FANDOM


Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


ZModificar

Z [= z kim/ z czym]Modificar

con

Z [= skąd; z czego;]Modificar

ab, ex, de

z aplauzemModificar

con applauso

z całej siły, z całych siłModificar

a tote fortia

z częstotliwościąModificar

con frequentia de

z góry (przenośnia)Modificar

in avantia, in avante

z góry (dosłownie)Modificar

ex montania

z kolei (fig)Modificar

in vice

z uprzejmą pomocąModificar

con bonevole de

z pewnym zbliżeniemModificar

con certe approximation

z kości słoniowejModificar

eboree

z uprzejmościąModificar

con complacentia

z uwagąModificar

con atte ntion

z naciskiemModificar

con emphase

z wyjątkiemModificar

con excetpion de

z nadmiaremModificar

con excesso

z wyłączenieModificar

con exclusion de

z zainteresowaniemModificar

con interesse

z okazjiModificar

al occasion de

z tej okazjiModificar

pro ille (iste) occasion

z powoduModificar

a causa dr

z tego powoduModificar

pro iste ration

z pewnościąModificar

certemente,certo

z trudemModificar

difficilemente, con pena

z przyjemnościąModificar

con placer

z tej przyczynyModificar

quare

z żalemModificar

con regretto

z opóźnieniemModificar

con retardo

z pozdrowieniemModificar

con salute

z satysfakcjąModificar

con satisaction

z całej siłyModificar

con tote fortia

z zapałemModificar

con zelo

z tyłuModificar

detra (de)

z przyczyny, z racjiModificar

inde, a causa de

z zastrzeżeniemModificar

al reserva de

zaModificar

detra. exter, pro

za plecamiModificar

detra le dorso

za i przeciwModificar

pro e contra

ZaabonowaćModificar

abonar, abonar se

ZaabsorbowaćModificar

absorber

ZaadresowaćModificar

adressar

ZaakcentowaćModificar

accentuar

Zaakcentować [=podkreślać]Modificar

sublinear

Zaakcentować [=nalegać]Modificar

insister

ZaakceptowaćModificar

acceptar

Zaakceptować [=potwierdzać]Modificar

confirmar

Zaangażować [=poświęcić] [się]Modificar

engagiar (se)

Zaangażować [=przyjmować do pracy]Modificar

emplear

Zaakceptować [=zatrudniać]Modificar

emplear

ZaangażowanieModificar

engagiamento

ZaawansowanieModificar

avanciamento,engagia

ZaawansowanyModificar

avanciate (adj), avanciato (sub)

Zabarwiać[zabarwić]Modificar

colorar, colorisar, tinger

ZabarwienieModificar

tinta, fardo

ZabarykadowaćModificar

barrar, barricadar

Zabarykadować sięModificar

barrar se, barricadar se

ZabawaModificar

amusamento, ludo, internimento

Zabawa [=rozrywka duchowa]Modificar

distraction, internimento

Zabawa [=ludowa z pieczonym wieprzem]Modificar

barbecue

Zabawa [=w grę słów]Modificar

cavilation

ZabawiaćModificar

amusar,luder, internimentar

Zabawiać [=przebywać]Modificar

restar, sojornar

Zabawiać sięModificar

amusar se, jocar

Zabawka (dziecięca)Modificar

joculo

ZabawnyModificar

amusante

Zabawny [=rozrywkowy]Modificar

jocose, jocular

Zabawny [=śmieszny]Modificar

ridicule

Zabezpieczać = zabezpieczyćModificar

assecurar, salveguardar

Zabezpieczać [=zapewniać]Modificar

certificar

ZabezpieczenieModificar

assecuration, salveguarda

Zabić, zabijaćModificar

occider

Zabić, zabijać [=zarzynać zwierzęta]Modificar

abatter, macellar

Zabić, zabijać [=mordować/ masakrować]Modificar

massacrar

Zabić, zabijać [=gasnąć]Modificar

extinguer

Zabić, zabijać [=gwoździami]Modificar

clavar

Zabić, zabijać [=szpuntem]Modificar

tappar, stoppar con tapo

Zabić, zabijać [=czas]Modificar

occider le tempore

Zabijany, zabityModificar

occidite

Zabliźniać sięModificar

cicatrisar

ZabliźnienieModificar

cicatrisation

Zabłądzić = zabłąkać sięModificar

deviar, perder se

ZabłysnąćModificar

fulminar

Zabłysnąć [=zabłyszczeć]Modificar

brillar

Zabłysnąć [=zaiskrzyć]Modificar

scintillar

ZabobonModificar

superstition

Zabobon [=przesąd]Modificar

prejudicio

ZaborcaModificar

(le) invadente

Zaborca [=najeźdźca]Modificar

invaderero

ZaborczyModificar

invadente

ZabójcaModificar

homicide

ZabójczyniModificar

homicida

ZabójczyModificar

homicidal

Zabójczy [=morderczy]Modificar

mortifere

Zabójczy [=zgubny]Modificar

destructive

ZabójstwoModificar

homicidio, occision

Zabrać, zabieraćModificar

prender

Zabrać, zabierać [= tajemnicę (z sobą) do grobu]Modificar

prender (con se) un secreto in le fossa/ tumba

Zabrać się do....Modificar

mitter se / poner se de....

Zabraniać; zabronićModificar

interdicer,prohibir

ZabraniającyModificar

prohibiente

ZabronionyModificar

interdicite, prohibite

ZabrzmiećModificar

resonar; sonar

ZabudowaćModificar

construer

ZaburzenieModificar

commotion,inquieto

Zaburzenie [=perturbacja]Modificar

perturbation, turbation

Zaburzenie gruczołów (med.)Modificar

adenopathia

ZabytekModificar

monumento,(le) relicte

Zabytek [=relikwie]Modificar

reliquia

Zabytek [=pomnik]Modificar

monumento

Zabytek [=starożytności]Modificar

antiquitate

ZacerowaćModificar

sarcir

Zacerować [=załatać]Modificar

reparar

ZachęcaćModificar

incoragiar, suader

Zachęcać [=kusić]Modificar

tentar

Zachęcać [=do rozstrzygnięć]Modificar

tentar un accommodamento

ZachęconyModificar

incoragiate

ZachętaModificar

incoragiamento

Zachęta [=bodziec, ostroga]Modificar

sporon, stsimulo

ZachłannyModificar

avide

Zachodzić; zajśćModificar

arrivar a, attinger

Zachodzić; zajść [=słońce]Modificar

poner se (le sol....)

Zachodzić; zajść [=w ciążę]Modificar

devenir gravide

ZachorowaćModificar

prender frigido, cader malade

Zachować, zachowywaćModificar

conservar

Zachować, zachowywać [=niepodległość]Modificar

mantener indipendentia

Zachować, zachowywać [=zatrzymać]Modificar

retener

ZachowawczyModificar

conservative

Zachowanie (się)Modificar

conducta, comportamento

Zachować się, zachowywać sięModificar

conducer se

Zachód (str. św)Modificar

occidente, west

Zachód [=słońca]Modificar

(le) ponder del sol

ZachodniModificar

occidental, westal

ZachodnioeuropejskiModificar

westeuropee

ZachrypnąćModificar

roncar (se)

ZachrypniętyModificar

rauc

ZachwalaćModificar

laudar

Zachwycać;Modificar

delectar,incantar,admirar

Zachwycać sięModificar

delectar se in

ZachwycającyModificar

delectante

ZachwytModificar

delecto, admiration

ZaciekłyModificar

acerbe,amar,rabide

Zaciemniać, zaciemnićModificar

obscurar

Zaciemniać, zaciemnić [=spowodować zaćmienie]Modificar

eclipsar

ZaciemnienieModificar

obscuritate

Zaciemnienie [=zaćmienie]Modificar

eclipse

ZacieniaćModificar

umbrar

ZacietrzewionyModificar

appassionate

Zacisk [= końcówka]Modificar

crampa

Zacisk [=klema]Modificar

vinculo, ligamine

Zaciskać; zacisnąćModificar

tender, stringer

ZaciszeModificar

intimitate, placia isolite

Zacisze [=miejsce]Modificar

placia

ZacisznyModificar

intime, isolite

ZacofanieModificar

recurso, retardo,regretion

ZacofanyModificar

regresate, in retardo

ZaczadzenieModificar

asphyxia

Zaczadzenie [=przez uduszenie]Modificar

asphyxia per strangulation

Zaczadzić; zaczadziećModificar

asphyxiar(per gas)

Zaczadzić sięModificar

asphyxiar se

ZaczarowaćModificar

incantar

ZaczarowanyModificar

incantate,

Zaczarowany [=flet]Modificar

magic flauta

Zaczarowany [=zamek]Modificar

magic castello

Zaczarowany [=świat]Modificar

mundo incantate

Zacząć; zaczynaćModificar

comenciar, inciper

Zacząć; zaczynać sięModificar

comenciar (su)

ZaczekaćModificar

attender

Zaczekać [=oczekiwać]Modificar

expectar

Zaczepiać, zaczepić (t.kogoś)Modificar

abbordar

Zaczerniać, zaczernićModificar

nigrar

ZaczerwienićModificar

ruber

ZaczerwienienieModificar

ruberaction

Zaczerwienić sięModificar

rubescer

Zaćma [med]Modificar

cataracta

ZaćmićModificar

eclipsar

ZaćmienieModificar

eclipse

Zaćmienie [=słońca]Modificar

eclipse del sol

Zad =tyłModificar

culo

Zad [=ptaków]Modificar

culo de aves

Zad [=konia]Modificar

cruppa

Zadać [=sobie trudu]Modificar

dar se le pena

ZadanieModificar

thema, labor, tasca

Zadanie [=domowe]Modificar

deberes

Zadanie [=cel]Modificar

objectivo

Zadni = tylnyModificar

posterior,

ZadatekModificar

pagamento anticipate

Zadatek [=przedpłata]Modificar

pre-pagamento

ZadatkowaćModificar

pagar anticipamente

Zadawalać, zadowolićModificar

contentar, satisfacer

ZadawalającyModificar

mirific

Zadłużyć sięModificar

indebitar

ZadłużenieModificar

indebitemento

ZadłużonyModificar

indebitate

Zadośćuczynić (się)Modificar

contentar (se de)

ZadowolonyModificar

contente

ZadrukowaćModificar

imprimer

ZaduszkiModificar

total dies de sanctos

ZadusznyModificar

festal die de morites

Zaduszny [=msza ~/a]Modificar

missa pro morite sanctos

ZadziwiaćModificar

stuperfacer, surrender

Zadziwić [=być zadziwionym]Modificar

stuper

ZadziwiającyModificar

stupende, stupefacende

Zadziwiający [cudowny]Modificar

mirific

ZadziobaćModificar

piccar al morte

Za dużo (zbyt)Modificar

nimis

ZadzwonićModificar

sonar

Zadzwonić [=dzwonem]Modificar

sonar per (con) campana

Zadzwonić [=zabrzęczeć]Modificar

strepitar, streper

Zadzwonić [=telefonem]Modificar

telephonar

ZadźwięczećModificar

sonar

Zadżumiać; zadżumiaćModificar

plagar (con pestilentia}

ZafałszowaćModificar

facer false, falsar

Zafałszować [=imitować]Modificar

imitar

Zagadać, zagadywaćModificar

accostar

ZagadkaModificar

enigma

ZagadnienieModificar

question

Zagadnienie [=problem]Modificar

problema

ZagajnikModificar

boscetto

ZagazowaćModificar

asphyxiar con gas

Zagazować sięModificar

asphyxiar se con gas

ZagęszczaćModificar

densar, condensar

Zagiąć, zaginaćModificar

curvar (se)

ZagiętyModificar

curve

ZagięcieModificar

curvamento, flexion

ZaginąćModificar

disaparer, perir, obir

ZaginionyModificar

disaparite, perite,obite

Zaginiony [=rzeczownik]Modificar

(le) disaparite, perdite

ZagładaModificar

extermination,destruction

Zagłada [=unicestwienie]Modificar

annihilation

Zagłada [=wykorzenianie]Modificar

extirpation

Zagłada [=świata / Armagedon]Modificar

extermination del mundo / armagedon*

Zagłębiać (się), zagłębić (się)Modificar

approfunder (se)

Zagłada [=brak jedzenia]Modificar

affamar (se)

Zagłada [=potrzeba jedzenia]Modificar

affamar (se) [al morte]

ZagmatwanyModificar

convolute

Zagon, grządkaModificar

cresta

Zagradzać/ zagrodzićModificar

barrar

ZagranicaModificar

extero

Za granicęModificar

al extero

Za granicąModificar

detra le extrero

ZagranicznyModificar

estranier

Zagrażać, zagrozićModificar

menaciar, impericular

ZagrażającyModificar

menaciante

Zagroda, obejścieModificar

casa de ferma; *grangia

ZagrodzenieModificar

barrage

ZagrodzonyModificar

barrate

ZagrożenieModificar

menacia

ZagrożonyModificar

menaciate

Zagwozdka, [=problem, kłopot, nieporozumienie]Modificar

imboglio [=problema, querela, miscomprension]

Zaimek (gr)Modificar

pronomine

Zaimek [=wskazujący]Modificar

demonstrativo, pronomine demostrative

Zaimek [=względny]Modificar

pronomine relative; relativo

Zając [zoo]Modificar

lepore

ZajęczyModificar

leporin

Zajęczy [=zajęcza warga]Modificar

labio leporin

Zajęty [= niewolny]Modificar

occupate

ZajmowaćModificar

occupar

Zajmować [=anektować]Modificar

annexar

Zajmować sięModificar

occupar se

ZajmującyModificar

interessante

Zajmujący [=okupujący]Modificar

occupante.annectate, annexate

ZakamarekModificar

recluse(solitari,isolite)placia

Zakamarek [=serca]Modificar

angulo de corde

Zakamarek [=zaułek]Modificar

parve strata,

ZakatowaćModificar

flagellar al morte

ZakazModificar

interdicto, prohibition, interdiction

Zakaz [=przeszkoda]Modificar

barriera, barra

Zakaz [=zatrzymanie]Modificar

interception, deception

Zakaz [=hamowanie]Modificar

halto, freno

Zakazać; zakazywaćModificar

interdicer, prohibir

Zakazać; zakazywać [=nie pozwalać]Modificar

non-permitter

Zakazać; zakazywać [=wstrzymywać rozrost]Modificar

stoppar le crescentia

Zakazać; zakazywać [=nakazywać]Modificar

impedir

Zakazić; zakażaćModificar

infectar

Zakazić; zakażać [przenosić chorobę]Modificar

contaminar

Zakazić; zakażać [=zatruć; skazić]Modificar

invenenar

Zakazić; zakażać [=znaczenie medyczne]Modificar

intoxicar

Zakazić; zakażać [=działać trucizną]Modificar

ager per veneno/ toxico

ZakaźnyModificar

venenose

ZakażenieModificar

invenenimento, intoxication

Zakażenie [=przeniesienie choroby]Modificar

contamionataion

Zakażenie [=krwi]Modificar

septicemia

ZakażonyModificar

invenenate, intoxicate

ZakąskaModificar

refection

Zakąska [=przystawka]Modificar

repasto legier

ZakąsićModificar

prender un repasto

ZakląćModificar

blasphemar, objurar

Zakląć [=życzyć najgorszego]Modificar

imprecar

Zakląć [=mówić źle]Modificar

dicer malmente

ZaklęcieModificar

judicial confiramtion (promissa, affirmation)

Zaklęcie [=zauroczenie]Modificar

incantamento

Zaklęcie [=wypędzane złych duchów = egzorcyzm]Modificar

exorcismo

Zaklęcie [=zachwyt]Modificar

incantamento

Zaklęcie [=zaczarowany]Modificar

incantate

ZaklinaćModificar

confirmar/ afirmar,promisar judicialmente

Zaklinać [=za pomocą magii]Modificar

con magic formula

Zaklinać [=usuwać złe duchy]Modificar

exorcisar

ZakładModificar

establimento

Zakład [=instytut]Modificar

instituto,

Zakład [=instytucja]Modificar

institution

Zakład [=leczniczy/ sanatorium]Modificar

sanatorio

Zakład [=naukowy]Modificar

educational (insrtuctive) fundation

Zakład [=krawiecki]Modificar

sartoreria

Zakład [=pracy]Modificar

laborerio, officina

Zakład [=kąpieliskowy]Modificar

station balneari

Zakładać, założyć (że)Modificar

presupponer, superponer

Zakładać (coś)Modificar

establir. instituer

Zakładać, że coś się wydarzyModificar

assumer

Zakładać knebel/ kaganiecModificar

mordaciar, bramar

Zakładać [=się o coś]Modificar

facer un sponsion pro, sponder

Zakładać [=instalować]Modificar

installar

Zakładka (fałda, plisa)Modificar

plica

Zakładka [=robić zakładki(plisy, fałdy)Modificar

plicar

ZakładnikModificar

hostige

ZakłopotanyModificar

confundite, confuse

ZakłócenieModificar

turbation

Zakochać (rozkochać)Modificar

inamorar

Zakochać się wModificar

inamorar se de

ZakochanyModificar

inamarate

ZakonModificar

ordine

Zakon [=konwent]]Modificar

convento

ZakonnikModificar

anachoreta

Zakonnik [=mnich]Modificar

monacho

Zakonne (życie)Modificar

(vita) anachoretic

ZakonnyModificar

conventual

ZakończyćModificar

terminar, finara, mitter a puncto

Zakończyć sięModificar

terminar se

ZakończenieModificar

termination

Zakotwiczyć (się)Modificar

ancorar (se)

Zakraplać, zakroplićModificar

pipettar

Zakręcać, zakręcićModificar

clauder, extinguer

Zakręcić [=korbą/ wałem korbowym]Modificar

manivellar

ZakrętModificar

torno, gero

Zakręt [=zagięcie]Modificar

curva

Zakręt [=łuk]Modificar

arco

Zakryć, zakrywaćModificar

coperir

ZakrytyModificar

coperite, coperte

ZakrystiaModificar

sacristia

Zakrystian, kościelnyModificar

sacaristano

ZakrzywiaćModificar

curvar, facer curve

Zakrzywiać sięModificar

curvar

ZakrzywionyModificar

curvate

Zakrztusić sięModificar

suffocar

ZakupModificar

compra

Zakwasić, zakwaszaćModificar

acidificar, acidular

Zakwasić się, zakwaszać sięModificar

se acidificar

ZakwaszaczModificar

le acidificante. acetificator

ZakwaszającyModificar

acidificante

ZakwaszalnyModificar

acidificabile

Zalać, zalewaćModificar

inundar

ZalanieModificar

inundation, allvion

ZalanyModificar

inundate

Zalążek (zarodek, kiełek)Modificar

germine

Zalecać [=coś]Modificar

recomendar

Zalecać [=się do]Modificar

cortesar

ZalesićModificar

forestisar, forestar

ZalesionyModificar

forestisate, forestate

Zależeć (od)Modificar

depender (de)

Zależnie od okolicznościModificar

secundo le circumstantias

ZależnośćModificar

dependentia

ZależnyModificar

dependente

Zalęgać sięModificar

prolificar (verminas)

Zaludniać, zaludnićModificar

popular

ZaludnienieModificar

population

ZaludnionyModificar

populate

Załadować na statekModificar

embarcar,imbarcar

Załadunek na statekModificar

embarcamento, imbarcamento

Załamanie (się)Modificar

collapso

Załamywanie [=(się_ fali, światła]Modificar

refraction

Załamywać [=zapadać)Modificar

collaber

Załamywać (fale, światło]Modificar

refranger, refractar

ZałącznikModificar

supplemento

Załoga (różne znacz)Modificar

truppa

ZałożenieModificar

assumption, premissa, presuppositon

Założyć, zakładać (log)Modificar

assumer

ZamachModificar

attentato

Zamach [=robić zamach]Modificar

facer attentato; attentar

Zamach [=zasadzka]Modificar

imboscada

Zamach [=robić zasadzkę]Modificar

facer imboscada; imboscar

Zamach [=bombowy]Modificar

bombamento

ZamachowiecModificar

attentator; bombator

Zamachowiec –samobójca]Modificar

attentator-/bombator suicidial

Zamawiać; zamówićModificar

commandar, ordinar

Zamawiać; zamówić [=książki itp.]Modificar

mandar (libros)

ZamawiającyModificar

commandante

Zamek [=budowla]Modificar

castello

Zamek [=do drzwi]Modificar

serratura

Zamek [=błyskawiczny]Modificar

serratura fulmine

Zamek [=warowny z placem]Modificar

burgo

ZamianaModificar

conversion, cambio

ZamiastModificar

in loco de, in vice de

ZamienićModificar

cambiar, convertir

Zamienić [=życie w piekło[Modificar

convertir le vita in un inferno

Zamienny, zmiennyModificar

variante, viariabile

ZamętModificar

tumulto

ZamężnaModificar

maritate

Zamieć śnieżna, zadymkaModificar

blizzard, tempesta de nive

Zamieniać, zamienićModificar

cambiar

ZamienialnyModificar

convertibile, cambiasbile

Zamienialny [=akcja zamienna]Modificar

action convertabile

ZamieszaćModificar

confunder

ZamieszanieModificar

confusion

ZamieszkiwaćModificar

demorar,habitar

ZamieszkałyModificar

demorate, habitate,populate

ZaminowaćModificar

minar

ZaminowanyModificar

minate

Zamierzać (mieć na myśli)Modificar

intender

ZamierzonyModificar

intendite,intentional

Zamknąć, zamykaćModificar

clauder(se), serrar (per clave)

Zamknąć, zamykać [=na klucz]Modificar

clauder le clave

ZamkniętyModificar

claude, claudite

ZamierzenieModificar

intention

Zamocować (umocować)Modificar

fixar

ZamocowanieModificar

amarrage

ZamówienieModificar

mandato, ordine

Zamrażarka (lodówka)Modificar

refrigerator

Zamrażać, zamrozićModificar

congelar, refrigerar, gelar

ZamrożenieModificar

congelation

ZamrożonyModificar

gelate

Zamsz [=giemza]Modificar

camoce

ZamysłModificar

intention

Zamysł [=projekt. plan]Modificar

projecto, designo

Zamysł [=cel]Modificar

scopo

Zanadto (zbyt)Modificar

nimis

Zaniechać (anulować)Modificar

cancellar, annullar, omitter,

Zaniechać [=porzucić]Modificar

abandonar

ZaniechanieModificar

omission

Zanieczyszczać, zanieczyścićModificar

polluer

ZanieczyszczenieModificar

polllution

ZanieczyszczonyModificar

polluite, pollute

Zaniedbać, zaniedbywaćModificar

negliger

ZaniedbanieModificar

negligentia

ZaniedbanyModificar

neglectite

ZaniepokoićModificar

soner le alarma

Zaniepokoić sięModificar

timer, comencar timer

ZanikModificar

decadentia, declino,

ZanikaćModificar

decader,disparer

Zanikanie [=uwiąd (med.)]Modificar

atrophìa

Zanikający [=atroficzny]Modificar

atrophic,atrophe

ZanocowaćModificar

noctar, passar le nocte

Zanokcica [=choroba paznokci (med.)]]Modificar

panaritio

Zanokcica (bot) [=rodzaj paproci]Modificar

asplenio

Zanudzać (kogoś)Modificar

vexar

Zanudzać sięModificar

enoyar

Zanurzać, zanurzyćModificar

immerger, submerger

ZanurzenieModificar

immersion, submersion

ZaoferowaćModificar

offerer

Zaoferować [=częstować]Modificar

regalar se

Zaoferować [=mieszkanie]Modificar

offerer casa

ZaokrąglaćModificar

arrotundar

Zaokrąglać [=sumę]Modificar

facer summa equal

Zaopatrywać, zaopatrzyćModificar

fornir, suppler,livrar

Zaopatrywać, zaopatrzyć [=dostarczać,Modificar

proviger,livrar

ZaopatrzenieModificar

fornimento

Zaopatrzony wModificar

munite de, fornite de

Za opłatąModificar

contra pagamento

Zaostrzyć, zaostrzaćModificar

aggravar, acuminar

Zaostrzyć, zaostrzać [=karę]Modificar

aggravar le pena

ZaostrzonyModificar

acuminate, aggravate

ZapachModificar

odor

Zapadać (=załamywać)Modificar

collaber

Zapadnięcie, zapadanieModificar

collapso

ZapakowaćModificar

rotundar, arrotndar

Zapalać, zapalićModificar

brunir,inflammar, accender

Zapalać, zapalić [=napalić w piecu]Modificar

accender le estufa

Zapalać, zapalić [=odkładać ogień]Modificar

mitter foco

Zapalać, zapalić [=ogień]Modificar

facer foco

Zapalać, zapalić [=zapałkę]Modificar

accender flammifero

Zapalać, zapalić [=światło]Modificar

accender luce, lumine; exclarar

Zapalać, zapalić [=samochodowe]Modificar

accender pharos

Zapalać sięModificar

divenar ardose, divenar enthusiastic

Zapalać się [=wybuchowy]Modificar

irascer,devenir irate

ZapalarkaModificar

accenditor

Zapalarka [=do gazu]Modificar

accenditor de gas, accendegas

Zapalarka [= do cygar]Modificar

accendecigarro

Zapalenie [pat]Modificar

inflammation

Zapalenie [=zatok] [med.]Modificar

sinusitis

Zapalenie [=błony śluzowej – śluzówki ustnej [med.]Modificar

stomatiitis

Zapalenie [=gruczołu (med.)Modificar

adenito

Zapalenie [=jajników] (med.)Modificar

ovaritis

Zapalenie [=jelit] (med.)Modificar

enterotitis

Zapalenie [=naczyń krwionośnych] (med.)Modificar

angioma

Zapalenie [=opon mózgowych][med]Modificar

meningitis

Zapalenie [=oskrzeli]Modificar

bronchitis

Zapalenie [=płuc]Modificar

pneumonìa, pneumonitis

Zapalenie [=żył]Modificar

phlebitis

Zapalenie [=rdzenia kręgowego]Modificar

myelititis, medulitis

Zapalenie [=nerek (med.)]Modificar

nephritis

Zapalenie [=sutka/ piersi [med.]Modificar

mammitis, mastitis, mastoiditis

Zapalenie [=trzustki] (med.)Modificar

pancereatitis

Zapalenie [=spojówki (oka) [med.]Modificar

conjunctivitis

Zapalenie [=okrężnicy = nieżyt kiszek] (med.)Modificar

colitis

Zapalenie [=węzłów chłonnych]Modificar

adenitis

ZapalniczkaModificar

accenditor

Zapalniczka [=do cygarów]Modificar

accendecigarro

ZapalnikModificar

micca

ZapalnośćModificar

accendibilitate

ZapalnyModificar

accensibile

Zapalny [=choroba]Modificar

inflammatori

ZapalonyModificar

accendite

ZapałModificar

ardor, zelo

Zapał [=entuzjazm]Modificar

enthusiasmo

Zapał [=inspiracja]Modificar

inspiration

ZapałkaModificar

flammifero

Zapałka [=pudełko zapałek]Modificar

cassa de flammiferos

Zaparcie [med.]Modificar

constipation, constipo

Zaparcie się (cz./ kog)Modificar

abnegation, abjuration

ZapartyModificar

constipate; abjurate

Zaparzać; zaparzyćModificar

infunder

Zaparzać; zaparzyć [=herbatę]Modificar

infunder (the)

Zaparzać; zaparzyć [=ziółka]Modificar

decocer

Zaparzać; zaparzyć [=napar]Modificar

preparar tisana

ZapasModificar

reservation, stock

Zapasowy [=części]Modificar

disponibile, pecia de *recambio

ZapaśćModificar

collapso

ZapaśnictwoModificar

combatto

Zapewnić, zapewniaćModificar

assecurar,asserer

Zapiąć, zapinać na guzikiModificar

buttonar

ZapiekankaModificar

casserola

Zapierać, zaprzećModificar

constipar

Zapierać, zaprzeć [=się poglądów, wiary, itp.]Modificar

abjurar

Zaparcie się [=poglądów itp.]Modificar

abjuration

Zapisać, zapisywać [=w spadku]Modificar

legar

Zapisobiorca [=ten, który otrzyma spadek]Modificar

legatario

Zaplatać, zapleść (włosy, słomę itp.)Modificar

tressar

Zaplecze (wnętrze lądu)Modificar

hinterland

Zaplecze [=maszynowe]Modificar

casa de machinas

ZapluskwionyModificar

cimicose

ZapłacićModificar

pagar

Zapłacić [=rekompensować]Modificar

compensar

Zapładniać, zapłodnićModificar

impregnar

Zapładniać, zapłodnić [=kobietę/ zwierzę]Modificar

fecundar le femina (bestia)

ZapłataModificar

pagamento, paga

Zapłata [=rekompensata]Modificar

compensation

ZapłonModificar

accenditor

[=automatyczny]Modificar

accenditor automatic

ZapłonowyModificar

accenditori

Zapłonowy [=świeca ~a (mot)]Modificar

candella accenditori

ZapobieganieModificar

obviation (a),prevention

Za pokwitowaniemModificar

contra quitantia

Zapominać, zapomniećModificar

oblidar

ZapomnianyModificar

oblidabile, oblidate

ZapomnienieModificar

oblido, oblivion

Za pomocąModificar

perque

ZapomogaModificar

subvention

Zapomoga [=subwencja]Modificar

subvention

Zapomoga [=stypendium]Modificar

stipendio

ZaporaModificar

barrage, barriera

Zapora [=barykada]Modificar

barricada

Zapora [=tama, grobla]Modificar

diga, dica

Zapoznać się, zapoznawać się (z)Modificar

prender cognoscentia de, facer cognoscer (le cognoscentia) de

ZapożyczaćModificar

imprestar

Zapracować (na)Modificar

ganiar (....)

Zapracować się na śmierćModificar

occider se con le labor

Zapraszać; zaprosićModificar

invitar

ZaproszenieModificar

invitation

ZaproszonyModificar

invitate

Zaproszony [=gość]Modificar

invitato

Zaprawa (do potraw)Modificar

ingrediente

Zaprawa [=murarska]Modificar

mortero

ZaprenumerowaćModificar

abonar

ZaprezentowaćModificar

presentar, demonstrar

Zaprezentować [= ~się]Modificar

presentar se, monstrar se

ZaprotokołowaćModificar

protocollar, protocolar

Zaprzeczać (zadać kłam)Modificar

dismentiar, negar

Zaprzęg [=konia]Modificar

harnese

Zaprzęgać [=konia]Modificar

harnesar

Zaprzęgać [kogoś do pracy]Modificar

assignar a labor

Zaprzyjaźnić [z kimś]Modificar

facer amicitate con

Zaprzyjaźnić się zModificar

devenir amico a, esser familiar con

Zapylać, zapylić [bot]Modificar

pollinisar,coperir per pollines

Zapytać się, stawiać pytaniaModificar

questionar, inquirer, interrogar

Zarabiać [=pieniądze]Modificar

ganiar le pecunia,; salariar

Zarabiać [=na szacunek]Modificar

meritar, merer

Zarabiać [=ciasto]Modificar

facer pasta

Zarabiać [=rozcieńczać wodą]Modificar

dilluer

Zarabiać [=na życie]Modificar

ganiar le vita

ZaradczyModificar

curative, astute

ZaradzićModificar

portar remedio

ZarastaćModificar

coperir per plantas

ZarazModificar

mox

ZarazaModificar

peste, pestilentia

Zaraza [=dżuma]Modificar

peste, pestilentia

Zaraza [=bieda, nieszczęście]Modificar

calamitate

Zaraza [=epidemia u ludzi]Modificar

epidemia

Zaraza [=epidemia u zwierząt]Modificar

epizootia

Zarazek [(bakcyl) med.]Modificar

bacillo

Zarazek [(bakcyl [=cholery]Modificar

bacillo de virgula

ZaraźliwyModificar

contagiose

Zarażać; zarazićModificar

contagiar,infectar, contaminar

Zarażać; zarazić [=zadżumiać]Modificar

infectar per peste,; pestisar

Zarażać [=rozszerzyć zarazę/ epidemię]Modificar

difuzar epizootia, difuzar epidemia

ZarażenieModificar

infection

Zarażenie [=bakteryjne]Modificar

infection bacterial / de bacterios

ZarażonyModificar

infectate

ZarejestrowaćModificar

registrar

ZarekomendowaćModificar

recommedndar

ZarekwirowaćModificar

requirer,facer requisition

ZarobekModificar

salario

Zarodek [=kiełek] (bio)Modificar

feto, germine

Zarodek [=embrion]Modificar

embryon

Zarodek [zoo]Modificar

ovo, germine

Zarodek [=kiełkować [=rodzić się w zarodku]Modificar

germinar

ZarozumiałyModificar

vangloriose, presumptuose

Zarozumiały [=być]Modificar

vangloriar

ZaroślaModificar

boscage

Zaręczać; zaręczyćModificar

affirmar, attestar

Zaręczać; zaręczyć [=za kogoś]Modificar

garantir

Zaręczać; zaręczyć [=dać kaucję]Modificar

dar caution

Zaręczać; zaręczyć [=odpowiadać za]Modificar

respnder pro

Zaręczać; zaręczyć [=zapewniać]Modificar

certificar, garantir

Zaręczać; zaręczyć [=asekurować]Modificar

assecurar

Zaręczać; zaręczyć [=zaręczać się]Modificar

fidantiar se a

ZarękawekModificar

manichetto

Zarybek (narybek)Modificar

nove generation de pisces., covata de pisces

ZarybiaćModificar

covar per yuna pisces

ZaryglowaćModificar

clauder con pessulo

Zarys [=szkic]Modificar

schizzo,

Zarys [=rysunek]Modificar

designo

Zarys [=kontur[Modificar

contorno

ZarysowaćModificar

contornar

Zarysować [=szkicować]Modificar

schizzar, desegnar

ZarządModificar

gerente

ZarządzaćModificar

gerar,administrar

Zarządzać [eksploatować]Modificar

exploitar

ZarządzanieModificar

management A.

ZarzewieModificar

torcha,ardor,micca

Zarzewie [=niezgody]Modificar

placia de discordo

Zarzewie [=wojny]Modificar

discordo milital

ZarzutModificar

reproche

Zarzut [=reprymenda]Modificar

reprimenda

Zarzyczka [=niezapominajka) [bot]Modificar

auricula

Zarzynać; zarżnąćModificar

abatter; tranchar,macellar

Zarżnięcie (zwierzęcia)Modificar

abattimento

Zarżnięcie [=poderżnąć gardło]Modificar

seccar gorga

ZasadaModificar

principio

Zasada [= aksjomat]Modificar

axioma, axiomat

Zasada [=dogmat]Modificar

dogma, dogmat

Zasada [chem]Modificar

base

ZasadnośćModificar

opulentia

ZasadnyModificar

opulente

ZasadniczyModificar

principal

Zasadowość (chem)Modificar

basicitate

ZasadowyModificar

basic

Zasadzić sięModificar

imbuscar, facer imbuscada

ZasadzkaModificar

imbuscada

Zasadzka [=robić zasadzkę]Modificar

facer imboscada; imboscar

Zasadzka [=zamach]Modificar

attentato

Zasadzka [=robić zamach]Modificar

facer attento; attentar

Zasadzka [=policyjna/ nalot policyjny]Modificar

razzia de policia

Zasądzać; zasądzićModificar

condamnar

Zaschnąć; zasychaćModificar

devenir sic

Zasiać, zasiewaćModificar

seminar

ZasiłekModificar

subvention

Zasiłek [=stypendium]Modificar

stipendio

Zasiłek [=promocja]Modificar

promotion

Zaskakiwać, zaskoczyćModificar

stupefacer, suprender, surprisar

Zaskakiwać, zaskoczyć [=złodzieja/ włamywacza]Modificar

surprender un fur/ rabotor

Zaskakujący, zadziwiającyModificar

stupefacante, stupende,

ZaskoczenieModificar

surprisa

ZaskoczonyModificar

stupefacite, suprendite

ZaskórniakModificar

pecunia/moneta celite

Zaskrzep [med.]Modificar

thrombosis

ZasilaćModificar

infunder,sustener, appoiar

ZasilanyModificar

infundite, sustenite, appoiate

ZasłonaModificar

velo, cortina

Zasłona [=markiza okienna]Modificar

cortina de fenestra

Zasłona [=prysznicowa]Modificar

cortina a ducha (sh)

ZasługaModificar

merito

Zasłużyć, zasługiwaćModificar

meritar, merer

ZasłużonyModificar

meritose

ZasłynąćModificar

devenir famose

Zasmucać; zasmucićModificar

affliger, facer triste, attristar

Zasmucać sięModificar

affliger se.,

ZasóbModificar

provision, resources

Zasób [=słów]Modificar

vocabulario

Zasób [=zasoby]Modificar

disponsibilitate

Zasób [=zapas magazynowy]Modificar

stock

Zasoby (pieniądze/ środki)Modificar

resources

ZasobnyModificar

abundante

Zasobny [=w pieniądze/ bogaty]Modificar

pecuniose, abundante in pecunia

Zaspa [=piasku; wydma]Modificar

duna

Zaspa [=śniegu]Modificar

cumula de nive

Zaspokajać; zaspokoićModificar

calmar

Zaspokajać; zaspokoić [=pragnienie, głód]Modificar

satiar, satisfacar

ZastawModificar

pignore

Zastawiać, zastawić pułapkęModificar

poner un trappa

Zastawka (t.med.)Modificar

valvula

ZastępModificar

truppa,brigada

ZastępcaModificar

(le)reimplaciante, vicario

Zastępca [=wice-]Modificar

vice

ZastępczyModificar

vicari

Zastępować [=spełniać czyjąś funkcję]Modificar

supplantar,supler, reimplaciar,subsider

Zastępować [=jednego drugim]Modificar

substituer, supplantar

ZastępującyModificar

reimplaciante

Zastosować = zastosowywaćModificar

applicar, usar

Zastosować = zastosowywać [=dać się ~]Modificar

applicar, utilisar; applicabile

ZastójModificar

stagnation

Zastraszać; zastraszyćModificar

intimidar

Zastraszać; zastraszyć [=terroryzować]Modificar

terrorisar

Zastraszać sięModificar

haber pavor

ZastraszającyModificar

pavorante

Zastrzał [bud]Modificar

supporto, trabe

Zastrzał [=medyczny / zanokcica]Modificar

panaritio

Zastrzał [=u konia]Modificar

panaritio de cavallo

Zastrzec; zastrzegaćModificar

reservar

Zastrzec; zastrzegać [=coś w kontrakcie]Modificar

stipular (in contracto)

ZastrzeżenieModificar

objection, reservation

Zastrzelić (ze strzelby)Modificar

fusilar (a morte)

Zastrzelić sięModificar

fusilar se

ZastrzelonyModificar

fusilate

ZastrzykModificar

injection

Zastrzyk [=robić zastrzyk]Modificar

injectar

Zastrzyk [=strzykawka]Modificar

syringe

Zastygać; zastygnąćModificar

coagular

Zasuwa; zasuwkaModificar

pessulo

Zasuwa; zasuwka [=zamek do drzwi]Modificar

serratura

Zasuwa; zasuwka [kłódka]Modificar

seratura pendante

Zasypiać (samemu)Modificar

se addormir

Zasypiać [=usypiać kogoś]Modificar

addormir

Zaszczepiać, zaszczepiaćModificar

vaccinar

Zaszczepiać, zaszczepiać [=szczepionkę]Modificar

vaccinar per sero

Zaszczepiać, zaszczepiać [=drzewa]Modificar

inocular

Zaszczepiać, zaszczepiać [=rośliny]Modificar

insertar

Zaszczycać; zaszczycićModificar

honorar,favorir

Zaświadczać, zaświadczyćModificar

testar, testificar

Zataić, zatajaćModificar

teger, abstruder

Zatapiać, zatopićModificar

submewrger, inundar

Zatapiać [=zalewać, pogrążać w wodzie]Modificar

immerger

ZatemModificar

igitur, assi, dunque

Zatoka [=woda]Modificar

baia,baya,golfo

Zatoka [med.]Modificar

sinus

Zatoka [=nosa]Modificar

sinus del naso

Zatoka [=zapalenie zatok (med.)]Modificar

sinusitis

Zatoka [=ostryg]Modificar

ostreiera

Zatopić, zatonąćModificar

necar

ZatopionyModificar

submergite

ZatorModificar

esclusa

ZatratowaćModificar

calcar, fular per pedes

Zatruć;Modificar

invenenar, intoxixar

Zatruć; [=działać trucizną]Modificar

ager per veneno

Zatruć; [=w medycynie]Modificar

intoxicar

Zatruć; [=zagazować]Modificar

sufocar con (per) gaso, devenir asphyxiate con gas

Zatruć; [=zagazować się]Modificar

asphyxiar con (per) gaso

Zatrucie pokarmoweModificar

botulismo

ZatruwanieModificar

invenanamento, intoxicamento

Zatrudnić, zatrudniaćModificar

emplear

ZatrudnienieModificar

empleo

Zatrudniony (adj)Modificar

empleate

Zatrudniony (sub)Modificar

empleato

Zatrudniający (adj)Modificar

empleante, empleator

Zatrudniający [= subj/]Modificar

(le) empleante,

Zatrważać, zatrwożyćModificar

intimidar

ZatrważającyModificar

horribile

ZatrwożonyModificar

intimidate

ZatrzaskModificar

pessulo

Zatrzymać, zatrzymywać (stopować)Modificar

stoppar, tamponar

Zatrzymać, zatrzymywać sięModificar

facer halto

Zatrzymać się, zatrzymywać się [=powstrzymać, powstrzymywać]Modificar

detener, retener

Zatrzymać, zatrzymywać się [=stacjonować]Modificar

stationar

Zatrzymanie (się)Modificar

halto

Zatrzymanie [=stacjonowanie]Modificar

stationamento

ZatuszowaćModificar

celar, mascar

Zatwardzenie (pat)Modificar

constipation, constipo

ZatyczkaModificar

tampon,stop,

Zatyczka [=kołek/ spinka do bielizny]Modificar

cavilia

ZatykaćModificar

incavilliar

ZatytułowaćModificar

titulisar

ZatytułowanyModificar

titulisate

Zaufać (zawierzyć)Modificar

fider a

Zaufanie (zawierzenie)Modificar

fiducia

ZausznikModificar

(le) calumiante, calumniero

Zausznik [=kamaryl]Modificar

camaril

ZauroczyćModificar

incantar

ZauroczenieModificar

incantamento

Zauważać (=wtrącać)Modificar

interloquer

Zauważać [=śledzić]Modificar

traciar

ZawadaModificar

obstaculo

Zawadzać (komuś)Modificar

impedar

Zawał [=serca]Modificar

infarcto cordiàl, colpo de corde

Zawał [=atak serca]Modificar

attacco cordiàl

Zawał [=upadek]Modificar

collapso, cadita

Zawarcie, zawieranieModificar

concludo, contracto

Zawarcie małżeństwaModificar

contracto de maraiatage

Zawartość (treść)Modificar

contento

ZawdzięczaćModificar

deber

Zawężać, zwężaćModificar

contraher

Zawias,Modificar

cardine

Zawierać (w sobie)Modificar

continer,comporar, includer

Zawierać [=umowy, pakty]Modificar

concluder

Zawierać [=kontrakt]Modificar

concluder un contracto

Zawierać [=umowęModificar

concluder un accrdo

Zawierać [=pokój]Modificar

concluder un pace

Zawierać [=małżeństwo]Modificar

contractar un maritage

Zawierać, zawrzeć (znajomość (z))Modificar

facer cognoscenitia de

Zawierać [=obejmować]Modificar

inglobar

Zawieranie (w sobie)Modificar

inclusion

ZawartyModificar

concludite

Zawierucha [=śnieżna]Modificar

tempesta de nive

Zawierucha [=wojenna]Modificar

sedition militar, tumulto militar

Zawierzać, zawierzyćModificar

fider a

Zawierzenie (zaufanie)Modificar

fiducia

Zawieść, zawodzić (kogoś/ nadzieję)Modificar

disappunctar

Zawiedzenie (rozczarowanie)Modificar

disappunctamento

Zawiesić, zawieszaćModificar

suspender

Zawieszenie [techn]Modificar

suspension

Zawieszenie broniModificar

armistitio, accordo de tregua

Zawinąć (zawijać) rękawyModificar

inrolar le manicas

ZawikłaćModificar

convolver,intricar

Zawikłać sięModificar

convolver se, intricar se

ZawikłanyModificar

intricate

ZawiłośćModificar

convolution

ZawiłyModificar

convolute, intricate

Zawiły [=niejasny, ukryty]Modificar

abstruse

Zawiły [=ukryty/ problem]Modificar

lel problema abstruse

Zawiłość (skrytość)Modificar

abstrusitate

ZawistnyModificar

cupide

ZawiśćModificar

jalusia

Zawody [=sportowe]Modificar

concurso-lucta,concurso-battalia

ZawołaćModificar

appellar, advocar

Zawód [=profesjaModificar

profession

Zawód [=fach]Modificar

specialisation

Zawód [= [=niepowodzenie]Modificar

insuccesso, fallimeneto, fiasco, inforotuna

Zawód [= [=wykonywać zawód]Modificar

facer/ exercar profession

ZawójModificar

turban

Zawój [=turban]Modificar

turban

ZawórModificar

valvula

Zawór [=klapa]Modificar

valva

ZawrótModificar

virarage, girarage, torno

Zawrót [=głowy]Modificar

vertigine

Zawrót [=mieć zawrót głowy]Modificar

haber vertigine

Zawrót [=kręci mi się w głowie]Modificar

io es vertigiose

ZawstydzaćModificar

facer vergonia, avergoniar

Zawstydzić sięModificar

avergoniar se

ZawszeModificar

semper, sempre

Zawsze [=zielony]Modificar

semperverde, sempreverde

ZawziętyModificar

pertivace

ZawyćModificar

ullular

ZazdrośćModificar

invidia, jalusessa

Zazdrosny [= o coś]Modificar

invidiose, invidie

Zazdrosny [=o kogoś]Modificar

jelose

ZazdrośnieModificar

invidiosemente, jelosemente

ZazdrościćModificar

invidiar

Zazdrościć [=komuś czegoś]Modificar

invidiar

Zazdrościć [=komuś kogoś]Modificar

esser jelose

Zazębiać (się)Modificar

dentisar (se)

Zazębiać sięModificar

dentisar se

ZaznajomićModificar

familisar

Zaznajomić [=się z]Modificar

familisar se con

Zazieleniać; zazielenićModificar

facer verde, covrar per verdura

Zazielenić sięModificar

devenir verde

Zaziębić, zaziębićModificar

frigorificar

Zaziębić sięModificar

prender frigido

Zaznaczać, zaznaczyćModificar

marcar

ZaznaczonyModificar

marcate

Zażalenie (skarga)Modificar

gravamine

ZażenowanyModificar

confuse, genate

ZażyłyModificar

familiar

Zażyły [=intymny]Modificar

intime

Zażyły [=poufny; poufały]Modificar

confidential

ZąbModificar

dente

Ząb [=trzonowy]Modificar

dente molar; (le) molar

Ząb [=przedni ząb =siekacz]Modificar

dente incisive; incisivo

Ząb [=mądrościModificar

dente de sagessa

Ząb [=mleczny]Modificar

dente lactee, alacto-dente

[=ząb boczny ~ kieł]Modificar

dente canin

[=ząb boczny ~ kieł]Modificar

dente canin

[=widelca, grabi]Modificar

dente de furca (furchetta)

[=uzębienie]Modificar

dentation

[=sztuczne uzębienie]Modificar

dentatura

ZąbkowaćModificar

dentar

Zbaczać; zboczyćModificar

disviar, deviacar

Zbaczać; zboczyć [=z kursu ~ dryfowaćModificar

flottar al deriva, derivar

ZbadaćModificar

cercar, recercar,explorar

Zbadać [=zweryfikować]Modificar

verificar

Zbadać [=skontrolować]Modificar

controlar

Zbadać [=egzaminować]Modificar

examinar

ZbadanyModificar

explorate

ZbankrutowaćModificar

facer bancrupta

Zbawiać; zbawićModificar

salvar

Zbawiać; zbawić [= odkupić grzechy]Modificar

redimer

Zbawiać; zbawić [=uwalniać]Modificar

liberar de

ZbawienieModificar

salvation

Zbawienie [=odkupienie grzechów]Modificar

redemption

ZbawicielModificar

salvator

Zbawiciel [=odkupiciel]Modificar

redemptor

Zbestwić sięModificar

devenir bestia

ZbeszcześcićModificar

facer sacrilege

ZbeszczeszczenieModificar

sacrilegio, sacrilego

Zbić (kogoś)Modificar

batter, fragellar

ZbiegModificar

fugativo,escappator

Zbieg [=dezerter]Modificar

desertor

Zbieg [=okoliczności]Modificar

coincidentia

Zbiegać; zbiecModificar

fugir, escappar

Zbiegać; zbiec [=schronić się]Modificar

celar se

Zbiegać; zbiec [=dezerterować]Modificar

desertar

Zbiegać sięModificar

coincider, converger

Zbiegać się [=rzeki]Modificar

confluer

Zbiegać się [=łączyć się]Modificar

conjugir

Zbiegać się [=linie]Modificar

converger

Zbiegać się [=krzyżować się (drogi)]Modificar

cruciar

Zbiegający sięModificar

confluente

ZbiegowiskoModificar

tumulto,

ZbieżnośćModificar

convergentia, coincidentia

ZbieżnyModificar

convergente, coincidente

ZbieraćModificar

colliger

Zbierać [=zboże]Modificar

recoltar (cereal)

Zbierać [=winorośle]Modificar

vindemiar

Zbierać [=pieniądze kwestować]Modificar

questar

[Zbierać =okazy botaniczne dla celów naukowych]Modificar

colliger plantas botanical pro scientific scopos

Zbieracz winorośli]Modificar

vindemiator

Zbijać (z tropu, oskarżenia itd.)Modificar

refutar

ZbilansowaćModificar

balanciar, equilibrar

ZbiorowyModificar

collective

ZbiornikModificar

tank A.,reservoir F.

Zbiornik [naczynie, pojemnik]Modificar

receptakulo

ZbiórModificar

conjuncto, collectura

Zbiór [=mat]Modificar

ensemble, (l) insimul

Zbiór [=plik komputerowy]Modificar

fila,pila

Zbiór [=wina (winobranie)Modificar

vindemia

Zbiory (rolnicze)Modificar

recolta

ZbirModificar

bandito,strangulator, bruto

„Zbitka” literModificar

diagrapho

Zblaknąć; zblednąćModificar

pallidir, devir pallide

Z bliskaModificar

al proxime

Zbliżać; zbliżyćModificar

approximar

Zbliżać się; zbliżyć sięModificar

aproximar se

Zbliżać się; zbliżyć się [= do końca]Modificar

vader al fin

ZbliżonyModificar

approximte

ZboczeModificar

costa

ZboczenieModificar

deviation, digression, perversion

Zboczenie [=drogi]Modificar

deriva

ZbożeModificar

(le) cereal

Zboże [=pszenica]Modificar

frumento

Zboże [=żyto]Modificar

secale

Zboże [=owies]Modificar

avena

Zboże [=jęczmień]Modificar

hordeo

Zboże [=ryż]Modificar

riso

ZbożowyModificar

cereàl

ZbójModificar

brigante,scelerato, bruto

Zbój [=rabuś]Modificar

robator

Zbój [=bandzior]Modificar

bandito

ZbójeckiModificar

brigantesc

Zbójecki [=jaskinia ~/a]Modificar

cava / cavo de brigantes

Zbójecki [=wyprawa ~/a]Modificar

expediton brigantesc

ZbójnictwoModificar

brigantage

ZbórModificar

  • meeting

Zbór [=zgromadzenie]Modificar

assemblea

Zbór [=synod]Modificar

synodo,concilio

Zbór [=protestancki]Modificar

ecclesia protestante / evangelic

ZbrataćModificar

fraternisar

Zbratać sięModificar

fraternisar se

ZbrodniaModificar

crimine

Zbrodnia [=w afekcie / z namiętności]Modificar

crimine passional

Zbrodnia [=główna]Modificar

crimine capital

Zbrodnia [=popełniać~/ ę]Modificar

criminar

Zbrodnia [=zbrodniczy czyn]Modificar

delicto

ZbrodniarzModificar

(le) criminal

ZbrodniczyModificar

criminal

ZbroićModificar

armar

Zbroić [=wyposażać]Modificar

equippar

ZbrojaModificar

armatura, vestimento de homine de arma

Zbroja [=siła zbrojna]Modificar

fortias armate

Zbroja [=przymus zbrojny]Modificar

compulsion armmate

ZbudzićModificar

eveliar

Zbudzić sięModificar

eveliar se

ZbuntowaćModificar

revoltar, sublevar

Zbuntować sięModificar

sublevar se

ZburzyćModificar

ruinar

Zburzyć [=dewastować]Modificar

devastar

Zburzyć [=demolować]Modificar

demolir

ZbutwiałyModificar

putride, corrupte

Zbutwiały [=ząb]Modificar

dente cariate

Zbycie (czegoś) / cesjaModificar

cession

Zbycie (czegoś) / cesja [=akt]Modificar

acto de cession

Zbyć, zbywaćModificar

cessar

Zbyć, zbywać [=sprzedać]Modificar

vender

ZbytModificar

nimis

Zbyt [=wiele / dużo]Modificar

nimie, nimis de

Zbyt [=towarów]Modificar

venda de merce (mercantias)

Zbyt [rynek zbytu]Modificar

mercato, vendita

Zbyt [=znaleźć rynek zbytu]Modificar

trovar mercato a vender

ZbytecznyModificar

superflue, excessive

ZbytecznyModificar

excessive

ZbytekModificar

pompa, redundencia

Zbytek [=luksus]Modificar

luxo,sumptuositate

ZbytkownyModificar

luxose, pompose

ZbywaćModificar

superfluer,vender

ZbywalnyModificar

cessibile, vendibile

ZbzikowaćModificar

devenir folle

Z dala; z dalekaModificar

de longe,de un distanatia

Zdalne sterowanie (TV)Modificar

controlo a/ de distantia

Zdalnie kierowaćModificar

remover; controlar a/ de distancia

Zdalny (zdalnie kierowany)Modificar

remote

ZdanieModificar

phrase

Zdanie [=opinia]Modificar

opinion

Zdanie [=koncept]Modificar

concepto

Zdanie [=matem. i logiczne]Modificar

proposition

Zdanie [= gramatyczne]Modificar

phrase, proposition

Zdarzać się; zdarzyć sięModificar

evenir, occurrer, eventar

ZdarzenieModificar

evento,evenimento, occurentia

ZdatnyModificar

apte, capacite

Zdawać sięModificar

parer, semblar

Zdawać, zdać egzaminModificar

passar un examine

Zdążać do celuModificar

visar, aspirar a

ZdecydowaćModificar

decidar

Zdecydować sięModificar

decidar se

ZdeformowaćModificar

deformar

ZdeformowanyModificar

deformate

ZdementowaćModificar

dismantellar

ZdeponowaćModificar

deponer

ZdeponowanyModificar

deponite, deposite,

Zderzyć sięModificar

facer collision, collider

Zderzak = buforModificar

  • buffer

Zderzak [=samochodowy]Modificar

paracolapso de auto

ZdezorganizowaćModificar

desorganisar

Zdjąć, zdejmowaćModificar

remover, allontanar,eliminar

Zdjąć, zdejmować [=z krzyża]Modificar

deponer del cruce

ZdjęcieModificar

discarga

Zdjęcie [=fotografia]Modificar

photographia

Zdjęcie [=usunięcie z]Modificar

deposition

Zdjęcie [= z krzyża]Modificar

deposition del cruce

Zdjęcie [=tłuszczu]Modificar

deposition adipose

Zdławić, zdusićModificar

supprimer

ZdławienieModificar

suppression

ZdobićModificar

incrustar, decorar

ZdobionyModificar

incrustate, decorate

Zdobycie (wzięcie)Modificar

prisa

Zdobycie, zdobywanieModificar

procuramento, acqusition

ZdobyczModificar

conquesta

Zdobycz [=łup]Modificar

preda

Zdobywać, zdobyćModificar

conquirer, ganiar,procurar, acquirer

Zdobywać, zdobyć [=większość]Modificar

ganiar le maroritate

Zdobywać, zdobyć [=osiągnąć, osiągać]Modificar

attinger

ZdobywcaModificar

(le) conquirante, conquisitor, ganiator, (

ZdolnyModificar

capabile, capace, habile, apte

Zdolny [=do]Modificar

capabile a, capace de

ZdolnośćModificar

capabilitate, capacitate, habilitate

Zdolność [=przylepnaModificar

poter / capacitate adhesive / de adhesion

Zdolność [=do lotu/ nawigacji]Modificar

navigabilitate

Zdolność [=(do) manewrowania]Modificar

manovrabilitate

ZdradaModificar

traition

Zdrada [=niewierność]Modificar

infidelitate

ZdradzaćModificar

trair

Zdradzać [=być nie wiernym]Modificar

esser infidel

ZdradliwyModificar

perfide

ZdradzieckiModificar

perfide

Zdradziecki [=przebiegły]Modificar

astute, artificiose

ZdrajcaModificar

traitor

ZdrętwiałyModificar

inflexibilite, rigide

Zdrętwiały [=o zębie]Modificar

dente gelate

Zdrętwieć [samemu]Modificar

devenir rigide

Zdrętwieć [=spowodować zdrętwienie]Modificar

facer rigide

Zdrętwieć [=zęba]Modificar

facer dente rigide

Zdrowie, zdrowotnośćModificar

sanitate

Zdrowy, zdrówModificar

san, vegete

Zdrowy rozsądekModificar

senco commun / san

ZdrowotnyModificar

curative

ZdrójModificar

fonte

ZdublowaćModificar

duplar

Zdublować [=rolę]Modificar

duplar: facer un role duplate

Zdumieć, zdumiewaćModificar

surprender, stupefacer

Zdumieć, zdumiewać [się]Modificar

surprender se

Zdumiewający (zjawiskowy)Modificar

prodigiose

Zdumiewający [=zadziwiający]Modificar

stupende

ZdunModificar

montator de estufa

Zdusić (zdławić)Modificar

supprimer

ZduszenieModificar

suppression

ZdumiewającyModificar

doplar

Zdumiewający [=wysiłki]Modificar

doplar effortios

ZdyscyplinowaćModificar

indisciplinar

ZdyscyplinowanyModificar

indiscipllinate

Zdzierać/ zedrzeć skóręModificar

excoriar

Zdzierać/ zedrzeć [=korę]Modificar

decorticar

Zdzieranie skóryModificar

excoriation

Zdzieranie [kory]Modificar

decortication

ZdziczećModificar

devenir bestia

Zdziczeć [=doprowadzić do zdziczenia]Modificar

facer bestia

ZdziwaczećModificar

devenir estranie

Zdziwić (kogoś)Modificar

stupefacer, surprender

Zdziwić sięModificar

surprender se

Zebra [zoo/ ogól]Modificar

zebra

ZebranieModificar

reunion, meeting, asamblea

Zebu [zoo]Modificar

zebu

ZecerModificar

compositor (de typographia)

ZefirModificar

zephyro

Zegar /zegarekModificar

horologio

Zegar [=kominkowy]Modificar

horologio de camino

Zegar [=słoneczny]Modificar

horologio de sol

Zegar [=wodny]Modificar

horologio de aqua

Zegar [=z bransoletką]Modificar

horologio-bracialetto

Zegar [=piaskowy (klepsydra)Modificar

sabliero

Zegar [=fabryka zegarów]Modificar

horologeria

ZegarmistrzModificar

horlogiero

ZegarynkaModificar

horologio parlate

ZemdlałyModificar

perdite conscientia

ZemdlećModificar

perder conscientia,

ZemstaModificar

vengiantia

Zemścić sięModificar

vengiar se

Zemścić się [=żądza zemsty]Modificar

desiro a vengiar (se), desiro (de) vengiantia

ZenitModificar

zenith

ZenitowyModificar

zenital

Zeolit (min)Modificar

zeollitho

ZeolitycznyModificar

zeolithic

ZepsućModificar

damnificar

Zepsuć [=skorumpować (kogoś)]Modificar

corrumper

Zepsuć [=skorumpować się]Modificar

corrumper se

ZeroModificar

zero, null

ZerowyModificar

nulle

Zerwać, zrywaćModificar

rumper

Zerwać, zrywać [=warstwę/ skórę]Modificar

abrader

Zerwanie (zeszlifowanie warstwy)Modificar

abrasion

Zerwanie, zdarcie skóryModificar

abrasion del pelle

ZesłaćModificar

deportar

Zespół [muz]Modificar

ensemble

Zestaw mebliModificar

mobiliario

ZestawićModificar

compilar

ZestawienieModificar

compilation

Ze strachuModificar

pro timor, pro pavor

ZestroićModificar

harmonisar,accoordar

ZestrojonyModificar

harmonisate, accordate

ZestrzelićModificar

abatter

ZestrzelenieModificar

abattimento

ZeszpecićModificar

deformar

ZeszpeconyModificar

defromate

Zeszyć; z(e)szywaćModificar

suer,

ZeszytModificar

quaderno,fasciculo

Zeugma [=figura retoryczna]Modificar

zeugma

ZewModificar

vocation, voco de desiro

ZewnętrznyModificar

exterior, externe

ZezModificar

strabismo

ZezowaćModificar

esser strabe

ZezowatyModificar

strabe, essite strabe

Zezwalać, zezwolić (licencja)Modificar

licentiar

Zezwolenie [=licencja)Modificar

licentia, licentiamento

Zębaty; zębowyModificar

dentose

Zerwać, zrywać [=koło zębate]Modificar

cremaliera

Zerwać, zrywać [=kolej zębata]Modificar

ferrovia cremaliera(s)

ZgadywaćModificar

divenar

Zgadzać się; zgodzić sięModificar

accordar, consentar, esser de accordo

Zgadzać się; zgodzić się [=dojść do zgody]Modificar

vader de accordo, venir / arrivar a un accordo

Zgadzać się (z)Modificar

accordar se con

Zgadzać się (na coś)Modificar

acceder

Zgaga [med.]Modificar

pyrosis

ZgiełkModificar

ruito

Zginąć, zaginąćModificar

perir, obir

Zginąć, zaginąć [=w wypadku]Modificar

perir in un accidente

ZgliszczeModificar

restos de incendio

ZgłupiećModificar

devenir stupide

Zgłupieć[=ogłupiać kogoś]Modificar

facer stupide

ZgnićModificar

putrer (se),putrefacer

ZgniliznaModificar

putrification

Zgnilizna [=moralna]Modificar

depravation

ZgnuśniałyModificar

devenite inerte, essite sin inertia

ZgnuśniećModificar

devenir inerte, esser sin enertia

ZgodaModificar

conconrdantia, consenso, accordo, consensimensto, accordimento

Zgoda [=przemilczana]Modificar

accordo tacite

Zgoda [=z zasadami]Modificar

accordo de principio

Zgoda [=obustronna]Modificar

accordo bilateral

Zgoda [=rządowa]Modificar

accordo governamental

Zgoda [ugoda]Modificar

accordo

Zgoda [=pakt]Modificar

pacto

Zgodnie zModificar

conforme a, secundo, secun

Zgodnie z [=potrzebą]Modificar

secundo le besonia

ZgodnośćModificar

conformitate, accordo

Zgodny zModificar

conforme a,secundo a

Zgodzić sięModificar

concordar se

Zgoić sięModificar

sanar (se),cicatrisar (se)

ZgolićModificar

rasar

Zgon /zejścieModificar

morte, decesso, obito

Zgon /zejście [=akt]Modificar

acto de decesso / morte

ZgorszenieModificar

scandalisation

Zgorszenie [=skandal]Modificar

scandalo

Zgorszenie [=szok]Modificar

shock, choc, shocking

ZgorszyćModificar

scandalisar

Zgorszyć [=szokować]Modificar

choccar, facer choc

Zgorszyć [=wywołać oburzenie]Modificar

indignar se (contre de)

ZgorzkniećModificar

devenir acerbe (amar)

Zgorzknienie (żółć)Modificar

bile

Z góryModificar

in avantia

Z góry dziękowaćModificar

anticipar

ZgrabnośćModificar

habilitate

ZgrabnyModificar

habile

Zgraja (ludzi)Modificar

ochlocratia, turba,canalia, populaceo

Zgraja [=psów]Modificar

banda de canes

ZgromadzićModificar

congregar

Zgromadzić sięModificar

assemblar, convenir

ZgromadzenieModificar

assemblea, congregation

ZgromadzonyModificar

assemblate

ZgrozaModificar

horror

ZgryzotaModificar

dolor, affliction

Z grubszaModificar

crudemente

Zgrubienie kości / apofiza [medModificar

apophyse

ZgrzeszyćModificar

peccar

Zgrzeszyć [=seksualnie]Modificar

fornicar

ZgryźliwośćModificar

acerbitate

Zgryźliwa krytykaModificar

critica acerbe

ZgryźliwośćModificar

acerbitate

ZgryźliwyModificar

mordace

Zgryźliwy [=cierpki, złośliwy]Modificar

acerbe

ZgrzybiałyModificar

decrepite

ZgrzytModificar

stridor

ZgrzytaćModificar

stridar

ZgubaModificar

perdita

ZgubićModificar

perder

Zgubić [=drogę]Modificar

perder le cammino/ via

Zgubić [=wątek]Modificar

perder le filo

Zgubić [=głowę]Modificar

perder le testa/ le busola

Zgubić [=spóźnić się na]Modificar

perder un......

Zgubić się (w)Modificar

perder se (in)

ZgubnyModificar

peribileviolar

ZgubionyModificar

perdite

Zgwałcić (kobietę]Modificar

violar,raper,

Zgwałcić [=pogwałcić prawo, używać siły]Modificar

violentar (le lege)

ZgwałconyModificar

violate

ZhardziećModificar

devenir audace (audaciose

Z inicjatywyModificar

sub iniciative de

Ziać; zionąćModificar

exhalar, expirar

Ziać; zionąć [=ogniem]Modificar

exhalar con foco

Ziać; zionąć [=wyzionąć ducha]Modificar

expirar le spirito

Ziarno, ziarenkoModificar

grana

Ziarno, ziarenko [=nasienie]Modificar

semine

Ziarno, ziarenko [=zalążek]Modificar

germine

Ziarno, ziarenko [=kawy]Modificar

baca de caffe

Ziarnoplon (bot)Modificar

ficaria

ZiąbModificar

frigido

ZidiociećModificar

devenir idiota (idiotic)

ZielarzModificar

herberista = herberistero

Zielarnia = sklep z ziołamiModificar

herberisteria = boteca de herberista

Zielenić się (ziele = zioło)Modificar

devenir verde

Zielenina {=sałata]Modificar

verdura

ZielnikModificar

herbario

Zielone ŚwiątkiModificar

pentecoste

Zielono morskiModificar

glauc

ZielonyModificar

verde

Ziemia [znacz. ogólne]Modificar

terra,

Ziemia [=grunt, powierzchnia]Modificar

agro

Ziemia OgnistaModificar

Terra de Foco

Ziemniak = kartofelModificar

patata

Ziemniak [=słodki ziemniak]Modificar

batata

ZiemnyModificar

terral, terree

ZiemistyModificar

  • terratre, terren

Ziemisty [=kolor]Modificar

color del terra

ZiemniaczanyModificar

  • terrose, terral

Ziemniaczany [=mąka ziemniaczana]Modificar

amylose

ZiemnowodnyModificar

amphibie

ZiemskiModificar

terrestrial

ZiewaćModificar

oscitar

ZiębnąćModificar

facer frigido

ZiębićModificar

devenir frigide

Ziębić [=oziębiać technicznie]Modificar

frigorisar

Z koleiModificar

a vices

ZimaModificar

hiberno

ZimowyModificar

hibernal

Zimna wojnaModificar

guerra frigide

ZimnyModificar

frigide

Zimny [=sen zimowy]Modificar

tempore de hiberno

ZimnoModificar

frigido, frigor

ZimnokrwistyModificar

con frigide sanguine, *poikilothermal

Zimorodek [orn]Modificar

martin piscator

Zimować [=zwierzęta na polu]Modificar

hibernar

ZimowanieModificar

hibernation

Zioło = zieleModificar

herba

Zioło = ziele [=lecznicze]Modificar

herba medicinal, herbor

Zioło = ziele [=napar z ziół]Modificar

tisana

ZiołowyModificar

herbal

Ziomek =krajanModificar

companion

Ziszczać; ziścićModificar

realisar,executar

Ziszczać sięModificar

esser realisate

Zjadacz much= muchojadModificar

muscivoro

Zjadliwość (cierpkość)Modificar

acrimonia

Zjadliwość (cierpkość) [=mówić z]Modificar

parlar con acrimonia

ZjadliwyModificar

pugnante

Zjadliwy [=można zjeść]Modificar

mangiabile

Zjadliwy [=złośliwy]Modificar

maligne, incisive, acre, acrimoniose

ZjawaModificar

phantasma,incubo

Zjawa [=fantom]Modificar

phantoma

Zjawa [=mara]Modificar

illusion

Zjawa [=wizja]Modificar

vision

Zjawiać sięModificar

apparer

Zjawisko (zjawa)Modificar

phanatoma

Zjawisko [=zdziwienie]Modificar

prodigio

ZjazdModificar

convention, assemblea

Zjazd [=kongres]Modificar

congress

Zjazd [=zgromadzenie]Modificar

assemblea

Zjazd [=spotkanie]Modificar

incontro

Zjazd [=spotkanie intymne]Modificar

inicontro intime

Zjechać sięModificar

convenir (se)

ZjednoczyćModificar

reunificar, cosolidar

Zjednoczyć [=łączyć]Modificar

unir

Zjednoczyć [=sprzęgłem]Modificar

accuplar

Zjednoczyć [=koncentrować]Modificar

concentrar

Zjednoczyć [=kumulować]Modificar

cumular

Zjednoczyć sięModificar

unir se

Zjednoczyć się [=skonsolidować się]Modificar

cosolidar se

ZjednoczenieModificar

union, reunification

ZjednoczonyModificar

unite, unificate

ZjełczaćModificar

rancer

ZjełczałyModificar

rancide

ZjełczyćModificar

facer rancide

Zjeżyć (włosy)Modificar

arrugar

Zjeżyć sięModificar

arrugar (se)

Zlatywać sięModificar

montar volante

Zlatywać się [=zbiegać się]Modificar

converger

Zlecać; zlecić (komuś]Modificar

commissionar

ZlecenieModificar

commission

ZleconyModificar

commissionate

ZlekceważyćModificar

negliger, despicer,contemner, disobliger,ignorabile,vilipender

ZlepekModificar

agglomerato

Zlepek [=konglomerat]Modificar

conglomerato

Zlepiać; zlepićModificar

collar (con),aglutinar (con)

Zlew (w kuchni)Modificar

lava-plattos

Zlew [=rura zlewcza]Modificar

tuba a fluer

Zlewać się (rzeka, woda)Modificar

confluer

Zlewający sięModificar

confluente

ZlewiskoModificar

(le) confluente

Zlęknąć sięModificar

haber pavor, haber timor

ZlicytowaćModificar

aucctionar

Zlicytować [=kupować na licytacji]Modificar

comprar per auction

ZlikwidowaćModificar

liquidar

Zlikwidować [=zmiażdzyć, słumić]Modificar

supprimer

ZlikwidowanyModificar

liquidate

ZlinczowaćModificar

lynchar

Zlitować się (nad)Modificar

compatir

ZlotModificar

  • meeting, reunion,jamboree

Zła sławaModificar

un mal fama

ZłagodzićModificar

mitigar

ZłagodzonyModificar

mitigate

ZłamaćModificar

fractuar, rumper

Złamać [=sobie nogę]Modificar

fractuar (rumper) se un gamba

Złamać [=prawo]Modificar

abusar del lege

Złamana nogaModificar

gamba fracturate, gamba rupte

Złamanie prawaModificar

le abuso del lege/ derecto

Złamanie nogiModificar

fractura de gamba

Złamanie śródstopoweModificar

fractura metatarsal

ZłapaćModificar

captivar, caper, trappar, sasir

ZłączeModificar

junctura, connexion, union

ZłoModificar

(le) mal

Złocień (kwiat)Modificar

margarita

Złocień (minerał)Modificar

rutilo

Złościć sięModificar

furiar, irascer

Złość (furia)Modificar

furia, irate

Złość [=napad (psycho)]Modificar

accesso defuria

Złość [=niepohamowana]Modificar

furia discatenate

ZłoczyńcaModificar

malfactor

ZłodziejModificar

fur

Zlodziej [=kieszonkowiec]Modificar

pickpocket

ZłomModificar

ferral

ZłorzeczyćModificar

maledicer

Złorzeczyć [=oczerniać]Modificar

nigrar

Złorzeczyć [=szkalować]Modificar

calumniar

Złorzeczyć [=lżyć, wymyślać]Modificar

insultar

Złorzeczyć [=bluźnić; przeklinać]Modificar

blasmar

ZłośćModificar

cholera,furia

ZłośliwyModificar

malitiose,maligne

Złośliwy [=człowiek]Modificar

cacadone,(le)malitiose

ZłośliwośćModificar

malitia

Złota rybkaModificar

pisce aurate

Złote godyModificar

nupta de auro

Złote runoModificar

tonsion auree/ tonsion de aure

ZłotoModificar

auro

Złotodajny, złotonośnyModificar

aurifere

ZłotyModificar

auree

Złoty [=kolor]Modificar

de auro

Złowieszczy; złowrogiModificar

sinistre, malaugurio

ZłożeModificar

jacimento, strato, depositso,

Złoże [‘=geol]Modificar

filon

Złożyć do grobuModificar

sepulcrar, sepultar

ZłożonyModificar

complexe,,composite, composte

Złożony [=czas (gram)]Modificar

tempore composite

ZłudaModificar

delusion

Złuda [=iluzja]Modificar

illusion

Złuda [=urojenie]Modificar

fellacia

ZłudnyModificar

delusive, illusive, deceptive, fallace

Złudzenie = halucynacja (med.)Modificar

hallucination

Złudzenie słuchowe = halucynacja = słuchowa = akoasma (med.)Modificar

hallucination auditori = acoasma

ZłyModificar

mal

Złyy [=wściekły]Modificar

furiose

Zły duchModificar

cacadone, mal spirito

Zły losModificar

tribulaation

Zmaczać; zmoczyćModificar

gacer molliate,facer humide

Zmagać sięModificar

battaliar con,

ZmagazynowaćModificar

immagazinar

ZmagazynowanyModificar

immagazinate

ZmalećModificar

minuer, diminuer

Zmarły [adj]Modificar

decedite, defuncte,. morte,morite

Zmarły [subj.]Modificar

(le) morte

ZmarnowaćModificar

guastar

Zmarnować [=czas]Modificar

guastar le tempore

Zmarszczyć (się)Modificar

rugar (se), arrugar (se)

ZmarszczkaModificar

ruga

ZmartwićModificar

affliger, abatter

Zmartwić sięModificar

affiger se

ZmartwienieModificar

afliction

ZmartwiećModificar

amortir

Zmartwieć [=zesztywnieć]Modificar

rigidar (se)

ZmartwychwstaćModificar

resurger

Zmartwychwsta,ć [=religijne]Modificar

resurger

ZmartwychwstanieModificar

resurection

Zmarznąć, zmarżnąćModificar

frigorificar, gelar

Zmarzlina, zmarżlinaModificar

solo gelate, terra gelate; permafrosto

ZmaterializowaćModificar

materialisar

ZmącićModificar

miscer,confusar

Zmącić sięModificar

miscer se

ZmądrzećModificar

devenir sage, devenir prudente

ZmęczenieModificar

fatiga

Zmęczenie [=oczu]Modificar

fatiga del oculos

ZmęczonyModificar

fatigate

ZmęczyćModificar

fatigar

ZmiażdzyćModificar

fracassar

ZmiażdzonyModificar

fracassate

Zmienić, zmieniaćModificar

cambiar, mutar (bio)

Zmieniać sięModificar

cambiar se

Zminenno-cieplnyModificar

poikilotherme, poikilothermic

ZmiennyModificar

cambiabile,variante,variabile cambiante, (ex)cambiabile

ZmierzchModificar

crepusculo

Zmierzać doModificar

visar, mirar

Zmierzchać sięModificar

crepuscular

Zmierzchać się [=świtać]Modificar

devenir jorno, ajornar, comenciar a parer

ZmieszaćModificar

confunder, consternar, miscer

Zmieszać sięModificar

commiscer

ZmieszanyModificar

confunde, consternate, perplexe

Zmiękczać, zmiękczyćModificar

amollir

Zmiękczać, zmiękczyć [=złagodzić, ukoić]Modificar

ablandar

ZmitygowaćModificar

mitigar

ZmitygowanyModificar

mitigate

ZmoraModificar

incubo, sucubo

ZmowaModificar

interaccordo secrete

Zmowa [=konspiracja]Modificar

conspiration

Zmowa [=tajne porozumienie]Modificar

collusion

Zmowa [=sprzymierzenie]Modificar

coalition

Zmniejszać, zmniejszyćModificar

diminuer, abassar

Zmniejszać (ceny)Modificar

descrescer/ abassar le precio

Zmniejszać [=objętość]Modificar

abassar le volumine

Zmniejszać [=łagodzić/ osłabić]Modificar

alleviar

ZmniejszenieModificar

diminution

ZmniejszonyModificar

diminuite, diminutive, abassate

ZmrokModificar

crepusculo

Zmrużyć [=oczy]Modificar

arrugar oculos

Zmusić, zmuszaćModificar

coercer,compeller, constringer,fortiar

Zmusić, zmuszać do (cz)Modificar

fortiar a (facer)

Zmusić, zmuszać do ([=posłuszeństwa ludzi/ zwierzęta]Modificar

domar

ZmuszonyModificar

coercive.compellite

ZmysłModificar

senso

ZmysłowośćModificar

carnalitate, sexualitate

Zmysłowy [=cielesny]Modificar

carnàl

Zmysłowy [=seksualny]Modificar

sexuàl

ZmyślaćModificar

imaginar

Zmyślać [=wymyślać]Modificar

inventar

ZnachorModificar

charlatan

Znachor [=szarlatan]Modificar

charlatan

ZnaczącyModificar

significante

ZnaczącoModificar

significantemente

ZnaczekModificar

marca, timbre

Znaczek [=pocztowy]Modificar

timbre postal

ZnaczenieModificar

significo, significato, significantia

ZnacznieModificar

considerabilemente

Znaczny, znaczącyModificar

considerabile

ZnaczyćModificar

significar

ZnaćModificar

cognoscer

Znać [=wiedzieć]Modificar

saper

Znać [z imienia]Modificar

cognoscer de (al) nomine

Znać [=z widzenia]Modificar

cognoscer de vista

Z nagła = znienackaModificar

subito

Z nagła = znienacka [=nie oczekiwany]Modificar

nonexpectate

Znajda; znajdekModificar

infante trovate

Znajdować; znaleźćModificar

trovar

Znajdować; znaleźć [=sposób]Modificar

trovar un medio

Znajdować sięModificar

trovar se

Znajomy (rzecz)Modificar

cognito

Znajomy (przym)Modificar

cognite

ZnajomośćModificar

cognoscentia,cognoscimento

Znajomość [=przyjacielska]Modificar

cognoscentia amical

ZnakModificar

signo, macula

Znak [=zapytania]Modificar

puncto de interrogation, interrogativo

Znak [=wodny]Modificar

marca de aqua

ZnalazcaModificar

trovator

ZnaleziskoModificar

trovata

ZnamięModificar

nevo, marca

ZnanyModificar

celebre, famose, note, cognoscite

ZnawcaModificar

cognoscitor, experto

Znawca grzybów (fungolog)Modificar

fungologo

Znawstwo grzybów (fungologia)Modificar

fungologia

Znęcać się (nad)Modificar

turmentar (ulle)

ZniczModificar

torcha (torsha)

Znieczulać; znieczulićModificar

anesthesiar

Znieczulenie (=med.)Modificar

anesthesia

ZniedołężniałyModificar

decrepite

ZniedołężniećModificar

decrepir

Zniedołężnieć [=fizycznie]Modificar

devenir decrepite

Zniedołężnieć [=umysłowo]Modificar

devenir debile

ZniedołężnienieModificar

decrepitation

ZniechęcaćModificar

discoragiar, dissuader

ZniechęcającyModificar

discoragiante

ZniechęconyModificar

desanimite,discoragiate, abattite

ZniechęcenieModificar

discoragiamento, abattamento

ZniesienieModificar

abolition (de)

ZniesławiaćModificar

diffamar, libellar

ZniesławienieModificar

diffamation, libello

ZniewagaModificar

insulto,ultrage

ZnieważaćModificar

ofensar, insultar, ultragiar

ZniewieściećModificar

effeminar, devenir femina

ZniewieściałyModificar

effemomate

Znikać; zniknąćModificar

evanescer

Znikać; zniknąć [=gubić się]Modificar

esser perdate, disparer

ZnikądModificar

nusquam, in nulle parte

Zniżać, żniżyć/obniżać (się)Modificar

abassar (se)

Zniżać [=się do kompromisów]Modificar

abassar se a compromissos

Znosić (odwoływać), znieśćModificar

abolir

Znosić [=niewolnictwo]Modificar

abolir sclavitate

Znosić [=cerpienie, obelgi itp.]Modificar

indurar

ZnośnyModificar

passabile, suportable

ZnójModificar

travalio

Znój [=w pocie czoła]Modificar

travalio con exsudato/sudor

Znużyć (kogoś)Modificar

fatigar, esser fatigate

Znużyć sięModificar

devenir fatigate

ZobrazowaćModificar

imaginar

Zodiak (różne znacz.)Modificar

zodiaco

ZooModificar

zoo

ZoofilModificar

zoòphilo

ZoofiliaModificar

zoophilìa

ZoofitModificar

zoophito

ZoofobiaModificar

zoophobìa

ZoogenetykaModificar

zoogenetica

ZoogeografiaModificar

zoogeographìa

ZoogeograficznyModificar

zoogeographic

ZoologModificar

zoòlogo

ZoologiaModificar

zoologìa

ZoologicznyModificar

zoologic

Zoologiczny [=ogród < zoo>]Modificar

jardìn zoologic, zoo

ZoopsychologModificar

zoopsychòlogo

ZoopsychologiaModificar

zoopsychologìa

ZoopsychologicznyModificar

zoopsychologic

ZootechnologModificar

zootechnòlogo

ZootechnologiaModificar

zootechnologìa

ZootechnologicznyModificar

zootechnologic

ZorganizowaćModificar

organisar

Zorganizować [=aranżować]Modificar

arrangiar

Zorganizować [=adaptować]Modificar

adaptar

ZorzaModificar

aurora

Zorza [=polarna]Modificar

aurora boreal

ZostaćModificar

restar

Zranić (skaleczyć)ostaćModificar

leder, vulnerar

ZranienieModificar

lesion, vulnere

ZranionyModificar

lese, vulnerate

ZraszaćModificar

sparger

Zrąb, zręb [bud.]Modificar

sectura, sceleto

Zrąb, zręb [=leśny]Modificar

sectura de silva

ZredukowaćModificar

abassar

ZręcznieModificar

habilmente

ZręcznośćModificar

habilitate

ZręcznyModificar

habile

ZrobićModificar

facer

Zrobić [=zdjęcie]Modificar

facer (prender) un photo;photographiar

ZrogowaciećModificar

devenir cornee,

ZrozumiećModificar

comprender

ZrozumianyModificar

comprehensibile, comprensibile

ZrozumienieModificar

comprension

ZrównoważenieModificar

equilibration

ZrównoważyćModificar

equilibrar

ZrównoważonyModificar

equilibrate

Zróżniczkować [mat]]Modificar

differentiar

Zróżniczkować [=biol]Modificar

differentiar

Zrywać (warstwę)Modificar

abrader

Zrywanie (warstwy – abrazja)Modificar

abrasion

Zrzekać się, zrzecz się, abdykowaćModificar

abdicar, abandonar

Zrzeszać sięModificar

unir

Zrzeszać się [=federować(się)]Modificar

federar (se)

ZrzędaModificar

gemito

ZrzędzićModificar

gemer

Zszyć, zszywać (med.)Modificar

infibular

Zszywać [=wargi sromowe (med.)]Modificar

infibular (labios vulvar)

Zszycie warg sromowychModificar

infibular

Zsiadły (o mleku)Modificar

coagulate

Z tego miejscaModificar

ab iste loco

ZubożałyModificar

pauperisate, improvrite

ZubożećModificar

pauperisar facer paupere, impovrir

ZubożenieModificar

pauperisation, impovrimento

ZubożyćModificar

valente companion (collega)

ZuchModificar

juvene scout

ZuchwałyModificar

audace, audaciose

ZupaModificar

suppa

Zupa [=jarzynowa]Modificar

suppa de legumines

Zwalić, zwalać (przewracać)Modificar

abatter

ZwalenieModificar

abattimento

Zwalniać, zwolnić (dymisjonować)Modificar

dimitter (se)

Zwalniać, zwolnić (spowolnić)Modificar

lentar

Zwalniać (z pracy)Modificar

dimitter, disemplear

Zwalniać [=uwolnić od]Modificar

eximer

Zwalniać [=uwolnienie od]Modificar

exemption

Zwalniać [=redukować siłę / pedał gazModificar

laxar le accelerator

Zwolnienie (z pracy)Modificar

dimission, disemplemento, disempleo

Zwolnienie (szybkości/tempa)Modificar

lentamento,

Zwarcie= krótkie spięciModificar

curte circuito

ZwariowaćModificar

affollar, furiar

ZwartyModificar

compacte, contrahite

Zwarty [zbity]Modificar

compacte, contrahite

ZwartośćModificar

compactivitate

ZwarzyćModificar

coagular

Zwarzyć [=uszkodzić /mróz]Modificar

morder,frigorificar

Zważyć (na wadze)Modificar

cargar (de un peso),ponderar

Zważyć [=rozważyć]Modificar

considerar

ZważywszyModificar

considerante, viste

Zważywszy, żeModificar

viste, que

Zważywszy jego zsługiModificar

viste su meritos

Zwężać, zwężyćModificar

stringer

ZwężenieModificar

strictessa

Zwężenie [= napłetka [=stulejka (med.)]Modificar

phimositis

ZwiastowaćModificar

annunciar, predicer

Zwiastować [=proklamować]Modificar

proclamar

Zwiastować [=przepowiadać]Modificar

augurar

Zwiastowanie N.M.P.Modificar

le Annunciation (de Maria)

ZwiastunModificar

augure,proclamero, harold

ZwiązekModificar

union, societate, vinculo

Związek [=chem. mat. bot]Modificar

composito

Związek [=małżeński]Modificar

consortio (vinculo) matrimonial / marital

Związek [=miłosny]Modificar

vinculo de amor

Związek [=przyjacielski]Modificar

vinculo de amicitate

Związek [=rodzinny]Modificar

vinculo familial

Związek [=krwi]Modificar

vinculo del sanguine

Związek [=nierozwiązywalny]Modificar

vinculo indissolubile

Związek ;[nierozpuszczalny] (chem)Modificar

vinculo indissolubile

Związek [=dwojga ludzi]Modificar

mariage, copula

Związek [=pomiędzy]Modificar

relation inter, cohabitation

Związek zawodowyModificar

sindicato

Zwichnąć [=nogę]Modificar

luxar un pede, dislocar un pede

Zwichnąć [=karierę]Modificar

rumper le carriera

Zwichnąć [=staw (med)]Modificar

luxar un articulo, *desarticulisar

ZwichrzyćModificar

disordinar

Zwichrzyć [=włosy]Modificar

disordinar capillos (pilos)

ZwiedzaćModificar

visitar

Zwiedzać [=kraje]Modificar

vizitar paises, passar le tempore in viages

Zwierać; zewrzećModificar

clauder (se)

Zwieracz [med]Modificar

sphincter, adductor

Zwieracz [=cewki moczowej]Modificar

sphincter de urethra

Zwieracz [=analny]Modificar

sphincter anal

Zwieracz [mięsień]Modificar

adductor

Zwierciadło = lustroModificar

speculo

Zwierciadło [=wody]Modificar

nivello de aqua

Zwierciadło [=wytwarzać ~/a]Modificar

specular, fabricar speculos

Zwierciadło [=wytwórnia]Modificar

fabrica de speculos, *speculeria

ZwierciadłanyModificar

specular

Zwierzać sięModificar

confider

Zwierzać się [=j.w. z sekretu]Modificar

confider le secreto

Zwierzać się [=spowiadać się]Modificar

confesar

Zwierzę; zwierzModificar

animal

Zwierzę; zwierz [=dzikie]Modificar

bestia

Zwierzę; zwierz [=udomowione]Modificar

animal

Zwierzę; zwierz [=młode]Modificar

juvene bestia (animal)

Zwierzę; zwierz [=kręgowe]Modificar

animal vertebrate

Zwierzę; zwierz [=bezkręgowe]Modificar

animal invertebrate

Zwierzę; zwierz [=zimnokrwiste]Modificar

animal de sanguine frigide

Zwierzę; zwierz [=ciepłokrwiste]Modificar

animal de sanguine calide/ calde

Zwierzę; zwierz [=stopochodne]Modificar

animal pede

Zwierzęca siła pociągowaModificar

traction animal

ZwierzęciećModificar

facer bestia ; animalisar

Zwierzęcieć sięModificar

devenir bestia ;animalisar se

ZezwierzęcednieModificar

animalisation

ZwierzęcyModificar

animal, bestial

Zwierzęcy [=świat – fauna]Modificar

fauna

ZwierzokrzewModificar

zoophyto

Zwierzyna (łowna) [=zwierzostan]Modificar

bestias sovage a chassar

ZwietrzałyModificar

vetule, non fresc, rancide

Zwilżać, zwilżyćModificar

humectar

ZwilżenieModificar

humectation

ZwiędnąćModificar

desiccar

Zwiększyć, zwiększaćModificar

augmentar

ZwięźleModificar

brevemente, concisemente

ZwięzłośćModificar

brevitate, conscisamento

ZwięzłyModificar

breve, concise

Zwięzły [=precyzyjny]Modificar

precise

Zwięzły [=lakoniczny]Modificar

laconic

Zwinąć, zwijaćModificar

volver

Zwinąć, zwijać [=kraść / pot]Modificar

furar

Zwiotczały (wiotki)Modificar

flaccide

ZwisaćModificar

pender

Zwisający brzuchModificar

abdomine pendule

ZwlekaćModificar

ajornar, procrastinar

ZwłaszczaModificar

partikularmente

ZwłokaModificar

retardo

ZwłokiModificar

cadavere

Zwodniczy (oszukańczy, bałamutny, kłamliwy, urojony]Modificar

fellace

Zwodniczość (słuda, oszukaństwo]Modificar

fellacia

Zwodzony mostModificar

ponte levatori

ZwolenniczkaModificar

partisana, partitaria

ZwolennikModificar

partisano, partitario. (le) adherente

Zwołać, zwoływaćModificar

convocar

Zwracać się,Modificar

tornar se

ZwrotModificar

retorno

ZwrotkaModificar

strophe

Zwrotnica [kol]Modificar

cambio de ferrovia, interruptor de ferrovia

ZwrotniczyModificar

interruptator de ferrovia

Zwrotnik [geogr]Modificar

tropico

Zwrotnik [=Koziorożca]Modificar

Tropico del Capariocorno

Zwrotnik [=Raka]Modificar

Tropico del Cancere

ZwrotkowyModificar

strophic

Zwrócić uwagę naModificar

prestar(tornar) su attention a

ZwycięstwoModificar

victoria, vincimento

ZwycięskiModificar

victoriose

ZwycięzcaModificar

victor,vincitor

Zwyciężyć; zwyciężaćModificar

vincer

Zwyciężyć; zwyciężać [=przeszkody]Modificar

vincer le obstaculos

Zwyciężyć; zwyciężać [=swój strach]Modificar

vincer su pavor / timor

Zwyciężony (przym)Modificar

vincite

Zwyciężony (rzecz)Modificar

perditor, victor

ZwyczajModificar

consuetude,costume, moro habitude,usantia,

Zwyczajny,zwyczajowyModificar

consuete, habitual, ordinari

ZwyczajowoModificar

consuedetemente, consuetemente

Zwyczajowo [=tradycyjny]Modificar

tradicional

Zwyczajowo [=rytualny]Modificar

ritual

ZwyczajowyModificar

consuetudar, costumari,usual

ZwykleModificar

ordinarmente, usualmente

Zwykły,Modificar

commun, ordinari, usual

ZwymyślaćModificar

repriomendar

ZwyrodnialecModificar

(le) degenerate

ZwyrodniałyModificar

degenerate

ZwyrodniećModificar

denaturar

Zdegenerować (się)Modificar

degenerar

ZwyżkaModificar

altiamento

Zwyżka [= cen]Modificar

altiamento de precios

ZwyżkowaćModificar

altiar (precios, cursos)

ZygomorficznyModificar

zygomorphic

ZygzakModificar

zygzag

Zygzak [=iść zygzakiem]Modificar

zygzagar

ZyskModificar

lucro, profito

Zyskać; zyskiwaćModificar

profitar, ganiar

Zyskać; zyskiwać [=na czasie]Modificar

ganiar le tempore

ZyskownośćModificar

profibilitate

ZyskownyModificar

profitose, profitabile
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.