Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


ö

insula;
bo på en ~ viver in un insula;
konstgjorda ~ar insulas artificial;
obebodd ~ insula deserte;
som rör ~ar insular, insulan;
Ön Man le Insula de Man


ÖB

(överbefälhavare) CG (commandante general/supreme/in chef [sh-])


öbefolkning

population insular


öbo

habitante de un insula, insulario, insulano


öda

dissipar, dilapidar, dispender, guastar, profunder, prodigar;
~ energi dissipar/guastar energia;
~ sin tid dissipar su tempore;
~ sitt arv dilapidar su hereditage [-ad3e]


öde

I s destino, sorte, destination;
(lyckligt) fortuna;
(olyckligt) fato;
(försyn) providentia;
dela någons ~ partir le sorte de un persona;
finna sig i sitt ~ conformar se a su sorte, resignar se;
förtjäna ett bättre ~ meritar un melior sorte;
låta ~t avgöra lassar al destino/al sorte;
lämna någon åt sitt ~ abandonar un persona a su sorte; obevekligt ~ sorte implacabile;
oundvikligt ~ destino/destination ineluctabile/ineludibile, fatalitate;
ta sitt ~ i egna händer esser maestro de su destino;
utmana ~t defiar le sorte;
vara nöjd med sitt ~ esser contente de/con su sorte;
~n och äventyr aventuras, vicissitudes, peripetias;
~ts ironi le ironia del sorte;
~ts nyck un capricio del fortuna;
~ts skiftningar le vicissitudes del fortuna
II adj (tom) abandonate, deserte, desolate;
(avlägsen) abandonate, deserte, isolate, remote, solitari;
(övergiven) abandonate, derelicte


ödegård

ferma abandonate/derelicte


ödekyrka

ecclesia disusate/non usate


ödelägga

destruer, ruinar, (de)vastar, demolir, deler, desolar;
person som ödelägger destructor, devastator, demolitor, desolator;
~ en stad destruer/devastar un urbe;
~ någons liv destruer/ruinar le vita de un persona;
~ sin hälsa ruinar/destruer/demolir su sanitate


ödeläggande

destruente, devastante, destructive


ödeläggelse

destruction, devastation, deletion, demolition, desolation;
(genom brand) ustion;
Karthagos ~ le detruction de Carthago


ödem

med edema


ödemark

loco/region desolate, deserto, terras inculte


ödematös

med edematose


ödesbestämd

fatal


ödesbunden

fatal


ödesdiger

fatal, funeste


ödesdrabbad

infortunate


ödesdrama

drama fatalista


ödesgemenskap

solidaritate, destino commun


ödesgudinna

myt parca, Parca, Moira


ödesmatch

sport match eng [mætsh] de barrage [-ad3e]


ödesmättad

fatal, funeste


ödesstund

hora fatal


ödestimme|ödestimma

(el. ödestimma) hora fatal


ödestragedi

tragedia fatalista


ödestro

fatalismo;
person med ~ fatalista;
som avser ~ fatalista


ödestyngd

fatal, funeste


ödla

zool lacerta, sauro;
egentliga ödlor (familj) lacertidas;
sand~ lacerta agile;
skogs~ lacerta vivipare;
smaragd~ lacerta viride


ödlelik

saurian


ödmjuk

humile, modeste;
tackar allra ~ast! multo obligate!


ödmjuka

~ sig humiliar se


ödmjukhet

humilitate, modestia


ödsla

dissipar, dilapidar, dispender, guastar, profunder, prodigar;
~ energi dissipar/guastar energia


ödslare

dissipator, dilapidator, guastator


ödslig

solitari, isolate


ödslighet

solitate, solitude


öga

oculo;
meteor oculo, centro;
droppa i ett ~ instillar un oculo;
falla i ögonen saltar al oculos;
få upp ögonen för fig comprender;
få ögonen på intervider;
ge någon ögon flirtar [flör-];
gnugga sig i ögonen fricar se le oculos;
göra stora ögon facer grande oculos;
ha blå ögon haber le oculos blau;
ha ett gott ~ till aspirar a;
ha något för ögonen haber in vista; ha svaga ögon haber le vista mal;
ha ögonen med sig mantener/guardar le oculos ben aperte;
hålla ögonen på non perder de vista, vigilar, surveliar;
i mina ögon är det inte viktigt in/secundo mi opinion isto non importa;
inte kunna tro sina ögon non poter creder a su oculos;
kom inte mer inför mina ögon! foras de mi vista!;
med blotta ~t a oculo nude;
med förbundna ögon a oculo bandate;
med öppna ögon a oculos aperte;
mellan fyra ögon inter quatro oculos, de persona a persona;
onda ~t le mal oculo, le fascino;
orkanens ~ le oculo/centro del huracan;
se döden i ögonen vider le morte in facie;
se något med andra ögon mirar/reguardar un cosa con altere oculos;
skämmas ögonen ur sig vergoniar se multo;
sluka med ögonen devorar con le oculos;
som ligger mellan ögonen anat interocular;
som ligger under ögonen anat subocular;
som rör ~ anat ocular, ophthalmic;
stå ~ mot ~ med någon trovar se facie a facie con un persona;
synlig för blotta ~t macroscopic; ute ur ~, ute ur sinne lontan del oculos, lontan del corde;
vara idel ögon och öron esser toto oculos e aures;
~ för ~, tand för tand oculo per/pro oculo, dente per/pro dente;
~ts bindhinna anat conjunctiva


ögla

nodo (currente), lacio


ögna

~ igenom percurrer


ögonaböj|ögonakrök

(el. ögonakrök) immediatemente, al instante, instantaneemente


ögonbad

banio pro le oculos


ögonblick

momento, instante, aperir e clauder de oculos;
det avgörande ~et le momento decisive/crucial;
ett ~! un momento!, un instante!;
för ~et actualmente, al presente;
i ett obevakat ~ in un momento de inattention; i rätt ~ al juste momento;
i samma ~ a/in iste momento;
i samma ~ som justo quando


ögonblicklig

momentanee, instantanee, immediate, prompte


ögonblickligen|ögonblickligt

(el. ögonblickligt) immediatemente, instantaneemente, al instante


ögonblicksbild

foto photo(graphia) instantanee, instantaneo


ögonbryn

anat supercilio;
med buskiga ~ superciliose;
med höjda ~ con le supercilios arcate;
som avser ~ superciliar


ögonbrynsbåge

anat arcada del supercilio


ögonbrynspenna

stilo a/pro supercilios


ögondjur

zool euglena


ögondroppar

med guttas ophthalmic/pro le oculos


ögonfrans

anat ilio


ögonfägnad

placer del oculos


ögonfärg

tinta/color del oculo


ögonglob

anat globo/bulbo ocular/de oculo


ögonhinna

anat conjunctiva


ögonhinneinflammation

med conjunctivitis


ögonhåla

anat orbita, cavitate del oculo, fossa orbital


ögonhår

anat cilio


ögonhöjd

i ~ al altor/altura/nivello del oculos


ögoninflammation

med inflammation del oculo(s), ophthalmia


ögonkast

colpo de oculo, reguardo;
vid första ~et a prime vista


ögonkatarr

med conjunctivitis


ögonklinik

clinica ophthalmic/ophthalmologic


ögonkontakt

contacto visual/per le oculos;
ha ~ med någon excambiar reguardos


ögonlins

anat crystallino;
tekn (lente) ocular


ögonlock

anat palpebra;
nedsjunkning av ~et med ptose, ptosis;
sluta ~en clauder le palpebras;
som avser ~ palpebral;
sänka/öppna ~en abassar/aperir le palpebras


ögonläkare

med oculista, ophthalmologo, ophthalmologista


ögonläkarkonst

med oculistica


ögonmuskel

anat musculo ocular/del oculo


ögonmärke

puncto de mira/de referentia;
ta ~ mirar


ögonmått

ha bra/säkert ~ haber un oculo secur;
efter/med ~ secundo le oculo


ögonprotes

prothese/prothesis ocular, oculo artificial/de vitro


ögonpåsar

anat sacchettos sub le oculos


ögonrörelse

(ofrivillig) med nystagmo


ögonsikte

puncto de mira/de referentia;
ta ~ mirar


ögonsjukdom

med maladia del oculos, ophthalmia


ögonskada

damno a un oculo/al oculos


ögonskenlig

apparente, evidente


ögonskugga

umbra de oculos/de palpebra


ögonskydd

oculiera, paraoculos


ögonspegel

med ophthalmoscopio;
undersökning med ~ ophthalmoscopia


ögonspråk

linguage [-ad3e] del oculos


ögonsten

fig infante multo amate, favorito


ögontand

anat dente ocular


ögontjänare

adulator, flattator


ögontjäneri

adulation, obsequiositate, docilitate


ögontröst

bot euphrasia


ögontusch

mascara


ögonvita

anat blanco de oculo


ögonvittne

teste ocular/presential/visual


ögonvittnesberättelse

ögonvittnesskildring attestation/reporto visual/de un teste ocular/presential


ögonvrå

anat oculo del oculo, canthus


ögrupp

gruppo de insulas


ök

bestia/animal de carga, vetule cavallo


öka

augmentar, (ac)crescer, montar, amplificar, aggrandir;
(i omfång) expander;
(i intensitet) intensificar se;
(i hastighet) accelerar;
(bli värre) aggravar se;
befolkningen ~r le population augmenta;
febern ~r le febre monta/augmenta;
intresset ~r le interesse cresce/augmenta;
~ abnormt snabbt biol proliferar;
~ i styrka/i vikt crescer in fortia/in peso


öken

deserto


ökenartad

desertic


ökendjur

animal del deserto


ökenfauna

fauna del deserto


ökenflora

flora del deserto


ökenfolk

habitantes/population(es) del deserto


ökenfärd

viage [-ad3e] in le deserto


ökenhägring

fata morgana


ökenklimat

climate desertic


ökenkrig

guerra del deserto


ökenlandskap

paisage [-ad3e] desertic


ökenlo

zool caracal


ökenområde

zona desertic


ökenregion

region desertic


ökenros

miner rosa del sablo(s)


ökenräv

zool fennec;
fig officiero experte in le tactica del guerra del deserto (Rommel le Fennec)


ökenråtta

zool ratto del deserto;
fig soldato participante al/in le guerra del deserto in Africa del Nord (al parte militar alliate)


ökensand

sablo/arena del deserto


ökenspridning

desertification


ökenstorm

tempesta desertic


ökenvandring

viage [-ad3e] in le deserto;
fig occupation inutile/sin senso


ökenvind

vento del deserto


ökenväxt

bot planta del deserto


öknamn

(super)nomine injuriose


ökning

augmentation, augmento, crescentia, (ac)crescimento, crescita, incremento


ökänd

de mal fama/mal reputation, malfamate, mal notate


ökändhet

mal fama/reputation


öl

kul bira;
(burk/flaska/glas med öl) (latta/bottilia/vitro de) bira;
brygga ~ facer/fabricar bira;
engelskt ~ ale eng [eil];
ett fat ~ un barril de bira;
ljust/mörkt ~ bira clar/obscur


öla

biber (multe) bira


Öland

Öland (insula svedese)


ölandstok

bot potentilla fructuose


ölback

cassa a/pro bira


ölbryggare

fabricante de bira, birero


ölbryggeri

fabrica de bira


ölbryggning

fabrication de bira


ölburk

latta a/de/pro bira


ölbutelj

bottilia a/pro bira


ölfat

barril a/pro bira


ölflaska

bottilia a/pro bira


ölglas

vitro a/pro bira


ölgubbe

vetule bibitor de bira


ölhall

bireria


öljett

oculetto de metallo


öljäst

levatura de bira


ölkafé|ölkafe

bireria


ölmage

pancia


ölost

kul bibita de bira e lacte cocite


ölpub

bireria


ölsejdel

bicario de bira


ölsinne

humor post consumo/consumption de alcohol;
dåligt/gott ~ mal/bon capacitate de comportar se post un consumo/consumption (minor) de alcohol


ölsjapp

bireria


ölstop

calice a/pro bira


ölstuga

bireria


ölstånka

calice a/pro bira


ölsupa

kul papa/suppa de bira


öltunna

tonna/cupa a/pro bira


ölunderlägg

filtro pro bira


öländsk

ölandese


öländska

1 språk (dialekt) dialecto ölandese 2 (kvinna) ölandesa


ölänning

habitante de Öland, ölandese


ölöppnare

aperi-bottilia


öm

(som vållar smärta) dolorose, pungente;
(kärleksfull) tenere;
(ömtålig) delicate, sensibile;
hysa ~ma känslor amar teneremente;
jag är ~ i fötterna le pedes me dole;
röra vid en ~ punkt fig toccar/facer vibrar le chorda sensibile;
titta ~t på någon reguardar un persona teneremente/con teneressa;
~ punkt fig puncto/question delicate


ömfotad

con pedes pungente


ömfoting

fig novicio


ömhet

(smärta) dolor;
(kärleksfullhet) affection, teneressa


ömhetsbehov

besonio de affection


ömhetsbetygelse

signo de affection


ömhetsbevis

signo de affection


ömhjärtad

(de corde) tenere, (multo) sensibile


ömhjärtenhet

sensibilitate


ömhudad

supersensibile


ömka

compatir, commiserar, haber pietate/compassion de


ömkan

compassion, commiseration, pietate


ömkansvärd

digne de pietate/de compassion, deplorabile, lamentabile, pietose


ömklig

(jämmerlig) miserabile, lamentabile, lacrimabile, lamentose;
(ynkligt liten) paupere, povre, misere


ömklighet

paupertate, povressa, miseria


ömma

(göra ont) doler;
(hysa medkänsla) ~ för haber pietate/compassion de, compatir, commiserar


ömmande

dolorose, irritante;
fig acute, acerbe, amar;
ett ~ fall un caso acute


ömsa

(ex)cambiar de, intercambiar de, (com)mutar, permutar, converter;
~ kläder cambiar de vestimentos;
~ skinn zool cambiar de pelle, mutar (le pelle), spoliar se;
med desquamar se;
~ åsikt cambiar de opinion


ömse

ambe;
på ~ håll/sidor a ambe lateres


ömsesidig

reciproc, mutue, mutual, bilateral


ömsesidighet

reciprocitate, mutualitate


ömsevis

alternativemente


ömsinnad|ömsint

(el. ömsint) (de corde) tenere, (multo) sensibile


ömsinthet

sensibilitate


ömskinnad|ömskint

(el. ömskint) supersensibile


ömskinthet

supersensibilitate


ömsning

zool cambiamento de pelle, muta;
med desquamation


ömsom

alternativemente;
~ varm ~ kall nunc calide nunc frigide


ömtålig

(bräcklig) delicate, tenere, fragile;
(känslig) sensibile, delicate


ömtålighet

(bräcklighet) delicatessa, fragilitate;
(känslighet) sensibilitate, delicatessa


önska

desi(de)rar, voler;
lämna mycket att ~ lassar multo a desirar;
vad ~s? que desira vos?;
~ någon trevlig semester desirar bon vacantia a un persona


önskan

desiro, desiderio, voluntate;
respektera någons önskan respectar le voluntate de un persona;
uppfylla någons ~ exaudir/realisar le desiro/le desiderio de un persona, facer le voluntate de un persona;
uttrycka en ~ exprimer/formular un desiro/un desiderio


önskedröm

sonio in le qual se manifesta un desiro/un desiderio;
(drömbild) ideal, chimera, illusion


önskelista

lista de objectos/cosas desi(de)rate, desiderata lat


önskemål

desiro, desiderio, desideratum lat (pl desiderata)


önskeprogram

radio programma de discos demandate per le auditores, programma de requestas


önskesats

språk modo optative, optativo


önsketänka

prender le desiros/desiderios pro realitate


önsketänkande

velleitate


önsketänkare

persona qui prende le desiros/desiderios pro realitate, velleitario


önsklig

desi(de)rabile


önskning

desiro, desiderio, desideratum lat (pl desiderata)


önskvärd

desi(de)rabile


önskvärdhet

desi(de)rabilitate


öppen

aperte;
(uppriktig) candide, franc, sincer;
(tillgänglig) pervie;
(otäckt) discoperte;
lyssna med ~ mun ascoltar con le/a bucca aperte;
lämna en dörr ~ lassar aperte un porta; ta emot någon med öppna armar reciper un persona a bracios aperte/con le bracios aperte;
under ~ himmel a celo aperte;
~ bil/båt auto(mobile)/barca discoperte;
~ eld foco nude;
~ fråga question aperte;
~ för nya idéer pervie a nove ideas;
~ marknad mercato libere;
~ psykiatrisk vård cura psychiatric aperte;
~ sjö alte mar;
~ vagn carrossa discoperte;
~ vokal språk vocal aperte;
~ vård sociol tractamento durante habitation libere in le societate;
öppet brev lettera/littera aperte;
öppet fängelse prision aperte;
öppet köp compra annullabile;
öppet mästerskap sport campionato aperte, open eng [oupön]


öppenhet

franchitia, sinceritate, apertura


öppenhjärtig

franc, sincer, aperte, ingenue, candide


öppenhjärtighet

franchitia, sinceritate, ingenuitate, candor, candidessa


öppenvård

med cura/tractamento polyclinic


öppethållande|öppethållning

(el. öppethållning) se öppettid


öppettid

horas/horario de apertura de servicio/de commercio


öppna

aperir;
(börja) aperir, comenciar;
(inviga) inaugurar;
(veckla ut) displicar;
~ balen aperir/comenciar le ballo;
~ en debatt/en diskussion aperir/comenciar un debatto/un discussion;
~ eld aperir le foco;
~ en bok/en dörr/en flaska aperir un libro/un porta/un bottilia;
~ en utställning inaugurar un exposition;
~ ett brev/ett konto aperir un lettera/littera/un conto;
~ sig aperir se;
~ ögonen på någon fig aperir le oculos a un persona


öppnande

apertura;
(invigning) inauguration;
riksdagens ~ le apertura del parlamento;
vid testamentets ~ al apertura del testamento;
~t av en utställning le inauguration del exposition


öppnare

aperitor;
(för konservburkar) aperi-lattas;
(för flaskor) aperi-bottilias, discapsulator


öppning

(öppnande) apertura;
(invigning) inauguration;
(öppen plats) apertura, spatio libere;
(hål) foramine;
(mellanrum) intervallo, hiato;
(mynning) orificio;
med (tömning) evacuation


öppningsanförande

discurso inaugural/de inauguration/de apertura


öppningsbalans

ekon balancio initial/de apertura


öppningsbar

aperibile


öppningsbud

prime offerta


öppningsceremoni

ceremonias inaugural


öppningsdag

die de apertura


öppningsdrag

prime movimento


öppningshögtidlighet

ceremonias inaugural


öppningsnotering

ekon quotation de apertura


öppningspris

ekon precio initial/de apertura


öppningstal

discurso inaugural/de inauguration/de apertura


ör

(banco de) gravella


öra

aure;
(handtag) ansa;
dra öronen åt sig fig presentir un periculo (e prender cautela);
försedd med ~ ansate;
gå in genom det ena ~at och ut genom det andra entrar in un aure e exir del altere;
ha ~ för musik haber le aure musical;
inte kunna tro sina öron non poter creder a su aures;
inte vara torr bakom öronen fig non esser sic detra le aures, esser juvene e inexperte;
lyssna med ett halvt ~ ascoltar distractemente;
låna någon sitt ~ fig prestar le aure a un persona;
predika för döva öron predicar in le deserto;
spetsa öronen tender le aures;
tala för döva öron parlar pro surdos/pro le pariete;
vara döv på ett ~ esser surde de un aure;
vara förälskad/skuldsatt upp över öronen esser inamorate/indebitate usque al aures;
vara idel ~ esser tote aures


örclips

se öronclips


öre

num oere, öre, cent, kopeka;
utan ett rött ~ sin un kopeka ry


Örestad

le regiones urban a ambe lateres del Sund, Ørestad/Örestad

Öresund

le Sund, (le stricto de) Øresund/Öresund


öresvin

zool tursiops truncate


örfil

claffo, colpo al gena;
/ge en ~ reciper/dar un claffo


örfila

dar un claffo


örhänge

pendente de aure;
fig melodia popular, hit eng


örike

regno insular


öring

zool salmon tructa, tructa salmonate


örlog

mil guerra, bello


örlogsbas

mil base naval/de guerra


örlogsfartyg

mil nave/bastimento de guerra, nave de combatto


örlogsflagga

mil bandiera de guerra


örlogsflotta

mil marina/flotta de guerra, armada, armea naval


örlogshamn

mil porto militar


örlogskapten

mil locotenente commandante


örlogsman

mil nave/bastimento de guerra, nave de combatto


örlogsskepp

mil nave/bastimento de guerra, nave de combatto


örlogsvarv

mil arsenal


örn

zool, herald aquila;
som rör ~ar aquilin


örnblick

oculos de aquila, reguardo aquilin


örnbo

nido de aquilas


örnbräken

bot filice aquilin, pteridio


örngott

copertura de cossino de capite/de testa


örnnäbb

naso aquilin


örnnäsa

naso aquilin


öron-näs-halssjukdomar|öron|näs|halssjukdomar

läran om ~ med otorhinolaryngologia;
som avser ~ otorhinolaryngologic;
specialist på ~ otorhinolaryngologista


öronbedövande

assurdante, horrisone


öronclips

(el. öronclips) clips eng


öronformig

auriforme


örongam

zool torgo


örongång

anat conducto auditori


öroninflammation

med infection aural, inflammation del aure(s), otitis


öronkatarr

med otosalpingitis


öronlapp

coperi-aure


öronläkare

aurista, otologo, otologista


öronlös

sin ansa(s)


öronmanet

zool aurelia aurita lat


öronmussla

anat concha pavilion auricular;
tekn telephono auricular


öronmärka

marcar al aure


öronmärke

marca al aure


öronmärkt

fig reservate (pro un scopo/fin special)


öronpropp

(skyddspropp) protege-aures;
(vaxpropp) cerumine, cera de aures;
tekn telephono auricular


öronsjukdom

maladia auricular/del aure;
läran om örat och ~ar med otologia;
som avser örat och ~ar otologic


öronskydd

protege-aures


öronsnibb

se örsnibb


öronsnäcka

anat concha pavilion auricular;
tekn telephono auricular


öronspecialist

med aurista, otologo, otologista


öronspegel

otoscopio


öronspottkörtel

anat parotide;
inflammation i ~n med parotiditis


öronsusning

med tinnitus


örontrumpet

anat tubo/trompa de Eustachio


örontrumpetinflammation

med otosalpingitis


öronvax

med cerumine, cera de aures


öronvittne

teste auricular


örring

anello de aure


örsnibb|öronsnibb

(el. öronsnibb) anat lobo/lobulo de aure, auricula


örsopp

bot suillo bovin


örsprång

med dolor de aure, otalgia


örsted

fys oersted da


ört

bot herba;
som rör ~er herbal, herbacee


örtagård

horto, jardin


örtagårdsmästare

jardinero, horticultor


örtblad

bot folio floral


örtbod

herboristeria


örtdekokt

decoction de herbas medicinal, infusion, tisana


örtkrydda

kul herba


örtsalt

kul sal aromatisate


örtsamling

herbario


örtte

kul infusion de herbas medicinal, tisana


örtug

num oertug, örtug sv


ös

(kraft/fart) fortia;
(ståhej) caso, fanfar, ruito, ostentation


ösa

haurir;
~ ner (om regn) pluver torrentialmente;
~ på (belasta) cargar troppo, supercargar;
(ta i för fullt) travaliar/laborar/sonar forte/con grande fortia;
~ upp soppa servir suppa;
~ ur (ex)haurir, vacuar;
~ ur sig otidigheter usar un torrente de injurias/invectivas;
~ ut pengar dilapidar moneta


öskar

vaso de haurir


ösregn

pluvia torrential, diluvio


ösregna

pluver torrentialmente, diluviar


össkopa

vaso de haurir


öst

I s est;
segla från ~ till väst navigar del est al west;
vinden blåser från ~ le vento suffla del est
II adv mot ~ al est/oriente;
~ från/om al est/oriente de


Östafrika

Africa Oriental


östafrikansk

de Africa Oriental


östan

I adv al est/oriente;
~ om sol och västan om måne al est del sol e al west del luna
II s vento del est


östanfläkt

brisa del est


östanom

al est de


östanvind

vento del est


Östasien

Asia Oriental


östasiatisk

est-asiatic


Östberlin

hist Berlin Oriental


östblocket

le bloco oriental/sovietic, le paises del est


östblocksstat

pais del est


öster

I s est, oriente;
Fjärran Östern Le Oriente Extreme;
Mellersta Östern Le Oriente Medie
II adv ~ om al est/oriente de


östergök

cucu que crita del est


österifrån

del est


Österlandet

le Oriente, le Levante


österled

i ~ in le est


österländsk

oriental, levantin, oriente


österlänning

oriental


österpå

verso le/al est


österrikare

austriaco


Österrike

Austria


österrikisk

austriac


österrikiska

1 (folkmål) dialecto austriac 2 (kvinna) austriaca


östersjöfart

traffico baltic


östersjöhamn

porto baltic


östersjöhandel

commercio baltic


Östersjön

le Mar Baltic, le Baltico


östersjöstat

stato baltic


österut

verso le/al est


österöver

al est/oriente


Östeuropa

Europa Oriental/del Est


östeuropeisk

del Europa oriental/del est


östeuropé|östeurope

europeo oriental/del est


Östfalen

Estfalia;
~ och Västfalen Falia


östfalisk

estfalian, estfalic


östfront

fronte oriental/del est


östgavel

faciada est


östgot

hist ostrogotho


östgotisk

hist ostrogothic


östgräns

frontiera oriental


östkant

latere est/oriental


östkust

costa est/oriental


östlig

oriental, del est


östnordisk

est-nordic


östpå

al est/oriente


östra

oriental, del est


östrogen

I s fysiol estrogeno
II adj fysiol estrogene;
~t hormon hormon estrogene, estrogeno


östromersk

roman del oriente, byzantin


östron

fysiol estron, folliculina


östsida

latere est/oriental


öststat

stato del est


öststatsland

pais del est


östtysk

hist est-german


Östtyskland

hist Germania Oriental/del Est;
invånare i ~ est-germano, germano del est


östvart

verso le est/le oriente


östzon

zona oriental


östöver

al est/oriente


öva

(träna) exercer, exercitar, practicar, trainar;
(utöva) exercer;
~ in studiar;
~ makt exercer poter;
~ sig i simning facer exercitios de natation;
~ skalor mus practicar scalas;
~ upp sitt minne exercer/excercitar su memoria


övad

dextre, dextere, experte


över

I prep super, sur, supra;
(mer än) plus de;
(angående) concernente, re, super, sur, quanto a, relative a;
(på andra sidan) trans, ultra;
(via) per, via;
en biografi ~ Strindberg un biographia super Strindberg;
en karta ~ Paris un mappa de Paris;
gå ~ gatan transversar le strata;
gå ~ gränsen passar le frontiera;
gå ~ stag sjö virar/cambiar de bordo;
gå ~ styr (gå omkull) cader (a terra);
(göra konkurs) faller;
gå ~ ända cader (a terra);
hoppa ~ ett hinder saltar un obstaculo;
man ~ bord! homine in mar!;
stå ~ (vänta) attender un nove torno;
stå ~ någon esser superior a un persona;
tvärs ~ trans, al altere latere de, al transverso de, in facie de;
vara ~ de sextio haber passate le sexanta;
~ all förväntan ultra omne sperantia;
~ bergen trans/ultra le montes;
~ en lång period super un longe periodo;
~ havet supra le nivello del mar;
~ huvud taget in general, del toto;
~ hövan immoderatemente, excessivemente, extrememente, exraordinarimente;
~ lag in general;
~ land per terra;
~ och under bordet super e sub le tabula;
~ sig given desperate;
~ tusen kronor plus de mille coronas
II adv (förbi) passate, finite;
(resterande) remanente, restante;
det blev lite pengar ~ il restava/remaneva un pauco/poco de moneta;
faran/regnet är ~ le periculo/le pluvia ha passate


överadjutant

adjutante superior


överaktiv

superactive, hyperactive


överallt

ubique, ubicunque, in tote locos/tote partes


överambitiös

excessivemente/troppo ambitiose


överanstränga

supercargar, cargar troppo;
~ sig laborar/travaliar troppo, abusar su fortias


överansträngd

(fysiskt) supercargate;
(psykiskt) extenuate per excesso de travalio/de labor


överansträngning

(fysisk) supercarga;
(psykisk) fatiga/tension excessive, abuso del fortias


överantvarda

dar, livrar, remitter


överarbeta

(bearbeta alltför noggrant) revisar troppo excessivemente;
(omarbeta och förbättra) revider, emendar, remanear


överarm

anat bracio/brachio superior


överarmsben

anat humero


överarmsmuskel

anat musculo bracial/del bracio superior;
(biceps) bicipite


överbalans

ta ~en perder le equilibrio (e cader a terra)


överbalanserad

ekon;
~ budget budget eng [bad3it] con un surplus fr [syrply]


överbefolkad

superpopulate


överbefolkning

superpopulation, excesso de population


överbefälhavare

(ÖB) mil commandante general/supreme/in chef [sh-] (CG), generalissimo


överbegåvad

superdotate


överbelagd

(överfull) troppo reimplite, reimplite usque al bordo, replete, disbordante;
(om hotell) superreservate;
(om sjukhus) supercargate


överbelasta

supercargar


överbelastning

supercarga


överbeläggning

(på hotell) superreservation;
(på sjukhus) supercarga


överbemanna

haber un excedente de personal


överbemanning

excedente de personal


överbeskydda

proteger excessivemente


överbetala

superpagar


överbetalning

superpaga


överbetona

accentuar/punctuar troppo forte


överbetoning

accentuation troppo forte


överbett

anat prognathismo/prognathia maxillar


överbetyg

nota super norma/super standard eng [stændöd]


överbevisa

(övertyga) convincer, (per)suader;
jur declarar culpabile


överbevisning

conviction, convincimento, persuasion;
jur verdicto de culpabilitate


överbibliotekarie

bibliothecario principal/in chef [sh-]


överbjuda

facer un melior offerta, superofferer


överblick

vista/vision general, supervista, panorama


överblicka

haber un vista general/global, supervider


överblickbar

fig estimabile, evalutabile, calculabile


överbliven

restante, remanente, residue, residual


överblommad

que ha cessate de florar/de florer, disflorescente


överboka

superreservar


överbokning

superreservation


överbord

falla ~ cader de bordo;
kasta ~ jectar in mar;
man ~! homine in mar!


överborgmästare

(i London) Lord Mayor eng [lå:d mäö]


överbringa

remitter, dar, livrar, portar;
(meddela) communicar, transmitter, passar;
~ ett budskap transmitter un message [-ad3e]


överbringare

portator, transmissor, communicator


överbroa

construer/jectar un ponte super


överbrygga

construer/jectar un ponte super, pontar;
fig conciliar;
~ motsättningar conciliar duo opiniones divergente


överbryggning

construction de un ponte


överbud

(högre bud) melior offerta;
(alltför högt bud) offerta troppo alte


överbyggnad

superstructura


överbädd

lecto superior


överceremonimästare

prime maestro de ceremonia(s)


överciviliserad

supercivilisate, sophisticate, troppo raffinate


överdel

parte superior/de supra


överdimensionera

dar troppo grande dimensiones


överdirektör

director general


överdomare

jur judice soveran/supreme;
sport arbitro


överdomstol

jur corte soveran


överdos

dose/dosis excessive/troppo forte, overdose eng [ouvödous]


överdosering

superdosage [-ad3e]


överdrag

inveloppe, copertura;
ekon debita bancari


överdragskläder

costume de travalio


överdramitisera

dramatisar exaggeratemente/excessivemente, exaggerar


överdrift

exaggeration, amplification, excesso, dismesura, exorbitantia, extravagantia, ultrantia


överdriva

exaggerar, amplificar, exorbitar, ultrar


överdriven

exaggerative, excessive, dismesurate, exorbitante, extravagante, sin moderation, immoderate, intemperate


överdäck

sjö ponte superior/principal


överdängare

persona brillante, asse, maestro


överdåd

luxo, excesso, fasto, fastuositate, extravagantia, prodigalitate, profusion, exuberantia


överdådig

luxuose, luxuriose, excessive, extravagante, profuse, exuberante


överdödlighet

mortalitate troppo alte, supermortalitate


överemotionell

supersensibile


överens

de accordo;
få att stämma ~ assimilar, uniformar;
komma ~ poner se de accordo;
komma ~ om contraher;
stämma ~ congruer, concurrer, corresponder (a), coincider (con), concordar (con);
vara ~ esser de accordo, concordar


överenskomma

convenir, accordar, concordar


överenskommelse

accordo, convention, contracto, pacto, tractato;
(kompromiss) compromisso;
muntlig ~ contracto verbal;
skriftlig ~ accordo per scripto;
säga upp en ~ denunciar un tractato;
träffa en ~ concluder un tractato;
underteckna en ~ signar un tractato


överensstämma

congruer, concurrer, corresponder (a), coincider (con), concordar (con)


överensstämmande

analoge, analogic, (cor)respondente, concordante, concorde, conforme, congruente, compatibile, coincidente, coincidental, equivalente;
ej ~ incongruente, incongrue


överensstämmelse

analogia, concordantia, concurrentia, conformitate, congruentia, congruitate, correspondentia, compatibilitate, coincidentia, equivalentia;
bringa i ~ conformar;
bristande ~ incongruentia, incongruitate;
i ~ med secundo, conforme a


överetablering

establimento troppo extensive


överexekutor

executor supreme


överexploatera

excessivemente exploitar


överexploatering

exploitation excessive


överexponera

foto superexponer


överexponering

foto superexposition, excesso de exposition


överfall

attacco, assalto;
väpnat ~ attacco/assalto armate/a mano armate


överfalla

attaccar, assaltar, assalir


överfart

(färd) transversata, passage [-ad3e];
tekn viaducto


överfet

multo/troppo grasse, obese


överflyga

volar super, transversar in avion


överflygla

(överträffa) superpassar, exceder, superar;
mil incircular


överflytta

transportar, transferer, tranlatar, transmitter


överflyttning

transporto, transferimento, translation, transmission


överflöd

abundantia, copia, copiositate, exuberantia, affluentia, luxuria, luxurantia, profusion, plenitude, opulentia;
finnas i ~ superabundar;
i ~ a profusion;
stort ~ superabundantia


överflöda

abundar, disbordar


överflödande

abundante, copiose, exuberante, affluente, luxuriose, luxuriante, profuse, disbordante;
en ~ måltid un repasto abundante/copiose;
vara ~ vänlig abundar/disbordar de amabilitate


överflödig

superflue, redundante, superabundante, excedente


överflödighet

superfluitate, redundantia, superabundantia, superfetation


överfrakta

transportar


överfull

troppo reimplite, reimplite usque al bordo, disbordante, replete;
vara ~ disbordar


överfurir

mil subofficiero


överfylla

congerer;
(med mat) ingorgar, satiar excessivemente


överfylld

troppo reimplite, reimplite usque al bordo, disbordante, replete;
vara ~ disbordar


överfyllnad

congestion;
(av mat) ingorgamento, satietate excessive


överfärd

transversata, passage [-ad3e]


överfärja

transportar per ferry-boat eng [feribout]


överfångsglas

vitro coperte de un strato/de stratos vitrose colorate


överföra

(överflytta) transportar, transferer, translatar, transmitter;
(tolka) interpretar;
(översätta) traducer, translatar;
med (smitta) transmitter, inocular;
ekon remitter, versar, transferer;
~ blod med transfunder sanguine;
~ pengar remitter/versar/transferer moneta;
~ till annan kod data converter;
~ till annat återgivningssystem transcriber;
~ till/från svenska traducer/translatar in/ab svedese


överförbar

transportabile, transferibile, transmissibile;
(översättbar) traducibile;
data convertibile


överförbarhet

transportabilitate, transferibilitate, transmissibilitate;
traducibilitate;
data convertibilitate


överförd

figurative;
i ~ bemärkelse in senso figurate, metaphoricamente


överförenkling

simplismo;
person som använder ~ar simplista;
som utmärker/utmärks av en ~ simplistic, simplista


överförfinad

troppo raffinate


överförfining

raffinamento exaggerate


överförfriskad

ebrie


överföring

transporto, transferimento, translation, transmission;
(tolkning) interpretation;
(översättning) traduction, translation;
(till annat kodsystem) transcription;
med (besmittning) transmission, inoculation;
ekon remissa;
~ av blod med transfusion de sanguine;
~ av pengar remissa de moneta;
~ till annan kod data conversion;
~ till/från svenska traduction/translation in/ab svedese


överföringsbild

autocollante


överföringspapper

papiro autographic


överförmyndare

jur homine de confidentia qui controla le administration de un tutor/de un curator


överförsäkra

superassecurar


överförsäkring

superassecurantia


överförtjust

incantate, ecstatic, extatic, euphoric, exultante


överge

abandonar, quitar, (de)relinquer, partir de;
(lämna i sticket) quitar, abandonar, deserer, desertar;
~ en plan abandonar un plano;
~ ett skepp abandonar un nave;
~ sin familj abandonar/deserer/desertar su familia


övergiven

abandonate, deserte, desolate;
(ensam) abandonate, deserte, solitari, isolate


övergivenhet

abandono, abandonamento;
(ensamhet) solitude, isolamento


övergjuta

transfunder, transvasar, versar


överglänsa

superar/superpassar in brillantia, eclipsar


övergrepp

delicto, transgression, infraction, offensa, attentato;
allvarligt ~ delicto grave;
ett ~ mot traditionen un offensa al tradition;
mindre ~ delicto minor, peccadilio, peccatilio


övergripande

general, universal, global


övergå

passar;
~ i andra händer passar in/a altere manos;
~ till annan tro rel converter se


övergående

passager [-d3-], momentanee, temporari, de breve duration/durata, ephemere, fugace, fugative, transitori;
av ~ natur de character passager;
~ regn breve pluvia, pluvia passager


övergång

passage [-ad3e], transition;
järnv passage a nivello (ferroviari);
obevakad ~ passage a nivello non protegite/non guardate/non signalisate;
(förändring) cambio, mutation;
plötslig ~ transition brusc


övergångsbestämmelse

disposition transitori/transitional


övergångsbesvär

med embarasso climacteric


övergångsbiljett

billet de cambio/de correspondentia


övergångsform

forma intermediari/transitori/transitional/de transition


övergångsperiod

periodo transitori/transitional/de transition, interim


övergångsskede

phase transistori/transitional/de transition


övergångsstadium

stadio transitori/transitional/de transition


övergångsstat

ekon salario/paga reducite/de disponibilitate


övergångsställe

passage [-ad3e] pro pedones/zebrate


övergångssumma

sport summa/amonta del transferentia


övergångstid

tempore/epocha intermedie/intermediari/transistori/transitional/de transition


övergångszon

zona de transition


övergångsålder

(för kvinnor) med periodo climacteric, climacterio


övergöda

superalimentar


övergödning

superalimentation


övergödsling

lantbr top-dressing eng [tåpdresing]


överhala

sjö examinar e reparar (un nave)


överhalning

sjö (krängning) movimento oscillante/oscillatori (de un nave);
(översyn) examination e reparation (de un nave);
fig reprehension, reprimenda;
ge en ~ dar un reprimenda, reprimendar


överhand

avantage [-ad3e], superioritate, prevalentia;
ta ~ prevaler, vincer, superar


överhet

autoritate(s) (public), governamento, poter, stato, magistratos, magistratura


överhetlig

del autoritate(s)/governamento/magistratos/magistratura, governamental, magistral


överhetsperson

official, functionario (public)


överhetta

calefacer troppo, supercalefacer


överhettning

supercalefaction


överhopa

coperir, supercargar, bombardar;
vara ~d med arbete esser supercargate de labor/de travalio, seder in labor/travalio usque al aures;
~ med frågor bombardar de questiones;
~ med gåvor coperir de presentes


överhoppad

omittite, preterite, saltate


överhud

anat epidermis, cuticula


överhudstransplantation

med graffo epidermic


överhus

pol (i England) Camera de Pares


överhuvud|över huvud|huvud

I s capite, testa, director, principal, chef [sh-], rector;
familjens ~ le capite/testa/chef/de familia, pater familias lat
II överhuvud, över huvud adv del toto, in general


överhuvudtaget|över huvud taget|huvud|taget|överhuvud taget|överhuvud

(el. över huvud taget, överhuvud taget) del toto, in general


överhäng

parte saliente, projection;
sjö balustrada, palissada


överhängande

(nära förestående) proxime, imminente;
(hotande) instante, menaciante, imminente;
(brådskande) urgente, imperiose, pressante;
~ behov besonio urgente/imperiose;
~ fara periculo imminente/instante;
vara ~ (nära förestående) esser proxime/imminente;
(brådskande) esser urgente, urger


överhöghet

autoritate/poter supreme, soveranitate, suprematia


överhölja

coperir;
~ med ärebetygelser coperir de honores


överhövan

troppo


överila

~ sig ager hastivemente/prematurmente/sin reflexion, precipitar se


överilad

inconsiderate, prematur, hastive, precipite


överilning

precipitation, haste excessive


överingenjör

ingeniero in chef [sh-]


överinseende

controlo supreme, supervision, superintendentia;
under ~ av sub le supervision de, supervisate per;
utöva ~ supervisar


överinspektör

inspector general


överinstans

instantia supreme


överintelligent

exceptionalmente intelligente


överintendent

(vid museum) director general


överisad

coperte/coperite de glacie


överisning

glaciation


överjag

psyk superego


överjordisk

supraterrestre, extramundan, superne, supernal, celeste, divin


överjägmästare

maestro venator


överjäsning

(vid öltillverkning) levatura a alte temperatura


överkant

parte/latere/facie superior/de supra;
i ~ troppo, excessivemente, exaggeratemente


överkapacitet

capacitate excessive, excesso de capacitate, supercapacitate


överkast

copertura (de lecto)


överklaga

jur appellar


överklagande|överklagning

(el. överklagning) jur appello, appellation, recurso


överklagningsrätt

jur derecto de appello/de recurso


överklass

classe superior


överklassare

persona del classe superior


överklassig

del classe superior


överklivning

litt enjambement fr [a)3a)bma)]


överkläda

coperir, drappar, tapissar


överkläder

supertotos


överkomlig

(om hinder) superabile, surmontabile;
(om pris) rationabile, moderate


överkommando

alte command(ament)o, command(ament)o supreme


överkommendant

commandante supreme/general/in chef [sh-], generalissimo


överkommersialiserad

troppo commercialisate


överkompensation

supercompensation


överkompensera

supercompensar


överkompensering

supercompensation


överkonsumtion

superconsumo, superconsumption


överkorsning

cruciamento


överkragning

arkit copertura de un apertura mural minor ubi le strato de petras superior sali un pauco/poco super le strato inferior, supercopertura


överkritisk

hypercritic;
fys supercritic;
~ person hypercritico;
~t system fys (vid kärnklyvning) systema supercritic


överkropp

anat parte superior del corpore, busto, torso


överkucku

capite, testa, maestro chef [sh-]


överkultiverad

excessivemente/troppo cultivate


överkurs

(i skolan) curso complementari;
ekon agio it [ad3å]


överkvalificerad

excessivemente/troppo qualificate


överkäke

anat maxilla superior


överkäksben

anat osso maxillar superior


överkänslig

hypersensibile, supersensibile, sensitive;
med (allergisk) allergic;
~ mot med allergic a


överkänslighet

hypersensibilitate, supersensibilitate, idiosyncrasia;
med (allergi) allergia, anaphylaxia, hyperesthesia;
~ mot med allergia a


överkörd

(och skadad) passate super;
fig negligite


överlag

generalmente, in general, de costume, vulgo


överlagd

deliberate, ben ponderate, premeditate, ben meditate;
(uppsåtlig) voluntari, deliberate, intentional, intentionate, premeditate;
överlagt mord assasinato premeditate


överlagra

geol stratificar super


överlakan

drappo (de lecto) superior/de supra


överlappa

imbricar, coperir partialmente, superponer, coincider in parte


överlappning

imbrication, superposition


överlast

supercarga


överlasta

supercargar, cargar troppo


överledning

fys supraconduction, supraconductivitate;
som avser ~ supraconductive, supraconductibile


överleva

superviver a;
(bli bestående) perdurar;
~ en katastrof superviver a un catastrophe;
~ någon/något superviver a un persona/a un cosa


överlevande

supervivente


överlevnad

superviventia


överlevnadsförmåga

capacitate de superviventia


överlevnadskurs

curso de superviventia


överlevnadsmöjlighet

possibilitate de superviventia


överliggare

arkit lintel;
fig studente/studiante academic perpetue/perpetual


överlista

vincer per astutia, circumvenir, dupar, attrappar


överljud

fys hypersono;
som avser ~ hypersonic, supersonic


överljudd

in alte voce, multo/troppo ruitose


överljudshastighet

fys velocitate supersonic


överljudsplan

avion supersonic


överlopps

till ~ superflue


överloppsenergi

energia superflue


överloppsgärning

opera superflue


överlupen

(övervuxen) coperite;
(överhopad) supercargate, coperite;
vara ~ med arbete esser supercargate de labor/de travalio, seder in labor/travalio usque al aures


överlycklig

multo felice, felicissime


överläge

position favorabile, suprematia;
vara i ~ haber le avantage [-ad3e]


överlägga

conferer, consultar, deliberar


överläggning

conferentia, consulta, consultation, deliberation


överläggsblad

transparente pro retroprojector


överlägsen

superior, preeminente, supereminente;
(högdragen) arrogante, superciliose, vanitose, orgoliose, disdignose;
helt ~ precellente


överlägsenhet

superioritate, suprematia, preeminentia;
(högdragenhet) arrogantia, vanitate, orgolio, disdigno;
total ~ precellentia


överläkare

(avdelningsläkare) medico (in) chef [sh-];
(klinikchef) director medico


överlämna

remitter, dar, livrar, presentar;
~ ett telegram presentar un telegramma;
~ sig render se, capitular;
~ åt slumpen lassar al hasardo


överlämnande

livration


överläpp

anat labio superior


överlärare

hist maestro superior, rector


överlåta

ceder, devolver, remitter, transmitter, translatar;
jur ceder, delegar, transferer


överlåtbar

jur cessibile, transferibile


överlåtelse

transmission, transferentia, transferimento, translation;
jur cession, devolution, transferentia, transferimento, translation


överlåtelsebrev

lettera/littera de transferentia/de transferimento/de transmission


överlåtelsehandling

acto de cession


överlöpare

desertor, transfuga


övermaga

(högfärdig) arrogante, presumptuose, pretentiose, superbe, gloriose;
jur (omyndig) minor (de etate)


övermakt

(överlägsen makt) dominantia, suprematia, superioritate (de fortia), prepotentia, prevalentia, preponderantia;
(överlägsenhet i antal) superioritate numeric, fortias superior;
jur fortia major


överman

superior


övermanna

vincer, subjugar;
~s succumber al numero;
~s av sömnen esser vincite per le somno, succumber al somno


övermod

temeritate, audacia


övermodig

temerari


övermogen

troppo matur, supermatur, maturissime


övermognad

maturitate excessive


övermorgon

i ~ postdeman


övermäktig

dominante;
(i styrka) superior in fortia;
(i antal) superior in numero;
frestelsen blev henne ~ illa esseva vincite per le tentation, illa succumbeva al tentation


övermänniska

superhomine


övermänsklig

superhuman;
~t arbete labor/travalio herculee


övermänsklighet

superhumanitate


övermätt

excessivemente satiate


övermätta

satiar excessivemente;
kem supersaturar


övermättad

kem supersaturate


övermättnad

satietate excessive;
kem supersaturation


övermättning

kem supersaturation


övermått

excesso, excedente, plethora, exuberantia, superabundantia, surplus fr [syrply]


övermåttan

excessivemente, extrememente


övernationell

supranational


övernatta

passar le nocte, pernoctar


övernattning

pernoctation


övernaturlig

supernatural, preternatural, supermundan, occulte


övernervös

multo nervose, hysteric;
~ person hysterica, hysterico


övernitisk

excessivemente/troppo zelose


övernog

plus que (as)satis/bastante/sufficiente


överord

exaggeration, amplification, excesso, ultrantia;
(skryt) fanfaronada


överordnad

superior;
~ person superior, chef [sh-];
~ sats språk phrase/proposition principal/independente


överordning

ordine superior


överpris

precio excessive


överproducera

superproducer


överproduktion

superproduction, production excessive


överrabbin

granrabbino


överrabbinat

granrabbinato


överraffinerad

sophisticate


överraska

surprender


överraskning

surprisa


överraskningsanfall

mil attacco impreviste/per surprisa/de surprisa


överreagera

reager troppo intensivemente


överrede

(på bil) carrosseria


överreklamerad

annunciate/presentate in parolas troppo positive


överrepresentation

superrepresentation


överrepresenterad

superrepresentate


överresa

transversata, passage [-ad3e]


överretad

superexcitate


överretbar

superexcitabile


överretbarhet

med hyperesthesia


överretning

superexcitation


överriggad

sjö que ha un area de velas troppo grande con relation al navigabilitate del veliero


överrock

supertoto, paletot fr [palto], surtout fr [syrtu], ulster eng [alstö]


överrumpla

surprender, attaccar per surprisa


överrumpling

surprisa;
mil attacco per surprisa;
genom ~ per surprisa


överräcka

dar, livrar, remitter, passar, presentar


överräckning

livration, presentation


överränta

ekon interesse punitive/de penalisation


överrätt

jur corte superior


överrösta

critar plus forte que, dominar per su critos


övers

inte ha mycket till ~ för någon/något non appreciar multo un persona/un cosa;
till ~ restante


överse

controlar;
~ med haber considerantia con/indulgentia pro, indulger


överseende

I adj indulgente
II s considerantia, indulgentia;
ha ~ med haber considerantia con/indulgentia pro, indulger


översegling

transversata al vela


översexualiserad

med hypersexualisate


översida

parte/latere/facie superior/de supra, superfacie, superficie


översiggiven

desperate


översikt

(sammanfattning) compendio, epitome, exposito, inventario, recapitulation, summa, summario, summarisation, résumé fr [rezyme], synopse, synopsis;
(överblick) vista/vision general, supervista, panorama;
göra en ~ compendiar;
person som sammanställer en ~ compendiator


översiktlig

clar, ben ordinate, synoptic, schematic, compendiose


översiktlighet

ordinantia/disposition clar, claritate


översiktskarta

mappa/carta general


översiktstabell

tabella/tabula synoptic


översiktsutställning

exposition/exhibition special;
(över en konstnär) retrospectiva


översinnlig

supermundan, suprasensibile, oculte;
fil supernatural, metaphysic, transcendente


översittaraktig

arrogante, dominante


översittare

arrogante, tyranno, despota;
spela ~ intimidar, tormentar


översittarfasoner

ha ~ comportar se arrogantemente


översitteri

arrogantia, tyrannia, despotismo


överskatta

supervalutar, superestimar


överskattning

supervalutation, superestimation


överskeppa

transportar/expedir/inviar per nave, inviar per via maritime


överskeppning

transporto/transportation/expedition/invio per nave, invio per via maritime


överskjuta

(överstiga) exceder a


överskjutande

(ytterligare) secundari, additional, extra


överskott

excesso, excedente, surplus fr [syrply];
ekon profito, ganio


överskottsenergi

excesso de energia, energia excedente


överskottslager

surplus fr [syrply]


överskrida

exceder, (ultra)passar, transcender, transgreder, transgressar, infringer;
~ en gräns passar un limite;
~ hastighetsgränsen exceder le velocitate maximal/maxime/limite, exceder le limite del velocitate;
~ sina befogenheter ultrapassar su competentias


överskridning

excesso, transgression, infraction


överskrift

titulo, testa, capite, rubrica


överskruv

sport topspin eng [tåpspin]


överskugga

adumbrar;
fig eclipsar


överskuggning

adumbration


överskyad

nubilose, obnubilate


överskyla

celar, teger, dissimular, palliar, occultar


överskära

intersecar


överskärning

section


överskåda

haber un vista general/global de, supervider


överskådlig

clar, ben ordinate, synoptic, evidente


överskådlighet

ordinantia/disposition clar, claritate, evidentia


överskölja

inundar


översköterska

infirmera principal


överslaf

lecto superior/de supra


överslag

(beräkning) evalutation, estimation, appreciation;
el scintilla (causate per un discarga electric);
sport salto acrobatic


överslagskalkyl

calculation/calculo approximative


översläta

celar, teger, dissimular, palliar, occultar


översnöad

coperite/coperte de nive


överspel

teat presentation exaggerate


överspelad

sport passate;
fig (utaggerad) terminate, regulate, concludite


överspänd

(super)exaltate, superexcitate, hypernervose


överspändhet

exaltation, superexcitation


överspänning

el supertension, supervoltage [-ad3e]


överst

in le alto (de), al testa/capite (de), in le parte superior (de), summe;
~ i trappan in le alto del scala;
~ på listan al testa/capite del lista


översta

le plus alte, le plus elevate, (le) superior;
~ delen le parte superior


överstatlig

supranational


överste

mil colonnello


överstegra

flyg facer perder le capacitate/potentia elevatori


överstegrad

mil grado de colonnello


överstegring

flyg manovra ascensional exaggerate


överstelöjtnant

mil locotenente colonnello


överstepräst

summe sacerdote, pontifice


översteprästerlig

de summe sacerdote, pontifical


översteprästvärdighet

dignitate del summe sacerdote, pontificato


överstiga

exceder a, esser plus que, (super)passar;
~ någons fattningsförmåga esser plus que un persona pote comprender;
~ någons krafter esser superior al fortias de un persona


överstiglig

superabile, surmontabile


överstimulera

stimular excessivemente


överstimulering

stimulation excessive


överstinna

colonnella


överstrykning

cancellation, deletion


överstråla

eclipsar


överströmmande

exuberante, con effusion, profuse


överströmsskydd

el interruptor de securitate


överstycke

parte superior


överstyr|över styr|styr

(el. över styr) gå ~ (gå omkull) cader (a terra);
(göra konkurs) faller


överstyrd

(om bil i kurva) que a velocitates augmentate manca stabilitate de curso


överstyrelse

direction central


överstyrning

(hos bil i kurva) tendentia de describer un linea plus curvate a velocitates augmentate


överstämma

mus discanto


överstämpling

(på frimärke) supercarga


överstånden

complite, finite, finalisate, terminate, vincite, passate;
en ~ fara un periculo vincite;
en ~ operation mil un operation complite;
ett överståndet stadium un stadio passate;
få något väl överståndet haber un cosa ben terminate/finite/finalisate


överståthållare

hist governator


överstökad

terminate, regulate, concludite


översvallande

exuberante, superlative, volubile


översvinnlig

infinite, interminabile, illimitate, immense


översvämma

inundar, disbordar, submerger, superfluer


översvämning

inundation, disbordamento, submersion, flucto, fluxo


översvämningskatastrof

catastrophe/disastro de inundation


översyn

inspection, revision


översynt

med hypermetrope


översynthet

med hypermetropia


översända

transmitter, inviar, expedir


översändning

invio, expedition


översäng

lecto superior/de supra


översätta

traducer, translatar;
(tolka) interpretar;
(transkribera) transcriber;
(återge) render, exprimer;
~ från/till traducer/translatar ab/in;
~ ordagrant traducer/translatar litteralmente, metaphrasar


översättare

traductor, translator;
(tolk) interprete;
(kopist) transcriptor;
auktoriserad ~ traductor/translator jurate


översättbar

traducibile


översättning

traduction, translation;
(tolkning) interpretation;
(transkribering) transcription


översättningsbyrå

officio/agentia/bureau fr [byro] de traduction/de translation


översättningslitteratur

litteratura traducite/translatate, traductiones, translationes


översättningslån

språk calco


översättningsmaskin

machina a/de traducer/translatar


översättningsprov

exercitio de traduction/de translation


översållad

totalmente coperte/coperite


översåte

superior


översåtlig

superior


överta

assumer, prender (possession de), cargar se (de), entrar in possession de;
~ en funktion/en uppgift assumer un function/un carga;
~ makten prender le poter


övertag

ascendente, superioritate, autoritate, suprematia, predominantia, preponderantia, prepotentia, prevalentia


övertagande

assumption


övertala

(per)suader, convincer;
lätt att ~ (per)suasibile;
~ att inte göra dissuader


övertalare

persuasor


övertalig

supernumerari, excedente


övertalning

(per)suasion


övertalningsförmåga

poter/fortia (per)suasive/de persuasion, capacitate (per)suasive


övertand

dente superior


övertaxera

taxar troppo


överteckna

ekon coperir, subscriber con excesso; lånet har blivit kraftigt ~t le impresto ha essite multo coperite


övertid

hora supplementari/extra/extraordinari;
arbeta () ~ facer horas supplementari/extra, travaliar/laborar foras del horas regulamentari


övertidsarbete

labor/travalio/horas supplementari/extra


övertidsersättning

compensation pro labor/travalio/horas supplementari/extra


överton

mus tono harmonic, harmonico


övertramp

sport passo false (al planca de salto);
fig error, falta, passo false, acto troppo indiscrete


övertrassera

ekon (ett konto) scriber/tirar un lettera/littera de cambio/un cheque eng [tshek] discoperte


övertro

fide/fiducia/confidentia cec;
(vidskepelse) superstition


övertrumfa

esser superior a;
~s av någon trovar su maestro


övertryck

fys superpression


övertryckskabin

cabina pressurisate/sub pression/a pression


överträda

(bryta mot) infringer, contravenir, disobedir (a), transgreder, transgressar, ultrapassar, violar;
~ lagen disobedir al/infringer/transgreder/transgressar/violar le lege


överträdare

delinquente, infractor, contraventor, transgressor, violator


överträdelse

transpasso, infraction, infringimento, transgression, delicto, contravention, violation;
begå en ~ committer un transgression/un infraction, transpassar


överträffa

exceder, superar, superpassar;
~ förväntningar exceder/superar sperantias;
~ i kvalitet exceder in qualitate;
~ sig själv superpassar/superar se


överträffbar

superabile


övertrött

excessivemente fatigate


övertydlig

evidente, obvie, flagrante, manifeste, multo clar


övertydlighet

evidentia, flagrantia, claritate evidente


övertyga

convincer, (per)suader


övertygad

convincite


övertygande

convincente, (per)suasive, concludente, conclusive, probante


övertygelse

conviction;
convincimento, certitude, persuasion;
handla av ~ ager per conviction/secundo su convictiones


övertäcka

(re)coperir


övertäckning

tecto, copertura


övertänka

reflecter, meditar, cogitar, considerar, ponderar, contemplar


överuppsikt

controlo supreme, superintendentia, supervision


överuppsyningsman

inspector in chef [sh-], superintendente, surveliante del travalios/del labores


övervaka

surveliar, vigilar, guardar, controlar, exercer controlo super, inspicer;
(ha överuppsikt) superintender, supervisar;
(polisiärt) policiar


övervakare

guarda, guardator, guardiano, controlator, superintendente, surveliante, surveliator, supervisor;
(vid studentexamen) censor;
jur surveliante official (de personas in libertate conditional)


övervakning

surveliantia, controlo, guarda, inspection, vigilantia


övervara

assister a, esser presente a


övervikt

excedente/excesso de peso, supercarga;
(övertag) dominantia, predominantia, predomination, preponderantia, prevalentia


överviktig

vara ~ pesar troppo, haber un excedente de peso


övervinna

(komma över) vincer, superar, surmontar;
(besegra) triumphar de, vincer, batter;
(betvinga) vincer, domar;
~ ett hinder superar un obstaculo;
~ fienden vincer le inimico;
~ sin blyghet vincer/surmontar su timiditate;
~ sin rädsla vincer su pavor


övervinnelig

vincibile, surmontabile


övervinnelse

vincimento


övervinnlig

vincibile


övervintra

zool hibernar, passar le hiberno


övervintrare

zool hibernante, hibernator


övervintring

zool hibernation


övervuxen

integremente/totalmente coperte/coperite (de)


överväga

(tänka över) considerar, ponderar, reflecter (super), cogitar, prender in consideration, studiar;
(ha större vikt) prevaler, preponderar;
värd att ~ ponderabile;
~ fördelar och nackdelar ponderar le pros e le contras;
~ möjligheten att considerar le possibilitate de


övervägande

I adj prevalente, preponderante, predominante
II s consideration, reflexion;
ta under ~ considerar, studiar, prender in consideration;
ta under nytt ~ reconsiderar


övervälde

suprematia, hegemonia, dominantia


överväldiga

facer se maestro de, conquirer, expugnar, subjugar, vincer;
~s av rörelse fig esser dominate/invadite/vincite per emotion


överväldigande

enorme, grandiose, imponente


övervältra

discargar se de;
~ kostnaderna på kunderna cargar le clientes con le costos


övervärde

ekon plus-valor


övervärdera

super(e)valutar, superestimar


övervärdering

super(e)valutation, superestimation


övervärme

calor superior/de supra


överväxel

tekn overdrive eng [ouvödraiv]


överväxt

integremente/totalmente coperte/coperite (de)


övervåld

(acto/empleo de) violentia;
bli utsatt för ~ esser violate;
sexuellt ~ violentia sexual, violation


övervåning

etage [-ad3e, -a:3] superior/de supra;
på ~en in alto


överända|över ända|ända

(el. över ända) a basso, a terra;
gå ~ cader (a terra);
kasta ~ jectar a basso/a terra, reverter, facer cader


överärm

manica superior


överårig

troppo vetule


överösa

fig cargar, coperir;
~ någon med ovett cargar un persona de reproches [-sh-];
~ någon med presenter coperir un persona de presentes


övlig

usual, habitual, costumari, conventional


övning

exercitio, exercitation, practica;
~ ger färdighet exercitio/practica face le maestro


övningsammunition

mil cartucha [-sh-] de exercitio


övningsbil

auto(mobilte) de schola de conducta/de autoschola


övningsbok

libro de exercitios


övningsexempel

exercitio


övningsflygning

volo de instruction


övningsfält

mil campo de instruction/de trainamento


övningsköra

(som elev) prender lectiones de conducer;
(som lärare) dar lectiones de conducer


övningsledare

trainator, trainer eng [treinö], monitor


övningslärare

maestro de disciplina practic


övningsområde

mil terreno de exercitio/de trainamento, campo de instruction/de trainamento


övningsstycke

mus studio, étude fr [etyd]


övningstid

tempore/periodo de exercitio/de instruction/de trainamento


övningsuppgift

exercitio


övningsämne

disciplina practic


övre

superior, supere, le (plus) alte;
~ däck sjö ponte superior/principal;
Övre Egypten le Alte Egypto


övrig

(resterande) restante, remanente, le resto de;
(andra) cetere, altere;
det ~a Europa le resto del Europa;
för ~t del resto, cetero;
~a personer le cetere/altere personas


övärld

territorio insular, archipelago


underteckna en ~ signar un tractato

överensstämma

congruer, concurrer, corresponder (a), coincider (con), concordar (con)


överensstämmande

analoge, analogic, (cor)respondente, concordante, concorde, conforme, congruente, compatibile, coincidente, coincidental, equivalente;
ej ~ incongruente, incongrue


överensstämmelse

analogia, concordantia, concurrentia, conformitate, congruentia, congruitate, correspondentia, compatibilitate, coincidentia, equivalentia;
bringa i ~ conformar;
bristande ~ incongruentia, incongruitate;
i ~ med secundo, conforme a


överetablering

establimento troppo extensive


överexekutor

executor supreme


överexploatera

excessivemente exploitar


överexploatering

exploitation excessive


överexponera

foto superexponer


överexponering

foto superexposition, excesso de exposition


överfall

attacco, assalto;
väpnat ~ attacco/assalto armate/a mano armate


överfalla

attaccar, assaltar, assalir


överfart

(färd) transversata, passage [-ad3e];
tekn viaducto


överfet

multo/troppo grasse, obese


överflyga

volar super, transversar in avion


överflygla

(överträffa) superpassar, exceder, superar;
mil incircular


överflytta

transportar, transferer, tranlatar, transmitter


överflyttning

transporto, transferimento, translation, transmission


överflöd

abundantia, copia, copiositate, exuberantia, affluentia, luxuria, luxurantia, profusion, plenitude, opulentia;
finnas i ~ superabundar;
i ~ a profusion;
stort ~ superabundantia


överflöda

abundar, disbordar


överflödande

abundante, copiose, exuberante, affluente, luxuriose, luxuriante, profuse, disbordante;
en ~ måltid un repasto abundante/copiose;
vara ~ vänlig abundar/disbordar de amabilitate


överflödig

superflue, redundante, superabundante, excedente


överflödighet

superfluitate, redundantia, superabundantia, superfetation


överfrakta

transportar


överfull

troppo reimplite, reimplite usque al bordo, disbordante, replete;
vara ~ disbordar


överfurir

mil subofficiero


överfylla

congerer;
(med mat) ingorgar, satiar excessivemente


överfylld

troppo reimplite, reimplite usque al bordo, disbordante, replete;
vara ~ disbordar


överfyllnad

congestion;
(av mat) ingorgamento, satietate excessive


överfärd

transversata, passage [-ad3e]


överfärja

transportar per ferry-boat eng [feribout]


överfångsglas

vitro coperte de un strato/de stratos vitrose colorate


överföra

(överflytta) transportar, transferer, translatar, transmitter;
(tolka) interpretar;
(översätta) traducer, translatar;
med (smitta) transmitter, inocular;
ekon remitter, versar, transferer;
~ blod med transfunder sanguine;
~ pengar remitter/versar/transferer moneta;
~ till annan kod data converter;
~ till annat återgivningssystem transcriber;
~ till/från svenska traducer/translatar in/ab svedese


överförbar

transportabile, transferibile, transmissibile;
(översättbar) traducibile;
data convertibile


överförbarhet

transportabilitate, transferibilitate, transmissibilitate;
traducibilitate;
data convertibilitate


överförd

figurative;
i ~ bemärkelse in senso figurate, metaphoricamente


överförenkling

simplismo;
person som använder ~ar simplista;
som utmärker/utmärks av en ~ simplistic, simplista


överförfinad

troppo raffinate


överförfining

raffinamento exaggerate


överförfriskad

ebrie


överföring

transporto, transferimento, translation, transmission;
(tolkning) interpretation;
(översättning) traduction, translation;
(till annat kodsystem) transcription;
med (besmittning) transmission, inoculation;
ekon remissa;
~ av blod med transfusion de sanguine;
~ av pengar remissa de moneta;
~ till annan kod data conversion;
~ till/från svenska traduction/translation in/ab svedese


överföringsbild

autocollante


överföringspapper

papiro autographic


överförmyndare

jur homine de confidentia qui controla le administration de un tutor/de un curator


överförsäkra

superassecurar


överförsäkring

superassecurantia


överförtjust

incantate, ecstatic, extatic, euphoric, exultante


överge

abandonar, quitar, (de)relinquer, partir de;
(lämna i sticket) quitar, abandonar, deserer, desertar;
~ en plan abandonar un plano;
~ ett skepp abandonar un nave;
~ sin familj abandonar/deserer/desertar su familia


övergiven

abandonate, deserte, desolate;
(ensam) abandonate, deserte, solitari, isolate


övergivenhet

abandono, abandonamento;
(ensamhet) solitude, isolamento


övergjuta

transfunder, transvasar, versar


överglänsa

superar/superpassar in brillantia, eclipsar


övergrepp

delicto, transgression, infraction, offensa, attentato;
allvarligt ~ delicto grave;
ett ~ mot traditionen un offensa al tradition;
mindre ~ delicto minor, peccadilio, peccatilio


övergripande

general, universal, global


övergå

passar;
~ i andra händer passar in/a altere manos;
~ till annan tro rel converter se


övergående

passager [-d3-], momentanee, temporari, de breve duration/durata, ephemere, fugace, fugative, transitori;
av ~ natur de character passager;
~ regn breve pluvia, pluvia passager


övergång

passage [-ad3e], transition;
järnv passage a nivello (ferroviari);
obevakad ~ passage a nivello non protegite/non guardate/non signalisate;
(förändring) cambio, mutation;
plötslig ~ transition brusc


övergångsbestämmelse

disposition transitori/transitional


övergångsbesvär

med embarasso climacteric


övergångsbiljett

billet de cambio/de correspondentia


övergångsform

forma intermediari/transitori/transitional/de transition


övergångsperiod

periodo transitori/transitional/de transition, interim


övergångsskede

phase transistori/transitional/de transition


övergångsstadium

stadio transitori/transitional/de transition


övergångsstat

ekon salario/paga reducite/de disponibilitate


övergångsställe

passage [-ad3e] pro pedones/zebrate


övergångssumma

sport summa/amonta del transferentia


övergångstid

tempore/epocha intermedie/intermediari/transistori/transitional/de transition


övergångszon

zona de transition


övergångsålder

(för kvinnor) med periodo climacteric, climacterio


övergöda

superalimentar


övergödning

superalimentation


övergödsling

lantbr top-dressing eng [tåpdresing]


överhala

sjö examinar e reparar (un nave)


överhalning

sjö (krängning) movimento oscillante/oscillatori (de un nave);
(översyn) examination e reparation (de un nave);
fig reprehension, reprimenda;
ge en ~ dar un reprimenda, reprimendar


överhand

avantage [-ad3e], superioritate, prevalentia;
ta ~ prevaler, vincer, superar


överhet

autoritate(s) (public), governamento, poter, stato, magistratos, magistratura


överhetlig

del autoritate(s)/governamento/magistratos/magistratura, governamental, magistral


överhetsperson

official, functionario (public)


överhetta

calefacer troppo, supercalefacer


överhettning

supercalefaction


överhopa

coperir, supercargar, bombardar;
vara ~d med arbete esser supercargate de labor/de travalio, seder in labor/travalio usque al aures;
~ med frågor bombardar de questiones;
~ med gåvor coperir de presentes


överhoppad

omittite, preterite, saltate


överhud

anat epidermis, cuticula


överhudstransplantation

med graffo epidermic


överhus

pol (i England) Camera de Pares


överhuvud|över huvud|huvud

I s capite, testa, director, principal, chef [sh-], rector;
familjens ~ le capite/testa/chef/de familia, pater familias lat
II överhuvud, över huvud adv del toto, in general


överhuvudtaget|över huvud taget|huvud|taget|överhuvud taget|överhuvud

(el. över huvud taget, överhuvud taget) del toto, in general


överhäng

parte saliente, projection;
sjö balustrada, palissada


överhängande

(nära förestående) proxime, imminente;
(hotande) instante, menaciante, imminente;
(brådskande) urgente, imperiose, pressante;
~ behov besonio urgente/imperiose;
~ fara periculo imminente/instante;
vara ~ (nära förestående) esser proxime/imminente;
(brådskande) esser urgente, urger


överhöghet

autoritate/poter supreme, soveranitate, suprematia


överhölja

coperir;
~ med ärebetygelser coperir de honores


överhövan

troppo


överila

~ sig ager hastivemente/prematurmente/sin reflexion, precipitar se


överilad

inconsiderate, prematur, hastive, precipite


överilning

precipitation, haste excessive


överingenjör

ingeniero in chef [sh-]


överinseende

controlo supreme, supervision, superintendentia;
under ~ av sub le supervision de, supervisate per;
utöva ~ supervisar


överinspektör

inspector general


överinstans

instantia supreme


överintelligent

exceptionalmente intelligente


överintendent

(vid museum) director general


överisad

coperte/coperite de glacie


överisning

glaciation


överjag

psyk superego


överjordisk

supraterrestre, extramundan, superne, supernal, celeste, divin


överjägmästare

maestro venator


överjäsning

(vid öltillverkning) levatura a alte temperatura


överkant

parte/latere/facie superior/de supra;
i ~ troppo, excessivemente, exaggeratemente


överkapacitet

capacitate excessive, excesso de capacitate, supercapacitate


överkast

copertura (de lecto)


överklaga

jur appellar


överklagande|överklagning

(el. överklagning) jur appello, appellation, recurso


överklagningsrätt

jur derecto de appello/de recurso


överklass

classe superior


överklassare

persona del classe superior


överklassig

del classe superior


överklivning

litt enjambement fr [a)3a)bma)]


överkläda

coperir, drappar, tapissar


överkläder

supertotos


överkomlig

(om hinder) superabile, surmontabile;
(om pris) rationabile, moderate


överkommando

alte command(ament)o, command(ament)o supreme


överkommendant

commandante supreme/general/in chef [sh-], generalissimo


överkommersialiserad

troppo commercialisate


överkompensation

supercompensation


överkompensera

supercompensar


överkompensering

supercompensation


överkonsumtion

superconsumo, superconsumption


överkorsning

cruciamento


överkragning

arkit copertura de un apertura mural minor ubi le strato de petras superior sali un pauco/poco super le strato inferior, supercopertura


överkritisk

hypercritic;
fys supercritic;
~ person hypercritico;
~t system fys (vid kärnklyvning) systema supercritic


överkropp

anat parte superior del corpore, busto, torso


överkucku

capite, testa, maestro chef [sh-]


överkultiverad

excessivemente/troppo cultivate


överkurs

(i skolan) curso complementari;
ekon agio it [ad3å]


överkvalificerad

excessivemente/troppo qualificate


överkäke

anat maxilla superior


överkäksben

anat osso maxillar superior


överkänslig

hypersensibile, supersensibile, sensitive;
med (allergisk) allergic;
~ mot med allergic a


överkänslighet

hypersensibilitate, supersensibilitate, idiosyncrasia;
med (allergi) allergia, anaphylaxia, hyperesthesia;
~ mot med allergia a


överkörd

(och skadad) passate super;
fig negligite


överlag

generalmente, in general, de costume, vulgo


överlagd

deliberate, ben ponderate, premeditate, ben meditate;
(uppsåtlig) voluntari, deliberate, intentional, intentionate, premeditate;
överlagt mord assasinato premeditate


överlagra

geol stratificar super


överlakan

drappo (de lecto) superior/de supra


överlappa

imbricar, coperir partialmente, superponer, coincider in parte


överlappning

imbrication, superposition


överlast

supercarga


överlasta

supercargar, cargar troppo


överledning

fys supraconduction, supraconductivitate;
som avser ~ supraconductive, supraconductibile


överleva

superviver a;
(bli bestående) perdurar;
~ en katastrof superviver a un catastrophe;
~ någon/något superviver a un persona/a un cosa


överlevande

supervivente


överlevnad

superviventia


överlevnadsförmåga

capacitate de superviventia


överlevnadskurs

curso de superviventia


överlevnadsmöjlighet

possibilitate de superviventia


överliggare

arkit lintel;
fig studente/studiante academic perpetue/perpetual


överlista

vincer per astutia, circumvenir, dupar, attrappar


överljud

fys hypersono;
som avser ~ hypersonic, supersonic


överljudd

in alte voce, multo/troppo ruitose


överljudshastighet

fys velocitate supersonic


överljudsplan

avion supersonic


överlopps

till ~ superflue


överloppsenergi

energia superflue


överloppsgärning

opera superflue


överlupen

(övervuxen) coperite;
(överhopad) supercargate, coperite;
vara ~ med arbete esser supercargate de labor/de travalio, seder in labor/travalio usque al aures


överlycklig

multo felice, felicissime


överläge

position favorabile, suprematia;
vara i ~ haber le avantage [-ad3e]


överlägga

conferer, consultar, deliberar


överläggning

conferentia, consulta, consultation, deliberation


överläggsblad

transparente pro retroprojector


överlägsen

superior, preeminente, supereminente;
(högdragen) arrogante, superciliose, vanitose, orgoliose, disdignose;
helt ~ precellente


överlägsenhet

superioritate, suprematia, preeminentia;
(högdragenhet) arrogantia, vanitate, orgolio, disdigno;
total ~ precellentia


överläkare

(avdelningsläkare) medico (in) chef [sh-];
(klinikchef) director medico


överlämna

remitter, dar, livrar, presentar;
~ ett telegram presentar un telegramma;
~ sig render se, capitular;
~ åt slumpen lassar al hasardo


överlämnande

livration


överläpp

anat labio superior


överlärare

hist maestro superior, rector


överlåta

ceder, devolver, remitter, transmitter, translatar;
jur ceder, delegar, transferer


överlåtbar

jur cessibile, transferibile


överlåtelse

transmission, transferentia, transferimento, translation;
jur cession, devolution, transferentia, transferimento, translation


överlåtelsebrev

lettera/littera de transferentia/de transferimento/de transmission


överlåtelsehandling

acto de cession


överlöpare

desertor, transfuga


övermaga

(högfärdig) arrogante, presumptuose, pretentiose, superbe, gloriose;
jur (omyndig) minor (de etate)


övermakt

(överlägsen makt) dominantia, suprematia, superioritate (de fortia), prepotentia, prevalentia, preponderantia;
(överlägsenhet i antal) superioritate numeric, fortias superior;
jur fortia major


överman

superior


övermanna

vincer, subjugar;
~s succumber al numero;
~s av sömnen esser vincite per le somno, succumber al somno


övermod

temeritate, audacia


övermodig

temerari


övermogen

troppo matur, supermatur, maturissime


övermognad

maturitate excessive


övermorgon

i ~ postdeman


övermäktig

dominante;
(i styrka) superior in fortia;
(i antal) superior in numero;
frestelsen blev henne ~ illa esseva vincite per le tentation, illa succumbeva al tentation


övermänniska

superhomine


övermänsklig

superhuman;
~t arbete labor/travalio herculee


övermänsklighet

superhumanitate


övermätt

excessivemente satiate


övermätta

satiar excessivemente;
kem supersaturar


övermättad

kem supersaturate


övermättnad

satietate excessive;
kem supersaturation


övermättning

kem supersaturation


övermått

excesso, excedente, plethora, exuberantia, superabundantia, surplus fr [syrply]


övermåttan

excessivemente, extrememente


övernationell

supranational


övernatta

passar le nocte, pernoctar


övernattning

pernoctation


övernaturlig

supernatural, preternatural, supermundan, occulte


övernervös

multo nervose, hysteric;
~ person hysterica, hysterico


övernitisk

excessivemente/troppo zelose


övernog

plus que (as)satis/bastante/sufficiente


överord

exaggeration, amplification, excesso, ultrantia;
(skryt) fanfaronada


överordnad

superior;
~ person superior, chef [sh-];
~ sats språk phrase/proposition principal/independente


överordning

ordine superior


överpris

precio excessive


överproducera

superproducer


överproduktion

superproduction, production excessive


överrabbin

granrabbino


överrabbinat

granrabbinato


överraffinerad

sophisticate


överraska

surprender


överraskning

surprisa


överraskningsanfall

mil attacco impreviste/per surprisa/de surprisa


överreagera

reager troppo intensivemente


överrede

(på bil) carrosseria


överreklamerad

annunciate/presentate in parolas troppo positive


överrepresentation

superrepresentation


överrepresenterad

superrepresentate


överresa

transversata, passage [-ad3e]


överretad

superexcitate


överretbar

superexcitabile


överretbarhet

med hyperesthesia


överretning

superexcitation


överriggad

sjö que ha un area de velas troppo grande con relation al navigabilitate del veliero


överrock

supertoto, paletot fr [palto], surtout fr [syrtu], ulster eng [alstö]


överrumpla

surprender, attaccar per surprisa


överrumpling

surprisa;
mil attacco per surprisa;
genom ~ per surprisa


överräcka

dar, livrar, remitter, passar, presentar


överräckning

livration, presentation


överränta

ekon interesse punitive/de penalisation


överrätt

jur corte superior


överrösta

critar plus forte que, dominar per su critos


övers

inte ha mycket till ~ för någon/något non appreciar multo un persona/un cosa;
till ~ restante


överse

controlar;
~ med haber considerantia con/indulgentia pro, indulger


överseende

I adj indulgente
II s considerantia, indulgentia;
ha ~ med haber considerantia con/indulgentia pro, indulger


översegling

transversata al vela


översexualiserad

med hypersexualisate


översida

parte/latere/facie superior/de supra, superfacie, superficie


översiggiven

desperate


översikt

(sammanfattning) compendio, epitome, exposito, inventario, recapitulation, summa, summario, summarisation, résumé fr [rezyme], synopse, synopsis;
(överblick) vista/vision general, supervista, panorama;
göra en ~ compendiar;
person som sammanställer en ~ compendiator


översiktlig

clar, ben ordinate, synoptic, schematic, compendiose


översiktlighet

ordinantia/disposition clar, claritate


översiktskarta

mappa/carta general


översiktstabell

tabella/tabula synoptic


översiktsutställning

exposition/exhibition special;
(över en konstnär) retrospectiva


översinnlig

supermundan, suprasensibile, oculte;
fil supernatural, metaphysic, transcendente


översittaraktig

arrogante, dominante


översittare

arrogante, tyranno, despota;
spela ~ intimidar, tormentar


översittarfasoner

ha ~ comportar se arrogantemente


översitteri

arrogantia, tyrannia, despotismo


överskatta

supervalutar, superestimar


överskattning

supervalutation, superestimation


överskeppa

transportar/expedir/inviar per nave, inviar per via maritime


överskeppning

transporto/transportation/expedition/invio per nave, invio per via maritime


överskjuta

(överstiga) exceder a


överskjutande

(ytterligare) secundari, additional, extra


överskott

excesso, excedente, surplus fr [syrply];
ekon profito, ganio


överskottsenergi

excesso de energia, energia excedente


överskottslager

surplus fr [syrply]


överskrida

exceder, (ultra)passar, transcender, transgreder, transgressar, infringer;
~ en gräns passar un limite;
~ hastighetsgränsen exceder le velocitate maximal/maxime/limite, exceder le limite del velocitate;
~ sina befogenheter ultrapassar su competentias


överskridning

excesso, transgression, infraction


överskrift

titulo, testa, capite, rubrica


överskruv

sport topspin eng [tåpspin]


överskugga

adumbrar;
fig eclipsar


överskuggning

adumbration


överskyad

nubilose, obnubilate


överskyla

celar, teger, dissimular, palliar, occultar


överskära

intersecar


överskärning

section


överskåda

haber un vista general/global de, supervider


överskådlig

clar, ben ordinate, synoptic, evidente


överskådlighet

ordinantia/disposition clar, claritate, evidentia


överskölja

inundar


översköterska

infirmera principal


överslaf

lecto superior/de supra


överslag

(beräkning) evalutation, estimation, appreciation;
el scintilla (causate per un discarga electric);
sport salto acrobatic


överslagskalkyl

calculation/calculo approximative


översläta

celar, teger, dissimular, palliar, occultar


översnöad

coperite/coperte de nive


överspel

teat presentation exaggerate


överspelad

sport passate;
fig (utaggerad) terminate, regulate, concludite


överspänd

(super)exaltate, superexcitate, hypernervose


överspändhet

exaltation, superexcitation


överspänning

el supertension, supervoltage [-ad3e]


överst

in le alto (de), al testa/capite (de), in le parte superior (de), summe;
~ i trappan in le alto del scala;
~ på listan al testa/capite del lista


översta

le plus alte, le plus elevate, (le) superior;
~ delen le parte superior


överstatlig

supranational


överste

mil colonnello


överstegra

flyg facer perder le capacitate/potentia elevatori


överstegrad

mil grado de colonnello


överstegring

flyg manovra ascensional exaggerate


överstelöjtnant

mil locotenente colonnello


överstepräst

summe sacerdote, pontifice


översteprästerlig

de summe sacerdote, pontifical


översteprästvärdighet

dignitate del summe sacerdote, pontificato


överstiga

exceder a, esser plus que, (super)passar;
~ någons fattningsförmåga esser plus que un persona pote comprender;
~ någons krafter esser superior al fortias de un persona


överstiglig

superabile, surmontabile


överstimulera

stimular excessivemente


överstimulering

stimulation excessive


överstinna

colonnella


överstrykning

cancellation, deletion


överstråla

eclipsar


överströmmande

exuberante, con effusion, profuse


överströmsskydd

el interruptor de securitate


överstycke

parte superior


överstyr|över styr|styr

(el. över styr) gå ~ (gå omkull) cader (a terra);
(göra konkurs) faller


överstyrd

(om bil i kurva) que a velocitates augmentate manca stabilitate de curso


överstyrelse

direction central


överstyrning

(hos bil i kurva) tendentia de describer un linea plus curvate a velocitates augmentate


överstämma

mus discanto


överstämpling

(på frimärke) supercarga


överstånden

complite, finite, finalisate, terminate, vincite, passate;
en ~ fara un periculo vincite;
en ~ operation mil un operation complite;
ett överståndet stadium un stadio passate;
få något väl överståndet haber un cosa ben terminate/finite/finalisate


överståthållare

hist governator


överstökad

terminate, regulate, concludite


översvallande

exuberante, superlative, volubile


översvinnlig

infinite, interminabile, illimitate, immense


översvämma

inundar, disbordar, submerger, superfluer


översvämning

inundation, disbordamento, submersion, flucto, fluxo


översvämningskatastrof

catastrophe/disastro de inundation


översyn

inspection, revision


översynt

med hypermetrope


översynthet

med hypermetropia


översända

transmitter, inviar, expedir


översändning

invio, expedition


översäng

lecto superior/de supra


översätta

traducer, translatar;
(tolka) interpretar;
(transkribera) transcriber;
(återge) render, exprimer;
~ från/till traducer/translatar ab/in;
~ ordagrant traducer/translatar litteralmente, metaphrasar


översättare

traductor, translator;
(tolk) interprete;
(kopist) transcriptor;
auktoriserad ~ traductor/translator jurate


översättbar

traducibile


översättning

traduction, translation;
(tolkning) interpretation;
(transkribering) transcription


översättningsbyrå

officio/agentia/bureau fr [byro] de traduction/de translation


översättningslitteratur

litteratura traducite/translatate, traductiones, translationes


översättningslån

språk calco


översättningsmaskin

machina a/de traducer/translatar


översättningsprov

exercitio de traduction/de translation


översållad

totalmente coperte/coperite


översåte

superior


översåtlig

superior


överta

assumer, prender (possession de), cargar se (de), entrar in possession de;
~ en funktion/en uppgift assumer un function/un carga;
~ makten prender le poter


övertag

ascendente, superioritate, autoritate, suprematia, predominantia, preponderantia, prepotentia, prevalentia


övertagande

assumption


övertala

(per)suader, convincer;
lätt att ~ (per)suasibile;
~ att inte göra dissuader


övertalare

persuasor


övertalig

supernumerari, excedente


övertalning

(per)suasion


övertalningsförmåga

poter/fortia (per)suasive/de persuasion, capacitate (per)suasive


övertand

dente superior


övertaxera

taxar troppo


överteckna

ekon coperir, subscriber con excesso; lånet har blivit kraftigt ~t le impresto ha essite multo coperite


övertid

hora supplementari/extra/extraordinari;
arbeta () ~ facer horas supplementari/extra, travaliar/laborar foras del horas regulamentari


övertidsarbete

labor/travalio/horas supplementari/extra


övertidsersättning

compensation pro labor/travalio/horas supplementari/extra


överton

mus tono harmonic, harmonico


övertramp

sport passo false (al planca de salto);
fig error, falta, passo false, acto troppo indiscrete


övertrassera

ekon (ett konto) scriber/tirar un lettera/littera de cambio/un cheque eng [tshek] discoperte


övertro

fide/fiducia/confidentia cec;
(vidskepelse) superstition


övertrumfa

esser superior a;
~s av någon trovar su maestro


övertryck

fys superpression


övertryckskabin

cabina pressurisate/sub pression/a pression


överträda

(bryta mot) infringer, contravenir, disobedir (a), transgreder, transgressar, ultrapassar, violar;
~ lagen disobedir al/infringer/transgreder/transgressar/violar le lege


överträdare

delinquente, infractor, contraventor, transgressor, violator


överträdelse

transpasso, infraction, infringimento, transgression, delicto, contravention, violation;
begå en ~ committer un transgression/un infraction, transpassar


överträffa

exceder, superar, superpassar;
~ förväntningar exceder/superar sperantias;
~ i kvalitet exceder in qualitate;
~ sig själv superpassar/superar se


överträffbar

superabile


övertrött

excessivemente fatigate


övertydlig

evidente, obvie, flagrante, manifeste, multo clar


övertydlighet

evidentia, flagrantia, claritate evidente


övertyga

convincer, (per)suader


övertygad

convincite


övertygande

convincente, (per)suasive, concludente, conclusive, probante


övertygelse

conviction;
convincimento, certitude, persuasion;
handla av ~ ager per conviction/secundo su convictiones


övertäcka

(re)coperir


övertäckning

tecto, copertura


övertänka

reflecter, meditar, cogitar, considerar, ponderar, contemplar


överuppsikt

controlo supreme, superintendentia, supervision


överuppsyningsman

inspector in chef [sh-], superintendente, surveliante del travalios/del labores


övervaka

surveliar, vigilar, guardar, controlar, exercer controlo super, inspicer;
(ha överuppsikt) superintender, supervisar;
(polisiärt) policiar


övervakare

guarda, guardator, guardiano, controlator, superintendente, surveliante, surveliator, supervisor;
(vid studentexamen) censor;
jur surveliante official (de personas in libertate conditional)


övervakning

surveliantia, controlo, guarda, inspection, vigilantia


övervara

assister a, esser presente a


övervikt

excedente/excesso de peso, supercarga;
(övertag) dominantia, predominantia, predomination, preponderantia, prevalentia


överviktig

vara ~ pesar troppo, haber un excedente de peso


övervinna

(komma över) vincer, superar, surmontar;
(besegra) triumphar de, vincer, batter;
(betvinga) vincer, domar;
~ ett hinder superar un obstaculo;
~ fienden vincer le inimico;
~ sin blyghet vincer/surmontar su timiditate;
~ sin rädsla vincer su pavor


övervinnelig

vincibile, surmontabile


övervinnelse

vincimento


övervinnlig

vincibile


övervintra

zool hibernar, passar le hiberno


övervintrare

zool hibernante, hibernator


övervintring

zool hibernation


övervuxen

integremente/totalmente coperte/coperite (de)


överväga

(tänka över) considerar, ponderar, reflecter (super), cogitar, prender in consideration, studiar;
(ha större vikt) prevaler, preponderar;
värd att ~ ponderabile;
~ fördelar och nackdelar ponderar le pros e le contras;
~ möjligheten att considerar le possibilitate de


övervägande

I adj prevalente, preponderante, predominante
II s consideration, reflexion;
ta under ~ considerar, studiar, prender in consideration;
ta under nytt ~ reconsiderar


övervälde

suprematia, hegemonia, dominantia


överväldiga

facer se maestro de, conquirer, expugnar, subjugar, vincer;
~s av rörelse fig esser dominate/invadite/vincite per emotion


överväldigande

enorme, grandiose, imponente


övervältra

discargar se de;
~ kostnaderna på kunderna cargar le clientes con le costos


övervärde

ekon plus-valor


övervärdera

super(e)valutar, superestimar


övervärdering

super(e)valutation, superestimation


övervärme

calor superior/de supra


överväxel

tekn overdrive eng [ouvödraiv]


överväxt

integremente/totalmente coperte/coperite (de)


övervåld

(acto/empleo de) violentia;
bli utsatt för ~ esser violate;
sexuellt ~ violentia sexual, violation


övervåning

etage [-ad3e, -a:3] superior/de supra;
på ~en in alto


överända|över ända|ända

(el. över ända) a basso, a terra;
gå ~ cader (a terra);
kasta ~ jectar a basso/a terra, reverter, facer cader


överärm

manica superior


överårig

troppo vetule


överösa

fig cargar, coperir;
~ någon med ovett cargar un persona de reproches [-sh-];
~ någon med presenter coperir un persona de presentes


övlig

usual, habitual, costumari, conventional


övning

exercitio, exercitation, practica;
~ ger färdighet exercitio/practica face le maestro


övningsammunition

mil cartucha [-sh-] de exercitio


övningsbil

auto(mobilte) de schola de conducta/de autoschola


övningsbok

libro de exercitios


övningsexempel

exercitio


övningsflygning

volo de instruction


övningsfält

mil campo de instruction/de trainamento


övningsköra

(som elev) prender lectiones de conducer;
(som lärare) dar lectiones de conducer


övningsledare

trainator, trainer eng [treinö], monitor


övningslärare

maestro de disciplina practic


övningsområde

mil terreno de exercitio/de trainamento, campo de instruction/de trainamento


övningsstycke

mus studio, étude fr [etyd]


övningstid

tempore/periodo de exercitio/de instruction/de trainamento


övningsuppgift

exercitio


övningsämne

disciplina practic


övre

superior, supere, le (plus) alte;
~ däck sjö ponte superior/principal;
Övre Egypten le Alte Egypto


övrig

(resterande) restante, remanente, le resto de;
(andra) cetere, altere;
det ~a Europa le resto del Europa;
för ~t del resto, cetero;
~a personer le cetere/altere personas


övärld

territorio insular, archipelago

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö

Advertisement