Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


I-järn|järn

tekn ferro in I


i jåns|jåns|ijåns

(el. ijåns) recentemente, ante al(i)cun momentos


i kapp|kapp|ikapp

(el. ikapp) hinna/komma ~ attinger;
springa ~ currer in cursa/in competition/in concurrentia


i kraft|kraft|ikraft

(el. ikraft) träda ~ entrar in vigor


i kväll|kväll|ikväll

(el. ikväll) iste vespere/vespera


i morgon|morgon|imorgon|i morron|morron

(el. imorgon, i morron) deman


i morse|morse|imorse

(el. imorse) iste matino


i natt|natt|inatt

(el. inatt) iste nocte


i-omljud|omljud

språk inflexion/mutation de i


i stället|stället|istället

(el. istället) in loco de, in vice de


I-stål|stål

tekn ferro in I


i stånd|stånd|istånd

(el. istånd) sätta ~ reparar, restaurar, restab(i)lir, refacer


i synnerhet|synnerhet|isynnerhet

(el. isynnerhet) in particular, particularmente, specialmente, principalmente, in concreto, presertim


i sänder|sänder|isänder

(el. isänder) a vice


i väg|väg|iväg

(el. iväg) via


iaktta|iakttaga

(el. iakttaga) (observera) observar, discerner, (ap)perciper, constatar, notar;
(lägga märke till) remarcar, observar, notar;
(betrakta) reguardar, ocular, examinar;
(efterleva) guardar, observar, respectar, obedir;
~ försiktighet guardar prudentia;
~ tystnad guardar/observar silentio


iakttagare

observator


iakttagbar

observabile, discernibile, perceptibile


iakttagelse

observation;
(konstatering) constatation


iakttagelseförmåga

poter de observation, perceptivitate, facultate perceptive


ianspråkstagande

exigentia


ianspråkstagen

exigite


iber

hist ibero


iberisk

iberic, iber;
Iberiska halvön le Peninsula Iberic


iberiska

hist 1 språk ibero 2 (kvinna) ibera


ibero-amerikansk|ibero|amerikansk

iberoamerican


ibidem

ibidem lat


ibis

zool ibis;
helig ~ ibis ethiopic


ibisfåglar

zool (familj) ibididas


ibland

I prep inter
II adv a vices, al(i)cun vices, de tempore in tempore, interdum


iblanda

admiscer, immiscer, miscer con


iblandning

immixtion


ichtyosaurus

zool ichthyosauro


ichtyrostega

zool ichtyrostega


icing

sport icing eng [aising]


icke

non;
jfr inte


icke-aggressionspakt|icke|aggressionspakt

pol pacto de non aggression


icke-angreppspakt|icke|angreppspakt

pol pacto de non aggression


icke-auktoritär|icke|auktoritär

non-autoritari


icke-direktiv|icke|direktiv

psyk non-directive


icke-diskriminerande|icke|diskriminerande

non-discriminante


icke-ekvidistant|icke|ekvidistant

mat non-equidistante


icke-euklidisk|icke|euklidisk

mat non-euclidian


icke-existerande|icke|existerande

non-existente, inexistente


icke-inblandning|icke|inblandning

pol non-intervention;
person som företräder ~spolitik non-interventionista


icke-jonisk|icke|jonisk

fys non-ionic


icke-jude|icke|jude

gentil


icke-klastisk|icke|klastisk

geol non-clastic


icke-kommersiell|icke|kommersiell

non-commercial


icke-kommunistisk|icke|kommunistisk

non-communista


icke-konfessionell|icke|konfessionell

laic


icke-konventionell|icke|konventionell

non conventional, pauco/poco conventional


icke-kristen|icke|kristen

pagan


icke-materiell|icke|materiell

non material, spiritual


icke-metall|icke|metall

metalloide


icke-militär|icke|militär

non-belligerente


icke-mänsklig|icke|mänsklig

inhuman


icke-officiell|icke|officiell

non official, inofficial


icke-periodisk|icke|periodisk

~ tidskrift non-periodico


icke-perspektivisk|icke|perspektivisk

~ projektion mat projection non-perspective


icke-religiös|icke|religiös

irreligiose


icke-rökare|icke|rökare

non-fumator


icke-socialistisk|icke|socialistisk

non-socialista


icke-spridningsavtal|icke|spridningsavtal

pol tractato de non-proliferation


icke-statlig|icke|statlig

non-statal


icke-stokastisk|icke|stokastisk

med non-stochastic


icke-tariffär|icke|tariffär

ekon non-tarifari


icke-tillvaro|icke|tillvaro

fil non-existentia, inexistentia


icke-troende|icke|troende

irreligiose


icke-valbarhet|icke|valbarhet

ineligibilitate


icke-vara|icke|vara

fil inexistentia, non-existentia


icke-verbal|icke|verbal

non-verbal


icke-våld|icke|våld

non-violentia


icke-våldslig|icke|våldslig

non-violente;
~t motstånd resistentia non-violente


id

I zool leucisco
II bot ligno de taxo
III activitate, zelo


ID-bricka|ID|bricka|id-bricka|id

(el. id-bricka) placa/medalia de identitate


ID-handling|ID|handling|id-handling|id

(el. id-handling) documento de identitate/de identification


ID-kort|ID|kort|id-kort|id

(el. id-kort) carta de identitate


idas

inte ~ esser troppo indolente/pigre (pro)


ide

loco/quartiero del somno hibernal;
ligga i ~ hibernar


ideal

I s ideal;
eftersträva ett ~ persequer un ideal;
skapa sig ~ idealisar
II adj (fullkomlig) ideal, perfecte;
(utmärkt) ideal, perfecte, exemplar;
(tankemässig) ideal, theoretic, imaginari;
under ~a förhållanden sub circumstantias/conditiones ideal


idealbild

imagine ideal, idealisation


idealbildning

idealisation


idealhustru

marita/spo(n)sa modello


idealisera

idealisar


idealisering

idealisation


idealisk

ideal, perfecte, exemplar


idealism

idealismo


idealist

idealista, idealisator;
(verklighetsfrämmande) utopista


idealistisk

idealistic, idealista


idealitet

idealitate


idealkvinna

femina modello


idealkök

cocina modello


ideallösning

solution perfecte


idealman

marito/spo(n)so modello


idealsamhälle

societate utopic


idealstat

stato utopic


idealäktenskap

matrimonio/maritage [-ad3e] modello


ideell

idealistic;
(tänkt) ideal, theoretic, imaginari;
~a intressen interesses idealistic


idegran

bot taxo


idegransträ

(ligno de) taxo


idel

mer, pur, toto;
vara ~ öron esser toto aures


idelig

perpetue, constante, continue, perseverante


ideligen

perpetuemente, continuemente, sin interruption


ideltillvaro

vita/existentia optimal


identifiera

identificar;
(fastställa identitet) identificar, recognoscer


identifierbar

identificabile;
ej ~ inidentificabile


identifiering

identification


identifikation

identification


identifikationsobjekt

objecto de identification/a identificar


identifikationsprocess

processo de identification


identisk

(med) identic (a);
vara ~ coincider


identitet

identitate;
fastställa ~ identificar, recognoscer;
styrka sin ~ monstrar su identitate, identificar se


identitetnummer

numero de identitate


identitetsbeteckning

signification de identitate


identitetsbevis

certificato/documentation/carta de identitate


identitetsbricka

placa/medalia de identitate


identitetshandling

documento de identitate/de identification


identitetskort

carta de identitate


identitetskris

crise/crisis de identitate


identitetslös

sin identitate


identitetspapper

papiros/documentos de identitate/de identification


ideografi

språk ideographia


ideografisk

språk ideographic;
~t tecken ideogramma


ideogram

språk ideogramma


ideolog

ideologo, ideologista


ideologi

ideologia;
fil ideologia


ideologisera

ideologisar


ideologisk

ideologic


idiolatri

idiolatria


idiolekt

språk ideolecto


idiom

språk idioma


idiomatisk

språk idiomatic


idiopatisk

med idiopathic


idiosynkrasi

idiosyncrasia


idiosynkratisk

idiosyncratic, idiosyncrasic


idiot

(dumbom) idiota, imbecille


idioti

(dumhet) idiotia, follia, stupiditate, ineptia, ineptitate, absurditate;
med idiotia, idiotismo, cretinismo


idiotisk

idiota, idiotic, folle, stupide, inepte, absurde


idiotism

I med idiotia, idiotismo, cretinismo
II språk idiotismo


idiotsäker

absolutemente secur


idissla

ruminar;
fig remasticar, masticar de novo


idisslare

zool ruminante;
~s andra mage reticulo;
~s första mage rumine


idissling

rumination


idist

språk idista


idka

(bedriva, utöva) facer, practicar, exercer, complir;
(ägna sig åt) dedicar se/consecrar se/devotar se a;
~ familjeliv consecrar se al familia;
~ handel facer commercio, commerciar;
~ välgörenhet facer/practicar caritate


idkare

commerciante, mercante, industrial


ido

språk ido


idog

assidue, diligente, laboriose, active


idoghet

assiduitate, diligentia, laboriositate, activitate


idol

idolo


idolatri

idolatria;
som avser ~ idolatric, idolatra


idolbild

idolo


idoldyrkan

idolatria;
som avser ~ idolatric, idolatra


idolisera

idolisar


idolisering

idolisation


idroppa

med instillar


idrott

sport;
(friidrott) athletismo, athletica;
bedriva ~ facer sport, practicar un sport, esser sportive;
som avser ~ sportive, athletic


idrotta

facer sport, practicar un sport, esser sportive


idrottare

sportivo, sportista, sportsman eng [spå:tsmön]


idrottsanläggning

complexo/centro sportive/de sports


idrottsarena

arena sportive/de sports, stadio


idrottsdag

die/jorno sportive/de sport


idrottsevenemang

evento sportive


idrottsfantast

fanatico de sport


idrottsfest

festa/festival sportive


idrottsförbund

federation sportive


idrottsförening

association/societate sportive


idrottsgren

branca sportive


idrottsgymnasium

gymnasio de sports


idrottshall

centro/grande sala sportive/de sport


idrottshjälte

star eng [sta:] sportive


idrottshögskola

universitate de sports


idrottsidol

idolo sportive


idrottsinstruktör

trainator, trainer eng [treinö]


idrottsintresse

interesse sportive/pro sports


idrottsintresserad

interessate in sports


idrottskarriär

carriera sportive


idrottsklubb

club eng [klab] sportive


idrottskrets

i ~ar in circulos sportive


idrottskvinna

sportiva, sportista, sportswoman eng [spå:tswumön]


idrottsledare

trainator, trainer eng [treinö]


idrottslig

sportive


idrottsläkare

medico sportive, specialista de medicina sportive


idrottsman

sportivo, sportista, sportsman eng [spå:tsmön]


idrottsmärke

insignia sportive


idrottsorganisation

organisation sportive/de sport


idrottsplan

campo sportive de sports


idrottsplats

campo sportive de sports


idrottspluton

mil peloton sportive


idrottsprestation

prestation sportive


idrottsrörelse

movimento pro le avantiamento/promotion de sports


idrottsstjärna

star eng [sta:] sportive


idrottstränare

trainator, trainer eng [treinö]


idrottsträning

trainamento, training eng [treining]


idrottstävling

concurso/competition sportive


idrottsutrustning

equipamento sportive/de sport


idrottsutövare

sportivo, sportista, sportsman eng [spå:tsmön]


idrottsutövning

practica de un sport/de sports


idrottsvärlden

le mundo sportive/del sport


idyll

idyllio;
litt ecloga


idylliker

litt autor de eclogas


idyllisera

idyllisar


idyllisk

idyllic, arcadian


idé|ide

idea;
(uppfattning) idea, notion, conception;
fil idea, concepto;
bra ~ bon idea;
det är ingen ~ isto non ha senso;
fix ~ idea fixe, obsession;
få en ~ haber un idea;
göra sig en ~ om något facer se/formar se un idea de un cosa;
~n till boken le idea pro le libro;
inte ha den minsta ~ om något non haber le minor idea/notion de un cosa;
lysande ~ idea luminose


idé- och lärdomshistoria|idé|lärdomshistoria|ide- och lärdomshistoria|ide

(le) historia de ideas e recercas


idéassociation|ideassociation

psyk association de ideas


idébank|idebank

fig cassa a/de ideas


idédebatt|idedebatt

debatto super ideas actual (de politica o cultura)


idédrama|idedrama

teat drama de ideas (philosophic, ethic o social)


idéfattig|idefattig

povre in ideas


idéflykt|ideflykt

phantasia


idégivare|idegivare

initiator, inspirator


idélära|idelära

ideologia;
som avser ~ ideologic


idélös|idelös

infacete, insipiente, sin ideas


idémässig|idemässig

platonic


idépolitik|idepolitik

politica idealistic/idealista, politica basate super un idea essential/fundamental


idérik|iderik

spirituose, facete, facetiose


idéroman|ideroman

litt roman(ce) de ideas (philosophic, ethic o social)


idéskiss|ideskiss

schizzo it [skitså] summari


idéskrift|ideskrift

ideographia;
om avser ~ ideographic


idéspruta|idespruta

fig persona spirituose/facete/facetiose


idéströmning|ideströmning

movimento de ideas


idésystem|idesystem

ideologia


idétom|idetom

infacete, insipiente


idétorka|idetorka

manco/mancantia de ideas


idévärld|idevärld

fil mundo ideal


ifall

in caso que, si;
~ inte a minus que, salvo que, si non


Ifigenia

myt Iphigenia


ifrågakomma

venir in question


ifrågasätta

poner in question/in dubita


ifrågavarande

in question, alludite;
~ person le persona in question


ifrån

I prep de, ab, ex;
(alltsedan) desde, ab, a partir de;
en timme ~ nu de hic a un hora;
~ början ab initio;
~ dag till dag de die in die;
~ min sida ~ de mi parte;
~ och med ab, a partir de;
~ och med nu hinc
II adv det kommer du inte ~ tu non pote escap(p)ar a isto;
kan du komma ~ ett tag? pote tu retirar te pro un momento?


ifylla

plenar, completar, reimpler, supplementar;
ej ifyllt in blanco


iföra

vestir de;
~ sig vestir se de


igel

zool sanguisuga, ralinga


igelknopp

bot sparganio


igelknoppsväxter

bot (familj) sparganiaceas


igelkott

zool ericio


igelkottskaktus

bot echinocacto


igen

de novo, altere vice, da capo it;
det regnar ~ il pluve de novo;
ge ~ rebatter, colpar a retro/a su vice;
komma ~ revenir, retornar;
lämna ~ retornar;
om och om ~ plure vices


igenbommad

barrate


igenbomning

barriera, barricada


igenfrusen

gelate


igenfrysning

gelatura


igenfylld

plen(ate)


igengrodd

coperte/coperite de vegetation;
(smutsig) sordide


igenkommande

iterative


igenkorkad

corcate


igenkänna

recognoscer, identificar;
ett ~nde leende un surriso de recognoscentia


igenkännbar

recognoscibile


igenkänning

recognition, recognoscentia


igenkänningstecken

signo de recognoscentia;
bibl s(c)hibboleth hebr [sh-]


igenkännlig

recognoscibile


igenmulen

nebulose, nubilose, coperte de nubes;
~ himmel celo coperte


igenom

I prep per, a transverso;
~ åren durante/a transverso le annos;
jag vet det ~ min syster io lo sape per mi soror;
tre ~ fyra mat tres dividite per quatro
II adv allt ~ de parte a parte, in omne parte;
kunna komma ~ poter passar;
rakt ~ de parte a parte;
tvärs ~ per, a transverso


igensandad

insablate


igensanding

insablamento


igenslagen

claudite, clause


igensnöad

toto coperte de nive


igensotad

toto fuliginose


igenstängd

clause, claudite


igenvuxen|igenväxt

(el. igenväxt) coperte/coperite de vegetation


igenyrd

toto coperte de nive


iglo|igloo

(el. igloo) igloo [iglu]


ignorans

ignorantia


ignorant

I s persona ignorante
II adj ignorante


ignorera

ignorar, finger non cognoscer, disdignar;
som kan ~s ignorabile


igångsätta

actionar, lancear, initiar, activar, actuar, mover, poner/mitter in movimento/in marcha [-sh-]


igångsättning

lanceamento, actuation


igångsättningstillstånd

(för byggnation) licentia/permisso de construction/de construer/de edificar


ihakning

sport hooking eng [huking]


ihjäl

a morte;
frysa ~ morir de congelation;
reta ~ sig på irritar se multo a/de, esser profundemente irritate a/de;
skjuta ~ fusilar;
slå ~ poner/mitter a morte, occider;
skratta ~ sig morir/crepar de rider/de risada;
svälta ~ morir de fame;
tråka ~ fig enoiar a un grande extension


ihjälfrusen

morte per congelation


ihjälskjuten

fusilate


ihjälslagen

occidite


ihjälsvulten

morte de fame


ihjältråkad

fig enoiatissime


ihop

insimul, juncte, conjunctemente con, in collaboration con;
bo ~ viver insimul, conviver, cohabitar; dra ~ sig contraher se;
hänga ~ esser ligate/connectite, coherer;
klappa ~ collaber;
klibba ~ agglutinar se, conglutinar se, collar;
löpa ~ converger;
pressa ~ comprimer;
slå ~ en bok clauder un libro


ihängande|ihängsen

(el. ihängsen) persistente, prolongate en ~ hosta un tusse persistente


ihärdig

persistente, pertinace, tenace


ihärdighet

persistentia, pertinacia, tenacitate


ihåg

komma ~ (re)memorar se, recordar se, remembrar se;
komma ~ någon i sitt testamente legar un cosa a un persona per testamento


ihågkomma

(ha i åtanke) haber in mente, considerar


ihålig

cave, cavernose;
(om tand) cariate;
en ~ röst un voce cavernose;
en ~ stam un trunco cave


ihålighet

cavo, cavitate


ihållande

constante, continue, incessante, permanente, persistente, perpetual;
(långvarig) prolongate;
~ regn pluvia persistente


ihållig

persistente, pertinace, tenace


ihållighet

persistentia, pertinacia, tenacitate


ikappkörd

passate


ikarisk

icarie;
Ikariska havet le Mar Icarie


Ikaros

myt Icaro


ikebana

ikebana jap


ikläda

inrobar, vestir de;
~ sig vestir se de;
~ sig ansvar cargar se de responsabilitate


ikon

konst icone;
som avser ~ iconic


ikonbild

konst icone


ikonmålare

konst pictor de icones


ikonmålning

pictura iconic


ikonograf

konst iconographo


ikonografi

konst iconographia


ikonografisk

konst iconographic


ikonoklasm

iconoclasma, furia/furor iconoclastic;
som avser ~ iconoclastic


ikonoklast

iconoclasta


ikonolog

konst iconologo, iconlogista


ikonologi

konst iconologia;
som avser ~ iconologic


ikonoskop

TV iconoscopio


ikonostas

iconostase, iconostasis


ikonsamling

iconotheca


ikosaeder

mat icosahedro


ikraftträdande

entrata in vigor


ikraftträdd

(entrate) in vigor


ikring

I prep circa, circum;
området ~ staden le region circum le urbe/le citate
II adv resa ~ viagiar [-d3-], percurrer, itinerar


iktus

språk ictus lat


iktyolog

ichthyologo, ichthyologista


iktyologi

ichthyologia


iktyologisk

ichthyologic


ikull

falla ~ cader (a terra)


il

(vindstöt) colpo de vento;
(ilning) fremito, dolor fulgurante


ila

1 (skynda) currer, hastar se;
tiden ~r le tempore passa rapidemente 2 (smärta) doler;
det ~r i tänderna på mig io ha dolores fulgurante in le dentes


iland|i land|land|i-land

I super le terra;
gå ~ abordar, dis(im)barcar;
gå ~ med (klara) esser capace de facer
II iland, i-land pais industralisate


ilandsätta

dis(im)barcar


ilandsättning

dis(im)barcamento


ilasta

cargar


ilastning

cargamento


ilbud

(person) currero, expresso, staffetta;
(meddelande) message [-ad3e] urgente


ilex

bot ilice


ilfart

grande haste, alte/grande velocitate;
med ~ in grande/tote haste, a tote velocitate


ilgods

mercantias de grande velocitate


ilgodstaxa

tarifa pro mercantias de grande velocitate


illa

(dåligt) mal;
(i hög grad) gravemente;
den ~ gör han ~ far qui face mal incontra mal; det var inte ~ ment io non lo faceva con mal intention;
fara ~ esser in un mal situation, viver in mal conditiones;
göra någon ~ facer mal a un persona;
~ beryktad de mal fama;
~ klädd mal vestite;
~ skadad gravemente vulnerate;
~ uppfostrad mal educate, sin manieras;
lukta ~ oler mal;
må ~ sentir se mal;
ta ~ upp resentir;
tala ~ om någon parlar mal de un persona;
tycka ~ vara interpretar mal, misinterpretar;
uppföra sig ~ comportar se mal


illabefinnande

indisposition


illaluktande

putente, malodor, fetide, infecte, pestilente, pestifere


illalåtande

dissona(nt)e, malsonante, cacophonic, cacophone, horrisone


illamående

I adj nauseate, indisposite;
göra ~ nausear, indisponer;
vara ~ haber nausea, esser indisposite
II s nausea;
som orsakar ~ nauseabunde


illande

~ röd rubie (como le) foco


illasinnad

malintentionate, malevole, malevolente


illasittande

(om klädesplagg) mal taliate


illasmakande

que ha un mal gusto, inappetibile, pauco/poco appetitose


illavarslande

sinistre, de mal augurio, ominose, funeste, lugubre


illavulen

mal


illbattig

malitiose


illbatting

infante malitiose


illblå

blau intense


illdåd

crimine, dishonor, bassessa, infamia, maleficio, atrocitate, ignominia, action infame


illegal

illegal, illicite;
~ införsel importation illicite;
~ vapenhandling traffico illegal de armas


illegalitet

illegalitate


illegitim

illegitime;
~ kärleksförhållande liaison fr [liäzå)] (illegitime)


illegitimitet

illegitimitate


iller

zool putorio


illfundig

astute, artificiose, captiose


illfundighet

astutia


illfänas

facer tumulto/ruito


illgrön

verde intense


illgul

jalne intense


illgärning

crimine, dishonor, bassessa, infamia, maleficio, atrocitate, action infame, ignominia


illgärningsman

criminal, delinquente, malfactor, malandrino


illiberal

illiberal


illiberalitet

illiberalitate


illikviditet

illiquiditate


illistig

astute, artificiose, captiose


illistighet

astutia


illitterat

illitterate


illmarig

astute, artificiose, captiose, malitiose


illmarighet

astutia, malitia


illojal

disloyal


illojalitet

disloyalitate


illparig

astute, artificiose, captiose, malitiose


illparighet

astutia, malitia


illröd

rubie (como le) foco


illslug

astute


illslughet

astutia


illtjut

crito stridente


illtjuta

critar (forte), strider


illudera

illuder


illuderande

illusori


illudering

illusion


illumination

(upplysning) illumination;
(färgbild) illustration


illuminera

illuminar


illuminering

illumination


illusion

illusion;
beröva någon hans ~er disillusionar un persona;
göra sig ~er facer se/forgiar [-d3-] se illusiones


illusionist

illusionista, prestidigitator


illusionistisk

de illusionista


illusionsfri

sin illusiones, disillusionate


illusionslös

sin illusiones, disillusionate


illusionslöshet

disillusionamento, disillusion


illusionsmakeri

illusionismo


illusionsnummer

truc(o) de prestidigitator/prestigiator/de magia


illusorisk

illusori


illuster

illustre


illustration

illustration;
förse med ~er illustrar;
till ~ av pro illustrar


illustrationskonst

konst arte illustrative


illustrationsmaterial

material de illustration


illustrativ

illustrative;
en ~ förebild un exemplo illustrative/instructive


illustratör

illustrator, designator de illustrationes


illustrera

(förse med illustrationer) illustrar;
(belysa) illustrar, exemplificar;
~d tidskrift revista illustrate;
rikt ~d con profuse illustrationes


illustrering

illustration


illvilja

malevolentia, maleficentia, malignitate, malitia, mal intention


illvillig

malitiose, malintentionate, malevole, malevolente, maligne


illvillighet

malevolentia, maleficentia, malignitate, malitia, mal intention


illvrål

crito stridente


illvråla

critar (forte), strider


illyrer

illyrio


Illyrien

Illyria


illyrisk

illyric, illyrie


ilmarsch

marcha [-sh-] fortiate/a tote velocitate


ilning

fremito, dolor fulgurente


ilpaket

pacchetto expresse/urgente


ilsamtal

tele telephonata multo urgente


ilsk

rabide, rabiose, ragiose [-d3-], furiose, furibunde, infuriate, indiabolate


ilska

rabie, rage [-d3-], inrabiamento, inragiamento [-d3-], furia, furiositate, furor, cholera


ilsken

rabide, rabiose, ragiose [-d3-], furiose, furibunde, infuriate, indiabolate;
~ person rabioso, ragioso;
vara ~ (in)rabiar, (in)ragiar [-d3-]


ilskna

~ till irascer, indiabolar


ilsnabb

veloce


iltelegram

telegramma multo urgente


iltåg

traino expresse/rapide, expresso, rapido


image

imagine


imaginist

konst imaginista


imaginär

imaginari;
~a tal mat numeros imaginari


imago

zool imago


imam

rel imam


imbecill

med imbecille, cretin


imbecillitet

med imbecillitate, cretinismo


IMF

(eng International Monetary Fund, sv Internationella valutafonden) FMI (le Fundo Monetari International)


imitation

imitation;
dålig ~ mal imitation/copia, pastiche fr [pastish]


imitativ

imitative, imitator


imitatör

imitator


imitera

imitar;
~d pärla perla de imitation; ~d ädelsten petra synthetic;
~t läder pelle synthetic/de imitation


imma

I s vapor;
det är ~ på fönstret le vitro es coperte de vapor
II v coperir se de vapor;
det ~r på fönstret le vitro se coperi de vapor;
~ igen, ~ sig coperir se de vapor


immanens

fil immanentia


immanent

immanente, inherente, latente, virtual


immateralist

fil immaterialista


immaterialisera

immaterialisar


immaterialism

fil immaterialismo


immaterialitet

immaterialitate


immaterialrätt

jur derecto de benes immaterial


immateriell

immaterial, incorporee, incorporal, intangibile;
göra ~ immaterialisar


immatrikulation

(im)matriculation


immatrikulera

(im)matricular


immatrikulering

(im)matriculation


immediat

hist immediate


immersion

astron, fys immersion


immig

vaporose


immighet

vaporositate


immigrant

immigrante, immigrato


immigrantvisum

visa de immigration


immigration

immigration


immigrationsbyrå

servicio de immigration


immigrationsmyndighet

autoritate de immigration


immigrationsvåg

unda de immigration


immigrera

immigrar


immigrering

immigration


immission

jur immission


immobil

immobile


immoderat

immoderate


immodest

immodeste


immoralisk

immoral


immoralism

immoralismo


immoralist

immoralista


immoralitet

immoralitate


immortell

bot flor eterne/immortal


immun

jur, med immun;
göra ~ mot immunisar contra


immunförsvar

med defensa immunitari


immunglobulin

biol immunoglobulina


immunisera

med immunisar


immunisering

med immunisation


immunitet

jur, med immunitate;
diplomatisk ~ immunitate diplomatic;
som avser ~ med immunitari


immunolog

med immunologo, immunologista


immunologi

med immunologia


immunologisk

med immunologic


immunosuppressiv

med immunosuppressive, immunusuppressor;
~t medel immunosuppressivo, immunosuppressor


imning

vaporisation


impala

zool impala


impasto

konst impastamento


impedans

el impedantia


impediment

impedimento


imperativ

I s språk imperativo, modo imperative
II s fil imperativo;
kategoriskt ~ imperativo categoric
III adj imperative;
~t mandat pol mandato imperative


imperativisk

språk imperative


imperator

imperator


imperatorisk

(kejserlig) de imperator;
(myndig) autoritari


imperfekt|imperfektum

(el. imperfektum) språk imperfecto


imperialism

imperialismo


imperialist

imperialista


imperialistisk

imperialista, imperialistic


imperialiststat

stato imperialista/imperialistic


imperialsäng

lecto imperial


imperium

imperio;
Brittiska imperiet le Imperio Britannic


impermeabel

impermeabile


impertinens

impertinentia


impertinent

impertinente


impetigo

med impetigo;
som avser ~ impetiginose


implantat

med, odont implant


implantation

med, odont implantation


implantera

med, odont implantar


implementera

actuar, executar


implementering

actuation, execution


implicera

implicar


implicerande

implicative


implicering

implication


implicit

I adj implicite;
~ funktion/villkor function/condition implicite
II adv implicitemente


implikation

implication


implodera

fys imploder


implodering

fys implosion


implosion

fys implosion


impluvium

hist impluvio


imponderabilia|imponderabilier

(el. imponderabilier) fys particulas imponderabile;
fig imponderabiles


imponera

imponer, impressionar;
låta sig ~s lassar se impressionar


imponerande

imponente, impressionante


impopularitet

impopularitate


impopulär

impopular


import

importation


importartikel

articulo de importation


importera

importar;
som kan ~s importabile


importering

importation


importfirma

casa/firma de importation


importförbud

prohibition/interdiction de importation


importgods

mercantias de importation, importationes


importhamn

porto de importation


importhandel

commercio de importation


importkvot

quota/contingente de importation


importlicens

licentia de importation


importstop

arresto del importationes


importtillstånd

licentia/permisso de importation


importtull

derectos de importation, doana


importvara

articulo de importation


importör

importator


importöverskott

excesso/excedente de importation


imposant

imponente, impressionante


impost

arkit imposta


impotens

impotentia


impotent

impotente;
göra ~ render impotente


impregnera

impregnar;
(göra vattentät) impermeabilisar


impregnering

impregnation


impregneringsmedel

liquido pro impregnar


impregneringsmetod

methodo de impregnation


impressario

teat impresario it


impression

impression


impressionism

konst impressionismo


impressionist

konst impressionista


impressionistisk

konst impressionista


imprimatur

boktr imprimatur lat


improduktiv

improductive


improduktivitet

improductivitate


impromptu

mus impromptu fr [ä)prå)pty]


improvisation

improvisation


improvisationsförmåga

capacitate de improvisation, talento de improvisator


improvisatorisk

improvisate


improvisatör

improvisator


improvisera

improvisar


improvisering

improvisation


impuls

impulso, impulsion


impulsiv

impulsive;
~ läggning impulsivitate


impulsivitet

impulsivitate


impulsköp

compra spontanee/impulsive


in

in, a;
gå ~ i huset entrar in le casa;
~ i det sista usque al ultime minuta/momento;
kom ~! entra!;
simma ~ mot stranden natar verso le ripa/verso le bordo


in absentia|absentia

in absentia lat


in abstracto|abstracto

in abstracto lat


in absurdum|absurdum

al absurdo, in absurdum lat


in blanko|blanko|in blanco|blanco

(el. in blanco) in blanco lat


in concreto|concreto

in concreto lat


in corpore|corpore

in corpore lat


in effigie|effigie

in effigie lat


in extenso|extenso

in extenso lat


in extremis|extremis

in extremis lat


in fidem|fidem

in fidem lat


in medias res|medias|res

in medias res lat


in memoriam|memoriam

in memoriam lat


in natura|natura

in natura lat


in pleno|pleno

in pleno lat


in situ|situ

in situ lat


in spe|spe

futur, proxime, in herba, in spe lat;
min svägerska ~ mi futur soror affin


in vino veritas|vino|veritas

in vino veritas lat


in vitro|vitro

biol in vitro lat


in vivo|vivo

biol in vivo lat


inackordera

mitter in pension;
vara ~d esser/viver in pension


inackordering

1 pension 2 (inackorderad person) pensionario;
ha/ta emot ~ar haber pensionarios


inackorderingsgäst

pensionario


inackorderingshem

centro/casa de reception;
~ för bostadslösa centro de reception pro personas sin casa;
~ för flyktingar centro/casa pro refugiatos


inackorderingsrum

camera locate


inackorderingstant

proprietaria de pension, hostessa


inadekvat

inadequate;
~ förhållande inadequation


inadvertens

inadvertentia


inadvertent

inadvertente


inaktiv

inactive


inaktivera

inactivar


inaktivering

inaction


inaktivitet

inactivitate


inaktuell

inactual;
~ företeelse inactualitate


inalles

in toto (e per toto), in summa


inandas

respirar, aspirar, inspirar;
med inhalar;
omöjlig att ~ irrespirabile


inanding

respiration, aspiration, inspiration;
med inhalation


inandningsapparat

med apparato inhalatori, inhalator


inarbeta

(införliva) coordinar, combinar;
(tid) (re)ganiar;
ett väl ~t företag un firma renominate


inarbetning

(införlivning) coordination, combination;
(av tid) (re)ganio


inauguration

inuguration;
som avser ~ inaugural, inaugurative, de apertura


inaugurera

inaugurar


inaugurering

inauguration


inavel

maritage [-ad3e] consanguinee, endogamia;
som idkar ~ endogame


inbaka

kul (i deg) impastar


inbegrepp

inclusion;
compre(he)nsion;
med ~ av con inclusion de, inclusivemente


inbegripa

includer, compre(he)nder, implicar, continer, caper, imbraciar, inglobar


inbegripande

compre(he)nsive


inbegripen

includite, inclusive;
ej ~ non includite, excludite;
vara ~ i en diskussion esser involvate in un discussion, prender parte de un discussion


inberäkna

includer, contar, calcular


inberäknad

includite, incluse, inclusive;
allt inberäknat toto incluse/includite;
kvinnor och barn ej ~e sin contar le feminas e le infantes


inberäkning

inclusion, compre(he)nsion


inberätta

reportar


inbespara

sparniar, economisar


inbesparing

sparnio, economia, economisation


inbetala

pagar


inbetalning

pagamento


inbetalningsavi

post aviso de pagamento (per giro postal)


inbetalningsdag

termino de pagamento


inbetalningskort

post carta/aviso de pagamento (per giro postal)


inbilla

facer creder;
det ~r du dig bara! isto es toto tu imagination!, tu te face ideas!;
~ någon något facer creder un cosa a un persona;
~ sig imaginar se, figurar se, creder se


inbillad

imaginari, fictive, ficticie


inbillning

imagination, phantasia, illusion;
det är bara ~! isto es toto tu imagination, tu te face ideas!


inbillningsfoster

chimera


inbillningsförmåga

poter/potentia imaginative/de imagination, phantasia


inbillningskraft

fortia imaginative/de imagination


inbillningslek

joco del imagination


inbillningssjuk

vara ~ suffrer de un maladia imaginari


inbillningssjuka

maladia imaginari


inbillningsvärld

mundo de phantasia


inbilsk

presumptuose, pretentiose, vanitose, fatue


inbilskhet

presumption, pretension, pretention, vanitate, fatuitate


inbinda

bokb ligar;
~ i pappband cartonar


inbindning

bokb ligatura;
~ i pappband cartonage [-ad3e]


inbiten

indurate, impenitente, incorrigibile, inveterate, incurabile;
~ lögnare mentitor impenitente/incorrigibile;
~ rökare fumator impenitente/inveterate/incurabile;
~ syndare peccator impenitente/incorrigibile;
vara ~ ungkarl esser un celibatario indurate


inbjuda

invitar, convitar;
det vackra vädret inbjuder till en promenad le belle tempore invita/convita a un promenada;
inbjuden gäst invitato


inbjudan

invitation;
anta en ~ acceptar un invitation;
avböja en ~ refusar/declinar un invitation;
få en ~ till middag reciper un invitation a dinar;
på ~ av a(l) invitation de;
skicka en ~ inviar un invitation


inbjudande

attrahente, attractive


inbjudare

invitator


inbjudningsbrev

lettera/littera de invitation


inbjudningskort

carta de invitation


inblada

interfoliar


inblanda

immiscer, ingerer


inblandning

immixtion;
(intervention) intervention;
(oönskad) ingerentia


inblick

compre(he)nsion, cognoscentia, vista, notion, intelligentia;
/ha ~ i haber compre(he)nsion/intelligentia de


inblåsning

insufflation


inblåsningsapparat

insufflator


inboka

reservar


inbokning

reservation


inbordare

se inombordare


inbringa

producer, generar, dar


inbringande

lucrative, lucrose, fructuose


inbromsning

frenage [-ad3e]


inbrott

furto/robamento con effraction/con fractura, effraction;
dagens ~ le rumper/levata del die;
föröva ~ committer un furto/un robamento con effraction/con fractura, penetrar in un casa;
nattens ~ le cader del nocte


inbrottsförsäkring

assecurantia contra furtos con effraction


inbrottsförsök

tentiva de effraction


inbrottssäker

a prova/proba de effraction


inbrottstjuv

effractor


inbrytning

intrusion;
göra en ~ i fiendens linjer rumper le lineas inimic


inbuktad

concave


inbuktning

concavitate


inbunden

bokb ligate;
fig reservate, reticente;
psyk introverte;
~ person psyk introvertito


inbundenhet

reservation, reticentia;
psyk introversion


inburad

imprisionate, incarcerate


inburning

imprisionamento, incarceration


inbyggarantal

numero/cifra de habitantes;
(befolkning) population


inbyggare

habitante, residente, nativo, regnicola


inbyggd

incorporate


inbyte

(ex)cambio;
ta i ~ (ex)cambiar, trocar;
(bil) facer reprender


inbytesbil

auto(mobile) usate/de reprisa/de occasion


inbytespris

precio de occasion/de secunde mano


inbytesvärde

valor de cambio


inbädda

involver, inveloppar


inbäddning

involution, inveloppamento


inbördes

reciproc, mutue, mutual;
himlakroppars ~ ställning astron configuration, constellation;
här råder ~ avhängighet hic prevale/regna interdependentia; ~ beundran respecto mutue/mutual;
upprätta ett ~ testamente facer un testamento reciproc


inbördeskrig

guerra civil/intestin;
spanska ~et le guerra civil de/in Espania


incest

incesto;
begå ~ committer incesto, incestar


incestförhållande

relation incestuose


incestuös

incestuose


inch

uncia


inchecka

(på flygplats/hotell) facer se registrar


incheckning

(på flygplats/hotell) registration


incheckningsdisk

(på flygplats/hotell) banco de registration


incheckningslista

(över passagerare/hotellgäster) lista de registration


incidens

numero de incidentes durante un certe periodo


incident

incidente


incidera

med incider, incisar


incision

med incision;
utföra ~ incider, incisar


incitament

incitamento, incitation


indata

data input eng [input], entrata


indefinit

språk indefinite


indeklinabel

språk indeclinabile


indela

divider, disponer, repartir;
(i klasser) class(ific)ar;
(i grader) graduar;
(i grupper) (ag)gruppar


indelning

division, disposition, arrangiamento [-d3-], repartition, ordine, ordinantia, ordination;
(i klasser) classification, classamento;
(i grader) graduation;
(i grupper) (ag)gruppamento;
administrativ ~ division/ordination administrative;
alfabetisk ~ ordine/arrangiamento alphabetic;
~ i kategorier classification in categorias


indelningsgrund

criterio de classification


indelningsverket

hist systema de salariar empleatos statal (partialmente in natura)


indelt

mil hist;
~a armén le armea organisate (con domos pro le functionarios)


independens

independentia


independent

I s konst, pol independentista
II adj independente;
konst, pol independentista


indeterminism

fil indeterminismo


indeterminist

fil indeterminista


indeterministisk

fil indeterministic, indeterminista


index

indice, index, tabula alphabetic;
uppföra på ~ poner/mitter al indice


indexanpassning

ekon (av lön) indexation salarial


indexera

(indexreglera) regular secundo indice, indexar;
(förse med index) provider de un indice


indexering

ekon indexation


indexjustering

ekon regulation del indice


indexlån

ekon impresto a taxa indexate


indexmässig

ekon secundo indice, indexate


indexreglera

ekon regular secundo indice, indexar;
~de löner salarios indexate


indexreglering

ekon indexation


indextal

ekon numero indice, index, indice, indicator


indextillägg

supplemento al indice


indian

indiano (american), amerindiano;
leka ~er jocar al indianos


Indiana

Indiana


Indianapolis

Indianapolis


indianbok

libro de/super indianos


indiandans

dansa de indianos


indianhövding

chef [sh-] de un tribo indian


indiankrasse

bot tropeolo major


indiankvinna

indiana, squaw eng [skwå:]


indianreservat

reserva de indianos


indiansk

indian;
~t talesätt indianismo


indianska

indiana, squaw eng [skwå:]


indiansommar

estate indian


indianspråk

lingua indian/de indianos


indianstam

tribo indian/de indianos


indianterritorium

zona/region de indianos


indiantält

wigwam eng [wigwæm]


indicera

indicar, esser le signo de


indicering

indication


indicium

jur indicio


Indien

India


indienkännare

indianista


indier

indiano


indifferens

indifferentia


indifferent

indifferente


indifferentism

indifferentismo;
anhängare av ~ indifferentista


indigestion

indigestion


indignation

indignation


indignerad

indignate;
bli ~ över någon/något indignar se contra un persona/de un cosa


indigo

indigo, anil


indigoblå|indigofärg

(el. indigofärg) indigo, anil


indigoväxt

bot indigo, anil


indikation

indication, signo;
som avser ~ indicative, indicator


indikativ

I s språk indicativo, modo indicative
II adj språk indicative


indikativform

språk forma indicative


indikativisk

språk indicative


indikator

indicator


indikera

indicar, esser le signo de


indikering

indication


indikeringsapparat

indicator


indikeringslampa

lampa indicator


indirekt

indirecte;
~ anföring språk discurso indirecte;
~ belysning illumination indirecte;
~ beskattning imposto indirecte;
~a val electiones indirecte


indisciplinerad

indisciplinate


indisk

indian, indic;
~ buffel bubalo bubalo;
~ elefant zool elephas maxime, elephante indian;
~ furstinna rani hindu;
Indiska oceanen le Oceano Indian/Indic;
~t talesätt indianismo


indiska

indiana


indiskret

indiscrete, inconveniente;
en ~ fråga un question indiscrete/inconveniente


indiskretion

indiscretion


indisponerad

indisposite


indisponibel

indisponibile


indisponibilitet

indisponibilitate


indisposition

indisposition


indisputabel

indisputabile


indium

kem indium


individ

individuo, esser


individualisera

individualisar


individualisering

individualisation


individualism

individualismo;
metodologisk ~ iniuvidualismo methodologic


individualist

individualista


individualistisk

individualista


individualitet

individualitate


individualpsykologi

psychologia personalista


individuell

individual, personal, particular;
~ undervisning inseniamento individualisate


indoarisk

indoaryan


indoeuropeisk

indoeuropee


indoeuropé|indoeurope

indoeuropeo


indogerman

indogermano


indogermansk

indogermanic


indoiransk

indoiranian


Indokina

Indochina [-sh-]


indokinesisk

indochinese [-sh-]


indoktrinera

indoctrinar


indoktrinering

indoctrination


indolens

med indolentia, apathia, inertia


indolent

med indolente, apathic, inerte


indolog

indologo, indologista


indologi

indologia


indologisk

indologic


indones

indonesiano


Indonesien

Indonesia


indonesier

indonesiano


indonesisk

indonesian


indonesiska

1 språk indonesiano 2 (kvinna) indonesiana


indra|indraga

(el. indraga) deducer, retener;
(konfiskera) confiscar


indrag

typ indentation;
göra ~ indentar


indragbar

retractile


indragen

bli ~ i något esser implicate in un cosa


indragning

deduction;
(konfiskering) confiscation;
typ indentation


indriva

(in)cassar, exiger;
(skatt) perciper


indrivare

incassator


indrivbar

exigibile


indrivbarhet

exigibilitate


indrivning

incassamento, exaction, execution;
(av skatt) perception


indrivningsman

incassator


indroppning

instillation


indrypning

instillation


indränka

imbiber, impregnar, molliar


indränkning

imbibimento, impregnation


inducera

fil, fys inducer;
~t kretslopp fys circuito inducite


induktans

fys inductantia


induktion

fil, fys induction;
som avser ~ inductive, inductor


induktionsapparat

fys inductor


induktionsbevis

fil rationamento inductive


induktionsmetod

fil methodo inductive


induktionsmotor

el motor a induction


induktionsspole

fys bobina de induction


induktionsström

fys currente inducite/inductor/de induction


induktiv

fil, fys inductive


induktor

fys inductor


indunsta

evaporar, condensar;
möjlig att ~ evaporabile


indunstare

evaporator


indunstning

evaporation;
som avser ~ evaporative, evaporatori


Indus

Indo


industri

industria;
som avser ~ industrial;
tung ~ industria pesante


industriaktie

action de un interprisa industrial


industrialisera

industrialisar


industrialisering

industrialisation


industrialiseringsprocess

processo de industrialisation


industrialism

industrialismo


industrialistisk

industrial


industrianläggning

establimento industrial


industriarbetare

obrero industrial/de industria


industriavfall

residuos pl industrial


industribransch

branca de industria


industricentrum

centro industrial/de industria


industridepartement

departimento del industria


industriell

industrial;
~ formgivning esthetica industrial


industriföretag

interprisa industrial


industrigren

branca de industria, sector industrial


industriidkare

industrial, industrialista


industriimperium

imperio industrial


industrikomplex

complexo industrial


industriland

pais industrial/industrialisate


industriledare

capitano industrial/de industria


industrimagnat

grande industrial, capitano de industria


industriman

industrial, industrialista


industrimässa

exposition industrial


industriområde

(region) region industrial;
(i tätort) zona/terreno/area industrial


industripolitik

politica industrial


industriprodukt

producto industrial


industrirobot

robot (av tjeck robota) industrial


industrisamhälle

societate industrial/industrialisate


industrisektor

sector industrial


industrispionage

spionage [-ad3e] industrial


industristad

urbe/citate industrial


industritjänsteman

empleato de industria


industriutsläpp

discarga(mento) industrial


industriutställning

exposition industrial


industrivara

articulo industrial


industrivärlden

le mundo industrialisate


ineffektiv

inefficiente, inefficace, sin effecto/resultato


ineffektivitet

inefficientia, inefficacitate


inemot|in emot|emot

(el. in emot) verso, quasi, circa


inert

inerte, apathic, indolente, morose;
fys, kem inerte


inertia

inertia, apathia, indolentia, morositate;
fys, kem inertia


inetsa

gravar al aqua forte


inetsning

gravure fr [-vy:r] al aqua forte


inexakt

inexacte, inaccurate, imprecise, impunctual


inexakthet

inexactitude, imprecision, impunctualitate


infall

(idé) idea, inspiration;
(nyck) capricio;
mil invasion, incursion, irruption;
fys incidentia;
göra ett ~ mil invader, incurrer, irrumper


infalla

(inträffa) cader, esser;
(inflika) interponer, inserer, intercalar, interpolar, insertar;
(en kommentar) interloquer;
(falla i talet) interrumper;
mil invader, incurrer, irrumper;
besöket inföll mitt i måltiden le visita cadeva exactemente al medio del repasto;
födelsedagen infaller på en söndag le anniversario es un dominica


infallande

fys incidente;
~ stråle radio incidente


infallen

cave, magre


infallsplan

fys plano de incidentia;
mil plano de invasion


infallsport

porta de entrata


infallspunkt

fys puncto de incidentia


infallsrik

impulsive


infallsriktning

fys incidentia


infallsvinkel

fys angulo de incidentia;
fig puncto de vista, perspectiva, angulo, aspecto, optica


infam

infame, detestabile, ignobile, indigne


infami

infamia


infanteri

mil infanteria


infanteribataljon

battalion de infanteria


infanteribrigad

brigada de infanteria


infanteriförband

unitate de infanteria


infanteriregemente

regimento de infanteria


infanterist

soldato de infanteria/a pede, pedon


infantil

infantil, pueril


infantilisera

infantilisar


infantilisering

infantilisation


infantilism

infantilismo


infantilitet

infantilismo


infarande

komma ~ venir entrante precipitemente


infarkt

med infarcto


infart

accesso, entrata, ingresso, passage [-ad3e];
förbjuden ~ accesso/entrata/ingresso/passage interdicite/prohibite


infartsgata

strata de accesso/de entrata/de ingresso, accesso, entrata, ingresso


infartsport

porta de accesso/de entrata/de ingresso


infartsväg

via/cammino de accesso/de entrata/de ingresso, accesso, entrata, ingresso


infasning

adaptation successive


infasningsperiod

periodo de adaptation successive


infatta

(i ram) inquadrar, montar, bordar;
(juvel) incastrar


infattning

(i ram) quadro, montage [-ad3e];
(av juvel) incastratura


infektera

med infectar, contaminar


infektering

med infection, contamination


infektion

med infection, contamination


infektionshärd

foco infectiose/infective/de infection/de contamination


infektionsklinik

clinica de infectiones/de contaminationes


infektionsläkare

specialista de infectiones/de contaminationes


infektionsrisk

risco de infection/de contamination


infektionssjukdom

morbo/maladia infectiose/infective/contagiose [-d3-]


infektiös

med infectiose, infective


infernalisk

infernal


inferno

inferno


infetta

ingrassar, lubri(fi)car


infettning

lubri(fi)cation


inficiera

med infectar, contaminar


inficiering

med infection, contamination


infiltration

infiltration


infiltrationsförsök

tentativa de infiltration


infiltratör

infiltrator


infiltrera

(genomtränga) infiltrar;
(innästla sig) infiltrar se


infiltrering

infiltration


infinit

mat infinite;
språk infinitive


infinitiv

språk modo infinitive, infinitivo


infinitivform

språk modo infinitive, infinitivo;
använda en ~ självständigt substantiar un infinitivo


infinitivisk

språk infinitive


infinitivmärke

språk marca de infinitivo


infinna

~ sig (ap)parer, facer su apparition, monstrar se, presentar se;
jur comparer, presentar se


infix

språk infixo


inflammation

med inflammation, infection;
häva ~ disinflammar;
orsaka ~ inflammar;
som avser ~ inflammatori


inflammatorisk

med inflammatori


inflammera

med inflammar


inflammerad

med inflammate, inflammatori;
bli/göra ~ inflammar


inflammering

med inflammation, infection


inflatera

ekon inflar


inflation

ekon inflation;
minska/strypa ~en reducer/jugular le inflation


inflationistisk

ekon inflationista


inflationsbekämpning

lucta contra le inflation


inflationsdrivande

inflationista


inflationsdämpande

anti-inflationista


inflationsfara

risco de inflation


inflationspolitik

politica inflationista, inflationismo;
företrädare för ~ inflationista


inflationsrisk

risco de inflation


inflationsskydd

protection contra le inflation


inflationsspiral

spiral inflationista/inflational/de inflation


inflationstakt

percentage [-ad3e] de inflation


inflatorisk

ekon inflationista


inflexionspunkt

mat puncto de inflexion


inflicka

interponer, inserer, intercalar, interpolar, insertar;
(en kommentar) interloquer;
(falla i talet) interrumper


inflickning

intercalation, insertion, interpolation


inflika

interponer, inserer, intercalar, interpolar, insertar;
(en kommentar) interloquer;
(falla i talet) interrumper


inflikning

intercalation, insertion, interpolation


influens

influentia


influensa

med influenza it [-ts-], grippe fr [grip]


influensaepidemi

epidemia de influenza it [-ts-]


influensavirus

virus de influenza it [-ts-]


influera

influer, influentiar


influering

influentia


inflygning

(mot flygplats) aproche [-sh-] volante (a un aerodromo);
(intrimning) volo de essayo;
mil invasion volante (in un terreno inimic)


inflygningsriktning

corridor de atterrage [-ad3e], trajecto de arrivata


inflytande

influentia, effecto, impacto;
ha ~ på influer super, influentiar;
stå under någons ~ esser sub le influentia de un persona, esser submittite al influentia de un persona


inflytelse

influentia, effecto, impacto


inflytelsesfär

sphera de influentia/de interesses/de activitate, zona de influentia, radio de action


inflytelsesrik

influente;
en ~ person un homine de influentia


inflyttare

(till en bostad/ort) nove habitante;
(till ett land) immigrante, immigrato


inflyttning

(i en bostad/ett kontor) installation;
(till en ort) cambio de domicilio;
(tillströmning) affluentia, affluxo, influxo;
(till ett land) immigration


inflyttningsbevis

certificato de domicilio


inflyttningsbok

libro de nove habitantes


inflyttningsfest

house-warming party eng [haus wå:ming pa:ti]


inflyttningsklar

(om bostad etc) preste pro installation


infläta

interlaciar, tressar;
fig inserer, insertar, intercalar


inflätning

interlaciamento;
fig insertion, intercalation


inflöde

affluentia, affluxo, influxo


infodra

(med tyg) foderar;
(med bräder) intabular, revestir de ligno


infodring

(med tyg) foderatura;
(med bräder) intabulamento, revestimento de ligno


infoga

inserer, insertar, intercalar, interpolar;
(en kommentar) interloquer;
(införliva) incorporar, incastrar


infogning

insertion, intercalation, interpolation;
(införlivning) incastratura


infordra

demandar, peter, reclamar, exiger, requirer


informant

informante, informator


informatik

informatica;
som avser ~ informatic;
specialist på ~ specialista in informatica


information

information;
inhämta ~ prender information;
informar se;
lämna en ~ transmitter un information, informar;
som avser ~ informator, informative


informationsbehandling

data tractamento de information


informationsblad

folio de information


informationsbyrå

agentia/servicio/centro de informationes


informationsflöde

fluxo/currente de informationes


informationsförsörjning

supporto de information/de datos


informationskälla

fonte de information


informationssamhälle

societate de informatica


informationssekreterare

functionario de public relations eng [pablik rilei-shöns]


informationssystem

systema informatic/de information


informationssökning

data tractamento automatic de datos


informationsteknik

technologia informatic


informationsteknologi

technologia informatic


informationsteori

theoria del information


informationstjänst

servicio de informationes


informationsvetenskap

informatica


informativ

informative, informator


informator

preceptor


informatorisk

informator, informative


informatorplats

empleo de/como preceptor


informatör

informante, informator


informell

informal, non official, sin ceremonia


informera

informar, advertir, avisar;
dåligt/väl ~d mal/ben informate;
hålla sig ~d informar se, inquirer se


informering

information


infraljud

fys infrasono;
som avser ~ infrasonic, infrasonor


infraröd

fys infrarubie


infrarödspektrum

fys spectro infrarubie


infrastruktur

ekon, sociol infrastructura


infrastrukturell

ekon, sociol infrastructural


infrastrålare

fys lampa infrarubie


infrastrålning

fys radiation infrarubie


infravärme

fys radiation infrarubie


infria

complir, realisar, confirmar;
~ ett löfte complir/realisar un promissa;
~ förväntningarna confirmar le expectationes/le sperantias


infrusen

congelate;
infrusna tillgångar ekon activos congelate


infrysning

kul congelation


infryst

kul congelate;
~a grönsaker verduras congelate


infusion

infusion


infusionsdjur

zool infusorio;
som avser ~ infusorial


infusorie

zool infusorio;
som avser ~ infusorial


infällbar

retractile;
(hopfällbar) plicabile


infällning

insertion, intercalation, interpolation


infärd

entrata


infärga

tinger, tintar


infärgning

tinctura


infånga

capturar


infödd

(inhemsk) autochthone, indigena, endemic, del pais;
(född på platsen) native, de nascentia;
den ~a befolkningen le population autochthone/indigena;
en ~ parisare un parisiano native/de nascentia


inföding

indigena, nativo, aborigine, autochthono


inför

ante, avante, in presentia de, coram;
~ allmänheten coram populo, in publico;
~ domaren ante le judice;
ställa någon ~ ett fullbordat faktum mitter/poner un persona ante un facto complite


införa

introducer, stabilir, establir, instaurar, instituer, implantar, adoptar;
(på lista) inscriber, registrar, notar;
(importera) importar;
~ en annons inserer un annuncio;
~ en sed instaurar un costume;
~ en skatt stabilir/establir un imposto;
~ ett nytt mode instaurar/introducer/implantar un nove moda;
~ ett reglemente stabilir/establir un regulamento;
~ ett rör med intubar;
~ nya idéer introducer nove ideas;
~ nymodigheter implantar innovationes


införing

introduction, stabilimento, instauration, insitution, implantation, adoption


införliva

incorporar, annecter, annexar


införlivning

incorporation, annexion


införsel

importation;
~ av lön sequestro del salario


införselförbud

prohibition/interdiction de importation


införseltillstånd

licentia/permisso de importation


införskaffa

procurar, fornir, obtener, acquirer


införskaffning

procuration, fornimento, obtenimento, obtenion, acquisition


införstådd

vara ~ med esser de accordo con


ingalunda

nullemente


inge|ingiva

(el. ingiva) (lämna in) presentar, livrar, dar;
fig inspirar, causar, imponer, infunder, suggerer;
(tanke) suggerer;
~ förtroende inspirar/infunder fiducia/confidentia;
~ mod infunder corage [-ad3e], incoragiar [-d3-];
~ respekt inspirar/imponer/infunder respecto;
~ sin avskedsansökan presentar/dar su dimission


ingefära

bot gingibre [d3ind3ibre], zingiber lat


ingefärsdricka

bibita al gingibre [d3ind3ibre], bira gingibre, ginger-ale eng [d3ind3öeil], ginger-beer eng [d3ind3öbiö]


ingefärsrot

(krydda) rhizoma de gingibre [d3ind3ibre]


ingefärsväxter

bot (familj) zingiberaceas


ingen

pron självst necuno, nemo;
osjälvst nulle, necun;
~ annan nemo/necuno altere;
~ av dem necuno de illes/illas/illos;
(av två) necuno del duo;
~ människa nulle homine, nemo, necuno;
nästan ~ quasi necuno;
på inget vis de nulle/necun maniera/modo, non del toto


ingen vart|ingen|vart|ingenvart

(el. ingenvart) in nulle parte/loco, nusquam


ingendera

necuno de illes/illas/illos;
(av två) necuno del duo


ingenium

ingenio


ingenjör

ingeniero


ingenjörsarbete

labor/travalio de ingeniero


ingenjörsdiplom

diploma de ingeniero


ingenjörsfirma

firma/officio de ingenieros


ingenjörskonst

ingenieria


ingenjörskår

mil genio


ingenjörssoldat

mil soldato del genio, pionero, sappator


ingenjörstrupp

mil truppa del genio/del sappatores


ingenjörsvetenskap

ingenieria


ingenmansland

terra de necuno/nemo, no-man’s-land eng [noumænzlænd]


ingenstans|ingenstädes

(el. ingenstädes) in nulle parte/loco, nusquam


ingenting

nihil;
det tjänar ~ till isto servi a nihil;
~ annat necun altere cosa, nihil altere


ingifte

maritage [-ad3e] consanguinee, endogamia


ingiva

se inge


ingivelse

idea, inspiration, impulso, suggestion, intuition;
gudomlig ~ inspiration divin;
stundens ~ le inspiration del momento


ingjuta

fig insufflar, infunder, inspirar, suggerer;
~ mod i någon insufflar/infunder corage [-ad3e] a un persona


inglasad

vitrate


ingnidning

friction;
(av olja/salva) unction


ingravera

gravar in


ingravering

inscription, intalio


ingrediens

ingrediente, constituente, (substantia) componente, elemento


ingredierande

ingrediente


ingrepp

intervention, interferentia;
(intrång) infraction, transgression, infringimento, transpasso, violation;
tekn ingranage [-ad3e];
göra ett ~ i någons rättigheter violar/infringer/transgreder le derectos de un persona;
kirurgiskt ~ med intervention chirurgic, operation


ingreppshjul

tekn rota dentate/de ingranage [-ad3e]


ingress

introduction, preambulo, exordio


ingripa

intervenir, interponer se, prender mesuras (contra);
tekn ingranar


ingripande

intervention;
tekn ingranage [-ad3e]


ingrodd

inveterate, establite;
(djuprotad) visceral, tenace;
~ moralism moralismo visceral;
~ smuts immunditia profunde/exhaustive;
~a fördomar prejudicios establite


ingärda

clausurar, includer;
(med stolpar) palar


ingärdning

clausura, inclusura, clauso;
(för boskap) corral


ingå

(vara del av) facer/formar parte de, prender parte in, pertiner a, esser includite in;
(sluta, stifta, bilda) contractar, contraher, concluder, formar;
allt ~r i priset toto incluse/includite;
~ avtal med contractar/contraher/concluder un accordo con;
~ förlikning transiger;
~ i svaromål defender se contra un accusation;
~ äktenskap contractar/contraher un matrimonio/un maritage [-ad3e];
Love ~r i laget Love face parte del equipa


ingående

I adj (grundlig) solide, detaliate, minutiose, profunde, exhaustive;
(ankommande) arrivante, entrante;
(utgörande del av) integrante
II s vara på ~ esser preste pro arrivar/entrar


ingång

(entré) (porta de) entrata, bucca, ingresso, adito, ostio;
(inträde) accesso, entrata, ingresso, adito;
(början) initio, comencio, comenciamento;
förbjuden ~ accesso/entrata/ingresso/passage [-ad3e] interdicite/prohibite;
~en till kyrkan le entrata del ecclesia;
~ till tunnelbanan le bucca del metro;
vid årets ~ al entrata/initio/comencio del anno


ingångsdörr

porta de entrata


ingångshål

entrata, bucca


ingångslön

salario initial


ingångsmarsch

mus marcha [-sh-] nuptial al entrata in le ecclesia


ingångsord

vocabulo/parola initial, entrata


ingångspsalm

mus introito


ingångssida

data entrata principal a un information web eng [web]


ingångsvärde

ekon valor initial


ingénue|ingenue

teat ingénue fr [ä)geny]


inhalation

med inhalation


inhalationsapparat

med apparato inhalatori, inhalator


inhalator

med inhalator


inhalera

med inhalar;
person som ~r inhalator


inhalering

med inhalation


inhaleringsmedel

med inhalante


inhamn

porto interne/interior


inhamra

martellar in;
fig (inpränta) inculcar


inhamring

martellamento;
fig (inpräntning) inculcation


inhandla

comprar


inhav

mar interne/interior, mediterraneo


inhemsk

national, interne, interior, indigena, endemic, autochthone, vernacular;
den ~a befolkningen le population autochthone/indigena;
den ~a marknaden le mercato interior/national;
en ~ växt un planta endemic/indigena;
~ förbrukning consumo/consumption interior;
~a ord parolas indigena/vernacular;
~a seder costumes del pais


inherent

inherente


inhibera

inhiber


inhiberande

inhibitive


inhibering

inhibition


inhibition

jur, psyk inhibition


inhibitor

biol inhibitor


inhomogen

inhomogene, heterogene;
egenskapen att vara ~ inhomogeneitate, heterogeneitate


inhonett

inhoneste;
~ beteende inhonest(it)ate


inhopp

intervention, immixtion, ingerentia, intromission;
göra ett ~ för någon reimplaciar/suppler un persona


inhoppare

reimplaciante, suppletor


inhuman

inhuman


inhumanitet

inhumanitate


inhyra

ingagiar [-d3-];
inhyrd arbetskraft mano de obra ingagiate


inhyrning

ingagiamento [-d3-]


inhysa

dar albergo/allogio [-d3-] a, albergar, allogiar [-d3-]


inhysning

allogiamento [-d3-]


inhägna

clausurar, includer;
(med stolpar) palar


inhägnad

clausura, inclusura, clauso;
(för boskap) corral


inhämta

(skaffa sig) colliger, prender, obtener, acquirer, procurar;
(ta igen) attinger, passar; ~ ett försprång attinger;
(gå om) passar;
~ information colliger information, informar se;
~ någons råd prender consilio de un persona, consultar un persona;
~ någons tillåtelse obtener le permission de un persona


inhölja

inveloppar, involver


inhöljning

inveloppamento, involution


inhösta

recoltar, recolliger;
sport facer punctos;
~ beröm recoltar elogio;
~ fem poäng sport facer cinque punctos


inhöstning

recolta


ini

I prep intra, al interior de, in
II adv intra, intro, intus, al interior


inifrån

de intro, de intra, intus


initial

I adj initial
II s (littera) initial


initialbokstav

littera initial


initialhastighet

velocitate initial


initialkostnad

costos pl initial


initialskede

periodo initial


initiation

initiation


initiationsrit

rito de initiation


initiativ

initiativa;
pol (förslagsrätt) derecto de initiativa;
behålla ~et guardar/conservar le initiativa;
på eget ~ de proprie initiativa;
på ~ av per/a(l) initiativa de;
ta ~ prender le initiativa, initiar


initiativförmåga

initiativa;
visa ~ monstrar initiativa individual


initiativlös

sin initiativa


initiativrik

interprendente, active


initiativrikedom

spirito de initiativa


initiativtagare

initiator, introductor, inspirator, promotor


initiera

(inviga) initiar;
(införa) introducer


initierad

(invigd) initiate;
(välunderrättad) ben informate


initiering

initiation


injaga

causar, occasionar, provocar;
~ skräck hos någon espaventar/intimidar un persona


injektera

injectar, injicer;
med injicer, injectar, syringar


injektering

injection;
med injection, syringation


injektion

injection;
med injection, syringation;
intramuskulär ~ injection intramuscular; intravenös ~ injection intravenose


injektionsmotor

tekn motor a injection


injektionsnål

med aco/agulia a/de injection/a/de syringa


injektionsspruta

med syringa


injektor

tekn injector


injicera

injicer, injectar;
med injectar, injicer, syringar


injicerbar

injectabile


injicering

injection;
med injection, syringation


injurie

injuria


ink

hist inquisitor, judice del inquisition


inka

inca


inkacivilisation

civilisation inca


inkafolk

incas


inkaindian

inca


inkalla

appellar, convocar, advocar;
mil convocar a servicio militar;
jur citar, mandar;
~ ett vittne mandar un teste


inkallelse

convocation, advocation;
mil convocation a servicio militar;
jur citation


inkallelseorder

mil ordine de convocation a servicio militar


inkapabel

incapabile, incapace


inkapsla

incapsular


inkapsling

incapsulation, incapsulamento


Inkariket

le Imperio Inca


inkarnation

rel incarnation


inkarnera

rel incarnar


inkassera

(in)cassar


inkasserare

incassator


inkassering

incassamento


inkasso

incassamento


inkassoavdelning

section de incassamento


inkassobyrå

agentia de incassamento


inkassoföretag

interprisa de incassamento


inkassokostnad

costos pl de incassamento


inkassouppdrag

commission de incassamento


inkast

sport remissa in joco


inkiett

inquiete


inkilad

cuneate


inkilning

cuneage [-ad3e]


inklarera

disdoanar (al entrata)


inklarering

disdoanamento (al entrata)


inklination

inclination;
fys, astron inclination


inklinationsparti

matrimonio/maritage [-ad3e] de amor


inklinationsvinkel

astron angulo de inclination


inklinera

inclinar


inkludera

includer


inklusive

I prep incluse, inclusive, includite
II adv inclusivemente


inklä

dd (med tyg) foderate;
(med bräder) intabulate, revestite de ligno


inklädnad|inklädning

(el. inklädning) (med tyg) foderatura;
(med bräder) intabulamento, revestimento de ligno


inklämd

serrate, comprimite;
med strangulate;
inklämt bråck med hernia strangulate


inklämning

serramento, compression;
med strangulation


inknappning

diminution


inknådning

impastamento


inkoativ

I adj språk inchoative
II s språk (verbo) inchoative


inkoda

data codificar


inkodning

data codification


inkognito

I adv incognito;
resa ~ viagiar [-d3-] incognito
II s incognito;
bevara sitt ~ guardar le incognito


inkok

kul (handling) conservation;
(resultat) conserva


inkokning

kul conservation


inkokt

kul in conserva


inkomma

~ med en skrivelse presentar un documento


inkommendera

mil ordinar a servicio militar


inkommendering

mil ordine a servicio militar


inkommensurabel

incommensurabile;
~t förhållande incommensurabilitate


inkomparabel

incomparabile;
~t förhållande incomparabilitate


inkompetens

incompetentia, incapabilitate


inkompetensförklara

declarar incompetente


inkompetent

incompetente, incapace, incapabile


inkompetentförklara

declarar incompetente


inkomplett

incomplete;
göra ~ discompletar


inkomst

salario, receptas pl;
fast ~ salario fixe


inkomstbortfall

privation salarial/de salario


inkomstbringande

lucrative, profitabile, rentabile, remunerative;
göra ~ rentabilisar


inkomstförlust

privation salarial/de salario


inkomstgräns

limite salarial


inkomstklass

categoria salarial


inkomstkort

kortsp carta de entrata


inkomstnivå

nivello salarial/del salarios


inkomstpolitik

politica salarial/del salarios


inkomstrelaterad

proportional al salario/al receptas pl


inkomstskatt

imposto super le receptas/le salarios


inkomstskillnad

differentia salarial/del salarios


inkomsttagare

salariato


inkomstutjämning

nivellamento salarial/del salarios


inkongruens

incongruentia, incongruitate


inkongruent

incongruente


inkonsekvens

inconsequentia


inkonsekvent

inconsequente, inconsequential


inkonstant

inconstante


inkonstitutionell

jur inconstitutional


inkontinens

med incontinentia


inkontinent

med incontinente


inkonventionell

non conventional


inkonvertibel

fil, hand inconvertibile;
~t förhållande inconvertibilitate


inkoppla

el inducer;
fig ingagiar [-d3-]


inkoppling

el induction;
fig ingagiamento [-d3-]


inkorporation

incorporation


inkorporera

incorporar


inkorporering

incorporation


inkorrekt

(oriktig) incorrecte;
(otillbörlig) incorrecte, inconveniente


inkorrekthet

(oriktighet) incorrection;
(otillbörlighet) incorrection, inconvenientia


inkrustation

konst incrustation


inkrustera

konst incrustar


inkrustering

konst incrustation


inkräkta

intruder, invader


inkräktande

intruse, invasive


inkräktare

intruso, invasor


inkräktning

intrusion, invasion


inkräva

reclamar, requirer;
(skatt) perciper


inkrävning

reclamation, requisition;
(av skatt) perception


inkråm

(inälvor) visceras pl;
(på bröd) mica (de pan)


inkrökt

med (om tarm) invaginate;
fig introvertite, egocentric


inkrökthet

med (av tarm) invagination;
fig introversion, egocentricitate, egocentrismo


inkubation

med incubation


inkubationstid

med durata/duration de incubation


inkubator

incubator


inkunabel

boktr incunabulo


inkurans

hand invendibilitate


inkurant

hand non currente, invendibile


inkvartera

allogiar [-d3-], billetar, cantonar, quartierar


inkvartering

allogiamento [-d3-], cantonamento


inkvisition

hist inquisition;
som avser ~ inquisitori, inquisitorial


inkvisitorisk

inquisitori, inquisitorial


inkännande

empathic


inkänning

empathia


inköp

compra, emption;
göra ~ facer compras/emptiones


inköpa

comprar


inköpare

comprator, mancipe, incargato de compras


inköpscentral

central de compra


inköpschef

chef [sh-] (del section/departimento) del compras


inköpsfaktura

factura de compra(s)


inköpspris

precio de compra/costo


inköpsrunda

shopping eng [shåping]


inkörningsperiod

periodo initial/de proba/de trainamento;
(för bil) rodage [-ad3e]


inkörsport

(grande) porta de entrata


inlaga

(i bok) bloco;
jur petition, requesta, memorial, supplica


inlagd

(bifogad) incluse;
(intagen på sjukhus) hospitalisate;
kul marinate;
konst incrustate


inlagra

incapsular;
geol sedimentar


inlagring

incapsulation, incapsulamento;
geol sedimento, sedimentation


inland

interior (del pais), pais interior


inlandsbana

järnv ferrovia interior


inlandsis

inlandsis sv;
Grönlands ~ le inlandsis de Groenlandia


inlandsklimat

climate continental


inlastning

sjö imbarcation, imbarcamento


inleda

(börja) comenciar, principar, initiar, inciper, inchoar, aperir;
(styra) inducer;
mus preluder;
~ en diskussion aperir/comenciar un discussion;
~ en kampanj initiar un campania;
~ ett samtal comenciar/initiar un conversation;
~ förbindelser med entrar in relationes con;
~ i frestelse inducer in tentation, tentar


inledande

introductive, introductori, preparatori, preliminar, exordial, initial;
~ förhandlingar preliminares;
~ ord (parolas de) introduction


inledare

introductor, presentator


inledning

(början) comencio, comenciamento, principio, initio, inception, inchoation;
(till bok) introduction, presentation, prefacio, prologo, proemio;
(till föreställning) introduction, exordio, prologo, preambulo;
mus (förspel) preludio;
(uvertyr) overtura;
hålla ~ till exordir, prologar, preambular;
~en till kriget le comencio del guerra;
skriva ~ till prefaciar


inledningsackord

mus accordo de principio


inledningsanförande

discurso inaugural/de inauguration/de apertura


inledningsdikt

poema initial


inledningsfas

phase initial


inledningskapitel

capitulo introductori


inledningsord

parolas preliminar


inledningsperiod

periodo initial


inledningsrör

tekn tubo de entrata/de adduction/de admission, admission, entrata


inledningsscen

teat scena initial


inledningsskede

phase initial


inledningstal

discurso inaugural/de inauguration/de apertura


inledningston

mus septima


inledningsvis

preliminarmente, introductorimente


inlemma

(personer) incorporar, integrar;
(områden) incorporar, annexar


inlevelse

empathia


inlevelseförmåga

empathia


inleverera

livrar, remitter, presentar


inleverering

livration, remissa, presentation


inlinda

involver, inveloppar


inlindning

involution, inveloppamento


inlines

sport inlines eng [inlains]


inlineskridskor

sport inlines eng [inlains]


inljud

språk sono/littera medial


inlocka

inducer


inlogera

allogiar [-d3-], billetar;
mil cantonar, quartierar


inlogering

allogiamento [-d3-];
mil cantonamento


inlopp

(infartsled till hamn) cammino/via de accesso/de entrata/de ingresso (maritime/de un porto), accesso, entrata, ingresso;
(flods inflöde) bucca, imbuccatura, disbuccamento, orificio;
tekn tubo de entrata/de adduction/de admission, admission, entrata


inlotsa

pilotar in, facer entrar in le porto


inlotsning

pilotage [-ad3e]


inlägg

1 (inläggsblad) folio intercalar/supplementari;
sport remissa in joco 2 (yttrande) contribution, replica


inlägga|~ sitt veto mot|sitt|veto|mot

(el. ~ sitt veto mot) poner su veto a


inläggning

konst incrustation, marqueteria, mosaico;
kul (handling) conservation;
(resultat) conserva;
förse med ~ar konst incrustar, marquetar


inläggsblad

folio intercalar/supplementari


inläggssula

(av filt) solea feltrate/de feltro


inlämna

livrar, remitter, presentar;
~ en ansökan/ett äskande presentar un requesta/un petition


inlämning

(handling) livration, remissa, presentation;
(plats för inlämning) deposito, consigna


inlämningsbevis

recepta


inlämningsdag

sista ~ termino de invio


inländsk

national, interne, interior, indigena, autochthone, endemic, vernacular


inlänning

nativo, indigena, authochthono


inlära

apprender;
(utantill) memorisar


inlärning

(le) apprender, appre(he)nsion;
(utantill) memorisation


inlärningsförmåga

capacitate de apprender


inlärningsprocess

processo de apprender


inlärningsstudio

språk laboratorio linguistic/de linguas


inlärningssvårighet

difficultate de apprender


inläsa

data leger, memorisar


inläsning

data lectura;
automatisk/optisk ~ lectura automatic/optic


inlån

ekon deposito


inlåna

ekon deponer


inlåning

ekon deposition


inlåningsränta

ekon interesse de deposito


inlåta

~ sig i en diskussion immiscer se/ingerer se in un discussion;
~ sig i affärer occupar se de transactiones;
~ sig med någon entrar in un relation con un persona


inlöpa

sjö entrar in (un porto)


inlöpning

sjö entrata (in un porto)


inlösa

amortisar, reimbursar, redimer;
(pant) dispignorar


inlösbar

reimbursabile, redimibile;
ej ~ irredimibile


inlösbarhet

redimibilitate


inlösen

amortisation, reimbursamento, redemption;
(av pant) dispignoramento


inlösning

amortisation, reimbursamento, redemption;
(av pant) dispignoramento


inmalning

(le) molinar


inmalningstvång

lantbr obligation de adder cereal svedese al molinar


inmarsch

marcha [-sh-] in


inmarschera

marchar [-sh-] in


inmatning

data input eng


inmatningsläge

data modo de input eng


inmejsla

cisellar in


inmejsling

cisellatura


inmontera

montar in


inmontering

montage [-ad3e], montatura


inmundiga

mangiar [-d3-]


inmura

murar in


inmuta

procurar se un concession


inmutare

concessionario


inmutarrätt

concession;
ansöka om en ~ demandar/peter un concession;
bevilja en ~ dar un concession


inmutbar

concessibile


inmutning

procuration de un concession


inmutningsbar

concessibile


inmynning

affluentia, affluxo


inmänga

immiscer


inmängning

immixtion


inmönstra

mil inrolar


inmönstring

mil inrolamento


innan

I adv anteriormente, previemente, antea, avante;
ett år ~ un anno avante/previemente;
~ dess ante illo
II konj ante que;
~ vi gick ante que nos partiva
III prep ante;
~ sommaren ante le estate


innandöme

interior


innanfönster

fenestra interior


innanför

I prep intra, al interior de, in;
belägen ~ murarna intramural
II adv intra, intro, intus, al interior


innanhav

mar interne/interior, mediterraneo


innanläsning

lectura (in/a alte voce)


innanlår

kul lumbo interior de bove


innanmäte

interior;
(inälvor) visceras;
(på bröd) mica (de pan)


innanrede

equipamento interior


innantill

kunna läsa ~ saper leger


innantilläsning

lectura (in/a alte voce)


innanvatten

aqua interior (del archipelago)


innanverk

mil fortification interior


inne

intro, intra, intus, al interior;
~ i huset in le casa;
~ i landet in le centro del pais;
sitta ~ (i fängelse) esser in prision;
vara ~ esser in casa;
fig esser del moda/in voga


innearbete

labor/travalio/obra interne/interior


innebana

sport pista interior;
(för tennis) corte coperte;
(för skridskoåkning) patinatorio coperte


innebandy

bandy eng [bændi] in sala


innebo

sublocar


inneboende

I adj (latent) immanente, inherente, latente, virtual
II s sublocatario


innebruk

för/till ~ pro uso in casa


innebränd

bli ~ perir in/inter le flammas


innebära

implicar, significar


innebörd

senso, implication, signification, tenor;
ge en ny ~ dar un nove signification;
ord med samma ~ parolas de mesme/identic signification/tenor


innecentrum

centro interior


innefatta

includer, compre(he)nder, continer, caper, imbraciar, inglobar


innefolk

personas in voga


innefotboll

sport football eng [futbå:l] in sala


innegrej

cosa in voga


inneha

posseder, haber, (de)tener, occupar;
~ ett rekord sport detener un record eng [rekå:d];
~ ett ämbete occupar un function


innehandboll

sport handball eng [hændbå:l] in sala


innehav

haber, ben, proprietate, possession


innehavare

proprietario, possessor, detentor;
~ av ett rekord sport detentor de un record eng [rekå:d];
rättmätig ~ proprietario legitime


innehockey

hockey eng [håki] in sala


innehåll

contento, volumine;
(ordalydelse) tenor;
(meningsfullhet) senso, signification


innehålla

continer, tener, caper, comprender, includer, involver;
(ej utbetala) retener


innehållsdeklaration

declaration del ingredientes/del componentes


innehållsdiger

compre(he)nsive


innehållsförteckning

tabula de materias, indice, index, registro


innehållslös

vacue;
fig disproviste de senso


innehållslöshet

vacuitate


innehållsrik

compre(he)nsive


innehållstom

vacue;
fig disproviste de senso


innehållsuppgift

declaration del ingredientes/del componentes


inneklänning

roba de casa


innekretsar

circulos in voga


innekrog

restaurante in voga


inneliggande

(som finns tillgänglig) preste, al disposition;
(bifogad) incluse;
~ beställning hand le ordine presente/in question;
~ lager stock eng, inventario


inneomgång

sport torno de servicio, innings pl eng [iningz]


inner

sport avantero/forward eng [få:wöd] interior


innerbana

sport pista interior


innerbark

cortice interior


innerbeklädnad

arkit revestimento interior de ligno


innerdörr

porta interior


innerficka

tasca interne/interior


innerfil

fila interior


innerfönster

fenestra interne/interior


innerhamn

porto interne/interior


innerkant

parte/latere/facie interne/interior, interior


innerkurva

curva interior


innerlig

intime, fervente, tenere


innerlighet

intimitate, ferventia, fervor, teneressa;
med ~ con fervor


innermur

muro interior/interne


innermått

dimension/mesura interior


innerplan

corte interne/interior, cortil


innersida

parte/latere/facie interne/interior, interior


innerskär

sport passo glissante de patinage [-ad3e] super le talia interne


innerskärgård

archipelago interior/interne


innerslang

camera de aere


innerst

central, interior


innersta

(parte) interior, corde;
i sitt ~ al fundo del corde, in le fundo


innerstad

citate/urbe interior, centro urban/del urbe/del citate


innersula

solea interne/interior


innertak

tecto, plafond fr [plafå)]


innertrappa

scala interne/interior


innervation

fysiol innervation


innervera

bot, fysiol innervar


innervering

fysiol innervation


innervägg

pariete interne/interior


inneröra

anat aure interne/interior


innesittande

föra ett ~ liv passar le major parte del vita in casa


innesittare

persona sedentari


innesko

scarpa de casa/pro uso in casa


innesluta

(omge) incircular, circumferer, immurar;
(bifoga) includer, inserer, insertar;
(innefatta) includer, compre(he)nder, involver, implicar, inglobar;
(innestänga) clausurar, (in)carcerar, internar


innestänga

clausurar, incarcerar, internar


innestå

restar


innestående

restante;
~ fordringar ekon creditos restante;
~ lön salario debite;
~ medel bank deposito


innesysslor

labores/occupationes domestic/in casa


innevarande

currente, presente, actual;
den 5 ~ månad le cinque del currente


innevånare

habitante, residente, nativo, regnicola


innovation

innovation;
införa ~er introducer innovationes


innovationsprocess

processo de innovation


innovativ

innovator


innovatör

innovator


inntroduktionspris

precio de introduction


innästla

~ sig infiltrar se


innästling

infiltration


inofficiell

non official


inokulera

inocular


inokulering

inoculation


inolja

lubricar, olear


inom

in, intra;
~ kort in pauco/poco, in pauc/poc tempore;
~ tre dagar intra tres jornos


inombordare

sjö (inombordsmotor) (motor) intrabordo;
(båt med inombordsmotor) intrabordo


inombords

sjö a bordo;
fig interiormente, internemente, intra


inombordsmotor

motor intrabordo


inomeuropeisk

intereuropee


inomhus

in (le) casa/domo;
sport in sala;
inomhus- interior, in (le) casa;
sport in sala


inomhusantenn

antenna interior


inomhusarbete

labor/travalio interior/interne


inomhusbana

sport pista interior;
(för skridskoåkning) patinatorio coperte;
(för tennis) corte coperte


inomhusbassäng

sport piscina coperte/interne/interior


inomhusbruk

för ~ pro uso in casa


inomhusidrott

sport in sala/indoor eng [indå:]


inomhussport

sport in sala/indoor eng [indå:]


inomhussysslor

labores/occupationes domestic/in casa


inomhustennis

sport tennis eng in sala


inomskärs

in le archipelago interior


inoperabel

inoperabile


inoperera

med operar in;
~ ett nytt hjärta operar in un nove corde


inopportun

inopportun


inordna

(saker) inserer, insertar, incorporar;
(pesoner) integrar, incorporar;
~ sig accommodar se, conformar se, adaptar se, plicar se


inordning

(av saker) insertion, incorporation;
(av personer) integration, incorporation


inpacka

(im)pacchettar, inveloppar, impaccar, imballar;
(i lådor) incassar


inpackning

imballage [-ad3e], inveloppamento, incassamento;
(som hårvård) inveloppamento del capillos in plastico post tractamento con balsamo


inpass

remarca, observation


inpassera

entrar in


inpassering

entrata


inpassning

(infattning) incastratura;
sport remissa in joco


inpiskad

fig astute, infame, ignobile, abjecte, basse, vil, villan;
en ~ skälm un ver picaro sp


inpiskare

impulsator, stimulator


inplacera

implaciar


inplacering

implaciamento


inplanta

(inpränta) inculcar, imprimer, impressionar


inplantera

implantar


inplantering

implantation


inplantning

(inpräntning) inculcation


inplasta

plastificar


inplastning

plastification


inprogrammera

data programmar


inprogrammering

data programmation


inprägla

stampar, impressionar, imprimer


inprägling

stampage [-ad3e]


inpränta

inculcar, imprimer, impressionar


inpräntning

inculcation


input

data input eng, entrata


inpyrd

~ med damm plen/coperte de pulvere;
~ med fördomar multo prejudicial;
~ med rök toto fumose


inpå

proxime a, presso, a presso de;
stå tätt ~ någon star multo proxime a un persona;
till långt ~ natten usque al fundo del nocte;
våt ~ bara kroppen molliate usque al ossos


inrama

inquadrar


inramare

inquadrator


inramning

inquadramento


inrangera

inserer, insertar, incorporar


inrangering

insertion, incorporation


inrapportera

reportar, referer, facer/presentar un reporto


inrapportering

reportage [-ad3e]


inre

I adj interne, interior, intime;
en ~ röst un voce interior;
~ blödning hemorrhagia interne;
~ lugn calma interior;
~ kamp lucta/combatto interior;
~ krets circulo intime;
~ liv vita interior
II s interior, corde, fundo, anima;
det ~ av Afrika le interior/le regiones remote de Africa;
det ~ av staden le citate/urbe interior, le centro urban/del citate/del urbe;
husets ~ le (parte) interior del casa;
i sitt ~ in le corde/le fundo/le fundo del corde


inreda

arrangiar [-d3-], installar, mobilar;
(utrusta) equipar;
~ ett hus installar un casa;
~ ett kök/ett sjukhus modernt equipar modernemente un cocina/un hospital


inredare

decorator de interiores


inredning

installation/decoration/arrangiamento [-d3-] interior;
(utrustning) equipamento interior


inredningsarkitekt

architecto/decorator de interiores


inredningsfirma

firma dr architectura de interiores


inredningskonst

arte del decoration de interiores


inregistrera

registrar


inregistrering

registration


inrekvirera

requirer, requisitionar


inremedicinsk

del medicina interne


inrepolitisk

del politica interior


inresa

I s entrata, ingresso
II v entrar (in), ingressar (in)


inresekretorisk

fysiol endocrin


inresetillstånd

permisso de entrata/de ingresso


inresevisum

visa de entrata/de ingresso


inrikes

national, interne, interior


inrikesdepartement

ministerio del interior


inrikesflyg

avion interior/interne


inrikeshandel

commercio interior


inrikesminister

ministro del interior


inrikespolitik

politica interior


inrikespolitisk

de(l) politica interior


inrikestrafik

traffico interior


inrikta

diriger;
(eldvapen) punctar;
~ sig på concentrar se super


inriktning

direction;
(av eldvapen) punctage [-ad3e];
(tendens) tendentia, trend eng


inrim

litt rima interior


inringa

mil incircular, investir, assediar, blocar


inringning

I mil incirculamento, investimento, assedio
II (efter rast) (le) sonar;
(av meddelande) telephonata


inringningsmanöver

mil manovra de incirculation


inringningstaktik

mil tactica de incirculation


inrista

intaliar, gravar


inristning

intalio, gravure fr [-vy:r]


inrop

(vid auktion) compra (de auction)


inropa

(vid auktion) comprar (a un auction)


inropare

(vid auktion) adjudicatario


inropning

(vid auktion) adjudication;
teat crito(s) de facer revenir


inropspris

(vid auktion) precio del adjudicatorio


inrotad

inveterate, establite;
~ vana habitude inveterate;
~e fördomar prejudicios establite


inrullad

inveloppate, involvite


inrullning

inveloppamento, involution


inrusande

komma ~ venir entrante precipitemente


inrutad

regular, ordinate, methodic;
en ~ tillvaro un vita regular


inryckning

mil (le) presentar se a/entrar in servicio militar


inrymma

(innehålla) continer;
(inbegripa) includer;
(inhysa) allogiar [-d3-], albergar, installar


inräkna

contar;
(medräkna) includer


inräkning

(le) contar


inrätta

(grunda) fundar, instaurar, instituer, constituer, eriger, edificar, crear, establir, stabilir;
(anordna) arrangiar [-d3-];
(anpassa) adaptar;
~ en tjänst crear un function/un posto;
~ sig installar se, accommodar se, (ad)aptar se


inrättning

fundation, constitution, erection, creation;
(anstalt) establimento, stabilimento, instituto, institution;
(anordning) apparato, arrangiamento [-d3-], equipamento, commoditate;
(mekanism) mechanismo;
sanitära ~ar equipamentos/commoditates sanitari


inrådan

consilio;
på ~n av per consilio de, sequente le consilio de


inröstning

cooptation


insalta

kul insalar


insamla

colliger;
(skörda) recoltar


insamlare

collector


insamling

collection, collecta;
(i kyrka) collecta, questa


insamlingsaktion

collecta


insamlingsbössa

cassa a/de collecta/de questa


insats

(prestation) prestation, effortio;
(insättning) deposito;
spel moneta/summa riscate;
(i vad) moneta/summa spondite;
fördubbling av ~en spel martingala;
göra en ~ för apportar su collaboration/su contribution a, contribuer a, collaborar a


insatsbelopp

deposito


insatskapital

deposito


insatslägenhet

appartamento cooperative


insatt

~ i (kunnig) versate in;
~ i fängelse imprisionate, incarcerate, internate


inscenera

teat poner in scena, inscenar;
fig inscenar


inscenering

teat mise en scene fr [miz a) sä:n], inscenation;
fig inscenation


inse

compre(he)nder, recognoscer, vider


inseende

(tillsyn) supervision;
ha ~ över supervider


insegel

sigillo;
fig confirmation, signo


insegla

entrar al vela


insegling

entrata al vela


insekt

zool insecto;
bevingade ~er insectos alate;
honungssamlande ~er insectos mellifere;
läran om ~er insectologia, entomologia;
med form som en ~ insectifome;
sexfotad ~ hexapodo;
som avser ~er entomic;
som avser läran om ~er insectologic, entomologic


insekticid

insecticida


insektsangrepp

invasion de insectos


insektsbekämpande

insectifuge;
~ medel insectifuge


insektsbekämpning

campania pro le extermination de insectos


insektsbeskrivare

entomographo


insektsbeskrivning

entomographia


insektsbett

piccatura de insecto


insektsblomma

flor entomophile


insektsdödande

insecticida;
~ medel insecticida


insektsforskare

insectologo, entomologo, entomologista


insektshärjning

plaga/flagello/invasion de insectos


insektskännare

insectologo, entomologo, entomologista


insektsmedel

insecticida


insektspulver

pulvere insecticida


insektsvetenskap

insectologia, entomologia


insektsätande

zool insectivore, entomophage;
bot carnivore


insektsätare

zool insectivoro, entomophago;
bot planta carnivore, carnivoro


insemination

insemination;
artificiell ~ insemination artificial


inseminera

inseminar (artificialmente)


inseminering

insemination


insida

parte/latere/facie interne/interior, interior;
(avigsida) reverso


inside information|inside|information

novas de bon fonte, information confidential


insider

persona initiate, initiato


insides

I adj interior, interne, confidential;
~ upplysningar novas de bon fonte, information confidential
II adv interiormente, internemente, intra


insidiös

insidiose


insignier

insignias


insikt

(begrepp) compre(he)nsion, idea, vista, notion, opinion;
(kunskap) intelligentia, perspicacia, perspicacitate, sagacitate;
fil cognition;
rel gnosis;
ha ~ i haber intelligentia de;
komma till ~ compre(he)nder


insiktsfull

intelligente, prudente, sensate, sage [-d3-]


insiktsfullhet

intelligentia, judicio, prudentia, sagessa [-d3-]


insinuant

insinuante, insinuative


insinuation

insinuation


insinuera

insinuar;
person som ~r insinuator


insistera

(på) insister (super)


insistering

insistentia


insjukna

cader malade;
~ i cancer haber cancer


insjunken

cave


insjö

laco;
som avser ~ lacustre


insjöfart

navigation/traffico lacustre


insjöfisk

pisce lacustre


insjöfiske

pisca lacustre


insjövatten

aqua lacustre/de laco


inskeppa

sjö (införa med fartyg) importar per nave;
(föra ombord) imbarcar


inskeppning

sjö (införsel med fartyg) importation per nave;
(ombordtagning) imbarcamento, imbarcation


inskickning

invio


inskjuta

(en kommentar) interloquer


inskolning

preparation gradual pro le education scholar


inskott

insertion, intercalation, interpolation


inskrida

(ingripa) intervenir, interponer se, prender mesuras (contra)


inskridande

(ingripande) intervention


inskrift|inskription

(el. inskription) inscription, legenda, devisa, epigrapho


inskriven

mat inscripte


inskrivning

inscription, registration, immatriculation;
mat inscription;
mil conscription, inrolamento


inskrivningsbok

mil libretto militar


inskrivningsdag

sista ~ termino de inscription/de registration


inskrivningsdomare

jur chef [sh-] de autoritate de registration


inskrivningsmyndighet

jur autoritate de registration


inskrivningsområde

mil districto de conscription


inskrivningsregister

jur, lantm matricula;
införa i ~ (im)matricular


inskrivningsväsen

jur systema pro registrar (in actos public acquisitiones de immobiles)


inskränka

limitar, restringer, reducer;
~ någons frihet restringer le libertate de un persona;
~ sig limitar se, restringer se;
(knappa in på utgifterna) reducer le expensas/le costos


inskränkande

restrictive, limitative


inskränkning

limitation, restriction, reduction


inskränkt

(begränsad) limitate, restringite, reducite, exigue;
fig (enfaldig) limitate, curte de intelligentia


inskränkthet

fig limitation


inskärning

incision;
(i trä) intalio;
geol indentation;
arkit glypho


inskärpa

inculcar


inskärpning

inculcation


inslag

elemento, contribution;
text (i väv) trama


inslagning

imballage [-ad3e]


inslagningspapper

papiro de imballage [-ad3e]


inslagsgarn

text filo de trama


inslumring

(le) addormir se


inslussning

(le) facer entrar per le esclusa


insläpp|insläppning

(el. insläppning) entrata, admission


insmickra

~ sig blandir se, insinuar se


insmickrande

adulatori, unctuose


insmord

lubri(fi)cate, ingrassate


insmugglad

contrabandate


insmuggling

contrabando


insmyga

~ sig entrar furtivemente/clandestinmente, introducer se/insinuar se;
ett fel har insmugit sig i beräkningen il se ha introducite un error in le calculo


insmygning

introduction furtive/clandestin, intrusion


insmörja

lubri(fi)car, unctar, linir;
(med fett) ingrassar;
(med olja) olear


insnitt

incision;
(i trä) intalio;
göra ~ i incider, insecar


insnärja

intricar;
~ sig intricar se


insnärjning

intrication


insnöad

blocate per le nive;
fig dismodate, antiquate, passate de moda


insnörd

constringite


insnörning

constriction;
med stenose, stenosis


insockra

insucrar


insolation

insolation


insolvens

insolventia


insolvent

insolvente


insomna

addormir se


insomningsmedel

farm medio pro addormir se, soporifico


insortera

inserer, insertar


insortering

insertion


inspara

sparniar, economisar


insparing|insparning

(el. insparning) sparnio, economia, economisation


inspark

sport colpo de goal eng [goul]


inspektera

inspectar, inspicer, facer un inspection de, controlar, visitar;
mil passar in revista;
~ trupperna passar le truppas in revista


inspektering

(kontroll) inspection, controlo, visita;
mil inspection, revista


inspektion

(kontroll) inspection, controlo, visita;
mil inspection, revista;
förrätta en ~ facer un inspection, inspectar


inspektionsresa

viage [-ad3e] de inspection


inspektor

1 (vid studentnation) supervisor de un association de studentes/de studiantes 2 lantbr surveliante de travalio/de labor


inspektorat

inspectorato


inspektorsbefattning

inspectorato


inspektris

inspectrice


inspektör

inspector, controlator, supervisor, visitator


inspela

(på band/diskett) registrar (super banda/disco);
film filmar


inspelad

preregistrate;
en ~ kasett un cassetta preregistrate


inspelning

(av ljud) registration;
film filmation


inspelningsapparat

(för ljud) magnetophono;
(för bild och ljud) magnetoscopio


inspelningsband

banda de registration


inspelningsstudio

mus studio musical;
film studio cinematic


inspicient

teat inscenator assistente


inspiration

inspiration


inspirationskälla

fonte de inspiration


inspiratör

inspirator, instigator


inspirera

inspirar, enthusiasmar, infunder enthusiasmo a


inspirerande

inspirante, inspiratori, enthusiasmante, vivificante


inspruta

injectar, injicer, infunder, syringar


insprutning

injection, infusion, syringation


insprutningsmotor

motor a injection


insprängd

några ~a hyddor bland de vanliga husen al(i)cun cabanas dispersate inter le casas ordinari


inspärra

imprisionar, (in)carcerar, internar, recluder, confinar, claustrar;
(i fängelse) imprisionar, incarcerar;
(i häkte) detener;
(i kloster) claustrar


inspärrning

imprisionamento, (in)carceration, internamento, internation, reclusion, confinamento;
(i fängelse) imprisionamento, incarceration;
(i häkte) detention, detenimento


instabil

instabile, labile


instabilitet

instabilitate, labilitate


installand

persona qui va esser installate/inaugurate


installation

(insättning i ämbete) installation;
(av professor) inauguration;
tekn installation, montage [-ad3e]


installationsakt

solemnitate/ceremonia de installation/de inauguration


installationsföreläsning

discurso de inauguration


installationskostnad

costos pl de installation


installationsmaterial

material de installation


installator

inaugurator


installatör

installator


installera

(insätta i ämbete) installar;
(en professor) inaugurar;
tekn installar;
~ sig installar se, stabilir se


installering

installation, inauguration;
tekn installation


instans

(myndighet) autoritate;
jur instantia; i sista ~en in le ultime instantia;
vända sig till högre ~ diriger se a un autoritate superior


insteg

/vinna ~ haber/obtener entrata, ganiar terreno, poter stabilir se


instick

insertion, intercalation, interpolation


instifta

fundar, instaurar, instituer, constituer, eriger, edificar, crear, establir, stabilir


instiftare

fundator, instaurator, creator, erector, establitor


instiftelse

fundation, constitution, erection, creation, establimento, stabilimento, instituto, institution


instinkt

instincto;
av ~ per instincto, instinctivemente


instinkthandling

action instinctive


instinktiv

instinctive;
en ~ notvilja un aversion instinctive


instinktmässig

instinctive;
psyk instinctual


institut

instituto, institution, fundation, stabilimento, establimento


institution

institution, instituto, officio;
sociologiska ~en le instituto/institution sociologic/de sociologia


institutionalisera

institutionalisar


institutionalisering

institutionalisation


institutionell

institutional


instormande

komma ~ venir entrante precipitemente


instruera

instruer


instruering

instruction, briefing eng [bri:fing]


instruktion

(undervisning) instruction, inseniamento;
(anvisning) instruction, ordine, prescription, consigna, notitia;
noga följa ~er strictemente sequer le instructiones


instruktionsbok

libro/libretto de instructiones


instruktionsfilm

film de instruction


instruktiv

instructive, educative, maestrative


instruktris

instructrice


instruktör

instructor


instrument

tekn instrumento, apparato, machina, utensile, dispositivo, ingenio;
mus instrumento;
fig instrumento;
avläsa ett ~ controlar un instrumento


instrumental

mus instrumental


instrumentalemsemble

mus insimul/ensemble fr [a)sa):bl] instrumental


instrumentalis

språk caso instrumental


instrumentalism

fil instrumentalismo;
företrädare för ~ instrumentista


instrumentalist

mus instrumentista


instrumentalmusik

musica instrumental


instrumentarium

mus collection de instrumentos musical/de musica


instrumentation

mus instrumentation, orchestration


instrumentationslära

mus instrumentation


instrumentbräda

pannello de instrumentos


instrumentell

mus instrumental


instrumentera

mus instrumentar, orchestrar


instrumentering

mus instrumentation, orchestration


instrumentflygning

pilotage [-ad3e] sin visibilitate


instrumentmakare

constructor/fabricante de instrumentos


instrumentmakeri

construction/fabrication de instrumentos


instrumentpanel

pannello de instrumentos


instrumentskåp

armario de instrumentos


instrumentutrustning

tekn instrumentation


inström

affluxo, influxo


inströmma

affluer


inströmning

affluxo, influxo


instudera

mus, teat studiar, studer;
(tolka) interpretar


instudering

mus, teat studio;
(tolkning) interpretation


instundande

futur, proxime


inställa

(inhibera) annullar, cancellar, suspender;
jur inhiber;
(upphöra med) suspender, cessar, arrestar, discontinuar;
~ sig (infinna sig) presentar se, monstrar se, (ap)parer;
(dyka upp) emerger;
jur comparer, presentar se;
~ sig i rätten comparer/presentar se ante le tribunal;
~ sig på preparar se a/pro


inställbar

adjustabile, regulabile, adaptabile


inställd

vara ~ på något esser preparate a un cosa, esser equipate pro un cosa, haber previdite un cosa;
vara ~ på att intender;
vara vänligt ~ mot någon favorar/favorir un persona


inställelse

(avslutande) cessation, abandono, arresto, suspension;
(det att infinna sig) apparition, apparentia;
jur comparition;
försummad ~ jur contumacia


inställelsedag

jur die/jorno de comparition


inställelseorder

mil ordine a servicio militar


inställning

(justering) adjustamento, regulation;
(attityd) attitude, spirito, disposition, mentalitate;
ha den rätta ~en till något haber le mentalitate juste pro un cosa


inställsam

adulatori, unctuose;
vara ~ adular, blandir


inställsamhet

flatteria, blandimento, adulation, sycophantia


instämma

(ansluta sig) approbar, assentir, consentir, adherer, acquiescer;
jur citar, mandar;
~ ett vittne jur mandar un teste


instämmande

I s accordo, approbation, assentimento, consentimento, adhesion, acquiescentia
II adj approbative, approbatori, assentiente, consentiente, acquiescente;
ett ~ mummel un murmure approbatori/de approbation


instämning

jur citation


instängd

confinate, recluse;
fig (om luft) mal ventilate


instängning

confinamento, reclusion


instörtning

(ras) collapso


insubordination

insubordination, indisciplina


insufficiens

insufficientia, deficientia


insufficient

insufficiente, deficiente


insugning

(av vätska) absorbentia, absorption, imbibimento, imbibition;
(av luft) aspiration, inhalation


insugningsventil

valvula de aspiration


insulin

insulina


insulinbehandling

med insulinotherapia


insulininjektion

injection de insulina


insult

med crise, crisis, attacco;
apoplektisk ~ attacco de apoplexia


insulär

insular;
Englands ~a position le position insular/le insularitate del Regno Unite


insulärstat

stato insular


insupa

(luft) aspirar, inhalar;
fig absorber, imbiber se de, impregnar se de


insupning

(av luft) aspiration, inhalation;
fig absorption, imbibition


insurgent

insurgente


insvepning

inveloppamento, involution


insvängd

curvate verso le interior, concave;
~ i midjan (om klädesplagg) adjustate al talia


insydd

vara ~ fig esser imprisionate/incarcerate, esser in prision/in carcere


insyltad

kul conservate, in confitura/confectura;
fig vara ~ i något esser implicate in un cosa


insyltning

kul confitureria


insyn

(möjlighet att se in) vista del interior;
(möjlighet till kontroll) controlo, surveliantia, guarda, inspection, vigilantia;
gardinerna skyddar från ~ le cortinas preveni/impedi reguardos del passantes;
ha ~ i fig esser informate de


insändarbrev

lettera/littera al redaction/de lector


insändare

lettera/littera al redaction/de lector


insändarspalt

rubrica de lectores


insändning

invio


insätta

~ i ämbete inaugurar, investir, installar;
~ på tronen inthronar;
~ som arvinge instituer un persona herede


insättning

bank deposito;
~ i ämbete inauguration, investimento, installation;
~ på tronen inthronamento


insöndring

fysiol secretion interne


insöndringsorgan

anat organo del secretion interne


insöva

addormir;
~ någon i säkerhet addormir un persona a/in securitate


inta|intaga

(el. intaga) (erövra) prender, occupar, expugnar, capturar;
(sätta sig i viss ställning/hållning) prender, adoptar;
(charmera) captivar, ganiar le favor/le sympathia de;
(förtära) prender, ingerer;
~ en attityd adoptar un attitude;
~ en stad prender/occupar un citate/un urbe;
~ en ståndpunkt prender/adoptar un position;
~ sin plats prender su placia; möjlig att ~ prendibile


intag

tubo de entrata/de adduction/de admission, admission, entrata;
text plica/plicatura suite


intaga

se inta


intagande

affabile, amabile, gratiose, grate, agradabile, sympathic, attractive


intagen

(på sjukhus) hospitalisate;
(vid läroanstalt) admittite;
(betagen) incantate, captivate, attrahite


intagning

(på sjukhus) hospitalisation;
(vid läroanstalt) admission, entrata


intagningsbestämmelser

conditiones de admission/de entrata


intagningsnämnd

commission de admission


intakt

intacte, inalterate, pristine


intala

insufflar, infunder, inspirar;
~ någon mod insufflar/infunder corage [-ad3e] a un persona, incoragiar [-d3-] un persona;
~ sig (ingjuta sig själv) insufflar se, infunder se, inspirar se;
(inbilla sig) imaginar se, figurar se, creder se


intarsia

intarsia, mosaico de ligno


intatuera

tatuar


intatuering

tatuage [-ad3e];
låta göra en ~ facer se tatuar


inte

non;
det hoppas jag ~! io spera que non!;
~ alls non del toto, nullemente;
~ bara... utan även non solmente... ma anque;
~ ens non mesmo;
~ heller ni;
~ mer non plus;
~ sant? nonne?;
~ än non ancora, non jam, nondum;
jag kan ~ komma io non pote venir;
om ~ si non, in caso negative;
varför ~? proque non?


inteckna

ekon hypothecar, gravar de un hypotheca;
huset är ~t le casa es gravate con hypotheca


inteckning

ekon hypotheca;
för vilken ~ kan beviljas hypothecabile;
lösa en ~ amortisar/redimer un hypotheca;
som avser ~ hypothecari;
ta en ~ på ett hus prender un hypotheca super un casa


inteckningsbar

hypothecabile


inteckningsbevis

lettera/littera/schedula/titulo hypothecari


inteckningsgivare

creditor hypothecari


inteckningshandling

lettera/littera/schedula/titulo hypothecari


inteckningslån

presto hypothecari


inteckningsskuld

debita hypothecari


inteckningstagare

debitor hypothecari


integral

mat integral;
beräkna ~en av calcular le integral de, integrar;
beräkning av ~ integration;
bestämd/obestämd ~ integral definite/indefinite;
som avser ~ integral


integralkalkyl

mat calculo integral


integraltecken

mat signo integral


integration

integration;
mat, ekon integration


integrationspolitik

politica de integration


integrator

mat integrator


integrera

integrar;
mat calcular le integral de, integrar;
som kan ~s integrabile


integrerande

integrante, essential


integrering

integration;
person som strävar efter ~ integrationista


integritet

integritate;
bevara sin ~ conservar su integritate


intellekt

intellecto, intelligentia


intellektualisera

intellectualisar


intellektualisering

intellectualisation


intellektualism

intellectualismo


intellektualist

intellectualista


intellektualistisk

intellectualista, intellectualistic


intellektualitet

intellectualitate


intellektuell

intellectual;
de ~a le intellectuales, le intelligentsia ry


intelligens

intelligentia, intellecto;
brist på ~ inintelligentia


intelligensfri

inintelligente


intelligenskvot

(IQ) quotiente intellectual/mental/de intelligentia (QI)


intelligensnivå

nivello intellectual/mental


intelligenstest

test eng psychometric/de intelligentia


intelligent

intelligente


intelligentia

intelligentsia ry


intendent

intendente


intendentur

intendentia, administration;
mil intendentia (militar)


intendenturkår

intendentia;
mil intendentia (militar)


intendenturofficer

mil officiero del intendentia


intendenturpersonal

intendentia


intendenturtjänst

intendentia


intensifiera

intensificar


intensifiering

intensification, augmentation del intensitate


intensitet

intensitate


intensiv

intensive;
~t jordbruk agricultura intensive


intensiven

med unitate de intensive care eng [intensiv käö]


intensivvård

med intensive care eng [intensiv käö]


intensivvårdsavdelning

med unitate de intensive care eng [intensiv käö]


intention

intention


interagera

interager


interaktion

interaction


interaktiv

data interactive;
fungera ~t functionar interactivemente


intercitytåg

järnv traino expresse, expresso, traino intercity eng [intösiti]


interdikt

rel interdiction, interdicto;
belägga med ~ pronunciar le interdicto contra, interdicer


interface

data interface eng [intöfeis], interfacie;
som avser ~ interfacial


interferens

fys interferentia;
som avser ~ interferential


interferensfenomen

phenomeno de interferentia


interferera

fys interferer


interferering

fys interferentia


interferometer

fys interferometro


interferometri

fys interferometria


interferon

biokem interferon


interfoliera

interfoliar


intergalaktisk

astron intergalactic


interglacial

geol interglacial


interglacialtid

geol periodo interglacial


interim

interim, interea, interdum


interimbevis

certificato provisori/provisional


interimistisk

interimari, interime, ad interim, provisori, provisional


interimsbestämmelse

regulamento provisori/provisional


interimsregering

governamento provisori/provisional/interime/ad interim


interiör

interior


interjektion

språk interjection;
som avser ~ interjective


interkommunal

intercommunal, interurban


interkommunion

rel communion


interkontinental

intercontinental


interkontinentalrobot

mil missile intercontinental


interkostal

anat intercostal


interlingua

språk interlingua;
mellanspråket ~ le lingua auxiliar interlingua


interlinguastudium

interlinguistica


interlinguavetenskap

interlinguistica


interlinguist

interlinguista


interlinguistik

interlinguistica


interlinguistisk

interlinguistic


interlokutör

interlocutor


interludium

mus, TV interludio


intermedium

hist (mellantid) tempore/epocha intermedie, intermedio, intervallo;
teat intermedio


intermediär

intermediari, intermedie


intermezzo

intermezzo it [-ts-];
mus intermezzo


intermittent

intermittente, periodic;
~ feber/puls med febre/pulso intermittente


intern

I adj interne, interior
II s internato


intern-TV|intern|TV|intern-tv|tv

(el. intern-tv) television interne/interior


internalisera

internalisar


internalisering

internalisation


internat

internato


internatelev

interno


international

pol international;
Internationalen mus le (Canto) International


internationalisera

internationalisar


internationalisering

internationalisation


internationalism

internationalismo


internationalist

internationalista


internationalistisk

internationalistic, internationalista


internationalitet

internationalitate


internationell

international;
Internationella valutafonden (International Monetary Fund eng, IMF) le Fundo Monetari International (FMI)


internatskola

internato


internera

internar


internering

internamento


interneringsläger

campo de internamento


internet

data internet eng [intönet]


internist

med internista


internmeddelande

information interne


internmedicin

medicina interne


internminne

data memoria interne


internordisk

internordic


internradio

radio interne/interior


interntelefon

telephono interne/interior


internutbildning

formation interne


interparlamentarisk

interparlamentari


interpellant

interpellante, interpellator


interpellation

interpellation


interpellera

interpellar


interplanetarisk|interplanetär

(el. interplanetär) astron interplanetari


Interpol

Interpol


interpolation

interpolation


interpolera

interpolar


interpolering

interpolation


interpret

interprete


interpretatör

interprete


interpretera

interpretar


interpretör

interprete


interpunktera

språk punctuar


interpunktering

språk punctuation


interpunktion

språk punctuation


interpunktionstecken

språk signo de punctuation


interrailkort

carta (de reduction/disconto al) interrail eng [intöreil]


interregional

interregional


interregnum

interregno


interrogativ

språk interrogative


interrogativsats

språk phrase interrogative


interskandinavisk

interscandinave


interstellär

astron interstellar


intertextualitet

intertextualitate


Intertype

typ Intertype® eng [intötaip]


Intertypemaskin

typ machina de composition Intertype® eng [intötaip]


Intertypesättare

typ compositor a machina Intertype® eng [intötaip]


Intertypesättning

typ composition Intertype® eng [intötaip]


interurban

interurban


interurbanlån

(från bibliotek) presto interurban


interurbansamtal

tele telephonata/communication/appello interurban


intervall

intervallo;
mat intervallo;
mus intervallo;
med jämna ~ a/con intervallos regular


intervenera

intervenir


intervention

intervention


interventionspolitik

interventionismo;
företrädare för ~ interventionista;
som avser ~ interventionista


interviewmetod

methodo de interviewar [intövju-]


intervju

interview eng [intövju:], intervista;
be om en ~ peter un interview;
bevilja någon en ~ conceder un interview eng [intövju:] a un persona


intervjua

interviewar [intövju-]


intervjuare

interviewer eng [intövjuö], intervistator


intervjuobjekt|intervjuoffer

(el. intervjuoffer) persona interviewate [intövju-]


intervokalisk

språk intervocalic


intet

självst nihil, nil, nullo;
osjälvst nulle, necun;
av ~ värde de nulle/necun valor;
gå om ~ conducer a nihil;
på ~ sätt de nulle/necun modo/maniera;
~ ont anande qui conjice/conjectura nihil


intetsägande

disproviste de senso, insignificante, inexpressive, trivial


intig

futile, insignificante;
jur invalide, nulle, casse


intighet

futilitate, insignificantia;
jur invaliditate, nullitate


intill

I prep (bredvid) juxta, al latere de;
(om tid) usque (a);
~ nu usque ora/nunc;
~ slutet usque al fin;
~ sista ögonblicket usque al ultime momento;
sitta ~ någon seder al latere de un persona;
tätt ~ muren juxta le/toto presto del muro
II adv vicin, al latere;
vi bor i huset ~ nos habita le casa vicin, nos habita al latere


intilliggande

adjacente, (circum)vicin, proxime, propinque


intim

intime;
~t umgänge copula, copulation, coito


intimism

konst intimismo


intimist

konst intimista


intimistisk

konst intimista


intimitet

intimitate


intjack

furto/robamento con effraction/con fractura, effraction


intjäna

ganiar, lucrar


intjänandetid

periodo de nomination minimal (pro haber pension integral)


intolerabel

intolerabile


intolerans

intolerantia


intolerant

intolerante


intolka

interpretar


intolkning

interpretation


intonation

språk, mus intonation


intonera

mus intonar


intonering

mus intonation


intorkning

dishydration


intra muros|intra|muros

intra muros lat


intracellulär

intracellular


intrada

mus entrata


intrados

arkit intradorso


intramuskulär

med intramuscular;
tillföra en medicin ~t injectar/injicer un medicina per via intramuscular


intransigens

intransigentia


intransigent

intransigente


intransitiv

språk intransitive;
~a verb verbos intransitive


intrasslad

imbroliate, intricate


intrassling

imbroliamento, intrico, intrication


intravenös

med intravenose


intressant

interessante


intresse

interesse;
(uppmärksamhet) interesse, attention;
av allmänt ~ de interesse, in curiositate;
bristande ~ manco de interesse, disinteresse public/commun/general;
hysa ~ för interessar se a/in, prender interesse a/in;
mista/tappa ~t perder le interesse, disinteressar se;
ligga/vara i någons ~ esser in le interesse de un persona;
visa ~ för någon monstrar interesse pro un persona


intressebevakning

protection de interesses


intressegemenskap

communitate/coalition de interesses


intressegrupp

gruppamento de interesses


intressekollision

collision de interesses


intressekonflikt

conflicto de interesses


intresselös

inimportante, non importante, sin importantia, insignificante, negligibile


intresselöshet

insignificantia, futilitate


intressemotsättning

opposition de interesses


intressent

interessato


intresseområde

sphera de interesses


intresseorganisation

organisation que perseque objectivos concrete


intressera

interessar;
~ sig för interessar se a/in, prender interesse a/in, interessar se (de)


intresserad

interessate, plen de interesse, curiose;
vara ~ av interessar se a/in/de, prender interesse a/in


intressesfär

sphera de interesses


intresseväckande

interessante


intrig

intriga, intrico, machination, cabala, maneo, manovras pl;
(sammansvärjning) complot, conspiration;
litt intriga, fabula


intrigant

I adj intrigante
II s intrigante, machinator


intrigdrama

litt drama de intriga


intrigera

intrigar, intricar, insidiar, cabalar, complotar, conspirar


intrigmakare

intrigante, machinator


intrigör

intrigante, machinator


intrikat

intricate


intrimma

(justera) (re)adjustar, adaptar, regular;
(ansa ) tonder;
(träna) trainar


intrimning

(justering) adjustage [-ad3e], adjustamento, adaptation


introducera

introducer


introducering

introduction


introduktion

introduction;
som avser ~ introductive, introductori


introduktionsbrev

lettera/littera de introduction/de presentation


introduktionskurs

curso de orientation


introduktionsmöte

session de orientation


introduktör

introductor


introitus

mus introito


introspektion

psyk introspection


introspektiv

psyk introspective


introvert

psyk introvertite;
~ läggning introversion;
~ person introvertito;
vara ~ introverter


intryck

impression;
göra ~ på facer impression/impressionar a;
jag har ~et att il me pare/sembla que;
mottaglig för ~ impressionabile;
som gör ~ impressionante, impressive, imponente, prestigiose, spectacular


intryckbar

impressionabile


intryckning

pression


intryckt

premite, pressate, appoiate;
håll knappen ~ tene le button pressate/premite


inträda

(stiga in) entrar;
(gå med i förening) associar se a;
(börja) comenciar;
(inträffa) occurrer, evenir, presentar se, offerer se;
så snart en förbättring inträder si tosto que un amelioration se presenta


inträde

entrata, admission, accesso, ingresso, adito;
(avgift) precio de entrata;
(början) comencio, comenciamento;
fritt ~ entrata gratuite;
göra sitt ~ facer su entrata/su ingresso, entrar, ingressar;
som kan beviljas ~ admissibile;
vid vårens ~ al comencio del primavera


inträdesansökan

(till skola) demanda/requesta de admission


inträdesavgift

precio de entrata;
(vid inskrivning) costos pl de inscription/de registration


inträdesberättigad

admissibile


inträdesbiljett

billet de entrata


inträdesfordringar

conditiones de admission/de entrata


inträdesprov

examine de admission/de entrata/de ingresso


inträdestal

(vid universitet) discurso/oration inaugural


inträffa

(hända) evenir, occurrer, haber loco;
(inträda) occurrer, evenir, presentar se, offerer se;
~ oväntat supervenir;
om en olycka ~r in caso de un accidente;
påsken ~r i slutet av mars i år pascha es/nos ha pascha al fin del martio iste anno


intränga

penetrar, intruder, invader, irrumper;
(långsamt) infiltrar se


inträngande

fig penetrante, profunde


inträngling

intrusor, invasor


inträngning

penetration


inträngningsförmåga

fortia de penetration


intrång

intrusion


intubation

med intubation


intubera

med intubar


intuition

intuition, instincto, flair fr [flä:r]


intuitiv

intuitive;
förstå/känna/veta ~t saper intuitivemente/per intuition, intuer


intumning

skogsbr mesuration de ligno


intvålning

saponamento


intyg

attestation, testimonial, certificato


intyga

attestar, testimoniar, testificar, certificar


intygsgivare

attestator, testificator, certificator


intäkt

(inkomst) recepta;
~erna från konserten le receptas del concerto;
ta något som ~ för något fig allegar/adducer un cosa como pretexto/como ration de


intåg

entrata, ingresso;
göra/hålla sitt ~ facer su entrata/su ingresso


intåga

entrar, marchar [-sh-] in


inuit

inuita, eschimo


inuitkultur

cultura inuita/eschimese


inulin

bot inulina


inunder

I prep sub, infra
II adv in basso, infra, subtus


inuti

I prep in, intra
II adv intro, interiormente, intus


invadera

invader


invadering

invasion


invagga

~ någon i säkerhet (per medios false) facer un persona sentir se secur;
~ sig i säkerhet illuder se securitate


invagination

med invagination


inval

cooptation


invalid

invalido, handicapato, mutilato, stropiato


invalidbil

auto(mobile) adaptate pro invalidos


invalidbostad

casa adaptate pro invalidos


invalidisera

invalidar


invalidisering

invalidation


invaliditet

invaliditate


invalidpension

pension de invaliditate


invalla

vallar, incassar


invallning

vallation, incassamento


invand

habitual, costumari, usual, solite, familiar;
(inrotad) inveterate, establite


invandra

immigrar


invandrarbakgrund

ha ~ esser infante de immigrantes


invandrarbarn

infante de immigrantes


invandrarbyrå

officio communal pro questiones de immigrantes


invandrare

immigrante, immigrato


invandrarfientlig

xenophobe


invandrarfientlighet

xenophobia


invandrarnämnd

commission communal pro questiones de immigrantes


invandrarpolitik

politica de immigration


invandrarverk

Statens ~ le Servicio Statal de Immigration


invandring

immigration


invandringspolitik

politica de immigration


invandringsvåg

unda de immigration


invariabel

invariabile


invasion

invasion;
som avser ~ invasive


invasionsarmé|invasionsarme

armea de invasion


invasionsstyrka

fortia de invasion


invasionstrupp

truppa de invasion


invasionsvåg

unda de invasion


inveckla

inveloppar, implicar, involver;
(försvåra) complicar, imbroliar, intricar;
(som i ett nät) immaliar;
~s i en konflikt esser implicate in un conflicto;
~ sig i motsägelser imbroliar se/intricar se in contradictiones


invecklad

inveloppate, involvite;
fig complicate, complexe, intricate


inveckling

inveloppamento, involution;
fig complication, complexitate, intrication, intrico


invektiv

språk invectiva


inventarieföra

inventariar


inventarieförteckning

(lista de) inventario;
göra en ~ facer le inventario, inventariar


inventarielista

(lista de) inventario


inventarium

(lista de) inventario


inventering

ha ~ facer le inventario, inventariar


inventiös

(sinnrik) ingeniose;
(välinredd) ben/ingeniosemente equipate


inverka

influer, influentiar;
~ gynnsamt influer favorabilemente;
~ på influer (super), influentiar


inverkan

influentia, effecto, impacto;
utöva ~ på influer super, influentiar


invers

mat valor inverse


inversion

inversion


inversionsskikt

meteor strato de inversion


invertebrat

zool invertebrato


invertera

inverter;
~ kan inverteras invertibile


invertering

inversion


invertsocker

kem sucro invertite


invertsåpa

kem sapon invertite


investera

ekon investir;
~ i investir in


investerare

ekon investitor


investering

ekon investimento


investeringsbank

banca de investimentos


investeringsbolag

societate de investimento(s)


investeringsfond

fundo de investimentos


investeringsklimat

climate pro le investimento


investeringskostnad

costos pl de investimento


investeringsplan

plano de investimento


investeringspolitik

politica del investimento


investeringsprogram

programma de investimento


investitur

hist investitura


investiturstrid

hist querela/lucta del investituras


investmentbolag

societate de investimento(s)


invid

I prep presso de, al latere de;
sitta ~ någon seder al latere de un persona
II adv presso, juxta


invidliggande

adjacente, (circum)vicin, proxime, propinque


inviga

(öppna) inaugurar, dedicar;
(göra förtrogen med) initiar;
(prästviga) ordinar, consecrar;
(helga) consecrar, sacrar, sanctificar, dedicar, benedicer, baptisar;
~ en kyrka consecrar/dedicar/inaugurar un ecclesia;
~s i en hemlighet esser initiate in un secreto


invigelse

rel consecration, sanctification, dedication


invigning

(öppnande) inauguration;
(initiering) initiation;
(helgande) consecration, sanctification, dedication;
(prästinvigning) ordination


invigningsceremoni

ceremonia inaugural/inaugurative/de inauguration


invigningsfest

festa inaugural/inaugurative/de inauguration


invigningshögtidlighet

solemnitate inaugural/inaugurative/de inauguration


invigningsrit

rito de initiation


invigningstal

discurso inaugural/inaugurative


invigningstalare

inaugurator


invintring

hibernation


invira

involver, inveloppar


invirning

involution, inveloppamento


invit

invitation


invitation

invitation;
anta en ~ acceptar un invitation;
avböja en ~ refusar/declinar un invitation;
som avser ~ invitatori


invitera

invitar, convitar;
~d gäst invitato


invitering

invitation;
anta en ~ acceptar un invitation;
avböja en ~ refusar/declinar un invitation


invndrarundervisning

inseniamento pro immigrantes


invokation

invocation


involution

med, mat, psyk involution


involvera

involver, implicar


invotera

eliger


invotering

election


invägning

sport controlo de peso


invälja

cooptar, admitter per cooptation


invända

objectar, opponer, remonstrar


invändig

interne, interior;
det ~a le interior;
~ vinkel mat angulo interne;
~t intro, al interior, internemente, intus


invändning

objection, remonstrantia


invändningsfri

inattaccabile, incontestabile, indiscutibile, indisputabile


invänta

attender, expectar


invärtes

interne;
för ~ bruk pro uso interne;
~ blödning med hematocele;
~ medicin medicina interne


invärtesläkare

med internista


invärtesmedicin

(specialitet) medicina interne;
(medel) medicamento pro uso interne


invärtessjukdom

maladia interne


inväxling

ekon cambio


inväxlingsbar

ekon cambiabile


inväxt

(om nagel) incarnate


invånarantal

numero/cifra de habitantes;
(befolkning) population


invånare

habitante, residente, nativo, regnicola


inympa

bot graffar;
med vaccinar, inocular


inympning

med vaccination, inoculation


inäga

lantbr terra cultivate presso le ferma


inälvor

anat entranias, intestinos, visceras;
(ränta) tripa(s);
som avser ~ intestin, intestinal, visceral;
ta ut ~ eventrar, eviscerar


inälvsmask

zool helminthe, entozoon (pl entozoa);
behandla mot ~ tractar con un antihelminthico/anthelminthico/vermifuge;
läran om ~ar helminthologia;
som avser ~ helminthic;
specialist på ~ar helminthologo


inälvsmasksutdrivande

med, veter antihelminthic, anthelminthic, vermifuge;
~ medel antihelminthico, anthelminthico, vermifuge


inälvsmat

kul carne de organos


inälvsparasit

biol parasito intestinal


inåt

I prep verso;
ett fönster ~ gården un fenestra verso le cortil
II adv verso le interior;
gå med fötterna/tårna ~ ir con le pedes verso le interior


inåtböjd

incurvate


inåtböjning

incurvation


inåtgående

que se aperi verso le interior


inåtriktad

contemplative;
psyk introvertite;
~ läggning introversion;
~ person introvertito;
vara ~ introverter


inåtrullad

bot involute


inåtvänd

contemplative;
psyk introvertite;
~ läggning introversion;
~ person introvertito;
vara ~ introverter


inåtvändhet

psyk introversion


inövad

repetite


IOK

(Internationella olympiska kommittén) COI (le Committee eng [kömiti] Olympic International)


iordninggjord

preste


iordningställa

mitter/poner al ordine


IQ

(intelligenskvot) QI (quotiente intellectual/de intelligentia)


IR-strålning|IR|strålning

fys radiation infrarubie


Irak

Irak


irakier

irakiano


irakisk

irakian


Iran

Iran


iranier

iraniano


iransk

iranian


irer

irlandese


iridium

kem iridium


iris|Iris

I anat, bot iris, iride;
strand~ iris siberic;
trädgårds~ iris germanic
II Iris myt Iris, Iride


irisbländare

foto diaphragma iris/iride


irisera

irisar, iridescer


iriserande

irisante, iridescente


irisering

irisation, iridescentia


irishinna

anat iris, iride


irisk

irlandese


iriska

språk irlandese


irit

med iritis


Irland

Irlanda, Eire [äörö];
hist Hibernia


irländare

irlandese


irländsk

irlandese


irländska

irlandese


irokes

iroquese


irokesisk

iroquese


ironi

ironia;
ödets ~ le ironia del sorte


ironiker

ironista


ironisera

ironisar


ironisk

ironic


irra

errar, vagar, vagabundar


irrationalitet

irrationalitate


irrationell

irrational, disrationabile;
~t tal mat numero irrational


irrbloss

foco fatue


irreal

irreal, chimeric


irredenta

pol irridenta it


irredentism

pol irredentismo


irredentist

pol irredentista


irreell

irreal, chimeric


irreguljär

irregular


irrelevans

irrelevantia, impertinentia


irrelevant

irrelevante, non pertinente, impertinente


irreligiositet

irreligiositate, irreligion


irreligiös

irreligiose


irreparabel

irreparabile, irremediabile, inexpiabile, irrecuperabile


irreversibel

irreversibile


irrfärd

errantia, odyssea


irrgång

labyrintho, dedalo


irrigation

irrigation


irritabel

irritabile


irritabilitet

irritabilitate;
abnormt förhöjd ~ med erethismo


irritament

irritante


irritation

irritation, vexation;
fysiol irritation


irritationsmoment

fonte de irritation


irritationströskel

limite de irritabilitate


irritera

irritar, piccar, vexar;
fysiol, med irritar


irriterande

irritante, vexante, vexatori;
med irritante


irritering

fysiol irritation


irrlära

doctrina erronee/false, heresia, heterodoxia


irrlärig

heretic, heterodoxe;
grundare av ~ lära heresiarcha;
~ person heretico, heterodoxo


irrlärighet

heresia, heterodoxia


irrsken

luce/lumine fatue


is

glacie;
blodet frös till ~ i hennes ådrar fig le sanguine la coagulava in le venas;
ge sig ut på hal ~ fig aventurar se super un cammino glissante/in situationes difficile/periculose;
ha ~ i magen fig non perder le calma; ~en är bruten fig le glacie es rumpite;
som avser ~ glacial, glaciari;
whisky med ~ whisky eng [wiski] con glacie


isa

glaciar


isabellafärgad

jalne sordide


isagogik

isagoge


isagogisk

isagogic


Isak

Isaac


isande

gelide, glacial, multo frigide


isbalett

ballet fr [balä] super glacie


isbana

pista/area de patinar/de patinage [-ad3e], patinatorio


isbark

crusta/strato de glacie


isbelagd

glacial


isbeläggning

glaciation


isberg

monte de glacie, iceberg eng [aisbö:g]


isbergssallad|isbergssallat

(el. isbergssallat) bot lactuca iceberg eng [aisbö:g]


isbildning

formation de glacie;
geol glaciation


isbill

picco


isbit

pecia de glacie


isbjörn

zool urso blanc/polar


isblock

bloco de glacie


isblomma

filice/flor de pruina


isblå

blau como le glacie


isblåsa

sacchetto (de gumma) a/de/pro glacie


isborr

forator pro glacie


isbrodd

clavo


isbrytare

rumpe-glacie


isbränna

lantbr glaciation super un agro (que molesta le cultura)


isbälte

zona glacial


iscensätta

teat poner in scena, inscenar;
fig inscenar


iscensättare

teat inscenator


iscensättning

teat mise en scene fr [miz a) sä:n], inscenation;
fig inscenation


isch

~! que horror!, uf!


ischias

med sciatica


ischiasnerv

anat nervo sciatic


isdans

dansa de patinage [-ad3e]


isdubb

picco


isfiske

pisca super le glacie


isflak

morsello de glacie flottante


isfri

libere de glacie, sin glacie


isfält

banco/campo de glacie, banchisa;
geogr icefield eng [aisfi:ld]


isfågel

zool alycon, martin-piscator


isförhållanden

stato del glacie


isgata

glaciation super un via/un strata


isglass

gelato al aqua


ishaj

zool lamna naso


ishalka

stato de strata/via/cammino glaciate


ishall

sala pro sport super glacie, sala de glacie


ishav

mar glacial/de glacie;
Norra/Södra ~et le Oceano (Glacial) Arctic/Antarctic


ishink

situla a/de glacie


ishockey

sport hockey eng [håki] super glacie


ishockeyklubba

sport stick eng de hockey eng [håki] super glacie


ishockeymatch

sport match eng [mætsh] de hockey eng [håki] super glacie


ishockeyrör

sport patin de hockey eng [håki] super glacie


ishockeyspelare

sport jocator de hockey eng [håki] super glacie


isig

glaciate, coperite de glacie


isittande

persistente


isjakt

yacht eng [jåt] pro facer vela super glacie


isjaktssegling

(le) facer vela super glacie in yacht eng [jåt]


iskall

frigide como le glacie, multo frigide, gelide, glacial, gelate;
ett ~t nej un frigide non;
~a händer manos glacial


iskalott

calotte fr [kalåt] glaciari/polar


iskana

glissatorio de glacie


iskarl

livrator de glacie


isklump

bloco de glacie;
känna sig som en ~ esser congelate


iskonvalj

bot convallaria de estufa


iskristall

crystallo de glacie


iskub

cubetto de glacie


iskyla

frigido glacial


iskyld

refrigerate, refrigidate


iskällare

glaciera


islam

rel islam;
omvända till ~ islamisar;
omvändelse till ~ islamisation


islamisk

islamic, islamita, islamitic


islamism

pol islamismo


islamit

islamita


islamitisk

islamitic, islamita, islamic


islamsk

islamic, islamita, islamitic


Island

Islanda


islandslav

bot cetraria islandic


islom

zool gavia;
vitnäbbad ~ gavia adamic


islossning

dissolution/disintegration de(l) glacie


islägga

glaciar


isläggning

glaciation


isländsk

islandic, islandese


isländska

1 språk islandese 2 (kvinna) islandesa


islänning

islandese


islår

glaciera


ism

tendentia, schola


ismailit

ismaelita


ismailitisk

ismaelita


ismassa

massa de glacie


ismås

zool laro eboree


isning

congelation, glaciation


isnot

fiske rete de pisca trahite sub le glacie


isnål

agulia de glacie


isobar

meteor linea isobare/isobaric, isobare;
kem isobare


isobarkarta

meteor carta de isobares


isobat

geogr (linea/curva) isobatha


isogon

fys linea isogone/isogonal/isogonic


isohyps

geogr linea isohypse


isoklin

fys, geol linea isocline, isoclino


isoklinalveck

geol plica isocline


isolat

terreno/gruppo isolate/insulate


isolation

isolation, insulation, insulamento, isolamento


isolationism

pol isolationismo


isolationist

pol isolationista


isolationistisk

pol isolationista


isolationsmaterial

el material isolante/insulante/de isolation/de insulation


isolator

el isolator, insulator


isolera

isolar, insular, confinar, claustrar, recluder;
el isolar, insular


isolerad

isolate, insulate;
(enstaka) isolate, individual, separate, particular


isolerbar

isolabile, insulabile


isolering

isolation, isolamento, insulamento, insulation;
(från omgivningen) isolamento, confinamento


isoleringsavdelning

departimento/section de isolation/de insulation


isoleringsband

banda isolante/insulante


isoleringscell

cella de isolation/de insulation


isoleringsplatta

placa isolante/insulante


isoleringspolitik

el material de isolation/de insulation


isoleringsrum

camera de isolation/de insulation


isoleringsskikt

strato isolante/insulante


isoleringstejp

banda isolante/insulante


isomer

I s kem isomero
II adj kem isomere, isomeric


isomeri

fys, kem isomeria


isometri

med isometria


isometrisk

kem, med isometric


isomorf

kem isomorphe


isomorfi

kem isomorphismo


isop

bot hyssopo


isoterm

meteor linea isotherme/isothermic, isotherma


isotermisk

meteor isotherme, isothermic


isotermkarta

meteor carta de isothermas


isotop

I s kem, fys isotopo
II adj kem, fys isotope, isotopic


ispigg

spina de glacie


ispik

picco


isprinsessa

princessa de patinage [-ad3e]


isracing

sport speedway eng [spi:dwei] super glacie, iceracing eng [aisreising]


Israel|israel

I Israel
II israel israeli, israeliano


israelisk

israeli, israelian


israeliska

israeli, israeliana


israelit

israelita, hebreo/hebrea


israelitisk

israelita


isrand

bordo glacial


isranunkel

bot ranunculo glacial


israpport

reporto del stato del glacie


isränna

canal/route fr [rut] de navigation libere de glacie


isräv

zool vulpe arctic/polar, alopex lagopus lat


issegling

sport (le) facer vela super glacie


issituation

stato del glacie


isskorpa

crusta de glacie


isskrapa

grattator pro glacie


isskruvning

pression vitante de massas de glacie


isskålla

crusta de glacie


isskåp

frigorifero, glaciera, refrigerator


isstack

cumulo de glacie isolate de calor


isstadion

stadio de glacie/de patinage [-ad3e]


issåg

serra a/de glacie


issörja

glacie disgelate


istadig

obstinate, persistente, pertinace, inflexibile, contumace, tenace


istadighet

obstination, persistentia, pertinacia, pertinacitate, contumacia, tenacitate


istapp

stalactite/pendente de glacie


ister

grassia


isterband

kul salsicia acidule de porco, bove, bouillon fr [bujå)] e grassia


isterbuk

(mage) pancia;
(person) persona panciute/ventripotente/ventrute


isterflott

kul (skirat) grassia blanc


isterhaka

mento triplice


istid

geol epocha/periodo glacial/glaciari, glaciation


istmisk

isthmic


istäcke

strato de glacie


iståndsättning

reparation, reparo, restauration, restab(i)limento, refaction


isvak

foramine in le glacie


isvatten

aqua glaciate/con glacie


isvinter

hiberno con multe glacie


isvit

blanc como le glacie


isälv

geol fluvio glaciari/glacial


isär

in pecias;
gå ~ diverger;
ta ~ disjunger, distinguer, disunir, dissociar, decomponer, distachar [-sh-]


isärtagbar

distachabile [-sh-], amovibile, separabile


isättika

kem acido acetic glacial


isättning

(på klädesplagg) insertion


isört

bot mesembryanthemo


italer

hist individuo del populo italic


Italien

Italia


italienare

italiano


italienisera

italianisar


italiensk

italian;
~t rajgräs bot lolio multiflor;
~t talesätt språk italianismo


italienska

1 språk italiano 2 (kvinna) italiana


italiensktalande

italophone;
~ person italophono


italiker

hist individuo del populo italic


italisk

hist italic


iteration

iteration


iterativ

iterative


iterera

iterar


iterering

iteration


itu

in duo (partes);
bryta ~ något partir/rumper un cosa in duo;
ta ~ med någon demandar explicationes a un persona;
ta ~ med något poner se a/comenciar un cosa


itänd

enthusiastic, enthusiasta, incantate, zelose


iver

(flit) zelo, diligentia, assiduitate, application, laboriositate;
(glöd) ardor, fervor, fuga, enthusiasmo


ivra

zelar, defender con ardor/fervor, ferver, luctar;
~ för en sak devotar se a/luctar pro un cosa


ivrare

zelote, zelator, fanatico


ivrig

(flitig) zelose, diligente, assidue, dynamic, laboriose, industriose, active, applicate;
(glödande) zelose, ardente, fervente


iögonfallande|iögonenfallande

(el. iögonenfallande) obvie, conspicue, ostentative, saliente, evidente, clar, spectacular;
vara ~ saltar al oculos


Advertisement