FANDOM


Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


HModificar

Habanera [muz]Modificar

habanera

Habilitacja [=rozprawa]Modificar

habilitation

Habilitować (się)Modificar

habilitar (se)

HabitModificar

habit

Habit [=suknia zakonna i strój rycerski, płaszcz ]Modificar

cotta

Habit [=strój galowy]Modificar

habit de gala

Habit [=tunika nakładana na zbroję]Modificar

cotta de armas

HacelModificar

clavo de ferro a (de) cavallo

HacjendaModificar

hacienda

HaczykModificar

uncino, croc

Haczyk [=na ryby]Modificar

hamo

Haczyk [=klamra, spinka, zapinka]Modificar

aagrafe

HafciarzModificar

brodator

HafciarkaModificar

brodartrice

Hafn [chem] HfModificar

hafnium

HaftModificar

broderia

HaftowaćModificar

brodar

Haftować [=wyszywać brokatem]Modificar

brocar

Hagiograf [=opisujący żywoty świętych]Modificar

hagiographia

HagiografiaModificar

hagiographic

HagiograficznyModificar

hagiographic

Hak (na ryby)Modificar

hamo

Hak holowniczyModificar

uncino de abortage

Hak [=przyczepny]Modificar

uncino adhesive

Haker ((komp)Modificar

hacker A.

Hala [=duża sala]Modificar

hall (hol)

Hala [=pastwisko w górach]Modificar

pastura de montania

HalabardaModificar

hallebardo

Halabardzista, halabardnikModificar

hallebardero

Halibud (icht)Modificar

halibut

HalkaModificar

gonna

Hall [=przedsionek]Modificar

vestibulo

Hall [=korytarz]Modificar

corridor

Hall [=prasowy]Modificar

sala de pressa

Halogen [chem]Modificar

halogeno

Halucygenoza (med.)Modificar

hallucigenosis, halllucigenoe

Halucynacja (złudzenie) [med.]Modificar

hallucination

Halucynacja słuchowa = acoasmaModificar

hallucination auditori = acoasma

Halucynogen (med.)Modificar

hallucinogeno

Halucynogeniczny, halucynogennyModificar

hallucinogenic, hallucinogene, hallucinatori

Halux (duży palec u nogi]Modificar

  • hallux

HałasModificar

clamor,

Hałas [=wrzask, zgiełk]Modificar

ruito

HałasowaćModificar

clamar, strepitar

Hałasować [=krzyczeć]Modificar

critar

HałaśliwyModificar

vocifere

HałastraModificar

populaceo

HamakModificar

hamaca

Hamakować się (spać w hamaku)Modificar

hamacar

HamburgerModificar

hamburger

Hamować [=hamulcem]Modificar

frenar

Hamować [=gniew]Modificar

moderar

Hamować [=~ się]Modificar

moderar se

HamowanieModificar

frenage

Hamulec [techn.]Modificar

freno

Handel 1.[=na dużą skalę] 2. [=na małą skalę]Modificar

1.commercio, 2. mercantia, traffico

Handel [=obwoźny]Modificar

commercio ambulante

Handel [=zagraniczny]Modificar

commercio exterior

Handel [=wewnętrzny]Modificar

commercio interior

Handel [=hurtowy]Modificar

commercio in grosso

Handel [=detalicznyModificar

commercio in detalio

Handel [=narkotykami]Modificar

traffico de droga

Handel [=uliczny]Modificar

traffico stratal

Handikap [=upośledzenie]Modificar

handicap

HandlarzModificar

(le) commerciante

Handlarz [=uliczny]Modificar

commerciante de strata

HandlowiecModificar

commerciante, mercante, negotiante

Handlować Modificar

commerciar, trafficar

Handlować [=~ starzyzna]Modificar

trafficar per ancian artculos

Handlować [= narkotykami]Modificar

trafficar per ( con) droga,

Handlować [=negocjować]Modificar

negotiar

HandlowyModificar

commerciante, commerciàl, mercantil

HangarModificar

hangar

HaniebnyModificar

contemptibile

Hantle (sport)Modificar

haltere

HańbaModificar

dismerito,infamia

Hańbić [=pozbawiać honoru]Modificar

dismeritar

Haracz [(wymuszanie)Modificar

extorsion

Haracz [=ściągać haracz/ wymuszać]Modificar

extorquer

HarcerzModificar

boy scout

Hardware (comp)Modificar

hardwear

Hardy [ =zahartowany; twardy]Modificar

hardite

Hardy [=arogancki]Modificar

impertinente

Hardy [=dumny]Modificar

orgoliose

HaremModificar

harem

HarfaModificar

harpa

HarfistaModificar

harpista

HarmiderModificar

tumulto

Harmonia [=zgoda]Modificar

harmonia, accordo

Harmonia [=instrument]Modificar

harmonia

HarmonicznyModificar

harmonic

HarmonijnyModificar

harmoniose

HarmonizowaćModificar

harmonisar

HarmonogramModificar

horario

HarowaćModificar

laborar penose

Harpia [=synonim kobiety zakłamanej/ zaborczej]Modificar

harpyia

HarpunModificar

harpon

HartowaćModificar

temperar, hardir

Hartować [=stal]Modificar

temperar aciero

Hartowny, hartowanyModificar

temperabile, temperate, hardite

Hasło [=wojskowe]Modificar

contreparola

Hasło [=dewiza]Modificar

devisa

Hasło [=w słowniku]Modificar

entrata, lemma

Hasło [=pod hasłem językowym]Modificar

sub le lemma de

Hasło [=propagandowe]Modificar

slogan

HaustModificar

bibita

Haust [=jednym haustem]Modificar

con (per)un un bibita

HazardModificar

hasardo

HebanModificar

ebeno

Heban [=drzewo]Modificar

ebeniero

Hebel [=strug]Modificar

plana

Heblarka [=maszyna]Modificar

machina a planar

HeblowaćModificar

planar, applanar

Hebraista (znawca)Modificar

hebraista

HebraizowaćModificar

hebraisar

HebrajczykModificar

hebreo

Hebrajski (język)Modificar

hebreo

Hebrajski (przymiotnik)Modificar

hebraic, hebree

HedonicznyModificar

hedonic

HegemonModificar

hegemono

hegemoniaModificar

hegemonia

HegemonizowaćModificar

hegemonisar

HegemonicznyModificar

hegemone, hegemonic

HejnałModificar

special musica per cornetta

HekatombaModificar

hecatombe

HektarModificar

hectar

Hektogram [=100 g]Modificar

hectogramma

Hektolitr [=100 l]Modificar

hectòlitro

Hektometr [100 m.]Modificar

hectòmetro

Hektopaskal (aer)Modificar

hectopascal====
====

Hel He [chem]Modificar

hellium

Helikopter Helikopter [=wiropłat] [=autożyro]Modificar

helicopter, autogyro

HeliocentrumModificar

heliocentro

Heliometr[=przyrząd do pomiaru Słońca]Modificar

heliometro

Helioskop [=teleskop słoneczny]Modificar

helioscopio

HelioskopiaModificar

helioscopìa

Heliotrop [bot]Modificar

heliotropio

HelmitologModificar

helmitologo

Helmintologia [=nauka o pasożytach]Modificar

helmintologìa

HełmModificar

casco (protective)

Hełm [=kask]Modificar

casco

HemacytModificar

hemacyto

HematofiliaModificar

hematophilia

HematofobiaModificar

hematophobia

HematologModificar

hematòlogo

Hematologia [=nauka o krwi]Modificar

hematologìa

HematologicznyModificar

hematologic

HematoskopModificar

hematoscopio

HematoskopiaModificar

hematoscopia

HematoskopicznyModificar

hematoscopic

Hematoza (med.)Modificar

hematosis, hematose

Hematyt [= żelaziak czerwony ]Modificar

hematite

Hemipelagia[=porażenie połowiczne] Modificar

hemipelagìa

Hemisfera (półkula)Modificar

hemisphera, hemispherio

Hemistych [=połowa wersu] Modificar

hemistichio

HemocytModificar

hemocyto

Hemofilia [=choroba krwi]Modificar

hemophilìa

HemoglobinaModificar

hemoglobina

Hemoragia [=krwotok]Modificar

hemorrhagia

HemoroidyModificar

hemorrhoide

HennaModificar

hena

Hepatyt [min]Modificar

hepatite

HeraldykaModificar

heraldica

Herb rodowyModificar

blason, heraldica

HerbataModificar

thè

Herbata [=krzak herbaty]Modificar

theiero

Herbata [=matè]Modificar

mathè

HerbaciarniaModificar

theerìa

HerbatnikModificar

biscuit

Herbicyd [=środek trawobójczy] Modificar

herbicida

HeretykModificar

heretico

HeretyckiModificar

heretic

HerezjaModificar

heresia

HermafrodytaModificar

hermaphrodito

HermafrodytycznyModificar

hermaphrodite

HermafrodytyzmModificar

hermaphroditismo

HermetycznyModificar

hermetic

HeroicznyModificar

heroic

Heroina (bohaterka]Modificar

heroina

Heroina [narkotyk]Modificar

heroin, *heroina

HeroizowaćModificar

heroificar

HeroizmModificar

heroismo, heroicitate

Herold [=zwiastun]Modificar

heroldo

Heros (bohater)Modificar

heroe

HersztModificar

chef de banda (robatores)

Hetera (magiera, jędza)Modificar

viragine

Heterodoksyjny [=nieprawowierny]Modificar

heterodoxe

HeterodoksjaModificar

heterodoxia

Heterogenny[=odmienny]Modificar

heterogene, heterogenee

HeteroseksualnyModificar

heterosexual

Heksadecymalny [=szesnastkowy]Modificar

hexadecimal

Heksagon [=sześciokąt]Modificar

hexagon

HeksagonalnyModificar

hexagonal

HeksagramModificar

hexagramma

Heksametr [=wiersz sześciostopowy]Modificar

hexametro

HeksametrycznyModificar

hexametrie,hexametric

Hiacynt [bot. /min]Modificar

hyacintho

Hibernacja (zimowanie]Modificar

hibernation

HibernowaćModificar

hibernar

HibiskusModificar

hibisco

Hidalgo (szlachcic hiszpański)Modificar

hidalgo H.

Hiena [zoo]Modificar

hyena

Hiena [=jaskiniowa]Modificar

hyena cavernal

Hiena [=pręgowana]Modificar

hyena striate

HierarchaModificar

hierarcha

HierarchiaModificar

hierarchia

HierarchicznyModificar

hierarchic

HierarchizacjaModificar

hierarchisation

HierarchizowaćModificar

hierarachisar

HieroglifModificar

hieroglyphico

HigienaModificar

hygiene

Hikora /drzewo hikorowe [bot]Modificar

  • hicory

Hiper – [= nad –(przyrostek)]Modificar

hyper -

HiperbolaModificar

hyperbola

HiperbolicznyModificar

hyperbolic

HiperłączeModificar

hyperligamine

HipertekstModificar

hypertexto

Hipiatra (lekarz od koni)Modificar

hippiatro

HipikaModificar

hippica

HipicznyModificar

hippic

HipnozaModificar

hipnose -

Hipnotyzować [=być w stanie hipnozy] Modificar

hyptnotisar

HipochondriaModificar

hypochondrìa

HipodermiaModificar

hypodermia

HipodermicznyModificar

hypodere, hypodermic

Hipodrom [=ujeżdżalnia]Modificar

hypodromo

Hipoglikemia [med.]Modificar

hypoglicemìa

Hipogryf [=skrzydlaty rumak =pegaz] Modificar

hippogripho,;pegaso

Hipogryf [=pegaz]Modificar

pegaso

HipokryzjaModificar

hypocrisia

HipokrytaModificar

hypocrita

HipokrytycznyModificar

hypocritic

Hipopotam [zoo]Modificar

hippopotamo

Hipostaza [=uprzedmiotowienie] pojęć] [med. /teol]Modificar

hypostase

HipotekaModificar

hypotheca

HipotetycznyModificar

hypothetic

HipotecznyModificar

hypothecari

Hipotermia (med.)Modificar

hypothermia

Hipotermiczny Modificar

hypothermic

HipotezaModificar

hypothese

Hipotrofia (bio)Modificar

hypotrophia

Histamina Modificar

histamina

HisteriaModificar

hysteria

Histerotomia [=cesarskie cięcie]Modificar

hysterotomia

Histologia [=nauka o żywych tkankach] (med.)]Modificar

histologìa

HistoriaModificar

historia

Historia [=dziejopisarz]Modificar

historiographo

HistoriografiaModificar

historiographìa

HistoriograficznyModificar

historiographic

HistorycznyModificar

historic

HistorykModificar

historico, historiano

HistoryczkaModificar

historica, historiana

HiszpanModificar

hispano, espaniol

HiszpańskiModificar

hispan, espaniol

Hiszpański [=język]Modificar

espaniol

HitlerowiecModificar

hitleriano

HitlerowskiModificar

hitlerian

HitleryzmModificar

hitlerismo

Hizop [bot]Modificar

Hyssopo (hisopo)

HobbistaModificar

hobbyista

HobbizmModificar

hobbyismo

HobbyModificar

hobby [ Pl.hobbies]

Hodować [=uprawiać]Modificar

cultivar

Hodować [=zwierzęta]Modificar

elevar

Hodować [=grzyby]Modificar

fungicultivar

HodowanyModificar

cultivate,elevate

HodowcaModificar

cultivator,elevator

Hodowca [=grzybów]Modificar

fungicultivator

Hodowca [=zwierząt]Modificar

elevator (del animales)

Hodowca [=winorośli]Modificar

viticulivator

Hodowca [=kanarków]Modificar

canaricultivator

Hodowca [=oliwek]Modificar

olivocultivator

Hodowca [=roślin oleistych]Modificar

oleicultivator

HodowlaModificar

cultura

Hodowla [=grzybów]Modificar

fungicultura

Hodowla [=kanarków]Modificar

canaricultura

Hodowla [=oliwek]Modificar

olivocultura

Hodowla [=roślin oleistych]Modificar

oleicultura

Hodowla [=bakcyli]Modificar

bacilicultura, cultura de bacilos

Hodowla [=bakterii]Modificar

bacteriocultura, cultura de bacterios

HojnieModificar

generosemente

HojnyModificar

prodige,generose

HokeistaModificar

hockeyista

HokejModificar

hockey

Hokej [=na lodzie]Modificar

hockey super glacie

Hokej 1. [=drużyna ~] 2. [= ekipa ] Modificar

1. team de hockey, 2. eqippa de hockey

Hokej [=krążek do ~]Modificar

balla de hockey

Hokej [=grać w ~]Modificar

jocar al hockey

HolModificar

sala

Hol [=prasowy]Modificar

sala de pressa

Hol [=lina holownicza]Modificar

cablo

Holm Ho [chem]Modificar

hòlmium

HolokaustModificar

hocausto

HolowaćModificar

remolcar, tirar, halar

Holować [=wlec (za), ciągnąć (za)Modificar

tirar , remolcar

HolowanieModificar

remolcage

HolownikModificar

remolcator

Holownik [=przyczepa holownicza]Modificar

remolco

HołdModificar

homage

Hołdować [=składać hołd]Modificar

facer homage

HołotaModificar

populaceo

HomarModificar

homaro

HomeopataModificar

homeopathista

HomeopatiaModificar

homeopathìa

HomiliaModificar

homilìa

Hominid [=sztuczny człowiek]Modificar

homin(o)ide

HomofonModificar

homophono

HomogenicznyModificar

homogene

HomogenicznośćModificar

homogeneitate

HomogenizacjaModificar

homogen(e)isation

HomogenizowaćModificar

homogen(e)isar

HomologModificar

homòlogo

HomologacjaModificar

homologation

HomologowaćModificar

homologar

HomomorficznyModificar

homomorphe,

HomonimModificar

homonymo

HomonimicznyModificar

homonynic

Homoseksualność, homoseksualizmModificar

homosexualitate , homosexualismo

HomoseksualnyModificar

homosexuàl

HonorModificar

honor

Honor [=poważanie]Modificar

respecto

HonorariumModificar

honorario

HonorowaćModificar

onorar, respectar

Honorowy [tytuł]Modificar

honorari,honorabile

Honorowy [= grzecznościowy]Modificar

honorific

Horda [=dzika zgraja koczowników]Modificar

horda

HormonModificar

hormon(e}

Hormon [=wzrostu]Modificar

hormon de crescentia / de crescita, de crescimento

Hormon [=tarczycy]Modificar

hormon thyroide

HormonalnyModificar

hormonàl

HoroskopModificar

horoscopo

HorrendalnyModificar

horrende

HorrendalnieModificar

horendemente

HorrorModificar

horror

HoryzontModificar

horizonte

HoryzontalnyModificar

horizontal

HospitalizacjaModificar

hospitalisation

HospitalizowaćModificar

hospitalisar

Hortensja [bot]Modificar

hortensia

HoryzontModificar

horizonte

HoryzontalnyModificar

horizontal

HospicjumModificar

  • hospitium, albergo

HostiaModificar

hostia

HotelModificar

hotel (Pl.s)

HotelarskiModificar

hotelar

HotelarstwoModificar

hotelarìa

HrabiaModificar

conte

HrabinaModificar

contessa

HrabstwoModificar

contato

Hreczka [bot]Modificar

sarracenia

Huba [= hubka]Modificar

fomite

HuczećModificar

strepitar

HukModificar

strepito

Hukać (ptak)Modificar

ulular

Hulać [=prowadzić rozpustne życie] Modificar

arrangiar festa, festivitate con bibita,

Hulahoop, hulahupModificar

hoolahoop A.

Hulahoop, hulahup [=bawić się w ~] Modificar

jocar al hoolahoop

HugenotModificar

hugenot

HulajnogaModificar

scooter

HulakaModificar

eveller, piccaro

HulankaModificar

orgia, festivitate con bibita(vino, alkohol)

HumanitarnyModificar

humanitari

HumanizmModificar

humanismo

HumanistaModificar

humanista

HumanistycznyModificar

humanistic

HumorModificar

humor

HumoreskaModificar

humoristic fabula , humorismo

HumorystaModificar

humorista

HumorystycznośćModificar

humorisitate

HumorystycznyModificar

humorose

HumusModificar

humus

HumusowyModificar

humic

HuraganModificar

huracan, hurracan

Huśtać sięModificar

balanciar

HutaModificar

funderia

HutnictwoModificar

metallurgia

Hutnictwo [=żelaza]Modificar

siderurgia====

HuśtawkaModificar

balanciatoria

Huśtawka [=nastrojów psychicznych]Modificar

balanciatoria psychic = cyclothymia

HuzarModificar

hussar

Hybryda [=mieszaniec]Modificar

hybrida

Hybrydalny [=pomieszany]Modificar

hybridal

HycelModificar

sisator de animales

Hydra [=stułbia (zoo)]Modificar

hydra

Hydrat [=wodzian (chem)]Modificar

hydrato

HydrantModificar

hydrante

HydraulikaModificar

hydraulica

HydrodynamikaModificar

hydrodinamica

HydroelektrycznyModificar

hydroelectric

Hydrofobia[=wodowstręt]Modificar

hydrophobìa

HydrografModificar

hydrògrapho

HydrograficznyModificar

hydrographic

HydrografiaModificar

hydrographìa

HydrolizaModificar

hydrolyse

HydrologModificar

hydrologo

HydrologiaModificar

hydrologia

HydrologicznyModificar

hydrologic

Hydromancja [=wróżenie z wody]Modificar

hydromantia

HydromechanikaModificar

hydromechanica

Hydrometr [manometr wodny]Modificar

hydrometro

HydrometriaModificar

hydrometrìa

HydrometrycznyModificar

hydrometric

Hydropatia [=leczenie wodą]Modificar

hydropathìa

HydroplanModificar

hydroplano, hydroaeroplano

Hydroponika Modificar

hydroponica

HydroponicznyModificar

hydroponic

Hydroskop[=zegar wodny]Modificar

hydroscopio

Hydroskopia [=wykrywanie źródeł wody] Modificar

hydroscopia

HydrostatykaModificar

hydrostatica

HydrostatycznyModificar

hydrostatic

HydrotechnikaModificar

hydrotechnica

Hydroterapia/ hydropatiaModificar

hydropathìa = hydrotherapìa

HydroterapeutaModificar

hydrotherapeuta

HydroterapeutycznyModificar

hydrotherapeutic, hydrotherapic

Hymen [błona dziewicza]Modificar

hymene

HymnModificar

hymno

Hymn [=narodowy]Modificar

hymno nationàl
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.