Interlingua Wiki
Advertisement

roastbeef[]

 • sub
 • roastbeef ????
 • roastbeef ¬A
 • sandwich ¬A al roastbeef

roba[]

 • sub
 • roba ????
 • roba
 • roba a cauda
 • roba de advocato
 • roba de ballo
 • roba de banio
 • roba de camera
 • roba de cocktail ¬A
 • roba de graviditate
 • roba de plagia
 • roba de prestre
 • roba de soiree
 • roba de vespera
 • roba de vespere
 • roba del postmeridie
 • roba del vespera
 • roba nigre
 • roba sacco
 • habito / roba de ballo
 • iste veste / roba ha un decollete ¬F multo profunde
 • roba / habito de sposa
 • roba / veste de camera
 • roba / veste sordide
 • roba de graviditate / de pregnantia
 • roba vesperal / vespertin / de vespera / de vespere / de soiree ¬F
 • sortita / roba de banio
 • un roba / veste guarnite de villuto e dentella
 • veste / roba crema
 • veste / roba del postmeridie
 • veste / roba dominical / de dominica
 • veste / roba estive / de estate
 • veste / roba modello

robamento[]

 • sub
 • robamento ????
 • accusar un persona de robamento
 • assassinato pro robamento
 • assassinato sequite de robamento
 • assecurantia contra robamento
 • committer un robamento
 • deferer un robamento
 • denunciar le robamento al policia
 • denunciar un robamento
 • inclinate a robamento
 • inclination a robamento
 • le cerebro que ha organisate le robamento del traino
 • robamento
 • robamento con assalto
 • robamento con fractura
 • robamento con violentia
 • robamento de arte
 • robamento de joiels
 • robamento de magazines
 • robamento de moneta
 • robamento de un banca
 • robamento in un ecclesia
 • suspectar que un persona ha committite un robamento
 • suspectar un persona como autor de un robamento
 • suspectar un persona de robamento
 • accusar / inculpar un persona de furto / robamento
 • assassinato pro robamento / sequite de robamento
 • assassinato pro robamento / sequite de robamento
 • assecurantia contra incendios / robamento
 • assecurar se contra incendios / robamento
 • committer un furto / robamento con effraction / con fractura
 • committer un furto / robamento con effraction / fractura
 • committer un robamento / un furto
 • denunciar / deferer un furto / robamento
 • denunciar un robamento / un furto
 • furto / robamento con effraction / fractura
 • furto / robamento de armas
 • furto / robamento de automobiles
 • furto / robamento de bicyclettas
 • furto / robamento de cavallos
 • furto / robamento de joieles
 • furto / robamento de magazines
 • furto / robamento de objectos de arte
 • furto / robamento de posta
 • furto / robamento in un casa
 • furto / robamento in un ecclesia
 • furto / robamento in un traino
 • polissa contra furto / robamento con effraction
 • robamento / furto de bestial / bestias
 • robamento con assassinato / con homicidio
 • robamento stratal / in le stratas
 • suspectar que un persona ha committite un furto / un robamento
 • suspectar un persona como autor de un furto / un robamento
 • robamentos ????
 • assecurantia contra furtos / robamentos
 • mesuras preventive contra furtos / robamentos
 • protection contra furtos / robamentos

robar[]

 • v
 • robar ????
 • inclination de robar
 • robar
 • robar de
 • robar in le magazines
 • robar omne cosas
 • robar un banca
 • robar un parcometro
 • robar un secreto a un persona
 • rumper vitros pro robar
 • desiro / desiderio de robar
 • furar / robar le cassa
 • furar / robar le corde de un persona
 • furar / robar un diamante
 • robar / furar de un persona
 • robar le objectos jectate super le / al plagia
 • taliar / robar bursas
 • robara ????
 • vos non robara
 • robas ????
 • stoffa pro vestes / robas
 • robate ????
 • ille me ha robate iste idea
 • iste infante me ha robate le corde
 • mercantias robate
 • moneta robate
 • objecto robate
 • objectos robate
 • receptar articulos robate
 • receptation de articulos robate
 • receptator de articulos robate
 • robato ????
 • robato

robator[]

 • sub
 • robator ????
 • attrappar le robator
 • attrappar un robator
 • capturar un robator
 • denunciar un robator
 • le captura del robator prendeva tres dies
 • parve robator
 • persequer le robator
 • robator
 • robator de banca
 • robator de bestias
 • robator de cavallos
 • robator de ecclesia
 • robator de gallinas
 • robator de joiels
 • robator de magazines
 • robator de traino
 • robator habitual
 • robator incorrigibile
 • surprender un robator
 • assassino predator / robator
 • attrappar le fur / robator
 • attrappar un fur / robator
 • denunciar un fur / robator
 • denunciar un fur / robator al policia
 • fur / robator / ratto de hotel ¬F
 • fur / robator de automobiles
 • fur / robator de bicyclettas
 • fur / robator de cavallos
 • fur / robator de infantes
 • fur / robator de joieles
 • fur / robator de ligno
 • fur / robator de magazines
 • fur / robator de objectos jectate super le / al plagia
 • fur / robator de saccos a / de mano
 • fur / robator del strata
 • fur / robator incorrigibile
 • fur / robator nocturne
 • ille es non solmente un fur / robator, ma anque un mentitor
 • le policia ha potite reattrappar le fur / robator
 • on le habeva qualificate de fur / robator
 • persequer le fur / robator
 • prender un fur / robator per surprisa
 • robator / attaccator de un banca
 • robator / fur de bestial / bestias
 • robator / fur de bicyclettas
 • robator / fur de cyclomotor
 • robator / fur de ecclesias
 • robator / fur de gallinas
 • robator / fur habitual
 • robator de mi tu / su honor
 • surprender un fur / robator
 • ultra que ille es un fur / robator, ille es equalmente un mentitor
 • robatora ????
 • robatora
 • robatores ????
 • banda de robatores
 • capturar robatores
 • cava de robatores
 • caverna de robatores
 • chef de robatores
 • gang ¬A de robatores
 • le robatores ha piliate tote le casa
 • le robatores infestava le camminos
 • nido de robatores
 • robatores
 • spelunca de robatores
 • banda de malfactores / delinquentes / robatores
 • banda de robatores / de brigantes / de criminales
 • banda de robatores / de fures
 • chassa de robatores / de fures
 • chef ¬F de brigantes / de robatores
 • fures / robatores ha penetrate in le casa
 • lanterna surde / secrete / de fures / de robatores
 • lingua / jargon ¬F de fures / de robatores
 • nido / spelunca / caverna de robatores / de brigantes / criminales
 • nido de robatores / de brigantes

robinia[]

 • sub
 • robinia ????
 • robinia

roborante[]

 • adj

roborante[]

 • sub
 • roborante ????
 • medicamento roborante
 • medicamentos roborante
 • roborante
 • roborantes ????
 • roborantes

roborar[]

 • v
 • roborar ????
 • roborar

roboration[]

 • sub
 • roboration ????
 • roboration

roborative[]

 • sub
 • roborative ????
 • remedio roborative
 • roborative

robore[]

 • sub
 • robore ????
 • robore

roboreto[]

 • sub
 • roboreto ????
 • roboreto

robot[]

 • sub
 • robot ????
 • interface ¬A de robot Tsj
 • robot
 • robot a alte velocitate
 • robot administrative
 • robot agricole
 • robot agricultural
 • robot anthropomorphe
 • robot biotechnic
 • robot culinari
 • robot cybernetic
 • robot de cocina
 • robot de soldatura
 • robot hydraulic
 • robot industrial
 • robot interactive
 • robot marin
 • robot multifunctional
 • robot TSJ
 • robot Tsj a jocar al chacos
 • robot Tsj anthropomorphe
 • robot Tsj auxiliar
 • robot Tsj biotechnic
 • robot TSJ de alte precision
 • robot Tsj de imballage
 • robot TSJ de production
 • robot Tsj de soldatura
 • robot TSJ de soldatura per punctos
 • robot Tsj de tabula
 • robot Tsj industrial
 • robot Tsj marin
 • robot Tsj multifunctional
 • robot Tsj pro joco
 • robot TSJ spatial
 • robot universal
 • apparato / robot Tsj de cocina
 • Jan se ha convertite in un automato / robot TSJ
 • photo / photographia robot
 • photographia robot Tsj / de montage / de composition
 • robot Tsj agricole / agricultural
 • robot Tsj culinari / de cocina
 • robot universal / multifunctional

robotic[]

 • adj
 • robotic ????
 • robotic
 • technologia robotic

robotica[]

 • sub
 • robotica ????
 • robotica
 • robotica avantiate

robotisar[]

 • v
 • robotisar ????
 • robotisar
 • robotisar un catena de montage
 • robotisate ????
 • equipamento robotisate
 • installatie robotisate
 • installation robotisate
 • linea robotisate
 • systema robotisate
 • systema robotisate / de robots Tsj

robotisation[]

 • sub
 • robotisation ????
 • robotisation

robotomorphic[]

 • adj
 • robotomorphic ????
 • robotomorphic
 • robots ????
 • robots industrial
 • systema robotisate / de robots Tsj
 • robur ????
 • querco robur

roburite[]

 • sub
 • roburite ????
 • roburite

robuste[]

 • adj
 • robuste ????
 • constitution robuste
 • de constitution robuste
 • de un sanitate robuste
 • duo homines multo robuste
 • esser corporatura robuste
 • esser de corporatura robuste
 • grevillea robuste
 • haber un fide robuste
 • homine robuste
 • ille es multo robuste
 • motor robuste
 • ossatura robuste
 • persona robuste
 • planta robuste
 • portero robuste
 • robuste
 • sanitate robuste
 • stilo robuste
 • typo robuste
 • un homine robuste
 • un typo robuste
 • constitution forte / robuste
 • haber un sanitate robuste / de ferro
 • ille ha un ossatura robuste / forte
 • motor potente / robuste / solide
 • motor robuste / potente
 • persona robuste / valente
 • planta robuste / vigorose
 • planta vigorose / robuste
 • sanitate robuste / vigorose
 • stilo vigorose / robuste

robustessa[]

 • sub
 • robustessa ????
 • de grande robustessa
 • robustessa
 • robustessa de corporatura
 • robustessa de un edificio

robustitate[]

 • sub
 • robustitate ????
 • robustitate

roc[]

 • sub
 • roc ????
 • pedon del roc
 • roc
 • sacrificio de un roc
 • sacrificio de un roc / turre

rocaille[]

 • sub
 • rocaille ????
 • rocaille ¬F

rocambolesc[]

 • adj
 • rocambolesc ????
 • rocambolesc

rocambula[]

 • sub
 • rocambula ????
 • rocambula

rocar[]

 • v
 • rocar ????
 • rocar

rocca (I)[]

 • sub

rocca (II)[]

 • sub
 • rocca ????
 • alume de rocca
 • bloco de rocca
 • cargar le rocca de
 • corde de rocca
 • crystallo de rocca
 • cyma de rocca
 • de rocca
 • de rocca arenacee
 • dur como rocca
 • dur como un rocca
 • firme como un rocca
 • fissura in le rocca
 • grande rocca
 • inscription in le rocca
 • iste rocca se fragmenta facilemente
 • lana de rocca
 • le micaschisto es un rocca metamorphic
 • le Rocca de Gibraltar
 • pariete de rocca
 • permeabilitate de rocca
 • pipion de rocca
 • puncta de rocca
 • rocca
 • rocca abrupte
 • rocca abyssal
 • rocca acide
 • rocca agatifere
 • rocca alcalin
 • rocca aquifere
 • rocca arenacee
 • rocca calcaree
 • rocca calcari
 • rocca clastic
 • rocca cretacee
 • rocca cretose
 • rocca de basalto
 • rocca de effusion
 • Rocca de Gibraltar
 • rocca de intrusion
 • rocca de silicato
 • rocca endogene
 • rocca eolic
 • rocca erratic
 • rocca eruptive
 • rocca fluviatile
 • rocca granitic
 • rocca gravellose
 • rocca ignee
 • rocca intrusive
 • rocca magmatic
 • rocca matre
 • rocca metamorphe
 • rocca nude
 • rocca organogene
 • rocca permeabile
 • rocca phosphatate
 • rocca platinifere
 • rocca plutonic
 • rocca plutonie
 • rocca punctate
 • rocca punctute
 • rocca quarzifere
 • rocca reservoir ¬F
 • rocca scarpate
 • rocca schistose
 • rocca sedimentari
 • rocca tenere
 • rocca verde
 • rocca vulcanic
 • scala taliate in le rocca
 • stratification de rocca
 • un massa chaotic de blocos de rocca
 • un rocca in le tempesta
 • vena de rocca
 • castello forte super / in un rocca
 • corde de petra / rocca
 • dur como le ferro / como un rocca
 • firme / solide como un rocca
 • lana mineral / de rocca
 • mina / petreria de rocca arenacee / de gres
 • monstra de solo / rocca lunar
 • pariete roccose / de rocca
 • petra / rocca clastic
 • petra / rocca de silicato
 • petra / rocca endogene
 • petra / rocca eruptive / ignee
 • petra / rocca fluviatile
 • petra / rocca lunar / del luna
 • petra / rocca organogene
 • petra / rocca plutonic / plutonie
 • petra / rocca plutonie / plutonic
 • petra / rocca vulcanic
 • rocca / petra arenacee
 • rocca aquifere / aquose
 • rocca basaltic / de basalto
 • rocca calcari / calcaree / de calce
 • rocca cretacee / calcari
 • rocca cretacee / cretose
 • rocca intrusive / de intrusion
 • rocca metamorphe / metamorphic
 • rocca porose / permeabile
 • rocca silicee / siliciose
 • strato de rocca arenacee / de gres
 • roccas ????
 • catena de roccas
 • costa plen de roccas
 • flora del roccas
 • formation de roccas
 • habitation in le roccas
 • jardin de roccas
 • le aqua baniava le roccas
 • le gelo e le disgelo causa le disgregation del roccas
 • massa de roccas
 • paisage de roccas
 • plen de roccas
 • roccas basaltic
 • roccas basic
 • roccas bituminose
 • roccas detritic
 • roccas erratic
 • roccas magmatic
 • roccas nude
 • roccas punctate
 • roccas ruiniforme
 • scalada de roccas
 • scalar le roccas
 • scalator de roccas
 • textura porphyric de roccas magmatic
 • coperir de terra / de roccas, etc
 • le aqua lambeva / baniava le roccas
 • pariete / muro de roccas
 • plen de scolios / de roccas
 • roccas basaltic / de basalto
 • roccas basic / alcalin
 • roccas ignee / eruptive / magmatic
 • roccas punctate / punctute
 • scalar le roccas / le montanias
 • scalator de roccas / de montanias

roccata[]

 • sub
 • roccata ????
 • roccata

rocchetta[]

 • sub
 • rocchetta ????
 • arma rocchetta
 • avion a rocchetta
 • avion de rocchetta
 • motor a rocchetta
 • rocchetta
 • rocchetta de controlo
 • rocchetta de signales
 • rocchetta luminose
 • rocchetta lunar
 • rocchetta portator
 • rocchetta propulsori
 • rocchetta vernier
 • arma missile / rocchetta
 • avion a / de rocchetta
 • etage ¬F de un missile / rocchetta
 • experto de missile / de rocchetta
 • missile / rocchetta de freno / de frenage
 • missile / rocchetta de intercepta)tion
 • missile / rocchetta incendiari
 • missile / rocchetta lunar
 • missile / rocchetta portator / propulsori
 • rocchetta vernier ¬F / de controlo
 • rocchettas ????
 • base de rocchettas
 • combustile pro rocchettas
 • lanceator de rocchettas
 • propulsion per rocchettas
 • rampa de lanceamento de rocchettas
 • attacco con missiles / rocchettas
 • base de lanceamento de missiles / de rocchettas
 • bombardamento con missiles / rocchettas
 • combustibile pro rocchettas / pro missiles
 • installation de missiles / rocchettas
 • propulsion per rocchettas / a reaction

rocchetto[]

 • sub
 • rocchetto ????
 • rocchetto

roccose[]

 • adj
 • roccose ????
 • costa roccose
 • deserto roccose
 • formation roccose
 • indentationes de un litoral roccose
 • insula roccose
 • jardin roccose
 • le indentationes de un litoral roccose
 • massivo roccose
 • montania roccose
 • Montanias Roccose
 • pariete roccose
 • roccose
 • solo roccose
 • deserto petrose / roccose
 • pariete roccose / de rocca
 • solo petrose / roccose
 • rocella ????
 • rocella tinctori

rock[]

 • sub
 • rock ????
 • ballar le rock
 • cantator de rock ¬A
 • cantator de rock and roll
 • concerto rock ¬A
 • dansar le rock
 • festival de musica rock ¬A
 • gruppo rock ¬A
 • iste gruppo rock ¬A face furor
 • jocar rock
 • musica rock ¬A
 • opera rock ¬A
 • rock ¬A
 • rock ¬A latino-american
 • rock and roll ¬A
 • rock symphonic
 • sonar rock ¬A
 • dansar / ballar le rock ¬A

rock and roll[]

 • sub
 • rockefeller ????
 • fundation Rockefeller
 • rocks ????
 • on the rocks ¬A
 • whisky on the rocks

rococo[]

 • adj

rococo[]

 • sub
 • rococo ????
 • architectura rococo
 • jardin rococo
 • litteratura rococo
 • mobile rococo
 • mobiliario rococo
 • motivos rococo
 • musica rococo
 • ornamento rococo
 • palatio rococo
 • parco rococo
 • periodo rococo
 • pictor rococo
 • rococo
 • stilo rococo

rodage[]

 • sub
 • rodage ????
 • periodo de rodage
 • rodage
 • periodo initial / de rodage

rodar[]

 • v
 • rodar ????
 • rodar
 • rodar un automobile
 • rode ????
 • le ferrugine rode le ferro
 • le perdita de su sponsa/sposa le rode
 • le rattos rode le ligno
 • le ferrugine rode / corrode le ferro
 • persona qui se rode / mangia le ungues / ungulas

rodente[]

 • adj

rodente[]

 • sub
 • rodente ????
 • distachar rodente
 • remover rodente
 • rodente
 • rodentes ????
 • incisivo del rodentes / roditores

rodeo[]

 • sub
 • rodeo ????
 • rodeo

roder[]

 • v
 • roder ????
 • aperir per roder
 • continuar a roder
 • osso a roder
 • osso con carne pro roder
 • roder
 • roder le ossos
 • roder se le ungulas
 • roder un crusta de pan
 • roder un osso
 • roder / discarnar un osso
 • roder se / mangiar se le ungues / ungulas
 • roder se / mangiar se le ungulas
 • rodeva ????
 • le dolor rodeva su corde

rodimento[]

 • sub
 • rodimento ????
 • rodimento
 • rodin ????
 • un sculptura de Rodin
 • rodite ????
 • esser rodite per le verminas
 • non rodite per le vermes
 • rodite del acaros
 • rodite per le vermes
 • rodite per le verminas
 • rodite per remorso
 • rodite per tineas

roditor[]

 • sub
 • roditor ????
 • roditor
 • roditores ????
 • incisivo del rodentes / roditores

rodomontata[]

 • sub
 • rodomontata ????
 • rodomontata

Rodomonte[]

 • sub n pr
 • rodomonte ????
 • Rodomonte
 • rodomonte
 • Rodomonte
 • roga ????
 • nos requesta / roga que vos non fuma hic
 • rogante ????
 • rogante

rogar[]

 • sub
 • rogar ????
 • rogar
 • peter / rogar pardono

rogation[]

 • sub
 • rogation ????
 • rogation
 • rogationes ????
 • dies del rogationes
 • rogationes
 • Septimana del rogationes
 • Septimana del Rogationes

rogatori[]

 • sub
 • rogatori ????
 • commission rogatori
 • formula rogatori
 • rogatori
 • rogatorimente ????
 • rogatorimente
 • rola ????
 • le nave rola
 • le tambur rola
 • le tonitro rola

rolamento[]

 • sub
 • rolamento ????
 • assemblar per un rolamento de tambur
 • friction de rolamento
 • resistentia al rolamento
 • rolamento
 • rolamento de tambur
 • rolamento de tambures
 • rolamento del tambures
 • rolamento del tonitro
 • battimento / rolamento de tambures
 • friction rolante / de rolamento
 • rolamento / battimento de tambur
 • roland-garros ????
 • le open de Roland-Garros

Rolando[]

 • sub
 • rolando ????
 • Cantion de Rolando
 • como un Rolando furiose
 • Rolando

rolante[]

 • adj
 • rolante ????
 • banda rolante
 • boteca rolante
 • cabina de banio rolante
 • caravana rolante
 • casa rolante
 • cavallo de casas rolante
 • chaise rolante
 • cocina rolante
 • con accesso pro sedias rolante
 • foco rolante
 • friction rolante
 • grue rolante
 • lectiera rolante
 • magazin rolante
 • material rolante
 • movimento rolante
 • ponte rolante
 • porta rolante
 • remover rolante
 • rolante
 • scala rolante
 • sedia rolante
 • tabula rolante
 • approximar se / approchar rolante
 • banco rolante / super rotas
 • banda rolante / continue
 • barriera rolante / super rotas
 • campo / campamento de casas rolante / de caravanas
 • cocina rolante / ambulante / de campania
 • cocina rolante / mobile
 • contrafenestra / persiana rolante
 • friction rolante / de rolamento
 • grue mobile / rolante
 • habitante de un casa rolante / de un caravana
 • jalousie ¬F / contrafenestra / persiana / rolante
 • jalousie ¬F / contrafenestra rolante / mobile
 • lectiera rolante / con rotas
 • magazin / boteca rolante / ambulante
 • material rolante / mobile
 • ponte mobile / rolante / super rotas
 • ponte rolante a / de bascula
 • porta glissante / rolante
 • porta glissante / rolante / super rotas
 • scala mechanic / mobile / rolante
 • sedia rolante / a / de rotas
 • systema del banda rolante / continue
 • tabula rolante / a / de rotas
 • tabula rolante / con rotas
 • terreno de casas rolante / de caravanas
 • turre rolante / mobile
 • utilisator de un sedia rolante / a / de rotas

rolar[]

 • v
 • rolar ????
 • continuar a rolar
 • facer rolar verso le basso
 • rolar
 • rolar a basso
 • rolar ad infra
 • rolar contra
 • rolar de
 • rolar in
 • rolar le campo de tennis ¬A
 • rolar le pasta
 • rolar se in un copertura
 • rolar tonnellos
 • rolar un cigaretta
 • rolar un cigarretta
 • rolar un cosa in le farina
 • rolar un persona in le nive
 • rolar verso
 • rolar verso le basso
 • rolar via
 • facer / rolar un cigarretta
 • facer / rolar un joint
 • rolar per / a cyclomotor / velomotor
 • rolar se circa / circum
 • rolar un tapis ¬F / tapete / carpetta
 • rolar verso / a
 • tabaco de cigarrettas / a rolar
 • rolate ????
 • carne de bove rolate
 • carne rolate
 • carne rolate de porco
 • carne rolate de vitello
 • cigarretta rolate
 • collo rolate
 • gambon rolate
 • haringo rolate
 • pullover ¬A con collo rolate
 • wafla rolate
 • haringo rolate / inrolate
 • jersey ¬A / pullover ¬A a collo alte / rolate
 • rolava ????
 • le avion rolava super le pista de volo
 • le ballon rolava in le goal ¬A
 • le lacrimas rolava super su genas
 • le avion / areoplano rolava super le pista de volo
 • roll ????
 • cantator de rock and roll
 • rock and roll ¬A
 • rolling ????
 • le culto del Rolling Stones

rollmops[]

 • sub
 • rollmops ????
 • rollmops ¬A
 • roll-off ????
 • nave roll-on roll-off
 • roll-on roll-off ¬A
 • roll-on ????
 • nave roll-on roll-off
 • roll-on roll-off ¬A

roll-on-roll-off[]

 • sub
 • roll-on-roll-off ????
 • roll-on-roll-off ¬A
 • systema roll-on-roll-off

rolo[]

 • sub
 • rolo ????
 • adjudicar un rolo a un actor
 • apprender su rolo
 • assumer le rolo de benefactor
 • assumer un rolo
 • attribuer un rolo
 • attribution de un rolo a un actor
 • extender pasta con le rolo
 • facer un rolo
 • facer un rolo de
 • film in rolo
 • haber le rolo de patre
 • haber un rolo decorative
 • haber un rolo importante
 • interpretar le rolo de Othello
 • interpretar le rolo principal
 • interpretar un rolo
 • jocar le prime rolo
 • jocar le rolo de Badeloch
 • jocar le rolo de stimulante per un attitude critic
 • jocar un rolo
 • jocar un rolo de mediator
 • jocar un rolo equivoc
 • jocar un rolo importante
 • jocar un rolo in
 • le repetition de un rolo
 • le rolo de benefactor
 • le rolo del ecclesia
 • le rolo del femina
 • parve rolo
 • passar le rolo super un campo de tennis ¬A
 • pinger al rolo
 • placa in rolo
 • plumbo in rolo
 • que confirma un rolo fixe
 • repeter su rolo
 • rolo
 • rolo a color
 • rolo a friction
 • rolo a gazon
 • rolo a vapor
 • rolo abrasive
 • rolo clave
 • rolo compressor
 • rolo de calandra
 • rolo de carne
 • rolo de character
 • rolo de designos
 • rolo de dorator
 • rolo de equipage
 • rolo de figurante
 • rolo de friction
 • rolo de grassia
 • rolo de imprimeria
 • rolo de Judas
 • rolo de liquiritia
 • rolo de mentha piperate
 • rolo de papiro
 • rolo de papiro de cocina
 • rolo de papiro hygienic
 • rolo de papyro
 • rolo de pastillas de mentha piperate
 • rolo de pastisseria
 • rolo de pellicula photographic
 • rolo de pergamena
 • rolo de pionero
 • rolo de sparadrapo
 • rolo de tabaco
 • rolo de tinta
 • rolo de un calandra
 • rolo de un machina a scriber
 • rolo de un machina de scriber
 • rolo de un piano mechanic
 • rolo decorative
 • rolo del equipage
 • rolo del lege
 • rolo importante
 • rolo masculinrolo masculin
 • rolo motor
 • rolo mute
 • rolo positive
 • rolo preponderante
 • rolo principal
 • rolo pro pinger
 • rolo secundari
 • rolo subalterne
 • rolo vicariante de un organo
 • saper su rolo de memoria
 • selection del actores pro un rolo
 • sus)tener un rolo
 • un rolo de banda adhesive
 • un rolo de sparadrapo
 • adjudicar / attribuer un rolo / parte a un actor
 • attribuer un rolo / parte
 • carga / rolo nuclear
 • certe substantias joca le rolo de acceleratores / catalysatores in certe reactiones
 • cognoscer / saper su rolo de memoria
 • comportamento dictate / prescribite per le rolo social
 • cylindro / rolo compressor stratal a vapor
 • duple / duplice rolo / parte
 • esser invitate a jocar un rolo / parte
 • film ¬A / pellicula in rolo
 • illa faceva / jocava / interpretava le rolo / parte de Badeloch
 • in iste piece ¬F ille joca le rolo / parte de Othello
 • interpretar / jocar un rolo / parte
 • interpretar un rolo / parte
 • jocar / facer un parte / rolo
 • jocar un duple / duplice rolo / parte
 • jocar un rolo / parte
 • jocar un rolo / parte importante super le scena mundial
 • parte / rolo de figurante / comparsa
 • parte / rolo masculin
 • parte / rolo mute / silente
 • position / rolo de sustentor / mantenitor de familia
 • prime rolo / parte
 • qui sape / cognosce ben su texto / rolo / parte
 • repeter / revisar su rolo
 • rolo / cylindro compressor
 • rolo / parte cinematographic
 • rolo / parte clave
 • rolo / parte de benefactor
 • rolo / parte de character
 • rolo / parte de comedia
 • rolo / parte de traitor
 • rolo / parte decorative
 • rolo / parte favorite / preferite / de preferentia / de predilection
 • rolo / parte feminin
 • rolo / parte heroic
 • rolo / parte importante
 • rolo / parte juvenil
 • rolo / parte preponderante
 • rolo / parte principal
 • rolo / parte principal / eponyme
 • rolo / parte pro un actor invitate
 • rolo / parte secundari
 • rolo / parte subalterne
 • rolo a / de color
 • rolo a / de friction
 • rolo a / de gazon
 • rolo de intermediario / de mediation
 • rolo de Judas / de traitor
 • rolo de papiro absorbente / siccante
 • rolo de un machina a / de scriber
 • rolo paterne / paternal / de patre
 • schema de comportamento dictate / prescribite per le rolo / parte social
 • studiar / apprender su rolo / parte
 • su rolo es terminate / finite
 • supporto pro / de rolo de papiro hygienic
 • toalia / essugamanos continue / de rolo / a rolo
 • toalia / essugamanos continue / de rolo / a rolo
 • rolos ????
 • appoio a rolos
 • conflicto de rolos
 • distribuer le rolos
 • distribution del rolos
 • interprete de rolos tragic
 • interverter le rolos
 • inverter le rolos
 • le repartition del rolos inter le homine e le femina
 • le rolos guida le banda a transverso le machina
 • le rolos se ha invertite
 • le rolos traditional
 • supporto pro le rolos de papiro hygienic
 • tabaco in rolos
 • catena a / de rolos
 • cossinetto a / de rolos cylindric
 • distribuer le rolos / partes
 • distribution del rolos / partes
 • ex)cambio de rolos / de partes
 • inverter le rolos / le partes
 • inverter le rolos / partes
 • le rolos / manuscriptos del Mar Morte
 • mover / displaciar super rolos / rotas
 • que rumpe le conventiones social / le rolos social traditional
 • simulation / joco de rolos
 • transportator a / de rolos
 • rom ????
 • memoria ROM

Roma[]

 • sub n pr
 • roma ????
 • de Roma
 • ecclesia de Sancte Petro de Roma
 • era de Roma
 • le papa de Roma
 • le septe collinas de Roma
 • omne camminos mena a Roma
 • plano monumental de Roma
 • Roma
 • Roma es le Citate Eterne
 • Tractato de Roma
 • roma-berlin ????
 • le Axe Roma-Berlin

Romagna[]

 • sub n pr
 • romagna ????
 • Romagna

romagnol[]

 • adj
 • romagnol ????
 • romagnol
 • romagnole ????
 • romagnole

romagnolo[]

 • sub
 • romagnolo ????
 • romagnolo

romaic[]

 • adj
 • romaic ????
 • lingua romaic
 • romaic

romaico[]

 • sub
 • romaico ????
 • romaico

roman[]

 • adj

roman[]

 • sub
 • roman ????
 • action de un roman
 • ancian roman
 • antiquitate roman
 • Antiquitate Roman
 • arte del roman
 • balancia roman
 • balancia roman a resorto
 • cadita del Imperio Roman
 • catholic roman
 • catholicismo roman
 • catholico roman
 • cemento roman
 • character roman
 • characteres roman
 • cifras roman
 • construction de un roman
 • dece in numeros roman
 • deification del imperatores roman
 • del derecto roman
 • derecto roman
 • ecclesia roman
 • forma del roman
 • fragmento de roman
 • gladiator roman
 • hellenisation del arte roman
 • Imperio Roman
 • intitular un roman
 • intriga de un roman
 • lactuca roman
 • le decadentia del civilisation roman
 • le Ecclesia catholic roman
 • le Imperio Roman ha comenciate a decader post le morte de Augusto
 • le invasiones del populos barbare ha hastate le decomposition del Imperio roman
 • le psychologia de un roman
 • le Sacre Imperio Roman
 • mal roman
 • mundo del roman
 • nouveau roman ¬F
 • numero roman
 • parve roman
 • personage de roman
 • personages de un roman
 • prime roman
 • roman
 • roman a claves
 • roman a sensation
 • roman a these
 • roman allegoric
 • roman amorose
 • roman bucolic
 • roman cortese
 • roman de aventuras
 • roman de guerra
 • roman de ideas
 • roman de intriga
 • roman de spionage
 • roman de these
 • roman del oriente
 • roman epistolar
 • roman epistolari
 • roman filmabile
 • roman historic
 • roman in forma de jornal
 • roman naturalista
 • roman naturalistic
 • roman pastoral
 • roman picaresc
 • roman policiari
 • roman psychologic
 • roman regional
 • roman rustic
 • roman serial
 • roman social
 • roman terrificante
 • sex in cifras roman
 • stilo roman
 • structura de roman
 • textura de un roman
 • transportar un roman al scena
 • un roman historic plen de anachronismos
 • action de un roman / romance
 • adaptar un roman / romance pro le television
 • cadita / collapso del Imperio Roman
 • cemento roman / bituminose
 • characteres roman / rotunde
 • cifras / numeros roman
 • dialogar / dialogisar un roman
 • dialogar un roman / romance
 • disnodamento de un roman / romance
 • dramatisation de un roman / romance
 • Ecclesia latin / roman
 • erotismo de un roman / romance
 • fin de un roman / romance
 • heroe romanesc / de un roman
 • illo es indiscutibilemente le melior roman / romance del anno
 • intriga romanesc / de un roman
 • le plano / le construction / le structura de un roman
 • narrator omnisciente de un roman / romance
 • personage de roman / romance
 • plano de un roman / romance
 • roman a / de these / thesis
 • roman pastoral / bucolic
 • ruina / decadentia / cadita del imperio roman
 • romanc ????
 • romanc autobiographic

romance[]

 • adj

romance[]

 • sub
 • romance ????
 • action de un romance
 • adaptar un romance pro le television
 • basate super le romance homonyme
 • construction de un romance
 • continuation de un romance
 • dialogisar un romance
 • disnodamento de un romance
 • disveloppar un intriga pro un romance
 • dramatisar un romance
 • fin de un romance
 • incidente de un romance
 • iste evento trovava su expression in su romance
 • iste romance es multo profunde
 • le action del romance es in Bilthoven
 • le intriga de iste romance es multo simple
 • le opiniones del epocha se reflecte in iste romance
 • le personages de un romance
 • le psychologia de un romance
 • le structura de un romance
 • linguas romance
 • narrator omnisciente de un romance
 • philologia romance
 • publicar un romance
 • romance
 • romance a claves
 • romance a sensation
 • romance al prime persona
 • romance allegoric
 • romance amorose
 • romance autobiographic
 • romance bucolic
 • romance carolingian
 • romance cavalleresc
 • romance celtic
 • romance cortese
 • romance de aventuras
 • romance de cavalleria
 • romance de debut ¬F
 • romance de detective ¬A
 • romance de familia
 • romance de guerra
 • romance de mores
 • romance de science fiction ¬A
 • romance de successo
 • romance de un epocha
 • romance del cyclo de Carolo Magne
 • romance del Graal
 • romance del Gral
 • romance del Sancte Graa)l
 • romance epistolari
 • romance filmabile
 • romance historic
 • romance in forma de jornal intime
 • romance in le forma de correspondentia
 • romance in prosa
 • romance naturalista
 • romance oriental
 • romance original
 • romance pastoral
 • romance picaresc
 • romance policiari
 • romance psychologic
 • romance regional
 • romance rustic
 • romance sensational
 • romance serial
 • romance social
 • romance terrificante
 • terminar le lectura de un romance
 • un romance con un narrator omnisciente
 • un romance in forma de dialogos
 • un romance multo legite
 • action de un roman / romance
 • adaptar un roman / romance pro le television
 • dialogar un roman / romance
 • disnodamento de un roman / romance
 • dramatisation de un roman / romance
 • erotismo de un roman / romance
 • esser publicate como feuilleton / como romance serial
 • feuilleton ¬F / romance serial in imagines
 • fin de un roman / romance
 • illo es indiscutibilemente le melior roman / romance del anno
 • le intriga / structura de un romance
 • linguas romanic / romance / neolatin
 • narrator omnisciente de un roman / romance
 • personage de roman / romance
 • philologia romance / romanic
 • plano de un roman / romance
 • romance amorose / de amor
 • romance bellic / de guerra
 • romance cavalleresc / de cavalleria
 • romance de horrores / atrocitates
 • romance de pauc / poc valor
 • romance naturalista / naturalistic
 • romance terrificante / horripilante / horrose / de horror
 • studio del linguas e litteraturas romanic / romance
 • studios romanic / romance

romancero (I)[]

 • sub

romancero (II)[]

 • sub
 • romancero ????
 • romancero ¬E
 • romances ????
 • Beethoven ha scribite romances pro le violino
 • romances de cavalleria
 • scriptor de feuilletons ¬F / de romanes / romances serial

romancio[]

 • sub
 • romancio ????
 • romancio

romande[]

 • adj
 • romande ????
 • romande
 • Suissa romande
 • romanes ????
 • cyclo de romanes
 • lector de romanes
 • autor / scriptor de romanes
 • scriptor de feuilletons ¬F / de romanes / romances serial

romanesc[]

 • adj
 • romanesc ????
 • heroe romanesc
 • intriga romanesc
 • litteratura romanesc
 • romanesc
 • heroe romanesc / de un roman
 • intriga romanesc / de un roman

Romania[]

 • sub n pr
 • romania ????
 • Romania

romanian[]

 • adj
 • romanian ????
 • romanian

romaniano[]

 • sub
 • romaniano ????
 • romaniano

romanic[]

 • adj
 • romanic ????
 • analogia inter le linguas romanic
 • austeritate del architectura romanic
 • linguas romanic
 • philologia romanic
 • romanic
 • stilo romanic
 • le affinitate / analogia del linguas romanic
 • linguas romanic / romance / neolatin
 • philologia romance / romanic
 • studio del linguas e litteraturas romanic / romance
 • studios romanic / romance

romanisar[]

 • v
 • romanisar ????
 • romanisar
 • romanisar Gallia
 • romanisate ????
 • le anglese es un lingua germanic fortemente romanisate

romanisation[]

 • sub
 • romanisation ????
 • romanisation
 • romanisation de Gallia

romanismo[]

 • sub
 • romanismo ????
 • romanismo

romanista[]

 • sub
 • romanista ????
 • romanista

romano[]

 • sub
 • romano ????
 • romano
 • Romano
 • romanos ????
 • le ricchessa e le luxo ha effeminate le romanos
 • le romanos deificava plure imperatores
 • le Romanos ha latinisate tote le populos de Europa occidental
 • le territorio del romanos
 • Rege del Romanos

romantic[]

 • adj
 • romantic ????
 • haber un vision romantic de un cosa
 • ille es de character romantic
 • litteratura romantic
 • loco romantic
 • musica romantic
 • non romantic
 • pictura romantic
 • romantic
 • schola romantic
 • su natura romantic

romanticismo[]

 • sub
 • romanticismo ????
 • le precursores del romanticismo
 • le romanticismo del 19-me seculo
 • le romanticismo francese
 • le romanticismo in le litteratura
 • romanticismo
 • romanticismo del juventute

romantico[]

 • sub
 • romantico ????
 • romantico

romantisar[]

 • v
 • romantisar ????
 • romantisar
 • romantisate ????
 • biographia romantisate
 • romanus ????
 • SPQR * Senatus Populusque Romanus ¬L
 • SPQRSenatus Populusque Romanus

römertopf[]

 • sub
 • romertopf ????
 • römertopf ¬G
 • romper ????
 • romper

Romulo[]

 • sub n pr
 • romulo ????
 • Romulo
 • romycetos ????
 • gaste)romycetos
 • ronca ????
 • le estufa ronca
 • motor que ronca
 • persona qui ronca
 • un motor ronca

roncar[]

 • v
 • roncar ????
 • continuar a roncar
 • roncar

roncator[]

 • sub
 • roncator ????
 • roncator

ronco[]

 • sub
 • ronco ????
 • le ronco del motor
 • ronco
 • ronco de motor
 • ronco del motor
 • ronco / ruito de motor
 • ronco de aviones / aeroplanos

ronda[]

 • sub
 • ronda ????
 • facer le ronda
 • facer su ronda
 • le famose Ronda de Nocte de Rembrandt
 • pagar un ronda
 • ronda
 • Ronda de Nocte
 • ronda de surveliantia
 • un ronda del casa
 • facer un patrulia / ronda
 • ronda / patrulia nocturne / de nocte
 • torno / ronda final
 • ultime torno / ronda

ronde[]

 • adj
 • ronde ????
 • arco ronde
 • filetto ronde
 • genas ronde
 • martello ronde
 • ronde
 • tabula ronde
 • ventro ronde
 • arco ronde / rotunde
 • cavalleros del Tabula Ronde / Rotunde
 • clavo a testa / capite ronde / rotunde
 • con arcos ronde / rotunde
 • conferentia de tabula ronde / rotunde
 • dansa ronde / rotunde / in un circulo
 • edificio circular / ronde / rotunde
 • fenestra de arcos ronde / rotunde
 • fenestra ronde / rotunde
 • filetto ronde / rotunde
 • friso de arcos ronde / rotunde
 • genas ronde / rotunde
 • lacetta rotunde / ronde
 • legiermente ronde / rotunde
 • ligno ronde / rotunde
 • martello con testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • niple a testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • numero ronde / rotunde / global
 • objecto ronde / rotunde
 • pan rotunde / ronde
 • panetto rotunde / ronde
 • passages con arcos ronde / rotunde
 • penna pro litteras ronde / rotunde
 • plus o minus ronde / rotunde
 • ronde / rotunde e platte / plan
 • rotunde / ronde como un pomo / malo
 • scriptura / litteras ronde / rotunde
 • sella ronde / rotunde de bicycletta pro feminas
 • tabula ronde / rotunde
 • Tabula Ronde / Rotunde
 • tabula ronde / rotunde / circular
 • testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • trencho rotunde / ronde de vitello
 • turre ronde / rotunde
 • ventro ronde / rotunde
 • vite a testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • volta de arcos ronde / rotunde

rondeau[]

 • sub
 • rondeau ????
 • rondeau ¬F
 • forma de rondello / rondeau ¬F

rondella[]

 • sub
 • rondella ????
 • guarnir un salata con un rondella de tomate
 • rondella
 • rondella de chocolate
 • rondella de citro
 • rondella de pression
 • rondella de regulator
 • rondella de salsicia
 • rondella elastic
 • anello / disco / rondella de pression
 • pastilla / rondella de chocolate
 • rondella de citro / limon
 • rondella de pomo / de malo
 • rondo / rondella de citre
 • rondo / rondella de citro
 • rondo / rondella de salsicia
 • rondella-resorto ????
 • rondella-resorto
 • rondellas ????
 • taliar in rondellas fin
 • trenchar in rondellas fin
 • trenchar un carota in rondellas
 • taliar / trenchar in parve morsellos / in rondellas fin

rondello[]

 • sub
 • rondello ????
 • rondello
 • forma de rondello / rondeau ¬F

rondo[]

 • sub
 • rondo ????
 • rondo
 • rondo de bami
 • rondo de citro
 • rondo de magas
 • rondo de salsicia
 • rondo de servietta
 • seder se in rondo
 • tornear in rondo
 • tornear in un rondo
 • trottar in rondo
 • anello / rondo de servietta
 • buccata / rondo de bami
 • flottar circa / in rondo
 • parve circulo / rondo
 • rondo / rondella de citre
 • rondo / rondella de citro
 • rondo / rondella de salsicia
 • seder se in un circulo / rondo
 • tornear in un circulo / rondo
 • trencho / rondo de vitello
 • volar in circulo / rondo
 • voluta / rondo de fumo
 • rondos ????
 • facer rondos de fumo

ronron[]

 • sub
 • ronron ????
 • facer ronron
 • ronron
 • ronron del catto

ronronar[]

 • v
 • ronronar ????
 • ronronar
 • ronsard ????
 • elegias de Ronsard

Röntgen[]

 • sub n pr

röntgen[]

 • sub
 • rontgen ????
 • radios Röntgen
 • Röntgen
 • röntgen
 • Röntgen
 • röntgen
 • apparato radiographic / de radiographia / de radios Röntgen / de radios X
 • diagnostica per radios Röntgen / X
 • fonte de radios Röntgen / X
 • radios Röntgen / X
 • radios-X / Röntgen
 • schermo de radios Röntgen / X
 • spectro de radios Röntgen / X
 • tractamento con radios Röntgen / X
 • tubo de radios Röntgen / X

röntgenogramma[]

 • sub
 • rontgenogramma ????
 • röntgenogramma

röntgenologia[]

 • sub
 • rontgenologia ????
 • röntgenologia

röntgenologista[]

 • sub
 • rontgenologista ????
 • röntgenologista

[]

 • sub
 • rontgenologo ????
 • röntgenologo

röntgenotherapia[]

 • sub
 • rontgenotherapia ????
 • röntgenotherapia

Roquefort[]

 • sub n pr

roquefort[]

 • sub
 • roquefort ????
 • caseo de Roquefort
 • Roquefort
 • roquefort ¬F

roral[]

 • adj
 • roral ????
 • roral
 • rorationes ????
 • numero de revolutiones / de rorationes / de tornos del motor

rore[]

 • sub
 • rore ????
 • formation de rore
 • le campos esseva coperite de rore
 • molliar de rore
 • puncto de rore
 • rore
 • cader rore / ros
 • como rore / ros
 • con celo coperte il ha pauc / poc rore / ros
 • con un celo coperite il ha pauc / poc rore
 • formation de rore / ros
 • gutta de rore / de ros
 • gutta de rore / ros
 • il ha cadite multe rore / ros
 • il ha rore / ros
 • il habeva rore / ros super le campos
 • le campos esseva coperite de rore / ros
 • le rore / ros baniava le campos
 • molliar / coperir de rore / ros
 • ornate del ros / rore del matino
 • puncto de rore / de ros / de saturation / de condensation
 • rore / ros nocturne
 • ros / rore de primavera
 • ros / rore matinal / matutin / matutinal / del matino
 • simile al rore / ros
 • temperatura de rore / ros

roriflue[]

 • adj
 • roriflue ????
 • roriflue

rorippa[]

 • sub
 • rorippa ????
 • rorippa
 • rorippa austriac
 • rorippa islandic
 • rorippa sylvestre

rorqual[]

 • sub
 • rorqual ????
 • rorqual
 • rorqual blau
 • rorregias ????
 • rorregias

Rorschach[]

 • sub n pr
 • rorschach ????
 • Rorschach
 • test ¬A de Rorschach

ros[]

 • sub
 • ros ????
 • molliar de ros
 • ros
 • cader rore / ros
 • como rore / ros
 • con celo coperte il ha pauc / poc rore / ros
 • formation de rore / ros
 • gutta de rore / de ros
 • gutta de rore / ros
 • il ha cadite multe rore / ros
 • il ha rore / ros
 • il habeva rore / ros super le campos
 • le campos esseva coperite de rore / ros
 • le rore / ros baniava le campos
 • molliar / coperir de rore / ros
 • ornate del ros / rore del matino
 • puncto de rore / de ros / de saturation / de condensation
 • rore / ros nocturne
 • ros / rore de primavera
 • ros / rore matinal / matutin / matutinal / del matino
 • simile al rore / ros
 • temperatura de rore / ros

rosa[]

 • sub
 • rosa ????
 • arbusto de rosa rubiginose
 • baca de rosa rubiginose
 • button de rosa
 • color de rosa
 • color vetule rosa
 • compota de fructos de rosa
 • confectura de fructos de rosa
 • confitura de fructos de rosa
 • de color de rosa
 • de color vetule rosa
 • de digitos de rosa
 • de ligno de rosa
 • flor de rosa rubiginose
 • folio de rosa
 • fresc como un rosa
 • fructo de rosa
 • galla de rosa
 • ille portava un rosa como signo de recognoscimento
 • lauriero rosa
 • ligar le ramos de rosa
 • ligno de rosa
 • parve rosa
 • petalo de rosa
 • planton de rosa
 • rosa
 • rosa canin
 • rosa de auro
 • rosa de China
 • rosa de Natal
 • rosa de the
 • rosa del sablos
 • rosa del ventos
 • rosa in potto
 • rosa muscate
 • rosa muscose
 • rosa mystic
 • rosa nautic
 • rosa pimpinellifolie
 • rosa pomifere
 • rosa rampante
 • rosa rubiginose
 • rosa rugose
 • rosa silvestre
 • rosa tomentose
 • sapon al rosa
 • the al fructos de rosa
 • un parve phiala de extracto de rosa
 • compota de fructos / bacas de rosa
 • confitura / confectura de fructos / bacas de rosa
 • fructo / baca de rosa
 • rosa del bussola / ventos
 • rosa nautic / del ventos
 • rosa secate / taliate

rosaceas[]

 • sub pl
 • rosaceas ????
 • rosaceas

rosacee[]

 • adj
 • rosacee ????
 • rosacee

rosacruce[]

 • adj

rosacruce[]

 • sub
 • rosacruce ????
 • le esoterismo del rosacruce
 • rosacruce

rosacrucian[]

 • adj
 • rosacrucian ????
 • rosacrucian

rosacruciano[]

 • sub
 • rosacruciano ????
 • rosacruciano

rosalia[]

 • sub
 • rosalia ????
 • rosalia
 • rosalia alpin

rosalina[]

 • sub
 • rosalina ????
 • dentella de rosalina
 • rosalina

rosanilina[]

 • sub
 • rosanilina ????
 • rosanilina

rosar[]

 • v
 • rosar ????
 • rosar

rosario[]

 • sub
 • rosario ????
 • dicer le rosario
 • dicer su rosario
 • perlas de un rosario
 • recitar su rosario
 • rosario
 • recitar / dicer su rosario
 • rosas ????
 • aqua de rosas
 • arbore de rosas
 • aroma de rosas
 • colliger le rosas e lassar le spinas
 • coperir con rosas le sentiero de vita de un persona
 • corona de rosas
 • cultivator de rosas
 • cultor de rosas
 • cultura de rosas
 • essentia de rosas
 • esser in un lecto de rosas
 • esser super un lecto de rosas
 • estufa de rosas
 • extracto de rosas
 • fragrantia de rosas
 • guerra del duo rosas
 • guerra del duo Rosas
 • hydrolato de rosas
 • il non ha rosas sin spinas
 • jardin de rosas
 • le gelo ha occidite tote mi rosas
 • le vita de mi fratre non es un cammino del rosas
 • mense de rosas
 • mense del rosas
 • odor de rosas
 • oleo de rosas
 • parterre ¬F de rosas
 • perfumo de rosas
 • pergola de rosas
 • rosas cultivate
 • rosas natural
 • rosas rampante
 • saison ¬F del rosas
 • un parterre de rosas
 • aqua rosate / de rosas
 • cultura / cultivation de rosas
 • haga / sepe de rosas
 • odor / perfumo / fragrantia / aroma de rosas
 • oleo / essentia / extracto de rosas
 • quadrato / quadro de rosas
 • rosaspina ????
 • Rosaspina
 • rosastre ????
 • rosastre

rosate[]

 • sub
 • rosate ????
 • color rosate
 • haber genas rosate
 • ille da sempre un pictura rosate del cosas
 • pomada rosate pro le labios
 • rosate
 • un futuro rosate
 • unguento rosate
 • vider le cosas con berillos rosate
 • vinage rosate
 • vino rosate
 • aqua rosate / de rosas

rosee[]

 • adj
 • rosee ????
 • althea rosee
 • rosee

roseibractee[]

 • adj
 • roseibractee ????
 • roseibractee

roseiflor[]

 • adj
 • roseiflor ????
 • roseiflor

roseina[]

 • sub
 • roseina ????
 • roseina

roseola[]

 • sub
 • roseola ????
 • roseola

roseto[]

 • sub
 • roseto ????
 • roseto

rosetta[]

 • sub
 • rosetta ????
 • rosetta
 • rosetta de folios
 • rosetta silvestre

rosicultor[]

 • sub
 • rosicultor ????
 • rosicultor

rosicultura[]

 • sub
 • rosicultura ????
 • rosicultura

rosiflor[]

 • adj
 • rosiflor ????
 • rosiflor

rosmarino[]

 • sub
 • rosmarino ????
 • flores de rosmarino
 • folio de rosmarino
 • melle de rosmarino
 • oleo de rosmarino
 • rosmarino

rossastre[]

 • adj
 • rossastre ????
 • rossastre
 • violette rossastre

rosse[]

 • adj
 • rosse ????
 • a capillos rosse
 • a pilo rosse
 • barba rosse
 • capillos rosse
 • color rosse
 • homine a barba rosse
 • rosse
 • a / de / con folios rosse

rossiniolo[]

 • sub
 • rossiniolo ????
 • cantar como un rossiniolo
 • canto de rossiniolo
 • canto del rossiniolo
 • le canto del rossiniolo
 • nido de rossiniolo
 • rossiniolo
 • rossiniolo major
 • rosti ????
 • ille se rosti al sol

rostimento[]

 • sub
 • rostimento ????
 • rostimento
 • rostimento super le / al grillia

rostir[]

 • v
 • rostir ????
 • eperlano a rostir
 • oleo pro rostir
 • platessa a rostir
 • porchetto a rostir
 • pulletto a rostir
 • pullo a rostir
 • rostir
 • rostir carne
 • rostir carne super le grillia
 • rostir completemente
 • ben rostir / frir / friger
 • cocer / rostir carne
 • continuar a rostir / cocer
 • continuar a rostir / frir / friger
 • frir / friger / rostir legermente
 • frir / rostir de novo
 • furno a rostir / frir / friger
 • grassia a rostir / frir / friger
 • grillia de rostir / frir / friger
 • patella a / de rostir / frir / friger
 • rostir / cocer carne
 • rostir / friger legiermente
 • rostir / frir / friger de novo
 • rostir / frir / friger un momento
 • rostir / frir legiermente
 • rostir super le / al grillia
 • salcicia a rostir / a frir / a friger
 • temperatura de cocer / rostir / frir / friger
 • trencho sj de bove pro rostir / frir / friger
 • rostita ????
 • rostita al broca

rostite[]

 • adj
 • rostite ????
 • carne rostite
 • castanias rostite
 • mais rostite
 • marrones rostite
 • non rostite
 • oca rostite
 • odor de carne rostite
 • pipion rostite
 • pulletto rostite
 • pullettos rostite
 • pullo rostite
 • rostite
 • salsicia rostite
 • ben / bastante cocite / rostite
 • castanias tostate / rostite / grilliate
 • insufficientemente / non bastante cocite / rostite
 • insufficientemente cocite / rostite
 • lo que on ha cocite / frite / frigite / rostite
 • salsicia rostite / frite
 • salsicia rostite / frite / frigite

rostito[]

 • sub
 • rostito ????
 • rostito
 • rostito de agno
 • rostito de bove
 • rostito de capreolo
 • rostito de cervo
 • rostito de chassa
 • rostito de oca
 • rostito de porco
 • rostito de vitello
 • rostito deliciose
 • rostra ????
 • a / con rostra

rostral[]

 • adj
 • rostral ????
 • rostral

rostrate[]

 • adj
 • rostrate ????
 • rostrate
 • solano rostrate
 • carex / carice rostrate

rostrifere[]

 • adj
 • rostrifere ????
 • rostrifere

rostriforme[]

 • adj
 • rostriforme ????
 • rostriforme

rostro[]

 • sub
 • rostro ????
 • rostro
 • rostro de suction
 • becco / rostro de pelicano
 • becco / rostro de suction
 • facie / visage / rostro patibular
 • rostros ????
 • rostros

rota[]

 • sub
 • rota ????
 • axe de rota
 • axe del rota
 • bicycletta sin rota libere
 • cambiar le rota de un automobile
 • cambiar un rota
 • capsula de rota
 • carga de rota
 • catena de rota
 • centrar un rota
 • circulo de rota
 • corona dentate de un rota
 • crampa de rota
 • dente de un rota
 • diametro del rota
 • discoperir le rota
 • distantia inter le axes de un rota
 • facer tornar le rota
 • facer tornar un rota
 • flangia de rota
 • forma de rota
 • formar dentes in un rota, etc
 • freno del rota
 • freno del rota anterior
 • grande rota
 • in forma de rota
 • ir a rota libere
 • ir in rota libere
 • janta de rota
 • janta del rota anterior
 • le dentes del rota se ingrana
 • le pavon face le rota
 • le quinte rota del carretta
 • le quinte rota del carro
 • le quinte rota del carrossa
 • le rota de Ixion
 • le rota del fortuna
 • le rota frica le parafango
 • le rota se ha disserrate
 • le rotation de un rota
 • le supplicio del rota
 • mechanismo a rota libere
 • mitter bastones in le rota de un persona
 • mitter un baston in le rota
 • modiolo de rota
 • modiolo del rota
 • parve rota
 • passo de un rota dentate
 • poner un pheumatico a un rota
 • poner un pneu a un rota
 • poner un pneumatico a un rota
 • propulsion per rota helicoidal
 • propulsion per rota spiral
 • quinte rota del carretta
 • quinte rota del carro
 • quinte rota del carrossa
 • radio de rota
 • radio de rota de bicycletta
 • radio del rota
 • radio del rota anterior
 • reflector de rota
 • rota
 • Rota
 • rota a catena
 • rota a catenas
 • rota a dentes
 • rota a disco
 • rota a filar
 • rota a palas
 • rota a radios
 • rota alate
 • rota anterior
 • rota conic
 • rota cylindric
 • rota cylindric helicoidal
 • rota de atterrage
 • rota de automobile
 • rota de bicycletta
 • rota de corona
 • rota de cyclomotor
 • rota de eruca
 • rota de erucarota de filar
 • rota de filar
 • rota de foco
 • rota de guida
 • rota de molino
 • rota de puteo
 • rota de recambio
 • rota de reserva
 • rota de scooter ¬A
 • rota de smerilio
 • rota de succurso
 • rota de tractor
 • rota de transmission
 • rota de turbina
 • rota de vento
 • rota de viella
 • rota del carretta de mano
 • rota del cauda
 • rota del fortuna
 • rota del minutas
 • rota del sol
 • rota del timon
 • rota dentate
 • rota dentate helicoidal
 • rota dentate hypoide
 • rota directori
 • rota helicoidal
 • rota hydraulic
 • rota hydraulic elevatori
 • rota inferior
 • rota libere
 • rota motor
 • rota orientabile
 • rota planetari
 • rota posterior
 • rota propulsori
 • rota tornante
 • rota torquite
 • rota volante
 • rumper super le rota
 • submitter al supplicio del rota
 • suppliciar super le rota
 • supplicio del rota
 • torno de un rota
 • torturar con le rota
 • tracia de rota
 • transmission per rota helicoidal
 • transmission per rota spiral
 • tribunal del Rota
 • un baston in le rota
 • un rota torquite
 • balanciar / equilibrar / centrar un rota
 • cambiar le rota de un auto / automobile
 • dente de un pectine / serra / rota / folio / rastrello, etc
 • freno super / de rota
 • ir in / a rota libere
 • janta del rota posterior / de detra
 • le quinte rota del carro / carretta / carrossa
 • le quinte rota del carro / del carretta
 • le quinte rota del carrossa / del carro / del carretta
 • molino / rota a precarias / preces
 • parve rota a / de cannellar
 • pinnion / rota a catena
 • poner / mitter radios in un rota
 • propulsion per rota helicoidal / spiral
 • reflector de radio / de rota
 • rota / disco de polea
 • rota / placa giratori
 • rota a / de / con radios
 • rota a / de affilar
 • rota a / de catena
 • rota a / de disco
 • rota a / de filar
 • rota a / de friction
 • rota a / de palas / de palettas
 • rota a / de reaction
 • rota a / de torquer
 • rota a palas / a palettas
 • rota de carretta / carro
 • rota de carro / de carretta / de carrossa
 • rota de governaculo / de timon
 • rota de recambio / de reserva / de succurso
 • rota dentate / a dentes
 • rota dentate / a dentes / de ingranage
 • rota helicoidal / spiral
 • rota intermedie / intermediari
 • rota motor / propulsive / propulsori
 • rota posterior / de detra
 • rota propulsori / de propulsion / de impulsion
 • torno / revolution de un rota
 • transmission per rota helicoidal / spiral
 • rotabile ????
 • rotabile

rotacee[]

 • adj
 • rotacee ????
 • corolla rotacee
 • rotacee
 • rotante ????
 • porta rotante
 • axe rotante / de rotation
 • cylindro rotante / de laminatorio
 • luce / lumine giratori / rotatori / rotante
 • motor a / de piston / con cylindros rotative / rotante
 • pivot giratori / tornante / rotante
 • porta giratori / tornante / rotante

rotar[]

 • v
 • rotar ????
 • facer rotar
 • facer rotar un banda magnetic
 • rotar
 • rotar circum un cardine
 • rotar vorticosemente
 • rotari ????
 • parco rotari

rotarian[]

 • adj
 • rotarian ????
 • rotarian

rotariano[]

 • sub
 • rotariano ????
 • rotariano

Rotary[]

 • sub
 • rotary ????
 • Club Rotary
 • rotary ????
 • Rotary ¬A
 • Rotary Club
 • Rotary International
 • rotas ????
 • carretta a tres rotas
 • con traction de quatro rotas
 • distantia inter le rotas
 • equilibrar le rotas
 • facitor de rotas
 • grassia pro rotas
 • hodie toto marcha super rotas
 • ingranage de rotas dentate
 • isto marcha como super rotas
 • isto va super rotas
 • le dentes del rotas dentate se ingrana
 • le dentes del rotas se ingrana
 • lectiera con rotas
 • mechanismo de rotas
 • mitter bastones in le rotas
 • nave a rotas
 • nave de rotas
 • par de rotas
 • patin de rotas
 • patinage super rotas
 • patinar super rotas
 • patinator super rotas
 • remolcator a rotas
 • remolcator de rotas
 • rotas de ingranage planetari
 • sedia a rotas
 • sedia de rotas
 • suspension a rotas independente
 • suspension del rotas
 • suspension del rotas anterior
 • suspension del rotas independente
 • suspension independente del rotas anterior
 • systema de rotas
 • toto marcha como super rotas
 • toto va como super rotas
 • tracias del rotas
 • traction del quatro rotas
 • traction del rotas anterior
 • traction del rotas posterior
 • transmission per rotas
 • trappa del rotas
 • vapor a rotas
 • vapor de rotas
 • a / de duo rotas
 • a / de quatro rotas
 • a / de tres rotas
 • automobile / auto a tres rotas
 • automobile a / de tres rotas
 • banco rolante / super rotas
 • barriera rolante / super rotas
 • bicycletta a / de tres rotas
 • cargator a / super rotas
 • carro a / super rotas
 • con / super rotas
 • equilibrar / alinear le rotas de un automobile
 • equilibrar le rotas de un auto / automobile
 • grassia / lubricante / lubrificante pro rotas
 • isto va / marcha super rotas
 • lectiera rolante / con rotas
 • lubricante / lubrificante pro rotas
 • mover / displaciar super rolos / rotas
 • mover / displaciar un armario pesante super rotas
 • nave / vapor a / de rotas
 • on pote entrar in le sala con sedias a / de rotas
 • patin a / de rotas
 • pista de patinage / pro patinar super rotas
 • ponte mobile / rolante / super rotas
 • porta glissante / rolante / super rotas
 • remolcator a / de rotas
 • sedia rolante / a / de rotas
 • suspension del rotas posterior / de detra
 • tabula rolante / a / de rotas
 • tabula rolante / con rotas
 • traction del rotas posterior / de detra
 • utilisator de un sedia rolante / a / de rotas
 • vapor / nave a / de rotas
 • vehiculo a / de quatro rotas
 • rotatiehyperboloÏde ????
 • rotatiehyperboloïde

rotation[]

 • sub
 • rotation ????
 • aeration a rotation
 • angulo de rotation
 • axe de rotation
 • centro de rotation
 • energia de rotation
 • executar un rotation
 • facer un movimento de rotation
 • introducer per un movimento de rotation
 • le rotation de un rota
 • le rotation del terra circum su axe
 • momento de rotation
 • movimento de rotation
 • per rotation
 • periodo de rotation
 • plano de rotation
 • pressa de rotation
 • rotation
 • rotation a dextera/dextra
 • rotation axial
 • rotation axial del terra
 • rotation de cultura
 • rotation del axe
 • rotation del culturas
 • rotation del terra
 • rotation del terra circum su axe
 • senso de rotation
 • turbina a vapor a rotation axial
 • vector de rotation
 • velocitate de rotation
 • alternantia / rotation del culturas / del recoltas / del messes / del fructos
 • angulo de rotation / de giration
 • axe de rotational / rotation / de revolution
 • axe rotante / de rotation
 • centro / puncto de rotation
 • centro de rotation / de giration
 • centro rotational / de rotation / de revolution
 • cono de rotational / rotation / de revolution
 • corpore rotational / de rotation / de revolution
 • cylindro rotational / de rotation / de revolution
 • disco a / de rotation lente
 • giration / rotation de un axe
 • hyperboloido de revolution / rotation
 • movimento / rotation del bracio
 • movimento giratori / rotatori / de rotation
 • movimento rotative / rotatori / giratori / de rotation
 • paraboloide rotational / de rotation / de revolution
 • periodo / tempore / durata rotational / de rotation / revolution
 • periodo rotational / de rotation / de revolution
 • plano de rotation / de giration
 • pressa rotative / de rotation
 • rotation de culturas / cultivationes
 • rotation del terra circa / circum su axe
 • senso / direction de rotation / de giration / de revolution
 • spectro rotational / de rotation
 • superficie rotational / de rotation / de revolution
 • symmetria rotational / de rotation
 • turbina a / de vapor a / con rotation axial
 • turbina a / de vapor a rotation
 • velocitate de rotation / rotative / rotational
 • velocitate rotational / de rotation / de giration
 • velocitate rotational / de rotation / de revolution

rotational[]

 • adj
 • rotational ????
 • rotational
 • symmetria rotational
 • velocitate rotational
 • axe de rotational / rotation / de revolution
 • centro rotational / de rotation / de revolution
 • cono de rotational / rotation / de revolution
 • corpore rotational / de rotation / de revolution
 • cylindro rotational / de rotation / de revolution
 • inertia rotative / rotational
 • paraboloide rotational / de rotation / de revolution
 • periodo / tempore / durata rotational / de rotation / revolution
 • periodo rotational / de rotation / de revolution
 • spectro rotational / de rotation
 • superficie rotational / de rotation / de revolution
 • symmetria rotational / de rotation
 • velocitate de rotation / rotative / rotational
 • velocitate rotational / de rotation / de giration
 • velocitate rotational / de rotation / de revolution
 • rotationes ????
 • contator de rotationes
 • numero de rotationes
 • attinger un numero de revolutiones / rotationes
 • contator de revolutiones / de rotationes / de tornos
 • numero de revolutiones / rotationes / tornos

rotative[]

 • adj
 • rotative ????
 • carosello rotative
 • compressor rotative
 • condensator rotative
 • forator rotative
 • furno rotative
 • impression super pressa rotative
 • inertia rotative
 • motor rotative
 • movimento rotative
 • pressa rotative
 • pumpa rotative
 • rotative
 • sarculo rotative
 • scopa rotative
 • secator rotative
 • siccator rotative
 • systema agrari rotative
 • cuppa rotative / de defia
 • inertia rotative / rotational
 • motor a / de piston / con cylindros rotative / rotante
 • motor a / de piston rotative
 • movimento giratori / rotative
 • movimento rotative / rotatori / giratori
 • movimento rotative / rotatori / giratori / de rotation
 • premio de defia / rotative
 • pressa rotative / de rotation
 • pressa rotative / mechanic
 • pumpa rotative / rotatori
 • resorto rotative / rotatori / giratori
 • scopa rotative / mechanic
 • serra tornante / circular / rotative / rotatori / giratori
 • siccator rotative / automatic
 • tabula rotative / rotatori / giratori / pivotante
 • velocitate de rotation / rotative / rotational

rotator[]

 • sub
 • rotator ????
 • rotator
 • rotator a / de aere cali)de

rotatori[]

 • adj
 • rotatori ????
 • angulo rotatori
 • axe rotatori
 • cargator rotatori
 • condensator rotatori
 • grue rotatori
 • movimento rotatori
 • musculo rotatori
 • on ha installate un parte superior rotatori
 • palo rotatori
 • poter rotatori
 • resorto rotatori
 • rotatori
 • condensator rotatori / giratori / variabile
 • grue rotatori / giratori / tornante
 • luce / lumine giratori / rotatori / rotante
 • luce / lumine rotatori
 • movimento circular / giratori / rotatori
 • movimento giratori / rotatori / de rotation
 • movimento rotative / rotatori / giratori
 • movimento rotative / rotatori / giratori / de rotation
 • poter rotatori / giratori
 • pumpa rotative / rotatori
 • resorto rotative / rotatori / giratori
 • serra tornante / circular / rotative / rotatori / giratori
 • tabula rotative / rotatori / giratori / pivotante
 • roterende ????
 • roterende pomp

rotifero[]

 • sub
 • rotifero ????
 • rotifero

rotiforme[]

 • adj
 • rotiforme ????
 • rotiforme

rotisserie[]

 • sub
 • rotisserie ????
 • rotisserie ¬F

rotogravure[]

 • sub
 • rotogravure ????
 • rotogravure ¬F
 • methodo de rotogravure ¬F / heliogravure ¬F
 • pressa de rotogravure ¬F / rotogravure ¬F
 • pressa de rotogravure ¬F / rotogravure ¬F
 • rotogravures ????
 • papiro pro rotogravures ¬F / heliogravures ¬F
 • tinta pro rotogravures ¬F / heliogravures ¬F

rotor[]

 • sub
 • rotor ????
 • ala del rotor
 • axe de rotor
 • pala de rotor
 • paletta de rotor del pumpa
 • rotor ¬A
 • rotor de aeration
 • rotor de cauda
 • rotor de generator
 • rotor del generator
 • rotor quadripale
 • rotor tripale
 • ala / pala / paletta de rotor
 • rotores ????
 • betoniera a rotores multiple
 • nave a rotores
 • rotterdam ????
 • de Rotterdam
 • Festival Cinematographic de Rotterdam
 • le porto de Rotterdam
 • le region circum Rotterdam es multo industrialisate
 • le via maritime verso Rotterdam
 • Rotterdam
 • Rotterdam es situate al bordos del Mosa
 • Rotterdam es un porto importante
 • Rotterdam vive de su activitates portuari
 • transportar un cargamento a Rotterdam

rotterdamese[]

 • adj

rotterdamese[]

 • sub
 • rotterdamese ????
 • rotterdamese

rottweiler[]

 • sub
 • rottweiler ????
 • rottweiler
 • Rottweiler ¬G

rotula[]

 • sub
 • rotula ????
 • ligamento de rotula
 • rotula
 • ligamentos rotulee / rotulian / de rotula
 • reflexo patellar / rotulee / rotulian / de rotula

rotulee[]

 • adj
 • rotulee ????
 • ligamentos rotulee
 • reflexo rotulee
 • rotulee
 • ligamento rotulee / rotulian / cruciate
 • ligamentos rotulee / rotulian / de rotula
 • reflexo patellar / rotulee / rotulian / de rotula

rotulian[]

 • adj
 • rotulian ????
 • ligamentos rotulian
 • reflexo rotulian
 • rotulian
 • ligamento rotulee / rotulian / cruciate
 • ligamentos rotulee / rotulian / de rotula
 • reflexo patellar / rotulee / rotulian / de rotula

rotunda[]

 • sub
 • rotunda ????
 • le precios se ar)rotunda in florinos
 • rotunda
 • le precios se arrotunda / rotunda in florinos
 • rotundamento ????
 • rotundamento

rotundar[]

 • v
 • rotundar ????
 • ar)rotundar un summa
 • rotundar
 • rotundar un bloco de ligno
 • ar)rotundar a supra / al cifra superior
 • ar)rotundar ad infra / al cifra inferior
 • rotundate ????
 • goniodisco rotundate

rotunde[]

 • adj
 • rotunde ????
 • arco rotunde
 • beefsteak ¬A rotunde
 • cyclo del Tabula Rotunde
 • dar un rotunde no
 • facie rotunde e stupide
 • filetto rotunde
 • genas rotunde
 • grande berillos in montatura rotunde
 • lima rotunde
 • martello rotunde
 • numero rotunde
 • panetto rotunde al uvas de Corintho
 • parentheses rotunde
 • parve patata rotunde
 • parve torta rotunde al pasta de amandola
 • petra rotunde
 • pila rotunde
 • rotunde
 • rotunde como un bolla
 • scute rotunde
 • su scriptura esseva rotunde
 • tabula rotunde
 • trencho rotunde de vitello
 • un numero rotunde
 • un stagno rotunde
 • valle rotunde in le dunas
 • arco ronde / rotunde
 • cavalleros del Tabula Ronde / Rotunde
 • cavilia a testa / capite rotunde
 • characteres roman / rotunde
 • clavo a testa / capite ronde / rotunde
 • con arcos ronde / rotunde
 • conferentia de tabula ronde / rotunde
 • dansa ronde / rotunde / in un circulo
 • discussion de / in gruppo / de tabula rotunde
 • edificio circular / ronde / rotunde
 • estufa rotunde / in forma de columna / colonna
 • fenestra de arcos ronde / rotunde
 • fenestra ronde / rotunde
 • filetto ronde / rotunde
 • friso de arcos ronde / rotunde
 • furno rotunde / circular / ad anello
 • genas ronde / rotunde
 • lacetta rotunde / ronde
 • legiermente ronde / rotunde
 • ligno ronde / rotunde
 • martello con testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • niple a testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • numero ronde / rotunde / global
 • objecto ronde / rotunde
 • pan rotunde / ronde
 • panetto rotunde / ronde
 • passages con arcos ronde / rotunde
 • penna pro litteras ronde / rotunde
 • placia circular / rotunde
 • plus o minus ronde / rotunde
 • ronde / rotunde e platte / plan
 • rotunde / ronde como un pomo / malo
 • scriptura / litteras ronde / rotunde
 • sella ronde / rotunde de bicycletta pro feminas
 • tabula ronde / rotunde
 • Tabula Ronde / Rotunde
 • tabula ronde / rotunde / circular
 • testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • trencho rotunde / ronde de vitello
 • turre ronde / rotunde
 • ventro ronde / rotunde
 • vite a testa / capite spheric / rotunde / ronde
 • volta de arcos ronde / rotunde
 • rotundemente ????
 • refusar un cosa rotundemente
 • rotundemente

rotundiflor[]

 • adj
 • rotundiflor ????
 • rotundiflor

rotundifoliate[]

 • adj
 • rotundifoliate ????
 • rotundifoliate

rotundifolie[]

 • adj
 • rotundifolie ????
 • campanula rotundifolie
 • drosera rotundifolie
 • geranio rotundifolie
 • rotundifolie
 • smyrnio rotundifolie

rotundilobe[]

 • adj
 • rotundilobe ????
 • rotundilobe

rotunditate[]

 • sub
 • rotunditate ????
 • le rotunditate del terra
 • rotunditate
 • rotunditate del terra
 • rotunditate spheric

rotundo[]

 • sub
 • rotundo ????
 • claro e rotundo
 • rotundo

rouge[]

 • sub
 • rouge ????
 • mitter se le rouge
 • rouge ¬F

roulade[]

 • sub
 • roulade ????
 • roulade ¬F

roulette[]

 • sub
 • roulette ????
 • jocar al roulette
 • jocator de roulette ¬F
 • joco de roulette ¬F
 • roulette ¬F
 • roulette ¬F russe
 • tabula de roulette ¬F

round[]

 • sub
 • round ????
 • round ¬A
 • rousseau ????
 • appropria le education del homine al homine ROUSSEAU
 • egotismo de Rousseau
 • Rousseau es un preromantico francese

route[]

 • sub
 • route ????
 • allontanar se del route ¬F
 • fixar le route
 • fixar le route ¬F de
 • route ¬F
 • route ¬F aeree
 • route ¬F cyclotouristic
 • route ¬F de caravanas
 • route ¬F de navigation
 • route ¬F maritime
 • route ¬F secrete
 • route maritime a Asia
 • route transpolar
 • un route ¬F de intense traffico aeree
 • Bilthoven non es super nostre cammino / route
 • cambio / cambiamento de route ¬F / de direction
 • cambio / cambiamento de route ¬F / direction
 • cammino / via / route ¬F de escappamento / de fuga
 • cammino / via / route ¬F maritime / del mar
 • carta / mappa de itinerario / route ¬F
 • correction / rectification de route ¬F / de curso / de direction
 • description del itinerario / route ¬F
 • itinerario / route / circuito touristic
 • route ¬F / itinerario touristic
 • route ¬F maritime / de mar
 • route ¬F polar / transpolar / arctic / del polo
 • sequer un route / itinerario
 • via / route ¬F aeree
 • routinari ????
 • homine routinari
 • labor routinari
 • routinari
 • travalio routinari
 • labor / travalio machinal / routinari / de routine ¬F

routinari {oe} adj[]

routine[]

 • sub
 • routine ????
 • action de routine ¬F
 • controlo de routine
 • cosa de routine ¬F
 • de routine ¬F
 • esser le sclavo de su routine
 • esser sclavo de su routine
 • gesto de routine ¬F
 • inquesta de routine
 • inspection de routine
 • labor de routine
 • le routine del vita quotidian
 • men)suration de routine ¬F
 • procedimento de routine
 • procedura de routine
 • question de routine ¬F
 • routine de officio
 • routine ¬F
 • routine ¬F scholar
 • test ¬A de routine ¬F
 • travalio de routine
 • visita de routine
 • controlo perfunctori / de routine ¬F
 • inquesta perfunctori / de routine ¬F
 • inspection perfunctori / de routine ¬F
 • labor / travalio machinal / routinari / de routine ¬F
 • procedura / procedimento perfunctori / de routine ¬F
 • retorno / reversion al routine ¬F anterior
 • routine ¬F de officio / de bureau ¬F
 • rumper le monotonia / le routine ¬F / le solite rhythmo
 • rumper le routine / le monotonia / le solite rhythmo
 • travalio / labor de routine ¬F
 • visita perfunctori / de routine ¬F
 • routinero ????
 • routinero

routinero {oe}[]

 • sub

roux[]

 • sub
 • roux ????
 • roux ¬F

royal[]

 • adj
 • royal ????
 • Academia Militar Royal, AMR
 • Academia Royal Nederlandese de Scientias
 • Academia Royal Nederlandese del Scientias
 • Altessa Royal
 • aquila royal
 • autoritate royal
 • bibliotheca royal
 • carrossa royal
 • casa royal
 • corona royal
 • decorum royal
 • decreto royal
 • Decreto Royal
 • diadema royal
 • dynastia royal
 • esser de sanguine royal
 • familia royal
 • Federation Royal Nederlandese de Chacos
 • Federation Royal Nederlandese de Patinatores
 • filia royal
 • filio royal
 • fornitor del casa royal
 • gelea royal
 • guarda royal
 • incurrer se le disgratia royal
 • Instituto Royal Nederlandese de Meteorologia
 • mantello royal
 • message royal
 • milano royal
 • missiva royal
 • palatio royal
 • pinguin royal
 • poter royal
 • question royal
 • royal
 • sceptro royal
 • standardo royal
 • throno royal
 • tigre royal
 • titulo royal
 • tumba royal
 • Altessa Royal / Regal
 • alveolo royal / regal / de regina
 • aqua regia / regal / royal
 • aquila regal / royal
 • aquila regal / royal / chrysate
 • aquila royal / regal
 • automobile regal / royal / del corte
 • autoritate regal / royal
 • ballo regal / royal / de corte
 • bibliotheca regal / royal
 • bibliotheca royal / regal
 • blau royal / regal
 • carrossa regal / royal / del corte
 • Casa / Familia Regal / Royal
 • casa regal / royal
 • corona regal / royal
 • corte royal / regal
 • dar a un persona un benvenita regal / royal
 • decorum regal / royal / imperial
 • Decreto Regal / Royal
 • descendentia directe del familia regal / royal
 • diadema regal / royal
 • dignitate royal / regal
 • dynastia royal / regal
 • esser de sanguine regal / royal
 • familia regal / royal
 • Federation Royal / Regal Nederlandese de Cyclismo
 • Federation Royal / Regal Nederlandese de Football ¬A
 • filia regal / royal / de rege
 • filice royal / regal / de rege
 • filio regal / royal / de rege
 • fornitor del corte / del casa regal / royal
 • gelea royal / regal
 • guarda regal / royal
 • infante royal / regal / de rege
 • le carrossa auree / royal / regal
 • le casa regal / royal nederlandese / hollandese
 • le familia regal / royal
 • mantello royal / regal
 • Marina Royal / Regal
 • milano rubie / royal
 • obtener le approbation / autorisation regal / royal
 • obtener le approbation regal / royal
 • obtener le autorisation / approbation regal / royal
 • obtener le autorisation regal / royal
 • ordine del casa regal / royal
 • palatio regal / royal / del rege
 • palatio royal / regal / del rege
 • palma royal / regal
 • par regal / royal
 • par royal / regal
 • parola royal / regal
 • pinguin royal / regal
 • poter royal / regal
 • prince / principe royal
 • prince / principe royal / regal
 • princessa regal / royal
 • princessa royal / regal
 • question royal / regal
 • residentia royal / regal / del corte / del monarcha
 • royal / regal
 • SAR Su Altessa Royal / Regal
 • salario royal / regal / principesc
 • sanguine royal / regal
 • sceptro royal / regal
 • sequer le via regal / royal
 • spada royal / regal
 • standardo royal / regal
 • suite ¬F royal / regal
 • throno royal / regal
 • tigre regal / royal
 • titulo regal / royal
 • tumba regal / royal / del rege
 • un message / missive regal / royal / del corona
 • vulture royal / regal
 • royal" ????
 • reciper le designation / titulo Royal"

royalismo[]

 • sub
 • royalismo ????
 • royalismo

royalista[]

 • adj

royalista[]

 • sub
 • royalista ????
 • royalista

royalties[]

 • sub pl
 • royalties ????
 • royalties ¬A
 • rozetblad ????
 • rozetblad
Advertisement