Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


I[]

I[]

e,et

Iberyjski[]

iberic

Ibis [orn][]

ibis

Ibiszek (ketnia [bot])[]

hibisco

I cóż[]

et que

Ichneumon (zoo)[]

ichneumon

Idea[]

idea

Idealista[]

idealista

Idealny[]

ideal

Idealizować[]

idealisar

Idealizowany[]

idealisate

Idealizm[]

idealismo

Ideał[]

(le) ideal

Identyczny[]

identic

Identyfikacja[]

identification

Identyfikacja [=[przez dokumenty][]

identitate

Identyfikować[]

identificar

Ideografia[]

ideographia

Ideograficzny[]

ideographic

Ideolog[]

ideologo

Ideologia[]

ideologia

Ideologiczny[]

ideologic

Idiolekt (jęz)[]

idiolecto

Idiom [=zwrot językowy][]

idioma

Idiomatyczny[]

idomatic

Idiosykratyczny (gram).[]

idiosycratic

Idiota[]

idota

Idiotycznie[]

idioticamente

Idiotyczny[]

idiotic

Idiotyzm[]

idotismo

Idź precz[]

vade via

Idol[]

idollo

Idy (rzymskie)[]

ides

Idylla[]

idylla

Idylliczny[]

idyllic

Iglaste drzewo[]

coniferes

Iglasty[]

acicular,conifere

Igloo[]

igloo

Igła[]

agulia, acicula, aco

Igła [=do szycia]][]

agulia, aco a suer

Igła [=magnetyczna][]

agulia magnetic

Igła [=drzewa][]

aco, acicula

Igła [=do haftowania][]

aco a/ de brodar

Igła [=do trykotażu][]

aco a / de tricotar

Igła [=do łatania][]

aco a / de sarcir

Igła [=bot][]

acicula

Ignorancja[]

ignorantia

Ignorant[]

ignorante,

Ignorować [=kogos/coś][]

ignorar

Igrać[]

jocar

Igrać [=z ogniem][]

jocar con le foco

Igrać [=figlować][]

petular

Igrzyska[]

joco(s)

Igrzyska [=olimpijskie][]

olympiade;jocos olympic

Iguana[]

iguana

Ikona [=obraz św.][]

icone

Ikona [=w komputerze][]

icon

Ikoniczny[]

iconic

Ikonoburca[]

iconoclasta

Ikra [=rybia][]

ovos de pisce

Ikra [=przypływ energii][]

energia , vigor

Ilasty [=gliniasty][]

argillose

Ile (zapytanie)[]

quante

Ile [=ilość][]

quanto

Ile .....tyle (porównanie)[]

quante.....tante.....

Iloczas [=prozodia (jez)][]

prosodia

Iloczyn [mat][]

producto(de mathematica)

Iloczyn [=mnożenia przez osiem][]

octuplo

Iloczyn [=mnożyć przez osiem][]

octuplar

Iloraz [mat][]

quotiente(de mathematica)

Ilość [=suma][]

quantitate , amonta

Ilościowy[]

amontal

Iluminacja[]

illumination

Iluminować[]

illuminar

Iluminator[]

illuminator

Ilustracja[]

illustration

Ilustrować[]

illustrar====
====
i

Ilustrowany[]

illustrate

Iluzja[]

illusion

Iluzjonista[]

illusionista

Iluzoryczny[]

illusatori

Ił [=szlam][]

limo,fango

Ił [=glina][]

argilla

Im... tym[]

quanto.....tanto....

Imadło[]

manica a vites; crampa

Imaginacja[]

imagination

Imaginować[]

imaginar

Imbecyl[]

(le) imbecille

Imbir [kul][]

gingibre

Imbryk[]

theieria

Imieniny[]

die de nomine

Imiesłów [gram][]

participio

Imiesłów [=przeszły][]

participio passate

Imiesłów [=teraźniejszy][]

participio presente

Imię[]

nomine, prenomine

Imię [=chrzestne][]

nomine de baptismo, nomine baptal

Imigracja[]

immigration

Imigrant[]

immigrante

Imigrować[]

immigrar

Imitować[]

imitar

Imitacja[]

imitation

Immanentny[]

immanente

Immatrykulacja[]

immatriculation

Immatrykulować (się)[]

immatricular (se)

Immunitet[]

immunitate

Immunolog[]

immunologo

Immunologia[]

immunologia

Immunologiczny[]

immunologic, immun

Impas[]

impasse

Imperator[]

imperator

Imperatorowa[]

imperastrice

Imperatyw [gram][]

imperativo

Imperfekt [gram][]

imperfecto

Imperialny[]

imperial

Imperialista[]

imperialista

Imperializm[]

imperialismo

Imperiał[]

(le) imperial

Imperium[]

imperio

Impertynencja [=bezczelność][]

impertinentia, audacia

Impertynencki [=bezczelny][]

impertinente, audace, audaciose

Impertynent[]

(le) impertinente

Impet[]

impeto

Impet [=z impetem][]

impetuose

Implikacja[]

implication

Implikować[]

implicar

Imponować[]

imponer

Imponujący[]

imponenete

Importować[]

importar

Impotencja[]

impotentia

Impotent[]

(le) impotente

Impregnować[]

impregnar

Impregnowany[]

impregnate

Impresario[]

impresario

Impresja [=wrażenie][]

impression

Impresjonista[]

impressionista

Impresjonizm[]

impressionismo

Improwizacja[]

improvisation

Improwizować[]

improvisar

Improwizowany[]

improvisate

Impuls[]

impuls

Impulsywny[]

impulsive

Inaczej[]

alteremente

Inaczej [=bowiem][]

sinon

Inauguracja[]

inauguration

Inauguracyjny[]

inaugural

Inaugurować[]

inaugurar

Incognito[]

incognito

Incydent[]

incidente

Indeks[]

indice

Indoeuropejski[]

indoeruopee

Indoirański[]

indindioiranian

Indukcja[]

induction

Indukcyjny[]

inductive

Induktować[]

inducer

Industralizacja[]

industralisation

Industralizować[]

industralisar

Indygo[]

indigo

Indyk [orn][]

gallo de India

Indywidualny[]

individual

Indywidualnie[]

individualmente

Indywiduum[]

individuo

Indziej : gdzie ~[]

in altere parte; alibi

Indziej : kiedy ~[]

in altere tempore

Inercja[]

inertia

Inercyjny[]

inerte

Infamia[]

infamia

Infarkt [=zawał(med.)][]

infarcto

Infekcja/ = zarażenie[]

infection

Infekować[ =zarażać][]

infectar

Infekować[=(za)infektowany][]

infectate

Infiltracja[]

infiltration

Infiltrować[]

infiltrar

Infix [=wrostek][]

infixo

Inflacja[]

inflation

Inflacyjny[]

inflationari

Inflacjonista[]

inflationista

Informacja[]

information

Informacyjny[]

informational

Informator[]

informator

Informatyka[]

informatica

Informatyczny[]

informatic

Informatywny[]

informative

Informować[]

informar

Infrastruktura[]

infrastructura

Infrastrukturalny[]

infrastructural

Ingerencja[]

ingerentia

Ingerować[]

interferer, ingerer

Ingres, (wprowadzenie do][]

ingresso

Inhalacja[]

inhalation

Inhalacyjny[]

inhalatori

Inhalować[]

inhalar

Inicjatywa[]

iniciativa

Inicjatywa [~ prywatna (handl.)][]

iniciativa commercial, iniciativa private

Inicjacja[]

initiation

Inicjować[]

initiar

Inicjowany[]

initiate

Inicjał[]

(le) initial

Inicjator[]

initiator

Inklinacja[]

inclination

Inklinować[]

inclinar

Inkognito, incognito[]

incognito,incogniscite

Inkorporacja[]

incorporation

Inkorporować[]

incorporar

Inkrustować[]

incrustar

Inkubacja[]

covata

Inkubacja [=med.][]

incubation

Inkunabuł[]

incunabulo

Inkwizycja[]

inquisiton

Inkwizytor[]

inquisitor

Inkwizytorski[]

inquisitori

Innowacja[]

innovation

Innowator[]

innovator

Inny [=odmienny][]

le altere

Inny[=pozostały][]

cetere

Innym razem[]

in altere vice

Innymi słowy[]

in (per) altere parolas

Inscenizacja[]

inscenation

Inscenizować[]

inscenar

Inscenizator[]

inscenator

Insekt [=owad (ent))][]

insecto

Insektobóhczy[=owadobójczy[]

insecticida

Inseminacja[]

insemination

Inserat[]

insertion

Inskrypcja[]

inscription

Inspekcja[]

inspection

Inspektor[]

inspector

Inspektor [=wag][]

balancista

Inspiracja[]

inspiration

Inspirować[]

inspirar

Instalacja[]

installation

Instalator[]

installator

Instalować[]

installar

Instancja[]

instantia

Instruować [=pouczać][]

instruer

Instrukcja [=opis][]

instruction

Instrukcja [=pouczenie[]

instruction

Instruktor[]

instructor

Instruktorka[]

instructrice

Instrument[]

instrumento

Instruować[]

instruer

Instynkt[]

instincto

Instytucja[]

institution

Instytucjonalny[]

institutional

Instytucjonalizować[]

institutionisar

Instytut[]

instituto

Insulina [farm][]

insulina

Insygnia[]

insignia

Insynuować[]

insinuar

Insynuować [=sugerować][]

sugerer

Integracja[]

integration

Integracja [=europejska][]

integration europee

Integralnie[]

integralmente,integrantemente

Integralność[]

intergritate.

Integralny[]

integral, integrante

Integrować[]

integrar

Intelekt[]

intellecto

Inteligencja[]

intelligentia

Inteligentny[]

intelligente

Intencja[]

intention

Intencjonalny[]

intentional

Intensyfikacja[]

intensification

Intensyfikować[]

intensificar

Intensywnie[]

intensemente, ntensivemente

Intensywność[]

intensitate

Intensywny[]

intense,intensive

Interakcja[]

interaction

Interes[]

interesse

Interesant[]

interessato

Interesować [się][]

interessar (se)

Interesujący[]

interessante

Interfejs[]

interfacie

Interferencja[]

interferentia

Interferować [=ingerować, mieszać się][]

interferer, ingerer

Interlokutor[]

interlocutor

Internat[]

internato

Internet[]

internet, interrete

Internować[]

internar

[=zamykać w odosobnieniu][]

internar

Interpelować[]

interpelar

Interpolacja [=wstawka][]

interpolation

Interpolować [=wstawiać][]

interpolar

Interpretacja[]

interpretation

Interpretować[]

interpretar

Interpunkcja[]

puntuation

Interpunkcja[=stosować interpunkcję][]

punctuar, facer punctuation

Interwał [=przerwa][]

intervallo

Interwencja[]

intervention

Interweniować[]

intervenir

Intonować[]

intonar

Intratny[]

profitose

Introligator[]

ligator (de libros)

Introligatornia[]

ligateria (de libros), cartoneria

Introspekcja[]

introspection

Introspektywny[]

introspective

Intruz[]

intruso

Intryga[]

intriga

Intrygować[]

intrigar

Intuicja[]

intuition

Intuicyjny[]

intuitive

Intymny[]

intime

Inwalida[]

invalido

Inwalidztwo[]

invalidate

Inwazja[]

invasion

Inwektywa[]

(le) invective

Inwektywny[]

invective

Inwencja[]

invention

Inwentaryzacja[]

inventario

Inwentaryzować[]

facer le inventario

Inwersja[]

inversion

Inwestor[]

investitor, investor

Inwestować[]

investir

Inwestycja [=pieniądze][]

investition, investimento

Inwestycja [=wynik][]

investimento

Inżynier[]

ingeniero

Inżynieria[]

ingenieria

Ironia[]

ironia

Irradiacja[]

irradiation

Iryd Ir [chem][]

irridium

Irydować[]

irridiar

Irygacja[]

irrigation

Irygator[]

irrigator

Irygować[]

irrigar

Irys [bot][]

iride, iris

Irytować się[]

irascer

Irytować się [=z/irytowany][]

irritate

Irytacja[]

irritation

Irytujący[]

irritante

Iskra [=ognia][]

scintilla

Iskra [=elektryczna][]

scintilla electric

Iskrzący[]

scintillante

Iskrzyć[]

scintillar

Islam[]

islam

Islamski[]

islamic

Islamista[]

islamista

Islamizm[]

islamismo

Islamizować[]

islamisar

Islamizacja[]

islamisation

Istnieć [=być][]

esser

Istnieć [=egzystować][]

exister, subsister

Istnieć [=żyć][]

viver

Istota[]

inherentia,

Istota [= pojęcie logiczne][]

ento

Istota [=esencja][]

essentia

Iść[]

ir

Iść [=pieszo][]

ir a pede

Iść [=do teatru][]

ir al theatro

Iść [=gęsiego][]

ir a sol, ir como oca

Iść [=w drogę][]

sequer cammino

Iść [=tam i z powrotem][]

le ir e venir

Istotnie[]

essentialmenste,vere

Istotny[]

essental

I tak[]

itaque

Itd.[]

e..c. = et cetere

Izba [różne znaczenia][]

camera

Izba [=handlowa][]

camera commercial

Izba [=rozrachunkowa][]

clearinghouse A.

Izdebka[]

cubiculo

Izobara[]

isobaro

Izobaryczny[]

isobare, isobaric

Izolacja[]

isolation

Izolacyjny[]

isolante

Izolacjonista[]

isolationisto

Izolacjonizm[]

isolationismo

Izolator[]

isolator

Izolować [=zabezpiecz.] [=oddzielić],[]

isolar

Izomer[]

isomero

Izomeria [chem][]

isomeria

Izomeryczny[]

isomeric

Izomorficzny[]

isomorphic, isomorphe

Izotop [chem][]

isotopo

[]

que
Advertisement