FANDOM


Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


UModificar

UModificar

a, apud

U wejściaModificar

al entrata

U wybrzeżaModificar

al costa de

U podnóżaModificar

in le pede de

U stóp (cz k)Modificar

al pede de

UbezpieczaćModificar

assecurar

UbezpieczenieModificar

assecurantia

Ubezpieczenie [=polisa]Modificar

polissa de assecurantia

Ubiegać się (o)Modificar

solliciatar (pro)

UbiegłyModificar

passate

Ubierać; ubraćModificar

vestir

Ubierać; ubrać sięModificar

vestir se

Ubijać (śmietanę, pianę)Modificar

verberar, batter

UbikacjaModificar

water-closet, A.

Ubikacja [=toaleta]Modificar

toilette

Ubikacja [=latryna]Modificar

latrina

UbiórModificar

vestimento, vestitura

Ubliżać (komuś)Modificar

insultar

Ubliżać [=obrażać]Modificar

offender

Ubogacać, ubogacićModificar

inricchir

Ubogi (adj.)Modificar

paupere, povre

Ubogi [=rzeczownik]Modificar

(le) paupere, (le) povre

UbolewaćModificar

compatir, deplorar

Ubolewać [współczuć komuś]Modificar

compatir a

Uboczne znaczenie (konotacja)Modificar

connotation

UbożećModificar

pauperisar, devir povre/ paupere, impovrir

UbożenieModificar

pauperisation, impovrimento

UbójModificar

abattemento animal / de animales

UbóstwiaćModificar

deificar

Ubóstwiać [=stwarzać idola]Modificar

idolatrar, idolisar

Ubóstwiać [=adorować]Modificar

adorar

Ubóstwiać [=idealizować]Modificar

idealisar

UbóstwoModificar

povressa, pauperitate

Ubrany, ubieranyModificar

vestite

UbrudzićModificar

facer sordide, facer immunde

Ubrudzić [=skórę]Modificar

polluer (le pelle)

Ubrudzić [=poplamić]Modificar

macular

Ubrudzić sięModificar

devenir sordide,devenir immunde

Ubyć, ubywaćModificar

minuer, diminuer

Ubyć, ubywać [=sił]Modificar

reducer fortias

UcharakteryzowaćModificar

facer make-up, travestir, parodiar

Ucharakteryzować [= się na....]Modificar

travestir se como

Ucharakteryzować [=wyłożyć panelami]Modificar

coperir con panellos

UchoModificar

aure

Ucho [=u naczynia]Modificar

aure, ansa

Ucho [=u igły]Modificar

oculo (de agulia)

Ucho [= u buta itp]Modificar

corregia

Uchodzić; ujśćModificar

figir, escappar

Uchodzić; ujść [= o płynach]Modificar

transpirar (le liquido)

UchodźcaModificar

fugitivo,refugiato

Uchwalać; uchwalićModificar

resolver, votar

UchwałaModificar

resolution

Uchwała [=dekret]Modificar

decreto

Uchwała [=podejmować ~/ę]Modificar

decretar

UchwycićModificar

sasir

UchwytModificar

prisa, ansa

Uchwyt [=chwytak]Modificar

pessula

Uchylać, uchylić (znieść)Modificar

abolir, abrogar

Uchylać, uchylić [=prawo]Modificar

abolir un lege

Uchylać, uchylić [=niewolnictwo]Modificar

abolir sclavitate

Uchylać się (od pracy /obowiązków)Modificar

absconder

UchylenieModificar

abolition (de), abrogation

Uchylenie [=prawa]Modificar

abolition / abrogataion

Uciąć; ucinaćModificar

tranchar

Uciąć; ucinać [=amputować]Modificar

amputar

Uciąć; ucinać [=przyciąć, oczyścić]Modificar

sarcir

UciążliwyModificar

tediose, penose

UciechaModificar

gaudio

Uciecha [=przyjemność]Modificar

(le) placer

Uciecha [=zabawa]Modificar

amusamento

Uciecha [=z życia]Modificar

gaudio del vita, gaudio viver

UcieszonyModificar

gaudiose, joiose

UcieczkaModificar

fuga

UciekinierModificar

fugitivo

Uciekać, uciecModificar

fugir, escapar, mitter in fuga

Uciekać[=z wojska]Modificar

desertar

Unikać [=unikać, umykać]Modificar

evader

Uciekać się do. uciec się doModificar

reccurrer a

Uciekać się do. uciec się do [=do podstępu]Modificar

reccurrer a stratagema

Ucieleśnić; ucieleśniaćModificar

incarnar

Ucieleśnić; ucieleśniać [=inkarnować kogo]Modificar

incarnar

Ucieleśnić sięModificar

incarnar se

Ucieleśnić się [=inkarnować się]Modificar

incarnar se

UcieleśnienieModificar

incarnaction

UcierpiećModificar

sufrer,supportar

Ucierpieć [=z powodu bólu]Modificar

patir

Uciskać, ucisnąćModificar

opprimer

Uciskać, ucisnąć [=eksploatować]Modificar

exploitasr

UciskModificar

oppression

Uciszać; uciszyćModificar

calmar, quietar, tranquilisar, sedar

UcywilizowaćModificar

civilisar

UczciwyModificar

honeste

Uczciwy [=sprawiedliwy]Modificar

eque

UczciwośćModificar

honestate, honestitate

Uczeń/ uczennicaModificar

scholar, discipulo / discipula

Uczeń (u rzemieślnika)Modificar

apprentise

Uczesać (się)Modificar

pectinar (se)

UczestniczyćModificar

participar (in), prender parte (in)

Uczestniczyć [=brać udział]Modificar

prender le parte

UczestniczącyModificar

participante

UczestnikModificar

(le) participante

UczęszczaćModificar

frequentar, attender

UczęszczanieModificar

frequentia

Uczony (adj.)Modificar

sciente, scientific, docte

Uczony [=człowiek]Modificar

sciencista

UcztaModificar

regalamento, festino

UcztowaćModificar

regalar (se)

UczucieModificar

sentimento

Uczucie [=czułość]Modificar

affection

UczuciowyModificar

sentimental

Uczulenie [na....]Modificar

alergia (pro)

Uczulenie [=alergia (med)]Modificar

alergia

UczyćModificar

instruer,inseminar, docer

Uczyć sięModificar

apprender

Uczyć się [=studiować]Modificar

studiar

Uczynić możliwymModificar

render possibile

UczynnyModificar

servibile

Uczynny [=usłużny]Modificar

servibile, eque

UdawaćModificar

pretender, finger

Udawać [=udawać małpę]Modificar

simiar

Udawać [=stwarzać pozory]Modificar

parer

Udawać [=symulować]Modificar

simular

Udać się; udawać sięModificar

ir a, vader a

Udać się [=poszczęścić się]Modificar

prosperar

UdarModificar

colpo

Udar [=apopleksja (med)]Modificar

colpo de appoplexia

Udar [=udar słoneczny]Modificar

colpo del sol

Udaremniać = udaremnićModificar

facer van, evanescer

UdawanieModificar

pretension

Udawanie [=pozorowanie]Modificar

simulacro

Udawanie [=symulacja]Modificar

simulation

UdekorowaćModificar

decorar

Udekorować [=ozdabiać]Modificar

ornar

Udekorować [=iluminować]Modificar

illuminar

Udeptać, udeptywaćModificar

calcar

Udeptać, udeptywać [=ugniatać (ciasto, glinę)Modificar

impastar

Udeptać, udeptywać [=ścieżkę, drogę]Modificar

calcar un sentiero/ un cammino

Uderzać; uderzyćModificar

colpar, batter, frappar,

Uderzać; uderzyć [=atakować]Modificar

attaccar

Uderzać; uderzyć [=dagą]Modificar

dagar

Uderzać; uderzyć [=na alarm]Modificar

alarmar

UderzającoModificar

frappantemente

UderzającyModificar

frappante

UderzenieModificar

colpo

Uderzenie [=wiatru]Modificar

colpo de vento

Uderzenie [=zawał serc]Modificar

colpo de corde

UdoModificar

gamba, femore

Udomowić, udomawiać (zwierzęta/ okrzesać ludzi)Modificar

domar, domesticar, maestrar,

UdoskonalićModificar

bonificar

Udostępniać = udostępnićModificar

acceder

UdowodnićModificar

provar

Udowodnić [=demonstrować]Modificar

demonstrar

UdrapowaćModificar

drappar

UdrękaModificar

calvaria

UduchowićModificar

spiritualisar

UduchowionyModificar

spiritualisate

UdusićModificar

strangular

Udusić [=smażyć mięso]Modificar

estufar, frir carne

Udusić się [=z braku powietrza]Modificar

suffocar

Udusić się [=smażyć się]Modificar

frir (se)

Udwuznaczniać, udwuznaczniaćModificar

ambiguisar

UdwuznacznienieModificar

ambiguisation

UdziałModificar

prender le parte

Udział [=część]Modificar

parte

Udzielać, udzielićModificar

accordar (un)

Udzielać, udzielić [=audiencji]Modificar

accordar un audientia

Udzielać, udzielić [=licencji]Modificar

accordar un licentia / permission

Udzielać, udzielić [=kredytu]Modificar

accordar un credito

Udzielać, udzielić [=patentu]Modificar

accordar un patente / breveto

Udzielać, udzielić [=przywileju]Modificar

accordar un privilegio

Udzielać, udzielić [=ułatwień]Modificar

accordar un facilitates

UdzielnyModificar

soverene

Udzielny [=niezależny]Modificar

independe

UfaćModificar

fider, confider

UfnyModificar

confidente,

UfoModificar

nifo

UfologModificar

ufologo

UfologiaModificar

ufologia

UfnośćModificar

confidentia, fiducia

Uganiać się zaModificar

currer post

UginaćModificar

flexar

Uginać [=zaginać]Modificar

facer curve, curvar

Uginać sięModificar

plicar (se),curvar se

Uginać się [zaginać się]Modificar

devenir curve

Uginać się [=o falach]Modificar

diffractar, diffranger

Ugniatać ciasto,Modificar

pastar

UgodaModificar

accordo

Ugoda [=konwencja]Modificar

convention

Ugoda [=transakcja]Modificar

transaction

Ugoda [=kontrakt]Modificar

contracto

Ugoda [=konkordat]Modificar

concordato

Ugoda [=umowa]Modificar

accordo

Ugoda [kompromis]Modificar

commpromisso

Ugoda [=pakt]Modificar

pacto

UgórModificar

(le) inculte agro/ campo

UgrupowanieModificar

gruppamento

UgrzecznionyModificar

ceremoniose

UgryźćModificar

morder

UhonorowaćModificar

honorar

UhonorowanyModificar

honorate

Ujarzmiać; ujarzmićModificar

incatenar, subjugar

Ujarzmiać, ujarzmić [=poddawać]Modificar

subjectar, submitter

Ujawniać, ujawnić (odkrywać)Modificar

revelar

Ujednolicić, ujednolicaćModificar

unificar

UjednolicenieModificar

unification

Ujemna stronaModificar

un latere negative

UjemnyModificar

negastive

Ujmować (odejmować) [mat]Modificar

subtraher

Ujeżdnica (wodzidło)Modificar

brida

UjścieModificar

appertura

Ujście [=rzeki]Modificar

estuario

UkaraćModificar

punir

Ukarać [=złamanie prawa, naruszenie]Modificar

punir un infraction

UkaranieModificar

punition

Ukartować (zmówić się)Modificar

colluder

Ukartowanie (zmowa, tajne porozumienie)Modificar

collusion

UkartowanyModificar

collusive, collusori

Ukazać; ukazywaćModificar

monstrar

Ukazać; ukazywać sięModificar

apparer, parer

UkąsićModificar

morder

Ukąsić [=pszczoła]Modificar

piccar

Ukąsić [=lekko złapać zębami]Modificar

tentar morder, buccar

Ukleja (icht)Modificar

carpa

Układać; ułożyćModificar

poner, ordinar

Układać; ułożyć [= się z/ pogodzić się]Modificar

poner se de accordo

Układać; ułożyć [=robić porządek]Modificar

ordinar

Układać; ułożyć [=planować]Modificar

schizzar, projectar

Układać; ułożyć =formować plastycznie]Modificar

formar in plastico

Układać; ułożyć [=koncepcyjnie]Modificar

conceptivemente

Układać; ułożyć [=posadzki]Modificar

facer pavimento,

Układać; ułożyć [=wiersze]Modificar

versificar

Układać; ułożyć [=do snu]Modificar

poner in reposo

Układać; ułożyć [=ludzi, zwierzęta]Modificar

educar, exercitar, domar,domesticar, maestrar,

Układać; ułożyć [=w kwadrat]]Modificar

esquadrar

Układać sięModificar

arrangiar se

Układać się [=negocjować]Modificar

negotiar

Układać się [=paktować]Modificar

pacatar

Układać się [dyskutować]Modificar

discuter

Układać się [=organizować]Modificar

organisar, arrangiar

UkłonModificar

inclino

Ukłon [=pozdrowienie]Modificar

salute

Ukłonić sięModificar

inclinar se

Ukłonić się [=pozdrowić]Modificar

salutar

UkłućModificar

piccar

Ukłuć sięModificar

piccar se

UkoićModificar

relevar

Ukoić [=smutek, ból]Modificar

alleviar

Ukoić [=zatamować]Modificar

  • tamponar, stoppar

Ukoić [=wyciszyć]Modificar

tacer

Ukoić [=uspokoić]Modificar

calmar

Ukoić [=złagodzić]Modificar

ablandar

UkośnyModificar

oblique

UkradkiemModificar

furtrivemente

UkradkowyModificar

furgive

UkoronowaćModificar

cronar

UkorzyćModificar

humilliar

Ukorzyć sięModificar

humiliar se

Ukryć, ukrywaćModificar

celar, teger

Ukryć, ukrywać [=zataić, zatajać]Modificar

abstruder

UkrycieModificar

celamentao

UkrytyModificar

celate,latente, clandestin

Ukryty [=zatajony]Modificar

abstruse

UkrzyżowaćModificar

crucifiger

UkrzyżowanieModificar

crucifixation

Ukwiał (aktynia) [zoo]Modificar

actinia

UlModificar

apiculario

Ul [=barć]Modificar

nido de salvage apes

Ul [=os]Modificar

vespiario; nido de vespas

Ulatniać; ulotnić się (gazy)Modificar

evaporar, facer volatile

Ulatniać; ulotnić się [=uciekać (człowiek)]Modificar

fugir

Ulec, ulegać (komu czemu)Modificar

succumber

UleczalnyModificar

curabile

UleczyćModificar

curar

Uleczyć sięModificar

curar se

Ulepszać, ulepszyćModificar

bonificar, meliorar, ameliorar

Ulepszać, ulepszyć [=system]Modificar

abonar le systema

Ulepszanie, ulepszenieModificar

melioramento., amelioramento

UlewaModificar

forte pluvia, pluvia grande, tempore de pluvia

Ulga [=rabat]Modificar

reduction taxal

Ulga [=uspokojenie]Modificar

facilitate, sedation

UlicaModificar

strata

Ulicznik [=andrus]Modificar

infante stratal, lazaron, scelerato

Ulicznik [=łobuz, kanalia]Modificar

canalia, vilano

UlicznicaModificar

prostituta

Ulicznica [=wulgarnie]Modificar

putana, puta

UlizaćModificar

lecar secundo forma

UlotkaModificar

folio volante

Ulotka [=reklamowa]Modificar

folio de reclamo

UlotnyModificar

elusive, volatile

UltimatumModificar

ultimato, ultimatum

UltraModificar

ultra

UltradźwiękModificar

ultrasono

UltrafioletowyModificar

ultraviolette

UltrakrótkiModificar

ultrabreve, ultracurte

Ultrakrótka [=fala]]Modificar

unda ultrabreve, unda ultracurte

Ultra mocnyModificar

ultraforte

UltrasonoterapiaModificar

ultrasonothrapia

UltranowoczesnyModificar

ultramoderne

UltraszybkiModificar

ultrarapide

UlulaćModificar

ulular

UlżyćModificar

discargar, relevar

Ulżyć [=przynosić ulgę]Modificar

portar un relievo

Ulżyć [=rozładować ciężar]Modificar

discargar

Ulżyć [=zmniejszać ważność]Modificar

diminuer validitate diminuer graviditate

Ulżyć [=zmniejszać wagę / wartość itp.]Modificar

diminuer valor / ec]

UłamekModificar

fragmento

Ułamek [=matematyka]Modificar

fraction

Ułamek [=dziesiętny]Modificar

fraction decimal

Ułan (dawny polski jeździec]Modificar

ulan (cavallero polonese)

Ułaskawiać; ułaskawićModificar

pardonar, gratiar

Ułaskawiać [=amnestionować]Modificar

amnestiar

Ułatwiać; ułatwićModificar

facilitar

UłatwienieModificar

facilitation

UłomnyModificar

defectuose,stropiate

Ułomny [=gramatyka]Modificar

defective

Ułomny [=ułomny (człowiek)Modificar

stropiato

Umlaut (znak diaktryczny nad literą]Modificar

Umlaut G.

UmacniaćModificar

fortificar

UmocnienieModificar

fortificatioan

UmarłyModificar

(le)morte, morite

Umarły [=trup]Modificar

cadavere

Umarły [=zgon/ śmierć]Modificar

decesso, morte

Umartwiać; umartwićModificar

mortificar

Umartwiać.sięModificar

mortificar se

Umarzać; umorzyćModificar

amortisar, extinguer (debito)

Umiarkowany (wstrzemięźliwy)Modificar

moderate, moderic, frugal

UmiećModificar

saper

Umieć [=znać]Modificar

cognoscer

Umiejętny [=zręczny]Modificar

habile

Umiejscowić, umiejscawiaćModificar

sutuar

UmiejscowionyModificar

situate

UmieraćModificar

morir, deceder

UmierającyModificar

moribunde, decedente

Umieścić, umieszczaćModificar

collocar, locar

Umieścić, umieszczać [=zamieszczać]Modificar

inserer

Umieszczenie.Modificar

collocation, location

UmilaćModificar

facer agredabile

Umilać [=uprzyjemniać]Modificar

facer le placer

Umizgać się (do)Modificar

caressar, facer caressa

Umizgiwać się [=flirtować z]Modificar

flirtar con

Umierać, umrzećModificar

morir, deceder

UmieszczaćModificar

placiar, locar

Umowa (ugoda)Modificar

accordo

Umowa [=kontrakt]Modificar

contracto

Umowa [=pakt]Modificar

pacto

Umowa [=celna]Modificar

accordo doanaa

Umowa [=o płatnościach]Modificar

accordo de pagamento

Umowa [=clearingowa/ kliringowa]Modificar

accode de clearing

Umowa [=umowa ramowa]Modificar

accordo (de) quadro(s)

Umowa [=sądowa]Modificar

accordo judicial

Umowa [=sektorowa]Modificar

accordo sector(i)al

Umowa [=cenowa / o cenie]Modificar

accordo de precio

Umowa [=płacowa]Modificar

accordo salarial

Umowa [=dwustronna]Modificar

accordo bilateral

Umowa [=rządowa]Modificar

accordo governamental

Umowa [=handlowa]Modificar

accordo commerciaal

Umowa [=rozejmowaModificar

accordo tregua

Umowa [=monetarna]Modificar

accordo monetari

Umowa [=werbalna/ słowna]Modificar

accordo verbal

Umożliwić, umożliwiaćModificar

facer possibile. posibilisar

Umykać, umknąć (unikać)Modificar

eluder evader

UmysłModificar

mente

Umysł [=intelekt]Modificar

intelecto

Umysł [=duch]Modificar

spirito

Umysł [=dusza]Modificar

anima

UmywalkaModificar

lavabo

UncjaModificar

uncia

Unerwiać, unerwićModificar

innervar

UnerwienieModificar

innervation,

Unerwienie [=system nerwów]Modificar

venation

Unaocznić, unaoczniaćModificar

evidentiar vivente

UniaModificar

union

Unia [=monetarna]Modificar

union monetari

UniemożliwiaćModificar

facer impossibile, prevenir

UniesienieModificar

exultation

UnieśmiertelniaćModificar

face immortal, immortalisar

UniezależniaćModificar

facer indipendente

Uniewinniać, uniewinnićModificar

desculpar

Uniezależniać sięModificar

facer se indipendente, devenir indipendente

UnieruchomićModificar

immobilisar

UnieruchomienieModificar

immobilisation

UnieruchomionyModificar

immobilisate

Unieważniać, unieważnićModificar

nullificar, annular, rescinder

UnieważnienieModificar

nullification

UniformModificar

uniforme

UnikaćModificar

eluder, evader

UnikalnieModificar

unicamente

UnikalnośćModificar

unicitate

UnikalnyModificar

unic

UnifikacjaModificar

unification

UnikatModificar

(le) unic, unication

UnikatowyModificar

unic

UnionistaModificar

unionista

Unionizm (ruch związkowy)Modificar

unionismo

UniseksModificar

unisex A.

Uniseks [=moda]Modificar

moda unisex A.

UniwersalnieModificar

universalmente

UniwersalnyModificar

universal

UniwersalizmModificar

universalismo

UniwersumModificar

universo

UniwersyteckiModificar

universitari

UniwersytetModificar

universitate

Uniwersytet [=na uniwersytecie]Modificar

al universitate

Uniwersytet [= z uniwersytetuModificar

ab universitate

UnowocześniaćModificar

modernisar

UnowocześnienieModificar

modernisation

UnowocześnionyModificar

modernisate

Uodparniać, uodpornićModificar

immunisar

UodpornienieModificar

immunisation

Uodpornienie na stresModificar

immunosuppression

Uodporniony (adj)Modificar

immun

UodpornionyModificar

immunisate

Uodporniony [=na stres]Modificar

immuno-suppressive

Uogólniać. uogólnićModificar

generalisar

UogólnienieModificar

gerneralisation, generalisamento

UosabiaćModificar

personificar, facer persona

UpadaćModificar

crashar, cader

UpadekModificar

crash, cadida, fallimento

UpalnyModificar

torride

UpałModificar

ardor, calor

Upamiętniać = =upamiętnićModificar

commemorar

Upamiętniać sięModificar

esser commemorate,/ recordate

UpartyModificar

obstinate, pertinace, tenace

Uparty [=kapryśny]Modificar

capriciose

Upaść, upadaćModificar

cader, faller

UpełnomocnićModificar

autorisar

Upełnomocnić [=poddać prawu]Modificar

render capace, render al lege

Upierać się (przy)Modificar

persister

Upierzać, upierzyćModificar

plumar

Upierzać, upierzyć [= zmieniać upierzenie]Modificar

cambiar plumage

UpierzenieModificar

plumage

Upijać (się)Modificar

imebriar (se)

UplasowaćModificar

placiar

Upominać, upomniećModificar

castigar,

Upominać, upomnieć [=strofować]Modificar

admoner,admonestar

Upominanie, strofowanieModificar

castigation, admonition

UpominającyModificar

admonitori

UpomnienieModificar

castigation, admonition

UporczywyModificar

tenace, tediose

UpośledzenieModificar

handicap

UpośledzonyModificar

handicapate

UpowszechniaćModificar

publicar, diffunder

UpowszechnienieModificar

diffusion

UpozorowaćModificar

simular, facer simulacro

Upozorowanie (symulacja)Modificar

simulacro

UpórModificar

tenacitate

Upraszać [=błagać, prosić o]Modificar

rogar

UprawaModificar

cultura, cultivation

Uprawa [=grzybów]Modificar

fungicultura

Uprawa [=winorośli]Modificar

vincultura

UprawiaćModificar

coler, cultivar

Uprawiać [=ziemię, nauki]Modificar

cultivar

Uprawiać [=grę słów/ bawić się słowami]Modificar

cavillar

Uprawiać [==kaperstwo]Modificar

piratar

UprawnionyModificar

legitime

UprawomocnićModificar

validar, legalisar

UprawomocnienieModificar

validation, legalisation

Uprowadzać, uprowadzić ((porwać)Modificar

abaducer

Uprowadzać dzieckoModificar

abducer un infante; kidnapar

Upraszczać, uprościćModificar

simplificar

UproszczenieModificar

simplification

UproszczonyModificar

simplificate

Uprzątać, uprzątnąć (oczyścić)Modificar

purar

Uprząż (konia)Modificar

harnese

UprzednioModificar

in avantia, previemente

UprzedniModificar

previe

Uprzedzać (kogoś przed)Modificar

anticipar, preinformar

Uprzedzać się (krzywdzić kogoś)Modificar

prejudiciar

UprzejmyModificar

polite, complacente, cortese

UprzejmośćModificar

complacentia, complacemento

Uprzemysłowić, uprzemysławiaćModificar

industralisar

UprzemysłowionyModificar

industralisate

UprzemysłowienieModificar

industralisation

UprzywilejowaćModificar

privilegiar (~jar)

UprzywilejowanyModificar

preferente,

Upuścić, upuszczać (krew) [med.]Modificar

phlebotomisar

Upuszczanie (krwi) [med.)Modificar

phlebotomia

Uradować (kogoś)Modificar

gratificar,facer felice, facer contente

Uradować sięModificar

gauder, jubilar

UrbanizowaćModificar

urbanisar

UrbanizacjaModificar

urbanisation

UrlopModificar

congedo

UrnaModificar

urna

Urna [=na kości]Modificar

ossario

Urna [=na popiół / popielnica]Modificar

urna cinerari

Urocznik (bot)Modificar

veronica

UroczystyModificar

festive,ceremonial

Uroczysty [=pogrzeb]Modificar

pompa funebre

UroczystośćModificar

festino, festivitate,

Uroczystość [=pompa]Modificar

pompa

UrodaModificar

beltate

UrodzajnośćModificar

fertilitate

UrodzajnyModificar

fertile

UrodzićModificar

parturir

Urodzić sięModificar

nascer

UrodzinyModificar

nascentia-die, die de nascentia, die natal, festa de compleannos

UrodzonyModificar

nate

Uroić sobieModificar

imaginar se

Urojony (oszukańczy, kłamliwy]Modificar

fellace

Urojenie (złuda, zwodniczość]Modificar

fellacia

UrokModificar

charme

UrologModificar

urologo

UrologiaModificar

urologìa

UropepsynaModificar

uropepsina

UroskopModificar

uroscopio

UroskopiaModificar

uroscopia

Uruchamiać, uruchomićModificar

funcionar, operar,

Uruchamiać, uruchomić [=poruszyć]Modificar

mobilisar, mover

Uruchamiać, uruchomić [=silnik]Modificar

poner un motor in marcha; actionar un motor

Uruchamiać, uruchomić [=turbinę]Modificar

actionar un turbine

Uruchamiać, uruchomić [=ożywiać/ puszczać w ruch]Modificar

actionar, actuar

UrwisModificar

scelerato, vilano

Urwisko [=klif, przepaść]Modificar

precipitio

UrządModificar

officio,burerau

Urząd [=piastować]Modificar

occupar un officio

Urząd [=patentowy]Modificar

officio de brevetos (patentes)

Urząd [=-pracy = zatrudnieniaModificar

offico / agenteria de empleo

UrządzaćModificar

arrangiar

Urządzać [=organizować]Modificar

organisar

UrządzenieModificar

apparato,instrumento

Urządzenie [=narzędzie]Modificar

utensile

Urządzenie [=sportowe]Modificar

facilitates sportive

Urządzenie [=do pomiaru gęstości mleka – - laktodensymetr]Modificar

lactodensimetro

Urzec; urzekaćModificar

incantar

Urzec; urzekać [=fascynować]Modificar

incantar

Urzeczywistniać (się)Modificar

effectuar (se), materialisar (se)

UrzeczywistnienieModificar

effectuasation,materialisataion

UrzędnikModificar

(le) official, functionario

Uschnąć, usychaćModificar

desiccar

Usidlać; usidlićModificar

trapar,captar, caper in trappa

UsilnyModificar

insiste, persiste, vehemente

UsilnieModificar

insistemente, vehemente

UsiłowaćModificar

cercar, penar, insister

Usiłować [=wywierać nacisk]Modificar

insister

Uskarżać się (na)Modificar

planger se (de)

Uskok (geolog)Modificar

fallia

UsługaModificar

servicio

Usługa [=seksualna]Modificar

servicio sexual

Usługa [=świadczyć ~i]Modificar

render servicios

Usługa [= grzeczność]Modificar

gentilessa

UsłużnyModificar

attentive, servicial

Uspokajać, uspokoićModificar

calmar,sedar

Uspakajający,Modificar

calmante, sedative

UspokojonyModificar

calmitate

UstaModificar

bucca

Usta [=ustny (od ust)]Modificar

buccàl

Usta [=nie pisemny]Modificar

oràl

UstabilizowaćModificar

stabilisar

UstanowićModificar

constituer

Ustanowić [=rekord]Modificar

facer un record

UstawaModificar

lege

Ustawa [=statut]Modificar

statuto

Ustawa [=regulamin]Modificar

regulamento

Ustawiać się w kolejceModificar

star in cauda

UstawaćModificar

cessar

UstawodawcaModificar

(le) constsituente, legislator

UstawodawstwoModificar

legislatura

UstawodawczyModificar

constituente, legislative

Ustąpić, ustępowaćModificar

ceder

Usterka (wada)Modificar

vitio

Usterka [=ukryta usterka /wada]Modificar

vitio celate, vitio oculte

Ustęp (=toaleta)Modificar

toilette (tualet) F.

Ustęp [=latryna]Modificar

latrina

stęp [=z Biblii]Modificar

pericope

Ustnik (papierosa, instrumentu muzycz.]Modificar

imbuccatura

UstnyModificar

verbal, buccal

UstrzelićModificar

fusilar

Usuwać/ usunąć (kasować)Modificar

deler, rescinder

Usuwać/ usunąć (kasować)Modificar

remover

Usuwać/ usunąć (kasować)Modificar

supprimer obstaculos

Usunięty (=skasowany)Modificar

delite

Usuwać [=wodę]Modificar

desaquar

Usuwać [=plamy]Modificar

dismacular

Usuwać [=tłuszcz]Modificar

disgrassiar

Usuwanie, usunięcie wodyModificar

desaquation

Usunięcie lasówModificar

deforestration

Usunięcie/ usuwanie tarczycyModificar

thyroidectomia

Usunięcie płoduModificar

aborttamento

Usunięcie sromu [med.]Modificar

vulvectomia

Usunięcie piersiModificar

mastectomia

Usunięcie łechtaczkiModificar

clitoridectomia

Usunięcie krzyżaModificar

deposition del cruce

Usunięcie tłuszczu z brzucha (med.)Modificar

deposition de grassia de un ventre

Usuwacz plamModificar

dismaculator

Usypiać, uśpić (kogoś)Modificar

addormir, sopir

Usypiać, uśpić [=samemu]Modificar

addormir se

Usypiać, uśpić [=hipnotyzować]Modificar

hypnotisar

Usypiać, uśpić [=powodować stan odrętwienia]Modificar

(facer) torper

Usypiać, uśpić [=znieczulać]Modificar

anesthesiar

Usypiać, uśpić [=czyjąś czujność]Modificar

addormir le vigilantia de

Uszczelniać = uszczelnićModificar

tender, stringer

Uszczelniać = uszczelnić [=zatykać]Modificar

stoppar, tamponar

Uszczelniać = uszczelnić [=hermetyzować]Modificar

facer hermetic

Uszczelniać = uszczelnić [=dziury podwodne]Modificar

calelfacer

Uszczelniać = uszczelnić [=zaczopować, zabić dziurę]Modificar

stoppar le cava

Uszkadzać =uszkodzićModificar

damnificar

Uszkadzać =uszkodzić [=organ, ciało]Modificar

leder (un organo / un corpore

UszkodzenieModificar

lesion

UszkodzonyModificar

lese

Uszlachetniać, uszlachetnićModificar

facer nobile

Uszlachetniać, uszlachetnić [=doprowadzić do perfekcji]Modificar

facer perfecte, ducer a perfection

Uszlachetniać, uszlachetnić [=uczynić godnym]Modificar

dignificar

UsztywniaćModificar

ridigar (se)

UściskaćModificar

imbraciar (se)

UśmiechModificar

surriso

Uśmiechać sięModificar

rider (se), surrider (se)

Uśmiechający sięModificar

surridente

Uświadamiać (sobie)Modificar

comporender, esser conscie

UświetniaćModificar

illuminar

UświęcaćModificar

glorificar, sacrar

Uświęcać [=ubóstwiać]Modificar

adorar,idolisar,deisar

Uświęcać [=konsekrować]Modificar

consecrar, deisar

UświęconyModificar

sacrate,glorificate

Utaić; utajaćModificar

facer secrete, celar

UtajnićModificar

latente

Utajnić [=nałożyć tajemnicę]Modificar

poner misterio

UtajonyModificar

celita, facite secrete

UtalentowanyModificar

talentose

Utargować [=rabat]Modificar

discontar

UtartyModificar

ordinari

Utarty [=sproszkowany]Modificar

pulverisate

Utkwić oczy wModificar

fixar oculos super

Utleniać; utlenićModificar

oxygenar

Utleniać; utlenić [=utlenić włosy]Modificar

oxygenar los capillos, accalar, blanchir

Utlenić sobieModificar

blanchir se

UtlenialnośćModificar

oxydabilitate

UtlenialnyModificar

oxydabile

UtlenionyModificar

oxygenate

UtopiaModificar

utopia

UtopijnyModificar

utopic

UtopićModificar

necar, surmerger

UtożsamiaćModificar

identificar

Utrapienie (bieda)Modificar

tribulation

Utrudniać; utrudnićModificar

facer difficile, difficultar

Utrwalać; utrwalićModificar

perpetuar

Utleniać; utlenić [= fotografie]3Modificar

perpetuar per (sur) photographia

Utrwalacz (fot) *Modificar

(le) fixative

UtrzymanieModificar

mantentia, substitation

Utrzymywać, utrzymaćModificar

mantener,tener

Utrzymywać się, utrzymać sięModificar

mantener se, tener se

Utrzymywać, utrzymać [=przy życiu]Modificar

mantener su in vita

Utrzymywać, utrzymać [=w równowadze]Modificar

tener se in equilibro

Utrzymywać, utrzymać [przy władzy]Modificar

mantener se in poter

UtworzyćModificar

crear

Utworzyć [=sformować]Modificar

formar

UtwórModificar

piece de obra, composition

UtuczyćModificar

ingrassar,

UtyćModificar

devenir grasse, ingrassiar

UtykaćModificar

claudicar

UtylitarnyModificar

utilitari

UtylitaryzmModificar

utilitarismo

Utylizacja (recycling)Modificar

utilisation, recyclage, recycling

UtylizatorModificar

utilisator

UtylizowaćModificar

utilisar, recyclar

UwagaModificar

remarca

Uwaga [= w książce]Modificar

remarca

Uwaga [=czujność]Modificar

attention, advertentia

Uwalniać (się)Modificar

liberar (se)

Uwalniać (się) [=emancypować]Modificar

emancipar

UwarunkowaćModificar

a condition que, inconditioinar (a)

Uwarunkować [=ustalać warunki]Modificar

conditionar

Uwarunkować [=uzależniać]Modificar

stipular (conditiones), facer dependente, subordinar

Uwarunkować [=ograniczać]Modificar

restringer, limitar, premer, pressar

UważaćModificar

attentar; remarcar

UważnieModificar

con attention, attentivemente

UważnyModificar

attente,attentive

UwerturaModificar

overtura

Uwiąd (starczy)Modificar

atrophìa

Uwiązywać, uwiązaćModificar

catenar

Uwieczniać, uwiecznićModificar

perpetuar

UwieńczonyModificar

laureate

Uwierać [=o butach]Modificar

pressar, premer

Uwieść; uwodzićModificar

seducer

Uwieść; uwodzić [=na manowce]Modificar

inducer in error

Uwieść; uwodzić [mamić]Modificar

attraher

Uwieść; uwodzić [=kusić]Modificar

tentar

UwięzićModificar

imprisionar, encarcerar

UwięzienieModificar

imprision(a)mento

UwięzionyModificar

imprisionate

UwieźćModificar

levar, transportar

Uwieźć [=odciągnąćModificar

arretrar (se)

Uwikłać (kogoś)Modificar

confunder, imbroliar

Uwikłać [=wplątać w coś]Modificar

intricar

Uwikłać się (samemu)Modificar

intricar se

UwłaczaćModificar

derogar

UwłaczanieModificar

derogation

UwłaczającyModificar

derogatori

Uwłaszczać (siebie)Modificar

conceder se con le proprietaste

Uwłaszczać [= kogoś]Modificar

conceder ulle/ un persona con le proprietate

UwodzicielModificar

seductor, tentator

UwodzicielkaModificar

seductora, tentatrice

UwolnienieModificar

liberation, exemption

Uwolnić, uwalniaćModificar

liberar, quitar,

Uwolnić, uwalniać [=puścić na wolność]Modificar

poner in libertate

UwolnionyModificar

liberate

Uwrażliwić, uwrażliwiaćModificar

sensibisar

Uzależnić, uzależniaćModificar

subordinar (de)

UzasadniaćModificar

motivisar

UzasadnionyModificar

legitime, legitimite

Uzbroić; uzbrajaćModificar

armar

Uzbroić się; uzbrajać sięModificar

armar se

Uzbroić się; uzbrajać się [~ w cierpliwość]Modificar

armar se con patientia

UzdaModificar

brida

Uzda [=nakładać uzdę]Modificar

bridar

Uzda [=cugle, lejce]Modificar

redina

Uzdnica (t. kaganiec)Modificar

capistro

UzdolnionyModificar

talentose,capace

Uzdolniony [=nadający się]Modificar

apte = capace de

Uzdrawiać; uzdrowićModificar

sanar,

Uzdrawiać; uzdrowić [= stosunki, itd]Modificar

meliorar relationes

Uzdrawiać sięModificar

resanar se, meliorar se

UzdrowiskoModificar

station recurer, station a curar

Uzewnętrzniać, uzewnętrzniaćModificar

exteriorisar (se)

UzewnętrznienieModificar

exteriorisation

UzębienieModificar

dentura

Uzębienie [=sztuczne]Modificar

dentura false

Uzgadniać; uzgodnićModificar

accordar, facer un accordo

Uzgadniać; uzgodnić [=być w zgodzie]Modificar

essar in accordo

Uzgadniać; uzgodnić [=być w harmonii]Modificar

viver harmoniose

Uzieleniać; uzielenićModificar

facer verde

Uziemiać; uziemićModificar

connecter al terra, atterar se

UziemienieModificar

connexion al terra

UzmysłowićModificar

visualisar, realisar (se), comprender(se)

Uznać, uznawaćModificar

agnoscer, approbar, recognescer, admitter, exprimer

UznanieModificar

approbation,admition, recognentia

Uzupełniać; uzupełnićModificar

supplementar,

Uzupełniać; uzupełnić [=dopełnić, napełnić]Modificar

repler

Uzupełniać; uzupełnić [=kompletować]Modificar

completar

UzupełnienieModificar

supplemento

UzupełniającyModificar

supplementari

UzupełnionyModificar

supplementate

Uzurpować [=mieć prawo do własności przez zasiedzenie]Modificar

usurpar

Uzyskać; uzyskiwaćModificar

usufruer

Uzyskać; uzyskiwać [=ważność / wejść w życie]Modificar

entrar in viage

Użalać sięModificar

lamentar

UżyczaćModificar

prestar de

[=pożyczać komu}Modificar

prestar a

Użyć; używaćModificar

usar

Użyć, używać przemocyModificar

usar violentia

UżytecznośćModificar

usabilitate

UżytecznyModificar

usabile

Użyteczny [=przydatny]Modificar

utile

Użyteczny [=pożyteczny]Modificar

profitose

UżytekModificar

uso, usantia

Użytek [=do ~/ku wewnętrznego]Modificar

pro usar interne

UżytkowaćModificar

usar

UżytkownikModificar

usator,usuario (comp)

UżywaćModificar

usar, utilisar

UżywanyModificar

usate

Użyźniać; użyźnićModificar

fertilisar

Użyźniać; użyźnić [=zapładniać]Modificar

fecundar
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.