Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


h

mus si


H-dur|H dur

(el. H dur) mus si major, do-bemolle major


h-moll|h moll

(el. h moll) mus si minor, do-bemolle minor


ha

I ~! interj ha!, guai!, ay!, ah!
II v haber, posseder, detener, fruer de;
(hjälpverb) haber;
~ bort (förlora) perder;
(avlägsna) remover, eliminar;
~ det bra ir ben;
~ fel errar, esser in error, haber torto;
~ framgång succeder;
~ för sig (göra) facer;
(inbilla sig) imaginar;
~ förmåga(n) att haber le facultate de;
~ gott minne posseder un bon memoria;
~ i lön ganiar;
~ inflytelse på influer super;
~ med sig (medföra) apportar con se;
(ha till följd) occasionar;
~ möjlighet att haber le possibilitate de;
~ ont i ryggen haber dolor de dorso;
~ på sig (vara iklädd) portar;
~ rätt haber ration;
~ sönder rumper, demolir, destruer, ruinar;
~ till sitt förfogande disponer de;
~ ögonen med sig mantener/guardar le oculos ben aperte;
~ ögonen på observar;
hur ~r du det? como sta tu?;
jag ~r bara en timme på mig me resta solmente un hora;
jag ~r det bara bra, tack io sta ben, gratias;
vad ~r du här att göra? que face tu hic?
III se hektar


Haag

le Haga


habeas corpus|habeas|corpus

jur habeas corpus lat


habegär

rapacitate, invidia, cupiditate, aviditate


habil

habile


habilitera

habilitar;
~ sig habilitar se


habilitering

habilitation;
med rehabilitation


habilitet

habilitate


habit

habito


habitat

bot habitat lat


habitation

geogr habitation


habituell

habitual


habitus

(yttre skick) aspecto exterior;
(hållning) attitude;
social ~ comportamento social


habitué|habitue

visitator regular, habitué fr [abitye]


Habsburg

Habsburgo


habsburgare

membro del Casa de Habsburgo


habsburgsk

de Habsburgo


hacienda

hacienda sp


hack

I (skåra) intalio;
göra ~ i intaliar
II (hackelsemaskin) triturator de palea/de feno/de forrage [-ad3e]
III följa ~ i häl persequer super le talones


hacka

I v hachar [-sh-], taliar;
(med näbb) beccar;
lantbr sarcular, binar;
fig (stamma, staka sig) balbutiar;
~ i bitar fragmentar;
(små) minutiar;
~ på någon fig continuemente reprochar [-sh-] un persona;
~ tänder clac(c)ar le dentes;
~t kött kul carne hachate;
varken ~t eller malet fig ni carne ni pisce
II s picco, hacha [-sh-];
lantbr sarculo;
kortsp carta (de joco) basse/de basse valor;
fig pauc/poc moneta;
inte gå av för hackor fig haber multe talento


hackbräde

hachatoria [-sh-]


hackelse

palea triturate/hachate [-sh-]


hackelsemaskin

triturator de palea/de feno/de forrage [-ad3e]


hackhosta

tusse sic


hackig

(om framställning) balbutiante;
tala ~t balbutiar


hackkniv

cultello pro hachar [-sh-], hachatoria, machete [-sh-]


hackkyckling

fig persona qui es continuemente reprochate [-sh-] del ambiente


hackmat

kul ragout fr [ragu] de carne hachate [-sh-];
fig disordine, chaos;
göra ~ av ett projekt fig completemente guastar un projecto


hackning

hachamento [-sh-]


hackordning

fig hierarchia in un gruppo


hackspett

zool dendrocopo, pico;
~ar (familj) picidas;
mindre ~ dendrocopo minor;
större ~ dendrocopo major


hadj

hadj


hadji

hadji


Hadrianus

Hadriano


haffa

caper, sasir, attrappar


hafnium

kem hafnium


hafs

inadvertentia, labor discurate/neglecte


hafsa

laborar con incuria;
~ ifrån sig facer in haste


hafsig

neglecte, negligente, disordinate;
vara ~ mancar de ordine, carer de methodo


hafsighet

negligentia, incuria, inattention


hafsverk

obra/labor/travalio mal facite


hagalen

rapace, cupide, avide, avar, avaritiose


hage

(betesmark) pastura clausurate;
(äng) prato clausurate


hagel

(ammunition) (parve) plumbo;
meteor grandine


hagelby

borrasca de grandine


hagelbössa|hagelgevär

(el. hagelgevär) fusil de chassa [sh-], carabina


hagelkorn

(ammunition) grano de plumbo;
meteor grano de grandine


hagelskada

damno(s) de grandine/causate per le grandine


hagelskadeförsäkring

assecurantia contra le grandine


hagelskur

pluvia de grandine


hagga

vetula antipathic


hagiograf

hagiographo, hagiographista


hagiografi

hagiographia


hagiografisk

hagiographic


hagiologi

hagiologia


hagla

grandinar;
frågorna ~de fig il habeva un pluvia de questiones


hagtorn

bot cratego, spino albe/blanc


hagtornsbuske

bot spino (albe/blanc)


hagtornssnår

bot spineto


haiku

litt haiku jap


Haiti

Haiti


haitier

haitiano


haitisk

haitian


haitiska

haitiana


haj

I s 1 zool squalo;
blå~ squalo blau;
pigg~ squalo spinose;
sill~ lamna naso/cornubic;
som avser ~ squaliforme, squaloide;
tiger~ squalo tigre, galeocerdo;
vit~ squalo blanc 2 fig persona astute (in ganiar moneta)
II adj vara ~ på esser bon in, saper facer ben


haja

1 ~ till succuter perplexe/surprendite/de pavor 2 (förstå) divinar, compre(he)nder


hajaktig

zool squaliforme, squaloide


hajfena

pinna/aletta de squalo


hajfenssoppa

kul suppa de pinnas de squalo


hajk

scoutismo [skau-] con pernoctation in tentas


hajka

participar in scoutismo [skau-] con pernoctation in tentas


hajkött

carne de squalo


hajrocka

zool rhinobato


hajskinn

pelle de squalo


hajtand

dente de squalo


hak

1 (skåra) intalio 2 local de dansa inferior


haka

I s anat mento;
grop i ~n fossetta, mento furcate;
kluven ~ mento furcate;
slätrakad ~ mento glabre;
spetsig ~ mento punctate/punctute;
sticka ut ~n fig esser franc/coragiose [-d3-];
tappa ~n fig esser toto disconcertate/surprendite;
upp med ~n! corage! [-ad3e]
II v ~ av disuncar;
~ fast agrafar, attachar [-sh-];
~ på accopular;
~ sig fast adherer;
~ upp sig blocar se;
~ upp sig på fig cecar se super


hakband

banda/corregia jugular


hake

croc, uncino;
(hulling) hamo;
fig incommoditate, inconvenientia, molestia


hakformig

unciforme, uncinate, in forma de croc/de uncino


hakgrop

anat fossetta, mento furcate


hakkors

cruce unciate/gammate, svastica


haklapp

pannello pectoral


hakmossa

bot rhytidiadelpho


hakning

sport hooking eng [huking]


hakskägg

barba al mento;
(pipskägg) musca


hakspets

anat puncta del mento


hal

(halkig) glissante, lubric;
fig false, maligne, astute;
sätta någon på det ~a fig probar le manco de cognoscentia de un persona, fortiar un persona a in un angulo;
vara ute på ~ is fig parlar de cosas/circumstantias del quales on non ha satis cognoscentia


hala

tirar, traher;
sjö invirgar;
~ ner (a)bassar;
~ upp levar, altiar, hissar;
~ ut på tiden (re)tardar, prolongar, obstruer, differer, relentar


halfa

bot sparto, stipa tenacissime


halka

I s stato glissante del stratas;
(slirning) derapage [-ad3e]
II v glissar;
(slira) derapar;
~ efter remaner (retro), restar (retro);
fig retardar, perder terreno;
~ in på ett sidospår perder se in un via lateral/secundari;
~ omkull glissar e cader a terra;
~ på ett bananskal glissar super un pelle de banana


halkbana

pista glissante in un schola de derapage [-ad3e]


halkig

glissante, derapante


halkighet

stato glissante, derapage [-ad3e]


halkkörning

curso de derapage [-ad3e]


halkning

derapage [-ad3e]


halkolycka

accidente a causa de derapage [-ad3e]


halkrisk

risco/periculo de derapage [-ad3e];
~! cammino glissante!


halkskydd

protection contra derapage [-ad3e]


halkspår

marca de derapage [-ad3e]


halksäker

a proba/prova de derapage [-ad3e], antiderapante


halkvarning

~! cammino glissante!


hall

sala, hall eng [hå:l], vestibulo, entrata


hallandssöm

text broderia de Halland


halleluja

alleluia, hallelujah [-ja]


hallick

proxeneta, ruffiano;
som avser ~ proxenetic;
uppträda som ~ ruffianar


hallickmässig

ruffianesc


hallon

bot frambese;
blå~ rubo caesius lat [sä-]


hallonbuske

bot frambesiero


hallonmask

zool larva de byturo tormentose


hallonröd

rubie como le frambese


hallonsylt

kul confitura/confectura de frambeses


hallonänger

zool byturo tormentose


hallstämpel

marca, sigillo;
fig characteristica, criterio, stampa de testimonio ver


hallstämpla

certificar, authenti(fi)car, legalisar


hallucination

hallucination;
ha ~er haber hallucinationes, hallucinar


hallucinatorisk

hallucinatori


hallucinera

hallucinar, haber hallucinationes


hallucinogen

I s hallucinogeno
II adj hallucinogene


hallå

I interj hallo!;
~ där! holla!
II s (oväsen) rumor;
(uppståndelse) tumulto


hallåa

I s annunciatrice de radio/television
II v servir de annunciatrice de radio/de television


hallåkvinna

annunciatrice de radio/de television


hallåman

annunciator de radio/television


halm

palea;
förpacka i ~ impalear;
täcka ett tak med ~ impalear un tecto


halma

coperir de palea, impalear


halmbolster

matras de palea, paleassa


halmbädd

lecto de palea


halmfläta

tressa de palea


halmflätning

tressage [-ad3e] de palea


halmfärgad

de color de palea, paleate


halmgul

de color de palea;
~t hår capillos de color de palea


halmhatt

cappello de palea, panama


halmkärve

fasce de palea


halmloft

paleario


halmmadrass

matras de palea, paleassa


halmmatta

matta/carpetta de palea


halmrep

corda de palea


halmsko

scarpa/calceo de palea


halmstack

paleario


halmstrå

(pedunculo de) palea


halmtak

tecto de palea


halmtäckt

coperte de palea


halning

tiramento, tirage [-ad3e];
sjö halar


halo

meteor halo


haloeffekt

psykol effecto de halo


halofenomen

meteor halo


halogen

kem halogeno


halogenlampa

lampa a halogeno


hals

anat collo;
(strupe) collo, gorga, gurgite, gutture, jugulo;
(nacke) collo, nuca, cervice;
(på flaska/jumper/vas) collo;
mus (på instrument) manico;
sjö cordage [-ad3e] de vela;
bryta ~en rumper se le collo/le nuca;
falla någon om ~en jectar se/saltar al collo de un persona;
få på ~en fig contractar, contraher, incurrer;
för babords ~ar sjö con le vento del babordo;
för full ~ fig a alte voce;
för styrbords ~ar sjö con le vento del sterbordo;
ha en klump i ~en haber un nodo in le gurgite;
~ över huvud con precipitation, precipi(ta)temente;
ge ~ latrar;
jag har ont i ~en io ha mal de gurgite, le gurgite me dole;
skära ~en av jugular;
stoppa något i ~en på någon facer ingurgitar un cosa a un persona;
vara torr i ~en haber le gurgite sic;
ända upp till ~en usque al collo


halsa

biber directemente ab le bottilia;
sjö stringer le cordage [-ad3e] de vela, invirgar


halsband

collar, catena;
(för hund) collar


halsben

anat jugulo


halsbloss

dra ~ glutir le fumo


halsbrytande

fig multo periculose


halsbränna

med pyrosis


halsböld

med angina tonsillar purulente


halsduk

pannello de collo, chal [sh-], charpa [sh-], foulard fr [fula:r], fichu fr [fishy];
(bred) plastron fr [plastrå)];
(kravatt) cravata


halsfluss

med angina tonsillar, tonsillitis


halsgrop

ha hjärtat i ~en haber le corde super le bucca


halshugga

decapitar, decollar


halshuggning

decapitation, decollation


halsinfektion

inflammation del gorga/del gurgite/del gutture, pharyngitis


halsjärn

hist collar de ferro


halskedja

collar, catena


halskota

anat vertebra cervical/del collo


halskrås

collo/collar plicate, jabot fr [3abo]


halslinning

bordo/orlo del collo


halsmandel

anat glandula cervical/jugular/del collo, tonsilla;
inflammation i halsmandlarna med tonsillitis;
operativt ingrepp i halsmandlarna tonsillectomia, tonsillotomia


halsmått

mesura del collo;
ta ~et mesurar le collo


halsont

med dolor/mal del gorga/del gurgite/del gutture, cervicalgia


halspastill

pastilla pro le gorga/pro le gurgite/pro le gutture/contra le tusse


halspulsåder

anat arteria cervical/jugular/del collo, carotide


halssjukdom

med maladia cervical/del gorga/del gurgite/del gutture


halsspecialist

med laryngologo, laryngologista


halsspegel

med laryngoscopio


halsstarrig

obstinate, pertinace, contumace, inflexibile, pervicace, tenace


halsstarrighet

obstination, tenacitate, pertinacia, pertinacitate, contumacia, inflexibilitate, pervicacia


halstablett

pastilla pro le gorga/pro le gurgite/pro le gutture/contra le tusse


halster

kul grillia;
hålla någon på ~ fig mantener un persona in incertitude;
steka på ~ grilliar, rostir


halstra

kul grilliar, rostir


halstring

kul grilliada


halsvidd

mesura del collo;
mäta ~en mesurar le collo


halsöppning

apertura del collo


halt

I adj claude, claudicante;
vara ~ på vänster ben esser claude del pede leve
II 1 (relativ mängd) grado, percentage [-ad3e], proportion;
(av metall) tenor, titulo;
(inre värde) qualitate, nivello, valor;
en undersökning av hög ~ un recerca/studio de alte qualitate;
~en av silver le tenor/titulo de argento 2 (uppehåll) halto, pausa;
göra ~ facer (un) halto, stoppar
III ~! interj halto!, stop!


halta

claudicar;
~ på vänster ben esser claude del pede leve


haltande

claude, claudicante;
fig defectuose


haltfull

substantial;
fig de grande valor


haltfullhet

substantia


haltlös

sin substantia;
fig sin valor, futile, insignificante


haltlöshet

futilitate, insignificantia


haltning

claudication


haltställe

halto


halv

medie;
en ~ timme un medie hora;
en och en ~ timme un hora e medie;
för ~a priset a medie precio, pro le medietate del precio;
för halv styrka a medie fortia;
hissa flaggan på ~ stång poner le bandiera a medie mast;
lyssna med ett ~t öra fig ascoltar con attention limitate;
mötas på ~a vägen fig compromissar


halva

medietate, medie parte;
(halvflaska) bottilia de 37,5 cl;
kul (andra snaps) secunde vitro/aperitivo alcoholic


halvannan

un e medie;
~ timme un hora e medie;
~ gång så stor som sesquialtere


halvapa

zool lemur;
halvapor (underordning) prosimias


halvautomatisk

semiautomatic


halvback

sport jocator a medie campo, mediano, halfback eng [ha:fbæk]


halvband

bokb ligatura in/de medie corio


halvbarbarisk

semibarbare


halvbesatt

a medietate plen, medio plen


halvbildad

semierudite


halvbjörnar

zool (familj) procyonidas


halvblind

cec de un oculo


halvblod

(person) persona de medie sanguine, mesticio, mulatto;
(häst) cavallo de racia cruciate


halvblunda

haber le oculos semiclaudite


halvbra

moderate, modic


halvbror

medie fratre;
(på farssidan) fratre consanguinee/de patre;
(på morssidan) fratre uterin/de matre


halvbutelj

bottilia de 37,5 cl


halvcirkel

semicirculo, hemicyclo


halvcirkelformig

semicircular, hemicylindric


halvciviliserad

civilisate a medietate


halvdag

medie die;
arbeta ~ laborar/travaliar medie die


halvdager

semiobscuritate, penumbra, crepusculo


halvdagsplats

empleo a/de medie die


halvdan|halvdann

(el. halvdann) mediocre, qui/que vale nihil


halvdunkel

I adj semiobscur, medio obscur, a medietate obscur
II s semiobscuritate, penumbra, crepusculo


halvdussin

medie dozena


halvdäck

sjö dunetta, quartiero del officieros


halvdåsig

semisomne


halvdöd

medio morte, a medietate morte, semimorte


halvdöv

surde de un aure


halvenskild

halvenskilt rum (på sjukhus) camera a/de duo lectos


halvera

bipartir, bisecar, divider in duo


halvering

(i två delar) division/partition in duo (partes), bisection;
(minskning till hälften) reduction al medietate;
fys semidisintegration


halveringstid

fys periodo de semidisintegration


halvfabrikat

fabricato medio finite, producto semifabricate, semiproducto


halvfart

på ~ a tempore partial


halvfet

kul de medie crema, semigrasse


halvfigur

konst testa/capite e le parte superior del corpore, busto;
fig persona insignificante/dubitose


halvflaska

bottilia de 37,5 cl


halvflytande

semifluide, semiliquide


halvfnoskig

medio folle


halvfransk

~t band bokb ligatura de/in medie corio


halvfull

a medietate plen, medio plen;
(berusad) a medietate ebrie


halvförsäkring

ekon (av motorfordon) assecurantia partial


halvgalen

medio folle


halvgammal

de etate median, de medie etate


halvgenomskinlig

semitransparente, semidiaphane


halvgenomskinlighet

semitransparentia


halvgenomtränglig

semipermeabile


halvgenomtränglighet

semipermeabilitate


halvgräs

bot cypero;
(familj) cyperaceas;
som avser ~ cyperacee


halvgud

semideo, heroe


halvgudinna

semidea


halvherrskap

pseudosenoria


halvhet

indecision, irresolution, manco de energia


halvhjärtad

fig pauco/poco enthusiastic


halvhög

~ klack talon medio alte/de medie altor/de medie altura;
~ röst voce moderate, medie voce


halvkadens

(vid ridning) caracol;
göra en ~ caracolar


halvkilo

medie kilogramma


halvklar

meteor semicoperte


halvklot

geogr hemispherio;
Norra ~et le Hemispherio Septentrional/Boreal;
Södra ~et le Hemispherio Meridional/Austral;
Västra ~et le Hemispherio Occidental;
Östra ~et le Hemispherio Oriental


halvklotband

bokb ligatura de/in medie tela


halvklotformig

hemispheric, semispheric


halvklädd

seminude


halvkokt

kul a medietate cocite, medio cocite


halvkonserv

kul conserva a tener in refrigerator


halvkonsonant

språk semiconsonante


halvkriminell

criminal a un certe grado


halvkusin

cosino in secunde grado


halvkväden

förstå ~ visa fig comprender un insinuation/un indication


halvkvävd

medie suffocate/supprimite;
med ~ röst in voce suffocate


halvledande

el semiconductor


halvledare

el semiconductor


halvlek

sport medie tempore


halvligga

jacer a medietate


halvlinne

medie lino, semilino


halvliter

medie litro


halvljum

tepide;
fig poco enthusiastic


halvljus

I s (på bil) lumine/luce reducite
II adj a medietate clar


halvlång

semilonge, medie;
~ vokal språk vocal semilonge;
~ ärm manica medie


halvmatt

a medietate mat/opac


halvmedvetande

semiconscientia


halvmedveten

semiconsciente


halvmesyr

medie mesura


halvmetall

semimetallo


halvmeter

medie metro


halvmil

cinque kilometros


halvmilitär

paramilitar


halvmjuk

medio molle


halvmjölk

kul lacte semidiscremate


halvmodern

(om våning) a medietate modernisate


halvmogen

medio matur, a medietate matur


halvmånatlig

semimensual, bimensual


halvmåne

medie luna, (luna) crescente;
(på nagel) lunula


halvmåneformig

anat de forma de medie luna, lun(ul)ate;
anta semilunar


halvmörk

a medietate obscur, medio obscur, semiobscur


halvmörker

semiobscuritate, penumbra, crepusculo


halvnaken

nude usque al cinctura, medio nude, seminude


halvnasal

I adj språk seminasal
II s språk consonante seminasal


halvnelson

sport medie nelson, seminelson


halvnot

mus breve, minima


halvofficiell

officiose, semiofficial;
~ press/tidning pressa/jornal officiose


halvpanna

bottilia de 37,5 cl (de bibita alcoholic/spirituose)


halvparasit

bot, zool hemiparasito, semiparasito


halvpart

medietate, medie parte


halvpelare

arkit pilastro


halvpension

medie pension


halvpergamentband

bokb ligatura in/de medie pergamena


halvportion

medie portion


halvprodukt

semiproducto, producto semifabricate


halvprofessionell

semiprofessional


halvprofil

i ~ de profilo a medietate


halvrelief

medie relievo


halvrim

litt rima assonante, assonantia;
använda ~ assonar


halvrund

hemispheric, semironde, semirotunde, semicircular


halvrutten

putrescente


halvrå

mal cocite


halvsanning

veritate con modification


halvsekel

medie seculo


halvsida

medie pagina


halvsiden

medie seta, semiseta


halvsidesförlamning

med hemiplegia;
som avser ~ hemiplegic


halvsidig

~ förlamning med hemiplegia


halvsitta

seder a medietate


halvsjunga

cantar a bucca clause


halvskugga

konst medie tinta, penumbra;
astron penumbra


halvskum

semiobscur;
fig dubitose


halvskymning

semiobscuritate, crepusculo, penumbra


halvslummer

stupor, semisomno


halvslumra

esser semisomne


halvsluten

med halvslutna ögon a oculos semiclaudite


halvsmält

(om is) medie/a medietate fundite;
(om föda) medie/a medietate digerite;
fig medie/a medietate assimilate/digerite


halvsova

esser semisomne, dormir legiermente [-d3-]


halvsovande

medio addormite, semisomne


halvspråkig

qui ha un cognoscentia defectuose del lingua native


halvstatlig

parastatal, semigovernamental


halvstensvägg

muro a medie bricca


halvstrumpa

calcetta


halvstyv|halvstärkt

(el. halvstärkt) (om krage) semirigide


halvsula

solear


halvsymmetrisk

kem hemihedre, hemihedric


halvsyskon

medie soror(es) e medie fratre(s)


halvsyster

medie soror;
(på farssidan) soror consanguinee/de patre;
(på morssidan) soror uterin/de matre


halvsöt

medie dulce


halvtam

semidocile


halvtid

sport medie tempore;
arbeta ~ laborar a/de medie tempore


halvtidsanställd

empleato a/de medie tempore


halvtidsresultat

sport resultato a/de medie tempore


halvtidstjänst

empleo a/de medie tempore


halvtimme

medie hora


halvtimmeslång

que dura un medie hora


halvtjog

medie vintena


halvtokig

medio folle


halvtom

medio vacue


halvton

mus medie tono, semitono;
konst medie tinta


halvtonsteg

mus intervallo de un semitono


halvtorr

semiaride;
geogr semidesertic;
kul medie sic


halvtropisk

semitropical


halvtum

medie uncia


halvtusenårig

de un medie millennio, medie millennari


halvtäckt

semicoperte


halvvaken

semieveliate


halvvers

litt hemistichio


halvvild

semisalvage [-ad3e]


halvvokal

språk semivocal, semisonante


halvvuxen

non ancora adulte, adolescente


halvvägs

a medie/medietate de cammino


halvvärld

societate de character discutibile;
kvinna av ~ cocotte fr [-kåt]


halvvåning

arkit entresol [a)trösål], mezzanin


halvylle

text medie lana, semilana


halvädel

semipreciose


halvädelmetall

metallo semipreciose


halvädelsten

petra semipreciose, semiprecioso


halväkta

semipreciose


halvår

medie anno, sex menses, semestre


halvårig

semestral, semiannual, de sex menses


halvårsgammal

de un etate de sex menses


halvårsprenumeration

abonamento semestral/semiannual


halvårsvis

semestralmente


halvåsna

zool asino salvage [-ad3e], onagro


halvö

peninsula, promontorio, capo


halvöformig

peninsular


halvöppen

semiaperte


hambo

mus hambo sv


Hamburg

Hamburg;
från ~ hamburgese


hamburgare

kul hamburger eng [hæmbö:gö]


hamburgerbar

snackbar eng [snækba:]


hamburgerkött

kul carne fumate de cavallo


hamit

hamita, chamita


hamitisk

hamitic, chamitic


hamla

bot putar


hammare

martello;
(liten) martelletto, massetta;
(stor) malleo, massa;
~n och skäran le falce e le martello


hammarhaj

zool squalo martello


hammarhuvud

testa/capite de martello


hammarskaft

manico de martello


hammarslag

colpo de martello, martellata


hammel

zool ove castrate


hammelsadel

kul gigot fr [3igo]


hammock

hammock eng [hæmåk]


hammondorgel

mus organo electronic/Hammond eng [hæmönd]


hamn

1 sjö porto;
(docka) darsena;
fig porto, refugio, asylo, loco de reposo;
anlöpa en ~ entrar in un porto;
göra an en ~ facer scala a un porto;
lotsa in i en ~ facer entrar in un porto;
ro något i ~ fig conducer un cosa a bon fin;
som avser ~ portuari 2 (skepnad) aspecto, figura, forma, configuration;
(vålnad) phantasma


hamna

arrivar, cader, finir;
~ i fängelse arrivar in le carcere/in le prision;
~ i svårigheter mitter se in (le) problemas;
~ i vattnet cader in le aqua


hamnanläggning

complexo/insimul/systema portuari


hamnarbetare

obrero/laborator/travaliator portuari/del porto, discargator


hamnavgift

derectos pl portuari/del porto


hamnbassäng

bassino portuari/de un porto, darsena, dock eng


hamnfyr

pharo/fanal del porto


hamninlopp

bucca/entrata del porto


hamnkaj

quai fr [kä] del porto


hamnkapten

capitano/director del porto


hamnkontor

officio del porto


hamnkvarter

quartiero portuari/del porto


hamnlots

pilota del porto


hamnmyndighet

autoritates pl del porto


hamnmästare

director/capitano del porto


hamnområde

zona/area portuari/del porto


hamnpir

mole, jectata


hamnpolis

policia portuari/del porto


hamnskifte

transfiguration, transformation, cambio/cambiamento de forma;
(metamorfos) metamorphose, metamorphosis


hamnstad

porto, urbe/citate maritime/portuari


hamnstyrelse

direction/administration/autoritates pl del porto


hamnterminal

station maritime


hamnväsen

traffico/movimentos pl de un porto


hampa

I s bot cannabe, cannabis;
ta någon i ~n fig prender un persona per le collo, sasir un persona bruscamente
II v ~ sig evenir al hasardo, continger, occasionar


hampaväxter

(familj) cannabaceas


hampblånor

filos de cannabe/cannabis


hampdrev

filos de cannabe/cannabis


hampdån

bot galeopsis speciose


hampfiber

fibra de cannabe/cannabis


hampfrö

semine/grana de cannabe/cannabis


hampfält

cannabiera


hampodlare

cannabero


hampodling

cultura de cannabe/cannabis


hampolja

oleo de cannabe/cannabis


hamprep

corda de cannabe/cannabis


hamra

(slå med hammare) martellar, mallear;
(bulta) colpar, batter


hamring

martellamento


hamster

zool hamster ty [hamstör], criceto;
guld~ mesocriceto aurate, hamster dorate


hamstra

accaparar, facer reservas


hamstrare

accaparator


hamstring

accaparamento


hamstringsvåg

unda de accaparamento


han

ille


hanbjälke

trabe/trave de armatura, tirante


hanblomma

bot flor staminate


hand

mano;
anhålla om någons ~ peter/demandar le mano de un persona;
bort med händerna! non tocca!;
brevet ha kommit mig till ~a io ha recipite le lettera/littera;
bära ~ på maltractar (physicamente);
bära ~ på sig själv suicidar se;
efter ~ successivemente, progressivemente, gradualmente;
poco a poco, pauco a pauco;
efter ~ som como, a mesura que;
falla i fiendens händer cader in manos inimic;
falla i händer på någon cader inter/in le manos de un persona;
finnas till ~s esser prope/a disposition;
från ~ till ~ de mano in mano;
ge någon en hjälpande ~ dar un mano a un persona, prestar le mano a un persona;
ge någon fria händer lassar le manos libere a un persona, lassar plen libertate de action a un persona, dar carta blanc a un persona;
ge vid ~en monstrar, indicar;
gnugga händerna fricar se le manos;
Guds ~ le mano de Deo;
gå ~ i ~ med ir unite a/accompaniate de;
gå ~ ur ~ passar de mano in mano;
gå någon till ~a adjutar/assister un persona;
gå på händer sport (appoiante se verticalmente) ir super le manos;
göra för ~ facer manualmente/a mano;
ha bra kort på ~ kortsp haber bon cartas;
ha god ~ med någon manear un persona habilemente;
ha god ~ med något dominar un cosa, cognoscer un cosa a fundo;
ha fria händer haber le manos libere;
ha för händer esser occupate de;
ha något på ~ ekon haber option de un cosa;
ha ~ om occupar se de, facer attention a;
ha händerna fulla esser supercargate de labor;
ha i sin ~ posseder;
ha något till ~s haber un cosa al portata del mano;
ha sin ~ med i spelet haber le mano(s) in un cosa;
ha situationen i sin ~ maestrar le situation;
~en på hjärtat francamente;
~ens insida le palma del mano;
~ens översida le dorso/reverso del mano;
hyra i andra ~ sublocar, subrentar;
hålla någon i ~en tener le mano de un persona;
i första ~ in prime instantia, initialmente;
i sista ~ in ultime instantia;
inte ha ~ med pengar non poter/saper manear moneta;
klappa händerna batter le manos, applauder;
knuten ~ mano serrate; knäppa händerna junger/cruciar le manos;
komma i andra händer passar in altere manos;
leda någon vid ~en conducer un persona per le mano;
lyfta ~en mot någon levar le mano contra un persona;
låta tillfället gå sig ur händerna lassar escap(p)ar le opportunitate, perder le occasion;
lägga sista ~en vid dar le ultime mano/tocca a;
läsa i ~en leger (in) le lineas del mano;
med två tomma händer con le manos vacue;
på egen ~ de su proprie autoritate/initiativa, sin demandar le aviso de alteres;
på fri ~ a mano libere;
på höger ~ al derecta;
på tu man ~ inter quatro oculos, de persona a persona;
på vänster ~ al sinistra/leva;
räcka någon ~en (ex)tender le mano a un persona;
räcka upp ~en levar le mano;
sitta som ~ i handske esser como fundite;
skaka ~ med någon stringer le mano(s) de un persona; skriva för ~ scriber a mano;
slinka ur händerna escap(p)ar del mano(s);
stå på händer sport appoiar se verticalmente super le manos;
… (se hand2)


hand2

ta ~ om (hjälpa) sustener, supportar;
(ta i förvar) prender in deposito;
ta lagen i egna händer facer su proprie lege;
ta någon i ~en prender un persona per le mano;
ta sin ~ från non plus preoccupar se de;
teckna på fri ~ designar a mano libere;
två sina händer fig levar se le manos in innocentia;
tvätta händerna lavar se le manos;
upp med händerna! manos in alto!;
vad är för ~en? que passa?;
vara för ~en (föreligga) esser actual;
(vara nära förestående) esser imminente;
vara i goda händer esser in bon manos;
vara kall om händerna haber le manos frigide;
vara lätt på ~en haber un tocca tenere;
vara någons högra ~ esser le mano/bracio derecte de un persona;
vara till ~s esser prope/a disposition;
vinka med kalla ~en refusar, rejectar, non reciper;
vrida sina händer torquer se le manos;
vänstra ~en vet inte vad den högra gör le mano leve/sinistre ignora lo que face le mano dextre/dextere;
övergå i andra händer cambiar/mutar de manos


handalfabet

alphabeto digital, dactylologia


handarbeta

brodar


handarbete

labor/travalio manual/facite a mano;
text (sömnad) sutura;
(broderi) broderia


handarbetspåse

reticulo


handbagage

bagage [-ad3e] a/de mano


handbibliotek

bibliotheca/libros de referentia


handbojor

manicas de ferro, manillas;
förse någon med ~ poner le manillas a un persona


handbok

manual, libro de referentia;
(liten) vademecum lat


handboll

sport handball eng [hændbå:l];
spela ~ jocar al handball


handbollsspelare

sport jocator de handball eng [hændbå:l]


handborr

perforator portative/de mano


handbroderad

brodate a mano


handbroms

frena a/de mano


handbukett

bouquet fr [buke] a/de mano


handduk

toalia, essuga-mano(s);
kasta in ~en fig jectar le toalia a in le ring eng, renunciar


handdukshank

unco de toalia


handdukshängare

porta-toalia


handdusch

ducha [-sh-] a/de mano


handel

(köpenskap) commercio, negotio, traffico;
(affär) magazin, boteca;
~ med narkotika traffico del narcoticos;
~ och vandel conducta, modo de viver;
~n blomstrar le commercio prospera/floresce;
~n är på väg nedåt le commercio es stagnante;
idka ~ facer commercio, commerciar, negotiar, trafficar;
som avser ~ commercial, mercantil;
ta en bok ur ~n retirar un libro del circulation;
ta ur ~n retirar del commercio/del vendita;
vara ute i ~n esser in commercio/in vendita


handeldvapen

arma a/de foco portative/portabile


handelsagent

agente commercial/mercantil/de commercio


handelsagentur

agentia commercial/mercantil/de commercio


handelsaktiebolag

compania/societate anonyme commercial/mercantil/de commercio


handelsanställd

empleato del section commercial/mercantil


handelsattaché|handelsattache

attaché fr [-she] commercial


handelsavtal

tractato/contracto/accordo/pacto commercial/de commercio


handelsbalans

balancia commercial/mercantil/de commercio;
aktiv ~ balancia commercial active/excedente;
passiv ~ balancia commercial passive/deficitari


handelsbalk

jur codice mercantil/de mercantia/de commercio


handelsbank

banca commercial/mercantil/de commercio


handelsblockad

blocada commercial/mercantil


handelsbod

specieria


handelsbolag

compania/societate commercial/mercantil/de commercio


handelsbruk

usantia/uso/costume commercial/mercantil/de commercio


handelscentrum

centro commercial/mercantil/de commercio


handelsdelegation

delegation commercial


handelsdepartement

ministerio del commercio


handelsembargo

embargo sp (super le activitates) de commercio


handelsfartyg

nave de commercio


handelsfirma

firma/stabilimento/establimento commercial/mercantil/de commercio


handelsflagg|handelsflagga

(el. handelsflagga) sjö bandiera del marina mercante


handelsflotta

flotta/marina mercantil/mercante/commercial/de commercio


handelsförbindelser

relationes commercial/mercantil;
knyta ~ med entrar in relationes commercial/mercantil con


handelsföretag

interprisa commercial/mercantil/de commercio


handelsgeografi

geographia economic


handelsgödsel

stercore artificial


handelshus

casa commercial/mercantil/de commercio


handelshögskola

universitate commercial/de commercio


handelsidkare

commerciante, mercante, mercator, negotiante


handelskammare

camera de commercio


handelskompani

compania/societate commercial/mercantil/de commercio


handelskonflikt

conflicto commercial/mercantil


handelskontor

(i utlandet) factoria


handelskorrespondens

correspondentia commercial/mercantil


handelskredit

credito commercial


handelskrig

guerra commercial


handelskris

crise/crisis commercial/mercantil/economic/de commercio


handelsman

commerciante, mercante, mercator, negotiante


handelsminister

ministro del commercio


handelsområde

area/campo/branca de commercio


handelspartner

socio, associato, partenario/partner eng [pa:tnö] commercial


handelsplats

urbe commercial/mercantil;
hist emporio


handelspolitik

politica commercial


handelsregister

registro commercial/mercantil/de commercio


handelsresande

viagiator [-d3-] de commercio, commisso viagiator [-d3-]


handelsrätt

jur derecto commercial/mercantil


handelssekreterare

secretario del commercio


handelssjöfart

navigation mercante/mercantil/commercial/de commercio


handelsskola

schola commercial/de commercio


handelsstad

urbe/citate commercial/mercantil/de commercio


handelsterm

termino commercial/mercantil/de commercio


handelstraktat

tractato de commercio


handelsträdgård

interprisa de vendita public de productos horticole


handelsträdgårdsmästare

jardinero de un interprisa de vendita public de productos horticole


handelsundervisning

inseniamento commercial/mercantil


handelsutbyte

traffico/excambio/intercambio commercial/mercantil


handelsvara

articulo mercantil/commercial/de commercio


handelsväg

via commercial/mercantil


handelsvärde

valor commercial/mercantil


handelsöverenskommelse

tractato/contracto/accordo/pacto commercial/de commercio


handelsöverskott

surplus fr [syrply] commercial


handfallen

(förbluffad) consternate, stupefacte;
(rådvill) perplexe;
stå ~ remaner stupefacte/perplexe


handfallenhet

consternation, stupefaction;
perplexitate


handfast

firme, resolute, decise, determinate


handfasthet

firmessa, resolution, decision, determination


handfat

lavabo, lava-manos pl, bassinetto


handflata

palma del mano


handflikig

in forma de mano, maniforme;
bot digitate, palmate


handfull

pugnata, manata


handgemäng

corpore a corpore;
komma i ~ med venir al manos con


handgjord

facite a mano, manual


handgranat

mil granata a/de mano


handgrepp

manico;
med ett enkelt ~ in un torno de mano


handgriplig

palpabile, tangibile, tactile, concrete;
(våldsam) violente; en ~ tillrättavisning un correction corporal;
ett ~t skämt un practical joke eng [præktiköl d3ouk]


handgriplighet

palpabilitate, tangibilitate;
(våldsamhet) violentia;
komma till ~er venir a manos


handgången

någons handgångne man le fidel adherente/instrumento de un persona


handha|handhava

(el. handhava) (vara ansvarig för) haber le responsabilitate de;
(sköta) facer, executar, exequer, effectuar;
(hantera) manear, manipular


handhavande

effectuation, execution;
maneamento, manipulation


handhavare

executor;
manipulator


handikapp

1 handicap eng [hændikæp], disavantage [-ad3e], impedimento, obstaculo 2 sport handicap


handikapp-OS|handikapp|OS

sport le Jocos Olympic pro handicapatos


handikappa

sport handicapar


handikappad

I adj med, psyk handicapate
II s med, psyk handicapato


handikappanpassad

adaptate pro handicapatos


handikapplägenhet

appartamento adaptate pro handicapatos


handikappvänlig

adaptate pro handicapatos


handjur

animal mascule


handkammare

dispensa


handkanna

potto a aqua, urceo


handkassa

moneta contante, specie


handklappning

battimento de manos, applauso


handklaver

mus accordion


handklovar

manicas de ferro, manillas;
förse någon med ~ poner le manillas a un persona


handknuten

text nodate/texite a mano


handkraft

fortia manual


handkyss

basia-mano, basio super le/de mano


handkärra

carretto a/de mano/a bracios


handla

(göra uppköp) facer (le) compras/emptiones;
(bedriva handel) facer (le) commercio, commerciar;
(agera) ager, operar, proceder, facer;
~ enligt sitt samvete ager secundo su conscientia;
~ helt konsekvent operar toto consequentemente;
~ med commerciar in, vender;
~ och vandla korrekt comportar se/conducer se ben;
~ om tractar se de


handlag

habilitate, dexteritate;
ha gott ~ esser multo habile, manear habilemente


handlande

I (handelsman) commerciante, mercante, mercator, negotiante
II (agerande) modo de ager


handlare

commerciante, mercante, mercator, negotiante


handled

anat carpo;
som avser ~ carpal


handleda

instruer, erudir


handledare

instructor, mentor


handledning

instruction, briefing eng [bri:fing]


handledsväska

sacco a mano (pro homines)


handling

(agerande) action, acto;
(dokument) acto, documento, dossier fr [dosje];
litt action, intriga;
en ~ens man un homine de action;
~en i en bok le action/intriga de un libro;
helig ~ sacro


handlingsduglig

capabile (de ager), competente (de ager)


handlingsduglighet

capacitate (de ager), competentia (de ager)


handlingsfrihet

libertate de ager


handlingsförlamad

paralysate


handlingsförlamning

paralysation


handlingsförlopp

procedimento, processo


handlingsförmåga

capacitate (de ager) competentia (de ager)


handlingskraft

energia, vigor


handlingskraftig

active, energic, energetic


handlingslinje

linea de conducta/de comportamento


handlingsmönster

modello/typo de conducta/de comportamento


handlingsoförmåga

incapacitate (de ager), incompetentia (de ager)


handlingsoförmögen

incapabile (de ager), incompetente (de ager)


handlingsprogram

programma de action


handlingssätt

modo/maniera de ager


handlove

anat carpo;
som avser ~ carpal


handlovsben

anat osso carpal/pisiforme


handlykta

lampa portative/portabile


handlägga

tractar


handläggare

functionario competente


handläggning

tractamento


handlån

(till någon) parve presto;
(från någon) parve impresto


handlöst

precipitemente


handmjölka

mulger manualmente


handnervig

bot palmate


handpant

pignore


handpenning

avantia, arrhas


handplocka

colliger a mano/manualmente;
fig seliger minutiosemente


handpress

parve pressa, pressa manual, exprimitor


handprotes

med prothese/prothesis de mano


handpump

pumpa a/de mano


handpåläggning

imposition del manos


handredskap

utensiles


handrygg

dorso/reverso del mano


handräckning

(handling) adjuta, assistentia, succurso, auxilio;
(person) adjuta, assistente;
mil servicio;
hist prestation;
begära ~ peter/demandar assistentia policiari;
ge någon en ~ tender un mano a un persona


handräckningstjänst

mil servicio;
ha ~ esser de servicio


handrörelse

gesto (de mano)


hands

sport hands eng [hænds]


handsbred

de un palmo


handsbredd

largor de un palma, palmo


handsekreterare

secretario particular


handskaffär

guanteria


handskakning

(handslag) prisa de manos;
med tremor de mano


handskas

~ med manovrar, manipular;
(verktyg, instrument) manear


handske

guanto;
ett par handskar un par de guantos;
kasta ~n åt någon fig (utmana någon) jectar le guanto a un persona;
ta på (sig) handskarna poner se le guantos, guantar (se)


handskfabrik

fabrica de guantos, guanteria


handskfack

cassetta a/pro/de guantos


handskmakare

guantero


handskrift

(sätt att skriva) scriptura, mano, graphia;
(handskriven text) scriptura, manuscripto;
(i bokform) codice;
~ på pergament som skrivits över med annan text palimpsesto


handskriftsavdelning

section/departimento del manuscriptos


handskriftssamling

collection de manuscriptos


handskriftstolkare

graphologo


handskriven

manuscripte


handskuren

taliate a mano


handslag

(handskakning) prisa de manos;
(slag med handen) colpo de palma


handsmidd

forgiate [-d3-] a mano


handsnidad

taliate a mano


handspegel

speculo a/de mano


handstickad

text tricotate a mano


handstil

mano, scriptura, graphia;
dålig ~ cacographia;
läran om sambandet mellan ~ och karaktär graphologia;
person som har en dålig ~ cacographo


handstilsforskare

graphologo


handstilsforskning

graphologia


handstilstydare

graphologo


handstående

sport appoio vertical super le manos


handsvett

sudor al manos;
ha ~ haber manos sudante/que suda, sudar/transpirar del manos


handsydd

text suite a mano


handsättare

typ compositor manual/al mano


handsättning

typ composition manual/al mano


handsåg

serra a/de mano


handsömnad

sutura a mano


handtag

manico, impugnatura;
(öra) ansa;
(kulformat) button;
fig adjuta, assistentia, succurso, auxilio;
ge någon ett ~ fig dar un mano/prestar le mano a un persona, assister/adjutar un persona;
sätta på ~ immanicar;
ta bort ~ dismanicar


handtryckning

prisa de manos;
fig moneta de corruption


handtvål

saponetta


handuppräckning

rösta genom ~ votar a mano levate;
röstning genom ~ votation/voto a mano levate


handvapen

arma portative/portabile/de mano


handverktyg

utensiles


handvolt

sport salto circular con appoio del manos/de un mano


handvändning

torno de mano;
i en ~ in un torno de mano, in un instante/un momento


handväska

sacco a/de mano;
(för sysaker) reticulo


handvävd

texite a mano


handvård

manicura;
ge ~ manicurar


handyxa

hacha [-sh-] de mano, hachetta [-sh-]


hane

1 (del av gevärslås) can;
spänna ~n tender le can;
vila på ~n fig (avvakta) attender 2 zool (tupp) gallo;
den röde ~n fig le gallo rubie, le foco 3 (djur eller varelse av hankön) masculo;
som avser ~ mascule, masculin


hanegäll

canto del gallo;
i ~et fig a un hora matinal


hang

scarpa, rampa, montata


hangar

hangar fr [a)ga:r]


hangarfartyg

porta-aviones, porta-aeroplanos


hanhund

can mascule


hanhänge

bot amento staminate


hank

unco, manico, ansa;
inom stadens ~ och stör intra le limites del urbe/del citate


hanka

gå och ~ esser infirme;
~ med con multe effortio sequer;
~ sig fram a pena haber su subsistentia


hankatt

catto


hankön

sexo masculin, masculino


hankönad

masculin;
bot staminate


hanlig

mascule, masculin;
bot staminate


hanne

masculo


Hannover

Hannover ty [hanåför];
invånare i ~ hannoveriano [-åf-]


hannoveranare

zool cavallo hannoverian [-åf-]


hannoveransk

hannoverian [-åf-]


hanrej

cucu;
vara ~ portar cornos


hans

su, de ille;
självst le sue(s);
för ~ skull pro ille;
Hans Majestät Su Majestate;
min bok och ~ mi libro e le sue (de ille)


Hansan

hist le Hanse


hanseat

hist habitante de un citate hanseatic, hanseato


hanseatisk

hist hanseatic


Hanseförbundet

hist le Liga Hanseatic


hansestad

hist citate hanseatic


hantel

sport haltere, peso de mano, barra de pesos


hantera

manear, manipular;
(verktyg, instrument) manear


hanterbar

maneabile


hantering

maneamento, manipulation


hanterlig

(hanterbar) maneabile;
(behändig) facile a manear, practic, commode, servibile


hanterlighet

maneabilitate;
(behändighet) facilitate de empleo


hantlanga

servir de adjuta/de assistente


hantlangare

adjuta, asistente


hantverk

(arbetsform) mestiero (manual);
(produkt) labor/travalio/obra manual/facite a mano, artisaneria


hantverkare

artisano, obrero/travaliator manual


hantverksbetonad

artisanal


hantverksförening

syndicato


hantverksmässig

artisanal, manual


hantverksskola

schola de mestiero


hantverksskrå

hist corporation


hanväxt

bot planta staminate


haploid

biol haploide


haplologi

språk haplologia


happening

teat happening eng [hæpning]


happy end|happy|end

happy end eng [hæpi end]


harakiri

harakiri jap;
begå ~ facer harakiri


haraktig

zool leporide;
fig coarde


harang

haranga


harangera

harangar


hardjur

zool (ordning) lagomorpha


hardrock

mus hardrock eng [ha:dråk]


hardrockare

mus cantator/musicante hardrock eng [ha:dråk]


hardware

data hardware eng [ha:dwäö]


hare

zool lepore;
sport lepore;
fig coardo;
fält~, slätt~, tysk ~ lepore europee;
nord~, nordisk ~, skogs~ lepore timide;
som avser ~ leporin


harem

harem arab


haremsbyxor

pantalon(es) de harem


haremskvinna

odalisca


harg

rel parve loco de culto pagan (nordic)


harhjärta

corde de lepore;
fig persona coarde, coardo


harhjärtad

coarde


haricot vert|haricot|vert

bot phaseolo


harig

coarde


harighet

coardia


harkla

~ sig tussir legiermente [-d3-], tussettar


harkling

tusse legier [-d3-], tussetta


harklöver

bot trifolio arvense


harkrank

zool tipula;
fig coardo;
~ar (familj) tipulidas


harkål

bot lapsana (commun)


harlekin

arlequin


harlekindräkt

costume de arlequin


harläpp

anat, med labio leporin


harm

indignation, irritation, rancor, resentimento, vexation;
väcka ~ suscitar/provocar rancor/resentimento


harma

indignar, irritar, fastidiar, vexar;
~s indignar se;
~s över resentir, indignar se de, esser irritate de


harmfull

irritante, displacente, vexante, vexatori


harmfullhet

indignation, vexation, resentimento


harmlig

irritante, enoiose, vexatori


harmlös

inoffensive, innocue, innocente


harmlöshet

innocuitate, innocentia


harmoni

(samstämmighet) harmonia, accordo, concordia, eurhythmia;
mus (även) consonantia;
bristande ~ inharmonia, disharmonia;
leva i ~ viver in accordo/in concordia


harmoniera

harmonisar, accordar, congruer;
ej ~ disharmonisar;
~nde färger colores harmonisante


harmonik

mus configuration harmonic


harmonika

mus accordion;
(munspel) harmonica (de bucca)


harmonilära

mus harmonica, harmonia


harmonisera

mus harmonisar;
fig accordar


harmonisering

mus harmonisation


harmonisk

harmonic, harmoniose, eurhythmic


harmonium

mus harmonium


harmsen

indignate, irritate, vexate;
bli ~ indignar se, resentir


harmynt

vara ~ med haber un labio leporin


harmynta

bot satureia


harmynthet

med stato de haber un labio leporin


harnesk

harnese, armatura, cuirasse;
bringa någon i ~ mot någon fig indisponer un persona contra un persona, exasperar un persona;
klä i ~ cuirassar;
vara i ~ mot något fig opponer se a un cosa, esser opponite/contrari a un cosa, esser contra un cosa, esser inimico de un cosa


harneskklädd

cuirassate


harpa

I s 1 mus harpa;
spela ~ sonar le harpa 2 lantbr cribro, tamis 3 fig viragine
II v lantbr cribrar, tamisar


harpalt

zool parve lepore


harpest

veter, med tularemia


harpist

mus harpista


harpkonsert

mus (utförande) concerto de harpa;
(musikstycke) concerto pro harpa


harpning

lantbr cribration, tamisation


harpsichord

mus clavicymbalo


harpspel|harpospel

(el. harpospel) mus musica de harpa


harpspelare|harpospelare

(el. harpospelare) mus harpista


harpsträng

mus chorda de harpa


harpun

harpon


harpunera

harponar


harpunerare

harponero


harpunering

harponage [-ad3e]


harpungevär

fusil a harpon


harpya

myt harpyia


harr

zool thymallo


harris

bot genesta, ginesta


harsjuka

veter, med tularemia


harskla

~ sig tussir legiermente [-d3-], tussettar


harskling

tusse legier [-d3-], tussetta


harskramla

mus sonalia


harsprång

salto de lepore


harspår

tracia de un lepore


harstarr

bot carex/carice leporin


harsyra

bot oxalide


harsyreaktig

bot oxalidacee


harsyreväxter

bot (familj) oxalidaceas


hart

~ när quasi, practicamente


hartass

pata de lepore;
stryka över med ~en fig tractar como un bagatella


harts

resina;
(för stråke) colophonia;
bestryka med ~ coperir de resina;
tillsätta ~ resinificar;
utvinna ~ resinar


hartsa

coperir de resina


hartsartad

resinose


hartsformig

resiniforme


hartsgummi

gumma resina


hartshaltig

resinifere, resinose


hartsig

resinifere, resinose


hartslack

lacca resinose


hartsning

resinification


hartsolja

oleo resinose/de resina


hartsros

bot rosa villose


hartssyra

kem acido resinic


harv

lantbr hirpice


harva

lantbr hirpicar


harvning

lantbr hirpicatura


harvärja

ta till ~n fig discampar, fugir


has

(på djur) articulation talocrural;
(på människa) gamba, talon;
ha någon i ~orna fig haber un persona super le talones; röra på ~orna fig hastar se;
sätta sig på ~orna fig resister se, opponer se, protestar;
vara någon i ~orna fig esser super le talones de un persona


hasa

(gå långsamt) trainar le pedes;
(glida) glissar;
~ ner (om t ex strumpa) cader;
~ sig fram traher se, trainar se


hasard

hasardo;
rena ~en pur hasardo;
spela ~ jocar, hasardar


hasardartad

hasardose, hasardate


hasardera

hasardar


hasardspel

joco de hasardo


hasardspelare

jocator de hasardo


hasardör

jocator de hasardo


hasch

hachich [-shish], cannabe/cannabis indian


haschberoende

med cannabismo


haschhund

can antidroga


haschisch

hachich [-shish], cannabe/cannabis indian;
som avser ~ cannabic


haschrökare

fumator de hachich [-shish]


hashimit

hashimita


hasp

croc, unco, uncino;
lyfta av ~en disuncar;
tillsluta med ~ uncar


haspa

uncar


haspel

haspa, bobina


haspelfiske

pisca a/con un canna a lancear


haspelrulle

fiske bobina de un canna a lancear


haspelspö

canna a lancear


haspelverk

tekn bobinatorio


haspla

haspar, bobinar;
~ ur sig något fig dicer un cosa in haste e sin consideration


hassel

bot avellaniero, corylo


hasselbuske

avellaniero


hasselmus

zool muscardino


hasselnöt

bot avellana


hasselsnok

zool coronella


hasselsnår

avellaneto


hasselväxter

bot (familj) corylaceas


hast

haste, pressa, precipitation;
(tvingande brådska) urgentia;
i all ~ in tote/grande haste;
i en ~ in haste


hasta

hastar, precipitar se, precipitar su passos;
det ~r inte isto non es urgente


hastig

(snabb) hastive, rapide, precipite, precipitate, precipitose;
(flyktig) rapide, breve, superficial;
(plötslig) subite, subitanee, inopinate, insperate, brusc;
en ~ blick un reguardo rapide/breve;
en ~ förändring un cambio/cambiamento brusc/subite;
~t och lustigt immediatemente, sin demora, presto, sin retardo;
i ~t mod inconsideratemente, sin premeditation;
tala ~t parlar rapidemente


hastighet

velocitate, celeritate, rapiditate, promptitude


hastighetsbegränsning

limitation/restriction del velocitate, velocitate maxime;
slut på ~en fin de velocitate maxime


hastighetsgräns

limite de velocitate


hastighetskontroll

controlo de velocitate


hastighetsmätare

contator/indicator de velocitate, tachymetro, velocimetro;
sjö log eng


hastighetsparallellogram

fys parallelogramma de velocitate


hastighetsreglering

regulation de velocitate


hastighetsrekord

record eng [rekå:d] de velocitate


hastighetssänkning

reduction/moderation de velocitate, deceleration


hastighetsåkning

sport cursa de velocitate


hastighetsökning

acceleration


hastighetsöverskridning

excesso de velocitate


hastighetsövervakning

controlo de velocitate


hastverk

labor/travalio rapidemente facite


hat

odio, rancor;
hysa ~ mot någon sentir odio pro un persona, odiar un persona


hata

(hysa hat) odiar;
(tycka illa om) detestar, execrar, abhorrer, odiar


hatare

odiator


hatfull

plen de odio, odiose


hatfullhet

odiositate


hatfylld

plen de odio, odiose


hatisk

plen de odio, odiose


hatkänsla

(sentimento de) odio, rancor


hatkärlek

relation de amor e odio


hatt

cappello;
~en av! a basso cappello!;
~en på en svamp le cappello de un fungo;
hög ~ (cappello) cylindro;
lyfta på ~en discoperir se, levar le cappello;
med ~en i hand con le cappello in le mano;
ta av sig ~en levar le cappello, discoperir se;
ta på sig ~en mitter su cappello;
vara i ~en fig esser inebriate;
vara karl för sin ~ fig saper defender se


hatta

esser indecise/indeterminate/irresolute, hesitar, vacillar


hattaffär

cappelleria


hattask

cassa de cappello, cappelliera


hattband

banda de cappello


hattbrätte

bordo de cappello


hattfilt

feltro pro cappellos


hatthylla

porta-cappellos pl


hattkulle

corona de cappello


hattmakare

cappellero


hattmakeri

cappelleria


hattmode

moda de cappello


hattmurkla

bot gyromitra infula lat


hattnål

spinula a/de/pro cappello


hattskrålla

cappello abominabile


hattsvampar

bot (familj) agaricaceas


haubits

mil lancea-bombas


haussa

ekon, fig augmentar


hausse

ekon augmento/augmentation/altiamento del precios/del curso/del bursa


haustorie

bot haustorio


hautecouture

haute couture fr [ot kuty:r]


hautecuisine

kul haute cuisine fr [ot kyisin]


hautelisse

konst haute lisse fr [ot lis]


hautrelief

konst alte relievo


hav

mar, oceano;
Adriatiska ~et le Mar Adriatic;
Berings ~ le Mar de Bering;
bortom/hinsides ~et ultramar;
Döda ~et le Mar Morte;
Egeiska ~et le Mar Egee;
ett ~ av blommor un mar de flores;
Gula ~et le Mar Jalne;
Kaspiska ~et le Mar Caspie;
på öppna ~et in alte mar;
Röda ~et le Mar Rubie;
som avser ~ marin, maritime, oceanic, nautic, pelagic;
som förbinder ~en interoceanic;
Svarta ~et le Mar Nigre;
till lands och till ~s per terra e per mar;
Vita ~et le Mar Blanc;
(i Stockholms slott) le Sala Blanc;
öppna ~et alte mar, largo;
över ~et super le nivello maritime/del mar


hava

se ha


havande

gravide, pregnante;
(dräktig) gestatori;
bli ~ conciper;
göra ~ (im)pregnar;
vara ~ gestar, esser gravide/pregnante/gestatori


havandeskap

graviditate, pregnantia;
(dräktighet) gestation;
utomkveds ~ graviditate/pregnantia extrauterin


havandeskapsförebyggande

anticonception


havandeskapsförgiftning

med toxemia gravidic/de graviditate/de pregnantia


havandeskapstid

periodo del graviditate/del pregnantia


Havanna

Havana;
från ~ havanese


havannacigarr

(cigarro) havana


havannatobak

(tabaco) havana


haverera

sjö facer naufragio, naufragar;
flyg abatter se;
fig suffrer avaria


haverering

sjö naufragio;
flyg abattimeno;
fig avaria, collapso, panna


haveri

sjö naufragio;
flyg catastrophe aeree, disastro aviatori/de avion


haverikommision

sjö commission de investigation/de inquesta de un naufragio;
flyg commission de investigation/de inquesta de un disastro aviatori


haverist

sjö (fartyg) nave naufragate;
(person) naufrago;
flyg (plan) avion abattite;
(person) passagero [-d3-] de un avion abattite


haveriutredning

dispache fr [-pash];
verkställa ~ dispachar [-sh-]


havre

bot avena;
svart~ avena nigre;
vild~ avena sterile;
vit~ avena blanc/commun


havreflarn

kul biscuit de avena


havreflinga

kul flocco de avena


havregryn

kul flocco de avena


havregrynsgröt

kul pappa de avena


havregröt

kul pappa de avena


havrekex

kul biscuit de avena


havremjöl

kul farina de avena


havremust

kul pappa minute de farina de avena fin


havrevälling

kul pappa minute de farina de avena


havreåker

campo de avena


havsabborrar

zool (familj) serranidas


havsalg

bot alga marin/de mar


havsanemon

zool anemone marin/del mar, actinia


havsarm

bracio de mar, estuario


havsbad

banio de mar


havsband

i ~et in le limite del alte mar


havsbiologi

biologia marin/maritime


havsbotten

fundo del mar


havsbris

brisa (que veni) de mar


havsbrus

susurro del mar


havsbukt

golfo, baia


havsdimma

nebula de mar


havsdjup

profunditate del mar


havsdjur

animal marin


havsdyning

undulation del mar


havsfisk

pisce marin/de mar


havsfiske

pisca marin/maritime/de mar


havsforskare

oceanographo


havsforskning

oceanographia


havsfågel

ave marin/de mar


havsförorening

pollution del mar


havsgrön

verde de mar, verdemar, glauc


havsgud

deo marin/del mar, triton


havsgurka

zool holothuria


havsgös

zool argyrosomo


havshorisont

horizonte del mar


havshäst

zool cavallo marin, hippocampo;
myt hippocampo


havsisbrytare

rumpe-glacie maritime


havsjungfru

myt sirena


havskappsegling

sport regata maritime


havskatt

zool lupo marin/de mar


havsklimat

climate marin/maritime/oceanic


havskor

zool (ordning) sirenios;
som avser ~ sirenie


havskryssare

sjö yacht eng [jåt] de velas marin


havskräfta

zool homaro vulgar


havslax

zool salmon salar


havslevande

marin, maritime


havsluft

aere marin/del mar;
den salta ~en le aere salin del mar


havslök

bot squilla


havsmus

zool chimera


havsmusfiskar

zool (ordning) chimeriformes


havsnejonöga

zool petromyzo marin


havsnivå

nivello maritime/del mar


havsnymf

myt nereide


havsområde

parages [-ad3es]


havsorm

zool serpente aquatic/de mar, hydra;
~ar (familj) hydrophidas


havsros

zool anemone marin/del mar, actinia


havsrätt

jur derecto/legislation maritime


havssallat

bot ulva lactuca


havssalt

sal marin


havsskildring

historia maritime


havsskum

spuma/scuma de mar


havssköldpadda

zool tortuca marin/aquatic/de mar


havsstrand

plagia [-d3-] litoral/de mar


havsström

currente maritime/marin/del mar


havssugga

zool scorpena


havssula

zool sula


havssälting

bot triglochin maritime


havstiger

zool rhincodo


havstrut

zool laro marin/de mar


havstulpan

zool balano


havsulk

zool lophio piscator


havsutsikt

vista del mar


havsvatten

aqua de mar


havsvidunder

monstro marin/de mar


havsvik

baia, golfo


havsvind

vento marin/del mar/del largo


havsväxt

planta marin/maritime/de mar


havsyta

superficie/nivello del mar, nivello del mar;
under/över ~n sub/super le nivello del mar


havsål

zool congro


havsöring

zool tructa de mar


havsörn

zool aquila marin


havtorn

bot hippophae


Hawaii

Hawai


hawaiian

hawaiano


hawaiiansk

hawaian


hawaiier

hawaiano


hawaiisk

hawaian


Hawaiiöarna

le Insulas Hawai


headhunter

chassator [sh-] de testas/de capites


headline

grosse titulo


healing

healing eng [hi:ling]


hearing

audition, audentia


heat

sport manche fr [ma):sh]


hebreisk

hebraic, hebree


hebreiska

språk lingua hebraic, hebreo


hebré|hebre

hebreo


hed

landa


heden

pagan, gentil, infidel


hedendom

paganismo, gentilismo, gentilitate


hedenhös

från ~ de/desde/depost tempores immemorabile/immemorial


heder

honor;
det länder dig till ~ isto te honora, isto te da honor;
en man av ~ un homine de honor;
göra ~ åt anrättningen facer honor al repasto;
hålla någon i ~ honorar e respectar un persona;
komma till ~s esser utile, servir;
om han har någon ~ i sig si ille ha un granulo de sentimento de honor;
på ~ och samvete honestemente;
rädda sin ~ salvar su honor;
ta ~ och ära av någon calumniar un persona;
till hans ~ skall sägas att io debe admitter/recognoscer que ille;
återupprätta någons ~ rehabilitar un persona in su honor, reparar le honor de un persona


hederlig

honeste, juste, probe, integre, verace, sincer, de bon fide


hederlighet

honest(it)ate, probitate, sinceritate, bon fide


hedersam

respectabile, honeste, honorabile, virtuose


hedersamhet

respectabilitate, honest(it)ate, virtute


hedersbegrepp

concepto de honor


hedersbenämning

titulo honorific/honorari/de honor


hedersbetygelse

homage [-ad3e], tributo, honores pl


hedersbevis

homage [-ad3e], honores pl


hedersborgare

citatano honorific/honorari/de honor


hedersborgarskap

stato de citatano honorific/honorari/de honor


hedersdoktor

doctor honoris causa lat


hedersdoktorat

doctorato honoris causa lat


hedersdomstol

tribunal/jury eng [d3uöri] de honor


hedersgäst

hospite/invitato/conviva de honor


hedersknyffel

homine de honor


hederskodex

codice de honor


hederskompani

mil compania de honor


hederskänsla

sentimento de honor


hedersledamot

membro/socio honorific/honorari/de honor


hedersläktare

tribuna de honor


hedersman

homine de honor


hedersmedlem

membro/socio honorific/honorari/de honor


hedersmedlemskap

membrato honorific/honorari/de honor


hedersnamn

nomine de honor


hedersomnämnande

mention honorabile/honorific


hedersord

parola de honor;
på ~! super mi parola de honor!


hedersordförande

presidente honorific/honorari/de honor


hedersordförandeskap

presidentia honorific/honorari/de honor


hederspascha

homine de honor


hedersplats

placia de honor;
ha en ~ occupar un loco privilegiate


hederspost

carga honorific


hedersprick

homine de honor


hederspris

premio de honor


hederssak

question/puncto/caso de honor


hedersskuld

debita de honor


hederstecken

insignia/distinction honorific/honorari


hederstitel

titulo honorific/honorari/de honor


hedersuppdrag

carga de honor


hedersvakt

guarda/escorta de honor


hedervärd

respectabile, honeste, honorabile, virtuose


hedlandskap

landa


hedmark

landa


hednisk

pagan, gentil, infidel;
~a bruk/föreställningar costumes/representationes pagan;
~a folk populos pagan/infidel, gentilitate


hedonism

hedonismo


hedonist

hedonista


hedonistisk

hedonista


hedra

honorar, reverer, respectar;
det ~r dig isto te honora, isto te da honor;
~ någon med ett besök honorar un persona con un visita;
~ någons minne honorar/reverer le memoria de un persona;
~ sina föräldrar respectar su parentes;
känna sig mycket ~d sentir se multo honorate


hedrande

(smickrande) honorabile, honorific;
(aktningsvärd) respectabile, honeste, honorabile, virtuose


hegelian

fil hegeliano


hegeliansk

fil hegelian;
~ filosofi philosophia de Hegel, hegelianismo


hegemoni

hegemonia


hegemonistisk

de hegemonia


hegemonisträvan

aspiration de hegemonia


hej

~! hallo!, hola!;
(vid hälsning) bon die!, salute!;
(vid avsked) adeo;
~ då! adeo!;
~ så länge! a revider!, au revoir! fr [orövwa:r];
säga ~ (som hälsning) dicer salute, salutar;
(vid avsked) dicer adeo


heja

I interj hup!, hop!, corage! [-ad3e]
II v 1 dicer salute, salutar;
~ på (skynda) hastar se;
~ på någon salutar un persona;
~ på ett lag sport (tillropa) sporonar/animar un equipa con critos incoragiante [-d3-];
(hålla på) esser supporter eng [söpå:tö] de un equipa 2 tekn tractar con un machina a/de figer palos


hejaklack

se hejarklack


hejans

clamorose, ruitose, formidabile, tremende


hejaramsa

sport scansion incoragiante [-d3-]


hejare

1 persona de talento, asse 2 tekn machina a/de figer palos


hejarklack

(section/legion de) supporters eng [söpå:töz]


hejarop

sport crito incoragiante [-d3-]


hejd

temperantia, moderation, me(n)sura;
det är ingen ~ på det isto transpassa/excede tote le limites


hejda

arrestar, stoppar;
(betvinga) comprimer, reprimer, retener, continer;
(minska) reducer, moderar;
~ en taxi arrestar un taxi;
~ farten reducer/moderar le velocitate, (re)lentar, decelerar;
~ sig (upphöra) finir, cessar, stoppar, arrestar se, discontinuar;
(behärska sig) continer se, retener se;
~ sin vrede continer/reprimer/comprimer su cholera;
~ tårarna continer/reprimer/comprimer su lacrimas


hejdlös

sin me(n)sura, dismesurate, infinite, illimitate, insondabile, immense, sin limites


hejdlöshet

dismesura, immensitate, infinitate


hejduk

complice, acolyt(h)o


hejdundrande

clamorose, ruitose, formidabile, tremende


hejig

(exaggeratemente) valente


hejighet

valentia (exaggerate)


hejsan

~! hallo!, hola!;
(vid hälsning) bon die!, salute!;
(vid avsked) adeo


hekatomb

hist hecatombe


hektar

(ha) hectar (ha)


hektisk

med hectic


hekto

(hg) hectogramma (hg)


hektograf

hectographo


hektografera

hectographar


hektografisk

hectographic;
~t papper papiro hectographic


hektogram

(hg) hectogramma (hg)


hektoliter

(hl) hectolitro (hl)


hektopaskal

(hPa) hectopascal (hPa)


hektovis

in hectogrammas


hel

(odelad) tote, total, complete, integre, integral;
(inte sönder) integre, intacte;
en ~ dag un die integre;
en ~ förmögenhet un fortuna bastante;
~ peppar pipere in granos/non molite;
~a dagen tote le die;
~a namnet le nomine complete;
~a sitt liv tote su vita;
~a summan le summa total;
~a veckan (durante) tote le septimana;
~a äpplet le malo/pomo integre;
~t förtrollande toto incantator;
i det stora ~a in general;
kläderna var ~a och rena le vestimentos esseva nette e intacte;
på det ~a taget in general;
varje ~ timme cata hora


hela

I adv (så mycket som) tanto como, non minus que;
~ 1 000 personer non minus que 1.000 personas
II s (helbutelj) bottilia de 70/75 cl;
kul (första snaps) prime vitro/aperitivo alcoholic
III v sanar, curar, cicatrisar


helafton

vespere festive prolongate


helaftonföreställning

teat representation que dura tote le vespere/tote le vespera


helautomatiserad

totalmente automatisate


helautomatisk

totalmente automatic


helbild

photographia/portrait fr [pårträ] de plen longitude


helbom

järnv barra que coperi tote le largor del via


helbra

formidabile, phantastic, sensational, stupende


helbror

jur fratre german


helbrägda

curate, san


helbrägdagörare

persona qui cura per precarias/per fide


helbrägdagörelse

curation per precarias/per fide


helbutelj

bottilia de 70/75 cl


heldag

die complete;
arbeta ~ laborar/travaliar un horario complete


heldagsplats

empleo de horario complete


heldragen

ininterrumpite, ininterrupte


helfabrikat

producto preste pro uso


helfet

kul con tote su crema, plen crema, grasse


helfigur

(vid målskytte) scopo in forma de un persona;
porträtt i ~ photographia/portrait fr [pårträ] de plen longitude


helfigurstavla

(vid målskytte) scopo in forma de un persona


helflaska

bottilia de 70/75 cl


helfodrad

toto foderate


helfransk

~t band bokb ligatura in/de corio


helfrälst

fig enthusiastic


helförsäkring

assecurantia (contra) tote (le) riscos


helg

(kyrkohögtid) festa christian/religiose;
(veckoslut) fin de septimana, weekend eng [wi:kend];
i ~ och söcken omne dies del septimana;
trevlig ~! bon fin de septimana


helga

(viga) consecrar, benedicer, sanctificar;
(rena) sanctificar, purificar, render pur;
(ära) reverer, venerar, adorar, sanctificar;
~ sitt liv åt musik consecrar su vita al musica;
~t varde Ditt namn! bibl Tu nomine sia sanctificate!;
ändamålet ~r medlen le fin sanctifica/justifica le medios


helgalen

completemente folle


helgardera

~ sig preservar se/proteger se/coperir se contra tote (le) riscos


helgd

hålla i ~ sanctificar


helgdag

festa (christian/religiose);
allmän ~ die feriate;
sön- och ~ar dominicas e dies feriate/de festa


helgdagsafton

vespere/vespera de festa


helgdagskläder

habito/vestimento de festa


helgdagsstämning

ambiente de festa


helgedom

loco sancte, edificio sacrate, sanctuario;
(tempel) templo;
(kyrka) ecclesia


helgeflundra

se hälleflundra


helgelse

(vigning) consecration, sanctification;
(rening) sanctification, purification;
(efterlevnad) observantia, sanctification


helgerån

sacrilegio, profanation, blasphemia;
begå ett ~ committer un sacrilegio, profanar, blasphemar


helgfirande

celebration de un festa


helgfirare

participante de un festa, festeator


helgfri

~ dag die de travalio/de labor


helgjuten

fundite in un sol pecia, solide;
en ~ man un homine toto de un pecia, un homine de un sol pecia


helgjutenhet

soliditate


helgmålsringning

sono del campanas annunciante le fin del septimana


helgon

sancto/sancta;
förklara som ~ canonisar, sanctificar


helgonbild

imagine de un sancto;
(staty) statua de un sancto


helgonbiografi

vita de sancto, hagiographia


helgondyrkan

culto del sanctos, hagiolatria


helgonförklarad

canonisate, sanctificate


helgonförklaring

canonisation, sanctification


helgonglans

aureola;
omge med ~ aureolar


helgongloria

aureola;
omge med ~ aureolar


helgonkult

culto del sanctos, hagiolatria


helgonlegend

vita de sancto, legenda, hagiographia


helgonlik

como un sancto


helgonrelik

reliquia de sancto


helgonskrin

cassa/cassetta de un reliquia/reliquias de sancto


helhet

toto, totalitate, insimul, integritate, integralitate, unitate;
bilda en ~ constituer un unitate;
~en är lika med summan av sina delar le toto es equal al summa de su partes;
i sin ~ in toto, in bloco, in su integralitate;
som ~ taget in general


helhetsbedömning

judicamento general/del insimul


helhetsbild

vista/vision general/global/del insimul


helhetsintryck

impression general/del insimul


helhetsomdöme

judicio/judicamento/opinion general/del insimul


helhetssyn

vista/vision general/global/del insimul


helhetsverkan

insimul


helhjärtad

devote, dedicate


heliakisk

astron heliac


helidiot

ver idiota


helig

sancte, benedicte, sacrate, sacre, sacral;
(from) sancte, pie, devote;
(i samband med kvinnonamn) sancta;
(oantastbar) sacrosancte;
(äkta) sincer, seriose, solemne, firme;
den ~a familjen le Sancte Familia;
den ~a Skrift le Scriptura Sancte/Sacre;
den ~a staden le Citate Sancte;
den ~a stolen le Sancte Sede;
den ~e Ande le Spirito Sancte;
det ~a landet le Sancte Terra;
det ~a året le anno sancte/jubilar;
en ~ plats un loco sancte, un sanctuario;
ett ~t löfte un promissa solemne;
Guds ~a namn le sancte nomine de Deo;
~ vrede indignation sancte/sincer;
~a alliansen le Sancte Alliantia;
~a Birgitta Sancta Birgitta;
leva ett ~t liv menar un vita sancte/devote/de devotion;
viver sanctemente/como un sancto


heligförklara

canonisar, sanctificar


heligförklaring

canonisation, sanctification


heliggöra

sanctificar


heliggörelse

sanctification


helighet

sanctitate, sacralitate;
Hans Helighet Su Sanctitate


helighålla

sanctificar, reverer, venerar, adorar


helikon

mus helicon


helikopter

helicoptero


helikopterförare

pilota de helicoptero


helikopterplatta

ponte de atterrage [-ad3e] pro helicopteros


helikoptertransport

transporto per helicoptero


helinackorderad

vara ~ haber pension complete


helinackordering

pension complete


heliocentrisk

astron heliocentric


heliograf

astron heliographo


heliometer

astron heliometro


heliostat

astron heliostato


heliotrop

bot heliotropio


heliotropisk

heliotrope, heliotropic


heliotropism

heliotropismo


helium

kem helium


helkass

toto inutile/sin valor


helknasig

toto folle


helknäpp

toto folle


helkonserv

kul nutrimento in latta con conservabilitate longe


helkusin

jur cosino german


helkväll

vespere festive prolongate


hell

~! salute!


helledig

en ~ dag un die/jorno feriate;
vara ~ feriar


hellen

helleno


hellenisera

hellenisar


hellenisering

hellenisation


hellenism

hellenismo


hellenist

hellenista


hellenistisk

hellenistic


hellensk

hellenic


heller

inte ~ ni


hellinne

text lino pur


helljus

I s (på bil) grande/plen lumine/luce
II adj toto clar


hellre

plus tosto, potius;
~ vilja preferer;
han dricker ~ vin än öl ille prefere biber vino plus tosto que bira;
jag ville inte något ~ io non desi(de)ra altere cosa


hellång

longe;
en ~ klänning un veste/roba longe (usque al cavilias)


helnot

mus semibreve


helnykter

abstinente


helnykterhet

abstinentia total/de bibitas alcoholic, abstention, antialcoholismo


helnykterist

persona qui non bibe alcohol, abstemio, antialcoholista


helnäck

toto nude


helomvändning

mil, sport medie virata;
fig cambio radical/complete


helot

hist helota, ilota


helotism

hist ilotismo


helpanna

bottilia de 70/75 cl (de bibita alcoholic)


helpension

pension complete


helportion

portion complete


helrenovering

renovation total


helrim

litt rima pur


helsefyr

dra åt ~! va al diabolo!


helsida

plen pagina, pagina integre


helsiden

text seta pur


helsidesannons

annuncio plen pagina/de pagina integre


helsidesbild

photo(graphia) formato de pagina


helsike

inferno;
dra åt ~! va al diabolo!;
ett ~s liv un strepito/ruito infernal/de inferno


helskinnad

indemne, illese, san


helskota

var i ~ är mina glasögon? ubi es mi damnate berillos?


helskuren

in un pecia, sin sutura


helskägg

barba integre


helskärpt

fig multo intelligente;
(om hörsel) multo attente/attentive


helspänn

vara på ~ esser in grande tension


helst

(företrädesvis) preferibilemente, de/con preferentia;
(i synnerhet) super toto, ante toto, particularmente, specialmente;
ett bra köp, ~ om man betänker att un compra a bon mercato, specialmente si on considera que;
hur som ~ comocunque, de qualcunque maniera;
i vilket fall som ~ in omne caso;
ingen som ~ anledning necun ration;
jag skulle ~ inte vilja träffa dem io prefererea non incontrar les;
när som ~ quandocunque;
vad som ~ quecunque;
vad vill du ~? que prefere tu?;
var som ~ ubicunque, ubique, in tote le locos;
vart som ~ a ubicunque;
vem som ~ quicunque;
vilken som ~ qualcunque


helstekt

kul rostite intacte/integre;
~ gris porco rostite al broca


helstollig

toto folle


helsvensk

svedese integre/integral


helsyskon

jur fratre(s) e soror(es) german


helsyster

jur soror german


heltal

mat numero integre


heltid

på ~ a plen tempore, a tempore complete


heltidsanställd

empleato a plen tempore/a tempore complete


heltidsanställning

empleo a plen tempore/a tempore complete


heltimme

hora


heltokig

toto folle


helton

mus tono


heltonsteg

mus intervallo de un tono


heltäckande

complete, plen, integre, integral, total, exhaustive;
(om matta) de pariete a pariete;
en ~ beskrivning un description complete/exhaustive


heltäckningsmatta

carpetta/tapete/tapis fr [tapi] de pariete a pariete


heltäckt

toto coperite/coperte


heltänd

fig multo enthusiastic


helvete

inferno, gehenna, imperio del tenebras;
dra åt ~! va al diabolo!;
ett ~s liv un strepito/ruito infernal/de inferno;
göra livet till ett ~ för någon converter le vita de un persona in un inferno, render le vita impossibile a un persona;
~! diabolo!;
lida ~ts kval suffrer/patir dolores infernal


helveteseld

foco eternal


helveteskval

dolores infernal


helveteslarm

strepito/ruito infernal/de inferno


helveteslära

diabolismo


helvetesmaskin

machina infernal


helvetespredikan

predication del inferno


helvetisk

1 infernal 2 (schweizisk) helvetic


helylle

text lana pur;
fig probe


helägd

in plen possession/plen proprietate


helår

anno integre


helårsprenumeration

abonamento annue/annual/pro un anno


helårsredovisning

reporto annue/annual


hem

I s (bostad) casa, domo, habitation;
(institution för vård) casa, hospitio, home eng [houm];
(för svagsinta) asylo;
(för bostadslösa) refugio;
(familj) casa, familia;
komma från ett gott ~ esser de un bon familia;
sköta ~met facer/governar le casa/le menage fr [-a:3]
II adv a casa; ta ~ ett stick kortsp facer/ganiar un torno;
ta ~ skotet sjö stringer le scotta


hemadress

adresse private/personal


hemarbete

labor/travalio domestic;
(läxor) deberes (scholar/de schola)


hematit

miner hematite


hematolog

med hematologo, hematologista


hematologi

med hematologia


hematologisk

med hematologic


hembageri

panetero calde/calide


hembakad

kul facite al casa


hembesök

visita domiciliari/a domicilio;
(av präst) visita pastoral


hembiträde

adjuta domestic, servitrice, serviente


hembjuda

jur offerer pro vendita


hembrygd

kul (öl) bira facite/fabricate al casa


hembryggd

(om dryck) facite/fabricate al casa


hembränd

(om spritdryck) destillate/distillate illegalmente


hembrännare

destillator/distillator illegal, illicite destillator/distillator domestic


hembränning

distillation illegal


hembränningsapparat

distillator/apparato distillatori illegal


hembränt

kul s bibita spirituose distillate illegalmente


hembud

1 jur offerta pro vendita 2 rel få ~ morir


hembygd

(hemtrakt) zona/area residential/de residentia;
(trakt där man vuxit upp) region/terra natal/native/de nascentia, pais natal


hembygdmuseum

museo regional


hembygdsförening

association/societate local/regional folkloric


hembygdsgård

casa de village [-ad3e] (con un parve museo regional)


hembygdskunskap

geographia/historia local/regional


hembära

~ någon sitt tack exprimer su recognoscentia/su gratitude a un persona


hembärning

livration a domicilio


hemdator

computator domestic/familial/personal


hemdragande

komma ~ med någon/något apportar a casa un hospite/un cosa indesi(de)rabile


hemfalla

~ till/åt cader in


hemforsla

transportar a casa


hemfrid

pace domestic/del casa


hemfridsbrott

violation de domicilio


hemfärd

(viage [-ad3e] de) retorno


hemföra

apportar a casa;
~ ett pris obtener un premio;
~ segern ganiar/obtener le victoria, vincer, triumphar


hemförhållanden

circumstantias domestic/familiar


hemförlova

permitter un congedo/un commeato


hemförlovning

congedo, commeato


hemförsäkring

assecurantia del effectos mobiliari


hemförsäljning

vendita a domicilio/de casa a casa/de porta a porta


hemgift

dote (nuptial);
ge i ~ dotar;
som avser ~ dotal


hemgjord

facite al casa


hemgång

kortsp torno ganiate


hemhjälp

adjuta/assistentia familial/familiar;
(person) adjuta/assistente familial/familiar


hemialgi

med hemialgia, hemicranea


hemianopsi

med hemianopsia


hemicellulosa

hemicellulosa


hemifrån

de(l) casa;
en vän ~ un amico del region/pais natal;
resa ~ lassar le casa, partir (del casa)


hemikrani

med hemicranea, hemialgia


hemikring

in le ambiente


hemin

med hemina


heminredare

decorator de interiores


heminredning

installation/decoration interior


heminredningsarkitekt

architecto/decorator de interiores


hemiplegi

med hemiplegia;
som avser ~ hemiplegic


hemisfär

hemispherio;
som avser ~ hemispheric


hemkalla

(diplomat) retirar


hemkallelse|hemkallning

(el. hemkallning) (av diplomat) retiramento


hemknut

i ~arna in le region/terra/pais natal


hemkokt

kul cocite/cocinate al casa


hemkommen

retornate


hemkommun

domicilio, residentia


hemkomst

retorno (a casa)


hemkonsulent

consiliero de interesses del consumitores


hemkunskap

economia domestic


hemkänsla

sentimento como si on esseva in casa, florimento


hemkär

domestic, familiar, familial


hemkärlek

domesticitate


hemköp

vendita (e livration) a domicilio


hemkörd

livrate a casa;
(hembränd) distillate illegalmente


hemkörning

livration a domicilio;
(hembränning) distillation illegal


hemkört

kul s bibita spirituose distillate illegalmente


hemlagad

kul facite al casa


hemland

(land där man vuxit upp) pais natal, patria;
(land där man bor) pais residential/de residentia


hemlandstoner

det är ~ för mig isto me face pensar al patria


hemlig

secrete;
~ agent agente secrete;
~ sammankomst conferentia secrete, conciliabulo;
~t telefonnummer numero secrete de telephono;
ytterst hemliga papper documentos top secret;
ytterst ~t top secret eng [tåp si:krit]


hemligen

in secreto, secretemente


hemlighet

secreto;
avslöja en ~ revelar/disvelar/divulgar un secreto;
bevara en ~ guardar un secreto;
förråda en ~ trair un secreto; ha ~er för någon haber secretos pro un persona;
inte göra någon ~ av non tener secrete


hemlighetsfull

mysteriose, enigmatic


hemlighetsfullhet

mysterio, character mysteriose


hemlighetsmakare

persona mysteriose/qui age secretemente/in secreto


hemlighetsmakeri

mysterios, secretos


hemlighålla

tener secrete, celar, abstruder, occultar


hemlighållande

secreto, celamento, silentio


hemligstämpla

declarar secrete/un secreto;
~d information information secrete


hemlik

como in casa


hemliv

vita domestic/familiar/familial/de familia


hemlock

bot hemlock eng


hemlängtan

nostalgia, mal de pais


hemläxa

labor/deber scholar/de schola


hemlån

presto;
boken är inte till ~ le libro non es a/pro presto


hemlåning

presto


hemlös

(utan bostad) sin casa/tecto;
(rotlös) expatriate, displaciate, dislocate, dispaisate


hemma

in casa;
~ hos oss in nostre casa;
inte träffa någon ~ trovar nemo in casa;
känna sig ~ sentir se in casa;
sonen bor ~ le filio vive con su genitores/in casa de su genitores;
vara ~ i/på något esser versate/forte in un cosa, dominar un cosa


hemmablind

inobservante del ambiente familiar/familial


hemmabruk

för ~ pro uso domestic


hemmadotter

filia qui vive con su genitores


hemmafront

fronte de casa


hemmafru

matre de familia/de menage fr [-a:3], menagera [-3-]


hemmagjord

facite/fabricate al casa


hemmahamn

sjö porto de matricula/de base


hemmahörande

domiciliate, residente


hemmaindustri

industria domestic/domiciliari/a domicilio


hemmaklänning

veste/vestimento/roba de casa


hemmakväll

vespere/vespera in casa


hemmalag

sport equipa/team eng [ti:m] local/de casa


hemmamarknad

mercato interior/national


hemmamatch

sport match eng [mætsh] a domicilio/in casa


hemman

hist interprisa agricole, ferma


hemmansägare

agricultor, fermero


hemmaplan

spela på ~ sport jocar a domicilio/in casa;
fig diriger se a un publico favorabile;
vara på ~ i något fig dominar un cosa


hemmason

filio qui vive con su genitores


hemmastadd

(som hemma) in casa;
(i sitt rätta element) confortabile, tranquille;
göra sig ~ arrangiar [-d3-] se;
känna sig ~ sentir se in casa;
vara ~ i något dominar un cosa


hemmavarande

domiciliate, residente


hemmiljö

ambiente familiar/familial


hemoglobin

biokem hemoglobina


hemorrojder

med hemorrhoides;
som avser ~ hemorrhoidal;
som lider av ~ hemorrhoidario


hemort

loco residential/de residentia;
sjö porto de matricula/de base


hemortskommun

domicilio/residentia fixe


hemortsrätt

hist derecto de domicilio;
fig placia fixe


hempermanent

undulation permanente facite a/in casa


hempermission

congedo


hempermittera

congedar


hempermittering

congedo


hemresa

(viage [-ad3e] de) retorno


hemsamarit

adjuta/assistente del servicio social familiar/familial (pro cura prolongate)


hemsk

terribile, terrific, (ab)horrende, (ab)horribile, horrific, abominabile, espaventabile, tremende;
~t vänlig multo gentil, gentilissime


hemskhet

terror, horror


hemskild

jur judicialmente separate


hemskillnad

jur separation judicial


hemskydd

defensa civil


hemsläpande

komma ~ med någon/något apportar a casa un hospite/un cosa indesi(de)rabile


hemslöjd

fabrication/industria domestic


hemslöjdsutställning

exposition/exhibition de articulos de fabrication domestic


hemspråk

(för invandrare) lingua materne/maternal


hemspråkslärare

(för undervisning av invandrare) inseniator del lingua materne/maternal


hemspråksundervisning

(för invandrare) inseniamento del lingua materne/maternal


hemspunnen

text filate a mano


hemstickad

text tricotate a mano


hemställa

(anhålla) formalmente demandar/peter/requestar;
(föreslå) proponer


hemställan

(anhållan) demanda/petition/requesta formal;
(förslag) proposition


hemstöpt

facite a mano


hemsydd

suite/fabricate a/in casa


hemsyssla

labor/travalio domestic/domiciliari/a domicilio


hemsändning

livration a casa


hemsöka

(plåga) desolar, plagen;
(drabba) toccar, infestar


hemsökelse

disastro, plaga, infestation


hemsömmerska

modista/sartora ambulante


hemsömnad

labor/travalio de sutura facite a casa


hemtal

deber(es) (scholar/de schola) mathematic


hemtam

känna sig ~ sentir se in casa


hemtextilier

materiales textile pro interiores


hemtjänst

servicio social familiar/familial


hemtrakt

region/terra natal/native/de nascentia


hemtransport

transporto/transportation a casa


hemtrevlig

agradabile, intime, confortabile


hemtrevnad

intimitate, conforto


hemul

I s jur (obligation de provar) obtention legal de un merce vendite;
(vitsord) testimonio, certificato;
(berättigande) justification, legitimation
II adj legal, legitime, justificate


hemulsman

jur venditor


hemulsskyldighet

jur obligation de provar obtention legal de un merce vendite


hemundervisning

inseniamento/instruction in casa


hemuppgift

(läxa) deber (scholar/de schola)


hemvan

como in casa


hemvist

domicilio, residentia;
biol habitat lat;
fig centro;
med ~ i residente/domiciliate in/a


hemvistort

jur domicilio, residentia


hemväg

retorno


hemvärn

protection civil


hemvärnsman

membro del protection civil


hemvävd

telite a/in casa;
fig folkloristic


hemvård

curas a domicilio, assistentia domiciliari


hemvårdare

adjuta/assistente del servicio social familiar/familial (pro cura temporari)


hemåt

a/verso casa


henna

henna


henne

la;
(efter prep) illa;
jag kommer med ~ io veni con illa;
jag ser ~ io la vide;
jag skriver ett brev till ~ io la scribe un lettera/littera;
vänner till ~ amicos de illa


hennes

su, de illa;
självst le sue(s);
för ~ skull pro illa;
Hennes Majestät Su Majestate;
min bok och ~ mi libro e le sue (de illa)


heparin

kem heparina


hepatit

med hepatitis;
läran om ~ hepatologia;
person som lider av ~ hepatico


heraldik

heraldica, scientia del blason


heraldiker

heraldico, heraldista


heraldisk

heraldic


herbarium

herbario


herbicid

herbicida;
som avser ~ herbicida


herbivor

zool animal herbivore, herbivoro;
som avser ~ herbivore


Hercegovina

Herzegovina


Herculaneum

Herculaneo


herdabrev

rel lettera/littera episcopal


herdaminne

collection de datas biographic del clero de un parochia


herde

pastor;
den gode Herden le Bon Pastor;
Herren är min ~ le Senior es mi Pastor;
som avser ~ pastoral, bucolic, arcadian


herdedikt

litt poema buccolic, bucolica, ecloga, idyllio, pastoral


herdeflöjt

mus flauta de pastor/de Pan, calamello, syringa, syringe


herdefolk

populo de pastores


herdegosse

juvene pastor, pastorello


herdeidyll

idyllio


herdepipa

mus flauta de pastor/de Pan, calamello, syringa, syringe


herdestav

baston/baculo pastoral/de pastor


herdestund

incontro amorose (secrete)


herdinna

pastora


herdinnedräkt

vestimento de pastora


hereditet

jur hereditate


hereditär

jur hereditari


heresi

heresia


heretiker

heretico


heretisk

heretic


Herkules

Hercules


herkulesarbete

labor/travalio herculee


herkulisk

herculee


herm

konst herma


hermafrodit

hermaphrodito, androgyno


hermafroditisk

hermaphrodite, androgyne


hermafroditism

hermaphroditismo


hermelin

zool armenio


hermelinmantel

mantello de armenio


hermelinskinn

(pelle de) armenio


hermeneutik

rel, fil hermeneutica


hermeneutisk

rel, fil hermeneutic


hermetisk

hermetic;
~t tillsluten claudite/clause hermeticamente


hermetism

fil hermetismo


hernia

med hernia;
person som lider av ~ hernioso;
som avser ~ hernial, herniari;
som lider av ~ herniose


Herodes

Herode


Herodias

Herodiade, Herodias


herodisk

herodian


heroin

farm heroina;
använda ~ prender heroina


heroinbegär

heroinismo


heroinism

consumo de heroina


heroinist

heroinomano


heroinlangning

traffico de heroina


heroinmissbruk

consumo de heroina


heroinöverdos

overdose eng [ouvödous] de heroina


heroisera

heroificar


heroisering

heroification


heroisk

heroic


heroism

heroismo


heros

heroe


herostratisk

malfamate


herpes

med herpete;
som avser ~ herpetic


herpesliknande

med herpetiforme


herpesutslag

med eruption herpetic


herpetism

med herpetismo


herpetolog

med, zool herpetologo


herpetologi

med, zool herpetologia


herpetologisk

med, zool herpetologic


herr

(vid tilltal eller omtal) senior


herradöme

dominio, domination, suprematia, principato, soveranitate, hegemonia


herran

se herre


herrartikel

articulo pro homines


herravdelning

departimento/section pro/de homines


herravälde

dominio, domination, imperio, poter, autoritate, controlo, hegemonia, suprematia;
ha ~t till sjöss haber le dominio del mares;
stå under främmande ~ esser sub le dominio estranier


herrbastu

sauna fi pro homines


herrbekant

cognoscentia masculin


herrbesök

visita de un homine/de homines


herrbetjänt

(klädhängare) lacai, dressboy eng [dresbåi]


herrbyxa

pantalon(es) (pro homines)


herrcykel

bicycletta de/pro homine


herrdubbel

sport duple homines


herre

(man) homine;
(man i god samhällsställning) senior, maestro, domino;
(adelsman) gentilhomine;
herr Svensson senior Svensson;
Herren Gud le Senior, Deo;
Herre Gud! Sancte Deo!, Deo mie!;
~n till Glimmingehus le senior de Glimmingehus;
Herrens år Anno Domini;
herrn i huset le senior/maestro del casa;
lovad vare Herren! laudate sia Deo!;
många herrans år multissime annos;
min ~ senior;
mina damer och herrar! senioras e seniores!;
spela fin ~ dar se aere de gentilhomine;
vara ~ på täppan esser le maestro;
vara ~ över sig själv saper/poter controlar se;
vilket herrans (o)väder! que tempesta!;
Vår Herre Nostre Senior


herredag

hist assemblea/reunion parlamentari del homines importante/notabile;
(i Polen) dieta polonese/polac


herregud

~! Sancte Deo!


herrekipering

magazin pro articulos de moda pro homines


herrelös

sin propretario, derelicte


herreman

grande proprietario, castellano


herremöte

hist assemblea/reunion parlamentari del homines importante/notabile;
(i Polen) dieta polonese/polac


herrfrisering

salon de perrucchero pro homines


herrfrisör

perrucchero pro homines


herrgård

proprietate/dominio rural;
(större) latifundio;
(slottsliknande) castello


herrgårdsost

kul caseo svedese simile a emmenthal


herrgårdsroman

roman(ce) de castello


herrgårdsvagn

station wagon eng [steishön wægön]


herrhalsduk

cravata


herrhatt

cappello de/pro homine


herridrott

sport masculin/pro homines


herrkläder

vestimentos masculin/de homine/pro homines


herrkonfektion

confection pro homines


herrkostym

habito


herrlag

sport equipa masculin/de homines


herrmiddag

dinar exclusivemente pro homines


herrmode

moda masculin


herrsadel

sella pro homines


herrsingel

sport simple homines


herrskap

(äkta makar) copula maritate/spo(n)sate, spo(n)sos, conjuges;
(högre stånd) nobilitate;
~ och tjänstefolk seniores e servitores;
~et Lind senior e seniora Lind;
mitt ~! (till ett blandat sällskap) senioras e seniores!;
unga ~et le juvene copula/spo(n)sos


herrskapsaktig

de gentilhomine/senior


herrskapsfamilj

familia nobile, bon familia


herrskapsfolk

seniores, nobilitate


herrskapsliv

leva ett ~ viver como un prince/un principe


herrskapsvis

på ~ como in casas/familias nobile


herrsko

scarpa/calceo de/pro homine


herrskräddare

sartor pro homines


herrtidning

jornal/revista/magazine eng [mægözi:n] pro homines;
~ar le pressa masculin


herrtoalett

cabinetto/lavatorio/toilette fr [twalät] pro homines


herrtycke

ha ~ esser attractive/popular a homines


herrunderkläder

subvestimentos masculin


hertig

duc (pl duches);
~en av Alba le duc de Alba


hertigdöme

ducato


hertiginna

duchessa


hertiginnetitel

titulo de duchessa


hertigkrona

corona ducal


hertiglig

ducal;
~ värdighet ducato


hertigtitel

titulo de duc, ducato


hertz

hertz;
som avser ~ hertzian


Herzegovina

Herzegovina


hes

rauc;
med aphone, aphonic;
~a Fredrik fig le sirena de alarma/de alerta;
bli ~ inraucar se;
göra ~ inraucar


heshet

raucitate, inraucamento;
med aphonia;
bli botad från ~ disinraucar;
botande av ~ disinraucation


hesitation

hesitation


hesitera

hesitar


Hesperia

hist Hesperia


hesperid

myt hesperide;
~ernas trädgård le jardin del hesperides


hesperisk

hesperie


hess

mus si bemolle


het

cal(i)de, cal(i)dissime, calorose, torride, ardente;
(passionerad) passionate, ardente, vive;
(hetsig) cal(i)de, ardente, sensual, lascive;
kul condimentate, speciate, urente, piccante;
en ~ dag un die/jorno calorose;
göra det ~t om öronen för någon fig mitter un persona in un situation embarassose;
~ mat nutrimento condimentate/piccante/speciate;
~a källor fontes cal(i)de;
~a linjen mellan Vita huset och Kreml le hotline eng [håtlain] inter le Casa Blanc e le Kremlin;
~t klimat climate torride;
~t temperament temperamento ardente/cal(i)de/sensual/lascive;
~t vatten aqua bulliente


heta

esser nominate/appellate, nominar se, appellar se;
det heter i lagen secundo le lege;
han heter Karl su nomine es Carolo, ille se nomina/se appella Carolo;
vad heter det på latin? como se dice in latino?;
vet du vad den här blomman heter? sape tu le nomine de iste flor/como se appella/se nomina iste flor/como on appella/nomina iste flor?


heterocerk

zool heterocercal


heterocyklisk

kem heterocyclic


heterodox

heterodoxe


heterodoxi

heterodoxia


heterodyn

radio heterodyne


heterofoni

mus heterophonia


heterogam

biol heterogame


heterogami

biol heterogamia;
bot anisogamia


heterogen

heterogene, heterogenee


heterogenitet

heterogeneitate


heteroklis|heteroklisi

(el. heteroklisi) språk declination heteroclite, heteroclito


heteroklitisk

språk heteroclite


heterokton

bot heterochtone


heterolog

med heterologe


heteronom

fil heteronome


heteronomi

fil heteronomia


heterosexualitet

heterosexualitate


heterosexuell

heterosexual


heterotrof

biol heterotrophe, heterotrophic


heterotrofi

biol heterotrophia


heterozygot

I adj biol heterozygote, heterozygotic
II s biol heterozygote


hetlevrad

irascibile, iracunde, irritabile, biliose, impetuose, focose, choleric, cal(i)de;
vara ~ haber le sanguine cal(i)de


hetluft

aere cal(i)de


hetman

hetman


hets

(ansättande) campania diffamatori/de diffamation/de denigration;
(brådska) haste, pressa, precipitation;
(upphetsning) excitation;
(klappjakt) battita;
bedriva ~ mot någon diffamar/denigrar un persona


hetsa

(uppegga) excitar, incitar, instigar, provocar;
(jaga) chassar [sh-], pressar;
(skynda sig) hastar se, precipitar se;
~ sin hund mot någon excitar su can contra un persona;
~ mig inte! non pressa me!;
~ upp excitar, animar, agitar, exaltar;
~ upp sig excitar se, incholerisar se


hetsare

agitator, excitator, provocator, instigator


hetsig

(häftig) vehemente, impetuose, vive, ardente, violente, intense, forte, febril, focose, fervente, fervide;
(jäktig) agitate, inquiete, nervose, febrose, febril, precipitate;
en ~ diskussion un discussion ardente;
en ~ period un periodo agitate;
ha en ~ läggning haber un character/esser impetuose


hetsighet

(häftighet) vehementia, impetuositate, violentia, intensitate;
(jäkt) agitation, nervositate, febrilitate, precipitation


hetsjakt

jakt battita;
fig campania diffamatori/de diffamation/de denigration


hetskampanj

campania diffamatori/de diffamation/de denigration


hetsning

excitation, excitamento, incitation, incitamento, instigation


hetsporre

testa/capite cal(i)de, fanatico


hetsätande

med bulimia nervose


hetta

I s calor (forte), ardor, fervor;
i stridens ~ in le ardor/fervor del lucta/del battalia;
tryckande ~ calor oppressive/suffocante
II v arder, comburer;
diskussionen ~de till le discussion prendeva foco;
~ upp calefacer;
~ upp maten recalefacer le repasto


hettit

hittita


hettitisk

hittita


hettitiska

språk lingua hittita


hetvatten

aqua calde/calide


hetvägg

kul panetto de martedi grasse con lacte cal(i)de


hetär

hetera


heureka

~! eureka! grek


heuristik

methodo heuristic, heuristika


heuristisk

heuristic


hexadecimal

mat hexadecime, hexadecimal


hexaeder

mat hexahedre


hexaedrisk

mat hexahedric


hexagon

mat hexagono


hexagonal

mat hexagone, hexagonal


hexagram

mat hexagramma


hexakord

mus hexachordo


hexameter

litt hexametro


hexametrisk

litt hexametre, hexametric


hexan

kem hexano


hi-fi|hi|fi

mus alte fidelitate, hi-fi eng [haifai]


hi-fi-anläggning|hi|fi|anläggning

mus installation/apparato (de) hi-fi eng [haifai]


hiatus

språk hiato;
föreligga ~ hiar


hibernation

zool hibernation


hibernera

zool hibernar


hibiskus

bot hibisco, rosa de China [sh-]


hicka

I s singulto;
ha ~ singultar
II v singultar


hickning

singulto


hickory

bot carya


hidalgo

hidalgo sp


hidjra

rel hegira


hidös

monstruose, fede


hierark

hierarcha


hierarki

hierarchia


hierarkisk

hierarchic


hieratisk

hieratic


hierofant

hist hierophanta


hieroglyf

hieroglyphico


hieroglyfisk

hieroglyphic


hieroglyfskrift

scriptura hieroglyphic


higginskofta

tricot fr [-ko] Higgins


hillebard

hist hallebarda


hillebardiär|hillebardjär

(el. hillebardjär) hist hallebardero


Himalaya

Himalaya;
från ~ himalayan


himla

I adj ett ~ liv un rumor tremende;
hon är ~ vacker illa es formidabilemente belle
II v ~ med ögonen levar le oculos al celo;
~ sig monstrar su consternation


himlafäste

firmamento


himlakropp

corpore celeste/celestial, astro, astere


himlaport

porta del celo/del paradiso


himlapällen

le firmamento


himlarunden

le volta/domo celeste/del celo, le firmamento


himlarymdem

le spatio celeste/celestial, le celo


himlastege

Jakobs ~ bibl le scala de Jacob


himlastormande

enorme, gigantesc, titanic


himlastormare

myt titano;
fig revolutionario, fanatico, idealista


himlasänd

como un benediction del celo


himlavalvet

le volta/domo celeste/del celo, le firmamento


himmel

celo, firmamento;
(övertäckning) celo, baldachino;
rel celo;
(den högsta himlen) empyreo;
allt mellan ~ och jord toto inter celo e terra;
~ och pannkaka! mamma mie!, Sancte Antonio!;
i himlens namn! in nomine del celo!, pro le amor de Deo!;
komma till himlen ir al celo;
mellan ~ och jord inter celo e terra;
molnfri ~ celo sin nubes/de azuro;
molntäckt ~ celo coperte;
röra upp ~ och jord mover celo e terra;
som en gåva från himlen como un benediction del celo;
under bar ~ a celo aperte/discoperte;
vara i sjunde himlen esser in le septime celo


himmelrike

regno celeste/celestial/del celo


himmelsblå

blau/azur celeste, cerulee


himmelsblått

s blau/azuro celeste


himmelsekvator

astron equator celeste/celestial


himmelsfärd

ascension;
Jungfru Marie ~ le Assumption;
Kristi ~ le Ascension


himmelsfärdsdag

Kristi ~ le die/jorno de Ascension


himmelsglob

globo celeste/celestial/del celo


himmelshög

que tocca le celo, que se eleva usque al celo, altissime


himmelsk

celeste, celestial, del celo, divin, supernal, superne;
Det ~a riket le Celeste Imperio;
~ musik/rättvisa musica/justitia divin;
vår himmelske Fader nostre Patre Celeste/Celestial


himmelskarta

planispherio celeste


himmelskupa

volta/sphera celeste/del celo, firmamento


himmelspol

astron polo celeste/celestial/del celo


himmelsskriande

que clama al celo;
en ~ orättvisa un injustitia flagrante/critante, un iniquitate


himmelssäng

lecto a/con baldachino


himmelstecken

signo del zodiaco


himmelsvid

enorme, immense;
~ skillnad differentia enorme


hin

I best art le;
~ håle/onde le Diabolo
II s le Diabolo;
hon är ett hår av ~ illa es un diabolessa


hind

zool cerva


hinder

barriera, barrage [-ad3e], barricada, incombramento, impedimento, obstaculo, embarasso;
det möter inget ~ från min sida il ha necun/nulle inconveniente de mi parte;
lägga ~ i vägen för någon poner trabes/traves a un persona;
ta ett ~ sport prender un obstaculo;
utgöra ett ~/vara till ~s impedir, obstruer, entravar


hinderbana

sport pista/percurso de obstaculos, percurso de steeplechase eng [sti:pltsheis]


hinderhoppning

sport concurso hippic


hinderlöpning

sport (friidrott) steeplechase eng [sti:pltsheis];
(hästsport) concurso hippic


hindersam

embarassante, embarassose, impeditive


hindersprövning

jur investigation de impedimento matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


hindi

språk hindi


hindkalv

zool parve cervo, cervino


hindra

(vara till hinders) impedir, obstruer, entravar;
(förhindra) impedir, retener, prevenir, precluder, prohiber;
der ~r inte att isto non preveni que;
inte låta något ~ sig lassar se arrestar/stoppar per nihil, non lassar se arrestar/stoppar per ulle cosa;
~ någon från att göra något impedir/retener un persona de facer un cosa;
~ trafiken obstruer le traffico


hindrande

obstaculose, inhibitori, preventive, impeditive, obstructive


hindu

hindu


hinduisk

hindu


hinduiska

femina hindu


hinduism

hinduismo


hinduistisk

hindu


Hindustan

Hindustan


hindustani

språk hindustani


hingst

zool stallon


hingstuppfödning

elevamento de stallones


hink

situla;
en full ~ med vatten un situlata de aqua


hinkhandtag

ansa de un situla


hinkvis

in situlatas


hinna

I v (ha tillräckligt med tid) haber tempore;
(komma i tid) arrivar a tempore;
~ fram till/ifatt attinger;
inte ~ med i undervisningen non poter sequer le rhythmo del studios;
inte ~ med tåget mancar/perder le traino
II s membrana, pelle, pellicula, epicarpo


hinnaktig

membranose, membranacee, pellicular


hinsides

ultra, ulterior, trans, del altere latere, extra;
~ bergen ultramontan;
~ denna världen ultramundan;
~ havet ultramar


hinterland

hinterland ty [hintörlant]


hipp

I ("inne") in voga, hip eng
II interj hip!;
~ ~ hurra! hip hip hurra!


hipp som happ|hipp|happ

det är ~ isto equala


hippa

festa


hippie

hippie eng [hipi]


hippiemode

moda hippie eng [hipi]


hippierörelse

movimento hippie eng [hipi]


hippodrom

hippodromo


hippogryf

myt hippogrypho


Hippokrates

Hippocrate;
~ läkaretik hippocratismo


hippokratisk

hippocratic;
den ~a eden le juramento hippocratic


hippolog

hippologo


hippologi

hippologia


hippologisk

hippologic


hird

hist guarda de corpore, guarda-corpore


hirs

bot milio


hirsutism

med hirsutismo


hisklig

terribile, terrific, detestabile, atroce, abominabile, horrende, horrific, (ab)horribile, abhorrente, espaventabile, tremende


hisklighet

terror, horror, atrocitate


hisna|hissna

(el. hissna) haber le vertigine;
~nde fart/höjder velocitate/alturas vertiginose;
jag ~r io ha le vertigine, le capite/testa me torna


hispig

confuse, folle


hiss

I ascensor, elevator, lift eng;
(för varor) monta-cargas;
ta ~en prender le ascensor;
åka ~ ner/upp descender/montar per/in ascensor
II mus si diese


hissa

hissar, altiar, (e)levar;
~ flaggan hissar le bandiera;
~ någon jectar un persona in le aere;
~ segel hissar/altiar le velas;
~ upp hissar, levar, altiar


hissanordning

ascensor, monta-cargas, elevator


hisschakt

cavia de ascensor


hissdörr

porta de ascensor/de lift eng


hisskorg

cabina del ascensor/del lift eng


hisskötare

ascensorista


hisslina

cablo de ascensor/de lift eng


hisspojke

ascensorista (juvene)


hisstrumma

cavia de ascensor


hissverk

monta-cargas


histamin

biol histamina;
som avser ~ histaminic


histidin

kem histidina


histogen

biol histogene


histogenes

biol histogenese, histogenesis, histogenia


histogram

histogramma


histokemi

histochimia


histokemisk

histochimic


histolog

biol histologo, histologista


histologi

biol histologia


histologisk

biol histologic


historia

1 (ämne) historia, historiologia;
antikens ~ le historia ancian;
nutidens ~ le historia moderne/contemporanee 2 (berättelse) historia, conto, narration, fabula;
berätta en ~ contar/narrar un historia, historiar, fabular;
det kommer att bli en dyr ~ isto va esser un historia costose, isto va costar multo;
det förmäler inte historien le historia non nos lo dice;
det är en annan ~ isto es un altere historia;
det är en lång ~ isto es un longe historia;
det är ~ nu isto forma/es parte del passato;
för att göra en lång ~ kort pro esser breve, in summa;
ha en ~ med någon haber un relation amorose con un persona;
hitta på en ~ fabricar un historia, fabular;
just en snygg ~! (vermente) belle cosa!;
kort ~ litt novella;
rolig ~ historia amusante/hilarante/comic, anecdota


historicism

historicismo


historicitet

historicitate


historieberättare

fabulista


historiebok

libro de historia;
(lärobok) manual de historia


historiefilosofi

philosophia del historia


historieforskare

historico, historiologo


historieforskning

scientia historic, historiologia


historiefördärvare

mal fabulista


historieförfalskning

falsification del historia


historielektion

lection de historia


historielärare

professor de historia


historielös

sin notion historic


historiemålning

konst pictura historic


historiera

se historisera


historieroman

litt roman(ce) historic


historieskildrare

konst pictor de historia


historieskrivare

historiographo, historico


historieskrivning

historiographia;
som avser ~ historiographic


historiesyn

conception del historia


historietimme

lection de historia


historiett

litt historietta


historieundervisning

inseniamento de historia


historieuppfattning

conception del historia


historieverk

litt obra historic


historik

synopsis historic


historiker

historico


historiograf

historiographo


historiografi

historiographia


historiografisk

historiographic


historisera

historiar


historisk

historic;
~t bevisa något demonstrar historicamente un cosa;
~t vetande cognoscentia/cognoscimento de historia


historiskhet

historicitate


historism

historicismo


histrion

teat histrion;
som avser ~ histrionic


hit

I adv (per) hic/ci;
fundera ~ och dit pesar le pro e le contra;
~ och dit a tote directiones;
~ och inte längre non plus ultra lat;
han kom ~ igår ille arrivava heri;
~ med boken! da me le libro!;
hon är så ~ och dit illa es tanto irresolute/indecise/vacillante;
kom ~! veni!;
röra sig ~ och dit mover de un latere a un altere, balanciar;
ända ~ usque a hic/a ci
II s mus successo, melodia popular, hit eng


hiterst

le plus vicin


hitföra

adducer


hithörande

apposite, pertinente


hitintill

usque (a) hic/ci


hitintills

usque nunc/ora, usque al presente


hitkalla

(ad)vocar, appellar


hitlista

mus lista de successos, hit parade eng [hit pöreid]


hitlåt

mus successo, melodia popular, hit eng


hitre

plus vicin


hitta

(finna) trovar;
(upptäcka) discoperir;
~ hem poter/saper trovar le via/le cammino a casa;
~ på inventar, imaginar, excogitar, idear, fabricar;
~ på en historia fabricar un historia;
~ på en undanflykt inventar un subterfugio;
leta och ~ cercar e trovar;
som ~t! a que bon mercato!, un ver occasion!;
vad ska vi nu ~ på att göra? que facera nos nunc?


hittebarn

infante trovate/abandonate


hittegods

objectos trovate


hittelön

recompensa pro le trovator


hittilldags

usque hodie


hittills

usque nunc/ora, usque al presente;
som ~ como in le passato


hittillsvarande

actual (al presente)


hitåt

in iste direction, (per) hic/ci


hiv|HIV

(el. HIV) (humant immunbristvirus) med HIV (human immunodeficiency virus eng)


hiv-drabbad|hiv|drabbad|hiv-infekterad|infekterad

(el. hiv-infekterad) med HIV-positive, seropositive


hiv-infektion|hiv|infektion

med contamination/infection per HIV


hiv-negativ|hiv|negativ

med HIV-negative, seronegative


hiv-positiv|hiv|positiv

med HIV-positive, seropositive


hiv-smittad|hiv|smittad

med HIV-positive, seropositive


hiv-smittning|hiv|smittning

med contamination/infection per HIV


hiv-test|hiv|test

med test eng de HIV


hiv-virus|hiv|virus

med virus de HIV


hiva|hyva

(el. hyva) sjö hissar, levar;
(kasta överbord) jectar in mar;
fig jectar (via)


hjalt

hist guarda-mano


hjord

grege;
samla(s) i ~ gregar;
som lever i ~ gregari


hjordinstinkt

instincto gregari, gregarismo


hjordmänniska

esser gregari, homine del massa


hjort

zool cervo


hjortaktig

zool cervin


hjortbröl

bramamento


hjortdjur

zool (familj) cervidas


hjorthorn

cornos/cornamento cervin/de cervo


hjorthornssalt

kem carbonato de ammonium


hjortkalv

zool parve cervo, cervino


hjortläder

pelle de cervo


hjortron

bot rubo chamaemorus lat [-mä-]


hjortsadel

kul lumbo de cervo


hjortskytte

chassa [sh-] de cervos


hjortsvin

zool babirussa


hjul

rota;
byta ~ cambiar le rota;
det går som på ~ fig toto va como super rotas;
snurra på ett hjul facer tornar un rota;
sätta en käpp i ~et mitter un baston in le rota;
sätta ett däck på ett ~ poner un pneu(matico) a un rota;
vara femte ~et under vagnen fig esser le quinte rota del carro/del carretto/del carrossa


hjula

sport facer le rota


hjulavstånd

distantia interaxial/inter le axes


hjulaxel

axe de rota


hjulbas

distantia interaxial/inter le axes


hjulbent

valge, de gambas arcate


hjulbredd

diametro del rota


hjuldjur

zool rotifero;
(provins) rotatoria


hjuleker

radio de rota


hjulformig

in forma de rota, rotiforme;
bot rotacee


hjullastare

cargator a/super rotas


hjulmakare

carrero


hjulnav

modiolo del rota


hjulpar

par de rotas


hjulring

pneu(matico)


hjulspår

tracia de rota


hjultryck

carga de rota


hjulupphängning

suspension del rotas


hjulångare

nave/vapor a/de rotas


hjälm

casco


hjälmbuske

cresta, crista


hjälmgaller

visiera


hjälmspets

puncta de un casco


hjälmtak

arkit lambrequin fr [la)brökä)], domo


hjälp

(bistånd) auxilio, adjuta, succurso, supporto, concurso, assistentia, appoio, relevamento;
(botemedel) remedio, medicamento, medicina, pharmaco;
(medhjälpare) adjuta, adjutor, assistente;
be någon om ~ invocar le adjuta de un persona;
ekonomisk ~ adjuta/supporto/appoio financiari, subsidio;
erbjuda sin ~ offerer/proponer su adjuta;
få ~ reciper adjuta/succurso;
första ~en le prime/prompte succurso/auxilio, prime/primari cura;
le succurso primari, le succursos de urgentia;
ge ~ prestar/dar adjuta/succurso/auxilio, auxiliar;
han är en god ~ i köket ille es un adjuta utile in le cocina;
~! succurso!, adjuta!;
komma till ~ succurrer;
med Guds ~ con le adjuta de Deo;
med ~ av per (medio de), a fortia de, via;
med ~ från con assistentia de;
mot denna sjukdom finns ingen ~ il ha nulle remedio contra iste maladia;
rop på ~ crito de succurso/de adjuta;
ropa på ~ critar al succurso, clamar adjuta;
söka ~ cercar adjuta/succurso;
ta till ~ prender pro adjuta;
vara till ömsesidig ~ esser de adjuta/succurso mutue


hjälpa

(bistå) auxiliar, prestar auxilio, assister, adjutar, (ad)juvar, coadjuvar, secundar, appoiar, relevar, sustener, succurrer;
(betjäna) servir, esser utile;
(lindra) esser efficace;
det kan inte ~s non importa;
hjälp! succurso!, adjuta!;
~ någon att bära något adjutar un persona a portar un cosa;
~ någon upp (att resa sig) adjutar un persona a levar se;
~ till med något contribuer/concurrer/cooperar a/con un cosa;
~ upp sin ekonomi med privatlektioner (a)meliorar su situation financiari con lectiones private/particular;
~s åt assister le un le altere, collaborar;
jag kan inte ~ att il non es mi culpa que;
medicinen hjälper le medicamento es efficace


hjälpaktion

action de succurso


hjälpapparat

apparato auxiliar


hjälparbete

labor/travalio de adjuta/de succurso/de auxilio/de assistentia


hjälpare

auxiliator, assistente, adjuta, adjutante, adjutor, assistente;
(räddare) salvator


hjälpbehövande

(av penningstöd) necessitose, indigente, destitute, paupere, povre;
(av sjukvård) infirme, invalide, stropiate


hjälpbiskop

episcopo auxiliar/suffraganee, coadjutor, ordinante


hjälpexpedition

expedition de succurso


hjälpfartyg

nave auxiliar


hjälpfond

fundo de succurso/de adjuta


hjälpklass

classe pro alumnos deficiente


hjälplig

(skaplig, dräglig) acceptabile, admissibile, plausibile, presumibile, approbabile, passabile


hjälpligt

adv (tämligen) (as)satis


hjälplinje

mat linea auxiliar;
mus linea supplementari


hjälplös

inope, impotente, abandonate


hjälplöshet

inopia, abandono


hjälpmanskap

equipa de succurso/de emergentia


hjälpmedel

medio (auxiliar), adjuta;
(botemedel) remedio, expediente


hjälpmotor

motor auxiliar


hjälporganisation

organisation de adjuta/de auxilio/de assistentia


hjälpprogram

programma de auxilio/de adjuta/de succurso/de assistentia;
data programma auxiliar


hjälppräst

predicator/prestre adjuncte/auxiliar


hjälpreda

adjuta, adjutor, assistente


hjälpresurser

ressources fr [resurs]


hjälpsam

preste/prompte a adjutar, servicial, obligante, complacente


hjälpsamhet

prestessa/promptitude a adjutar, servicialitate, complacentia


hjälpsats

fil lemma


hjälpskärm

data schermo auxiliar


hjälpspråk

lingua auxiliar


hjälpsökande

sollicitante, sollicitator


hjälptrupper

mil truppas auxiliar/subsidari/de succurso


hjälptygel

martingala


hjälpverb

språk verbo auxiliar;
modala ~ verbos auxiliar de modo;
passivbildande ~ verbos auxiliar del passivo;
temporala ~ verbos auxiliar de tempore


hjälpverksamhet

(prestation de) adjuta, assistentia, auxilio


hjälpvetenskap

scientia auxiliar


hjälpvillig

preste/prompte a adjutar, servicial, obligante, complacente


hjälpåtgärd

action de succurso


hjälte

heroe;
litt heroe, personage [-ad3e] principal, protagonista;
göra till ~ heroificar


hjältebragd

acto heroic/de heroismo, prodessa;
hist gesta


hjältedikt

litt poema epic, epos, epopea;
hist canto de gesta


hjältediktning

litt poesia epic


hjältedyrkan

culto del/al heroes


hjältedåd

acto heroic/de heroismo, prodessa;
hist gesta


hjältedöd

morte heroic


hjältefigur

(figura de) heroe


hjältegloria

gloria de heroe


hjältekonung

rege heroic/de heroe


hjältemod

valor/corage [-ad3e] heroic, heroismo


hjältemodig

heroic


hjälteroll

rolo de heroe


hjältesaga

litt saga heroic


hjältetenor

mus tenor dramatic


hjältinna

heroina;
litt heroina, persona principal, (femina) protagonista


hjältinneroll

rolo de heroina


hjärna

anat (stora) cerebro;
(lilla) cerebello;
(stora och lilla) encephalo;
fig (förstånd) cerebro, intelligentia;
använda ~n cerebrar;
bry sin ~ med fig rumper se le capite/le testa de;
ha fått något på ~n fig esser absorbite de un cosa;
hon har en skarp ~ illa ha un intelligentia acute/subtil/vive;
som avser lilla ~n cerebellar, cerebellose;
som avser stora ~n cerebral;
som avser stora och lilla ~n encephalic;
spöka i någons ~ fig habitar/occupar le pensatas de un persona


hjärnaktivitet

activitate/action/functionamento cerebral/del cerebro, cerebration


hjärnbalk

anat corpore callose


hjärnbark

anat cortice cerebral


hjärnblödning

med hemorrhagia cerebral, apoplexia


hjärncell

biol cellula cerebral


hjärndöd

I adj colpate de morte cerebral
II s morte cerebral


hjärnemboli

med embolia cerebral


hjärnforskare

med encephalogo


hjärnforskning

med encephalogia


hjärnfunktion

function cerebral


hjärngymnastik

gymnastica cerebral/mental/del cerebro/del spirito


hjärnhalva

anat hemispherio cerebral


hjärnhinna

anat membrana cerebral, meninge;
hårda ~n le meninge dur;
mjuka ~n le meninge molle


hjärnhinneinflammation

med meningitis, cerebritis, encephalitis


hjärninfarkt

med infarcto cerebral


hjärninflammation

med encefalitis, inflammation del encephalo


hjärnkapacitet

capacitate cerebral


hjärnkirurg

med chirurgo encephalogo, psychochirurgo


hjärnkirurgi

med psychochirurgia


hjärnkontor

testa, capite, cerebro;
han har fel på ~et ille es folle


hjärnlob

anat lobo cerebral/del cerebro


hjärnmassa

anat massa cerebral/encephalic, substantia/materia cerebral, massa/substantia gris


hjärnoperation

med encephalotomia


hjärnsjukdom

med maladia/affection cerebral/del cerebro


hjärnskada

med lesion cerebral/del cerebro


hjärnskakning

med commotion cerebral/del cerebro


hjärnskål

anat cassa cranian, cranio


hjärnspöke

chimera, illusion, vision, hallucination, phantasma, phantasia, utopia;
~n phantasmagoria;
hänge sig åt ~n chimerisar;
som avser ~n chimeric, illusori, phantasmatic, phantasmagoric, utopic


hjärnstam

anat trunco cerebral


hjärnsubstans

anat substantia/materia cerebral


hjärntrust

trust eng [trast] de personas intelligente


hjärntumör

med tumor cerebral/del cerebro


hjärntvätt

fig lavage [-ad3e] cerebral/del cerebro


hjärntvätta

fig lavar le cerebro, facer le lavage [-ad3e] del cerebro


hjärnuppmjukning

med encephalomalachia


hjärnvattusot

med hydrocephalo;
läran om ~ hydrocephalia


hjärnverksamhet

activitate/action/functionamento cerebral/del cerebro, cerebration


hjärnvindling

anat circumvolution cerebral/del cerebro, gyro


hjärt-lungmaskin|hjärt|lungmaskin

med machina cardiopulmonar


hjärta

anat corde;
fig corde;
(centrum) corde, centro;
Afrikas ~ le corde de Africa;
Alla ~ns dag le die de Sancte Valentin (le 14 de februario);
av hela mitt ~ de tote (le) corde;
det ligger mig om ~t io lo ha super le corde;
ett ~ av guld un corde de auro;
ett ~ av sten un corde de petra/de rocca;
följa sitt ~s röst sequer le voce de su corde;
gripa sig an något med själ och ~ dar se corpore e anima a un cosa;
gå till ~t (röra) toccar, emover, emotionar;
ha ~t i halsgropen haber le corde super le bucca/le labios;
ha något på ~t haber un cosa super le corde;
~ns gärna con multissime gusto, con gaudio/joia, ben voluntarie;
ha svagt ~ esser cardiac;
~t bankar/klappar/slår le corde batte/palpita;
i djupet av sitt ~ al fundo de su corde;
i ~t av staden in le corde/centro del citate/del urbe;
i själ och ~ post toto;
inte ha ~ att non haber le corde de;
krossa någons ~ rumper le corde a un persona;
kära ~nes! bontate divin!;
lägga någon något på ~t recommandar multo particularmente un cosa a un persona;
lägga något på ~t prender un cosa a corde;
lätta sitt ~ discargar su corde;
med blödande ~ con le corde sanguinante;
med bävande ~ con le corde battente;
med lätt ~ tranquille;
med lättat ~ alleviate, relevate, discargate;
med tungt ~ con le corde opprimite;
ur djupet av sitt ~ ab le fundo de su corde;
sakna ~ fig mancar de corde;
som avser ~t anat cardiac, cardial; stjäla någons ~ furar/robar le corde de un persona;
säga sitt ~s mening declarar francamente su opinion;
tala fritt ur ~t parlar con franchitia/con ingenuitate;
tala till någons ~ parlar al corde de un persona


hjärtansfröjd

bot melissa


hjärtanskär

amorata, amorato


hjärtarytmi

med arhythmia;
som avser ~ arhythmic


hjärtattack

attacco/crise/crisis cardiac


hjärtbesvär

maladia de corde, affection cardiac


hjärtblad

bot cotyledon


hjärtblock

med bloco cardiac


hjärtblod

sanguine del corde


hjärtbyte

med transplantation/graffo cardiac/del corde


hjärtdiagram

med cardiogramma


hjärtdonator

donator de corde


hjärtdöd

I s morte clinic
II adj clinicamente morte


hjärteangelägenhet

desiro/desiderio del corde


hjärtebarn

infante favorite/preferite/de preferentia/de predilection


hjärteblod

fig sanguine del corde;
ge sitt ~ för dar su vita pro


hjärteglad

multo contente


hjärtegod

multo bon, nobile, bonissime


hjärtegryn

corde, amor, angelo, tresor


hjärtegull

corde, amor, angelo, tresor


hjärtehemlighet

secreto intime/del corde/de amor


hjärtekrossare

seductor, lady-killer eng [leidikilö], donjuan


hjärtekval

dolor del anima, affliction, tristessa


hjärtelag

disposition


hjärter

kortsp corde


hjärteress

kortsp le asse de cordes


hjärterot

fig;
det grep mig ända in i ~en isto me toccava al fundo de mi corde


hjärtertvåa

kortsp le duo de cordes


hjärterum

fig;
finns det ~ finns det stjärterum pro bon amicos il ha sempre spatio


hjärteräss

kortsp le asse de cordes


hjärterötter

fig;
det grep mig ända in i ~na isto me toccava al fundo de mi corde


hjärtesak

desiro/desiderio del corde


hjärtesorg

dolor del anima, affliction, tristessa


hjärtesuck

profunde suspiro


hjärtevarm

cordial, profunde


hjärtevän

amico intime/de corde


hjärtevärmande

cordial, profunde


hjärtfel

med deformation/malformation/abnormalitate cardiac/del corde, cardiopathia


hjärtfladder

med vacillation del corde


hjärtflimmer

med vacillation del corde


hjärtform

forma de corde


hjärtformad|hjärtformig

(el. hjärtformig) in forma de corde, cordiforme, cardoide, cordate;
bot cordate, cordiforme


hjärtfrekvens

frequentia cardiac/del corde


hjärtförkammare

anat auricula (del corde)


hjärtförlamning

med collapso/paralyse/paralysis cardiac/del corde, cardioplegia


hjärtförstoring

med hypertrophia/dilatation cardiac/del corde


hjärtgripande

profundemente commovente/toccante


hjärthinneinflammation

med endocarditis


hjärtinfarkt

med infarcto cardiac/del corde/del myocardio


hjärtinflammation

med carditis


hjärtinnerlig

intime, profunde, tenere


hjärtinsufficiens

med insufficientia cardiac/del corde


hjärtkammare

anat ventriculo del corde


hjärtkirurg

chirurgo cardiac/cardiologo


hjärtkirurgi

chirurgia cardiac/del corde


hjärtklaff

anat valvula cardiac/del corde, valvula auriculo-ventricular;
bortoperation av en ~ valvulectomia;
treflikiga ~en le valvula tricuspide;
tvåflikiga ~en le valvula mitral


hjärtklappning

battimento de corde, palpitation cardiac/de corde;
ha ~ haber battimentos de corde, haber palpitationes


hjärtknipande

fig que rumpe/finde le corde, profundemente commovente/toccante


hjärtkramp

med spasmo del corde, stenocardia, cardialgia, angina de pectore;
som avser ~ cardialgic


hjärtlidande

med maladia/affliction cardiac/del corde, cardiopathia


hjärtlig

calorose, cordial, affectionate, affectuose;
~a hälsningar salutes cordial;
~t tack för ditt brev multe gratias pro tu lettera/littera


hjärtligen

cordialmente, affectuosemente, de tote corde


hjärtlighet

cordialitate, effusion


hjärtljud

ruito/sufflo cardiac/del corde


hjärtlös

sin corde, cruel, insensibile


hjärtlöshet

manco/mancantia/duressa de corde, insensibilitate


hjärtmassage

med massage [-ad3e] cardiac


hjärtmur

arkit muro de sustenimento


hjärtmuskel

anat musculo cardiac/de corde


hjärtmuskulatur

anat myocardio


hjärtneuros

med neurose/neurosis cardiac


hjärtnupen

sentimental


hjärtnupenhet

sentimentalitate


hjärtpatient

malado cardiac/del corde, cardiaco;
vara ~ esser cardiac


hjärtpunkt

fig puncto vital


hjärtrytm

rhythmo cardiac;
störd ~ arhythmia


hjärtsjuk

vara ~ esser cardiac


hjärtsjukdom

maladia cardiac/del corde, cardiopathia


hjärtskott

jakt tiro in le corde


hjärtskärande

fig que rumpe/finde le corde;
~ skri crito de corde


hjärtsköld

herald corde del scuto de armas/del blason (con le insignia familiar)


hjärtslag

fysiol rhythmo/pulsation cardiac, rhythmo/battimento del corde;
med collapso/paralyse/paralysis cardiac/del corde, cardioplegia;
kul (vid slakt) le gorga, lingua, pulmones, corde e ficato de un animal


hjärtslitande

fig que rumpe/finde le corde


hjärtspecialist

med cardiologo


hjärtspets

anat apice del corde


hjärtstillestånd

med arresto/syncope cardiac/del corde


hjärtstimulator

med stimulator cardiac, pacemaker eng [peismeikö]


hjärtstärkande

farm cordial;
~ medel (remedio) cordial


hjärtsvikt

med insufficientia cardiac, deformation/malformation cardiac/del corde, cardiopathia


hjärtsäck

anat pericardio


hjärtsäcksinflammation

med pericarditis


hjärtton

fysiol sono/tono cardiac/del corde


hjärttrakten

le region cardiac/del corde


hjärttransplantation

med transplantation/graffo cardiac/del corde


hjärtutvidgning

fysiol diastole


hjärtvapen

herald corde del scuto de armas/del blason (con le insignia familiar)


hjärtventrikel

anat ventriculo de corde


hjärtverksamhet

fysiol action/function/functionamento/activitate cardiac/del corde


hjärtängslig

multo pavorose, terrificate, affollate;
vara ~ haber un pavor mortal


hjärtåkomma

maladia cardiac/del corde, cardiopathia


hjässa

anat vertice, sincipite;
som avser ~ sincipital


hjässben

anat osso parietal


hjässbjudning

med presentation cephalic/per le capite/per le testa


hl

(hektoliter) hl (hectolitro)


hm

I (hektometer) hm (hectometro)
II interj hmm!, hum!, ahem!


ho

I pron qui;
~ vet? qui sape?
II s alveo, trogo, mangiatoria [-d3-]
III interj halto!, stop!


hoa

(om uggla) ulular;
(hojta) critar, vocar


hobby

passa-tempore, hobby eng [håbi] (pl hobbies)


hobbyrum

camera pro (practicar) su hobby eng [håbi]


hobbyverksamhet

le practica de un hobby eng [håbi]


hockey

sport hockey eng [håki];
spela ~ jocar al hockey


hockeyklubba

sport stick eng


hockeylag

sport equipa/team eng [ti:m] de hockey eng [håki]


hockeymatch

sport match eng [mætsh] de hockey eng [håki]


hockeyplan

sport terreno/campo de hockey eng [håki]


hockeyserie

sport torneo de hockey eng [håki]


hockeyspelare

jocator de hockey eng [håki], hockeyista


hockeyturnering

sport torneo de hockey eng [håki]


hoj

bicycletta;
sjö vetule nave miserabile


hoja

bicyclar


hojt

clamor, crito


hojta

critar, vocar


hokuspokus|hokus pokus|hokus|pokus

I interj ~ hatten är borta! hocus-pocus!/abracadabra! le cappello ha disparite!
II hokuspokus s hocus-pocus, abracadabra, joculeria, magia, sortilegio


holdingbolag

hand (societate) holding eng [houlding]


holism

fil holismo;
företrädare för ~ holista


holistisk

fil holistic


holk

(för fågel) cassa pro annidar;
bot spatha;
sjö vetule nave dismantellate


holka

~ ur excavar


holkärm

curte manica aperte sin bordo/orlo


Holland

Nederland, Hollanda, le Paises Basse


hollandaisesås

kul sauce hollandaise fr [så:s åla)dä:s]


hollandslärft

text hollanda


holländare

nederlandese, hollandese


holländsk

nederlandese, hollandese;
~ ost caseo de Hollanda;
~t porslin hollanda


holländska

1 språk nederlandese, hollandese 2 (kvinna) nederlandesa, hollandesa


holma

jakt incircular


holme

(liten ö) parve insula;
(liten kulle) collinetta, monticulo


holmgång

hist duello, combatto singular


holmning

jakt incirculation


holocaust

holocausto, extermination


holograf

foto holographo


holografera

foto producer holographias


holografi

foto holographia


holografisk

foto holographic


hologram

hologramma


holt

sjö pecia de ligno


homeopat

med homeopatho


homeopati

med homeopathia


homeopatisk

med homeopathic


homeostas

biol homeostase, homeostasis


homeostatisk

biol homeostatic


homerisk

homeric;
~t löje risada homeric


Homeros

Homero;
efterföljare till ~ homeride;
stundom slumrar den gode ~ quandoque bonus dormitat Homerus lat


homilet

rel predicante


homiletik

rel homiletica


homiletisk

homiletic


homilia|homilie

(el. homilie) rel homilia


homiliebok

rel homiliario;
författare till ~ homilista


homma

fiske nassa a/de/pro anguillas


homocentrisk

mat homocentric


homocerk

zool homocerc


homocyklisk

kem homocyclic


homofil

I s homophilo
II adj homophile


homofili

homophilia


homofon

mus homophone, homophonic;
språk homophone;
~t ljud språk homophono


homofoni

mus, språk homophonia


homogam

bot homogame


homogami

bot homogamia


homogen

homogene, homogenee


homogenisator

homogenisator


homogenisera

homogen(e)isar


homogenisering

homogen(e)isation


homogenitet

homogeneitate


homograf

språk homographo


homografi

språk homographia


homografisk

språk homographic


homolog

homologe


homologi

homologia;
bekräfta att ~ föreligger homologar;
bekräftan av ~ homologation


homonym

I s språk homonymo
II adj språk homonyme, homonymic


homonymi

språk homonymia


homosexualitet

homosexualitate, homophilia


homosexuell

homosexual, homophile;
~ person homosexual, homophilo, invertito


homozygot

I adj homozygote
II s homozygote


homunculus

homunculo


hon

illa


hona

zool femina;
(av fågel) gallina


honblomma

bot flor feminin


honcell

biol cellula feminin


hondjur

animal femina


hondjävul

diabolessa


honduran

hondurano


honduransk

honduran


honduranska

hondurana


Honduras

Honduras


honerering

remuneration, retribution


honhänge

bot amento feminin


honkatt

catta


honkräfta

zool cambaro femina


honkön

sexo feminin


honkönad

bot feminin


honlig

biol femina, feminin


honnett

sincer, franc, honeste, probe, verace


honnör

(beröm) mention honorabile/honorific, complimento, elogio;
(heder) honor;
mil salute;
kortsp honor;
göra ~ mil salutar


honnörsbord

tabula honorari/honorific


honnörskort

kortsp honor


honnörsord

parola de honor


honnörspost

posto honorari, carga honorific


honnörssak

caso/puncto/question de honor


honnörstitel

titulo honorari/honorific


honnörsvakt

mil guarda de honor


honom

le;
(efter prep) ille;
jag kommer med ~ io veni con ille;
jag ser ~ io le vide;
jag skriver ett brev till ~ io le scribe un lettera/littera;
vänner till ~ amicos de ille


honorar

honorario(s)


honoratiores

le notabilitates, le convivas/hospites de honor


honorera

(betala honorar) remunerar, retribuer, pagar;
hand (fullgöra, infria) honorar, facer honor a


honorär

honorari


honorärkonsul

consule honorari


honung

melle;
framställa ~ mell(ific)ar;
producera ~ producer melle;
rena ~ mellificar;
samla in ~ recoltar melle;
slunga ~ extraher melle;
söt som ~ dulce como le melle


honungsaktig

mellose


honungsberedning

production de melle, mellification


honungsbi

zool apicula, ape mellifere/mellific


honungsblomma

flor mellifere


honungsblomster

bot herminio


honungsburk

potto a/de melle


honungscell

alveolo


honungsdagg

mellata, mellatura


honungsdoft

odor de melle


honungsframställande

mellifere, mellific


honungsfärgad

(de color) mellate, de color de melle


honungsgömme

bot glandula nectarifere, nectario


honungshaltig

mellifere


honungskaka

(i bikupa) alveolo, favo de melle;
kul torta a/de melle


honungskörtel

bot glandula nectarifere, nectario


honungsskivling

bot armillaria


honungsslungare

extractor de melle


honungssöt

dulce como le melle, mellose, melliflue;
fig mellose, melliflue


honungssöthet

mellifluentia;
fig mellifluitate


honungsvatten

aqua mellate, hydromel


honungsväxt

bot planta mellifere


honungsätande

zool melliphage


honväxt

bot planta feminin


hop

I adv se ihop
II s (hög) cumulo, pila, congerie, mole, massa;
(skara) grege, multitude, massa, populaceo, turba, gang eng [gæng];
hist phalange;
den stora ~en le grande massa, vulgo, hoi polloi grek;
en ~ människor un multitude de homines;
en ~ pengar un massa de moneta, multe moneta


hopa

superponer, pilar, amassar, (ac)cumular, aggregar, agglomerar;
~ sig accumular se, agglomerar


hopaddering

addition


hoparbetning

commixtion


hopas

accumular se, agglomerar


hopbindning

ligation


hopbiten

fig tendite, tense, crispate


hopblanda

commiscer;
(förväxla) confunder


hopblandning

commixtion;
(förväxling) confusion


hopbringa

(re)assemblar, reunir, junger, colliger, gruppar


hopbunden

ligate, attachate [-sh-] con un corda


hopbuntad

ligate/nodate in un fasce/in fasces, fagottate


hopbyggd

annexate


hopböjd

curve


hopdiktad

fictive, fictitie, supposticie;
en ~ historia un historia ficticie


hopdiktning

fiction


hopdragen

constricte;
(om framställning) compendiose


hopdragning

contraction, constriction;
mil (av trupper) concentration


hoper

en hel ~ un grande quantitate


hopfallen

(col)labite


hopfiltad

feltrate


hopfiltning

feltration


hopflyttning

comencio/comenciamento de conviventia/de cohabitation


hopflätning

interlaciamento


hopfoga

(re)unir, junger, combinar


hopfogning

(re)union, junction;
med coaptation


hopfällbar

plicabile


hopfälld

plicate


hopgyttrad

(ac)cumulate, (a)massate, agglomerate


hopgyttring

(ac)cumulation, accumulamento, amassamento, agglomeration, conglomerato;
bilda en ~ conglomerar


hopkedjad

incatenate


hopklibbad

agglutinate, conglutinate, collate


hopklibbning

agglutination


hopklistrad

agglutinate


hopklistring

agglutination


hopklumpad

agglomerate


hopklämd

constricte


hopklämning

constriction


hopknipen

pressate, comprimite, serrate;
hopknipna läppar labios serrate


hopknycklad

corrugate, arrugate


hopknäppt

fig inaccessibile, multo clause


hopkok

fig cosas confuse/disparate, confusion heteroclite


hopkommen

facite (de qualque maniera)


hopkoppling

accopulamento, junction, connexion


hopkrupen

quatte


hopkurad

quatte


hoplit

hist hoplita


hoplänkad

incatenate


hoplödd

soldate, plumbate


hopning

aggregation


hopp

I s 1 (förhoppning) sperantia, spero;
finns det liv finns det ~ ubi vita sperantia, le sperantia face viver;
förlora ~et perder le sperantia/le spero, desperar; ha gott ~ om att haber bon spero que;
~ om bättring sperantia de curation;
inge någon ~ dar sperantia/spero a un persona;
låta ~et fara abandonar tote sperantia/tote spero;
pendla mellan ~ och förtvivlan fluctuar inter le sperantia e le timor;
ställa sitt ~ till fundar su/le sperantia super;
ställa sitt ~ till Gud poner su sperantia in Deo 2 (språng) salto;
göra ett ~ saltar, salir
II interj hej ~! hop!


hoppa

I v saltar, salir;
~ av (stiga av) descender;
fig deserer, desertar, passar, abandonar; ~ av en cykel descender de un bicycletta;
~ av (från) skolan abandonar le schola;
~ av till fienden passar al inimico;
~ höjd sport saltar in alto/in altor/in altura;
~ i vattnet saltar al aqua;
~ in bilden (blanda sig i) immiscer se in, ingerer se in, intervenir in;
~ in för någon reimplaciar/substituer un persona;
~ in i samtalet prender parte in le/al conversation;
~ längd sport saltar in longor/in longitude, facer le salto longe;
~ på (stiga på) montar;
(angripa) attaccar;
~ på tåget montar (rapidemente) in le traino;
~ rep saltar al corda;
till succuter;
~ ur sängen saltar del lecto;
~ ut genom ett fönster saltar per un fenestra;
~ över saltar trans;
fig omitter, preterir, passar, elider;
~ över en klass saltar un classe;
~ över en mur saltar trans un muro;
~ över en måltid/en sida saltar un repasto/un pagina
II s puera superficial


hoppare

sport saltator


hoppas

sperar;
~ på sperar, aspirar;
som inte är att ~ på insperabile


hoppbacke

sport pista de salto de ski, pista de ski/pro skiatores


hoppetossa

puera superficial;
prov (groda) rana


hoppfull

plen de sperantia/spero, sperantiose;
(lovande) promittente


hoppfullhet

sperantia, spero


hoppgrop

sport arena/fossa arenate pro saltatores


hoppig

(om väg) scabrose, plen de inequalitates;
(om framställning) incoherente, inconsequente, disordinate, heteroclite


hoppilandkalle

sjö puero qui salta a terra pro ammarrar


hoppingivande

que da/inspira spero/sperantia, plen de spero/de sperantia;
(lovande) promittente;
föga ~ non multo promittente;
~ framtidsutsikter perspectivas promittente;
vara ~ inspirar confidentia


hoppjerka

persona qui sovente cambia de empleo, opportunista


hoppkräfta

zool copepodo;
hoppkräftor (ordning) copepoda


hoppla

~! hop!


hopplock

cosas/personas (re)colligite in haste


hopplockad

(re)colligite


hopplängd

sport longor/longitude de salto


hopplös

sin sperantia/spero, desperate, irremediabile, van


hopplöshet

stato desperate


hoppning

sport saltation


hopprep

corda a/de/pro saltar


hoppressa

comprimer


hoppressad

comprimite


hoppressning

compression


hoppressningsapparat

compressor


hoppribba

sport barra


hoppsan

~! ups! ay!, he!


hoppskida

sport ski a/de saltar


hoppstav

sport pertica de/pro saltar/de salto


hoppstil

sport stilo de salto/de saltator


hoppstjärt

zool cauda saltatori


hopptorn

sport platteforma de salto


hopptävling

sport concurso de salto


hoprafsad

(re)colligite hastivemente/in haste


hoprullad

bot convolute


hopräknad

summate


hopsamla

(re)colliger, reunir


hopsjunken

(col)labite


hopslagen

juncte


hopslagning

fig fusion, integration, amalgamation


hopsnörd

constricte, serrate


hopsnörning

constriction


hopställning

composition, constitution, compilation


hopsvetsad

jungite/unite per soldatura;
fig firme, solide, tenace, resistente, durabile


hopsättning

tekn assemblage [-ad3e], montage [-ad3e]


hoptovad

feltrate


hoptrasslad

imbroliate


hoptryckbar

comprimibile


hoptryckt

comprimite


hopträngd

constricte


hopträngning

constriction


hopvikbar

plicabile


hopvikt

plicate


hopvuxen

crescite insimul, concrescite


hopväxning

bot concrescientia;
med coalescentia, concrescentia


hopväxt

crescite insimul, concrescite


hor

adulterio, relationes extramarital;
bedriva/begå ~ committer adulterio, adulterar, esser adultero


hora

I s prostituta, put(an)a, meretrice, hetera, cocotte fr [kåkåt], femina public/legier [-d3-]
II v committer adulterio, adulterar, fornicar


Horatierna

myt le Horatianes


Horatius

Horatius;
som avser ~ horatian


horbock

adultero, adulterator


hord

horda, massa


horeri

adulterio, fornication;
bedriva/begå ~ committer adulterio, adulterar, fornicar


horhus

bordello, lupanar


horisont

horizonte;
det går över min ~ fig isto es troppo complicate pro me, isto non me entra in le capite/in le testa;
solen försvinner vid ~en le sol dispare sub le horizonte;
vidga sin ~ ampliar su horizonte(s)


horisontal

horizontal


horisontalled

i ~ horizontalmente, lateralmente


horisontallinje

linea horizontal


horisontalläge

horizontalitate


horisontalplan

plano horizontal


horisontell

horizontal


horisontlinje

linea horizontal


horkarl

adultero, adulterator


hormon

hormon


hormonal

hormonal


hormonbalans

equilibrio hormonal


hormonbehandling

med tractamento con hormones, hormonotherapia, opotherapia


hormondoping

doping eng [douping] hormonal/de hormones


hormonell

hormonal


hormonpreparat

med producto hormonal/de hormones


hormonproduktion

production hormonal/de hormones


hormonrubbning

med perturbation hormonal


hormoslyr

hormoslyr®


horn

(på djur) corno;
(ämne) corno;
(utskjutande del) corno;
(på bil) klaxon;
mus corno, cornetta, trompa;
anfalla med ~ zool cornar;
blåsa ~ mus sonar le corno, cornar;
engelskt ~ mus corno anglese;
förse med ~ cornar;
Gyllene Hornet le Corno de Auro;
ha ett ~ i sidan till någon fig nutrir resentimento contra un persona;
jakt~ corno/trompa de chassa [sh-];
spetsa på ~ cornar;
ta bort ~en på discornar;
ta tjuren vid ~en fig prender le tauro per le cornos


hornartad

cornee


hornblände

miner hornablende, amphibolo


hornblåsare

mus sonator de corno


hornboskap

bestias/bestial cornute/a cornos


hornbågad

~e glasögon berillos con montatura de corno


hornformig

corniforme


hornförsedd

cornute


horngädda

zool belone vulgar


hornhinna

anat cornea;
fläck på ~n nebula


hornhinneinflammation

med inflammation del cornea, keratitis


hornhinnetransplantation

med transplantation/graffo del cornea


hornhud

anat epidermis, cuticula


hornig

cornee


hornist

mus sonator de corno


hornkrona

cornos


hornlager

anat epidermis, cuticula


hornlös

sin cornos, discornate


hornmusik

fanfar


hornorm

zool ceraste


hornprydd

cornute


hornsignal

mus signal de corno/de cornetta


hornsimpa

zool myoxocephalo quadricorne


hornspets

puncto de corno


hornstöt

colpo de corno


hornsärv

bot ceratophyllo


hornuggla

zool asio otus lat


hornviol

bot viola cornute


hornämne

biol texito cornee, keratina


horologium

horologio


horoskop

astrol horoscopo;
ställa/upprätta någons ~ tirar/facer le horoscopo de un persona


horoskopställare

astrol persona qui tira/face horoscopos


horribel

horribile


horrör

horror


hors-d’oeuvre|hors|d’oeuvre

kul hors-d’œuvre fr [årdœ:vr]


horsgök

zool gallinago medie


horst

geol horst


hortensia

bot hortensia


hortikultur

bot horticultura


hortikulturell

bot horticultural


hortonom

bot horticultor


horunge

infante bastarde/de put(an)a;
typ infante bastarde


hos

apud, (a) presso (de), a, in casa de


hosianna

I interj hosanna!
II s hosanna


hosiannarop

hosanna


hospital

hospital;
som avser ~ hospitalari


hospitaliserad

hospitalisate


hospitalisering

hospitalisation


hospitant

studente auscultative/auscultatori


hospitera

esser studente auscultative/auscultatori


hospits

hospitio


hosta

I s tusse;
ha ~ tussir;
retande ~ tusse irritante;
torr ~ tusse sic
II v tussir;
~ blod expectorar sanguine;
person som lider av ~ tussor;
upp expectorar


hostanfall|hostattack

(el. hostattack) accesso/colpo de tusse


hostdämpande

med antitussive;
~ medel antitussivo


hostia

rel hostia


hostiaskrin

ciborio, pyxide


hostig

vara ~ haber un tusse


hostmedicin

remedio contra le tusse, antitussivo;
flytande ~ sirop contra le tusse


hostning

colpo de tusse


hostretande

tussigene


hostretning

colpo de tusse irritative


hoststillande

contra le tusse, antitussive


hosttablett

comprimito/pastilla contra le tusse


hot

I menacia(s);
ett ~ mot freden un menacia pro le pace;
tomt ~ menacia vacue/in le aere;
under ~ per medio de menacia(s);
utgöra ett allvarligt ~ mot constituer un grave menacia pro
II mus hot eng


hota

menaciar;
en fara ~r il ha periculo;
en ~nde risk un risco menaciante/imminente;
~ med att begå självmord menaciar de suicidar se;
~ någon till livet menaciar un persona de morte;
känna sig ~d sentir se menaciate


hotare

persona qui menacia


hotbild

imagine comminatori/de periculos menaciante/imminente


hotbrev

lettera/littera comminatori/de menacias


hotchpotchsoppa

kul suppa de hotchpotch eng [håtshpåtsh]


hotell

hotel, hostello;
fullbokat ~ hotel complete;
förstklassigt ~ hotel de prime categoria;
som avser ~ hoteler;
trestjärnigt ~ hotel a/de tres stellas


hotellbar

bar eng [ba:] de hotel, hotel bar


hotellbranschen

le industria hoteler/del hotels, hoteleria, hostelleria


hotelldirektör

hostellero, hotelier


hotellgäst

hospite de hotel


hotelliggare

registro de hotel/de reception


hotellkedja

catena de hotels


hotellmatsal

restaurante de hotel, hotel restaurante


hotellpickolo

piccolo it


hotellportier

portero de hotel


hotellreception

reception de hotel


hotellrum

camera de hotel


hotellräkning

nota de hotel


hotellråtta

ratto de hotel


hotellrörelse

industria hoteler/del hotels, hoteleria, hostelleria


hotellskola

schola hoteler/de hoteleria/de hostelleria


hotellvärd

hostellero, hotelier


hotellägare

hostellero, hotelier


hotelse

menacia;
tvinga med ~r concuter


hotelsebrev

lettera/littera comminatori/de menacias


hotfull

menaciante, comminatori, ominose, de mal augurio


hottentotsk

hottentot, khoi-khoi


hottentotska

1 språk (lingua) hottentot, khoisan 2 (kvinna) (femina) hottentot, khoi-khoi


hottentott

hottentot, khoi-khoi


houri

se huri


hov

I zool ungula;
försedd med ~ar ungulate
II (furstehov) corte;
kungliga svenska ~et le corte regal/royal svedese;
som avser ~
III (måtta) moderation, discretion


hovauditör

jur auditor (militar) del corte


hovbal

ballo regal/royal/de corte


hovben

anat digito median/tertie digito (de cavallo)


hovbeslag

ferratura (de cavallo)


hovbugning

inclination/reverentia cortese


hovceremoniel

ceremonial/etiquetta/protocollo del corte


hovcharge

carga al corte


hovdam

dama de corte/de honor


hovdessert

kul meringue fr [mörä):g] suisse


hovdjur

animal ungulate, ungulato


hovdräkt

vestimento de corte


hovera

~ sig fanfaronar, vantar se, vangloriar se, glorificar se


hoveri

hist servitude


hovfolk

cortesanos, palatianos


hovfotograf

photographo aulic/del corte


hovfröken

dama de corte/de honor


hovfunktionär

functionario aulic/del corte


hovförvaltning

administration del corte


hovhållning

corte


hovjuvelerare

joielero aulic/del corte


hovkapell

cappella aulic/palatin;
mus musicos/orchestra del corte


hovkompositör

compositor aulic/del corte


hovkretsar

circulos/ambiente del corte


hovleverantör

fornitor del corte


hovliv

vita del corte/in le corte


hovman

cortesano, homine de honor, palatiano


hovmannamässig

cortese


hovmarskalk

marechal fr [-shal] de corte


hovmästare

servitor principal, majordomo


hovmålare

pictor aulic/del corte


hovnarr

buffon de corte/del rege


hovnigning

inclination/reverentia cortese


hovpoet

poeta aulic/del corte


hovpredikant

predicator aulic/del corte


hovrätt

jur tribunal superior


hovrättspresident

jur presidente de un tribunal superior


hovrättsråd

jur judice de un tribunal superior


hovsam

modeste, temperate, me(n)surate


hovsamhet

moderation, temperantia, mesura, moderatessa


hovslag

colpo de pede de cavallo, passo de un cavallo;
(ljud) battimento/ruito del ungula


hovslagare

ferrator, ferrero


hovslageri

(verksamhet) ferratura, ferreria;
(lokal) ferreria


hovsorg

lucto de corte


hovspår

marca(s) del ungulas


hovstat

corte


hovsångare

cantator aulic/del corte


hovtång

tenalia(s)


hovämbete

carga al corte


hu

~! guai!


hubertusjakt

chassa [sh-] circum le die de Sancte Hubertus (le 3 de novembre)


huckle

pannello de testa/de capite


hud

anat pelle, cute;
(överhud) epidermis, cuticula;
(läderhud) derma;
dra ~en av ett djur spoliar un animal;
få på ~en fig esser reprochate [-sh-];
krypa under ~en på någon fig mitter se/entrar in le pelle de un persona;
skrapa av ~ excoriar;
som avser ~ cutanee, dermic;
med dermatologic;
torr ~ pelle sic/dishydratate; under ~en subcutanee, intercutanee;
ömsa ~ (om djur) spoliar se;
ömtålig ~ pelle delicate


hudavskrapning

excoriation, abrasion


hudblödning

med purpura


hudcancer

med cancer cutanee/del pelle, epithelioma


hudflänga

flagellar, fustigar, castigar


hudflängning

flagellation, fustigation, castigation


hudfärg

color del pelle;
(i ansiktet) carnation


hudfärgad

de color del pelle


hudförhårdnad

callo, callositate, sclerodermia


hudinflammation

med inflammation cutanee, dermatitis, dermatose, dermatosis;
(på grund av solljus) actinitis


hudklinik

med clinica dermatologic


hudkräm

crema pro le pelle


hudlager

anat strato cutanee/de pelle;
översta hudlagret epidermis


hudläkare

med dermatologo, dermatologista


hudlös

excoriate, abradite;
fig vulnerabile


hudlöshet

excoriation, abrasion;
fig vulnerabilitate


hudnära

fin e stricte


hudpigment

pigmento cutanee/del pelle


hudreaktion

reaction cutanee, cutireaction


hudsalva

unguento pro le pelle


hudsjukdom

med maladia cutanee/dermic/de pelle, dermatose, dermatosis;
läran om ~ar dermatologia


hudskelett

zool skeleto externe


hudskikt

anat strato cutanee/de pelle;
översta ~et epidermis


hudsmärta

med dermalgia


hudspecialist

med dermatologo, dermatologista


hudstryka

flagellar, fustigar, castigar


hudstrykning

flagellation, fustigation, castigation


hudsår

vulnere de pelle


hudtest

med cutireaction


hudtransplantation

med transplantation/graffo cutanee/de pelle


hudtuberkulos

med lupus lat tuberculose


hudutgjutning

med purpura


hudutslag

med eruption cutanee, efflorescentia


hudveck

plica del pelle;
zool patagio


hudvänlig

bon/indulgente pro le pelle


hudvävnad

anat texito cutanee/dermic


hudvård

hygiene/cura del pelle


hudömsning

disquamamento, disquamation


hugad

interessate, disposite, inclinate;
~e spekulanter compratores potential/possibile


hugenott

hist huguenot fr [ygno];
som avser ~ huguenot


hugenottism

hist huguenotismo [ygno-]


hugenottkrigen

le guerras huguenot fr [ygno]


hugenottparti

hist partito huguenot fr [ygno]


hugenottsläkt

familia/casa/stirpe/lineage [-ad3e] huguenot fr [ygno]


hugfästa

commemorar, facer memoria de, honorar le memoria de


hugfästelse

memoria;
till ~ av al/in memoria de


hugg

(stöt) colpo;
(inristning) sectura;
(bett) colpo de dentes, morsura;
(kortvarig smärtkänsla) dolor subite e dolorose;
ett ~ av sabeln un colpo del sabla;
ge ~ på sig fig exponer se;
ha käppen i högta ~ haber le baston menaciantemente brandiente;
med pennan i högsta ~ preste pro scriber;
rikta skarpa ~ mot någon fig diriger critica acute/forte/acerbe/sever/virulente verso un persona;
vara på ~et esser motivate/alerte/activissime


hugga

(såra med kniv/sabel) dar colpos/vulnerar con un cultello/un sabla;
(fälla) abatter;
(klyva) finder, secar, taliar, hachar [-sh-];
(forma) sculper;
(gripa) sasir, attrappar, prender, impugnar, caper;
(stjäla) robar;
(häftigt smärta till) punger;
(bita) morder;
det är hugget som stucket fig il non importa;
fisken hugger le pisce morde;
~ av trenchar [-sh-], taliar, distachar per hacha [-sh-];
~ för sig provider se ben/ric(c)amente/in grande extension;
~ huvudet av decapitar;
~ i effortiar se;
~ i bitar fragmentar;
~ i med något attaccar un cosa;
~ i sten taliar petra, sculper;
fig non succeder, faller, frustrar se;
~ in på maten attaccar le mangiar [-d3-];
~ in ett namn intaliar/gravar un nomine;
~ ner (fälla) abatter;
(döda) occider per un colpo de cultello, dar un colpo mortal;
~ någon i kragen prender un persona al collo;
~ till (smärta till) punger;
(ta grovt betalt) extorquer;
~ till med en lögn fig inventar/fabular un mentita;
~ ut excavar;
(forma) taliar, sculper;
~ ved taliar ligno;
hunden vill ~ le can vole morder


huggare

(vapen) cultellasso;
fig persona talentose/impressive


huggjärn

cisello platte


huggkubb|huggkubbe

(el. huggkubbe) bloco


huggmejsel

cisello platte


huggorm

zool vipera, aspide;
egentliga ~ar (underfamilj) viperinas;
~ar (familj) viperidas;
som avser ~ viperin


huggormsbett

morsura de vipera


huggsexa

parve festa informal;
fig provision egoista in concurrentia non organisate


huggsår

cultellata


huggtand

zool defensa


huggvapen

arma a puncta


hugna

allegrar, gauder


hugnesam

allegrante


hugskott

capricio, luna


hugstor

magnanime


hugstorhet

magnanimitate


hugsvala

consolar, confortar


hugsvalan

consolation, confortation, reconforto, solacio


hugsvalare

consolator


hugsvalelse

consolation, confortation, reconforto, solacio


huj

I s instante, momento;
i ett ~ in un instante/un secunda
II interj zuf!, zum!


huk

I på ~ quattemente;
sitta på ~ quattar
II spel (i brädspel) casa, triangulo


huka

~ sig quattar


hula-hula|hula

mus hula-hula eng [hu:löhu:lö]


huld

affectionate, amante;
vara någon ~ haber/sentir affection pro un persona


huldhet

affection


huldra

myt (hama)dryade


huligan

vandalo, devastator, huligan eng [haligön]


hulka

singultar


hulkning

singulto;
brista ut i ~ar erumper in singultos


hull

carne;
leva på ~et viver/nutrir se de su grassia;
lägga på ~et augmentar de peso, ingrassiar; med ~ och hår fig toto, totalmente


huller om buller|huller|buller

confusemente, in disordine


hullig

corpulente


hullighet

corpulentia


hulling

uncino


hullingförsedd

uncinate


hult

I sjö pecia de ligno
II (skogsdunge) boschetto, arboreto


hum

idea, conception; en vag ~ un vage suspicion/presentimento;
inte ha ringaste ~ om non haber le minor suspicion/idea de


human

human


humanbiologi

biologia human


humanbiologisk

del biologia human


humanekolog

ecologo/ecologista human


humanekologi

ecologia human


humanekologisk

del ecologia human


humangenetik

genetica human


humaniora

scientias human, litteras human, humanitates


humanisera

humanisar


humanisering

humanisation


humanism

humanismo


humanist

humanista


humanistisk

humanistic, humanista;
~ fakulteten le facultate litterari/del litteras;
~a läroämnen/vetenskaper scientias human, litteras human, humanitates


humanitet

humanitate


humanitetsskäl

av ~ pro rationes humanitari


humanitär

humanitari;
fanatiskt ~ person humanitario


humanmedicin

medicina human


humanteknologi

technologia human


humanvetenskap

scientias human, litteras human, humanitates


humbug

1 (bluff) bluff eng [blaf], fraude, charlataneria [sh-], charlatanismo 2 (bluffare) bluffator, fraudator, impostor, charlatan fr [sharlata)]


humbugartad

charlatanesc [sh-]


humid

humide


humiditet

humiditate


humifiera

render humifere


humifiering

humification


humla

zool bombo;
humlor (släkte) bombides;
jord~ bombo terrestre


humle

bot lupulo, humulo


humleblomma

flor de lupulo


humleblomster

bot geum rivale lat


humlegård

campo de lupulo, lupuliera


humlekotte

cono de lupulo


humlelusern

bot medicago lupulin


humlemjöl

lupulino


humleodling

cultura de lupulo


humlestör

pertica a/de lupulo


humma

dicer hum


hummer

zool homaro, langusta de mar;
humrar (släkte) homarides


hummerfiske

pisca de homaros


hummergaffel

furchetta a/de homaros


hummerklo

pincia de homaro


hummersoppa

kul suppa de homaros


hummersås

kul sauce fr [så:s] al/de homaros


hummertina

fiske corbe a/pro (pisca de) homaros


humor

humor(ismo);
förfinad ~ humor exquisite;
grov ~ humor vulgar;
sinne för ~ senso del humor(ismo);
svart ~ humor nigre


humoresk

litt, mus conto/pecia de musica humoristic


humorfri

que/qui manca de humor, sin humor


humorist

humorista;
litt scriptor humoristic


humoristisk

humoristic, humorista, humorose


humorlös

que/qui manca de humor, sin humor


humus

humus lat, terra vegetal


humuslager

strato humic/de humus lat


humusrik

humifere


humussyra

acido humic/de humus lat


humör

humor;
fatta ~ vexar se, infuriar se;
lynnigt ~ humor capriciose;
strålande ~ ebullientia;
tappa ~et perder su bon humor;
vara på dåligt/gott ~ esser de mal/bon humor


humörmänniska

persona de humor capriciose/inequal/variabile


hund

can;
binda ~en attachar [-sh-] le can;
dressera en ~ exercitar un can;
frysa som en ~ fig tremular de frigido;
följa någon som en ~ sequer un persona servilmente;
galen ~ can rabiose;
hålla ~en i band tener le can al catena;
här ligger det en ~ begraven fig io ha mi suspiciones, hic non es secur;
leva som ~ och katt viver como can e catto;
Lilla ~en astron Canis Minor lat;
man ska inte döma ~en efter håren fig on non debe judicar homines secundo lor exterior;
röda ~ med rubeola;
slita ~ fig viver in circumstantias del vita dur;
slita som en ~ fig exhaurir se al travalio/al labor;
släppa lös ~en distachar [-sh-] le can;
smyga sig undan som en våt ~ fig retirar se con le cauda inter le gambas;
snäll ~ can inoffensive;
som avser ~ canin;
Stora ~en astron Canis Major lat;
trogen som en ~ fidel como le can;
träna en ~ exercitar un can


hundaktig

canin


hundan

fy ~! diabolo!


hundare

hist districto, jurisdiction


hundbajs

excremento/cacata/merda de can;
trampa i ~ marchar [-sh-] in excremento de can


hundben

osso pro le can/pro canes


hundbett

morsura de can


hundbiten

mordite per un can


hundblick

reguardo fidel


hundbröd

pan de can, nutrimento pro canes


hunddagarna

dies/jornos canicular, canicula


hunddjur

zool (familj) canidas


hunddressyr

exercitio de canes


hundgalenskap

med rabie canin, hydrophobia;
drabbas av ~ rabiar;
som drabbats av ~ rabide


hundgård

canil


hundgöra

fig labor/travalio de can


hundhalsband

collar a/de can


hundhuvud

testa/capite de can;
få bära ~et för något fig esser attribuite/imputate le culpa de un cosa, devenir le capro expiatori


hundhår

pilo de can


hundkapplöpning

sport cursa de canes


hundkapplöpningsbana

cynodromo


hundkennel

canil


hundkex

pan de can, nutrimento pro canes


hundkoja

cabana de can, canil


hundkoppel

corda/catena a/de can


hundkorg

corbe pro le can


hundkupé|hundkupe

compartimento pro canes


hundkyrkogård

cemeterio pro canes


hundkännare

cynologo, cynophilo


hundkännedom

cynologia;
som avser ~ cynologic


hundkäx

I bot anthrisco silvestre
II pan de can, nutrimento pro canes


hundlik

canin


hundliv

fig vita de can/de galea/de galera/de galeriano


hundloka

bot anthrisco silvestre


hundloppa

zool pulice de can


hundmat

nutrimento pro canes


hundnos

muso de can


hundpiska

flagello de can


hundra

cento;
förstora ~ gånger centupl(ic)ar;
~ gånger så stor centuple;
~ mot en cento contra un;
~ procent cento per cento;
~ år gör ett sekel cento annos face un seculo;
i ~ grader centigrade;
två ~ duo centos;
vara ~ gånger bättre esser cento vices melior


hundraandra

cento-secunde


hundracka

can stratal/bastarde


hundrade

I räkn centesime
II s centena, cento;
ett halvt ~ un cinquantena


hundradel

centesime parte, centesimo;
en ~s grad un grado centesimal, un centigrado;
en ~s liter un centilitro;
en ~s meter un centimetro;
som avser ~ centesimal;
två ~s gram duo centigrammas


hundraelfte

cento-dece-prime


hundraett

cento-un


hundrafaldig

centuple, centuplicate;
~ mängd centuplo


hundrafaldiga

centupl(ic)ar


hundrafalt

in centuplos


hundraförsta

cento-prime


hundragradig

centigrade


hundrakronorssedel

billet (de banca) de cento coronas


hundralapp

billet (de banca) de cento coronas


hundrameterslopp

sport cursa de cento metros


hundraprocentig

de/a cento per cento


hundraprocentigt

integremente, completemente, totalmente, plenmente, toto


hundras

racia canin/de canes


hundratal

centena, cento;
ett ~ människor un centena de personas;
~ och tusental mat centos e milles;
på ~et in le secunde seculo


hundratals

~s böcker centenas de libros, libros in centenas


hundratalssiffra

numero cento


hundratredje

cento-tertie


hundratusen

cento milles


hundratusende

I räkn cento millesime
II s cento millesimo


hundratusental

cento millesimo


hundratusentals

multissime


hundraårig

centennari, secular, de cento annos


hundraåring

centennario


hundraårsdag

centennario, anniversario centennari/de cento annos


hundraårsjubileum

jubileo centennari/de cento annos


hundraårskriget

le Guerra de Cento Annos


hundraårsminne

centennario


hundring

billet (de banca) de cento coronas


hundrova

bot bryonia


hundsfott

1 (kräk, stackare) canalia, coardo 2 (kuskbock bak på släde) sede de cochiero [-sh-] de un slitta


hundsfottera

tractar inconsideratemente/sin reguardo/sin respecto


hundskall

latrato


hundskatt

taxa/imposto pro canes


hundskattemärke

placa/medalia/matricula de can


hundskit

excremento/cacata/merda de can;
trampa i ~ marchar [-sh-] in excremento de can


hundskola

schola pro exercitio de canes


hundskräck

med cynophobia


hundsläde

slitta a canes


hundspann

par de canes


Hundstjärnan

astron Canicula lat


hundtrimmare

perruchero de canes


hundtunga

bot cynoglossa


hunduppfödare

elevator de canes


hunduppfödning

elevamento de canes


hundutställning

exposition/exhibition canin/de canes


hundvakten

sjö le guarda de can (inter 00 e 04)


hundvalp

parve can, canetto


hundviol

bot viola canin


hundväder

fig temperie/tempore de canes


hundvän

cynophilo


hundägare

proprietario de un can


hundälskare

cynophilo


hundäxing

bot dactylis


hundår

fig annos de can


hundöra

fig (i bok) plica, auricula, corno


hunger

fame, appetito;
förgås av ~ crepar/morir de fame;
~ efter gods och guld fame de moneta e benes;
känna ~ haber fame/appetito;
lida ~ suffrer fame, esser affamate;
stilla sin ~ satiar/appaciar/satisfacer le fame


hungerblockad

blocada alimentari/per fame


hungerdemonstration

manifestation del fame


hungerdöd

morte per/de fame


hungersnöd

fame


hungerspöke

spectro del fame


hungerstrejk

exopero de fame


hungerstrejka

facer un exopero de fame;
person som ~r exoperante de fame


hungeruppror

motin de fame


hungerår

anno(s) del fame


hungerödem

med edema de fame


hungra

haber/suffrer fame, esser affamate;
~ efter kärlek esser affamate/avide de amor


hungrande

famelic


hungrig

affamate;
(uthungrad) famelic;
börja känna sig ~ comenciar a sentir fame;
~ efter ära affamate de gloria;
vara ~ haber fame/appetito;
vara ~ som en varg haber fame de lupo


hunner

hist hunno;
som avser ~ hunnic


hunnerkrigen

le Bellos Hunnic


hunsa

tractar inconsideratemente/sin reguardo/sin respecto


hur

como, qualmente, de qual maniera;
(i vilken grad) quanto;
du vet inte ~ svårt det är tu non sape quanto difficile isto es;
~ heter det på svenska? como se dice isto in svedese?;
~ kan du tro det om mig? como pote tu pensar isto de me?;
~ länge? quante tempore?;
~ mycket quante;
självst quanto; ~ mycket kostar det? quanto costa isto?;
~ mycket är klockan qual hora es (il)?, que hora?;
~ många quante;
självst quantos;
~ många gånger? quante vices?;
~ mår du? como sta tu?;
~ sa? como dice tu/vos?;
~ som helst comocunque, de qualcunque maniera;
~ står det till? como sta tu/vos?;
~ så? proque?, quare?;
~ än comocunque;
~ är det möjligt? como es isto possibile?


hurdan|hurudan

(el. hurudan) qual, que;
~ är han? que/qual typo de persona es ille?; ~ än qualcunque, quecunque


huri|houri

(el. houri) islam huri


hurr

i ett ~ in un instante, instantemente


hurra

I interj hurra!;
hipp hipp ~! hip, hip, hurra!
II s hurra;
ett trefaldigt ~ un triple hurra, tres hurras, tres vices hurra
III v critar hurra;
~ för någon dar un persona hurras;
ingenting att ~ för nihil notabile
IV s (kaffepanna) caffetiera


hurrarop

hurras


hurril

claffo;
få en ~ reciper un claffo;
ge en ~ dar un claffo;
rungande ~ claffo sonor


hurring

claffo


hursomhelst

comocunque


hurså|hur så|hur

(el. hur så) proque, quare


hurtbulle

persona exaggerativemente agile/preste


hurtbulleri

agilitate exaggerate


hurtfrisk

un pauco/poco exaggerativemente agile/preste


hurtfriskhet

agilitate un poco exaggerate


hurtig

agile, alerte, alacre, franc


hurtighet

agilitate, alacritate, franchitia


hurts

bloco de tiratorios


hurudan

se hurdan


huruvida

si, an


hus

casa, domo, habitation;
(hem) domicilio, focar;
(släkt) casa, familia;
(dynasti) casa, familia, dynastia;
belåna ett ~ hypothecar un casa;
bygga ~ construer casas;
det var fullt ~ teat le theatro esseva complete;
ett eget ~ un proprie casa;
flytta in i ett ~ installar se in un casa;
fristående ~ casas independente/individual;
/spela för fulla ~ teat tirar plen salon;
gå man ur ~e quitar le casa totos juncte/sin exception;
göra rent ~ fig facer tabula rase;
Herrens ~ le casa de Deo/del Senior;
~et Bernadotte le Casa/Familia de Bernadotte;
~et står tomt le casa non es habitate;
~ets härskarinna le maestra del casa, le domina;
hyra ett ~ locar un casa;
som avser ~ domestic, domiciliari, familial, familiar;
utrymma ett ~ evacuar un casa;
var har du hållit ~? ubi jammais ha tu essite?;
vara som barn i ~et esser como del familia;
Vita huset le Casa Blanc


husa

camerera, domestica


husaga

hist derecto del patronos de bastonar lor domesticos


husaltare

altar domestic


husandakt

recolligimento/recollection familial


husapotek

pharmacia domestic/de casa, cassa de medicinas


husar

mil hussar


husarregemente

mil regimento de hussares


husarrest

arresto domiciliari, prohibition de sortir


husaruniform

mil uniforme de hussares


husassistent

assistente domestic, serviente, domestica


husbehov

till ~ pro uso/consumo domestic;
tala engelska till ~ parlar mal alicun parolas de anglese


husbibel

biblia familial/de familia


husbil

caravana;
camping med ~ caravaning eng [kærövæning]


husbock

zool carambyce, carambyx, capricorno


husbonde

domino, patrono, maestro del casa


husbyggare

constructor de casas


husbygge|husbyggnad

(el. husbyggnad) construction de un casa/de casas


husbyggnadslära

le scientia del construction de casas


husbåt

casa flottante


husch

~! bah!


husdjur

animal domestic/familiar


husdjursavel

elevamento de bestial/de bestias


husdjursförädling

(a)melioration de bestial/de bestias


husdjursskötsel

elevamento de bestial/de bestias


husdjursuppfödning

elevamento de bestial/de bestias


husera

(härja) causar damno(s);
(hålla till, vistas) habitar, resider, demorar, viver;
(tillfälligt) sojornar


husering

habitation;
(tillfällig) sojorno


husesyn

jur inspection del casa


husfader

se husfar


husfaderlig

paternal


husfar|husfader

(el. husfader) patre de familia


husfasad

arkit faciada/fronte del casa


husfluga

zool musca domestic


husfrid

pace domestic/del casa;
för ~ens skull pro (conservar) le pace domestic


husfru

domina, matre de familia;
(på slott etc) prime camerera


husföreståndarinna

persona/femina qui tene le casa/le menage fr [-a:3], menagera [-3-]


husförhör

hist controlo del cognoscentia biblic durante un visita pastoral


husgavel

arkit faciada lateral del casa


husgeråd

equipamento del casa, effectos mobiliari, mobiles e utensiles diverse, mobiliario;
(för köket) batteria/utensiles de cocina


husgudar

deos domestic/del familia;
hist lares e penates lat


hushåll

(hushållning) menage fr [-a:3];
(familj) familia;
i huset bor tre ~ in le casa vive tres familias;
sköta ~et facer/governar le menage;
tre personers ~ un familia de tres personas


hushålla

(sköta hushållet) facer/governar le menage fr [-a:3];
(vara sparsam) esser economic;
~ med slantarna viver economicamente, menar un vita de sparnio


hushållare

economo, economista


hushållerska

persona/femina qui tene le casa/le menage fr [-a:3], menagera [-3-]


hushållning

(hushåll) menage fr [-a:3];
(förvaltning) economia domestic;
(sparsamhet) economia, sparnio


hushållningsförmåga

capacitate/senso de economisar


hushållningsplan

budget eng [bad3it]


hushållningssällskap

lantbr societate cooperative con le scopo de facilitar le progresso agricultural


hushållsam

economic


hushållsamhet

economia, economisation


hushållsapparat

apparato electrodomestic


hushållsarbete

labor/travalio domiciliari/a domicilio/de menage fr [-a:3]


hushållsartikel

articulo de menage fr [-a:3]


hushållsassistent

robot tjeck culinari


hushållsavfall

immunditias domestic


hushållsbestyr

labor/travalio domiciliari/a domicilio/de menage fr [-a:3]


hushållsbok

libro del expensas del casa


hushållsbruk

för ~ pro uso/consumo domestic


hushållsbränsle

combustibile domestic


hushållsbudget

budget eng [bad3it] domestic


hushållsekonomi

economia domestic


hushållsförbrukning

consumo domestic


hushållskonsumtion

consumo domestic


hushållskunskap

economia domestic


hushållsmaskin

apparato pro uso domestic


hushållspapper

papiro pro (le) uso in le cocina


hushållspengar

moneta de casa/pro le expensas domestic, moneta destinate al menage fr [-a:3]


hushållsredskap

batteria/utensiles de cocina


hushållsrulle

rolo (de papiro) de cocina


hushållsskola

schola de economia/de artes domestic/de menage fr [-a:3]


hushållsutgifter

expensas domestic


hushållsutrustning

batteria/utensiles de cocina


hushållsvåg

bascula/balancia de cocina/de menage fr [-a:3]


hushållsändamål

för ~ pro uso/consumo domestic


huskatt

catto domestic


husknut

angulo externe de un casa


huskors

fig viragine


huskur

remedio/medicina domestic


huslig

domestic, familiar


huslighet

domesticitate


husläkare

medico de casa/de familia


huslänga

fila/serie de casas


husmanskost

kul cocina simple


husmoderlig

maternal


husmor

domina, matre de familia, menagera [-3-];
(på institution) administrator


husmorsförening

societate de matres de familia


husmossa

bot hylocomio


husmus

zool mus, mure


husnummer

numero del casa


husockupant

occupante illegal/abusive, squatter eng [skwåtö]


husorgan

liv- och ~ (om tidning) jornal/revista/organo/periodico del casa/del familia


husrad

fila/serie de casas


husrannsakan

jur perquisition/visita domiciliari;
företa ~ hos någon facer un perquisition al domicilio de un persona


husrum

albergo, allogiamento [-d3-], allogio [-d3-], asylo, refugio, quartiero, tecto, habitation;
erbjuda någon ~ dar/procurar allogiamento/allogio a un persona, albergar/allogiar un persona;
ha ~ esser albergate/allogiate


husråtta

zool ratto commun


husse

maestro (de un can)


husspindel

zool aranea/tegenaria domestic


hussvala

zool hirundine domestic


hussvamp

bot merulio


hussyrsa

zool acheta domestic


hustak

tecto


hustomt

terreno de construction


hustomte

gnomo/nano/elf eng del casa


hustru

spo(n)sa, marita, uxor, conjuge;
ta sig en ~ prender femina


hustrumisshandel

maltractamento contra le marita


hustrumord

uxoricidio


hustrumördare

uxoricida


hustruplågare

han är en ~ ille maltracta su marita


hustrutillägg

addition al pension pro un marita sin proprie pension


hustyrann

tyranno domestic


husundersökning

jur perquisition/visita domiciliari


husvagn

casa rolante, caravana


husvagnssemester

caravaning eng [kærövæning]


husvill

sin tecto/casa


husvägg

muro del casa


husvärd

proprietario del casa


husägare

proprietario de un casa


hut

I s vergonia, pudor, pudicitate;
de borde veta ~ illes deberea haber vergonia;
inte ha någon ~ i kroppen non saper lo que es le vergonia, esser impudente;
veta ~ haber vergonia, vergoniar se
II interj vergonia!


huta

~ åt reprobar, reprehender, reprimendar, dar un reprimenda


hutlös

(skamlös) impudente, sin vergonia/pudor;
(orimlig) exorbitante;
ett ~t pris un precio exorbitante


hutlöshet

(skamlöshet) impudentia, impudor, effronteria;
(orimlighet) exorbitantia


hutt

kul vitro alcoholic


huttel

(undanflykt) pretexto, subterfugio;
(undansmitning) equivocation, tergiversation, prevarication;
(söl) lentor;
(villrådighet) irresolution, indecision, incertitude, vacillation


huttla

(komma med undanflykter) inventar pretextos/subterfugios, subterfugir;
(smita) equivocar, prevaricar, tergiversar;
(vara obeslutsam) esser irresolute/indecise/incerte/vacillante;
(söla) morar;
~ med någon tractar un persona con nonchalance fr [nå)shala)s];
inte låta ~ med sig non acceptar un tractamento nonchalant fr [nå)shala)]


huttra

fremer/tremer/tremular de frigido


huttrig

tremule, tremulante


huv

(till motor) cappello, cappotto, coperculo;
(till skrivmaskin) copertura;
(till tekanna) coperi-theiera;
(kapsyl) capsula


huva

bonetto, cofia, tocca;
(kapuschong) cappucio;
dra upp/över en ~ incappucciar


huvud|huvud-

I capite, testa;
(förtstånd) cerebro, intelligentia;
begära någons ~ på ett fat fig exiger le capite/testa de un persona;
det går runt i ~et på mig io non sape ubi io ha le testa/le capite;
det kommer att kosta honom ~et isto le costara le testa/le capite;
dum i ~et stupide;
ha ett gott ~ haber bon intelligentia, esser intelligente;
ha ~et på skaft fig esser alerte/intelligente;
ha sitt ~ för sig fig esser obstinate;
hals över ~ fig precipitatemente, precipite;
handla efter sitt eget ~ ager/facer a/secundo su guisa;
~et på en hammare/en spik/ett brev le capite/testa de un martello/de un clavo/de un lettera/littera;
hålla ~et högt levar le cresta/crista;
hålla ~et kallt fig non perder le calma;
hänga med ~et abassar le capite/le testa;
jag har ont i ~et le capite/testa me dole;
kort om ~et stupide;
köra ~et i väggen esser restive/obstinate/immaneabile/difficile a manear;
med högburet ~ con le capite/testa alte;
ont i ~et mal de capite/del testa;
person som lider av vatten i ~et med hydrocephalo;
skaka på ~et succuter le testa;
slå/träffa ~et på spiken colpar le capite/le testa del clavo, trovar le juste formulation;
slå sina kloka ~en ihop consultar se, deliberar;
slå ur ~et renunciar;
stiga åt ~et montar al testa;
stöta någon för ~et fig offender/disobligar un persona;
så många ~en, så många sinnen tante testas, tante ideas;
sätta ett pris på någons ~ poner un precio al testa/capite de un persona;
tappa ~et fig perder le testa;
upp med ~et! leva le testa/le capite!;
vatten i ~et med hydrocephalia;
över ~ taget del toto
II huvud- capital, principal, primari, cardinal, central, general prime, maestro;
med cephalic


huvudaccent

språk accento principal


huvudagent

agente/representante principal/general


huvudagentur

agentia principal


huvudaktör

actor principal, protagonista


huvudaltare

altar major


huvudalternativ

alternativa principal


huvudanförande

jur (från åklagare) requisitorio


huvudanledning

causa/motivo principal


huvudansvar

responsabilitate principal


huvudargument

argumento princpal


huvudavsnitt

section principal


huvudavtal

accordo central


huvudbeståndsdel

parte/ingrediente/componente principal/fundamental/essential/substantial


huvudbetonad

~ stavelse språk syllaba con accento principal


huvudbetoning

språk accento principal


huvudbjudning

med presentation cephalic/per le capite/per le testa


huvudbok

ekon grande libro, libro major, registro


huvudbokhållare

chef [sh-] de contabilitate


huvudbonad

coperi-capite, coperi-testa, cappello


huvudbry

enoio, problema(s), rumpe-capite


huvudbyggnad

arkit edificio principal/central, corps-de-logi fr [kårdölå3i]


huvudböjning

inclination del testa/del capite


huvuddel

parte principal/constitutive, grosso


huvuddrag

tracto principal/essential/dominante/characteristic;
återge något i ~ contar/referer un cosa in grande lineas/a grande tractos


huvudduk

pannello de testa/de capite


huvuddörr

porta principal


huvudentré|huvudentre

entrata/porta principal


huvudfigur

figura/personage [-ad3e] principal, protagonista


huvudfilm

film principal


huvudform

forma del capite/del testa;
forma principal


huvudfoting

zool cephalopodo


huvudföda

nutrimento/alimento(s) principal/basic


huvudförhandling

jur session judicial/del tribunal


huvudförutsättning

condition principal


huvudgata

strata principal


huvudgrund

motivo principal


huvudgrupp

gruppo principal


huvudgärd

capite del lecto


huvudhår

(ett hår) capillo;
(allt hår) capillos


huvudinnehåll

contento principal, summa, summario, compendio, substantia, essentia, résumé fr [rezyme]


huvudinriktning

orientation principal, trend eng


huvudintresse

interesse principal;
(på fritid) hobby eng [håbi]


huvudintryck

impression principal


huvudjakt

chassa [sh-] de testas/de capites


huvudjägare

chassator [sh-] de testas/de capites


huvudkläde

pannello de testa/de capite


huvudknopp

testa, capite


huvudkontor

officio/sede/bureau fr [byro] central/principal;
(för en firma) sede principal


huvudkran

valvula/valva major/de arresto


huvudkudde

cossino de capite/de testa


huvudkvarter

mil quartiero general


huvudkälla

fonte principal


huvudlag

(på betsel) testiera


huvudled

strata principal


huvudledning

tekn conducto/canal principal


huvudleverantör

fornitor principal


huvudlinje

grande lineas, idea basic;
(i hand) linea de testa;
(trafiklinje) linea principal


huvudlus

zool pediculo del testa/del capite


huvudlärare

capite del section


huvudlös

sin testa/capite;
fig esturdite, impremeditate, irreflexive, inconsiderate


huvudman

(för ätt) ancestre, progenitor, prime patre, patre primari;
jur mandante, mandator;
hand committente


huvudmedverkare

collaborator principal


huvudmetod

methodo principal


huvudmisstänkt

primarimente suspecte


huvudmotiv

motivo principal;
mus, litt motivo principal, thema dominante, leitmotiv ty [laitmåtif]


huvudmotståndare

antagonista principal


huvudmål

(huvudsyfte) scopo/objecto/objectivo principal;
kul repasto principal


huvudmåltid

kul repasto principal


huvudnummer

teat clou fr [klu]


huvudnyckel

passe-partout fr [paspartu]


huvudnäring

sector/branca industrial principal


huvudord

språk entrata, lemma


huvudorgan

organo principal


huvudorsak

causa principal


huvudort

urbe/citate principal/capital, metropole;
(huvudstad) capital, metropole


huvudpart

parte principal/constitutive, grosso


huvudperson

litt personage [-ad3e] principal, persona/figura central, protagonista, heroe, heroina


huvudpostkontor

officio central del posta, posta central


huvudprincip

principio central


huvudproblem

problema capital/principal/essential


huvudpulsåder

anat arteria principal, aorta


huvudpunkt

puncto capital/principal/essential


huvudredaktion

(funktion) redaction principal;
(besättning) redactores in chef [sh-]


huvudredaktör

redactor in chef [sh-], chef del redaction


huvudregel

regula principal


huvudregister

mus registro principal


huvudrevision

revision general


huvudroll

teat rolo principal, prime parte


huvudrollsinnehavare

teat actor principal, protagonista


huvudrubrik

grande titulo/capite/testa


huvudräkning

calculo mental


huvudrätt

kul platto principal


huvudrörelse

movimento del capite/del testa


huvudsak

puncto capital/principal, essentia(l), principal, substantia;
i ~ in essentia/substantia/le fundo, essentialmente


huvudsaklig

essential, principal


huvudsakligen

essentialmente, principalmente, specialmente, primarimente, super toto


huvudsallad

bot lactuca capitate


huvudsats

språk phrase/proposition principal/independente


huvudsele

testiera


huvudskakning

succussa de capite/de testa


huvudskalle

cranio calve


huvudskalleplats

calvario


huvudskatt

hist capitation


huvudskrift

obra capital/principal


huvudskydd

casco protective


huvudskäl

causa/motivo principal


huvudskål

anat cranio;
genomlysning av ~en cranioscopia;
instrument för genomlysning av ~en cranioscopio;
instrument för mätning av ~en craniometro;
läran om ~en craniologia;
mätning av ~en craniometria;
operation i ~en craniotomia;
specialist på ~en craniologo;
specialist på genomlysning av ~en cranioscopo;
specialist på mätning av ~en craniometrista


huvudsponsor

patrocinator/sponsor eng [spånsö] principal


huvudspår

järnv rail eng [reil] principal


huvudstad

capital, metropole;
som avser ~ del capital, metropolitan


huvudstadsbo

habitante del capital


huvudstadstidning

jornal del capital


huvudstation

central principal/central


huvudstol

jur capital


huvudstråk

strata principal


huvudströmbrytare

interruptor principal/central


huvudstupa

(brådstörtat) precipitemente, precipitatemente;
(med huvudet först) con le testa/capite verso avante;
falla ~ cader in avante, precipitar


huvudstycke

capitulo


huvudstyrka

mil grosso del armea


huvudsumma

(lånesumma) (summa) principal;
(kapital) capital;
(totalsumma) (summa) total


huvudsvål

anat corio capillute


huvudsyfte

scopo/objecto/objectivo principal


huvudsynpunkt

aspecto principal


huvudsysselsättning

occupation/activitate principal


huvudtalare

orator/parlator principal


huvudtanke

idea directori/central/principal, pensata/pensamento essential/central


huvudtema

thema/topico principal/central/essential


huvudtitel

titulo principal, grande titulo


huvudton

mus dominante


huvudtryck

språk accento principal


huvuduppgift

carga/mission principal


huvudverb

språk verbo principal


huvudverk

obra capital/principal


huvudvikt

accento, emphase, emphasis;
lägga ~en vid mitter/poner le accento/le emphase/le emphasis super, accentuar


huvudvittne

jur teste principal


huvudvolt

sport salto circular con appoio del capite/del testa


huvudvridning

torquimento del capite/del testa


huvudväg

cammino/via principal, arteria, route fr [rut] national


huvudvärk

dolor/mal de capite/de testa;
med cephalalgia;
(migrän) migraine fr [-grä:n];
ensidig/halvsidig ~ hemialgia, hemicrania;
jag har ~ le capite/testa me dole, io ha dolor de capite/de testa;
som avser ~ cephalalgic


huvudvärkspulver

pulvere contra le mal/dolor de capite/de testa


huvudvärkstablett

tabletta/comprimito contra le mal/le dolor de capite/de testa, tabletta/comprimito de aspirina


huvudyr

vertiginose;
bli ~ haber le vertigine;
göra någon ~ facer tornar le capite/le testa a un persona;
jag känner mig ~ le capite/testa me torna, io ha le vertigine


huvudämne

subjecto principal


huvudända

~n av sängen le capite del lecto


huvudändamål

scopo/objecto/objectivo principal


hux flux|hux|flux

subito, precipitatemente, a tote velocitate


hy

pelle;
(ansiktsfärg) color del pelle, carnation;
len ~ pelle dulce/lisie;
torr ~ pelle sic/dishydratate;
ömtålig ~ pelle delicate


hyacint

bot hyacintho;
miner hyacintho


hyacintaktig

hyacinthin


hyacintglas

carrafa/vitro a hyacintho


hyacintlök

bulbo de hyacintho


hyalin

geol, med hyalin


hyalit

miner hyalite


hybble

casa/habitation misere/miserabile


hybrid

I s hybrido
II adj hybride


hybrid-DNA-teknik|hybrid|DNA|teknik

biol (deoxyribonucleic acid eng) technica de ADN (acido desoxyribonucleic) hybride


hybridbildning

biol hybridismo, hybriditate


hybridform

biol hybridismo, hybriditate


hybridisera

bild hybridisar


hybridisering

biol hybridation


hybriditet

biol hybridismo, hybriditate


hybridord

språk parola hybride


hybris

audacia, hybris grek


hyckel

hypocrisia, falsitate, fingimento, impostura, affectation, pharisaismo, (dis)simulation


hyckla

finger, (dis)simular, esser hypocrita, affectar


hycklande

hypocrita, pharisaic, dissimulate, jesuita, jesuitic


hycklare

hypocrita, dissimulante, dissimulator, fingitor, jesuita, phariseo


hyckleri

hypocrisia, falsitate, fingimento, impostura, affectation, pharisaismo, dissimulation


hydda

cabana, barraca;
(för herdar) rancho sp [rantshå]


hydra

myt, zool hydra grek


hydrat

kem hydrato


hydraulbroms

freno hydraulic


hydraulcylinder

cylindro hydraulic


hydraulhiss

grue hydraulic


hydraulik

hydraulica


hydraulisk

hydraulic;
~ maskin machina hydraulic, hydromachina;
~ press pressa hydraulic;
~a bromsar frenos hydraulic


hydraulmotor

motor hydraulic


hydraulpump

pumpa hydraulic


hydrera

kem hydratar


hydrering

kem hydratation


hydrocephali

med hydrocephalia


hydrodynamik

hydrodynamica


hydrodynamisk

hydrodynamic


hydroelektricitet

hydroelectricitate


hydroelektrisk

hydroelectric


hydrofob

med hydrophobe


hydrofobi

med hydrophobia;
person som lider av ~ med hydrophobo


hydrofon

tekn hydrophono


hydrofor

tekn pumpa hydraulic


hydrofyt

bot hydrophyto


hydrogen

kem hydrogeno;
som avser ~ hydrogene


hydrogenera

kem hydrogenar


hydrogenering

kem hydrogenation


hydrogeologi

hydrogeologia


hydrogeologisk

hydrogeologic


hydrograf

hydrographo


hydrografi

hydrographia


hydrografisk

hydrographic


hydrokinon

kem, foto hydrochinon


hydroklorat

kem hydrochlorato


hydrokopter

hydroplano


hydrokortison

kem, biol hydrocortison


hydrolog

hydrologo, hydrologista


hydrologi

hydrologia


hydrologisk

hydrologic


hydrolys

kem hydrolyse, hydrolysis


hydrolysera

kem hydrolysar


hydrolyserbar

kem hydrolysabile


hydrolytisk

kem hydrolytic


hydromekanik

hydromechanica


hydromekanisk

hydromechanic


hydrometallurgi

hydrometallurgia


hydrometallurgisk

hydrometallurgic


hydrometeor

meteor hydrometeoro


hydrometer

hydrometro


hydrometri

hydrometria


hydrometrisk

hydrometric


hydronefros

med hydronephrose, hydronephrosis


hydroperoxid

kem peroxydo de hydrogeno


hydroplan

hydroplano


hydropneumatisk

hydropneumatic


hydrosfär

geogr hydrosphera


hydrosilikat

kem hydrosilicato


hydroskop

hydroscopio


hydrosol

kem hydrosol


hydrostatik

fys hydrostatica


hydrostatisk

fys hydrostatic;
~ paradox/våg paradoxo/balancia hydrostatic;
~t tryck pression hydrostatic


hydroteknik

hydrotechnica


hydrotekniker

hydrotechnico


hydroteknisk

hydrotechnic


hydroterapeutisk

med hydrotherapeutic


hydroterapi

med hydrotherapia;
specialist på ~ hydrotherapeuta


hydrotermal

geol hydrothermal


hydroxid

kem hydroxydo


hydroxylgrupp

kem hydroxylo


hyena

zool hyena;
fig cercator/amator de sensation;
hyenor (familj) hyenidas


hyenaaktig

zool hyeniforme


hyende

cossino;
lägga ~ under lasten fig incoragiar [-d3-] un cosa que deberea esser reprochate [-sh-]


hyf

bot hypha


hyfs

bon manieras, convenientia, decentia, respectabilitate


hyfsa

readjustar, rectificar, corriger;
mat (ekvation) reducer, abassar


hyfsad

correcte, conveniente, decente, respectabile;
mat (om ekvation) reducite, abassate;
fig rationabile, convenibile, passabile, acceptabile, decente;
en ~ lön un salario convenibile


hyfsning

readjustamento, rectification, correction;
mat (av ekvation) reduction, abassamento


hygge

deforestation


hygglig

(välvillig) amabile, amical, affabile, affectuose, benevole, obligante, amene, complacente, mansuete;
(rimlig) rationabile, convenibile, passabile, acceptabile, decente;
(anständig) correcte, conveniente, respectabile, decente


hygglighet

amabilitate, affabilitate, benevolentia, amenitate, complacentia, mansuetude


hygien

hygiene


hygieniker

hygienista


hygienisk

hygienic, sanitari;
~a föreskrifter prescriptiones de hygiene, regulamento sanitari


hygienist

hygienista


hygienpapper

papiro hygienic


hygrograf

hygrographo


hygrologi

hygrologia


hygrometer

hygrometro, psychrometro


hygrometri

hygrometria, hygroscopia, psychrometria


hygrometrisk

hygrometric, hygroscopic


hygroskop

hygroscopio


hygroskopi

hygroscopia


hygroskopisk

hygroscopic


hylla

I s planca
II v (hedra) render homage [-ad3e] a, venerar, honorar, celebrar;
(vara anhängare av) adherer;
(erkänna) recognoscer, honorar, creder in, adherer, adoptar;
~ med bifallsrop acclamar, ovationar;
~ sig till någon cercar un refugio a un persona, refugiar se a un persona


hyllbård

bordo pro plancas/pro armarios


hylle

I bot perianthio, inveloppe floral
II bot (fläder) sambuco


hylleblomma

bot flor de sambuco


hyllebär

bot bacca de sambuco


hyllmeter

metro lineal;
6 ~ böcker 6 metros lineal de libros


hyllning

homage [-ad3e], ovation, tributo;
~ genom bifallsrop acclamation;
ge en ~ ovationar


hyllningsdikt

poema/verso laudatori, panegyrico


hyllningstal

discurso laudative/laudatori/panegyric, elogio, laude, laudation, panegyrico;
hålla ett ~ panegyrisar


hyllpapper

papiro pro plancas/pro armarios


hyllremsa

bordo pro plancas/pro armarios


hyllskåp

armario a plancas


hyllvärmare

fig articulo invendibile


hylsa

inveloppe, camisa, copertura;
(till patron) capsula de cartucha [-sh-];
bot siliqua, silica, theca;
anat, zool theca;
förse med ~ (in)capsular


hymen|Hymen

I anat hymene
II Hymen myt Hymene, Hymeneo;
knyta ~s band maritar se


hymenium

bot hymenio


hymla

(göra krumbukter) facer como, facer le comedia, simular, finger;
(smussla) palliar, dissimular, celar


hymlare

hypocrita, disimulator


hymleri|hymmel

(el. hymmel) hypocrisia, dissimulation


hymn

mus hymno, canto, cantico


hymnarium

mus hymnario


hymndiktare

autor de hymnos, hymnographo


hymndiktning

hymnographia


hymnolog

mus hymnologo, hymnologista


hymnologi

mus hymnologia


hymnologisk

mus hymnologic


hymnsamling

mus hymnario


hynda

cana


hypallage

språk hypallage [-ad3e]


hyperaciditet

med hyperaciditate


hyperaktiv

hyperactive


hyperaktivitet

hyperactivitate


hyperalgesi

med hyperalgesia


hyperbaton

språk hyperbaton


hyperbel

mat hyperbola


hyperbelformig

mat hyperbolic


hyperbol

språk hyperbola


hyperbolisk

mat, litt hyperbolic


hyperboloid

mat hyperboloide


hyperboreisk

hyperboree


hyperboré|hyperbore

habitante hyperboree


hyperelegant

elegantissime


hyperemi

med hyperemia


hyperestesi

med hyperesthesia


hyperfokal

foto hyperfocal


hyperfrekvens

hyperfrequentia


hypergenes

biol hypergenese, hypergenesis


hypergeometrisk

mat hypergeometric


hyperglukemi

hyperglykemi med hyperglycemia


hyperinflation

ekon hyperinflation, inflation galopante


hyperintelligent

intelligentissme


hyperkatalektisk

språk hypercatalectic


hyperkatalexi

språk hypercatalexia


hyperkorrekt

hypercorrecte;
~ beteende hypercorrection


hyperkritik

hypercritica


hyperkritisk

hypercritic;
~ person hypercritico


hyperkultiverad

sophisticate


hyperkänslig

hypersensibile, supersensibile


hyperkänslighet

hypersensibilitate, supersensibilitate


hypermetrisk

litt hypermetric;
~ vers hypermetro


hypermetropi

med hypermetropia;
person som lider av ~ hypermetropo;
som lider av ~ hypermetrope


hypermnesi

psyk hypermnesia


hypermodern

modernissime


hypernervös

hypernervose


hyperon

fys hyperon


hyperplasi

biol hyperplasia


hyperrymd

mat hyperspatio


hypersekretion

med hypersecretion


hypersnabb

rapidissime


hypersomni

med hypersomnia


hypersonisk

fys hypersonic, supersonic


hypersvecism

språk forma hypersvedese


hypersvecistisk

språk hypersvedese


hypertension

med hypertension


hypertermi

med hyperthermia


hypertoni

med hypertonia


hypertonisk

med hypertonic


hypertrofi

biol, med hypertrophia;
förorsaka ~ hypertrophiar


hypertrofisk

biol, med hypertrophic


hypertyreoid

med hyperthyroide


hypertyreos

med hyperthyroidismo


hyperventilation

med hyperventilation


hyperventilera

med hyperventilar


hypnagog

med hypnagogic


hypnoid

psyk hypnoide


hypnopedi

hypnopedia


hypnos

hypnose, hypnosis


hypnosbehandling

med hypnotherapia


hypnoslära

hypnologia, hypnotismo;
som avser ~ hypnologic;
specialist på ~ hypnologo, hypnologista


hypnotisera

hypnotisar;
som kan ~s hypnotisabile


hypnotisering

hypnotisation


hypnotiseringskonst

hypnotismo


hypnotisk

hypnotic


hypnotisör

hypnotisator, hypnotista


hypocentrum

geol hypocentro


hypoderma

biol hypoderme


hypodermisk

biol hypodermic, hypodermatic


hypodorisk

mus hypodoric, doric plagal


hypoeolisk

mus hypoeolic, eolic plagal


hypofrygisk

mus hypophrygie, phrygie plagal


hypofys

anat hypophyse, hypophysis, glandula pituitari


hypofyshormon

biol hormon hypophysari


hypofysär

biol hypophysari


hypogeum

arkit hypogeo


hypoglukemi|hypoglykemi

(el. hypoglykemi) med hypoglycemia


hypoidkugghjul

rota dentate hypoide


hypoidväxel

tekn ingranage [-ad3e] hypoide


hypojonisk

mus hypoionic


hypoklorit

kem hypochlorito


hypokonder

med hypochondriaco


hypokondri

med hypochondria


hypokondriker

med hypochondriaco


hypokondrisk

med hypochondriac, hypochondric


hypokorism

språk hypocoristico


hypokoristisk

språk hypocoristic


hypokrisi

hypocrisia


hypokrit

hypocrita


hypokritisk

hypocrita


hypolydisk

mus hypolydie, lydie plagal


hypomixolydisk

mus hypomixolydie, mixolydie plagal


hyposcenium

arkit hyposcenio


hyposekretion

med hyposecretion


hypostas

fil, med hypostase, hypostasis


hypostatisk

fil, med hypostatic


hypostyl

arkit hypostylo;
som avser ~ hypostyle


hypotaktisk

språk hypotactic


hypotalamus

anat hypothalamo;
som avser ~ hypothalamic


hypotax

språk hypotaxis


hypotek

hypotheca;
för vilken ~ kan beviljas hypothecabile;
lösa ett ~ amortisar/redimer un hypotheca;
som avser ~ hypothecari;
ta ~ på ett hus gravar un casa con hypotheca, hypothecar un casa


hypoteksbank

banca hypothecari


hypoteksgivare

creditor hypothecari


hypotekslån

presto hypothecari


hypoteksränta

interesse hypothecari


hypoteksskuld

debita hypothecari


hypotekstagare

debitor hypothecari


hypotenusa

mat hypothenusa


hypotermi

med hypothermia


hypotes

hypothese, hypothesis, conjectura


hypotetisk

hypothetic, theoretic, conjectural


hypotisera

hypothecar, gravar de un hypotheca


hypotoni

med hypotonia


hypotonisk

biol hypotonic


hypotrofi

biol hypotrophia


hypsografi

hypsographia


hypsografisk

hypsographic


hypsometer

hypsometro


hypsometri

hypsometria


hypsometrisk

hypsometric


hyra

I s (avtalad avgift) (precio de) location;
(lön) soldo, retribution, paga, salario;
sjö inrolamento;
salario del equipa de un nave;
betala 5000 kr i ~ pagar 5.000 coronas in location;
ha hög/låg ~ haber un location alte/basse;
som avser ~ locative;
ta ~ på en båt inrolar se a un nave
II v (som hyresgäst) prender in location, locar;
(leja) ingagiar [-d3-];
(chartra) affretar;
~ ett hus locar un casa;
~ i andra hand sublocar;
~ ut dar in location, locar, arrentar; ~ ut ett hus dar un casa in location;
~ ut i andra hand sublocar;
rum att ~ camera a locar;
som avser ~ locative


hyrbil

auto(mobile) de location


hyrcykel

bicycletta locative/de location


hyrenivå

nivello del precio(s) del location


hyresavgift

(precio de) location


hyresavtal

contracto de location


hyresbelopp

(precio de) location


hyresbidrag

subsidio (social) al locatorio


hyresbostad

appartamento locative/de location


hyresfastighet

casa locative/de location


hyresfri

libere de arrentamento


hyresförhandling

negotiation(es) super le precio de location


hyresförmedling

officio/bureau fr [byro] de allogiamento [-d3-]


hyresgäst

locatorio, tenente


hyresgästförening

association de locatorios


hyreshaj

exploitator de casas miserabile


hyreshus

edificio a/de appartamentos locative/de location


hyreshöjning

altiamento/augmento/augmentation del location


hyresintäkt

rendimento locative


hyreskasern

caserna de locatorios/de casas locate


hyreskontrakt

contracto de location


hyreskostnad

cargas/costos pl locative/de location


hyreslag

lege super le precios de location


hyresledig

a locar


hyreslyft

altiamento/augmento/augmentation del location


hyreslägenhet

appartamento locative/de location


hyresmarknaden

le mercato de appartamentos locative/de location


hyresnämnd

commission de consultas locative


hyresrum

camera locative/de location


hyresrätt

tenentia


hyresrättsinnehav

tenentia


hyresrättslägenhet

appartamento locative/de location


hyresstegring

altiamento/augmento/augmentation del location


hyresstopp

congelation del precios de location


hyressänkning

abassamento/reduction del location


hyrestermin

termino de location, tenentia


hyresvärd

rentator, locator, proprietario


hyresvåning

appartamento locative/de location


hyrköp

location-vendita, leasing eng [li:sing]


hyrvagn

auto(mobile) de location, fiacre, taxi


hysa

(ge husrum) albergar, allogiar [-d3-], installar, dar hospitio;
(känna) sentir;
~ agg compunger, remorder;
~ betänkligheter haber objectiones/considerationes;
~ in albergar, allogiar, installar;
~ respekt respectar;
~ tvivel haber dubita, dubitar


hysch

~! st!


hysch-hysch|hysch

mysterios, secretos


hyscha|hyssja

(el. hyssja) dicer st!


hyska

uncino


hyss

facetia de puerastro


hyssja

se hyscha


hysterektomi

med hysterectomia


hysteres

fys hysterese, hysteresis


hysteri

hysteria


hysterika

hysterica


hysteriker

hysterico


hysteriliknande

med hysteriforme


hysterisk

hysteric;
~t anfall accesso/attacco hysteric/de hysteria;
~ person hysterica, hysterico


hysterotomi

med hysterotomia


hytt

cabina, cubiculo;
(badhytt) cabina de banio;
(provhytt) cabina de proba/de prova/de essayo/de essayage [-ad3e];
(telefonhytt) cabina telephonic/de telephono


hytta

I s furno de fusion, funderia;
(masugn) alte furno, furno alte;
(glasbruk) fabrica de vitro, vitreria, crystalleria;
(järnbruk) fabrica de ferro
II facer un gesto menaciante (con le pugno)


hyttarbetare

tekn funditor


hyttnummer

sjö numero de cabina


hyttpassagerare

passagero [-d3-] de cabina


hyttplats

sjö lectiera


hyttuppassare

sjö servitor de cabina


hyttventil

sjö oculo de bove


hyva

se hiva


hyvel

plana


hyvelbänk

banco del carpentero


hyvelmaskin

machina a/de planar


hyvelspån

retalio(s) (de ligno)


hyvens

bon, excellente


hyvla

planar;
~ av (ap)planar;
fig punir, castigar


häck

1 (tät rad av buskar) haga, sepe;
(av människor) barriera;
sport haga, sepe, obstaculo, barriera;
bilda ~ formar un barriera;
klippa ~en tonder/secar/taliar le haga;
löpa ~ sport currer super obstaculos/barrieras/hagas/sepes 2 (spjällåda) cassa a/de spalier;
lantbr grillia de mangiatoria [-d3-];
sjö balustrada/palissada posterior/de detra;
fig culo, popo;
ha ~en full fig esser cargate de labor/de travalio usque al aures


häcka

covar, incubar


häckfågel

ave de estate


häckhinder

sport haga, sepe, obstaculo, barriera


häckkaragan

bot caragana arborescente


häckklippning

(le) tonder/secar/taliar le haga


häckla

I v (lin) pectinar, cardar;
fig criticar/censurar vivemente, vituperar, satirisar, flagellar
II s rastrello, pectine


häcklande

fig caustic


häcklare

cardator, pectinator;
fig critico sever, detractor, satirico, vituperator


häckling

cardatura;
fig critica/censura vive, vituperation


häcklingsmaskin

pectinator


häcklopp

sport cursa de/super hagas/sepes/obstaculos/barrieras


häcklöpare

sport curritor de hagas/sepes/obstaculos/barrieras


häcklöpning

sport cursa de/super hagas/sepes/obstaculos/barrieras


häckning

incubation


häckningsområde

region/terreno de incubation


häckningsplats

loco de incubation


häckningstid

(säsong) saison fr [säzå)] de incubation;
(längd) durata/duration de incubation


häckplats

loco de incubation


häcksax

secator a/de haga


häcktid

(säsong) saison fr [säzå)] de incubation;
(längd) durata/duration de incubation


häckvicker

bot vicia sepe


häda

blasphemar, profanar


hädan

de hic/ci;
fara//skiljas ~ morir;
vik ~! foras de mi vista!


hädanefter

hinc, de hic/nunc/ora, preterea, in le futuro


hädanfärd

morte


hädangången

morte;
~ person morto


hädare

blasphemator


hädelse

blasphemia


hädisk

blasphematori, blaspheme, profan


häfta

I v (af)fixar, attachar [-sh-], affiger;
(med klammer) crampar;
(med klister) collar, fixar con colla;
(med tråd) suer;
bokb brochar [-sh-];
en ~d bok un libro brochate [-sh-]; hans blick var ~d vid talaren su reguardo esseva fixate super le orator;
~ i skuld esser indebitate;
~ vid collar (a), adherer (a), attachar se (a)
II s emplastro adhesive/collante, collante, sparadrapo, agglutinante


häftapparat

apparato a/de crampar/agrafar


häfte

(liten bok) parve libro, libretto, opusculo;
(av tidskrift) numero;
(av bok) quaderno, fasciculo;
(broschyr) brochure fr [-shy:r];
(skrivbok) quaderno


häftig

(våldsam) violente, vehemente, forte, acute, vive, impetuose, intense;
(hetsig) vehemente, impetuose, vive, ardente, violente, intense, fervente, febril, fervide, focose, passionate;
(om person) irascibile, iracunde, irritabile, impetuose, focose, choleric;
en ~ diskussion un discussion vehemente/ardente/violente;
ett ~t oväder un tempesta forte;
ha en ~ läggning haber un character impetuose, esser impetuose;
ha ~t humör haber le sanguine cal(i)de;
~ feber febre forte/intense;
känna en ~ smärta sentir un dolor acute/intense


häftighet

(våldsamhet) violentia, vehementia, fortia, impetuositate, intensitate;
(hetsighet) vehementia, impetuositate, violentia, vivacitate, intensitate;
(hos person) irascibilitate, irritabilitate, impetuositate


häftklammer

crampa


häftmaskin

bokb machina a/de crampar/agrafar


häftmedel

substantia agglutinante/adhesive, agglutinante


häftnål

bokb aco/agulia a/de crampar


häftpistol

apparato a/de agrafar pneumatic


häftplåster

emplastro adhesive/collante, collante, sparadrapo, agglutinante


häftremsa

banda adhesive/collante


häftstift

cimice


häger

zool hairon; hägrar (familj) ardeidas;
ko~ guarda-boves;
ägrett~ egretta


hägerkoloni

colonia de hairones


hägg

bot prunopado


häggbär

bacca de prunopado


häggmispel

bot amelanchier


hägn

protection, defensa, custodia, tutela;
ta under sitt ~ prender le defensa de, proteger, defender


hägna

(värna) proteger, defender;
~ in clausurar, includer, palissadar


hägnad

(beskydd) protection, defensa, custodia, tutela;
(inhägnad) clausura, palissada


hägra

det ~r för mig att io ha le illusion/le sonio que


hägring

fata morgana lat, mirage [-ad3e];
fig illusion, chimera


häkta

I v 1 jur arrestar, detener, mitter in arresto;
~d person detenito;
vara ~d esser sub arresto 2 ~ ihop uncinar; ~ upp succinger
II s uncino


häkte

arresto, detention, detenimento; kvarhålla i ~ detener;
sitta i ~ esser detenite;
sätta i ~ mitter in arresto, arrestar


häktning

arrestation, detention, arresto


häktningsorder

jur mandato/ordine de arresto


häl

anat calce, talon; följa/vara någon hack i ~/i ~arna persequer un persona super le talones, esser super le talones de un persona


hälare

receptator (de articulos robate)


hälben

anat calcaneo, osso de talon


häleri

receptation (de articulos robate); göra sig skyldig till ~ receptar (articulos robate)


hälft

medietate, medie parte;
min bättre ~ mi car medietate;
till ~en a medietate


hälgångare

zool plantigrado


häll

(berghäll) petra/rocca platte;
(på öppen spis) placa de camino;
(på kokspis) placa de coction


hälla

I v versar;
~ av vattnet från potatisen versar le aqua del patatas;
~ bort versar;
~ droppvis instillar;
~ i versar;
~ i en kopp te åt någon servir un tassa de the a un persona;
~ på vatten på kaffet versar aqua super le caffe;
~ upp servir;
~ ut versar, effunder;
(tömma) vacuar; ~ över (i annat kärl) transvasar, transfunder;
(försiktigt) decantar;
~nde regn pluvia torrential/abundante;
regnet häller ner il pluve a torrentes
II s (på byxor) banda de cinctura;
(på skärp) banda de corregia


hälleberg

geol solo roccose


hälleflinta

geol flint/silice roccose


hälleflundra|helgeflundra

(el. helgeflundra) zool halibut


hällespring

bot asplenio


hällkista

arkeol tumba de roccas platte findite


hällmålning

arkeol pictura prehistoric super un rocca platte


hällregn

pluvia forte/torrential, diluvio, torrente


hällregna

pluver torrentialmente/copiosemente/abundantemente/a torrente, diluviar


hällristning

arkeol designo/pictura rupestre, petroglypho


hälsa

I s sanitate, salubritate;
ha en god ~ gauder de/haber un bon sanitate; inte sköta sin ~ negliger su sanitate; se ut som ~n själv esser le sanitate personificate, arder de bon sanitate;
slit den med ~n! a tu/vostre placer!;
svag ~ sanitate delicate;
undergräva sin ~ minar su sanitate;
vacklande ~ sanitate menaciate; vara vid god ~ ir ben;
återfå ~n recovrar/recuperar su sanitate
II v salutar;
(aktningsfullt) facer le reverentia;
~ från någon salutar/dar salutes de parte de un persona;
~ hem! saluta le familia!;
~ en förändring med glädje reciper un cambio/cambiamento con gaudio/con acclamation, acclamar un cambio/cambiamento;
~ på hos någon visitar un persona;
~ på någon salutar un persona;
~ till honom från mig saluta le de mi parte;
~ tillbaka på någon render/retornar le salut a un persona;
~ välkommen dar le benvenita (a);
låta ~ lassar dicer; var ~d! ave! lat, salute!;
var ~d, Maria! Ave Maria!;
vem kan jag ~ från? que es vostre nomine?


hälsena

anat tendon/tendine de Achilles


hälsning

salute, salutation;
(meddelande) message [-ad3e];
med bästa ~ar con le optime salutes; med hjärtlig ~ con salutes pl cordial; med ~ från författaren homage [-ad3e] del autor;
med vänlig ~ con salutes cordial, con salutes amical;
skicka en ~ presentar su respectos (a);
vördsamma ~ar reverentias, respectos pl


hälsningsanförande

discurso inaugural/de inauguration/de apertura


hälsningsceremoni

ceremonia inaugural/de inauguration/de apertura, inauguration, apertura solemne


hälsningsfras

parolas de benvenita


hälsningsord

parolas de benvenita;
säga några ~ dar le benvenita


hälsningsplikt

mil obligation de salutar


hälsningstal

discurso inaugural/de inauguration/de apertura


hälsningstala

facer/presentar un discurso inaugural/de inauguration/de apertura


hälsobringande

salutar, salubre, benefic


hälsobrunn

fonte medicinal;
(kurort) station thermal, spa;
vatten från ~ spa


hälsobutik

magazin de productos natural


hälsocentral

centro medico-social/de sanitate


hälsodryck

bibita natural


hälsofara

insalubritate, nocivitate al sanitate/al salubritate


hälsofarlig

insalubre, malsan, nocive al sanitate/al salubritate


hälsofarlighet

insalubritate, nocivitate al sanitate/al salubritate


hälsohem

casa pro cura per alimentation san e natural


hälsokontroll

controlo medic


hälsokost

alimentation natural


hälsokostaffär

magazin de productos natural


hälsokostare

membro del movimento que propaga le alimentation natural


hälsoläge

stato sanitari/de sanitate, valetude


hälsorisk

risco sanitari


hälsosam

salutar, salubre, benefic


hälsosamhet

salubritate


hälsoskäl

rationes sanitari/de sanitate, considerationes de sanitate


hälsotecken

signo de sanitate


hälsotillstånd

stato sanitari/de sanitate, valetude;
med dåligt ~ valetudinar; person med dåligt ~ valetudinario


hälsoundersökning

examine medic


hälsovatten

spa


hälsovådlig

insalubre, malsan, nocive al sanitate/al salubritate


hälsovådlighet

insalubritate, nocivitate al sanitate/al salubritate


hälsovård

hygiene/sanitate public


hälsovårdscentral

centro medico-social/de sanitate


hälsovårdsinspektör

inspector de hygiene/de sanitate public


hälsovårdslära

hygiene


hälsovårdsnämnd

commission del hygiene/de sanitate public


hälsovårdsstadga

regulamento del hygiene/de sanitate public


hälta

claudication


hämdgudinna

myt dea del vengiantia, furia


hämma

impedir, continer, frenar, obstruer, entravar, arrestar;
psyk inhiber;
~ blodflödet continer/arrestar le fluxo de sanguine


hämmad

psyk inhibite


hämmande

psyk inhibitive, inhibitori;
verka ~ impedir


hämna

vengiar [-d3-], vindicar;
det ~ sig on debera pagar pro isto;
~nde makt nemesis


hämnare

vengiator [-d3-], vindicator, vindice


hämnas

vengiar [-d3-] (se), vindicar (se), retaliar;
~ en oförrätt vengiar un injuria;
~ på någon vengiar se/vindicar se de un persona


hämnd

vengiantia [-d3-], vindicantia, retaliation, represalia, revanche fr [röva):sh];
~ens gudinna le dea del vengiantia, Nemesis;
ropa på ~ critar vengiantia;
ta ~ prender vengiantia/vindicantia, vengiar [-d3-] se, revanchar [-sh-] se


hämndaktion

represalia(s)


hämndbegär

desiro/desiderio/sete de vengiantia [-d3-], spirito vindicative


hämndeakt

represalia(s)


hämndgirig

vengiative [-d3-], vindicative, assetate de vengiantia [-d3-]


hämndgirighet

desiro/desiderio/sete de vengiantia [-d3-], spirito vindicative


hämndgudinna

myt dea del vengiantia [-d3-], furia


hämndkänsla

sentimento de vengiantia [-d3-]


hämndlysten

vengiative [-d3-], vindicative, assetate de vengiantia [-d3-]


hämndlystnad

desiro/desiderio/sete de vengiantia [-d3-], spirito vindicative


hämndtörst

sete de vengiantia [-d3-]


hämning

psyk inhibition;
känsla av ~ complexo;
som avser ~ inhibitive, inhibitori


hämningsanordning

tekn (i ur) escap(p)amento


hämningslös

(om person) immoderate, irrefrenate, excessive;
(om handling) sin freno/brida, non frenabile


hämningslöshet

(hos person) immoderation, excesso;
(i handling) manco de freno/de brida


hämpling

zool linotto;
gul~ carduelo


hämsko

remora, freno; sätta ~ på frenar


hämta

(gå efter) ir a cercar/a prender;
(ta fram) (re)tirar, extraher;
(erhålla) obtener, colliger;
citatet är ~t från Cato le citation es extrahite de Cato;
~ andan reprender/recuperar le halito/le respiration, respirar;
~ en läkare ir a cercar un medico;
~ en nypa luft prender un buccata de aere, prender le fresco;
~ in (skaffa) portar a intra, apportar, introducer;
(komma ifatt) recuperar, recovrar, reattrappar;
~ in försprånget nullificar/invalidar le avantia;
~ mod prender corage [-ad3e];
~ sig recolliger se, recuperar se, restablir se;
~ sig från en förlust recuperar se de un perdita;
~ ut pengar på banken (re)tirar moneta del banca;
komma och ~ någon venir a/pro prender un persona;
låta ~ en präst facer venir un prestre, mandar pro un prestre


hämtare

situla


hämtköp

compra de apportar


hämtning

jur conduction ante le judice, comparition


hämtningsförfarande

jur mandato/ordine de facer comparer


hämtpris

precio de vendita pro merces de apportar


hämtrabatt

reduction del precios de vendita pro merces de apportar


hän

via;
ge sig ~ åt dedicar se a, penetrar se de;
~ mot verso;
vart skall du ~? a ubi va tu?


hända

evenir, occurrer, haber loco, advenir;
(plötsligt) supervenir;
det har hänt en olycka il ha occurrite un accidente;
det kan ~ att han kommer forsan ille venira, il es possibile que ille venira;
det må vara hänt! ben!, de accordo!, OK eng [oukei];
eländet hade redan hänt le mal jam esseva facite;
~ sig occurrer, evenir, haber loco, effectuar


händelse

(tilldragelse) evento, evenimento, occurrentia;
(tillfällighet) hasardo, coincidentia, accidente, contingente, contingentia;
(fall) caso;
av en ~ per hasardo/accidente;
för den ~ att in caso que;
gå ~rna i förväg anticipar le eventos;
~rnas gång le curso/evolution del eventos;
i alla ~r in omne/tote caso;
i ~ av in caso de;
plötslig ~ supervenientia


händelsefattig

povre in eventos


händelseförlopp

curso/evolution del eventos


händelsekedja

incatenamentos de eventos


händelselös

calme, tranquille;
(långtråkig) fastidiose, enoiose, tediose, monotone, insipide


händelselöshet

calma, tranquillitate;
(långtråkighet) enoio, tediositate, monotonia, insipiditate


händelserik

accidentate, agitate, turbulente


händelsesammanhang

coincidentia


händelseutveckling

curso/evolution del eventos


händelsevis

fortuitemente, accidentalmente, casualmente, contingentemente, per accidente/hasardo


händig

(om person) habile, dextere, dextre, preste;
(om föremål) facile a manear, maneabile, practic, commode, servibile


händighet

(hos person) habilitate, dexteritate;
(hanterbarhet) facilitate de empleo, maneabilitate


hänemot

verso


hänföra

(tjusa) enthusiasmar, incantar, passionar, fascinar, raper;
(klassa) class(ific)ar;
(gradera) graduar;
(inordna i en viss grupp) incorporar;
~ sig till concerner, referer se a


hänförande

excitante, incantatori, passionante, fascinante


hänförbar

classificabile, incorporabile


hänförd

enthusiastic, ecstatic, extatic, incantate, delirante;
i ~a ordalag in terminos enthusiastic;
vara ~ av/över ecstasiar/extasiar se de, delirar de


hänförelse

incantamento, enthusiasmo, ecstase, ecstasis, extase, extasis, exaltation, fascination, rapimento, rapto


häng

(sysslolöshet) otiositate;
sport ha ~ på någon sequer un persona a breve/pauc/poc distantia


hänga

pender, esser suspendite/appendite/fixate/attachate [-sh-];
(gå sysslolös) otiar, esser otiose;
(avrätta genom hängning) pender, affurcar;
~ av sig ytterkläderna disvestir se le supertotos;
~ efter någon sequer/ir detra un persona;
~ efter med betalningen haber un pagamento arretrate;
~ fast vid adherer a; ~ ihop (hålla samman) esser solidari/unite;
(ha samband) coherer;
~ kvar remaner; ~ med (förstå) comprender, intender;
(följa med) accompaniar;
~ med huvudet abassar le capite/le testa;
~ ner pender;
~ om pender a/in un altere loco, displaciar;
~ på (bero på) depender de;
~ (hålla samma hastighet) sequer;
~ på krogen otiar in le taverna/in le bireria;
~ på någon en cape inveloppar un persona in un cappa;
~ på någon en medalj mitter un medalia circum le collo de un persona;
~ sig pender se;
~ under (ap)parer, monstrar se;
~ upp suspender, appender, fixar, attachar [-sh-]; ~ upp sig på detaljer perder se in detalios;
~ ut mitter/poner foras;
~ över coperir;
fig pender super le capite/le testa;
stå och ~ star/esser otiose, otiar


hängande

pendente, suspendite, pensile, pendule;
bot pendule;
Babylons ~ trädgårdar le jardines pendente/suspendite/pensile de Babylon


hängare

(för kläder) porta-vestimentos, porta-habito, porta-mantello;
(i kläder) banda, cordon;
(krok) uncino


hängask

bot fraxino pendule


hängavtal

accordo/contracto local


hängbana

funicular


hängbegonia

bot begonia pendule


hängbjörk

bot betula pendule


hängbro

ponte suspendite/pendente


hängbröst

sino pendente/laxe


hängbuk

ventre pendente


hänge

I ~ sig åt dedicar se a, penetrar se de
II bot amento


hängebärande

bot amentacee, amentifere


hängeväxter

bot (familj) amentaceas


hängflygare

sport deltaplanista


hängflygplan

sport deltaplano


hängfärdig

marcide, languide, languorose, apathic


hängglidare

sport deltaplanista


hängig

indisposite


hängighet

indisposition


hängivelse

devotion, fervor


hängiven

devote, dedicate;
(ivrig) assidue, diligente


hängivenhet

devotion, fervor, application, assiduitate


hängkoj

sjö hamaca;
vila i en ~ hamacar se


hänglampa

lampa pendente/suspendite


hängläpp

anat labio pendente


hänglås

serratura pendente


hängmapp

dossier fr [dosje] suspendite


hängmatta

hamaca;
vila i ~ hamacar se


hängmustach

mustachio [-sh-] pendente


hängning

suspension, fixation;
(avrättning) execution al furca


hängparti

spel joco suspendite


hängpelargon

bot pelargonio/geranio pendule


hängselband|hängsleband

(el. hängsleband) suspensores


hängselkjol|hängslekjol

(el. hängslekjol) gonna a suspensores


hängselstropp|hängslestropp

(el. hängslestropp) bucla de suspensores


hängsjuk

marcide, languide, languorose, apathic


hängsjuka

languor, apathia


hängsleband

se hängselband


hängslekjol

se hängselkjol


hängslen

suspensores


hängslestropp

se hängselstropp


hängsmycke

pendente


hängväxt

bot planta pendule


hänrycka

enthusiasmar, incantar, passionar, fascinar, raper


hänryckning

incantamento, enthusiasmo, ecstase, ecstasis, extase, extasis, exaltation, fascination, rapimento, rapto


hänryckt

enthusiastic, ecstatic, extatic, incantate, delirante;
i ~a ordalag in terminos enthusiastic;
vara ~ av/över ecstasiar/extasiar se de, delirar de


hänseende

respecto, aspecto; i alla ~n in omne respectos/aspectos;
i ~ till in relation a, con respecto a


hänskjuta

referer, relegar, inviar


hänskjutning

referentia, referimento, relegation


hänsyfta

alluder


hänsyftning

allusion, insinuation;
göra förtäckta ~ar på facer allusiones velate a


hänsyn

consideration, reguardo;
av/med ~ till in consideration de;
med ~ till att viste que;
ta ~ till prender reguardo/attention a, prender nota de, prender in consideration, respectar;
utan ~ till sin reguardo de;
visa ~ mot tener conto de, respectar


hänsynsfull

considerate;
behandla någon ~t tractar un persona con consideration;
vara ~ mot tener conto de, respectar


hänsynsfullhet

consideration, reguardo


hänsynslös

sin consideration/reguardo, sin scrupulos, inscrupulose, incompassibile, impietose, implacabile, inexorabile


hänsynslöshet

manco/mancantia de consideration/de reguardo


hänsynstagande

consideration, reguardo


häntyda

alluder, insinuar, dar a intender


häntydning

allusion, insinuation;
göra en ~ till alluder a


hänvisa

referer, remitter, adverter; ~ till referer se a, facer tornar se a, remitter a, citar


hänvisning

referentia, remissa;
med ~ till con referentia a


hänvisningstecken

typ asterisco


hänvisningston

tele tono de referentia


hänvända

~ sig till adressar se a, precar, supplicar, objurgar, adjurar, conjurar, sollicitar


hänvändelse

petition, requesta urgente, objurgation, conjuration, adjuration, sollicitation


hänöver

super


häpen

(förvånad) surprendite, stupefacte;
(obehagligt förvånad) perplexe, disconcertate, confuse, stupefacte;
(förbluffad) stupefacte, disconcertate, perplexe;
göra ~ confunder, disconcertar, stupefacer, surprender


häpenhet

(förvåning) surprisa;
(obehaglig förvåning) perplexitate, stupor, disconcertamento, confusion, stupefaction;
(förbluffelse) perplexitate, stupefaction, disconcertamento


häpna

esser surprendite/stupefacte/disconcertate/confuse/perplexe


häpnad

(förvåning) surprisa;
(obehaglig förvåning) disconcertamento, perplexitate, confusion, stupefaction, stupor;
(förbluffelse) stupefaction, disconcertamento, perplexitate


häpnadsväckande

surprendente, stupefaciente, stupende


här

I adv hic, ci, in iste loco; damen ~ iste seniora;
den ~ iste; ~ bakom detra isto;
~ bifogad hic/ci juncte/incluse;
~ bredvid hic/ci apud/juxta/presso;
~ framme ante isto;
~ i landet in iste pais;
~ inne hic/ci al interior, hic/ci in le interior, intra;
~ innanför intra isto;
~ intill/invid hic/ci apud/juxta/presso;
~ nedanför infra isto;
~ nere hic/ci infra/in basso;
~ och där/och var hic e ibi, passim;
~ och nu hic e nunc;
~ omkring circa/circum iste loco;
~ ovanför supra isto;
~ uppe hic/ci supra;
~ är ecce;
jag bor ~ bredvid io habita le casa vicin;
så ~ in iste maniera;
så ~ dags a iste hora;
så ~ års in iste tempore del anno
II s mil armea, hoste;
fig nube, volata, essame;
en ~ av bin un essame de apes;
en ~ av fåglar un volata de aves;
en ~ av gräshoppor un nube de locustas/de saltatores
III interj (ta emot!) prende!


härad

jur districto, jurisdiction


häradsskrivare

jur inspector fiscal/del impostos, controlator de contributiones


härav

de isto, hinc


härbre

deposito (de ligno e super palos) de merces/de mercantias


härbärge

(husrum) albergo, allogio [-d3-], allogiamento [-d3-], asylo;
(värdshus) albergo, hosteria


härbärgera

albergar, allogiar [-d3-], recolliger


härbärgering

allogiamento [-d3-]


härd

(eldstad) focar;
(utgångspumkt) foco, centro;
egen ~ är guld värd le proprie focar vale auro;
~en för ett uppror le foco de un revolta;
vid hemmets ~ al focar (familial)


härda

(om material) indurar;
(glas, metall) temperar;
(person) indurar;
~ sig mot kylan indurar se contra le frigido;
~ ut indurar, supportar, suffrer, habituar


härdbar

indurabile


härdglas

vitro temperate


härdig

bot resistente


härdighet

bot resistentia


härdning

induration;
(av glas/metall) temperation


härdplast

duroplastico


härdsmälta

(i kärnreaktor) meltdown eng [meltdaun] (in un reactor nuclear)


härdstål

aciero temperate


härefter

(om tid) post isto, tunc, pois, post, postea;
(hädanefter) hinc, de hic/nunc/ora, preterea, in le futuro;
(i enlighet härmed) conformemente a isto, in conformitate con isto, in consequentia de isto


häremellan

(om två alternativ) inter le duo, inter iste duo cosas;
(om tid) in le interim


häremot

contra isto


härflyta

provenir, originar se, traher su origine


härfärd

mil expedition guerrier/militar


härfågel

zool upupa


härför

pro isto


härförare

mil commandante del/de un armea


härförleden

le altere die, pauc/poc tempore retro


häri

hic, ci, in isto


häribland

inter istes/iste cosas


härifrån

de ci/hic, hinc; 1 km ~ a 1 km de ci


härigenom

per hic/ci/isto, per iste medio, assi


härja

(förstöra) destruer, ruinar, (de)vastar, demolir, deler, desolar, infestar;
(rasa) ragiar [-d3-];
(bråka) critar, tempestar, tonar, vociferar, vituperar;
barnen ~de som vildar le infantes critava/vocifereva como salvages [-d3-];
elden ~r i skogen le incendio ragia [-d3-] in le foreste;
när kriget ~de quando le guerra ragiava;
vikingarna ~de och plundrade le vikinges infestava


härjad

destruite, devastate, ruinate;
ett härjat ansikte un visage [-ad3e] marcate;
ett härjat land un pais devastate


härjare

destructor, devastator, desolator, demolitor, infestator


härjning

destruction, devastation, deletion, demolition, desolation, infestation


härjningståg

cruciada de devastation/de infestation


härjämte

ultra isto, in plus, de plus, cetero, extra, preterea;
(i brev) hic/ci juncte/incluse


härk

zool ren masculo castrate


härkomst

descendentia, extraction, origine, nascentia, provenientia, lineage [-ad3e], condition;
(djurs) racia;
av god ~ de bon familia;
av fransk ~ de origine francese;
av hög ~ de alte nascentia, de origine illustre;
av låg ~ de basse origine/nascentia/extraction


härkomstort

loco de provenientia


härleda

(dra en slutsats) inferer, inducer, deducer, concluder, arguer;
mat, språk derivar


härledbar

fil deducibile, inferibile;
språk derivabile


härledning

fil deduction, induction, inferentia;
mat derivation;
språk derivation, etymologia, etymo; ange ~en språk etymologisar


härlig

magnific, splendide, deliciose, grandiose, gloriose, charmante [sh-], delectabile, superbe;
så det stod ~a till con enthusiasmo/brio it


härlighet

magnificentia, splendor, delicia, gloria, brillantia;
Guds ~ le gloria de Deo;
hela ~en fig (le) toto


härläger

mil campo militar


härma

imitar, copiar, contrafacer, mimar;
(förlöjliga) parodiar


härmande

imitative, imitator, mimic;
biol mimetic;
litt epigonic


härmapa

imitator, copiator;
litt epigono


härmare

imitator, copiator, copista, mimico, mimologo


härmask

zool marcha [-sh-] (usque a 1 metro de longitude) de larvas de sciara e semisciara


härmed

con isto;
(i brev) hic/ci juncte/incluse


härmning

imitation, copia;
(förlöjligande) parodia;
biol mimese, mimesis, mimetismo


härmtrastar

zool (familj) mimidas


härnad

guerra;
dra i ~ mot comenciar un lucta contra


härnadståg

expedition guerrier/militar


härnäst

post isto, tunc, pois, post, postea;
(nästa gång) le proxime vice


härold

heraldo


häroldsstav

baculo/baston de heraldo


härom

(angående detta) de/concernente isto, super isto;
(förbi denna plats) de iste loco, de isto


häromdagen

le altere die


häromsistens

recentemente, ante pauc/poc tempore


häromveckan

le altere septimana


häromåret

le altere anno


härpå

(om läge) super isto;
(om tid) post isto, tunc, pois, post, postea


härröra

provenir, originar se, traher su origine, (e)manar


härs

~ och tvärs per hic e per ibi, in omne directiones, sin ordine


härska

regnar, dominar, imperar, governar;
(ha överhand) (pre)dominar, prevaler;
en djup tystnad ~de i salen regnava in le sala un profunde silentio


härskande

regnante, dominante


härskara

mil armea, hoste


härskare

dominator, maestro, soverano;
hist dynasta


härskarnatur

natura dominator/despotic


härskarvilja

sete/aviditate de poter/de dominar, desiro/desiderio de commandar, despotismo


härsken

rancide;
fig acre, amar;
bli/vara ~ rancer;
fig indignar se, irascer


härskenhet

ranciditate;
fig rancor


härsklysten

dominator, despotic, imperiose, tyrannic, dictatorial


härsklystnad

sete/aviditate de poter/de dominar, desiro/desiderio de commandar, despotismo


härskna

rancer;
~ till fig indignar se, irascer


härskri

mil crito de guerra


härsmakt

mil fortia(s) armate/militar, armea


härstamma

surger, originar se, traher su origine, (e)manar, descender, provenir;
kem, språk derivar


härstamning

origine, ascendentia, descendentia, extraction, filiation, genealogia;
språk etymologia, etymo, derivation; ange ~en språk etymologisar


härstädes

hic, ci, in iste loco


härtagen

mil conquirite/captivate per fortia(s) militar


härtappad

(i Sverige) imbottiliate in Svedia


härtill

a isto


härunder

(om plats) hic/ci infra/in basso;
(om innehåll) con/per isto


härur

de isto


härutav

de isto


häruti

hic, ci, in isto


härutöver

in ultra, in plus


härva

mataxa;
fig imbroliamento, confusion


härvarande

presente, local, hic/ci presente


härvel

haspa, bobina


härvid

(tid) durante iste momento


härvidlag

re isto


härvla

bobinar


häråt

in iste direction


häröver

(ovanför) super isto;
(beträffande) re isto


hässja

I s grande pila/cumulo longe de feno, longe paleario
II v ~ hö poner le feno a palos


hässjestör

palo de feno


häst

zool cavallo, equo;
spel cavallo;
sport (för gymnastik) cavalletto;
den bevingade ~en le cavallo alate, Pegaso;
en motor på 60 ~ar un motor de 60 cavallo-vapor/horsepower eng [håspauö];
föda upp ~ar elevar cavallos;
ramla av ~en cader del cavallo;
rykta en häst brossar un cavallo;
sadla en ~ mitter le sella a un cavallo, sellar un cavallo;
sitta av ~en dismontar le cavallo;
sitta upp till ~ montar a cavallo; sko en ~ ferrar un cavallo;
som avser ~ equin, hippic;
sätta sig på sina höga ~ar fig dar se aeres;
till ~ a cavallo;
trojanska ~en le cavallo de Troia


hästavel

elevamento/elevage [-ad3e] de cavallos


hästdjur

zool (familj) equidas


hästdroska

cochi [-sh-]


hästfibbla

bot arnica


hästfluga

zool musca de cavallo, tabano


hästfoder

forrage [-ad3e];
skaffa/utdela ~ forragiar [-d3-];
person som skaffar/utdelar ~ mil forragiator [-d3-]


hästfot

pede equin


hästgarde

mil guarda hippic/equin


hästgödsel

stercore de cavallo


hästhandlare

commerciante/mercante/mercator de cavallos


hästhov

ungue/ungula de cavallo


hästhovsört

bot tussilagine


hästhår

pilo de cavallo;
(från manen) crin


hästkapplöpning

sport cursa hippic/de cavallos


hästkapplöpningsbana

hippodromo, turf eng [tö:f]


hästkarl

(hästkännare) cognoscitor de cavallos, hippologo;
(stallknekt) staffero


hästkastanj

bot esculo


hästkastanjväxter

bot (familj) hippocastanaceas


hästkraft

cavallo-vapor, horsepower eng [håspauö];
en motor på 60 ~er un motor de 60 cavallo-vapor/horsepower


hästkrake

vetule cavallo, rosinante


hästkur

fig remedio de cavallo, remedio/medicamento heroic


hästkännare

cognoscitor de cavallos, hippologo


hästkännedom

hippologia;
som avser ~ hippologic


hästkött

carne equin/cavallin/de cavallo; företeelsen att äta ~ hippophagia;
person som äter ~ hippophago;
rökt ~ carne fumate de cavallo; som äter ~ hippophage


hästlass

carrettata


hästlort

stercore de cavallo


hästläkekonst

veter hippiatria;
som avser ~ hippiatric


hästlängd

sport longor de un cavallo;
vinna med två ~er vincer per duo longores


hästman

crin


hästminne

fig bonissime memoria


hästmule

muso de cavallo


hästpolo

sport polo a cavallos


hästras

racia cavallin/equin


hästräfsa

rastrellator


hästskjuts

carro, carrossa, cochi [-sh-]


hästsko

ferro a/de cavallo


hästskobord

tabula in forma de ferro a/de cavallo


hästskobåge

arkit arco in forma de ferro a/de cavallo


hästskoformig

in forma de ferro a/de cavallo


hästskojare

commerciante/mercante/mercator fraudator de cavallos


hästskoning

ferratura


hästskosöm

clavo de ferro a/de cavallo/de ferratura


hästskötare

staffero


hästspann

equipage [-ad3e] a/de cavallos


hästspillning

stercore de cavallo


hästsport

sport equestre/hippic, hippismo, equitation


häststall

stalla/stabulo de/pro cavallos


häststyng

zool musca de cavallo, tabana


hästsvans

cauda de cavallo;
bot hippurio vulgar, equiseto


hästsvansfrisyr

pectinatura a cauda de cavallo


hästsvansväxter

bot (familj) hippuridaceas, equisetaceas


hästtagel

crin


hästtjuv

fur/robator de cavallos


hästtäcke

copertura de cavallo


hästtämjare

domator de cavallos


hästtävling

concurso hippic


hästuppfödare

elevator de cavallos


hästuppfödning

elevamento/elevage [-ad3e] de cavallos


hästväg

någonting i ~ qualcosa enorme/grottesc


hätsk

despectose, rancorose, rancide


hätskhet

rancor


hätta

cappucio, cappellina, bonetto, tocca; dra upp/över en ~ incappuciar


häva

(lyfta) (e)levar, sublevar, altiar, hissar;
(upphäva) levar, revocar, abolir, cancellar, abrogar, annullar, terminar;
~ en blockad/ett embargo levar un blocada/un embargo sp;
~ ett köp annullar un compra;
~ i sig inglutir;
~ sig (om hav) fluctuar;
~ upp sin röst elevar le voce;
~ ur sig otidigheter formular/ventilar invectivas, inveher


hävarm

bracio de un cric/vecte/levator


hävd

(tradition) tradition, convention, costume, uso;
jur prescription; av ~ in accordo con le costume;
enligt gammal ~ secundo le tradition;
gå till ~erna passar al historia;
hålla i ~ mantener, defender, conservar;
~er annales, historia


hävda

(påstå) affirmar, asserer, assertar, pretender;
(vidmakthålla) mantener, defender, conservar;
~ sig mantener su interesses, profilar se


hävdaforskare

historico, historiologo


hävdaforskning

historiologia


hävdatecknare

chronista, historiographo


hävdateckning

historiographia


hävdelsebehov

besonio de mantener su interesses/de profilar se


hävdvunnen

consecrate per le uso, traditional, conventional;
~ rätt jur derecto de prescription;
~ sed derecto de uso


hävert

siphon;
suga med ~ siphonar


hävstång

cric, vecte, levator


hävstångsarm

bracio de un cric/vecte/levator


häxa

maga;
en gammal ~ fig un femina vetule e fede


häxbrygd

bibita magic


häxbål

foco pro arder/comburer magas


häxdans

dansa/ballo de magas


häxeri

magia, diaboleria, maleficio


häxjakt

chassa [sh-] al magas;
fig chassa al magas, prosecution organisate


häxkittel

caldiera de magas;
fig pandemonio, chaos


häxkonst

arte magic, magia, diaboleria, maleficio;
utöva ~ exercer/practicar le magia, esser maga


häxkvast

scopa de maga


häxlik

magic


häxmjölk

bot euphorbia esule;
fysiol colostro


häxmästare

mago, magico


häxprocess

processo de magas/de magia


häxring

rondo de magas


häxsabbat

sabbato de magas


häxskott

med lumbagine


häxört

herba magicI s zool (pigghaj) squalo spinose
II interj oh!, ah!, ha!


håbrand

zool lamna naso/cornubic


håg

(sinne) mente, anima, spirito, interesse;
(lust) gusto, desiro, desiderio, invidia;
det leker mig i ~en att io ha le phantasia de;
glad i ~en de bon humor, contente;
ha ~ och fallenhet för ett yrke haber interesse e talento pro un mestiero;
rinna i ~en venir in mente, occurrer;
slå något ur ~en abandonar un idea


hågad

disposite, inclinate, proclive, propense, pron;
inte vara ~ för non haber gusto de;
vara ~ att esser inclinate/disposite/propense a, inclinar a


hågkomst

rememoration, commemoration, recordation, remembrantia;
(kvarlevande intryck) memoria, reminiscentia;
till ~ av in memoria/in commemoration/in remembrantia de


håglös

indolente, inerte, languide, languorose, marcide, amorphe;
med apathic, lethargic, lymphatic


håglöshet

indolentia, inertia, inactivitate, languor, marcor, amorphia;
med apathia, lethargia, lymphatismo


håhå

interj (jaså minsann!) ah si!


håhåjaja

interj (du tunga värld!) ah!, ay!, uf!, puf!


håkatt

zool squalo spinose


håken

fy ~! diabolo!;
för ~! pro diabolo!


håkäring

zool etmoptero spinace


hål

(öppning) apertura, foramine, orificio;
(urholkning) cavo, cavitate, fossa;
(genomborrning) punctura, perforation;
(lucka) hiato, lacuna;
(kyffe) habitation misere/miserabile;
anat cavitate, alveolo;
ekon deficit;
ha många ~ att stoppa i fig haber grande expensas;
klippa ~ i en biljett perforar un billet;
laga ett ~ tappar un apertura;
låta göra ~ i öronen facer se puncturar le auriculas;
nöta ~ på guastar per le uso, facer consumer;
sticka ~ i/ puncturar;
svarta ~ astron foramines nigre;
tand med ~ dente cariose


håla

I s (öppning) apertura, foramine, orificio;
(grotta) grotta, caverna, cava, antro;
(gjord av djur) caverna, cava, grotta, spelunca;
(småstad) vico;
anat cavitate, alveolo;
med caverna;
ett berg fullt med hålor un montania cavernose;
som bor i hålor zool cavernicole;
utforska en ~ explorar un caverna
II v tekn perforar


hålare

tekn perforator


håle

hin ~ le diabolo


hålfot

anat arco plantar


hålfotsinlägg

solea orthopedic


hålig

cave, cavernose


hålighet

cavo, cavitate;
med caverna


håljärn

gubia


hålkort

carta/scheda perforate


hålkortsmaskin

perforator


hålkäl

arkit cannellatura


hålkälad

arkit cannellate


hålkälshyvel

plana a/de cannellar


håll

(avstånd) distantia;
(riktning) direction;
(grepp) prisa;
(smärta) puncto dolorose, dolor pungente/fulgurante, pungentia;
(mjälthugg) med splenalgia;
från alla ~ och kanter de tote le lateres;
få ~ på haber/tener sub controlo, continer, dominar, retener, reprimer, constringer;
gå åt var sitt ~ ir cata uno su proprie cammino;
ha ~ i bröstet haber un dolor fulgurante in le pectore;
på långt ~ a grande distantia; på sina ~ hic e illac, ubique;
åt motsatt ~ in le direction contrari/opposite


hålla

(fasthålla) (re)tener;
(bibehålla) conservar, guardar, tener, observar;
(bära, stödja) sustener, supportar;
(fira) tener, dar, celebrar;
(vara stark nog) durar, resister, (man)tener se;
(stanna) facer halto, stoppar;
(styra) diriger se;
en person som hållit sig bra un persona ben conservate;
~ à jour tener al currente;
~ av amar, affectionar;
~ balansen tener se in equilibrio;
~ borta tener a distantia;
~ bröllop celebrar nuptias;
~ efter sina barn tractar su infantes a mano dur, educar su infantes strictemente;
~ en fest celebrar un festa, fest(e)ar;
~ en föreläsning över pronunciar/presentar un discurso super, discurrer super;
~ en konferens tener un conferentia; ~ en tidning esser abonate a un jornal;
~ ett löfte (man)tener un promissa;
~ ett möte tener un reunion/un session; ~ fast (re)tener;
sport blocar;
~ fast vid perseverar, persister in, insister super;
~ för (anse som) considerar/tener como, prender pro;
~ hatten i hand tener le cappello in le mano; ~ i minnet (re)tener in mente/in memoria, non oblidar;
~ i sig (fortgå) perdurar;
~ i ära conservar in honor;
~ ifrån varandra dissociar, disassociar; ~ ihop esser solidari/unite;
~ isär tener separate, distinguer;
inte kunna ~ sig för skratt non poter tener le riso;
~ kontakt med någon guardar le contacto/restar in contacto con un persona;
~ kvar (re)tener; ~ med approbar, esser de accordo, consentir, assentir;
~ modet uppe guardar corage [-ad3e];
~ nere supprimer; ~ någon för en expert tener/considerar un persona como un experto;
~ någon för en tok mocar se de un persona;
~ någon på avstånd tener un persona a distantia;
~ någon sällskap tener compania con un persona; ~ något för omöjligt judicar un cosa impossibile;
~ något för sig själv guardar/retener un cosa pro se ipse; ~ ord (man)tener su parola;
~ ordning mantener ordine;
~ på (fortsätta) continuar, insister super/sur; ~ på ett lag (stödja) favorisar un equipa;
~ på sederna conservar/mantener le costumes;
~ sig (förbli i ett tillstånd) conservar se, (per)durar, permaner;
~ sig beredd tener se preparate; ~ sig borta non venir, non presentar se, non producer se, esser absente, absentar se;
~ sig bra tener se (ben);
~ sig för (anse sig som) creder se;
~ sig i bakgrunden tener se a retro;
~ sig i skinnet retener se;
~ sig i sängen guardar le lecto, esser in le lecto;
~ sig lugn tener se calme/tranquille;
~ sig med bil tener un auto(mobile);
~ sig på rummet guardar le camera;
~ sig på sin kant esser reservate;
~ sig till tener se a;
~ sig till reglerna respectar le regulas;
~ sig underrättad (om) tener se al currente (de);
~ sig uppe sustener se; ~ sitt löfte/sitt ord complir lsu promissa/su parola;
~ skadelös indemnisar;
~ stånd resister; ~ tal facer/pronunciar un discurso; ~ till höger/vänster tener le dext(e)ra/le sinistra;
~ tillbaka (re)tener, reservar, refrenar;
~ upp med cessar, finir, discontinuar, lassar, desister de;
~ upp med för en tid intermitter; ~ uppe appoiar, supportar, sustener; ~ ut perseverar, resister, supportar, tolerar, durar; ~ utanför excluder;
~ vid liv (man)tener in vita;
~ ögonen på non perder de vista;
~ ögonen öppna guardar le oculos ben aperte;
var har du hållit hus? ubi ha tu essite?


hållare

recipiente, porta(+ le cosa tenite, ex: pennhållare porta-penna)


hållas

låta någon ~ lassar un persona continuar, dar frenos libere a un persona, non intervenir


hållbar

(varaktig) (per)durabile, stabile, resistente, constante, immutabile, permanente;
(om mat) conservabile;
(försvarbar) defendibile, supportabile, (sus)tenibile


hållbarhet

(varaktighet) (per)durabilitate, stabilitate, resistentia, constantia, immutabilitate, permanentia;
(hos mat) conservabilitate;
(försvarbarhet) possibilitate de defender/de supportar/de sustener


hålldam

concubina


hållen

(skött) mantenite, sustenite;
(fullständig) tote, total, complete, integre, integral;
hel och ~ in toto e per toto; helt och hållet in toto e per toto, totalmente;
vara strängt ~ esser strictemente/rigidemente educate


hållfast

forte, solide, resistente, robuste, tenace


hållfasthet

fortia, soliditate, resistentia, robustessa, tenacitate


hållfasthetsberäkning

calculo del resistentia de materiales


hållfasthetslära

theoria del resistentia de materiales


hållhake

ha en ~ på någon fig haber un persona sub controlo (per informationes aggravante)


hålligång

(ständigt festande) orgias;
(feststämning) ambiente festive;
(rastlöst arbete) labor/travalio hectic/sin pausa


hålligångare

festeator


hållning

(kroppshållning) attitude, position, postura;
(inställning) attitude;
(uppförande) attitude, comportamento, (linea de) conducta;
ha en god ~ haber un bon attitude/postura;
inta en avvaktande/avvisande ~ adoptar/prender un attitude expectante/negative


hållningsgymnastik

gymnastica corrective


hållningslös

sin character


hållningslöshet

manco/mancantia de character


hållplats

(för buss/spårvagn) halto;
(för tåg) station


hållpunkt

puncto de appoio, prisa


hållriktig

que face possibile un prisa juste/conveniente


hålltid

tempore de halto


hålnunneört

bot corydalis cave


hålremsa

banda/lista perforate


hålrot

bot aristolochia


hålrotsväxter

bot (familj) aristolochiaceas


hålrum

cavo, cavitate;
anat cavitate, alveolo;
biol vacuolo


hålslag

perforator


hålslagning

perforation


hålslagningsmaskin

perforator


hålslev

grande coclear perforate


hålslå

perforar


hålstans

perforator


hålstansning

perforation


hålsöm

text orlo cave


håltegel

tegula perforate


håltimme

hora libere


hålven

anat vena cave


hålväg

cammino cave, ravina


hålögd

con oculos cave


hån

insulto, derision, irrision, ultrage [-ad3e], injuria


håna

insultar, derider, irrider, ultragiar [-d3-], injuriar, diffamar, conspuer, ridiculisar


hånflin

riso sardonic/ironic/odiose


hånflina

rider ironicamente/sardonicamente/odiosemente, grimassar


hånfull

insultante, derisori, irrisori, ultragiose [-d3-], ultragiante [-d3-], injuriante, injuriose, insultante, sarcastic; ~t tillmäle invectiva


hångel

grosse caressa


hångla

(med) caressar in un maniera grosse


hångrin

riso sardonic/ironic/odiose


hångrina

rider ironicamente/sardonicamente/odiosemente, grimassar


hånle

surrider ironicamente/sardonicamente/odiosemente, grimassar


hånleende

surriso sardonic/ironic/odiose


hånskratt

risada insultante


hår

(hårstrå) capillo;
(hela håret) capillos, capillatura;
(i päls/skägg) pilo;
(dun) villo;
(hästman) crin;
befria från ~ (de)pilar;
bleka ~et discolorar se le capillos; borsta ~et brossar se le capillos;
få ~et att resa sig horripilar; färga ~et tinger se le capillos; föna ~et sic(c)ar se le capillos; hänga på ~et fig pender a un filo;
kamma ~et pectinar se le capillos; klippa ~et taliar se/secar se le capillos; låta klippa ~et facer taliar se/secar se le capillos;
med hull och ~ fig toto, totalmente; rufsa till ~et discapillar; som avser ~ capillar;
strävt ~ capillos hirsute; tappa ~et perder su capillos; tjockt ~ capillos dense/spisse; torka ~et sic(c)ar se le capillos;
tunt ~ capillos rar;
tvätta ~et lavar se le capillos; vågigt ~ capillos undulate


håra

~ av sig perder pilos/capillos; ~ ner facer capillute/pilose


håravfall

cadita/perdita de capillos;
med alopecia;
fläckvis ~ alopecia areata lat


hårband

banda pro le capillos, filetto


hårbeklädd

(på huvudet) capillute, capillacee;
(på kroppen) pilose;
(med sträva hår) hirsute;
(om växter och insekter) villose


hårbeklädnad

(på huvudet) capillos, capillatura;
(på kroppen) pilo


hårbevuxen|hårbeväxt

(el. hårbeväxt) (på huvudet) capillute, capillacee;
(på kroppen) pilose;
(med sträva hår) hirsute;
(om växter och insekter) villose


hårboll

bolla de pilos


hårborste

brossa a/de/pro capillos


hårborttagande

depilatori


hårborttagning

epilation, depilation


hårborttagningsmedel

depilatorio


hårbotten

scalp eng [skælp]


hårbuckla

bucla de capillos


hårburr

capillos crispe


hård

dur;
(sträng) dur, auster, sever, rigorose;
(hjärtlös) dur, sever, cruel, insensibile;
(kraftig) dur, forte;
arbeta hårt laborar/travaliar multo;
det regnar hårt il pluve abundantemente;
en ~ strid un lucta dur;
en ~ röst un voce alte/dur;
en ~ vinter un hiberno dur/rigorose;
ett hårt slag un colpo forte;
göra ~ indurar;
~ behandling tractamento dur;
~ som sten dur como le petra;
~ vind vento forte;
~a tider tempores dur;
~a träslag lignos dur;
hårt bröd pan dur;
hårt vatten aqua dur/calcari;
vara ~ på brudar fig haber un debilitate pro feminas


hårdarbetad

difficile a laborar/a travaliar;
(om deg) difficile a impastar


hårdbevaka

vigilar strictemente


hårddata

factos;
(siffror) cifras


hårddisk

data disco dur, hard disk eng [ha:d disk]


hårdexploatera

exploitar in un grande extension


hårdfjällad

en ~ person fig un persona difficile a facer parlar le veritate


hårdflörtad

difficile a incantar


hårdför

de mano dur, brutal;
vara ~ haber le manos dur


hårdförhet

brutalitate, violentia


hårdgummi

ebonite


hårdhandskar

ta i med ~na usar mesuras effective


hårdhet

duressa;
(stränghet) duressa, austeritate, severitate;
(hos klimat) inclementia, rudessa;
(styvhet) rigiditate, rigor;
(brutalitet) brutalitate, rudessa, violentia


hårdhetsgrad

grado de duressa


hårdhetsmätare

penetrometro


hårdhetsprov

test eng de duressa


hårdhetsskala

scala de duressa


hårdhjärtad

dur de corde, inclemente, incompassibile, insensibile


hårdhjärtenhet

duressa de corde, inclementia, incompassibilitate, insensibilitate


hårdhudad

zool pachyderme, pachydermic;
fig insensibile


hårdhänt

de mano dur, brutal;
behandla på ett ~ sätt brutalisar;
uppträda ~ ager con mano dur;
vara ~ haber le manos dur


hårdhänthet

brutalitate, violentia


hårding

homine multo forte, hercules;
(tuffing) typo robuste


hårdkokt

kul dur;
fig dur, sever, crude;
en ~ bok un libro crude;
~a ägg ovos (cocite) dur


hårdköra

laborar/travaliar multo


hårdlansera

lancear con (diverse) medios effective


hårdmangling

fig discussiones prolixe (super questiones intricate)


hårdmetall

carburo metallic


hårdna

(bli hård) devenir dur, sic(c)ar;
(göra hård) indurar


hårdnackad

obstinate, inflexibile, contumace, persistente, pertinace, tenace


hårdnackenhet

obstination, inflexibilitate, contumacia, persistentia, pertinacia, pertinacitate, tenacitate


hårdnad

duressa;
(på hud) callo, callositate


hårdnarkotika

narcotico/droga dur


hårdost

kul caseo dur


hårdplast

plastico dur


hårdporr

porno(graphia) dur


hårdra|hårdraga

(el. hårdraga) fig pressar, secar/finder capillos in quatro


hårdrock

mus hardrock eng [ha:dråk]


hårdrockare

mus cantator/musicante de hardrock eng [ha:dråk]


hårdsaltad

kul forte salate


hårdsint

dur de corde, inclemente, incompassibile, insensibile


hårdsinthet

duressa de corde, inclementia, incompassibilitate, insensibilitate


hårdsminkad

fardate in colores stridente


hårdsmält

indigestibile, indigeste;
fig dur, sever, pesante


hårdsmälthet

indigestibilitate


hårdtrafikerad

con traffico animate/immense


hårdträna

sport trainar effectivissime


hårdträning

sport training eng [treining] dur


hårdtuggad

difficile a masticar


hårduk

text crinolina


hårdvaluta

moneta/valuta/devisa dur


hårdvara

data hardware eng [ha:dwäö]


hårfin

fin como un capillo;
fig subtil;
en ~ skillnad un distinction subtil


hårfläta

tressa


hårformig

capillar


hårfrisyr

taliatura de capillos


hårfrisör

perrucchero


hårfrisörska

perrucchera


hårfällning

cadita/perdita de capillos;
med alopecia


hårfärg

color del capillos;
(att färga med) tinctura capillar/pro capillos


hårfäste

implantation del capillos/del pilos;
ha högt/lågt ~ haber un fronte alte/basse


hårgelé|hårgele

brillantina


hårhygrometer

hygrometro capillar/a capillo/de capillo


hårig

capillute, capillacee, pilose, villose, villute, hirsute;
bot hispide, villose;
zool (insekter) villose;
alpros bot rhododendro hirsute


hårighet

pilositate, villositate


hårklippning

(le) taliar/secar/tonder le capillos


hårklyveri

cavillation, hypercritica, argutia


hårklämma

spinula a/de/pro capillos


hårknut

chignon fr [shinjå)]


hårkors

fys cruce capillar


hårkräm

crema capillar, pomada, brillantina


hårkärl

anat vaso capillar


hårlock

bucla de capillos


hårlös

sin capillo/pilo, calve


hårlöshet

calvitia


hårman

capillos, capillatura


hårmode

moda/fashion eng [fæshön] capillar/de capillatura


hårnät

rete a/de/pro capillos


hårnål

spinula a/de/pro capillos


hårnålskurva

curva in/de spinula a capillos


hårpensel

pincel de capillos


hårpiska

tressa


hårpomada

pomada, brillantina, crema capillar


hårpung

chignon fr [shinjå)]


hårrem

zool pilo


hårresande

horrific, horripilante;
~ förnimmelse horripilation


hårrot

radice del capillo


hårrör

fys tubo capillar


hårrörsfenomen

fys capillaritate


hårrörskraft

fys capillaritate


hårrörskärl

fys vaso capillar


hårrörssystem

fys systema vascular capillar


hårsbredd

spissor de un capillo


hårsmycke

diadema


hårsmån

spissor de un capillo


hårspray|hårsprej

(el. hårsprej) lacca/spray eng [sprei] pro capillos


hårspänne

spinula a/de/pro capillos


hårstrå

(på huvudet) capillo;
(på kroppen) pilo


hårstylist

artista capillar


hårsäck

anat folliculo pilose


hårsärv

bot zannichellia


hårtest

tuffo de capillos


hårtofs

tuffo de capillos


hårtork

sic(c)ator de capillos, essuga-capillos, sic(c)a-capillos


hårtuss

flocco de capillos


hårtvättning

lavage [-ad3e] del capillos, shampooing eng [shæmpuing]


hårtång

pincias/ferro a buclar


håruppsättning

pectinatura


hårvalk

chignon fr [shinjå)]


hårvatten

lotion capillar


hårväxt

(på huvudet) crescentia/crescimento/crescita del capillos;
(på kroppen) crescentia/crescimento/crescita del pilos;
sjukligt ökad ~ med hirsutismo


hårvård

cura del capillos


håv

rete de mano;
(i kyrka) sacchetto a/de collecta/de questa;
gå med ~en fig piscar pro complimentos/pro elogio


håva

fiske piscar con rete a mano;
~ in pengar recolliger/recoltar (multe) moneta


håvfiske

pisca con rete a mano


håvor

(gåvor) donos, presentes;
(rikedomar) ric(c)hessasfeno; bärga/köra in ~ fenar


höbal

balla de feno


höbärgning

fenation


höfeber

med febre/catarrho de feno, pollinose, pollinosis


höft

I anat hanca, coxa;
~er fäst! manos al hancas! som avser ~ coxal
II på en ~ al hasardo, sin ordine ni concerto, approximativemente, circa


höfta

estimar approximativemente/al hasardo;
~ till med facer un tentativa a un cosa


höftben

anat osso coxal/iliac


höftbesvär

med coxalgia;
som avser ~ coxalgic


höftfraktur

med fractura coxal


höfthållare

porta-garrettieras pl


höfthöjd

i ~ a altor de hanca


höftled

anat articulation coxofemoral/del hanca


höftledsförslitning

med coxarthrose, coxarthrosis


höftledsinflammation

med coxitis


höftledsluxation

med luxation del hanca


höftlång

a longor de hanca(s)


höftmått

mesura del hancas


höftskada

med coxalgia;
som avser ~ coxalgic


höftskott

tiro ab le hanca


höftskynke

sarong


höftvärk

med coxalgia;
som avser ~ coxalgic


höfång

braciata de feno


hög

I adj alte, elevate;
(gäll) acute;
(förnäm) eminente, auguste, (ex)celse;
(narkotikapåverkad) sub influentia narcotic, drogate;
de högre kretsarna le alte societate;
den ~re matematiken le alte mathematica;
det ~sta goda le ben supreme;
en ~ boll un balla alte;
en ~ gäst un visitator eminente;
en ~re makt un poter superior;
~ fart velocitate elevate;
~ hatt (cappello) cylindro;
~ panna fronte alte;
~ sjö mar grosse;
~a klackar talon alte;
~a priser precios elevate;
~a toner tonos alte;
Höga Visan bibl le Cantico del Canticos;
~st nödvändigt absolutemente necessari;
~t begåvad multo dotate/talentose, superdotate;
~t blodtryck alte pression de sanguine;
~t spända förväntningar grande sperantias;
med ~ röst in alte voce;
skrika i ~an sky critar a plen voce;
två meter ~ alte de duo metros
II s pila, cumulo, accumulation, amassamento, congerie, mole;
lägga på ~ pilar, accumular;
samla på ~ thesaurisar


högadel

nobilitate


högadlig

nobile


högaffel

furca de feno/a fenar, bidente


högakta

tener in alte estima, estimar multo, respectar, considerar, venerar


högaktiv

hyperactive;
fys (om radioaktivt avfall) forte(mente) radioactive


högaktning

alte estima/estimation, respecto, consideration


högaktningsfull

respectuose;
~t (i brev) con le plus alte estima


högaktuell

actualissime


högaltare

altar major;
område kring ~et sanctuario


höganrikad

fys (om uran) inric(c)hite


högavkastande

ekon con alte interesse


högavlönad

vara ~ haber un bon salario


högbana

tekn construction super terra, superstructura;
järnv ferrovia aeree/elevate, metropolitano aeree


högbarmad

de alte pectore


högben

helga ~ zool (ordning) opiliones


högbent

con alte gambas


högblad

bot folio bractal, bractea


högblå

blau regal/royal


högboren

illustre


högborg

fortalessa, citadella;
fig centro


högborgerlig

del alte societate


högburen

högburet huvud capite/testa altiate


högbänk

sede eminente


högdjur

animal grosse;
fig persona importante


högdragen

superciliose, vanitose, orgoliose, arrogante, disdignose


högdragenhet

superbia, vanitate, orgolio, arrogantia, disdigno


högdramatisk

extrememente dramatic


högeffektiv

effectivissime


högelegant

elegantissime


högeligen

altemente, extrememente, multo


högenergifysik

physica del alte energias


höger

I adj dextere, dextre, derecte;
skriva med ~ hand scriber per le mano dextere/derecte;
vara någons högra hand esser le mano/bracio derecte de un persona, esser le factotum lat de un persona
II s pol partito conservative, dext(e)ra;
sport en rak ~ sport un colpo del pugno derecte;
rösta på ~n votar al dext(e)ra
III s (höger sida) dext(e)ra, derecta;
från vänster till ~ ab sinistra verso dext(e)ra;
göra ~ och vänster om mil retirar se, absentar se;
han sitter till ~ om mig ille sede a mi dext(e)ra;
håll åt ~! tener le dext(e)ra!;
till/åt ~ a(l) dext(e)ra, a(l) derecta


högerarm

bracio dext(e)re/derecte


högerback

sport defensa dext(e)re/derecte


högerben

gamba dext(e)re/derecte


högerextremist

pol extremista conservative/de dext(e)ra


högerfil

via dext(e)re/derecte


högerflygel

sport ala dext(e)re/derecte


högerfot

pede dext(e)re/derecte


högergrupp

pol gruppo conservative/de dext(e)ra


högergängad

con passo a dext(e)ra


högergängning

passo a dext(e)ra


högerhalv

sport mediano dext(e)re/derecte


högerhalva

medietate dext(e)re/derecte


högerhand

mano dext(e)re/derecte, dext(e)ra, derecta


högerhänt

dext(e)romane, dextral;
~ person dext(e)romano


högerhänthet

dextralitate


högerifrån

ab dext(e)ra


högerinner

sport (avantero) interior de dext(e)ra


högerinriktad

pol conservative


högerkant

dext(e)ra, latere dext(e)re/derecte


högerkrafter

pol fortias conservative


högerkrok

sport colpo del pugno dext(e)re/derecte con le bracio inclinate


högerkurva

curva a(l) dext(e)ra/derecta


högerkörning

traffico/circulation de dext(e)ra


högerledare

pol dirigente/chef [sh-] del partito conservative


högerman

pol conservator


högerorienterad

pol conservative


högerparti

pol partito conservative, dext(e)ra


högerpolitik

politica conservative/de dext(e)ra


högerregeln

tillämpa ~ lassar le prioritate/preferentia a traffico de(l) dext(e)ra


högersida

latere dext(e)re/derecte, dext(e)ra;
(i bok) recto


högerslag

sport colpo del pugno dext(e)re/derecte


högerstyrd

(om bil) que ha le volante a(l) dext(e)ra/al latere dext(e)re


högersving

sport colpo del pugno dext(e)re/derecte


högersväng

torno a(l) dext(e)ra


högertrafik

traffico/circulation de dext(e)ra


högervind

vento ab dext(e)re/derecte;
fig det blåser ~ar il ha un trend eng conservative


högervinge

sport ala dext(e)re/derecte


högerytter

sport (avantero) exterior de dext(e)ra


högfjäll

alte montania


högfjällshotell

hotel de alte montania


högfjällsmassiv

massivo/catena de alte montanias


högflod

det är ~ le aqua ha attingite un nivello elevate


högform

forma superior/optime, superforma;
vara i ~ esser in plen forma


högfrekvens

fys alte frequentia, hyperfrequentia


högfrekvensförstärkare

fys amplificator de alte frequentia


högfrekvent

fys a/de alte frequentia, hyperfrequente


högfärd

orgolio, vanitate, arrogantia, disdigno


högfärdig

superciliose, vanitose, orgoliose, arrogante, disdignose


högfärdsblåsa

persona/typo pretentiose/presumptuose/fatue


högfärdsdjävulen

le orgolio/superbia/arrogantia/vanitate/presumption personificate


högfärdsgalen

arrogante, presumptuose, pretentiose, gloriose, superbe


högfärdsgalenskap

arrogantia, pretension, pretention


högfärdstokig

arrogante, presumptuose, pretentiose, gloriose, superbe


högförnäm

nobile, aristocratic, illustre


högförrädare

accusato a/de alte traition


högförräderi

alte traition


högförrädisk

de alte traition


högglanslack

lacca/vernisse brillante


höggotik

konst alte gothico


höggradig

in grande/large mesura/grado, largemente, amplemente;
~t gravid in le ultime dies/septimanas del pregnantia/del graviditate


höghalsad

(om kläder) de bordo/orlo alte


höghastighetståg

järnv traino de alte velocitate


höghastighetsvapen

mil arma a/de repetition, mitraliatrice


höghet

grandor, majestate;
autoritate, poter;
(titel) altessa, majestate;
Hans/Ers kungliga höghet Su/Vostre Altessa Regal/Royal


höghus

casa alte/a multiple etages [-d3-];
(skyskrapa) gratta-celo


höghusbebyggelse

casas/edificios/constructiones alte/a multiple etages [-d3-]


höghöjdsraket

mil missile spatial


högindustrialiserad

extensivemente industrialisate


höginkomst

alte recepta


höginkomsttagare

salariato de alte recepta


högintelligent

intelligentissime


höginteressant

multo interessante, interessantissime


högiva

portion/ration de feno


högkant

ställa något på ~ poner/mitter un cosa al curte latere


högklackad

~ sko scarpa/calceo a talon alte


högklassig

de prime classe/categoria


högkonjunktur

conjunctura alte, boom eng [bu:m]


högkor

arkit presbyterio


högkultiverad

ben cultivate


högkultur

arkeol cultura/civilisation avantiate


högkvarter

mil quartiero general


högkyrka

ecclesia episcopal;
(i England) ecclesia anglican


högland

alte terras;
geogr altiplano, plateau fr [plato]


högljudd

ruitose, clamorose, rumorose; vara ~ vociferar


högljuddhet

vociferation


högländare

montaniero;
(i Skottland) highlander eng [hailöndö]


höglänt

elevate, alte


höglärd

erudite, docte, doctissime


högläsare

lector


högläsning

lectura a/in alte voce, recitation


höglönegrupp

gruppo de alte salarios


högmedeltid

hist alte medievo


högmekaniserad

extensivemente mechanisate


högmjölkande

~ kor vaccas que da multe lacte


högmod

orgolio, arrogantia, superbia, vanitate, presumption


högmodas

inorgoliar se


högmodern

in moda, secundo le ultime moda


högmodig

arrogante, superbe, orgoliose, vanitose, presumptuose;
göra ~ inorgoliar;
vara ~ över inorgoliar se de


högmäld

ruitose, clamorose, rumorose; vara ~ vociferar


högmäldhet

vociferation


högmässa

missa solemne/grande/major


högmålsbrott

jur crimine contra le securitate del stato


högnivåspråk

data linguage [-ad3e] de programma


högoktanig

kem de indice/index/numero de octano alte


högplatå

geogr altiplano, plateau fr [plato]


högpolitisk

de grande importantia/consequentias politic


högpresterande

de alte prestation


högprioriterad

de alte prioritate


högprocentig

de alte percentage [-ad3e]


högproduktiv

productivissime


högprosa

litt prosa formal, stilo de cancelleria


högran

(högerhanden) le mano dext(e)re/derecte, le dext(e)ra/derecta


högrationaliserad

extensivemente rationalisate


högrelief

konst alte relievo


högrenässans

konst alte renascentia


högrest

alte


högreståndsmiljö

ambiente del classe superior


högrev

kul (från nötkreatur) parte dorsal al costas posterior


högromantik

litt alte romanticismo


högröd

incarnate;
(om ansiktsfärg) rubicunde


högröstad

ruitose, clamorose, rumorose; vara ~ vociferar


högsint

generose, magnanime


högsinthet

generositate, nobilitate


högsjöbogserare

sjö remolcator de alte mar


högsjöbåt

nave a motor/motonave de alte mar


högskaftad

(om fotbeklädnad) de gamba longe


högskola

schola superior;
teknisk ~ schola technic superior


högslätt

geogr altiplano, plateau fr [plato]


högsommar

corde del estate


högspänd

el a/de alte tension/voltage [-ad3e]


högspänn

på ~ tendite, tense


högspänning

el alte tension/voltage [-ad3e]


högspänningskabel

el cablo a/de alte tension/voltage [-ad3e]


högspänningsledning

el cablos a/de alte tension/voltage [-ad3e]


högst

le plus alte, supreme, summe, maxime, maximal, principal, supere; bli ~ förvånad devenir summemente surprendite; det ~a goda le summe/le supreme ben, le ben supreme;
~ ovanliga böcker libros extrememente inusual;
Högsta domstolen le Corte Supreme;
~a punkt culmine, puncto culminante;
i ~a grad in le plus alte grado, extrememente, summemente


högstadium

stadio superior


högstammig

de trunco alte


högstbjudande

le plus alte/le melior offerente


högstdensamme

in persona, personalmente


högstgräns

limite superior


högstnotering

summa/amonta maxime


högstpris

ekon precio maxime


högstämd

pathetic


högstämdhet

pathos


högsäsong

alte saison fr [säzå)]


högsäte

sede de honor


högsätesbänk

sede de honor


högtalaranläggning

installation de altoparlantes/altoparlatores


högtalare

tekn altoparlante, altoparlator


högtals

pilos de, in massa


högteknologi

technologia avantiate


högtflygande

fig audace, ambitiose


högtid

(dag) festa;
(högtidlighet) solemnitate, ceremonia;
religiös ~ solemnitate religiose


högtidlig

solemne, ceremoniose;
en ~ förklaring un declaration solemne;
~ invigning inauguration;
högtidligen con solemnitate, solemnemente;
~t försäkra inaugurar, asseverar;
~t godkännande sanction


högtidlighet

(festlighet) solemnitate, ceremonia;
(allvarlighet) solemnitate, majestositate


högtidlighålla

celebrar con solemnitate, solemnisar


högtidlighållande

celebration


högtidsdag

die/jorno de festa;
(födelsedag) die/jorno natal, anniversario;
har den äran på ~en bon anniversario


högtidsdräkt

(habito de) gala


högtidsklädd

in vestimentos de ceremonia/de festa


högtidskläder

vestimentos de ceremonia/de festa


högtidssal

aula


högtidsstund

festivitate, festa, gala;
(högtidlighet) solemnitate, ceremonia


högtidsstämning

ambiente festive


högtidstal

discurso de festa;
hålla ~ till harangar


högtidstala

facer/pronunciar un discurso de festa


högtidstalare

orator de festa


högtliggande

alte, elevate


högtlovad

rel benedicte;
glorificate


högtrafik

traffico (al horas) de affluentia/de puncta


högtravande

bombastic, emphatic, magniloquente, declamatori, pompose, ampullose, altisone, altisonante, grandiloquente, grandisone;
~ formulering stilo pompose/ampullose, magniloquentia, grandiloquentia, pompositate, declamation, ampullositate, altisonantia


högtryck

fys, meteor, graf alte pression;
arbeta för/under ~ fig laborar/travaliar sub alte pression


högtryckscylinder

tekn cylindro a/de alte pression


högtrycksområde

meteor zona/area anticyclonal/de alte pression, anticyclon


högtryckspistol

tekn pistola a/de alte pression


högtrycksrygg

meteor crista/cresta de alte pression


högtsträvande

ambitiose


högtstående

avantiate, multo developpate/disveloppate;
~ kulturer civilisationes avantiate


högtsvävande

fig audace, ambitiose


högtysk

språk in alte germano


högtyska

språk alte germano


högtärad

honorabile


högutbildad

erudite, docte


högvakt

guarda/escorta de honor


högvarv

vara uppe i ~ functionar a plen gyros/plen marcha [-sh-];
fig esser in plen activitate


högvatten

(högt vattenstånd) nivello alte del aqua, aquas alte;
(motsats till ebb) marea alte


högvattenmärke|högvattensmärke

(el. högvattensmärke) linea de marea alte


högvattensstånd|högvattenstånd

(el. högvattenstånd) (högt vattenstånd) nivello alte del aqua, aquas alte;
(motsats till ebb) marea alte


högviktig

importantissime


högvilt

chassa [sh-] major;
fig persona notabile (chassate per le pressa)


högvinter

corde del hiberno


högvis

I adv in pilas, in massa
II adj doctissime


högvuxen

alte


högvälboren

honorabile


högvälvd

curvate, arcate;
~ panna fronte arcate


högvärdig

de alte qualitate, de qualitate superior


högväxt

(om person) de alte talia/statura


högvördig

sanctissime, venerabile


högvördighet

Ers ~ Vostre Excellentia;
Hans ~ biskopen i Uppsala Su Excellentia le Episcopo de Uppsala


högättad

(de origine) nobile


högönsklig

i ~ välmåga in le melior benesser


höhässja

grande pila/cumulo longe de feno, longe paleario


höja

(lyfta) (e)levar, sublevar, altiar, hissar;
(öka) augmentar, altiar, majorar, elevar, accrescer, incrementar;
(hastighet) accelerar;
mus altiar, elevar;
~ blicken altiar le reguardo/le oculos;
~ priserna augmentar/altiar le precios;
~ rösten elevar le voce;
~ sig (e)levar se, ascender;
~ sig över superar, superpassar;
~ skatterna augmentar le impostos;
~ till skyarna fig laudar exaggeratemente, panegyrisar;
vara höjd över all misstanke esser foras de tote suspicion


höjbar

possibile a (sub)levar/altiar/hissar


höjd

(utsträckning uppåt) altor, altura, altitude, nivello;
(kulle) collina, monticulo, elevation, eminentia;
(himmel) celo;
mat linea de altura, altitude;
bergets ~ i meter le altor/altitude del monte in metros;
det är då ~en! fig isto es vermente le culmine/le limite!;
i ~ med al altor de;
på samma ~ som al (mesme) nivello/altitude de;
på sin ~ al maximo, al plus;
skjuta i ~en crescer rapidemente;
1 000 meters ~ un altura/altitude de 1.000 metros


höjdare

vip (very important person eng), persona multo importante;
sport balla/colpo alte


höjdbestämning

altimetria, mesura del altitude/del altor


höjdboll

sport balla/colpo alte


höjdhopp

sport salto in/de alto/altor/altura;
hoppa ~ saltar in alto/in altor/in altura


höjdhoppare

sport saltator in alto/in altor/in altura


höjdkrön

cresta/crista de collina


höjdkurva

mat linea de altura, altitude;
geogr linea isophyse, curva de nivello


höjdled

i ~ verticalmente


höjdläge

altor, altitude, altura, nivello


höjdmätare

altimetro, indicator de altitude;
geogr hypsometro


höjdmätning

altimetria, mesura del altitude/del altor;
geogr hypsometria


höjdmått

mesura de altitude


höjdpunkt

puncto culminante, cuspide, culmine, culmination, apice;
mat puncto culminante, orthocentro;
astron apogeo, zenit;
fig apogeo, maximo, grado maxime, summitate, culmination, climax, apice;
~en på hans bana le apogeo/summitate de su occupation;
nå sin ~ culminar;
på ~en av sin karriär al culmination/apice de su carriera


höjdregister

mus registro alte


höjdrekord

record eng [rekå:d] de altor/de altitude/de altura


höjdriktning

i ~en in le direction vertical


höjdroder

governaculo/timon de altitude/de profunditate


höjdrygg

cresta/crista/dorso de montania


höjdsjuka

med mal/maladia del altitude, vertigines de altor/del alturas


höjdskillnad

differentia de altor/de altura/de nivello


höjdskräck

med acrophobia


höjdsluttning

costa, flanco, montata


höjdsträckning

sequentia/catena de collinas


höjning

altiamento, elevation;
(ökning) augmento, augmentation, elevation, altiamento, majoration, accrescimento, incremento;
(förbätring) elevation, edification;
geol elevation, eminentia


höjningstecken

mus diese, diesis


hök

zool astor, astur, accipiter;
duv~, slag~ astor/astur gentil;
sparv~ accipiter nisus lat;
äkta ~ar (underfamilj) accipitrinas, asturines


hökarbod

specieria


hökare

speciero


hökblick

oculos de astor/de astur


hökeri

specieria


höknatt

nocte le plus longe del anno, nocte de medio del hiberno


höknäbb

becco de astor


höknäsa

naso aquilin


hökuggla

zool surnia ulula


hölada

fenil, paleario


hölass

carga/cargamento/carrettata de feno


hölja

coperir;
(insvepa) inveloppar, involver;
höljd av berömmelse coperte de gloria;
vara höljt i dunkel esser involvite in mysterio


hölje

inveloppe, copertura, revestimento, vaina;
bot capsula, siliqua, silica, silicula, theca;
anat capsula, theca, tegumento


höloft

fenil


hölster

vaina;
(för pistol) pistoliera


hölsterblad

bot inveloppe floral


hömånad

julio


höna

zool gallina;
(gödd) pullarda;
göra en ~ av en fjäder fig facer de un musca un elephante;
man ska inte slakta ~n som värper guldägg fig on non debe occider le gallina al ovos de auro


hönkyckling

gallinetta, pullo


höns

zool gallina;
kul pullo;
egentliga ~ (familj) gallinaceas;
hålla ~ haber/tener/elevar gallinas;
springa kring som yra ~ ir e venir como gallinas sin testa


hönsa

sjö "baptisar" un nove marinero al equator


hönsaktig

zool gallinacee;
fig confuse, consternate, perplexe;
(överbeskyddande) troppo protective


hönsarv

bot cerastio fontanari


hönsavel

gallinicultura, pullicultura


hönsbur

galliniera, pullario


hönsbär

bot corno svedese


hönseri

gallinicultura, pullicultura


hönsfarm

ferma de gallinicultura, pullicultura


hönsfjäder

pluma de gallina


hönsfoder

nutrimento/alimento de/pro gallinas


hönsfågel

zool gallina


hönsfåglar

zool (ordning) galliformes


hönsgård

galliniera, pullario


hönsgödsel

stercore de gallinas


hönshjärna

fig cerebro inferior


hönshud

cute de gallina;
fig horripilation;
ge ~ horripilar


hönshus

galliniera, pullario


hönsig

(vimsig) confuse, chaotic, in disordine, sin ordine;
(fånig) fatue


hönsmamma

fig matre troppo protective


hönsminne

memoria curte


hönsning

sjö "baptismo" de un nove marinero al equator


hönsnät

grilliage [-ad3e] pro gallinas


hönsskinn

cute de gallina;
fig horripilation;
ge ~ horripilar


hönssoppa

kul suppa de pullo/de gallina


hönsuppfödare

gallinero, pullero


hönsuppfödning

gallinicultura, pullicultura


hönsägg

ovo de gallina


höra

audir;
(lyssna) ascoltar;
det hör till isto es le costume;
det låter ju ~ sig isto sona ben;
få ~ apprender;
hör! ascolta!;
~ efter informar se (de); ~ en bikt audir un confession;
~ en bön exaudir un precaria;
~ ett vittne jur audir/ascoltar/examinar/interrogar un teste;
~ på audir, ascoltar; ~ sig för informar se (de);
~ talas om apprender;
~ till (ap)pertiner (a), facer/formar parte (de);
~ upp (lyssna) ascoltar;
(sluta) finir, cessar, stoppar, arrestar se, discontinuar; inte vilja ~ talas om något clauder le aures a un cosa;
låt ~! dice me!, conta me!, parla!;
vi hörs! adeo, au revoir fr [orövwa:r]


hörapparat

apparato acustic/de correction auditive/auditori, audiophono, audioprothese, audioprothesis


hörbar

audibile;
(förnimbar) perceptibile


hörbarhet

audibilitate;
(förnimbarhet) perceptibilitate


hörbarhetströskel

limine de audibilitate


hördu|hörru

(el. hörru) ~! ascolta!


hörförståelse

compre(he)nsion oral


hörförståelseprov

test eng de compre(he)nsion oral


hörglasögon

berillos auditive


hörhåll

distantia auditive/auditori, portata del voce


hörlur

cornetta acustic


hörn

angulo;
få vara med på ett ~ haber le favor de prender parte (a/in)/de participar (a/in);
runt ~et tornar (circa/circum) le angulo;
kila runt ~et fig morir;
som avser ~ angular


hörna

angulo;
sport colpo de angulo, corner eng [kå:nö]


hörnbord

tabula (situate) in un angulo;
(trekantigt bord) tabula angular


hörnbutik

magazin/boteca del angulo


hörnflagga

sport bandiera de angulo


hörnfönster

fenestra angular/de angulo


hörnhus

casa de angulo


hörnhylla

planca angular/de angulo


hörnpelare

pilar/pilastro/pylon/columna/colonna angular/de angulo


hörnrum

camera al angulo


hörnskåp

armario de angulo


hörnslag

sport colpo de angulo, corner eng [kå:nö]


hörnsoffa

sofa de angulo


hörnspark

sport colpo de angulo, corner eng [kå:nö]


hörnsten

petra angular/de angulo;
fig base


hörnstolpe

poste de angulo


hörntand

dente angular/canin


hörntorn

turre angular/de angulo


hörsagor

rumores


hörsal

sala de concerto/de musica/de conferentias/de spectaculo;
(auditorium) auditorio, amphitheatro, aula


hörsam

obediente


hörsamhet

obedientia


hörsamma

obedir;
~ någons vilja obedir al voluntate de un persona


hörsel

audition, audita, audito, audientia, perception de sonos, aure;
förlora ~n perder le audition/le uso del audition;
ha god ~ haber un bon aure/le aure sensibile


hörselben

anat ossiculo auditive/auditori


hörselcentrum

anat centro auditive/auditori


hörselgång

anat via/conducto auditive/auditori;
inre/yttre ~en le conducto auditive/auditori interne/externe


hörselhallucination

med phonema


hörselintryck

impression/sensation auditive/auditori


hörselminne

memoria auditive


hörselmätare

audiometro


hörselmätning

audiometria


hörselnedsättning

debilitation/attenuation/extenuation del audition/del audita/del audientia


hörselnerv

anat nervo labyrinthic/acustic/auditive/auditori


hörselorgan

anat organo auditive/auditori/del audition, aure


hörselprov

test eng audiometric


hörselsinne

senso auditive/auditori, audito


hörselskada

damno del audition/del audita/del audientia


hörselskadad

debile de audition, un pauco/poco surde


hörselskydd

protege-aures


hörselskärpa

acutessa auditive/auditori


hörselsvag

debile de audition, un pauco/poco surde


hörselsvaghet

debilitation/attenuation/extenuation del audition/del audita/del audientia


hörsnäcka

telephono auricular


hörspel

teat theatro/comedia radiophonic, radiocomedia, radiotheatro


hörsägen

enligt ~ secundo lo que on dice


hörtelefon

receptor (telephonic)


hörvärd

digne que on le/la/lo ascolta


höräfsa

rastrellator


höskallra

bot rhinantho serotinus lat


höskrinda

carro a/de feno


höskulle

fenil


höskörd

recolta del feno, fenation


höslåtter

recolta del feno, fenation


hösnuva

med febre/catarrho del feno, pollinose, pollinosis


höst

autumno;
förra ~en le autumno passate;
i början av ~en al entrata del autumno;
i ~as le autumno passate;
nästa ~ le autumno futur/proxime;
/om ~en in (le) autumno, durante le autumno;
som rör ~en autumnal;
till ~en le autumno que veni


höstack

pila/cumulo de feno, fenil;
leta efter en nål i en ~ cercar un agulia in un pila de feno


höstaster

bot astere nove-belgic


höstblomma

flor autumnal/de autumno


höstbruk

lantbr cultura de autumno


höstdag

die/jorno autumnal/de autumno


höstdagjämning

equinoctio de autumno


höstdimma

nebula autumnal/de autumno


höstfibbla

bot leontodo autumnal


höstflox

bot phlox paniculate


höstfärger

colores autumnal/de autumno


höstkant

på ~en verso le autumno, al comencio del autumno


höstkollektion

collection autumnal/de autumno


höstlig

autumnal, de autumno


höstlik

autumnal, de autumno


höstlilja

bot montbretia


höstlöv

folio autumnal/de autumno


höstmode

moda autumnal/de autumno


höstmånad

mense autumnal/de autumno, (mense de) septembre


höstregn

pluvia autumnal/de autumno


höstrusk

tempore aspere de autumno


höstråg

lantbr secale seminate in le autumno


höststorm

tempesta de autumno


höstsäd

lantbr cereales seminate in le autumno


höstså

lantbr seminar durante le autumno


höstsådd

lantbr semination in le autumno


hösttermin

semestre de autumno


höstvete

lantbr frumento/tritico seminate in le autumno


höstvind

vento autumnal/de autumno


höstväder

tempore autumnal/de autumno


hösäck

sacco a/de/pro feno;
fig persona de un statura laxe


höta

facer un gesto menaciante (con le pugno)


hötapp

fasce de feno


hötjuga

furca de feno/a fenar, bidente


hötorgskonst

arte inferior/de mal gusto (producite in massa)


hötork

sic(c)ator/sic(c)atorio a/de feno


hövan

över ~ in excesso, excessivemente, immoderatemente


hövas

convenir, esser conveniente;
såsom det höves en god medborgare como il conveni un bon citatano


hövding

(för stam) chef [sh-] (de tribo);
(styresman) chef, governator, capite;
(anförare) chef, commandante, capitano


hövdingedöme|hövdingadöme

(el. hövdingadöme) governamento


hövisk

cortese, palatian;
(ridderlig) cavallerose, cavalleresc, nobile


höviskhet

cortesia, palatianismo;
(ridderlighet) cavalleria, nobilitate


hövitsman

chef [sh-], commandante, capitano


hövlig

polite, cortese, complacente, urban, civil


hövlighet

politessa, cortesia, complacentia, urbanitate, civilitate


hövlighetsbetygelse

complimento


hövlighetsfras

expression de cortesia/de politessa


hövlighetsvisit

visita de cortesia/de politessa


hövålm|hövolm

(el. hövolm) mole/parve pila/parve cumulo de feno


i

I s i;
pricken över ~ le puncto del i;
fig le coronamento del travalio/del labor, le corona del effortios
II prep (om rumsförhållande) in, a;
(om tidsförhållanden) in, durante;
(om riktning) in;
(i prepositionsattribut) de;
betala ~ kassan pagar al cassa;
blåsa ~ trumpet sonar le trompetta;
bo ~ en stad viver in/habitar un urbe/citate;
bo ~ Lund viver a/in Lund;
en blus ~ bomull un blusa de coton;
freden ~ Roskilde le pace de Roskilde;
gå ~ kyrkan ir al ecclesia;
gå ~ skolan frequentar un schola;
~ april ~ år in april iste anno, iste april;
~ brist på per manco/mancantia de;
~ början/slutet av al comencio/fin de;
~ det att durante que, quando, como, in le momento de;
pois que, viste que;
~ en ålder av a un etate de;
~ och för sig per se;
~ och med att si tosto que;
~ och med detta con isto/illo;
~ tre dagar durante tres jornos/dies;
~ år iste anno;
klockan är fem minuter ~ fyra il es quatro horas minus cinque minutas;
mäta 10 meter ~ höjd haber un altura de 10 metros;
nyckeln sitter ~ låset le clave es in le serratura;
stoppa ~ fickan mitter in le tasca, intascar;
sätta en fjäder ~ hatten mitter un pluma a/in su cappello;
vara professor ~ engelska professor universitari de anglese
III adv en vas med blommor ~ un vaso con flores;
fylla ~ ett formulär completar/plenar un formulario;
hälla ~ kaffe servir caffe;
ta ~ effortiar se;
(överdriva) exaggerar


i akt|akt

ta ~ guardar, observar, respectar, obedir


I-balk|balk

tekn ferro in I


i dag|dag|idag

(el. idag) hodie;
av ~ hodierne;
just ~ hodie mesmo;
redan i ~ hodie ipse


i fatt|fatt|ifatt

(el. ifatt) hinna ~ någon attinger un persona


i fjol|fjol|ifjol

(el. ifjol) le anno passate


i fred|fred|ifred

(el. ifred) in pace


i fråga|fråga|ifråga

(el. ifråga) in question;
personen ~ le persona in question


i gång|gång|igång

(el. igång) hålla ~ mantener in movimento/in marcha [-sh-];
(fortsätta med) continuar a;
sätta ~ poner/mitter in movimento/in marcha;
(börja) comenciar;
vara ~ esser in functionamento/in marcha


i går|går|igår

(el. igår) heri;
~ morse heri matino


Advertisement