Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


T-antenn|antenn

antenna (in forma) de T


T-balk|balk

tekn ferro in T


T-bana|bana

metro(politano)


T-banestation|banestation

station de metro


T-banetåg|banetåg

traino de metro


T-benstek|benstek

kul T-bone steak eng [ti:bounsteik]


t ex|ex

e.g.(exempli gratia lat), p.e. (per exemplo)


T-formad|formad

in forma de T


T-järn|järn

tekn ferro in T


T-shirt|shirt

T-shirt eng [ti:shö:t]


T-sprit|sprit

kem alcohol denaturate


T-stål|stål

tekn ferro in T


T-tröja|tröja

T-shirt eng [ti:shö:t]


ta|taga

(el. taga) prender;
(acceptera) acceptar;
fig (om luft/sol) haber fortia, esser forte;
~ av (förkorta) accurtar, abbreviar;
(klä av) disvestir;
(vika av) girar, virar, tornar;
~ av sig glasögonen levar le berillos;
~ av sig hatten levar le cappello, discoperir se;
~ av sig kläderna disvestir se;
~ av sig skorna/strumporna discalcear se;
~ bokstavligt interpretar litteralmente/al pede del littera;
~ bort remover;
~ del i prender parte in, participar;
~ död på extinguer, occider;
~ efter imitar;
~ emot (mottaga) reciper;
(vara i vägen) opponer resistentia a;
(kännas olustigt) disagradar, displacer, repugnar, disgustar;
~ en paus prender reposo, pausar;
~ ett bad prender un banio;
~ ett foto prender un photo;
~ ett initiativ prender un initiativa;
~ fart accelerar, ganiar velocitate;
~ fast impugnar, prender, sasir;
~ fel errar;
~ fram (sammanställa) reunir, (re)colliger;
(utarbeta) elaborar;
(utveckla) evolver, developpar, disveloppar;
~ för sig provider se, servir se;
~ det för vad det är prender le cosas como illos es;
~ hem ett stick kortsp facer/ganiar un torno; ~ hem skotet sjö stringer le scotta;
~ i (anstränga sig) effortiar se;
(överdriva) exaggerar, inflar;
(om vind) levar se;
~ i med hårdhandskar usar mesuras effective;
~ ifrån prender de;
~ igen (ta tillbaka) reprender;
(återvinna) recuperar, recovrar, reattrappar;
~ igen sig reposar;
~ ihop text (på stickning) diminuer, discrescer;
~ illa upp acceptar mal, offender se (de);
~ in (minska) diminuer, discrescer;
~ in på (minska ett försprång) recuperar un avantia;
~ in på hotell allogiar [-d3-] se/installar se in (un) hotel;
~ in vatten sjö prender aqua;
~ isär separar, disjunger, distinguer, disunir, dissociar, distaccar, distachar [-sh-], decomponer;
~ itu med någon demandar explicationes a un persona;
~ itu med något poner se a/comenciar un cosa;
~ kommandot prender le commando;
~ lektioner prender lectiones;
~ med (införliva) includer;
~ med sig prender con se, apportar;
~ med storm prender de assalto;
~ medicin prender medicina;
~ ner (minska omfattning) (di)minuer, reducer, minorar;
(bedöma som värdelös) abassar, criticar, denigrar, humiliar;
~ någons parti prender le defensa/le partito de un persona;
~ om refacer, facer de novo, repeter;
~ ordet prender le parola;
~ på allvar prender al serio;
~ på krafterna costar pena, exiger effortio;
~ på sig vestir se de;
~ på sig strumpor/skor calcear se;
~ sig (förflytta sig) diriger se/ir a/verso;
(bli bättre) (a)meliorar se;
(återhämta sig) recovrar;
(om eld) (comenciar a) flammar, inflammar se;
(om växt) (comenciar a) vegetar;
~ sig an prender cura de, provider a, respicer;
~ sig fram (bana sig väg) aperir se un cammino/un via;
(klara sig) arrangiar [d3-] se;
~ sig för interprender, occupar se de;
~ sig friheten att prender le libertate de;
~ sig friheter mot någon prender se libertates con un persona;
~ sig i akt guardar se;
~ sig i kragen fig sasir se al colletto;
~ sig samman recolliger se;
~ sig till facer;
~ sig ut (te sig) haber le aere/le aspecto (de), parer;
~ slöjan (bli nunna) prender le velo;
~ struptag på någon prender un persona per le gorga;
~ sönder dismontar, distaccar;
… (se ta2, taga2)


ta2|taga2

(el. taga2) ~ temperaturen på prender le temperatura de;
~ till (överdriva) exaggerar;
~ till benen/flykten prender fuga, fugir ~ till hustru prender femina;
~ till orda verbalisar;
~ tillbaka reprender, revocar, retractar;
recantar, retirar;
~ tjuren vid hornen fig prender le tauro per le cornos;
~ under övervägande prender in consideration;
~ upp (plocka upp) levar, prender;
(öppna) aperir;
(absorbera) absorber;
~ upp beställningar prender ordines;
~ upp en liftare prender un autostop(p)ista;
~ upp ett ämne abordar un thema/un subjecto;
~ upp kollekt facer un collecta;
~ upp studierna remitter se al studios;
~ upp till diskussion mitter in discussion, submitter a discussion;
~ ur remover;
kul (inälvor) eviscerar;
~ ut prender;
(utvälja) (s)eliger, selectionar;
~ ut en examen obtener un diploma;
~ ut en melodi efter gehör mus sonar un melodia per/secundo accordatura;
~ ut pengar prender monetas de su conto;
~ ut sig extenuar se, fatigar se, enervar se;
~ vid (börja) comenciar;
(fortsätta) continuar;
~ vid sig sentir se offendite/piccate;
~ åt sig absorber;
(känna sig träffad) sentir se culpabile;
~ åt sig äran glorificar se del honor;
~ över adoptar


tabasco

kul tabasco


tabb

lobulo, tab eng [tæb]


tabba

~ sig facer/committer un gaffe/un error enorme


tabbe

1 (blunder) gaffe, error enorme 2 kortsp table rase fr [tablraz], tabula rase


tabell

tabella, tabula


tabellarisk

tabular


tabellera

disponer in tabulas, tabular


tabellering

tabulation


tabellform|i ~

(el. i ~) tabular


tabellhuvud

capite/testa del/de un tabella


tabelluppställning

tabulation


tabelras

table rase fr [tablraz], tabula rase


tabernakel

tabernaculo


table d’hôte|table|d’hôte|table d’hote|d’hote

table d’hôte fr [tabldo:t]


tablett

(liten duk) subplatto;
farm tabletta, pilula, pastilla, comprimito


tablettform

medicin i ~ medicina/medicamento in forma de tabletta


tablettförgiftning

med intoxication per tablettas


tablettpåverkad

sub (le) influentia de tablettas


tabloid

jornal in un formato minor


tablå

(översikt) schema, plano, lista;
teat scena, tableau fr [tablo];
~! tableau!


tablåartad

schematic


tabu

I s tabu polynes;
bryta mot ett ~ violar/infringer un tabu
II adj tabu polynes;
det är ~ isto es tabu


tabubelagd

tabu polynes


tabubelägga

declarar tabu polynes


tabuera

declarar tabu polynes


tabulator

tabulator


tabulatortangent

clave de tabulator


tabulatur

tabulatura


tabuord

parola tabu polynes


taburett

tabouret fr [taburä], scabello


tachism

konst tachismo;
företrädare för ~ tachista


tachistisk

konst tachista


tack

I s regratiamento, gratia;
(tacksamhet) gratitude, recognoscentia;
Gud vare ~ och lov! a Deo gratia e laude!;
med ~ från con recognoscentia de;
som ~ för in recompensa de;
tack! gratias!;
~ det samma! gratias ditto/idem/equalmente!;
~ och lov! gratias a Deo!;
~ så mycket! multo obligate!;
~ vare gratias a;
tusen ~ mille gratias
II interj tac!


tacka

I 1 s zool ove feminin 2 tekn lingoto, barra
II v regratiar, exprimer regratiamento;
inget att ~ för! nulle causa!;
~ för det! isto es evidente!, isto va sin dicer!;
~ ja till acceptar;
~ nej till refusar, declinar


tackbrev

lettera/littera de regratiamento/de gratitude/de recognoscentia;
avböjande ~ lettera/littera de refusa


tackel

polea;
~ och tåg sjö systema de poleas


tackelblock

bloco de polea


tackjärn

ferro crude/brute


tackla

sjö provider de un systema de poleas;
sport tacklar;
fig poner se a;
~ av sjö dismontar le systema de poleas;
fig magrir, emaciar se


tacklage

sjö systema de poleas, manovras pl


tackling

sjö systema de poleas, manovras pl;
sport tackle eng [tækl]


tacknämlig

digne de gratitude/de recognoscentia


tackoffer

sacrificio de regratiamento


tackord

parolas de regratiamento


tacksam

grate, recognoscente;
(lönande) satisfaciente;
(fruktbar) fecunde


tacksamhet

gratitude, recognoscentia


tacksamhetsskuld

obligation de gratitude/de recognoscentia;
stå i ~ till någon obligar gratitude/recognoscentia a un persona


tacksägelse

regratiamento


tacksägelsebön

precaria de gratias


tacksägelsedag

die de action de gratias


tacksägelsefest

festa de gratias


tacksägelsegudstjänst

Te Deum lat


tacktal

discurso de regratiamento


tackvärd

digne de gratitude/de recognoscentia


tadel

blasmo, reprehension, demerito, animadversion, disapprobation, rebrobation


tadelfri|tadellös

(el. tadellös) impeccabile, incensurabile, irreprehensibile, irreprochabile [-sh-]


tadelvärd

blasmabile, reprehensibile, demeritori, accusabile


tadla

reprobar, disapprobar, criticar, condemnar, blasmar, reprochar [-sh-], reprehender, censurar, vituperar, animadverter


tadlare

reprobator, disapprobator, vituperator


tadzjik

tadzhik, habitante de Tadzhikistan


tadzjikisk

tadzhik


tadzjikiska

(femina) tadzhik/de Tadzhikistan


Tadzjikistan

Tadzhikistan


tael

num tael


tafatt

I adj inhabile, inexperte, impractic
II s (le) sasir le fugitor(es);
leka ~ jocar al sasir le fugitor(es)


tafatthet

inhabilitate


taffel

(festmåltid) repasto de festa, festino, banchetto;
mus piano quadrate


taffelberg

geogr montania del tabula


taffelland

geogr massivo tabular, tabula, plateau fr [plato]


taffelmusik

musica de tabula


taffelpiano

mus piano quadrate


taffeltäckare

hist functionario responsabile del poner le tabula (in un casa nobile/royal)


taffla

ager in un modo inhabile


tafflig

inhabile, pauco/poco dextere


tafflighet

inhabilitate


tafs

fiske filo pro attachar [-sh-] le hamo al linea, filo del hamo;
få på ~en fig (bli åthutad) esser castigate/corrigite;
(få stryk) esser battite/bastonate/verberate;
ge på ~en fig (näpsa) castigar, corriger;
(ge stryk) bastonar, batter, verberar, dar un colpata


tafsa

fiske provider un hamo de un filo (pro attachar [-sh-] lo al linea);
~ på toccar per le digitos


taft

text taffeta;
vattrad ~ tabi


tag

(grepp) prisa;
(rörelse) tracto);
(stund) momento;
fatta/gripa/hugga ~ i sasir;
få ~ på (finna) trovar;
för ett ~ sedan qualque tempore retro;
inte i första ~et non presto/rapidemente;
komma i ~en trovar le forma, esser inspirate;
släppa ~et lassar vader, liberar, relaxar;
ta nya ~ comenciar de novo;
ta ~ i ett problem abordar un problema;
två i ~et duo al mesme tempore


taga

se ta


tagalog

språk tagalog


tagel

borra, crin


tagelgarn

filo de velas


tagelmadrass

matras de crin


tagelmask

zool trichina, filaria


tagelskjorta

camisa de un texito que contine crin;
ta ~n på fig submitter se a un suffrentia


tagen

(rörd) emotionate;
(medtagen) fatigate, exhauste


tagetes

bot (släkte) tagetes


tagg

bot spina, aculeo, acantha;
zool cheta;
slang cigarretta;
vända ~arna utåt fig indignar se


taggad

punctate, dentate


taggbärande

bot acanthophore


taggfening

zool acanthopterygio;
~ar (överordning) achanthopteryges


taggformig

bot aculeiforme


taggförsedd

bot aculeate


tagghuding

zool echinodermo;
~ar (provins) echinodermata


taggig

spinose, piccante;
bot spinose, acanthophore, aculeate


taggighet

spinositate


taggmakrill

zool trachuro


taggsvamp

bot hydno


taggtråd

filo (de metallo/de ferro) spinate/spinose/spinal/piccante


taggtrådshinder|taggtrådsstängsel

(el. taggtrådsstängsel) barrage [-ad3e] de filo spinate


tagla

sjö ligar (le fin de un corda) con filo de velas


taglingsgarn

sjö filo de velas


tagning

film filmation, registration;
foto photo(graphia)


Tago

Tago


Tahiti

Tahiti


tahitier

tahitiano


tahitisk

tahitian


tahitiska

1 språk tahitiano 2 (kvinna) tahitiana


tai chi|tai|chi

tai chi


taiga

se tajga


taikun

taikun jap


Taiwan

Taiwan


taiwanes

taiwanese


taiwanesisk

taiwanese


taiwanesiska

taiwanesa


tajga|taiga

(el. taiga) taiga


tajma

programmar


tajming

se timing


tajmning

chronometration, chronometrage [-ad3e], timing eng [taiming]


tajt|tight

(el. tight) stricte


tajts|tights

(el. tights) pantalones stricte


tak

(yttertak) tecto;
(innertak) tecto, plafond fr [plafå)];
(övre gräns) limite superior;
bo under samma ~ viver sub le mesme tecto;
ge någon ~ över huvudet allogiar [-d3-] un persona, dar allogiamento [-d3-] a un persona;
glädjen stod högt i ~ le atmosphera era multo joiose/gaudiose/hilare;
gå i ~et fig infuriar se;
komma under ~ trovar un tecto;
rummet är högt/lågt i ~ le camera ha un plafond fr [plafå)] alte/basse;
slå klackarna i ~et fig festar exuberantemente;
vara utan ~ över huvudet haber ni casa ni tecto


taka

i ~ händer jur in deposito a un persona impartial


takaltan

terrassa super le tecto


takantenn

antenna aeree/exterior/al tecto


takarmatur

armatura pendente/suspendite/de plafond fr [plafå)], plafonnier fr [plafånje]


takbelysning

armatura pendente/suspendite/de plafond fr [plafå)], plafonnier fr [plafånje]


takbjälke

trave/trabe del plafond fr [plafå)]


takboasering

revestimento del plafond fr [plafå)] con ligno


takdropp

det är ~ (ute) il gutta del/ab le tecto;
(inne) il gutta del/ab le plafond fr [plafå)]


takfall

arkit inclination/obliquitate de tecto


takfot

arkit limite inferior del inclination/del obliquitate de tecto


takfönster

fenestr(ett)a de tecto


takgesims

arkit cornice


takhalm

palea/juncto de tecto


takhimmel

baldachino


takhuv

cappotta de camino


takhöjd

altor/altura del plafond fr [plafå)]


takistoskop

tachistoscopio


takkam

arkit ornamento de tecto


takkant

bordo del tecto


takkonstruktion

construction del tecto


takkrok

uncino/croc al plafond fr [plafå)]


takkrona

lustro


takkrön

arkit ornamento de tecto


taklag

construction del tecto


taklagsfest|taklagsöl

(el. taklagsöl) festa pro celebrar que le labor del construction del tecto es finite


taklampa

pendente, lampa pendente/suspendite/de plafond fr [plafå)], plafonnier fr [plafånje]


taklist

arkit cornice


taklutning

inclination/obliquitate del tecto


takläggare

copertor de tecto(s)


takläggning

copertura del tecto


taklök

bot sempervivum (tectorum) lat


taklös

sin tecto/casa


takmålning

pictura de plafond fr [plafå)]


taknock

culmine de tecto, cresta, crista


takometer

tachometro


takpanna

tegula


takpapp

papiro asphaltate, carton bituminate


takplåt

latta de tecto


takryttare

turretta de tecto


takräcke

(på bil) imperial, porta-bagages [-ad3es]


takränna

guttiera


takskägg

arkit parte del tecto que va foras del muros


taksparre

arkit trave/trabe principal del armatura de tecto


taksprång

arkit parte del tecto que va foras del muros


takspån

tegula de ligno


takstol

arkit armatura del tecto


takt

(finkänslighet) tacto, discretion, delicatessa;
(god prestationsförmåga) energia, vitalitate, vigor, nervo, pep eng;
litt metro, me(n)sura;
mus (minsta rytmenhet) me(n)sura;
(regelbunden rytm) me(n)sura, tempore, cadentia, rhythmo;
hålla ~en guardar le mesura; i ~ med musiken al tempore/rhythmo del musica;
komma ur ~en perder le me(s)ura;
marschera i ~ marchar [-sh-] in cadentia;
slå ~ en mus batter le me(n)sura;
~ och ton etiquetta;
visa andra ~ monstrar un nove vitalitate/vigor;
öka ~en allongar le passo


taktart

mus typo de me(n)sura;
litt metro


taktbeteckning

mus me(n)ura, tempore


taktdel

mus tempore


taktegel

tegula;
lägga ~ tegular;
lägga som ~ (överlappa) imbricar;
person som lägger ~ tegulero


taktegelfabrik

teguleria


taktera

mus batter le me(n)sura;
litt scander


takterrass

terrassa super le tecto


taktfast

cadentiate, rhythmic


taktfull

plen de tacto/de delicatessa, discrete, delicate


taktfullhet

tacto, discretion, delicatessa


taktik

tactica


taktiker

tactico


taktil

tactile


taktisk

tactic;
~a kärnvapen mil armas atomic/nuclear tactic


taktkänsla

senso de tacto/de discretion/de delicatessa


taktlös

sin tacto/discretion/delicatessa, indiscrete, indelicate


taktlöshet

indiscretion, indelicatessa, manco de tacto/de discretion/de delicatessa


taktmätare

mus metronomo


taktpinne

mus baston de director de orchestra


takträdgård

jardin de tecto


taktslag

mus battimento del mesura


taktslagning

mus battimento del mesura


taktstreck

mus barra (de mesura)


taktvila

mus pausa;
litt cesura


takventil

ventilator de plafond fr [plafå)]


takverk

construction del tecto


takvåning

appartamento de tecto, mansarda


takykardi

med tachycardia;
höggradig ~ tachycardia paroxysmal


takymeter

tachymetro


takyon

fys tachyon


takås

culmine de tecto, cresta, crista


tal

1 mat (matematisk storhet) numero;
(matematisk uppgift) summa, total;
(räkneuppgift) problema (de artithmetica);
binära ~ numeros binari;
blandat ~ numero mixte;
delbart ~ numero divisibile;
helt ~ numero integre;
jämnt ~ numero par;
odelbart ~ numero indivisibile;
ojämnt ~ numero impar;
oändligt ~ numero infinite;
runt ~ numero rotunde;
sammansatt ~ numero composite 2 språk (talförmåga) parola, facultate de parlar;
(sätt att tala) linguage [-ad3e], modo/maniera de parlar;
(brytning) elocution;
(personligt språkbruk) ideolecto;
(anförande) discurso;
(offentligt) speech eng [spi:tsh];
(kort) allocution;
(högtidligt) oration;
direkt/indirekt ~ discurso directe/indirecte;
falla någon i ~et interrumper un persona;
föra på ~ mentionar;
förlora ~et perder le parola;
hålla ~ facer/pronunciar un discurso;
hålla ~ till harangar;
i dagligt ~ in le uso currente;
komma på ~ surger;
komma till ~s med haber le opportunitate de parlar con;
på ~ om det a proposito;
som används i dagligt ~ colloquial


tala

parlar;
(säga) dicer;
(hålla tal) discurrer, facer/pronunciar un discurso, orar;
allvarligt ~t seriemente;
bokstavligt ~t litteralmente;
fakta ~r för sig själva le factos parla pro se mesme;
höra ~s om någon audir parlar de un persona;
ingenting att ~ om nihil de importantia;
låta ~ om sig facer parlar de se;
man ~r om att se dice que;
~ bredvid mun dicer troppo, trair se;
~ för något parlar in favor de un cosa;
~ för sig själv parlar a se mesme;
~ genom näsan parlar per le naso;
~ högtravande declamar;
~ i vädret parlar in le aere;
~ in registrar;
~ med någon parlar a/con un persona;
~ om parlar de;
(berätta) contar, narrar, relatar, referer, historiar;
~ otydligt manducar le parolas, esser blese;
~ retoriskt eloquer;
~ sanning dicer le veritate;
~ sig varm för parlar/augmentar/plaidar/plaitar in favor de;
~ självsäkert dogmatisar;
~ som en bok parlar como un libro;
~ till en vägg parlar a un muro;
~ ut (tala tydligt) articular/pronunciar ben;
(säga sin mening) parlar francamente/apertemente;
~ vidlyftigt extravagar;
~ vitt och brett perorar;
~ väl/illa om någon parlar ben/mal de un persona;
~s vid parlar insimul, conversar;
ärligt ~t francamente


talan

föra någons ~ jur representar/defender un persona


talande

parlante;
(uttrycksfull) expressive;
(tydlig) eloquente, evidente


talang

(fallenhet) talento, dono, facultate, aptitude natural;
(talangfull person) homine talentose/con talento, talento


talangfull

talentose, dotate, de talento


talangjakt

prospection/chassa [sh-] de talentos


talanglös

sin talento, disproviste de talento


talangscout

chassator [sh-] de talentos


talar

talaria lat


talare

orator, rhetor;
dålig ~ povre orator


talarkonst

arte oratori, oratoria, rethorica


talarstol

cathedra, pulpito, tribuna


talbok

libro parlate


talcentrum

anat centro del parola/del linguage [-ad3e]


talegåva

dono/talento oratori/de orator, eloquentia


talekonst

arte oratori, rhetorica, eloquentia, elocution, oratoria


talent

hist talento


talerätt

jur derecto de intentar/facer un processo/de processar


talesman

intercessor, advocato, porta-voce


talesätt

modo/maniera de dicer, locution, expression


talfel

defecto/vitio de pronunciation


talfilm

film parlante/sonor


talföljd

mat serie numeric/de numeros


talför

eloquente, facunde;
(pratsjuk) volubile


talförhet

eloquentia, facundia;
(pratsjuka) volubilitate


talförmåga

parola, facultate del parola/de parlar;
mista ~n perder le parola;
återfå ~n recuperar le parola


talg

sebo, stear


talgaktig

sebacee;
~ körtelavsöndring på förhud/klitoris smegma


talgdank

candela de sebo;
det gick plötsligt upp en ~ fig subito esseva le connexion clar


talgig

sebacee


talgkörtel

anat glandula sebacee


talgljus

candela de sebo


talgoxe

zool paro major


talhytt

cabina telephonic/de telephono


talisman

talisman


talja

I s sjö polea combinate
II v sjö hissar/guindar con polea combinate


taljblock

sjö polea combinate


talk

talco


talka

talcar


talkig

talcose


talklinik

språk institution logopedic/orthophonic


talkpuder

talco in pulvere;
beströ med ~ talcar


talkskiffer

miner schisto talcose


talkör

choro parlate


tall

bot pino (silvestre);
berg~ pino mugo lat;
contorta~ pino contorta;
dvärg~ pino nano;
mar~ pino torte;
svart~ pino nigre


tallbarr

bot agulia de pino


tallbarrolja

essentia de (agulias de) pino silvestre


tallbarrsbärande

bot pinifere


tallbestånd

pineto


tallbit

zool pinicola enucleator


tallbock

zool lamia sutor lat


talldunge

pineto


tallinje

mat linea graduate que monstra omne numeros positive e negative


tallium

kem thallium


talliumförening

kem composito de thallium


tallkotte

bot cono/pomo de pino, pinea


tallkottskörtel

anat glandula pineal, epiphyse, epiphysis


tallmätare

zool bupalus piniarius lat


tallodling

plantation de pinos


tallofyt

bot thallophyto


tallolja

oleo de pino


tallrik

platto;
djup ~ platto cave/de suppa, scutella;
flat ~ platto plan


tallriksharv

hirpice a/de discos


tallrikshjul

rota a/de disco


tallriksis

glacie de blocos discoide/discoidal/in forma de disco


tallriksslickare

(snyltgäst) parasito


tallriksställ

porta-plattos


tallskog

bosco de pinos, pineto


tallskottsvecklare

zool evetria buoliana lat


tallspinnare

zool dendrolimo pinee


tallstrunt

bot gemma pinee


talltita

zool paro boreal


talltopp

cyma de pino


talltrast

zool turdo philomelos lat


tallvivel

zool pissodes pinee


tallväxter

bot (familj) pinaceas


tallört

bot monotropa


tallös

mat innumerabile


tallöshet

mat innumerabilitate


talmagi

magia del cifras/de numeros


talman

presidente/preside (del parlamento)


talmanskap

presidentia


talmanskonferens

conferentia presidential/del presidente


talmi|talmiguld

(el. talmiguld) kem alligato de cupro dorate, alligato cuprose de color de auro


talmud|Talmud

(el. Talmud) rel Talmud hebr


talmudisk

rel talmudic


talmudist

talmudista


talmystik

mysticismo del cifras/del numeros


talong

talon;
arkit, kortsp talon


talorgan

anat organo del parola


talpedagog

logopedista, orthophonista


talpedagogisk

logopedic, orthophonic


talpjäs

teat pecia (de theatro) parlate


talregistreringsapparat

responditor automatic


talrik

numerose, copiose


talrikhet

numerositate, grande numero, profusion


talroll

teat rolo/parte parlate


talrubbning

med logopathia;
behandling av ~ar logopedia, orthophonia


talrör

tubo acustic, porta-voce


talscen

teat scena pro/de pecias parlate


talspråk

lingua/linguage [-ad3e] parlate/oral/colloquial


talspråklig

colloquial


talsymbolik

mat symbolica/symbolismo del cifras, numerologia


talsyntes

språk lingua synthetic/artificial


talsyntesmaskin

språk phonographo, grammophono


talsystem

mat systema numeric/numeral


talsång

recitativo


talteknik

språk technica de usar le organos del parola


talteori

mat theoria del numeros


talterapeut

logotherapeuta


talterapi

logotherapia


taltidning

jornal parlate


taltrast

zool turdo philomelos lat


taltratt

porta-voce


talträngd

garrule


talträngdhet

garrulitate


talvärde

mat valor numeric


talvård

logopedia, orthophonia


tam

(tämjd) domesticate;
(hållen som husdjur) domestic;
(spak) mansuete, docile, facile, maneabile;
(matt) pauco/poco energic, sin vigor;
göra ~ domesticar;
~ anka anate domestic;
~ kanin conilio domestic


tamarind

bot tamarindo


tamarisk

bot tamarisco


tamboskap

animales domestic


tambur

vestibulo;
arkit tambur


tamburin

mus tamburina


tamburmajor

mus tambur major


tambursöm

text broderia de punctos de catenetta facite con un agulia de crochet fr [kråshe] in un quadro a/de brodar


tamburvaktmästare

attendente del vestiario


tamdjur

animal domestic


tamduva

zool columba/pipion domestic


tamgås

zool ansere domestic


tamhet

(hos husdjur) domesticitate;
(spakhet) mansuetude, docilitate


tamil

1 språk tamil 2 (person) tamil


tamilisk

tamil


tamp

sjö extremitate de un ammarra/de un cablo;
på sista ~en fig al fin


tampas

luctar, combatter, battaliar, batter se;
~ med svårigheter vider se/esser confrontate con difficultates


tamponad

med (tamponering) tamponamento;
(tampong) tampon


tamponera

med tamponar


tamponering

med tamponamento


tampong

tampon


tamsvin

zool porco domestic


tamtam

I s mus (instrument) tamtam
II s mus (ljud) tamtam, fanfar
III interj tamtam!


tand

dente;
angripen ~ dente cariate;
borsta tänderna lavar se/brossar se le dentes;
dra ut en ~ extraher/aveller un dente;
få blodad ~ fig prender gusto a dedicar se plus intensemente a un cosa;
få tänder dentar;
hål i en ~ cavitate dental/dentari;
hålla ~ för tunga fig guardar un secreto, morder se le lingua;
klappra tänder batter le dentes;
rustad till tänderna fig armate al/usque al dentes;
skära tänder strider le dentes;
som finns/sitter mellan tänderna interdental;
~ på en såg dente de un serra;
tidens ~ fig action demoliente/corrosive del tempore, injuria/damnos del tempore;
visa tänderna monstrar le dentes;
öga för öga, ~ för ~ oculo per/pro oculo, dente per/pro dente


tanda

(in)dentar, formar dentes in


tandad

tekn, zool, tekn dentate, dentellate;
som har ~e frukter bot odontocarpe;
som är oregelbundet ~ zool heterodonte;
~e frimärken timbros postal dentellate


tandagnisslan

stridor del dentes


tandben

anat dentina


tandborste

brossa a/de dentes


tandbrygga

arcada dental/dentari


tandbäddsinflammation

med paradentose, paradentosis


tandböld

med abscesso del gingiva


tandem

tandem


tandemalj

anat smalt dentari/dental/de dentes


tandemcykel

bicycletta duplice, tandem


tandficka

anat folliculo dentari


tandfyllning

obturation, amalgama


tandfällning

(vid tandömsning) cambio/cambiamento/excambio de dentes;
(tandlossning) med paradentose, paradentosis, paradontose, paradontosis


tandförsedd

zool dentate


tandgarnityr

dentatura, dentation


tandglugg

apertura inter duo dentes


tandguld

auro pro obturar dentes


tandhals

anat collo dental/dentari/del dente


tandhjul

tekn rota dentate/a dentes/de ingranage [-ad3e], pinnion


tandhygien

hygiene dental/buccal/del bucca


tandhygienist

hygienista dental/buccal


tandhåla

anat alveolo (dentari)


tandkirurg

chirurgo dentista


tandkrona

corona de un dente


tandkräm

dentifricio, pasta de dentes


tandkrämstub

tubetto de dentifricio


tandkött

anat gingiva;
som avser ~ gingival


tandköttsinflammation

med inflammation del gingiva, gingivitis


tandljud

språk consonante/phonema dental


tandlossning

med paradentose, paradentosis, paradontose, paradontosis


tandlucka

apertura inter duo dentes


tandläkare

dentista, odontologo;
gå till ~n ir al dentista;
studera till ~ studiar odontologia


tandläkarskräck

pavor del dentista


tandläkarvetenskap

odontologia, dentisteria;
(kirurgisk) chirurgia dental/dentari


tandlös

sin dentes


tandning

(in)dentation


tandpasta

dentifricio, pasta de dentes


tandpetare

mund-adentes, cura-dentes


tandprotes

prothese/prothesis dental/dentari


tandpulpa

anat pulpa dentari/de dentes


tandrad

dentatura


tandreglerande

orthodontic


tandreglerare

orthodontista


tandreglering

orthodontia;
som avser ~ orthodontic


tandrot

anat radice dental/dentari/de dente


tandröta

med carie (dental/dentari)


tandskydd

sport protege-dentes


tandsköterska

adjutante/assistente de un dentista


tandsnitt

arkit redente


tandsprickning

dentation


tandsten

med tartaro de dentes;
ta bort ~ remover tartaro


tandsticka

munda-dentes, cura-dentes


tandställning

(tändernas placering i munnen) position del dentes;
(för tandreglering) apparato orthodontic, corrector de dentatura


tandteknik

odontotechnica


tandtekniker

technico/mechanico dental/dentari, mechanico dentista, prothesista


tandteknisk

odontotechnic


tandtråd

filo a/de dentes


tandutdragning

extraction/avulsion de dentes


tandval

zool balena dentate;
~ar (grupp) odontocetes


tandvall

anat alveolo (dental/dentari)


tandvallsljud

språk consonante/phonema alveolar


tandvärk

mal/dolor de dente(s), dentalgia, odontalgia


tandvård

hygiene dental/dentari


tandömsning

cambio/cambiamento/excambio de dentes


tangatrosa

slip eng minimal


tangent

mus, tekn clave;
mat tangente;
~erna på en skrivsmaskin le claves de un machina a/de scriber


tangentbord

claviero


tangential

mat tangential


tangentiell

mat tangential


tangentinstrument

mus instrumento a claviero


tangentplan

mat plano tangente


tangera

(snudda vid) toccar;
mat tanger, oscular


tangerande

mat tangente


tangering

mat tangentia, osculation


tangeringspunkt

mat puncto tangential/de tangentia;
fig puncto commun/de contacto


tango

mus tango sp [-ngg-];
dansa ~ dansar/ballar le tango


tangorabatt

stricte mustachio [-sh-] nigre al labio superior


tangosteg

figura de tango


tanig

(alte e) magre


tank

I (behållare) tank eng [tængk], reservoir fr [resärvwa:r], bidon, cisterna
II mil tank eng [tængk], carro de assalto/de combatto


tanka

prender gasolina/benzina


tankanfall

mil attacco/carga de carros de combatto/de tanks eng [tængks]


tankautomat

distributor de gasolina/de benzina


tankbil

camion cisterna


tankbåt

nave cisterna, tanker eng [tængkö]


tanke

pensata, pensamento, idea;
(åsikt) opinion, aviso, pensamento, pensata, puncto de vista;
få någon på andra/på bättre tankar facer cambiar de opinion/de aviso un persona;
förflugen ~ pensata/idea irreflexive/esturdite;
försjunken i tankar absorbite in pensatas, concentrate, pen(sat)ive;
ge tankarna fritt lopp dar libere curso a su pensamentos;
ha i tankarna haber presente/in mente;
inte ha en ~ på att haber nulle intention de;
komma på andra tankar cambiar de aviso/de opinion;
leka med en tanke jocar con un idea;
läsa någons tankar leger/divinar le pensatas/le pensamentos de un persona;
med ~ på att viste/date/considerante que, viste le facto que;
samla sina tankar concentrar se;
sitta i andra tankar esser distracte;
utbyta tankar intercambiar opiniones/ideas/punctos de vista


tankearbete

travalio/labor intellectual


tankeassociation

association de ideas


tankebana

pensata, pensamento, rationamento, curso/ordine del ideas, linea de pensata(s), modo de pensar


tankeblixt

idea subite


tankebyggnad

construction de pensatas/de pensamentos


tankediger

profunde


tankedikt

litt poema (de un contento) intellectual


tankedjup

profunditate (de spirito)


tankeexperiment

hypothese, hypothesis


tankefel

error logic/de pensata/de pensamento


tankeflykt

fuga de pensatas/de pensamentos


tankefrihet

derecto de pensamento libere


tankeförmåga

facultate de pensar, capacitate mental, ration, intelligentia


tankegång

pensata, pensamento, rationamento, curso/ordine del ideas, linea de pensata(s), modo de pensar


tankeinnehåll

contento intellectual


tankekedja

association de ideas


tankekorn

aphorismo


tankelag

fil lege del pensamento logic


tankeled

momento de un rationamento (pensate);
överhoppat ~ salto mental


tankelek

rationamento pro placer


tankeliv

vita mental/psychic/intellectual


tankelyrik

litt lyrica/poesia (de un contento) intellectual


tankeläsare

lector de pensatas/de pensamentos, telepatha


tankeläsning

lectura de pensatas/de pensamentos, telepathia;
som avser ~ telepathic


tankelättja

pigressa intellectual


tankemässig

del pensamento/rationamento


tankemöda

travalio/labor intellectual


tankenöt

problema;
(gåta) enigma


tankeprocess

processo mental, mechanismo del pensata/del pensamento


tanker

sjö nave cisterna, tanker eng [tængkö]


tankeriktning

currente de pensata/de pensamento


tankesprång

salto mental


tankeströmning

currente/fluxo/torrente de pensata/de pensamento/de ideas


tankeställare

materia a reflexion/pro reflecter;
ge någon en ~ facer un persona reflecter


tanketom

infacete, insipiente, legier [-d3-]


tankeutbyte

cambio de ideas/de opiniones, excambio de vistas, debatto, discussion, deliberation


tankeverksamhet

pensata, pensamento, labor/travalio intellectual


tankevilla

concepto/conception/notion/pensata/idea false


tankeväckande

que da a reflecter, que face meditar


tankevärld

vision del mundo, mundo mental;
modo/maniera de pensar


tankeöverföring

transmission/transferentia/transferimento de pensatas/de pensamentos/de conceptos/de ideas, telepathia;
som avser ~ telepathic


tankfartyg

nave cisterna, tanker eng [tængkö]


tankfull

reflexive, pensive, pensative, meditative, cogitative


tankfullhet

reflexion, meditation, cogitation


tanklös

irreflexive, esturdite, inconsiderate, sin reflexion


tanklöshet

irreflexion


tankning

prisa de gasolina/de benzina


tankomat

distributor de gasolina/de benzina


tanksjöfart

transportos de petroleo, traffico de tankers eng [tængköz]


tankspridd

distracte


tankspriddhet

distraction


tankstreck

språk lineetta suspensive/de suspension


tankställe

posto de gasolina/de benzina


tanktonnage

sjö tonnage [-ad3e] de un tanker eng [tængkö]


tankvagn

camion cisterna


tannin

kem tannino, acido tannic


tant

(släkting) amita;
(tilltalsord till äldre kvinna) seniora


tantaktig

typic de un femina in etate avantiate;
(pjoskig) effeminate, adyname, timorose


tantaktighet

stato typic de un femina in etate avantiate


tantal

kem tantalium


tantalisk

de Tantalo


tantalit

miner tantalite


Tantalos

Tantalo;
Tantali kval supplicio/tormento de Tantalo, tantalisation


tantaluskval

supplicio/tormento de Tantalo, tantalisation


tantiem

bonus lat, premio, percentage [-ad3e] (del profitos)


tantig

typic de un femina in etate avantiate;
(pjoskig) effeminate, adyname, timorose


tantighet

stato typic de un femina in etate avantiate


Tanzania

Tanzania


tanzanier

tanzaniano


tanzanisk

tanzanian


tanzaniska

tanzaniana


taoism

rel taoismo


taoist

rel taoista


taoistisk

rel taoista, taoistic


tape

I se tejp
II (bandspelarband) banda magnetic;
spela in på ~ registrar (super banda magnetic)


tapet

papiro mural, tapete de papiro, tapis fr [-pi];
(vävd) tapisseria;
vara på ~en fig esser super le tapete/super le tapis


tapetborste

brossa de tapissero


tapetbård

bordo ornamental/decorative de papiros/de un papiro mural


tapetdörr

porta coperte de papiro mural


tapetrulle

rolo de papiro mural


tapetsera

coperir de papiro mural, tapissar con papiro


tapetserararbete

tapisseria


tapetserare

tapissero


tapetserarverkstad

tapisseria, officina del tapissero


tapetvävnad

tela a tapissar


tapetvåd

banda de papiro mural


tapioka

kul tapioca, farina de tapioca/de manioc


tapiokamjöl

kul tapioca, farina (del radice) de manioc


tapiokarot

radice de manioc


tapir

zool tapir


tapisseri

text tapisseria


tapisserinål

aco/agulia a/de brodar


tapp

I (plugg) tappo, tenon, cavilia;
anat cono;
tekn axe de rotation, pivot fr [pivo];
sätta i ~ tappar;
~ar och stavar anat conos e bastonettos
II (förlust) perdita economic


tappa

1 (låta rinna) extraher, versar;
(tömma) evacuar;
med (på blod) exsanguinar;
(på urin) catheterisar;
~ i infunder;
~ på flaska mitter in bottilias, imbottiliar;
~ ur effunder 2 (släppa) lassar cader;
(förlora) perder;
~ andan perder le halito;
~ balansen perder le equilibrio;
~ bort perder;
~ bort sig perder le via;
~ huvudet fig perder le testa/le capite/le bussola;
~ intresset perder le interesse;
~ tråden fig perder le filo (del discurso);
~ tålamodet perder le patientia;
~ vikt magrir, emaciar se


tappare

(av vin) imbottiliator


tappaxel

tekn axe de rotation, pivot fr [pivo]


tapper

brave, coragiose [-d3-], audace, audaciose, prode, valente, valorose;
roa sig ~t amusar se in grande scala;
vara ~ valer


tapperhet

braveria, bravura, corage [-ad3e], audacia, prodessa, valentia, valor, valorositate


tapphål

(att hälla ur) apertura, orificio;
(för svängtapp) cavitate de pivot fr [pivo]


tappkran

valvula a tappo


tappning

(på flaska) imbottiliatura;
med (av blod) exsanguination;
(av urin) med catheterismo;
fig (version) version;
vin av god ~ vino de un bon anno


tappningskran

valvula


tappningsrör

med (för urin) catheter


tappt

ge ~ renunciar


tapto

mil (signal de) retraite fr [röträ:t]


tara

tara


tarantel|tarantelspindel

(el. tarantelspindel) zool tarantula


tarantella

mus tarantella


tarera

tarar


tariff

tarifa


tariffera

fixar tarifas, tarifar


tarifferare

tarifator


tariffering

fixation de tarifas


tariffhöjning

altiamento/incremento/augmento/augmentation tarifari/del tarifas


tariffnivå

nivello tarifari/del tarifas


tariffsystem

systema tarifari


tarlatan

text tarlatana


tarm

anat intestino


tarmbakterie

zool bacillo intestinal


tarmben

anat osso iliac, ilio


tarmblödning

med hemorrhagia intestinal


tarmfistel

med fistula intestinal


tarmflora

biol flora intestinal


tarmgas

biol gas(es) intestinal, flatuositate


tarminnehåll

contento intestinal


tarmkanal

anat canal/tubo/conducto digestive/intestinal, intestino


tarmkatarr

med catarrho intestinal/del intestinos


tarmkolik

med colica intestinal, enteralgia


tarmkäx

anat mesenterio


tarmkäxinflammation

med mesenteritis


tarmludd

anat villositates intestinal


tarmparasit

zool parasito intestinal


tarmrörelse

fysiol movimento intestinal/peristaltic, peristole;
~r peristaltismo


tarmsaft

biol succo intestinal


tarmsköljning

injection rectal


tarmtång

bot enteromorpha intestinal


tarmvred

med occlusion intestinal, ileo, volvulo


tarmvägg

anat pariete intestinal


tarok

kortsp tarocco it, taroc


tars

zool tarso


tarsalben

anat tarsal


tartan

I text tartan eng [ta:tön];
sport (banbeläggning) tartan
II sjö tartana


tartanbana

sport pista (de) tartan eng [ta:tön]


tartarbiff

kul beefsteak eng [bi:fsteik] tartare, tartare


Tartaros

myt Tartaro


tartarsås

kul sauce tartare fr [så:s tarta:r]


tartelett

kul tartelette fr [tartlät]


tartrat

kem tartrato


tarv

förrätta sitt ~ facer su besonios/necessitates, excretar


tarva

besoniar, necessitar, requirer


tarvlig

(gemen) basse, ignobile, abjecte, vil;
(torftig) paupere, povre, misere, miserabile


tarvlighet

(gemenhet) bassessa, ignobilitate, ignominia, abjection, vilitate;
(torftighet) paupertate, povressa, miseria


tas|tagas

(el. tagas) inte vara lätt att ~ med non esser facile a manear


task

sjö bloco pro cordage [-ad3e];
anat scroto


taskig

(okamratlig) poco fraternal, ignobile;
(dålig) mal


taskighet

ignobilitate, ignominia


taskspelare

joculator, presti(di)gitator, illusionista


taskspelarkonst|taskspeleri

(el. taskspeleri) joculeria, presti(di)gitation, illusionismo


Tasmanien

Tasmania


tasmanier

tasmaniano


tasmansk

tasmanian;
~ vombat zool vombato ursin


tasmanska

tasmaniana


tass

(djurfot) pata;
(hand) mano;
räcka vacker ~ dar le pata;
skaka ~ med någon stringer le mano de un persona


tassa

ir furtivemente


tassavtryck

impression del pata


tassel

susurro/susurration furtive


tassemark

terreno impracticabile e deserte


tassfot

(på möbel) pede in forma de un pata


tassla

susurrar (furtivemente)


tatar

tartare


tatarisk

tartare


tattare

vagabundo, nomade (de typo tsigan)


tatuera

tatuar


tatuerare

tatuator


tatuering

tatu, tatuage [-ad3e];
låta göra en ~ facer se tatuar


tautologi

språk tautologia


tautologisk

språk tautologic


tautomeri

kem tautomeria


tautomerisk

kem tautomere, tautomeric


tavelduk

tela (de pictor)


tavelgalleri

galeria de picturas, pinacotheca


tavelinramare

inquadrator


tavelkrok

croc/uncino de pictura


tavelram

quadro/inquadramento de pictura


tavelsamling

collection de picturas


tavelskytte

sport tiro a scopo


tavelställ

cavalletto


taverna

taverna


tavernare

tavernero


tavla

konst pictura;
fig gaffe, error enorme;
göra en ~ fig facer/committer un gaffe/un error enorme;
hänga upp en ~ appender un pictura;
rama in en ~ inquadrar un pictura;
svarta ~n le tabula nigre


tax

zool can de taxon, bassetto


taxa

I s taxa, tarifa, rata;
fastställa ~ fixar tarifas, tarifar
II v flyg rolar


taxameter

taximetro, contator de taxi


taxeförändring

alteration tarifari/del tarifas


taxehöjning

altiamento/augmentation tarifari/del tarifas


taxepolitik

politica tarifari


taxera

taxar, (e)valutar, estimar, appreciar


taxerare

taxator


taxering

(till skatt) taxation, evalutation del impostos, imposition;
(skattning) taxation, (e)valutation, estimation, appreciamento


taxeringsintendent

inspector del impostos


taxeringslängd

registro fiscal/del impostos


taxeringsman

taxator


taxeringsmyndighet

fisco


taxeringsvärde

valor taxate/de taxation/de (e)valutation


taxeringsår

anno fiscal


taxesystem

systema tarifari


taxesänkning

reduction/diminution tarifari/del tarifas


taxesättning

fixation de tarifas


taxfree

exempte de taxa, libere de impostos


taxi

taxi;
beställa en ~ ordinar un taxi;
ropa på en ~ appellar un taxi


taxicentral

central de taxis


taxichaufför

chauffeur fr [shåfœ:r] de taxi


taxiflyg

taxi del aere


taxifärd

cursa in taxi


taxiförare

conductor de taxi, taxista;
svart~ conductor de taxi sin licentia/sin permission


taxipassagerare

passagero [-d3-] de taxi


taxirörelse

interprisa/compania de taxis


taxistation

station de taxis


taxklack

talon basse


taxonomi

taxonomia, taxinomia


taxonomisk

taxonomic, taxinomic


tazett

bot narcisso tazetta


tbc

med tuberculose, tuberculosis;
(i lungorna) consumption, phthisis


tbc-bekämpning|tbc|bekämpning

lucta/campania antituberculose


tbc-härd|tbc|härd

foco tuberculose


tbc-patient|tbc|patient

patiente tubercular, tuberculoso


Tchad

Tchad [tshad]


tchadier

tchad [tshad]


tchadisk

tchad [tshad]


tchadiska

(femina) tchad [tshad]


te

I s kul the;
dricka ~ biber/prender the;
en kopp ~ un tassa de the;
invitera någon på te invitar un persona a prender le the;
laga till ~ facer/preparar the;
låta ~t dra facer infunder le the
II v ~ sig (förefalla) (ap)parer, semblar


teak

bot teca, tek


teakolja

oleo pro mobiles


teakträ

(ligno de) teca, tek


team

equipa, team eng [ti:m]


teamwork

labor/travalio collective/de equipa/de team eng [ti:m]/in gruppo


teater

(konstart) theatro;
(byggnad) theatro;
bearbeta för ~n adaptar pro le theatro, theatralisar;
gå in vid ~n devenir/facer se actor/actrice de theatro;
gå på ~n ir al theatro;
spela ~ fig ager theatralmente;
vara vid ~n esser del theatro


teateraktig

theatral


teateranmälan

critica/recension theatral/de theatro


teaterapa

fig actrice qui anque in privato age theatralmente


teaterarbetare

obrero de theatro


teaterbana

carriera dramatic


teaterbearbetning

theatralisation


teaterbesök

visita de un theatro


teaterbesökare

spectator de theatro


teaterbiljett

billet de theatro


teaterbyggnad

theatro


teaterchef

director de theatro


teaterdekoration

decoration theatral/de theatro


teaterdirektör

director de theatro


teatereffekt

effecto scenic/dramatic/theatral/de theatro


teaterelev

alumno de un schola/academia de arte dramatic


teaterfoajé|teaterfoaje

foyer fr [fwaje] de theatro


teaterfolk

artistas theatral/de theatro


teaterförening

societate/club eng [klab] dramatic


teaterföreställning

representation theatral/de theatro, spectaculo theatral/scenic


teatergalen

qui ha un mania del theatro;
~ person theatromano


teatergrupp

gruppo theatral


teaterhabitué|teaterhabitue

habitué fr [abitye] de theatro, frequentator de theatros


teaterhistoria

historia del theatro


teaterhjälte

heroe de theatro, protagonista


teaterintresse

interesse del theatro


teaterkikare

binoculo a theatro


teaterkonst

arte theatral/dramatic/scenic


teaterkostym

costume scenic


teaterkritik

critica/recension theatral/de theatro


teaterkritiker

critico dramatic/theatral/de theatro


teaterkrönika

chronica theatral


teatermaskinist

machinista (de theatro)


teaterpjäs

pecia/obra de theatro, obra theatral, pièce fr [pjäs] (de theatro)


teaterpublik

publico de theatro(s)


teaterrecensent

recensente/critico theatral


teaterrecention

recension/critica theatral/de theatro


teaterregissör

director scenic/de scena


teaterridå

tela, cortina


teatersalong

sala de theatro


teaterscen

scena


teaterskola

schola/academia de arte dramatic


teaterstycke

pecia/obra de theatro, obra theatral, pièce fr [pjäs] (de theatro)


teatersällskap

compania/gruppo dramatic/theatral/de theatro/de actores


teatertrupp

truppa theatral


teateruppsättning

modo de representar un obra theatral


teaterverksamhet

production theatral


teaterviskning

susurration troppo alte


teatervärld

mundo theatral/del theatro, le theatro


teatral

theatral, scenic


teatralisk

theatral


teban

thebano


tebansk

theban


tebanska

thebana


Tebe

se Thebe


tebjudning

the


teblad

folio de the


teblask

the legier [-d3-]


tebord

tabula a/de the


tebricka

tabuliero de/pro the


teburk

cassa a/de the


tebuske

bot arbusto del the, theiero


teceremoni

ceremonia del the


technicolor

film technicolor® eng [teknikålö]


techno

mus musica synthetic de un pulso rapide, musica techno


technomusik

musica synthetic de un pulso rapide, musica techno


tecken

(symptom) signo, signal, indicio, symptoma;
(förebud) signo, signal, indication, indicio, portento;
(varsel) presagio [-d3-], omen lat;
(märke) emblema, insignia, figura emblematic, marca, signo, symbolo;
(signal) signo, signal, gesto;
astron, astrol signo;
hist auspicios pl;
ge ~ facer signo, dar un signo;
visa ~ på dar signos de;
Zodiakens ~ le signos zodiacal/del Zodiaco


teckenförklaring

legenda


teckengivning

signalisation


teckenlära

språk semantica, semasiologia, semiologia, semiotica


teckenruta

display eng [displei];
visa på ~ visualisar


teckenskrivare

data impressor/imprimitor de characteres


teckenskådare

divinator;
hist augure, auspice


teckenspråk

linguage [-ad3e] mimic/gestual/de gestos


teckentydare

divinator;
hist augure, auspice


teckentydning

divination;
hist augurio, auspicio


teckna

(rita) designar, traciar;
(skissa) delinear;
(skriva under) signar, firmar;
(beskriva) describer, depinger;
(meddela sig med gester) gesticular, facer gestos, dar signo;
~ aktier inscriber/registrar actiones;
~ en försäkring contraher/contractar/concluder un assecurantia, assecurar se;
~ ner notar;
~ sig till minnes recordar


tecknad

~ film film de designos (animate)


tecknare

designator;
(av tecknad film) animator


teckning

(ritad bild) designo;
(skiss) schizzo it [skitså];
(skolämne) designo;
(undertecknande) signatura, firma;
(beskrivning) description, depiction;
(av aktier) inscription, registration


teckningsbevis

ekon certificato de inscription (de nove actiones)


teckningsblock

bloco de (papiro a) designo


teckningslista

lista de subscription


teckningslärare

professor de designo


teckningsrätt

ekon derecto de inscriber/registrar nove actiones


teckningsrättsbevis

ekon certificato del derecto de inscriber/registrar nove actiones


teckningssal

sala de designo


teckningstävling

concurso de designo


teckningsundervisning

inseniamento del designo


tedags

hora del the


teddy

text pluche fr [ply:sh]


teddybjörn

urso de pluche fr [ply:sh], teddybear eng [tedibeö]


teddytyg

pluche fr [ply:sh]


tedeum|Te Deum|Te|Deum

(el. Te Deum) mus, rel Te Deum lat


tee

sport tee eng [ti:]


tefat

subcuppa de the;
sport parve slitta ronde de plastico;
flygande ~ disco/subcuppa volante


teflon

teflon®


teg

parve agro, parcella de terra cultivate


tegel

(tegelsten) bricca;
(taktegel) tegula


tegelbruk

(för tegelsten) fabrica de briccas, briccheria;
(för taktegel) teguleria


tegelbruksarbetare

bricchero, tegulero


tegelbyggnad

construction in/con briccas


tegelfärgad

rubie de bricca


tegelgolv

pavimento de briccas


tegelindustri

industria de tegulas


tegelpanna

tegula


tegelröd

rubie de bricca


tegelslagare

bricchero, tegulero


tegelsten

bricca;
fig libro voluminose


tegelstensroman

roman(ce) voluminose


tegeltak

tecto de tegulas;
lägga ~ tegular


tegeltillverkning

fabrication de briccas/tegulas


tegelugn

furno de briccas


teglas

vitro a/de the


tehus

casa/salon de the, tearoom eng [ti:rum]


tehuva

coperi-theiera


tein

kem theina


teint

carnation


teism

rel theismo


teist

rel theista


teistisk

rel theista, theistic


tejp|tape

(el. tape) (självhäftande klisterremsa) banda adhesive


tejpa

(fästa med tejp) fixar con (un) banda adhesive


tejpremsa

lista de banda adhesive


tejprulle

rolo de banda adhesive


tejst

zool cepphus grylle lat


tejstefisk

zool pholis gunellus


teka

sport participar in un face-off eng [feisåf]


tekaka

kul blanc panetto ronde e platte


tekanna

theiera


tekittel

caldiera pro le the


teknetium

kem technetium


teknetiumförening

kem composito de technetium


teknifiera

technisar


teknifiering

technisation


teknik

technica;
avancerad ~ technica avantiate/sophisticate;
~ens under le meravilias del technica;
tillägna sig en ~ apprender un technica;
tillämpa en ~ applicar un technica;
vetenskapen om ~ technologia


teknikalitet

technicalitate


tekniker

technico


teknikutveckling

progresso technic


teknikåkning

sport ski technic


tekning

sport face-off eng [feisåf]


teknisera

technisar


teknisering

technisation


teknisk

technic;
~ högskola schola technic superior;
~ läggning talento technic, technicitate;
~ skola schola technic/industrial;
vara ~t omöjligt esser technicamente impossibile


teknist

scholar/alumno de un schola technic


teknokrat

technocrate


teknokrati

technocratia


teknokratisk

technocratic


teknolog

studente/studiante de un schola technic superior


teknologi

technologia;
~e doktor doctor de/in scientias technic


teknologisk

technologic;
modern ~ utveckling developpamento/disveloppamento del technologia moderne


tekoindustri

industria del textiles e confection


tekopp

tassa a/de the


tektonik

geol tectonica


tektonisk

geol tectonic


tekula

ovo a/de the


teleabonnent

abonato/subscriptor al/del telephono


teleanläggning

installation de telecommunication


teleavgift

costos/expensas pl pro le uso de telephono, radio e television


teledata

datavision


telefaksimil

telefax


telefax

I (apparat) machina de telefax
II (meddelande) telefax


telefaxa

mitter un telefax, communicar per telefax


telefon

telephono;
ansluta en ~ connecter/installar un telephono, facer un connexion/installation telephonic;
det är ~ till dig on te demanda al telephono;
hänga i ~ esser collate al telephono;
per ~ per telephono, telephonicamente;
sladdlös ~ telephono sin corda/cordon/filo;
svara i ~ responder al telephono;
tala i ~ parlar per telephono, telephonar


telefonabonnemang

abonamento de telephono


telefonabonnent

abonato/subscriptor al/del telephono


telefonapparat

apparato telephonic/de telephono, telephono


telefonautomat

telephono public


telefonavlyssning

ascolta(mento) secrete de un telephono


telefonbesked

information per telephono


telefonera

telephonar


telefonförbindelse

communication/connexion telephonic


telefonhytt

cabina telephonic/de telephono


telefoni

telephonia;
trådlös ~ telephonia sin filo(s), radiotelephonia


telefonisk

telephonic


telefonist

telephonista


telefonjack

prisa de currente pro telephono


telefonjour

hora de consulta(tion) telephonic


telefonkabel

cablo telephonic


telefonkatalog

annuario/libro/guida telephonic


telefonkiosk

cabina telephonic/de telephono


telefonkonferens

teleconferentia


telefonkort

carta telephonic


telefonkö

ordine/sequentia telephonic (de personas qui vole connexion con le mesme numero)


telefonledes

telephonic, per telephono


telefonledning

cablo telephonic, filo electric de telephono


telefonlinje

linea telephonic/de telephono


telefonlur

receptor;
lyfta ~en distachar [-sh-] le receptor


telefonnummer

numero telephonic/de telephono;
hemligt ~ numero de telephono secrete


telefonnät

rete/systema telephonic


telefonpåringning

colpo de telephono, appello telephonic, telephonata


telefonräkning

nota de telephono


telefonsammanträde

teleconferentia


telefonsamtal

conversation telephonic, telephonata


telefonsex

sexo per telephono


telefonsignal

colpo de telephono, appello telephonic


telefonsladd

corda/cordon/filo de telephono


telefonsluss

esclusa telephonic


telefonstation

central telephonic/de telephono


telefonstolpe

poste/palo telephonic/de telephono


telefonsvarare

responditor (telephonic) automatic


telefonterror

serie de telephonatas anonyme (terrificante)


telefontid

hora de reception telephonic


telefontråd

filo/cablo telephonic


telefonvakt

telephonista qui responde al telephono de personas absente


telefonväckning

telephono eveliator


telefonväktare

radio persona qui in un radioprogramma responde a telephonatas del publico/del ascoltatores


telefonväxel

central telephonic/de telephono


telefoto

telephoto(graphia)


telefotografering

telephotographia


teleförbindelse

telecommunication


telegraf

telegrapho;
optisk ~ telegrapho optic/semaphoric/de signales


telegrafalfabet

alphabeto telegraphic/de telegraphia


telegrafapparat

apparato telegraphic, telegrapho


telegrafera

telegraphar, cablar


telegrafförbindelse

communication/connexion telegraphic


telegrafi

telegraphia;
trådlös ~ telegraphia sin filo(s)


telegrafisk

telegraphic;
~ överföring transferentia/transferimento telegraphic


telegrafist

telegraphista


telegrafkontor

officio telegraphic


telegrafledes

telegraphicamente, per telegrapho


telegraflinje

linea telegraphic


telegram

telegramma;
få ett ~ acceptar un telegramma;
lämna ett ~ presentar un telegramma;
skicka ett ~ inviar un telegramma


telegramadress

adresse telegraphic


telegramavgift

costos/expensas pl telegraphic/de un telegramma


telegramblankett

formulario/modello de telegramma


telegrambud

livrator/portator de telegrammas


telegrambyrå

agentia de novas/de pressa, centro de information


telegramledes

per telegramma, telegraphicamente


telegrammeddelande

message [-ad3e] telegraphic


telegrampostanvisning

mandato/giro postal/de posta telegraphic


telegramstil

språk stilo telegraphic/de telegramma


telekinesi

telekinese, telekinesis


telekinetisk

telekinetic


telekommunikation

telecommunication


telekonferens

teleconferentia


telematik

telematica


telemeter

telemetro


telemetera

inviar per telemetro


telemetri

telemetria


telemetrisk

telemetric


teleobjektiv

foto teleobjectivo


teleologi

fil teleologia;
företrädare för ~ teleologo


teleologisk

fil teleologic;
det ~a gudsbeviset le prova teleologic del existentia de Deo


telepati

telepathia


telepatisk

telepathic


teleprinter

teleimprimitor, telescriptor, telex, teleprinter eng


telesatellit

satellite de telecommunication


teleskop

telescopio;
undersöka med ~ telescopar


teleskopantenn

antenna telescopic


teleskopisk

telescopic


teleskopöga

zool oculo telescopic


telestation

central pro telephonia e telegraphia


teletext

teletext eng


televisera

emitter per television, telediffunder, televisar


televisering

television


television

television;
för sammansättningar se TV


telex

I (system) telex;
(apparat) telex, teleimprimitor, telescriptor, teleprinter eng;
sända per ~ transmitter per telex, telexar
II (meddelande) telex


telexa|telexera

(el. telexera) transmitter per telex, telexar


telexförbindelse

communication/connexion telex


telexmeddelande

message [-ad3e] telex


telexnät

rete telex


telexöverföring

transmission telex


telfer

telephero;
som avser ~ telephere;
transportera med ~ telepherar;
transportering med ~ telepherage [-ad3e]


telferbana

telepherico


telfertralla

telephero


tell

tell


tellur

kem tellurium


tellurförening

kem composito de tellurium


tellurisk

telluric


tellurium

tellurio


teln

fiske corda al orlo de un rete


telning

(avkomling) infante, descendente;
bot (rotskott) planton


tema

(ämne) thema, subjecto;
(översättningsprov) exercitio de traduction/de translation;
konst, mus thema, motivo;
språk thema;
~ med variationer thema con variationes;
variationer över ett tema variationes super un thema


temadag

die/jorno thematic/special


temaform

språk forma thematic/del thema


temanummer

(av tidskrift) numero/edition thematic/special


tematik

thematica


tematisk

thematic


temp

med temperatura, febre;
ta ~en prender le temperatura


tempel

templo, fano;
~ med fyra pelare templo tetrastyle, tetrastylo


tempelfikus

bot fico religiose


tempelherre

templar


tempelherreorden

le ordine del Templo


tempelriddare

(cavallero) templar


tempelstöld

sacrilegio


tempeltjänare

hist hierodulo


tempeltjänst

servicio del templo


tempelvakt

custode del templo


tempera

I s konst tempera it;
måla med ~ pinger al tempera
II v mil (en granat) fixar le hora del explosion (de un granata)


temperament

temperamento;
de fyra ~en le quatro temperamentos/humores;
flegmatiskt ~ temperamento phlegmatic;
koleriskt ~ temperamento choleric/biliose;
melankoliskt ~ temperamento melancholic;
sangviniskt ~ temperamento sanguinee


temperamentsfull

exuberante, energic, vigorose, focose


temperamentsutbrott

accesso/attacco de cholera


temperamåleri|temperamålning

(el. temperamålning) konst pictura al tempera it


temperatur

temperatura;
mus temperamento;
höja/sänka ~en elevar/(a)bassar le temperatura;
mäta ~en prender le temperatura;
~en sjunker le temperatura/thermometro descende/bassa;
~en stiger le temperatura/thermometro monta


temperaturfall

descendita subite del temperatura


temperaturfluktuation

fluctuation/variation de temperatura


temperaturförhöjning

augmento del temperatura


temperaturförändring

cambio/cambiamento del temperatura


temperaturhöjning

augmento del temperatura


temperaturkarta

carta thermic


temperaturkurva

curva de temperatura


temperaturmätare

thermometro


temperaturnedsättande

med febrifuge, antifebril, antipyretic;
~ medel medicamento/remedio febrifuge/antifebril/antipyretic/refrigerante, febrifugo, antipyretico, refrigerante, refrigerativo


temperaturreglering

regulation thermic, thermoregulation


temperaturskillnad

differentia de temperatura


temperaturstegring

augmento del temperatura


temperatursänkning

abassamento del temperatura


temperaturvariation

variation/fluctuation de temperatura


temperaturväxling

cambio/cambiamento del temperatura


temperaturändring

cambio/cambiamento del temperatura


temperaturökning

augmento del temperatura


temperera

temperar;
(dämpa) moderar, (at)temperar, adulcar, attenuar, mitigar;
den ~de zonen le zona temperate


temperering

temperation;
(dämpning) temperation, moderation, mitigation


tempo

(hastighet) rhythmo, tempo it;
mus tempo;
öka ~t augmentar le rhythmo


tempoarbete

fabrication/production serial/in serie


tempobeteckning

mus indication de tempo it


tempolopp

sport cursa/etape fr [etap] contra le horologio


temporal

språk temporal


temporär

temporari, provisori, provisional


tempoväxling

mus cambio/cambiamento de tempo


tempus

språk tempore


tempusböjning

språk declination temporal/del tempore


tempusväxling

språk cambio/cambiamento de tempore


ten

virga


tenacitet

tenacitate


tendens

tendentia, trend eng, inclination


tendensfilm

film de these/thesis


tendensiös

se tendentiös


tendenskonst

arte a/de these/thesis


tendensroman

roman(ce) a/de these/thesis


tendentiös|tendensiös

(el. tendensiös) tendentiose


tender

järnv, sjö tender eng [tendö]


tendera

tender (a)


tenderlok

locomotiva tender eng [tendö]


tendinit

med tendinitis


tendovaginit

med tendovaginitis


tenersax|tenorsaxofon

(el. tenorsaxofon) mus saxophono tenor


tenn

stanno;
som avser ~ stannic


tennbroderi

broderia de (filo de) stanno


tennbägare

cuppa de stanno


tennfat

platto de stanno


tennfolie

folio de stanno


tenngjutare

funditor de stanno, stannero


tenngjuteri

funderia de stanno


tenngruva

mina de stanno


tennhalt

percentage [-ad3e] de stanno


tennhaltig

stannifere


tennis

sport tennis eng;
spela ~ jocar al tennis


tennisarm|tennisarmbåge

(el. tennisarmbåge) med cubito de tennis eng, epicondylitis


tennisbana

pista/corte/campo/terreno de tennis eng


tennisboll

balla de tennis eng


tennisklubb

club eng [klab] de tennis eng


tennismatch

partita/match eng [mætsh] de tennis eng


tennisnät

rete de tennis eng


tennisplan

pista/corte/campo/terreno de tennis eng


tennisproffs

professional de tennis eng


tennisracket

rachetta de tennis eng


tennissko

calceo/scarpa de tennis eng


tennisspelare

jocator de tennis eng


tennisstadion

stadio de tennis eng


tenniströja

camisa de tennis eng, tennisshirt eng [tenisshö:t]


tennistävling

match eng [mætsh] de tennis eng


tennlegering

alligato de stanno, peltro


tennlödning

soldatura de stanno


tennmalm

mineral de stanno


tennoxid

miner cassiterite


tennpest

maladia del stanno


tennsoldat

soldato de stanno


tennstake

candeliera/candeliero de stanno


tennsten

miner cassiterite


tennstop

bicario de stanno


tenntrådsbroderi

broderia de filo de stanno


tenor

mus tenor


tenoraria

mus aria de tenor


tenorbaryton

mus barytono tenor


tenorist

mus saxophonista tenor


tenorsaxofonist

mus saxophonista tenor


tenorsolo

mus solo de tenor


tenorstämma

mus (voce de) tenor


tenosynovit

med tenosynovitis


tenotomi

med tenotomia


tensid

kem composito organic que diminue le tension superfical de liquidos


tension

tension


tensor

mat tensor


tenta

I s examine preliminar/partial
II v facer un examine partial


tentakel

zool tentaculo


tentamen

examine preliminar/partial


tentamensbok

libretto (pro registration) de examines preliminar/partial


tentamensläsa

studiar/preparar se a un examine preliminar/partial


tentamensperiod

periodo del examines preliminar/partial


tentamensskräck

pavor de un examine preliminar/partial


tentand

candidato durante un examine preliminar/partial


tentativ

tentative


tentator

interrogator durante un examine preliminar/partial


tentera

(prövas i tentamen) facer un examine preliminar/partial;
(förrätta tentamen) interrogar durante un examine preliminar/partial


teobromin

kem theobromina


teocentrisk

rel theocentric


teodicé|teodice

fil, rel theodicea


teodolit

theodolite;
som avser ~ theodolitic


Teodora

Theodora


Teodosius

se Theodosius


teofani

rel theophania


teofyllin

kem theophyllina;
som avser ~ theophyllinic


teogoni

rel theogonia


teogonisk

rel theogonic


teokrat

pol theocrate


teokrati

pol theocratia


teokratisk

pol theocratic


teolog

theologo


teologi

theologia;
professor i ~ professor de theologia;
~e doktor doctor de/in theologia;
~e kandidat doctorando de/in theologia


teologisk

theologic


teologistuderande

studente/studiante theologic/de theologia


teorem

mat theorema


teoretiker

theoretico, theorista


teoretisera

theorisar, specular


teoretisk

theoretic, theoric;
~ fysik/kemi physica/chimia theoric


teori

theoria;
i ~n in theoria, theoricamente;
~ och praktik theoria e practica;
tillämpa en ~ applicar un theoria;
uppställa/utarbeta en ~ formular/elaborar un theoria


teoribygge

creation/formulation/elaboration de theorias/de un theoria


teoriundervisning

inseniamento theoric/de theoria


teosof

theosopho


teosofi

theosophia


teosofisk

theosophic, theosophe


teplantage

plantation de the


tepåse

sacchetto de the


tequila

kul tequila sp


terapeut

therapeuta


terapeutisk

therapeutic


terapi

therapia, therapeutica;
gå i ~ sequer un psychotherapia


teratologi

bot, zool, med teratologia;
specisalist på ~ teratologista, teratologo


teratologisk

bot, zool, med teratologic


terawatt

el terawatt


terawattimme

el hora terawatt


terbium

kem terbium


terebint

(terpentinträd) bot terebintho;
som avser ~ terebinthin


term

termino;
i ~ av in terminos de


termer

hist pl thermas, banios thermal


termförteckning

nomenclatura;
upprätta en ~ nomenclar;
upprättare av ~ nomenclator


termik

meteor ascendentia thermic


termin

(period) termino, periodo;
(del av skolår) semestre, trimestre;
ekon (på kontrakt) termino


terminal

I s terminal;
data terminal
II adj terminal, final


terminaloperatör

data operator de terminal


terminalvård

med cura (del phase) terminal


terminlig

ekon a terminos


terminolog

terminologo, terminologista


terminologi

terminologia


terminologisk

terminologic


terminsaffär

ekon operation/transaction a termino


terminsavgift

costos pl de schola/de scholaritate


terminsbetyg

reporto semestral


terminshandel

ekon mercato a termino


terminsmarknad

ekon mercato a termino


terminsvis

ekon a terminos


termisk

thermic, thermal


termit

I zool termite, formica blanc
II miner thermite


termitbo

termitiera


termitstack

termitiera


termitsvetsning

soldatura al thermite


termobyxor

pantalones de un stoffa legier [-d3-] e isolante/isolator


termodynamik

thermodynamica


termodynamisk

thermodynamic


termoelektricitet

thermoelectricitate


termoelektrisk

thermoelectric


termoelement

thermocopula, copula thermoelectric


termofil

bot, zool thermophile


termograf

thermographo


termografi

thermographia


termografisk

thermographic


termogram

thermogramma


termohygrograf

thermohygrographo


termokemi

thermochimia


termokemisk

thermochimic


termometer

thermometro


termometerskala

scala thermometric


termonukleär

thermonuclear;
~ reaktion reaction thermonuclear


termoplast

thermoplastico


termoplasticitet

thermoplasticitate


termoplastisk

thermoplastic


termoregulator

thermoregulator


termos

thermos® eng [Tö:mös]


termosflaska

bottilia thermos® eng [Tö:mös]/isolante


termostapel

el pila thermoelectric


termostat

thermostato;
reglera med ~ thermostatar


termostatisk

thermostatic


termostatmetall

bimetallo


tern

(i lotteri) terno


teros

bot rosa de the


terpen

kem terpene


terpentin

terebinthina;
behandla med ~ terebinthinar;
som avser ~ terebinthin


terpentinolja

essentia de terebinthina


terpentinträd

(terebint) bot terebintho


terra firma|terra|firma

terra firme, terra firma lat


terra incognita|terra|incognita

terra incognite, terra incognita lat


terrakotta

terra cocte, terracotta it


terrakottafärgad

de color de terra cocte/de terracotta it


terrakottakruka

urceo de terra cocte/de terracotta it


terrarium

terrario


terrass

terrassa


terrassera

formar in terrassas


terrassformig

in terrassa(s)


terrassland

pais de terrassas


terrassodling

cultura in terrassas


terrassvis

in forma de terrassa(s)


terrester

terrestre


terrestrisk

terrestre


terrier

zool terrier eng [teriö]


terrin

(serveringsskål) terrina;
(soppskål) suppiera


territorial

territorial


territorialgräns

limite de aquas territorial


territorialvatten

aquas territorial


territoriell

territorial


territorium

territorio


terror

terror


terroraktion

action/operation terrorista


terrorbalans

balancia de terror


terrordåd

acto de terrorismo


terrorisera

terrorisar, intimidar


terrorisering

terrorisation, intimidation


terrorism

terrorismo


terrorist

terrorista


terroristattentat

attentato terrorista/de terroristas


terroristgrupp

gruppo terrorista/de terroristas


terroristisk

terrorista


terroristorganisation

organisation terrorista/de terroristas


terrormetod

methodo terrorista


terräng

terreno, campo, area;
förlora ~ perder terreno;
oländig ~ terreno impracticabile;
sondera ~en recognoscer le terreno;
stenig ~ saxeto;
vinna ~ ganiar terreno


terrängbana

sport circuito/percurso de un cyclocross/motocross


terrängbeskrivande

topographic


terrängbeskrivare

topographo


terrängbeskrivning

description del terreno, topographia


terrängbil

landrover eng [lændrouvö]


terrängförhållanden

conditiones del terreno


terrängförlust

perdita territorial/de terreno


terrängkörning

sport (med cykel) cyclocross;
(med motorcykel) motocross


terränglöpning

sport cursa campestre, cross-country eng [kråskantri]


terrängritt

sport cavalcada/equitation campestre


terrängskida

ski pro curso in terreno


terrängvagn

landrover eng [lændrouvö]


terrängvinst

ganio territorial, terreno ganiate


ters

mus tertia;
sport tertia, tertie position;
liten/stor ~ mus tertia minor/major;
~en kul (tredje supen) le tertie vitro


tersackord

mus accordo de tertia


tersett

se terzett


tersgard

sport tertie position, tertia


tertium non datur|tertium|non|datur

tertium non datur lat


tertiär

I adj tertiari
II s geol era/periodo tertiari/neozoic, tertiario, neozoico


tertiärperioden

geol le periodo tertiari/neozoic, le tertiario, le neozoico


tertiärstadium

med stadio tertiari


tertiärsystemet

geol le sedimentos total del tertiario


tertiärtiden

geol le era tertiari, le tertiario, le neozoico


terylen

text terylene®


terzett|tersett

(el. tersett) mus terzetto it [-ts-]


terzin

litt terza rima it [-ts-]


tes

these, thesis;
som avser ~ thetic


tesalong

salon/casa de the, tearoom eng [ti:rum]


tesaurera

thesaurisar


tesaurering

thesaurisation


tesaurus

språk thesauro


teservis

servicio a/de the


tesil

colatorio a/de the


tesked

coclear a/de the


teskörd

recolta de the


tesla

el tesla


teslaström

el currente tesla


test

I test eng, proba, prova, essayo
II (av hår) pecietta recte (de capillos)


testa

testar, facer un test eng, submitter a un test, probar, provar, essayar


testamentarisk

testamentari


testamente

testamento;
Gamla ~t bibl le Ancian/Vetule/Vetere/Antique Testamento;
inbördes ~ testamento reciproc;
komma ihåg någon i sitt ~ mitter/poner un persona in su testamento;
Nya ~t le Nove Testamento;
ogiltigförklara ett ~ cassar un testamento;
skriva/upprätta sitt ~ facer su testamento, testar;
utan att ha upprättat ~ jur intestate;
återkalla ett ~ revocar un testamento


testamentera

testamentar;
~ bort legar per testamento


testamentlig

testamentari


testamentsarvinge

jur hereditario testamentari


testamentsexekutor

jur executor testamentari


testamentsgivare

jur testator


testamentstagare

jur hereditario testamentari


testamentsupprättare

jur testator


testare

essayator, probator


testator

jur testator


testbana

pista/percurso/circuito de essayo/de test eng


testbild

TV imagine de test eng


testcykel

home-trainer eng [houmtreinö]


testflygare

pilota probator/essayator/de essayo/de test eng


testikel

anat testiculo, teste, colion


testikelinflammation

med orchitis


testikelpung

anat scroto


testimonium

testimonial, attestation, certificato


testmetod

methodo de test eng


teston

num hist teston


testosteron

fysiol testosterone


testpilot

pilota probator/essayator/de essayo/de test eng


testresutat

resultato de test eng


testvärde

valor de test eng


tetani

med tetania


tetanus

med tetano


tetanusbakterie

med bacterio tetanic/de tetano


tetra

1 zool tetra 2 (tetraedisk förpackning) carton tetrahedric, Tetra®


tetracyklin

kem tetracyclina


tetraeder

mat tetrahedro


tetraedrisk

mat tetrahedric


tetragon

mat tetragono


tetragonal

mat teragone, tetragonal


tetrakord

mus tetrachordo


tetralogi

litt tetralogia


tetraploid

biol tetraploide


tetrapod

zool tetrapodo


tetrark

hist tetrarcha;
~s härskarområde/regeringsperiod/ämbete tetrarchato


tetrastyl

I s arkit tetrastylo
II adj arkit tetrastyle


teuton

hist teutono


teutonisk

hist teutonic, teutone


tevagn

tabula (de the) rolante, carretto de the


tevatten

aqua pro le the


teve

(apparat) tv, TV, apparato televisive/de television, television, televisor;
(medium) tv, TV, television;
för sammansättningar se TV


text

texto;
gå vidare i ~en fig continuar;
lägga ut ~en fig explicar in detalio, dar un explication/explanation detaliate


texta

(skriva med tryckbokstäver) scriber a litteras de imprimeria;
(pränta) calligraphiar;
(tala tydligt) articular;
~ en film subtitular un film


textanalys

analyse/analysis textual/de textos


textare

calligrapho


textbehandlare

data computator/computer eng [kömpjutö] de tractamento de textos, word processor eng [wö:d pråsesö]


textbehandling

data tractamento de textos


textbok

libro de (curte) textos selecte


textbubbla

ballon, globo


textförfalskning

falsification/adulteration de un texto/del texto


textförfattare

scriptor de textos;
(till sånger) scriptor de cantos;
(till opera) librettista;
(till film) scenarista;
(till annonser) copywriter eng [kåpiraitö]


textförklaring

commentario/explication de texto;
bibl exegese, exegesis


textil

I adj textile
II s textile


textilarbetare

obrero/laborator/travaliator textile


textilfabrik

fabrica textile


textilfiber

(fibra) textile


textilier

textiles


textilindustri

industria textile


textilkonst

(vävkonst) arte de texer


textilprodukt

(producto) textile


textilvara

textile


textilväxt

bot planta textile


textkritik

critica textual/del textos


textlig

textual


texträttelse

correction/emendation textual/del texto


textsida

pagina de texto


texttelefon

telephono providite de texto


textteve

teletext eng


texttolkning

interpretation textual/de un texto/del texto


texttrogen

fidel, litteral


textur

textura


texturera

texturar


teärenpris

bot veronica officinal


thai

thai(landese)


Thailand

Thailandia


thailändare

thai(landese)


thailändsk

thai(landese)


thailändska

1 språk (lingua) thai(landese) 2 (kvinna) thailandesa, (femina) thai(landese)


thaisiden

text seta thai(landese)


thaispråk

linguas thai(landese)


thanatos

thanatos grek


Thebe|Tebe

(el. Tebe) Thebas


Themsen

le Thamese


Theodosius|Teodosius

(el. Teodosius) Theodosio


Thermopyle

Thermopylas


thespiskärra

carro de Thespis;
fig compania theatral ambulante


Thessalien

Thessalia


thessalier

habitante de Thessalia


thessalisk

thessalic


thinner

thinner eng [Tinö]


thorax

anat thorace


thoraxkirurgi

chirurgia thoracic/del thorace


thriller

thriller eng [Trilö]


thymus|tymus

(el. tymus) anat thymo


thyroxin

biokem thyroxina


thyrsosstav

myt thyrso


Thüringen|Thuringen

Thuringia;
från ~ thuringian;
invånare i ~ thuringiano


tia

(siffra) (le) cifra/numero dece;
(nummer) (le) numero dece;
num (pecia de) dece coronas


tiamin

biokem tiamina


tiara

tiara, corona papal/pontifical, triple corona


tibast

bot daphne


Tibern

le Tibere;
som abser ~ tiberin


Tibet

Tibet


tibetan

tibetano


tibetansk

tibetan


tibetanska

1 språk tibetano 2 (kvinna) tibetana


tic

med tic fr, movimento convulsive habitual


tick

I s tic
II interj tic!


tick-tack|tick|tack

~! tic tac!


ticka

I v facer tic tac, tictacar
II s bot polyporo;
får~ albatrello ovin;
tickor bot (familj) polyporaceas


tickning

tic tac


tid

tempore, hora;
(epok) tempore, epocha, era, periodo;
det tar sin ~ isto require su tempore;
en produkt av sin ~ un producto de su tempore;
få ~ att haber tempore pro;
få ~en att gå passar le tempore;
följa med sin ~ esser al currente (del tempore);
för någon ~ sedan pauc/poc tempore retro;
fördriva ~en occider/facer passar le tempore;
försöka vinna ~ temporisar;
glömma bort ~en oblidar le hora;
ha gott om ~ haber satis/sufficiente/bastante tempore;
hala ut på ~en retardar, prolongar, obstruer, differer, relentar;
hela ~en tote le tempore;
i (god) ~ a tempore, de bon hora;
i sinom ~ a tempore debite;
kasta bort ~ perder tempore;
kommer ~ kommer råd le tempore porta consilio;
kräva mycket ~ consumer/occupar multe tempore;
på exakt ~ al hora juste;
på obegränsad ~ a tempore illimitate; på sista ~en ultimemente, recentemente;
se ~en an temporisar;
slösa bort ~ perder tempore;
svåra ~er tempores difficile;
ta ~ på sport chronometrar;
~en är mogen il es le momento propitie;
~ens tand le injuria del tempore;
~erna har ändrats le tempores ha cambiate;
~s nog a tempore;
under lång ~ durante multe tempore;
under ~en intertanto, interea, interim, interdum;
vara en kort ~ durar pauc/poc tempore;
vara ett barn av sin ~ esser filio de su epocha;
vid avtalad ~ al hora convenite;
vid rätt ~ al hora juste;
vid samma ~ al mesme hora;
vinna ~ ganiar tempore


tiddelning

data partition del tempore, utilisation compartite


tidebok

(bönbok) libro de horas;
(krönika) chronica


tidebön

rel horas canonic


tidegärd

rel horas canonic


tidelag

sodomia


tidender

hist notitias, novas


tideräkning

calendario, chronologia;
gregoriansk/kristen/judisk/juliansk/muhammedansk ~ calendario gregorian/christian/israelita/julian/musulman


tidevarv

era, epocha, periodo, etate, evo


tidfästa

datar


tidfästning

datation


tidgivning

indication del tempore/del hora


tidig

(som infaller i början av en tidsperiod) matutin(al), matinal;
(tidigare än väntat) precoce, prematur


tidigare

I adj precedente, anterior, antecedente, passate, prior;
(förra) previe, ancian, ex-;
~ tillvaro preexistentia;
~ utgåva edition anterior
II adv plus tosto, previemente, anteriormente, avante, ante, antea, olim


tidigaredatera

antedatar


tidigarelägga

anticipar


tidigareläggning

anticipation


tidigmedeltida

del prime/alte medievo


tidigt

adv tosto, de bon hora;
~ utvecklad precoce


tidkontroll

controlo de presentia


tidkontrollur

apparato de presentia


tidkort

carta de (un apparato de) presentia


tidlås

serratura a tempore


tidlön

salario al tempore


tidlös

intemporal


tidlösa

bot colchico autumnal


tidlöshet

intemporalitate


tidmätare

chronometro, horologio de precision


tidmätning

chronometrage [-ad3e], chronometration, chronometria


tidning

jornal, quotidiano, gazetta;
Tidningarnas Telegrambyrå le Agentia de Pressa Svedese


tidningsanka

nova/notitia false


tidningsannons

annuncio de jornal


tidningsartikel

articulo de jornal


tidningsbilaga

supplemento de un/del jornal


tidningsbud

repartitor/livrator/portator de jornales


tidningsdöd

discontinuation fortiate de un jornal


tidningsfolk

jornalistas


tidningsförsäljare

venditor/mercante de jornales


tidningskampanj

campania de pressa


tidningskiosk

kiosque fr [kiåsk]/stand eng [stænd] de jornales


tidningsklipp

retalio de jornal/de pressa


tidningskorrespondent

correspondente de pressa


tidningskrönika

chronica


tidningskung

magnate del pressa


tidningsledare

articulo de fundo/de testa, editorial


tidningslägg

collection de jornales


tidningsläsare

lector de jornales


tidningsmagnat

magnate del pressa


tidningsman

jornalista, publicista, articulista


tidningsmannaverksamhet

jornalismo, publication


tidningsnotis

curte nova/notitia de jornal


tidningspapper

papiro a/de jornales


tidningsprenumeration

abonamento de un jornal


tidningsrubrik

titulo de jornal


tidningsskribent

gazettero


tidningsskriveri

jornalismo


tidningsspalt

columna de jornal


tidningsstil

språk stilo jornalistic/de jornal


tidningsställ

porta-jornales


tidningsstånd

stand eng [stænd] de jornales


tidningstryckeri

imprimeria de jornales


tidningsurklipp

retalio de jornal/de pressa


tidningsutgivare

editor de jornal(es)


tidningsväsen

jornalismo, publication


tidpunkt

hora, momento, tempore;
avvakta rätt ~ attender le bon momento/le momento opportun;
vid denna ~ a iste tempore/momento;
vid fel ~ a contratempore;
vid överenskommen ~ al hora convenite


tidrymd|tidsrymd

(el. tidsrymd) spatio/lapso de termino, periodo


tidräkning

calendario, chronologia


tidsadverb

språk adverbio temporal/de tempore


tidsadverbial

språk complemento adverbial de tempore


tidsanda

spirito del epocha/del tempore


tidsangivelse

indication del tempore/del hora


tidsatmosfär

atmosphera del epocha/del tempore


tidsavsnitt

epocha, periodo, era, etate, evo, phase


tidsavstånd

spatio/lapso de termino, periodo


tidsaxel

scala del tempore


tidsbefrakta

sjö affretar a tempore


tidsbefraktning

sjö affretamento a tempore


tidsbegrepp

senso del tempore


tidsbegränsa

prefinir


tidsbegränsad

temporanee


tidsbegränsning

limitation de tempore


tidsberäkning

chronologia


tidsbesparande

que sparnia/economisa tempore


tidsbesparing

sparnio/economia de tempore


tidsbeställning

reservation de un hora


tidsbestämd

limitate


tidsbestämma

datar


tidsbestämning

datation


tidsbetonad

characteristic/typic de su tempore


tidsbild

imagine de un era/de un epocha/del era/del epocha


tidsbrist

manco/mancantia de tempore


tidsbunden

indissociabile de su tempore


tidsdokument

documento (de interesse) historic, documento de un periodo


tidsenhet

unitate de tempore


tidsenlig

(modern) moderne;
(typisk för en viss tidsperiod) typic de su tempore


tidsepok

epocha, periodo de tempore


tidsfaktor

factor tempore


tidsform

språk tempore


tidsfrist

termino


tidsfråga

question de tempore


tidsföljd

ordine chronologic, chronologia;
ordna i ~ chronologisar


tidsfördriv

passa-tempore, divertimento


tidsförhållanden

circumstantias currente/de tempore/del epocha


tidsförlust

dispendio/perdita de tempore


tidsförväxling

anachronismo


tidsgräns

ultime limite, limite/limitation de tempore;
sätta en ~ prefinir


tidsindelning

division chronologic


tidsinställd

~ bomb bomba retardate/a retardamento/a horologieria/a tempore/de tempore, bomba a effecto retardate


tidsintervall

intervallo de tempore


tidskrift

publication periodic, periodico, revista, magazin, magazine eng [mægözi:n];
prenumerera på en ~ abonar se a un revista


tidskriftsartikel

articulo de revista


tidskrävande

que prende/require multe tempore


tidslig

temporal;
astron horari


tidsmarginal

margine de tempore


tidsmedveten

qui se interessa del contemporaneitate


tidsmässig

temporal


tidsnöd

manco/mancantia de tempore


tidsordning

ordine chronologic


tidsperiod

periodo de tempore


tidsperspektiv

perspectiva de tempore


tidspillan

se tidsspillan


tidsplan

(tidsschema) horario, empleo/planification del tempore;
romanen utspelar sig på olika ~ le roman(ce) ha loco durante tempores diverse


tidsplanering

planification del tempore


tidspress

pression de tempore


tidsram

ultime limite, limite/limitation de tempore;
sätta en ~ prefinir


tidsrymd

se tidrymd


tidsschema

horario, empleo/planification del tempore


tidssignal

signal horari/de tempore


tidsskala

scala de tempore


tidsskede

epocha, era, periodo


tidsskillnad

differentia de(l) tempore


tidsskäl

av ~ pro ration(es) de tempore


tidsspegel

reflexion/reflexo de un epocha, imagine del tempore


tidsspillan|tidspillan

(el. tidspillan) dispendio/perdita de tempore


tidsstudie

studio del tempore necessari pro diverse momentos de labor


tidsstudieman

persona qui face studios professional del tempore necessari pro diverse momentos de labor


tidstecken

signo del tempore, symptoma del epocha


tidstrogen

que da un imagine fidel de un era/de un epocha


tidstypisk

characteristic/typic de su tempore


tidsuppfattning

senso del tempore


tidsutdräkt

dispendio/perdita de tempore


tidsvinst

ganio de tempore


tidszon

zona horari/de tempore


tidsålder

epocha, era, etate, evo, periodo


tidsåtgång

consumo/consumption de tempore


tidsödande

que prende multe tempore


tidsöverdrag

plus tempore que planate


tidtabell

horario, itinerario, tabella de communication


tidtagare

chronometrator, chronometrista


tidtagarur

chronometro, horologio de precision


tidtagning

chronometrage [-ad3e], chronometria


tidur

chronometro de cocina


tidvatten

marea, fluxo


tidvattenmätare

mareographo


tidvattensvåg

marea


tidvis

de tempore in tempore, periodicamente;
som inträffar ~ periodic


tie

se tio


tie-break|tie|break

sport tie-break eng [taibreik]


Tierra del Fuego|Tierra|del|Fuego

Terra del Foco


tiga

tacer;
den som tiger samtycker qui tacet consentit lat;
tig! silentio!;
~ ihjäl tacer, silentiar, facer/guardar le silentio super


tigare

persona silente/taciturne;
Vilhelm Tigaren Guilhelmo le Taciturno


tiger

zool tigre


tigerbur

cavia a/pro tigre(s)


tigerfäll

pelle/corio de tigre


tigerhaj

zool squalo tigre, galeocerdo


tigerhjärta

corde de tigre;
klen tröst för ett ~ fig magre/povre/triste consolation


tigerhona

tigressa


tigerkaka

kul cake eng [keik] marmorate


tigerlilja

bot lilio lancifolie/tigrate


tigerrandig

tigrate


tigerskinn

pelle/corio de tigre


tigersprång

salto felin/de tigre


tigerstrimmig

tigrate


tigeröga

miner oculo de tigre


tigga

mendicar, peter almosna;
~ och be fig supplicar


tiggarbrev

lettera/littera mendicante/de mendication/petente pecunia, supplica


tiggare

mendico, mendicante


tiggarmunk

monacho/fratre mendicante


tiggarorden

ordine mendicante


tiggarpåse

sacco de mendico/de mendicante


tiggarstav

baston de mendico/de mendicante


tiggeri

mendication


tight

se tajt


tights

se tajts


tigrerad

tigrate


tigrinna

tigressa


tik

cana;
~ som löper cana in calor


tilde

språk tilde sp


tilja

planca de solo;
teat scena


till

I prep a, in, verso, usque (a), pro, destinate a;
döma ~ döden condemnar/sententiar a morte;
en källa ~ glädje un fonte de joia/de gaudio;
en vän ~ mig un de mi amicos;
falla ~ marken cader al terra;
finns det något brev ~ mig? ha il un lettera/littera pro me?;
från dag ~ dag de die/jorno in die/jorno;
ha ~ funktion haber como function;
komma ~ ett resultat obtener un resultato;
komma ~ makten acceder al poter;
nyckeln ~ rummet le clave del camera;
~ höger a(l) dext(e)ra; ~ min fördel a/in mi favor;
~ sin stora förvåning a su grande surprisa;
~ sommaren iste estate, le estate veniente;
stå ~ tjänst esser a(l) disposition;
ta ~ orda prender le parola;
~ fots a pede;
~ och med mesmo;
~ svar på como/in responsa a;
~ varje pris costa lo que costa;
~ vänster a leva, a(l) sinistra;
åt stan ~ verso le urbe;
ända ~ usque (a)
II adv de plus, ancora, altere;
en kopp ~ un altere tassa;
en gång ~ un altere vice, ancora un vice, bis!;
hjälpa ~ adjutar, adjuvar, assister, auxiliar;
känna ~ cognoscer;
rycka ~ supersaltar;
vara ~ exister, esser


till buds|buds|tilbuds

(el. tilbuds) stå ~ esser disponibile


till dels|dels|tilldels

(el. tilldels) partialmente


till dess|dess

I adv usque a ille momento
II konj usque a


till finnandes|finnandes|tillfinnandes

(el. tillfinnandes) vara ~ esser trovabile


till fullo|fullo|tillfullo

(el. tillfullo) completemente, integremente, totalmente


till fånga|fånga|tillfånga

(el. tillfånga) captive;
ta ~ facer prisionero, arrestar, apprehender, captivar, capturar


till godo|godo|tillgodo

(el. tillgodo) credito, saldo positive;
göra sig ~ regalar se con;
ha ~ haber in credito;
hålla ~ med esser satisfacte de;
räkna sig ~ creditar se de


till handa|handa|tillhanda

(el. tillhanda) a disposition;
(på brev) in manos;
gå ~ adjutar, assister


till hands|hands|tillhands

(el. tillhands) vara ~ esser presente/disponibile


till känna|känna|tillkänna

(el. tillkänna) ge sig ~ facer se note;
ge sitt missnöje ~ significar/manifestar/exponer/revelar/facer cognoscer su discontent(ament)o


till mötes|mötes|tillmötes

(el. tillmötes) gå någon ~ ir al incontro de un persona;
fig facer un concession a un persona


till pass|pass|tillpass

(el. tillpass) komma väl ~ esser utile, servir;
känna sig väl ~ sentir se ben


till reds|reds|tillreds

(el. tillreds) preste, preparate, disposite


till rätta|rätta|tillrätta

(el. tillrätta) a su placia;
komma ~ esser retrovate;
komma ~ med något manear/superar/vincer un cosa;
lägga ~ poner/mitter in ordine;
(klarlägga) clarificar, explanar, explicar, elucidar, precisar;
(förenkla) simplificar;
skaffa ~ (re)trovar;
ställa ~ mitter al ordine;
sätta sig ~ seder se, installar se;
tala ~ facer prender ration;
visa ~ guidar


till sinnes|sinnes

mentalmente


till sist|sist

finalmente, al fin


till spillo|spillo|tillspillo

(el. tillspillo) ge ~ abandonar, sacrificar;
gå ~ esser perdite


till synes|synes|tillsynes

(el. tillsynes) apparentemente


till vara|vara|tillvara

(el. tillvara) ta sig ~ prender attention, preservar se;
ta ~ (ta hand om) occupar se de, prender cura de;
(behålla) (con)servar, mantener, retener;
(använda) utilisar, facer uso de, profitar;
ta ~ på tiden facer uso del/utilisar le tempore


till viljes|viljes|tillviljes

(el. tillviljes) göra någon ~ contentar un persona, complacer a un persona, obtemperar/satisfacer al desiro(s) de un persona


till väga|väga|tillväga

(el. tillväga) gå ~ ager, operar, proceder


till ända|ända|tillända

(el. tillända) gå ~ finir;
vara ~ esser finite


till äventyrs|äventyrs|tilläventyrs

(el. tilläventyrs) eventualmente, forsan, possibilemente


till övers|övers|tillövers

(el. tillövers) in plus, restante;
ha ~ haber troppo, haber un surplus fr [syrply];
inte ha mycket ~ för fig non amar multo


tillaga

preparar, apprestar;
kul preparar, apprestar, cocer, cocinar, confectionar


tillagd

(bifogad) juncte


tillagning

preparation, appresto;
kul preparation, confection, coction


tillbaka

retro, a retro, de retorno, re-;
blicka ~ reguardar (a) retro, respicer;
dra ~ retirar, retraher;
dra sig ~ retirar se, retraher se;
driva ~ repulsar, repeller, facer recular;
få ~ recovrar, recuperar, rehaber, reganiar;
ge ~ retornar;
gå ~ retrogradar, recular, retroceder;
(i utveckling) regreder, regressar;
(återvända) retornar;
(ha sitt ursprung i) haber su origine in;
kalla ~ revocar;
sedan tre år ~ desde tres annos;
slå ~ rebatter, colpar a retro/a su vice;
(avvärja) repeller, repulsar, parar;
fig referer (a), facer referentia (a);
stå ~ för esser inferior a;
ta ~ reprender;
~! a retro!;
~ till avsändaren retorno al expeditor;
vara ~ igen esser de retorno;
vända ~ retornar


tillbakabildad

biol regressive


tillbakabildning

bot, med involution


tillbakablick

vista/reguardo retrospective, retrospectiva, retrospection, retrospecto


tillbakablickande

retrospective


tillbakaböjd

reflexe


tillbakaböjning

retroflexion


tillbakadragande

retiro, retiramento;
mil replicamento, retiro, retiramento, retraite fr [röträ:t]


tillbakadragen

retirate, solitari, isolate, recluse;
leva ett tillbakadraget liv menar un vita retirate


tillbakadragenhet

vita retirate/solitari, solitude, isolamento, insulamento


tillbakadragning

retiro, retiramento;
mil replicamento, retiro, retiramento, retraite fr [röträ:t]


tillbakadriva

repeller, repulsar


tillbakadrivning

repulsa, repulsion


tillbakagående

retrograde, regressive


tillbakagång

reculamento, declino, re(tro)gression;
ekon recesso


tillbakahållen

retenite


tillbakakalla

facer revenir


tillbakakammad

pectinate a retro


tillbakakasta

reflecter, reverberar, repercuter, rejectar


tillbakakastande

reflexive


tillbakakommen

revenite, retornate


tillbakakomst

retorno


tillbakalagd

remittite, replaciate


tillbakalutad

appoiate a retro


tillbakamarsch

mil contramarcha [-sh-], retiro, retiramento, replicamento


tillbakariktad

retrograde


tillbakaryckning

mil retraite fr [röträ:t], recesso


tillbakaryggande

retrograde


tillbakasatt

negligite, non observate


tillbakasatthet

negligentia, inobservantia, inobservation


tillbakaskådande

retrospective


tillbakaslagen

rebattite


tillbakastötning

repulsion


tillbakastött

repellite, repulsate


tillbakatagen

reprendite


tillbakaträdande

recession, recesso, resignation, retiro


tillbakatåg

mil retraite fr [röträ:t], recesso


tillbakavisa

(de)negar, dismentir, renegar, refutar


tillbakavisande

(de)negation, refutation


tillbakavridning

retorsion


tillbe|tillbedja

(el. tillbedja) adorar, venerar, idolatrar, coler


tillbedjan

adoration, culto, veneration


tillbedjansvärd

digne de adoration, adorabile


tillbedjare

adorator;
(avgudadyrkare) idolatra


tillbehör

accessorios


tillbereda

preparar, apprestar;
kul preparar, apprestar, cocer, cocinar, confectionar


tillberedning

preparation, appresto;
kul preparation, coction, confection


tillblandad

mixte


tillblandning

mixtura


tillblivelse

genese, genesis, origine, nascentia


tillblivelsehistoria

historia del developpamento/disveloppamento, genese, genesis


tillbommad

claudite/clause per/con pessulo


tillbomning

clausura per/con pessulo


tillbringa

passar;
~ sommaren passar le estate, estivar;
~ vintern passar le hiberno, hibernar


tillbringare

potto, jarra


tillbucklad

maltractate


tillbuckling

maltractamento


tillbud

accidente potential


tillbyggnad

annexo


tillbyta

~ sig obtener in troco


tillbörlig

conveniente, decente, decorose, congrue, correcte


tillbörlighet

convenientia, decentia


tilldela

repartir, apportionar, assignar;
(förläna) (at)tribuer, assignar, impartir


tilldelning

repartition, apportionamento, assignamento


tilldra|tilldraga

(el. tilldraga) attraher;
~ sig (hända) evenir, advenir, occurrer, haber loco


tilldragande

attractive, attrahente


tilldragelse

even(imen)to, occurrentia


tilldöma

adjudicar, assignar, (at)tribuer, accordar, impartir, conceder


tilldömning

adjudication, assignation, attribution


tillerkänna

accordar, assignar, (at)tribuer, adjudicar, conceder, impartir


tillerkännande

attribution


tillfalla

esser accordate/impartite


tillfart

accesso, entrata, ingresso


tillfartsväg

cammino/via de accesso/de entrata/de ingresso


tillfasa

bisellar, secar/taliar obliquemente/in bisello, obliquar


tillfasning

bisello


tillflykt

refugio, recurso;
söka ~ cercar un refugio, refugiar se;
ta sin ~ till recurrer/refugiar se a


tillflyktsort

(loco de) refugio, asylo, retir(ament)o, recesso, sanctuario


tillflyta

affluer


tillflöde

affluxo, affluentia, influxo


tillfoga

1 (tillägga) adder, (ad)junger, subjunger, admiscer, apponer, appender, annexar, annecter, complementar 2 (vålla) causar, occasionar;
~ skada infliger


tillfreds

contente (de), satisfacte (de)


tillfredsställa

satisfacer, contentar;
~ sig själv masturbar


tillfredsställande

satisfaciente, satisfactori, sufficiente


tillfredsställd

satisfacte, saturate


tillfredsställdhet

satisfaction, contentamento


tillfredsställelse

satisfaction, contentamento


tillfriskna

convalescer, recuperar se, recovrar le sanitate, meliorar se


tillfrisknande

convalescentia


tillfrusen

glaciate, congelate


tillfråga

demandar


tillfrågan

demanda


tillfyllest|till fyllest|fyllest

(el. till fyllest) sufficientemente, (as)satis, bastante


tillfälle

occasion, proposito;
(lägligt) momento favorabile, opportunitate;
för ~t pro tempore;
ge ~ till att dar occasion a, fornir le occasion de;
gripa ~t prender/sasir le occasion;
när det bjuds ett ~ quando le occasion se offere;
passa på ~t prender le occasion;
ta ~t i akt prender le occasion;
~t gör tjuven le occasion face le fur;
utnyttja ~t profitar del occasion;
vid första bästa ~ al prime occasion;
vid ~ quando se presenta/offere le occasion;
vid varje ~ in omne/tote occasion, a omne proposito


tillfällesdikt

poema/poesia de circumstantia


tillfällig

(kortvarig) provisori, provisional, temporari, transitori, interime;
(slumpartad) casual, fortuite, accidental, occasional, contingente


tillfällighet

casualitate, contingentia, coincidentia, accidente, contingente;
av en ~ per pur hasardo/coincidentia


tillfällighetsarbete

labor/travalio/empleo temporari


tillfällighetsdikt

poema/poesia de circumstantia


tillfälligtvis

casualmente, accidentalmente, fortuitemente, contingentemente, per hasardo/accidente


tillfångata|tillfångataga

(el. tillfångataga) facer prisionero, arrestar, apprehender, captivar, capturar


tillfångatagning

arrestation, captura


tillföra

adducer, apportar, approvisionar


tillförlit

confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia


tillförlitlig

digne de fide/de fiducia/de confidentia, infallibile;
(om källa) credibile, veridic, digne de fide;
(om sak) secur, solide, authentic;
(om minne) fidel;
~ person persona de confidentia


tillförlitlighet

credibilitate, infallibilitate, securitate, soliditate, authenticitate;
fidelitate


tillförne

hist avante, antea, previemente


tillförordna

substituer, suppler, reimplaciar


tillförordnad

I adj temporari, reimplaciante, supplente, interime, interimari
II s reimplaciante, supplente, suppletor, substituto


tillförsel

transporto, approvisionamento


tillförselväg

linea de approvisionamento


tillförsikt

confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia;
ha ~ haber confidentia (de);
med ~ in confidentia


tillförsäkra

assecurar, garantir, averar


tillförsäkran

assecurantia, garantia


tillge

pardonar, excusar, disculpar;
rel absolver, remitter, gratiar


tillgift

pardono;
rel absolution, venia, remission, gratia


tillgiven

affectionate, affectuose, devote (a), dedicate (a)


tillgivenhet

affection


tillgjord

affectate, artificial, facticie, manierate


tillgjordhet

affectation, artificialitate, manierismo


tillgodoföra

creditar, mitter in conto


tillgodogöra

utilisar;
~ sig assimilar (se), impregnar se (de)


tillgodohavande

credito, saldo positive


tillgodokvitto

billet de credito


tillgodoräkna

creditar, mitter in conto


tillgodose

contentar, satisfacer;
~ sig provider se, fornir se, munir se, approvisionar se


tillgodoseende

satisfaction, contentamento


tillgodoskriva

creditar, mitter in conto


tillgrepp

(stöld) furto;
(försnillning) malversation


tillgripa

(stjäla) appropriar se, usurpar;
(snatta) furar;
(försnilla) malversar;
~ våld emplear fortia, fortiar, usar violentia, violentar;
~ åtgärder prender mesuras


tillgänglig

accessibile, approchabile [-sh-], disponibile, abordabile;
fig aperte, accostabile, receptive, pervie


tillgänglighet

accessibilitate, disponibilitate


tillgå

finnas att ~ esser accessibile


tillgång

accesso, ingresso, entrata, adito;
ha ~ till haber accesso a;
~ar ekon fundos, capital disponibile, activo


tillhandahålla

provider, fornir;
(saluföra) vender


tillhandla

~ sig comprar


tillhjälp

med ~ av con (le) adjuta/auxilio de


tillhopa

(in)simul, conjunctemente, in total


tillhuggen

taliate;
grovt ~ rusticate


tillhygge

(objecto que servi de) arma


tillhåll

domicilio, residentia


tillhålla

(uppmana, tillsäga) admoner, admonestar


tillhållare

(i lås) retentor


tillhållning

retention


tillhöra

(ap)pertiner (a)


tillhörande

appertinente


tillhörighet

(delaktighet) appertinentia;
(ägodel) proprietate, possession


tillika

in plus, ultra illo, etiam, anque


tillintetgjord

rupte, guastate, dispeciate, ruinate


tillintetgöra

annihilar, destruer, (de)vastar, demolir, deler, desolar, reducer a/in pulvere, ruinar;
(utrota) exterminar, extinguer


tillintetgörelse

annihilation, destruction, extermination, extinction


tillit

confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia;
hysa ~ haber confidentia (de)


tillitsfull

confidente


tilljubla

acclamar


tilljämna

applanar, applattar


tilljämning

applanamento, applattamento


tillkalla

(ad)vocar, facer venir


tillklippa

taliar


tillknycklad

corrugate, arrugate


tillknyckling

corrugation


tillknäppt

buttonate;
fig reservate


tillknäppthet

character claudite/clause


tillknölad

corrugate, arrugate


tillkomma

(utgöra rättighet) competer;
(utgöra skyldighet) deber;
(utgöra tillägg) esser addite/un addition;
tillkomme Ditt rike! bibl veni Tu Regno!


tillkommande

(framtid) futur;
(blivande make/maka) futuro/futura


tillkomst

genese, genesis, nascentia, origine, origination, primordio


tillkomsthistoria

historia del developpamento/disveloppamento, genese, genesis


tillkoppla

attachar [-sh-], (ac)copular


tillkoppling

accopulamento


tillkorka

corcar


tillkortakommande

demerito


tillkrånglad

complicate, complexe, intricate


tillkrångling

complication, complexitate, intrico, intrication


tillkvicknad

recuperate


tillkämpa

~ sig obtener/acquirer per combatto/per le armas, conquirer


tillkämpad

fig fortiate, artificial


tillkännage

(meddela) notificar, promulgar, annunciar, declarar, avisar, proclamar, pronunciar, publicar, communicar, divulgar;
(avslöja) revelar;
(visa) manifestar, significar, facer saper, indicar, signalar


tillkännagivande

notification, promulgation, annuncio, annunciation, aviso, declaration, proclamation, pronunciamento, publication, communication, divulgation;
(avslöjande) revelation


tillmäle

parola injuriose, injuria, invectiva, insulto


tillmäta

(tillskriva, tillerkänna) ascriber, (at)tribuer


tillmätning

1 (uppmätning) me(n)suration 2 (tillerkännande) attribution


tillmötesgå

facer un concession (a)


tillmötesgående

I adj conciliante, accommodante, complacente
II s concession, accommodation, complacentia


tillnamnn

supernomine, nomine de familia;
(epitet) epitheto


tillnyktra

disebriar, disinebriar


tillnyktring

disebriamento


tillnärmelsesvis

approximativemente, proxime a, in le proximitate de


tillopp

(tillflöde) affluentia, affluxo, influxo;
(biflod) affluente;
(anströmning av folk) affluentia, concurso, fluxo


tillpassa

(ad)aptar, appropriar, conformar, accommodar, adjustar


tillpassning

adaptation, appropriation, accommodation, adjustamento


tillplattad

applattate, applanate;
fig confuse, embarassate


tillpluggad

munite de un tampon, tappate, corcate


tillproppad

borrate, tappate, corcate


tillra

stillar, guttar, cader in guttas;
(om tårar) fluer


tillreda

preparar, apprestar;
kul preparar, apprestar, cocer, cocinar, confectionar


tillredning

preparation, appresto;
kul preparation, confection, coction


tillregla|tillrigla

(el. tillrigla) clauder per pessulo, pulsar le pessulo


tillrinnande

affluente


tillrinning

affluentia, affluxo, influxo


tillrop

crito


tillropa

~ någon interpellar un persona;
~ något till någon critar un cosa a un persona


tillrufsad

discapillate


tillryggalagd

~ sträcka percurso


tillryggalägga

percurrer


tillräcklig

satisfaciente, satisfactori, sufficiente;
vara ~ sufficer


tillräcklighet

satisfaction, sufficientia


tillräkna

ascriber/attribuer/imputar (un cosa a un persona);
~ någon hela äran dar tote le honor a un persona


tillräknelig

responsabile;
psyk mentalmente san


tillräknelighet

responsabilitate;
psyk sanitate mental


tillrättakommen

retrovate


tillrättalägga

rectificar, corriger;
(klargöra) clarificar, explanar, explicar, elucidar, precisar;
(förenkla) simplificar


tillrättaläggande

rectification, correction;
(klargörande) clarification, explanation, explication, elucidation, precision


tillrättavisa

reprimendar, reprehender, reprobar, dar un reprimenda, admoner, admonestar


tillrättavisande

reprehensive


tillrättavisning

reprimenda, reprehension, reprobation, admonition, admonestation


tillråda

(re)commendar, consiliar, avisar, preconisar


tillrådan

(re)commendation, preconisation


tillrådlig

recommendabile, opportun, consiliabile, prudente


tillrådlighet

opportunitate


tills

I konj usque (a);
jag stannar ~ han kommer io resta usque ille veni(ra)
II prep ~ nu usque nunc/ora/al presente;
~ vidare provisorimente, pro nunc/tempore, interim, interdum


tills vidare|tills|vidare|tillsvidare

(el. tillsvidare) provisori, provisional, temporari, transitori


tillsaluhålla

offerer pro vendita


tillsammans

(in)simul, conjunctemente con, in collaboration con


tillsammantagen

in total


tillsats

addition, additivo, admixtion;
kul (av kryddor) condimento;
(i livsmedel) additivo


tillsatsmedel|tillsatsämne

(el. tillsatsämne) additivo


tillse

surveliar, controlar, guardar, inspectar;
(övervaka) vigilar super, supervisar, superintender


tillseende

surveliantia, controlo, guarda, inspection;
(övervakning) supervision, superintendentia, vigilantia


tillskansa

~ sig appropriar se, attribuer se;
(orättmätigt) usurpar


tillskansande

appropriation;
(orättmätigt) appropriation abusive, usurpation


tillskapa

crear, formar


tillskifta

divider, distribuer, repartir, apportionar


tillskiftning

distribution, repartition


tillskjuta

(stänga till) tappar, clauder;
(bidra) dar, passar, quotisar se


tillskott

contribution, apporto, quotisation, quota, participation, subvention, subsidio


tillskriva

ascriber, attribuer, imputar;
~ en olycka dåligt väder imputar un accidente mal tempore;
~ någon övernaturliga krafter ascriber/attribuer poteres supernatural a un persona


tillskruvad

vitate


tillskrynklad

corrugate, arrugate


tillskynda

(skynda till) accurrer;
(verka för) incoragiar [-d3-], sporonar, stimular, excitar, exhortar, incitar, animar, convitar, impeller, instigar


tillskyndan

(föranstaltande) incoragiamento [-d3-], stimulo, excitamento, exhortation, incitation, incitamento, impulso, sporon, impulsion, instigation;
(initiativ) initiativa;
på ~ av al/per initiativa de


tillskyndande

komma ~ venir accurrente, accurrer


tillskyndare

initiator, introductor, inspirator, promotor


tillskära

taliar


tillskärare

taliator;
(av kläder) taliator, essayator


tillslag

attacco impreviste policiari;
sport colpo


tillsluta

clauder a/con clave, serrar


tillslutning

clausura;
(anslutning) participation, contribution, association


tillspetsa

acutiar, appunctar, acuminar;
fig aggravar, intensificar


tillspetsning

acutiamento;
fig aggravation


tillspilloge

abandonar, sacrificar


tillspökad

bizarremente vestite


tillströmning

affluentia, affluxo, influxo;
(av folk) affluentia, concurso, fluxo


tillstukad

applattate, applanate;
fig confuse, embarassate


tillstundande

proxime, imminente, que (se) approxima/approcha [-sh-]


tillstymmelse

tracia, vestigio, vage indicio


tillstyrd

bizarremente vestite


tillstyrka

(re)commendar


tillstyrkan

(re)commendation


tillstyrkande

(re)commendation


tillstyrkare

recommendator


tillstädes

presente


tillstädesvarande

presente


tillstädja

permitter, admitter


tillställa

(tillsända) inviar, remitter, transmitter, adressar


tillställning

(bjudning) partita, festa;
(arrangemang) arrangiamento [-d3-], evenimento, amusamento


tillständig

conveniente, decente, decorose, congrue, correcte


tillständighet

convenientia, decentia


tillstå

confessar, admitter, conceder


tillstådd

confesse


tillstånd

(läge) stato, condition, position;
(dokument) licentia, concession, permisso;
(tillåtelse) permission, consentimento, assentimento, autorisation, acquiescentia;
bevilja ~ accordar/conceder un concession/un licentia, conceder, autorisar, licentiar;
få ~ obtener un autorisation;
förhärskande ~ prevalentia;
sakernas ~ le stato de cosas;
som kan beviljas ~ concessibile


tillståndsbevis

licentia


tillståndshavare

tenitor de un licentia, concessionario


tillstökad

disordinate, farraginose


tillstöta

(ansluta sig till) adherer a, affiliar se a/con;
(tillkomma) supervenir


tillstötande

adjacente, contermine, vicinal;
~ sjukdom complication


tillsvidareanställd

empleato provisional/temporari


tillsvidareanställning

empleo provisional/temporari


tillsvidareförordnande

empleo provisional/temporari


tillsvidareöverenskommelse

appunctamento provisional/temporari


tillsyn

controlo, guarda, inspection, vigilantia, supervision, superintendentia, surveliantia;
ha ~ över controlar, guardar, inspicer, exercer controlo super, surveliar, supervisar, superintender;
stå under ~ esser sub surveliantia/vigilantia/controlo/supervision


tillsyningsman

guarda, guardator, guardiano, supervisor, superintendente, surveliante, surveliator


tillsynslärare

professor surveliante


tillsynsmyndighet

autoritate surveliante


tillsäga

(tillrättavisa) reprimendar, reprehender, reprobar, admoner, dar un reprimenda, admonestar;
(uppmana) exhortar, injunger, interpeller


tillsägelse

(tillrättavisning) reprimenda, reprehension, reprobation, admonition, admonestation;
uppmaning) exhortation, interpellation, injunction


tillsända

inviar, expedir;
(pengar) remitter


tillsändning

invio, expedition;
(av pengar) remissa


tillsätta

(utnämna) nominar;
(besätta) occupar;
kem adder, miscer


tillsättning

(utnämning) nomination;
(av tjänst) occupation;
kem addition, additivo, admixtion;
kul (av kryddor) condimento;
(i livsmedel) additivo


tillsättningsförfarande

mesura de occupation


tillta

augmentar, (ac)crescer, montar, amplificar;
(i styrka) intensificar se;
(i omfång) expander;
(bli värre) aggravar se


tilltag

interprisa


tilltagande

I adj crescente
II s vara i ~ augmentar, (ac)crescer


tilltagen

(beträknad) calculate;
väl ~ (rymlig) spatiose, grande, ample, large, capace, late


tilltagsen

(driftig) initiative, interprendente, active;
(påflugen) importun, intruse;
~ person intruso


tilltagsenhet

(driftighet) initinitiativa, interprisa;
(påflugenhet) importunitate, intrusion


tilltal

(le) abordar, (le) accostar;
svara på ~ responder quando on es abordate/accostate/adressate


tilltala

(rikta sig till) adressar se a, diriger le parola a, abordar, accostar;
(behaga) agradar a, placer a, esser al gusto de


tilltalande

attrahente, attractive, sympathic


tilltalsform

forma de adressar se


tilltalsnamn

prenomine usual, nomine de baptismo


tilltalsord

parola/forma de adressar se


tilltalsskick

modo/forma de adressar se


tilltotad

facite in haste/inhabilemente


tilltrasslad

confuse, incoherente, imbroliate, disordinate, complicate


tilltro

I s confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia;
hysa/sätta ~ till haber confidentia in;
vinna ~ esser credite
II v ~ någon något creder un persona capace de un cosa


tillträda

comenciar, initiar;
~ en tjänst entrar in servicio;
~ ett arv reciper un hereditage [-ad3e]/un legato, hereditar


tillträde

admission, accesso, ingresso, entrata, adito;
fritt ~ accesso/entrata/ingresso libere;
ge ~ åt dar accesso/ingresso/entrata a, admitter;
som kan få ~ admissibile;
skaffa ~ åt introducer;
~ förbjudet ingresso/entrata interdicte/prohibite (al publico)


tillträdesdag

data del entrata de servicio


tillträdesrätt

accesso


tilltufsa

maltractar


tilltufsad

maltractate;
(i oordning) in disordine


tilltufsning

maltractamento


tilltugg

kul buccata, morsello


tilltvinga

~ sig extorquer


tilltyga

contunder, maltractar;
illa ~d contuse, maltractate


tilltänkt

projectate, intendite;
hans ~a su futura, le futura de ille


tilltäppa

obstruer, obturar, tappar, occluder;
med obliterar


tilltäppning

med obliteration


tillval

alternativa, option


tillvalsmöjlighet

option


tillvalsämne

materia optative/a option


tillvand

habitual, costumari, usual, solite


tillvarata|tillvarataga

(el. tillvarataga) (ta hand om) occupar se de, prender cura de;
(behålla) (con)servar, mantener, retener;
(använda) utilisar, facer uso de; ~ någons intressen defender/proteger le interesses de un persona;
tillvaratagna effekter objectos trovate/perdite


tillvaro

esser, existentia, entitate, subsistentia, vita;
samtidig ~ fil coexistentia;
tidigare ~ preexistentia


tillverka

facer, producer, fabricar, manufacturar, confectionar, construer


tillverkare

fabricante, constructor, facitor


tillverkning

fabrication, production, manufactura, confection, construction


tillverkningsfel

manco/mancamento de fabrication


tillverkningskapacitet

capacitate productive/productor/de production, productivitate


tillverkningskostnad

costos pl de production


tillverkningsmetod

methodo de production


tillverkningsnummer

numero de fabrication


tillverkningsprocess

processo de production


tillverkningsskatt

accisia


tillverkningsår

anno de fabrication


tillvinna

~ sig obtener, acquirer, ganiar, procurar


tillvita

accusar, attribuer, imputar, inculpar, reprochar [-sh-]


tillvitelse

accusamento, accusation, imputation, inculpation, reproche [-sh-]


tillvägagående|tillvägagångssätt

(el. tillvägagångssätt) procedimento, procedura, methodo, processo, tactica, curso, politica;
smidigt ~ diplomatia


tillvälla

~ sig appropriar se, attribuer se, usurpar


tillvänja

habituar (a), accostumar (a)


tillvänjning

habituation;
(vid klimat etc) acclimatation


tillväxa

(i omfång) augmentar, (ac)crescer, montar, amplificar, expander;
(i styrka) intensificar se;
(bli värre) aggravar se;
~ abnormt snabbt proliferar


tillväxt

(växande) crescentia, crescimento;
(ökning) crescentia, crescita, (ac)crescimento, expansion, augmentation, developpamento, disveloppamento;
ekonomisk ~ expansion/crescentia economic


tillväxtfaktor

factor de crescentia/de crescimento


tillväxthormon

biol hormon somatotrop(h)e/de crescentia/de crescimento, somatotrop(h)ina


tillväxthämmande

biol recessive


tillväxtkraft

fortia vegetative


tillväxtprocess

processo de crescentia/de crescimento


tillväxtstörning

med maladia de crescentia


tillväxttakt

rhythmo de crescentia/de crescimento


tillyxad

taliate;
(grovt) rusticate


tillägg

addition, adjunction, additivo, admixtion;
(till text) complemento, addition, addendum lat (pl addenda), appendice, supplemento, postscripto;
jur clausula, stipulation;
(till testamente m m) codicillo


tillägga

adder, (ad)junger, subjunger, admiscer, apponer, appender, complementar, annecter, annexar


tilläggningsbrygga

sjö (för avstigning) disbarcatorio;
(för påstigning) imbarcatorio


tilläggsavgift

taxa supplementari, supplemento, supertaxa, supercarga


tilläggsbestämmelse

clausula additive


tilläggsbiljett

billet supplementari, supplemento


tilläggsförsäkring

assecurantia complementari


tilläggspension

pension additive


tilläggsplats

sjö (för lastning/påstigning) imbarcatorio;
(för lossning/avstigning) disbarcatorio


tilläggsporto

supertaxa postal


tilläggsskatt

supertaxa, imposto additional


tilläggsstat

ekon budget eng [bad3it] suppletori/supplementari/annexe


tilläggsämne

materia suppletive/complementari


tillägna

dedicar; ~ sig obtener, acquirer, ganiar, procurar, appropriar se;
(orättmätigt) usurpar;
~ sig kunskaper acquirer cognoscimentos/cognoscentias


tillägnan

dedication;
(från författare) homage [-ad3e] (de)


tillägnelse

appropriation


tillämnad

planificate


tillämpa

(använda) applicar, usar, emplear, utilisar;
(omsätta i praktik) applicar, practicar, mitter in practica


tillämpbar

applicabile, practicabile, u(tili)sabile


tillämpbarhet

applicabilitate, practicabilitate


tillämplig

(passande) appropriate;
(relevant) pertinente, relevante;
(tillämpbar) applicabile, practicabile, u(tili)sabile


tillämplighet

applicabilitate;
(relevans) pertinentia, relevantia


tillämpning

(användning) application, uso, empleo, utilisation;
(omsättning i praktik) application, practica


tillämpningsområde

campo/area de application


tillämpningsövning

exercitio practic


tilländalupen

finite


tillåta

(ge lov) permitter, tolerar, admitter, lassar;
(bemyndiga) autorisar;
(medge) conceder, comportar;
~ sig permitter se


tillåtelse

permission, autorisation, licentia;
(skriftlig) permisso;
som ger ~ permissive


tillåten

permittite, licite


tillåtlig

permissibile, acceptabile, admissibile, tolerabile


tillåtlighet

permissibilitate, acceptabilitate, admissibilitate, tolerabilitate


tillökning

augmento, augmentation, altiamento, elevation, accrescimento, incremento; ~ i familjen augmento del familia


tillönska

desi(de)rar;
~ någon ett långt liv desirar un longe vita a un persona


tillönskan

desiro, desiderio, voto, augurio;
med ~ om ett gott nytt år con optime augurios pro le Anno Nove


tilta

lantbr pecia de solo arate invertite


tima

occurrer, evenir, haber loco, effectuar se


timanställd

empleate per hora


timanställning

empleo per hora


timarvode

paga horari/al hora


timavlönad

pagate al hora


timbal

kul timbal


timbre

mus timbro


time-out|time|out

sport time-out eng [taimaut], tempore morte


timer

timer eng [taimö]


timglas

horologio de sablo/de arena, sabliero


timid

timide


timiditet

timiditate


timing|tajming

(el. tajming) chronometration, chronometrage [-ad3e], timing eng [taiming]


timjan

bot thymo


timkostnad

costos pl horari/per hora


timlig

temporal, secular, mundan


timlärare

professor qui insenia a tempore partial


timlön

salario/paga horari/al hora


timme

hora;
(i skola) lection;
en och en halv ~ un hora e medie;
halv ~ medie hora;
hastighet per ~ velocitate horari;
om en ~ de hic a un hora;
som avser ~ horari


timmer

(trunco de) ligno


timmeravverkning

(le) abatter arbores


timmerbråte|timmerbröt

(el. timmerbröt) (ac)cumulation/accumulamento/amassamento/agglomeration de (truncos de) ligno


timmerflottare

transportator de (truncos de) ligno


timmerflotte

rate de ligno


timmerflottning

transportation de (truncos de) ligno


timmerhuggare

abattitor de arbores, taliator de ligno, lignator


timmerhus

casa de truncos de ligno;
(blockhus) blockhaus ty [blåkhaus], fortino


timmerhygge

deforestation


timmerkista

cassa del utensiles de carpenteria/del carpentero


timmerkoja

cabana de truncos de ligno


timmerkälke

traha


timmerman

carpentero;
zool acanthocino aedelis lat


timmermansarbete

carpenteria


timmermanspenna

stilo (de graphite) de carpentero


timmersax

grande tenalia/cisorios pl pro levar truncos de ligno


timmersläp

grande quantitate de (truncos de) ligno remolcate


timmerstock

trunco de ligno;
dra ~ar fig roncar


timmersvans

longe serra a/de mano pro abatter truncos


timotej

bot phleo


timplan

horario


timra

carpentar, construer (de ligno)


timslag

colpo de campana horari


timslång

que dura un hora/horas


timtals

horas e horas


timtjänst

servicio horari


timvis

durante horas


timvisare

agulia del horas, parve agulia


tina

I v disgelar (se);
~ upp disgelar (se)
II s (laggkärl) barril/tonna/botte minor;
fiske corbe de pisces


tindra

brillar, (re)lucer, scintillar


ting

1 (sak) cosa, objecto;
fil re 2 jur session judicial/del tribunal/del corte;
hist assemblea popular/del populo (pro judicio/judicamento);
sitta ~ facer practicas a un tribunal/corte de prime instantia


tinga

reservar, retener, ordinar


tingeltangel

(pynt) objectos sin valor, pacotilia;
(enklare underhållning) amusamento de pauc/poc valor


tingeltangelmusik

musica orientate al publico


tingest

cosa, objecto


tinglig

(materiell) material;
(världslig) profan


tingord

språk substantivo, nomine


tingshus

jur (edificio/sede del) tribunal/corte de prime instantia/de districto, palatio de justitia


tingslag

jur jurisdiction de un tribunal/un corte de prime instantia/de districto


tingsmeritering

jur education practic a un tribunal/corte de prime instantia/de districto


tingsnotarie

jur secretario judicial de un tribunal/corte de prime instantia/de districto


tingsrätt

jur tribunal/corte de prime instantia/de districto


tingssal

jur sala del tribunal


tining

disgelamento


tinktur

tinctura


tinne

(bergstopp) pico, summitate;
arkit pinnaculo


tinning

anat tempora


tinningben

anat osso temporal


tinninglob

anat lobo temporal


tio|tie

(el. tie) dece;
~ Guds bud le Dece Commandamentos, le Decalogo; period av ~ dagar decade;
period av ~ år decennio;
~ mot en dece contra uno;
~ mot ett att dece contra un que


tio-i-topp-lista|tio|topp|lista

mus lista del dece discos le plus popular


tiodubbel

(i tio lager) a dece stratos;
(tiofaldig) decuple


tiodubbla

decupl(ic)ar


tiodubbling

decuplo


tiofaldig

decuple


tiofalt

decuplemente


tiofotad

zool decapode


tiofoting

zool decapodo


tiogradig

de dece grados


tiohundratalet

le dece-prime/decimoprime seculo


tiohörnig

mat decagone


tiohörning

mat decagono


tiokamp

sport decathlon


tiokampare

sport decathleta


tiokrona

moneta de dece coronas


tiol

kem thiol, mercaptan


tiomila

de dece millias


tiominutersrast

pausa de dece minutas


tionde

I räkn decime;
som inträffar vart ~ år decennial
II s decima;
utkräva ~ decimar


tiondedel

se tiondel


tiondeindrivning

decimation


tiondel|tiondedel

(el. tiondedel) decime parte, decima, decimo


tiostavig

litt decasyllabe;
~ vers decasyllabo


tiosyra

kem thioacido


tiotaggad

zool (om älg/hjort) de dece cornos


tiotaggare

zool alce/cervo de dece cornos


tiotal

decena, decade;
ett ~ personer circa dece personas;
på ~et (av ett decennium) al secunde decennio (de un era);
på 1810-talet (durante le annos) inter 1810 e 1820


tiotalism

litt currente litterari svedese/in Svedia inter 1910 e 1920


tiotalist

litt representante del currente litterari svedese inter 1910 e 1920


tiotals

a/de/in decenas


tiotalssiffra

decimal


tiotalssystem

systema decimal


tiotusen

dece milles;
hist myriada grek, myriade


tiotusende

dece millesime


tiotusental

dece milles;
hist myriada grek, myriade


tioväxlad

a dece cambios/marchas [-sh-]/velocitates


tioårig

decennal


tioåring

infante de dece annos


tioårsperiod

decennio


tioöring

num moneta de un decimo de corona


tipp

1 (spets) puncta, extremitate 2 (avstjälpningsplats) discargatorio;
(anordning för avstjälpning) mechanismo basculante


tippa

1 (välta) bascular, inverter, discargar;
~ över reverter, volver, perder le equilibrio, bascular;
(falla) cader 2 sport jocar al toto/al totalisator


tippning

1 basculation 2 sport joco al toto/totalisator


tippningsplats

discargatorio


tipptopp

se tiptop


tippvagn

carro/camion basculante


tips

(vink) indication, suggestion;
(råd) consilio;
sport prognostico, joco al toto/al totalisator;
vinna på ~ ganiar al toto/al totalisator


tipsa

dar un information, informar


tipskupong

formulario/coupon fr [kupå)] de toto/de totalisator


tipspromenad

promenada combinate con un quiz eng [kwiz]


tipsrad

serie a un formulario/un coupon fr [kupå)] de toto/de totalisator


tipsvinst

ganio al toto/al totalisator


tiptop|tipptopp

(el. tipptopp) excellente, perfecte, impeccabile, de prime classe


tiptopform

forma superior/optime, superforma


tir

sjö canal spiralate inter partes de cordage [-ad3e]


tirad

tirada, haranga, sermon


tisdag

martedi


tisdagssoppa

kul suppa ligate cocite a carne, semolas, radices comestibile e legumines


tissel

susurro/susurration furtive


tissla

susurrar furtivemente


tistel

bot carduo, cirsio;
boll~ echinops;
kärr~ cirsio palustre;
spå~ carlina vulgar;
väg~ cirsio vulgar;
åker~ cirsio arvense


tistelstång

timon


tistron

bot ribes nigre


titan

I myt titan, colosso, gigante;
~ernas kamp lucta de titanes, combatto titanic, titanomachia
II kem titanium


titanhaltig

titanifere


titanimplantat

med implant de titanium


titanisk

titanic


titel

titulo;
anta en ~ prender un titulo;
behålla en ~ sport conservar un titulo;
bära ~n greve portar le titulo de conte;
erhålla en ~ obtener un titulo;
erövra en ~ sport conquirer un titulo;
förläna en ~ conferer un titulo;
försvara en ~ sport defender un titulo;
ge en ~ dar un titulo, (in)titular;
ha lagt bort titlarna med någon tutear un persona;
inneha en ~ sport tener un titulo;
lägga bort titlarna comenciar a tutear le un le altere


titelblad

bokb pagina de titulo, frontispicio


titelbortläggning

convention/accordo (inter duo personas) de tutear le un le altere


titeldikt

litt poema de titulo, poema que ha le mesme titulo que le collection


titelförsvarare

sport defensor del titulo


titelhållare

sport detentor del titulo


titelmatch

sport competition/cursa/match eng [mætsh] de campionato, campionato


titelnovell

conto que ha le mesme titulo que le collection, conto de titulo


titelroll

teat rolo/parte principal/eponyme


titelsida

bokb pagina de titulo, frontispicio


titelsjuk

qui ha mania de titulos


titelsjuka

mania de titulos


titoism

pol titoismo


titoist

pol titoista


titrera

kem titrar


titreranalys

kem titration


titrering

kem titration


titrervätska

kem liquido de titration


titt

I s (hastig blick) reguardo, vista;
(kort besök) curte visita;
ta sig en ~ ir a reguardar/mirar, jectar un reguardo
II adv sovente;
~ och tätt frequentemente


titta

reguardar, mirar, spectar, ocular;
~ fram facer su apparition, (ap)parer, monstrar se, emerger;
~ på klockan reguardar/consultar le horologio;
~ på TV reguardar le television;
~ snett reguardar de transverso;
~ ut genom fönstret regurdar/mirar per le fenestra


tittare

reguardator, spectator;
TV telespectator


tittarfrekvens

TV frequentia de telespectatores


tittaropinion

TV opinion del telespectatores


tittarsiffror

TV numeros de telespectatores


tittarstorm

TV tempesta de protestos del telespectatores


tittarundersökning

TV sondage [-ad3e] del indice/index de telespectatores


tittglugg

foramine de spia, apertura


titthål

foramine de spia, apertura


titthållskirurgi

med chirurgia exploratori


titthålsoperation

med operation exploratori


tittin

curte visita


tittskåp

cassa optic


tittut

~! cucu!;
leka ~ jocar al cucu


tittöga

foramine de spia (de un porta exterior)


titulatur

(titel) titulo;
(titelskick) systema de titulos


titulera

(in)titular


titulering

(in)titulation


titulär

titular, honorari


titulärprofessor

professor titular/honorari


tivoli

parco de amusamento/de attractiones


tixotrop

kem thixotropic


tixotropi

kem thixotropia


tja

~! hm!


tjack

(juvene) femina, juvena, puera, pupa;
(narkotika) droga, narcotico


tjacka

vender


tjafs

garrulada stupide/fastidiose


tjafsa

garrular stupidemente, dicer nonsenso


tjafsig

enoiose, fastidiose


tjall

(angiveri) denunciation, delation;
(fel) error, mancamento


tjalla

denunciar, delatar


tjallare

denunciator, delator


tjat

criticas/reproches [-sh-] constante


tjata

criticar/reprochar [-sh-] constantemente


tjatig

(gnatig) sempre criticante/reprochante [-sh-];
(upprepad till leda) tediose


tjatter

garrulada;
(från djur) critos


tjattra

garrular;
(om djur) crit(ali)ar


tjeck

tcheco [tsh-]


Tjeckien

Tchechia [tsh-]


tjeckisk

tchec [tsh-]


tjeckiska

1 språk tcheco [tsh-] 2 (kvinna) tcheca [tsh-]


tjeckoslovak

hist tchecoslovaco [tsh-]


Tjeckoslovakien

hist Tchecoslovachia [tsh-]


tjeckoslovakisk

hist checoslovac [tsh-]


tjeckoslovakiska

hist checoslovaca [tsh-]


tjej

(juvene) femina, juvena, puera, pupa, adolescente


tjeka

cheka ry [tsh-]


tjena

~! hello!, hola!, salute!


tjerkess

circassiano


tjerkessisk

circassian, circense


tjerkessiska

1 språk circassiano 2 (kvinna) circessiana


tjetjen

tchetcheno [tshetsh-]


Tjetjenien

Tchetchenia [tshetsh-]


tjetjensk

tchetchen [tshetsh-]


tjetjenska

språk tchetcheno [tshetsh-];
(kvinna) tchetchena [tshetsh-]


tji

nulle;
det var ~ (il) esseva impossibile;
få ~ (misslyckas) non succeder, haber/suffrer contratempore;
(bli besviken) esser frustrate/disappunctate/disillusionate


tjim

tjo och ~ gaudio/joia delirante/rumorose


tjimma

rumorar


tjing

I s ha första ~ haber le prime torno a
II interj salute!


tjinuski|kinuski

(el. kinuski) kul sauce fr [så:s] de caramello molle (al butyro)


tjo

I interj hurra!
II s ~ och tjim gaudio/joia delirante/rumorose


tjoa

(stoja) rumorar;
(ropa) critar, vocar


tjock

(inte tunn) spisse;
(fet) crasse, grasse;
(omfångsrik) grosse, voluminose;
(satt) replete, grosse, corpulente;
(tjockflytande) spisse, crasse, crassifluente, siropose, viscose, pastose;
(tät) spisse, dense;
bli ~ ingrossar;
bli ~are ingrassiar;
en ~ bok un libro voluminose;
ett ~t lager un strato spisse;
~ dimma bruma dense/opac;
~ rök fumo spisse;
~a läppar labios carnose;
~a släkten tote le familia


tjocka

s bruma/nebula (de mar) dense/opac


tjockbladig

bot crassifoliate


tjockbukig

panciute, ventripotente, ventrute


tjocken

vara på ~ esser gravide


tjockflytande

spisse, crasse, crassifluente, siropose, viscose, pastose


tjockhalsad

laticolle


tjockhudad

pachyderme, pachydermic


tjockhuding

zool pachydermo


tjockhus

casa locative large (de un profunditate maxime de 17 metros)


tjockhuvud

cretino, imbecille, idiota


tjockis

persona grosse/corpulente/obese


tjocklek

(utsträckning i en dimension) spissor;
(grad av täthet) densitate, spissor;
(fethet) crassitate, crassitude


tjockläppad

con labios carnose;
~ multe zool chelon labrose lat


tjockmagad

panciute, ventripotente, ventrute


tjockna

ingrassiar;
(om blod) coagular;
kul (om mjölk) coagular, cualiar


tjockolja

oleo extra crasse/grasse


tjockskalle

cretino, imbecille, idiota


tjockskallig

crasse, cretin, imbecille, idiota, idiotic


tjockstjälkad

bot crassicaule


tjocktarm

anat intestino crasse, colon;
som avser ~en colonic


tjocktarmsinflammation

med colitis


tjog

vintena, vi(gi)nti; halvt ~ decena, decade


tjogtals

a/in decenas/decades


tjohej

~! hurra!


tjomme

homine, viro, typo


tjorva

~ sig faller, ir mal, finir mal


tjuder

(rep) corda;
(kätting) catena


tjudra

fixar/attachar [-sh-] con corda/con catena


tjuga

1 (högaffel) furca a/de feno 2 (tjugokronorssedel) billet bancari/de banca de vinti coronas


tjugo

vinti, viginti


tjugoen|tjugoett

(el. tjugoett) vinti-un


tjugoettiden

vid ~ verso vinti-un horas


tjugofemwattslampa

lampa de (un potentia de) vinti-cinque watt


tjugofemöring

num moneta de un quarto de corona


tjugofyrakaratig

de vinti-quatro carates


tjugohundratalet

le vinti-prime seculo


tjugondag|tjugondedag|tjugondedagen

(el. tjugondedag, tjugondedagen) ~ Knut le dece-tres de januario


tjugonde

vintesime, vigesime


tjugondedag

se tjugondag


tjugondel|tjugondedel

(el. tjugondedel) vintesime/vigesime parte, vintesimo, vigesimo


tjugotal

vintena, vinti, viginti, circa vinti;
~et le annos inter vinti e trenta (de un era);
det glada ~et le gai annos inter 1920 e 1930


tjugotalist

litt autor/scriptor svedese inter 1920 e 1930


tjugoåren

le annos vinti/viginti


tjugoårig

(som varar 20 år) de vinti/viginti annos, vicennal;
(en gång per 20 år) tote le/cata vinti/viginti annos, vicennal


tjugoåring

persona qui ha vinti annos, persona inter vinti e trenta annos


tjugu

se tjugo


tjur

zool tauro;
ta ~en vid hornen prende le tauro per le cornos;
Tjuren astron Tauro


tjura

esser de mal humor


tjurfäktare

toreador


tjurfäktning

tauromachia, corrida sp


tjurhuvud

testa/capite de tauro


tjurig

de mal humor, petulante


tjurighet

mal humor, petulantia


tjurkalv

zool bovello


tjurnacke

collo de tauro


tjurskalle

fig persona obstinate


tjurskallig

fig obstinate


tjurskallighet

fig obstination


tjurved

ligno de pino resinose/ric in resina


tjusa

incantar, attraher, fascinar, captivar


tjusande

incantator, attractive


tjusarkonungen

le rege incantator (Gustavo III)


tjusarlock

bucla incantator (arrangiate [-d3-])


tjuserska

incantatrice


tjusig

belle, gratiose, incantante, charmante [sh-]


tjuskraft|tjusning|tjusningskraft

(el. tjusning, tjusningskraft) fascino, incantamento, glamour eng [glæmö], charme fr [sharm]


tjut

crito, exclamation, ululation


tjuta

ulular;
(om djur/vind) mugir;
(gråta) plorar


tjuv

fur, robator, raptor;
som en ~ om natten subrepticiemente, surrepticiemente;
tillfället gör ~en le occasion face le fur


tjuv- och rackarspel|tjuv|rackarspel|tjyv- och rackarspel|tjyv|tjuvspel

(el. tjyv- och rackarspel, tjuvspel) fig joco dishoneste, intrigas pl


tjuvaktig

inclinate a furto, rapace


tjuvaktighet

rapacitate


tjuveri

furto, robamento, rapimento;
jur latrocinio


tjuvfiska

piscar sin permisso/sin licentia


tjuvgods

furto, objectos robate


tjuvgömma

loco ubi objectos robate es celate;
(hälarnäste) nido de un receptator


tjuvgömmare

persona qui cela objectos robate;
(hälare) receptator


tjuvhålla

retener, refusar, privar, abstruder;
(information) subnegar


tjuvjaga

chassar [sh-] illicitemente/furtivemente


tjuvjakt

chassa [sh-] illicite/furtive


tjuvknep

truc(o)/artificio basse


tjuvkoppla

el connecter illicitemente


tjuvlarm

alarma/campana antifurto


tjuvlyssna

ascoltar al portas


tjuvläsa

leger furtivemente/in secreto


tjuvmjölka

furtivemente/in secreto mulger un vacca que pertine a un altere persona


tjuvnad

furto, robamento, rapimento;
jur latrocinio


tjuvnyp

pinciamento furtive/secrete;
fig puncta celate/secrete


tjuvpojke

puerastro, pueracio


tjuvpojksaktig

de puerastro/de pueracio


tjuvpojksglimt

ha en ~ i blicken haber oculos ridente/allegre (de un puero)


tjuvröka

fumar furtivemente/secretemente/in secreto


tjuvsamhälle

societate de profitatores


tjuvsena

anat nervo del cubito


tjuvskytt

chassator [sh-] furtive/illicite/fraudulente


tjuvskytte

chassa [sh-] illicite/furtive


tjuvspråk

lingua/jargon fr [3argå)] de fures/de robatores


tjuvstart

sport partita false


tjuvstarta

sport facer un partita false


tjuvstreck

burla de puerastro/de pueracio


tjuvstryker

persona (asocial) vagabundante


tjuvtitta

reguardar furtivemente/secretemente/in secreto


tjuvtjock

må ~t esser indisposite, haber le nausea, nausear


tjuvtryck

edition pirata


tjuvträna

trainar furtivemente/secretemente/in secreto


tjuvåka

viagiar [-d3-] clandestinmente/sin billet


tjyv

se tjuv


tjäder

zool urogallo, tetrice


tjäderhöna

zool urogallina


tjäderlek|tjäderspel

(el. tjäderspel) paradas nuptial de urogallo(s)


tjädertupp

zool urogallo, tetrice


tjäle

gelo a nivello del solo


tjälfri

libere del gelo


tjäll

humile casa


tjällossning

disgelation del solo


tjälskada

damno(s) de gelo/causate per le gelo


tjälskott

fissura (in le pavimento) causate per le gelo


tjäna

(betjäna) servir;
(uppnå fördel) ganiar, profitar;
(tjäna pengar) ganiar moneta, lucrar;
det ~r inget till isto servi a/pro nihil;
~ av sitt straff complir/expiar su pena;
~ ett ändamål servir a un scopo;
~ fosterlandet servir le patria;
~ hos någon servir un persona;
~ mycket (ha hög lön) ganiar/haber un bon salario, ganiar multo ben;
~ på profitar de;
~ sitt bröd ganiar le vita;
~ som grund för servir de base pro;
~ till servir a


tjänare

I s servitor, serviente, camerero, domestico
II interj hello!, hola!, salute!


tjänarinna

servitrice, serviente, domestica, camerera


tjänis

I adj vara ~ esser grande amicos
II interj hello!, hola!, salute!


tjänlig

conveniente, convenibile, adequate, proprie, applicabile, apposite, appropriate, expediente, idonee, apte;
göra ~ adaptar, adequar, appropriar, attemperar, conditionar;
inte ~ som mänsklig föda improprie pro le consumo;
vara ~ esser apte, convenir


tjänst

(befattning) servicio, officio;
(tjänstgöring) servicio, empleo;
(osjälvisk handling) favor, servicio;
göra någon en ~ prestar/render un servicio/favor a un persona;
göra ~ som functionar/servir de;
ha i sin ~ emplear;
i aktiv ~ in servicio active;
i ~en officialmente, ex officio;
stå till ~ (till förfogande) esser al disposition;
ta i sin ~ dar empleo a, ingagiar [-d3-], contractar;
mil inrolar


tjänstaktig

servicial


tjänstaktighet

servicialitate


tjänsteande

servitor, serviente fidel


tjänsteavtal

contracto de travalio/labor/de empleo


tjänstebil

auto(mobile) de servicio/del interprisa


tjänstebostad

appartamento de servicio, residentia official


tjänstebrev

scripto official


tjänstedräkt

uniforme


tjänstefel

negligentia de servicio;
(brottsligt) prevarication


tjänsteflicka

domestica, serviente, camerera


tjänstefolk

personal (de servicio) domestic, domesticos


tjänsteförrättande

de servicio, in function(es);
~ präst celebrante


tjänsteförrättning

acto de servicio


tjänsteförseelse

negligentia de servicio


tjänsteförsändelse

scripto official


tjänstegrad

grado


tjänstegöromål

affaire fr [afär], function


tjänstehund

can del policia


tjänstekuvert

inveloppe official


tjänsteman

empleato;
statlig ~ functionario (public), official


tjänstenit

zelo professional/in le servicio


tjänsteorder

mil ordine de servicio, instruction


tjänstepension

pension


tjänstepensionering

pensionamento, pension, retiro, retiramento


tjänstepistol

pistola de servicio


tjänsteplikt

mil servicio militar obligatori, conscription


tjänstepliktig

mil obligate al servicio militar;
~ soldat conscripto


tjänstereglemente

regulamento interne/de servicio


tjänsteresa

viage [-ad3e] official/de servicio


tjänsterum

officio, bureau fr [byro]


tjänstesektor

sector de servicios


tjänsteskrivelse

scripto official


tjänsteställning

position, posto, function, empleo, officio


tjänstetid

(arbetstid) horas/tempore de servicio, servicio;
(tjänsteår) annos de servicio, ancianitate;
mil servicio militar


tjänsteuppdrag

(com)mission/carga/mandato de servicio


tjänstevikt

(hos fordon) peso inclusive le peso del automobilista


tjänsteärende

cosa de servicio/de officio


tjänsteålder

ancianitate


tjänsteår

anno(s) de servicio, ancianitate;
antal ~ annuitate


tjänstgöra

functionar


tjänstgörande

de servicio, in function(es)


tjänstgöring

servicio


tjänstgöringsbetyg

certificato/attestation/testimonial de servicio


tjänstledig

in congedo


tjänstledighet

congedo, commeato


tjänstvillig

servicial, officiose


tjänstvillighet

servicialitate


tjära

I s catran
II v catranar


tjärblomster

bot lychnis viscaria lat


tjärbloss

facula/torcha [-sh-] catranose


tjärdal

arrangiamento [-d3-] (in le aere libere) pro production de catran construite super un excavation infundibiliforme


tjärdoft

odor de catran


tjärdrev

stoppa impregnate de catran


tjärfabrik

catraneria


tjärig

catranose


tjärkokare

catranator


tjärsalva

unguento/pomada al catran


tjärsand

arena/sablo bituminose


tjärstryka

catranar


tjärstrykning

catranamento, catranation


tjärtunna

tonnello a/de catran


tjärtvål

sapon al catran


tjärugn

furno de catran


tjärvatten

aqua catrante


tjärved

ligno pro production de catran


toa

se toalett


toalett

(wc) toilette fr [twalät], water-closet eng [wå:töklåzit], WC, wc, cabinetto, lavatorio;
(tvättrum) lavatorio;
(klänning) toilette;
gå på ~en usar le toilette/le water-closet;
göra ~ facer toilette


toalettartikel

articulo de toilette fr [twalät]


toalettbord

(tabula de) toilette fr [twalät]


toalettpapper

papiro hygienic/de toilette fr [twalät]/de lavatorio


toalettrulle

rolo de papiro hygienic


toalettrum

toilette fr [twalät], cabinetto, lavatorio


toalettsaker

accessorios/articulos de toilette fr [twalät]


toalettskåp

parve armario (pro articulos) de toilette fr [twalät]


toalettspegel

speculo de toilette fr [twalät]


toalettstol

sede de cabinetto


toalettväska

bursa de toilette fr [twalät], necessaire fr [nesäsä:r]


toalettvål

sapon de toilette fr [twalät], saponetta


toast

(utbringad skål) toast eng [toust];
kul toast, pan tostate


toastmaster

toastmaster eng [toustma:stö]


tobak

tabaco;
bot tabaco, nicotiana;
en pipa ~ un pipata de tabaco;
röka/tugga ~ fumar/masticar tabaco


tobakist

tabachero


tobaksaffär

magazin de tabaco, tabacheria


tobaksautomat

distributor automatic de cigarrettas


tobaksblad

folio de tabaco


tobaksbrun

(brun) de color de tabaco


tobaksburk

tabachiera


tobaksbuss

pecia de tabaco pro masticar


tobaksfärgad

de color de tabaco


tobakshandel

tabacheria


tobakshandlare

tabachero


tobakslukt

odor de tabaco


tobaksodlare

tabachicultor


tobaksodling

tabachicultura


tobakspipa

pipa


tobaksplanta

bot planta de tabaco, nicotiana


tobaksplantage

plantation de tabaco


tobakspung

bursa a/pro tabaco


tobaksrök

fumo de tabaco


tobaksvaror

articulos de fumator/pro fumatores


tobis

zool anguilla de arena


tobisgrissla

zool fulica nigre


tobiskung

zool hyperoplo lanceolate


toboggan

sport toboggan eng [töbågön]


toccata

mus toccata it


tocka

~ på sig facer loco, serrar se


toddy

kul toddy eng [tådi], grog eng


toffel

pantofla;
stå under ~n fig (om äkta man) esser sub le ferula de su marita


toffelblomma

bot calceolaria


toffeldjur

zool paramecio


toffelhjälte

marito submisse


toffla

I s pantofla
II v (gå vårdslöst) trainar le pedes;
(sparka) colpar con le pede, dar un colpo de pede, calcar;
~ till sport vincer, batter, disfacer;
fig offender deliberatemente


tofs

flocco, tuffo, pompon fr [på)på)];
(av hår) tuffo


tofsig

in tuffos


tofslärka

zool alauda cristate


tofsmes

zool paro cristate


tofsprydd

zool crestate


tofsskivlingar

bot (släkte) pholiota


tofsvipa

zool vanello


toft

banco del remator


tofu

kul tofu


toga

toga


Togo

Togo


togoles

togolese


togolesisk

togolese


togolesiska

togolesa


tok

I folle, nescie, imbecille
II bot potentilla fructuose
III gå på ~ ir mal;
vara på ~ esser erronee, non corresponder/concordar


toka

folle, nescie, imbecille, stupide oca


Tokaj

Tokai ung


tokajer

kul tokai ung


tokas

comportar se como un folle


tokenskap

buffoneria, burla;
(galenskap) follia


toker

folle, follo, buffon


tokeri

buffoneria, burla


tokig

(ej tillräknelig) folle, insan, lunatic, alienate, possedite, phrenetic, vesanic;
(om hund) rabide, rabiose;
(felaktig) folle, nescie, stulte, idiotic, bizarre, drolle, ridicule;
bli ~ affollare se;
göra ~ affollar


tokighet

(otillräknelighet) follia, dementia, alienation mental;
(tokeri) buffoneria, burla


tokprat

nonsenso


tokrolig

drolle, comic, bizarre, burlesc


tokstolle

folle, follo, buffon


tokstollig

drolle, comic, bizarre, burlesc


Tokyo

Tokyo


tolerabel

tolerabile


tolerans

tolerantia, toleration, liberalitate, permissivitate;
tekn, med, biol tolerantia


toleransgräns

limite de tolerantia


toleransmarginal

margine de tolerantia


toleranströskel

limine de tolerantia


tolerant

tolerante, liberal, permissive


tolerera

tolerar


tolererbar

tolerabile


tolft

dozena, dece-duo, duodece


tolfte

dece-secunde, decimosecunde, duodecime, duodecesime


tolftedel

dece-secunde parte, dece-secundo


tolk

interprete;
(talesman) interprete, porta-voce;
arbeta som ~ interpretar;
göra sig till ~ för exprimer


tolka

interpretar;
(tyda) decifrar;
möjlig att ~ interpretabile, explicabile


tolkare

commentator, explicator, glossator, decifrator;
bibl exegeta


tolkning

interpretation, deciframento, explication;
bibl exegese, exegesis;
som avser ~ interpretative, exegetic


tolkningafråga

question de interpretation


tolkningsföreträde

preferentia de interpretation


tolkningskonst

bibl hermeneutica


tolta

bot cicerbita


toluen

kem toluene, toluol


tolv

dece-duo, duodece


tolva

le numero/cifra dece-duo/duodece;
sport (på tips) dece-duo resultatos correcte


tolvfingertarm

anat duodeno;
som avser ~en duodenal


tolvhundratalet

le dece-tertie/decimotertie seculo


tolvhörnig

mat dodecagonal, dodecagone


tolvhörning

mat dodecagono


tolvmilsgräns

sjö limite de dece-duo millias


tolvplanig

mat dodecahedric


tolvplaning

mat dodecahedron


tolvsidig

mat dodecagonal, dodecagone, dodecahedric


tolvslag

/vid ~et a dece-duo horas precise


tolvstavig

litt dodecasyllabe;
~ vers dodecasyllabo


tolvtaggare

zool alce/cervo con cornos de dece-duo punctas


tolvtid

vid ~en (på dagen) verso dece-duo horas, verso mediedie/meridie;
(på natten) verso dece-duo horas, verso medienocte


tolvtonsmusik

musica dodecaphonic, dodecaphonia, dodecaphonismo


tolvtonsteknik

mus technica dodecaphonic, dodecaphonia, dodecaphonismo


tolvårig

de dece-duo annos


tolvåring

infante de dece-duo annos


tom

I adj vacue;
(utan täckning) vacue, van;
(obesatt) disoccupate, vacante, inoccupate, libere;
(öde) deserte;
~ma ord parolas van
II s volumine


tomahawk

tomahawk eng [tåmöhå:k]


Tomas

Thomas


tomat

bot tomate


tomatjuice

kul succo de tomates


tomatketchup

ketchup eng [ketshöp] al/de tomates


tomatplanta

bot tomate, tomatiero


tomatpuré|tomatpure

kul concentrato/purée fr [pyre] de tomates


tomatsallad

kul salata de tomates


tomatsoppa

kul suppa de tomates


tomatsås

kul sauce fr [så:s] al/de tomates


tombak

miner tombac


tombola

tombola it


tombutelj

bottilia vacue


tomfat

barril/tonnello vacue


tomflaska

bottilia vacue


tomglas

bottilia vacue


tomgång

arbetet går på ~ le labor non da un resultato;
bilen går på ~ le motor del auto(mobile) gira stationari(mente)


tomgångskörning

propulsion stationari


tomhet

vacuo;
fig inanitate


tomhetskänsla

senso de inanitate


tomhänt

a manos vacue


tomografi

med tomographia


tomogram

med tomogramma


tomrum

vacuo


tomt

parcella de terreno;
(som ska bebyggas) terreno de construction;
(som omger ett hus) corte, terreno


tomta

1 (uppträda som jultomte) facer gnomo Natal;
(småpyssla) occupar se de parve labores/travalios varie 2 (lägga husgrund) poner le fundamento


tomte

gnomo, elf eng, nano;
(jultomte) gnomo Natal;
(jultomten) Papa/Patre Natal, Sancte Nicolaus;
ha tomtar på loftet esser insan


tomtebolycka

felicitate domestic


tomtegubbe

vetule gnomo/nano/elf eng


tomtemask

masca/mascara de gnomo Natal/del Patre Natal


tomtenisse

parve gnomo/nano/elf eng


tomtgräns

limite del terreno


tomtindelning

parcellamento


tomtjobbare

speculator (inhoneste) in terrenos


tomtjobberi

speculation (inhoneste) in terrenos


tomträtt

emphyteose, emphyteosis


tomträttsavgäld

arrentamento emphyteotic


tomträttshavare

emphyteota


tomträttskontrakt

contracto emphyteotic


tomtskoj

duperia al mercato de terrenos


tomtspekulant

speculator a un terreno


tomtspekulation

speculation in terrenos


ton

I mus tono;
(klang) sono, timbro;
(färgnyans) tono, tinta;
ange ~en fig dar le tono;
ge ~ mus dar/intonar le tono;
god ~ (konvenans) convenientia;
höra till god ~ convenir
II (vikt) tonna;
sjö tonna (de registro)


tona

(ljuda) (re)sonar;
(ge färgton) tintar, tinger;
(skifta i färg) nuanciar [nya):s-];
~ bort diminuer, debilitar se;
~ fram (ap)parer, facer su apparition;
~ håret tinger se le capillos


tonal

mus tonal


tonalitet

mus tonalitate


tonande

språk sonante, sonor, dulce


tonansats

mus intonation


tonarm

(på grammofon) pick-up eng [pikap]


tonart

mus modo, tono, tonalitate


tonavstånd

mus intervallo


tonband

phonobanda


tondikt

mus composition musical


tondöv

mus qui non pote differentiar tonos de accordatura diverse


tonem

mus accento musical o altor tonal que da un differentia de signification


tonfall

språk intonation, modulation, cadentia


tonfisk

zool thunno


tonfiskare

piscator de thunnos


tonfiske

pisca de thunnos


tonföljd

mus sequentia de tonos


Tonga|Tongaöarna

(el. Tongaöarna) Tonga


tongan

tongano


tongansk

tongan


tonganska

1 (språka) tongano 2 (kvinna) tongana


tongenerator

mus generator de tonos/de sonos


tongivande

qui da le tono, autoritative, influente, prominente


tongång

mus sequentia de tonos;
kända ~ar fig argumentos familiar


tonhöjd

mus tono, altor/altura tonal, accordatura;
normal ~ diapason normal


tonic

tonic eng [tånik]


tonika

mus tonica


tonikum

med medicamento tonic, tonico, tonificante


toning

(av hår) tinctura del capillos


toningsvätska

shampooing eng [shæmpuing] colorante


tonisk

farm tonic, tonificante, cordial;
med tonic;
~ kramp spasmo tonic


tonkilometer

tonna kilometric


tonkonst

mus arte musical, musica


tonkonstnär

musico, compositor


tonkontroll

mus controlo del tono


tonläge

mus tono, altor/altura del tono


tonlös

språk aphone, aphonic;
(obetonad) atone, inaccentuate, mute, surde;
~ konsonant consonante surde;
~ vokal vocal atone/inaccentuate


tonnage

sjö tonnage [-ad3e], tonnellage [-ad3e]


tonomfång

mus registro, diapason, tessitura


tonregister

mus registro, diapason, tessitura


tonräcka

mus serie de tonos;
snabb ~ passage [-ad3e]


tonsill

anat tonsilla, amygdala


tonsillinflammation

med inflammation del amygdalas, amygdalitis, tonsillitis


tonsilloperation

med tonsillectomia, amygdalectomia


tonskala

mus scala de sonos/tonos, gamma;
konst gamma/scala de colores, paletta


tonspråk

mus lingua a tono


tonsteg

mus intervallo


tonstege

mus scala de sonos/tonos, gamma


tonstyrka

mus intensitate de un sono, volumine


tonstöt

mus colpo de sono


tonsur

tonsura;
anlägga ~ tonsurar


tonsystem

mus systema musical


tonsäker

mus qui tene le tono


tonsätta

mus mitter/poner in musica, componer


tonsättare

mus compositor


tonsättning

mus composition


tonus

med tono, tonicitate;
förhöjd ~ hypertonia


tonvikt

språk accento, ictus lat


tonår

adolescentia


tonårig

adolescente


tonåring

adolescente, teenager eng [ti:neid3ö]


tonårsfinnar

med acne juvenil


tonårsidol

idolo del juvenes/del teenagers eng [ti:neid3öz]


tonårsproblem

problema juvenil


tonårstrots

rebellion juvenil


topas

miner topazo;
falsk ~ topazo false, citrino


topasfärgad

de color topazo


tophemlig

top-secret eng [tåpsi:krit]


topkonferens

conferentia al summitate/al vertice


topless

topless eng [toples]


topmöte

conferentia al summitate/al vertice


topograf

topographo


topografi

topographia


topografisk

topographic


topologi

med, mat topologia


topologisk

med, mat topologic


topometri

topometria


topp

I s (högsta del) summitate, testa, capite, alto;
(på byggnad) pinnaculo, alto;
(på träd/berg) cyma, cresta, crista;
(högsta nivå) summitate, culmine, apice, vertice, puncto culminante, maximo, apogeo, summum lat;
(plagg) blusa sin manicas;
(elitgrupp) summitates pl, élite fr [elit];
bot acumine;
från ~ till tå del capite/testa al pedes, de alto a basso;
nå ~en attinger su puncto culminante/su paroxysmo;
stå på ~en av sin karriär esser al apice de su carriera;
~en! excellente!, phantastic!, superbe!, splendide!;
~en på isberget le summitate/le parte visibile del iceberg eng [aisbö:g];
~en på en triangel le summitate de un triangulo
II adv ~ tunnor rasande delirante de rabie/de ira/de furor/de furia
III interj de accordo!


toppa

(hugga toppen av) decapitar;
(vara i toppen av) esser al summitate/apice/vertice de


toppaktuell

multo actual, actualissime


toppartist

artista excellente/de alte nivello


toppax

bot spicula al culmine


toppbefattning

alte position/function


toppbelasning

maximo de carga


toppbelåning

hypotheca maximal/maxime


toppbetyg

alte nota, nota maxime


toppdressing

lantbr top-dressing eng [tåp dresing]


toppenbra

excellente, phantastic, splendide, superbe


toppfart

velocitate maxime


toppfigur

personalitate de prime plano, summitate


toppform

(toppighet) conicitate, forma conic;
(fysisk status) forma superior/optime, superforma;
vara i ~ esser in plen forma


toppformig

conic, coniforme, conoide, in forma de cono


toppförbrukning

consumo/consumption record eng [rekå:d]


topphastighet

velocitate maxime


topphypotek

hypotheca maximal/maxime


toppidrott

sport de alte nivello


toppidrottsman

sportista de alte nivello, asse


toppig

conic, coniforme, conoide, in forma de cono


toppighet

conicitate, forma conic


toppklass

classe superior


toppkondition

forma superior/optime, superforma;
ha en ~ esser in plen forma


toppkraft

persona multo effective/de qualitate superior


toppkvalitet

qualitate extra/superior, le plus alte qualitate


topplacering

sport classamento/classification maxime/de altissime nivello


topplanterna

sjö fanal


topplock

tekn capite/testa de cylindro


toppluva

bonetto punctate/a puncta/de puncta


topplån

hypotheca maximal/maxime


topplön

alte salario, salario maxime


topplös

topless eng [toples]


topplösa

bot lysimachia thyrsiflor


toppman

summitate, director


toppmurkla

bot morchella elata lat


toppnivå

nivello altissime/superior


toppnotering

ekon alte quotation, quotation maxime


toppolitiker

politico de prime plano


topposition

(främsta placering) prime position, position de testa/de capite;
(högsta position) alte position/function


topprestation

prestation maxime/de altissime nivello, performance eng [pöfå:möns] record eng [rekå:d]


toppresultat

resultato excellente/record eng [rekå:d]


topprida

tractar sin reguardo/sin respecto, tractar inconsideratemente


toppris

precio maxime


toppsegel

sjö vela superior


toppspel

sport joco de alte nivello


toppspelare

sport jocator de alte nivello, asse, crack eng [kræk]


toppspinn

sport topspin eng [tåpspin]


toppstycke

tekn capite/testa de cylindro


topptrim

forma superior/optime, superforma;
vara i ~ esser in plen forma


toppunkt

summitate, culmine, apice, vertice, puncto culminante, maximo, apogeo


toppventil

valvula superior


toque

tocca


Tor

Thor


tordas

se töras


torde

(bör lämpligen) debe;
(är/blir/har sannolikt) es probabile/verosimile/verosimilante/plausibile;
ansökan ~ ställas till le requesta debe esser adressate a;
det ~ bli regn probabilemente il va pluver;
du ~ ha rätt il es probabile que tu ha ration


tordera

torquer


tordes

se töras


tordmule

zool alca torda lat


tordyvel

zool geotrupe


tordön

tonitro


tordönsknall

colpo de tonitro


tordönsröst|tordönsstämma

(el. tordönsstämma) voce tonitruante/stentoree/de stentore


toreador

toreador sp


torero

torero sp


torftig

paupere, povre, misere, miserabile


torftighet

paupertate, povressa, miseria


torg

(öppen plats) placia;
(salutorg) mercato;
hist agora grek;
föra till ~s fig significar/manifestar/exponer/revelar/facer cognoscer su intentiones


torgdag

die/jorno de mercato


torgföra

vender al mercato, offerer in le mercato;
fig significar/manifestar/exponer/revelar/facer cognoscer su intentiones


torghandel

commercio stratal/del stratas, vendita in le mercato


torghandlare

mercante/venditor de mercato


torgkorg

corbe/corbetta a provisiones


torgplats

(loco de) mercato


torgskräck

med agoraphobia


torgstånd

barraca de mercato


torium

kem thorium


tork

sic(c)ator;
hamna på ~en fig arrivar a un clinica de dishabituation/de disintoxication;
hänga på ~ poner/mitter a sic(c)ar


torka

I s siccitate, sichitate [-ki-]
II v sic(c)ar;
kul (rosta) torrefacer;
~ av essugar, deterger;
~ av sig om händerna essugar se le manos;
~ håret sic(c)ar se le capillos;
~ in desic(c)ar (se);
fig non esser realisate, esser abandonate;
~ sig essugar se;
~ tårarna essugar se le lacrimas;
~ upp exsic(c)ar;
~ ut sic(c)ar


torkapparat

sic(c)ator


torkeri

sic(c)atorio


torkfläkt

sic(c)ator


torkhandduk

panno de essugar/de cocina


torkhuv

sic(c)ator de capillos, sic(c)a-capillos


torklina

corda a/de sic(c)ar


torkmedel

sic(c)ativo


torkning

torrefaction


torkperiod

periodo de siccitate/sichitate [-ki-]


torkplats

sic(c)atorio


torkrum

sic(c)atorio


torkskåp

sic(c)atorio


torkstreck

corda a/de sic(c)ar


torkställ

escolatorio, deguttatorio


torktumlare

sic(c)ator rotative/automatic


torkugn

furno de exsic(c)ation, estufa


torkvind

sic(c)atorio


torkvinda

sic(c)ator


torkväder

bra ~ bon tempore pro sic(c)ar


torn

I arkit turre;
(litet) pinnaculo;
(fristående klocktorn) campanil;
schack roc, turre;
Babels ~ le turre de Babel/de Babylon;
dra sig tillbaka till sitt elfenbens~ retirar se in su turre de ebore;
lutande ~et i Pisa le turre inclinate de Pisa
II bot acantha, aculeo, acicula, spina


torna

elevar se;
~ upp sig accumular se


tornado

tornado, cyclon, vento cyclonal


tornbuske

bot arbusto spinose


tornbärande

bot acanthophore, spinose


tornera

tornear


tornering

hist torneo;
delta i ~ tornear


tornerspel

hist torneo;
delta i ~ tornear


tornfalk

zool falcon tinuncule


tornformig

turriforme;
bot aculeiforme


tornförsedd

bot aculeate


tornig

bot spinose, acanthophore


tornighet

spinositate


tornister

(foderpåse) sacco de forrage [-ad3e];
mil (proviantväska) bisaccia militar


tornklocka

campana;
(tornur) horologio de turre/de campanil


tornliknande

turriforme


tornrum

camera in un turre


tornseglare

zool apo


tornspira

agulia/puncta de turre/de campanil


tornsvala

zool apo


torntrappa

scala de turre


tornuggla

zool tyto


tornur

horologio de turre/de campanil


tornväktare

guardiano de turre, turrero


torp

casetta de estate;
hist parve ferma mittite in disposition in cambio de labor pro le proprietario


torpare

hist tenente de un parve ferma mittite in disposition in cambio de labor pro le proprietario


torped

mil torpedo, torpedine


torpedbåt

mil chassa-torpedinero [sh-], chassator [sh-], contratorpedinero, destroyer eng [distråiö]


torpedera

mil torped(in)ar


torpedering

mil torped(in)ation


torpednät

mil (rete) paratorpedos pl


torpedtub

mil (tubo) lancea-torpedos pl


torr

sic;
(om mark) sic, aride;
fig enoiose;
~t bröd/vin pan/vino sic


torrbatteri

el pila sic


torrboll

fig persona enoiose


torrdestillering

distillation sic


torrdis

meteor nebula/bruma de calor


torrdocka

sjö bassino de reparation sic/de carinage [-ad3e]


torrfisk

kul pisce sic(c)ate


torrfoder

lantbr forrage [-ad3e] sic


torrhet

siccitate, sichitate [-ki-], ariditate


torrhosta

tusse sic


torrhö

forrage [-ad3e] sic


torris

fig persona enoiose


torrjäst

kul levatura sic


torrklosett

cabinetto/closet eng [klåzit] terren


torrkoka

cocer/cocinar sic


torrlägga

disaquar, drainar [drä-], desic(c)ar, escolar;
fig (förbjuda alkoholförsäljning) prohiber (le vendita de alcohol)


torrläggning

disaquamento, drainage [dränad3e], desic(c)ation, escolamento;
fig (förbud mot alkoholförsäljning) prohibition


torrmjölk

kul lacte in pulvere


torrnål

konst stilo sic


torrnålsgravyr

konst gravure fr [-vy:r] a stilo sic


torrnålsradering

konst gravure fr [-vy:r] a stilo sic


torrolig

qui ha un humor sic/laconic


torrperiod

periodo sic


torrprat

conversation de futilitates


torrschampo

shampoo eng [shæmpu] sic


torrschamponering

shampooing eng [shæmpuing] sic


torrsim

natation terren


torrskaffning

kul alimento frigide


torrskodd

a pede sic


torrspricka

(i marken) fissura de terra aride;
(i huden) fissura de pelle sic


torrsubstans

substantia compacte/solide, solido


torrt

adv fig sic(c)amente, laconicamente


torrved

(torr ved) ligno sic;
(töre) accendalia


torrvedssticka

fragmento de ligno sic


torrögd

con oculos sic, indifferente


torsdag

jovedi;
om ~arna le jovedi(s)


torsdagsärter

kul suppa de pisos del jovedi(s)


torsion

torsion


torsionsfjäder

resorto a/de torsion


torsk

I zool gado;
fig (kund till prostituerad) cliente de prostituta
II med aphtha


torska

(bli ertappad) esser surprendite/attrappate;
(bli lurad) esser le dupe;
(förlora) perder


torskfilé|torskfile

kul filet fr [file] de gado


torskfiskar

zool (ordning) gadiformes


torskfiske

pisca de gados


torskkrig

conflicto re le pisca de gados (al platteforma continental circum Islanda)


torskleverolja

oleo de ficato de gado


torskrom

ovos de gado


torso

konst torso it


torta

bot cicerbita


tortera

torturar, tormentar, cruciar, martyrisar, suppliciar;
~ till döds torturar a morte


torterare

cruciator


tortering

tortura, cruciamento, cruciation, supplicio, tormento


tortyr

tortura, cruciamento, cruciation, tormento, supplicio;
utsätta för ~ torturar, cruciar, tormentar, suppliciar, martyrisar


tortyrkammare

sala/camera a/de tortura


tortyrredskap

instrumentos de tortura


torv

turba, turfa;
bryta/ta upp ~ excavar/extraher turba/turfa


torva

I s pecia de turba/turfa;
den egna ~n fig le proprie pecia de terreno
II v ~ till batter, colpar


torvaktig

turbose


torvbrasa

foco de turba/de turfa


torvbrikett

turba, turfa


torvbrytning

extraction de turba/de turfa


torvjord

terreno/solo turbose


torvmosse

turbiera


torvmull

pulvere de turba/de turfa


torvmullsklosett

closet eng [klåzit] a pulvere de turba/de turfa


torvstickning

extraction de turba/de turfa


torvströ

pulvere de turba/de turfa


torvtak

tecto de (pecias de) turba/de turfa


torvtäcka

coperir de turba/de turfa


torvtäckt

coperite/coperte de turba/de turfa


torvtäkt

turbiera, jacimento de turba/de turfa


torvupptagare

excavator de turba/de turfa, turbero


torvupptagning

extraction de turba/de turfa


tory

pol tory eng [tå:ri];
tories le paritio tory


tosa

folle, nescie, imbecille, stupide oca


toscakaka

kul torta coperite de glacie de sucro e amandola


tosig

folle, nescie, imbecille


tosighet

follia, nonsenso


tosing

(persona) folle, nescie, imbecille


toskanare

toscano


toskansk

toscan


toskanska

1 språk (dialekt) toscano 2 (kvinna) toscana


tossa

(femina) folle, nescie, imbecille


tossig

folle, nescie, imbecille


tossighet

follia, nonsenso


tota

~ ihop/till facer de qualque maniera


total

total, complete, integre;
~t (sammanlagt) in summa, in totalitate, in total;
~t glömma bort att göra något completemente oblidar de facer un cosa


totalbelopp

summa/amonta/cifra total, total


totalbild

vista/vision general/global/del insimul


totalfotboll

sport football eng [futbå:l] total/complete


totalförbud

prohibition total (del consumo/consumption/vendita de alcohol)


totalförlust

perdita total


totalförmörkelse

eclipse/eclipsis total del sol


totalintryck

impression general/de insimul


totalisator

spel totalisator


totalisatorspel

joco al totalisator


totalitarism

pol totalitarismo


totaliter

in total, in totalitate


totalitet

totalitate, insimul


totalitär

totalitari


totalitärstat

stato totalitari


totalkostnad

costos pl total/global


totalsumma

summa/amonta total, total


totalsyn

vista/vision general/del insimul


totalvägrare

objector total


totem

totem


totemism

systema totemic, totemismo


totemistisk

totemic


totempåle

palo/mast totemic


toto

1 spel totalisator 2 (häst) cavallo


totospel

joco al totalisator


tott

flocco


toucha

toccar


touche

(anstrykning, snuddning) tocca, tocco;
mus tocca;
(orkesterhyllning) fanfar;
konst, sport tocca


toupera

se tupera


toupering

se tupering


toupé|toupe

se tupé


tour

sport tour fr [tu:r]


tournedos

kul tournedos fr [turndo]


tova

I s (av hår/garn/gräs) pecia de capillos/de filos/de herba imbroliate
II v text (filta) feltrar;
~ sig feltrar se, imbroliar se


tovig

imbroliate


tovning

text feltramento


tovsippa

bot anemone silvestre


toxicitet

toxicitate


toxikolog

toxicologo, toxicologista


toxikologi

toxicologia


toxikologisk

toxicologic


toxin

biokem toxina


toxisk

toxic


toxoplasma

biol toxoplasma


toxoplasmos

med toxoplasmose, toxoplasmosis


trad

via commercial;
sjö route fr [rut] maritime


tradera

transferer, translatar, transmitter (oralmente/verbalmente)


tradering

transferimento, transferentia, translation, transmission (oral/verbal)


tradig

enoiose, prolixe, verbose, fastidiose, tediose


tradition

tradition;
enligt ~en conformemente al tradition, traditionalmente;
hålla fast vid ~erna continuar le traditiones;
muntlig ~ tradition verbal/oral;
skriftlig ~ tradition scripte


traditionalism

traditionalismo


traditionalist

traditionalista


traditionalistisk

traditionalistic, traditionalista


traditionell

traditional


traditionsbevarare

homine de traditiones, traditionalista


traditionsbunden

conventional


traditionsbundenhet

conventionalismo


traditionsenlig

conforme al tradition, traditional, conventional


traditionslös

sin traditiones


traditionsrik

ric in traditiones


tradjazz

mus jazz eng [d3æz] traditional


trafik

traffico, circulation;
dirigera ~en diriger/regular le circulation/le traffico;
enkelriktad ~ senso unic;
lamslå ~en blocar/paralysar le traffico/le circulation;
reguljär ~ servicio regular;
stoppa ~en arrestar le traffico/le circulation


trafikabel

practicabile, viabile


trafikant

usator del cammino public, trafficante, passante


trafikapparat

traffico, circulation


trafikbehov

necessitates del traffico/del circulation


trafikbrott

delicto de traffico/de circulation


trafikera

usar le cammino public, trafficar


trafikerad

trafficate, frequentate


trafikerbar

practicabile, viabile


trafikfara

periculo del traffico/del circulation


trafikflyg

aviation civil/de linea


trafikflygare

pilota de linea


trafikflygplan

avion de linea


trafikföreskrift

regulamento de traffico/de circulation, codice del via


trafikförseelse

delicto/infraction de traffico/de circulation


trafikhinder

rampa pro relentar le velocitate/le traffico/le circulation


trafikintensitet

volumine del traffico/del circulation


trafikkaos

chaos de traffico/de circulation


trafikkontroll

controlo del traffico/del circulation


trafikkorsning

cruciata (stratal)


trafikled

via de communication, arteria (stratal)


trafikledare

flyg controlator del navigation/del traffico aeree


trafikledning

flyg controlo del traffico aeree


trafikljus

lumine/luce de traffico/de circulation, semaphoro (stratal)


trafikmärke

signo de traffico/de circulation


trafikoffer

victima del traffico/del circulation


trafikolycka

accidente de traffico/de circulation


trafikomläggning

deviation del traffico/del circulation


trafikplats

cruciata giratori, placia circular/rotunde, rotunda


trafikpolis

policiero stratal/de traffico/de circulation


trafikproblem

problema de traffico/de circulation


trafikpulsåder

arteria (stratal)


trafikregel

regulamento de traffico/de circulation, codice del via


trafiksignal

signal de traffico/de circulation


trafikskylt

signo de traffico/de circulation


trafikstockning

congestion/paralyse/paralysis del traffico/del circulation


trafikstopp

interruption del traffico/del circulation


trafikström

fluxo del traffico/del circulation


trafiksäkerhet

securitate del traffico/del circulation


trafiktorn

flyg turre de controlo


trafikvett

disciplina in le traffico/in le circulation


trafikvåg

unda de traffico/de circulation


trafiköverträdelse

delicto/infraction de traffico/de circulation


trafikövervakning

surveliantia del traffico/del circulation


tragedi

tragedia


tragedienn

teat actrice tragic, tragica, tragediana


tragediförfattare

autor/poeta tragic, tragico, tragedo


tragediskådespelare

actor tragic, tragediano, tragedo


traggel

(tjat) criticas/reproches [-sh-] constante;
(möda) travalio/labor penose


traggla

criticar/reprochar [-sh-] constantemente;
(knoga) facer un labor/un travalio pesante/dur, effortiar se multo


tragglig

penose


tragik

tragedia


tragiker

teat actor tragic, tragediano, tragedo;
litt autor/poeta tragic, tragico, tragedo


tragikomedi

tragicomedia


tragikomisk

tragicomic


tragisk

tragic


tragöd

litt autor/poeta tragic, tragico, tragedo


trailer

(släpvagn) remolco;
film, TV trailer eng [treilö]


traj

tracia


traja

lassar tracias


trakassera

vexar


trakasseri

vexationes pl


trakeotomi

med tracheotomia


traker

pl hist thraces


Trakien

Thracia


trakisk

hist thrace


trakom

med conjunctivitis granulose, trachoma


trakt

1 (bygd) region, districto, tracto, area, campania, ambiente, vicinitate, parages [-ad3es] pl, milieu fr [miljø], entourage fr [a)tura:3] 2 zool parte posterior del ungue/ungula de un cavallo


trakta

~ efter aspirar a


traktamente|traktamentsersättning

(el. traktamentsersättning) indemnitate/compensation del costos


traktan

desiro, desiderio


traktat

tractato, convention;
rel tracto


traktera

kul (undfägna) regalar, tractar, banchettar;
(överdådigt) festear;
mus sonar


trakterad

inte vara ~ av non valutar/valorisar


traktering

kul regalo, regalamento, biber e mangiar [-d3-]


traktion

med traction


traktor

tractor


traktordäck

pneu(matico) de tractor


traktorförare

tractorista


traktorsläp

remolco de tractor


traktör

kul proprietario de un restaurante, restaurator, tavernero


trakyt

miner trachyte


trakytblock

bloco de trachyte


traké|trake

zool trachea;
som rör ~ tracheal


tralala

~! tralala!


trall

I (visa) canto, aere;
den vanliga ~en fig le mesme canto, le canto de sempre
II (spjälgaller) grillia, grilliage [-ad3e]


tralla

I s wagonetto;
(tippvagn) carretto basculante
II v mus cantar ’tralala’


tramp

I (trampande) passos pessante
II sjö tramp eng [træmp]


trampa

I s pedal
II v mitter le pede (super), marchar [-sh-];
(stampa) colpar con le pede, fullar le solo, calcar;
~ fel facer un passo false;
~ ner calcar, fullar;
~ ner någon i skorna fig humiliar un persona;
~ någon på tårna calcar le digitos del pede de un persona;
även fig;
~ orgel sufflar un organo;
~ på fullar, calcar;
~ på en cykel pedalar;
~ på en pedal actionar un pedal;
~ snett facer un passo false;
~ upp (stig) fullar al pedes, marchar super;
~ ur (en motor) disaccopular, disingranar


trampbil

auto(mobile) a/de pedales


trampbåt

hydrocyclo


trampcykel

bicycletta, (bi)cyclo


trampdriven

a pedales


trampdyna

zool cossinetto plantar


trampfart

sjö navigation de tramp eng [træmp]


trampfartyg

sjö tramp eng [træmp]


trampkvarn

molino movite per un cavallo, molino de cavallo


trampmina

mil mina terrestre


trampolin

trampolino;
hoppa från ~ facer trampolino


trampolinhopp

trampolino;
utföra ett ~ facer trampolino


trampsax

jakt trappa, pedica


trampört

bot polygono aviculare lat


trams

I (tramsande) nonsenso, garrulada, stultessa
II (tramsig person) homine/typo stulte


tramsa

I v garrular, dicer nonsenso
II s femina stulte


tramsig

(svamlig) garrule, stulte, qui dice nonsenso;
(larvig) fatue


tramsighet

stultessa


tran

oleo de balena, oleo de pisce


trana

zool grue


tranaktig

oleose


tranbär

bot oxycocco


trance

se trans


tranch

ekon parte, portion


tranchera

kul trenchar [-sh-]


tranchergaffel

furchetta a/de/pro trenchar [-sh-]


trancherkniv

cultello a/de/pro trenchar [-sh-]


trandans|tranedans

(el. tranedans) dansa de grues;
känna sig som en sparv i ~ sentir se inferior


trangam

zool secretario, serpentario


tranig

oleose


tranighet

oleositate


trankil

tranquille, calme, quiete


trankilitet

tranquillitate, calma, quiescentia, quiete, quietude


trankokare

funditor de oleo de balena


trankokeri

funderia de oleo de balena


trans|trance

(el. trance) trance;
falla i ~ entrar/cader in trance


transaktion

transaction;
avsluta en ~ concluder/terminar un transaction;
ingå/träffa en ~ realisar un transaction


transalpin|transalpinsk

(el. transalpinsk) transalpin


transatlantisk

transatlantic


transcendens

fil transcendentia


transcendent

fil transcendente


transcendental

fil transcendente, supernatural, metaphysic


transfer

transferentia, transferimento


transferabel

transferibile


transferera

transferer


transferering

transferentia, transferimento


transfiguration

rel transfiguration


transformation

transformation


transformationsgrammatik

språk grammatica generative transformational


transformator

el transformator


transformatorstation

el cabina/posto de transformation


transformera

transformar


transformering

transformation


transfusion

med transfusion


transgression

transgression


transistor

transistor;
förse med ~ transistorisar


transistoriserad

transistorisate


transistorradio

transistor


transit

transito


transitera

effectuar/permitter transito


transitering

transito


transitgods

merces/mercantias de transito


transithall

sala/hall eng [hå:l] de transito


transitiv

språk transitive


transitivera

språk facer transitive


transitivering

språk transitivitate


transito

transito


transitogods

merces/mercantias de transito


transitohall

sala/hall eng [hå:l] de transito


transitohamn

porto de transito


transitohandel

commercio transitori/de transito


transitorisk

ekon transitori, transiente


transitotrafik

traffico de transito


transitpassagerare

passagero [-d3-] transitori/de transito


transitvisa

visa de transito


transkribera

mus, språk transcriber


transkription

mus, språk transcription


translator

traductor autorisate


translitteration

translitteration


translitterera

translitterar


transmak

gusto de oleo de balena


transmarin

ultramar, transmarin


transmission

transmission


transmissionshjul

rota de transmission


transmissionskedja

catena de transmission


transmissionssystem

systema de transmission


transmittera

transmitter


transmittering

transmission


transmutabel

transmutabile


transmutation

transmutation


transmutera

transmutar


transnationell

multinational


transocean|transoceansk

(el. transoceansk) transoceanic


transparang

transparente


transparens

transparentia


transparent

transparente


transpiration

transpiration, perspiration;
(svett) sudor;
bot transpiration


transpirera

transpirar, perspirar, sudar;
bot transpirar


transplantat

med transplant


transplantation

med transplantation, graffo


transplantationskirurg

med graffator


transplantationsteknik

med technica de transplantation


transplantera

med transplantar, graffar


transplanterbar

med transplantabile


transplantering

med transplantation, graffo


transponder

flyg radioreceptor/radiodiffusor automatic


transponera

mus transponer


transponering

mus transposition


transport

transporto, transportation


transportabel

transportabile


transportarbetare

obrero de transporto(s)


transportband

banda/corregia transportator/mobile


transportbil

camionetta


transportera

transportar, transferer;
(i åkdon) vehicular


transportering

transporto, transportation


transportfartyg

nave de transporto/de carga


transportflygplan

avion de transporto


transportföretag

interprisa/compania de transportos/de camionage [-ad3e]


transportförsäkring

assecurantia de transporto


transportkedja

fig catena de transportatores


transportkostnad

costos pl de transporto/de transportation


transportmedel

medio de transporto/de transportation


transportmöjlighet

facilitate de transporto/de transportation


transportplan

flyg avion de transporto


transportsträcka

distantia de transporto/de transportation


transportvagn

camion, truck eng [trak];
mil caisson fr [käså)]


transportväsen

transporto(s)


transportör

(person) interprenditior de transporto(s), transportator;
(anordning) banda/corregia transportator/mobile, transportator;
(gradskiva) goniometro;
(pantograf) pantographo


transposition

mus transposition


transsexualism

transsexualismo


transsexuell

transsexual;
~ person transsexual, transsexualista


transsibirisk

transsiberian;
~a järnvägen le ferrovia transsiberian


transsubstantiation

rel transsubstantiation


transsubstantiera

rel transsubstantiar


Transsylvanien

Transylvania


transsylvanier

transylvano


transsylvansk

transylvan;
Transsylvanska alperna le Alpes Transylvan


transsylvanska

transylvana


transträck

volo/migration de grues (vidite del terra)


transumera

transumer


transumering

transumpto


transumt

transumpto


transuran

kem elemento transuranic


transversal

I s mat (linea) transversal
II adj mat transverse, transversal


transversalaxel

mat axe transverse


transversell

mat transverse, transversal


transvestism

tra(ns)vestismo


transvestit

tra(ns)vestito


transvestitism

tra(ns)vestismo


trapets

I sport trapezio it [-ts-]
II mat trapezio it [-ts-]


trapetsartist

artista de trapezio it [-ts-], trapezista [-ts-]


trapetsformig

mat trapeziforme [-ts-], trapezoide [-ts-], trapezoidal [-ts-]


trapetsnummer

numero de trapezista [-ts-]


trapetsoid

mat trapezoide [-ts-]


trapp

I zool avetarde;
stor~ otide
II 1 (trappa) scala 2 miner diabase, basalto
III interj tripp, ~, trull! un, duo, tres (minime tu es)


trappa

I s scala;
gå ner/upp för ~n descender/montar le scala
II v ~ ner diminuer;
upp augmentar, escalar, intensificar


trappavsats

plana de scala


trapper

trappator


trappformig

in forma de scala


trappgavel

faciada a scalas


trappgavelshus

casa de faciada a scalas


trapphus

cavia de scala


trappist

rel trappista


trappistorden

rel ordine de trappistas


trappräcke

balustrada de scala, barra protective (del scala)


trappsteg

grado de scala, scalon, passo


trappstege

scala de mano, scala duple


trappuppgång

cavia de scala


trasa

I s vetule pannello
II v ~ sönder lacerar


trasdocka

pupa de pannellos


traselegans

pseudoelegantia


trasgrann

vistose


trashank

homine in vestimentos lacerate


trasig

(i trasor) lacerate;
(sönder) rumpite, in pecias, in morsellos


traska

trottar;
(mödosamt) camminar penosemente


trasmaja

femina in vestimentos lacerate


trasmatta

carpetta/tapete/tapis fr [tapi] texite de vetule pannellos (de colores diverse)


trasproletariat

subproletariato


trassat

ekon banca/persona del qual un lettera/littera de cambio/un cheque eng [tshek] es tirate


trassel

(garn till rengöring) stoppa;
(krångel) confusion, disordine, imbroglio, it [-åljå], imbroliamento, embarasso;
ställa till med ~ confunder, intricar, disordinar, complicar, imbroliar


trasselsudd

balla de stoppa


trassent

ekon scriptor/tirator de un lettera/littera de cambio/de un cheque eng [tshek]


trassera

ekon scriber/tirar un lettera/littera de cambio/un cheque eng [tshek]


trassla

imbroliar;
~ sig imbroliar se, disrangiar [-d3-] se;
~ till confunder, disordinar, complicar, imbroliar, intricar


trasslig

(i oordning) confuse, chaotic, in disordine, sin ordine;
(invecklad) complicate, complexe, imbroliate, intricate


trasslighet

confusion, disordine, embarasso, imbroglio it [-åljå], imbroliamento, intricamento, intrico


trast

zool turdo;
björk~ turdo pilar;
kol~ merla;
sång~tal~ turdo philomelos lat


trastdrill

trillo de turdo


trastfåglar

(familj) turdidas


trasvarg

homine in vestimentos lacerate


tratt

infundibulo;
hälla genom ~ passar per infundibulo


tratta

I v 1 (hälla genom tratt) passar per infundibulo;
~ i någon något fig mentir un cosa a un persona 2 v (ramla) ~ omkull/på ändan cader a terra
II s ekon lettera/littera de cambio tirate, tratta it


trattformig

in forma de infundibulo;
infundibiliforme;
~ gång anat infundibulo


trattkantarell

bot cant(h)arello tubiforme


trattoria

trattoria it


trattpip

bucca/orificio de un infundibulo


trattskivling

bot clitocybe


trauma

med, psyk trauma


traumatiserad

med, psyk traumatisate


traumatisk

med, psyk traumatic


traumatologi

med traumatologia


trav

I sport (travtävling) cursa de trotto
II bot arabis;
back~ arabis thalian;
fjäll~ arabis alpin;
lund~ arabis hirsute;
rocken~ arabis glabre;
sand~ arabis arenose
III (gång) trotto;
hjälpa någon på ~en fig initiar un persona;
rida i ~ ir/currer/cavalcar al trotto, trottar;
sätta av i ~ comenciar a trottar;
~ med höga taktmässiga steg passage [-ad3e]


trava

1 (gå i trav) currer lentemente, trottar 2 (stapla) cumular, pilar


travare

sport trottator


travbana

sport carriera/pista de cursas de trotto


trave

pila, cumole, mole


travers

tekn transversa


travestera

litt parodiar


travestering

litt parodia


travesti

litt parodia


travhäst

sport trottator


travkusk

cochiero [-sh-] de cursa de trotto


travlopp

sport cursa de trotto


travtränare

sport trainator de trottatores


travtävling

sport cursa de trotto


tre

tres;
dela i ~ delar tertiar, tripartir;
göra ~ kopior triplicar;
skära i ~ delar trisecar;
~ gånger så stor triple, triplice;
~ års tid triennio


trea

(le numero/cifra) tres;
(trerumslägenhet) casa de tres cameras


treaktare

teat de tres actos


trearmad

de tres bracios


treatomisk

kem triatomic


trebarnsfamilj

familia con/de tres infantes


trebent

de tres pedes, tripode;
~ stativ tripede, tripode


trebladig

bot de tres folios, trifoliate, triphylle;
tekn tripale


treblommig

bot triflor


trecellig

biol trilocular


trecento

konst trecento it [-tsh-];
företrädare för ~ trecentista [-tsh-]


trecylindrig

de tres cylindros


tredagarsfeber

med exanthema


tredagarskurs

curso de tres dies/jornos/que dura tres dies/jornos


tredelad

de/in tres partes, tripartite, ternari;
bot tripartite, trilobulate;
mat trisecate;
mus ternari


tredelning

tripartition;
mat trisection


tredimensionell

de tres dimensiones, tridimensional


tredje

tertie;
~ juni le tres de junio;
Tredje Riket hist le Stato Tertie;
~ världen le tertie mundo


tredjedag

~ jul le tertie die/jorno de Natal


tredjedagsfeber|tredjedagsfrossa

(el. tredjedagsfrossa) med febre tertian, tertiana


tredjedel

tertie parte, tertio;
två ~ar duo tertios


tredjegradsbrännskada

med arditura de tertie grado


tredjegradsekvation

mat equation cubic/del tertie grado


tredjehandsval

alternativa/option de tertie mano


tredjeklassare

alumno/discipulo del tertie classe


tredjemansrätt

jur derecto del tertie parte


tredjeopponent

univ tertie opponente, opponente farsator


tredjeårsstuderande

univ studiante/studente del tertie anno


tredraget

vid ~ verso tres horas


tredsk

indisciplinabile, indocile, obstinate, recalcitrante


tredska

obstination, recalcitration


tredskas

obstinar se, recalcitrar


tredskodom

jur sententia in contumacia


tredubbel

triple, triplice, triplicate


tredubbla

tripl(ic)ar


tredubbling

triplication


tredäckare

sjö nave de tres pontes;
flyg triplano


treenig

tres in un, trin


treenighet

trinitate


trefald

trinitate


trefaldig

triple, triplice, trin;
~ kopia copia triple, triplicato


trefaldiga

tripl(ic)ar


trefaldighet

trinitate


trefaldighetsdagen

le Trinitate


trefalt

tripl(ic)emente


trefasig

el triphase, triphasate, triphasic


trefjärdedelstakt

mus mesura triple/a tres tempores


treflikad

bot trilobate


trefot

tripede, tripode


trefotad

litt de tres pedes, tripodic;
~ vers trimetro, tripodia


trefärgad

tricolor


trefärgstryck

typ impression a/in tres colores, reproduction tricolor, trichromia


treglasfönster

vitro triple/triplice


tregrenad

biol trifide


trehjuling

tricyclo


trehundra

tre hundra tres centos


trehundrade

trecentesime


trehundratalet

le quatrocentesime seculo


trehundraårig

de tres centos annos, tricentenari


trehörnig

mat triangular, trigone, trigonal, tricorne


trehörning

mat triangulo, trigono


trehövdad

tricephale


trekamp

sport triathlon


trekant

triangulo, trigono


trekantig

triangular, trigone, trigonal, tricorne;
~ hatt tricorno


treklang

mus triade;
(på tonarts grundton) tonica


treklangsackord

mus triple accordo, triade


treklöver

bot trifolio


trekvart|tre kvart|tre|kvart

(el. tre kvart) på ~ obliquemente;
~s timme tres quartos


trekvartslång

(de) tres quartos;
~ ärm manica tres quartos


trekvartsstrumpa

geniculiera


treledad

triple, triplice, tripartite, ternari


trema

språk trema, dierese, diaresis


tremaktspakt

pacto tripartite/de tres paises


tremannastyre

triumvirato;
medlem i ~ triumviro


tremastare

sjö nave de tres mastes/palos


tremilsgräns

sjö limite/zona de tres millias (maritime), aquas territorial


tremolo

mus tremolo it


tremotorig

trimotor


tremulant

mus tremolo it


tremulera

mus facer tremolos it, vibrar


tremulering

mus tremolo it


tremänning

cosino/cosina secundari


tremånadersperiod

periodo de tres menses


trenchcoat

trench-coat eng [trenshkout]


trend

(tendens) trend eng, tendentia;
(nytt mode) trend eng, moda, fashion eng [fæshön]


trendföljare

persona qui seque le moda


trendig

al ultime moda


trendkänslig

sensibile al tendentias (del moda), subjecte al trends eng


trendriktig

al ultime moda


trendsättare

instaurator de un moda/de tendentia, (in)novator


trepanation

med trepanation


trepanera

med trepanar


trepanering

med trepanation


trepartiregering

governamento tripartite


trepass

arkit trifolio


trepassbåge

arkit arco/ogiva trilobate, arcada a trifolio


treprocentig

de tres pro/per cento


trepunktsbälte

cinctura de securitate a tres punctos


treradig

litt de tres versos;
~ vers tercet


trerading

litt tercet


treriksröse

monticulo (de petras) de tres paises


treroddare

hist trireme


trerummare|trerumslägenhet

(el. trerumslägenhet) casa/appartamento de tres cameras


tresidig

mat trilatere, trilateral, trigone, trigonal


tresiding

mat triangulo


tresitsig

de tres placias


tresnibb

pannello de testa/de capite triangular/trigone/trigonal


tresnåret

vid ~ verso tres horas


trespaltig

de tres columnas


trespann

gruppo de tres cavallos, troika ry


trespråkig

trilingue


trestavig

språk de tres syllabas, trisyllabe;
~t ord trisyllabo


tresteg|trestegshopp

(el. trestegshopp) sport salto triple


trestegsraket

missile a tres etages [-d3-]


trestjärnig

a/de tres stellas


tresträngad

mus a/de tres chordas, trichorde;
tresträngat instrument trichordo


trestämmig

mus a/pro tres voces


tretaget

vid ~ verso tres horas


tretal

trio, tripletto, triade, terno


tretiden

vid ~ verso tres horas


tretrådig

de tres filos


trettio

trenta


trettionde

trentesime, trigesime


trettiondel

trentesime parte, trentesimo


trettiotal

trentena


trettiotrevarvare

disco de 33 revolutiones


trettioårig

de trenta annos;
~a kriget le Guerra de Trenta Annos


trettioåring

homine de trenta annos


tretton

dece-tres, tredece


trettondagen

le Epiphania


trettondagsafton

le vigilia de Epiphania


trettonde

dece-tertie, decimotertie, tertiodecime, tredecime


trettonhundratalet

le dece-quarte/decimoquarte seculo


tretusen|tre tusen|tre|tusen

(el. tre tusen) tres milles


tretusentonnare

sjö nave de tres milles tonnas


tretåig

zool tridactyle;
~ mås laro tridactyle;
~ sengångare bradypo tridactyle


tretår

un tertie tassa de caffe


treudd

myt tridente


treva

cercar tastante;
~ sig fram avantiar tastante


trevande

fig hesitante, vacillante, irresolute, indecise, incerte


trevare

(försiktig undersökning) investigation attent(iv)e;
(försöksballong) ballon de essayo;
skicka ut en ~ fig lancear un ballon de essayo, extender su tentaculos


trevinklig

mat triangular, trigone, trigonal


trevlig

agradabile, placente, gentil, sympathic;
~ resa! bon viage! [-ad3e]


trevnad

commoditate, benesser, conforto, intimitate, familiaritate, jovialitate, atmosphera familial/jovial


trevägskorsning

cruciata de tres vias


trevärd

kem trivalente;
~ syra triacido


trevärdhet

kem trivalentia


trevärdig

kem trivalente


trevärdighet

kem trivalentia


treväxlad

a tres cambios/marchas [-sh-]/velocitates


trevåningshus

casa de tres etages [-d3-]


treårig

de tres annos, trienne, triennal


treåring

infante de tres annos


treårsperiod

triennio


treårsplan

plano trienne/triennal


tri

kem trichlorido ethylic


triad

triade;
som rör ~ triadic


trial-and-error-metoden|trial|and|error|metoden

le methodo de trial and error eng [traiöl ön erö]


triangel

mat, mus triangulo;
liksidig ~ triangulo equilatere;
oliksidig ~ triangulo scalen;
rätvinklig ~ triangulo rectangule; spetsig ~ triangulo acutangule;
trubbig ~ triangulo obtusangule


triangeldrama

triangulo amorose dramatic, drama triangular


triangelformig

triangular, trigone, trigonal


triangelkoppling

el connexion in triangulo


triangelmärke

lantm signo de triangulation


triangelmätning

mat trigonometria;
lantm triangulation;
utföra ~ lantm triangular


triangelpunkt

lantm puncto de triangulation


triangelslagare

mus sonator de triangulo


triangulering

lantm triangulation


triangulär

triangular, trigone, trigonal


trias

geol trias;
som rör ~ triassic


tribad

tribade


tribadisk

tribade;
~ levnad tribadismo


tribun

I (upphöjd talarplats) tribuna, stand eng [stænd]
II hist tribuno


tribunal

tribunal


tribunat

hist tribunato;
som rör ~ tribunitie


tribunämbete

hist tribunato


tribut

tributo


tributskyldig

tributario


trick

I (konstgrepp) truc(o), artificio, maneo, prestidigitation
II korsp (i bridge) torno ganiate ultra le sexte


trickfilm

film a truches/trucos


trickfoto

photo trucate


tricksa

trucar, prestidigitar


tricotage

tricotage fr [-a:3], articulos de tricot fr [-ko]


trier

sjö hist (nave) trireme


triera

lantbr vannar


triforium

arkit triforio


triftong

språk triphthongo


triftväxter

bot (familj) plumbaginaceas


trigeminusneuralgi

med neuralgia facial/del nervo trigemine


triglyf

arkit triglypho


trigonometri

mat trigonometria


trigonometrisk

mat trigonometric


trikin

zool trichina;
som rör ~ trichinal


trikinos

med trichinose, trichinosis


trikinös

med trichinose


triklinium

hist triclinio


trikloretylen

kem trichlorido ethylic


trikolor

tricolor


trikå

text tricot fr [-ko]


trikåaffär

calcetteria


trikåfabrik

fabrica de articulos de tricot fr [-ko], calcetteria


trikåstickning

text tricotage fr [-a:3]


trikåvaror

articulos de tricot fr [-ko]


triljon

trillion


trilla

I v (forma runt) tornar, facer;
(falla) cader;
~ omkull cader a terra;
~ piller facer pilulas
II s carrossa aperte con duo sedias


trilling

trigemino


trillingfödsel

nascentia trigemine/de trigeminos


trilobit

paleont trilobite


trilogi

litt trilogia


trilsk|trilsken

(el. trilsken) indisciplinabile, indocile, obstinate, recalcitrante


trilska

obstination, recalcitration


trilskas

obstinar se, recalcitrar


trim

(hos person) bon forma/condition;
(hos sak) bon stato;
hålla en motor i god ~ haber un motor in bon stato;
hålla sig i ypperlig ~ tener se in un optime forma


trimaran

sjö trimaran


trimeter

litt trimetro


trimma

(justera) (re)adjustar, adaptar, regular;
(ansa ) tonder;
(träna) trainar


trimning

(justering) adjustage [-ad3e], adjustamento, adaptation


trind

ronde, rotunde;
(om person) replete, un pauco/poco corpulente


trindhet

rotunditate


Trinidad och Tobago|Trinidad|Tobago

Trinidad e Tobago


trinidadier

habitante de Trinidad e Tobago, trinidadiano


trinidadisk

de Trinidad e Tobago, trinidadian


trinidadiska

femina de Trinidad e Tobago, trinidadiana


Trinitas

Trinitate


trio

mus trio


triod

el triodo


triodlampa

el lampa triodo


triol

mus triol


triosonata

mus sonata a/pro tres instrumentos


trioxid

kem trioxydo


triplett

tripletto


triploid

biol triploide


tripod

tripede, tripode


tripodi

litt tripodia


tripodmast

sjö mast tripodic


Tripolis

Tripole


tripolitan

tripolitano


tripolitansk

tripolitan


tripolitanska

tripolitana


tripp

I s (kort resa) cursa, tour fr [tu:r];
(utflykt) excursion;
fig (narkotikarus) trip eng
II s (kort steg) passo curte
III interj ~ trapp, trull! un, duo, tres (minime tu es)


trippa

ir/camminar a parve passos legier [-d3-];
(berusa sig med narkotika) narcotisar se, prender narcotico


trippel

I s geol tripoli
II adj (trefaldig) triple, triplice, trin


trippelallians

alliantia triple


trippelkrock

collision triple/que implica tres vehiculos


trippelseger

victoria triple


trippelvaccin

med vaccino triplice


tripping

sport tripping eng [triping]


trips

zool thrips;
~ar (ordning) thysanopetra, physopoda


triptyk

konst, litt triptico


trismus

med trismo


triss

kortsp trio, triade, tripletto


trissa

I v inflar, facer montar, augmentar, stimular;
~ upp priserna inflar/facer montar le precios
II s tekn polea;
dra på trissor! fig vermente?, isto non pote esser ver/seriose!


trist

(dyster) triste;
(långtråkig) fastidiose, enoiose, tediose, insipide, monotone;
se ~ ut haber le aere triste;
~a kvarter quartieros monotone


tristess

tristessa


tristhet

(dysterhet) tristessa;
(långtråkighet) enoio, tediositate, insipiditate, monotonia


tritium

kem tritium


triton

myt triton


triumf

triumpho, victoria;
(segerglädje) exultation


triumfator

triumphator, victor, vincitor


triumfbåge

arco triumphal/de triumpho


triumfera

triumphar;
(jubla) exultar;
~ över fienden triumphar super le inimicos


triumfkrucifix

crucifixo triumphal


triumfmarsch

marcha [-sh-] triumphal


triumftåg

entrata/marcha [-sh-] triumphal


triumfvagn

carro triumphal/de triumpho


triumvir

hist triumviro;
som rör ~ triumviral


triumvirat

hist triumvirato


trivas

trovar se ben, florar


trivial

trivial


trivialisera

trivialisar


trivialitet

trivialitate


triviallitteratur

litteratura trivial/popular


trivialmusik

musica trivial/popular


trivialnamn

kem nomine trivial


trivium

hist trivio;
som avser ~ trivial


trivsam

(om person) agradabile, conversabile, sociabile;
(om plats) agradabile, confortabile, intime


trivsel

commoditate, benesser, conforto, intimitate, familiaritate, jovialitate, atmosphera familial/jovial


trivselvikt

peso de benesser


triör

lantbr vanno, vannator


tro

I s (tillit) fide, confidentia, credito;
rel fide, credentia, religion;
avsvära sig sin ~ repudiar/abnegar su religion;
bekänna sig till en ~ professar/practicar un religion;
förkunna kristen ~ predicar le fide christian;
i god ~ bona fide lat;
~, hopp och kärlek le fide, le sperantia e le caritate;
tron på Gud le credentia in Deo
II v creder, haber fide in;
(anse, mena) creder, pensar, opinar;
inte kunna ~ sina ögon non poter creder (a) su oculos;
~ på Gud creder in Deo
III adv esque, an;
kommer han idag ~? esque/an ille veni/va venir hodie?


troende

I adj credente, fidel, religiose;
en ~ kristen un christiano credente
II s rel fide, credentia, religion


trofast

fidel, loyal


trofasthet

fidelitate, loyalitate, fide


trofé|trofe

tropheo


trogen

fidel, loyal;
(om återgivning) fidel, exacte, precise


troglodyt

troglodyta


troglodytisk

troglodytic


trohet

fidelitate, loyalitate


trohetslöfte

fidantia


trohjärtad

(tillitsfull) confidente;
(godtrogen) credule, naive


trohjärtenhet

(tillit) confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia;
(godtrogenhet) credulitate, naivitate


Troja

Troia


trojaborg|trojeborg

(el. trojeborg) labyrintho con le sentieros marcate de petras


trojan

troiano, dardano


trojansk

troian, dardane; ~a hästen le Cavallo Troian/de Troia;
~a kriget le Guerra de Troia


trojka

troika ry


trokeisk

litt trocheic


troké|troke

litt trocheo


trolig

probabile, verisimile, verosimilante, plausibile


troligen

probabilemente


troligtvis

probabilemente


troll

troll, ogro, monstro, gnomo;
det har gått ~ i saken fig il ha devenite un cosa incantator;
när man talar om ~en fig parlante del troll(e)s


trolla

exercer/practicar magia/le arte magic;
~ bort facer disparer (per un colpo de virga magic), escamotar;
~ fram facer surger (per un colpo de virga magic)


trollbinda

incantar, fascinar, captivar


trollbunden

captive


trollcirkel

circulo magic


trolldeg

material plastic pro modellar


trolldom

(magi) magia, sortilegio;
(förhäxning) incantation, incantamento, fascination, fascino


trolldomskonst

magia, incantamento, sortilegio, prestigio


trolldruva

bot actea spicate


trolldryck

potion/biberage [-ad3e] magic, elixir, philtro


trolleri

magia, incantamento, sortilegio, prestigio;
som genom ett ~ como per magia/per incantamento


trolleriknep

truc(o) del prestidigitator


trollerikonstnär

prestidigitator, prestigiator, joculator, illusionista


trolleritrick

truc(o) del prestidigitator


trolley

trolley eng [tråli]


trolleybuss

trolleybus eng [trålibas]


trollflöjt

mus flauta magic;
Trollflöjten le Flauta Magic


trollformel

formula magic


trollkarl

mago, magico, incantator;
Trollkarlens lärling le Apprentisse Mago


trollkonst

magia, incantamento, sortilegio, prestigio


trollkonstnär

illusionista, mago, magico, prestidigitator, prestigiator


trollkraft

fortia/poter/virtute magic, magia


trollkrets

circulo magic


trollkunnig

qui sape exercer/practicar le magia


trollkärring

maga, magica, incantatrice


trollmakt

fortia/poter/virtute magic, magia


trollmedel

(för att trolla) sortilegio;
(mot trolldom) medio magic, talisman, amuleto


trollpacka

maga, ogressa


trollring

anello magic/incantate


trollskog

foreste magic/incantate


trollslag

som i ett ~ como per magia/per incantamento


trollslända

zool libellula


trollspegel

speculo magic


trollspö

virga magic


trollstav

virga magic


trolltyg

magia, incantamento, sortilegio, prestigio


trolova

~ sig fidantiar se


trolovad

fidantiato/fidantiata, promisso/promissa


trolovning

fidantiamento


trolsk

magic, incantator, fascinante, feeric, phantasmagoric


trolskhet

fascino, fascination


trolös

infidel, disloyal, perfide, perfidiose, perjur, machiavellic


trolöshet

infidelitate, disloyalitate, mancantia de fide, perfidia, fide punic, machiavellismo


tromb

meteor tromba, typhon, cyclon


trombocyt

med thrombocyto


tromboflebit

med thrombophlebitis


trombon

mus trombon;
blåsa ~ sonar le trombon


trombonist

mus trombon(ista)


trombos

med thrombose, thrombosis;
som avser ~ thrombotic


trompe l’œil|trompe|l’œil

konst trompe-l’œil fr [tro)plœj]


tron

throno;
avsäga sig ~en abdicar (le throno);
bestiga ~en montar super le throno, acceder/advenir al throno;
störta någon från ~ disthronar un rege


trona

occupar le throno, thronar


tronarvinge

herede al/del corona/throno


tronavsägelse

abdication


tronföljare

herede al/del corona/throno


tronföljd

succession al/del throno/corona


tronföljerska

herede al/del corona/throno


tronhimmel

baldachino


troninkräktare

usurpator


tronpretendent

pretendente/candidato al throno


tronsal

sala del throno


tronskifte

cambio del throno/del corona


trontal

discurso del throno/del corona


trontillträde

accession/advenimento al throno, inthronamento


trop

språk, mus tropo


tropik

tropico;
~erna le zona (inter)tropical, le tropicos


tropikfeber

med febre tropical/del tropicos


tropikfåglar

zool (ordning) phethontidas


tropikhjälm

casco colonial


tropikväxt

bot planta tropical


tropikzon

zona/region tropical


tropisk

1 tropic, (inter)tropical;
~a bältet le zona/region tropical;
~a sjukdomar morbos/maladias tropical 2 språk tropic


tropism

bot tropismo


tropopaus

tropopausa


troposfär

troposphera;
som rör ~ tropospheric


tropp

mil, sport peloton;
i samlad ~ in formation serrate


troppa

1 ~ av partir uno per uno 2 mil ~ fanan inrolar le bandiera/le standardo al palo (post un ceremonia)


troppchef

mil commandante del peloton


trosa

slip eng


trosartikel

rel articulo de fide, dogma


trosbekännelse

rel profession de fide, confession (de fide), credo


trosfrid

rel pace religiose


trosfrihet

rel libertate religiose/de cultos


trosfrände

rel correligionario


trosfråga

rel question de fide


trosförföljelse

rel persecution religiose


trosförkunnelse

rel predication del fide


trosförvant

rel correligionario


trosgemenskap

rel communitate religiose


trosglöd

rel fervor/zelo religiose, zelotismo


trosiver

rel zelotismo


trosivrare

rel zelator, zelote


troskyldig

ingenue, candide, innocente


troskyldighet

ingenuitate, candor, innocentia


troslära

rel doctrina religiose/del fide


trosnit

rel zelotismo


trosriktning

rel credo


tross

1 (grovt rep) corda, cordon, fun;
sjö ammarra 2 mil traino, equipage [-ad3e]


trossak

rel materia de fide


trossats

rel dogma


trossbotten

1 arkit (in un intabulamento placiate) fundo de plancas pro/con material isolante/a/de isolation 2 mil sjö dormitorio del equipage [-ad3e]


trossfyllning

arkit material pro isolamento sonor/acustic e calorifuge


trosviss

convincite


trosvisshet

conviction, convincimento


trosåskådning

rel credo


trotjänare

veterano, homine de multe experientia


trots

I s defia, defiantia, obstination, opposition, resistentia;
alla goda föresatser till ~ in despecto de tote bon intentiones;
göra något på ~ facer un cosa in/per obstination
II prep malgrado, in despecto de, nonobstante;
~ allt malgrado toto


trotsa

bravar, affrontar, defiar, obstinar se (a), resister (a), despectar, facer fronte (a);
det ~r all beskrivning isto excede qualcunque description, isto es indescriptibile;
~ ett förbud bravar un interdiction


trotsare

rebello, insurgente, insurgito, seditioso


trotsig

obstinate, rebelle, recalcitrante, insubmisse, seditiose


trotsighet

obstination, rebellion, recalcitrantia, insubmission


Trotskij

Trotsky


trotskism

trotsk(y)ismo


trotskist

trotsk(y)ista


trotskistisk

trotsk(y)ista


trotsålder

etate de obstination


trottoar

trottoir fr [tråtwa:r]


trottoarbonde

fig fermero qui non cultiva ille mesme su terra (e habita in un urbe/un village [-ad3e])


trottoarkant

bordo/bordura del trottoir fr [tråtwa:r]


trotyl

kem trotyl, trinitrotoluene


trovärd|trovärdig

(el. trovärdig) digne de fide, credibile, veridic;
ej ~ mendace


trovärdighet

credibilitate, veridicitate


trubadur

trovator, trobador, troubadour fr [trubadu:r]


trubba

obtunder;
~ av obtunder


trubbel

(svårighet) difficultate, problema;
(trassel) imbroglio it [imbråljo], imbroliamento


trubbig

obtuse, obtundente;
~ triangel triangulo obtusangule;
~ vinkel angulo obtuse


trubbighet

obtusitate


trubbnos|trubbnäsa

(el. trubbnäsa) naso platte


trubbvinklig

mat obtusangule


truck

camion a/de remolco, truck eng [trak]


truckförare

conductor/chauffeur fr [shåfœ:r] de truck eng [trak], camionero


trudelutt

mus aere gai/allegre


trug

pression, fortiamento


truga

cercar persuader, pressar, fortiar


trugning

pression, fortiamento


truism

truismo, veritate banal/trivial


trula

esser de mal humor


trulig

de mal humor, acrimoniose


trulighet

mal humor, acrimonia


trull

tripp, trapp, ~ un, duo, tres (minime tu es)


trumbroms

tekn freno a/de tambur


trumeld

mil, fig foco constante


trumf

kortsp triumpho


trumfa

kortsp jocar (un) triumpho;
~ igenom fig imponer, facer prevaler;
~ över kortsp jocar un triumpho plus alte


trumfess|trumfäss

(el. trumfäss) kortsp asse de triumpho


trumfkort

kortsp triumpho


trumfmatt

vara ~ kortsp haber jocate su ultime triumpho


trumfäss

se trumfess


trumhinna

anat membrana tympanic, tympano;
håltagning i ~ med paracentese, paracentesis


trumhinneinflammation

med inflammation del tympano, otitis


trumma

I s mus tambur;
(primitiv) tamtam;
tekn tambur;
(schakt) cavia;
slå på ~ mus batter le tambur
II v mus batter le tambur;
~ ihop några personer fig convocar un gruppo de personas


trummis

mus tambur


trumning

mus battimento de tambur


trumpen

de mal humor, acrimoniose


trumpenhet

mal humor, acrimonia


trumpet

mus trompetta;
blåsa ~ sonar le trompetta, trompettar


trumpeta

mus sonar le trompetta, trompettar


trumpetare

mus trompettero, trompettista, trompetta


trumpetblomma

bot bignonia


trumpetdjur

zool stentore


trumpetfanfar

mus fanfar de trompetta


trumpetfågel

zool agami;
trumpetfåglar (familj) psophiidas


trumpetsignal

signal de trompetta


trumpetsnäcka

zool triton


trumpetstöt

mus colpo de trumpetta


trumpetsvamp

bot;
svart ~ craterello cornucopioides lat


trumpetträd

bot catalpa


trumpinne

mus bacchetta de tambur


trumsjuka

veter meteorismo, tympanismo


trumslag

mus battimento de tambur


trumslagare

mus tambur


trumstock

mus bacchetta de tambur


trumvirvel

mus battimento/rolamento de tambur, rataplan;
slå en ~ rolar


trunk

coffro


trupp

truppa, gruppo, banda;
mil truppa;
teat truppa, compania;
avdelad ~ mil distachamento [-sh-]


truppavdelning

mil hist cohorte


truppförband

mil unitate militar/de un armea


truppförflyttning

mil displaciamento/movimento de truppas


truppkoncentration

mil concentration de truppas


truppkontingent

mil contingente armate/de truppas


truppledare

chef [sh-] de un truppa/del truppa;
(inom scoutrörelsen) chef scout eng [skaut]


trupprörelse

mil movimento de truppas


truppsammandragning

mil concentration de truppas


truppslag

mil arma


truppstyrka

mil contingente armate/de truppas


trupptransport

mil transporto de truppas


truppvis

in truppa(s), in gruppo(s)


trust

trust eng [trast];
bilda en ~ constituer/formar/fundar un trust


trut

1 zool laro;
grå~ laro argentate;
havs~ laro de mar;
sill~ laro fusc 2 (mun) buccacia;
håll ~en! tace!


truta

~ med munnen mitter/poner foras le labios


try

bot alp~ lonicera alpicole;
blå~ lonicera cerulee;
rosen~ lonicera tartare;
skogs~ lonicera xyloste


tryck

(fysisk påverkan) (com)pression;
(psykisk påverkan) coaction, fortia, (op)pression;
språk accento;
graf impression;
(upplaga) impression, edition, tirage [-ad3e];
atmosfäriskt ~ pression atmospheric;
förhöjt ~ (blodtryck) med hypertonia;
ge vika för ~et ceder al pression;
utsätta för tryck fortiar, pressurisar, poner/mitter sub pression


trycka

(påverka fysiskt) premer, pressar, facer pression (super);
(påverka psykiskt) opprimer;
graf imprimer, tirar, editar, publicar;
jakt celar se;
~ av (avfyra) tirar;
~ ihop comprimer, serrar;
~ ner deprimer;
(psykiskt) deprimer, opprimer;
~ om boktr (ändrad upplaga) reeditar;
(oförändrad upplaga) reimprimer;
~ på (utöva tryck) fortiar, facer pression, urger;
(påtvinga) imponer;
(betona) accentuar;
~ på knappen premer/pressar le button


tryckaccent

språk accento dynamic/expiratori


tryckalster

typ obra imprimite, imprimito


tryckande

pesante, opprimente, oppressive;
(betungande) onerose;
~ hetta/tystnad calor/silentio oppressive;
~ skattebörda imposto onerose


tryckare

typ imprimitor, impressor, typographo


tryckark

typ folio imprimite;
boktr folio imprimite e plicate


tryckavdrag

typ proba, prova


tryckbar

typ imprimibile


tryckbostav

littera capital, majuscula


tryckdräkt

vestimento pressurisate


trycke

(låsvred) manico del porta;
(avtryckare) can


tryckeri

imprimeria


tryckeriarbetare

typographo


tryckeriteknisk

(typo)graphic


tryckfel

typ error/falta/imperfection typographic/de impression, erratum lat (pl errata)


tryckfelsnisse

typ demone de misimpression, mal genio del typographo


tryckform

typ forma typographic


tryckfrihet

libertate de pressa


tryckfrihetsförordning

jur lege super le pressa


tryckfärdig

typ preste pro le pressa


tryckfärg

typ tinta de impression


tryckförband

med bandage [-ad3e] compressive/de compression, compressa


tryckförbud

prohibition de imprimer


tryckförhöjning

augmentation de pression


tryckimpregnera

impregnar sub pression


tryckkabin

flyg cabina pressurisate/sub pression


tryckkammare

camera de recompression


tryckknapp

(för knäppning) button de pression;
tekn button


tryckkokare

(marmita) autoclave


tryckkonst

typ arte de imprimer, imprimeria, typographia;
konst arte graphic


tryckkontakt

contacto de pression


tryckluft

aere comprimite


tryckluftbroms

freno de aere comprimite


tryckluftsbroms

freno hydraulic/de aere comprimite


tryckluftsdriven

pneumatic


tryckluftsmaskin

machina/apparato/equipamento a/de aere comprimite


tryckluftsteknik

pneumatica


tryckmätare

indicator de pression, manometro;
registrerande ~ manographo


tryckning

typ impression, tirage [-ad3e]


tryckningskostnad

costos pl de impression


tryckningstillstånd

typ imprimatur lat


tryckort

typ colophon


tryckpress

typ pressa typographic/de imprimer/de imprimeria


tryckpump

pumpa de compression/a/de aere comprimite


tryckpunkt

puncto sensibile a pression


trycksak

imprimito


trycksida

typ pagina imprimite


tryckstark

språk accentuate


tryckstil

typ stilo typographic


trycksvag

språk atone, atonic, inaccentuate


trycksvärta

typ tinta de impression


trycksäker

tekn resistente a pression


trycksänkning

bassa de pression, decompression


tryckt

typ imprimite;
en ~ ekonomisk situation un situation onerose;
~ stämning aere/atmosphera oppressive


tryckteknik

typ technica de imprimeria/de impression


trycktyp

typ typo, character de imprimeria


tryckvals

typ rolo de imprimeria


tryckventil

valvula de pression, piston


tryckvåg

unda de choc [sh-]


tryckår

typ anno de impression


tryffel

bot, kul trufa


tryffelhund

can trufari


tryffelsås

kul sauce fr [så:s]


tryffera

kul trufar, plenar de trufas


tryga

(snösko) snowboot eng [snoubu:t];
(kringla på skidstav) corona de un baston de ski


trygg

secur


trygga

assecurar, garantir, proteger


trygghet

securitate


trymå

trumeau fr [trymo]


tryna

(sova) dormir;
(slöa) otiar, facer nihil


tryne

muso


trypanosom

med trypanosoma


trypanosomiasis

med trypanosomiase, trypanosmiasis


trypsin

biol trypsina


tryptofan

biokem tryptophano


tryta

(ta slut) exhaurir se;
(fattas) mancar


trä

I s ligno;
ta i ~! tocca ligno!
II v (dra, föra) mitter;
~ en ring på sitt finger mitter un anello a su digito, mitter se un anello;
~ på en nål mitter le filo in le agulia, infilar le agulia


träa

zool seder se/facer seder se in un arbore


träaktig

lignose, ligniforme;
fig rigide;
bli ~ lignificar


träarbete

lignage [-ad3e]


träbeläte

idolo in ligno


träben

gamba de ligno


träblåsare

mus (sonator de instrumento de) ligno


träblåsinstrument

mus instrumento de ligno


träbock

fig persona rigide/enoiose


träck

excrementos, fece, merda, stercore


träcka

I lassar excrementos/fece/merda/stercore
II sjö remolcar


träckning

sjö remolcage [-ad3e]


träd

arbore;
beskära ett ~ taliar un arbore;
hugga ner ett ~ abatter un arbore;
inte se skogen för bara ~ fig le arbores cela le foreste/le bosco, le arbores le impedi vider le foreste/le bosco;
kunskapens ~ på gott och ont le arbore del scientia del ben e del mal;
som lever i ~ zool arboricole


träda

I se 2trä
II v (gå) marchar [-sh-], entrar;
~ emellan intervenir;
~ fram avantiar;
fig manifestar se;
~ i dagen manifestar se, revelar se, apparer;
~ i kraft entrar in function/in vigor;
~ i någons fotspår sequer le tracias de un persona;
~ i tjänst entrar in servicio;
~ in entrar;
~ någons rätt för när violar un persona;
~ till (ett ämbete) assumer;
~ tillbaka retraher se, retirar se;
(ur regering) quitar;
(från tron) abdicar;
~ ut sortir
III s agro/campo inculte;
ligga i ~ esser inculte;
lägga i ~ lassar inculte


trädaktig

arboriforme, arborescente


trädart

specie arboree/de arbore


trädbestånd

arboreto, vegetation arboree


trädbevuxen|trädbeväxt

(el. trädbeväxt) arboree, boscose, silvan, silvose


träddiagram

mat diagramma arboree, arbore


träddunge

arboreto, boschetto, boscage [-ad3e]


träddödare

bot celastro


trädfattig

de pauc/poc arbores


trädgnagare

zool anobio;
(familj) anobiidas;
strimmig ~ anobio punctate/striate


trädgren

branca de arbore


trädgräns

limite del vegetation arboree/arborescente, limite del boscos/del zona de arbores


trädgård

jardin, horto;
anlägga en ~ plantar un jardin;
arbeta i ~en facer le jardin, laborar/travaliar in le jardin;
hängande ~ar jardines pensile


trädgårdarbetare

jardinero


trädgårdmöbel

mobiles de jardin


trädgårdsanläggning

(park) jardin public


trädgårdsarbete

jardinage [-ad3e]


trädgårdsarkitekt

architecto de jardines


trädgårdsaster

bot callistepho chinese [sh-]


trädgårdsbruk

horticultura, jardinage [-ad3e]


trädgårdsböna

bot phaseolo vulgar


trädgårdsfest

festa in le jardin, garden-party eng [ga:dön pa:ti]


trädgårdsgång

sentiero de jardin


trädgårdshallon

bot frambese del jardines


trädgårdsiris

bot iris germanic


trädgårdsjord

humus lat, terra vegetal


trädgårdskonst

bot architectura de jardines


trädgårdskrassing

bot lepidio sativo


trädgårdsland

quadrato de jardin, plattebanda


trädgårdsmur

muro del jardin


trädgårdsmyra

zool lasio nigre


trädgårdsmästare

jardinero, horticultor


trädgårdsmästeri

jardineria, horticultura


trädgårdsmålla

bot atriplex (hortense)


trädgårdsnejlika

bot (diantho) caryophyllo


trädgårdsnäring

interprisa horticole


trädgårdsodlare

horticultor


trädgårdsodling

horticultura


trädgårdsprodukt

producto horticole


trädgårdsredskap

utensiles de jardinero/de jardinage [-ad3e]


trädgårdssallat

bot lactuca sativa lat


trädgårdssax

cisorios de jardin, secator


trädgårdsskjul

remissa de jardin


trädgårdsskola

schola de horticultura


trädgårdsskötsel

jardinage [-ad3e]


trädgårdssmultron

bot fraga del jardines


trädgårdssnäcka

zool cepaea nemoralis lat [--päa]


trädgårdsstad

citate-jardin


trädgårdsstol

sedia de jardin


trädgårdssäng

quadrato de jardin, plattebanda


trädgårdssångare

zool sylvia borin lat


trädgårdstäppa

jardin


trädgårdsverbena

bot verbena hybride


trädgårdsviva

bot primula polyandre


trädgårdsväxt

bot planta de jardin


trädhöns

zool (familj) cracidas


trädkrypare

zool certhia familiar


trädkänguru

zool dendrolago


trädkännare

dendrologista, dendrologo, dendrochronologista, dendrochronologo


trädljung

bot erica arboree


trädlärka

zool alauda de bosco


trädlös

sin arbores, disarborisate


trädnymf

myt (hama)dryade


trädodling

arboricultura


trädpiplärka

zool antho trivial


trädplantering

plantation de arbores


trädskola

cultura de arbores, arboricultura


trädslag

specie arboree/de arbore


trädstam

trunco de arbore


trädstubbe

stirpe de arbore


trädtopp

cyma de arbore


trädvetenskap

dendrologia


trädödare

zool cosso


träff

(skott som träffar) bon colpo/tiro;
(slag som träffar) bon colpo;
(möte) incontro;
(avtalat möte) appunctamento, rendez-vous fr [ra)devu]


träffa

(om skott) attinger, toccar, colpar;
(om slag) colpar, ferir, percuter;
(drabba) toccar, emover, emotionar, commover;
(möta) incontrar, trovar;
(vidta) facer;
~ anstalter facer preparationes/preparativos;
~ den rätta tonen trovar le tono juste;
~ en uppgörelse facer un arrangiamento [-d3-];
~ ett avtal concluder un tractato;
~ ett val (s)eliger;
~ på trovar, incontrar


träffande

juste, exacte;
(fyndig) terse


träffas

incontrar se


träffpunkt

(mötesplats) loco de incontro;
(träffad punkt) puncto de impaction/de impacto/de collision


träffsäker

precise, accurate, exacte, ben seligite


träffsäkerhet

precision, accuratessa, exactitude, habilitate de trovar le parolas exacte/juste


träfiber

fibra lignose/de ligno


träfiberplatta

placa de fibra de ligno


träfigur

figura de ligno


träfjäril

zool cosso


träflisa

fragmento/retalio/taliatura de ligno


träfri

sin lignina/cellulosa/ligno


träförädling

carpenteria


trägen

assidue, diligente, laboriose, active


trägenhet

assiduitate, diligentia, laboriositate, activitate


trägravyr

konst gravure fr [-vy:r] in ligno, xylographia


trägravör

konst gravator/sculptor in ligno, xylographo


trähaltig

lignose


trähandel

commercio de ligno


trähandlare

mercante/mercator/commerciante de ligno


trähäst

cavallo de ligno


träig

lignose, ligniforme;
fig enoiose, rigide


träimpregnering

impregnation de ligno


träindustri

industria del ligno


träjon

bot filice mascule


träkarl

kortsp morto


träklabb

bloco de ligno


träkloss

bloco de ligno


träkol

carbon vegetal/de ligno


träkolstjära

catran de carbon vegetal/de ligno


träkonstruktion

construction in/de ligno


träl

sclavo, servo, ilota


träla

travaliar/laborar como un sclavo


trälarbete

travalio/labor de sclavo;
fig labor/travalio penose/penibile


trälbinda|trälgöra

(el. trälgöra) facer un sclavo


träldom

sclavitude, servitude, servage [-ad3e]


träldomsok

jugo de sclavitude


trälim

colla a ligno


trälinna

sclava, serva


trälkvinna

sclava, serva


trälsam

penose, penibile


trälsinne

anima servil/de sclavo


trämask

zool verme de ligno


trämassa

pulpa/pasta de ligno;
(kokad) cellulosa de ligno, lignocellulosa


trämjöl

farina de ligno


trämosaik

mosaico de ligno


träna

sport trainar, exercitar;
~ upp sitt minne cultivar su memoria


tränad

dext(e)re, experte


tränare

trainator, trainer eng [treinö]


träng

mil intendentia militar


tränga

(pressa) premer, pressar, facer pression (super);
(vara trång) esser troppo stricte, serrar troppo;
~ bort psyk reprimer, supprimer;
~ fram pulsar/pressar avante, avantiar;
~ genom märg och ben penetrar usque al medulla del ossos;
~ igenom entrar in, penetrar (in), infiltrar, permear, pervader;
(om vätska) percolar;
~ ihop sig seder/viver plus proxime;
~ in intruder, penetrar (in);
~ in i infiltrar se, terebrar;
~ på pressar, pulsar in avante, avantiar, intruder;
~ sig fram pressar se avante;
(bana sig väg) aperir se un via;
~ sig före passar ante su torno;
~ sig på intruder se, incommodar, molestar;
~ tillbaka repeller, repulsar, facer retroceder;
~ undan repeller, repulsar, abstruder;
~ ut supplantar, eliminar;
(om t ex gas) escap(p)ar


trängande

urgente, imperiose, pressante, instante, insistente;
~ behov besonio urgente/imperiose


trängas

pressar se, pulsar se


trängd

acculate


trängsel

congestion, pressa, turba


trängta

languer


trängtan

languimento


trängtrupper

mil truppas del intendentia militar


träning

exercitation, trainamento, training eng [treining];
ligga i ~ esser in training, trainar


träningsdräkt

costume de training eng [treining], supertoto athletic


träningsläger

campo de training eng [treining]


träningsmatch

match eng [mætsh] de exercitio/de instruction/de trainamento


träningsoverall

costume de training eng [treining], supertoto athletic


träningspass

exercitation, trainamento, training eng [treining]


träningsvärk

med dolor muscular, myalgia


träns

I (snodd) tressa, galon, passamento;
mil agulietta;
text sutura a punctos de feston
II (betsel) bridon


tränsa

text suer a punctos de feston


träpapper

papiro lignose/de (pulpa de) ligno


träpatron

magnate de ligno


träsk

palude, marisco, maremma;
förvandla(s) till ~ impaludar (se);
som avser ~ paludic;
torrlägga ett ~ desic(c)ar un marisco


träskalle

fig imbecille, cretino, asino


träskartad

paludose


träsked

coclear de ligno


träskig

paludose


träskmark

terreno paludose/uliginose


träsko

scarpa/calceo de ligno


träskodans

dansa del scarpas/calceos de ligno


träskofiol

mus violino rustic de un scarpa/calceo de ligno (providite de quatro cordas)


träskomakare

facitor/fabricante de scarpas/calceos de ligno


träskomakeri

(handling) fabrication de scarpas/calceos de ligno;
(verkstad) officina de fabrication de scarpas/calceos de ligno


träskonäbb

zool balaeniceps rex lat [-län-]


träskruv

vite a ligno


träskulptur

konst sculptura in ligno


träskärare

konst gravator/sculptor in ligno, xylographo


träslev

coclear de ligno


träslott

grande casa de ligno con multe ornamentos


träslöjd

carpenteria


träsnidare

konst gravator/sculptor in ligno, xylographo


träsnideri

konst sculptura in ligno, xylographia


träsnitt

konst incision/gravure fr [-vy:r] in ligno, stampa


träsnittare

konst gravator/sculptor in ligno, xylographo


träsnittskonst

konst sculptura in ligno, xylographia


träsort

specie de ligno


träsprit

kem alcohol methylic, methyleno, methanol


träspån

taliatura/retalio(s) de ligno


träta

I s querela, lite, litigio, disputa, altercation
II v querelar, litigar, altercar, disputar


träteknologi

technologia de characteristicas, productos e constructiones de ligno


trätgirig

disputative, contentiose, litigiose


trätgirighet

spirito litigiose


trätjära

catran vegetal/de ligno


trätlysten

disputative, contentiose, litigiose


trätlystnad

spirito litigiose


trätobroder

fratre de querela


trätofrö

pomo del querela/del litigio


träull

lana de ligno


trävara

objecto de ligno


trävaruhandel

commercio de ligno


trävaruhandlare

mercante/mercator/commerciante de ligno


trävaruindustri

industria del ligno


trävirke

ligno


trävit

stolen är ~ le sedia es (facite) de/in ligno blanc


träätande

zool xylophage


träätare

zool xylophago


trå

languer


tråckelstygn

text puncto de bastitura


tråckeltråd

filo a/de bastir


tråckla

text bastir;
fig operar pauco/poco adequatemente


tråckling

text bastitura


tråd

filo;
biol filo, fibra, filamento;
hennes liv hängde på en ~ fig su vita pendeva a un filo;
hålla i ~arna fig tener le filos;
tappa ~en fig perder le filo (del discurso);
ta upp ~en igen fig reprender le filo


tråda

~ dansen (comenciar a) dansar


trådarbete

konst (i guld/silver) filigrana;
utföra ~ filigranar


trådbuss

trolleybus eng [trålibas]


tråddragning

traction/tiramento/tirage [-ad3e] de filos metallic/de metallo


trådformig

filiforme


trådgardin

cortina transparente


trådig

fibrose, filamentose


trådlik|trådliknande

(el. trådliknande) fibrose, filamentose


trådlös

tele sin filo, radiophonic


trådmask

zool filaria, nematodo


trådnät

grilliage [-ad3e], tela metallic


trådnött

consumite usque al filos


trådrulle

bobina de filo


trådrät

in linea con le filos


trådskivling

bot inocybe


trådsliten

consumite usque al filos


trådsmal

multo magre, filiforme, skeletic


trådspik

clavo a testa/capite platte


trådspole

solenoide


trådspännare

tenditor de filo


trådutlösare

foto resorto a filo


trådväv

tela metallic


tråg

alveo, trogo, mangiatoria [-d3-];
geol synclinal;
(i havet) rift eng


trågdal

geol synclinal


trågformig

in forma de alveo


tråk

(tråkning) vexation


tråka

(ge gliringar) vexar;
~ ihjäl/ut enoiar, tediar, fastidiar


tråkgöra

occupation enoiose


tråkig

enoiose, fastidiose, tediose, monotone


tråkighet

enoio, tediositate, monotonia


tråkmåns

persona enoiose


tråkning

vexation


trål

fiske draga


tråla

fiske piscar con draga


trålare

fiske nave de pisca con draga


trålfiske

pisca con draga


trålning

fiske pisca con draga


tråna

languer


trånad

languimento


trånadsfull|trånfull

(el. trånfull) languide


trång

stricte;
den ~a porten bibl le porta stricte;
vara för ~ esser troppo stricte, serrar troppo


trångbodd

vara ~ (ha liten bostad) viver in un parve casa;
(vara många i en bostad) viver densemente


trångbröstad

pusille, meschin, illiberal, stricte


trångföring

mus (i fuga) introduction de themas que veni multo proximemente


trånghet

strictessa


trångmål

embarasso, difficultate


trångsynt

pusille, meschin, illiberal, stricte


trångsynthet

pusillitate


trånsjuk

languide


trånsjuka

languimento


trög

lente, tardive, morose;
(loj) pigre, indolente, inerte, inactive, apathic, morose, phlegmatic, stolide, torpide;
fys inerte;
ha ~ fattningsförmåga esser lente de compre(he)nsion;
~ marknad mercato lente;
~ massa fys massa inerte


trögapa

zool loris


trögbedd

vara ~ facer se precar/rogar, facer ceremonias


trögbock

fig persona pigre/indolente/stolide


trögdjur

zool tardigrado;
(familj) bradypodidas


trögfattad

lente de compre(hen)sion


trögflytande

viscose;
~ konsistens viscositate


tröghet

lentor;
(lojhet) pigressa, pigritia, indolentia, inertia, morositate, inactivitate, phlegma, stolidessa, stoliditate, torpor, torpiditate;
med apathia;
fys inertia


tröghetskraft

fys fortia de inertia


tröghetslagen

fys le lege/principio de inertia


tröghetsmoment

fys momento de inertia


trögläst

pauco/poco legibile


trögmåns

persona pigre/indolente/stolide


trögrörlig

pauco/poco mobile


trögtänkt

lente de compre(hen)sion


trögtänkthet

lentor de spirito


tröja

(långärmad) pullover eng [pulouvö], sweater eng [swetö], jersey eng [d3ö:zi];
(ärmlös) slipover eng [slipouvö];
(undertröja) subcamisa, camisetta


tröska

I s tribulo, disgranator
II v tribular, mallear, disgranar, batter;
~ igenom fig (sin enthusiasmo) leger profundemente


tröskel

limine


tröskeleffekt

effecto liminal


tröskelvärde

valor liminal


tröskloge

aira


tröskmaskin

tribulo, disgranator


tröskning

tribulation, disgranamento


tröskverk

tribulo, disgranator


tröst

I s consolation, confortation, reconforto, solacio;
(napp) tettina;
bjuda någon ~ consolar/confortar un persona;
klen ~ magre/povre consolation;
söka ~ i alkohol trovar solacio in le alcohol;
~ tröst i religionen cercar reconforto in le religion
II adj var ~! habe fiducia!, sia confidente!


trösta

consolar, confortar;
~ sig consolar se, trovar consolation


tröstande

consolante, consolatori, de consolation, reconfortante, de reconforto


tröstare

consolator


tröstefull

consolante, consolatori, reconfortante, de consolation, de reconforto


trösteord|tröstord

(el. tröstord) parola consolatori/consolante/reconfortante


tröstepris

se tröstpris


trösterik|tröstrik

(el. tröstrik) consolante, consolatori, reconfortante, de consolation, de reconforto


trösterska

consolatrice


tröstlös

(missmodig) disconsolate, desola(n)te, triste;
(förtvivlad) inconsolabile


tröstlöshet

(missmodighet) desolation, tristessa;
(förtvivlan) desolation, despero


tröstnapp

tettina


tröstpris|tröstepris

(el. tröstepris) precio/premio de consolation


tröstrik

se trösterik


tröstäta

mangiar [-d3-] troppo como consolation/como solacio


trött

fatigate, lasse;
bli ~ fatigar se;
som lätt blir ~ fatigabile;
vara ~ på esser lasse de


trötta

fatigar, exhaurir, fastidiar, enoiar, tediar


tröttande

fatigante, tediose, enoiose


tröttas

fatigar se


trötthet

fatiga, lassitude


tröttköra

exhaurir


tröttkörd

exhauste, extenuate


tröttna

(bli trött) devenir fatigate, fatigar se;
(få nog) haber satis (de)


tröttsam

fatigante, extenuante, enoiose, tediose


tsar

czar ry [ts-], tsar ry;
som avser ~en czarian [ts-], tsarian;
~ens dotter czarevna ry [ts-], tsarevna ry;
~ens hustru czarina ry [ts-] tsarina ry;
~ens son czarevich ry [tsarevitsh], tsarevich ry


tsardöme

czarismo [ts-], tsarismo


tsarinna

czarina ry [ts-], tsarina ry


tsarregim|tsarvälde

(el. tsarvälde) czarismo [ts-], tsarismo;
anhängare av ~ czarista [ts-], tsarista


tsatsiki

kul tsatsiki grek


tsetsefluga

zool (musca) tsetse, glossina


tsuga

bot abiete de Canada


tsunami

tsunami jap


TT

(Tidningarnas Telegrambyrå) APS (le Agentia de Pressa Svedese)


tu

duo;
de unga ~ le juvene copula;
det är inte ~ tal om den saken isto es foras/foris de dubita;
ett ~ tre subito;
på ~ man hand inter quatro oculos, de persona a persona, in privato


tuareg

tuareg


tuatara

zool sphenodo


tub

tubo;
(kikare) telescopio


tuba

mus tuba


tubablåsare

mus sonator de tuba


tubba

facer cambiar de opinion/de idea, convincer, persuader


tuberkel

med tuberculo


tuberkelbacill

med bacillo tubercular/tuberculose


tuberkulin

med tuberculina


tuberkulinreaktion

med reaction de tuberculina


tuberkulos

med tuberculose, tuberculosis;
som avser ~ tubercular


tuberkulosfall

med caso de tuberculose/de tuberculosis


tuberkulospatient

med patiente tubercular, tuberculoso


tuberkulös

med tuberculose, tubercular, consumptive;
(lungtuberculös) phthisic;
~ patient phthisico


tuberos

bot tuberosa, polyanthes


tubkikare

telescopio


tudela

divider in duo, bipartir;
(i två grenar) bifurcar


tudelning

bisection, bipartition, dichotomia


tudorstil

arkit stilo Tudor eng [tju:dö]


tuff

I s geol tuf, cinerite
II adj dur, forte, resistente, robuste, assidue


tuffa

I (om ånglok) spuer, sputar
II ~ till sig facer se (plus) dur


tuffhet

duressa, robustessa, assiduitate


tuffing

typo robuste


tufflager

geol jacimento/strato de tuf


tufsa

disordinar, mitter in disordine, imbroliar, perturbar;
~ till fig dar un lection


tufsig

in disordine;
(rufsig) discapillate


tuftad

text con le pilo/senso figite in le texito


tugg

I (flis) clasmas de ligno;
(snack) commatrage [-ad3e]
II (maskin för sönderdelning) machina a/de masticar, masticator


tugga

I v masticar;
~ fradga scumar;
~ om remasticar, ruminar;
~ tobak masticar tabaco
II s buccata


tuggbuss

pecia de tabaco pro masticar


tuggmuskel

anat musculo masticatori


tuggning

mastication


tuggtobak

tabaco a masticar


tuggummi

gumma a/de masticar, chewing gum eng [tshuing gam]


tuggyta

(super)facie/superficie a/de/pro mastication


tuja

bot thuja


tukan

zool tucano


tukluven

dividite in duo, bipartite


tuklyvning

bisection, bipartition, dichotomia


tukt

disciplina


tukta

(hålla i tukt) submitter al disciplina, disciplinar;
(bestraffa) castigar, corriger, fustigar, verberar;
(hugga sten) taliar;
bot (forma träd) tonder, taliar, secar, putar


tuktan

castigamento, castigation, correction, fustigation, verberation


tuktare

castigator


tukthus

casa/domo de correction, establimento penitentiari, penitentiario;
hist (för slavar i Rom) ergastulo


tuktlös

(otuktad) indisciplinate, sin disciplina, disregulate, insubordinate;
(osedlig) immoral, disregulate, dissipate, dissolute


tuktlöshet

manco de disciplina, indisciplina, insubordination


tuktning

castigamento, castigation, correction, fustigation, verberation


tuktomästare

castigator


tularemi

med tularemia


tulipanaros

det är lätt att säga ~ fig isto es plus facile dicer que facer


tulium

kem thulium


tulkört

bot vincetoxico, cynancho


tulkörtsväxter

bot (familj) asclepiadaceas


tull

1 (avgift) (derectos pl del) doana;
(myndighet) doana;
hist gabella 2 sjö (för åra) tolete


tulla

(betala tull) pagar doana;
(tullbehandla) exdoanar;
(plundra) piliar, predar, spoliar


tullager

deposito de doana


tullare

functionario/empleato del doana, doanero


tullavgift

(derectos pl del) doana;
(vid vägtull) pedage [-ad3e]


tullbar

subjecte a derectos pl doanal/doaner


tullbehandla

exdoanar


tullbehandling

exdoanamento;
låta undergå ~ declarar al doana


tullbelägga

imponer/infliger doana


tullbesiktning

examination/visita doanal/doaner/de doana


tullbestämmelse

clausula doanal/doaner/de doana


tullbevakning

supervision doanal/doaner/de doana


tullbom

(vid vägtull) barriera a/de pedage [-ad3e]


tulldeklaration

declaration de doana


tullformalitet

formalitate doanal/doaner/de doana


tullfri

exempte de doana


tullförordning

regulamento doanal/doaner/de doana


tullhandling

papiro/documento de doana


tullhus

(officio de) doana


tullklarering

exdoanamento


tullkontor

(officio de) doana


tullkontroll

controlo doanal/doaner/del doana


tullkryssare

guarda-costas


tullman

doanero;
(vid vägtull) pedagero [-d3-]


tullmur

barriera doanal/doaner/de tarifas


tullmyndighet

doana


tullnär

bibl publicano


tullpliktig

subjecte a derectos pl doanal/doaner, taxabile


tullregion

zona doanal/doaner


tullskydd

protection doanal


tullsnok

doanero


tulltariff

tarifa doanal/doaner/de doana/de pedage [-ad3e]


tulltjänsteman

functionario/empleato del doana, doanero


tullunion

union doanal/doaner


tullvisitation

visita/examination doanal/doaner/de doana


tullväsen

doana


tulpan

bot tulipa, tulipan


tulpanlök

bulbo de tulipa/de tulipan


tulpanträd

bot tulipaniero, liriodendron (tulipifere)


tulta

I s parve puera
II v ir con passos insecur


tum

pollice, uncia;
inte vika en ~ non ceder un pollice/un uncia de terreno


tumanhand

på ~, på tu man hand de persona a persona, in privato, inter quatro oculos


tumavtryck

impression de pollice


tumla

(ramla) cader (al terra);
(ragla) titubar;
(rulla) rolar;
(centrifugera i torktumlare) centrifugar in un sic(c)ator rotative;
(göra tvära svängar med häst) caracolar;
~ omkring vagar;
~ runt gambadar;
~ utför trappan cader del scala


tumlare

(dryckeskärl) vaso;
(torktumlare) sic(c)ator rotative;
zool delphino


tumling

(fall) cadita;
(centrifugering i torktumlare) centrifugation in un sic(c)ator rotative;
(tvär sväng med häst) caracol


tumma

1 (fingra på) palpar, tastar, toccar per le digitos;
~ på (försöka rucka på) essayar de cambiar/modificar;
(jämka, bekräfta) convenir;
det ~r vi på! convenite!, de accordo! 2 (mäta virke) me(n)surar/metir ligno (in pollices)


tummare

(virkesmätare) mensor, me(n)surator


tumme

anat pollice;
bita sig i ~n fig faller;
göra ~n ner/upp fig monstrar su disapprobation/su approbation;
ha ~ med någon fig esser in/haber bon terminos con un persona;
ha ~n mitt i handen fig esser multo inhabile, haber duo manos leve/sinistre;
ha ~n i ögat på någon fig dominar/surveliar un persona;
hålla tummarna för någon fig dicer un precaria pro un persona;
rulla tummarna tornar su pollices;
fig facer nihil;
suga på ~n suger su pollice;
åka på ~n fig (lifta) facer (le) autostop


tummel

cadita;
(tumult) tumulto


Tummelisa

Pollicetta


tummelplats

campo/scena de battalia


tumning

1 (fingrande) palpation, tacto, tastamento, tocca, tocco 2 (uppmätning av virke) me(n)suraration de ligno (in pollices)


tumregel

regula approximative/practic


tumsbredd

largor de un pollice, uncia


tumshög

del altor de un pollice


tumskruv

vite a alettas


tumslång

del longitude de un pollice


tumstjock

del spissor de un pollice


tumstock

metro plicante/plicabile, regula


tumsugare

infante qui suge su pollice


tumult

tumulto;
orsaka ~ tumultuar


tumultarisk

tumultuari


tumultartad

tumultuose


tumvante

miton


tumör

med tumor, tumescentia pathologic;
elakartad/godartad ~ tumor maligne/benigne


tundra

tundra ry


tung

(med hög vikt) pesante, ponderose;
(svår att uthärda) pesante, dur, grave, sever;
(med stor verkan) pesante, forte;
en ~ suck un suspiro profunde;
en ~ tillvaro un vita dur;
ett ~t namn un nomine/persona de peso;
ett ~t skott sport un colpo forte;
sova ~t dormir profundemente;
~ narkotika droga(s) dur/forte;
~ som bly pesante como plumbo;
~a industrier industrias pesante;
~t artilleri mil artilleria pesante;
~t vatten kem aqua pesante, deuterium;
~t väte kem hydrogeno pesante, deuterium


tunga

I anat lingua;
(på våg) agulia;
zool solea;
belagd ~ lingua saburral/saburrose;
ha ordet på ~n haber le parola super le (puncta del) labios;
jag har det på ~n le parola jace sur mi lingua;
onormal förstoring av ~n med macroglossia;
räcka ut ~n tirar/poner foras le lingua;
röd~ zool glyptocephalo;
sjö~ zool solea;
smacka med ~n batter con le lingua;
som tilltalar ~n deliciose, exquisite;
äkta sjö~ zool solea
II (börda) onere


tungad

~ flagga bandiera con duo punctas


tungarbetad

difficile a/de laborar


tungband

med frenulo del lingua


tungbeläggning

med saburra


tungben

anat osso hyoide/del lingua


tungcancer

med cancer lingual/del lingua


tungformad

linguiforme


tungfotad

de passos pesante


tunghäfta

defecto/vitio de pronunciation;
få ~ fig haber difficultate de trovar le parolas (juste)/de explicar se


tunginflammation

med glossitis


tungläst

(om bok) difficile a/de leger, pauco/poco legibile


tungmetall

metallo pesante


tungmuskel

anat musculo lingual


tungomål

språk lingua, idioma


tungomålstal|tungomålstalande

(el. tungomålstalande) rel glossolalia


tungrapp

volubile


tungrodd

difficile a/de remar;
fig tardive, morose


tungrot

anat uvula


tungrots-r|tungrots

språk r uvular


tungsam

(svår) difficile, penose, grave;
(dyster) sinistre


tungsinne

melancholia, atrabile, depression, spleen eng [spli:n]


tungsint

melancholic, atrabiliari, saturnin, splenetic;
~ person melancholico


tungsinthet

melancholia, atrabile, depression, spleen eng [spli:n]


tungspat

miner baryta;
som rör ~ barytic


tungspene

anat uvula;
som rör ~ uvular


tungspensljud

språk sono uvular


tungspets

anat puncta de lingua


tungspets-r|tungspets

språk r apical


tungsten

kem wolfram ty, tungsten sv;
som rör ~ tungstic


tungus

tunguse;
fig persona enoiose/fastidiose


tungusisk

tunguse


tungusiska

1 språk tunguse 2 (kvinna) tungusa


tungvattenreaktor|tungvattensreaktor

(el. tungvattensreaktor) reactor a/de aqua pesante


tungvikt

sport peso maxime;
lätt ~ sport peso medie maxime


tungviktare

sport peso maxime


tungviktig

ponderose, de peso, importante


tunik

tunica


tunika

tunica


Tunisien

Tunisia


tunisier

tunisiano


tunisisk

tunisian


tunisiska

tunisiana


tunn

fin, tenue, minute;
(om hår/gräs etc) rar;
(om vätska) liquide;
fig (föga övertygande) magre


tunn- och tjocktarmsinflammation|tunn|tjocktarmsinflammation

med enterocolitis


tunna

I s barril, tonna, tonnello, botte;
(liten) barriletto;
hoppa i galen ~ fig committer un error, (s)eliger mal;
lägga i ~ intonnar;
topp tunnor rasande iratissime
II v (vätska) diluer;
(gas) rarefacer


tunnband

circulo de ferro


tunnbindare

barrilero, cupero, tonnellero


tunnbinderi

tonnelleria


tunnel

tunnel eng [tanl];
(underjordisk passage) passage [-ad3e] inferior/subterranee;
gräva en ~ cavar/perforar un tunnel


tunnelbana

ferrovia subterranee, metro(politano)


tunnelbanenedgång

entrata al metro


tunnelbanestation

station de metro


tunnelbanetåg

traino de metro


tunnflytande

liquide


tunnhet

tenuitate, finessa;
(utmärgling) macie


tunnhudad

de pelle tenue;
fig sensibile


tunnhårig

de capillatura rar


tunnklädd

legiermente [-d3-] vestite


tunnland

(circa un) medie hectar


tunnläppad

~ multe zool liza ramada lat


tunnpannkaka

kul crepe fr [krep]


tunnplåt

metallo in folios


tunnsliten

consumite usque al filos


tunnstav

dova


tunnsådd

fig rar, infrequente


tunntals

in tonnas


tunntarm

anat intestino tenue;
nedre delen av ~en ileon


tunntarmsinflammation

med enteritis


tunntrådig

de filo tenue/fin


tunnvalv

arkit volta semicirculate


tunnvis

in tonnas


tupera

pectinar a retro le capillos


tupi

språk tupi


tupiindian

tupi


tupp

gallo


tuppa

~ av (svimma) evanescer, suffrer un syncope;
(slumra till) somnoler


tuppfjät

passo de gallo;
det är bara några ~ härifrån isto es a duo passos de hic, isto es a breve distantia


tuppfäktning

combatto de gallos


tuppkam

cresta/crista de gallo;
bot celosia (cristate), cresta/crista de gallo


tuppkyckling

juvene gallo;
fig novicio


tupplur

somno curte/legier [-d3-]


tupé|tupe

toupet fr [tupe]


tur

I (utflykt) excursion, tour fr [tu:r];
(till fots) promenada;
(figur i dans) figura/movimento de dansa/de ballo;
(omgång) torno;
han i sin ~ ille a su torno;
i ~ och ordning a/in torno(s);
jag står i/på ~ es mi torno;
~ och retur (ir e) retorno;
vem står i ~? a qui le torno?, qui seque?
II (lyckträff) fortuna, hasardo;
bringa ~ portar fortuna;
ha ~ haber le fortuna;
som ~ var fortunatemente


tur-och-retur-biljett|tur|retur|biljett

billet de (ir e) retorno


turakoer

zool (familj) musophagidas


turas

~ om alternar


turban

turban


turbin

turbina


turbinfartyg

nave/vapor a/de turbina(s)


turbinhjul

rota de turbina


turbinmotor

turbomotor


turbo

tekn turbo, turbina;
(bil försedd med avgasturbin) (auto)turbo


turbodiesel

diesel ty [di:zöl] a turbomotor, turbo-diesel


turboelektrisk

turboelectric


turbojet

turboreactor


turbojetmotor

turboreactor


turbokompressor

turbocompressor


turbomotor

turbomotor


turbotåg

turbotraino


turbulens

turbulentia


turbulent

turbulente


turf

sport turf eng [tö:f]


turgubbe

persona favorite del fortuna, filio del fortuna


Turin

Turin, Torino it;
från ~ turinese


turism

tourismo [tu-]


turist

tourista [tu-]


turista

percurrer/itinerar/viagiar [-d3-] como tourista [tu-]


turistattraktion

curiositate/attraction touristic [tu-]


turistbesök

visita touristic [tu-]


turistbroschyr

brochure fr [-shy:r] touristic [tu-]


turistbuss

autocar (de tourismo)


turistcentrum

centro touristic [tu-]


turistförening

association de tourismo [tu-], union/liga touristic [tu-]


turistindustri

industria touristic [tu-]/del tourismo [tu-]


turistinformation

information touristic [tu-]


turistisk

touristic [tu-]


turistklass

classe tourista/touristic [tu-]


turistnäring

tourismo [tu-]


turistström

affluentia/currente/fluxo touristic [tur-]/de touristas [tu-]


turisttrafik

traffico touristic [tur-], tourismo [tu-]


turistvisum

visa touristic [tu-]


turistväsen

tourismo [tu-]


turk

(person) turco;
(turkbad) banio turc


turkcypriot

turcocypriota


turkcypriotisk

turcocypriota


turkduva

zool stretopelia decaocto


Turkestan

Turkestan


Turkiet

Turchia


turkinna

turca


turkisk

turc;
~ gulros bot rosa fetide;
~ toga sultana;
~a språk linguas turc;
~t bad banio turc


turkiska

1 språk turco 2 (kvinna) turca


turkmen

turcoman


turkmenisk

turcoman


turkmeniska

femina turcoman


Turkmenistan

Turkmenistan


turkmensk

turcoman


turkmenska

femina turcoman


turkos

I s miner turchese
II adj turchese


turkosblå

turchese


turkosfärgad

de color turchese


turkspråk

lingua turc


turlig

fortunate, felice


turlista

horario, itinerario


turmalin

miner tormalina


turnera

tornear


turnering

sport torneo;
delta i en ~ tornear


turnummer

(könummer) numero;
(lyckonummer) numero de fortuna


turnyr

tournure fr [turny:r]


turné|turne

tournée fr [turne]


turordning

torno


turs

myt gigante, colosso


tursam

fortunate, felice


turturduva

zool streptopelia turtur, turtura


turvis

a/in torno(s), alternativemente


tusan

det var som ~! impressive!; en ~ till karl un viro diabolo;
för ~! (pro) diabolo!;
fy ~! diabolo!;
~ också! diabolo!


tusch

I (färg tinta de China [sh-];
(ögonmakeup) mascara
II (snuddning) tocca


tuscha

tintar/designar con tinta de China [sh-];
~ ögonfransarna tintar le cilios con/usar mascara


tuschlav

bot umbilicaria pustulate


tuschpenna

(stilo de) feltro


tuschpensel

konst pincel a/pro tinta de China [sh-]


tuschteckning

konst designo de tinta de China [sh-]


tusen

mille;
per ~ pro mille;
~ gånger ~ mille vices mille, million;
~ miljoner mille milliones, milliardo;
~ år un millennio


tusenbladstårta

kul torta foliate


tusende

I räkn millesime
II s mille


tusendel|tusendedel

(el. tusendedel) millesime parte, millesimo


tusenfaldig

que se repete mille vices


tusenfaldiga

repeter mille vices


tusenfoting

zool mille-pedes, myriapodo, scolopendra


tusenhövdad

de mille personas


tusenkonstnär

genio


tusenlapp

billet de mille coronas


tusensköna

bot bellis, parve margarita, margarita del pratos


tusental

mille;
på ~et in le dece-prime/decimoprime seculo


tusentals

a milles


tusenårig

de mille annos, millennari


tusenårsrike

regno millennari/de mille annos


tuskaft

text texito cruciate


tuskulum

tusculum lat


tuss

flocco, tuffo


tussa

excitar, incitar, instigar, fomentar, provocar;
~ sin hund på någon excitar su can contra un persona


tussahsilke

tussah


tussilago

bot tussilagine


tut

I s (pip, munstycke) becco
II s (från bil) colpo de klaxon;
mus sono del trompetta/del corno
III interj tut!


tuta

I s 1 (signalhorn) klaxon 2 (fingertuta) digital
II v 1 (signalera i bil) klaxonar, sonar le klaxon;
mus (blåsa i horn) cornar;
~ i någon något fig facer creder un cosa a un persona 2 (supa) biber con excesso, trincar, inebriar se


tuting

kul aperitivo alcoholic, vitro


tutt

tettina


tutta

I s parve puera
II v ~ på incendiar


tutti

mus tutti it


tuttifrutti

kul tutti frutti it


tuva

I s tuffo (de herba);
liten ~ stjälper ofta stort lass parve causas ha sovente grande sequentias, parve tuffos sovente bascula grande cargas
II v crear tuffos


tuvad|tuvig

(el. tuvig) bot que cresce in tuffos, tuffose


tuvskivling

bot lyophyllo


tuvtåtel

bot deschampsia cespitosa lat


tuvull

bot eriophoro vaginate


TV|tv

(el. tv) (apparat) t.v., apparato televisive/de television, television, televisor;
(medium) television;
se/titta på ~ reguardar le television;
som avser TV televisive, televisual;
stänga av ~n disconnecter/clauder le television;
sända i ~ telediffunder, televisar;
sätta på ~n connecter/aperir le television


TV-anpassning|TV|anpassning

adaptation pro television


TV-antenn|TV|antenn

antenna de television


TV-apparat|TV|apparat

apparato televisive/de television, television, televisor


TV-arkiv|TV|arkiv

teletheca


TV-avgift|TV|avgift

taxa del apparatos de television, imposto super le possession de televisores


TV-bearbetning|TV|bearbetning

adaptation pro le television


TV-bild|TV|bild

imagine televisate


TV-debatt|TV|debatt

debatto televisate/televisive/per television


TV-dokumentär|TV|dokumentär

documentario televisate/televisive


TV-film|TV|film

telefilm


TV-fotograf|TV|fotograf

photographo televisive/de television


TV-framträdande|TV|framträdande

representation televisate/televisive


TV-företag|TV|företag

interprisa televisive


TV-hallåa|TV|hallåa

annunciatrice de television


TV-industri|TV|industri

industria televisive/de television


TV-innehav|TV|innehav

possession de televisor


TV-inspelning|TV|inspelning

filmation televisive


TV-intervju|TV|intervju

intervista/interview eng [intövju:] televisate/televisive


TV-kamera|TV|kamera

camera de television


TV-kanal|TV|kanal

canal televisive/de television


TV-kommentator|TV|kommentator

commentator del television


TV-licens|TV|licens

taxa del apparatos de television, imposto super le possession de televisores


TV-mast|TV|mast

mast de television


TV-nät|TV|nät

rete de television


TV-pjäs|TV|pjäs

teat pièce fr [pjäs] de television


TV-program|TV|program

programma televisive/de television


TV-publik|TV|publik

publico televisive


TV-reportage|TV|reportage

reportage [-ad3e] televisate/de television, telereportage


TV-reporter|TV|reporter

telereporter eng [-ripå:tö]


TV-ruta|TV|ruta

schermo de television


TV-rör|TV|rör

tubo de television


TV-satellit|TV|satellit

satellite de television


TV-skärm|TV|skärm

schermo de television


TV-spel|TV|spel

joco televisate;
teat pièce fr [pjäs] de television


TV-station|TV|station

station de telediffusion/de television


TV-studio|TV|studio

studio de television


TV-sända|TV|sända

telediffunder, televisar


TV-sändare|TV|sändare

telediffusor


TV-sändning|TV|sändning

emission televisate/de television, telediffusion


TV-teater|TV|teater

theatro televisate/de television


TV-telefoni|TV|telefoni

videophonia


TV-tittare|TV|tittare

telespectator


TV-utsändning|TV|utsändning

emission televisate/de television, telediffusion


tvaga

brossa de ramettos ligate (pro nettar)


tvagen

lavate


tvagning

lavage [-ad3e], lavamento


tvedräkt

dis(ac)cordo, discordia, disunitate, disharmonia, dissension;
sprida ~ seminar discordo/dissension, disunir


tveeggad

a duple talia, a duo talias


tvefaldig

duple, duplice


tvegifte

bigamia


tvehågsen

ambivalente, irresolute, incerte, indecise, hesitante, vacillante


tvehågsenhet

ambivalentia, irresolution, indecision, incertitude, hesitation, vacillation, vacillamento


tvehövdad

(med två huvuden) bicephale, bicipite;
(med två ledare) de duo homines, dual


tveka

hesitar, esser indecise, vacillar


tvekamp

duello;
hist combatto singule/singular


tvekan

hesitation, vacillamento, vacillation


tvekande

hesitante, morose, vacillatori


tvekluven

ambivalente


tvekluvenhet

ambivalentia


tveklös

firme, resolute, decise, determinate


tveklöshet

firmessa, resolution, decision, determination


tveksam

irresolute, indecise, incerte, hesitante


tveksamhet

irresolution, indecision


tvekönad

biol bisexual, hermaphrodite, androgyne;
~ varelse hermaphrodito


tveljud

språk diphthongo


tvenne

duo


tvestjärt

zool forficula


tvetalan

contradiction


tvetydig

equivoc, ambigue, frivole, scabrose


tvetydighet

equivocalitate, equivocation, ambiguitate, frivolitate


tvi

~! bah!, que horror!


tvilling

gemino;
enäggiga ~ar geminos monozygotic/univitellin;
siamesiska ~ar geminos siamese;
som rör ~ gemine, geminate;
Tvillingarna astron Geminos;
tvåäggiga ~ar geminos dizygote/bivitellin


tvillingbror

fratre gemine


tvillingfödsel

nascentia de geminos


tvillingpar

copula de geminos


tvillingparadoxen

fys le paradoxo del geminos


tvillingsjäl

spirito affin


tvillingsyster

soror gemine


tvillingtorn

turres geminate


tvillingvagn

cochietto [-sh-] de/pro geminos


tvills

text twill eng [twil]


tvina

deperir, declinar, languer;
~ bort consumer se;
med atrophiar se


tving

tekn crampa


tvinga

obligar, necessitar, fortiar, compeller, compulsar, constringer, coager, coercer;
~ igenom sin vilja imponer su voluntate;
~ med våld violentar


tvingande

coercitive, constringente, compulsive, imperative, urgente;
~ nödvändighet necessitate urgente


tvinna

torquer


tvinnare

torquitor de filos


tvinneri

fabrica/manufactura de cordas


tvinning

torsion, torquimento


tvinsjuk

med phthisic, hectic


tvinsot

med consumption, phthisis, tuberculose, tuberculosis;
galopperande ~ phthisis galopante


tvist

I (oenighet) disputa, altercation, contention, contestation, dissension, dissentimento, dissidentia, disunion, lite
II text (garn) filos de coton legiermente [-d3-] torquite;
(väv för broderi) texito pro brodar;
(broderi) broderia a punctos cruciate de longor diverse


tvista

disputar, controverter, arguer, argumentar, polemisar, contender, litigar;
därom ~ de lärde super illo le specialistas ha le opiniones dividite


tvistefråga

question contentiose/litigiose/de litigio/de contestation/de dissension, controversia


tvistefrö

pomo del discordo/del discordia


tvistemål

jur causa de derecto civil, litigio/litigation civil


tvistepunkt

puncto contentiose/litigiose/de litigio/de contestation/de dissension, controversia


tvisteäpple

pomo del discordo/del discordia


tvistig

contestate, controverse, litigiose


tvistsöm

text broderia a punctos cruciate de longor diverse


tvivel

dubita, dubitation, incertitude, scepticismo;
hysa ~ esser in dubita, haber su dubitas;
resa ~ om dubitar de, poner in dubita, contestar;
utan ~ sin dubita, foras/foris de dubita


tvivelaktig

(osäker) dubitose, dubitabile, incerte, indecise, hypothetic, problematic, questionabile;
(dubiös) dubitose, equivoc, discutibile


tvivelaktighet

incertitude, character dubitose


tvivelsam

dubitative, indecise, irresolute, hesitante, vacillante


tvivelsjuk

sceptic


tvivelsjuka

scepticismo


tvivelsmål

vara i ~ esser indecise/in dubita, hesitar, vacillar


tvivelsutan

sin dubita, foras/foris de dubita


tvivla

dubitar, hesitar, vacillar, esser dubitose/indecisive


tvivlande

sceptic, dubitose, dubitative


tvivlare

sceptico, dubitator


tvungen

(nödgad) obligate, fortiate, compulsori, constringite;
(onaturlig) innatural, affectate, fortiate, artificial;
en ~ stämning un aere fortiate/innatural;
vara ~ att haber a, deber


tvär

(avskuren) obtuse;
(brant) ardue, precipitose, scarpate;
(oförmodad) abrupte;
(plötslig) subite, subitanee, improvise;
(korthuggen) breve, curte, abrupte, brusc, sic;
(sur, vresig) irritabile, de mal humor


tvära

transversar


tvärarg

bli ~ subito indignar se


tvärbalk|tvärbjälke

(el. tvärbjälke) arkit trabe/trave tranversal, transversa


tvärbrant

precipitose


tvärbromsa

frenar abruptemente


tvärbromsning

göra en ~ frenar abruptemente


tvärdrag

currente de aere (al transverso de un camera)


tvären

på ~ de transverso;
sätta sig på ~ fig obstinar se, recalcitrar, resister se, opponer se, contrariar


tvärflöjt

mus flauta transverse/transversal


tvärgata

strata transversal, transversa


tvärgående

transversal, transverse;
~ muskel musculo transverse


tvärhand

largor del mano


tvärhandsbred

de un largor del mano


tvärhet

recalcitration, obstination


tvärhuggen

breve, curte, abrupte, brusc, sic


tvärilsken

bli ~ subito infuriar se


tvärlina

sjö linea horisontal


tvärlinje

linea transversal


tvärläge

med position transversal


tvärmätt

bli ~ subito esser satiate/saturate/sature


tvärnit

göra en ~ frenar abruptemente


tvärnita

frenar abruptemente


tvärpolitisk

~t samarbete collaboration a transverso le limites del partitos politic


tvärrandig

a/con lineas transversal


tvärribba

transversa


tvärs

gå ~ över transversar;
härs/kors och ~ in tote directiones


tvärsgående

transversal, transverse


tvärsigenom

a(l) transverso (de)


tvärskepp

arkit nave transversal, transepto


tvärslå

barra transversal, transversa


tvärsnitt

section transverse/transversal, profilo;
lägga ~ genom/uppdela i ~ sectionar


tvärspråklig

interlinguistic


tvärstanna

subito stoppar/arrestar se/facer halto


tvärstopp

halto/arresto/stop eng subite


tvärstoppa

subito stoppar/arrestar se/facer halto


tvärstreck

linea transversal


tvärstrimmig

a/con lineas transversal;
~ muskulatur anat musculatura/musculos oblique


tvärstup

precipitio


tvärsumma

summa del cifras


tvärsäker

(helt säker) securissime;
(självsäker) secur de se mesme/de se ipse, confidente


tvärsäkerhet

securitate/confidentia de se mesme/de se ipse, assecurantia, aplomb fr [aplå)]


tvärsöver

trans;
leda ~ transverter


tvärt

abruptemente;
avbryta ~ secar curte


tvärtemot

al contrario


tvärtom

al contrario


tvärvall

mil transversa


tvärvetenskaplig

interdisciplinar


tvärvigg

grunnion, grunnitor, murmurator


tvärväg

via/cammino transversal/de transversa, transversa


tvärvända

subito tornar/volver


tvärvändning

subite movimento circular


tvätt

(tvättning) lavage [-ad3e], lavamento, lavanda, lavatura;
(tvättgods) lavanda


tvätt- och strykinrättning|tvätt|strykinrättning

lavanderia


tvätta

lavar, nettar;
rel abluer


tvättanvisning

instruction de lavage [-ad3e]/pro le lavage


tvättare

lavator


tvättautomat

machina automatic a/de lavar


tvättbalja

bassino a/de lavanda


tvättbar

lavabile


tvättbarhet

lavabilitate


tvättbjörn

zool procyon


tvättbräde

planca a lavar


tvätteri

lavanderia


tvätterska

lavandera


tvättfat

cupetta/bassino a/de lavar/de lavage [-ad3e]


tvättgods

lavanda


tvättgryta

caldiera de lavanda


tvättgumma

vetule lavandera


tvättho

bassino a/de lavar


tvättinrättning

lavanderia


tvättkläder

lavanda, vestimentos a lavar


tvättklämma

pincia de lavanda


tvättkorg

corbe pro lavanda


tvättlapp

panno pro lavar


tvättlina

linea/corda pro lavanda


tvättlista

lista de pannos a lavar, lista de lavanderia


tvättmaskin

machina a/de lavar, lavator


tvättmedel

pulvere/solution a/de lavar, detergente;
flytande ~ detergente liquide;
~ utan blekmedel detergente sin agente de blanchimento


tvättmärke

marca de lavanderia


tvättning

lavage [-ad3e];
rel ablution


tvättnota

lista de pannos a lavar, lista de lavanderia


tvättnypa

pincia de lavanda


tvättomat

lavanderia automatic


tvättprogram

programma de lavage [-ad3e]


tvättpulver

pulvere a/de lavar/de sapon


tvättrum

lavatorio


tvättstuga

lavatorio


tvättställ

lava-manos, lavabo, commoda


tvättsvamp

spongia [-d3-]


tvättvante

guanto pro lavar


tvättvatten

lavatura


tvättäkta

resistente a lavage [-ad3e], lavabile;
~ färg color inalterabile


två

I räkn duo;
båda ~ tote (le) duo;
dela i ~ delar divider in duo;
~ gånger bis;
~ och ~ duo a duo
II v lavar;
~ sina händer lavar se le manos


tvåa

(siffra) (le numero/cifra) duo;
(tvårummare) casa/appartamento de duo cameras


tvåarmad

a/de duo bracios


tvåaxlig

a/de duo asses, biaxial


tvåbarnsfamilj

familia con/de duo infantes


tvåbent

bipede;
~ djur bipede


tvåblad

bot listera


tvåbladig

bot a/de duo folios, bifoliate;
(med två blomblad) dipetale


tvåblommig

bot biflor


tvåbyggare

bot planta monogame/dioic


tvåcellig

biol bicellular


tvåcylindrig

a/de duo cylindros, bicylindric


tvådagarskurs

curso de/que dura duo dies/duo jornos


tvådelad

in duo partes, binari, duple, dual, bipartite


tvådimensionell

de duo dimensiones, bidimensional


tvådäckare

flyg biplano


tvådörrars

a/de duo portas


tvåeggad

a duple talia, a duo talias


tvåfaldig

duple, duplice


tvåfamiljshus

casa a/de duo familias/duo appartamentos


tvåfilig

a/de quatro vias


tvåfjärdedelstakt

mus mesura binari


tvåflikig

bot bilobate


Tvåflodslandet

Mesopotamia


tvåformig

dimorphe


tvåfrontskrig

guerra a/de duo frontes


tvåfägad

bicolor;
fys, biol dichromatic


tvåfärgstryck

typ impression in duo colores, bichromia


tvåglasfönster

vitro duple/duplice


tvågrenad

bifurcate


tvåhjulig

a/de duo rotas, bicyclic


tvåhjuling

(bi)cyclo


tvåhjärtbladig

bot dicotyledon;
~ växt dicotyledon


tvåhornad

bicorne, bicornute


tvåhundratalet

le trecentesime seculo


tvåhundraårig

bicentennari


tvåhundraårsdag

bicentennario


tvåhändig

a/de duo manos, bimane;
(höger- och vänsterhänt) ambidext(e)re


tvåhövdad

a/de duo testas/capites, bicephale, bicipite


tvåkammarsystem

pol systema bicameral, bicameralismo


tvåkapslad

bot bicapsular


tvåkomponentslim

colla a/de duo componentes


tvåkrona

moneta de duo coronas


tvåkönad

biol hermaphrodite, androgyne, bisexual;
~ individ androgyno, hermaphrodito;
~ läggning hermaphroditismo, androgynia, bisexualitate


tvål

sapon;
flytande ~ sapon liquide;
~ och vatten aqua e sapon


tvåla

~ in saponar;
~ till fig insultar, invectivar, injuriar, inveher


tvålask

cassa pro sapon


tvålfabrik

saponeria


tvålfager

dulciastre


tvålflingor

floccos/squamas de sapon


tvålig

saponacee, saponose


tvålkopp

porta-sapon, saponiera


tvållödder

scuma/spuma saponacee/de sapon


tvålopera

teat soap opera eng [soup åpörö]


tvålvatten

aqua saponose/saponacee/de sapon


tvåläppig

bot bilabiate


tvåmanstält

tenta a duo placias


tvåmastad

sjö a/de duo mastes


tvåmotorig

bimotor


tvång

(maktutövning) (op)pression, fortia, compulsion, coaction, coercition, violentia;
(nödvändighet) obligatorietate;
(inre tryck) obsession, mania


tvångsarbetare

laborator/travaliator de fortia, convicto, fortiato


tvångsarbete

labor/travalio fortiate


tvångsarbetsläger

campo de labor/de travalio fortiate


tvångsevakuera

evacuar per fortia


tvångsfixering

psyk idea fixe, obsession, monomania;
person som lider av ~ar monomano, monomaniaco;
som avser ~ monomane, monomaniac


tvångsfri

disinvolte, libere


tvångsfrihet

disinvoltura, abandono, familiaritate


tvångsföreställning

psyk idea fixe, obsession, monomania;
person som lider av ~ar monomano, monomaniaco;
som avser ~ monomane, monomaniac


tvångsinlösa

expropriar


tvångsinlösen

expropriation


tvångsintagning

insertion/inclusion/hospitalisation fortiate


tvångslag

jur lege coercitive


tvångsläge

position fortiate, impasse fr [ä)pas]


tvångsmata

med alimentar con fortia/con sonda


tvångsmatning

med alimentation fortiate


tvångsmedel

medio coercitive/coactive/de coercition/de coaction


tvångsmässig

obsessional, compulsive


tvångsneuros

med neurose/neurosis compulsive/obsessive/obsessional, cacoethe


tvångssituation

caso de fortia major


tvångstanke

psyk idea fixe, obsession, monomania;
person som lider av tvångstankar monomano, monomaniaco


tvångströja

jachetta/camisa de fortia


tvångsåtgärd

mesura coercitive/compulsatori/de fortia


tvåpartsförbund

coalition bipartite/de duo partitos


tvåpolig

bipolar, dipolar


tvåpucklig

a/de duo gibbos


tvåpunktsbälte

cinctura abdominal/de hanca


tvåradig

litt a/de duo lineas/versos


tvårummare|tvårumslägenhet

(el. tvårumslägenhet) casa/appartamento de duo cameras


tvåsidig

bilateral;
bot zygomorphe


tvåsitsig

pro duo personas


tvåskaft

text texito cruciate


tvåspråkig

bilingue


tvåspråkighet

bilinguismo


tvåspårig

järnv a via ferree/rail eng [reil] duple/duplice


tvåstavig

språk bisyllabe, dis(s)yllabe, dis(s)yllabic;
~t ord bisyllabo, dis(s)yllabo


tvåstavighetsaccent

språk accento grave


tvåstegsraket

missile a/de duo etages [-d3-]


tvåstjärnig

de duo stellas


tvåsträngad

mus a/de duo chordas, bichorde


tvåstämmig

mus a duo voces


tvåtaktare|tvåtaktsmotor

(el. tvåtaktsmotor) motor a/de duple tempores


tvåtrådig

text a/de duo filos, bifilar


tvåtungad

bilobate;
~ flagga bandiera con duo punctas


tvåtusen

duo milles;
~ år bimillennio


tvåtåig

zool didactyle;
~ sengångare cholepo didactyle


tvåvingad

zool diptere, bipennate


tvåvingar

zool (ordning) dipteros


tvåvägskommunikation

communication a via duple/duplice


tvåväxlad

a duo cambios/marchas [-sh-]/velocitates


tvåvåningshus

casa de duo etages [-d3-]


tvåäggstvilling

gemino dizygote/bivitellin


tvåårig

(som är två år) de duo annos;
(som varar två år) biennal;
(som äger rum vartannat år) biennal, bisannual;
bot bisannual


tvååring

infante de duo annos


tvåårsperiod

biennio


tweed

text tweed eng [twi:d]


tweedkostym

costume/insimul de tweed eng [twi:d]


twist

mus twist eng [twist];
dansa ~ dansar le twist


twista

mus dansar le twist eng [twist]


ty

I konj nam
II v ~ sig till recurrer a, haber recurso a


tya

(orka) haber le fortia (de);
(räcka till) sufficer


tycka

(anse) pensar, opinar;
(finna) trovar;
jag tycker hon är vacker io la trova belle;
jag tycker inte om att non me place/agrada/gusta que;
~ bättre om preferer;
~ om amar, haber car, affect(ion)ar;
~ sig creder se;
~ till formular su opinion;
vad tycker du? que pensa tu?;
vad tycker du om boken? que pensa tu del libro?, como tu trova le libro?


tyckare

experto/cognoscitor/specialista in spe lat


tyckas

(förefalla) parer, semblar;
det tycks mig som om il me pare que/me sembla que


tycke

(mening) opinion;
(böjelse) gusto, estimation, appreciation, placer


tyckmycken

critic, exigente, difficile a/de contentar


tyda

interpretar, explicar, decifrar, construer;
~ på indicar, signalar, annunciar, presagir


tydbar

interpretabile, explicabile


tydlig

clar, distincte, explicite, obvie, nette, manifeste, evidente, visibile;
(begriplig) clar, intelligibile, comprehensibile;
tala ~t parlar distinctemente/claro;
~ handstil scriptura nette/clar/legibile;
~ skillnad differentia marcate;
~a bevis provas evidente


tydligen

evidentemente


tydliggöra

evidentiar, explanar, explicar, elucidar, exclarar, visualisar


tydlighet

claritate, evidentia, intelligibilitate, compre(he)nsibilitate


tydning

explication, interpretation, deciframento;
bibl exegese, exegesis


tydningskonst

bibl hermeneutica


tyfoid

med typhoide


tyfoidfeber

med febre typhoide, typho


tyfon

typhon


tyfus

med typho;
som rör ~ typhoide


tyg

stoffa, drappo, texito, textile, tela; allt vad ~en håller fig a maxime potentia


tygbit

pecia de stoffa


tygdocka

pupa de pannellos


tygel

brida, redina, guida;
ge fria tyglar dar libere redina/curso;
hålla i strama tyglar fig refrenar, continer, dominar;
leda en häst vid ~n menar un cavallo per le brida


tygellös

sin brida, disfrenate;
fig dissolute, libertin, dissipate, licentiose


tygellöshet

fig dissolution, dissipation, intemperantia, libertinage [-ad3e], licentia


tygförråd

mil arsenal


tyghus

mil arsenal


tygla

bridar;
fig (re)frenar, retener, continer, controlar


tyglapp

pecia de stoffa


tygmateriel

mil arsenal


tygpacke

balla de stoffa


tygrulle

rolo de stoffa


tygsko

scarpa de tela


tygstycke

pecia de stoffa, pannello


tygtjänst

mil servicio logistic


tygtryck

impression textile


tykobrahedag

die/jorno infortunate


tyll

text tulle fr [tyl]


tyllgardin

cortina de tulle fr [tyl]


tympanon

arkit tympano


tymus

se thymus


tyna

deperir, declinar, languer med (förtvina) atrophiar;
~ bort deperir, consumer se, languer


tynande

languide, languorose, marasmic


tynga

pesar, premer, pressar;
fig onerar, opprimer, deprimer


tyngande

pesante, opprimente, oppressive, onerose, ponderose


tyngd

peso;
(tryck) peso, onere, massa, carga;
fig gravitate, importantia, fortia


tyngdkraft

fys gravitation, gravitate


tyngdlagen

fys le lege del gravitation/del attraction universal


tyngdlyftare

sport halterophilo


tyngdlyftning

sport levamento de pesos, halterophilia;
utöva ~ levar pesos, practicar le halterophilia


tyngdlös

sin peso


tyngdlöshet

absentia de peso


tyngdpunkt

centro de gravitate


tyning

deperimento, languimento, marasmo;
med (förtvining) atrophia


typ

(person) typo;
(sort) typo, genere, modello;
typ typo (de character), character (de impression);
en skum ~ un typo/individuo suspecte


typexempel

exemplo typic


typfall

caso typic


typgjuteri

typ funderia de characteres


typgrad

typ grado de typo


typisera

characterisar


typisering

characterisation


typisk

typic, characteristic


typlära

typologia


typograf

typ typographo


typografi

typ typographia


typografisk

typ typographic


typologi

classification typologic, typologia


typologisera

classificar typologicamente


typologisering

classification typologic


typologisk

typologic


typsnitt

typ talia de character/de littera


typsort

typ sorta de character/de littera


tyrann

tyranno


tyrannfågel

zool tyranno


tyranni

tyrannia, despotismo


tyrannisera

tyrannisar, despotisar


tyrannisk

tyrannic, despotic


tyrannmord

tyrannicidio


tyrannmördare

tyrannicida


tyrannosaurus

zool tyrannosauro


tyrannvälde

tyrannia, despotismo


tyreoidit

med thyr(e)oiditis


tyristor

fys thyristor


tyristorregulator

regulator thyristorisate


tyrolare

tirolese


Tyrolen

Tirol


tyrolsk

tirolese


tyrolska

tirolesa


Tyrrenska havet|Tyrrenska|havet

le Mar Tyrrhen


tysk

I adj german;
~ hare zool lepore europee;
~ lönn bot acere pseudoplatanacee;
~ mark num marco german;
Tyska demokratiska republiken (DDR) hist le Republica Democratic German (RDG);
~a förbundskanslern le cancellero german;
Tyska förbundsrepubliken (BRD) hist le Republica Federal de Germania (RFG);
Tyska orden le Ordine Teutonic;
~t uttryck i annat språk germanismo
II s germano


tysk-romersk|tysk|romersk

germano-roman;
Tysk-romerska riket le Imperio Germano-Roman, le Sancte Imperio Roman del Nation German


tyska

1 språk germano 2 (kvinna) germana


tyskfientlig

germanophobe;
~ person germanophobo


tyskfientlighet

germanophobia


tyskfödd

de nascentia german


Tyskland

Germania;
~s enande le reunification de Germania


tysklärare

professor de germano


tyskspråkig

(som talar tyska) germanophone;
(på tyska) in lingua german, in germano;
~ person germanophono


tyskstuderande

germanista


tysksvensk

germano-svedese


tyskvän

germanophilo


tyskvänlig

germanophile;
~ inställning germanophilia


tyst

silente, silentiose, quiete, mute;
(underförstådd) tacite;
bli ~ mutescer;
en ~ minut un minuta de silentio;
en ~ överenskommelse un accordo tacite;
få att vara ~ facer tacer, silentiar;
~! silentio!, sia quiete!;
hålla ~ mantener silentio, tacer;
hålla ~ med tener secrete, tacer;
vara ~ tacer, mantener silentio


tysta

silentiar, facer tacer


tystgående

silentiose, insonor


tysthet

silentio, quiete


tysthetslöfte

promissa de tener secrete


tysthetsplikt

obligation de guardar silentio, secreto professional


tystlåten

taciturne, silente, silentiose


tystlåtenhet

taciturnitate, attitude silente/silentiose


tystna

mutescer


tystnad

silentio, quiete;
bringa till ~ facer tacer, silentiar


tystnadslöfte

promissa de tener secrete


tystnadsplikt

obligation de guardar silentio, secreto professional


tyvärr

regrettabilemente, infortunatemente, infelicemente, disgratiatemente


täck

belle, gratiose;
det ~a könet le belle sexo


täcka

(hölja) coperir, mascar, dissimular, teger, occultar;
mil coperir, proteger, escortar;
sport marcar;
en ~nde färg un color opac;
~ utgifterna coperir le expensas;
~ över coperir, mascar, dissimular, teger, occultar


täckas

placer a, agradar


täckblad

(på cigarr) cappa;
bot bractea, folio bracteal;
med ~ bot bracteate


täckdika

escolar, evacuar (le aqua), disaquar, drainar [drä-]


täckdike

canal de escolamento/de disaquamento, emissario


täckdikning

escolamento, evacuation (de aqua), drainage [dränad3e], disaquamento


täckdikningsrör

tubo de escolamento/de disaquamento, aquiero


täcke

copertura;
spela under ~t med någon fig esser complice de un persona


täckelse

copertura, coperta;
låta ~t falla (från staty) discoperir (un statua)


täckfjäder

zool pluma de copertura


täckfärg

color opac


täckglas

coperi-objecto


täckhet

beltate, gratia


täckhår

capillo de copertura


täckjacka

jaco, jachetta (de tela) wattate


täckmantel

camouflage fr [kamufla:3];
fig pretexto, mantello, velo, copertura


täcknamn

nomine fingite/fictive, nom de guerre fr [nå) dö gä:r], pseudonymo


täckning

ekon copertura;
mil copertura, protection, escorta;
sport marcage [-ad3e];
utan ~ ekon discoperte


täckningsköp

ekon compra de copertura


täckodling

lantbr cultura/cultivation con copertura terren de material organic


täckord

parola velate


täckorganisation

organisation velate


täcksticka

text wattar


täckt

coperte


täcktrupp

mil truppa de copertura


täckvitt

blanco opac


tälja

taliar, trenchar [-sh-];
konst sculper


täljare

mat numerator


täljkniv

cultello a taliar


täljsten

miner petra ollar/de lardo, steatite


tält

tenta;
hist velario;
resa ett ~ plantar un tenta;
ta ner ett ~ dismontar un tenta


tälta

campar


tältare

campator


tältduk

tela de tenta, canevas


tältkyrka

tabernaculo


tältläger

campo/campamento de tenta


tältmöte

reunion religiose in un tenta


tältpinne

picchetto/paletto de tenta


tältplats

terreno de campamento, campo


tältstol

sedia basculante/plicabile/plicante


tältstång

palo/pertica de tenta


tältsäng

lecto de campo


tämja

(göra tam) domar;
(göra till husdjur) domesticar


tämjare

domesticator;
(av vilda djur) domator


tämjbar

domabile


tämjbarhet

domabilitate


tämjning

domestication


tämligen

(as)satis, bastante, passabilemente


tända

(få att brinna) accender, inflammar;
(sätta eld på) incendiar, ignir, dar foco a;
(fatta eld) inflammar se, prender foco, incendiar se;
fig excitar se, exaltar se;
~ en cigarett accender un cigarretta;
~ ett ljus accender un candela;
~ ljuset accender le luce;
~ någons nyfikenhet excitar le curiositate de un persona;
~ på incendiar, ignir, dar foco a;
~ på någon fig esser attrahite per un persona;
~ till fig haber un accesso de ira/de cholera


tändapparat

deflagrator


tändare

accenditor;
tekn detonator, exploditor


tändhatt

capsula (fulminante/incendiari), detonator


tändning

accendimento, ignition;
(på motor) ignition;
mil detonator;
(lunta) micca


tändningslås

serratura de ignition


tändningsnyckel

clave de contacto


tändplån

superficie de friction


tändrör

mil micca


tändsats

detonator;
(på tändsticka) capite


tändsticka

flammifero;
tända en ~ accender un flammifero


tändsticksask

cassa de flammiferos


tändsticksplån

superficie de friction (de un cassa de flammiferos)


tändstift

candela;
mil percussor, percutor


tändved

accendalia


tändvätska

liquido de accendimento


tänja

extirar, extender;
fig dar un senso plus ample


tänjbar

extensibile, extendibile, elastic;
(om metall) ductile


tänjbarhet

extensibilitate, extendibilitate, elasticitate;
(hos metall) ductilitate


tänjning

sport (movimento de) extension


tänjningsrörelse

sport exercitio/movimento extensor/de extension


tänka

pensar;
(begrunda) cogitar, meditar;
(ämna) pensar, intender, haber le intention de;
(anse) pensar, opinar;
(förmoda) pensar, creder, supponer, putar;
det kan ~s (att) es possibile (que);
~ efter reflecter, pensar, meditar, cogitar;
~ igenom reflecter, cogitar, considerar, ponderar, contemplar;
~ om reconsiderar;
(anse) pensar de;
~ på en sak pensar a un cosa;
~ sig imaginar se, figurar se, putar;
~ sig för reflecter, considerar;
~ tillbaka (re)memorar se, recordar se, remembrar se;
~ ut conciper, inventar, imaginar, excogitar;
~ över reflecter, cogitar, considerar, contemplar, ponderar


tänkare

pensator, philosopho


tänkbar

(föreställningsbar) pensabile, concipibile, imaginabile;
(möjlig) possibile;
(trolig) probabile


tänkespråk

aphorismo, maxima, sententia, gnoma;
(före kapitel i bok) epigrapho;
författare av ~ gnomologista;
läran om ~ gnomologia


tänkesätt

modo/maniera de pensar


tänkt

(hypotetisk) hypothetic, presumptive, suppositive


tänkvärd

(värd att begrunda) remarcabile, considerabile;
(minnesvärd) memorabile


täppa

I s (liten trädgård) parve jardin;
vara herre på ~n fig esser le dominante
II v ~ till/igen tappar, obturar, obstruer, clauder;
(med tampong etc) borrar, tamponar;
(med blånor) stoppar;
med obliterar;
~ till munnen på någon fig clauder/tappar le bucca a un persona;
vara täppt i näsan haber le naso clause


tära

(komma att minska) consumer, devorar, exhaurir, mangiar [-d3-];
(komma att magra) discarnar, emaciar;
~ på kapitalet mangiar su capital;
~ på krafterna exhaurir le fortias


tärande

med phthisic


tärd

discarnate, emaciate;
ett tärt ansikte un facie/visage [-ad3e] emaciate/discarnate


tärna

I s 1 zool sterna;
fisk~ sterna hirundine;
silver ~ sterna arctic;
skrän~ sterna caspie;
svart~ chlidonias nigre 2 (på bröllop) damisella de honor
II v kul trenchar [-sh-] in cubos


tärning

cubo;
(i spel) dato;
spela ~ jocar al datos;
~en är kastad fig le dato es jectate, alea jacta est lat


tärningsbägare

cornetta a/de datos


tärningskast

jecto de/con datos


tärningsspel

joco al datos


tärnklänning

roba de damisella de honor


tärnor

zool (underfamilj) sterninas


tärsot

med phthisis


tät

I adj dense, compacte, massive, spisse;
(mot vatten) impermeabile;
(mot luft) hermetic;
(besutten) ric;
göra ~ obturar;
sjö calfatar, stoppar;
göra ~are spissar;
~t intill vicin a
II s testa; i ~en för al testa de


täta

obturar;
sjö calfatar, stoppar


tätare

sjö calfatator, stoppator


tätatät

se tête-à-tête


tätbebyggd|tättbebygd

(el. tättbebygd) densemente coperte de constructiones


tätbefolkad|tättbefolkad

(el. tättbefolkad) densemente populate, populose


tätbevuxen|tättbevuxen

(el. tättbevuxen) de vegetation ric;
(med skog) densemente coperte de arbores


tätbygd

region populose


täte

kul cultura de bacterios pro production de (un typo de) lacte coagulate


täthet

densitate, spissor, spissitate;
(mot vatten) impermeabilitate;
(mot luft) hermeticitate;
fys densitate


tätlist

banda contra le currentes del aere


tätmaskig

a malias fin


tätmjölk

kul (un typo de) lacte coagulate


tätna

(in)spissar se


tätning

obturation;
sjö calfatage [-ad3e]


tätningslist

banda contra le currentes del aere


tätort

centro de population;
(större) urbe;
(mindre) village [-ad3e], localitate


tätplacering

sport position de testa, prime position


tätplats|tätposition

(el. tätposition) (framträdande ställning) alte position;
sport position de testa, prime position


tätskriven|tättskriven

(el. tättskriven) densemente scribite


tättbebyggd

se tätbebyggd


tättbefolkad

se tätbefolkad


tättbevuxen

se tätbevuxen


tättingar

zool (ordning) passeres


tättklippt

tondite


tättsittande

claudite, clause;
(åtsmitande) stricte


tättskriven

se tätskriven


tättslutande

claudite, clause


tättåtsittande

stricte


tätört

bot pinguicula


tätörtsväxter

bot (familj) lentibulariaceas


tävla

concurrer, competer, rivalisar, emular;
~ med någon entrar in concurrentia con un persona


tävlan

concurrentia, competition, rivalitate, emulation


tävlare

competitor


tävling

concurso, competition, partita, incontro, match eng [mætsh]


tävlingsanda

spirito de competition, emulation


tävlingsbana

sport pista


tävlingscyklist

sport cyclista competitive/de competition


tävlingsförare

sport curritor


tävlingsgren

sport branca de concurso


tävlingskälke

sport bobsleigh eng [båbslei], toboggan eng [töbågön]


tävlingsledare

arbitrator, judice


tävlingsledning

organisatores del concurso


tävlingslust

emulation


tävlingspokal

sport cuppa


tävlingsregel

regula del concurso


tävlingsseglare

sport devoto del yachting eng [jåting]


tävlingssegling

sport yachting eng [jåting]


tävlingssimmare

sport natator competitive/de competition


tävlingssport

sport competitive/de competition


tävlingssugen

emule


tävlingsåkare

sport curritoranat digito del pede;
från topp till ~ del capite/testa al pedes;
på ~ super le puncta del pedes;
på ~ häv! sport super le puncta del pedes!;
trampa någon på ~rna calcar le digitos del pede de un persona;
även fig


tåa

(gå på tå) ir super le puncta del pedes;
sport colpar con le puncta del pede


tåfjutt

sport colpo del puncta del pede


tåg

I 1 (procession) procession, convoyo, traino;
järnv traino;
mil expedition militar, campania;
komma för sent till ~et perder le traino 2 sjö (tross) corda, cordon, fun, cablo;
(tågverk) cordage [-ad3e]
II bot junco


tåga

I v marchar [-sh-]
II s 1 (växtfiber) fibra 2 (uthållighet) perseverantia, resistentia


tågbiljett

billet ferroviari/de ferrovia


tågbyte

cambio de trainos


tågfärja

ferry-boat eng [feribout] pro trainos


tågförbindelse

communication/connexion ferroviari/de ferrovia/per traino


tågförsening

retardo del traino


tågig

fibrose


tågkatastrof

catastrophe/disastro/sinistro ferroviari/de traino(s)


tågklarerare

functionario ferroviari, ferroviario


tågkollision

collision ferroviari/de trainos


tågkonduktör

controlator del traino


tågkupé|tågkupe

compartimento de traino


tågledes

per traino


tågluffa

interrail eng [intöreil]


tågluffare

interrailer eng [intöreilö]


tågluffarkort

carta interrail eng [intöreil]


tågluffning

interrailing eng [intöreiling]


tågmästare

chef [sh-] de traino


tågolycka

accidente ferroviari/de traino


tågombyte

cambio de trainos


tågordning

fig procedura


tågpassagerare

viagiator [-d3-] ferroviari/de traino


tågpersonal

personal ferroviari/de traino


tågresa

viage [-ad3e] in/per traino


tågresenär

viagiator [-d3-] ferroviari/de traino


tågrån

furto/robamento in un traino


tågråtta

fur/robator de traino


tågsjuk

qui ha mal de traino


tågsätt

traino


tågtid

hora del arrivata del traino


tågtidtabell

horario ferroviari/del trainos


tågtjuv

fur/robator de traino


tågtrafik

traffico ferroviari/de trainos


tågtransport

transporto per traino


tågurspårning

derailamento [-reil-] de un traino


tågverk

sjö cordage [-ad3e]


tågvirke

cordage [-ad3e]


tågväxter

bot (familj) juncaceas


tågångare

zool digitigrado


tåhätta

puncta (de scarpa)


tåhävning

sport altiamento super le puncta del pedes


tåjärn

ferro de scarpa anterior


tåla

1 (uthärda) tolerar, supportar, suffrer, indurar;
(tillåta) permitter;
~ sjön esser un bon marinero 2 ~ sig (ge sig till tåls) haber patientia


tålamod

patientia, longanimitate;
tappa ~et perder le patientia


tålamodsprövande

dur, laboriose, penibile


tåled

anat phalange;
mellersta ~en phalangina;
yttersta ~en phalangetta


tålig

patiente


tålmodig

patiente, longanime;
vara ~ haber patientia


tålmodighet

patientia, longanimitate


tåls

ge sig till ~ haber patientia


tålös

(om sko) sin puncta


tång

I tenalia, pincias pl;
med forcipe, extractor
II bot alga marin/de mar, fuco;
blad~ fuco foliacee, laminaria;
blås~ fuco papulose;
finger~ fuco digitiforme;
nerv~ delesseria sanguinee;
tarm~ enteromorpha intestinal


tångförlossning

med parto/parturition per forcipe


tånglake

zool zoarces vivipare


tångloppor

zool (släkte) gammaro


tångräka

zool leander adspersus lat


tångspigg

zool spinachia


tåpig

(tafatt) inhabile;
(enfaldig) stupide


tåpighet

(tafatthet) inhabilitate;
(enfaldighet) stupiditate


tår

lacrima;
(skvätt) gutta;
(dryck) bibita;
brista i ~ar erumper in lacrimas;
en ~ på tand un vitro;
fälla ~ar versar lacrimas, lacrimar;
le genom ~ar rider a transverso su lacrimas;
låta ~arna flöda lassar fluer le lacrimas;
torka ~arna sic(c)ar se/essugar se le lacrimas


tåra

~ sig, tåras lacrimar, plorar


tårad

lacrimose


tårdrypande

sentimental


tårdränkt

plen de lacrimas, lacrimose


tåredal

valle/vallea de lacrimas/de miseria


tårflaska

arkeol urna lacrimal, lacrimatorio


tårflöde

torrente/riviera/fluxo de lacrimas;
med excesso de lacrimation


tårframkallande

lacrimogene


tårfylld

lacrimose


tårgas

gas lacrimogene


tårkanal

anat canal lacrimal


tårkörtel

anat glandula lacrimal


tårlös

sin lacrimas


tårpil

bot salice babylonian


tårsäck

anat sacco lacrimal


tårta

kul torta;
baka en ~ facer un torta


tårtbit

pecia de torta


tårtbotten

kul fundo a/de torta


tårtfat

platto a/de torta


tårtgaffel

furchetta a/de torta


tårtkartong

(cassa de) carton a/de torta


tårtpapper

papiro a/de (platto de) torta


tårtspade

paletta a/de torta


tårvätska

lacrimas


tårögd

vara haber oculos lacrimose


tåspets

puncta del pede;
(på sko) puncta del scarpa


tåspetssko

scarpa punctute/de ballet fr [balä]


tåt

cordetta, cordon;
dra i ~arna fig tirar le cordon/le filos


tåtel

bot molinia, deschampsia [-sh-];
blå ~ molinia cerulee;
krus~ deschampsia flexuose;
tuv~ deschampsia cespitosa lat


tête-à-tête|tête|tätatät|tete-a-tete|tete

(el. tätatät) tête-à-tête fr [tä:tatä:t]disgelo


töa

(comenciar a) disgelar;
~ bort disgelar


töcken

nebula, bruma


töckenbank

banco de nebula/de bruma


töckenbild

imagine vage/imprecise


töcknig

nebulose, brumose


töcknighet

nebulositate


töig

disgelante


töja

extirar, extender


töjbar

extensibile, extendibile, elastic


töjbarhet

extensibilitate, extendibilitate, elasticitate


töjning

extension


töjningsförmåga

extensibilitate, extendibilitate, elasticitate


töjsäker

text que non se extende


tölp

persona impolite/discortese/grossier/incivil/crasse/inurban


tölpaktighet

impolitessa, discortesia, grosseria, incivilitate, inurbanitate, crassitate, crassitude


tölt

ambulatura/passo de cavallos islandese


töm

redine


tömma

vacuar;
(på vatten) disaquar;
(på last) discargar;
(utrymma) evacuar, disoccupar;
(förbruka) exhaurir


tönt

persona inhabile


tönta

I v ~ sig ager inhabilemente
II s femina inhabile


töntig

inhabile, stupide, simple, naive


töntighet

inhabilitate, stupiditate, simplicitate, naivitate


tör

se torde


töras|tordas

(el. tordas) osar, haber le corage [-ad3e]


töre

ligno de pino resinose/ric in resina


törel

bot euphorbia;
revorms~ euphorbia helioscopia lat


törelväxter

(familj) euphorbiaceas


törhända

forsan


törn

(stöt) colpo violente;
sjö guarda;
ta ~ sjö pulsar le nave del ponte


törna

~ emot collider, impinger, choc(c)ar [sh-];
~ in sjö ir al lectiera/al cabina


törnbeströdd

spinose


törnbevuxen

bot spinifere, acanthophore


törnbuske

bot spino


törne

bot spina, acantha, aculeo


törnekrans|törnekrona

(el. törnekrona) corona de spinas


törnestig

sentiero spinose


törnhäck

bot haga/sepe de spinas, spineto


törnig

bot spinose, acanthophore


törnros

bot rosa de spino


Törnrosa

Le Bella Dormiente del Bosco


törnrosbuske

bot spino


törnrossnår

spineto


törnskata

zool lanio collurio lat


törnsångare

zool sylvia commun


törntagg

spina, acantha, aculeo


törst

sete;
släcka sin ~ satiar/appaciar su sete


törsta

haber sete


törstande

assetate


törstgivande

med dipsetic


törstig

assetate;
göra ~ assetar;
vara ~ haber sete


törstsläckande

que appacia le sete, refrescante


törstväckande

que excita le sete


tös

puera, juvena, adolescente;
(liten) pupa


tösnö

nive disgelante


töva

(re)tardar, hesitar, procrastinar, (de)morar, arretrar


tövan

retardo, demora, hesitation, morositate;
utan ~ sin retardo, sin perder un instante


töväder

(tempore de) disgelo


Advertisement