Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


H[]

Habanera [muz][]

habanera

Habilitacja [=rozprawa][]

habilitation

Habilitować (się)[]

habilitar (se)

Habit[]

habit

Habit [=suknia zakonna i strój rycerski, płaszcz ][]

cotta

Habit [=strój galowy][]

habit de gala

Habit [=tunika nakładana na zbroję][]

cotta de armas

Hacel[]

clavo de ferro a (de) cavallo

Hacjenda[]

hacienda

Haczyk[]

uncino, croc

Haczyk [=na ryby][]

hamo

Haczyk [=klamra, spinka, zapinka][]

aagrafe

Hafciarz[]

brodator

Hafciarka[]

brodartrice

Hafn [chem] Hf[]

hafnium

Haft[]

broderia

Haftować[]

brodar

Haftować [=wyszywać brokatem][]

brocar

Hagiograf [=opisujący żywoty świętych][]

hagiographia

Hagiografia[]

hagiographic

Hagiograficzny[]

hagiographic

Hak (na ryby)[]

hamo

Hak holowniczy[]

uncino de abortage

Hak [=przyczepny][]

uncino adhesive

Haker ((komp)[]

hacker A.

Hala [=duża sala][]

hall (hol)

Hala [=pastwisko w górach][]

pastura de montania

Halabarda[]

hallebardo

Halabardzista, halabardnik[]

hallebardero

Halibud (icht)[]

halibut

Halka[]

gonna

Hall [=przedsionek][]

vestibulo

Hall [=korytarz][]

corridor

Hall [=prasowy][]

sala de pressa

Halogen [chem][]

halogeno

Halucygenoza (med.)[]

hallucigenosis, halllucigenoe

Halucynacja (złudzenie) [med.][]

hallucination

Halucynacja słuchowa = acoasma[]

hallucination auditori = acoasma

Halucynogen (med.)[]

hallucinogeno

Halucynogeniczny, halucynogenny[]

hallucinogenic, hallucinogene, hallucinatori

Halux (duży palec u nogi][]

  • hallux

Hałas[]

clamor,

Hałas [=wrzask, zgiełk][]

ruito

Hałasować[]

clamar, strepitar

Hałasować [=krzyczeć][]

critar

Hałaśliwy[]

vocifere

Hałastra[]

populaceo

Hamak[]

hamaca

Hamakować się (spać w hamaku)[]

hamacar

Hamburger[]

hamburger

Hamować [=hamulcem][]

frenar

Hamować [=gniew][]

moderar

Hamować [=~ się][]

moderar se

Hamowanie[]

frenage

Hamulec [techn.][]

freno

Handel 1.[=na dużą skalę] 2. [=na małą skalę][]

1.commercio, 2. mercantia, traffico

Handel [=obwoźny][]

commercio ambulante

Handel [=zagraniczny][]

commercio exterior

Handel [=wewnętrzny][]

commercio interior

Handel [=hurtowy][]

commercio in grosso

Handel [=detaliczny[]

commercio in detalio

Handel [=narkotykami][]

traffico de droga

Handel [=uliczny][]

traffico stratal

Handikap [=upośledzenie][]

handicap

Handlarz[]

(le) commerciante

Handlarz [=uliczny][]

commerciante de strata

Handlowiec[]

commerciante, mercante, negotiante

Handlować[]

commerciar, trafficar

Handlować [=~ starzyzna][]

trafficar per ancian artculos

Handlować [= narkotykami][]

trafficar per ( con) droga,

Handlować [=negocjować][]

negotiar

Handlowy[]

commerciante, commerciàl, mercantil

Hangar[]

hangar

Haniebny[]

contemptibile

Hantle (sport)[]

haltere

Hańba[]

dismerito,infamia

Hańbić [=pozbawiać honoru][]

dismeritar

Haracz [(wymuszanie)[]

extorsion

Haracz [=ściągać haracz/ wymuszać][]

extorquer

Harcerz[]

boy scout

Hardware (comp)[]

hardwear

Hardy [ =zahartowany; twardy][]

hardite

Hardy [=arogancki][]

impertinente

Hardy [=dumny][]

orgoliose

Harem[]

harem

Harfa[]

harpa

Harfista[]

harpista

Harmider[]

tumulto

Harmonia [=zgoda][]

harmonia, accordo

Harmonia [=instrument][]

harmonia

Harmoniczny[]

harmonic

Harmonijny[]

harmoniose

Harmonizować[]

harmonisar

Harmonogram[]

horario

Harować[]

laborar penose

Harpia [=synonim kobiety zakłamanej/ zaborczej][]

harpyia

Harpun[]

harpon

Hartować[]

temperar, hardir

Hartować [=stal][]

temperar aciero

Hartowny, hartowany[]

temperabile, temperate, hardite

Hasło [=wojskowe][]

contreparola

Hasło [=dewiza][]

devisa

Hasło [=w słowniku][]

entrata, lemma

Hasło [=pod hasłem językowym][]

sub le lemma de

Hasło [=propagandowe][]

slogan

Haust[]

bibita

Haust [=jednym haustem][]

con (per)un un bibita

Hazard[]

hasardo

Heban[]

ebeno

Heban [=drzewo][]

ebeniero

Hebel [=strug][]

plana

Heblarka [=maszyna][]

machina a planar

Heblować[]

planar, applanar

Hebraista (znawca)[]

hebraista

Hebraizować[]

hebraisar

Hebrajczyk[]

hebreo

Hebrajski (język)[]

hebreo

Hebrajski (przymiotnik)[]

hebraic, hebree

Hedoniczny[]

hedonic

Hegemon[]

hegemono

hegemonia[]

hegemonia

Hegemonizować[]

hegemonisar

Hegemoniczny[]

hegemone, hegemonic

Hejnał[]

special musica per cornetta

Hekatomba[]

hecatombe

Hektar[]

hectar

Hektogram [=100 g][]

hectogramma

Hektolitr [=100 l][]

hectòlitro

Hektometr [100 m.][]

hectòmetro

Hektopaskal (aer)[]

hectopascal====
====

Hel He [chem][]

hellium

Helikopter Helikopter [=wiropłat] [=autożyro][]

helicopter, autogyro

Heliocentrum[]

heliocentro

Heliometr[=przyrząd do pomiaru Słońca][]

heliometro

Helioskop [=teleskop słoneczny][]

helioscopio

Helioskopia[]

helioscopìa

Heliotrop [bot][]

heliotropio

Helmitolog[]

helmitologo

Helmintologia [=nauka o pasożytach][]

helmintologìa

Hełm[]

casco (protective)

Hełm [=kask][]

casco

Hemacyt[]

hemacyto

Hematofilia[]

hematophilia

Hematofobia[]

hematophobia

Hematolog[]

hematòlogo

Hematologia [=nauka o krwi][]

hematologìa

Hematologiczny[]

hematologic

Hematoskop[]

hematoscopio

Hematoskopia[]

hematoscopia

Hematoskopiczny[]

hematoscopic

Hematoza (med.)[]

hematosis, hematose

Hematyt [= żelaziak czerwony ][]

hematite

Hemipelagia[=porażenie połowiczne][]

hemipelagìa

Hemisfera (półkula)[]

hemisphera, hemispherio

Hemistych [=połowa wersu][]

hemistichio

Hemocyt[]

hemocyto

Hemofilia [=choroba krwi][]

hemophilìa

Hemoglobina[]

hemoglobina

Hemoragia [=krwotok][]

hemorrhagia

Hemoroidy[]

hemorrhoide

Henna[]

hena

Hepatyt [min][]

hepatite

Heraldyka[]

heraldica

Herb rodowy[]

blason, heraldica

Herbata[]

thè

Herbata [=krzak herbaty][]

theiero

Herbata [=matè][]

mathè

Herbaciarnia[]

theerìa

Herbatnik[]

biscuit

Herbicyd [=środek trawobójczy][]

herbicida

Heretyk[]

heretico

Heretycki[]

heretic

Herezja[]

heresia

Hermafrodyta[]

hermaphrodito

Hermafrodytyczny[]

hermaphrodite

Hermafrodytyzm[]

hermaphroditismo

Hermetyczny[]

hermetic

Heroiczny[]

heroic

Heroina (bohaterka][]

heroina

Heroina [narkotyk][]

heroin, *heroina

Heroizować[]

heroificar

Heroizm[]

heroismo, heroicitate

Herold [=zwiastun][]

heroldo

Heros (bohater)[]

heroe

Herszt[]

chef de banda (robatores)

Hetera (magiera, jędza)[]

viragine

Heterodoksyjny [=nieprawowierny][]

heterodoxe

Heterodoksja[]

heterodoxia

Heterogenny[=odmienny][]

heterogene, heterogenee

Heteroseksualny[]

heterosexual

Heksadecymalny [=szesnastkowy][]

hexadecimal

Heksagon [=sześciokąt][]

hexagon

Heksagonalny[]

hexagonal

Heksagram[]

hexagramma

Heksametr [=wiersz sześciostopowy][]

hexametro

Heksametryczny[]

hexametrie,hexametric

Hiacynt [bot. /min][]

hyacintho

Hibernacja (zimowanie][]

hibernation

Hibernować[]

hibernar

Hibiskus[]

hibisco

Hidalgo (szlachcic hiszpański)[]

hidalgo H.

Hiena [zoo][]

hyena

Hiena [=jaskiniowa][]

hyena cavernal

Hiena [=pręgowana][]

hyena striate

Hierarcha[]

hierarcha

Hierarchia[]

hierarchia

Hierarchiczny[]

hierarchic

Hierarchizacja[]

hierarchisation

Hierarchizować[]

hierarachisar

Hieroglif[]

hieroglyphico

Higiena[]

hygiene

Hikora /drzewo hikorowe [bot][]

  • hicory

Hiper – [= nad –(przyrostek)][]

hyper -

Hiperbola[]

hyperbola

Hiperboliczny[]

hyperbolic

Hiperłącze[]

hyperligamine

Hipertekst[]

hypertexto

Hipiatra (lekarz od koni)[]

hippiatro

Hipika[]

hippica

Hipiczny[]

hippic

Hipnoza[]

hipnose -

Hipnotyzować [=być w stanie hipnozy][]

hyptnotisar

Hipochondria[]

hypochondrìa

Hipodermia[]

hypodermia

Hipodermiczny[]

hypodere, hypodermic

Hipodrom [=ujeżdżalnia][]

hypodromo

Hipoglikemia [med.][]

hypoglicemìa

Hipogryf [=skrzydlaty rumak =pegaz][]

hippogripho,;pegaso

Hipogryf [=pegaz][]

pegaso

Hipokryzja[]

hypocrisia

Hipokryta[]

hypocrita

Hipokrytyczny[]

hypocritic

Hipopotam [zoo][]

hippopotamo

Hipostaza [=uprzedmiotowienie] pojęć] [med. /teol][]

hypostase

Hipoteka[]

hypotheca

Hipotetyczny[]

hypothetic

Hipoteczny[]

hypothecari

Hipotermia (med.)[]

hypothermia

Hipotermiczny[]

hypothermic

Hipoteza[]

hypothese

Hipotrofia (bio)[]

hypotrophia

Histamina[]

histamina

Histeria[]

hysteria

Histerotomia [=cesarskie cięcie][]

hysterotomia

Histologia [=nauka o żywych tkankach] (med.)][]

histologìa

Historia[]

historia

Historia [=dziejopisarz][]

historiographo

Historiografia[]

historiographìa

Historiograficzny[]

historiographic

Historyczny[]

historic

Historyk[]

historico, historiano

Historyczka[]

historica, historiana

Hiszpan[]

hispano, espaniol

Hiszpański[]

hispan, espaniol

Hiszpański [=język][]

espaniol

Hitlerowiec[]

hitleriano

Hitlerowski[]

hitlerian

Hitleryzm[]

hitlerismo

Hizop [bot][]

Hyssopo (hisopo)

Hobbista[]

hobbyista

Hobbizm[]

hobbyismo

Hobby[]

hobby [ Pl.hobbies]

Hodować [=uprawiać][]

cultivar

Hodować [=zwierzęta][]

elevar

Hodować [=grzyby][]

fungicultivar

Hodowany[]

cultivate,elevate

Hodowca[]

cultivator,elevator

Hodowca [=grzybów][]

fungicultivator

Hodowca [=zwierząt][]

elevator (del animales)

Hodowca [=winorośli][]

viticulivator

Hodowca [=kanarków][]

canaricultivator

Hodowca [=oliwek][]

olivocultivator

Hodowca [=roślin oleistych][]

oleicultivator

Hodowla[]

cultura

Hodowla [=grzybów][]

fungicultura

Hodowla [=kanarków][]

canaricultura

Hodowla [=oliwek][]

olivocultura

Hodowla [=roślin oleistych][]

oleicultura

Hodowla [=bakcyli][]

bacilicultura, cultura de bacilos

Hodowla [=bakterii][]

bacteriocultura, cultura de bacterios

Hojnie[]

generosemente

Hojny[]

prodige,generose

Hokeista[]

hockeyista

Hokej[]

hockey

Hokej [=na lodzie][]

hockey super glacie

Hokej 1. [=drużyna ~] 2. [= ekipa ][]

1. team de hockey, 2. eqippa de hockey

Hokej [=krążek do ~][]

balla de hockey

Hokej [=grać w ~][]

jocar al hockey

Hol[]

sala

Hol [=prasowy][]

sala de pressa

Hol [=lina holownicza][]

cablo

Holm Ho [chem][]

hòlmium

Holokaust[]

hocausto

Holować[]

remolcar, tirar, halar

Holować [=wlec (za), ciągnąć (za)[]

tirar , remolcar

Holowanie[]

remolcage

Holownik[]

remolcator

Holownik [=przyczepa holownicza][]

remolco

Hołd[]

homage

Hołdować [=składać hołd][]

facer homage

Hołota[]

populaceo

Homar[]

homaro

Homeopata[]

homeopathista

Homeopatia[]

homeopathìa

Homilia[]

homilìa

Hominid [=sztuczny człowiek][]

homin(o)ide

Homofon[]

homophono

Homogeniczny[]

homogene

Homogeniczność[]

homogeneitate

Homogenizacja[]

homogen(e)isation

Homogenizować[]

homogen(e)isar

Homolog[]

homòlogo

Homologacja[]

homologation

Homologować[]

homologar

Homomorficzny[]

homomorphe,

Homonim[]

homonymo

Homonimiczny[]

homonynic

Homoseksualność, homoseksualizm[]

homosexualitate , homosexualismo

Homoseksualny[]

homosexuàl

Honor[]

honor

Honor [=poważanie][]

respecto

Honorarium[]

honorario

Honorować[]

onorar, respectar

Honorowy [tytuł][]

honorari,honorabile

Honorowy [= grzecznościowy][]

honorific

Horda [=dzika zgraja koczowników][]

horda

Hormon[]

hormon(e}

Hormon [=wzrostu][]

hormon de crescentia / de crescita, de crescimento

Hormon [=tarczycy][]

hormon thyroide

Hormonalny[]

hormonàl

Horoskop[]

horoscopo

Horrendalny[]

horrende

Horrendalnie[]

horendemente

Horror[]

horror

Horyzont[]

horizonte

Horyzontalny[]

horizontal

Hospitalizacja[]

hospitalisation

Hospitalizować[]

hospitalisar

Hortensja [bot][]

hortensia

Horyzont[]

horizonte

Horyzontalny[]

horizontal

Hospicjum[]

  • hospitium, albergo

Hostia[]

hostia

Hotel[]

hotel (Pl.s)

Hotelarski[]

hotelar

Hotelarstwo[]

hotelarìa

Hrabia[]

conte

Hrabina[]

contessa

Hrabstwo[]

contato

Hreczka [bot][]

sarracenia

Huba [= hubka][]

fomite

Huczeć[]

strepitar

Huk[]

strepito

Hukać (ptak)[]

ulular

Hulać [=prowadzić rozpustne życie][]

arrangiar festa, festivitate con bibita,

Hulahoop, hulahup[]

hoolahoop A.

Hulahoop, hulahup [=bawić się w ~][]

jocar al hoolahoop

Hugenot[]

hugenot

Hulajnoga[]

scooter

Hulaka[]

eveller, piccaro

Hulanka[]

orgia, festivitate con bibita(vino, alkohol)

Humanitarny[]

humanitari

Humanizm[]

humanismo

Humanista[]

humanista

Humanistyczny[]

humanistic

Humor[]

humor

Humoreska[]

humoristic fabula , humorismo

Humorysta[]

humorista

Humorystyczność[]

humorisitate

Humorystyczny[]

humorose

Humus[]

humus

Humusowy[]

humic

Huragan[]

huracan, hurracan

Huśtać się[]

balanciar

Huta[]

funderia

Hutnictwo[]

metallurgia

Hutnictwo [=żelaza][]

siderurgia====

Huśtawka[]

balanciatoria

Huśtawka [=nastrojów psychicznych][]

balanciatoria psychic = cyclothymia

Huzar[]

hussar

Hybryda [=mieszaniec][]

hybrida

Hybrydalny [=pomieszany][]

hybridal

Hycel[]

sisator de animales

Hydra [=stułbia (zoo)][]

hydra

Hydrat [=wodzian (chem)][]

hydrato

Hydrant[]

hydrante

Hydraulika[]

hydraulica

Hydrodynamika[]

hydrodinamica

Hydroelektryczny[]

hydroelectric

Hydrofobia[=wodowstręt][]

hydrophobìa

Hydrograf[]

hydrògrapho

Hydrograficzny[]

hydrographic

Hydrografia[]

hydrographìa

Hydroliza[]

hydrolyse

Hydrolog[]

hydrologo

Hydrologia[]

hydrologia

Hydrologiczny[]

hydrologic

Hydromancja [=wróżenie z wody][]

hydromantia

Hydromechanika[]

hydromechanica

Hydrometr [manometr wodny][]

hydrometro

Hydrometria[]

hydrometrìa

Hydrometryczny[]

hydrometric

Hydropatia [=leczenie wodą][]

hydropathìa

Hydroplan[]

hydroplano, hydroaeroplano

Hydroponika[]

hydroponica

Hydroponiczny[]

hydroponic

Hydroskop[=zegar wodny][]

hydroscopio

Hydroskopia [=wykrywanie źródeł wody][]

hydroscopia

Hydrostatyka[]

hydrostatica

Hydrostatyczny[]

hydrostatic

Hydrotechnika[]

hydrotechnica

Hydroterapia/ hydropatia[]

hydropathìa = hydrotherapìa

Hydroterapeuta[]

hydrotherapeuta

Hydroterapeutyczny[]

hydrotherapeutic, hydrotherapic

Hymen [błona dziewicza][]

hymene

Hymn[]

hymno

Hymn [=narodowy][]

hymno nationàl
Advertisement