Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


Z[]

Z [= z kim/ z czym][]

con

Z [= skąd; z czego;][]

ab, ex, de

z aplauzem[]

con applauso

z całej siły, z całych sił[]

a tote fortia

z częstotliwością[]

con frequentia de

z góry (przenośnia)[]

in avantia, in avante

z góry (dosłownie)[]

ex montania

z kolei (fig)[]

in vice

z uprzejmą pomocą[]

con bonevole de

z pewnym zbliżeniem[]

con certe approximation

z kości słoniowej[]

eboree

z uprzejmością[]

con complacentia

z uwagą[]

con atte ntion

z naciskiem[]

con emphase

z wyjątkiem[]

con excetpion de

z nadmiarem[]

con excesso

z wyłączenie[]

con exclusion de

z zainteresowaniem[]

con interesse

z okazji[]

al occasion de

z tej okazji[]

pro ille (iste) occasion

z powodu[]

a causa dr

z tego powodu[]

pro iste ration

z pewnością[]

certemente,certo

z trudem[]

difficilemente, con pena

z przyjemnością[]

con placer

z tej przyczyny[]

quare

z żalem[]

con regretto

z opóźnieniem[]

con retardo

z pozdrowieniem[]

con salute

z satysfakcją[]

con satisaction

z całej siły[]

con tote fortia

z zapałem[]

con zelo

z tyłu[]

detra (de)

z przyczyny, z racji[]

inde, a causa de

z zastrzeżeniem[]

al reserva de

za[]

detra. exter, pro

za plecami[]

detra le dorso

za i przeciw[]

pro e contra

Zaabonować[]

abonar, abonar se

Zaabsorbować[]

absorber

Zaadresować[]

adressar

Zaakcentować[]

accentuar

Zaakcentować [=podkreślać][]

sublinear

Zaakcentować [=nalegać][]

insister

Zaakceptować[]

acceptar

Zaakceptować [=potwierdzać][]

confirmar

Zaangażować [=poświęcić] [się][]

engagiar (se)

Zaangażować [=przyjmować do pracy][]

emplear

Zaakceptować [=zatrudniać][]

emplear

Zaangażowanie[]

engagiamento

Zaawansowanie[]

avanciamento,engagia

Zaawansowany[]

avanciate (adj), avanciato (sub)

Zabarwiać[zabarwić][]

colorar, colorisar, tinger

Zabarwienie[]

tinta, fardo

Zabarykadować[]

barrar, barricadar

Zabarykadować się[]

barrar se, barricadar se

Zabawa[]

amusamento, ludo, internimento

Zabawa [=rozrywka duchowa][]

distraction, internimento

Zabawa [=ludowa z pieczonym wieprzem][]

barbecue

Zabawa [=w grę słów][]

cavilation

Zabawiać[]

amusar,luder, internimentar

Zabawiać [=przebywać][]

restar, sojornar

Zabawiać się[]

amusar se, jocar

Zabawka (dziecięca)[]

joculo

Zabawny[]

amusante

Zabawny [=rozrywkowy][]

jocose, jocular

Zabawny [=śmieszny][]

ridicule

Zabezpieczać = zabezpieczyć[]

assecurar, salveguardar

Zabezpieczać [=zapewniać][]

certificar

Zabezpieczenie[]

assecuration, salveguarda

Zabić, zabijać[]

occider

Zabić, zabijać [=zarzynać zwierzęta][]

abatter, macellar

Zabić, zabijać [=mordować/ masakrować][]

massacrar

Zabić, zabijać [=gasnąć][]

extinguer

Zabić, zabijać [=gwoździami][]

clavar

Zabić, zabijać [=szpuntem][]

tappar, stoppar con tapo

Zabić, zabijać [=czas][]

occider le tempore

Zabijany, zabity[]

occidite

Zabliźniać się[]

cicatrisar

Zabliźnienie[]

cicatrisation

Zabłądzić = zabłąkać się[]

deviar, perder se

Zabłysnąć[]

fulminar

Zabłysnąć [=zabłyszczeć][]

brillar

Zabłysnąć [=zaiskrzyć][]

scintillar

Zabobon[]

superstition

Zabobon [=przesąd][]

prejudicio

Zaborca[]

(le) invadente

Zaborca [=najeźdźca][]

invaderero

Zaborczy[]

invadente

Zabójca[]

homicide

Zabójczyni[]

homicida

Zabójczy[]

homicidal

Zabójczy [=morderczy][]

mortifere

Zabójczy [=zgubny][]

destructive

Zabójstwo[]

homicidio, occision

Zabrać, zabierać[]

prender

Zabrać, zabierać [= tajemnicę (z sobą) do grobu][]

prender (con se) un secreto in le fossa/ tumba

Zabrać się do....[]

mitter se / poner se de....

Zabraniać; zabronić[]

interdicer,prohibir

Zabraniający[]

prohibiente

Zabroniony[]

interdicite, prohibite

Zabrzmieć[]

resonar; sonar

Zabudować[]

construer

Zaburzenie[]

commotion,inquieto

Zaburzenie [=perturbacja][]

perturbation, turbation

Zaburzenie gruczołów (med.)[]

adenopathia

Zabytek[]

monumento,(le) relicte

Zabytek [=relikwie][]

reliquia

Zabytek [=pomnik][]

monumento

Zabytek [=starożytności][]

antiquitate

Zacerować[]

sarcir

Zacerować [=załatać][]

reparar

Zachęcać[]

incoragiar, suader

Zachęcać [=kusić][]

tentar

Zachęcać [=do rozstrzygnięć][]

tentar un accommodamento

Zachęcony[]

incoragiate

Zachęta[]

incoragiamento

Zachęta [=bodziec, ostroga][]

sporon, stsimulo

Zachłanny[]

avide

Zachodzić; zajść[]

arrivar a, attinger

Zachodzić; zajść [=słońce][]

poner se (le sol....)

Zachodzić; zajść [=w ciążę][]

devenir gravide

Zachorować[]

prender frigido, cader malade

Zachować, zachowywać[]

conservar

Zachować, zachowywać [=niepodległość][]

mantener indipendentia

Zachować, zachowywać [=zatrzymać][]

retener

Zachowawczy[]

conservative

Zachowanie (się)[]

conducta, comportamento

Zachować się, zachowywać się[]

conducer se

Zachód (str. św)[]

occidente, west

Zachód [=słońca][]

(le) ponder del sol

Zachodni[]

occidental, westal

Zachodnioeuropejski[]

westeuropee

Zachrypnąć[]

roncar (se)

Zachrypnięty[]

rauc

Zachwalać[]

laudar

Zachwycać;[]

delectar,incantar,admirar

Zachwycać się[]

delectar se in

Zachwycający[]

delectante

Zachwyt[]

delecto, admiration

Zaciekły[]

acerbe,amar,rabide

Zaciemniać, zaciemnić[]

obscurar

Zaciemniać, zaciemnić [=spowodować zaćmienie][]

eclipsar

Zaciemnienie[]

obscuritate

Zaciemnienie [=zaćmienie][]

eclipse

Zacieniać[]

umbrar

Zacietrzewiony[]

appassionate

Zacisk [= końcówka][]

crampa

Zacisk [=klema][]

vinculo, ligamine

Zaciskać; zacisnąć[]

tender, stringer

Zacisze[]

intimitate, placia isolite

Zacisze [=miejsce][]

placia

Zaciszny[]

intime, isolite

Zacofanie[]

recurso, retardo,regretion

Zacofany[]

regresate, in retardo

Zaczadzenie[]

asphyxia

Zaczadzenie [=przez uduszenie][]

asphyxia per strangulation

Zaczadzić; zaczadzieć[]

asphyxiar(per gas)

Zaczadzić się[]

asphyxiar se

Zaczarować[]

incantar

Zaczarowany[]

incantate,

Zaczarowany [=flet][]

magic flauta

Zaczarowany [=zamek][]

magic castello

Zaczarowany [=świat][]

mundo incantate

Zacząć; zaczynać[]

comenciar, inciper

Zacząć; zaczynać się[]

comenciar (su)

Zaczekać[]

attender

Zaczekać [=oczekiwać][]

expectar

Zaczepiać, zaczepić (t.kogoś)[]

abbordar

Zaczerniać, zaczernić[]

nigrar

Zaczerwienić[]

ruber

Zaczerwienienie[]

ruberaction

Zaczerwienić się[]

rubescer

Zaćma [med][]

cataracta

Zaćmić[]

eclipsar

Zaćmienie[]

eclipse

Zaćmienie [=słońca][]

eclipse del sol

Zad =tył[]

culo

Zad [=ptaków][]

culo de aves

Zad [=konia][]

cruppa

Zadać [=sobie trudu][]

dar se le pena

Zadanie[]

thema, labor, tasca

Zadanie [=domowe][]

deberes

Zadanie [=cel][]

objectivo

Zadni = tylny[]

posterior,

Zadatek[]

pagamento anticipate

Zadatek [=przedpłata][]

pre-pagamento

Zadatkować[]

pagar anticipamente

Zadawalać, zadowolić[]

contentar, satisfacer

Zadawalający[]

mirific

Zadłużyć się[]

indebitar

Zadłużenie[]

indebitemento

Zadłużony[]

indebitate

Zadośćuczynić (się)[]

contentar (se de)

Zadowolony[]

contente

Zadrukować[]

imprimer

Zaduszki[]

total dies de sanctos

Zaduszny[]

festal die de morites

Zaduszny [=msza ~/a][]

missa pro morite sanctos

Zadziwiać[]

stuperfacer, surrender

Zadziwić [=być zadziwionym][]

stuper

Zadziwiający[]

stupende, stupefacende

Zadziwiający [cudowny][]

mirific

Zadziobać[]

piccar al morte

Za dużo (zbyt)[]

nimis

Zadzwonić[]

sonar

Zadzwonić [=dzwonem][]

sonar per (con) campana

Zadzwonić [=zabrzęczeć][]

strepitar, streper

Zadzwonić [=telefonem][]

telephonar

Zadźwięczeć[]

sonar

Zadżumiać; zadżumiać[]

plagar (con pestilentia}

Zafałszować[]

facer false, falsar

Zafałszować [=imitować][]

imitar

Zagadać, zagadywać[]

accostar

Zagadka[]

enigma

Zagadnienie[]

question

Zagadnienie [=problem][]

problema

Zagajnik[]

boscetto

Zagazować[]

asphyxiar con gas

Zagazować się[]

asphyxiar se con gas

Zagęszczać[]

densar, condensar

Zagiąć, zaginać[]

curvar (se)

Zagięty[]

curve

Zagięcie[]

curvamento, flexion

Zaginąć[]

disaparer, perir, obir

Zaginiony[]

disaparite, perite,obite

Zaginiony [=rzeczownik][]

(le) disaparite, perdite

Zagłada[]

extermination,destruction

Zagłada [=unicestwienie][]

annihilation

Zagłada [=wykorzenianie][]

extirpation

Zagłada [=świata / Armagedon][]

extermination del mundo / armagedon*

Zagłębiać (się), zagłębić (się)[]

approfunder (se)

Zagłada [=brak jedzenia][]

affamar (se)

Zagłada [=potrzeba jedzenia][]

affamar (se) [al morte]

Zagmatwany[]

convolute

Zagon, grządka[]

cresta

Zagradzać/ zagrodzić[]

barrar

Zagranica[]

extero

Za granicę[]

al extero

Za granicą[]

detra le extrero

Zagraniczny[]

estranier

Zagrażać, zagrozić[]

menaciar, impericular

Zagrażający[]

menaciante

Zagroda, obejście[]

casa de ferma; *grangia

Zagrodzenie[]

barrage

Zagrodzony[]

barrate

Zagrożenie[]

menacia

Zagrożony[]

menaciate

Zagwozdka, [=problem, kłopot, nieporozumienie][]

imboglio [=problema, querela, miscomprension]

Zaimek (gr)[]

pronomine

Zaimek [=wskazujący][]

demonstrativo, pronomine demostrative

Zaimek [=względny][]

pronomine relative; relativo

Zając [zoo][]

lepore

Zajęczy[]

leporin

Zajęczy [=zajęcza warga][]

labio leporin

Zajęty [= niewolny][]

occupate

Zajmować[]

occupar

Zajmować [=anektować][]

annexar

Zajmować się[]

occupar se

Zajmujący[]

interessante

Zajmujący [=okupujący][]

occupante.annectate, annexate

Zakamarek[]

recluse(solitari,isolite)placia

Zakamarek [=serca][]

angulo de corde

Zakamarek [=zaułek][]

parve strata,

Zakatować[]

flagellar al morte

Zakaz[]

interdicto, prohibition, interdiction

Zakaz [=przeszkoda][]

barriera, barra

Zakaz [=zatrzymanie][]

interception, deception

Zakaz [=hamowanie][]

halto, freno

Zakazać; zakazywać[]

interdicer, prohibir

Zakazać; zakazywać [=nie pozwalać][]

non-permitter

Zakazać; zakazywać [=wstrzymywać rozrost][]

stoppar le crescentia

Zakazać; zakazywać [=nakazywać][]

impedir

Zakazić; zakażać[]

infectar

Zakazić; zakażać [przenosić chorobę][]

contaminar

Zakazić; zakażać [=zatruć; skazić][]

invenenar

Zakazić; zakażać [=znaczenie medyczne][]

intoxicar

Zakazić; zakażać [=działać trucizną][]

ager per veneno/ toxico

Zakaźny[]

venenose

Zakażenie[]

invenenimento, intoxication

Zakażenie [=przeniesienie choroby][]

contamionataion

Zakażenie [=krwi][]

septicemia

Zakażony[]

invenenate, intoxicate

Zakąska[]

refection

Zakąska [=przystawka][]

repasto legier

Zakąsić[]

prender un repasto

Zakląć[]

blasphemar, objurar

Zakląć [=życzyć najgorszego][]

imprecar

Zakląć [=mówić źle][]

dicer malmente

Zaklęcie[]

judicial confiramtion (promissa, affirmation)

Zaklęcie [=zauroczenie][]

incantamento

Zaklęcie [=wypędzane złych duchów = egzorcyzm][]

exorcismo

Zaklęcie [=zachwyt][]

incantamento

Zaklęcie [=zaczarowany][]

incantate

Zaklinać[]

confirmar/ afirmar,promisar judicialmente

Zaklinać [=za pomocą magii][]

con magic formula

Zaklinać [=usuwać złe duchy][]

exorcisar

Zakład[]

establimento

Zakład [=instytut][]

instituto,

Zakład [=instytucja][]

institution

Zakład [=leczniczy/ sanatorium][]

sanatorio

Zakład [=naukowy][]

educational (insrtuctive) fundation

Zakład [=krawiecki][]

sartoreria

Zakład [=pracy][]

laborerio, officina

Zakład [=kąpieliskowy][]

station balneari

Zakładać, założyć (że)[]

presupponer, superponer

Zakładać (coś)[]

establir. instituer

Zakładać, że coś się wydarzy[]

assumer

Zakładać knebel/ kaganiec[]

mordaciar, bramar

Zakładać [=się o coś][]

facer un sponsion pro, sponder

Zakładać [=instalować][]

installar

Zakładka (fałda, plisa)[]

plica

Zakładka [=robić zakładki(plisy, fałdy)[]

plicar

Zakładnik[]

hostige

Zakłopotany[]

confundite, confuse

Zakłócenie[]

turbation

Zakochać (rozkochać)[]

inamorar

Zakochać się w[]

inamorar se de

Zakochany[]

inamarate

Zakon[]

ordine

Zakon [=konwent]][]

convento

Zakonnik[]

anachoreta

Zakonnik [=mnich][]

monacho

Zakonne (życie)[]

(vita) anachoretic

Zakonny[]

conventual

Zakończyć[]

terminar, finara, mitter a puncto

Zakończyć się[]

terminar se

Zakończenie[]

termination

Zakotwiczyć (się)[]

ancorar (se)

Zakraplać, zakroplić[]

pipettar

Zakręcać, zakręcić[]

clauder, extinguer

Zakręcić [=korbą/ wałem korbowym][]

manivellar

Zakręt[]

torno, gero

Zakręt [=zagięcie][]

curva

Zakręt [=łuk][]

arco

Zakryć, zakrywać[]

coperir

Zakryty[]

coperite, coperte

Zakrystia[]

sacristia

Zakrystian, kościelny[]

sacaristano

Zakrzywiać[]

curvar, facer curve

Zakrzywiać się[]

curvar

Zakrzywiony[]

curvate

Zakrztusić się[]

suffocar

Zakup[]

compra

Zakwasić, zakwaszać[]

acidificar, acidular

Zakwasić się, zakwaszać się[]

se acidificar

Zakwaszacz[]

le acidificante. acetificator

Zakwaszający[]

acidificante

Zakwaszalny[]

acidificabile

Zalać, zalewać[]

inundar

Zalanie[]

inundation, allvion

Zalany[]

inundate

Zalążek (zarodek, kiełek)[]

germine

Zalecać [=coś][]

recomendar

Zalecać [=się do][]

cortesar

Zalesić[]

forestisar, forestar

Zalesiony[]

forestisate, forestate

Zależeć (od)[]

depender (de)

Zależnie od okoliczności[]

secundo le circumstantias

Zależność[]

dependentia

Zależny[]

dependente

Zalęgać się[]

prolificar (verminas)

Zaludniać, zaludnić[]

popular

Zaludnienie[]

population

Zaludniony[]

populate

Załadować na statek[]

embarcar,imbarcar

Załadunek na statek[]

embarcamento, imbarcamento

Załamanie (się)[]

collapso

Załamywanie [=(się_ fali, światła][]

refraction

Załamywać [=zapadać)[]

collaber

Załamywać (fale, światło][]

refranger, refractar

Załącznik[]

supplemento

Załoga (różne znacz)[]

truppa

Założenie[]

assumption, premissa, presuppositon

Założyć, zakładać (log)[]

assumer

Zamach[]

attentato

Zamach [=robić zamach][]

facer attentato; attentar

Zamach [=zasadzka][]

imboscada

Zamach [=robić zasadzkę][]

facer imboscada; imboscar

Zamach [=bombowy][]

bombamento

Zamachowiec[]

attentator; bombator

Zamachowiec –samobójca][]

attentator-/bombator suicidial

Zamawiać; zamówić[]

commandar, ordinar

Zamawiać; zamówić [=książki itp.][]

mandar (libros)

Zamawiający[]

commandante

Zamek [=budowla][]

castello

Zamek [=do drzwi][]

serratura

Zamek [=błyskawiczny][]

serratura fulmine

Zamek [=warowny z placem][]

burgo

Zamiana[]

conversion, cambio

Zamiast[]

in loco de, in vice de

Zamienić[]

cambiar, convertir

Zamienić [=życie w piekło[[]

convertir le vita in un inferno

Zamienny, zmienny[]

variante, viariabile

Zamęt[]

tumulto

Zamężna[]

maritate

Zamieć śnieżna, zadymka[]

blizzard, tempesta de nive

Zamieniać, zamienić[]

cambiar

Zamienialny[]

convertibile, cambiasbile

Zamienialny [=akcja zamienna][]

action convertabile

Zamieszać[]

confunder

Zamieszanie[]

confusion

Zamieszkiwać[]

demorar,habitar

Zamieszkały[]

demorate, habitate,populate

Zaminować[]

minar

Zaminowany[]

minate

Zamierzać (mieć na myśli)[]

intender

Zamierzony[]

intendite,intentional

Zamknąć, zamykać[]

clauder(se), serrar (per clave)

Zamknąć, zamykać [=na klucz][]

clauder le clave

Zamknięty[]

claude, claudite

Zamierzenie[]

intention

Zamocować (umocować)[]

fixar

Zamocowanie[]

amarrage

Zamówienie[]

mandato, ordine

Zamrażarka (lodówka)[]

refrigerator

Zamrażać, zamrozić[]

congelar, refrigerar, gelar

Zamrożenie[]

congelation

Zamrożony[]

gelate

Zamsz [=giemza][]

camoce

Zamysł[]

intention

Zamysł [=projekt. plan][]

projecto, designo

Zamysł [=cel][]

scopo

Zanadto (zbyt)[]

nimis

Zaniechać (anulować)[]

cancellar, annullar, omitter,

Zaniechać [=porzucić][]

abandonar

Zaniechanie[]

omission

Zanieczyszczać, zanieczyścić[]

polluer

Zanieczyszczenie[]

polllution

Zanieczyszczony[]

polluite, pollute

Zaniedbać, zaniedbywać[]

negliger

Zaniedbanie[]

negligentia

Zaniedbany[]

neglectite

Zaniepokoić[]

soner le alarma

Zaniepokoić się[]

timer, comencar timer

Zanik[]

decadentia, declino,

Zanikać[]

decader,disparer

Zanikanie [=uwiąd (med.)][]

atrophìa

Zanikający [=atroficzny][]

atrophic,atrophe

Zanocować[]

noctar, passar le nocte

Zanokcica [=choroba paznokci (med.)]][]

panaritio

Zanokcica (bot) [=rodzaj paproci][]

asplenio

Zanudzać (kogoś)[]

vexar

Zanudzać się[]

enoyar

Zanurzać, zanurzyć[]

immerger, submerger

Zanurzenie[]

immersion, submersion

Zaoferować[]

offerer

Zaoferować [=częstować][]

regalar se

Zaoferować [=mieszkanie][]

offerer casa

Zaokrąglać[]

arrotundar

Zaokrąglać [=sumę][]

facer summa equal

Zaopatrywać, zaopatrzyć[]

fornir, suppler,livrar

Zaopatrywać, zaopatrzyć [=dostarczać,[]

proviger,livrar

Zaopatrzenie[]

fornimento

Zaopatrzony w[]

munite de, fornite de

Za opłatą[]

contra pagamento

Zaostrzyć, zaostrzać[]

aggravar, acuminar

Zaostrzyć, zaostrzać [=karę][]

aggravar le pena

Zaostrzony[]

acuminate, aggravate

Zapach[]

odor

Zapadać (=załamywać)[]

collaber

Zapadnięcie, zapadanie[]

collapso

Zapakować[]

rotundar, arrotndar

Zapalać, zapalić[]

brunir,inflammar, accender

Zapalać, zapalić [=napalić w piecu][]

accender le estufa

Zapalać, zapalić [=odkładać ogień][]

mitter foco

Zapalać, zapalić [=ogień][]

facer foco

Zapalać, zapalić [=zapałkę][]

accender flammifero

Zapalać, zapalić [=światło][]

accender luce, lumine; exclarar

Zapalać, zapalić [=samochodowe][]

accender pharos

Zapalać się[]

divenar ardose, divenar enthusiastic

Zapalać się [=wybuchowy][]

irascer,devenir irate

Zapalarka[]

accenditor

Zapalarka [=do gazu][]

accenditor de gas, accendegas

Zapalarka [= do cygar][]

accendecigarro

Zapalenie [pat][]

inflammation

Zapalenie [=zatok] [med.][]

sinusitis

Zapalenie [=błony śluzowej – śluzówki ustnej [med.][]

stomatiitis

Zapalenie [=gruczołu (med.)[]

adenito

Zapalenie [=jajników] (med.)[]

ovaritis

Zapalenie [=jelit] (med.)[]

enterotitis

Zapalenie [=naczyń krwionośnych] (med.)[]

angioma

Zapalenie [=opon mózgowych][med][]

meningitis

Zapalenie [=oskrzeli][]

bronchitis

Zapalenie [=płuc][]

pneumonìa, pneumonitis

Zapalenie [=żył][]

phlebitis

Zapalenie [=rdzenia kręgowego][]

myelititis, medulitis

Zapalenie [=nerek (med.)][]

nephritis

Zapalenie [=sutka/ piersi [med.][]

mammitis, mastitis, mastoiditis

Zapalenie [=trzustki] (med.)[]

pancereatitis

Zapalenie [=spojówki (oka) [med.][]

conjunctivitis

Zapalenie [=okrężnicy = nieżyt kiszek] (med.)[]

colitis

Zapalenie [=węzłów chłonnych][]

adenitis

Zapalniczka[]

accenditor

Zapalniczka [=do cygarów][]

accendecigarro

Zapalnik[]

micca

Zapalność[]

accendibilitate

Zapalny[]

accensibile

Zapalny [=choroba][]

inflammatori

Zapalony[]

accendite

Zapał[]

ardor, zelo

Zapał [=entuzjazm][]

enthusiasmo

Zapał [=inspiracja][]

inspiration

Zapałka[]

flammifero

Zapałka [=pudełko zapałek][]

cassa de flammiferos

Zaparcie [med.][]

constipation, constipo

Zaparcie się (cz./ kog)[]

abnegation, abjuration

Zaparty[]

constipate; abjurate

Zaparzać; zaparzyć[]

infunder

Zaparzać; zaparzyć [=herbatę][]

infunder (the)

Zaparzać; zaparzyć [=ziółka][]

decocer

Zaparzać; zaparzyć [=napar][]

preparar tisana

Zapas[]

reservation, stock

Zapasowy [=części][]

disponibile, pecia de *recambio

Zapaść[]

collapso

Zapaśnictwo[]

combatto

Zapewnić, zapewniać[]

assecurar,asserer

Zapiąć, zapinać na guziki[]

buttonar

Zapiekanka[]

casserola

Zapierać, zaprzeć[]

constipar

Zapierać, zaprzeć [=się poglądów, wiary, itp.][]

abjurar

Zaparcie się [=poglądów itp.][]

abjuration

Zapisać, zapisywać [=w spadku][]

legar

Zapisobiorca [=ten, który otrzyma spadek][]

legatario

Zaplatać, zapleść (włosy, słomę itp.)[]

tressar

Zaplecze (wnętrze lądu)[]

hinterland

Zaplecze [=maszynowe][]

casa de machinas

Zapluskwiony[]

cimicose

Zapłacić[]

pagar

Zapłacić [=rekompensować][]

compensar

Zapładniać, zapłodnić[]

impregnar

Zapładniać, zapłodnić [=kobietę/ zwierzę][]

fecundar le femina (bestia)

Zapłata[]

pagamento, paga

Zapłata [=rekompensata][]

compensation

Zapłon[]

accenditor

[=automatyczny][]

accenditor automatic

Zapłonowy[]

accenditori

Zapłonowy [=świeca ~a (mot)][]

candella accenditori

Zapobieganie[]

obviation (a),prevention

Za pokwitowaniem[]

contra quitantia

Zapominać, zapomnieć[]

oblidar

Zapomniany[]

oblidabile, oblidate

Zapomnienie[]

oblido, oblivion

Za pomocą[]

perque

Zapomoga[]

subvention

Zapomoga [=subwencja][]

subvention

Zapomoga [=stypendium][]

stipendio

Zapora[]

barrage, barriera

Zapora [=barykada][]

barricada

Zapora [=tama, grobla][]

diga, dica

Zapoznać się, zapoznawać się (z)[]

prender cognoscentia de, facer cognoscer (le cognoscentia) de

Zapożyczać[]

imprestar

Zapracować (na)[]

ganiar (....)

Zapracować się na śmierć[]

occider se con le labor

Zapraszać; zaprosić[]

invitar

Zaproszenie[]

invitation

Zaproszony[]

invitate

Zaproszony [=gość][]

invitato

Zaprawa (do potraw)[]

ingrediente

Zaprawa [=murarska][]

mortero

Zaprenumerować[]

abonar

Zaprezentować[]

presentar, demonstrar

Zaprezentować [= ~się][]

presentar se, monstrar se

Zaprotokołować[]

protocollar, protocolar

Zaprzeczać (zadać kłam)[]

dismentiar, negar

Zaprzęg [=konia][]

harnese

Zaprzęgać [=konia][]

harnesar

Zaprzęgać [kogoś do pracy][]

assignar a labor

Zaprzyjaźnić [z kimś][]

facer amicitate con

Zaprzyjaźnić się z[]

devenir amico a, esser familiar con

Zapylać, zapylić [bot][]

pollinisar,coperir per pollines

Zapytać się, stawiać pytania[]

questionar, inquirer, interrogar

Zarabiać [=pieniądze][]

ganiar le pecunia,; salariar

Zarabiać [=na szacunek][]

meritar, merer

Zarabiać [=ciasto][]

facer pasta

Zarabiać [=rozcieńczać wodą][]

dilluer

Zarabiać [=na życie][]

ganiar le vita

Zaradczy[]

curative, astute

Zaradzić[]

portar remedio

Zarastać[]

coperir per plantas

Zaraz[]

mox

Zaraza[]

peste, pestilentia

Zaraza [=dżuma][]

peste, pestilentia

Zaraza [=bieda, nieszczęście][]

calamitate

Zaraza [=epidemia u ludzi][]

epidemia

Zaraza [=epidemia u zwierząt][]

epizootia

Zarazek [(bakcyl) med.][]

bacillo

Zarazek [(bakcyl [=cholery][]

bacillo de virgula

Zaraźliwy[]

contagiose

Zarażać; zarazić[]

contagiar,infectar, contaminar

Zarażać; zarazić [=zadżumiać][]

infectar per peste,; pestisar

Zarażać [=rozszerzyć zarazę/ epidemię][]

difuzar epizootia, difuzar epidemia

Zarażenie[]

infection

Zarażenie [=bakteryjne][]

infection bacterial / de bacterios

Zarażony[]

infectate

Zarejestrować[]

registrar

Zarekomendować[]

recommedndar

Zarekwirować[]

requirer,facer requisition

Zarobek[]

salario

Zarodek [=kiełek] (bio)[]

feto, germine

Zarodek [=embrion][]

embryon

Zarodek [zoo][]

ovo, germine

Zarodek [=kiełkować [=rodzić się w zarodku][]

germinar

Zarozumiały[]

vangloriose, presumptuose

Zarozumiały [=być][]

vangloriar

Zarośla[]

boscage

Zaręczać; zaręczyć[]

affirmar, attestar

Zaręczać; zaręczyć [=za kogoś][]

garantir

Zaręczać; zaręczyć [=dać kaucję][]

dar caution

Zaręczać; zaręczyć [=odpowiadać za][]

respnder pro

Zaręczać; zaręczyć [=zapewniać][]

certificar, garantir

Zaręczać; zaręczyć [=asekurować][]

assecurar

Zaręczać; zaręczyć [=zaręczać się][]

fidantiar se a

Zarękawek[]

manichetto

Zarybek (narybek)[]

nove generation de pisces., covata de pisces

Zarybiać[]

covar per yuna pisces

Zaryglować[]

clauder con pessulo

Zarys [=szkic][]

schizzo,

Zarys [=rysunek][]

designo

Zarys [=kontur[[]

contorno

Zarysować[]

contornar

Zarysować [=szkicować][]

schizzar, desegnar

Zarząd[]

gerente

Zarządzać[]

gerar,administrar

Zarządzać [eksploatować][]

exploitar

Zarządzanie[]

management A.

Zarzewie[]

torcha,ardor,micca

Zarzewie [=niezgody][]

placia de discordo

Zarzewie [=wojny][]

discordo milital

Zarzut[]

reproche

Zarzut [=reprymenda][]

reprimenda

Zarzyczka [=niezapominajka) [bot][]

auricula

Zarzynać; zarżnąć[]

abatter; tranchar,macellar

Zarżnięcie (zwierzęcia)[]

abattimento

Zarżnięcie [=poderżnąć gardło][]

seccar gorga

Zasada[]

principio

Zasada [= aksjomat][]

axioma, axiomat

Zasada [=dogmat][]

dogma, dogmat

Zasada [chem][]

base

Zasadność[]

opulentia

Zasadny[]

opulente

Zasadniczy[]

principal

Zasadowość (chem)[]

basicitate

Zasadowy[]

basic

Zasadzić się[]

imbuscar, facer imbuscada

Zasadzka[]

imbuscada

Zasadzka [=robić zasadzkę][]

facer imboscada; imboscar

Zasadzka [=zamach][]

attentato

Zasadzka [=robić zamach][]

facer attento; attentar

Zasadzka [=policyjna/ nalot policyjny][]

razzia de policia

Zasądzać; zasądzić[]

condamnar

Zaschnąć; zasychać[]

devenir sic

Zasiać, zasiewać[]

seminar

Zasiłek[]

subvention

Zasiłek [=stypendium][]

stipendio

Zasiłek [=promocja][]

promotion

Zaskakiwać, zaskoczyć[]

stupefacer, suprender, surprisar

Zaskakiwać, zaskoczyć [=złodzieja/ włamywacza][]

surprender un fur/ rabotor

Zaskakujący, zadziwiający[]

stupefacante, stupende,

Zaskoczenie[]

surprisa

Zaskoczony[]

stupefacite, suprendite

Zaskórniak[]

pecunia/moneta celite

Zaskrzep [med.][]

thrombosis

Zasilać[]

infunder,sustener, appoiar

Zasilany[]

infundite, sustenite, appoiate

Zasłona[]

velo, cortina

Zasłona [=markiza okienna][]

cortina de fenestra

Zasłona [=prysznicowa][]

cortina a ducha (sh)

Zasługa[]

merito

Zasłużyć, zasługiwać[]

meritar, merer

Zasłużony[]

meritose

Zasłynąć[]

devenir famose

Zasmucać; zasmucić[]

affliger, facer triste, attristar

Zasmucać się[]

affliger se.,

Zasób[]

provision, resources

Zasób [=słów][]

vocabulario

Zasób [=zasoby][]

disponsibilitate

Zasób [=zapas magazynowy][]

stock

Zasoby (pieniądze/ środki)[]

resources

Zasobny[]

abundante

Zasobny [=w pieniądze/ bogaty][]

pecuniose, abundante in pecunia

Zaspa [=piasku; wydma][]

duna

Zaspa [=śniegu][]

cumula de nive

Zaspokajać; zaspokoić[]

calmar

Zaspokajać; zaspokoić [=pragnienie, głód][]

satiar, satisfacar

Zastaw[]

pignore

Zastawiać, zastawić pułapkę[]

poner un trappa

Zastawka (t.med.)[]

valvula

Zastęp[]

truppa,brigada

Zastępca[]

(le)reimplaciante, vicario

Zastępca [=wice-][]

vice

Zastępczy[]

vicari

Zastępować [=spełniać czyjąś funkcję][]

supplantar,supler, reimplaciar,subsider

Zastępować [=jednego drugim][]

substituer, supplantar

Zastępujący[]

reimplaciante

Zastosować = zastosowywać[]

applicar, usar

Zastosować = zastosowywać [=dać się ~][]

applicar, utilisar; applicabile

Zastój[]

stagnation

Zastraszać; zastraszyć[]

intimidar

Zastraszać; zastraszyć [=terroryzować][]

terrorisar

Zastraszać się[]

haber pavor

Zastraszający[]

pavorante

Zastrzał [bud][]

supporto, trabe

Zastrzał [=medyczny / zanokcica][]

panaritio

Zastrzał [=u konia][]

panaritio de cavallo

Zastrzec; zastrzegać[]

reservar

Zastrzec; zastrzegać [=coś w kontrakcie][]

stipular (in contracto)

Zastrzeżenie[]

objection, reservation

Zastrzelić (ze strzelby)[]

fusilar (a morte)

Zastrzelić się[]

fusilar se

Zastrzelony[]

fusilate

Zastrzyk[]

injection

Zastrzyk [=robić zastrzyk][]

injectar

Zastrzyk [=strzykawka][]

syringe

Zastygać; zastygnąć[]

coagular

Zasuwa; zasuwka[]

pessulo

Zasuwa; zasuwka [=zamek do drzwi][]

serratura

Zasuwa; zasuwka [kłódka][]

seratura pendante

Zasypiać (samemu)[]

se addormir

Zasypiać [=usypiać kogoś][]

addormir

Zaszczepiać, zaszczepiać[]

vaccinar

Zaszczepiać, zaszczepiać [=szczepionkę][]

vaccinar per sero

Zaszczepiać, zaszczepiać [=drzewa][]

inocular

Zaszczepiać, zaszczepiać [=rośliny][]

insertar

Zaszczycać; zaszczycić[]

honorar,favorir

Zaświadczać, zaświadczyć[]

testar, testificar

Zataić, zatajać[]

teger, abstruder

Zatapiać, zatopić[]

submewrger, inundar

Zatapiać [=zalewać, pogrążać w wodzie][]

immerger

Zatem[]

igitur, assi, dunque

Zatoka [=woda][]

baia,baya,golfo

Zatoka [med.][]

sinus

Zatoka [=nosa][]

sinus del naso

Zatoka [=zapalenie zatok (med.)][]

sinusitis

Zatoka [=ostryg][]

ostreiera

Zatopić, zatonąć[]

necar

Zatopiony[]

submergite

Zator[]

esclusa

Zatratować[]

calcar, fular per pedes

Zatruć;[]

invenenar, intoxixar

Zatruć; [=działać trucizną][]

ager per veneno

Zatruć; [=w medycynie][]

intoxicar

Zatruć; [=zagazować][]

sufocar con (per) gaso, devenir asphyxiate con gas

Zatruć; [=zagazować się][]

asphyxiar con (per) gaso

Zatrucie pokarmowe[]

botulismo

Zatruwanie[]

invenanamento, intoxicamento

Zatrudnić, zatrudniać[]

emplear

Zatrudnienie[]

empleo

Zatrudniony (adj)[]

empleate

Zatrudniony (sub)[]

empleato

Zatrudniający (adj)[]

empleante, empleator

Zatrudniający [= subj/][]

(le) empleante,

Zatrważać, zatrwożyć[]

intimidar

Zatrważający[]

horribile

Zatrwożony[]

intimidate

Zatrzask[]

pessulo

Zatrzymać, zatrzymywać (stopować)[]

stoppar, tamponar

Zatrzymać, zatrzymywać się[]

facer halto

Zatrzymać się, zatrzymywać się [=powstrzymać, powstrzymywać][]

detener, retener

Zatrzymać, zatrzymywać się [=stacjonować][]

stationar

Zatrzymanie (się)[]

halto

Zatrzymanie [=stacjonowanie][]

stationamento

Zatuszować[]

celar, mascar

Zatwardzenie (pat)[]

constipation, constipo

Zatyczka[]

tampon,stop,

Zatyczka [=kołek/ spinka do bielizny][]

cavilia

Zatykać[]

incavilliar

Zatytułować[]

titulisar

Zatytułowany[]

titulisate

Zaufać (zawierzyć)[]

fider a

Zaufanie (zawierzenie)[]

fiducia

Zausznik[]

(le) calumiante, calumniero

Zausznik [=kamaryl][]

camaril

Zauroczyć[]

incantar

Zauroczenie[]

incantamento

Zauważać (=wtrącać)[]

interloquer

Zauważać [=śledzić][]

traciar

Zawada[]

obstaculo

Zawadzać (komuś)[]

impedar

Zawał [=serca][]

infarcto cordiàl, colpo de corde

Zawał [=atak serca][]

attacco cordiàl

Zawał [=upadek][]

collapso, cadita

Zawarcie, zawieranie[]

concludo, contracto

Zawarcie małżeństwa[]

contracto de maraiatage

Zawartość (treść)[]

contento

Zawdzięczać[]

deber

Zawężać, zwężać[]

contraher

Zawias,[]

cardine

Zawierać (w sobie)[]

continer,comporar, includer

Zawierać [=umowy, pakty][]

concluder

Zawierać [=kontrakt][]

concluder un contracto

Zawierać [=umowę[]

concluder un accrdo

Zawierać [=pokój][]

concluder un pace

Zawierać [=małżeństwo][]

contractar un maritage

Zawierać, zawrzeć (znajomość (z))[]

facer cognoscenitia de

Zawierać [=obejmować][]

inglobar

Zawieranie (w sobie)[]

inclusion

Zawarty[]

concludite

Zawierucha [=śnieżna][]

tempesta de nive

Zawierucha [=wojenna][]

sedition militar, tumulto militar

Zawierzać, zawierzyć[]

fider a

Zawierzenie (zaufanie)[]

fiducia

Zawieść, zawodzić (kogoś/ nadzieję)[]

disappunctar

Zawiedzenie (rozczarowanie)[]

disappunctamento

Zawiesić, zawieszać[]

suspender

Zawieszenie [techn][]

suspension

Zawieszenie broni[]

armistitio, accordo de tregua

Zawinąć (zawijać) rękawy[]

inrolar le manicas

Zawikłać[]

convolver,intricar

Zawikłać się[]

convolver se, intricar se

Zawikłany[]

intricate

Zawiłość[]

convolution

Zawiły[]

convolute, intricate

Zawiły [=niejasny, ukryty][]

abstruse

Zawiły [=ukryty/ problem][]

lel problema abstruse

Zawiłość (skrytość)[]

abstrusitate

Zawistny[]

cupide

Zawiść[]

jalusia

Zawody [=sportowe][]

concurso-lucta,concurso-battalia

Zawołać[]

appellar, advocar

Zawód [=profesja[]

profession

Zawód [=fach][]

specialisation

Zawód [= [=niepowodzenie][]

insuccesso, fallimeneto, fiasco, inforotuna

Zawód [= [=wykonywać zawód][]

facer/ exercar profession

Zawój[]

turban

Zawój [=turban][]

turban

Zawór[]

valvula

Zawór [=klapa][]

valva

Zawrót[]

virarage, girarage, torno

Zawrót [=głowy][]

vertigine

Zawrót [=mieć zawrót głowy][]

haber vertigine

Zawrót [=kręci mi się w głowie][]

io es vertigiose

Zawstydzać[]

facer vergonia, avergoniar

Zawstydzić się[]

avergoniar se

Zawsze[]

semper, sempre

Zawsze [=zielony][]

semperverde, sempreverde

Zawzięty[]

pertivace

Zawyć[]

ullular

Zazdrość[]

invidia, jalusessa

Zazdrosny [= o coś][]

invidiose, invidie

Zazdrosny [=o kogoś][]

jelose

Zazdrośnie[]

invidiosemente, jelosemente

Zazdrościć[]

invidiar

Zazdrościć [=komuś czegoś][]

invidiar

Zazdrościć [=komuś kogoś][]

esser jelose

Zazębiać (się)[]

dentisar (se)

Zazębiać się[]

dentisar se

Zaznajomić[]

familisar

Zaznajomić [=się z][]

familisar se con

Zazieleniać; zazielenić[]

facer verde, covrar per verdura

Zazielenić się[]

devenir verde

Zaziębić, zaziębić[]

frigorificar

Zaziębić się[]

prender frigido

Zaznaczać, zaznaczyć[]

marcar

Zaznaczony[]

marcate

Zażalenie (skarga)[]

gravamine

Zażenowany[]

confuse, genate

Zażyły[]

familiar

Zażyły [=intymny][]

intime

Zażyły [=poufny; poufały][]

confidential

Ząb[]

dente

Ząb [=trzonowy][]

dente molar; (le) molar

Ząb [=przedni ząb =siekacz][]

dente incisive; incisivo

Ząb [=mądrości[]

dente de sagessa

Ząb [=mleczny][]

dente lactee, alacto-dente

[=ząb boczny ~ kieł][]

dente canin

[=ząb boczny ~ kieł][]

dente canin

[=widelca, grabi][]

dente de furca (furchetta)

[=uzębienie][]

dentation

[=sztuczne uzębienie][]

dentatura

Ząbkować[]

dentar

Zbaczać; zboczyć[]

disviar, deviacar

Zbaczać; zboczyć [=z kursu ~ dryfować[]

flottar al deriva, derivar

Zbadać[]

cercar, recercar,explorar

Zbadać [=zweryfikować][]

verificar

Zbadać [=skontrolować][]

controlar

Zbadać [=egzaminować][]

examinar

Zbadany[]

explorate

Zbankrutować[]

facer bancrupta

Zbawiać; zbawić[]

salvar

Zbawiać; zbawić [= odkupić grzechy][]

redimer

Zbawiać; zbawić [=uwalniać][]

liberar de

Zbawienie[]

salvation

Zbawienie [=odkupienie grzechów][]

redemption

Zbawiciel[]

salvator

Zbawiciel [=odkupiciel][]

redemptor

Zbestwić się[]

devenir bestia

Zbeszcześcić[]

facer sacrilege

Zbeszczeszczenie[]

sacrilegio, sacrilego

Zbić (kogoś)[]

batter, fragellar

Zbieg[]

fugativo,escappator

Zbieg [=dezerter][]

desertor

Zbieg [=okoliczności][]

coincidentia

Zbiegać; zbiec[]

fugir, escappar

Zbiegać; zbiec [=schronić się][]

celar se

Zbiegać; zbiec [=dezerterować][]

desertar

Zbiegać się[]

coincider, converger

Zbiegać się [=rzeki][]

confluer

Zbiegać się [=łączyć się][]

conjugir

Zbiegać się [=linie][]

converger

Zbiegać się [=krzyżować się (drogi)][]

cruciar

Zbiegający się[]

confluente

Zbiegowisko[]

tumulto,

Zbieżność[]

convergentia, coincidentia

Zbieżny[]

convergente, coincidente

Zbierać[]

colliger

Zbierać [=zboże][]

recoltar (cereal)

Zbierać [=winorośle][]

vindemiar

Zbierać [=pieniądze kwestować][]

questar

[Zbierać =okazy botaniczne dla celów naukowych][]

colliger plantas botanical pro scientific scopos

Zbieracz winorośli][]

vindemiator

Zbijać (z tropu, oskarżenia itd.)[]

refutar

Zbilansować[]

balanciar, equilibrar

Zbiorowy[]

collective

Zbiornik[]

tank A.,reservoir F.

Zbiornik [naczynie, pojemnik][]

receptakulo

Zbiór[]

conjuncto, collectura

Zbiór [=mat][]

ensemble, (l) insimul

Zbiór [=plik komputerowy][]

fila,pila

Zbiór [=wina (winobranie)[]

vindemia

Zbiory (rolnicze)[]

recolta

Zbir[]

bandito,strangulator, bruto

„Zbitka” liter[]

diagrapho

Zblaknąć; zblednąć[]

pallidir, devir pallide

Z bliska[]

al proxime

Zbliżać; zbliżyć[]

approximar

Zbliżać się; zbliżyć się[]

aproximar se

Zbliżać się; zbliżyć się [= do końca][]

vader al fin

Zbliżony[]

approximte

Zbocze[]

costa

Zboczenie[]

deviation, digression, perversion

Zboczenie [=drogi][]

deriva

Zboże[]

(le) cereal

Zboże [=pszenica][]

frumento

Zboże [=żyto][]

secale

Zboże [=owies][]

avena

Zboże [=jęczmień][]

hordeo

Zboże [=ryż][]

riso

Zbożowy[]

cereàl

Zbój[]

brigante,scelerato, bruto

Zbój [=rabuś][]

robator

Zbój [=bandzior][]

bandito

Zbójecki[]

brigantesc

Zbójecki [=jaskinia ~/a][]

cava / cavo de brigantes

Zbójecki [=wyprawa ~/a][]

expediton brigantesc

Zbójnictwo[]

brigantage

Zbór[]

  • meeting

Zbór [=zgromadzenie][]

assemblea

Zbór [=synod][]

synodo,concilio

Zbór [=protestancki][]

ecclesia protestante / evangelic

Zbratać[]

fraternisar

Zbratać się[]

fraternisar se

Zbrodnia[]

crimine

Zbrodnia [=w afekcie / z namiętności][]

crimine passional

Zbrodnia [=główna][]

crimine capital

Zbrodnia [=popełniać~/ ę][]

criminar

Zbrodnia [=zbrodniczy czyn][]

delicto

Zbrodniarz[]

(le) criminal

Zbrodniczy[]

criminal

Zbroić[]

armar

Zbroić [=wyposażać][]

equippar

Zbroja[]

armatura, vestimento de homine de arma

Zbroja [=siła zbrojna][]

fortias armate

Zbroja [=przymus zbrojny][]

compulsion armmate

Zbudzić[]

eveliar

Zbudzić się[]

eveliar se

Zbuntować[]

revoltar, sublevar

Zbuntować się[]

sublevar se

Zburzyć[]

ruinar

Zburzyć [=dewastować][]

devastar

Zburzyć [=demolować][]

demolir

Zbutwiały[]

putride, corrupte

Zbutwiały [=ząb][]

dente cariate

Zbycie (czegoś) / cesja[]

cession

Zbycie (czegoś) / cesja [=akt][]

acto de cession

Zbyć, zbywać[]

cessar

Zbyć, zbywać [=sprzedać][]

vender

Zbyt[]

nimis

Zbyt [=wiele / dużo][]

nimie, nimis de

Zbyt [=towarów][]

venda de merce (mercantias)

Zbyt [rynek zbytu][]

mercato, vendita

Zbyt [=znaleźć rynek zbytu][]

trovar mercato a vender

Zbyteczny[]

superflue, excessive

Zbyteczny[]

excessive

Zbytek[]

pompa, redundencia

Zbytek [=luksus][]

luxo,sumptuositate

Zbytkowny[]

luxose, pompose

Zbywać[]

superfluer,vender

Zbywalny[]

cessibile, vendibile

Zbzikować[]

devenir folle

Z dala; z daleka[]

de longe,de un distanatia

Zdalne sterowanie (TV)[]

controlo a/ de distantia

Zdalnie kierować[]

remover; controlar a/ de distancia

Zdalny (zdalnie kierowany)[]

remote

Zdanie[]

phrase

Zdanie [=opinia][]

opinion

Zdanie [=koncept][]

concepto

Zdanie [=matem. i logiczne][]

proposition

Zdanie [= gramatyczne][]

phrase, proposition

Zdarzać się; zdarzyć się[]

evenir, occurrer, eventar

Zdarzenie[]

evento,evenimento, occurentia

Zdatny[]

apte, capacite

Zdawać się[]

parer, semblar

Zdawać, zdać egzamin[]

passar un examine

Zdążać do celu[]

visar, aspirar a

Zdecydować[]

decidar

Zdecydować się[]

decidar se

Zdeformować[]

deformar

Zdeformowany[]

deformate

Zdementować[]

dismantellar

Zdeponować[]

deponer

Zdeponowany[]

deponite, deposite,

Zderzyć się[]

facer collision, collider

Zderzak = bufor[]

  • buffer

Zderzak [=samochodowy][]

paracolapso de auto

Zdezorganizować[]

desorganisar

Zdjąć, zdejmować[]

remover, allontanar,eliminar

Zdjąć, zdejmować [=z krzyża][]

deponer del cruce

Zdjęcie[]

discarga

Zdjęcie [=fotografia][]

photographia

Zdjęcie [=usunięcie z][]

deposition

Zdjęcie [= z krzyża][]

deposition del cruce

Zdjęcie [=tłuszczu][]

deposition adipose

Zdławić, zdusić[]

supprimer

Zdławienie[]

suppression

Zdobić[]

incrustar, decorar

Zdobiony[]

incrustate, decorate

Zdobycie (wzięcie)[]

prisa

Zdobycie, zdobywanie[]

procuramento, acqusition

Zdobycz[]

conquesta

Zdobycz [=łup][]

preda

Zdobywać, zdobyć[]

conquirer, ganiar,procurar, acquirer

Zdobywać, zdobyć [=większość][]

ganiar le maroritate

Zdobywać, zdobyć [=osiągnąć, osiągać][]

attinger

Zdobywca[]

(le) conquirante, conquisitor, ganiator, (

Zdolny[]

capabile, capace, habile, apte

Zdolny [=do][]

capabile a, capace de

Zdolność[]

capabilitate, capacitate, habilitate

Zdolność [=przylepna[]

poter / capacitate adhesive / de adhesion

Zdolność [=do lotu/ nawigacji][]

navigabilitate

Zdolność [=(do) manewrowania][]

manovrabilitate

Zdrada[]

traition

Zdrada [=niewierność][]

infidelitate

Zdradzać[]

trair

Zdradzać [=być nie wiernym][]

esser infidel

Zdradliwy[]

perfide

Zdradziecki[]

perfide

Zdradziecki [=przebiegły][]

astute, artificiose

Zdrajca[]

traitor

Zdrętwiały[]

inflexibilite, rigide

Zdrętwiały [=o zębie][]

dente gelate

Zdrętwieć [samemu][]

devenir rigide

Zdrętwieć [=spowodować zdrętwienie][]

facer rigide

Zdrętwieć [=zęba][]

facer dente rigide

Zdrowie, zdrowotność[]

sanitate

Zdrowy, zdrów[]

san, vegete

Zdrowy rozsądek[]

senco commun / san

Zdrowotny[]

curative

Zdrój[]

fonte

Zdublować[]

duplar

Zdublować [=rolę][]

duplar: facer un role duplate

Zdumieć, zdumiewać[]

surprender, stupefacer

Zdumieć, zdumiewać [się][]

surprender se

Zdumiewający (zjawiskowy)[]

prodigiose

Zdumiewający [=zadziwiający][]

stupende

Zdun[]

montator de estufa

Zdusić (zdławić)[]

supprimer

Zduszenie[]

suppression

Zdumiewający[]

doplar

Zdumiewający [=wysiłki][]

doplar effortios

Zdyscyplinować[]

indisciplinar

Zdyscyplinowany[]

indiscipllinate

Zdzierać/ zedrzeć skórę[]

excoriar

Zdzierać/ zedrzeć [=korę][]

decorticar

Zdzieranie skóry[]

excoriation

Zdzieranie [kory][]

decortication

Zdziczeć[]

devenir bestia

Zdziczeć [=doprowadzić do zdziczenia][]

facer bestia

Zdziwaczeć[]

devenir estranie

Zdziwić (kogoś)[]

stupefacer, surprender

Zdziwić się[]

surprender se

Zebra [zoo/ ogól][]

zebra

Zebranie[]

reunion, meeting, asamblea

Zebu [zoo][]

zebu

Zecer[]

compositor (de typographia)

Zefir[]

zephyro

Zegar /zegarek[]

horologio

Zegar [=kominkowy][]

horologio de camino

Zegar [=słoneczny][]

horologio de sol

Zegar [=wodny][]

horologio de aqua

Zegar [=z bransoletką][]

horologio-bracialetto

Zegar [=piaskowy (klepsydra)[]

sabliero

Zegar [=fabryka zegarów][]

horologeria

Zegarmistrz[]

horlogiero

Zegarynka[]

horologio parlate

Zemdlały[]

perdite conscientia

Zemdleć[]

perder conscientia,

Zemsta[]

vengiantia

Zemścić się[]

vengiar se

Zemścić się [=żądza zemsty][]

desiro a vengiar (se), desiro (de) vengiantia

Zenit[]

zenith

Zenitowy[]

zenital

Zeolit (min)[]

zeollitho

Zeolityczny[]

zeolithic

Zepsuć[]

damnificar

Zepsuć [=skorumpować (kogoś)][]

corrumper

Zepsuć [=skorumpować się][]

corrumper se

Zero[]

zero, null

Zerowy[]

nulle

Zerwać, zrywać[]

rumper

Zerwać, zrywać [=warstwę/ skórę][]

abrader

Zerwanie (zeszlifowanie warstwy)[]

abrasion

Zerwanie, zdarcie skóry[]

abrasion del pelle

Zesłać[]

deportar

Zespół [muz][]

ensemble

Zestaw mebli[]

mobiliario

Zestawić[]

compilar

Zestawienie[]

compilation

Ze strachu[]

pro timor, pro pavor

Zestroić[]

harmonisar,accoordar

Zestrojony[]

harmonisate, accordate

Zestrzelić[]

abatter

Zestrzelenie[]

abattimento

Zeszpecić[]

deformar

Zeszpecony[]

defromate

Zeszyć; z(e)szywać[]

suer,

Zeszyt[]

quaderno,fasciculo

Zeugma [=figura retoryczna][]

zeugma

Zew[]

vocation, voco de desiro

Zewnętrzny[]

exterior, externe

Zez[]

strabismo

Zezować[]

esser strabe

Zezowaty[]

strabe, essite strabe

Zezwalać, zezwolić (licencja)[]

licentiar

Zezwolenie [=licencja)[]

licentia, licentiamento

Zębaty; zębowy[]

dentose

Zerwać, zrywać [=koło zębate][]

cremaliera

Zerwać, zrywać [=kolej zębata][]

ferrovia cremaliera(s)

Zgadywać[]

divenar

Zgadzać się; zgodzić się[]

accordar, consentar, esser de accordo

Zgadzać się; zgodzić się [=dojść do zgody][]

vader de accordo, venir / arrivar a un accordo

Zgadzać się (z)[]

accordar se con

Zgadzać się (na coś)[]

acceder

Zgaga [med.][]

pyrosis

Zgiełk[]

ruito

Zginąć, zaginąć[]

perir, obir

Zginąć, zaginąć [=w wypadku][]

perir in un accidente

Zgliszcze[]

restos de incendio

Zgłupieć[]

devenir stupide

Zgłupieć[=ogłupiać kogoś][]

facer stupide

Zgnić[]

putrer (se),putrefacer

Zgnilizna[]

putrification

Zgnilizna [=moralna][]

depravation

Zgnuśniały[]

devenite inerte, essite sin inertia

Zgnuśnieć[]

devenir inerte, esser sin enertia

Zgoda[]

conconrdantia, consenso, accordo, consensimensto, accordimento

Zgoda [=przemilczana][]

accordo tacite

Zgoda [=z zasadami][]

accordo de principio

Zgoda [=obustronna][]

accordo bilateral

Zgoda [=rządowa][]

accordo governamental

Zgoda [ugoda][]

accordo

Zgoda [=pakt][]

pacto

Zgodnie z[]

conforme a, secundo, secun

Zgodnie z [=potrzebą][]

secundo le besonia

Zgodność[]

conformitate, accordo

Zgodny z[]

conforme a,secundo a

Zgodzić się[]

concordar se

Zgoić się[]

sanar (se),cicatrisar (se)

Zgolić[]

rasar

Zgon /zejście[]

morte, decesso, obito

Zgon /zejście [=akt][]

acto de decesso / morte

Zgorszenie[]

scandalisation

Zgorszenie [=skandal][]

scandalo

Zgorszenie [=szok][]

shock, choc, shocking

Zgorszyć[]

scandalisar

Zgorszyć [=szokować][]

choccar, facer choc

Zgorszyć [=wywołać oburzenie][]

indignar se (contre de)

Zgorzknieć[]

devenir acerbe (amar)

Zgorzknienie (żółć)[]

bile

Z góry[]

in avantia

Z góry dziękować[]

anticipar

Zgrabność[]

habilitate

Zgrabny[]

habile

Zgraja (ludzi)[]

ochlocratia, turba,canalia, populaceo

Zgraja [=psów][]

banda de canes

Zgromadzić[]

congregar

Zgromadzić się[]

assemblar, convenir

Zgromadzenie[]

assemblea, congregation

Zgromadzony[]

assemblate

Zgroza[]

horror

Zgryzota[]

dolor, affliction

Z grubsza[]

crudemente

Zgrubienie kości / apofiza [med[]

apophyse

Zgrzeszyć[]

peccar

Zgrzeszyć [=seksualnie][]

fornicar

Zgryźliwość[]

acerbitate

Zgryźliwa krytyka[]

critica acerbe

Zgryźliwość[]

acerbitate

Zgryźliwy[]

mordace

Zgryźliwy [=cierpki, złośliwy][]

acerbe

Zgrzybiały[]

decrepite

Zgrzyt[]

stridor

Zgrzytać[]

stridar

Zguba[]

perdita

Zgubić[]

perder

Zgubić [=drogę][]

perder le cammino/ via

Zgubić [=wątek][]

perder le filo

Zgubić [=głowę][]

perder le testa/ le busola

Zgubić [=spóźnić się na][]

perder un......

Zgubić się (w)[]

perder se (in)

Zgubny[]

peribileviolar

Zgubiony[]

perdite

Zgwałcić (kobietę][]

violar,raper,

Zgwałcić [=pogwałcić prawo, używać siły][]

violentar (le lege)

Zgwałcony[]

violate

Zhardzieć[]

devenir audace (audaciose

Z inicjatywy[]

sub iniciative de

Ziać; zionąć[]

exhalar, expirar

Ziać; zionąć [=ogniem][]

exhalar con foco

Ziać; zionąć [=wyzionąć ducha][]

expirar le spirito

Ziarno, ziarenko[]

grana

Ziarno, ziarenko [=nasienie][]

semine

Ziarno, ziarenko [=zalążek][]

germine

Ziarno, ziarenko [=kawy][]

baca de caffe

Ziarnoplon (bot)[]

ficaria

Ziąb[]

frigido

Zidiocieć[]

devenir idiota (idiotic)

Zielarz[]

herberista = herberistero

Zielarnia = sklep z ziołami[]

herberisteria = boteca de herberista

Zielenić się (ziele = zioło)[]

devenir verde

Zielenina {=sałata][]

verdura

Zielnik[]

herbario

Zielone Świątki[]

pentecoste

Zielono morski[]

glauc

Zielony[]

verde

Ziemia [znacz. ogólne][]

terra,

Ziemia [=grunt, powierzchnia][]

agro

Ziemia Ognista[]

Terra de Foco

Ziemniak = kartofel[]

patata

Ziemniak [=słodki ziemniak][]

batata

Ziemny[]

terral, terree

Ziemisty[]

  • terratre, terren

Ziemisty [=kolor][]

color del terra

Ziemniaczany[]

  • terrose, terral

Ziemniaczany [=mąka ziemniaczana][]

amylose

Ziemnowodny[]

amphibie

Ziemski[]

terrestrial

Ziewać[]

oscitar

Ziębnąć[]

facer frigido

Ziębić[]

devenir frigide

Ziębić [=oziębiać technicznie][]

frigorisar

Z kolei[]

a vices

Zima[]

hiberno

Zimowy[]

hibernal

Zimna wojna[]

guerra frigide

Zimny[]

frigide

Zimny [=sen zimowy][]

tempore de hiberno

Zimno[]

frigido, frigor

Zimnokrwisty[]

con frigide sanguine, *poikilothermal

Zimorodek [orn][]

martin piscator

Zimować [=zwierzęta na polu][]

hibernar

Zimowanie[]

hibernation

Zioło = ziele[]

herba

Zioło = ziele [=lecznicze][]

herba medicinal, herbor

Zioło = ziele [=napar z ziół][]

tisana

Ziołowy[]

herbal

Ziomek =krajan[]

companion

Ziszczać; ziścić[]

realisar,executar

Ziszczać się[]

esser realisate

Zjadacz much= muchojad[]

muscivoro

Zjadliwość (cierpkość)[]

acrimonia

Zjadliwość (cierpkość) [=mówić z][]

parlar con acrimonia

Zjadliwy[]

pugnante

Zjadliwy [=można zjeść][]

mangiabile

Zjadliwy [=złośliwy][]

maligne, incisive, acre, acrimoniose

Zjawa[]

phantasma,incubo

Zjawa [=fantom][]

phantoma

Zjawa [=mara][]

illusion

Zjawa [=wizja][]

vision

Zjawiać się[]

apparer

Zjawisko (zjawa)[]

phanatoma

Zjawisko [=zdziwienie][]

prodigio

Zjazd[]

convention, assemblea

Zjazd [=kongres][]

congress

Zjazd [=zgromadzenie][]

assemblea

Zjazd [=spotkanie][]

incontro

Zjazd [=spotkanie intymne][]

inicontro intime

Zjechać się[]

convenir (se)

Zjednoczyć[]

reunificar, cosolidar

Zjednoczyć [=łączyć][]

unir

Zjednoczyć [=sprzęgłem][]

accuplar

Zjednoczyć [=koncentrować][]

concentrar

Zjednoczyć [=kumulować][]

cumular

Zjednoczyć się[]

unir se

Zjednoczyć się [=skonsolidować się][]

cosolidar se

Zjednoczenie[]

union, reunification

Zjednoczony[]

unite, unificate

Zjełczać[]

rancer

Zjełczały[]

rancide

Zjełczyć[]

facer rancide

Zjeżyć (włosy)[]

arrugar

Zjeżyć się[]

arrugar (se)

Zlatywać się[]

montar volante

Zlatywać się [=zbiegać się][]

converger

Zlecać; zlecić (komuś][]

commissionar

Zlecenie[]

commission

Zlecony[]

commissionate

Zlekceważyć[]

negliger, despicer,contemner, disobliger,ignorabile,vilipender

Zlepek[]

agglomerato

Zlepek [=konglomerat][]

conglomerato

Zlepiać; zlepić[]

collar (con),aglutinar (con)

Zlew (w kuchni)[]

lava-plattos

Zlew [=rura zlewcza][]

tuba a fluer

Zlewać się (rzeka, woda)[]

confluer

Zlewający się[]

confluente

Zlewisko[]

(le) confluente

Zlęknąć się[]

haber pavor, haber timor

Zlicytować[]

aucctionar

Zlicytować [=kupować na licytacji][]

comprar per auction

Zlikwidować[]

liquidar

Zlikwidować [=zmiażdzyć, słumić][]

supprimer

Zlikwidowany[]

liquidate

Zlinczować[]

lynchar

Zlitować się (nad)[]

compatir

Zlot[]

  • meeting, reunion,jamboree

Zła sława[]

un mal fama

Złagodzić[]

mitigar

Złagodzony[]

mitigate

Złamać[]

fractuar, rumper

Złamać [=sobie nogę][]

fractuar (rumper) se un gamba

Złamać [=prawo][]

abusar del lege

Złamana noga[]

gamba fracturate, gamba rupte

Złamanie prawa[]

le abuso del lege/ derecto

Złamanie nogi[]

fractura de gamba

Złamanie śródstopowe[]

fractura metatarsal

Złapać[]

captivar, caper, trappar, sasir

Złącze[]

junctura, connexion, union

Zło[]

(le) mal

Złocień (kwiat)[]

margarita

Złocień (minerał)[]

rutilo

Złościć się[]

furiar, irascer

Złość (furia)[]

furia, irate

Złość [=napad (psycho)][]

accesso defuria

Złość [=niepohamowana][]

furia discatenate

Złoczyńca[]

malfactor

Złodziej[]

fur

Zlodziej [=kieszonkowiec][]

pickpocket

Złom[]

ferral

Złorzeczyć[]

maledicer

Złorzeczyć [=oczerniać][]

nigrar

Złorzeczyć [=szkalować][]

calumniar

Złorzeczyć [=lżyć, wymyślać][]

insultar

Złorzeczyć [=bluźnić; przeklinać][]

blasmar

Złość[]

cholera,furia

Złośliwy[]

malitiose,maligne

Złośliwy [=człowiek][]

cacadone,(le)malitiose

Złośliwość[]

malitia

Złota rybka[]

pisce aurate

Złote gody[]

nupta de auro

Złote runo[]

tonsion auree/ tonsion de aure

Złoto[]

auro

Złotodajny, złotonośny[]

aurifere

Złoty[]

auree

Złoty [=kolor][]

de auro

Złowieszczy; złowrogi[]

sinistre, malaugurio

Złoże[]

jacimento, strato, depositso,

Złoże [‘=geol][]

filon

Złożyć do grobu[]

sepulcrar, sepultar

Złożony[]

complexe,,composite, composte

Złożony [=czas (gram)][]

tempore composite

Złuda[]

delusion

Złuda [=iluzja][]

illusion

Złuda [=urojenie][]

fellacia

Złudny[]

delusive, illusive, deceptive, fallace

Złudzenie = halucynacja (med.)[]

hallucination

Złudzenie słuchowe = halucynacja = słuchowa = akoasma (med.)[]

hallucination auditori = acoasma

Zły[]

mal

Złyy [=wściekły][]

furiose

Zły duch[]

cacadone, mal spirito

Zły los[]

tribulaation

Zmaczać; zmoczyć[]

gacer molliate,facer humide

Zmagać się[]

battaliar con,

Zmagazynować[]

immagazinar

Zmagazynowany[]

immagazinate

Zmaleć[]

minuer, diminuer

Zmarły [adj][]

decedite, defuncte,. morte,morite

Zmarły [subj.][]

(le) morte

Zmarnować[]

guastar

Zmarnować [=czas][]

guastar le tempore

Zmarszczyć (się)[]

rugar (se), arrugar (se)

Zmarszczka[]

ruga

Zmartwić[]

affliger, abatter

Zmartwić się[]

affiger se

Zmartwienie[]

afliction

Zmartwieć[]

amortir

Zmartwieć [=zesztywnieć][]

rigidar (se)

Zmartwychwstać[]

resurger

Zmartwychwsta,ć [=religijne][]

resurger

Zmartwychwstanie[]

resurection

Zmarznąć, zmarżnąć[]

frigorificar, gelar

Zmarzlina, zmarżlina[]

solo gelate, terra gelate; permafrosto

Zmaterializować[]

materialisar

Zmącić[]

miscer,confusar

Zmącić się[]

miscer se

Zmądrzeć[]

devenir sage, devenir prudente

Zmęczenie[]

fatiga

Zmęczenie [=oczu][]

fatiga del oculos

Zmęczony[]

fatigate

Zmęczyć[]

fatigar

Zmiażdzyć[]

fracassar

Zmiażdzony[]

fracassate

Zmienić, zmieniać[]

cambiar, mutar (bio)

Zmieniać się[]

cambiar se

Zminenno-cieplny[]

poikilotherme, poikilothermic

Zmienny[]

cambiabile,variante,variabile cambiante, (ex)cambiabile

Zmierzch[]

crepusculo

Zmierzać do[]

visar, mirar

Zmierzchać się[]

crepuscular

Zmierzchać się [=świtać][]

devenir jorno, ajornar, comenciar a parer

Zmieszać[]

confunder, consternar, miscer

Zmieszać się[]

commiscer

Zmieszany[]

confunde, consternate, perplexe

Zmiękczać, zmiękczyć[]

amollir

Zmiękczać, zmiękczyć [=złagodzić, ukoić][]

ablandar

Zmitygować[]

mitigar

Zmitygowany[]

mitigate

Zmora[]

incubo, sucubo

Zmowa[]

interaccordo secrete

Zmowa [=konspiracja][]

conspiration

Zmowa [=tajne porozumienie][]

collusion

Zmowa [=sprzymierzenie][]

coalition

Zmniejszać, zmniejszyć[]

diminuer, abassar

Zmniejszać (ceny)[]

descrescer/ abassar le precio

Zmniejszać [=objętość][]

abassar le volumine

Zmniejszać [=łagodzić/ osłabić][]

alleviar

Zmniejszenie[]

diminution

Zmniejszony[]

diminuite, diminutive, abassate

Zmrok[]

crepusculo

Zmrużyć [=oczy][]

arrugar oculos

Zmusić, zmuszać[]

coercer,compeller, constringer,fortiar

Zmusić, zmuszać do (cz)[]

fortiar a (facer)

Zmusić, zmuszać do ([=posłuszeństwa ludzi/ zwierzęta][]

domar

Zmuszony[]

coercive.compellite

Zmysł[]

senso

Zmysłowość[]

carnalitate, sexualitate

Zmysłowy [=cielesny][]

carnàl

Zmysłowy [=seksualny][]

sexuàl

Zmyślać[]

imaginar

Zmyślać [=wymyślać][]

inventar

Znachor[]

charlatan

Znachor [=szarlatan][]

charlatan

Znaczący[]

significante

Znacząco[]

significantemente

Znaczek[]

marca, timbre

Znaczek [=pocztowy][]

timbre postal

Znaczenie[]

significo, significato, significantia

Znacznie[]

considerabilemente

Znaczny, znaczący[]

considerabile

Znaczyć[]

significar

Znać[]

cognoscer

Znać [=wiedzieć][]

saper

Znać [z imienia][]

cognoscer de (al) nomine

Znać [=z widzenia][]

cognoscer de vista

Z nagła = znienacka[]

subito

Z nagła = znienacka [=nie oczekiwany][]

nonexpectate

Znajda; znajdek[]

infante trovate

Znajdować; znaleźć[]

trovar

Znajdować; znaleźć [=sposób][]

trovar un medio

Znajdować się[]

trovar se

Znajomy (rzecz)[]

cognito

Znajomy (przym)[]

cognite

Znajomość[]

cognoscentia,cognoscimento

Znajomość [=przyjacielska][]

cognoscentia amical

Znak[]

signo, macula

Znak [=zapytania][]

puncto de interrogation, interrogativo

Znak [=wodny][]

marca de aqua

Znalazca[]

trovator

Znalezisko[]

trovata

Znamię[]

nevo, marca

Znany[]

celebre, famose, note, cognoscite

Znawca[]

cognoscitor, experto

Znawca grzybów (fungolog)[]

fungologo

Znawstwo grzybów (fungologia)[]

fungologia

Znęcać się (nad)[]

turmentar (ulle)

Znicz[]

torcha (torsha)

Znieczulać; znieczulić[]

anesthesiar

Znieczulenie (=med.)[]

anesthesia

Zniedołężniały[]

decrepite

Zniedołężnieć[]

decrepir

Zniedołężnieć [=fizycznie][]

devenir decrepite

Zniedołężnieć [=umysłowo][]

devenir debile

Zniedołężnienie[]

decrepitation

Zniechęcać[]

discoragiar, dissuader

Zniechęcający[]

discoragiante

Zniechęcony[]

desanimite,discoragiate, abattite

Zniechęcenie[]

discoragiamento, abattamento

Zniesienie[]

abolition (de)

Zniesławiać[]

diffamar, libellar

Zniesławienie[]

diffamation, libello

Zniewaga[]

insulto,ultrage

Znieważać[]

ofensar, insultar, ultragiar

Zniewieścieć[]

effeminar, devenir femina

Zniewieściały[]

effemomate

Znikać; zniknąć[]

evanescer

Znikać; zniknąć [=gubić się][]

esser perdate, disparer

Znikąd[]

nusquam, in nulle parte

Zniżać, żniżyć/obniżać (się)[]

abassar (se)

Zniżać [=się do kompromisów][]

abassar se a compromissos

Znosić (odwoływać), znieść[]

abolir

Znosić [=niewolnictwo][]

abolir sclavitate

Znosić [=cerpienie, obelgi itp.][]

indurar

Znośny[]

passabile, suportable

Znój[]

travalio

Znój [=w pocie czoła][]

travalio con exsudato/sudor

Znużyć (kogoś)[]

fatigar, esser fatigate

Znużyć się[]

devenir fatigate

Zobrazować[]

imaginar

Zodiak (różne znacz.)[]

zodiaco

Zoo[]

zoo

Zoofil[]

zoòphilo

Zoofilia[]

zoophilìa

Zoofit[]

zoophito

Zoofobia[]

zoophobìa

Zoogenetyka[]

zoogenetica

Zoogeografia[]

zoogeographìa

Zoogeograficzny[]

zoogeographic

Zoolog[]

zoòlogo

Zoologia[]

zoologìa

Zoologiczny[]

zoologic

Zoologiczny [=ogród < zoo>][]

jardìn zoologic, zoo

Zoopsycholog[]

zoopsychòlogo

Zoopsychologia[]

zoopsychologìa

Zoopsychologiczny[]

zoopsychologic

Zootechnolog[]

zootechnòlogo

Zootechnologia[]

zootechnologìa

Zootechnologiczny[]

zootechnologic

Zorganizować[]

organisar

Zorganizować [=aranżować][]

arrangiar

Zorganizować [=adaptować][]

adaptar

Zorza[]

aurora

Zorza [=polarna][]

aurora boreal

Zostać[]

restar

Zranić (skaleczyć)ostać[]

leder, vulnerar

Zranienie[]

lesion, vulnere

Zraniony[]

lese, vulnerate

Zraszać[]

sparger

Zrąb, zręb [bud.][]

sectura, sceleto

Zrąb, zręb [=leśny][]

sectura de silva

Zredukować[]

abassar

Zręcznie[]

habilmente

Zręczność[]

habilitate

Zręczny[]

habile

Zrobić[]

facer

Zrobić [=zdjęcie][]

facer (prender) un photo;photographiar

Zrogowacieć[]

devenir cornee,

Zrozumieć[]

comprender

Zrozumiany[]

comprehensibile, comprensibile

Zrozumienie[]

comprension

Zrównoważenie[]

equilibration

Zrównoważyć[]

equilibrar

Zrównoważony[]

equilibrate

Zróżniczkować [mat]][]

differentiar

Zróżniczkować [=biol][]

differentiar

Zrywać (warstwę)[]

abrader

Zrywanie (warstwy – abrazja)[]

abrasion

Zrzekać się, zrzecz się, abdykować[]

abdicar, abandonar

Zrzeszać się[]

unir

Zrzeszać się [=federować(się)][]

federar (se)

Zrzęda[]

gemito

Zrzędzić[]

gemer

Zszyć, zszywać (med.)[]

infibular

Zszywać [=wargi sromowe (med.)][]

infibular (labios vulvar)

Zszycie warg sromowych[]

infibular

Zsiadły (o mleku)[]

coagulate

Z tego miejsca[]

ab iste loco

Zubożały[]

pauperisate, improvrite

Zubożeć[]

pauperisar facer paupere, impovrir

Zubożenie[]

pauperisation, impovrimento

Zubożyć[]

valente companion (collega)

Zuch[]

juvene scout

Zuchwały[]

audace, audaciose

Zupa[]

suppa

Zupa [=jarzynowa][]

suppa de legumines

Zwalić, zwalać (przewracać)[]

abatter

Zwalenie[]

abattimento

Zwalniać, zwolnić (dymisjonować)[]

dimitter (se)

Zwalniać, zwolnić (spowolnić)[]

lentar

Zwalniać (z pracy)[]

dimitter, disemplear

Zwalniać [=uwolnić od][]

eximer

Zwalniać [=uwolnienie od][]

exemption

Zwalniać [=redukować siłę / pedał gaz[]

laxar le accelerator

Zwolnienie (z pracy)[]

dimission, disemplemento, disempleo

Zwolnienie (szybkości/tempa)[]

lentamento,

Zwarcie= krótkie spięci[]

curte circuito

Zwariować[]

affollar, furiar

Zwarty[]

compacte, contrahite

Zwarty [zbity][]

compacte, contrahite

Zwartość[]

compactivitate

Zwarzyć[]

coagular

Zwarzyć [=uszkodzić /mróz][]

morder,frigorificar

Zważyć (na wadze)[]

cargar (de un peso),ponderar

Zważyć [=rozważyć][]

considerar

Zważywszy[]

considerante, viste

Zważywszy, że[]

viste, que

Zważywszy jego zsługi[]

viste su meritos

Zwężać, zwężyć[]

stringer

Zwężenie[]

strictessa

Zwężenie [= napłetka [=stulejka (med.)][]

phimositis

Zwiastować[]

annunciar, predicer

Zwiastować [=proklamować][]

proclamar

Zwiastować [=przepowiadać][]

augurar

Zwiastowanie N.M.P.[]

le Annunciation (de Maria)

Zwiastun[]

augure,proclamero, harold

Związek[]

union, societate, vinculo

Związek [=chem. mat. bot][]

composito

Związek [=małżeński][]

consortio (vinculo) matrimonial / marital

Związek [=miłosny][]

vinculo de amor

Związek [=przyjacielski][]

vinculo de amicitate

Związek [=rodzinny][]

vinculo familial

Związek [=krwi][]

vinculo del sanguine

Związek [=nierozwiązywalny][]

vinculo indissolubile

Związek ;[nierozpuszczalny] (chem)[]

vinculo indissolubile

Związek [=dwojga ludzi][]

mariage, copula

Związek [=pomiędzy][]

relation inter, cohabitation

Związek zawodowy[]

sindicato

Zwichnąć [=nogę][]

luxar un pede, dislocar un pede

Zwichnąć [=karierę][]

rumper le carriera

Zwichnąć [=staw (med)][]

luxar un articulo, *desarticulisar

Zwichrzyć[]

disordinar

Zwichrzyć [=włosy][]

disordinar capillos (pilos)

Zwiedzać[]

visitar

Zwiedzać [=kraje][]

vizitar paises, passar le tempore in viages

Zwierać; zewrzeć[]

clauder (se)

Zwieracz [med][]

sphincter, adductor

Zwieracz [=cewki moczowej][]

sphincter de urethra

Zwieracz [=analny][]

sphincter anal

Zwieracz [mięsień][]

adductor

Zwierciadło = lustro[]

speculo

Zwierciadło [=wody][]

nivello de aqua

Zwierciadło [=wytwarzać ~/a][]

specular, fabricar speculos

Zwierciadło [=wytwórnia][]

fabrica de speculos, *speculeria

Zwierciadłany[]

specular

Zwierzać się[]

confider

Zwierzać się [=j.w. z sekretu][]

confider le secreto

Zwierzać się [=spowiadać się][]

confesar

Zwierzę; zwierz[]

animal

Zwierzę; zwierz [=dzikie][]

bestia

Zwierzę; zwierz [=udomowione][]

animal

Zwierzę; zwierz [=młode][]

juvene bestia (animal)

Zwierzę; zwierz [=kręgowe][]

animal vertebrate

Zwierzę; zwierz [=bezkręgowe][]

animal invertebrate

Zwierzę; zwierz [=zimnokrwiste][]

animal de sanguine frigide

Zwierzę; zwierz [=ciepłokrwiste][]

animal de sanguine calide/ calde

Zwierzę; zwierz [=stopochodne][]

animal pede

Zwierzęca siła pociągowa[]

traction animal

Zwierzęcieć[]

facer bestia ; animalisar

Zwierzęcieć się[]

devenir bestia ;animalisar se

Zezwierzęcednie[]

animalisation

Zwierzęcy[]

animal, bestial

Zwierzęcy [=świat – fauna][]

fauna

Zwierzokrzew[]

zoophyto

Zwierzyna (łowna) [=zwierzostan][]

bestias sovage a chassar

Zwietrzały[]

vetule, non fresc, rancide

Zwilżać, zwilżyć[]

humectar

Zwilżenie[]

humectation

Zwiędnąć[]

desiccar

Zwiększyć, zwiększać[]

augmentar

Zwięźle[]

brevemente, concisemente

Zwięzłość[]

brevitate, conscisamento

Zwięzły[]

breve, concise

Zwięzły [=precyzyjny][]

precise

Zwięzły [=lakoniczny][]

laconic

Zwinąć, zwijać[]

volver

Zwinąć, zwijać [=kraść / pot][]

furar

Zwiotczały (wiotki)[]

flaccide

Zwisać