Interlingua Wiki
Advertisement

Z sub Z {zeta} vinti-sexte littera del alphabeto latin (consonante)
Zacarias npr Zacharia
zangão sub ape mascule
Zaratustra npr Zarathustra
zebo sub zebu
zebra sub zebra
zebrado/a adj zebrate
zebu sub zebu
zéfiro sub zephyro
Zéfiro npr Zephyro
zelador sub zelator
zelar v zelar
zelo sub zelo
zelosamente adv zelosemente, jelosemente
zelosia sub zelosia, jelosia
zeloso/a adj zelose, jelose
zelote sub zelote
zelotismo sub zelotismo
zenital adj zenital
zénite sub zenit
Zeppelin sub zeppelin
zero sub zero; zero absoluto zero absolute
Zeus npr Zeus
zibelina sub zibellina
zígoma sub zygoma
ziguezaguear v zigzagar
ziguezague sub zigzag
zincagem sub zincage
zincar v zincar
zincografia sub zincographia
zincográfico/a adj zincographic
zincógrafo sub zincographo
zinco sub zinc (Zn)
zíngara sub tsigana
zíngaro/a adj tsigan
zíngaro sub tsigano
zircão sub zircon (silicato de zirconium)
zircónico/a adj zirconic
zircónio sub zirconium (Zr)
zodiacal adj zodiacal
zodíaco sub zodiaco
zóico/a adj zoic
zona sub zona; zona fria zona frigide; zona glacial zona glacial; Zona Temperada zona temperate
zonal adj zonal
zonalmente adv zonalmente
zoofítico/a adj zoophytic
zoofito sub zoophyto
zoofitologia sub zoophytologia
zoografia sub zoographia
zoográfico/a adj zoographic
zoóide sub zooide
zoo sub zoo (jardin zoologic)
zoolatra sub zoolatra
zoolatria sub zoolatria
zoolito sub zoolitho
zoologia sub zoologia
zoológico/a adj zoologic
zoólogo sub zoologo, zoologista
zoom sub zoom
zoopatologia sub zoopathologia
zoosporo sub zoospora
zootecnia sub zootechnica
zootomia sub zootomia
zootomista sub zootomista
zoroastrianismo sub zoroastrismo
zoroastriano/a adj zoroastrian
zoroastriano sub zoroastriano
zoroástrico/a adj zoroastric
Zoroastro npr Zoroastre
zuavo sub zuavo
zulo sub zulu

Advertisement