Interlingua Wiki
Advertisement

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


å|åh|Å

I s rivo;
bättre stämma i bäcken än i ~n fig prevenir es melior que curar/que remediar;
gå över ~n efter vatten fig portar aqua al mar;
många bäckar små gör en stor ~ fig multe parves face un grande, toto adjuta/servi
II prep super, sur;
vad är ~ färde? que passa?;
~ ena sidan... ~ andra sidan de un aspecto/parte... del altere aspecto/parte;
~ någons vägnar a/de nomine de un persona, de parte de un persona
III å, åh interj oh!
IV Å fys (ångström) A (angström)


åberopa

allegar, adducer, invocar, avantiar, appellar a, facer appello a;
~ sig på referer se a, invocar, allegar;
~nde Edert brev referente me a Vostre lettera/littera


åbo

hist emphyteota


Åbo

Turku fi


åborätt

hist derecto emphyteotic


åbrodd

bot artemisia abrotanum lat


åbrädd

ripa/bordo de rivo


åbäka

~ sig comportar se de maniera ridicule


åbäkande

comportamento/conducta ridicule


åbäke

(om sak) objecto enorme, colosso, monstro;
(om person) gigante, colosso, gigante;
ett ~ till karl un typo colossal/enorme;
ett ~ till skåp un armario enorme


åbäkig

colossal, pesante, elephantin


åda

zool eider femina


ådagalägga

(uppvisa) monstrar, manifestar, presentar, exhiber, exponer;
(bevisa) provar, probar, demonstrar


ådagaläggning

manifestation, expression, demonstration, exteriorisation


ådal

valle de rivo


åder

anat vena;
(artär) arteria;
geol vena, filon;
slå ~ med incider/aperir un vena, exsanguinar, phlebotomisar;
som avser ~ venose, arterial


åderbråck

med varice, vena varicose;
(på pulsåder) aneurisma;
som avser ~ varicose


åderförfettning

med adiposis/adipositate arterial


åderförkalkad

med qui suffre de arteriosclerose/arteriosclerosis;
(senil) senil


åderförkalkning

med sclerose/sclerosis arterial, arteriosclerose, arteriosclerosis;
(senilitet) senilitate


ådergnejs

geol gneis(s) venose/venate


åderhinna

anat choroidea


åderinflammation

med phlebitis


åderlåta

med incider/aperir un vena, exsanguinar, phlebotomisar


åderlåtning

med exsanguination, phlebotomia


ådernät

rete vascular/venose/de venas


ådra|ådraga

I v (göra ådrig) venar;
~t papper papiro marmorate;
~t trä ligno venose/venate
II ådra, ådraga ~ sig v contraher, contractar, attrappar, incurrer;
~ sig böter incurrer un mulcta;
~ sig en sjukdom contraher/contractar/attrappar un maladia;
~ sig någons kritik incurrer le critica de un persona
III s (inre drivkraft) vena;
poetisk ~ vena poetic


ådrig

venate, venose;
(marmorerad) marmorate


ådrighet

venatura, venositate


ådring

venatura, venositate;
bot nervatura


ådöma

jur imponer, infliger;
~ ett straff imponer/infliger un punition/un pena


åga

ligga på ~ dormir/reposar inquietemente


åh

se


åhej

~! hup!, hop!


åhoj

~! hello!, hola!


åhå

~! ha!, ah!


åhöra

audir, ascoltar


åhörare

auditor, ascoltator


åhörarinna

auditrice, ascolatrice


åhörarläktare

tribuna public/del publico


åhörarplats

placia de auditorio


åhörarskara

auditorio


åja|å ja|ja

(el. å ja) ~! eh!


åjo|å jo|jo

(el. å jo) ~! eh!, ma si!


åk

(fordon) vehiculo, auto(mobile);
sport (lopp) cursa, manche fr [ma):sh]


åka

(bil/båt/tåg) ir/vader in;
~ bort partir;
~ dit fig (bli ertappad) esser apprendite/surprendite;
~ fast fig esser apprendite/surprendite;
~ förbi passar;
~ ner med hissen descender per/in le ascensor;
~ om passar;
~ omkull inverter;
~ på (krocka mot) choc(c)ar [sh-] contra;
fig ~ på böter incurrer un mulcta;
~ på en blåsning esser dupate;
~ på en förkylning attrappar/contraher/contractar un catarrho;
~ på en smäll/en snyting reciper un colpo;
~ upp med hissen montar per/in le ascensor;
~ ut (bli utkastad) esser jectate in le strata;
sport esser eliminate


åkalla

invocar;
person som ~r invocator


åkallan|åkallelse

(el. åkallelse) invocation


åkarbil

camion


åkarbrasa

slå/ta sig en ~ batter le bracios circum le corpore (pro devenir calde/calide


åkare

camionero, camionista;
(åkeriägare) interprenditor de transportos, transportator;
sport (på skidor) skiator;
(på skridskor) patinator


åkarkamp

vetule cavallo (ardennese)


åkbar

(om väg) practicabile;
(om kran) movibile


åkdon

vehiculo


åker

campo, agro


åkerareal

area arabile/cultivabile


åkerbinda

bot convolvulo arvense


åkerbruk

agricultura;
som rör ~ agricole, agricultural


åkerbrukare

agricultor, cult(ivat)or, agricola


åkerbruksbygd

area/zona/region agricole/agricultural


åkerbär

bot rubo arctic


åkerfräken

zool equiseto arvense


åkerfält

agro, campo, terra


åkergroda

zool rana arvalis lat


åkergyllen

bot erysimo


åkerhöna

zool perdice


åkeri|åkeriföretag|åkerirörelse

(el. åkeriföretag, åkerirörelse) interprisa/compania de transportos/de camionage [-ad3e]


åkeriägare

interprenditor de transportos, transportator


åkerjord

terra/solo arabile/cultivabile


åkerkulla

bot anthemis arvense


åkerlapp

parve pecia de agro/campo/terra (inferior)


åkermark

terra/solo arabile/cultivabile


åkermolke

bot soncho arvense


åkermynta

bot mentha arvense


åkerren

bord(at)ura de herba/de gazon preter un agro


åkersenap

bot sinapis arvense


åkersork

zool campaniol


åkerspärgel

bot spergula arvense


åkerspöke

espaventa-aves


åkerstubb

stupula


åkerteg

parve pecia de agro/campo/terra (inferior)


åkertistel

bot cirsio arvense


åkervall

lantbr pastura


åkervinda

bot convolvulo arvense


åkerviol

bot viola arvense


åkervädd

bot knautia arvense


åkerärt

bot piso cultivate


åklaga

jur accusar, denunciar, inculpar, (in)criminar


åklagare

jur accusator, denunciator, delator;
allmän ~ accusator public


åklagarmyndighet

jur Ministerio Public


åklagarsida

jur parte accusatori/denunciative


åklagarvittne

jur teste del parte accusatori/denunciative


åklagarväsende

jur Ministerio Public


åkning

(le) ir/vader;
sport cursa, manche fr [ma):sh];
foto displaciamento (lente)


åkomma

med affection, maladia


åkpåse

bisaccia


åksjuk

qui ha mal de auto(mobile)


åksjuka

mal de auto(mobile)


åktur

promenada in auto(mobile)


ål

1 zool (fisk) anguilla;
(nematod) nematodo;
ektrisk ~ anguilla electric;
hal som en ~ glissante como un anguilla;
inkokt ~ kul anguilla in gelatina; potatis~ (nematod) heterodera rostochiense rökt ~ kul anguilla fumate;
stekt ~ kul anguilla frite 2 bot (grodd) germine


åla

1 (slingra sig) torquer se, serpentar, serper;
mil reper, reptar 2 ~ potatis mundar patatas de germines, exgerminar patatas


ålamörker

se ålmörker


Åland

(le insulas) Åland/Alanda


ålandsrot

bot inula


ålartad

zool anguilliforme;
~e fiskar (ordning) anguilliformes


ålder

(tidsperiod) era, epocha, periodo, etate, evo;
(livslängd) etate;
(lång livslängd) ancianitate, antiquitate, vetulessa, vetustate;
hög ~ etate multo avantiate, senectute


ålderdom

vetulessa, senectute, ancianitate


ålderdomlig

(gammal) vetule, vetere;
(gammaldags) dismodate, antiquate, desuete, passate de moda;
(föråldrad) archaic, obsolete;
~t uttryck archaismo


ålderdomlighet

obsolescentia


ålderdomsforskare

gerontologo


ålderdomsforskning

gerontologia;
som rör ~ gerontologic


ålderdomshem

casa pro vetule/vetere personas, hospitio


ålderdomskrämpa

maladia del vetulessa


ålderdomsskröplig

decrepite del vetulessa


ålderdomsskröplighet

decrepitate del vetulessa


ålderdomssvag

debile del vetulessa


ålderdomssvaghet

debilitate del vetulessa


ålderman

(i byalag) scabino;
(i gille) maestro/magistro de guilda/de corporation


åldersbestämning

determination del etate


åldersdemens

med dementia senil


åldersdement

med senil


åldersdiabetes

med diabete senil


åldersdövhet

med surditate senil


åldersforskning

med gerontologia


åldersfördelning

repartition secundo le etates


åldersförändring

(hos människor) signo/symptoma de vetulessa/de senectude/de senilitate;
(hos saker) signo de vetustate


åldersgrupp

gruppo/categoria de un etate


åldersgräns

etate limite, limite de etate


åldersklass

classe de etate


ålderskrämpa

maladia del vetulessa


ålderspension

pension de vetulessa


ålderspensionär

pensionario/pensionato de vetulessa


ålderspresident

presidente a causa de ancianitate


åldersskillnad

differentia/disproportion/disparitate de etate


åldersskäl

av ~ a causa de vetulessa


åldersstarr

med cataracta senil


åldersstreck

falla för ~et (bli pensionär) devenir pensionario/pensionato;
(tvingas sluta på grund av att högsta tillåtna ålder uppnåtts) haber a finir proque on ha attingite le plus alte limite de etate


åldersstruktur

repartition secundo le etates


ålderssvag

debile del vetulessa


ålderssvaghet

debilitate del vetulessa


ålderstecken

signo de vetulessa


ålderstigen

(om person) vetule, vetere;
(om sak) vetuste


ålderstigenhet

(hos person) vetulessa;
(hos saker) vetustate


ålderstillägg

altiamento del salario post un certe tempore de empleo


ålderstyngd

vetule, vetere


åldfru

femina qui survelia le menage fr [-a:3], le camera de lino etc. de un palatio royal


åldra

inveterar, render vetule/vetere;
~s inveterar, senescer


åldrad

inveterate


åldrande

I adj senescente
II s senescentia


åldrig

vetule, vetere, ancian


åldring

vetulo/vetula, anciano/anciana


åldringsvård

curas a vetule/vetere personas


ålfiskare

piscator de anguillas


ålfiske

pisca de anguillas


ålformad

anguilliforme


ålhomma

fiske rete conoide pro (pisca de) anguillas


åligga

incumber a;
som åligger incumbente


åliggande

incumbentia


ålkista

fiske cavia pro (pisca de) anguillas


ålkråka

zool corvo marin, cormoran


ålla|olla

(el. olla) sic(c)ator (a/de fructos)


ålmörker|ålamörker

(el. ålamörker) tenebras favorabile pro pisca de anguillas


ålnate

bot potamogeton perfoliate


ålryssja

fiske nassa pro (pisca de) anguillas


ålskinn

pelle/corio de anguilla;
sitta som ett ~ fig esser multo stricte


ålägga

(anbefalla) injunger, mandar, ordinar;
(ådöma) jur imponer, infliger;
(tilldela) (in)cargar;
~ en skatt imponer un contribution;
~ någon att incargar un persona de


åläggande

ordine, mandato


åländsk

ålandic, alandic, de Åland/Alanda


åländska

1 språk (dialekt) dialecto ålandic/alandic 2 (kvinna) femina de Åland/de Alanda


ålänning

homine de Åland/de Alanda


åma

~ sig (åbäka sig) comportar se in un moda ridicule;
(sjåpa sig) ager ineptemente;
(göra sig till) posar


åmig

1 (tillgjord) affectate, manierate 2 (skämd, unken) mucide


åminnelse

commemoration;
till ~ av in commemoration de


åminnelsedag

die/jorno commemorative/de commemoration, anniversario


åminnelsehögtid

ceremonia/solemnitate commemorative/de commemoration


åmning

sjö (på fartyg) scala de profunditate de immersion


åmynning

bucca de rivo


ånej|å nej|nej

(el. å nej) ~! oh no!


ånga

I s vapor
II v facer vapor, evaporar, fumar


ångare

sjö (nave/barca a/de) vapor, steamer eng [sti:mö];
hist pyroscapho


ångbad

banio a/de vapor, banio turc, estufa


ångbildning

vaporisation


ångbåt

(barca a/de) vapor, steamer eng [sti:mö];
hist pyroscapho


ångbåtsbrygga

(för påstigning) imbarcatorio;
(för avstigning) disbarcatorio


ångbåtslinje

linea de navigation a vapores


ångbåtstrafik

navigation a vapores


ångcentral

central de energia movite per vapor


ångdrift

traction/propulsion a vapor


ångdriven

movite per vapor


ånger

repententia, regret, remorso, contrition, compunction


ångerfull|ångerfylld|ångerköpt

(el. ångerfylld, ångerköpt) repentente, compungite;
rel penitente, contrite, attrite


ångerrätt

derecto de annullar un compra


ångervecka

septimana durante le qual le emptor pote annullar le compra


ångest

angustia, anxietate, pavor, timor, espavento, terror;
injaga ~ angustiar


ångestfull

anxie, anxiose, angustiose, pavide, timorose


ångestinjagande

intimidante, intimidatori, terrificante


ångestkänsla

(sentimento de) angustia, inquietude, anxietate, timor


ångestneuros

med neurose/neurosis de angustia


ångestpsychos

med psychose/psychosis de angustia


ångestrop|ångestskri

(el. ångestskri) crito de angustia


ångestsvett

sudor frigide/de angustia/de pavor


ångfartyg

(nave a/de) vapor, steamer eng [sti:mö];
hist pyroscapho


ångkoka

kul cocer per medio de vapor


ångkraft

fortia de vapor


ångkraftverk

central de energia movite per vapor


ångkvarn

molina a/de vapor


ånglok|ånglokomotiv

(el. ånglokomotiv) locomotiva a/de vapor


ångmaskin

machina a/de vapor


ångpanna

caldiera a/de vapor, generator de vapor


ångpreparera

kul preparar a vapor


ångpressa

repassar a vapor


ångra

regrettar, repentir, deplorar, lamentar;
~ sig repentir se (de), deplorar se (de), compunger


ångrosta

torre(face)r a vapor


ångrör

tubo a/de vapor


ångslup

sjö lancha [-sh-] a/de vapor


ångstrykjärn

ferro a/de repassar a/de vapor


ångström

I fys angström sv
II (ström av ånga) currente de vapor


ångsåg

serra a/de vapor


ångtryck

tension/pression de vapor


ångturbin

turbina a/de vapor


ångvinsch

monta-cargas a/de vapor


ångvissla

sibilo a/de vapor, sirena


ångvält

rolo a vapor, cylindro/rolo compressor


ångvärmecentral

central de calefaction a/de/per vapor


ånyo

de novo, itero


år

anno;
en gång om ~et un vice al anno, annualmente;
fem ~ cinque annos, lustro;
fylla ~ haber anniversario;
följande ~ le anno sequente;
för ett ~ sedan ante un anno;
förra ~et le anno passate;
gott nytt år! felice anno nove!;
hon är 20 ~ illa ha vinti annos;
Herrens ~ le anno del Senior;
i Herrens ~ anno Domini lat;
innevarande ~ le anno currente/presente/in curso, iste anno;
inom ett ~ intra un anno;
i ~ iste anno;
inte på ~ och dag non desde multo longe tempore;
med ~en con le avantiar/le crescer del annos;
nästa ~ le anno proxime;
om ett ~ un anno de hodie;
per ~ per anno;
som avser ~ annual, annue;
så här ~s a iste tempore del anno;
tio ~ dece annos, decennio;
under ett ~ durante un anno;
var tredje ~ cata tres annos;
vara till ~en esser vetule/vetere;
vara åtta ~ yngre haber octo annos de minus;
vid mina ~ a mi etate;
~ ut och ~ in anno post anno, de anno in anno;
~et efter stadens grundläggning anno ab urbe condita lat;
~et innan le anno anterior


åra

sjö remo;
med en ~ remate;
med två åror bireme


åratal

i ~ de plure/multe annos;
sedan ~ desde annos


årblad

sjö pala de un remo


årder

lantbr aratro primitive


åretrunthus|året runt-hus|året|runt|hus

(el. året runt-hus) casa ubi on vive tote le anno


årfot

zool (hos simfåglar) pede palmate (con membrana natatori inter tote le quatro digitos)


årgång

(av tidning etc) tote numeros de un anno;
kul (av vin) anno del vindemia;
alla ~ar av en tidskrift le collection complete de un revista;
viner av goda ~ar vinos de bon annos


årgångsvin

kul vino con/que ha le anno del vendemia declarate al etiquetta


århundrade

seculo


åring

zool cavallo de un anno


årklyka

sjö tolete


årlig

annual, annue;
~ nederbörd pluviositate annual


årligen

per anno, cata anno


årrad

sjö;
med tre ~er trireme;
skepp med tre ~er trireme


årsabonnemang

abonamento annue/annual/pro un anno


årsavgift

quotisation/contribution annual


årsavkastning

profito/beneficio annue/annual


årsbalans

balancio annual/annue


årsbarn

vara ~ med någon esser nascite le mesme anno que un altere persona


årsberättelse

reporto annue/annual


årsbiljett

billet annual


årsbok

(krönika) chronica, annales pl;
(almanacka) almanac, annuario


årsboksförfattare

annalista, chronista


årsbästa

sport le optime prestation del saison fr [säzå)]


årsdag

anniversario


årsfest

festa annual/annibesari, anniversario


årsförbrukning

consumo/consumption annue/annual


årsgammal

de un anno


årshyra

location annue/annual


årsinkomst

salario annue/annual


årskontrakt

contracto annue/annual/pro un anno


årskort

carta annue/annual, abonamento pro un anno


årslång

(ettårig) annue, annual;
(mångårig) de plure/multe annos


årslön

salario annue/annual


årsmodell

ultime modello/typo;
en bil av senaste ~ un automobile de ultime modello/typo;
en bil av 2002:s ~ un automobile de 2002


årsmöte

reunion/assemblea annue/annual


årsomsättning

volumine annue/annual del venditas


årspremie

premio annue/annual


årsprenumeration

abonamento annue/annual/pro un anno


årsproduktion

production annue/annual


årsrapport

reporto annue/annual


årsredogörelse

reporto annue/annual


årsredovisning

reporto annue/annual


årsring

bot anello/circulo (de crescimento) annual


årsskifte

nove anno


årstid

station del anno, saison fr [säzå)];
de fyra ~erna le quatro stationes


årstidsvind

monson


årstryck

tryck impression total (de un pais) durante un anno


årsvis

per anno


årsväxt

bot recolta annue/annual


årsöversikt

reporto annue/annual


årta

zool (anate) querquedula


årtag

sjö colpo de remo;
ta ~ remar


årtal

anno, data


årtionde

decennio;
som varar ett ~ decennal


årtull

sjö tolete


årtusende

millennio;
som varar ett ~ millennari


ås

geol cresta/crista de un collina;
arkit culmine de tecto, cresta, crista


åsamka

infliger;
~ sig contraher, contractar, attrappar, incurrer


åse

reguardar, spectar, vider a


åsido

al latere, a un latere;
lämna något ~ facer abstraction de un cosa, non prender un cosa in consideration, non considerar un cosa;
skämt ~ sin burla, in serio, seriosemente


åsidosatt

känna sig ~ sentir se negligite


åsidosätta

(inte beakta) non prender un cosa in consideration, non considerar un cosa, facer abstraction de un cosa;
(försumma) negliger, non observar


åsidosättande

inobservation, inobservantia, negligentia, oblido


åsikt

opinion, conception, idea, judicio, aviso, vista;
bilda sig en ~ om formar un opinion super;
enligt min ~ secundo mi opinion;
framföra sin ~ angående dar/emitter/exprimer su opinion super;
~erna går isär/är delade le opiniones es dividite;
vara av en annan ~ dissentir, dissider;
vara av den ~en att esser del opinion que/haber le opinion que


åsiktbildning

formation de un opinion


åsiktsbrytning

division de opiniones


åsiktsfrihet

libertate de opinion


åsiktsförföljelse

persecution de personas qui exprime certe opiniones


åsiktsförtryck

suppression de opiniones


åsiktsgemenskap

concordantia de opiniones


åsiktsregistrering

pol registration de opiniones (politic)


åsiktsriktning

currente, tendentia, movimento


åsiktsskillnad

differentia/diversitate/divergentia de opiniones


åsiktsutbyte

excambio de opiniones/ideas/vistas


åsiktsyttring

expression de opinion


åska

I s tonitro;
~n går le tonitro rola
II v ton(itru)ar;
det ~r il tona


åskby

tempesta de tonitro


åskdunder

tonitro


åskgud

deo del tonitro


åskknall

colpo de tonitro


åskledare

parafulmine


åskmoln

nube de tonitro, nubilo


åskmuller

tonitro


åsknedslag

cadita/colpo de fulmine/fulgure, fulguration


åskregn

tempesta de tonitro


åskrädd

qui ha pavor del tonitro


åskskräll

colpo de tonitro


åskskur

tempesta de tonitro


åskslag

cadita/colpo de fulmine/fulgure, fulguration


åskvigg

fulmine


åskväder

tempesta de tonitro


åskåda

reguardar, spectar, vider a;
~ vittne teste spectator


åskådare

spectator, reguardator


åskådarläktare

(inomhus) galeria, balcon;
(utomhus) tribuna, stand eng [stænd]


åskådarplats

auditorio


åskådarpublik

publico que specta, spectatores pl


åskådlig

concrete, clar, evidente, manifeste, vivente, tangibile


åskådliggöra

render concrete, illustrar con exemplos


åskådlighet

concretion, claritate, evidentia


åskådning

opinion, aviso;
inre ~ psyk introspection


åsna

zool asino


åsneaktig

asinin


åsnebrygga

mat ponte del asinos


åsnedrivare

asinero


åsneföl

asino neonate


åsneskri

crito de un asino;
fig charivari [sh-]


åsnespark

colpo de asino;
ge någon en ~ fig dar un colpo de pede a un persona indefense


åsnesto

asino femina, asina


åsninna

asino femina, asina


åstad

bege sig/dra ~ mitter se/poner se in cammino/in marcha [-sh-]


åstadkomma

(uträtta) executar, exequer, effectuar, facer, realisar;
(vålla) causar, occasionar, originar, provocar, producer, ingenerar


åstunda

desi(de)rar, aspirar a


åstundan

desiro, desiderio, aspiration


åsyfta

(ha till mål) visar a, tender a, persequer;
(avse) voler dicer, intender;
(anspela på) alluder a, facer allusion a


åsyftande

allusive


åsyn

(synintryck) vista, aspecto, spectaculo, vision;
(betraktande) vista;
försvinn ur min ~! foras de mi vista!;
i allas ~ in le presentia de totes;
vid ~en av al vista de


åsyna

~ vittne teste visual/ocular


åsätta

fixar, establir, stabilir;
~ ett pris fixar/establir/stabilir un precio;
~ ett värde taxar un valor


åt

I prep a, verso;
fönstret vetter ~ trädgården le fenestra da super le jardin;
skratta ~ någon derider un persona;
~ alla håll a tote le directiones; ~ stan till verso le urbe;
ägna sig ~ consecrar se a
II adv bära sig ~ comportar se, conducer se;
sitta ~ (om kläder) esser (troppo) stricte;
skruva ~ vitar;
sätta ~ attaccar, aggreder
III s (maginnehåll i sill) contento stomachal/gastric de haringo


åta|åtaga

(el. åtaga) ~ sig cargar se de, assumer;
~ sig ansvaret assumer le responsabilitate;
~ sig ett uppdrag assumer un carga, cargar se de un cosa


åtagande

carga;
(förpliktelse) obligation, deber;
fullgöra sitt ~ complir su deber


åtal

jur persecution judiciari/judicial;
allmänt ~ persecution judiciari/judicial (de derecto) public;
enskilt ~ persecution judiciari/judicial de derecto private, plancto/reclamation civil;
väcka ~ facer/intentar un processo (contra), processar (contra);
persequer/proceder judicialmente (contra)


åtala

jur persequer/proceder judicialmente (contra), intentar un processo (contra), processar (contra);
den ~de le accusato


åtalbar

jur actionabile


åtalseftergift

jur acto de poner de latere;
han fick ~ le persecution judiciari contra ille esseva ponite de latere/non esseva tractate;
åklagaren beviljade ~ le accusator cancellava le persecution judiciari/penal/criminal


åtalsrätt

jur derecto legal de intentar un processo


åtanke

pensamento;
(hågkomst) rememoration, recordation, remembrantia;
ha i ~ haber in mente, considerar;
(minnas) recordar, (re)memorar, remembrar;
hålla i ~ tener in memoria, non oblidar;
komma i ~ entrar in consideration


åtbörd

gesto, signo;
en utmanande ~ un gesto provocatori;
göra ~er gesticular


åtel

jakt esca de cadavere/de caronia/de un animal morte


åter

(ånyo) de novo, itero;
(tillbaka) (a) retro, de retorno;
(däremot) al contrario


återanknyta

connecter de novo


återanpassa

readjustar;
sociol reinserer/reinsertar in le societate


återanpassning

readjustamento;
sociol reinsertion in le societate


återanskaffa

reacquirer


återanskaffning

reacquisition


återanskaffningsvärde

valor de reimplaciamento/de substitution


återanställa

reingagiar [-d3-]


återanställning

reingagiamento [-d3-]


återanvända

emplear/usar/utilisar de novo;
tekn recyclar, recuperar


återanvändning

reutilisation, reempleo;
tekn recyclage [-ad3e], recuperation


återbefolka

repopular


återbefolkning

repopulamento, repopulation


återberätta

(återupprepa) contar/repeter lo que on ha audite;
(återge i egna ord) relatar


återbesätta

reoccupar


återbesök

nove visita;
patienten har ett ~ i morgon le patiente retornara/revenira deman


återbetala

repagar, reimbursar, restituer


återbetalning

repagamento, reimbursamento, restitution


återbilda

regenerar, recyclar, recuperar


återbildande

regenerative, regeneratori, reproductive


återbildning

regeneration;
tekn regeneration, recyclage [-ad3e], recuperation


återblick

vista/reguardo retrospective, retrospectiva, retrospecto


återbruk

reutilisation, reempleo;
tekn recyclage [-ad3e], recuperation


återbud

cancellation, annullation, disdicimento;
ge ~ cancellar, annullar, disdicer, contramandar


återbära

(återbetala) repagar, reimbursar, restituer


återbäring

(återbetalning) repagamento, reimbursamento, restitution


återbörda

(ge tillbaka) render, restituer, retornar


återerinra

~ sig rememorar se


återerinring

rememoration


återerövra

reconquirer, recapturar, reprender


återerövring

reconquesta, reprisa


återfall

retorno, retrogression, regression;
med, jur recadita, recidiva;
få ~ recader


återfalla

recader


återfallsförbrytare

recidivista


återfinna

retrovar;
(hitta) trovar


återflöde

refluxo


återfordra

reclamar;
jur repeter, (re)vindicar


återfordran

reclamation;
jur repetition, revindication


återframkalla

reproducer;
~ minnet av rememorar se de


återfärd

(cammino/viage [-ad3e] de) retorno


återfå

recuperar, recovrar, reganiar, rehaber, retroreciper;
~ hälsan/synen recovrar/recuperar/reganiar su sanitate/le vista


återfödas

renascer


återfödd

renascite, nascite de novo


återfödelse

renascentia;
fig renascentia, resurrection, regeneration;
fil palingenese, palingenesis


återföra

(någon) reconducer;
(något) reportar, retornar;
~ till ordningen restaurar ordine (inter)


återförena

reunificar, reunir


återförening

reunification, reunion


återförpassa

remover


återförpassnig

remotion


återförskaffa

reacquirer


återförsäkra

reassecurar


återförsäkrare

reassecurator


återförsäkring

reassecurantia


återförsälja

revender


återförsäljare

revenditor


återförsäljning

revendita


återförvärva

reganiar


återge|återgiva

(el. återgiva) (ge tillbaka) render, restituer, retornar;
(berätta) contar, relatar, narrar, reportar, repeter;
(tolka) interpretar, traducer;
(reproducera) reproducer;
(återspegla) reflecter


återgivning

reproduction;
(tolkning) interpretation, traduction


återglans

reflexo, reflexion


återgälda

(återbetala) repagar, reimbursar, restituer;
(löna) remunerar, recompensar;
~ ett besök retornar un visita;
~ ont med gott render le ben pro le mal


återgå

(återvända) retornar, revenir;
(gå tillbaka) retrograder, retroceder, recular;
(till primitivare stadium) regreder, regressar;
(upphävas) esser annullate/disfacite


återgång

(återvändande) retorno;
(tillbakagång) retrogradation, recession, reculamento, retrocession;
(till tidigare tillstånd) reversion;
(till primitivare stadium) regression;
(upphävande) annullation;
jur reversion


återgångsdom

jur judicio de reversion


återgångstull

jur doana repagate


återhämta

(hämta tillbaka) reprender;
(återfå) recovrar, recuperar, reganiar;
~ sig convalescer, restab(i)lir le sanitate, recovrar/recuperar/reganiar su fortias;
~ sig efter en förlust recuperar se de un perdita


återhämtning

(av hälsa) convalescentia, restab(i)limento del sanitate


återhålla

retener, reprimer, comprimer, continer;
med återhållen andedräkt con respiration/sufflo/halito retenite;
~ sin vrede/sina tårar continer/reprimer/comprimer su cholera/su lacrimas


återhållande

prohibitive, prohibitori


återhållsam

modeste, pudic, caste, continente;
(restriktiv) restrictive;
(måttfull) moderate;
(med mat och dryck) frugal, sobrie;
vara ~ metir se


återhållsamhet

moderation, temperantia, restriction


återigen

(ånyo) de novo, itero;
(däremot) al contrario


återinföra

reintroducer;
(varor) reimportar


återinrätta

reinstallar


återinrättande

reinstallation


återinsätta

reinstallar


återinsättning

reinstallation


återinträda

~ i sin verksamhet retornar a/reassumer su occupationes


återkalla

(kalla tillbaka) revocar, facer revenir;
(ta tillbaka) revocar, disdicer, abolir, annullar, cancellar, abrogar, retractar, rescinder, recantar, retraher;
~ en order mil contramandar;
~ ett beslut revocar/recantar un decision;
~ ett löfte retractar un promissa;
~ ett sändebud retirar un ambassador;
~ ett testamente revocar un testamento;
~ i minnet recordar se, rememorar se, remembrar;
~ någon till livet resuscitar/reanimar un persona


återkallelse

revoco, revocation, disdicimento, abolition, abolimento, annullation, cancellation, abrogation, retraction, rescission, recantation


återkasta

(ljus) reflecter, reverberar;
(ljud) repercuter, reverberar, echoar


återkastning

(av ljus) reflexion, reverberation;
(av ljud) repercussion, reverberation, echo


återklang

resonantia, echo


återklinga

resonar, repercuter


återknyta

~ förbindelser de novo entrar in/crear relationes/contacto


återkomma

revenir, retornar;
med recidivar;
~ till ett beslut revenir super un decision, recantar/reconsiderar un decision


återkommande

recurrente


återkomst

retorno;
Herrens ~ bibl le retorno/le secunde venita del Senior, parusia


återkoppla

tekn passar a un velocitate/acceleration inferior;
fig submitter, dar feedback eng [fi:dbæk]


återkoppling

tekn retorno a un velocitate/acceleration inferior;
fig feedback eng [fi:dbæk]


återkopplingsstörning

(i radio) oscillation


återkrav

reclamation;
jur repetition, revindication


återkräva

reclamar;
jur repeter, (re)vindicar


återköp

recompra;
jur (upphävt köp) redemption


återköpa

recomprar;
jur (upphäva köp) redimer


återköpsrätt

jur derecto de redimer


återköpsvärde

jur valor de redemption


återljud

resonantia, echo


återljuda

resonar, echoar


återlämna

render, restituer, retornar;
(landområde) retroceder;
(pengar) reimbursar


återlämning

restitution;
(av landområde) retrocession;
(av pengar) reimbursamento


återlösa

amortisar, reimbursar, redimer;
(pant) dispignorar;
rel delivrar, liberar, salvar, redimer;
~ en skuld amortisar un debita;
~ ett hypotek redimer un hypotheca


återlösare

rel liberator, salvator, redemptor


återlösning

amortisation, reimbursamento, redemption;
(av pant) dispignoramento;
rel salvation, salvamento, redemption


återmarsch

mil contramarcha [-sh-], retiro, retiramento, replicamento


återremiss

med nove remittentia


återremittera

med referer de novo


återremittering

med nove remiittentia


återresa

(viage [-ad3e] de) retorno


återrop

(på auktion) contraofferta pro recomprar, recompra


återropa

(på auktion) (dar un contraofferta pro) recomprar


återsamla

reunir


återsamlas

reunir se


återsamling

reunion


återse

revider, vider de novo


återseende

revider;
på ~! a revider!, au revoir! fr [orövwar]


återskapa

recrear, regenerar, refacer


återsken

reflexion


återspegla

reflecter


återspeglande

reflex(iv)e


återspegling

reflexo, reflexion, imagine reflectite


återstod

resto, restante, remanentia, residuo


återstråla

reverberar


återstrålning

reverberation


återströmma

refluer


återströmning

refluxo


återstudsa

(om ljus) reflecter, reverberar;
(om ljud) repercuter, reverberar, echoar


återstudsning

(av ljus) reflexion, reverberation;
(av ljud) reverberation, repercussion, echo


återställa

restituer, restaurar, reinstallar, restab(i)lir;
~ ordningen restab(i)lir le ordine


återställare

kul parve vitro (pro curar sequelas de inebriation)


återställbar

reparabile, rectificabile, corrigibile


återställd

(till hälsan) restab(i)lite


återställning

restitution, restauration, reinstallation, restab(i)limento;
(reparation) reparo, reparation, refaction


återställningsarbete

travalio/labor de reparation/de renovation/de refaction/de retauration


återställningstecken

mus bequadro


återstå

restar, remaner


återstående

restante, residual, residuari


återsända

reinviar, retornar


återsändning

reinvio, retorno


återta|återtaga

(el. återtaga) reprender, retirar;
(upprepa) repeter, iterar;
(återkalla) revocar, retirar, retractar;
(återuppta) reprender, recomenciar, reassumer;
~ sin verksamhet retornar a su/reassumer su occupationes;
~ sina ord retirar/revocar/retractar su parolas


återtagning

reprisa, retraction


återtjänst

servicio reciproc/in retorno, contraprestation


återtåg

retiro, retiramento, (viage [-ad3e] de) retorno;
mil retiramento, retiro, replicamento, retraite fr [röträ:t], contramarcha [-sh-]


återtåga

mil retirar se, contramarchar [-sh-]


återuppblomstra

florescer de novo


återuppblomstring

nove floration


återuppblossa

recrudescer;
~ nde strider combattos recrudescente


återuppbygga

reconstruer, reedificar


återuppbyggnad

reconstruction, reedification


återuppflamma

recrudescer;
en ~nde epidemi un epidemia recrudescente


återuppfriska

refrescar;
~ en persons minne refrescar le memoria de un persona


återuppföra

reconstruer, reedificar;
teat representar de novo


återuppförande

reconstruction, reedification, teat reprisa


återuppleva

reviver, viver de novo


återuppliva

reanimar, resuscitar


återupplivning

reanimation, resuscitation


återupplivningsförsök

tentativa/effortio de reanimation/de resuscitation


återupprepa

repeter (de novo), iterar


återupprepning

nove repetition/iteration


återupprusta

rearmar


återupprustning

rearmamento


återupprätta

restab(i)lir, reconstituer;
(ge återupprättelse) rehabilitar


återupprättelse

rehabilitation


återuppstå

levar se de novo, relevar se, renascer;
rel resuscitar


återuppståndelse

renascentia;
rel resurrection, resuscitation


återuppsuga

resorber


återuppta

reprender, recomenciar, reassumer;
~ sin verksamhet retornar a su/reassumer su occupationes


återupptagning

recomenciamento, reapertura, readmission, reprisa


återupptäcka

rediscoperir


återupptäckt

rediscoperta


återuppväcka

facer renascer, resurger, reanimar;
rel resuscitar


återuppväckelse

resurrection, reanimation;
rel resuscitation


återutförsel

reexportation


återutsändning

radio, TV reemission


återval

reelection


återverka

esser retroactive, retroager (super), haber/exercer un effecto retroactive (super), haber un retroaction (super);
(ha effekt) reager (super)


återverkan

retroaction, retroactivitate, effecto retroactive;
(effekt) reaction


återverkning

contracolpo, reaction, repercussion


återvinna

recuperar, recovrar, reganiar;
tekn recuperar, recyclar


återvinning

tekn recyclage [-ad3e], recuperation


återvinningsbar

tekn recyclabile, recuperabile


återvinningspapper

papiro recyclate/de recuperation


återvisit

contravisita


återväg

(cammino/via de) retorno


återvälja

reeliger


återvända

retornar, revenir


återvändo

utan ~ inevitabile, definitive


återvändsgata

strata sin exito


återvändsgränd

via cec;
fig impasse fr [ä)pas]


återväxa

recrescer


återväxt

(ac)crescentia, (ac)crescimento, augmento, augmentation;
sörja för ~en fig occupar se/cargar se del successores/del continuatores


åtfölja

(ledsaga) accompaniar, (con)ducer, escortar;
(vara bifogad till) esser incluse in/juncte a


åtföljande

incluse, juncte;
~ omständigheter circumstantias accessori/additional/secundari/accidental/concomitante;
jur adventitie


åtgärd

me(n)sura, disposition;
förebyggande ~ mesura previste, precaution;
vidta ~er prender mesuras/dispositiones, disponer;
vidta förebyggande ~er premunir se


åtgärda

prender mesuras/dispositiones, disponer


åtgärdspaket

pacchetto/serie de mesuras


åtgång

(förbrukning) consumo, consumption;
(avsättning) vendita;
ha stor/strykande ~ vender se facilemente/multo rapidemente


åtgången

illa ~ maltractate;
fig forte/ardentemente criticate


åtgörande

me(n)sura, disposition


åthuta

reprimendar


åthutning

reprimenda, reprehension


åthävor

manieras, gesticulationes;
utan ~ sin ceremonia/ambages [-ad3es]


åtkomlig

accessibile


åtkomlighet

accessibilitate


åtkomst

obtenimento, obtention, procuration;
jur impetration


åtlyda

obedir, conformar se, sequer, observar


åtlydnad

obedientia


åtlöje

derision, irrision, ludification;
bli till ~ facer se ridicule;
göra till ~ render ridicule, ridiculisar, derider, irrider, ludificar


åtminstone

al minus


åtnjuta

haber, reciper;
~ aktning haber estima;
~ undervisning reciper inseniamento


åtnjutande

usufructo, fruition;
komma i ~ av beneficiar de, fruer de


åtnöja

~ sig contentar se (de)


åtnöjas

contentar se (de)


åtra

retirar, revocar, retractar;
~ sig cambiar de opinion


åtrå

I v desi(de)rar, appeter, invidiar
II s desiro, desiderio, aviditate, appetentia;
sexuell ~ voluptuositate, lascivitate, concupiscentia, prurientia


åtråvärd

desi(de)rabile, appetibile, invidiabile


åtsida

num obverso


åtsittande

(om kläder) stricte


åtskild

separate, disjuncte, distincte, distaccate, discrete


åtskilja

(skilja) separar, dis(as)sociar, appartar, disjunger, disunir, distachar [-sh-], divider, partir;
(särskilja) separar, distinguer, discerner, differentiar, discriminar, dis(as)sociar, singularisar, particularisar


åtskiljande

språk disjunctive


åtskiljas

separar se


åtskiljbar

separabile, dissociabile


åtskillig

considerabile, bastante;
~a plure, varie, diverse


åtskillnad

distinction, differentia, discrimination, discernimento;
utan ~ sin distinction, indistinctemente


åtskils

separatemente


åtsmitande

(om kläder) stricte


åtsnörning

astriction, contraction


åtsnörningspinne

med tourniquet fr [turnikä]


åtstramning

pol economisation, sparnio, reduction del expensas/del costos


åtstramningspolitik

politica de economia/de austeritate


åtta

I räkn octo
II s (le numero/cifra) octo;
sport barca a/de/pro octo rematores


åttaarmad

zool octopede


åttacylindrig

de/a octo cylindros


åttadubbel

octo vices plus grande, octuple


åttahörnig

mat octagone


åttahörning

mat octagono


åttakantig

se åttkantig


åttasidig

mat octahedre, octahedric


åttastavig

octosyllabic


åttatiden

vid ~ verso octo horas


åttatimmarsdag

die/jorno de labor/travalio de octo horas


åttavåningshus

casa de octo etages [-d3-]


åttaårig

(som är åtta år) habente octo annos;
(som varar åtta år) que dura octo annos


åttaåring

infante de octo annos


åttaårsåldern

le etate de octo annos


åtti

se åttio


åtting

octavo, octesimo


åttio|åtti

(el. åtti) octanta


åttionde

octantesime, octogesime


åttiondel

octantesime/octogesime parte, octantesimo, octogesimo


åttiotal

circa/approximativemente octanta;
~ets författare litt le autores del decennio 1880–1890


åttioårig

octogenari, de octanta annos


åttioåring

octogenario


åttitalism

litt litteratura del decennio 1880–1890


åttitalist|åttitalsförfattare

(el. åttitalsförfattare) litt representante del litteratura del decennio 1880–1890


åttkant

mat octagono


åttkantig|åttakantig

(el. åttakantig) mat octagone, octagonal, octangular


åttonde

octave, octesime


åttondel|åttondedel

(el. åttondedel) octave parte, octavo, octesimo


åttondelsfinal

sport octavo de final


åttondelsnot

mus octavo de nota


åtvarna

advertir


åverkan

damno, deterioration, avaria;
göra ~ damnificar, deteriorar, avariar


åvila

incumber a;
som åvilar incumbente


åvilande

incumbentia


åvägabringa

causar, occasionar, provocar, operar, realisar, producer


Advertisement