FANDOM


(New page: __NOTOC__ Polonese-Interlingua<br> ---- A - B - C - Ć - [[Polonese-Int...)
 
 
Linea 32: Linea 32:
 
----
 
----
 
==J==
 
==J==
  +
====Jak ====
  +
:io
  +
====Jabłecznik====
  +
:vino de pomo
  +
====Jabłecznik [=tanie wino/ cydr = jabcok] ====
  +
:cidra
  +
====Jabłko [=bot. i med.]====
  +
:pomo, malo
  +
====Jabłko [=niezgody]====
  +
:le pomo del descordia
  +
====Jabłkowy====
  +
:malic, de pomo
  +
====Jabłoń====
  +
:pomiero
  +
====Jacht====
  +
:yacht
  +
====Jad [=trucizna]====
  +
:veneno (de vipero)
  +
====Jad [=substancja trująca]====
  +
:substantia toxic
  +
====Jadalnia====
  +
:camera de mangiar, cenaculo
  +
====Jadalny====
  +
:mangiabile,edibile. conestibile
  +
====Jadłodajnia [=restauracja]====
  +
:restaurante
  +
====Jadłospis====
  +
:menu
  +
====Jadowity [trujący]====
  +
:venenose
  +
====Jadowity [=toksyczny]====
  +
:toxic
  +
====Jaglica [pat]====
  +
:trachoma
  +
====Jagnię [=mała owca]====
  +
:agno
  +
====Jagnię [=baranek (rel)====
  +
:agno
  +
====Jagoda====
  +
:baca
  +
====Jagoda [=winna jagoda = winogrono]====
  +
:vite
  +
====Jagoda [=czarna jagoda]====
  +
:baca nigre
  +
==== Jagoda [=jałowca]====
  +
:baca de junipero
  +
====Jaguar====
  +
:jaguar
  +
====Jajo, jajko====
  +
:ovo
  +
====Jajo, jajko [=na twardo]====
  +
:ovo dur
  +
====Jajo, jajko [=na miękko]====
  +
:ovo moll
  +
====Jajo, jajko [=na bekonie]====
  +
:ovo al becon
  +
====Jajeczko [med.]====
  +
:ovulo
  +
====Jajeczkować [med.]====
  +
:ovular
  +
====Jajeczkowanie [med.]====
  +
:ovulation
  +
====Jajnik [anat.]====
  +
:ovario
  +
====Jajnik [=wycięcie jajników] (med.)====
  +
:ovariotomia
  +
====Jajnik [=zapalenie jajników] (med.)====
  +
:ovaritis
  +
====Jajnikowaty (med.)====
  +
:ovaric
  +
====Jajogłowie (med.)====
  +
:acrocephalia
  +
====Jajogłowy (med./ sub)====
  +
:acrocephalo
  +
====Jajogłowy (med./ adj)====
  +
:acrocephale
  +
====Jajorodny====
  +
:ovipare
  +
====Jajorodność====
  +
:oviparitate
  +
====Jajowaty====
  +
:oval, oviforme, ovate
  +
====Jajowód (med.)====
  +
:oviducto
  +
====Jajożerny (przym/ adj)====
  +
:ovivore
  +
====Jajożerny [rzecz/ sub]====
  +
:ovivoro
  +
====Jak, jako [=przysłówek====
  +
:como
  +
====Jak, jako [=dotąd]====
  +
:adhuc
  +
====Jak, jako [=powiedziano]====
  +
:como dicite
  +
====Jak, jako [=przykład]====
  +
:como exemplo
  +
====Jak, jako [=to w życiu]====
  +
:como in vita
  +
====Jak, jako [=na razie]====
  +
:adhuc
  +
====Jak, jako [=już wspomniano]====
  +
:como ja mencionate
  +
====Jak, jako [=już powiedziano====
  +
:como ja dicite
  +
====Jak, jako [=to pokazuje]====
  +
:como lo demonstra
  +
====Jak, jako [=to wykazuje]====
  +
:como lo prova
  +
====Jak, jako [=to zobaczymy]====
  +
:como nos va vider, / videra
  +
====Jak, jako [=ty to wiesz]====
  +
:como tu (vos) lo sape
  +
====Jak, jako [=wszyscy rozumieją]====
  +
:como omnes comprende
  +
====Jak, jako [==się to mówi] ====
  +
:como on dice
  +
====Jak, jako [=sądzono]====
  +
:como on ha credite
  +
====Jak, jako [=wiadomo]====
  +
:como on sape
  +
====Jak, jako [=widać]====
  +
:como on vide
  +
====Jak, jako [=tylko możliwe]====
  +
:como possibile
  +
====Jak, jako [=się wie]====
  +
:como se sape
  +
====Jak, jako [=zawsze]====
  +
:como sempre
  +
====Jak, jako [=gdyby]====
  +
:como si
  +
====Jak, jako [=się masz?]====
  +
:como sta tu?
  +
====Jak, jako [=jako taki]====
  +
:como tal
  +
====Jak, jako [=swego rodzaju]====
  +
:como un sorta de
  +
====Jak, jako [=na swój wiek]====
  +
:como pro su etate
  +
====Jak, jako [=dotąd, jak na razie]====
  +
:adhuc
  +
====Jak, jako [=do tej pory/ dotychczas]====
  +
:usque nunc
  +
====Jakkolwiek, jak bądź ====
  +
:comocunque,
  +
====Jakikolwiek====
  +
:qualcunque
  +
====Jak [=zoo]====
  +
:yak
  +
====Jak....tak...====
  +
:como...tanto....
  +
====Jakby (jakoby, gdyby)====
  +
:quasi
  +
====Jaki====
  +
:qual
  +
====Jakiś ====
  +
:ulle
  +
====Jakiś inny====
  +
:un altere
  +
====Jakkolwiek [=aczkolwiek] ====
  +
:quanquam, comocunque
  +
====Jakobin====
  +
:jacobino
  +
====Jakobiński====
  +
:jacobin
  +
====Jakościowy====
  +
:qualitative
  +
====Jakość ====
  +
:qualitate
  +
====Jałmużna====
  +
:almosna
  +
====Jałmużna [=dawać]====
  +
:facer almosna
  +
====Jałmużna [=prosic o, żebrać]====
  +
:mendicar
  +
====Jałmużnik====
  +
:almosnero
  +
====Jałmużny worek====
  +
:almosniera
  +
====Jałowiec [bot]====
  +
:junipero
  +
====Jałowiec [=jagoda jałowca]====
  +
:baca de junipero
  +
====Jałowieć====
  +
:sterilisar, devenir infecunde
  +
====Jałowcówka====
  +
:gin
  +
====Jałowy====
  +
:sterile
  +
====Jałowy 1. [=bezpłodny], Jałowy 2. [=nieurodzajny], Jałowy 3. [= nie żyzny, nie twórczy] ====
  +
:1. sterile, 2. infecunde, 3. non fertile, non creative
  +
====Jałówka====
  +
:vitella, vacca juvene
  +
====Jama====
  +
:cava, cavo
  +
====Jama [=pieczara]====
  +
:caverna
  +
====Jama [=grota]====
  +
:grotta
  +
====Jamb [wiersz]====
  +
:iambo
  +
====Janowiec [bot]====
  +
:ginesta
  +
====Janowiec kolczasty [bot]====
  +
:ginesta spinose
  +
====Jantar [=bursztyn]====
  +
:succino
  +
====Japoński====
  +
:japonese
  +
====Jar====
  +
:ravina
  +
====Jard (miara) ====
  +
:yard
  +
====Jary [=ziarno]====
  +
:(le) cereal printempal
  +
====Jary [=człowiek]====
  +
:homine joiose, homine vigorose
  +
====Jarmark====
  +
:feria
  +
====Jarmark [=rynek]====
  +
:mercato
  +
====Jarmark [=bazar]====
  +
:bazar
  +
====Jarzębina [bot]====
  +
:sorba
  +
====Jarzębina [=drzewo]====
  +
:sorbiero
  +
====Jarzyć się====
  +
:haber ardor, esser ardose
  +
====Jarzyna ====
  +
:legumine, vegetabile,
  +
====Jarzyna [=warzywa]====
  +
:legumines
  +
====Jarzyna [=zielenina]====
  +
:verdura
  +
====Jarzmo====
  +
:jugo
  +
====Jarzmo [=chomąto]====
  +
:harnese
  +
====Jasełka====
  +
:crippa ( Natal)
  +
====Jasiek====
  +
:cossinetto de capite
  +
====Jaskier [bot]====
  +
:ranunculo
  +
====Jaskinia====
  +
:cavo,cava
  +
====Jaskinia [=lwa]====
  +
:leoniera
  +
====Jaskinia [=grota]====
  +
:grotta
  +
====Jaskiniowiec====
  +
:troglodita
  +
====Jaskółka [orn]====
  +
:hirundine
  +
====Jaskółka [galeria w teatrze]====
  +
:balcon
  +
====Jaskra (pat)====
  +
:glaucoma
  +
====Jasnowidz [=wizjoner]====
  +
:(le) clarvidente
  +
====Jasnowidzący====
  +
:clarvidente
  +
====Jasnowidzenie====
  +
:clarvidentia
  +
====Jasny====
  +
:clar, lucide
  +
====Jasny [=klarowny]====
  +
:clar
  +
====Jasny [=oświetlony /oświecony]====
  +
:luminose
  +
====Jasność====
  +
:luciditate, clarmento
  +
====Jasność [=jasna substancja]====
  +
:blancor
  +
====Jaspis [min]====
  +
:jaspe
  +
====Jaspis [=czarny====
  +
:jaspe nigre
  +
====Jastrząb [orn]====
  +
:falcon
  +
====Jaszczur[ zoo]====
  +
:sauro
  +
====Jaszczurka [zoo]====
  +
:lacerta
  +
====Jasmin====
  +
:jasmin
  +
====Jaśnieć [=błyszczeć]====
  +
:brillar
  +
====Jatka====
  +
:banco de vendita in macelleria
  +
====Jatka [=końska]====
  +
:abattitorio de cavallos
  +
====Jatka [=krwawa]====
  +
:massacro
  +
====Jawne obelgi====
  +
:abusos flagrante
  +
====Jawność====
  +
:confession
  +
====Jawny====
  +
:confesse
  +
====Jawor [bot====
  +
:platano
  +
====Jazda [=konna]====
  +
:cavalcada
  +
====Jazda [=kawaleria]====
  +
:cavaleria
  +
====Jazda [=samochodem]====
  +
:auto-viage
  +
====Jazgot====
  +
:ruito, crito
  +
====Jazz====
  +
:jazz
  +
====Ją (4-ty przypadek od illa)====
  +
:la
  +
====Jądro (med. /biol)====
  +
:testiculo, teste
  +
====Jądro====
  +
:nucleo
  +
====Jądrowy====
  +
:nuclear, testicular
  +
====Jąkać się (bełkotać)====
  +
:balbutiar
  +
====Jąkać się[=spowodowane podejściem emocjonalnym/ seplenić]====
  +
:blesar
  +
====Jąkała ====
  +
:balbutiante, balbutiator
  +
====Jąkający się====
  +
:blese
  +
====Jąkanie====
  +
:blesamento, balbutiamento
  +
====Je (4-ty przypadek illas)====
  +
:las
  +
====Jechać [=samochodem]====
  +
:vehicular, vigiar
  +
====Jechać [=konno]====
  +
:cavalcar
  +
====Jechać [=osiągać szybkość]====
  +
:currer
  +
====Jechać [=sankami]====
  +
:vehicular per slitta/ traha
  +
====Jeden (1)====
  +
:un
  +
====Jeden jedyny raz====
  +
:un singule vice
  +
====Jedenaście====
  +
:un- dece, dece-un
  +
====Jednak /jednakże====
  +
:tamen, tamben
  +
====Jednak (tym niemniej)====
  +
:totevia
  +
====Jedna====
  +
:una
  +
====Jedna trzecia ⅓====
  +
:un tertio
  +
====Jedne====
  +
:unas, unes
  +
====Jednoczesny====
  +
:simultanee, simultan, simultanee
  +
====Jednocześnie (w tym samym czasie)====
  +
:simultaneemente, simul
  +
====Jednoczesność====
  +
:simultaneitate
  +
====Jednoczyć====
  +
:unificar
  +
====Jednogłośnie====
  +
:unanimemente,
  +
====Jednogłośny====
  +
:unanime, univocamente
  +
====Jednoizbowy====
  +
:uncameral, de un camera
  +
====Jednokomórkowiec (zoo)====
  +
:(le) unicellula
  +
====Jednokomórkowy====
  +
:unicellular
  +
====Jednokomórkowy [=organizm]====
  +
:unicellular organismo
  +
====Jednolity====
  +
:homogene, unic, uniforme
  +
====Jednolitość====
  +
:uniformitate
  +
====Jednolistny (bot/ adj.)====
  +
:unipetale
  +
====Jednomotorowy====
  +
:monorail
  +
====Jednomyślnie====
  +
:unanimemente
  +
====Jednomyślność====
  +
:unanimitate
  +
====Jednomyślność [=jednoznaczny)====
  +
:univoc
  +
====Jednomyślny====
  +
:unanime
  +
====Jednoosobowy====
  +
:unpersonal
  +
====Jednonoźny ((zoo/ adj)====
  +
:unipede
  +
====Jednonożny (zoo/ din)====
  +
:unipedo
  +
====Jednooki (adj)====
  +
:unocule
  +
====Jednooki (sub)====
  +
:unoculo
  +
====Jednopłatowiec====
  +
:monoplano
  +
====Jednorożec [zoo]====
  +
:unicorne, unicornio
  +
====Jednorożny====
  +
:unicorne
  +
====Jednosilnikowy====
  +
:monomotor
  +
====Jednostka====
  +
:untitate,
  +
====Jednostka [=centralna]====
  +
:unitate central
  +
====Jednostka [=podmiot]====
  +
:entitate
  +
====Jednostka [=pomocnicza]====
  +
:entitate de adjuta
  +
====Jednostronnie====
  +
:unilateralmente
  +
====Jednostronny====
  +
:unilateral
  +
====Jedność====
  +
:unitate
  +
====Jednoznaczny====
  +
:synonyme
  +
====Jedwab====
  +
:seta
  +
====Jedwab [=sztuczny]====
  +
:seta artificial
  +
====Jedwab [=na balony]====
  +
:seta de balon
  +
====Jedwabnik ====
  +
:verme de seta, bombice
  +
====Jedynie====
  +
:mer, solmente, mermente
  +
====Jedynie tylko====
  +
:sol como
  +
====Jedyny====
  +
:unic
  +
====Jedzenie [=pożywienie]====
  +
:(le) eder, (le) mangiar, mangia
  +
====Jedzenie [=czynność]====
  +
:(le) mangiar
  +
====Jedzenie [ =w odpowiednim czasie]====
  +
:repasto
  +
====Jego (patrz je)====
  +
:le; su, sue
  +
====Jelenioświn [zoo]====
  +
:babirussa
  +
====Jeleń [zoo]====
  +
:cervo
  +
====Jeleń [=łania jelenia]====
  +
:cerva
  +
====Jelito====
  +
:intestino
  +
====Jelito cienkie====
  +
:intestino tenue
  +
====Jelito brzuszne====
  +
:intestino abdominal
  +
====Jelitowy====
  +
:intestin
  +
====Jelonek (chrząszcz)====
  +
:coleoptero de cervo
  +
====Jelonek [zoo]====
  +
:cervino
  +
====Jelonka [zoo]====
  +
:cervina
  +
====Jełczeć====
  +
:rancer
  +
====Jemioła [bot]====
  +
:mistella, visco
  +
====Jemiołuszka (orn)====
  +
:bombylio
  +
====Jeśli, jeżeli====
  +
:si
  +
====Jeśli to prawda ====
  +
:si isto es ver
  +
====Jeśli to słuszne====
  +
:si isto es correcte
  +
====Jeśli nie====
  +
:si non
  +
====Jeśli to możliwe====
  +
:si possible
  +
====Jerzyk (orn) [p. jeżyk]====
  +
:apuso
  +
====Jesień====
  +
:autumno
  +
====Jesienny====
  +
:autumnal
  +
====Jesion [bot====
  +
:fraxino
  +
====Jesiotr [icht]====
  +
:sturion
  +
====Jesiotr [=wielki jesiotr]====
  +
:large sturion = beluga
  +
====Jestestwo====
  +
:existentia
  +
====Jestestwo [=filozof. /logiczne]====
  +
:ente
  +
====Jeszcze====
  +
:ancora
  +
====Jeszcze [=raz / powtórnie]====
  +
:itero
  +
====Jeszcze [=nie]====
  +
:non nancora,non jam,nondum
  +
====Jeść ====
  +
:eder,mangiar, manducar
  +
====Jeść [=śniadanie]====
  +
:jentar
  +
====Jeść [=obiad]====
  +
:cenar
  +
====Jeść [=lunch]====
  +
:lunchar
  +
====Jeść [=kolację]====
  +
:soupar (supar) [F]
  +
====Jeść [=o określonej porze]====
  +
:repastar
  +
====Jeść [=stolowac się]====
  +
:mangiar in restaurante
  +
====Jeśli/ jeżeli====
  +
:si
  +
====Jeti [=człowiek śniegu]====
  +
:homine de nive
  +
====Jezioro====
  +
:laco
  +
====Jezuita====
  +
:jesuita
  +
====Jezuicki====
  +
:jesuita
  +
====Jezus====
  +
:Jesus
  +
====Jeździć [=samochodem]====
  +
:vehicular (per auto), auto-viagiar
  +
====Jeździć [= pociągiem, itp.]====
  +
:viagiar (per traino)
  +
====Jeździć [=konno]====
  +
:cavalcar
  +
====Jeździć [=na nartach]====
  +
:skiar
  +
====Jeż[ zoo]====
  +
:ericio
  +
====Jeżowiec====
  +
:echino
  +
====Jeżowiec [=nazwa naukowa]====
  +
:echino
  +
====Jeżozwierz [=jeżatka] (zoo)====
  +
:porcospino
  +
====Jeżeli/ jeśli====
  +
:si
  +
====Jeżyć włosy (na głowie)====
  +
:horripilar
  +
====Jeżenie włosów (na głowie)====
  +
:horripilation
  +
====Jeżyć się (o jeżu zagrożonym)====
  +
:ericiar se
  +
====Jeżyć się (o włosach na głowie)====
  +
:horripilar se
  +
====Jeżyk (zoo) [p. jerzyk]====
  +
:ericio micre
  +
====Jeżyna (bot)====
  +
:rubo
  +
====Jęczeć [=stękać]====
  +
:gemar
  +
====Jęczeć [=lamentować]====
  +
:lamentar
  +
====Jęczmień [=plon(bot]====
  +
:hordeo
  +
====Jęczmień [= kasza perłowa/ jęczmienna]====
  +
:hordeo perlate
  +
====Jęczmień [=na oku(med.)]====
  +
:hordeolo
  +
====Jęczmień [=rodzina (bot)]====
  +
:hordeacee
  +
====Jędza====
  +
:viragine,
  +
====Jędza [=megiera/ hetera] ====
  +
:hetera
  +
====Jęzor====
  +
:lingua longe
  +
====Język [=mowa]====
  +
:lingua,linguage
  +
====Język [=anatomiczny]====
  +
:lingua
  +
====Język [=roboczy====
  +
:lingua de labor
  +
====Język [=maszynowy]====
  +
:lingua de machina
  +
====Język [=programowania]====
  +
:lingua de programmation
  +
====Język [=obcy]====
  +
:lingua estranier
  +
====Język [=ojczysty]====
  +
:lingua materne, lingua de matre
  +
====Język [=mówiony]====
  +
:lingua parlate
  +
====Język [=pisany]====
  +
:lingua scribite
  +
====Język [=-pomost]====
  +
:lingua-ponte
  +
====Język [=pomocniczy]====
  +
:lingua auxiliar
  +
====Język [=znaczników]====
  +
:linguage de mercatores
  +
====Język [=obrazkowy]====
  +
:linguage figurate
  +
====Językowy====
  +
:lingual,linguistic
  +
====Językoznawca====
  +
:linguista
  +
====Językoznawstwo [=lingwistyka] ====
  +
:linguistica
  +
====Języczek [=mały (anat)]====
  +
:linguetta
  +
====Języczek [==instrumentu, wagi]====
  +
:ancia, timon
  +
====Jod ====
  +
:iodo
  +
====Jodła (bot)====
  +
:abiete
  +
====Jodłowy (bot /adj)====
  +
:abietin
  +
====Jodłować====
  +
:yodelar
  +
====Jodoform [chem] CHI/3====
  +
:iodoformo
  +
====Jodyna====
  +
:tinctura de iodo
  +
====Joga====
  +
:yoga
  +
====Jogurt ====
  +
:yogurt
  +
====Jojo [=zabawka]====
  +
:yoyo
  +
====Jon [fiz]====
  +
:ion
  +
====Jonizować====
  +
:ionisar
  +
====Jonizacja====
  +
:ionisation
  +
====Joński [=rasa, dialekt ]====
  +
:ionic
  +
====Joński [=styl, architekt,]====
  +
:ionic
  +
====Jota====
  +
:ioto
  +
====Jowialny====
  +
:jovial
  +
====Język [=frywolny]====
  +
:frivole
  +
====Język [=trywialny]====
  +
:trivial
  +
====Jowialność====
  +
:jovialitate
  +
====Jowisz====
  +
:Jove
  +
====Jubilat====
  +
:jubilator
  +
====Jubiler====
  +
:joielero
  +
====Jubiler [=sklep jubilerski]====
  +
:juieleria
  +
====Jubileusz====
  +
:jubilo
  +
====Jubileuszowy====
  +
:jubilari
  +
====Jucha (wulgarnie: :krew od zwierząt)====
  +
:sanguine de bestia
  +
====Judaista====
  +
:judaista
  +
====Judaizm====
  +
:judaismo
  +
====Judasz [=wiarołomny (adj)] Judasz [= człowiek] (sub)]====
  +
:homine perfide, traizero, traitor
  +
====Judasz [= w więzieniu]====
  +
:fenestretta a surveliar celamente
  +
====Judzić====
  +
:irascer
  +
====Juka [bot]====
  +
:yucca
  +
====Juki [=siodło juczne]====
  +
:basto
  +
====Jumbojet = dżumbodżet====
  +
:jumbojet
  +
====Junior====
  +
:junior
  +
====Jupiter [=bóg mit]====
  +
:Jupiter
  +
==== [=reflektor]====
  +
:jupiter, reflector
  +
====Jurta====
  +
:yurta
  +
====Jury =jurorzy====
  +
:juratos, juri
  +
====Jurysdykcja====
  +
:jurisdiction
  +
====Jurystyczny====
  +
:juristic
  +
====Juta====
  +
:jute
  +
====Jutro====
  +
:cras,doman
  +
====Jutrzejszy====
  +
:crastine
  +
====Jutrzenka====
  +
:alba
  +
====Jutrznia [=wczesna msza]====
  +
:matutinas
  +
====Już====
  +
:ja, jam
  +
====Już[=czas]====
  +
:jam es le tempore
  +
====Już więcej nie====
  +
:non.....plus

Version actual del 21:59, februario 10, 2009

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


JModificar

Jak Modificar

io

JabłecznikModificar

vino de pomo

Jabłecznik [=tanie wino/ cydr = jabcok] Modificar

cidra

Jabłko [=bot. i med.]Modificar

pomo, malo

Jabłko [=niezgody]Modificar

le pomo del descordia

JabłkowyModificar

malic, de pomo

JabłońModificar

pomiero

JachtModificar

yacht

Jad [=trucizna]Modificar

veneno (de vipero)

Jad [=substancja trująca]Modificar

substantia toxic

JadalniaModificar

camera de mangiar, cenaculo

JadalnyModificar

mangiabile,edibile. conestibile

Jadłodajnia [=restauracja]Modificar

restaurante

JadłospisModificar

menu

Jadowity [trujący]Modificar

venenose

Jadowity [=toksyczny]Modificar

toxic

Jaglica [pat]Modificar

trachoma

Jagnię [=mała owca]Modificar

agno

Jagnię [=baranek (rel)Modificar

agno

JagodaModificar

baca

Jagoda [=winna jagoda = winogrono]Modificar

vite

Jagoda [=czarna jagoda]Modificar

baca nigre

Jagoda [=jałowca]Modificar

baca de junipero

JaguarModificar

jaguar

Jajo, jajkoModificar

ovo

Jajo, jajko [=na twardo]Modificar

ovo dur

Jajo, jajko [=na miękko]Modificar

ovo moll

Jajo, jajko [=na bekonie]Modificar

ovo al becon

Jajeczko [med.]Modificar

ovulo

Jajeczkować [med.]Modificar

ovular

Jajeczkowanie [med.]Modificar

ovulation

Jajnik [anat.]Modificar

ovario

Jajnik [=wycięcie jajników] (med.)Modificar

ovariotomia

Jajnik [=zapalenie jajników] (med.)Modificar

ovaritis

Jajnikowaty (med.)Modificar

ovaric

Jajogłowie (med.)Modificar

acrocephalia

Jajogłowy (med./ sub)Modificar

acrocephalo

Jajogłowy (med./ adj)Modificar

acrocephale

JajorodnyModificar

ovipare

JajorodnośćModificar

oviparitate

JajowatyModificar

oval, oviforme, ovate

Jajowód (med.)Modificar

oviducto

Jajożerny (przym/ adj)Modificar

ovivore

Jajożerny [rzecz/ sub]Modificar

ovivoro

Jak, jako [=przysłówekModificar

como

Jak, jako [=dotąd]Modificar

adhuc

Jak, jako [=powiedziano]Modificar

como dicite

Jak, jako [=przykład]Modificar

como exemplo

Jak, jako [=to w życiu]Modificar

como in vita

Jak, jako [=na razie]Modificar

adhuc

Jak, jako [=już wspomniano]Modificar

como ja mencionate

Jak, jako [=już powiedzianoModificar

como ja dicite

Jak, jako [=to pokazuje]Modificar

como lo demonstra

Jak, jako [=to wykazuje]Modificar

como lo prova

Jak, jako [=to zobaczymy]Modificar

como nos va vider, / videra

Jak, jako [=ty to wiesz]Modificar

como tu (vos) lo sape

Jak, jako [=wszyscy rozumieją]Modificar

como omnes comprende

Jak, jako [==się to mówi] Modificar

como on dice

Jak, jako [=sądzono]Modificar

como on ha credite

Jak, jako [=wiadomo]Modificar

como on sape

Jak, jako [=widać]Modificar

como on vide

Jak, jako [=tylko możliwe]Modificar

como possibile

Jak, jako [=się wie]Modificar

como se sape

Jak, jako [=zawsze]Modificar

como sempre

Jak, jako [=gdyby]Modificar

como si

Jak, jako [=się masz?]Modificar

como sta tu?

Jak, jako [=jako taki]Modificar

como tal

Jak, jako [=swego rodzaju]Modificar

como un sorta de

Jak, jako [=na swój wiek]Modificar

como pro su etate

Jak, jako [=dotąd, jak na razie]Modificar

adhuc

Jak, jako [=do tej pory/ dotychczas]Modificar

usque nunc

Jakkolwiek, jak bądź Modificar

comocunque,

JakikolwiekModificar

qualcunque

Jak [=zoo]Modificar

yak

Jak....tak...Modificar

como...tanto....

Jakby (jakoby, gdyby)Modificar

quasi

JakiModificar

qual

Jakiś Modificar

ulle

Jakiś innyModificar

un altere

Jakkolwiek [=aczkolwiek] Modificar

quanquam, comocunque

JakobinModificar

jacobino

JakobińskiModificar

jacobin

JakościowyModificar

qualitative

Jakość Modificar

qualitate

JałmużnaModificar

almosna

Jałmużna [=dawać]Modificar

facer almosna

Jałmużna [=prosic o, żebrać]Modificar

mendicar

JałmużnikModificar

almosnero

Jałmużny worekModificar

almosniera

Jałowiec [bot]Modificar

junipero

Jałowiec [=jagoda jałowca]Modificar

baca de junipero

JałowiećModificar

sterilisar, devenir infecunde

JałowcówkaModificar

gin

JałowyModificar

sterile

Jałowy 1. [=bezpłodny], Jałowy 2. [=nieurodzajny], Jałowy 3. [= nie żyzny, nie twórczy] Modificar

1. sterile, 2. infecunde, 3. non fertile, non creative

JałówkaModificar

vitella, vacca juvene

JamaModificar

cava, cavo

Jama [=pieczara]Modificar

caverna

Jama [=grota]Modificar

grotta

Jamb [wiersz]Modificar

iambo

Janowiec [bot]Modificar

ginesta

Janowiec kolczasty [bot]Modificar

ginesta spinose

Jantar [=bursztyn]Modificar

succino

JapońskiModificar

japonese

JarModificar

ravina

Jard (miara) Modificar

yard

Jary [=ziarno]Modificar

(le) cereal printempal

Jary [=człowiek]Modificar

homine joiose, homine vigorose

JarmarkModificar

feria

Jarmark [=rynek]Modificar

mercato

Jarmark [=bazar]Modificar

bazar

Jarzębina [bot]Modificar

sorba

Jarzębina [=drzewo]Modificar

sorbiero

Jarzyć sięModificar

haber ardor, esser ardose

Jarzyna Modificar

legumine, vegetabile,

Jarzyna [=warzywa]Modificar

legumines

Jarzyna [=zielenina]Modificar

verdura

JarzmoModificar

jugo

Jarzmo [=chomąto]Modificar

harnese

JasełkaModificar

crippa ( Natal)

JasiekModificar

cossinetto de capite

Jaskier [bot]Modificar

ranunculo

JaskiniaModificar

cavo,cava

Jaskinia [=lwa]Modificar

leoniera

Jaskinia [=grota]Modificar

grotta

JaskiniowiecModificar

troglodita

Jaskółka [orn]Modificar

hirundine

Jaskółka [galeria w teatrze]Modificar

balcon

Jaskra (pat)Modificar

glaucoma

Jasnowidz [=wizjoner]Modificar

(le) clarvidente

JasnowidzącyModificar

clarvidente

JasnowidzenieModificar

clarvidentia

JasnyModificar

clar, lucide

Jasny [=klarowny]Modificar

clar

Jasny [=oświetlony /oświecony]Modificar

luminose

JasnośćModificar

luciditate, clarmento

Jasność [=jasna substancja]Modificar

blancor

Jaspis [min]Modificar

jaspe

Jaspis [=czarnyModificar

jaspe nigre

Jastrząb [orn]Modificar

falcon

Jaszczur[ zoo]Modificar

sauro

Jaszczurka [zoo]Modificar

lacerta

JasminModificar

jasmin

Jaśnieć [=błyszczeć]Modificar

brillar

JatkaModificar

banco de vendita in macelleria

Jatka [=końska]Modificar

abattitorio de cavallos

Jatka [=krwawa]Modificar

massacro

Jawne obelgiModificar

abusos flagrante

JawnośćModificar

confession

JawnyModificar

confesse

Jawor [botModificar

platano

Jazda [=konna]Modificar

cavalcada

Jazda [=kawaleria]Modificar

cavaleria

Jazda [=samochodem]Modificar

auto-viage

JazgotModificar

ruito, crito

JazzModificar

jazz

Ją (4-ty przypadek od illa)Modificar

la

Jądro (med. /biol)Modificar

testiculo, teste

JądroModificar

nucleo

JądrowyModificar

nuclear, testicular

Jąkać się (bełkotać)Modificar

balbutiar

Jąkać się[=spowodowane podejściem emocjonalnym/ seplenić]Modificar

blesar

Jąkała Modificar

balbutiante, balbutiator

Jąkający sięModificar

blese

JąkanieModificar

blesamento, balbutiamento

Je (4-ty przypadek illas)Modificar

las

Jechać [=samochodem]Modificar

vehicular, vigiar

Jechać [=konno]Modificar

cavalcar

Jechać [=osiągać szybkość]Modificar

currer

Jechać [=sankami]Modificar

vehicular per slitta/ traha

Jeden (1)Modificar

un

Jeden jedyny razModificar

un singule vice

JedenaścieModificar

un- dece, dece-un

Jednak /jednakżeModificar

tamen, tamben

Jednak (tym niemniej)Modificar

totevia

JednaModificar

una

Jedna trzecia ⅓Modificar

un tertio

JedneModificar

unas, unes

JednoczesnyModificar

simultanee, simultan, simultanee

Jednocześnie (w tym samym czasie)Modificar

simultaneemente, simul

JednoczesnośćModificar

simultaneitate

JednoczyćModificar

unificar

JednogłośnieModificar

unanimemente,

JednogłośnyModificar

unanime, univocamente

JednoizbowyModificar

uncameral, de un camera

Jednokomórkowiec (zoo)Modificar

(le) unicellula

JednokomórkowyModificar

unicellular

Jednokomórkowy [=organizm]Modificar

unicellular organismo

JednolityModificar

homogene, unic, uniforme

JednolitośćModificar

uniformitate

Jednolistny (bot/ adj.)Modificar

unipetale

JednomotorowyModificar

monorail

JednomyślnieModificar

unanimemente

JednomyślnośćModificar

unanimitate

Jednomyślność [=jednoznaczny)Modificar

univoc

JednomyślnyModificar

unanime

JednoosobowyModificar

unpersonal

Jednonoźny ((zoo/ adj)Modificar

unipede

Jednonożny (zoo/ din)Modificar

unipedo

Jednooki (adj)Modificar

unocule

Jednooki (sub)Modificar

unoculo

JednopłatowiecModificar

monoplano

Jednorożec [zoo]Modificar

unicorne, unicornio

JednorożnyModificar

unicorne

JednosilnikowyModificar

monomotor

JednostkaModificar

untitate,

Jednostka [=centralna]Modificar

unitate central

Jednostka [=podmiot]Modificar

entitate

Jednostka [=pomocnicza]Modificar

entitate de adjuta

JednostronnieModificar

unilateralmente

JednostronnyModificar

unilateral

JednośćModificar

unitate

JednoznacznyModificar

synonyme

JedwabModificar

seta

Jedwab [=sztuczny]Modificar

seta artificial

Jedwab [=na balony]Modificar

seta de balon

Jedwabnik Modificar

verme de seta, bombice

JedynieModificar

mer, solmente, mermente

Jedynie tylkoModificar

sol como

JedynyModificar

unic

Jedzenie [=pożywienie]Modificar

(le) eder, (le) mangiar, mangia

Jedzenie [=czynność]Modificar

(le) mangiar

Jedzenie [ =w odpowiednim czasie]Modificar

repasto

Jego (patrz je)Modificar

le; su, sue

Jelenioświn [zoo]Modificar

babirussa

Jeleń [zoo]Modificar

cervo

Jeleń [=łania jelenia]Modificar

cerva

JelitoModificar

intestino

Jelito cienkieModificar

intestino tenue

Jelito brzuszneModificar

intestino abdominal

JelitowyModificar

intestin

Jelonek (chrząszcz)Modificar

coleoptero de cervo

Jelonek [zoo]Modificar

cervino

Jelonka [zoo]Modificar

cervina

JełczećModificar

rancer

Jemioła [bot]Modificar

mistella, visco

Jemiołuszka (orn)Modificar

bombylio

Jeśli, jeżeliModificar

si

Jeśli to prawda Modificar

si isto es ver

Jeśli to słuszneModificar

si isto es correcte

Jeśli nieModificar

si non

Jeśli to możliweModificar

si possible

Jerzyk (orn) [p. jeżyk]Modificar

apuso

JesieńModificar

autumno

JesiennyModificar

autumnal

Jesion [botModificar

fraxino

Jesiotr [icht]Modificar

sturion

Jesiotr [=wielki jesiotr]Modificar

large sturion = beluga

JestestwoModificar

existentia

Jestestwo [=filozof. /logiczne]Modificar

ente

JeszczeModificar

ancora

Jeszcze [=raz / powtórnie]Modificar

itero

Jeszcze [=nie]Modificar

non nancora,non jam,nondum

Jeść Modificar

eder,mangiar, manducar

Jeść [=śniadanie]Modificar

jentar

Jeść [=obiad]Modificar

cenar

Jeść [=lunch]Modificar

lunchar

Jeść [=kolację]Modificar

soupar (supar) [F]

Jeść [=o określonej porze]Modificar

repastar

Jeść [=stolowac się]Modificar

mangiar in restaurante

Jeśli/ jeżeliModificar

si

Jeti [=człowiek śniegu]Modificar

homine de nive

JezioroModificar

laco

JezuitaModificar

jesuita

JezuickiModificar

jesuita

JezusModificar

Jesus

Jeździć [=samochodem]Modificar

vehicular (per auto), auto-viagiar

Jeździć [= pociągiem, itp.]Modificar

viagiar (per traino)

Jeździć [=konno]Modificar

cavalcar

Jeździć [=na nartach]Modificar

skiar

Jeż[ zoo]Modificar

ericio

JeżowiecModificar

echino

Jeżowiec [=nazwa naukowa]Modificar

echino

Jeżozwierz [=jeżatka] (zoo)Modificar

porcospino

Jeżeli/ jeśliModificar

si

Jeżyć włosy (na głowie)Modificar

horripilar

Jeżenie włosów (na głowie)Modificar

horripilation

Jeżyć się (o jeżu zagrożonym)Modificar

ericiar se

Jeżyć się (o włosach na głowie)Modificar

horripilar se

Jeżyk (zoo) [p. jerzyk]Modificar

ericio micre

Jeżyna (bot)Modificar

rubo

Jęczeć [=stękać]Modificar

gemar

Jęczeć [=lamentować]Modificar

lamentar

Jęczmień [=plon(bot]Modificar

hordeo

Jęczmień [= kasza perłowa/ jęczmienna]Modificar

hordeo perlate

Jęczmień [=na oku(med.)]Modificar

hordeolo

Jęczmień [=rodzina (bot)]Modificar

hordeacee

JędzaModificar

viragine,

Jędza [=megiera/ hetera] Modificar

hetera

JęzorModificar

lingua longe

Język [=mowa]Modificar

lingua,linguage

Język [=anatomiczny]Modificar

lingua

Język [=roboczyModificar

lingua de labor

Język [=maszynowy]Modificar

lingua de machina

Język [=programowania]Modificar

lingua de programmation

Język [=obcy]Modificar

lingua estranier

Język [=ojczysty]Modificar

lingua materne, lingua de matre

Język [=mówiony]Modificar

lingua parlate

Język [=pisany]Modificar

lingua scribite

Język [=-pomost]Modificar

lingua-ponte

Język [=pomocniczy]Modificar

lingua auxiliar

Język [=znaczników]Modificar

linguage de mercatores

Język [=obrazkowy]Modificar

linguage figurate

JęzykowyModificar

lingual,linguistic

JęzykoznawcaModificar

linguista

Językoznawstwo [=lingwistyka] Modificar

linguistica

Języczek [=mały (anat)]Modificar

linguetta

Języczek [==instrumentu, wagi]Modificar

ancia, timon

Jod Modificar

iodo

Jodła (bot)Modificar

abiete

Jodłowy (bot /adj)Modificar

abietin

JodłowaćModificar

yodelar

Jodoform [chem] CHI/3Modificar

iodoformo

JodynaModificar

tinctura de iodo

JogaModificar

yoga

Jogurt Modificar

yogurt

Jojo [=zabawka]Modificar

yoyo

Jon [fiz]Modificar

ion

JonizowaćModificar

ionisar

JonizacjaModificar

ionisation

Joński [=rasa, dialekt ]Modificar

ionic

Joński [=styl, architekt,]Modificar

ionic

JotaModificar

ioto

JowialnyModificar

jovial

Język [=frywolny]Modificar

frivole

Język [=trywialny]Modificar

trivial

JowialnośćModificar

jovialitate

JowiszModificar

Jove

JubilatModificar

jubilator

JubilerModificar

joielero

Jubiler [=sklep jubilerski]Modificar

juieleria

JubileuszModificar

jubilo

JubileuszowyModificar

jubilari

Jucha (wulgarnie: :krew od zwierząt)Modificar

sanguine de bestia

JudaistaModificar

judaista

JudaizmModificar

judaismo

Judasz [=wiarołomny (adj)] Judasz [= człowiek] (sub)]Modificar

homine perfide, traizero, traitor

Judasz [= w więzieniu]Modificar

fenestretta a surveliar celamente

JudzićModificar

irascer

Juka [bot]Modificar

yucca

Juki [=siodło juczne]Modificar

basto

Jumbojet = dżumbodżetModificar

jumbojet

JuniorModificar

junior

Jupiter [=bóg mit]Modificar

Jupiter

[=reflektor]Modificar

jupiter, reflector

JurtaModificar

yurta

Jury =jurorzyModificar

juratos, juri

JurysdykcjaModificar

jurisdiction

JurystycznyModificar

juristic

JutaModificar

jute

JutroModificar

cras,doman

JutrzejszyModificar

crastine

JutrzenkaModificar

alba

Jutrznia [=wczesna msza]Modificar

matutinas

JużModificar

ja, jam

Już[=czas]Modificar

jam es le tempore

Już więcej nieModificar

non.....plus
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.