Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


s-form|form|S-form

I språk forma lingual que fini in s
II s-form, S-form forma de S


s-formad|formad|S-formad

(el. S-formad) in forma de S, sigmoide


S-krok|krok

uncino in (forma de) S


S-kurva|kurva

curva in S


S-märkt|märkt

el marcate de S


sabadill

bot sabadilla


sabadillfrö

semine de sabadilla


sabadillättika

vinagre de sabadilla


sabattiereffekt

foto effecto Sabattier fr [sabatje]


sabba

(sabotera) sabotar;
(förstöra) destruer, demolir


sabbat

sabbato;
helga ~en observar/celebrar le sabbato;
som avser ~ sabbatic


sabbatsbrott

profanation del sabbato;
person som begår ~ profanator del sabbato


sabbatsdag

die de sabbato


sabbatsfirande

celebration del sabbato


sabbatsfrid

reposo sabbatic


sabbatsmåltid

repasto sabbatic


sabbatsro

reposo sabbatic


sabbatstermin

semestre sabbatic


sabbatsår

anno sabbatic


sabbik

zool phoxino phoxino


sabeisk

hist sabee


sabel

sabla;
dra sin ~ disvainar le sabla;
fäkta med ~ schermar al sabla;
hugga ner med ~ sablar


sabelbalja

vaina de sabla


sabelbent

de gambas curve/torte


sabeldans

dansa de sablas


sabelfäktning

scherma al sablo


sabelfäste

impugnatura de sabla


sabelhandrem

cinctura de spada, porta-spada


sabelhugg

colpo de spada


sabelklinga

lamina de sabla


sabelknapp

pomo


sabelkoppel

cinctura de spada, porta-spada


sabellilja

bot gladiolo


sabelskida

vaina de sabla


sabelskrammel

ruito de sablas


sabelslukare

mangiator [-d3-] de spadas, mangia-spadas


sabelspets

puncta de sabla


sabeltandtigrar|sabeltigrar

(el. sabeltigrar) zool hist (underfamilj) machairodontinas


sabin

hist sabino


sabinsk

hist sabin


sabinska

hist 1 språk (dialekt) dialecto del sabinos, sabino 2 (kvinna) sabina;
sabinskornas bortrövande le rapto del sabinas


sabla

I adj maledicte
II v ~ ner sablar;
fig criticar forte(mente)


sablar

~! diabolo!


sabotage

sabotage [-ad3e];
göra ~ facer/committer sabotage


sabotagebrott

acto de sabotage [-ad3e]


sabotagegrupp

gruppo de sabotatores/de saboteurs fr [-tœ:r]


sabotageverksamhet

activitate sabotante/de sabotage [-ad3e]


sabotera

sabotar, facer/committer sabotage [-ad3e]


sabotör

sabotator, saboteur fr [-tœ:r]


sabra

sabra


sabé|sabe

hist sabeo


sachertårta

kul torta Sacher ty [3aXö]


sachsare

se saxare


Sachsen

Saxonia


sachsisk

se saxisk


sacka|~ efter|efter

(el. ~ efter) retardar


sackaras

fysiol saccharase, invertase, invertina


sackarimeter

saccharimetro, saccharometro


sackarin

kem saccharina


sackarintablett

farm pastilla de saccharina


sackaros

kem saccharosa, sucrosa


sackning

retardation


sadduceisk

hist sadducee


sadducé|sadduce

hist sadduceo


sadel

sella;
kul lumbo;
mus sella;
sitta säkert i ~n esser ben sedite in le sella


sadelbom

arcion


sadelfast

firme in le sella/super su arciones, ben sedite in le sella


sadelficka

sacco de sella;
(på cykel) sacchetto de cyclista


sadelfilt

copertura de sella, coperi-sella


sadelformad

in forma de sella


sadelgjord

cingula (de sella), supercingula;
fästa ~ cingular;
ta av ~en discinger;
utan ~ discincte, discingite


sadelknapp

pomo de sella


sadelmakare

sellero


sadelmakeri

(lokal) selleria;
(tillverkning) fabrication de sellas


sadelplats

(vid kapplöpningsbana) paddock eng [pædök]


sadelpåse

sacco de sella


sadeltak

arkit tecto in forma de sella


sadeltyg

harnese


sadeltäcke

copertura de sella, coperi-sella


sadelväska

sacco de sella;
(på cykel) sacchetto de cyclista


sadism

sadismo


sadist

sadista, sadico


sadistisk

sadic


sadla

sellar;
~ av levar le sella, dissellar;
~ om fig (byta åsikt/målinriktning) cambiar opinion/scopo;
~ på mitter/poner le sella super, sellar


sadling

(le) sellar


sadomasochism

sadomasochismo


sadomasochist

sadomasochista


sadomasochistisk

sadomasochista, sadomasochistic


safari

safari;
gå på ~ facer un safari


safarijägare

safari chassator [sh-]


safaripark

safaripark eng [söfa:ripa:k]


saffian

marocchin


saffianband|saffiansband

(el. saffiansband) bokb ligatura de/in marocchin


saffianskinn|saffiansskinn

(el. saffiansskinn) (corio) marocchin


safflor

bot (växt, färgämne) carthamo


safflortistel

bot carthamo


saffran

bot crocus sativus lat, safran;
kul safran;
smaksätta med ~ safranar


saffransbröd

kul pan safranate


saffransgul

(de color de) safran, safranate


saffranskrokus

bot crocus sativus lat, safran


saffransris

kul ris safranate


safir

miner sapphiro


safirblå

(blau) sapphiro


safirring

anello con sapphiro


safirstift

agulia de sapphiro


saft

(naturlig) succo;
kul sirop de fructo;
pressa ~en ur en citron exprimer le succo de un citro, pressar un citro;
koka ~ kul facer sirop de fructo


safta

kul facer sirop de fructo;
~ på fig effortiar se multo;
~ sig devenir succose/succulente;
~ till fig colpar


saftflaska

bottilia de sirop de fructo


saftig

succose, plen de succo, succulente;
fig obscen


saftighet

succulentia


saftsoppa

kul suppa al/de sirop de fructo


saftsås

kul sauce fr [så:s] al/de sirop de fructo


saftväxt

bot planta succulente


saga

conto (de fees), mytho;
(om djur) fabula;
(fornnordisk) saga;
berätta sagor contar contos de fees, fabular


sagalitteratur

(på Island) litteratura de sagas


sagatiden

(på Island) le etate del sagas


sagen

bära syn för ~ esser un prova/proba evidente de un cosa


sagesman

communicator, informante, informator


sagg

critica/reproches [-sh-] pl constante


sagga

criticar/reprochar [-sh-] constantemente


saggning

critica/reproches [-sh-] pl constante


sago

kul sago


sagoaktig

feeric, fabulose


sagoberättare

narrator de contos de fees


sagobok

libro de contos de fees


sagodiktare

autor/scriptor de contos de fees


sagodjur

animal fabulose/phantastic/mythologic


sagofe

fee


sagogryn

kul granulo de sago


sagokung

rege de conto de fees


sagoland

pais del fees


sagolik

fabulose, feeric, legendari, phantastic;
(väldig) extraordinari, prodigiose, meraviliose, phantastic


sagolitteratur

litteratura de contos de fees


sagomjöl

kul farina de sago


sagomotiv

motivo de un conto de fees


sagoomspunnen

legendari


sagopalm

bot palma de sago


sagoprins

prince de conto de fees


sagosamling

collection de contos de fees


sagospel

teat feeria


sagovärld

mundo feeric, feeria


Sahara

Sahara;
invånare i ~ sahariano


saharisk

saharian


sahib

sahib arab


saintpaulia

bot saintpaulia


sak

(ting) cosa, objecto;
(angelägenhet) affaire fr [afä:r], negotio, transaction, materia;
(fråga) question, problema, subjecto;
jur causa, caso, processo;
det förändrar inte ~en isto cambiara nihil, isto es sin importantia;
det är en helt annan ~ isto es un cosa toto altere;
döma i egen ~ esser judice in su proprie causa, esser su proprie judice;
göra gemensam ~ med facer causa commun con;
~en är biff! le cosa es arrangiate! [-d3-];
~en är den att le caso es que;
söka ~ med accusar, inculpar;
jur initiar un processo contra;
till ~en! ad rem! lat


saka

kortsp (kasta ett dåligt kort) jectar;
(offra ett kort) sacrificar


sakargument

argumento rational


saker

jur hist culpabile


sakfel

error factual


sakframställning

jur specification


sakfråga

question concrete


sakföra

jur facer/intentar un processo contra, processar


sakförare

jur procurator (judicial)


sakförhållande

facto


sakförståndig

experte, competente, experimentate


sakgranska

controlar (quanto al) factos


sakgranskning

controlo quanto al factos


sakinnehåll

contento del materias/del subjectos


sakkunnig

experte, competente, experimentate;
~ person experto, specialista, cognoscitor


sakkunskap

competentia


saklig

objective, impersonal, realistic


saklighet

objectivitate, impersonalitate, senso realistic


sakläge

situation actual


saklös

innocente, inculpabile;
~t (utan risk) sin risco, tranquillemente


sakna

(vara utan) mancar de, carer, esser disproviste/curte de;
(inte hitta) non retrovar, constatar le disparition de;
(känna saknad efter) regrettar le absentia de;
beskyllningen ~r grund le accusation es gratuite/infundate/sin fundamento;
han ~r humor ille manca de/non ha senso del humor/del humorismo;
jag ~r mina nycklar io ha perdite mi claves;
~ ord för non poter trovar parolas pro;
~ pengar mancar de/non haber moneta


saknad

I s (brist) privation, carentia, manco, mancantia;
(känsla) regret del absentia de;
känna ~ efter regrettar le absentia de
II adj disparite;
anmäla någon som ~ signalar le disparition de un persona;
~ person persona disparite, disparito;
upprätta en lista över ~e facer un lista de disparitos


saknas

mancar


sakområde

materia, subjecto


sakprosa

litt prosa normal


sakral

sacral


sakrament

sacramento


sakramental

sacramental, sacramentari


sakramentskad

maledicte


sakramentskåp

tabernaculo


sakregister

indice/index del materias/del subjectos


sakrilegium

sacrilegio


sakristan

sacrista, sacristano


sakristia

sacristia


sakrosankt

sacrosancte


sakrätt

jur derecto de proprietate in objectos


sakskada

damno(s) material


sakskäl

causa rational, ration


sakta

I adv lento, lentemente;
mus lento, adagio [-d3-] it;
köra ~ guidar lento/lentemente
II adj lente;
i ~ mak lento, lentemente
III v (re)lentar, retardar, decelerar, arretrar, moderar, diminuer;
klockan ~r sig le horologio se retarda; ~ gången relentar le/su passo;
~ ner relentar, decelerar, bassar


sakteliga|sakteligen

(el. sakteligen) lento, lentemente;
så ~ (efter hand) pauco a pauco, poco a poco


saktfärdig

(långsam) lente;
(stillsam) tranquille


saktfärdighet

(långsamhet) lentor;
(stillsamhet) tranquillitate


saktmod

mansuetude, dulcor, docilitate, placiditate, indulgentia


saktmodig

mansuete, dulce, docile, placide, indulgente


saktmodighet

mansuetude, dulcor, docilitate, placiditate, indulgentia


sakuppgift

information factual, facto


sakupplysning

information factual


sakägare

jur parte de un procedura/processo/action judiciari


saké|sake

kul saké jap


sal

sala, hall eng [hå:l]


sala

quotisar se


saladjär

salatiera


salamander

zool salamandra;
eld~ salamandra maculose;
land~ salamandra terrestre;
vatten~ salamandra aquatic


salamanderdjur

zool (huvudgrupp) lepidospondiles


salami

kul salami


salamitaktik

pol tactica/methodo del salami, politica del passo per passo


saldera

ekon saldar


saldo

ekon saldo;
negativt ~ saldo negative/deficitari;
positivt ~ saldo positive/favorabile/beneficiari


saldobelopp

saldo


saldobesked

extracto de conto


salep

bot anacamptis pyramidal;
farm (tubere) salep


salepsrot

bot anacamptis pyramidal, salep


salicylat

kem salicylato


salicylsyra

kem acido salicylic


salig

(lycklig) felice;
rel beate, beatic;
(avliden) defuncte, decedite;
min ~ mor mi matre de dulce e felice memoria;
i ~ åminnelse de memoria gloriose


saligförklara

beatificar


saligförklaring

beatification


saliggöra

beatificar


saliggörande

beatific


saliggörelse

beatification


salighet

(högsta lycka) felicitate;
rel beatitude, salute, felicitate


saligprisning

rel beatitude


salin

salina


salinisk

salin


salisk

hist salic;
den ~a lagen le lege salic


saliv

saliva, bava, sputo;
avsöndra ~ salivar;
blanda med ~ insalivar


salivation

fysiol secretion salivari/de saliva, salivation;
förhöjd ~ med hypersecretion de saliva, ptyalismo, sialorrhea


salivblandad

insalivate


salivdroppe

gutta de saliva


salivkörtel

anat glandula salivari


salivsug|salivsugare

(el. salivsugare) tandl pumpetta a/de saliva


salivutsöndring

fysiol secretion salivari/de saliva, salivation;
förhöjd ~ med hypersecretion de saliva, ptyalismo, sialorrhea


sallad

bot lactuca;
kul salata;
huvud~ testa de lactuca;
isbergs~ lactuca iceberg eng [aisbö:g];
plock~ lactuca aurescens lat;
trädgårds~ lactuca sativa lat


salladsdressing

kul sauce fr [så:s] de salata


salladshuvud

testa de lactuca


salladskål

bot caule chinese [sh-]


salladsskål

salatiera


salladssås

kul sauce fr [så:s] de salata


sallat

bot lactuca;
huvud~ lactuca capitata lat;
isbergs~ lactuca iceberg eng [aisbö:g];
plock~ lactuca aurescens lat;
trädgårds~ lactuca sativa lat


salmiak

kem sal ammoniac, chloruro de ammonium


salmiakpastill

pastilla al/con sal ammoniac


salmonella

med salmonella


salmonellabakterie

med bacterio de salmonella


salmonellasmitta

med salmonellose, salmonellosis


salning

quotisation


Salomo

Salomon;
~ sigill sigillo de Salomon, polygonato;
bot polygonato odorate, sigillo de Salomon;
~s ordspråk bibl le Proverbios de Salomon;
~s tempel le Templo de Salomon;
vis som ~ sage [-d3-] como Salomon


salomonisk

salomonic


Salomonöarna

le Insulas Salomon


salong

salon


salongsberusad

legiermente [-d3-] inebriate


salongsfähig

socialmente acceptabile, urban, polite, distinguite


salongshjälte

heroe de salon


salongskomedi

litt comedia legier [-d3-]/de salon


salongskommunist

communista de salon


salongslejon

leon de salon


salongsmusik

musica legier [-d3-]/de salon


salongsmässig

socialmente acceptabile, urban, polite, distinguite


salongsmässighet

urbanitate, politessa, manieras distinguite


salongsmöbel

mobiliario de salon


salongsradikal

I adj de radical de salon
II s radical de salon


salongssocialist

socialista de salon


salongsvagn

järnv wagon salon


salongsvana

habitude de salones, urbanitate, politessa, manieras distinguite


Saloniki

Saloniki


saloon

saloon eng [sölu:n]


salpeter

kem, miner salpetra, (sal)nitro, nitrato


salpeteraktig

kem salpetrose, (sal)nitrose


salpeterfabrik

salpetreria, salnitreria;
arbetare i ~ salpetrero, salnitrero


salpeterframställning

kem nitrification


salpeterförande

miner salpetrose, (sal)nitrose


salpetergruva

salpetriera, salnitriera


salpeterhaltig

kem, miner salpetrose, (sal)nitrose


salpeterlukt

odor (sal)nitrose


salpetersyra

kem acido nitric


salpingit

med salpingitis


salsa

mus salsa


salt

I adj salate;
(insaltad) insalate, salmuriate
II s kul sal (de cocina);
kem sal;
engelskt ~ miner epsomite;
med en nypa ~ fig con un grano de sal, cum grano salis lat;
ombilda till ~ kem salificar


salta

kul salar;
~ in insalar, salmuriar


saltad

salate;
~ räkning fig nota exorbitante


saltaktig

salin;
(bräckt) salmastre


saltare

salator


saltavlagring

(sediment) deposito salin/de sal;
(skeende) crystallisation del sal


saltbad

banio de sal


saltbassäng

salina


saltbemängd

salin


saltbildande

kem salificabile, halogene


saltbildning

kem salification


saltbrytning

discarga/discargamento de sal


saltdom

domo de sal


saltdosa

saliera


saltfabrikant

salinero


saltfisk

kul pisce salate


saltfri

sin sal


saltfällning

kem precipitato de sal


saltgruva

mina de sal, salina


saltgurka

kul cucumbre insalate/salmuriate


saltgård

salina


salthalt

indice/index/contento/concentration de sal, salinitate


salthaltig

salin, salifere


salthandlare

salinero


salthorst

domo de sal


saltimbocca

kul saltimbocca it


saltkar

saliera


saltkoncentration

concentration de sal, salinitate


saltkorn

grano de sal


saltkristall

crystallo de sal


saltkött

kul carne salate


saltlager

miner strato/jacimento de sal


saltlake

kul muria


saltliknande

kem haloide


saltlösning

solution salin/salate


saltmonopol

monopolio del sal


saltning

salatura


saltomortal

salto mortal/del morte


saltproducent

productor de sal, salinero


saltsjö

laco salate


saltsjöfisk

pisce marin


saltskorpa

crusta salin


saltskrak|saltskrake

(el. saltskrake) zool mergo albellus lat


saltsleke

petra/bloco de sal, petra pro leccar/pro lamber


saltstod

bibl statua de sal


saltströare

saliera


saltsyra

kem acido chlorhydric/hydrochloric/muriatic


saltträsk

palude salate


saltutvinning

extraction del sal;
(ur havsvatten) salicultura


saltvatten

aqua salate


saltvattensfisk

pisce marin


saltverk

salina


saltväxt

bot planta salin/halophile/halophyte/halophytic, halophyta


saltöken

deserto salate


salu

till ~ a vender


salubjuda|saluföra

(el. saluföra) offerer a/pro vendita, vender


saluhall

mercato coperte


saluhålla

offerer a/pro vendita


salupris

precio de vendita


salustånd

barraca de mercato;
(på mässa) stand eng [stænd]


salut

salva;
skjuta ~ tirar/lancear un salva


salutera

salutar, tirar/lancear un salva


salutering

salutation


salutorg

placia de mercato


salutskott

tiro de salva


saluvärde

valor de vendita


salva

1 med unguento, uncto, linimento, pomada, balsamo;
smörja in med ~ unguer, unctar 2 mil salva, volata;
sjö bordada;
fig salva, cascada


Salvador

El Salvador


salvadoran

salvadoriano


salvadoransk

salvadorian


salvartad

unctuose


salvationist

(frälsningssoldat) salutista


salvburk

potto/olla de unguento/de pomada


salvelse

(falskt patos) pathos false;
(låtsad fromhet) pietate fingite/hypocritic


salvelsefull

unctuose


salvelsefullhet

(falskt patos) pathos false;
(låtsad fromhet) pietate fingite/hypocritic


salvia

bot, kul salvia


samarbeta

laborar/travaliar insimul, collaborar, cooperar


samarbete

collaboration, cooperation, action concertate, labor/travalio de equipa;
i nära ~ med in stricte collaboration/cooperation con


samarbetsman

collaborator


samarbetsorganisation

organisation de cooperation


samarbetsvillig

cooperative


samarier

samaritano


samarisk

samaritan


samariska

1 språk lingua samaritan, samaritano 2 (kvinna) samaritana


samarit

samaritano;
den bamhärtige ~en bibl le samaritano


samaritkurs

med curso de prime succurso/de prime auxilio(s)


samarium

kem samarium


samarv

cohereditage [-ad3e]


samarva

adj cohereditari


samarvinge

coherede, cohereditario


samba

mus samba


samband

(cor)relation, connexion;
mil ligation;
stå/sätta i ~ (cor)relatar


sambandsofficer

mil officiero de ligation


sambandstjänst

mil servicio de ligation


sambeskatta

taxar junctemente


sambeskattning

taxation juncte


sambinda

ligar, attachar [-sh-] con un corda


sambladig

bot con folios juncte


sambo

I s (sammanboende) convivente/cohabitante non maritate
II s prole de negro e indiano/de negro e mulatto
III v conviver/cohabitar (sin esser maritate)


samboende

convivente, cohabitante;
~ person convivente, cohabitante


samboförhållande

conviventia/cohabitation sin maritage [-ad3e]


sambruk

uso commun


sambuka

mushist sambuca


sambyggare

bot (med hon- och hanblommor på samma stånd) planta monoic;
(med hon- och hanblommor på skilda stånd) planta dioic


samdräkt

unanimitate


samdräktig

unanime


same

lappon


samedräkt

costume lappon


samegendom

jur indivision


sameting

parlamento lappon


samexistens

fil coexistentia


samexistera

fil coexister


samfund

societate, association, corporation, communitate, collectivitate


samfälld

(enhällig) unanime;
(gemensam) commun


samfälldhet

unanimitate


samfällig

(enhällig) unanime;
(gemensam) commun


samfällighet

(gemensam äganderätt/egendom) terreno/proprietate commun;
(sammanlutning) association de proprietarios de terreno


samfärdsel

circulation, traffico


samfärdsled

via de transporto


samfärdsmedel

medio de transporto


samförstånd

accordo, correspondentia, concordantia, harmonia;
(mellan stater) entente fr [a)ta):t];
hemligt ~ conniventia;
i bästa ~ in perfecte/complete harmonia;
tyst ~ accordo tacite


samgermansk

pangerman


samgå

consociar;
(fusionera) fusionar


samgående

consociation;
(fusion) fusion


samhushåll

menage fr [-a3] commun


samhälle

societate;
(ort) communa


samhällelig

social


samhällsanda

civismo


samhällsapparat

mechanismo social


samhällsbevarande

conservatori, conservative, misoneista


samhällsbild

imagine/conception del societate


samhällsbildande

zool social


samhällsbyggnad

structura social


samhällsbättring

reforma(tion) (del structuras) social


samhällsdebatt

debatto/discussion social


samhällsekonomi

economia national, situation financiari del societate


samhällsfara

periculo social


samhällsfarlig

periculose pro le societate, asocial


samhällsfientlig

antisocial


samhällsform

typo de societate, structura social


samhällsfrånvänd

alien al societate/al mundo


samhällsförhållande

circumstantia(s) social


samhällsförändrare

reformator (del structuras) social


samhällsförändring

reforma(tion) (del structuras) social


samhällsgrupp

gruppo social


samhällsklass

classe social;
lägre ~ classe inferior del societate


samhällskritik

critica del societate


samhällskritiker

critico social


samhällskritisk

que critica le societate


samhällskunskap

instruction civic


samhällslager

strato del societate


samhällsliv

vita social


samhällsmaskineri

mechanismo social


samhällsnytta

avantage [-ad3e] social/pro le societate


samhällsnyttig

de avantage [-ad3e] social/pro le societate


samhällsoduglig

asocial


samhällsomdaning

reforma(tion) (del structuras) social


samhällsomstörtande

anarchista, anarchistic, revolutionari


samhällsomstörtare

anarchista, revolutionario


samhällsomstörtning

action anarchista/anarchistic, revolution


samhällsomvandling

cambio/cambiamento (del structuras) social


samhällsordning

structura social


samhällsorienterande

civic


samhällsorientering

information civic


samhällsproblem

problema social


samhällsreform

reforma social


samhällssatir

litt satira del societate


samhällsskick

structura social/del societate


samhällsskikt

strato social


samhällsstegen

le scala social


samhällsstruktur

structura social


samhällsställning

position social


samhällssyn

imagine/conception del societate


samhällstillvänd

social


samhällsuppfattning

imagine/conception del societate


samhällsutveckling

developpamento/disveloppamento del societate


samhällsvetare

scientista social


samhällsvetenskap

scientia social


samhällsvård

labor de assistentia social


samhörande

connexe, ligate


samhörig

solidari, unite


samhörighet

solidaritate, unitate


samhörighetskänsla

sentimento/spirito de solidaritate, spirito de equipa


samisk

lappon, lapponic


samiska

språk lappon


samitum

text samito


samklang

mus consonantia, accordo, harmonia, unisono, sono consonante;
bringa i ~ mitter in harmonia, harmonisar;
som är i ~ harmoniose;
vara i ~ harmonisar


samklinga

mus harmonisar, consonar, esser in harmonia/in consonantia


samklingande

mus consonante


samkonung

corege


samkristen

ecumenic


samkväm

reunion


samkyrklig

ecumenic


samkönad

biol hermaphrodite;
~ individ hermaphrodito


samköp

compra commun


samköra

data combinar datos (per computator) ab duo o plure registros


samkörning

data combination de datos (per computator) ab duo o plure registros


samla

(föremål) colliger;
(personer) (re)unir, assemblar, sociar, congregar, assemblar, (a)massar, aggregar, agglomerar;
~ i flock attruppar;
~ in recolliger;
(pengar) facer un collecta;
~ på hög (ac)cumular, pilar;
~ sig fig recolliger se, concentrar se


samlad

(förenad) unite;
(gemensam) collective;
fig (fattad) composite;
~e verk litt obras complete


samlag

copula, copulation, coito;
avbrutet ~ coito interrupte, coitus interruptus lat;
ha ~ haber relationes sexual, copular


samlare

collector;
el collector


samlarfolk

antropol tribo de collectores


samlarinstinkt

instincto del collector/de colliger cosas


samlarintresse

interesse del collector/de colliger cosas


samlarkultur

antropol cultura de collectores


samlarmani

mania del collection/del collector, mania/passion/obsession de colliger cosas


samlarobjekt

objecto de collection


samlarsamhälle

antropol societate de collectores


samlarvärde

valor pro collectores


samlas

reunir se, agglomerar se, aggregar se, agglomerar se, (a)massar se, assemblar se, attruppar se, convenir


samlevnad

vita insimul, conviventia, cohabitation;
(konkubinat) concubinage [-ad3e];
biol symbiose, symbiosis


samlevnadsform

forma/modo/maniera de cohabitation


samling

(av föremål) collection;
(med blandat innehåll) miscellanea;
(av väsentliga skrifter) spicilegio;(av personer) reunion, session, assemblea, unimento;
(enande) unification;
(i flock) attruppamento;
(anhopning) (ac)cumulation, amassamento, congerie;
fig recollection, concentration


samlingsband

bokb volumine mixte, miscellanea, collection, anthologia


samlingslins

fys lente convergente


samlingslokal

sala de reunion/de incontro


samlingsnamn

nomine collective, collectivo


samlingsplats

loco de reunion/de incontro


samlingspunkt

puncto de incontro


samlingspärm

classificator, camisa


samlingsregering

governamento de coalition


samlingssal

aula


samlingsverk

litt collection, compilation, anthologia, spicilegio


samliv

vita insimul, conviventia, cohabitation;
(konkubinat) concubinage [-ad3e]


samljud

mus sono consonante


samljudande

mus consonante


samläsning

(i skola) inseniamento insimul


samma

mesme;
det gör det ~ non importa;
det gör mig det ~ isto es a me equal;
i ~ ögonblick al mesme momento;
med det ~ immediatemente;
på ~ gång al/in mesme tempore;
på ~ sätt del mesme maniera, equalmente;
tack det ~! equalmente/ditto/idem lat gratias!


sammald

kul;
sammalt mjöl farina integral/de tote grano


sammaledes

equalmente, idem lat, ditto


sammalen

kul;
bröd av sammalet mjöl pan complete (de farina) integral/de tote grano


sammalunda

equalmente, idem lat, ditto


samman

(in)simul, conjunctemente con, in collaboration con;
sluta sig ~ confederar;
ta sig ~ recolliger se


sammanbinda

ligar, attachar [-sh-] con un corda


sammanbindande

språk copulative


sammanbiten

concentrate, energic;
(krampaktig) crispate


sammanblanda

(com)miscer;
(förväxla) confunder;
språk contaminar


sammanblandning

commixtion;
(förväxling) confusion;
språk contamination


sammanbo

viver insimul, conviver, cohabitar


sammanboende

convivente, cohabitante;
~ person convivente, cohabitante


sammanbrott

collapso, fallimento


sammanbygga

concatenar


sammanbyggning

concatenation


sammandra|sammandraga

(el. sammandraga) contraher, astringer, constringer;
mil reunir, concentrar, attruppar;
språk contraher;
med astringer


sammandrabba

combatter, luctar


sammandrabbning

combatto, lucta, scaramucia


sammandrag

résumé fr [rezyme], compendio, recapitulation, abbreviation, abbreviamento, abbreviatura, condensation, texto condensate, summa(rio), summarisation, synopse, synopsis, synthese, synthesis, epitome;
göra ett ~ rediger/facer un résumé, compendiar, resumer, recapitular, condensar, abbreviar, summarisar, epilogar, synthetisar, epitomar;
i ~ in summa;
person som gör ett ~ compendiator, resumitor


sammandragande

contrahente, constrictor, constrictive, constringente, contractive, contractile;
med styptic, astringente;
(krampaktigt) convulse;
~ medel remedio astringente/styptic, astringente, styptico;
~ muskel musculo constrictor


sammandragbar

contractile


sammandragbarhet

contractilitate


sammandragning

contraction, constriction;
med astringentia;
mil concentration, attruppamento


sammanfall

(överensstämmelse) coincidentia, correspondentia;
(sönderfall) collapso;
astron conjunction;
astrol conjunction, synodo


sammanfalla

congruer;
(inträffa samtidigt) coincider;
mat converger, incontrar se


sammanfallande

coincidente, coincidental, identic (a)


sammanfatta

resumer, recapitular, condensar, abbreviar, summarisar, epilogar, synthetisar, epitomar


sammanfattning

résumé fr [rezyme], compendio, recapitulation, summario, summa, summarisation, synopse, synopsis, synthese, synthesis, epitome, abbreviation, abbreviamento, abbreviatura, condensation, texto condensate;
göra en ~ rediger/facer un résumé;
person som gör en ~ compendiator, resumitor


sammanfattningsvis

in summa


sammanflyta

(om floder) confluer;
(om färger) confunder se, miscer se


sammanflytning

confluente, confluentia


sammanfläta

interlaciar


sammanflätning

interlaciamento


sammanflöde

confluente, confluentia


sammanfoga

(re)unir, junger, combinar;
(sidor) compaginar;
tekn assemblar, montar;
fig soldar


sammanfogning

junction, junctura, (re)union;
tekn assemblage [-ad3e], montage [-ad3e];
med coaptation


sammanföra

introducer;
(till ett helt) consolidar, coalisar


sammangadda

~ sig conspirar, conjurar


sammangaddning

conspiration, conjuration


sammangyttrad

conglomerate, agglomerate


sammangyttring

conglomeration, agglomeration


sammangående

consociation;
(fusion) fusion


sammanhang

coherentia, contexto, connexion, relation;
fys cohesion, coherentia;
bilda/ha ~ coherer;
brist på ~ incoherentia;
lösryckt ur sitt ~ isolate de su contexto;
oavbrutet ~ continuitate


sammanhangslös

incoherente


sammanhangslöshet

incoherentia


sammanhukad

quattate


sammanhäftad

crampate;
(om sidor) compaginate


sammanhäftande

cohesive


sammanhäftning

cohesion


sammanhängande

coherente, cohesive, consistente, continue;
(sammanbunden) connexe, ligate


sammanhållen

unite;
(sammanhängande) coherente


sammanhållning

solidaritate;
(enighet) unitate;
fys cohesion


sammanhållningskraft

fys (fortia de) cohesion


sammanhörande

coherente, consistente, continue;
(sammanbunden) connexe, ligate


sammanjämkning

compromisso


sammankalla

convocar


sammankallning

convocation


sammankedjad

concatenate


sammanklibbad

agglutinate, conglutinate, collate


sammanklibbning

agglutination, conglutination


sammanklistrad

agglutinate, conglutinate


sammanknipen

pressate, comprimite, serrate


sammanknuten

ligate, attachate [-sh-] con un corda


sammanknäppt

~a händer manos juncte


sammanknådning

impastamento


sammankomst

reunion, assemblea, congresso, conferentia, convention;
(sluten) conclave


sammankoppla

accopular, junger, connecter


sammankoppling

accopulamento, junction, connexion


sammankurad

quattate


sammanlagd

(total) total, in toto, in summa


sammanleva

viver insimul, conviver, cohabitar


sammanlevnad

vita insimul, conviventia, cohabitation;
(i konkubinat) concubinage [-ad3e]


sammanlimning

agglutination, conglutination


sammanläggning

addition, summarisation, totalisation


sammanlänka

concatenar


sammanlänkning

concatenation


sammanlöda

soldar


sammanlödning

soldatura


sammanlöpa

converger;
(om vattendrag) confluer


sammannitning

rivetage [-ad3e]


sammanplockning

compilation


sammanpressa

comprimer, compactar


sammanpressbar

compressibile;
ej ~ incompressibile


sammanpressning

compression


sammanpressningsapparat

compressor


sammanrafsad

(re)colligite in haste/hastivemente


sammanrullad

bot convolute


sammanräkna

facer le summa/addition de, additionar, summar, totalisar;
(röster) scrutinar


sammanräkning

addition, summarisation, totalisation;
(av röster) scrutinio


sammanrörd

mixte


sammansatt

componite, composite, complexe;
(blandad) mixte;
(invecklad) complexe;
kem complexe;
tekn compound eng [kåmpaund];
bot, språk componite, composite;
~ blad/blomma folio/flor componite/composite;
~ bråk mat fraction componite/composite/mixte;
~ förening kem composito complexe;
~a ord parolas componite/composite, compositos;
~a tal mat numeros componite/composite/mixte


sammansatthet

complexitate


sammansjungning

(le) cantar in choro


sammansjunken

curve, cave, collabite


sammanskjuta

(pengar) contribuer insimul


sammanskjutning

(av pengar) contribution commun


sammanskott

(av pengar) contribution commun


sammanskriva

scriber in un parola


sammanslagning

fusion, fusionamento, amalgamation


sammanslingrad

interlaciate


sammanslingring

interlaciation


sammansluta

~ sig unir se, associar se


sammansluten

federate


sammanslutning

union;
(förening) association, societate, circulo, cenaculo, coalition, club eng [klab];
(litterär) atheneo;
(av yrkeskamrater) corporation;
(hemlig) conclave;
(mellan stater) federation, entente fr [a)ta):t];
hand trust eng [trast], consortio, cartel


sammanslående

fusion


sammansmälta

funder se;
fig unir se, fusionar (se), integrar se, amalgamar se


sammansmältning

fusion;
fig fusion, amalgamation, integration


sammansno

torquer


sammansnoende

torquimento


sammansnöra

constringer, serrar


sammansnörning

constriction


sammanstråla

converger


sammanstrålning

convergentia


sammanställa

construer, componer, constituer, confectionar, combinar, formar, assemblar;
(skrift) compilar, componer, rediger, formular


sammanställning

composition, combination, compilation, constitution;
språk (handling) composition;
(ord) composito


sammanstöta

collider


sammanstötning

collision, choc [sh-], impacto;
fig conflicto


sammansvetsad

tekn soldate;
fig intimemente unite


sammansvetsning

tekn soldatura


sammansvuren

conspirate, conjurate;
~ person conspirator, conjurator, conjurato


sammansvärjning

conspiration, conjuration, complot, machination, cabala, intriga, intrico;
bilda en ~ organisar/tramar/machinar/ordir un conspiration/un complot, complotar, cabalar;
delta i en ~ conspirar, conjurar, colluder, complotar, cabalar, intrigar


sammansättning

composition, combination, constitution, compilation;
tekn montage [-ad3e], assemblage [-ad3e];
språk (handling) composition;
(ord) composito


sammantagen

conjuncte


sammantrycka

comprimer, pressar, serrar


sammantryckbar

comprimibile, compressibile


sammantryckning

compression


sammantryckningsapparat

compressor


sammanträda

reunir se


sammanträde

reunion, session


sammanträffa

coincider, concurrer


sammanträffande

coincidentia, concurrentia, conjunctura;
astron conjunction;
astrol conjunction, synodo


sammantränga

concentrar, condensar, compactar, stringer


sammanträngning

concentration, condensation


sammantvinnad

torquite


sammantvinning

torquimento


sammanviga

maritar


sammanvuxen

sammanvuxna tvillingar geminos siamese


sammanväva

contexer


sammanvävning

contextura


sammanväxning

bot concrescentia;
med concrescentia, coalescentia


sammelband

bokb volumine mixte, miscellanea, collection, anthologia


sammelnamn

nomine collective, collectivo


sammelplats

loco de reunion/de incontro


sammelsurium

farragine, confusion, mixtura confuse


sammelverk

litt collection, compilation, anthologia, spicilegio


sammet

text villuto, velvet eng [velvit];
(manchestersammet) villuto costate


sammetsaktig

villutate


sammetsblomster

bot (släkte) tagetes


sammetslen

suave como le villuto


sammetsögd

con oculos como le villuto


sammäld

kul farina integral/de tote grano


samnit

hist samnita


samnitisk

hist samnitic


Samnium

hist Samnio


samnordisk

pannordic


samnordiska

språk lingua nordic original


Samoa

Samoa


samoan

samoano


samoansk

samoan


samoanska

1 språk samoano 2 (kvinna) samoana


samojed

samoyede


samojedhund

(can) samoyede


samojedisk

samoyede


samojediska

1 språk samoyede 2 (kvinna) samoyede


samojedspets

zool (can) samoyede


samordna

coordinar;
~de satser språk propositiones coordinate


samordnande

språk copulative, coordinante, de coordination, paratactic;
~ konjunktion conjunction copulative/coordinante/de coordination


samordnare

coordinator


samordning

coordination;
språk coordination, parataxis


samordningsförmåga

poter/capacitate de coordination


samovar

samovar ry


sampan

sjö sampan


sampel

statist controlo al hasardo/per sondage [-ad3e]


sampla

statist facer un controlo al hasardo/per sondage [-ad3e]


samplanering

planification insimul


sampling

statist controlo al hasardo/per sondage [-ad3e]


samproducera

producer insimul


samproduktion

coproduction


samregering

condominio


samråd

consultation, deliberation


samråda

consultar, deliberar


samröre

connexion/collaboration inapte


sams

de accordo


samsas

esser de accordo, poner se de accordo, convenir (se), accordar (se), concordar;
ej ~ discordar


samsikt

kul farina integral/de tote grano


samsjungning

canto in choro


samskola

schola mixte


samspel

joco combinate/de insimul;
(växelverkan) interaction;
sport joco combinate/de insimul/de equipa;
mus insimul


samspela

jocar (insimul)


samspelt

qui joca ben insimul


samspråk

conversation, colloquio, dialogo, interlocution


samspråka

conversar, dialog(is)ar


samstyre

condominio


samställd

bot componite, composite


samstämd

concorde


samstämdhet

concordo


samstämmig

(enhällig) concorde, unanime, in (commun) accordo con;
(överensstämmande) conforme, analoge;
mus (enstämmig) unisone


samstämmighet

(enhällighet) consenso, accordo, concordia, concerto;
(överensstämmelse) analogia, concordo, congruitate;
mus harmonia, unisono


samsända

radio, TV emitter/transmitter junctemente


samsändning

radio, TV emission/transmission juncte


samsång

canto in choro, insimul


samt

I adv jämt och ~ semper e semper, continuemente, sin interruption;
~ och synnerligen totos, omnes, sin exception
II konj e, plus, e etiam


samtagen

conjuncte


samtal

conversation, colloquio, dialogo, interlocution;
tele telephonata;
deltagare i ett ~ interlocutor;
inleda ett ~ comenciar un conversation, entrar in conversation;
som avser ~ interlocutori


samtala

conversar, dialog(is)ar, colloquer


samtalsavgift

tele costos del telephonata


samtalsgrupp

gruppo de discussion


samtalsmarkering

tele marca telephonic


samtalsmätare

tele contator telephonic


samtalspartner

interlocutor


samtalsrum

(i kloster) parlatorio


samtalsterapi

psyk psychotherapia


samtalston

tono de conversation


samtalsvis

per conversation, in forma de dialogo


samtalsämne

subjecto/topico/thema de conversation


samtaxering

taxation juncte


samtid

proprie tempore, tempore contemporanee/presente/actual


samtida

contemporanee, del proprie tempore;
~ person contemporaneo


samtidig

contemporanee, simultanee, simul, synchrone, synchronic;
fil coexistente


samtidighet

contemporaneitate, simultaneitate, synchronia, synchronismo, concordantia temporal


samtidigt

in le/al mesme tempore


samtidshistoia

historia contemporanee/del proprie tempore


samtidskonst

arte contemporanee/del proprie tempore


samtliga

osjälvst tote le, omne le;
självst totos, omnes


samtrafik

traffico de servicio juncte


samtryck

typ impression juncte


samtycka

consentir, assentir, acceder, acquiescer


samtycke

consenso, consentimento, assentimento, acquiescentia


samum

meteor samum arab, simun


samundervisning

coeducation


samuraj

samurai


samvaro

intervista, reunion, tempore insimul


samverka

(beträffande personer) laborar/travaliar insimul, collaborar, cooperar;
(beträffande företeelser) combinar, concurrer, contribuer


samverkan

cooperation, collaboration, concerto, action concertate, labor/travalio de equipa;
i nära ~ med in stricte collaboration/cooperation con


samverkansorgan

organisation de cooperation


samvete

conscientia;
dåligt ~ conscientia cargate;
lätta sitt ~ discargar/liberar su conscientia;
rymligt ~ conscientia large/elastic;
~ts röst le voce/appello del conscientia;
tynga ~t pesar super le conscientia


samvetsagg

remorso, compunction, contrition


samvetsbetänklighet

scrupulo (de conscientia), objection de conscientia, compunction;
komma över sina ~er vincer su scrupulos


samvetsfrid

ha ~ haber le conscientia tranquille/in pace


samvetsfrihet

libertate de conscientia


samvetsfråga

question/problema de conscientia


samvetsförebråelse

compunction, remorso, contrition;
ha ~r compunger se


samvetsgrann

conscientiose, scrupulose


samvetskonflikt

crise/crisis/conflicto de conscientia, conflicto moral


samvetskval

compunction, remorso, contrition;
ha ~ compunger se


samvetslös

sin scrupulos/conscientia, inscrupulose, immoral, machiavellic


samvetslöshet

manco/mancantia/falta de scrupulos/de conscientia, immoralitate, machiavellismo


samvetsnöd

dilemma moral


samvetssak

caso de conscientia


samvetsäktenskap

conviventia/cohabitation sin maritage [-ad3e]


samvetsöm

conscientiose, scrupulose;
vara ~ mil non voler portar armas


samvälde

confederation


samägande

jur indivision


samärva

jur cohereditar


samåka

ir/venir insimul


San Marino|San|Marino

San Marino


sanatorieläkare

medico de sanatorio


sanatorievård

cura sanatorial/in sanatorio


sanatorium

sanatorio


sand

sablo, arena; bygga på lösan ~ construer super le sablo;
fylla/täcka med ~ arenar, (in)sablar


sanda

arenar, (in)sablar


sandaktig

sablose, arenose, arenacee


sandal

sandalia


sandalett

sandalia legier [-d3-]


sandbad

banio de sablo/de arena, arenation


sandbank

banco de sablo/de arena, insablamento, sic(c)a;
(i flodmynning) barra


sandblästra

mund(ific)ar con sablator, sablar


sandblästring

mundification con sablator


sandbotten

solo/terreno sablose/arenose/arenacee


sanddyn

duna sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


sandel

(ligno de) santal


sandelm

bot elymo arenari


sandelolja

oleo de santal


sandelträ

(ligno de) santal


sandelträd

bot santal;
(familj) santalaceas


sandfilter

filtro de sablo/de arena


sandfluga

zool phlebotomo


sandflugefeber

med febre de phlebotomo


sandflykt

dunas mobile


sandfält

campo de sablo/de arena


sandfärgad

de color de sablo/de arena


sandgrop

sabliera, arenario


sandhavre

bot elymo arenari


sandhed

landa sablose/arenose/arenacee


sandhi

språk sandhi


sandhink

situla a sablo


sandhög

cumulo de sablo/de arena


sandig

sablose, arenose, arenacee


sandinist

pol sandinista


sandinistisk

pol sandinista


sandjord

solo/terreno sablose/arenose/arenacee


sandjägare

zool cicindela campestre;
(familj) cicindelidas


sandkaka

kul torta sablose/arenose


sandkorn

grano de sablo/de arena


sandkrypare

zool gobio


sandlilja

bot antherico


sandloppa

zool pulice de sablo/de arena


sandlåda

cassa de sablo/de arena


sandmo

landa sablose/arenose/arenacee


sandmoln

nube de sablo/de arena


sandmålare

pictor in le sablo/in le arena


sandnarv

bot arenaria


sandning

insablamento


sandningsbil

camion/carro pro insablamento


sandpapper

papiro abrasive/de sablo, papiro-smerilio


sandpappra

fricar con papiro-smerilio


sandrevel

banco de sablo/de arena, insablamento, sic(c)a;
(i flodmynning) barra


sandskädda

zool limanda


sandslott

castello de sablo/de arena


sandsten

petra arenacee, gres


sandstensaktig

gresose


sandstensbrott

mina/petreria de rocca arenacee/de gres


sandstorm

tempesta/huracan de sablo/de arena


sandstrand

plagia [-d3-] de sablo/de arena


sandsäck

sacco pro/de sablo/arena


sandtag

sabliera, arenario


sandtrav

bot arabis arenose


sandtäckt

arenate, (in)sablate


sandtäkt

sabliera, arenario


sandur

I (timglas) horologio de sablo/de arena, sabliero
II geol sandur isl


sandvikare

kul sandwich eng [sænwid3, -witsh]


sandwich

kul sandwich eng [sænwid3, -witsh]


sandwichman

homine sandwich eng [sænwid3, -witsh], homine annuncio


sandödla

zool lacerta agile


sandöken

deserto sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


sanera

(göra sundare) rehabilitar;
(röja upp bland bebyggelse) restaurar, modernisar;
(få ordning på finanser) reorganisar;
(befria från skadliga ämnen) disinfectar;
mil (befria från giftgas) degasificar


sanering

rehabilitation;
(av bebyggelse) restauration, modernisation;
(av finanser) reorganisation;
(desinfektion) disinfection;
mil (av giftgas) degasification


sanforisera

sanforisar


sang

kortsp sin triumpho


sangria

kul sangria sp


sanguinism

temperamento sanguinee


sangviniker

persona sanguinee


sangvinisk

sanguinee;
~ läggning temperamento sanguinee


sanhedrin

hist sanhedrin hebr, synedrio


sanitet

sanitate


sanitetsanläggning

establimento (pro facilitates) sanitari


sanitetsbinda

cordon sanitari/de sanitate


sanitetsgods

equipamento sanitari


sanitetsporslin

equipamento sanitari


sanitetsvara

articulo sanitari


sanitär

sanitari, de sanitate, hygienic


sank

I s skjuta i ~ sjö affundar
II adj paludic, paludose


sankmark

terreno paludose


sankmosse|sankmyr

(el. sankmyr) palude


sankt

sancte;
(vid kvinnliga namn) sancta;
~ Pers nycklar bot orchis mascule;
~a Birgitta Sancta Birgitta;
~a Lucia Sancta Lucia;
~e Per Sancte Petro


sanktbernhardshund

sancte-bernardo


sanktifiera

sanctificar;
person som ~r sanctificator


sanktifiering|sanktifikation

(el. sanktifikation) sanctification


sanktion

(godkännande) sanction, approbation;
(straffåtgärd) sanction


sanktionera

sanctionar, approbar


sanktionering

sanction, approbation


sanktionspolitik

politica de sanctiones


sanktionsåtgärd

mesura de sanction


sanktuarium

sanctuario


sankäng

palude


sanmarinier

habitante de San Marino, sanmarinese


sanmarinsk

de San Marino, sanmarinese


sanmarinska

femina de San Marino, sanmarinesa


sann

ver, veridic, sincer, authentic, real, genuin;
(sannskyldig) veritabile;
(trogen) fidel;
den ~ kärleken le amor ver/veritabile;
det var så sant a proposito de isto;
en ~ berättelse un historia ver/veridic/authenthic/real;
inte sant? nonne?;
sant att säga a dicer le veritate


sanna

~ mina ord! tu va vider que io ha ration!


sanndröm

sonio que se realisa


sanndrömmare

persona qui ha sonios que se realisa


sannerligen

vermente, in veritate, realmente, in effecto, de facto;
(förvisso) certo


sannfärdig

ver, verace, probe, fidel, authentic


sannfärdighet

veracitate, probitate, fidelitate, authenticitate


sannhet

veritate


sanning

veritate;
den nakna ~en le veritate nude (e crude);
den beska ~en le veritate acerbe;
dölja ~en disguisar le veritate;
förtiga ~en tacer le veritate;
förvränga ~en violentar/mutilar/trair le veritate;
i ~! certo!;
~en att säga a dicer ver/le veritate;
~en ligger någonstans mitt emellan le veritate es in le medio;
tala ~ dicer le veritate


sanningsenlig

verace, veridic, ver, conforme al veritate


sanningsförsäkran

jur affirmation de veracitate


sanningshalt

grado de veracitate


sanningskrav

pression de veritate


sanningskriterium

criterio de veracitate


sanningskärlek

amor del veritate, veracitate


sanningslidelse

passion del veritate, veracitate


sanningslös

false, sin fundo, inverace


sanningsserum

sero de veritate


sanningssägare

qui dice le veritate crude


sanningsvittne

teste fidel


sanningsvärde

grado de veracitate


sanningsälskande

qui ama le veritate/le veracitate


sannolik

probabile, verisimile, verosimilante, plausibile, presumptive


sannolikhet

probabilitate, verisimilitude, verosimilantia;
jur presumption;
med stor ~ con grande probabilitate


sannolikhetsberäkning

calculo de probabilitate


sannolikhetskalkyl

calculo de probabilitate


sannolikhetslag

lege de probabilitate(s)/del hasardo


sannolikhetsteori

calculo/theoria del probabilitates


sannsaga

conto/historia ver/veridic/authentic/real


sannskyldig

ver, verace, veridic, veritabile


sannskyldighet

veracitate


sannspådd

qui face predictiones/prophetias que se realisa


sans

(medvetande) conscientia;
(måttfullhet) moderation, moderatessa, temperantia, me(n)sura;
förlora ~en perder le conscientia/le sensos, cader in syncope;
förlora vett och ~ fig perder le testa;
komma till ~ recuperar/recovrar le conscientia/le sensos;
med ~ och måtta moderatemente, con me(n)sura/moderation;
vid ~ consciente


sansa

~ sig calmar se, continer se


sansad

(lugn) composite, serie, grave, formal, imperturbabile, tranquille;
(måttfull) moderate, temperate, me(n)surate


sansculott

sansculotte fr [sa)kylåt]


sanskrit

språk sanscrito, sanskrito


sanskritforskare

sanscritista, sanskritista


sanskritisk

språk sanscrite, sanskrite


sanskritist

språk sanscritista, sanskritista


sanskritlitteratur

litteratura in sanscrito/in sanskrito


sanslös

inconsciente;
med lethargic;
fig (otrolig) incredibile


sanslöshet

inconscientia;
med lethargia, syncope


sansning

(besinning) continentia


sapfisk

litt sapphic;
~ kärlek amor lesbian


Sapfo

Sappho


saponifiera

kem saponificar


saponifiering|saponifikation

(el. saponifikation) kem saponification


saponin

kem saponina


sapotillväxter

bot (familj) sapotaceas


sappör

mil sappator


saprofyt

bot saprophyto


saprofytisk

bot saprophyte, saprophytic


saraband

mus sarabanda


saracen

hist saraceno


saracensk

hist saracen, saracenic


sard

sardo


sardana

mus sardana


sardell

kul filet fr [file] de anchova [-sh-] salate


sardin

zool sardina;
~er på burk sardinas in conserva


sardinare

sardo


sardinburk

latta/cassa de sardinas


sardinfiskare

piscator de sardinas, sardinero


Sardinien

Sardinia


sardinier

sardo


sardinindustri

sardineria


sardininläggeri

sardineria


sardiniska

1 språk (dialekt) sardo 2 (kvinna) sarda


sardinsk

sarde


sardisk

sarde


sardiska

1 språk (dialekt) sardo 2 (kvinna) sarda


sardonisk

sardonic;
~t leende surriso sardonic


sardonyx

miner sardonyce


sarg

bordo, margine;
(ram) quadro;
mus (sidostycke på stråkinstrument) pariete lateral


sarga

(såra) ferir;
(slita sönder) lacerar


sargasso

bot sargasso


Sargassohavet

le Mar del Sargassos


sargassotång

bot sargasso


sari

sari


sarkasm

sarcasmo


sarkastisk

sarcastic, caustic


sarkofag

sarcophago


sarkoidos

med sarcoidose, sarcoidosis, sarcoide


sarkolemma

anat sarcolemma


sarkom

med sarcoma


sarkomaktig

med sarcomatose


sarkoplasma

biol sarcoplasma


sarong

sarong malaj


sars

text serge fr [sär3]


sarv

zool 1 (rentjur) ren mascule 2 (fisk) scardinio


satan

satan, diabolo, demone, demonio;
Satan bibl Satan;
person som dyrkar ~ satanista


satanisk

satanic, demoniac, diabolic, mephistophelic


satanism

satanismo


satanist

satanista


satanskult

satanismo


sate

(djävul) satan, diabolo, demone, demonio;
(stackare) povretto


satellit

astron satellite (natural), planeta secundari;
rymd satellite (artificial);
pol satellite;
sända upp en ~ lancear un satellite


satellit-TV|satellit|TV|satellit-tv|tv

(el. satellit-tv) television per satellite


satellitbana

trajectorio satellite, orbita de un satellite


satellitbild

photo(graphia) de satellite


satellitförbindelse

communication/connexion per satellite


satellitmottagare

receptor satellite


satellitstad

citate satellite


satellitstat

stato/pais satellite


satellitsändning

television per satellite


satellituppsändning

lanceamento de un satellite


satellitöverföring

television per satellite


satgubbe

vetulo malevole/malevolente/repulsive


satin|satäng

(el. satäng) text satin fr [satä)]


satinaktig

satinate


satinera

satinar


satinering

satination, satinage [-ad3e]


satineringsmaskin

satinator


satinvävare

satinator


satir

satira;
(smädeskrift) pasquin(ada);
(förlöjligande) ridiculo


satirförfattare

satirico, satirista


satiriker

satirico, satirista


satirisera

satirisar, ridiculisar


satirisk

satiric


satirteckning

caricatura


satisfaktion

satisfaction


satisfiera

satisfacer


satisfiering

satisfaction


satkärring|satmara

(el. satmara) vetula malevole/malevolente/repulsive, viragine, maga


satrap

hist satrapa;
som avser ~ satrapic


satrapi|satrapskap|satrapvälde

(el. satrapskap, satrapvälde) hist satrapia


sats

1 (mängd, portion) portion, ration, lot;
kul lot 2 språk phrase;
(bisats) proposition;
fil proposition, these, thesis;
mat proposition, theorema;
(axiom) axioma;
mus periodo musical;
typ composition 3 (ansats) cursa, curso;
ta ~ facer un cursa/un curso


satsa

(investera) investir;
(riskera) aventurar, riscar;
(spela) jocar, sponder;
(anstränga sig) effortiar se


satsaccent

språk accento de phrase


satsanalys

språk analyse/analysis phrastic/del phrase


satsbord

(uppsättning bord) nido de tabulas


satsbräda|satsbräde

(el. satsbräde) sport planca de cursa/de curso


satsbyggnad

språk construction del phrase, syntaxe, syntaxis


satsdel

språk parte/membro del phrase, syntagma;
mus phrase


satsfläta

språk phrase complexe/composite plural/multiple


satsfogning

språk relation inter propositiones, hypotaxis;
sidoordnad ~ coordination;
underordnad ~ subordination


satsförkortning

språk phrase elliptic


satskommatering

språk punctuation


satslogik

fil logica propositional/del propositiones


satslära

språk syntaxe, syntaxis


satslösning

språk analyse/analysis phrastic/del phrase


satsmelodi

språk melodia del phrase, intonation


satsning

(investering) investimento;
(insats i spel) moneta spondite;
(ansträngning) effortio, drive eng [draiv]


satsstruktur

språkv structura del phrase, syntaxe, syntaxis


satsuma

bot satsuma jap


satsyta

typ dimension del composition, facie typographic


satt

(undersätsig) de statura curte e robuste


sattyg

maleficio, diaboleria;
(otyg) malitia


satunge

diaboletto


saturera

kem saturar


saturering

kem saturation


saturnaliefest

hist saturnales


saturnalier

hist saturnales


saturnalisk

hist saturnal, saturnie


saturnisk

saturnal, saturnie


saturnism

med saturnismo, intoxication saturnin


Saturnus

myt, astron Saturno;
~ ringar le anellos de Saturno;
som avser ~ saturnal, saturnie


satyr

myt satyro


satyriasis

med satyriasis, erotomania


satyrisk

satyric


satyrspel

teat comedia/drama satyric


satäng

se satin


sauce tartare|sauce|tartare

kul sauce tartare fr [så:s tarta:r]


saudiarab

saudi


Saudiarabien

Arabia Saudi/Saudita


saudiarabisk

saudi


saudiarabiska

(femina) saudi


saudier

saudi


saudisk

saudi


saudiska

(femina) saudi


sauna

sauna fi


sautera

kul imbrunir (hastivemente)


sauté|saute

kul sauté fr [sote]


sauvera

salvar, proteger;
~ sig salvar le apparentias/su reputation


sauvering

salvamento, salvation


sav

bot succo (de arbore)


sava

bot;
träden ~r le succo monta


savann

savanna


savanngräs

bot thermeda triandre


savannskog

bosco de savanna


savarin|savaräng

(el. savaräng) kul savarin fr [savarä)]


savas

bot träden ~ le succo monta


savfull|savig

(el. savig) bot plen de succo, succose, succulente


savoir faire|savoir|faire

savoir faire fr [savwa:r fä:r]


savoir vivre|savoir|vivre

savoir vivre fr [savwa:r vi:vrö]


savojard

savoyarde


Savojen

Savoya


savojkål

bot caule/brassica de Savoya/de Milano


sax

1 (klippverktyg) (un par de) cisorios pl;
(fångsredskap) pedica, trappa 2 mus saxophono


saxa

(klippa) secar, taliar;
(korsa) cruciar


saxare|sachsare

(el. sachsare) saxone


saxhorn

mus saxhorno


saxifraga

bot saxifraga


saxisk|sachsisk

(el. sachsisk) saxone


saxkornett

mus saxcornetta


saxofon

mus saxophono


saxofonist

mus saxophonista


saxofonsektion

mus section de saxophonos


saxsektion

mus section de saxophonos


saxsprint

spinula findite


saxtuba

mus saxtuba


scampi

kul langustinas, scampi it;
~ fritti langustinas frite, scampi fritti it


scanna

se skanna


scanner

se skanner


scanning

se skanning


scarf

charpa [sh-], panello de collo, fichu fr [fishy]


scen

teat, fig scena;
ställa till med en ~ fig facer un scena;
sätta i ~ teat poner/mitter in scena


scenanvisning

teat indication scenic


scenarbetare

machinista


scenario

film, teat scenario


scenartist

artista scenic, actor/actrice


scenbearbetning

teat adaptation theatral/scenic/pro le scena, theatralisation


scenbild

teat decoration de theatral/de scena


sceneri

(landskap) paisage [-ad3e];
(utsikt) vista;
teat (scenbild) decoration theatral/de scena;
(scenario) scenario


scenframträdande

teat representation


scenförfattare

autor/scriptor theatral/dramatic, dramaturgo


scenförändring

teat cambio/cambiamento scenic


sceningång

entrata pro artistas


scenisk

teat scenic


scenkonst

arte theatral/dramatic/scenic


scenkonstnär

artista dramatic, actor, actrice


scenlösning

teat solution scenic


scenmästare

teat inscenator


scenograf

teat scenographo


scenografi

teat scenographia


scenografisk

teat scenographic


scenskapelse

teat pièce (de theatro), drama, comedia, labor dramatic


scenskola

schola/academia de arte dramatic


scenuppsättning

teat mise en scene fr [mi:za)sä:n]


scenvana

experientia de representation scenic


scenversion

teat version scenic


scenväxling

teat cambio/cambiamento scenic


scenöppning

teat proscenio


scepter

sceptro


scepterbärare

massero


sch

~! st!


schaber|sjaber

(el. sjaber) pecunia, moneta;
kosta ~ esser costose


schablon

(mönster, mall) patrono, forma, modello;
fig platitude fr [-tyd], cliché fr [-she], stereotypo


schablonavdrag

(i deklaration) deduction uniforme commun


schablonera

copiar super/secundo un patrono


schablonmässig

stereotype, stereotypic


schablontaxera

taxar secundo un modello simplificate


schablontillägg

(i deklaration) supplemento uniforme commun


schablonuppfattning

opinion stereotype/stereotypic


schabrak

grande copertura de sella;
fig grande pecia de texito (multicolor)


schack

I s (hot mot kungen i schackspel) chaco [sh-];
göra ~ matt facer chaco e mat, matar;
hålla i ~ fig reprimer
II s (schackspel) chacos [sh-] pl;
spela ~ jocar al chacos
III interj ~! chaco [sh-] (al rege)!;
~ matt! chaco e mat!
IV adj chaco [sh-];
kungen är ~ le rege es in chaco


schacka

mitter le rege in chaco [sh-]


schackbonde

pedon


schackbord|schackbräde

(el. schackbräde) tabuliero de chacos [sh-] pl, chachiero [shak-]


schackdator

computator de chacos [sh-]


schackdrag

movimento de chacos [sh-]


schackel

sjö anello unitive


schackgeni

jocator de chacos [sh-] de genio, genio de chacos


schackklubb

club eng [klab] de chacos [sh-]


schackling

sjö accopulamento


schackmatt

chaco [sh-] e mat;
göra ~ facer chaco e mat, matar


schackmästare

maestro de chacos [sh-]


schackningsperiod

sport periodo de basse forma


schackparti

partita de chacos [sh-]


schackpjäs

pecia de chacos [sh-];
oskyddad ~ pecia de chacos non protegite


schackproblem

problema de chacos [sh-]


schackra

trafficar, baratar


schackrare

trafficante, trafficator


schackspel

joco de chacos [sh-]


schackspelare

jocator de chacos [sh-]


schackturnering

torneo/concurso de chacos [sh-]


schackur

horologio/pendula de chacos [sh-]


schagg|sjagg

(el. sjagg) text shag eng [shæg]


schah

shah [sha]


schajas|sjajas

(el. sjajas) (odugling) persona inutile/bon a nihil;
(skojare) fraudator, impostor


schakal|sjakal

(el. sjakal) zool chacal [sh-]


schakt

I (gruvhål) puteo;
(hisstrumma) cavia de ascensor
II (utgrävning) excavation


schakta

excavar, terrassar;
~ bort remover (le terra)


schaktare

excavator


schaktmaskin

excavator


schaktning

excavation


schakå

mil shako [sh-]


schal

se sjal


schalett

se sjalett


schalom

shalom hebr [shalåm]


schalottenlök

bot ascalonia


schaman|shaman

(el. shaman) shaman


schamanism|shamanism

(el. shamanism) shamanismo


schampo

shampoo eng [shæmpu:]


schamponera

facer un shampoo eng [shæmpu:]


schamponering

shampoo eng [shæmpu:]


schamponeringsmedel

shampoo eng [shæmpu:]


schangtil|sjangtil

(el. sjangtil) generose


schanker

med chancre fr [sha):kr] hård ~ chancre syphilitic;
mjuk ~ chancre molle


schapp

se sjapp


schappa

se sjappa


schappen

se sjappen


scharlakan

scarlato


scharlakanröd

scarlatin, vermilie


scharlakansfeber

med febre scarlatin, scarlatina


schartauan

rel schartauano [sh-]


schartauanism

rel schartauanismo [sh-]


schartauansk

rel schartauan [sh-]


schas|sjas

(el. sjas) ~! foras!, via!


schasa|sjasa

(el. sjasa) chassar [sh-];
~ bort chassar via


schattera

(skugga) variar le colores de, ornar de colores differente;
(nyansera) nuanciar [nya):s-]


schattering

varietate, diversitate, multiplicitate, nuance fr [nya):s]


schatull

cassetta


schavott

scafolt, patibulo


schavottera

esser super le scafolt


schejk|shejk

(el. shejk) sheik [sh-]


schejkdöme

territorio de un sheik [sh-]


schejkvärdighet

dignitate de sheik [sh-]


schellack|shellack

(el. shellack) gumma-lacca, shellac eng [shelæk, shölæk]


schema

schema, plano;
(i skola) empleo del tempore, horario


schematisera

schematisar, representar per/in un schema


schematisering

schematisation


schematisk

schematic;
~ framställning representation schematic, schema, schematisation


schematism

schematismo


schersmin

bot philadelpho


scherzando

mus scherzando it [-ts-]


scherzo

mus scherzo it [-ts-]


scherzosats

mus scherzo it [-ts-]


schibbolet

bibl s(c)hibboleth hebr [sh-]


schillerkrage

collo/collar aperte


schillerskjorta

camisa a/con collo/collar aperte


schimpans

zool chimpanze [sh-]


schism

schisma


schismatiker

schismatico


schismatisk

schismatic


schistosomiasis

med schitsomiasis, bilharzia, bilharziasis


schizofren

psyk schizophrene, schizophrenic


schizofreni

psyk schizophrenia;
person som lider av ~ schizophrenico, schizophreno


schizoid

psyk schizoide;
~ läggning schizoidia


schizotym

psyk schizothymic;
~ läggning schizothymia


schlager

canto/cantion popular/de moda


schlagerfestival

festival del canto;
Europeiska ~en le Festival del Eurovision


schlaraffenland

eldorado


Schlesien

Silesia;
invånare i ~ silesiano;
Övre/Nedre ~ Alte/Basse Silesia


schlesisk

silesian


schnauzer

zool schnauzer ty [shnautsö]


schnitzel

kul schnitzel ty [shnitsl]


schoddy

text shoddy eng [shådi]


schola cantorum|schola|cantorum

mus schola cantorum lat


scholaris

scholar


schorlit

miner turmalina nigre, schorlita


schottis

mus schottisch ty [shåtish]


schrammelkvartett

mus quartetto Schrammel ty [shraml]


schvung

elan fr [ela)], brio it, dynamismo


schvungfull

impressive, dynamic


Schwaben

Suabia


schwabier

suabo


schwabisk

suabe


schwabiska

1 språk (dialekt) suabo 2 (kvinna) suaba


Schwarzwald

Schwarzwald ty [shvartsvalt], Foreste Nigre


schwarzwaldtårta

kul torta Schwarzwald ty [shvartsvalt]


Schweiz

Suissa;
hist Helvetia


schweizare

suisso


schweizerfranc

num franco suisse


schweizerost

kul caseo suisse


schweizerstuga

chalet fr [shale]


schweizisk

suisse, helvetic;
~a gardet le Guarda Suisse


schweiziska

1 språk (dialekt) suisso 2 (kvinna) suissa


schyst|sjyst

(el. sjyst) juste, correcte, bon


schäfer

zool can lupo/lupin


schäferi

(fårbesättning) bestial de oves;
(fårhjord) grege de oves;
(gård med fåravel) ferma con elevamento de oves


schäs

wagon a duo rotas con un (sol) sede;
fatta ~en fig comprender le situation


schäslong

chaise longue fr [shä:zlå)], lecto de reposo


science fiction|science|fiction

litt science-fiction eng [saiöns fikshn]


sciencefictionbok|science fiction-bok|science|fiction|bok

(el. science fiction-bok) libro science-fiction eng [saiöns fikshn]


scientist

membro de Christian Science eng [kristshön saiöns]


scientolog

scientologo


scientologi

scientologia


scilla

bot scilla


scintigrafi

se skintigrafi


scintillation

scintillamento, scintillation


scintillationsmätare

fys scintillometro


Scipio

Scipio


scirocco|sirocco

(el. sirocco) sirocco


scone

kul scone eng [skån, skoun]


scoop

nova exclusive, scoop eng [sku:p]


scopolamin

se skopolamin


scout

scout eng [skaut]


scoutdräkt

uniforme scout eng [skaut]


scouthälsning

salute scout eng [skaut]


scouting

scoutismo [skau-]


scoutjamboree

jamboree eng [d3æmböri:]


scoutläger

campo scout eng [skaut]


scoutlöfte

promissa de scout eng [skaut]


scoutmöte

(internationellt) jamboree eng [d3æmböri:]


scoutrörelsen

le scoutismo [skau-]


scoutverksamhet

scoutismo [skau-]


scratch

scratch eng [skrætsh], nulle;
börja från ~ comenciar ab le initio/sin adjuta;
stå på ~ esser a nulle


screentryck

graf serigraphia


scripta|skripta

(el. skripta) film, TV script-girl eng [skriptgö:l]


scrotum

anat scroto, bursa


scrub

bot scrub eng [skrab]


se

vider;
(titta) reguardar;
(betrakta) reguardar, spectar, mirar;
(varsebli) discoperir, vider, (ap)perciper;
(urskilja) distinguer, discerner;
(åse) spectar;
(verka) semblar, parer, haber le aere (de);
den som lever får ~ qui vivra verra fr [ki vivra vera];
~ blek ut haber le aere pallide;
~ bort ifrån fig abstraher de;
~ bra/dåligt haber (un) bon/mal vista;
~ bra ut haber un belle aspecto;
~ dubbelt vider duple;
~ efter (ta sig an) respicer;
~ fram mot expectar;
~ framåt prospicer;
~ genom fingrarna med conniver;
~ här! ecce!;
~ igenom perspicer;
(flyktigt) percurrer;
~ ner på (ringakta) despectar, dispreciar;
~ på reguardar, spectar, mirar;
~ ut som semblar, parer, haber un aspecto (de)/le aere (de);
(likna) similar;
~ sig för guardar se, vigilar;
~ sig om reguardar circa/circum se;
~ till attender;
~ till att attender que;
~ tillbaka respicer;
~ upp! attention!;
~ över (granska) revider;
som man kan ~ bort från negligibile;
vi får ~ nos videra;
vi ~s! a revider!, au revoir! fr [orövwa:r]


seans

session;
spiritistisk ~ session spiritistic/de spiritismo


Sebaot

bibl Zebaot hebr


sebar

visibile


seborré|seborre

med seborrhea


sebra

se zebra


sebu

zool zebu


secernera

fysiol secerner


second hand|second|hand|secondhand

(el. secondhand) second-hand eng [seköndhænd], de secunde mano


second hand-försäljare|second|hand|försäljare

(av kläder) mercante de roba usate


sed

more, costume, habitude, usage [-ad3e], uso;
~er och bruk costumes e traditiones, usos e costumes


sedan

I adv (efteråt) depost, postea, pois, post, (de)inde, ulteriormente, plus tarde;
(tillbaka) retro;
för två år ~ duo annos retro;
vad ska vi göra ~? que facera nos postea/plus tarde?
II prep (efter) ab, de, desde, (de)post, depois;
allt ~ desde;
~ dess desde alora;
~ igår ab/depost/desde heri;
~ länge desde longe
III konj (efter det att) desde que, depost que, depois que;
~ hon kom är allt förändrat desde que illa ha arrivate toto es cambiate
IV s sedan fr [söda)]


sedativ

I adj med sedative, calmante
II s farm sedativo, calmante


sedebetyg

nota de comportamento


sedefördärv|sedeförfall

(el. sedeförfall) perversion/decadentia/corruption moral/del mores/del costumes, dissolution/depravation/gangrena del mores


sedel

scheda, schedula;
(banksedel) billet/nota bancari/de banca, papiro moneta


sedelag

lege moral/ethic


sedelautomat

distributor de billetes/notas bancari/de banca


sedelbunt

pacchetto de billetes/notas bancari/de banca


sedelförfalskare

falsificator de billetes/notas bancari/de banca


sedelförfalskning

falsification de billetes/notas bancari/de banca


sedelpress

pressa de billetes/notas bancari/de banca


sedeltryckeri

imprimeria de billetes/notas bancari/de banca


sedelutgivning

emission de billetes/notas bancari/de banca


sedelära

moral, ethica


sedelärande

moral, ethic


sedermera

(längre fram) depost, plus tarde;
(efteråt) depost, postea, pois


sedesam

decente, pudic, caste;
(överdrivet) pudibunde, prude fr [pryd]


sedesamhet

decentia, pudor, castitate


sedesformat

boktr sextodecimo


sedeskildring

description de mores


sedeslös

immoral, impudic, libertin, licentiose, dissolute, obscen, depravate


sedeslöshet

immoralitate, licentia, libertinage [-ad3e]


sedesupplaga

boktr edition in sextodecimo


sedig

obediente


sedighet

obedientia


sediment

sedimento


sedimentation

sedimentation


sedimentera

sedimentar


sedimentering

sedimentation


sedimentologi

geol sedimentologia


sedimentär

sedimentari


sedlig

decente, pudic, caste, moral;
(överdrivet) pudibunde, prude fr [pryd]


sedlighet

decentia, pudor, castitate, moralitate


sedlighetsbrott

delicto contra le pudor


sedlighetsivrare

puritano


sedlighetssårande

contrari al bon mores, que offende/ultragia [-d3-] le bon mores, immoral, obscen


sedum

bot sedum


sedvana

costume, uso, habito, habitude, usantia, consuetude, usage [-ad3e]


sedvanerätt

jur derecto consuetudinari


sedvanlig

usual, habitual, ordinari, general, costumari, consuetudinari, consuete, traditional


sedvänja

costume, uso, habito, habitude, usantia, consuetude, usage [-ad3e]


seeda

sport seed eng [si:d];
~d seeded eng [si:did]


seende

s vista


sefard

sefardita;
~er sefardim


sefardim

sefardim


sefardisk

sefardi, sefardita


sefir

text zephyro


sefyr

(västanvind) zephyro


seg

dur, forte, resistente;
(trögflytande) viscose;
fig (uthållig) tenace;
(envis) obstinate, restive;
(utdragen) prolixe, prolongate


sega

~ sig upp levar se con grande effortio


segdragen

prolixe, prolongate


segel

sjö vela;
för fulla ~ a plen velas;
ha vind i seglen haber le vento in poppa;
hissa ~ hissar/altiar le velas;
stryka ~ abassar le velas;
sätta ~ prender le/poner al vela;
sätta till alla ~ fig facer tote le effortios possibile;
under ~ sub vela;
underslående av ~ invirgatura


segelbar

navigabile


segelbarhet

navigabilitate


segelbräda

sport planca de vela/de surfing eng [sö:fing]/de surf eng [sö:f]/de resacca


segelbåt

barca a/de vela(s), veliero


segelduglig

navigabile


segelduk

(tyg avsett för segel) tela a/de vela;
(tyg avsett för annat ändamål) canevas;
tjärad ~ tela catranate


segelfart

navigation a vela


segelfartyg

veliero


segelfisk

zool merlin


segelflyg

volo planate


segelflyga

planar


segelflygare

pilota de planator


segelflygning

volo planate


segelflygplan

planator


segelflykt

volo planate


segelfärdig

preste a facer vela


segelföring

sjö invirgatura, superficie/superfacie del velas


segelgarn

filo de velas, corda


segeljakt

yacht eng [jåt] a/de velas, veliero


segelkapacitet

rendimento de velas


segelklar

preste a facer vela


segelkutter

cutter eng [katö]


segelled

route/passage [-ad3e] de navigation


segelmakare

velero


segelmakeri

veleria


segelmassa

sjö superficie/superfacie del velas, invirgatura


segelplan

planator


segelränna

stricte canal (de navigation), stricte parte navigabile


segelskepp

nave/yacht eng [jåt] a/de velas


segelsport

yachting eng [jåting]


segelsällskap

club eng [klab] nautic, yacht-club eng [jåtklab]


segelsömmare

velero


segeltur

excursion in veliero/in un barca a/de vela(s)


segelyta

sjö superficie/superfacie del velas, invirgatura


seger

victoria, triumpho;
dyrköpt ~ victoria costose;
fira ~n celebrar/festar le victoria/le triumpho;
ta hem ~n ganiar/obtener le victoria, triumphar


segerfanfar

fanfar de victoria


segerfest

festa del victoria;
hålla en ~ festar un victoria


segergudinna

dea de victoria


segerherre

victor, vincitor, triumphator


segerkrans

corona triumphal


segermonument

monumento triumphal/de triumpho


segerpalm

palma de victoria


segerrik

triumphante, victoriose


segerrop

crito triumphal/de victoria/de triumpho


segerrus

euphoria de victoria


segersäll

euphoric de victoria


segersång

hymno/canto triumphal/de victoria/de triumpho


segertecken

signo del victoria, tropheo


segertåg

marcha [-sh-]/procession triumphal/victoriose/de victoria/de triumpho


segervilja

voluntate de vincer


segervinnare

victor, vincitor, triumphator


segerviss

secur de vincer


segeryra

euphoria de victoria


segflytande

viscose


seghet

viscositate;
fig tenacitate


segla

facer vela, navigar al vela, vogar;
~ längs kusten costear;
~ runt circumnavigar;
(runda) duplar;
~ ut facer vela


seglare

(person) persona qui face vela;
(fartyg) veliero


seglarskola

schola de vela


seglation

navigation a vela, yachting eng [jåting]


seglats

(segling) navigation a vela, yachting eng [jåting];
(segeltur) excursion in veliero/in un barca a/de vela(s)


segling

navigation a vela, yachting eng [jåting]


seglingsklar

preste a facer vela


seglingssport

sport de navigation a vela/a yachting eng [jåting]


seglivad

fig difficile a occider


segment

segmento


segmentell

segmental


segmentera

segmentar


segmentering

segmentation


segmentformig

segmental


segna

I (digna, sjunka till marken) cader, collaber, succumber
II (bli seg) devenir viscose


segra

1 (vinna seger) vincer, triumphar, ganiar 2 kem segregar


segrare

victor, vincitor, triumphator, ganiator


segregat

kem segregation


segregation

segregation


segregativ

segregative


segregera

segregar, separar


segregering

segregation


segring

kem segregation


segsliten

fig difficile a solver


seismisk

seismic, seismal


seismograf

seismographo


seismografisk

seismographic


seismogram

seismogramma


seismolog

seismologo


seismologi

seismologia


seismologisk

seismologic


seismometer

seismometro


seismometrisk

seismometric


sej

I zool pollachio virente
II se sig


sejd

shamanismo nordic ancian (seiðr fornisl)


sejda

practicar shamanismo nordic ancian


sejdare|sejdman

(el. sejdman) shaman nordic ancian


sejdel

potto a/pro bira;
en ~ öl un pinta de bira, un bock eng


sejdkona|sejdkvinna

(el. sejdkvinna) shaman feminin nordic ancian


sejdsång

canto de shamanismo nordic ancian


sejour

sojorno, visita


sejval

zool balenoptera boreal


sekant

mat secante


sekatör

cisorios pl horticultural, secator


sekel

seculo


sekelgammal

secular, multisecular, plurisecular


sekellång

secular, multisecular, plurisecular


sekelskifte

cambiamento/fin de seculo;
kring ~et circa le fin del seculo


sekelslut

fin del seculo


sekiner

moneta, pecunia


sekond

sjö secunde commandante, subcommandante;
sport secundo


sekret

I s fysiol (avsöndringsvätska) secretion, excretion
II s hist sigillo minor
III adj secrete


sekretariat|sekretariatsavdelning

(el. sekretariatsavdelning) secretariato


sekreterarbefattning

secretariato


sekreterare

secretario/secretaria


sekreterarfågel

zool secretario, serpentario


sekreterarskap

secretariato


sekretess

(hemlighållande) secreto, silentio;
(tystnadsplikt) secreto professional


sekretessbelägga

imponer secreto


sekretesslag

jur lege de secreto


sekretion

fysiol secretion;
förminskad ~ med hyposecretion;
inre ~ fysiol secretion interne;
som avser ~ secretori;
överdriven ~ med hypersecretion


sekretionsorgan

organo secretori


sekretionsrubbning

agitation/commotion secretori/del secretion


sekretorisk

secretori


sekretär

scriptorio


sekt

I (trossamfund) secta
II kul vino spumante, champagne [sha)panj] german, sekt ty


sektanda

spirito sectari/de secta, sectarismo


sekterisk

sectari, schismatic


sekterism

sectarismo, spirito sectari


sekterist

sectario, schismatico


sekteristiskk

sectari, schismatic


sektion

(genomskärning) section;
(avdelning) section, departimento;
med dissection;
(obduktion) autopsia;
mil section


sektionschef|sektionsföreståndare

(el. sektionsföreståndare) chef [sh-]/commandante de section;
mil chef/commandante de section


sektionssammanträde

reunion de section


sektionsvis

in sectiones;
fördela ~ sectionar


sektor

sector;
den offentliga ~n le sector public


sektorformig

sector(i)al


sektoriell

sector(i)al


sektorisera

sectionar/divider in sectores


sektväsen

sectarismo


sekularfest

centenario


sekularisation

secularisation


sekularisera

secularisar


sekularisering

secularisation


sekulär

(hundraårig) secular;
(världslig) secular, temporal


sekund

secunda;
mus secunda;
liten/stor ~ mus secunda minor/major


sekunda

de secunde ordine/classe/categoria, inferior


sekundant

secundo, teste


sekundavara

articulo inferior/de secunde classe


sekundera

secundar


sekundmeter

metro per secunda


sekundsnabb

momentanee


sekundvisare

agulia del secundas


sekundär

secundari;
av ~ betydelse de importantia secundari, de minor importantia


sekundärbelysning

illumination secundari/indirecte


sekundäreffekt

effecto secundari/accessori/additional/accidental


sekundäremission

fys emission secundari


sekundärinfektion

med infection secundari/additional


sekundärminne

data memoria secundari


sekundärradar

mil radar secundari, radar IAI (Identification de Amico o Inimico)


sekundärstrålning

fys radiation cosmic secundari


sekundärström

el currente/electricitate secundari


sekvens

sequentia;
real/tonal ~ mus sequentia real/tonal


sekventiell

data sequential, successive


sekvester

jur (kvarstad) sequestro;
med (död vävnad) texito morte, sequestro;
avstöta ~ med sequestrar;
belägga med ~ jur sequestrar;
upphäva ~ jur levar le sequestro


sekvestrera

jur, med sequestrar


sekvestrering

jur, med sequestration


sekvoja

bot sequoia;
amerikansk ~ sequoia sempervirente


sel

aqua calme (inter rapidos)


sela

harnesar;
~ av remover/levar le harnese


seldon

harnese;
sätta på ~ harnesar;
ta av ~ remover/levar le harnese


sele

harnese;
(för barn) harnese de securitate;
ligga i ~n fig esser (sempre) occupate


selektera

seliger, selectionar


selektering

selection


selektion

selection


selektionsteori

theoria del selection natural


selektiv

selective


selektivitet

selectivitate


selen

kem selenium;
som innehåller ~ selenifere


Selene

myt Selena


selenograf

selenographo


selenografi

selenographia


selenografisk

selenographic


selenolog

selenologo


selenologi

selenologia


selensyra

kem acido selenic/de selenium


selfaktor

text self-actor eng [selfæktr]


selfmade

self-made eng [selfmeid]


selleri

bot apio, seleri


sellerirot

bot seleri/apio rapa, tuberculo de apio


selot|zelot

(el. zelot) zelator, zelote


selotisk|zelotisk

(el. zelotisk) zelote


selotism|zelotism

(el. zelotism) zelotismo


seltersglas

bicario/vitro minor (pro aqua mineral)


seltersvatten

aqua mineral/de Seltz ty [zelts]


seltyg

harnese;
sätta på ~ harnesar;
ta av ~ remover/levar le harnese


semafor

semaphoro


semaforarm

bracio semaphoric/de semaphoro


semaforera

signalar per semaphoro, communicar per bandieras de signal(es)


semaforering

signalamento


semaforist

signalator


semantik

språk, fil semantica, semasiologia


semantiker

språk, fil semanticista, semasiologo


semantisk

språk, fil semantic, semasiologic


semasiologi

språk, fil semasiologia, semantica


semasiologisk

språk, fil semasiologic, semantic


semem

språk semema


semester

vacantias pl, ferias pl;
(kort) congedo;
ha ~ haber vacantias, vacar, feriar;
ta ~ prender vacantias


semesteradress

adresse de vacantias pl/durante le vacantias


semesterby

village [-ad3e] de vacantias pl


semesterdag

die/jorno de vacantias pl


semesterersättare

adjuta pro le periodo del vacantias pl


semesterersättning

paga de vacantias pl


semesterfirare

feriante, tourista [tu-];
(på sommaren även) estivante


semesterlag

jur lege del regulation de vacantias pl


semesterledig

vara ~ haber vacantias, vacar, feriar


semesterlön

paga de vacantias pl


semestermånad

mense de vacantias pl


semesterort

loco/centro touristic [tu-]/de vacantias pl, villegiatura [-d3-]


semesterperiod

periodo del vacantias pl


semesterresa

viage [-ad3e] touristic [tu-]/de vacantias pl


semesterställe

loco de vacantias pl


semestersäsong

saison fr [säzå)] touristic [tu-]/de vacantias pl


semestertid

tempore del vacantias pl


semestertopp

puncta del saison fr [säzå)] touristic [tu-]/de vacantias pl


semestervecka

septimana de vacantias pl


semestervikariat

reimplaciamento durante le vacantias pl


semestervikarie

reimplaciante durante le vacantias pl


semestra

haber vacantias, vacar, feriar


semestrare

feriante, tourista [tu-];
(på sommaren även) estivante


semiarid

semiaride, subdesertic


semifinal

semifinal


semifinalist

semifinalista


semikolon

puncto e virgula, semicolon


seminarist

seminarista


seminarium

seminario


semination

insemination


seminbefrukta

inseminar


seminera

inseminar


seminering

insemination


seminör

inseminator


semiologi

med, språk semiologia


semiologisk

med, språk semiologic


semiotik

med, språk semiotica


semiotiker

med, språk semiotico


semiotisk

med, språk semiotic


semipelagianism

teol semipelagianismo;
företrädare för ~ semipelagiano;
som berör ~ semipelagian


semipermeabel

semipermeabile


semipermeabilitet

semipermeabilitate


Semiramis

Semiramis;
~ hängande trädgårdar le jardines suspendite de Semiramis


semit

semita


semitisera

semitisar


semitisering

semitisation


semitisk

semitic


semitism

semitismo


semitist

semitista


semitrailer

semitrailer eng [semitreilö]


semla

kul panetto de martedi grasse


semologi

med, språk semiologia, semantica, semasiologia


semologisk

med, språk semiologic, semantic, semasiologic


sen

I adj tarde, tardive;
(försenad) retardate, in retardo;
(långsam) lente;
bättre ~t än aldrig potius sero quam nunquam lat, melio tarde que jammais
II adv se 1sedan
III prep se 2sedan
IV konj se 3sedan
V s num sen jap


sena

anat tendine, tendon;
sport (på racket) corda


senap

kul mustarda;
bot sinapis;
svart~ brassica nigre;
vit~ sinapis alba


senapsburk

potto a/de mustarda, mustardiera


senapsfrö

semine de mustarda


senapsgas

kem gas de mustarda, yperite


senapsgul

jalne mustarda


senapskorn

grano de mustarda


senapsolja

essentia/oleo a/de mustarda


senapsplåster

med sinapismo


senapspulver

kul pulvere de mustarda


senapssked

coclear pro le/a/de mustarda


senapssås

kul sauce fr [så:s] al/de mustarda


senapstillverkare

fabricante de mustarda, mustardero


senar

litt trimetro iambic blanc


senare

I adj plus recente, ulterior, posterior, secundari;
i den ~ betydelsen in le significantia secundari
II adv plus tarde, postea, pois, (de)post, (de)inde, posteriormente, ulteriormente;
förr eller ~ tosto o plus tarde


senarelägga

ajornar


senareläggning

ajornamento


senast

I adj le plus tarde;
(som inträffat alldeles nyligen) le plus recente;
(nyaste) le plus nove;
~e mode le moda in voga;
~e nytt novas pl flammante
II adv al plus tarde;
~ i morgon kväll al plus tarde deman vespere;
tack för ~! qual bon vespere nos passava in vostre casa!, nos nos trovava vermente ben in vostre casa!


senat

senato;
som avser ~ senatorial


senator

senator


senatsbeslut

decision del senato;
hist senatoconsulto


senatsmedlem

membro del senato, senator


senatsval

electiones pl senatorial


senbarock

konst, litt, mus basse baroco


sendrag

(i nacken) med torticollis


Senegal

Senegal


senegales

senegalese


senegalesisk

senegalese


senegalesiska

senegalesa


senfärdig

lente, tarde, morose


senfärdighet

lentor, tardivitate, morositate


sengotik

arkit basse gothico


sengrekisk

del basse antiquitate grec


sengrekiska

språk basse greco


sengröe

bot poa palustre


sengustaviansk

arkit basse gustavian


sengångare

zool tardigrado;
(familj) bradypodidas;
tretåig ~ bradypo tridactyle;
tvåtåig ~ cholepo didactyle


senhinna

anat membrana tendinose/de tendon


senhöst

ultime parte del autumno, fin del autumno


senig

anat, kul tendinose


senil

senil


senildemens

med dementia senil


senildement

med qui suffre de dementia senil


senilitet

senilitate


seninflammation

med tendinitis


senior

I s sport senior
II adj senior;
NN ~ NN senior/patre


seniorlag

sport equipa/team eng [ti:m] de seniores


seniormästerskap

sport campionato de seniores


seniorspelare

sport jocator senior


seniortävling

sport concurso pro seniores


senklassisk

konst, litt del basse classicismo


senknarr

med crepitation de ligamento


senknut

anat nodo tendinose


senkomling

retardatario


senkommen

tardive


senlatin

språk basse latino


senlatinsk

språk del basse latino


senmedeltid

basse medievo


senmedeltida

del basse medievo


senna

bot cassia senna lat


senrenässans

arkit, konst, litt, mus basse renascentia


senromantik

konst, litt, mus basse romanticismo


senromersk

del basse Imperio Roman


sensation

sensation;
väcka ~ facer/causar/producer sensation


sensationalism

sensationalismo


sensationell

sensational;
~ nyhet nova/notitia sensational/de sensation


sensationsjournalistik

jornalismo sensational


sensationslysten

qui cerca/ama le sensation


sensationslystnad

sensationalismo


sensationspress

pressa sensational


sensationssökare

cercator/amator de sensation


sensibel

sensibile


sensibilisera

med, foto sensibilisar


sensibilisering

med, foto sensibilisation


sensibilitet

sensibilitate


sensitiv

sensitive


sensitiva

bot sensitiva;
fig persona sensitive


sensitivitet

sensibilitate excessive, sensitivitate


sensitivitetsträning

psyk training eng [træining] del sensitivitate


sensitometer

foto sensitometro


sensitometri

foto sensitometria


sensiträning

psyk training eng [træining] del sensitivitate


senskida

anat vaina tendinose/de tendon


senskideinflammation

med tendovaginitis


sensmoral

sensmoral fr [sa)måral], senso moral


sensommar

ultime parte del estate, fin del estate


sensomotorisk

fysiol sensomotoric


sensor

tekn sensor, detector, palpator, tastator


sensorisk

fysiol, tekn sensorial


sensorium

anat sensorio


sensträckning

med distension de un tendine/de un tendon


sensträng

anat corda


sensualism

sensualismo


sensualist

sensualista


sensualistisk

sensualista


sensualitet

sensualitate, carnalitate


sensuell

sensual, carnal, lascive


sentens

sententia, gnoma, aphorismo;
(före kapitel i bok) epigrapho;
(levnadsregel) maxima


sentensartad

sententiose


sentera

(ap)preciar, estimar


sentida

recente


sentiment

sentimento


sentimental

sentimental;
göra ~ render sentimental;
vara ~ esser sentimentalista


sentimentalisera

(göra sentimental) render sentimental;
(vara sentimental) esser sentimentalista


sentimentalism

sentimentalismo


sentimentalist

sentimentalista


sentimentalitet

sentimentalitate


senvinter

ultime parte del hiberno, fin del hiberno


senväg

genvägar är ~ar vias directissime es vias tardivissime


senvår

ultime parte del primavera, fin del primavera


separabel

separabile


separat

I adj separate, particular, a parte;
sända ~ inviar separatemente/per posta separate/in copertura separate
II s boktr (särtryck) tirage [-ad3e] separate/a parte


separatfred

pace separate


separatim

separatim lat, separatemente, particularmente, a parte


separation

separation


separationsångest

psyk agonia/angustia de/pro separation


separatism

separatismo, dissidentia, secessionismo


separatist

separatista, dissidente, secessionista


separatistisk

separatista, separatistic, secessionista, secessionistic


separatistparti

partito separatista/de separatistas


separator

separator


separattryck

boktr (särtryck) tirage [-ad3e] separate/a parte


separatutställning

exhibition separate/individual


separera

separar


separering

separation


seperatiströrelse

movimento seperatistic/secessionistic


sepia

(färg) sepia;
zool sepia


sepiabrun

brun sepia


sepialavering

konst sepia


sepsis

med sepsis, septicemia


september

septembre


septemvir

hist septemviro;
som avser ~ septemviral


septemvirat

hist septemvirato


septennium

septenario, septennato, septennio, periodo de septe annos;
som avser ~ septennal


septett

mus septetto


septiktank

fossa septic


septima

mus septima


septimackord

mus accordo de septima


septisk

septic


septuagesima

septuagesima


septum

anat septum


sequoia

bot sequoia;
amerikansk ~ sequoia sempervirente


seraf

seraphin


serafimerorden

le Ordine de Seraphimes


serafimerriddare

cavallero del Ordine de Seraphimes


serafisk

seraphic


seralj

seralio


serb

serbo


Serbien

Serbia


serbisk

serbe


serbiska

1 språk serbo 2 (kvinna) serba


serbokroatisk

serbocroate


serbokroatiska

språk serbocroato


seren

(klar, ren) seren;
(fridfull) seren, placide, calme


serenad

mus serenada;
hålla en ~ för någon dar/facer un serenada a un persona


serenitet

(klarhet, renhet) serenitate;
(frid) serenitate, placiditate, calma


serge

text serge fr [-3]


sergeant

mil sergente [-d3-]


serie

serie, progression, sequentia;
aritmetisk ~ mat serie/progression arithmetic;
en ~ på fyra nummer i ett lotteri un quaterna;
fallande ~ serie descendente;
geometrisk ~ mat progression/serie geometric; i ~ in serie, serial;
ordna i ~ seri(alis)ar;
stigande ~ serie ascendente;
tecknad ~ banda designate/de designos;
tillverka i ~ fabricar/producer in serie


seriealbum

album de bandas designate


seriefigur

personage [-ad3e] de bandas designate


seriefinal

sport final de football eng [futbå:l] serial


seriefotboll

sport football eng [futbå:l] serial


serieframställning

fabrication/production serial/in serie


seriekoppla

el connecter/accopular in serie


seriekoppling

el connexion/accopulamento in serie


seriekrock

collision multiple/in catena


seriell

serial, in serie


seriemagasin

magazin de bandas designate


seriematch

sport match eng [mætsh] (de football eng [futbå:l]) serial


serieproduktion

production serial/in serie


seriespel

sport joco (de football eng [futbå:l]) serial


serietabell

sport tabula (del resultatos) del football eng [futbå:l] serial


serietecknare

autor/designator de bandas designate


serietidning

magazin de bandas designate


serietillverka

fabricar in serie


serietillverkning

fabrication/production serial/in serie


serigrafi

graf serigraphia


serigrafisk

graf serigraphic


seriös

serie, seriose


serolog

med serologo, serologista


serologi

med serologia


serologisk

med serologic


serpentin

(alla betydelser) serpentino


serpentinera

serpentar


serpentinisera

serpentar;
miner transmutar (se) in serpentino


serpentinkurva

serpentino


serpentinslinga

(pecia de) serpentino


serpentinväg

cammino serpentin


serum

med sero;
spruta in ~ i någon injicer/injectar sero a un persona;
vetenskapen om ~ serologia


serumaktig

med serose


serumbehandling

med serotherapia


serumdiagnostik

med diagnostica de sero


seruminjektion

injection de sero


serumsjuka

med maladia seric


serumvätska

liquido serose


serva

1 sport facer un servicio, servir 2 (betjäna) servir


serval

zool serval


servare

sport servitor


serve

sport servicio;
ha ~n haber le servicio;
slå en ~ facer un servicio, servir


serveboll

sport balla de servicio


serveess|serveäss

(el. serveäss) sport asse de servicio


servegame

sport partita de servicio


servelinje

sport linea de servicio


servera

servir


serveretur

sport retorno de servicio


servering

servicio


serveringsavgift

(costos pl de) servicio


serveringsbord

credentia


serveringsbricka

tabuliero de servicio


serveringsdisk

banco de servicio


serveringsfat

platto de servicio


serveringsrum

dispensa


serveringsvagn

tabula rolante/con rotas


serveruta

sport quadrato de servir


servett

servietta (de tabula);
bryta ~er plicar serviettas;
ta emot fienden med varma ~er fig reciper le inimico con foco intense


servettring

anello/rondo de servietta


serveäss

se serveess


service

servicio


serviceanläggning

station de servicio


serviceavdelning

departimento/section de servicio


servicebostad

appartamento con servicio;
(för handikappad) appartamento adaptate pro handicapatos/impeditives


servicebox

cassa forte de nocte, cassa de securitate nocturne


servicebutik

magazin/boteca aperte foras le horas de vendita ordinari


servicecenter

centro de approvisionamento


servicecentral

establimento medico-social/de curas


servicecentrum

centro de approvisionamento


servicefartyg

nave de servicio


servicehus

edificio con servicio(s) pro vetule personas


serviceinriktad

servicial


servicekostnad

(costos pl de) servicio;
~er inräknade servicio includite


servicelägenhet

appartamento con servicio


serviceman

operator


servicenäring

sector de servicios


servicesektorn

le sector de servicios


servicestation

station de servicio


serviceyrke

empleo de servicio


servil

servil, sclave, serve


servilism

servilismo, servilitate


servilitet

servilitate, servilismo


servis

servicio;
(serveringsavgift) (costos pl de) servicio;
mil (kanonjär) serviente


servitris

servitrice


servitut

jur servitude


servitör

servitor


servo

servomotor, servomechanismo


servobroms

servofreno


servomekanism

servomechanismo


servomotor

servomotor


servoroder

governaculo/timon auxiliar


servostyrning

controlo per servomechanismo


servosystem

servosystema


serös

med serose


ses

(träffas) incontrar se


sesam

I bot sesamo
II ~ öppna dig! Sesam, aperi te!


sesamben

anat osso sesamoide


sesambröd

kul pan al sesamo


sesamformel

le formula de ’Sesam, aperi te!’


sesamfrö

semine/grana de sesamo


sesamolja

oleo de sesamo


session

session


sessionssal

sala de reunion/de assemblea


sestin

litt sextina


seston

biol seston


set

1 sport set eng 2 (uppsättning) collection, serie


setboll

sport setpoint eng [setpåint], balla de set


setter

zool setter eng [setö];
irländs ~ setter irlandese


settlement

colonia, settlement eng [setlmönt]


settlementrörelse

le movimento de settlements eng [setlmönts]


Sevilla

Sevilla sp [-ilj-];
från ~ sevillan [-ilj-];
invånar i ~ sevillano [-ilj-]


sevärd

digne de esser vidite, curiose, interessante


sevärdhet

curiositate, attraction


sex

I räkn sex;
klockan är fem i ~ il es sex horas minus cinque (minutas)
II s (kön) sexo;
(sexualitet) sexualitate;
(samlag) copula, copulation, coito;
(sexuell dragningskraft) sex-appeal eng [seksöpi:l]


sexa

1 (siffran 6) le numero 6;
en ~ brandy sex centilitros de brandy eng [brændi] 2 (lättare måltid efter fest etc) nachspiel ty [naXshpi:l]


sexagesima

rel sexagesima


sexarmad

de sex bracios


sexbladig

de sex folios


sexbomb

fig femina multo sexy eng [seksi]


sexbrott

crimine sexual


sexcylindrig

a/de sex cylindros


sexdagarskriget

le guerra de sex dies/jornos


sexdagarslopp

sport cursa de sex dies/jornos


sexdubbel

sextuple


sexdubbla

sextupl(ic)ar


sexfingrad

sexdigital, sexdigitari, sexdigitate


sexfotad

zool hexapode;
litt hexametre, hexametric;
~ vers hexametro


sexfoting

zool hexapodo


sexhundra|sex hundra|sex|hundra

(el. sex hundra) sex centos


sexhörning

mat sexangulo, hexagono


sexig

sexy eng [seksi], erotic


sexighet

apparentia/apparition sexy eng [seksi]


sexism

sexismo


sexist

sexista


sexistisk

sexista


sexkant

mat sexangulo, hexagono


sexkantig

sexangular, hexagone, hexagonal


sexling

sextuplo


sexliv

vita sexual, sexualitate


sexmord

assassinamento/assassination sexual


sexolog

sexuologo, sexuologista


sexologi

sexuologia


sexologisk

sexuologic


sexorgie

orgia sexual


sexpartner

partner eng [pa:tnö] sexual


sexradig

litt de sex lineas/versos


sexrumsvåning

appartamento de sex cameras


sexsidig

mat hexahedre, hexahedric


sexsiding

mat hexahedro


sexsiffrig

de sex cifras/numeros


sexspråkig

in sex linguas


sexstavig

litt hexasyllabe, hexasyllabic;
~ vers hexasyllabo


sexsträngad

mus a/de sex chordas, hexachorde


sexstämmig

mus pro sex voces


sexsymbol

symbolo de sexualitate


sext

mus sexta


sextackord

mus accordo de sexta


sextant

sextante


sextett

mus sextetto


sextimmarsdag

die de sex horas de labor/de travalio


sextio

sexanta


sextionde

sexantesime, sexagesime


sextiondedel

sexantesime/sexagesime parte, sexantesimo, sexagesimo


sextiotal

(ca sextio) sexantena;
på ~talet in le annos sexanta


sextiotalism

litt litteratura del annos sexanta


sextiotalist

litt autor del generation del annos sexanta


sextiotalistisk

litt del litteratura del annos sexanta


sextioårig

sexagenari, de sexanta annos


sextioåring

sexagenario


sextioårsdag

anniversario de sexanta annos


sextioårsjubileum

jubileo de sexanta annos


sextioårsåldern

le etate de sexanta annos


sexton

dece-sex, sedece


sextonde

dece-sexte, decimosexte, sedecesime


sextondelsnot

mus semichroma


sextonhundratalet

le dece-septime/decimoseptime seculo


sextusen|sex tusen|sex|tusen

(el. sex tusen) sex milles


sexualakt

acto sexual, copula, copulation, coito


sexualbrott

crimine sexual


sexualdrift

instincto/pulsion sexual, sexualitate, libido


sexualförbrytare

criminal sexual


sexualhormon

hormon sexual


sexualhygien

hygiene sexual/genital


sexualia

factos/circumstantias del vita sexual


sexualisera

sexualisar


sexualitet

sexualitate


sexualkunskap

sexuologia


sexualliv

vita sexual, sexualitate


sexualmoral

moral/ethica sexual


sexualmord

assassinamento/assassination sexual


sexualorgie

orgia sexual


sexualpartner

partner eng [pa:tnö] sexual


sexualpsykologi

psychologia del sexualitate/del vita sexual


sexualrådgivning

consilio de questiones sexual


sexualskräck

anxietate/angustia (del vita) sexual


sexualsystem

bot systema sexual


sexualundervisning

inseniamento de sexuologia


sexualupplysning

information de questiones sexual


sexuell

sexual;
det ~a le sexo;
~ förbindelse contacto/relation sexual;
~ mognad maturitate sexual;
~ upphetsning excitation sexual;
~a avvikelser divergentias sexual


sexvingad

de sex alas


sexvåningshus

casa de sex etages [-d3-]


sexårig

(som är sex år) de sex annos;
(som varar sex år) que dura sex annos


sexåring

infante de sex annos


Seychellerna

le Seychelles [sesheles]


seychellier

seychelliano [sesh-]


seychellisk

seychellian [sesh-]


seychelliska

seychelliana [sesh-]


sfinkter

anat muscolo sphincteric, sphincter


sfinx

sphinge


sfinxlik

sphingic, enigmatic, mysteriose


sforzando

mus sforzando it


sforzato

mus sforzato it


sfragistik

sphragistica


sfumato

konst sfumato it


sfär

(klot) sphera, globo;
(stämning) atmosphera;
(omgivning) ambiente;
(skikt, krets, verksamhetsområde) sphera;
~ernas harmoni le harmonia del (alte) spheras;
vistas i de högre ~erna esser in le alte spheras


sfärisk

spheric, globular, globulose;
~ aberration fys aberration spheric;
~ astronomi astronomia spheric;
~ geometri geometria spheric;
~a koordinater coordinatas spheric


sfäroid

spheroide


sfäroidisk

spheroidal


sfärometer

spherometro


sgabello

sgabello it


sgraffito

konst sgraffito it


shagg

tabaco de cigarrettas (a rolar)


shah

shah [sha]


shaka

dansar shake eng [sheik]


shake

mus shake eng [sheik]


shaker

shaker eng [sheikö]


shakespearedrama

litt drama shakespearian [sheikspiöriön]


shakuhachi

mus shakuhachi jap [shakuhatshi]


shalom

shalom hebr [shalåm]


shaman

se schaman


shamanism

se schamanism


shantung|shantungsiden

(el. shantungsiden) text shantung


shanty

mus shanty eng [shænti]


shantytown

shanty-town eng [shæntitaun]


sharia

rel sharia arab [sharia]


sharp

mus diese


shejk

se schejk


shelf

geol platteforma continental


shellack

se schellack


shelterdäck

sjö proa/deck eng protective/de protection


sheriff

sheriff eng [sherif]


sherpa

sherpa


sherry

kul sherry eng [sheri]


shetlandsponny

pony eng [pouni] de Shetland eng [shetlönd]


shetlandsull

lana de Shetland eng [shetlönd], shetland


Shetlandsöarna

le Insulas Shetland eng [shetlönd]


shetländare

shetlandese


shetländsk

shetlandese


shetländska

1 språk (dialekt) shetlandese 2 (kvinna) shetlandesa


shia

rel shia


shiamuslim

rel shiita


shiit

rel shiita


shiitisk

rel shiita


shilling

num shilling eng [shiling]


shimmy

mus shimmy eng [shimi]


shingel

capillatura curte, shingle eng [shinggl]


shingla

taliar/secar in capillatura curte


shinto

rel shintoismo


shintoism

rel shintoismo;
anhängare av ~en shintoista


shintoistisk

rel shintoistic, shintoista


shipping

sjö navigation


shirting

text shirting eng [shö:ting]


shoddy

text shoddy eng [shådi]


shogun

shogun jap


shop

boteca, magazin


shoppa

facer (le) compras


shopping

(le) comprar in botecas, shopping eng [shåping]


shoppingcenter

centro commercial/de shopping eng [shåping], shopping centre eng [shåping sentö]


shoppingvagn

carretto, caddie eng [kædi]


shoppingväska

shopping bag eng [shåping bæg]


shorts

shorts eng [shå:ts], pantalones curte


show

teat show eng [shou], spectaculo, representation


showa

teat representar in shows eng [shous]/in spectaculos;
fig burlar


showbiz

teat show-biz eng [shoubiz], show-business eng [shoubiznis], industria del spectaculo


showbusiness

teat show-business eng [shoubiznis], show-biz eng [shoubiz], industria del spectaculo


showfilm

film musical


shunt

el shunt eng [shant];
(grenledning i värmesystem) derivation


shunta

(parallelkoppla) el shuntar [shant-];
(i värmeledning) facer passar per derivation


shuntkoppla

el shuntar [shant-]


shuntledning

(i värmesystem) derivation


shuntning

derivation


shuntventil

valvula de shunt eng [shant]


si

I s mus si
II adv det är lite ~ och så med städningen le nettamento non es satisfactori;
han talar än ~, än så hodie ille parla de un maniera, e deman de un altere
III interj vide!


sia

(förutsäga, spå) predicer, prognosticar, prophetisar, portender, augurar, vaticinar;
(förkunna) presagir, annunciar, promitter, augurar


sial

geol sial;
som avser ~ sialic


Siam

hist Siam


siames

hist siamese;
zool (siameskatt) catto siamese


siamesisk

siamese;
~a tvillingar geminos siamese


siameskatt

catto siamese


siarblick

reguardo/oculo/vista prophetic


siare

(profet) propheta;
(spåman) divinator, predictor, vaticinator;
hist augure, auspice


sibet

(sibetolja) oleo de viverrinas


sibetdjur

zool (familj) viverridas


sibetkatter

zool (underfamilj) viverrinas


sibetolja

oleo de viverrinas


sibetråtta

zool ondatra zibethic


Sibirien

Siberia


sibirier

siberiano


sibirisk

siberic, siberian;
~ gran bot abiete siberic;
~ lämmel zool lemming brun/siberic;
~ nunneört bot corydalis nobile;
~ ärtbuske bot caragana arborescente


sibylla

sibylla


sibyllespådom

oraculo sibyllin


sibyllinsk

sibyllin


sic

~! sic! lat


sicilianare

siciliano


siciliano

mus siciliana it


siciliansk

sicilian


sicilianska

1 språk (dialekt) siciliano 2 (kvinna) siciliana


Sicilien

Sicilia


sickativ

sic(c)ativo


sickel

grattator, raspator


sicken

qual, que;
~ otur! qual malfortuna!; sicket väder! que tempore!


sicksack

zigzag;
i ~ in zigzag;
röra sig i ~ zigzagar


sicksacka

zigzagar;
text (på symaskin) suer con punctos de zigzag, zigzagar


sicksackformig

in forma de zigzag


sicksacklinje

(linea in) zigzag


sicksackstygn

text puncto de zigzag


sicksackväg

cammino zigzag


sid

(om klädedräkt) que va al cavilias


sida

latere, bordo, flanco;
(i bok) pagina;
(på grammofonskiva) facie;
fig aspecto, latere, campo, parte, partito;
båda sidor bär skulden on debe blasmar le duo partitos, ambe partes ha alque/alco del culpa;
den etiska ~n av problemet le aspecto ethic del problema;
från min ~ de mi latere;
knuffa någon i ~n colpar un persona al flanco;
någons sämre ~ le mal latere/le latere disfavorabile de un persona;
stå på någons ~ prender le parte/partito de un persona;
~ vid ~ bordo a bordo;
vid ~n av al latere de, apud;
å ena ~n... å andra ~n de un aspecto/parte... del altere aspecto/parte;
åt ~n a parte


sidantal

numero de paginas


sidbena

ha ~ haber le capillos dividite al latere


sidbestrykning

mil infilada


sidbyte

sport cambio/cambiamento de latere


sideboard

buffet fr [byfä], credentia


siden

text seta;
av ~ de seta, seric


sidenaktig

setose


sidenapa

zool guereza, (pro)colobo


sidenblank

satinate, setose


sidenbrokad

text brocato de seta


sidenfabrik

fabrica de (stoffas de) seta, seteria


sidenglans

brillantia/lustro setose/de seta


sidenglänsande

satinate, setose


sidenhandel

commercio de seterias/de seta, seteria


sidenhandlare

mercante de seterias/de seta


sidenmask

zool larva/verme a/de seta


sidenmjuk

suave como le seta, setose


sidensvans

zool bombycilla garrule


sidentyg

text stoffa de seta, foulard fr [fula:r]


sidenvaror

stoffas/textiles de seta, seteria


sidenvävare

texitor de seta


sidenväveri

seteria


sidenört

bot asclepias syriac


siderisk

astron sideral;
~ omloppstid revolution sideral;
~ år anno sideral


siderit

miner siderite


siderolit

siderolitho


sideros

med siderose, siderosis


sideroskop

sideroscopio


siderostat

siderostato


sidficka

tasca lateral


sidfläsk

kul lardo, bacon eng [beikn]


sidhänvisning

referentia de pagina


sidled

i ~ verso le/al latere


sidledes

verso le/al latere


sidnummer

numero de pagina;
sätta ut ~ paginar


sidnumrera

paginar


sidnumrering

pagination


sidnumreringsmaskin

numerator


sidoaltare

arkit altar lateral


sidoanmärkning

commentario a parte


sidoapparat

tele apparato extra/secundari


sidoarm

bracio lateral


sidobelysa

illuminar del latere


sidobelysning

illumination/lumine/luce lateral


sidoblick

reguardo lateral/oblique


sidobord

buffet fr [byfä], credentia


sidobyggnad

ala de un edificio


sidodörr

porta lateral


sidoeffekt

effecto secundari/collateral


sidogata

strata lateral/transverse/transversal


sidogren

(på stamträd) branca/linea collateral;
(av vattendrag) bracio, affluente;
bot (på träd) branca/ramo lateral;
(utlöpare) nove ramo


sidogång

corridor lateral


sidoingång

entrata/ingresso lateral


sidoinkomst

invenito/recepta supplementari


sidokapell

arkit cappella lateral


sidokast

sport jecto lateral/al/del latere


sidokommentar

commentario a parte


sidolinje

(på stamträd) linea collateral;
sport linea lateral;
järnv ferrovia secundari


sidoljus

lumine/luce lateral


sidoläktare

(inomhus) galeria/balcon lateral;
(utomhus) tribuna/stand eng [stænd] lateral


sidomanöver

(manovra de) diversion


sidoordna

coordinar


sidoordnad

coordinate


sidoordning

coordination;
språk parataxis


sidoreplik

replica a parte


sidorikta

diriger verso le/al latere


sidoriktning

direction lateral/verso le/al latere


sidoroder

timon de direction


sidorot

bot radicella


sidorum

camera lateral/annexe


sidorörelse

movimento lateral


sidoskepp

arkit nave (col)lateral


sidoskott

bot planton lateral


sidosprång

salto lateral/al latere;
fig (avvikelse från ämnet) digression, divagation;
göra ~ fig divagar, digreder;
som gör ~ digressive


sidospår

via lateral/secundari;
fig disviar del question principal


sidosteg

passo al latere


sidostycke

pecia/parte lateral, flanco


sidoställa

juxtaponer


sidoställd

collateral


sidoställning

juxtaposition


sidostöd

appoio lateral


sidovagn

side-car eng [saidka:]


sidovind

vento de transverso


sidoväg

cammino/via lateral/transverse/transversal


sidroder

timon de direction


sidruta

fenestra lateral


sidsiffra

numero de pagina


sidsteppa

fig (undvika) evitar;
(förbigå, ställa utanför) ignorar


sidsöm

sutura lateral


sidvart

verso le/al latere


sidvördnad

minusprecio, disdigno, disestima, depreciation, contempto


sierra

geogr sierra sp


Sierra Leone|Sierra|Leone

Sierra Leone


sierraleonier

habitante de Sierra Leone


sierraleonisk

de Sierra Leone


sierska

prophetessa, pythonissa, sibylla


siesta

siesta sp;
ta ~ facer/dormir siesta


sifferbetyg

nota in cifras


sifferkarl

bon calculator


sifferkolumn

columna/colonna de cifras


sifferkombination

combination de cifras


sifferlås

serratura a cifras/a/de combination


siffermaterial

cifras


sifferminne

memoria de numeros/de cifras


siffermässig

in cifras, numeric


sifferräkning

arithmetica


sifferserie

serie numeric/de numeros


sifferskrift

scriptura cifrate/in cifras;
överföra till ~ cifrar


siffersymbol

symbolo numeral


siffersymbolik

symbolica/symbolismo del cifras, numerologia


siffersystem

systema numeral


siffertabell

tabula numeric/de cifras


siffertecken

indication numeral/numeric, cifra


siffervärde

valor numeric


siffra

cifra, numero;
arabiska siffror cifras/numeros arabe/arabic;
romerska siffror cifras/numeros roman;
skriva med siffror cifrar


sifon

siphon


sifonflaska

siphon


sig|sej

(el. sej) se;
~ själv se (mesme)


sightseeing

sightseeing eng [saitsi:ing], tourismo [tu-]


sigill

sigillo;
bryta ett ~ dissigillar;
förse med ~ sigillar;
läran om ~ sigillographia, sphragistica


sigillack

cera a/de/pro sigillos


sigillera

sigillar


sigillring

anello de/con sigillo


sigillstämpel

sigillo


sigma

(grekisk bokstav) sigma;
mat sigma


sigmaformad

sigmoide


signa

(välsigna) benedicer;
(helga, inviga) sacrar;
(uttala besvärjelser) prestigiar


signal

signal;
fig function de advertimento, indication, indicator;
ge ~ facer un signal, signalar;
(på bilhorn) sonar le klaxon;
slå någon en ~ telephonar a un persona


signalbok

libro/codice de signales


signalement

description, characteristica


signalera

(ge signal) signalar;
(visa på) signalar, indicar, facer remarcar, traher le attention a


signalering

signalamento, signalisation


signalflagga

bandiera pro signalar/de signal(es)


signalfärg

color dominante


signalhorn

corno de appello, klaxon;
mil trompetta militar


signalist

signalator


signalkod

codice de signales


signallampa

lampa de signales


signalmast

semaphoro


signalpistol

pistola de signales


signalraket

sagitta de foco, rocchetta


signalskott

tiro pro dar un signal, colpo de signal


signalställ

collection de bandieras pro signalar/de signal(es)


signalsubstans

fysiol hormon


signalsystem

systema/codice de signales


signaltrupper

mil truppas del communication avantiate per signales


signatur

(namnteckning) signatura, firma;
(pseudonym) pseudonymo


signaturmelodi

melodia de recognoscentia


signatärmakt

stato signator/signatario


signelse

benediction


signera

signar


signeri

conjuration, invocation


signering

signatura


signet

sigillo


signetring

anello sigillari


signifikans

significantia, importantia


signifikant

(betecknande) significante, significative;
(betydande) importante


signifikativ

significante, significative


signum

signo


sik

zool coregono


sikel

bibl shekel hebr


sikh

sikh


sikhisk

sikh


sikhism

sikhismo


siklöja

zool coregono albula lat


sikrom

kul ovos pl de coregono


sikt

I 1 (synförmåga) vista, vision;
(synvidd) visibilitate;
dålig/god ~ mal/bon visibilitate;
som ger god ~ clar 2 (tidsrymd); på kort ~ a curte termino;
på lång ~ a longe termino, al longe;
på ~ al longe
II (redskap för rensning/sortering) cribro, colo, colatorio, tamis, tamisio, setasso


sikta

1 (med skjutvapen) visar, mirar;
(skönja) discerner;
~ in sig på fig mirar a, visar a, concentrar se a 2 (sålla) colar, cribrar, passar per un cribro/un tamis, setassar, tamisar;
~ bort cerner, vannar


siktbar

(möjlig att se) visibile, discernibile;
(som ger god sikt) clar


siktbarhet

visibilitate


sikte

(synhåll) vista;
(på skjutvapen) mira;
inte lämna ur ~ non lassar ex vista;
ta ~ på mirar a, visar a;
tappa ur ~ perder de vista


siktförbättring

visibilitate meliorate


siktförhållande

visibilitate


siktförsämring

visibilitate reducite/pejorate


siktig

(möjlig att se) visibile, discernibile;
(som ger god sikt) clar


siktighet

visibilitate


siktlinje

linea de mira


siktlös

sin visibilitate


siktmaskin

vannator


siktmärke

(på skjutvapen) mira


siktpunkt

puncto de mira


sil

colatorio, colo, percolator, filtro;
(injicerad dos narkotika) injection de narcotico


sila

(per)colar, stillar, filtrar


silben

anat osso ethmoide/spongiose [-d3-], ethmoidal


silduk

tela de tamis


silen

myt sileno, satyro


sileshår

bot drosera


sileshårväxter

bot (familj) droseraceas


silhuett|siluett

(el. siluett) silhouette fr [silwät], profilo, umbra;
teckna i ~ silhouettar [-wät-]


silhuettera|siluettera

(el. siluettera) silhouettar [-wät-]


silicium

kem silicium


siliciumförening

kem composito de silicium


silikat

kem silicato


silikon

kem silicone


silikos

med silicose, silicosis


silk screen|silk|screen

graf serigraphia;
som avser ~ serigraphic


silk screen-tryckare|silk|screen|tryckare

serigrapho


silke

text seta


silkesaktig

setose


silkesavfall

seta flossa


silkesfjäril

zool bombice


silkesgarn

filo de seta


silkesglans

brillantia/lustro setose/de seta


silkesglänsande

satinate, setose


silkeslen

suave como le seta, setose


silkesmask

zool larva/verme a/de seta


silkespapper

papiro de seta


silkessammet

text villuto/velvet eng [velvit] de seta


silkessnodd

cordon de seta


silkessnöre

cordon de seta;
få ~t fig esser recommendate de resignar se


silkesspinnare

filator de seta;
zool bombice


silkesspinneri

(handling) filatura de seta;
(plats) filanda/filatura/filanderia de seta


silkesstrumpa

calcea de seta


silkestråd

filo de seta


silkesvante

guanto de seta;
behandla någon med silkesvantar fig tractar un persona con guantos de villuto/de velvet eng [velvit]


silkig

setose


sill

zool haringo;
färsk ~ haringo fresc/nove/verde;
inlagd ~ haringo marinate;
rökt ~ haringo fumate;
saltad ~ haringo salmuriate


sillake

kul salmuria de haringo


sillbank

banco pro le pisca de haringos


sillbricka

kul platto de un assortimento de haringos marinate


sillbulle

kul bolletta de haringo


sillburk

latta/cassa de haringos


sillfiske

pisca de haringos


sillflotta

flotta del haringo


sillgratäng

kul gratin fr [gratä)] de haringos (con patatas, cibollas e crema)


sillgrissla

zool uria aalge lat


sillhaj

zool lamna naso/cornubic


sillkrig

guerra de haringo


sillkung

zool regaleco


sillkvot

quota de haringo


sillmjölke

semine de haringo;
fig coardo


sillnot

large rete de haringo


sillsallad|sillsalat

(el. sillsalat) kul salata de haringos


sillstim

banco de haringos


sillstrypare

speciero


silltrut

zool laro fusc


silltunna

barril/barrica de haringos


sillval

zool balenoptera physalo lat


sillåda

kul gratin fr [gratä)] de haringos (con un mixtura de ovos e lacte/crema)


silo

lantbr silo sp;
bevara i ~ insilar


siluett

se silhuett


siluettera

se silhuettera


siluettering

se silhuettering


silur

geol periodo selurian/siluric, seluriano


silurisk

geol selurian, siluric


silver

argento;
(silvermedalj) medalia de argento;
/ta ~ sport ganiar un medalia de argento;
smida ~ forgiar [-d3-] argento


silveraktig

argentee, argyric;
(försilvrad) argentate;
~ klang sono argentin


silverarbete

argenteria


silverarv

bot cerastio tomentose


silverbad

banio de argento


silverbeslag

ferratura de argento


Silverbibeln

Codex argenteus lat, le Codice argentee


silverblank

argentate


silverbrokad

text brocato de argento


silverbromid

kem bromido/bromuro de argento


silverbröllop

nuptias de argento


silverbägare

cuppa de/in argento


silverfasan

zool faisan argentate


silverfisk

zool lepisma


silverfärg

color argentate/argentin/de argento


silverfärgad

argentin, argentate, argentee


silverföremål

objecto de/in argento


silverförgiftning

med argyrismo


silverglans

brillantia/lustro/fulgor argentate/argentin;
miner galena de argento, argentite;
ge ~ argentar


silvergran

bot abiete blanc/argentee/albe


silvergruva

mina de argento


silvergrå

gris argentate/argentin


silverhalt

percentage [-ad3e]/titulo de argento


silverhaltig

argentifere, argentose


silverhår

capillos argentate


silverhårig

con capillos argentate


silverkedja

catena de/in argento


silverklang

sono argentin


silverklar

(om ton) argentin


silverkurs

precio del argento


silverlind

bot tilia argentate


silverlänk

catena de/in argento


silvermedalj

medalia de argento


silvermedaljör

ganiator de un medalia de argento


silvermynt

moneta de argento


silvernitrat

kem, med nitrato argentic/de argento, petra infernal


silverpapper

papiro argentate/de argento


silverpengar

moneta de argento


silverpenning

bibl denario


silverpläter

argenteria, placato de argento


silverplåt

argento in laminas


silverpokal

cuppa in argento


silverpoppel

bot poplo blanc/albe


silverputs

pasta a/pro polir argenteria, lustro/polimento de/pro argenteria


silverräv

zool vulpe argentee/argentate


silversidor

zool (familj) atherinidas


silversked

coclear de argento;
vara född med ~ i munnen fig esser un filio del fortuna


silversmed

argentero


silversmedja

argenteria


silversmide

argenteria


silverstämpel

marca de argento


silversulfid

miner galena de argento


silverte

kul the argentee (bibita de aqua calde con lacte)


silvertråd

filo de argento


silvertärna

zool sterna arctic


silvervaror

objectos de argento, argenteria


silververk

argenteria


silverviol

bot viola albe


silvervit

de argento


silveryxfiskar

zool (ordning) stormiiformes


silveråder

vena/filon argentifere/de argento


silvra

argentar


silvrig

argentin, argentate, argentee


sim

natation


simbassäng

bassino de natation, natatorio, piscina


simblåsa

zool vesica natatori


simborgarmärke

spinula attribuite a personas qui sape natar 200 m


simbyxor

calceones de banio


simbälte

cinctura de natation


simdiplom

diploma/certificato de natation


simdräkt

costume de banio


simdyna

flottator de natation


simfena

zool pinna


simfot

zool pata/pede palmate, palma;
som har simfötter palmipede, palmate


simfågel

zool (ave) palmipede


simhall

piscina coperte/coperite


simhopp

sport (idrottsgren) salto de testa artistic;
(enstaka hopp) salto de testa/de capite (in le aqua)


simhoppare

sport sportista/sportivo de salto de testa artistic


simhoppning

sport (idrottsgren) salto de testa artistic


simhud

zool membrana natatori/interdigital;
fot med ~ palma


simhudsförsedd

zool palmate


simili

simile, petra/material false


similidiamant

diamante false


similiguld

similauro


simkandidat

sport candidato natatori


simkonst

arte natatori, natation


simkunnig

qui sape natar


simkunnighet

(le) saper de natar/de natation


simlektion

lection de natation


simlärare

instructor de natation


simma

natar;
sport practicar le natation, natar;
inte kunna ~ non saper natar;
~ i pengar fig natar in le abundantia;
~ klädsim natar con le vestimentos;
~ ryggsim natar super le dorso


simmagister

sport magistro natatori


simmare

natator


simmerska

natatora


simmig

(trögflytande) viscose;
(oklar) dense;
(fuktglänsande) humide;
~ blick fig reguardo humide/nebulose


simning

natation


simoni

simonia;
person som gör sig skyldig till ~ simoniaco, simonista;
som gör sig skyldig till ~ simoniac


simpel

(enkel) simple, simplice, modeste, rustic;
(om mat) frugal;
(vanlig) vulgar, ordinari, trivial;
(lumpen) vil, villan, vulgar, infame, turpide, basse


simpelhet

(enkelhet) simplicitate;
(vanlighet) vulgaritate;
(lumpenhet) turpitude, villania, vulgaritate


simplex

språk parola simplice


simplifiera

simplificar


simplifikation

simplification


simpor

zool (familj) cottidas;
hornsimpa myoxocephalo quadricorne;
rötsimpa myoxocephalo scorpioide


simpromotion

sport promotion natatori


sims

arkit (gesims) cornice, modulatura


simsalabim

~! abracadabra!


simskola

schola de natation


simsport

(sport de) natation;
utöva ~ practicar le natation


simsätt

modo/stilo de natation


simtag

movimento, colpo


simtävling

concurso de natation


simulant

simulator, fingitor


simulation

simulation


simulator

tekn simulator


simulera

simular, finger


simulering

simulation


simultan

I adj simultanee
II s spel, sport partita simultanee


simultanitet

simultaneitate, concomitantia


simultanparti

spel partita simultanee


simultanspelare

jocator simultanee


simultantolk

interprete simultanee


simultantolka

interpretar simultaneemente


simultantolkning

interpretation/traduction simultanee


simövning

exercitio natatori/de natation


sin

I pron su;
självst le sue;
~a su;
självst le sues;
de ~a le sues;
var ~ cata uno le sue
II s kon står/är i ~ le vacca es sic


sina

(om ko: upphöra att ge mjölk) sic(c)ar;
(avta, minska, tryta) diminuer, refluer, exhaurir se;
ett aldrig ~nde flöde un fluxo insic(c)abile;
pengarna börjar ~ för mig mi moneta reflue, io es curte de moneta


Sinai

Sinai


Sinaiberget

le Monte Sinai


Sinaihalvön

le Peninsula del Sinai


sine qua non|sine|qua|non

sine qua non lat


sinekur

sinecura, canonicato


singales

cingalese


singalesisk

cingalese


singalesiska

1 språk cingalese 2 (kvinna) cingalesa


Singapore

Singapore eng [singgöpå:]


singaporian

singaporiano


singaporiansk

singaporian


singaporianska

singaporiana


singel

I adj sport singule
II s sport partita individual, singule
III s (grovt grus) gravella


singelmatch

sport partita individual, singule


singelolycka

accidente con solmente un vehiculo involvite


singelskiva

singulo


singla

(kasta) jectar, ballottar;
(sväva) flottar;
(virvla) dansar;
~ slant om något jectar/ballottar de un cosa


singular

I adj språk singular
II s språk singular


singularböjning

språk declination del singular


singularform

språk (forma del) singular


singularis

språk singular


singularism

fil monismo


singularitet

singularitate


singulär

(ensam i sitt slag) singule;
(egendomlig) estranie


sinisk

chinese [sh-]


sinister

sinistre, funeste


sink

retardo


sinka

I v 1 (hopfoga trä) incastrar a cauda de hirundine, indentar;
(hopfoga porslin) crampar 2 (fördröja) retardar, obstruer, differer, relentar, tardar
II s 1 (hopfogning i trä) indentation;
(krampa) crampa 2 spel (femma) cinque 3 mus cornetta it, zinke ty [ts-]


sinkabirum

hamna i ~ esser arrestate


sinkadus

spel cinque e duo;
fig (örfil) claffo;
(slump) hasardo


sinkfog

(i trä) indentation


sinko

vacca sic


sinksam

retardative, obstructive


sinnad

(hågad) inclinate;
(benägen) disposite;
allvarligt ~ seriose, serie;
fientligt ~ hostil;
vänligt ~ amical


sinne

(själ, håg) mente, anima, spirito, character, disposition;
(fallenhet) inclination;
fysiol senso;
glad till ~s joiose/gaudiose de humor, de bon humor, allegre;
ha ett sjätte ~ haber intuition;
ha i ~t haber le intention de, intentar, intender;
ha ont i ~t haber mal intentiones;
ha ~ för haber le talento/le inclination de, comprender;
inte vara vid sina ~ns fulla bruk esser folle, haber perdite le testa/le capite;
~ för ordning senso del ordine;
~ för rättvisa senso de justitia;
sätta sig i ~t mitter se in testa (de), proponer se (de);
vara vid sina ~ns fulla bruk esser mentalmente san, esser maestro de se mesme


sinnebild

emblema, figura emblematic, symbolo, allegoria


sinnebildlig

emblematic, symbolic, allegoric


sinnelag

character, humor, mentalitate, temperamento, natura(l), disposition


sinnesart

disposition natural


sinnesbeskaffenhet

temperamento, humor


sinnescell

anat receptor


sinnesfrid

pace mental/del mente


sinnesfrånvarande

distracte


sinnesfrånvaro

distraction


sinnesförfattning

stato de anima


sinnesförmögenhet

facultate/capacitate mental/intellectual


sinnesförnimmelse

perception sensorial


sinnesförvirrad

mentalmente confuse


sinnesförvirring

confusion mental/in le spiritos


sinnesförändring

cambio/cambiamento de mentalitate/de attitude


sinnesintryck

sensation, impression


sinnesjämvikt

equilibrio mental


sinneslugn

tranquillitate de spirito


sinnesläge

stato del anima


sinnesnärvaro

presentia de spirito


sinnesorgan

organo sensorial, sensorio


sinnesro

serenitate, tranquillitate mental


sinnesrubbad

alienate, folle, lunatic, insensate, demente, maniac, paranoide, vesanic;
bli ~ affollar se;
göra ~ affollar


sinnesrubbning

alienation


sinnesrörelse

emotion, perturbation, affecto;
(stark) passion


sinnessjuk

mentalmente malade, malade de mente, alienate, insan


sinnessjukdom

maladia mental, alienation, insanitate


sinnessjukhus

hospital psychiatric


sinnesslö

demente, idiota, imbecille


sinnesslöhet

dementia, idiotismo, imbecillitate


sinnesstämning

stato/disposition mental/de anima


sinnestillstånd

stato de anima


sinnesvilla

illusion, hallucination


sinnevärld

mundo visibile/physic


sinnlig

(som kan uppfattas/förmedlas av sinnena) sensorial;
(vällustig) sensual, carnal, voluptuose, voluptuari, concupiscente, lascive, sybaritic, faunic


sinnlighet

sensualitate, sensualismo, carnalitate, volupt(uosit)ate, lascivitate


sinnrik

ingeniose


sinnrikhet

ingeniositate


sinolog

sinologo, sinologista


sinologi

sinologia


sinologisk

sinologic


sinom

I pron i ~ tid pauco a pauco, poco a poco, a tempore debite
II adv tusen ~ tusen mille vices mille


sinsemellan

inter se, reciprocamente


sint

furibunde, furiose, irate


sinter

geol (droppsten) stalactite;
tekn (metallavfall) scoria


sintermetall

scoria


sintra

tekn scorificar


sintring

tekn scorification


sinuit

med sinusitis


sinus

anat, mat sinus, sino


sinusformig

mat sinusoidal


sinusit

med sinusitis, inflammation del sinos


sinusknut

anat nodo sinusal


sinuskurva

mat (curva) sinusoide


sionism

sionismo


sionist

sionista


sionistisk

sionista


sioux

1 språk sioux eng [su:] 2 (person) sioux


siouxindian

indiano sioux eng [su:]


sipp

prude fr [pryd]


sippa

bot anemone, pulsatilla, hepatica;
back~ pulsatilla vulgare;
blå~ hepatica nobile;
fält~ pulsatilla pratense;
gul~ anemone ranunculacee;
mo~ pulsatilla vernal;
nip~ pulsatilla patente;
röd~ hepatica nobile;
tov~ anemone silvestre;
vit~ anemone nemorosa


sipphet

pruderie fr [prydri]


sippra

colar, stillar, manar, guttar;
~ genom infiltrar se;
~ ut percolar;
fig transpirar


sir|Sir

I ornamento, decoration
II Sir Sir eng [sö:]


sira

ornar, decorar


sirap

kul sirop, melassa


sirapsaktig

siropose


sirat

ornamento, decoration


siratlig

elegante, gratiose, ornate;
fig ceremoniose, meticulose, rigorose, formal


siratlighet

elegantia, gratia, ceremonia


sire

Senior, Sire fr [sir]


siren

tekn sirena;
myt sirena


sirendjur

zool (ordning) sirenios;
som avser ~ sirenie


sirensignal

colpo de sirena


sirensång

cantar de sirenas


sirentjut

ulular de sirena(s)


sirenton

appello de sirena(s)


Sirius

astron Sirius, Canicula


sirlig

elegante, gratiose, ornate;
fig ceremoniose, meticulose, rigorose, formal


sirlighet

elegantia, gratia, ceremonia


sirning

ornamento, decoration


sirocco

se scirocco


sirpa

cantar, stridular;
gräshoppan ~r le locusta canta


sirpning

canto, stridulation


sirra

cantar, stridular;
gräshoppan ~r le locusta canta


sirrning

canto, stridulation


sirventes

litt sirvente;
som avser ~ sirventese


sisal|sisalhampa

(el. sisalhampa) bot sisal


sisaltågvirke

filo de sisal


siska

zool carduelo;
grå~ carduelo flammee;
grön~ carduelo spinus lat


siskagrön

verde carduelo


siskor

zool (familj) cardueliaceas


sist

ultimemente, in le ultime loco;
komma ~ esser le ultime;
till ~ al fin, finalmente


sista

ultime, final;
(yttersta) supreme;
den ~ i månaden le ultime del mense;
hennes ~ stund har kommit su ultime hora ha sonate;
i ~ minuten/ögonblicket al ultime minuta/momento;
lägga ~ handen vid något dar le ultime mano a un cosa;
på ~ tiden ultimemente, recentemente;
Sista måltiden rel le Ultime Cena;
~ vilja voluntate supreme;
till ~ sucken al ultime suspiro


sisteman

mil serra-fila


sistfödd

ultimogenite;
~ person ultimogenito


sistliden

ultime;
sistlidna onsdag ultime mercuridi


sistnämnd

ultime;
~a person iste ultime (persona)


sistone

på ~ ultimemente, recentemente


sistrum

mus sistro


sisu

sisu fi


sisyfosarbete

travalio/labor de Sisypho


sisådär

~! assatis!


sit-up|sit|up

sport sit-up eng [sitap]


sitar

mus sitar


sitarspelare

sitarista


sits

(säte) sede;
(läge, situation) position, situation;
kortsp distribution del cartas


sitta

seder, esser sedite;
(befinna sig) esser, trovar se;
(ha funktion som) esser;
(bo) esser, habitar, viver;
(passa) seder, ir;
~ av (häst) descender de cavallo;
(straff) expiar un pena (in carcere);
~ bredvid assider;
~ emellan fig esser le suffritor;
~ fast fixar se, blocar se;
få ~ kvar i skolan (efter undervisningens slut) deber remaner in le schola, esser retenite in le schola;
(gå om klassen) repeter le classe/le curso;
~ i fängelse esser in (le) prision;
~ intill assider;
~ i styrelsen esser membro del consilio directive;
~ kvar restar, remaner;
~ modell posar;
~ nära assider;
~ och lata sig otiar;
~ och skriva (esser occupate de) scriber;
~ på huk quattar;
~ på kontor esser/travaliar in un officio/bureau fr [byro];
~ på pengarna esser un ver avaro;
~ till bords esser al tabula;
~ upp (på häst) montar, ascender;
~ uppe (vaka) vigilar;
skorna sitter bra le scarpas/calceos sede ben


sittarbete

travalio/labor sedentari


sittbad

(banio a) semicupio


sittbadkar

semicupio


sittben

anat ischio


sittbensknöl

med tuberositate ischiatic


sittbrunn

sjö cupa


sittdemonstration

demonstration sedentari


sittdyna

cossino


sittfläsk

ha dåligt ~ non esser capabile de restar sedite longe tempore


sittgrupp

(basse) tabula con sofa(s) e confortabiles


sittgöra

travalio/labor sedentari


sittning

session;
konst posa


sittopp

claffo, colpo


sittplats

sedia


sittriktig

correctemente designate pro conforto sedentari;
en ~ stol un sedia confortabile


sittrum

(satis) placia a/pro seder


sittsoffa

divan, sofa, canape fr


sittstrejk

exopero sedentari


sittställning

position sedentari


sittvagn

(för barn) cochietto [-sh-] de infante;
järnv wagon sin lectos


situation

situation, position, conjunctura;
invecklad ~ imbrolio;
vara herre över ~en esser maestro del situation, dominar le situation


situationism

konst situationismo


situationist

konst situationista


situationistisk

konst situationista, situationistic


situationsbild

schizzo it [skitså] del situation


situationskomik

circumstantia(s) comic del situation


situationsplan

plano del sitution


situerad

vara väl ~ esser ric


situla

situla


situs

anat sito


Sixtinska kapellet|Sixtinska|kapellet

le Cappella Sixtin


SJ

(Statens Järnvägar) le Ferrovias Statal


sjabbel

(fumlighet) tentativa sin successo;
(slarv) inattention, negligentia


sjabbig

mal vestite, de povre aspecto


sjabbighet

povre aspecto


sjabbla

(fumla) tentar sin successo;
(slarva) esser inattente/inattentive/negligente


sjaber

se schaber


sjafsig

negligente


sjafsighet

negligentia


sjagg

se schagg


sjajas

se schajas


sjakal

se schakal


sjal|schal

(el. schal) chal [sh-]


sjalett|schalett

(el. schalett) pannello de testa/de capite


sjalkrage

collar chal [sh-]


sjana

femina immodeste/negligente


sjangtil

se schangtil


sjapp|schapp

(el. schapp) taverna simple


sjappa|schappa

(el. schappa) (skynda undan) hastar via;
(rymma) escap(p)ar, fugir


sjappen|schappen

(el. schappen) ta till ~ escap(p)ar, fugir, hastar via


sjas

se schas


sjasa

se schasa


sjasker

homine de povre aspecto


sjaskig

(solkig) sordide;
(sliten) non plus servibile, usate;
(sjavig) de aspecto povre/paupere


sjava

trainar le pedes


sjavig

(hafsig) negligente;
(sjaskig) de aspecto povre/paupere


sjok

grande pecia


sju

septe;
som består av ~ delar septenari


sjua

(le numero/cifra) septe


sjuarmad

a/de septe bracios


sjubb

zool procyon


sjuda

effervescer, (e)bullir, esser in ebullition;
(låta sjuda) facer bullir;
kul estufar, subbullir;
~ av vrede effervescer de ira;
~ tvål facer sapon


sjudagarsperiod

periodo de septe dies/jornos, septenario


sjudande

kul subbulliente;
fig furiose, furibunde


sjudning

kul subbullition


sjudubbel

septuple


sjudubbla

septupl(ic)ar


sjudundrande

grandiose, excellente


sjufaldig

septuple


sjufalt

septuplemente


sjufotad

litt heptametre;
sjufotat versmått heptametro


sjuföreställning

representation a septe horas


sjuglasvagn

wagon de gala regal a/con septe vitros


sjugradig

de septe grados


sjuhejare

(bjässe) colosso;
(överdängare) persona brillante, asse, crack eng [kræk]


sjuhelsikes

enorme


sjuhundra|sju hundra|sju|hundra

(el. sju hundra) septe centos


sjuhundrade

septe centesime


sjuhörnig

mat heptagone, heptagonal


sjuhörning

mat heptagono


sjuk

malade;
bli ~ cader malade;
känna sig ~ sentir se malade;
~ humor humor morbide


sjuka

s maladia, mal, morbo, infirmitate


sjukamp

sport heptathlon


sjukanmäla

lista över sjukanmälda lista de malados; ~ någon reportar un persona malade;
~ sig registrar se malade


sjukanmälan

(som görs) reporto de maladia;
(som noteras) registration de maladia


sjukavdeling

infirmeria


sjukavdrag

reduction (del salario) a causa de maladia


sjukbesök

visita al/del malado(s)/patiente(s)


sjukbidrag

indemnitate de maladia


sjukbädd

lecto del malado


sjukbärare

portator de lectiera


sjukdag

die/jorno (de absentia a causa) de maladia


sjukdom

maladia, mal, morbo, infirmitate;
bekämpa/kämpa mot en ~ luctar contra/combatter un maladia;
medfödda ~ar maladias congenital;
obotliga ~ar maladias immedicabile/incurabile/insanabile;
skylla på ~ pretextar un maladia;
smittsam ~ maladia contagiose [-d3-], contagion [-d3-];
sprida en ~ communicar un maladia;
tillstötande ~ complication;
ådra sig en ~ contraher/contractar/attrappar un maladia


sjukdomsalstrande

med morbifere, morbific, morbide, pathogene


sjukdomsbeskrivning

description de un morbo/maladia;
med nosographia, pathographia


sjukdomsbild

med syndrome


sjukdomsfall

caso de maladia


sjukdomsframkallande

med morbifere, morbific, morbide, pathogene


sjukdomsförebyggande

med prophylactic


sjukdomsförlopp

evolution del maladia;
med processo pathologic/morbide


sjukdomshistoria

historia/developpamento/disveloppamento del maladia;
med anamnese, anamnesis


sjukdomshärd

focar de contagion [-d3-], fonte de infection


sjukdomslära

med pathologia, nosologia;
som avser ~ pathologic;
specialist på ~ pathologo, pathologista


sjukdomsorsak

causa de maladia


sjukdomsperiod

periodo de maladia


sjukdomsprocess

evolution de maladia;
med processo pathologic/morbide


sjukdomssymptom|sjukdomssymtom

(el. sjukdomssymtom) symptoma morbide/de un maladia


sjukdomstecken

signo de maladia;
med symptoma;
(tidigt) signo premonitori de un maladia;
med prodromo


sjukdomstid

periodo de maladia;
under hans ~ durante su maladia


sjukersättning

indemnitate de maladia


sjukfrånvaro

absentia a causa de maladia


sjukförsäkring

assecurantia de maladia


sjukförsäkringsavgift

contribution al assecurantia de maladia


sjukförsäkringsförmån

prestation/servicio del assecurantia de maladia


sjukförsäkringsläkare

medico de assecurantia de maladia


sjukgymnast

physiotherapeuta, physiotherapista


sjukgymnastik

med gymnastica medical, physiotherapia


sjukhem

hostello


sjukhus

hospital, clinica, infirmeria;
ligga på ~ esser al/in le hospital, esser hospitalisate;
lägga in på ~ hospitalisar


sjukhusanläggning

complexo hospitalari


sjukhusavdelning

clinica, infirmeria


sjukhusavgift

costos pl de hospitalisation


sjukhusbesök

visita a un hospital


sjukhusinfektion

med infection hospitalari


sjukhusklinik

clinica


sjukhusledning

direction de hospital


sjukhuslukt

odor hospitalari


sjukhusmiljö

ambiente hospitalari


sjukhuspraktik

practica hospitalari


sjukhuspräst

prestre de hospital


sjukhusrutin

routine fr [rutin] hospitalari


sjukhussal

sala de malados/de hospital


sjukhussjuka

med maladia hospitalari


sjukhussäng

lecto de hospital


sjukhusvistelse

sojorno/visita in un hospital


sjukhusvård

tractamento hospitalari


sjukjournal

reporto hospitalari del malado


sjukkassa

cassa de assecurantias contra le maladia, assecurantia de maladia


sjukkassebesked

carta del assecurantia de maladia


sjukkontroll

controlo del cassa de assecurantia de maladia


sjukledig

vara ~ haber congedo (a causa) de maladia/de convalescentia


sjukledighet

congedo (a causa) de maladia/de convalescentia


sjuklig

malsan, morbide, pathologic;
(klen) delicate, valetudinar;
~ person valetudinario;
~t intresse interesse morbide


sjuklighet

stato valetudinar, morbiditate


sjukling

valetudinario, malado, morbido


sjukläger

lecto del malado


sjuklön

salario de maladia


sjukna

cader malade


sjukpenning

indemnitate de maladia


sjukpension

pension de maladia


sjukpensionera

congedar con pension de maladia


sjukpensionär

pensionario a causa de maladia


sjukperiod

periodo de maladia


sjukrapport

lista del malados


sjukrum

camera de malado


sjuksal

sala de malados/de hospital


sjukskriva

congedar/permitter a causa de maladia


sjukskrivning

congedo/permission de maladia/de convalescentia


sjukskötare

infirmero, hospitalero


sjuksköterska

infirmera


sjuksköterskeelev

alumno infirmera


sjukstuga

infirmeria


sjuksyster

infirmera


sjuksäng

lecto de malado


sjuktransport

transporto de malados, servicio de ambulantia


sjuktåg

traino hospitalari


sjukvård

cura/assistentia a malados, servicio medical;
(förebyggande) servicios de hygiene/sanitate public


sjukvårdare

mil infirmero militar


sjukvårdsaffär

boteca/magazin de/pro articulos sanitari


sjukvårdsartikel

articulo sanitari


sjukvårdsbiträde

infirmera/infirmero auxiliar/assistente


sjukvårdsdistrikt

districto medico-social


sjukvårdskunnig

vara ~ haber un formation sanitari


sjukvårdskurs

curso sanitari


sjukvårdsmaterial

material sanitari


sjukvårdsminister

ministro del Sanitate


sjukvårdsområde

districto medico-social


sjukvårdsorganisation

organisation del servicio medical/del sanitate


sjukvårdspersonal

personal de assistentia


sjumannalag

sport equipa/team eng [ti:m] de septe personas/jocatores


sjumannastyre

hist heptarchia


sjumannavälde

hist heptarchia


sjumila

de septe millias


sjumilasteg

passo(s) de septe millias


sjumilastövlar

bottas de septe millias;
katten med ~ le catto con bottas de septe millias


sjunde

septime;
vara i ~ himlen esser in le septime celo, esser felice


sjundedagsadventist

rel adventista del septime die


sjundedel

septime parte, septimo


sjunga

cantar;
~ falskt cantar false;
~ Guds lov cantar le laudes pl del Senior;
~ i falsett cantar in falsetto;
~ om igen recantar;
~ rent tener le tono;
~ tenorstämma tenorisar;
~ ut fig declarar su opinion


sjunka

affundar se, ir al fundo, submerger se, declinar, descender, abassar se, subsider;
(förlisa) naufragar, affundar se, ir al fundo;
~ ihop collaber, cader a terra;
solen sjunker le sol se pone


sjunkbomb

bomba submarin/de profunditate


sjurummare

appartamento de septe cameras


sjurygg

zool cycloptero;
~ar (familj) cyclopteridas


sjusidig

mat heptahedre


sjusiding

mat heptahedro


sjusjungande

grandiose, excellente


sjusovare

grande dormitor


sjustavig

litt heptasyllabe, heptasyllabic;
~t versmått heptasyllabo


sjustjärna

bot trientalis;
Sjustjärnorna astron le Pleiades


sjusträngad

mus a/de septe chordas, heptachorde;
~ lyra lyra heptachorde, heptachordo


sjustämmig

mus pro septe voces


sjusärdeles

extraordinari


sjutalig

septenari


sjutillhållarlås

serratura a septe retentores


sjuttio

septanta


sjuttionde

septantesime, septuagesime


sjuttiondedel

septantesime/septuagesime parte, septantesimo, septuagesimo


sjuttiotal

(ca 70) approximativemente septanta;
på ~et in le annos septanta;
~ets litteratur le litteratura del septantas


sjuttiotalist

litt autor del generation del annos septanta


sjuttioårig

septuagenari, de septanta annos


sjuttioåring

septuagenario


sjuttioårsdag

septantesime anniversario


sjuttioårsjubileum

jubileo de septanta annos


sjuttioårsåldern

le etate de septanta annos


sjuttioåttavarvare

disco de 78 revolutiones


sjutton

dece-septe;
dyr som ~ maledictemente costose;
fy ~! diabolo!


sjuttonde

dece-septime, dece-septesime, decimoseptime; 17 maj le 17 (dece-septe) de maio


sjuttondedelen

le dece-septime parte, le dece-septimo


sjuttonhundratalet

le dece-octesime/dece-octave/decimoctave seculo


sjuttonåring

juvene/adolescente de dece-septe annos


sjuttonårsåldern

le etate de dece-septe annos


sjuttsingen

fy ~! diabolo!


sjutusan

en ~ till karl un persona brillante, un asse, un crack eng [kræk]


sjutusen|sju tusen|sju|tusen

(el. sju tusen) septe milles


sjuvärdig

kem heptavalente


sjuårig

de septe annos;
(som varar sju år) septennal


sjuåring

infante de septe annos


sjuårsperiod

periodo de septe annos, septennato, septennio, septenario


sjuårsplan

plano septennal


sjyst

se schyst


själ

anima, psyche, mente, spirito, pneuma;
en sund ~ i en sund kropp mente san in corpore san;
/ha frid i ~en haber pace interior/mental/del anima;
gå in för något med liv och ~ dar se anima e corpore a un cosa;
i ~ och hjärta al fundo del/de su corde;
inte en levande ~ nulle homine/anima vive;
sälja sin ~ till djävulen vender le/su anima al diabolo;
vara ~en i ett företag esser le anima del interprisa


själafrid

pace interior/mental/del anima


själaglad

multo contente


själamässa

missa de defunctos, missa de requiem;
årlig ~ obito


själanöd

angustia mortal/del anima


själaringning

sono de campana funebre


själasörjare

patre/guida spiritual/de animas, pastor


själatåg

ligga i ~et esser in agonia


själavandring

metempsychose, metempsychosis, (trans)migration del anima, reincarnation;
person som tror på ~ metempsychotista


själavånda

angustia del anima


själavård

cura de animas, travalio pastoral


själavårdare

patre/guida spiritual/de animas, pastor


själfull

animate, spiritual, spirituose;
(uttrycksfull) expressive


själfullhet

spiritualitate, spirituositate


Själland

Selandia


själländsk

de Selandia, selandese


själlös

(död) inanimate, sin vita, morte;
(uttryckslös) inexpressive, trivial


själsadel

nobilitate de anima


själsanspänning

effortio intellectual


själsaristokratisk

nobile de anima


själsbefryndad

congenial;
ej ~ incongenial


själsdödande

monotone, multo enoiose


själsegenskap

qualitate spiritual/de anima


själsfin

nobile de anima


själsfrid

pace interior/mental/del anima


själsfrände

spirito congenial/affin, partisano del mesme doctrina


själsfrändskap

parentato spiritual/de spirito, congenialitate, affinitate spiritual/intellectual


själsfrånvarande

distracte


själsfrånvaro

distraction


själsförmögenheter

facultates/capacitates mental/intellectual


själsförvant

spirito congenial/affin, partisano del mesme doctrina


själshälsa

sanitate mental/de mente


själsjämvikt

equilibrio mental


själskamp

combatto/lucta interior


själskonflikt

conflicto interior


själskrafter

fortias mental


själskval

affliction, suffrentia


själslidande

dolor del anima, affliction


själslig

spiritual, spirituose, mental, psychic


själsliv

vita interior, psychismo


själslugn

calma/tranquillitate interior/mental/del anima


själsläggning

psyche


själsläkare

psychiatro


själsmördande

monotone, multo enoiose


själsnärvaro

presentia de spirito


själsnöd

angustia del anima


själsodlande

intellectual


själsodling

cultura intellectual


själsrörelse

emotion


själssjuk

mentalmente malade, malade de mente, insan;
~ person malado mental/del mente, alienato


själssjukdom

maladia mental, insanitate


själsskakande

emotionante


själsstark

mentalmente forte, forte de mente


själsstor

magnanime


själsstorhet

magnanimitate


själsstrid

combatto/lucta interior


själsstyrka

fortia mental/de spirito/de anima, energia


själstillstånd

stato mental/spiritual/de anima/de spirito


själstom

infacete, insipiente, legier [-d3-]


själsvidgande

med psychedelic;
~ preparat droga psychedelic, psychedelico


själsvånda

angustia del anima


själsångest

angustia mortal


själsöppnande

med psychedelic;
~ preparat droga psychedelic, psychedelico


själv

I pron mesme, ipse;
av sig ~ spontaneemente, automaticamente, de se, de proprie impulso;
det följer av sig ~ il va sin dicer;
fakta talar för sig ~a le factos parla de se mesme;
för sig ~ separatemente;
gör som du ~ vill face como te place;
han kom ~ ille veniva in persona;
jag ~ io mesme/ipse;
~aste kungen mesmo le rege;
tala för sig ~ parlar a se mesme
II s ego


självaktning

respecto de su mesme/de se ipse


självalstrande

biol abiogenetic


självalstring

biol abiogenese, abiogenesis


självanalys

autoanalyse, autoanalysis, introspection


självanalyserande

introspective


självangivelse

autoconfession


självanklagelse

autoaccusation


självantändlig

autocombustibile


självantändning

inflammation/combustion spontanee, autocombustion, autoinflammation, autoignition


självbedrägeri

delusion, illusion


självbefläckelse

masturbation, onanismo


självbefruktande

bot autogame


självbefruktning

bot autopollinisation, autofecundation, autogamia


självbehag

complacentia de se mesme/de se ipse, autosatisfaction


självbehärskning

controlo/dominio de se mesme/de se ipse, continentia, self-control eng [selfköntroul]


självbekännelse

autoconfession


självbelåten

pretentiose, presumptuose, vanitose, infatuate, sufficiente


självbelåtenhet

pretention, presumption, presumptuositate, vanitate, infatuation, fatuitate, sufficientia


självberöm

elogio de su mesme


självbesinning

consideration;
(sinnesnärvaro) presentia del spirito;
(självbehärskning) controlo/dominio de se mesme/de se ipse, continentia, self-control eng [selfköntroul]


självbespeglande

introspective


självbespegling

autoanalyse, autoanalysis, introspection


självbestämmande

autonomia, independentia, autodetermination


självbestämmanderätt

derecto de autodetermination


självbetjäning

servicio libere, autoservicio, self-service eng [selfsö:vis]


självbetjäningsbutik

magazin (de) servicio libere, magazin self-service eng [selfsö:vis]


självbetjäningsrestaurang

restaurante (de) libere servicio, restaurante self-service eng [selfsö:vis]


självbetraktelse

autoanalyse, autoanalysis, introspection


självbevarelse

autoconservation


självbevarelsedrift|självbevarelseinstinkt

(el. självbevarelseinstinkt) instincto de autoconservation


självbildad

autodidacte


självbindare

lantbr falcator-ligator


självbiografi

autobiographia


självbiografisk

autobiographic


självbjuden

~ gäst intruso


självcensur

autocensura


självcentrerad

egocentric


självcentrering

egocentrismo


självdeklaration

declaration pro le imposto super le receptas


självdeklarationsblankett

formulario del declaration pro le imposto super le receptas


självdeklarera

facer le declaration pro le imposto super le receptas


självdestruktiv

autodestructive, autodestructor


självdisciplin

autodisciplina


självdö

morir de morte natural


självfallen

evidente, obvie, clar, natural, axiomatic;
det är självfallet il va sin dicer


självfallenhet

cosa obvie, consequentia natural, veritate evidente, evidentia, truismo


självfinansierad

autofinanciate


självfinansiering

autofinanciamento


självförakt

disprecio de se mesme/de se ipse


självförbränning

combustion spontanee


självförebråelse

remorso, compunction, contrition


självförglömmande

oblidante se mesme/se ipse


självförglömmelse

oblido de se mesme/de se ipse


självförgudande

egotistic, egotista, narcissista, narcissistic;
~ person egotista


självförgudning

egolatria, egotismo, narcissismo, culto de se mesme/de se ipse


självförgäten

oblidante se mesme/se ipse


självförgätenhet

oblido de se mesme/de se ipse


självförhärligande

I adj egotistic, egotista, narcissista, narcissistic;
~ person egotista
II s glorification de se mesme/de se ipse, egolatria


självförhävelse

ostentation


självförintande

autodestructor


självförintelse

autodestruction


självförnedrande

humiliante se mesme/se ipse


självförnedring

humiliation de se mesme/de se ipse


självförnekelse

abnegation, sacrificio


självförnyelse

renovation personal


självförsakelse

abnegation, sacrificio


självförsjunken

introvertite


självförskyld

per proprie culpa


självförstörande

autodestructor


självförstörelse

autodestruction


självförsvar

defensa legitime, autodefensa


självförsörjande

self-supporting eng [selfsöpå:ting]


självförsörjning

autarkia


självförtroende

confidentia in se mesme/in se ipse, assecurantia;
fyld av ~ confidente;
utan ~ diffidente


självförtröstan

confidentia in se mesme/in se ipse, assecurantia;
fyld av ~ confidente;
utan ~ diffidente


självförtärande

biol autophagic


självförtäring

biol autophagia


självförvaltning

autonomia, self-government eng [selfgavnmönt]


självförverkligande

affirmation del personalitate


självförvärvad

autodidacte, autodidactic


självförvållad

causate per proprie culpa


självförälskelse

egotismo, egolatria, narcissismo, amor proprie


självgisslare

flagellante


självgjord

facite a casa


självgod

pretentiose, presumptuose, vanitose, infatuate, sufficiente


självgodhet

pretention, presumption, presumptuositate, vanitate, infatuation, sufficientia


självgående

automatic


självhjälp

auxilio/succurso a se mesme/a se ipse;
hjälp till ~ succurso auxiliar con le scopo que le pais indigente apprende a arrangiar [-d3-] se ipse/se mesme


självhushåll|självhushållning

(el. självhushållning) menage fr [-a:3] private/individual


självhäftande

autocollante, autoadhesive


självhärskande

autocratic


självhärskardöme

autocratia


självhärskare

autocrate


självhävdelsebehov

besonio de facer valer se/de imponer se


själviakttagelse

introspection


självinduktion

autoinductantia


självinstruerande

~ material material usate a/pro studios autodidactic/sin auxilio de professores


självironi

ironia de se mesme/de se ipse


självironisk

ironic de se mesme/de se ipse


självisk

egoistic, egoista


själviskhet

egoismo


självjäsande

kul con levatura;
~ mjöl farina con levatura


självkarakteristik

autocharacterisation


självkarakteristisk

autocharacteristic


självklar

evidente, obvie, clar, natural, axiomatic;
det är ~t il va sin dicer


självklarhet

cosa obvie, consequentia natural, veritate evidente, evidentia, truismo


självkontroll

controlo/dominio de se mesme/de se ipse, self-control eng [selfköntroul], continentia


självkostnadspris

till ~ a precio de costo


självkritik

autocritica, autocensura


självkritisk

autocritic


självkännedom

cognoscentia/cognoscimento de se mesme/de se ipse, autocognoscimento


självkänsla

conscientia de su/del proprie valor, conscientia de se mesme/de se ipse, autoconscientia


självljud

språk vocal


självlockig

a/de buclas natural


självlysande

phosphorescente, luminescente, fluorescente;
vara ~ fluorescer


självläka

curar se spontaneemente


självläkning

curation spontanee


självlärd

autodidacte, autodidactic;
~ person autodidacto


självmant

spontanee, sponte, de (bon) voluntate


självmatande

tekn automatic


självmatning

tekn transportation automatic


självmedlidande

compassion/pietate de se mesme/de se ipse


självmedvetande

conscientia de su/del proprie valor


självmedveten

secur de se mesme/de se ipse, assecurate


självmedvetenhet

conscientia de su/del proprie valor


självmord

morte voluntari, suicidio;
begå ~ suicidar se;
som avser ~ suicidal


självmordsbrigad

brigada de suicidio


självmordsfrekvens

frequentia de suicidios


självmordsförsök

tentativa de suicidio


självmordskandidat

candidato suicida, suicida presumptive


självmordskommando

commando de suicidio


självmordspilot

pilota suicida, kamikaze jap


självmordsplaner

projectos de suicidio


självmordstankar

pensatas/pensamento suicidal


självmotsägande

contradictori, inconsequente, inconsequential


självmotsägelse

inconsequentia


självmål

sport tiro/colpo al proprie goal eng [goul]


självmördare

suicida


självplockning

recolta individual


självplågande

masochista, masochistic


självplågare

masochista


självplågeri

masochismo;
rel mortification


självpollination|självpollinering

(el. självpollinering) bot autopollinisation, autofecundation, autogamia


självporträtt

autoportrait fr [-pårträ]


självprövning

psyk introspection


självpåtagen

determinate per proprie election


självrannsakan

psyk introspection


självrannsakande

psyk introspective


självregistrerande

registrator, que registra automaticamente


självregistrering

registration automatic


självreglerande

autoregulator


självreglering

autoregulation;
biol homeostase, homeostasis


självrenande

autonettante


självrespekt

respecto de se mesme/de se ipse


självrinna

kul fluer/stillar del proprie peso/sin pression


självrisk

försäkr risco personal


självriskförsäkring

assecurantia con risco personal


självrättfärdig

justificative de se mesme/de se ipse


självrättfärdighet

justification de se mesme/de se ipse


självrådig

(egenmäktig) autoritari, arbitrari, autocratic, despotic;
(envis) obstinate


självrådighet

(egenmäktighet) arbitrarietate, autocratia, despotismo;
(envishet) obstination


självsagd

evidente, obvie, clar, natural, axiomatic


självservering

servicio libere, autoservicio


självskriven

evidente, obvie, clar, natural, axiomatic;
det är självskrivet il va sin dicer


självskrivenhet

cosa obvie, consequentia natural, veritate evidente, evidentia, truismo


självslutande

a clausura automatic


självsläcka

~ sig extinguer se


självsläckning

extinction natural


självsmörjande

autolubrificante


självspelande

automatic


självspilling

suicida


självspricka

I s (i hud) fissura natural
II v finder se


självstart

sport starter eng [sta:tö] automatic


självstudier

studios autodidactic/sin auxilio de professores


självstympare

persona qui mutila/stropia se mesme/se ipse


självstympning

automutilation;
zool autotomia


självstyrande

autonome;
~ område dominio


självstyre|självstyrelse|självstyrning

(el. självstyrelse, självstyrning) autonomia, self-government eng [selfgavnmönt]


självständig

autonome, independente, libere;
språk substantive


självständighet

independentia, autonomia


självständighetsföklaring

declaration de independentia


självstängande

de clausura automatic


självsuggestion

autosuggestion


självsvält

fame spontanee


självsvåld

indisciplina, licentia, capricios pl;
(starkare) dissolution


självsvåldig

indisciplinate, sin disciplina


självsvåldighet

indisciplina, licentia, capricios pl;
(starkare) dissolution


självsyn

reflexion super se mesme/se ipse


självsäker

secur de se mesme/de se ipse, secur de su proprie fortias, confidente;
(förmäten) presumptuose


självsäkerhet

securitate de se mesme/de se ipse, assecurantia;
(förmätenhet) presumption


självså

~ sig bot seminar se spontaneemente


självsådd

I s semination spontanee/natural
II adj seminate spontaneemente


självtagen

determinate per proprie election


självtillfredsställelse

autosatisfaction;
(sexuell) onanismo, masturbation


självtillit

confidentia in se mesme/in se ipse, assecurantia;
full av ~ confidente;
utan ~ diffidente


självtillräcklig

pretentiose, presumptuose, vanitose, infatuate, sufficiente


självtillräcklighet

pretention, presumption, presumptuositate, infatuation, fatuitate, sufficientia, vanitate


självtryck

pression natural


självtukt

autodisciplina


självtvivel

dubita de su/del proprie valor


självtända

accender automaticamente


självtändning

accendimento automatic, autoignition


självtänkande

independente


självunderskattning

depreciation de se mesme/de se ipse


självundersökning

examination de se mesme/de se ipse


självuppfostran

education de se mesme/de se ipse, autoeducation


självuppfunnen

de proprie invention


självuppfylld

egocentric


självuppgivelse

resignation


självuppgiven

resignate


självuppgörelse

combatto/lucta interior


självupplevd

personal, individual


självuppoffrande

sacrificante


självuppoffring

abnegation, sacrificio


självupptagen

egocentric;
(sjukligt) narcissista, narcissistic;
sjukligt ~ person narcissista


självupptagenhet

egocentricitate, egocentrismo;
(sjuklig) narcissismo


självutlämnande

multo franc


självutlösare

foto obturator automatic/a/de posa


självutnämnd

determinate per proprie election


självutplånande

humile;
tekn autoexterminante


självutplåning

humilitate;
tekn autoextermination


självvald

determinate per proprie election


självvattnande

a irrigation automatic


självverkande

automatic


självverksamhet

activitate individual, proprie activitate, effortio pesonal


själväckel

disgusto de se mesme/de se ipse


självägande

autonome


självändamål

fin proprie


självömkan

autocommiseration


självöverskattning

superestimation de se mesme/de se ipse, presumption


självövervinnelse

victoria super se mesme/se ipse


sjätte

sexte


sjättedel

sexte parte, sexto


sjå

labor/travalio dur/forte


sjåare

(hamnarbetare) orbrero portuari, stivator;
(slusk) vagabundo


sjåp

persona inepte


sjåpa

I s femina inepte
II v ~ sig (bete sig sjåpigt) ager ineptemente;
(göra sig till) posar


sjåper

homine inepte


sjåperi

ineptia, ineptitude;
(tillgjordhet) affectation, posa


sjåpig

inepte


sjö

(insjö) laco;
(hav) mar;
driva till ~ss prender le largo;
gå ner på ~n (om flygplan) amarar;
gå till ~ss devenir marinero;
(om fartyg) partir, prender le mar, poner le vela;
hög ~ mar grosse;
lugn ~ mar tranquille/calme;
rum ~ alte mar;
som avser ~ lacustre, maritime, marin, naval, nautic;
till land och till ~ss per mar e per terra;
tåla ~n esser un bon marinero


sjöanemon

zool anemone marin/del mar, actinia


sjöartilleri

mil artilleria naval


sjöbefäl

officiero naval/de marina


sjöbefälsskola

schola de navigation, instituto nautic


sjöbjörn

zool urso marin/maritime, arctocephalo;
fig lupo marin/de mar


sjöblå

blau marin


sjöborrar

zool (klass) echinoides;
sjöborre ericio de mar, echino


sjöbotten

fundo del mar


sjöbris

brisa de mar


sjöbuss

1 (sjöman) lupo de mar 2 (passagerarbåt) ferry-boat [feribout]


sjödjup

profunditate del mar


sjöduglig

navigabile


sjöelefant

zool elephante de mar


sjöfarare

navigator


sjöfart

navigation;
(på havet) navigation maritime


sjöfartsbok

certificato de navigation (maritime)


sjöfartsinspektion

inspection del navigation (maritime)


sjöfartslinje

linea (regular) maritime/de navigation


sjöfartsmuseum

museo naval/nautic/maritime


sjöflygplan

hydro(aero)plano


sjöfolk

gente de mar, marineros pl


sjöfräken

zool equiseto fluviatile


sjöfågel

ave marin/de mar


sjöförbindelse

communication maritime/per mar


sjöförhör

investigation post un grave accidente maritime


sjöförklaring

jur reporto/processo verbal de naufragio


sjöförsvar

defensa maritime/de mar


sjöförsäkring

assecurantia maritime


sjögräns

frontiera maritime


sjögräs

bot zostera


sjögrön

verde de mar, verdemar, glauc


sjögud

deo marin/de mar


sjögull

bot nymphoides peltata lat


sjögurka

zool holothuria


sjögående

apte al navigation de mar, marin


sjögång

undas del mar


sjöhistorisk

del historia maritime


sjöhjälte

heroe del mar(es)


sjöhäst

zool cavallo marin, hippocampo


sjöhävning

undulation (del mar);
(kraftig) agitation (del mar)


sjöingenjör

ingeniero marin


sjöjungfru

myt sirena


sjökant

ripa/bordo del laco


sjökapten

capitano de nave


sjökarl

homine de mar


sjökarta

carta/mappa nautic/maritime/marin


sjöklar

preste pro le mar, disposite de quitar le porto


sjöko

zool vacca marin, sirenia;
~r (ordning) sirenios;
som avser ~ sirenie


sjökock

kul 1 coco/cocinero de bordo 2 zool callionymo


sjökompass

compasso de mar


sjökort

carta/mappa nautic/maritime/marin


sjökorv

zool holothuria


sjökrig

guerra naval/maritime


sjölag

lege maritime


sjöledes

per mar


sjölejon

zool leon marin/de mar, otaria


sjöliljor

zool (klass) crinoides


sjöliv

vita de marinero;
zool fauna maritime


sjöluft

aere marin/del mar


sjölägenhet

communication maritime/per mar


sjölök

bot urginea maritime


sjömakt

fortia/potentia maritime/naval, marina, flotta


sjömalm

miner limonite


sjöman

homine de mar, navigator, marinero, nauta


sjömansbiff

kul olla de marinero (pecias de carne bovin, patatas e cibolla bullite insimul)


sjömansblus

blusa de marinero


sjömansgrav

ultime demora del marinero


sjömanshus

casa/focar/home eng [houm] pro marineros


sjömanskap

arte nautic/del navigation


sjömanskista

cassa de marinero


sjömansknop

nodo marin/de marinero


sjömanskostym

habito de marinero


sjömanskrage

collo marin/de marinero


sjömanskrog

taverna de marineros


sjömanskyrka

ecclesia pro marineros


sjömansliv

vita de marinero


sjömanslärling

marinero simple


sjömansmässig

de marinero


sjömanspräst

prestre (de ecclesia) pro marineros


sjömansskatt

imposto de marineros


sjömanssäck

sacco de marinero


sjömanssång

canto de marinero


sjömansterm

termino de marinero


sjömansvisa

canto de marineros


sjömil

millia marin/nautic


sjömilitär

I adj militar naval/de marina
II s militar naval/de marina


sjömina

mina marin/submarin


sjömärke

signo de navigation, boia;
utsättning av ~n boiage [-ad3e]


sjömärkesystem

boiada


sjömätning

mensuration hydrographic


sjönöd

periculo de mar


sjönöt

bot trapa natante


sjönötsväxter

bot (familj) trapaceas


sjöodjur

monstro marin


sjöoduglig

innavigabile


sjöoduglighet

innavigabilitate


sjöofficer

officiero naval/de marina


sjöolycka

catastrophe/sinistro maritime


sjöområde

zona maritime


sjöorm

myt serpente marin/de mar


sjöorre

zool melanitta;
svart ~ melanitta nigre


sjöovärdig

innavigabile


sjöovärdighet

innavigabilitate


sjöpanträtt

hypotheca naval


sjöpennor

zool (ordning) pennatula, pennatularia lat


sjöplommon

bot nostoc pruniforme


sjöpolis

policia maritime;
försäkr polissa de assecurantia maritime


sjöpung

zool ascidia


sjöranunkel

bot ranunculo lingua


sjörapport

bulletin (meteorologic del situation) maritime


sjöreglering

regulation lacustre


sjöresa

viage [-ad3e] maritime/de mar/per mar;
(överfart) transversata


sjöros

zool anemone marin/del mar, actinia


sjöräddning

salvamento de naufragos


sjöräddningsbåt

barca/lancha [-sh-] de salvamento


sjörätt

jur derecto/legislation maritime


sjörättslig

jur del derecto/legislation maritime


sjörök

nebula/bruma (super le mar)


sjörövare

pirata, bucanero, corsario, filibustero;
som avser ~ piratic


sjörövarfartyg

(nave) pirata, corsario


sjöröveri

pirateria;
bedriva ~ piratar


sjöscout

scout eng [skaut] marin


sjöseger

victoria naval


sjösidan

latere del mar


sjösjuk

qui ha le mal de mar, naupathic


sjösjuka

mal de mar, naupathia


sjösjukemedel

medio contra mal de mar/de naupathia, antinaupathico


sjöskada

avaria


sjöskadad

avariate


sjöskadeförsäkring

assecurantia maritime


sjöskum

miner scuma/spuma de mar, sepiolite


sjöskumspipa

pipa de sepiolite


sjöslag

combatto/battalia naval/de mar


sjöstad

urbe maritime


sjöstjärna

zool stella de mar, asteria


sjöstrand

plagia [-d3-] litoral/de mar


sjöstrid

combatto/battalia naval/de mar


sjöstridskrafter

fortias maritime/marin/naval, marina de guerra


sjöstycke

konst marina


sjöstyrka

fortia maritime/marin/naval, marina de guerra


sjöstövel

botta de marinero


sjösäck

sacco de marinero


sjösäker

navigabile


sjösäkerhet

navigabilitate


sjösätta

lancear (un nave)


sjösättning

lanceamento (de un nave)


sjötaxi

taxi maritime


sjöterm

termino/parola nautic/maritime


sjöterritorium

territorio maritime


sjötjänst

servicio maritime


sjötomt

sito litoral/confinante le mar/le laco


sjötrafik

traffico maritime, navigation


sjötransport

transporto maritime


sjötull

doana maritime


sjötunga

zool solea;
äkta ~ solea


sjöutsikt

vista verso le mar


sjövan

accostumate al mar


sjövatten

aqua lacustre;
(havsvatten) aqua de mar


sjövett

senso del vita de marinero


sjövild

fig multo salvage [-ad3e]


sjövildhet

fig salvageria [-ad3eria] extreme


sjöväg

cammino/via/route fr [rut] maritime/del mar


sjövälde

suprematia maritime/naval


sjövärdig

navigabile;
ej ~ innavigabile


sjövärdighet

navigabilitate


sjövärn

defensa maritime/de mar


ska

se 3skola


skabb

med scabie


skabbig

med scabiose


skabrositet

scabrositate


skabrös

scabrose


skackel

se skakel


skada

I s damno(s);
(vid transport) avaria;
(nackdel) disavantage [-ad3e], detrimento, prejudicio, torto;
(kroppslig) lesion;
lida ~ suffrer damno(s);
ta ~ patir;
till ~ för al detrimento/prejudicio de
II v facer/causar/originar damno a, nocer, damnificar, deteriorar, prejudicar, prejudiciar;
~ sig ferir se, leder se, deteriorar se, esser victima de


skadad

lese


skadeanmälan

reporto de damno(s)


skadebesiktning

estimation/taxation del damno(s)


skadedjur

animal damnose/nocive, vermina;
full av ~ verminose


skadeersättning

compensation, indemnation, indemnitate


skadefri

sin accidente


skadeförsäkra

assecurar contra le damnos


skadeförsäkring

assecurantia contra le damnos


skadeglad

malitiose


skadeglädje

malitia, gaudio maligne


skadegörare

devastator, sabotator


skadegörelse

devastation, sabotage [-ad3e]


skadeinsekt

insecto damnose/nocive


skadelös

hålla ~ recompensar


skaderapport

reporto de damno(s)


skadereglering

liquidation del damno(s)


skadeslös

intacte, sin damnos;
jur indemne, compensate;
hålla ~ indemnisar, compensar, repagar, reimbursar


skadestånd

compensation, indemnisation, indemnitate;
betala ~ reimbursar, repagar


skadeståndsanspråk

reclamation del damno(s)


skadeståndsbelopp

amonta/summa del indemnitate


skadeståndskrav

reclamation del damno(s)


skadeståndsskyldig

responsabile pro damnos


skadeståndsskyldighet

responsabilitate de damnos


skadeståndsyrkande

reclamation del damno(s)


skadeverkan|skadeverkning

(el. skadeverkning) influentia nefaste


skadevärdering

estimation/taxation del damno(s)


skadlig

damnose, prejudicial, nocente, nocive, nocue, detrimentose, perniciose, funeste, infeste, nefaste, maligne, ruinose;
~ för hälsan perniciose/nocive pro le sanitate


skadlighet

damnositate, nocivitate, nocuitate, malignitate, perniciositate


skadskjuta

ferir per un tiro


skaffa

procurar, provider, fornir, obtener;
~ fram producer; ~ någon ett arbete procurar un empleo a un persona;
~ sig acquirer, procurar se de


skafferi

dispensa


skaffning

(utspisning) alimentation, nutrimento;
(proviant, proviantering) provision


skafföttes|skaföttes|skavfötters

(el. skaföttes, skavfötters) ligga ~ cubar/jacer testa a pedes


skaft

manico, fuste;
(på pipa) imbuccatura;
bot pedunculo, pediculo, pedicello;
arkit trunco, fuste;
ha huvudet på ~ fig esser acute/astute/perspicace;
med långt ~ bot longistilate, longistile


skafta

immanicar


skaftad

immanicate;
bot pedunculate, pediculate, pedicellate


skaföttes

se skafföttes


skaka

succuter, agitar;
(darra) tremer, trepidar, vibrar;
fig commover, perturbar;
~ av sig snön på rocken succuter le nive de su mantello;
~ av skratt torquer se de rider;
~ om flaskan före användandet agitar le bottilia ante le uso;
~ på huvudet succuter le capite/le testa, mover le capite/le testa negativemente;
~ på sig succuter se


skakad

fig (upprörd) agitate, excitate


skakande

succutente, concussive;
fig choc(c)ante [sh-]


skakare

agitator


skakbord

tabula a succussa(s)


skakel|skackel

(el. skackel) timon;
hoppa över skaklarna fig haber/facer un escap(p)ada


skakig

tremulante, vacillante


skakis

apprehensive, pavorose;
vara ~ haber timor, timer


skakmaskin

agitator


skakning

succussa, agitation, concussion, percussion;
(darrning) tremor, fremito, trepidation, vibration;
med commotion


skal

(hårt) scalia, concha, testa, carapace;
(mjukt) pelle;
(på skaldjur) concha, conchylio, testa;
(skorpa) crusta;
(halvt musselskal) valva, valvula


skala

I s (gradering) scala, gamma;
mus gamma, scala;
en ~ av färger un gamma de colores;
graderad ~ scala graduate;
i en ~ på 1:50 000 al scala de 1:50.000 (un pro cinquanta milles);
i full ~ a plen scala;
i stor ~ fig in grande;
indela i ~ graduar
II v scaliar, pellar, decorticar, mundar


skalare

pellator


skalbagge

zool coleoptero, scarabeo


skalbaggelik

coleoptere


skald

poeta, scaldo;
(usel) poetastro;
hist (bard) bardo;
(minnesångare) menestrel


skalda

poetisar, rimar, versificar, facer/componer versos, scriber poesia


skaldebegåvning

talento poetic


skaldediktning

poesia


skaldegåva

talento poetic


skaldekonst

arte poetic


skaldestycke

poema


skaldeådra

talento poetic


skaldinna

poetessa


skaldisk

poetic


skaldjur

zool crustaceo;
kul (populär benämning på kräftdjur) crustaceos;
(musslor) lamellibranchios, acephalos, bivalvos;
(snäckor) gastropodos


skalenlig

secundo le scala


skalformig

conchiforme, conchoidal, patelliforme


skalförminskning

reduction in scala, diminution del proportiones


skalförstoring

aggrandimento/increscimento in scala, augmentation del proportiones, expansion, extension, amplification


skalindelning

graduation, calibration


skalk

1 (kant) crusta 2 (skälm) buffon, burlator, farsator, picaro sp


skalka

sjö clauder


skalkaktig

buffonesc, burlesc, picaresc, malitiose


skalkaktighet

malitia


skalkas

burlar


skalkniv

cultello pro pellar


skall

(från hund) latrato;
ge ~ latrar


skalla

1 (ljuda starkt) sonar, strider;
(genljuda) resonar 2 sport colpar con le testa


skallbas

anat base cranian/del cranio


skallben

osso cranian/del cranio


skallbensmellanrum

anat fontanella


skallborr

med trepano;
operera med ~ trepanar


skallbrott

med fractura cranian/del cranio


skalle

testa;
anat cranio;
läran om ~n craniologia, phrenologia


skallerorm

zool crotalo


skallform

anat forma del cranio


skallfraktur

med fractura cranian/del cranio


skallgrop

anat cavitate cranian/del cranio


skallgång

recerca per truppa de succurso


skallig

calve


skallighet

calvitia


skallmätare

(person) craniometrista;
(instrument) craniometro


skallmätning

craniometria;
som avser ~ craniometric


skallmått

indice/index cranian/cephalic


skallning

sport colpo de testa


skallra

I s sonalia;
bot rhinantho;
fjäll~ rhinantho groenlandese;
hö~ rhinantho serotinus lat;
ängs~ rhinantho minor
II v streper


skallrig

strepente


skallundersökning

med cranioscopia


skallundersökningsinstrument

med cranioscopio


skalm

(skakel) timon;
(på glasögon) montatura (de berillos);
(på sax) gamba


skalmeja

mus calamello


skalmodell

modella reducite/a scala


skalp

scalp eng [skælp]


skalpell

scalpello, bisturi


skalpera

scalpar


skalperare

scalpator


skalstreck

grado


skalv

tremor de terra


skam

vergonia, dishonor, infamia, ignominia, opprobrio, disgratia, pudor, pudicitate, chicana [sh-];
det är ingen ~ att vara fattig non es un disgratia esser povre;
dra ~ över avergoniar;
få att känna ~ avergoniar;
för ~s skull pro decentia;
komma på ~ faller, haber/facer fiasco;
känna ~ haber vergonia, vergoniar se


skambud

offerta scandalosemente basse


skamfila

deformar, disfigurar;
fig dishonorar, coperir de vergonia, macular le reputation de


skamfilning

disfiguration


skamfläck

macula de opprobrio/vergonia/infamation/infamia, disgratia


skamfull

vergoniose, scandalose, dishonorante, ignominiose, turpide, indigne, infame, opprobriose


skamgrepp

prisa in le partes genital/vergoniose;
fig action/manipulation dishonorabile/injuste


skamkänsla

pudor, pudicitia, sentimento de vergonia


skamlig

vergoniose, scandalose, dishonorante, dishonorabile, ignominiose, turpide, indigne, infame, opprobriose, vil


skamlighet

vergonia, scandalo, infamia, turpitude, bassessa, disgratia


skamlös

impudic, impudente, sin vergonia/pudor


skamlöshet

impudentia, impudor, effronteria


skampåle

pilori


skamsen

vergoniose


skamsenhet

vergonia


skamstraff

punition vergoniose


skamvrå

angulo de dishonor


skandal

scandalo;
orsaka/ställa till med en ~ causar un scandalo


skandalartad

scandalose, infame


skandalartikel

articulo scandalose


skandalbetonad

scandalose, sensational


skandalisera

scandalisar, dishonorar, compromitter


skandalpress

pressa a scandalo/a sensation


skandalunge

scandalo minor


skandalös

scandalose, infame


skandera

litt scander, metir


skandinav

scandinavo


Skandinavien

Scandinavia


skandinavisera

scandinavificar


skandinavisering

scandinavification


skandinavisk

scandinave


skandinaviska

1 språk (blandspråk) lingua scandinave 2 (kvinna) scandinava


skandinavism

hist scandinavismo


skandinavist

hist scandinavista


skandinavistik

litt, språk scandinavistica


skandinavistisk

litt, språk scandinavistic, de scandinavistica


skandisk

scandinave;
det ~a urbergsmassivet le massivo de montanias primari scandinave


skandium

kem scandium


skanism

språk idiotismo de Scania, scanismo


skank

gamba


skanna|scanna

(el. scanna) tekn scannar, explorar per scanner eng [skænö]


skanner|scanner

(el. scanner) tekn scanner eng [skænö]


skanning|scanning

(el. scanning) tekn scanning eng [skæning]


skans

mil vallo, reducto, bastion, fortification, fortino;
sjö dunetta, quartiero del officieros;
förse med ~ mil circumvallar


skansverk

mil circumvallation


skap

zool preputio equin/de cavallo


skapa

crear, generar, modular, modellar, producer, conciper, (con)formar, facer, establir, ingenerar, originar;
Gud ~de himmel och jord Deo ha create le celo e le terra;
~ en atmosfär crear/facer un atmosphera;
~ en tradition establir un tradition;
vara som ~d för något haber nascite pro un cosa


skapande

creative, creator;
inte ett ~ grand non del toto, nulle


skapardrift

impulso/elan fr [ela)] creator/creative


skapare

creator, formator, originator;
Skaparen bibl le Creator


skaparförmåga

facultate/poter/capacitate creator/creative, creativitate


skaparglädje

joia de crear/de creation, creativitate


skaparkraft

poter/fortia creator/creative


skaparlust

creativitate


skaparprocess

processo creator/creative/de creation


skaparvilja

voluntate de crear/de creation


skapelse

creation, creatura, formation, configuration;
Skapelsen bibl Genese, Genesis;
som avser ~n genesiac


skapelseberättelse

historia/narration del creation (del mundo);
bibl Genese, Genesis


skapelsedag

bibl die/jorno genesiac/del creation/del genese/genesis


skapelsehistoria

historia del creation


skapelsekraft

poter/fortia creator/creative


skapelseprocess

processo creator/creative/del creation


skapelseverk

obra del creation


skaplig

passabile


skaplynne

disposition, genio, character, typo, temperamento, inclination, natural, talento, tendentia;
(medfött) predisposition


skapnad

figura, configuration, forma, apparition;
(personlighet) personage [-ad3e];
(kroppsbyggnad) statura, talia


skapular

rel scapulario


skara

multitude, turba, truppa


skarabé|skarabe

scarabeo


skare

I (skorpa på snö) crusta gelate de nive
II (förkolnad ljusveke) micca carbonisate


skarn

(avskräde) immunditias, fango;
(usling) scelerato, villano;
(slinka) put(an)a


skarp

(välslipad) acute, affilate, acuminate, trenchante [-sh-];
(bitande) acute, virulente, caustic, mordace, mordente, acerbe, parsimoniose, trenchante;
(genomträngande) acute, argute, acrimoniose, pungente, penetrante, acre, aspere, piccante, stridente, incisive;
(sträng) sever, stricte, dur;
(brysk) sever, extreme, rude, brusc;
(med god urskiljningsförmåga) acute, fin, perspicace, subtil, sagace;
(tydlig) acute, nette, nitide, distincte, precise, ben definite;
kul (kryddad) condite;
(besk) acre;
göra ~ affilar, acutiar;
mycket ~ vitriolic;
~ ironi ironia mordente/caustic;
en ~ penna fig un penna mordente;
en ~ tillrättavisning un reprehension sever;
en ~ tunga fig un linguage [-ad3e] trenchante;
~ kontrast contrasto acute/nette;
~ kritik critica acute/acerbe/forte/seve/virulente;
~a skott ballas;
~t foto photo nette/nitide/distincte;
~t huvud intelligentia acute/subtil, spirito perspicace/subtil


skarpeggad

affilate/trenchante [-sh-]


skarpen

på ~ fortemente


skarpfila

affilar, acutiar


skarphet

(skärpa) acritate, virulentia, causticitate, acrimonia, mordacitate;
(skarpsinnighet) sagacitate, perspicacia, perspicacitate, subtilitate, acuitate, acutessa;
(tydlighet) nettitate, nitiditate, precision;
(stränghet) severitate


skarpinställning

foto focalisation


skarpkantad

con bordo(s) acute


skarpladda

cargar con balla(s)


skarpnäst

con naso punctate/punctute


skarprättare

carnifice, executor


skarpsill

zool sprat


skarpsinne

sagacitate, perspicacitate, perspicacia, ingeniositate, clarividentia, acuitate, acutessa, acumine, penetration, subtilitate


skarpsinnig

clarividente, acute, astute, astutiose, judiciose, ingeniose, penetrante, penetrative, perspicace, sagace, subtil


skarpsinnighet

clarividentia, perspicacitate, perspicacia, acuitate, acutessa, acumine, ingeniositate, penetration, sagacitate, subtilitate


skarpskjutning

tiro con ballas


skarpskytt

tirator selecte/de precision/de elite


skarpslipa

acutiar, affilar


skarpsyn

vista acute;
fig perspicacia, perspicacitate, clarividentia


skarpsynt

de vista acute;
fig perspicace, sagace, clarividente


skarpsynthet

vista acute;
fig perspicacia, perspicacitate, clarividentia


skarpsås

kul sauce fr [så:s] piccante


skarptandad

con dentes acute


skarptecknad

a contornos nette


skarptungad

con un linguage [-ad3e] trenchante [-sh-]


skarptänkt

clarividente, acute, astute, sagace, astutiose, judiciose, ingeniose, penetrante, penetrative, perspicace, subtil


skarptänkthet

clarividentia, acuitate, acutessa, sagacitate, perspicacitate, ingeniositate, perspicacia, acumine, penetration, subtilitate


skarpögd

de vista acute;
fig perspicace, sagace, clarividente


skarpögdhet

vista acute;
fig perspicacia, perspicacitate, clarividentia


skarv

1 (fog) junctura, ligatura;
(på sömnad) sutura 2 zool corvo marin, cormoran


skarva

(hopfoga) junger;
(utöka på längden) allongar, prolongar;
(utöka på bredden) assemblar;
fig (överdriva) exaggerar;
(ljuga) mentir


skarvfri

sin juncturas


skarvskena

järnv coperi-juncto


skarvsladd

flexo de junctura/de extension


skarvympa

bot copular


skarvympning

bot copulation


skata

zool pica;
skogs~ gaio;
fig bruta


skatbo

nido de pica


skate

cyma de arbore aride


skateboard

skateboard eng [skeitbå:d]


skatnäva

bot erodio


skatt

1 (avgift) imposto, taxa, tributo, contribution;
befria från ~ exonerar de imposto(s);
belägga med ~ imponer, taxar;
betala ~ pagar imposto(s), contribuer;
betungande ~er impostos onerose;
direkt/indirekt ~ imposto directe/indirecte;
införa nya ~er establir nove impostos;
~ på varje enskild person hist capitation;
som avser ~ fiscal, contributive 2 (samling kostbarheter) tresor, thesauro;
gräva ner en ~ interrar un tresor;
gräva upp en ~ disinterrar/exhumar un tresor


skatta

1 (betala skatt) pagar imposto(s);
(falla offer för) ~ åt förgängelsen pagar le tributo/debita al natura, morir 2 (värdera) (e)valutar, estimar, supputar, taxar, appreciar;
~ sig lycklig congratular se


skatteavdrag

reduction fiscal/del imposto(s)


skattebedrägeri

fraude/evasion fiscal


skattebefrielse

exemption de impostos, franchitia fiscal


skattebelagd

imponibile, taxabile


skattebelastning

onere fiscal, carga contributive


skattebetalare

pagator de impostos, contributor, contribuente


skattebrott

fraude/evasion fiscal


skattebörda

pression/cargas pl fiscal, fiscalitate


skattefiffel

fraude/evasion fiscal


skattefifflare

(de)fraudator del fisco, evasor fiscal


skatteflykt

evasion fiscal


skattefri

libere/exempte de impostos;
~tt område zona franc


skattefrihet

exemption de impostos, franchitia fiscal


skattefusk

fraude/evasion fiscal


skatteförmån

avantage [-ad3e] fiscal


skattehöjning

augmentation fiscal/del imposto(s)


skatteindrivare

collector de impostos, perceptor


skatteindrivning

perception


skattejämkning

alleviation fiscal/del imposto(s)


skattekontor

officio fiscal


skattelag

lege fiscal/de impostos


skattelagstiftning

legislation fiscal


skattelindring

alleviation/reduction fiscal/del imposto(s)


skattelängd

registro fiscal/del impostos


skattelättnad

alleviation/reduction fiscal/del imposto(s)


skatteminskning

reduction fiscal/del imposto(s)


skattemoral

moralitate fiscal


skattemyndighet

fisco, impostos


skattemärke

timbro fiscal


skattemässig

fiscal


skatteparadis

paradiso/refugio fiscal


skatteplanering

evasion fiscal


skattepliktig

subjecte a impostos, tributari;
~ person contribuente/contributor de impostos, tributario


skattepolitik

politica fiscal


skattepolitisk

de politica fiscal


skattereduktion

reduction fiscal/del imposto(s)


skattereform

reforma fiscal


skatteregister

registro fiscal/del impostos


skatterådgivare

consiliero fiscal


skatteskolk

evasion fiscal


skatteskolkare

(de)fraudator del fisco, evasor fiscal


skatteskruv

vite fiscal;
dra åt ~en serrar le vite fiscal


skatteskuld

debita fiscal


skattesmitare

(de)fraudator del fisco, evasor fiscal


skattesmitning

evasion fiscal


skattesystem

systema de impostos


skattesänkning

reduction fiscal/del imposto(s)


skattetabell

tarifa fiscal/de impostos


skattetak

limite fiscal/de impostos


skattetillägg

imposto additional


skattetryck

pression/cargas pl fiscal, fiscalitate


skatteuppbörd

ingressos/receptas pl fiscal/de impostos, perception


skatteuppbördsman

collector de impostos, perceptor


skatteutjämning

alleviation fiscal/del imposto(s), repartition


skatteår

anno fiscal;
(bokföringsår för firma) anno social


skatteökning

augmentation fiscal/del imposto(s)


skattgrävare

cercator de tresores


skattkammare

tresoreria, thesaureria, thesauro


Skattkammarön

le Insula del Tresor


skattkista

cassa de tresor;
(statskassa) tresoreria/thesaureria public


skattmas

collector de impostos, perceptor


skattmästare

tresorero, thesaurero


skattsedel

declaration fiscal, folio de impostos


skattskriva

hist imponer


skattskrivning

hist imposition


skattskyldig

contributario/contribuente de impostos, tributario


skattsökare

cercator de tresores


skava

excoriar, abrader


skavank

defecto, vitio, menda


skavfräken

zool equiseto hyemal


skavfötters

se skafföttes


skavsår

excoriation


ske

evenir, occurrer, haber loco, effectuar se, advenir;
ske Guds vilja! sia le voluntate de Deo!


sked

coclear;
(som mått) coclearata;
text pectine;
en ~ socker un coclearata de sucro;
ta ~en i vacker hand fig subordinar se le circumstantias


skeda

(ösa upp med sked) servir con coclear/in coclearatas;
text (vid vävning) traher filos de ordimento per le pectine


skedand

zool anate/spatula clypeate


skedblad

(som mått) coclearata


skedbladsvis

in coclearatas


skeddrag

fiske coclear


skede

epocha, periodo, era, etate, evo, phase


skedformig

cocleariforme


skedfull

coclearata


skedstork

zool spatula


skedtals

in coclearatas


skedvis

in coclearatas


skeende

curso/evolution del eventos


skeet

sport skeet eng [ski:t]


skeetskytte

sport skeet eng [ski:t]


skeka

(stående/sittande) star/seder con le gambas aperte/large


skela

esser strabe/strabic


skelett

anat skeleto, ossatura;
arkit skeleto, carcassa;
vandrande ~ skeleto ambulante


skelettartad

skeletic


skelettbyggnad

anat conformation del skeleto


skelettcancer

med cancer del osso


skelettera

med discarnar le skeleto


skelettering

med discarnation del skeleto


skelettliknande

skeletic


skelettlära

med skeletologia, osteologia;
som avser ~ osteologic;
specialist på ~ osteologo


skelettskada

damno del skeleto


skelning

med strabismo;
behandling av ~ orthoptica;
som avser ~ orthoptic;
specialist på ~ orthoptista


skelögd

strabe, strabic


skelögdhet

med strabismo;
behandling av ~ orthoptica;
som avser ~ orthoptic;
specialist på ~ orthoptista


skelört

bot chelidonio


sken

I (ljus) luce, lumine;
(skimmer) lucentia, splendor, brillantia, refulgentia, resplendentia, fulgor, fulgiditate, lustro;
fig apparentia; ge ~ av fig intimar, insinuar, indicar, facer creder;
ge sig ~ av fig dar se aeres de;
månens ~ le luce/lumine lunar/del luna
II fuga;
sätta av i ~ mitter se/poner se in fuga


skena

I s (räls) rail eng [reil];
med planchetta
II v fugir, escap(p)ar, mitter se/poner se in fuga;
fig currer/hastar furiosemente;
fantasin ~r iväg le imagination galopa


skenaktion

action simulate/fingite, simulacro de action


skenanfall

attacco simulate/fingite, simulacro de attacco;
sport finta


skenargument

argumento false/spurie/captiose


skenavrättning

execution/supplicio simulate/apparente


skenavtal

contracto simulate


skenbar

apparente, chimeric [k-], virtual


skenbarligen

apparentemente


skenben

anat tibia;
som avser ~ tibial


skenbenskydd

gambiera


skenbevis

proba/prova apparente


skenbild

imagine false, simulacro, illusion;
fys imagine virtual


skenblomstring

bot floration apparente;
fig prosperitate false/illusori/apparente


skendebatt

simulacro de debatto


skendemokrati

pseudodemocratia


skendö

morir apparentemente/in apparentia


skendöd

I adj apparentemente morte, morte in apparentia
II s (företeelse) morte fingite/apparente;
(person) morto in apparentia


skenfager

speciose, captiose, fallace


skenfigur

pseudofigura


skenfrukt

bot fructo false, syconio


skenfäktning

battalia/combatto simulate/fingite, simulacro de battalia/de combatto, sciamachia [stsiamakia]


skenförsäljning

vendita simulate


skengraviditet

pregnantia/graviditate false


skenhandling

acto/documento simulate/spurie/false


skenhelig

hypocrita, pharisaic, false, jesuitic, jesuita;
~ person hypocrita, fingitor, dissimulante, dissimulator, impostor, phariseo, jesuita


skenhelighet

hypocrisia, falsitate, duplicitate, pharisaismo, tartuf(f)eria


skenkontrakt

contracto simulate


skenkristen

pseudochristiano


skenköp

compra fictive/ficticie


skenliv

simulacro de existentia/de vita


skenlösning

solution spurie/dubitose, semblante de solution


skenmanöver

manovra fingite/simulate, finta, simulacro de manovra, diversion


skenproblem

problema simulate/fingite, simulacro de problema


skenprocess

processo simulate, simulacro de processo


skenrörelse

movimento apparente, finta;
mil diversion;
sport finta


skenseger

victoria apparente


skenskarv

järnv coperi-juncto


skentillvaro

simulacro de existentia


skentransaktion

transaction fictive/ficticie/simulate


skenvetenskap

scientia false


skenvärld

mundo illusori/fictive/apparente


skenäktenskap

matrimonio/maritage [-ad3e] ficticie/de pur forma


skepnad

figura, forma, statura, talia;
riddaren av den sorgliga ~en le cavallero del triste figura


skepp

sjö nave, vascello;
arkit nave;
typ galea;
gå ombord på ett ~ abordar un nave, ir/montar a bordo, imbarcar se


skeppa

~ in imbarcar;
~ ut expedir/inviar per nave


skepparbrev

permisso de navigation


skeppare

capitano, patrono, skipper eng [skipö];
(inomskärs) batellero


skepparexamen

examine pro le permisso de navigation


skepparhistoria

historia/conto de marinero


skepparkavaj

jachetta marin/de marinero


skepparkrans

barba de marinero


skeppning

fretamento;
(inskeppning) imbarcamento, imbarcation;
(utskeppning) expedition per nave


skeppningsbar

fretabile


skeppningsdokument

documento/papiro de bordo/de imbarcamento/de expedition


skeppsbarometer

barometro nautic


skeppsbesättning

equipage [-ad3e]


skeppsborrmussla

zool saxicava rugose


skeppsbro

quai fr [kä]


skeppsbrott

naufragio;
lida ~ facer naufragio, naufragar


skeppsbruten

naufrago


skeppsbyggare

constructor naval/de naves


skeppsbygge|skeppsbyggeri|skeppsbyggnad

(el. skeppsbyggeri, skeppsbyggnad) construction naval/de naves


skeppsbyggnadsingenjör

ingeniero del constructiones naval, architecto naval


skeppsbyggnadsteknik

technica de construction naval


skeppsbåt

(stor) barcassa;
(liten) yole


skeppsfart

navigation


skeppsfrakt

fretamento


skeppsfraktsedel

cognoscimento, polissa de cargamento


skeppsgosse

apprentisse marinero


skeppshandel

mercato del fretes naval


skeppshandlingar

papiros/documentos de bordo


skeppsjolle

yole, skiff eng


skeppskanon

cannon naval, falconetto


skeppsklarerare

consignator de naves, agente maritime


skeppsklarering

consignation naval/de naves


skeppsklocka

campana del nave


skeppskock

coco/cocinero de bordo, cambusero


skeppskoj

lectiera


skeppskompass

compasso naval/nautic/de mar


skeppskran

grue naval


skeppskök

cocina del nave, cambusa


skeppslanterna

fanal


skeppslast

carga/cargamento (de un nave), frete


skeppslista

registro nautic/maritime/del naves


skeppslägenhet

nave


skeppsläkare

medico naval/de bordo


skeppsmask

zool teredo naval


skeppsmäklare

agente maritime/de naves


skeppspapper

papiro/documento de bordo


skeppspojke

apprentisse marinero


skeppsproviant

viveres/provisiones pl de bordo


skeppsredare

armator


skeppsrederi

compania/societate de armatores


skeppsregister

registro nautic/maritime/del naves


skeppsrigg

manovras pl


skeppssida

bordo


skeppsskafferi

dispensa


skeppsskorpa

kul biscuit dur


skeppsskrov

skeppb corpore de nave


skeppssättning

arkeol (tumba prehistoric marcate per) petras in forma de un nave


skeppstimmerman

carpentero/constructor de naves


skeppsvarv

skeppb cantier naval, sito de constructiones naval


skeppsvrak

nave naufragate, carcassa


skepsis

scepticismo


skepticism

scepticismo;
fil scepticismo, pyrrhonismo


skeptiker

sceptico


skeptisk

sceptic


sketch

teat sketch eng [sketsh]


sketen

sin valor, inutile


skev

oblique, (dis)torte, inclinate;
fig prave, distorte, erronee, false;
bli/göra/vara ~ obliquar;
löpa/ställa ~t obliquar


skeva

obliquar


skevbent

de/con gambas oblique


skevhet

obliquitate, inclination


skevna

obliquar


skevning

obliquitate, inclination


skevningsroder

flyg governaculo de inclination


skevra

flyg facer inclinar


skevring

flyg inclination


skevroder

flyg governaculo de inclination


skevögd

de/con oculos oblique


skevögdhet

obliquitate del oculos/de un oculo


skick

costume, uso, usage [-ad3e], usantia, consuetude, tradition, habitude, moda, more;
(tillstånd) stato;
huset är i perfekt ~ le casa es in un stato perfecte;
~ och bruk usos e costumes, conventiones, manieras, mores;
sätta i ~ reparar, renovar


skicka

inviar, expedir, remitter;
~ bort deportar;
~ efter (sak) requirer;
(person) facer venir;
~ iväg expedir;
~ pengar remitter moneta;
~ som representant delegar;
~ ut emitter;
veta att ~ sig saper conducer se/comportar se ben


skickad

(lämpad) apte, habile, qualificate;
göra ~ qualificar


skickelse

destino, sorte, destination;
(försyn) providentia;
lycklig ~ fortuna;
olycklig ~ fato;
oundviklig ~ fatalitate


skicklig

apte, capace, capabile, competente, habile, experte, astute, versate, proficiente, qualificate


skicklighet

capacitate, capabilitate, competentia, habilitate, qualification, astutia;
medfödd ~ ingenio


skida

I s 1 sport ski;
lära sig åka skidor apprender le ski/a skiar 2 (fodral till vapen) vaina;
anat, zool theca;
bot siliqua, scalia, spatha, theca;
dra ur ~n disvainar;
sticka i ~n invainar
II v facer ski, skiar


skidbacke

pista de ski/pro skiatores


skidbindning

ligatura de ski


skidbox

(på biltak) porta-skis pl


skidbyxor

pantalones de skiar


skiddräkt

costume de skiator


skidfrukt

bot legumine


skidföre

nive skiabile


skidgymnasium

gymnasio/lyceo de ski


skidhopp

salto a skis


skidhoppning

(le) saltar a skis


skidhållare

(på biltak) porta-skis pl


skidklubb

club eng [klab] de ski


skidlift

telephero de ski, teleski


skidlärare

professor/instructor/maestro/monitor de ski


skidlöpare

skiator


skidlöpning

ski


skidpjäxa

scarpa/calce de ski/de skiar


skidskola

schola de ski


skidskytte

tiro (olympic) a skis


skidsport

ski


skidspår

tracia de skis


skidstav

baston de ski/de skiator


skidställ

porta-skis pl


skidtävling

campionato de ski


skidutrustning|skidutstyrsel

(el. skidutstyrsel) equipamento de skiator


skidvalla

cera a/de/pro skis


skidåkare

skiator


skidåkning

ski


skiffer

miner ardesia, schisto ardesiose;
geol schisto


skifferaktig

ardesiose, schistoide


skifferberg

montania de ardesia


skifferbrott

ardesiera;
arbetare i/ägare av ~ ardesiero


skiffergruva

ardesiera;
arbetare i/ägare av ~ ardesiero


skiffergrå

gris de ardesia


skifferlager

strato de ardesia/de schisto


skifferolja

oleo de schisto


skifferplatta

placa de ardesia


skiffersten

ardesia, schisto ardesiose


skiffertak

tecto de ardesia


skiffla

mus jocar al skiffle eng [skifl]


skiffle

mus skiffle eng [skifl]


skiffra

~ sig trenchar [-sh-] se, finder se in trenchos [-sh-]


skiffrig

geol schistose


skiffrighet

geol schistositate


skift

(arbetspass) torno, periodo;
(arbetslag) equipa;
arkit banda (de petras);
i ~ in tornos, in periodos (de alternation);
arkit in formation de banda (de petras)


skifta

(förändra) cambiar, modificar, alterar, transformar, mutar;
(förändras) cambiar, alterar, mutar;
(förvandla) cambiar, alterar, mutar, transformar, substituer, converter, transmutar;
alternar;
(fövandlas) cambiar se (in), esser cambiate (in);
(ändra) cambiar, mutar;
~ ett arv jur partir/divider un patrimonio


skiftarbeta

laborar/travaliar in equipas


skiftarbetare

obrero qui labora/travalia in equipa


skiftarbete

labor/travalio in equipa(s)


skiftbar

cambiabile, transformabile, modificabile, alterabile, convertibile, (trans)mutabile, metamorphosabile


skifte

(förändring) cambio, cambiamento, alteration, modification, transformation, conversion, (trans)mutation;
(fördelning) partition, division


skiftesbruk

lantbr agricultura alternante/alternative


skiftesrik

variante, variabile, volubile


skiftesvis

alternativemente


skiftning

(förändring) cambio, cambiamento, alteration, transformation, modification, conversion, (trans)mutation;
(fördelning) partition, division;
(färgnyans) nuance fr [nya):s], tinta, varietate, de color


skiftningsrik

variante, variabile, volubile


skiftnyckel

clave anglese


skikt

strato, jacimento;
(samhällslager) classe, strato;
geol jacimento, lecto, strato;
ljuskänsligt ~ foto emulsion photographic/sensibile;
samhällets alla ~ tote le classes/stratos del societate;
~ av mineral som kommer i dagen affloramento;
skyddande ~ strato protective;
underliggande ~ strato inferior;
ytligt ~ strato superior


skikta

geol stratificar


skiktad

stratificate, stratiforme


skiktbildning

geol stratification;
vetenskapen om ~ar stratigraphia


skiktning

geol stratification;
vetenskapen om ~ stratigraphia


skiktröntgen

med tomographia


skiktröntgenbild

med tomogramma


skiktvis

in stratos/jacimentos


skild

(åtskild) separate;
(artskild) differente, varie, variante;
(frånskild) divorciate


skildkönad

bot dioic


skildra

describer, depinger, picturar


skildrare

descriptor, pictor


skildring

description, depiction, pictura


skilja

(lösgöra) separar, dis(as)sociar, appartar, disjunger, disunir, distachar [-sh-], divider, partir;
(hålla isär) separar, distinguer, discriminar, dis(as)sociar;
(gå isär) diverger;
(om mjölk) cualiar;
~ sig (upplösa äktenskap) divorciar;
~ sig åt diverger;
~ ut (sikta) cerner


skiljaktig

differente, diverse, distincte, divergente, discrepante, dissimile, dissimilar;
vara ~a differer, esser differente/distincte de, diverger, discrepar, dissentir, dissider


skiljaktighet

differentia, diversitate, disparitate, distinction, divergentia, discrepantia, dissimilantia, dissimilitude


skiljas

(upplösa sitt äktenskap) divorciar;
~ från (lämna) lassar, quitar


skiljbar

separabile, dissociabile


skiljbarhet

separabilitate, dissociabilitate


skiljeavtal

jur arbitrage [-ad3e]


skiljedom

jur arbitramento, arbitrage [-ad3e];
avgöra genom ~ arbitrar


skiljedomare

jur arbitro, arbitrator;
(medlare) mediator;
sport arbitro;
uppträda som ~ arbitrar


skiljedomsförfarande

jur arbitration


skiljedomstol

jur tribunal arbitral/de arbitrage [-ad3e]


skiljegräns

limite divisive/divisori/separatori/separative/de separation/de demarcation


skiljelinje

linea divisive/divisori/separatori/separative/de separation/de demarcation


skiljeman

jur arbitro, arbitrator;
(medlare) mediator;
uppträda som ~ arbitrar


skiljemannaförfarande

jur arbitration


skiljematch

sport match eng [mætsh] divisional


skiljemur

muro divisive/divisori/separatori/separative/de separation;
fig obstaculo, barriera


skiljemynt

moneta divisional


skiljetecken

signo de punctuation;
sätta ut ~ punctuar


skiljeväg

via crucial, transversa


skiljevägg

pariete divisive/divisori/separatori/separative/de separation;
anat septo, septum


skiljoväg

via crucial, transversa


skilling

soldo


skillingtryck

mus cantilena epic popular


skillnad

(olikhet) differentia, diversitate, disparitate, distinction, divergentia, discrepantia, dissimilantia, dissimilitude, inequalitate;
(variation) varietate, diversitate, assortimento;
det gör ingen ~ il non face differentia;
som anger ~ differential;
till ~ från a differentia de


skilsmässa

separation;
(äktenskapsskillnad) divorcio;
ansöka om ~ demandar le divorcio


skilsmässobarn

infante de parentes divorciate


skilsmässoprocess

processo/procedura/procedimento de divorcio


skiltvakt

(vakthållning) faction, guarda;
(soldat) sentinella, guarda


skiltvaktskur

guarita de sentinella


skimmel

zool cavallo blanc (con singule pilos gris o rubee/rubeastre)


skimmer

lucentia, splendor, brillantia, nitiditate, nitor, coruscation, fulgiditate, fulgor, lustro, refulgentia, resplendentia


skimra

brillar, (re)lucer, coruscar, (re)splender, rutilar, (re)fulger


skimrande

lucente, splendide, brillante, nitide, coruscante, (re)fulgente, fulgide, fulgural, (re)splendente


skina

lucer, brillar, splender;
fig radiar;
~ som en sol radiar como le sol;
solen skiner il face sol


skinande

lucide, lucente, brillante, lustrose, fulgide, nitide;
göra ~ blank lucidar


skingra

dispersar, disperger;
~s dispersar se, disperger se


skingring

dispersion


skinhead

skinhead eng [skinhed]


skinka

anat podice, culo;
kul gambon;
kokt/rökt/spicken ~ gambon cocite/fumate/crude


skinkskiva

kul trencho [-sh-] de gambon


skinksmörgås

sandwich eng [sænwid3, -witsh] a gambon


skinn

pelle, cute, tonsion;
(ytterhud) epidermis;
(pälsverk) pellicia;
(läder) corio;
det gyllne ~et le tonsion de auro;
flå ~et av pellar;
hålla sig i ~et fig continer se, guardar se;
rädda ~et fig salvar su pelle;
sälja sitt ~ dyrt fig vender car su pelle;
ömsa ~ mutar, spoliar se


skinna

pellar, spoliar;
fig (skörta upp) robar, piliar;
mjölken har ~t sig il ha pelle super le lacte


skinnbagge

zool hemiptero;
skinnbaggar (ordning) hemiptera lat


skinnbaggelik

zool hemiptere


skinnband

bokb ligatura in corio


skinnbyxor

pantalones de corio


skinnflådd

pellate


skinnhandlare

pelliciero


skinnjacka

(av läder) jachetta de corio


skinnklädd

tapissate de corio


skinnkrage

(av päls) collo/collar de pellicia;
(av läder) collo/collar de corio


skinnmöbel

mobile de corio


skinnmössa

(av päls) bonetto de pellicia;
(av läder) bonetto de corio


skinnrock

(av päls) mantello de pellicia;
(av läder) mantello de corio


skinnskräddare

pelliciero


skinntorr

discarnate, magre


skinnvaror

(pälsvaror) pellicierias;
(lädervaror) articulos de corio


skinnömsning

zool muta del pelle


skintigrafi|scintigrafi

(el. scintigrafi) med scintigraphia


skioptikon

diascopio


skipa

~ rätt/rättvisa administrar justitia


skippa

(strunta i) negliger, non dar se pena de;
(överge) lassar, quitar


skir

I adj (späd) tenere;
(ömtålig) delicate;
(om väv) aeree, legier [-d3-];
(om grönska) tenere
II s text gaza


skira

kul funder


skirhet

teneressa, delicatessa


skiss

schizzo it [skitså], esbosso, plano, schema;
(utkast, kladd) minuta


skissa|skissera

(el. skissera) schizzar, esbossar, delinear;
(i ord) schizzar, describer/depinger schematicamente/in grande lineas


skissartad

schematic


skissblock

bloco pro/de esbossos/schizzos it [skitsås]


skissbok

album de esbossos/de designos


skissning

delineamento, delineation


skit

merda, fece, cacata, excremento(s);
(strunt) cosalia, nonsenso;
prata ~ commatrar


skita

I defecar, cacar;
~ i fig negliger, non dar se pena de;
det skiter jag i non me importa
II ~ ner (smutsa ner) polluer


skitbra

multo/extraordinarimente bon


skitförnäm

qui da se aere de nobilitate


skitgöra

labor/travalio sordide


skithus

cacatorio


skitig

sordide, merdose


skitkul

multo/extraordinarimente comic/divertente


skitprat

commatrage [-ad3e]


skiträdd

multo/extrememente pavorose


skitsnack

commatrage [-ad3e]


skitstövel

persona infidel/non digne de fide


skitunge

puerastro, pueracio


skitviktig

(struntförnäm) qui da se aere de nobilitate


skiva

I s disco;
(tunn) lamina;
(av metall) platta;
(av trä) planca, tabula;
(grammofonskiva) disco;
(kalas) festa, orgia, bacchanal;
tekn rondella, polea;
data disco (magnetic);
kul (av bröd/kött) trencho [-sh-];
skära i skivor laminar;
kul trenchar [-sh-]
II v laminar, trenchar [-sh-];
~ sig laminar se, trenchar se


skivaggregat

data unitate de discos


skivalbum

album de disco


skivbar

I adj trenchabile [-sh-]
II s bar de discos


skivbolag

societate de (registration super) discos


skivbroms

tekn freno a/de discos


skivenhet

data unitate de discos


skivformig

in forma de disco, discoide, discoidal


skivfräs

tekn fresa a disco


skivharv

hirpice a discos


skivhjul

rota a/de disco


skivig

que se lamina/se trencha [-sh-]


skivindustri

industria de discos


skivinspelning

registration super disco(s)


skivkoppling

tekn accopulamento a discos;
(på bil) imbracage [-ad3e] a discos


skivling

bot agarico;
~ar (familj) agaricaceas;
citrongul slem~ gomphidio glutinose;
rödgul slem~ chroogompho rutile;
tuv~ lyophyllo


skivmarknad

mercato del discos


skivminne

data memoria a/de discos


skivomslag

copertura de disco


skivpacke

data disco pack eng [pæk]


skivpratare

presentator de discos, disc-jockey eng [disk d3åki]


skivsamlare

discophilo


skivsamling

discotheca


skivsektor

data sector de disco


skivspelare

torna-discos, radiophonographo


skivställ

porta-discos


skivstång

sport barra a/de discos


skivsvamp

bot agarico;
~ar (familj) agaricaceas


skivtallrik

platto a/de/pro discos


skivväxlare

cambia-discos


skjorta

camisa


skjortblus

blusa a/de camisa


skjortblusklänning

vestimento a blusa de camisa


skjortbröst

plastron fr [-å)]


skjortklänning

vestimento a/de camisa


skjortknapp

button de camisa


skjortkrage

collo de camisa


skjortnummer

talia de camisa


skjortärm

manica de camisa;
i ~arna in manicas de camisa


skjul

cabana, barraca


skjuta

(med skjutvapen) tirar, discargar;
(med pilar) tirar flechas [-sh-];
(döda med skjutvapen) fusilar;
(döda med pilskott) flechar;
(flytta) pulsar;
sport (i fotboll) tirar;
~ av (skott) tirar, discargar;
(pilar) tirar flechas;
~ ax bot spicar;
~ fram (flytta) pulsar;
(sticka ut) salir, emerger, esser prominente;
~ igen (stänga) clauder;
~ ihop (samla) quotisar se; ~ i höjden (växa fort) crescer rapidemente;
~ in (replik) interloquer;
~ in i varandra telescopar;
~ knopp bot gemmar;
~ mot mål sport tirar a goal eng [goul];
~ ner (med skjutvapen) fusilar;
(med pilskott) flechar;
~ på pulsar;
(uppskjuta) differer, postponer;
(ajournera) ajornar;
~ rygg curvar le dorso;
~ samman (samla) quotisar se;
~ skott tirar, discargar;
bot spicar, crescer, germinar, gemmar;
~ till (stänga) clauder;
(bidra med) contribuer, quotisar se;
~ upp (skjuta fram) postponer, differer;
(ajournera) ajornar;
rymd lancear;
bot germinar, gemmar, spicar;
~ över ett ansvar på någon annan transferer un/le responsabilitate a un altere persona


skjutavstånd

distantia de tiro


skjutbana

campo de tiro;
(täckt) galeria de tiro;
(för artilleri) polygono de tiro


skjutdörr

porta glissabile


skjutfält

campo de instruction de tiro


skjutfärdig

prompte a tirar


skjutförmåga

habilitate a tirar


skjutinstruktion

instruction/regulamento de tiro


skjutjärn

arma a/de foco;
fig interviewer eng [intövju:ö] pungente


skjutjärnsintervju

interview eng [intövju:] pungente


skjutjärnsjournalist

journalista pungente


skjutklar

prompte a tirar


skjutkunnig

qui sape tirar


skjutmått

mesura a tirar


skjutning

tiro


skjutomgång

fusilada


skjutregel

I regula/regulamento de tiro
II pessulo a tirar


skjutrigel

pessulo a tirar


skjutriktning

direction de tiro


skjuts

viage [-ad3e], transporto;
(lift) viage gratuite


skjutsa

transportar


skjutshåll

hist posta


skjutskicklig

habile a tirar


skjutskicklighet

habilitate a tirar


skjutskola

schola de tiro


skjutsning

transportation


skjutställning

position de tiro/pro tirar


skjuttävling

concurso de tiro


skjutvapen

arma a/de foco


skjutvägg

pariete a tirar


skjutövning

exercitio de tiro


sklerodermi

med sclerodermia


sklerometer

med sclerometro


skleros

med sclerose, sclerosis;
förorsaka ~ sclerosar;
multipel ~ sclerose/sclerosis multiple;
systemisk ~ sclerodermia


sklerosera

med sclerosar


sklerotisk

med sclerotic, sclerose


sko

I s calceo, scarpa;
(till häst) ferro de cavallo;
bekväma ~r scarpas/calceos commode/confortabile;
byta till andra ~r cambiar de scarpas/de calceos;
hästen har tappat en ~ le cavallo se ha disferrate;
högklackad ~ calceo/scarpa a talon alte;
knyta/knyta upp ~rna laciar se/dislaciar se le calceos/le scarpas;
lågklackad ~ calceo/scarpa a talon basse;
ta på sig ~rna mitter se le calceos/le scarpas
II v (en häst) ferrar;
(kanta) bordar;
(förstärka) fortificar;
~ av en häst disferrar un cavallo


skoaffär

magazin/boteca de calceaturas/de scarpas, scarperia


skoblock

bloco a/de/pro calceos/scarpas


skoborste

brossa a/de/pro calceos/scarpas


skock

(oordnad mängd) banda, grege, truppa, turba;
(av djur) grege


skocka

I s bot (kronärtskocka) artichoc [-sh-];
(jordärtskocka) heliantho tuberose
II v gregar;
~ sig, ~s affluer, agglomerar se, amassar se, attruppar se


skockning

agglomeration


skodon

calceatura


skofabrik

fabrica de calceaturas/de calceos/de scarpas


skoflickare

reparator de calceaturas/de calceos/de scarpas


skoformig

bot calceiforme, calceolate


skog

foreste, bosco, silva;
igenvuxen ~ foreste impenetrabile/inaccessibile/inexplorabile;
inte se ~en för bara träd fig le arbores cela le foreste/le bosco, le arbores impedi vider le foreste/le bosco;
plantera med ~ forestar;
som avser ~ silvan, forestal, silvatic, silvestre


skogbeklädd|skogbevuxen|skogbeväxt

(el. skogbevuxen, skogbeväxt) coperte de arbores/de boscos/de forestes, boscose, silvan, silvose


skogfattig

povre in boscos/forestes/silvas


skogig

boscose, silvan, silvose, coperte de arbores/de boscos/de forestes


skogklädd

coperte de arbores/de boscos/de forestes, boscose, silvan, silvose


skoglig

forestal


skoglös

sin boscos/forestes/silvas


skogrik

boscose, silvan, silvose, coperte de arbores/de boscos/de forestes


skogsande

spirito del boscos


skogsarbetare

travaliator/laborator/obrero forestal


skogsarbete

travalio/labor forestal


skogsareal

area forestal/de boscos


skogsavfall

residuo forestal


skogsavvekning

abattimento forestal/de arbores;
(i större skala) exploitation del foreste;
(baggböleri) deforestation


skogsbingel

bot mercurialis perenne


skogsblomma

flor silvestre/del bosco


skogsbo

habitante de un foreste/bosco


skogsbotanik

botanica silvatic/silvestre


skogsbrand

incendio forestal/de foreste/de bosco


skogsbruk

silvicultura, arboricultura, foresteria


skogsbryn

lista/bordo/contorno/orlo/margine de un bosco/de un foreste


skogsbygd

paisage [-ad3e] silvestre


skogsbälte

zona de boscos


skogsbär

bot bacca(s) silvatic/del boscos


skogschampinjon

bot agarico silvatic


skogsdrift

foresteria, silvicultura


skogsdunge

bosco, boschetto, arboreto


skogsduva

zool columba silvatic/silvestre


skogseld

incendio forestal/de foreste/de bosco


skogsenergi

energia (del residuo) forestal


skogsfibbla

bot hieracio (silvatic)


skogsflora

flora/plantas pl silvatic/silvestre


skogsfru

1 bot epipogio aphylle 2 myt fee del silvas


skogsfräken

bot equiseto silvestre


skogsfågel

ave silvatic/silvestre


skogsföretag

interprisa forestal


skogsförvaltare

administrator forestal


skogsförvaltning

administration forestal


skogsföryngring

plantation de juvene arbores


skogsgeting

zool vespa silvestre


skogsgud

fauno, satyro


skogshallon

bot rubo silvatic/del boscos


skogshare

zool lepore timide


skogshuggare

abattitor forestal/de arbores


skogshushållning

foresteria, silvicultura


skogshygge

(handling) abattimento forestal/de arbores;
(område) spatio libere de arbores


skogshögskola

schola superior forestal


skogsindustri

industria forestal


skogsinstitut

instituto forestal


skogskant

lista/bordo/contorno/orlo/margine de un bosco/de un foreste


skogsklöver

bot trifolio medie


skogslandskap

paisage [-ad3e] silvestre


skogslilja

bot cephalantera


skogsluft

aere del boscos


skogslämmel

zool lemming del forestes


skogsmark

terra de bosco, solo forestal


skogsmaskin

machina a/de/pro silvicultura/arboricultura/foresteria


skogsmus

zool apodemo;
mindre ~ apodemo silvatic;
större ~ apodemo flavicolle


skogsmyra

zool röd ~ formica rubie/del boscos


skogsmänniska

homine del boscos


skogsmästare

administrator superior forestal


skogsnarv

bot moehringia trinervate


skogsnoppa

bot omalotheca silvatic


skogsnymf

myt (hama)dryade


skogsnäva

bot geranio silvatic


skogsodling

silvicultura, arboricultura


skogsområde

region forestal, zona/area de boscos


skogsplantering

(handling) plantation de arbores;
(plats) plantation


skogsprodukt

producto forestal


skogspromenad

promenada silvestre/in le bosco(s)


skogsrå

myt fee del silvas


skogssame

lappon del boscos


skogsskötsel

silvicultura, arboricultura, foresteria


skogsskövling

exploitation forestal


skogssmultron

fraga silvatic/del boscos


skogssnuva

myt fee del silva


skogsstig

sentiero forestal


skogsstjärna

bot trientalis


skogstekniker

ingeniero forestal, silvicultor


skogsterräng

terreno de bosco


skogstomt

parcella de bosco/de foreste


skogstrakt

region forestal


skogstry

bot lonicera xyloste


skogsträd

arbore forestal


skogsutbildning

inseniamento forestal


skogsvandring

promenada silvestre/in le bosco(s)


skogsvetenskap

scientia forestal


skogsvicker

bot vicia silvatic


skogsviol

bot viola/violetta silvatic/del boscos


skogsväg

cammino forestal


skogsvård

foresteria, silvicultura


skogsvårdsman

forestero, guarda-bosco


skogsödla

zool lacerta vivipare


skogvaktarbostad

casa forestal


skogvaktare

guarda forestal, forestero, guarda-boscos


skohorn

calceator


skoindustri

industria de calceaturas/de calceos/de scarpas


skoj

I s (skämt) burla, buffoneria, joco;
(bedrägeri) duperia, charlataneria [sh-], fraude;
på ~ in burla
II adj drolle, amusante;
det var ~ att träffas il esseva un grande placer incontrar te/vos;
ha ~ diverter se/amusar se multo


skoja

(skämta) burlar;
(bedra) duper, frauder;
~ med burlar se de, vexar


skojare

charlatan [sharlata)], dupator, fraudator, impostor, cavallero de industria


skojeri

duperia, charlataneria [sh-], fraude


skojfrisk

jocose, galliarde, burlesc


skojig

drolle, comic, bizarre


skokartong

cassa a/de calceos/scarpas


skoklack

talon


skokräm

crema a/de/pro calceos/scarpas


skol-TV|skol|TV|skol-tv|tv

(el. skol-tv) television scholar/educative


skola|ska

I s schola; få sitta kvar i ~n (efter undervisningens slut) deber remaner in le schola, esser retenite in le schola;
(gå om en klass) deber repeter le classe/le curso;
gå i en ~ frequentar un schola;
gå i ~n ir al schola;
hålla ~ tener schola; som avser ~ scholar, scholastic;
öppna en ~ aperir un schola
II v (utbilda) formar, instruer, educar, disciplinar, cultivar;
bot replantar, transplantar;
en ~d röst un voce cultivate
III skola, ska v (böra) deber, haber a;
du ska inte stjäla tu non debe furar;
han ska resa i morgon ille va partir deman;
han ska komma nästa år ille venira le anno proxime;
han ska (lär) vara rik on dice que ille es ric;
vad ska jag göra? que facer?


skolad

(utbildad) educate;
(uppövad) cultivate


skolagning

reparation de calceaturas/de calceos/de scarpas


skolarbete

thema, exercitio;
(läxor) deberes (scholar/de schola)


skolastik

scholastica, scholasticismo


skolastiker

scholastico


skolastisk

scholastic


skolatlas

atlas scholar


skolavslutning

termination scholar/del schola


skolbarn

scholar, alumno, discipulo


skolbespisning

(handling) alimentation scholar;
(plats) cantina scholar


skolbetyg

nota(s)


skolbibliotek

biliotheca scholar


skolbibliotekarie

bibliothecario scholar


skolbok

libro/manual scholar/de schola


skolbruk

till ~ pro uso scholar


skolbuss

autobus scholar/de schola


skolbyggnad

edificio scholar


skolbänk

banco de schola


skolchef

chef [sh-] de schola


skoldag

die/jorno scholar/de schola/de classe;
första ~en le prime die de classe


skoldags

hora pro le schola


skoldans

ballo scholar


skoldator

computator del/pro le schola


skoldiplom

diploma scholar/de schola


skoldirektion

direction de schola


skoldirektör

director de schola


skoldisciplin

disciplina scholar


skoldistrikt

districto scholar


skoldrama

teaterhist drama/spectaculo pedagogic (scribite per maestros e representate per scholares)


skolelev

scholar, alumno, discipulo


skolengelska

anglese scholar


skolenhet

scholas integrate, complexo scholar/de scholas, gruppo scholar


skolexempel

exemplo typic/classic/typo, caso typo


skolfartyg

nave schola/scholar


skolfest

festa scholar/de schola


skolfilm

film educative/pedagogic


skolflicka

puera de schola


skolflicksaktig

pueril


skolflygplan

avion pro exercitation primari/basic


skolfolk

pedagogos


skolform

typo de schola


skolfostran

formation/education/instruction scholar


skolfoto

photo(graphia) scholar


skolfranska

francese scholar


skolfrånvaro

absentia scholar/in classe/in schola, absent(e)ismo scholar;
~ med/utan tillstånd absentia justificate/non justificate


skolfröken

maestra de schola


skolfux

maestro pedante/pedantesc


skolfuxeri

pedanteria


skolförening

association/club eng [klab] scholar/de alumnos/de scholares


skolföreståndare

director de schola


skolförsäkring

assecurantia scholar


skolförvaltning

administration de schola


skolgosse

puero de schola


skolgrammatik

grammatica scholar


skolgång

(le) ir al schola, (le) frequentar le schola


skolgård

corte/placia del schola/de recreation


skolhus

casa scholar


skolhygien

hygiene scholar


skolhälsovård

medicina scholar


skolidrott

sport scholar


skolinspektör

inspector scholar


skolios

med scoliose, scoliosis;
person som lider av ~ scoliotico


skolk

absentia (scholar) non justificate


skolka

absentar se (del schola/del classe) sin justification


skolkamrat

amico/camerada de schola/de classe, condiscipulo


skolkare

scholar absente sin justification


skolkatalog

catalogo scholar/de schola


skolklass

classe


skolklocka

(ur) horologio de schola;
(ringklocka) campana de schola


skolkning

absentia (scholar) non justificate


skolkoloni

colonia scholar


skolkort

(foto) photo(graphia) scholar;
(till samfärdsmedel) billet de abonamento


skolkunskap

saper/cognoscimento scholar


skolkurator

assistente social del schola


skolkök

(lokal) cocina scholar;
(skolämne) inseniamento de cocina


skolla

se 2skålla


skollag

jur lege scholar;
sport equipa de un schola


skolleda

tedio del schola


skolledare

director de schola


skolledning

direction de schola


skollexikon

lexico/dictionario (pro uso) scholar


skolliv

vita scholar


skolljus

testa/capite de studio


skollokal

sala de classe, local scholar/de classe


skollov

vacantias pl scholar


skolläkare

medico scholar


skollärare

maestro de schola


skollärdom

erudition scholar/pedantesc, saper/cognoscentia/cognoscimento libresc


skolmagister

maestro de schola


skolman

pedagogo


skolmat

alimento scholar


skolmatsal

sala de mangiar [-d3-]


skolmiljö

ambiente scholar


skolminister

ministro del education/del instruction public


skolmogen

preste pro le schola


skolmognad

maturitate pro le schola


skolmognadsprov

test eng del maturitate pro le schola


skolmuseum

museo pedagogic/scholar


skolmyndighet

autoritate scholar


skolmässig

de schola


skolmästaraktig

pedante/pedantesc


skolmästare

maestro pedante/pedantesc;
sport champion eng [tshæmpjön], campion del schola


skolmästeri

pedanteria, pedantismo


skolmästerskap

sport campionato del schola


skolmästra

esser pedante/pedantesc


skolmåltid

repasto scholar


skolmössa

bonetto del schola


skolning

education, formation, instruction, apprentissage [-ad3e]


skolorkester

orchestra scholar/de un schola


skolpersonal

personal docente


skolplikt

obligation scholar, inseniamento/instruction/scholaritate obligatori


skolpliktig

de etate scholar


skolpojke

puero de schola


skolpojksaktig

pueril


skolpolis

policiero de schola


skolpolitik

politica scholar


skolpolitisk

de politica scholar


skolproblem

problema scholar


skolprogram

programma scholar


skolpsykolog

psychologo scholar


skolradio

radio scholar/educational


skolreform

reforma scholar


skolreglemente

regulamento scholar/de un schola


skolresa

excursion/viage [-ad3e] scholar


skolresultat

resultato scholar


skolridning

equitation (del alte schola)


skolrädsla

apprehension de ir al schola


skolråd

(grupp) consilio de schola;
(person) consiliero de schola


skolsal

(sala de) classe


skolschema

horario scholar, curriculo del schola, planification scholar


skolsjuk

qui simula un maladia


skolsjuka

maladia simulate/fingite


skolskepp

nave schola/schilar


skolskjuts

transporto/transportation public regular a e ab un schola


skolsköterska

infirmera scholar


skolslips

cravata de un schola


skolsprång

sport (vid ridning) capriola


skolstadga

regulamento scholar/de scholas


skolstart

comenciamento scholar/del schola


skolstrejk

exopero scholar


skolstrejka

exoperar in un schola


skolstyrelse

direction de schola


skolsystem

systema scholar


skoltandläkare

dentista scholar


skoltandvård

servicio dental scholar


skolteater

theatro scholar/pro scholares


skoltermin

termino scholar


skoltid

horas de schola/de classe, classe;
(skolåren) (le) annos de scholaritate


skoltidning

(utgiven av elever) jornal del schola;
(officiell) jornal/revista pedagogic/educational


skoltrött

fatigate del vita scholar


skoltrötthet

fatiga scholar


skolturnering

sport torneo (inter)scholar


skolunderbyggnad

fundamento educational


skolundervisning

inseniamento scholar


skolungdom

juventute scholar/de schola


skoluniform

uniforme de un schola


skoluppsats

composition scholar


skoluppsatsämne

thema scholar


skolutbildning

education scholar


skolutflykt

excursion scholar


skolutgåva

edition (pro uso) scholar


skolvecka

septimana scholar


skolvärld

mundo scholar


skolväsen

inseniamento, instruction public


skolväska

sacco de scholar


skolämne

materia de inseniamento


skoläst

forma pro calceos/pro scarpas


skolästfiskar

zool (familj) macrouridas


skolålder

etate scholar


skolår

anno scholar;
~en le annos de scholaritate


Skolöverstyrelsen

le Consilio Superior del Education


skomakare

reparator de calceaturas/de calceos/de scarpas, scarpero


skomakarlampa

lampa/lampada de scarpero


skomakarpryl

alesna


skomakarrealism

fig realismo detaliate sin spirito


skomakarsyl

alesna


skomakarverkstad

officina de un scarpero/de un reparator de calceaturas/de calceos/de scarpas


skomakeri

(arbetsplats) officina de un scarpero/de un reparator de calceos/de scarpas/de calceaturas;
(arbete) reparation de calceaturas/de calceos/de scarpas


skona

sparniar, eximer;
(undanta) exemptar;
(benåda) gratiar, amnestiar;
~ någon från något sparniar un cosa a un persona


skonare|skonert

(el. skonert) sjö goletta, schooner eng [sku:nö]


skoning

(beslag) ferramento;
(kant) bordo


skoningslös

impietose, inhuman, incaritabile, incompassibile, inclemente, implacabile, cruel, sin mercede, sin pietate, dur como un petra


skonsam

indulgente, clemente, considerate, venial


skonsamhet

indulgentia, clementia, consideration, venia, venialitate


skopa

I s vaso de haurir;
(skovel) pala
II v haurir


skopolamin|scopolamin

(el. scopolamin) kem scopolamina


skoputsare

lustrator de calceos/de scarpas, lustra-scarpas


skoputsning

lustration de calceaturas/de calceos/de scarpas


skopverk

draga


skorbut

med scorbuto


skorbutisk

med scorbutic


skorem

corregia de calceo/de scarpa


skorpa

I s (hårt överdrag) crusta, incrustation;
kul biscuit dur;
täcka med en ~ incrustar
II v ~ sig incrustar se


skorpbildning

incrustation


skorpig

crustose


skorpion

zool scorpion;
Skorpionen astron le Scorpion;
~er (ordning) scorpionidas


skorpionfisk

zool scorpena


skorpmjöl

kul pan grattate


skorpsmula

crusta de pan


skorr

(oljud) discordantia, dissonantia


skorra

(ljuda oskönt) discordar, dissonar;
tala med ~nde r språk parlar con un r uvular


skorrljud

språk r uvular


skorrning

språk r uvular


skorsten

camino;
röka som en ~ fumar como un camino


skorstenseld

foco de camino


skorstensfejare

netta-caminos, brossa-caminos


skorstenshatt|skorstenshuv

(el. skorstenshuv) cappotta de camino


skorstenskrage|skorstenskrans

(el. skorstenskrans) mantello del camino


skorstensmur

muro de camino


skorstenspipa

tubo de camino


skorstensreparatör

fumista


skorstensrör

tubo de camino


skorv

I med furfure, favo
II sjö nave/vehiculo inferior


skorvaktig

med furfuracee


skorvig

med favose, furfuracee, furfurose


skorzonera

bot scorzonera (hispanic)


skoskav

excoriation al pede;
få ~ excoriar se le pede;
jag har fått ~ le calceos/scarpas me ha excoriate


skosnöre

cordon/lacetto de calceo/de scarpa


skospänne

bucla de calceo/de scarpa


skosula

solea de calceo/de scarpa


skot

sjö scotta;
ta hem ~et stringer le scotta


skota

sjö tirar le scotta


skoter

scooter eng [sku:tö]


skoterförare

scooterista [sku:tö-]


skotillverkare

fabricante de calceaturas/de calceos/de scarpas


skotillverkning

fabrication de calceaturas/de calceos/de scarpas


skotning

sjö tirada/tirage [-ad3e] del scotta


skotsk

scote, scotic, scotese;
~ whisky scotch eng [skåtsh]


skotska

1 språk lingua scotese 2 (kvinna) scotesa, scota


skotskrutig

scotese


skott

(från skjutvapen) colpo de foco, tiro, discarga;
(knall) detonation;
(laddning) carga;
bot planton;
sjö pariete de separation;
sport tiro;
lösa ~ cartuchas [-sh-] blanc;
skarpa ~ ballas;
skjuta ~ tirar, discargar;
bot spicar, crescer, germinar, gemmar;
som ett ~ fig multo rapidemente


skotta

I v (snö) remover le nive
II s zool crenilabro


skottavla

scopo


skottdag

die/jorno intercalar


skotte

scoto


skottehistoria

historia scotese


skottfri

a proba/prova de balla


skottfält

portata/campo de tiro


skottglugg

(för kanon) cannoniera


skotthål

foramine de balla


skotthåll

distantia de tiro, portata


skottkärra

carretto de mano


Skottland

Scotia


skottlinje

linea de foco/de tiro


skottlossning

tiro, tirada, tirage [-ad3e]


skottläge

position pro tirar


skottriktning

direction de tiro


skotträdd

qui ha pavor de tiro


skotträdsla

pavor de tiro


skottsalva

fusilada


skottsekund

secunda intercalar


skottskada

vulnere/ferita de balla


skottspole

volante


skottställning

position pro tirar


skottsäker

a proba/prova de balla


skottsår

vulnere/ferita de balla


skottvidd

portata


skottväxling

excambio de colpos de foco/de tiros


skottår

anno bissextil/intercalar


skov

(period) periodo;
(skede) epocha, era;
med (anfall, ryck) attacco, rapto


skova

crusta


skovel

pala;
(liten) paletta;
(som mått) palata


skovelhjul

rota a palas


skovig

crustose


skovla

haurir


skrabbig

(skral) povre;
(dålig) mal;
(krasslig) indisposite


skraffera

konst (skugga teckning) poner lineas umbrate, hachaturar [-sh-];
(inrista teckning på) gravar


skraffering

konst lineas umbrate, hachatura [-sh-];
gravure fr [-vy:r]


skraj|skrajsen

(el. skrajsen) pavorose;
vara ~ haber pavor


skrajsenhet

pavor


skrake|skrak

(el. skrak) zool mergo;
salt~ mergo albellus lat;
små~ mergo serrator;
stor~ mergo merganser lat


skral

povre;
(dålig) mal;
(krasslig) indisposite;
(skröplig) decrepite


skralna

sjö vinden ~r le vento torna/gira contra le sol


skraltig

(krasslig) indisposite;
(dålig) mal;
(rankig) in mal stato, ruinose


skramla

I v (slamra) streper;
(om mynt) tintinnar;
(samla in) pagar cata uno su parte
II s joculo strepente


skramlig

strepitose


skrammel

strepito


skrammelkvartett

mus quartetto Schrammel


skrangla

mover se instabilemente


skranglig

(ostadig) instabile;
(vinglig) vacillante;
(gänglig) alte e magre


skranglighet

instabilitate, vacillamento, vacillation


skrank

balustrada, barra, barriera;
(lågt) parapetto it;
(vid domstol) barra


skranka

I s (spärr) barriera;
(gräns) limite;
inom lagens skrankor intra le limites del lege
II v separar per barrieras


skrapa

I s grattator, raspator;
(tillrättavisning) admonition, reprehension, reprimenda, blasmo
II v rader, grattar, raspar;
~ ihop reunir con difficultate


skrapbulle

infante nascite longe tempore post le sorores e fratres


skrapjärn

grattator, raspator


skrapkniv

grattator, raspator


skraplott

billet de lotteria a grattar


skrapning

grattamento, radimento;
med curettage [-ad3e]


skratt

riso;
brista ut i ~ erumper in riso;
ett homeriskt ~ un riso homeric;
ett klingande ~ un riso sonor;
undertrycka ett ~ reprimer un riso;
vrida sig av ~ torquer se de rider


skratta

rider;
få någon att ~ facer rider un persona;
~ åt någon derider un persona


skrattanfall|skrattattack

(el. skrattattack) accesso/attacco de riso, risada


skrattare

persona qui ride;
få skrattarna på sin sida sollicitar le riso de totos


skrattgrop

fossetta


skrattig

inclinate a rider, qui ride sovente


skrattlust

inclination a/de rider


skrattlysten

inclinate a rider


skrattlystnad

inclination a/de rider


skrattmuskel

anat musculo del riso, risorio;
dra på skrattmusklerna erumper in riso/in risada


skrattmås

zool laro ridibunde


skrattparoxysm

convulsion de riso, riso/risada convulsive


skrattretande

risibile, ridicule, irrisori, hilarante, grottesc


skrattsalva

explosion/cascada de riso/de risada


skrattspegel

specula deformante/del riso


skrattsuccé|skrattsucce

successo comic, triumpho de hilaritate


skrattögd

con oculos ridente


skrea

zool marcha [-sh-] (usque a 1 metro de longitude) de larvas de sciara e semisciara


skred

avalanche fr [-la):sh]


skrev

(byxgren) cruce de pantalon(es);
anat organos genital


skreva

I s (spricka) fissura;
(klyfta) ravina
II v (stående/sittande) star/seder con le gambas aperte/large


skri

crito


skria

critar, dar critos


skriande

fig flagrante, manifeste, horrende, violente;
~ orättvisa injustitia flagrante/horrende


skribent

scriptor, autor, homine de litteras


skrida

ir con passo solemne;
(glida) glissar;
~ till handling/till verket passar al action


skridsko

patin;
åka ~r patinar


skridskobana

pista/area de patinar/de patinage [-ad3e], patinatorio


skridskobeslag

ferratura de patin


skridskolöpare

patinator


skridskorem

corregia de patin


skridskosegling

navigation a vela de patinage [-ad3e]


skridskoskena

lamina de patin


skridskotävling

concurso de patinage [-ad3e]


skridskoåkare

patinator


skridskoåkning

patinage [-ad3e], skating eng [skeiting]


skrift

1 (text) scripto, texto;
(skriftalster) scripto, documento, acto, opus, opusculo;
(skriftsystem) scriptura;
(skrivtecken) typo, character, littera, scriptura;
(skriftbild) graphia;
(handstil) scriptura, graphismo;
den heliga Skriften le Scriptura Sacre/Sancte;
fonetisk ~ scriptura phonetic;
läran om sambandet mellan ~ och karaktär graphologia;
läran om ~en graphonomia;
oläslig ~ scriptura/graphia illegibile 2 se skriftermål


skrifta

~ sig rel (bikta sig) confessar


skriftalster

scripto, documento, acto, opus, opusculo


skriftanalys

analyse/analysis graphologic


skriftbild

graphia


skriftenlig

rel secundo le Scriptura/le Biblia


skriftermål

rel (protestantiskt) preparation al communion;
(katolskt) confession


skriftexpert

graphologo, graphologista;
rel exegeta;
(islamisk) mullah;
(judisk) scriba


skriftform

i ~ per scripto


skriftlig

scripte, per scripto;
~ framställan proposition per scripto;
~ tradition tradition scripte;
~t förhör interrogation scripte


skriftligen

per scripto


skriftlärd

rel exegeta;
(judisk) scriba;
(islamisk) mullah


skriftlös

analphabetic


skriftprov

proba/prova del scriptura


skriftpsykologi

graphologia


skriftserie

serie de scriptos/de operas/de opusculos


skriftspridare

venditor ambulante


skriftspråk

lingua/linguage [-ad3e] scripte scripte/litterari


skriftspråksform

forma (del lingua) litterari


skriftställare

homine de litteras, autor, scriptor


skriftställe

rel parte/passage [-ad3e] del Scriptura/del Biblia


skrifttecken

signo (ortho)graphic


skriftväxla

corresponder


skriftväxling

correspondentia


skrik

crito, clamor


skrika

critar, clamar;
(skråla) vociferar;
(tjuta, yla) ulular;
(om spädbarn) vagir;
(om färger) strider


skrikande

clamorose, stridule, stridente


skrikhals

critator, vociferator, ululator


skrikig

critante, vociferante;
(om färg) stridente


skrikighet

vociferation


skrilla

I s patin
II v patinar


skrin

coffro, cassetta, scrinio, cassa


skrinda

carro a/de feno


skrinlägga

fig postponer (pro sempre), abandonar, renunciar


skrinna

patinar


skrinnarbana

pista/area de patinar/de patinage [-ad3e], patinatorio


skrinnare

patinator


skrinning

patinage [-ad3e], skating eng [skeiting]


skript

data script eng


skripta

se scripta


skriptorium

cabinetto de travalio/de labor/de studio, studio


skriptum

hist proba/prova scripte


skritt

passo lente


skritta

vader a passo lente


skriva

scriber;
(författa) scriber, componer;
(stava) orthographiar;
en egenhändigt skriven handling un holographo;
~ autograf autographiar;
~ av copiar, plagiar;
~ för en tidning collaborar a un jornal;
~ för hand scriber per mano;
~ in notar, registrar;
~ mellan raderna interlinear;
~ ner notar;
~ på ekon (teckna borgen) avalisar;
~ på maskin scriber a machina, dactylographar;
~ under signar, firmar, subscriber;
~ upp notar;
~ ut (från sjukhus) dehospitalisar;
mus instrumentar;
~ över något på någon jur transferer un cosa a un altere persona;
som är egenhändigt skrivet holographe


skrivarbete

travalio/labor de scriptura


skrivare

(person) scribano, secretario;
data printer eng impressor, imprimitor


skrivarport

data porta de impressor/de imprimitor


skrivbegåvning

talento de scriptor


skrivbiträde

commisso


skrivblock

bloco de/pro scriber


skrivbok

quaderno


skrivbord

tabula a/de scriber, scriptorio, bureau fr [byro]


skrivbordslåda

tiratorio


skrivbyrå

I (möbel) tabula a/de scriber, scriptorio, bureau fr [byro]
II (kontor) agentia/officio/bureau fr [byro] a/de dactylographia


skrivdon

articulos/materiales de officio/de bureau fr [byro]


skrivelse

lettera, littera, message [-ad3e], missiva;
som svar på er ~ in responsa a vostre lettera/littera


skriveri

(handling) scriptura;
(resultat) scriptos pl


skrivfel

falta orthographic/de orthographia, error de penna/de scriptura, lapsus calami lat


skrivförnödenheter

articulos/materiales de officio/de bureau fr [byro]


skrivgöra|skrivgöromål

(el. skrivgöromål) scriptura


skrivhjälp

assistentia de scriptura;
(person) assistente de scriptura


skrivhäfte

quaderno


skrivkarl

scribano


skrivklåda

passion/mania de scriber


skrivkonst

arte de scriber;
(skönskrift) calligraphia


skrivkramp

crampo del scribente


skrivkrita

creta


skrivkula

(på skrivmaskin) balla de un machina a/de scriber


skrivkunnig

qui sape scriber


skrivkunnighet

cognoscentia de scriber


skrivmaskin

machina a/de scriber, dactylographo;
elektrisk ~ machina a/de scriber electronic/electric


skrivmaskinsband

banda de un machina a/de scriber


skrivmaskinspapper

papiro pro machina a/de scriber


skrivmaskinstangent

clave de un machina a/de scriber


skrivmaskinsvals

rolo de un machina a/de scriber


skrivmateriel

articulos/materiales de officio/de bureau fr [byro]


skrivning

proba/test eng scripte;
(uppsats) composition


skrivpapper

papiro a/de/pro scriber, papireria


skrivplats

tabula a/de scriber, scriptorio, bureau fr [byro]


skrivpulpet

scriptorio


skrivrubbning

med dysgraphia


skrivrum

cabinetto de travalio/de labor/de studio, studio


skrivsaker

articulos/materiales de officio/de bureau fr [byro]


skrivstil

(handskriven bokstav) littera/character manuscripte/de scriptura;
(handstil) graphia;
litt modo de scriber, stilo (de scriber);
typ character/littera cursive/italic


skrivställ

scriptoria


skrivsvårigheter

med dysgraphia


skrivsätt

(handstil) graphia;
(stavning) orthographia;
litt modo de scriber, stilo


skrivtecken

signo (ortho)graphic, character, littera;
(i form av bild) pictogramma


skrivträning

exercitio de calligraphia


skrivövning

exercitio de scriptura;
(i skönskrift) exercitio de calligraphia


skrock

credentia superstitiose, superstition


skrocka

(om höns) cluc(c)ar;
(om person) rider dulcemente


skrockande

(från höns) cluc(c)a;
(från person) riso dulce


skrockfull

superstitiose


skrockfullhet

superstitiositate


skrodera

fanfaronar


skrodör

fanfaron


skrofelartad

med scrofulose


skrofler

med scrofula, scrofulose, scrofulosis


skrofulos

med scrofula, scrofulose, scrofulosis


skrofulös

med scrofulose


skrot

I ferralia;
mil mitralia;
av samma ~ och korn fig del mesme (mal) natura/character/qualitate;
skjuta med ~ tirar con mitralia;
värdelöst ~ ferralia incuperabile;
återvinna ~ recuperar/recyclar ferralia
II (skrotupplag) deposito de ferralia


skrota

1 (förvandla till skrot) dismantellar, vender pro ferralia;
fig (överge) abandonar 2 gå och ~ vader/circumerrar disoccupate, otiar 3 sjö (om vind) lentemente cambiar direction


skrotbil

auto(mobile) a demolir/pro le ferralia


skrothandel

(utövning) commercio del ferralia(s);
(firma) commercio del ferraliero


skrothandlare

ferraliero, mercante de ferralia


skrothög

pila/cumulo/deposito de ferralia


skrotsamlare

ferraliero


skrott

(kärnhus) corde


skrotum

anat scroto


skrotupplag

deposito de ferralia


skrotvärde

valor mercante del ferralia, valor como ferralia


skrov

skeleto, corpore discarnate;
sjö casco, corpore/carcassa de nave;
flyg fuselage [-ad3e]


skrovlig

aspere, rude, rugose;
(om röst) rauc, rude


skrovlighet

asperitate, raucitate, rugositate


skrovmål

repasto abundante


skrubb

I (litet utrymme) guarda-roba, cabinetto;
(kyffe) cabana
II 1 (tillrättavisning) admonition, reprimenda, reprehension, blasmo 2 (skurborste) brossa a fricar


skrubba

I s zool platessa
II s (tillrättavisning) admonition, reprimenda, reprehension, blasmo
III v fricar, brossar, grattar


skrubbsår

med abration, grattatura


skrud

habito de gala;
(kyrklig) vestimento


skruda

~ sig i vestir se de


skrumpen

crispate, arrugate, corrugate;
(vissen) marcide;
(rynkig) rugose


skrumplever

med cirrhose/cirrhosis hepatic


skrumpna

crispar se, arrugar se, corrugar se;
(vissna) marce(sce)r


skrumpning

med cirrhose, cirrhosis, involution


skrumpnjure

med cirrhose/cirrhosis renal, nephrosclerose, nephrosclerosis


skrupel

scrupulo, compunction


skrupelfri

inscrupulose, sin scrupulos/compunction


skrupulös

scrupulose


skrutinium

scrutinio


skrutt

1 (skröplig gubbe) vetulo decrepite 2 (skräp) cosalia;
det är bara ~ med henne illa es infirme/malade 3 (kärnhus) corde


skruttig

povre;
(dålig) mal;
(krasslig) indisposite;
(skröplig) decrepite


skruv

vite;
sport rotation, spiral;
Arkimedes ~ vite de Archimedes;
dra åt en ~ serrar un vite;
dubbelgängad ~ vite a duple passos;
enkelgängad ~ vite a un passo;
fästa något med ~ar fixar un cosa con vites;
ha en ~ lös fig esser folle;
högergängad ~ vite con passo a dext(e)ra;
lossa en ~ disserrar un vite;
ta ~ fig haber le effecto intendite;
vänstergängad ~ vite con passo a sinistra


skruva

vitar, fixar con un vite;
~ i vitar


skruvad

vitate, fixate con un vite;
fig affectate, manierate


skruvbar

que pote esser vitate


skruvboll

sport balla rota(n)te/de rotation


skruvbult

cavilia/bulon a vite


skruvformig

helicoidal, helicoide


skruvgänga

spira/passo de vite, spiral de vite, filetto


skruvhjul

rota heliocoidal


skruvhopp

sport salto rotative


skruvhuvud

testa/capite de vite


skruvkapsyl

capsula/tappo a (passo de) vite


skruvkoppel

accopulamento a vite


skruvlinje

mat spiral, helice


skruvlinjig

mat spiral, spiralate, helicoidal, helicoide


skruvlock

coperculo a (passo de) vite


skruvmejsel

torna-vite


skruvnyckel

clave a vite


skruvpalm

bot pandano;
~er (familj) pandanaceas


skruvpenna

stilo automatic


skruvpress

pressa a vite


skruvrör

tubo vitate


skruvrörelse

movimento rotative


skruvstycke

banco con tenalia a vite


skruvstäd

banco con tenalia a vite


skruvväxel

tekn ingranage helicoidal


skrymma

prender grande spatio


skrymmande

(som tar upp stor plats) que prende grande spatio;
(som kräver stor plats) que require grande spatio


skrymsle

angulo remote


skrymt

hypocrisia


skrymta

facer le hypocrita


skrymtaktig

hypocrita


skrymtaktighet

hypocrisia


skrymtare

hypocrita


skrymteri

hypocrisia


skrynkelfri

inarrugabile


skrynkla

(ar)rugar, corrugar


skrynklig

(ar)rugate, rugose, corrugate


skrynklighet

rugositate


skrynkling

arrugation, corrugation


skryt

fanfaronada, rodomontada, vangloria, vanteria, ostentation


skryta

fanfaronar, ostentar, vantar se, vangloriar se;
~ med vantar se de


skrytaktig

ostentative, ostentatiose, vanitose, vangloriose


skrytaktighet

fanfaronada, ostentation, rodomontada, vangloria, vanteria


skrytare

fanfaron, rodomonte


skrytbygge

edification ostentative


skrythals

fanfaron, rodomonte


skrytig

ostentative, ostentatiose, vanitose, vangloriose


skrytighet

fanfaronada, ostentation, rodomontada, vangloria, vanteria


skrytmåns

fanfaron, rodomonte


skrytsam

ostentative, ostentatiose, vanitose, vangloriose;
~ person fanfaron, rodomonte;
~t framhävande/uppträdande ostentation


skrytsamhet

fanfaronada, ostentation, rodomontada, vangloria, vanteria


skräck

horror, terror, pavor, espavento;
injaga ~ i horrificar, terrificar, terrer, terrorisar


skräcka

I s zool mergo femina
II v sjö (släppa efter) disserrar, laxar


skräckbild

imagine terrificante/horripilante/horrorose/de horror


skräckexempel

exemplo terrificante/horripilante/de horror, exemplo illustrativissime (de un cosa negative)


skräckfilm

film de horror


skräckhistoria

historia terrificante/horripilante/horrorose/de horror


skräckinjagande

terribile, horribile, horripilante, horrorose, horrific, terrific, terrificante, tremende, horrende, espaventabile, timibile, truculente


skräckkabinett

camera de horrores


skräckregemente

terrorismo


skräckroman

roman(ce) terrificante/horripilante/horrorose/de horror


skräckskildring

historia terrificante/horripilante/horrorose/de horror


skräckslagen

terrificate, terrorisate


skräcksyn

imagine terrificante/horripilante/horrorose/de horror


skräckvälde

terrorismo


skräcködla

zool dinosauro


skräda

(släthugga) applanar/lisiar con hacha [-sh-];
(grovmala) molar a farina grosse;
(sålla) colar, cribrar, passar per un cribro/un tamis, setassar, tamisar;
inte ~ orden declarar su opinion, parlar liberemente


skrädda

taliar e confectionar


skräddare

sartor;
zool (släkte) gerris lat


skräddarfågel

zool othotomo


skräddargesäll

apprentisse sartor


skräddarmuskel

anat sartorio


skräddarmästare

maestro sartor


skräddarställning

sitta i ~ seder con le gambas cruciate


skräddarsydd

taliate


skräddarverkstad

officina de sartor, sartoreria


skrädderi

(handling) mestiero de sartor;
(plats) sartoreria, officina de sartor;
som avser ~ sartorial


skrädkaka

kul pan fresc de secale (facite con farina cribrate)


skrädyxa

hacha [-sh-] a applanar/lisiar


skräll

crac;
fig disastro, sensation


skrälla

crac(c)ar, crep(it)ar


skrälldus

grande quantitate


skrälle

cosa/persona decrepite/ruinose


skrällig

I (om ljud) crac(c)ante, que crac(c)a, crep(it)ante, que crep(it)a
II (skröplig) decrepite;
(dålig) mal;
(sönder) rupte


skrällighet

crac(c)amento, crepitation


skrämma

espaventar, terrer, terrificar, horrificar, intimidar;
bli skrämd espaventar se;
vara skrämd haber pavor


skrämmande

espaventabile, terribile, terrific, horrende, horrific, abhorrente, (ab)horribile, intimidabile


skrämsel

pavor, terror, horror, atrocitate


skrämselhicka

singulto de pavor


skrämselpropaganda

propaganda abhorrente


skrämskott

tiro/colpo de advertimento;
fig menacia in le aere


skrän

vociferation


skräna

vociferar


skränare|skränfock|skränhals

(el. skränfock, skränhals) ululator


skränig

vociferante


skränighet

vociferation


skräntärna

zool sterna caspie


skräp

cosalia, antiqualia, pacotilia, bric-à-brac fr, kitsch ty;
det är bara ~ med henne illa es infirme/malade;
det är ~ till karl ille es un viro incompetente


skräpa

esser in disordine


skräpig

disordinate, farraginose


skräpkammare

camera de restos/de antiqualias/de cosalias


skräpp

fanfaronada, rodomontada, vangloria, vanteria, ostentation


skräppa

I v fanfaronar, ostentar, vantar se, vangloriar se
II s bot rumex lat;
gårds~ rumex longifolie;
krus~ rumex crispe;
vatten~ rumex hydrolapathe


skräppapper

papiralia


skrävel

fanfaronada, rodomontada, vangloria, vanteria, ostentation


skrävelmåns

fanfaron, rodomonte


skrävla

fanfaronar, ostentar, vantar se, vangloriar se


skrävlare

fanfaron, rodomonte


skrävleri

fanfaronada, rodomontada, vangloria, vanteria, ostentation


skrävlig

magniloquente, fastose, ostentatiose, vangloriose, vanitose, vistose


skrå

I s (yrkesgrupp) hist guilda, corporation
II s (tuggtobak) tabaco a masticar
III adj oblique, diagonal, transversal, inclinate;
som ligger på ~ transverse


skråanda

spirito (egocentric) del guilda/del corporation


skråkant

bisello, chanfreno [sh-]


skrål

crito, clamor, vociferation


skråla

critar, clamar, vociferar


skrålare

vociferator


skrålhals

vociferator


skrålig

vociferante


skrålighet

vociferation


skrålla

ridicule cappello de femina


skråma

I s excoriation, grattatura, lesion superficial
II v excoriar, grattar


skråmedlem

confratre, collega;
hist membro del guilda/del corporation


skråpansikte

masca facial horripilante


skråpuk

masca facial horripilante;
fig persona fede (e deformate)


skråpuksansikte

masca facial horripilante


skråremsa

text banda de tela taliate obliquemente


skråväsen

systema de guildas/de corporationes


skröna

historia mendace/false


skröplig

decrepite, fragile, debile


skröplighet

decrepitude, fragilitate, debilitate


skubba

(gnugga) fricar, frictionar;
(springa) currer


skudda

succuter, agitar;
~ stoftet av sina fötter succuter le pulvere de su calceas/de su scarpas


skuff

(knuff) pulsata


skuffa

pulsar


skugga

I s umbra;
följa någon som en ~ sequer un persona como su umbra;
i ~n av al umbra de;
kasta ~ på umbrar;
~n av ett tvivel umbra de dubita
II v (skydda från ljus) dar umbra, umbrar;
(bevaka) persequer secretemente;
konst umbrar


skuggbild

silhouette fr [silwät], profilo;
teckna i ~ silhouettar [-wät-]


skuggboxning

boxa simulate, sciamachia [stsiamakia]


skuggestalt

umbra


skuggfigur

silhouette fr [silwät]


skuggfri

sin umbra


skuggig

umbratile, umbrose, umbrifere


skuggkabinett

cabinetto umbra


skugglik

como un umbra;
(vag) vage


skugglinje

konst linea umbrante


skuggliv

vita decimate


skugglägga

umbrar


skugglös

sin umbra


skuggminister

ministro umbra


skuggparti

parte umbrate


skuggregering

governamento umbra


skuggrik

que da multe umbra, multo umbratile/umbrifere/umbrose


skuggsida

latere umbrate/umbrose, latere in le/del umbra;
fig reverso del medalia, inconveniente


skuggspel

joco de umbras;
teat theatro de umbras


skuggstreck

konst linea umbrante


skuggtillvaro

existentia decimate


skuggvärld

mundo de umbras


skuggväxt

bot planta de umbra


skula

resto de alimento


skuld

(förseelse, fel) culpa, falta;
(orsak) causa;
(gäld) debita;
hand passivo;
betala en ~ pagar un debita;
ge någon ~en dar/attribuer/imputar le culpa a un persona;
komma i ~ indebitar se;
stå i ~ till esser indebitate a;
sätta sig i ~ indebitar se;
vara ~ till esser le causa de, esser responsabile de


skuldbelagd

(med gäld) debitose, indebitate;
(med förseelser) culpabile


skuldbelastad

(med gäld) debitose, indebitate;
(med förseelser) culpabile


skuldbelägga

(med gäld) indebitar;
(med förseelser) dar/attribuer/imputar le culpa (a)


skuldbrev

ekon recognoscentia de debita, obligation


skuldbörda

(av gäld) carga de debitas;
(av förseelser) carga/peso de su faltas/su culpas


skulderblad

anat scapula, omoplate, osso del humero


skulderbladskam

anat apophyse, apophysis, acromial, acromion


skulderbladskammuskel

anat musculo subscapular


skulderbladsmuskel

anat musculo scapular


skulderbredd

largor del spatulas/del humeros


skuldergördel

anat cinctura scapular


skulderhöjd

altor del spatula/del humero


skulderkläde

rel scapulario


skuldfordran

debita (active)


skuldfri

sin debitas


skuldfråga

problema/question del culpabilitate/del responsabilitate


skuldförbindelse

ekon recognoscentia de debita, obligation


skuldkomplex

psyk complexo de culpabilitate/de culpa


skuldkänsla

senso/sentimento de culpa/de culpabilitate, remorso


skuldlös

innocente, inculpabile, sin culpa, exempte de culpa


skuldlöshet

innocentia


skuldmedvetande

conscientia de culpa/de culpabilitate


skuldmedveten

consciente de culpa/de culpabilitate/de su falta


skuldmedvetenhet

conscientia de culpa/de culpabilitate


skuldpost

ekon passivo


skuldra

spatula, humero;
~ vid ~ spatula/humero a spatula/humero


skuldränta

ekon interesse debitori


skuldsatt

indebitate


skuldsedel

ekon recognoscentia de debita, obligation


skuldsätta

indebitar;
~ sig indebitar se


skuldtyngd

(av gäld) cargate de debitas;
(av förseelser) cargate de su culpas/de su faltas


skull

för... ~ pro;
för Guds ~ per le amor de Deo


skulle

lantbr fenil


skulptera

sculper


skulpterad

sculpte


skulptris

sculptrice


skulptur

sculptura, statua


skulptural

sculptural


skulpturblock

bloco a sculper/a/de sculptura


skulpturgalleri

galeria de sculpturas/de statuas


skulpturkonst

arte sculptural, sculptura


skulpturmuseum

glyptotheca


skulpturverk

obra sculpite, sculptura


skulptör

sculptor


skulptörateljé|skulptöratelje

studio/atelier fr [atelje] de sculptor


skum

I s scuma, spuma
II adj tenebrose, obscur, sinistre;
fig suspecte


skumartad

scumose, spumose, spumescente


skumbad

banio de scuma


skumgummi

gumma cauchu [-tshu] spuma/spumose/spongiose [-d3-]


skumgummimadrass

matras de cauchu [-tshu] spuma


skumkam

cresta/crista scumose/spumose/blanc


skumma

scumar, spumar, effervescer;
kul discremar, disbutyrar;
~ av vrede scumar de ira/de rabie, fumar;
~ igenom en text examinar un texto superficialmente


skummande

scumose, spumose, spumescente, effervescente


skummig

scumose, spumose, spumescente


skummis

figura/persona suspecte


skummjölk

kul lacte discremate


skumpa

I v bascular, balanciar, succuter
II s champagne fr [sha)panj]


skumplast

scuma plastic


skumrask

tenebras;
fig acto suspecte


skumraskaffär

negotio/affaire fr [afä:r] suspecte


skumraskfigur

figura/persona suspecte


skumslev

kul scumatoria


skumsläckare

extinctor a scuma (carbonic)


skumspruta

extinctor a scuma (carbonic)


skumsynt

de oculos turbide


skumtvätta

lavar con scuma (de un solution mundificante)


skumögd

de oculos turbide


skunk

zool moffetta, skunk eng [skangk]


skur

(av regn) parve cadita pluvial/de pluvia;
(av hagel) pluvia de grandine;
(av kulor/pilar) pluvia/grandine de ballas/de sagittas;
i ur och ~ in omne tempores, al intemperie;
spridda ~ar pluvia(s) dispersate


skura

I s herald linea limitante (le areas de un blason);
geol ravina erosive
II v fricar;
(putsa) polir, brunir


skurborste

brossa dur/a fricar


skurduk

tela abrasive/de smerilio/de carborundum


skurgolv

solo a fricar


skurgumsknä

med hygroma in le sacco de phlegma sub le patella/le rotula


skurhink

situla de/pro nettar


skurk

criminal, villano, scelerato, bandito, brigante, ruffiano, malandrino


skurkaktig

basse, vil, villan, scelerate, brigantesc


skurkaktighet

villania, sceleratessa, ruffianeria


skurkstreck

villania, sceleratessa, ruffianeria


skurlov

(i skola) congedo/vacantias pl minor pro haber le classes nettate minutiosemente


skurmedel

producto abrasive, abrasivo


skurning

fricamento, friction;
(putsning) polimento, brunimento


skurpulver

pulvere abrasive/de smerilio


skurril

grossier, rude, brusc, dur, vulgar


skurrilitet

grosseria, vulgaritate


skursand

sablo/arena de fricar/de nettar/de mundar


skurtrasa

panno de/pro nettar


skuta

parve nave/imbarcation de cargo


skutt

salto


skutta

saltar, currer saltante, trottar


skvader

zool cruciamento fictive de un lepore e un urogallo, skvader sv


skvadron

mil esquadron


skvala

currer abundantemente;
~ ner (om regn) pluver torrentialmente


skvaller

commatrage [-ad3e]


skvalleraktig

qui commatra


skvalleraktighet

commatrage [-ad3e]


skvallerbytta

commatre


skvallerkrönika

chronica scandalose/del scandalos


skvallerkäring|skvallerkärring

(el. skvallerkärring) commatre


skvallermoster

commatre


skvallerpress

pressa a scandalos/a sensation


skvallerspalt

columna a scandalos/a sensation


skvallerspegel

speculo a fenestra


skvallertacka|skvallertant

(el. skvallertant) commatre


skvallerväg

ha fått veta något ~en saper per/via commatrage [-ad3e]


skvallra

commatrar


skvallrare

commatre


skvallrig

qui commatra


skvallrighet

commatrage [-ad3e]


skvalmusik

(i radio) musica pop continue


skvalp

(från vågor) sono de parve undas


skvalpa

(om vågor) undear lentemente;
(klucka) gurguliar


skvalpig

sjö grosse


skvalregn

pluvia forte/torrential


skvalregna

pluver torrentialmente


skvaltkvarn

parve molino de/a aqua


skvatt

I inte ett ~ non le minime apparentia de, nulle umbra de
II ~ galen totalmente folle


skvattram

bot ledo palustre


skvimpa

~ ut/över effunder (se)


skvätt

(liten mängd vätska) qualque guttas pl;
(rest) resto


skvätta

I v ~ ut/över effunder (se)
II s zool saxicola


skvättvis

in guttas


sky

I s (moln) nube;
(himmel) celo;
(luft) aere;
höja till ~arna fig elevar al nubes, laudar exaggeratemente, panegyrisar
II s kul succo de carne
III v evitar, fugir, repugnar;
inte ~ någon möda sparniar nulle effortio


skyas

himlen ~ le celo se coperi


skydd

protection, defensa, custodia, tutela, prevention;
(beskydd) protection, patronato, patronage [-ad3e], patrocinio, egide, auspicios pl;
(asyl) asylo, refugio;
(säkerhet) securitate;
ge ~ åt proteger, defender, prender le defensa de;
söka ~ cercar un loco secur;
(politiskt) cercar asylo;
under ~ av sub le egide/le auspicios pl de


skydda

proteger, defender, preservar, declarar sub protection;
~d verkstad officina protective;
~s för stötar! fragile!;
~ för väta! tener sic!


skyddande

protective, protector, de protection, preservative;
(beskyddande) custodial, tutelar;
~ förklädnad/likhet zool mimese, mimesis, mimetismo;
som besitter ~ förklädnad/likhet zool mimetic


skyddare

protector, patrono


skydderska

protectrice, patrona


skyddsande

genio tutelar


skyddsanordning

apparato de securitate


skyddsbild

palladio


skyddsdamm

esclusa


skyddsdräkt

vestimento protective/de protection


skyddsfärg

color protective/de camouflage fr [kamufla:3];
besittning av ~ zool homochromia;
som besitter ~ zool homochrome


skyddsfölje

escorta, convoyo, convio


skyddsföreskrift

directiva de securitate


skyddsförklädnad

(vestimento de) camouflage fr [kamufla:3]


skyddsglas

vitro de protection/de securitate


skyddsglasögon

berillos de protection/de securitate


skyddshandske

guanto de protection


skyddshelgon

patrona, patrono


skyddshjälm

casco de protection/de securitate


skyddshäkte

prision preventive


skyddskommitté|skyddskommitte

committee eng [kömiti]/comité fr [kåmite] de/pro securitate


skyddslag

lege protective/de protection


skyddslager

strato protective


skyddsling

pupilla, pupillo, protégé fr [pråte3e]


skyddslös

sin protection


skyddsmakt

stato protective


skyddsmask

masca/mascara de protection


skyddsmedel

preservativo


skyddsmekanism

mechanismo de securitate


skyddsmålning

camouflage fr [kamufla:3]


skyddsnät

rete de securitate


skyddsombud

supervisor de securitate


skyddsområde

mil importante zona militar (prohibite a estranieros)


skyddsomslag

(till bok) copertura protective


skyddspatron

patrono;
(kvinnlig) patrona, protectrice


skyddsrum

camera protective, refugio de protection antiaeree


skyddssökande

(politisk) sollicitante de asylo


skyddstillsyn

probation


skyddstjänst

servicio de securitate


skyddstull

doana protective


skyddsutrustning

equipamento de protection


skyddsvakt

guarda;
(skyddsfölje) escorta, convoyo, convio


skyddsvall

vallo;
(vid befästning) terrapleno


skyddsvärn

association semistatal pro cura de clientelas criminal


skyddsväst

(vid fäktning) plastron fr [plastrå)]


skyddsympning

med vaccination


skyddsängel

angelo tutelar/guardiano/custode


skyddsåtgärd

mesura de protection/de securitate


skyddsöverdag

copertura de protection


skydrag

tromba, typhon, cyclon


skyeterrier

zool skyeterrier eng [skaiteriö]


skyfall

pluvia torrential


skyffel

bina, sarculo


skyffeljärn

sarculo


skyffla

binar, sarcular


skyfflare

binator, sarculator


skygg

timide, diffidente, verecunde


skygga

I (bli rädd) haber pavor;
(rygga tillbaka) recular
II (ge skugga) umbrar;
(ge skydd) proteger;
~ för ögonen mot solen proteger le oculos al sol


skygghet

timiditate, diffidentia, verecundia


skygglapp

paraoculos, oculiera


skyhög

altissime


skyig

(om himmel) coperte de nubes legier [-d3-], nubilose


skyl

lantbr mole de garbas


skyla

I (hölja) coperir, mascar, occultar, dissimular, teger;
(dölja) abstruder, celar, camouflar [-mu-]
II lantbr facer moles de garbas


skylab

rymd laboratorio spatial, skylab eng [skailæb]


skyld

(besläktad) cognate;
(genom ingifte) affin


skyldig

(till förseelse) culpabile;
(pengar) debite;
erkänna sig ~ till ett brott render se culpabile de un crimine;
han är ~ mig pengar ille me debe moneta;
känna sig ~ sentir se culpabile


skyldigförklara

jur declarar culpabile


skyldigförklaring

jur declaration/verdicto de culpabilitate


skyldighet

deber, obligation;
(till förseelse) culpabilitate


skyldighetsvisit

visita perfunctori


skyldra|skyldra gevär|gevär

(el. skyldra gevär) presentar (le) armas


skyldring

presentation del armas


skyldskap

(släktskap) parentato, parentela, cognation;
(genom ingifte) affinitate;
fig parentato, parentela, analogia, contiguitate, affinitate;
visa ~ med esser parente a


skylift

skylift eng [skailift]


skylight

skylight eng [skailait]


skyline

linea del tectos, profilo, silhouette fr [silwät]


skylla|Skylla

I v imputar;
~ på (lägga skulden på) blasmar, mitter le culpa a;
(urskulda sig) excusar se
II Skylla Scylla;
mellan ~ och Charybdis inter Scylla e Charybdis


skyllerkur

guarita


skylt

placa, insignia, indicator


skylta

(med varor) exponer, monstrar, mitter in monstra;
(markera med skylt) marcar con/de placa/insignia/indicator


skyltdocka

mannequin fr [mankä)]


skyltfönster

monstra, vitrina


skyltlåda

monstra, vitrina


skyltmonter

monstra, vitrina


skyltning

presentation/monstra mercantil


skyltskåp

monstra, vitrina


skyltsöndag

dominica de presentation/monstra mercantil


skyltvakt

(handling) faction, guarda;
(soldat) sentinella, guarda


skyltvaktskur

guarita de sentinella


skymf

calumnia, calumniation, injuria, insulto, affronto, ignominia, diffamation, ultrage [-ad3e], opprobrio, chicana [sh-]


skymfa

dishonorar, diffamar, calumniar, conspuer, offender, injuriar, insultar, ultragiar [-d3-]


skymflig

dishonorante, ignominiose, injuriose, ultragiose [-d3-], infamante, opprobriose, humilitante


skymflighet

calumnia, calumniation, injuria, insulto, affronto, ignominia, diffamation, ultrage [-ad3e], opprobrio, chicana [sh-]


skymford

parola/termino injuriose/diffamatori/ultragiose [-d3-]/de opprobrio, injuria, invectiva


skymma

(bli kväll) esser inter duo luces, facer se nocte, devenir nocte;
(fördunkla) obscurar;
(dölja) celar, impedir le vista


skymmel

zool cavallo blanc con singule pilos gris o rubee/rubeastre


skymning

crepusculo


skymningsaktig

crepuscular


skymningsdager

lumine/luce crepuscular, crepusculo


skymningsdjur

animal crepuscular


skymningsdunkel

I adj medio obscur, semiobscur
II s crepusculo del vespere, penumbra, semiobscuritate


skymningsfenomen

phenomeno luminose del crepusculo/del aurora


skymningsljus

lumine/luce crepuscular, crepusculo


skymningsmörker

crepusculo del vespere, penumbra, semiobscuritate


skymningstimme

hora crepuscular/del crepusculo


skymt

breve vision, umbra;
(tillstymmelse) grano;
en ~ av hopp un grano de sperantia;
se en ~ av intervider, vider pro un instante


skymta

(skönja) intervider;
(skönjas) esser a pena distinguibile


skynda

~ på (driva på) hastar, precipitar, (ac)celerar, urger;
~ sig hastar se, precipitar se


skyndsam

rapide, veloce;
(angelägen) urgente;
(ofördröjlig) immediate, prompte


skyndsamhet

haste, pressa, precipitation, rapiditate, velocitate, urgentia


skynke

(pecia de) tela;
vara ett rött ~ för någon fig eveliar aggression in un persona


skyskrapa

gratta-celo


skyt

hist scytha, scythico


Skytien

Scythia


skytisk

hist scythic


skytiska

hist 1 språk scythico 2 (kvinna) scytha, scythica


skytt

(med eldvapen) tirator, fusilero;
(med båge) sagittario;
sport tirator;
Skytten astron Sagittario


skytte

tiro


skyttefest

festa de tiro


skytteförening

association/societate/club eng [klab] de tiro


skyttegrav

mil trenchea [-sh-]


skyttekung

sport rege del tiratores


skyttel

volante


skytteldiplomati

diplomatica volante


skytteliga

sport liga de tiratores


skytteltrafik

traffico navetta


skyttetävling

concurso de tiro


skyttevärn

mil cavo del tirator/de protection


skytäckt

(om himmel) coperte de nubes legier [-d3-], nubilose


skäck

zool cavallo blanc e multicolor


skäckig

zool blanc e multicolor


skädda

zool platessa


skägg

barba;
bära ~ barbar;
låta ~et växa barbar;
med ~ barbate, barbute


skäggam

zool gypaeto (barbate)


skäggbevuxen

barbate, barbute


skäggbotten

mento;
mörk ~ mento blau


skäggdopping

zool podiceps cristate


skäggfinne

med sycosis


skäggfjun

pilo fin de barba


skäggig

barbate, barbute


skägglavar

bot (släkte) usnea


skägglös

disbarbate, sin barba, imberbe


skäggprydd

barbate, barbute


skäggriska

bot lactario torminosus lat


skäggstrå

pilo de barba


skäggstubb

stupula de barba


skäggsvamp

med sycosis


skäggväxt

barba


skäggvårta

verruca hirsute


skäkt

rel macellation ritual judee


skäkta

I v rel macellar secundo un ritual judee
II zool cimice


skäktning

rel macellation ritual judee


skäl

1 (orsak) causa, motivo, ration, argumento, occasion;
anföra starka ~ adducer argumentos pesante/importante;
det vore kanske ~ att... forsan (il) esserea consiliabile (+ ren inf);
väga ~en för och emot considerar le avantages [-ad3es] e le disavantages/le convenientes e le inconvenientes 2 (vägkorsning) cruciamento 3 text section


skälig

(rimlig) rationabile;
(rättvis) juste;
(berättigad) legitime


skäligen

bastante, satis


skäll

reprimenda, reprehension, objurgation


skälla

I v (ge skall) latrar;
~ ut fig reprimendar, inveher, objurgar, vituperar
II s campana


skällko

vacca (con) campana


skällning

reprimenda, reprehension, objurgation


skällsord

invectiva


skälm

(spjuver) galliardo, burlator, farsator, picaro sp;
(skojare) canalia, charlatan fr [sharlata)]


skälmaktig

burlesc, picaresc


skälmaktighet

galliardia


skälmroman

roman(ce) picaresc


skälmsk

picaresc


skälva

I v tremer, fremer, tremular, trepidar
II s tremor, fremito;
med trepidation


skälvan

tremor, fremito;
med trepidation


skälvande

tremule, trepide, fremente


skälvning

tremor, fremito;
med trepidation


skämd

(om frukt) putride;
(om kött/vatten) putride, corrupte;
(om luft) vitiate


skämma

guastar, vitiar;
~ bort guastar, vitiar;
~ ut disgratiar, scandalisar, dishonorar, compromitter;
~s haber vergonia


skämt

burla, buffoneria, joco;
på ~ como un burla


skämta

burlar, jocar


skämtare

burlator, buffon


skämtartikel

articulo jocose/jocular


skämtbild

caricatura


skämthistoria

historia comic/divertente


skämtlynne

spirito jocose


skämtlysten

inclinate a burlar


skämtlystnad

inclination a/de burlar


skämtsam

jocose, jocular


skämtsamhet

jocositate


skämttecknare

cartoonista [ka:tu:n-]


skämtteckning

designo humoristic, cartoon eng [ka:tu:n]


skämttidning

revista humoristic


skämtvis

como un burla


skända

(kränka) violar, dishonorar, profanar;
(våldta) violar;
(gyckla med) rider (se) de


skändare

violator, profanator


skändlig

vergoniose, scandalose, dishonorante, dishonorabile, ignominiose, turpide, indigne, infame, opprobriose, vil, villan


skändlighet

vergonia, scandalo, infamia, turpitude, bassessa, disgratia, villania


skänk

I (möbel) buffet fr [byfe], credentia
II (gåva) dono;
få till ~s haber gratis/gratuite


skänka

donar;
~ bort facer dono de, distribuer;
~ i infunder, servir


skänkel

gamba


skänkrum

camera de servicio/de credentia


skär

I adj 1 (rosa) rosa, rosate, rosastre, rosee 2 (ren) pur;
(klar) clar
II s 1 (liten klippö) parve insula roccose 2 (egg) talia;
sport (glidtag vid skridskoåkning) passo glissante de patinage [-ad3e]/de un patinator


skära

I s 1 (bågformigt eggverktyg) falce;
(måne i första kvarteret) luna nove, nove luna;
hammaren och ~n le falce e le martello 2 bot bidente, serratula;
brun~ bidente tripartite;
fjäll~ serratula alpin;
grön~ bidente radiate;
nick~ bidente cernue;
ängs~ serratula tinctori
II v trenchar [-sh-], taliar, secar;
med incider, incisar, facer un incision;
~ av abscinder, amputar;
(isolera) isolar;
~ bröd/kött trenchar le pan/le carne;
~ in insecar, incisar, gravar;
~ ner reducer;
(med skära) falcar;
~ tänder facer strider le dentes;
~ ut excider, taliar


skärande

secante, incisive, incisori, trenchante [-sh-], acute;
(om ljud) stridente;
(om smärta) acute, violente, lancinante;
mat secante


skärapparat

instrumento trenchante [-sh-]


skärare

trenchator [-sh-], secator, taliator


skärbar

secabile


skärbräda|skärbräde

(el. skärbräde) planca pro secar/trenchar [-sh-]


skärbrännare

apparato oxyacetylenic


skärböna

bot phaseolo taliate/secate


skäregg

talia


skärfläcka

zool recurviostra avocetta lat, avoceto, avocetta


skärformad|skärformig

(el. skärformig) falciforme;
bot falcate


skärgård

archipelago


skärgårdbefolkning

population insular/archipelago


skärgårdbo

habitante del archipelago, insulano


skärgårdstrafik

traffico del archipelago


skärhyad|skärhyllt

(el. skärhyllt) de un carnation/pelle rosate/rosee


skärkarl

habitante del archipelago, insulano, insulario


skärkindad

de genas rosate/rosee


skärm

I (föremål som ger skydd) schermo;
(mot vind) paravento;
(mot sol) tenta;
(på mössa) visiera;
(beskydd) protection;
(bildskärm) schermo
II bot umbella;
som bildar ~ umbellifere


skärma

proteger (per schermos/per un schermo)


skärmaskin

machina a/de secar/taliar/trenchar [-sh-]


skärmbild

med imagine radiographic/super schermo


skärmbilda

med radiographar


skärmbildande

bot umbellifere;
~ växter (familj) umbelliferas


skärmbildsundersökning

med radiographia


skärmblad

bot umbella


skärmfjäll

bot gluma


skärmformig

bot umbelliforme


skärmlampa

lampa a/de schermo


skärmlös

(om mössa) sin visiera


skärmmössa

bonetto con visiera


skärmning

protection (per schermos/per un schermo)


skärmtak

tecto protector, marquise fr [marki:z]


skärmytsla

mil scaramuciar


skärmytsling

mil, fig scaramucia;
deltagare i en ~ scaramuciator


skärning

(korsning) cruciamento, intersection;
(avgränsande linje) (linea de) separation, limite;
mat intersection;
tekn trenchamento [-sh-] con un apparato oxyacetylenic


skärningspunkt

puncto de intersection, nodo


skärp

cinctura;
(långt knytskärp) charpa [sh-]


skärpa

I s acritate, virulentia, causticitate, acrimonia, mordacitate;
(stränghet) severitate;
(tydlighet) acuitate, nettitate, nitiditate, precision;
(skarpsinnighet) sagacitate, perspicacia, perspicacitate, subtilitate, acuitate, acutessa;
foto acuitate, nettitate, nitiditate;
ställa in ~n foto focalisar
II v (göra skarpare) affilar, acutiar;
(göra svårare) acutiar, exacerbar, aggravar, intensificar;
~ kontrollen av ett område intensificar le controlo super un zona;
~ sig concentrar se, recolliger se;
~ sinnet acutiar/exercitar le spirito/le mente


skärpedjup

foto profunditate de campo/de foco


skärpiplärka

zool antho litoral


skärpning

acutiamento, exacerbation, aggravation, intensification;
en ~ av situationen un aggravation del situation


skärpspänne

bucla de cinctura


skärpt

(vässad) acute, punctute, affilate;
fig (uppmärksam) attente, attentive;
(klyftig) intelligente, sagace, de un intelligentia acute/subtil, de un spirito perspicace/subtil


skärra

I s zool caprimulgo
II v 1 (skrämma, oroa) espaventar, terrer, terrificar, horrificar, intimidar 2 (knarra) streper, strider


skärrad

espaventate;
bli ~ espaventar se;
vara ~ haber pavor


skärrfåglar

zool (ordning) caprimulgiformes


skärröd

rosastre


skärseld

purgatorio


skärskåda

reguardar/spectar attentemente, examinar, scrut(in)ar


skärskådan|skärskådning

(el. skärskådning) examination, scrutinio


skärslipare

acutiator de cisorios


skärsnultra

zool crenilabro


skärsår

med sectura, plaga


skärtorsdagen

le Jovedi Sancte


skärv

1 (liten slant) moneta, centimo 2 (splitterbit) fragmento, morsello


skärva

I s fragmento (rupte)
II v rumper in fragmentos


skärverktyg

instrumento incisori/trenchante [-sh-]


skärvfrö

bot thlaspi


skåda

(se) vider;
(betrakta) reguardar, spectar


skådebröd

rel pan monstrabile/de monstra;
fig cosa que on non debe toccar (solmente spectar)


skådelysten

curiose


skådeplats

arena


skådespel

teat spectaculo, pièce fr [pjäs] de theatro spectacular


skådespela

representar, mitter/poner in scena


skådespelare

actor


skådespelarkarriär

carriera dramatic


skådespelarkonst

arte theatral/dramatic/scenic


skådespelartalang

talento scenic


skådespelaryrke

mestiero theatral/dramatic/scenic


skådespelerska

actrice


skådis

actor


skål

I s (låg) platto;
(djupare) cuppa;
(välgångsskål) toast eng [toust];
föreslå/utbringa en ~ proponer un toast
II interj ~! a vostre sanitate!


skåla

toastar [toust-]


skålad

patelliforme


skålformad|skålformig

(el. skålformig) patelliforme


skålig

patelliforme


skålla

I v kul, med escaldar
II s (tunn platta) lamella, lamina;
(beslag) ferramento;
(skoning) bordo


skållhet

escaldante calde, caldissime


skållning

kul, med escaldatura


skållvatten

aqua escaldante


skålsnäcka

zool patella, ancylus fluviatilis lat


Skåne

Scania


skånegård

ferma scanic


Skåneland

hist Terra Scaniae lat


skåning

habitante de Scania


skånsk

scanic, de Scania


skånska

1 språk (dialekt) dialecto scanic 2 (kvinna) femina de Scania


skåp

armario;
visa var ~et ska stå fig monstrar qui ha le derecto de decider


skåpbil

furgon


skåpdörr

porta de armario


skåpsupa

prender bibitas alcoholic/spirituose furtivemente


skåpsupare

bibitor furtive


skåpsäng

lecto fixate al pariete(s) con al latere curte un armario


skåpäta

mangiar [-d3-] in le dispensa


skåra

I s fissura, incision;
(rispa) grattamento
II v finder, facer un incision;
(rispa) grattar


sköka

put(an)a, prostitute


sköld

(försvarsvapen) scuto;
(beskydd) egide, palladio, protection, scuto;
herald blason;
zool carapace;
klämma någon mellan ~arna fig offender un persona deliberatemente


sköldborg

hist testudine


sköldbrosk

anat cartilagine thyroide


sköldbärare

scutero


sköldebrev

hist lettera/littera de nobilitate (e scuto)


sköldemärke

herald insignia de un blason


sköldkörtel

anat glandula thyroide


sköldkörtelhormon

fysiol hormon thyroide, thyroxina


sköldkörtelinflammation

med thyroiditis


sköldlavar

bot (släkte) peltigera


sköldlus

zool cochinilia [-sh-], kermes


sköldmärke

herald insignia de un blason


sköldmö

hist amazon


sköldpadd

scalia de tortuca/de testudine


sköldpadda

zool testudine, tortuca;
sköldpaddor (ordning) testudinata, chelonia


sköldpaddsaktig

testudinee, chelonian


sköldpaddssoppa

kul suppa de tortuca/de testudine


sköldtak

hist testudine


skölja

rinciar, lavar


sköljare

rinciator


sköljkanna

med irrigator


sköljkopp

cuppa a rinciar/a lavar


sköljmaskin

machina a/de rinciar, rinciator


sköljmedel

agente dulcificante


sköljning

rinciage [-ad3e], rinciamento, lavage [-ad3e], lavatura


sköljrum

camera de lavage [-ad3e], lavatorio


sköljskål

bassino a rinciar/a lavar


sköljvatten

aqua de rinciamento, lavatura


skölp

gubia


skölpa

taliar con un gubia


skön

I adj (vacker) belle;
(angenäm) agradabile;
(bekväm) confortabile;
de ~a konsterna le belle artes;
en ~ historia iron un cosa pauco/poco belle/agradabile
II s (gottfinnande) opinion, judicio, estimation, criterio, arbitrarietate, appreciation, valutation;
efter eget ~ a voluntate, como place, ad libitum lat, ad lib.


skönande

snob eng esthetic


skönhet

beltate


skönhetdyrkare

esthet(ist)a


skönhetsbehandling

tractamento del beltate


skönhetsdrift

instincto de beltate


skönhetsdrottning

regina de beltate


skönhetsdyrkan

culto del beltate


skönhetsfel

parve defecto, imperfection/error legier [-d3-]/sin gravitate


skönhetsfläck

macula de beltate, musca


skönhetsideal

ideal de beltate


skönhetsinstitut

instituto de beltate


skönhetsintryck

impression esthetic/de beltate


skönhetskult

culto del beltate


skönhetskänsla

senso/sentimento esthetic/del beltate


skönhetslängtan

invidia/desiro fervente de beltate


skönhetsmedel

producto cosmetic/de beltate, cosmetico


skönhetsråd

commission de controlo del architectura urban


skönhetssalon

salon/instituto de beltate


skönhetssinne

senso/sentimento esthetic/del beltate


skönhetssyn

vista esthetic/de beltate


skönhetssynpunkt

puncto de vista esthetic/de beltate


skönhetssömn

parve somno


skönhetstävling

concurso de beltate


skönhetstörst

invidia/desiro fervente de beltate


skönhetsupplevelse

emotion esthetic/de beltate


skönhetsvärde

valor esthetic


skönhetsvård

tractamento del beltate


skönja

(a pena) discerner/perciper


skönjbar

(a pena) discernibile


skönklingande

melodiose, harmoniose


skönlitteratur

belles-lettres fr [beletr]


skönlitterär

belletristic


skönmåla

fig exaggerar le aspecto positive


skönmålning

exaggeration del aspecto positive


skönskrift

scriptura calligraphic, calligraphia;
åstadkomma ~ calligraphiar


skönskrivare

calligrapho


skönsmässig

a voluntate, como place, ad libitum lat


skönstaxera

taxar de/ex officio


skönstaxering

taxation de/ex officio


skönsång

mus bel canto it


skör

tenere, delicate, fragile


sköra

I v 1 sjö facer lacerar se/fissurar se 2 (göra skörare) facer plus fragile
II s (spricka i trävirke) fissura in ligno;
(reva i segel) laceration/ruptura/grattatura in un vela


skörbjugg

med scorbuto;
som lider av ~ scorbutic


skörbjuggsört

bot coc(h)learia (officinal)


skörd

recolta;
rik ~ recolta abundante


skörda

recoltar, recolliger;
~ beröm recoltar elogio


skördare

recoltator


skördeand

tempore del recolta


skördearbetare

recoltator


skördearbete

recolta


skördeenhet

unitate statistic del recolta


skördefest

festa del recolta


skördefolk

recoltatores


skördekatastrof

recolta disastrose


skördemaskin

machina a/de recoltar;
(slåttermaskin) falcator


skördemogen

matur


skördemånad

augusto


skördepermission

permission/congedo pro adjutar in le recolta


skörderesultat

resultato del recolta


skördeskada

damno al recolta


skördeskadeskydd

assecurantia contra damnos al recolta (a causa de tempore disfavorabile)


skördetid

tempore del recolta


skördetröska

falcator combinate


skördeutfall

resultato del recolta


skördeutsikter

perspectivas del recolta


skördeöverskott

recolta exuberante


skörhet

teneressa, delicatessa, fragilitate


skörl

miner turmalina nigre, schorlita


skörlevnad

vita immoral/vitiose


skörning

sjö laceration


skört

(på jacka/rock) traino;
(på frack) cauda


skörta

(ta oskäligt betalt av) demandar un precio troppo alte, supercargar;
~ upp (fästa upp) attachar [-sh-], nodar, ligar, fixar


sköt

fiske rete flottante


sköta

(vårda) curar, prender cura de;
(behandla) tractar;
(förestå) gerer administrar, diriger, gerer;
(hantera) manear, tractar, operar;
med curar, medicar;
~ om curar, prender cura de;
~ sig comportar se (ben)


skötare

med infirmero, hospitalero, guarda-malado(s)


skötbord

tabula a/de puericultura


skötbåt

fiske barca pro pisca con retes flottante


sköte

(famn) gremio;
(underliv) organo/partes genital/sexual, genitales


skötebarn

(gunstling) favorito, preferito


sköterska

med infirmera


sköterskeelev

med apprentisse infirmera


skötesynd

grosseria, impertinentia, insolentia


skötrum

camera pro cambiamento de neonatos/de bebes


skötsam

(stadgad) serie;
(plikttrogen) conscientiose


skötsamhet

(stadga) serietate;
(pliktkänsla) conscientia


skötsel

(vård) cura;
(behandling) tractamento;
(ledning) administration, direction, gerentia;
med cura, curation, tractamento


skötselråd

instruction(es) pro le uso, nota explicative;
(på plagg) instruction(es) de lavage [-ad3e]/pro le lavage


skövla

devastar;
(ödelägga) destruer, desolar, demolir, ruinar


skövlare

devastator;
(ödeläggare) destructor, desolator, demolitor


skövling

devastation;
(ödeläggelse) destruction, deletion, desolation, demolition, ruinamento


skövlingståg

piliage [-ad3e], incursion


slabb

I adj sjö laxe
II s (slabbande) (le) manear mal un liquido;
(snösörja) nive semifundite;
(modd) fango;
(smutsvatten) aqua usate/residuari


slabba

manear mal un liquido;
~ ner facer immunde/sordide con un liquido


slabbande

le manear mal un liquido


slabbgöra

labor/travalio immunde


slabbig

(våt och smutsig) humide/molliate e immunde;
(slafsig) disordinate, negligente


slack

sjö laxe


slacka

sjö (vara slack) esser laxe;
(göra slack) distender, laxar


slacks

slacks eng [slæks]


sladd

1 el filo electric, flexo;
sjö extremitate de un ammarra/de un cablo;
fig (återstod) resto;
komma på ~en fig serrar/stringer le filas/le rangos 2 (slirning) derapage [-ad3e];
lantbr hirpice


sladda

1 (slira) facer un derapage [-ad3e], derapar 2 (komma efter) arretrar, remaner retro


sladdbarn

infante nascite longe tempore post le sorores e fratres


sladder

commatrage [-ad3e]


sladderaktig

qui commatra


sladderaktighet

inclination de commatrar


sladderkäring|sladderkärring

(el. sladderkärring) commatre


sladdermaja|sladdertacka

(el. sladdertacka) commatre


sladdlampa

lampa portative/portabile/de mano


sladdlös

el sin corda/cordon/filo


sladdra

commatrar


sladdrig

1 (sladderaktig) qui commatra 2 (slapp) laxe, flaccide;
(om tyg) legier [-d3-]


sladdrighet

inclination de commatrar;
(slapphet) laxitate, flacciditate;
(hos tyg) legieressa [-d3-]


sladdvinda

bobina de flexo


slaf

lecto


slafa

dormir


slafs

I persona disordinate/negligente
II (slafsande) negligentia


slafsa

I s femina disordinate/negligente
II v (sörpla) (ab)sorber/biber rumorosemente/ruitosemente


slafsande

(slarv) negligentia


slafsig

inattente, disordinate, negligente


slafsighet

negligentia


slag

1 (sort) specie, sorta, genere, typo, classe, varietate;
biol specie;
all ~s böcker tote sorta/classe de libros;
ett nytt ~s blomma un nove specie/varietate de flor; i sitt ~ in su specie/genere, sui generis lat 2 (stöt, smäll) colpo, percussion;
(klockas) sono;
(hjärtas) palpitation, battimento;
(puls) pulso, pulsation;
(chock) colpo, perdita;
(stund) momento;
(varv) torno, revolution;
med apoplexia;
mil battalia;
ett hårt ~ fig un colpo dur, un perdita sensibile;
ett ~ i ansiktet un colpo in le facie;
fig un information/parola impreviste/trenchante [-sh-];
ett ~ i luften un colpo mancate;
fig un action sin effecto;
få ~ med esser colpate de apoplexia;
göra ~ i saken fig mitter/poner se al obra/al labor/al travalio, mitter/poner se a laborar/a travaliar;
i ett ~ (plötsligt) subito;
~ i ~ in un succession rapide;
slå ett ~ för fig ~ propagar pro, supportar; ~ under bältet sport colpo basse;
~et vid Waterloo le battalia de Waterloo;
vara ur ~ non esser in forma;
vrida om nyckeln två ~ facer duo tornos con le clave, tornar le clave duo vices;
vänta ett ~! un momento!


slaga

lantbr flagello


slaganfall

med (colpo/attacco de) apoplexia


slagbar

vincibile


slagbjörn

zool urso que attacca


slagbom

barriera, barrage [-ad3e];
text pertica de carga(mento)


slagbord

tabula plicante/plicabile/basculante


slagdänga

mus canto/cantilena/melodia popular


slagen

(besegrad) vincite;
~ av en blixt colpate de un fulmine;
~ av häpnad stupefacte, stupide


slagfast

resistente a colpos


slagfjäder

resorto a/de percussion


slagfält

campo de battalia


slagfärdig

fig prompte al replica


slagfärdighet

fig promptitude de replica, argutia, vivacitate de spirito


slagg

scoria


slagga

1 (bilda slagg) scorificar;
(befria från slagg) purificar de scoria, remover scoria;
~ sig, ~s scorificar 2 (sova) dormir


slaggbildning

scorification


slaggfri

sin scoria


slagghalt

contento/percentage [-ad3e] de scoria


slagghög

pila de scoria


slaggig

scoriacee


slaggsten

bricca de scoria


slaggull

lana de scoria


slaghållfast

resistente a colpos


slaghök

zool astor/astur gentil


slaginstrument

mus instrumento a/de percussion


slagkraft

poter, potentia, fortia, efficacia


slagkraftig

effective, efficace


slaglinje

mil linea de battalia/de combatto


slaglåsgevär

fusil a/de percussion


slagnummer

successo


slagord

expression de moda, slogan eng [slougön]


slagordning

mil ordine de battalia;
hist phalange


slagprov

proba de colpos


slagpåse

sport punching ball eng [pantshing bå:l]


slagregn

pluvia torrential


slagruta

baston augural;
undersökning med ~ rhabdomantia


slagruteman

rhabdomante, rhabdomantico, radiesthesista


slagrörd

med colpate de apoplexia


slagseghet

tekn resistentia a chocs [sh-]


slagsida

sjö inclination lateral/a un latere;
ha ~ inclinar se al latere;
fig esser disequilibrate


slagskepp

mil cuirassato, vascello de combatto, nave de battalia


slagskugga

umbra projicite/opac


slagskämpe

combattente, luctator


slagsmål

combatto/lucta a pugnos;
råka i ~ venir a manos


slagsvärd

spadon


slagträ

sport paletta, bat eng [bæt]


slaguggla

zool strige uralian


slagur

horologio a/de campana


slagverk

mus instrumentos a/de percussion, batteria


slagverkare

mus percussionista


slagvolym

fysiol volumine pulsatori/de pulsation;
tekn (cylindervolym) cylindrata


slagväxling

sport (i boxning) excambio de colpos;
(i tennis) excambio de ballas


slak

(slapp) laxe, flaccide;
(matt) debile;
(uttröttad) fatigate


slaka

sjö (hänga slakt) esser laxe;
(göra slakt) facer laxar


slakhet

laxitate, flacciditate


slakna

devenir laxe/fatigate


slaksida

kul parte tenere al ventre (de bestias bovin macellate)


slakt

(handling) macellation, (le) abatter;
(slaktkött) carne de macello


slakta

macellar, abatter, occider


slaktarbod|slaktarbutik

(el. slaktarbutik) macelleria;
ägare av ~ macellero


slaktare

macellator, abattitor


slaktarkniv

cultro


slaktarkrok

croc de macello/de macelleria/de macellator


slaktarmästare

maestro macellator


slaktavfall

restos de macellation


slaktboskap

bestial de macello


slaktbänk

banco de macello


slaktdjur

animal de macello


slakteri

macelleria


slakteriarbetare

obrero de un macelleria


slakteriavfall

restos (de macellation)


slakteributik

macelleria;
ägare av ~ macellero


slaktfärdig

bon/preste pro macellation


slakthus

macello, abattitorio


slaktkniv

cultro


slaktkropp

animal abattite


slaktkött

carne de macello


slaktmask

masca/mascara de macellation


slaktmetod

methodo de macellation


slaktmånad

(i Sverige) octobre;
(i en del andra länder) novembre


slaktning

macellation, abattimento


slaktoffer

animal sacrificial, victima


slaktplats

macello, abattitorio


slaktsup

kul bibita alcoholic al/del/pro le macellator


slaktvikt

peso de un animal abattite (sin pelle, testa, gambas inferior, visceras e sanguine)


slaktvärde

valor de carne de macello


slalom

sport slalom no;
åka ~ slalomar


slalombana

sport pista de slalom no/de slalomar


slalomlopp

sport cursa de slalom no/de slalomar


slalomskida

sport ski a/de slalom no/slalomar


slalomtävling

sport concurso de slalom no/de slalomar


slalomåkare

sport slalomator


slalomåkning

sport slalom no, (le) slalomar


slam

I (bottenfällning) sedimento;
(gyttja) fango, limo;
(sandbank) insablamento
II kortsp slam eng [slæm]


slamavskiljning

separation de fango/de limo, purification mechanic


slamavsöndring

fysiol secretion mucose/de muco


slambassäng

bassino pro separation de fango/de limo


slambrunn

puteo pro separation de fango/de limo


slamkrypa

bot elatine


slamkrypare

zool periophthalmo;
fig error del judice/del formulation discutibile de un question in un quiz eng [kwiz]


slamkrypeväxter

bot (familj) elatinaceas


slamma

(blanda till slam genom att tillsätta vatten) adder aqua pro facer un mixtura fangose/limose;
(rena genom fällning) purificar per sedimentation;
(kalkstryka) blanchir con (lacte de) calce;
(täcka med slam) coperir/implir con fango/con limo;
~ igen esser implite de fango/de limo


slammer

ruito


slammig

fangose, limose


slammighet

fangositate, limositate


slampa

I s femina neglecte
II v esser neglecte


slampig

neglecte


slampighet

negligentia


slamra

facer ruito


slamsa

I s (av kött) fragmento, pecietta;
(slampa) femina neglecte
II v esser neglecte


slamsig

neglecte


slamsighet

negligentia


slamstabilisering

stabilisation de fango/de limo;
aerob/anaerob ~ stabilisation aerobie/anaerobie de fango/de limo


slamsugare

aspirator de fango/de limo


slamsugning

aspiration de fango/de limo


slamvulkan

vulcano de fango


slana

(av träd/buske) trunco/ramo/rametto longe e tenue;
(smäcker stång/stör) palo tenue


slang

I manica, tubo
II språk slang eng [slæng], argot fr [argo]
III slå sig i ~ med comenciar un conversation con


slangbella|slangbåge

(el. slangbåge) funda


slanggurka

bot cucumbre, cucumere longe e tenue


slanglös

~t däck pneu(matico) sin manica/tubo


slangmata

med nutrir per tubo


slangmatning

med nutrition per tubo


slangord

språk parola argotic/de slang eng [slæng]/de argot fr [argo]


slangordbok

dictionario/lexico argotic/de slang eng [slæng]/de argot fr [argo]


slangspråk

slang eng [slæng], argot fr [argo]


slangspråklig

argotic


slanguttryck

språk argotismo


slank

I adj (smärt) gracile, svelte, fin
II s resto;
(skvätt) qualque guttas


slankhet

gracilitate, sveltessa, finessa, forma/talia svelte


slankig

(slapp) laxe, flaccide;
(om tyg) legier [-d3-]


slankighet

(slapphet) laxitate, flacciditate;
(hos tyg) legieressa [-d3-]


slant

1 (mynt) moneta;
se på ~arna fig esser avar;
singla ~ om något jectar/ballottar de un cosa 2 fiske (equipamento pro) pisca con linea trainante e croc de remolco


slanta

fiske piscar con linea trainante e croc de remolco;
kul trenchar [-sh-] carotas


slantkrok

fiske croc de remolco


slantning

fiske pisce con linea trainante e croc de remolco;
kul trenchamento [-sh-] de carotas


slantsingling

(le) jectar/ballottar de un cosa


slantspö

fiske linea trainante


slapp

laxe, flaccide


slappa

(göra slapp) (re)laxar, amollir;
(bli slapp) (re)laxar se, amollir se


slapphet

laxitate, flacciditate


slapphänt

indulgente


slapphänthet

indulgentia


slappna

(re)laxar se, amollir se, distender se;
~ av relaxar se


slapstick

slapstick eng [slæpstik]


slarv

inattention, negligentia;
(bristande uppmärksamhet) inadvertentia;
på grund av ~ per inadvertentia


slarva

I v esser disordinate/negligente
II s femina disordinate/negligente


slarver

homine/typo disordinate/negligente


slarvfel

error per negligentia


slarvig

disordinate, negligente


slarvighet

disordine, negligentia


slarvläsa

leger superficialmente


slarvläsning

lectura superficial


slarvmaja

femina negligente


slarvsylta

kul carne finmente hachate [-sh-] in gelatina;
göra ~ av någon fig maltractar un persona al corpore o spirito


slas

persona neglecte sin character


slasa

(gå långsamt) vader in un tempo lente;
(lata sig) otiar, esser otiose


slashas

persona neglecte sin character


slasig

neglecte, disordinate, inculte


slask

I (slaskande) (le) manear mal un liquido;
(regnväder) tempore pluviose/de pluvia;
(snömodd) nive semifundite;
(töväder) tempore de disgelo;
(vått matavfall) residuos humide/molliate de cocina
II (slasktratt) bassino a residuos humide/molliate de cocina


slaska

manear mal un liquido;
(regna) pluver;
(töa) comenciar a disgelar


slaskande

(le) manear mal un liquido


slaskavlopp

cloaca a aqua usate/residuari de cocina


slaskbrunn

puteo a aqua usate/residuari de cocina


slaskhink

situla a/de residuos humide/molliate de cocina


slaskig

(våt och smutsig) humide/molliate e immunde;
~t väder (töväder) tempore de disgelo;
(regnväder) tempore pluviose/de pluvia;
(snöslask) tempore de nive semifundite


slaskledning

tubo a aqua usate/residuari de cocina


slaskspalt

columna de notitias futile/sin importantia;
(skvallerspalt) columna a scandalos/a sensation


slasktratt

bassino/cloaca a residuos humide/molliate de cocina


slaskvatten

aqua usate/residuari de cocina


slaskväder

(regnväder) tempore pluviose/de pluvia;
(snöslask) tempore de nive semifundite;
(töväder) tempore de disgelo


slatt

(liten mängd vätska) qualque guttas;
(rest) resto


slattrig

(slapp) laxe, flaccide;
(om tyg) legier [-d3-]


slav

I (träl) sclavo
II (person som tillhör folk med slaviskt språk) slavo


slava

facer un labor/travalio pesante/dur, effortiar se multo


slavarbete

labor/travalio de sclavo;
fig labor/travalio penibile/penose


slavdrivare

hist, fig negrero


slaveri

sclavitude, servitude


slavgöra

labor/travalio de sclavo;
fig labor/travalio penibile/penose


slavhandel

commercio/traffico de sclavos


slavhandlare

trafficator/mercante/negotiante de sclavos, negrero


slavinna

sclava, serva


slavisera

slavisar


slavisering

slavisation


slavisk

1 (trälaktig) sclave, serve, servil;
~ lydnad obedientia servil 2 (som avser slaver) slave;
~t språk lingua slave, slavo


slaviskhet

sevilitate, servilismo


slavism

slavismo


slavist

språk slavista


slavistik

språk slavistica


slavistisk

språk slavistic, slavista, de slavistica


Slavkusten

le Costa del (commercio/traffico de) sclavos


slavmarknad

mercato se sclavos


slavnatur

anima servil/de sclavo


slavobaltisk

slavobaltic


slavofil

I adj slavophile
II s slavophilo


slavok

jugo del sclavitude


slavon

slavono


Slavonien

Slavonia


slavonsk|slavonisk

(el. slavonisk) slavon


slavskepp

(nave) negrero


slavstation

radio emissor/transmissor de relais fr [rölä]


slavsändare

radio emissor/transmissor de relais fr [rölä]


slavtjänst

sclavitude, servitude


slavuppror

revolta de sclavos


slavägare

proprietario/possessor de sclavos


slejd

sport sede glissante


slejf

(rem) corregia;
(ögla för stropp) nodo


slejfsko

scarpa a corregia


slejs

levator de ferro a remover scoria (ab un furno)


slejsa

remover scoria con un levator de ferro (ab un furno)


sleke

lantbr petra (salate) a leccar


sleksot

veter desiro anormal de leccar


sleksten

lantbr petra (salate) a leccar


slem

I s anat muco, mucositate, pituita, substantia mucose;
med (avsöndring) phlegma;
befria från ~ disembarassar de mucositate;
bilda ~ producer/formar muco;
hosta upp ~ expectorar
II adj mal, vitiose


slemaktig|slemartad

(el. slemartad) fysiol mucose, pituitari;
bot mucilaginose


slembakterie

med bacterio pituitari


slemcell

anat cellula mucose


slemfisk

zool blennio


slemhaltig

mucose, pituitari


slemhinna

anat membrana mucose, mucosa


slemhinnekatarr

med tumefaction mucose


slemklump

bolla de muco


slemkörtel

anat glandula mucose


slemlösande

med expectorante;
~ medel expectorante


slemmig

mucose, pituitari;
bot mucilaginose;
~ hosta tusse catarrhal


slemmighet

mucositate;
bot mucilagine


slemskivling

bot;
citrongul ~ gomphidio glutinose;
rödgul ~ chroogompho rutile


slemsugare

aspirator de muco/de phlegma


slemsvamp

bot myxomyceto, fungo mucose


slemsäck

anat bursa/capsula synovial


slemsäcksinflammation

med bursitis


slemämne

biokem mucina


slentrian

routine fr [rutin];
bryta ~en rumper le routine/le monotonia


slentrianmässig

insipidemente routinari;
~t uttryckssätt jargon fr [3argå)];
använda ~a uttryck jargonar [3ar-]


slentrianmässighet

routine fr [rutin] insipide/sin spirito


slev

coclear de potto/de olla/de suppa


sleva

haurir;
~ i sig gluttonisar;
~ upp servir con un coclear de potto/de olla/de suppa


slibbig

troppo dulce/suave/sucrate


slice

sport slice eng [slais]


slick

(slickning) leccamento;
(skvätt) qualque guttas


slicka

leccar, lamber;
~ av fingrarna leccar se le digitos


slickepinne

kul sugetta


slickepott

(digito) indice


slickning

leccamento


slicksten

lantbr petra (salate) a leccar


slid

tekn elemento glissante


slida

(till vapen) vaina;
anat vagina;
zool theca


slidder|sliddersladder

(el. sliddersladder) (struntprat) nonsenso;
(skvaller) commatrage [-ad3e]


slideväxter

bot (familj) polygonaceas


slidhornsdjur

zool (familj) bovidas


slidkatarr

med vaginitis


slidkniv

cultello de vaina


slidkramp

med vaginismo


slidspegel

med speculo vaginal


slig

tekn ferro inric(c)hite de granulas fin


slik

tal


slimmad

(insvängd, figursydd) taliate al cinctura


slinga

I s (ögla) nodo;
(av väg/flod) curva, serpentino;
(av hår) bucla;
(av rök) spiral
II v (slingra) serpentar;
(sno) torquer


slingbacksko

scarpa a corregia circum le talon


slingerbukt

(undanflykt) escap(p)amento, escap(p)atoria


slingerbult

movimento serpentin/tortuose/sinuose/in zigzag, sinuositate;
(undanflykt) escap(p)amento, escap(p)atoria;
(om person) opportunista


slingerkoj

sjö lectiera resistente a rolamento


slingerkrok

(undanflykt) escap(p)amento, escap(p)atoria


slingerköl

sjö quilla lateral


slingerskott

sjö pariete de separation contra displaciamento/dislocation del carga a rolamento


slingerväg

sentiero tortuose/sinuose/in zigzag


slingerväxt

bot planta volubile, liana


slingornament

konst ornamento serpentin


slingra

serpentar;
sjö rolar;
~ sig serpentar;
fig equivocar


slingrande

serpentin, tortuose, sinuose, in zigzag;
bot volubile;
sjö rolante


slingrig

serpentin, tortuose, sinuose, in zigzag;
sjö rolante


slingrighet

sinuositate;
sjö rolamento


slingring

movimento serpentin/tortuose/sinuose/in zigzag, sinuositate;
sjö rolamento


slinka

I v ir furtivemente;
~ in entrar furtivemente
II s femina frivole/lascive, prostituta, put(an)a, bagassa


slinkig

laxe, flaccide;
(om tyg) legier [-d3-]


slint

slå ~ faller, haber/facer fiasco


slinta

facer passo false, glissar


slintig

glissante


slintning

passo false


slip

1 sjö lecto pro tractos montante (naval) 2 (slipmaskin) machina/apparato a/de affilar/acutiar, affilatoria


slipa

(vässa) affilar, acutiar;
(polera) polir;
(diamant/glas) taliar;
(briljant) brillantar


slipad

fig astut(ios)e


slipapparat

apparato/machina a/de affilar/acutiar, affilatoria


slipare

affilator, acutiator;
(av diamanter/glas) taliator


slipbänk

planca a/de affilar/acutiar


slipdamm

pulvere


sliper

järnv transversa


sliperi

(handling) affilamento, acutiamento, polimento, politura;
(företag) officina de affilamento/acutiamento/polimento/politura;
(diamantsliperi) officina ubi on talia diamantes


slipmaskin

machina a/de affilar/acutiar, affilatoria


slipmassa

pasta/pulpa mechanic (de ligno)


slipmedel

pulvere abrasive, abrasivo


slipning

affilamento, acutiamento;
(polering) polimento, politura


slipover

pullover eng [pulouvö] sin manicas


slippa

(undgå) escap(p)ar;
(bli kvitt) eliminar, disembarassar se (de), disfacer (se) de;
(inte behöva) non haber a;
~ göra något non haber a facer un cosa;
~ fram haber le permission de passar;
~ in haber le permission de entrar, esser admittite;
~ lös escap(p)ar, esser liberate;
~ undan escap(p)ar;
~ ut esser liberate;
(från fängelse) esser disincarcerate


slippapper

papiro abrasive/de smerilio


slipper

calceolo, pantofla


slipprig

(hal) glissante, lubric;
(oanständig) scabrose


slipprighet

lubricitate;
(oanständighet) scabrositate


slippulver

pulvere abrasive/a/de polir/de smerilio


slips

cravata;
knyta en ~ nodar un cravata


slipsand

sablo/arena abrasive


slipskiva

mola, moletta


slipsknut

nodo de cravata


slipsnål

spinula de cravata


slipspindel

tekn rota a/de affilar


slipsten

petra de/pro affilar/acutiar, mola


slipstvång

obligation de vestir (un) cravata


slipverk

apparato/machina a/de affilar/acutiar, affilatoria


slipyta

facietta


slira

I v glissar, derapar;
låta kopplingen ~ disimbracar
II s tekn stria de structura differente


slirig

1 (hal) glissante, lubric 2 tekn con/que ha strias de structura differente


slirighet

stato glissante, lubricitate


slirkoppling

disimbracage [-ad3e]


slirning

derapage [-ad3e], derapata;
varning för ~! cammino glissante!


slirskydd

protection antiderapante


slirsäker

antiderapante


slisk

(något alltför sött) cosa troppo dulce/suave/sucrate;
fig (överdriven sentimentalitet) sentimentalitate exaggerate


sliskig

1 (alltför söt) troppo dulce/suave/sucrate 2 (fjäskig) servilmente adulatori, insinuante, melliflue, unctuose;
~ person adulator servil, lacai, sycophante


sliskighet

1 dulcor/suavitate exaggerate 2 (fjäsk) adulation servil, insinuation, sycophantia


slit

labor/travalio penose;
~ och släp labor e pena


slit-och-släng-samhälle|slit|släng|samhälle

societate de consumo/de consumption


slit-och-slängmentalitet|slit|slängmentalitet

mentalitate de usar e jectar via


slita

(nöta) consumer, deteriorar, usar;
(riva) lacerar;
(dra) tirar, traher, trainar;
(knoga) laborar/travaliar penosemente;
(bilägga) accommodar;
~ av lacerar;
~ i stycken dispeciar;
~ itu diveller;
~ loss distachar [-sh-]; ~ ont haber un vita penose;
~ sig distachar se;
~ sig lös liberar se, escap(p)ar;
~ sönder lacerar, dispeciar, demolir;
~ ut (nöta ut) consumer, usar;
(dra ut) eveller;
~ ut sig consumer se, extenuar se


slitage

deterioration


slitbana

superficie de contacto


slitbar

(slitstark) resistente al deterioration, inalterabile, durabile;
(som kan biläggas) accommodabile


slitbarhet

resistentia al deterioration, inalterabilitate, durabilitate


sliten

non plus servibile, usate, deteriorate;
(trött) exhauste, fatigate;
en ~ fras un expression usate/commun/vulgar


slitig

laboriose


slitning

(slitage) deterioration;
(osämja) discordia, friction


slits

(urtag, skåra) fissura, scissura, incision;
(i klädesplagg) plica aperte, apertura


slitsa

(förse med slitsar) finder, scinder;
(hopfoga trästycken med slitsar) facer un juncto/junctura de ligno;
en ~d kjol un gonnella findite/con un plica aperte/con apertura;
~ upp aperir, incider, incisar, facer un incision


slitsam

laboriose


slitsning

fissura, incision


slitstark

resistente al deterioration, inalterabile, durabile


slitstyrka

resistentia al deterioration, inalterabilitate, durabilitate


slitsula

solea resistente al deterioration


slittålig

resistente al deterioration, inalterabile, durabile


slitvarg

infante qui deteriora rapidemente su vestimentos;
(hårt arbetande person) persona qui labora/travalia multo, cavallo de labor/de travalio


slityta

facietta


slivovitz

kul slivovitz serb


slockna

(upphöra att brinna) extinguer;
(sakta försvinna) disparer lentemente;
fig (somna) addormir se


slocknad

extincte;
fig (matt, livlös) mat, surde


slog

(slåtteräng) campo de feno;
(slåttertid) tempore del recolta de feno


slogan

slogan eng [slougön], devisa


slok

(lymmel) grossiero, mal educato;
bot melica;
bergs~ melica nutante;
grus ~ melica ciliate;
lund~ melica uniflor


sloka

clinar, pender negligentemente;
fig devenir lasse, languer


slokhatt

cappello (flexibile) con large bordos


slokig

laxe, molle, flexibile, pendente


slokmustasch

mustachio [-sh-] pendente


sloksvansad

fig (nedstämd) discoragiate [-d3-], dismoralisate, deprimite, disanimate, abattite, prostrate, pusillanime;
(skamsen) avergoniate, vergoniose;
göra ~ discoragiar


slokörad

fig (nedstämd) discoragiate [-d3-], dismoralisate, deprimite, disanimate, abattite, prostrate, pusillanime;
(skamsen) avergoniate, vergoniose;
göra ~ discoragiar


slom

zool eperlano


slopa

(avskaffa) abolir;
(överge) abandonar;
(utelämna) omitter;
(upphöra med) discontinuar


slopning

(avskaffande) abolition;
(övergivande) abandono;
(utelämnande) omission;
(avbrytande) discontinuation


slott

castello;
(palats) palatio;
Kungliga ~et le Palatio Royal/Regal/del Rege


slottsarkitekt

architecto de palatio


slottsarkiv

archivo palatin


slottsarkivarie

archivista palatin


slottsbibliotekarie

bibliothecario palatin


slottsbrand

incendio de palatio


slottsbyggnad

edificio palatin


slottsflygel

ala palatin


slottsfogde

guardiano/intendente de un castello, castellano


slottsfru

domina de castello


slottsherre

castellano


slottskapell

cappella palatin


slottskyrka

ecclesia palatin


slottslik|slottsliknande

(el. slottsliknande) palatin


slottsmur

muro de palatio


slottspark

parco de palatio


slottsruin

ruina de palatio/de castello


slottssal

sala de palatio


slottsstek

kul rostita de bove palatin (i.e. con sauce fr [så:s] condite de anchova [-sh-], sirop e vinagre)


slottstappad

kul (vinbeteckning) imbottiliate in le cellario de un vinicultor/viticultor/viticola bordelese


slottstappning

kul (vinbeteckning) vino imbottiliate in le cellario de un vinicultor/viticultor/viticola bordelese


slottsterrass

terrassa de palatio


slottsträdgård

jardin de castello


slottsvin

kul vino imbottiliate in le cellario de un vinicultor/viticultor/viticola bordelese


slovak

slovaco


Slovakien

Slovachia


slovakisk

slovac


slovakiska

1 språk slovaco 2 (kvinna) slovaca


sloven

sloveno


Slovenien

Slovenia


slovensk

sloven


slovenska

1 språk sloveno 2 (kvinna) slovena


slowfox

mus slowfox eng [sloufåks], slow foxtrot eng [slou fåkstråt]


sludder

pronunciation indistincte


sluddra

parlar/pronunciar indistinctemente


sluddrig

indistincte


sluddrighet

pronunciation indistincte, indistinction


slug

(listig) astute, artificiose, captiose, vulpin;
(klok) intelligente


slugga

sport colpar/boxar sin finessa technic


slugger

sport slugger eng [slagö]


slughet

astutia


slughuvud

person/typo astute


sluka

(de)vorar, inglutir


slukare

devorator


slum

quartiero multo paupere/povre


slumbostad

habitation inferior


slumdistrikt

shanty-town eng [shæntitaun]


slumkvarter

quartiero multo paupere/povre


slummer

somno legier [-d3-], somnolentia


slummerkudde

parve cossino de testa/de capite


slumområde

shanty-town eng [shæntitaun]


slump

hasardo, coincidentia, accidente, contingentia;
jur caso fortuite;
av en ren ~ per pur/mer hasardo/coincidentia/accidente;
~ens skördar le recoltas del hasardo


slumpa

vender a multo bon mercato;
~ sig evenir/occurrer accidentalmente/per hasardo


slumpartad

fortuite, accidental, causal, contingente, occasional


slumpfaktor

factor de hasardo/de imprevisibilitate


slumpmässig

fortuite, accidental, causal, contingente, occasional


slumpmässighet

accidente, hasardo;
fil contingentia


slumppris

precio derisori/irrisori/de occasion


slumpskott

tiro de hasardo


slumptal

mat numero arbitrari/qualcunque


slumpvis

arbitrarimente


slumra

dormir legiermente [-d3-], dormettar, esser somnolente;
~nde anlag talento latente


slumsyster

salutista feminin laborante in un shanty-town eng [shæntitaun]


slumverksamhet

activitate social del Armea de Salvation in un shanty-town eng [shæntitaun]


slunga

I s funda
II v jectar, lancear;
(honung) extraher con un extractor centrifuge


slungare

sport lanceator de funda


slungboll

sport balla a funda


slunghonung

melle centrifugate


slungning

lanceamento;
(av honung) centrifugation


slungrem

corregia de funda


slup

sjö (skeppsbåt) chalupa [sh-], lancha [-sh-], sloop eng [slu:p];
(maskindriven mindre passagerarbåt) imbarcation


sluring

kul suppa de bouillon fr [bujå)] de porco, radices comestibile, granulos de hordeo e lacte


slurk

(skvätt) qualque guttas;
(klunk) inglutimento, grande buccata


slurpa

biber rumorosemente/ruitosemente


slusk

persona de aspecto povre/paupere/disordinate


sluskaktig

de aspecto povre/paupere/disordinate


sluskaktighet

aspecto povre/paupere/disordinate


sluskig

de aspecto povre/paupere/disordinate


sluss

esclusa;
himlens ~ar fig le cataractas del celo


slussa

(facer) passar per le/un esclusa;
fig trensferer, destinar


slussavgift

derectos de esclusage [-ad3e]/de esclusa, pedage [-ad3e] de esclusa


slusskammare

camera de esclusa


slussmästare

esclusero, guarda de esclusa


slussning

esclusage [-ad3e]


slussport

porta de esclusa


slusstrappa

scala de esclusa


slussvakt

guarda de esclusa, esclusero


slut

I s fin, termination, conclusion;
början och ~et alpha e omega;
det är en visa utan ~ isto termina nunquam;
få ~ på ett misbruk remediar un abuso;
göra ~ med någon rumper un relation;
göra ~ på något poner fin a/concluder/terminar un cosa;
göra ~ på sig poner un fin a su vita, suicidar se;
lyckligt ~ happy end eng [hæpi end];
~et gott, allting gott toto bon que fini ben;
till ~ al fin, finalmente
II adj (till ända) finite;
(utmattad) exhauste, lasse, fatigate;
(slutsåld) exhauste, exhaurite;
det är ~ mellan oss nostre relation es rumpite, nos ha rumpite le relation;
pengarna är ~ on ha expendite tote le moneta


sluta

I (komma till ett slut) finir, terminar;
~ upp med att cessar
II (resultera i) resultar in
III (stänga) clauder, clausurar;
(ingå avtal) facer, formar, concluder, contractar, contraher;
(dra slutsats) concluder;
~ avtal concluder un contracto;
~ fred concluder/facer pace;
~ förbund formar/concluder un alliantia;
~ någon till sin famn stringer un persona inter le bracios;
~ någon till sitt hjärta serrar un persona super su corde;
~ sig samman unir se, contractar/contraher/concluder un alliantia/un liga;
~ sig till facer se membro de, unir se con;
~ sig till att concluder que, face le conclusion que;
~ till clauder, clausurar


slutackord

mus accordo final


slutakt

teat acto final, ultime acto


slutanförande

discurso final


slutare

foto obturator


slutartikel

språk articulo definite/determinate


slutbalans

ekon balancio final/de fin del anno


slutbar

claudibile, clausibile


slutbedömning

consideration final/definitive


slutbefattning

posto final, ultime posto


slutbehandling

ultime tractamento


slutbesiktning

inspection/controlo final


slutbetalning

pagamento final, ultime pagamento


slutbetyg

nota final/de fin del curso


slutbokstav

littera final


slutbud

offerta final/definitive


sluteffekt

effecto final


sluten

(stängd) claudite, clause;
(enskild) private;
fig non communicative, reticente, taciturne;
i slutna led in filas serrate;
~ vokal språk vocal clause/claudite;
slutet sällskap gruppo/circulo/societate private;
~ vård med cura institutional;
sociol tractamento durante forte restrictiones del libertate de movimento


slutenhet

fig reticentia, taciturnitate


slutenvård

med cura/tractamento in hospital


slutexamen

examine final;
avlägga ~ facer le examine final


slutfas

phase final/terminal, ultime phase


slutföra

finir, terminar, compler


slutförhandla

negotiar


slutförhandling

negotiation final;
(överläggning) deliberation final;
jur processo final


slutförhör

examine/interrogation final;
jur interrogatorio final


slutförklaring

declaration final


slutförsäljning

vendita de liquidation, liquidation total


slutförvaring

ultime deposito


slutgiltig

final, definitive


slutgranskning

revision final, ultime revision


slutintryck

impression final/definitive


slutjustering

adjustamento final, ultime adjustamento;
(av protokoll) revision final, ultime revision


slutkamp

lucta/combatto final;
sport final


slutkapitel

capitulo final, ultime capitulo


slutkläm

conclusion effective


slutkommentar

commentario final


slutkonsonant

språk consonante final, ultime consonante


slutkostnad

costos pl total


slutkurs

ekon curso/cambio/quotation final/de clausura


slutkörd

fig exhauste, lasse, fatigate


slutledning

conclusion, deduction;
fil syllogismo;
resonera i ~ar syllogisar;
som avser ~ syllogistic


slutlig

final, terminal, definitive


slutligen

al fin, finalmente


slutlikvid

pagamento final, ultime pagamento


slutlista

sport lista definitive


slutljud

språk sono final


slutlön

salario final


slutmening

opinion final


slutminut

sport minuta final, ultime minuta


slutmoment

momento/instante final, ultime momento/instante


slutmuskel

anat musculo constrictibile/sphincteric, constrictor, sphincter;
ändtarmens ~ le sphincter anal/del ano


slutmuskelkontroll

fysiol controlo sphincteric


slutnotering

ekon quotation final, curso de clausura


slutomdöme

judicamento/judicio final/definitive


slutomgång

sport torno final


slutplädering

jur discurso apologetic/de defensa final


slutpoäng

(i rolig historia) puncta final;
sport punctos definitive


slutprodukt

producto finite/manufacturate


slutprotokoll

protocollo final


slutpunkt

puncto final/terminal, fin, terminal, terminus lat


slutrad

linea final, ultime linea


slutrapport

reporto final


slutredigering

redaction final/definitive


slutredovisning

conto final


slutreplik

replica final


slutresultat

resultato definitive/final


slutrevidering

ultime revision


slutrim

litt rima final


slutsaldo

ekon saldo final


slutsats

conclusion;
dra ~ concluder


slutscen

teat scena final, ultime scena


slutseger

victoria final


slutsiffra

numero final


slutsignal

sport sibilata final/de clausura


slutspel

sport fin de partita, final


slutspelsmatch

final


slutspurt

sport sprint eng;
sätta in en ~ comenciar un sprint


slutstadium

stadio/phase final/terminal, ultime stadio/phase


slutstation

station final/terminal, terminal, terminus lat


slutstavelse

språk syllaba final


slutsten

clave de volta/de arco, petra de clave


slutstrid

lucta/combatto final;
sport final


slutstrof

litt strophe final, ultime strophe


slutsträcka

sport ultime distantia


slutstycke

pecia de obturation, pessulo


slutställning

sport resultato/classamento/classification/score eng [skå:] final


slutsumma

amonta/summa final/total, total


slutsummering

summario, conclusion


slutsälja

liquidar


slutsåld

exhauste, exhaurite


slutta

inclinar;
~ nedåt declinar;
~ uppåt montar;
~nde planet le plano inclinate


sluttamp

på ~en al fin


sluttentamen

examine final


sluttid

sport velocitate final


sluttning

inclination, costa, declivitate, rampa;
(brant) scarpa;
~ nedåt declination;
~ uppåt montata


sluttävling

sport final


slutuppgörelse

accordo definitive


slutvarv

sport torno final, ultime torno


slutvinjett

vignette fr [vinjät] final, ultime vignette


slutvokal

språk vocal final/terminal


slutvotering

voto/votation final, ultime voto/votation


slutändan|slutänden

(el. slutänden) i ~ al fin, finalmente


sly

vegetation dense de arbustos e nove arbores foliose


slyna

juvena impertinente/impudente/impudic/mal educate


slynaktig

impertinente, impudente, impudic


slynga

I s (ögla) nodo
II v tekn tressar un banda per adjuta de un furchetta


slyngel

juveno impudente/mal educate


slyngelaktig

impudente


slyngelaktighet

impudentia


slynggaffel

furchetta a/de/pro tressar


släcka

1 (få att slockna) extinguer 2 sjö (göra slakare) laxar


släckare

extinctor


släckbar

extinguibile


släckning

extinction


släckningsmanskap

equipa de extinction


släckningsmedel

medio de extinction


släde

slitta;
(för timmer) traha;
åka ~ ir a slitta


slädhund

can de slitta


slädparti

excursion in slittas


slädtur

excursion in slitta


slägga

I s malleo (de ferrero), massa;
sport martello;
kasta ~ sport lancear martello
II v (bearbeta med slägga) mallear


släggkast

sport lanceamento del martello


släggkastare

sport lanceator del martello


släggkastning

sport lanceamento del martello


släggslag

colpo de malleo/de massa


släkt

I s (ätt) familia, lineage [-ad3e], casa, stirpe;
(släkting) parente, cognato;
(på fädernet) consanguinero;
en adlig ~ un familia nobile;
~en Medici le casa del Medicis
II adj (besläktad) apparentate, propinque, cognate;
(på fädernet) consanguinee;
(på sidolinje) collateral;
(genom gifte) affin;
fig affin, similar, simile, analoge, cognate;
vara ~ med esser parente a


släktarv

hereditage [-ad3e] familiar/familial


släktas

esser parente a


släktband

vinculo(s) del sanguine


släktbestämning

biol determination generic/de familia


släktbjudning

festa familiar/familial/de familia


släktdrag

tracto familial/familiar/de familia


släkte

(slälktled) generation;
biol genere, familia


släktfejd

querela inter parentes


släktforskare

genealogo, genealogista


släktforskning

genealogia


släktfotografi

photo(graphia) familial/familiar/de familia


släktförbindelse

relation de parentato/de familia


släktförhållande

relation de parentato/de familia, vinculo del sanguine


släktgods

latifundio familial/familiar/de familia


släktgren

linea genealogic


släktgräl

querela de familia


släktgård

ferma/proprietate familial/familiar/de familia


släkthämnd

vendetta it


släkting

parente, cognato;
(på fädernet) consanguinero;
avlägsen ~ parente lontan;
nära ~ parente proxime


släktklenod

tresor/preciositate/joiel/gemma/thesauro familiar/familial/de familia


släktkrets

sino/circulo familiar/familial/de familia


släktkrönika

chronica de familia


släktkänsla

sentimento pro le (proprie) parentela


släktkär

qui ama le (proprie) parentela


släktkärlek

amor pro le (proprie) parentela


släktled

generation


släktlikhet

tracto(s) simile de un familia


släktlinje

linea genealogic


släktmöte

reunion familiar/familial/de familia


släktnamn

nomine patronymic/de familia, patronymico;
biol nomine/termino generic/de familia


släktporträtt

portrait fr [pårträ] de familia


släktregister

registro genealogic


släktskap

parentato, parentela, cognation;
(genom ingifte) affinitate;
fig parentato, parentela, analogia, contiguitate, affinitate;
visa ~ med esser parente a


släktskapsband

vinculo del sanguine


släktskapsförhållande

relation de parentato/de familia, vinculo del sanguine


släktstolt

orgoliose de(l) familia


släktstolthet

orgolio de(l) familia


släkttavla

tabula genealogic


släkttradition

tradition familiar/familial/de familia


släktträd

arbore genealogic


släktträff

reunion familiar/familial/de familia


släkttycke

ha ~ haber tractos familial/familiar/de familia


släktvapen

insignia familiar/familial


slända

zool;
dag~ ephemero;
troll~ libellulla


släng

(sväng) virage [-ad3e] brusc;
(knyck) succussa;
(slag) colpo;
(krumelur, snirkel) parapho;
med attacco legier [-d3-];
få en ~ av sleven fig reciper su parte/su portion;
i runda ~ar fig approximativemente


slänga

(kasta) jectar (via), lancear;
(svänga) vacillar, balanciar, pendular, oscillar;
släng dig i väggen! tu es nihil!;
~ av sig kläderna remover su vestimentos in haste;
~ i sig mat mangiar [-d3-] gluttemente/voracemente/con voracitate, gluttonisar;
~ på sig ett plagg vestir se hastivemente/rapidemente; ~ sig i vattnet saltar al aqua;
~ sig på cykeln saltar al bicycletta;
~ sig över något lancear se super un cosa;
~ ur sig en svordom lancear un blasphemia


slängd

fig (skicklig) habile


slängdhet

habilitate


slänggunga

sede pendular


slängig

que se move per succussas, spasmodic


slängkappa

mantello cappa


slängkyss

basio sufflate;
kasta någon en ~ sufflar un basio a un persona


slängkälke

slitta pendular


slängpolska

mus dansa polonese rapide girante a un puncto concentrate


slängskott

tiro/colpo al hasardo


slänt

(sluttning) inclination, flanco de collina, costa, declivitate, rampa


släntra

deambular, flanar


släp

(slitsamt arbete) labor/travalio penose;
(fordon som släpas) remolco, auto(mobile) remolcate;
(båtar som bogseras) traino (de naves), convoyo remolcate;
(släpande del av klädedräkt) traino, cauda;
ha ett helt ~ efter sig haber tote un cauda detra se;
klänning med ~ roba a cauda;
slit och ~ labor e pena;
ta på ~ remolcar


släpa

I s slitta, traha
II v trainar, tirar, traher;
(bogsera) remolcar;
~ fötterna efter sig trainar le pedes


släpare

(person) persona qui traina, trainator;
(på båt) remolcator;
(släpbåt) remolcator;
(fiskare) piscator con rete de tracto/con draga


släpbil

camion (con) grue


släpbärare

caudatario


släpbåt

remolcator


släpfiske

pisca al tracto


släpig

trainante, que traina;
(om t ex röst) lente, languide, monotone;
(om t ex konversation) multo prolongate


släpkontakt

tekn contacto de friction


släplift

sport teleski


släplina

cablo/corda de remolcage [-ad3e]


släplogg

sjö log eng remolcate


släpmundering

mil uniforme hodierne (subordinate le uniforme campal)


släpning

trainamento;
(bogsering) remolcage [-ad3e]


släpnot

fiske rete de tracto, draga


släpp

jakt (koppel jakthundar) muta, canes venatori


släppa

I s fissura de montania
II v (uppge) lassar, quitar, abandonar;
(ge fritt lopp) liberar, laxar;
(lossna) distachar [-sh-] se, disfacer se;
(upphöra) passar, finir;
~ efter (vara efterlåten) ceder, render se;
~ fram/igenom dar le permission de passar;
~ in admitter;
~ lös liberar;
(från fängelse) disincarcerar;
~ på tyglarna laxar le redinas;
~ sig peder;
~ sig lös devenir plus informal/plus libere de obligationes;
~ till livet perder le vita, morir;
~ ut lassar sortir;
(förorening) discargar;
(fånge) liberar, disincarcerar;
(klädedräkt) laxar;
ekon (sätta i omlopp) emitter;
~ väder peder


släpphänt

indulgente


släpphänthet

indulgentia


släppråm

gabarra remolcate


släpräfsa

rastrellator remolcate


släpsam

laboriose, penose


släpsko

el contacto de friction


släpsonar

mil sonar remolcate


släptåg

corda de remolcage [-ad3e];
(kölvatten) sulco;
följa i någons ~ fig navigar in le sulco de un persona, sequer le passos/le exemplo de un persona


släpuniform

mil uniforme hodierne (subordinate le uniforme campal)


släpvagn

camion (con) grue;
(på spårvagn) cochi [-sh-] remolcate


slät

I adj (jämn) plan, lisie, polite, unite;
(enkel) simple;
(skral) mediocre;
en ~ kopp kaffe solmente un tassa de caffe (sin un altere cosa);
göra en ~ figur fig facer un figura mediocre;
~ klogroda zool xenopo
II s (kyss) basio


släta

I (göra slät, jämna) (ap)planar, explanar, lisiar;
~ ut explanar;
~ över fig minimisar
II ~ av (kyssa) basiar


slätfil

lima dulce


slätfila

polir con un lima (dulce)


släthugga

applanar/lisiar con un hacha [-sh-]


släthyvla

applanar/lisiar con un plana


släthårig

zool a/de pilo lisie


slätlöpning

sport galopo sin obstaculos/barrieras


slätmark

terreno plan/platte


slätna

devenir plus plan/lisie/polite/unite


slätning

(ap)planamento, explanamento, lisiamento


slätraka

rasar


slätrakad

ben rasate, glabre


slätriggad

sjö sin vergas/virgas


slätriggare|slätskonare

(el. slätskonare) sjö goletta/schooner eng [sku:nö] sin velas invirgate


slätslipa

polir, abrader


slätsticka

text tricotar malias (de)recte


slätstickning

text tricotage a malias (de)recte


slätstruken

lisiate;
(med strykjärn) repassate;
fig mediocre


slätstrukenhet

fig mediocritate


slätstryka

lisiar;
(med strykjärn) repassar


slätstrykning

lisiamento;
(med strykjärn) repassage [-ad3e]


slätt

I s plana
II adv;
rätt och ~ simplemente;
~ omöjligt absolutemente impossibile;
stå sig ~ non haber satis capacitate, esser insufficiente


slätthare

zool lepore europee


slättmark

terreno plan/unite


slättoppad

sjö sin vergas/virgas


slätvar

zool rhombo


slå

I s (tvärslå) pessulo
II s zool angue fragile
III v (utdela slag) batter, colpar;
(med kraft träffa) batter;
(bearbeta) batter;
(ha succé) succeder, haber successo, pervenir;
(ljuda) sonar;
sport batter, vincer;
klockan ~r le horologio sona;
~ alarm sonar/dar le alarma;
~ an succeder, haber successo, pervenir;
~ an en ton mus dar un tono;
~ an tonen fig dar le tono;
~ av rumper, franger, fracturar;
(meja) falcar, secar; ~ av alarmet disconnecter le alarma;
~ av motorn arrestar le motor, rumper le contacto del motor;
~ av sig kul devenir insipide;
~ bakut colpar a retro;
fig arretrar se;
~ bort effunder;
~ en bräsch facer un brecha [-sh-];
~ en knut facer un nodo;
~ fast fig establir;
~ fel/slint faller, haber/facer fiasco;
~ i (spik) figer;
(vätska) infunder;
~ igen (stänga) clauder;
(stängas) clauder se;
(ge tillbaka) defender se;
~ ifrån (släcka) extinguer;
~ ifrån sig defender se;
~ ihjäl occider;
~ ihop (bok) clauder;
(fällstol) plicar;
(paraply) clauder;
(blanda) miscer;
(förena) combinar, junger;
~ in (paket) imballar, impacchettar;
(krossa) fracassar;
(gå i uppfyllelse) esser realisate;
~ med lie secar con le falce, falcar;
~ mynt batter moneta, cunear;
~ mynt av facer un profito de;
~ ner abatter;
(ögonen) (a)bassar;
(uppror) supprimer;
(om blixt) siderar;
~ om (förändras) alterar se, cambiar;
tekn inverter, transferer;
omkull abatter;
~ papper om imballar/impacchettar in papiro;
~ på facer functionar, aperir, connecter, actionar, activar;
~ på teven aperir/connecter le television;
~ på trumma batter/sonar le tambur;
~ ett rekord batter un record eng [rekå:d];
~ rep torquer/facer cordas;
~ runt (välta) inverter;
fig festar, dissipar;
~ sig för bröstet batter se le pectore;
~ sig lös liberar se;
fig (leva om) festar, viver in hilaritate;
~ sig ihop associar se, junger se;
~ sig ner (sätta sig) seder se;
(etablera sig) installar se;
~ sig på (ägna sig åt) dar se a;
~ sig samman junger se, associar se;
~ snabbt med (om hjärta) palpitar;
~ tillbaka (anfall) abatter, parar, supprimer, repeller, repulsar;
(försvara sig) defender se;
~ under sig monopolisar;
~ upp (bok) aperir;
(i bok) cercar;
(förlovning) annullar, rumper;
(paraply) aperir;
(om lågor/utslag) inflammar se;
~ ut (tömma) evacuar;
(besegra) batter, vincer;
bot comenciar le florimento/le floration/a florar


slående

obvie, conspicue, saliente, evidente, manifeste, marcate, clar, spectacular


slån

bot pruno spinose


slånbuske

bot pruno spinose


slånbär

bot spina nigre


slånbärsbuske

bot pruno spinose


slånbärslikör

kul liquor al spinas nigre


slåss

luctar, combatter, battaliar, batter se


slåtta

lantbr fenar


slåtter

lantbr (höskörd) recolta del feno, fenation;
(slåtteräng) campo de feno;
(slåttertid) (saison fr [säzå)] del) fenation


slåtterblomma

bot parnassia palustre


slåttergubbe

bot arnica montan


slåtterkarl

fenator


slåttermaskin

machina a/de fenar


slåttertid

(saison fr [säzå)] del) fenation


slåtterväder

tempore pro facer feno/pro fenation


slåtteräng

campo de feno


slö

1 (oskarp, trubbig) obtuse;
(loj, trög) pigre, indolente, supine, stolide;
med apathic, lethargic 2 bot (föga grobar) pauco/poco germinative;
(outvecklad) non developpate/disveloppate, embryonal, rudimentari, immatur


slöa

otiar, facer nihil


slöax

bot spica embryonal/rudimentari/immatur


slödder

plebe, populaceo, gentalia, turba


slöfock

persona pigre/indolente, pigro, indolente


slöhet

(bristande skärpa, trubbighet) obtusitate;
(lojhet, tröghet) pigressa, pigritia, indolentia, stoliditate


slöhetstillstånd

med stato apathic/lethargic, apathia, lethargia


slöja

I s velo
II v (hölja med slöja) coperir con un velo, velar


slöjd

(hantverk) labor(es)/travalio(s) manual;
(i trä) labor(es)/travalio(s) manual de ligno;
(i metall) labor(es)/travalio(s) manual de metallo;
text (sömnad) labor(es) de agulia/de aco, sutura;
(broderi) broderia


slöjda

(i trä) taliar/serrar ligno


slöjdalster

obra de labor/travalio manual


slöjdans

dansa del septe velos


slöjdarbete

(handling) labor/travalio manual;
(alster) obra de labor/travalio manual


slöjdare

(i trä) taliator/serrator de ligno


slöjdbänk

banca de taliator/serrator de ligno


slöjdlektion

lection de labor/travalio manual


slöjdlärare

maestro de labor/travalio manual


slöjdlärarseminarium

seminario pro inseniamento de maestros de labor/travalio manual


slöjdpåse

sacco a sutura


slöjdundervisning

inseniamento de labor/travalio manual


slöjig

velate


slöjmoln

meteor cirrostrato


slökorn

bot grano de cereal embryonal/rudimentari/immatur


slölyssna

ascoltar sin concentration


slöläsa

leger sin concentration


slör

I sjö vento in poppa
II zool crista/cresta del gallo


slöra

sjö haber le vento in poppa


slösa

guastar, dilapidar, dispender, dissipar, prodigar, profunder;
~ bort sitt arv dilapidar su hereditage [-ad3e];
~ bort sin tid dissipar su tempore;
~ med energi dissipar/guastar energia


slösaktig

prodige


slösaktighet

dilapidation, dissipation, prodigalitate, profusion


slösande

prodige;
(rik) ric


slösare

guastator, dilapidator, dissipator


slöseri

dilapidation, dissipation, prodigalitate, profusion;
~ med energi dissipation de energia


slösig

prodige


slösighet

dilapidation, dissipation, prodigalitate, profusion


slösäd

bot grano de cereal embryonal/rudimentari/immatur


SM

(svenskt mästerskap) sport CS (campionato svedese)


SM-seger|SM|seger

sport victoria de un/del campionato svedese


SM-tävling|SM|tävling

sport concurso de un campionato svedese


smack

I sjö barca de pisca a duo mastes
II (smackning) ruito de bucca/de suction;
fig inte ett ~ non le minime apparentia de, nulle umbra de


smacka

han ~r när han äter ille mangia [-d3-] ruitosemente;
hon ~de med tungan illa batteva con le lingua


smackig

sordide


smackljud

(sono de) battimento con le lingua


smackning

(sono de) battimento con le lingua


smak

(sinnesupplevelse) gusto, gustation;
(förnimmelse i munnen) gusto, sapor;
(lust, apptit) gusto, appetito;
(skönhetssinne) gusto;
falla någon i ~en esser del gusto de un persona, placer a un pesona;
få ~ på något prender gusto a un cosa;
ha en dålig ~ i munnen haber un mal gusto in le bucca;
ha god ~ haber bon gusto;
ha ~ fig (ha tur) esser fortunate


smaka

(ha smak) haber gusto/sapor;
(ha smak av) haber le gusto de;
(vara smaklig) placer, gustar, esser bon/gustose;
(ta en smakbit) gustar;
~ av gustar


smakbit

pecia a gustar


smakcentrum

fysiol centro del gusto/del gustion


smakfri

sin gusto


smakfråga

question de gusto


smakfull

de bon gusto, elegante, esthetic;
vara ~t klädd esser vestite elegantemente/con elegantia/con multe gusto


smakfullhet

bon gusto, elegantia


smakförnimmelse

sensation gustative/gustatori


smakförändring

cambio del gusto


smakgörare

agente de sapiditate


smakintryck

sensation gustative/gustatori


smakkänsla

senso gustative/de gusto


smaklig

gustose, gustabile, deliciose, delectabile, saporose, sapide, succulente


smaklighet

(bon) gusto, sapor, gustositate, sapiditate, succulentia


smaklök

anat papilla gustative/del gusto


smaklös

sin gusto, de mal gusto, sin sapor, insipide;
(utan stil) inelegante, de mal gusto;
(vulgär) vulgar


smaklöshet

manco/mancantia/deficientia de gusto/de sapor;
(stillöshet) mal gusto, manco de gusto, inelegantia;
(vulgäritet) vulgaritate


smaknerv

anat nervo gustative/del gusto


smakorgan

organo gustative/del gusto/del gustation


smakprov

proba a tastar;
fig monstra, specimen


smakren

de un gusto/sapor pur


smakretning

fysiol stimulo gustative


smakriktning

trend eng del moda


smakråd

consiliator gustative


smaksak

question de gusto


smaksensation

sensation gustative


smaksinne

fysiol gusto, gustation


smakskillnad

differentia de gusto


smaksäker

qui ha un bon gusto


smaksätta

kul aromatisar


smaksättning

kul aromatisation


smaktillsats

kul agente de sapiditate


smakupplevelse

sensation gustative/gustatori


smakämne

kul substantia aromatic/gustative, aromatisante


smal

(ej vid) stricte;
(ej tjock) tenue;
(slank) gracile, svelte, tenue;
den ~a vägen bibl le via stricte;
det är en ~ sak fig es facile;
prisa sin ~a lycka laudar su bon fortuna


smalapor

zool (underfamilj) colobinas


smalaxlad

con (le) spatulas/humeros stricte


smalben

anat parte inferior del tibia


smalbladig

bot angustifolie, stenophylle


smalbrättad

con bordos stricte


smalfilm

foto film de formato reducite


smalfilma

foto filmar con film de formato reducite


smalfilmskamera

foto camera de film de formato reducite


smalhet

strictessa, tenuitate, gracilitate, sveltessa


smalhus

casa locative stricte (de un profunditate maxime de 12 metros)


smalhöftad

con coxas stricte


smalna

devenir plus stricte/gracile/svelte/tenue


smalrandig

con strias stricte


smalspårig

järnv de largor stricte inter le rails eng [reilz]


smalt

(blå glasmassa) smalt


smaragd

miner smaragdo, esmaraldo


smaragdgrön

smaragdin, esmeraldin


smaragdödla

zool lacerta viride


smart

astute, artificiose


smarthet

astutia


smash

sport smash eng [smæsh]


smasha

sport dar un smash eng [smæsh]


smask

I (smaskande) (sono de) battimento con le lingua
II (slag, dask) colpetto


smaska

1 facer un sono de battimento con le lingua 2 (daska) dar un colpetto, batter


smaskande

(sono de) battimento con le lingua


smaskens

(välsmakande) gustose;
(utmärkt) excellente


smaskig

(kladdig) adhesive, viscose, glutinose, collose, lente, siropose;
(smutsig) sordide, immunde;
(välsmakande) gustose;
(utmärkt) excellente


smaskning

(sono de) battimento con le lingua


smatt

angulo


smatter

(från regn) battimento;
(från trumpet) fanfar;
(från röster) critos;
(mekaniskt ljud) fracasso


smattra

streper, batter;
(om gevär/regn) streper;
(om segel/flagga) undear;
(om trumpet/röst) sonar


smed

ferrero;
(hovslagare) ferrator


smedja

forgia [-d3-], ferreria


smedjebälg

folle/suffletto de ferrero


smedjestäd

incude de forgia [-d3-]


smegma

fysiol smegma grek


smek

caressa


smeka

I v caressar
II s (smörgås) pan con butyro, pan butyrate


smekfull

caressante, affectuose, tenere


smeklysten

caressante, affectuose, tenere


smekmånad

luna de melle


smeknamn

nomine de caressa


smekning

caressa


smeksam

caressante, affectuose, tenere


smeksamhet

affectuositate, teneressa


smet

I kul pasta (de ovos, farina e lacte)
II (kladdande) sordidessa;
(kladdig massa) massa collose/glutinose


smeta

(kladda) glutinar, collar, (in)gummar;
~ in unguer;
(fetta in) ingrassar;
~ ner (smutsa) facer sordide/immunde;
~ på unguer


smetana

kul smetana ry


smetig

(kladdig) adhesive, viscose, glutinose, collose, lente, siropose;
(smutsig) sordide, immunde


smetighet

(kladdighet) glutinositate, viscositate;
(smutsighet) immunditia, sordidessa


smicker

adulation, flatteria, blandimento, sycophantia


smickersam

adulatori, flattante, blande, complimentari, sycophantic


smickra

adular, flattar, blandir, incensar;
~ in sig blandir se


smickrande

adulatori, flattante, blande, complimentari, sycophantic;
(hedersam) honorabile


smickrare

adulator, flattator, incensator, sycophante


smida

forgiar [-d3-];
~ ränker fig conspirar, complotar, intrigar, machinar, ordir


smidbar

forgiabile [-d3-]


smidbarhet

forgiabilitate [-d3-]


smide

forgia [-d3-], ferreria


smideri

forgia [-d3-], ferreria


smidesarbete

(handling) forgia [-d3-], ferreria;
(produkt) obra/objecto de ferro forgiate [-d3-]


smidesbälg

folle/suffletto de ferrero


smideshammare

martello de ferrero/de forgia [-d3-]


smidesjärn

(smidbart järn) ferro forgiabile/malleabile;
(smitt järn) ferro forgiate [-d3-]


smideskonst

arte de ferrero, ferreria


smidestång

tenalia de ferrero


smidig

(böjlig) agile, flexibile, plicabile, ductile, plicante;
(anpasslig) lisie, adaptabile, diplomatic, elastic;
(lätthanterlig) maneabile, docile, ductile;
kul (om deg) impastabile


smidighet

agilitate, flexibilitate, ductilitate, elasticitate


smidjebälte

sport prisa circum le cinctura de retro/de detra


smidning

forgia [-d3-]


smil

surriso


smila

surrider


smilare

persona adulatori/insinuante/obsequiose/unctuose


smilband

dra på ~et surrider;
få någon att dra på ~en facer surrider un persona


smilfink

persona adulatori/insinuante/obsequiose/unctuose


smilgrop

fossetta del gena


smilig

adulatori, insinuante, obsequiose, unctuose


smink

fardo, make-up eng [meikap]


sminka

fardar;
~ sig fardar se


sminkning

make-up eng [meikap]


sminkör

fardator


sminkös

fardatrice


smisk

battimento, bastonada, colpata


smiska

batter, bastonar, dar un colpata


smita

I v (smyga iväg) escap(p)ar, fugir, discampar;
~ åt (om kläder) esser (troppo) stricte
II s massa, multitude


smitare

persona qui discampa le scena de un accidente (que ille ha causate)


smitning

discampamento del scena de un accidente (que on ha causate)


smitta

I s med infection, contamination, contagion [-d3-]
II v med infectar, contaminar, transmitter;
fig communicar, transmitter;
(befläcka) macular;
~s av ett virus esser contaminate per/con un virus


smittande

med contagiose [-d3-], infective, infectiose, transmissibile, virulente;
fig ett ~ skratt un riso contagiose


smittbärare|smittobärare

(el. smittobärare) med portator de bacillos/de germines


smittfara

med periculo de contagion [-d3-]/de infection


smittfarlig

med contagiose [-d3-], infective, infectiose, transmissibile, virulente


smittfri

med sin contagiositate [-d3-]/virulentia


smitthärd|smittohärd

(el. smittohärd) foco/focar infectuose/infective/de infection/de contagion [-d3-]


smittkoppor

med variola;
som avser ~ variolar, variolic, variolose


smittkoppsepidemi

med epidemia de variola


smittkoppsvaccin

med vaccino antivariolic


smittkoppsympning

med vaccination contra le variola


smittkoppsärr

marca de variola


smittkälla|smittokälla

(el. smittokälla) foco/focar infectiose/infective/de infection/de contagion


smittobärare

se smittbärare


smittohärd

se smitthärd


smittokälla

se smittkälla


smittorisk|smittrisk

(el. smittrisk) risco de contagion [-d3-]/de infection


smittosam

se smittsam


smittosamhet

se smittsamhet


smittoämne

se smittämne


smittrena

med aseptisar


smittrisk

se smittorisk


smittsam|smittosam

(el. smittosam) med contagiose [-d3-], infective, infectiose, transmissibile, virulente


smittsamhet|smittosamhet

(el. smittosamhet) med contagiositate [-d3-], virulentia


smittämne|smittoämne

(el. smittoämne) med materia contagiose [-d3-], agente infective, substantia infectiose


smock

text arrugation in designo de quadratos


smocka

I s colpo de pugno;
~n hänger i luften! fig attention al colpo de pugno!
II v ~ till dar un colpo de pugno, colpar


smockfull

borrate;
(med människor) troppo reimplite


smog

smog eng, nebula de fuligine


smoking

smoking eng [smouking]


smokingfluga

cravata de smoking eng [smouking]


smokingkavaj

smoking eng [smouking]


smokingklänning

roba (curte ma satis elegante) de smoking eng [smouking]


smokingmiddag

dinar de smoking eng [smouking]


smokingskjorta

camisa de vespere/de smoking eng [smouking]


smolk

grano/particula de pulvere;
det har kommit ~ i mjölken fig le situation se ha pejorate


smolt

zool salmon preste de migration


smord

gå som smort esser facile a exequer;
Herrens ~e le Uncto del Senior


smorläder

corio ingrassate


smorning

(smörjmedel) lubri(fi)cante, lubricator;
(salva) unguento, uncto;
(smörjning) lubri(fi)cation


smuggel

contrabando, commercio clandestin/illegal/illicite/interlope/fraudulente


smuggelförsök

tentativa de facer contrabando/de contrabandar


smuggelgods

(merce/mercantia de) contrabando


smuggelliga

banda de contrabanderos/de contrabandistas


smuggelsprit

spirito contrabandate/importate contrabando


smuggeltrafik

traffico de contrabando


smuggla

facer contrabando, contrabandar, importar/exportar contrabando


smugglarband

banda de contrabanderos/contrabandistas


smugglare

contrabandero, contrabandista, trafficator


smuggleri

contrabando, commercio clandestin/illegal/illicite/interlope/fraudulente


smuggling

contrabando, commercio clandestin/illegal/illicite/interlope/fraudulente


smugglingsförsök

tentativa de facer contrabando/de contrabandar


smul

I adj sjö calme
II s;
inte ett ~ non le minime apparentia de, nulle umbra de


smula

I s (litet stycke) pecietta;
(av bröd) mica;
en ~ fig un pauco/poco (de)
II v (sönderdela i smulor) micar;
(bilda smulor) micar se


smulgråt

avaro


smulgubbe

bot cruciamento de fraga e fraga vesca


smulig

que se mica


smulten

konst (om färgton) morbide


smultron

bot fraga vesca;
back~ fraga viride;
månads~ fraga vesca semperflorante;
skogs~ fraga silvatic/del bosco


smultronplanta

bot fragaria, fragiero


smultronställe

loco ubi vegeta fragas silvatic/del bosco;
fig loco agradabile


smultrontunga

med rubor augmentate del papillas lingual (a febre scarlatina)


smussel

dissimulation


smussla

dissimular;
~ undan escamotar


smuts

immunditia, sordidessa;
(starkare) merda, porcheria


smutsa

render immunde, macular


smutsavvisande

que non absorbe immunditia/sordidessa


smutsbrun

brun sordide


smutsfläck

macula


smutsfläckad

maculate


smutsfärgad

de color sordide


smutsgam

zool percnoptero


smutsgris

infante immunde


smutsgul

jalne sordide


smutsgöra

labor/travalio immunde


smutsig

immunde, sordide, maculate;
(starkare) merdose;
fig obscen, impudic


smutsighet

immunditia, sordidessa, porcheria


smutskasta

fig calumniar, diffamar;
person som ~r calumniator, diffamator


smutskastning

fig calumnia, calumniation, diffamation


smutskläder

lavanda, vestimentos a lavar


smutslager

strato de immunditia/de sordidessa


smutslitteratur

litteratura obscen/pornographic


smutsrand

stria de immunditia/de sordidessa


smutstitel

typ antetitulo


smutstvätt

lavanda


smutsvatten

aqua usate/residuari


smutsvit

blanc sordide


smutt

1 (klunk) parve bibita;
(skvätt) qualque guttas 2 (skrymsle) angulo


smutta

biber a parve bibitas/gorgatas, sorber


smuttning

(le) biber a parve bibitas/gorgatas, (le) sorber


smycka

(ad)ornar, decorar, ornamentar, para(menta)r, imbellir, guarnir, brodar;
(med ädelstenar) (in)gemmar


smycke

joiel, ornamento


smyckekonst

arte decorative/ornamental


smyckesten

petra preciose, gemma


smyckning

adornamento, decoration, imbellimento, ornamentation, guarnimento, paramento


smyg

I (skrymsle) angulo remote
II (smygande) movimento furtive/clandestin;
i ~ clandestinmente, furtivemente, in secreto;
lyssna i ~ ascoltar a portas


smyga

glissar se, ir furtivemente;
ett fel har smugit sig in i räkningen il se ha glissate un error in le nota;
~ sig in entrar furtivemente, insinuar


smygande

furtive;
ett ~ gift un veneno que penetra pauco a pauco/poco a poco


smygförsäljning

vendita clandestin


smyghandel

commercio secrete/illegal/illicite


smyghål

fig subterfugio


smygjakt

chassa [sh-] furtive


smygknäppa

foto photographar furtivemente


smygkontorisering

transformation furtive de appartamentos in officios


smyglyssna

ascoltar al portas


smygläsa

leger furtivemente/in secreto


smygpremiär

teat première fr [-jä:r] clandestin


smygpropaganda

propaganda clandestin


smygreklam

publicitate clandestin


smygröka

fumar in secreto/clandestinmente/furtivemente


smygrökare

fumator clandestin


smygsocialiseing

socialisation clandestin


smygsupa

biber furtivemente/in secreto


smygsupare

bibitor furtive


smygsöm

text sutura celate


smygtitt

reguardo furtive


smygtitta

reguardar furtivemente


smygvinkel

tekn esquadra false


smygväg

cammino/sentiero secrete


smygåka

viagiar [-d3-] clandestinmente


smygåkare

viagiator [-d3-] clandestin


smäck

I (slag) colpo;
(skärmmössa) bonetto con visiera
II (fuskverk) obra meschin, obra mal facite


smäcka

(slå) colpar;
(ljuga) mentir;
~ ihop (slarvigt tillverka) facer un obra meschin;
(ljuga) mentir


smäcker

gracile, svelte, fin


smäckerhet

gracilitate, sveltessa, finessa, forma/talia svelte


smäckfet

multo grasse, grassissime


smäckfull

(proppfull) borrate;
(med människor) troppo reimplite


smäda

insultar, injuriar, invectivar, vituperar, affrontar, offender, denigrar, ultragiar [-d3-], vilipender;
rel blasphemar, calumniar, diffamar, infamar, detraher, denigrar, ultragiar, offender


smädare

insultator, injuriator, offensor, affrontator, denigrator, vituperator, contemptor;
(av Gud) blasphemator, calumniator, diffamator, infamator, detractor, denigrator


smädebild

konst caricatura


smädedikt

pamphleto


smädefull

dishonorante, ignominiose, injuriose, ultragiose [-d3-], infamante, opprobriose, humiliante


smädelse

insulto, injuria, invectiva, offensa, affront(ament)o, ultrage [-ad3e], contumelia;
(av Gud) blasphemia, calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration


smädeord

parola/termino injuriose/diffamatori/ultragiose [-d3-]/de opprobrio, injuria, invectiva


smädeskrift

scripto/scriptura infame/diffamatori, libello, pasquin(ada), pamphleto, diatriba;
författa en ~ libellar, pasquinar


smädeskrivare

libellista, pamphletero, pasquinator


smädevisa

canto diffamatori


smädlig

injuriose, calumniose, diffamatori


smäkta

languer


smäktan

languor


smäktande

languorose


smälek

ignominia


smäleksfull|smäleksfylld

(el. smäleksfylld) ignominiose


smäll

I (smällande ljud) crac, strepito, detonation;
(slag) colpo;
slå två flugor i en ~ fig aves con un petra/tiro, prender duo pipiones con un faba;
vara på ~en fig esser gravide;
åka på en ~ reciper un colpo
II (stryk) bastonada;
ge ~ bastonar, batter


smälla

I s (att slå flugor med) chassa-muscas [sh-], occide-muscas
II v (ge smäll) bastonar, batter
III v (åstadkomma smällande ljud) batter, crac(c)ar, detonar, crepar;
~ av (om skott) discargar se;
fig morir;
~ av en raket lancear un rocchetta;
~ i dörrarna batter le portas;
~ i någon något facer creder un cosa a un persona;
~ i sig (mat) inglutir, ingurgitar, borrar se de;
~ igen dörren clauder le porta violentemente/bruscamente;
~ ihop (krocka) choc(c)ar [sh-], collider;
(ljuga) mentir;
~ till och bli kallt subito facer frigido;
~ till och gifta sig post considerationes finalmente spo(n)sar se;
~ upp ett hus in haste e sin cura edificar un casa;
~ upp en nyhet på förstasidan lancear un nova al prime pagina


smällare

petardo


smällcigarr

cigarro explosive/a petardo


smällfet

multo grasse, grassissime


smällglim

bot silene vulgar


smällkaramell

confecto fulminante


smällkyss

basio sonor


smälta

I s tekn massa fundite
II v (bli flytande) funder (se), liquefacer se;
(töa) disgelar;
det smälter i munnen isto funde in le bucca;
~ ihop funder (se);
fig unir se, fusionar (se), integrar se, amalgamar se; in harmonisar;
~ som smör i solsken funder como butyro in le sol
III (göra flytande) funder, liquefacer;
(tina) disgelar;
fig (försona sig med tanken) acceptar, digerer, superar;
fysiol digerer;
kem deliquescer;
inte kunna ~ en oförrätt non poter acceptar un injuria;
~ alla nya intryck digerer tote nove impressiones;
~ järn funder ferro;
~ maten digerer le alimento;
~ ner funder;
~ samman funder;
fig unir, fusionar, integrar, amalgamar


smältare

funditor


smältbar

fusibile;
(om föda) digeribile, digestibile;
kem deliquescente


smältbarhet

fusibilitate;
(om föda) digeribilitate, digestibilitate;
kem deliquescentia


smältdegel

cuppella, crucibulo


smälteri

funderia


smälthytta

funderia


smältmassa

massa fundite


smältning

fusion


smältost

kul caseo molle/fundite


smältpunkt

puncto de fusion


smältsäkring

el curte circuito/filo fusibile


smälttemperatur

temperatura de fusion


smälttråd

el curte circuito/filo fusibile


smältugn

furno de fusion


smältvatten

aqua de fusion/de disgelo


smältverk

funderia


smältvärme

calor de fusion


smärgel

smerilio


smärgelduk

tela abrasive/de smerilio/de carborundum


smärgelpapper

papiro abrasive/de smerilio/de sablo


smärgelskiva

disco de smerilio


smärgla

affilar/polir con smerilio


smärre

minor


smärt

gracile, svelte, fin


smärta

I s dolor, dolo, mal, pena, tortura, tormento, affliction;
okänslig för ~ med analgesic, analgic;
okänslighet för ~ med analgesia;
tillfoga ~ facer suffrer, tormentar, torturar, suppliciar, affliger
II v doler, punger;
(sticka, skära) lancinar;
det ~r mig att höra il me face pena audir lo


smärtfri

med indolor, sin dolor


smärtfrihet

med indolentia, analgesia


smärtfylld

dolorose, penose, afflictive


smärtförnimmelse

sensation dolorose/de dolor


smärtgräns

med limine de tolerantia al dolor, limine de dolor


smärthet

gracilitate, sveltessa, finessa, forma/talia svelte


smärting

text canevas


smärtkänsla

sensation dolorose/de dolor


smärtlindrande

med lenitive, sedative, calmante, analgesic, paregoric;
~ medel pharmaco analgesic, lenitivo, sedativo, calmante, analgesico, paregorico


smärtlindring

med sedation del dolor


smärtlös

med indolor, sin dolor


smärtlöshet

med indolentia, analgesia


smärtokänslig

med analgesic, analgic


smärtokänslighet

med analgesia


smärtpunkt

med puncto dolorose/neuralgic


smärtsam

dolorose, penose, pungente


smärtsamhet

dolor


smärtstillande

med lenitive, sedative, calmante, analgesic, paregoric;
~ medel pharmaco analgesic, lenitivo, sedativo, calmante, analgesico, paregorico


smärttröskel

med limine de tolerantia al dolor, limine de dolor


små

parve;
(unga) juvene;
~ bokstäver litteras minuscule, minusculas


småaktig

meschin, pusille


småaktighet

meschineria, pusillitate


småanmärkning

comment(ari)o minor/legier [-d3-]


småannons

annuncio curte


småax

bot spicula


småbagage

pacotilia


småbarn

(dibarn) lactante, bebe/baby eng;
(under skolåldern) parve/juvene infante


småbarnsfamilj

familia con parve/juvene infantes


småbarnslig

satis infantil/infantin/juvenil


småbarnsstadium

stadio infantil


småbarnsålder

infantia


småbelopp

summa(s) minute


småbil

parve automobile private


småbildskamera

camera de/pro parve formato/de 35 millimetros


småbit

parve pecia, pecia minute


småbladig

bot microphylle


småblommig

(som mönster) con designos de parve flores;
bot que ha parve flores


småblomstrig

bot que ha parve flores


småbonde

fermero a/de parve scala


småbord

parve tabula, tabuletta


småborgare

parve burgese


småborgerlig

de parve burgese


småborgerlighet

spirito de parve burgese


småboskap

parve bestial


småbruk

ferma a/de parve scala


småbrukare

fermero a/de parve scala


småbrukarsjuka

med acetonemia


småbröd

kul panetto;
(småkaka) panetto dulce


småbröder

fratres plus juvene


småbåt

barca de recreation, yacht eng [jåt] minor


småbåtshamn

porto de yachts eng [jåts] minor


smådel

particula


smådetalj

detalio minor


smådjur

parve animal;
lantbr parve bestial


smådjävul

diaboletto


smådugga

pluver finmente/tenuemente


småelak

satis malevole/malitiose


småfartyg

parve nave


småfel

error/manco/mancamento minor


småfinurlig

satis astute/sagace/artificiose/subtil


småflicka

parve/juvene puera


småfläckig

que ha parve maculas;
~ sumphöna zool porzana


småfolk

(folk av lägre samhällsklass) populo basse/minute;
(småbarn) parve/juvene infantes;
myt figuras mythologic de parve statura


småfranska

kul panetto


småfrusen

tremule, tremulante


småfrysa

haber un frigido legier [-d3-]


småfräck

satis impertinente/intruse/arrogante


småfull

un pauco/poco inebriate


småfuttig

meschin


småfågel

ave minor


småförargad

satis irritate


småförbannad

satis irate


småförbrukare

consumitor private/a parve scala, parve consumitor


småförbrukning

consumo/consumption private/a parve scala


småförbrytare

delinquente de crimines minor


småföretag

parve interprisa


småföretagare

interprenditor a/de parve scala


småförnäm

qui se da aere de nobilitate


småförseelse

falta/delicto/error minor, peccadilio, peccatilio


smågata

strata minor


smågli

zool parve pisce, fregolo;
fig parve/juvene infante


smågrabb

parve/juvene puero


smågris

parve porco, porchetto


småhacka

minutiar


småhackor

kortsp cartas de joco a/de valor basse


småhandlare

trafficante, trafficator


småhus

parve casa unifamilial/unifamiliar


småhuttra

fremer/tremer/tremular un pauco/poco de frigido


småilsken

satis irritate


småindustri

parve industria, industria minute


småjordbruk

ferma a/de parve scala


småkaka

panetto dulce, biscuit


småkitslig

satis irritabile/meticulose/vexatori


småkitslighet

irritabilitate, meticulositate, vexation


småkoka

kul estufar, subbullir


småkort

kortsp carta (de joco) a/de valor basse


småkrafs

pacotilia, bric-à-brac fr


småkrullig

crispe


småkrusig

crispe


småkryp

zool parve insecto


småkrämpa

infirmitate minor


småle

surrider


småleende

I adj surridente, qui surride
II s surriso


småljuga

dicer parve mentitas


smålockig

crispe


smålom

zool gavia stellate


smålustig

drolle


smålustighet

drolleria


smålögn

parve mentita


småmaskig

de malias fin


småmynt

moneta minute/divisionari


småmönstrad

ornate de parve figuras


småningom

så ~ pauco a pauco, poco a poco, successivemente


smånunneört

bot corydalis intermedie


småord

språk parola de impletion, particula


småpaket

post parve pacchetto (que non pesa plus que 1 kilo)


småpengar

moneta minute/divisionari


småpetig

meticulose


småpetighet

meticulositate


småpipig

kul (om ost) que ha parve foramines


småplanet

astron asteroide, planetoide


småplock

(småsysslor) occupationes insignificante/sin importantia;
(småsaker) bric-à-brac fr;
(bagateller) bagatellas


småpojke

parve/juvene puero


småportion

i ~er a/de parve portiones


småpost

i ~er a/de parve rationes/parve summas


småpotatis

parve patata(s);
det är inte ~ fig non es pauco/poco


småprat

confabulation


småprata

confabular


småprickig

de/con parve punctos


småproblem

parve problema, problema minor


småputtra

kul estufar, subbullir


småpyssel

parve labor/travalio (minutiose)


småpyssla

occupar se de parve labores/travalios varie


småpåve

fig autoritate inferior


småregna

pluver finmente/tenuemente


småreparation

reparation minor


småretas

vexar/provocar un pauco/un poco


smårolig

drolle


smårolighet

drolleria


småroll

teat parte/rolo minor


smårutig

de/con parve quadros


smårynkig

un pauco/poco rugose


smårätter

kul hors-d’œuvre fr [årdœ:vr]


småsak

bagatella, insignificantia, detalio;
värdelösa ~er bric-à-brac fr


småsinnad

pusille, meschin


småsinne

pusillitate, meschineria


småsint

pusille, meschin


småsinthet

pusillitate, meschineria


småsjuda

kul estufar, subbullir


småsjunga

cantar a bucca clause


småskalig

a/de parve scala


småskalighet

parve scala


småskola

hist le prime duo/tres classes del schola primari


småskrak|småskrake

(el. småskrake) zool mergo serrator


småskratta

surrider


småskrift

obra litterari minor, brochure fr [-shy:r]


småskryt

un pauco/poco de fanfaronada/ostentation/vangloria/vanteria


småskryta

fanfaronar/ostentar/vantar se/vangloriar se un pauco/un poco


småskuld

debita minor


småskuren

ingenerose, meschin, pusille


småskurenhet

pusillitate


småskvaller

commatrage [-ad3e]


småslant

moneta minute/divisionari


småslug

astute, sagace, artificiose, subtil


småslughet

astutia, subtilitate


småsmula

morsello, pecietta, fragmento


småsnål

exaggerativemente parsimoniose


småsnåla

esser exaggerativemente parsimoniose


småsnålhet

parsimonia exaggerative


småsova

somnoler, dormettar


småsparare

sparniator qui deposita (regularmente) un summa minor


småspigg

zool pungitio


småspik

parve clavos;
det regnar ~ fig il pluve torrentialmente


småspov

zool numenio phaeopus lat [fä-]


småspringa

currer satis lentemente (a passos curte)


småspydig

satis malitiose/sarcastic


småstad

parve citate/urbe, citate provincial/de provincia


småstadsaktig

provincial, de parve citate/urbe


småstadsbo

habitante provincial/de un parve citate/urbe


småsten

calculo


småstilt

typ de parve typos/typographia


småstjäla

furar a/de parve scala


småstuga

cabana


småstunder

curte momentos (occasional)


småstöld

furto minor


småsumma

parve summa, summa minor


småsupa

inebriar se a/de parve scala


småsur

de satis mal humor


småsura

esser de satis mal humor


småsven

hist page fr [pa:3]


småsvära

maledicer sotto voce it [våtshe], usar maledictiones legier [-d3-]


småsynd

peccadilio, peccatilio


småsyskon

fratre/soror plus juvene


småsyssla

I v occupar se con cosas de minor importantia
II s occupation de minor importantia


småsystrar

sorores plus juvene


småtimmar

fram på ~na durante le/al horas post medienocte


småtjuv

fur a/de parve scala, persona qui committe furtos minor


småtjänst

servicio minor


småtrevlig

satis placente/dulce/gentil


smått

I adj allt möjligt ~ och gott tote sorta de delicatessas;
i stort som ~ in grande como in parve;
vänta ~ esser gravide
II adv ha det ~ esser paupere/povre;
vara ~ förmögen esser satis ric;
vara ~ orolig esser un pauco/poco anxiose


småtteri

bagatella(s), futilitate(s)


småttig

(småskuren) ingenerose, meschin, pusille;
(obetydlig) insignificante


småttighet

(småskurenhet) ingenerositate, meschineria, pusillitate;
(obetydlighet) insignificantia


småtting

(dibarn) lactante, bebe/baby eng;
(äldre) parve infante


småtvätt

(av underkläder) lavanda de subvestimentos;
(av småbarnskläder) lavanda de vestimentos de un bebe/baby eng


småungar

parve/juvene infantes


småutgifter

parve expensas, expensas minor


småvarmt

kul hors-d’œuvre fr [årdœ:vr] calde


småvessla

zool mustela nival


småviktig

infatuate, pompose


småviktighet

aere de importantia/de sufficientia, infatuation


småvilt

jakt chassa [sh-] minor


småvuxen

curte, de parve talia


småvuxenhet

curtitate, parve talia


småväg

cammino/via minor


småvärka

doler un pauco/un poco


småväxt

curte, de parve talia


småväxthet

curtitate, parve talia


småärende

commission minor


småäta

mangiar [-d3-] pauco/poco a intervallos curte


småö

parve insula


smör

kul butyro;
breda på ~ butyrar;
gå åt som ~ i solsken fig esser finite multo rapidemente;
inte för allt ~ i Småland fig a nulle precio;
komma (sig) upp i ~et fig obtener un stato economic multo bon;
kärna ~ batter le butyro, facer butyro;
osaltat ~ butyro non salate;
smält ~ butyro fundite


smöra

butyrar;
fig flattar, blandir


smöraktig

kem butyrose


smörask

butyriera


smörbakelse

kul pastisseria al butyro


smörberedning

fabrication de butyro


smörberg

montania de butyro


smörblomma

bot button de auro, ranunculo;
rev~ ranunculo repente


smörboll

bot trollio europee


smörbult

zool gobio


smörbytta

butyriera


smördeg

kul pasta exfoliate


smörfett

grassia de butyro;
kem butyrina


smörgul

del color de butyro


smörgås

kul trencho [-sh-] de pan butyrate/con butyro, sandwich eng [sænwid3, -witsh];
kasta ~ fig facer saltar petras sur le superficie del aquas


smörgåsbord

kul hors-d’œuvre fr [årdœ:vr] svedese, smorgasbord sv


smörgåsbricka

kul (tabuliero de) hors-d’œuvre fr [årdœ:vr] mixte


smörgåsgaffel

furchetta minor (pro lo que on mitte super su trencho [-sh-] de pan)


smörgåskex

kul cracker eng [krækö]


smörgåskrasse

bot lepidio sative


smörgåsmat

kul lo que on mitte super su trencho [-sh-] de pan


smörgåsnisse

apprentisse (del mestiero) de servitor


smörgåspålägg

kul lo que on mitte super su trencho [-sh-] de pan


smörgåstårta

kul torta (de) sandwich eng [sænwid3, -witsh]


smörhaltig

butyrose


smörig

butyrari;
kem butyric, butyrose


smörindustri

butyreria


smörj

battimento, bastonada;
ge ~ batter, bastonar


smörja

I s (smörjmedel) lubri(fi)cante, lubricator, unguento, linimento, grassia;
(sörja) fango;
(skräp) bric-à-brac, antiqualia, kitsch ty;
prata ~ confabular, dicer absurditates
II v unguer, linir;
(maskin) ingrassar, lubri(fi)car;
(med olja) olear;
fig (smickra) flattar, adular;
(muta) corrumper;
det går som smort isto functiona perfectemente/a meravilia;
~ in unctar, unguer;
~ kråset fig regalar se;
~ ner sordidar


smörjapparat

lubri(fi)cator, ingrassator


smörjare

ingrassator, lubri(fi)cator


smörjbrygga

ponte pro ingrassar/lubri(fi)car


smörjelse

unction;
rel ge ~ unguer;
sista ~n rel le extreme unction/sacramento(s)


smörjfett

grassia


smörjgrop

fossa de reparationes pro ingrassar/pro lubri(fi)car


smörjhall

officina pro lubri(fi)cation e reparationes minor


smörjhål

apertura de lubri(fi)cation


smörjig

immunde, sordide, maculate


smörjighet

immunditia, sordidessa


smörjkanna

oleator a becco


smörjmedel

lubri(fi)cante, lubricator;
(salva) unguento, uncto


smörjning

lubri(fi)cation


smörjolja

oleo lubri(fi)cante/pro ingrassar


smörjpunkt

puncto de lubri(fi)cation


smörklick

morsello de butyro


smörklimp

grumo de butyro


smörkniv

cultello a/de butyro


smörkräm

kul crema de butyro


smörkärna

apparato pro batter le/facer butyro


smörkärning

butyreria


smörlen

(om röst) tenere/blande como le butyro


smörpapper

papiro impermeabile a grassia


smörsopp

bot suillo jalne/luteus lat


smörsyra

kem acido butyric


smörtenor

tenor qui canta troppo teneremente/blandemente


smörtillverkning

butyreria


smörtunna

barril de butyro


snabb

rapide, celere, preste, veloce, prompte, precipitate, expresse


snabba

v ~ på, ~ sig hastar se, precipitar se, allongar le passo;
~ upp (ac)celerar, precipitar


snabbattack

raid eng [reid]


snabbdiligens

hist velocifero


snabbehandla

expedir promptemente


snabbehandling

(av ärende) expedition rapide/prompte


snabbeld

mil tiro/foco rapide


snabbeldvapen

mil arma a/de repetition, mitraliatrice


snabbesök

visita curte/de curte durata


snabbflygande

que vola rapidemente


snabbflytande

que flue rapidemente


snabbfotad

de pedes legier [-d3-], rapide, veloce


snabbfrysa

congelar/refrigidar/frigorificar rapidemente


snabbförband

bandage [-ad3e] rapide/provisori/provisional/temporari/de emergentia


snabbförbindelse

communication directe


snabbgående

rapide, expresse


snabbhet

rapiditate, celeritate, velocitate, promptitude


snabbinventera

inventariar rapidemente


snabbis

copula/copulation/coito rapide


snabbkaffe

caffe instantanee/solubile/in pulvere


snabbkalkyl

calculation/calculo preliminar


snabbkassa

cassa rapide/pro pagamento de solmente cinque merces (in un magazin de autoservicio)


snabbklackning

provision rapide de nove talones


snabbkokare

kul (marmita) autoclave


snabbkontroll

controlo rapide/superfacial


snabbkurs

curso intensive/rapide/fulmine/accelerate


snabbköp

servicio libere, autoservicio, self-service eng [selfsö:vis]


snabbköpsbutik

magazin de servicio libere, magazin self-service eng [selfsö:vis]


snabblunch

lunch eng [lansh] rapidemente (facite e) mangiate [-d3-]


snabbläsa

leger rapidemente/superfacialmente


snabbläsning

lectura rapide/superfacial


snabblöpare

sport curritor rapide


snabblöslig

que se solve rapidemente


snabbmat

platto(s) rapidemente cocite


snabbplatta

platta electric rapide (que deveni calde plus rapidemente que le alteres)


snabbporträtt

portrait fr [pårträ] instantanee/rapide;
(i ord) characterisation curte


snabbpromenad

promenada curte e rapide


snabbprotokoll

protocollo preliminar


snabbregulator

el regulator de currente automatic (pro un generator electric)


snabbremiss

pol remission que exige un responsa rapide


snabbräkning

calculation multo rapide


snabbseglande

que naviga rapidemente


snabbservice

servicio rapide


snabbskiss

schizzo it [skitså] instantanee/rapide


snabbskrift

stenographia


snabbskytte

mil tiro/tirage [-ad3e] rapide


snabbstål

aciero rapide


snabbteckna

designar rapidemente


snabbteckning

designo instantanee/rapide


snabbtelefon

telephono de intercommunication (con incorporate un altoparlante/altoparlator)


snabbtitt

reguardo rapide/superfacie


snabbtorkande

que sic(c)a rapidemente


snabbtransport

transporto/transportation expresse/rapide/de grande velocitate


snabbtvätt

lavanderia de livration rapide


snabbtänkt

vivace de spirito, de intelligentia vivace


snabbtåg

järnv traino expresse/rapide, expresso, rapido


snabbundersökning

investigation rapide


snabbuss

autobus expresse/rapide


snabbutredning

investigation rapide


snabbutryckning

prompte succurso multo rapide


snabbverkande

rapide, active;
med (a effecto/de action) rapide, drastic


snabbvin

vino de un production rapide


snabbvisit

visita curte


snabbväljare

clave de preselection


snabbväxande

prolific


snabel

zool trompa;
(hos insekter) proboscis, proboscide


snabelaktig

zool (hos insekter) proboscidiforme


snabeligel

zool sanguisuga a trompa


snabelsko

calceo/scarpa a trompa


snack

(babbel) confabulation;
(sladder) garrulada, commatrage [-ad3e];
(storordighet) grandiloquentia;
~! bah!


snacka

parlar, conversar, dialog(is)ar;
(babbla) garrular, confabular;
(sladdra) commatrar


snackbar

snack-bar eng [snækba:]


snackesalig

se snacksalig


snackesalighet

se snacksalighet


snacks

kul snacks eng [snæks]


snacksalig|snackesalig

(el. snackesalig) garrule, loquace, multiloque, multiloquente, volubile


snacksalighet|snackesalighet

(el. snackesalighet) garrulitate, loquacitate, multiloquentia, volubilitate


snagga

taliar/secar a capillos multo curte, tonder le capillos;
låta ~ sig facer tonder le capillos


snagghårig

a/de capillos multo curte, tondite


snaggig

a/de capillos multo curte, tondite


snaggklippa

(hår) taliar/secar a capillos multo curte, tonder le capillos


snaggklippt

a/de capillos taliate multo curte, tondite


snappa

(nappa) sasir;
(förstå) comprender;
~ efter andan suffocar;
~ upp audir per casualitate;
~ åt sig attrappar, capturar


snapphane

hist partisano de Scania


snapplås

serratura a resorto


snaps

kul aperitivo alcoholic, vitro


snapsa

prender/biber aperitivos alcoholic


snapsflaska

bottilia de aperitivo alcoholic


snapsglas

parve vitro a aperitivos alcoholic


snapshot

foto photo(graphia) instantanee, instantaneo


snapsvisa

canto bacchic/a biber


snar

(hastig) hastive, veloce;
(skyndsam) prompte, rapide;
(nära förestående) proxime;
inom en ~ framtid in pauc/poc, proximemente


snara

I s (ögla) nodo, lacio;
(för fångst) lacio, trappa;
fig pedica;
sätta ut snaror poner/tender lacios
II v prender con un lacio, trappar


snarare

plus tosto


snarast

(så snart som möjligt) si tosto que possibile;
(närmast) plus tosto


snarfager

banalmente belle, belle in un modo banal


snarfyndig

(snabbtänkt) vivace de spirito, de intelligentia vivace;
(påhittig) ingeniose


snarfyndighet

vivacitate de spirito, intelligentia vivace;
(påhittighet) ingeniositate


snarka

roncar


snarkare

roncator


snarkning

ronco


snarlik

multo similar/simile


snarlikhet

grande similaritate


snarrådig

resolute


snarrådighet

resolution


snarstucken

susceptibile


snarstuckenhet

susceptibilitate


snart

(inom kort) tosto, in pauc/poc, cito, proximemente;
~ sagt (nästan) quasi;
så ~ som si tosto que


snartänkt

vivace de spirito, de intelligentia vivace, acute, perspicace


snartänkthet

vivacitate de spirito, intelligentia vivace


snarvacker

banalmente belle, belle in un modo banal


snask

bonbones, cosas dulce


snaska

(äta sötsaker) mangiar [-d3-] bonbones/cosas dulce;
~ ner facer sordide/immunde, immundar


snaskeri

sordidessa, immunditate;
fig indecentia


snaskig

sordide, immunde;
fig indecente


snaskighet

sordidessa, immunditate;
fig indecentia


snatta

furar cosas de valor minor


snattare

parve fur


snatteri

parve furto


snattra

I s håll ~n! silentio!
II v crit(ali)ar, facer quac-quac;
fig garrular


snava

facer un passo false


snavning

passo false


sned

I adj (ej rak) oblique, inclinate;
(förvriden) (dis)torte;
anat, mat scalen;
fig prave, distorte, erronee, false;
gå snett (på skor) torquer le talones (de su scarpas/su calceos);
fig faller, esser un fiasco;
snett emot diagonalmente opposite;
titta snett på någon reguardar/mirar un persona de transverso (även fig)
II s på ~ obliquemente, de transverso


snedbelastning

carga(mento) inequal


snedbena

ha ~ haber le capillos dividite al latere


snedbent

de/con gambas oblique


snedblick

reguardo oblique


snedd

på ~en obliquemente, diagonalmente


snedda

(gå snett över) transversar;
(skära på snedden) taliar obliquemente


snedfönster

fenestra inclinate


snedfördelning

apportionamento inequal


snedgående

que va obliquemente/diagonalmente/de traverso


snedgången

(om sko) de/con talon torquite


snedhet

obliquitate


snedhiss

ascensor/monta-cargas/lift eng (que va) de transverso


snedhörnig

mat obliquangule;
~ figur parallelogramma


snedklaff

battente/valva inclinate


snedlinje

linea oblique


snedmynt

a/con un bucca oblique


snedparkering

parcamento improprie de traverso


snedrekrytering

recrutamento inequal


snedremsa

text banda de tela taliate obliquemente


snedruta

quadrato obliquangule


snedrygg

med scoliose, scoliosis


snedsits

kortsp distribution del cartas inequal


snedskuren

taliate obliquemente


snedsliten

(om klack) torquite


snedslå |snedslå

1 pessula/barra fixate obliquemente 2 text banda de tela taliate obliquemente


snedsprång

capriola;
fig escap(p)ada


snedsteg

passo false;
fig escap(p)ada


snedstreck

linea diagonal


snedställa

mitter/poner obliquemente, inclinar


snedstöd

supporto oblique


snedtak

tecto inclinate


snedtrampad

(om sko) de talon torquite


snedtändning

fig reaction negative e irritate


snedvinklig

mat obliquangule;
~ figur parallelogramma


snedvrida

deformar, torquer


snedvriden

fig prave, distorte, erronee, false


snedvuxen|snedväxt

(el. snedväxt) que ha crescite torquite/de transverso


snedögd

de/con oculos oblique


snegla

reguardar de transverso


snegling

reguardo de transverso


snes

lantbr palo con garbas


snesa

lantbr poner garbas a e circum un palo


snibb

(hörn) angulo;
(spets) puncta, extremitate;
(flik) lobo, lobulo;
(trekant av tyg) tela triangular


snibbformig

punctate


snibbig

punctate


snibbkrage

collar punctate


snickarbyxor

pantalon(es) carpentero


snickarbänk

banco de carpentero/de ebenista


snickare

carpentero;
(möbelsnickare) ebenista


snickarlärling

apprentisse (de) carpentero/ebenista


snickarmästare

maestro carpentero/ebenista


snickarverkstad

officina de carpentero/de ebenista


snickarverktyg

utensiles pl de carpenteria, ebenisteria


snickeri

carpenteria;
(möbelsnickeri) ebenisteria


snickeriarbete

carpenteria, ebenisteria


snickerifabrik

fabrica de carpenteria


snickeriverkstad

officina de carpenteria/de ebenisteria


snickra

carpentar, ebenisar;
lära sig ~ apprender carpenteria/ebenisteria;
vara duktig på att ~ esser un bon carpentero/ebenista


snickring

carpenteria;
(möbelsnickeri) ebenisteria


snicksnack

galimatias, nonsenso


snida

trenchar [-sh-], secar, taliar;
konst (för träsnitt) xylographar


snidare

trenchator [-sh-], secator, taliator;
konst (av träsnitt) xylographo


sniff

I (ljudlig inandning genom näsan) inhalation ruitose con le nares
II (narkotiskt berusningsmedel) droga


sniffa

(hörbart inandas genom näsan) respirar ruitosemente;
(berusa sig genom att inandas ångor från lösningsmedel) inhalar le vapores de un solvente inebriante;
(använda drog) inhalar un droga


sniffare

persona qui inhala le vapores de un solvente inebriante, drogato


sniffning

inhalation ruitose con le nares;
inhalation del vapores de un solvente inebriante;
inhalation de un droga


snigel

zool (med hus) coc(h)lea;
(utan hus) limace


snigelaktig

como un coc(h)lea/un limace


snigelfart

gå i ~ avantiar a passo de limace/de tortuca


snigelgång

passo de limace/de tortuca


snigelhus

zool concha de coc(h)lea


snigla

avantiar a passo de limace/de tortuca


sniken

avide, avar


snikenhet

aviditate, avaritia


snilla

~ undan pecular


snille

genio, ingenio brillante


snilleblixt

bon idea subite


snilledrag

acto/manovra genial


snillefoster

obra (discutibile) de un genio


snilleprov

obra genial/de un genio


snillrik

genial


snillrikhet

genialitate


snip

becco


snipa

sjö boma


snipformig

punctate


snipig

punctate;
fig acide, de mal humor


snirkel

voluta, spiral, bucla


snirkla

parar de/adornar con volutas;
~ sig serpentar


snirklad

fig exaggeratemente ceremoniose


snirkleri

ceremonia exaggerate


snirklig

fig exaggeratemente ceremoniose


sniskan

på ~ obliquemente, de transverso;
vara på ~ fig esser inebriate


snits

stilo, elegantia;
sätta ~ på render elegante


snitsa

facer in un maniera elegante/habile;
~ till render elegante


snitsare

persona de grande talento, asse


snitsel

1 sport (pappersremsa för utmärkning av spår) banda de papiro (pro marcar un pista) 2 kul schnitzel ty [shnitzl]


snitsig

(flott) elegante;
(skicklig) habile


snitsla

sport marcar (un pista) con bandas de papiro


snitt

I incision, intalio, sectura;
(på bok) section;
(på kläder) talia, fashion eng [fæshn];
(medeltal) media;
mat section;
typ talia;
en person av gammalt snitt un persona del vetule schola;
gyllene ~et mat le section auree;
i ~ in media;
lägga ett ~ med facer un incision, incider, incisar
II kul parve sandwich eng [sænwid3, -witsh]


snitta

trenchar [-sh-], taliar, secar;
med incider, incisar, facer un incision


snittbetyg

nota medie


snittblomma

flor taliate/secate


snitthastighet

velocitate medie


snittmängd

multitude medie


snittning

trenchamento [-sh-], incision, intalio, sectura


snittpris

precio medie


snittsiffra

numero medie


snittsår

sectura, plaga


snittyta

plano secante/sectionate, section


sno

torquer, tressar, convolver;
(stjäla) furar;
~ ihop fig facer de qualque maniera;
~ på hastar, precipitar, (ac)celerar, urger;
~ sig (slingra sig) serper, serpentar;
(skynda sig) hastar se, precipitar se;
~ åt sig prender/sasir furtivemente


snoa

mus rapide dansa popular/folkloric (in Svedia exequite como un variation de polka tjeck)


snobb

snob eng, dandy eng [dændi], adonis


snobba

paradar, ostentar;
~ med något facer ostentation/monstra de un cosa, exhiber un cosa;
~ upp sig facer se belle


snobberi

snobismo


snobbig

snobic, snobistic


snobbighet

snobismo


snobbism

snobismo


snobbistisk

snobistic, snobic


snobbränna

strata pro pedones elegante/al moda


snodd

corda, cordon, filo;
(på uniform) galon


snofsa

~ till/upp render elegante/chic fr [sh-];
~ till sig/upp sig facer se belle


snofsig

chic fr [sh-], elegante


snofsighet

elegantia


snok

1 zool angue, colubra, coronella, natrix, natrice;
gulgrön pisk~ colubra;
hassel~, slät~ angue, coronella;
~ar (familj) colubridas;
vanlig ~, vatten~ natrix, natrice 2 (snokare) persona qui se immisce in toto/qui mitte le naso in un cosa 3 (näsa) naso


snoka

(rota) immiscer se (in toto), mitter le naso (in un cosa);
(spionera) spi(on)ar;
~ reda på traciar, deteger


snokare

persona qui se immisce in toto/qui mitte le naso in un cosa


snooker

sport snooker eng [snu:kö]


snopen

(besviken) disappunctate;
(häpen) perplexe, consternate;
(förvirrad) confuse, confundite


snopenhet

(besvikelse) disappunctamento;
(häpenhet) perplexitate, consternation;
(förvirring) confusion


snopp

1 (på cigarr) puncta;
(på ljus) micca comburite;
(penis) verga, virga 2 zool macula blanc (al muso de un cavallo)


snoppa

(cigarr) taliar;
(ljus) distachar [-sh-] le micca;
(bär) nettar, mundar;
~ av fig rebuffar, mitter a su placia, implaciar


snoppare

(för cigarrer) talia-cigarros


snor

muco nasal


snora

producer muco nasal


snorgärs

zool acerina, gymnosephalo;
fig infante minor, mucoso


snorhyvel

fig infante minor, mucoso


snorig

mucose


snorighet

mucositate


snork

persona superciliose


snorkel

snorkel, schnorkel ty [shnårköl]


snorkig

superciliose


snorkighet

superciliositate


snorkla

natar con un snorkel/schnorkel ty [shnårköl] in function


snorkråka

pecia de muco nasal


snorunge|snorvalp

(el. snorvalp) fig infante minor, mucoso


snubba

I s reprimenda
II v reprimendar


snubbe

viro, figura, typo


snubbelfotad

qui sovente face un passo false


snubbla

facer un passo false;
~ på/över fig trovar per hasardo


snubblande

vara ~ nära esser quasi super le puncto (de)


snubblig

qui sovente face un passo false


snubbling

passo false


snudd

tocca legier [-d3-];
~ på fig quasi


snudda

~ vid toccar legiermente [-d3-];
~ ett ämne fig tractar un subjecto superficialmente/en passant fr [a) pasa)]


snuddning

tocca legier [-d3-]


snugga

parve pipa


snultra

zool labro;
blå~ labro mixte;
gräs~ centrolabro;
skär~ crenilabro; snultror (familj) labridas;
sten~ ctenolabro


snurr

(snurrning) giration, rotation;
(hårknut) chignon fr [shinjo)];
(dårskap) follia;
rena ~en le pur follia, le follia absolute;
sätta ~ på något fig activar qualcosa


snurra

I v girar, rotar;
torn(e)ar, pivotar;
(vända) (re)verter, volver;
(tvinna) torquer;
det ~r runt i huvudet på mig le testa me torna
II s (leksak) turbine;
sjö (barca con) motor exterior


snurrande

rotative, rotatori, giratori, tornante


snurrevad

fiske grande rete de tracto, draga


snurrig

(yr) vertiginose;
(befängd) folle, singular, estranie, bizarre


snurrning

giration, rotation


snurrstol

sede/sedia giratori


snus

tabaco de prisa/in pulvere;
en pris ~ un prisa de tabaco


snusa

prender un prisa;
(sova) dormir


snusare

persona qui prende prisas/qui usa tabaco de prisa


snusbrun

color de tabaco


snusdosa

cassa de tabaco de prisa, tabachiera


snusen

vara på ~ esser ebrie/inebriate


snusförnuft

senso pretense


snusförnuftig

pretensemente sensate


snusförnuftighet

senso pretense


snusgubbe

vetulo qui (evidentemente) prende sovente un prisa


snusig

maculate de tabaco in pulvere


snusk

(smuts) immunditate, sordidessa;
(svineri) porcheria;
(oanständighet) obscenitate


snuska

~ ner render immunde/sordide, polluer


snuskgubbe

vetulo immunde/sordide;
(oanständig person) vetulo obscen


snuskhummer

fig persona obscen, porco


snuskig

(smutsig) immunde, sordide;
(oanständig) obscen


snuskighet

(smuts) immunditate, sordidessa;
(svineri) porcheria;
(oanständighet) obscenitate


snusklitteratur

litteratura satis obscen


snuskpelle

persona immunde, porco


snusmala

kul moler a un consistentia extrafin


snusmalen

kul extrafin


snusmumrik

vetulo qui (evidentemente) prende sovente un prisa


snusnäsduk

grande pannello de naso (multicolor)


snusprilla

prisa de tabaco


snustorr

multo sic;
fig multo enoiose


snut

1 vard (näsa eller mun) muso;
håll ~en! tace!, silentio! 2 neds (polis) sbirro


snutfager

banalmente belle, belle in un modo banal


snutt

pecietta


snuva

I s med (näskatarr) catarrho (nasal), coryza, rhinitis
II s myt (skogsrå) fee del silvas
III v (lura) fraudar


snuvig

mucose;
vara ~ haber attrappate un catarrho (nasal)/un coryza/un rhinitis


snuvighet

mucositate


snyft

singulto


snyfta

singultar


snyftfilm

film lacrimose


snyftning

singulto


snygg

(prydlig) nette, nitide;
(tämligen vacker) satis belle;
en ~ historia iron un cosa pauco/poco belle


snygga

~ till/upp nettar, mund(ific)ar


snygghet

munditia, nettitate


snygging

persona attrahente/attractive


snylta

parasitar, viver como parasito


snyltande

parasitic


snyltare

parasito


snyltdjur

zool animal parasite, parasito;
(som lever på ytan av andra djur) epizoon (pl epizoa)


snyltgäst

parasito


snyltgästa

parasitar


snyltning

biol parasitismo


snyltrot

bot orobanche


snyltrotsväxter

bot (familj) orobanchaceas


snyltväxt

bot planta parasite, parasito


snyta

nettar le naso (de);
(stjäla) furar, robar;
~ sig sufflar (se)/essugar le naso


snyte

muso


snyting

colpo de pugno al facie;
åka på en ~ reciper un colpo (al facie)


snäcka

1 (skal) concha, coc(h)lea, conchyle;
anat (i örat) helice, concha;
arkit, voluta;
zool gastropodo, carapace;
damm~ lymnea;
kauri~ cauri, cypraea [-räa] moneta lat;
skål~ patella, ancylus fluviatilis lat;
snäckor (klass) gastropoda;
strand~ litorina litoral;
trädgårds~ cepaea [-päa] nemoralis lat;
valthorns~ buccino;
veck~ voluta;
vinbergs~ helice pomatia lat 2 sjö (snipa) boma


snäckartad

zool conchoidal


snäckdjur

zool (klass) gastropoda


snäckformad|snäckformig

(el. snäckformig) conchiforme, conchoidal, helicoidal, helicoide, spiral


snäckgång

anat voluta


snäckhjul

tekn rota helicoidal/spiral


snäcklock

zool operculo


snäckornament

arkit, konst voluta


snäckskal

concha, coc(h)lea, conchyle


snäckskruv

tekn vite perpetual/sin fin


snäckvindling

anat voluta


snäckväxel

tekn ingranage [-ad3e] helicoidal


snäll

bon;
(vänlig) gentil, affabile, amabile;
(välvillig) benevole;
(hygglig) decente, honeste;
men ~a du! ma caro/cara!;
var ~ och... per favor


snällgående

rapide, expresse


snällhet

bonitate;
(vänlighet) gentilessa, affabilitate, amabilitate;
(välvillighet) benevolentia;
(hygglighet) decentia, honestitate


snällod

tekn metallo a/de/pro soldar fusibile


snällpress

tryck pressa rotative/de rotation


snällseglande

que naviga rapidemente


snälltåg

traino rapide/expresse, rapido, expresso


snällödning

tekn soldatura con un metallo fusibile


snällögd

qui ha/con bon oculos


snäpp

(knäppande ljud) clic, clac(c)amento;
(steg) passo


snäppa

I s zool becassa, becassina;
drill~ actitis hypoleuca lat;
glutt~ tringa nebularia lat;
snäppor (familj) scolopacidas
II v clac(c)ar;
med (åderlåta) phlebotomisar;
~ med fingrarna clac(c)ar le digitos


snäppare

med instrumento de phlebotomia


snärj

(jäkt) febrilitate, haste, pressa, pression;
(svårgenomträngligt snår) boschetto/brossa/boscage [-ad3e] quasi impassabile


snärja

I v (i fälla) trappar;
(med lina) prender con un lacio;
(i nät) prender in un rete;
fig imbroliar, insidiar, intricar, capt(iv)ar
II s bot cuscuta;
nässel~ cuscuta europee


snärjande

fig insidiose, captiose


snärjgräs

bot galio aparine lat


snärjig

(jäktig) febril, hastive, hectic;
(snårig) plen de brossas/de boschettos/de boscages [-ad3es] spisse/dense


snärjmåra

bot galio aparine lat


snärt

(piskrem) flagello;
(piskrapp) colpo de flagello;
fig (livfullhet) brio it;
(eftertryck) emphase, emphasis;
(gliring) sarcasmo


snärta

I v (klatscha med piska) dar colpos de flagello, clac(c)ar;
fig (ge gliringar) provocar sarcasticamente
II s juvena/juvene puera (satis arrogante)


snärtig

clac(c)ante;
fig impressive, choc(c)ante [sh-]


snäsa

I v reprimendar;
~ av refusar bruscamente, rebuffar
II s (åthutning) reprimenda;
(avsnäsning) rebuffo


snäsig

brusc, inamabile, impertinente


snäsning

rebuffo


snäv

(åtsittande) stricte, tense;
(trång) limitate, stricte;
fig (stel) rigide;
(kärv) aspere, reticente;
(begränsad) stricte, exigue, parve, limitate


snäva

(vara/göra snäv) esser/facer stricte;
~ sig (sitta snävt) esser (troppo) stricte


snävsynt

illiberal


snål

(överdrivet sparsam) exaggeratemente parsimoniose, ingenerose, illiberal;
(sniken) avar, avide, avaritiose, cupide;
(knapp) modic, magre, scarse, frugal, limitate, insufficiente, tenue, exigue, parsimoniose


snåla

esser ingenerose/illiberal/parsimoniose


snålblåst

vento aspere


snålhet

(överdriven sparsamhet) parsimonia exaggerate, ingenerositate, illiberalitate;
(snikenhet) aviditate, avaritia, cupiditate


snåljåp|snålmåns

(el. snålmåns) persona exaggeratemente parsimoniose, persona ingenerose/illiberal, avaro


snålskjuts

viage [-ad3e] gratuite;
åka ~ fig prender avantage [-ad3e] (de), profitar (de)


snålvarg

persona exaggeratemente parsimoniose, persona ingenerose/illiberal, avaro


snålvatten

hypersecretion de saliva (a causa de un appetito excitate)


snår

brossa/boscage [-ad3e]/boschetto spisse/dense


snårig

plen de brossas/de boscages [-ad3es]/de boschettos spisse/dense;
fig complicate, difficile a supervider


snårskog

foreste plen de brossas/de boscages [-ad3es]/de boschettos spisse/dense;
fig en ~ av regler un complexo de regulas incomprehensibile/difficile a interpretar


snårvinda

bot calystegia


snö

nive;
det är ~ i luften il va nivar;
evig ~ nive eterne/perpetue/perpetual/persistente;
ha ~ i håret fig haber le capillos blanc;
vit som ~ blanc como (le) nive, nivee


snöa

nivar


snöbetäckt

coper(i)te de nive, nivate, nivose


snöblandad

nivose;
snöblandat regn pluvia nivose


snöblask

pluvia nivose


snöblaskig

nivose


snöblind

med cec per le nive, suffrente de cecitate de nive


snöblindhet

med cecitate causate per le nive, cecitate de nive


snöboll

bolla de nive;
kasta ~ lancear/jectar bollas de nive


snöbollsbuske

bot viburno


snöbollschampinjon

bot agarico arvense


snöbollsspirea

bot physocarpo


snöby

borrasca de nive


snöbär

bot symphoricarpo


snöd

(tarvlig) vil, meschin;
(obetydlig) frivole, futile;
~ vinning profito meschin


snödjup

profunditate de strato de nive, nivositate


snödrev

cadita/vortice de nive, nivata


snödriva

banco/congerie de nive


snödroppe

bot galantho nival


snöfall

cadita de nive, precipitation nival/nivose, nivata


snöfattig

povre de nive


snöflinga

flocco de nive


snöfläck

parte coperte de nive


snöfri

sin nive


snöfält

campo (coperte) de nive


snöfästning

castello de nive


snöget

zool oreamno american


snöglasögon

berillos a nive/contra le nive


snöglopp

pluvia nivose


snögrotta

cava de nive


snögräns

limite/linea del nive (eterne/perpetue)


snögubbe

homine/bonhomo de nive


snöhinder

massa de nive impediente


snöhydda

cabana de nive, igloo [iglu]


snöhöljd

coper(i)te de nive


snöig

nivose


snökanon

sufflator de nive


snökedja

catena antiderapante/a/de nive


snöklocka

bot leucojo vernal


snöklädd

coper(i)te de nive


snökorn

grano de nive


snökristall

crystallo de nive


snölandskap

paisage [-ad3e] nivate/de nive/sub le nive/coperte de nive


snölykta

lanterna de ballas de nive


snölös

sin nive


snömannen

le yeti tibet


snömassa

massa de nive


snömodd

nive semifundite


snömos

fig nonsenso, galimatias


snömögel

bot fusario nival


snöoväder

intemperie nivose/de nive


snöpa

castrar;
fig mutilar


snöpare

castrator


snöping

castrato, eunucho;
zool (valack) cavallo castrate


snöplig

ignomine, ingloriose;
(beklaglig) deplorabile;
(sorglig) triste


snöplog

aratro a nive, arietanive, removenive


snöploga

arietar nive


snöpning

castration


snöpudrad

pulverate de nive


snöra

laciar, attachar [-sh-] con un corda/un cordon/un filo, cordar;
~ skorna laciar le scarpas/le calceos;
~ till acordonar;
~ upp discordar;
~ åt accordar


snörband

lacio, lacetto, cordon


snöre

corda, cordon, cordetta, filo, linea;
(på uniform) galon


snörhål

oculetto


snörik

nivose


snöripa

kul lagopede blanc


snörkänga

botta/bottina de laciar/a/de lacetto/a/de cordon


snörliv

corset fr [kårsä]


snörmakare

passamentero


snörmakeriarbete

passamenteria;
tillverka ~n passamentar


snörp

astriction, astringentia


snörpa

astringer;
~ ihop astringer;
text (sy slarvigt) suer sin accuratessa;
~ på munnen astringer le labios


snörpig

astringite;
fig superciliose


snörpning

astriction, astringentia


snörpvad

fiske grande rete de tracto, draga


snörrak|snörrät

(el. snörrät) recte como un cordon tense


snörrem

cordon


snörring

oculetto


snörsko

scarpa/calceo de laciar/a/de lacetto


snörslagare

cordero


snörslageri

corderia


snörvel

respiration sibilante/asthmatic, stertor


snörvla

respirar ruitosemente, stertorar, nasalisar


snörvlig

stertorose


snörvling

respiration sibilante/asthmatic, stertor


snöröjning

(le) remover del nive


snöskata

zool turdella


snöskoter

scooter eng [sku:tö] a patines


snöskottare

persona/obrero qui remove le nive


snöskottning

(le) remover del nive


snöskovel

pala pro remover le nive


snöskred

avalanche fr [-la):sh] (de nive)


snöskärm

paranive


snöslask

nive semifundite


snösmältning

disgelo


snösparv

zool plectrophenax nival


snöstjärna

crystallo de nive


snöstorm

tempesta/huracan de nive


snösvängen

equipa que remove le nive


snösörja

nive semifundite/disgelante


snötäcke

strato de nive


snötäckt

coper(i)te de nive, nivate


snövessla

zool mustela nival;
tekn vehiculo a banda transportator


snövinter

hiberno nivose


snövit

blanc como (le) nive, nivee;
Snövit Blanca-Nive


snöväder

tempore/temperie nivose/de nive


snöyra

tempesta/huracan de nive


so

zool porca


soaré|soare

teat soirée fr [sware], festa nocturne


sobel

zool zibelina


sobelskinn

zibelina


sober

sobrie;
ej ~ insobrie


soberhet

sobrietate


social

social;
(sällskaplig) sociabile


socialantropolog

anthropologo/anthropologista cultural


socialantropologi

anthropologia cultural


socialantropologisk

anthropologic, del anthropologia cultural


socialarbetare

assistente/laborator/travaliator social


socialarbete

labor/travalio/assistentia social


socialassistent

assistente social


socialavgift

tributo social


socialbidrag

adjuta financiari social


socialbyrå

officio/bureau fr [byro] (communal pro adjuta/assistentia) social


socialdemokrat

socialdemocrate


socialdemokrati

socialdemocratia


socialdemokratisk

socialdemocratic


socialdepartement

departimento del curas social


socialdirektör

director del servicio social


socialekonomisk

socioeconomic


socialen

parte del servicio social que paga le adjuta financiari


socialfall

caso social


socialfysiologi

sociophysiologia


socialförsäkring

assecurantia social


socialförvaltning

organisation communal pro le servicio social


socialgrupp

gruppo/classe social


socialhjälp

adjuta/auxilio social


socialhjälpstagare

persona qui recipe adjuta social


socialhögskola

schola superior pro inseniamento de assistentes/laboratores/travaliatores social, academia social


socialisation

socialisation


socialisera

socialisar


socialisering

socialisation


socialism

socialismo


socialist

socialista


socialistisk

socialista, socialistic


socialitet

sociabilitate


socialklass

classe/gruppo social


socialkunskap

instruction civic


sociallagstiftning

legislation social


socialliberal

I adj socioliberal
II s socioliberal


socialliberalism

socioliberalismo


socialläkare

medico (del curas) social


sociallön

(un forma de) adjuta social


socialmedicin

medicina (del curas) social


socialmedicinsk

del medicina (del curas) social


socialminister

ministro del curas social


socialpedagogik

pedagogia social, sociopedagogia


socialpolitik

sociopolitica


socialpolitisk

sociopolitic


socialpsykiatri

psychiatria social


socialpsykolog

psychosociologo, psychologo/psychologista social


socialpsykologi

psychosociologia, psychologia social


socialpsykologisk

psychosociologic


socialradikal

I adj socioradical
II s socioradical


socialrealism

realismo social


socialreformator

reformator social


socialreformatorisk

socioreformatori


socialregister

registro de personas qui recipe adjuta social


socialsekreterare

laborator/travaliator/assistente social, socionomo


Socialstyrelsen

le Consilio (Svedese) del Assistentia Social


socialtjänst

servicio social


socialvetenskap

scientia(s) social


socialvetenskaplig

de scientia(s) social


socialvård

servicio/cura/assistentia social


societet

(alte) societate, circulo


societetsbröllop

nuptias pl del alte societate


societetsliv

high-life eng [hai laif]


sociograf

sociographo


sociografi

sociographia


sociografisk

sociographic


sociogram

sociogramma


sociolekt

språk dialecto social, sociolecto


sociolingvist

språk sociolinguista


sociolingvistik

språk sociolinguistica


sociolingvistisk

språk sociolinguistic


sociolog

sociologo, sociologista


sociologi

sociologia


sociologisk

sociologic


sociometri

sociometria


sociometrisk

socimetric


socionom

laborator/travaliator/assistente social, socionomo


sociopat

sociopathe


socioterapeut

sociotherapeuta


socioterapi

sociotherapia


socka

calcetta


sockel

socculo, base, pedestallo, plintho


socken

parochia;
som avser ~ parochial, parochian


sockenbo

parochiano


sockenbud

hist visita de un prestre a un parochiano malade/moriente (pro dar le communion)


sockendräkt

costume parochial


sockenkyrka

ecclesia parochial


socker

kul sucro, saccharo;
använda ~ i kaffet sucrar su caffe;
spunnet ~ sucro in filos


sockerbagare

confectero


sockerbageri

confecteria


sockerbeta

bot beta de sucro


sockerbetsodling

cultura de betas de sucro


sockerbit

kul morsello/cubo de sucro


sockerbruk

sucreria


sockerdricka

kul aqua sucrate e gasose


sockerfabrik

fabrica de sucro, sucreria


sockerfri

sin sucro, libere de sucro;
(för diabetiker) diabetic


sockerglasyr

kul glacie de sucro


sockerhalt

percentage [-ad3e] de sucro


sockerhaltig

que contine sucro;
kem saccharifere


sockerindustri

industria de sucro


sockerkaka

kul torta molle/spongiose [-d3-]


sockerkist

bot cedrela odorate


sockerkistträ

ligno del cedrela odorate


sockerkorn

grano de sucro


sockerlag

kul solution de sucro;
(med salt) salmuria;
lägga i saltad ~ salmuriar


sockerlåda

cassa a/de sucro


sockerlönn

bot acere saccharin


sockerlösning

kul solution de sucro


sockermätare

saccharimetro


sockerpalm

bot arenga pinnate


sockerpiller

pilula de sucro


sockerraffinaderi

raffineria de sucro


sockerraffinering

raffinamento de sucro


sockerrik

ric in sucro


sockerrör

bot canna de sucro


sockerrörsbrännvin

kul rum eng [ram]


sockerrörsfält

campo de canna de sucro


sockersalta

kul salmuriar;
~d sill haringo salmuriate


sockersjuk

med diabetic;
~ person diabetico


sockersjuka

med diabete;
lida av ~ esser diabetico


sockersked

coclearetto a/de sucro


sockerskrin

cassa a/de sucro


sockerskål

sucriera


sockerskörd

recolta de betas/de canna de sucro


sockerströare

cassa pro dispersar/disperger sucro


sockertillverkning

production de sucro


sockertopp

kul pan de sucro


sockertång

pincia(s) a sucro


sockervadd

kul sucro filate


sockervatten

aqua sucrate, sucro e aqua


sockerärt

bot piso verde/dulce


sockra

sucrar


sockrig

saccharin


sockring

sucrage [-ad3e]


soda

kem soda


sodalut

kem lixivia de soda


sodavatten

kul (aqua de) soda, aqua gasose


sodaört

bot salsola kali lat


sodomi

sodomia;
bedriva ~ committer sodomia, sodomisar


sodomit

sodomita


sodomitisk

sodomitic


soffa

sofa, lecto de reposo, canapé fr


soffgrupp

(basse) tabula con sofa(s) e confortabiles


soffit

arkit soffite


soffliggare

persona pigre;
(röstskolkare) abstentionista


sofflock

sede dismontabile/distachabile [-sh-] de un sofa (de cocina);
ligga på ~et fig otiar


Sofia

(stad) Sofia;
(person) Sophia


sofism

sophismo


sofist

sophista


sofisteri

sophisteria


sofistik

sophistica


sofistikerad

sophisticate


sofistisk

sophistic, sophista


Sofokles

Sophocles


soft

molle, blande;
konst morbide


softball

sport softball eng [såftbå:l];
spela ~ jocar al softball


softfokusobjektiv

foto objectivo de un foco morbide


software

data software eng [såftwäö]


soignerad

nette, nitide


soja

bot, kul soya


sojabiff

kul carne de soya


sojaböna

bot faba de soya


sojaolja

kul oleo de soya


sojaost

kul caseo de soya, tofu


sojasås

kul sauce fr [så:s] de soya


Sokrates

Socrates;
lärjunge till ~ socratico


sokratisk

socratic


sol

I sol;
(i fyrverkeri) girandola;
belägen kring ~en circumsolar;
placera i ~en insolar;
~en går ner/upp le sol se pone/se leva;
~en skiner il face sol, le sol brilla;
~en står högt på himlen le sol es in su zenit;
utsätta för ~ exponer al sol
II mus sol


sola

prender le sol, poner/mitter se al sol


solanin

kem solanina


solar|solarisk

(el. solarisk) solar


solarium

solario


solarplexus

anat plexo solar


solarplexusslag

colpo al plexo solar


solaväxel

ekon schedula


solbad

banio de sol, exposition al sol


solbada

prender un banio de sol, exponer se al sol


solbana

orbita/curso del sol, ecliptica


solbatteri

pila solar


solbestrålning

insolation


solblekt

blanchite per le sol


solblind

cecate per le sol


solblindhet

cecitate a causa del sol


solbländad

cecate per le sol


solbränd

imbrunite/bronzate per le sol;
(skadad) ardite per le sol


solbränna

complexion imbrunite/bronzate;
(skada) arditura del sol


solcell

tekn cellula solar


solcykel

cyclo solar


sold

(lön) paga, soldo;
(tjänst) servicio;
ha i sin ~ soldar;
vara i ~ hos servir


soldag

die/jorno solar


soldans

dansa al (honor del) sol


soldat

soldato, militar, milite;
(påvlig) papalino;
den okände soldatens grav le tumba del Soldato Incognoscite/Incognite


soldatesk

soldatesca


soldatkyrkogård

cemeterio militar


soldatliv

vita militar/de soldato


soldatlön

soldo


soldatnamn

nomine militar


soldatrock

tunica militar


soldatsläkt

familia militar/de soldatos


soldatvisa

canto militar/de soldato/del soldatos


soldenär

mil soldato mercenari


soldis

nebula solar


soldyrkan

adoration/culto del sol, heliolatria


soldyrkare

adorator del sol, heliolatra


soldäck

sjö ponte/deck eng de sol


soleksem

med eczema solar


solenergi

energia solar


solenn

solemne


solennitet

solemnitate


solenoid

solenoide, solenoidal


solfatar

geol solfatara


solfattig

con pauc/poc sol


solfeggio

mus solfeggio it [sålfed3å], solmisation


solfest

festa del sol


solfilter

foto filtro solar


solfjäder

ventalio, flabello


solfjädersformad

flabelliforme, flabellate


solfläck

macula solar/del sol


solfångare

collector solar


solförmörkelse

astron eclipse/eclipsis solar/del sol


solgass

ardor del sol


solglasögon

berillos antisol/antisolar/solar/de sol


solglimt

breve vision del sol


solglitter

brillantia del sol


solgud

deo del sol


solgul

jalne como le sol


solgård

meteor halo de sol


solhatt

cappello de sol


solhetta

ardor del sol


solhjul

roto del sol


solhjälm

casco colonial/tropical


solhöjd

altor del sol;
mäta ~en prender le altor del sol


solid

(stadig) solide, resistente, substantial, forte;
(pålitlig) solide, secur, bona fide lat;
ekon solvente


solidago

bot solidago


solidarisera

solidarisar;
~ sig med solidarisar se con


solidarisk

solidari


solidaritet

solidaritate;
bristande ~ insolidaritate


solidaritetsaktion

action de solidaritate


solidaritetsbevis

manifestation de solidaritate


solidaritetskänsla

senso/sentimento de solidaritate


solidaritetsyttring

action de solidaritate


soliditet

(stadga) soliditate, robustessa;
(pålitlighet) soliditate, bona fide lat;
ekon solventia


soliditetsupplysning

information del solventia


solig

insolate;
fig radiose, allegre;
ett ~t leende un surriso radiose


solipist

fil solipista


solipistisk

fil solipista, solipistic


solipsism

fil solipsismo


solist

mus solista


solistframträdande

performance eng [pöfå:möns] solo, interpretation como solista, solo


solistisk

mus de solista


solistklass

mus classe preparatori de solista


solistkonsert

concerto solo, recital eng [risaitl]


solistparti

mus solo, partita obligate


solitär

I adj solitari
II s solitario


solitärbi

zool ape solitari


solitärfågel

zool pezophaps solitari


solitärgeting

zool vespa solitari


solitärväxt

bot planta solitari


solk

sordidessa, immunditia


solka

sordidar, render immunde, macular


solkatt

reflexion del sol


solkig

sordide, immunde, maculate


solkighet

sordidessa, immunditia


solklar

clar como le sol;
fig evidente, obvie, flagrante, manifeste, axiomatic


solklänning

roba (de un banio) solar


solkräm

crema antisol/antisolar/solar/a bronzar


solkult

culto/adoration del sol


solkurva

järnv curva defective a causa de forte ardor del sol


solljus

I s luce/lumine solar/del sol
II adj insolate


sollös

sin sol


sollöshet

manco/mancamento de sol


solmisation

mus solmisation;
använda ~ solmisar


solmogen

que ha maturate in le sol


solmätare

heliometro


solmättad

plen de sol


solnedgång

(le) poner del sol


solning

insolation, exposition al sol


solo

I adj sol
II s mus solo


soloartist

solista


solochvåra

cortesar un femina con le scopo de depredar la de moneta


solochvårare

persona qui cortesa un femina con le scopo de depredar la de moneta


soloföreställning

performance eng [pöfå:möns] solo, interpretation como solista, solo


solokonsert

concerto solo, recital eng [risaitl]


sololja

oleo antisol/antisolar/solar/a bronzar


soloparti

mus solo, partita obligate


solostämma

mus voce solo/de solista


solosång

canto solo


solosångare

cantator solo, solista


solotenor

tenor solo


solpanel

pannello solar


solparasoll

parasol


solreflex

reflexion del sol


solregn

pluvia que cade durante lumine/luce solar/del sol


solring

meteor halo de sol


solros

bot heliantho, torna-sol, gira-sol


solrosfrö

semines de heliantho


solrosolja

kul oleo de heliantho


solrök

nebula solar


solsida

parte insolate


solsken

(luce/lumine del) sol;
det är ~ il face sol, le sol brilla


solskensdag

die/jorno solar


solskenshistoria

historia que ha un fin felice


solskenshumör

bonissime humor


solskensväder

tempore solar


solskiva

disco solar/del sol


solskydd

marquise fr [-ki:z], tenta, parasol


solskyddsmedel

farm crema/lotion antisol(ar)


solsnibb

pecia de tela triangular a portar durante un banio solar


solstek

ardor del sol


solstekt

ardite per le sol


solsting

med colpo de sol, insolation


solstol

sedia (plicabile) solar


solstrimma

stria solar/del sol


solstråle

radio solar/del sol


solstrålning

radiation solar/del sol


solstånd

astron solstitio, puncto solstitial


solsystem

astron systema solar;
belägen utanför ~et extrasolar


soltak

tenta;
(på bil) tecto aperte


solterrass

terrassa solar


soltimme

hora de luce/lumine solar


soltorka

sic(c)ar in le sol


soltält

tenta


soluppgång

(le) levar del sol


solur

quadrante/horologio solar, gnomone;
konsten att konstruera ~ gnomonica;
som avser ~ gnomonic


solution

solution (de gumma)


solvagn

myt carro del sol


solvarg

persona (sempre) surridente


solvargsgrin

large surriso


solvarm

calde del sol


solvarv

cyclo solar


solvens

solventia


solvent

solvente


solventil

tekn valvula solar


solvera

solver


solvisare

quadrante/horologio solar, gnomone;
konsten att konstruera ~ gnomonica


solvända

bot helianthemo;
ölands~ helianthemo oelandic


solvändeväxter

bot (familj) cistaceas


solvärme

calor solar/del sol


soläkta

resistente al luce/lumine solar


solär

solar


solår

astron anno solar/astronomic


solöga

kul platto hachate [-sh-] de anchova [-sh-] e cibolla decorate con/de un vitello crude


som

I konj como;
(i egenskap av) qua;
anställning ~ bibliotekarie empleo de bibliothecario;
det samma ~ le mesmo que;
drottning Victoria ~ ung regina Victoria quando juvene;
lika stor ~ tanto grande como;
låtsas ~ om finger que;
lätt ~ en fjäder legier [-d3-] como un pluma;
se ut ~ om parer que;
simma ~ en fisk natar como un pisce
II pron que, le qual, le quales;
(om person) qui, le qual, le quales;
barnet ~ le infante qui;
boken ~ le libro que;
vad ~ helst quecunque; vem ~ helst quicunque;
vilken ~ helst qualcunque
III adv det ~ jag minst väntat mig lo que io habeva expectate le minus;
~ högst/mest al maximo, al plus


somali

språk somali


Somalia

Somalia


somalier

somali


somalisk

somali


somatiker

med somatologo, somatologista


somatisk

med, biol, psyk somatic


somatologi

med somatologia


somatologisk

med somatologic


somatotrop

biol somatotrop(h)e


somatotropin

biol somatotrop(h)ina


sombrero

sombrero sp


somlig

al(i)cun, qualque, certe;
~a al(i)cunos, certe personas;
~a av dina vänner alicunes de tu amicos;
~a nätter certe noctes


sommar

estate;
förra ~en le estate passate;
i början av ~en al entrata del estate;
i somras le estate passate;
mitt på ~en in plen estate, in le corde del estate;
nästa ~ le estate futur/proxime;
/om ~en in (le) estate, durante le estate;
som rör ~en estive;
till ~en le estate que veni


sommaradress

adresse estive/durante le estate


sommaraktig

como in estate


sommararbete

labor/travalio estive/durante le estate


sommarbarn

infante qui passa le estate in un familia campestre


sommarbefolkning

population estive/de estate


sommarbegonia

bot begonia hortense


sommarbete

pastura de estate


sommarblomma

flor estive/de estate


sommarbostad

residentia estive/de estate


sommarbruk

för ~ pro uso estive/durante le estate


sommardag

die/jorno estive/de estate


sommardräkt

zool tonsion de estate;
(fåglars) plumage [-ad3e]/plumas pl de estate


sommardäck

pneu(matico) de estate


sommarferie

vacantias pl estive/de estate


sommarfest

festa estive/de estate


sommarfrukt

bot fructo de estate


sommarfägring

beltate estive/de estate


sommargrönska

verdura estive/de estate


sommargyllen

bot barbarea vulgar


sommargylling

zool oriolo


sommargäst

estivante


sommarhalvår

semestre estive/de estate


sommarhatt

cappello de estate


sommarhetta

calor estive/de estate


sommarhus

casa de estate


sommaridyll

idyllio estive/de estate


sommarkappa

mantello de estate


sommarkläder

vestimentos/habitos de estate


sommarklänning

roba/veste de estate


sommarkostym

costume de estate


sommarkurs

curso estive/de estate


sommarkväll

vespere de estate


sommarland

parco de attractiones estive/de estate


sommarledig

libere durante le estate


sommarledighet

vacantia estive/de estate


sommarlig

estive;
~t väder tempore estive


sommarliv

vita estive/de estate


sommarlov

vacantias pl estive/de estate


sommarläger

campo estive/de estate


sommarmalva

bot lavatera trimestre


sommarmoln

nube de estate


sommarmorgon

matino de estate


sommarmånad

mense estive/de estate;
hist (i Sverige) junio


sommarnatt

nocte de estate


sommarnöje

residentia estive/de estate


sommarolympiad

olympiade de estate


sommarparadis

residentia paradisiac estive/de estate


sommarpsalm

psalmo de estate


sommarregn

pluvia estive/de estate


sommarresidens

residentia estive/de estate


sommarrestaurang

restaurante de estate


sommarrock

mantello de estate


sommarsemester

vacantias pl estive/de estate


sommarsjuka

med (hos människa) diarrhea estive/de estate;
veter (hos nötkreatur) piroplasmo


sommarskymning

crepusculo estive


sommarsol

sol estive/de estate


sommarsolstånd

solstitio estive/de estate


sommarspelen

sport le jocos olympic de estate


sommarsport

sport estive/de estate


sommarstuga

casetta de estate


sommarställe

residentia estive/de estate


sommarstängd

clause/claudite durante le estate


sommarsäsong

saison fr [säzå)] estive/de estate


sommartid

hora estive/de estate


sommarturist

tourista [tu-] de estate, estivante


sommarvikariat

vicariato de estate


sommarvikarie

vicario de estate


sommarvind

vento estive/de estate


sommarväder

tempore estive/de estate


sommarvärme

calor estive/de estate


sommaräng

prato de estate


sommaräpple

pomo/malo estive/de estate


somna

addormir se;
~ om addormir se de novo


somnambul

I adj somnambule, somnambulic
II s somnambulo


somnambulisk

somnambule, somnambulic


somnambulism

somnambulismo


somnolens

med somnolentia


somnolent

med somnolente


somrig

estive


somt

al(i)cun, qualque, certe


son

filio;
den förlorade ~en bibl le filio prodige;
Fadern, Sonen och den Heliga ande bibl le Patre, le Filio e le Sancte Spirito;
yngre/yngsta ~ filio cadette, cadetto


sona

expiar, pagar;
omöjlig att ~ inexpiabile;
som kan ~s expiabile


sonant

språk sonante


sonantisk

språk sonante


sonar

sjö sonar eng [souna:] (förk av eng sound, navigation and ranging)


sonaranläggning

sjö installation sonar eng [souna:]


sonare

expiator


sonat

mus sonata


sonata

mus sonata


sonatform

mus forma de sonata


sonatin

mus sonatina


sond

sonda, explorator;
med sonda, catheter, explorator


sondera

sondar;
med sondar, catheterisar;
fig sondar, scrutar, tastar


sonderare

sondator


sondering

sondage [-ad3e]


sondmatning

med alimentation per sonda


sondotter

granfilia, nepta;
~s dotter granfilia secunde;
~s son granfilio secunde


sondraket

rymd sonda spatial/interplanetari


sonett

litt sonetto;
skriva ~er sonettar


sonettcykel

cyclo/sequentia de sonettos


sonettdiktare

sonettista


sonhustru

filia affin


sonika

helt ~ simplemente


soning

expiation


soningsgärd

acto expiatori/de expiation


sonisk

sonic


sonlig

filial


sonnamn

supernomine/nomine de familia que fini a/in/con ’-son’


sonor

sonor(ose)


sonoritet

sonoritate


sonrelation

filiation


sonson

granfilio, nepto;
~s dotter granfilia secunde;
~s son granfilio secunde


sonsonson

granfilio secunde


sop

scopa


sopa

I v scopar;
~ till fig dar un colpo, colpar;
~ undan fig rader, remover
II s immunditia, detrito;
hämta sopor colliger immunditias


sopare

scopator


sopbacke

deposito de immunditias


sopbil

camion (del servicio) de immunditias


sopborste

scopa


sopbränning

incineration/combustion de immunditias


sopcontainer

recipiente a/de immunditias


sopförbränning

incineration/combustion de immunditias


sopgubbe

scopator, collector de immunditias


sophantering

tractamento de immunditias/de residuos


Sophiahemmet

le Hospital de Sophia


sophiasyster

infirmera examinate al schola del Hospital de Sophia


sophink

situla a/de immunditias


sophämtare

collector/levator de immunditias


sophämtning

collection de immunditias


sophög

deposito de immunditias


sopkvast

scopa


sopkärl

receptaculo de immunditias


soplår

recipiente de immunditias


sopmaskin

scopator


sopnedkast

conducto/tubo a/de immunditias


sopp

bot boleto, suillo;
eld~ boleto luridus lat;
gryn~ suillo granulate;
ko~ suillo bovin;
läcker rör~ boleto edulis lat;
smör~ suillo jalne/luteus lat;
~ar (familj) boletaceas;
sten~ boleto edulis lat;
ör~ suillo bovin


soppa

kul suppa;
fig confusion, turbulentia;
klar ~ suppa clar, consommé fr [kå)såme], bouillon fr [bujå)];
redd ~ suppa inspissate


soppben

kul osso pro le suppa


soppburk

conserva de suppa, suppa in conserva


soppgryta

marmita (pro le suppa)


soppig

fig chaotic, turbulente


soppkök

cocina/restaurante popular


soppkött

kul carne pro le/de suppa


sopprot

kul radice comestibile pro le/de suppa;
fig persona stupide


soppsked

coclear a/de suppa


soppskål

suppiera, terrina


soppslev

grande coclear a/de suppa


sopptallrik

platto a/de suppa


soppterrin

terrina, suppiera


sopptärning

cubo/tabletta pro facer suppa


soppåse

sacco a/de immunditias


sopran

mus soprano it


sopranröst

soprano it


sopransaxofon

mus saxophono soprano it


sopransolo

mus solo de soprano it


sopranstämma

mus voce de soprano it


sopskyffel

pala a/de pulvere


sopsortering

assortimento de immunditias


sopsäck

sacco a/de immunditias


soptipp

deposito de immunditias


soptunna

receptaculo de immunditias


sopåkare

collector/levator de immunditias


sorbet

kul sorbet fr [sårbe]


sorbitol

sorbitol


sordin

mus surdina;
lägga ~ på fig render minus allegre;
spela med ~ sonar con surdina


sordinera

mus sonar con surdina


sorg

tristessa, affliction, dolor, dolo;
(över avliden) lucto;
beklaga ~en condoler; bära ~ portar lucto;
ha ~ esser in lucto;
vålla ~ penar, vexar


sorgband

(på ärm) bracial de lucto;
(på slag) banda funebre/nigre/de lucto


sorgbunden

affligite, triste, melancholic


sorgbundenhet

affliction, tristessa, melancholia


sorgdräkt

habito/vestimentos pl de lucto


sorgeakt

funeres pl


sorgearbete

psyk penetration del dolo(r) de un lucto


sorgebarn

infante qui require multe cura, infante problema


sorgebetygelse

condolentia


sorgebrev

(som meddelar bortgång) lettera/littera mortuari/de decesso;
(som beklagar bortgång) lettera/littera de condolentia


sorgebud

nova del morte (de un persona)


sorgedag

die/jorno de lucto


sorgedikt

litt elegia


sorgefull|sorgefylld

(el. sorgefylld) affligite, triste, melancholic


sorgegudstjänst

servicio funebre/funeral/mortuari


sorgehus

casa de lucto


sorgehögtid

ceremonia funebre, funeres pl


sorgelåt

lamento, lamentation


sorgesam

triste, melancholic


sorgespel

litt tragedia, drama


sorgesång

elegia;
hist threnodia


sorgetid

tempore/periodo de lucto


sorgetung|sorgetyngd

(el. sorgetyngd) triste, melancholic


sorgeämne

subjecto problematic/de conflicto


sorgeår

anno de lucto


sorgflor

crepe fr [kräp] de lucto


sorgfri

sin cura


sorgfull

triste, affligite, dolorose, lugubre, lamentabile


sorgfylld

affligite, triste, melancholic


sorgfällig

(noggrann) conscientiose, accurate, attente, sollicite;
(ytterst) meticulose, minutiose, exacte;
(överdrivet) scrupulose


sorgfällighet

(noggrannhet) cura, attention;
(utpräglad) meticulositate, minutiositate, exactitude;
(överdriven) scrupulositate


sorgfärg

color de lucto


sorgfölje

escorta/convoyo funebre


sorgkant

orlo/bordo/bordatura de lucto;
fig stria de immunditia/de sordidessa (sub un ungue/un ungula)


sorgkantad

que ha un orlo/bordo/bordatura de lucto;
fig luctuose


sorgklädd

in lucto


sorgkläder

vestimentos de lucto


sorglig

triste, tragic, deplorabile, lamentabile, lamentose, misere, miserabile, lugubre


sorglustig

tragicomic


sorglustighet

tragicomedia


sorglös

sin cura, allegre;
(lättsinnig) incaute, negligente


sorgmantel

zool nymphalis antiopa lat


sorgmarsch

mus marcha [-sh-] funebre


sorgmod

affliction, tristessa, melancholia


sorgmodig

affligite, triste, melancholic


sorgmodighet

affliction, tristessa, melancholia


sorgmusik

musica funebre


sorgrand

orlo/bordo/bordatura de lucto


sorgsen

affligite, triste, melancholic


sorgsenhet

affliction, tristessa, melancholia


sorgslöja

velo de (crepe fr [kräp] de) lucto


sorgsång

mus canto funebre


sorgtyngd

affligite, triste, melancholic


sorgtåg

convoyo/procession funebre/funerari


sork

zool microto;
mellan~ microto economo;
mull~ (mullvad) talpa europee;
~ar (grupp) microtinas;
vatten~ arvicola terrestre;
åker~ microto agreste, campaniol


sorl

murmure, susurro


sorla

murmur(e)ar, susurrar


sort

sorta, specie, genere, classe, categoria, qualitate;
biol specie


sortera

classificar, assortir;
~ under depender de


sorterad

(ordnad) classificate, assortite;
(välsorterad) con/que ha un bon assortimento


sorterare

(person) classificator;
(maskin) machina classificatori


sortering

classification;
(sortiment) assortimento, selection


sorti

exito;
teat sortita;
göra ~ facer le sortita


sortiment

assortimento, selection


SOS

SOS eng [es ou es] (förk av eng Save Our Souls)


sosse

pol socialdemocrate


sot

I (finfördelat kol) fuligine;
bot peste
II med maladia


sota

1 (befria från sot) nettar/brossar le camino;
(producera sot) producer fuligine 2 ~ för (umgälla) expiar


sotare

netta-camino, brossa-camino, fumista;
kul haringo baltic grilliate/rostite


sotarmurre

netta-camino, brossa-camino, fumista


sotaryrke

fumisteria


sotdöd

morte natural


soteld

foco de camino/in un camino


soteriologi

rel soteriologia


soteriologisk

rel soteriologic


sotflaga

flocco de fuligine


sotfri

sin fuligine


sotfärgad

de color de fuligine, fuliginose


sothöna

zool fulica


sotig

fuliginose


sotis

(svartsjuk) jelose


sotlager

strato de fuligine


sotning

(rengöring från sot) nettamento/brossamento del camino;
(produktion av sot) production de fuligine


sotsvampar

bot (ordning) ustilaginales


sotsvart

nigre como le fuligine, fuliginose


sotsäng

lecto de morte


sottis

passo false, gaffe, solecismo


soul

mus soul eng [soul]


soulagemang

compensation economic;
fig conforto


soulagera

compensar economicamente;
fig confortar


soulmusik

musica soul eng [soul]


sound

mus timbro, colorito, tonalitate


sousafon

mus bombardon


souschef

subchef [-sh-]


souterräng

se suterräng


souvenir

souvenir fr [suvnir]


sova

dormir;
(om lem) addormir se;
mitt ena ben sover un de mi gambas se ha addormite;
sov gott! dormi ben!;
~ den rättfärdiges sömn dormir le somno del justo;
~ djupt haber un somno profunde;
~ lugnt dormir tranquillemente;
~ lätt dormettar;
~ oroligt haber un somno intranquille;
~ som en stock dormir como un trunco;
~ tungt haber un somno profunde


sovalkov

alcova a dormir/de lecto


sovare

dormitor


sovbrits

couchette fr [kushät]


sovchoz

sovkhoz ry [savXåz]


sovdags

hora de dormir


sovel

kul carne/pisce/caseo mangiate [-d3-] con pan o patatas


sovereign

soverano


sovhytt

cubiculo


sovjet

soviet


sovjetisera

sovietisar


sovjetisering

sovietisation


sovjetisk

sovietic


sovjetmedborgare

soviet


sovjetregim

regime fr [re3im] sovietic


sovjetsystem

systema sovietic, sovietismo


Sovjetunionen

(URSS) hist le Union del Republicas Socialista Sovietic (URSS)


sovkupé|sovkupe

järnv compartimento lectos


sovmorgon

matino quando on pote dormir plus longemente


sovplats

lecto


sovra

assortir


sovring

assortimento


sovrum

camera a dormir/de lecto


sovsal

dormitorio (commun)


sovstad

citate/suburbio dormitorio


sovställning

position de dormir


sovsäck

sacco de dormir


sovvagn

järnv wagon lectos, sleepingcar eng [sli:pingka:]


spackel

I (massa) mastico
II (verktyg) spatula, cultello a/de paletta


spackelmassa

mastico, stucco


spackla

applicar un mastico, masticar


spackling

mastication


spad

kul liquido, liquor, aqua;
(avkok) infusion, decocto, decoction;
hoppa/trilla i spat fig saltar/cader al aqua


spade

pala;
(som mått) palata;
liten ~ paletta


spader

I kortsp spada, picca;
dra en ~ fig jocar un partita de cartas;
spela ~ jocar spada/picca
II få ~ devenir folle


spaderdam

kortsp dama de spada/de picca


spadtag

palata


spagat

spaccata it


spagetti|spaghetti

(el. spaghetti) kul spaghetti it


spak

I s levator de commando
II adj (lätthanterlig) tractabile, mansuete;
(foglig) docile, submissive, subjugate;
(lugn) calme, tranquille


spakna

devenir plus tractabile


spakvatten

aqua calme


spaljera

bot cultivar a spalier


spaljering

bot cultura/cultivation a spalier


spaljé|spalje

spalier


spaljéträd|spaljeträd

arbore a spalier


spaljéväxt|spaljeväxt

planta a spalier


spalt

(långsmal öppning) fissura, scission, ruptura;
(skikt av kluven djurhud) corio findite;
typ columna, colonna;
förekomma i ~erna figurar in le jornales


spalta

(klyva) finder, scinder;
typ (indela i spalter) divider in columnas/in colonnas


spaltbar

fissile, scissile, scissibile


spaltbarhet

fissilitate


spaltbredd

typ largor del columna/del colonna


spaltfyllnad

tidn texto/material completive (sin interesse)


spaltkorrektur

typ proba/prova de galea


spaltläder

corio findite


spaltlängd

typ longor del columna/del colonna


spaltmeter

tidn longor de texto


spaltning

fission, scission;
biol fortplantning genom ~ scissiparitate;
som avser ~ biol scissipare


spaltskrivare

tidn commentator regular de un colonna/de un columna


spaltutrymme

tidn spatio de texto/de material in un jornal


spaltvis

in columnas/colonnas


spana

recognoscer, observar, explorar;
(speja) spi(on)ar


spanare

observator, explorator;
(spejare) spia, spion, scout eng [skaut]


spaniel

zool espaniol


Spanien

Espania, Hispania


spanienkännare

hispanista


spanienvän

hispanophilo


spaning

recognoscentia, observation, exploration;
(spejning) spionage [-ad3e]


spaningsflyg

volo de recognoscentia/de exploration


spaningsflygplan

avion de recognoscentia/de exploration


spaningsledning

conducta/gerentia de recognoscentia


spaningspatrull

patrulia de recognoscentia


spaningsuppdrag

mission de recognoscentia


spanjolett

espagnolette fr [espanjålät]


spanjor

espaniol, hispano


spanjorska

femina espaniol, hispana


spankulera

(de)ambular, flanar


spann

I (hink) situla;
(som mått) situlata
II (grupp av dragdjur) equipage [-ad3e];
arkit arco, volta


spannhäst

cavallo de (un) equipage [-ad3e]


spannmål

bot cereales


spannmålshandel

commercio de cereales


spannmålshandlare

commerciante/negotiante de cereales


spannmålsmagasin

granario


spannmålsskörd

recolta de cereales


spannmålsvivel

zool calandra


spannvis

in situlatas


spansk

espaniol, hispan, hispanic;
~ fluga zool musca de Hispania;
farm cantharide;
~ krage med paraphimose, paraphimosis;
~ peppar bot pimento;
~ ryttare sport cavallo de Frisia;
~ språkegenhet hispanismo;
~a sjukan med le grippe fr [grip] espaniol


spanska

språk (lingua) espaniol, hispano


spanskamerikan

hispanoamericano


spanskamerikansk

hispanoamerican


spanskfransk

hispanofrancese


spanskgröna

kem flor de cupro


spanskmorisk

konst hispanomauresc


spanskrör|spanskrörskäpp

(el. spanskrörskäpp) baston de bambu/de canna (de India)


spanskstuderende

hispanista


spansktalande

espaniolophone, hispanoparlante;
~ person espaniolophono, persona hispanoparlante


spanskvän

hispanophilo


spanskvänlig

hispanophile;
~ inställning hispanophilia


spant

sjö trabe, trave


spara

sparniar, economisar, facer economias, reservar;
(skona) sparniar, respectar


sparare

sparniator


sparbank

banca/cassa de sparnio(s)


sparbanksbok

libretto/quadernetto de sparnios/de depositos


sparbankskonto

conto de banca/de cassa de sparnio(s)


sparbössa

cassetta de sparnio, peculio


sparfond

fundo de sparnio


sparform

systema de sparnio


sparfrämjande

in favor del sparnio


spargris

porco de sparnio


spark

1 (stöt med foten) colpo de pede;
få ~en fig esser dimittite;
ge ~en fig dimitter 2 (sparkstötting) slitta a pulsar


sparka

calcar, dar colpos/un colpo de pede;
fig (avskeda) dimitter;
~ bakut colpar a retro;
~ boll jocar al football eng [futbå:l];
~s dar colpos de pede;
fig esser dimittite


sparkampanj

campania in favor del sparnio


sparkapital

sparnios, peculio, moneta sparniate


sparkassa

cassa/banca de sparnio(s)


sparkasseräkning

conto de cassa/banca de sparnio(s)


sparkbyxa

supertoto de bebe/baby eng


sparkcykel

patinette


sparkdräkt

supertoto de bebe/baby eng


sparkning

calcar;
fig dimission


sparkonto

conto de sparnios


sparkstötting

slitta a pulsar


sparlakan

hist cortina(s) de lecto


sparlakansläxa

hist philippica privatim lat


sparlåga

becco economic;
fig pauc/poc activitate


sparmedel

sparnios, peculio, moneta sparniate


sparmål

scopo de sparnio


sparpengar

moneta sparniate, sparnios, peculio


sparplan

plano de sparnios


sparpremie

premio de sparnio


sparra

sport esser sparring-partner eng [spa:ringpa:tnö]


sparrare

sport sparring-partner eng [spa:ringpa:tnö]


sparre

trabe, trave;
herald chevron eng [shevrön]


sparring

sport sparring eng [spa:ring]


sparringpartner

sport sparring-partner eng [spa:ringpa:tnö]


sparris

bot asparago


sparrisknopp

puncta de asparago


sparrisodling

cultura/cultivation de asparagos


sparrissoppa

kul suppa a/de asparagos


sparsam

economic;
(överdrivet) parsimoniose;
(gles) rar, scarse, sparse;
vara ~ esser economic, economisar


sparsamhet

sparnio, economia;
(överdriven) parsimonia


sparsamhetsnit

parsimonia exaggerate


sparsamhetsskäl

av ~ pro ration de economia


sparslant

moneta sparniate, sparnios, peculio


sparsmakad

selective, difficile a satisfacer, fastidiose


spartakist

pol spartacista


spartakistisk

pol spartacista


spartan

spartano, spartiata


spartansk

spartan;
fig (enkel) spartan, simple;
(torftig) spartan, povre;
(hårdför) spartan, dur


spartanska

spartana


spartvång

obligation de sparniar


sparv

zool passere, emberiza;
fält~ar (familj) emberizidas;
gul~ emberiza citrin;
järn~ prunella modular;
korn~ emberiza calandra;
lapp~ calcario lapponic;
ortolan~ emberiza ortolan;
snö~ plectrophenax nival;
~ar (familj) emberizidas;
vide~ emberiza rustic


sparvhök

zool sparviero, accipiter nisus lat


sparvilja

voluntate de sparniar


sparvuggla

zool glaucidium passerinum lat


spasm

med spasmo, convulsion, paroxysmo


spasmodisk

med spastic, spasmodic, convulsive


spasmofil

med spasmophile


spasmofili

med spasmophilia


spasmolytikum

med spasmolytico


spasmolytisk

med spasmolytic


spasticitet

med spasticitate


spastiker

med spastico


spastisk

med spastic, spasmodic, convulsive


spat

geol spath


spataktig

geol spathic


spatel

spatula


spatelformad

biol spatulate


spatial

spatial


spatie

typ spatio


spatiotemporal

astron spatiotemporal


spatium

spatio


spatiös

spatiose


spatsera

(de)ambular, flanar, camminar, promenar se


spatserkäpp

baston, canna


spatsertur

camminata, promenada, deambulation


spatt

veter inflammation chronic in le garretto (de un cavallo);
få ~ fig devenir folle


spattig

veter (om häst) que ha un inflammation chronic in le garretto;
med qui ha articulos rigide;
fig (tokig) folle;
(virrig) confuse


spe

derision, sarcasmo, blasphemia, irrision


speaker

annunciator, locutor, speaker eng [spi:kö]


speceributik

specieria


specerier

kul specieria


specerihandlare

speciero


specerist

speciero


special

special, particular


specialanvändning

uso particular


specialarbetare

obrero specialisate


specialarbete

obra special


specialare

specialitate, cosa/methodo special


specialbegåvning

talento differential


specialerbjudande

offerta special/de favor


specialfall

caso special/individual/particular


specialisera

specialisar


specialisering

specialisation


specialist

specialista


specialistbehandling

med cura medic specialista


specialistkompetens

competentia specialista


specialistvård

med cura medic specialista


specialitet

specialitate


specialklass

classe special/pro alumnos con difficultates de apprender


specialkunskap

cognoscentia/cognoscimento special


speciallärare

maestro therapeutic


specialområde

branca/campo specialista


specialpris

precio de favor


specialskola

schola differential/pro handicapatos


specialtrupp

mil commando


specialundervisning

inseniamento differential


specie

num specie, numerario, moneta liquide


speciell

(särskild) special, particular, specific;
(säregen) particular, singular;
inget ~t nihil de particular


speciellt

adv particularmente, specialmente, in particular;
~t interessant interessantissime


species

biol specie


specificera

specificar, detaliar, particularisar


specifik

specific, particular, proprie, typic;
~ vikt peso specific


specifikum

med medicamento specific, specifico


specimen

(lärdomsprov) specimen lat;
(provexemplar) monstra, exemplo


specimination

presentation de un specimen lat


speciminera

presentar un specimen lat


speciminering

presentation de un specimen lat


spediera

expedir


spediering

expedition


spedition

expedition


spens

(kort uniformsjacka) spencer eng [spensö];
(styvt midjeband i kjol) banda de cinctura


spickekorv

kul salcicia (crude e) salate e sic(c)ate/fumate;
(med vitlök) salami


spicken

kul (crude e) salate e sic(c)ate/fumate


spickesill

kul haringo crude e salate/salmuriate


spigg

zool gasterosteo, varion;
~ar (familj) gasterosteidas;
små~ pungitio;
stor~ gasterosteo aculeate;
tång~ spinachia


spik

I s clavo;
dra ut ~ar disclavar;
slå huvudet på ~en fig colpar le capite/le testa del clavo, trovar le juste formulation;
slå i en ~ introducer un clavo, clavar
II adv completemente, totalmente, toto;
~ nykter completemente sobrie


spika

clavar;
fig (fastställa) fixar;
~ fast/upp fixar con un clavo, clavar


spikad

clavate, fixate con clavos;
fig (fastställd) fixate;
(fullsatt) borrate, replete, stipate


spikblad

bot hydrocotyle vulgar


spikböld

med carbunculo


spikdragare

extractor de clavos


spikhuvud

capite/testa de clavo


spikhål

foramine de clavo


spikklubba

hist fuste clavate/con clavos;
bot stramonio


spiklugn

tranquillissime


spiklåda

cassa de clavos, claviera


spikmatta

matta a/con clavos


spiknykter

toto/totalmente sobrie


spikpistol

pistola a clavar


spikrak

recte como un palo, rectilinee


spikrätt

directemente


spiksko

sport calceo/scarpa a punctas/con clavos


spiksäker

securissime, incontrovertibile


spiktång

extractor de clavos


spilkum

bassinetto, scutella


spill

(oanvändbar rest) detrito, residuo;
(dräll) effusion;
(nersölande) (le) macular, (le) facer maculas


spilla

(hälla ut) effunder;
(förspilla) perder, dispender;
~ på sig facer maculas a/macular su vestimento;
~ tid perder/dispender tempore


spillkråka

zool diocopo


spillning

stercore


spillo

ge till ~ abandonar, sacrificar;
gå till ~ esser perdite


spillolja

oleo residual


spillra

I s fragmento, clasma
II v (splittra) finder, scinder, dispersar, disjunger, disunir, fragmentar


spilltid

tempore intermedie/improductive


spillvatten

aqua guastate/usate/residuari/residual/cloacal


spillvärme

calor residual/residuari


spillånga

zool molva sic(c)ate


spilta

stalla, box eng


spin-off|spin|off

(produkt) subproducto, producto secundari;
(effekt) effecto indirecte


spin-off-effekt|spin|off|effekt

effecto indirecte


spinal

anat spinal


spinalanestesi

med anestesia spinal


spinalnerv

anat nervo spinal


spindel

1 zool aranea;
hus~ aranea/tegenaria domestic;
kors~ aranea cruciate/diademate;
tarantel~ tarantula;
vatten~ aranea aquatic/marin/de mar 2 tekn fuso


spindelapa

zool atele


spindelbult

tekn axe, pivot fr [pivo]


spindeldjur

zool (klass) arachnida


spindelgift

veneno/toxico de aranea


spindelnät

rete de aranea


spindelskivling

bot cortinario


spindeltråd

filo de aranea


spindelväv

tela de aranea


spindelört

bot thesio alpin


spindlar

zool (ordningar inom spindeldjur) egentliga ~ araneida;
locke~ opiliones


spinell

miner spinello


spinett

mus spinetta


spinkig

tenue, magre


spinkighet

tenuitate, magressa


spinn

1 flyg, fys spin eng;
/råka i ~ flyg cader in un spin/in spirales 2 fiske pisca con canna a lancear (con rolo);
zool tetranycho telario


spinna

(gå runt) pivotar, torn(e)ar, volver, girar, rotar;
text filar;
zool (om katt) ronronar, facer ronron;
~ för hand filar a mano;
~ ull filar lana;
~ vidare på fig brodar super, elaborar


spinnaker

sjö spinnaker eng [spinökö]


spinnande

text filatura, filanderia, filanda;
zool (katts) ronron


spinnare

filator, filandero;
zool bombyce;
(familj) bombycoidas


spinnarfjäril

zool bombyce;
~ar (överfamilj) bombycoidas


spinnbar

filabile


spinneri

filatura, filanderia, filanda


spinnerska

filatrice, filandera


spinnfiske

pisca con un canna a lancear (con rolo)


spinnhjul

rota a/de filar, filatorio


spinnhus

hist penitentiario/prision pro feminas


spinning

filatura, filanderia, filanda


spinnkvalster

zool tetranycho telario


spinnkörtel

zool glandula sericigene/del seta


spinnmaskin

machina a/de filar


spinnrock

filatorio, rota de filar;
zool caprimulgo europee


spinnrulle

fiske rolo


spinnrörelse

movimento de spin eng


spinnsida

n le membros feminin de un familia


spinnspö

fiske canna a lancear (con rolo)


spinnull

lana pro filar


spinnvisa

mus canto de tela


spion

spia, spion


spionage

spionage [-ad3e]


spionageverksamhet

spionage [-ad3e]


spionera

spi(on)ar;
(speja) recognoscer, explorar


spioneri

spionage [-ad3e]


spionering

spionage [-ad3e]


spioneriverksamhet

spionage [-ad3e]


spionfilm

film de spionage [-ad3e]


spionflygning

volo spion/de spionage [-ad3e]


spionhistoria

historia de spionage [-ad3e]


spionorganisation

rete de spionage [-ad3e]


spionsatellit

satellite spia/spion/de spionage [-ad3e]


spiontjänst

servicio de spionage [-ad3e]


spira

I s (härskarstav) sceptro;
arkit pinnaculo;
bot pedicularis;
kung Karls ~ pedicularis sceptro de Carolo;
kärr~ pedicularis palustre;
lapp~ pedicularis lapponic
II v bot germinar, gemmar;
fig comenciar (a)


spiral

spiral, spira, voluta, helice


spiralborr

forator helicoidal


spiralfjäder

tekn resorto in forma de spiral, resorto (a/de) spiral


spiralformad|spiralformig

(el. spiralformig) (in forma de) spiral, spiralate, helicoidal, helicoide


spiralmadrass

matras metallic


spiralrörelse

(movimento) spiral


spiralställd

bot a spiral


spiraltrappa

scala (in) spiral, scala tornante/helicoide/in helice/a caracol/a limace/a vite


spirant

språk (consonante) spirante


spirantisk

språk spirante


spirea

bot spirea


spirill

med spirillo


spiritism

spiritismo


spiritist

spiritista


spiritistisk

spiritista, spiritistic;
~ seans reunion/session de spiritismo


spiritualisera

spiritualisar


spiritualisering

spiritualisation


spiritualism

fil, rel spiritualismo


spiritualist

fil, rel spiritualista


spiritualistisk

fil, rel spiritualista, spiritualistic


spiritualitet

spiritualitate, spirituositate


spirituell

spiritual, spirituose


spirituosa

bibitas spirituose, alcoholes, liquores


spiritus

spirito de vino, ethanol


spirituös

spirituose


spirning

germination, gemmation


spiroket

biol spirocheta


spirometer

med spirometro


spirometri

med spirometria


spis

I 1 (eldstad) camino, focar, estufa;
(för matlagning) furno 2 typ cubetto de spatio que macula le texto imprimite, macula de spatio
II (föda) alimento, vivanda;
fig pabulum lat;
andlig ~ pabulum mental


spisa

mangiar [-d3-];
mus (avnjuta) ascoltar


spisare

mus ascoltator


spisbröd

kul (sorta de) pan dur


spisel

(eldstad) camino, focar, estufa;
(för matlagning) furno


spiseleld

foco de furno


spiselhylla

planca supra le furno


spiselhäll

placa de coction


spiselkrans

arkit mantello del camino


spiselvrå

angulo del focar


spishäll

placa de coction


spiskammare

hist dispensa


spiskrok

attisator, attisatorio


spiskupa|spiskåpa

(el. spiskåpa) (mantello del) camino


spislucka

porta de furno


spismur

muro del camino


spisning

(le) mangiar [-d3-];
utan vidare ~ fig simplemente, simplicemente, sin emphase/emphasis


spisplatta

placa de furno


spisring

anello de furno


spisvärme

calor del furno


spjut

(stickvapen) lancea, picca;
(kastvapen) dardo, javelotto;
genomborra med ~ impalar;
kasta ~ sport lancear le javelotto


spjutand

zool anate acute, dafila acute


spjutfisk

zool;
svart ~ makaira indic;
~ar (familj) istiophoridas


spjutformad|spjutformig

(el. spjutformig) lanciforme


spjutkastare

sport lanceator del javelotto


spjutkastning

sport lanceamento del javelotto


spjutmålla

bot atriplex prostrate


spjutskaft

fuste de lancea


spjutspets

puncta de lancea


spjutstång

fuste de lancea


spjutstöt

colpo de lancea


spjutudd

puncta de lancea


spjuver

galliardo, burlator, farsator, picaro sp


spjuveraktig

galliarde, burlesc, picaresc


spjuveraktighet

galliardia


spjäla

I barra, planca, latte;
(i stol etc) balustro;
med planchetta
II v med mitter/poner in planchettas


spjälförband

med bandage [-ad3e] con planchettas


spjälka

(klyva) finder, scinder;
med (spjäla) mitter/poner in planchettas


spjälkbar

fissile, fissibile, scissile, scissibile, divisibile


spjälkbarhet

fissilitate


spjälkning

fission, scission;
fys fission;
kem pyrolyse, pyrolysis, hydrolyse, hydrolysis;
med application de planchettas


spjäll

tekn regulator;
(i eldstad) registro;
(i bil) regulator del calor;
köra iväg med öppet ~ fig partir a tote velocitate/a tote gas


spjällband

corda del registro in forma de un banda decorative, banda del registro


spjällsnöre

corda del registro


spjällåda

cassa a/de lattes


spjälning

med application de planchettas


spjälsäng

lecto a/de balustros, lecto de infante


spjälverk

spalier


spjärn

ta ~ med fötterna poner/mitter le pedes (contra qualcosa)


spjärna

~ emot mantener se/esser firme, resister, recalcitrar, facer/opponer resistentia


spleen

spleen eng [spli:n];
ha/känna ~ haber le spleen;
person som lider av ~ splenetico


spleenfylld

splenetic


splint

(ytved) alburno;
(träflis) fragmento(s) de ligno


splinta

finder


splintved

alburno


split

(tvedräkt) discordia, dissension;
så ~ seminar le discordia


splits

sjö ligatura tressate


splitsa

sjö ligar per tressage [-ad3e]


splitsning

sjö ligatura tressate


splitt

totalmente, toto;
~ naken totalmente/toto nude


splitter

I adv totalmente, toto;
~ naken totalmente/toto nude;
~ ny flammante
II s clasma(s), fragmento(s)


splitterbomb

mil bomba a/de fragmentation


splitterfri

que non se finde;
~tt glas vitro de securitate


splitterny

completemente/toto nove, flammante


splittersäker

infrangibile


splittra

I v rumper in fragmentos, fracassar;
fig fractionar, fragmentar;
~ sig fragmentar se, morsellar se;
fig dispersar su attention
II s clasma, fragmento


splittrad

fisse, fragmentari, schismatic;
fig (okoncentrerad) distracte


splittrare

persona qui semina le discordo


splittrig

que se finde facilemente


splittring

rumpimento in fragmentos, fragmentation;
fig fractionamento, fragmentation;
(tvedräkt) discordia, dissension


spoiler

spoiler eng [spåilö]


spola

1 (skölja) lavar (con aqua currente), rinciar;
med irrigar;
fig (slopa) abolir, abandonar;
som kan ~s med irrigabile;
~ en skridskobana inundar un patinatorio;
~ på toaletten irrigar le toilette fr [twalät], tirar le catena del toilette 2 (vinda upp) bobinar;
~ tillbaka en kassett rebobinar un cassetta


spolare

1 rinciator 2 bobinator


spolarvätska

liquido de irrigation


spole

bobina, fuso


spolformad|spolformig

(el. spolformig) fusiforme


spolhållare

porta-bobinas


spoliera

guastar, destruer;
person som ~r guastator, destructor


spoliering

destruction


spoling

juvene canalia


spolmask

zool ascaride, filaria, nematodo


spolmaskin

1 (för rengöring) machina a de rinciar, rinciator 2 (för uppvindning) bobinatorio


spolning

1 (rengöring) rinciage [-ad3e], rinciamento, lavage [-ad3e], lavatura;
med (av sår) irrigation;
fig (slopande) abandonamento, abolimento, abolition 2 (uppvindning) bobinage [-ad3e]


spolvatten

aqua de rinciamento, lavatura


spondeisk

litt spondaic


spondylit

med spondylitis


spondylos

med spondylose, spondylosis


spondé|sponde

litt spondeo


spongier

zool (provins) porifera lat, poriferos


sponken

bibita alcoholic


sponsor

sponsor eng [spånsö], patrocinator


sponsorskap

sponsoring eng [spli:n-], patrocinio


sponsra

esser le sponsor eng [spånsö] de, patrocinar


sponsring

sponsoring eng [spånsring], patrocinio


spont|spånt

(el. spånt) profilo con un parte protuberante e un cannellatura al lista de un planca metallic/de ligno


sponta|spånta

(el. spånta) provider (le lista de un planca metallic/de ligno) de un parte protuberante e un cannellatura, junger plancas metallic/de ligno que ha un lista con un parte protuberante e un cannellatura


spontan

spontanee


spontanism

spontaneitate;
konst spontanismo


spontanist

konst spontanista


spontanistisk

konst spontanista, spontanistic


spontanitet

spontaneitate


spor

bot spora;
(liten) sporula


sporadisk

sporadic, sparse, rar


sporadiskhet

sporadicitate


sporangium

bot sporangio [-d3-], capsula sporifere


spordjur

zool sporozoon (pl sporrozoa)


sporgömme

bot sporangio [-d3-], capsula sporifere


sporkapsel

bot sporangio [-d3-], capsula sporifere


sporkapsellock

bot operculo


sporofyt

bot sporophyto


sporra

sporonar;
fig sporonar, incitar, stimular, piccar, incoragiar [-d3-], provocar


sporre

sporon;
bot, zool sporon;
kul moletta;
fig stimulo, incentivo, incitamento, incitation;
sätta sporrarna i hästen sporonar le cavallo;
vinna sina sporrar fig ganiar su sporones


sporrhugg

colpo de sporon


sporrsträck

i ~ promptemente, rapidemente, con tote velocitate


sporsäck

bot sporangio [-d3-], capsula sporifere


sport

sport;
bedriva/utöva en ~ practicar un sport


sporta

facer sport, practicar un sport, esser sportive


sportaffär

magazin (de articulos) de sport


sportanläggning

installation sportive


sportartikel

articulo sportive/de sport


sportbetonad

sportive


sportbil

auto(mobile) sportive/de sport


sportbragd

gesta sportive/de sport


sportdille

obsession pro tote lo que es sport


sportdykare

scaphandrero sportive


sportdykning

immersion sportive


sportel

emolumento


sportfiskare

piscator sportive


sportfiske

pisca sportive


sportflyg

aviation sportive


sportflygplan

avion sportive/de sport


sportfåne

amator exaggerative de sport, sportivo/sportista exaggerative


sportgren

branca del sport


sporthall

centro/grande sala sportive de sport


sporthjärta

med corde hypertrophiate


sportig

sportive


sportighet

sportivitate


sportjacka

jachetta sportive/de sport


sportjournalist

jornalista/commentator/reporter eng [ripå:tö] sportive


sportklubb

club eng [klab]/association/societate sportive


sportkläder

vestimentos sportive/de sport


sportlov

vacantias pl primaveral/de primavera


sportmodell

modello sportive


sportnyheter

novas/informationes sportive


sportplan

campo sportive/de sports


sportprestation

prestation sportive/de sport


sportreportage

reportage [-ad3e] sportive/de sport


sportreporter

commentator/reporter eng [ripå:tö] sportive


sportskjorta

camisa sportive/de sport


sportskytte

tiro sportive


sportslig

sportive, juste


sportsman

sportivo, sportista, sportsman eng [spå:tsmön]


sportstuga

cabana sportive/de recreation


sportsutövare

sportivo, sportista, sportsman eng [spå:tsmön]


sportterm

språk termino de sport


sportutrustning

equipamento sportive/de sport


sportutövning

practica de un sport/de sports


sportvagn

auto(mobile) sportive/de sport


sportälskare

amator de sport, sportivo, sportista


sporväxt

bot cryptogamo


sporväxtkännare

bot cryptogamista


spotlight

spotlight eng [spåtlait]


spotsk

(föraktfull) contemptuose;
(övermodig) arrogante;
(stursk) impudente


spotskhet

(förakt) contempto;
(övermod) arrogantia;
(sturskhet) impudentia


spott

1 fysiol saliva, sputo, bava;
avsöndra ~ salivar;
uppblanda med ~ insalivar 2 (hån) derision, sarcasmo, blasphemia, irrision


spotta

I v sputar, spuer; inte ~ i glaset fig appreciar bibitas alcoholic;
~ i nävarna och ta nya tag fig facer un nove effortio sincer;
~ på fig conspuer;
~ upp med expectorar;
~ upp sig fig prender corage [-ad3e];
~ ut exspuer
II s zool platessa, pleuronecto


spottavsöndring

secretion salivari/de saliva


spottkopp

sputiera


spottkörtel

anat glandula salivari


spottning

exspuition


spottsten

med sialolithiasis


spottstimulerande

med sialagoge;
~ medel sialagogo


spottstyver

pauc/poc moneta, pitancia


spov

zool limosa, numenio, curlo;
myr~ limosa laponic;
röd~ limosa limosa; små~ numenio phaeopus lat [fä-];
stor~ numenio arquatus lat, curlo


SPQR

S.P.Q.R. (Senatus Populusque Romanus lat, le senato e le populo roman)


spraka

(knastra) crepitar;
(gnistra) scintillar;
(om färger) flagrar, flammar


sprakfåle

(om häst) cavallo vivace;
(om person) galliardo


sprallig

allegre, gai, galliarde, vivace


sprallighet

allegressa, gaitate, galliardia, vivacitate


spratt

burla, buffoneria, facetia, joco;
spela någon ett spratt buffonar con un persona


sprattel

agitation


sprattelgubbe

marionette fr [-nät]


sprattla

agitar se;
(om barn) agitar le bracios e le gambas


spray

se sprej


spraya

se spreja


sprej|spray

(el. spray) spray eng [sprei]


spreja|spraya

(el. spraya) vaporisar, pulverisar


sprejburk|sprejflaska

(el. sprejflaska) vaporisator, pulverisator


spreta

extender in directiones diverse


spretig

irregularmente extense (e pauco/poco elegante);
(om hår) hirsute


spretighet

extension irregular (e pauco/poco elegante)


spri

sjö antenna


spricka

I s fissura, ruptura
II v finder se;
(krevera) crepar, exploder, erumper;
fig (misslyckas) faller;
~ ut bot comenciar le floration/le florimento/a florar


sprickbildning

fissura, ruptura


sprickfull|sprickfylld

(el. sprickfylld) plenissime


sprickfärdig

fig super le puncto de crepar/exploder/erumper


sprickig

findite, plen de fissuras


sprida

dispersar, disperger, divulgar, propagar;
(utdela) distribuer, diffunder;
(utså) disseminar;
mil displicar;
~ evangelium propagar le evangelio;
~ kätteri propagar herasia;
~ sig dispersar se;
mil displicar se;
~ skräck disseminar terror;
~ ut bland allmänheten divulgar, vulgarisar;
~ ut ett rykte facer circular un rumor, rumorar


spridare

distributor, propagator, disseminator, divulgator;
(av vatten) spargitor, irrigator


spridd

(utbredd) diffuse, diffusive, extense;
(allmän) vulgar, currente;
(enstaka) sparse, dispersate, fragmentari;
(sporadisk) sporadic, occasional;
fys disperse


spridning

dispersion, divulgation, propagation, dissemination;
(bland allmänheten) divulgation, vulgarisation;
(utdelning) distribution, diffusion;
ge ~ åt divulgar, vulgarisar


spridningsförmåga

fys poter dispersive, diffusibilitate


spridningslins

fys lente divergente, diffusor


spridningsområde

area/zona de distribution/de repartition


sprillans

toto, totalmente;
~ ny completemente/toto nove, flammante


spring

I (springande) ir e venir
II sjö spring eng [spring]


springa

I s fissura, scissura;
(liten) interstitio
II v currer;
den ~nde punkten fig le puncto capital/vital;
~ bort escap(p)ar, fugir;
~ efter sequer;
(hämta) currer a prender, reportar;
~ i luften exploder, rumper se;
~ sin väg currer via, partir currente/in haste;
~ sönder exploder


springande

(le) ir e venir


springare

zool, spel cavallo


springbock

zool marsupio


springbrunn

fonte de aqua vive, fonte saliente, fontana


springflicka

puera de cursa, galopina;
arbeta som ~ facer le commissiones


springflod

marea vive/equinoctial/de equinoctio


springkniv

stiletto


springkorn

bot balsamina


springkälla

fonte, fontana, puteo


springmask

zool oxyuro, enterobio vermicular


springpojke

garson de cursa, galopino;
arbeta som ~ facer le commissiones


springvatten

fonte, fontana, puteo


springvikarie

reimplaciante, substituto, reserva


sprinkler

installation de extinction automatic de un incendio, sprinkler eng [sprinklö]


sprint

cavilia


sprinta

sprintar, accelerar


sprinter

sport sprintator, sprinter eng


sprinterdistans

sport sprint eng, cursa de velocitate


sprinterlopp|sprinterlöpning

(el. sprinterlöpning) sport sprint eng, cursa de velocitate


sprintersträcka

sport sprint eng, cursa de velocitate


sprit

alcohol, liquor forte;
begiven på ~ bibule;
denaturerad ~ alcohol disnaturate;
ren ~ alcohol absolute/pur


sprita

1 (supa) biber in excesso 2 kul scaliar;
~ bönor scaliar fabas


spritbegär

vitio de biber, alcoholismo, dipsomania, vinolentia


spritbeslag

confiscation de alcohol


spritdryck

bibita/biberage [-ad3e] alcoholic/alcoholisate


spritfabrik

distilleria


spritfri

sin/exempte de alcohol, non alcoholisate


spritförbud

prohibition de alcohol


spritförtäring

consumo/consumption de alcohol


sprithalt

grado/percentage [-ad3e] de alcohol


sprithaltig

alcoholic, alcoholisate


spritkonsumtion

consumo/consumption de alcohol


spritkök

calefactor a/de alcohol


spritlangare

trafficator de alcohol


spritlangning

traffico de alcohol


spritlöslig

solubile in alcohol


spritmissbruk

abuso de alcohol


spritmissbrukare

abusator de alcohol


spritpenna

(stilo/penna de) feltro


spritproblem

problema de alcoholismo


spritpåverkad

in stato de ebrietate


spriträttigheter

licentia de servir bibitas alcoholic/alcoholisate


sprits

kul syringa (pro formar pasta/crema battite etc.)


spritsa

kul pressar per un syringa


spritservering

servicio de bibitas alcoholic/alcoholisate


spritskatt

imposto super bibitas alcoholic/alcoholisate


spritt

completemente, totalmente, toto;
~ naken totalmente/toto nude;
~ ny completemente/toto nove, flammante;
~ språngande galen toto/totalmente folle


spritta

(rycka till) succuter;
(hoppa) saltar;
~ av glädje saltar de allegressa


sprittande

fig (livlig) vivace


sprittermometer

thermometro a/de alcohol, alcoholometro


sprittillverkning

fabrication de alcohol


sprittning

(skälvning) succussa;
(litet skutt) salto


spritutskänkning

servicio de bibitas alcoholic/alcoholisate


sprudla

(bubbla) bullir, gurguliar;
kul effervescer;
(välla fram) surger


sprudlande

ebulliente, galliarde


sprund

fissura, incision;
(på kläder) apertura


spruta

I s spargitor, irrigator;
(brandspruta) pumpa a/de incendio med injector, syringa
II v spuer, sputar, rigar, asperger;
~ eld vomitar foco;
~ in med injectar, injicer, syringar;
~ med ett insektsmedel pulverisar un insecticida;
~ mot ogräs irrorar


sprutfiskar

zool (familj) toxotidas


sprutflaska

vaporisator, atomisator, nebulisator, pulverisator;
(sifon) siphon


sprutgurka

bot exballio


spruthål

zool (på val) spiraculo


sprutlackera|sprutmåla

(el. sprutmåla) pinger per le/con pistola vaporisator/pulverisator


sprutmunstycke

becco, bucca, imbuccatura


sprutpistol

pistola vaporisator/pulverisator


sprutspets

med agulia/aco a/de syringa


sprutt

impeto;
sätta ~ accelerar (se), hastar (se);
sätta ~ på dar un impeto a


spräcka

finder


spräcklig

(fläckig) maculate;
(brokig) multicolor;
bot variegate


spräckning

fission


spränga

facer saltar;
(en dörr) fortiar;
(med dynamit) dynamitar;
kul (fågel) mitter/poner in muria;
~ banken spel facer saltar le banca;
~ en bro facer saltar un ponte;
~s crepar, saltar, erumper, exploder, detonar


sprängbomb

mil bomba explosive


sprängdeg

bomba al plastico


sprängfull|sprängfylld

(el. sprängfylld) plenissime


sprängfärdig

super le puncto de crepar/exploder/erumper


spränggranat

mil granata explosive


sprängkraft

fortia explosive


sprängladdning

carga explosive


spränglista

lista electoral non official


spränglärd

eruditissime, doctissime


sprängmedel

materia explosive, explosivo


sprängmätt

supersaturate


sprängning

explosion, eruption, detonation, ruptura


sprängskott

tiro explosive


sprängstoff

materia explosive, explosivo


sprängverkan

effecto explosive


sprängvärk

dolo pulsative


sprängvärka

doler pulsativemente


sprängämne

materia explosive, explosivo


sprängört

bot cicuta


sprängörtsextrakt

cicuta


sprätt

I 1 dandy eng [dændi], snob eng 2 (fart) velocitate;
sätta ~ på något activar un cosa;
sätta ~ på pengarna jectar le moneta del fenestra
II (sprättande) grattamento


sprätta

I 1 (krafsa) grattar;
(skvätta) effunder 2 (vara sprättig) comportar se como un dandy eng [dændi]/un snob eng, paradar, ostentar
II ~ upp (söm) dissuer;
(bok) secar;
(buk) med eventrar


sprättbåge

hist (pilbåge) arco;
stå som en ~ esser curvate como un arco


sprätthök

fig dandy eng [dændi], snob eng


sprätthöna

gallina de ferma


sprättig

qui se comporta como un dandy eng [dændi]/snob eng, troppo elegante


sprättkniv

cultello a dissuer


sprättägg

ovo de un gallina de ferma


språk

lingua, idioma;
(språkbruk) linguage [-ad3e], (le) parlar;
behärska ett ~ väl dominar/posseder/maestrar ben un lingua;
ett dött ~ un lingua morte;
ett hemligt ~ un crypto;
främmande ~ linguas estranier;
inhemska ~ linguas indigena;
kärlekens ~ le linguage del amor;
levande ~ linguas vive/vivente;
ovårdat ~ linguage vulgar/grossier;
slå sig i ~ med comenciar un conversation con;
svulstigt ~ parolas impie;
tala samma ~ parlar le mesme lingua


språka

conversar;