitate


utföring

realisation, effectuation, execution;
ekon transporto, transportation


utförlig

detaliate, ample, minutiose;
(omständlig) prolixe;
göra mer ~ amplificar


utförlighet

extension, profusion de detalios;
(omständlighet) prolixitate, circumstantialitate


utförsbacke

declination, descendita;
företaget befinner sig i en ~ le interprisa es descendente


utförsel

exportation


utförselavgift

taxa de exportation


utförselförbud

prohibition de exportation


utförseltillstånd

autorisation de exportation


utförsgåva

dono/talento oratori/de orator, eloquentia;
ha goda utförsgåvor haber un grande facilitate de parola/de elocution, esser eloquente


utförslöpa

sport pista alpin


utförsäkrad

bli ~ från arbetslöshetskassa non reciper plus indemnitate/paga de disoccupation


utförsälja

saldar, liquidar


utförsäljning

saldo(s), liquidation


utförsäljningspris

precio de saldo


utförsåkare

sport skiator alpin


utförsåkning

sport ski alpin


utgallring

selection, separation, elimination;
bot decimation


utge|utgiva

(el. utgiva) (i tryck) editar, eder, publicar;
ekon emitter;
~ sig för att vara facer se passar pro


utgift

expensa, dispensa, costo(s), sumpto;
dela på ~erna quotisar se;
stor ~ dispendio


utgiftsbegränsning

restriction del expensas


utgiftsminskning

reduction del expensas


utgiftsram

limite(s) budgetari [bad3-]


utgivare

editor


utgivning

(i tryck) edition, publication;
ekon emission;
som avser ~ editorial


utgivningsbevis

permission scripte de publication


utgivningsort

typ colophon


utgivningsrätt

derecto editorial/de editor, copyright eng [kåpirait]


utgivningsår

anno de publication


utgjuta

effunder, versar;
~ sig i lovord laudar;
~ sig över lamentar super;
~ sin vrede över någon fulminar contra un persona;
~ sitt hjärta discargar su corde


utgjutelse

disgorgamento, effusion;
(av blod) hemorrhagia;
rel infusion;
den Helige Andes ~ le infusion del Sancte Spirito


utgjutning

med extravasation;
(av blod) suffusion, hemorrhagia;
bilda ~ med extravasar


utglesning

bot decimation


utglödga

tekn calcinar


utglödgning

tekn calcination


utgrening

ramification


utgrunda

(fundera ut) approfundar, penetrar, scrutar, sondar


utgrundning

(uppgrundning) fundo basse;
(i havet) banco;
(i flod) vado


utgräva

excavar


utgrävare

excavator


utgrävning

excavation, fossa


utgå

exir, sortir, partir;
(uteslutas) esser omittite/supprimite;
(härstamma) (e)manar;
låta ~ deler;
lönen ~r med 20 000 i månaden le salario amonta a 20.000 per mense; ~ från (förutsätta) basar se super, partir de


utgående

I adj que sorti, sortiente;
~ post letteras/litteras que sorti/sortiente;
~ telefon telephono que sorti/sortiente
II s;
vara på ~ esser sortiente/al puncto de sortir


utgång

(väg ut) exito, egresso;
hist (i romersk amfiteater) vomitorio;
fig fin, resultato;
(om tidsfrist) expiration;
kortsp manche fr [ma):sh];
tekn output eng [autput];
en olycka med dödlig ~ un accidente mortal/fatal;
vara på ~ esser sortiente/al puncto de sortir;
vid ~en av seklet al fin del seculo


utgången

(utsåld) exhauste, exhaurite


utgångsbud

offerta initial


utgångsdatum

(på mat etc.) data de expiration


utgångsdörr

porta de sortita


utgångshastighet

velocitate initial


utgångsläge

position initial


utgångsmarsch

mus postludio;
(vid bröllop) marcha [-sh-] nuptial del sortita


utgångsmaterial

material basic


utgångspsalm

psalmo del sortita


utgångspunkt

puncto initial/de partita, base


utgångsrad

typ ultime linea de un passage [-ad3e]


utgångsställing

position initial


utgård

lantbr ferma externe/exterior


utgåva

boktr edition, version


utgöra

(bilda) formar, constituer;
(belöpa sig till) amontar a;
(fullgöra, betala) pagar, saldar, satisfacer;
~ ett undantag constituer un exception;
~s av consister de/in


uthamn

porto externe/exterior


uthamra

mallear;
(platta till) planar


utholkning

excavation


uthopp

salto a basso


uthuggning

(av skog) abattimento de arbores;
(glänta) spatio libere


uthungrad

affamate, famelic


uthus

edificio accessori;
(utedass) privata al aere libere


uthusbyggnad

edificio accessori


uthyra

dar in location, locar


uthyrare

locator


uthyrning

location


uthyrningsbil

auto(mobile) de location


uthyrningsrum

camera de location


uthärda

indurar, supportar, suffrer, sustener, tolerar


uthärdbar|uthärdlig

(el. uthärdlig) indurabile, supportabile, suffribile, tolerabile


uthållet

mus tenuto it


uthållig

assidue, perseverante, tenace, pertinace, persistente


uthållighet

assiduitate, perseverantia, tenacitate, pertinacia, pertinacitate, persistentia


uthållighetsförmåga

perseverantia, resistentia


uthållighetstävling

sport competition de perseverantia/de resistentia;
deltagare i ~ stayer eng [steiö]


uti

se i


utifall

si, an, in caso que


utifrån

I prep de, ab, ex;
fig a partir de
II adv de foras/foris, del exterior;
(från utlandet) del extero


utile dulci|utile|dulci

utile dulci lat


utilism

utilitarismo


utilist

utilitario, utilitarista


utilistisk

utilitarista


utilitarism

utilitarismo


utilitarist

utilitario, utilitarista


utilitaristisk

utilitarista


utjagad

chassate [sh-] via;
(uttröttad) exhauste


utjord

lantbr terra/terreno lontan del ferma


utjämna

nivellar, facer equal, equal(is)ar, applanar, applattar;
fig compensar, liquidar, saldar, pagar, regular;
sport equalisar;
~ en skuld pagar/saldar/compensar/liquidar un debita;
~ ett konto regular un conto


utjämnare

sport equalator


utjämning

nivellamento, equal(is)ation, applanamento;
fig compensation, liquidamento, pagamento, regulamento;
sport equalisation


utjämningsmål

sport goal eng [goul] de equalisation


utkant

extremitate, bordo, peripheria


utkast

plano, projecto, schema, schizzo it [skitså], designo;
(koncept) concepto;
(kladd) minuta;
sport (le) remitter in joco (del goal-keeper eng [goulkipö]);
första ~ prefiguration;
göra ett första ~ projectar;
göra ett ~ designar, esbossar, schizzar [skits-]


utkastare

(på restaurang) portero robuste;
tekn ejector


utkik

(handling) surveliantia, vigilia, observation;
sjö (plats) posto de vigilia/de observation;
(person) homine de vigilia, surveliator;
hålla ~ observar, vigilar


utkiksplats

posto/puncto de observation/de vigilia, belvedere it, mirador


utkikspost

sjö posto de observation/de vigilia


utkikspunkt

puncto de observation/de vigilia, belvedere it, mirador


utkikstorn

turre de observation/de vigilia, belvedere it, mirador


utklarera

disdoanar


utklarerare

disdoanator


utklarering

disdoanamento


utklassa

esser multo superior a, declassar


utklassning

declassamento


utklipp

retalio


utkläcka

incubar


utkläckning

incubation


utklädd

costumate, disguisate, travestite


utklädning

disguisamento, travestimento


utklädsel

disguisamento, travestimento


utkolportera

facer le commercio ambulante


utkolportering

commercio ambulante


utkomma

(om publikation) apparer, exir, publicar se, esser publicate/editate;
nyligen utkommen recente


utkommendera

mil mitter in action


utkommendering

mil (le) mitter in action


utkomst

subsistentia


utkonkurrera

rivalisar del mercato


utkora

eliger


utkorad

eligite, electe


utkorelse

election


utkramad

exprimite, pressate;
fig exhauste


utkristallisera

crystallisar (se)


utkristallisering

crystallisation


utkräva

exiger, reclamar, revindicar, requirer, pretender;
jur demandar


utkrävning

exigentia, reclamation, revindication, pretension;
jur demanda


utkvittera

quitar


utkvittering

quitation


utkyld

toto frigide


utkämpa

(föra en kamp) luctar, combatter, battaliar;
(avgöra genom strid) decider per le armas


utkörare

(leverantör) livrator, portator, distributor;
(utkastare) portero robuste


utkörd

(levererad) livrate, portate, distribuite;
fig exhauste


utkörning

livration, distribution


utkörsport

porta de exito/de sortita


utlaga

imposto


utlakning

maceration;
(med lut) lixiviation;
kul dissalation


utlandet

le extero, le estraniero;
i ~ al extero/al estraniero;
till ~ al extero/al estraniero


utlandshandel

commercio (con le) exterior


utlandskorrespondent

correspondente al/del extero/al/del estraniero


utlandspolitik

politica exterior


utlandsresa

viage [-ad3e] al estraniero


utlandssemester

vacantias pl al extero/al estraniero


utlandsskuld

debita exterior


utlandssvensk

svedese qui reside al extero/al estraniero


utlandstjänst

servicio exterior


utlandsvaluta

valuta exterior


utlandsvistelse

sojorno al extero/al estraniero


utled|utledsen|utless

(el. utledsen, utless) vara ~ på något esser fatigate de un cosa


utlevad

decrepite, caduc


utlevelse

displicamenrto de tote su energias/fortias vital


utleverera

distribuer


utleverering

distribution


utliggare

sjö tangon


utljud

språk sono final/terminal


utlokalisera

dislocar, displaciar, transferer


utlokalisering

dislocation, displaciamento, transferimento


utlopp

bucca, imbuccatura, disbuccamento, orificio;
(avlopp) emissario;
ge sin fantasi fritt ~ dar libere curso a su phantasia;
ge ~ för exprimer, manifestar, pronunciar, formular;
låta tankarna få fritt ~ lassar errar/vagabundar su pensatas


utlotsning

(le) pilotar foras del porto/del citate


utlotta

mitter in lotteria


utlottning

lotteria


utlova

promitter


utluftad

aerate, ventilate


utluftning

aeration, aerage [-ad3e], ventilation


utlupen

ekon perempte


utlysa

annunciar, notificar, indicer, proclamar


utlysning

annunciation, notification, proclamation


utlägg

dispensa(s), expensa(s), costo(s)


utlägga

(förklara) commentar, explicar;
(tillfoga noter) annotar


utläggare

(av text) commentator, explicator, glossator;
bibl exegeta;
fil hermeneuta


utläggning

(placering) (le) poner;
(förklaring) commentario, commento, glossa;
(med noter) annotation;
bibl exegese, exegesis;
fil hermeneutica;
~ av kablar/minor le poner de cablos/de minas


utläkning

med (av sår) cicatrisation


utläkt

med (om sår) toto cicatrisate


utlämna

livrar, render;
(förbrytare) extrader, livrar;
vara ~d till någon på nåd och onåd esser al mercede de un persona


utlämning

(av förbrytare) extradition, livration


utlämningsfördrag

tractato de extradition


utländsk

estranier, exterior, extere


utländska

1 (främmande språk) lingua estranier 2 (utländsk kvinna) estraniera


utlänning

estraniero


utlänningsavdelning

departimento/section del estranieros (del policia)


utlänningsfientlig

xenophobic;
~ person persona xenophobic, xenophobo


utlänningshat

xenophobia


utlänningslag

jur lege super le immigration


utlänningspolitik

politica de estranieros


utlänningsrotel

departimento/section del estranieros (del policia)


utlärd

qui ha un formation complete, totalmente qualificate


utläsa

(sluta sig till) concluder, inferer, deducer;
(uttala) pronunciar;
~ något av ett brev deducer un cosa de un lettera/littera


utläsbar

(som man kan sluta sig till) inferibile, deducibile;
(uttalbar) pronunciabile


utlästbar

(om skor) ampliabile


utlästning

(om skor) ampliation (con un forma)


utlån

presto


utlåna

prestar, dar in prestation


utlånare

prestator


utlåning

prestation


utlåningsbibliotek

bibliotheca de presto


utlåningsdisk

banco de presto


utlåningsexemplar

exemplar de presto


utlåningsränta

ekon interesse del presto;
(räntefot) taxa del interesse


utlåningstid

durata/periodo del presto;
~en har gått ut le presto ha expirate


utlåta

~ sig pronunciar se, exprimer se, dar su opinion;
~ sig om något pronunciar se super un cosa


utlåtande

judicamento, opinion experte;
jur sententia, verdicto, judicio, judicamento, decision


utlåtelse

declaration, opinion, remarca, commento


utlöpa

(i tiden) expirar, perimer;
sjö sortir del/quitar le porto, levar le ancora, prender le/facer vela


utlöpare

prolongamento, ramo, ramification;
bot stolon;
arkit contraforte


utlösa

(sätta igång) mitter/poner in functionamento/action/operation, actuar, actionar;
(orsaka) causar;
(framkalla) provocar;
(frigöra) discatenar, liberar, redimer;
kem extraher;
~ alarm sonar/dar alarma;
~ en fallskärm aperir un paracadita;
~ ett krig discatenar un guerra


utlösare

foto discatenator (del obturator)


utlösning

kem extraction;
fysiol ejaculation, orgasmo;
för tidig ~ ejaculation precoce/prematur


utlösningsmekanism

mil mechanismo/dispositivo de accendimento/de ignition, exploditor, deflagrator


utmagrad

extenuate


utmana

provocar, defiar;
~ någon på ett parti schack defiar un persona al chacos [sh-] pl;
~ någon till en duell provocar un persona a un duello


utmanande

defiante, provocante, provocative, provocatori, ostentative;
~ blick reguardo de defia;
~ uppträdande ostentation


utmanare

defiator


utmaning

provocation, defia, defiantia;
anta en ~ acceptar un defia


utmanövrera

fig eliminar, neutralisar, liquidar;
~ en konkurrent eliminar un rival;
~ en motståndare neutralisar/liquidar un adversario


utmanövrering

fig elimination


utmark

lantbr terra/terreno lontan del ferma;
fig margine


utmarsch

(marcha [-sh-] de) exodo


utmatning

data output eng [autput]


utmatta

exhaurir, extenuar


utmattad

exhauste, extenuate;
bli ~ exhaurir se, extenuar se


utmattning

exhaustion, extenuation


utmattningskrig

guerra de extenuation


utmed

al longe de


utmejsla

cisellar, gravar;
(skulpturera) sculper


utminutera

(sprit) vender al detalio


utminutering

(av sprit) vendita al detalio


utmynna

(om flod) disbuccar (in), imbuccar (in), disaquar (in);
(om gata/korridor) ducer (a), dar (super);
fig resultar (in), finir (in), terminar (in), ducer (a)


utmärgla

discarnar, emaciar


utmärglad

discarnate, emaciate, skeletic


utmärgling

emaciation;
med cachexia [-sh-]


utmärka

(känneteckna) characterisar, distinguer;
(ange) indicar, marcar, designar, signalar;
(hedra) honorar, tractar con distinction;
~ någon med en medalj decorar un persona de un medalia;
~ sig distinguer se, exceller;
~ sig genom distinguer se per;
~ sig i något exceller in un cosa/in un exercitio


utmärkande

distinctive, characteristic, typic


utmärkelse

distinction, decoration, mention honorific


utmärkelsetecken

insignia, decoration


utmärkning

indication, designation, signalation


utmärkt

(markerad) marcate;
(förträfflig) excellente, (pre)eminente, exquisite, egregie, superior, de prime classe


utmärkthet

excellentia, eminentia


utmäta

confiscar, sequestrar, mitter/poner un embargo a;
~ ett straff fixar un pena/un punition


utmätbar

confiscabile


utmätning

confiscation, sequestro, embargo sp


utmätningsbar

confiscabile


utmätningsförfarande

procedura/procedimento de confiscation


utmätningsman

confiscator


utmåla

depinger, describer


utmålning

depiction, description


utmönstra

refusar, declinar, declarar improprie


utmönstring

declaration de inaptitude/de incapacitate


utnyttja

(använda) emplear, u(tili)sar, facer uso/empleo de, applicar, servir se de, adjutar se de;
(dra fördel av) profitar de, prender advantage [-ad3e] de;
(exploatera) exploitar;
(sexuellt) abusar de, violar, dishonar;
känna sig ~d sentir se exploitate;
~ en flicka violar un juvena;
~ tillfället prender le occasion, profitar del occasion


utnyttjande

utilisation, uso, empleo;
(exploatering) exploitation


utnyttjare

u(tili)sator;
(exploatör) exploitator


utnyttjbar

exploitabile


utnyttjning

utilisation, uso, empleo;
(exploatering) exploitation


utnämna

(de)nominar, designar, appunctar;
~ till professor nominar/appunctar professor


utnämning

(de)nomination, designation, appunctation


utnötning

deterioration


utnötningskrig

guerra de deterioration/de extenuation


utnötningsreumatism

med arthrose, arthrosis


utnött

(om kläder) guastate per le uso, consumite usque al filos;
(om person) consumite, exhaurite, exhauste;
fig trivial, banal


utochinvänd|ut och invänd|ut|invänd

(el. ut och invänd) evertite, extrovertite


utom

foras/foris de;
(med undantag av) excepte, exceptate, con/al exception de, minus, salvo;
alla ~ han totos minus ille;
~ varje tvivel foras/foris de dubita;
vara ~ fara esser foras/foris de periculo;
vara ~ sig esser foras/foris de se


utombordare

sjö (utombordsmotor) (motor) forasbordo/forisbordo;
(båt med utombordsmotor) forasbordo, forisbordo


utombordsmotor

sjö (motor) forasbordo/forisbordo


utomeuropeisk

non-europee


utomhus

al aere libere, in plen aere, foras, foris;
som befinner sig ~ exterior;
äta ~ mangiar [-d3-] al aere libere


utomhusantenn

antenna exterior


utomhusarbetare

laborator/travaliator exterior/al aere libere


utomhusarbete

labor/travalio exterior/al aere libere


utomhusbana

sport pista exterior


utomhusbassäng

piscina in plen aere/al aere libere


utomhusbelysning

illumination exterior


utomhusbild

(pictura) exterior


utomhusbruk

uso exterior


utomhuslampa

lampa exterior


utomhusreklam

publicitate exterior


utomhussport

sport in plen aere/al aere libere


utomjording

(esser) extraterrestre, alieno


utomjordisk

extraterrestre, alien


utomkvedshavandeskap

med graviditate/pregnantia extrauterin


utomkyrklig

non-confessional


utomlands

(i utlandet) al extero, al estraniero;
(till utlandet) al extero, al estraniero;
flytta ~ ir al estraniero;
(emigrera) expatriar, emigrar


utomlandsvistelse

sojorno al extero/al estraniero;
(påtvingad) exilio


utommänsklig

extrahuman


utomnordisk

non-nordic


utomordentlig

(enastående) exceptional, extraordinari, particular, unic, phantastic, phenomenal;
(utmärkt) excellente, excelse, eminente, exquisite, formidabile, superior, de prime classe


utomparlamentarisk

extraparlamentari


utomsinnlig

extrasensorial


utomskandinavisk

non-scandinave


utomskärs

foras/foris del territorio costari, in plen mar


utomstående

alien al question, non-initiate;
~ person persona alien al question, non-initiato, profano


utomsvensk

non-svedese


utomvetenskaplig

extrascientific


utomvärldslig

transcendental, ultramundan


utomäktenskaplig

extraconjugal, extramartial, extramatrimonial, foras/foris de matrimonio, spurie, illegitime;
~ förbindelse relation extraconjugal;
~a barn infantes illegitime, filios natural


utopi

utopia


utopisk

utopic, chimeric


utopist

utopista, chimerista


utopistisk

utopic, chimeric


utpeka

indicar, monstrar, designar


utpekande

indicative, demonstrative, deictic;
språk demonstrative


utpekning

indication, designation


utpinad

tormentate, torturate


utplacera

placiar


utplacering

placiamento


utplana

(bli planare) planar;
(göra planare) applanar, applattar;
(om bil/båt) planar


utplaning

(vattenplaning) aquaplaning eng [ækwöpleining]


utplantera

plantar


utplantering

plantation


utplattad

applanate, applattate


utplattning

applanamento, applattamento


utplundra

(de)predar, (de)spoliar, piliar, sacchear


utplundrare

(de)predator, (de)spoliator, piliator, saccheator


utplundring

(de)predation, (de)spoliamento, piliage [-ad3e], saccheamento


utplåna

facer disparer, remover, rader, deler, obliterar, expunger;
~ något ur minnet rader un cosa de su memoria


utplåning

rasura, radimento, deletion, obliteration, expunction


utportionera

apportionar


utportionering

apportionamento


utpost

posto isolate;
mil (förpost) posto avantiate, avantiata


utpostera

mil postar avantiatas


utpostering

mil (le) postar avantiatas


utpressa

facer chantage fr [sha)ta:3], extorquer, concuter


utpressare

chantagista [shantad3-], extortionista, exactor, concussionario


utpressning

chantage fr [shantad3e], extorsion, exaction, racket eng [rækit], concussion;
som avser ~ extorsive, concussionari;
utöva ~ facer chantage, extorquer, concuter


utpricka

indicar, marcar;
sjö boiar


utprickning

sjö (handling) boiage [-ad3e];
(reultat) boiada


utprova

essayar, tentar


utprovning

test eng


utpräglad

marcate, pronunciate, explicite, pregnante, characteristic;
(tydlig) manifeste, clar


utprångla

facer circular, poner/mitter in circulation


utprövad

tentate


utprövning

test eng;
(av glasögon etc.) essayage [-ad3e]


utpumpad

vacuate/exhaurite/extrahite per un pumpa;
fig exhauste, extenuate


utpumpning

vacuation/exhaustion per un pumpa;
fig exhaustion, extenuation


utradera

rader


utradering

radimento


utrangera

disfacer se (de), cassar


utrangering

cassation


utrannsaka

scrutar, sondar, ir al fundo (de)


utreda

(undersöka) investigar, examinar, scrut(in)ar, recercar, inquirer, perquirer;
(förklara) (ex)clarar, clarificar, elucidar, explanar, explicar;
med examinar, explorar, analysar


utredare

investigator, examinator, scrutator, perquisitor;
med examinator, explorator, analysator


utredning

(undersökning) investigation, examine, inquesta, scrutinio, inspection;
(förklaring) exclaramento, clarification, elucidation, explanation, explication;
(kommitté) commission de investigation/de inquesta;
(av dödsbo/konkurs) liquidation;
med examine, exploration, analyse, analysis


utredningsinstitut

instituto de recerca(s)


utredningskommitté|utredningskommitte

commission de investigation/de inquesta


utredningsman

recercator, investigator, examinator, perquisitor, scrutator, explorator


utredningsresultat

resultato del recerca(s)/de un inquesta/de un investigation


utrensa

facer disparer, eliminar‚ fig epurar, purgar, depurar;
~nde medel med purificator, purificante, evacuante


utrensning

elimination;
fig purification, epuration, mundification;
pol purga;
mil (d)epuration;
med (ex)purgation


utrensningsaktion

epuration;
pol purga;
mil campania de (d)epuration


utrerad|outrerad

(el. outrerad) ultrate, exaggerate


utresa

viage [-ad3e] de exito


utreseförbud

prohibition de exito


utresetillstånd

visa de exito


utriggad

sjö a/con tangon


utriggare

sjö barca a/con tangon


utrikes

exterior, extere, estranier;
resa ~ ir al extero/al estraniero


utrikesdepartement

departimento del exterior


utrikesflyg

avion exterior


utrikeshandel

commercio (con le) exterior


utrikeshandelsminister

ministro del commercio exterior


utrikeskorrespondent

correspondente del exterior


utrikesminister

ministro del exterior


utrikesministerium

ministerio del exterior


utrikesnämnd

commission del exterior


utrikespolitik

politica exterior


utrikespolitisk

del politica exterior;
Utrikespolitiska institutet le Instituto del Politica Exterior


utrikesresa

viage [-ad3e] al extero/al estraniero


utrikestjänst

servicio exterior


utrikestrafik

traffico exterior


utrikisk

exterior, extere, estranier


utrikiska

språk lingua estranier


utrop

exclamation, crito, clamor;
(på auktion) offerta a/pro vendita (public)


utropa

(ropa till) (ex)clamar;
(offentligt tillkännage) proclamar, instaurar;
(på auktion) auctionar;
~ någon till kung proclamar un persona rege;
~ till republik proclamar/instaurar le republica


utropare

proclamator;
(härold) heraldo;
(på auktion) auctionator


utropning

proclamation, instauration


utropsord

språk interjection


utropspris

precio del auctionator


utropssats

språk phrase interjective


utropstecken

signo/puncto exclamative/de exclamation


utrota

exterminar, destruer, eradicar, extinguer;
(ogräs) extirpar, eradicar;
(skadedjur) exterminar


utrotbar

extirpabile


utrotning

extermination, destruction, eradication, extinction, extirpation


utrotningshotad

in via de/menaciate de/in extinction/extermination


utrotningskrig

guerra de extermination


utrotningsläger

campo de extermination/del morte


utrucklad

devastate per vita nocturne


utrunnen

effundite


utrusta

equipar, fornir, dotar (de);
mil equipar, fornir;
sjö armar


utrustning

equipamento, material, fornimento, accessorios pl;
fornitura;
el armatura;
mil equipamento, fornimento;
sjö armamento


utrustningskostnad

costos pl de equipamento


utrycka

eveller, aveller


utryckning

evulsion, avulsion;
(efter alarm) prompte succurso;
mil demobilisation


utryckningsdag

mil die/jorno de demobilisation


utryckningsfordon

vehiculo de urgentia/de emergentia;
(för sjukhus) ambulantia;
(för polis) auto(mobile) de policia;
(för brandväsen) auto(mobile) del servicio de incendios, vehiculo de incendios


utryckningslarm

alarma a prompte succurso


utrymma

evacuar


utrymme

(spelrum) spatio;
(lokal) camera, sala, local;
spara ~ economisar spatio;
uppvärmda ~n cameras/salas/locales calefacite;
~t mellan raderna typ le spatio inter le lineas, le interlinea


utrymmesbesparande

que economisa spatio


utrymmesbrist

manco/mancantia de spatio


utrymmeskrävande

que necessita spatio


utrymmesskäl

av ~ pro rationes de economia de spatio


utrymning

evacuation, evacuamento


uträkna

calcular, computar


uträkning

calculo, computo, calculation, computation;
(avsikt) intention, intento


uträtta

facer, executar, effectuar, realisar, complir;
~ ett ärende facer un commission;
~ sina behov facer su besonios/su necessitates, excretar


uträttning

commission


utröna

assecurar se, constatar, discoperir


utsaga

declaration;
jur testimonio, attestation;
enligt egen utsago secundo su testimonio


utsatt

(som placerats ut) mittite, ponite, placiate, locate;
(avtalad) convenite, fixate;
(blottställd) exponite (a), subjecte (a);
(riskfylld) riscose, riscante, exponite a risco;
ett ~ läge un position/situation riscose;
på ~ dag al jorno/die fixate;
på ~ plats/tid al loco/hora convenite;
stolar ~a åt deltagarna sedias mittite/ponite/placiate/locate pro le participantes/le participatores;
vara ~ för fara esser exponite a/subjecte a periculo


utschasad|utsjasad

(el. utsjasad) fig exhauste, extenuate


utse

(utvälja) (s)eliger, selectionar, designar;
(genom val) votar, suffragar;
(utnämna) nominar, appunctar;
(till ämbete) constituer


utseende

(val) (s)election;
(genom val) votation, suffragio;
(yttre) aspecto, apparentia, exterior, facie, vista, aere;
(sken) apparentia, semblantia;
(yttre form) configuration;
döma av ~t judicar secundo le apparentia;
förlora i ~ cambiar;
ge ett ~ configurar;
känna någon till ~t cognoscer un persona de vista


utseendemässig

exterior, externe, visibile


utsegling

(le) facer vela


utsida

latere/parte externe/exterior, exterior;
på ~n al exterior, extra


utsikt

vista, prospecto;
fig perspectiva, prospecto, sperantia;
meteor (för kommande väder) prevision;
skymma ~n för någon celar le vista a un persona;
ställa något i ~ för någon promitter un cosa a un persona;
vidsträckt ~ vista panoramic, panorama


utsiktsberg

monte/montania de vista


utsiktslös

sin perspectiva/futuro


utsiktslöshet

manco/mancantia de perspectiva/de futuro


utsiktsplats|utsiktspost|utsiktspunkt

(el. utsiktspost, utsiktspunkt) puncto de vista, belvedere it, mirador


utsiktstorn

turre de observation/de vigilia, belvedere it, mirador


utsippra

guttar;
(om svett) exsudar;
(om blod) extravasar;
(om rykte) divulger se, transpirar


utsippring

(av svett) exsudation;
(av blod) extravasation;
(av rykte) divulgation


utsira

imbellir, guarnir, adornar, decorar, brodar, orna(menta)r, para(menta)r


utsirning

imbellimento, guarnimento, guarnition, guarnitura, adornamento, decoration, ornamento, paramento;
mus ornamento, fioritura it, floritura


utsjasad

se utschasad


utsjöfiske

pisca maritime/marin/de mar


utskeppa

transportar/expedir per nave


utskeppning

transporto/transportation/expedition per nave


utskick

(utskickning) expedition, invio;
(försändelse) invio


utskicka

expedir, inviar


utskickning

expedition, invio


utskifta

distribuer, repartiar, apportionar


utskiftning

distribution, repartition, apportionamento


utskilja

separar, dis(as)sociar, secerner, segregar


utskiljning

separation, dis(as)sociation, secession, segregation


utskjuta

ejectar, lancear;
(med skjutvapen) discargar, tirar


utskjutande

saliente, prominente, protuberante;
~ parti protuberantia;
vara ~ salir


utskjutbar

extendibile, extensibile, expandibile, expansibile


utskjutning

lanceamento


utskjutningsramp

rampa de lanceamento


utskjutsstege

scala extendibile


utskott

(arbetsgrupp) commission, committee eng [kåmiti];
(dålig vara) pacotilia;
anat excrescentia, processo, prominentia, protuberantia, promontorio


utskottsledamot

membro del commission


utskottsvara

merce defectuose/de mal qualitate, pacotilia


utskottsvirke

ligno defectuose/de mal qualitate


utskrapa

med curettar


utskrapning

med curettage [-ad3e]


utskrattad

deridite, irridite


utskrattning

derision, irrision


utskrift

copia, duplicato, transcription, transcripto;
data print-out eng [printaut]


utskriva

copiar, transcriber;
(skatt) imponer;
(från sjukhus) dishospitalisar;
mil conscriber, levar


utskrivning

transcription, transcripto;
(från sjukhus) dehospitalisation;
mil conscription, levata;
mus instrumentation


utskulptera

sculper


utskulptering

sculptura


utskylder

ekon impostos


utskällning

reprimenda, reprehension, objurgation, vituperation


utskämd

dishonorate, disgratiate


utskämning

dishonor, disgratia, vergonia, infamia, opprobrio


utskänka

servir/offerer a biber/vender bibitas alcoholic


utskänkningsförbud

interdiction/prohibition de vender bibitas alcoholic


utskänkningstillstånd

licentia de vender bibitas alcoholic


utskär

parve insula exterior


utskärgård

archipelago exterior


utskärning

incision, intalio, sculptura;
arkit glypho


utskärsfiske

pisca maritime/marin/de mar


utslag

(yttring) expression, manifestation, demonstration, exteriorisation;
(avvikelse hos visare) deviation, deflexion;
(resultat) resultato, effecto;
jur judicio, judicamento, sententia, verdicto, decision;
med eruption, eczema, exanthema, tinea, lichen;
sport servicio;
ett ~ av välvilja un manifestation de benevolentia;
fälla ett ~ jur pronunciar un sententia, judicar;
göra ett ~ sport servir;
kompassens ~ le deviation/deflexion del bussola;
~ på huden eruption cutanee


utslagen

eliminate;
bot (om blomma) in plen floration;
(om träd) in plen foliation;
sport (i tävling) eliminate;
(i boxning) knock-outate [nåkaut-];
(socialt) marginalisate;
en miljon ~ på tre år un million scalonate super tres annos;
en socialt ~ un outcast eng [autka:st], un paria;
utslaget hår capillos pendente/non fixate


utslagning

elimination;
sport (i tävling) elimination;
(i boxning) knock-out eng [nåkaut];
(socialt) marginalisation


utslagningstävling

match eng [mætsh] eliminatori/de elimination/per elimination


utslagsfråga

question decisive


utslagsgivande

decisive, concludente, conclusive, crucial, determinante, definitive, peremptori, preponderante


utslagsröst

voto decisive/preponderante


utslagstävling

match eng [mætsh] eliminatori/de elimination/per elimination


utsliten

(om kläder) guastate per le uso, consumite usque al filos;
(om person) consumite, exhaurite, exhauste, decrepite;
fig trivial, banal


utslocknad

extincte


utslockning

extinction


utslunga

lancear, ejacular


utslungning

lanceamento, ejaculation, projection


utslussa

evacuar per esclusa


utslussning

evacuation per esclusa


utsluta

typ justificar


utslutning

typ (justering) justification;
(utfyllnadstecken) quadrato


utsläcka

extinguer


utsläckbar

extinguibile


utsläckning

extinction


utsläckt

extinguite, extincte


utsläpad

fig exhauste, extenuate


utsläpning

fig stato de exhaustion


utsläpp

(avlopp, utgång) emissario, escap(p)amento;
(av förorening) discarga(mento);
(av vatten) disaquamento, escolamento, disgorgamento


utsläppningsventil

valvula de escap(p)amento


utsläta

applanar, lisiar


utslätning

applanamento


utsmuggla

exportar contrabando


utsmycka

adornar, decorar, ornamentar, parar, imbellir, guarnir;
~ handskrifter miniar


utsmyckande

decorative


utsmyckning

adornamento, decoration, ornamentation, imbellimento, guarnimento, paramento, parure fr [-ry:r];
mus fioritura it, floritura


utsnitt

fragmento, extracto, section, sector;
med resection;
(med borttagande av inälvor) evisceration


utsocknes

de un altere loco/parte, non-residente


utsocknesfolk

personas non-residente, non-residentes


utsockning

non-residente


utsortera

eliminar


utsortering

elimination


utspark

sport colpo de pede del goal-keeper eng [goulkipö]


utsparkad

jectate in le strata


utspekulerad

astute, astutiose


utspel

spel (i schack/dam) prime movimento;
kortsp prime joco;
teat expression;
fig initiativo, manovra (subtil);
ha ~et kortsp esser (prime) mano


utspela

~ sig occurrer, evenir, haber loco


utspelad

utspelat kort kortsp carta jocate


utspelskort

kortsp prime carta de joco


utspinna

~ sig developpar/disveloppar se, haber loco


utspisa

nutrir, alimentar, dar a mangiar [-d3-]


utspisning

nutrition, alimentation


utspolning

med lavage [-ad3e], irrigation


utsprida

(nyhet/rykte) divulgar


utspridare

divulgator


utspridd

extense, extensive, diffuse, diffusive;
allmänt ~ commun, (de uso) currente, actual, regnante, costumari, usual, vulgar;
vara allmänt ~ haber curso


utspridning

(av nyhet/rykte) divulgation


utspringande

saliente, prominente, protuberante


utsprucken

bot (om blomma) in plen floration;
(om träd) in plen foliation


utsprungen

bot (om blomma) in plen floration;
(om träd) in plen foliation


utsprång

projection, prominentia, protuberantia;
anat processo, protuberantia;
(tappformat) hamulo;
arkit projectura


utspy

(ex)spuer, sputar, expectorar;
(kräkas) vomer, vomitar


utspädd

diluite


utspädning

dilution


utspänd

distendite


utspänning

distension


utspärra

(utestänga från undervisning) excluder


utspärrning

(utestängning från undervisnning) exclusion


utspökad

bizarremente vestite


utstaka

(de)limitar, demarcar, jalonar


utstakning

(de)limitation, demarcation, jalonamento


utstansad

punctionate


utstansning

punctionage [-ad3e]


utstickande

saliente, prominente, protuberante


utstjälpning

med eversion


utstoffera

adornar, imbellir, guarnir


utstoffering

adornamento, guarnition, guarnimento


utstrykning

cancellation


utsträcka

extender, expander, aggrandir, ampli(fic)ar, accrescer, augmentar


utsträckning

(ökning) extension, expansion, aggrandimento, ampli(fic)ation, accrescimento, augmentation;
(vidd) mesura, grado, extension;
i begränsad ~ in mesura/grado limitate;
i liten ~ in mesura/grado modeste, modestemente;
i stor ~ in grande/large/alte mesura/grado, grandemente, largemente, altemente, amplemente;
i tillräcklig ~ in mesura/grado sufficiente, sufficientemente;
i viss ~ in certe mesura/grado


utsträckt

vaste, late, extense, diffuse, ample, extendite, extensive, spatiose


utstråla

emitter, (ir)radiar, emanar


utstrålning

emission, (ir)radiation, radiantia, emanation;
fig aura, effluvio, charisma


utströdd

disseminate


utströmning

escolamento, effluvio;
(av ljus/värme) emanation


utstuderad

fig astute, astutiose, sophisticate


utstyrd

bizarremente vestite


utstyrsel

(utsmyckning) adornamento, decoration, paramento, imbellimento, guarnimento, ornamentation;
(utrustning) equipamento, fornitura;
(bruds) trousseau fr [truso]


utställa

exponer, exhiber;
ekon emitter


utställare

expositor, exhibitor;
ekon emissor


utställd

~a byxor pantalones con gambas que se allarga


utställelse

ekon emission


utställelsedag

ekon data de emission


utställning

exposition, exhibition;
ekon emission


utställningsföremål

objecto de exposition/de exhibition


utställningslokal

local de exposition/de exhibition, salon (de exposition/de exhibition)


utställningsmonter

vitrina, monstra


utställningsområde

terreno de exposition/de exhibition


utställningssal

sala de exposition/de exhibition


utställningssdag

ekon data de emission


utstå

indurar, supportar, tolerar, suffrer


utstående

saliente, prominente, protuberante


utstöta

(frambringa ljud) emitter, proferer, critar;
(utesluta) expeller, emitter, expulsar, ejectar, excluder, ostracisar, excommunicar;
(sperma) ejacular;
~ ett skri critar, dar un crito;
~ någon ur gruppen excluder un persona del gruppo


utstötning

expulsion, exclusion;
(ur samhället) marginalisation;
(bannlysning) excommunication;
(av sperma) ejaculation


utstött

~ ur kamratkretsen excludite del circulo de amicos;
~ ur samhället marginalisate;
(bannlyst) excommunicate


utstötthett

stato de exclusion


utsug

suction


utsuga

(ex)suger, extraher per suction;
fig suger, exploitar, depauperar, extorquer;
(jord) impovrir


utsugare

exploitator, sanguisuga, vampir


utsugning

suction;
fig exploitation, depauperation;
(av jord) impovrimento


utsugningspolitik

politica de exploitation


utsugningsventil

valvula de suction


utsupen

bibite al ultime gutta, finite


utsvettas

(ex)sudar, transsudar, transpirar, perspirar


utsvettning

exsudation, transsudation, transpiration, perspiration


utsvulten

affamate, famelic;
vara ~ haber/suffrer fame


utsvultenhet

fame


utsvältning

affamation


utsvängd

~a byxor pantalones con gambas que se allarga


utsvävande

dissipate, dissolute, libertin, licentiose, excessive;
~ person libertino


utsvävning

dissipation, dissolution, libertinage [-ad3e], licentia;
extravagantia, intemperantia, excesso;
(avvikelse från ämnet) digression, divagation


utsyna

(skog) marcar


utsäde

lantbr semines, granas a/pro seminar


utsädespotatis

lantbr patatas a/pro plantar


utsädesspannmål

lantbr semines, granas a/pro seminar


utsäga

pronunciar, exprimer, formular, proferer, emitter, enunciar;
tydligt ~ articular


utsägbar

pronunciabile, articulabile


utsälja

saldar, liquidar


utsäljning

liquidation


utsända

(på uppdrag) inviar, distachar [-sh-];
fys emitter;
radio emitter, transmitter, (radio)diffunder;
TV emitter, transmitter, (tele)diffunder


utsändning

fys emission;
radio (radio)diffusion, emission, transmission, programma;
TV (tele)diffusion, emission, transmission, programma


utsätta

(blottställa) exponer, incurrer, subjectar, defiar;
(fastställa) fixar, determinar, definir, assignar, establir;
~ ett datum fixar un data;
~ för klander blasmar;
~ för kritik criticar;
~ sig för exponer se a, incurrer


utså

seminar


utsåld

exhauste, exhaurite


utsålla

cribrar, tamisar


utsöka

seliger, selectionar;
jur (fordran) exiger le pagamento de, incassar, recovrar;
(skatt) perciper


utsökbar

jur (om fordran) exigibile, incassabile, recovrabile;
(om skatt) perceptibile


utsökning

jur (av fordran) incassamento;
(av skatt) perception


utsökt

exquisite, selecte, raffinate


utsökthet

exquisitate, exquisitessa


utsöndra

(frånskilja) isolar, separar, segregar;
fysiol excretar, secretar


utsöndring

fysiol excretion, secretion;
förminskad ~ med hyposecretion;
överdriven ~ med hypersecretion


utsöndringsorgan

anat organo excretori/de excretion


utsövd

ben reposate


uttag

(utskärning) incision, intalio;
ekon prisa de su conto;
el prisa;
göra ett ~ ekon subtraher de su conto;
jordat ~ el prisa de terra


uttagning

selection;
ekon prisa de su conto


uttagningsautomat

automato bancari


uttagningskvitto

recepta del prisa de conto


uttagningsprincip

principio de selection


uttagningstävling

match eng [mætsh] de selection/pro le selection


uttagsautomat

automato bancari


uttagsbelopp

amonta del prisa de conto


uttagskvitto

recepta del prisa de conto


uttal

pronunciation;
(tydligt) articulation


uttala

pronunciar;
(yttra) exprimer, formular, proferer, emitter, enunciar;
~ sig pronunciar se, declarar se;
~ tydligt pronunciar ben, articular


uttalad

marcate, pronunciate, explicite;
(tydlig) evidente, manifeste, clar


uttalande

declaration, pronunciamento, pronunciation, enunciation, resolution


uttalbar

pronunciabile, articulabile


uttalsbeteckning

språk notation phonetic


uttalsenlig

språk phonetic, orthoepic


uttalsfel

error orthoepic/de pronunciation


uttalslexikon

dictionario/lexico phonetic


uttalslära

språk orthoepia;
som avser ~ orthoepic


uttaxera

imponer;
~d summa imposto


uttaxering

imposition


utter

1 zool lutra 2 fiske (sorta de) planca con un linea con hamos a/pro piscar


utterbräda

fiske (sorta de) planca con un linea con hamos a/pro piscar


utterfiske

pisca al planca


utterskinn

lutra


uttittad

fixemente reguardate/inspectate;
känna sig ~ sentir se le scopo de omne reguardos/oculos


uttjatad

trivial, banal


uttjänt

(om person) emerite;
(om sak) consumite, que ha servite su tempore;
~ soldat veterano


uttolka

interpretar, explicar, explanar


uttolkare

interprete, explicator, explanator, expositor;
(av bibeltext) exegeta


uttolkning

interpretation, explication, explanation;
(av bibeltext) exegese, exegesis


uttorka

desic(c)ar, exsic(c)ar, disaquar, escolar


uttorkning

desic(c)ation, exsic(c)ation, disaquamento, escolamento;
med dishydratation


uttra

fiske piscar al planca


uttrampad

allargate (per uso)


uttransport

exportation


uttransportera

exportar


uttransportering

exportation


uttring

fiske pisca al planca


uttryck

(yttring) expression, manifestation;
språk expression, locution, termino, phrase;
mat expression;
allmänna ~ expressiones currente/usual;
bildligt ~ expression figurate;
dialektalt ~ expression dialectal, dialectalismo;
familjärt ~ expression familiar;
vardagligt ~ colloquialismo;
vulgärt ~ expression vulgar, vulgarismo


uttrycka

exprimer, manifestar;
~ en mening exprimer un opinion;
~ sig exprimer se


uttryckbar

exprimibile


uttrycklig

expresse, explicite, formal


uttryckligen

explicitemente, formalmente


uttrycksbehov

besonio de exprimer se


uttrycksform

forma expressive/de expression


uttrycksfull

plen de expression, expressive, pregnante


uttrycksfullhet

expressivitate, pregnantia


uttrycksförmåga

facultate/poter/potentia de expression, habilitate/aptitude a exprimer se, expressivitate


uttryckskraft

fortia expressive/de expression, expressivitate


uttryckslös

inexpressive, inscrutabile, impassibile


uttryckslöshet

sin expression, inscrutabilitate, impassibilitate


uttrycksmedel

medio expressive/de expression


uttrycksmöjlighet

possibilitate expressive/de expression


uttryckssätt

modo de expression, diction, maniera de dicer, phraseologia


utträda

exir, salir, sortir;
(lämna) quitar, retirar se, dimitter se


utträde

retiro, dimission


utträngning

supplantation, elimination, repression, suppression


uttråkad

enoiate


uttråkning

enoio, tedio(sitate)


uttröskad

fig troppo discutite


uttröttad

extrememente fatigate, extenuate, exhauste


uttröttning

extenuation, exhaustion


uttunna

diluer


uttunning

dilution


uttyda

explicar, explanar, interpretar, clar(ific)ar, elucidar, decifrar


uttydare

explicator, explanator, interprete, elucidator, decifrator;
(av bibeltext) exegeta


uttydning

explication, explanation, interpretation, clarification, elucidation, deciframento;
(av bibeltext) exegese, exegesis


uttydningskonst

bibl hermeneutica


uttänjbar

extensibile, extendibile, elastic


uttänjbarhet

extensibilitate, extendibilitate, elasticitate


uttänjd

extendite;
(om kläder) troppo ample/laxe


uttänjning

extension


uttänkt

imaginate, excogitate


uttåg

exodo


uttågsmarsch

marcha [-sh-] de exodo


uttöjd

extendite;
(om kläder) troppo ample/laxe


uttöjning

extension


uttömma

exhaurir, (e)vacuar;
med depler


uttömmande

exhaustive, complete;
behandla en fråga ~ exhaurir un thema, tractar un thema a fundo


uttömning

exhaustion;
(av avföring) evacuation;
med depletion


utur

de, ab, ex


utvakad

fatigate a causa de/per manco de somno


utvald

electe, selecte;
rel electe


utvaldhet

rel election


utvalsning

lamination


utvandra

emigrar, expatriar se, dispaisar se


utvandrare

emigrato, emigrante


utvandring

emigration, expatriation;
bibl exodo


utvandringsvåg

unda de emigration


utvaskning

lavage [-ad3e]


utveckla

developpar, disveloppar, evolver, elaborar;
(dana) developpar, disveloppar, formar, cultivar, educar, instruer;
(framställa) producer, generar;
~ en teori developpar/disveloppar/elaborar un theoria;
~ sin personlighet developpar/disveloppar su personalitate;
~ värme generar calor, calorificar;
~ sig educar se, cultivar se, instruer se;
~s med maturar


utveckling

(framåtskridande) developpamento, disveloppamento, evolution;
(framsteg) progresso;
(framställande) production, generation;
(danande) formation, cultura, education;
biol evolution;
som avser ~ developpamental/disveloppamental, evolutive, evolutionari, formative


utvecklingsarbete

labor/travalio consecrate a developpar/disveloppar un cosa


utvecklingsbank

banca de developpamento/disveloppamento


utvecklingsbar

developpabile, disveloppabile


utvecklingsbistånd

adjuta/assistentia pro le developpamento/disveloppamento (de un pais)


utvecklingsduglig

developpabile, disveloppabile


utvecklingsfas

phase de developpamento/disveloppamento


utvecklingsform

forma evolutive/de developpamento/de disveloppamento


utvecklingsgång

evolution


utvecklingshistoria

historia de evolution


utvecklingshjälp

adjuta/assistentia pro le developpamento/disveloppamento (de un pais)


utvecklingsland

pais in via de developpamento/de disveloppamento, pais developpante/disveloppante


utvecklingslära

theoria de evolution, evolutionismo;
anhängare av ~n evolutionista


utvecklingsnivå

nivello de developpamento/disveloppamento


utvecklingsområde

region/area de developpamento/disveloppamento


utvecklingsperiod

periodo de developpamento/disveloppamento


utvecklingsplan

plano de developpamento/disveloppamento


utvecklingsprocess

processo evolutive/de evolution/de developpamento/de disveloppamento


utvecklingsprogram

programma de developpamento/disveloppamento


utvecklingsprojekt

projecto de developpamento/disveloppamento


utvecklingspsykologi

psychologia de developpamento/disveloppamento


utvecklingssamarbete

cooperation pro le developpamento/disveloppamento (de un pais)


utvecklingssfas

phase de developpamento/disveloppamento


utvecklingsstadium

stadio de developpamento/disveloppamento


utvecklingsstörd

psyk mentalmente handicapate


utvecklingsstörning

psyk handicap mental


utvecklingsverksamhet

labor/travalio consecrate a developpar/disveloppar un cosa


utverka

obtener


utvidga

extender, expander, ampli(fic)ar, accrescer, aggrandir, multiplicar, dilatar, inric(c)hir, developpar, disveloppar;
atropin ~r pupillen atropina dilata le pupilla;
~ sig extender se;
~ sin verksamhet expander su activitate(s);
~ sitt kontaktnät multplicar su rete de contactos;
~ sitt ordförråd inric(c)hir su vocabulario


utvidgning

extension, expansion, dilatation, ampli(fic)ation, aggrandimento, accrescimento, augmentation


utvidgningsförmåga

dilatabilitate, expansibilitate, fortia expansive


utvidgningskoefficient

fys coefficiente de dilatation (linear/cubic)


utvidgningskostnad

costos pl de extension/de ampli(fic)ation


utvidgningsplan

plano de extension/developpamento/disveloppamento, projecto de ampli(fic)ation


utvika

displicar, extender, aperir


utvikning

displicamento;
(från ämnet) digression, divagation, excursion


utvikningsbild

imagine displicabile, centerfold am [sentöfould]


utvikningsbrud|utvikningsflicka

(el. utvikningsflicka) centerfold am [sentöfould]


utviksblad

pagina displicabile, centerfold am [sentöfould]


utvikt

displicate


utvilad

ben reposate


utvinna

extraher;
jur evincer, expropriar


utvinnbar

possibile a extraher


utvinning

extraction;
jur eviction, expropriation


utvintra

bot esser delite/morir durante le hiberno


utvisa

(visa) indicar, (de)monstrar, revelar;
(sända ur landet) expeller, expulsar, exiliar, deportar;
sport expeller, expulsar, mandar al banco de penalitate;
det får framtiden ~ le tempore lo monstrara


utvisning

(ur ett land eller sport) expulsion


utvisningsbeslut

mandato de expulsion


utvisningsbås

sport banco de penalitate


utvisslad

conspuite per sibilos


utvuxen

matur


utvädrad

ventilate, aerate


utvädring

aeration, aerage [-ad3e], ventilation


utväg

(utgång) (via de) exito, egresso;
fig escap(p)atoria, expediente, recurso, solution;
en sista ~ un ultime recurso;
finna en ~ trovar un expediente/un solution


utvändig

exterior, externe, extrinsec;
~t adv al exterior, extra, externemente


utvärdera

evalutar


utvärdering

evalutation


utvärdshus

taverna


utvärtes

externe, exterior;
med topic;
medel för ~ bruk med medicamento (pro uso/application) topic, topico


utväxla

excambiar, intercambiar;
~ erfarenheter intercambiar experientias;
~ fångar excambiar prisioneros


utväxling

excambio, intercambio;
tekn (kraftöverföring) (mechanismo de) transmission;
(med kugghjul) ingranage [-ad3e];
(kraftöverföring med ändrat varvtal) mechanismo de multiplication;
(utväxlingsförhållande) multiplication;
kulturell ~ excambio/intercambio cultural;
~ av idéer intercambio de ideas


utväxlingsanordning

(med kugghjul) ingranage [-ad3e];
(kraftöverföring) mechanismo de transmission;
(med ändrat varvtal) mechanismo de multiplication


utväxlingshjul

rota de transmission


utväxlingsmekanism

(med kugghjul) ingranage [-ad3e];
(kraftöverföring) mechanismo de transmission;
(med ändrat varvtal) mechanismo de multiplication


utväxt

I s protuberantia, excrescentia;
anat processo;
bot tubere
II adj matur


utäga

lantbr terra/terreno lontan del ferma


utåt

I adv al/verso le exterior, a foras/foris;
dörren går ~ le porta se aperi a foras/verso le exterior
II prep verso, a;
gå ~ skogen ir verso le foreste


utåtbuktad

convexe


utåtbuktning

convexitate


utåtledande

anat efferente;
~ nerv nervo efferente


utåtriktad

psyk extrovertite;
~ person extrovertito;
vara ~ extroverter


utåttill

al/verso le exterior, a foras/foris


utåtvänd

psyk extrovertite;
~ person extrovertito;
vara ~ extroverter


utöka

augmentar, extender, accrescer, incrementar, majorar, multiplicar, inric(c)hir, ampli(fic)ar;
~ sitt ordförråd inric(c)hir su vocabulario;
~d uppaga edition augmentate


utökning

augmento, augmentation, extension, accrescimento, incremento, majoration, multiplication, ampli(fic)ation


utösa

versar, effunder;
~ sin vrede över discargar su ira contra


utöva

exercer, practicar, professar, facer;
~ en konst practicar un arte;
~ ett yrke practicar un profession;
~ inflytande exercer influentia, influer, influentiar


utövande

executive;
~ makt poter executive


utövare

~ av ett hantverk artisano;
~ av konst artista;
~ av sport sportista, sportivo;
~ av vetenskap scientista


utöver

ultra, extra;
intet mera ~ detta non plus ultra lat


utövning

exercitio, exercitation, practica


uv

zool bubo;
fig vetule original


uvertyr

mus overtura, introduction, preludio


uvula

anat uvula


uvular

I adj anat uvular
II s språk sono uvular


uzbek

uzbek


uzbekisk

uzbek


uzbekiska

(femina) uzbek


Uzbekistan

Uzbekistan


uzbekistanier

uzbek


uzbekistansk

uzbek


uzbekistanska

(femina) uzbek


uä-barn|uä|barn

infante illegitime, filio/filia natural


Advertisement