FANDOM


Z,z (zê) vigésima sexta letra do alfabeto latino; zeta (sexta letra do alfabeto grego) sub Z,z (zeta)
Zacarias npr Zacharia
zangão (macho da abelha) sub ape mascule
Zaratustra npr Zarathustra
zebra sub zebra
zebrado/a adj zebrate
zebu, zebo, gebo sub zebu
zéfiro (1. vento do oeste; 2. brisa; 3. tecido leve) sub zephyro
Zéfiro npr Zephyro
zelador sub zelator
zelar v zelar
zelo, ardor sub zelo
zelosamente adv zelosemente, jelosemente
zelosia sub zelosia
zeloso/a adj zelose, jelose
zelote (1. pessoa zelosa; 2. [Antig. Jud.]) sub zelote
zelotismo sub zelotismo
zenital adj zenital
zénite sub zenit
Zeppelin sub zeppelin
zero absoluto zero absolute
zero, cifra, algarismo sub zero
Zeus npr Zeus
zibelina sub zibellina
zígoma sub zygoma
ziguezaguear v zigzagar
ziguezague sub zigzag
zincagem sub zincage
zincar v zincar
zincografia sub zincographia
zincográfico/a adj zincographic
zincógrafo sub zincographo
zinco (Zn) sub zinc
zíngara, cigana sub zingara
zíngaro/a, cigano/a adj zingar
zíngaro, cigano sub zingaro
zircão (silicato de zircónio) sub zircon
zircónico/a adj zirconic
zircónio (Zr) sub zirconium
zodiacal adj zodiacal
zodíaco sub zodiaco
zóico/a adj zoic
zona sub zona
zona fria zona frigide
zona glacial zona glacial
zonal adj zonal
zonalmente adv zonalmente
Zona Temperada zona temperate
zoofítico/a adj zoophytic
zoofito sub zoophyto
zoofitologia sub zoophytologia
zoografia sub zoographia
zoográfico/a adj zoographic
zoóide sub zooide
zoo (jardim zoológico) sub zoo
zoolatra sub zoolatra
zoolatria sub zoolatria
zoolito sub zoolitho
zoologia sub zoologia
zoológico/a adj zoologic
zoólogo sub zoologo, zoologista
zoom (lente objectivo) sub zoom
zoopatologia sub zoopathologia
zoosporo sub zoospora
zootecnia sub zootechnica
zootomia sub zootomia
zootomista sub zootomista
zoroastrianismo sub zoroastrismo
zoroastriano/a adj zoroastrian
zoroastriano sub zoroastriano
zoroástrico/a adj zoroastric
Zoroastro npr Zoroastre
zuavo sub zuavo
zulo sub zulu

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.