Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


f

mus fa


f d

(före detta) ex-, ancian, previe, emerite;
hennes ~ man su ex-marito


F-dur|F dur

(el. F dur) mus fa major


f-klav|klav

mus clave de fa


f Kr|Kr

(före Kristus) a. Chr. (ante Christo), a. J.C. (ante Jesus-Christo), a. Chr. n. (ante Christum natum lat, ante le nascentia de Christo)


f-moll|f moll

(el. f moll) mus fa minor


fabel

fabula;
Aisopos fabler le fabulas de Esopo;
berätta fabler fabular


fabelaktig

(legendarisk) fabulose, legendari;
(otrolig) fabulose, phantastic


fabelbok

collection de fabulas, fabulario


fabeldiktare

scriptor de fabulas, fabulista


fabeldjur

animal de fabulas/phantastic/mythologic


fabelväsen

figura de fabulas/phantastic/mythologic


fabla

fabular


fabricera

fabricar, manufacturar, confectionar;
(hitta på) fabricar, inventar


fabricering

fabrication, manufactura, confection


fabrik

fabrica, industria, manufactura;
arbeta i/på en ~ laborar/travaliar in un fabrica


fabrikant

fabricante, industrial


fabrikat

fabricato, articulo fabricate, producto manufacturate/de fabrica;
eget ~ fabrication proprie


fabrikation

fabrication, manufactura


fabrikationsfel

defecto/vitio de fabrication/de fabrica


fabrikationshemlighet

secreto de fabrication


fabrikationskostnad

costos pl de fabrication/de production


fabriksanläggning

complexo industrial


fabriksarbetare

obrero/laborator/travaliator de fabrica/de industria


fabriksarbete

labor/travalio industrial/de fabrica


fabriksbyggd

construite industrialmente


fabriksbyggnad

edificio del fabrica


fabrikschef

director de fabrica


fabriksgjord

fabricate industrialmente


fabrikshall

hall eng [hå:l] de un fabrica


fabrikskomplex

complexo industrial


fabriksmärke

marca de fabrica, trademark eng [treidma:k];
inregistrerat ~ marca de fabrica registrate


fabriksmässig

in fabricas, (in un scala/con methodos) industrial


fabriksny

fabricate recentemente, (nove) ab fabrica


fabriksområde

zona/region industrial


fabrikspipa

sirena de fabrica


fabriksrörelse

interprisa industrial


fabriksskorsten

camino de fabrica


fabrikstillverkad

fabricate industrialmente


fabriksvara

articulo/producto industrial/de fabrica


fabriksägare

fabricante, industrial


fabrikör

fabricante, industrial


fabulera

fabular


fabulering

fabulation


fabuleringsförmåga

talento de fabular


fabulös

fabulose, extraordinari, phantastic, meraviliose


facett

se fasett


facettera

se fasettera


facetterad

se fasetterad


facettering

se fasettering


facil

modic, incostose, a bon mercato


facilitet

facilitate


facit

I (häfte med svar) clave;
med ~ i hand retrospectivemente, a aposteriori lat
II (svar på räkneuppgift) resultato


fack

(avdelning i skåp eller hylla) compartimento;
(postfack) cassa de officio postal;
(yrkesgren) mestiero, profession;
(vetenskapsområde) disciplina, materia, branca;
~et le syndicato (obrer)


fackbok

libro special/specialisate/professional


fackelblomster

bot lythro


fackelblomsterväxter

bot (familj) lythraceas


fackelbärare

portator de facula/de torcha [-sh-]


fackeldans

dansa de torchas [-sh-]


fackelsken

luce/lumine de facula/de torcha [-sh-]


fackeltåg

marcha [-sh-] con/a faculas/torchas [-sh-]


fackfolk

homines professional, specialistas, expertos


fackförbund

trade-union eng [treidju:njön], syndicato (obrer), association de obreros;
bilda ett ~ unir se in un syndicato;
bli medlem i/gå in i ett ~ syndicar se;
medlem i ett ~ membro de un syndicato (obrer), syndicalista, trade-unionista


fackförening

syndicato obrer, trade-union eng [treidju:njön];
bilda en ~ unir se in un syndicato;
gå in i en ~ syndicar se;
medlem i en ~ membro de un syndicato, syndicalista, trade-unionista


fackföreningsansluten

vara ~ esser membro de un syndicato (obrer)


fackföreningsledare

dirigente/leader eng [li:dö] syndical/del syndicato (obrer)


fackföreningsman

syndicalista


fackföreningsmedlem

trade-unionista [treidju:njönista], membro de un syndicato (obrer), syndicalista


fackföreningspamp

bonze del syndicato (obrer)


fackföreningsrörelse

movimento syndical/syndicalista, syndicalismo, trade-unionismo [treidju:njönismo]


fackföreningsstyrelse

executiva del syndicato (obrer)


fackhögskola

schola professional superior


fackidiot

maniaco de su profession


fackklubb

syndicato (obrer) local


fackkrets

i ~ar in circulos professional, inter expertos


fackkunnig

competente, professional, experte


fackkunskap

habilitate professional, competentia, maestria


fackla

torcha [-sh-], facula, face


facklig

syndical, syndicalista;
vara ~t organiserad esser membro de un syndicato (obrer)


facklitteratur

litteratura special/specialisate/professional


facklärare

inseniante specialisate


fackman

homine de mestiero, specialista, professional, experto


fackmannahåll

på ~ in circulos professional, inter expertos


fackmässig

professional


fackområde

campo de studio, specialitate, branca, disciplina


fackordbok

dictionario specialisate/terminologic/technic, thesauro


fackorgan

revista/jornal professional


fackorganisation

syndicato obrer, trade-union eng [treidju:njön]


fackpress

pressa specialisate


fackskola

schola professional


fackspecialist

specialista, professional, experto


fackspråk

linguage [-ad3e]/jargon fr [3argå)] professional/technic, technolecto


fackstudier

studios specialisate/special


fackterm

termino technic/professional/de mestiero, technicismo


facktidskrift

revista/jornal professional


fackutbildad

professional


fackutbildning

instruction/formation professional


fackuttryck

termino technic/professional/de mestiero, technicismo


fackverk

arkit muro travate


fackvetenskap

disciplina, branca de scientia


factoring

factoring eng [fæktöring]


fadd

insipide


fadder

(gudfar) compatre, patrino;
(gudmor) commatre, matrina


fadderbarn

(gudson) filiolo;
(guddotter) filiola;
infante in un pais subdeveloppate/subdisveloppate que on supporta financiarimente


faddergåva

dono baptismal/de baptismo


fadderort

urbe gemino/soror


fadderskap

patrinato, matrinato


fadderverksamhet

supporto financiari a infantes in paises subdeveloppate/subdisveloppate


faddhet

insipiditate


fader

patre;
(prästtitel) patre;
den helige Fadern le Sancte Patre;
Fader vår Patre Nostre;
i Faderns, Sonens och Den helige andens namn in nomine del Patre, del Filio e del Sancte Spirito


faderdjur

lantbr stallon


faderlig

paternal, paterne


faderlighet

amor/sentimento paterne/paternal


faderlös

sin patre, orphano de patre


fadermord

parricidio, patricidio


fadermördare

parricida, patricida;
fig alte collo amidate pro homines


fadersarv

patrimonio paternal/paterne


fadersbild

imago/imagine paternal/paterne/del patre


fadersbindning

fixation paternal/paterne/al patre


fadersbunden

psyk (exaggerativemente) fixate al patre


fadersfixering

psyk fixation al patre


fadersgestalt

figura paternal/paterne


fadershand

mano paternal/paterne/del patre


fadershem

casa paternal/paterne


fadershjärta

corde de patre


fadershus

casa paternal/paterne


faderskap

paternitate


faderskapsmål

causa/caso/processo del paternitate


faderskomplex

complexo paternal/paterne


faderskänslor

sentimentos paternal/paterne


faderskärlek

amor paternal/paterne/de patre


fadersnamn

nomine patronymic, patronymico


fadersroll

rolo de patre


fadersstolthet

feritate paternal/paterne


fadervår

(bön) Pater Noster lat, Patre Nostre, patrenostre


fading

radio fading eng [feiding]


fado

mus fado port


fadäs

gaffe


faetong

phaeton


fager

belle;
fagra löften belle promissas


faggorna

vara i ~ approximar se, approchar [-sh-], esser imminente


fagott

mus fagotto, basson


fagottblåsare

mus fagottista


fagottist

mus fagottista


fagotton

mus tono de fagotto


fagottstämma

mus parte pro fagotto


fahrenheitskala

fys scala Fahrenheit ty [fa:renhajt]


fahrenheittermometer

fys termometro Fahrenheit ty [fa:renhajt]


faiblesse

se fäbless


faillesiden

text faille fr [faj]


fair play|fair|play

sport fair play eng [fäö plei], joco juste


fairway

sport fairway eng [fäöwei]


fait accompli|fait|accompli

fait accompli fr [fätakå)pli], facto complite


fajans

faience fr [faja):s]


fajt

se fight


fajtas

se fightas


fajter

se fighter


fakir

fakir arab


faksimil|faksimile

(el. faksimile) facsimile


faksimilera

imprimer un (edition) facsimile


faksimilupplaga

edition facsimile


fakta

factos;
~ talar för sig själva le factos parla pro se mesme/se ipse;
förvanska ~ deformar/disfigurar le factos


faktablad

folio de information


faktabok

libro de studio/de texto/de inseniamento, manual


faktafylld

plen de factos


faktaförvanskning

deformation/disfiguration del factos


faktainformation

information factual


faktamaterial

factos


faktaspäckad

(inter)lardate de factos


faktaunderlag

base/fundamento de factos


faktauppgift

information factual


fakticitet

(le qualitate de esser un) facto, historicitate


faktisk

real, factual, objective


faktiskt

de facto, concretemente, materialmente, effectivemente, realmente, in effecto, ipso facto lat


faktor

factor;
typ (på sätteri) prime obrero de un officina de composition;
(på tryckeri) prime obrero de un imprimeria;
mat factor;
dela upp ett tal i ~er mat decomponer un numero in factores;
den mänskliga ~n le factor human;
som avser ~ mat factorial


faktoranalys

mat analyse/analysis factorial/de factores


faktori

factoria, agentia


faktotum

factotum lat


faktum

facto;
~ är att le facto es que;
stå inför ett ~ non haber altere alternativa


faktur

konst, mus factura


faktura

factura;
skriva ut fakturor facturar


fakturabelopp

amonta de factura


fakturabok

libro de facturas


fakturadatum

data de factura


fakturapris

precio de factura


fakturera

facturar


fakturering

facturation


faktureringsmaskin

machina a/de facturar


fakturist

facturista


fakultativ

facultative, optional


fakultet

(vid universitet) facultate;
mat facultate;
juridisk/medicinsk ~ facultate de derecto/de medicina


fakultetskollegium

collegio de facultate


fakultetsopponent

opponente de facultate


fakultetsordförande

presidente de facultate, decano


fal

venal


falang

pol gruppo (in un partito politic);
anat phalange;
mil hist phalange;
makedoniska ~en le phalange macedonie;
Falangen, Spanska ~en pol le Partito Falangista Espaniol


falangism

pol falangismo


falangist

pol falangista


falangistisk

pol falangista


falangstär

pol phalansterio;
som avser ~ phalansterian


falaska

cinere blanc gris (super brasa)


falhet

venalitate


falk

zool falcon;
(liten) falconetto;
~ar (familj) falconidas;
dressera en ~ dressar un falcon;
jaga med ~ falconar;
pilgrims~ falcon peregrin;
sten~ falcon columbari;
torn~ falcon tinuncule


falka

concupiscer


falkblick

reguardo de falcon


falkenerare

falconero


falkenerarhandske

guanto de falconero


falkenerarkonst

falconeria


falkhuva

cappuccio de falcon


falkjakt

falconeria, chassa [sh-] con falcones, falconar


falkjägare

falconero


falkuppfödning

falconeria


fall

(nedfallande) cadita;
(förfall) decadentia;
(undergång) cadita, collapso, ruina;
(sjunkande) cadita, descendita;
(lutning) inclination;
(vattenfall) cascada, cataracta, cadita;
(händelse) caso, even(imen)to;
jur, med caso;
sjö cordage [-ad3e] (pro hissar/altiar le velas);
berlinmurens ~ le cadita del Muro de Berlin;
bringa på ~ facer cader, ruinar, reverter;
ett unikt ~ un caso unic/sin exemplo;
~et Dreyfus jur le caso Dreyfus fr [dräfys];
fritt ~ cadita libere;
ha ett bra ~ (om kläder) pender ben;
i alla ~ in omne caso, nonobstante;
i annat ~ alteremente, si non;
i bästa ~ in le melior caso, in plus;
i de flesta ~ in le majoritate/le major parte del casos, le plus sovente, in general;
i ditt ~ skulle jag inte göra det in tu caso io non lo facerea;
i en del ~ in alicun casos;
i intet ~ in necun/nulle caso;
i liknande ~ in un situation simile/analoge;
i motsatt ~ in le caso contrari;
i nio av tio ~ in novem de cata dece casos;
i så ~ in iste caso, alora;
i trängande ~ in caso de urgentia;
i varje/vart ~ in omne/tote caso;
i vissa ~ in alicun casos;
i värsta ~ in le caso pejor;
platt ~ fig fiasco;
regeringens ~ le cadita del governamento;
romarrikets ~ le cadita/collapso del Imperio Roman;
svenska kronans ~ le cadita del corona svedese;
takets ~ le inclination del tecto


falla

cader, facer un cadita;
(sjunka) cader, descender, bassar;
(dö) morir, cader;
ansvaret faller på mig le responsabilitate incumbe a me;
det faller av sig självt isto es evidente, isto va sin dicer;
~ av (magra) magrir;
~ av hästen cader del cavallo;
~ bra/illa (om kläder) pender/non pender ben;
~ bort esser oblidate/omittite/supprimite;
~ för en frestelse succumber/ceder a un tentation;
~ för fosterlandet dar su vita/morir pro le patria;
~ i glömska cader in oblido/in oblivion;
~ i gråt erumper in lacrimas;
~ i händerna på cader in/inter le manos de;
~ i onåd cader in disgratia/in disfavor; ~ i skratt erumper in riso/in risada;
~ i vanmakt med suffrer un syncope, evanescer;
~ i veck cader in plicas;
~ i värde descender, bassar se;
~ i ögonen retener/attraher le attention;
~ ifrån morir, decader;
~ igenom (i examen) faller, esser refusate;
~ ihop (col)laber;
~ in i mil facer un incursion a, incurrer a, invader;
~ isär cader in peciettas;
~ ner död cader morte;
~ någon i talet interrumper un persona;
~ någon in venir in mente/occurrer a alicuno;
~ någon om halsen jectar se al collo de un persona;
~ offer för cader victima de;
~ omkull cader (a terra); ~ på (åligga) incumber a;
~ regn pluver;
~ samman (col)laber;
~ sig realisar se (per fortuna);
~ till marken (col)laber, cader a terra;
~ tillbaka (få återfall) recader;
(regradera) regreder;
~ tillbaka på replicar se a;
~ undan fig render se, submitter se;
~ väl ut resultar ben, succeder;
hans tänder faller ut ille perde su dentes;
låta blicken ~ på poner su reguardo super;
låta ett förslag ~ lassar cader un proposition;
natten faller på il se face nocte;
nyårsdagen föll på en lördag i år iste anno le die de anno nove esseva un sabbato;
om det skulle ~ sig så si le/un occasion se presentarea;
temperaturen faller le thermometro descende/bassa;
tiden faller mig lång le tempore me pare longe


fallandesjuk

adj epileptic


fallandesjuka

med epilepsia, mal caduc;
person som lider av ~ epileptico


fallbesegra

sport vincer per (un) cadita (i.e. le spatula del antagonista es pressate al matta)


fallbeskrivning

med, sociol description de un caso


fallen

(nedramlad) cadite;
(avlad) genite;
(osedlig) impudic, impur, indecente, sin pudor;
en ~ kvinna un femina impudic/sin pudor;
hästen är ~ efter ett fullblod le cavallo descende de un cavallo de pur sanguine/de sanguine pur;
vara ~ för (vara hågad/böjd för) esser disposite/inclinate a;
(ha benägenhet för) inclinar a, haber tendentia a, tender a, propender a;
(vara lämpad för) haber un talento de;
vara ~ för musik haber le aure musical, esser musical


fallenhet

(anlag) talento, dono, facultate, aptitude natural;
(benägenhet) inclination, tendentia, propension, disposition, proclivitate;
ha en ~ att överdriva haber un tendentia a exaggerar;
ha en ~ för att måla haber un talento del pictura;
medfödd ~ inclination native


fallera

I v faller
II interj hurra!;
hej ~! holla hurra!


fallfrukt

fructo cadite del arbore


fallfärdig

caduc, in ruina, ruinose


fallfärdighet

caducitate, mal stato


fallgrop

trappa;
fig trappa, pedica


fallhammare

tekn ariete


fallhöjd

altor/altitude de cadita


fallisemang

fallimento, bancarupta


fallos

phallo;
som avser ~ phallic


falloskult

culto phallic/del phallo


fallosliknande

phalloide


fallossymbol

symbolo phallic


fallrep

sjö (scala de) corda;
vara på ~et fig esser quasi ruinate


fallseger

sport victoria per (un) cadita (i.e. quando le spatula del antagonista es pressate al matta)


fallskärm

paracadita;
hoppa med ~ saltar con paracadita


fallskärmsavtal

contracto/accordo de paracadita (con garantia de un multo grande premio de licentiamento/de dimission)


fallskärmshopp

salto con paracadita


fallskärmshoppare

paracaditista


fallskärmshoppning

paracaditismo


fallskärmsjägare

mil paracaditista


fallskärmssoldat

mil paracaditista


fallskärmstrupper

mil truppas paracaditistas


fallstudie

sociol case study eng [keis stadi], studio de (un) caso


fallucka

trappa


fallvind

meteor vento catabatic/descendente


falna

(om eld) extinguer se;
(om skönhet) disparer, passar


fals

(vikning) plica(tura);
(bockad metallplåt) placa de metallo curvate/torquite


falsa

(vika) plicar;
(bocka metallplåtar) curvar/torquer placas de metallo


falsarium

falsification


falsben

boktr cultello a papiro


falsett

mus falsetto;
tala i ~ parlar in falsetto


falsetton

mus tono de falsetto


falsettröst

mus (voce de) falsetto, tenorino


falsfräs

fresa a/de curvar/torquer placas de metallo


falsifiera

falsificar;
person som ~r falsificator


falsifierbar

falsificabile


falsifiering

falsification


falsifikat

falsification


falsifikation

falsification


falsk

(bedräglig) false, spurie, fraudulente;
(trolös) disloyal, perfidiose, perfide;
(lögnaktig) false, mendace, fallace, spurie;
(förfalskad) falsificate, false, contrafacte;
(gemen) false, vitiose, malitiose;
konst false, posticie, facticie, spurie, artificial;
mus false, discordante, dissonante, disaccordate, mal accordate;
sport false;
avlägga en ~ ed jur perjurar se;
en ~ ton un tono false/discordante;
ett ~t piano un piano disaccordate;
~ blygsamhet modestia false;
~ jasmin bot philadelpho; ~ namnteckning un signatura falsificate/false/contrafacte;
~a förhoppningar sperantias false;
~a läror doctrinas false/spurie/fallace;
~a mynt moneta false;
~a profeter prophetas false;
~a pärlor perlas false/spurie;
~a vänner amicos false;
~t alarm alarma false;
~t vittnesmål teste false;
sjunga ~t cantar falsemente;
spela ~t (fuska) jocar fraudulentemente;
mus sonar falsemente


falskdeklarant

(de)fraudator del fisco, evasor fiscal


falskdeklaration

fraude/evasion fiscal


falskeligen

falsemente


falskhet

(oärlighet) falsitate, disloyalitate, duplicitate, fraudulentia;
(gemenhet) vitiositate, malitia


falskmyntare

monetero false, falsario/falsificator de moneta


falskmynteri

falsification de moneta, monetage [-ad3e] false


falskmyntning

falsification de moneta, monetage [-ad3e] false


falskskyltad

(om bil) con placas false


falskspel

joco fraudulente


falskspelare

jocator fraudulente


falsmaskin

machina a/de plicar


falsning

plicage [-ad3e]


falukorv

kul salsicia svedese legiermente [-d3-] fumate (originalmente facite in Falun)


faluröd

rubie brun


familj

(föräldrar och barn) familia;
(släkt) familia, parente(s), parentato, parentela;
biol familia;
bilda ~ fundar/formar un familia;
den heliga ~en le Sancte Familia;
det förekommer i de bästa ~er isto occurre in le melior familias;
en ofullständig ~ un familia sin matre/sin patre;
~en Myrdal le familia Myrdal;
i ~ens sköte in le sino del familia;
som avser ~ familiar/familial/de familia;
underhålla en ~ sustener/sustentar un familia;
vara av god ~ esser de bon familia


familjaritet

familiaritate


familjealbum

album familial/familiar/de familia


familjeangelägenhet

cosa de familia


familjeansvar

responsabilitate pro le familia


familjearkiv

archivo familial/familiar/de familia


familjeband

vinculos/ligamines familial/familiar/de familia, relationes de familia


familjebibel

biblia de familia


familjebidrag

contribution pecuniari social a maritate subjecte al servicio militar obligatori


familjebil

auto(mobile) familial/familiar/de familia


familjebildning

fundation/formation de un familia


familjebiljett

billet a precio reducite pro familias


familjebolag

compania/societate familial/familiar/de familia


familjedrag

tracto familial/familiar/de familia


familjeekonomi

budget eng [bad3it] familial/familiar/de familia


familjefar

patre de familia


familjefest

festa familial/familiar/de familia


familjefirma

firma familial/familiar/de familia


familjeflicka

puera de bon familia


familjefoto

photo(graphia) familial/familiar/de familia


familjeföretag

interprisa familial/familiar/de familia


familjeförhållanden

circumstantias familial/familiar/de familia


familjeförpackning

pacco/pacchetto/imballage [-ad3e] familial/familiar


familjeförsörjare

sustentor/mantenitor de familia, ganiator del pan


familjegrav

sepulcro/tumba familial/familiar/de familia


familjegräl

querela/dissension familial/familiar/de familia


familjehemlighet

secreto de familia


familjehotell

hotel familial/familiar/de familia/pro familias


familjejordbruk

interprisa familial/familiar agrari


familjeklenod

joiel de familia


familjekonflikt

conflicto de familia


familjekrets

circulo/sino familial/familiar/de familia;
i ~en in familia


familjekrönika

chronica de familia


familjeliv

vita familial/familiar/de familia


familjelycka

felicitate domestic


familjemedlem

membro del familia


familjemöte

reunion de familia


familjenamn

nomine de familia;
(bildat på faderns förnamn) nomine patronymic, patronymico;
biol nomine del familia


familjepenning

adjuta pecuniari familial/familiar a maritate subjecte al servicio militar obligatori


familjepension

pension de familia/pro familias


familjeplanering

planification familial/familiar/del familia, controlo del nascentias/del natalitate


familjepolitik

politica del planification familial/familiar/del familia


familjeporträtt

portrait fr [pårträ] de familia


familjeproblem

problema de familia


familjerabatt

reduction/disconto pro familias


familjerätt

jur derecto de familia


familjeråd

consilio de familia


familjerådgivare

consiliero familial


familjerådgivning

consilio familial


familjesociologi

sociologia del familia


familjesskäl

av ~ pro rationes familial/familiar/de familia


familjestöd

subvention/allocation/assignamento/adjuta familial/familiar/al familia


familjeterapi

therapia familial/familiar


familjetradition

tradition familial/familiar/de familia


familjeuttryck

expression familial/familiar


familjevapen

insignia familiar


familjevård

servicio social pro familias


familjeöverhuvud

patre de familia, pater familias lat;
kvinnligt ~ matriarcha


familjär

familiar, inceremoniose, informal, intime


famla

cercar tastante/tactilemente;
~ i mörker fig natar in plen mysterio


famlande

hesitante, vacillante, irresolute, indecise, incerte


famn

bracios pl;
(mått) fathom eng [fæDöm];
det är tio ~ar djupt il ha dece fathoms de fundo;
en ~ full un braciata;
hålla i sin ~ tener in le bracios;
mäta i ~ar mesurar in fathoms;
sluta/ta i sin ~ imbraciar


famna

imbraciar


famndjup

de un profunditate de un fathom eng [fæDöm]


famntag

imbraciamento


famös

famose, celebre, illustre


fan

I (djävul) diabolo;
fy ~! damnate!;
för ~! pro diabolo!;
må ~ ta dig! que le diabolo te porta!;
själva ~ le diabolo in persona;
stackars ~! povre diabolo!
II (beundrare) fan eng [fæn], admirator, fanatico
III zool (på fjäder) vexillo


fana

bandiera, standardo;
hist insignia, oriflamma, gonfalon, vexillo;
den blågula ~n le bandiera jalne e blau;
hälsa ~n salutar le bandiera;
med flygande fanor och klingande spel a bandieras displicate e tambur battente


fanal

sjö fanal


fanatiker

fanatico


fanatisera

fanatisar


fanatisk

fanatic


fanatism

fanatismo, intolerantia


fanborg

gruppo de bandieras e standardos


fanbärare

porta-bandiera, porta-standardo;
hist gonfaloniero, vexillario


fancy

mus fancy eng [fænsi]


fandango

mus fandango sp


fanders

åt ~ al diabolo


faner

placage [-ad3e] (de ligno)


fanera

placar


fanerogam

I adj bot phanerogame
II s bot phanerogamo


fanerskiva

(lamina de) placage [-ad3e]


fanersåg

serra de placage [-ad3e]


fanfar

fanfar


fanflykt

desertion


fanflykting

desertor;
bli ~ desertar


fanjunkare

mil sergente-major [serd3-]


fanken

fy ~! diabolo!;
för ~! pro diabolo!


fanklubb

club eng [klab] de fans eng [fæns]/de admiratores, fanclub eng [fænklab]


fanskap

(fanstyg) porcheria, diaboleria;
(om person) femina/homine detestabile


fanstyg

porcheria, diaboleria


fant

(landstrykare) vagabundo;
(tok) persona folle


fantasi

phantasia, imagination;
mus phantasia, impromptu;
~n skenar iväg le imagination galopa;
livlig ~ imagination inventive;
lämna ~n fritt lopp abandonar se a su imagination;
som avser ~ imaginative, imaginari, chimeric


fantasibild

phantasia, chimera, illusion, vision, utopia


fantasieggande

que excita le imagination


fantasifigur

figura inventate


fantasifoster

phantasma, chimera, fructo del imagination;
rad av ~ phantasmagoria;
som avser ~ phantasmagoric


fantasifull

imaginative


fantasilös

disproviste/exempte de imagination/de phantasia, sin imagination


fantasirik

imaginative


fantasiskapelse

creation imaginari/de phantasia


fantasisumma

summa irreal(ista)


fantasivärld

mundo imaginari/de phantasia


fantasmagori

phantasmagoria


fantast

phantasta, mythomano, mythomaniaco, chimerista, visionario


fantasteri

phantasia sin brida


fantastisk

phantastic;
(oerhörd) de phantasia, magnific, magnificente, stupende, superbe, formidabile


fantisera

haber phantasias, fabular, inventar, imaginar;
med delirar;
mus improvisar


fantom

phantoma, phantasma, chimera;
med modello anatomic


fantombild

portrait fr [pårträ] robot


fantomgage

honorario extrememente alte/exorbitante


fantomräddning

salvation miraculose


fantomsmärta

med dolor phantasma/phantasmic


fanvakt

guarda del bandiera


FAO

(eng Food and Agricultural Organisation) OAA (Organisation pro le Agricultura e le Alimentation)


far

patre;
(pappa) papa;
~s farbror/morbror granoncle;
~s faster/moster granamita


fara

I s periculo, risco;
det är ingen ~ il non ha periculo;
löpa ~ currer periculo;
med ~ för att a/con risco de;
med ~ för livet con periculo/risco de su vita;
trotsa ~n bravar le periculo;
utom ~ foras/foris de periculo;
utsätta någon för ~ poner/mitter un persona in periculo, impericular un persona;
utsätta sig för ~ exponer se al periculo;
vara i ~ trovar se/esser in periculo;
överhängande ~ periculo imminente/instante
II v viagiar [-d3-], ir, partir;
far och flyg! al diabolo!;
~ bort partir;
~ bort från quitar, abandonar;
~ efter sequer;
(leta i minnet) cercar;
~ igenom percurrer;
~ hårt fram med tractar asperemente;
~ illa suffrer, patir;
~ med lögn mentir, diffunder mentitas pl;
~ med tåg ir in traino;
~ på en vecka till Sicilien ir a passar un septimana in Sicilia;
~ sin väg partir;
~ till Rom ir a Roma;
~ upp supersaltar, facer un supersalto;
~ ut i smädelser inveher, invectivar, vituperar;
~ varligt fram med tractar prudentemente;
~ vilse perder se, perder su cammino, errar, disviar se


farad

el farad


Faraday

Faraday eng [færödei];
~s bur fys le cavia de Faraday


Faradayeffekten

fys le effecto Faraday eng [færödei]


faradisering

med faradisation;
behandla med ~ faradisar


faradisk

el faradic;
~ ström currente faradic;
behandla med ~ ström med faradisar


farandole

mus farandole fr [fara)dål]


farao

pharaon;
kortsp pharaon


faraohöna

zool percnoptero


faraokatt

zool ichneumon


faraonisk

pharaonic


faraoråtta

zool ichneumon


faraospel

kortsp pharaon


farbar

practicabile, viabile, viagiabile;
sjö navigabile


farbarhet

practicabilitate, viabilitate, viagiabilitate;
sjö navigabilitate


farbroderlig

paterne, paternal;
tala ~t till någon parlar a un persona paternalmente


farbroderlighet

amor/sentimento paterne/paternal


farbror

oncle;
avunculo;
som avser ~ avuncular


fardag

die/jorno del cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


farfar

granpatre, avo;
~s dotterdotter/sondotter granfilia tertie;
~s dotterson/sonson granfilio tertie;
~s farfar/morfar granpatre tertie;
~s mormor/farmor granmatre tertie


farfarsfar

granpatre secunde, bisavo


farfarsmor

granmatre secunde, bisava


farföräldrar

granparentes


fargalt

zool verre


farhåga

pavor, timor, apprehension, anxietate, angustia


farin|farinsocker

(el. farinsocker) sucro brun molle


fariseisk

pharisaic


fariseism

pharisaismo


farisé|farise

phariseo


farkost

sjö nave, batello, imbarcation, vascello


farled

sjö via navigabile;
märka ut ~ boiar;
utmärkning av ~ (handlingen) boiage [-ad3e];
(systemet) boiada


farlig

periculose, riscose, critic;
med perniciose


farlighet

periculositate, risco, periculo;
med perniciositate


farm

ferma (american)


farmaceut

pharmaceuta, pharmaceutico, pharmacista


farmaceutisk

pharmaceutic


farmaci

pharmaceutica


farmakodynamik

pharmacodynamica


farmakodynamisk

pharmacodynamic


farmakogenetik

pharmacogenetica


farmakognosi

pharmacognosia


farmakolog

pharmacologo, pharmacologista


farmakologi

pharmacologia


farmakologisk

pharmacologic


farmakon

pharmaco


farmakopé|farmakope

pharmacopeia


farmare

fermero (american)


farmor

granmatre, ava;
~s dotterdotter/sondotter granfilia tertie;
~s dotterson/sonson granfilio tertie;
~s farfar/morfar granpatre tertie;
~s mormor/farmor granmatre tertie


farmorsfar

granpatre secunde, bisavo


farmorsmor

granmatre secunde, bisava


farofull|farofylld

(el. farofylld) periculose, riscose


farozon

area/zona de periculo


fars

teat farce fr [fars], farsa;
som avser ~ farsal


farsa

papa;
~n mi papa


farsartad

farsal


farsarv

patrimonio paterne/paternal


farsförfattare

farsista


farsgubbe

papa;
~n mi papa


farsnamn

nomine patronymic, patronymico


farsot

med epidemia


farsotsartad

med epidemic


farssidan

på ~ del latere paterne/paternal


farstu

vestibulo, corridor, hall eng [hå:l];
(trappavsats) cavia de scala;
falla i ~n för fig esser imponite de


farstubro|farstukvist|farstutrapp

(el. farstukvist, farstutrapp) parve scala extra un casa


farsör

teat actor de farsas;
litt farsista


fart

(hastighet) velocitate, rapiditate, celeritate, marcha [-sh-], tempo it;
(driftighet) activitate, haste, tempo;
(drivkraft) impeto;
(livlighet) animation, verve fr [värv], vitalitate;
(trafik) circulation, traffico, navigation;
det är ~ i honom ille es multo active e energic;
fartyget har en ~ på 10 knop le nave face 10 nodos per hora;
här är det full ~ hic es grande activitate;
i full ~ in plen marcha, a tote velocitate;
minska ~en diminuer/moderar/reducer le velocitate/le marcha, (re)lentar;
skjuta ~ crescer rapidemente;
sätta ~ precipitar se;
vara i ~en esser occupate/in plen activitate;
öka ~en accelerar le velocitate/le marcha, allongar le passo


fartbegränsa

limitar le velocitate


fartbegränsning

limitation/restriction del velocitate, velocitate maxime


fartblind

inconsciente del velocitate


fartdåre

maniaco de velocitate


fartfylld

plen de velocitate


fartgräns

limite de velocitate


farthinder

rampa pro relentar le velocitate/le traffico/le circulation


farthållare

sport lepore


fartkontroll

controlo de velocitate


fartminskning

reduction/moderation del velocitate, deceleration


fartmätare

contator/indicator de velocitate, tachymetro, velocimetro


fartmätning

me(n)suration de velocitate, tachymetria


fartsyndare

maniaco de velocitate


fartvidunder

vehiculo rapidissime


fartyg

nave, barca, vascello;
bärga ett ~ recuperar/salvar un nave;
gå ombord på ett ~ abordar un nave;
lasta ett ~ cargar un nave;
lossa ett ~ discargar un nave;
lägga till med ett ~ ammarrar un nave


fartygsbefäl

officiero naval


fartygsbesättning

equipage [-ad3e]


fartygschef

capitano naval


fartygsdocka

darsena, dock eng


fartygsdäck

ponte


fartygsflotta

flotta


fartygsklass

classe de nave


fartygskropp

corpore de nave


fartygspropeller

helice, propulsor


fartygsregister

registro de bordo


fartygsskrov

corpore de nave


fartygsstäv

proa


fartygstrafik

traffico maritime


fartökning

acceleration


farvatten

aquas (navigabile);
i svenska ~ in aquas svedese;
lugna ~ aquas tranquille/calme


farväg

route fr [rut], via public


farväl

I s congedo, adeo, adieu fr [adjø:];
ett sista ~ un ultime adeo;
ta ~ prender congedo, dicer adeo/adieu
II interj adeo!, adieu! fr [adjø:], vale!, a revider!, au revoir fr [orövwa:r];
säga ~ till någon dicer adeo a un persona


fas

1 (avsneddad kant) chanfreno [sh-] 2 (skede) phase, periodo, stadio;
fys phase;
månens fyra ~er le quatro phases del luna


fasa

I s pavor, horror, espavento;
(skräck) terror;
(bävan) apprehension;
väcka ~ horrificar
II v 1 (förskräcka) espaventar se, fremer de horror;
~ för haber/sentir horror de, apprehender 2 fys divider in phases 3 (avsnedda) chanfrenar [sh-]


fasad

faciada, fronte;
fig faciada, apparentia


fasadbelysning

illumination del faciada


fasadklättrare

scalator de faciada


fasadputsning

revestimento de faciada


fasadtegel

briccas de faciada


fasan

zool faisan


fasaneri

faisaneria


fasangård

faisaneria


fasanhöna

zool faisan femina


fasankyckling

zool pulletto de faisan


fasansfull

horribile, horrende, horripilante, terrificante


fasantupp

zool faisan mascule


fasanuppfödare

faisanero


fasaväckande

horrific


fasce

fasce


fascikel

se faskikel


fascination

fascination, fascino


fascinera

fascinar, captivar, magnetisar;
person som ~r fascinator


fascinerande

fascinante


fascism

pol fascismo [-sh-]


fascist

pol fascista [-sh-]


fascisthälsning

pol salute fascista [-sh-]


fascistisk

pol fascista [-sh-]


fascistliknande

pol fascistoide [-sh-]


fascistoid

pol fascistoide [-sh-]


fascistregim

pol governamento fascista [-sh-]


fasen

fy ~! diabolo!


fasett|facett

(el. facett) facietta;
slipa i ~er faciettar


fasettera|facettera

(el. facettera) faciettar


fasetterad|facetterad

(el. facetterad) faciettate;
fig (mångskiftande) faciettate, kaleidoscopic, variate


fasettering|facettering

(el. facettering) (le) faciettar, faciettamento


fasettöga

zool oculo a faciettas


fasförskjutning

fys displaciamento de phase


fashion

fashion eng [fæshön], moda


fashionabel

(modern) fashionable eng [fæshönöbl], al moda;
(fin) elegante


fasingen

fy ~! diabolo!


faskikel|fascikel

(el. fascikel) fasciculo


faskin

fascina


faskinkniv

machete [-sh-]


faskontrast

fys contrasto de phase


faskontrastmikroskop

fys microscopio a contrasto de phase


faslig

terribile, terrific, horrende, horribile;
(väldig) enorme


faslighet

terror, horror, atrocitate


fasmodulation

fys modulation de phase


fasning

1 fys division in phases 2 (avsneddning) chanfrenamento [sh-]


fason

(form) forma;
(klädsnitt) faction, modello, patrono, designo;
(sätt) maniera;
dåliga ~er mal manieras;
få ~ på readjustar, rectificar, corriger;
mista ~en deformar se


fasonera

formar;
(mönstra) applicar designos (super)


fasonstickad

tricotate a designos


fasonstål

tekn aciero profilate


fassammanfall

fys concordantia in phase


fast

I adj (ej rörlig) fixe, immobile;
(ej flytande) solide, compacte, concrete;
(oföränderlig) fixe, stabile, stationari;
(bestämd) fixe, firme, determinate, definite, continue, persistente, resolute;
(beständig) permanente, constante, fixe, stabile;
(ej tillfällig) ordinari, stationari;
anta ~ form concretar se, stabilisar se;
~ adress adresse fixe;
~ lön salario fixe;
~ massa massa solide;
~a kostnader costos fixe;
~a regler regulas fixe;
ha en ~ anställning haber un appunctamento/empleo/posto permanente;
ha en ~ övertygelse haber un conviction firme;
med ~ hand con un mano firme;
projektet börjar ta ~ form le projecto comencia profilar se/prender forma;
utan ~ bostad sin domicilio fixe, ambulante
II adv bli ~ esser attrappate/surprendite;
~ avlönad salariate, con salario fixe;
göra ~ firmar, fixar, stabilisar;
attachar [-sh-];
(göra hård) concretar;
sjö ammarrar, ancorar;
hålla ~ tener firme, retener;
hålla ~ vid perseverar, persister, insister super;
hänga ~ adherer;
köra ~ arenar (se), fixar se in fango;
fig non poter avantiar;
kila ~ cunear;
klamra sig ~ vid crampar se a;
kleta ~ adherer;
klibba ~ adherer;
klämma ~ crampar;
knyta ~ ligar/attachar [-sh-] solidemente;
ligga ~ esser immobilisate;
hand (om termin) esser fixate;
bank (om kapital) esser immobile;
lägga ~ (plan) fixar, stabilir, determinar;
sjö ammarrar, ancorar;
spika ~ clavar;
sitta ~ esser fixate solidemente;
fig esser immobilisate;
sätta ~ fixar, stabilir, attachar [-sh-];
ta ~ arrestar, apprehender;
vara ~ övertygad esser firmemente convincite;
åka ~ esser attrappate/surprendite
III konj (ehuru) ben que;
(men) ma


fasta

I s jejuno, abstinentia;
rel quaresima;
bryta ~n disjejunar;
första söndagen i ~n quadragesima;
hålla ~ rel facer quaresima;
som avser ~n quaresimal
II v jejunar, privar se de nutrimento;
rel jejunar, facer quaresima, quaresimar;
person som ~r jejunator
III s ta ~ på prender nota de, tener in memoria, retener


fastande

jejun;
på ~ mage jejun


fastare

jejunator


fastbinda

fixar, (al)ligar, attachar [-sh-], nodar;
(med snöre) cordar;
sjö ammarrar


fastedag

die magre/de jejuno/de quaresima


fastemånad

mense del quaresima


faster

amita (paterne);
fars/mors ~ granamita


fastetid

quaresima


fastfrusen

blocate in le glacie


fastgöra

(af)fixar, attachar [-sh-], (af)figer


fastgöring

fixation, attachamento [-sh-]


fasthet

firmessa;
(kompakthet) consistentia;
(oföränderlighet) fixitate, invariabilitate, permanentia;
(stabilitet) stabilitate;
(soliditet) soliditate;
(bestämdhet) firmitate, firmessa, character, nervo


fasthetsgrad

consistentia


fasthålla

(re)tener;
(hålla i arrest) detener;
(vidhålla) persister (in), perseverar (a), attachar [-sh-] se (a), restar/remaner fidel (a);
sport blocar


fasthållning

adhesion, adherentia;
(hävdande) perseverantia, insistentia


fastighet

casa, proprietate (de terreno);
jur benes immobile/immobiliari


fastighetsbok

catastro, registro catastral;
införa i ~en inscriber in le catastro, catastrar


fastighetsbyrå

agentia de benes immobile/immobiliari


fastighetsinnehavare

proprietario de terreno/de benes immobile/immobiliari


fastighetsmarknad

mercato immobiliari


fastighetsmäklare

agente de benes immobile/immobiliari


fastighetsskatt

taxa/imposto super benes immobile/immobiliari


fastighetsskötare

guardiano


fastighetstaxering

(e)valutation de benes immobile/immobiliari


fastighetsvärde

valor de proprietate de terreno/de benes immobile/immobiliari


fastighetsägare

proprietario de terreno/de benes immobile/immobiliari


fastkedja

alligar/attachar [-sh-] con catenas, incatenar


fastkilad

cuneate


fastklamrad

crampate


fastkletning

adherentia, adhesion


fastklibbad

adherite


fastklibbande

adhesive


fastklibbning

adhesion


fastklistra

fixar con colla, collar


fastklämd

crampate


fastknuten

fixate/attachate [-sh-] con un corda, alligate


fastlag

rel quaresima


fastlagsbulle

kul panetto de martedi grasse


fastlagsris

ramettos de betula guarnite de plumas colorate (como decoration durante le quaresima)


fastlagssöndag

quinquagesima


fastlagstid

quaresima


fastland

continente;
som avser ~ continental


fastlandsklimat

climate continental


fastlimma

fixar con colla, collar


fastlägga

(bestämma) fixar, determinar, definir, establir, stipular


fastländsk

del continente


fastlänning

habitante del continente


fastlåst

en ~ situation un impasse fr [ä)pas]


fastlöda

soldar (a)


fastlödning

soldatura


fastmer|fastmera

(el. fastmera) plus tosto


fastmonterad

fixe, montate firmemente/stabilemente


fastna

(inte kunna röra sig) blocar se;
(klibba fast) adherer, attaccar se, collar (se);
bilen ~de i en snödriva le auto(mobile) se blocava in un monticulo de nive;
~ för en viss bok non poter abstiner se de comprar un certe libro;
~ i minnet restar in le memoria;
~ i trafiken esser trappate in le traffico, non poter avantiar/circular;
frimärket ~r inte le timbro non adhere/non (se) colla;
min blick ~de på tavlan mi reguardo poneva super le pictura


fastnagla

fixar con clavos, clavar, rivetar;
stå som ~d vid marken esser rivetate al solo


fastnita

rivetar


fastnålad

attachate [-sh-] per spinulas


fastrostad

adherite per ferrugine


fastsatt

fixate, fixe, adherite, attachate [-sh-]


fastsittande

fixe


fastskruva

vitar, fixar


fastslagning

fig constatation;
(slutsats) resolution


fastslå

fig (konstatera) constatar, establir, stabilir;
(bestämma) determinar, definir, confirmar, precisar, resolver


fastspika

fixar con clavos, clavar;
fig determinar


fastspänna

buclar, serrar/attachar [-sh-] con un bucla


fastställa

(avtala) fixar, establir, stabilir, assignar, appunctar;
(bestämma) determinar;
(konstatera) constatar;
~ priset på preciar


fastställelse

(överenskommelse) appunctamento, fixation, establimento, stabilimento;
(bestämning) definition, determination;
(konstatering) constatation;
jur ratification


fastsurra

cordar, attachar [-sh-] per cordas


fastsy

suer


fastsätta

(af)fixar, (af)figer, attachar [-sh-]


fastta

arrestar, apprehender, detener


fasttagare

arrestante;
leka rymmare och ~ jocar al fugitores e arrestantes


fasttejpad

attachate [-sh-] per banda adhesive


fasttråckla

presuer


fastvuxen|fastväxt

(el. fastväxt) radicate


fastän

(ehuru) ben que;
(men) ma


fat

(del av servis) platto;
(djupare) cuppa;
(tunna) barril, barrica, tonnello, tonna, vaso, vasculo, botte, recipiente;
(handfat) bassinetto;
(mått) barril;
ett ~ bensin un barrica/barril de petroleo;
ett ~ öl un barril de bira;
ligga någon i ~et fig poner traves/trabes a un persona;
lägga på ~ (i tunnor) intonnar


fata morgana|fata|morgana

fata morgana lat, mirage [-ad3e]


fatabur

dispensa;
ur egen ~ fig de proprie invention


fatal

fatal, funeste, nefaste, calamitose, catastrophic, disastrose, perniciose;
femme ~ femme fatal fr [fam fatal], femina fatal


fatalier

jur termino


fatalietid

jur termino


fatalism

fatalismo


fatalist

fatalista


fatalistisk

fatalista


fatalitet

fatalitate


fatt

I adv hinna/komma i ~ någon attinger un persona;
ta ~ någon sasir/caper un persona
II s få ~ i/ prender, attrappar, impugnar;
(gripa) sasir, caper
III adj hur är det ~? (hur förhåller det sig?) que es?;
(hur står det till?) como sta tu/vos?


fatta

(gripa) prender, sasir, impugnar;
(begripa) compre(he)nder, conciper, intender;
(börja hysa) prender, conciper;
~ beslut resolver, decider;
~ eld inflammar se;
~ hat mot någon prender/conciper odio pro un persona; ~ intresse prender interesse;
~ kärlek till någon inamorar se de un persona, comenciar a sentir amor pro un persona;
~ sig calmar se, continer se;
~ sig kort formular se in pauc/poc parolas;
ha lätt för att ~ compre(he)nder rapidemente


fattad

(samlad) composite


fattas

mancar;
det ~ tio kronor il manca dece coronas;
det ~ mig inte någonting il me manca nihil;
klockan ~ fem minuter i åtta il es octo horas minus cinque minutas;
vad ~ dig? que te occurre/passa?


fattbar

(begriplig) compre(he)nsibile, intelligibile


fattbarhet

(begriplighet) compre(he)nsibilitate, intelligibilitate


fattig

(behövande) povre, paupere, indigente, inope;
(ömklig) miserabile, misere, povre;
efter ~ förmåga secundo su possibilitate/su medios;
en ~ människa (medellös) un homine povre/paupere;
(stackars) un povre homine;
~ på kalorier povre in calorias;
~a riddare kul trenchos [-sh-] de pan frite;
göra ~ depauperar, impovrir


fattigdom

povressa, paupertate, miseria, indigentia, inopia, penuria;
kämpa mot ~en combatter le miseria;
leva i ~ viver in le povressa/le indigentia, menar un vita miserabile;
skriande ~ povressa/miseria absolute, extreme indigentia


fattigdomsbevis

fig certificato de indigentia/de povressa


fattighjon

assistito


fattighjälp

hist adjuta al personas indigente, assistentia public


fattighus

hist casa/domo/asylo de povres/de pauperes, hospitio


fattigkvarter

quartiero povre


fattigkyrkogård

fossa commun


fattiglapp

fig persona indigente/miserabile, povre/paupere diabolo


fattigmansbarn

infante de parentes povre/paupere, infante de povres/de pauperes


fattigvård

hist adjuta al personas indigente, assistentia public


fattlig

(begriplig) compre(he)nsibile, intelligibile


fattlighet

(begriplighet) compre(he)nsibilitate, intelligibilitate


fattning

(grepp) prisa;
(på glödlampa) culo;
(för glödlampa) porta-lampa;
fig (sinnesjämvikt) continentia;
behålla ~en tener le continentia;
bringa ur ~en disconcertar, consternar, stupefacer, surprender;
förlora ~en disconcertar se


fattningsbar

(begriplig) compre(he)nsibile, intelligibile


fattningsförmåga

compre(he)nsion, intellecto


fatvis

in barriles


fatwa

fatwa arab


fatöl

bira de barril


faun

myt fauno;
som en ~ faunesc


fauna

zool fauna


faunist

zool faunista


faunistik

zool faunistica


faunistisk

zool faunic, faunistic


faute

error, gaffe


fauvism

konst fauvismo [fo-];
som rör ~ fauvista [fo-]


fauvist

konst fauvista [fo-]


favorisera

favorar, favorir


favorit

favorito;
sport favorito


favoritbok

libro favorite/preferite/de preferentia/de predilection


favoritfärg

color favorite/preferite/de preferentia/de predilection


favoritförfattare

autor favorite/preferite/de preferentia/de predilection


favoriträtt

kul platto favorite/preferite/de preferentia/de predilection


favoritsysselsättning

occupation favorite/preferite/de preferentia/de predilection


favoritsystem

(gunstlingssystem) favoritismo;
(nepotism) nepotismo


favorituttryck

expression favorite/preferite/de preferentia/de predilection


favoritämne

specialitate


favör

(gunst) favor;
(fördel) avantage [-ad3e];
bevilja någon en ~ accordar un favor a un persona;
det kan vara en ~ att ha innerbanan sport haber le pista interior pote esser un avantage;
till någons ~ in (le) favor de un persona


favörpris

precio de favor


fax

(tele)fax, telecopia;
sända ett ~ inviar per (tele)fax, telecopiar


faxa

inviar per (tele)fax, telecopiar


faxapparat

apparato/machina de (tele)fax


faxmeddelande

message [-ad3e] per (tele)fax


faxnummer

numero de (tele)fax


faxpost

currero per (tele)fax


fe

myt fee


feature

radio, TV reportage [-ad3e] con scenas dramatic, feature eng [fi:tshö];
tidn articulo special


featureprogram

programma feature eng [fi:tshö]


feber

febre, temperatura;
(begär) febre, sete, desiro, desiderio, passion;
~n sjunker le febre decresce/bassa/declina/remitte;
gula ~n le febre jalne;
ha ~ haber febre/temperatura, febricitar;
ha 40 graders ~ haber 40 grados de febre;
hög ~ alte febre;
orsaka ~ infebrar;
ta ~n på någon mesurar le febre/prender le temperatura de un persona


feberaktig

febril, febricitante


feberaktighet

febrilitate, infebramento


feberanfall

attacco/accesso febril/de febre;
med upprepade ~ febre recurrente


feberdröm

sonio febril


feberfantasi

vision febril


feberframkallande

pyretic;
~ medel substantia pyretic


feberfri

afebril, non-febril, libere de/sin febre;
med apyretic;
~tt tillstånd stato sin febre;
med apyrexia


feberfrossa

fremito de febre


feberhetta

calor febril/de febre, ardor de febre


feberkurva

curva del febre


febernedsättande

febrifuge, antifebril, antipyretic;
~ medel medicamento/remedio febrifuge/antifebril/antipyretic/refrigerante, febrifugo, antipyretico, refrigerante, refrigerativo


febersjuk

febricitante, febril;
göra ~ infebrar


febersymptom

symptoma de febre


febertermometer

thermometro clinic/medical


febertillstånd

stato febril/febricitante, febrilitate, infebramento;
med pyrexia


febertopp

culmine del febre


feberträd

bot eucalypto glubose


feberutslag

eruption febril, herpete labial


feberyra|feberyrsel

(el. feberyrsel) vertigine febril/de febre


febrig

febril, febricitante;
göra ~ infebrar;
känna sig ~ sentir se febril/febricitante;
vara ~ febricitar


febril

febril, febricitante;
~ aktivitet activitate febril


februari

februario


februarirevolution

revolution de februario


federal

federal


federalism

federalismo


federalist

federalista


federalistisk

federalista, federal


federation

federation;
bilda en ~ federar


federativ

federal, federative, federalista


federerad

~ stat stato federal/federative/federate


fedrottning

regina del fees


feedback

tekn, psyk feedback eng [fi:dbæk];
urgöra ~ dar feedback


feeling

intuition


feeri

feeria


feg

coarde, pusillanime, poltron;
~ person coardo


feghet

coardia, pusillanimitate, poltroneria


feghjärtad

coarde, pusillanime, poltron


fegis

coardo


feja

(göra rent) nettar, mund(ific)ar;
(sopa) scopar


fejd

inimicitate hereditari/permanente, rancor (de familia), odio (de familia), vendetta it


fejka

(förfalska) fals(ific)ar;
(hitta på) inventar, imaginar;
(låtsas) finger


fejs

facie


fekal

fecal, excremental, excrementose


fekalier

feces, excrementos, materias fecal/excrementose


fel

I s (oriktighet) error, falta, torto, lapso, lapsus lat;
(defekt) defectuositate, defecto, vitio, mancamento, menda, imperfection;
(skuld) culpa;
det är ~ på ringklockan le campana es rumpite;
det är mitt ~ (il) es mi culpa;
ett oförlåtligt ~ un error impardonabile;
göra ett ~ committer un error;
utan ~ och vank salvo error e omission;
översättningen vimlar av ~ le errores pullula in le traduction
II adj mal, incorrecte, inexacte, improprie, abusive, false, erronee;
det är ~ nyckel isto non es le bon clave
III adv mal, falsemente, erroneemente, incorrectemente, abusivemente;
ha ~ errar, esser in error, haber torto;
höra ~ intender mal;
klockan går ~ le horologio non es juste;
köra ~ errar in le via;
organiskt ~ vitio de conformation;
räkna ~ malcalcular, facer mal le contos;
rätta till ett ~ reparar un error;
skriva ~ scriber incorrectemente/mal;
slå ~ faller, haber/facer fiasco;
ta ~ errar, esser in error, facer/committer un error;
trampa ~ facer un passo false


fela

I s mus violino
II v (fattas) faller, mancar;
(göra/ha fel) errar, esser in error, haber torto;
(göra orätt) peccar, demeritar;
den ~nde länken le anello mancante


feladresserad

mal adressate


felaktig

mal, incorrecte, inexacte, improprie, abusive, false, erronee;
en ~ användning av ett ord un empleo/uso incorrecte/improprie/abusive de un parola, un mal empleo/uso de un parola;
ge en ~ bild av något dar un imagine false de un cosa


felaktighet

(oriktighet) error, falta, torto, lapso, lapsus lat;
(defekt) defecto, defectuositate, vitio, mancamento, menda, imperfection


felanalys

analyse/analysis erronee


felanmälan

tele notification de un telephono defective/defectuose


felas

mancar;
det ~ tio kronor il manca dece coronas;
det ~ mig ingenting il me manca nihil;
vad ~ dig? que te occurre/passa?


felbar

fallibile


felbarhet

fallibilitate


felbedöma

judicar/appreciar erroneemente/incorrectemente


felbedömning

error de judicamento/de judicio/de appreciation


felbehandla

tractar/curar impropriemente


felbehandling

tractamento/cura/therapia improprie


felberäkna

miscalcular


felberäkning

miscalculation


felcitera

citar erroneemente/incorrectemente


feldosera

dosar impropriemente


feldrag

colpo/tracto erronee


felfinnare

cavillator, depreciator, criticastro, hypercritico


felfinneri

cavillositate


felformulerad

formulate incorrectemente


felfri

correcte, sin faltas, sin errores, impeccabile, perfecte;
på ~ svenska in svedese correcte/perfecte


felfrihet

impeccabilitate


felföra

(i bokföring) registrar/inscriber impropriemente


felgrepp

error, gaffe


feliknande

feeric


felinformerad

mal informate


felinvestering

ekon investimento non profitabile


felkalkyl

error de calculo, mal calculo, miscalculation


felkalkylering

miscalculation, error de calculo, calculo erronee


felkonstruerad

mal construite


felkälla

fonte de errores


fellah

fellah arab


fellatio

fellatio


fellista

s (i bok) erratum lat (pl errata)


felläsning

lectura erronee


felmanöver

manovra erronee


felmarginal

margine de error


felparkera

parcar/stationar in un loco interdicite/prohibite


felplacera

misplaciar


felplanerad

mal planate


felprogrammerad

data mal programmate


felräkning

miscalculation, error de calculo, calculo erronee


felräkningspengar

parte de cassa que pote mancar a causa de error de calculo


felsatsning

investimento improductive


felskrivning

falta orthographic/de orthographia, error de penna/de scriptura, lapso, lapsus lat


felslagen

fallite, frustrate;
~ skörd recolta fallite;
felslagna förhoppningar sperantias frustrate


felslut

fil conclusion/deduction erronee, paralogismo, fallacia


felspekulation

ekon speculation non profitabile


felstavning

error/falta orthographic/de orthographia


felsteg

passo false;
fig falta, passo false;
begå ett ~ committer un falta, facer un passo false


felsyn

vista/opinion erronee


felsägning

lapsus linguae lat [linggwä]


feltolka

misinterpretar


feltolkning

interpretation erronee, misinterpretation


feltryck

error/falta de impression, impression/exemplar defectuose


felunderrättad

mal informate


felöversättning

interpretation/traduction erronee, misinterpretation


fem

cinque;
dela i ~ delar quintar;
delbar med ~ quinari;
~ hundra cinque centos;
~ år cinque annos, lustro


femaktare

teat pecia/obra de theatro in cinque actos


femaktsdrama

teat tragedia in cinque actos


femarmad

a/de cinque bracios


fembladig

bot pentapetale, quinquefoli(at)e


femcylindrig

a cinque cylindros


femdagarsvecka

septimana de cinque dies/jornos de labor/de travalio


femdelad

de cinque partes;
bot, zool pentamere


femdubbel

quintuple


femdubbla

quintupl(ic)ar


femdubbling

quintuplication


femdygnsprognos

meteor prognose/prognosis de cinque dies/jornos


femetta

colpo in plen centro, impacto directe


femfaldig

quintuple


femfemma

jur persona declarate exempte de pena a causa de irresponsabilitate


femfingerört

bot potentilla argentee


femfingrad

bot pentadactyle


femfotad

~ vers litt pentametro


femhundratalet

le sexte seculo


femhörnig

mat pentagone, pentagonal


femhörning

mat pentagono


feminin

feminin


femininum

språk feminino


feminisera

feminisar;
(förvekliga) effeminar


feminiserad

(förvekligad) effeminate


feminisering

feminisation;
effemination


feminism

feminismo


feminist

feminista


feministisk

feminista


femkamp

sport pentathlon


femkampare

sport pentathleta


femkantig

mat pentagone, pentagonal


femkilosförpackning

pacco de cinque kilos/kilogrammas


femkrona

num moneta de cinque coronas


femkronorsmynt

moneta de cinque coronas


femledad

bot, zool pentamere


femling

quintuplo, quinquigemino, un de cinque geminos


femma

(siffra) le numero/cifra cinque;
(mynt) moneta de cinque coronas;
(våning) appartamento a/de cinque cameras;
(betyg) cinque;
det är en annan ~ fig isto es un altere historia


femmannalag

sport equipa/team eng [ti:m] de cinque personas


femmannastyre

pentarchia


femmastare

sjö nave de cinque mastes


femme fatal|femme|fatal

femme fatal fr [fam fatal], femina fatal


femmilslopp

sport (cursa de) cinque millias


femminutersrast

pausa de cinque minutas


femmänning

nepote/nepto/nepta de infante de cosino


femmånaders-|femmånaders

(som varar fem månader) que dura cinque menses;
(fem månader gammal) de cinque menses


femplanig

mat pentahedre


femplaning

mat pentahedro


femprocentig

de cinque per/pro cento


femradig

litt de cinque versos


femroddare

sjö hist quinquareme


femrummare

appartamento a/de cinque cameras


femrumslägenhet

appartamento a/de cinque cameras


femsidig

de cinque paginas;
mat pentagone, pentagonal


femsiding

mat pentagono


femsiffrig

que compre(he)nde cinque cifras


femsitsig

en ~ bil un auto(mobile) con cinque sedias


femspaltig

a/de cinque colonnas/columnas


femspråkig

(om person) qui parla cinque linguas;
ett ~t lexikon un dictionario in cinque linguas


femstavig

litt pentasyllabe, pentasyllabic;
~ vers pentasyllabo


femsträngad

mus a/de cinque chordas, pentachorde;
~ lyra lyra pentachorde, pentachordo


femstämmig

mus a/pro cinque voces, pro cinque instrumentos


femtal

(numero de) cinque;
ett ~ personer cinque personas


femtalig

quinari


femte

quinte;
den 5 december le 5 (cinque) de decembre;
~ hjulet under vagnen fig le quinte rota del carrossa/del carro/del carretto;
~ sjukdomen erythema infectiose;
för det ~ in quinte loco, quinto;
Karl V Carolo Cinque;
var ~ minut tote le cinque minutas


femtedagarsfeber

med quintana


femtedel

quinte parte, quinto;
dela i ~ar quintar


femtekolonn

mil quinte columna/colonna


femtekolonnare

pol (landsförrädare) traitor del patria, persona del quinte columna/colonna


femtielfte

för ~ gången pro le centesime vice


femtielva

~ gånger tante/cento vices


femtilapp

num billet de cinquanta coronas


femtimmarsföreställning

teat representation que dura cinque horas


femtio

cinquanta


femtiokronorssedel

billet de cinquanta coronas


femtionde

cinquantesime, quinquagesime


femtiondedel

cinquantesime/quinquagesime parte, cinquantesimo, quinquagesimo


femtiotal

cinquantena;
ett ~ personer un cinquantena de/circa cinquanta personas;
på ~talet in le annos cinquanta


femtioårig

de cinquanta annos, cinquantenari, quinquagenari


femtioåring

persona cinquantenari/de cinquanta annos


femtioårsdag

cinquantesime anniversario


femtioårsjubileum

jubileo de cinquanta annos


femtioårsåldern

le etate de cinquanta annos


femtioöring

moneta de cinquanta oere


femtitalist

litt poeta del generation del annos cinquanta


femton

dece-cinque, quindece


femtonde

dece-quinte, quindecime, decimoquinte;
den 15 maj le 15 (dece-cinque) de maio;
Ludvig XV Ludovico Quindece


femtonhundrameterslopp

sport (cursa de) dece-cinque centos metros


femtonhundratalet

le dece-sexte/decimosexte seculo


femtonig

mus pentatonic


femtonighet

mus musica pentatonic


femtontal

ett ~ quindecena, circa dece-cinque


femtonårig

de dece-cinque annos


femtonåring

juvene de dece-cinque annos


femtonårsåldern

le etate de dece-cinque annos


femtåig

zool pentadactyle


femuddig

~ stjärna pentaculo, pentagramma


femvärdig

kem pentavalente


femvärdighet

kem pentavalentia


femväxlad

a cinque cambios/marchas [-sh-]/velocitates


femvåningshus

casa de cinque etages [-d3-]


femårig

(som varar fem år) quinquennal;
(fem år gammal) de cinque annos;
sjö hist quinquareme;
~ galär quinquareme


femåring

infante de cinque annos


femårsperiod

quinquennio, lustro


femårsplan

plano quinquennal


femöring

hist moneta de cinque oere


fena

zool pinna, aletta;
inte kunna röra en ~ av rädsla fig esser paralysate per le pavor/per le angustia


fenacetin

farm phenacetina


fender|fendert

(el. fendert) sjö guarda-colpos


fenformig

de forma de pinna/de aletta


fengäddor

zool (familj) polypteridas


Fenicien

Phenicia


fenicier

phenicio


fenicisk

phenicie


feniciska

1 språk phenicio 2 (kvinna) phenicia


fenig

pinnate


fenix

phenice;
fågeln Fenix Phenice


fenköl

sjö quilla de forma de pinna/de aletta


fenmetralin

farm phenmetralina


fennek

zool fennec


fennicism

språk idiotismo finnese, fennicismo


fenol

kem phenol, acido phenic/carbolic


fenomen

phenomeno


fenomenal

phenomenal, extraordinari, prodigiose;
fil phenomenal


fenomenalism

fil phenomenalismo


fenomenalist

fil phenomenalista


fenomenalistisk

fil phenomenalistic


fenomenalitet

fil phenomenalitate


fenomenalogisk

fil phenomenologic


fenomenlära

fil phenomenologia


fenomenologi

fil phenomenologia;
företrädare för ~ phenomenologo


fenotyp

biol phenotypo;
som avser ~ phenotypic


fentagg

zool radio de pinna


fenval

zool rorqual, balenoptera


fenyl

kem phenylo


feodal

feudal;
~ besittning proprietate feudal, feudo;
~ tillhörighet feudalitate


feodalherre

feudatario


feodalisera

feudalisar


feodalisering

feudalisation


feodalism

feudalismo


feodalsystem

systema feudal, feudalismo


feodalvälde

feudalismo


feodalväsen

feudalismo;
specialist på ~ feudalista


ferie

vacantias, ferias;
ha/vara på ~ haber vacantias, feriar, vacar


feriearbete

travalio/labor de vacantias/que on face durante le vacantias


feriekurs

curso de vacantias


ferieresa

viage [-ad3e] touristic [tu-]/de vacantias


ferieskola

schola de estate


ferievistelse

(för barn) sojorno a un colonia de vacantias (pro infantes)


ferm

prompte, rapide


fermat

mus fermata, corona


ferment

fermento, enzyma


fermentera

fermentar


fermenterbar

fermentabile


fermentering

fermentation;
som orsakar ~ fermentative


fermitet

promptitude, rapiditate


fermium

kem fermium


fernissa

I s vernisse
II v vernissar


fernissare

vernissator


fernissning

vernissage [-ad3e]


ferrit

kem ferrite;
som avser ~ ferritic


ferrokarbonat

miner siderite


ferromagnetisk

ferromagnetic


ferromagnetism

ferromagnetismo


fertil

fertile, prolific


fertilitet

fertilitate


fesaga

feeria


fess

mus fa bemolle


fest

festa, festivitate, partita;
(gala) gala;
alltför uppsluppen ~ orgia;
en ~ för ögat un regalo/festa pro le oculos;
fira en ~ celebrar un festa, fest(in)ar, festear;
ge en ~ dar un festa;
ordna en ~ organisar un festa;
som avser ~ festive


festa

celebrar un festa, fest(in)ar, festear;
~ av någon dar un festa de adeo/de adieu fr [adjø] a un persona;
~ om trincar;
~ upp sina pengar dilapidar su moneta


festarrangör

organisator de un festa


festbelysning

illumination del festa


festblåsa

roba de festa


festdag

die/jorno festive/de festa, festa


festdekoration

ornamento(s) de festa


festdeltagare

participante al festa, festeator


festdräkt

habito/vestimento de festa


festföremål

heroe del festa


festföreställning

representation/spectaculo de gala


festförstörare

guasta-festa


festglädje

joia/gaudio del festa


festina lente|festina|lente

festina lente lat


festival

festival


festivitas

festivitate, festa


festivitet

festivitate


festkantat

mus cantata de festa


festklädd

in habito/vestimento de festa


festkläder

habitos/vestimentos de festa


festklänning

roba de festa


festkommitté|festkommitte

commission/committee eng [kömiti] del festa(s)


festlig

festive, de festa;
(lustig) comic, burlesc


festlighet

festivitate, festa, gala


festmiddag

regalo de festa, festino, banchetto


festmåltid

regalo de festa, festino, banchetto;
hist agape


feston|festong

(el. festong) arkit feston;
pryda med ~er ornar con festones, festonar


festplats

terreno de festa(s)


festprisse

bon vivant fr [bå) viva)], bacchante


festsal

sala de festa(s)


festskrift

publication commemorative


festspel

festival


feststämning

ambiente festive, festivitate


festtal

discurso de festa


festtalare

orator de festa


festtåg

marcha [-sh-] de festa


festutgåva

edition de festa


festvåning

sala de festa(s)


fet

grasse;
med adipose;
(mycket fet) obese;
bli/göra ~ ingrassiar;
de ~a åren fig le annos de abundantia;
~ jordmån/lera terra/argilla grasse/fertile;
~t konto fig conto bancari grasse;
inte ha det för ~t fig esser paupere/povre


feta

kul pheta grek


fetblad

bot sedo


fetbladsväxter

bot (familj) crassulaceas


fetera

celebrar, render homage [-ad3e] a


fetisch

fetiche fr [fetish]


fetischdyrkan

fetichismo [-sh-]


fetischism

fetichismo [-sh-]


fetischist

fetichista [-sh-]


fetknopp

bot sedo;
fig persona grasse/obese;
gul ~ bot sedo acre;
vit ~ sedo albe


fetlagd

corpulente, replete, grasse


fetma

I s corpulentia, repletion, obesitate;
med adipositate
II v augmentar de peso, ingrassiar


fetna

ingrassiar, augmentar de peso


fetsill

kul haringo grasse


fetstil

typ typo de character/de littera grasse, typo/character/littera grasse, typographia grasse


fett

grassia;
(talg) sebo;
(späck) adipe, lardo;
biokem lipide;
animaliskt ~ grassia animal, adipe, adipocera;
leva på ~et viver de su grassia;
smörja in med ~ ingrassar, lubri(fi)car;
som avser ~ adipose, sebacee


fetta

~ in ingrassar, olear


fettabsorberande

kem lipophile


fettaktig

grasse;
biokem lipidic, lipoide;
med adipose


fettbildande

ingrassiante


fettbildning

formation de grassia;
biol lipogenese, lipogenesis;
sjuklig ~ med steatose, steatosis


fettdegeneration

med steatose, steatosis


fettdrypande

unctuose


fettfläck

macula de grassia


fettfri

libere de/sin grassia/materias grasse


fetthalt

percentage [-ad3e] de grassia, tenor in materias grasse


fetthaltig

grasse;
biol adipose


fetthjärta

med steatose/steatosis del corde


fettig

grasse, oleaginose, oleose, unctuose;
biokem lipidic, lipoide;
en ~ krage un collo grasse;
en ~ päls un pelle grasse/oleose


fettighet

grassia, oleaginositate, unctuositate


fettisdag

martedi grasse


fettisdagsbulle

kul panetto de martedi grasse


fettklump

massa de grassia


fettkula

med lipoma


fettkörtel

anat glandula sebacee


fettlager

strato adipose/de grassia;
(under huden) panniculo adipose


fettlever

med steatose/steatosis del ficato/del hepate


fettnedbrytning

biol lipolyse, lipolysis


fettomsättning

fysiol metabolismo del lipide/del grassias


fettpärla

oculo (de grassia);
fettpärlor i soppan kul oculos super le suppa


fettrand

orlo de grassia


fettsnål

kul magre, povre in materias grasse/in lipides, de basse contento grasse


fettsugning

med lipectomia


fettsvulst

med lipoma


fettsyra

kem acido grasse


fettvalk

rolo de grassia


fettvävnad

anat texito adipose;
(under huden) panniculo adipose/grassose


fettämne

biokem lipide


fetvadd

watta grasse


fez

fez arab


fi

(grekisk bokstav) phi


fial

arkit fiale ty


fiasko

fiasco, insuccesso, fallimento, disfacto;
göra ~ facer fiasco, faller


fibbla

bot hieracio, leontodo;
flock~ hieracio umbellate;
grå~ hieracio piloselle;
höst~ leontodo autumnal;
rev~ hieracio lactucelle;
skogs~ hieracio silvatic


fiber

fibra;
mikroskopisk ~ fibrilla;
som avser ~ fibrose;
syntetisk ~ fibra synthetic/artificial


fiberaktig

fibrose, fibrillose, filamentose


fiberarmerad

tekn armate de fibras;
~ plast plastico armate (de fibras);
composito


fiberlängd

longor del fibra


fiberoptik

tele, data optica a fibras


fiberplatta

pannello de fibras


fiberpäls

pellicia de fibras synthetic/artificial


fiberrik

ric in fibras


fiberskiva

pannello de fibras


fiberväxt

bot planta fibrose/a fibra


fibrig

fibrose, fibrillose, filamentose


fibrill

fibrilla


fibrin

med fibrina;
som avser ~ fibrinose


fibrom

med fibroma


fibros

med fibromatose, fibromatosis


fibrös

fibrose


fibula

hist (spänne) fibula;
anat fibula, perone;
som avser ~ anat peroneal, peronee


ficka

tasca;
en ~ full un tascata;
ha pengar på ~n haber moneta in su tasca;
stoppa i ~n intascar


fickalmanacka

almanac portative/de tasca


fickatlas

atlas portative/de tasca


fickflaska

flasco de tasca


fickformat

formato de tasca;
en bok i ~ un libro (in formato) de tasca


fickkalender

calendario/agenda de tasca


fickkalkylator

calculator de tasca, minicalculator


fickkam

pectine de tasca


fickkniv

cultello de tasca


fickkompass

compasso/bussola portative/de tasca


ficklampa

lanterna/lampa de tasca


ficklexikon

dictionario portative/de tasca


fickparkera

parcar in fila


fickpartitur

mus partitura de tasca


fickpengar

moneta de tasca


fickplunta

flasco de tasca


fickräknare

calculator de tasca, minicalculator


fickspegel

parve speculo de tasca


ficktjuv

seca-bursas pl;
pickpocket eng [pikpåkit];
Varning för ~ar! Attention, pickpockets!


fickupplaga

edition portative/de tasca


fickur

horologio de tasca


fiddla

mushist vidula, vitula


fideikommiss

jur fideicommisso;
som avser ~ fideicommisse


fideikommissarie

jur fideicommissario;
som avser ~ fideicommissari


fideikommissinnehavare

jur fideicommissario;
som avser ~ fideicommissari


fiende

inimico, adversario;
besegra ~n combatter le inimico;
bli ~ med inimicar se con;
falla i ~ns händer cader in manos inimic;
göra någon till sin ~ inimicar un persona;
hålla ~n stången continer le inimico;
svurna ~r inimicos jurate;
älska din ~ ama tu inimico


fiendeland

pais inimic


fiendeläger

campo/armea inimic


fiendestyrka

armea inimic


fiendskap

hostilitate, inimicitate, animositate


fientlig

inimic, hostil;
~t intrång incursion;
göra ~t sinnad inimicar


fientlighet

inimicitate, hostilitate


FIFA

(eng Federation International de Football Associations) FIFA (Federation International de Associationes de Football eng [futbå:l])


fiffa

~ upp adornar, parar;
~ sig facer se belle


fiffel

intriga, intrico, cabala, maneo, manipulation


fiffig

astute, ingeniose, subtil


fiffighet

astutia, ingenio, subtilitate


fiffla

fraudar, falsificar, manipular, adulterar, malversar, intrigar


fifflare

fraudator, falsario, falsificator, adulterator, intrigator


fifflig

inhoneste, intrigante


fifty-fifty|fifty

fifty-fifty eng [fiftififti];
dela ~ divider in (duo) partes equal;
hans chanser är ~ su possibilitates es cinquanta per cento


fight

combatto, lucta, battalia


fightas

combatter, luctar, battaliar, batter se


fighter

combattente, luctator, battaliator


figur

figura;
(person) figura, personage [-ad3e], typo; geometrisk ~ figura geometric;
göra en slät ~ facer un impression mediocre;
ha en bra ~ haber un bon figura;
han är en udda ~ ille es un typo curiose/particular/special


figural

konst figurative


figurant

teat figurante, comparsa


figuration

mus figuration, ornamento, adornamento, imbellimento


figurativ

figurative


figurera

figurar, functionar;
mus ornar;
~ i ett sammanhang figurar in un constellation;
~ som tolk functionar como interprete


figurering

figuration


figurgåta

rebus lat


figurlig

figurative, figurate;
den ~a betydelse av ett ord le senso/acception figurate/figurative de un parola;
i ~ mening figuratemente, in un senso figurate


figurmålning

konst pictura de figuras


figurnära

stricte


figurstudie

konst studio anatomic


figursydd

taliate al cinctura


figuråkning

sport (i konståkning på skridsko) figuras compulsori


Fiji|Fijiöarna

(el. Fijiöarna) (le Insulas de) Fiji eng [fi:d3i:]


fijian

fijiano [fi:d3-]


fijiansk

fijian [fi:d3-]


fik

café, coffee shop eng [kåfishåp], coffee bar eng [kåfiba:]


fika

I s caffe;
ta sig en ~ prender un caffe
II v 1 prender caffe;
gå ut och ~ venir a prender caffe 2 ~ efter desi(de)rar ardentemente, aspirar a


fikapaus

pausa de caffe/pro prender caffe


fiken

avide, desi(de)rose


fikenhet

aviditate, appetentia, sete


fikon

bot fico;
fick du ~? fig confundite, nonne?;
get~ caprifico;
vild~ caprifico


fikonkaktus

bot opuntia


fikonlöv

folio de fichiero


fikonspråk

linguage [-ad3e] ubi on joca con le parola fico (p. ex. sapor deveni fiporsaco);
specialisternas ~ fig le linguage [-ad3e] incomprensibile del specialistas


fikonträd

bot fichiero


fiktion

fiction;
som avser ~ fictional


fiktionalism

fil fictionalismo


fiktionalist

fil fictionalista


fiktionslitteratur

litteratura fictional


fiktiv

fictive, ficticie, imaginari


fikus

bot fico;
fig homosexual;
benjamin~ fico benjamin;
fönster~ fico elastic


fil

I (körfält) via;
(rad) fila, rango;
data file eng [fail];
tre rum i ~ tres cameras in fila
II (verktyg) lima
III kul lacte coagulate/cualiate


fila

limar


Filadelfia

Philadelphia


filament

text filamento


filantrop

philanthropo


filantropi

philanthropia


filantropisk

philanthrope, philanthropic


filare

limator


filariasis

med filariasis


filateli

philatelia


filatelist

philatelista


filatelistisk

philatelic


filbunke

kul lacte coagulate/cualiate dense


filea

kul levar/remover le filets fr [file]


filgrad

tekn rugositate de lima


filharmoni

mus orchestra philharmonic, philharmonia


filharmoniker

mus membro de un orchestra philharmonic


filharmonisk

mus philharmonic;
~ förening societate philharmonic, philharmonia


filial

filial, succursal;
biliotekets ~ le filial/succursal del bibliotheca;
som avser ~ filial;
öppna en ~ aperir un succursal


filibuster

pol (långpratare) filibuster eng, obstructionista;
(långprat) filibuster eng, obstruction/obstructionismo (systematic), discurso obstructionista


filibustra

pol parlar interminabilemente a scopo de obstruer un decision, ager como/esser un filibuster, exercer le tactica filibuster


filigran

konst filigrana;
utsmycka med ~ filigranar


Filip

Philippo


filipin

bot philippina, amandola duple;
spela ~ jocar con philippinas/con un philippina


filipper

hist philippense


Filipperbrevet

bibl le Epistola al Philippenses


Filippi

hist Philippi


filippik

philippica


filippinare

philippino;
Filippinerna le Insulas Philippin, le Philippinas


filippinsk

philippin


filippisk

hist philippense


filisteisk

bibl philistee


filister

philisteo


filistermässig

philistee


filiströs

philistee


filisté|filiste

bibl philisteo


filkörning

conducta al juste parte vehicular del cammino


filler|fillermaterial

(el. fillermaterial) impletion, mastico


film

(hinna) film, pellicula;
film film, cinema, cine;
foto film, pellicula;
exponera en ~ exponer un film/un pellicula;
finkornig ~ film/pellicula a grano (multo) fin;
framkalla en ~ evolver un film/un pellicula;
spola tillbaka ~en rebobinar le film/le pellicula;
som avser film film cinematographic;
svartvit ~ film film in nigre e blanc;
foto film/pellicula in nigre e blanc;
sätta ~ i en kamera cargar un camera;
visa en ~ presentar/projectar un film


filma

filmar, cinematograph(i)ar, registrar un film;
fig (låtsas) finger, simular


filmakademi

academia/schola de cinema/de cine/de film


filmaktig

cinematographic, de cinema, como in un film


filmapparat

apparato cinematographic, cinematographo


filmare

productor/director de film


filmarkiv

archivo cinematographic, cinematheca


filmateljé|filmatelje

studio cinematographic/de cinema/de cine


filmatisera

filmar;
~ en bok filmar un libro, adaptar un libro pro le cine(ma)


filmatisering

filmation, adaptation/version cinematographic/pro le cine(ma)


filmatisk

cinematographic


filmbearbetning

adaptation cinematographic


filmbild

imagine de film


filmbolag

compania cinematographic


filmbredd

formato/largor del film


filmcensur

censura cinematographic/de films


filmduk

schermo de cinema/de cine/de projection


filmfestival

festival cinematographic/de cinema/de cine/del film


filmföreställning

session cinematographic/de cinema/de cine


filmförevisning

projection de un film


filmförevisningsapparat

projector de cinema/de cine/cinematographo


filmhistoria

historia cinematographic/del cinema/del cine/del film


filmhjälte

heroe cinematographic/de cinema/de cine/de film


filmidol

idolo cinematographic/de cinema/de cine/de film


filmindustri

industria cinematographic/del cinema


filminspelning

filmation


filmisk

cinematographic


filmjölk

lacte coagulate/cualiate


filmkamera

camera cinematographic, apparato pro filmar


filmkarriär

carriera cinematographic


filmkassett

cassetta


filmklubb

cineclub eng [sinöklab]


filmkonst

arte cinematographic, cinematographia, cinema


filmkonstnär

cineasta


filmkritik

critica cinematographic


filmkritiker

critico cinematographic


filmkunskap

filmologia


filmkännare

cineasta


filmmakare

productor/director de film


filmmanus|filmmanuskript

(el. filmmanuskript) scenario cinematographic/de film


filmmontage

montage [-ad3e] de un film


filmmusik

musica de film


filmning

filmation


filmotek

cinematheca, filmotheca


filmpremiär

première fr [-jä:r]/prime representation de un film


filmproducent

productor de un film/de films


filmprojektor

projector de cinema/de cine, cinematographo


filmrecension

recension de un film


filmregissör

director de scena cinematographic


filmreklam

reclamo/publicitate de cinema/de cine


filmremsa

banda de film


filmreportage

reportage [-ad3e] filmate


filmroll

rolo/parte cinematographic


filmrulle

foto (rolo de) pellicula photographic;
film bobina de film


filmskapare

cineasta


filmskådespelare

actor cinematographic/de cinema/de cine


filmskådespelerska

actrice cinematographic/de cinema/de cine


filmstjärna

stella cinematographic/de cinema/de cine, star eng [sta:]


filmstudio

studio cinematographic/de cinema/de cine


filmteknik

technica cinematographic


filmtitel

titulo de un film


filmupptagning

filmation


filmuthyrare

distributor de films


filmuthyrning

location/distribution de films


filmversion

version cinematographic/filmate


filmvisning

projection de un film


filmvärlden

le mundo cinematographic/del cinema/del cine/del film


filning

limatura


filolog

språk philologo


filologi

språk philologia


filologisk

språk philologic


filosof

philosopho;
dålig ~ philosophastro


filosofem

fil philosophema


filosofera

philosophar


filosofi

philosophia;
~e doktor/magister doctor/magistro in philosophia e litteras


filosofisk

philosophic;
~ sats/teori philosophema


filspån

limatura


filt

(material) feltro;
(sängfilt) copertura, plaid eng [plæd];
täcka med ~ feltrar


filta

feltrar;
~ sig feltrar (se)


filtartad

feltrate


filter

filtro, filtrator, cribro, colo, colatorio;
låta passera genom ~ percolar


filtercigarrett

cigarretta a/con filtro


filterpress

filtro pressa


filterpåse

filtro de papiro


filthatt

(cappello de) feltro


filtmakare

feltrero


filtmatta

tapete/tapis fr [tapi] de feltro


filtning

feltration


filtpenna

(stilo/penna de) feltro


filtra

~ sig feltrar (se)


filtrat

filtrato


filtrera

filtrar, colar


filtrerbar

filtrabile


filtrerbarhet

filtrabilitate


filtrering

filtration, colatura


filtreringsapparat

apparato a/de filtrar


filtrerpapper

papiro filtro/filtrante/de filtro/pro filtrar


filtrerpress

filtro pressa


filtsula

solea de feltro


filttoffel

pantofla de feltro


filur

brigante, scelerato, malandrino, villano, picaro sp


filurig|filurisk

(el. filurisk) brigantesc, scelerate, villan, picaresc


filé|file

kul filet fr [file];
text dentella (suite in figuras sur un rete de filos nodate)


fimbulvinter

hiberno multo frigide


fimos

med phimose, phimosis


fimp

stirpetto/fin de cigarretta/de cigarro


fimpa

(släcka cigarett) extinguer;
fig lassar, abandonar;
~ ett projekt abandonar un projecto


fimpning

(av cigarett) extinction;
fig abandonamento


fin

fin, delicate;
(bra) bon;
(subtil) subtil, fin, delicate, discrete, gentil, polite, sensibile;
(tunn) tenue;
(slank) gracile, svelte, fin;
(ädel) fin, pur;
(elegant) elegante, fashionabile [fæshön-];
(utsökt) exquisite, selecte, raffinate;
(med hög social ställning) distinguite, digne, nobile;
en ~ människa un persona nobile;
ett ~t regn un pluvia minute;
ett ~t sällskap un societate selecte;
extra ~ kvalitet qualitate extrafin/superfin;
~ ironi ironia fin/subtil;
~t!


final

I s sport, mus final;
gå till ~en sport qualificar se pro/arrivar al final
II adj final, ultime, definitive;
språk final;
~ konjunktion conjunction final


finalism

fil finalismo


finalist

sport, fil finalista


finalitet

finalitate


finalitetsprincip

fil principio de finalitate


finalmatch

sport match eng [mætsh] final


finalomgång

sport ronda final


finalplats

sport placia final


finalsats

mus parte final;
språk proposition final


finalspel

sport partita/concurso/incontro/competition/match eng [mætsh] final


finans

financia;
som avser ~ financiari


finansbolag

societate/compania de financiation/de financiamento


finansdepartement

ministerio del financias


finansförvaltning

administration del financias


finansgeni

genio de financiation/de financiamento


finansgrupp

gruppo financiari


finanshaj

vulpe de financiation/de financiamento


finansiell

financiari


finansiera

financiar


finansiering

financiation, financiamento


finansieringsmetod

methodo de financiation/de financiamento


finansieringsplan

projecto/plano de financiation/de financiamento


finansieringspolitik

politica de financiation/de financiamento


finansieringssätt

maniera/modo de financiation/de financiamento


finansimperium

imperio financiari/monetari


finansinstitut

instituto de financiation/de financiamento


finansiär

financiero, financiator


finansman

experto de financiation/de financiamento


finansminister

ministro del financias


finansplan

projecto/plano de financiation/de financiamento


finansrätt

jur derecto financiari/del financias


finansräv

vulpe de financiation/de financiamento


finansvalp

juveno qui gania multe moneta per speculationes financiari


finansvetenskap

scientia financiari/del financia(s)


finansvärlden

le mundo financiari/del financia(s)


finansväsen

financia(s), systema financiari/monetari


finansår

anno financiari/budgetari [bad3-]


finbageri

pastisseria;
innehavare av ~ pastissero


finemang

~! splendide!, excellente!


finera

tekn affinar


finering

tekn affinamento


finess

finessa, detalio


finfibrig

de fibra fin


finfin

bonissime, multo bon, super, extra, excellente


finfördela

granular, pulverisar, vaporisar


finger

digito;
det kliar i fingrarna på mig (för att göra något) fig le digito me pruri (a/pro facer un cosa);
ett varnande ~ un digito advertente/admonitori;
ge honom ett ~ och han tar hela handen da le un digito, e ille te prende le mano;
ha ett ~ med i spelet fig intervenir tacitemente, haber le manos in le pasta;
ha gröna fingrar fig haber digitos verde, esser un bon horticultor;
ha långa fingrar haber digitos longe;
fig esser inclinate al furto;
hålla fingrarna borta från non toccar (con le digitos);
fig non immiscer se/ingerer se in, non intervenir/intromitter in;
inte lyfta/röra ett ~ fig non mover un digito;
inte lägga fingrarna emellan fig non haber consideration con/indulgentia pro;
knäppa med fingrarna clac(c)ar le digitos;
kunna något på sina fem fingrar fig cognoscer un cosa a fundo, dominar un cosa;
peka ~ åt någon disdignosemente indicar un persona per le digito;
räkna på fingrarna calcular/facer le calculo al digitos;
se genom fingrarna med fig clauder le oculos, condonar, conniver;
slicka sig om fingrarna leccar se le digitos;
slå någon på fingrarna fig reprimendar/reprehender un persona;
som avser ~ digital;
som sitter mellan fingrarna interdigital;
sätta fingret på något fig poner/mitter le digito super;
utan fingrar zool adactyle


fingera

finger, simular


fingerad

fictive, simulate, inventate;
en ~ attack un attacco simulate;
ett fingerat namn un nomine inventate;
~ vinst beneficio fictive


fingeralfabet

alphabeto digital, dactylogia


fingeravtryck

impression/marca digital/de digito(s);
identifikation genom ~ dactyloscopia;
ta någons ~ prender le impressiones digital de un persona


fingerblomma

anat pulpa del digito


fingerborg

digital


fingerborgsblomma

bot digitalis


fingerbred

large como le digito, del largor de un digito


fingerbredd

(transverso de) digito


fingerformad

in forma de digito, digitiforme;
bot digitate


fingerfärdig

agile con le digitos, dextere/dextre


fingerfärdighet

agilitate del digitos, dexteritate


fingering

fingimento, simulation


fingerkrok

dra ~ tirar digitos


fingerled

anat phalange;
yttersta ~en le phalangetta;
mellersta ~en le phalangina


fingerlik

digitiforme


fingermuskel

musculo digital


fingernagel

ungue/ungula del digito


fingerring

anello, anulo


fingerräkning

dactylogia


fingerskiva

(på telefon) disco selector/numerate, selector


fingerspets

puncta/extremitate del digito;
ut i ~arna usque al punctas del digitos


fingerspråk

arte de parlar con le digitos/manos, dactylologia, chirologia


fingersvamp

bot clavaria;
~ar (familj) clavariaceas


fingersättning

mus digitation


fingertjock

de largor de un digito


fingertopp

puncta/extremitate del digito;
ut i ~arna usque al punctas del digitos


fingertoppskänsla

intuition/senso subtil, tacto


fingertuta

digital


fingertång

bot fuco digitiforme


fingervante

guanto de cinque digitos


fingervisning

indication, signo, indicio


fingerört

bot potentilla;
femfinger~ potentilla argentee;
rev~ potentilla reptante


fingerövning

exercitio del digitos;
mus exercitio de digitation


fingra

~ på toccar con le digitos


fingrad

digital;
bot digitate, digitaliforme;
~e blad folios digitate;
med ~e blad digitifoliate


fingranska

examinar minut(ios)emente


fingranskning

examination minut(ios)e


finguld

auro pur/fin


finhacka

hachar [-sh-], minutiar


finhackning

hachamento [-sh-]


finhet

finessa, delicatessa, subtilitate


finhetsgrad

(hos metaller etc) tenor, titulo


finhyllt

a/de un pelle delicate


fininställa

adjustar/adaptar minut(ios)emente


fininställning

adjustage [-ad3e]/adjustamento/adaptation minut(ios)e


finis malorum|finis|malorum

finis malorum lat


finish

sport finish eng [finish];
tekn finition


finit

språk finite


finjustera

(re)adjustar/adaptar minut(ios)emente


finjustering

adjustage [-ad3e]/adjustamento/adaptation minut(ios)e


fink

zool fringilla, pincion;
~ar (familj) fringillidas;
rosen~ carpodaco erythrin


finka

I s (godsvagn) furgon;
(polisarrest) arresto
II v mitter in arresto


finkalibrig

de parve calibre


finkam

pectine fin


finkamma

pectinar con un pectine fin;
fig cercar minut(ios)emente


finkel

(biprodukt vid alkoholjäsning) alcohol non raffinate;
(ofullständigt renat brännvin) bibita spirituose de mal qualitate


finklädd

in habito/vestimentos dominical/de festa


finkläder

habito/vestimentos dominical/de festa


finkornig

a grano (multo) fin;
~ film foto pellicula/film a grano (multo) fin


finkostym

costume/habito dominical/de festa


finkrossa

pulverisar, triturar


finkultur

cultura elitari/elitista


finkänslig

plen de tacto/de delicatessa, discrete, delicate


finkänslighet

tacto, discretion, delicatessa;
brist på ~ indiscretion, indelicatessa


Finland

Finlandia


finlandism

språk idiotismo finlandese-svedese, finlandismo


finlandssvenska

1 språk svedese de/parlate in Finlandia 2 finlandesa qui parla svedese


finlandsvensk|finlandssvensk

I adj finlandese-svedese
II finlandssvensk s finlandese qui parla svedese


finlemmad

gracile, svelte, fin


finländare

finlandese


finländsk

finlandese


finländska

(kvinna) finlandesa


finmala

molinar minut(ios)emente, triturar, reducer a/in pulvere


finmaskig

de malias fin/stricte


finmejslad

~e anletsdrag tractos/physio(g)nomia fin/nobile


finmekaniker

mechanico de precision, constructor de instrumentos de precision


finmekanisk

de un mechanica de precision


finna

trovar;
(anse) estimar, creder, considerar, judicar, reputar;
~ för gott judicar utile;
~ nödvändigt considerar/judicar necessari;
~ nöje i delectar se in;
~ på inventar, excogitar, imaginar, conciper, trovar;
~ på en lösning trovar/conciper un solution;
~ sig (bevara fattningen) recuperar se;
~ sig i tolerar, submitter se a, conformar se a, resignar se a, adaptar se a;
~ sig i sitt öde conformar se a su sorte, resignar se;
~ sig väl till rätta familiar se (con), adaptar se (a);
~ tröst i trovar solacio in;
~ ut discoperir, detectar, deteger, trovar;
~ varandra trovar le un(es) le altere(s);
inte stå att ~ esser introvabile;
stå att ~ esser trovabile;
sök och du skall ~ cerca e tu trovara;
till ~ndes (om vara) acquiribile, obtenibile, in vendita;
(närvarande) presente


finnare

persona qui trova, trovator


finnas

exister, esser, resider, trovar se;
det finns il ha;
han finns inte mer ille non es jam in vita;
~ att få esser acquiribile/obtenibile/in vendita;
~ i stor mängd abundar;
~ kvar restar, remaner;
~ till exister, viver, subsister, esser, esser super le terra


finne

I finlandese qui parla finnese, finno
II med button, pustuletta;
klämma en ~ premer un button/un pustuletta


finnig

med pustulose


finnjolle

sjö yole finnese


finnkamp

sport ludo/match eng [mætsh] athletic inter Finlandia e Svedia


finnmarker

regiones svedese/norvegian colonisate per finnos


finpapper

papiro fin


finpappersbruk

fabrica de papiro fin


finplanering

planification minut(ios)e


finriva

triturar


finrum

salon, camera/sala de apparato


finsikt

cribro fin


finsikta

passar per un cribro fin


finsilver

argento fin


finsk

finnese;
göra ~t finlandisar;
~ bastu sauna fi


finsk-svensk|finsk|svensk

finno-svedese


finsk-ugrier|finsk|ugrier

finno-ugriano


finsk-ugrisk|finsk|ugrisk

finno-ugrian


finska

1 språk finnese 2 (kvinna) finnesa


finskspråkig

(finsktalande) qui parla finnese;
~ litteratur litteratura (in) finnese


finsktalande

qui parla finnese, finnophone


finskuren

taliate/trenchate [-sh-] in parve morsellos/in rondellas fin;
fig finskurna anletsdrag tractos/physio(g)nomia fin/nobile


finslipa

polir, lisiar;
~ sin stil polir su stilo


finsmakare

gourmet fr [gurme], gastronomo


finstil

typ stilo a/de puncto fin


finstilt

(text) a parvissime litteras


finstrimlad

taliate/trenchate [-sh-] in parve morsellos/in rondellas fin


finstål

aciero fin


fint

(vilseledande manöver) movimento apparente, finta;
(knep, list) astutia, artificio);
mil diversion;
sport finta, colpo fingite;
göra en ~ fintar


finta

sport fintar;
~ bort passar per un finta


fintlig

astute, artificiose


fintlighet

astutia, artificio


fintning

sport finta, colpo fingite


fintrådig

de filo fin


fintvätt

(tvättning) lavatura/lavage [-ad3e]/lavanda de textile delicate;
(tvättgods) lavanda delicate


fintvättmedel

detergente pro lavanda delicate


finurlig

agile, astute, ingeniose


finurlighet

agilitate, astutia, ingeniositate


finvikt

peso de metallo fin


fiol

mus violino;
alt~ viola;
andra~ secunde violino;
bas~ contrabasso;
första~ prime violino;
spela ~ sonar le violino;
spela första/andra ~en fig sonar le prime/le secunde violino;
stränga en ~ munir un violino de chordas, mitter chordas a un violino;
stå för ~erna fig pagar le expensas


fiolbyggare

constructor de violinos


fiolfodral

etui de violino


fiolist

mus violinista


fiolkonsert

(stycke) concerto pro violino;
(utförande) concerto de violino


fiollåda

cassa/corpore de violino


fiolspel

musica de violino/de violinista


fiolspelare

violinista


fiolspelning

(le) sonar le violino


fiolstall

cavalletto de violino


fiolsträng

chorda de violino


fiolstråke

archetto de violino;
drag med ~ colpo de archetto de violino


fiolstämma

(stycke) parte pro violino;
(utförande) parte de violino


fioritur

mus fioritura it, floritura


fira

1 (högtidlighålla) celebrar, festar, solemnisar, observar, facer memoria de, commemorar, sanctificar;
(hylla) celebrar, festar, honorar;
(ta sig ledigt) prender un die/un tempore libere, non travaliar/laborar, otiar, facer festa;
en ~d skådespelerska un actrice celebre/celebrate;
~ bröllop celebrar nuptias;
~ en fest celebrar un festa;
~ heldagsafton observar/celebrar le sabbato;
~ någons födelsedag celebrar le anniversario de un persona;
~ triumfer celebrar triumphos 2 (sänka) abassar;
~ seglen abassar le velas


firma

firma, stabilimento, establimento, casa commercial/de commercio;
teckna ~n jur signar in le nomine del firma


firmafest

festa pro le empleatos


firmament

firmamento, celo


firmamärke

placa de fabrica;
(logotyp) logo(typo), logotype eng [lågötaip]


firmanamn

nomine commercial/de firma, ration social


firmaregister

registro commercial


firmatecknare

jur signator (in le nomine) del firma


firmateckning

jur signatura (in le nomine) del firma


firn

firn


firning

1 (högtidlighållande) celebration 2 (sänkning) abassamento


firre

pisce


fis

pedito, flato


fisa

peder


fischy

fichu fr [fishy]


fisetträ

bot ligno de cotino


fisförnäm

qui da se aere de nobilitate


fisig

fastidiose, disagradabile


fisk

pisce; Fiskarna astron Pisces;
fjälla en ~ squamar un pisce;
ful ~ fig persona suspecte/scelerate;
få sina ~ar varma fig esser reprehendite/sermonate, deber dar conto;
kokt ~ pisce bullite;
rökt ~ pisce fumate; som avser ~ de pisce, ichthyic;
som en ~ på torra land como un pisce foras del aqua;
stekt ~ pisce frite;
vara som en ~ i vattnet esser (un ver) maestro;
varken fågel eller ~ ni carne ni pisce


fiska

piscar;
~ efter fig cercar a apprender;
~ i grumligt vatten piscar in aqua turbide;
~ med metspö/med nät piscar con canna/con rete(s);
~ pärlor/sill piscar perlas/haringo


fiskaffär

pischeria


fiskafänge

pisca;
det stora ~t bibl le pisca miraculose


fiskaktig

como un pisce, ichtyoide


fiskal

I adj fiscal
II s jur accusator public


fiskalisk

fiscal


fiskarbefolkning

population piscatori/de piscatores


fiskare

piscator;
som avser ~ piscatori


fiskarhistoria

historia de piscator;
fig exaggeration


fiskarhustru

spo(n)sa/marita/uxor de piscator, piscatora


fiskarstuga

cabana de piscator


fiskben

spina de pisce


fiskbensmönster

text motivo de spina de pisce


fiskbestick

coperto a pisce


fiskblåsa

anat vesica de pisce


fiskbulle

kul bolletta de pisce hachate [-sh-]


fiskburgare

kul fishburger eng [fishbö:gö]


fiskdamm

piscina, vivario


fiskdöd

morte de pisces


fiske

pisca;
~ förbjudet non piscar, piscar prohibite


fiskebank

piscaria, pischeria


fiskebod

cabana de piscator


fiskebåt

barca piscatori/de pisca/de piscator


fiskedon

material/utensiles/apparatos de pisca


fiskefartyg

nave piscatori/de pisca


fiskeflotta

flotta/flottilia piscatori/de pisca


fiskegarn

rete(s) de pisca/de pisces


fiskegräns

limite del zona piscatori/de pisca


fiskehamn

porto piscatori/de pisca


fiskeindustri

industria piscatori, pisca


fiskekort

permisso/carta/licentia de pisca


fiskekrig

guerra del pisca


fiskekutter

sjö cutter eng [katö] de pisca


fiskelag

equipa de piscatores


fiskelicens

licentia/permisso de pisca


fiskelycka

bon pisca, pisca fortunate


fiskeläge

village [-ad3e] piscatori/de piscatores


fiskeplats

pischeria


fiskepolitik

politica de pisca


fiskeredskap

material/utensiles/apparatos de pisca


fiskeri

pisca;
som avser ~ piscatori


fiskerinäring

industria piscatori, pisca


fiskeritillsyningsman

guarda-pisca


fiskerätt

derecto de pisca


fiskespö

canna de pisca


fiskeställe

pischeria


fisketur

excursion piscatori


fisketävling

concurso de pisca


fiskeutrustning

material/utensiles/apparatos de pisca


fiskevatten

aquas de pisca


fiskezon

zona piscatori/de pisca


fiskfilé|fiskfile

kul filet fr [file] de pisce


fiskfjäll

squama


fiskformad

pisciforme, ichtyoide


fiskfärs

kul farce fr [fars] de pisce


fiskfångst

pisca


fiskgaffel

furchetta a pisce


fiskgarn

rete(s) de pisca/de pisces


fiskgjuse

zool aquila, piscator, ossifraga


fiskgratäng

kul platto de pisce gratinate


fiskhall

mercato coperte de pisces/de pischeria


fiskhamn

porto piscatori/de pisca


fiskhandel

commercio de pisces;
(affär) pischeria


fiskhandlare

mercante/venditor de pisces


fiskhåv

bursa de rete a pisces


fiskkniv

cultello a pisce


fiskkonserv

conserva de pisces


fiskkrok

hamo


fiskkännare

ichthyologo, ichthyologista


fiskleverolja

oleo de ficato de gado


fisklim

colla de pisce, ichthyocolla


fisklina

linea de pisca


fisklir

sport (le) ganiar tempore (per passar se le balla mutuemente)


fiskmarknad

mercato de pisces, pischeria


fiskmjöl

farina de pisce


fiskmås

zool laro cineree


fisknät

rete de pisca


fiskodlare

piscicultor, pisciculturista


fiskodling

piscicultura


fiskolja

oleo de ficato de gado


fiskpinne

kul croquette fr [kråkät] de pisce


fiskpudding

kul pudding eng [puding] de pisce


fiskredskap

material/utensiles/apparatos de pisca


fiskrestaurang

restaurante ubi on servi specialitates de pisce


fiskrik

ric/abundante in pisces, piscose


fiskrom

ovos de pisce


fiskryssja

nassa de pisca


fiskrätt

kul platto de pisce


fiskskuta

barca piscatori/de pisca/de piscator


fisksoppa

kul suppa de pisce


fiskspö

canna de pisca


fiskstim

banco de pisces


fiskstjärt

cauda de pisce


fisksump

vivario (de pisces)


fisktorg

mercato de pisces


fisktärna

zool sterna hirundine


fiskus

fisco


fiskvase

fiske fasce/fagotto/fascina de ramos sic


fiskyngel

fregolo


fiskälskare

amator de pisce


fiskätande

I adj zool piscivore, ichthyophage
II s zool ichthyophagia


fiskätare

ichthyophago


fisködla

zool ichthyosauro


fiss

mus fa diese


Fiss-dur|Fiss|Fiss dur

(el. Fiss dur) mus fa diese major


fiss-moll|fiss|fiss moll

(el. fiss moll) mus fa diese minor


fissil

fys fissile, fissibile;
~ atomkärna nucleo fissile/fissibile


fission

fys fission


fissionsenergi

fys energia de fission


fissionsprodukt

fys producto de fission


fissionsreaktor

fys reactor de fission


fissur

fissura, scissura


fistel

med fistula;
som avser ~ fistular, fistulose


fistulös

med fistular, fistulose


fitta

cunno


fix

(orubblig) fixe;
(färdig) preste;
en ~ idé un idea fixe;
~ och färdig preste (pro uso)


fixa

(ordna) arrangiar [-d3-], regular, ordinar, adjustar;
(laga) emendar, reparar;
det ~r sig! isto va terminar ben!, non perturba te/vos!;
~ en våning åt någon arrangiar (informalmente) un appartamento a/pro un persona


fixare

persona qui sape arrangiar [-d3-] cosas (a vices in un modo informal), arrangia-toto, procura-toto, interprenditor


fixativ

fixativo


fixera

stabilisar;
foto, kem fixar


fixerbar

fixabile


fixerbild

imagine puzzle eng [pazl]


fixering

stabilisation;
foto, psyk fixation


fixeringsbad

foto (banio) fixator


fixeringsbild

imagine puzzle eng [pazl]


fixeringsmedel

fixativo;
foto fixator


fixeringssalt

foto sal fixator/pro fixar, fixator


fixermedel

fixativo;
foto fixator


fixersalt

sal fixe


fixpunkt

puncto fixe


fixstjärna

astron stella fixe, supernova


fixtur

tekn mechanismo fixe de suspension


fjant

I (fjantig person) persona manierate/affectate
II (fjantande) comportamento/conducta manierate, affectation


fjanta

I v affectar;
~ sig haber un comportamento/conducta ridicule, comportar se de maniera ridicule
II s femina manierate/affectate


fjantande

comportamento/conducta manierate, affectation


fjanteri

comportamento/conducta manierate, affectation


fjantig

affectate, manierate


fjantighet

comportamento/conducta manierate, affectation


fjol

i ~ le anno passate;
i ~ sommar le estate passate


fjolla

femina/puera fatue


fjollas

comportar se fatuemente


fjolleri

fatuitate, stupiditate, imbecillitate, simplicitate


fjollig

fatue, stupide, imbecille, simpl(ic)e


fjollighet

fatuitate, stupiditate, imbecillitate, simplicitate


fjolåret

le anno passate


fjolårslöv

folios del anno passate


fjompa

I v ~ sig comportar se timorosemente/con verecundia
II s femina/puera timide/timorose/verecunde


fjomperi

timiditate, verecundia


fjompighet

timiditate, verecundia


fjord

fiord no


fjordhäst

cavallo de fiord no


fjordmynning

bucca de fiord no


fjorton

dece-quatro, quattuordece;
~ dagar quindecena


fjortonde

dece-quarte, decimoquarte, quattuordecime;
den 14 juli le 14 (dece-quatro) de julio;
som kommer var ~ dag bimensual;
var ~ dag tote le dece-quatro dies/jornos


fjortonhundratalet

le dece-quinte/decimoquinte seculo


fjortonårig

de dece-quatro annos


fjortonåring

juvene de dece-quatro annos


fjun

lanugine


fjunig

lanuginose;
bot pubescente


fjunighet

lanuginositate;
bot pubescentia


fjuttig

futile, simple, meschin


fjäder

pluma, penna;
tekn resorto;
en hatt med ~ un cappello implumate;
en ~ i hatten fig qualcosa de esser orgoliose pro;
göra en höna av en ~ fig facer de un musca un elephante;
lysa med lånta fjädrar fig vestir se con plumas alien;
plocka fjädrarna av displumar;
spänna en ~ tekn tender un resorto;
tappa fjädrar perder plumas


fjäderaktig

plumose


fjäderbeklädd

zool plumose


fjäderboll

sport volante


fjäderbolster

eiderdun


fjäderbuske

plumage [-ad3e];
(på hjälm) pennachio


fjäderdräkt

plumage [-ad3e]


fjäderfluga

zool volucella


fjäderformad

pinnate;
bot paniculate


fjäderfä

zool aves domestic


fjäderfäavel

avicultura


fjädergräs

bot herba paniculate/a panicula, stipa pennate


fjäderklädd

plumose, pennate


fjäderlätt

legier [-d3-] como un pluma


fjäderlöss

zool (ordning) mallophaga


fjädermekanism

mechanismo a resorto


fjädermoln

meteor cirro, cirrocumulo


fjädermott

zool pterophoro pentadactyle


fjädermyggor

zool (familj) chironomidas


fjädernejlika

bot diantho plumose


fjäderpenna

penna


fjäderprydd

implumate


fjäderskrud

plumage [-ad3e]


fjäderupphängning

tekn suspension a/de resorto


fjädervikt

sport peso pluma


fjäderviktare

sport boxator de peso pluma


fjädervippa

plumeau fr [plymo]


fjädervåg

tekn balancia de resorto, dynamometro


fjädra

tekn esser elastic;
~ sig esser elastic;
fig pavonisar


fjädrande

tekn elastic, resiliente


fjädring

tekn resortos, resilientia;
(i bil) suspension


fjäll

I monte, montania;
som avser ~ montan, montaniose, montuose
II bot, zool scalia, squama;
med squama, pellicula;
~en föll från hans ögon fig su oculos se aperiva, ille intendeva le veritate;
som avser ~ scaliose, squamose;
med squamose, furfuracee


fjälla

I v (avlägsna fjäll) scaliar, squamar;
(avstöta fjäll) scaliar se, exfoliar se
II s puera


fjällabb

zool stercorario longicaude


fjällbete

pastura montan


fjällbinka

bot erigeron uniflor


fjällbjörk

bot betula nano


fjällbrud

bot saxifraga cotyledo


fjällbygd

pais montaniose


fjällbäck

torrente


fjällfauna

fauna alpin/de montania


fjällflora

flora alpin/de montania


fjällfärd

excursion de montania


fjällförare

guida de montania


fjällgentiana

bot gentiana nival


fjällglim

bot silene acaule


fjällgröe

bot poa alpin


fjällgås

zool ansere erythropus lat


fjällhotell

hotel de montania


fjällig

bot, zool scaliose, squamose;
med squamose, furfuracee


fjällkam

cresta/crista de montania


fjällkedja

catena montaniose/montuose/de montanias, cordillera sp [kårdiljera]


fjällklocka

bot campanula uniflor


fjällmassiv

massivo (de montania)


fjällning

scaliage [-ad3e];
med desquamation, exfoliation


fjällnoppa

bot omalotheca supine


fjällområde

region montaniose/montuose


fjällpipare

zool pluviero montan


fjällregion

region montaniose/montuose


fjällripa

zool lagopede mute


fjällruta

bot thalictro alpin


fjällrygg

cresta/crista/dorso de montania


fjällräddare

salvator de personas qui ha habite un accidente in le montanias


fjällräddning

operation statal de salvamento/de salvation de personas qui ha habite un accidente in le montanias


fjällräddningstjänsten

le servicio statal de salvamento/de salvation de personas qui ha habite un accidente in le montanias


fjällräv

zool vulpe polar/arctic


fjällsemester

vacantias pl in le montania


fjällsida

flanco de un montania


fjällsippa

bot dryas octopetale


fjällsjö

laco de montania


fjällskallra

bot rhinantho groenlandese


fjällskivling

bot lepiota;
stolt ~ macrolepiota


fjällskära

bot serratula alpin


fjällsluttning

scarpa de montania


fjällstation

station alpin/de montania


fjällstuga

refugio alpin/de montania


fjällterräng

terreno de montania


fjälltopp

vertice/cyma/cuspide/summitate/picco de montania


fjälltrakt

region montaniose/montuose


fjälltrav

bot arabis alpin


fjälltur

excursion de montania


fjälluggla

zool nyctea scandinave


fjällvan

qui cognosce le terreno e climate de montania


fjällvana

experientia del terreno e climate in le montania


fjällvandring

excursion de montania


fjällvedel

bot astragalo alpin


fjällvett

bon senso durante excursiones de montania


fjällvidd

panorama de montania


fjällviol

bot viola biflor


fjällvråk

zool buteo lagopus lat


fjällvägg

pariete de un montania


fjällvärlden

le mundo del montanias


fjällväxt

bot planta alpin/de montania


fjällämmel

zool lemming (de Norvegia)


fjälster

kul pelle de salsicia de intestino


fjär

(avvisande) distante, reservate;
(högdragen) orgoliose, superbe


fjärd

baia, golfo


fjärde

quarte;
den 4 juni le 4 (quatro) de junio;
~ man le quarte homine


fjärdedel

quarto, quarte parte, quartiero;
mus quarta


fjärdedelsnot

mus semiminima, semibischroma


fjärdedelspaus

mus suspiro


fjärdedelstakt

fyra ~ mus mesura quadruple/a quatro tempores


fjärdegradsekvation

mat equation biquadrate/biquadratic/quartic


fjärding

hist 1 (rymdmått av våta varor) quarto de un barril (= 31,4 l);
(av fasta varor) octavo de un barril (= 18,3 l) 2 (fjärdedel av hemman/härad) quarto de un ferma/un districto/un jurisdiction


fjärdingsbonde

hist proprietario de un quarto de un ferma


fjärdingsman

hist guarda campestre, gendarme fr [3a)darm]


fjärdingsväg

hist quarto de un vetule millia svedese (= 2.672 m)


fjärhet

(avvisande attityd) distantia, attitude de reserva;
(högdragenhet) orgolio, superbia


fjäril

zool papilion;
apollo~ parnassio apollinee;
aurora~ anthocharis lat cardamine;
citron~ gonepteryx rhamni lat;
frost~ operophthera/cheimatobia brumose;
kål~ pieris lat brassica;
nässel~ aglais urticae lat [-kä]


fjärilar

zool (ordning) lepidopteros;
dag~ (överfamilj) papilionoidas;
mätar~ (familj) geometridas;
natt~ (familj) noctuidas


fjärilsblomlik

bot papilionacee


fjärilsblommmor

bot (familj) papilionaceas


fjärilshåv

rete pro attrappar papiliones


fjärilskrasse

bot tropeolo peregrino


fjärilslarv

zool eruca


fjärilslik

como un papilion;
bot papilionacee;
fig versatile, volubile, inconstante


fjärilslätt

legier [-d3-] como un papilion


fjärilsmyggor

zool (familj) psychodidas


fjärilssamlare

collector de papiliones


fjärilssamling

collection de papiliones


fjärilssim

sport natation/stilo papilion


fjärilsvinge

ala de papilion


fjärma

remover, amover, eliminar;
~ sig retirar se, partir;
~ sig från varandra distantiar se mutuemente, diverger;
~ sig från ämnet divagar


fjärmare

plus lontan/distante/remote


fjärmast

le plus lontan/distante/remote


fjärran

I adj distante, remote, lontan, extreme;
~ land pais lontan/remote;
Fjärran Östern le Oriente Extreme
II adv lontano, longe;
komma ~ ifrån venir de lontano;
vara belägen ~ (från) distar
III s lontanantia;
i ~ in le lontanantia, a grande distantia


fjärranalys

tekn remote sensing eng [rimout sensing]


fjärranifrån

ab/de un grande distantia, de longe


fjärranliggande

lontan, remote, extreme


fjärrbelägen

lontan, remote, extreme


fjärrdirigera

telecommandar


fjärrdirigering

commando a distantia, controlo remote, telecommando, telecontrolo, teleguidage [-ad3e], telemechanica


fjärrfoto

telephoto(graphia)


fjärrfotografering

telephotographia


fjärrhanterare

fys (av radioaktiva ämnen) telemanipulator


fjärrhantering

fys (av radioaktiva ämnen) telemanipulation


fjärrkommando

commando a distantia, telecommando


fjärrkontroll

controlo remote, telecontrolo


fjärrmanövrera

telecommandar, teleguidar


fjärrmanövrering

dirigimento a distantia, teleguidage [-ad3e], telecommando


fjärrobjektiv

foto teleobjectivo


fjärrobot

mil missile ballistic intercontinental, missile strategic central


fjärrseende

(clari)vidente


fjärrskrivare

teleprinter eng, teleimprimitor


fjärrskådande

(clari)vidente


fjärrskådare

(persona) (clari)vidente


fjärrskådning

clarividentia


fjärrstyra

telecommandar, teleguidar


fjärrstyrning

commando a distantia, controlo remote, telecommando, telecontrolo, teleguidage [-ad3e], telemechanica


fjärrtrafik

(med tåg) traffico del grande lineas;
(vägtrafik) traffico lontan/de distantia;
tele servicio interurban


fjärrtåg

järnv traino del grande lineas


fjärrvärme

calefaction a distantia


fjärsing

zool trachino dracon


fjärt

pedito, flato;
släppa en ~ peder


fjärta

peder


fjäsk

I (fjäsker) persona adulatori/obsequiose/servil, adulator
II (fjäskande) adulation, obsequiositate, servilitate


fjäska

adular, esser adulatori/obsequiose/servil


fjäskande

adulation, obsequiositate, servilitate


fjäsker

persona adulatori/obsequiose/servil, adulator


fjäskig

adulatori, obsequiose, servil


fjäskighet

adulation, obsequiositate, servilitate


fjät

passo


fjättra

incatenar, attachar [-sh-] con un catena;
fig subjugar, reprimer, dominar, vincer, continer;
vara ~d vid sängen fig haber a guardar le lecto (a causa de maladia)


fjättrar

s catenas, ferros


fjöl

sede de toilette fr [twalät]


flabb

I (mun) bucca;
håll ~en! silentio!
II (flabbande) risada ruitose


flabba

rider ruitosemente


flabbig

qui ride ruitosemente


flack

platte, plan;
fig superficial, trivial, banal


flacka

vacillar, vagar, errar, vagabundar;
en ~nde blick un reguardo incerte/insecur;
~ omkring (di)vagar, vagabundar, circumerrar


flackhet

planessa;
fig platitude fr [-tyd]


flad

baia pauco/poco profunde


fladder

volettamento;
med fibrillation del corde


fladdermus

zool vespertilion;
stor ~ noctula


fladdermusfåtölj

confortabile vespertilion


fladdermuslik

zool chiroptere


fladdermöss

zool (ordning) chiroptera


fladdra

volettar, papilionar;
(om flagga/hår) agitar se, flottar;
(om låga) vacillar, oscillar, tremer;
(om segel) batter;
~ omkring papilionar


fladdrig

pendente, flottante in le aere;
fig inconstante, labile, instabile, volubile


fladdrighet

inconstantia, instabilitate


flaga

I s (av hud) squama, pellicula;
(flisa) morsello, fragmento;
(flinga) flocco, pilo, villo;
(fjäll) scalia, crusta
II v scaliar se, squamar se, exfoliar se


flagell

biol, med flagello


flagellant

flagellante


flagellat

zool flagellato


flageolett

mus flageolet fr [fla3ålä]


flageoletton

mus (på stränginstrument) tono (de) flageolet fr [fla3ålä]


flageolettstämma

mus (i orgel) registro flageolet fr [fla3ålä]


flagg

~en mil stato major de un fortia marin;
segla under falsk ~ navigar sub colores false;
stryka ~ abassar le bandiera;
fig capitular, render se


flagga

I s bandiera, standardo;
sjö bandiera, standardo, colores;
hala ~n abassar le bandiera;
hissa ~n hissar/altiar le bandiera;
hälsa ~n salutar le bandiera;
veckla ut ~n displicar le bandiera;
vinna något med ~n i topp fig ganiar un cosa splendidemente;
visa vit ~ monstrar le bandiera blanc
II v (de)monstrar/altiar/hissar le bandiera(s);
~ på halv stång poner le bandiera a/de medie mast


flaggadjutant

mil adjutante al stato major de un fortia marin


flaggdag

die/jorno quando on displica le bandiera


flaggdiskriminering

discrimination de bandiera


flaggduk

tela de bandiera


flaggkadett

mil cadetto superior de marina


flaggkapten

mil capitano marin, officiero superior del marina


flaggkarta

carta/lista de bandieras


flagglina

corda de bandiera


flaggman

porta-bandiera;
mil officiero superior de marina


flaggning

demonstration/monstra del bandiera(s);
sjö liten ~ altiamento del bandieras de guerra al mastes;
stor ~ altiamento del bandieras de guerra al mastes plus un monstra del bandieras de signales super le mastes


flaggparad

parada del bandieras, ceremonia del colores


flaggsignal

sjö signal de bandiera


flaggskepp

mil nave admiral


flaggspel

sjö mast/palo de bandiera


flaggstång

pertica/palo/mast de bandiera


flagig

scaliose, lamellar, lamellante, lamellose;
(om hud) furfuracee, squamose


flagna

scaliar se, squamar se, exfoliar se


flagrant

flagrante, evidente


flak

(av is) bloco/pecia de glacie;
(på lastbil) solo pro le carga


flakong

flacon fr [flakå)]


flambera

kul flambar


flamboyant

konst flamboyant fr [fla)bwaja)]


flamboyantstil

konst stilo flamboyant fr [fla)bwaja)]


flameldfast

incombustibile, a prova de foco


flamenco

mus flamenco sp


flamfast

incombustibile, a prova de foco


flamgarn

text filo flammante


flamhärdad|flamhärdig

(el. flamhärdig) incombustibile, a prova de foco


flamingo

zool flamingo, phenicoptero;
~r (familj) phenicopteridas


flamingoblomma

bot anthurio


flamländare

flamingo


flamländsk

flaminge


flamländska

1 språk flamingo 2 (kvinna) flaminga


flamma

I s (eldslåga) flamma;
(passion) passion, ardor;
(käresta) amor;
vara fyr och ~ fig esser multo enthusiastic
II v flammar, jectar flammas, arder


flammande

flammante, flammee, ardente, vehemente;
en ~ protest un protesto vehemente;
~ ögon oculos flammante


flammig

flammante, flammee, ardente;
~t trä ligno flammante/flammee


flammégarn|flammegarn

text filo flammante


flamning

inflammation


flamningspunkt

puncto de inflammation


flampunkt

puncto de inflammation


flamröd

flammee, de color de flamma


flams

comportamento incontrolate/negligente


flamsa

I v rider e parlar negligentemente
II s femina qui ride e parla negligentemente


flamsig

qui ride e parla negligentemente


flamsk

I adj flaminge
II s text texito flaminge


flamskväv|flamskvävnad

(el. flamskvävnad) texito flaminge


flamsäker

incombustibile, a prova de foco


flamugn

furno a reverbero


flan

kul flan fr [fla)]


Flandern

Flandra


flandrisk

de Flandra


flanell

text flanella


flanellograf

tabula de flanella


flanellskjorta

camisa de flanella


flanera

flanar


flank

flanco, latere;
mil flanco;
anfalla i ~ attaccar de flanco;
begränsa på ~en flancar;
beskjuta från ~en flancar;
täcka på ~en flancar


flankanfall

mil attacco de flanco


flankeld

mil foco de flanco


flankera

mil flancar;
~nde eld mil infilada


flankskydd

mil copertura/protection del flancos


flanör

flanator


flanörstråk

strata pro pedones


flarn

objecto fragile/legier [-d3-];
kul biscuit multo fin crac(c)ante


flash

foto flash eng [flæsh]


flashback

flashback eng [flæshbæk], scena retrospective


flaska

bottilia;
(liten) ampulla, flacon fr [flakå)];
(nappflaska) biberon fr [bibrå)];
med phiola, phiala;
buktig ~ bottilia panciute;
dricka direkt ur ~n biber del bottilia;
en ~ vin un bottilia de vino;
hälla på ~ mitter in bottilias, imbottiliar;
platt ~ flasco;
skaka om en ~ agitar un bottilia;
vara glad i ~n amar le bottilia;
öppna en ~ aperir un bottilia


flaskbarn

infante nutrite con le biberon fr [bibrå)]


flaskblåsare

sufflator de bottilias


flaskborste

brossa a/de/pro bottilias


flaskbotten

culo/fundo de bottilia


flaskfabrik

vitreria de bottilias, bottilieria


flaskformig

de/in forma de bottilia


flaskgas

gas in bottilias


flaskglas

vitro a bottilias


flaskhals

collo de bottilia


flaskkalebass

bot lagenaria


flaskkork

corco/tappo de bottilia


flaskkurbits

bot lagenaria


flaskpost

message [-ad3e] in un bottilia (jectate/trovate in le mar)


flaskpropp

tappo de bottilias


flaskställ

porta-bottilias


flasköl

bira de bottilias/in bottilias/imbottiliate


flasköppnare

aperi-bottilias, discapsulator


flat

I 1 (slät) platte, plan, unite;
mat homaloide;
den ~a ytan på en sten le superficie platte de un petra;
en ~ tallrik un platto plan;
med ~a handen con le mano aperte/le palma del mano 2 (snopen) confuse, stupefacte;
(eftergiven) indulgente;
bli alldeles ~ esser stupefacte
II mus bemolle


flata

1 (flatsida) latera/facie plan;
(handflata) palma del mano 2 (lesbisk kvinna) femina lesbian/lesbic/sapphic


flatbagge

zool phthirio pubic


flatbottnad

a/con fundo platte/plan


flatbröd

kul pan dur multo fin


flatfisk

zool pleuronecto


flathet

(eftergivenhet) indulgentia


flatlus

zool pediculo del pube/del pubis


flatna

devenir plus platte/plan


flatsida

latere/facie plan


flatskratt

risada tonitruante


flatskratta

rider tonitruantemente


flatterande

complimentari


flattryck

graf impression plan, planographia


flatulens

flatulentia


flau

ekon (om marknad) pauco/poco active


flax

I (tur) fortuna
II (flaxande) battimento del alas


flaxa

batter le alas


flaxande

battimento del alas


flaxig

fig inconstante, cambiante, capriciose, versatile, volubile


flaxighet

fig inconstantia, capriciositate, versatilitate, volubilitate


flaxning

battimento del alas


flebit

med phlebitis


flebografi

med phlebographia


flebografisk

med phlebographic


flebogram

med phlebogramma


flebotomi

med phlebotomia;
person som utför ~ phlebotomista


flegma

phlegma, impassibilitate, placiditate


flegmatiker

persona phlegmatic


flegmatisk

phlegmatic


flektera

språk flecter


flekterande

språk flexional


flektering

språk flexion


flenört

bot scrophularia nodose


flera

I adj plus;
det finns inte ~ sittplatser il non ha plus de sedes
II pron (åtskilliga) plure;
självst plures;
(månghanda) varie;
med ~ (m fl) e alteres, et alii lat (et al.);
som innehåller ~ plural


flerahanda

varie


fleranvändarsystem

data systema multicompatibile


flerarmad

~ ljusstake candelabro


flerbarnsfamilj

familia de/con plus de duo infantes


flerbostadshus

casa de/con plure appartamentos


flercellig

bot multicellular, pluricellular


flerdagarstidning

jornal de/con al minus quatro numeros del septimana


flerdimensionell

multidimensional, pluridimensional


flerdubbel

multiple, multiplice


flerdubbla

multiplicar


flerdubbling

multiplication


flerdygnsprognos

meteor prognose/prognosis pro plure dies/jornos


flerfaldig

multiple, multiplice;
~a gånger plurissime vices, frequentemente, sovente;
~ mästare sport campion/champion eng [tshæmpjön] multiple


flerfaldiga

multiplicar;
(duplicera) duplicar


flerfalt

adv plure vices, frequentemente


flerfamiljshus

casa a/de/pro plure familias


flerfasig

el polyphasate, polyphase, polyphasic


flerflikig

bot multilobe, multilobate


flerfärgad

multicolor, pluricolor, polychrome, polychromatic, versicolor


flerfärgstryck

graf impression pluricolor/in (plure/varie) colores, chromotypographia, chromotypia


fleromättad

biol polyinsaturate;
~e fettsyror acidos grasse polyinsaturate


flerpartiregering

governamemto de coalition


flerpartisystem

pluripartitismo


flersidig

multilatere, multilateral, plurilateral, polylateral, polyvalente, multiple, universal;
mat polygone, polygonal, multilateral, multilatere


flersidighet

multilateralitate, plurilateralitate, polyvalentia, universalitate;
mat multilateralitate, polygonalitate


flersiffrig

de/con plure cifras/numeros


flerspråkig

multilingue, multilingual, polyglotte, polyglottic, polylingue, plurilingue;
~ ordbok dictionario polyglotte/plurilingue;
~ person polyglotto


flerspråkighet

polyglottismo, multilingualismo


flerstavig

språk polysyllabe, polysyllabic;
~t ord parola polysyllabe, polysyllabo


flerstegsinformation

information a plure etages [-d3-]


flerstegsraket

missile a etages [-d3-]


flerstjälkad

bot multicaule


flerstädes

in plure locos


flerstämmig

mus de plure/varie voces, polyphone, polyphonic, polytonal


flerstämmighet

mus polyphonia


flertal

majoritate;
språk (numero) plural;
~et le major parte, le majoritate


flertalsform

språk (numero) plural


flertydig

plurivalente, pluriforme


flervalstest

test eng a selection multiple


flervärdeslogik

fil logica plurivalente


flervärdig

polyvalente;
kem multivalente


flervärdighet

polyvalentia;
kem multivalentia


flerårig

de plus que un anno, de plure/varie annos, pluriannual;
bot pluriannual


flerårsplan

plano pluriannual/pro varie annos


flest

le plus;
de ~a av le plus grande/le major parte de, le majoritate de, le plus grande numero de


flexa

haber horario(s) flexibile de labor/de travalio


flexibel

flexibile;
(om person) flexibile, ductile;
~ arbetstid horario(s) flexibile de labor/de travalio


flexibilitet

flexibilitate


flexion

språk flexion


flexionsändelse

språk suffixo de flexion


flexivisk

språk flexional


flexografi

graf flexographia


flexografisk

graf flexographic


flexotryck

graf flexographia


flexskiva

data disco flexibile, dischetto


flextid

horario(s) flexibile de labor/de travalio


flexur

geol flexura


flexura

med flexura


flicka

I s (liten) puera;
(ungdom) juvene femina, juvena, adolescente, senioretta, damisella;
(dotter) filia;
hon har tre flickor illa ha tres filias;
uppvakta en ~ facer corte a/cortesar un juvena
II v reparar;
~ in (infoga) interponer, inserer, intercalar, interpolar, insertar;
(en kommentar) interloquer;
~ skor reparar calceaturas/calceos/scarpas


flickaktig

como (de) un puera/un juvena


flickbok

libro pro pueras/pro juvenas


flickebarn

parve puera


flickjägare

chassator [-sh-] de gonnas


flickklänning

vestimento de puera/de juvena


flicknamn

nomine de puera/de juvena


flickpension

pensionato/internato pro pueras/pro juvenas


flickplågare

vexator de pueras/de juvenas


flickrum

camera de puera/de juvena


flickröst

voce de puera/de juvena


flickscout

girl-scout eng [gö:lskaut]


flickskola

schola de pueras/de juvenas


flickslyna

juvene femina/juvena impertinente/impudente/impudic


flicksnärta

juvene puera/juvena satis arrogante


flicktjusare

incantator de juvenas/de damisellas


flicktycke

ha ~ esser popular inter le juvenas, esser attractive a damisellas


flickunge

parve puera


flickvän

amica


flik

(spets) extremitate, puncta;
(på kuvert) coperculo (de inveloppe);
bot, med lobo, lobulo


flikad

bot, med lobate, lobulate, lobular


flikbladig

bot a/con folios lobate/lobulate/lobular


flikig

bot, med lobate, lobulate, lobular


flikrabarber

bot rheubarbaro palmate


flimmer

(dallrande ljus) scintillation, scintillamento, vacillation, vacillamento;
(darrande rörelse) vibration, trepidation;
med (oregelbunden hjärtrytm) fibrillation


flimmerhår

anat, biol cilios/organo vibratile, cilios, flagello


flimra

(dallra) scintillar, vacillar;
(darra) vibrar, tremer;
med (om hjärta) fibrillar;
det ~r för ögonen på mig toto scintilla/se gira/se torna ante mi oculos;
luften ~r av värme le calor face vibrar le aere


flimrande

vacillante, vacillatori;
~ ljus luce/lumine vacillante


flimring

scintillation, scintillamento, vacillation, vacillamento


flin

riso ironic/stulte


flina

rider ironicamente/stultemente


flinga

flocco;
flingor kul cornflakes eng [kå:nfleiks]


flinig

qui ride ironicamente/stultemente


flink

(snabb) veloce, rapide, celere, prompte;
(duglig) preste, agile, dextere, dextre, habile


flinkhet

(snabbhet) velocitate, rapiditate, celeritate, promptitude;
(duglighet) agilitate, prestessa, dexteritate, habilitate


flint

capite/testa calve


flinta

flint eng, silice;
som avser ~ silicee, silicic


flintglas

flint glass eng [gla:s]


flinthård

dur como un petra, durissime


flintporslin

porcellana dur (ardite a alte temperatura)


flintskalle

capite/testa calve


flintskallig

calve


flintskallighet

calvitia, alopecia


flintyxa

hacha [-sh-] de petra/de flint eng


flipperspel

flipper eng [flipö];
spela ~ jocar al flipper


flira

zool abramis


flirt|flört

(el. flört) flirt eng [flö:t], flirtation [flö:t-], amoretto


flirta|flörta

(el. flörta) flirtar [flö:t-], haber un flirt eng [flö:t];
person som ~r flirtator [flö:t-]


flirtig|flörtig

(el. flörtig) qui ama haber un flirt eng [flö:t]


flirtkula|flörtkula

(el. flörtkula) bolletta a flirtar [flö:t-], bolletta a/de/pro flirtation [flö:t-]


flis

(av trä/sten) morsellos/peciettas/fragmentos de ligno/de petra


flisa

I s (av trä/sten) morsello/pecietta/fragmento/clasma de ligno/de petra
II v facer morsellos/peciettas/fragmentos/clasmas de ligno/de petra;
~ sig finder se in fragmentos


flisig

que se finde facilemente


flisning

finditura


flistugg

clasma de ligno


flit

zelo, diligentia, assiduitate, application, laboriositate, operositate;
brist på ~ inapplication;
med ~ (avsiktligt) con intention, intentionalmente


flitig

zelose, diligente, industriose, assidue, applicate, laboriose, operose, active;
(läraktig) applicate, studiose;
(ofta upprepad) frequente;
~a Lisa bot impatiens walleriana lat;
gå ~t i kyrkan assister frequentemente al culto/al officio;
göra ~t bruk av facer un uso frequente de;
vara ~t använd esser multo usate


flock

I (skock) grege;
bot umbella;
bilda en ~ gregar;
gå i ~ gregar;
samla i ~ gregar;
som avser ~ bot umbellate, umbellifere;
som lever i ~ gregari
II (avfall av ull/silke) borra, flossa


flocka

~ sig 1 (bilda skockar) affluer, gregar, agglomerar se 2 (bilda ludd) devenir floccose;
kem, med floccular


flockas

affluer, gregar, agglomerar se


flockblomstrig

bot umbellate, umbellifere;
~a växter (familj) umbelliferas


flockdjur

animal gregari


flockfibbla

bot hieracio umbellate


flockformig

bot umbelliforme


flockig

floccose


flockinstinkt

instincto gregari, gregarismo


flockning

kem, med flocculation


flocksilke

borra de seta, seta flossa


flockställd

bot umbellate, umbellifere


flockull

borra de lana, lana flossa


flockvis

in greges


flod

fluvio, riviera;
(högvatten) fluxo, marea alte/ascendente/crescente;
fig fluxo, torrente;
ebb och ~ fluxo e refluxo (egentl flod och ebb);
det är ~ le marea es alte;
en ~ av emigranter un fluxo de emigrantes;
en ~ av tårar un mar/un torrente de lacrimas;
~en stiger le mar monta;
som avser ~ fluvial, fluviatile


flodarm

bracio de riviera/de fluvio


flodbank

dica fluvial/de un riviera/de un fluvio


flodbrädd

ripa, bordo


flodbädd

lecto fluvial/de riviera/de fluvio


flodbåt

nave fluvial


floddal

valle/vallea fluvial, cañon sp [kanjån]


floddelta

delta (de riviera)


flodfart

sjö navigation fluvial


flodfiske

pisca fluvial/de riviera


flodgud

deitate fluvial, deo del rivieras


flodhäst

zool hippopotamo


flodkräfta

zool cambaro de riviera


flodmynning

bucca/imbuccatura de un riviera, estuario


flodnejonöga

zool lampetra fluvial


flodnät

rete fluvial


flodområde

bassino fluvial


flodslätt

geol sandur isl


flodspruta

nave de incendios


flodstrand

ripa de riviera/de fluvio


flodsystem

systema fluvial/de fluvios


flodtid

fluxo, marea alte


flodvatten

aqua de riviera/de fluvio


flodvåg

unda de marea alte


flodångare

nave fluvial


flopp

fiasco


floppa

faller


flor

I text (tyg) gaza, crepe fr [kräp];
(slöja) velo
II (blomning) flor;
stå i sitt ~ esser in flor


flora

bot flora;
(bok) flora


Florens

Florentia


florentinare

florentino


florentinsk

florentin


florera

florar, flore(sc)er, prosperar;
(vara i omlopp) circular


florett

floretto


florettfäktare

sport schermitor al floretto, florettista


florettfäktning

sport scherma al floretto


florettsilke

seta flossa


florettstöt

colpo de floretto


Florida

Florida


florilegium

florilegio


florin

num florino


florist

florista


floristik

botanica


floristisk

botanic


florshuva

ebrietate legier [-d3-]


florslätt

legier [-d3-] como gaza


florsocker

kul sucro in pulvere


florstunn

tenue como un pellicula, finissime, tenuissime;
biol pellicular


flortyg

gaza, crepe fr [kräp]


floskel

phrase vacue, grandiloquentia, magniloquentia


floskulös

bombastic, grandiloquente, magniloquente


flossa

text texito con pilo de filos de trama


flossad

lanuginose


flossamatta

tapete/tapis fr [tapi] lanuginose


flott

I adj (stilig) elegante, luxuose, chic fr [sh-], extravagante, spectacular;
(frikostig) generose, large, prodige
II adj sjö (flytande) flottante;
fartyget höll sig ~ le nave se manteneva flottante
III s (fett) grassia, adipe


flotta

I s sjö flotta;
(av små båtar) flottilia;
mil flotta, marina;
flyg flotta;
hist armada
II v 1 (forsla timmer) flottar ligno 2 ~ ner macular con grassia


flottare

s flottator de ligno


flottbas

sjö base naval


flottbesök

sjö visita naval/del flotta


flottbro

ponte flottante


flottbrygga

ponte flottante


flotte

rate


flottenhet

sjö unitate/division naval


flottfläck

macula de grassia


flotthet

elegantia, extravagantia, luxo;
(frikostighet) generositate, largessa, prodigessa


flottig

unctuose, ole(agin)ose, grasse


flottighet

unctuositate, oleaginositate, grassia


flottilj

sjö flottilia;
flyg unitate de combatto aeree


flottist

sjö marinero


flottmanöver

sjö manovra naval/del flotta


flottning

flottation de ligno


flottningsarbetare

flottator de ligno


flottningsled

riviera ubi on flotta ligno, riviera de flottation de ligno


flottstyrka

sjö fortia naval/del flotta


flottyr

kul oleo a/de fritura/pro frir


flottyrkoka

kul frir


flottyrkokning

kul fritura


flottyrkokt

kul frite


flottyrstekt

kul frite


flottör

tekn flottator


flottörventil

valvula/valva de flottator


flox

bot phlox;
höst~ phlox paniculate


fluff

massa porose


fluffa

~ upp mollir, succuter;
~ upp håret dar plus (de) volumine al capillos;
~ upp kuddarna mollir/succuter le cossinos


fluffig

porose


fluffighet

porositate


fluga

(kravatt) cravata de papilion, nodo papilion;
(dille) mania;
zool musca;
fiske musca (artificial); fiska med ~ piscar al musca;
flugor zool (familj) muscidas;
hus~ musca domestic;
häst~ hippobosca equin;
inte göra en ~ förnär fig non facer mal a un musca;
slå två flugor i en smäll fig occider duo aves con un petra/tiro, prender duo pipiones con un faba;
spansk ~ zool musca de Hispania;
farm cantharide;
stick~ tabano


flugblomster

bot ophrys insectifere/muscifere


flugfiske

pisca al musca (artificial)


flugfångare

attrappa-muscas


flugfönster

fenestra paramuscas


flugig

capriciose, bizarre, lunatic, maniac


flugighet

capricio, bizarreria, luna, mania


flugkvassia

bot picrasma excelse


fluglarv

zool larva de musca


flugnät

tela metallic, paramuscas, mosquitiera


flugpapper

(papiro de) colla a muscas


flugskit

cacata/merda de musca


flugsmuts

cacata/merda de musca


flugsmälla

occide-muscas pl


flugsnappare

zool ficedula


flugsvamp

bot amanita (muscari)


flugsvärm

essame de muscas


flugvikt

sport peso musca


flugviktare

sport peso musca


flugägg

ovo de musca


fluid

fluide


fluidisera

fluidificar


fluidisering

fluidification


fluiditet

fluiditate


fluidum

fluido


flukt

reguardo (rapide)


flukta

jectar un reguardo (rapide)


fluktuation

fluctuation


fluktuera

fluctuar


fluktuering

fluctuation


flum

vagitate, indistinction, garrulada, parolas stupide


flumma

(svamla) esser vage/indistincte;
(vara narkotikapåverkad) esser narcotisate


flummare

persona qui usa narcotico


flummig

(oklar) vage, indistincte;
(narkotikapåverkad) narcotisate


flummighet

(svammel) vagitate, indistinction, garrulada, parolas stupide;
(narkotikapåverkat beteende etc) stato narcotisate, narcotismo


flundra

zool pleuronecto, pisce plan/platte;
(rödspätta) platessa


flundrefiskar

zool (ordning) pleuronectiformes


fluor

kem fluor;
som avser ~ fluoric;
som innehåller ~ fluorifere, fluorate


fluorbehandling

fluorisation


fluorera

kem fluorisar


fluorescens

kem fluorescentia


fluorescera

kem fluorescer


fluorescerande

kem fluorescente


fluorescering

kem fluorescentia


fluoreskein

kem fluoresceina


fluorid

kem fluoruro, fluorido


fluoridera

kem fluorisar


fluoridering

kem fluorisation


fluorit

miner spat fluor, fluorite, fluorina


fluoros

med fluorose, fluorosis


fluortandkräm

pasta de dentes/dentifricio fluorisate


fluorvatten

aqua fluorisate


fluorvätesyra

kem acido fluorhydric


flush

kortsp flush eng [flash]


fluss

tekn agente de fusion


flussglas

vitro opalin, opalina


flussmedel

tekn agente de fusion


flusspat

miner spat fluor, fluorite, fluorina


fluster

entrata a/de apiculario


fluvial

fluvial, fluviatile;
~a avlagringar geol sedimentos/depositos fluviatile


fluviometer

fys fluviometro


fluviometrisk

fys fluviometric


flux

I immediatemente;
hux ~ subito, instantemente, in tote/grande haste
II fys fluxo


fluxmeter

fys fluxometro


fluxometrisk

fys fluxometric


fly

I v 1 fugir, evader, escampar;
bättre ~ än illa fäkta melio tacer que parlante vergonia haber;
~ bort fugir, escap(p)ar se, evader se;
~ på nytt/tillbaka refugir;
~ undan fugir, escap(p)ar se, evader se 2 (försvinna) passar;
~dda tider tempores passate;
tiden ~r le tempore passa 3 (räcka) dar;
~ mig saltet är du snäll da me le sal, per favor
II s 1 sjö parte extreme al bracio de un ancora 2 (gungfly) solo/terreno paludose, palude 3 zool insecto volante
III adv (ytterst) toto, multo;
~ förbannad rabiatissime
IV adj (odryg) non durabile, poco economic;
(snabb) rapide


flyende

I adj fugace, fugitive;
den ~ tiden le tempore passante
II s fuga


flyfotad

veloce, rapide, agile


flyg

(flygväsen) aviation;
(flygplan) avion, aeroplano;
mil aviation militar, armea/fortias aeree/del aere;
resa med ~ volar/viagiar [-d3-] in avion;
sända med ~ mandar/expedir per avion


flyga

(om fågel) volar;
(i flygmaskin) volar, aviar, viagiar [-d3-] in avion;
far och flyg! al diabolo!;
~ i armarna på någon volar in le bracios de un persona;
~ i luften exploder;
~ omkring circumvolar;
~ på någon attaccar un persona, jectar se super un persona;
tiden flyger i väg le tempore passa rapidemente


flygande

volante, volatile;
~ drake zool dracon volante/con alas;
(leksak) cometa de papiro;
~ matta tapete/tapis fr [tapi] volante;
~ start sport partita lanceate;
~ tefat (UFO) objecto volante non-identificate (OVN), disco volante;
i ~ fläng in tote haste;
med ~ fanor a bandieras displicate


flyganfall|flygangrepp

(el. flygangrepp) attacco/incursion/raid eng [reid] aeree/de aviones


flygardräkt

supertoto a/de aviator


flygare

aviator, pilota, aeronauta, aviarista;
zool animal que vola, ave;
måsarna är utmärkta ~ le laros vola multo ben


flygaroverall

supertoto a/de aviator


flygattaché|flygattache

attaché fr [-she] aeree


flygbana

(för raket etc) trajectoria


flygbas

base aeree/de aviation


flygbesprutning

irroration/pulverisation aeree


flygbild

photo(graphia) aeree, aerophoto(graphia)


flygbiljett

billet de avion/de aeroplano


flygblad

folio volante


flygbolag

compania/societate (de navigation) aeree


flygbombardemang

bombardamento aeree


flygbrev

lettera/littera per avion


flygburen

aeroportate;
flygburna trupper mil truppas aeroportate


flygbuss

autobus aeree


flygbåt

(sjöflygplan) hydroavion, hydroaeroplano;
(bärplansbåt) hydrofoil


flygcertifikat

certificato/breveto/licentia/diploma de pilota


flygdivision

mil division aeree


flygdrakar

zool (släkte) dracon


flygekorre

zool petauro;
flygekorrar (underfamilj) petauristinas;
nordlig ~ pteromys volante


flygel

arkit ala (de un edificio);
mus piano a/de cauda;
mil flanco


flygelaltare

konst altar de duo alas;
(triptyk) triptycho


flygelbyggnad

arkit ala de un edificio


flygeldörr

porta a/de duo battentes;
ena halvan av ~ battente


flygelev

alumno de schola de aviation, alumno pilota


flygelkarl

mil guida


flygeskader

mil esquadra aeree/de aviones


flygfisk

zool pisce volante, exoceto;
~ar (familj) exocetidas


flygflottilj

mil flottilia aeree


flygfoto

photo(graphia) aeree, aerophoto(graphia)


flygfotograf

photographo aeree


flygfotografering

photographia aeree, aerophotographia


flygfrakt

frete/carga aeree


flygfysiologi

med physiologia de aviation


flygfä

zool insecto alifere


flygfält

terreno/campo de aviation;
(större) porto aeree, aeroporto, aerodromo


flygfärdig

(om fågel) preste a/pro lassar le nido


flygförare

pilota, aviator


flygförband

mil unitate aeree


flygförbindelse

linea/connexion aeree


flygförbud

prohibition/interdiction de volar/de volo


flygföretag

compania de navigation/de transportos aeree


flygförmåga

capacitate de volar


flygförsvar

defensa antiaeree


flygg

(om fågel) preste a/pro lassar le nido


flyggeneral

mil general del fortias/del armea aeree


flyghall

hall eng [hå:l] de avion


flyghamn

porto aeree, aeroporto


flyghaveri

accidente de aviation/de avion/de aeroplano


flyghavre

bot avena fatue


flyghud

zool (på fladdermöss) membrana alar


flyghöjd

altitude/altor de volo


flygindustri

industria de aviones/de aeroplanos


flygingenjör

mil ingeniero del aviation militar


flygkapare

pirata del aere


flygkapning

pirateria del aere


flygkapten

capitano de avion


flygkatastrof

catastrophe aeree, disastro aviatori/de aviation


flygklar

(om fågel) preste a/pro lassar le nido


flygklubb

aeroclub [äöroklab]


flygkonst

arte de volar, aviation, aeronautica


flygkorridor

corridor aeree


flygkrasch

catastrophe aeree, disastro aviatori/de aviation


flygkropp

fuselage fr [fysla:3]


flygkunnig

qui/que pote volar/aviar, capabile/capace de volar/aviar


flygkår

mil corpore aeree


flyglarm

alarma/al(l)erta aeree, sirena de alarma


flygledare

controlator del navigation/del traffico aeree


flygledartorn

turre de controlo


flygledes

per avion


flygledning

(trafikledning) controlo del navigation/del traffico aeree;
mil stato major del fortias/armea aeree


flyglinje

linea aeree


flygläkare

medico con examine in medicina de aviation


flyglärare

pilota instructor


flygmaskin

avion, aeroplano


flygmaskinstyp

typo de avion/de aeroplano


flygmedicin

(scientia de) medicina de aviation


flygmekaniker

mechanico de avion


flygmotor

motor de avion/de aeroplano


flygmyra

zool formica volante/alate/alifere


flygnavigatör

pilota


flygning

volo, aviation, aeronautica


flygnät

rete aeree


flygofficer

mil officiero del fortias/armea aeree


flygolycka

accidente de aviation/de avion/de aeroplano


flygpassagerare

viagiator [-d3-] aeree, passagero [-d3-] de un avion


flygplan

aeroplano, avion


flygplansbesättning

equipage [-ad3e] de avion, crew eng [kru:]


flygplanskapning

pirateria del aere


flygplanskonstruktör

constructor de aviones/de aeroplanos


flygplanskropp

fuselage fr [fysla:3]


flygplansskrov

fuselage fr [fysla:3]


flygplansvinge

ala de avion/de aeroplano


flygplats

terreno/campo de aviation;
(större) porto aeree, aeroporto, aerodromo


flygpost

posta aeree, aeroposta;
sända med ~ inviar per avion/per via aeree


flygraid

se flygräd


flygresa

viage [-ad3e] aeree/in avion/in aeroplano


flygrutt

route fr [rut] aeree


flygräd|flygraid

(el. flygraid) attacco/incursion/raid eng [reid] aeree/de aviones


flygrädd

med aerophobe


flygräddning

operation statal de salvamento/de salvation de personas qui ha habite un accidente de aviation/de avion/de aeroplano


flygräddningstjänsten

le servicio statal de salvamento/de salvation de personas qui ha habite un accidente de aviation/de avion/de aeroplano


flygrädsla

med phobia del avion, aerophobia


flygsand

sablo/arena mobile


flygsimulator

simulator de volo


flygsjuk

mal del aere;
vara ~ haber le mal del aere


flygsjuka

mal del aere/del aviatores


flygskola

schola de aviation/de volo


flygspaning

observation/recognoscentia aeree


flygsport

sport aeree, aviation


flygstation

terreno/campo de aviation;
(större) porto aeree, aeroporto, aerodromo


flygstrid

mil battalia/combatto aeree


flygstridskrafter

mil fortias/armea aeree


flygsträcka

percurso aeree, volata


flygstyrka

mil armea/fortias aeree/del aere


flygtaxa

taxa/tarifa de avion


flygtaxi

taxi aeree, avion taxi, aerotaxi


flygteknik

aerotechnica


flygteknisk

aerotechnic


flygterminal

terminal de avion, aeroporto


flygtid

durata/duration del/de un volo


flygtrafik

navigation/traffico aeree


flygtransport

transporto/transportation aeree


flygtur

(curte) volo


flyguppvisning

revista aeree


flygvapen

mil armea/fortias aeree/del aere, aviation militar


flygvärdinna

stewardessa [stjuöd-] de avion


flygväsen

aeronautica, aviation


flygödla

zool pterodactylo, pterosauro


flygövning

exercitio de aviation


flyhänt

agile, dextere, dextre, prompte


flyhänthet

agilitate, dexteritate, promptitude


flykt

I fuga, fugita, evasion, escap(p)amento;
driva/jaga på ~en mitter/poner in fuga, disfacer, deroutar [-ru-];
~ till den tid som flytt fugita/refugio/evasion in le passato;
~en till Egypten le fugita a Egypto;
oordnad ~ fuga disordinate, deroute fr [derut];
ta till ~en prender le fuga, poner se in fuga
II (flygning) volo;
gripa tillfället i ~en prender/sasir le occasion quando illo se offere


flyktförsök

tentativa de escap(p)amento/de fuga


flyktig

(hastig) rapide, breve;
(ytlig) passager [-d3-], summari, superficial;
(obeständig) ephemere, passager, fugace, fugitive, momentanee, transitori, evanescente;
kem volatile, essential;
(om gaser) diffusibile;
en ~ blick un reguardo rapide/breve;
en ~ olja un oleo volatile/essential;
göra ~ volatisar


flyktighet

(hastighet) rapiditate, brevitate;
(ytlighet) character passager [-d3-], superficialitate;
(obeständighet) fugacitate, evanescentia, evanescimento;
kem volatilitate;
(om gaser) diffusibilitate


flykting

fugitivo;
pol refugiato


flyktingförläggning

centro de sollicitantes de asylo


flyktinghjälp

adjuta al refugiatos


flyktingläger

campo de refugiatos


flyktingproblem

problema/question del refugiatos


flyktingström

fluxo de refugiatos


flyktinstinkt

impulso de fugir


flyktväg

cammino/via/route fr [rut] de escap(p)amento/de fuga


flyt

bra ~ bon velocitate;
jämnt ~ progression regular;
en framställning med ~ un narration inspirate


flyta

(rinna) fluer, currer;
(bäras av vätska) flottar, natar, vogar;
~ bort esser portate via per le currente/per le aquas/per le undas;
~ ihop (om vattendrag) confluer;
(om färger) confunder se, miscer se;
~ in inundar, affluer;
~ in i affluer;
~ med strömmen flottar/ir al deriva;
~ ner defluer;
~ ovanpå fig esser orgoliose/superbe;
~ upp emerger, montar/venir al superficie; ~ ut effluer, escolar se, effunder;
(utmynna) disbuccar, imbuccar


flytande

(rinnande) fluente, currente;
(i vätskeform) fluide, liquide;
(som bärs på ytan) flottante, boiante;
fig fluente, currente;
bli ~ liquidar, liquescer;
~ gränser limites indefinite;
~ kristaller kem crystallos liquide;
~ stil stilo fluente/currente;
~ tillstånd fluiditate, stato liquide;
göra ~ fluidificar, liquefacer, funder, liquidar;
hålla ~ boiar;
hålla sig ~ sustener se in le aqua;
tala ett språk ~ parlar un lingua fluentemente/currentemente


flytbar

flottabile


flytbarhet

flottabilitate


flytboj

sjö boia flottante/insubmersibile


flytdocka

sjö dock eng flottante


flytetyg

sjö nave, barca


flytförmåga

flottabilitate


flytgas

gas in bottilias


flytgödsel

stercore liquide


flytkropp

flottator


flytmina

mil mina flottante


flytning

med fluxo (genital/vaginal)


flytt

cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


flytta

(byta bostad) cambiar/mutar de casa/de dom(icili)o;
(föra till annan plats) displaciar, dislocar, (a)mover, remover;
(om fåglar) migrar;
~ en buske transplantar un arbusto;
~ fram (uppskjuta) postponer, differer, prorogar, suspender, remitter;
~ fram klockan avantiar le horologio;
~ ihop ir a conviver/cohabitar/viver insimul;
~ in installar (se);
~ ner sport degradar;
~ om transformar, transponer, converter, reorganisar, translocar, dislocar, displaciar;
~ tillbaka recular, remover;
~ upp (i skola) passar al classe superior;
sport promover;
~ ut på landet partir pro le campania


flyttbar

(loco)mobile, (re)movibile, transportabile;
displaciabile


flyttbil

camion/furgon pro le cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


flyttblock

geol bloco/rocca erratic


flyttdag

die/jorno del cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


flyttfirma

interprisa de cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


flyttfågel

ave migratori


flyttgröt

(le) mangiar [-d3-] portate a un persona a su die/jorno del cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


flyttkarl

agente de cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o


flyttkostnad

costos/expensas pl pro le cambio/cambiamento de dom(icili)o/de casa


flyttlass

carga/cargamento de mobiles


flyttning

cambio/cambiamento de casa/de dom(icili)o;
(fåglars) migration


flyttningsanmälan

aviso de cambio/cambiamento de dom(icili)o/de adresse


flyttningsbidrag

compensation al costos/expensas pl pro le cambiamento/cambio de casa/de dom(icili)o


flytväst

gilet fr [3ile] de natation


fläck

macula;
(på hud) papilla;
(plats) placia, loco, sito, puncto;
blinda/gula ~en anat le macula cec/jalne;
få ~ar macular se;
inte komma ur ~en non avantiar/progreder;
på ~en fig immediatemente;
solens ~ar le maculas solar/del sol;
ta bort ~ar dismacular


fläcka

macular;
~ ifrån sig macular;
~ ner macular


fläckborttagningsmedel

dismaculator


fläckemalj

med fluorose, fluorosis


fläckfeber

med typho/febre petechial/exanthematic/exanthematose


fläckfri

sin macula(s), immaculate, pur


fläckig

plen de maculas, maculate, maculose;
~t nyckelblomster bot dactylorchis maculate


fläcktyfus

med typho/febre petechial/exanthematic/exanthematose


fläckurtagning

dismaculatura


fläckurtagningsmedel

dismaculator


fläckvis

hic e ibi


fläder

bot sambuco (nigre);
druv~ sambuco racemose


fläderblomma

flor de sambuco


fläderblomssaft

kul succo de flores de sambuco


fläderbär

bot bacca de sambuco


fläderbärssaft

kul succo de baccas de sambuco


flädermus

zool chiroptero, vespertilion


fläderte

kul the de flores sic(c)ate de sambuco


fläka

finder, scinder;
~ upp sig finder se


fläkning

fission, scission


fläkt

(vindpust) vento suave, brisa, sufflo;
(solfjäder) flabello;
tekn ventilator;
en frisk ~ un brisa fresc


fläkta

(blåsa) ventar, sufflar, facer vento;
~ sig flabellar se


fläktning

flabellation


fläktrem

cinctura/corregia de ventilator


fläktsystem

systema de ventilation/de aeration


flämt

anhelation


flämta

anhelar;
(om låga) tremer, scintillar, vacillar


flämtning

respiration anhelante, anhelation


fläng

I s haste;
i flygande ~ in tote haste
II adj folle


flänga

~ omkring/runt mover se rapidemente (in varie directiones)


fläns

tekn flangia [-d3-]


flänsa

1 tekn (förse med fläns) provider de flangia [-d3-] 2 (skära ut späcket ur en val) trenchar [-sh-] le lardo/grassia ab un balena


flänsring

anello de flangia [-d3-]


flänsrör

tubo de flangia [-d3-]


flärd

vanitate, coquetteria, vangloria, gloriola


flärdfri

natural, simpl(ic)e, naive, ingenue, inceremoniose


flärdfrihet

naturalitate, simplicitate, ingenuitate, absentia de affectation


flärdfull

vanitose, coquette, vangloriose


flärdfullhet

vanitate, coquetteria, vangloria, gloriola


fläsk

kul (carne de) porco;
(stekfläsk) lardo;
lägga på ~et augmentar de peso, ingrassiar;
nu är det kokta ~et stekt! fig nunc le situation es problematic!


fläskbagge

zool dermeste


fläskben

kul ossos de porco


fläskfilé|fläskfile

kul filet fr [file] de porco


fläskflott

kul adipe/grassia de lardo fundite


fläskfärs

kul carne hachate [-sh-] de porco


fläskhare

kul costa de porco


fläskig

carnose;
(smällfet) carnute, grassissime


fläskighet

carnositate


fläskkarré|fläskkarre

kul costa de porco


fläskkorv

kul salsicia de carne de porco


fläskkotlett

kul cotelette fr [kåtlät] de porco


fläskkött

kul carne de porco


fläsklägg

kul femore de porco


fläskläpp

labio inflate


fläskpannkaka

kul torta de patella a lardo


fläskskiva

kul morsello/trencho [-sh-] de lardo


fläskstek

kul rostito de porco


fläsksvål

kul pelle/crusta de lardo


fläsktärning

kul cubo de lardo


fläskänger

zool dermeste


fläta

I s tressa
II v tressar;
~ in interlaciar, tressar;
fig inserer, insertar, intercalar;
~ korgar tressar/facer corbes;
~de stolsitsar fundos de sedia tressate


flätkorg

corbe tressate


flätning

tressage [-ad3e]


flätverk

tressage [-ad3e], interlaciamento, plexo;
(av vass) cannage [-ad3e];
person som utför ~ tressator


flå

excoriar, pellar, spoliar


flåbuse

persona grossier/rustic/malgratiose/rude


flås

respiration anhelante, anhelation;
sport condition


flåsa

anhelar


flåsig

anhelante


flåsning

respiration anhelante, anhelation


flåspatos

pathos exaggerate/bombastic


flöda

fluer;
blodet ~de le sanguine flueva;
~ över abundar;
~nde regn pluvia torrential/abundante;
ljuset ~de in i rummet le luce/le lumine inundava le camera


flöde

fluentia, currente, fluxo, torrente;
ett ~ av tårar un torrente de lacrimas


flödesdiagram

diagramma de currente


flödesschema

diagramma de currente


flödig

abundante, ric


flöjel

(vindriktningsvisare) monstra-vento, amenoscopio;
(vimpel) bandierola, pennon;
fig persona inconsequente/non digne de fide


flöjt

mus flauta;
block~ flauta a becco;
pan~ flauta de Pan;
spela ~ sonar le flauta, flautar;
troll~ flauta magic;
tvär~ flauta transverse/transversal


flöjta

cantar/parlar como un flauta;
(vissla) sibilar


flöjtblåsare

mus sonator de flauta, flautista


flöjtist

mus sonator de flauta, flautista


flöjtkonsert

mus (stycke) concerto pro flauta;
(utförande) concerto de flauta


flöjtmusik

(stycke) musica pro flauta;
(utförande) musica de flauta


flöjtspel

mus (le) sonar le flauta, (le) flautar


flöjtspelare

mus sonator de flauta, flautista


flöjtstämma

mus (parti) parte/partitura/partition pro flauta;
(utförande) parte/partitura/partition de flauta


flöjtton

mus sono de flauta


flört

se flirt


flörta

se flirta


flörtig

se flirtig


flörtkula

se flirtkula


flöte

flottator, corco;
vara bakom ~t fig esser stupide


flöts

miner strato, jacimento


FM|fm|f m

I (frekvensmodulering) radio FM (eng frequency modulation), m.f. (modulation de frequentia)
II fm, f m (förmiddag) a.m. (ante meridie, ante meridiem lat)


FM-mottagare|FM|mottagare

radio receptor FM


FM-sändare|FM|sändare

radio emissor FM


FN

(Förenta nationerna) NU (le Nationes Unite), ONU (Organisation del Nationes Unite)


FN-konvention|FN|konvention

convention del NU/del ONU


fnas

scalia;
(på hud) squama, pellicula


fnasa

scaliar se, exfoliar se


fnasig

scaliose, lamellar, lamellate, lamellose;
(om hud) squamose, furfuracee


fnask

prostituta, puta(na), meretrice, hetera


fnaska

prostituer


fnasker

parve puero


fnaskig

de prostituta, de puta(na)


fnatt

(vurm) mania, idea fixe;
få ~ devenir folle;
ha ~ på något esser un fanatico de un cosa


fnatta

~ omkring ir e venir inutilemente/sin un scopo fixe


fniss

riso supprimite/suffocate


fnissa

rider supprimitemente


fnissig

qui non pote tener su risos suffocate


fnissning

riso supprimite/suffocate


fnitter

riso supprimite/suffocate


fnittra

rider supprimitemente


fnittrig

qui non pote tener su risos suffocate


fnoskig

fatue, folle, stupide, insipiente, imbecille, insensate, inepte, nescie


fnoskighet

follia, fatuitate, ineptia, ineptitude, insipientia, nonsenso


fnurra

I s en ~ på tråden fig un parve divergentia
II v imbroliar, disrangiar [-d3-]


fnurrig

de mal humor, mal disposite


fnurrighet

mal humor, mal disposition


fnysa

expirar contemptuosemente per le naso;
(om häst) fumar


fnysning

expiration contemptuose per le naso;
(från häst) fumo


fnöske

esca, fomite


fnöskticka

bot ungulira fomentari


FOA

(Försvarets forskningsanstalt) IRD (le Institution del Recerca pro le Defensa Total)


foajé|foaje

foyer fr [fwaje]


fob

fob (eng free on board) f.o.b. (franc a bordo)


fobi

med phobia;
person som lider av ~ phobico;
som avser ~ phobic


fock

sjö foc, mezzana;
(stor) trinchetto


focka

congedar;
bli ~d esser congedate


fockmast

sjö mast de foc/de mezzana/de trinchetto


fockning

congedo


focksegel

sjö vela de foc/de mezzana/de trinchetto


fockstag

sjö stag de foc/de mezzana/de trinchetto


foder

1 lantbr nutrimento;
(grönfoder) forrage [-ad3e];
(grönbete) pastura;
skaffa ~ forragiar [-d3-] 2 (undertyg) fodero;
bot calice;
isättning av ~ foderatura;
sätta i ~ foderar;
ta ut fodret ur disfoderar


foderbeta

bot beta de forrage [-ad3e]


foderblad

bot sepalo;
med ett ~ monosepale;
med flera ~ polysepale


foderbord

lantbr trogo, alveo, mangiatoria [-d3-]


foderenhet

lantbr unitate de forrage [-ad3e]


fodergiva

lantbr ration de forrage [-ad3e]


foderhäck

lantbr grillia de mangiatoria [-d3-]


foderkaka

lantbr torta de lino/de forrage [-ad3e]


foderliv

corpore/corsage fr [-a3] de foderos


foderlärft

text (av bomull) coton pro foderos, percalina;
(av linne) lino pro foderos


fodermedel

lantbr forrage [-ad3e]


foderpotatis

lantbr patatas de forrage [-ad3e]


fodersilo

lantbr silo sp de forrage [-ad3e]


fodersäd

lantbr cereales de forrage [-ad3e]


foderträ

ligno de revestimento


fodertyg

text tela pro foderos


fodervallört

bot symphyto aspere


fodervicker

bot vicia sative


fodervärde

lantbr valor nutritive


foderväxt

lantbr planta de forrage [-ad3e]


fodra

1 lantbr dar a mangiar [-d3-], nutrir, alimentar 2 (invändigt klä med tyg) foderar;
(med bräder) revestir (de ligno)


fodral

etui, vaina


fodralklänning

roba stricte


fodring

1 lantbr (le) dar a mangiar [-d3-], alimento, nutrition 2 (invändig beklädnad med tyg) foderatura;
(med bräder) revestimento


foetus

anat feto


fog

I (hopfogningsställe) juncto, junctura;
knaka i ~arna crac(c)ar de su juncturas
II (skäl, motiv) ration, causa, motivo, argumento;
(berättigande) derecto, autorisation, derecto, justification;
(befogenhet) facultate;
(anledning) causa, occasion;
ge ~ för dar occasion a;
ha ~ för att göra något haber un bon ration de facer un cosa, haber le derecto/le facultate/le occasion de facer un cosa;
med ~ con derecto/ration/motivo;
med fullt ~ pro bon rationes;
utan ~ sin ration/motivo/derecto


foga

det ~de sig så att han accidentalmete ille;
~ ihop junger, (re)unir, combinar, connecter, assemblar;
~ samman bräder junger plancas;
~ samman ord combinar parolas;
~ sig efter adaptar se a, conformar se a;
~ sig i plicar se a, submitter se a, resignar se a;
~ till adjunger, adder


fogde

hist bailivo, bailo


foglig

docile, obediente;
(underdånig) submiss(iv)e


foglighet

docilitate, obedientia;
(underdånighet) submission


fogning

junction


fogsam

docile, obediente;
(underdånig) submiss(iv)e


fogsamhet

docilitate, obedientia;
(underdånighet) submission


fogsvans

serra a/de mano


fokal

fys focal


fokaldistans

fys distantia focal


fokalplan

fys plano focal


fokus

fys foco, puncto focal;
med dubbla ~ bifocal


fokusera

fys focalisar;
fig attraher le attention (a)


fokusering

fys focalisation


folder

prospecto, brochure fr [-shy:r]


folderställ

porta-prospectos


folia

mus folia port, follia


foliant

libro in folio, in-folio


folie

folio, lamina;
(film) pellicula;
belägga med ~ foliar


foliebakad

kul cocite in folio


foliera

foliar


folio

folio


folioformat

formato in-folio;
bok i ~ libro in folio, in-folio


foliohylla

planca pro/de in-folios


foliovolym

volumine in folio, in-folio


folk

(folkslag) populo, nation;
(befolkning) population;
(stam) tribo;
(lägre samhällsklasser) populo basse/minute, populaceo, vulgo, plebe;
(människor) gente, multitude;
det är mycket ~ på gatan il ha multe gente in le strata;
en man av ~et un homine del populo;
föreställningen drar mycket ~ le representation attrahe un multitude;
som avser ~ popular, national, public, vulgar;
svenska ~et le populo/nation svedese


folkbeskrivare

demographo, ethnographo, ethnologo


folkbeskrivning

demographia, ethnographia, ethnologia


folkbeslut

plebiscito;
som avser ~ plebiscitari


folkbibel

biblia popular


folkbibliotek

bibliotheca popular/public


folkbil

auto(mobile) popular, Volkswagen ty [fålksvagön]


folkbildare

inseniator de adultos (per le universitates popular)


folkbildning

inseniamento de adultos (per le universitates popular)


folkbok

libro popular


folkbokföring

(register) registro del population/del stato civil;
(handling) registration del population


folkbåt

veliero popular


folkdans

dansa folkloristic;
dansa ~ facer le dansa folkloristic


folkdansare

dansator folkloristic


folkdanslag

gruppo de dansatores folkloristic


folkdemokrati

democratia popular


folkdemokratisk

de democratia popular


folkdiktare

litt poeta popular/national


folkdiktning

litt poesia popular/national


folkdjup

en man ur ~et un homine del populo


folkdomstol

tribunal popular


folkdrag

characteristicas pl ethnic


folkdräkt

costume national/regional/traditional


folkepidemi

med pandemia;
som avser ~ pandemic


folketymologi

språk etymologia popular


folketymologisk

språk de etymologia popular


folkfantasi

phantasia popular


folkfest

festa popular/national/del populo


folkfiende

inimico public/del populo


folkfront

pol fronte popular/del populo


folkförflyttning

migration (del populos), transmigration


folkförsamling

assemblea national/popular/del populo


folkförsvar

mil defensa national/del populo


folkförsörjning

economia national


folkgemenskap

collectivitate national/del populo


folkgrupp

gruppo ethnic


folkgunst

popularitate


folkhav

grande massa popular/del populo


folkhem

stato assistential


folkhjälte

heroe popular/national


folkhop

multitude, affluentia de gente


folkhumor

humor popular


folkhushållning

economia national


folkhälsa

sanitate public


folkhögskola

universitate popular, centro de inseniamento pro adultes


folkilsken

irritabile, irascibile, aggressive


folkkaraktär

character national


folkkommissarie

commissario popular/del populo


folkkonst

arte popular


folkkultur

cultura popular


folkkynne

character national


folkkyrka

ecclesia popular


folkkyrklig

de ecclesia popular


folkkär

popular


folklager

strato/classe social


folkledare

leader eng [li:dö] natioal/del populo;
(agitator) demagogo, agitator;
hist demagogo


folklek

joco popular/national


folklig

(enkel) popular, del populo, demotic;
(nationell) national;
(vänlig) affabile


folklighet

popularitate;
(vänlighet) affabilitate


folkliv

vita popular/national


folklivsforskare

ethnographo, ethnologo, ethnologista


folklivsforskning

ethnographia, ethnologia


folklore

folklore eng [fouklå:]


folklorist

folklorista


folkloristik

scientia folkloristic


folkloristisk

folkloristic


folklustspel

teat comedia popular


folklynne

character national


folklåt

mus canto/pecia de musica popular/traditional


folkmajoritet

majoritate de populo


folkmassa

massa popular/del populo, turba, populaceo


folkmedicin

medicina popular


folkmelodi

melodia popular/traditional


folkmening

opinion public/general/popular/del populo


folkminne

folklore eng [fouklå:]


folkminnesforskning

scientia folkloristic


folkminskning

diminution del population


folkmord

genocidio, holocausto


folkmun

voce del populo;
i ~ popularmente/vulgarmente parlante


folkmusik

musica popular/traditional


folkmängd

(antal invånare) numero/cifra de habitantes, population;
(fokmassa) massa popular/del populo


folkmål

språk lingua/linguage [-ad3e] popular, dialecto


folknamn

nomine popular/currente/vulgar/de cata die, nomine non scientific


folknöje

diversion/divertimento/amusamento/intertenimento popular


folkomflyttning

migration (del populos), transmigration


folkomröstning

plebiscito, votation popular, referendum lat;
hålla ~ tener un referendum;
som avser ~ plebiscitari


folkopinion

opinion popular


folkpark

parco popular


folkparti

pol partito popular/del populo


folkpartist

pol membro del partito popular


folkpartistisk

pol del partito popular


folkpension

pension de vetulessa


folkpensionär

pensionario


folkpolis

policia popular


folkpsykologi

psychologia popular


folkregister

registro del population


folkreligion

religion popular


folkrepresentant

pol representante popular/del populo, representario


folkrepresentation

pol representation popular/del populo, parlamentario


folkrepublik

republica popular;
~ Kina le Republica Popular de China [sh-]


folkresning

insurrection/sublevamento/rebellion/revolta popular/del populo


folkrik

populose


folkräkning

cens(iment)o del population;
företa ~ censer


folkrätt

jur derecto international/del gentes/del nationes


folkrättslig

jur del derecto international/del gentes/del nationes


folkrörelse

movimento popular/national


folksaga

litt conto/fabula popular


folksamling

massa human/de gente, multitude de personas


folksed

costume popular


folksjukdom

maladia commun;
(epidemi) maladia epidemic


folksjäl

anima popular/del populo


folkskara

grege de gente


folkskikt

strato/classe social


folkskockning

attruppamento, concurso, turba


folkskola

hist schola popular/primari/elementari


folkskolelärare

hist maestro/professor a/de instruction primari/elementari


folkskygg

timide, insociabile


folkslag

nation, populo;
(stam) tribo


folkspillra

clasma de populo


folkspråk

(nationalspråk) lingua national/vulgar;
(folkligt språk) linguage [-ad3e] popular


folkstam

tribo


folkstorm

tempesta de protestationes popular/del populo


folkstyrd

democratic


folkstyre

governamento popular, democratia


folksägen

legenda/conto popular


folksång

canto popular/del populo


folksångare

cantator de cantos popular


folktalare

orator popular


folktandvård

servicio dental/odontologic national/public


folkteater

theatro popular


folktom

dispopulate, deserte


folkton

mus tono popular


folktribun

tribuna public/del publico;
hist tribuno del populo


folktro

superstitition/credentia popular;
rel religion del populo/del nation


folkträngsel

pressa, turba


folktät

dense de population


folktäthet

densitate del population


folkuniversitet

universitate popular


folkupplopp

concurso de gente, attruppamento


folkupplysare

inseniator de adultos (per le universitates popular)


folkupplysning

inseniamento de adultos (per le universitates popular)


folkuppviglare

agitator


folkuppvigling

agitation


folkvald

eligite del/per le populo


folkvandring

migration (del populos), transmigration;
de stora ~arna hist le migrationes del populos/del nationes/del barbaros


folkvandringstiden

hist le era/periodo del migrationes del populos/del nationes/del barbaros


folkvett

bon manieras


folkvilja

voluntate popular/del populo


folkvimmel

formicamento, turba


folkvisa

canto popular, ballada


folkvälde

soveranitate popular/del populo


folkvän

amico del populo


folkägd

possedite del/per le populo


folkökning

augmento/augmentation/accrescimento/crescentia del population


folköl

kul bira de un grado de alcohol inter 2,25 e 3,5 % in volumine


follikel

anat folliculo;
som avser ~ folliculose


follikelhormon

biol folliculina


follikulär

anat follicular


fon

fys, språk phon


fond

1 teat (bakgrund) fundo;
kul fundo 2 ekon (reserverat kapital) fundo, capital;
(stiftelse) fundo;
(värdepapper) valor, effecto;
fig deposito, panoplia;
bilda/instifta en ~ establir/instituer un fundo;
en rik ~ av humor un deposito ric/un panoplia de humor


fondaktie

ekon action gratuite


fondandel

ekon action gratuite


fondbörs

ekon bursa de valores/de effectos


fonddekoration

teat tela de fundo


fondemission

ekon emission de effectos/de valores


fondera

ekon deponer a un fundo/a fundos


fondering

ekon deposition a un fundo/a fundos


fondkapital

ekon fundo, capital


fondkommisionär

ekon agente de cambio/de bursa


fondkommission

ekon commission de effectos/de valores


fondkuliss

teat coulisse fr [kulis] de fundo


fondloge

teat loge fr [lå:3]/logia [-d3-] in facie del scena


fondmäklare

ekon agente de cambio/de bursa


fondnota

ekon conto de valores/de effectos


fondpapper

ekon effecto, valor, titulo


fondstämpel

ekon imposto statal de sigillo al conto de transactiones de valores/de effectos


fondtapet

papiro mural de fundo


fondue|fondy

(el. fondy) kul fondue fr [få)dy]


fonduegryta|fondygryta

(el. fondygryta) kul casserola a fondue fr [få)dy]


fondvägg

pariete del fundo


fondy

se fondue


fonem

språk phonema


fonematik

språk phonematica


fonematisk

språk phonematic


fonemlära

språk phonematica


fonetik

språk phonetica


fonetiker

språk phonetico, phonetista


fonetisk

språk phonetic


foniater

med phoniatra


foniatri|foniatrik

(el. foniatrik) med phoniatria


foniatriker

med phoniatra


foniatrisk

med phoniatric


fonograf

phonographo


fonografisk

phonographic


fonogram

phonogramma


fonolit

geol phonolitho


fonolitisk

geol fonolithic


fonolog

språk phonologo, phonologista


fonologi

språk phonologia


fonologisk

språk phonologic


fonometer

phonometro


fonometri

phonometria


fonometrisk

phonometric


fonotek

phonotheca


fontanell

anat fontanella


fontän

fontana;
som avser ~ fontal, fontanari;
sätta på ~erna aperir le fontanas


fora

carga


foraminiferer

zool (grupp) foraminiferos


force majeure|force|majeure

fortia major;
jur caso fortuite


forcera

(påskynda) augmentar, accelerar, intensificar, ampli(fic)ar;
(tillgripa våld) fortiar, fracturar;
~ en produktion augmentar/intensificar/accelerar un production;
~ ett lås fortiar/fracturar un serratura


forcerad

(ansträngd) intensive, tense;
(konstlad) fortiate, artificial, affectate


forcerbar

possibile a fortiar/a fracturar


forcering

fortiamento


fordom|fordomdags|fordomtima

(el. fordomdags, fordomtima) in tempores passate, anteriormente, antea, olim


fordon

vehiculo;
begagna/framföra ett ~ vehicular;
som avser ~ vehicular


fordonsbesiktning

controlo technic de vehiculos/de auto(mobile)s


fordonsförare

conductor de vehiculo


fordonspark

parco de vehiculos


fordonsskatt

imposto super le vehiculos a/de motor


fordra

(erfordra) exiger, necessitar, requirer;
(begära) exiger, pretender, reclamar, requirer, revindicar;
jur demandar;
~s esser necesse/necessari/indispensabile


fordran

exigentia, reclamation, requirimento, requisito, revindication, pretension, pretention, condition;
jur demanda;
ekon credito, debita, exaction


fordrande

exigente, difficile de contentar, pretentiose


fordringsfull

exigente, difficile de contentar, pretentiose


fordringsägare

creditor;
betala sina ~ reimbursar su creditores


forehand

sport colpo directe, forehand eng [få:hænd]


forell

zool tructa;
lax~ (handelsnamn på bäckröding) salvelino fontanari, tructa salmonate;
regnbågs~ (handelsnamn på regnbågslax) tructa arco del celo, salmon gairdneri lat


forensisk

jur forense


forfeit

sport forfeit eng [få:fit]


forint

num forint ung


form

(yttre beskaffenhet) forma, configuration;
(föremål varmed man ger form) forma, modello, modulo, matrice, patrono;
(kondition) condition (physic), forma;
(umgängesregel) etiquetta, forma, maniera, convention, convenientia;
språk forma, voce;
biol varietate;
aktiv ~ språk forma/voce active;
för ~ens skull pro forma;
hålla ~en sport mantener le forma/le condition (physic);
hålla på ~erna observar/respectar le etiquetta/le formas/le conventiones/le convenientias;
passiv ~ språk forma/voce passive;
tappa ~en deformar se;
vara i ~ esser in (plen) forma/in bon condition (physic)


forma

(ge en form) formar, modellar, modular, configurar;
(utarbeta) crear, constituer, componer, construer;
(dana) formar, educar, cultivar;
delarna ~r en helhet le partes forma un toto;
~ en figur av lera modellar un statua in argilla;
~ sig en idé/en uppfattning formar se/facer se un idea/un opinion


formaldehyd

kem aldehyde formic, formaldehyde


formalia

formalitates


formalin

kem formalina, solution aquatic de aldehyde formic/de formaldehyde


formalisera

formalisar, normalisar, standardisar


formalisering

formalisation, normalisation, standardisation


formalism

formalismo


formalist

formalista


formalistisk

formalistic, formalista, punctiliose


formaliter

formalmente, secundo le formas


formalitet

formalitate


formande

formative, plastic


formant

språk, mus formante


formare

formator, modulator, designator


format

formato


formatera

data, typ formatar


formatering

data, typ (le) formatar, formatation


formation

formation, constitution;
geol, mil formation


formationsflygning

mil volo in formation


formbar

malleabile, modellabile, modulabile, ductile;
fig malleabile, docile, ductile


formbarhet

malleabilitate;
plasticitate, ductilitate;
fig malleabilitate;
docilitate, ductilitate


formbeständig

de forma constante/stabile, indeformabile


formbeständighet

persistentia del forma, indeformabilitate


formbröd

kul pan tenere panificate in un forma (de pastisseria)


formbunden

formal, ceremoniose, conventional


formel

formula;
den kemiska ~n för vatten är H2O le formula chimic del aqua es H2O;
köra Formel 1 sport conducer un Formula 1


formelbil

sport automobile de Formula


formell

(som rör formen) formal;
(formenlig) formal, correcte;
(stel) rigide, formalista, formalistic;
~ person formalista, rigorista;
~t fel vitio/defecto de forma, error de procedura;
överdrivet ~ ceremoniose


formelsamling

formulario


formelspråk

terminologia de formulas


formenlig

formal, correcte


formera

(sammanställa) formar, constituer, componer;
(skapa) crear, facer;
(vässa) appunctar, taliar, acutiar;
mil formar;
~ en blyertspenna appunctar/taliar/acutiar un stilo de graphite


formerare

formator, creator


formering

(sammanställning) formation, constitution, composition;
(skapande) formation, creation, composition;
mil formation


formfast

indeformabile


formfasthet

indeformabilitate


formfel

error de procedura, vitio/defecto de forma


formfranska

kul pan blanc panificate in un forma (de pastisseria)


formfråga

question de forma


formfulländad

(de forma) perfecte


formfulländning

perfection


formförändring

cambio de forma, transformation, metamorphose, metamorphosis;
(deformation) deformation


formge

designar, modellar


formgivare

designator, modellator


formgivning

designo, modellage [-ad3e], esthetica, stilo;
grafisk ~ designo graphic, graphismo;
industriell ~ designo/esthetica industrial


formgjuta

tekn modular


formidabel

formidabile


formkurva

sport curva del forma/del condition (physic)


formkänsla

sentimento del forma


formlig

(formell) formal, official;
(verklig) real, ver(itabile);
ett ~t kaos un ver chaos;
un chaos complete


formligen

(verkligen) realmente, vermente;
(ärligt sagt) francamente;
(helt enkelt) simplemente;
(bokstavligen) litteralmente;
han ~ hotade mig ille me vermente/litteralmente menaciava


formlära

theoria del forma(s);
mus theoria del formas musical;
språk, biol morphologia


formlös

sin forma, informe;
fys amorphe


formlöshet

absentia de forma, informitate;
fys amorphia, amorphismo


formning

formation


formningsmaskin

machina a formar/de formation


formord

språk parola functional/de function


formrik

variate


formrikedom

variation


formrytteri

(i förvaltning) bureaucratia [byrokratia];
utbrett ~ bureaucratismo [byro-]


formsak

formalitate


formsand

tekn sablo/arena pro modulos


formskön

de belle forma


formskönhet

beltate formal/de forma


formsträng

formalista, formalistic


formsvacka

sport declino/regression del forma/del condition (physic)


formtopp

sport culmination/apice del forma/del condition (physic)


formulera

formular, enunciar, verbalisar, exprimer;
~ sig exprimer se


formulering

formulation, enunciation, enunciato, verbalisation


formulär

formulario, schedula, scheda;
fylla i ett ~ plenar un formulario


formulärbok

formulario


forn

(gammal) ancian, antique, vetere;
(förutvarande) ancian, precedente, ex-;
(förliden) passate, preterite;
(förhistorisk) prehistoric;
i ~a tider in tempores ancian/passate/preterite


fornborg

arkeol castello prehistoric


fornegyptiska

språk ancian/vetere egyptio


fornengelsk

anglosaxone


fornengelska

språk anglosaxono


fornflamländska

språk ancian/vetere flamingo


fornforskare

arkeol archeologo, archeologista, antiquario


fornforskning

arkeol archeologia


fornfranska

språk ancian/vetere francese


fornfrisiska

språk ancian/vetere frison


fornfynd

arkeol objecto trovate archeologic/prehistoric/antique


forngermanska

språk proto-germano


forngutniska

språk ancian/vetere gutnico


fornholländska

språk ancian/vetere nederlandese


fornhärmande

archaisante


fornhögtyska

språk ancian/vetere alte germano


fornisländska

språk ancian/vetere islandese


fornkristen

paleochristian, del christianismo primitive, del prime christianos


fornkunskap

arkeol archeologia


fornkyrkan

le prime ecclesia


fornlämning

arkeol discoperta/loco/monumento archeologic/prehistoric/antique


fornlågtyska

språk ancian/vetere basse germano


fornminne

arkeol discoperta/loco/monumento archeologic/prehistoric/antique


fornnordiska

språk ancian/vetere nordico


fornnorska

språk ancian/vetere norvegiano


fornpersiska

språk ancian/vetere persa


fornpreussiska

språk borusso


fornsak

arkeol objecto trovate archeologic/prehistoric/antique


fornsal

museo de antiquitates


fornspanska

språk ancian/vetere castiliano


fornspråk

ancian/vetere lingua


fornsvenska

språk ancian/vetere svedese


fornsyriska

språk syriaco


forntid

passato, antiquitate, vetustate;
~en le mundo/le etate antique, le antiquitate;
~ens människor le antiquos, le ancianos


forntida

(gammal) ancian, antique, vetere;
(förliden) passate, preterite;
(förutvarande) ancian, precedente, ex-;
(förhistorisk) prehistoric


forntidsforskare

arkeol archeologo, archeologista, antiquario


forntyska

språk ancian/vetere germano


fornyrdislag

litt metro in ancian/vetere nordico (fornyrðislag isl)


fornåldrig

ancian, vetere


fors

rapido, salto de aqua, cascada;
fig diluvio, cascada;
en ~ av ord un diluvio/cascada de parolas


forsa

fluer, currer;
fig fluer;
blodet ~de från såret le sanguine flueva del ferita;
~ in affluer;
~ ut effluer;
orden ~de från hans/hennes läppar le parola flueva de su labios


forsande

fluente, currente;
~ regn pluvia torrential/abundante;
~ vatten aqua currente


forska

facer recerca(s)/investigation, recercar, explorar;
(vetenskapligt) facer recerca(s)/investigation scientific;
en ~nde blick un reguardo scrutator;
~ efter (re)cercar, querer;
~ i examinar, recercar, studiar, investigar, inquirer, perquirer, scrut(in)ar, studiar


forskarassistent

assistente recercator/investigator scientific


forskarbegåvning

(fallenhet) talento scientific;
(person) investigator/recercator scientific


forskarbragd

prestation scientific


forskardocent

docente scientific


forskare

(vetenskaplig) recercator/investigator scientific


forskarflykt

fuga de cerebros


forskargrupp

gruppo/team eng [ti:m] scientific


forskariver

zelo/enthusiasmo de facer recerca(s)/investigation scientific


forskarkarriär

carriera (de recercator/investigator) scientific


forskarlag

team eng [ti:m] scientific


forskarstipendium

bursa de recerca(s)/investigation scientific


forskarteam

team eng [ti:m] scientific


forskarutbildning

formation scientific


forskning

(vetenskaplig) recerca/investigation scientific;
(efterspaning) investigation, recerca, scrutinio, inquesta


forskningsanslag

subsidio pro recerca(s)/de investigation scientific


forskningsassistent

assistente recercator/investigator scientific


forskningscentrum

centro (de recerca(s)/de investigation) scientific


forskningsfält

campo de recercas


forskningsinstitut

instituto (de recerca(s)/de investigation) scientific


forskningsinstitution

institution (de recerca(s)/de investigation) scientific


forskningslaboratorium

laboratorio (de recerca(s)/de investigation) scientific


forskningsmetod

methodo de recerca(s)/de investigation scientific


forskningsobjekt

objecto/subjecto de recerca(s)/de investigation scientific


forskningsområde

campo de recercas


forskningsprogram

programma de recerca(s)/de investigation scientific


forskningsprojekt

projecto de recerca(s)/de investigation scientific


forskningsresa

expedition exploratori


forskningsresande

explorator


forskningsresultat

resultato del recerca(s)/del investigation scientific


forskningsråd

consilio de recerca(s)/de investigation scientific


forsla

transportar, vehicular


forsling

transporto


forspaddling

(le) facer canoage [-ad3e] in aquas vive


forsränning

(le) facer canoage [-ad3e] in aquas vive


forstlig

forestal


forstmästare

forestero


forstväsen

foresteria


forsythia

bot forsythia


forsärla

zool motacilla cineree


fort

I adv (hastigt) rapidemente, velocemente, celeremente, precipitatemente, promptemente, prestemente, presto, cito;
mus presto;
gå ~are allongar le passo;
så ~ som möjligt tanto presto quanto possibile, si presto como possibile
II s (fäste) forte, fortalessa;
(litet) fortino


forta

~ sig avantiar;
klockan fortar sig le horologio avantia


fortbestå

subsister, superviver


fortbestånd

superviventia, existentia/vita continuate, continuitate


fortbilda

dar un formation continue/complementari/special;
~ sig continuar su education/su studios


fortbildning

instruction/education complementari, formation continue/special


fortbildningskurs

curso (de formation) complementari/special


forte

I adv mus forte;
~ fortissimo forte fortissimo;
piú ~ piú forte it
II s mus forte;
~ fortissimo forte fortissimo


fortepedal

mus pedal forte


fortepiano

mus (instrument) piano;
(starkt anslag följt av svagt) fortepiano it


fortfara

continuar


fortfarande

ancora, continuemente


fortgå

continuar


fortgående

continue


fortgång

continuation


fortifikation

mil fortification


fortifikationsförvaltning

mil servicio del genio


fortifikationskår

mil genio


fortifikationsofficer

mil officiero del genio


fortifikatorisk

mil de fortification, del genio


fortis

språk accento principal


fortissimo

I adv mus fortissimo
II s mus fortissimo


fortkomst

avantiamento, progresso, progression


fortkomstledamöter

gambas


fortkörare

maniaco de velocitate


fortkörning

excesso de velocitate


fortleva

subsister, superviver, perpetuar se;
~ i minnet restar/remaner in le memoria


fortlevnad

superviventia, existentia/vita continuate


fortlöpande

continue, constante, permanente, perpetue, perpetual;
~ sammanhang continuitate;
långsamt ~ med chronic


fortplanta

reproducer, generar;
~ sig reproducer se;
(om ljud/ljus) propagar se


fortplantning

(människors) reproduction, generation, procreation;
bot, zool reproduction, multiplication;
fys transmission, propagation;
~ genom delning biol scissiparitate;
ljudets ~ le propagation del sono;
ljusets ~ le propagation del luce/del lumine;
som avser ~ biol generative, generator, reproductive, reproductor


fortplantningsduglig

biol reproducibile


fortplantningsförmåga

biol facultate/capacitate reproductor/reproductive


fortplantningsorgan

anat organo genital/generative/generator/reproductor/reproductive


fortsatt

continue, currente


fortskaffa

transportar, vehicular


fortskaffning

transporto, transportation, locomotion, displaciamento


fortskaffningsmedel

medio de transporto/de locomotion/de displaciamento, vehiculo


fortskaffningsmöjlighet

occasion de transporto


fortskrida

avantiar, developpar/disveloppar se, facer progressos, progreder, progressar


fortsätta

continuar, perpetuar, prosequer;
~ att göra continuar a facer


fortsättning

continuation, perpetuation, prosecution;
~ följer a continuar;
god ~! felice Natal restante e un bon nove anno!


fortsättningskurs

curso complementari


fortsättningsskola

hist schola complementari


fortsättningsvis

de hic/ora/nunc, hinc, preterea, in le futuro


fortuna

spel fortuna;
fru Fortuna Fortuna


fortutbildning

instruction/education/formation complementari


fortvara

subsister, superviver


fortvaro

remanentia, superviventia


forum

foro


forward

sport avantero, forward eng [få:wöd]


fosfat

kem phosphato;
som avser ~ phophatic


fosfatas

fysiol phosphatase


fosfatera

kem phosphatar


fosfatering

kem phosphatation


fosfatgruva

mina de phosphato


fosfathaltig

kem phosphatate


fosfor

kem phosphoro;
som avser ~ phosphorose, phosphoric


fosforaktig

kem phosphoric


fosforbrons

kem bronzo phophorose


fosforera

kem phosphorescer


fosforering

kem phosphorescentia


fosforescens

phosphorescentia


fosforescent

phosphorescente;
~a djur animales phosphorescente


fosforescera

phosphorescer


fosforescerande

phosphorescente


fosforescering

phosphorescentia


fosforförgiftning

med phosphorismo


fosforhaltig

kem phosphorose


fosforism

litt neoromanticismo svedese (manifestate in le revista mensual Phosphoros)


fosforist

litt representante del neoromanticismo svedese (manifestate in le revista mensual Phosphoros)


fosforistisk

litt del neoromanticismo svedese (manifestate in le revista mensual Phosphoros)


fosforit

miner phosphorite


fosforsyra

kem acido phosphorose


fosfortändsticka

flammifero phosphoric/phosphoro


fosgen

kem phosgeno


fossa

zool cryptoprocta feroce


fossil

I adj fossile, fossilisate;
~a djur animales fossilisate;
~t bränsle combustibile fossile
II s fossile;
(av fisk) ichthyolitho;
förvandlas till ~ fossilisar se


fossilbränsle

combustibiles fossile


fossilerad

fossilisate


fossilförande

fossilifere


fossilisation

fossilisation


fossilisera

fossilisar


fossiliserad

fossilisate


fossilisering

fossilisation


fossing

parve pede


fostbrödralag|fostbrödraskap

(el. fostbrödraskap) amicitate profunde sigillate per le sanguine


foster

anat embryon, feto;
fig fructo, producto, resultato;
som avser ~ embryonal, embryonari, embryonic, prenatal, fetal


fosterbarn

infante adoptive


fosterbror

fratre adoptive/de lacte


fosterdiagnostik

med diagnostica embryonal/fetal


fosterdotter

filia adoptive


fosterfamilj

familia adoptive


fosterfar

patre adoptive


fosterfördrivande

abortive, feticida;
~ medel remedio abortive, abortivo


fosterfördrivare

abortator, feticida


fosterfördrivning

aborto (provocate), abortamento, feticidio


fosterfördrivningsmedel

abortivo


fosterföräldrar

parentes adoptive


fosterhem

domicilio adoptive


fosterhinna

anat amnion;
bot induvia


fosterhölje

anat pericarpio


fosterjord

terra natal/native, patria


fosterland

patria


fosterlandsfientlig

inimic al patria


fosterlandsförrädare

traitor del patria


fosterlandskärlek

amor al/del patria, patriotismo


fosterlandsvän

patriota


fosterlandsälskande

patriota, patriotic


fosterljud

sonos cardiac embryonal/fetal


fosterländsk

(nationell) del patria;
(fosterlandsälskande) patriota, patriotic


fosterländskhet

patriotismo;
(överdriven) chauvinismo [sho-]


fostermor

matre adoptive


fostermord

feticidio


fosterrörelser

movimentos fetal/del feto


fosterskada

med damno embryonal/fetal


fosterson

filio adoptive


fosterställning

position fetal/de un feto


fostersyster

soror adoptive/de lacte


fostervatten

anat liquido amniotic, aquas del utero


fostervattensprov

med analyse/analysis/examination del liquido amniotic, amnioscopia


fostra

educar


fostran

education


fostrare

educator, pedagogo


fot

I anat pede;
(på djur) pede, pata;
fig (understa del) pede, base;
byta om ~ mil cambiar le passo;
~en av ett berg le pede/base de un monte;
~en på en pelare le pede/base de un colonna/un columna;
~en på ett glas le pede/base de un vitro;
få fast mark under fötterna prender pede;
få in en ~ i ett företag comenciar un empleo promittente;
försätta på fri ~ poner in libertate;
gå till ~s ir a pede, ambular;
inte veta vilken ~ man ska stå på claudicar inter duo pedes; kasta sig till någons fötter jectar se/cader al pedes de un persona;
leva på stor ~ viver super un grande pede;
ligga vid någons fötter esser al pedes a un persona;
på stående ~ immediatemente, sin demora, sin perder un instante, sin perdita de tempore;
släppa någon på fri ~ mitter un persona in libertate;
som avser ~ pedal, pedestre;
stryka på ~en ceder, render se;
stå med båda fötterna på jorden haber le duo pedes super le terra;
stå med en ~ i graven haber un pede in le tumba;
stå på god/dålig ~ med någon esser in bon/mal terminos con un persona;
stå på egna fötter volar per su proprie alas, esser independente;
ställa på samma ~ equal(is)ar, adequar;
sätta en ~ i dörrspringan blocar le porta con le pede;
till ~s a pede;
torka av sig om fötterna essugar se le pedes;
vara på fötter esser in pedes;
vid trappans ~ al pede del scala
II (längdmått) pede


fota

1 (grunda) fundar 2 (avskeda) congedar, discargar, destituer, licentiar, dimitter 3 foto photograph(i)ar


fotabjälle

från hjässan till ~t del capite/testa al pedes


fotarbete

sport joco de pedes


fotavtryck

marca de passo, impression de pede, tracia, vestigio


fotbad

banio de pedes;
(liten balja) bassinetto;
med pediluvio


fotbeklädnad

calceatura


fotblad

anat planta del pede, region plantar;
bot folio pedal


fotboja

pedica


fotboll

sport (spel) football eng [futbå:l];
(boll) ballon de football;
spela ~ jocar al football


fotbollsdomare

sport arbitrator de football eng [futbå:l]


fotbollsförbund

federation/association de football eng [futbå:l]


fotbollshuligan

vandalo/hooligan eng [hu:ligön] de football eng [futbå:l]


fotbollsklubb

club eng [klab] de football eng [futbå:l]


fotbollslag

equipa/team eng [ti:m] de football eng [futbå:l]/de footballeros [futbå:l-]/de footballistas [futbå:l-], undece


fotbollsmatch

partita/match eng [mætsh] de football eng [futbå:l];
vara domare i en ~ arbitrar un partita/match de football


fotbollsplan

terreno/campo de football eng [futbå:l]


fotbollsskor

scarpas/calceos de football eng [futbå:l]


fotbollsspelare

jocator de football eng [futbå:l], footballero [futbå:l-], footballista [futbå:l-]


fotbollsstadion

stadio de football eng [futbå:l]


fotbollsturnering

torneo de football eng [futbå:l]


fotbroms

freno a/de pede, freno a/de pedal


fotfel

sport falta de pede


fotfolk

mil infanteria;
fig vulgo


fotfäste

puncto de appoio pro le pede(s);
få ~ prender pede, establir se;
förlora ~et perder pede


fotgängare

pedon;
som avser ~ pedestre


fotknöl

anat cavilia, malleolo


fotkonstnär

artista qui pinge con le pede(s)


fotlampa

lampa a/de pede


fotlapp

panno pro (coperir) le pedes


fotled

anat articulation del pede, cavilia


fotnot

nota al pede del pagina


foto

foto photo(graphia);
som avser ~ photographic;
svartvitt ~ photo in nigre e blanc;
ta ett ~ prender/facer un photo


fotoaffär

boteca de photographia


fotoalbum

album a/de/pro photos


fotoarkiv

archivo photographic, phototheca


fotoateljé|fotoatelje

studio/atelier fr [atelje] photographic


fotoautomat

distributor automatic de photos


fotoblixt

flash eng [flæsh]


fotocell

tekn cellula photoelectric, photocellula


fotodiod

fys photodiodo


fotoeffekt

fys effecto photoelectric


fotoelasticitet

tekn photoelasticitate


fotoelektricitet

fys photoelectricitate


fotoelektrisk

fys photoelectric;
~ cell cellula photoelectric, photocellula;
~ effekt effecto photoelectric


fotoelektron

fys photoelectron


fotoelement

foto photoelemento


fotofinish

sport photofinish eng [foutöfinish]


fotogen

kem petroleo


fotogenisk

foto photogenic


fotogenkamin

radiator a/de petroleo


fotogenkök

estufa/furno a/de petroleo


fotogenlampa

lampa a/de petroleo


fotograf

photographo


fotografera

photograph(i)ar, prender un photo(graphia)


fotografering

photographia


fotograferingskonst

photographia


fotografi

(foto) photo(graphia);
(fotograferingskonst) photographia


fotografialbum

album a/de/pro photo(graphia)s


fotografisk

photographic


fotogram

foto photogramma


fotogrammetri

foto photogrammetria


fotogrammetrisk

foto photogrammetric


fotogravyr

graf heliogravure fr [-vy:r], photogravure fr


fotokemi

photochimia


fotokemisk

photochimic


fotokonst

arte photographic, photographia


fotokopia

photocopia, photostato, xerox


fotokopiera

photocopiar, copiar per xerox


fotokopieringsapparat

photocopiator, photostato, xerox


fotokromatisk

photochromatic


fotolaboratorium

laboratorio photographic


fotolampa

lampa photographic


fotolitografi

graf photolithographia;
framställa ~ photolithographiar


fotoluminescens

fys photoluminescentia


fotolys

kem photolyse, photolysis


fotolytisk

kem photolytic


fotomaterial

material photographic


fotomekanisk

photomechanic


fotometer

fys photometro, lucimetro


fotometri

fys photometria


fotometrisk

fys photometric


fotomikrografi

photomicrographia


fotomikroskopi

photomicroscopia


fotomodell

(photo)modello


fotomontage

photomontage [-ad3e]


fotomotstånd

photoresistentia


foton

fys photon;
som avser ~ photonic


fotonasti

biol photonastia


fotopapper

papiro photographic/sensibile


fotoplåt

platta


fotoreportage

reportage [-ad3e] photographic


fotoreporter

reporter eng [ripå:tö] photographo


fotoresist

photoresiste


fotostat

photostato


fotostatera

facer photostatos/un photostato


fotostatkopia

photostato


fotosyntes

bot photosynthese, photosynthesis


fotosyntetisk

bot photosynthetic


fotosätta

typ photocomponer


fotosättning

typ composition photographic


fotosättningsmaskin

typ photocompositor


fototelegrafi

phototelegraphia


fototerapi

med phototherapia;
som avser ~ phototherapeutic


fototransistor

phototransistor


fototropisk

bot phototropic, heliotrope, heliotropic


fototropism

bot phototropia, phototropismo, heliotropismo


fototryck

graf phototyp(ograph)ia


fototypi

graf phototypia, heliotypia, phototypo


fotoutställning

exhibition photographic/de photos


fotpall

parve banco, scabello


fotpatrullering

mil (le) patruliar a pede


fotplatta

platta de appoio pro le pede(s)


fotriktig

(om sko) adaptate al pede, orthopedic


fotsack

(i åkdon) copertura sacchiforme (pro tener calde le gambas e pedes del viagiator [-d3-])


fotsbred

large de un pede


fotsbredd

largor de un pede


fotsdjup

I s profunditate de un pede
II adj profunde de un pede;
~ snö nive al cavilia


fotshög

alte de un pede


fotsid

que va al pedes


fotskrapa

grattator pro le pedes


fotslång

longe de un pede;
(fotsid) que va al pedes


fotsoldat

mil pedon


fotspår

marca de passo, impression de pede, tracia, vestigio;
följa i någons ~ sequer le passos de alcuno


fotsteg

passo;
(trappsteg på fordon) planca de pede


fotställning

position del pede(s)


fotstöd

reposa-pedes


fotsula

anat planta, solea;
som avser ~ plantar


fotsvamp

med dermatomycose/dermatomycosis al pede


fotsvett

ha ~ haber pedes sudante/que suda, sudar/transpirar del pedes


fotvalv

anat arco plantar


fotvandra

facer un excursion/viage [-ad3e] pedestre/a pede


fotvandring

excursion/viage [-ad3e] pedestre/a pede


fotvärmare

caleface-pedes


fotvård

cura del pedes, pedicura


fotända

pede;
vid ~n av sängen al pede del lecto


foul

sport foul eng [faul]


foulard

text foulard fr [fula:r]


foxterrier

zool fox-terrier eng [fåksteriö]


foxtrot

mus foxtrot eng [fåkstråt]


fr o m|fr

(från och med) de, desde, ab, a partir de


frack

(kostym) frac;
(enbart rocken) jachetta de frac


frackfluga

cravata (blanc) de frac


frackklänning

roba longe de frac


frackmiddag

dinar de frac


frackskjorta

camisa de frac


frackskört

cauda de frac


frackväst

gilet fr [3ile] de frac


fradga

I s scuma, spuma;
tugga ~ scumar
II v scumar, spumar;
~ sig scumar, spumar, facer/formar scuma/spuma


fradgas

scumar, spumar


fradgig

scumose, spumose, spumescente, spumifere


fragil

fragile


fragilitet

fragilitate


fragment

fragmento, morsello, clasma


fragmentarisk

fragmentari


fragmentera

fragmentar


fragmentering

fragmentation


fragmentisera

fragmentar


fragmentisering

fragmentation


frakt

carga, cargo, transporto;
(last) carga, fardello;
sjö cargamento, frete


frakta

transportar;
(på vagn) carrear;
sjö fretar


fraktavgift

precio/costos pl de transporto;
sjö frete


fraktavtal

sjö contracto de affretamento


fraktbrev

hand cognoscimento, polissa de cargamento


fraktbåt

nave de carga/de transporto


fraktfart

sjö transporto per aqua;
(över hav) transporto maritime


fraktfartyg

nave de carga/de transporto


fraktflyg

volo cargo/de frete


fraktflygplan

avion cargo/de transporto/de carga


fraktfri

exempte/franc de porto


fraktfritt

exempte/franc de porto


fraktgods

merces pl, mercantias pl;
sjö frete


fraktil

statist quartile


fraktion

fraction


fraktionera

fractionar


fraktionering

fractionamento


fraktionsvis

in fractiones


fraktkostnad

precio/costos pl de transporto;
sjö frete


fraktning

transporto;
sjö affretamento


fraktsats

tarifa/taxa de transporto


fraktsedel

polissa de cargamento;
sjö cognoscimento


fraktterminal

terminal de transporto


frakttrafik

(transportering) transporto de merces/de mercantias;
(lastbilstrafik) traffico de camiones, camionage [-ad3e]


fraktur

med fractura, ruptura de un osso;
typ littera gothic, talia de character/de littera gothic


frakturstil

typ litteras gothic, talia de character/de littera gothic


fralla

kul pan blanc


fram

(in) avante;
~ med det! monstra/dice lo!;
~ mot kvällen verso le vespere;
~ och tillbaka vice versa lat;
~ på kvällskröken durante le vespere;
gå ~ och tillbaka ir e venir;
komma ~ ir avante;
lägga ~ ett förslag facer un proposition, proponer;
lämna ~ remitter, presentar, portar;
längre ~ (om placering) plus in avante;
(om tid) plus tarde, in (le) futuro, ulteriormente;
rakt ~ toto recte;
rycka ~ avantiar;
sitta längst ~ esser sedite in le prime fila/rango;
ända ~ till usque a


framarbeta

elaborar, developpar, disveloppar


framaxel

tekn axe anterior


framben

gamba/pata anterior/de avante


frambesvärja

producer per incantation, evocar, suscitar


frambesvärjning

incantation


framboesi

med frambesia


frambringa

producer, originar, crear;
(avla) (in)generar, procrear


frambringande

biol generative, generator


frambryta

erumper


frambära

presentar, apportar;
~ ett offer facer un sacrificio;
~ sitt djupt kända tack regratiar profundemente


framdel

parte anterior


framdeles

in le futuro;
(hädanefter) hinc, de hic/nunc/ora, preterea


framdrivning

propulsion


framdäck

pneu(matico) anterior


framdörr

porta anterior/principal/in avante/de entrata, anteporta


framemot

verso


framfall

med prolapso


framfaren

passate;
framfarna år annos passate


framfart

devastation, destruction, deletion, demolition, desolation


framflytta

avantiar;
(i tiden) ajornar


framflyttning

avantiamento;
(i tiden) ajornamento


framforsla

expedir, transportar, vehicular;
(på kärra) carrear


framforsling

expedition, transporto


framfot

pata anterior;
visa framfötterna fig monstrar su capabilitate


framfusig

intruse;
~ person intruso


framfusighet

intrusion


framföda

parturir;
fig crear, originar, producer


framfödande

parto, parturition


framför

I prep ante, avante, in fronte de;
~ allt particularmente, super/ante toto, primarimente;
föredra vin ~ öl preferer vino a bira
II adv in fronte


framföra

avantiar, adducer, apportar;
(fordon) conducer;
(åsikt) presentar, allegar, exprimer, emitter, formular, exponer, exteriorisar;
mus exequer;
teat representar, mitter/poner al scena;
~ en åsikt emitter/exprimer un opinion;
~ ett klagomål formular plancto;
~ ett önskemål formular un desiro/un desiderio;
~ någons hälsningar salutar/dar salutes de parte de un persona;
~ sitt tack exprimer su reognoscentia/su gratitude


framförande

presentation, adduction, enunciation;
mus execution;
teat representation


framförhållning

planification in avantia, previdentia, prevision


framförliggande|framförsittande|framförstående

(el. framförsittande, framförstående) anterior


framförställa

prefiger, prefixar, preponer


framförställd

gram prepositive


framförställning

preposition


framförvarande

anterior


framgaffel

(på cykel) furca anterior


framgent

hinc, de hic/nunc/ora, preterea, in le futuro


framgå

apparer, manifestar se, sequer


framgång

progresso, successo, prosperitate, avantiamento, progression;
ha ~ prosperar, progreder, progressar, haber successo, succeder


framgångsrik

fortunate, prospere, proficiente, opportun, succedite;
en ~ period un periodo de successo;
en ~ person un persona qui ha successo;
vara ~ succeder, prosperar, haber successo


framhjul

rota anterior


framhjulsdrift

traction (del rotas) anterior, transmission anterior


framhjulsupphängning

suspension (del rotas) anterior


framhjärna

anat cerebro anterior


framhov

zool ungula anterior


framhärda

perseverar, persister, insister, obstinar se


framhärdande

I adj perseverante, persistente, tenace, pertinace, assidue
II s perseverantia, persistentia, tenacitate, pertinacia, pertinacitate, assiduitate, obstination


framhäva

sublinear, signalar, accentuar, poner/mitter in relievo/in evidentia, relevar


framhävning

accentuation, relevamento, sublineamento


framhålla

accentuar, relevar, poner in evidentia/in relievo


framifrån

de fronte, de avante


framkalla

causar, occasionar, originar, provocar, producer, ingenerar;
foto developpar, disveloppar, evolver, revelar


framkallare

foto developpator, disveloppator, revelator


framkallning

foto developpamento, disveloppamento, revelamento


framkallningsvätska

foto developpator, disveloppator, revelator


framkant

parte/bordo anterior


framkasta

proponer/suggerer ex tempore


framkomlig

viabile, practicabile


framkomlighet

viabilitate, practicabilitate


framkomma

(bli uppenbarad) apparer, manifestar se;
(lägga fram) dar/facer proba/prova de, manifestar, monstrar, evidentiar


framkomst

(ankomst) arrivata;
(framkomlighet) viabilitate, practicabilitate


framkörning

(le) arrivar/venir ante le porta


framkörningsavgift

costos pl del arrivar/venir ante le porta


framleva

viver;
~ sitt liv i stillhet menar un vita tranquille/calme, viver in tranquillitate


framliden

(avliden) morte;
(salig) defuncte;
(förrunnen) passate;
den framlidne kungen le defuncte rege;
under de framlidna åren durante le annos passate


framlob

anat lobo frontal, hypophyse/hypophysis adenoide


framlocka

facer exir/disserrar


framlykta

pharo, fanal


framlägga

(förslag) proponer, presentar, introducer, exhiber, producer;
jur deferer


framläggning

proposition, presentation, introduction, exhibition, production


framlänges

verso avante


frammana

evocar, suscitar;
~ andar evocar spiritos;
~ minnen evocar/suscitar memorias


frammarsch

avantiamento, marcha [-sh-];
vara på ~ avantiar;
fig ganiar terreno


framme

(i synlig position) avante, exponite, in testa/capite;
(vid målet) arrivate, al termino;
hålla sig ~ fig poner se avante/in le prime fila/rango;
ligga ~ esser exponite;
när olyckan är ~ quando il ha un disgratia;
vara ~ haber arrivate, esser al termino


frammumlad

murmurate, susurrate


framom

I prep ante, avante, in fronte de
II adv in fronte


frampressa

exprimer


framprovocera

provocar


frampärm

copertura anterior


frampå

I prep (om rum) in fronte de;
(om tid) ~ hösten durante le principio del autumno
II adv in avante/fronte


framruta

vitro anterior


framryckning

mil avantiamento


framräcka

passar


framräknad

calculate


framsida

facie/parte anterior;
(på hus även) faciada, fronte;
num obverso;
typ recto


framskaffa

procurar, realisar, apportar, provider


framskaffning

fornimento, procuration


framskjutande

saliente;
~ udde capo saliente


framskjuten

fig avantiate, prominente, remarcabile, notabile;
~ ställning posto avantiate/prominente/eminente


framskrida

avantiar (majestosemente);
fig avantiar, developpar/disveloppar se, facer progressos, progreder, progressar


framskridande

progression, processo


framskriden

avantiate;
i ~ ålder in/de etate avantiate


framskymta

transparer, esser (a pena) visibile


framslunga

jectar;
~ en beskyllning mot en person jectar un accusation al testa de un persona


framsläpa

trainar;
~ sitt liv haber un vita infelice/frugal/laboriose


framspelare

sport avantero, attaccante


framspelning

sport passe fr [pas] al centro


framspringande

saliente;
~ hörn angulo saliente


framstam

sjö proa


framstamma

balbutiar, blesar


framsteg

progresso, avantiamento, amelioration;
göra ~ facer progressos, progreder, progressar, avantiar


framstegsman

progressista


framstegsvänlig

progressista, avantiate


framstorma

avantiar con impetuositate


framsträckt

extendite


framstupa

adv falla ~ cader (facie) in avante;
ligga ~ pronar;
liggande ~ pron;
~ sidoläge med pronation lateral


framstycke

parte anterior


framställa

(tillverka) producer, fabricar, facer, confectionar, manufacturar;
(skildra) figurar, picturar, depinger, enunciar, (re)presentar, exponer;
(framlägga) proponer, presentar, introducer, exhiber, producer;
jur deferer;
~ en fråga poner un question


framställan

proposition, motion, demanda, requesta, petition


framställning

(tillverkning) production, fabrication, manufactura, confection;
(skildring) exposition, (re)presentation, reporto, expression, enunciato, version;
(hemställan) proposition, motion, demanda, requesta, petition


framställningskonst

elocution


framställningsprocess

processo de production


framställningssätt

(tillverkningssätt) methodo de production;
(sätt att skildra) elocution, interpretation, description, exposito, version


framstäv

sjö proa


framstå

(förefalla) parer, semblar;
(visa sig) monstrar se


framstående

eminente, prominente, remarcabile, notabile, illustre, distinguite;
~ ställning prominentia;
synnerligen ~ supereminente


framstörta

avantiar con impetuositate


framstöt

passo, initiativa;
mil attacco;
göra en ~ facer/dar un passo;
mil lancear un attacco, attaccar


framsynt

previdente


framsynthet

previdentia


framsäte

sedia anterior


framtand

dente incisive/de avante, incisivo


framtass

pata anterior


framtid

futuro;
avlägsen ~ futuro lontan/remote/distante; förutsäga ~en predicer le futuro;
i en nära ~ in un/le futuro proxime/immediate;
inte ha någon ~ non haber futuro;
någon gång i ~en unquam, jammais;
sia om ~en prophetisar le futuro;
som avser ~en futur


framtida

futur;
för ~ bruk pro uso futur


framtidsbild

idea/imagine/vision del futuro;
dyster ~ pictura triste del futuro


framtidsdröm

sonio utopic/del futuro, castello in le aere


framtidsforskare

futurologo, futurologista


framtidsforskning

futurologia;
som avser ~ futurologic


framtidsförhoppning

expectation pro le futuro


framtidslöfte

promissa pro le futuro


framtidsman

homine del futuro, coming man eng [kaming mæn]


framtidsmöjlighet

possibilitate futur


framtidsperspektiv

prospectivas pl del futuro


framtidsplaner

planos/projectos de futuro/pro le futuro


framtidsplats

empleo con perspectivas pl de promotion


framtidsstat

stato utopic, utopia


framtidstro

confidentia pro le futuro


framtidsvision

vision del futuro


framtill

in fronte, in avante


framtona

apparer, esser visibile, profilar se;
~ mot profilar se sur/super/contra


framtoning

apparition, apparentia


framträda

apparer;
(uppträda) representar


framträdande

I adj (iögonfallande) saliente, conspicue, ostentative;
(betydande) pregnante, remarcabile, marcate, notabile;
vara ~ salir;
vara en ~ person esser persona de marca
II s apparition;
teat representation


framtung

instabile


framtvinga

fortiar, compeller, necessitar


framvisa

exhiber, monstrar, presentar, producer, exponer, ostender


framväxa

developpar, disveloppar, evolver


framväxt

developpamento, disveloppamento, evolution


framända

parte anterior, fronte


framåt

I adv avante;
gå ~ avantiar, progreder, progressar
II prep verso;
~ hösten verso le autumno
III adj (företagsam) interprendente, ambitiose


framåtanda

ambition


framåtböjd

pron


framåtgående

progression, avantiamento


framåtlutad|framåtlutande

(el. framåtlutande) in avante, pron


framåtskridande

progression, avantiamento


framåtsträvande

expeditive, diligente, energic, active, dynamic, ambitiose


framåtsyftande

progressive


framöver

(senare) plus tarde


franc

num franco


franchise

1 (självrisk) risco del proprietario 2 (franchising) franchitia


franchising

ekon franchitia


franciskan

franciscano


franciskanerkloster|franciskankloster

(el. franciskankloster) convento franciscan/de franciscanos


franciskanermunk|franciskanmunk

(el. franciskanmunk) franciscano


franciskanerorden|franciskanorden

(el. franciskanorden) ordine de Sancte Francisco


franciskansk

franciscan


francium

kem francium


franckurs

ekon curso del franco


frangulabark

bot cortice de frangula


frank

franc, sincer


Franken

hist Franconia


franker

hist francos, franconianos


frankera

francar, timbrar


frankering

francatura


frankhet

franchitia


frankisk

hist franc, franconian


franko

exempte/franc de porto


frankofil

I adj francophile, gallophile
II s francophilo, gallophilo


frankofili

francophilia, gallophilia


frankolinhöns

zool francolino


Frankrike

Francia


frans

frangia [-d3-], fimbria;
pl frangiatura [d3-], fimbriation;
förse med ~ frangiar [-d3-], fimbriar


fransa

frangiar [-d3-], fimbriar;
~ sig frangiar, fimbriar


fransförsedd

frangiate [-d3-], fimbriate


fransig

frangiate [-d3-], fimbriate


fransk

francese


fransk-svensk|fransk|svensk

francese-svedese


franska

I språk francese
II kul pan blanc


Franska Kongo|Franska|Kongo

Congo Francese


franskbröd

kul pan blanc


franskfiende

francophobo, gallophobo


franskfientlig

francophobe, gallophobe


franskfientlighet

francophobia, gallophobia


franskklassicism

konst classicismo francese


franskklassisk

konst del classicismo francese


franskspråkig

francophone;
~ person francophono


franskspråkighet

francophonia


fransktalande

francophone;
~ person francophono


franskvän

francophilo, gallophilo


franskvänlig

francophile, gallophile


franskvänlighet

francophilia, gallophilia


fransmakare

frangiero [-d3-]


fransman

francese


fransos

francese


fransysk

francese;
~ visit visita curte


fransyska

(kvinna) francesa;
kul filet fr [file] de bove, rumpsteak eng [rampsteik]


fransäs

mus dansa francese


frappant

surprendente, impressionante, stupende


frappera

surprender, impressionar


frapperande

remarcabile, surprendente, stupende


fras

I (uttryck) expression, modo de parlar/de dicer, locution, phrase;
mus, språk phrase;
tomma ~er phrases vacue, grandiloquentia, rhetorica
II (frasande) susurro, murmure


frasa

susurrar, fremer, murmur(e)ar


fraseologi

språk phraseologia


fraseologisk

språk phraseologic


frasera

mus, språk phrasar


frasering

mus, språk (le) phrasar


frasig

crispe


frasvåffla

kul wafla crustose


fraternisera

fraternisar


fraternisering

fraternisation


fred

pace;
(lugn och ro) pace, quietude, quiete, calma;
lämna någon i ~ lassar un persona in pace; skapa ~ pacificar;
sluta ~ concluder/facer le pace;
som avser ~ pacific;
underhandla om ~ tractar/negotiar del pace;
vara till ~s esser contente;
väpnad ~ pace armate


freda

proteger, declarar sub protection;
~t område sanctuario


fredag

venerdi;
judisk ~ parasceve


fredlig

pacibile, pacific, placide, calme, quiete, tranquille, seren


fredlighet

pace, calma, tranquillitate, serenitate


fredlös

I adj hist foras/foris del lege;
förklara någon ~ declarar un persona foras del lege, proscriber un persona
II s hist proscripto


fredlöshet

hist proscription


fredning

protection


Fredrik

Frederico


fredsaktivist

pacifista


fredsam

pacific, pacibile, non-violente


fredsanbud

offerta de pace


fredsapostel

apostolo del pace


fredsavtal

tractato de pace


fredsbevarande

~ styrka mil fortia (armate) pro le mantenimento del pace


fredsdemonstration

demonstration/manifestation pacifista/pro le pace


fredsdomare

judice de pace


fredsduva

columba del pace


fredsflagga

bandiera de pace


fredsforskare

polemologo


fredsforskning

polemologia;
som avser ~ polemologic


fredsfot

stå på ~ med haber relationes pacific con


fredsfurste

prince de pace


fredsfördrag

tractato de pace


fredsförhandlare

parlamentario


fredsförhandlingar

negotiationes de pace


fredsförslag

proposition de pace


fredsförsök

tentativa de pace


fredskonferens

conferentia de pace


fredskongress

congresso de pace


fredskärlek

pacifismo


fredskår

organisation pro actiones de succurso voluntari in paises subdeveloppate/subdisveloppate


fredskårist

membro voluntari de un organisation pro actiones de succurso in paises subdeveloppate/subdisveloppate


fredsmarsch

marcha [-sh-] de pace


fredsmäklare

parlamentario


fredsmöte

reunion pacifista


fredspipa

pipa del pace;
röka ~ med någon fumar le pipa del pace con un persona


fredspolitik

politica de pacification/de pace


fredspris

precio/premio Nobel de pace


fredspristagare

laureato del precio/premio Nobel de pace


fredsrörelse

movimento pacifista/pro le pace


fredsskapande

pacific


fredsslut

conclusion del pace


fredsstiftare

pacificator


fredssträvande

action(es) pacifista/pro un conclusion de pace


fredsstyrka

mil fortia (armate) pro le mantenimento del pace


fredstecken

signo de pace


fredstid

tempore de pace


fredstraktat

tractato de pace


fredsuppgörelse

tractato de pace


fredsvillkor

conditiones de pace


fredsvän

pacifista


fredsvänlig

pacifista, pacifistic


fredsälskande

pacibile, pacific, de pace


fredsängel

angelo del pace


fredsöverenskommelse

convention de pace


freesia|fresia

(el. fresia) bot freesia


freestyle

(ministereo) freestyle eng [fri:stail], walkman eng [wå:kmæn];
sport freestyle


fregatt

sjö fregata


fregattfågel

zool fregata;
fregattfåglar (familj) fragatides


frejd

reputation, estima, fama, credito


frejdad

famose, renominate


frejdbetyg

hist testimonio, certificato


frejdig

disinvolte, franc


frejdighet

franchitia


frekvens

frequentia


frekvensband

radio banda de frequentias


frekvensmodulering

modulation del frequentia


frekvensmätare

frequentimetro


frekvenssiffra

cifra de frequentia


frekvent

frequente


frekventativ

språk frequentative, iterative;
~t verb verbo frequentative/iterative, frequentativo, iterativo


frekventera

frequentar


frekventering

frequentation


frenesi

phrenesia


frenetisk

phrenetic;
~ person phrenetico


frenolog

phrenologo, phrenologista


frenologi

phrenologia


frenologisk

phrenologic


freon

kem freon


fresia

se freesia


fresk

konst fresco;
måla ~er pinger al fresco


freskokonst

arte del fresco


freskomålare

konst pictor de frescos


freskomålning

konst pictura al fresco


freskoteknik

konst pictura al fresco


fresta

(locka) seducer, tentar;
(pröva) essayar, poner a proba/prova, probar, provar, experimentar, experir, tentar, testar;
(anstränga) (in)cargar, gravar, imponer;
~ lyckan probar/provar/tentar le fortuna;
~ någons tålamod poner a proba/prova le patientia de un persona;
~ på fatigar;
~ på sina krafter exhaurir su fortias


frestande

seducente, tentante


frestare

seductor, tentator


frestelse

tentation, seduction, seducimento;
inleda i ~ tentar


frett

zool furetto


Freud

anhängare till ~ freudiano [fråj-]


freudiansk

freudian [fråj-]


fri

(obunden) libere, independente;
(gratis) libere, gratuite;
(obesatt) libere, disponibile, vacante;
(öppenhjärtig) libere, franc, disinvolte, informal, familiar;
(som inte belastas av) libere, exempte, sin;
de ~a konsterna le artes libere;
en ~ översättning un traduction libere;
~ att libere a;
~ från tull exempte/libere de doana;
~ kärlek amor libere;
~ som fågeln libere como un ave;
~tt efter Ibsen inspirate de Ibsen;
ge någon ~a händer dar carta blanc a un persona;
göra sig ~ från disfacer/liberar se de;
ha ~tt otiar;
i det ~a a celo aperte;
i ~a luften al aere libere;
kunna röra sig ~tt poter mover se liberemente;
på ~ hand a mano libere;
teckna ~tt designar sin modello, designar un thema libere;
under ~a former in manieras informal


fria

1 (söka vinna) postular, sollicitar, pretender, aspirar;
~ till någon pretender le mano de un persona 2 (frikänna) absolver;
~ sig disfacer se de, disembarassar se de;
~ sig från misstankar lavar se/purgar se de suspiciones/de imputationes; ~nde dom jur sententia/judicio/judicamento absolutori


friare

pretendente


friarfärd|friarstråt

(el. friarstråt) bege sig på ~ ir pretender le mano de un persona


fribiljett

billet/entrata gratuite/de favor


fribord

sjö obras pl morte


fribordsmärke

sjö marca de cargamento maximal (al corpore de un nave)


friboren

nascite libere;
hist ingenue


fribrev

lettera/littera de franchitia


fribrottare

sport luctator libere


fribrottning

sport lucta libere


fribytare

corsario, pirata, filibustero;
fig aventurero


frid

calma, tranquillitate, pace, serenitate, placiditate, quiete, quietude, quiescentia;
vila i ~! que illa/ille reposa in pace!, requiescat in pace! lat


fridag

die/jorno libere/feriate


fridans

dansa/ballet fr [balä] libere/non-classic


fridfull

tranquille, quiete, calme, seren, placide


fridfullhet

calma, tranquillitate


fridlysa

proteger


fridlysning

protection


fridlyst

protegite;
rel sacrosancte;
~ plats rel sanctuario;
fridlyst område zona protegite


fridsam

pacific, pacibile, non-violente


fridsamhet

tranquillitate


fridstörare

(dis)turbator (del pace), inquietator, perturbator, agitator


frielev

stipendiario, stipendiato


frieri

offerta de matrimonio/de maritage [-ad3e], proponimento


Friesland

Frisia


friexemplar

exemplar gratuite


frifräsare

persona qui age sin frenos


friförklara

(förklara oskyldig) absolver, declarar innocente, proclamar le innocentia de;
(förklara oavhängig) emancipar, proclamar le libertate/le independentia de


friförklaring

(intygande om oskyldighet) absolution;
(oavhängighetsförklaring) emancipation


friförsamling

rel communitate (religiose) independente


frige|frigiva

(el. frigiva) (släppa fri) liberar, mitter/poner/lassar in libertate;
(ur fängelse) disincarcerar;
(slav/livegen) emancipar, manumitter;
(upphäva förbud mot) disblocar, levar le embargo super;
frigiven slav hist liberto


friggebod

parve casa (de maximalmente 10 m2) que non exige permisso de construction


frigid

med frigide


frigiditet

med frigiditate, anaphrodisia


frigiva

se frige


frigivning

liberation;
(ur fängelse även) disincarceration;
(av slav/livegen) emancipation, manumission


frigjord

liberal, emancipate, franc


frigjordhet

liberalismo, emancipation, franchitia


frigång

jur semilibertate, permission de quitar (pro un certe tempore) le prision/le stabilimento;
tekn rota libere;
sätta på ~ tekn disingranar


frigångare

internato qui ha le permission de lassar (pro un certe tempore) le prision/le stabilimento


frigöra

liberar, poner/mitter in libertate, emancipar;
~ sig emancipar se, liberar se


frigörelse

liberation, emancipation


frigöring

liberation, emancipation


frihamn

porto franc/libere


frihamnsområde

zona franc/libere de porto


frihandel

commercio libere, libere excambio, libero-excambismo;
som avser/ägnar sig åt ~ libero-excambista


frihandelsområde

zona de libere excambio


frihandelspolitik

libero-excambismo


frihandsteckning

konst designo a mano libere


friherre

baron


friherretitel

baronage [-ad3e]


friherrinna

baronessa


friherrlig

de baron


frihet

libertate;
(oberoende) independentia;
(otvungenhet) disinvoltura, franchitia;
(befrielse) licentia, dispensation;
beröva någon ~en privar un persona de(l) libertate;
jur sequestrar un persona;
djur i ~ animales in libertate;
~, broderskap, jämlikhet libertate, equalitate, fraternitate;
försätta i ~ poner/mitter in libertate, liberar, relaxar;
poetisk ~ licentia poetic;
ta sig ~en att prender le libertate de;
ta sig ~er gentemot någon prender se libertates con un persona


frihetlig

liberal


frihetsbehov

sete/anxietate de libertate


frihetsberövande

I s privation de libertate;
jur sequestration
II adj liberticida


frihetsberövare

liberticida


frihetshjälte

heroe del libertate


frihetsideal

ideal de libertate


frihetsinskränkning

limitation/restriction del libertate


frihetskamp

lucta pro le libertate/pro le independentia


frihetskrig

guerra de liberation/de independentia


frihetskämpe

combattente/defensor del libertate, resistente, partisano


frihetsrörelse

movimento de liberation


Frihetsstatyn

Le Statua de Libertate


frihetsstraff

pena de reclusion, pena privative de libertate, imprisionamento, detention


frihetssträvande

I s action(es) de liberation/de independentia
II adj liberal


frihetstiden

le epocha de libertate (in Svedia 1718-1772)


frihetsälskande

amante le libertate


frihjul

tekn rota libere;
gå på ~ ir a rota libere


frihjulsnav

tekn modiolo a rota libere


friholt|frihult

(el. frihult) sjö guarda-colpos


friidrott

sport athletica;
som avser ~ athletic


friidrottare

sport athleta


frikadell

kul cocite bolletta de carne hachate [-sh-]


frikalla

dispensar, eximer, exemptar, exonerar, discargar;
vara ~d från militärtjänst esser exempte del servicio militar


frikallelse

dispensa(tion), exemption, exoneration, discarga


frikassé|frikasse

kul fricassee fr [-se], ragout fr [-gu];
anrätta en ~ fricass(e)ar


frikast

sport lanceamento/colpo libere/franc


frikativ

språk fricative


frikativa

språk consonante fricative, fricativa


frikoppla

tekn disimbracar;
fig dispensar, eximer, exemptar, exonerar, discargar


frikoppling

tekn disimbracage [-ad3e];
fig dispensa(tion), exemption, exoneration, discarga


frikort

carta gratuite/de favor


frikostig

generose, large, liberal, magnific, magnificente, munificente, magnanime


frikostighet

generositate, largessa, liberalitate, magnificentia, munificentia, magnanimitate


friktion

friction, fricamento


friktionsbroms

freno a friction/a fricamento


friktionselektricitet

electricitate de friction/de fricamento, triboelectricitate;
mätning av ~ tribometria


friktionsfri

sin friction/fricamento;
fig sin difficultates/frictiones


friktionskoefficient

mat coefficiente de friction/de fricamento


friktionskoppling

tekn accopulamento/imbracage [-ad3e] de friction/de fricamento


friktionskraft

fortia de friction/de fricamento


friktionsvärme

calor de friction/de fricamento


frikyrka

ecclesia independente (del ecclesia national/de stato)


frikyrklig

del ecclesia independente (del ecclesia national/de stato)


frikyrkorörelse

movimento del ecclesia independente (del ecclesia national/de stato)


frikänna

absolver, declarar innocente, proclamar le innocentia de


frikännande

absolution;
som avser ~ absolutori


frikår

mil corpore de voluntarios


friköp

jur redemption


friköpa

jur redimer


friköpare

jur redemptor


friköpning

jur redemption


friland

odla på ~ cultivar al aere libere


frilans

collaborator independente, free-lance eng [fri:la:ns]


frilansa

laborar free-lance eng [fri:la:ns]


frilansare

collaborator independente, free-lance eng [fri:la:ns]


frilansbasis

arbeta på ~ laborar/travaliar free-lance eng [fri:la:ns]


frilansjournalist

jornalista free-lance eng [fri:la:ns]


friliggande

isolate, separate, a parte


frilista

I s ekon lista de merces/mercantias exempte de controlo de importo/exporto
II v ekon exemptar de controlo de importation/exportation


frilistning

ekon exemption de controlo de importation/exportation


frilla

concubina


friluftsanläggning

establimento/stabilimento al aere libere/in plen aere


friluftsbad

piscina al aere libere/in plen aere


friluftsdag

die/jorno sportive/de sport


friluftsliv

vita campestre, vita al/del campania


friluftsmuseum

museo al aere libere/in plen aere


friluftsmänniska

amator/amante/amico/homine del natura


friluftsmåleri

pictura al aere libere


friluftsområde

zona/region de recreation


friluftsscen

scena al aere libere/in plen aere


friluftsteater

theatro al aere libere/in plen aere


friläge

tekn position neutral, puncto morte;
lägga växeln i ~ disingranar le motor;
sport vara i ~ esser libere de jocar le balla


frilägga

facer visibile/evidente, isolar, exponer


frimickel|frimicklare

(el. frimicklare) membro del ecclesia independente (del ecclesia national/de stato)


frimodig

franc, libere, disinvolte, non-inhibite


frimodighet

franchitia, disinvoltura


frimurare

(franc)mason


frimurarloge

logia [-d3-] masonic


frimureri

(franc)masoneria;
som avser ~ masonic


frimärka

francar


frimärke

timbro postal;
byta ~n cambiar timbros postal;
samla ~n collectionar timbros postal;
stämpla ett ~ obliterar un timbro postal;
sätta på ett ~ francar


frimärksalbum

album philatelic/de timbros postal


frimärksautomat

distributor automatic de timbros postal


frimärkskatalog

catalogo philatelic/de timbros postal


frimärkssamlare

philatelista


frimärkssamling

collection de timbros postal;
som avser ~ philatelic


fripassagerare

passagero [-d3-] clandestin


fripistol

sport tiro de pistola libere


friplats

loco libere/gratuite/de favor;
(i skola) bursa, stipendio


friplåt

billet gratuite/de favor


frireligiös

independente del ecclesia national/de stato


fris

I arkit friso
II frison, habitante de Frisia


frisbee

disco fluente


frisedel

mil certificato/attestation de exemption del servicio militar


frisera

pectinar, arrangiar [-d3-] le capillos


frisering

capillatura


frisersalong

salon de capillatura/de perrucchero/de barbero


frisim

sport natation de movimentos/colpos libere


frisinnad

liberal, large


frisinne|frisinthet

(el. frisinthet) liberalismo, largessa, liberalitate;
brist på ~ illiberalitate;
som visar brist på illiberal


frisisk

frison


frisiska

1 språk frison 2 (kvinna) (femina) frison


frisk

(kry) san, in bon sanitate;
(fräsch) fresc, vive, valide;
(hälsosam) san, salubre, salutari;
(kraftig) forte, valente;
(kylig) fresc;
bli ~ restablir se, refacer se, convalescer, recovrar le sanitate;
~ bris brisa fresc;
~ luft aere fresc, fresco;
(hälsosam) aere salubre/salutari;
~ och kry san e salve;
~ som en nötkärna san como un pisce;
~a färger colores fresc/vive;
~t vatten aqua fresc;
hämta ~ luft prender le fresco;
känna sig ~ sentir se san;
med ~a tag resolutemente


friska

~ i (om vind) augmentar, crescer;
~ upp någons minne refrescar le memoria de un persona


friskförklara

declarar san/in bon sanitate


friskförklaring

certificato medical/sanitari/de bon sanitate


friskhet

sanitate, validitate, frescor


friskintyg

certification medical/sanitari/de bon sanitate


friskluft

aere fresc


friskluftsintag

admission/entrata de aere fresc


friskna

sanar, curar se, restab(i)lir se, convalescer


friskola

schola private financiate con medios commun


friskriva

mil dar un certificato/attestation de exemption del servicio militar


friskrivning

mil exemption del servicio militar


friskskriva

declarar san/in bon sanitate


frisksport

vita campestre combinate con motion e habitudes san


frisksporta

combinar un vita campestre con motion e habitudes san


frisksportare

persona qui vive un vita campestre combinate con motion e habitudes san


friskus

(sportig person) persona sportive;
(käck person) persona gai e valente


friskvård

cura sanitari preventive


friskytt

franc tirator, guerrillero


frislag

sport colpo libere/franc


frisläppa

liberar;
(ur fängelse även) disincarcerer


frisläppande

liberation;
(ur fängelse även) disincarceration;
media release eng [rili:s]


frispark

sport colpo libere/franc


frispela

sport passar le balla a un coequipero in un modo que ille pote avantiar liberemente al goal eng [goul] del antagonistas


frispråkig

franc, libere, disinvolte


frispråkighet

franchitia, disinvoltura


frissa

perrucchera pro feminas


frist

dilation, prorogation, ajornamento;
ekon moratorio;
bevilja någon en ~ accordar/conceder un dilation/prorogation a un persona


fristad

citate libere;
(tillflyktsort) loco de securitate, asylo, refugio


fristat

stato libere


fristil

sport lucta libere


fristilsbrottning

sport lucta libere


friställa

dimitter, licentiar


friställelse|friställning

(el. friställning) dimission, licentiamento


fristående

isolate, separate, a parte


frisyr

pectinatura


frisäga

~ sig från ansvar declinar responsabilitate


frisée|frisee

bot cichorio endivia


frisör

perrucchero


frisörska

perrucchera


frita|fritaga

(el. fritaga) (befria) liberar, delivrar, poner/mitter in libertate;
(låta slippa) liberar, exemptar, dispensar, discargar, disligar, exonerar, relevar, eximer;
~ någon från ansvar exemptar/discargar un persona de responsabilitate;
~ sig från sina plikter subtraher se de su obligationes


fritagning

liberation, delivrantia, exemption, dispensa


fritera

kul frir


fritering

kul fritura


friterpanna

casserola a/de fritura


fritid

tempore libere


fritidsaktivitet

activitate del tempore libere


fritidsanläggning

establimento/stabilimento pro activitates de recreation/del tempore libere


fritidsby

village [-ad3e] de vacantias pl


fritidsbåt

barca de recreation


fritidsfiskare

piscator sportive


fritidsfiske

pisca sportive


fritidsförvaltning

organisation communal responsabile de questiones del tempore libere


fritidsgård

local/centro con activitates del tempore libere organisate pro juvenes


fritidshem

crèche fr [kräsh]


fritidshus

casa de vacantias pl


fritidskläder

vestimentos informal/sportive/pro le tempore libere


fritidsledare

persona qui professionalmente arrangia [-d3-] activitates del tempore libere, leader eng de juvenes


fritidsläger

campo de vacantias pl


fritidsnämnd

commission municipal consultative in questiones del tempore libere


fritidsområde

zona/region/terreno de recreation


fritidspedagog

pedagogo qui arrangia [-d3-] activitates del tempore libere


fritidsproblem

problema de un uso sensate del tempore libere


fritidsverksamhet

activitates del tempore libere


fritidsysselsättning

occupation del tempore libere


fritis

(fritidshem) crèche fr [kräsh]


frityr

kul fritura


frityrgryta

scumatoria a fritura


fritänkare

libere pensator, atheista, agnostico, spirito forte, libertino


fritänkeri

libere pensata/pensamento


fritös

scumatoria a fritura


frivakt

sjö membros del equipa (pro tempore) libere de servicio


frivillig

I adj voluntari, sponte, spontanee;
anmäla sig ~t presentar se voluntarimente;
~ tjänst mil voluntariato
II s voluntario


frivillighet

voluntarietate


frivilligkår

mil corpore/corps fr [kå:r] voluntari


frivol

frivole


frivolitet

(lättsinnighet) frivolitate;
text (spetsarbete) dentella nodate con navetta


frivolitetsskyttel

navetta


frivolt

sport salto mortal


frivård

tractamento de criminales/violatores del lege foras/foris del prision


frizon

zona libere/franc


friåkning

sport patinage [-ad3e] de figuras libere


frodas

crescer, prosperar, florer, florar, florescer, fructificar;
(bli fet) ingrassiar


frodig

abundante, exuberante, luxuriante, opulente;
en ~ kvinna un femina (con formas) exuberante;
~ växtlighet vegetation luxuriante/exuberante


frodighet

abundantia, exuberantia, luxuriantia, opulentia


from

pie, devote;
~ person persona pie/devote, devoto ~ma önskningar (som knappast kan förverkligas) pia desideria lat;
illusiones


fromage

kul mousse fr [mus]


fromhet

pietate, devotion


fromla

esser hypocrita;
person som ~r hypocrita


fromleri

hypocrisia


fromma

till ~ för al beneficio/profito de, in favor de


fromsint

dulce, mansuete, benigne, pacibile


fromsinthet

dulcor, benignitate, mansuetude


frond

(partito de) opposition;
hist fronde fr [frå):d]


frondera

opponer se


fronderi|frondering

(el. frondering) opposition


frondör

opponente, oppositor, adversario, contradictor, antagonista


front

fronte;
mil, meteor fronte;
bilda ~ mot facer fronte a, affrontar;
som avser ~ frontal


frontal

frontal


frontalangrepp

mil attacco frontal/de fronte


frontalkrock

collision frontal/de fronte


frontalkrocka

collider frontalmente


frontallob

anat lobo frontal


frontangrepp

mil attacco frontal/de fronte


frontavsnitt

mil sector de fronte


frontespis

arkit frontispicio


frontespisfönster

arkit fenestra de tecto/de frontispicio


frontförändring

mil cambio de fronte


frontkämpe

mil combattente


frontlinje

mil linea de fronte, fronte de battalia


frontmatad

tekn alimentate frontalmente/de fronte


frontmatning

tekn alimentation frontal/de fronte


frontnederbörd

meteor pluvia frontal


fronton

arkit fronton fr [frå)tå)]


frontsoldat

mil combattente


fronttjänst

mil servicio al fronte


frosch

mus talon de archetto


frossa

I v mangiar [-d3-] gluttemente/voracemente, gluttonisar;
~ i överflöd natar in abundantia;
~ på något devorar/inglutir un cosa
II s med hypothermia


frossare

glutton, gourmand fr [gurma)]


frossbrytning

med fremito/tremulation de febre


frosseri

gluttonia;
(glupskhet) voracitate


frost

gelo, gelatura;
(rimfrost) pruina;
sex graders ~ sex grados sub zero;
vid ~ in caso de gelo, quando il gela


frosta

~ av disgelar


frostbeständig

resistente al gelo


frostbiten

(con)gelate;
(frostskadad) damnate per le gelo


frostfjäril

zool operophthera/cheimatobia brumose


frostfri

libere del gelo, a proba/prova del gelo


frostgrad

grado sub zero


frostgräns

linea/limite de gelo


frosthärdig

resistente al gelo


frostig

gelide;
(starkare) glaciari, glacial


frostighet

gelo, gelatura, congelation


frostkall

glacial, glaciari, gelide


frostknöl

med gelatura


frostna

gelar


frostnatt

nocte de gelo


frostros

rosa del gelo


frostskada

damno causate per le gelo


frostskadad

damnate per le gelo


frostskyddsmedel

(producto) antigelo


frostskyddsvätska

liquido antigelo


frostspricka

fissura causate per le gelo


frostsäker

resistente al gelo


frottera

fricar;
~ sig med fig fraternisar con, haber relationes con


frotterhandske

guanto a fricar


frottering

friction


frotterväv

texito spongiose [-d3-]


frotté|frotte

text texito spongiose [-d3-]


frottéhandduk|frottehandduk

toalia de texito spongiose [-d3-]


frottéväv|frotteväv

texito spongiose [-d3-]


fru

(hustru) spo(n)sa, marita, uxor, conjuge;
(i tilltal) seniora (Sra.), madama;
(fin fru) dama, donna, lady eng [leidi];
(matmor) maestra del casa, domina


fruga

spo(n)sa, marita, uxor, conjuge


frugal

frugal


frugalitet

frugalitate


frukost

jentaculo, jentar;
äta ~ prender le jentaculo, jentar


frukostera

jentar, prender le jentaculo


frukostmiddag

tarde lunch eng [lansh] extendite


frukostrum

camera a jentar


frukt

bot fructo;
fig fructo, profito, beneficio;
bära ~ fruct(ific)ar;
färsk ~ fructo fresc;
förbjuden ~ smakar bäst fructo prohibite gusta le plus ben;
havets ~er le fructos del mar;
konserverad ~ confectura;
lägga in ~ kul conservar fructos;
mogen ~ fructo matur;
omogen ~ fructo immatur/verde;
som bär/sätter ~ fructifere;
torkad ~ fructo sic


frukta

(vara rädd för) timer, apprehender, haber pavor de;
(vörda) timer, respectar, venerar;
~ döden timer le morte;
~ Gud timer Deo


fruktaffär

boteca/magazin/commercio de fructos, fructeria


fruktan

(rädsla) timor, pavor, apprehension, apprehensibilitate, espavento;
(vördnad) timor;
hysa ~ haber pavor/timor;
utan ~ sin timor


fruktansvärd

terribile, abominabile, detestabile, atroce, abhorrente, horrende, (ab)horribile, espaventabile, horrific;
(oerhörd) formidabile


fruktansvärdhet

horror, atrocitate, horribilitate


fruktassiett

parve platto a/de fructos


fruktbar

fecunde, fertile, productive, ferace;
fig productive, fertile, fecunde, fructuose, ferace;
göra ~ fecundar, fertilisar;
som kan göras ~ fertilisabile


fruktbarhet

fertilitate, fecunditate, feracitate;
fig productivitate, fertilitate, fecunditate, feracitate


fruktbarhetskult

culto de fecunditate/de fertilitate


fruktblad

bot carpello


fruktbringande

fig lucrative, remunerative, remuneratori, productive, profitabile, avantagiose [-d3-], beneficiari, rentabile


fruktbärande

bot fructifere, pomifere;
fig lucrative, profitabile, beneficiari, remunerative, remuneratori, productive, avantagiose [-d3-], rentabile


fruktdryck

kul bibita de fructos


fruktessens

essentia de fructos


fruktfat

plattos a/de fructos


fruktfäste

bot receptaculo


fruktgelé|fruktgele

kul confectura


fruktglass

kul gelato al/de fructos


frukthandlare

mercante/commerciante de fructos, fructero


fruktifikation

bot fructification


fruktig

con gusto de fructos


fruktkaka

kul pastisseria/torta/cake eng [keik] de fructos


fruktkniv

cultello a/de fructos


fruktkompott

kul compota de fructos


fruktkorg

corbe de fructos


fruktkropp

bot fructification


fruktkräm

kul crema dulce al/de fructos


fruktkällare

fructiero


fruktkärna

pepita


fruktkött

carne de un fructo, pulpa de fructos


fruktlös

fig infructuose, inefficace, inutile, sterile, sin resultato, van


fruktlöshet

fig infructuositate, inefficacia, inutilitate, sterilitate, vanitate


fruktmarknad

mercato de fructos


fruktmos

kul compota de fructos


fruktmånad

hist (i franska revolutionskalendern) fructidor


fruktodlare

cult(ivat)or de fructos, fructicultor, pomicultor


fruktodling

fructicultura, pomicultura


fruktos

kem fructosa, sucro de fructos


fruktpress

pressa a/de fructos, pressa-fructos


fruktsaft

succo de fructos


fruktsallad

kul salata de fructos


fruktsam

fertile, fecunde, productive, ferace;
göra ~ fertilisar;
medel att göra ~ fertilisante


fruktsamhet

fertilitate, fecunditate, productivitate, feracitate


fruktskål

scutella/cuppa a/de fructos


fruktskörd

recolta de fructos


fruktsocker

sucro de fructos;
kem fructosa


fruktsättning

bot formation de fructos, fructification


fruktträd

arbore fructifere/fructal;
vetenskapen om ~ pomologia


fruktträdgård

jardin de fructos, verdiero


frukttårta

kul torta de fructos


fruktvin

kul vino de fructos;
(på äpplen) cidra


fruktvind

fructiero


fruktyoghurt

kul yogurt condimentate de fructos


fruktämne

bot ovario


fruntimmer

femina


fruntimmersgöra

labor/travalio feminin


fruntimmerskarl

chassator [sh-] de gonnas


fruntimmersveckan

le septimana del 18–24 de julio


frusen

congelate;
(kall) frigide


frusta

crepitar


frustning

crepitation


frustration

frustration


frustrera

frustrar


frustrerande

frustranee


frustrering

frustration


frustuga

hist gyneceo


Frygien

Phrygia


frygier

phrygio


frygisk

phrygie;
~ mössa bonetto phrygie


fryle

bot (släkte) luzula;
vår~ luzula pilose;
ängs~ luzula multiflor


fryntlig

jovial


fryntlighet

jovialitate


frys

congelator, supergelator, refrigerator cryogenic


frysa

(känna sig kall) haber frigido;
(bli till is) gelar, glaciar;
börja ~ prender frigido;
~ en kredit fig congelar un credito;
~ ihjäl morir de congelation;
~ in congelar, refrigidar, supergelar;
~ på gelar, glaciar;
~ ut någon fig excluder un persona in un modo disagradabile


frysanläggning

installation frigorific


frysbar

congelabile


frysbil

camion frigorific


frysbox

congelator, supergelator, refrigerator cryogenic


frysdisk

section del productos congelate/supergelate


fryseri

deposito frigorific


frysfack

compartimento frigorific


frysfolie

folio de congelation


fryshus

deposito frigorific


frysning

refrigeration, congelation, congelamento, gelatura


fryspunkt

kem puncto de congelation;
meteor zero grados


frysrum

cella/camera frigorific


frysskåp

congelator, supergelator, refrigerator cryogenic


fryst

congelate, supergelate


frystorka

sic(c)ar per congelation


frysvara

producto congelate/supergelate


fräck

(oförskämd) impertinente, insolente, impudente, grossier;
(skamlös) indecente, impudente, obscen


fräckhet

(oförskämdhet) impertinentia, insolentia, effronteria, grosseria;
(skamlöshet) indecentia, impudentia, impudor, obscenitate


fräckis

historia obscen


fräken

bot cauda de cavallo, equiseto;
sjö~ equiseto fluviatile; skav~ equiseto hyemal; skogs~ equiseto silvestre;
åker~ equiseto arvense;
ängs~ equiseto pratense


fräkenväxter

bot (familj) equisetaceas


fräkne

lentigine, ephelide


fräknig

lentiginose


frälsa

delivrar, liberar, redimer;
(rädda) salvar;
fräls oss ifrån ondo! libera/delivra nos del mal!


frälsare

liberator, redemptor, salvator;
Frälsaren le Redemptor, le Salvator


frälsarkrans

sjö boia de salvamento


frälse

I adj hist (adlig) nobile, nobilitari;
(befriad från skatteskyldighet) exempte de imposto(s)
II s hist (adel) nobilitate;
(skattefrihet) exoneration/exemption de imposto(s)


frälsning

liberation, delivrantia;
rel redemption, salvation, salvamento


Frälsningsarmén|Frälsningsarmen

Le Armea del Salute/del Salvation


frälsningsbudskap

evangelismo


frälsningslära

doctrina del gratia


frälsningsofficer

officiero del Armea del Salute/del Salvation, salutista


frälsningssoldat

membro del Armea del Salute/del Salvation, salutista


frälst

convertite;
~ person convertitor;
vara ~ på fig amar


främja

stimular, animar, avantiar, excitar, incitar, activar, avivar, propeller, incoragiar [-d3-], promover


främjande

stimulation, animation, avantiamento, incitamento, incitation, incoragiamento [-d3-], avivamento, promotion


främjare

stimulator


främling

estraniero, forastero


främlingsfientlig

xenophobe


främlingsfientlighet

xenophobia


främlingshat

xenophobia


främlingshatare

persona xenophobic, xenophobo


främlingskänsla

sentimento de estraniamento


främlingskärlek

xenophilia


Främlingslegionen

Le Legion Estranier


främlingslegionär

legionario


främlingspass

passa-porto de/pro un estraniero a qui manca un passa-porto del proprie pais


främlingsskap

estraniamento;
en känsla av ~ un sentimento de non pertiner


främlingsström

fluvio de estranieros


främlingsvän

xenophilo


främlingsvänlig

xenophile


främmande

I adj estranier, estranie, exotic, foranee, alien;
en vilt ~ person un persona toto/totalmente/completemente incognite;
intet mänskligt är mig ~ nihil del humano me es alien;
stå ~ inför något non cognoscer/compre(he)nder un cosa
II s visitante, visitator;
få ~ haber/reciper visitatores


främmandegöra

estraniar, alienar, distantiar


främre

anterior;
Främre Orienten Le Oriente Medie;
~ vokal språk vocal anterior/palatal;
i ~ delen av tåget in le parte anterior del traino


främreasiatisk

del Oriente Medie


främst

prime, de testa/fronte, anterior;
först och ~ primarimente;
sitta på ~a bänken esser sedite al prime banco;
sätta ~ preponer


frän

(om odör) pungente, penetrante;
fig acute, acerbe, virulente, caustic, mordace, mordente


frände

parente, cognato;
(på fadersidan) consanguinero


frändskap

parentato, parentela, cognation;
(på hustrusidan) affinitate;
fig parentato, parentela, analogia, contiguitate, affinitate


fräne

bot rorippa;
sump~ rorippa palustre


fränhet

fig acritate, acrimonia, virulentia, causticitate, mordacitate


fränka

parente feminin


fräs

I 1 tekn fresa 2 (fart) velocitate, rapiditate, celeritate;
full ~ grande velocitate
II (fräsande ljud) sibilo, sibilation;
(från djur) (le) sufflar


fräsa

1 sibilar;
(om djur) sufflar;
~ av ilska scumar de rabie;
~ upp kul rostir/frir legiermente [-d3-];
~ ur näsan sufflar le naso 2 ~ på (köra fort) guidar rapidemente 3 tekn fresar


fräsare

1 tekn fresator 2 fig persona qui age sin frenos


fräsch

fresc


fräscha

~ upp refrescar


fräschhet|fräschör

(el. fräschör) frescor


fräsig

(snäsig) brusc, inamabile, impertinente;
(piffig) chic fr [sh-]


fräsmaskin

machina a/de fresar, fresatrice


fräta

I v corroder
II s corrosion


frätande

corrosive;
kem caustic, phtalic;
med urente;
~ medel corrosivo


frätmedel

corrosivo


frätning

corrosion;
kem causticitate


frätskada

corrosion


frätsten

med petra infernal


frätsyra

kem acido phtalic


fråga

I s question;
(förfrågan) demanda;
(anhållan) requesta;
språk interrogation;
besvara en ~ responder a un question;
i ~ om quanto a;
komma i ~ venir in question;
personen i ~ le persona in question;
ställa en retorisk ~ poner un question rhetoric;
sätta i ~ poner in question/in dubita;
öppen ~ question aperte
II v (ställa en fråga) demandar, poner un question, querer;
(be om något) demandar, requestar, peter;
~ någon om vägen demandar su cammino a un persona;
~ om lov demandar/peter le permission;
~ sig för informar se;
~ till råds demandar consilio, consultar;
~ ut questionar, interrogar, inquirer, examinar


frågande

interrogative, interrogatori;
språk interrogative


frågare

persona qui ha ponite un question, questionator;
(examinator) interrogator, examinator


frågeformulär

lista de questiones, questionario


frågekomplex

complexo de problemas


frågelek

quiz eng [kwiz]


frågeord

språk parola interrogative


frågepronomen

språk pronomine interrogative


frågesats

språk phrase interrogative


frågespalt

cassa a/de questiones


frågesport

quiz eng [kwiz]


frågestund

hora reservate al questiones, tempore de questiones


frågeställare

interrogator


frågeställning

formulation de un question, maniera de formular un question;
(själva frågan) problema, question;
språk construction interrogative


frågetecken

signo/puncto de interrogation


frågetimme

hora reservate al questiones


frågetävling

quiz eng [kwiz]


frågvis

curiose


frågvishet

curiositate


från

I prep de, ab, ex;
(alltsedan) desde, ab, a partir de;
en timme ~ nu de hic a un hora;
~ början ab initio;
~ dag till dag de die in die;
~ det ena till det andra a proposito de;
~ min sida ~ de mi parte;
~ och med ab, a partir de;
~ och med nu hinc;
~ och till de tempore in tempore;
han kom hem ~ Rom igår ille arrivava heri de Roma; han är ~ Italien ille nasceva in Italia;
ordet kommer ~ latinet le parola deriva del latino
II adv till och ~ de tempore in tempore, occasionalmente, al(i)cun vices, a vices


fråndra|fråndraga

(el. fråndraga) subtraher, deducer, discontar;
som kan ~s deductibile


fråndragning

deduction, subtraction, disconto


fråndöma

jur privar per un judicio/judicamento/sententia


frånfälle

morte


frångå

(avvika från) derogar de;
(ändra) cambiar de, reconsiderar, revenir super, recantar;
~ en princip derogar de un principio;
~ en åsikt cambiar de opinion;
~ ett beslut revenir super un decision, recantar/reconsiderar un decision


frånhända

subtraher, escamotar;
(stjäla från) furer, robar


frånkoppla

distaccar, disjunger


frånkänna

(de)negar, interdicer, refusar;
inte kunna ~ någon en viss talang non poter negar un certe talento a un persona


frånlandsvind

vento (veniente) de terra


frånluft

tekn aere sortiente/effluente (de un casa)


frånse

abstraher;
~tt abstraction facite de, a parte de, excepte, salvo


frånsida

parte posterior, latere de detra, dorso, reverso;
(på mynt) reverso


frånskild

separate, disjuncte;
(om f d äkta makar) divorciate, separate


frånskilja

separar, disjunger, distinguer, distaccar


frånskiljare

el commutator/interruptor de separation


frånskiljbar

separabile


frånskiljning

separation


frånstötande

repugnante, disgustose, repellente, repulsive


frånstötning

(magnetisk) repulsion


frånsäga

~ sig (något önskvärt) renunciar a, abandonar, desister de, abstiner se de;
(något ej önskvärt) refusar, declinar;
~ sig allt ansvar declinar tote responsabilitate;
~ sig sina rättigheter abandonar su derectos;
~ sig tronen abdicar


frånta|fråntaga

(el. fråntaga) privar de, prender;
~ någon en rättighet privar un persona de un derecto


fråntagande

privation, expropriation


frånträda

dimitter se, presentar/dar su dimission


frånträde

dimission


fråntvinga

extorquer


frånvarande

absente;
fig distracte, inattentive, inattente


frånvaro

absentia;
fig distraction, inattention;
lysa med sin ~ brillar per su absentia


frånvänd

distracte, inattentive, inattente


frånvändhet

distraction, inattention


frö

bot grana, semine;
(kärna) pepita;
fig embryon, germine;
(slyngel) mal educato, villano;
bilda ~ granar;
som avser ~ bot seminal;
som bildar ~ seminifere;
så ~n seminar;
sätta ~ (fröa sig) granar


fröa

bot granar;
~ av sig lassar cader su grana(s); ~ sig granar


fröbar

bot seminifere


fröblandning

mixtura de semines


fröförädling

(a)melioration de semines


frögömme

bot pericarpio, folliculo


fröhandel

commercio/magazin de semines


fröhus

bot tegumento/inveloppe seminal


fröjd

gaudio, joia, allegressa, delecto, delicia


fröjda

allegrar, placer, delectar;
~ sig, ~s (åt) allegrar se (de), delectar se (in), gauder (de);
gå ut och ~ vader amusar se/dansar


fröjdefull

plen de joia/de gaudio/de allegressa


frökapsel

bot capsula seminal


frökatalog

catalogo de semines


fröken

senioretta (Srta.), damisella;
(i tilltal) madama, madamisella;
(lärarinna) maestra


frökenaktig

effeminate


frökontroll

controlo del qualitate de semines


frömjöl

bot polline


fröodlare

cultivator de semines


fröodling

cultura de semines


fröskida

bot siliqua, silica, silicula


fröspridning

bot semination


frösträng

bot cordon seminal, funiculo


frösådd

semination


fröträd

bot arbore seminifere


frövita

bot endosperma


fröväxt

bot phanerogamo;
som avser ~ phanerogame


fröämne

bot button seminal, ovulo


fröätande

zool granivore


fröätare

zool granivoro


ftalat

kem phtalato


ftalsyra

kem acido phtalic


fubbel

action/manovra inhabile


fubbla

esser inhabile


fubblig

inhabile


fubblighet

inhabilitate


fuchsia

bot fuchsia


fuffens

actiones prohibite/illegal


fuga

mus fuga


fugastil

i ~ mus fugate


fugato

mus parte fugate, fugato


fugerad

mus fugate


fuksin

kem fuchsina


fukt

humiditate, molliatura


fukta

humectar, humidificar, molliar, rigar


fuktabsorberande

absorbente


fuktdrypande

toto humide/molliate


fuktfläck

macula humide/de humiditate


fuktfri

hydrofuge, humidifuge


fuktgivande

hydratante;
~ ansiktsvatten/kräm lotion/crema hydratante


fukthalt

tenor in humiditate, percentage [-ad3e] hygrometric/de humiditate


fuktig

humide, molliate;
~a händer manos molliate;
~t klimat climate humide;
göra ~ humectar, humidificar, molliar, rigar;
vara ~ esser humide, humer


fuktighet

humiditate, molliatura


fuktighetsgrad

grado/percentage [-ad3e] hygrometric/de humiditate


fuktighetsmätare

hygrometro, hygroscopio


fuktighetsmätning

hygrometria, hygroscopia;
som avser ~ hygrometric, hygroscopic


fuktmättad

humide


fuktning

humidification


fuktrik

(om mark) uliginose


fuktskada

damno causate per humiditate


fuktskadad

damnate per humiditate


fuktsäker

resistente al humiditate


fukttålig

resistente al humiditate


fuktupptagande

hygroscopic, hygrophile, absorbente


fuktupptagningsförmåga

hygroscopicitate


fuktälskande

bot hygrophile;
~ växt planta hygrophile, hygrophyto


ful

(inte vacker) fede;
(lågsint) basse, abjecte, mal, vil, ignobile, philistee, canaliesc;
den ~a ankungen le anatetto fede;
det är ~t att ljuga mentir es mal;
en ~ fisk fig un scelerato/ruffiano;
en ~ gubbe fig un homine obscen;
vara ~ i mun fig usar parolas grossier


fulgurit

geol fulgurite


fulhet

feditate


fuling

persona fede;
fig persona suspecte


full

(fylld, täckt) plen, reimplite, coperte;
(fullständig) plen, integre, integral, complete;
(berusad) ebrie, inebriate, avinate;
dricka sig ~ inebriar se;
(på vin) avinar se;
~t dagsljus plen die/jorno;
~t och fast firmemente, totalmente;
~t ut plenmente, integremente, totalmente;
för ~t in abundantia, a tote fortia;
ha händerna ~a esser supercargate de labor;
helt och ~t integremente;
hotellet/tåget är ~t le hotel/traino es plen/toto occupate;
i ~ skala a/in plen scala;
med ~ fart a tote vapor;
med ~ kraft a tote fortia;
på ~t allvar toto seriosemente;
till ~o completemente, integremente, totalmente, toto;
vara ~ i skratt torquer se de rider;
vid ~ hälsa san e salve;
vid ~ vigör a plen vigor


fullbelagd

plen, plenate, completemente occupate


fullbelambrad

toto incombrate


fullbesatt

complete


fullblod

cavallo de pur sanguine/de sanguine pur


fullblodig

de racia pur;
(om häst) de pur sanguine/sanguine pur


fullblodshäst

cavallo de pur sanguine/de sanguine pur


fullbokad

complete


fullborda

(slutföra) complir, effectuar;
(genomföra) executar, exequer, realisar;
~t värv mission complite


fullbordan

complimento, execution, realisation


fullfjädrad

fig (skicklig) experte;
(listig) astute


fullfölja

complir, effectuar;
jur referer a un autoritate superior


fullföljd

jur referentia/referimento a un autoritate superior


fullföra

complir, effectuar


fullgiltig

plenmente valide;
jur (om bevis) irrecusabile


fullgod

excellente, eminente, exquisite, perfecte, de prime classe/categoria/ordine;
~a skäl rationes sufficiente;
i fullgott skick in stato perfecte


fullgången

matur;
fullgånget foster feto toto developpate/nascite a termino


fullgödsel

(NPK) fertilisante complete/integre (continente tote le tres substantias nutritive principal: nitrogeno, phosphoro, kalium)


fullgöra

complir, effectuar, realisar;
hand (förbindelse) honorar, facer honor a;
~ ett uppdrag effectuar un ordine/un mission;
~ sin värnplikt complir su servicio militar


fullgörelsetalan

jur causa/processo que ha le scopo de condemnar le accusate a complir un deber


fullhaltig

integral, complete, pur


fullkomlig

perfecte, total, absolute, consummate, complete


fullkomlighet

perfection


fullkomna

perfectionar


fullkomning

perfectionamento


fullkornsbröd

pan complete/de farina integral


fullmakt

mandato, procuration, plenipotentia, delegation (de poteres), plen poter(es), carte blanche fr [kart bla):sh], carta blanc;
enligt ~ per procuration;
~ att teckna firmanamn jur procuration;
ge ~ autorisar, dar procuration;
ge diplomatiskt sändebud ~ accreditar;
inskränkt ~ carte blanche fr, carta blanc;
oinskränkt ~ plenipotentia;
skriftlig ~ mandato, procuration


fullmaktsgivare

mandante


fullmaktsinnehavare

mandatario, plenipotentiario


fullmatad

(om skaldjur) carnose, carnute;
bot pulpose, matur


fullmogen

matur


fullmäktig

I adj plenipotentiari, procuratori
II s representante, representator, delegato;
sitta i ~e esser in le consilio


fullmätigeledamot

membro del consilio


fullmåne

plen luna, luna plen, plenilunio;
som avser ~ plenilunar


fullo

till ~ completemente, totalmente, integremente, perfectemente, absolutemente, toto


fullpackad

borrate, replete, stipate, plen usque al bordo


fullproppad

borrate, replete, stipate, plen usque al bordo


fullriggad

sjö (om tre- eller flermastat segelfartyg) que ha velas quadrate a cata mast


fullriggare

sjö veliero de al minus tres mastes con velas quadrate a cata mast


fullsatt

complete


fullskalig

a/in plen scala


fullsmockad

borrate, replete, stipate, plen usque al bordo


fullspikad

borrate, replete, stipate, plen usque al bordo


fullspäckad

borrate, replete, stipate, plen usque al bordo


fullstoppad

borrate, replete, stipate, plen usque al bordo


fullständig

complete, integre, integral, absolute, total;
göra ~ completar, compler, complementar;
en ~ idiot un idiota complete;
~a rättigheter kul licentia pro servir bibitas alcoholic


fullständiga

compler, comple(men)tar


fullständighet

integritate, integralitate, totalitate


fullsutten

~ rätt jur tribunal complete


fullsövd

ben reposate


fulltalig

complete, plenari, integre, plen


fulltalighet

numero/stato complete


fulltecknad

complete


fulltid

sport plen tempore


fulltonig

mus sonor(ose)


fulltonighet

mus sonoritate


fullträff

colpo in plen centro, impacto directe;
fig successo


fulltränad

sport trainate in omne parte/de parte a parte;
vara ~ esser in plen forma


fullvuxen

adulte, matur;
jur major;
~ person persona adulte, adulto


fullvärdesförsäkring

assecurantia a/de valor integral


fullvärdig

complete, de plen valor, de qualitate adequate, appropriate, pertinente


fullväxt

adulte;
bot, zool developpate, disveloppate


fullända

(fullkomna) perfectionar


fulländad

(perfekt) perfecte


fulländning

(perfektion) perfection(amento)


fullödig

solide, de bon qualitate, pur, massive


fullödighet

soliditate


fulminat

kem fulminato


fumla

esser inhabile


fumlig

inhabile


fumlighet

inhabilitate


fummel

action/manovra inhabile


fundament

fundamento, fundo, base


fundamental

fundamental, basal, basic, crucial


fundamentalism

rel fundamentalismo


fundamentalist

rel fundamentalista


fundamentalistisk

rel fundamentalistic, fundamentalista


fundera

pensar, reflecter, specular, meditar, cogitar;
(överväga) ponderar, considerar, reflecter;
~ ut conciper, inventar, imaginar, excogitar


funderare

ta sig en ~ på något considerar un cosa


fundering

reflexion, meditation, cogitation;
(övervägande) consideration;
ha ~ar på att considerar a;
jag har mina ~ar io ha mi pensamentos (sceptic)


fundersam

reflexive, pens(at)ive, meditative;
(eftertänksam) cirumspecte, caute, avisate, prudente


fundersamhet

(eftertänksamhet) circumspection, precaution, prudentia, cautela


fungera

funger, functionar, servir, ager, operar, haber effecto;
apparaten ~r inte le apparato non functiona


funk

mus funk eng [fank]


funka

funger, functionar, servir, ager, operar, haber effecto


funkia

bot hosta


funkig

mus ~ musik musica funk eng [fank]


funkis

arkit, konst functionalismo, stilo functional


funkismöbel

mobile (de stilo) functional


funkisstil

stilo functional


funkmusik

musica funk eng [fank]


funktion

(verksamhet) function, functionamento, operation;
(åliggande) function, empleo, posto, officio, position;
mat function;
hjärnans ~ le functionamento cerebral/del cerebro;
hjärtats ~ le function del corde;
inneha en viktig ~ occupar un function importante;
otillräcklig ~ med (hos organ) insufficientia;
som avser ~ functional;
träda i ~ entrar in function;
vara i ~ funger;
x är en ~ av y mat x es un function de y


funktionalism

arkit functionalismo


funktionalist

arkit functionalista


funktionalistisk

arkit functional


funktionell

functional


funktionera

functionar, funger


funktionsduglig

functional, in functionamento


funktionsförmåga

capacitate functional


funktionshinder

handicap eng [hændikæp]


funktionshindrad

handicapate;
~ person handicapato


funktionslära

mus systema functional del accordos


funktionsnedsättning

reduction del functionamento


funktionsriktig

functional


funktionsstörning

functionamento defectuose;
med dysfunction


funktionär

functionario, official


funt

fonte


funtad

facite, constituite, formate


fur

(ligno de) pino


fura

bot pino;
som avser ~ pinee


furage

lantbr forrage [-ad3e]


furagera

lantbr forragiar [-d3-]


furagör

mil forragiator [-d3-]


furie

myt furia


furioso

I adv mus furioso it
II s mus furioso it


furir

mil caporal major


furiös

furiose, furibunde, rabide, rabiose


furnera

fornir, provider, procurar


furnering

fornimento, provision, procuramento


furnissör

fornitor


furor

furor;
göra ~ facer furor


furste

prince, principe, monarcha, soverano;
(kung) rege;
indisk ~ raja hindi;
mörkrets ~ le prince/principe del tenebras;
som avser ~ principesc


furstehov

corte principesc


furstehus

dynastia, casa regal/royal


furstendöme

principato


furstevärdighet

principato


fursteätt

dynastia


furstinna

princessa, soverana;
(drottning) regina;
indisk ~ rani hindi


furstlig

principesc


furu

(ligno de) pino


furumöbel

mobile de (ligno de) pino


furunkel

med furunculo


furunkulos

med furunculose, furunculosis


furuskog

foreste/bosco/silva de pinos, pineto


furuträ

(ligno de) pino


furuträd

bot pino


furuved

ligno de pino


furuvirke

(ligno de) pino


fusion

fusion


fusionera

fusionar


fusionering

fusion


fusionsavtal

ekon accordo de fusion


fusionsenergi

fys energia de fusion


fusionsmusik

fusion, stilo musical nascite per un fusion de (plus tosto) jazz eng [d3æz] e rock eng [råk] moderne


fusk

(bedrägeri) duperia, impostura, fraude, defraudation, deception, delusion;
(i skola) copiamento celate;
(slarv) obra inhabile/meschin/mal facite


fuska

(bedra) dupar, (de)fraudar, deciper, deluder;
(i skola) celatemente copiar;
(slarva) travaliar/laborar mal, facer un labor/travalio mal/inhabile/meschin;
~ i ett yrke guastar un mestiero


fuskarbete

obra inhabile/meschin/mal facite


fuskare

(bedragare) fraudator;
(i skola) alumno qui copia celatemente;
(klåpare) mal obrero, dilettante


fusklapp

parve papiro pro copiar


fuskpäls

pellicia de fibras synthetic/artificial


fuskverk

obra inhabile/meschin/mal facite


futhark

språk alphabeto runic


futil

futile, insignificante, pusille


futilitet

futilitate, insignificantia, pusillitate, bagatella


futt

(vid bygge) barraca de cantier de constructiones;
(eld) foco;
sätta ~ på incendiar


futta

~ på incendiar


futtig

futile, insignificante, pusille


futtighet

futilitate, insignificantia, pusillitate, bagatella


futural

futur


futurism

konst futurismo


futurist

konst futurista


futuristisk

konst futurista


futurolog

futurologo, futurologista


futurologi

futurologia


futurologisk

futurologic


futurum

språk tempore futur, futuro


fux

zool cavallo/equo rubie brun


fy

~! fi!, uf!, que horror!;
det är inte ~ skam! isto non es mal!;
~ fan! damnate!;
~ på dig, ~ skäms habe vergonia!, vergonia te!


fylgia

myt genio tutelar nordic


fylka

~ sig assemblar se, reunir se


fylkas

assemblar se, reunir se


fylke

provincia norvegian


fylkeskonung

hist rege provincial/de un provincia


fylking

mil hist ordine de battalia cuneate/cuneiforme


fylla

I s ebrietate forte;
han gjorde det i ~n och villan ille lo faceva durante que ille esseva inebriate;
ta sig en ~ inebriar se, avinar se
II v (re)impler, plenar;
(proppa full) borrar;
kul farcir;
hon fyllde år illa habeva su anniversario;
~ en lucka compler un lacuna;
~ en tand plumbar/obturar un dente;
~ i completar, plenar, reimpler, supplementar;
~ i ett formulär plenar un formulario;
~ igen repler, replenar, reimpler;
~ med luft inflar;
~ någon med fasa plenar un persona de horror;
~ på repler;
~ på flaskor imbottiliar;
~ på glasen plenar le bicarios;
~ på tunnor intonnar;
vinden fyller seglen le vento infla le velas


fyllbult

bibitor, bibulo, bibon, abusator de alcohol, alcoholico


fylleri

ebrietate/inebriation forte, abuso de alcohol


fyllerist|fyllhund

(el. fyllhund) bibitor, bibulo, bibon, abusator de alcohol, alcoholico


fylleskiva

bacchanal, libation, orgia;
delta i en ~ bacchar


fyllest

till ~ sufficientemente, (as)satis, bastante


fyllfest

bacchanal, libation, orgia;
delta i en ~ bacchar


fyllhicka

singulto causate per inebriation


fyllig

(om kroppsbyggnad) corpulente;
(om ansiktsdrag) plen, complete;
(frodig) abundante, exuberante, luxuriante, ubere, prolific, prolifere, opulente;
(rikhaltig) ric, abundante;
(detaljerad) detaliate, minut(ios)e, ample, exhaustive


fyllighet

(om kroppsbyggnad) corpulentia;
(frodighet) luxo, abundantia, exuberantia, luxuria, luxuriantia, uberantia, prolificitate, opulentia;
(rikhaltighet) abundantia, ric(c)hessa


fyllkaja

bibitor, bibulo, bibon, abusator de alcohol, alcoholico


fyllna

~ till devenir ebrie


fyllnad

complemento, repleno, stoppa, borra


fyllnadsinbetalning

paga additional/supplementari pro le anno fiscal anterior


fyllnadsmaterial

impletion


fyllnadsprövning

proba/prova complementari


fyllnadstjänstgöring

(i skola) (horas de) servicio additional (pro haber un nomination complete)


fyllnadsval

pol election interime/interimari (pro plenar un vacantia)


fyllning

impletion;
(stoppning) borra;
kul farce fr [fars], farcitura


fyllo

bibitor, bibulo, bibon, abusator de alcohol, alcoholico


fyllsjuk

malade a causa de inebriation;
vara ~ haber sequelas de inebriation


fyllsjuka

sequelas pl de inebriation


fyllsnack

garrulada de bibon/de bibulo


fyllsvin|fylltratt

(el. fylltratt) bibitor, bibulo, bibon, abusator de alcohol, alcoholico


fylogenes

biol phylogenese, phylogenesis


fylogenetisk

biol phylogenetic


fylogeni

biol phylogenia


Fyn

Fionia


fynbo

fionese


fynd

discoperta, objecto trovate, trovata;
(på rea) acquisition a bon mercato/de occasion;
sångaren är ett verkligt ~ le cantator es un ver discoperta


fynda

facer acquisitiones a bon mercato/de occasiones


fyndgruva

fig fonte fecunde


fyndig

(påhittig) inventive, creative, imaginative, ingeniose;
miner metallifere


fyndighet

(påhittighet) inventivitate, inventiva, creativitate, ingeniositate, imagination;
miner jacimento metallifere/de mineral(es)


fyndmaterial

arkeol material archeologic


fyndplats

sito, jacimento;
bot, zool habitat lat;
arkeol sito archeologic


fyndpris

precio irrisori/de occasion;
till ~ a un precio irrisori, a precio vil


fyndrik

arkeol ric in discopertas/in objectos trovate


fyndställe

sito, jacimento;
bot, zool habitat lat;
arkeol sito archeologic


fyr

1 (eld) foco;
(ledfyr) pharo, fanal;
fyr! foco!;
ge ~ (skjuta) tirar;
sätta ~ på incendiar;
vara ~ och flamma fig esser multo enthusiastic 2 (mansperson) en glad ~ un typo gai/allegre, un galliardo 3 (spratt) burla;
ha något ~ för sig burlar


fyra

I räkn quatro;
dela i ~ delar partir in quatro, quartierar;
galär med ~ rader åror sjö hist quadrireme;
med ~ bokstäver språk quadrilitteral, quadrilittere;
med ~ kronblad bot quadripetale;
med ~ stavelser språk quadrisyllabe, quadrisyllabic;
mellan ~ ögon fig de persona a persona;
multiplicera med ~ quadriduplar, quadruplicar;
multiplicering med ~ quadruplication;
på alla ~ a quatro pedes/patas;
som varar ~ månader quadrimestral
II s (le numero/cifra) quatro
III v (elda) calefacer, facer foco;
~ av (skjuta) tirar


fyrabarnsfamilj

familia con/de quatro infantes


fyradraget

vid ~ verso quatro horas


fyrahundratalet

le quinte seculo


fyramånadersperiod

quadrimestre


fyraprocentig

a quatro per/pro cento


fyraprocentsspärr

pol limine electoral de quatro per/pro cento


fyrarumslägenhet

appartamento de quatro cameras


fyratiden

vid ~ verso quatro horas


fyravåningshus

casa de quatro etages [-d3-]


fyraårig

(som varar fyra år) quadrennial;
(som är fyra år) de quatro annos


fyraåring

infante de quatro annos


fyraårsperiod

periodo de quatro annos, quadrennio


fyraårsplan

plano quadrennial


fyraårsåldern

le etate de quatro annos


fyrbent

(om möbel) de quatro pedes;
zool quadrupede, tetrapode


fyrblad

arkit quadrifolio, quadrilobo


fyrbladig

bot quadrifoliate, quadrifolie


fyrcylindrig

a/de quatro cylindros


fyrdela

partir in quatro, quartierar


fyrdelad

quadripartite


fyrdimensionell

a/de quatro dimensiones, quadridimensional


fyrdubbel

quadruple


fyrdubbla

quadrupl(ic)ar


fyrdubbling

quadruplication


fyrfaldig

quadruple;
ett ~t leve un benvenita de quatro hurras


fyrfat

brasiero


fyrfilig

a/de quatro filas


fyrfota

zool quadrupede


fyrfotad

zool quadrupede


fyrfotadjur

zool quadrupede


fyrfoting

zool quadrupede


fyrfärgad

quadricolor


fyrfärgstryck

graf impression a/in quatro colores, quadrichromia


fyrhjulig

a/de quatro rotas


fyrhjuling

vehiculo a/de quatro rotas, quadricyclo


fyrhjulsbroms

freno super le quatro rotas


fyrhjulsdriven

a/de quatro rotas


fyrhändig

mus a/pro quatro manos, à quatre mains fr [a katrö mä)];
~t musikstycke quatre mains;
spela ~t sonar à quatre mains


fyrhörnig

mat quadrangular, quadrangule


fyrhörning

mat quadrangulo


fyrhövdad

quadricipite; ~ lårmuskel anat (musculo) quadricipite


fyrk

moneta


fyrkant

mat quadrato, quadrilatero, quadrangulo, rectangulo, tetragono;
typ quadrato


fyrkantig

mat quadrilatere, quadrilateral, quadrate, quadratic, quadrangule, quadrangular, tetragone, tetragonal;
fig disproviste de/exempte de/sin imagination;
ge ~ form quadrar;
tillskära ~t esquadrar


fyrklöver

bot trifolio de quatro folios


fyrling

un de quadrigeminos;
~ar quadrigeminos;
som avser ~ quadrigemine


fyrmastad

sjö a/de quatro mastes


fyrmotorig

quadrimotor;
~t flygplan (avion) quadrimotor


fyrmänning

(man) cosino tertie;
(kvinna) cosina tertie


fyrop

crito de bu!/de hu!


fyrpartiregering

governamento quadripartite


fyrpass

arkit quadrifolio, quadrilobo


fyrsidig

quadrilatere, quadrilateral, quadripartite


fyrsiding

mat quadrilatero


fyrsiffrig

de quatro cifras


fyrsitsig

pro quatro personas


fyrsken

luce/lumine de pharo/de fanal


fyrskepp

nave pharo/fanal


fyrspaltig

a/de quatro columnas


fyrspann

tiro a/de quatro cavallos;
hist quadriga


fyrspråkig

in quatro linguas, quadrilingue, quadrilingual


fyrsprång

carriera


fyrstavig

språk quadrisyllabe;
~t ord quadrisyllabo


fyrsträngad

mus a/de quatro chordas, tetrachorde;
~ lyra lyra tetrachorde, tetrachordo


fyrstämmig

mus a/pro quatro voces


fyrtakt

mus mesura quadruple/a quatro tempores


fyrtaktig

a/de quatro tempores


fyrtaktsmotor

motor a/de quatro tempores


fyrtal

(numero de) quatro, quaternion, quaternitate


fyrtio

quaranta;
ca ~ personer un quarantena de personas


fyrtionde

quarantesime, quadragesime


fyrtiondedel

quarantesime/quadragesime parte, quarantesimo, quadragesimo


fyrtiotal

(ca fyrtio) quarantena;
~ets författare le autores del quaranta;
på ~et in le annos quaranta


fyrtiotalism

litt litteratura del annos quaranta


fyrtiotalist

litt autor del generation del annos quaranta


fyrtiotalistisk

litt del litteratura del annos quaranta


fyrtiotimmarsvecka

septimana de quaranta horas de labor/de travalio


fyrtioårig

de quaranta annos, quadragenari


fyrtioåring

persona quadragenari/de quaranta annos, quadragenario


fyrtioårsdag

quarantesime anniversario


fyrtioårsåldern

le etate de quaranta annos


fyrtorn

turre de luce, pharo, fanal


fyrvaktare

turrero/guardiano de pharo


fyrverkeri

spectaculo pyrotechnic


fyrverkeripjäs

foco artificial/de artificio, producto de pyrotechnica;
sätta eld på en ~ tirar/facer un foco de artificio


fyrverkerisol

girandola


fyrverkeriteknik

pyrotechnica


fyrverkeritekniker

pyrotechnico


fyrverkeriteknisk

pyrotechnic


fyrvägskorsning

cruciata/cruciamento de quatro camminos


fyrväldig

bot ~ blomma flor hexandre con quatro stamines plus longe que le duo alteres


fyrväppling

bot trifolio de quatro folios


fyrvärd

kem quadrivalente, tetravalente


fyrvärdighet

kem quadrivalentia, tetravalentia


fyrväxlad

a quatro cambios/marchas [-sh-]/velocitates


fysik

(vetenskap) physica;
(kroppskonstitution) constitution, complexion;
experimentell ~ physica experimental;
god ~ bon constitution;
stark ~ constitution forte/robuste;
svag ~ constitution fragile/debile;
teoretisk ~ physica theoric;
tillämpad ~ physica applicate


fysikalisk

physic;
~ kemi chimia physic, physicochimia;
~ patologi physiopathologia


fysiker

physico


fysiklärare

professor de physica


fysiksal

laboratorio de physica


fysikum

institution pro physica


fysiljera

fusilar


fysiljering

fusilada;
person som utför ~ fusilero


fysiograf

physiographo


fysiografi

physiographia, description del natura


fysiografisk

physiographic


fysiokrat

physiocrate


fysiokrati

physiocratia


fysiokratisk

physiocratic


fysiokratism

physiocratia


fysiolog

physiologo, physiologista


fysiologi

physiologia;
allmän ~ physiologia general;
jämförande ~ physiologia comparate;
patologisk ~ physiologia pathologic


fysiologisk

physiologic;
~ koksaltlösning solution salin physiologic


fysionomi

physio(g)nomia, facie, visage [-ad3e]


fysionomik

physio(g)nomia;
kännare av ~ physio(g)nomista


fysionomisk

physio(g)nomic


fysioterapeut

physiotherapeuta, physiotherapista


fysioterapeutisk

physiotherapeutic


fysioterapi

physiotherapia


fysisk

physic;
~ astronomi/geografi astronomia/geographia physic;
~ person jur persona physic;
~ träning education physic


fytoplankton

biol phytoplancton, plancton vegetal


fytotomi

bot phytotomia


fytotron

bot phytotronbestia, bestial, animal;
fig persona vil/abjecte;
folk och ~ homines e bestias/animales


fäaktig

fig (gemen) bestial, basse, brute, brutal, abjecte, vil, ignobile;
(drumlig) grossier


fäaktighet

fig bestialitate, bassessa, brutalitate, abjection, vilitate, ignobilitate;
(drumlighet) grosseria


fäbless

debilitate;
ha en ~ för haber un debilitate pro


fäbod

fermetta montan pro pastura estive


fäbodstuga

chalet fr [shale]


fäbodvall

pastura montan


fäbroms

zool tabano bovin


fäderne

på ~t al latere paterne/paternal


fädernearv

patrimonio paterne/paternal


fädernebygd

region/terra natal/native/de nascentia, pais natal


fädernegård

terra/ferma natal


fädernehem

casa paterne/paternal


fädernejord

terra/solo natal;
(fosterland) pais natal, patria


fädernesland

patria, pais natal


fädernesläkt

parentela al latere paterne/paternal


fädernestad

citate natal


fäderneärvd

hereditate


fädning

radio evanescentia


fäfot

ligga för ~ fig esser inculte/incultivate/in reposo


fägna

placer, allegrar


fägnad

gaudio, joia, gaitate, placer


fägnas

allegrar se, gauder


fägnesam

gaudiose, joiose, bon


fägring

beltate


fähund

fig persona vil/abjecte


fähus

stabulo


fäkta

sport schermir [sk-];
practicar le scherma;
fig ~ med armarna gesticular;
person som ~r med armarna gesticulator


fäktare

sport schermitor [sk-]


fäktkonst

sport scherma [sk-]


fäktmask

sport masca/mascara de scherma [sk-]


fäktmästare

sport maestro de scherma [sk-]


fäktning

sport scherma [sk-]


fälad

pastura commun


fälg

circulo de rota, janta


fälgband

banda de janta


fälgbroms

freno al/super le janta


fäll

pelle


fälla

I s trappa, pedica;
fig insidia, pedica, trappa;
fånga råttor i fällor attrappar rattos in pedicas/in trappas;
sätta ut en ~ poner un trappa/un pedica, trappar;
person som sätter ut fällor trappator
II v abatter;
(dräpa) abatter, occider;
(hår/fjädrar) mutar;
(om tyg) distinger;
jur (dom) pronunciar, enunciar;
~ ett gott ord för interceder in favor de;
~ ihop (bok/kniv) (re)clauder;
~ ner (krage/stolssits) abassar;
~ tårar lacrimar;
~ upp (kniv) aperir;
(krage) levar;
(stolssits) plicar;
~ upp paraplyet aperir le parapluvia/le umbrella;
~ ut vingarna displicar/aperir/extender le alas


fällbar

plicabile/plicante/articulate


fällbom

barriera, barrage [-ad3e]


fällbord

tabula plicabile/plicante/articulate


fällbro

ponte levatori


fällkniv

cultello plicante/a resorto


fällning

sedimento, deposito, residuo, feculentia;
(i vin) fece, sedimento;
(av hår/fjädrar) muta;
kem precipitato, precipitation;
sport tripping eng [triping];
bilda ~ sedimentar;
kem depositar, precipitar


fällstol

sede/sedia plicabile/plicante/articulate


fällsäng

lecto plicabile/plicante/articulate


fält

(öppet land) campania, campos;
(avgränsad terräng) terreno, campo;
(åker) campo, terra, agro;
fys campo;
herald area;
sport participantes;
fig campo, terreno;
arbeta ute på ~et lantbr laborar/travaliar in le campo;
fig laborar/travaliar super le terreno/in le campo;
dra i ~ mil partir in guerra;
elektromagnetiska ~ campos electromagnetic;
ett schackbords 64 ~ le 64 quadratos/casas de un tabuliero de chacos [sh-];
rymma ~et abandonar le campo, retraher se, retirar se, discampar;
som avser ~ campal, campestre


fältapotek

mil pharmacia ambulante/de campania


fältarbetare

lantbr obrero agricole, laborator/travaliator del campos;
fig laborator/travaliator super le terreno


fältarbete

lantbr labores/travalios agricole/del campos/in le campo;
fig labores/travalios super le terreno;
bedriva ~ facer le recercas super le terreno


fältarkeolog

archeologo/archeologista super le terreno


fältartilleri

mil artilleria campal/de campania


fältartillerist

mil artillerista/artillero de campania


fältassistent

laborator/travaliator social super le terreno (del clientela)


fältbiolog

biologo super le terreno


fältbiologi

biologia super le terreno


fältduglig

mil apte pro servicio militar


fältflaska

bottilia pro aqua/de aluminium, bidon


fältflygare

mil pilota subofficiero;
~ av första graden pilota sergente [-d3-] de prime grado;
förste ~ pilota sergente-major


fältforskning

recerca super le terreno


fältfot

sätta på ~ mil facer operational/preste a entrar in action


fältförband

mil unitate in campania


fältgentiana

bot gentiana campestre


fältgrå

gris de campania


fältgudstjänst

mil servicio divin/prece al campo


fälthare

zool lepore europee


fältherre

general, commandante, capitano;
(strateg) stratego, strategista;
hist polemarcho


fältjägare

mil infanterista explorator/de recognoscentia


fältkikare

binoculo (de campania)


fältkök

mil cocina ambulante/rolante/de campania


fältlasarett

mil hospital ambulante, ambulantia


fältläger

mil campamento, bivac


fältläkare

mil medico militar


fältmanöver

mil manovras pl (militar)


fältmarskalk

marechal fr [-shal], feldmarechal


fältmässig

mil campal


fältmässighet

mil de campamento


fältpiplärka

bot antho campestre


fältpost

posta militar


fältpräst

mil predicator militar, almosnero (militar)


fältrop

mil crito de guerra;
(lösenord) contrasigno


fältsippa

bot pulsatilla pratense


fältsjukhus

mil hospital ambulante, ambulantia


fältskär

mil hist chirurgo laic militar


fältslag

mil battalia campal/terrestre


fältsparvar

zool (familj) emberizidas


fältspat

mineral feldspath


fältstudier

studios super le terreno


fältstyrka

fys, el intensitate del campo;
mil fortia de truppas


fälttecken

mil bandiera, insignia, standardo


fälttelefon

telephono de campania/de campo


fälttjänst

mil servicio militar


fälttävlan

sport concurso multiple militar;
(ryttartävling) concurso equestre/de cavalleros (que dura plure dies)


fälttåg

mil expedition militar, campania


fälttågsplan

mil plano de campania


fältuniform

mil uniforme de campania


fältutrustning

mil equipamento de campania


fältvakt

mil guarda campestre, picchetto


fältveterinär

mil veterinario militar


fältväbel

mil sergente-major [serd3-]


fältvädd

bot scabiosa columbaria lat


fältövning

mil manovras pl (militar)


fängelse

prision, carcere;
få två års ~ esser condemnate a duo annos de prision;
rymma från ~ evader del prision/del carcere;
sitta i ~ esser (in)carcerate in prision;
släppa ut ur ~ disincarcerar;
sätta i ~ mitter in le prision/in le carcere, (in)carcerar, imprisionar


fängelsecell

cella de prision


fängelsedirektör

director de prision


fängelsedom

jur sententia a/de prision


fängelsehåla

prision/carcere subterranee


fängelsekund

recidivista


fängelseliv

vita carcerari/de carcere/de prision


fängelsemur

muro carcerari/del carcere/del prision


fängelsepräst

predicante/pastor de prision


fängelsestraff

pena de prision/de carcere, imprisionamento, (in)carceration;
livstids ~ detention/imprisionamento/reclusion perpetue/a perpetuitate;
två års ~ duo annos de prision


fängelseväsen

systema/organisation penitentiari/de prisiones


fängkrut

pulvere fulminante


fängsel

catenas pl


fängsla

imprisionar, (in)carcerar, attachar [-sh-], ligar;
fig interessar, captivar, fascinar, caper, absorber


fängslad

captive, imprisionate, (in)carcerate


fängslande

captivante, fascinante, interessante


fängslig

i ~ förvar in prision


fänkål

bot fenuculo;
grekisk ~ fenugreco


fänrik

mil sublocotenente, secunde locotenente


färd

viage [-ad3e], expedition, curso;
fara sin ~e mitter se in cammino, partir;
ge sig i ~ med poner se a;
vad är å ~e? que passa?;
vara i ~ med esser in acto de/in processo de;
vara på ~e esser imminente


färdas

viagiar [-d3-];
~ landvägen/sjövägen viagiar per via de terra/de mar;
~ med tåg viagiar per traino;
~ till fots viagiar a pede


färdbeskrivning

(description del) itinerario


färdbevis

billet, ticket eng [tikit]


färdbiljett

billet, ticket eng [tikit]


färdig

(redo) preste, (pre)parate;
(fullbordad) finite, terminate;
(mogen) matur;
(slutkörd) extenuate, multo fatigate;
bilen är ~ för skroten le auto(mobile) es matur pro le ferralia;
bli ~ med finir;
frisk och ~ san e salve;
/göra ~ finir, terminar, finalisar, completar, concluder, ultimar;
vara ~ att fig esser super le puncto de, quasi;
vara ~ med haber finite/terminate


färdigbehandlad

(om fråga etc) concludite


färdiggjord

terminate, finite, finalisate, complite, ultimate, concludite;
(konfektionssydd) confectionate


färdighet

habilitate, dexteritate, arte, facilitate, practica, aptitude;
visa sin ~ monstrar su habilitate, profilar se;
öka sin ~ perfectionar (se), qualificar (se), habilitar (se)


färdighetsprov

test eng de aptitude


färdighetsämnen

le disciplinas svedese, mathematica e linguas estranier


färdigklädd

vestite


färdigknuten

~ halsduk cravata prenodate


färdiglagad

kul preste a servir;
~ rätt platto cocinate/preparate


färdigmat

plattos cocinate/preparate


färdigprodukt

producto finite/fabricate/manufacturate


färdigställa

terminar, finir, finalisar, completar, concluder, ultimar;
(kläder fabriksmässigt) confectionar


färdigställd

preste


färdigställning

fabrication, production


färdigsydd

confectionate


färdigutvecklad

matur


färdigvara

producto finite/fabricate/manufacturate


färdknäpp

kul aperitivo alcoholic ante le partita


färdkost

kul viatico


färdledare

guida de viage [-ad3e]


färdmedel

medio de transporto


färdplan

projecto de viage [-ad3e];
(färdbeskrivning) itinerario


färdriktning

direction/senso del traffico/del circulation


färdriktningsvisare

indicator de direction


färdskrivare

tekn tachographo


färdsup

aperitivo alcoholic ante le partita


färdsätt

modo de viagiar [-d3-]


färdtjänst

servicio de transporto


färdväg

route fr [rut]


färg

color;
(stoff) color, colorante, tincto, tinctura, pigmento;
anta en ~ prender/acquirer un color;
bättra på en ~ avivar/refrescar un color;
hålla ~en fig guardar su color;
i ~ colorate, a/de/in colores, chromatic;
som avser ~ chromatic, colorante, tinctori, tinctorial;
ändra ~ cambiar de colores;
kem virar


färg-TV|färg|TV|färg-tv|tv

(el. färg-tv) (medium) television a/in colores;
(apparat) (apparato de) television/televisor a/in colores


färga

colorar, tinger, tintar;
~ad befolkning population de color


färgare

tincturero, tinctor


färgbad

banio de tinctura;
foto banio de virage [-ad3e]


färgband

banda de/pro machina a/de scriber


färgbild

imagine in colores;
foto photo(graphia) chromatic/in colores, chromophoto(graphia)


färgblind

med dyschromatoptic;
(rödgrönblind) daltonian;
totalt ~ achromatoptic


färgblindhet

med dyschromatopsia;
(rödgrönblindhet) daltonismo;
total ~ achromatopsia


färgborttagningsmedel

discolorante


färgbrytning

refraction del colores


färgcirkel

tekn circulo chromatic


färgdia

diapositiva in colores


färgeri

tinctureria


färgfilm

film in color(es)


färgfilter

foto filtro chromatic


färgfoto

photo(graphia) chromatic/in colores, chromophoto(graphia)


färgfotografera

prender photos/photographias chromatic/in colores


färgfotografering

photochromia


färgfotografi

photographia chromatic/in colores, chromophoto(graphia)


färggivning

konst colorito


färgglad

ric in colores, plen de colores, multicolor


färgglädje

ric(c)hessa/splendor de colores, colorito


färggrann

multicolor, versicolor, de multe colores, variate


färggravyr

konst gravure fr [-vy:r] chromolithographic


färghandel

magazin de colores


färghandlare

mercante/commerciante de colores


färgharmoni

harmonia/balancia de colores


färghållning

konst colorito


färgkarta

carta de colores


färgklick

(klick målarfärg) macula de color;
(upplivande färginslag) puncto de color avivante;
fig detalio animante


färgkombination

combination de colores


färgkomposition

composition de colores


färgkonstnär

colorista


färgkontrast

contrasto de colores


färgkrita

creta colorate/de color


färgkulla

bot anthemis tinctori


färgkänsla

senso del colores


färgkänslig

sensibile al colores


färgkänslighet

foto sensibilitate chromatic


färglitografi

konst chromolithographia


färglägga

colorar


färgläggning

coloration


färglära

theoria de colores, chromatica


färglåda

cassa de colores


färglös

sin color, incolor;
(blek) pallide;
foto achromatic, achromate;
pol sin color politic, apolitic, neutral;
fig sin color, insipide, sin vita, monotone, uniforme, gris


färglöshet

absentia/manco de color;
(blekhet) pallor;
foto achromatismo;
pol apolitismo, neutralitate


färgmedel

(materia/substantia) colorante


färgning

coloration;
fig tendentia


färgnyans

nuance fr [nya):s] de color


färgpenna

stilo de color


färgprakande

in colores clar


färgprakt

splendor de colores


färgprov

proba/prova de color


färgreproduktion

reproduction in colores


färgrik

ric in colores, plen de colores, multicolor


färgrikedom

ric(c)hessa/splendor de colores, colorito


färgsammansättning

combination de colores


färgschampo

shampoo eng [shæmpu:] colorante


färgsinne

senso del colores


färgskala

gamma/scala de colores


färgskiftande

opalescente, iridescente, irisate;
bot versicolor


färgskiftning

nuance fr [nya):s] de color


färgskikt

strato de color


färgskillnad

differentia de color


färgskimmer

colorito


färgspel

joco de colores, irisation, iridescentia, opalescentia


färgstark

ric in colores clar, plen de colores, de multe colores, multicolor;
fig en ~ person un persona vive, un personage [-ad3e] pictoresc


färgstoff

color, colorante, pigmento


färgsättning

combination/composition de colores


färgteckning

designo a/in colores


färgtelevision

television a/in colores


färgtemperatur

temperatura de color


färgton

nuance fr [nya):s] de color;
konst colorito


färgtryck

graf impression in colores, chromotypographia, chromo(typia)


färgtub

tubetto de color


färguppfattning

perception de colores


färgverkan

effecto chromatic/de colores


färgväxling

cambiamento de color


färgäkta

de color constante/resistente/inalterabile


färgäkthet

inalterabilitate de colores


färgämne

color, (materia/substantia) colorante, tincto, pigmento


färgåtergivning

reproduction de color


färgöverdåd

orgia de colores


färing

habitante del Insulas Feroe


färist

grillia pro bestias/animales


färja

I s ferry-boat eng [feribout], nave transbordator;
dubbeldäckad ~ ferry-boat a duo pontes
II v passar/transportar per ferry-boat eng [feribout]


färjeförbindelse

connexion/communication per ferry-boat eng [feribout]


färjekarl

empleato/attendente del ferry-boat eng [feribout], barchero


färjeläge

(posto de) amarrage de/pro ferry-boats eng [feribouts]


färjetrafik

servicio de ferry-boat eng [feribout]


färjning

transporto per ferry-boat eng [feribout]


färla

ferula;
stå under någons fig ~ esser sub le ferula de un persona


färm

prompte, rapide


färmitet

promptitude, rapiditate


färna

zool leucisco cephale


färre

minus de;
~ åhörare minus de auditores


färs

kul carne hachate [-sh-], farce fr [fars]


färsera

kul impler de farce fr [fars]/de farcitura/de carne hachate [-sh-]


färsk

fresc;
(om vatten) dulce;
(om nyhet) nove, recente


färska

tekn puddelar


färskhet

frescor


färskning

tekn puddelation


färskpotatis

kul patatas nove


färskrökt

~ lax kul salmon fresc fumate


färskvara

merce fresc


färskvatten

aqua dulce


Färöarna

le Insulas Feroe


färöing

habitante del Insulas Feroe


färöisk

del Insulas Feroe


färöiska

1 språk lingua del Insulas Feroe 2 (kvinna) femina del Insulas Feroe


fäst

attachate [-sh-];
vara ~ vid något fig tener a un cosa


fästa

(af)fixar, (af)figer, alligar, attachar [-sh-];
(med klister) collar;
~ blicken vid fixar;
~ sig vid (uppmärksamma) remarcar, notar, perciper, observar, prestar attention a;
(komma att tycka om) prender predilection a/pro;
~ vikt vid dar/attribuer importantia a


fäste

puncto de appoio, prisa;
(på svärd) impugnatura, guarda-mano;
mil bastion, fortalessa, forte;
ha fast ~ haber prisa firme;
på himlens ~ al firmamento


fästfolk

copula/par fidantiate


fästing

zool zecca;
~ar (familj) ixodidas


fästman

fidantiato, promisso


fästmanssoffa

sofa pro duo personas (originalmente un copula fidantiate)


fästmö

fidantiata, promissa


fästning

mil fortalessa, forte, bastion;
inta en ~ prender un fortalessa;
liten ~ bicocca;
sitta på ~ complir/expiar su detention in un fortalessa; storma en ~ assalir/assaltar un fortalessa


fästningsgrav

fossato


fästningsmur

muralia, vallo, vallation;
omge med en ~ vallar


fästningstorn

turre de un fortalessa, donjon


fästningsvall

vallo, vallation


fästningsverk

fortification, bastille fr [basti:j]


fästpunkt

puncto de fixation


fäsör

scriptor/pictor (technicamente routinate ma) sin originalitate, faiseur fr [fäsœr]I v haber, reciper, acquirer, obtener, tener, procurar, derivar;
börja få comenciar a haber;
det har jag ~tt av min bror mi fratre me lo ha date;
det ska du ~ för! io me vindicara de te!;
du ska ~ dina pengar i morgon deman tu habera tu moneta;
~ av sig stövlarna poter remover su bottas;
~ att komma facer venir;
~ avslag esser refusate;
~ barn haber infantes;
(föda) parturir;
~ bort poter remover/extirpar;
~ brev reciper un lettera/littera;
~ en fråga esser demandate;
~ ett varmt mottagande esser recipite calorosemente;
~ fram producer, crear, procurar;
(om ljud) proferer, dicer, pronunciar, articular;
~ för sig (komma på idén) haber le idea;
(inbilla sig) imaginar se, figurar se;
~ hjälp reciper adjuta;
~ höra apprender;
~ i sig mangiar [-d3-];
~ igen (kunna stänga) succeder a/poter clauder;
(få tillbaka) recuperar, recovrar;
~ igenom facer passar;
(beslut) facer approbar;
~ igenom sin vilja facer valer su proprie voluntate;
~ ihop (lyckas stänga) poter clauder;
(samla) colliger;
~ lov att (böra) deber;
(få tillåtelse) haber le permission de, esser permittite a; ~ med någon på något persuader un persona de prender parte in un cosa/de participar a/in un cosa;
~ ner portar a basso;
(orka äta) poter mangiar [-d3-];
(minska) reducer;
~ ordet haber le parola;
~ på sig kläderna vestir se;
~ smak för prender gusto de;
~ sparken fig esser congedate/licentiate;
~ svar obtener un responsa;
~ tag på trovar;
~ tre års fängelse esser condemnate a tres annos de prision;
~ till att facer, inducer a;
~ tillbaka recuperar, recovrar, reganiar, rehaber;
~ undan eliminar;
~ upp (kräkas) vomer, vomitar, disgorgar, ructar;
~ upp en knut succeder a disfacer un nodo;
~ upp farten augmentar le velocitate, accelerar;
~ varandra haber le un le altere;
~ veta apprender;
~ över (ha kvar) haber ancora a su disposition;
han skall ~ känna på ille va haber colpos;
vad ~r det lov att vara? de que pote io servir vos?
II pron pauc, poc


fåfäng

(flärdfull) van, vanitose, orgoliose, pretentiose;
(fruktlös) van, sterile


fåfänga

vanitate, orgolio, pretention, pretension;
smickra någons ~ flattar le vanitate de un persona;
sårad ~ vanitate injuriate


fåfänglig

van, sterile, inutile, inan


fåfänglighet

vanitate, sterilitate, inutilitate, inanitate


fågel

ave;
kul volatile, aves;
bättre en ~ i hand än tio i skogen melio un ave in mano que in bosco dece;
det smakar ~ fig gusta excellente/multo deliciose;
det smakar ändå ~ fig malgrado toto melior que nihil;
det vete fåglarna! io non ha le plus remote idea!;
leva fri som ~n menar un vita independente;
varken ~ eller fisk ni carne ni pisce;
äta som en ~ fig mangiar [-d3-] pochissimo


fågelart

specie de ave


fågelbad

banio pro aves


fågelbo

nido (de ave);
bygga ett ~ facer un nido, nidificar, annidar;
byggande av ~ nidification;
ett fullt ~ un nidata;
ta ut ur ~et disannidar


fågelbur

cavia a/pro aves;
(stor) aviario


fågelbär

bot prunus avium lat


fågeldrill

tremolo de ave


fågelflykt

volo de ave


fågelfri

hist foras/foris del lege;
förklara någon ~ declarar un persona foras del lege, proscriber un persona


fågelfrö

granas pro aves


fågelfångare|fågelfängare

(el. fågelfängare) chassator [sh-] de aves


fågelhandlare

commerciante/mercante/venditor de aves


fågelholk

cassa pro nidification


fågelhund

setter eng [setö]


fågeljakt

chassa [sh-] de aves


fågelkvitter

canto de aves


fågelkännare

cognoscitor de aves, ornithologo, ornithologista


fågellim

visco


fågelliv

activitate de aves


fågellåt

canto de aves


fågellöss

zool (ordning) mallophaga


fågelmarknad

mercato al aves


fågelnäbb

becco de ave


fågelnät

nassa


fågelperspektiv

perspectiva a vista/volo de aves


fågelreservat

reserva ornithologic/de aves


fågelrik

ric in aves


fågelrop

crito de ave


fågelsjuka

med ornithose, ornithosis


fågelsjö

laco ric in aves


fågelskrämma

espaventa-aves, espaventaculo, homine de palea


fågelskådare

ornithologo, ornithologista;
hist augure, auspice


fågelskådning

ornithologia


fågelspillning

excrementos/stercore de aves;
(från sjöfågel) guano


fågelstation

station/posto de observation ornithologic


fågelsträck

volo/migration de aves (vidite del terra)


fågelsång

canto de aves


fågelträck

excrementos/stercore de aves;
(från sjöfågel) guano


fågelunge

pullo


fågeluppfödare

avicultor


fågeluppfödning

avicultura


fågelvägen

in linea recte


fågelälskare

ornithophilo


fåk

(yrsnö) nive pulverose/pulverulente;
(snöstorm) tempesta/huracan de nive


fåkunnig

ignorante, insciente, ignar


fåkunnighet

ignorantia, inscientia, manco de cognoscentia


fåle

cavallo neonate, pullo


fåll

text orlo


fålla

I s clauso, clausura
II v text orlar


fållbänk

lecto plicabile/plicante


fållstygn

text puncto de orlar


fåmansvälde

oligarchia


fåmäld

taciturne, silente, silentiose, laconic


fåmäldhet

taciturnitate, laconismo


fån

follo, alienato


fåna

~ sig comportar se de maniera ridicule/irrisori


fånas

comportar se de maniera ridicule/irrisori


fåne

follo, alienato


fåneri

comportamento folle


fång

I (full famn) braciata;
(förvärv) obtenimento, obtention, acquisition, procuration;
laga ~ jur obtenimento legal de un proprietate
II veter inflammation sanguinose del ungula


fånga

I attrappar, capturar, prender, sasir, captivar, caper;
~ en boll attrappar un balla;
~ en skymt av intervider;
~ i en fälla trappar;
~ någons uppmärksamhet attraher le attention de un persona
II s ta till ~ arrestar, capturar, prender;
mil facer prisionero;
fig captivar;
ta sitt förnuft till ~ recovrar/recuperar su ration


fångad

captive


fångarm

zool tentaculo, bracio


fångbevakning

guarda de prisioneros


fångcell

cella de prision


fångdräkt

vestimento de prision


fånge

prisionero, captivo, recluso, detenito;
frige en ~ liberar un prisionero, mitter un prisionero in libertate


fången

captive;
(i fängelse) imprisionate, (in)carcerate;
hålla någon ~ detener un persona


fångenskap

captivitate, imprisionamento, detention, detenimento, reclusion, carceration;
djur i ~ animales captive;
i ~ in prision, imprisionate, captive


fångeshandling

jur titulo/certificato de proprietate


fångesman

jur persona de qui un proprietate es obtenite


fångkläder

vestimentos de prision


fångkoloni

colonia penal/penitentiari


fånglina

sjö ammarra


fångläger

campo de prisioneros


fångst

captura;
(byte) prisa;
fiske pisca


fångstfartyg

nave piscatori/de pisca


fångstkultur

arkeol cultura ubi on se nutriva principalmente de chassa [sh-] e pisca


fångstkvot

fiske quota de pisca permittite


fångutväxling

excambio de prisioneros


fångvaktare

guarda/guardator/guardiano de prision/de carcere, carcerero


fångvård

tractamento de prisioneros/de criminalistas


fånig

stupide;
(löjlig) ridicule, risibile, irrisori, derisori


fånighet

stupiditate;
(löjlighet) ridiculo, ridiculessa, ridiculitate, risibilitate


fånskratt

riso folle/imbecille/incontrolate


fånskratta

rider sin controlo/como un follo


fåntratt

imbecille, idiota


fåordig

taciturne, silente, silentiose, laconic


fåordighet

taciturnitate, laconismo


får

zool ove;
familjens svarta ~ le ove nigre del familia;
klippa ~ tonder oves;
räkna ~ contar oves;
som avser ~ ovin


fåra

I s sulco, cannellatura;
(rynka) ruga
II v sulcar, cannellar;
(rynka) (ar)rugar, corrugar;
ett ~t ansikte un facie rugose/arrugate


fåraherde|fårherde

(el. fårherde) pastor de oves


fårahjord

se fårhjord


fårakläder

en ulv i ~ un lupo disguisate a/como ove


fåraktig

zool ovin;
fig stupide


fåravel

elevamento de oves


fårbog

kul gigot fr [3igo]


fårfiol

kul gigot fr [3igo] fumate


fårfålla

ovil, oviario


fårherde

se fåraherde


fårhjord

grege de oves


fårhund

can (de) pastor


fårklippare

tonsor de oves


fårklippning

tonsura de oves


fårkyl

kul gigot fr [3igo]


fårkätte

ovil, oviario


fårkött

kul carne de ove


fårlus

bot melophago ovin


fårlår

kul gigot fr [3igo]


fårmjölk

lacte de ove


fårost

kul caseo (de lacte) de ove


fårsadel

kul lumbo de ove


fårskalle

fig imbecille, follo, stupido, asino


fårskallig

fig folle, imbecille, fatue, stupide


fårskinn

pelle de ove


fårskinnspäls

pellicia de ove


fårskock

grege de oves


fårskötsel

elevamento de oves


fårstek

kul rostito de ove


fårsvingel

bot festuco ovin


fårticka

bot albatrello ovin


fårull

lana de ove


fåruppfödare

elevator de oves


fåt

error


fåtal

(litet antal) numero limitate;
(minoritet) minoritate


fåtalig

pauco/poco numerose


fåtalighet

numero limitate;
(minoritet) minoritate


fåtalsvälde

oligarchia


fåtölj

confortabile


fåvitsk

irreflexive, esturdite, inconsiderate


föda

I s alimento, nutrimento, viveres, victo, vivanda;
slita för ~n exhaurir se al labor/travalio pro le pan
II v (livnära) alimentar, nutrir;
(sätta till världen) parturir, parer, facer nascer, fetar, filiar;
~s nascer, venir al mundo;
~s på nytt renascer;
som föder endast en unge åt gången zol unipare;
som föder levande ungar zool vivipare;
~ upp lantbr elevar


född

nascite, nate;
(härstammande från) native;
bli ~ nascer, venir al mundo;
en ~ svensk un svedese native/de nascentia;
fru Gren ~ Blomster seniora Gren, nascite Blomster;
~ blind cec de nascentia;
för tidigt ~ prematur;
~ i Rom native de Roma;
när är du ~? que/qual es tu data de nascentia?;
vara en ~ konstnär esser un artista nate


födelse

nascentia;
rel nativitate;
efter/före Kristi ~ post/ante Christo;
Jesu ~ le Nativitate de Jesus


födelseannons

annuncio de nascentia


födelsebevis

certificato de nascentia


födelsebok

libro/registro de nascentias


födelsebygd

region native


födelsedag

die natal/de nascentia, anniversario;
fira någons ~ celebrar le anniversario de un persona;
har den äran på ~en bon anniversario, multe congratulationes de(l) anniversario


födelsedagsbarn

persona qui ha su anniversario


födelsedagsfest|födelsedagskalas

(el. födelsedagskalas) festa de anniversario


födelsedagskort

carta congratulatori


födelsedagspresent

dono/presente de anniversario


födelsedatum

data de nascentia


födelsekontroll

restriction/limitation del natalitate/del nascentias/del prole, contraception


födelseland

pais/terra/solo natal/native, patria


födelsemärke

anat lentigine, nevo materne


födelsenummer

numero de registration personal/de immatriculation, matricula personal, numero


födelseort

loco natal/native/de nascentia


födelseprocent

natalitate


födelsestad

urbe/citate natal/native/de nascentia


födelsestatistik

statistica del natalitate/del nascentias


födelsetal

numero/cifra de nascentias, (indice/index de) natalitate


födelsevikt

peso al nascentia


födelseår

anno de nascentia


födelseöverskott

excedente/excesso de natalitate/de nascentias, supernatalitate


födgeni

(bon) capacitate de ganiar su pan/su vita


födkrok

gania-pan, profession que da a viver


födoämne

materia/substantia nutritive/alimentari


födsel

nascentia;
(nedkomst) parto, parturition;
av ~ och ohejdad vana de un habitude/costume profundemente inveterate;
vara italienare till ~n esser italiano de nascentia/de origine


födslorätt

derecto native


födslovärkar

dolores del parto


födslovånda

dolores del parto


föga

I adj pauc, poc;
av ~ värde de pauc/poc valor
II adv pauco, poco;
~ interessant pauco/poco interessante, de pauc/poc interesse
III s falla till ~ ceder, resignar, render se, submitter se


fögderi

(skattedistrikt) districto fiscal;
(område) dominio


föhn

(hårtorkningsapparat) sic(c)a-capillos, essuga-capillos, sic(c)ator (electric) de mano;
meteor föhn ty


föhna

sic(c)ar (se le capillos) con sic(c)ator (electric) de mano


föhnvind

meteor föhn ty


föl

cavallo/asino neonate, pullo


föla

filiar (un cavallo/un asino)


följa

sequer, resultar, consequer, succeder a;
(lyda) observar, respectar, tener;
(åtfölja) accompaniar;
(komma senare) sequer, venir plus tarde, succeder;
~ av resultar de, consequer de;
~ efter succeder, subsequer;
(förfölja) persequer;
~ en kurs sequer un curso;
~ en lag obedir a un lege;
~ ett råd sequer un consilio;
~ med (åtfölja) accompaniar;
(hålla sig à-jour) tener se al currente;
~ någon till tåget accompaniar/conducer un persona al traino;
~ någons exempel prender exemplo de un persona;
~ på supervenir;
~ sina lustar satisfacer su desiros;
~ upp prosequer, continuar;
~s åt accompaniar le un le altere/le unes le alteres


följaktligen

pro iste ration, a causa de isto, ecce perque, ergo lat, igitur lat


följande

ulterior, posterior, subsequente;
(närmast efter) sequente, proxime;
den ~ utvecklingen le developpamento/disveloppamento ulterior/subsequente;
~ dag le die/jorno sequente/proxime;
i det ~ subsequentemente;
på varandra ~ successive, consecutive


följd

(räcka) serie, fila, catena;
(ordning) ordine (de succession), sequentia;
(konsekvens) consequentia, resultato, effecto;
till ~ av consecutive de, a causa de, a/in/como consequentia de, debite a;
två dagar i ~ duo dies consecutive/successive


följdbisats

språk proposition consecutive


följdenligt

logicamente, consequentemente


följdföreteelse

consequentia, effecto, resultato


följdriktig

logic, consequente


följdriktighet

consequentia;
brist på ~ inconsequentia


följdsats

conclusion, consequentia;
fil, mat corollario;
språk proposition conclusive


följdsjukdom

med sequela


följdverkan

consequentia, effecto


följe

(uppvaktning) escorta, convoyo, defilata, traino, suite fr [syit];
(sällskap) accompaniamento, compania;
(anhang) banda;
slå ~ accompaniar


följebil

auto(mobile) de convoyo/de escorta


följebrev

scheda/bulletin de livration


följefartyg

mil nave de escorta


följesedel

polissa de cargamento;
sjö cognoscimento


följeslagare

companion, camerada


följetong

feuilleton fr [fœjtå)];
historia/conto serial, serie


följsam

docile, obediente, sequace


följsamhet

docilitate, obedientia


fölunge

cavallo/asino neonate, pullo


fönster

fenestra;
(ruta) vitro;
(skyltfönster) vitrina;
~ med färgat glas/med glasmåleri vitriera;
förse med ~ fenestrar;
kasta ut genom fönstret jectar per le fenestra, defenestrar;
se ut genom fönstret reguardar/mirar per le fenestra/per le vitro;
sitta vid fönstret esser sedite al latere del fenestra;
sova för öppet ~ dormir con le fenestra aperte;
stänga ett ~ clauder un fenestra;
tvätta ~ lavar vitros;
öppna ett ~ aperir un fenestra


fönsterbleck

limine metallic de fenestra


fönsterbord

(på restaurang) tabula al fenestra


fönsterbräde

tabula/bordo/appoio de fenestra


fönsterbänk

large tabula/bordo/appoio de fenestra


fönsterbåge

quadro de fenestra


fönsterfikus

bot fico elastic


fönstergaller

grillia/barras de fenestra


fönsterglas

(glas till fönster) vitro de fenestra/pro fenestras;
(fönsterruta) vitro (de fenestra)


fönsterglugg

apertura del fenestra;
(i snedtak) fenestra de mansarda


fönsterhake

croc de fenestra


fönsterhasp

croc de fenestra


fönsterjalusi

persiana, contrafenestra, jalousie fr [3alusi]


fönsterkarm

quadro/inquadramento de fenestra


fönsterkitt

mastico


fönsterkuvert

inveloppe a/con fenestra


fönsterlist

quadro/inquadramento de fenestra


fönsterlucka

contrafenestra


fönsterluft

un par de cortinas


fönsternisch

niche fr [nish] de fenestra


fönsterplats

(på tåg etc) sede al fenestra


fönsterpost

gamba de fenestra


fönsterputsare

lavator de vitros, lava-vitros


fönsterram

quadro/inquadramento de fenestra


fönsterruta

vitro (de fenestra)


fönstersmyg

niche fr [nish] de fenestra


fönsterspröjs

transversa/cruce de fenestra


fönstertittare

voyeur fr [vwajœ:r]


fönstertittarsjuka

med claudication intermittente


fönstertvättare

lavator de vitros, lava-vitros


fönsteröppning

apertura de fenestra


för

I prep pro, a, de;
anklaga någon ~ något accusar un persona pro un cosa;
berätta något ~ någon contar un cosa a un persona;
betala ~ någon pagar pro un persona;
~ all del! es nihil!, nulle causa!;
~ den skull pro iste ration, a causa de isto, ecce perque, ergo lat, igitur lat;
~ din skull pro te, a causa de te;
~ fan! pro diabolo!; ~ full maskin a tote vapor;
~ och emot pro e contra;
~ Guds skull! pro amor de Deo!;
~ hand a mano;
~ ovanlighetens skull insolitemente;
~... sedan retro, passate, ante;
~ så vitt in tanto que;
gardiner ~ fönstren cortinas ante le fenestras;
gärna ~ mig io approba/consenti;
i stället ~ in loco/vice de;
känna sympati ~ sentir sympathia pro;
misstänka någon ~ något suspectar un persona de un cosa;
mitt ~ näsan på al facie de;
ord ~ ord parola pro parola;
resa ~ att aldrig mer återvända partir pro non jammais retornar;
steg ~ steg passo a passo;
sten ~ sten petra a petra;
straffa/tacka någon ~ något punir/regratiar un persona pro un cosa;
vara föremål ~ beundran esser le objecto de admiration;
vara ledare ~ ett företag esser (le) director de un interprisa
II adv (alltför) troppo (de), nimis;
~ många troppe, nimie;
~ länge troppo longe(mente);
han arbetar ~ mycket ille labora troppo;
~ många undermåliga böcker troppo de libros inferior
III konj (ty, därför att) proque, perque, nam, pois, quia;
~ att a fin de/que, pro, quo;
~ att inte a fin que non;
han kommer inte ~ han är sjuk ille non veni, proque ille es malade
IV s sjö proa;
i ~en al proa;
adv ~ ifrån del proa;
~ om avante de;
~ ut/över avante, al proa
V adj (vid fulla krafter) san, vigorose;
frisk och ~ san e salve;
vara fullt ~ esser in plen vigor


för all del|all|del|föralldel

(el. föralldel) ~! es nihil!, nulle causa!


för den skull|den|skull|fördenskull

(el. fördenskull) pro iste ration, a causa de isto, ecce perque, ergo lat, igitur lat


för övrigt|övrigt|förövrigt

(el. förövrigt) del resto


föra

(con)ducer, guidar, menar, diriger, pilotar, (trans)portar, esser in capite/in testa;
(i dans) menar;
(köra) guidar, conducer;
~ bakom ljuset dupar, bluffar;
~ bort abducer;
~ böcker tener libros;
~ en politik practicar un politica;
~ en talan jur proceder;
~ fram argument allegar/adducer/avantiar argumentos;
~ in räkenskapsposter inscriber partitas;
~ krig facer (le) guerra; ~ med sig apportar (con se);
(vålla) occasionar, causar, involver, resultar in;
~ oväsen ruitar, strepitar;
~ på konto/räkning poner in conto;
~ samman confrontar;
~ vidare transportar, passar;
~ sig väl comportar se/conducer se ben;
(om tyg) formar se ben;
~ ut exportar;
~ vilse misguidar, dupar;
~ över transportar, transferer;
vägen för genom le via passa per


förakt

minusprecio, disdigno, contempto, disestima, disprecio


förakta

minuspreciar, disdignar, contemner, disestimar, depreciar, dispreciar


föraktare

minuspreciator, depreciator, contemptor


föraktfull

contemptuose, disdignose, depreciative, depreciatori, dispreciante, dispreciative


föraktfullhet

minusprecio, contempto, disdigno, disestima, depreciation, disprecio


föraktlig

basse, abjecte, detestabile, vil, contemptibile, ignobile, indigne;
(obetydlig) meschin;
en inte ~ summa pengar un summa de moneta satis impressive


föraktlighet

bassessa, abjection, ignobilitate, indignitate


förallmänliga

generalisar


förallmänligande

generalisation


förandliga

spiritualisar, immaterialisar, sublimar


förandligad

spiritualisate


föraning

presentimento, intuition, premonition;
ha en ~ (om) haber le presentimento/le intuition de, presentir, divinar


förankra

ancorar;
(med två ankare) affurcar;
~ en ide ancorar un idea


förankring

ancorage [-ad3e];
(med två ankare) affurco


föranleda

(ge anledning till) dar occasion/loco/motivo a, causar;
(tvinga) obligar, necessitar, compeller, fortiar;
se sig föranledd att vider se obligate/fortiate a


föranledning

occasion, motivo


föranlåta

obligar, necessitar, compeller, compulsar, constringer, fortiar;
känna sig föranledd att sentir se obligate/fortiate a


föranmäla

preannunciar


föranmälan

preannunciation


föranstalta

prender mesuras/dispositiones, disponer


föranstaltan|föranstaltning

(el. föranstaltning) me(n)sura, disposition


förarbeta

laborar/travaliar preparatorimente/preliminarmente, preparar, apprestar


förarbete

travalio/labor preparatori/preliminar, preparativos pl


förarbetning

preparation, appresto, preparativo


förare

(av fordon) conductor, automobilista;
(vägvisare) guida, cicerone it


förarga

irritar, fastidiar, piccar, horripilar, scandalisar, vexar


förargad

irritate, indignate, vexate;
bli ~ irritar se, vexar se


förargelse

irritation, scandalo, disgusto, horripilation, exasperation


förargelseväckande

irritante, choc(c)ante [sh-], scandalose;
~ beteende jur delicto/disordine grave


förarglig

fatal, irritante, displacente, disagradabile, scandalose, vexante, vexatori


förarglighet

fatalitate


förarhytt

cabina, placia del conductor


förarkabin

flyg cabina del pilota


förarplats

placia del conductor


förarstol

sedia del pilota/del conductor


förarsäte

sede del pilota/del conductor


förband

med bandage [-ad3e], banda, ligatura;
mil unitate (militar);
första ~ le prime succurso, banda provisori;
lägga ~ bandar


förbandsartikel

articulo de prime succurso/pro bandar


förbandschef

mil capite de un/del unitate


förbandsduk

med tela pro bandar;
(mitella) sling eng [sling]


förbandsgas

med gaza hydrophile/sterilisate, compressa de gaza


förbandslåda

med cassetta de prime succurso/de bandages [-ad3es], pharmacia portabile


förbandsmaterial

med material pro bandar


förbandsplats

med posto de succurso


förbandsutrustning

med material de bandage [-ad3e]


förbanna

maledicer, imprecar;
rel lancear un anathema, anathematisar, excommunicar;
person som ~r imprecator


förbannad

damnate, maledicte;
(arg) irritate, indignate, furiose, in cholera;
bli ~ över irritar se/indignar se de;
en förbannat trevlig karl un homine multo agradabile;
~e bil! auto(mobile) maledicte!;
göra ~ mitter in cholera


förbannelse

malediction, blasphemia, imprecation;
rel anathema;
det vilar en ~ över huset le casa es maledicte, un malediction pesa/grava le casa;
utslunga en ~ rel lancear un anathema, anathematisar;
uttala en ~ över någon proferer un imprecation contra un persona, maledicer un persona


förbarma

~ sig över (visa medlidande) haber compassion/pietate de;
(ta hand om) cargar se de, occupar se de, prender cura de


förbarmande

mercede, pietate, compassion, commiseration, misericordia;
ha ~ med någon haber misericordia con un persona;
utan ~ sin mercede/compassion


förbaskad

damnate, maledicte;
(arg) irritate, indignate, furiose, in cholera;
bli ~ över irritar se/indignar se de


förbedömning

prognose, prognosis


förbehandling

tractamento preliminar/previe


förbehåll

reserva, restriction;
jur clausula, condition, stipulation;
med ~ att/av con le restriction que/de;
med ~ för fel och utelämningar salvo error e omission;
outtalat ~ restriction mental/tacite;
som avser ~ restrictive;
utan ~ sin reserva/restriction


förbehålla

reservar;
~ sig rätten att reservar se le derecto de


förbehållsam

reservate, reticente, discrete, distante


förbehållsamhet

reserva, reticentia, discretion


förbehållslös

sin reserva/restriction


förbenad

fysiol ossificate, fossilisate;
fig (förstockad) indurate, impenitente, inveterate, incorrigibile;
(förbannad) maledicte, damnate


förbenas

fysiol ossificar se


förbening

fysiol ossification


förbereda

preparar, apprestar;
~ sig för/preparar se a/pro


förberedande

preparatori, preparative, preliminar, elementari, introductive, introductori;
första ~ le classe elementari;
~ kurs/studium curso/studio preparatori, propedeutica;
~ undersökning investigation preliminar


förberedelse

preparation, appresto, preparativo, preliminar;
under ~ in preparation


förberedelsetid

tempore de preparation/de appresto, periodo preparatori


förberedning

preparation, appresto, preparativo;
under ~ in preparation


förberg|förbergskedja

(el. förbergskedja) geogr promontorio


förbeställa

reservar


förbeställning

reservation


förbi

I prep preter;
köra ~ skolan passar preter le schola
II adv låt mig komma ~! lassa me passar!
III adj (till ända) passate, finite, terminate;
(utmattad) exhauste, fatigatissime;
den tiden är ~ iste tempore ha passate;
sommaren är ~ le estate es finite


förbida

attender


förbifarande

passante


förbifart

passage [-ad3e], passada;
i ~en al passar, en passant fr [a) pasa)]


förbifartsled

strata/via circular/circumferential


förbigå

negliger


förbigående

passager [-d3-], momentanee, temporari, transitori, fugitive, fugace, ephemere, de breve durata/duration;
i ~ al passar, en passant fr [a) pasa)]


förbigången

passate


förbilliga

render plus economic, bassar/reducer le precio de


förbimarsch

parada


förbinda

(lägga förband) bandar;
(förena) (re)unir, junger, ligar, connecter, combinar, associar;
(para ihop) copular;
(förplikta) obligar;
kem combinar;
el, tele connecter;
~ sig att obligar se a, ligar se a, contraher/contractar un obligation de;
~ två öppningar abuccar


förbindande

(förenande) connective, connexive, conjunctive, copulative;
(förpliktigande) obligatori


förbindelse

(sammanfogning) junction, junctura, juncto, ligation, ligatura, (re)union, combination;
(relation) relation, communication, connexion, contacto;
(kärleksförhållande) liaison fr [liäzå)];
(förpliktelse) obligation;
el connexion;
kem (process) combination;
(resultat) composito;
språk liaison fr [liäzå)];
tele connexion, communication;
astrol synodo;
ha hemlig ~ med fienden mil haber intelligentia con le inimico;
stå i ~ med esser in relation/contacto/communication con, communicar con;
sätta sig i ~ med mitter se/poner se in contacto/communication con, communicar con, contactar


förbindelseled

via/cammino de communication


förbindelselinje

linea de communication


förbindelsenät

rete de connexion/communication


förbindelseofficer

mil officiero de ligation


förbindelserör

tubo de communication


förbindlig

complacente, affabile, amabile, servicial, obligante;
(i överkant) unctuose;
föga ~ disobligante


förbindlighet

complacentia, affabilitate, amabilitate, servicialitate


förbindning

tekn junctura, juncto, junction, connexion


förbipasserande

passante


förbise

non observar, non vider, non dar se conto de;
(underskatta) non appreciar


förbisedd

ignorate


förbiseende

absentia/manco/mancantia de attention, lapso, lapsus lat, inattention, inadvertentia, distraction;
av ~ per error/inadvertentia


förbistra

confunder, intricar, imbroliar, disordinar


förbistring

confusion, intricamento, intrico, imbroliamento, imbroglio it [-åljå], disordine


förbittra

(göra bitter) render amar, amarisar, acerbar;
(förtörna) irritar, exacerbar


förbittrad

amar, acrimoniose, acerbe


förbittring

amaritude, rancor, resentimento


förbjuda

interdicer, prohiber;
(avskaffa) inhiber, proscriber


förbjuden

interdicite, prohibite, illicite;
rökning ~ fumar prohibite, non fumar;
tillträde förbjudet entrata interdicite/prohibite, non entrar


förblanda

confunder


förblandning

confusion


förblekna

pallidir, discolorar se, perder color, degradar;
bot marc(esc)er


förbli

remaner, restar, demorar, continuar


förblinda

cecar;
fig cecar, offuscar;
~d av hat cecate per odio;
låta sig ~s av lassar se cecar per aviditate de poter


förblindelse

cecitate;
fig cecitate, offuscation


förblommerad

i ~e ordalag con parolas coperte/occulte, con allusiones/in terminos velate


förbluffa

stupefacer, confunder, disconcertar


förbluffande

stupefaciente, stupende, disconcertante


förbluffelse

stupefaction, disconcertamento, perplexitate


förblya

coperir de plumbo


förblända

cecar;
fig cecar, offuscar


förbländning

cecitate;
fig cecitate, offuscation


förblöda

perder tote le/su sanguine, sanguinar a morte;
fig extinguer se


förblödning

perdita de sanguine;
med hemorrhagia


förbomma

clauder per/con barra/pessulo


förbomning

clausura per/con barra/pessulo


förborgad

(dold) celate, secrete, dissimulate, occultate, occulte, latente;
(hemlig) celate, secrete, mysteriose, cryptic, occulte, esoteric


förborgerliga

imburgesar;
~s imburgesar se


förbrinna

arder, comburer;
(förkolna) carbonisar


förbroskad

fysiol chondroide


förbroskas

fysiol devenir chondro


förbruka

consumer, usar, utilisar;
(pengar) expender, dispender;
(förspilla) dilapidar, dissipar


förbrukare

consumitor, consumente


förbrukning

consumo, consumption


förbrukningsartikel

articulo de consumo/de consumption


förbrukningsdag

sista ~ data limite de consumo/de consumption


förbrukningsmaterial

benes de consumo/de consumption


förbrylla

stupefacer, confunder, disconcertar


förbryllad

stupefacte, disconcertate, perplexe


förbryllande

stupefaciente, stupende, disconcertante


förbryllelse

stupefaction, disconcertamento, perplexitate


förbryta

~ sig committer/perpetrar un crimine;
~ sig mot lagen jur transgreder/violar le lege;
~ sig mot någon tractar un persona injustemente


förbrytarband

banda de criminales/de malfactores, gang eng [gæng]


förbrytare

criminal, delinquente, malfactor


förbrytarfysionomi

facie/visage [-ad3e] de criminal


förbrytarvärlden

le mundo del criminales


förbrytelse

crimine, acto criminal, delicto, delinquentia;
~ som straffas med döden crimine capital


förbränna

urer, comburer, consumer;
(till aska) incinerar, cremar;
som kan ~s combustive


förbränning

combustion, adustion;
(till aska) incineration, cremation


förbränningsanläggning

furno de combustion, incinerator


förbränningsmotor

motor a/de combustion, motor de explosion


förbränningsprocess

processo de combustion


förbränningsrester

residuos de combustion


förbränningsrum

camera de combustion


förbränningsugn

furno de combustion, incinerator;
(för kremering) furno crematori


förbränningsvärme

calor de combustion


förbrödra

unir fraternalmente, reconciliar;
~ sig fraternisar


förbrödring

fraternisation


förbud

interdiction, prohibition;
jur inhibition;
rel interdicto;
~ mot alkoholkonsumtion prohibition del consumo/del consumption de alcohol;
som avser ~ prohibitive, prohibitori;
strunta i/trotsa ett ~ bravar/ignorar un interdiction/un prohibition;
utfärda ett ~ imponer un interdiction/un prohibition, interdicer, prohiber


förbudsivrare

prohibitionista


förbudsstadga

jur clausula prohibitive/prohibitori


förbudstiden

le tempore de prohibition


förbudsvän

prohibitionista


förbund

(con)federation, alliantia, association, coalition, tractato, union, pacto, liga;
Nationernas ~ le Societate/Liga del Nationes;
sluta ~ med contraher/contractar/concluder/formar un alliantia/un liga con, confederar con, entrar in un tractato/pacto con;
som avser ~ confederal, confederate, confederative, federal


förbunden

I (skyldig tacksamhet) obligate;
jag är er mycket ~ io vos es multo obligate;
tacksamt ~! multo obligate!
II med förbundna ögon a oculos bandate


förbundsarken

rel le Arca del Alliantia


förbundsdag

(i Tyskland) Assemblea National, Bundestag ty [bundöstak]


förbundsdomstol

tribunal federal


förbundsfördrag

tracto de alliantia


förbundsförfattning

constitution federal


förbundskansler

cancellero federal


förbundskapten

sport trainator/trainer eng [treinö] (del equipa) national


förbundspresident

(i Tyskland) presidente del Republica Federal;
(i Schweiz) presidente del Confederation


förbundsregering

governamento federal


förbundsrepublik

republica federal;
Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland) hist Le Republica Federal de Germania


förbundsråd

(församling) consilio federal;
(medlem) consiliero federal


förbundsstat

stato federal/federative, confederation


förbytas

cambiar se (in), esser cambiate (in);
grodan förbyttes till en prins le rana se cambiava in un prince;
vara som förbytt esser toto/totalmente cambiate


förbättra

(a)meliorar, perfectionar;
(korrigera) emendar, corriger;
~ sitt uttal perfectionar su pronunciation;
läget har ~ts le situation se ha (a)meliorate


förbättrande

corrective, correctori, emendatori;
~ medel correctivo


förbättrare

corrector


förbättring

(a)melioration, perfectionamento, emendamento, correction


förbättringsbar

(a)meliorabile, corrigibile, perfectibile


förbättringslån

presto pro le amelioration de un casa


förbålt

enormemente, colossalmente;
en ~ trevlig karl un homine multo agradabile


förbön

rel intercession, suffragio;
hålla ~ suffragar


fördanska

danesificar


fördanskning

danesification


fördatera

antedatar


fördatering

antedata, antedatation


fördel

avantage [-ad3e], profito, beneficio, interesse;
sport avantage;
dra ~ av traher profito/avantage de, profitar/beneficiar de;
~ar och nackdelar avantages e inconvenientes;
med ~ preferibilemente;
skaffa sig ~ar på någons bekostnad profitar de/exploitar un persona;
till ~ för al beneficio/profito de, in favor de;
visa sig till sin ~ lassar vider su latere melior;
väga ~arna och nackdelarna mot varandra balanciar le pro e le contra


fördela

divider, distribuer, repartir, apportionar;
(sprida) repartir, spatiar, scalonar;
~ arbetet distribuer/repartir le labor/le travalio;
~ ett arv divider/repartir un hereditage [-ad3e];
~ rollerna distribuer le rolos/le partes;
~ kostnaderna över några år scalonar le costos super alicun annos


fördelaktig

bon, favorabile, propitie, avantagiose [-d3-], positive;
ekon (räntabel) rentabile, profitabile, avantagiose [-d3-], remuneratori, remunerative, lucrative, lucrose


fördelande

distributive


fördelardosa

tekn cassetta de distribution


fördelare

distributor, (re)partitor;
el distributor de currente


fördelarlock

tekn valvula/valva de distribution


fördelning

(uppdelning) division, partition;
(utdelning) distribution, repartition, apportionamento;
mil division;
som avser ~ distributive


fördelningschef

mil commandante de division


fördelningspolitik

politica que vole nivellar le differentias salarial/del salarios


fördelningsstab

mil stato major de division


fördevind

sjö a vento in poppa


fördjupa

(ap)profundar;
~ sig perder se, absorber se;
~ sig i en bok absorber se in le lectura de un libro;
~ sina kunskaper approfundar su cognoscentias/su cognoscimentos


fördjupning

(nedsänkning) profundo, profunditate;
(i mur) niche fr [nish];
fig inric(c)himento, approfundamento;
liten ~ (t ex smilgrop) fossetta


fördjupningskurs

(vid universitet) curso supreme


fördold

celate, secrete, occult(at)e, dissimulate, latente;
i det ~a in secreto, clandestinmente, furtivemente, secretemente;
vara ~ esser latente, later


fördom

prejudicio, preconception, prevention, preoccupation;
hysa ~ar haber prejudicios/ideas preconcipite


fördomsfri

libere de/exempte de prejudicios, impartial, sin prejudicios, liberal


fördomsfrihet

absentia de prejudicios, impartialitate, liberalitate


fördomsfull

partial, subjective


fördomsfullhet

partialitate, subjectivitate


fördra|fördraga

(el. fördraga) (tåla) supportar, suffrer, sustener;
(finna sig i) tolerar


fördrag

(avtal) tractato, convention, pacto, contracto, accordo;
(tålamod) patientia;
ha ~ med någon haber patientia con un persona;
sluta ett ~ concluder/facer un tractato


fördragen

fördragna gardiner cortinas tirate


fördragsam

tolerante, liberal, permissive


fördragsamhet

tolerantia, liberalitate, permissivitate


fördragsbrott

violentia a un/al tractato


fördragsenlig

secundo le tractato


fördragsgardin

cortina a tirage [-ad3e]


fördriva

chassar [sh-], expeller, expulsar;
(från ett land) dispaisar;
~ fienden expeller/expulsar le inimico;
~ tiden facer passar le tempore, occider le tempore


fördrivning

expulsion;
(från ett fosterland) expatriation


fördröja

retardar, retener, arretrar


fördröjande

retardative, retardatori, dilatori


fördröjare

retardator


fördröjd

retardate, in retardo, tardive;
vara ~ retardar


fördröjning

retardo, retardation, retardamento, dilation, deceleration, (de)mora, lentamento


fördrömd

visionari


fördrömdhet

stato visionari


fördubbla

(re)duplar, duplicar;
språk geminar;
~ antalet dupl(ic)ar le numero;
~ sina ansträngningar reduplar su effortios


fördubbling

(re)duplamento, duplication;
språk gemination


fördumma

render stupide, obtunder


fördunkla

privar de luce/de lumine, obscurar, offuscar;
astron eclipsar;
~s devenir obscur, obscurar se;
astron eclipsar se, occultar se


fördunkling

obscuration, offuscation;
astron eclipse, eclipsis, obscuration, occultation


fördunsta

evaporar/volatilar se


fördunstning

evaporation, volatilation


fördyra

render plus costose, augmentar le precio/le costos de


fördyrning

augmentation del precio/del costos de


fördystra

projicer/projectar un umbra super


fördäck

sjö anteponte


fördämma

barrar, terraplenar


fördämning

(clausura per un) dica


fördärv

(undergång) destruction, ruina, perdita, pernicie;
(moraliskt) corruption, depravation, pervertimento, perdition;
störta någon i ~et perder un persona, esser le perdition de un persona


fördärva

(skada) deteroriar, guastar, demolir, avariar;
(moraliskt) depravar, corrumper, perverter, gangrenar


fördärvad

(moraliskt) depravate, corrupte, perverse, prave, dissolute, vil, licentiose, vil, vitiose;
(skämd) putride, pestilential;
skratta sig ~ torquer se de rider


fördärvbringande

perniciose, corruptive, funeste, fatal, maligne, malsan, nefaste, ruinose


fördärvlig

perniciose, corruptive, funeste, fatal, maligne, malsan, nefaste, ruinose


fördärvlighet

perniciositate


fördölja

celar, dissimular, occultar


fördöma

condemnar, reprobar, disapprobar;
rel damnar, condemnar, maledicer, reprobar


fördömande

condemnation, damnation, perdition, reprobation


fördömd

damnate, maledicte, reprobate;
fördömt också! malediction!, diabolo!


fördömelse

condemnation, damnation, reprobation, perdition, reprobation;
evig ~ damnation/condemnation eterne


fördömlig

maledicte, horribile, abominabile, execrabile


före

I prep ante;
~ Kristus (f Kr) ante Christo (a. Chr.);
sista huset ~ bron le ultime casa ante le ponte
II adv ante, avante;
gå ~ (i spetsen) preceder;
klockan går ~ le horologio avantia/va avante;
låta något gå ~ dar le prioritate a un cosa;
vara ~ sin ålder esser precoce;
jfr innan
III s (skidföre);
bra/dåligt ~ bon/mal nive pro skiar


före detta|före|detta

(f d ) ancian, ex-, previe, emerite;
den ~ chefen för Volvo le previe director de Volvo;
hans ~ fästmö su ex-fidantiata;
~ professor professor emerite


förebild

exemplo, modello, monstra, modulo, patrono, specimen lat;
en levande ~ un exemplo vivente;
ta till ~ modellar se super, prender exemplo de;
teckna efter ~ designar secundo un modello;
tjäna som/vara en ~ servir de exemplo


förebildlig

exemplar;
ett ~t barn un infante exemplar/modello;
ett ~t liv un vita exemplar


förebringa

allegar, adducer;
~ bevis allegar/adducer probas/provas


förebrå

reprochar [-sh-];
~ någon något reprochar un cosa a un persona, facer un reproche [-sh-] a un persona


förebråelse

reproche [-sh-]


förebrående

de reproche [-sh-];
~ blickar reguardos de reproche


förebud

signo precursor, presagio [-d3-], omen lat, omine, prodromo, portento, augurio, indicio;
hist auspicio;
ett dåligt/gott ~ un mal/bon omen/presagio


förebygga

prevenir, impedir, anticipar, evitar, precluder


förebyggande

preventive, prophylactic, contraceptive;
~ behandling med prophylaxis;
~ medicin medicina preventive/prophylactic


förebära

simular, finger, affectar;
(som ursäkt) pretextar


förebärande

simulation, fingimento;
(som ursäkt) pretexto, excusa;
under ~ (av) att sub (le) pretexto de, con le excusa de


förebåda

presagir, annunciar, promitter, augurar, portender


föredetting

persona qui ha perdite su habilitate


föredra|föredraga

(el. föredraga) (preferera) preferer, dar le preferentia a;
(redogöra) exponer, presentar;
(deklamera) declamar, recitar;
(framföra musik) executar, interpretar;
~ en dikt recitar/declamar un poema;
~ en aria cantar un aria;
~ musikstycken executar pecias de musica;
som är att ~ preferibile


föredrag

discurso, conferentia;
(diktion) diction, elocution, modo de parlar;
(sätt att framföra musik) execution, interpretation;
hålla ~ om dar/facer un conferentia super, conferentiar de


föredragande

I adj relatante, reportante, exponente
II s 1 (person) relator, reportator 2 (framförande) recitation, declamation, recital eng [risajtöl]


föredragning

(t ex av ett ärende) presentation, relation, reportamento


föredragningslista

agenda


föredragshållare

conferenciante


föredöme

exemplo, monstra, modello;
ta till ~ prender como exemplo;
tjäna som/vara ett ~ servir de exemplo


föredömlig

exemplar


föredömlighet

exemplaritate


förefalla

parer, semblar;
det förefaller mig il me sembla/pare


förefinnas

esser, exister, viver, subsister


förefintlig

existente, real, concrete, subsistente;
vara ~ exister


förefintlighet

existentia, presentia, realitate, subsistentia


förege

simular, finger, affectar;
(som ursäkt) pretextar


föregivande

simulation, fingimento;
(som ursäkt) pretexto, excusa;
under ~ (av) att sub (le) pretexto de, con le excusa de


föregiven

pretense, fingite;
föregivet skäl pretexto


föregripa

anticipar, prevenir


föregripande

anticipation


föregå

preceder, venir ante;
(hända) evenir, passar se, haber loco;
~ med gott exempel dar un/le bon exemplo


föregående

precedente, anterior, previe, passate, antecedente


föregångare

antecessor, predecessor


föregångsland

pais guida/pilota/modello


föregångsman

pionero, porta-bandiera, argonauta


föreha

occupar se de


förehavande

occupation, activitate


förehålla

reprochar [-sh-]


förekomma

(finnas) incontrar se, trovar se, presentar se, figurar;
(hända) occurrer, evenir, effectuar se, realisar se, presentar se, producer se;
(hinna före) prevenir;
(tillmötesgå) satisfacer, facer un concession (a);
(förefalla) parer, semblar;
bättre ~ än ~s prevenir es melior que curar/que remediar;
det förekommer mig il me pare/sembla


förekommande

(uppträdande) (oc)currente;
(artig) complacente, affabile, amabile, obligante, cortese, servicial, attentive, attente, polite;
ofta ~ frequente, sovente, commun;
ofta ~ gäst frequentator


förekomst

presentia, existentia


föreligga

esser, exister;
det föreligger ett misstag il ha un error


föreliggande

presente, in question, actual


förelägga

(ålägga) imponer, infliger;
(framlägga) presentar, exponer, proponer, submitter;
~ böter jur imponer/infliger un mulcta;
~ en plan presentar/exponer/submitter un projecto;
~ någon en uppgift imponer un carga a un persona


föreläggande

imposition


föreläsa

pronunciar/presentar un discurso, dar/facer un conferentia/un discurso, discurrer;
(vid universitet) dar un curso super


föreläsare

professor, lector


föreläsning

discurso, conferentia;
(vid universitet) curso; gå på ~ar (vid universitet) sequer un curso;
hålla en ~ om dar/facer un conferentia/un discurso super


föreläsningssal

sala de conferentia;
(vid universitet) sala de curso


förelöpare

precursor, predecessor


föremål

objecto;
bli ~ för kritik/uppskattning esser criticate/appreciate;
ej identifierat ~ objecto non identificate;
vara ~ för esser le objecto de


förena

(re)unir, unificar, (con)junger, assemblar, associar, combinar, alliar;
(i ett statsförbund) confederar;
~ nytta med nöje combinar/junger le utile con le agradabile;
~ sig (re)unir se, combinar se


förenad

unite, (con)juncte, conjugate;
Förenade arabemiraten le Emiratos Arabe Unite;
Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland Le Regno Unite de Grande Britannia e Irlanda del Nord;
med ~e krafter a effortios unite/conjuncte/conjugate;
vara ~e genom äktenskap esser unite/juncte per matriomonio/per maritage [-ad3e]


förenande

copulative, connective, connexive, conjunctive


förenhetliga

facer plus uniforme/homogenee, uniformar, homogen(e)isar


förening

(sällskap) association, societate, organisation, circulo, liga, union, cenaculo, club eng [klab], syndicato;
(litterärt sällskap) atheneo;
(sammanfogning) (re)union, junction, juncto, junctura, combination, ligation, ligatura;
(sammansmältning) amalgamation;
kem (process) combination;
(resultat) composito;
bilda en ~ constituer un asssociation/un societate;
i ~ med in combination con;
kemisk ~ composito chimic


föreningsaktivitet

activitates del association


föreningsarbete

labor/travalio del/pro le association


föreningsavgift

quota, contribution


föreningsband

ligamine, vinculo


föreningsfrihet

libertate de reunion


föreningslänk

anello unitive


föreningsmedlem

membro del/de un association


föreningsmärke

insignia


föreningsmöte

reunion, assemblea, convention, congresso, congregation


föreningsrätt

libertate de reunion/de assemblea


föreningsstämma

reunion, assemblea, convention, congresso, congregation


föreningsverksamhet

labor/travalio/activitates del association


förenkla

simplificar;
person som ~r simplificator, simplista


förenklad

simplificate, simplistic, simplista, schematic


förenkling

simplification;
(stark) simplismo;
(grov) vulgarisation


förenlig

unibile, associabile, unificabile, compatibile


förenlighet

unibilitate, associabilitate, unificabilitate, compatibilitate


förenta

unite, (con)juncte, conjugate, corporative;
Amerikas ~ stater Le Statos Unite de America;
Förenta nationerna (FN) Le Nationes Unite (NU);
Förenta staterna Le Statos Unite;
med ~ krafter con effortios juncte


föresats

intention, proposito, scopo, plano, projecto;
med ~ att con (le) intention de;
vara full av goda ~er esser plen de bon intentiones;
vägen till helvetet är stenlagd med goda ~er le via al inferno es pavite de bon intentiones


föreskrift

precepto, prescription, instruction, regula, regulamento;
jur disposition;
rel rubrica;
enligt ~ como prescribite, regulamentarimente, preceptivemente


föreskriftsenlig

preceptive


föreskriva

(ordinera) prescriber, ordinar, requirer;
(påbjuda) imponer, dictar;
~ en behandling prescriber un tractamento;
~ en diet ordinar un dieta


föreslå

proponer, suggerer


föreslående

proposition, proponimento


förespegla

deluder con visiones/imagines de, promitter


förespegling

promissas false, sperantia false, illusion


förespråka

propugnar


förespråkare

propugnator, campion, advocato


förespå

predicer, prophetisar, augurar


förespående

prediction, prophetia


förestava

dicer (a/in alte voce);
~ någon en ed dicer/leger un juramento a un persona


föreställa

(introducera) presentar, facer le presentation de, introducer;
(återge) representar, depinger;
(spela en roll som) representar, jocar le rolo/parte de;
~ sig (presentera sig) presentar se, introducer se;
(tänka sig) imaginar se, figurar se, representar se, visualisar


föreställande

figurative


föreställning

(begrepp) imagine, idea, conception, concepto, visualisation;
teat representation, spectaculo;
göra sig en ~ om något facer se un idea/un imagine de un cosa, imaginar se un cosa


föreställningsförmåga

(poter de) imagination


föreställningsvärld

mundo imaginative


förestå

(leda) surveliar, superintender, administrar, diriger;
(vara att vänta) esser proxime/imminente


förestående

proxime;
omedelbart ~ imminente


föreståndare

superintendente, curator, gerente, principal, administrator, director


föreståndarinna

directrice


föreståndarskap

superintendentia


föresväva

esser vagemente presente in le mente;
det ~r mig att io ha un vage idea que


föresätta

~ sig att proponer se de, haber le intention de, intender, pensar


företa|företaga

(el. företaga) interprender, facer;
~ sig interprender, facer


företag

(handling) interprisa, action, operation;
(firma) interprisa;
ett vågsamt ~ un interprisa hasardose/incerte;
starta ett ~ comenciar un interprisa


företagaranda

spirito de initiativa/de interprisa


företagare

interprenditor


företagarorganisation

organisation/syndicato de interprenditores


företagsadministration

administration del interprisa/de interprisas


företagsam

interprendente


företagsamhet

interprisa, initiativa


företagsanalys

analyse/analysis del interprisa, studio del structura del interprisa


företagschef

chef [sh-] de interprisa


företagsekonom

economista industrial/de interprisa


företagsekonomi

economia industrial/de interprisa


företagsekonomisk

del economia industrial/de interprisa


företagsform

forma del interprisa, typo de interprisa/de compania


företagshemlighet

secreto del interprisa


företagsledare

capite/director/gerente/superintendente/chef [sh-] de interprisa


företagsledning

direction/gerentia del interprisa


företagsläkare

medico del interprisa


företagsnedläggning

clausura de un interprisa


företagsnämnd

consilio del interprisa


företagssanering

reorganisation del interprisa


företagsspionage

spionage [-ad3e] industrial


företagsstruktur

structura del interprisa


företal

prefacio, introduction, prologo, exordio;
skriva ett ~ till prolog(is)ar


förete

(visa upp) presentar, monstrar, manifestar, exhiber, exponer;
(anföra) allegar, adducer;
(erbjuda) offerer;
~ bevis allegar/adducer provas/probas;
~ en tröstlös anblick offerer un spectaculo de desolation;
~ tecken på förruttnelse monstrar signos/symptomas de putrefaction


företeelse

phenomeno;
en sällsynt ~ un phenomeno infrequente;
en vanlig ~ un phenomeno normal/currente


företeende

demonstration, exposition


företräda

representar


företrädare

representante, representator, delegato;
(föregångare) precursor, antecessor, predecessor


företräde

(förmånsställning) prioritate, precedentia, preferentia;
(förtjänst) merito;
(audiens) audientia;
be någon om ~ demandar un audientia a un persona;
ge ~ dar prioritate/precedentia;
ha ~ haber le precedentia, esser prioritari;
ha stora ~n haber grande meritos, esser multo meritori;
lämna ~ åt en bil lassar le prioritate a un auto(mobile)


företrädesberättigad

preferential


företrädesberättigande

prioritate


företrädesregel

regula de prioritate


företrädesrätt

derecto de precedentia/de prioritate


företrädesvis

(i synnerhet) particularmente, specialmente, in particular, in concreto, presertim;
(huvudsakligen) principalmente, super toto;
(helst) a/de preferentia, preferibilemente


förevara

(föreligga) esser, exister;
(om ärende/mål) esser tractate/judicate


förevarande

(föreliggande) presente, in question;
(nuvarande) de hodie, actual, presente, currente;
(samtida) contemporanee;
i ~ fall in le caso presente/in question;
under ~ omständigheter in le circumstantias presente


föreviga

eternisar, immortalisar, perpetuar;
~ minnet av någon eternisar le memoria de un persona


förevigande

eternisation, immortalisation, perpetuation


förevisa

exhiber, (de)monstrar, presentar, exponer, manifestar


förevisare

(de)monstrator, showman eng [shoumæn]


förevisning

exhibition, exposition, (re)presentation, demonstration, monstra


förevändning

pretexto, excusa;
under ~ att sub (le) pretexto de, con le excusa de


förfader

atavo, ancestre, ascendente, progenitor, predecessor


förfall

I (förhinder);
giltigt/laga ~ excusa valide/validabile/admissibile
II (försämring) ruina, decadentia, declino, declination, degenerescentia, degeneration;
(moraliskt) decadentia moral, depravation, pervertimento, perversion;
råka i ~ cader in decadentia/in ruina(s), declinar;
(moraliskt) depravar se, cader in decadentia


förfalla

cader in decadentia/in ruina(s), declinar, decader, deteriorar se;
(bli ogiltig) esser abolite/supprimite/eliminate/cancellate/annullate, expirar, perimer;
huset förfaller le casa cade in ruina;
kontraktet har förfallit le contracto ha expirate


förfallen

decrepite, caduc, ruinose, derelicte, decrepite;
(utlupen) perempte, perimite;
förklara ~ (om yrkan) jur prescriber


förfallodag

ekon data de expiration


förfallsperiod

periodo de decadentia


förfalska

fals(ific)ar, contrafacer, adulterar;
~ ett dokument fals(ific)ar un documento;
~ någons namnteckning contrafacer/falsificar le signatura de un persona;
~ mat/vin adulterar alimentos/vino;
som kan ~s falsificabile


förfalskare

fals(ific)ator, falsario, adulterator, contrafactor


förfalskning

(handling) falsification, adulteration, fraude;
(resultat) falso, contrafaction, imitation, fraude


förfara

ager, operar, proceder;
~ varsamt proceder cautemente, ager con ponderation


förfarande

(tillvägagångsätt) modo de action, methodo, procedimento, procedura;
(framställningsmetod) processo, procedimento, methodo;
bedrägligt ~ fraude;
egenmäktigt ~ action arbitrari;
rättsligt ~ action judiciari


förfaras

deteriorar se, inutilisar se


förfaren

experte, experimentate, habile, capabile, dextere, dextre, versate;
~ i versate in


förfarenhet

habilitate, dexteritate


förfaringsmetod

processo, procedimento, methodo


förfaringssätt

modo de action, procedimento, procedura, methodo


förfasa

~ sig monstrar/declarar su consternation/su horror (de)


förfasas

monstrar/declarar su consternation/su horror (de)


förfaselse

consternation, horror


författa

scriber


författarbegåvning

talento de scriptor


författardebut

début fr [deby] de/como autor


författare

scriptor, autor;
debutera som ~ debutar como scriptor/autor;
~ av/till autor de


författarfond

fundo litterari


författarförbund

societate de autores


författarinna

autora, autrice, scriptora, scriptrice


författarkarriär

carriera de scriptor


författarnamn

nomine de autor;
(pseudonym) pseudonymo


författarpenning

moneta al autor


författarporträtt

portrait fr [porträ] litterari de un autor


författarregister

registro de autores


författarrätt

derecto de autor, proprietate litterari, copyright eng [kåpirait]


författarskap

autorato, paternitate litterari


författarstipendium

bursa litterari


författeri

(handling) scriptura;
(resultat) scriptos pl


författning

(statsskick) constitution, lege constitutional;
(stadga) statuto, regulamento, ordinantia, decreto;
(tillstånd) stato, condition;
gå i ~ om prender mesuras/dispositiones de


författningsenlig

constitutional;
(stadgeenlig) in virtute del ordinantia


författningsrätt

jur derecto/jure constitutional


författningssamling

jur gazetta/jornal/bulletin official/del stato


författningsstridig

inconstitutional


författningsvidrig

anticonstitutional


författningsändring

revision constitutional/del constitution


författninsreform

reforma constitutional/del constitution


förfela

mancar;
~ sin verkan mancar le effecto/le resultato;
~ sitt syfte mancar su scopo/su fin


förfelad

mal adressate/dirigite


förfilm

film curte


förfina

(r)affinar, subtilisar, perfectionar


förfinad

(r)affinate, exquisite, delicate, sophisticate;
(hövisk) palatian


förfining

(r)affinamento, delicatessa, exquisitate, exquisitessa, sophistication;
(höviskhet) palatianismo


förfinska

finlandisar


förfinskning

finlandisation


förfjol

le anno ante le anno passate


förflacka

render superficial;
~s devenir superficial


förflackning

superficialitate


förflugen

esturdite, impremeditate, irreflexive, inconsiderate, irresponsabile;
ett förfluget ord un parola inconsiderate


förflugenhet

inconsideration, irreflexion


förfluten

passate, preterite;
~ tid tempore passate;
språk tempore preterite


förflutet

tempore passate, passato;
ha ett ~ haber un passato;
låta det förflutna vara glömt lassar in pace le passato


förflyktigas

evaporar se, volatilisar se, vaporisar se


förflyta

(om tid) passar;
en vecka hade förflutit il habeva passate un septimana


förflytta

displaciar, transportar, transferer, translatar, dislocar, remover;
~ sig displaciar se;
~d dislocate


förflyttning

displaciamento, transportation, transferentia, transferimento, translation, dislocation, remotion


förflyttningsbar

transportabile, mobile, (re)movibile, displaciabile, locomobile


förfoga

~ över disponer de


förfogande

disposition, disponibilitate;
ha till ~ disponer de;
stå till ~ esser disponibile/al disposition;
ställa till ~ poner/mitter al disposition, commodar


förfoganderätt

jur derecto de disposition


förfranska

francisar


förfranskning

francisation


förfriska

~ sig prender un refrescamento, refrescar se


förfriskning

refrescamento, bibita recreative


förfrusen

congelate


förfrysa

congelar se


förfrysning

congelation, congelamento


förfrysningsskada

damno per congelation/per congelamento;
(på fingrar/tår) gelatura


förfråga

~ sig inquirer, informar se


förfrågan

inquesta, information;
ställa en ~ inquirer, informar se


förfula

render (plus) fede, fedificar


förfulning

fedification


förfuska

facer mal, guastar


förfuskning

labor/travalio/obra mal facite


förfäas

esser obtundite


förfäder

antecessores, ancestres, antecedentes, atavos, predecessores


förfädersdyrkan

culto del ancestres


förfäkta

propugnar, defender;
jur plaidar, plaitar


förfäktare

propugnator, defensor, campion, advocato


förfära

espaventar, terrer, terrificar, horrificar, intimidar;
~s espaventar se, esser horrificate


förfäran

espavento, terror, horror, consternation, stupor, pavor;
fylla någon med ~ plenar un persona de horror


förfärande

terribile, horribile, horrific, horrende, espaventabile, tremende, terrific, cruel, atroce, truculente


förfärdiga

facer, fabricar, manufacturar, producer, confectionar, construer


förfärdigande

fabrication, manufactura, confection, construction, production


förfärdigare

fabricante, constructor, facitor


förfärlig

terribile, (ab)horribile, horrific, terrific, tremende, horrende, detestabile, espaventabile;
(positivt förstärkande) formidabile


förfärlighet

horribilitate


förfång

detrimento, prejudicio;
till ~ för al detrimento de


förfölja

persequer


förföljare

persecutor


förföljelse

persecution


förföljelsemani

mania/follia/delirio persecutori/de persecution


förföra

seducer


förförare

seductor, donjuan


förfördela

disfavorar, disservir, damnificar, prejudiciar


förförelse

seduction, seducimento, infatuation


förförelsekonst

arte seductive


förförisk

seductive, seductor;
(bestickande) speciose;
(förtrollande) incantator


förgapa

~ sig i reguardar/mirar con admiration, infatuar se de


förgasa

gasificar;
(i förbränningsmotor) carburar;
~s gasificar se, devenir gasiforme


förgasare

gasogeno, gasificator;
(i förbränningsmotor) carburator


förgasarmotor

carburator


förgasning

gasification


förgifta

invenenar, intoxicar


förgiftning

invenenamento, intoxication


förgiftningssymptom

symptoma de invenenamento


förgjord

incantate, incantator;
det är som förgjort toto va mal


förglömma

oblidar;
icke att ~ a tener in memoria


förgrena

~ sig ramificar se, subdivider se;
(i två grenar) bifurcar se


förgrenas

ramificar se, subdivider se;
(i två grenar) bifurcar se


förgrening

ramification, subdivision;
(i två grenar) bifurcation


förgripa

~ sig på mitter le manos super, attentar a, violar


förgriplig

offendente, offensive, mortificante, injuriose, contumeliose


förgriplighet

delicto, transgression, infraction, offensa, attentato


förgrodd

I s bot prothallio
II adj bot pregerminate


förgrova

facer plus grossier


förgrund

prime plano;
teat proscenio;
i ~en ser man ett hus al prime plano on vide un casa;
stå i ~en fig haber un placia prominente, occupar le prime loco;
träda i ~en fig distinguer se, facer se remarcar


förgrundsfigur|förgrundsgestalt

(el. förgrundsgestalt) persona prominente, notabilitate


förgrymmad

irate, furiose, furibunde, infuriate, inrabiate, rabide


förgrymmelse

cholera, ira, furia, furiositate, rabie


förgrämd

reimplite de amaritude


förgrämdhet

amaritude, rancor, resentimento


förgråten

lacrimose


förgubbad

inveterate, senescite


förgubbas

inveterar, senescer


förgubbning

senescentia


förguda

deificar, divinisar


förgudning

deification, divinisation, apotheose, apotheosis


förgylla

aurar, dorar, placar de auro;
~ upp fig dar brillantia/prestigio (a)


förgyllare

dorator


förgylld

aurate, dorate


förgyllning

doratura


förgängelse

fugacitate, fragilitate, precarietate;
(död) morte


förgänglig

ephemere, peribile, fugace, fugitive, peribile, passager [-d3-], destructibile


förgänglighet

fugacitate, fragilitate, precarietate;
(dödlighet) mortalitate


förgäta

oblidar


förgätenhet

oblido, oblivion


förgätmigej

bot non-me-oblida, myosotis


förgäves

in van, inutilemente


förgå

(om tid) passar;
(försvinna) disparer, passar; ~ sig comportar se/conducer se incorrectemente;
~s morir, perir, consumer se; ~s av hunger/törst consumer se/morir de fame/de sete;
skönhet ~r le beltate dispare/passa


förgången

passate


förgård

arkit antecorte, vestibulo, propleo;
anat vestibulo


förgöra

destruer, (de)vastar, demolir, deler, desolar, annihilar;
(utrota) exterminar


förhala

(fördröja) (re)lentar, retardar, decelerar, arretrar;
sjö halar


förhalande

retardative, obstructive, obstructionista, morose


förhall

arkit vestibulo, hall eng [hå:l];
(till ett grekiskt tempel) pronaos grek


förhalning

retardo, obstruction, retardation, retardamento, mora;
sjö halamento


förhalningsmanöver

manovra obstructive


förhalningspolitik

politica obstructionista


förhalningstaktik

tactica obstructionista


förhand

avgöra på ~ predeterminar;
bestämma/fastställa på ~ prefixar;
döma på ~ prejudicar;
på ~ anticipatemente, per anticipation, in avantia;
sitta i/ha ~ kortsp jocar primo;
som vet på ~ presciente;
tack på ~! gratias in avantia!;
veta på ~ precognoscer


förhandenvarande

de hodie, presente, actual, currente;
under ~ omständigheter in le circumstantias presente


förhandla

(underhandla) negotiar, tractar;
(i krigstid) parlamentar


förhandlare

negotiator;
(i krigstid) parlamentario


förhandling

negotio, negotiation


förhandlingsbar

negotiabile


förhandlingsbord

tabula de negotiationes


förhandlingsdelegation

delegation de negotiatores


förhandlingsläge

position de negotiation


förhandlingsordning

jur procedimento, procedura


förhandlingspartner

interlocutor


förhandlingsposition

position de negotiation


förhandlingsutrymme

spatio de negotiation


förhandlingsvilja

voluntate de negotiar


förhandlingsvillig

preste a negotiar


förhandlingsvägen

per negotiationes


förhandsanmälan

inscription/registration in avantia


förhandsbesked

preannunciation


förhandsbeställning

reservation


förhandsbokning

reservation


förhandsbud

kortsp annuncio del prime mano


förhandsföreställning

prefiguration


förhandsgranskning

examination/revision in avantia


förhandsinformation

preannunciation


förhandsinställning

(förhandsuppfattning) prefiguration;
radio/TV preselection


förhandskännedom

cognoscentia/cognoscimento previe/preliminar, precognition


förhandsmeddelande

preannunciation


förhandsprövning

proba/prova/test eng in avantia


förhandsreklam

reclamo in avantia


förhandstips

preannunciation


förhandsuppfattning

prefiguration


förhandsvisning

presentation previe, vista preliminar


förhasta

~ sig precipitar se;
inte ~ sig prender su tempore


förhastad

hastive, precipite, precipitate, precipitose, prematur;
en ~ slutsats un conclusion prematur;
ett förhastat beslut un decision precipitate/hastive


förhatlig

odiate, detestate, odiose


förhemliga

dissimular, celar, occultar


förhinder

impedimento, prevention, preclusion, obstruction;
få ~ haber un impedimento, esser impedite/prevenite, non poter assister


förhindra

impedir, prevenir, precluder;
vara ~d haber un impedimento, esser impedite/prevenite, non poter assister


förhistoria

prehistoria;
(en persons) antecedente;
med anamnese, anamnesis


förhistorisk

prehistoric;
med anamnestic


förhoppning

sperantia, spero;
högt ställda ~ar grande sperantias;
vaga ~ velleitates


förhoppningsfull

plen de spero/de sperantia, sperantiose


förhoppningsvis

sperabilemente


förhornas

biol keratinisar se, cornificar (se)


förhorning

biol keratinisation, cornification


förhud

anat preputio;
som avser ~ perputial


förhudförträngning

med paraphimose, paraphimosis


förhudsband

anat frenulo de preputio


förhudsförträngning

med phimosis


förhuggning

mil obstaculo/barriera/barricada de arbores abattite


förhus

arkit parte anterior del casa, vestibulo


förhyda

arkit revestir de carton;
sjö blindar


förhydning

arkit revestimento de carton;
sjö blinda, blindage [-ad3e], cuirassamento, cuirasse


förhyra

(hyra) locar, prender in location;
sjö (ta i tjänst) inrolar


förhytt

sjö cabina anterior


förhänge

cortina, portiera


förhärda

indurar;
~ sig indurar se;
~ sitt hjärta mot någon indurar su corde contra un persona


förhärdad

indurate, insensibile, impassibile, dur, frigide, indifferente


förhärdas

indurar se


förhärdelse|förhärdning

(el. förhärdning) induration


förhärja

destruer, (de)vastar, desolar, ruinar, demolir, deler;
person som ~r destructor, devastator, desolator, demolitor


förhärjande

destructive, devastante, devastator, destruente


förhärjelse|förhärjning

(el. förhärjning) destruction, devastation, desolation, demolition, deletion


förhärliga

laudar, exaltar, glorificar, magnificar, sublimar


förhärligande

laudation, apotheose, apotheosis, exaltation, glorification, magnification, sublimation


förhärligare

laudator, magnificator, glorificator


förhärska

(pre)dominar, prevaler, preponderar


förhärskande

(pre)dominante, preponderante, prevalente, general;
~ tillstånd prevalentia;
vara ~ (pre)dominar, prevaler, preponderar


förhäst

(i spann) cavallo de guida


förhäva

~ sig vantar se, vangloriar se, glorificar se


förhävelse

vangloria


förhäxa

incantar;
fig incantar, fascinar, captivar;
person som ~r incantator, fascinator


förhäxad

incantate, fascinate, captivate


förhäxning

incantamento, incantation, magia, sortilegio;
fig incantamento, incantation, fascination, fascino


förhålla

~ sig (hänga samman) esser;
(bete sig) adoptar un attitude, star, tener se;
(stå i viss relation till) esser in relation con/in proportion a;
~ sig kritisk/passiv adoptar un attitude critic/passive;
~ sig lugn tener se/star tranquille;
hur förhåller det sig egentligen? qual es le ver situation?, como va/es le cosas?;
längden förhåller sig till bredden som 3 till 2 le longor e le largor es in le proportion de 3 a 2, le largor es equal a duo tertios del longor


förhållande

(omständighet) circumstantia, condition, situation, conjunctura, facto;
(relation) relation;
(proportion) proportion, relation;
mat ration;
det verkliga ~t le situation real;
ha ett ~ med någon haber un relation amorose/un liaison fr [liäzå)] con un persona;
i ~ till in correlation con, in relation a;
i ~ till andelen pro rata;
inbördes ~ correlation;
spända ~n relationes tendite;
under alla ~n in tote le circumstantias;
under enkla ~n sub conditiones modeste;
under inga ~n in necun/nulle caso;
under nu rådande ~n in le circumstantias actual/date


förhållandevis

relativemente, proportionalmente;
~ enkelt relativemente facile


förhållning

mus typo de dissonantia melodic


förhållningsorder

instruction, directiva


förhållningsregel

regula de conducta/de comportamento, norma de conducta


förhållningssätt

modo de conducta, attitude


förhåna

render ridicule, ridiculisar, irrider, derider, invectivar, vilipender, vituperar


förhårdnad|förhårdning

(el. förhårdning) med callo, callositate, sclerose, sclerosis


förhöja

augmentar, accrescer, altiar, majorar, elevar, incrementar;
förhöjt blodtryck med hypertonia;
kraftigt förhöjt blodtryck hypertension


förhöjning

augmento, augmentation, (re)altiamento, accrescimento, incremento, elevation, majoration


förhöjningstecken

mus diese, diesis


förhör

(i skola) test eng;
jur interrogation, interrogatorio, inquesta;
(vid examen) examination, interrogation;
pol audition/audientia public; ta någon i ~ submitter un persona a un interrogation/un interrogatorio, interrogar un persona


förhöra

(i skola) testar, repassar le lection;
jur interrogar, questionar;
~ sig inquirer, informar se


förhörsledare

interrogator, questionator, inquiritor, inquisitor;
(vid examen) examinator, interrogator


förhöst

comencio/prime parte del autumno


förifrån

sjö del proa


förig

(om hund/häst) disciplinabile;
(om tyg) que se forma ben


förindustriell

preindustrial


förinta

exterminar


förintelse

extermination;
(av judar under andra världskriget) holocausto


förintelsekrig

guerra exterminatori/de extermination/de destruction


förintelseläger

campo de extermination/del morte/de annihilation


förintelsevapen

arma de destruction


förirra

~ sig aberrar, perder le cammino/le via, perder se, disviar se;
(i tal) divagar, digreder


förirring

aberration;
(i tal) divagation, digression


förivra

~ sig (super)excitar se, ager hastivemente/prematurmente/sin reflexion, precipitar se


förjaga

chassar [sh-], expeller, expulsar


förkalkad

calcificate


förkalkas

calcificar, calcinar se;
med sclerosar se


förkalkning

calcification;
med degenerescentia calcari, sclerose, sclerosis;
geol deposito calcari


förkalkyl

calculo preliminar/previe


förkasta

refusar, refutar, repudiar, recusar, rejectar;
rel reprobar


förkastelse

rejection, refusa, recusation, repudiation;
rel reprobation


förkastelsedom

anathema


förkastlig

reprobabile, reprehensibile, blasmabile, rejectabile, damnabile, condemnabile, abjecte


förkastlighet

damnabilitate, abjection


förkastning

geol displaciameno, dislocation;
(brottyta) fallia


förklara

(göra tydlig) explicar, explanar, elucidar, enarrar, (ex)clarar;
(tolka) interpretar;
(tillkännage) declarar, proclamar, pronunciar;
det ~r saken isto explica toto/le cosa;
~ bort refutar;
~ helig canonisar;
~ krig declarar le guerra;
~ mötet öppnat declarar aperte le session;
~ någon sin kärlek declarar su amor a un persona;
~ någon skyldig condemnar un persona;
~ sig declarar su puncto de vista;
~ sig vara emot något pronunciar se/declarar se contra un cosa;
~ sig vara för något pronunciar se/declarar se in favor de/pro un cosa;
~ äkta certificar


förklarad

(avgjord) manifestate, declarate;
(förhärligad) glorificate, magnificate, illuminate, elogisate, transfigurate


förklarande

explicative, elucidative, interpretative;
jur declarative, declaratori


förklaring

explication, explanation, elucidation, enarration, interpretation;
(skriftlig kommentar) commentario, commento, glossa;
(med fotnoter) annotation;
(tillkännagivande) declaration, proclamation;
rel transfiguration, glorification;
Kristi ~ le Transfiguration;
kräva en ~ exiger/reclamar un explication;
lämna en ~ facer un declaration


förklarlig

explicabile, explanabile, enarrabile;
(begriplig) compre(he)nsibile;
en ~ motvilja un aversion compre(he)nsibile


förklarlighet

compre(he)nsibilitate


förklassisk

preclassic


förklena

minuspreciar, depreciar, dispreciar, denigrar, detraher


förklenande

minuspreciante, depreciative, depreciatori, dispreciante, dispreciative, denigrante


förklening

minusprecio, depreciation, dispreciation, denigration, detraction


förklinga

perder se, extinguer se;
~ ohörd non haber/trovar echo/resonantia


förklingande

mus morendo it


förklistrad

(om tapet) precollate


förklä

I ~ sig costumar se, disguisar se, travestir se
II avantal;
fig chaperon fr [shapro)];
ta på sig ett ~ mitter un avantal


förkläda

~ sig costumar se, disguisar se, travestir se


förkläde

avantal;
fig chaperon fr [shapro)];
ta på sig ett ~ mitter un avantal


förklädesband

banda de avantal


förklädesklänning

veste avantal


förklädnad

disguisamento, travestimento;
skyddande ~ camouflage fr [kamu-fla:3];
zool mimese, mimesis, mimetismo;
som besitter skyddande ~ zool mimetic


förklädning

disguisamento, travestimento


förknippa

associar, combinar, connecter


förknippning

association, combination, connexion


förkoka

kul precocer


förkola

carbonisar;
~s carbonisar se


förkolna

carbonisar se


förkolning

carbonisation


förkomma

perder se, disparer


förkommen

perdite;
(avsigkommen) indigente, misere, miserabile, povre, paupere


förkonstlad

artificial, affectate, manierate, sophisticate, facticie


förkonstling

artificialitate, affectation, manierismo


förkoppra

cuprar


förkoppring

cuprage [-ad3e]


förkorkad

bot suberisate


förkorkning

bot suberisation


förkorsa

marcar per un cruce


förkorta

abbreviar, (ac)curtar, reducer, condensar;
mat reducer;
~ arbetstiden reducer le durata/duration del labor/del travalio;
~ bråk till gemensam nämnare mat reducer fractiones al mesme denominator;
~ ett snöre accurtar un corda; ~ lidandet abbreviar le suffrentia


förkortad

abbreviate, accurtate, reducite, condensate, concise;
språk elliptic;
~ utgåva edition reducite;
i ~ form in forma accurtate/abbreviate/condensate


förkortning

abbreviation, abbreviamento, abbreviatura, accurtamento;
mat reduction;
språk abbreviation, contraction;
(av ordslut) apocope;
som avser ~ abbreviative


förkortningslista

lista de abbreviationes


förkossningshem

casa/clinica de parturition


förkovra

(a)meliorar, perfectionar;
~ sig (a)meliorar se, facer progressos;
~ sina kunskaper (a)meliorar su cognoscimentos


förkovran

(a)melioration, perfectionamento


förkrigsmodell

modello de preguerra


förkrigstiden

le preguerra


förkristen

prechristian


förkroma

chromar


förkromning

chromage [-ad3e], chromatura


förkroppning

arkit cornice, cymatio


förkroppsliga

incarnar, personificar;
rel incarnar


förkroppsligande

incarnation, personification;
rel incarnation


förkrossa

destruer, devastar


förkrossad

desperate;
(ångerfull) contrite


förkrossande

devastante;
(överväldigande) enorme, imponente, superior;
en ~ majoritet un majoritate superior;
ett ~ nederlag un disfacta complete


förkrosselse

despero, desperation, desperantia;
(ånger) contrition


förkrympning

(borttvining) deperimento;
med atrophia


förkrympt

non developpate/disveloppate, rudimentari;
(missbildad) deforme, deformate, disfigurate, malformate


förkultivera

bot precultivar


förkultivering

bot precultivation


förkultur

arkeol cultura prehistoric


förkunna

annunciar, proclamar, professar, enunciar;
rel predicar;
~ evangeliet predicar le evangelio, evangelisar


förkunnare

annunciator, proclamator;
rel predicator;
~ av evangeliet predicator del evangelio, evangelisator, evangelista


förkunnelse

annuncio, annunciation, proclamation;
rel predication;
~ av evangeliet predication del evangelio, evangelisation


förkunskaper

cognoscentias/cognoscimentos fundamental/basic/de base


förkvinnliga

effeminar


förkvinnligad

effeminate


förkvinnligande

effemination


förkväva

suffocar, asphyxiar


förkvävning

suffocation, asphyxia


förkyla

~ sig rheumatisar se, prender frigido, attrappar un catarrho/un rheuma


förkyld

bli ~ prender frigido, rheumatisar se, attrappar un catarrho/un rheuma;
vara ~ haber rheumatisate se, haber prendite frigido, haber attrappate un catarrho/un rheuma


förkylning

frigido, rheuma, catarrho


förkämpe

campion, advocato, defensor, propugnator, protagonista;
en ~ för något un campion/defensor de un cosa


förkänning|förkänsla

(el. förkänsla) presentimento, intuition, premonition, flair fr [flä:r];
ha en ~ av haber le presentimento/le intuition de, presentir, divinar, flairar [-ä-]


förkärlek

predilection, preferentia, inclination, gusto


förkättra

condemnar, reprobar


förköp

vendita anticipate, prevendita


förköpa

I ~ sig pagar troppo (de) moneta
II (köpa i förköp) comprar a prevendita


förköpsrätt

derecto de prevendita, option


förkörsrätt

derecto de precedentia/de prioritate


förladdning

mil borra elastic (inter le pulvere e le carga)


förlag

I (bokförlag) casa editorial/de edition;
ekon (rörelsekapital) capital de exploitation
II kem receptor/recipiente pro destillatos/distillatos


förlaga

texto original;
(förebild) exemplo, modello, monstra, patrono


förlagsavtal

contracto inter un autor e un casa editorial


förlagsband

bokb ligatura editorial


förlagsbevis

ekon recognoscentia de debita, obligation


förlagsbokhandel

libreria editorial


förlagschef

chef [sh-] de un casa editorial


förlagskapital

ekon capital de exploitation


förlagskatalog

catalogo del editiones


förlagslån

ekon impresto de capital de exploitation


förlagspris

precio editorial


förlagsredaktör

editor, redactor editorial


förlagsrätt

derecto editorial/de editor, copyright eng [kåpirait]


förlagsverksamhet

edition


förlama

paralysar;
fig esturdir, paralysar


förlamad

med paralysate, paralytic;
vara helt ~ esser completemente paralysate, haber un paralyse/paralysis total;
vara lättare ~ esser paretic


förlamande

paralysante;
fig oppressive, paralysante


förlamas

paralysar se, devenir paralysate


förlamning

med paralyse, paralysis;
fig paralysation;
dubbelsidig ~ paraplegia;
halvsidig ~ hemiplegia;
lindrig/partiell ~ parese, paresis;
som avser halvsidig ~ hemiplegic;
som avser lindrig/partiell ~ paretic


förlanterna

sjö lanterna de/in proa


förled

språk prefixo


förleda

seducer, tentar, inducer in error, captar


förledande

seductive, seductor, tentante


förledare

seductor, tentator


förlegad

antiquate, perimite, obsolete, vetuste, passate de moda, dismodate


förlida

passar


förliden

passate


förlig

1 sjö ~ mast (belägen i fören) mast anterior/de proa;
~ vind (som blåser från aktern mot fören) vento favorabile/de poppa 2 text ~t tyg (som för sig väl) stoffa que se forma ben


förlika

(bilägga) accommodar, regular, arrangiar [-d3-];
(försona) appaciar, placar, pacificar, (re)conciliar;
~ sig med någon reconciliar se con un persona, facer pace con un persona;
~s mitter se/poner se de accordo, venir a un accordo, transiger


förlikning

(biläggning) accordo, compromisso, accommodamento, accommodation;
(försoning) reconciliation;
(uppgörelse) regulation, regulamento


förlikningskommission

commission/comité fr de contentiones/de conflictos, commission de arbitrage [-ad3e]


förlikningsman

accommodator, arbitrator, (re)conciliator, intermediario, mediator, intercessor


förlisa

facer naufragio, naufragar;
~ med man och allt perir con tote le equipage [-ad3e]


förlisning

naufragio


förlita

~ sig på remitter se/fider se a, contar super


förlitan|förlitande

(el. förlitande) confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia


förljudande

enligt ~ secundo lo que on dice


förljudas

det ~ att le rumor curre que


förljugen

mendace


förljugenhet

mendacitate


förljuva

render plus agradabile, exhilarar


förljuvning

exhilaration


förlopp

curso, evolution, progression;
(utveckling) curso, evolution, developpamento, disveloppamento, progression, progresso, marcha [-sh-];
efter en tids ~ post un certe tempore;
efter några års ~ post alicun annos;
en sjukdoms ~ le curso/evolution de un maladia


förlora

(mista) perder;
(bli besegrad) perder;
~ ett fältslag perder un battalia;
~ hoppet perder le sperantia, desperar;
~ i värde perder de su valor;
~ intresset perder le interesse;
~ sig i detaljer perder se in detalios;
~ sitt förstånd perder le ration;
~ synen perder le vista;
~ tålamodet perder le patientia;
~ vikt perder peso, magrir, emaciar se


förlorad

perdite;
den ~e sonen bibl le filio/infante prodige;
~e ägg kul ovos poché fr [-she];
gå ~ perder se


förlorare

perdente, perditor;
dålig ~ mal perditor/jocator;
god ~ bon perditor


förlossa

(befria) liberar, delivrar;
med (förlösa) delivrar, assister in le parto, assister un parturiente;
rel salvar, redimer


förlossare

liberator;
rel salvator, redemptor


förlossning

med parto, parturition, delivrantia;
rel redemption, salvation, salvamento;
som avser ~ med obstetric


förlossningsbord

tabula de parto/de parturition


förlossningshjälp

med adjuta obstetric, obstetricia


förlossningsklinik

clinica de obstetricia/de parturition


förlossningskramp

med eclampsia;
som avser ~ eclamptic


förlossningsläkare

obstetrico


förlossningssal

sala/camera de parturition


förlossningssmärtor

dolores de parto/de parturition


förlossningstång

forcipe obstetric


förlov

permisso;
med ~ sagt si vos/tu lo permitte, excusa me le directura


förlova

~ sig fidantiar se (a/con)


förlovad

fidantiate;
det ~e landet bibl le terra promittite/de promission;
~ person fidantiato/fidantiata, promisso/promissa, futuro/futura


förlovning

fidantiamento


förlovningsannons

annuncio de fidantiamento


förlovningsbjudning

festa de fidantiamento


förlovningsring

anello/anulo de fidantiamento


förlupen

passate, perdite;
~ kula balla perdite


förlust

perdita;
ekon deficit;
~er mil (antalet döda och sårade) perditas;
gå med ~ resultar in un perdita;
lida ~ sustener un perdita;
som avser ~ ekon deficitari;
sälja med ~ vender a/con perdita;
åsamka någon en ~ infliger/causar un perdita a un persona;
återhämta sig efter en ~ recuperar se de un perdita


förlusta

~ sig amusar se, distraher se, diverter se


förlustbringande

que causa/ha perditas, deficitari


förlustelse

amusamento, recreation, placer, distraction, divertimento, diversion, intertenimento


förlustelseställe

local de divertimento/de distraction/de intertenimento


förlustig

gå ~ perder


förlustkonto

conto deficitari/de perditas


förlustlista

mil communicato del perditas/del mortos


förlustpost

ekon sector/producto/activitate deficitari


förlustsiffra

mil numero de perditas


förlyfta

~ sig dislocar se sublevante


förlägen

timide, embarassate, pudente, verecunde, vergoniose;
bli ~ esser embarassate;
göra ~ embarassar


förlägenhet

timiditate, cunfusion, verecundia;
(brydsam situation) embarasso;
bringa i ~ embarassar


förlägga

(placera) placiar, mitter, poner, (col)locar;
(flytta) displaciar, dislocar;
(inte veta var man lagt) perder, misplaciar;
(utge) editar, eder, publicar;
ekon financiar;
~ böcker editar/publicar libros;
~ sina glasögon misplaciar/perder su berillos;
handlingen är förlagd till medeltidens Europa le action ha loco in le Europa medieval


förläggare

(utgivare) editor, publicator;
ekon procurator/imprestator de capital de exploitation


förläggarrörelse

interprisa editorial


förläggarverksamhet

edition


förläggning

mil campo, campamento, quartiero, guarnition, garnison fr [-så)]


förläna

dar, prestar, attribuer, conceder, accordar, conferer, impartir;
(rättighet) conceder;
(titel) conferer;
hist infeudar


förlänare

prestator


förlänga

(i rum) augmentar le longor de, prolongar, allongar, elongar, continuar;
(i tid) augmentar le durata/duration de, prolongar, prorogar;
(förnya) renovar;
~ en kredit/en växel renovar un credito/un effecto;
~ ett kontrakt renovar un contracto;
~ ett mandat prorogar un mandato; ~ ett pass prolongar/renovar un passa-porto;
~ ett vapenstillestånd prolongar un tregua;
~ i det oändliga eternisar


förlängning

augmento del longor/del durata/del duration, allongamento, elongamento, prolongamento, prolongation, prorogation, renovation


förlängningsbar

prolongabile, prorogabile, renovabile


förlängningssladd

el (cordon) prolongator


förläning

attribution, dono, prestation;
hist infeudation


förläsa

~ sig leger/studiar troppo intensemente


förläst

qui ha studiate troppo intensemente;
(världsfrånvänd) alien al mundo


förlångsammad

decelerate, relentate;
~ puls pulso relentate


förlåt

cortina, portiera, velo


förlåta

pardonar, excusar, disculpar;
(ge amnesti) amnestiar;
rel absolver;
förlåt! pardono!, excusa me!


förlåtelse

pardono;
rel absolution, remission, gratia, venia;
be om ~ för peter pardono pro;
syndernas ~ pardono/absolution/remission del peccatos


förlåtlig

pardonabile, excusabile, remissibile, venial


förlöjliga

render ridicule, ridiculisar, irrider, derider, ludificar


förlöpa

(förflyta) passar;
(fortgå) developpar, disveloppar, continuar, marchar [-sh-];
(lämna i sticket) abandonar;
allt förlöpte väl toto marchava ben;
ett år hade förlupit il habeva passate un anno; ~ hustru och barn abandonar su marita e le infantes;
~ sig (överila sig) ager con precipitation/sin reflecter;
(förgå sig) conducer se/comportar se incorrectemente


förlöpare

(i ett hästspann) cavallo anterior


förlöpning

gaffe


förlösa

liberar, delivrar;
med delivrar, assister un parturiente, assister in le parto;
rel salvar, redimer;
det ~nde ordet le parola salvator/de salvation


förlösare

liberator, delivrator;
med delivrator;
rel salvator, redemptor


förlösning

redemption, delivrantia;
med delivrantia;
rel salvamento, salvation, redemption


förmak

salon;
anat auricula del corde


förman

prime obrero, chef [sh-] de equipa


förmana

admonestar, (ad)moner, exhortar, sermonisar;
(uppfordrande) objurgar


förmanande

(ad)monitori, hortative, exhortatori


förmanare

(ad)monitor, exhortator


förmaning

remonstrantia, admonestation, (ad)monition, exhortation;
(uppfordran) objurgation


förmaningsord|förmaningstal

(el. förmaningstal) parolas (ad)monitori


förmanliga

biol virilisar


förmedla

communicar, transmitter, passar;
(få till stånd) realisar, effectuar;
(fungera som mellanhand) (inter)mediar, servir de intermediario, arbitrar;
~ en försäljning realisar un vendita;
~ ett budskap transmitter un message [-ad3e];
~ ett köp effectuar un compra


förmedlare

intermediario, mediator, arbitrator


förmedling

transmission, transferentia, mediation;
(institution) agentia de mediation;
som avser ~ mediator


förmedlingsbyrå

agentia de mediation


förmena

1 (neka, förvägra) denegar;
(hindra) impedir;
2 (anse) presumer, opinar;
(vidmakthålla) mantener


förmenande

presumption, opinion;
enligt mitt ~ secundo/in mi opinion


förment

pretendite, pretense, supposticie;
jur putative;
en ~ arvinge un herede pretendite/putative;
en ~ rättighet un derecto putative


förmer

plus bon, melior, superior


förmera

~ sig reproducer se, accrescer, multiplicar se;
(hastigt) proliferar


förmeras

reproducer se, accrescer, multiplicar se;
(hastigt) proliferar


förmering

reproduction, propagation;
biol reproduction;
~ genom delning biol scissiparitate;
som avser ~ reproductor


förmiddag

matino, alba, matutino, matinata;
i ~s iste matino;
om ~arna ante meridie, in matino;
som avser ~en antemeridian


förmildra

alleviar, attenuar, mitigar, moderar, temperar


förmildrande

attenuante, mitigante;
anföra ~ omständigheter invocar circumstantias attenuante/mitigante;
~ uttryck euphemismo


förminska

(till storleken) reducer, miniaturisar;
(till antalet) reducer, (di)minuer, minorar;
~s remitter, decrescer, magrir;
i ~d skala a scala reducite


förminskning

(i storlek) diminution, decrescentia, decrescimento, miniaturisation, reduction;
(i antal) regression, diminution, decrescentia, decrescimento, minoration;
i ~ in miniatura;
skalenlig ~ diminution secundo le scala


förminskningsbar

reducibile;
ej ~ irreducibile


förminskningssord

språk diminutivo


förmoda

supponer, presumer, conjicer, conjecturar, creder probabile, imaginar;
låta ~ facer supponer


förmodad

conjectural, putative, hypothetic


förmodan

supposition, presumption, conjectura, prevision;
mot all ~ contra tote le previsiones


förmodlig

probabile, presumptive, presumibile


förmodligen

probabilemente


förmultna

putre(face)r se, putrescer, decomponer se


förmultning

putrefaction, putrescentia, decomposition


förmultningsprocess

(processo de) putrefaction/de decomposition


förmyndaraktig

fig paternalista, paternalistic


förmyndare

jur tutor, curator;
som avser ~ tutelari;
vara ~ för esser le tutor de, tutorar


förmyndarmentalitet

fig paternalismo


förmyndarregering

regentia


förmyndarskap

jur tutela, tutoria, curatela;
fig paternalismo;
ha ~ över esser le tutor de, tutorar;
person under ~ infante de tutela;
(kvinnlig) pupilla;
(manlig) pupillo;
stå under ~ esser sub tutela;
ställas under ~ esser ponite sub tutela


förmynderi

fig paternalismo;
jur tutela, tutoria, curatela


förmäla

I (gifta) maritar, spo(n)sar;
~ sig maritar se, spo(n)sar se ~ sig med maritar, spo(n)sar
II (berätta) contar, narrar


förmälning

maritage [-ad3e], matrimonio, nuptias pl


förmänskliga

humanisar


förmärka

notar, observar


förmäten

arrogante, presumptuose, pretentiose, gloriose, superbe


förmätenhet

arrogantia, presumption, pretension, pretention


förmå

(kunna) poter, esser capabile de;
(påverka) persuader, incitar, convincer, inducer;
(tvinga) obligar, fortiar;
~ sig till att göra fortiar se a facer


förmåga

(kunnande) poter, fortia, capacitate, potentia;
(person) homine talentose, talento;
fys potentia;
bidra allt efter ~ contribuer secundo su possibilitates;
efter bästa ~ al limite de su poter;
övergå någons ~ superpassar le fortias de un persona, esser superior al fortias de un persona


förmån

avantage [-ad3e], privilegio, favor;
ha ~en att haber le privilegio de, gauder del privilegio de;
sociala ~er servicios/securitate social;
till ~ för al favor de


förmånlig

avantagiose [-d3-], favorabile;
ett ~t pris un precio avantagiose;
~a villkor conditiones avantagiose/favorabile;
så ~t som möjligt le plus avantagiosemente possibile


förmånsberättigad

beneficiari


förmånserbjudande

offerta special


förmånspris

precio special/avantagiose [-d3-]


förmånsrätt

jur derecto de prioritate


förmånstagare

jur beneficiario


förmögen

(rik) opulente, fortunate, ric, prospere;
(kapabel) in stato de;
vara ~ till att poter, esser in stato de, haber le possibilitate de


förmögenhet

(kapitaltillgångar) capital, fortuna, benes, medios, substantia, activo;
(förmåga) potentia, facultate, capacitate


förmögenhetsbeskattning

imposto super le capital/le fortuna personal


förmögenhetsbrott

jur crimine contra proprietate


förmögenhetsrätt

jur derecto de proprietate


förmögenhetsskatt

imposto super le capital/le fortuna personal


förmörka

privar de luce/de lumine, obscurar, offuscar;
astron eclipsar;
~s devenir obscur, obscurar se;
astron eclipsar se, occultar se;
fig esser obnubilate


förmörkelse

obscuration, offuscation;
astron eclipse, eclipsis, obscuration, occultation


förna

(fjolårsgräs) herba del anno passate;
(översta lagret i jordmån) strato humic/de terra vegetal/de humus lat


förnagla

(en kanon) mil inclavar


förnamn

prenomine, nomine baptismal/de baptismo


förnatt

prime horas/parte del nocte


förnedra

humiliar, mortificar, abassar, degradar


förnedrande

humiliante, mortificante, abassante, degradante


förnedring

humiliation, mortification, abassamento, degradation;
utsättas för ~ esser humiliate


förneka

(bestrida) (de)negar, renegar, dismentir;
(avsvära sig) renegar, abnegar, repudiar;
~ Gud renegar Deo;
~ sig själv abnegar se, facer abnegation de se ipse;
~ sin tro abnegar su religion;
~ sitt ursprung renegar su origine;
han ~r sig aldrig ille es sempre le mesme (stupido);
man kan inte ~ att on non pote negar que


förnekare

rel renegato, atheista, atheo


förnekelse

renegamento, abnegation, repudiation


förnickla

recoperir de nickel, nickelar


förnickling

nickelage [-ad3e], nickelatura


förnimbar

perceptibile, sensibile, observabile, discernibile;
(siktbar) visibile;
(hörbar) audibile


förnimbarhet

perceptibilitate, sensibilitate, observabilitate, discernibilitate


förnimma

(ap)perciper, sensar, sentir, observar, discerner, constatar, notar


förnimmelse

perception, sensation, sentimento;
/ha en ~ av sentir


förning

alimentos apportate (como dono)


förnorska

norvegianisar


förnorskning

norvegianisation


förnuft

ration, rationabilitate, prudentia, intellecto;
sunt ~ bon senso, senso commun


förnuftig

rational, rationabile, logic, sensate, judiciose


förnuftighet

rationalitate


förnuftsenlig

rational, rationabile, logic


förnuftsmässig

rational, rationabile, logic


förnuftsmässighet

ration, rationabilitate


förnuftsresonnemang

rationamento;
föra ett ~ rationar


förnuftsskäl

motivo rational


förnuftsstridig

irrational, irrationabile, disrationabile


förnuftstro

rationalismo


förnuftsvidrig

irrational, disrationabile, absurde


förnuftsäktenskap

matrimonio/maritage [-ad3e] de ration/de convenientia


förnumstig

pretensemente sensate


förnumstighet

senso pretense


förnya

(göra ny) renovar, modernisar, rehabilitar, innovar;
(upprepa) facer de novo, refacer, repeter, (re)iterar;
(ge ny kraft) renovar, regenerar, revitalisar, revigorar;
~ ett kontrakt (re)novar un contracto;
~ ett recept iterar un recepta;
~d prövning proba/prova reiterate;
med ~d kraft con fortia/vigor renovate


förnyande

regenerative, regeneratori, innovator


förnyare

(in)novator, renovator, modernisator, reformator


förnybar

renovabile


förnyelse

(modernisering) renovation, modernisation, rehabilitation, innovation;
(upprepning) repetition, (re)iteration, reprisa


förnyelsebar

renovabile


förnyelseprocess

processo de renovation


förnyelseverk

labor/travalio de renovation


förnäm

(av hög börd) distinguite, nobile, notabile, aristocratic, eminente, respectabile;
(av hög kvalitet) exclusive, de qualitate, de alte rango, gentil, elegante, generose, grande;
(viktig) importante, prominente, essential, principal, capital;
den ~a världen le mundo distinguite/notabile, high life eng [hai laif]


förnämhet

distinction, nobilitate, elegantia, eminentia, exclusivitate


förnämitet

distinction, prominentia, eminentia;
(person) homine nobile/de qualitate


förnämlig

(utsökt) eminente, excellente


förnämligast

(framför allt) essentialmente, principalmente, primarimente, specialmente, particularmente, super toto


förnämst

(främst) principal, cardinal


förnär

göra någon något ~ causar damno a/damnificar un persona;
inte göra en fluga ~ non facer mal a un musca


förnärma

offender, insultar, injuriar, humiliar, mortificar, ultragiar [-d3-], affrontar, piccar, disobligar;
person som ~r insultator


förnärmad

offendite;
bli ~ piccar se, offender se;
känna sig/vara ~ över resentir


förnärmelse

offensa, injuria, insulto, humiliation, mortification, ultrage [-ad3e], affronto, affrontamento, picca, contumelia;
uppfatta som en ~ resentir


förnödenheter

material, equipamento, utensiles, fornituras


förnödenhetsartikel

articulo de prime necessitate


förnöja

amusar, diverter, distraher, intertener


förnöjd

contente, satisfacte;
(glad) gaudiose, allegre


förnöjelse

amusamento, diversion, distraction, intertenimento, delectation, delicia, delecto, agradamento, divertimento;
(tillfredsställelse) satisfaction, contentamento, contento


förnöjsam

modeste, frugal;
(förnöjd) contente, satisfacte


förnöjsamhet

modestia, frugalitate;
(tillfredsställelse) satisfaction, contentamento, contento


förnöta

dilapidar, dissipar;
~ sin tid perder su tempore


förolyckande

accidente mortal;
(med samfärdsmedel) collision;
(med fartyg) naufragio


förolyckas

(om person) haber un accidente mortal, esser le victima de un accidente, esser occidite in un accidente;
(om samfärdsmedel) haber un collision, collider;
(om fartyg) naufragar


förolämpa

offender, insultar, affrontar, ultragiar [-d3-], diffamar, piccar, facer un affronto a;
känna sig ~ d sentir se offendite;
person som ~r insultator, offensor, offenditor, diffamator, injurator, affrontator


förolämpande

insultante, offensive, offendente, diffamatori, injuriante, injuriose, injuriator, ultragiose [-d3-]


förolämpning

offensa, injuria, insulto, ultrage [-ad3e], picca, affronto, affrontamento


förord

prefacio, prologo, introduction, proemio;
skriva ett ~ scriber le prefacio/le prologo, prefaciar, prolog(is)ar


förorda

recommendar, preconisar;
~ någon till en befattning recommendar un persona pro un posto/un function/un empleo


förordna

(utse) appunctar, (de)nominar, designar, constituer;
(ordinera) prescriber, ordinar;
(utfärda bestämmelse) decretar, ordinar, prescriber, dictar, constituer, statuer, injunger


förordnad

regulamentari


förordnande

(antällning) nomination, designation, appunctation, appunctamento;
(benämning) denomination


förordnandetid

tempore de nomination


förordning

statuto, regulamento, decreto, ordinantia


förorena

macular, polluer, contaminar;
~t vatten aqua contaminate


förorening

maculation, pollution, contamination;
avlägsna ~ar discontaminar


förorsaka

causar, occasionar, originar, provocar, producer, ingenerar


förort

suburbio;
som avser ~ suburban


förortsbefolkning

population suburban


förortsbo

habitante de un suburbio


förortståg

järnv ferrovia/traino suburban


förorätta

offender, insultar, injuriar, ultragiar [-d3-]


förpacka

imballar, inveloppar, impaccar, impacchettar


förpackare

imballator, impaccator


förpackning

imballage [-ad3e], inveloppe;
(handling) imballage


förpackningskostnad

costos pl de imballage [-ad3e]


förpackningsmaskin

imballator


förpackningsmaterial

material de imballage [-ad3e]


förpakta

hist arrentar


förpaktare

hist tenente, colono, locatorio


förpaktning

hist tenentia;
som avser ~ locative


förpanta

hist pignorar


förpantning

hist pignoration


förpassa

(skicka iväg) (e)mitter, expedir;
(utvisa) deportar;
~ sig iväg retirar se, partir


förpassning

(utvisning) deportation


förpatrull

mil patrulia de recognoscentia


förpesta

appestar, infectar, contaminar;
fig guastar


förpestande

pestilente, pestilential, fetide, mephitic;
~ stank mephitismo


förpestning

infection


förpinad

tormentate, torturate


förplikta

obligar, compeller, constringer;
adelskap ~r noblesse oblige fr [nåbläs åbli:3];
~ någon till att göra något obligar un persona a facer un cosa;
~ sig contactar/contraher obligationes;
vara ~d att esser obligate a


förpliktelse

obligation;
befria någon från sina ~r exonerar/exemptar/discargar/relevar/disligar un persona de su obligationes;
undandra sig sina ~r subtraher se a su obligationes;
utan ~ sin obligation


förpliktiga

obligar


förpliktigande

obligatori, obligante


förpläga

regalar, tractar, banchettar;
(överdådigt) festear


förplägnad|förplägning

(el. förplägning) regalo, regalamento, tractamento


förpollettera

deponer/depositar in avantia


förpollettering

deposito in avantia


förpost

mil posto avantiate, avantiata, picchetto


förpostfäktning

mil combatto de postos avantiate, scaramucia


förpricka

marcar per un puncto/per punctos


förprogrammera

data (pre)programmar


förpubertet

prepubertate


förpuppa

~ sig zool transformar se/cambiar se in chrysalide/in pupa, chrysalidar se


förpuppas

zool transformar se/cambiar se in chrysalide/in pupa, chrysalidar se


förpuppning

zool transformation/cambiamento in chrysalide/in pupa


förpuppningshylsa

zool chrysalide, cocon fr [kåkå)]


förr

(förut) anteriormente, previemente, antea, avante;
(fordom) olim, anteriormente, in altere tempores;
(tidigare) avante, anteriormente;
(hellre) plus tosto;
~ eller senare tosto o tarde;
~ i tiden in tempores passate;
ju ~ desto bättre le plus tosto serea melior


förra

(första av två) prime;
(föregående) anterior, precedente, passate, previe, ultime;
~ veckan le septimana passate; hans ~ roman su roman anterior, su previe roman;
under ~ delen av 1900-talet in le prime tempore del vigesime/vintesime seculo


förresten|för resten|resten

(el. för resten) del resto, cetero


förrevolutionär

adj prerevolutionari


förrförra

~ söndagen le dominica ante le/previe al dominica passate


förrgår

i ~ anteheri


förriddare

cavalleros precedente/in avante


förringa

minuspreciar, disestimar, disdignar, depreciar, dispreciar, contemner


förringande

depreciative, depreciatori, dispreciative, dispreciante, disdignose;
~ yttrande/åsikt minusprecio, disestima, disdigno, contempto, depreciation, dispreciation


förrinna

(om tid) passar


förromantik

litt preromanti(ci)smo;
företrädare för ~en preromantico


förromantisk

litt preromantic


förrum

antecamera


förruttna

putre(face)r se, putrescer, decomponer se


förruttnelse

putrefaction, putrescentia, decomposition


förruttnelseprocess

processo de putrefaction/de decomposition, putrefaction, putrescentia, decomposition


förrycka

dislocar, displaciar, disturbar


förryckt

folle, lunatic, insensate, demente, maniac, paranoide, vesanic;
bli ~ affollar se;
göra ~ affollar


förrykthet

paranoia


förrymd

~ fånge prisionero escap(p)ate/evadite;
~ soldat desertor


förryska

russificar


förryskning

russification


förrädare

traitor


förräderi

traition;
(trolöshet) traition, perfidia, disloyalitate


förrädisk

perfide, perfidiose;
(farlig) periculose;
(lömsk) insidiose;
~ is glacie periculose;
~ sjukdom morbo insidiose


förrän

ante que


förränta

~ sig ekon dar/producer interesse


förräntning

rentabilitate


förrätt

kul prime platto, entrée fr [a)tre], hors-d’œuvre fr [årdœvr]


förrätta

executar, exequer, effectuar, facer, realisar;
~ gudstjänst celebrar servicio divin;
~ val votar;
~ vigsel contraher/contractar un matrimonio/un maritage [-ad3e], maritar, spo(n)sar


förrättare

functionario


förrättning

competentia professional, exercitio de un/de su function;
(funktion) function


förrättningsman

functionario


förråa

render rude/bestial, brutalisar, imbrutir, vulgarisar, incanaliar


förråande

imbrutiente;
~ handling/utveckling imbrutimento


förråd

provision, stock eng, reserva


förråda

trair;
(ange) denunciar;
(avslöja) disvelar, revelar


förrådsbod

dispensa


förrådsfartyg

nave (de) dispensa


förrådshus

deposito


förrådskammare

dispensa;
sjö cambusa


förrådskällare

dispensa, cellario a/de provisiones


förrådsrum

dispensa;
sjö cambusa


förrådsutrymme

dispensa;
sjö cambusa


försagd

timide, verecunde, pudente, diffidente;
göra ~ intimidar


försagdhet

timiditate, verecundia, diffidentia


försaka

privar se de, renunciar a;
(umbära) esser private de, carer de, indiger de


försakelse

privation, renunciation;
(umbärande) carentia, privation, sacrificio;
underkasta sig ~r imponer se/facer sacrificios


försal

arkit vestibulo


försalong

sjö salon in le proa


församla

reunir, (re)assemblar, junger, colliger, congregar;
~ sig, ~s congregar se, reunir se, convenir, concurrer


församling

reunion, assemblea, convention, conferentia, congregation, congresso;
rel (kyrkoförsamling) parochia;
(konvent) synodo;
som avser ~ congregational;
rel parochial, parochian


församlingsblad

bulletin parochial


församlingsbo

parochiano


församlingsbok

libro del parochianos


församlingsfrihet

libertate de reunion


församlingshem|församlingshus

(el. församlingshus) casa/domo parochial


församlingsliggare

supplemento al libro del parochianos


församlingsmedlem

parochiano


församlingspräst

parocho


församlingsregister

registro de cartas computerisate del parochianos


förse

provider, fornir, munir, equipar, subministrar;
~ sig provider se;
(ta för sig) servir se;
(förgapa sig) reguardar/mirar con admiration, infatuar se


förseelse

delicto, transpasso, infraction, infringimento, transgression, contravention;
(mindre) peccadilio, peccatilio


försegel

sjö vela de proa, trinchetto


försegla

sigillar, apponer le sigillos


försegling

sigillatura, sigillamento, apposition del sigillos;
bryta ~en rumper le sigillos


försena

(re)lentar, retardar, decelerar, arretrar;
tåget är 10 minuter ~t le traino ha 10 minutas de retardo


försening

retardo, retardation, retardamento, lentamento, deceleration, dilation, (de)mora;
en timmes ~ retardo de un hora


försiggå

haber loco, evenir, occurrer, advenir, realisar se, effectuar se


försigkommen

avantiate, precoce


försigkommenhet

precocitate, prematuritate


försiktig

prudente, prudential, caute, circumspecte, avisate


försiktighet

prudentia, precaution, cautela, circumspection


försiktighetsmått

mesura de prudentia


försiktighetsskäl

av ~ per prudentia/precaution


försiktighetsåtgärd

mesura de prudentia


försiktigtvis

per prudentia/precaution


försilvra

(in)argentar, placar/coperir de argento


försilvrare

(in)argentator


försilvring

(in)argentura


försinka

(re)lentar, retardar, decelerar, arretrar


försinkning

retardo, retardation, retardamento, (de)mora, deceleration, dilation, lentamento;
en timmes ~ retardo de un hora


försinnliga

symbolisar


försitta

dilapidar, dissipar;
~ tiden perder su tempore;
~ tillfället perder le occasion


försjunka

fig absorber se


försjunken

fig absorbite;
vara ~ i tankar esser absorbite in su pensatas/in su pensamentos


försjunkenhet

absorbentia, absorption, contemplation


förskaffa

dar, procurar, fornir, munir, suppler, provider, subministrar;
vad ~r mig nöjet/äran? a que debe io le placer/le honor?


förskansa

mil fortificar;
~ sig fortificar se, barricadar se


förskansning

mil (handling) fortification;
(resultat) fortification, barricada, retirada, parapetto


förskepp

sjö proa, parte anterior del nave


förskiffrad

geol schistose [sk-];
~ bergart schisto [sk-]


förskiffring

geol schistositate [sk-]


förskingra

pecular


förskingrare

peculator


förskingring

peculato;
(spridning, utdrivning) dispersion;
det judiska folkets ~ le dispersion del populo judee, le diaspora;
svenskar i ~en svedeses dispergite


förskinn

avantal de corio


förskjuta

(rubba) displaciar, mover, cambiar de loco;
(stöta ifrån sig) repugnar, rejectar, repeller, repulsar;
(inte längre kännas vid) repudiar;
(förskottera) avantiar, pagar in avantia;
~ sig sjö (om last) displaciar se, dislocar se, glissar


förskjutning

displaciamento, dislocation;
(bortstötning) repudiation, repudio;
sjö (av last) displaciamento, dislocation


förskola

schola materne/pro juvene infantes


förskolelärare

maestra/maestro de un schola materne/pro juvene infantes


förskoleseminarium

seminario pro formation de maestras/maestros de scholas materne


förskoleålder

etate de quatro a sex annos


förskona

sparniar, exemptar, eximer;
~ mig från detta dravel! sparnia me iste nonsenso!;
~ någon från något sparniar un cosa a un persona


förskoning

exemption;
utan ~ sin pardono/mercede


förskott

avantia, paga(mento) anticipate;
betala i ~ anticipar un pagamento;
i ~ in avantia, anticipatemente;
ta ut i ~ anticipar


förskottera

anticipar


förskottering

avantia


förskottsbetala

anticipar un pagamento


förskottsbetalning

pagamento anticipate/in avantia;
jur arrha


förskottsvis

betala ~ pagar in avantia, anticipar un pagamento


förskriva

jur lassar per testamento, legar;
~ sig från (härstamma från) venir de, esser originari de;
~ sig/sin själ åt djävulen vender le/su anima al diabolo


förskrivning

ekon recognoscentia de debita, obligation


förskräcka

infunder/causar terror, espaventar, terrer, terrificar, intimidar;
~s haber pavor, espaventar se


förskräckelse

pavor, espavento, terror;
injaga ~ infunder/causar terror, terrer, terrificar, intimidar, espaventar


förskräcklig

terribile, terrific, detestabile, atroce, abominabile, (ab)horribile, horrende, horrific, tremende, espaventabile;
(som allmänt förstärkningsord) multo, extrememente


förskräcklighet

terror, horror, atrocitate, horribilitate, horriditate


förskräckt

espaventate, terrificate, intimidate


förskräckthet

espavento, terror, horror, intimidation


förskrämd

anxie, anxiose, angustiose, pavide, timorose


förskrämdhet

anxietate, angustia, timor


förskuren

kul (om alkoholhaltig dryck) mixte con un altere sorta (sovente inferior)


förskylla

(vara skuld till) esser culpabile de;
(förtjäna) meritar


förskyllan

utan egen ~ sin proprie culpa o merito


förskämd

corrupte, vitiate, putrefacte, putrite, deteriorate;
(härsken) rancide;
bli ~ putre(face)r se, putrescer, decomponer se


förskämdhet

putrefaction, putrescentia, decomposition;
(härskenhet) ranciditate


förskära

kul (vin/sprit) miscer con un sorta inferior


förskärare

cultello pro trenchar [-sh-]


förskärning

kul (av vin/sprit) (le) miscer con un sorta inferior


försköna

imbellir, guarnir, (ad)ornar, decorar, ornamentar, para(menta)r ~nde omskrivning euphemismo


försköning

imbellimento, guarnimento, ornamentation, adornamento, decoration, paramento


förslag

I proposition, proponimento;
pol motion;
anta ett ~ approbar/acceptar un proposition;
förkasta ett ~ repeller/repulsar/rejectar un proposition;
göra någon ett skamligt ~ facer un proposition dishoneste a un persona;
komma med ett ~ facer un proposition, proponer;
lägga fram ett ~ presentar un proposition
II mus ornamento melodic que precede le tono principal;
kort ~ acciaccatura it [atsha-];
långt ~ appoggiatura it [-d3-]


förslagen

astute, artificiose


förslagenhet

astutia, artificio


förslagsrum

komma i första ~met esser le prime nomine a un lista de candidatos


förslagsställare

proponitor


förslagsvis

per exemplo, exempli gratia (e.g.) lat


förslappa

distender, (re)laxar, disserrar;
~s distender se, (re)laxar se, amollir se;
(om resår) distender se


förslappning

distension, relaxamento, relaxation, amollimento;
(hos resår) distension


förslava

submitter, subjugar, opprimer, reducer al sclavitude


förslavning

submission, subjugation, oppression;
tillstånd av ~ sclavitude, servitude, jugo


förslita

guastar per le uso, deteriorar


försliten

guastate per le uso, deteriorate


förslitning

deterioration


förslummas

cader in decadentia/in ruina(s), converter se in un ruina/in ruinas, decader


förslumning

decadentia, conversion in un ruina/in ruinas


försluta

clauder;
(försegla) sigillar


förslutning

clausura;
(försegling) sigillo


förslå

bastar, sufficer, esser sufficiente


förslöa

render torpide/apathic, hebetar, imbrutir;
~s imbrutir se, devenir torpide/apathic


förslöad

indolente, inerte, somnolente, phlegmatic, torpide, apathic;
förslöat tillstånd hebetude, imbrutimento


förslösa

guastar, dilapidar, dispender, dissipar, prodigar, profunder;
~ sitt arv dissipar/dilapidar su hereditage [-ad3e]


förslösning

dilapidation, dissipation, prodigalitate, profusion


försmak

antegusto, monstra;
få en ~ av reciper un monstra de;
ge en ~ av dar un antegusto de


försmädlig

contumeliose, injuriose, insultante, ignominiose, opprobriose, infamante, humiliante, ultragiose [-d3-];
(förtretlig) enoiose, fatal, vexatori


försmädlighet

calumnia, calumniation, contumelia, diffamation, opprobrio, injuria, insulto, affronto, ignominia, ultrage [-ad3e];
(förtretlighet) fatalitate


försmäkta

languer;
~ av törst morir de sete;
~ i fängelse languer in un prision


försmå

(avvisa) refusar, rejectar, repulsar;
(ringakta) disdignar, minuspreciar


försmående

(avvisande) refusa;
(ringaktning) disdigno, minusprecio


försnilla

pecular


försnillare

peculator


försnillning

peculato


försoffa

render torpide, hebetar, imbrutir;
~s imbrutir se, devenir torpide


försoffad

torpide


försoffning

torpiditate, hebetude, imbrutimento


försommar

comencio/prime parte del estate


försona

(re)conciliar, appaciar, placar, pacificar;
rel (re)conciliar, propitiar, expiar;
~ sig med ett förhållande resignar se a un situation;
~s reconciliar se;
Jesus Kristus har ~t människornas synder Jesus Christo ha expiate le peccatos del homines


försonande

conciliante, conciliative, (re)conciliatori, placatori;
rel expiatori


försonare

(re)conciliator;
rel propitiator


försoning

appaciamento, (re)conciliation, placation;
rel (re)conciliation, propitiation, expiation


försoningsdöd

morte expiatori/propitiatori


försoningsoffer

sacrificio/offerenda expiatori


försoningsprocedur

procedura conciliatori/de (re)conciliation


försoningsrit

rito propitiatori


försoningsteori

doctrina de Redemption


försoningsverk

obra expiatori


försonlig

accordabile, (re)conciliabile, (re)conciliative, (re)conciliatori, placabile, tolerante, propitie;
göra ~t stämd propitiar


försonlighet

spirito de (re)conciliation


försorg

(åtgärd) mediation, intervention, intercession, interposition, intromission;
(omsorg) cura, providentia;
dra ~ om prender le cura de, occupar se de, curar;
genom Guds ~ per providentia divin/de Deo;
genom någons ~ per mediation de un persona


försova

~ sig dormir troppo longemente, eveliar se troppo tarde


förspel

prologo, introduction, preludio;
(sexuellt) joco amorose;
mus preludio;
krigets ~ le preludio del guerra;
samlagets ~ le joco amorose ante le coito;
spela ett ~ mus preludiar


förspilla

dilapidar, dispender, dissipar, perder, guastar;
ett förspillt liv un vita guastate;
~ ett arv dilapidar un hereditage [-ad3e];
~ tiden perder/dissipar su tempore;
förspilld energi energia dissipate/guastate


försprång

avantia;
få ett ~ prender un avantia;
ha ett ~ haber un avantia;
inhämta ett ~ attinger;
(gå om) passar


förspänd

(om häst) attachate [-sh-];
ha det väl förspänt fig viver in bon circumstantias


förspörja

apprender, venir a saper, audir


först

primo, in prime loco;
(inte förrän) solo, solmente;
~ efter lång tid solmente post longe tempore;
~ nu solmente ora;
~ och främst super toto, primemente, primarimente, per excellentia;
~ som sist in omne/tote caso;
komma ~ i mål esser le prime a passar le linea de arrivata;
stå ~ i kön esser in prime fila/rango;
stå ~ på listan esser al summitate del lista, aperir le lista


första

prime, primari, primitive, initial, initiative, elementari;
den ~ i varje månad le die un de cata mense;
Elisabeth I Elisabeth Prima;
från ~ början/~ stund del principo;
för det ~ pro primo, primarimente, in prime loco;
för ~ gången pro le prime vice;
~ bästa qualcunque;
~ förband med banda provisori;
~ förberedande (i skola) le (prime) classe elementari;
~ hjälpen med (le) prime succurso;
~ kammaren pol le senato;
~ mage zool (våm) rumine;
~ person singularis språk prime persona del singular;
~ stadiet le stadio initial;
~ söndagen i fastan quadragesima;
~ världskriget le prime guerra mundial;
gå i ~ klass frequentar le prime classe;
vid ~ ögonkastet a prime vista


förstabas

mus prime basso


förstad

suburbio;
som avser ~ suburban


förstadagsbrev

inveloppe del prime die de emission


förstadium

stadio preliminar/previe, prime stadio;
biol prophase


förstadsbefolkning

population suburban


förstadsbo

habitante de un suburbio


förstafiol

mus prime violino


förstagradsekvation

mat equation linear/de prime grado


förstagångsfödande

med primipare


förstagångsföderska

med primipara


förstagångsförbrytare

persona qui committe un delicto/un crimine pro le prime vice


förstagångsväljare

elector/votante/votator nove


förstahands-|förstahands

de prime mano


förstahandsuppgift

information de prime mano


förstakammarledamot

pol senator


förstaklassare

discipulo/scholar/alumno del prime classe


förstaklassbiljett

billet de prime classe


förstaklasshotell

hotel de prime categoria


förstaklassig

de/in prime ordine, optime


förstaklasskupé|förstaklasskupe

compartimento de prime classe


förstakorrektur

tryck prime proba


förstamajblomma

flor de Prime Maio


förstamajdemonstration

demonstration de Prime Maio


förstamajtåg

procession de Prime Maio


förstaplacering

sport in prime loco, primo


förstapristagare

laureato del prime premio, premiato del prime precio


förstarangs-|förstarangs

de prime ordine, optime


förstareserv

sport prime reimplaciante/substituto


förstasida

prime pagina


förstasidesnyhet

nova sensational


förstatenor

mus prime tenor


förstatliga

socialisar, nationalisar


förstaupplaga

prime edition, edition principe, editio princeps lat


förstautgåva

prime edition, edition principe, editio princeps lat


förstavelse

språk prefixo


förste

prime;
den ~ i rang le principe;
Karl I Carolo Primo


förstebas

mus prime basso


förstebibliotekarie

prime bibliothecario


försteg

(försprång) avantia;
(företräde) prioritate, precedentia, preferentia;
(prioritet) prioritate, precedentia, preferentia, preeminentia, primatia


förstelna

devenir rigide, rigidir se, rigidificar se;
fig immobilisar se, stagnar


förstelning

rigiditate;
fig immobilisation, immobilismo, immobilitate


förstena

converter in petra, petrificar, fossilisar;
geol lapidificar;
fig indurar


förstenad

petrific, petrificate, fossile, fossilisate, lapidific, lapidescente


förstenas

converter se in petra, petrificar se, fossilisar se;
geol lapidificar se;
fig indurar se


förstening

(förlopp) fossilisation, petrification;
geol lapidification, lapidescentia;
(fossil) fossile;
(av fisk) ichthyolitho;
med formation de calculos, lithiase, lithiasis


förstfödd

I adj primogenite
II s primogenito


förstföddhet

primogenitura


förstföderska

primipara


förstfödslorätt

derecto del primogenito, primogenitura;
sälja sin ~ för en grynvälling bibl vender su primogenitura pro un platto de lentes


förstklassig

de prime classe/categoria


förstkommande

proxime, (sub)sequente


förstlingsverk

obra/opus lat primari


förstnämnd

ille


förstocka

indurar;
~ sig indurar se


förstockad

indurate, impenitente, incorrigibile, incurabile, inveterate


förstockas

indurar se


förstockelse

incorrigibilitate, impenitentia


förstone

i ~ in le principio, initialmente


förstoppad

constipate


förstoppande

verka ~ constipar


förstoppning

med constipation, obliteration, obstruction, occlusion


förstora

aggrandir, allargar, ampli(fic)ar, extender, incrementar


förstorande

språk augmentative


förstoring

aggrandimento, amplification


förstoringsapparat

foto aggranditor, amplificator


förstoringsglas

lente de aggrandimento, magnificator


förstrecka

marcar per un tracto


försträcka

dar, fornir, procurar, prestar, suppler (de);
~ någon ett lån dar/conceder/consentir un presto a un persona


försträckning

dono, prestation


försträva

tekn appoiar, supportar, sustener


försträvning

tekn sustenimento


förströ

distraher, diverter, amusar, intertener, recrear


förströdd

distracte;
göra ~ distraher


förströddhet

distraction, manco de attention


förströelse

distraction, diversion, divertimento, amusamento, intertenimento, recreation, passa-tempore


förströelselitteratur|förströelseläsning

(el. förströelseläsning) lectura divertente/recreative/de recreation


förstubro

parve scala extra un casa


förstucken

celate, secrete, abstruse, cryptic


förstudium

studio preliminar/previe/preparatori


förstuga

vestibulo, corridor, hall eng [hå:l];
(trappavsats) cavia de scala


förstukvist

parve scala extra un casa


förstulen

furtive;
en ~ blick un reguardo furtive


förstumma

render mute/silente, facer tacer, stupefacer


förstummad

mute per surprisa


förstummas

devenir mute/silente, mutescer, tacer


förstumning

(stumhet) mutismo, perdita del parola;
(nedtystning) stupor, stupefaction


förstutrapp|förstutrappa

(el. förstutrappa) parve scala extra un casa


förstygn

text puncto de bastitura


förställa

cambiar, disguisar, fals(ific)ar;
~ rösten cambiar/disguisar su voce;
~ sig finger, (dis)simular, affectar


förställd

cambiate, disguisate, fals(ific)ate;
med ~ röst a voce cambiate


förställning

fingimento, (dis)simulation, hypocrisia, impostura, falsitate


förstämd

abattite, prostrate, deprimite, depress(iv)e, melancholic;
med ~a trummor mus a tambures/tympanos con tono assurdate


förstämdhet

abattimento, depression, prostration, melancholia


förstämma

abatter, render deprimite


förstämning

(tryckt stämning) atmosphera cargate;
(nedstämdhet) abattimento, depression, prostration, melancholia


förständiga

imponer, obligar, ordinar


förständigande

obligation, ordination


förstärka

fortificar, reinfortiar;
(ljud) ampli(fic)ar;
(ljus) intensificar;
~ intrycket att reinfortiar le impression que


förstärkare

radio amplificator (del sono);
högfrekvent ~ amplificator de alte frequentia


förstärkning

reinfortiamento;
(av ljud) amplification;
(av ljus) intensification;
mil reinfortiamento, reinfortio


förstärkningsarbete

fortification


förstärkningsord

språk parola intensive


förstärkningstrupper

mil truppas de reinfortiamento, reinfortios


förstäv

sjö proa


förstå

(begripa) compre(he)nder, intender, conciper;
(avse) intender, voler dicer;
det ~s! naturalmente!, certo!;
det är lätt att ~ interlingua es facile comprender interlingua;
~ sig på cognoscer;
~ varandra comprender se/intender se mutualmente;
låta ~ dar a intender, subintender;
med frihet ~r jag sub/per libertate io intende


förståelig

compre(he)nsibile, intelligibile


förståelighet

compre(he)nsibilitate, intelligibilitate


förståelse

(insikt) compre(he)nsion, intendimento, intelligentia;
(inlevelse) compre(he)nsion, indulgentia;
brist på ~ incompre(he)nsion


förståelsefull

compre(he)nsive


förstående

I adj compre(he)nsive
II s compre(he)nsion, indulgentia


förståla

acierar


förstålning

acierage [-ad3e], acieration


förstånd

intelligentia, ration, intellecto;
(omdöme) judicamento, judicio;
använd ditt ~ face uso de tu ration, usa tu cerebro;
det går över mitt ~ isto superpassa mi capacitate intellectual;
förlora ~et perder su ration;
gott ~ bon intelligentia


förståndig

(klok) rationabile, intelligente, sensate, sage [sad3e];
(omdömesgill) judiciose;
(försiktig) prudente


förståndighet

intelligentia, sagessa [-d3-], judicio, prudentia


förståndsgåvor

facultates/capacitates intellectual/mental


förståndshandikappad

deficiente/degenerante/debile de mente


förståndsmänniska

intellectual


förståndsmässig

intellectual


förståndsmässighet

intellectualitate


förståndsutveckling

evolution del intellecto/del mente


förståndsäktenskap

matrimonio/maritage [-ad3e] de convenientia/de ration


förstås

naturalmente


förståsigpåare

cognoscitor;
(besserwisser) pedante


förstöra

destruer, deteriorar, (de)vastar, demolir, deler, ruinar, desolar, annihilar;
(vandalisera) vandalisar


förstörare

destructor, devastator, demolitor, vandalo


förstörbar

destructibile


förstörbarhet

destructibilitate


förstörelse

destruction, demolition, devastation, desolation, deterioration, ruinamento, annihilation;
(vandalism) vandalismo


förstörelseförmåga

poter destructive


förstörelselusta

placer de vandalismo


förstörelsemedel

medio de destruction


förstörelseraseri

rabie de vandalismo


förstörelsevapen

arma de destruction


försumbar

negligibile, insignificante, marginal


försumlig

negligente, inadvertente, inattente, inattentive


försumlighet

negligentia, inadvertentia, inattention, incuria


försumma

negliger, omitter;
(glömma) oblidar;
~ att göra något negliger de facer un cosa;
~ att hälsa på någon omitter de salutar un persona;
~ att tända ljuset oblidar de accender le luce/le lumine


försummad

neglecte


försummelse

omission, negligentia, inobservantia


försumpa

impaludar;
~s impaludar se


försumpning

impaludation


försumpningsmark

palude, terreno paludose/uliginose, marisco, maremma;
som avser ~ paludic, paludose


försupen

bibule, insobrie, vinolente


försupenhet

bibulessa, insobrietate, vinolentia


försura

render acide;
kem acidificar, acetificar; ~d mark solo acide;
~s devenir acide;
kem acidificar se, acetificar se


försurning

acidification;
kem acidification, acetification;
miljöns ~ le acidification del ambiente ecologic


försutten

perdite;
ett försuttet tillfälle un occasion perdite


försvaga

debilitar, attenuar, extenuar, enervar;
~s debilitar se, enervar se, attenuar se


försvagad

miserabile, affamate


försvagning

debilitation, enervation, attenuation;
(av brist på näring) inanition


försvar

defensa, protection;
(berättigande) justification;
jur, sport defensa;
anföra något till någons ~ allegar un cosa in favor de un persona;
Försvarets forskningsanstalt (FOA) le Institution del Recerca pro le Defensa Total (IRD);
ta i ~ prender/facer le defensa de, defender;
till ~ för in defensa de


försvara

defender, proteger;
(plädera för) defender, propugnar, supportar;
(i tal eller skrift) apologisar;
(rättfärdiga) justificar;
jur defender, plaidar/plaitar in favor de/pro;
sport defender;
~ en avhandling (vid universitet) sustener/defender un these/un thesis;
~ en åsikt defender un opinion;
~ sig defender se, justificar se


försvarare

defensor, defenditor, protector, propugnator, advocato;
(av den kristna tron) apostolo, apologista, apologo;
jur defensor, defenditor, advocato;
sport defensor, defenditor


försvarbar

defensibile, defendibile, tenibile;
(berättigad) defensibile, defendibile, sustenibile, justificabile;
ett sådant uppförande är inte ~t un tal comportamento/conducta non es justificabile, il non ha justification pro tal conducta/comportamento


försvarbarhet

tenibilitate, justification


försvarlig

(ansenlig) considerabile, notabile, respectabile, substantial;
(berättigad) justificabile


försvarsadvokat

defensor, defenditor, advocato


försvarsallians

mil alliantia/liga defensive


försvarsanläggning

mil fortification de defensa


försvarsattaché|försvarsattache

mil attaché fr [-she] militar


försvarsattityd

attitude defensive


försvarsberedskap

mil disponibilitate militar


försvarsdepartementet

departimento/ministerio del defensa


försvarsenhet

mil unitate defensive/del defensa


försvarsförbund

mil alliantia/liga defensive


försvarsgren

mil arma


försvarskostnad

mil costos pl de defensa


försvarskrig

guerra defensive/de defensa


försvarslinje

mil, sport linea defensive/de defensa


försvarslös

sin defensa, indefense, inerme, impotente


försvarslöshet

impossibilitate de defender se, impotentia


försvarsmakt

mil fortia(s) armate/militar, armea


försvarsmedel

medio de defensa


försvarsminister

ministro del guerra/del defensa


försvarsområde

mil zona defensive/de defensa


försvarsorganisation

mil organisation defensive/de defensa


försvarsplan

mil plano defensive/de defensa


försvarspolitik

mil politica de defensa (national)


försvarspolitisk

mil del politica de defensa (national)


försvarsposition

attitude defensive;
mil stato/position de defensa


försvarsskrift

scripto de defensa, apologia


försvarsspel

sport joco defensive/de defensa


försvarsspelare

sport jocator defensive/de defensa


försvarsstab

mil stato major de defensa


försvarsstrategi

mil strategia defensive


försvarsstrid

mil battalia defensive


försvarsstyrka

mil fortia defensive/de defensa


försvarsställning

attitude defensive;
mil stato/position de defensa


försvarssystem

mil systema defensive/de defensa


försvarstal

discurso apologetic/de defensa, apologia


försvarstorn

mil turre defensive/de defensa


försvarsvapen

mil arma defensive/de defensa


försvarsverk

mil fortification;
(litet) reducto


försvarsvilja

combattivitate, ardor bellic/bellicose


försvarsvän

amico/protagonista del defensa


försvenska

svedesificar


försvenskning

svedesification


försvinna

disparer;
(gradvis) evanescer;
(dö ut) extinguer;
få att ~ (skaffa undan) escamotar;
spårlöst ~ disparer sin lassar tracias


försvinnande

I adv ~ liten futile, insignificante, negligibile;
mus decrescendo it, diminuendo it
II s disparition;
(gradvis) evanescentia, evanescimento;
(utdöende) extinction


försvuren

conjurate


försvära|försvärja

(el. försvärja) ~ sig åt djävulen vender le/su anima al diabolo


försvåra

render difficile, complicar, aggravar, obstruer


försvårande

aggravante;
~ omständigheter circumstantias aggravante


försvåring

aggravation, aggravamento


försyn

providentia;
Försynen Le Providentia;
genom ~ens skickelse per un intervention divin;
Guds ~ le providentia divin/de Deo


försynda

~ sig peccar, committer peccatos/un peccato;
~ sig mot de tio budorden peccar contra le dece commandamentos;
~ sig mot Gud offender Deo


försyndelse

peccabilitate


försynt

(taktfull) delicate, discrete, diplomatic, judiciose;
(blygsam) modeste, modic


försynthet

(taktfullhet) discretion;
(blygsamhet) modestia


försäga

~ sig trair se, revelar per error, dicer troppo


försäkra

(bedyra) assecurar, votar;
(garantera) averar, certificar;
ekon assecurar;
(svära på) jurar;
~ sig om en bra plats assecurar se un bon placia;
~ sitt hus assecurar su casa;
jag kan ~ dig att io pote assecurar te/dar te le assecurantia que


försäkran

assecurantia, garantia


försäkring

assecurantia;
teckna en ~ contraher/contractar/concluder un assecurantia, assecurar se


försäkringsagent

agente de assecurantias


försäkringsanstalt

instituto de assecurantias


försäkringsbar

assecurabile


försäkringsbesked

polissa de assecurantia


försäkringsbolag

compania/societate de assecurantias


försäkringsbrev

polissa de assecurantia


försäkringsgivare

assecurator


försäkringsinspektör

inspector de assecurantias


försäkringskassa

organisation social de assecurantias commun


försäkringskontor

agentia/officio de assecurantias


försäkringspolis

polissa de assecurantia


försäkringspremie

premio de assecurantia


försäkringstagare

tenitor/detentor del polissa (de assecurantia), persona assecurate, assecurato


försäkringstvång

assecurantia obligatori/compulsori


försäkringsvillkor

conditiones del assecurantia


försäkringsvärde

valor assecurate


försäkringsväsen

(mundo del) assecurantias, companias/societates de assecurantias


försälja

vender


försäljare

venditor


försäljerska

venditrice


försäljning

vendita;
bjuda ut till ~ introducer in le mercato


försäljningsautomat

distributor automatic de vendita


försäljningsavdelning

servicio/departimento/section del vendita


försäljningsavtal

contracto de vendita


försäljningschef

director/chef [sh-] del venditas


försäljningsdag

die/jorno del vendita;
sista ~ data limite de vendita


försäljningsdatum

data de vendita;
sista ~ data limite de vendita


försäljningslokal

sala de venditas


försäljningsmonopol

vendita exclusive, monopolio de vendita


försäljningsorganisation

rete de vendita, rete/infrastructura commercial, organisation del vendita


försäljningspris

precio de vendita


försäljningsresultat

resultatos del vendita


försäljningsskatt

imposto super le venditas, accisia


försäljningsställe

local de vendita


försäljningsteknik

technica de vendita


försäljningsvillkor

conditiones de vendita


försäljningsvärde

valor de vendita


försämra

aggravar, (im)pejorar, degradar, deteriorar;
~s aggravar se, pejorar se, impejorar, degradar se, deteriorar se


försämring

aggravation, aggravamento, degradation, deterioration


försända

expedir, inviar;
(pengar) remitter


försändelse

expedition, invio


försänka

(nedsänka) submerger;
(försätta) ~ i dvala narcotisar, anesthesiar;
~ i mörker obscurar;
försänkt i bön absorbite in prece


försänkning

(nedsänkning) submersion;
(förbindelse) contacto, relation;
ha sina ~ar haber contactos/relationes importante


försäsong

initio del saison fr [säzå)]


försätta

(förflytta) displaciar, dislocar, (a)mover, remover;
(förorsaka) causar;
(uppblanda) miscer;
(förspilla) dilapidar, dissipar, perder;
~ i trans mitter/poner in trance;
~ i trångmål causar difficultate a;
~ någon i konkurs mitter/poner un persona in fallimento/in bancarupta;
~ silver med koppar miscer argento con cupro;
~ på fri fot poner in libertate;
~ sin tid perder/dissipar su tempore;
tron kan ~ berg le fide pote displaciar montanias


försättsblad

bokb folio quadrilatere (como fodero) al initio de un libro


försättslins

foto lente additional


försättspapper

bokb papiro pro/de folios (quadrilatere) foderante le initio de un libro


försättsplansch

bokb illustration ante le folio de titulo


försångare

mus cantor, chorista


försåt

insidia, imboscada;
förbereda ett ~ preparar un imboscada, insidiar;
ligga i ~ esser imboscate/in imboscada;
lägga sig i ~ imboscar se


försåtlig

speciose, perfide, perfidiose, insidiose


försåtlighet

perfidia, insidia


försåvida|försåvitt|för så vitt|vitt

(el. försåvitt, för så vitt) si, in caso que;
~ inte si non, a minus que, salvo que;
~ som in tanto que


försök

(ansats) tentativa, essayo, effortio;
(prov) proba, prova, essayo;
(experiment) experimento, experientia, test eng;
göra ett ~ facer un tentativa, essayar;
på ~ al hasardo/aventura, tentativemente;
som avser ~ experimental, probative, probatori, tentative, preliminar;
utföra ~ facer experimentos/experientias, experimentar


försöka

essayar, tentar, effortiar se;
(pröva) essayar, probar, provar, tentar, testar, experimentar;
~ sig på att essayar, probar, provar, tentar, testar, experimentar


försöksballong

ballon de essayo;
släppa upp en ~ lancear un ballon de essayo


försöksbrytning

miner perforation exploratori/de essayo/de proba/de prova


försöksdjur

animal experimental/de experimentos/de experimentation/de laboratorio


försöksgrupp

gruppo experimental/de test eng


försöksgård

ferma experimental/modello


försöksheat

sport prime cursa/heat eng [hi:t]/manche fr [ma):sh]


försökskanin

conilio experimental/de experimentation/de essayo


försöksledare

experimentator/probator in chef [sh-]


försöksobjekt

subjecto experimental


försöksodling

biol cultura probative/probatori


försöksomröstning

election preliminar


försöksperiod

periodo/tempore de essayo/de proba/de prova, periodo de probation;
rel (i kloster) noviciato


försöksperson

subjecto experimental/de test eng


försöksstadium

stadio experimental


försöksutskrivning

liberation conditional


försöksverksamhet

projecto/interprisa experimental/modello/pilota


försöksvis

experimentalmente, tentativemente, preliminarmente


försörja

sustener, sustentar, mantener;
~ med provider de;
~ sig nutrir se, sustener se


försörjare

sustentor


försörjning

sustentation, mantenimento, mantenentia, subsistentia;
(tillförsel) provision, approvisionamento;
bidra till familjens ~ contribuer al subsistentia del familia


försörjningsplikt

obligation/deber de mantenimento/de mantenentia


försörjningsskyldig

obligate a mantener


försörjningsskyldighet

obligation/deber de mantenimento/de mantenentia


förta|förtaga

(el. förtaga) (förstöra) amortir, guastar;
(dämpa) amollir;
~ sig exhaurir se per un excesso de travalio/de labor


förtal

calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration;
elakt ~ calumnia infame, vil calumnia


förtala

calumniar, diffamar, infamar, detraher, denigrar


förtalare

calumniator, diffamator, infamator, detractor, denigrator


förtalskampanj

campania calumniatori/diffamatori/de diffamation/de calumnias


förtappad

damnate, maledicte, reprobate;
en ~ varelse un damnato/maledicto/reprobato


förtappelse

damnation, condemnation, perdition, reprobation


förtecken

mus (signo) accidente;
fig accento;
~ för höjning diese;
~ för sänkning bemolle;
~ för återställning bequadro;
med politiska ~ fig con accentos politic


förteckna

registrar, listar, catalogar, tabular, facer un catalogo de


förteckning

lista, registro, catalogo, tabula, indice, index, rolo;
(över inventarier) inventario;
(inskrivningslista) matricula, registro; en ~ över un lista de;
föra upp på katolska kyrkans ~ över förbjudna böcker poner al indice


förtegen

taciturne, silente, silentiose


förtegenhet

taciturnitate, attitude silente/silentiose


förtenna

stannar


förtennare

stannator


förtenning

stannatura


förtext

prefacio


förti

se fyrtio


förtid

dö i ~ morir juvene;
i ~ ante le tempore, anticipatemente;
sluta i ~ terminar anticipatemente


förtida

prematur, anticipate


förtidig

precoce, prematur;
~ nedkomst parturiition/parto precoce/prematur;
~ ålderdom vetulessa prematur


förtidsbörd

parturiition/parto precoce/prematur


förtidspension

pension anticipate


förtidspensionera

pensionar anticipatemente;
~ sig retirar se anticipatemente


förtidspensionering

retiro/retiramento anticipate


förtidspensionär

pensionario anticipate


förtiga

tacer, celar, silentiar, non mentionar


förtillverka

prefabricar


förtillverkning

prefabrication


förtjocka

kul (in)spissar, condensar;
~s (in)spissar (se), devenir plus spisse, condensar se


förtjockning

kul inspissation;
med tumefaction, tubere, tuberositate;
(knuta) nodulo


förtjusa

incantar


förtjusande

inacantator, attractive, affabile, amabile, gratiose, grate, agradabile


förtjusning

enthusiasmo, incantamento, incantation


förtjust

enthusiastic, enthusiasmate, incantate


förtjäna

ganiar;
(vara värd) merer, meritar, valer, esser digne de;
~ beröm esser digne de/meritar elogios;
~ en avbasning meritar un colpata/un bastonada;
~ sitt bröd/sitt uppehälle ganiar su pan/su vita


förtjänst

(inkomst) ganio, salario;
(vinst) beneficio, profito;
(värde) merito, valor;
gå med ~ resultar in/render un ganio


förtjänstfull

meritori, laudabile, estimabile, digne de merito


förtjänstmedalj

medalia de merito


förtjänt

meritori;
en ~ forskare un scientista de merito;
göra sig väl ~ av esser digne de, meritar


förtolka

misinterpretar


förtolkning

misinterpretation


förtona

deperir, perder se, extinguer se;
(om ljud) devenir vage/indistincte;
konst render vage/indistincte/imprecise;
~de konturer contornos vage/imprecise


förtoning

disparition progressive;
konst le disparition progressive de un nuance fr [nya):s] de color/de un contorno;
sjö le contornos de un litoral


förtorka

(de)sic(c)ar;
bot marc(esc)er


förtorkad

sic, desic(c)ate, aride;
bot marcide


förtorkning

desic(c)ation;
bot marcescentia, marcor


förtrampa

fullar al pedes;
(förtrycka) opprimer, humiliar


förtret

irritation, vexation, disgusto, horripilation, scandalo, exasperation;
till stort ~ för con grande irritation/scandalo de;
väcka ~ irritar, horripilar, exasperar


förtreta

irritar, vexar, displacer, fastidiar, piccar, horripilar, scandalisar


förtretlig

irritante, vexante, vexatori, displacente, disagradabile, horripilante, scandalose


förtretlighet

fonte de irritation/de vexation


förtro

(con)fider;
~ någon något confider un cosa a un persona;
~ sig till/åt någon confider se a un persona


förtroende

confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia;
berätta i ~ confider;
fullt ~ plen fiducia, confidentia total;
ha ~ för någon haber fide in/fider se a un persona;
inge ~ inspirar confidentia/fiducia;
missbruka någons ~ dupar le confidentia de un persona;
skänka någon sitt ~ dar su fide/su confidentia a un persona;
svika någons ~ trair le confidentia de un persona;
tappa ~t för perder le fiducia de;
vinna någons ~ ganiar le confidentia de un persona


förtroendefråga

question de confidentia


förtroendefull

qui ha multe confidentia


förtroendeingivande

qui inspira confidentia/fiducia


förtroendeklyfta

crise/crisis de confidentia/de fiducia


förtroendeläkare

medico de confidentia/de fiducia


förtroendeman

homine/persona de confidentia/de fiducia


förtroendepost

position/posto de confidentia/de fiducia


förtroendetandläkare

dentista de confidentia/de fiducia


förtroendevotum

voto de confidentia/de fiducia


förtroendeväckande

qui inspira confidentia/fiducia


förtrogen

(förtrolig) confidential, familiar, intime;
(bekant) familiar, familiarisate, versate;
göra sig ~ med familiarisar se con;
vara ~ med esser familiar/familiarisate con, esser versate in


förtrogenhet

familiaritate, intimitate


förtrolig

confidential, familiar, intime;
ett ~t samtal un conversation intime; prata ~t parlar intimemente/in confidentia;
strickt ~t in stricte confidentia;
umgås ~t med någon esser intime con un persona


förtrolighet

familiaritate, intimitate, confidentia;
berätta i ~ informar in confidentia, confider


förtrolla

cambiar/converter magicamente, transformar, metamorphosar, incantar;
fig incantar, fascinar, captivar


förtrollande

incantator;
fig incantator, fascinante, captivante


förtrollare

mago, incantator;
fig incantator, fascinator


förtrollerska

maga, incantatrice;
fig incantatrice, femina fascinante


förtrollning

magia, incantamento, incantation, sortilegio;
fig incantamento, incantation, fascination, fascino


förtrupp

mil fronte de battalia, vanguarda;
fig vanguarda


förtryck

(handling) repression, oppression, suppression;
(tillstånd) oppression, tyrannia


förtrycka

opprimer, tyrannisar


förtryckare

oppressor, tyranno


förtryckarmakt

poter oppressive


förtryckarmedel

mesuras oppressive


förtryckarregim

regime fr [re3im] de oppression


förtryta

indignar;
~s över något indignar se de un cosa


förtrytelse

indignation


förtrytsam

indignate;
göra ~ indignar


förträfflig

excellente, (pre)eminente, superior, superbe, exquisite, sublime, superlative


förträfflighet

excellentia, excelsitude, exquisitate, exquisitessa, superioritate, sublimitate


förtränga

1 (borttränga) supplantar, eliminar;
psyk reprimer, supprimer 2 (göra trängre) render plus stricte, (con)stringer


förträngning

supplantation, elimination;
psyk repression, suppression;
med strictura


förtrösta

fider se (a) confider (in), haber confidentia (in)


förtröstan

confidentia, fiducia, credentia, fide, fidantia


förtröstansfull

confidente


förtröttas

fatigar (se), devenir fatigate, perder su enthusiasmo/su zelo


förtulla

(låta undergå tullbhandling) declarar al doana;
(betala tull) pagar derectos de importation, pagar doana;
(tullbehandla) exdoanar


förtullare

functionario/empleato del doana, doanero


förtullning

pagamento de derectos de doana;
(tullbehandling) exdoanamento


förtumlad

confuse, disequilibrate


förtunna

attenuar;
(vätska) diluer;
(gas) rarefacer;
som kan ~s (om gas) rarefactibile


förtunning

attenuation;
(av vätska) dilution;
(av gas) rarefaction


förtunningsmedel

diluente


förtur

prioritate, precedentia, preferentia;
ge ~ dar prioritate/precedentia;
ha ~ haber le prioritate, esser prioritari


förtursbehandla

dar un tractamento preferential


förtursbehandling

tractamento preferential


förtursrätt

derecto de precedentia/de prioritate


förtvina

deperir, marc(esc)er;
med atrophiar se


förtvining

deperimento, marcescentia, marcor;
med atrophia


förtvivla

desperar


förtvivlad

desperate;
bli ~ desperar se;
vara ~ esser in despero, desperar


förtvivlan

desperation, despero, desperantia;
med ~s mod con le energia del desperantia;
stå vid ~s brant esser al bordo del despero/del desperation


förtvätt

prelavage [-ad3e]


förtvätta

prelavar


förtvåla

kem saponificar;
som kan ~s saponificabile


förtvålning

kem saponification


förty

icke ~ nonobstante


förtycka

prender mal, offender se (de)


förtyda

misinterpretar


förtydliga

elucidar, clarificar, explicar, explanar, precisar, exemplificar, illustrar


förtydligande

elucidation, clarifcation, explication, explanation, precision, illustration


förtyska

germanisar


förtyskning

germanisation


förtäckt

secrete, coperte, occulte, velate;
i ~a ordalag con parolas/allusiones coperte/occulte/velate, in terminos velate, insinuantemente


förtälja

contar, narrar, relatar, historiar


förtäljare

narrator, relator


förtänka

reprochar [-sh-]


förtänksam

circumspecte, caute, avisate, prudente


förtänksamhet

circumspection, precaution, cautela, prudentia


förtära

consumer, mangiar [-d3-];
~s av sorg consumer se de affliction


förtäring

consumption, consumo, mangiar [-d3-]


förtäta

comprimer, condensar, densificar


förtätad

fig cargate, dramatic;
~ stämning atmosphera cargate


förtätning

compression, condensation, densification;
~ på lungan med induration pulmonar/del pulmon


förtöja

sjö ammarrar


förtöjning

sjö ammarrage [-ad3e]


förtöjningsboj

sjö boia de ammarrage [-ad3e]


förtöjningslina

sjö ammarra


förtöjningsring

sjö anello de ammarra/de ancora


förtöjningstross

sjö ammarra


förtörna

inragiar [-d3-], inrabiar, incholerisar


förtörnad

irate, inragiate [-d3-], furiose;
bli ~ irascer, vexar se


förtörnelse

ira, enoio, irritation, resentimento, vexation, displacer, scandalo


förunderlig

surprendente, miraculose, prodigiose, mirific, portentose, inexplicabile


förundersöka

facer un investigation preliminar;
jur instruer


förundersökare

investigator


förundersökning

inquesta/investigation preliminar/preparatori;
jur instruction;
inleda en ~ aperir un investigation preliminar


förundra

surprender;
~ sig, ~s esser surprendite


förundrad

surprendite


förundran

surprisa


förundransvärd

surprendente


förunna

accordar, conceder


förut

I (tidigare) antea, previemente, anteriormente
II sjö al proa, al parte anterior (del nave)


förutan

sin


förutbestämd

predestinate


förutbestämma

predestinar, predeterminar, preordinar


förutbestämmelse|förutbestämning

(el. förutbestämning) predestination, predetermination, preordination


förutfattad

premeditate; ~ mening/åsikt prejudicio


förutnämnd

prenominate, precitate


förutom

excepte, salvo, minus


förutsatt

(pre)supponite;
~ att a condition que, (pre)supponite que


förutse

previder


förutsebar

previsibile


förutsebarhet

previsibilitate


förutseende

I adj previdente
II s previdentia, prevision


förutskicka

premitter


förutspå

predicer, prophetisar, divinar, vaticinar, augurar


förutsäga

previder, prognosticar


förutsägbar

previsibile, predicibile, prognosticabile


förutsägbarhet

previsibilitate, prognosticabilitate


förutsägelse

prediction, prophetia, divination, vaticinio, vaticination;
(prognos) prediction, prognose, prognosis, prognostico, prognostication


förutsätta

(pre)supponer


förutsättning

(pre)supposition, condition, stipulation, clausula, termino;
fil, mat postulation;
en nödvändig ~ un condition indispensabile/sine qua non lat;
ställa som ~ stipular, postular;
under ~ att a condition que


förutsättningslös

impartial, sin prejudicios


förutvarande

precedente, ancian, ex-


förvalta

administrar, gerer;
~ ett ämbete occupar un function


förvaltare

lantbr, jur administrator, gerente, gestor, intendente, syndico;
mil subofficiero superior


förvaltarskap

administration, gerentia, gestion, intendentia


förvaltning

direction, administration, gestion;
som avser ~ administrative


förvaltningsapparat

apparato administrative


förvaltningsberättele

reporto annue/annual


förvaltningsbolag

hand compania (de) holding eng [houlding]


förvaltningsdomstol

tribunal administrative


förvaltningskostnad

costos pl administrative


förvaltningsmyndighet

autoritate administrative


förvaltningsområde

districto administrative


förvaltningsrätt

jur derecto administrative


förvaltningsråd

consilio de administration;
(person) consiliero de administration


förvaltningsspråk

prosa/linguage [-ad3e] administrative


förvaltningstjänsteman

functionario administrative/del administration


förvaltningsutskott

organo executive de un consilio provincial


förvaltningsvägen

per via administrative


förvaltningsväsen

administration


förvandla

cambiar, converter, modificar, alterar, (trans)mutar, transfigurar, transformar, substituer;
teol transsubstantiar; ~ en öken till en trädgård transformar un deserto in un jardin;
~ ett straff alterar un punition;
~ vatten till vin cambiar aqua in vino;
~s cambiar se, esser cambiate;
~s till en saltstod cambiar se in un statua de sal;
prinsen ~des till en groda le prince se ha cambiate in un rana


förvandling

transfiguration, transformation, cambio/cambiamento de forma, convertimento;
(metamorfos) metamorphose, metamorphosis;
rel transsubstantiation


förvandlingsbar

transformabile, transmutabile, cambiabile, convertibile


förvandlingsbarhet

convertibilitate


förvandlingskonstnär

artista de transformation/transfiguration


förvandlingsnummer

numero de transformation/transfiguration, metamorphose, metamorphosis


förvanska

deformar, (dis)torquer, disfigurar, corrumper, fals(ific)ar, facer violentia a;
~ en text facer violentia a un texto;
~ sanningen torquer/disfigurar/falsificar le veritate


förvanskning

deformation, disfiguration, corruption, falsification;
en ~ av fakta un deformation/disfiguration del factos


förvant

parente


förvantskap

parentela


förvar

deposito, custodia, guarda;
fängsligt ~ detention, imprisionamento, incarceration, arresto;
i gott ~ a/in un loco secur, in securitate;
lämna i ~ dar/poner/mitter in deposito/in custodia, deponer, depositar;
ta i ~ prender in deposito;
(arrestera) detener, mitter in arresto


förvara

custodiar, guardar, conservar, prender/reciper in deposito


förvaring

custodia, guarda, deposito;
lämna till ~ poner/mitter in deposito, deponer


förvaringsbox

cassa de deposito


förvaringsmöbel

mobile de deposito


förvaringsplats

deposito


förvaringspärm

porta-folio, dossier fr [dosje]


förvaringsutrymme

deposito


förvarna

prevenir


förvarning

prevention


förveckla

implicar, miscer, involver


förveckling

implication, complication;
politiska ~ar implicationes/complicationes/imbroglios it [imbråljås] politic


förveda

~ sig bot lignificar


förvedad

bot libriforme, lignificate


förvedas

bot lignificar


förvedning

bot lignification


förvekliga

debilitar, emollir, effeminar


förvekligande

debilitation, emollimento, effemination


förvekligas

devenir molle/effeminate, mollir, emollir se, debilitar se


förverka

perder


förverkandepåföld

jur confiscation


förverkliga

realisar, materialisar, effectuar, executar, exequer, concretisar;
~ en idé materialisar un idea;
~ ett ideal realisar un ideal;
~ sig själv developpar/disveloppar su talentos


förverkligande

realisation, materialisation, effectuation, execution, concretisation;
~t av ett program le realisation/execution de un programma


förveten

curiose


förvetenhet

curiositate


förvetenskaplig

prescientific


förvildad

(om trädgård/skägg) inculte, neglecte;
(om djur/växter) redevenite salvage [-ad3e];
(om person) indisciplinate;
i förvildat tillstånd al stato salvage


förvildas

(om djur/växter) retornar al stato salvage [-ad3e];
(om mark) redevenir inculte;
(om person) depravar se


förvildning

(av djur/växter) retorno al stato salvage [-ad3e];
(av mark) retorno al stato inculte;
(av person) depravation, dehumanisation, brutalisation


förvilla

confunder, disconcertar;
~ sig disviar se, perder se, perder le via/le cammino


förvillande

confundente, surprendente;
~ lik surprendentemente resimilante, illusori


förvillelse

error, falta, passo false


förvinter

initio/comencio/prime parte del hiberno


förvirra

confunder, intricar, imbroliar, disordinar


förvirrad

confuse, imbroliate


förvirring

confusion, disordine, chaos, disorganisation, imbroglio it [imbråljå], intrico, intricamento, turbation


förvisa

(utvisa) bannir, expatriar, exiliar, deportar, proscriber, expeller, expulsar;
jur condemnar;
fig relegar, bannir


förvisning

relegation, deportation;
(ur landet) banno, bannimento, exilio, expatriation;
(från skola) relegation;
jur condemnation


förvissa

assecurar, certificar;
~ sig om en bra plats assecurar se un bon placia;
vara ~d om esser secur/confidente de


förvissna

marc(esc)er


förvissning

I (fast övertygelse) conviction, convincimento
II marcescentia


förvisso

certo, vermente


förvittra

geol disaggregar se, eroder (se)


förvittring

geol disaggregation, erosion


förvrida

(dis)torquer, contorquer;
~ huvudet på någon facer perder le testa/le capite a un persona;
~ någons ord (dis)torquer le parolas de un persona


förvriden

torquite, (dis)torte


förvridenhet

distorsion, distortion


förvridning

torsion, torquimento, distorsion, distortion, contorsion, contortion


förvränga

(dis)torquer, disfigurar, deformar, fals(ific)ar, disguisar, cambiar;
~ rösten cambiar/disguisar su voce;
~ sanningen torquer/disfigurar/falsificar le veritate


förvrängning

distorsion, distortion, disfiguration, deformation, falsification


förvunnen

jur declarate culpabile


förvuxen

multo alte/grande;
(vildvuxen) redevenite salvage [-ad3e], neglecte, inculte


förväg

i ~ avante, in avantia, anticipatemente, previemente, a priori


förvägen

audace, audaciose, hardite, temerari, temere, impavide, intrepide, valorose, valente;
göra ~ inhardir;
vara ~ hardir


förvägenhet

audacia, harditessa, temeritate, intrepiditate, valentia, valor


förvägra

(de)negar, interdicer, refusar;
~ någon rätten att denegar a un persona le derecto de


förväljare

tekn preselector


förvälla

kul ebullir hastivemente in aqua, blanchir


förvällning

kul ebullition/ebullientia hastive in aqua, blanchimento


förvänd

(felaktig) mal, incorrecte, inexacte, improprie, abusive, erronee, false;
(moraliskt fördärvad) perverse, pervertite, prave, depravate, corrupte, corrumpite, dissipate;
~ sexuell inriktning depravation/perversion/perversitate sexual


förvända

deformar, (dis)torquer, disfigurar, corrumper, cambiar, fals(ific)ar, disguisar;
~ rösten cambiar/disguisar su voce;
~ synen på någon jectar pulvere in le oculos de un persona


förvändhet

deformation, disfiguration, corruption, falsification


förvänta

expectar;
~ sig expectar;
~ sig mycket av någon expectar multo de un persona


förväntan

expectation


förväntansfull

plen de expectation


förväntning

expectation;
motsvara någons ~ar responder al expectationes de un persona;
överdrivna ~ expectationes exaggerate;
överträffa ~arna exceder le expectationes


förvärkt

rheumatic


förvärldsliga

secularisar, laichisar


förvärldsligad

secularisate, laic, laical


förvärldsligande

secularisation, laichisation


förvärldsligas

esser secularisate/laichisate


förvärma

precalefacer


förvärmare

precalefactor


förvärmning

precalefaction


förvärra

aggravar, pejorar;
~s aggravar se, pejorar se;
situationen ~des le situation se aggravava


förvärv

obtenimento, obtention, procuration;
(nytillskott) acquisition, acquesto, inric(c)himento;
(arbetsförtjänst) salario, receptas pl;
jur impetration;
kommunens ~ av mark le obtenimento de terra per le communa;
museets senaste ~ le ultime acquisition del museo


förvärva

obtener, procurar;
(anskaffa) acquirer, comprar;
(förtjäna) ganiar;
jur impetrar;
~ kunskaper acquirer cognoscentias/cognoscimentos;
medfödda och ~de behov besonios native e apprendite;
surt ~de pengar moneta durmente ganiate


förvärvare

obtentor, acquiritor, acquisitor


förvärvbar

obtenibile, acquiribile


förvärvsarbeta

executar/facer labor/travalio salariate


förvärvsarbetande

salariate


förvärvsarbete

labor/travalio salariate


förvärvsförmåga

capacitate de ganiar su pan/su vita


förvärvskälla

fundo de salario/de receptas pl


förvärvsliv

vita professional


förvärvsmöjlighet

possibilitate/opportunitate de ganiar su pan/su vita


förväxla

confunder, miscer;
du ~r honom med hans bror tu le confunde con su fratre


förväxling

confusion;
en ~ av namn un confusion de nomines


förväxlingskomedi

teat comedia de intriga


förväxt

multo alte/grande;
(vildvuxen) redevenite salvage [-ad3e], inculte, neglecte


förvålla

causar, occasionar, facer, suscitar


förvållan

intervention;
utan egen ~ sin proprie intervention


förvåna

surprender, stupefacer;
~ sig, ~s stuper, meraviliar


förvånad

surprendite, stupefacte;
(obehagligt förvånad) disconcertate, perplexe, confuse, stupefacte


förvånande|förvånansvärd

(el. förvånansvärd) surprendente, stupefaciente


förvåning

surprisa;
stupefaction;
(obehaglig) disconcertamento, perplexitate, confusion, stupefaction, stupor


förvår

initio/comencio/prime parte del primavera


föryngra

rejuvenescer;
~s rejuvenescer se


föryngrad

rejuvenescite


föryngring

rejuvenescimento


föryngringshuggning

skogsbr deforestation rejuvenescente


föryngringskur

cura de rejuvenescimento, tractamento rejuvenescente


föryngringsyta

skogsbr area de rejuvenescimento


förytliga

banalisar


förytligad

banal, banalisate


förzinka

zincar, galvanisar


förzinkning

zincage [-ad3e], galvanisation


förädla

innobilir;
(förbättra) (a)meliorar, perfectionar;
tekn (raffinera) raffinar;
(rena metaller) (r)affinar


förädling

innobilimento;
(förbättring) (a)melioration, perfectionamento;
tekn (raffinering) raffinamento;
(av metaller) (r)affinamento


förädlingsarbete

(a)melioration


förädlingsindustri

industria de (a)melioration


förädlingsmetod

methodo de (a)melioration


förädlingsprodukt

producto (a)meliorate


föräktenskaplig

antenuptial, prenuptial, preconjugal, premarital;
~t sexuellt umgänge relation sexual prenuptial/premarital/ante le maritage [-ad3e]


förälder

genitor, parente;
som avser ~ paterne, parental, del parentes/del genitores


föräldraansvar

deber parental/del parentes/del genitores


föräldraauktoritet

autoritate paterne/parental


föräldrabalk

jur codice parental/de parentes


föräldradag

(i skola) die/jorno del parentes/del genitores (del alumnos)


föräldrafri

sin controlo paternal;
~ fest festa ubi le parentes es absente


föräldraförening

association de parentes/genitores (del alumnos)


föräldraförsäkring

assecurantia commun que da a un parente le derecto de reciper un compensation salarial si ille/illa resta in casa in connexion del nascentia de un infante


föräldrahem

casa paternal/paterne/del parentes/del genitores


föräldraledighet

permisso/congedo parental/maternal/de maternitate/de paternitate


föräldralös

orphane, sin parentes/genitores;
~t barn orphano


föräldramedverkan

participation parental/del parentes/del genitores (del alumnos)


föräldramord

parricidio


föräldramyndighet

autoritate parental/del parentes/del genitores


föräldramördare

parricida


föräldramöte

reunion del parentes/del genitores (del alumnos)


föräldrapar

parentes, genitores, patre e matre


föräldrapenning

compensation salarial a un parente que resta in casa in connexion del nascentia de un infante


föräldrar

parentes


föräldrarätt

jur derecto parental


föräldraskap

paternitate, maternitate, facto de esser parente(s)


förälska

~ sig inamorar se


förälskad

inamorate, amorose;
upp över öronen ~ follemente inamorate


förälskelse

inamoramento, amorositate;
kortvarig/övergående ~ inamoramento passager [-d3-]


föränderlig

variabile, cambiante, cambiabile, mutabile, inconsistente, instabile, fluctuante;
(obeständig) capriciose, versatile, inconstante, volubile


föränderlighet

variabilitate, mutabilitate, instabilitate, fluctuation;
(obeständighet) capriciositate, versatilitate, inconstantia, volubilitate


förändra

cambiar, modificar, alterar, transformar, mutar;
det ~r sakernas tillstånd isto cambia/altera le cosas;
~s cambiar se, esser cambiate;
tiderna ~s le tempores cambia


förändring

cambio, cambiamento, alteration, modification, transformation, conversion, (trans)mutation;
(metamorfos) metamorphose, metamorphosis, transfiguration


förära

dar, donar


föräring

dono


föräta

~ sig mangiar [-d3-] troppo;
mangiar usque a repletion


föråldrad

antiquate, archaic, obsolete, vetuste;
(omodern) dismodate, passate de moda;
föråldrat ord parola antiquate/archaic/obsolete, archaismo


föråldras

antiquar se, devenir obsolete/antiquate, obsolescer, inveterar;
(komma ur modet) dismodar se, passar de moda


förånga

evaporar, vaporisar;
~s evaporar se, vaporisar se


förångning

evaporation, vaporisation


förångningsmätare

vaporimetro


förår

prime parte del anno;
(vår) primavera


föröda

destruer, ruinar, (de)vastar, demolir, deler, desolar;
(förslösa) dilapidar, dispender, dissipar, guastar, profunder;
~ sin tid dissipar su tempore;
~ sitt arv dilapidar su hereditage [-ad3e]


förödande

destruente, devastante, destructive, devastator, mordace;
få en ~ kritik reciper un critica devastante/destructive/mordace


förödelse

destruction, devastation, demolition, deletion, desolation;
anställa stor ~ facer grande devastationes


förödmjuka

humiliar, mortificar, abassar, degradar;
~ sig humiliar se


förödmjukelse

humiliation, mortification, abassamento, degradation


föröka

augmentar, aggrandir, ampli(fic)ar, accrescer; ~ sig, ~s biol propagar se, reproducer se;
(hastigt) proliferar;
som ~r sig genom delning biol scissipare


förökning

augmento, augmentation, accrescimento, ampli(fic)ation;
biol reproduction, propagation;
(hastig) proliferation;
~ genom delning biol scissiparitate;
som avser ~ biol reproductori


föröva

facer, committer, perpetrar;
~ ett brott committer/perpetrar un crimine


förövare

perpetrator


föröver

sjö al proa, al parte anterior del nave


förövning

exercitio preliminar/preparatori


fösa

chassar [sh-], impeller, pulsar


Advertisement