Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


l

(liter) l (litro)


L-antenn|antenn

antenna in forma de un L (invertite)


L-järn|järn

tekn ferro in L


l s

(loco sigilli) l.s.(loco sigilli) lat


L-stål|stål

tekn ferro in L


la

mus la


labb

I laboratorio
II zool 1 (fågel) stercorario;
fjäll~ stercorario longicaude;
~ar (familj) stercorariines;
vanlig ~ stercorario parasitic 2 (djurfot) pata;
(näve) pugno


laber

sjö legier [-d3-]


labial

I adj språk labial
II s språk (consonante) labial


labialisera

språk labialisar


labialisering

språk labialisation


labialpipa

mus tubo (de organo) labial


labil

labile, instabile


labilitet

labilitate, instabilitate


labiodental

I adj språk labiodental
II s språk (consonante) labiodental


labiologi

språk, mus labiologia


labiologisk

språk, mus labiologic


laborant

assistente de laboratorio


laboration

experimento/essayo/proba/prova/test eng de laboratorio


laborationsbord

tabula de laboratorio


laborationssal

sala de laboratorio


laborativ

laboratorial


laborator

univ professor universitari adjutante (de scientias natural)


laboratorieassistent

assistente de laboratorio


laboratoriebiträde

assistente de laboratorio


laboratoriechef

chef [sh-] de laboratorio


laboratorieexperiment

experimento de laboratorio


laboratorieprov

proba/prova/test eng de laboratorio


laboratorieundersökning

investigastion/recerca(s) de laboratorio


laboratorieutrustning

equipamento/apparatos/instrumentos/material de laboratorio


laboratorium

laboratorio


laborera

facer probas/provas de laboratorio;
~ med fig experimentar


labrador|Labrador

I zool can de Labrador
II miner labradorite
III Labrador Labrador


labradorit

miner labradorite


labradorsten

miner labradorite


labyrint

labyrintho, dedalo;
anat labyrintho


labyrintartad

labyrinthic


labyrintfiskar

zool (underordning) anabantoides


labyrintisk

labyrinthic


labyrintodonter

zool (grupp) labyrinthodontes


lack

(för ytbehandling) lacca;
(för försegling) cera;
bestryka med ~ laccar;
försegla med ~ sigillar con cera


lacka

1 (bestryka med lack) laccar;
(försegla med lack) sigillar con cera;
~ ett golv laccar un solo;
~ igen ett brev sigillar un lettera/littera con un sigillo de cera;
~ naglarna pinger se le ungues/le ungulas 2 (drypa) perlar;
svetten ~r le sudor perla 3 (framskrida, lida) approximar (se), approchar [-sh-] (se);
det ~r mot jul Natal se approxima


lackarbete

lacca;
japanskt ~ lacca japonese


lackera

laccar;
låta ~ om en bil facer repinger un auto(mobile)


lackerare

vernissator


lackering

(lackerad yta) strato de lacca;
(handling) (le) laccar


lackfernissa

vernisse de lacca


lackfärg

lacca


lackläder

corio vernissate, lacca


lackmus

kem torna-sol


lackmuslösning

kem tinctura de torna-sol


lackmuspapper

kem papiro de torna-sol


lacknafta

kem naphtha a/pro (solver) lacca


lacksigill

sigillo de cera


lacksko

scarpa/calceo vernissate/de lacca


lacksköldlus

zool tachardia lacca


lackstång

baston de cera (de sigillar)


lackviol

bot matthiola jalne


lacrosse

sport lacrosse fr [lakrås]


lada

granario;
samla i ladorna fig amassar/accumular ric(c)hessas


ladda

(gevär/kamera/batteri) cargar;
~ om cargar de novo, recargar;
~ upp el cargar;
sport preparar se;
~ ur el discargar


laddad

fig cargate, dramatic;
en ~ fråga un thema de carga emotional;
~ stämning atmosphera cargate


laddare

cargator


laddning

carga, cargamento;
el carga


ladino

(rätoroman) ladino;
språk (i Guatemala och Honduras) judeoespaniol


ladinsk

ladin


ladinska

1 språk (dialekt) ladino 2 (kvinna) ladina


ladugård|lagård

(el. lagård) boveria, bovil, vaccheria


ladugårdskarl

bovero, vacchero


ladugårdsskötare

bovero, vacchero


ladusvala

zool hirundine rustic


lady

dama, seniora, lady eng [leidi]


ladylike

elegante, feminin


lafferkurva

ekon curva Laffer


lafs

mollessa, indolentia, inertia;
(larv) nonsenso


lafsa

trainar le pedes


lafsig

(slapp) molle, laxe;
(larvig) folle, insensate, stulte, fatue, inepte


lag

I jur lege, jure, statuto;
anta en ~ adoptar un lege;
bryta mot en ~ infringer/transgressar/violar un lege, disobedir a un lege;
din vilja är min ~ tu voluntate es le lege;
djungelns lag le lege del jungla;
enligt ~ secundo le lege, de jure;
godkänna en ~ sanctionar un lege;
gällande ~ar leges in vigor;
i ~ens namn in le nomine del lege;
i strid mot ~en contrari al lege;
~ och ordning ordine public;
läsa ~en för någon fig dar un persona un lection;
som avser ~ legal, judiciari, statutari;
Sveriges rikes ~ le codice de Svedia;
upprätthålla ~ och ordning policiar;
utfära en ~ promulgar un lege
II (varv, skikt) strato, jacimento;
(samarbetande grupp) equipa, team eng [ti:m], gruppo;
(tidpunkt) momento;
(riktigt skick) ordine;
arbeta i ~ laborar/travaliar in equipa/in team;
bjuda ~et runt pagar un ronda;
bryta ~et esser le prime de partir;
filmen var i längsta ~et le film esseva satis/bastante longe;
få ett ord med i ~et haber un voce in capitulo;
ge sig i ~ med ingerer/immiscer se in, occupar se de;
i glada vänners ~ in compania de amicos;
i senaste ~et quasi troppo tarde;
(i sista minuten) in le ultime momento;
ingå i ett ~ facer parte de un equipa/de un team;
kjolen var i kortaste ~et le gonna esseva bastante/satis curte;
motorn är i ~ igen ora le motor functiona/es de novo in ordine;
vara ur ~ non functionar/esser in ordine;
vara någon till ~s placer a/contentar/satisfacer un persona;
vid det här ~et in iste momento, nunc;
vid det ~et in ille momento, alora
III kul (avkok) decoction;
(lösning) solution;
(spad) liquido, aqua


laga

I adj legal, licite, legitime;
~ bevis prova legal;
med ~ kraft in virtute del lege;
på ~ väg per via legal
II v (reparera) reparar;
(lappa) repeciar, reparar;
(stoppa) sarcir;
(tillreda mat) cocer, cocinar, facer;
få bilen ~d lassar reparar le auto(mobile);
inte kunna ~ mat non saper cocinar;
~ sig iväg ir via, partir;
~ skor reparar scarpas/calceos


lagakraftvunnen

jur valide, legitime, legal


laganda

spirito de equipa/de team eng [ti:m]


lagarbete

labor/travalio collective/de equipa/de team eng [ti:m]/in gruppo


lagberedning

jur preparation de propositiones de lege plus extensive


lagbestämmelse

jur disposition legal, statuto


lagbok

jur codice


lagbrott

jur transgression/violation/infraction del lege, contravention


lagbrytare

jur transgressor/violator/infractor del lege


lagbud

rel commandamento


lagbunden

conforme al leges, systematic, regular


lagbundenhet

regularitate


lagd

vara humoristiskt ~ esser un grande humorista;
vara ~ åt något haber un talento de


lagenlig

jur secundo le lege, conformemente al lege


lager

I (skikt) strato, jacimento;
(upplag) magazin, deposito;
(förråd) stock eng, provision, reserva;
geol jacimento, lecto, strato;
miner (ytligt lager) affloramento;
tekn cossinetto;
de breda lagren i samhället fig le basse fundos del societate;
det finns inte i ~ le stock es exhauste/exhaurite;
ett ~ av mögel un strato de mucor;
ha i/på ~ haber disponibile/in stock/in reserva;
lägga på ~ facer provision de, formar stock de, stockar;
så länge lagret räcker usque al exhaustion del stock; undre/övre ~ strato inferior/superior
II bot lauro;
(träd) lauriero;
vila på sina lagrar fig reposar/dormir super su lauros
III kul (lageröl) bira de conserva


lagerblad

bot folio de lauriero


lagerbok

libro de magazin


lagerbokföring

contabilitate de magazin


lagerbyggnad

magazin, deposito


lagerbär

bot fructo de lauriero


lagerchef

magazinero


lagerföra

haber disponibile/in reserva/in stock eng


lagerförman

magazinero


lagerhus

magazin, deposito;
tekn cassa de cossinetto


lagerhylla

planca de magazin


lagerhylsa

tekn inveloppe/camisa de cossinetto


lagerhålla

haber disponibile/in reserva/n stock eng


lagerinventering

inventario;
ha ~ facer le inventario


lagerkrans

corona de lauriero/de lauros, laurea;
krönt med ~ laureate


lagerkransa|lagerkröna

(el. lagerkröna) coronar con lauros


lagerlokal

magazin, deposito


lagermetall

tekn metallo de cossinetto


lagerminskning

diminution del stock eng


lagerpersonal

personal de magazin


lagerrensning

liquidation, saldo(s)


lagerrum

dispensa


lagerserie

geol serie de jacimentos/de stratificationes


lagerträd

bot lauriero


lagerutrymme

spatio de magazin


lagervärde

valor del stock eng


lageröl

kul bira de conserva


lagfara

jur legalmente registrar


lagfaren

jur juridic


lagfart

jur inscription in le registro public, registration legal


lagfartsbevis

jur certification de un registration legal


lagfästa

jur ratificar per lege, legalisar


lagföra

jur actionar, processar


lagförslag

jur proposition/projecto de lege


lagg

(tunnstav) dova;
(stekpanna) patella;
(kant av mosse) bordo de un marisco;
sport ski;
en ~ plättar un patellata de parve crepes fr [kräp];
klämma ~


lagga

facer cupas/barriles/bottas/tonnellos


laggkärl

cupa, barril, botte, tonnello


laggning

production de cupas/barriles/bottas/tonnellos


laggstav

dova


lagidrott

sport eng de equipa/de team eng [ti:m]


lagisk

teol qui mantene rigidemente le demandas del Lege mosaic, legalista;
~ person legalista


lagiskhet

teol legalismo


lagkapp|lagkappsimning

(el. lagkappsimning) sport concurso de natation de equipa/de team eng [ti:m] (a staffettas)


lagkarl

jur homine de lege, legista, jurista, jurisconsulto


lagklok

jur qui ha (profunde) cognoscentia/cognoscimento juridic/del derecto


lagkränkning

jur transgression/violation del lege


lagkunnig

jur qui ha cognoscentia/cognoscimento juridic/del derecto


lagkunnighet

jur cognoscentia/cognoscimento juridic/del derecto


lagledare

sport trainator, trainer eng [treinö], coach eng [koutsh]


laglig

jur legal


lagligen

legalmente/conformemente al lege


laglighet

jur legalitate


laglott

jur patrimonio legal


laglydig

jur observante le lege


laglös

jur sin lege, anarchic;
~ person anarchista


laglöshet

jur anarchia


lagman

jur presidente de un corte municipal/regional


lagmedlem

membro de un equipa/de un team eng [ti:m];
sport jocator de un equipa/de un team


lagning

reparo, reparation;
(lappning) repeciamento, reparation;
(stoppning) (le) sarcir


lagom

adequate, a puncto, satis, moderate


lagparagraf

jur articulo del lege


lagprövningsrätt

jur derecto (pro institutiones public) de negliger un instruction que es contrari al lege


lagra

(lägga på lager) immagazinar, stockar;
geol stratificar;
kul (ost) facer maturar


lagrad

kul (om ost) matur


lagregel

jur regula juridic/de derecto


lagring

geol stratification;
kul (av ost) maturation


lagrum

jur articulo del lege


lagsamling

jur codice


lagskipning

jur jurisdiction, justitia;
som avser ~ jurisdictional


lagsport

sport de equipa/de team eng [ti:m]


lagspråk

jur lingua juridic


lagstadgad

jur prescribite/prescripte per le lege


lagstifta

jur legiferar


lagstiftande

jur legislative, legifere;
~ församling assemblea legislative; ~ myndighet corpore legislative, legislatura


lagstiftare

jur legislator, legifero


lagstiftning

jur legislation


lagstridig

jur contrari al lege, antilegal


lagsöka

jur facer/intentar un processo (contra)


lagsökning

jur (le) facer/intentar un processo (contra)


lagtavlorna

rel le Tabulas del Lege


lagtempo

sport etape fr [etap] contra le horologio per/pro equipas


lagtext

jur texto de un lege


lagtima

jur ordinari


lagtolkare

jur interprete del lege


lagtolkning

jur interpretation del lege


lagtävling

sport concurso de/inter equipas


lagun

laguna


lagunö

insula de laguna


lagutkast

jur projecto de lege


lagutskott

jur committee parlamentari que tracta questiones del lege


lagvidrig

jur contrari al lege


lagvigd

jur legalmente maritate/spo(n)sate


lagvrängare

jur persona qui excessivemente interpreta le lege al proprie favor


lagändring

jur revision del lege


lagård

se ladugård


lagöverträdare

delinquente, contraventor;
jur transgressor/violator del lege


lagöverträdelse

delinquentia, delicto;
jur infraction/transgression/violation del lege


laissez faire|laissez|faire

laissez faire fr [läse fä:r], lassar facer


lajban|lajbans

(el. lajbans) amusante, divertente;
ha ~ diverter se/amusar se multo


laka

~ ur (genom blötläggning) macerar;
(med lut) tractar con lixivia, lixiviar;
kul dissalar


lakan

drappo (de lecto)


lakanslärft

text texito de drappo


lakanspåse

drappo in forma de sacco


lakansväv

text texito de drappo


lake

1 kul (sal)muria;
lägga i ~ poner/mitter in salmuria, salmuriar, (in)salar 2 zool lota


lakej

lacai


lakejsjäl

anima servil


lakesaltad

se laksaltad


lakning

(genom blötläggning) maceration, maceramento;
(med lut) lixiviation


lakonisk

laconic


lakonism

laconismo


lakrimal

anat lacrimal


lakrits

farm liquiritia


lakritsbåtar

(cosas dulce de) liquiritia in forma de barcas


lakritsrot

bot liquiritia, glycyrrhiza


laksaltad|lakesaltad

(el. lakesaltad) kul salmuriate, insalate


laktas

kem lactase


laktat

kem lactato


laktation

lactation


laktationsperiod

periodo de lactation


laktobacill

biol lactobacillo


laktobutyrometer

lactobutyrometro


laktoflavin

biokem lactoflavina, riboflavina


laktogen

lactogene


laktointolerans

med intolerantia a lacte


laktometer

lactometro


laktos

kem lactosa, sucro de lacte


laktovegetabilisk

lactovegetabile


laktovegetarian

lactovegetariano


laktovegetarisk

lactovegetarian


lakun

lacuna, hiato


lalla

balbutiar;
(vara oredig) delirar


lam

med paralysate, paralytic;
fig debile, disinteressate, insipide;
~ person paralytico


lama

I zool lama
II text lama
III rel lama;
som avser ~ lamaistic, lamaista


lamadjur

zool lama


lamaism

rel lamaismo;
som utmärker ~ lamaista, lamaistic


lamaist

rel lamaista


lamakloster

monasterio de lamaistas


lamantin

zool lamantino


lamarckism

biol lamarckismo


lamaull

lana de lama


lambada

mus lambada


lambda

(grekisk boksrav) lambda


lambrekäng

lambrequin fr [la)brökä)]


lamell

lamella, lamina


lamellera

(forma lameller) laminar;
(lägga som lameller) disponer in laminas


lamellerad

lamellar, lamellate, lamellose


lamellering

lamination


lamellglas

vitro lamellate/infrangibile


lamellhus

casa in laminas


lamellträ

ligno lamellate


lamentation

lamentation


lamentera

lamentar


lamentering

lamentation


lamhet

med paralyse, paralysis;
halvsidig ~ hemiplegia


laminat

laminato


laminatskiva

lamina


laminera

laminar


laminering

lamination


lamm

zool agno;
Guds ~ le Agno de Deo;
oskyldig som ett ~ innocente como un agno


lamma

parturir/parer agnos


lammgam

zool gypaeto


lammkotlett

kul cotelette fr [kåtlät] de agno


lammkött

kul carne de agno


lammsadel

kul lumbo de agno


lammskinn

pelle de agno


lammstek

kul rostito de agno


lammull

lana de agno


lammunge

parve agno, agnetto


lammöron

bot stachys byzantin


lamning

parturition de agnos


lampa

lampa, lampada;
(glödlampa) ampulla;
tända/släcka ~n accender/extinguer le lampa/le luce/le lumine


lampaffär

lampisteria


lampett

lampetta


lampfabrikant

lampadero, lampista


lampfot

pede de lampa


lampförsäljare

lampista


lampglas

vitro/globo del lampa


lamphållare

porta-lampa


lampkupa

globo


lampljus

lumine/luce artificial/de lampa;
arbeta vid ~ laborar/travaliar al/con lumine/luce de un lampa


lampsken

lumine/luce de lampa


lampskärm

paralumine


lampsockel

porta-lampa


lampveke

micca


lamslagen

paralysate;
vara ~ av skräck esser paralysate de pavor/de terror


lamslå

paralysar, blocar, immobilisar


lamé|lame

lamé fr


lan

filo de metallo platte


lana

1 fiske nassa de pisca 2 kortsp carta de joco basse


land

I (rike) pais, stato, terra;
de baltiska länderna le statos baltic;
de skandinaviska länderna le paises scandinave;
det heliga ~et le Terra Sancte
II (jordstycke för odling) terra, campo, agro;
(trädgårdsland) quadrato de jardin, plattebanda;
arbeta i ~en laborar/cultivar le campos/le terras/le plattebandas
III (fast mark) terra;
(landsbygd) campania;
(landområde) territorio, dominio;
bo på ~et habitar (in) le campania;
flykten från ~et le migration al urbes;
flyta i ~ flottar a(l) terra;
föra i ~ dis(im)barcar;
gå i ~ abordar, dis(im)barcar;
gå i ~ med (klara) esser capace de facer;
i/på ~ super terra;
~ i sikte! terra al vista!;
livet på ~et le vita rural/rustic/in campania;
resa till ~et ir/vader/partir a(l) campania;
sätta i ~ dis(im)barcar;
till ~s och till sjöss per terra e per mar;
vara från ~et venir del campania;
veta hur ~et ligger fig cognoscer le circumstantias


landa

sjö dis(im)barcar, abordar, accostar;
flyg (på land) atterrar;
(på vatten) amarar;
~ på fötterna cader super le pedes


landamären

hist frontieras, confinios;
fig regiones


landbacken

på ~ super terra


landbo

hist arrentator


landborg

geogr rocca de calcario precipitose (al costa)


landbris

brisa de terra


landbrygga

geogr isthmo


landdjur

animal terrestre


landfast

unite con le terra


landfäste

(för brygga) capite/testa de ponte, testa de disimbarcamento


landförbindelse

connexion terrestre


landgräns

(till annat land) frontiera;
(på landsidan) frontiera terrestre


landgång

sjö planca, passarella;
kul oblonge sandwich eng [sænwid3, -witsh] (con guarnitura diverse);
dra in ~en retirar le planca/le passarella


landhockey

sport hockey eng [håki] super terra/super gazon


landhöjning

eminentia (del terreno)


landis

inlandsis sv


landkarta

mappa/carta geographic/de geographia


landkrabba

zool gecarcinida;
fig persona sin cognoscentia del vita marin, marinero de aqua dulce


landkänning

sjö (prime) vista del costa;
(grundstötning) arenamento, insablamento;
få ~ vider le costa;
(grundstöta) arenar, insablar


landledes

per terra


landmassa

terra


landmina

mil mina terrestre


landmärke

sjö puncto de orientation


landning

flyg (på land) atterrage [-ad3e];
(på vatten) amarage [-ad3e];
sjö abordo, dis(im)barcamento


landningsbana

flyg pista/terreno de atterrage [-ad3e]


landningsfält

flyg terreno de atterrage [-ad3e]


landningsförbud

flyg prohibition de atterrar


landningsljus

flyg (vid landningsbana) fanal del pista de atterrage [-ad3e];
(på flygplan) pharo de atterrage


landningsplats

flyg terreno de atterrage [-ad3e];
sjö disbarcatorio


landningsställ

flyg carretto de atterrage [-ad3e];
infällbart ~ carretto retractile de atterrage


landningstillstånd

flyg permisso de atterrage [-ad3e]


landområde

territorio


landortstidning

jornal provincial


landremsa

banda de terra


landrover

landrover eng [lændrouvö]


landrygg

longe catena de collinas


landsalamander

zool salamandra terrestre


landsantikvarie

antiquario provincial


landsarkiv

archivo provincial


landsarkivarie

chef [sh-] de un archivo provincial


landsbygd

campania;
på ~en in le campania


landsbygdsbefolkning

population rural


landsbygdsområde

districto rural


landsdel

region, pais, districto


landsfader

patre del patria


landsfiskal

hist superintendente e accusator de un districto policiari


landsflicka

juvena del campania


landsflykt

expatriation, exilio;
gå i ~ ir in exilio, exiliar se, expatriar se;
leva i ~ viver in exilio


landsflyktig

exiliate, expatriate


landsflykting

exiliato, proscripto, expatriato


landsförrädare

traitor al patria


landsförräderi

alte traition


landsförsamling

parochia rural


landsförvisa

bannir, exiliar, expatriar


landsförvisning

bannimento, banno, exilio, expatriation


landshövding

governator de provincia, chef [sh-] del governamento provincial


landshövdingsdöme|landshövdingsämbete

(el. landshövdingsämbete) governamento provincial


landsida

från ~n del terra


landskamp

sport match eng [mætsh] international


landskampare

sport participante de un match eng [mætsh] international


landskap

provincia;
(natursceneri) paisage [-ad3e]


landskapsarkitekt

architecto paisagista [-d3-]


landskapsarkitektur

architectura del paisage [-ad3e]


landskapsblomma

flor symbolo de un provincia


landskapslag

hist lege/codice de provincia


landskapsmålare

konst pictor de paisages [-ad3es], paisagista [-d3-]


landskapsmålning

konst pictura de un paisage [-ad3e]


landskapsvapen

herald insignia heraldic de un provincia


landsknekt

hist lansquenet


landskommun

communa rural


landsköldpadda

zool testudine


landslag

I sport equipa/team eng [ti:m] national
II jurhist lege/codice provincial


landsman

compatriota, conational;
vad är han för ~? de qual nationalitate es ille?


landsmoder

matre del patria


landsmål

lingua provincial, dialecto


landsmålsalfabet

språk alphabeto phonetic de pronunciation dialectal


landsmålsarkiv

archivo (pro recercas scientific) de linguas provincial/de dialectos


landsnummer

tele numero directive de un pais


landsomfattande

national


landsorganisation

organisation national;
Landsorganisationen (LO) le Confederation del Syndicatos Svedese (CSS)


landsort|landsorten

(el. landsorten) (le) provincia


landsortsmässig

provincial


landsortsstad

urbe/citate de provincia


landsplåga

plaga national


landssorg

lucto national (imponite)


landstiga

dis(im)barcar


landstigning

disbarcamento


landstigningsbåt

lancha [-sh-]


landstigningsfartyg

mil nave de disbarcamento/de disimbarcation


landstigningsförbud

prohibition de dis(im)barcar


landstigningstrupp

mil truppa de disbarcamento/de disimbarcation


landsting

consilio regional


landstingsförbund

union de consilios regional;
Landstingsförbundet le Union del Consilios Regional


landstingskommun

consilio regional


landstingsledamot|landstingsman|landstingspolitiker

(el. landstingsman, landstingspolitiker) membro de un consilio regional


landstorm

mil hist militia


landstormssoldat

hist militiano


landstridskrafter

mil fortias/armea terrestre/de terra


landstrykare

vagabundo


landställe

se lantställe


landsväg

cammino vicinal/rural/de campania


landsvägsriddare

vagabundo


landsända

parte del pais


landsänkning

descendita (del terreno)


landsätta

dis(im)barcar


landsättning

dis(im)barcamento


landsättningsbåt

lancha [-sh-]


landsättningsfartyg

mil nave de disbarcamento/de disimbarcation


landtunga

lingua de terra, isthmo;
som avser ~ isthmic


landvind

vento de terra


landvinning

terreno conquirite;
fig avantiamento, progresso


landvägen

per terra


landå

landau fr [la)do]


landålett

landaulet fr [la)dolät], brougham eng [bru:öm]


langa

(räcka från hand till hand) passar (de mano in mano);
(olagligt sälja sprit/narkotika) vender illicitemente;
(slänga) jectar via


langare

persona qui vende illicitemente


langett

text feston


langettera

text ornar con festones


langettstygn

text puncta a/de feston


langning

(le) passar de mano in mano;
(olaglig försäljning av narkotika/sprit) vendita illicite


langust

zool langusta, palinuro


lank

bibita dilute/insipide


lanka

kortsp carta de joco (de valor) basse


lankes

habitante de Sri Lanka


lankesisk

de Sri Lanka


lanolin

lanolina


lans

lancea, picca;
bryta/dra en ~ för någon fig rumper un lancea in favor de un persona


lansera

lancear


lansering

lanceamento


lansett

lancetta, bisturi, phlebotomo;
snitta med ~ med lancettar


lansettfisk

zool branchiostoma/amphioxo lanceolate


lansettformig

lanceolate;
~t blad lanceola


lansettsnitt

med lancettada


lansiär

mil hist lancero, ulano


lansskaft

fuste de lancea


lansspets

puncta de lancea


lansstöt

colpo de lancea


lantadel

nobilitate rural/de provincia, aristocratia de provincia


lantan

kem lanthano


lantarbetare

laborator/travaliator/obrero agricole/agricultural/campestre/del campo(s)


lantbefolkning

population rural


lantbo

rustico, paisano


lantbrevbärare

currero rural/del campania


lantbruk

agricultura;
(gård) ferma;
som avser ~ agricole, agrari


lantbrukarbefolkning

population agricole/agricultural


lantbrukare

(agri)cultor, cultivator, agricola


lantbruksakademi

academia agrari/de agricultura


lantbruksarbetare

laborator/travaliator/obrero agricole/agricultural/campestre/del campo(s)


lantbruksarbete

labor/travalio agricole/agricultural/campestre/del campo(s)


lantbruksdepartement

ministerio del agricultura


lantbruksekonomi

economia agricole


lantbruksförbund

federation agricole


lantbrukshögskola

schola superior de agricultura


lantbruksingenjör

ingeniero agronomo/agricole/agricultural


lantbrukskemi

chimia agricole


lantbrukskonsulent

consiliero agricole/agricultural


lantbrukskooperativ

cooperativa/cooperation agricole/agricultural/de agricultores


lantbruksmaskin

machina agrari/agricole/agricultural


lantbruksnämnd

commission statal (in cata provincia) pro rationalisation del agricultura (svedese)


lantbruksnäring

industria agricole/agricultural/agrari


lantbrukspolitik

politica agricole/agricultural


lantbruksprodukt

producto agricole/agricultural


lantbruksredskap

instrumento aratori/agricole/agricultural


lantbruksskola

schola agrari/agricole/agricultural/de agricultura, instituto agronomic


Lantbruksstyrelsen

le Consilio pro Controlo del Mesuras Statal del Agricultura (Svedese)


lantbruksteknologi

technologia agronomic


lantbruksundervisning

inseniamento agrari/agricole/agricultural


lantbruksuniversitet

universitate agronomic/agrari/agricultural/de agricultura


lantbruksutbildning

education agricole


lantbruksutställning

exhibition agricole


lantbruksvetenskap

scientia agricultural/del agricultura, agronomia


lantdag

hist dieta


lantegendom

proprietate/dominio (rural), terra;
(stor) latifundio


lanterna

lanterna;
sjö fanal


lanternin

arkit lanterna


lantflicka

juvena del campania


lantgreve

hist landgrave


lantgrevskap

hist landgraviato


lantgård

ferma


lanthandel

boteca rural/del campania


lanthandlare

botechero rural/del campania


lanthushållning

economia agricole


lantis

rustico stupide


lantjunkare

hist nobile rural


lantlig

rural, rustic, agreste, campestre


lantlighet

character rural/campestre, rusticitate


lantliv

vita campestre/rural/in campania


lantlolla

femina del campania (stupide)


lantluft

aere (fresc e san) del campania


lantman

paisano


lantmarskalk

hist presidente/maréchal fr [-shal] del nobilitate (al sessiones del parlamento)


lantmästare

maestro/consultator agricole


lantmätare

agrimensor, geometra


lantmätarinstrument

instrumento de agrimensor


lantmäteri

agrimensura, topometria;
utföra ~ metir terras, catenar


lantmäteriinstrument

instrumento de agrimensor


lantmäterikontor

officio de agrimensura


lantmäteriverk

autoritate de agrimensura


lantpolis

guarda campestre


lantras

zool racia rustic/non cultivate


lantsmör

kul butyro battite/facite in casa


lantställe|landställe

(el. landställe) casa de campania


lantvin

kul vino local/regional/del pais


lantvärn

hist militia


Laos

Laos


laotier

laotiano


laotisk

laotian


laotiska

laotiana


lapa

lamber, leccar;
~ sol prender un banio de sol


laparoskop

med laparoscopio


laparoskopi

med laparoscopia;
som avser ~ laparoscopic


lapidarisk

taliate in petra, lapidari


lapidarstil

litt stilo lapidari;
typ scriptura lapidari/in majusculas


lapis

kem, med petra infernal, nitrato argentic;
~ lazuli miner lapislazuli, lazuli, lazulite


lapisera

med urer con petra infernal/con nitrato argentic


lapislösning

solution de petra infernal/de nitrato argentic


lapning

leccamento


lapp

1 (litet stycke av tyg/papper) pecia (de panno/de papiro) 2 (same) lappon


lappa

(laga med lapp) repeciar, reparar;
(bättra på) reparar;
(bötfälla för felparkering) infliger un mulcta (de parcamento);
typ (justera sättning) readjustar (le composition);
~ till någon dar un colpo violente a un persona


lappdräkt

costume lappon


lappdvärgmus

zool sorice lapponic


lapphund

can lappon


lappkast

sport torno lappon, torno de skis de 360 grados al loco;
fig subite cambiamento de opinion


lappkatalog

cartotheca


Lappland

Lapponia


lapplisa

surveliante/guardiano de autoparco feminin


lappljung

bot phyllodoce


lappländsk

lappon


lapplänning

lappon


lappmark

region/terreno lappon


lappning

text repeciamento, reparation;
typ (justering av sättning) readjustamento (del composition)


lappri

bagatella, futilitate


lappsjuka

psyk abattimento/depression de un persona ab le sud qui non pote habituar se al desolation de un region del nord


lappskrivning

(i skola) impreviste parve proba scripte


lappsparv

zool calcario lapponic


lappspira

bot pedicularis lapponic


lapptrumma

tambur (magic) lappon


lapptäcke

copertura in patchwork eng [pætshwö:k]


lappuggla

zool strige nebulose


lappverk

labor/travalio defectuose


lapsk

lappon, lapponic;
~ alpros bot rhododendro lapponic


lapska

1 språk lappon 2 (kvinna) lappon


lapskojs

kul parve pecias de carne cocite con purée fr [pyre] de patatas


lapsus

lapso, lapsus lat;
~ calami lapsus calami lat;
~ linguae lapsus linguae lat [lingvä]


lar

zool gibbon lar


largetto

I adv mus larghetto it
II s mus larghetto it


largo

I adv mus largo it
II s mus largo it


larm

(oväsen) ruito, fracasso, tumulto, strepito;
(alarm) alarma, alerta;
(alarmanordning) installation/dispositivo de alarma;
slå ~ sonar/dar le alarma, alarmar, alertar, advertir;
sätta på/stänga av ~et connecter/disconnecter le alarma


larma

(väsnas) facer ruito, strepitar;
(alarmera) alarmar, alertar, advertir;
(förse med larmanordning) provider de un installation/un dispositivo de alarma


larmande

rumorose, strepitose, clamorose, grandisone, ruitose


larmanordning

installation/dispositivo de alarma


larmberedskap

stato de alarma/de alerta


larmcentral

central/centro de alarma/de urgentia/de emergentias


larmklocka

campana de alarma


larmpistol

pistola de alarma


larmsignal

signal de alarma;
mil alerta


larmsiren

sirena de alarma/de alerta


larmsystem

systema de alarma/de alerta


larv

I zool larva;
fjärils~ eruca;
förpuppad ~ chrysalide, cocon fr [kåkå)];
som avser ~ larval
II (dumt prat) nonsenso
III se larver


larva

trainar le pedes;
~ sig (fåna sig) comportar se de maniera ridicule/irrisori


larver|larv

(el. larv) parve puero, pupo


larvfot

tekn eruca;
traktor med larvfötter tractor a erucas


larvig

folle, insensate, stulte, fatue, inepte, insipiente


larvighet

fatuitate, stupiditate, insipientia


larvstadium

stadio larval


laryngit

med laryngitis;
som avser ~ laryngal


laryngolog

med laryngologo, laryngologista


laryngologi

med laryngologia


laryngoskop

med laryngoscopio


laryngoskopi

med laryngoscopia


laryngotomi

med laryngotomia


lasagne

kul lasagna it [lasanja]


lasarett

hospital;
(för spetälskesjuka) lazaretto;
mil hospital militar mobile/ambulante/de campania


lasarettsfartyg

nave hospital


lasaron

se lazzaron


Lasaros|Lasarus

(el. Lasarus) bibl Lazaro


lasciv

lascive, voluptuose


lascivitet

lascivitate, voluptuositate


laser

fys laser eng [leizö]


lasera

konst pinger al color transparente


lasering

konst pictura al color transparente


laserkanon

fys cannon eng [leizö]


laserljus

fys luce/lumine laser eng [leizö]


laserskiva

disco compacte, compact disc eng [kåmpækt disk], CD


laserskrivare

data impressor/imprimitor laser eng [leizö]


laserstråle

fys, med radio laser eng [leizö];
behandling med laserstrålar med laserotherapia


laserstrålning

fys, med radiation laser eng [leizö]


lask

tekn soldatura, juncto, junctura, ligatura


laska

tekn (hopfoga med lask) soldar, junger;
text (sy ihop kant i kant) suer bordo al bordo


laskjärn

coperi-juncto


laskmaskin

apparato a/de soldar


laskning

tekn (hopfogning med lask) soldatura;
text (hopsyning kant i kant) sutura bordo al bordo


lass

carga, cargamento, cargo;
fig horda;
ett ~ med turister un horda de touristas [tu-];
dra det tyngsta ~et fig facer le parte major del labor/del travalio


lassa

cargar;
~ av discargar;
~ i sig mat mangiar [-d3-] voracemente;
~ på någon ett arbete incargar un persona de un labor;
~ ur discargar


lasso

lasso eng [læsu]


lassokast|lassokastning

(el. lassokastning) lanceamento de lasso eng [læsu]


last

1 (börda) carga, fardello, peso, onere;
(fraktgods) carga, cargamento, cargo;
ligga någon till ~ incommodar un persona;
lossa ~ discargar;
lägga någon något till ~ accusar/inculpar un persona de un cosa, imputar un cosa a un persona;
ta in ~ cargar 2 (ovana) vitio


lasta

1 cargar;
~ av discargar;
~ kol prender carbon;
~ om sjö transbordar;
~ på cargar;
~s prender cargo 2 (ge någon skulden) ~ någon för något dar/attribuer/imputar le culpa a un persona de un cosa, accusar/inculpar un persona de un cosa


lastageplats

sjö (för lastning) cargatorio;
(för lossning) discargatorio


lastare

cargator


lastbar

vitiose, depravate, dissolute, licentiose


lastbarhet

vitiositate, depravation, dissolution


lastbil

automobile de carga, camion (de carga);
(liten) camionetta


lastbilschaufför

conductor de camion, camionero, camionista


lastbilsflak

solo pro le carga


lastbrygga

ponte de carga/de cargamento


lastbåt

nave de carga/de transporto, cargo


lastdjur

animal/bestia de carga


lastdryg

sjö que pote prender grande carga/cargamento


lastfartyg

nave de carga/de cargamento


lastflak

solo pro le carga


lastfordon

vehiculo de cargo


lastfull

vitiose, depravate, dissolute, licentiose


lastfullhet

vitiositate, depravation, dissolution


lastgammal

multo vetule, vetuste, cargate de annos, immemorial


lasthäst

cavallo de carga


lastkaj

sjö quai fr [kä], disbarcatorio, imbarcatorio


lastkapacitet

capacitate de carga/de cargamento


lastkran

grue de cargamento/de carga


lastlinje

sjö linea de carga maxime


lastlucka

sjö trappa de cala


lastmaskin

cargator


lastmärke

sjö marca de carga maxime


lastning

carga, cargamento


lastningsplats

cargatorio


lastpall

paletta


lastplats

cargatorio, imbarcatorio, disbarcatorio


lastport

sjö grande trappa de cala (al corpore de un nave)


lastramp

rampa de carga/de cargamento


lastrum

sjö cala


lastrumslucka

sjö trappa de cala


lasttrafik

traffico de cargo


lastutrymme

spatio de carga


lastvagn

(lastbil) camion, truck eng [trak];
(mindre lastbil) camionetta;
(på tåg) wagon de merces/de mercantias


lastvattenlinje

sjö linea de aqua de un nave cargate


lastvolym

volumine de carga


laståsna

asino de carga


lasur

konst pictura a color transparente


lasurblått

blau de lapislazuli


lasurfärg

color de lapislazuli


lasurit

miner lapislazuli, lazuli, lazulite


lasursten

miner lapislazuli, lazuli, lazulite


lasyr

konst pictura a color transparente


lat

pigre, indolente, inactive, inerte


lata

~ sig esser pigre/indolente, otiar


latens

latentia


latensperiod

(periodo de) latentia


latensstadium

stato latente/de latentia


latenstid

(tempore de) latentia


latent

latente;
~ värme fys calor latente


later

(mal) manieras


lateral

I adj lateral;
språk lateral;
~ konsonant consonante lateral
II s språk sono lateral


laterit

geol laterite;
som avser ~ lateritic


latex

latex


latexfärg

color al latex


lathet

pigressa, pigritia, indolentia, inertia


lathund

quaderno de listas/tabellas de responsas preparate, clave


lathyrus

bot piso odorose


latin

språk latino;
på ~ in latino


Latinamerika

America Latin, Latino-America


latinamerikan

latino-americano


latinamerikansk

latino-american


latinare

(latinkännare) latinista;
(latinstuderande) studente de latino;
hist (invånare i Latium) latino


latiner

hist latinos


latinisera

språk latinisar


latinisering

språk latinisation


latinism

språk latinismo


latinist

språk latinista


latinlinje

hist (i gymnasium) linea classic


latinlärare

professor de latino


latinsegel

sjö vela latin


latinsk

latin


latitud

latitude;
som avser ~ latudinal


latitudgrad

grado de latitude


Latium

Latio


latmask|latmåns|latoxe

(el. latmåns, latoxe) fig persona pigre/indolente, pigro, indolente


latrin

(avträde) latrina, privata;
(spillning) excrementos


latringrop

latrina, privata


latsidan

ligga på ~ esser pigre/indolente/inerte, otiar


latta

barra, planca, latte


lattja

burlar, jocar


lattjo

amusante, divertente;
ha ~ diverter se/amusar se multo


laudatur

cum laude lat, con mention multo honorabile


laura

femina confuse/disordinate


lav

bot lichen;
lung~ lobaria;
ren~ cladonia del renes;
som avser ~ lichenoide, lichenose;
tusch~ umbilicaria pustulate;
vanlig ~ lobaria pulmonar


lava

lava;
som avser ~ lavic


lavaflöde

torrente de lava


lavagrus

lapilli


lavasten

petra lavic


lavaström

currente/torrente/fluxo de lava


lave

(brits i bastu) banco de ligno;
(torkhylla för lin etc) sic(c)ator;
(låda för växtodling) cisterna de cultivation


lavemang

clysma, clyster, lavamento intestinal, injection rectal;
ge ett ~ dar/administrar un lavamento


lavemangspruta

syringa de lavamento


lavendel

bot lavandula


lavendelblå

blau de lavandula


lavendeldoft

odor de lavandula


lavendelolja

essentia/oleo de lavandula


lavendeltvål

sapon a lavandula


lavera

konst lavar


lavering

konst designo lavate


lavett|lavettage

(el. lavettage) mil affuste


lavin

avalanche fr [-la):sh]


lavinartad

como un avalanche fr [-la):sh]


lavinfara

periculo de avalanche fr [-la):sh]


lavinhund

can de avalanche fr [-la):sh]


lavinrisk

risco de avalanche fr [-la):sh]


lavoar

lava-manos, lavabo


lavyr

konst designo lavate


lawrentium

kem lawrencium [lå-]


lax

I s zool salmon;
en glad ~ fig un homine gai/allegre;
rökt ~ salmon fumate
II adj laxe


laxa

arkit incastrar a cauda de hirundine/de salmon, indentar


laxativ

farm laxativo, remedio purgative, purgativo, purga


laxerande

laxante, laxative, aperiente, purgative, purgatori


laxeringsmedel

farm laxativo, remedio purgative, purgativo, purga


laxermedel

farm laxativo, remedio purgative, purgativo, purga


laxfiskar

zool (ordning) salmoniformes


laxfiske

pisca de salmon


laxforell

zool (handelsbenämning på bäckröding) salvelino fontanari, salmon tructa, tructa salmonate


laxfärgad

(de color de) salmon


laxkarpar

zool (ordning) characiformes


laxknut

arkit incastration a cauda de hirundine/de salmon, indentation


laxmyggor

zool (ordning) trichoptera


laxning

arkit incastration a cauda de hirundine/de salmon, indentation


laxodling

cultura de salmones


laxrosa

(rosee de) salmon


laxstjärt

cauda de salmon


laxöring

(oegentlig benämning på öring) zool tructa


layout

disposition typographic, lay-out eng [leiaut]


Lazarus

bibl Lazaro


lazzaron|lasaron

(el. lasaron) mendico, mendicante


le

surrider


lealös

laxe


leasa

locar a longe tempore, prender in leasing eng [li:sing]


leasing

leasing eng [li:sing]


leasingbil

auto(mobile) locate a longe termino, auto(mobile) de leasing eng [li:sing]


leasingbolag

interprisa/societate de leasing eng [li:sing]


lebeman

gauditor del vita, epicureo, hedonista, sybarita, bon vivant fr [bå) viva)]


lecitin

kem lecithina


led

I adj (trött, utledsen) fatigate, enoiate;
(otäck, elak) vil, mal, odiose;
(ful) fede, repugnante;
dela ljuvt och lett med någon participar in/a tote vicissitudes de un persona;
den ~e le diabolo;
vara ~ vid livet fatigar se del vita
II s 1 (väg) via, cammino;
(rutt) route fr [rut];
(riktning) direction, senso 2 anat membro, parte, articulation, (con)junctura, juncto;
(på finger/tå) phalange;
(på insekt) articulo, parte, segmento;
bli stel i ~erna ankylosar se;
darra i alla ~er tremular de tote su membros/de tote le corpore;
gå ur ~ disarticular;
som avser ~ articular, synovial;
med arthritic;
ur ~ dislocate, luxate;
vrida i led collocar in su loco;
vrida ur ~ disarticular, dislocar, luxar
III s 1 (enklare grind) barriera 2 (rad) fila, rango;
(beståndsdel) factor, elemento, parte;
(länk) anello, ligamine, membro;
(fas) stadio;
(släktled) generation;
(släktlinje) linea;
mat membro, termino;
bryta ~et rumper le fila;
de båda ~en i ett bråk mat le duo terminos de un fraction;
ett ~ i beviskedjan un anello/parte del catena de provas;
ett ~ i utvecklingen un stadio del evolution;
~en i en ekvation mat le membros de un equation;
i rakt nedstigande ~ in linea directe;
i slutna ~ in filas serrate;
sluta ~en serrar/stringer le filas;
släkting i nedstigande/uppstigande ~ descendente/ascendente;
stå på ~ star in/facer fila
IV s språk (del av sammansatt ord) membro (de un parola composite)


leda

I v (föra) (con)ducer, guidar, menar;
(anföra) diriger, ducer;
(regera) regentar, reger;
(förvalta) gerer, administrar;
sport ir/currer al capite/al testa;
alla vägar leder till Rom omne camminos mena a Roma;
~ en orkester diriger/conducer un orchestra;
~ en undersökning diriger un recerca;
~ in introducer;
~ någon vid handen menar/conducer un persona per le mano;
~ ringdansen menar le dansa ronde;
~ till (orsaka) causar, dar loco a;
~ ut abducer
II v (böja) articular, flecter, plicar
III s enoio, tedio;
känna ~ enoiar se, tediar se;
upprepa något till ~ repeter un cosa usque a satietate


ledad

articulate;
en ~ buss un autobus articulate;
~ stjälk stirpe articulate;
~e djur animales articulate


ledamot

membro


ledamotskap

membrato


ledande

directive


ledarartikel

tidn articulo de fundo/de testa, editorial


ledare

director, conductor, dirigente, maestro, capite, chef [sh-], leader eng [li:dö];
(guide) guida;
el conductor (electric);
tidn articulo de fundo/de testa, editorial


ledaregenskaper

capacitates dirigente


ledarfigur

leader eng [li:dö]


ledarförmåga

capacitate de leader eng [li:dö]


ledargestalt

leader eng [li:dö]


ledarhund

can guida (pro cecos)


ledarkult

culto del/al leader eng [li:dö]


ledarnatur

leader eng [li:dö] nate


ledarplats

prime position


ledarsida

tidn pagina editorial


ledarskap

direction;
(herravälde) hegemonia;
mil commandamento


ledarskifte

cambio/cambiamento de leader eng [li:dö]


ledarskribent

tidn editorialista


ledarspalt

tidn columna editorial


ledarstick

tidn articulo/commentario minor editorial


ledarställning

position de leader eng [li:dö]


ledas

enoiar se, tediar se


ledband

1 anat ligamento 2 banda de sustenimento;
gå i någons ~ fig ir al banda de sustimento de un persona


ledbar

articulabile


ledbarhet

articulabilitate


ledbesvär

med arthritis


ledbrott

med fractura articular


ledbruten

con articulos rigide e dolente


ledbuss

omnibus articulate


ledd

s (håll) direction;
(sida) latere;
på rätt ~ al latere juste;
åt alla ~er in tote directiones


leddjur

zool anthropodo;
som avser ~ anthropode


leddocka

pupa articulate, marionette fr [-nät]


ledfyr

sjö boia luminose;
fig exemplo, modello, canone


ledgångsreumatism

med rheumatismo articular;
kronisk ~ arthritis rheumatoide


ledgångsvattusot

med hydarthrose, hydarthrosis


ledhåla

anat cavitate articular/glenoide/del juncto, glena


ledig

(fri) disponibile, libere;
(obesatt) vacante;
(otvungen) libere, franc, disinvolte, blande, voluntari, facile, natural;
(om kläder) confortabile;
en ~ dag un die/jorno feriate;
jag är ~ idag hodie io es libere;
vara ~ (obesatt) vacar;
är stolen ~? esque iste sedia es libere


ledigförklara

annunciar vacante


ledighet

(från anställning) vacantia;
(otvungenhet) franchitia, facilitate, naturalitate


ledighetskommitté|ledighetskommitte

fig committee de otioses


ledinflammation

med arthritis, inflammation del junctos


ledkapsel

anat capsula articular


ledkapselhinna

anat membrana synovial


ledkapselhinneinflammation

med synovitis


ledknöl

med condylo articular


ledlös

anat inarticulate


ledmotiv

litt, mus motivo/thema principal, leitmotiv ty [lajtmåtif]


ledmus

med arthrose/arthrosis deformante


ledning

conducta, direction, gestion, administration, governamento, capite, testa;
mil commandamento;
el cablo, filo electric, linea;
tekn canal, pipa, conducto;
sport testa, capite;
ta ~en prender le testa;
under någons ~ al testa/capite de un persona


ledningsförmåga

fys conductivitate, conductantia, conductibilitate


ledningsmotstånd

tekn resistentia de conduction;
el (i växelströmskrets) impedantia


ledningsnät

tekn rete de conductos/de tubos, tuberia;
el rete electric


ledningsrör

pipa


ledningsstolpe

el pylon electric


ledningstryck

tekn pression de conducto


ledningsvatten

aqua potabile/del tappo


ledsaga

accompaniar, (con)ducer;
mil convoyar, conviar, escortar;
mus accompaniar


ledsagande

concomitante


ledsagare

accompaniator;
(uppvaktare) cavallero;
mus accompaniator


ledsagning

accompaniamento, conducta;
mil escorta, convio;
mus accompaniamento


ledsam

(sorglig) triste, affligente, dolorose;
(långtråkig) enoiose, fastidiose, disagradabile, moleste, tediose


ledsamhet

tristessa, affliction, pena, melancholia


ledsen|lessen

(el. lessen) triste, affligite, melancholic, atrabiliari;
(förtvivlad) desolate;
bli ~ esser triste;
göra ~ contristar;
vara ~ för doler se de, deplorar, regrettar


ledsjukdom

med affection/maladia articular, arthropathia


ledskål

anat cavitate articular/glenoide/del juncto, glena


ledsna|lessna

(el. lessna) esser triste;
~ på esser fatigate de


ledsnad

dolor, dolo, affliction, pena, tristessa


ledstjärna

stella polar;
fig exemplo, modello, canone


ledstyv

med ankylosate


ledstyvhet

med ankylose, anakylosis


ledstång

barra protective


ledsyn

med vista sufficiente a orientation (ma non a lectura o scriptura)


ledtråd

fig filo conductor


ledtuberkulos

med tuberculose/tuberculosis articular


ledung

sjö hist expedition militar per mar


ledvattusot

med hydarthrose, hydarthrosis


ledvrickning

med distorsion


ledvärk

med dolores articular, arthralgia


ledvätska

anat synovia


ledyta

anat facietta articular


leende

I adj surridente
II s surriso


leg

carta de identitate


lega

(djurs liggplats) cubil


legal

legal, conforme al lege;
på ~ väg per via legal, legalmente


legalisation

legalisation, validation, authentication, authentification


legalisera

legalisar, validar, authenti(fi)car


legalisering

legalisation, validation, authentication, authentification


legalism

teol legalismo;
anhängare av ~ legalista


legalistisk

teol legalista


legaliter

adv conformemente al lege, per via legal, legalmente


legalitet

legalitate


legat

I (påvligt sändebud) legato, nuncio
II jur dotation, legato;
skänka som ~ legar


legatarie

jur legatario


legation

legation


legationschef

envoyé fr [a)vwaje], chargé d’affaires fr [shar3e dafä:r]


legationsråd

consiliero de legation


legationssekreterare

secretario de legation


legato

I adv mus legato it
II s mus legato it


legatobåge

mus arco/signo de legato


legattagare

jur legatario


legend

legenda


legendarisk

legendari


legendarium

legendario


legendbildning

creation de legendas/de un legenda


legendomspunnen

legendari


legendsamling

collection de legendas, legendario


legera

kem alligar;
(med kvicksilver) amalgamar


legering

kem alligato;
(med kvicksilver) amalgama;
göra en ~ av järn och koppar alligar le ferro e le cupro


legeringsstål

aciero alligate


legeringsämne

elemento/additivo de alligato


legio

innumerabile


legion

mil legion;
som avser ~ legionari


legionssoldat

mil legionario


legionär

mil legionario


legionärssjuka

med morbo/maladia legionari, infection pulmonar


legislativ

jur legislative


legislatur

jur legislatura


legitim

legitime


legitimation

legitimation;
(identitetsbevis) carta de identitate;
(identifikation) legitimation, identification


legitimationsbevis

carta de identitate


legitimationshandling

documento/carta/papiros de identitate


legitimationskort

carta de identitate


legitimationspapper

papiros de identitate


legitimera

legitimar;
(göra laglig) legalisar, legitimar, authentificar;
(bevilja behörighet) autorisar;
(rättfärdiga) legitimar, justificar;
~ sig provar su identitate, monstrar su papiros, legitimar se;
~d läkare medico autorisate


legitimering

legitimation, identification


legitimism

pol legitimismo


legitimist

pol legitimista


legitimistisk

pol legitimista


legitimitet

legitimitate


legitimitetsprincipen

pol le principio de legitimitate;
anhängare av ~ legitimista;
tillämpande av ~ legitimismo


legoknekt

mil soldato mercenari, mercenario


legosoldat

mil soldato mercenari, mercenario


legotillverkning

hand production de fornimento/de fornitura/de livration


legotrupp

mil truppa mercenari


leguan

zool iguana


legymer

kul legumines, verduras


legär

legier [-d3-]


leidenflaska|leidnerflaska

(el. leidnerflaska) fys bottilia de Leiden


leja

ingagiar [-d3-], emplear


lejd

fri ~ salveconducto, salveguarda


lejdare

sjö scala


lejdbåt

nave de escorta


lejdebrev

hist lettera/littera de salveconducto


lejon

zool leon;
försvara sig som ett ~ defender se como un leon/con le corage [-ad3e] de un leon;
krönt ~ herald leon coronate;
Lejonet astron Leon, Leo lat;
som avser ~ leonin


lejongap

bucca de leon;
bot antirrhino


lejongapsväxter

bot (familj) scrophulariaceas


lejongrop

fossa del leones, leoniera;
Daniel i ~en bibl Daniel in le fossa del leones


lejonhjärta

corde de leon;
Rickard ~ Ricardo Corde de Leon


lejonhud

pelle de leon


lejonhuvud

capite/testa leonin/de leon


lejoninna

leona, leonessa


lejonjakt

chassa [sh-] de leones


lejonklo

ungula de leon;
visa ~n fig monstrar su superioritate


lejonkula

antro del leon(es), leoniera


lejonman

criniera de leon


lejonmod

corage [-ad3e] de leon


lejonparten

le parte leonin/major/del leon


lejontass

pata de leon


lejontämjare

domator de leones


lejonunge

leonino


lek

(tidsfördriv) joco;
zool (fiskars) fregola;
kortsp joco de cartas;
en ~ med ord fig un joco de parolas;
kupera ~en kortsp taliar;
på ~ (skämtsamt) jocosemente;
(lättvindigt) legiermente [-d3-];
vara ute ur ~en fig esser foras del joco


leka

jocar;
zool (om fiskar) generar;
barnen leker le infantes joca/se amusa;
det leker mig i hågen att io ha le phantasia de;
han är inte att ~ med fig ille non es un persona con le qual on debe jocar/le qual on debe prender legiermente [-d3-];
~ skola jocar al schola


lekamen

corpore


lekamlig

corporal, corporee, physic, somatic, material;
(köttslig) carnal, physic


lekamligen

in corpore, corporalmente, physicamente


lekamliggöra

incarnar, corporar, dar corpore a


lekamlighet

corporalitate, corporeitate;
(köttslighet) carnalitate


lekande

~ lätt jocante, como un joco, sin effortio, con facilitate


lekare

mushist menestrel


lekatt

zool armenio


lekboll

balla, ballon;
fig joculo;
vara ödets ~ esser le joculo del fortuna


lekdräkt

(krypdräkt) supertoto de bebe/baby eng


lekfull

jocose, que/qui ama jocar;
en ~ valp un juvene can que ama jocar


lekfullhet

jocositate


lekis

schola materne/pro juvene infantes


lekkamrat

camerada/companion de joco


lekledare

director del joco(s)


leklust

jocositate


leklynne

jocositate


leklysten

jocose, qui vole jocar


lekman

laico, profano;
som avser ~ laic, laical, profan


lekmannabroder

fratre laic, converso


lekmannahåll

på ~ inter laicos


lekmannamässig

laic, laical, profan


lekmannaskap

stato laic, laicato


lekmannaskola

schola laic


lekmogen

zool (om fisk) matur pro generation


lekotek

ludotheca


lekpark

jardin de infantes, parco de jocos, area de recreation


lekperiod

zool (fiskars) periodo generative/de generation


lekplats

terreno de joco;
(i skola) corte de recreation/de schola;
zool (fiskars) loco del fregola


leksak

joculo


leksaksaffär

boteca/magazin de joculos


leksaksbil

auto(mobile) joculo


leksaksbjörn

urso joculo/de pluche fr [plysh]


leksaksdjur

animal joculo


leksakshandel

(verksamhet) commercio de joculos;
(affär) boteca/magazin de joculos


leksakslåda

cassa de joculos


leksakståg

traino joculo


lekskola

schola materne/pro juvene infantes


lekstuga

cabana de infantes, parve casa pro jocar


leksyster

soror laic, conversa


lekt

laico, profano;
~ och lärd laico e docto


lektid

zool (fiskars) tempore/saison fr [säzå)] del fregola


lektimme

hora de recreation


lektion

lection;
hålla en ~ dar un lection;
ta ~er i svenska prender lectiones de svedese


lektionssal

(sala de) classe


lektionstid

periodo de inseniamento/de instruction


lektionstimme

lection


lektor

lector


lektorat

lectorato


lektorstjänst

lectorato


lektris

lectrice


lektyr

lectura


lektör

lector


lekverk

joco (de infante), bagatella


lem

anat membro, parte


lemlästa

mutilar, stropiar;
försöka ~ sig själv facer un tentativa de automutilation


lemlästning

mutilation


lemma

fil, språk lemma


lemmatisera

språk lemmatisar


lemmatisering

språk lemmatisation


lemmatisk

fil, språk lemmatic


lemonad

kul limonada


lemur

zool lemur


len

dulce


lena

lenificar, mitigar, adulciar, alleviar, attenuar


lenhet

dulcor


lenhyllt

de pelle dulce


leninism

leninismo


leninist

leninista


leninistisk

leninista


lenticell

bot lenticella


lentigo

anat lentigine, macula hepatic


lento

I adj mus lento it
II s mus lento it


leopard

zool leopardo


leopardskinn

pelle de leopardo


leporid

zool leporido


lepra

med lepra;
läran om ~ leprologia


leprasjuk

med leprose;
~ person leproso


leprasjukhus

casa de leprosos, leproseria, lazaretto


lepraspecialist

med leprologo, leprologista


leprös

med leprose;
~ person leproso


leptit

miner lepthite


lepton

fys lepton


leptosom

psyk leptosome, longilinee


ler

hänga ihop som ~ och långhalm fig esser inseparabilemente unite, esser bonissime amicos


lera

argilla, terra argillose;
röd ~ laterite;
sandblandad ~ gres


lerbotten

fundo argillose


lerduva

sport columba de argilla


lerduveskytte

sport skeet eng [ski:t]


lerfötter

en koloss på ~ fig un colosso/gigante con pedes de argilla


lergods

potteria, olleria, ceramica, ceramo


lergolv

solo de argilla


lergök

mus flauta de ceramica, ocarina


lerhus

casa de argilla


lerhydda

cabana de argilla


lerig

argillose, que contine argilla


lerjord

solo/terra argillose, argilla;
lätt ~ argilla legier [-d3-];
tung ~ argilla grasse


lerklump

massa de argilla


lerkruka

potto de gres


lerlager

strato argillose/de argilla


lerskiffer

geol schisto ardesiose, ardesia


lerskärva

arkeol testo


lertäkt

argillaria


lervägg

muro de argilla


lervälling

limo/fango de argilla


lesbisk

lesbian, lesbic, sapphic;
~ kvinna lesbiana, tribade;
~ läggning lesbianismo, sapphismo


Lesbos

Lesbos


lesion

med, jur lesion


lesothier

lesothiano


lesothisk

lesothian


lesothiska

lesothiana


Lesotho

Lesotho


less

vara ~ på esser fatigate de


lessen

se ledsen


lessna

se ledsna


leta

(re)cercar, querer;
~ efter någon cercar un persona;
~ sig fram trovar le via


letal

med letal, mortal


letalitet

med letalitate


letargi

med lethargia;
(apati) apathia


letargisk

med lethargic;
(apatisk) apathic


lett

letto, letton


lettisk

lette, letton


lettiska

1 språk letto(n) 2 (kvinna) letta, lettona


Lettland

Lettonia, Latvia


lettrism

litt litterismo


lettrist

litt litterista


lettristisk

litt litterista


leucin

kem leucina


leukemi

med leucemia;
person som lider av ~ leucemico;
som avser ~ leucemic


leukocyt

biol leucocyto


leukocytos

med leucocytose, leucocytosis


lev

kul pan oblonge


leva

viver, exister;
den som lever får se qui vivra verra fr [ki vivra vera];
~ av nutrir se de, viver de;
~ längre än superviver a;
~ tillsammans cohabitar;
~ upp igen reviver, recovrar;
lev väl! vale! lat;
~e konungen! (que) vive le rege!


levande

vive, vivente, in vita;
(livlig) vivide;
i ~ livet in realitate, in (le) vita real;
inte en ~ själ nulle anima vive;
inte veta sig någon ~ råd non saper que facer, non trovar un escap(p)atoria/un solution;
~ språk lingua vivente;
~ varelse esser/creatura vivente, anima vive;
~ vikt peso vive;
~ väsen biol zoon grek (pl zoa);
livs ~ in persona;
vara mer död än ~ esser plus morte que vive


levandegöra

vivificar, animar, avivar


levandegörande

vivification, animation;
(uppväckande) evocation


levang

sjö scopa/brossa a fricar


Levanten

le Levante, le Oriente Proxime


levantin

levantino


levantinsk

levantin


leve

(crito de) hurra;
utbringa ett fyrfaldigt ~ proponer un quadruple hurra


levebröd

mantenentia, sustenentia, sustentamento


lever

anat ficato, hepate;
(blodlever) coagulo de sanguine;
förstorad ~ med hepatomegalia;
som avser ~ anat hepatic


leverans

livration, fornimento, fornitura


leveransavtal

contracto de livration/de fornitura


leveransbar

livrabile, fornibile, disponibile


leveransdag

data de livration/de fornitura


leveransklar

preste pro livration


leveranskontrakt

contracto de livration/de fornitura


leveranskostnad

costos pl de livration/de fornitura


leveranstid

termino de livration/de fornitura


leveransvillkor

conditiones de livration/de fornitura


leverantör

fornitor, approvisionator, suppletor


leverantörsbil

camionetta


leverantörsfaktura

factura del fornitor


levercancer

med cancer hepatic/del hepate/del ficato


levercell

cellula hepatic


levercirros

med cirrhose/cirrhosis de ficato/de hepate


leverera

fornir, livrar, suppler, subministrar, approvisionar


leverering

livration, fornimento, fornitura


leverfläck

anat macula hepatic, lentigine;
full med ~ar lentiginose


leverfärgad

de color hepatic/de hepate


leverinflammation

med inflammation del hepate/del ficato, hepatitis


leverkorv

kul salsicia de (pastata de) ficato


leverkorvträd

bot kigelia


levermossa

bot hepatica


leverne

(levnadssätt) (conducta de) vita;
(oväsen) ruito, strepito, fracasso


leverop

crito de hurra


leverparenkym

med parenchyma hepatic


leverpastej

kul pastata/paté fr de ficato


leversjukdom

med maladia hepatic/de hepate/de ficato


leverskrumpning

med cirrhose/cirrhosis de ficato/de hepate


leversmärta

med hepatalgia


levertran

oleo de ficato de gado


Leviatan

bibl Leviathan


levit

levita


levitisk

levitic


levnad

vita;
lång ~ longevitate


levnadsbana

carriera (vital)


levnadsbeskrivning

biographia, curriculum vitae lat [vitä]


levnadsförhållanden

circumstantias/conditiones vital/del vita


levnadsglad

allegre, gai, gaudiose, joiose, vive


levnadsglädje

gusto/gaudio/joia de viver, gaitate


levnadshistoria

historia de un/del vita, curriculum vitae lat [vitä];
(i bokform) biographia


levnadskonst

arte de viver


levnadskonstnär

maestro/experto in le arte de viver


levnadskostnader

costos de vita


levnadskostnadsindex

indice del costos de vita


levnadslopp

curso/carriera vital/del vita, carriera


levnadsminnen

memorias


levnadsomkostnader

costos de vita


levnadsomständigheter

circumstantias/conditiones de vita


levnadsregel

regime fr [re3im] de vita


levnadsstandard

nivello/standard eng [stændöd] del vita;
sänka ~en abassar le nivello del vita


levnadsstil

stilo/modo/genere/tenor de vita/de viver


levnadsställning

empleo/posto pemanente pro le vita


levnadssätt

stilo/modo/genere/tenor de vita/de viver


levnadstecknare

biographo


levnadsteckning

biographia


levnadstrött

fatigate/enoiate del vita


levnadsvanor

habitudines/costumes de vita


levnadsvett

maniera de viver, savoir faire fr [savwa:r fä:r], savoir vivre fr [savwa:r vi:vrö]


levnadsvillkor

condition vital/de(l) vita


levnadsvisdom

sagessa [-d3-]


levnadsålder

etate


levnadsår

anno de vita


levnadsöde

destino, sorte


levra

med coagular;
~ sig coagular;
~s coagular


levring

med coagulo, coagulation


lexikal|lexikalisk

(el. lexikalisk) språk lexical


lexikograf

språk lexicographo


lexikografi

språk lexicographia


lexikografisk

språk lexicographic


lexikolog

språk lexicologo, lexicologista


lexikologi

språk lexicologia


lexikologisk

språk lexicologic


lexikon

språk lexico, dictionario, encyclopedia


lexikonord

språk glossa


liaison

liaison fr [liäzå)]


lian

bot liana


lias

geol lias;
som avser ~ liassic


libanes

libanese


libanesisk

libanese


libanesiska

libanese


Libanon

Libano


libanonceder

bot cedro del Libano


libation

(dryckeslag) libation, bacchanal;
hist (drickoffer) libation


libbsticka|libsticka

(el. libsticka) bot levistico, ligustico


libell

I litt (smädeskrift) libello;
jur (vadeinlaga) libello;
skriva en ~ libellar
II (vattenpass) nivello


libellförfattare

libellista


liberal

I adj liberal
II s pol liberal


liberalisera

liberalisar


liberalisering

liberalisation


liberalism

liberalismo


liberalistisk

liberal


liberalitet

liberalitate


Liberia

Liberia


liberian

liberiano


liberiansk

liberian


liberier

liberiano


liberisk

liberian


liberiska

liberiana


libero

sport libero it


libertin

libertino


libertinism

libertinismo


libertinistisk

libertin


libidinös

libidinose


libido

libido, instincto sexual


libra

libra lat;
Libra astron Libra;
som avser ~ libral


libration

astron libration


librettist

litt librettista, autor del/de un libretto


libretto

litt libretto


librettoförfattare

litt autor del/de un libretto, librettista


Libyen

Libya


libyer

libyano


libysk

libyc, libyan


libyska

libyana


licens

licentia, permisso, autorisation;
bevilja ~ för licentiar;
tillverka på ~ fabricar in/sub licentia


licensavgift

TV taxa de television


licensera

se licensiera


licensering

se licensiering


licensiera|licensera

(el. licensera) licentiar


licensiering|licensering

(el. licensering) licentiamento


licensinnehavare

detentor/portator del/de un licentia


licensjakt

TV (på licensskolkare) chassa [sh-] de telespectatores clandestin


licensskolkare

TV telespectator clandestin


licenstillverkning

production in/sub licentia


licentiat

licentiato


licentiatavhandling

dissertation/these/thesis de licentia/de licentiato


licentiatexamen

examine de licentia/de licentiato


licentiatgrad

licentia, licentiato;
tilldela ~ licentiar


licentiera

presentar un dissertation/un these/un thesis de licentia/de licentiato, passar un examine de licentia/de licentiato


lid

costa, scarpa


lida

1 (plågas) suffrer, patir, agonisar;
(uthärda) supportar, indurar, digerer;
~ alla kval agonisar;
~ av en sjukdom suffrer/patir de un maladia;
~ av storhetsvansinne haber/suffrer de megalomania, esser un megalomaniaco;
~ brist på mancar;
~ nederlag haber un defaite fr [defä:t], perder;
~ nöd esser in miseria;
~ skada suffrer damno;
~ skeppsbrott facer naufragio, naufragar 2 (gå, förflyta) passar, approchar [-sh-] (se);
det lider mot kväll le vespere (se) approcha;
tiden lider le tempore passa


lidande

(plåga) suffrentia, dolor, affliction, agonia;
(åkomma) maladia;
bibl passion;
Jesu/Kristi ~ le Passion (de Jesus Christo)


lidandeshistoria

bibl Jesu/Kristi ~ le Passion (de Jesus Christo);
fig historia dolorose


lidar

fys lidar, radar con lumine laser eng [leizö]


lidelse

passion, pathos;
(hänförelse) ardor, fervor, furor


lidelsefri

sin passion


lidelsefull

(ap)passionate, passional


lidelsefullhet

passion, pathos


lider

remissa


liderlig

voluptuari, voluptuose, sensual, salace, libidinose, lascive, erotic, concupiscente, luxuriose, pruriente, sybaritic


liderlighet

voluptate, sensualitate, concupiscentia, lascivitate, luxuria, salacitate


lidnersk knäpp|lidnersk|knäpp

fig aha lidnerian, subite compre(he)nsion


lie

falce‚ slå med ~ secar con le falce


liebhaber

amante, amator, dilettante, devoto;
(kännare) cognoscitor


liebhaberi

(förkärlek) amor, gusto, placer;
(vurm) mania


lieblad

falce


liechtensteinare

habitante de Liechtenstein ty [liCtönshtajn]


liechtensteinsk

de Liechtenstein ty [liCtönshtajn]


liechtensteinska

habitante/femina de Liechtenstein ty [liCtönshtajn]


lied

mus lied ty [li:d] (pl lieder)


liehugg

colpo de falce;
vad som mejas i ett ~ falcata


lieknagg

manico de falce


liemannen

fig le Homine con le Falce, le Morte


liera

alliar, connecter, unir;
~ sig alliar se


lierad

alliate, intime, familiar


lieskaft

fuste de falce


lietag

colpo de falce;
vad som mejas i ett ~ falcata


lift

(hiss) ascensor, lift eng;
(linbana) (ferrovia) funicular, linea de telepherage [-ad3e];
(skidlift) telephero de ski;
(gratisåkning) viage [-ad3e] gratuite


lifta

facer (le) autostop


liftare

autostop(p)ista;
ta upp en ~ prender un autostop(p)ista


liftning

autostop, autostop(p)ismo


liftningsförbud

prohibition de facer (le) autostop


liftstol

sede de telephero de ski


liga

(kriminellt gäng) banda, gang eng [gæng];
(förbund) liga, alliantia;
sport (serie) liga;
engelska ~n le Liga Anglese


ligaledare

chef [sh-] de un banda/de un gang eng [gæng]


ligamedlem

membro del banda/del gang eng [gæng]


ligament

anat ligamento, brida;
som avser ~ ligamentose


ligatur

med, mus, typ ligatura;
förse med ~ med ligaturar


ligg

(samlag) copula, copulation, coito


ligga

jacer, cubar;
(vara belägen) esser, trovar se;
(vetta mot) dar super;
det ligger mig om hjärtat io lo ha super le corde;
~ an mot adjacer;
~ av sig perder le forma;
~ bakom fig esser le origine de;
~ bra/illa till esser ben/mal situate;
sport esser ben/mal placiate;
~ efter (ansätta) bombardar;
(vara på efterkälken) esser arretrate;
~ i (knoga) laborar/travaliar energicamente, effortiar se;
~ i influensa haber influenza it;
~ i Lund studiar a Lund;
~ inne mil esser in servicio (militar);
~ kvar (övernatta) passar le nocte;
~ kvar i sängen remaner/restar in lecto;
~ med (ha samlag) copular se con;
~ nere (om verksamhet) esser immobilisate;
~ och lata sig/slöa esser pigre/indolente, otiar;
~ och vila reposar;
~ på knä genicular;
~ på lur insidiar;
~ på sjukhus esser in hospital;
~ på ägg covar;
~ sjuk allectar;
~ till sig meliorar se (durante un tempore de reposo);
~ tätt intill adjacer;
~ under (vara underlägsen) esser inferior;
~ vid universitetet studiar al universitate;
~ över (vara överlägsen) esser superior;
(övernatta) passar le nocte;
som det nu ligger till secundo le circumstantias actual


liggande

jacente, horizontal;
(belägen) situate;
djupt ~ ögon oculos cave/incaviate/infundate


liggare

(bok) registro;
(kvarnsten) petra de molina immobile;
arkit barra transversal, transversa


liggfåtölj

lecto de reposo, chaise longue fr [shä:zlå)]


ligghall

hall eng [hå:l] de cura


ligghöna

covatrice


liggningstid

zool tempore de covata


liggplats

lecto;
sjö loco de ammarrage [-ad3e]/de ancorage [-ad3e];
järnv couchette fr [kushät]


liggriktig

apte pro jacer/pro reposar


liggsjuk

(om höna) que vole covar continuemente


liggstol

lecto de reposo, chaise longue fr [shä:zlå)];
(fällstol) sede plicabile


liggsäd

cereal jacente (a causa de pluvia forte)


liggsår

med decubito, plaga decubital


liggtid

zool tempore de covata


liggvagn

(för barn) cochietto [-sh-] infantil/de infante a/pro jacer;
järnv wagon lectos/couchettes fr [kushät]


ligist

membro de un banda/de un gang eng [gæng]


ligistledare

chef [sh-] de un banda/de un gang eng [gæng]


lignin

kem lignina


lignit

miner lignite


ligurer

hist ligures


Ligurien

Liguria


ligurisk

ligure


liguster

bot ligustro vulgar


ligusterfjäril

zool sphinge


ligusterhäck

haga/sepe de ligustro


ligustersvärmare

zool sphinge


lik

I s (död kropp) corpore morte, morto, cadavere;
(tom butelj) bottilia vacuate;
typ lacuna, omission;
sjö relinga;
gräva upp ett ~ exhumar un morto/un cadavere;
ha ett ~ i garderoben fig celar un facto disagradabile (del qual on non vole parlar);
levande ~ cadavere/morto vivente/ambulante;
~ i lasten fig qualcosa fatal e reprimente (que impedi successo);
person som fruktar ~ necrophobo;
rädsla för ~ med necrophobia;
som avser ~ cadaverose, cadaveric
II adj simile, similar, similabile, semblabile;
göra/vara ~ assimilar


lika

I adj equal, mesme, identic, conforme;
(jämställd) equal;
fyrtio ~ sport deuce eng [dju:s];
göra ~ equal(is)ar, nivellar;
spela två ~ sport equalisar duo–duo;
två och två är ~ med fyra duo e duo es/equala quatro
II adv equalmente;
~ mycket som tanto como;
~ många som tante como;
~ stor som del mesme grandor de;
vara ~ gammal esser del mesme etate
III v 1 sjö applicar cablos (al orlo) de vela 2 (tycka om) amar, affectionar


likaberättigad

vara ~ haber derectos equal


likaberättigande

equalitate de derectos, emancipation


likadan

equal, mesme, identic, conforme


likafullt

nonobstante, totevia


likaledes

equalmente, anque, etiam, item


likalydande

identic, conforme;
tre ~ exemplar triplicato;
två ~ exemplar duplicato


likalönsprincipen

le principio de paga equal pro labor equal (pro feminas e viros)


likare

standard eng [stændöd];
fig modello, autoritate


likarmått

standard eng [stændöd]


likartad

analoge, simile, similar, similabile, semblabile;
(identisk) identic, homogene, homogenee, uniforme


likasinnad

del mesme opinion


likaså

equalmente, anque, etiam, item


likatänkande

se liktänkande


likaväl

(lika gärna) con equal placer;
(i samma grad som) como;
(lika bra) equalmente ben


likavärde

equivalentia


likbegängelse

ceremonia/pompa(s) funebre/funeral, funer(al)es pl, exequias, obsequias, inhumation solemne


likbent

mat isoscele


likbesiktning

med autopsia, necropsia, necroscopia;
företa ~ autopsiar


likbil

auto(mobile) funebre/mortuari/de morto


likbjudarmin

aere/visage [-ad3e] de interramento


likbladig

bot homopetale


likblek

livide/pallide/blanc como un morto


likbränning

cremation, incineration


likbål

pyra


likbår

feretro


like

par, equal;
behandla någon som sin ~ tractar un persona como su equal;
inte ha sin ~ non haber su equal;
utan ~ sin par


likfläck

macula/lividitate cadaveric


likforma

conformar, uniformar


likformig

de mesme forma, uniforme, semblabile, simile, similar, similabile, conforme;
språk, fys isomorphe


likformighet

conformitate, similitude, uniformitate


likfölje

convoyo funebre/funeral


likförgiftning

med infection cadaveric


likgift

biokem veneno cadaveric, cadaverina, ptomaina


likgiltig

(ointresserad) indifferente, disinteressate;
(slö) supine;
(obetydlig) futile, negligibile;
(respektlös) nonchalant fr [nå)shala)];
med apathic;
det är mig ~t isto non me importa


likgiltighet

(bristande intresse) indifferentismo, disinteressamento, indifferentia;
(obetydlighet) futilitate;
(respektlöshet) nonchalance fr [nå)shala)s];
med apathia


likhet

(i utseende) similantia, similaritate, similitude, affinitate, resimilantia, semblantia;
(överensstämmelse) equalitate, conformitate, uniformitate, identitate, paritate;
(i rättigheter) equalitate, paritate;
mat equivalentia, equalitate;
i ~ med conforme a;
skyddande ~ camouflage fr [kamufla3];
zool mimese, mimesis, mimetismo;
som besitter skyddande ~ zool mimetic


likhetstecken

signo de equation/de equalitate;
sätta ~ mellan equa(la)r


likkista

cassa de morto, feretro


likkistfabrik

casseria


likljudande

språk homonyme, homonymic, homophone;
mus homophone, homophonic;
~ ord homophono;
~ och likstavat ord homonymo


liklukt

odor cadaveric/cadaverose/de cadavere


likmask

verme de cadavere


likmätigt

conforme(mente) a, in/de accordo con, secundo


likna

(re)similar (a);
~ varandra som två bär resimilar se como duo guttas de aqua


liknande

simile, similar, semblabile, de iste typo;
ett ~ fall un tal caso, un caso similar;
och ~ e iste typo de cosas, e cosa similar


liknelse

parabola, allegoria, metaphora;
~n om den barmhärtige samariten le parabola del Bon Samaritano


liknämnig

mat de mesme denominator, con denominator commun;
göra ~ reducer al mesme denominator


liknöjd

indifferente, inerte, supine;
med apathic


liknöjdhet

indifferentia, indifferentismo, inertia;
med apathia


likplundrare

piliator de cadaveres


likplundring

furto de un cadavere


likpredikan

servicio mortuari/funebre/funeral, officio pro le morto


likrikta

alinear, unificar, uniformar;
el connecter a un mesme circuito electric, rectificar


likriktare

el rectificator


likriktning

unification, uniformation, uniformitate, standardisation;
el rectification


liksidig

mat equilateral, equilatere


likskändare

mutilator de cadaveres


likskändning

mutilation/profanation de un cadavere


liksom

I adv (nästan) quasi
II konj (assi) como


likspänning

el tension continue/directe


likstavig

parisyllabic, parisyllabe


likstelhet

rigiditate cadaveric;
med rigor de morte, rigor mortis lat


likström

el currente continue


likställa

mitter/poner al mesme nivello/al mesme rango, equa(la)r


likställd

equal


likställdhet

equalisation, equalitate, equivalentia, stato equal, emancipation


likställig

equal


likställighet

equalisation, equalitate, equivalentia, stato equal, emancipation


likstämd

mus de accordo, unisone


likstämdhet

mus accordo, unisonantia


likstämmig

mus de accordo, unisone


likstämmighet

mus accordo, unisonantia


liksvamp

bot phallo impudic


liksvepning

inveloppamento de cadavere


liktal

discurso/oration funebre/funeral


liktor

hist lictor


liktorn

med callo;
skära bort en ~ extirpar un callo


liktornsplåster

callicida, callifugo


liktross

sjö cablo de relinga


liktydig

synonyme, equivalente;
~t ord synonymo;
vara ~ med equivaler a


liktänkande|likatänkande

(el. likatänkande) del mesme opinion


liktåg

convoyo funebre/funeral


likvagn

auto(mobile) funebre/mortuari/de morto


likvaka

velia funebre


likvid

I adj liquide;
~ medel activo liquide
II s liquido, pagamento


likvida

språk liquida


likvidation

(betalning) pagamento, liquidation;
(avveckling) liquidation;
gå i ~ liquidar


likvidator

liquidator


likviddag

die de pagamento


likvidera

(betala) pagar, liquidar;
(avveckla affärsrörelse) liquidar;
(avrätta) executar;
(utplåna) extinguer


likvidering

(betalning) pagamento, liquidation;
(avveckling av affärsrörelse) liquidation;
(avrättning) execution;
(utplåning) extinction


likviditet

liquiditate, solventia


likvinklig

mat equiangule, isogone


likvit

blanc/livide como un morto


likväl

totevia, tamen, nonobstante


likvärd|likvärdig

(el. likvärdig) equal, equivalente, del mesme valor/qualitate/nivello;
mat, fil equipollente;
fys equivalente, homologe, equipollente


likvärdighet

equivalentia;
mat, fil equipollentia;
fys equivalentia, homologia, equipollentia


likör

kul liquor;
(tjock fransk) crema


likörglas

vitro a/pro liquor


lila

I adj lilac, violette
II s lilac, violette


lilja

bot (flor de) lilio;
herald flor de lilio;
afrikas blå ~ agapantho;
brandgul ~ lilio bulbifere;
dag~ hemerocallide;
franska ~n herald le fleur de lis fr [lö flö:r dö li];
höst~ montbretia;
kroll~ martagon;
kungs~ lilio regal;
kungsängs~ fritillaria;
kärr~ tofieldia;
madonna~ lilio candide;
myr~ narthecio;
sand~ antherico;
tiger~ lilio lancifolie


liljeaktig

bot liliacee


liljekonvalj|liljekonvalje

(el. liljekonvalje) bot lilio del valles/del valleas, convallaria


liljevit

blanc como un lilio, de un blancor de lilio, lilial


liljeväxter

bot (familj) liliaceas


Lilla björnen|Lilla|björnen

astron Ursa Minor


Lilla hunden|Lilla|hunden

astron Can Minor, Canis Minor lat


lillan

le parve filia


lillasyster

parve soror


lillebror

parve fratre


lillen

le parvo


lilleputt

lilliputiano;
som avser ~ lilliputian


lilleputtstat

stato lilliputian


lillfinger

anat (digito) auricular


lillgammal

precoce


lillhjärnan

anat cerebello;
som avser ~ cerebellar, cerebellose


lillsemester

curte vacantias


lillslam

kortsp parve slam eng [slæm]


lilltå

anat (digito de pede) auricular


lillvärdinna

hostessa assistente


lim

colla, glutine;
(fågellim) visco;
~ met fäster inte le colla non colla;
som avser ~ collante, glutinose


limbus

teol limbo


lime

bot lima


limejuice

kul succo de lima


limerick

limerick eng [limörik]


limfog

juncto collante


limfärg

color temperate con colla, tempera it;
måla med ~ pinger al tempera


limit

limite;
sätta en ~ fixar/imponer un limite


limitation

limitation, restriction


limitativ

limitative, restrictive


limiterad

limitate


limklämma

serra-juncto(s)


limkokning

fabrication de colla


limma

collar, fixar con colla/con glutine


limnaea

zool limnea


Limnaeahavet

le Mar Limnea


limning

(le) collar;
gå upp i ~n discollar se;
fig affollar se, rabiar


limnisk

limnologic


limnograf

limnographo


limnolog

limnologo, limnologista


limnologi

limnologia


limnologisk

limnologic


limonit

miner limonite


limousin

(el. limousin) limousine fr [limusin]


limpa

kul pan oblonge;
en ~ cigaretter fig un carton de cigarrettas


limpanna

potto a/de colla/glutine


limträ

ligno lamellate


limämne

substantia pro production de colla, glutine


lin

bot lino;
som växer bland ~ linicole


lina

corda, cordon, fun;
(för fiske) linea;
(vid hästdressyr) longa;
visa sig på styva ~n fig ostentar, paradar


linbana

(ferrovia) funicular, linea de telepherage [-ad3e]


linbanetransport

telepherage [-ad3e]


linbanevagn

telephero


linberedning

tractamento de lino


lind

bot tilia


linda

I s 1 panno de bebe/baby eng;
kväva i sin ~ fig stoppar a un stadio initial;
ligga i sin ~ fig esser poco evolvite, esser in le prime stadio 2 (gräsvall) prato, prateria, pastura
II v (vira om spole) bobinar;
~ av disrolar, disbobinar;
~ in involver, inveloppar;
~ någon kring sitt lillfinger fig toto dominar un persona;
~ om (förbinda) bandar


lindallé|lindalle

allée fr [ale]/avenue fr [avny] de tilias


lindans

dansa super le corda


lindansare

dansator de corda/super le corda, funambulo, equilibrista;
som avser ~ funambulesc


lindare

zool tinca


lindblomma

bot flor de tilia


lindblomsgrön

verde de flor de tilia


lindblomste

kul infusion/tisana de tilia


lindebarn

neonato, bebe/baby eng


lindning

inveloppamento


lindorm

myt dracon;
herald lacerta con pedes de leon o aquila e un cauda longe que fini in un puncta de picca


lindra

alleviar, calmar, sedar, mitigar, ablandar, moderar, lenificar;
med palliar


lindrande

med palliative, calmante;
~ medel palliativo, calmante


lindrig

legier [-d3-], leve;
~ sagt in parolas insufficiente


lindring

alleviation, appaciamento, mitigation, moderation, lenification, facilitation, discarga


lindringsmedel

med palliativo, calmante


linearperspektiv

perspectiva linear


linearritning

designo linear


lineär|linjär

(el. linjär) linear


linfrö

semine de lino


linfrökaka

torta de lino


lingarn

filo de lino


lingeri

subvestimentos de femina, lingerie fr [lä)3öri]


lingon

bot vaccinio, myrtillo rubie


lingonsylt

kul confectura/confitura de vaccinio


lingul

jalne clar (como lino);
(om hår) blonde clar (como lino)


lingvist

språk linguista, glottologo, glottologista


lingvistik

språk linguistica, glottologia


lingvistisk

språk linguistic, glottologic


linhår

capillos de lino


linhårig

de capillos de lino


linilsyra

kem acido linoleic


liniment

linimento, embroca, embrocation


linjal

regula;
tekn guida


linjalritning

designo linear


linje

linea;
(kontur) contorno;
tele communication;
univ disciplina, branca de studios;
dra en ~ tirar/traciar un linea, linear;
gå in för den slanla ~n guardar/surveliar su linea;
heta ~n le Linea Calde (inter le Casa Blanc e Kremlin);
horisontell ~ linea horizontal;
ligga i ~ med esser conforme a, concordar;
~n sjö le linea equatorial, le equator;
lodrät ~ linea vertical/perpendicular, perpendiculo;
naturvetenskapliga ~n (i skola) le linea de(l) scientias natural/physic;
som avser ~ linear, lineal;
stå på ~ esser in linea;
vara inne på samma ~ fig haber le mesme puncto de vista;
över hela ~n fig in omne parte, sin exception, totalmente


linjearbete

el, tele establimento/controlo de lineas electric o telephonic


linjebuss

autobus (de servicio) regular


linjedomare

sport guarda-lineas


linjefart

sjö navigation regular/de linea


linjefartyg

nave de linea regular


linjefel

mancamento del connexion


linjeflyg

volo regular/de linea


linjeföring

konst modo de designar


linjelopp

sport concurso (a bicyclettas ) con start eng [sta:t] commun


linjeman

sport guarda-lineas assistente


linjenät

rete de lineas


linjeperspektiv

perspectiva linear


linjera

linear, regular


linjerak

linear


linjeren

de lineas clar/classic


linjering

lineamento


linjerät

linear


linjesjöfart

sjö navigation regular/de linea


linjeskepp

mil hist grande nave de velas a tres mastes


linjespektrum

fys spectro con lineas obscur


linjespel

konst interaction de lineas


linjetrafik

servicio regular/de linea


linjetrupper

mil truppas organisate/regular


linjär

se lineär


linka

claudicar


linlugg

capillos de lino


linne

1 text lino, tela;
(uppsättning lakan, dukar etc) pannos blanc;
blekt ~ lino blanc;
oblekt ~ lino crude/natural 2 (damplagg) camisa;
(med små ärmar) camisetta;
(nattlinne) camisa de nocte


linnea

bot linnea


linneband

bokb;
en bok i ~ un libro ligate in tela/con ligatura de tela


linnedamast

text damasco de lino


linnelärft

text tela de lino


linnepapper

papiro de lino


linneskåp

armario de/a/pro pannos blanc


linnetrasa

pannello de lino


linnetyg

text panno/texito de lino


linnevaror

(damunderkläder) lino de corpore, camiseria


linneväv

text texito de lino


linning

banda


linningsband

banda


linodling

cultura de lino, liniera


linoleum

linoleum


linoleumsnitt

konst gravure fr [-vy:r] super linoleum


linoleumtryck

konst gravure fr [-vy:r] super linoleum


linolja

I s oleo de lino
II v applicar oleo de lino


linong

text lino fin, linon fr [linå)]


Linotype

typ Linotype® eng [lainötaip], linotypia


Linotypemaskin

typ machina de composition Linotype® eng [lainötaip], linotypo


Linotypesättare

typ compositor a machina Linotype® eng [lainötaip], linotypista


lins

1 fys lente;
anat lente, crystallino;
astigmatisk ~ lente astigmatic;
dubbelslipad ~ lente bifocal;
konkav/konvex ~ lente concave/convexe 2 bot lenticula;
kul lenticula, lente


linsformig

lentiforme, lenticular


linsinfattning

porta-lente


linslera

miner kaolin;
bilda ~ geol kaolinisar;
som avser ~ kaolinic


linslus

fig persona qui vole apparer publicamente a photos/in television etc.


linsnärja

bot cuscuta


linspinning

filatura de lino


linssoppa

kul suppa al/de lenticulas


linssystem

fys systema de lentes


lintott

fig infante de capillos de lino


lintråd

filo de lino


linväxter

bot (familj) linaceas


lip

lacrimation


lipa

lacrimar, plorar


liparit

miner liparite


lipas

biokem lipase


lipemi

med lipemia


lipen

ta till ~ comenciar a lacrimar/a plorar


lipid

biokem lipide;
som avser ~ lipidic


lipig

lacrimose


lipoid

biokem lipoide


lipokrom

biokem lipochromo


lipolys

biol lipolyse, lipolysis


lipom

med lipoma, steatoma


lipoprotein

biokem lipoproteina


liposarkom

med liposarcoma


lipsill

persona/infante lacrimose


lir

sport, mus joco


lira

I s mus lyra
II s num lira (pl lire) it
III s zool procellaria
IV v sport, mus jocar


lirare

sport, mus jocator


lire

se 2lira


lirka

cautemente inclinar in directiones diverse;
~ med någon fig cautemente probar persuader un persona


liror

zool (familj) procellariidas


lisa

I s relevamento, alleviation, consolation
II v alleviar, relevar, lenificar, adulciar


lisen

arkit pilastro sin base e capitella


lisma

flattar, blandir, adular


lismande

flattante, blande, adulatori, complementari, sycophantic


lismare

flattator, blanditor, adulator, incensator, sycophante


lismeri

flatteria, blandimento, adulation, sycophantia


Lissabon

Lisbona


list

1 (listighet) astutia, manovra, stratagema, subterfugio;
argan ~ astutia 2 arkit modulatura, cornice, bordo, bordatura;
(smal) listel 3 bot parterre fr [-tä:r], plattebanda


lista

I s lista, registro, catalogo, tabula, inventario;
stryka någon från en ~ remover/rader un persona del lista;
sätta upp någon på en ~ mitter/poner/inscriber un persona in un lista, listar un persona;
upprätta ~ över listar
II v 1 (uppföra på lista/upprätta lista över) listar 2 (smyga) glissar se, ir furtivemente;
ett fel har ~t sig in i räkningen il se ha glissate un error in le nota;
~ sig in entrar furtivemente;
~ sig till procurar se per astutia;
~ ut discoperir


listig

(illfundig) astute, artificiose, malitiose;
(smart) ingeniose


listighet

(illfundighet) astutia, malitia;
(smarthet) ingeniositate


listkrokodil

zool crocodilo porose


listpris

precio consiliate/indicative


listprofil

arkit modulatura


listverk

arkit modulatura


lisös

jachetta de lecto


lit

confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia;
sätta sin ~ till fider se a


lit de parade|lit|parade

lecto de parada


lita

~ på confider in, fider se a, haber confidentia/fiducia in;
någon man kan ~ på un homine de parola


litania

litania


Litauen

Lituania


litauer

lituano


litauisk

lituan


litauiska

1 språk lituano 2 (kvinna) lituana


lite|litet

(el. litet) adv (en smula) un pauco/poco de, legiermente [-d3-];
ge mig ~ vatten da me un pauco/poco de aqua;
han är ~ dum ille es legiermente [-d3-] folle;
~ då och då de tempore in tempore;
~ omsänder pauco a pauco, poco a poco;
~ tålamod un pauco/poco de patientia


litegrann|litegrand

(el. litegrand) un pauco/poco (de)


liten

parve;
(smärre) legier [-d3-];
(om tid) curte, breve, poc, pauc;
en ~ skillnad un parve differentia, un differentia legier;
en ~ tid vi leva här nos vive hic un breve tempore;
få en ~ haber un bebe/baby eng;
försumbart ~ negligibile;
~ bokstav littera minuscule, minusculo;
~ men naggande god parve de talia, ma grande de corde;
mycket ~ minuscule, pusille, parvissime, minime, diminutive, infime, lilliputian;
om ett litet tag in pauco/poco;
oändligt ~ infinitesimal, infinitesime;
vara ~ till växten esser de basse statura


litenhet

parvitate


liter

(l) litro (l);
en halv ~ un medie litro;
en hel ~ tote un litro;
två ~ mjölk duo litros de lacte


literbutelj

bottilia de un litro


literförpackning

pacchetto de un litro


litermått

mesura de un litro


literpris

precio per litro


litervis

in/de litros


litet

se lite


litium

kem lithium


litiumbatteri

pila de lithium


litograf

konst lithographo


litografera

konst lithographiar


litografering

konst lithographia


litografi

konst lithographia


litografisk

konst lithographic


litoral

I adj litoral
II s litoral


litoralfauna

fauna litoral


litoralzon

zona litoral


Litorinahavet

le Mar Litorin


litorinaperioden

geol le periodo litorin


litorinasnäcka

zool litorina


litosfär

geol lithosphera


litotes

språk litote


litotetisk

språk de litote, litotetic


littera

littera


litterat

I adj litterari, litterate
II s homine de littera(s), litterato


litteratur

litteratura, litteras;
samtida ~ litteratura contemporanee;
som avser ~ litterari


litteraturanmälan

recension


litteraturanmälare

recensente


litteraturantologi

anthologia, chrestomathia


litteraturforskare

recercator/scientista litterari


litteraturforskning

recerca/scientia litterari


litteraturförteckning

bibliographia, lista de referentias


litteraturhistoria

(ämne) historia litterari/del litteratura;
(bok) (libro del) historia litterari/del litteratura


litteraturhistoriker

historico del litteratura


litteraturhistorisk

del historia litterari


litteraturhänvisning

referentia bibliographic/al biliographia


litteraturkritik

critica litterari


litteraturkritiker

critico litterari


litteraturpris

premio/precio litterari


litteraturpristagare

premiato litterari


litteraturrecension

recension


litteratursociologi

sociologia litterari/del litteratura


litteraturspråk

lingua litterari


litteraturstöd

statligt ~ supporto statal/del Stato al edition litterari


litteraturvetare

scientista litterari


litteraturvetenskap

scientia litterari/del litteratura;
allmän/jämförande ~ litteratura general/comparative


litteraturöversikt

bibliographia


litteratör

homine de litteras


litterär

litterari


liturg

rel officiante al servicio del altar


liturgi

rel liturgia;
kännare av ~ liturgista


liturgik

rel studio del liturgia


liturgisk

rel liturgic


liv

1 (levande tillstånd) vita, existentia;
(livfullhet) vivacitate, verve fr [värv];
(varelse) esser, anima;
(aktiv verksamhet) activitate, animation, movimento, vita;
(oväsen) ruito, strepito, fracasso;
arbetet tar ~et av mig le labor va esser mi morte;
en fråga om ~ och död un question de vita e morte;
ett himla ~ un grande rumor/tumulto;
finns det ~ finns det hopp ubi vita sperantia;
full av ~ plen de vita;
få nytt ~ reviver;
få sig något till ~s haber qualcosa a mangiar [-d3-];
förlora ~et perder le vita, morir;
ge ~ åt dar le vita a;
ha sitt ~ att tacka för deber le vita a;
hopp om ~et spero/sperantia de vita;
hålla vid ~ tener in vita;
inte ett levande ~ nulle esser vivente/anima vive;
komma ifrån med ~et i behåll escap(p)ar vivente;
komma någon inpå ~et facer le cognoscentia intime de un persona;
kosta någon ~et costar le vita de un persona;
~ och leverne curriculo de vita;
med ~ och lust con enthusiasmo;
om ~et är dig kärt si te es car le vita;
rädda ~et på någon salvar le vita de un persona;
som avser ~ vital;
strid på ~ och död lucta a vita e a morte;
sväva mellan ~ och död esser inter le vita e le morte;
sätta ~et på spel mitter in joco su vita;
ta ~et av sig prender su vita, committer suicidio, suicidar se;
tjäna till ~ets uppehåll ganiar le vita;
vara vid ~ esser vive/vivente/in plen vita;
våga ~et hasardar/riscar su vita;
väcka till ~ crear, initiar;
åter väcka till ~ resurger;
är dina förädrar i ~et? vive tu parentes? 2 (midja) cinctura;
(del av klädesplagg) blusa;
vara smal om ~et haber un cinctura gracile/svelte/tenue;
veka ~et anat le cinctura abdominal


liv- och husorgan|liv|husorgan

jornal de casa


liva

~ upp animar, stimular, vivificar


livad

exaltate, allegre, animate


livaktig

animate, vive, vivide, vivace, active, alacre


livaktighet

animation, vivacitate, movimento, activitate, alacritate


livboj

sjö boia de salvamento/de salvation


livbälte

cinctura/cincturon de salvamento/de salvation


livbåt

sjö barca/lancha [-sh-] de salvamento/de salvation


livdjur

lantbr bestial a procreation o a lacte


livdrabant

hist membro del guarda de un prince


live

eng (inför publik) in publico;
(direktsänt) directe


livegen

hist serve;
~ person servo (del gleba)


livegenskap

hist servage [-ad3e]


liveinspelning

mus registration in publico


livekonsert

concerto in publico


livflotte

sjö rate de salvamento/de salvation


livfull

animate, vive, vivide, vivace, active, alacre;
~t och eldigt mus con brio it


livfullhet

vivacitate


livförsäkra

contraher/contractar un assecurantia super le vita


livförsäkring

assecurantia super le vita


livgarde

mil guarda de corpore, guarda-corpore


livgardist

mil guarda de corpore, guarda-corpore


livgivande

vivificante;
(stimulerande) stimulante, stimulatori, inspirator


livgivare

vivificator


livgrenadjär

mil grenadier fr [grönadje] royal


livhanken

rädda ~ salvar le vita


livklädnad

bibl camisa longe


livkompani

mil prime compania de regimentos de infanteria (svedese)


Livland

Livonia


livlig

vivace, vive, vivide, galliarde, mercurial, plen de vita, alacre;
(rörlig) active;
(vaken) alerte;
(sprudlande) ebulliente;
(om debatt) vivace, animate;
(om efterfrågan) ardente;
(om fantasi) vivide;
(om förhoppning) sincer;
(om intresse) grande, ardente;
(om skildring) vivide;
(om trafik) forte, frequente, intense, intensive


livlighet

vividitate, vivacitate, alacritate, ebullientia


livlina

corda/cablo de salvamento/de salvation


livläkare

medico personal;
förste ~ medico de(l) familia royal


livländare

livonio


livländsk

livonie


livlös

sin vita, exanime, inanimate, morte


livlöshet

absentia de vita;
fig manco/mancantia de vivacitate;
med apathia


livmedikus

medico personal;
förste ~ medico de(l) familia royal


livmoder

anat utero, matrice;
bortopererande av ~n med hysterectomia;
som avser ~n uterin;
öppning av ~n med hysterotomia


livmodercancer

med cancer del utero


livmoderframfall

med prolapso


livmoderhals

anat collo uterin/del utero


livmoderhalscancer

med cancer cervical/del collo uterin/del utero


livmoderhalsinflammation

med inflammation cervical, endometritis


livmodermun

anat apertura del utero, bucca uterin


livmodertapp

anat portio vaginalis lat


livnära

nutrir, alimentar, supportar, sustener, sustentar;
~ sig nutrir se;
(nätt och jämnt) subsister


livregemente

mil regimento de guardas (royal)


livrem

cinctura;
mil cincturon


livrock

hist jachetta stricte pro viros (con un sutura al cinctura);
supertoto;
mil tunica de cuirassero


livrustkammare

armeria;
Livrustkammaren le Armeria Royal Svedese


livrädd

multo pavorose, terrificate;
vara ~ haber un pavor mortal


livräddare

salvator


livräddning

salvamento, salvation


livräddningsbåt

sjö barca/lancha [-sh-] de salvamento/de salvation


livräddningslag

equipa de salvamento/de salvation


livräddningslina

corda/cablo de salvamento/de salvation


livräddningssällskap

societate de salvamento/de salvation, societate pro le salvamento/le salvation de naufragios


livräddningsväst

gilet fr [3ile] de salvamento/de salvation


livränta

renta a vita


livränteförsäkring

assecurantia de un renta a vita


livrätt

kul platto favorite


livré|livre

livrea


livsandar

spiritos vital/del vita


livsaptit

appetito de viver, vitalitate


livsavgörande

vital


livsbehov

besonios/necessitates vital/del vita


livsbejakande

positive al vita, optimistic


livsbejakare

persona qui ha un attitude positive al vita, optimista


livsbejakelse

attitude positive al vita, optimismo


livsbetingelser

conditiones vital/de vita/de existentia


livscykel

cyclo vital/de vita


livsdag

jorno/die del vita


livsdrift

instincto/pulsion de vita;
psyk libido


livsdröm

sonio del vita


livsduglig

viabile


livsduglighet

viabilitate, vitalitate


livsdyrkan

adoration del vita


livsdyrkare

adorator del vita


livselixir

elixir de longe vita


livsenergi

energia vital


livserfaren

qui ha experientia vital/del vita


livserfarenhet

experientia vital/del vita;
brist på ~ inexperientia del vita


livsfara

periculo/risco mortal/de vita/de morte


livsfarlig

periculose/riscose pro le vita, periculosissime;
(om skada) grave;
(dödlig) fatal, mortal


livsfientlig

inimic al vita


livsfientlighet

inimicitate al vita


livsfilosofi

(livssyn) philosophia/conception del vita;
(lära) vitalismo


livsform

forma vital/de vita


livsfrämmande

irreal


livsfråga

(livshotande) question de vita o de morte;
(angelägen) question vital


livsfrö

semine


livsfunktion

function vital/del vita


livsföring

modo/maniera/stilo/genere de vita/de viver


livsförnekande

negative al vita


livsförnekare

persona qui ha un attitude negative al vita


livsförnekelse

attitude negative al vita


livsförnödenheter

articulos de prime necessitate


livsförtröstan

fide in (le possibilitates de) vita


livsgemenskap

sociol communitate;
biol symbiose, symbosis, biocenose, biocenosis


livsglad

allegre, gai, galliarde


livsglädje

placer/gaudio/joia de viver/del vita, allegressa vital/de vita


livsgnista

vigor


livsgärning

obra de (su) vita, obra de tote un vita


livshotad

menaciate a morte


livshotande

grave;
(dödlig) fatal, mortal


livshunger

appetito de viver


livshållning

attitude vital/in le vita


livsideal

ideal de vita


livsinsinkt

instincto vital


livsinställning

attitude vital


livsintresse

interesse vital


livskall

vocation


livskamp

lucta a vita


livskamrat

companion de vita/in le vita


livsklok

sage [-d3-]


livskraft

fortia/energia vital/de vita, vigor, vitalitate


livskraftig

plen de vita/de vitalitate, vital, vigorose;
vara ~ viger


livskvadron

mil prime compania de regimentos de cavalleria (svedese)


livskvalitet

qualitate del vita


livsleda

enoio de viver, tedio/disgusto del vita, taedium vitae lat [tädium vitä], spleen eng [spli:n]


livsledsagare

companion de vita/in le vita;
(äkta maka/make) conjuge, consorte


livslevande

in persona, in carne e osso


livslinje

(fåra i hand) linea de vita


livsluft

atmosphera vital (pro functionar ben)


livslust

gusto/gaudio/joia de viver, allegresa vital/del vita, gaitate


livslängd

(för människa) durata/duration del vita (human), longevitate, vita;
(för föremål) durata, duration, vita utile


livslåga

flamma del vita


livslång

perpetue, perpetual, pro tote le vita


livslögn

mendacio/mentita de (su) vita


livsmedel

productos alimentari, articulos de alimentation, comestibiles, victualias, viveres, provisiones, mantenentia;
förse med ~ approvisionar


livsmedelsaffär

magazin/boteca de alimentation/de comestibiles/de viveres/de productos alimentari


livsmedelsavdelning

section de alimentation/de comestibiles


livsmedelsbranschen

le sector del productos alimentari/del viveres


livsmedelsbrist

scarsitate de viveres


livsmedelsförsörjning

provision de viveres, approvisionamento


livsmedelsransonering

rationamento de viveres


livsmedelsstadga

statuto alimentari


livsmedelsteknik

technologia alimentari


livsmedelstillsats

additivo alimentari


livsmiljö

ambiente vital/del vita, climate social/de vita;
biol biosphera, ambiente vital


livsmod

corage [-ad3e] de (continuar a) viver/de confrontar le vita


livsmål

scopo de(l) vita


livsnjutare

gauditor del vita, epicureo, hedonista


livsnjutning

gaudio de vita, epicureismo, hedonismo


livsnorm

norma del vita


livsnära

conforme al realitate, realista, realistic


livsnödvändig

vital


livsomständigheter

conditiones/circumstantias vital/del vita


livsprincip

norma del vita


livsproblem

problema vital/del vita


livsprocess

processo vital/del vita


livsrum

spatio vital


livsrytm

rhythmo vital/del vita


livssituation

circumstantia/condition/situation vital/del vita


livsskymning

crepusculo/declination del vita


livsstil

stilo/genere/modo/maniera/tenor de vita/de viver


livssyn

philosophia/conception del vita


livstecken

signo vital/de vita


livstid

vita;
döma till ~ condemnar a perpetuitate/pro tote le vita;
~s fängelsestraff (imprisionamento/detention a) perpetuitate


livstidsstraff

(detention/imprisionamento a) perpetuitate


livsträd

arbore genealogic/del vita;
bot thuja


livstråd

filo del vita


livstrött

fatigate/enoiate del vita


livstycke

brassiere fr [brasjär]


livsuppehälle

mantenentia, sustenentia, sustentamento


livsuppfattning

conception/philosophia del vita


livsuppgift

carga del vita, mission de su vita


livsvarig

perpetue, perpetual


livsverk

obra de (su) vita, obra de tote un vita


livsviktig

vital


livsvilja

desiro/desiderio/appetito de viver, vitalitate


livsvillkor

condition vital/del vita


livsvisdom

sagessa [-d3-]


livsvärde

valor vital


livsvärme

calor vital, affection


livsyttring

signo vital/de vita


livsådra

fig fonte vital, anima


livsångest

angustia vital


livsåskådning

conception del vita, ideologia


livsöde

destino, sorte


livtag

sport prisa circum le cinctura


livvakt

guarda de(l) corpore


livväst

sjö gilet fr [3ile] de salvamento/de salvation


lix

se läsbarhetsindex


ljud

sono;
(buller) ruito, rumor;
(klang) tono;
(ljudstyrka) volumine;
inte ge ett ~ ifrån sig tacer;
~ets fortplantning le propagation del sono;
~ets hastighet le velocitate sonic;
som avser ~ sonic, sonor, phonetic, phonic;
sänka ~et bassar le volumine;
åstadkomma ett ~ emitter/producer un sono


ljud- och ljusboj|ljud|ljusboj

sjö boia sonor e luminose, boia luminose con sirena


ljud- och ljusspel|ljud|ljusspel

teat representation sonor e illuminate


ljuda

I sonar;
(om klocka) sonar, tintinnar;
(om klockspel) carillonar;
(genljuda) resonar
II (uttala ljud för ljud) pronunciar sono per sono


ljudande

sonante, sonor


ljudanläggning

equipamento/apparato(s) sonor/audio


ljudarkiv

archivos sonor/de sonos


ljudband

banda (magnetic) sonor, banda magnetophonic, phonobanda


ljudbang

detonation/explosion supersonic


ljudbeteckning

språk signo phonetic


ljudboj

sjö boia sonor


ljudbrev

lettera/littera de audiocassetta


ljuddiagram

diagramma acustic


ljuddämpande

insonorisante


ljuddämpare

tekn silentiator;
mus surdina


ljuddämpning

insonorisation


ljudeffekt

effecto sonor/acustic


ljudenlig

språk phonetic


ljudfilm

film sonor


ljudfrekvens

frequentia acustic


ljudförbindelse

språk connexion phonetic


ljudförhållande

acustica


ljudförstärkare

amplificator del sono


ljudförstärkning

amplification sonor


ljudhastighet

celeritate/velocitate sonic/del sono;
överskrida ~en exceder le velocitate del sono


ljudhärmande

språk onomatopeic;
~t ord onomatopea


ljudhål

mus apertura de resonantia


ljudintryck

impression sonor/acustic


ljudisolera

insonorisar


ljudisolering

isolamento acustic/sonor, insonorisation


ljudkassett

audiocassetta


ljudkvalitet

qualitate del sono;
(akustik) acustica


ljudkälla

fonte sonor/de sono


ljudlag

språk lege phonetic


ljudlagsenlig

språk conforme al leges phonetic


ljudlig

forte, alte;
(bullrig) ruitose, rumorose, clamorose, strepitose;
med ~ stämma a plen voce, in alte voce, in voce alte


ljudlighet

rumorositate, strepito


ljudlikhet

mus homophonia;
språk homonymia, homophonia


ljudlära

fys acustica;
språk phonetica


ljudlös

silente, silentiose, insonor


ljudlöshet

silentio, insonoritate


ljudmätare

phonometro


ljudmätning

phonometria


ljudmålning

mus imitation acustic/musical/de sonos, harmonia imitative;
språk onomatopea


ljudnivå

nivello/volumine sonor


ljudsignal

signal acustic


ljudskridning

språk cambio phonetic, mutation consonantic, apophonia


ljudskrift

språk scriptura/transcription phonetic


ljudskugga

umbra acustic/sonor


ljudspektrum

spectro sonor


ljudspringa

anat glotta, glottis


ljudspår

phonogramma;
(på band) pista sonor


ljudstyrka

fortia/intensitate/volumine/potentia sonor/del sono;
(på radio) volumine;
reglera ~n adjustar/regular le volumine


ljudsystem

språk tote le vocales e consonantes de un lingua


ljudsätta

provider de sono


ljudteknik

technica/ingenieria del sono


ljudtekniker

technico/ingeniero del sono


ljudtranskription

språk transcription phonetic


ljudupptagning

registration phonic/del sono


ljudvall

barriera sonic/sonor/del sono, muro del sono;
gå igenom/spränga ~en rumper le barriera sonor


ljudvolym

fortia/intensitate/volumine/potentia sonor/del sono;
(på radio) volumine;
reglera ~en adjustar/regular le volumine


ljudvärde

språk valor phonetic


ljudvåg

unda sonor/sonic


ljudåtergivning

reproduction del sono


ljudöverföring

transmission de sonos


ljudövergång

språk cambio phonetic, aphonia


ljug

mendacio, mentita


ljuga

mentir


ljugarbänk

banco de/pro narratores exaggerante


ljum

tepide;
fig tepide, sin enthusiasmo, indifferente;
göra ~ tepidar;
vara ~ teper


ljumhet

tepiditate, tepor;
fig tepor, tepiditate, indifferentia


ljumma

tepidar


ljummen

tepide;
fig tepide, sin enthusiasmo, indifferente;
göra ~ tepidar;
vara ~ teper


ljumskbråck

med hernia inguinal


ljumske

anat inguine;
som avser ~ inguinal


ljumskkanal

anat canal inguinal


ljumskveck

anat plica del inguine


ljung

bot calluna;
klock~ erica;
kryp~ louiseleuria procumbente;
lapp~ phyllodoce;
träd~ erica arboree


ljunga

(blixtra) fulgurar;
~ och dundra fulminar


ljungeld

(blixtsken) fulgure;
(åskvigg) fulmine


ljunghed

landa


ljungpipare

zool pluviero aurate


ljungväxter

bot (familj) ericaceas


ljus

I s lumine, luce;
(av stearin) candela;
(av vax) cereo;
(intelligent person) persona intelligente;
dra fram i ~et fig revelar, detectar, deteger, exhumar;
dämpa ~et assurdar/reducer le lumine/le luce;
föra bakom ~et fig illuder, deluder, deciper, mystificar;
ge grönt ~ dar le lumine/le luce verde;
kasta ~ över fig jectar lumine/luce super, elucidar, exclarar;
knäppa på ~et accender/connecter le lumine/le luce;
~ets fortplantning le propagation del luce/del lumine;
skåda dagens ~ vider le lumine/le luce, venir al vita/al mundo/al existentia;
stöpa ~ fabricar candelas a mano;
Varde ~! bibl Sia le luce/lumine!
II adj lucide, luminose;
(om färg) clar, pallide;
(om hårfärg) blonde;
den ~a sidan le latere/parte exclarate/luminate;
fig le bon latere, le aspecto/latere favorabile/le plus avantagiose [-d3-];
en ~ idé un idea luminose/brillante;
~a ögon oculos clar;
~t öl bira clar;
mitt på ~ dagen in plen die


ljus- och ljudboj|ljus|ljudboj

sjö boia luminose e sonor, boia luminose con sirena


ljusalf

myt bon spirito/fee


ljusbehandling

med phototherapia


ljusbeige

I adj beige fr [bä3] clar/pallide
II s beige fr [bä3] clar/pallide


ljusbeständig

insensibile/resistente al lumine/al luce, inalterabile


ljusbild

projection, diapositiva;
foto diapositiva


ljusbildsapparat

projector


ljusblink

scintilla


ljusblixt

fulgure


ljusblond

blonde clar/pallide


ljusblå

blau clar/pallide;
fig naive


ljusboj

sjö boia luminose


ljusbrun

brun clar/pallide, cervin


ljusbrunn

fonte luminose/de lumine/de luce


ljusbrytande

fys refringente, refractive


ljusbrytning

fys refraction del lumine/del luce


ljusbåge

arco luminose


ljuscell

tekn cellula photoelectric


ljusdunkel

konst clarobscuro


ljuseffekt

effecto luminose/de lumine/de luce


ljusfenomen

phenomeno luminose


ljusfest

festa illuminate


ljusfilter

foto filtro chromatic


ljusfläck

macula luminose/de lumine/de luce


ljusflöde

jecto/fluxo/fasce luminose/de lumine/de luce


ljusfärgad

clarette


ljusglimt

fig radio de sperantia


ljusgrå

gris clar/pallide


ljusgrön

verde clar/pallide


ljusgul

jalne clar/pallide, flave


ljusgård

circulo luminose/de lumine/de luce;
meteor circulo luminose, halo;
arkit corte con tecto vitrate


ljushastighet

celeritate/velocitate del lumine/del luce


ljushav

grande fluxo luminose/de lumine/de luce


ljushet

claritate


ljushuvud

fig persona intelligente


ljushyad|ljushyllt

(el. ljushyllt) a/de carnation clar/pallide


ljushållare

candeliero


ljushårig

blonde


ljusinsläpp

incidentia de lumine/de luce


ljusklädd

in vestimentos clarette


ljusknapp

button/interruptor del lumine/del luce


ljusknippe

fasce luminose/de lumine/de luce/de radios luminose


ljuskopia

foto photocopia


ljuskopiera

foto photocopiar


ljuskopieringsapparat

foto photocopiator


ljuskrans

circulo luminose/de lumine/de luce, aureola;
meteor halo, circulo luminose;
astron corona


ljuskrona

lustro


ljuskvantum

fys photon, quanto de lumine/de luce, quanto de energia luminose


ljuskägla

cono luminose/de lumine/de luce


ljuskälla

fonte luminose/de lumine/de luce


ljuskänslig

foto photosensibile, sensibile al lumine/al luce;
göra ~ sensibilisar


ljuskänslighet

foto photosensibilitate


ljuslagd

(om hy) a/de carnation clar/pallide;
(om hår) blonde


ljuslockig

vara ~ haber le capillos blonde buclate


ljuslätt

(om hy) a/de carnation clar/pallide;
(om hår) blonde


ljuslåga

flamma de candela


ljusmanschett

manchette fr [ma)shät] a/pro/de candela


ljusmässa

festa del Purification del Virgine, Candelaria


ljusmätare

photometro;
foto lucimetro, exposimetro


ljusmätning

photometria


ljusna

devenir plus clar;
fig meliorar se


ljusning

(gryning) alba;
fig melioration


ljusomstrålad

aureolate


ljuspenna

data penna/stilo luminose


ljuspunkt

puncto luminose/de lumine/de luce;
el puncto de contacto, prisa de currente;
fig radio de sperantia


ljusraket

rocchetta luminose


ljusramp

teat lumines al proscenio


ljusreflex

reflexo luminose


ljusreklam

reclamo/publicitate luminose


ljusring

circulo luminose/de lumine/de luce, aureola;
meteor halo, circulo luminose;
astron corona


ljusröd

rubie clar/pallide, rosate, incarnatin, clarette;
ljusrött vin kul vino clarette, claretto


ljusrödaktig

rosastre


ljussax

cisorios pl a/pro candelas


ljussignal

signal luminose


ljussken

lumine, luce;
(av levande ljus) lumine de candela


ljusskygg

med photophobe, photophobic;
biol lucifuge;
fig ~ person canalia


ljusskygghet

med photophobia


ljusspektrum

spectro luminose/de lumine/de luce


ljusspel

joco del lumine


ljusspridning

fys dispersion de lumine/de luce


ljusspringa

stricte apertura de lumine/de luce


ljusstake

candeliero;
flerarmad ~ candelabro;
sjuarmad ~ candelabro a/de septe bracios


ljusstark

luminose;
~ lins foto objectivo a grande apertura/a grande luminositate


ljusstentryck

graf photolithographia


ljusstrimma

stria luminose/de lumine/de luce;
fig radio de sperantia


ljusstråle

radio luminose/de lumine/de luce


ljusstrålning

fys radiation luminose


ljusstump

pecietta de candela


ljusstyrka

intensitate luminose/del lumine/del luce;
foto apertura maximal (del diaphragma), luminositate;
fys luminantia, luminositate;
mätning av ~ photometria


ljusstöpning

fabrication a mano de candelas


ljussättning

teat illumination


ljusteknik

technica de exclaramento


ljustekniker

technico de exclaramento


ljuster

fiske furca a piscar


ljusterapi

med phototherapia


ljusterfiske

pisca al/con furca


ljustra

fiske furcar


ljustryck

graf phototypia, heliographia, heliotypia, cyanogramma, cyanographia, cyanotypo;
fys pression de radiation luminose


ljustrycksförfarande

graf phototypia, phototypographia


ljusveke

micca


ljusvekegarn

filo de micca


ljusverkan

effecto(s) luminose/del lumine/del luce/del exclaramento


ljusvåg

unda luminose/de lumine/de luce


ljusäkta

insensibile/resistente al lumine/al luce, inalterabile


ljusäkthet

resistentia al lumine/al luce


ljusår

anno lumine/luce, anno de lumine/de luce


ljusögd

con oculos clar


ljusöppning

apertura de lumine/de luce


ljuta

~ döden morir


ljuv

dulce, amene, suave;
dela ~t och lett med någon participar in/a tote vicissitudes de un persona


ljuvhet

dulcor, amenitate, suavitate


ljuvlig

(läcker) delectabile, deliciose;
(utsökt) exquisite


ljuvlighet

delectabilitate


Lloyd’s Register of Shipping|Lloyd’s|Register|of|Shipping

sjö le Registro de Lloyd eng [låid]


lo|LO

I zool lynce, lupo cervari
II text (lugg) pilo, senso
III LO (Landsorganisationen) CSS (le Confederation del Syndicatos Svedese)


loafers

loafers eng [louföz]


lob

anat lobo, lobulo


lobb

sport lob eng


lobba

sport lobar


lobbning

sport (le) lobar


lobby

(på hotell) hall eng [hå:l], vestibulo, entrata, lobby eng [låbi];
pol (påtryckningsgrupp) gruppo de pression, lobby


lobbying

pol sollicitar votos, exercer/facer pression


lobbyist

pol membro de un gruppo de pression, lobbyista [låbiista]


lobbyverksamhet

pol (le) sollicitar votos, (le) exercer/facer pression


lobelia

bot lobelia


lobeliaväxter

bot (familj) lobeliaceas


lobformig

med, bot lobate, lobulate, lobular


lobotomi

med lobotomia


lock

I (av hår) bucla;
(liten) bucletta
II (till kastrull etc) coperculo;
bot, zool operculo
III med ~ och pock con omne medios de persuasion, persuasivemente


locka

1 (göra lockig) buclar, crispar;
~ sig buclar/crispar se 2 (attrahera) attraher;
(fresta) seducer, tentar, infatuar, capt(iv)ar;
(muta) subornar;
(kalla på djur) appellar;
(använda lockbete) escar;
~ på en hund appellar un can;
~ till sig attraher;
~ ur någon en hemlighet extraher un secreto a un persona


lockande

attractive, seducente


lockbete

esca


lockelse

attraction, seduction, seducimento, tentation


lockespindlar

zool (ordning) opiliones


lockfågel

ave de esca/de appello


lockig

buclate, crispe


locklåt|lockläte

(el. lockläte) appello


lockmedel

esca


lockout

lock-out eng [låkaut]


lockouta

excluder per lock-out eng [låkaut]


lockoutvarsel

advertimento de lock-out eng [låkaut]


lockperuk

perrucca a buclas


lockpipa

sibilo de esca


lockpris

precio appellante/avantagiose [-d3-]/special/de favor


lockrop

appello;
fig appello, attraction


locksång

voce seducente/de sirena


lockton

appello


locktång

ferro/pincias pl a/de buclar


lockvara

articulo publicitari


loco sigilli|loco|sigilli

(l s) loco sigilli (l.s.) lat


lod

(tyngd i urverk) plumbo;
(lödmetall) soldatura;
sjö (plumbo de) sonda;
mäta med ~ sjö sondar


loda

1 sjö sondar;
fig ~ opinionen sondar le opinion 2 (ströva omkring) vagar, vagabundar, (circum)errar, flanar


lodapparat

sjö sondator


lodare

vagabundo


lodbar

sjö sondabile


lodda

zool malloto villose


loden

text loden ty


lodenrock

mantello de/in loden ty


lodjur

zool lynce, lupo cervari


lodled

perpendicularitate, verticalitate


lodlina

perpendiculo;
sjö sonda;
sport corda de scander;
kontrollera med ~ plumbar


lodlinje

mat linea perpendicular/vertical/normal, perpendiculo, vertical, normal


lodning

sjö sondage [-ad3e]


lodningsapparat

sjö sondator


lodriktning

perpendicularitate, verticalitate


lodrät

vertical, perpendicular, erecte, a plumbo;
~ linje linea perpendicular/vertical, perpendiculo


lodrätt

perpendicularmente, verticalmente, a plumbo


lodstreck

linea vertical


loft

arkit mansarda;
(för säd etc) granario;
ha tomtar på ~et fig haber ideas folle, esser folle


loftbod

granario


loftgång

arkit galeria (externe)


loftkammare

camera sub le tecto, mansarda


logaritm

mat logarithmo


logaritmfunktion

mat function logarithmic


logaritmisk

mat logarithmic


logaritmlinjal

mat regula logarithmic


logaritmpapper

mat papiro logarithmic


logaritmskala

mat scala logarithmic


logaritmtabell

mat tabula logarithmic/de logarithmos


loge

I (för säd) granario
II (i ordenssällskap) logia [-d3-];
teat logia [-d3-], loge fr [lå:3]


logement

mil sala de dormir/de allogiamento [d3-] (in un caserna)


logementsbyggnad

mil caserna de allogiamento [-d3-]


logementsfartyg

mil nave de allogiamento [-d3-]


logera

(vara inhyst) esser hospite de, esser allogiate [-d3-], sojornar, viver;
(övernatta) pernoctar;
(inhysa) dar asylo/albergo a, albergar, allogiar [-d3-], dar hospitalitate a


logg

sjö log eng


logga

sjö jectar le log eng;
~ in data entrar in communication;
~ ut data clauder/finir le communication


loggbok

sjö libro/diario/jornal de navigation/de log eng;
flyg libro/diario/jornal aeronautic/de aeronavigation


loggert

sjö lugre


loggertsegel

sjö vela de lugre


loggia

arkit loggia it [låd3a], logia [-d3-]


logglina

linea de log eng


logi

allogio [-d3-], allogiamento [-d3-], camera


logik

logica;
brist på ~ illogismo, illogicitate


logiker

logico


logisk

logic;
dra en ~ slutsats fil inferer;
~ slutsats conclusion logic;
fil inferentia;
~t resonemang fil ratiocination;
resonera ~t fil ratiocinar;
tänka ~t pensar logicamente


logistik

fil, mat, ekon logistica


logistiker

fil, mat, ekon logistico


logistisk

fil, mat, ekon logistic


logogram

språk logogramma;
som avser ~ logogrammatic


logogryf

språk logogripho


logoped

språk logopedista, orthophonista


logopedi

språk logopedia, orthophonia


logopedisk

språk logopedic, orthophonic


logos

fil, rel logos grek


logotyp

logotypo, logo, logotype eng [lågötaip]


loj

apathic, amorphe, indolente, inerte, languide, marcide


lojal

loyal, fidel, sincer


lojalitet

loyalitate, fidelitate, sinceritate;
brist på ~ disloyalitate


lojalitetsförklaring

declaration de loyalitate


lojhet

apathia, indolentia, inertia, amorphia, marcor, languor


lok

locomotiva;
mindre ~ för spårväxling locomotor


lokal

I s local, sala
II adj local, vicinal;
med local, topic;
~ tid hora local;
~a skurar pluvias local;
~t verkande medel med topico;
~t vin vino del pais


lokalavdelning

section local


lokalbedöva

med anesthesiar localmente


lokalbedövning

med anesthesia local/topic


lokalderby

sport derby eng [da:bi]/am [dö:bi] regional


lokalfärg

color local


lokalförvaltning

administration local/regional


lokalgata

strata vicinal


lokalhyra

(precio de) location de un sala


lokalisera

localisar


lokaliserbar

localisabile


lokalisering

localisation


lokaliseringspolitik

politica de discentralisation


lokalitet

(plats, ställe) localitate;
(utrymme) local, sala, camera


lokalkorrespondent

correspondente local/regional


lokalkännedom

cognoscentia del localitate


lokalpatriot

patriota local/regional


lokalradio

radio local/regional


lokalsamtal

tele telephonata local/regional


lokalsinne

facultate de orientar se


lokaltid

hora local


lokaltidning

jornal local/regional


lokaltrafik

circulation/traffico local


lokaltåg

traino local/suburban, traino omnibus


lokalväg

cammino/via vicinal


lokalvård

mundification


lokalvårdare

dismaculator, dismaculatora, nettator, nettatrice


lokativ

språk locativo


lokativisk

språk locative


lokatt

zool lynce, lupo cervari


lokförare

conductor de traino, machinista


loko

hand loco lat, in le loco


lokoaffär

hand transaction in le loco


lokomotiv

locomotiva;
mindre ~ för spårväxling locomotor


lokomotivförare

conductor de traino, machinista


lokomotor

locomotor


lokopris

hand precio in le loco


lokpersonal

personal de locomotiva


lokstall

remissa/deposito de locomotivas


lokus

(hyresrum) camera de location;
(matställe) casa de repasto, pension


lolla

femina fatue/stupide/stulte


lom

1 zool; ~ar (släkte) gavia;
is~ gavia immer;
små~ gavia stellate;
stor~ gavia arctic;
vitnäbbad is~ gavia adamic 2 sjö manico de remo


loma

se lomma


lombard

lombardo


lombardera

bank prestar a pignore


lombardering

bank prestation a pignore


Lombardiet

Lombardia


lombardisk

lombarde, lombardic


lombardlån

bank presto a pignore


lomfåglar

zool (ordning) gaviiformes


lomhörd

debile de audito, dur de aure


lomhördhet

surditate partial, insufficientia auditive, hypoacusia


lomma|loma

(el. loma) ~ av/iväg partir/vader via lentemente (e disillusionate)


lomme|lommeört

(el. lommeört) bot capsella bursa pastoral/de pastor


London

London;
från ~ londonese


longitud

longitude


longitudgrad

grado longitudinal/de longitude


longitudinalvåg

fys unda longitudinal


longitudinell

longitudinal


longobard

hist longobardo


longplayingskiva

disco microsulco/de longe duration


longör

prolixitate, verbositate, tediositate


look

(utseende) physiognomia;
(modestil) stilo


looping

flyg looping eng [lu:ping]


lopp

cursa, curso, movimento;
(förlopp) curso, progression, marcha [-sh-];
(på skjutvapen) tubo, cannon;
sport cursa, curso;
dött ~ sport dead heat eng [ded hi:t];
ge fritt ~ åt dar libere curso a, discargar, emitter;
i det långa ~et al longe;
inom ~et av in, intra;
under ~et av in le curso de, durante


loppa

I s zool pulice;
full med loppor pulicose;
hund~ pulice de can;
människo~ pulice irritante;
sand~ pulice de sablo/de arena;
vatten~ pulice aquatic/de aqua
II v (plocka bort loppor) expulicar


loppbett

piccatura de pulice


loppbiten

piccate per pulices


loppcirkus

circo/theatro de pulices


loppmarknad

mercato al pulices/de secunde mano


loppspel

joco de pulices


loran

sjö (navigation) Loran eng [lårön]


lord

Lord eng [lå:d]


lordos

biol, med lordose, lordosis;
som avser ~ lordotic


lori

zool loris


lorisider

zool (familj) lorisidas


lornjett

lorgnette fr [lårnjät], binoculo


lort

immunditia, sordidessa;
(starkare) merda


lorta

~ ner macular, polluler


lortgris

infante/persona immunde


lortig

immunde, sordide;
(starkare) merdose


lortighet

immunditia, sordidessa


lortvatten

aqua usate/residuari


loser

perditor


loska

I s jecto de saliva
II v spuer


loss

bryta ~ distachar [-sh-] per rumper;
(om oväder) erumper;
kasta ~ sjö disancorar;
komma ~ (göra sig fri) distachar se, disligar se, liberar se;
(komma igång) entrar in activitate;
(slappna av) relaxar, disserrar;
riva/slita ~ distaccar;
släppa ~ liberar, (re)laxar, lassar vader;
skruva ~ disvitar


lossa

(lösgöra) distachar [-sh-], disfacer, disligar, liberar;
(lasta ur) discargar;
(avfyra) discargar


lossliten

distachate [-sh-]


lossna

distachar [-sh-] se, disfacer se;
(om knut) disnodar se


lossning

discarga(mento)


lossningsarbetare

discargator


lossningshamn

porto de discarga


lossningsplats

loco/quai fr [kä] de discarga(mento), discargatorio, disbarcatorio


lossryckt

distachate [-sh-]


losstagen

dismontate


losta

bot bromo;
ludd~ bromo hordeacee


Lothringen

Lorena;
från ~ lorenese


lotion

lotion


lots

sjö pilota


lotsa

guidar, conducer;
sjö pilotar


lotsavgift

(derectos pl de) pilotage [-ad3e]


lotsbrev

certificato de pilota/de pilotage [-ad3e]


lotsbåt

nave/lancha [-sh-] (de) pilota


lotsfisk

zool pisce pilota, remora


lotskutter

cutter eng [katö] (de) pilota


lotsning

pilotage [-ad3e]


lotsplikt

pilotage [-ad3e] compulsori


lotsreglemente

regulamento de pilotage [-ad3e]


lotsstation

station pilota


lotstvång

pilotage [-ad3e] compulsori


lotsväsen|lotsväsende

(el. lotsväsende) systema de pilotage [-ad3e], (servicio de) pilotage


lott

(öde) sorte, destino, destination;
(olyckligt öde) fato;
(lyckligt öde) fortuna;
(andel) lot, parte, portion, quota;
(av jord) lot, parcella;
spel billet/numero de lotteria it;
dra ~ tirar al sorte;
lägga om ~ imbricar, coperir/superponer partialmente;
vara nöjd med sin ~ esser contente de/con su sorte


lotta

I s membro del Organisation/Corpore/Corps fr [kå:r] Voluntari Feminin del Defensa
II v (dra lott) tirar al sorte;
~ ut (dela ut genom lottdragning) distribuer/repartir per tirage [-ad3e]/tiramento al sorte;
(avyttra genom lotteri) vender per tirage/tiramento de lotteria it


lottad

illa ~ infortunate;
lyckligt ~ fortunate


lottakår

Corpore/Corps fr [kå:r] Voluntari Feminin del Defensa


lottarörelsen

Le Organisation Voluntari Feminin del Defensa


lottdragning

tirage [-ad3e]/tiramento al sorte;
spel tirage/tiramento de lotteria it


lotteri

lotteria it;
spel på ~ jocar al/in lotteria


lotteridragning

spel tirage [-ad3e]/tiramento de lotteria it


lotteriförordning

jur lege super le lotterias it


lotterivinst

premio de lotteria it


lottförsäljare

administrator de lotteria it


lottlös

sin lot/parte/portion


lottnummer

numero de lotteria it


lotto

spel lotto it;
spela på ~ jocar al lotto


lottospel

lotto it


lottovinst

premio de lotto it


lottsedel

billet de lotteria it


lottspel

lotteria it


lotus

bot loto


lotusblomma

bot (flor de ) loto


lotusställning

(i yoga) position (de) loto


lounge

hall eng [hå:l], vestibulo, entrata, lobby eng [låbi]


lov

I sjö (le) lofar, bordada;
göra en ~ lofar;
slå sina ~ar kring något fig circumstar un cosa;
ta ~en av fig superpassar
II (tillåtelse) permisso, permission;
få ~ att haber le permission de;
(vara tvungen) deber;
ge ~ permitter;
ha ~ att poter, haber le permission de
III (ledighet från skola) congedo, vacantias pl
IV (beröm) elogio, laude, laudation, glorification, encomio, commendation;
Gud ske ~! gratias a Deo!;
Gud vare tack och ~! a Deo gratia e laude!;
tack och ~! gratias a Deo!


lova

I sjö facer un bordada, lofar
II 1 (ge löfte om) promitter;
(högtidligt) votar, sponder;
~ guld och gröna skogar promitter montes e meravilias 2 (prisa) laudar, glorificar, commendar, encomiar, facer le elogio de


lovande

promissori


lovart

sjö lof;
i ~ al lof, al vento


lovartsida

sjö lof


lovdag

die/jorno de congedo


loven

voto;
på tro och ~ de/in bon fide, bona fide lat


lovera

sjö lofar


lovlig

permissibile;
(laglig) licite, legitime


lovlighet

permissibilitate


lovord

laude, elogio, encomio, commendation


lovorda

laudar, glorificar, commendar, encomiar, facer le elogio de


lovpris

glorification, laudation, commendation


lovprisa

laudar, glorificar, commendar, encomiar, facer le elogio de


lovprisande

laudative, laudatori, elogiose, elogistic, encomiastic


lovprisare

glorificator, laudator, encomiasta


lovprisning

glorification, laudation, commendation


lovsång

canto de laude, hymno, cantico, ode


lovtal

elogio, laude, laudation, panegyrico, encomio, discurso laudative/laudatori/panegyric;
hålla ett ~ panegyrisar


lovtimme

hora libere


lovvärd

digne de laude/de elogio/de encomio, laudabile, encomiabile, commendabile, estimabile


loxodrom

sjö loxodromia


loxodromisk

sjö loxodromic


LP-skiva|LP|skiva

disco microsulco/de longe duration


LSD

LSD


lubb

zool brosme


lubba

currer


lubrikator

lubricator


lucern

se lusern


lucia

juvena qui representa Sancta Lucia, lucia;
Lucia Sancta Lucia


luciadagen

le die del Sancta Lucia (le 13 de decembre)


luciafest

festa al die de Sancta Lucia


luciafirande

celebration del die de Sancta Lucia


luciatåg

defilata celebrante (le die de) Sancta Lucia (con a testa un lucia)


lucka

(liten dörr) porta;
(öppning) apertura;
(för biljettförsäljning) billeteria;
(på postkontor) banco;
(hål) lacuna, hiato;
(i text) lacuna;
(mellanrum) intervallo, interstitio;
sjö trappa;
mil brecha [-sh-];
lapp på ~n teat theatro complete


lucker

porose


luckerhet

porositate


luckra

~ upp (jord) render minus compacte/dense, laxar;
fig abandonar;
~ upp jorden kring ett träd laxar le solo circum un arbore;
~ upp traditionerna abandonar le traditiones


lucköppning

apertura


ludd

lanugine;
(dun) villo, pilo;
(på kläder) pilo;
anat villositate


ludda

devenir lanuginose/pilose


luddig

lanuginose, villose, villute, pilose;
fig vage, confuse, indistincte, imprecise, indeterminate


luddism

pol luddismo


luddit

pol luddista


luddlosta

bot bromo hordeacee


luden

pilose;
(om insekter) villose


ludenhet

pilositate, villositate


luder

meretrice, puta(na), prostituta


ludra

(lägga ut åtel) escar


Ludvig

Ludovico;
~ den helige Sancte Ludovico


lues

med syphilis


luespatient

syphilitico


luetisk

med sypheletic


luffa

vagabundar


luffare

vagabundo


luffarliv

vita de vagabundo


luffen

vara på ~ vagabundar


lufs

persona grossier/rude


lufsa

camminar/trottar pesantemente


lufsig

(klumpig) grossier, grumose, disgratiose;
(ovårdad) inculte, neglecte, disordinate, discapillate


luft

1 aere;
behandla någon som ~ ignorar un persona;
fara i ~en fig saltar, facer explosion, exploder;
frisk ~ aere fresc;
ge ~ åt fig exprimer, dar libere curso a;
gripa något ur ~en fig inventar un cosa;
hämta en nypa ~ prender un buccata de aere;
hämta frisk ~ prender le aere;
inte få ~ suffocar;
skämd ~ aere vitiate;
släppa ut ~ deflar, disinflar;
som avser ~ aeree, aerifere;
ute i fria ~en in le aere libere 2 (fönsteröppning) fenestra; en ~ gadiner un par de cortinas


lufta

aerar, ventilar;
fig exprimer, dar libere curso a, ventilar


luftaffär

fig affaire fr [afä:r] bluffate


luftakrobat

acrobata aeree/de aere


luftakrobatik

acrobatia/acrobatismo aeree


luftande

s (manlig) sylpho;
(kvinnlig) sylphide


luftanfall|luftangrepp

(el. luftangrepp) mil attacco/incursion/raid eng [reid] aeree/de aere


luftballong

ballon aerostatic, aerostato


luftbefordran

transporto/transportation aeree


luftbevakning

mil controlo e surveliantia del aere


luftblåsa

bulla de aere;
zool vesicula a aere


luftbombardemang

mil bombardamento aeree


luftbro

(med flyg) ponte aeree


luftbroms

freno hydraulic/pneumatic/de aere comprimite


luftbubbla

bulla de aere;
med embolia


luftburen

per aere


luftbössa

fusil/carabina pneumatic/a/de aere comprimite


luftcirkulation

circulation atmospheric, movimento del aere


luftdrag

currente atmospheric/de aere


luftdriven

hydraulic/pneumatic/de aere comprimite


luftelektricitet

meteor electricitate atmospheric


luftfaktura

factura false


luftfarkost

aeronave, aerostato


luftfart

aviation, navigation aeree, aeronautica;
som avser ~ aeronautic


luftfartslag

jur lege super le navigation aeree


luftfartsteknik

aerotechnica


luftfartsteknisk

aerotechnic


Luftfartsverket

Le Magistrato del Aviation Civil


luftfartyg

aeronave, aerostato


luftfilter

filtro a/de aere


luftfotta

flotta aeree


luftfrakt

frete/carga aeree


luftfuktare

tekn humidificator


luftfuktighet

humiditate atmospheric/del atmosphera/del aere, hygrometricitate


luftfuktighetsmätare

hygrometro, psychrometro


luftfuktighetsmätning

psychrometria


luftfylld

pneumatic


luftfärd

volo, viage [-ad3e] aeree/in avion


luftförbindelse

flyg linea aeree, aerolinea


luftfördelning

repartition del massas de aere


luftförorening

pollution atmospheric/aeree/del aere


luftförsvar

mil defensa anti aeree/contra aviones


luftförtunning

rarefaction del aere


luftgevär

fusil/carabina pneumatic/a/de aere comprimite


luftgrop

cavitate de aere


lufthamn

porto aeree, aerodromo, aeroporto


lufthav

atmosphera


luftherravälde

suprematia aeree, maestria del aere


lufthål

zool (andningshål) stigma


luftig

(frisk) aerate, fresc;
(ej kompakt) legier [-d3-], porose


luftighet

(friskhet) frescor;
(lätthet) legieressa [-d3-]


luftintag

tekn entrata/prisa de aere


luftkammare

camera a aere


luftkanal

arkit canal/conducto aeree/de aere/de aeration/de aerage [-ad3e];
(i gruva) puteo de aeration/de ventilation/de aerage;
(i kakelugn) porta-vento


luftkompressor

compressor a/de aere, pumpa a/de aere comprimite


luftkonditionera

conditionar le aere, climatisar


luftkonditionering

conditionamento del aere, climatisation


luftkorridor

corridor aeree, aerovia


luftkrig

guerra aeree


luftkudde

cossino pneumatic/de aere


luftkuddefarkost

vehiculo super cossino de aere


luftkuddefartyg

aeroglissator, hovercraft eng [håvökra:ft]


luftkuddetåg

aerotraino, hovertrain eng [håvötrein]


luftkur

med cura de aere (fresc), aerotherapia


luftkyld

refrigerate per aere


luftkylning

refrigeration per aere


luftlager

meteor strato atmospheric/aeree/de aere


luftlandning

disbarcamento aeree


luftlandningstrupp

mil truppa aero(trans)portate


luftled

corridor aeree, aerovia


luftledes

per via aeree


luftledning

el cablo aeree


luftlinje

flyg linea aeree, aerolinea


luftläckage

fuga de aere


luftmadrass

matras pneumatic


luftmakt

mil aviation militar, armea/fortias aeree/del aere


luftmaska

text malia de catenetta


luftmassa

massa de aere


luftmotstånd

resistentia del aere


luftning

ventilation


luftombyte

cambiamento de aere/de climate


luftomsättning

aeration, ventilation


luftperspektiv

perspectiva aeree


luftpistol

pistola pneumatic/a/de aere comprimite


luftpost

posta aeree, aeroposta;
med ~ per via aeree, per avion


luftpostbrev

lettera/littera per avion


luftpostfrimärke

timbro (de posta) aeree


luftpostpapper

papiro pro posta aeree


luftposttariff

tarifa per avion


luftpump

pumpa pneumatic/a/de aere comprimite


luftraid

se lufträd


luftreglering

climatisation, conditionamento del aere


luftreklam

publicitate aeree


luftrenare

apparato de disodorisation, appurator de aere, disodorante


luftrening

disodorisation


luftrot

bot radice aeree


luftroute

se luftrutt


luftrum

atmosphera;
(som territorium) spatio/region aeree


luftrutt|luftroute

(el. luftroute) flyg via/route fr [rut] aeree


lufträd|luftraid

(el. luftraid) mil attacco/incursion/raid eng [reid] aeree/de aere


lufträtt

jur derecto aeree


luftrör

anat tubo bronchial;
som avser ~ bronchitic


luftrörskatarr

med bronchitis;
person som lider av ~ bronchitico


luftsjuk

mal del aere;
vara ~ haber le mal del aere


luftsjuka

mal del aere/del aviatores


luftskalle

med encephalographia


luftskepp

aeronave, aerostato, zeppelin ty [tse-]


luftskydd

protection antiaeree/contra attaccos aeree


luftslag

mil battalia/combatto aeree


luftslang

tubo de ventilation/de aeration/de aerage [-ad3e]


luftslott

castello in le aere, illusion, chimera, projecto chimeric;
bygga ~ facer castellos in le aere


luftsluss

esclusa a/de aere


luftsprång

salto, capriola, gambada;
(i ridsport) ballottada;
göra ~ facer capriolas/gambadas, gambadar


luftstreck

zona (climatic/climatologic), region atmospheric


luftstrid

mil battalia/combatto aeree


luftstridskrafter

mil fortias/armea aeree


luftstrupe

anat tubo de respiration, trachea


luftström

meteor currente atmospheric/de aere;
nedåtgående ~ currente descendente;
uppåtstigande ~ currente ascendente


luftströmning

meteor currente atmospheric/de aere;
uppåtstigande varm ~ ascendentia thermic


luftstörning

meteor interferentia atmospheric


luftsäck

meteor cavitate de aere;
zool (hos fåglar) vesicula de aere;
(hos fiskar) sacco aeree


lufttillförsel

entrata de aere


lufttom

vacue


lufttomhet

vacuo


lufttorka

kul sic(c)ar al aere libere


lufttrafik

navigation/traffico aeree


lufttransport

transporto/transportation aeree


lufttrumma

arkit canal/conducto/tubo aeree/aerifere/de aere/de aeration/de ventilation/de aerage [-ad3e]


lufttryck

meteor pression atmospheric;
tekn pression del aere


lufttrycksborr

forator pneumatic/a/de aere comprimite


lufttrycksförändring

meteor cambiamento del pression atmospheric


lufttryckshammare

martello pneumatic/a/de aere comprimite


lufttrycksutjämning

flyg pressurisation


lufttunnel

tekn tunnel eng [tanl] aerodynamic


lufttät

a proba/prova de aere, impermeabile al aere, hermetic


lufttäthet

hermeticitate;
meteor densitate atmospheric/del aere


luftuppvärmning

calefaction per (circulation de) aere


luftvapen

aviation militar, armea/fortias aeree


luftventil

valvula de aere


luftväg

anat via/conducto respiratori/aerifere;
flyg via/route fr [rut] aeree


luftvägsinfektion

med bronchitis


luftvärdig

capabile de volar, proprie al navigation aeree


luftvärdighet

navigabilitate aeree


luftvärdighetsbevis

certificato de navigabilitate aeree


luftvärn

mil defensa antiaeree/contra aviones;
som avser ~ antiaeree


luftvärnsartelleri

mil artilleria antiaeree/contra aviones


luftvärnsbatteri

mil batteria antiaeree


luftvärnskanon

mil cannon antiaeree


luftvärnsrobot

mil missile antiaeree


luftvärnsövning

exercitio antiaeree


luftväxling

renovation del aere, ventilation, aeration, aerage [-ad3e]


lugg

I (på hår) frangia [-d3-];
titta under ~ på någon reguardar un persona furtivemente
II (på tyg) pilo, senso


lugga

tirar per le capillos


luggning

tirage [-ad3e] per le capillos


luggsliten

usate, raspate, consumite (usque al filos)


lugn

I adj calme, tranquille, quiete, placide;
(besinnad) ponderate;
(fattad) composite;
(i jämvikt) equabile, equanime;
(om himmel) calme, seren;
(om vattenyta) calme, tranquille;
bli ~ calmar/tranquillar/quiescer se, retrovar su calma;
förbli/hålla sig mantener/conservar/guardar/preservar su calma;
ta det ~t! tranquille!, sin haste!
II s calma, tranquillitate, quiescentia, quiete, quietude;
bevara sitt ~ mantener/conservar/guardar/preservar su calma


lugna

calmar, tranquillisar, quietar, appaciar, pacificar;
med calmar, sedar, tranquillisar, lenificar;
~ dig! tranquille!, sin haste!;
som inte går att ~ inappaciabile


lugnande

farm calmante, sedative, lenitive, tranquillisante, paregoric;
~ medel farm calmante, sedativo, lenitivo, tranquillisante, paregorico


lugnvatten

aqua calme/tranquille


lugnväder

tempore calme/tranquille


luguber

lugubre;
se ~ ut haber un aspecto lugubre


luka

disherbar


Lukas

Luca, Lucas;
~ evangelium le evangelio secundo/de Lucas


lukrativ

lucrative, lucrose, fructuose


lukt

odor;
(vällukt) aroma, perfumo, fragrantia;
(luktsinne) senso olfactive/olfactori, olfaction


lukta

(utsända vällukt) oler, odorar, fragrar, redoler;
(stinka) puter;
(uppfatta lukt) olfacer


luktborttagande

disodorante


luktflaska

flacon fr [flakå)] de perfumo/de sal volatile


luktfri|luktlös

(el. luktlös) inodor, sin odor


luktlöshet

absentia de odor


luktnerv

anat nervo olfactive/olfactori


luktolvon

bot viburno odorose


luktorgan

anat organo olfactive/olfactori


luktpion

bot peonia lactiflor


luktsalt

sal volatile


luktsinne

senso olfactive/olfactori


luktvatten

aqua odorose/de odor, perfumo


luktviol

bot viola odorate


luktärt

bot piso odorose


lukullisk

gastronomic;
~ måltid repasto/banchetto de Lucullo


Lukullus

Lucullo


lull

I adv stå ~ star sin supporto
II interj st!;
vyssan ~ st! st! dormi ben!


lulla

1 (vyssa) addormir, sopir 2 (ragla) titubar;
(vara onykter) esser ebrie/inebriate


lullig

ebrie, inebriate


lullull

auripelle


lumbago

med lumbago, lumbagine


lumbal

anat lumbar


lumbalkota

anat vertebra lumbar


lumbalpunktion

med punction lumbar


lumberjacka

lumber-jacket eng [lamböd3ækit]


lumen

fys lumen;
anat lumen, cavitate, alveolo


luminans

fys luminantia


luminiscens

luminescentia;
elektrisk ~ electroluminescentia


luminositet

luminositate


luminös

luminose, brillante, splendide;
en ~ idé un idea luminose/brillante


lummer

bot lycopodio;
dvärg~ selaginella;
matt~ lycopodio clavate;
rev~ lycopodio annotine


lummerväxter

bot (klass) lycopsida


lummig

(lövrik) foliose;
(lätt berusad) un pauco/poco ebrie


lummighet

foliation ric;
(lätt berusning) ebrietate legier [-d3-]


lump

I (tygavfall) vetule pannos/pannellos;
(militärtjänst) servicio militar;
göra/ligga i ~en facer su servicio militar
II (trashank) typo in vestimentos lacerate


lumpa

mil facer su servicio militar


lumpbod

boteca de vetule pannos/pannellos


lumpen

(tarvlig) impolite, discortese, incivil, inurban, mal educate, crasse, grossier, malgratiose;
(obetydlig) futile, insignificante


lumpenhet

(tarvlighet) impolitessa, discortesia, incivilitate, inurbanitate, grosseria, crassitate, crassitude;
(obetydlighet) futilitate, insignificantia


lumphandel

commercio de vetule pannos/pannellos


lumphandlare

mercante de vetule pannos/pannellos


lumpig

in vestimentos lacerate


lumpor

vetule pannos/pannellos;
(om kläder) vestimentos lacerate


lumpsamlare

collector de vetule pannos/pannellos


lumpull

text shoddy eng [shådi]


lunar

astron lunar


lunarium

astron lunario


lunation

astron lunation


lunch

repasto de mediedie, lunch eng [lansh], prandio;
äta ~ lunchar [lansh-], prander


luncha

lunchar [lansh-], prander


lunchbar

snackbar eng [snækba:]


lunchbox

cassa pro le lunch eng [lansh]


lunchdags

hora pro lunchar [lansh-], hora del lunch eng [lansh]


lunchkonsert

concerto de mediedie, lunch eng [lansh] concerto


lunchpaket

pacchetto/sacchetto de lunch eng [lansh]


lunchpaus|lunchrast

(el. lunchrast) pausa de mediedie/pro le lunch eng [lansh]


lunchrestaurang

snackbar eng [snækba:]


lunchrum

salon de the


lunchställe

snackbar eng [snækba:]


lunchtid

hora del lunch eng [lansh]


lund

boschetto, arboreto


lundabo

habitante de Lund


lundanis

bot pimpinella major


lundastudent

studente/studiante al universitate de Lund


lundensare

studente/studiante al universitate de Lund


lundensisk

de Lund


lundnyckelblomster

bot orchis mascule


lundslok

bot melica uniflor


lundtrav

bot arabis hirsute


lunett|lynett

(el. lynett) arkit lunetta


lung- och lungsäcksinflammtion|lung|lungsäcksinflammtion

(kombinerad) med pleuropneumonia


lunga

anat pulmon;
med sina lungors fulla kraft a plen pulmones;
som avser ~ pulmonar


lungabscess

med abscesso pulmonar/al pulmon


lungblåsa

anat vesicula/alveolo pulmonar


lungblödning

med hemorrhagia pulmonar/del pulmon, pneumorrhagia


lungböld

med abscesso pulmonar/al pulmon


lungcancer

med cancer/carcinoma pulmonar/del pulmon(es)


lungemboli

med embolia pulmonar


lungemfysem

med emphysema pulmonar


lungempyem

med empyema pulmonar


lungfibros

med fibrose/fibrosis pulmonar


lungfisk

zool (i Sydamerika) lepidosirena;
(i Australien) neoceratodo;
(i Afrika) protoptero


lungfunktion

fysiol function del pulmon(es)


lunginflammation

med fluxion del pectore, inflammation pulmonar, pulmonia, pulmonitis, pneumonia, pneumonitis;
lung- och lungsäcksinflammtion (kombinerad) med pleuropneumonia;
patient med ~ pneumonico;
som avser ~ pneumonic


lungkatarr

med bronchitis pulmonar


lungkiurgi

med chirurgia del pulmon


lungkretslopp

fysiol circulation pulmonar


lunglav

bot lobaria;
vanlig ~ lobaria pulmonar


lunglob

anat lobo/lobulo pulmonar/del pulmon


lungmos

kul pulmon triturate


lungmossa

bot marchantia polymorphe


lungoperation

operation del pulmon


lungpatient

malado del pulmon


lungpest

med peste pulmonar


lungport

anat hilo


lungpulsåder

anat arteria pulmonar


lungröntgen

med radioscopia del pulmones


lungsiktig

med tuberculose


lungsjuk

malade del pulmon


lungsjukdom

maladia/affection pulmonar;
läran om ~ar pneumologia


lungsot

med phthisis, tuberculose/tuberculosis pulmonar/del pulmon, consumption;
galopperande ~ phthisis galopante


lungspecialist

specialista de pulmones, pneumologo


lungspets

anat apice/summitate pulmonar/del pulmon


lungsäck

anat pleura;
som avser ~en pleural;
vatten i ~en med pleuritis


lungsäcksinflammation

med pleuritis;
lung- och ~ (kombinerad) med pleuropneumonia;
som avser ~ pleuritic


lungtuberkulos

med phthisis, tuberculose/tuberculosis pulmonar/del pulmon, consumption;
galopperande ~ phthisis galopante


lungtumör

med tumor pulmonar/del pulmon


lungven

anat vena pulmonar


lungvävnad

anat texito pulmonar


lungödem

med edema pulmonar/del pulmon


lungört

bot pulmonaria (officinal)


lunk

passo lente


lunka

camminar/ir/vader lentemente


lunkentussteg

passo gigante/elephantin/de elephante


lunna

skogsbr colliger ligno


lunnare

skogsbr tractor pro collection de ligno


lunnefågel

zool fratercula arctic, puffino


luns

persona discortese/grossier


lunsig

grossier, disgratiose, inepte, inhabile, agreste, elephantin


lunsighet

inhabilitate, grosseria


lunta

(tjock bok) grosse libro (vetule);
(bunt papper) grosse pacco de papiros;
nådiga ~n le budget eng [bad3it] general del Stato


lupin

bot lupino;
blomster~ lupino polyphyllo;
blå~ lupino angustifoliate;
gul~ lupino luteo;
vit~ lupino albe


lupinodling

cultura de lupinos


lupp

lente de aggrandimento, magnificator;
sätta något under ~ fig examinar/studiar un cosa minutiosemente, scrutinar un cosa


lupus

med lupus lat


lupuspatient

med malado de lupus lat


lur

I s 1 (hörlur) corno acustic;
mus corno;
tele receptor 2 (slummer) curte somno;
(middagsvila) siesta
II s ligga/stå på ~ esser in imboscada


lura

(narra) dupar, defraudar, deluder, deciper, frustrar, illuder;
(ligga/stå på lur) esser in imboscada;
(slumra) prender un curte somno, haber siesta;
~ av depredar;
~ ut penetrar;
~s dupar/defraudar/deluder/deciper/frustrar/illuder un persona


lurblåsare

mus sonator de corno


lurendreja

dupar, defraudar, deluder, deciper, frustrar, illuder


lurendrejare

impostor, deceptor, (de)fraudator, prestigiator, charlatan fr [sharlata)]


lurendrejeri

impostura, duperia, deception, fraude


lurifax

persona astute/astutiose, astuto, maligno


lurig

astute, artificiose, malitiose


lurighet

astutia, malitia


luring

persona astute/astutiose, astuto, maligno


lurk

persona grossier/impolite/discortese/incivil/crasse/inurban


lurkig

grossier, impolite, discortese, incivil, crasse, inurban


lurkighet

grosseria, impolitessa, discortesia, incivilitate, crassitate, crassitude, inurbanitate


lurpassa

insidiar, imboscar se


lursignal

mus signal de corno/de cornetta


lurstöt

mus colpo de corno


lurt

suspecte, insidiose


lurvig

(luden) hispide, hirsute;
(rufsig) discapillate;
(ovårdad) inculte;
(lätt berusad) un pauco/poco ebrie/ebriate


lus

zool pediculo;
blad~ aphide, pediculo del folios;
flat~ pediculo del pube/del pubis;
får~ melophago ovin;
huvud~ pediculo human;
vin~ viteo vitifolii lat


lusa

(söla) tardar, esser lente/tardive


lusekofta|lusekofte

(el. lusekofte) cardigan eng [ka:digön] norvegian tricotate in designo punctate


lusern

bot lucerna, medicago;
blå~ medicago sative;
gul~ medicago falcate;
humle~ medicago lupulin


lusfattig

fig inope


lusflugor

zool (familj) hippoboscidas


lusig

(full av löss) infestate de pediculos, pediculose;
(långsam) lente, tardive


Lusitanien

Lusitania;
invånare i ~ lusitano


lusitansk

lusitan


luska

~ reda på/ut discoperir per recercas minutiose


luskung

zool marcha [-sh-] (usque a un metro de longitude) de larvas de sciara e semisciara


lusläsa

leger meticulosemente


luspank

inope


lussa

(hålla luciafest) celebrar le die de Sancta Lucia;
(vara lucia) representar Sancta Lucia


lussefest

festa al die de Sancta Lucia


lussekatt

kul pan dulce al safran (cocite pro le festa de Sancta Lucia)


lust

(begär) invidia, desiro, desiderio, gusto;
(glädje) placer, delecto, delicia, delectation;
(håg) voluntate, desiro, desiderio, gusto;
ha ~ till complacer se in, prender placer a;
inte ha ~ med någonting haber gusto a nihil;
jag har ~ att io ha le phantasia de;
känna ~ till desi(de)rar;
känna stark ~ till appeter;
köttets ~ le desiro carnal;
med liv och ~ con enthusiasmo


lusta

desiro sensual, passion, luxuria


lustbarhet

divertimento, festivitate


lustbetonad

agradabile, que da placer


lustelig

gai, allegre, jocose


lustfylld

agradabile, que da placer


lustgas

gas hilarante


lustgård

bosco/parco de recreation;
(paradis) paradiso;
Lustgården bibl (le Jardin de) Eden


lusthus

pavilion


lustifikation

gaitate, hilaritate, drolleria


lustig

(rolig) drolle, comic, humoristic, buffonari, burlesc;
(underhållande) divertente, amusante;
(munter) allegre, gai, hilare;
(skämtsam) facete, facetiose, humoristic, humorose;
(underlig) bizarre, comic, estranie;
göra sig ~ över rider se de, derider


lustighet

(munterhet) gaitate, hilaritate;
(egendomlighet) bizarreria;
(dråplighet) drolleria


lustigkurre

buffon, burlator, farsator


lustjakt

yacht eng [jåt]


lustkänsla

sensation de placer


lustmord

assassinato con violation/lubricitate, crimine sadic


lustmördare

assassino violator/sadista


lustresa

excursion


lustrum

lustro


lustslott

castello de placer/de recreation


lustspel

comedia;
som avser ~ comic


lustspelsförfattare

autor comic, comediano


lusttur

excursion


lut

I kem lixivia;
lägga i ~ lixiviar
II (lutande ställning) position inclinante, inclination;
(sluttning) scarpa, costa;
(sluttning nedåt) declination;
(höjning uppåt) montata;
ha på ~ fig haber in preparation


luta

I s mus lut;
spela på luta sonar le lut
II v 1 (stå/ställa snett) inclinar, declinar, clinar, obliquar;
~ sig inclinar (se), appoiar se;
~ sig fram inclinar (se);
~ åt (tendera) tender a;
(vara benägen) propender, inclinar 2 (lägga i/behandla med lut) lixiviar


lutenist

mus lutista, sonator de lut


lutfisk

kul pisce lixiviate


lutheran

lutherano


lutheranism

lutheranismo


lutherdom

lutheranismo


luthersk

lutheran


lutlägga

kem lixiviar


lutläggning

kem lixiviation


lutning

inclination, declination, gradiente, descendita, descension, declivitate;
(sluttning) costa, declivitate, rampa;
(brant) scarpa;
astron inclination


lutningsmätare

clinometro


lutningsvinkel

astron angulo de inclination


lutpulver

kem lixivia


lutspel

mus arte de lut, musica de lut


lutspelare

mus sonator de lut, lutista


lutter

mer, pur;
av ~ nyfikenhet per pur curiositate


luttillverkare

lutero


luttra

(r)affinar, purificar, clarificar;
fig purgar, purificar


luttrande

purgative


luttring

purification, depuration, affination;
psyk purification, catharsis


luv

I 1 (luggning) tirage [-ad3e] per le capillos 2;
komma/råka i ~en på varandra attaccar le un le altere, jectar se le un super le altere
II (luver) burlator, canalia, charlatan fr [sharlata)]


luva

bonetto (de lana)


luver

burlator, canalia, charlatan fr [sharlata)]


lux

(lx) fys lux (lx)


luxation

med luxation, dislocation


Luxemburg

Luxemburg


luxemburgare

luxemburgese


luxemburgsk

luxemburgese


luxemburgska

luxemburgesa


luxmeter|luxmätare

(el. luxmätare) fys luxmetro, lucimetro


luxuös

luxuose, sumptuose


ly

refugio, asylo;
ge ~ refugiar


lya

zool cubil;
fig parve appartamento


lybeckare

habitante de Lübeck


lybsk

de Lübeck


lyceum

lyceo


lycka

I s fortuna, successo, prosperitate, felicitate, sorte;
bringa ~ portar fortuna;
göra ~ haber successo;
~ till! bon fortuna!;
~ns gudinna Fortuna;
~ns gullgosse persona favorite de fortuna, filio del fortuna;
pröva ~n/sin ~ probar/provar/tentar le/su fortuna;
söka ~n cercar le fortuna;
till all ~ fortunatemente
II s (ögla) nodo currente;
(liten åker) parcella de terreno
III v (stänga) clauder;
inom lyckta dörrar a portas claudite/clause


lyckad

succedite;
ett lyckat försök un tentativa succedite


lyckas

succeder (a), pervenir (a), haber successo


lycklig

felice;
(lyckosam) felice, fortunate;
genom en ~ tillfällighet per un coincidentia fortunate;
~ resa! bon viage [-ad3e];
skatta sig ~ congratular se, felicitar se


lyckliggöra

render felice


lyckligtvis

fortunatemente, felicemente, gratias a Deo


lyckobringande

qui/que porta fortuna


lyckobringare

portator de fortuna, amuleto, talisman, mascotte fr [-skot]


lyckodag

die/jorno felice/de fortuna


lyckodröm

sonio de felicitate


lyckohjul

rota del fortuna


lyckokast

colpo felice


lyckoklöver

bot oxalide lasiopetal


lyckokänsla

sensation de felicitate, euphoria


lyckoland

eldorado


lyckomoral

fil eudemonismo


lyckonummer

numero de fortuna


lyckopiller

(comprimito) stimulante


lyckoriddare

aventurero, cavallero errante/de industria


lyckorike

stato de felicitate, elysio


lyckorus

euphoria, beatitude


lyckosam

felice, fortunate


lyckospark

colpo de pede pro bon augurio


lyckospel

joco de hasardo


lyckotal

numero de fortuna


lycksalig

multo felice, beate, beatific


lycksaliggöra

beatificar


lycksaliggörande

beatific


lycksalighet

beatitude, felicitate, gloria


lycksökare

cercator de fortuna, aventurero


lyckträff

colpo felice/de fortuna, hasardo, coincidentia;
genom en ~ per hasardo


lyckönska

felicitar, (con)gratular, complimentar


lyckönskan

(con)gratulation, felicitation, complimento


lyckönskande

(con)gratulatori


lyckönskning

(con)gratulation, felicitation, complimento


lyckönskningstelegram

telegramma (con)gratulatori/de felicitation(es)/de (con)gratulation(es)


lyda

1 (vara lydig) obedir, obtemperar a;
(rätta sig efter) obedir a, observar, respectar, tener;
~ under depender de, esser subordinate a, pertiner al jurisdection de;
möjlig att ~ observabile 2 (ha viss lydelse) dicer;
hur löd brevet? que diceva le lettera/littera?;
brevet löd som följer ecce le contento del lettera/littera


lydelse

texto, contento, enunciato, tenor


lydfolk

populo subordinate


lydig

obediente, docile, submisse


lydighet

obedientia, docilitate, submission;
visa ~ mot obedir a


lydkonung

hist rege tributari


lydland

stato vassallo/tributari, satellite


lydnad

obedientia, docilitate, submission


lydnadsbrott

mil insubordination, indisciplina


lydrike

stato vassallo/tributari, satellite


lydstat

stato vassallo/tributari, satellite


lyft

elevation, relevamento, (sub)levamento, sublevation, levatura, altiamento;
fig grande successo, sensation


lyfta

(höja) (sub)levar, altiar, (r)elevar;
(stiga upp) ascender, montar, elevar se in alto, quitar le solo;
(om fågel) partir (volante);
flyg levar;
~ ankaret levar le ancora;
~ bort levar, subtraher;
~ pengar från sitt konto prender moneta de su conto;
~ på hatten discoperir se, levar le cappello;
~ på luren levar le receptor;
~ sig själv i håret fig facer un supreme effortio/tote su effortios;
~ sig själv i kragen fig prender corage [-ad3e];
~ upp realtiar, sublevar, succinger;
(med lyftkran) guindar


lyftanordning

apparato/machina elevatori, elevator


lyftare

elevator


lyftarm

cric, vecte, levator


lyftbar

(e)levabile


lyftbro

ponte levatori


lyftförmåga

capacitate elevatori/de elevation


lyftkraft

potentia elevatori/de elevation


lyftkran

grue;
ta upp med ~ guindar


lyftmuskel

anat musculo elevatori, elevator


lyftning

levamento, elevation, sublevation, altiamento;
fig exaltation


lygens

mentita;
det var ~ il esseva impossibile


lyhörd

(med fin hörsel) perceptive;
(där ljud lätt hörs) mal insonorisate;
fig perceptive


lyhördhet

(fin hörsel) perception;
(dålig ljudisolering) mal insonorisation;
fig perceptivitate


lykta

I s lanterna;
(gatlykta) lampa de strata;
sjö fanal;
japansk ~ bot physalis;
kulörta lyktor lanternas venetian/chinese [sh-], lampiones
II v finir;
~ sitt liv morir


lyktbärare

zool (familj) fulgoridas;
asiatisk ~ laternaria phosphoric;
europeisk ~ cixio nervose


lyktfiskar

zool (familj) anomalopidas


lyktgubbe

(lykttändare) lampista;
(irrbloss) foco fatue


lyktstolpe

palo de lampa


lyktstritar

zool (familj) fulgoridas


lykttändare

lampista


lymfa

fysiol lympha, phlegma;
som avser ~ lymphatic


lymfadenit

med adenitis, adenoides


lymfadenopatisyndrom

med adenopathia


lymfangiom

med lymphangioma


lymfangit

med lymphangitis


lymfatisk

fysiol lymphatic


lymfkärl

anat vaso/vasculo lymphatic


lymfkärlssvulst

med lymphangioma


lymfkörtel

anat glandula lymphatic


lymfkörtelinflammation

med adenitis, adenoides


lymfocyt

anat lymphocyto


lymfocytos

med lymphocytose, lymphocytosis


lymfografi

med lymphographia


lymfogranuloma

med ~ inguinale granuloma inguinal;
~ venereum granuloma veneree


lymfoid

med lymphoide


lymfom

med lymphoma


lymfomatos

med lymphomatose, lymphomatosis


lymfosarkom

med lymphosarcoma


lymfsystem

fysiol systema lymphatic


lymfödem

med edema lymphatic


lymmel

grossiero, mal educato


lymmelaktig

grossier


lymmelaktighet

grosseria


lyncha

lynchar [-tsh-]


lynchning

lynchamento [-tsh-];
deltagare i ~ lynchator [-tsh-]


lynett

se lunett


lynne

character, humor, temperamento, natura;
dåligt ~ mal humor, bile, cholera


lynnefågel

zool puffino


lynneskast

cambiamento de humor


lynnesutbrott

accesso/attacco de ira/de furor/de rabie/de cholera


lynnig

capriciose, lunatic, petulante


lynnighet

capriciositate, petulantia


Lyon

Lyon;
från ~ lyonese;
invånare i ~ lyonese


lyra

1 sport (bollkast) lanceamento;
(med bollträ) colpo;
(hög boll) alte balla;
(i tennis) lob eng;
missa en ~ mancar le balla;
ta ~ prender le balla 2 mus lyra;
femsträngad ~ lyra pentachorde, pentachordo;
fyrsträngad ~ lyra tetrachorde, tetrachordo;
Lyran astron Lyra;
sjusträngad ~ lyra heptachorde, heptachordo


lyrboll

sport joco de balla a colpos


lyrfågel

zool (ave) lyra


lyrik

litt poesia lyric, lyrica


lyriker

litt poeta lyric, lyrico


lyrisk

litt lyric


lyriskhet

litt lyrismo


lyrism

litt lyrismo


lysa

(skina) lucer, brillar, splender, (ir)radiar, relucer, resplender;
(kungöra) publicar;
(till äktenskap) publicar/proclamar le bannos;
~ igenom translucer, transparer;
~ med lånta fjädrar pavonisar;
~ med sin frånvaro brillar per su absentia;
~ upp exclarar;
(illuminera) illuminar


lysande

(skinande) brillante, radiante, radiose, resplendente, luminose, lucente;
fig brillante, illustre, splendide;
med ~nde ögon con oculos brillante/radiante


lysboj

sjö boia luminose


lyse

lumine, luce


lysergsyra

kem acido lysergic


lysin

biokem lysina


lysing

1 bot lysimachia;
prakt~ lysimachia punctate;
strand~ lysimachia vulgar 2 zool merlucio


lysis

med lyse, lysis;
som avser ~ lytic


lyskraft

intensitate luminose/del lumine/del luce;
fys luminantia, luminositate


lysmask

zool lampyride, luciola


lysning

(till äktenskap) publication/proclamation del bannos;
ta ut ~ demandar publication/proclamation del bannos


lysningsbevis

certificato de publication/proclamation del bannos


lysningsmottagning

reception familial pro reciper donos de nuptias


lysningspresent

dono de nuptias


lysol

kem lysol


lysorgan

zool organo luminose


lysosom

biol lysosoma


lysozym

biol lysozyma


lyspatron

balla/projectil luminose


lysraket

rocchetta luminose


lysräkor

zool (ordning) euphausiacea


lysrör

el tubo fluorescente


lyssna

ascoltar, prestar le aure a, esser al ascolta;
(lyda) ascoltar, obedir;
med auscultar;
~ i smyg ascoltar a portas;
~ uppmärksamt esser tote aures


lyssnande

ascolta;
med auscultation


lyssnarapparat

apparato de ascolta, detector


lyssnarbrev

radio letteras/litteras de ascoltatores (de radio)


lyssnare

auditor, ascoltator;
pl auditorio, audientia


lyssnarpost

1 radio posta de ascoltatores (de radio) 2 mil (posto de) ascolta


lyssnarskara

auditorio, audientia


lyssnarundersökning

radio sondage [-ad3e] del nivello de audientia


lyssning

ascolta;
med auscultation


lysten

desirose;
(starkare) avide, cupide;
(vällustig) voluptuose, lascive, concupiscente, pruriente


lystenhet

desiro;
(starkare) aviditate, cupiditate;
(vällustighet) lascivitate, voluptuositate, concupiscentia, prurientia


lyster

I s 1 (glans) brillantia, lustro, splendor 2 (ljusstake) candelabro
II v det ~ mig att io ha le gusto de


lystmäte

få sitt ~ haber/mangiar [-d3-] a satietate


lystnad

voluptuositate, lascivitate, concupiscentia, prurientia


lystra

(lyssna uppmärksamt) esser toto aures;
(lyda) obedir


lystring

~! attention!


lystringssignal

mil signal de appello


lysved

ligno phosphorescente


lyte

defecto physic, infirmitate


lytt

I (ofärdig) infirme, stropiate, mutilate
II (lyhört) mal insonorisate


lyx

luxo, sumptuositate;
tycka om ~ esser attrahite per le luxo, amar le luxo


lyxartikel

articulo de luxo


lyxband

bokb ligatura de luxo


lyxbetonad

luxuose, sumptuose


lyxbil

auto(mobile) de luxo


lyxförpackning

imballage [-ad3e] de luxo


lyxhotel

hotel de luxo


lyxhustru

marita qui ama le luxo


lyxhytt

cabina de luxo


lyxig

luxuose, sumptuose, sumptuari, de luxo


lyxighet

luxo, sumptuositate


lyxinbindning

bokb ligatura de luxo


lyxjakt

sjö yacht eng [jåt] de luxo


lyxkonsumtion

consumption de articulos de luxo


lyxkryssare

sjö cruciator de luxo


lyxliv

vita luxuose


lyxskatt

imposto super articulos de luxo


lyxtelegram

telegramma de luxo


lyxutförande

modello de luxo


lyxutgåva

edition de luxo


lyxvara

articulo de luxo


lyxvilla

casa de luxo


lyxåk

auto(mobile) de luxoI s loco protegite contra le vento;
ligga i ~ esser protegite contra le vento;
fig esser inferior
II adv sjö al bordo/latere sub le vento


läa

proteger contra le vento


läbbig

horribile, terribile, terrificante, disgustose


läck

springa/vara ~ sjö facer aqua


läcka

I s (av vatten) via de aqua;
(av gas) fuga de gas
II v (vatten) facer aqua;
(gas) haber un fuga;
(sippra ut) percolar;
fig transpirar, divulgar se


läckage

(av vatten) via de aqua;
(av gas) fuga de gas


läcker

bon, deliciose, delectabile, gustose, gustabile, saporose, appetitive, appetitose


läcker rörsopp|läcker|rörsopp

bot boleto edulis lat


läckerbit

bon morsello, morsello saporose


läckergom

gourmet fr [gurme], gastronomo


läckerhet

delicatessa


läckerriska

bot lactario deliciose


läckning

(av vatten) via de aqua;
(av gas) fuga de gas


läder

corio


läderarbete

obra/articulo de corio


läderartad

coriacee


läderhandske

guanto de corio


läderhud

anat derma;
som avser ~en dermic


läderimitation

imitation de corio


läderlapp

zool chiroptero, vespertilion


läderlapplik

zool chiroptere


lädersäck

(för vin/vatten) utre


lädervaror

articulos de corio


läge

(position) position, situation, ubication, implaciamento;
(placering) placiamento, sito;
(tillstånd) stato, condition;
geografiskt ~ position/situation geographic;
jag är inte i det ~t att io non es in le position que;
kolla ~t controlar le situation;
läget? como va/sta?;
~t på arbetsmarknaden le situation del mercato del labor/del travalio/del empleo


lägel

utre


lägenhet

(våning) appartamento;
(tillfälle) occasion;
(bra tillfälle) momento favorabile, opportunitate, possibilitate;
allt efter råd och ~ toto secundo possibilitates/su medios;
en ~ på tre rum och kök un appartamento de tres cameras con un cocina;
vid första ~ al prime occasion/opportunitate


lägenhetsbyte

excambio de appartamentos


lägenhetshotell

hotel de/con appartamentos


lägenhetshyra

location del appartamento


lägenhetsinnehavare

proprietario del appartamento


läger

(bädd) lecto;
(fraktion) campo, partito;
mil campo, campamento, bivac, armea;
bo i ~ campar;
bryta upp från ett ~ discampar;
i liberala ~ pol in campos/partitos liberal;
slå ~ establir/stabilir un campamento, campar;
åhörarna var delade i två ~ le auditorio esseva partite in duo campos


lägerbål

foco de campo/de campamento


lägerchef

mil commandante de campo


lägereld

foco de campo/de campamento


lägerliv

vita de campo


lägerplats

terreno de campamento, campo


lägerslagning

hist castrametation


lägervall

ligga i ~ (vara obrukad) esser inculte;
fig esser in un stato de decadentia


lägesbestämning

localisation


lägesenergi

fys energia potential


lägesrapport

reporto del situation actual


lägg

I (skikt) strato;
(samling av ark/tidningar etc) collection
II anat, kul femore;
mar (stomme i ankare) fuste de ancora


lägga

poner, mitter, placiar, situar;
(satsa) deponer, investir;
~ an (sikta) mirar, visar;
~ an på att haber le scopo de;
~ an på någon probar ganiar le favor de un persona;
~ av (upphöra) finir, abandonar;
~ bi sjö reducer al minimo le velocitate per reducer le area de velas;
~ bort en ovana corriger un mal habitude;
~ fram presentar;
~ för servir;
~ ihop mat additionar, summar;
~ in (paketera) imballar, (im)pachettar;
kul conservar;
~ ner (satsa) deponer, investir;
(avbryta) discontinuar;
~ sin näsa i blöt mitter le naso in;
~ om (trafik) deviar;
(vattenled) derivar;
(förbinda) mitter/poner/applicar un bandage [-ad3e], bandar;
~ orden i någons mun mitter le parolas in le bucca de un persona;
~ ovanpå superponer;
~ på hög cumular;
~ sig (gå till sängs) ir al lecto;
(avtaga) subsider;
(tillfrysa) gelar;
~ sig i intervenir;
~ tillbaka remitter, replaciar;
~ undan (pengar) sparniar;
~ ägg poner ovos;
~ över coperir, superponer


läggdags

hora de dormir


läggning

character, indole, disposition, natura(l), inclination, temperamento, genio;
(fallenhet) talento;
(anlag) predisposition;
ha en häftig ~ haber un temperamento impetuose


läggspel

puzzle eng [pazl]


läglig

opportun, convenibile, conveniente;
komma ~t arrivar/venir opportunmente/a proposito


läglighet

(tillfälle) occasion;
(lägligt tillfälle) opportunitate, momento favorabile


lägra

haber coito con;
~ sig (slå läger) establir/stabilir un campamento, campar;
(utbreda sig) extender se, coperir;
molnen ~de sig över berget le nubes coperiva le cresta del monte


lägre

inferior, plus basse;
(om rang) subalterne;
~ stånd inferioritate;
till ~ pris a melior mercato


lägreliggande

(jacente) (a un altitude) plus basse


lägrestående

plus primitive/incivil/basse, subhuman;
~ individ subhomine


lägst

I adj le plus basse, minime;
~a pris minime precio
II adv minimo;
~ l00 kronor (al) minimo 100 coronas


lägstbjudande

qui offere le minus


lägststående

le plus primitive/incivil/basse, subhuman


läka

curar, sanar;
~ ihop med (om sår) cicatrisar


läkande

curative, sanative


läkarbehandla

medicar


läkarbehandling

tractamento medic/medical;
alternativ ~ tractamento medic/medical alternative;
stå under ~ esser sub tractamento medic/medical, sequer un tractamento medic/medical


läkarbesök

(av läkare) visita medic/medical/de medico;
(hos läkare) visita al/a un medico


läkarbok

encyclopedia medic/de medicina


läkarbrist

mancantia de medicos


läkarbulletin

bulletin medic/de sanitate


läkarcentral

central medic/medical


läkare

medico, doctor;
behandlande ~ medico curante;
konsulterande ~ medico con consulta;
kvinnlig ~ medica, doctoressa


läkared

juramento hippocratic


läkaretik

ethica hippocratic


läkarexamen

examine de medico


läkarförbund

syndicato de medicos


läkarhjälp

adjuta medic, assistentia medic/medical;
tillkalla ~ vocar/facer venir un medico


läkarhus

servicio de consultation


läkarintyg

certificato/attestation medic/medical/de medico


läkarkandidat

candidato in medicina


läkarkonst

medicina


läkarkontroll

controlo medic/medical


läkarlag

equipa medic/de medicos


läkarmottagning

consultorio


läkarordination

prescription medic/medical


läkarpraktik

cabinetto medic/medical;
(patienter) clientela


läkarrapport

bulletin medic/medical/de sanitate


läkarrecept

prescription medic/medical


läkarremiss

lettera/littera de introduction/nota de admission medic/medical


läkarsekreterare

assistente/secretaria medic/medical


läkarstation

station medic/medical


läkarstuderande

studente/studiante in medicina


läkarteam

equipa/team eng [ti:m] medic/de medicos


läkartjänst

servicio medic/medical


läkarundersöka

examinar medicamente


läkarundersökning

examine medic/medical


läkarutbildning

education in medicina


läkarutlåtande

diagnose/diagnosis medic/medical/de medico


läkarvetenskap

medicina


läkarvård

tractamento medic/medical


läkas

sanar, curar se;
med cicatrisar


läkbar

curabile, sanabile, medicabile


läkbarhet

curabilitate, sanabilitate


läkedryck

med tisana


läkekonst

medicina


läkemedel

medicina, medicamento, remedio, pharmaco;
~ för invärtes bruk medicamento a/pro uso interne;
~ för utvärtes bruk medicamento a/pro uso externe, embrocation, linimento


läkemedelsindustri

industria pharmaceutic/de medicamentos


läkemedelslära

pharmacologia


läkemetod

therapia, tractamento therapeutic;
alternativ ~ therapia alternative


läkeverbena

bot verbena officinal


läkeväxt

bot planta medicinal


läkeörter

bot (medicinalväxter) herbas curative/medicinal, simplices


läkkött

bra ~ carne que sana/se cura facilemente


läkning

med curation, cicatrisation


läkningsprocess

processo curative/de curation


läkt

s latta stricte


läktare

1 (inomhus) galeria, balcon;
(utomhus) tribuna, stand eng [stænd] 2 sjö gabarra


läktarvåld

sport violentia circum terrenos/campos de football eng [futbå:l]


läläge

position protegite contra le vento


läm

(lucka) trappa;
(slå) barra;
(bom) barra


lämmel

zool lemming;
fjäll~ lemming (de Norvegia);
sibirisk ~ lemming brun/siberic;
skogs~ lemming del forestes


lämmelfeber|lämmelsjuka

(el. lämmelsjuka) med tularemia


lämmeltåg

peregrination in grande numero de lemminges;
fig exodo massive


lämmelår

anno de/con grande peregrinationes de lemminges


lämna

(överge) lassar, abandonar, desertar, quitar, partir de, relinquer;
(överräcka) dar, passar;
~ efter sig lassar, abandonar, quitar, relinquer;
~ en plats quitar, partir;
~ kvar lassar;
~ spår lassar tracias;
~ tillbaka remitter, restituer; ~ vidare passar


lämning

(avfall) resto, restante, residuo;
(spår) resto, tracia, vestigio;
(ruin) ruina;
(relikt) reliquia


lämpa

I s (hovsamhet) modestia, moderation;
(varsamhet) cautela, caution;
ta det med lämpor usar persuasion dulce
II v (anpassa) adaptar, conformar, moderar;
sjö (omstuva) restivar;
(hiva) jectar;
~ sig för convenir a, esser apte a/pro


lämpad

apte, appropriate, adequate, conveniente;
vara ~ esser apte, convenir


lämplig

conveniente, convenibile, adequate, proprie, applicabile, apposite, appropriate, expediente, idonee, apte;
komma ~t arrivar/venir opportunmente/a proposito;
vara ~ esser apte, convenir


lämpligen

con favor, favorabilemente


lämplighet

aptitude, idoneitate, opportunitate, convenientia


län

provincia;
hist feudo;
som avser~ provincial;
hist feudal


länd

anat region lumbar;
zool lumbo;
(på häst) cruppa;
~er renes, regiones lumbar


lända

förtjäna att ~ till efterföljd meritar esser sequite;
~ någon till heder facer honor a un persona;
~ någon till varning servir como advertimento a un persona


ländkota

anat vertebra lumbar


ländsmärtor

med dolores lumbar, lumbagine, lumbalgia


länga

I s rango, catena;
(flygel) ala
II v (förlänga) allongar


längd

(i rummet) longor, longitude;
(i tiden) longor, durata, duration;
(lista) lista, registro, catalogo, tabula, matricula;
astron, geogr longitude;
kul pan longe e stricte;
i ~en al longe;
i sin fulla ~ in tote su longitude;
~ i meter metrage [-ad3e];
på ~en longitudinalmente;
som avser ~ longitudinal


längdaxel

axe longitudinal


längddal

valle/vallea longitudinal


längdenhet

unitate de longitude/de longor


längdgrad

grado longitudinal/de longitude, longitude


längdhopp

sport salto de longor/de longitude


längdhoppare

sport saltator de longor/de longitude


längdled

i ~ longitudinalmente


längdlöpare

sport curritor/currero de longe distantia


längdlöpning

sport cursa de longe distantia


längdmått

mesura linear/de longitude/de longor


längdprofil

profilo longitudinal


längdriktning

direction/senso longitudinal/del longor;
i ~en longitudinalmente


längdsnitt

section longitudinal


längdtecken

mus, språk signo de quantitate


längdvärde

mus, språk quantitate


längdåkare

sport (på skidor) skiator de fundo;
(på skridskor) patinator de longe distantia


längdåkning

sport (på skidor) ski nordic;
(på skridskor) patinage [-ad3e] de longe distantia;
utöva ~ facer ski nordic, facer patinage de longe distantia


länge

longe, longemente, durante longe tempore;
för ~ sedan olim, pridem, multe tempore retro;
långt om ~ finalmente;
sedan ~ depost longe;
så ~ som (medan) dum;
(under förutsättning att) proviste que, a condition que


längesedan|längesen

(el. längesen) multe tempore retro


längre

en ~ promenad un satis longe promenada;
inte ~ non plus/ja(m)


längs

al longe de;
cykla ~ floden bicyclar al longe del riviera;
segla ~ kusten costear


längsefter|längs efter|längs|efter

(el. längs efter) al longe de


längsgående

longitudinal


längsmed|längs med|längs|med

(el. längs med) preter, secundo


längsriktning

senso longitudinal/del longor


längst

I adj le plus longe
II adv le plus longe(mente);
~ en timme un hora al maximo;
~ bort i trädgården toto al fundo del jardin


längta

desirar, suspirar a;
(tråna) languer


längtan

desiro, desiderio;
(trånad) languimento


längtansfull

plen de desiro (ardente), desi(de)rose;
(trånande) languorose


länk

(i kedja) anello;
(band) ligamine;
(kedja) catena;
tekn cablo


länka

incatenar;
~ fast/ihop/samman incatenar


länkning

incatenamento


läns|länsa

I s sjö (segling undan vinden) navigation con le vento (in poppa);
segla för ~ navigar con le vento (in poppa)
II adj sjö (fri från vatten) disaquate;
fig vacue
III läns, länsa s sjö catena de truncos/de trabes (flottante)


länsa

I 1 sjö (pumpa läns) disaquar;
fig (tömma) evacuar, exhaurir 2 sjö (segla undan vinden) navigar con le vento (in poppa)
II se 3läns


länsantikvarie

antiquario provincial


länsarkitekt

architecto provincial


länsbibliotekarie

bibliothecario provincial


länsbo

residente provincial/de provincia


länsbokstav

littera de provincia


länsherre

hist senior feudal, feudatorio


länsmuseum

museo provincial


länsmyndighet

autoritate provincial/de provincia


länsning

1 sjö (länspumpning) disaquamento;
fig evacuation 2 sjö (segling undan vinden) navigation con le vento de detra


länsnotarie

notario al corte provincial/de provincia


länspumpa

sjö vacuar/exhaurir/extraher per un pumpa;
sjö disaquar


länspumpning

vacuation per un pumpa, exhaustion;
sjö disaquamento


länsresidens

residentia de provincia


länsrätt

jur corte provincial/de provincia


länsstyrelse

governamento provincial/de provincia


länstol

confortabile, sede/chaise fr [shä:z] a bracios


länsveterinär

veterinario provincial


länsväg

strata/via provincial


länsväsen

hist systema feudal, feudalismo


länsåklagare

accusator provincial


läntagare

hist feudatario


läpp

anat labio;
bita sig i ~en morder se le labio;
falla på ~en fig placer a, agradar a, convenir a, gustar a;
fylliga ~ar labios carnose/spisse;
hänga ~ fig facer le muso;
knipa ihop ~arna serrar le labios;
läsa på ~arna leger super/in le labios, leger le labios (de un persona);
svullna ~ar labios inflate/tumefacite;
sätta (ett blåsinstrument) till ~arna imbuccar;
vara på allas ~ar fig esser in le bucca de totos/super tote le labios


läppblomstrig

bot labiate;
~a växter (familj) labiatas


läppblödning

med hemorrhagia labial


läppcancer

med cancer labial/del labio


läppfisk

zool labro;
~ar (familj) labridas


läppformig

bot labiate


läppherpes

med herpete labial


läppja

biber in parve bibitas, gustar


läppljud

språk (consonante) labial


läppläsning

lectura labial/del labios/super/in le labios, labiolectura


läppsalva

unguento pro le labios, cerato


läppsmink

rouge fr [ru:3] pro le labios


läppstift

stilo labial/pro le labios/de carmino


läpputslag

med herpete labial


lär

(sägs, antas) han ~ vara rik on dice que ille es ric;
(torde) han ~ nog komma i tid ille va certemente a tempore;
jag ~ väl träffa henne io va probabilemente/versimilemente incontrar la


lära

I s (vetenskapsgren) scientia;
(lärosats) doctrina;
(teori) theoria;
(regel) precepto;
(tro) fide, credentia;
(undervisning) instruction, inseniamento;
(upplärning) apprentissage [-ad3e];
gå i ~ esser in/facer su apprentissage;
sprida en ~ propagar un doctrina
II v ~ känna någon facer le cognoscentia de un persona;
~ sig något apprender un cosa;
~ sig utantill memorisar;
~ ut inseniar, instruer, docer, erudir, regentar


läraktig

docile, inseniabile;
ej ~ indocile


läraktighet

docilitate;
brist på ~ indocilitate


lärarbrist

mancantia de professores


lärare

maestro, magistro, pedagogo;
(på lågstadium) inseniator, institutor, maestro;
(på högstadium) professor, instructor, preceptor, docente, doctor;
(privat) informator, preceptor;
(kvinnlig) governante;
~ i franska professor de francese


lärarhögskola

schola pro formation de professores/de docentes


lärarkandidat

institutor studente


lärarkollegium

corpore/personal inseniante/docente, corpore del docentes/del professores


lärarkonferens

reunion del docentes/del professores


lärarkraft

se lärare


lärarkår

corpore/personal inseniante/docente, corpore del professores/del docentes


lärarlön

salario de docente/de professor


lärarrum

sala/camera del docentes/del professores


lärarteam

equipa/team eng [ti:m] pedagogic


lärartjänst

carga de docente/de professor, professorato


lärarutbildning

formation de professores/de docentes


lärd

erudite, docte, sapiente;
indiskt ~ man pandit;
~ person erudito, homine de litteras, doctor


lärdom

erudition, saper, scientia


lärdomsgrad

grado academic


lärdomsgren

branca de saper, facultate


lärdomshistoria

historia evolutionari del brancas de scientia;
idé- och ~ (le) historia de ideas e recercas


lärdomsstad

citate/urbe universitari


lärdomssäte

sede/centro de education/de inseniamento (superior), universitate


lärft

(i linne) tela de lino, canevas;
(i bomull) tela de coton;
(grov oblekt) hollanda


lärjunge

(elev) alumno, scholar, discipulo, studente;
(efterföljare) discipulo;
Jesu lärjungar le discipulos de Jesus


lärk

bot larice


lärka

zool alauda;
berg~ alauda alpestre;
lärkor (familj) alaudidas;
sång~ alauda campestre/arvense;
tofs~ alauda cristate;
träd~ alauda arboree


lärkträd

bot larice


lärling

apprentisse


lärlingstid

apprentissage [-ad3e]


läroanstalt

instituto/institution/stabilimento/establimento docente/de inseniamento/de education, schola


lärobok

libro de studio/texto/inseniamento, manual;
(kortfattad) compendio


lärodikt

poema didactic


lärofader

maestro


lärokurs

curso, programma de inseniamento


läromedel

medios/equipamento/material didactic/educative/de inseniamento, material scholar


läromedelspaket

programma de studios


lärometod

methodo pedagogic/de inseniamento/didactic


läromästare

maestro;
(lärare) inseniante, professor, instructor, preceptor


läroplan

schema didactic, curriculo, programma/plano scholar/del studios


lärorik

instructive, educative, informative, maestrative, didactic


lärosal

(sala de) classe


lärosats

doctrina, dogma


lärospån

göra sina ~ acquirer su prime experientias


lärostoff

materia de inseniamento/de studio


lärostol

cathedra (universitari)


lärosäte

sede/centro de education/de inseniamento (superior), universitate


lärotid

(för lärling) apprentissage [-ad3e];
rel noviciato


läroverk

schola secundari, collegio, lyceo


läroämne

materia de inseniamento, disciplina


läroår

anno scholar/de studio;
(för lärling) apprentissage [-ad3e]


lärpengar

(för lärling) (costos de) apprentissage [-ad3e];
betala dyra ~ fig pagar car le lection


läs- och skrivsvårigheter|läs|skrivsvårigheter

med alexia, dyslexia, cecitate verbal


läsa

leger;
(bedriva studier) studiar;
gå och ~ (få konfirmationsundervisning) haber catechismo/catechese/catechesis;
lära någon ~ inseniar le lectura a un persona;
(om analfabet) alphabetisar un persona;
~ högt leger a/in alte voce;
~ igenom percurrer, revider;
~ in apprender;
teat studiar;
~ mellan raderna fig leger inter le lineas;
~ om releger;
~ på (fortsätta att läsa) continuar a leger;
(läxa) preparar se, preparar su deberes (scholar/de schola);
~ upp leger (a/in alte voce);
(ur minnet) recitar


läsapparat

lector;
(för mikrofilm) microlector


läsare

lector;
rel pietista, sectario


läsarinna

lectrice


läsart

litt version, interpretation


läsbar

legibile


läsbarhet

legibilitate


läsbarhetsindex|lix

(el. lix) indice/index de legibilitate


läsbarn

rel catechumeno, confirmando


läsbegåvning

testa/capite de lectura/de studios, (persona a) talento de studios


läsbord

tabula de lectura


läscentrum

anat centro de lectura del cerebro, centro cerebral del lectura


läsebok

libro de lectura;
första ~ prime libro de lectura, syllabario


läsecirkel

circulo/gruppo/club eng [klab] de lectura/de lectores


läsekrets

lectores pl


läsesal

atheneo


läsfärdighet

capacitate de leger


läsfönster

fenestra del lector optic


läsförmåga

capacitate de leger, lectura


läsförståelse

comprehension del lectura


läsglas

(förstoringsglas) lente de lectura/pro leger;
(glasögon) berillos de lectura/pro leger


läsglasögon

berillos de lectura/pro leger


läshastighet

velocitate/rapiditate de lectura


läshunger

aviditate de leger


läshungrig

avide de leger


läshuvud

testa/capite de lectura/de studios, (persona a) talento de studios


läsida

latere protegite contra le vento


läsk

se läskedryck


läska

(släcka törst) satiar/appaciar su sete;
(suga upp bläckskrift) sic(c)ar;
~ sig satiar/appaciar su sete


läskamrat

rel cocatechumeno


läskedryck

bibitura/biberage [-ad3e] refrescante, aqua gasose;
(fruktdryck) sorbetto


läskig

horribile, terribile, terrificante, disgustose


läsklass

(i skola) classe pro infantes con alexia/dyslexia/cecitate verbal


läsklinik

(i skola) clinica de inseniamento de infantes con alexia/dyslexia/cecitate verbal


läskpapper

papiro sic(c)ante/sic(c)ative


läskstång

barra de nettar


läskunnig

vara ~ saper leger


läskunnighet

sapientia de leger


läslampa

lampa de lectura


läslig

legibile


läslighet

legibilitate


läslust

gusto/amor del lectura


läslysten

avide de leger


läsmani

mania de leger


läsning

lectura, studio;
(tydning) deciframento


läspa

blesar, esser blese


läspande

blese


läspenna

lector del codice a barras


läsplan

programma de studios, syllabus


läspning

blesamento, blesitate


läsprov

proba/prova de lectura


läsrum

camera/cabinetto/sala de lectura


lässtoff

lecturas, material/materia de lectura


lässvag

debile de leger


lässvårighet

med dyslexia


läst

forma;
skomakare bli vid din ~! scarpero, remane apud tu scarpas!


lästa

~ ut ampliar con un forma


lästeknik

technica de leger


lästermin

semestre


lästest

test eng de lectura


lästimme

lection de lectura


lästmått

mesura de un forma


lästräning

trainamento del lectura


lästrött

fatigate de studiar


läsundervisning

inseniamento/lectiones/instruction del lectura


läsvanor

habitudes de lectura


läsvärd

digne de esser legite, legibile, interessante


läsvärde

legibilitate


läsår

anno scholar


läsövning

exercitio de lectura


läte

sono (inarticulate), ruito


lätt

(ej tung) legier [-d3-], leve;
(ej svår) facile;
(enkel) simplice;
(luftig) vaporose;
det är ~are sagt än gjort isto es plus facile dicer que facer;
göra det ~ för sig simplificar le existentia;
~ kavalleri cavalleria legier;
vara ~ på foten fig esser frivole/lascive


lätta

(bli mindre tung) devenir plus legier [-d3-];
(tappa vikt) perder peso;
(göra mindre tung) alleviar, sublevar, relevar;
(mildra) adulciar, attenuar;
(befria från börda) discargar;
(lyfta) levitar, sublevar;
(om dimma) levar se;
~ ankare levar le ancora;
~ sitt hjärta fig discargar su corde


lättantändlig

(in)flammabile;
fig fervide, fervente, ardente, ardorose, spirituose;
ej ~ non-(in)flammabile


lättantändlighet

(in)flammabilitate;
fig ardor, verve fr [värv], spirituositate, ferventia


lättarbetad

facile a laborar


lättbedd

facile a persuader


lättbegriplig

comprehensibile


lättbetong

beton porose/legier [-d3-], Siporex®, Ytong®


lättbeväpnad

legiermente [-d3-] armate, legier


lättfattlig

comprehensibile


lättflyktig

kem volatile


lättflytande

fluide, multo liquide


lättfotad

legier [-d3-], agile;
fig frivole, licentiose;
~ poesi poesia elegante/legier


lättframkomlig

facile a fortiar


lättfunnen

facile a trovar, accessibile


lättfärdig

frivole, libertin, dissolute, licentiose


lättfärdighet

frivolitate, libertinage [-ad3e], dissolution, licentia, licentiositate


lättfångad

facile a captar


lättförklarlig

facile a explicar, evidente


lättförstådd

facile a comprender


lättförståelig

facile a comprender, evidente


lättförtjänt

facilemente ganiate


lättgrogg

grog eng legier [-d3-]


lätthanterlig

facile, commode;
(lättmanövrerad) facile a manovrar


lätthanterlighet

maneabilitate, facilitate, disinvoltura, fluentia, levitate


lätthet

(ringa tyngd) legieressa [-d3-], levitate;
(ringa svårighet) facilitate;
(enkelhet) simplicitate


lättillgänglig

accessibile, de facile accesso;
fig sociabile


lättillgänglighet

accessibilitate;
fig sociabilitate


lätting

persona otiose/disoccupate, otioso


lättja

pigressa, pigritia, indolentia


lättjefull

pigre, indolente


lättjefullhet

pigressa, pigritia, indolentia


lättklädd

(tunnklädd) legiermente [-d3-] vestite;
(nästan oklädd) insufficientemente vestite


lättköpt

fig facile


lättlagad

kok facile a cocer


lättledd

facile a ducer


lättlurad

facile a dupar/deciper/deluder, credule


lättläst

(om bok) facile a leger;
(om stil) legibile


lättlöslig

que se dissolve facilemente


lättlöst

facile a solver


lättmanövrerad

facile a manovrar


lättmargarin

margarina magre


lättmatros

apprentisse marinero


lättmetall

metallo/alligato legier [-d3-]


lättmjölk

kul lacte magre/discremate/disbutyrate


lättna

(bli lättare/klarare) devenir plus legier [-d3-]/plus clar


lättnad

alleviation, relevamento


lättost

kul caseo magre


lättpratad

conversabile


lättpåverkad

facile a influer/a influentiar, emotional


lättretad|lättretlig

(el. lättretlig) irritabile, biliose, irascibile, sensibile, susceptibile


lättretlighet

irritabilitate, biliositate, irascibilitate, sensibilitate, susceptibilitate


lättroad

facile a amusar


lättrogen

credule


lättrogenhet

credulitate


lätträknad

facile a contar, pauc, poc


lättrökt

kul legiermente [-d3-] fumate


lättrörd

facile a emotionar, emotive, emovibile, emotional, sensibile, impressionabile


lättrörlig

agile, preste, mobile;
fig inflammabile, excitabile


lättsaltad

kul legiermente [-d3-] salate


lättsam

facile


lättsamhet

facilitate


lättsinne

frivolitate, legieressa [-d3-], levitate, inconsideration, superficialitate


lättsinnig

frivole, legier [-d3-], inconsiderate, superficial


lättsinnighet

frivolitate, legieressa [-d3-], levitate, inconsideration, superficialitate


lättskrämd

facile a intimidar, pavorose, timide


lättskött

facile a manear/manovrar/operar


lättsmulad

friabile


lättsmält

fusibile;
(om mat) legier [-d3-], digestibile


lättsmälthet

fusibilitate;
(om mat) digestibilitate


lättstekt

legiermente [-d3-] rostite


lättstyrd

facile a ducer/manovrar


lättstött

hypersensibile


lättstötthet

hypersensibilitate


lättsåld

currente, facile a vender


lättuggad

facile a masticar


lättupphetsad

inflammabile, excitabile


lättvikt

sport peso legier [-d3-]


lättviktare

sport (boxare) peso legier [-d3-];
(motorcykel) moto(r)cyclo legier


lättviktig

legier [-d3-];
fig sin importantia, futile


lättviktsboxare

sport peso legier [-d3-]


lättvin

kul vino legier [-d3-] (de un grado de alcohol al maximo 15 % de percentage [-ad3e] in volumine)


lättvindig

(nonchalant) legier [-d3-], superficial, nonchalant fr [nå)shala)];
(enkel) facile, practic, commode


lättvunnen

facile


lättåtkomlig

accessibile


lättöl

kul bira legier [-d3-] (de un grado maximal de alcohol de 2,25 % in volumine)


lättöverskådlig

clar, lucide


läxa

I s deber (scholar/de schola), labor scholar/de schola;
fig lection;
ge läxor dar le deberes;
göra sina läxor facer le deberes;
tjäna till ~ fig servir de lection
II v ~ upp reprochar [-sh-]


läxbok

libro de exercitios, manual


läxförhör

test eng;
muntligt ~ test oral;
skriftligt ~ text scripte


läxläsning

(le) facer le deberes


låda

I s cassa, coffro;
(liten) cassetta, coffretto;
(ask) pyxide;
(i byrå/skåp) tiratorio;
hålla ~ fig parlar longe, orar
II v ~ vid adherer


lådfabrik

fabrica de cassas, casseria


lådtillverkare

fabricante de cassas, cassero


låg

basse;
(tarvlig) basse, ignobile, abjecte, vil, indigne, infame, contemptibile, meschin, villan;
(mycket enkel) misere, miserabile;
(om pris) basse, modic;
(om ton, röstläge) grave;
barometern står ~t le barometro es basse;
en ~ handling un action basse, un bassessa, un villania; ~ härkomst origine/nascentia basse;
~ spänning el tension/voltage [-ad3e] basse;
~a moln nubes inferior;
~t register mus registro grave;
med ~ röst in voce basse;
med ~t röstläge in voce grave


låga

I s flamma;
fig passion, ardor;
omkomma i lågorna perir in/inter le flammas;
stå i ljusan ~ esser toto in flammas
II v flammar;
hans ögon ~de av vrede su oculos flammava de ira/de cholera


lågadel

nobilitate rural


lågadlig

del nobilitate rural


lågavlönad

bassemente/pauco/poco salariate, mal pagate


lågblad

bot folio basse/inferior


lågbudgetfilm

film a budget eng [bad3it] reducite


lågenergisamhälle

el societate/communa de energia basse


lågfjäll

geogr montania basse


lågflygning

volata/volo/aeronautica/aviation basse/a basse altitude


lågfrekvens

basse frequentia


lågfrekvent

pauco/poco frequente, de basse frequentia


låghalsad

de collo basse


låghalt

claude


låghet

(tarvlighet) bassessa, ignobilitate, ignominia, indignitate, infamia, vilitate, villania, turpitude, abjection;
begå en ~ committer un bassessa/un infamia


låghus

construction/edificio basse


låghusbebyggelse

constructiones/edificios basse


låginkomst

basse recepta


låginkomsttagare

salariato de basse recepta


lågintensiv

pauco/poco intensive, de basse intensivitate


lågkant

ställa något på ~ poner/mitter un cosa al longe latere


lågklackad

de talones platte


lågklassig

de classe/standard eng [stændöd] basse


lågkonjunktur

conjunctura basse, recession, depression


lågkvalificerad

bassemente/pauco/poco qualificate


lågland

geogr terra/pais basse


låglänt

basse, a pauc/poc altura


låglönegrupp

gruppo bassemente/pauco/poco salariate


lågmjölkande

que da pauc/poc lacte


lågmosse

geogr turbiera basse


lågmäld

(om person) calme, tranquille;
(om röst) basse


lågmäldhet

calma, tranquillitate


lågoktanig

de basse indicio/numero de octan


lågpresterande

de basse capacitate


lågpris

precio basse/modic


lågprocentig

de basse percentage [-ad3e]


lågprosa

litt prosa familiar/jornalistic


lågrelief

konst basse relievo


lågsinnad|lågsint

(el. lågsint) basse, ignobile, abjecte, infame, vil, villan


lågsinthet

bassessa, ignobilitate, infamia, vilitate, villania, turpitude


lågsko

calceo/scarpa basse


lågslätt

geogr plana basse


lågspänning

el basse tension/voltage [-ad3e]


lågstadium

(i skola) classes inferior


lågstatusyrke

occupation/profession de basse stato


lågsvavlig

~ olja oleo de basse percentage [-ad3e] de sulfure


lågsäsong

basse saison fr [säzå)]


lågtemperaturapparat

fys cryostato


lågtemperaturbiologi

cryobiologia


lågtemperaturfysik

fys cryophysica


lågtemperaturkirurgi

med cryochirurgia


lågtemperaturteknik

fys cryotechnica


lågtgående

basse


lågtliggande

basse, a pauc/poc altura


lågtrafik

traffico foras le horas de affluentia/de puncta


lågtryck

meteor depression atmospheric/barometric, pression basse


lågtrycksdäck

pneu(matico) de pression basse


lågtrycksområde

meteor area cyclonal/cyclonic


lågtsittande

basse, a pauc/poc altura


lågtstående

primitive, incivil, basse


lågtysk

in basse germano


lågtyska

språk basse germano


lågutbildad

de basse education


lågvarvig

de rotation basse


lågvatten

marea basse, refluxo


lågvattenlinje

sjö linea de marea basse


lågvattenmärke

sjö linea de marea basse


lågvattenstånd

nivello del marea basse


lågvuxen

de parve statura


lågvärdig

de pauc/poc valor


lågväxt

de parve statura


lågwattslampa

lampa economic


lågättad

de origine modeste/humile, de basse extraction


lån

(till någon) presto;
(av någon) impresto;
betala igen ett ~ reimbursar un impresto;
bevilja/försträcka någon ett ~ dar/conceder/consentir un presto a un persona;
göra avbetalning på ett ~ amortisar un impresto;
ta till ~s facer se prestar, prender/reciper in presto


låna

(till) prestar;
(av) imprestar, facer se prestar, prender/reciper in presto; lysa med lånta fjädrar fig pavonisar;
~ sig till prestar se a;
~ ut prestar, commodar


låneansökan

demanda/requesta de un presto


lånebibliotek

bibliotheca public/de presto


lånebok

libro de presto


lånedisk

(på bibliotek) banco de presto


låneexpedition

(på bibliotek) expedition de presto


lånefond

fundo de impresto


låneförbindelse

obligation amortisabile/de impresto


lånegaranti

garantia de impresto


lånehandling

acto de impresto


lånekapital

capital de impresto


lånekort

(till bibliotek) carta de presto


låneköp

location-vendita, leasing eng [li:sing]


lånemedel

capital/fundo de impresto


låneränta

renta de impresto


lånetak

limite de credito


lånetransaktion

transaction de impresto


lånevillkor

condition de impresto


lång

longe;
(om person) grande, de alte/grande statura/talia;
i det ~a loppet al longe;
~ kredit credito a longe termino;
~ levnad longevitate;
med ~ stjälk bot longistilate, longistile;
med ~a blad bot longifolie;
med ~a blommor bot longiflor;
på ~t håll de longe;
sex meter ~ sex metros de longitude


långa

zool molva


långarmad

a/de longe bracios, longe de bracios;
~ apa zool gibbon


långbensgroda

zool rana dalmatin


långbent

a/de longe gambas;
zool macropode, macroscele


långboll

sport joco de balla a colpos longe


långbord

tabula longe


långbyxor

pantalones


långbänk

banco longe;
dra i ~ fig differer, morar/ajornar al calendas grec, eternisar, tergiversar


långdans

dansa in un longe fila


långdistansare

sport currero de longe distantia, stayer eng [steiö];
(på skridskor) patinator de longe distantia, stayer eng


långdistanslopp|långdistanslöpning

(el. långdistanslöpning) sport cursa de longe distantia


långdistanslöpare

sport currero de longe distantia, stayer eng [steiö];
(på skridskor) patinator de longe distantia, stayer eng


långdistansrobot

mil missile strategic


långdragen

longe, prolongate, de longe duration/durata, (per)durabile


långdragenhet

longe duration/durata


långdrink

kul long-drink eng [långdringk]


långfibrig

a fibras longe


långfilm

(film de) metrage [-ad3e] longe


långfinger

digito medie


långfingrad|långfingrig

(el. långfingrig) macrodactyle;
fig inclinate a furar


långfingrighet

fig inclination a furar


långfotad

longipede, macropode


långfranska

kul longe pan blanc (francese), pain riche fr [pä) rish]


långfredagen

le Venerdi Sancte


långfristig

a longe termino


långfärd

longe viage [-ad3e];
sjö viage/yachting eng [jåting] de longe curso


långgrogg

kul long-grog eng [långgråg]


långgrund

pauco/poco profunde


långhala

retardar


långhalm

palea integre;
hänga ihop som ler och ~ fig esser bonissime amicos, esser inseparabilemente unite


långhalning

retardation


långhals

zool barnacle


långhalsad

a/de collo longe


långhelg

fin de septimana longe


långhornad

a/de cornos longe


långhorningar

zool (familj) cerambycidas


långhus

arkeol (construction de) longe casa prehistoric;
arkit (i kyrka) nave central/principal


långhårig

(om människor) a/de capillos longe, capillute;
(om föremål och djur) a/de pilo longe


långivare

prestator


långivning

prestation


långkalsonger

calceones longe


långkliv

passo longe


långklänning

roba longe


långkok

kul (platto de) longe ebullition


långkörare

vara en ~ film, teat esser super le programma durante un (multo) longe tempore


långkörning

transporto longe


långlagd

longe, de statura/talia longe


långledig

vara ~ haber vacantias longe


långledighet

vacantias longe


långliggare

(på sjukhus) patiente durante longe tempore


långlivad

de longe tempore, longeve


långmjölk

kul (un typo de) lacte coagulate


långmodig

longanime, patiente, indulgente, clemente


långmodighet

longanimitate, patientia, indulgentia, clementia


långnosig

a/de longe naso


långnäbbad

zool longirostre;
~e (ordning) longirostros


långnäst

a/de longe naso


långpanna

patella a rostir


långpassning

sport passe fr [pas] longe


långpratare

parlator/orator prolixe/verbose/enoiose/fastidiose/tediose


långpromenad

longe promenada


långrandig

a/de strias vertical;
fig prolixe, verbose, enoiose, fastidiose, tediose


långrandighet

fig prolixitate, verbositate, tediositate


långresa

longe viage [-ad3e];
sjö viage/yachting eng [jåting] de longe curso


långrev

fiske linea longe


långrock

mantello longe;
(österländsk) caftan


långsam

lente;
(trög) tarde, tardive;
(senfärdig) morose;
fig enoiose, tediose, fastidiose;
bli ~mare relentar se;
klockan går för ~t le horologio retarda;
~t mus lento it;
~t musikstycke lento


långsamgående|långsamtgående

(el. långsamtgående) tardigrade


långsamhet

lentor, tardivitate, morositate;
fig enoio, tedio


långschal

se långsjal


långsegling

sjö yachting eng [jåting] de longe curso


långsida

latere longe


långsides

al latere de;
sjö bordo a bordo


långsikt

på ~ a longe termino


långsiktig

a longe termino


långsiktighet

longe termino


långsiktsplanering

planification a longe termino


långsimning

sport natation de longe distantia


långsint

rancorose


långsinthet

rancor


långsjal|långschal

(el. långschal) stola;
fig billet bancari/de banca de mille coronas


långskaftad

bot longistilate, longistile


långskalle

anat dolichocephalo, longicephalo


långskallig

anat dolichocephale, longicephale


långskepp

arkit (i långhuskyrka) nave central/principal


långskepps

sjö longitudinal, ponite in le senso del longor, de poppa a proa


långskjorta

camisa longe


långskjutande

mil a/de longe distantia de tiro


långskott

(från vapen) tiro longe;
sport colpo longe


långsluttande

lentemente inclinante


långsläpig

lente, tarde, tardive, morose


långsläpighet

lentor, tardivitate, morositate


långsmal

longe e stricte


långspelande

de longe duration/durata


långspelsskiva

disco de microsulco/a/de longe duration/durata


långstjärtad

zool longicaude


långstrumpa

calcea longe


långsträckt

elongate


långsvansad

zool longicaude


långsynt

med hypermetrope, presbyte, presbyopic;
~ person hypermetropo


långsynthet

med hypermetropia, presbyopia, presbytia, presbytismo


långsökt

troppo recercate, exaggerate


långt

longe;
gå för ~ passar le mesura;
~ borta longe, lontan, distante, remote;
~ bortifrån de lontan;
~ bättre multo melior;
~ hellre plus tosto;
~ ifrån tillräckligt lontan de sufficiente;
~ om länge finalmente;
~ senare multe tempore postea


långtgående

extreme, drastic


långtidsanställd

empleate a longe termino


långtidsjukvård

med cura a longe termino


långtidsprognos

prognose/prognosis a longe termino


långtidsuthyrning

leasing eng [li:sing]


långtidsverkande

med que age/ha effecto a longe termino


långtidsvård

med cura a longe termino


långtradare

camion pro transporto de longe distantia


långtradig

(långtråkig) enoiose, tediose, fastidiose;
(mångordig) verbose, prolixe


långtrådig

a filos longe


långtråkig

prolixe, verbose, enoiose, fastidiose, tediose


långtråkighet

prolixitate, verbositate, tediositate


långtur

longe excursion/tour fr [tu:r]


långtåig

biol macrodactyle


långvarig

longe, de longe durata/duration, prolongate, (per)durabile;
med chronic


långvarighet

longe durata/duration


långväga

de longe


långväxt

grande/alte de talia/de statura


långvåg

radio unda longe


långvård

med cura a longe termino


långärmad

a/de manicas longe


lånke

bot callitriche


lånkeväxter

bot (familj) callitrichaceas


lånord

parola estranier adoptate


låntagare

prestatario


lår

I anat femore, arcada crural;
som avser ~ femoral, crural
II (stor låda) grande cassa


lårben

anat femore, arcada crural


lårbensbrott

med fractura (del collo) del femore


lårbenshals

anat collo del femore


lårding

sjö corda fin


låring

sjö (parte de) ponte al poppa


låringsvind

sjö vento del poppa


lårmuskel

anat musculo del femore


lås

serratura;
bryta upp ett ~ fortiar un serratura;
gå i ~ fig succeder;
inom ~ och bom detra serratura e clave, incarcerate, imprisionate;
sätta nyckeln i ~et introducer/facer entrar le clave in le serratura


låsa

clauder a/con clave, serrar;
~ in serrar, excluder sub clave;
~ sig esser blocate;
~ upp disserrar;
~ ute excluder sub clave


låsanordning

(mechanismo de un) serratura


låsbar

claudibile, clausibile, serrabile


låsbricka

tekn placa de securitate


låsbräken

bot botrychio (lunar)


låskolv

pessulo


låsning

serramento;
psyk blocamento


låssa

se låtsa


låssas

se låtsas


låssmed

serraturero


låsverkstad

serratureria


låt

(ljud) sono;
(visa) canto;
(melodi) melodia


låta

1 (ljuda) sonar;
(vara avfattad, lyda) dicer, vader;
hur låter melodin? como va le melodia?;
hur låter texten? que dice le texto?;
~ illa dissonar;
~ som om finger;
som låter förskräckligt horrisone 2 (tillåta) permitter;
lassar;
(få någon att göra) facer;
låt bli mig! non me tocca!;
låt gå! OK eng [oukei]!;
låt oss gå! vamos!;
låt vara att sia que;
~ bli/ligga/stå/vara lassar;
~ sig göra lasser se facer, esser facibile;
~ sitt liv morir;
~ sitt vatten urinar


låtande

hans göranden och ~n su factos e actos


låtgåmentalitet

mentalitate de laissez aller fr [läse ale]


låtsa|låssa

(el. låssa) facer como, facer le comedia, simular, finger, affectar


låtsad

fictive, ficticie, simulate, imaginari


låtsas|låssas

I subst på ~ fictivemente, pro rider;
låtsas- imaginari, fictive
II v facer como, facer le comedia, finger, simular, affectar; inte ~ om det negliger lo;
~ som ingenting facer como si nihil


læstadian

laestadiano [läs-]


læstadianism

laestadianismo [läs-]


læstadiansk

laestadian [läs-]


löda

soldar, brasar;
(med bly) plumbar;
~ ihop två kopparstycken soldar duo pecias de cupro le un al altere


lödder

scuma, spuma


löddra

scumar, spumar;
tvålen ~r bra le sapon scuma/spuma ben


löddrig

scumose, spumose, spumescente, spumifere


löddrighet

spumositate


lödfog

soldatura, juncto


lödig

pur


lödighet

puressa


lödkolv

ferro a/de/pro soldar, soldator


lödmetall

soldatura


lödning

soldatura


lödsyra

acido pro soldar


lödtenn

stanno a/de/pro soldar


lödvatten

aqua pro soldar


löfte

promissa, promission;
avlägga ett ~ promitter;
bryta ett ~ mancar a/rumper/non complir su promissa;
hålla/infria/uppfylla sitt ~ mantener/complir/tener su promissa;
högtidligt ~ promissa solemne, voto


löftesbrott

ruptura/violation del parola/del promissa, perjurio


löftesbrytare

perjuro, perjurator


löftesrik

promissori


lögn

mentita, mendacio;
bevisa att något är ~ dismentir;
fara med ~ mentir;
hitta på ~er inventar mentitas;
uppenbar ~ mentita evidente;
vit ~ mendacio/mentita officiose


lögnaktig

mendace, fallace


lögnaktighet

mendacitate, character mendace


lögnare

mentitor;
med mythomano, mythomaniaco


lögndetektor

detector de mentitas/de mendacios


lögnhals

grande mentitor


lögnkampanj

campania de mendacios/de mentitas


löja

zool alburno


löje

(leende) surriso;
(åtlöje) ridiculo;
väcka ~ facer rider


löjeväckande

ridicule, irrisori, derisori


löjlig

ridicule, irrisori, derisori;
göra ~ derider


löjliggöra

derider


löjlighet

ridiculo, risibilitate


löjrom

ovos de alburno;
kul caviar de alburno


löjtnant

mil locotenente


löjtnantsgrad

mil locotenentia


löjtnantshjärta

bot dicentra spectabile


lök

bot bulbo;
kul cibolla;
gräs~ cibolletta;
lägga ~ på laxen fig impejorar le mal;
purjo~ porro;
rams~ allio ursin;
röd~ cepa, cibolla;
schalotten~ ascalonia;
vit~ allio


lökformig

bulbiforme, bulbose


lökgroda

zool pelobato


lökklyfta

(av vitlök) puncta de allio


lökkupol

arkit cupola bulbiforme


löksill

kul haringo insalate con cibolla


löksmak

gusto de cibolla


löksoppa

kul suppa al/de cibollas gratinate


löksskal

tunica/pelle de un cibolla


löksås

kul sauce fr [så:s] al cibolla


lökväxt

bot planta bulbose/a bulbo


lömsk

(försåtlig) insidiose, perfide, perfidiose;
(ilsken) furiose, rabiose


lömskhet

insidia, perfidia


lömskna

~ till inrabiar se


lön

salario, paga, stipendio, remuneration, recompensa;
mil soldo;
fast ~ salario fixe;
frysa ~erna blocar le salarios;
höja ~erna augmentar le salarios;
otack är världens ~ le mundo es ingrate;
sänka ~erna reducer/diminuer/abassar le salarios


löna

(ge lön) pagar, salariar, remunerar, stipendiar;
~ sig (vara lönsam) esser lucrative/rentabile;
(vara värt mödan) valer le pena


lönande

lucrative, lucrose, fructuose, profitabile, rentabile, remunerative, remuneratori


lönarbetare

se lönearbetare


löneanspråk

revindication salarial/de salario


lönearbetare|lönarbetare

(el. lönarbetare) obrero/travaliator/laborator salariate


löneavdag

deduction salarial/del salario


löneavtal

(enskilt) contracto salarial;
(allmän uppgörelse) regulamento super le salarios, convention/accordo salarial


lönebesked

specification del salario, folio de paga


lönefrysning

congelation/blocamento salarial/del salarios


löneförbättring

se löneförhöjning


löneförhandlingar

negotationes salarial


löneförhöjning

augmento/augmentation/incremento/melioration salarial/del salario


löneförmån

favor/privilegio salarial


lönegap

grande discrepantia salarial/inter salarios


lönegaranti

garantia salarial/de salario


löneglidning

augmento salarial ultra le negotiate


lönegrad

grado salarial/del salario


lönegrupp

gruppo/categoria salarial/de salarios


lönehöjning

augmento/augmentation/incremento/melioration salarial/del salario


löneindex

indice/index salarial/del salarios


lönejustering

regulation salarial/del salarios


löneklass

categoria salarial/de salarios


löneklyfta

grande discrepantia salarial/inter salarios


lönekonflikt

conflicto/disputa salarial


lönekostnad

cargas/costos pl salarial/de salarios


lönekrav

revindication salarial


lönelista

lista de salarios, libro de paga


lönelyft

(grande) augmento salarial/del salario


löneläge

nivello salarial/del salarios


löneminskning

reduction/diminution salarial/de salario


lönenivå

nivello salarial/del salarios


lönepolitik

politica salarial/del salarios


lönepåslag

salario/paga additional/extra, supplemento del salario


löneskala

scala salarial/del salarios;
glidande ~ scala continue/mobile del salarios


löneskillnad

discrepantia salarial/inter salarios


löneslav

sclavo salariate/del salario


lönespiral

spiral salarial/del salarios


lönespridning

divergentia salarial/del salarios


lönestopp

blocamento salarial/del salarios


lönesystem

systema salarial/del salarios


lönesänkning

reduction/diminution salarial/de salario


lönesättning

determination/fixation del nivello salarial/del salarios


lönetak

limite del salario


lönetariff

tarifa salarial/del salarios


lönetillägg

salario/paga additional/extra, supplemento del salario


löneuppgörelse

regulamento super le salarios, convention/accordo salarial


löneutbetalning

pagamento del salario


löneutjämning

nivellamento/equalisation del salarios


löneutveckling

evolution salarial/del salarios


lönevillkor

conditiones salarial


löneökning

augmento/augmentation/incremento salarial/del salarios


löning

salario, remuneration, paga, recompensa


lönlös

van, inutile, inefficace, infructuose, improductive, inan;
~t adv in van


lönlöshet

inutilitate, inefficacitate, infructuositate, inanitate


lönn

I bot acere;
blod~ acere sanguinee;
naver~ acere campestre;
socker~ acere saccharin;
tysk ~ acere pseudoplatanacee
II i ~ in secreto, clandestinmente, furtivemente


lönnbrännare

distillator illicite/illegal


lönnbränning

distillation illicite/illegal


lönndom

i ~ in secreto, clandestinmente, furtivemente


lönndörr

porta secrete


lönnfack

compartimento secrete


lönngång

corridor/passage [-ad3e] secrete


lönnkrog

taverna clandestin


lönnlig

secrete, occulte


lönnmord

assassinamento, assassinato


lönnmördare

assassinator, assassino


lönnrum

secreto


lönnskrift

cifra, codice


lönnväxter

bot (familj) aceraceas


lönsam

lucrative, lucrose, fructuose, profitabile, rentabile, remunerative, remuneratori


lönsamhet

rentabilitate, bon rendimento


lönspara

sparniar un deduction automatic del salario


lönsparare

sparniator qui ha un conto de deduction automatic ab le salario


lönspararkonto

conto de sparnio automatic ab le salario


lönt

inte vara ~ besväret non valer le pena


löntagare

salariato


löntagarfond

fundo de salariatos


löp

1 sport cursa 2 tidn (löpsedel) bulletin, placard fr [plaka:r], affiche fr [afish]


löpa

I v currer;
zool (om tik) esser in calor;
låta ~ av stapeln sjö lancear;
~ bort escap(p)ar;
~ förbi distantiar;
~ ihop converger, concurrer;
(om mjölk) cualiar;
~ om distantiar;
~ risk currer periculo, riscar;
~ sin kos/sin väg escap(p)ar;
~ till accurrer
II s sport pista de ski


löpande

currente;
arbete vid ~ band labor/travalio al/in catena;
komma ~ accurrer;
~ band catena de fabrication/de montage [-ad3e];
~ räkning conto currente;
~ ränta renta currente;
producera på ~ band producer al catena;
~ år anno currente


löparbana

sport carriera, pista


löpare

currero, cursor;
(i schack) episcopo;
(i kvarn) petra de molino rotante;
text longe e stricte drappo de tabula;
arkit bricca ponite preter le muro


löparskida

sport ski a/pro ski nordic


löparsten

(i kvarn) petra de molina rotante


löpe

cualio


löpeld

foco rapide


löpgrav

mil sappa, trenchea [-sh-]


löplina

(vid hästdressyr) longa


löpmage

kul tripa


löpmaska

dismaliatura


löpmeter

per ~ per metro lineal


löpna

cualiar;
~d mjölk lacte cualiate


löpning

I sport curso, cursa;
mus roulade fr [rulad]
II (av mjölk) cualiation


löpsedel

bulletin, placard fr [plaka:r], affiche fr [afish]


löpsk

in calor


löpskhet

calor


löpskida

sport ski a/pro ski nordic


löpsten

arkit bricca ponite preter le muro


löptid

hand termino, periodo de durata/de duration;
zool periodo de calor


lördag

sabbato


lördagsbilaga

supplemento del sabbato(s)


lördagsstängt

ha ~ esser claudite le sabbato(s)


lördagsöppet

ha ~ esser aperte le sabbato(s)


lös

(fri) libere, disligate;
(ej stram) laxe, distendite, libere, disinvolte, relaxate;
(ej stadigt fastsittande) mal fixate;
(ej fastsittande) non fixate;
(löstagbar) amovibile, dismontabile, distachabile [-sh-];
(separat) separate, distachate [-sh-];
(ej kompakt) incompacte, legier [-d3-], porose;
(enstaka) sol, singule;
(utan sammanhang) disparate, heteroclite, incoherente;
braka ~ (börja) erumper, comenciar;
elden är ~! foco!, il ha un incendio!;
gå ~ på (kosta) costar;
(attackera) attaccar, aggreder, assalir;
hunden är ~ le can non es attachate [-sh-];
~ i magen diarrheic;
~ sand sablo/arena movente;
~a anteckningar notas occasional;
~a blommor flores trenchate [-sh-];
~a patroner cartuchas [-sh-] blanc/in blanco;
släppa sig ~ fig devenir plus informal/plus libere de obligationes


lösa

(befria) liberar;
(knyta upp) disligar, disnodar;
(klara upp) (re)solver;
(befria från börda) exonerar;
(från ett löfte) relevar;
kem solver;
~ biljett prender un billet;
~ ett problem (re)solver un problema;
~ in reimbursar, pagar;
~ upp disfacer, disligar, disnodar;
möjlig att ~ solubile


lösaktig

frivole, libertin, dissolute, licentiose


lösaktighet

frivolitate, libertinage [-ad3e], dissolution, licentia, licentiositate


lösande

med (laxerande) laxative;
~ medel laxativo


lösare

(av korsord) cruciverbista


lösbar

solubile, dissolubile, resolubile;
(om lån etc) amortisabile, redimibile;
(betalbar) pagabile


lösbladsystem

systema a/de folios mobile


lösbryta

distachar [-sh-], demolir


lösbröst

mamma/sino false


lösdrift

lantbr elevation bestial con le animales libere in le stabulo


lösdrivare

vagabundo


lösdriveri

vita vagabunde


lösegendom

benes mobile/mobiliari


lösen

(lösenord) contrasigno;
(lösenbelopp) redemption;
(för handlingar) derecto;
mil hist salva;
svensk ~ salva de duo tiros;
dubbel ~ lösen salva de quatro tiros


lösenbelopp

redemption


lösenord

mil contrasigno


löseskilling

jur (moneta de) redemption


lösesumma

redemption


lösfläta

tressa posticie


lösfynd

akeol objectos disparate/incoherente


lösgarnityr

tandl dentatura posticie/artificial


lösge|lösgiva

(el. lösgiva) liberar, lassar libere, disincarcerar;
(slavar) emancipar, mitter/poner in libertate


lösgivning

liberation;
(av slavar) emancipation


lösgom

tandl dentatura posticie/artificial


lösgöra

distachar [-sh-], disfacer, disligar, liberar;
(pengar) mobilisar


lösgöring

disligamento, liberation;
(av pengar) mobilisation


löshet

inconstantia, instabilitate, legieressa [-d3-]


löshäst

cavallo a mano;
fig persona libere/sol/singule


löshår

pilo posticie


löska

expedicular


löskekarl

vagabundo


löskning

expediculation


löskokt

kul molle cocite


löskrage

collo separate/false


lösköpa

redimer


lösköpare

redemptor


lösköpning

redemption


löslig

1 (lösbar) kem solubile, dissolubile, resolubile 2 (löst grundad) mal fundate, gratuite


lösmanschett

manchette fr [ma)shät] amovibile


lösmynt

indiscrete, garrule


lösmynthet

indiscretion


lösning

(av problem) solution;
kem solution, dissolution


lösningsmedel

solvente, dissolvente;
farm vehiculo


lösningsrätt

jur derecto


lösnummer

exemplar singule


lösnäsa

naso false


lösriva

distachar [-sh-] con fortia/con violentia


lösrycka

distachar [-sh-] con fortia/con violentia;
(med roten) eradicar, extirpar


lösryckt

fig disparate, incoherente, heteroclite


löss

geol loess [lœs], terra jalne


lössjord

geol loess [lœs], terra jalne


lösskägg

barba false


lösslita

distachar [-sh-] con fortia/con violentia


lössläppt

fig (ohämmad) licentiose;
(uppsluppen) hilare;
(otyglad) infrenabile


lössläppthet

fig (tygellöshet) licentia;
(uppsluppenhet) hilaritate


löstagbar

distachabile [-sh-], dismontabile


löstagning

distachamento [-sh-], dismontage [-ad3e]


löstand

dente false/artificial/pro(s)thetic/posticie


löständer

dentes posticie, dentatura artificial


lösvikt

sälja i ~ vender per pecia


lösögonfransar

cilios posticie


lösöre

benes mobile/mobiliari, mobiles


löv

folio


löva

(ad)ornar/decorar con ramettos/de folios


lövas

foliar


lövbaggar

zool (familj) chrysomelidas


lövbagge

zool chrysomela


lövbiff

kul beefsteak eng [bi:fsteik] multo tenue


lövfällning

cadita del folios, defoliation, exfoliation


lövgroda

zool hyla arboree, rana verde


lövhydda

cabana de folios, tabernaculo


lövhyddohögtid

bibl Festa del Tabernaculos


lövklädd

foliate


lövkoja

bot matthiola


lövlös

defoliate, exfoliate, sin folios


lövmask

zool eruca


lövrik

foliose


lövruska

rametto


lövsalsfåglar

zool (familj) ptilonorhynchidas


lövskog

foreste de arbores foliose


lövsmycka

(ad)ornar/decorar con ramettos/folios


lövsmyg

zool phylloscopo trochile


lövsprickning

foliation


lövsåg

serra a perforationes


lövsångare

zool fitis


lövträd

bot arbore foliose


lövverk

foliage [-ad3e]


löväng

prato con boschettos e arbores foliace


Advertisement