Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


J[]

Jak[]

io

Jabłecznik[]

vino de pomo

Jabłecznik [=tanie wino/ cydr = jabcok][]

cidra

Jabłko [=bot. i med.][]

pomo, malo

Jabłko [=niezgody][]

le pomo del descordia

Jabłkowy[]

malic, de pomo

Jabłoń[]

pomiero

Jacht[]

yacht

Jad [=trucizna][]

veneno (de vipero)

Jad [=substancja trująca][]

substantia toxic

Jadalnia[]

camera de mangiar, cenaculo

Jadalny[]

mangiabile,edibile. conestibile

Jadłodajnia [=restauracja][]

restaurante

Jadłospis[]

menu

Jadowity [trujący][]

venenose

Jadowity [=toksyczny][]

toxic

Jaglica [pat][]

trachoma

Jagnię [=mała owca][]

agno

Jagnię [=baranek (rel)[]

agno

Jagoda[]

baca

Jagoda [=winna jagoda = winogrono][]

vite

Jagoda [=czarna jagoda][]

baca nigre

Jagoda [=jałowca][]

baca de junipero

Jaguar[]

jaguar

Jajo, jajko[]

ovo

Jajo, jajko [=na twardo][]

ovo dur

Jajo, jajko [=na miękko][]

ovo moll

Jajo, jajko [=na bekonie][]

ovo al becon

Jajeczko [med.][]

ovulo

Jajeczkować [med.][]

ovular

Jajeczkowanie [med.][]

ovulation

Jajnik [anat.][]

ovario

Jajnik [=wycięcie jajników] (med.)[]

ovariotomia

Jajnik [=zapalenie jajników] (med.)[]

ovaritis

Jajnikowaty (med.)[]

ovaric

Jajogłowie (med.)[]

acrocephalia

Jajogłowy (med./ sub)[]

acrocephalo

Jajogłowy (med./ adj)[]

acrocephale

Jajorodny[]

ovipare

Jajorodność[]

oviparitate

Jajowaty[]

oval, oviforme, ovate

Jajowód (med.)[]

oviducto

Jajożerny (przym/ adj)[]

ovivore

Jajożerny [rzecz/ sub][]

ovivoro

Jak, jako [=przysłówek[]

como

Jak, jako [=dotąd][]

adhuc

Jak, jako [=powiedziano][]

como dicite

Jak, jako [=przykład][]

como exemplo

Jak, jako [=to w życiu][]

como in vita

Jak, jako [=na razie][]

adhuc

Jak, jako [=już wspomniano][]

como ja mencionate

Jak, jako [=już powiedziano[]

como ja dicite

Jak, jako [=to pokazuje][]

como lo demonstra

Jak, jako [=to wykazuje][]

como lo prova

Jak, jako [=to zobaczymy][]

como nos va vider, / videra

Jak, jako [=ty to wiesz][]

como tu (vos) lo sape

Jak, jako [=wszyscy rozumieją][]

como omnes comprende

Jak, jako [==się to mówi][]

como on dice

Jak, jako [=sądzono][]

como on ha credite

Jak, jako [=wiadomo][]

como on sape

Jak, jako [=widać][]

como on vide

Jak, jako [=tylko możliwe][]

como possibile

Jak, jako [=się wie][]

como se sape

Jak, jako [=zawsze][]

como sempre

Jak, jako [=gdyby][]

como si

Jak, jako [=się masz?][]

como sta tu?

Jak, jako [=jako taki][]

como tal

Jak, jako [=swego rodzaju][]

como un sorta de

Jak, jako [=na swój wiek][]

como pro su etate

Jak, jako [=dotąd, jak na razie][]

adhuc

Jak, jako [=do tej pory/ dotychczas][]

usque nunc

Jakkolwiek, jak bądź[]

comocunque,

Jakikolwiek[]

qualcunque

Jak [=zoo][]

yak

Jak....tak...[]

como...tanto....

Jakby (jakoby, gdyby)[]

quasi

Jaki[]

qual

Jakiś[]

ulle

Jakiś inny[]

un altere

Jakkolwiek [=aczkolwiek][]

quanquam, comocunque

Jakobin[]

jacobino

Jakobiński[]

jacobin

Jakościowy[]

qualitative

Jakość[]

qualitate

Jałmużna[]

almosna

Jałmużna [=dawać][]

facer almosna

Jałmużna [=prosic o, żebrać][]

mendicar

Jałmużnik[]

almosnero

Jałmużny worek[]

almosniera

Jałowiec [bot][]

junipero

Jałowiec [=jagoda jałowca][]

baca de junipero

Jałowieć[]

sterilisar, devenir infecunde

Jałowcówka[]

gin

Jałowy[]

sterile

Jałowy 1. [=bezpłodny], Jałowy 2. [=nieurodzajny], Jałowy 3. [= nie żyzny, nie twórczy][]

1. sterile, 2. infecunde, 3. non fertile, non creative

Jałówka[]

vitella, vacca juvene

Jama[]

cava, cavo

Jama [=pieczara][]

caverna

Jama [=grota][]

grotta

Jamb [wiersz][]

iambo

Janowiec [bot][]

ginesta

Janowiec kolczasty [bot][]

ginesta spinose

Jantar [=bursztyn][]

succino

Japoński[]

japonese

Jar[]

ravina

Jard (miara)[]

yard

Jary [=ziarno][]

(le) cereal printempal

Jary [=człowiek][]

homine joiose, homine vigorose

Jarmark[]

feria

Jarmark [=rynek][]

mercato

Jarmark [=bazar][]

bazar

Jarzębina [bot][]

sorba

Jarzębina [=drzewo][]

sorbiero

Jarzyć się[]

haber ardor, esser ardose

Jarzyna[]

legumine, vegetabile,

Jarzyna [=warzywa][]

legumines

Jarzyna [=zielenina][]

verdura

Jarzmo[]

jugo

Jarzmo [=chomąto][]

harnese

Jasełka[]

crippa ( Natal)

Jasiek[]

cossinetto de capite

Jaskier [bot][]

ranunculo

Jaskinia[]

cavo,cava

Jaskinia [=lwa][]

leoniera

Jaskinia [=grota][]

grotta

Jaskiniowiec[]

troglodita

Jaskółka [orn][]

hirundine

Jaskółka [galeria w teatrze][]

balcon

Jaskra (pat)[]

glaucoma

Jasnowidz [=wizjoner][]

(le) clarvidente

Jasnowidzący[]

clarvidente

Jasnowidzenie[]

clarvidentia

Jasny[]

clar, lucide

Jasny [=klarowny][]

clar

Jasny [=oświetlony /oświecony][]

luminose

Jasność[]

luciditate, clarmento

Jasność [=jasna substancja][]

blancor

Jaspis [min][]

jaspe

Jaspis [=czarny[]

jaspe nigre

Jastrząb [orn][]

falcon

Jaszczur[ zoo][]

sauro

Jaszczurka [zoo][]

lacerta

Jasmin[]

jasmin

Jaśnieć [=błyszczeć][]

brillar

Jatka[]

banco de vendita in macelleria

Jatka [=końska][]

abattitorio de cavallos

Jatka [=krwawa][]

massacro

Jawne obelgi[]

abusos flagrante

Jawność[]

confession

Jawny[]

confesse

Jawor [bot[]

platano

Jazda [=konna][]

cavalcada

Jazda [=kawaleria][]

cavaleria

Jazda [=samochodem][]

auto-viage

Jazgot[]

ruito, crito

Jazz[]

jazz

Ją (4-ty przypadek od illa)[]

la

Jądro (med. /biol)[]

testiculo, teste

Jądro[]

nucleo

Jądrowy[]

nuclear, testicular

Jąkać się (bełkotać)[]

balbutiar

Jąkać się[=spowodowane podejściem emocjonalnym/ seplenić][]

blesar

Jąkała[]

balbutiante, balbutiator

Jąkający się[]

blese

Jąkanie[]

blesamento, balbutiamento

Je (4-ty przypadek illas)[]

las

Jechać [=samochodem][]

vehicular, vigiar

Jechać [=konno][]

cavalcar

Jechać [=osiągać szybkość][]

currer

Jechać [=sankami][]

vehicular per slitta/ traha

Jeden (1)[]

un

Jeden jedyny raz[]

un singule vice

Jedenaście[]

un- dece, dece-un

Jednak /jednakże[]

tamen, tamben

Jednak (tym niemniej)[]

totevia

Jedna[]

una

Jedna trzecia ⅓[]

un tertio

Jedne[]

unas, unes

Jednoczesny[]

simultanee, simultan, simultanee

Jednocześnie (w tym samym czasie)[]

simultaneemente, simul

Jednoczesność[]

simultaneitate

Jednoczyć[]

unificar

Jednogłośnie[]

unanimemente,

Jednogłośny[]

unanime, univocamente

Jednoizbowy[]

uncameral, de un camera

Jednokomórkowiec (zoo)[]

(le) unicellula

Jednokomórkowy[]

unicellular

Jednokomórkowy [=organizm][]

unicellular organismo

Jednolity[]

homogene, unic, uniforme

Jednolitość[]

uniformitate

Jednolistny (bot/ adj.)[]

unipetale

Jednomotorowy[]

monorail

Jednomyślnie[]

unanimemente

Jednomyślność[]

unanimitate

Jednomyślność [=jednoznaczny)[]

univoc

Jednomyślny[]

unanime

Jednoosobowy[]

unpersonal

Jednonoźny ((zoo/ adj)[]

unipede

Jednonożny (zoo/ din)[]

unipedo

Jednooki (adj)[]

unocule

Jednooki (sub)[]

unoculo

Jednopłatowiec[]

monoplano

Jednorożec [zoo][]

unicorne, unicornio

Jednorożny[]

unicorne

Jednosilnikowy[]

monomotor

Jednostka[]

untitate,

Jednostka [=centralna][]

unitate central

Jednostka [=podmiot][]

entitate

Jednostka [=pomocnicza][]

entitate de adjuta

Jednostronnie[]

unilateralmente

Jednostronny[]

unilateral

Jedność[]

unitate

Jednoznaczny[]

synonyme

Jedwab[]

seta

Jedwab [=sztuczny][]

seta artificial

Jedwab [=na balony][]

seta de balon

Jedwabnik[]

verme de seta, bombice

Jedynie[]

mer, solmente, mermente

Jedynie tylko[]

sol como

Jedyny[]

unic

Jedzenie [=pożywienie][]

(le) eder, (le) mangiar, mangia

Jedzenie [=czynność][]

(le) mangiar

Jedzenie [ =w odpowiednim czasie][]

repasto

Jego (patrz je)[]

le; su, sue

Jelenioświn [zoo][]

babirussa

Jeleń [zoo][]

cervo

Jeleń [=łania jelenia][]

cerva

Jelito[]

intestino

Jelito cienkie[]

intestino tenue

Jelito brzuszne[]

intestino abdominal

Jelitowy[]

intestin

Jelonek (chrząszcz)[]

coleoptero de cervo

Jelonek [zoo][]

cervino

Jelonka [zoo][]

cervina

Jełczeć[]

rancer

Jemioła [bot][]

mistella, visco

Jemiołuszka (orn)[]

bombylio

Jeśli, jeżeli[]

si

Jeśli to prawda[]

si isto es ver

Jeśli to słuszne[]

si isto es correcte

Jeśli nie[]

si non

Jeśli to możliwe[]

si possible

Jerzyk (orn) [p. jeżyk][]

apuso

Jesień[]

autumno

Jesienny[]

autumnal

Jesion [bot[]

fraxino

Jesiotr [icht][]

sturion

Jesiotr [=wielki jesiotr][]

large sturion = beluga

Jestestwo[]

existentia

Jestestwo [=filozof. /logiczne][]

ente

Jeszcze[]

ancora

Jeszcze [=raz / powtórnie][]

itero

Jeszcze [=nie][]

non nancora,non jam,nondum

Jeść[]

eder,mangiar, manducar

Jeść [=śniadanie][]

jentar

Jeść [=obiad][]

cenar

Jeść [=lunch][]

lunchar

Jeść [=kolację][]

soupar (supar) [F]

Jeść [=o określonej porze][]

repastar

Jeść [=stolowac się][]

mangiar in restaurante

Jeśli/ jeżeli[]

si

Jeti [=człowiek śniegu][]

homine de nive

Jezioro[]

laco

Jezuita[]

jesuita

Jezuicki[]

jesuita

Jezus[]

Jesus

Jeździć [=samochodem][]

vehicular (per auto), auto-viagiar

Jeździć [= pociągiem, itp.][]

viagiar (per traino)

Jeździć [=konno][]

cavalcar

Jeździć [=na nartach][]

skiar

Jeż[ zoo][]

ericio

Jeżowiec[]

echino

Jeżowiec [=nazwa naukowa][]

echino

Jeżozwierz [=jeżatka] (zoo)[]

porcospino

Jeżeli/ jeśli[]

si

Jeżyć włosy (na głowie)[]

horripilar

Jeżenie włosów (na głowie)[]

horripilation

Jeżyć się (o jeżu zagrożonym)[]

ericiar se

Jeżyć się (o włosach na głowie)[]

horripilar se

Jeżyk (zoo) [p. jerzyk][]

ericio micre

Jeżyna (bot)[]

rubo

Jęczeć [=stękać][]

gemar

Jęczeć [=lamentować][]

lamentar

Jęczmień [=plon(bot][]

hordeo

Jęczmień [= kasza perłowa/ jęczmienna][]

hordeo perlate

Jęczmień [=na oku(med.)][]

hordeolo

Jęczmień [=rodzina (bot)][]

hordeacee

Jędza[]

viragine,

Jędza [=megiera/ hetera][]

hetera

Jęzor[]

lingua longe

Język [=mowa][]

lingua,linguage

Język [=anatomiczny][]

lingua

Język [=roboczy[]

lingua de labor

Język [=maszynowy][]

lingua de machina

Język [=programowania][]

lingua de programmation

Język [=obcy][]

lingua estranier

Język [=ojczysty][]

lingua materne, lingua de matre

Język [=mówiony][]

lingua parlate

Język [=pisany][]

lingua scribite

Język [=-pomost][]

lingua-ponte

Język [=pomocniczy][]

lingua auxiliar

Język [=znaczników][]

linguage de mercatores

Język [=obrazkowy][]

linguage figurate

Językowy[]

lingual,linguistic

Językoznawca[]

linguista

Językoznawstwo [=lingwistyka][]

linguistica

Języczek [=mały (anat)][]

linguetta

Języczek [==instrumentu, wagi][]

ancia, timon

Jod[]

iodo

Jodła (bot)[]

abiete

Jodłowy (bot /adj)[]

abietin

Jodłować[]

yodelar

Jodoform [chem] CHI/3[]

iodoformo

Jodyna[]

tinctura de iodo

Joga[]

yoga

Jogurt[]

yogurt

Jojo [=zabawka][]

yoyo

Jon [fiz][]

ion

Jonizować[]

ionisar

Jonizacja[]

ionisation

Joński [=rasa, dialekt ][]

ionic

Joński [=styl, architekt,][]

ionic

Jota[]

ioto

Jowialny[]

jovial

Język [=frywolny][]

frivole

Język [=trywialny][]

trivial

Jowialność[]

jovialitate

Jowisz[]

Jove

Jubilat[]

jubilator

Jubiler[]

joielero

Jubiler [=sklep jubilerski][]

juieleria

Jubileusz[]

jubilo

Jubileuszowy[]

jubilari

Jucha (wulgarnie: :krew od zwierząt)[]

sanguine de bestia

Judaista[]

judaista

Judaizm[]

judaismo

Judasz [=wiarołomny (adj)] Judasz [= człowiek] (sub)][]

homine perfide, traizero, traitor

Judasz [= w więzieniu][]

fenestretta a surveliar celamente

Judzić[]

irascer

Juka [bot][]

yucca

Juki [=siodło juczne][]

basto

Jumbojet = dżumbodżet[]

jumbojet

Junior[]

junior

Jupiter [=bóg mit][]

Jupiter

[=reflektor][]

jupiter, reflector

Jurta[]

yurta

Jury =jurorzy[]

juratos, juri

Jurysdykcja[]

jurisdiction

Jurystyczny[]

juristic

Juta[]

jute

Jutro[]

cras,doman

Jutrzejszy[]

crastine

Jutrzenka[]

alba

Jutrznia [=wczesna msza][]

matutinas

Już[]

ja, jam

Już[=czas][]

jam es le tempore

Już więcej nie[]

non.....plus
Advertisement