FANDOM


m (Protected "Svedese-Interlingua ä" [edit=sysop:move=sysop])
 
(Un version intermedie facite per un usator non es monstrate)
Linea 1: Linea 1:
 
[[Svedese-Interlingua_a|A]] - [[Svedese-Interlingua_b|B]] - [[Svedese-Interlingua_c|C]] - [[Svedese-Interlingua_d|D]] - [[Svedese-Interlingua_e|E]] - [[Svedese-Interlingua_f|F]] - [[Svedese-Interlingua_g|G]] - [[Svedese-Interlingua_h|H]] - [[Svedese-Interlingua_i|I]] - [[Svedese-Interlingua_j|J]] - [[Svedese-Interlingua_k|K]] - [[Svedese-Interlingua_l|L]] - [[Svedese-Interlingua_m|M]] - [[Svedese-Interlingua_n|N]] - [[Svedese-Interlingua_o|O]] - [[Svedese-Interlingua_p|P]] - [[Svedese-Interlingua_q|Q]] - [[Svedese-Interlingua_r|R]] - [[Svedese-Interlingua_s|S]] - [[Svedese-Interlingua_t|T]] - [[Svedese-Interlingua_u|U]] - [[Svedese-Interlingua_v|V]] - [[Svedese-Interlingua_w|W]] - [[Svedese-Interlingua_x|X]] - [[Svedese-Interlingua_y|Y]] - [[Svedese-Interlingua_z|Z]] - [[Svedese-Interlingua_å|Å]] - [[Svedese-Interlingua_ä|Ä]] - [[Svedese-Interlingua_ö|Ö]]
 
[[Svedese-Interlingua_a|A]] - [[Svedese-Interlingua_b|B]] - [[Svedese-Interlingua_c|C]] - [[Svedese-Interlingua_d|D]] - [[Svedese-Interlingua_e|E]] - [[Svedese-Interlingua_f|F]] - [[Svedese-Interlingua_g|G]] - [[Svedese-Interlingua_h|H]] - [[Svedese-Interlingua_i|I]] - [[Svedese-Interlingua_j|J]] - [[Svedese-Interlingua_k|K]] - [[Svedese-Interlingua_l|L]] - [[Svedese-Interlingua_m|M]] - [[Svedese-Interlingua_n|N]] - [[Svedese-Interlingua_o|O]] - [[Svedese-Interlingua_p|P]] - [[Svedese-Interlingua_q|Q]] - [[Svedese-Interlingua_r|R]] - [[Svedese-Interlingua_s|S]] - [[Svedese-Interlingua_t|T]] - [[Svedese-Interlingua_u|U]] - [[Svedese-Interlingua_v|V]] - [[Svedese-Interlingua_w|W]] - [[Svedese-Interlingua_x|X]] - [[Svedese-Interlingua_y|Y]] - [[Svedese-Interlingua_z|Z]] - [[Svedese-Interlingua_å|Å]] - [[Svedese-Interlingua_ä|Ä]] - [[Svedese-Interlingua_ö|Ö]]
 
----
 
----
<b>å|åh|Å</b><br>
+
<b>ä</b><br>
:<B>I</B> <I>s</I> rivo; <br>
+
:se <I>äh</I><br>
:<B>bättre stämma i bäcken än i ~n</B> <I>fig</I> prevenir es melior que curar/que remediar; <br>
 
:<B>gå över ~n efter vatten</B> <I>fig</I> portar aqua al mar; <br>
 
:<B>många bäckar små gör en stor ~</B> <I>fig</I> multe p<U>a</U>rves face un grande, toto adjuta/servi<br><B>II</B> <I>prep</I> s<U>u</U>per, sur; <br>
 
:<B>vad är ~ färde? </B>que passa?; <br>
 
:<B>~ ena sidan... ~ andra sidan </B>de un aspecto/parte... del <U>a</U>ltere aspecto/parte; <br>
 
:<B>~ någons vägnar </B>a/de n<U>o</U>mine de un persona, de parte de un persona<br><B>III</B> <B>å, åh</B> <I>interj</I> oh!<br><B>IV</B> <B>Å</B> <I>fys</I> (ångström) A (<U>a</U>ngstr<U>ö</U>m)<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åberopa</b><br>
+
<b>äckel</b><br>
:allegar, adducer, invocar, avantiar, appellar a, facer appello a; <br>
+
:n<U>au</U>sea, disgusto, repugnantia, execration, aversion; <br>
:<B>~ sig på</B> referer se a, invocar, allegar; <br>
+
:<B>känna ~ </B>sentir n<U>au</U>sea/repugnantia<br>
:<B>~nde Edert brev </B>referente me a Vostre l<U>e</U>ttera/l<U>i</U>ttera<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åbo</b><br>
+
<b>äckla</b><br>
:<I>hist</I> emphyteota<br>
+
:disgustar, repugnar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åborätt</b><br>
+
<b>äcklas</b><br>
:<I>hist</I> derecto emphyte<U>o</U>tic<br>
+
:esser disgustate (de), sentir n<U>au</U>sea/repugnantia<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åbrodd</b><br>
+
<b>äcklig</b><br>
:<I>bot</I> artemisia abr<U>o</U>tanum <I>lat</I><br>
+
:(vämjelig) nauseose, nauseabunde, disgustante, disgustose, repulsive, repugnante, abomin<U>a</U>bile, execr<U>a</U>bile; <br>
  +
:(stinkande) f<U>e</U>tide, infecte; <br>
  +
:<B>~ lukt </B>odor nauseose/execr<U>a</U>bile, fetor, fetidessa, fetiditate; <br>
  +
:<B>~ smak </B>gusto abomin<U>a</U>bile; <br>
  +
:<B>~ stank </B>odor infecte<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åbrädd</b><br>
+
<b>ädel</b><br>
:ripa/bordo de rivo<br>
+
:(av utsökt slag) n<U>o</U>bile; <br>
  +
:(högsinnad) magn<U>a</U>nime, generose; <br>
  +
:(förfinad) preciose; <br>
  +
:<B>av ~ börd </B>n<U>o</U>bile; <br>
  +
:<B>en häst av ~ ras </B>un cavallo n<U>o</U>bile/de racia; <br>
  +
:<B>en ~ karaktär</B> un char<U>a</U>cter n<U>o</U>bile; <br>
  +
:<B>ädla känslor </B>sentim<U>e</U>ntos magn<U>a</U>nime<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åbäka</b><br>
+
<b>ädelfisk</b><br>
:<B>~ sig</B> comportar se de maniera rid<U>i</U>cule<br>
+
:pisce preciose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åbäkande</b><br>
+
<b>ädelgas</b><br>
:comportamento/conducta rid<U>i</U>cule<br>
+
:gas n<U>o</U>bile/rar/inerte<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åbäke</b><br>
+
<b>ädelgran</b><br>
:(om sak) objecto enorme, colosso, monstro; <br>
+
:<I>bot</I> abiete albe<br>
:(om person) gigante, colosso, gigante; <br>
 
:<B>ett ~ till karl </B>un typo colossal/enorme; <br>
 
:<B>ett ~ till skåp </B>un armario enorme<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åbäkig</b><br>
+
<b>ädelhet</b><br>
:colossal, pesante, elephantin<br>
+
:nobilitate, magnanimitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åda</b><br>
+
<b>ädelkorall</b><br>
:<I>zool</I> <U>ei</U>der f<U>e</U>mina<br>
+
:<I>zool</I> corallo rubie<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådagalägga</b><br>
+
<b>ädelmetall</b><br>
:(uppvisa) monstrar, manifestar, presentar, exhiber, exponer; <br>
+
:metallo preciose<br>
:(bevisa) provar, probar, demonstrar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ådagaläggning</b><br>
+
<b>ädelmod</b><br>
:manifestation, expression, demonstration, exteriorisation<br>
+
:generositate, magnanimitate, cavalleria<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådal</b><br>
+
<b>ädelmodig</b><br>
:valle de rivo<br>
+
:generose, n<U>o</U>bile, magn<U>a</U>nime, cavallerose, cavalleresc<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åder</b><br>
+
<b>ädelopal</b><br>
:<I>anat</I> vena; <br>
+
:<I>miner</I> <U>o</U>palo n<U>o</U>bile<br>
:(artär) arteria; <br>
 
:<I>geol</I> vena, filon; <br>
 
:<B>slå ~ </B><I>med</I> incider/aperir un vena, exsanguinar, phlebotomisar; <br>
 
:<B>som avser ~ </B>venose, arterial<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åderbråck</b><br>
+
<b>ädelost</b><br>
:<I>med</I> v<U>a</U>rice, vena varicose; <br>
+
:<I>kul</I> (typo de) c<U>a</U>seo con v<U>e</U>nas blau<br>
:(på pulsåder) aneurisma; <br>
 
:<B>som avser ~ </B>varicose<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åderförfettning</b><br>
+
<b>ädelpekoral</b><br>
:<I>med</I> adip<U>o</U>sis/adipositate arterial<br>
+
:<I>litt</I> spl<U>e</U>ndide obra/texto inintentionatemente rid<U>i</U>cule<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åderförkalkad</b><br>
+
<b>ädelsmed</b><br>
:<I>med</I> qui suffre de arteriosclerose/arterioscler<U>o</U>sis; <br>
+
:<I>konst</I> aur<U>i</U>fice<br>
:(senil) senil<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åderförkalkning</b><br>
+
<b>ädelsmide</b><br>
:<I>med</I> sclerose/scler<U>o</U>sis arterial, arteriosclerose, arterioscler<U>o</U>sis; <br>
+
:<I>konst</I> arte del aur<U>i</U>fice<br>
:(senilitet) senilitate<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ådergnejs</b><br>
+
<b>ädelsten</b><br>
:<I>geol</I> gn<U>ei</U>s(s) venose/venate<br>
+
:petra preciose, gemma; <br>
  +
:<B>som avser ~ar </B>gemm<U>i</U>fere<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åderhinna</b><br>
+
<b>ädelstenslipare</b><br>
:<I>anat</I> choroid<U>e</U>a<br>
+
:<I>konst</I> lapidario<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åderinflammation</b><br>
+
<b>ädelträ</b><br>
:<I>med</I> phleb<U>i</U>tis<br>
+
:ligno fin; <br>
  +
:(hårt) ligno dur<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åderlåta</b><br>
+
<b>ädelärg</b><br>
:<I>med</I> incider/aperir un vena, exsanguinar, phlebotomisar<br>
+
:p<U>a</U>tina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åderlåtning</b><br>
+
<b>ädling</b><br>
:<I>med</I> exsanguination, phlebotom<U>i</U>a<br>
+
:n<U>o</U>bile, gentilh<U>o</U>mine<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådernät</b><br>
+
<b>äfsing</b><br>
:rete vascular/venose/de v<U>e</U>nas<br>
+
:<I>text</I> fin de filo de un ordimento/orditorio/trama<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådra|ådraga</b><br>
+
<b>äga</b><br>
:<B>I</B> <I>v</I> (göra ådrig) venar; <br>
+
:<B>I</B> <I>v</I> posseder, haber, tener; <br>
:<B>~t papper </B>papiro marmorate; <br>
+
:(inneha) detener; <br>
:<B>~t trä </B>ligno venose/venate<br><B>II</B> <B>ådra, ådraga</B> <B>~ sig </B><I>v</I> contraher, contractar, attrappar, incurrer; <br>
+
:(vara berättigad till) haber derecto a; <br>
:<B>~ sig böter </B>incurrer un mulcta; <br>
+
:(vara skyldig att) deber; <br>
:<B>~ sig en sjukdom </B>contraher/contractar/attrappar un malad<U>i</U>a; <br>
+
:<B>~ bestånd </B>subsister, perdurar; <br>
:<B>~ sig någons kritik </B>incurrer le cr<U>i</U>tica de un persona<br><B>III</B> <I>s</I> (inre drivkraft) vena; <br>
+
:<B>~ rum </B>haber loco, occurrer, evenir, advenir; <br>
:<B>poetisk ~ </B>vena po<U>e</U>tic<br>
+
:(bli utförd) realisar se, effectuar se<br><B>II</B> <I>s</I> proprietate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådrig</b><br>
+
<b>ägande</b><br>
:venate, venose; <br>
+
:<I>s</I> possession; <br>
:(marmorerad) marmorate<br>
+
:<B>som rör ~ </B>possessive<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådrighet</b><br>
+
<b>äganderätt</b><br>
:venatura, venositate<br>
+
:derecto de proprietate, dominio; <br>
  +
:<B>litterär ~ </B>copyright <I>eng</I> [k<U>å</U>pirait]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ådring</b><br>
+
<b>äganderättsbevis</b><br>
:venatura, venositate; <br>
+
:t<U>i</U>tulo/certificato de proprietate<br>
:<I>bot</I> nervatura<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ådöma</b><br>
+
<b>äganderättsförvärvande</b><br>
:<I>jur</I> imponer, infliger; <br>
+
:<I>jur</I> (genom viss tids hävd) usucapio <I>lat</I><br>
:<B>~ ett straff </B>imponer/infliger un punition/un pena<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åga</b><br>
+
<b>ägarbyte</b><br>
:<B>ligga ~ </B>dormir/reposar inquietemente<br>
+
:cambiamento de proprietario<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åh</b><br>
+
<b>ägardemokrati</b><br>
:se <I></I><br>
+
:<I>pol</I> (systema con le) poter econ<U>o</U>mic dispergite s<U>u</U>per plure propriet<U>a</U>rios<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhej</b><br>
+
<b>ägare</b><br>
:<B>~! </B>hup!, hop!<br>
+
:proprietario, possessor; <br>
  +
:<B>byta ~ </B>cambiar de proprietario; <br>
  +
:<B>rättmätig ~ </B>proprietario leg<U>i</U>time; <br>
  +
:<B>ursprunglig ~ </B>prime proprietario, proprietario original<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhoj</b><br>
+
<b>ägg</b><br>
:<B>~! </B>hello!, hola!<br>
+
:ovo; <br>
  +
:<B>Columbi ~ </B>le ovo de Columbo; <br>
  +
:<B>ligga på ~</B> covar; <br>
  +
:<B>lägga ~</B> poner/facer <U>o</U>vos; <br>
  +
:<B>hårdkokt</B>/<B>löskokt ~</B> ovo dur/molle; <br>
  +
:<B>pocherat ~ </B>ovo bullite sin scalio; <br>
  +
:<B>ruttet ~ </B>ovo putrite; <br>
  +
:<B>rått ~ </B>ovo crude; <br>
  +
:<B>stekt ~</B> ovo frite; <br>
  +
:<B>vispa ~ </B>batter <U>o</U>vos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhå</b><br>
+
<b>äggbildning</b><br>
:<B>~! </B>ha!, ah!<br>
+
:<I>biol</I> ovulation<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhöra</b><br>
+
<b>äggcell</b><br>
:audir, ascoltar<br>
+
:<I>biol</I> o(v)ocyta, ovo, <U>o</U>vulo; <br>
  +
:<B>befruktad ~</B> zygote<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhörare</b><br>
+
<b>äggformad|äggformig</b><br>
:auditor, ascoltator<br>
+
:(el. <B>äggformig</B>) in forma de ovo, oviforme, oval, ovate, ov<U>o</U>ide<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhörarinna</b><br>
+
<b>ägghöna</b><br>
:auditrice, ascolatrice<br>
+
:gallina ponente<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhörarläktare</b><br>
+
<b>äggkaka</b><br>
:tribuna p<U>u</U>blic/del p<U>u</U>blico<br>
+
:<I>kul</I> torta que cont<U>i</U>ne plure <U>o</U>vos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhörarplats</b><br>
+
<b>äggklocka</b><br>
:placia de auditorio<br>
+
:chron<U>o</U>metro pro <U>o</U>vos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åhörarskara</b><br>
+
<b>äggkläckning</b><br>
:auditorio<br>
+
:incubation, covada<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åja|å ja|ja</b><br>
+
<b>äggkläckningsmaskin</b><br>
:(el. <B>å ja</B>) <B>~!</B> eh!<br>
+
:covatrice, incubator<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åjo|å jo|jo</b><br>
+
<b>äggkopp</b><br>
:(el. <B>å jo</B>) <B>~!</B> eh!, ma si!<br>
+
:oviero<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åk</b><br>
+
<b>äggkorg</b><br>
:(fordon) veh<U>i</U>culo, auto(m<U>o</U>bile); <br>
+
:corbe de <U>o</U>vos<br>
:<I>sport</I> (lopp) cursa, manche <I>fr</I> [ma):sh]<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åka</b><br>
+
<b>äggledare</b><br>
:(bil/båt/tåg) ir/vader in; <br>
+
:<I>anat</I> oviducto<br>
:<B>~ bort </B>partir; <br>
 
:<B>~ dit </B><I>fig</I> (bli ertappad) esser apprendite/surprendite; <br>
 
:<B>~ fast </B><I>fig</I> esser apprendite/surprendite; <br>
 
:<B>~ förbi </B>passar; <br>
 
:<B>~ ner med hissen </B>descender per/in le ascensor; <br>
 
:<B>~ om </B>passar; <br>
 
:<B>~ omkull </B>inverter; <br>
 
:<B>~ på </B>(krocka mot) choc(c)ar [sh-] contra; <br>
 
:<I>fig</I> <B>~ på böter</B> incurrer un mulcta; <br>
 
:<B>~ på en blåsning </B>esser dupate; <br>
 
:<B>~ på en förkylning </B>attrappar/contraher/contractar un catarrho; <br>
 
:<B>~ på en smäll</B>/<B>en snyting </B>reciper un colpo; <br>
 
:<B>~ upp med hissen </B>montar per/in le ascensor; <br>
 
:<B>~ ut </B>(bli utkastad) esser jectate in le strata; <br>
 
:<I>sport</I> esser eliminate<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åkalla</b><br>
+
<b>äggledarinflammation</b><br>
:invocar; <br>
+
:<I>med</I> salping<U>i</U>tis<br>
:<B>person</B> <B>som ~r</B> invocator<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åkallan|åkallelse</b><br>
+
<b>ägglossning</b><br>
:(el. <B>åkallelse</B>) invocation<br>
+
:<I>biol</I> ovulation<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkarbil</b><br>
+
<b>äggläggande</b><br>
:camion<br>
+
:<I>zool</I> ov<U>i</U>pare<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkarbrasa</b><br>
+
<b>äggläggning</b><br>
:<B>slå</B>/<B>ta sig en ~ </B>batter le br<U>a</U>cios c<U>i</U>rcum le c<U>o</U>rpore (pro devenir calde/c<U>a</U>lide<br>
+
:<I>zool</I> oviposition; <br>
  +
:<B>fortplantning genom ~ </B>oviparitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkare</b><br>
+
<b>äggläggningsrör</b><br>
:camionero, camionista; <br>
+
:<I>zool</I> ovipositor, oviscapto<br>
:(åkeriägare) interprenditor de transp<U>o</U>rtos, transportator; <br>
 
:<I>sport</I> (på skidor) skiator; <br>
 
:(på skridskor) patinator<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åkarkamp</b><br>
+
<b>äggplanta</b><br>
:v<U>e</U>tule cavallo (ardennese)<br>
+
:<I>bot</I> solano melongena <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkbar</b><br>
+
<b>äggpulver</b><br>
:(om väg) practic<U>a</U>bile; <br>
+
:<I>kul</I> <U>o</U>vos in p<U>u</U>lvere, p<U>u</U>lvere de <U>o</U>vos<br>
:(om kran) mov<U>i</U>bile<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åkdon</b><br>
+
<b>äggrund</b><br>
:veh<U>i</U>culo<br>
+
:in forma de ovo, oval, ovate, oviforme, ov<U>o</U>ide<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åker</b><br>
+
<b>äggröra</b><br>
:campo, agro<br>
+
:<I>kul</I> <U>o</U>vos miscite<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerareal</b><br>
+
<b>äggsjuk</b><br>
:<U>a</U>rea ar<U>a</U>bile/cultiv<U>a</U>bile<br>
+
:<B>gå omkring som en ~ höna </B><I>fig</I> circular irresolutemente/indecisemente, esser hesitante/vacillante<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerbinda</b><br>
+
<b>äggskal</b><br>
:<I>bot</I> conv<U>o</U>lvulo arvense<br>
+
:concha/scalia de ovo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerbruk</b><br>
+
<b>äggsked</b><br>
:agricultura; <br>
+
:coclear a/de ovo<br>
:<B>som rör ~ </B>agr<U>i</U>cole, agricultural<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åkerbrukare</b><br>
+
<b>äggskärare</b><br>
:agricultor, cult(ivat)or, agr<U>i</U>cola<br>
+
:trenchator [-sh-] pro <U>o</U>ves<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerbruksbygd</b><br>
+
<b>äggstanning</b><br>
:<U>a</U>rea/zona/region agr<U>i</U>cole/agricultural<br>
+
:<I>kul</I> mixtura frite de <U>o</U>vos e lacte/crema, omelette <I>fr</I> [åml<U>ä</U>t]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerbär</b><br>
+
<b>äggstav</b><br>
:<I>bot</I> rubo <U>a</U>rctic<br>
+
:<I>arkit</I> lista oviforme<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerfräken</b><br>
+
<b>äggstock</b><br>
:<I>zool</I> equiseto arvense<br>
+
:<I>anat</I> ovario; <br>
  +
:<B>bortoperation av ~ </B>ovariectom<U>i</U>a; <br>
  +
:<B>operera bort ~na </B>extirpar le ov<U>a</U>rios; <br>
  +
:<B>som avser ~na </B>ov<U>a</U>ric, ovarian<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerfält</b><br>
+
<b>äggstockscysta</b><br>
:agro, campo, terra<br>
+
:<I>med</I> cyste ovarian<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkergroda</b><br>
+
<b>äggstocksinflammation</b><br>
:<I>zool</I> rana arv<U>a</U>lis <I>lat</I><br>
+
:<I>med</I> inflammation del ov<U>a</U>rios, ovar<U>i</U>tis<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkergyllen</b><br>
+
<b>äggstockstumör</b><br>
:<I>bot</I> er<U>y</U>simo<br>
+
:<I>med</I> tumor del ovario<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerhöna</b><br>
+
<b>äggsvamp</b><br>
:<I>zool</I> perd<U>i</U>ce<br>
+
:<I>bot</I> bovista, lycoperdon<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkeri|åkeriföretag|åkerirörelse</b><br>
+
<b>äggtoddy</b><br>
:(el. <B>åkeriföretag, åkerirörelse</B>) interprisa/compan<U>i</U>a de transp<U>o</U>rtos/de camionage [-<U>a</U>d3e]<br>
+
:<I>kul</I> toddy <I>eng</I> [t<U>å</U>di] con vitello miscite con sucro<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkeriägare</b><br>
+
<b>äggula</b><br>
:interprenditor de transp<U>o</U>rtos, transportator<br>
+
:vitello; <br>
  +
:<B>av ~ </B>vitellin<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerjord</b><br>
+
<b>äggvita</b><br>
:terra/solo ar<U>a</U>bile/cultiv<U>a</U>bile<br>
+
:blanco de ovo, alb<U>u</U>mine, clara; <br>
  +
:<I>biokem</I> prote<U>i</U>na, alb<U>u</U>mina; <br>
  +
:<B>~ i urinen </B><I>med</I> albuminur<U>i</U>a<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerkulla</b><br>
+
<b>äggviteaktig</b><br>
:<I>bot</I> <U>a</U>nthemis arvense<br>
+
:prot<U>e</U>ic, albumin<U>o</U>ide<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerlapp</b><br>
+
<b>äggvitehalt</b><br>
:parve pecia de agro/campo/terra (inferior)<br>
+
:percentage [-<U>a</U>d3e] de prote<U>i</U>nas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkermark</b><br>
+
<b>äggvitehaltig</b><br>
:terra/solo ar<U>a</U>bile/cultiv<U>a</U>bile<br>
+
:prot<U>e</U>ic, albuminose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkermolke</b><br>
+
<b>äggviteämne</b><br>
:<I>bot</I> soncho arvense<br>
+
:<I>biokem</I> alb<U>u</U>mina, prote<U>i</U>na; <br>
  +
:<B>fattig</B>/<B>rik på ~n </B>povre/ric in prote<U>i</U>nas; <br>
  +
:<B>som innehåller ~n </B>prot<U>e</U>ic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkermynta</b><br>
+
<b>äggvärmare</b><br>
:<I>bot</I> mentha arvense<br>
+
:caleface-ovo(s)<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerren</b><br>
+
<b>äggört</b><br>
:bord(at)ura de herba/de gazon pr<U>e</U>ter un agro<br>
+
:<I>bot</I> solano melongena <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkersenap</b><br>
+
<b>ägiljett</b><br>
:<I>bot</I> sin<U>a</U>pis arvense<br>
+
:<I>mil</I> agulietta<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkersork</b><br>
+
<b>ägna</b><br>
:<I>zool</I> campaniol<br>
+
:(tilldela, helga) consecrar, dedicar, devotar; <br>
  +
:(passa, anstå) convenir, esser conveniente/decente; <br>
  +
:<B>som det ~r och anstår en gentleman </B>como il conveni un gentilh<U>o</U>mine; <br>
  +
:<B>~ en kyrka åt Maria </B>dedicar un ecclesia a Sancta Maria; <br>
  +
:<B>~ sig åt </B>(syssla med) consecrar/dedicar/devotar/dar se a; <br>
  +
:(lämpa sig) convenir, esser conveniente/apte; <br>
  +
:<B>~ sin uppmärksamhet åt </B>prestar/dedicar su attention a; <br>
  +
:<B>~ sitt intresse åt </B>interessar se de<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerspärgel</b><br>
+
<b>ägnad</b><br>
:<I>bot</I> sp<U>e</U>rgula arvense<br>
+
:(lämpad) conveniente, apte<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerspöke</b><br>
+
<b>ägo</b><br>
:espaventa-<U>a</U>ves<br>
+
:<B>ha i sin ~ </B>haber in su possession, posseder; <br>
  +
:<B>privat ~ </B>proprietate particular/private; <br>
  +
:<B>vara i privat ~ </B>esser in possession particular/private<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerstubb</b><br>
+
<b>ägoareal</b><br>
:st<U>u</U>pula<br>
+
:<U>a</U>rea de proprietate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerteg</b><br>
+
<b>ägodel</b><br>
:parve pecia de agro/campo/terra (inferior)<br>
+
:proprietate, possession, ben; <br>
  +
:<B>fasta</B>/<B>lösa ~ar </B>b<U>e</U>nes imm<U>o</U>bile/m<U>o</U>bile; <br>
  +
:<B>personlig ~ </B><I>jur</I> paraphernal; <br>
  +
:<B>~ar </B>b<U>e</U>nes, substantia<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkertistel</b><br>
+
<b>ägodelning</b><br>
:<I>bot</I> cirsio arvense<br>
+
:<I>jur</I> partition de terra agrari<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkervall</b><br>
+
<b>ägofred</b><br>
:<I>lantbr</I> pastura<br>
+
:<I>jur</I> deber legal de tener a distantia le proprie bestial ab propriet<U>a</U>tes de <U>a</U>ltere propriet<U>a</U>rios agrari<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkervinda</b><br>
+
<b>ägogemenskap</b><br>
:<I>bot</I> conv<U>o</U>lvulo arvense<br>
+
:<I>jur</I> indivision<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerviol</b><br>
+
<b>ägorätt</b><br>
:<I>bot</I> v<U>i</U>ola arvense<br>
+
:<I>jur</I> derecto de proprietate, dominio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkervädd</b><br>
+
<b>ägoskifte</b><br>
:<I>bot</I> kn<U>au</U>tia arvense<br>
+
:<I>jur</I> excambio/excambiamento de t<U>e</U>rra agrari (<U>i</U>nter propriet<U>a</U>rios agrari)<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkerärt</b><br>
+
<b>ägotvist</b><br>
:<I>bot</I> piso cultivate<br>
+
:<I>jur</I> lite proprietari/<U>i</U>nter propriet<U>a</U>rios<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åklaga</b><br>
+
<b>ägrett</b><br>
:<I>jur</I> accusar, denunciar, inculpar, (in)criminar<br>
+
:aigrette <I>fr</I> [ägr<U>ä</U>t]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åklagare</b><br>
+
<b>ägretthäger</b><br>
:<I>jur</I> accusator, denunciator, delator; <br>
+
:<I>zool</I> egretta<br>
:<B>allmän ~ </B>accusator p<U>u</U>blic<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åklagarmyndighet</b><br>
+
<b>äh|ä</b><br>
:<I>jur</I> Ministerio P<U>u</U>blic<br>
+
:(el. <B>ä</B>) <B>~! </B>(otåligt) ah!, ay!, uf!; <br>
  +
:(likgiltigt) ah!, ha!, ay!<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åklagarsida</b><br>
+
<b>äkta</b><br>
:<I>jur</I> parte accusatori/denunciative<br>
+
:<B>I</B> <I>adj</I> pur, auth<U>e</U>ntic, genu<U>i</U>n, natural; <br>
  +
:(legitim) legal, leg<U>i</U>time; <br>
  +
:(sann) ver<U>i</U>dic; <br>
  +
:<B>det ~ ståndet</B> le stato conjugal/marital, matrimonio; <br>
  +
:<B>förklara ~ </B>authenti(fi)car, certificar, legitimar; <br>
  +
:<B>~ champinjon </B><I>bot</I> ag<U>a</U>rico; <br>
  +
:<B>~ glädje </B>g<U>au</U>dio/j<U>oi</U>a/placer genu<U>i</U>n; <br>
  +
:<B>~ guld </B>pur auro; <br>
  +
:<B>~ hökar </B><I>zool</I> (underfamilj) accipitr<U>i</U>nas, astur<U>i</U>nes; <br>
  +
:<B>~ make</B>/<B>maka</B> spo(n)so/spo(n)sa, mar<U>i</U>to/mar<U>i</U>ta, c<U>o</U>njuge; <br>
  +
:(gemål) consorte; <br>
  +
:<B>~ namnteckning </B>signatura auth<U>e</U>ntic; <br>
  +
:<B>~ par </B>c<U>o</U>pula; <br>
  +
:<B>~ siden </B>seta natural; <br>
  +
:<B>~ son </B>filio leg<U>i</U>time; <br>
  +
:<B>~ tavla </B>pictura original; <br>
  +
:<B>~ vallört </B><I>bot</I> s<U>y</U>mphyto officinal<br><B>II</B> <I>v</I> spo(n)sar, maritar, contraher matrimonio con<br><B>III</B> <I>s</I> <B>ta till ~ </B>contraher matrimonio con, spo(n)sar, maritar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åklagarvittne</b><br>
+
<b>äktenskap</b><br>
:<I>jur</I> teste del parte accusatori/denunciative<br>
+
:matrimonio, maritage [-<U>a</U>d3e], n<U>u</U>ptias <I>pl</I>, h<U>y</U>mene, hymen<U>e</U>o, <I>litt</I> connubio; <br>
  +
:<B>ingå ~ </B>contraher/contractar matrimonio, maritar se, spo(n)sar se; <br>
  +
:<B>morganatiskt</B> <B>~ </B>matrimonio/maritage morgan<U>a</U>tic; <br>
  +
:<B>platoniskt ~ </B>maritage/matrimonio blanc; <br>
  +
:<B>son från första ~et </B>filio del prime lecto; <br>
  +
:<B>upplösa ett ~ </B>dissolver un matrimonio/un maritage; <br>
  +
:<B>~ets gud </B>H<U>y</U>mene, Hymen<U>e</U>o<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åklagarväsende</b><br>
+
<b>äktenskaplig</b><br>
:<I>jur</I> Ministerio P<U>u</U>blic<br>
+
:matrimonial, conjugal, nuptial marital; <br>
  +
:<I>litt</I> connubial<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkning</b><br>
+
<b>äktenskapsanbud</b><br>
:(le) ir/vader; <br>
+
:offerta de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
:<I>sport</I> cursa, manche <I>fr</I> [ma):sh]; <br>
 
:<I>foto</I> displaciamento (lente)<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åkomma</b><br>
+
<b>äktenskapsannons</b><br>
:<I>med</I> affection, malad<U>i</U>a<br>
+
:annuncio de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åkpåse</b><br>
+
<b>äktenskapsavtal</b><br>
:bisaccia<br>
+
:contracto matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åksjuk</b><br>
+
<b>äktenskapsbalk</b><br>
:qui ha mal de auto(m<U>o</U>bile)<br>
+
:<I>jur</I> c<U>o</U>dice matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åksjuka</b><br>
+
<b>äktenskapsbevis</b><br>
:mal de auto(m<U>o</U>bile)<br>
+
:certification de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åktur</b><br>
+
<b>äktenskapsbrott</b><br>
:promenada in auto(m<U>o</U>bile)<br>
+
:adulterio; <br>
  +
:<B>begå ~</B> committer adulterio, adulterar; <br>
  +
:<B>skyldig till ~</B> adulterose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ål</b><br>
+
<b>äktenskapsbrytare</b><br>
:<B>1</B> <I>zool</I> (fisk) anguilla; <br>
+
:ad<U>u</U>ltero, adulterator<br>
:(nematod) nematodo; <br>
 
:<B>ektrisk ~</B> anguilla el<U>e</U>ctric; <br>
 
:<B>hal som en ~ </B>glissante como un anguilla; <br>
 
:<B>inkokt ~ </B><I>kul</I> anguilla in gelatina;<B> potatis~ </B>(nematod) heter<U>o</U>dera rostochiense <B>rökt ~</B> <I>kul</I> anguilla fumate; <br>
 
:<B>stekt ~</B> <I>kul</I> anguilla frite <B> 2 </B><I>bot</I> (grodd) g<U>e</U>rmine<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åla</b><br>
+
<b>äktenskapsbryterska</b><br>
:<B>1 </B>(slingra sig) torquer se, serpentar, serper; <br>
+
:ad<U>u</U>ltera<br>
:<I>mil</I> reper, reptar <B> 2</B> <B>~ potatis</B> mundar pat<U>a</U>tas de g<U>e</U>rmines, exgerminar pat<U>a</U>tas<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålamörker</b><br>
+
<b>äktenskapsbyrå</b><br>
:se <I>ålmörker</I><br>
+
:agentia matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålandsrot</b><br>
+
<b>äktenskapscertifikat</b><br>
:<I>bot</I> <U>i</U>nula<br>
+
:certificato/acto de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålartad</b><br>
+
<b>äktenskapsförord</b><br>
:<I>zool</I> anguilliforme; <br>
+
:conditiones matrimonial/marital/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
:<B>~e fiskar </B>(ordning) anguillif<U>o</U>rmes<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålder</b><br>
+
<b>äktenskapshinder</b><br>
:(tidsperiod) era, <U>e</U>pocha, per<U>i</U>odo, etate, evo; <br>
+
:impedimento matrimonial/de/al matrimonio/de/al maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
:(livslängd) etate; <br>
 
:(lång livslängd) ancianitate, antiquitate, vetulessa, vetustate; <br>
 
:<B>hög ~ </B>etate multo avantiate, senectute<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdom</b><br>
+
<b>äktenskapskontrakt</b><br>
:vetulessa, senectute, ancianitate<br>
+
:contracto matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomlig</b><br>
+
<b>äktenskapslöfte</b><br>
:(gammal) v<U>e</U>tule, v<U>e</U>tere; <br>
+
:promissa matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
:(gammaldags) dismodate, antiquate, desuete, passate de moda; <br>
 
:(föråldrad) arch<U>a</U>ic, obsolete; <br>
 
:<B>~t uttryck </B>archaismo<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomlighet</b><br>
+
<b>äktenskapsmarknad</b><br>
:obsolescentia<br>
+
:mercato matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomsforskare</b><br>
+
<b>äktenskapsmäklare</b><br>
:geront<U>o</U>logo<br>
+
:agente matrimonial/de matrimonio/de maritage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomsforskning</b><br>
+
<b>äktenskapsregister</b><br>
:gerontolog<U>i</U>a; <br>
+
:registro del matrim<U>o</U>nios/del maritages [-<U>a</U>d3es]<br>
:<B>som rör ~ </B>gerontol<U>o</U>gic<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomshem</b><br>
+
<b>äktenskapsskillnad</b><br>
:casa pro v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere pers<U>o</U>nas, hospitio<br>
+
:divorcio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomskrämpa</b><br>
+
<b>äktenskapstycke</b><br>
:malad<U>i</U>a del vetulessa<br>
+
:certe resimilantia <U>i</U>nter c<U>o</U>njuges<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomsskröplig</b><br>
+
<b>äktenskapsålder</b><br>
:decr<U>e</U>pite del vetulessa<br>
+
:maritabilitate, nubilitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomsskröplighet</b><br>
+
<b>äkthet</b><br>
:decrepitate del vetulessa<br>
+
:authenticitate;<B> ifrågasätta ~ hos </B>impugnar/contestar le authenticitate de; <br>
  +
:<B>intyga ~en</B> authenticar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomssvag</b><br>
+
<b>äkthetsbevis</b><br>
:d<U>e</U>bile del vetulessa<br>
+
:garant<U>i</U>a de authenticitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderdomssvaghet</b><br>
+
<b>äkthetsintyg</b><br>
:debilitate del vetulessa<br>
+
:certificato de authenticitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderman</b><br>
+
<b>äkthetskriterium</b><br>
:(i byalag) scabino; <br>
+
:criterio de authenticitate<br>
:(i gille) maestro/magistro de guilda/de corporation<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åldersbestämning</b><br>
+
<b>äktsvensk</b><br>
:determination del etate<br>
+
:typicamente svedese<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersdemens</b><br>
+
<b>äldre</b><br>
:<I>med</I> dementia senil<br>
+
:plus v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere, major de etate, senior; <br>
  +
:<B>en ~ herre </B>un h<U>o</U>mine in/de etate avantiate; <br>
  +
:<B>han är ~ än hon </B>ille es plus v<U>e</U>tule que illa; <br>
  +
:<B>i ~ tider </B>in t<U>e</U>mpores ancian/passate; <br>
  +
:<B>på ~ dagar </B>a un etate avantiate; <br>
  +
:<B>Sten Sture den ~ </B>Sten Sture patre<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersdement</b><br>
+
<b>äldreomsorg</b><br>
:<I>med</I> senil<br>
+
:adjuta/cura(s) al v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere pers<U>o</U>nas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersdiabetes</b><br>
+
<b>äldrestöd</b><br>
:<I>med</I> diabete senil<br>
+
:adjuta geri<U>a</U>tric<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersdövhet</b><br>
+
<b>äldrevård</b><br>
:<I>med</I> surditate senil<br>
+
:cura(s) al v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere pers<U>o</U>nas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersforskning</b><br>
+
<b>äldst</b><br>
:<I>med</I> gerontolog<U>i</U>a<br>
+
:le plus v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersfördelning</b><br>
+
<b>älg</b><br>
:repartition secundo le et<U>a</U>tes<br>
+
:<I>zool</I> alce<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersförändring</b><br>
+
<b>älggräs</b><br>
:(hos människor) signo/symptoma de vetulessa/de senectude/de senilitate; <br>
+
:<I>bot</I> ulmaria palustre, filip<U>e</U>ndula ulmaria<br>
:(hos saker) signo de vetustate<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åldersgrupp</b><br>
+
<b>älgko</b><br>
:gruppo/categor<U>i</U>a de un etate<br>
+
:<I>zool</I> alce f<U>e</U>mina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersgräns</b><br>
+
<b>älgstudsare</b><br>
:etate l<U>i</U>mite, l<U>i</U>mite de etate<br>
+
:<I>jakt</I> fusil pro chassa [sh-] de <U>a</U>lces<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersklass</b><br>
+
<b>älgtjur</b><br>
:classe de etate<br>
+
:<I>zool</I> alce m<U>a</U>scule<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderskrämpa</b><br>
+
<b>älgört</b><br>
:malad<U>i</U>a del vetulessa<br>
+
:<I>bot</I> ulmaria palustre, filip<U>e</U>ndula ulmaria<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderspension</b><br>
+
<b>älska</b><br>
:pension de vetulessa<br>
+
:(känna kärlek för) amar; <br>
  +
:(tycka om) amar, affect(ion)ar; <br>
  +
:(dyrka) adorar; <br>
  +
:(ha könsumgänge) facer le amor, erotisar; <br>
  +
:(para sig) copular se; <br>
  +
:<B>jag ~r dig </B>io te ama; <br>
  +
:<B>~ din nästa! </B>ama tu pr<U>o</U>ximo!<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderspensionär</b><br>
+
<b>älskad</b><br>
:pensionario/pensionato de vetulessa<br>
+
:amate, car; <br>
  +
:<B>hennes ~e </B>le amato de illa; <br>
  +
:<B>~e vän! </B>car am<U>i</U>co!<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderspresident</b><br>
+
<b>älskande</b><br>
:presidente a causa de ancianitate<br>
+
:amante<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersskillnad</b><br>
+
<b>älskare</b><br>
:differentia/disproportion/disparitate de etate<br>
+
:(kärlekspartner) amante; <br>
  +
:(person som har förkärlek för något) amator, dilettante, devoto<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersskäl</b><br>
+
<b>älskarinna</b><br>
:<B>av ~ </B>a causa de vetulessa<br>
+
:amante, concubina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersstarr</b><br>
+
<b>älsklig</b><br>
:<I>med</I> cataracta senil<br>
+
:gratiose, incantator<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldersstreck</b><br>
+
<b>älsklighet</b><br>
:<B>falla för ~et </B>(bli pensionär) devenir pensionario/pensionato; <br>
+
:gratia, gratiositate<br>
:(tvingas sluta på grund av att högsta tillåtna ålder uppnåtts) haber a finir proque on ha attingite le plus alte l<U>i</U>mite de etate<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åldersstruktur</b><br>
+
<b>älskling</b><br>
:repartition secundo le et<U>a</U>tes<br>
+
:amato/amata, favorito/favorita, preferito/preferita<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderssvag</b><br>
+
<b>älsklingsfärg</b><br>
:d<U>e</U>bile del vetulessa<br>
+
:color favorite/preferite/de preferentia/de predilection<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderssvaghet</b><br>
+
<b>älsklingsförfattare</b><br>
:debilitate del vetulessa<br>
+
:autor favorite/preferite/de preferentia/de predilection<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderstecken</b><br>
+
<b>älsklingsrätt</b><br>
:signo de vetulessa<br>
+
:<I>kul</I> platto favorite/preferite/de preferentia/de predilection<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderstigen</b><br>
+
<b>älsklingsuttryck</b><br>
:(om person) v<U>e</U>tule, v<U>e</U>tere; <br>
+
:expression favorite/preferite/de preferentia/de predilection<br>
:(om sak) vetuste<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålderstigenhet</b><br>
+
<b>älskog</b><br>
:(hos person) vetulessa; <br>
+
:amor physical/carnal, er<U>o</U>tica, erotismo<br>
:(hos saker) vetustate<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålderstillägg</b><br>
+
<b>älskogskrank</b><br>
:altiamento del salario post un certe t<U>e</U>mpore de empl<U>e</U>o<br>
+
:ardente<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålderstyngd</b><br>
+
<b>älskvärd</b><br>
:v<U>e</U>tule, v<U>e</U>tere<br>
+
:am<U>a</U>bile, aff<U>a</U>bile, complacente, gentil<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldfru</b><br>
+
<b>älskvärdhet</b><br>
:f<U>e</U>mina qui survelia le menage <I>fr</I> [-<U>a</U>:3], le c<U>a</U>mera de lino etc. de un palatio royal<br>
+
:amabilitate, affabilitate, complacentia, gentilessa<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldra</b><br>
+
<b>älta</b><br>
:inveterar, render v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere; <br>
+
:<B>I</B> <I>v</I> <I>kul</I> laborar/travaliar pasta, impastar; <br>
:<B>~s </B>inveterar, senescer<br>
+
:<I>fig</I> remasticar, masticar de novo<br><B>II</B> <I>s</I> <I>med</I> r(h)ach<U>i</U>tis, r(h)achitismo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldrad</b><br>
+
<b>ältare</b><br>
:inveterate<br>
+
:impastator<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldrande</b><br>
+
<b>ältmaskin</b><br>
:<B>I</B> <I>adj</I> senescente<br><B>II</B> <I>s</I> senescentia<br>
+
:m<U>a</U>china impastatori, impastator<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldrig</b><br>
+
<b>ältranunkel</b><br>
:v<U>e</U>tule, v<U>e</U>tere, ancian<br>
+
:<I>bot</I> ran<U>u</U>nculo fl<U>a</U>mmula <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldring</b><br>
+
<b>älv</b><br>
:v<U>e</U>tulo/v<U>e</U>tula, anciano/anciana<br>
+
:fluvio, riviera<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åldringsvård</b><br>
+
<b>älva</b><br>
:c<U>u</U>ras a v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere pers<U>o</U>nas<br>
+
:<I>myt</I> fee<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålfiskare</b><br>
+
<b>älvadans</b><br>
:piscator de angu<U>i</U>llas<br>
+
:se <I>älvdans</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålfiske</b><br>
+
<b>älvadrottning|älvdrottning</b><br>
:pisca de angu<U>i</U>llas<br>
+
:(el. <B>älvdrottning</B>) <I>myt</I> regina del f<U>e</U>es<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålformad</b><br>
+
<b>älvakung|älvkung</b><br>
:anguilliforme<br>
+
:(el. <B>älvkung</B>) <I>myt</I> rege del f<U>e</U>es<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålhomma</b><br>
+
<b>älvalek</b><br>
:<I>fiske</I> rete con<U>o</U>ide pro (pisca de) angu<U>i</U>llas<br>
+
:<I>myt</I> dansa de f<U>e</U>es<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åligga</b><br>
+
<b>älvarm</b><br>
:incumber a; <br>
+
:bracio de un fluvio/de un riviera<br>
:<B>som åligger</B> incumbente<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åliggande</b><br>
+
<b>älvbrink</b><br>
:incumbentia<br>
+
:ripa de riviera/de fluvio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålkista</b><br>
+
<b>älvbädd</b><br>
:<I>fiske</I> cavia pro (pisca de) angu<U>i</U>llas<br>
+
:lecto fluvial/de riviera/de fluvio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålkråka</b><br>
+
<b>älvdal</b><br>
:<I>zool</I> corvo marin, cormoran<br>
+
:valle/vall<U>e</U>a fluvial<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålla|olla</b><br>
+
<b>älvdans|älvadans</b><br>
:(el. <B>olla</B>) sic(c)ator (a/de fr<U>u</U>ctos)<br>
+
:(el. <B>älvadans</B>) <I>myt</I> dansa de f<U>e</U>es<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålmörker|ålamörker</b><br>
+
<b>älvdrottning</b><br>
:(el. <B>ålamörker</B>) t<U>e</U>nebras favor<U>a</U>bile pro pisca de angu<U>i</U>llas<br>
+
:se <I>älvadrottning</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålnate</b><br>
+
<b>älvfåra</b><br>
:<I>bot</I> potamog<U>e</U>ton perfoliate<br>
+
:sulco fluvial/de riviera/de fluvio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålryssja</b><br>
+
<b>älvkung</b><br>
:<I>fiske</I> nassa pro (pisca de) angu<U>i</U>llas<br>
+
:se <I>älvakung</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålskinn</b><br>
+
<b>älvkvarn</b><br>
:pelle/corio de anguilla; <br>
+
:cavitate in un rocca (secundo le credentia popular facite/usate per f<U>e</U>es)<br>
:<B>sitta som ett ~ </B><I>fig</I> esser multo stricte<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ålägga</b><br>
+
<b>älvmynning</b><br>
:(anbefalla) injunger, mandar, ordinar; <br>
+
:bucca/imbuccatura de un riviera/de un fluvio<br>
:(ådöma) <I>jur</I> imponer, infliger; <br>
 
:(tilldela) (in)cargar; <br>
 
:<B>~ en skatt </B>imponer un contribution; <br>
 
:<B>~ någon att </B>incargar un persona de<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åläggande</b><br>
+
<b>älvring</b><br>
:<U>o</U>rdine, mandato<br>
+
:<I>bot</I> c<U>i</U>rculo formate per certe f<U>u</U>ngos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åländsk</b><br>
+
<b>älväxing</b><br>
:ål<U>a</U>ndic, al<U>a</U>ndic, de Åland/Alanda<br>
+
:<I>bot</I> sesleria<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åländska</b><br>
+
<b>ämabel</b><br>
:<B>1 </B><I>språk</I> (dialekt) dialecto ål<U>a</U>ndic/al<U>a</U>ndic <B> 2 </B>(kvinna) f<U>e</U>mina de Åland/de Alanda<br>
+
:am<U>a</U>bile, aff<U>a</U>bile, complacente, gentil<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ålänning</b><br>
+
<b>ämbar</b><br>
:h<U>o</U>mine de Åland/de Alanda<br>
+
:s<U>i</U>tula; <br>
  +
:<B>ett fullt ~ </B>un situlata<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åma</b><br>
+
<b>ämbete</b><br>
:<B>~ sig</B> (åbäka sig) comportar se in un moda rid<U>i</U>cule; <br>
+
:empl<U>e</U>o, officio, function, placia, posto, profession, carga; <br>
:(sjåpa sig) ager ineptemente; <br>
+
:<B>högt ~ </B>dignitate; <br>
:(göra sig till) posar<br>
+
:<B>lämna sitt ~ </B>dimitter se de su functi<U>o</U>nes; <br>
  +
:<B>påta sig ett ~ </B>assumer un officio; <br>
  +
:<B>utöva ett ~ </B>excercer un function, occupar un carga; <br>
  +
:<B>å ~ts vägnar </B>ex officio <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>åmig</b><br>
+
<b>ämbetsansvar</b><br>
:<B>1 </B>(tillgjord) affectate, manierate <B> 2 </B>(skämd, unken) m<U>u</U>cide<br>
+
:responsabilitate de un functionario p<U>u</U>blic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åminnelse</b><br>
+
<b>ämbetsbroder</b><br>
:commemoration; <br>
+
:collega, confratre<br>
:<B>till ~ av</B> in commemoration de<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åminnelsedag</b><br>
+
<b>ämbetsbrott</b><br>
:die/jorno commemorative/de commemoration, anniversario<br>
+
:prevarication<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åminnelsehögtid</b><br>
+
<b>ämbetsdräkt</b><br>
:cerem<U>o</U>nia/solemnitate commemorative/de commemoration<br>
+
:h<U>a</U>bito official/de cerem<U>o</U>nia, roba<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åmning</b><br>
+
<b>ämbetsed</b><br>
:<I>sjö</I> (på fartyg) scala de profunditate de immersion<br>
+
:juramento professional<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åmynning</b><br>
+
<b>ämbetslokal</b><br>
:bucca de rivo<br>
+
:officina, officio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ånej|å nej|nej</b><br>
+
<b>ämbetsman</b><br>
:(el. <B>å nej</B>) <B>~!</B> oh no!<br>
+
:functionario (p<U>u</U>blic), official; <br>
  +
:<B>hög ~</B> dignitario<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ånga</b><br>
+
<b>ämbetsmannaansvar</b><br>
:<B>I</B> <I>s</I> vapor<br><B>II</B> <I>v</I> facer vapor, evaporar, fumar<br>
+
:responsabilitate de functionario<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångare</b><br>
+
<b>ämbetsmannakår</b><br>
:<I>sjö</I> (nave/barca a/de) vapor, steamer <I>eng</I> [st<U>i</U>:mö]; <br>
+
:function<U>a</U>rios p<U>u</U>blic, administration p<U>u</U>blic<br>
:<I>hist</I> pyr<U>o</U>scapho<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ångbad</b><br>
+
<b>ämbetsmannaregering</b><br>
:banio a/de vapor, banio turc, estufa<br>
+
:governamento de bureaucrates [byr<U>o</U>krates]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångbildning</b><br>
+
<b>ämbetsmannavälde</b><br>
:vaporisation<br>
+
:bureaucrat<U>i</U>a [byro-]; <br>
  +
:<B>utbrett ~</B> bureaucratismo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångbåt</b><br>
+
<b>ämbetsmantel</b><br>
:(barca a/de) vapor, steamer <I>eng</I> [st<U>i</U>:mö]; <br>
+
:toga<br>
:<I>hist</I> pyr<U>o</U>scapho<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ångbåtsbrygga</b><br>
+
<b>ämbetsmissbruk</b><br>
:(för påstigning) imbarcatorio; <br>
+
:abuso de poter/de autoritate, malversation, prevarication<br>
:(för avstigning) disbarcatorio<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ångbåtslinje</b><br>
+
<b>ämbetsmässig</b><br>
:linea de navigation a vap<U>o</U>res<br>
+
:functional<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångbåtstrafik</b><br>
+
<b>ämbetsplikt</b><br>
:navigation a vap<U>o</U>res<br>
+
:deber professional<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångcentral</b><br>
+
<b>ämbetstid</b><br>
:central de energ<U>i</U>a movite per vapor<br>
+
:(för ordförande) per<U>i</U>odo presidential, presidentia; <br>
  +
:(för domare) (per<U>i</U>odo de) magistratura; <br>
  +
:(för biskop) (per<U>i</U>odo de) episcopato<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångdrift</b><br>
+
<b>ämbetsutövning</b><br>
:traction/propulsion a vapor<br>
+
:exercitio de su function<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångdriven</b><br>
+
<b>ämbetsverk</b><br>
:movite per vapor<br>
+
:servicio de <U>o</U>bras p<U>u</U>blic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ånger</b><br>
+
<b>ämna</b><br>
:repententia, regret, remorso, contrition, compunction<br>
+
:haber le intention de, proponer se de, intender, pensar; <br>
  +
:<B>~ sig </B>haber le intention de diriger se; <br>
  +
:<B>vart ~r du dig? </B>a ubi ha tu le intention de diriger te?<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångerfull|ångerfylld|ångerköpt</b><br>
+
<b>ämne</b><br>
:(el. <B>ångerfylld, ångerköpt</B>) repentente, compungite; <br>
+
:(material, stoff) materia, substantia; <br>
:<I>rel</I> penitente, contrite, attrite<br>
+
:<I>biol</I> embryon; <br>
  +
:<I>fig</I> thema, subjecto, objecto, materia, t<U>o</U>pico; <br>
  +
:(läroämne) disciplina, branca, materia; <br>
  +
:<B>avvikelse från ~t </B>digression; <br>
  +
:<B>behandla ett ~ </B>exponer un subjecto/thema; <br>
  +
:<B>behärska sitt ~ </B>esser maestro de/dominar su subjecto; <br>
  +
:<B>komma bort från ~et</B> divagar, digreder; <br>
  +
:<B>obligatoriska ~n</B> mat<U>e</U>rias obligat<U>o</U>ri/compulsori; <br>
  +
:<B>organiska ~n </B>subst<U>a</U>ntias org<U>a</U>nic; <br>
  +
:<B>oorganiska ~n </B>subst<U>a</U>ntias inorg<U>a</U>nic/anorg<U>a</U>nic; <br>
  +
:<B>som avviker från ~t </B>digressive; <br>
  +
:<B>som rör ett bestämt ~ </B>t<U>o</U>pic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångerrätt</b><br>
+
<b>ämnesblock</b><br>
:derecto de annullar un compra<br>
+
:(i skola) gruppo/unitate de discipl<U>i</U>nas/mat<U>e</U>rias que ha un connexion rec<U>i</U>proc<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångervecka</b><br>
+
<b>ämnesföreträdare</b><br>
:septimana durante le qual le emptor pote annullar le compra<br>
+
:<I>univ </I>c<U>a</U>pite/director (pro le inseniamento e scientia) de un certe disciplina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångest</b><br>
+
<b>ämnesgren</b><br>
:angustia, anxietate, pavor, timor, espavento, terror; <br>
+
:branca de studio<br>
:<B>injaga ~ </B>angustiar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ångestfull</b><br>
+
<b>ämnesgrupp</b><br>
:anxie, anxiose, angustiose, p<U>a</U>vide, timorose<br>
+
:(grupp av undervisningsämnen) gruppo/unitate de discipl<U>i</U>nas/mat<U>e</U>rias que ha un connexion rec<U>i</U>proc; <br>
  +
:(studentgrupp som studerar samma ämnen) gruppamento de stud<U>e</U>ntes/studi<U>a</U>ntes con le mesme disciplina/le mesme branca<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångestinjagande</b><br>
+
<b>ämneskatalog</b><br>
:intimidante, intimidatori, terrificante<br>
+
:cat<U>a</U>logo system<U>a</U>tic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångestkänsla</b><br>
+
<b>ämneskonferens</b><br>
:(sentimento de) angustia, inquietude, anxietate, timor<br>
+
:(i skola) conferentia al qual participa le profess<U>o</U>res qui insenia un certe disciplina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångestneuros</b><br>
+
<b>ämneslärare</b><br>
:<I>med</I> neurose/neur<U>o</U>sis de angustia<br>
+
:professor qui insenia solmente un n<U>u</U>mero minor de discipl<U>i</U>nas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångestpsychos</b><br>
+
<b>ämnesnamn</b><br>
:<I>med</I> psychose/psych<U>o</U>sis de angustia<br>
+
:n<U>o</U>mine de un materia/de un substantia<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångestrop|ångestskri</b><br>
+
<b>ämnesområde</b><br>
:(el. <B>ångestskri</B>) crito de angustia<br>
+
:campo de studio, specialitate, branca, disciplina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångestsvett</b><br>
+
<b>ämnesomsättning</b><br>
:sudor fr<U>i</U>gide/de angustia/de pavor<br>
+
:<I>biol</I> metabolismo, processo metab<U>o</U>lic; <br>
  +
:<B>nedbrytande ~ </B>catabolismo; <br>
  +
:<B>som rör ~ </B>metab<U>o</U>lic; <br>
  +
:<B>uppbyggande</B> <B>~ </B>anabolismo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångfartyg</b><br>
+
<b>ämnesomsättningsrubbning</b><br>
:(nave a/de) vapor, steamer <I>eng</I> [st<U>i</U>:mö]; <br>
+
:<I>med</I> affection/malad<U>i</U>a metab<U>o</U>lic/del metabolismo<br>
:<I>hist</I> pyr<U>o</U>scapho<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>ångkoka</b><br>
+
<b>än</b><br>
:<I>kul</I> cocer per medio de vapor<br>
+
:<B>I</B> <I>prep</I> que; <br>
  +
:<B>jag känner ingen annan ~ honom</B> io non cognosce un <U>a</U>ltere persona que ille, io cognosce solmente ille<br><B>II</B> <I>konj</I> <B>1 </B>(i jämförelse) que; <br>
  +
:<B>hon är vackrare ~ systern </B>illa es plus belle que le soror <B> 2 ~ sen då? </B>e alora?<br><B>III</B> <I>adv</I> (ännu) ancora; <br>
  +
:(också) <U>e</U>tiam, mesmo, anque, als<U>i</U>; <br>
  +
:<B>hur ~ </B>(på något vis) comocunque, de qualcunque maniera; <br>
  +
:<B>inte ~ </B>n<U>o</U>ndum, non jam, non ancora; <br>
  +
:<B>om ~ </B>mesmo si; <br>
  +
:<B>vad ~ </B>quecunque; <br>
  +
:<B>var ~ </B>ubicunque; <br>
  +
:<B>vem ~ </B>quicunque; <br>
  +
:<B>~ en gång </B>ancora un vice, <U>a</U>ltere vice, de novo, <U>i</U>tero;<B> ~ mindre</B> e ancora m<U>i</U>nus; <br>
  +
:<B>~... ~ </B>nunc... nunc, ora... ora<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångkraft</b><br>
+
<b>ända</b><br>
:fortia de vapor<br>
+
:<B>I</B> <I>adv</I> usque; <br>
  +
:<B>~ se</B>(<B>da</B>)<B>n dess </B>desde alora;<B> ~ till sista ögonblicket </B>usque al <U>u</U>ltime momento; <br>
  +
:<B>~ till bortre delen av trädgården </B>toto al fundo del jardin<br><B>II</B> <I>s</I> (yttersta del) extremitate, conclusion, termination, t<U>e</U>rmino, fin; <br>
  +
:(syfte) scopo, fin; <br>
  +
:<B>dagen i ~ </B>tote le sancte die; <br>
  +
:<B>falla över ~ </B>cader; <br>
  +
:<B>från den ena ~n till den andra </B>de parte a parte; <br>
  +
:<B>gå till ~ </B>terminar se; <br>
  +
:<B>hennes hår står på ~ </B>su cap<U>i</U>llos se ericia; <br>
  +
:<B>i andra ~n av ön </B>al <U>a</U>ltere extremitate del <U>i</U>nsula; <br>
  +
:<B>kasta över ~ </B>reverter, facer cader, jectar a terra/a basso; <br>
  +
:<B>ta en ~ med förskräckelse </B>haber un fin terr<U>i</U>bile; <br>
  +
:<B>till den ~n att </B>a fin que<br><B>III</B> <I>s</I> (bakdel, stuss) posterior, p<U>o</U>dice, n<U>a</U>tica, culo, popo; <br>
  +
:<B>dratta</B>/<B>tratta på ~n </B>cader a terra<br><B>IV</B> <I>v</I> (göra slut på) finir, terminar; <br>
  +
:(ta slut) finir, terminar (se), cessar; <br>
  +
:(sluta i) terminar se, concluder se, finir; <br>
  +
:(få som följd) resultar in; <br>
  +
:<B>gatan ~r i ett torg </B>le strata se termina in un placia; <br>
  +
:<B>historien ~r med hans död </B>le conto termina con su morte<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångkraftverk</b><br>
+
<b>ändalykt</b><br>
:central de energ<U>i</U>a movite per vapor<br>
+
:(slut) fin, morte; <br>
  +
:(bakdel, stuss) posterior, p<U>o</U>dice, n<U>a</U>tica, culo, popo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångkvarn</b><br>
+
<b>ändamål</b><br>
:molina a/de vapor<br>
+
:scopo, fin, objectivo; <br>
  +
:<B>ett gott ~ </B>un bon fin; <br>
  +
:<B>med ~ att </B>con le fin que;<B> ~et helgar medlen </B>le fin sanctif<U>i</U>ca/justif<U>i</U>ca le m<U>e</U>dios<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ånglok|ånglokomotiv</b><br>
+
<b>ändamålsenlig</b><br>
:(el. <B>ånglokomotiv</B>) locomotiva a/de vapor<br>
+
:efficace, efficiente, <U>u</U>tile, pr<U>a</U>ctic, functional<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångmaskin</b><br>
+
<b>ändamålsenlighet</b><br>
:m<U>a</U>china a/de vapor<br>
+
:efficacia, efficacitate efficientia, utilitate, functionalitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångpanna</b><br>
+
<b>ändamålslös</b><br>
:caldiera a/de vapor, generator de vapor<br>
+
:in<U>u</U>tile, sin scopo fixe<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångpreparera</b><br>
+
<b>ändamålslöshet</b><br>
:<I>kul</I> preparar a vapor<br>
+
:inutilitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångpressa</b><br>
+
<b>ändas</b><br>
:repassar a vapor<br>
+
:finir, terminar (se), cessar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångra</b><br>
+
<b>ände</b><br>
:regrettar, repentir, deplorar, lamentar; <br>
+
:<I>s</I> (yttersta del) extremitate, conclusion, termination, t<U>e</U>rmino, fin; <br>
:<B>~ sig </B>repentir se (de), deplorar se (de), compunger<br>
+
:(syfte) scopo, fin; <br>
  +
:<B>dagen i ~ </B>tote le sancte die; <br>
  +
:<B>falla över ~ </B>cader; <br>
  +
:<B>från den ena ~n till den andra </B>de parte a parte; <br>
  +
:<B>gå till ~ </B>terminar se; <br>
  +
:<B>hennes hår står på ~ </B>su cap<U>i</U>llos se ericia; <br>
  +
:<B>i andra ~n av ön </B>al <U>a</U>ltere extremitate del <U>i</U>nsula; <br>
  +
:<B>kasta över ~ </B>reverter, facer cader, jectar a terra/a basso; <br>
  +
:<B>ta en ~ med förskräckelse </B>haber un fin terr<U>i</U>bile; <br>
  +
:<B>till den ~n att </B>a fin que<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångrosta</b><br>
+
<b>ändelse</b><br>
:torre(face)r a vapor<br>
+
:<I>språk</I> termination, desinentia; <br>
  +
:<B>~ i femininum </B>termination feminin; <br>
  +
:<B>~ i pluralis </B>termination del plural<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångrör</b><br>
+
<b>änder</b><br>
:tubo a/de vapor<br>
+
:<I>zool</I> (underfamilj) anat<U>i</U>nas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångslup</b><br>
+
<b>ändhållplats</b><br>
:<I>sjö</I> lancha [-sh-] a/de vapor<br>
+
:terminal, t<U>e</U>rminus <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångstrykjärn</b><br>
+
<b>ändlig</b><br>
:ferro a/de repassar a/de vapor<br>
+
:finite, limitate; <br>
  +
:<B>~a tal </B><I>mat</I> n<U>u</U>meros finite<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångström</b><br>
+
<b>ändlighet</b><br>
:<B>I</B> <I>fys</I> <U>a</U>ngstr<U>ö</U>m <I>sv</I><br><B>II</B> (ström av ånga) currente de vapor<br>
+
:<I>fil</I> finitude<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångsåg</b><br>
+
<b>ändlös</b><br>
:serra a/de vapor<br>
+
:infinite, sin fin, intermin<U>a</U>bile, eterne, eternal, sempiterne, perpetual; <br>
  +
:<B>en ~ diskussion </B>un discussion eternal; <br>
  +
:<B>ett ~t samtal </B>un conversation intermin<U>a</U>bile; <br>
  +
:<B>~ rymd</B> spatio infinite; <br>
  +
:<B>~t tålamod</B> patientia infinite<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångtryck</b><br>
+
<b>ändlöshet</b><br>
:tension/pression de vapor<br>
+
:infinito, infinitate, interminabilitate, eternitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångturbin</b><br>
+
<b>ändmorän</b><br>
:turbina a/de vapor<br>
+
:<I>geol</I> morena terminal<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångvinsch</b><br>
+
<b>ändock</b><br>
:monta-c<U>a</U>rgas a/de vapor<br>
+
:t<U>a</U>men, nonobstante, totev<U>i</U>a<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångvissla</b><br>
+
<b>ändpunkt</b><br>
:s<U>i</U>bilo a/de vapor, sirena<br>
+
:puncto final/terminal, terminal, t<U>e</U>rminus <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångvält</b><br>
+
<b>ändra</b><br>
:rolo a vapor, cylindro/rolo compressor<br>
+
:cambiar, alterar, mutar; <br>
  +
:(modifiera) modificar; <br>
  +
:(förbättra) emendar; <br>
  +
:(omvandla) converter, transformar, transmutar, substituer; <br>
  +
:<B>~ en klänning </B>alterar un roba; <br>
  +
:<B>~ färg </B>cambiar de color; <br>
  +
:<B>~ sig </B>(förändras) cambiar se, alterar se, mutar se; <br>
  +
:(ändra åsikt) cambiar de opinion; <br>
  +
:<B>~ taktik </B>cambiar/alterar de t<U>a</U>ctica; <br>
  +
:<B>~ till </B>cambiar/alterar/transformar/transmutar in, substituer a; <br>
  +
:<B>~ uppfattning </B>cambiar de opinion; <br>
  +
:<B>~ uppförande </B>cambiar de conducta<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ångvärmecentral</b><br>
+
<b>ändrim</b><br>
:central de calefaction a/de/per vapor<br>
+
:<I>litt</I> rima final<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ånyo</b><br>
+
<b>ändring</b><br>
:de novo, <U>i</U>tero<br>
+
:cambio, cambiamento, alteration, mutation; <br>
  +
:(modifiering) modification; <br>
  +
:(förbättring) emendation; <br>
  +
:(omvandling) transformation, transmutation, conversion; <br>
  +
:<I>astron</I> (i planets bana) perturbation<br>
 
<br>
 
<br>
<b>år</b><br>
+
<b>ändringsförslag</b><br>
:anno; <br>
+
:proposition de modification, modification/cambio proponite<br>
:<B>en gång om ~et </B>un vice al anno, annualmente; <br>
 
:<B>fem ~</B> cinque <U>a</U>nnos, lustro; <br>
 
:<B>fylla ~ </B>haber anniversario; <br>
 
:<B>följande ~ </B>le anno sequente; <br>
 
:<B>för ett ~ sedan </B>ante un anno; <br>
 
:<B>förra ~et </B>le anno passate; <br>
 
:<B>gott nytt år!</B> fel<U>i</U>ce anno nove!; <br>
 
:<B>hon är 20 ~ </B>illa ha vinti <U>a</U>nnos; <br>
 
:<B>Herrens ~ </B>le anno del Senior; <br>
 
:<B>i Herrens ~ </B>anno D<U>o</U>mini <I>lat</I>; <br>
 
:<B>innevarande ~ </B>le anno currente/presente/in curso, iste anno; <br>
 
:<B>inom ett ~ </B>intra un anno; <br>
 
:<B>i ~ </B>iste anno; <br>
 
:<B>inte på ~ och dag </B>non desde multo longe t<U>e</U>mpore; <br>
 
:<B>med ~en </B>con le avantiar/le crescer del <U>a</U>nnos; <br>
 
:<B>nästa ~ </B>le anno pr<U>o</U>xime; <br>
 
:<B>om ett ~ </B>un anno de hodie; <br>
 
:<B>per ~ </B>per anno; <br>
 
:<B>som avser ~ </B>annual, annue; <br>
 
:<B>så här ~s </B>a iste t<U>e</U>mpore del anno; <br>
 
:<B>tio ~ </B>dece <U>a</U>nnos, decennio; <br>
 
:<B>under ett ~ </B>durante un anno; <br>
 
:<B>var tredje ~ </B>cata tres <U>a</U>nnos; <br>
 
:<B>vara till ~en </B>esser v<U>e</U>tule/v<U>e</U>tere; <br>
 
:<B>vara åtta ~ yngre </B>haber octo <U>a</U>nnos de m<U>i</U>nus; <br>
 
:<B>vid mina ~ </B>a mi etate; <br>
 
:<B>~ ut och ~ in</B> anno post anno, de anno in anno; <br>
 
:<B>~et efter stadens grundläggning</B> anno ab urbe c<U>o</U>ndita <I>lat</I>; <br>
 
:<B>~et innan </B>le anno anterior<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åra</b><br>
+
<b>ändstation</b><br>
:<I>sjö</I> remo; <br>
+
:station final/terminal, terminal, t<U>e</U>rminus <I>lat</I><br>
:<B>med en ~ </B>remate; <br>
 
:<B>med två åror </B>bireme<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åratal</b><br>
+
<b>ändtarm</b><br>
:<B>i ~ </B>de plure/multe <U>a</U>nnos; <br>
+
:<I>anat</I> intestino recte/rectal/terminal, recto; <br>
:<B>sedan ~ </B>desde <U>a</U>nnos<br>
+
:<B>som rör ~ </B>rectal, anal<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årblad</b><br>
+
<b>ändtarmsinflammation</b><br>
:<I>sjö</I> pala de un remo<br>
+
:<I>med</I> inflammation del recto, rect<U>i</U>tis, proct<U>i</U>tis<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årder</b><br>
+
<b>ändtarmsspegel</b><br>
:<I>lantbr</I> aratro primitive<br>
+
:<I>med</I> rectoscopio<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åretrunthus|året runt-hus|året|runt|hus</b><br>
+
<b>ändtarmsöppning</b><br>
:(el. <B>året runt-hus</B>) casa ubi on vive tote le anno<br>
+
:<I>anat</I> ano<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årfot</b><br>
+
<b>ändträ</b><br>
:<I>zool</I> (hos simfåglar) pede palmate (con membrana natatori <U>i</U>nter tote le quatro d<U>i</U>gitos)<br>
+
:superficie de ligno orthogonal al longor del f<U>i</U>bras<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årgång</b><br>
+
<b>ändå</b><br>
:(av tidning etc) tote n<U>u</U>meros de un anno; <br>
+
:(likväl) t<U>a</U>men, totev<U>i</U>a, nonobstante; <br>
:<I>kul</I> (av vin) anno del vindemia; <br>
+
:(ännu) ancora; <br>
:<B>alla ~ar av en tidskrift</B> le collection complete de un revista; <br>
+
:<B>~ vackrare </B>ancora plus belle<br>
:<B>viner av goda ~ar </B>v<U>i</U>nos de bon <U>a</U>nnos<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årgångsvin</b><br>
+
<b>äng</b><br>
:<I>kul</I> vino con/que ha le anno del vendemia declarate al etiquetta<br>
+
:prato, prater<U>i</U>a, pastura<br>
 
<br>
 
<br>
<b>århundrade</b><br>
+
<b>ängd</b><br>
:s<U>e</U>culo<br>
+
:region, districto, campania, parages [-<U>a</U>d3es]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åring</b><br>
+
<b>ängel</b><br>
:<I>zool</I> cavallo de un anno<br>
+
:<U>a</U>ngelo, cherub, cherubin, seraphin; <br>
  +
:<B>ha en ~s tålamod</B> haber le patientia de un <U>a</U>ngelo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årklyka</b><br>
+
<b>änger</b><br>
:<I>sjö</I> tolete<br>
+
:<I>zool</I> dermeste; <br>
  +
:<B>päls~ </B>attageno; <br>
  +
:<B>ängrar </B>(familj) derm<U>e</U>stidas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årlig</b><br>
+
<b>änglabarn</b><br>
:annual, annue; <br>
+
:cherub, cherubin<br>
:<B>~ nederbörd </B>pluviositate annual<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årligen</b><br>
+
<b>änglahår</b><br>
:per anno, cata anno<br>
+
:cap<U>i</U>llos de <U>a</U>ngelo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årrad</b><br>
+
<b>änglakör</b><br>
:<I>sjö</I>; <br>
+
:choro ang<U>e</U>lic/de <U>a</U>ngelos<br>
:<B>med tre ~er </B>trireme; <br>
 
:<B>skepp med tre ~er </B>trireme<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årsabonnemang</b><br>
+
<b>änglalik</b><br>
:abonamento annue/annual/pro un anno<br>
+
:ang<U>e</U>lic, cher<U>u</U>bic, cherub<U>i</U>nic, ser<U>a</U>phic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsavgift</b><br>
+
<b>änglamakerska</b><br>
:quotisation/contribution annual<br>
+
:f<U>e</U>mina qui pro paga recipe inf<U>a</U>ntes e les neglige a morte<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsavkastning</b><br>
+
<b>änglamat</b><br>
:prof<U>i</U>to/beneficio annue/annual<br>
+
:<I>kul</I> dessert <I>fr</I> [dös<U>ä</U>:r] de crema battite, confectura de vaccinio e m<U>i</U>cas de biscu<U>i</U>tes<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsbalans</b><br>
+
<b>änglaren</b><br>
:balancio annual/annue<br>
+
:ang<U>e</U>lic, cher<U>u</U>bic, cherub<U>i</U>nic, ser<U>a</U>phic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsbarn</b><br>
+
<b>änglaskara</b><br>
:<B>vara ~ med någon </B>esser nascite le mesme anno que un <U>a</U>ltere persona<br>
+
:cohorte celeste<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsberättelse</b><br>
+
<b>änglavakt</b><br>
:reporto annue/annual<br>
+
:<U>a</U>ngelo tutelar/custode<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsbiljett</b><br>
+
<b>änglavinge</b><br>
:billet annual<br>
+
:ala de <U>a</U>ngelo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsbok</b><br>
+
<b>ängsbete</b><br>
:(krönika) chr<U>o</U>nica, ann<U>a</U>les <I>pl</I>; <br>
+
:pastura<br>
:(almanacka) almanac, annuario<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årsboksförfattare</b><br>
+
<b>ängsblomma</b><br>
:annalista, chronista<br>
+
:flor pratense/del pr<U>a</U>tos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsbästa</b><br>
+
<b>ängsbräsma</b><br>
:<I>sport</I> le <U>o</U>ptime prestation del saison <I>fr</I> [säz<U>å)</U>]<br>
+
:<I>bot</I> card<U>a</U>mina pratense/del prato<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsdag</b><br>
+
<b>ängschampinjon</b><br>
:anniversario<br>
+
:<I>bot</I> ag<U>a</U>rico campestre<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsfest</b><br>
+
<b>ängsfryle</b><br>
:festa annual/annibesari, anniversario<br>
+
:<I>bot</I> l<U>u</U>zula multiflor<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsförbrukning</b><br>
+
<b>ängsfräken</b><br>
:consumo/consumption annue/annual<br>
+
:<I>bot</I> equiseto pratense<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsgammal</b><br>
+
<b>ängsgentiana</b><br>
:de un anno<br>
+
:<I>bot</I> gentianella amarella<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årshyra</b><br>
+
<b>ängsgräs</b><br>
:location annue/annual<br>
+
:herba del pr<U>a</U>tos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsinkomst</b><br>
+
<b>ängsgröe</b><br>
:salario annue/annual<br>
+
:<I>bot</I> poa pratense<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årskontrakt</b><br>
+
<b>ängshö</b><br>
:contracto annue/annual/pro un anno<br>
+
:feno del pr<U>a</U>tos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årskort</b><br>
+
<b>ängskavle</b><br>
:carta annue/annual, abonamento pro un anno<br>
+
:<I>bot</I> alopercuro pratense<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årslång</b><br>
+
<b>ängsklocka</b><br>
:(ettårig) annue, annual; <br>
+
:<I>bot</I> camp<U>a</U>nula p<U>a</U>tule<br>
:(mångårig) de plure/multe <U>a</U>nnos<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årslön</b><br>
+
<b>ängsklöver</b><br>
:salario annue/annual<br>
+
:<I>bot</I> trifolio del pr<U>a</U>tos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsmodell</b><br>
+
<b>ängsknarr</b><br>
:<U>u</U>ltime modello/typo; <br>
+
:<I>zool</I> crex<br>
:<B>en bil av senaste ~ </B>un autom<U>o</U>bile de <U>u</U>ltime modello/typo; <br>
 
:<B>en bil av 2002:s ~ </B>un autom<U>o</U>bile de 2002<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årsmöte</b><br>
+
<b>ängsla</b><br>
:reunion/assembl<U>e</U>a annue/annual<br>
+
:angustiar, espaventar; <br>
  +
:(oroa) alarmar, inquietar; <br>
  +
:<B>~ sig </B>inquietar se (de), timer (pro)<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsomsättning</b><br>
+
<b>ängslan</b><br>
:vol<U>u</U>mine annue/annual del v<U>e</U>nditas<br>
+
:(rädsla) pavor, timor, anxietate, angustia, espavento, terror; <br>
  +
:(oro) inquietude<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årspremie</b><br>
+
<b>ängslas</b><br>
:premio annue/annual<br>
+
:inquietar se (de), haber pavor (de), timer (pro)<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsprenumeration</b><br>
+
<b>ängslig</b><br>
:abonamento annue/annual/pro un anno<br>
+
:anxie, anxiose, angustiose, timorose, p<U>a</U>vide, pavorose, apprehensive; <br>
  +
:(feg) pusill<U>a</U>nime; <br>
  +
:<B>bli ~ </B>prender pavor, espaventar se; <br>
  +
:<B>göra ~ </B>espaventar, infunder pavor, angustiar, intimidar, terrer, terrificar; <br>
  +
:<B>vara ~ </B>timer, haber pavor<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsproduktion</b><br>
+
<b>ängslighet</b><br>
:production annue/annual<br>
+
:(rädsla) pavor, timor, anxietate, angustia, espavento, terror; <br>
  +
:(oro) inquietude<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsrapport</b><br>
+
<b>ängsmark</b><br>
:reporto annue/annual<br>
+
:terreno de prato/de pastura<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsredogörelse</b><br>
+
<b>ängspiplärka</b><br>
:reporto annue/annual<br>
+
:<I>zool</I> antho pratense<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsredovisning</b><br>
+
<b>ängsruta</b><br>
:reporto annue/annual<br>
+
:<I>bot</I> thalictro flave<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsring</b><br>
+
<b>ängsskallra</b><br>
:<I>bot</I> anello/c<U>i</U>rculo (de crescimento) annual<br>
+
:<I>bot</I> rhinantho minor<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsskifte</b><br>
+
<b>ängsskära</b><br>
:nove anno<br>
+
:<I>bot</I> serr<U>a</U>tula tinctori<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årstid</b><br>
+
<b>ängssvingel</b><br>
:station del anno, saison <I>fr</I> [säz<U>å)</U>]; <br>
+
:<I>bot</I> festuco pratense<br>
:<B>de fyra ~erna </B>le quatro stati<U>o</U>nes<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årstidsvind</b><br>
+
<b>ängssyra</b><br>
:monson<br>
+
:<I>bot</I> r<U>u</U>mex acetose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årstryck</b><br>
+
<b>ängsull</b><br>
:<I>tryck</I> impression total (de un pa<U>i</U>s) durante un anno<br>
+
:<I>bot</I> eri<U>o</U>phoro angustifoliate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsvis</b><br>
+
<b>ängsviol</b><br>
:per anno<br>
+
:<I>bot</I> v<U>i</U>ola canin<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsväxt</b><br>
+
<b>ängsvädd</b><br>
:<I>bot</I> recolta annue/annual<br>
+
:<I>bot</I> succ<U>i</U>sa pratense<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årsöversikt</b><br>
+
<b>änka</b><br>
:reporto annue/annual<br>
+
:vidua; <br>
  +
:<B>Glada ~n </B>le Vidua Allegre; <br>
  +
:<B>göra till ~ </B>viduar; <br>
  +
:<B>som blivit ~ </B>vidue<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årta</b><br>
+
<b>änkedrottning</b><br>
:<I>zool</I> (<U>a</U>nate) querqu<U>e</U>dula<br>
+
:regina vidua<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årtag</b><br>
+
<b>änkefru</b><br>
:<I>sjö</I> colpo de remo; <br>
+
:vidua; <br>
:<B>ta ~ </B>remar<br>
+
:<B>göra till ~ </B>viduar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årtal</b><br>
+
<b>änkeman</b><br>
:anno, data<br>
+
:viduo; <br>
  +
:<B>göra till ~ </B>viduar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årtionde</b><br>
+
<b>änkenåd</b><br>
:decennio; <br>
+
:vidua n<U>o</U>bile<br>
:<B>som varar ett ~ </B>decennal<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>årtull</b><br>
+
<b>änkepension</b><br>
:<I>sjö</I> tolete<br>
+
:pension de vidua/de viduitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>årtusende</b><br>
+
<b>änkestånd</b><br>
:millennio; <br>
+
:viduitate, viduage [-<U>a</U>d3e]; <br>
:<B>som varar ett ~ </B>millennari<br>
+
:<B>som avser ~ </B>vidual<br>
 
<br>
 
<br>
<b>ås</b><br>
+
<b>änkestöt</b><br>
:<I>geol</I> cresta/crista de un collina; <br>
+
:colpo al nervo del c<U>u</U>bito<br>
:<I>arkit</I> c<U>u</U>lmine de tecto, cresta, crista<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åsamka</b><br>
+
<b>änkeår</b><br>
:infliger; <br>
+
:prime anno de viduitate<br>
:<B>~ sig</B> contraher, contractar, attrappar, incurrer<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åse</b><br>
+
<b>änkling</b><br>
:reguardar, spectar, vider a<br>
+
:viduo; <br>
  +
:<B>göra till ~ </B>viduar; <br>
  +
:<B>som blivit ~ </B>vidue<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsido</b><br>
+
<b>änklingsstånd</b><br>
:al l<U>a</U>tere, a un l<U>a</U>tere; <br>
+
:viduitate, viduage [-<U>a</U>d3e]; <br>
:<B>lämna något ~ </B>facer abstraction de un cosa, non prender un cosa in consideration, non considerar un cosa; <br>
+
:<B>som avser ~ </B>vidual<br>
:<B>skämt ~ </B>sin burla, in serio, seriosemente<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åsidosatt</b><br>
+
<b>änne</b><br>
:<B>känna sig ~ </B>sentir se negligite<br>
+
:fronte<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsidosätta</b><br>
+
<b>ännu</b><br>
:(inte beakta) non prender un cosa in consideration, non considerar un cosa, facer abstraction de un cosa; <br>
+
:ancora; <br>
:(försumma) negliger, non observar<br>
+
:<B>han är ~ kvar </B>ille rem<U>a</U>ne ancora;<B> inte ~</B> n<U>o</U>ndum, non jam, non ancora; <br>
  +
:<B>medan jag ~ var ung </B>quando io esseva ancora j<U>u</U>vene; <br>
  +
:<B>~ en gång </B>ancora un vice, <U>a</U>ltere vice, de novo, <U>i</U>tero; <br>
  +
:<B>~ mindre</B> ancora m<U>i</U>nus; <br>
  +
:<B>~ så länge </B>usque a ora/a nunc<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsidosättande</b><br>
+
<b>änskönt</b><br>
:inobservation, inobservantia, negligentia, obl<U>i</U>do<br>
+
:ben que, nonobstante que<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsikt</b><br>
+
<b>änterbila</b><br>
:opinion, conception, id<U>e</U>a, judicio, aviso, vista; <br>
+
:<I>sjö</I> hacha [-sh-] de abordage [-<U>a</U>d3e]<br>
:<B>bilda sig en ~ om </B>formar un opinion s<U>u</U>per; <br>
 
:<B>enligt min ~ </B>secundo mi opinion; <br>
 
:<B>framföra sin ~ angående </B>dar/emitter/exprimer su opinion s<U>u</U>per; <br>
 
:<B>~erna går isär</B>/<B>är delade</B> le opini<U>o</U>nes es dividite; <br>
 
:<B>vara av en annan ~</B> dissentir, dissider; <br>
 
:<B>vara av den ~en att </B>esser del opinion que/haber le opinion que<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktbildning</b><br>
+
<b>änterhake</b><br>
:formation de un opinion<br>
+
:<I>sjö</I> croc de abordage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsbrytning</b><br>
+
<b>äntlig</b><br>
:division de opini<U>o</U>nes<br>
+
:final, terminal, definitive<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsfrihet</b><br>
+
<b>äntligen</b><br>
:libertate de opinion<br>
+
:al fin, finalmente<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsförföljelse</b><br>
+
<b>äntra</b><br>
:persecution de p<U>e</U>rsonas qui expr<U>i</U>me certe opini<U>o</U>nes<br>
+
:abordar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsförtryck</b><br>
+
<b>äntring</b><br>
:suppression de opini<U>o</U>nes<br>
+
:abordo, abordage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsgemenskap</b><br>
+
<b>äppelblomma</b><br>
:concordantia de opini<U>o</U>nes<br>
+
:flor de pomiero<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsregistrering</b><br>
+
<b>äppelformad</b><br>
:<I>pol</I> registration de opini<U>o</U>nes (pol<U>i</U>tic)<br>
+
:pomiforme<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsriktning</b><br>
+
<b>äppelgelé|äppelgele</b><br>
:currente, tendentia, movimento<br>
+
:<I>kul</I> confitura de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsskillnad</b><br>
+
<b>äppeljuice</b><br>
:differentia/diversitate/divergentia de opini<U>o</U>nes<br>
+
:<I>kul</I> succo de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsutbyte</b><br>
+
<b>äppelkaka</b><br>
:excambio de opini<U>o</U>nes/id<U>e</U>as/v<U>i</U>stas<br>
+
:<I>kul</I> torta de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsiktsyttring</b><br>
+
<b>äppelkart</b><br>
:expression de opinion<br>
+
:malo/pomo immatur/verde<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åska</b><br>
+
<b>äppelkindad</b><br>
:<B>I</B> <I>s</I> t<U>o</U>nitro; <br>
+
:con g<U>e</U>nas pomiforme<br>
:<B>~n går </B>le t<U>o</U>nitro rola<br><B>II</B> <I>v</I> ton(itru)ar; <br>
 
:<B>det ~r </B>il tona<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åskby</b><br>
+
<b>äppelknyckarbyxor</b><br>
:tempesta de t<U>o</U>nitro<br>
+
:knickerbockers <I>eng</I> [n<U>i</U>köbåköz]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskdunder</b><br>
+
<b>äppelmos</b><br>
:t<U>o</U>nitro<br>
+
:<I>kul</I> compota/purée <I>fr</I> [pyr<U>e</U>] de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskgud</b><br>
+
<b>äppelmust</b><br>
:deo del t<U>o</U>nitro<br>
+
:<I>kul</I> cidra, musto<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskknall</b><br>
+
<b>äppelodling</b><br>
:colpo de t<U>o</U>nitro<br>
+
:pomicultura<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskledare</b><br>
+
<b>äppelpaj</b><br>
:paraf<U>u</U>lmine<br>
+
:<I>kul</I> torta de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskmoln</b><br>
+
<b>äppelros</b><br>
:nube de t<U>o</U>nitro, n<U>u</U>bilo<br>
+
:<I>bot</I> rosa rubiginose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskmuller</b><br>
+
<b>äppelskal</b><br>
:t<U>o</U>nitro<br>
+
:pelle de malo/de pomo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsknedslag</b><br>
+
<b>äppelskrott|äppelskrutt</b><br>
:cad<U>i</U>ta/colpo de f<U>u</U>lmine/f<U>u</U>lgure, fulguration<br>
+
:(el. <B>äppelskrutt</B>) corde de un malo/de un pomo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskregn</b><br>
+
<b>äppelskörd</b><br>
:tempesta de t<U>o</U>nitro<br>
+
:recolta de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskrädd</b><br>
+
<b>äppelsyra</b><br>
:qui ha pavor del t<U>o</U>nitro<br>
+
:<U>a</U>cido m<U>a</U>lic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskskräll</b><br>
+
<b>äppelträd</b><br>
:colpo de t<U>o</U>nitro<br>
+
:pomiero<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskskur</b><br>
+
<b>äppelvecklare</b><br>
:tempesta de t<U>o</U>nitro<br>
+
:<I>zool</I> cydia pomonella <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskslag</b><br>
+
<b>äppelvin</b><br>
:cad<U>i</U>ta/colpo de f<U>u</U>lmine/f<U>u</U>lgure, fulguration<br>
+
:<I>kul</I> vino de m<U>a</U>los/de p<U>o</U>mos, cidra<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskvigg</b><br>
+
<b>äppelvinäger</b><br>
:f<U>u</U>lmine<br>
+
:<I>kul</I> vinagre de cidra<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskväder</b><br>
+
<b>äpple</b><br>
:tempesta de t<U>o</U>nitro<br>
+
:<I>bot</I> pomo, malo; <br>
  +
:<B>bita i det sura ~t </B><I>fig</I> glutir le p<U>i</U>lula; <br>
  +
:<B>mjöligt ~ </B>malo/pomo farinose;<B> omoget ~ </B>malo/pomo immatur/verde; <br>
  +
:<B>surt</B>/<B>sött ~ </B>malo/pomo silvestre/dulce; <br>
  +
:<B>~n </B>(familj) pom<U>a</U>ceas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskåda</b><br>
+
<b>ära</b><br>
:reguardar, spectar, vider a; <br>
+
:<B>I</B> <I>s</I> honor, gloria; <br>
:<B>~ vittne </B>teste spectator<br>
+
:<B>angripa någons ~ </B>diffamar/infamar un persona; <br>
  +
:<B>det länder dig till ~ </B>isto te honora, isto te da honor; <br>
  +
:<B>en ~ns knöl </B>un ver/verit<U>a</U>bile persona vil/abjecte; <br>
  +
:<B>en ~ns man </B>un h<U>o</U>mine de honor; <br>
  +
:<B>för ~ns skull </B>hon<U>o</U>ris causa <I>lat</I>; <br>
  +
:<B>ha den tvivelaktiga ~n att </B>haber le privilegio dubitose de; <br>
  +
:<B>ha ~n att </B>haber le honor de; <br>
  +
:<B>hålla i ~ </B>conservar in honor, respectar, venerar; <br>
  +
:<B>långt bortom ~ och redlighet </B>lontan de terr<U>e</U>nos habitate; <br>
  +
:<B>på min ~</B> a mi honor/mi parola; <br>
  +
:<B>sätta en ~ i</B> facer se honor de; <br>
  +
:<B>ta åt sig ~n av </B>glorificar se de; <br>
  +
:<B>till ~ för</B> in honor de/a; <br>
  +
:<B>~ vare Gud </B>a Deo gloria<br><B>II</B> <I>v</I> honorar, reverer, respectar, venerar; <br>
  +
:<B>~ någons minne </B>honorar/reverer le memoria de un persona<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådare</b><br>
+
<b>ärad</b><br>
:spectator, reguardator<br>
+
:honorate, repectate, estimate; <br>
  +
:<B>~e åhörare! </B>auditorio multo estimate/respectate!<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådarläktare</b><br>
+
<b>ärbar</b><br>
:(inomhus) galer<U>i</U>a, balcon; <br>
+
:honor<U>a</U>bile, respect<U>a</U>bile, honeste, virtuose, conveniente, decente, p<U>u</U>dic, caste<br>
:(utomhus) tribuna, stand <I>eng</I> [stænd]<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åskådarplats</b><br>
+
<b>ärbarhet</b><br>
:auditorio<br>
+
:honor, honorabilitate, pudor, pudicitia, castitate, decentia, virtute<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådarpublik</b><br>
+
<b>ärebetygelse</b><br>
:p<U>u</U>blico que specta, spectat<U>o</U>res <I>pl</I><br>
+
:hon<U>o</U>res <I>pl</I>, homage [-<U>a</U>d3e]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådlig</b><br>
+
<b>äregirig</b><br>
:concrete, clar, evidente, manifeste, vivente, tang<U>i</U>bile<br>
+
:<U>a</U>vide de gloria, ambitiose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådliggöra</b><br>
+
<b>äregirighet</b><br>
:render concrete, illustrar con ex<U>e</U>mplos<br>
+
:aviditate de gloria, ambition<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådlighet</b><br>
+
<b>ärekränka</b><br>
:concretion, claritate, evidentia<br>
+
:calumniar, diffamar, infamar, detraher, denigrar; <br>
  +
:(häda Gud) blasphemar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åskådning</b><br>
+
<b>ärekränkande</b><br>
:opinion, aviso; <br>
+
:calumniose, calumniatori, diffamatori, infamatori, detrahente, denigrante<br>
:<B>inre ~ </B><I>psyk</I> introspection<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åsna</b><br>
+
<b>ärekränkning</b><br>
:<I>zool</I> <U>a</U>sino<br>
+
:calumnia(tion), diffamation, infamation, detraction, denigration<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsneaktig</b><br>
+
<b>ärelysten</b><br>
:asinin<br>
+
:<U>a</U>vide de gloria, ambitiose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsnebrygga</b><br>
+
<b>ärelystnad</b><br>
:<I>mat</I> ponte del <U>a</U>sinos<br>
+
:aviditate de gloria, ambition<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsnedrivare</b><br>
+
<b>ärelös</b><br>
:asinero<br>
+
:sin honor, infame, ign<U>o</U>bile, ignominiose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsneföl</b><br>
+
<b>ärelöshet</b><br>
:<U>a</U>sino neonate<br>
+
:infamia, ignominia<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsneskri</b><br>
+
<b>äreminne</b><br>
:crito de un <U>a</U>sino; <br>
+
:elogio, laude, laudation, paneg<U>y</U>rico, encomio, discurso laudative/laudatori/paneg<U>y</U>ric; <br>
:<I>fig</I> charivar<U>i</U> [sh-]<br>
+
:<B>hålla ett ~ </B>panegyrisar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsnespark</b><br>
+
<b>ärende</b><br>
:colpo de <U>a</U>sino; <br>
+
:(angelägenhet) affaire, cosa, question, problema; <br>
:<B>ge någon en ~ </B><I>fig</I> dar un colpo de pede a un persona indefense<br>
+
:(uppdrag) carga, commission, mission, affaire <I>fr</I> [af<U>ä</U>:r]; <br>
  +
:(transaktion) transaction, affaire <I>fr</I>, negotio; <br>
  +
:(budskap) message [-<U>a</U>d3e]; <br>
  +
:<B>gå någons ~n </B><I>fig</I> esser garson de cursa a/de un persona; <br>
  +
:<B>handlägga ett ~ </B>tractar/exponer un question/un cosa/un affaire; <br>
  +
:<B>uträtta ~n </B>facer neg<U>o</U>tios, mercar, commerciar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsnesto</b><br>
+
<b>ärenpris</b><br>
:<U>a</U>sino f<U>e</U>mina, <U>a</U>sina<br>
+
:<I>bot</I> ver<U>o</U>nica; <br>
  +
:<B>te~ </B>ver<U>o</U>nica officinal<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsninna</b><br>
+
<b>äreport</b><br>
:<U>a</U>sino f<U>e</U>mina, <U>a</U>sina<br>
+
:arco triumphal<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åstad</b><br>
+
<b>äreräddning</b><br>
:<B>bege sig</B>/<B>dra ~ </B>mitter se/poner se in cammino/in marcha [-sh-]<br>
+
:reparation de honor, rehabilitation<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åstadkomma</b><br>
+
<b>ärerörig</b><br>
:(uträtta) executar, exequer, effectuar, facer, realisar; <br>
+
:calumniose, calumniatori, diffamatori, infamatori, detrahente, denigrante<br>
:(vålla) causar, occasionar, originar, provocar, producer, ingenerar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åstunda</b><br>
+
<b>ärerörighet</b><br>
:desi(de)rar, aspirar a<br>
+
:calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åstundan</b><br>
+
<b>äresak</b><br>
:desiro, desiderio, aspiration<br>
+
:question/puncto/caso de honor<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsyfta</b><br>
+
<b>äretitel</b><br>
:(ha till mål) visar a, tender a, persequer; <br>
+
:t<U>i</U>tulo honor<U>i</U>fic/honorari/de honor<br>
:(avse) voler dicer, intender; <br>
 
:(anspela på) alluder a, facer allusion a<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åsyftande</b><br>
+
<b>ärevarv</b><br>
:allusive<br>
+
:<I>sport</I> giro de honor<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsyn</b><br>
+
<b>ärevördig</b><br>
:(synintryck) vista, aspecto, spect<U>a</U>culo, vision; <br>
+
:respect<U>a</U>bile, repectuose, honor<U>a</U>bile, estim<U>a</U>bile, vener<U>a</U>bile, deferente, reverente, reverentiose; <br>
:(betraktande) vista; <br>
+
:(framför titel) reverende; <br>
:<B>försvinn ur min ~! </B>f<U>o</U>ras de mi vista!; <br>
+
:(som titel) reverendo<br>
:<B>i allas ~ </B>in le presentia de t<U>o</U>tes; <br>
 
:<B>vid ~en av </B>al vista de<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åsyna</b><br>
+
<b>ärevördighet</b><br>
:<B>~ vittne</B> teste visual/ocular<br>
+
:respectabilitate, venerabilitate, honorabilitate; <br>
  +
:(som titel) reverendo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åsätta</b><br>
+
<b>ärftlig</b><br>
:fixar, establir, stabilir; <br>
+
:hereditari, gen<U>e</U>tic<br>
:<B>~ ett pris </B>fixar/establir/stabilir un precio; <br>
 
:<B>~ ett värde </B>taxar un valor<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åt</b><br>
+
<b>ärftlighet</b><br>
:<B>I</B> <I>prep</I> a, verso; <br>
+
:<I>biol</I> (transmission per) hereditate<br>
:<B>fönstret vetter ~ trädgården </B>le fenestra da s<U>u</U>per le jardin; <br>
 
:<B>skratta ~ någon </B>derider un persona; <br>
 
:<B>~ alla håll </B>a tote le directi<U>o</U>nes;<B> ~ stan till</B> verso le urbe; <br>
 
:<B>ägna sig ~ </B>consecrar se a<br><B>II</B> <I>adv</I> <B>bära sig ~ </B>comportar se, conducer se; <br>
 
:<B>sitta ~ </B>(om kläder) esser (troppo) stricte; <br>
 
:<B>skruva ~ </B>vitar; <br>
 
:<B>sätta ~ </B>attaccar, aggreder<br><B>III</B> <I>s</I> (maginnehåll i sill) contento stomachal/g<U>a</U>stric de haringo<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åta|åtaga</b><br>
+
<b>ärftlighetsanalys</b><br>
:(el. <B>åtaga</B>) <B>~ sig</B> cargar se de, assumer; <br>
+
:an<U>a</U>lyse/an<U>a</U>lysis de hereditate<br>
:<B>~ sig ansvaret </B>assumer le responsabilitate; <br>
 
:<B>~ sig ett uppdrag </B>assumer un carga, cargar se de un cosa<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtagande</b><br>
+
<b>ärftlighetsfaktor</b><br>
:carga; <br>
+
:factor de hereditate<br>
:(förpliktelse) obligation, deber; <br>
 
:<B>fullgöra sitt ~ </B>complir su deber<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtal</b><br>
+
<b>ärftlighetsforskning</b><br>
:<I>jur</I> persecution judiciari/judicial; <br>
+
:gen<U>e</U>tica, recerca gen<U>e</U>tic<br>
:<B>allmänt ~ </B>persecution judiciari/judicial (de derecto) p<U>u</U>blic; <br>
 
:<B>enskilt ~ </B>persecution judiciari/judicial de derecto private, plancto/reclamation civil; <br>
 
:<B>väcka ~ </B>facer/intentar un processo (contra), processar (contra); <br>
 
:persequer/proceder judicialmente (contra)<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtala</b><br>
+
<b>ärftlighetslära</b><br>
:<I>jur</I> persequer/proceder judicialmente (contra), intentar un processo (contra), processar (contra); <br>
+
:gen<U>e</U>tica<br>
:<B>den ~de </B>le accusato<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtalbar</b><br>
+
<b>ärftlighetsundersökning</b><br>
:<I>jur</I> action<U>a</U>bile<br>
+
:inquesta de hereditate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åtalseftergift</b><br>
+
<b>ärg</b><br>
:<I>jur</I> acto de poner de l<U>a</U>tere; <br>
+
:p<U>a</U>tina; <br>
:<B>han fick ~ </B>le persecution judiciari contra ille esseva ponite de l<U>a</U>tere/non esseva tractate; <br>
+
:<I>kem</I> acetato/flor de cupro, verdigris<br>
:<B>åklagaren beviljade ~ </B>le accusator cancellava le persecution judiciari/penal/criminal<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtalsrätt</b><br>
+
<b>ärga</b><br>
:<I>jur</I> derecto legal de intentar un processo<br>
+
:precipitar verdigris<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åtanke</b><br>
+
<b>ärggrön</b><br>
:pensamento; <br>
+
:verdigris<br>
:(hågkomst) rememoration, recordation, remembrantia; <br>
 
:<B>ha i ~ </B>haber in mente, considerar; <br>
 
:(minnas) recordar, (re)memorar, remembrar; <br>
 
:<B>hålla i ~ </B>tener in memoria, non oblidar; <br>
 
:<B>komma i ~ </B>entrar in consideration<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtbörd</b><br>
+
<b>ärgig</b><br>
:gesto, signo; <br>
+
:coperite de verdigris<br>
:<B>en utmanande ~ </B>un gesto provocatori; <br>
 
:<B>göra ~er </B>gesticular<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>åtel</b><br>
+
<b>ärgning</b><br>
:<I>jakt</I> esca de cad<U>a</U>vere/de caronia/de un animal morte<br>
+
:precipitation de verdigris<br>
 
<br>
 
<br>
<b>åter</b><br>
+
<b>äril</b><br>
:(ånyo) de novo, <U>i</U>tero; <br>
+
:focar<br>
:(tillbaka) (a) retro, de retorno; <br>
 
:(däremot) al contrario<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återanknyta</b><br>
+
<b>äring</b><br>
:connecter de novo<br>
+
:<I>lantbr</I> recolta annue/annual<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanpassa</b><br>
+
<b>ärkebiskop</b><br>
:readjustar; <br>
+
:archiep<U>i</U>scopo, metropolitano; <br>
:<I>sociol</I> reinserer/reinsertar in le societate<br>
+
:(grekisk-ortodox) metropolita<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanpassning</b><br>
+
<b>ärkebiskopat</b><br>
:readjustamento; <br>
+
:archiepiscopato<br>
:<I>sociol</I> reinsertion in le societate<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återanskaffa</b><br>
+
<b>ärkebiskoplig</b><br>
:reacquirer<br>
+
:archiepiscopal, metropolitan<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanskaffning</b><br>
+
<b>ärkebiskopsdöme</b><br>
:reacquisition<br>
+
:archiepiscopato, archidiocese, archidioc<U>e</U>sis<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanskaffningsvärde</b><br>
+
<b>ärkebiskopssäte</b><br>
:valor de reimplaciamento/de substitution<br>
+
:metr<U>o</U>pole; <br>
  +
:<B>som avser ~ </B>metropolitan<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanställa</b><br>
+
<b>ärkebov</b><br>
:reingagiar [-d3-]<br>
+
:scelerato incorrig<U>i</U>bile<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanställning</b><br>
+
<b>ärkediakon</b><br>
:reingagiamento [-d3-]<br>
+
:archidi<U>a</U>cono<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återanvända</b><br>
+
<b>ärkedum</b><br>
:emplear/usar/utilisar de novo; <br>
+
:imbecille<br>
:<I>tekn</I> recyclar, recuperar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återanvändning</b><br>
+
<b>ärkefiende</b><br>
:reutilisation, reempl<U>e</U>o; <br>
+
:inim<U>i</U>co mortal<br>
:<I>tekn</I> recyclage [-<U>a</U>d3e], recuperation<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återbefolka</b><br>
+
<b>ärkehertig</b><br>
:repopular<br>
+
:archiduc; <br>
  +
:<B>som avser ~ </B>archiducal<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbefolkning</b><br>
+
<b>ärkehertigdöme</b><br>
:repopulamento, repopulation<br>
+
:archiducato<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återberätta</b><br>
+
<b>ärkehertiginna</b><br>
:(återupprepa) contar/repeter lo que on ha audite; <br>
+
:archiduchessa<br>
:(återge i egna ord) relatar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återbesätta</b><br>
+
<b>ärkekonservativ</b><br>
:reoccupar<br>
+
:pronunciatemente conservative/conservatori<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbesök</b><br>
+
<b>ärkenöt</b><br>
:nove v<U>i</U>sita; <br>
+
:persona imbecille<br>
:<B>patienten har ett ~ i morgon </B>le patiente retornar<U>a</U>/revenir<U>a</U> deman<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återbetala</b><br>
+
<b>ärkereaktionär</b><br>
:repagar, reimbursar, restituer<br>
+
:pronunciatemente reactionari<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbetalning</b><br>
+
<b>ärkeskojare</b><br>
:repagamento, reimbursamento, restitution<br>
+
:scelerato incorrig<U>i</U>bile<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbilda</b><br>
+
<b>ärkestift</b><br>
:regenerar, recyclar, recuperar<br>
+
:archiepiscopato, archidiocese, archidioc<U>e</U>sis<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbildande</b><br>
+
<b>ärkeängel</b><br>
:regenerative, regeneratori, reproductive<br>
+
:arch<U>a</U>ngelo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbildning</b><br>
+
<b>ärla</b><br>
:regeneration; <br>
+
:<I>zool</I> motacilla; <br>
:<I>tekn</I> regeneration, recyclage [-<U>a</U>d3e], recuperation<br>
+
:<B>fors~ </B>motacilla cin<U>e</U>ree; <br>
  +
:<B>gul~ </B>motacilla flave; <br>
  +
:<B>sädes~ </B>motacilla alba; <br>
  +
:<B>ärlor </B>(familj) motac<U>i</U>llidas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återblick</b><br>
+
<b>ärlig</b><br>
:vista/reguardo retrospective, retrospectiva, retrospecto<br>
+
:honeste, sincer, probe, <U>i</U>ntegre, verace; <br>
  +
:<B>~t talat</B> francamente, a dicer le veritate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbruk</b><br>
+
<b>ärlighet</b><br>
:reutilisation, reempl<U>e</U>o; <br>
+
:hones(ti)tate, sinceritate, probitate<br>
:<I>tekn</I> recyclage [-<U>a</U>d3e], recuperation<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återbud</b><br>
+
<b>ärm</b><br>
:cancellation, annullation, disdicimento; <br>
+
:m<U>a</U>nica; <br>
:<B>ge ~</B> cancellar, annullar, disdicer, contramandar<br>
+
:<B>halvlång</B>/<B>kort</B>/<B>lång ~ </B>m<U>a</U>nica medie/curte/longe; <br>
  +
:<B>rulla upp ~arna </B>plicar a supra le m<U>a</U>nicas; <br>
  +
:<B>skaka fram något ur ~en </B><I>fig</I> improvisar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbära</b><br>
+
<b>ärmbräda|ärmbräde</b><br>
:(återbetala) repagar, reimbursar, restituer<br>
+
:(el. <B>ärmbräde</B>) planca pro le m<U>a</U>nicas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbäring</b><br>
+
<b>ärmhål</b><br>
:(återbetalning) repagamento, reimbursamento, restitution<br>
+
:for<U>a</U>mine del m<U>a</U>nica<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återbörda</b><br>
+
<b>ärmhållare</b><br>
:(ge tillbaka) render, restituer, retornar<br>
+
:supporta-m<U>a</U>nicas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återerinra</b><br>
+
<b>ärmlinning</b><br>
:<B>~ sig</B> rememorar se<br>
+
:manchette <I>fr</I> [ma)sh<U>ä</U>t]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återerinring</b><br>
+
<b>ärmlängd</b><br>
:rememoration<br>
+
:longor de m<U>a</U>nica<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återerövra</b><br>
+
<b>ärmlös</b><br>
:reconquirer, recapturar, reprender<br>
+
:sin m<U>a</U>nicas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återerövring</b><br>
+
<b>ärmuppslag</b><br>
:reconquesta, reprisa<br>
+
:reverso<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfall</b><br>
+
<b>ärmvidd</b><br>
:retorno, retrogression, regression; <br>
+
:largor de m<U>a</U>nica<br>
:<I>med</I>, <I>jur</I> recad<U>i</U>ta, recidiva; <br>
 
:<B>få ~ </B>recader<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återfalla</b><br>
+
<b>ärna</b><br>
:recader<br>
+
:intender<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfallsförbrytare</b><br>
+
<b>ärofull</b><br>
:recidivista<br>
+
:honor<U>a</U>bile, honor<U>i</U>fic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfinna</b><br>
+
<b>ärorik</b><br>
:retrovar; <br>
+
:gloriose<br>
:(hitta) trovar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återflöde</b><br>
+
<b>ärr</b><br>
:refluxo<br>
+
:cicatrice; <br>
  +
:<B>bilda</B> <B>~ </B>cicatrisar; <br>
  +
:<B>lämna ~ </B>lassar cicatr<U>i</U>ces; <br>
  +
:<B>som avser ~ </B>cicatricial<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfordra</b><br>
+
<b>ärra</b><br>
:reclamar; <br>
+
:<B>~ sig</B> cicatrisar<br>
:<I>jur</I> repeter, (re)vindicar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återfordran</b><br>
+
<b>ärrad</b><br>
:reclamation; <br>
+
:cicatrisate; <br>
:<I>jur</I> repetition, revindication<br>
+
:<I>fig</I> (erfaren) experte, versate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återframkalla</b><br>
+
<b>ärras</b><br>
:reproducer; <br>
+
:cicatrisar<br>
:<B>~ minnet av </B>rememorar se de<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återfärd</b><br>
+
<b>ärrbildning</b><br>
:(cammino/viage [-<U>a</U>d3e] de) retorno<br>
+
:cicatrisation<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfå</b><br>
+
<b>ärrig</b><br>
:recuperar, recovrar, reganiar, rehaber, retroreciper; <br>
+
:cicatrisate<br>
:<B>~ hälsan</B>/<B>synen</B> recovrar/recuperar/reganiar su sanitate/le vista<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återfödas</b><br>
+
<b>ärrvävnad</b><br>
:renascer<br>
+
:tex<U>i</U>to cicatricial<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfödd</b><br>
+
<b>ärt</b><br>
:renascite, nascite de novo<br>
+
:<I>bot</I> piso; <br>
  +
:<B>gök~ </B>l<U>a</U>thyro montan; <br>
  +
:<B>vår~</B> l<U>a</U>thyro vernal<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återfödelse</b><br>
+
<b>ärta</b><br>
:renascentia; <br>
+
:<I>bot</I> piso; <br>
:<I>fig</I> renascentia, resurrection, regeneration; <br>
+
:<B>lägga ärtor i blöt </B>macerar p<U>i</U>sos<br>
:<I>fil</I> paling<U>e</U>nese, paling<U>e</U>nesis<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återföra</b><br>
+
<b>ärtbalja</b><br>
:(någon) reconducer; <br>
+
:<I>bot</I> cossa de piso<br>
:(något) reportar, retornar; <br>
 
:<B>~ till ordningen </B>restaurar <U>o</U>rdine (<U>i</U>nter)<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återförena</b><br>
+
<b>ärtformad|ärtformig</b><br>
:reunificar, reunir<br>
+
:(el. <B>ärtformig</B>) pisiforme<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförening</b><br>
+
<b>ärtig</b><br>
:reunification, reunion<br>
+
:(flott) chic <I>fr</I> [shik], elegante; <br>
  +
:(sexig) sexy <I>eng</I> [s<U>e</U>ksi], er<U>o</U>tic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförpassa</b><br>
+
<b>ärtighet</b><br>
:remover<br>
+
:(elegans) apparentia/apparition elegante/chic <I>fr</I> [shik], elegantia; <br>
  +
:(sexighet) apparentia/apparition sexy <I>eng</I> [s<U>e</U>ksi]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförpassnig</b><br>
+
<b>ärtskida</b><br>
:remotion<br>
+
:<I>bot</I> cossa de piso<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförskaffa</b><br>
+
<b>ärtsoppa</b><br>
:reacquirer<br>
+
:<I>kul</I> suppa de p<U>i</U>sos<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförsäkra</b><br>
+
<b>ärtsten</b><br>
:reassecurar<br>
+
:<I>geol</I> pis<U>o</U>litho; <br>
  +
:<B>som avser ~ </B>pisol<U>i</U>thic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförsäkrare</b><br>
+
<b>ärtsångare</b><br>
:reassecurator<br>
+
:<I>zool</I> sylvia curruca <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförsäkring</b><br>
+
<b>ärttörne</b><br>
:reassecurantia<br>
+
:<I>bot</I> <U>u</U>lex<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförsälja</b><br>
+
<b>ärtväxter</b><br>
:revender<br>
+
:<I>bot</I> (familj) legumin<U>o</U>sas, fab<U>a</U>ceas<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförsäljare</b><br>
+
<b>ärva</b><br>
:revenditor<br>
+
:hereditar, reciper un hereditage [-<U>a</U>d3e]/un legato<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförsäljning</b><br>
+
<b>ärvdabalk</b><br>
:rev<U>e</U>ndita<br>
+
:<I>jur</I> <I>hist</I> derecto hereditari/de succession<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återförvärva</b><br>
+
<b>äsch</b><br>
:reganiar<br>
+
:<B>~! </B>ah!, ha!, ay!<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återge|återgiva</b><br>
+
<b>äska</b><br>
:(el. <B>återgiva</B>) (ge tillbaka) render, restituer, retornar; <br>
+
:demandar, peter, requestar, rogar; <br>
:(berätta) contar, relatar, narrar, reportar, repeter; <br>
+
:<B>~ medel </B>demandar/peter/requestar/rogar m<U>e</U>dios financiari; <br>
:(tolka) interpretar, traducer; <br>
+
:<B>~ tystnad </B>demandar/requestar silentio<br>
:(reproducera) reproducer; <br>
 
:(återspegla) reflecter<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återgivning</b><br>
+
<b>äskande</b><br>
:reproduction; <br>
+
:petition, demanda, requesta; <br>
:(tolkning) interpretation, traduction<br>
+
:<B>bevilja ett ~ </B>conceder/acceder un petition; <br>
  +
:<B>inlämna ett ~ </B>presentar un petition, petitionar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återglans</b><br>
+
<b>äsping</b><br>
:reflexo, reflexion<br>
+
:<I>zool</I> v<U>i</U>pera/<U>a</U>spide f<U>e</U>mina<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återgälda</b><br>
+
<b>äss</b><br>
:(återbetala) repagar, reimbursar, restituer; <br>
+
:se <I>ess</I><br>
:(löna) remunerar, recompensar; <br>
 
:<B>~ ett besök </B>retornar un v<U>i</U>sita; <br>
 
:<B>~ ont med gott </B>render le ben pro le mal<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återgå</b><br>
+
<b>ässja</b><br>
:(återvända) retornar, revenir; <br>
+
:focar/furno de forgia [-d3-]<br>
:(gå tillbaka) retrograder, retroceder, recular; <br>
 
:(till primitivare stadium) regreder, regressar; <br>
 
:(upphävas) esser annullate/disfacite<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återgång</b><br>
+
<b>äta</b><br>
:(återvändande) retorno; <br>
+
:mangiar [-d3-], manducar, eder; <br>
:(tillbakagång) retrogradation, recession, reculamento, retrocession; <br>
+
:<B>det ska du få ~ upp! </B><I>fig</I> tu me va pagar pro isto!, io me vindicar<U>a</U> a te!; <br>
:(till tidigare tillstånd) reversion; <br>
+
:<B>~ frukost</B> jentar; <br>
:(till primitivare stadium) regression; <br>
+
:<B>~ lunch</B> lunchar [lunsh-], prander, mangiar; <br>
:(upphävande) annullation; <br>
+
:<B>~ middag</B> cenar, dinar, mangiar; <br>
:<I>jur</I> reversion<br>
+
:<B>~ och dricka gott</B> banchettar, fest(in)ar, regalar se; <br>
  +
:<B>~ sig mätt </B>mangiar (usque) al satietate; <br>
  +
:<B>~ upp </B>mangiar toto; <br>
  +
:<B>~ upp på tallriken </B>vacuar/terminar su platto; <br>
  +
:<B>~ upp sig </B>mangiar (multo) pro ganiar nove f<U>o</U>rtias; <br>
  +
:<B>~ ute </B>(utomhus) mangiar al <U>a</U>ere l<U>i</U>bere; <br>
  +
:(på restaurang) mangiar a/in un restaurante<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återgångsdom</b><br>
+
<b>ätbar</b><br>
:<I>jur</I> judicio de reversion<br>
+
:mangi<U>a</U>bile [-d3-], comest<U>i</U>bile, ed<U>i</U>bile, manduc<U>a</U>bile<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återgångstull</b><br>
+
<b>ätbarhet</b><br>
:<I>jur</I> doana repagate<br>
+
:comestibilitate, edibilitate<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återhämta</b><br>
+
<b>ätdags</b><br>
:(hämta tillbaka) reprender; <br>
+
:hora de mangiar [-d3-]/de repasto/de prandio/de lunch <I>eng</I> [lansh]/de cena/de dinar<br>
:(återfå) recovrar, recuperar, reganiar; <br>
 
:<B>~ sig </B>convalescer, restab(i)lir le sanitate, recovrar/recuperar/reganiar su f<U>o</U>rtias; <br>
 
:<B>~ sig efter en förlust </B>recuperar se de un p<U>e</U>rdita<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återhämtning</b><br>
+
<b>ätlig</b><br>
:(av hälsa) convalescentia, restab(i)limento del sanitate<br>
+
:mangi<U>a</U>bile [-d3-], comest<U>i</U>bile, ed<U>i</U>bile, manduc<U>a</U>bile<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återhålla</b><br>
+
<b>ätlighet</b><br>
:retener, reprimer, comprimer, continer; <br>
+
:comestibilitate, edibilitate<br>
:<B>med återhållen andedräkt </B>con respiration/sufflo/h<U>a</U>lito retenite; <br>
 
:<B>~ sin vrede</B>/<B>sina tårar </B>continer/reprimer/comprimer su ch<U>o</U>lera/su l<U>a</U>crimas<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återhållande</b><br>
+
<b>ätning</b><br>
:prohibitive, prohibitori<br>
+
:(le) mangiar [-d3-]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återhållsam</b><br>
+
<b>ätpinnar</b><br>
:modeste, p<U>u</U>dic, caste, continente; <br>
+
:baston<U>e</U>ttos a/de mangiar [-d3-]<br>
:(restriktiv) restrictive; <br>
 
:(måttfull) moderate; <br>
 
:(med mat och dryck) frugal, sobrie; <br>
 
:<B>vara ~</B> metir se<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återhållsamhet</b><br>
+
<b>ätredskap</b><br>
:moderation, temperantia, restriction<br>
+
:ut<U>e</U>nsiles a t<U>a</U>bula<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återigen</b><br>
+
<b>ätt</b><br>
:(ånyo) de novo, <U>i</U>tero; <br>
+
:familia, lineage [-<U>a</U>d3e], casa, stirpe<br>
:(däremot) al contrario<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återinföra</b><br>
+
<b>ättartavla|ättetavla</b><br>
:reintroducer; <br>
+
:(el. <B>ättetavla</B>) t<U>a</U>bula geneal<U>o</U>gic<br>
:(varor) reimportar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återinrätta</b><br>
+
<b>ättefader</b><br>
:reinstallar<br>
+
:ancestre, progenitor, prime patre, patre primari<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återinrättande</b><br>
+
<b>ättehög</b><br>
:reinstallation<br>
+
:t<U>u</U>mulo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återinsätta</b><br>
+
<b>ätteled</b><br>
:reinstallar<br>
+
:generation<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återinsättning</b><br>
+
<b>ättelägg</b><br>
:reinstallation<br>
+
:descendente<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återinträda</b><br>
+
<b>ättelängd</b><br>
:<B>~ i sin verksamhet </B>retornar a/reassumer su occupati<U>o</U>nes<br>
+
:se <I>ättlängd</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>återkalla</b><br>
+
<b>ättemoder</b><br>
:(kalla tillbaka) revocar, facer revenir; <br>
+
:progenitrice, prime matre, matre primari<br>
:(ta tillbaka) revocar, disdicer, abolir, annullar, cancellar, abrogar, retractar, rescinder, recantar, retraher; <br>
 
:<B>~ en order </B><I>mil</I> contramandar; <br>
 
:<B>~ ett beslut </B>revocar/recantar un decision; <br>
 
:<B>~ ett löfte </B>retractar un promissa; <br>
 
:<B>~ ett sändebud </B>retirar un ambassador; <br>
 
:<B>~ ett testamente </B>revocar un testamento; <br>
 
:<B>~ i minnet </B>recordar se, rememorar se, remembrar; <br>
 
:<B>~ någon till livet </B>resuscitar/reanimar un persona<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkallelse</b><br>
+
<b>ättestupa</b><br>
:revoco, revocation, disdicimento, abolition, abolimento, annullation, cancellation, abrogation, retraction, rescission, recantation<br>
+
:<I>myt</I> scarpate rocca vertical de ubi v<U>e</U>tule pers<U>o</U>nas se precipitava (pro non cargar le familia)<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återkasta</b><br>
+
<b>ättetavla</b><br>
:(ljus) reflecter, reverberar; <br>
+
:se <I>ättetavla</I><br>
:(ljud) repercuter, reverberar, echoar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkastning</b><br>
+
<b>ättika</b><br>
:(av ljus) reflexion, reverberation; <br>
+
:<I>kul</I> aceto, vinagre; <br>
:(av ljud) repercussion, reverberation, echo<br>
+
:<B>smaksätta med ~ </B>vinagrar; <br>
  +
:<B>som avser ~ </B>ac<U>e</U>tic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återklang</b><br>
+
<b>ättiksbildning</b><br>
:resonantia, echo<br>
+
:acetification<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återklinga</b><br>
+
<b>ättiksfabrik</b><br>
:resonar, repercuter<br>
+
:f<U>a</U>brica de vinagre, vinagrer<U>i</U>a<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återknyta</b><br>
+
<b>ättiksfabrikant</b><br>
:<B>~ förbindelser </B>de novo entrar in/crear relati<U>o</U>nes/cont<U>a</U>cto<br>
+
:vinagrero<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återkomma</b><br>
+
<b>ättiksflaska</b><br>
:revenir, retornar; <br>
+
:bottilia de vinagre<br>
:<I>med</I> recidivar; <br>
 
:<B>~ till ett beslut </B>revenir s<U>u</U>per un decision, recantar/reconsiderar un decision<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkommande</b><br>
+
<b>ättiksgurka</b><br>
:recurrente<br>
+
:<I>kul</I> cuc<U>u</U>mere vinagrate, cornichon <I>fr</I> [kårnish<U>å</U>)]<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återkomst</b><br>
+
<b>ättikslag</b><br>
:retorno; <br>
+
:<I>kul</I> marinada de vinagre<br>
:<B>Herrens ~</B> <I>bibl</I> le retorno/le secunde ven<U>i</U>ta del Senior, parus<U>i</U>a<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkoppla</b><br>
+
<b>ättikssprit</b><br>
:<I>tekn</I> passar a un velocitate/acceleration inferior; <br>
+
:<I>kul</I> essentia de vinagre<br>
:<I>fig</I> submitter, dar feedback <I>eng</I> [f<U>i</U>:dbæk]<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkoppling</b><br>
+
<b>ättiksströmming</b><br>
:<I>tekn</I> retorno a un velocitate/acceleration inferior; <br>
+
:<I>kul</I> haringo vinagrate frite<br>
:<I>fig</I> feedback <I>eng</I> [f<U>i</U>:dbæk]<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkopplingsstörning</b><br>
+
<b>ättikssur</b><br>
:(i radio) oscillation<br>
+
:ac<U>e</U>tic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återkrav</b><br>
+
<b>ättiksyra</b><br>
:reclamation; <br>
+
:<I>kem</I> <U>a</U>cido ac<U>e</U>tic<br>
:<I>jur</I> repetition, revindication<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återkräva</b><br>
+
<b>ättiktillverkning</b><br>
:reclamar; <br>
+
:fabrication de vinagre<br>
:<I>jur</I> repeter, (re)vindicar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återköp</b><br>
+
<b>ättikål</b><br>
:recompra; <br>
+
:<I>zool</I> angu<U>i</U>llula de vinagre<br>
:<I>jur</I> (upphävt köp) redemption<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återköpa</b><br>
+
<b>ättling</b><br>
:recomprar; <br>
+
:descendente<br>
:<I>jur</I> (upphäva köp) redimer<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återköpsrätt</b><br>
+
<b>ättlängd|ättelängd</b><br>
:<I>jur</I> derecto de redimer<br>
+
:(el. <B>ättelängd</B>) t<U>a</U>bula/registro geneal<U>o</U>gic<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återköpsvärde</b><br>
+
<b>ättnummer</b><br>
:<I>jur</I> valor de redemption<br>
+
:n<U>u</U>mero de registro de un fam<U>i</U>lia n<U>o</U>bile (al Casa del Nobilitate)<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återljud</b><br>
+
<b>ätäpple</b><br>
:resonantia, echo<br>
+
:<I>kul</I> malo/pomo de t<U>a</U>bula<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återljuda</b><br>
+
<b>även</b><br>
:resonar, echoar<br>
+
:(också) anque, <U>e</U>tiam, als<U>i</U>, equalmente; <br>
  +
:(till och med) mesmo; <br>
  +
:<B>inte blott... utan ~ </B>non solmente.. ma anque; <br>
  +
:<B>~ du, min Brutus </B>mesmo tu, mi Bruto; <br>
  +
:<B>~ kallad</B> <U>a</U>lias <I>lat</I><br>
 
<br>
 
<br>
<b>återlämna</b><br>
+
<b>ävenledes</b><br>
:render, restituer, retornar; <br>
+
:equalmente, <U>e</U>tiam, anque, als<U>i</U>, ass<U>i</U>, <U>i</U>dem<br>
:(landområde) retroceder; <br>
 
:(pengar) reimbursar<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återlämning</b><br>
+
<b>ävensom</b><br>
:restitution; <br>
+
:(ass<U>i</U>) como<br>
:(av landområde) retrocession; <br>
 
:(av pengar) reimbursamento<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återlösa</b><br>
+
<b>ävenså</b><br>
:amortisar, reimbursar, redimer; <br>
+
:equalmente, <U>e</U>tiam, anque, als<U>i</U>, ass<U>i</U>, <U>i</U>dem<br>
:(pant) dispignorar; <br>
 
:<I>rel</I> delivrar, liberar, salvar, redimer; <br>
 
:<B>~ en skuld </B>amortisar un d<U>e</U>bita; <br>
 
:<B>~ ett hypotek </B>redimer un hypotheca<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återlösare</b><br>
+
<b>äventyr</b><br>
:<I>rel</I> liberator, salvator, redemptor<br>
+
:aventura; <br>
  +
:(amoröst) aventura sentimental, escap(p)ada; <br>
  +
:<I>litt</I> conto, f<U>a</U>bula; <br>
  +
:<B>till ~s </B>forsan<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återlösning</b><br>
+
<b>äventyra</b><br>
:amortisation, reimbursamento, redemption; <br>
+
:aventurar, hasardar, riscar<br>
:(av pant) dispignoramento; <br>
 
:<I>rel</I> salvation, salvamento, redemption<br>
 
 
<br>
 
<br>
<b>återmarsch</b><br>
+
<b>äventyrare</b><br>
:<I>mil</I> contramarcha [-sh-], retiro, retiramento, replicamento<br>
+
:aventurero<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återremiss</b><br>
+
<b>äventyrlig</b><br>
:<I>med</I> nove remittentia<br>
+
:aventurose, accidentate; <br>
  +
:<B>~t liv </B>vita aventurose/accidentate/plen de avent<U>u</U>ras<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återremittera</b><br>
+
<b>äventyrsfilm</b><br>
:<I>med</I> referer de novo<br>
+
:film de avent<U>u</U>ras<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återremittering</b><br>
+
<b>äventyrslysten</b><br>
:<I>med</I> nove remiittentia<br>
+
:aventurose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återresa</b><br>
+
<b>äventyrsroman</b><br>
:(viage [-<U>a</U>d3e] de) retorno<br>
+
:roman(ce) de avent<U>u</U>ras<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återrop</b><br>
+
<b>ävja</b><br>
:(på auktion) contraofferta pro recomprar, recompra<br>
+
:fango, limo<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återropa</b><br>
+
<b>ävjig</b><br>
:(på auktion) (dar un contraofferta pro) recomprar<br>
+
:fangose, limose<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återsamla</b><br>
+
<b>ävlan</b><br>
:reunir<br>
+
:eff<U>o</U>rtio(s), recerca<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återsamlas</b><br>
+
<b>ävlas</b><br>
:reunir se<br>
+
:effortiar se, facer tote su eff<U>o</U>rtios, ambitionar, (re)cercar<br>
 
<br>
 
<br>
<b>återsamling</b><br>
 
:reunion<br>
 
<br>
 
<b>återse</b><br>
 
:revider, vider de novo<br>
 
<br>
 
<b>återseende</b><br>
 
:revider; <br>
 
:<B>på ~!</B> a revider!, au revoir! <I>fr</I> [orövw<U>a</U>r]<br>
 
<br>
 
<b>återskapa</b><br>
 
:recrear, regenerar, refacer<br>
 
<br>
 
<b>återsken</b><br>
 
:reflexion<br>
 
<br>
 
<b>återspegla</b><br>
 
:reflecter<br>
 
<br>
 
<b>återspeglande</b><br>
 
:reflex(iv)e<br>
 
<br>
 
<b>återspegling</b><br>
 
:reflexo, reflexion, im<U>a</U>gine reflectite<br>
 
<br>
 
<b>återstod</b><br>
 
:resto, restante, remanentia, residuo<br>
 
<br>
 
<b>återstråla</b><br>
 
:reverberar<br>
 
<br>
 
<b>återstrålning</b><br>
 
:reverberation<br>
 
<br>
 
<b>återströmma</b><br>
 
:refluer<br>
 
<br>
 
<b>återströmning</b><br>
 
:refluxo<br>
 
<br>
 
<b>återstudsa</b><br>
 
:(om ljus) reflecter, reverberar; <br>
 
:(om ljud) repercuter, reverberar, echoar<br>
 
<br>
 
<b>återstudsning</b><br>
 
:(av ljus) reflexion, reverberation; <br>
 
:(av ljud) reverberation, repercussion, echo<br>
 
<br>
 
<b>återställa</b><br>
 
:restituer, restaurar, reinstallar, restab(i)lir; <br>
 
:<B>~ ordningen </B>restab(i)lir le <U>o</U>rdine<br>
 
<br>
 
<b>återställare</b><br>
 
:<I>kul</I> parve vitro (pro curar sequ<U>e</U>las de inebriation)<br>
 
<br>
 
<b>återställbar</b><br>
 
:repar<U>a</U>bile, rectific<U>a</U>bile, corrig<U>i</U>bile<br>
 
<br>
 
<b>återställd</b><br>
 
:(till hälsan) restab(i)lite<br>
 
<br>
 
<b>återställning</b><br>
 
:restitution, restauration, reinstallation, restab(i)limento; <br>
 
:(reparation) reparo, reparation, refaction<br>
 
<br>
 
<b>återställningsarbete</b><br>
 
:travalio/labor de reparation/de renovation/de refaction/de retauration<br>
 
<br>
 
<b>återställningstecken</b><br>
 
:<I>mus</I> bequadro<br>
 
<br>
 
<b>återstå</b><br>
 
:restar, remaner<br>
 
<br>
 
<b>återstående</b><br>
 
:restante, residual, residuari<br>
 
<br>
 
<b>återsända</b><br>
 
:reinviar, retornar<br>
 
<br>
 
<b>återsändning</b><br>
 
:reinv<U>i</U>o, retorno<br>
 
<br>
 
<b>återta|återtaga</b><br>
 
:(el. <B>återtaga</B>) reprender, retirar; <br>
 
:(upprepa) repeter, iterar; <br>
 
:(återkalla) revocar, retirar, retractar; <br>
 
:(återuppta) reprender, recomenciar, reassumer; <br>
 
:<B>~ sin verksamhet </B>retornar a su/reassumer su occupati<U>o</U>nes; <br>
 
:<B>~ sina ord </B>retirar/revocar/retractar su par<U>o</U>las<br>
 
<br>
 
<b>återtagning</b><br>
 
:reprisa, retraction<br>
 
<br>
 
<b>återtjänst</b><br>
 
:servicio rec<U>i</U>proc/in retorno, contraprestation<br>
 
<br>
 
<b>återtåg</b><br>
 
:retiro, retiramento, (viage [-<U>a</U>d3e] de) retorno; <br>
 
:<I>mil </I>retiramento, retiro, replicamento, retraite <I>fr</I> [rötr<U>ä</U>:t], contramarcha [-sh-]<br>
 
<br>
 
<b>återtåga</b><br>
 
:<I>mil</I> retirar se, contramarchar [-sh-]<br>
 
<br>
 
<b>återuppblomstra</b><br>
 
:florescer de novo<br>
 
<br>
 
<b>återuppblomstring</b><br>
 
:nove floration<br>
 
<br>
 
<b>återuppblossa</b><br>
 
:recrudescer; <br>
 
:<B>~ nde strider </B>comb<U>a</U>ttos recrudescente<br>
 
<br>
 
<b>återuppbygga</b><br>
 
:reconstruer, reedificar<br>
 
<br>
 
<b>återuppbyggnad</b><br>
 
:reconstruction, reedification<br>
 
<br>
 
<b>återuppflamma</b><br>
 
:recrudescer; <br>
 
:<B>en ~nde epidemi </B>un epidem<U>i</U>a recrudescente<br>
 
<br>
 
<b>återuppfriska</b><br>
 
:refrescar; <br>
 
:<B>~ en persons minne</B> refrescar le memoria de un persona<br>
 
<br>
 
<b>återuppföra</b><br>
 
:reconstruer, reedificar; <br>
 
:<I>teat</I> representar de novo<br>
 
<br>
 
<b>återuppförande</b><br>
 
:reconstruction, reedification, <I>teat</I> reprisa<br>
 
<br>
 
<b>återuppleva</b><br>
 
:reviver, viver de novo<br>
 
<br>
 
<b>återuppliva</b><br>
 
:reanimar, resuscitar<br>
 
<br>
 
<b>återupplivning</b><br>
 
:reanimation, resuscitation<br>
 
<br>
 
<b>återupplivningsförsök</b><br>
 
:tentativa/effortio de reanimation/de resuscitation<br>
 
<br>
 
<b>återupprepa</b><br>
 
:repeter (de novo), iterar<br>
 
<br>
 
<b>återupprepning</b><br>
 
:nove repetition/iteration<br>
 
<br>
 
<b>återupprusta</b><br>
 
:rearmar<br>
 
<br>
 
<b>återupprustning</b><br>
 
:rearmamento<br>
 
<br>
 
<b>återupprätta</b><br>
 
:restab(i)lir, reconstituer; <br>
 
:(ge återupprättelse) rehabilitar<br>
 
<br>
 
<b>återupprättelse</b><br>
 
:rehabilitation<br>
 
<br>
 
<b>återuppstå</b><br>
 
:levar se de novo, relevar se, renascer; <br>
 
:<I>rel</I> resuscitar<br>
 
<br>
 
<b>återuppståndelse</b><br>
 
:renascentia; <br>
 
:<I>rel</I> resurrection, resuscitation<br>
 
<br>
 
<b>återuppsuga</b><br>
 
:resorber<br>
 
<br>
 
<b>återuppta</b><br>
 
:reprender, recomenciar, reassumer; <br>
 
:<B>~ sin verksamhet </B>retornar a su/reassumer su occupati<U>o</U>nes<br>
 
<br>
 
<b>återupptagning</b><br>
 
:recomenciamento, reapertura, readmission, reprisa<br>
 
<br>
 
<b>återupptäcka</b><br>
 
:rediscoperir<br>
 
<br>
 
<b>återupptäckt</b><br>
 
:rediscoperta<br>
 
<br>
 
<b>återuppväcka</b><br>
 
:facer renascer, resurger, reanimar; <br>
 
:<I>rel</I> resuscitar<br>
 
<br>
 
<b>återuppväckelse</b><br>
 
:resurrection, reanimation; <br>
 
:<I>rel</I> resuscitation<br>
 
<br>
 
<b>återutförsel</b><br>
 
:reexportation<br>
 
<br>
 
<b>återutsändning</b><br>
 
:<I>radio</I>, <I>TV</I> reemission<br>
 
<br>
 
<b>återval</b><br>
 
:reelection<br>
 
<br>
 
<b>återverka</b><br>
 
:esser retroactive, retroager (s<U>u</U>per), haber/exercer un effecto retroactive (s<U>u</U>per), haber un retroaction (s<U>u</U>per); <br>
 
:(ha effekt) reager (s<U>u</U>per)<br>
 
<br>
 
<b>återverkan</b><br>
 
:retroaction, retroactivitate, effecto retroactive; <br>
 
:(effekt) reaction<br>
 
<br>
 
<b>återverkning</b><br>
 
:contracolpo, reaction, repercussion<br>
 
<br>
 
<b>återvinna</b><br>
 
:recuperar, recovrar, reganiar; <br>
 
:<I>tekn</I> recuperar, recyclar<br>
 
<br>
 
<b>återvinning</b><br>
 
:<I>tekn</I> recyclage [-<U>a</U>d3e], recuperation<br>
 
<br>
 
<b>återvinningsbar</b><br>
 
:<I>tekn</I> recycl<U>a</U>bile, recuper<U>a</U>bile<br>
 
<br>
 
<b>återvinningspapper</b><br>
 
:papiro recyclate/de recuperation<br>
 
<br>
 
<b>återvisit</b><br>
 
:contrav<U>i</U>sita<br>
 
<br>
 
<b>återväg</b><br>
 
:(cammino/via de) retorno<br>
 
<br>
 
<b>återvälja</b><br>
 
:reeliger<br>
 
<br>
 
<b>återvända</b><br>
 
:retornar, revenir<br>
 
<br>
 
<b>återvändo</b><br>
 
:<B>utan ~ </B>inevit<U>a</U>bile, definitive<br>
 
<br>
 
<b>återvändsgata</b><br>
 
:strata sin <U>e</U>xito<br>
 
<br>
 
<b>återvändsgränd</b><br>
 
:via cec; <br>
 
:<I>fig</I> impasse <I>fr</I> [ä)p<U>a</U>s]<br>
 
<br>
 
<b>återväxa</b><br>
 
:recrescer<br>
 
<br>
 
<b>återväxt</b><br>
 
:(ac)crescentia, (ac)crescimento, augmento, augmentation; <br>
 
:<B>sörja för ~en </B><I>fig</I> occupar se/cargar se del success<U>o</U>res/del continuat<U>o</U>res<br>
 
<br>
 
<b>åtfölja</b><br>
 
:(ledsaga) accompaniar, (con)ducer, escortar; <br>
 
:(vara bifogad till) esser incluse in/juncte a<br>
 
<br>
 
<b>åtföljande</b><br>
 
:incluse, juncte; <br>
 
:<B>~ omständigheter </B>circumst<U>a</U>ntias accessori/additional/secundari/accidental/concomitante; <br>
 
:<I>jur</I> adventitie<br>
 
<br>
 
<b>åtgärd</b><br>
 
:me(n)sura, disposition; <br>
 
:<B>förebyggande ~ </B>mesura previste, precaution; <br>
 
:<B>vidta ~er </B>prender mes<U>u</U>ras/dispositi<U>o</U>nes, disponer; <br>
 
:<B>vidta förebyggande ~er </B>premunir se<br>
 
<br>
 
<b>åtgärda</b><br>
 
:prender mes<U>u</U>ras/dispositi<U>o</U>nes, disponer<br>
 
<br>
 
<b>åtgärdspaket</b><br>
 
:pacchetto/serie de mes<U>u</U>ras<br>
 
<br>
 
<b>åtgång</b><br>
 
:(förbrukning) consumo, consumption; <br>
 
:(avsättning) v<U>e</U>ndita; <br>
 
:<B>ha stor</B>/<B>strykande ~ </B>vender se facilemente/multo rapidemente<br>
 
<br>
 
<b>åtgången</b><br>
 
:<B>illa ~ </B>maltractate; <br>
 
:<I>fig</I> forte/ardentemente criticate<br>
 
<br>
 
<b>åtgörande</b><br>
 
:me(n)sura, disposition<br>
 
<br>
 
<b>åthuta</b><br>
 
:reprimendar<br>
 
<br>
 
<b>åthutning</b><br>
 
:reprimenda, reprehension<br>
 
<br>
 
<b>åthävor</b><br>
 
:mani<U>e</U>ras, gesticulati<U>o</U>nes; <br>
 
:<B>utan ~ </B>sin cerem<U>o</U>nia/ambages [-<U>a</U>d3es]<br>
 
<br>
 
<b>åtkomlig</b><br>
 
:access<U>i</U>bile<br>
 
<br>
 
<b>åtkomlighet</b><br>
 
:accessibilitate<br>
 
<br>
 
<b>åtkomst</b><br>
 
:obtenimento, obtention, procuration; <br>
 
:<I>jur</I> impetration<br>
 
<br>
 
<b>åtlyda</b><br>
 
:obedir, conformar se, sequer, observar<br>
 
<br>
 
<b>åtlydnad</b><br>
 
:obedientia<br>
 
<br>
 
<b>åtlöje</b><br>
 
:derision, irrision, ludification; <br>
 
:<B>bli till ~ </B>facer se rid<U>i</U>cule; <br>
 
:<B>göra till ~ </B>render rid<U>i</U>cule, ridiculisar, derider, irrider, ludificar<br>
 
<br>
 
<b>åtminstone</b><br>
 
:al m<U>i</U>nus<br>
 
<br>
 
<b>åtnjuta</b><br>
 
:haber, reciper; <br>
 
:<B>~ aktning </B>haber estima; <br>
 
:<B>~ undervisning </B>reciper inseniamento<br>
 
<br>
 
<b>åtnjutande</b><br>
 
:usufructo, fruition; <br>
 
:<B>komma i ~ av </B>beneficiar de, fruer de<br>
 
<br>
 
<b>åtnöja</b><br>
 
:<B>~ sig</B> contentar se (de)<br>
 
<br>
 
<b>åtnöjas</b><br>
 
:contentar se (de)<br>
 
<br>
 
<b>åtra</b><br>
 
:retirar, revocar, retractar; <br>
 
:<B>~ sig </B>cambiar de opinion<br>
 
<br>
 
<b>åtrå</b><br>
 
:<B>I</B> <I>v</I> desi(de)rar, appeter, invidiar<br><B>II</B> <I>s</I> desiro, desiderio, aviditate, appetentia; <br>
 
:<B>sexuell ~ </B>voluptuositate, lascivitate, concupiscentia, prurientia<br>
 
<br>
 
<b>åtråvärd</b><br>
 
:desi(de)r<U>a</U>bile, appet<U>i</U>bile, invidi<U>a</U>bile<br>
 
<br>
 
<b>åtsida</b><br>
 
:<I>num</I> obverso<br>
 
<br>
 
<b>åtsittande</b><br>
 
:(om kläder) stricte<br>
 
<br>
 
<b>åtskild</b><br>
 
:separate, disjuncte, distincte, distaccate, discrete<br>
 
<br>
 
<b>åtskilja</b><br>
 
:(skilja) separar, dis(as)sociar, appartar, disjunger, disunir, distachar [-sh-], divider, partir; <br>
 
:(särskilja) separar, distinguer, discerner, differentiar, discriminar, dis(as)sociar, singularisar, particularisar<br>
 
<br>
 
<b>åtskiljande</b><br>
 
:<I>språk</I> disjunctive<br>
 
<br>
 
<b>åtskiljas</b><br>
 
:separar se<br>
 
<br>
 
<b>åtskiljbar</b><br>
 
:separ<U>a</U>bile, dissoci<U>a</U>bile<br>
 
<br>
 
<b>åtskillig</b><br>
 
:consider<U>a</U>bile, bastante; <br>
 
:<B>~a </B>plure, varie, diverse<br>
 
<br>
 
<b>åtskillnad</b><br>
 
:distinction, differentia, discrimination, discernimento; <br>
 
:<B>utan ~</B> sin distinction, indistinctemente<br>
 
<br>
 
<b>åtskils</b><br>
 
:separatemente<br>
 
<br>
 
<b>åtsmitande</b><br>
 
:(om kläder) stricte<br>
 
<br>
 
<b>åtsnörning</b><br>
 
:astriction, contraction<br>
 
<br>
 
<b>åtsnörningspinne</b><br>
 
:<I>med</I> tourniquet <I>fr</I> [turnik<U>ä</U>]<br>
 
<br>
 
<b>åtstramning</b><br>
 
:<I>pol</I> economisation, sparnio, reduction del exp<U>e</U>nsas/del c<U>o</U>stos<br>
 
<br>
 
<b>åtstramningspolitik</b><br>
 
:pol<U>i</U>tica de econom<U>i</U>a/de austeritate<br>
 
<br>
 
<b>åtta</b><br>
 
:<B>I</B> <I>räkn</I> octo<br><B>II</B> <I>s</I> (le n<U>u</U>mero/cifra) octo; <br>
 
:<I>sport</I> barca a/de/pro octo rematores<br>
 
<br>
 
<b>åttaarmad</b><br>
 
:<I>zool</I> oct<U>o</U>pede<br>
 
<br>
 
<b>åttacylindrig</b><br>
 
:de/a octo cyl<U>i</U>ndros<br>
 
<br>
 
<b>åttadubbel</b><br>
 
:octo v<U>i</U>ces plus grande, <U>o</U>ctuple<br>
 
<br>
 
<b>åttahörnig</b><br>
 
:<I>mat</I> oct<U>a</U>gone<br>
 
<br>
 
<b>åttahörning</b><br>
 
:<I>mat</I> oct<U>a</U>gono<br>
 
<br>
 
<b>åttakantig</b><br>
 
:se <I>åttkantig</I><br>
 
<br>
 
<b>åttasidig</b><br>
 
:<I>mat</I> octahedre, octah<U>e</U>dric<br>
 
<br>
 
<b>åttastavig</b><br>
 
:octosyll<U>a</U>bic<br>
 
<br>
 
<b>åttatiden</b><br>
 
:<B>vid ~ </B>verso octo h<U>o</U>ras<br>
 
<br>
 
<b>åttatimmarsdag</b><br>
 
:die/jorno de labor/travalio de octo h<U>o</U>ras<br>
 
<br>
 
<b>åttavåningshus</b><br>
 
:casa de octo etages [-d3-]<br>
 
<br>
 
<b>åttaårig</b><br>
 
:(som är åtta år) habente octo <U>a</U>nnos; <br>
 
:(som varar åtta år) que dura octo <U>a</U>nnos<br>
 
<br>
 
<b>åttaåring</b><br>
 
:infante de octo <U>a</U>nnos<br>
 
<br>
 
<b>åttaårsåldern</b><br>
 
:le etate de octo <U>a</U>nnos<br>
 
<br>
 
<b>åtti</b><br>
 
:se <B>åttio</B><br>
 
<br>
 
<b>åtting</b><br>
 
:octavo, oct<U>e</U>simo<br>
 
<br>
 
<b>åttio|åtti</b><br>
 
:(el. <B>åtti</B>) octanta<br>
 
<br>
 
<b>åttionde</b><br>
 
:octant<U>e</U>sime, octog<U>e</U>sime<br>
 
<br>
 
<b>åttiondel</b><br>
 
:octant<U>e</U>sime/octog<U>e</U>sime parte, octant<U>e</U>simo, octog<U>e</U>simo<br>
 
<br>
 
<b>åttiotal</b><br>
 
:circa/approximativemente octanta; <br>
 
:<B>~ets författare </B><I>litt</I> le aut<U>o</U>res del decennio 1880–1890<br>
 
<br>
 
<b>åttioårig</b><br>
 
:octogenari, de octanta annos<br>
 
<br>
 
<b>åttioåring</b><br>
 
:octogenario<br>
 
<br>
 
<b>åttitalism</b><br>
 
:<I>litt</I> litteratura del decennio 1880–1890<br>
 
<br>
 
<b>åttitalist|åttitalsförfattare</b><br>
 
:(el. <B>åttitalsförfattare</B>) <I>litt</I> representante del litteratura del decennio 1880–1890<br>
 
<br>
 
<b>åttkant</b><br>
 
:<I>mat</I> oct<U>a</U>gono<br>
 
<br>
 
<b>åttkantig|åttakantig</b><br>
 
:(el. <B>åttakantig</B>) <I>mat</I> oct<U>a</U>gone, octagonal, octangular<br>
 
<br>
 
<b>åttonde</b><br>
 
:octave, oct<U>e</U>sime<br>
 
<br>
 
<b>åttondel|åttondedel</b><br>
 
:(el. <B>åttondedel</B>) octave parte, octavo, oct<U>e</U>simo<br>
 
<br>
 
<b>åttondelsfinal</b><br>
 
:<I>sport</I> octavo de final<br>
 
<br>
 
<b>åttondelsnot</b><br>
 
:<I>mus</I> octavo de nota<br>
 
<br>
 
<b>åtvarna</b><br>
 
:advertir<br>
 
<br>
 
<b>åverkan</b><br>
 
:damno, deterioration, avar<U>i</U>a; <br>
 
:<B>göra ~ </B>damnificar, deteriorar, avariar<br>
 
<br>
 
<b>åvila</b><br>
 
:incumber a; <br>
 
:<B>som åvilar</B> incumbente<br>
 
<br>
 
<b>åvilande</b><br>
 
:incumbentia<br>
 
<br>
 
<b>åvägabringa</b><br>
 
:causar, occasionar, provocar, operar, realisar, producer<br>
 

Version actual del 11:10, decembre 20, 2007

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Å - Ä - Ö


ä

se äh


äckel

nausea, disgusto, repugnantia, execration, aversion;
känna ~ sentir nausea/repugnantia


äckla

disgustar, repugnar


äcklas

esser disgustate (de), sentir nausea/repugnantia


äcklig

(vämjelig) nauseose, nauseabunde, disgustante, disgustose, repulsive, repugnante, abominabile, execrabile;
(stinkande) fetide, infecte;
~ lukt odor nauseose/execrabile, fetor, fetidessa, fetiditate;
~ smak gusto abominabile;
~ stank odor infecte


ädel

(av utsökt slag) nobile;
(högsinnad) magnanime, generose;
(förfinad) preciose;
av ~ börd nobile;
en häst av ~ ras un cavallo nobile/de racia;
en ~ karaktär un character nobile;
ädla känslor sentimentos magnanime


ädelfisk

pisce preciose


ädelgas

gas nobile/rar/inerte


ädelgran

bot abiete albe


ädelhet

nobilitate, magnanimitate


ädelkorall

zool corallo rubie


ädelmetall

metallo preciose


ädelmod

generositate, magnanimitate, cavalleria


ädelmodig

generose, nobile, magnanime, cavallerose, cavalleresc


ädelopal

miner opalo nobile


ädelost

kul (typo de) caseo con venas blau


ädelpekoral

litt splendide obra/texto inintentionatemente ridicule


ädelsmed

konst aurifice


ädelsmide

konst arte del aurifice


ädelsten

petra preciose, gemma;
som avser ~ar gemmifere


ädelstenslipare

konst lapidario


ädelträ

ligno fin;
(hårt) ligno dur


ädelärg

patina


ädling

nobile, gentilhomine


äfsing

text fin de filo de un ordimento/orditorio/trama


äga

I v posseder, haber, tener;
(inneha) detener;
(vara berättigad till) haber derecto a;
(vara skyldig att) deber;
~ bestånd subsister, perdurar;
~ rum haber loco, occurrer, evenir, advenir;
(bli utförd) realisar se, effectuar se
II s proprietate


ägande

s possession;
som rör ~ possessive


äganderätt

derecto de proprietate, dominio;
litterär ~ copyright eng [kåpirait]


äganderättsbevis

titulo/certificato de proprietate


äganderättsförvärvande

jur (genom viss tids hävd) usucapio lat


ägarbyte

cambiamento de proprietario


ägardemokrati

pol (systema con le) poter economic dispergite super plure proprietarios


ägare

proprietario, possessor;
byta ~ cambiar de proprietario;
rättmätig ~ proprietario legitime;
ursprunglig ~ prime proprietario, proprietario original


ägg

ovo;
Columbi ~ le ovo de Columbo;
ligga på ~ covar;
lägga ~ poner/facer ovos;
hårdkokt/löskokt ~ ovo dur/molle;
pocherat ~ ovo bullite sin scalio;
ruttet ~ ovo putrite;
rått ~ ovo crude;
stekt ~ ovo frite;
vispa ~ batter ovos


äggbildning

biol ovulation


äggcell

biol o(v)ocyta, ovo, ovulo;
befruktad ~ zygote


äggformad|äggformig

(el. äggformig) in forma de ovo, oviforme, oval, ovate, ovoide


ägghöna

gallina ponente


äggkaka

kul torta que contine plure ovos


äggklocka

chronometro pro ovos


äggkläckning

incubation, covada


äggkläckningsmaskin

covatrice, incubator


äggkopp

oviero


äggkorg

corbe de ovos


äggledare

anat oviducto


äggledarinflammation

med salpingitis


ägglossning

biol ovulation


äggläggande

zool ovipare


äggläggning

zool oviposition;
fortplantning genom ~ oviparitate


äggläggningsrör

zool ovipositor, oviscapto


äggplanta

bot solano melongena lat


äggpulver

kul ovos in pulvere, pulvere de ovos


äggrund

in forma de ovo, oval, ovate, oviforme, ovoide


äggröra

kul ovos miscite


äggsjuk

gå omkring som en ~ höna fig circular irresolutemente/indecisemente, esser hesitante/vacillante


äggskal

concha/scalia de ovo


äggsked

coclear a/de ovo


äggskärare

trenchator [-sh-] pro oves


äggstanning

kul mixtura frite de ovos e lacte/crema, omelette fr [åmlät]


äggstav

arkit lista oviforme


äggstock

anat ovario;
bortoperation av ~ ovariectomia;
operera bort ~na extirpar le ovarios;
som avser ~na ovaric, ovarian


äggstockscysta

med cyste ovarian


äggstocksinflammation

med inflammation del ovarios, ovaritis


äggstockstumör

med tumor del ovario


äggsvamp

bot bovista, lycoperdon


äggtoddy

kul toddy eng [tådi] con vitello miscite con sucro


äggula

vitello;
av ~ vitellin


äggvita

blanco de ovo, albumine, clara;
biokem proteina, albumina;
~ i urinen med albuminuria


äggviteaktig

proteic, albuminoide


äggvitehalt

percentage [-ad3e] de proteinas


äggvitehaltig

proteic, albuminose


äggviteämne

biokem albumina, proteina;
fattig/rik på ~n povre/ric in proteinas;
som innehåller ~n proteic


äggvärmare

caleface-ovo(s)


äggört

bot solano melongena lat


ägiljett

mil agulietta


ägna

(tilldela, helga) consecrar, dedicar, devotar;
(passa, anstå) convenir, esser conveniente/decente;
som det ~r och anstår en gentleman como il conveni un gentilhomine;
~ en kyrka åt Maria dedicar un ecclesia a Sancta Maria;
~ sig åt (syssla med) consecrar/dedicar/devotar/dar se a;
(lämpa sig) convenir, esser conveniente/apte;
~ sin uppmärksamhet åt prestar/dedicar su attention a;
~ sitt intresse åt interessar se de


ägnad

(lämpad) conveniente, apte


ägo

ha i sin ~ haber in su possession, posseder;
privat ~ proprietate particular/private;
vara i privat ~ esser in possession particular/private


ägoareal

area de proprietate


ägodel

proprietate, possession, ben;
fasta/lösa ~ar benes immobile/mobile;
personlig ~ jur paraphernal;
~ar benes, substantia


ägodelning

jur partition de terra agrari


ägofred

jur deber legal de tener a distantia le proprie bestial ab proprietates de altere proprietarios agrari


ägogemenskap

jur indivision


ägorätt

jur derecto de proprietate, dominio


ägoskifte

jur excambio/excambiamento de terra agrari (inter proprietarios agrari)


ägotvist

jur lite proprietari/inter proprietarios


ägrett

aigrette fr [ägrät]


ägretthäger

zool egretta


äh|ä

(el. ä) ~! (otåligt) ah!, ay!, uf!;
(likgiltigt) ah!, ha!, ay!


äkta

I adj pur, authentic, genuin, natural;
(legitim) legal, legitime;
(sann) veridic;
det ~ ståndet le stato conjugal/marital, matrimonio;
förklara ~ authenti(fi)car, certificar, legitimar;
~ champinjon bot agarico;
~ glädje gaudio/joia/placer genuin;
~ guld pur auro;
~ hökar zool (underfamilj) accipitrinas, asturines;
~ make/maka spo(n)so/spo(n)sa, marito/marita, conjuge;
(gemål) consorte;
~ namnteckning signatura authentic;
~ par copula;
~ siden seta natural;
~ son filio legitime;
~ tavla pictura original;
~ vallört bot symphyto officinal
II v spo(n)sar, maritar, contraher matrimonio con
III s ta till ~ contraher matrimonio con, spo(n)sar, maritar


äktenskap

matrimonio, maritage [-ad3e], nuptias pl, hymene, hymeneo, litt connubio;
ingå ~ contraher/contractar matrimonio, maritar se, spo(n)sar se;
morganatiskt ~ matrimonio/maritage morganatic;
platoniskt ~ maritage/matrimonio blanc;
son från första ~et filio del prime lecto;
upplösa ett ~ dissolver un matrimonio/un maritage;
~ets gud Hymene, Hymeneo


äktenskaplig

matrimonial, conjugal, nuptial marital;
litt connubial


äktenskapsanbud

offerta de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsannons

annuncio de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsavtal

contracto matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsbalk

jur codice matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsbevis

certification de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsbrott

adulterio;
begå ~ committer adulterio, adulterar;
skyldig till ~ adulterose


äktenskapsbrytare

adultero, adulterator


äktenskapsbryterska

adultera


äktenskapsbyrå

agentia matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapscertifikat

certificato/acto de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsförord

conditiones matrimonial/marital/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapshinder

impedimento matrimonial/de/al matrimonio/de/al maritage [-ad3e]


äktenskapskontrakt

contracto matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapslöfte

promissa matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsmarknad

mercato matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsmäklare

agente matrimonial/de matrimonio/de maritage [-ad3e]


äktenskapsregister

registro del matrimonios/del maritages [-ad3es]


äktenskapsskillnad

divorcio


äktenskapstycke

certe resimilantia inter conjuges


äktenskapsålder

maritabilitate, nubilitate


äkthet

authenticitate; ifrågasätta ~ hos impugnar/contestar le authenticitate de;
intyga ~en authenticar


äkthetsbevis

garantia de authenticitate


äkthetsintyg

certificato de authenticitate


äkthetskriterium

criterio de authenticitate


äktsvensk

typicamente svedese


äldre

plus vetule/vetere, major de etate, senior;
en ~ herre un homine in/de etate avantiate;
han är ~ än hon ille es plus vetule que illa;
i ~ tider in tempores ancian/passate;
på ~ dagar a un etate avantiate;
Sten Sture den ~ Sten Sture patre


äldreomsorg

adjuta/cura(s) al vetule/vetere personas


äldrestöd

adjuta geriatric


äldrevård

cura(s) al vetule/vetere personas


äldst

le plus vetule/vetere


älg

zool alce


älggräs

bot ulmaria palustre, filipendula ulmaria


älgko

zool alce femina


älgstudsare

jakt fusil pro chassa [sh-] de alces


älgtjur

zool alce mascule


älgört

bot ulmaria palustre, filipendula ulmaria


älska

(känna kärlek för) amar;
(tycka om) amar, affect(ion)ar;
(dyrka) adorar;
(ha könsumgänge) facer le amor, erotisar;
(para sig) copular se;
jag ~r dig io te ama;
~ din nästa! ama tu proximo!


älskad

amate, car;
hennes ~e le amato de illa;
~e vän! car amico!


älskande

amante


älskare

(kärlekspartner) amante;
(person som har förkärlek för något) amator, dilettante, devoto


älskarinna

amante, concubina


älsklig

gratiose, incantator


älsklighet

gratia, gratiositate


älskling

amato/amata, favorito/favorita, preferito/preferita


älsklingsfärg

color favorite/preferite/de preferentia/de predilection


älsklingsförfattare

autor favorite/preferite/de preferentia/de predilection


älsklingsrätt

kul platto favorite/preferite/de preferentia/de predilection


älsklingsuttryck

expression favorite/preferite/de preferentia/de predilection


älskog

amor physical/carnal, erotica, erotismo


älskogskrank

ardente


älskvärd

amabile, affabile, complacente, gentil


älskvärdhet

amabilitate, affabilitate, complacentia, gentilessa


älta

I v kul laborar/travaliar pasta, impastar;
fig remasticar, masticar de novo
II s med r(h)achitis, r(h)achitismo


ältare

impastator


ältmaskin

machina impastatori, impastator


ältranunkel

bot ranunculo flammula lat


älv

fluvio, riviera


älva

myt fee


älvadans

se älvdans


älvadrottning|älvdrottning

(el. älvdrottning) myt regina del fees


älvakung|älvkung

(el. älvkung) myt rege del fees


älvalek

myt dansa de fees


älvarm

bracio de un fluvio/de un riviera


älvbrink

ripa de riviera/de fluvio


älvbädd

lecto fluvial/de riviera/de fluvio


älvdal

valle/vallea fluvial


älvdans|älvadans

(el. älvadans) myt dansa de fees


älvdrottning

se älvadrottning


älvfåra

sulco fluvial/de riviera/de fluvio


älvkung

se älvakung


älvkvarn

cavitate in un rocca (secundo le credentia popular facite/usate per fees)


älvmynning

bucca/imbuccatura de un riviera/de un fluvio


älvring

bot circulo formate per certe fungos


älväxing

bot sesleria


ämabel

amabile, affabile, complacente, gentil


ämbar

situla;
ett fullt ~ un situlata


ämbete

empleo, officio, function, placia, posto, profession, carga;
högt ~ dignitate;
lämna sitt ~ dimitter se de su functiones;
påta sig ett ~ assumer un officio;
utöva ett ~ excercer un function, occupar un carga;
å ~ts vägnar ex officio lat


ämbetsansvar

responsabilitate de un functionario public


ämbetsbroder

collega, confratre


ämbetsbrott

prevarication


ämbetsdräkt

habito official/de ceremonia, roba


ämbetsed

juramento professional


ämbetslokal

officina, officio


ämbetsman

functionario (public), official;
hög ~ dignitario


ämbetsmannaansvar

responsabilitate de functionario


ämbetsmannakår

functionarios public, administration public


ämbetsmannaregering

governamento de bureaucrates [byrokrates]


ämbetsmannavälde

bureaucratia [byro-];
utbrett ~ bureaucratismo


ämbetsmantel

toga


ämbetsmissbruk

abuso de poter/de autoritate, malversation, prevarication


ämbetsmässig

functional


ämbetsplikt

deber professional


ämbetstid

(för ordförande) periodo presidential, presidentia;
(för domare) (periodo de) magistratura;
(för biskop) (periodo de) episcopato


ämbetsutövning

exercitio de su function


ämbetsverk

servicio de obras public


ämna

haber le intention de, proponer se de, intender, pensar;
~ sig haber le intention de diriger se;
vart ~r du dig? a ubi ha tu le intention de diriger te?


ämne

(material, stoff) materia, substantia;
biol embryon;
fig thema, subjecto, objecto, materia, topico;
(läroämne) disciplina, branca, materia;
avvikelse från ~t digression;
behandla ett ~ exponer un subjecto/thema;
behärska sitt ~ esser maestro de/dominar su subjecto;
komma bort från ~et divagar, digreder;
obligatoriska ~n materias obligatori/compulsori;
organiska ~n substantias organic;
oorganiska ~n substantias inorganic/anorganic;
som avviker från ~t digressive;
som rör ett bestämt ~ topic


ämnesblock

(i skola) gruppo/unitate de disciplinas/materias que ha un connexion reciproc


ämnesföreträdare

univ capite/director (pro le inseniamento e scientia) de un certe disciplina


ämnesgren

branca de studio


ämnesgrupp

(grupp av undervisningsämnen) gruppo/unitate de disciplinas/materias que ha un connexion reciproc;
(studentgrupp som studerar samma ämnen) gruppamento de studentes/studiantes con le mesme disciplina/le mesme branca


ämneskatalog

catalogo systematic


ämneskonferens

(i skola) conferentia al qual participa le professores qui insenia un certe disciplina


ämneslärare

professor qui insenia solmente un numero minor de disciplinas


ämnesnamn

nomine de un materia/de un substantia


ämnesområde

campo de studio, specialitate, branca, disciplina


ämnesomsättning

biol metabolismo, processo metabolic;
nedbrytande ~ catabolismo;
som rör ~ metabolic;
uppbyggande ~ anabolismo


ämnesomsättningsrubbning

med affection/maladia metabolic/del metabolismo


än

I prep que;
jag känner ingen annan ~ honom io non cognosce un altere persona que ille, io cognosce solmente ille
II konj 1 (i jämförelse) que;
hon är vackrare ~ systern illa es plus belle que le soror 2 ~ sen då? e alora?
III adv (ännu) ancora;
(också) etiam, mesmo, anque, alsi;
hur ~ (på något vis) comocunque, de qualcunque maniera;
inte ~ nondum, non jam, non ancora;
om ~ mesmo si;
vad ~ quecunque;
var ~ ubicunque;
vem ~ quicunque;
~ en gång ancora un vice, altere vice, de novo, itero; ~ mindre e ancora minus;
~... ~ nunc... nunc, ora... ora


ända

I adv usque;
~ se(da)n dess desde alora; ~ till sista ögonblicket usque al ultime momento;
~ till bortre delen av trädgården toto al fundo del jardin
II s (yttersta del) extremitate, conclusion, termination, termino, fin;
(syfte) scopo, fin;
dagen i ~ tote le sancte die;
falla över ~ cader;
från den ena ~n till den andra de parte a parte;
gå till ~ terminar se;
hennes hår står på ~ su capillos se ericia;
i andra ~n av ön al altere extremitate del insula;
kasta över ~ reverter, facer cader, jectar a terra/a basso;
ta en ~ med förskräckelse haber un fin terribile;
till den ~n att a fin que
III s (bakdel, stuss) posterior, podice, natica, culo, popo;
dratta/tratta på ~n cader a terra
IV v (göra slut på) finir, terminar;
(ta slut) finir, terminar (se), cessar;
(sluta i) terminar se, concluder se, finir;
(få som följd) resultar in;
gatan ~r i ett torg le strata se termina in un placia;
historien ~r med hans död le conto termina con su morte


ändalykt

(slut) fin, morte;
(bakdel, stuss) posterior, podice, natica, culo, popo


ändamål

scopo, fin, objectivo;
ett gott ~ un bon fin;
med ~ att con le fin que; ~et helgar medlen le fin sanctifica/justifica le medios


ändamålsenlig

efficace, efficiente, utile, practic, functional


ändamålsenlighet

efficacia, efficacitate efficientia, utilitate, functionalitate


ändamålslös

inutile, sin scopo fixe


ändamålslöshet

inutilitate


ändas

finir, terminar (se), cessar


ände

s (yttersta del) extremitate, conclusion, termination, termino, fin;
(syfte) scopo, fin;
dagen i ~ tote le sancte die;
falla över ~ cader;
från den ena ~n till den andra de parte a parte;
gå till ~ terminar se;
hennes hår står på ~ su capillos se ericia;
i andra ~n av ön al altere extremitate del insula;
kasta över ~ reverter, facer cader, jectar a terra/a basso;
ta en ~ med förskräckelse haber un fin terribile;
till den ~n att a fin que


ändelse

språk termination, desinentia;
~ i femininum termination feminin;
~ i pluralis termination del plural


änder

zool (underfamilj) anatinas


ändhållplats

terminal, terminus lat


ändlig

finite, limitate;
~a tal mat numeros finite


ändlighet

fil finitude


ändlös

infinite, sin fin, interminabile, eterne, eternal, sempiterne, perpetual;
en ~ diskussion un discussion eternal;
ett ~t samtal un conversation interminabile;
~ rymd spatio infinite;
~t tålamod patientia infinite


ändlöshet

infinito, infinitate, interminabilitate, eternitate


ändmorän

geol morena terminal


ändock

tamen, nonobstante, totevia


ändpunkt

puncto final/terminal, terminal, terminus lat


ändra

cambiar, alterar, mutar;
(modifiera) modificar;
(förbättra) emendar;
(omvandla) converter, transformar, transmutar, substituer;
~ en klänning alterar un roba;
~ färg cambiar de color;
~ sig (förändras) cambiar se, alterar se, mutar se;
(ändra åsikt) cambiar de opinion;
~ taktik cambiar/alterar de tactica;
~ till cambiar/alterar/transformar/transmutar in, substituer a;
~ uppfattning cambiar de opinion;
~ uppförande cambiar de conducta


ändrim

litt rima final


ändring

cambio, cambiamento, alteration, mutation;
(modifiering) modification;
(förbättring) emendation;
(omvandling) transformation, transmutation, conversion;
astron (i planets bana) perturbation


ändringsförslag

proposition de modification, modification/cambio proponite


ändstation

station final/terminal, terminal, terminus lat


ändtarm

anat intestino recte/rectal/terminal, recto;
som rör ~ rectal, anal


ändtarmsinflammation

med inflammation del recto, rectitis, proctitis


ändtarmsspegel

med rectoscopio


ändtarmsöppning

anat ano


ändträ

superficie de ligno orthogonal al longor del fibras


ändå

(likväl) tamen, totevia, nonobstante;
(ännu) ancora;
~ vackrare ancora plus belle


äng

prato, prateria, pastura


ängd

region, districto, campania, parages [-ad3es]


ängel

angelo, cherub, cherubin, seraphin;
ha en ~s tålamod haber le patientia de un angelo


änger

zool dermeste;
päls~ attageno;
ängrar (familj) dermestidas


änglabarn

cherub, cherubin


änglahår

capillos de angelo


änglakör

choro angelic/de angelos


änglalik

angelic, cherubic, cherubinic, seraphic


änglamakerska

femina qui pro paga recipe infantes e les neglige a morte


änglamat

kul dessert fr [dösä:r] de crema battite, confectura de vaccinio e micas de biscuites


änglaren

angelic, cherubic, cherubinic, seraphic


änglaskara

cohorte celeste


änglavakt

angelo tutelar/custode


änglavinge

ala de angelo


ängsbete

pastura


ängsblomma

flor pratense/del pratos


ängsbräsma

bot cardamina pratense/del prato


ängschampinjon

bot agarico campestre


ängsfryle

bot luzula multiflor


ängsfräken

bot equiseto pratense


ängsgentiana

bot gentianella amarella


ängsgräs

herba del pratos


ängsgröe

bot poa pratense


ängshö

feno del pratos


ängskavle

bot alopercuro pratense


ängsklocka

bot campanula patule


ängsklöver

bot trifolio del pratos


ängsknarr

zool crex


ängsla

angustiar, espaventar;
(oroa) alarmar, inquietar;
~ sig inquietar se (de), timer (pro)


ängslan

(rädsla) pavor, timor, anxietate, angustia, espavento, terror;
(oro) inquietude


ängslas

inquietar se (de), haber pavor (de), timer (pro)


ängslig

anxie, anxiose, angustiose, timorose, pavide, pavorose, apprehensive;
(feg) pusillanime;
bli ~ prender pavor, espaventar se;
göra ~ espaventar, infunder pavor, angustiar, intimidar, terrer, terrificar;
vara ~ timer, haber pavor


ängslighet

(rädsla) pavor, timor, anxietate, angustia, espavento, terror;
(oro) inquietude


ängsmark

terreno de prato/de pastura


ängspiplärka

zool antho pratense


ängsruta

bot thalictro flave


ängsskallra

bot rhinantho minor


ängsskära

bot serratula tinctori


ängssvingel

bot festuco pratense


ängssyra

bot rumex acetose


ängsull

bot eriophoro angustifoliate


ängsviol

bot viola canin


ängsvädd

bot succisa pratense


änka

vidua;
Glada ~n le Vidua Allegre;
göra till ~ viduar;
som blivit ~ vidue


änkedrottning

regina vidua


änkefru

vidua;
göra till ~ viduar


änkeman

viduo;
göra till ~ viduar


änkenåd

vidua nobile


änkepension

pension de vidua/de viduitate


änkestånd

viduitate, viduage [-ad3e];
som avser ~ vidual


änkestöt

colpo al nervo del cubito


änkeår

prime anno de viduitate


änkling

viduo;
göra till ~ viduar;
som blivit ~ vidue


änklingsstånd

viduitate, viduage [-ad3e];
som avser ~ vidual


änne

fronte


ännu

ancora;
han är ~ kvar ille remane ancora; inte ~ nondum, non jam, non ancora;
medan jag ~ var ung quando io esseva ancora juvene;
~ en gång ancora un vice, altere vice, de novo, itero;
~ mindre ancora minus;
~ så länge usque a ora/a nunc


änskönt

ben que, nonobstante que


änterbila

sjö hacha [-sh-] de abordage [-ad3e]


änterhake

sjö croc de abordage [-ad3e]


äntlig

final, terminal, definitive


äntligen

al fin, finalmente


äntra

abordar


äntring

abordo, abordage [-ad3e]


äppelblomma

flor de pomiero


äppelformad

pomiforme


äppelgelé|äppelgele

kul confitura de malos/de pomos


äppeljuice

kul succo de malos/de pomos


äppelkaka

kul torta de malos/de pomos


äppelkart

malo/pomo immatur/verde


äppelkindad

con genas pomiforme


äppelknyckarbyxor

knickerbockers eng [niköbåköz]


äppelmos

kul compota/purée fr [pyre] de malos/de pomos


äppelmust

kul cidra, musto


äppelodling

pomicultura


äppelpaj

kul torta de malos/de pomos


äppelros

bot rosa rubiginose


äppelskal

pelle de malo/de pomo


äppelskrott|äppelskrutt

(el. äppelskrutt) corde de un malo/de un pomo


äppelskörd

recolta de malos/de pomos


äppelsyra

acido malic


äppelträd

pomiero


äppelvecklare

zool cydia pomonella lat


äppelvin

kul vino de malos/de pomos, cidra


äppelvinäger

kul vinagre de cidra


äpple

bot pomo, malo;
bita i det sura ~t fig glutir le pilula;
mjöligt ~ malo/pomo farinose; omoget ~ malo/pomo immatur/verde;
surt/sött ~ malo/pomo silvestre/dulce;
~n (familj) pomaceas


ära

I s honor, gloria;
angripa någons ~ diffamar/infamar un persona;
det länder dig till ~ isto te honora, isto te da honor;
en ~ns knöl un ver/veritabile persona vil/abjecte;
en ~ns man un homine de honor;
för ~ns skull honoris causa lat;
ha den tvivelaktiga ~n att haber le privilegio dubitose de;
ha ~n att haber le honor de;
hålla i ~ conservar in honor, respectar, venerar;
långt bortom ~ och redlighet lontan de terrenos habitate;
på min ~ a mi honor/mi parola;
sätta en ~ i facer se honor de;
ta åt sig ~n av glorificar se de;
till ~ för in honor de/a;
~ vare Gud a Deo gloria
II v honorar, reverer, respectar, venerar;
~ någons minne honorar/reverer le memoria de un persona


ärad

honorate, repectate, estimate;
~e åhörare! auditorio multo estimate/respectate!


ärbar

honorabile, respectabile, honeste, virtuose, conveniente, decente, pudic, caste


ärbarhet

honor, honorabilitate, pudor, pudicitia, castitate, decentia, virtute


ärebetygelse

honores pl, homage [-ad3e]


äregirig

avide de gloria, ambitiose


äregirighet

aviditate de gloria, ambition


ärekränka

calumniar, diffamar, infamar, detraher, denigrar;
(häda Gud) blasphemar


ärekränkande

calumniose, calumniatori, diffamatori, infamatori, detrahente, denigrante


ärekränkning

calumnia(tion), diffamation, infamation, detraction, denigration


ärelysten

avide de gloria, ambitiose


ärelystnad

aviditate de gloria, ambition


ärelös

sin honor, infame, ignobile, ignominiose


ärelöshet

infamia, ignominia


äreminne

elogio, laude, laudation, panegyrico, encomio, discurso laudative/laudatori/panegyric;
hålla ett ~ panegyrisar


ärende

(angelägenhet) affaire, cosa, question, problema;
(uppdrag) carga, commission, mission, affaire fr [afä:r];
(transaktion) transaction, affaire fr, negotio;
(budskap) message [-ad3e];
gå någons ~n fig esser garson de cursa a/de un persona;
handlägga ett ~ tractar/exponer un question/un cosa/un affaire;
uträtta ~n facer negotios, mercar, commerciar


ärenpris

bot veronica;
te~ veronica officinal


äreport

arco triumphal


äreräddning

reparation de honor, rehabilitation


ärerörig

calumniose, calumniatori, diffamatori, infamatori, detrahente, denigrante


ärerörighet

calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration


äresak

question/puncto/caso de honor


äretitel

titulo honorific/honorari/de honor


ärevarv

sport giro de honor


ärevördig

respectabile, repectuose, honorabile, estimabile, venerabile, deferente, reverente, reverentiose;
(framför titel) reverende;
(som titel) reverendo


ärevördighet

respectabilitate, venerabilitate, honorabilitate;
(som titel) reverendo


ärftlig

hereditari, genetic


ärftlighet

biol (transmission per) hereditate


ärftlighetsanalys

analyse/analysis de hereditate


ärftlighetsfaktor

factor de hereditate


ärftlighetsforskning

genetica, recerca genetic


ärftlighetslära

genetica


ärftlighetsundersökning

inquesta de hereditate


ärg

patina;
kem acetato/flor de cupro, verdigris


ärga

precipitar verdigris


ärggrön

verdigris


ärgig

coperite de verdigris


ärgning

precipitation de verdigris


äril

focar


äring

lantbr recolta annue/annual


ärkebiskop

archiepiscopo, metropolitano;
(grekisk-ortodox) metropolita


ärkebiskopat

archiepiscopato


ärkebiskoplig

archiepiscopal, metropolitan


ärkebiskopsdöme

archiepiscopato, archidiocese, archidiocesis


ärkebiskopssäte

metropole;
som avser ~ metropolitan


ärkebov

scelerato incorrigibile


ärkediakon

archidiacono


ärkedum

imbecille


ärkefiende

inimico mortal


ärkehertig

archiduc;
som avser ~ archiducal


ärkehertigdöme

archiducato


ärkehertiginna

archiduchessa


ärkekonservativ

pronunciatemente conservative/conservatori


ärkenöt

persona imbecille


ärkereaktionär

pronunciatemente reactionari


ärkeskojare

scelerato incorrigibile


ärkestift

archiepiscopato, archidiocese, archidiocesis


ärkeängel

archangelo


ärla

zool motacilla;
fors~ motacilla cineree;
gul~ motacilla flave;
sädes~ motacilla alba;
ärlor (familj) motacillidas


ärlig

honeste, sincer, probe, integre, verace;
~t talat francamente, a dicer le veritate


ärlighet

hones(ti)tate, sinceritate, probitate


ärm

manica;
halvlång/kort/lång ~ manica medie/curte/longe;
rulla upp ~arna plicar a supra le manicas;
skaka fram något ur ~en fig improvisar


ärmbräda|ärmbräde

(el. ärmbräde) planca pro le manicas


ärmhål

foramine del manica


ärmhållare

supporta-manicas


ärmlinning

manchette fr [ma)shät]


ärmlängd

longor de manica


ärmlös

sin manicas


ärmuppslag

reverso


ärmvidd

largor de manica


ärna

intender


ärofull

honorabile, honorific


ärorik

gloriose


ärr

cicatrice;
bilda ~ cicatrisar;
lämna ~ lassar cicatrices;
som avser ~ cicatricial


ärra

~ sig cicatrisar


ärrad

cicatrisate;
fig (erfaren) experte, versate


ärras

cicatrisar


ärrbildning

cicatrisation


ärrig

cicatrisate


ärrvävnad

texito cicatricial


ärt

bot piso;
gök~ lathyro montan;
vår~ lathyro vernal


ärta

bot piso;
lägga ärtor i blöt macerar pisos


ärtbalja

bot cossa de piso


ärtformad|ärtformig

(el. ärtformig) pisiforme


ärtig

(flott) chic fr [shik], elegante;
(sexig) sexy eng [seksi], erotic


ärtighet

(elegans) apparentia/apparition elegante/chic fr [shik], elegantia;
(sexighet) apparentia/apparition sexy eng [seksi]


ärtskida

bot cossa de piso


ärtsoppa

kul suppa de pisos


ärtsten

geol pisolitho;
som avser ~ pisolithic


ärtsångare

zool sylvia curruca lat


ärttörne

bot ulex


ärtväxter

bot (familj) leguminosas, fabaceas


ärva

hereditar, reciper un hereditage [-ad3e]/un legato


ärvdabalk

jur hist derecto hereditari/de succession


äsch

~! ah!, ha!, ay!


äska

demandar, peter, requestar, rogar;
~ medel demandar/peter/requestar/rogar medios financiari;
~ tystnad demandar/requestar silentio


äskande

petition, demanda, requesta;
bevilja ett ~ conceder/acceder un petition;
inlämna ett ~ presentar un petition, petitionar


äsping

zool vipera/aspide femina


äss

se ess


ässja

focar/furno de forgia [-d3-]


äta

mangiar [-d3-], manducar, eder;
det ska du få ~ upp! fig tu me va pagar pro isto!, io me vindicara a te!;
~ frukost jentar;
~ lunch lunchar [lunsh-], prander, mangiar;
~ middag cenar, dinar, mangiar;
~ och dricka gott banchettar, fest(in)ar, regalar se;
~ sig mätt mangiar (usque) al satietate;
~ upp mangiar toto;
~ upp på tallriken vacuar/terminar su platto;
~ upp sig mangiar (multo) pro ganiar nove fortias;
~ ute (utomhus) mangiar al aere libere;
(på restaurang) mangiar a/in un restaurante


ätbar

mangiabile [-d3-], comestibile, edibile, manducabile


ätbarhet

comestibilitate, edibilitate


ätdags

hora de mangiar [-d3-]/de repasto/de prandio/de lunch eng [lansh]/de cena/de dinar


ätlig

mangiabile [-d3-], comestibile, edibile, manducabile


ätlighet

comestibilitate, edibilitate


ätning

(le) mangiar [-d3-]


ätpinnar

bastonettos a/de mangiar [-d3-]


ätredskap

utensiles a tabula


ätt

familia, lineage [-ad3e], casa, stirpe


ättartavla|ättetavla

(el. ättetavla) tabula genealogic


ättefader

ancestre, progenitor, prime patre, patre primari


ättehög

tumulo


ätteled

generation


ättelägg

descendente


ättelängd

se ättlängd


ättemoder

progenitrice, prime matre, matre primari


ättestupa

myt scarpate rocca vertical de ubi vetule personas se precipitava (pro non cargar le familia)


ättetavla

se ättetavla


ättika

kul aceto, vinagre;
smaksätta med ~ vinagrar;
som avser ~ acetic


ättiksbildning

acetification


ättiksfabrik

fabrica de vinagre, vinagreria


ättiksfabrikant

vinagrero


ättiksflaska

bottilia de vinagre


ättiksgurka

kul cucumere vinagrate, cornichon fr [kårnishå)]


ättikslag

kul marinada de vinagre


ättikssprit

kul essentia de vinagre


ättiksströmming

kul haringo vinagrate frite


ättikssur

acetic


ättiksyra

kem acido acetic


ättiktillverkning

fabrication de vinagre


ättikål

zool anguillula de vinagre


ättling

descendente


ättlängd|ättelängd

(el. ättelängd) tabula/registro genealogic


ättnummer

numero de registro de un familia nobile (al Casa del Nobilitate)


ätäpple

kul malo/pomo de tabula


även

(också) anque, etiam, alsi, equalmente;
(till och med) mesmo;
inte blott... utan ~ non solmente.. ma anque;
~ du, min Brutus mesmo tu, mi Bruto;
~ kallad alias lat


ävenledes

equalmente, etiam, anque, alsi, assi, idem


ävensom

(assi) como


ävenså

equalmente, etiam, anque, alsi, assi, idem


äventyr

aventura;
(amoröst) aventura sentimental, escap(p)ada;
litt conto, fabula;
till ~s forsan


äventyra

aventurar, hasardar, riscar


äventyrare

aventurero


äventyrlig

aventurose, accidentate;
~t liv vita aventurose/accidentate/plen de aventuras


äventyrsfilm

film de aventuras


äventyrslysten

aventurose


äventyrsroman

roman(ce) de aventuras


ävja

fango, limo


ävjig

fangose, limose


ävlan

effortio(s), recerca


ävlas

effortiar se, facer tote su effortios, ambitionar, (re)cercar


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.