Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


U[]

U[]

a, apud

U wejścia[]

al entrata

U wybrzeża[]

al costa de

U podnóża[]

in le pede de

U stóp (cz k)[]

al pede de

Ubezpieczać[]

assecurar

Ubezpieczenie[]

assecurantia

Ubezpieczenie [=polisa][]

polissa de assecurantia

Ubiegać się (o)[]

solliciatar (pro)

Ubiegły[]

passate

Ubierać; ubrać[]

vestir

Ubierać; ubrać się[]

vestir se

Ubijać (śmietanę, pianę)[]

verberar, batter

Ubikacja[]

water-closet, A.

Ubikacja [=toaleta][]

toilette

Ubikacja [=latryna][]

latrina

Ubiór[]

vestimento, vestitura

Ubliżać (komuś)[]

insultar

Ubliżać [=obrażać][]

offender

Ubogacać, ubogacić[]

inricchir

Ubogi (adj.)[]

paupere, povre

Ubogi [=rzeczownik][]

(le) paupere, (le) povre

Ubolewać[]

compatir, deplorar

Ubolewać [współczuć komuś][]

compatir a

Uboczne znaczenie (konotacja)[]

connotation

Ubożeć[]

pauperisar, devir povre/ paupere, impovrir

Ubożenie[]

pauperisation, impovrimento

Ubój[]

abattemento animal / de animales

Ubóstwiać[]

deificar

Ubóstwiać [=stwarzać idola][]

idolatrar, idolisar

Ubóstwiać [=adorować][]

adorar

Ubóstwiać [=idealizować][]

idealisar

Ubóstwo[]

povressa, pauperitate

Ubrany, ubierany[]

vestite

Ubrudzić[]

facer sordide, facer immunde

Ubrudzić [=skórę][]

polluer (le pelle)

Ubrudzić [=poplamić][]

macular

Ubrudzić się[]

devenir sordide,devenir immunde

Ubyć, ubywać[]

minuer, diminuer

Ubyć, ubywać [=sił][]

reducer fortias

Ucharakteryzować[]

facer make-up, travestir, parodiar

Ucharakteryzować [= się na....][]

travestir se como

Ucharakteryzować [=wyłożyć panelami][]

coperir con panellos

Ucho[]

aure

Ucho [=u naczynia][]

aure, ansa

Ucho [=u igły][]

oculo (de agulia)

Ucho [= u buta itp][]

corregia

Uchodzić; ujść[]

figir, escappar

Uchodzić; ujść [= o płynach][]

transpirar (le liquido)

Uchodźca[]

fugitivo,refugiato

Uchwalać; uchwalić[]

resolver, votar

Uchwała[]

resolution

Uchwała [=dekret][]

decreto

Uchwała [=podejmować ~/ę][]

decretar

Uchwycić[]

sasir

Uchwyt[]

prisa, ansa

Uchwyt [=chwytak][]

pessula

Uchylać, uchylić (znieść)[]

abolir, abrogar

Uchylać, uchylić [=prawo][]

abolir un lege

Uchylać, uchylić [=niewolnictwo][]

abolir sclavitate

Uchylać się (od pracy /obowiązków)[]

absconder

Uchylenie[]

abolition (de), abrogation

Uchylenie [=prawa][]

abolition / abrogataion

Uciąć; ucinać[]

tranchar

Uciąć; ucinać [=amputować][]

amputar

Uciąć; ucinać [=przyciąć, oczyścić][]

sarcir

Uciążliwy[]

tediose, penose

Uciecha[]

gaudio

Uciecha [=przyjemność][]

(le) placer

Uciecha [=zabawa][]

amusamento

Uciecha [=z życia][]

gaudio del vita, gaudio viver

Ucieszony[]

gaudiose, joiose

Ucieczka[]

fuga

Uciekinier[]

fugitivo

Uciekać, uciec[]

fugir, escapar, mitter in fuga

Uciekać[=z wojska][]

desertar

Unikać [=unikać, umykać][]

evader

Uciekać się do. uciec się do[]

reccurrer a

Uciekać się do. uciec się do [=do podstępu][]

reccurrer a stratagema

Ucieleśnić; ucieleśniać[]

incarnar

Ucieleśnić; ucieleśniać [=inkarnować kogo][]

incarnar

Ucieleśnić się[]

incarnar se

Ucieleśnić się [=inkarnować się][]

incarnar se

Ucieleśnienie[]

incarnaction

Ucierpieć[]

sufrer,supportar

Ucierpieć [=z powodu bólu][]

patir

Uciskać, ucisnąć[]

opprimer

Uciskać, ucisnąć [=eksploatować][]

exploitasr

Ucisk[]

oppression

Uciszać; uciszyć[]

calmar, quietar, tranquilisar, sedar

Ucywilizować[]

civilisar

Uczciwy[]

honeste

Uczciwy [=sprawiedliwy][]

eque

Uczciwość[]

honestate, honestitate

Uczeń/ uczennica[]

scholar, discipulo / discipula

Uczeń (u rzemieślnika)[]

apprentise

Uczesać (się)[]

pectinar (se)

Uczestniczyć[]

participar (in), prender parte (in)

Uczestniczyć [=brać udział][]

prender le parte

Uczestniczący[]

participante

Uczestnik[]

(le) participante

Uczęszczać[]

frequentar, attender

Uczęszczanie[]

frequentia

Uczony (adj.)[]

sciente, scientific, docte

Uczony [=człowiek][]

sciencista

Uczta[]

regalamento, festino

Ucztować[]

regalar (se)

Uczucie[]

sentimento

Uczucie [=czułość][]

affection

Uczuciowy[]

sentimental

Uczulenie [na....][]

alergia (pro)

Uczulenie [=alergia (med)][]

alergia

Uczyć[]

instruer,inseminar, docer

Uczyć się[]

apprender

Uczyć się [=studiować][]

studiar

Uczynić możliwym[]

render possibile

Uczynny[]

servibile

Uczynny [=usłużny][]

servibile, eque

Udawać[]

pretender, finger

Udawać [=udawać małpę][]

simiar

Udawać [=stwarzać pozory][]

parer

Udawać [=symulować][]

simular

Udać się; udawać się[]

ir a, vader a

Udać się [=poszczęścić się][]

prosperar

Udar[]

colpo

Udar [=apopleksja (med)][]

colpo de appoplexia

Udar [=udar słoneczny][]

colpo del sol

Udaremniać = udaremnić[]

facer van, evanescer

Udawanie[]

pretension

Udawanie [=pozorowanie][]

simulacro

Udawanie [=symulacja][]

simulation

Udekorować[]

decorar

Udekorować [=ozdabiać][]

ornar

Udekorować [=iluminować][]

illuminar

Udeptać, udeptywać[]

calcar

Udeptać, udeptywać [=ugniatać (ciasto, glinę)[]

impastar

Udeptać, udeptywać [=ścieżkę, drogę][]

calcar un sentiero/ un cammino

Uderzać; uderzyć[]

colpar, batter, frappar,

Uderzać; uderzyć [=atakować][]

attaccar

Uderzać; uderzyć [=dagą][]

dagar

Uderzać; uderzyć [=na alarm][]

alarmar

Uderzająco[]

frappantemente

Uderzający[]

frappante

Uderzenie[]

colpo

Uderzenie [=wiatru][]

colpo de vento

Uderzenie [=zawał serc][]

colpo de corde

Udo[]

gamba, femore

Udomowić, udomawiać (zwierzęta/ okrzesać ludzi)[]

domar, domesticar, maestrar,

Udoskonalić[]

bonificar

Udostępniać = udostępnić[]

acceder

Udowodnić[]

provar

Udowodnić [=demonstrować][]

demonstrar

Udrapować[]

drappar

Udręka[]

calvaria

Uduchowić[]

spiritualisar

Uduchowiony[]

spiritualisate

Udusić[]

strangular

Udusić [=smażyć mięso][]

estufar, frir carne

Udusić się [=z braku powietrza][]

suffocar

Udusić się [=smażyć się][]

frir (se)

Udwuznaczniać, udwuznaczniać[]

ambiguisar

Udwuznacznienie[]

ambiguisation

Udział[]

prender le parte

Udział [=część][]

parte

Udzielać, udzielić[]

accordar (un)

Udzielać, udzielić [=audiencji][]

accordar un audientia

Udzielać, udzielić [=licencji][]

accordar un licentia / permission

Udzielać, udzielić [=kredytu][]

accordar un credito

Udzielać, udzielić [=patentu][]

accordar un patente / breveto

Udzielać, udzielić [=przywileju][]

accordar un privilegio

Udzielać, udzielić [=ułatwień][]

accordar un facilitates

Udzielny[]

soverene

Udzielny [=niezależny][]

independe

Ufać[]

fider, confider

Ufny[]

confidente,

Ufo[]

nifo

Ufolog[]

ufologo

Ufologia[]

ufologia

Ufność[]

confidentia, fiducia

Uganiać się za[]

currer post

Uginać[]

flexar

Uginać [=zaginać][]

facer curve, curvar

Uginać się[]

plicar (se),curvar se

Uginać się [zaginać się][]

devenir curve

Uginać się [=o falach][]

diffractar, diffranger

Ugniatać ciasto,[]

pastar

Ugoda[]

accordo

Ugoda [=konwencja][]

convention

Ugoda [=transakcja][]

transaction

Ugoda [=kontrakt][]

contracto

Ugoda [=konkordat][]

concordato

Ugoda [=umowa][]

accordo

Ugoda [kompromis][]

commpromisso

Ugoda [=pakt][]

pacto

Ugór[]

(le) inculte agro/ campo

Ugrupowanie[]

gruppamento

Ugrzeczniony[]

ceremoniose

Ugryźć[]

morder

Uhonorować[]

honorar

Uhonorowany[]

honorate

Ujarzmiać; ujarzmić[]

incatenar, subjugar

Ujarzmiać, ujarzmić [=poddawać][]

subjectar, submitter

Ujawniać, ujawnić (odkrywać)[]

revelar

Ujednolicić, ujednolicać[]

unificar

Ujednolicenie[]

unification

Ujemna strona[]

un latere negative

Ujemny[]

negastive

Ujmować (odejmować) [mat][]

subtraher

Ujeżdnica (wodzidło)[]

brida

Ujście[]

appertura

Ujście [=rzeki][]

estuario

Ukarać[]

punir

Ukarać [=złamanie prawa, naruszenie][]

punir un infraction

Ukaranie[]

punition

Ukartować (zmówić się)[]

colluder

Ukartowanie (zmowa, tajne porozumienie)[]

collusion

Ukartowany[]

collusive, collusori

Ukazać; ukazywać[]

monstrar

Ukazać; ukazywać się[]

apparer, parer

Ukąsić[]

morder

Ukąsić [=pszczoła][]

piccar

Ukąsić [=lekko złapać zębami][]

tentar morder, buccar

Ukleja (icht)[]

carpa

Układać; ułożyć[]

poner, ordinar

Układać; ułożyć [= się z/ pogodzić się][]

poner se de accordo

Układać; ułożyć [=robić porządek][]

ordinar

Układać; ułożyć [=planować][]

schizzar, projectar

Układać; ułożyć =formować plastycznie][]

formar in plastico

Układać; ułożyć [=koncepcyjnie][]

conceptivemente

Układać; ułożyć [=posadzki][]

facer pavimento,

Układać; ułożyć [=wiersze][]

versificar

Układać; ułożyć [=do snu][]

poner in reposo

Układać; ułożyć [=ludzi, zwierzęta][]

educar, exercitar, domar,domesticar, maestrar,

Układać; ułożyć [=w kwadrat]][]

esquadrar

Układać się[]

arrangiar se

Układać się [=negocjować][]

negotiar

Układać się [=paktować][]

pacatar

Układać się [dyskutować][]

discuter

Układać się [=organizować][]

organisar, arrangiar

Ukłon[]

inclino

Ukłon [=pozdrowienie][]

salute

Ukłonić się[]

inclinar se

Ukłonić się [=pozdrowić][]

salutar

Ukłuć[]

piccar

Ukłuć się[]

piccar se

Ukoić[]

relevar

Ukoić [=smutek, ból][]

alleviar

Ukoić [=zatamować][]

  • tamponar, stoppar

Ukoić [=wyciszyć][]

tacer

Ukoić [=uspokoić][]

calmar

Ukoić [=złagodzić][]

ablandar

Ukośny[]

oblique

Ukradkiem[]

furtrivemente

Ukradkowy[]

furgive

Ukoronować[]

cronar

Ukorzyć[]

humilliar

Ukorzyć się[]

humiliar se

Ukryć, ukrywać[]

celar, teger

Ukryć, ukrywać [=zataić, zatajać][]

abstruder

Ukrycie[]

celamentao

Ukryty[]

celate,latente, clandestin

Ukryty [=zatajony][]

abstruse

Ukrzyżować[]

crucifiger

Ukrzyżowanie[]

crucifixation

Ukwiał (aktynia) [zoo][]

actinia

Ul[]

apiculario

Ul [=barć][]

nido de salvage apes

Ul [=os][]

vespiario; nido de vespas

Ulatniać; ulotnić się (gazy)[]

evaporar, facer volatile

Ulatniać; ulotnić się [=uciekać (człowiek)][]

fugir

Ulec, ulegać (komu czemu)[]

succumber

Uleczalny[]

curabile

Uleczyć[]

curar

Uleczyć się[]

curar se

Ulepszać, ulepszyć[]

bonificar, meliorar, ameliorar

Ulepszać, ulepszyć [=system][]

abonar le systema

Ulepszanie, ulepszenie[]

melioramento., amelioramento

Ulewa[]

forte pluvia, pluvia grande, tempore de pluvia

Ulga [=rabat][]

reduction taxal

Ulga [=uspokojenie][]

facilitate, sedation

Ulica[]

strata

Ulicznik [=andrus][]

infante stratal, lazaron, scelerato

Ulicznik [=łobuz, kanalia][]

canalia, vilano

Ulicznica[]

prostituta

Ulicznica [=wulgarnie][]

putana, puta

Ulizać[]

lecar secundo forma

Ulotka[]

folio volante

Ulotka [=reklamowa][]

folio de reclamo

Ulotny[]

elusive, volatile

Ultimatum[]

ultimato, ultimatum

Ultra[]

ultra

Ultradźwięk[]

ultrasono

Ultrafioletowy[]

ultraviolette

Ultrakrótki[]

ultrabreve, ultracurte

Ultrakrótka [=fala]][]

unda ultrabreve, unda ultracurte

Ultra mocny[]

ultraforte

Ultrasonoterapia[]

ultrasonothrapia

Ultranowoczesny[]

ultramoderne

Ultraszybki[]

ultrarapide

Ululać[]

ulular

Ulżyć[]

discargar, relevar

Ulżyć [=przynosić ulgę][]

portar un relievo

Ulżyć [=rozładować ciężar][]

discargar

Ulżyć [=zmniejszać ważność][]

diminuer validitate diminuer graviditate

Ulżyć [=zmniejszać wagę / wartość itp.][]

diminuer valor / ec]

Ułamek[]

fragmento

Ułamek [=matematyka][]

fraction

Ułamek [=dziesiętny][]

fraction decimal

Ułan (dawny polski jeździec][]

ulan (cavallero polonese)

Ułaskawiać; ułaskawić[]

pardonar, gratiar

Ułaskawiać [=amnestionować][]

amnestiar

Ułatwiać; ułatwić[]

facilitar

Ułatwienie[]

facilitation

Ułomny[]

defectuose,stropiate

Ułomny [=gramatyka][]

defective

Ułomny [=ułomny (człowiek)[]

stropiato

Umlaut (znak diaktryczny nad literą][]

Umlaut G.

Umacniać[]

fortificar

Umocnienie[]

fortificatioan

Umarły[]

(le)morte, morite

Umarły [=trup][]

cadavere

Umarły [=zgon/ śmierć][]

decesso, morte

Umartwiać; umartwić[]

mortificar

Umartwiać.się[]

mortificar se

Umarzać; umorzyć[]

amortisar, extinguer (debito)

Umiarkowany (wstrzemięźliwy)[]

moderate, moderic, frugal

Umieć[]

saper

Umieć [=znać][]

cognoscer

Umiejętny [=zręczny][]

habile

Umiejscowić, umiejscawiać[]

sutuar

Umiejscowiony[]

situate

Umierać[]

morir, deceder

Umierający[]

moribunde, decedente

Umieścić, umieszczać[]

collocar, locar

Umieścić, umieszczać [=zamieszczać][]

inserer

Umieszczenie.[]

collocation, location

Umilać[]

facer agredabile

Umilać [=uprzyjemniać][]

facer le placer

Umizgać się (do)[]

caressar, facer caressa

Umizgiwać się [=flirtować z][]

flirtar con

Umierać, umrzeć[]

morir, deceder

Umieszczać[]

placiar, locar

Umowa (ugoda)[]

accordo

Umowa [=kontrakt][]

contracto

Umowa [=pakt][]

pacto

Umowa [=celna][]

accordo doanaa

Umowa [=o płatnościach][]

accordo de pagamento

Umowa [=clearingowa/ kliringowa][]

accode de clearing

Umowa [=umowa ramowa][]

accordo (de) quadro(s)

Umowa [=sądowa][]

accordo judicial

Umowa [=sektorowa][]

accordo sector(i)al

Umowa [=cenowa / o cenie][]

accordo de precio

Umowa [=płacowa][]

accordo salarial

Umowa [=dwustronna][]

accordo bilateral

Umowa [=rządowa][]

accordo governamental

Umowa [=handlowa][]

accordo commerciaal

Umowa [=rozejmowa[]

accordo tregua

Umowa [=monetarna][]

accordo monetari

Umowa [=werbalna/ słowna][]

accordo verbal

Umożliwić, umożliwiać[]

facer possibile. posibilisar

Umykać, umknąć (unikać)[]

eluder evader

Umysł[]

mente

Umysł [=intelekt][]

intelecto

Umysł [=duch][]

spirito

Umysł [=dusza][]

anima

Umywalka[]

lavabo

Uncja[]

uncia

Unerwiać, unerwić[]

innervar

Unerwienie[]

innervation,

Unerwienie [=system nerwów][]

venation

Unaocznić, unaoczniać[]

evidentiar vivente

Unia[]

union

Unia [=monetarna][]

union monetari

Uniemożliwiać[]

facer impossibile, prevenir

Uniesienie[]

exultation

Unieśmiertelniać[]

face immortal, immortalisar

Uniezależniać[]

facer indipendente

Uniewinniać, uniewinnić[]

desculpar

Uniezależniać się[]

facer se indipendente, devenir indipendente

Unieruchomić[]

immobilisar

Unieruchomienie[]

immobilisation

Unieruchomiony[]

immobilisate

Unieważniać, unieważnić[]

nullificar, annular, rescinder

Unieważnienie[]

nullification

Uniform[]

uniforme

Unikać[]

eluder, evader

Unikalnie[]

unicamente

Unikalność[]

unicitate

Unikalny[]

unic

Unifikacja[]

unification

Unikat[]

(le) unic, unication

Unikatowy[]

unic

Unionista[]

unionista

Unionizm (ruch związkowy)[]

unionismo

Uniseks[]

unisex A.

Uniseks [=moda][]

moda unisex A.

Uniwersalnie[]

universalmente

Uniwersalny[]

universal

Uniwersalizm[]

universalismo

Uniwersum[]

universo

Uniwersytecki[]

universitari

Uniwersytet[]

universitate

Uniwersytet [=na uniwersytecie][]

al universitate

Uniwersytet [= z uniwersytetu[]

ab universitate

Unowocześniać[]

modernisar

Unowocześnienie[]

modernisation

Unowocześniony[]

modernisate

Uodparniać, uodpornić[]

immunisar

Uodpornienie[]

immunisation

Uodpornienie na stres[]

immunosuppression

Uodporniony (adj)[]

immun

Uodporniony[]

immunisate

Uodporniony [=na stres][]

immuno-suppressive

Uogólniać. uogólnić[]

generalisar

Uogólnienie[]

gerneralisation, generalisamento

Uosabiać[]

personificar, facer persona

Upadać[]

crashar, cader

Upadek[]

crash, cadida, fallimento

Upalny[]

torride

Upał[]

ardor, calor

Upamiętniać = =upamiętnić[]

commemorar

Upamiętniać się[]

esser commemorate,/ recordate

Uparty[]

obstinate, pertinace, tenace

Uparty [=kapryśny][]

capriciose

Upaść, upadać[]

cader, faller

Upełnomocnić[]

autorisar

Upełnomocnić [=poddać prawu][]

render capace, render al lege

Upierać się (przy)[]

persister

Upierzać, upierzyć[]

plumar

Upierzać, upierzyć [= zmieniać upierzenie][]

cambiar plumage

Upierzenie[]

plumage

Upijać (się)[]

imebriar (se)

Uplasować[]

placiar

Upominać, upomnieć[]

castigar,

Upominać, upomnieć [=strofować][]

admoner,admonestar

Upominanie, strofowanie[]

castigation, admonition

Upominający[]

admonitori

Upomnienie[]

castigation, admonition

Uporczywy[]

tenace, tediose

Upośledzenie[]

handicap

Upośledzony[]

handicapate

Upowszechniać[]

publicar, diffunder

Upowszechnienie[]

diffusion

Upozorować[]

simular, facer simulacro

Upozorowanie (symulacja)[]

simulacro

Upór[]

tenacitate

Upraszać [=błagać, prosić o][]

rogar

Uprawa[]

cultura, cultivation

Uprawa [=grzybów][]

fungicultura

Uprawa [=winorośli][]

vincultura

Uprawiać[]

coler, cultivar

Uprawiać [=ziemię, nauki][]

cultivar

Uprawiać [=grę słów/ bawić się słowami][]

cavillar

Uprawiać [==kaperstwo][]

piratar

Uprawniony[]

legitime

Uprawomocnić[]

validar, legalisar

Uprawomocnienie[]

validation, legalisation

Uprowadzać, uprowadzić ((porwać)[]

abaducer

Uprowadzać dziecko[]

abducer un infante; kidnapar

Upraszczać, uprościć[]

simplificar

Uproszczenie[]

simplification

Uproszczony[]

simplificate

Uprzątać, uprzątnąć (oczyścić)[]

purar

Uprząż (konia)[]

harnese

Uprzednio[]

in avantia, previemente

Uprzedni[]

previe

Uprzedzać (kogoś przed)[]

anticipar, preinformar

Uprzedzać się (krzywdzić kogoś)[]

prejudiciar

Uprzejmy[]

polite, complacente, cortese

Uprzejmość[]

complacentia, complacemento

Uprzemysłowić, uprzemysławiać[]

industralisar

Uprzemysłowiony[]

industralisate

Uprzemysłowienie[]

industralisation

Uprzywilejować[]

privilegiar (~jar)

Uprzywilejowany[]

preferente,

Upuścić, upuszczać (krew) [med.][]

phlebotomisar

Upuszczanie (krwi) [med.)[]

phlebotomia

Uradować (kogoś)[]

gratificar,facer felice, facer contente

Uradować się[]

gauder, jubilar

Urbanizować[]

urbanisar

Urbanizacja[]

urbanisation

Urlop[]

congedo

Urna[]

urna

Urna [=na kości][]

ossario

Urna [=na popiół / popielnica][]

urna cinerari

Urocznik (bot)[]

veronica

Uroczysty[]

festive,ceremonial

Uroczysty [=pogrzeb][]

pompa funebre

Uroczystość[]

festino, festivitate,

Uroczystość [=pompa][]

pompa

Uroda[]

beltate

Urodzajność[]

fertilitate

Urodzajny[]

fertile

Urodzić[]

parturir

Urodzić się[]

nascer

Urodziny[]

nascentia-die, die de nascentia, die natal, festa de compleannos

Urodzony[]

nate

Uroić sobie[]

imaginar se

Urojony (oszukańczy, kłamliwy][]

fellace

Urojenie (złuda, zwodniczość][]

fellacia

Urok[]

charme

Urolog[]

urologo

Urologia[]

urologìa

Uropepsyna[]

uropepsina

Uroskop[]

uroscopio

Uroskopia[]

uroscopia

Uruchamiać, uruchomić[]

funcionar, operar,

Uruchamiać, uruchomić [=poruszyć][]

mobilisar, mover

Uruchamiać, uruchomić [=silnik][]

poner un motor in marcha; actionar un motor

Uruchamiać, uruchomić [=turbinę][]

actionar un turbine

Uruchamiać, uruchomić [=ożywiać/ puszczać w ruch][]

actionar, actuar

Urwis[]

scelerato, vilano

Urwisko [=klif, przepaść][]

precipitio

Urząd[]

officio,burerau

Urząd [=piastować][]

occupar un officio

Urząd [=patentowy][]

officio de brevetos (patentes)

Urząd [=-pracy = zatrudnienia[]

offico / agenteria de empleo

Urządzać[]

arrangiar

Urządzać [=organizować][]

organisar

Urządzenie[]

apparato,instrumento

Urządzenie [=narzędzie][]

utensile

Urządzenie [=sportowe][]

facilitates sportive

Urządzenie [=do pomiaru gęstości mleka – - laktodensymetr][]

lactodensimetro

Urzec; urzekać[]

incantar

Urzec; urzekać [=fascynować][]

incantar

Urzeczywistniać (się)[]

effectuar (se), materialisar (se)

Urzeczywistnienie[]

effectuasation,materialisataion

Urzędnik[]

(le) official, functionario

Uschnąć, usychać[]

desiccar

Usidlać; usidlić[]

trapar,captar, caper in trappa

Usilny[]

insiste, persiste, vehemente

Usilnie[]

insistemente, vehemente

Usiłować[]

cercar, penar, insister

Usiłować [=wywierać nacisk][]

insister

Uskarżać się (na)[]

planger se (de)

Uskok (geolog)[]

fallia

Usługa[]

servicio

Usługa [=seksualna][]

servicio sexual

Usługa [=świadczyć ~i][]

render servicios

Usługa [= grzeczność][]

gentilessa

Usłużny[]

attentive, servicial

Uspokajać, uspokoić[]

calmar,sedar

Uspakajający,[]

calmante, sedative

Uspokojony[]

calmitate

Usta[]

bucca

Usta [=ustny (od ust)][]

buccàl

Usta [=nie pisemny][]

oràl

Ustabilizować[]

stabilisar

Ustanowić[]

constituer

Ustanowić [=rekord][]

facer un record

Ustawa[]

lege

Ustawa [=statut][]

statuto

Ustawa [=regulamin][]

regulamento

Ustawiać się w kolejce[]

star in cauda

Ustawać[]

cessar

Ustawodawca[]

(le) constsituente, legislator

Ustawodawstwo[]

legislatura

Ustawodawczy[]

constituente, legislative

Ustąpić, ustępować[]

ceder

Usterka (wada)[]

vitio

Usterka [=ukryta usterka /wada][]

vitio celate, vitio oculte

Ustęp (=toaleta)[]

toilette (tualet) F.

Ustęp [=latryna][]

latrina

stęp [=z Biblii][]

pericope

Ustnik (papierosa, instrumentu muzycz.][]

imbuccatura

Ustny[]

verbal, buccal

Ustrzelić[]

fusilar

Usuwać/ usunąć (kasować)[]

deler, rescinder

Usuwać/ usunąć (kasować)[]

remover

Usuwać/ usunąć (kasować)[]

supprimer obstaculos

Usunięty (=skasowany)[]

delite

Usuwać [=wodę][]

desaquar

Usuwać [=plamy][]

dismacular

Usuwać [=tłuszcz][]

disgrassiar

Usuwanie, usunięcie wody[]

desaquation

Usunięcie lasów[]

deforestration

Usunięcie/ usuwanie tarczycy[]

thyroidectomia

Usunięcie płodu[]

aborttamento

Usunięcie sromu [med.][]

vulvectomia

Usunięcie piersi[]

mastectomia

Usunięcie łechtaczki[]

clitoridectomia

Usunięcie krzyża[]

deposition del cruce

Usunięcie tłuszczu z brzucha (med.)[]

deposition de grassia de un ventre

Usuwacz plam[]

dismaculator

Usypiać, uśpić (kogoś)[]

addormir, sopir

Usypiać, uśpić [=samemu][]

addormir se

Usypiać, uśpić [=hipnotyzować][]

hypnotisar

Usypiać, uśpić [=powodować stan odrętwienia][]

(facer) torper

Usypiać, uśpić [=znieczulać][]

anesthesiar

Usypiać, uśpić [=czyjąś czujność][]

addormir le vigilantia de

Uszczelniać = uszczelnić[]

tender, stringer

Uszczelniać = uszczelnić [=zatykać][]

stoppar, tamponar

Uszczelniać = uszczelnić [=hermetyzować][]

facer hermetic

Uszczelniać = uszczelnić [=dziury podwodne][]

calelfacer

Uszczelniać = uszczelnić [=zaczopować, zabić dziurę][]

stoppar le cava

Uszkadzać =uszkodzić[]

damnificar

Uszkadzać =uszkodzić [=organ, ciało][]

leder (un organo / un corpore

Uszkodzenie[]

lesion

Uszkodzony[]

lese

Uszlachetniać, uszlachetnić[]

facer nobile

Uszlachetniać, uszlachetnić [=doprowadzić do perfekcji][]

facer perfecte, ducer a perfection

Uszlachetniać, uszlachetnić [=uczynić godnym][]

dignificar

Usztywniać[]

ridigar (se)

Uściskać[]

imbraciar (se)

Uśmiech[]

surriso

Uśmiechać się[]

rider (se), surrider (se)

Uśmiechający się[]

surridente

Uświadamiać (sobie)[]

comporender, esser conscie

Uświetniać[]

illuminar

Uświęcać[]

glorificar, sacrar

Uświęcać [=ubóstwiać][]

adorar,idolisar,deisar

Uświęcać [=konsekrować][]

consecrar, deisar

Uświęcony[]

sacrate,glorificate

Utaić; utajać[]

facer secrete, celar

Utajnić[]

latente

Utajnić [=nałożyć tajemnicę][]

poner misterio

Utajony[]

celita, facite secrete

Utalentowany[]

talentose

Utargować [=rabat][]

discontar

Utarty[]

ordinari

Utarty [=sproszkowany][]

pulverisate

Utkwić oczy w[]

fixar oculos super

Utleniać; utlenić[]

oxygenar

Utleniać; utlenić [=utlenić włosy][]

oxygenar los capillos, accalar, blanchir

Utlenić sobie[]

blanchir se

Utlenialność[]

oxydabilitate

Utlenialny[]

oxydabile

Utleniony[]

oxygenate

Utopia[]

utopia

Utopijny[]

utopic

Utopić[]

necar, surmerger

Utożsamiać[]

identificar

Utrapienie (bieda)[]

tribulation

Utrudniać; utrudnić[]

facer difficile, difficultar

Utrwalać; utrwalić[]

perpetuar

Utleniać; utlenić [= fotografie]3[]

perpetuar per (sur) photographia

Utrwalacz (fot) *[]

(le) fixative

Utrzymanie[]

mantentia, substitation

Utrzymywać, utrzymać[]

mantener,tener

Utrzymywać się, utrzymać się[]

mantener se, tener se

Utrzymywać, utrzymać [=przy życiu][]

mantener su in vita

Utrzymywać, utrzymać [=w równowadze][]

tener se in equilibro

Utrzymywać, utrzymać [przy władzy][]

mantener se in poter

Utworzyć[]

crear

Utworzyć [=sformować][]

formar

Utwór[]

piece de obra, composition

Utuczyć[]

ingrassar,

Utyć[]

devenir grasse, ingrassiar

Utykać[]

claudicar

Utylitarny[]

utilitari

Utylitaryzm[]

utilitarismo

Utylizacja (recycling)[]

utilisation, recyclage, recycling

Utylizator[]

utilisator

Utylizować[]

utilisar, recyclar

Uwaga[]

remarca

Uwaga [= w książce][]

remarca

Uwaga [=czujność][]

attention, advertentia

Uwalniać (się)[]

liberar (se)

Uwalniać (się) [=emancypować][]

emancipar

Uwarunkować[]

a condition que, inconditioinar (a)

Uwarunkować [=ustalać warunki][]

conditionar

Uwarunkować [=uzależniać][]

stipular (conditiones), facer dependente, subordinar

Uwarunkować [=ograniczać][]

restringer, limitar, premer, pressar

Uważać[]

attentar; remarcar

Uważnie[]

con attention, attentivemente

Uważny[]

attente,attentive

Uwertura[]

overtura

Uwiąd (starczy)[]

atrophìa

Uwiązywać, uwiązać[]

catenar

Uwieczniać, uwiecznić[]

perpetuar

Uwieńczony[]

laureate

Uwierać [=o butach][]

pressar, premer

Uwieść; uwodzić[]

seducer

Uwieść; uwodzić [=na manowce][]

inducer in error

Uwieść; uwodzić [mamić][]

attraher

Uwieść; uwodzić [=kusić][]

tentar

Uwięzić[]

imprisionar, encarcerar

Uwięzienie[]

imprision(a)mento

Uwięziony[]

imprisionate

Uwieźć[]

levar, transportar

Uwieźć [=odciągnąć[]

arretrar (se)

Uwikłać (kogoś)[]

confunder, imbroliar

Uwikłać [=wplątać w coś][]

intricar

Uwikłać się (samemu)[]

intricar se

Uwłaczać[]

derogar

Uwłaczanie[]

derogation

Uwłaczający[]

derogatori

Uwłaszczać (siebie)[]

conceder se con le proprietaste

Uwłaszczać [= kogoś][]

conceder ulle/ un persona con le proprietate

Uwodziciel[]

seductor, tentator

Uwodzicielka[]

seductora, tentatrice

Uwolnienie[]

liberation, exemption

Uwolnić, uwalniać[]

liberar, quitar,

Uwolnić, uwalniać [=puścić na wolność][]

poner in libertate

Uwolniony[]

liberate

Uwrażliwić, uwrażliwiać[]

sensibisar

Uzależnić, uzależniać[]

subordinar (de)

Uzasadniać[]

motivisar

Uzasadniony[]

legitime, legitimite

Uzbroić; uzbrajać[]

armar

Uzbroić się; uzbrajać się[]

armar se

Uzbroić się; uzbrajać się [~ w cierpliwość][]

armar se con patientia

Uzda[]

brida

Uzda [=nakładać uzdę][]

bridar

Uzda [=cugle, lejce][]

redina

Uzdnica (t. kaganiec)[]

capistro

Uzdolniony[]

talentose,capace

Uzdolniony [=nadający się][]

apte = capace de

Uzdrawiać; uzdrowić[]

sanar,

Uzdrawiać; uzdrowić [= stosunki, itd][]

meliorar relationes

Uzdrawiać się[]

resanar se, meliorar se

Uzdrowisko[]

station recurer, station a curar

Uzewnętrzniać, uzewnętrzniać[]

exteriorisar (se)

Uzewnętrznienie[]

exteriorisation

Uzębienie[]

dentura

Uzębienie [=sztuczne][]

dentura false

Uzgadniać; uzgodnić[]

accordar, facer un accordo

Uzgadniać; uzgodnić [=być w zgodzie][]

essar in accordo

Uzgadniać; uzgodnić [=być w harmonii][]

viver harmoniose

Uzieleniać; uzielenić[]

facer verde

Uziemiać; uziemić[]

connecter al terra, atterar se

Uziemienie[]

connexion al terra

Uzmysłowić[]

visualisar, realisar (se), comprender(se)

Uznać, uznawać[]

agnoscer, approbar, recognescer, admitter, exprimer

Uznanie[]

approbation,admition, recognentia

Uzupełniać; uzupełnić[]

supplementar,

Uzupełniać; uzupełnić [=dopełnić, napełnić][]

repler

Uzupełniać; uzupełnić [=kompletować][]

completar

Uzupełnienie[]

supplemento

Uzupełniający[]

supplementari

Uzupełniony[]

supplementate

Uzurpować [=mieć prawo do własności przez zasiedzenie][]

usurpar

Uzyskać; uzyskiwać[]

usufruer

Uzyskać; uzyskiwać [=ważność / wejść w życie][]

entrar in viage

Użalać się[]

lamentar

Użyczać[]

prestar de

[=pożyczać komu}[]

prestar a

Użyć; używać[]

usar

Użyć, używać przemocy[]

usar violentia

Użyteczność[]

usabilitate

Użyteczny[]

usabile

Użyteczny [=przydatny][]

utile

Użyteczny [=pożyteczny][]

profitose

Użytek[]

uso, usantia

Użytek [=do ~/ku wewnętrznego][]

pro usar interne

Użytkować[]

usar

Użytkownik[]

usator,usuario (comp)

Używać[]

usar, utilisar

Używany[]

usate

Użyźniać; użyźnić[]

fertilisar

Użyźniać; użyźnić [=zapładniać][]

fecundar
Advertisement