FANDOM


Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


DModificar

DachModificar

tecto

Dach [=robić/ kłaść dach]Modificar

tectifar

Dachówka Modificar

tegula

Dachówka [=układać dachówki]Modificar

tegular

Dać; dawaćModificar

dar

Dać; dawać [=podarunek]Modificar

dar un presente

Dać; dawać [=początek]Modificar

originar

Dać; dawać [=na kredyt]Modificar

dar a credito

Dać; dawać [=przykład]Modificar

dar un exemplo

Dać do zrozumieniaModificar

facer intender (a)

Daga [=sztylet]Modificar

daga

Daga [=sztyletować/ uderzać dagą]Modificar

dagar

Dafnia [=rozwielitka (bot)] Modificar

daphne

Daktyl [=owoc]Modificar

dactylo

Daktyl [=drzewo]Modificar

dactyliero

Daktyl [=wiersz]Modificar

dactylo

Daktylograf (specjalista)Modificar

dactylographo

DaktylografowaćModificar

dactylographar

DaktylographiaModificar

dactylographia

DaktyloskopiaModificar

dictyloscopìa

DaktyloskopModificar

dactyloscopio

DalModificar

distantia

Dal [=dystans]Modificar

distantia

DalejModificar

plu

DalekiModificar

lontan

DalekoModificar

lontano

DalekobieżnyModificar

de longe distantia

Dalekobieżny [=pociąg]Modificar

traino de longe distantia

DalekowidzModificar

(le) presbyte, homine prosbyte

Dalekowzroczny Modificar

presbyte, presbyotic

Dalekowzroczny [=polityka]Modificar

politica de perspectiva lontan

DalekowzrocznośćModificar

presbyopia

Dalia [bot]Modificar

dahlia

DaltonizmModificar

daltonismo

DalszyModificar

ulterior

Dama [różne znaczenia]Modificar

dama

Dama [=t .karty /gry]Modificar

dama

Dama [=kobieta]Modificar

donna

Dama [=do towarzystwa]Modificar

chaperon

Damaskinować [=modrowić (stal)]Modificar

damascenar

Damaszek (atłas)Modificar

damasco

DandysModificar

dandio

Dane [=wskazówka]Modificar

datos

Dane [=informacja]Modificar

information

Dane [=przesłanka]Modificar

premissa

Danie [kulin]Modificar

platto

Danie [=posiłek]Modificar

repasto

Daniel Modificar

cervo

Danina Modificar

tributo

Danina [=haracz]Modificar

extorsion

DanyModificar

date

DarModificar

dotation,

Dar [=talent]Modificar

talento; date

Dar [=posag, wiano]Modificar

dote

Dar [=podarunek]Modificar

dono

DaremnieModificar

in van

DaremnyModificar

vanose

Daremny [=bezużyteczny]Modificar

inutile

DarmowyModificar

gratis

Darmozjad [=pasożyt]Modificar

parasito

DarninaModificar

gazon

DarowaćModificar

dar

DarowiznaModificar

donation, dono

Darzyć [=faworyzować]Modificar

favorir,favorisar

Darzyć [=zaufaniem]Modificar

fider

Darzyć się [=powodzić się komuś]Modificar

prosperar

Daszek [=chroniący]Modificar

para-tecto

Daszek [=czapki]Modificar

becco

DataModificar

data

DatowaćModificar

datar

Datować się od...Modificar

datar (se) ab

Dawca Modificar

dator

Dawka [=doza]Modificar

dose

DawkowaćModificar

dosar

DawnyModificar

passate, olim

Dawny [=stary]Modificar

vetule

Dawny [=antyczny]Modificar

antique

DąbModificar

querco

Dąb [=biały]Modificar

(le) semperverde, semperverde querco

Dąb [=czerwony]Modificar

robore

Dąb [=zimowy]Modificar

querco hivernal

DąćModificar

sufflar

Dążyć [=aspirować]Modificar

aspirar, mirar

Dążyć [=zmierzać do celu]Modificar

visar

Dążyć [=mieć skłonności]Modificar

tender

DbaćModificar

respicer, tener a

Dążyć [=troszczyć się o stan]Modificar

inquietar se)

DbałyModificar

attente, attentive, memore

DebataModificar

debatto

DebatowaćModificar

debattar, haber debatto

Debet [handl]Modificar

debito

Debetować [=obciążać]Modificar

debitar

DebilnyModificar

debile

Debit [=pozwolenie na rozprowadzanie/ sprzedaż ] Modificar

debito

DebiutModificar

dèbut

DebiutantModificar

dèbutante , dèbutant F.

DebiutowaćModificar

debutar

DecentralizacjaModificar

decentralisation

DecentralizowaćModificar

decentralisar

DechModificar

anhelation

DecybelModificar

decibel

DecydenckiModificar

decidente, decisor

DecydowaćModificar

decider

Decydować sięModificar

decider se = prender un decision

DecydującyModificar

decidente

Decyl(e) [mat]Modificar

decile

Decylitr [ =10 litrów]Modificar

decilitro

Decygram [ = 10 g]Modificar

decigramma

Decymetr [=10 cm]Modificar

decimetro

Decymetr kwadratowyModificar

decimetro-quadrate

Decymetr [=sześcienny]Modificar

decimetro cubic

DecyzjaModificar

decision

Decyzja [=podjąć]Modificar

prender un decision

Decyzyjny, decydującyModificar

decisive, decisori

DedukowaćModificar

deducer

DedukcjaModificar

deduction

DedukcyjnyModificar

deductive

DedykacyjnyModificar

dedicatori

DedykowaćModificar

dedicar

DefektModificar

defecto

DefensywaModificar

defensiva

DefensywnyModificar

defensive

DeficytModificar

deficit, deficito

DeficytowyModificar

deficitari

DefiladaModificar

defilada, defilata

Defilada [=krok defiladowy]Modificar

passo de defilada, passo de parada

Defilada [=parada]Modificar

parada

DefilowaćModificar

defilar

Defilować [=paradować]Modificar

paradar

Definicja (określenie, determinacja)Modificar

determination, definition

Defilować [=określenie agresora]Modificar

determination de aggressor

DefiniowaćModificar

definir

DefinitywnyModificar

definitive

DefinitywnieModificar

definitivemente

Deflacja [handl]Modificar

deflation

DefloracjaModificar

defloration

Deflorować (pozbawiać cnoty/ dziewictwa)Modificar

deflorar

Deformacja Modificar

deformation

DeformowaćModificar

deformar

DefragmentowaćModificar

defragmentar

Defraudacja [=malwersacja] Modificar

defraudation, fraude, malversation

Defraudacja [=okradanie/ oszukiwanie]Modificar

pecularitate, peculatao

DefraudatorModificar

defraudator, malversator

DefraudatorkaModificar

defraudatrice, malverstrice

Defraudować (=malwersować)Modificar

defraudar, malversar

Defraudować [=okradać, oszukiwać]Modificar

pecular

DegeneracjaModificar

degeneration

DegenerowaćModificar

degenerar

DegradacjaModificar

degradation

DegradowaćModificar

degradar,incanaliar

DehumanizacjaModificar

dehumanisation

DehumanizowaćModificar

dehumanisar

DejonizacjaModificar

deionisation

DejonizowaćModificar

deionisar

DekadaModificar

decada

DekadenckiModificar

decadente

DekadencjaModificar

decadentia

Dekaedr (geom)Modificar

decahedro

Dekaedr [=dziesięciościan ]Modificar

dece-hedro

Dekagram = dekoModificar

decagramma

DekalogModificar

decalogo

Dekalog [=przykazanie dekalogu] Modificar

precepto de decalogo

Dekametr [=10 m.]Modificar

decamentro

DekarzModificar

tectifero

DeklamacjaModificar

declamation

DeklamacyjnyModificar

declamatori

DeklamowaćModificar

declamar

Deklamować [=recytować]Modificar

recitar

DeklaracjaModificar

declartion

DeklaratywnyModificar

declarative, declaratori

DeklarowaćModificar

declarar

DeklasowaćModificar

deklassar

DeklasowanieModificar

deklassamento

DeklinacjaModificar

declination

DeklinowaćModificar

declinar

Dekofeinować (pozbawiać kofeiny)Modificar

decaffeinar

DekofeinacjaModificar

decaffeination

DekolonizacjaModificar

decolonisation

DekolonizatorModificar

decolonisator

DekolonizowaćModificar

decolonisar

Dekolt, (odsłonięcie szyi)Modificar

dècolletè F.

Dekoltować (się)Modificar

decoltar (se)

DekompozycjaModificar

decomposition

DekomponowaćModificar

decomponer

DekoncentracjaModificar

deconcentration

Dekoncentrować (się)Modificar

deconcentrar (se)

DekoracjaModificar

decoration

DekoracyjnyModificar

decorative

DekoratorModificar

decorator

DekorowaćModificar

decorar

Dekować się (uchylać się od...)Modificar

absconder

DekretowaćModificar

decretar

DelegacjaModificar

delegation

DelegatModificar

delegato

Delegat [=deputowany]Modificar

deputito

DelegowaćModificar

delegar

Delektować (się)Modificar

delectrar (se in)

Delfin [różne znaczenia]Modificar

delphino

DelfinariumModificar

delphinario

DeliberowaćModificar

deliberar

Delicja [=smakołyk]Modificar

delicia

DelikatnyModificar

delicate

Delikatny [=tkliwy]Modificar

tenere

Delikatny [=łagodny]Modificar

tenue

Delikatny [=miękki]Modificar

blande

Delikatny [=miękki w dotyku]Modificar

blande al tocate

DelikatesyModificar

bodega

Delta [=różne znaczenia]Modificar

delta

DeltoidModificar

deltoide

DeltowyModificar

deltaic

DemagogModificar

demagògo

DemagogiaModificar

demagogìa

DemagogicznyModificar

demagogic

DematerializacjaModificar

dematerialisation, immaterialisation

DematerializowaćModificar

dematerialsar, immaterialisar

DementowaćModificar

dementiar

DemilitaryzacjaModificar

demilitarisatioin

DemilitaryzowaćModificar

demilitarisar

DemobilizacjaModificar

demobilisation

DemobilizowaćModificar

demobilisar

DemografModificar

demographo

DemografiaModificar

demographia

DemograficznyModificar

demographic

DemokracjaModificar

democration

DemokrataModificar

democrate

DemokratycznieModificar

democraticamente

DemokratycznyModificar

democratic

DemokratyzacjaModificar

democratisation

DemokratyzowaćModificar

democratisar

DemolowaćModificar

demolir

Demolować [=rujnować]Modificar

ruinar

Demolować [=dewastować]Modificar

devastar

DemonModificar

demone, succubo, incubo

DemonicznyModificar

demoniac

DemonstracjaModificar

demonstration

Demonstrować Modificar

demonstrar

DemontażModificar

dismontage

DemontowaćModificar

dismontagiar

DemoralizacjaModificar

demoralisation, immoralisation

DemoralizatorModificar

demoralisator, immoralisator

DemoralizowaćModificar

demoralisar, immoralisar

Demoralizować [=psuć, rozpuszczać (kogoś)]Modificar

vitiar

DemontowaćModificar

dismontagiar

DemotycznyModificar

demotic

Demotyczny [=pismo ~e]Modificar

scriptura demotic

DenarModificar

denar, *denaro

DenuncjacjaModificar

denunciation

DenuncjowaćModificar

denunciar

Denuncjować [= (kogoś) w policji]Modificar

denunciar (alicuno) al policia

Denerwować [=drażnić]Modificar

irascer

Denerwować [=złościć się]Modificar

irascer se

Densymentr [=gęstościomierz, areometr (nazwa naukowa)]Modificar

densimetro, areometro (nomine scientific)

DentystaModificar

dentista ,

Dentysta [=stomatolog]Modificar

stomatologo

DentystycznyModificar

dental, dentari

Dentystyczny [=proszek do zębów]Modificar

dentifrice

Dentystyka (stomatologia)Modificar

dentysteria

DepartamentModificar

departimento

DepartamentowyModificar

departimentàl

DepeszaModificar

depechè, aerogramma

Depesza [=telegram]Modificar

telegramma

DepilacjaModificar

depilation, epilation

DepilatorModificar

depilator, epilator

Depilować Modificar

depilar, epilar

Depilować [=się, sobie]Modificar

depilar se, epilar se

DepilowanyModificar

depilate

DepilującyModificar

depilatori

Depilujący [=krem]Modificar

depilatori cream

DeportacjaModificar

deportation

Deportować [=zsyłać]Modificar

deportar

DeponowaćModificar

deponer

Deponować [=w banku]Modificar

bancar

DepozytModificar

deposito

DeprawacjaModificar

depravation

Deprawować (demoralizować)Modificar

depravar, demoralisar

Deprawować [=psuć, rozpuszczać (kogoś)]Modificar

vitiar

DeprecjacjaModificar

depreciation

DeprecyjnyModificar

depreciatori

DeprecjonowaćModificar

depreciar

DepresjaModificar

depression

Depresja [=nerwicowa]Modificar

depression nervose

DepresyjnyModificar

depresse

Deprymować [=tłamsić]Modificar

deprimer

DeptaćModificar

calcar

Deptać [=trawę / itp.]Modificar

calcar le herba / .....

DeptakModificar

promenada, via de marchar, promenada-strata

Deptak [=korso]Modificar

corso (floràl)

DeputatModificar

deputation

DeputowanyModificar

deputato

Delegat [=delegat]Modificar

delegato

DeratyzacjaModificar

derratisation

DeratyzowaćModificar

derratisar

DerkaModificar

copertura a cavallo

Derka [=pled/ koc]Modificar

copertura pro viagero

Derma [=naskórek (med.)] Modificar

derma

Derma [=zapalenie skóry]Modificar

dermititis

DermatologModificar

dermatòlogo

DermatologiaModificar

dermatologìa

DermatologicznyModificar

dermatologic

Derwisz [=zakonnik islamski] Modificar

dervich (dervish)

Derywacja [=pochodzenie]Modificar

derivation

DerywatModificar

derivato

Derywat [=mat]Modificar

derivata

DeseńModificar

broca

Deseń [=haft]Modificar

broderia

DeserModificar

dessert

DeskaModificar

planca

DeseczkaModificar

planchetta

DespektModificar

despecto

DespotaModificar

despota

Despota [=tyran]Modificar

tyrrano

DespotycznyModificar

despotic

DestabilizacjaModificar

destabilisation

DestabilizowaćModificar

destabilisar

DestrukcjaModificar

destruction

DestrukcyjnyModificar

destructive

Destrukcyjny [=rujnujący]Modificar

ruinante

DestruktywnośćModificar

destructivitate

DestylacjaModificar

destillation,filtration

DestylacyjnyModificar

distillatori

DestylowaćModificar

destillar,filtrar

DestylowanyModificar

distillate

DesygnowaćModificar

designar

DesygnowanyModificar

designate

DeszczModificar

pluvia

Deszcz [=padać]Modificar

pluver

Deszcz [=gwiazd] (astr)Modificar

pluvia de astros

Deszcz [=gwiazd] (art.)Modificar

pleiade de stellas

Deszcz [=grad pocisków]Modificar

pluvia de ballas

DeszczomierzModificar

pluviometro

DeszczowyModificar

pluvial, pluviose

Deszczówka Modificar

aqua de pluvìa

DetalModificar

detalio

DetektorModificar

detector

DetektywModificar

detective

Detergent (chem)Modificar

(le) detergente

DetergentowyModificar

detergente

DeterminacjaModificar

determination

DeterminującyModificar

determinante

DeterminowaćModificar

determinar

DeterminowanyModificar

determinate

DetonacjaModificar

detonation

DetonatorModificar

detonator

DetonowaćModificar

detonar

Deuter [=ciężka woda] H³Modificar

deutorium, aqua pesante

Dewaluować [=zmniejszać wartość pieniądza w stosunku do złota]Modificar

depreciar

Dewaluować [=zastępować jednostkę monetarną drugą o mniejszej zawartości złota ]Modificar

devalutar (se)

DewastacjaModificar

devastation

DewastowaćModificar

devastar

Dewastować [=rujnować]Modificar

ruinar

Dewastować [=demolować]Modificar

demolir

DewiacjaModificar

deviation

Dewiacja [=absolutna]Modificar

deviation absolute

Dewiza [=motto]Modificar

devisa

Dewiza [=pieniądz]Modificar

devisa

Dewon (geo)Modificar

formation de devon

DewotModificar

devot(e)

Dewot [=bigot/ pobożniś]Modificar

bigot

DezaprobataModificar

disaprobation

DezaprobowaćModificar

desaprobar

DezercjaModificar

desertation

DezerterowaćModificar

desertar

DezorganizowaćModificar

desorganisar

Dezorganizować[=rozbijac porządek/ ład]Modificar

desordinar

DezorientacjaModificar

desorientation

Dezorientacja [=zakłopotanie]Modificar

embarasso

DezyderatModificar

desiderato

Dezyderat [=postulat]Modificar

postulation, postulato

Dezyderat [=żądanie]Modificar

demanda

DezynfekcjaModificar

desinfection

DezynfekowaćModificar

desinfectar

DezinformacjaModificar

desinformation, misinformation

DezinformowaćModificar

dezinormar, misinformar

DezynsekcjaModificar

desinsection

DezynsekowaćModificar

desinsectar

DezintegrowaćModificar

desintegrar

Diabaz (min)Modificar

diabase

DiabełModificar

diabolo

Diabeł [=demon]Modificar

demone

Diabeł [szatan]Modificar

satan

DiabelskiModificar

diabolic

DiakonModificar

diacon

DiakońskiModificar

diaconic

DiademModificar

diadema

Diagnostyka [med.]Modificar

diagnostica

DiagnostycznyModificar

diagnostic

Diagnoza [med./ bot]Modificar

diagnose

DiagnozowaćModificar

diagnosar

Diagram [=wykres]Modificar

diagramma

DialektModificar

dialecto

Dialekt [=etniczny]Modificar

patois

DialektowyModificar

dialectal

DiaktrycznyModificar

diacatric

Diaktryk [=znak nad literą]Modificar

diactrico

DialektykModificar

dialectico

DialektykaModificar

dialectica

DialektycznyModificar

dialectic

DializaModificar

dialyse

DializowaćModificar

dialysar

Dializator Modificar

dialysator

DialogModificar

dialogo

Diamagnetyczny [fiz]Modificar

diamagnetic

DiamagnetyzmModificar

diamagnetismo

DiamentModificar

(le) diamante

DiamentowyModificar

diamente

DiametrycznyModificar

diametric,diametral

Diapozytyw [=slajd foto]Modificar

diapositiva

DiatonicznyModificar

diatonic

DiecezjaModificar

dioceso

DiecezyjnyModificar

diocesan

Dieldryna [=środek owadobójczy]Modificar

  • dieldrina

Diereza (znak ortograficzny)Modificar

diereso

DierżbaModificar

lanio

DietaModificar

dieta

DietetycznyModificar

dietetic

Dingo (zoo /rasa psa) [zoo]Modificar

dingo

Dinozaur (zoo/ paleon)Modificar

dinosauro

Dinozaur [=trawożerny = serapod]Modificar

dinosauaro herbivore = serapodo

Dinozaur [=mięsożerny = terapod]Modificar

dinosuaro carnivore = terapodo

Dioda [=elektr.]Modificar

diodo

Dioksyna [=farm]Modificar

dioxina

Dioploidalny [=posiadający podwójny zestaw chromosomów (bio)]Modificar

diploide

Diuna (=wydma)Modificar

duna

DlaModificar

pro

DlaczegoModificar

perque, proque

Dlaczego [=też (przeto/ z tej przyczyny)]Modificar

quare

Dla przykładuModificar

pro exemplo

DlategoModificar

pro iste, proque

Dlatego [=też, z tej przyczyny]Modificar

quare

Dławić [=brak powietrza]Modificar

strangular

Dławić [=dusić/ tłumić]Modificar

suffocar

Dławić [=niezadowolenie]Modificar

oprimer

Dławić się Modificar

suffocar se

DławiącyModificar

suffocante

DłońModificar

palma

DługModificar

debita,debito

Dług [=honorowy]Modificar

debita de honor

Dług [=publicznyModificar

debita public

DługiModificar

longe

Długogłowie (med.)Modificar

dolichocephalia

DługogłowiecModificar

dolichocephalo

DługogłowyModificar

dolichocephale

Długonoska (małpa )Modificar

nasica

DługośćModificar

longor

Długość [=geograficzna]Modificar

longitude

DługowiecznośćModificar

longevitate

DługowiecznyModificar

longeve

DługofalowyModificar

longeundal

Długofalowy [= ~ plan]Modificar

projecto de longe perspectiva

DłutoModificar

cisello

Dłuto [=rzeźbiarskie]Modificar

cisello a (pro)sculper

DłużnyModificar

debite

DmuchaczModificar

sufflator

DmuchaćModificar

sufflar

DmuchawaModificar

sufflator, suffletto

Dnieć [=świtać]Modificar

devenir jorno

DnoModificar

fundo

DoModificar

a

Do maksimumModificar

al maximo

Do minimumModificar

al minimo

Do przoduModificar

avante

DobaModificar

die, diurno

Dobiega do końcaModificar

va al fin

Dobierać [=selekcja]Modificar

selectionar

Dobierać [=asortyment]Modificar

assortir;selectionar assortimento

DobijaćModificar

occider

Dobijać [zwierzęta/ ludzi]Modificar

abatter

Dobijać [do brzegu]Modificar

abbordar

Dobijać sięModificar

visar a

Dobijać się [=do(cz) szturmować]Modificar

fortiar a

DobowyModificar

diurne

DobraModificar

benes

Dobra [=rzecz]Modificar

un bon cosa

DobrowolnyModificar

voluntari

Dobra wolaModificar

benevolentia

Dobre obyczajeModificar

etiquetta,decorum

DobroModificar

bones

Dobro publiczneModificar

ben public

DobrobytModificar

benesser,ben-esser

Dobrobyt [=obfitość]Modificar

abundantia

Dobrobyt [=żyć w dobrobycie]Modificar

viver in abundantia

Dobrobyt [=ekonomia dobrobytu]Modificar

economia de abundantia

DobroczyńcaModificar

(le) beneficente, benefactor

DobroczynnośćModificar

beneficientia

Dobroczynność [=filantropia]Modificar

philathropia

DobroczynnośćModificar

beneficentia

Dobroczynność [=charytatywność]Modificar

caritate

DobroczynnyModificar

bene-vole,benefic,bene-volente

Dobroczynny [=charytatywny]Modificar

caritatibile

DobroćModificar

benitate

DobrodusznośćModificar

bonhomia

DobrodziejstwoModificar

benefacio

Dobrotliwy, dobrodusznyModificar

benigne,clemente

Dobrotliwy, dobroduszny [=człowiek]Modificar

bonhomo

Dobrotliwość, dobrodusznośćModificar

benignitate, clementia , bonhomia

DobryModificar

bon

Dobry [pomysł]Modificar

un bon idea

Dobry [=wieczór]Modificar

bon vespere

DobrzeModificar

ben

Dobrze [=znany]Modificar

bencognite

Dobrze [=trawiący]Modificar

eupeptic

Dobrze [=trawiący człowiek]Modificar

eupeptico

DobytekModificar

immobiles, bones immobilari, benes mobilari

Dobytek [=własność]Modificar

benes, proprietates

DoceniaćModificar

appreciar

Doceniać [=mieć wartość]Modificar

valuar

DocentModificar

docente

Dochód [=zysk]Modificar

profito

DociekliwyModificar

curiose

Dodawać, dodaćModificar

amontar, adder

Dobrze [=odwagi]Modificar

incoragiar

Dobrze [=w matematyce]Modificar

additionar

Dobrze [=sumy = sumować]Modificar

additionar le totes/ le summas

DodatekModificar

supplemento, addendum = additivo

Dodatek [=alimentacyjny / żywieniowy]Modificar

additivo alimentari

Dodatek [=akcesoria]Modificar

accesorio

DodatkowoModificar

additionalmente, de plus

DodatkowyModificar

supplementari,accessori, subsidiari, additional

Dodawanie [mat]Modificar

addition

Dodo, dront (orn)Modificar

dodo

DogadzaćModificar

accomodar, tractar con indulgentia

DogmatModificar

dogma

Dog [rasa psa]Modificar

dogo; mastiff

DogodnyModificar

conveniente, oportun, convenibile,

DogodnośćModificar

oportunitate, comvenibilitate

Doić (krowy, kozy)Modificar

mulger

Dojarka [=kobieta]Modificar

mulgera

Dojarka [=maszyna]Modificar

machina a mulger

Dojrzały [=prawnie]Modificar

major

Dojrzały [=owoc]Modificar

matur

DojrzałośćModificar

maturitate, majoritate

DojrzewaćModificar

maturar

DojrzewanieModificar

maturition

DojścieModificar

adito

Dojście [=dać dojście = dochodzić / wychodzić do/ na]Modificar

dar adito a

Dojście [=korytarzem do]Modificar

le corridor da adito a

Dojść do porozumieniaModificar

venir de accordo

Dojść do uzgodnieńModificar

venir a accommodamento

DokazywaćModificar

gambolar

DokądModificar

unde, a ubi

DokModificar

dock

DokerModificar

dockero, docker

Dokonać, dokonywaćModificar

facer

Dokonać, dokonywać [=wielkich rzeczy]Modificar

facer grande cosas

Dokonać, dokonywać [=próby]Modificar

facer proba

Dokonać, dokonywać [=przeglądu]Modificar

passar un revista

Dokonać, dokonywać [=aktu prezentacji]Modificar

facer acto de presentia

DokładaćModificar

adder

DokładnyModificar

exacte, meticulose

Dokładny [=precyzyjny]Modificar

precise

Dokładny [=akuratny]Modificar

accurate

Dokładny [=skrupulatny]Modificar

scrupulose

Dokoła = dookołaModificar

circa, circum

DoktorModificar

doctor

DoktoratModificar

doktorato

DoktorantModificar

doctorante

DoktorskiModificar

doctoriàl

DoktrynaModificar

doktrina

DoktrynalnyModificar

doktrinàl

DokuczaćModificar

tormentar, despectar

Dokuczać [=szykanować]Modificar

chicanar

Dokuczać [=nużyć / zanudzać]Modificar

tediose

Dokuczać [=zmartwić, trapić]Modificar

vexar

DokumentModificar

documento

DokumentowaćModificar

documentar

DokumentacjaModificar

documentation

Dokupić, dokupowaćModificar

comprar supremente

Dola [=los]Modificar

destino

Dola [=przeznaczenie]Modificar

destination

Dolewać oliwy do ogniaModificar

jectar oleo super foco

DolinaModificar

vallata, vallea, valle

Dolina [=padół łez]Modificar

valle de lacrimmas

Dolman (ubiór)Modificar

dolmano

Dolmen (grobowiec)Modificar

dolmen

Dolna część miastaModificar

parte basse del citate

DolnyModificar

infre

DolegaćModificar

infirmaar

Dolegliwość (choroba)Modificar

infirmitate

DolegliwyModificar

infirme

Dolomit (min)Modificar

dolomite

Dołączyć, dołączać (do)Modificar

junger (a)

DołekModificar

cavetta,cavetto

DomModificar

domo; casa.

Dom [=rodzinny]Modificar

casa familiar, home A.

Dom [=publiczny]Modificar

lupanar

Dom [=burdel]Modificar

bordello

Dom [=towarowy]Modificar

supermercato

Dom [=starców /przytułek]Modificar

albergo

Dom [=hospicjum]Modificar

hospicio

Dom [=na łodzi]Modificar

nave domo

Domagać sięModificar

demandar

Domagać się [=postulować]Modificar

postular

Domator Modificar

domator

Domek letniskowy /rekreacyjny Modificar

cabana finseptimane/ a recreation

DomiarModificar

supertaxa

Dominanta (mat)Modificar

(le) dominante

DominikaninModificar

dominicano

Domino [gra / suknia]Modificar

domino

DominowaćModificar

dominar, predominar

Dominować [=panować/ rządzić]Modificar

governar

Dominować [=górować]Modificar

superar

DominującyModificar

dominante

Domniemanie (przypuszczenie)Modificar

presumption, conjura

DomniemanyModificar

implicite

Domowy Modificar

domestic

Domowy [=udomowione zwierzę]Modificar

animal

Domyślać się Modificar

conjicer

Domyślać się [=przypuszczać]Modificar

supponer

Domyślać się [=zgadywać]Modificar

divinar

DomyślnyModificar

conjecturàl

DoniczkaModificar

flor-testo

DoniosłyModificar

importante

Donosić [=oskarżać]Modificar

denunciar

Donosić [=informować]Modificar

informar

Dopasować, dopasowywaćModificar

conformar

Dopełniacz [gram]Modificar

genitivo

Dopełnienie [gram]Modificar

complemento

Dopełnienie (gram) [=miejsca/ sposobu] Modificar

complemento de loco (de maniera)

Dopełniać, dopełnićModificar

repler

Dopiero coModificar

justo

Dopinać [=guziki]Modificar

buttonar

Dopinać [=agrafkę / haftkę]Modificar

stringer con spinula (de securitate)

Dopinać [=sprzączkę]Modificar

stringer con fibula

Dopinać [ =swego]Modificar

attinger le scopo,visar

DopingModificar

dumping, stimulation

DopingowaćModificar

instigar, stimular,facer dumping

Dopingować [konia ostrogą]Modificar

sporonar

Dopływ (rzeki)Modificar

(le) confluente

Dopływać (o rzece)Modificar

confluer

Doprowadzić do właściwego stanu Modificar

justificar, ordinr, poner in ordine

Doprowadzić [=do wątpliwości]Modificar

mitter in dubita

Dopuszczać, dopuścićModificar

admitter

Dopuszczać, dopuścić [=wątpliwość]Modificar

admitter dubita

Dopuścić się, dopuszczać się Modificar

perpetrar, abandonar se

Dopuścić się, dopuszczać się [=występku]Modificar

abandonar se al vitio

Doradzać [=dawać rady]Modificar

consiliar

Doradzać [=sugerować]Modificar

suggerer

Doręczać listModificar

portar un littera

DoradcaModificar

consultator, consultante

DorobkiewiczModificar

parvenu

Dorosły [=przym]Modificar

adulte, grande

Dorosły [=człowiek]Modificar

adulto, homine adulte

Dorożka Modificar

fiacre

Dorsz [icht]Modificar

gado

Dorywczy (praca)Modificar

temporal

Dorywczy [=przypadkowy]Modificar

hasardal

Dorzecze [rzeki]Modificar

bassino de fluvio

Dorzecze [=morza]Modificar

bassino de mar

Dosadny Modificar

concise, emphatic, bombastic

Dosiąść, dosiadaćModificar

montar

Dosiąść, dosiadać [=ponownie]Modificar

remontar

DoskonaleModificar

benissimo

DoskonalićModificar

trainar

DoskonałyModificar

perfecte, excellente

Doskonały [=idealny]Modificar

ideal, fin, final

Doskonały [=powód]Modificar

un ration excellente

Doskonały [=być doskonałym]Modificar

exceller, esser excellente

DoskonalićModificar

perfectionar

DostatecznyModificar

sufficiente, bastante,adequate

DostatekModificar

abundantia, copiositate

Dostatek [=dobrobyt]Modificar

(le) benesser

DostatniModificar

abundante

Dostatni [=żyjący w dobrobycie]Modificar

vivente in abudantia/ abudante

DostarczaćModificar

fornir, livrar

Dostarczać [=zaopatrywać]Modificar

provider

Dostarczać [w pożywienie]Modificar

victualisar

DostawaModificar

livration

DostępModificar

accesso

Dostęp [=mieć dostęp do] Modificar

accessar

DostępnyModificar

accessibile

Dostępny [=możliwy do osiągnięcia]Modificar

obtenibile, accostabile

DostojnikModificar

(le) nobile

DostojnyModificar

nobile

Dostojny [=poważany/ szanowany]Modificar

respectose

DostrzegaćModificar

remarcar

Dostrzegać [=widzieć, zobaczyć]Modificar

vider

Dostrzegać [=perceptować]Modificar

perciper

DostosowaćModificar

conformar, accommodar

Dostosować się Modificar

accommodar se

Dostosować się [=do okoliczności]Modificar

accommodar se a circumstantias

Dostosowawczy, dostosowującyModificar

accomodatori

Dość, dosyćModificar

basta,bastanate, satis

Dość, dosyć [=często]Modificar

sovente

Dość, dosyć [ =czasu]Modificar

satis de tempore

DosłownieModificar

virtualnemte

Dośrodkowy [=siła działąjąca do środka]Modificar

centripetal, centripete

Doświadczać [=próbować]Modificar

probar, testar, essayar

Doświadczać [=eksperymentować]Modificar

experientiar, experir

DoświadczenieModificar

experimentia, proba, testa

Doświadczenie [=jako eksperyment]Modificar

experimento

Doświadczony adj)Modificar

experite, experientate, testate, probate, experte

Doświadczony (ekspert) (sub)Modificar

(le) experte

DotacjaModificar

subsidio

Dotąd, do tego miejscaModificar

aduc

Do terazModificar

usque ora

Dotknąć, dotykaćModificar

toccar, tanger

DotkniętyModificar

toccate

DotychczasModificar

usque nuc

Dotyk (zmysł)Modificar

tacto

DotykalnyModificar

tangibile, toccabile

DotykalnieModificar

tangibilemente, toccabilemente

Dotkliwy (nie do wytrzymania) Modificar

acerbe

Dotkliwy [=ból]Modificar

acerbe dolor

DotowaćModificar

subsidiar

DotychczasModificar

usque al presente, usque nunc

DotyczyćModificar

concerner, re

DowcipModificar

joco,burla, facetia

Dowcip [=mądrość]Modificar

sagessa

DowcipkowaćModificar

burlar, jocar

DowcipniśModificar

burlator, jocator

DowcipnyModificar

facetiose,jocose

Do wnętrz Modificar

infre

Dowód osobistyModificar

carta de identitate

Do wynajęciaModificar

locabile

Do wypożyczeniaModificar

prestabile

Dowodzić prawdyModificar

demonstrar le veritate

Doza Modificar

dose

DozorcaModificar

vigilator, pordator

DozowaćModificar

dosar

DozownikModificar

dosator

DozowanieModificar

dosage

Dozorować Modificar

guardar

Dozorować [=kontrolować]Modificar

controlar

Dozorować [=nadzorować]Modificar

surveliar

DozórModificar

surveliantia

DozwolonyModificar

licite, permittibile, permittite

DożaModificar

doge (doje)

DożynkiModificar

festa de recolta

DożywotniModificar

vita perpetue, a vita

DółModificar

basso

Dół [=pieczara/ jama]Modificar

cava = cavo

Dół [=grota]Modificar

grotta

Dół [=fosa, wykop]Modificar

fosa

Drab [=łajdak]Modificar

scelerato

Drab [=kanalia]Modificar

canalia

Drab [=bandzior]Modificar

vilano, picaro

DrabinaModificar

scala

Dracena (=smokowiec) [bot]Modificar

dracena

DragonModificar

dragona

Dragować/ bagrowaćModificar

dragar

DrakaModificar

rixa

DramatModificar

darama

DramatycznyModificar

dramatic

DramatyzowaćModificar

dramatisar

DramatyzacjaModificar

dramatisation

DramaturgModificar

dramaturgo

DraperiaModificar

drapperia

DrapaćModificar

grattar

Drapać [=do krwi]Modificar

rader sanguinose

Drapować Modificar

drappar

Drapacz (kotwica)Modificar

grappin

Drapacz chmur/ wieżowiecModificar

grattacelo

DrapieżnyModificar

piliate,saccheatee, rapinate

Drapieżny [=chciwy]Modificar

avide

DrapieżnikModificar

poliator,spoliator

DrastycznieModificar

drasticamente

DrastycznyModificar

drastic

DratwaModificar

filo de scarpero

DrażetkaModificar

dragee F.

DrażliwyModificar

susceptibile, irritabile

Drażliwy [=obrażający się]Modificar

offendibile

DrażniącyModificar

irritante

DrażnićModificar

irascer

Drąg [=sztanga]Modificar

pertica, baston

Drąg [=żelazny, łom)Modificar

vecte

Drążek (do sterowania, belka)Modificar

timon

Drążyć [=borować]Modificar

forar

Drążyć [=zagłębiać się]Modificar

penetrar

Drenaż [=odwodnienie]Modificar

disaquamento

Drenaż [=ziemi]Modificar

escolamento

Drenaż [=mózgów]Modificar

brain-drain A.

DrenowaćModificar

exhaurir,dragar

Drenować [=odwodnić]Modificar

disaquar

Dreszcz [= horror ]Modificar

horror

DrewnoModificar

ligno

Drewno [=opałowe]Modificar

combustibile

DrewnianyModificar

lignatre, lignal

Dręczyć (dokuczać)Modificar

despectar

Drętwieć [=spowodowane bólem/ wiadomością]Modificar

facer rigide, stuper

Drgać [=ciało]Modificar

convulsar

Drgać [=wibrować]Modificar

vibrar

Drgać [=oscylować]Modificar

oscillar

DrgawkaModificar

convulsion

DrgawkowyModificar

convulse

DriadaModificar

dryade

DrinkModificar

bibita, bibitura

DrobiazgModificar

bagatella

Drobiazg [=detal]Modificar

detalio

DrobiazgowoModificar

minutiosemente

DrobiazgowyModificar

detalose,minutiose, meticulose

DrobinaModificar

corpusculo

DrobinkaModificar

corpulesculetta

Drobinka [=molekuła]Modificar

molecula

DrobnokomórkowyModificar

microcellular

DrobnoustrójModificar

microbio, microorganismo

Drobnoustrój [=żyjątko]Modificar

animalculo

DrobnyModificar

micre,miniscule, minute,tenue

DrogaModificar

via,cammino

Droga [=med.]Modificar

via

Droga [=oddechowa /przełykowa]Modificar

via respiratori/ digestive

Droga [=występku]Modificar

cammino de vitio

Droga [=lotnicza]Modificar

via aeree, aerrvia

Droga [=spacerowa] Modificar

via de marchar

Droga [=ulica]Modificar

strata

Droga [=boczna]Modificar

cammino lateral

Droga [=trajektoria]Modificar

trajectorìa

Droga [=przechodnia]Modificar

passage

DrogeriaModificar

drogerìa, parfumerìa

Drogi [==kochany]Modificar

caro, cara

Droga [=kosztowny]Modificar

dispendiose

DrogowskazModificar

indicator de via

Dromader [=wielbłąd jednogarbny] Modificar

dromedario

Dromader [=dwugarbny]Modificar

camelo

Dromezaur, dromeozaur (paleont)Modificar

dromeosauro

Drozd [orn]Modificar

turdo

Drożdże [=domowe]Modificar

levatura

Drożdże [=winne/ piwne/ chlebowe]Modificar

levatura de bira/ de vino/ de pan

DróbModificar

pullario, aves domestic

DróżnikModificar

guardano de forrovia

Druciana [siatka]Modificar

rete de filo metallic

DrugiModificar

secunde, duesime

DrugorzędnyModificar

secundari

DruidModificar

druida

Druk [czynność]Modificar

impression

Druk [=do wysyłki]Modificar

imprimito

DrukarkaModificar

imprimator, impressor

Drukarka [=laserowa]Modificar

imprimator / impressor a laser

Drukarka [=mozaikowa (matrycowa]Modificar

imprimator / mpressor a matrice

Drukarka [=atramentowa]Modificar

imprimator / impressor (a jecta de) tinta

Drukarka [=igłowa]Modificar

imprimator / impressor a agulia

DrukarniaModificar

imprimeria, typographia

DrukarzModificar

imprimator

DrukowaćModificar

imprimer, typographiar, pressar

Drukować[=odbijać]Modificar

tirar, copiar

DrukowanieModificar

pressa, tiramento

DrutModificar

filo

Drut [=stalowy]Modificar

filo de aciero

Drut [=miedziany]Modificar

filo de cupro

Drut [=telegraficznyModificar

filo telegraphic

Drut [=do robienia na drutachModificar

agulia de tricotar

Drut [= drut elektrycznyModificar

filo elektrocitate, filo electric

Drut [=kolczasty]Modificar

filo spinose

Drut [= do szydełkowania]Modificar

filo /agulia a / de crochetar (kroshetar)

Drut [=dorobienia trykotów]Modificar

agulia a/ de tricotar / tricotage

Drut [=żelazny]Modificar

folio de ferro

Drużba (pomagający przy ceremonii ślubnej)Modificar

celibatario de honor, *pronubo

Drużka (przy ślubie)Modificar

damisella de honor, *pronuba

DrużynaModificar

truppa,

Drużyna [=brygada]Modificar

brigada

Drużyna [=sportowa/ teatralna] Modificar

equippa

DrwićModificar

derider, irrider, tractar sin respecto, desobedir a

Drwić [=szykanować]Modificar

chicanar (shikanar)

Drwić [żartować]Modificar

jocar

DrwalModificar

abattitor, serrator

DryfowaćModificar

flottar al deriva

DrzazgaModificar

fragmento de ligno, spicula

Drzeć, rozdzieraćModificar

lacerar

Drzeć, rozdzierać [=rwać]Modificar

rumper

Drzeć się Modificar

clamar

DrzemkaModificar

somno

Drzemka [=poobiednia – sjesta]Modificar

siesta

Dusić [=dławić, tłumić]Modificar

suffocar

Dusić [=pozbawiać powietrza]Modificar

brasar,supprimer

DrzewiastyModificar

arborose, dendritic

DrzewceModificar

manica, fuste

DrzewoModificar

arbore

Drzewo [=naukowe i w złożeniach] Modificar

dendro

Drzewo [balsamowe (bot)Modificar

balsamodendro

Drzewo [=na drzewie]Modificar

in arbore

Drzewo [=iglaste/ szpilkowe]Modificar

coniferes; arbore conifere

Drzewo [=owocowe]Modificar

fructiero

Drzewo [=pomarańczy]Modificar

orangiero

Drzewo [=kakaowe/ kakaowiec]Modificar

cacaoiero

Drzewo [=karłowate]Modificar

arbore nanal

DrzeworytModificar

arte del xylographia

DrzeworytnictwoModificar

xylographia, grvura sur ligno

DrzewostanModificar

forestate

Drzewoznawca / dendrologModificar

dendrologo

DrzewoznawstwoModificar

dendrologia

DrzwiModificar

porta

Drzwi [=szklane]Modificar

porta de vitro;porta vitral

Drzwi [=oszklone]Modificar

porta vitrate

Drzwi [=obrotowe „turnikiet”]Modificar

porta-tourniquet

Drzwi [=wahadłowe]Modificar

porta balanciante

Drżeć / trząść się Modificar

tremular, fremer, tremer

Drżeć ze strachuModificar

tremular, fremer, tremer / de pavor

Dualny [=dwoisty]Modificar

dual

Dualizm [=dwoistość]Modificar

dualitate

DubeltowyModificar

duple

DubeltówkaModificar

duple fusil

DubbingModificar

  • duplage

Dubbingować Modificar

  • duplar, synchronisar

DubletModificar

dupletto

DublowaćModificar

duplicar, duplar

DublowanieModificar

duplication

Dublowanie [=w kinie, teatrze, tv itp.]Modificar

duplar

DuchModificar

spirito,animo

Duch [=widmo]Modificar

phantoma, spectro

Duch [=zły]Modificar

demone

DuchownyModificar

clerico, ecchlesiastico,preste

DuchowieństwoModificar

clero

DuchowoModificar

spiritualmente

DuchowyModificar

spiritual

Duchowość Modificar

spioritualitate

Dudek (orn)Modificar

upupa

DuetModificar

duetto

DumaModificar

orgolio

DumaćModificar

cogiter,pensar

DumanieModificar

cogitation, pensamento

DumnyModificar

fer, orgoliose

Dumny [=udawać dumnego]Modificar

facer orgoliose

Dupa (wulg)Modificar

culo

Dupek, dupowatyModificar

dupe, fastue

DuplikatModificar

duplicato,copìa

Dur [=med.: tyfus]Modificar

typho

DuraluminiumModificar

duralaluminium

Durak, dureńModificar

(le) imbecile, idiot

DurszlakModificar

colatario

Durszlak [=przetak, sito]Modificar

cribro

Dusić [=brak powietrza]Modificar

suffocar

Dusić [=chwytać za gardło]Modificar

strangular

Dusić [=mięso]Modificar

brasar (carne)

Dusić [=potrawkę]Modificar

fricassar, fricassear

DuszaModificar

anima

DuszącyModificar

suffocante

Dusznica [med .=astma]Modificar

asthmo

Duża litera (majuskuła)Modificar

majuscula

Dużo / wieleModificar

multe

Dużo więcejModificar

multo plus

Dużo obiecującyModificar

multo promittente

DużyModificar

grande, largegrosse

Duży [=palec u nogi (haluks)]Modificar

  • hallux

Duży [=palec u ręki (poluks)Modificar

pollux

Duży [=obszerny]Modificar

ample

DwaModificar

duo

DwanaścieModificar

dece-duo

Dwanaście sztuk =tuzinModificar

dozena

DwadzieściaModificar

vinti, viginti

Dwadzieścia jedenModificar

vinti-un

Dwa lata temuModificar

duo annos retro

Dwa razyModificar

duo vices

Dwa razy tyleModificar

dujo vices tanto

DwieścieModificar

duocent

DwoistyModificar

dual; dualistic

DwojakiModificar

duple

DwoistośćModificar

dualitate

Dwoistość [=dualizm]Modificar

dualismo

DworzecModificar

station

Dworzec [=kolejowy]Modificar

station ferroviari

Dworzec [=lotniczy]Modificar

aerodromo

DwóchsetletniModificar

bicentari

DwóchsetlecieModificar

bicentario

Dwójka = dwaModificar

duo

Dwójkami / = paramiModificar

duo a duo

Dwór [t. królewski]Modificar

corte

Dwór [=pałac]Modificar

palacio

Dwór [=zamek]Modificar

castello

DwuatomowyModificar

biatomic

DwubarwnyModificar

bicolor

DwubiegunowyModificar

bipolasr

DwucylindrowyModificar

bicylindric

Dwucylindrowy [=silnik]Modificar

motor bicylindric

DwucyklicznyModificar

bicyclic

DwuczęściowyModificar

bipartite

Dwudzielność (=dychtomia)Modificar

dychtomia

DwudzielnyModificar

bifide,dichtomic

DwudziestkaModificar

vintena

DwudziestyModificar

ventiosime

DwugłoskaModificar

diphtongo

DwugłowyModificar

bicephale

Dwugłowy potwórModificar

bicephale monstro

Dwuizbowy, dwupokojowyModificar

bicameral

DwujęzycznyModificar

bilingual,bilingue

DwujęzycznośćModificar

bilinguismo

DwukierunkowyModificar

biidirectional

Dwukierunkowy [=przełącznik ]Modificar

comutator bidirectional

DwukołowyModificar

bicyclic, birote

DwukomórkowyModificar

bicellular

DwukropekModificar

duo punctos

DwukulturowyModificar

bicultural

DwukwadratowyModificar

biquadrate

Dwukwas (chem)Modificar

biacido

DwulecieModificar

biennio

DwuletniModificar

biennal, bienne

Dwulicowiec – hipokrytaModificar

hypocrita

DwulicowyModificar

hypocrite

Dwulicowy [= o dwu twarzach]Modificar

con duo visages

Dwulistnik (bot)Modificar

ophrys

Dwumian [mat] Modificar

binomio

DwumianowyModificar

binominal,binomine

DwumiesięcznikModificar

(le) bimensal

DwumiesięcznyModificar

bimestral

Dwunastnica [med.]Modificar

duodeno

Dwunastnica [=zapalenie (med.)]Modificar

duodenitis

DwunastyModificar

duodecime

DwunożnyModificar

bipede

DwuogniskowyModificar

difocal

DwuosiowyModificar

biaxial

DwupostaciowyModificar

dimorphe

DwupłatowiecModificar

biplano

DwupłatowyModificar

bilobate

DwuprzewodowyModificar

bifilar

DwuramiennyModificar

bicipital, biciipite

DwurękiModificar

bimane

DwurożnyModificar

bicorne

Dwusiarczan (chem)Modificar

bisulfato

Dwusiarczyn (chem)Modificar

bisulfito

Dwusieczna [mat]Modificar

bisecation

DwusilnikowyModificar

bimotoral

DwustrefowyModificar

bi/zonal

DwustronnyModificar

bilateral

DwuściennyModificar

dihidre

Dwuścienny [rzecz]Modificar

dihidro

Dwutlenek [[chem]

bioxydo

Dwutlenek węgla CO²Modificar

bicarbonato = dioxydo carbonic

DwuwargowyModificar

bilabial

DwuwartościowyModificar

bivalente

DwuwartościowośćModificar

bivalentia

DwuwiosłowyModificar

birame

Dwumwirat (=duumwirat)Modificar

duumvirato

DwuwymiarowyModificar

bidimensional

Dwuzasadowy (chem)Modificar

bibasic

DwuzaworowyModificar

bivalve

Dwuznaczny Modificar

equivoc

Dwuznaczny [=ambiwalenty]Modificar

ambigue, ambivalente

DwuznacznośćModificar

ambiguitate, eqivoco

DwużeństwoModificar

bigamia

Dychtomia (dwudzielność)Modificar

dichtomìa

DydaktycznyModificar

didactic,didascalic

DydaktykaModificar

didactica

Dyfteryt [=błonica]Modificar

diphtherìtis, diphheria

DyfterytowyModificar

diphtheric

DyftongModificar

dyphtong

DyfuzjaModificar

diffusion

DyfuzyjnyModificar

diffusive

Dygać [kłaniać się]Modificar

reverter

Dygotać (wiatr)Modificar

fremer,tremular, tremer

[=z zimna, z gorączki, przerażenia lęku] Modificar

tremular de

DygresjaModificar

digression

DygresyjnyModificar

digressive

DykcjaModificar

diction

Dykcjonarz [=słownik]Modificar

dictionario

Dykcjonarz [=leksykon]Modificar

lexico

DyktafonModificar

dyctàphono

DyktandoModificar

dictato

DyktowaćModificar

dictar

DyktatorModificar

dictator

Dyktator [=tyran]Modificar

tyranno

DyktatorskiModificar

dictatoriàl

DyktaturaModificar

dictatura

DylematModificar

dilemma

DyletantModificar

diletante

DyliżansModificar

diligentia

DymModificar

fumo

Dym [=wyziewy, gazy]Modificar

exhalation

DymićModificar

fumar

DymisjaModificar

dimission

DymisjonowaćModificar

dimitter

Dymnica (bot)Modificar

funaria

DymnyModificar

fumose,fumàl

Dyna (fiz)Modificar

dyna

DynamicznyModificar

dynamic

DynamikaModificar

dynamica

DynamitModificar

dinamite

DynamizmModificar

dynamismo

Dynamo [techn.]Modificar

dynamo

DynamometrModificar

dynamometro

DynastiaModificar

dynastia

DynastycznyModificar

dynastic

DyndaćModificar

pendar

Dynia [=bania]Modificar

cucurbita

Dyniowy Modificar

cucurbitàl

DyplomModificar

diploma

Dyplomacja [=służba]Modificar

diplomatia

DyplomacjaModificar

diplomatica,scientia de diplomatia

DyplomataModificar

diplomate,diplomato, diplomatico

DyrekcjaModificar

direction

DyrektorModificar

director

DyrektoriatModificar

directoriato

DyrektorskiModificar

direktorial

Dyrektywa[=wytyczne]Modificar

directiva

Dyrektywny / kierowniczyModificar

directive

DyrygentModificar

dirigente

DyrygowaćModificar

diriger

Dyrygować [=kierować]Modificar

gerar

DyschromatopsjaModificar

dyschromatopsia

DyscyplinaModificar

disciplina

Dyscyplina [=rygor, posłuch]Modificar

disciplina

DyscyplinarnyModificar

disciplinari

DysertacjaModificar

disertation, disertura

DyskModificar

disco

Dysk [=kompaktowy]Modificar

disco compacte, compact disc A.

Dysk [=twardy]Modificar

disco dur, hardwear A.,

Dysk [=miękki]Modificar

softwear A.

DyskietkaModificar

dischietta

Dyskonto [=rabat]Modificar

disconto

DyskrecjaModificar

discretion

DyskrecjonalnyModificar

discretional

DyskretnyModificar

discrete

DyskryminacjaModificar

discrimination

DyskryminatorModificar

discariminator , (le) discriminante

DyskryminowaćModificar

discriminar

DyskryminowanyModificar

discriminate

DyskryminującyModificar

discriminante

DyskusjaModificar

discussion

DyskutowaćModificar

discuter

DyskwalifikowaćModificar

disqualificar

Dysleksja [med.]Modificar

dislexia

Dysleksyjny [med.]Modificar

dyslexic

DysonansModificar

dissonantia

DysonansowyModificar

dissone,dissonante

DyspensaModificar

dispensa

Dyspepsja Modificar

dispepsia

DysponowaćModificar

disponer

DyspozycjaModificar

disposition

DysputaModificar

disputa

DysputowaćModificar

disputar

DystansModificar

distantia

DystrybucjaModificar

distribution

DystrybutorModificar

distributor

DystryktModificar

districto

DystyngowaćModificar

distinguer

DystyngowanyModificar

distinguite

DystynkcjaModificar

distinction

Dysza (techn)Modificar

imbuccamento, tubo,

DyszećModificar

anhelar

DyszelModificar

timon

DywagowaćModificar

divagar

DywanModificar

tapete

DywersjaModificar

diversion

DywidendaModificar

dividendo

Dywizja Modificar

division

DywizyjnyModificar

divisionàl

Dyzenteria [med.]Modificar

dysinteria

DyzynteryjnyModificar

disenteric

DyżurowaćModificar

vigiliar

Dzban, dzbanekModificar

ureco

Dziać się [=zdarzać się] Modificar

evenir; occurer

Dziad [=staruszek] Modificar

vetulo

Dziad [=żebrak]Modificar

mendico, (le) mendicante

DziadekModificar

avo, granpatre

Dziadek [do orzechów]Modificar

rumpenuces

DziadkowieModificar

avos. granpatres

DziałaćModificar

ager

Działać [=funkcjonować]Modificar

functionar

Działać [=skutkować]Modificar

effectuar

Działać [=w zgodzie z zasadami]Modificar

ager in accordo con su principios

Działać [=w / z oddali]Modificar

mittter/ poner foris / foras de

Działacz (aktywista)Modificar

activista

Działalność (aktywność)Modificar

activitate

DziałanieModificar

acativitate

Działanie [=powietrza]Modificar

activitate aeree

Działanie [=słońca/ słoneczne]Modificar

activitate de sol/ solar

Działka [=parcela]Modificar

parcella

Działka [=dzielić działkę]Modificar

parcellar

DziałoModificar

cannon

Działo [=ostrzeliwać z działa]Modificar

cannonar

Działko p/czołgoweModificar

bazooka A.

DziarskiModificar

brave

DziarskośćModificar

braverìa

Dziąsło [med.]Modificar

gingiva , alveolo

DziczModificar

horda

DziczećModificar

barbarisar, devenir salvage

DziczyznaModificar

bestias salvage, bestias a chassar

Dzida [=oszczep]Modificar

lancea

Dzida [=pika]Modificar

picca

DzieciątkoModificar

infantetto,baby

DziecinniećModificar

devenir infante

Dziecinny/ dziecięcyModificar

infantil

DzieciństwoModificar

infantia

DzieckoModificar

infante

Dziecko [= 1- 7 lat]Modificar

infante

DzieckoModificar

infante legal

Dziecko [=nieślubne]Modificar

bastardo, infante illegal

Dziecko [=adoptowane/ przybrane]Modificar

infante adoptive

Dziecko [z pierwszego małżeństwa]Modificar

infante de prime lecto

DziedziczyćModificar

hereditar, succeder

Dziedzictwo [=ojcowizna ] Modificar

hereditate, patrimonio

Dziedzictwo [=spuścizna]Modificar

hereditate

DziedziczenieModificar

succession

DziedzicznyModificar

heredari

Dziedziczny [=przodkowy]Modificar

ancestral

DziedziczonyModificar

heredate

DziedzinaModificar

dominio (de)

Dziedzina [=sfera]Modificar

sphera, zona

DziejeModificar

historia

DziekanModificar

decano

DziekanatModificar

dekanato

Dziekanat [=budynek]Modificar

decanerìa

Dzielić (na)Modificar

divider (in)

Dzielić [=rozdzielać]Modificar

distribuer

Dzielić [=na dwie części]Modificar

bipartir, partir a duo (partes)

Dzielić [=się z ]Modificar

compartir con

Dzielący (podział)Modificar

divisive

Dzielnica [=miasta]Modificar

quartiero

Dzielnica [=kraju]Modificar

region

DzielnyModificar

brave

DzielnośćModificar

braveria, bravura, prodessa

DziełoModificar

obra

DziełkoModificar

opusculo

DziennikModificar

jornal

Dziennik [=codzienny]Modificar

quotidian

Dziennik [=gazeta]Modificar

gazetta

Dziennik [=wspomnienia]Modificar

memorias,diario

DziennikarstwoModificar

jornalismo, *jornalistica

DziennikarzModificar

jornalilta

DziennikarskiModificar

jornalistic

DziennyModificar

diurne, diari

Dzień [=24 godz. = dobaModificar

die

Dzień [=12 godz.]Modificar

jorno

Dzień [= dobry]Modificar

bondie

Dzień [=gwiezdny]Modificar

die sidal, die astronomic

Dzień [=pracy]Modificar

die de labor

Dzień [=sądu]Modificar

die de judicio

Dzień [=słoneczny]Modificar

die solar

Dzień [=ślubu]Modificar

die de mariage, die de nuptias

Dzień [=targowy]Modificar

die de merkato

Dzień [=urodzenia (data]Modificar

die de nascentia

Dzień [=urodzin (rocznica)]Modificar

die natàl

Dzień [=Wielkiej Nocy]Modificar

die de pascha

Dzień [=wypłaty]Modificar

die de paga, die de pagamento

DzieńModificar

die de reposo

Dzierżawić [=ziemię]Modificar

arrentar

Dzierżawić [=od kogoś]Modificar

locar (de ulle), arrentar de ulle)

Dzierżawić [=komuś]Modificar

arrentar a ulle

DzierżawczyModificar

possessive

Dzierżawczy [=zaimek (gr)]Modificar

possessivo

Dzierżba (bot)Modificar

lanio

DziesiątkaModificar

decena

DziesiątkowaćModificar

decimar

DziesiątkowyModificar

decena

Dziesięcina [rel.]Modificar

decima

Dziesięcina [=pobierać dziesięcinę)Modificar

decimar

DziesięćModificar

dece

DziesięciokątnyModificar

decagone,

DziesięciokątModificar

decagono,

DziesięciokrotnośćModificar

decuplation

DziesięciokrotnyModificar

decuple

DziesięciolecieModificar

decennio

DziesięcionożnyModificar

decapode

DziesięciorakiModificar

decuple

DziesięciosylabowyModificar

decasyllabe

DziesięciościanModificar

decaedro

DziesiętnyModificar

decimàl ,decime

Dziesiętny [=ułamek]Modificar

fraction decimàl

Dziewanna (bot)Modificar

verbrasco

Dziewczyna (powyżej 18 lat)Modificar

juvena

Dziewczyna (do 18 lat)Modificar

puera

DziewczynkaModificar

pupa

DziewiarskiModificar

tricotal, tricotic

DziewicaModificar

(le) virgine

DziewiczyModificar

virgine

Dziewiczy [=teren]Modificar

terreno primari

Dziewiczość, dziewictwoModificar

virginitate

DziewiątkaModificar

novena

DziewiątkowyModificar

nonari

DziewiątyModificar

none, novesime

DziewięćModificar

nove(m)

DiewięćdziesiątModificar

novanta

DziewiędzisiątyModificar

novantesime

DziewięćsetModificar

nove(m) centos

DziewiętnastyModificar

dece-nonebry

Dziewiętnaście Modificar

dece-nove,novendece

Dzięcioł orn)Modificar

pico

Dzięgiel (bot)Modificar

angelica

DziękowaćModificar

regratiar

Dziękować [bardzo]Modificar

regratia multo; multe regratias

Dziękować [=wyrażać wdzięczność]Modificar

dar gratitude

Dzięki (czemuś / komuś)Modificar

gratia a

Dzięki BoguModificar

Gratias a Deo

Dzida (oszczep)Modificar

lancea

Dzik [zoo]Modificar

verre salvage

Dzika zwierzynaModificar

bestias salvage, bestias a chassar

Dzika [=świnia = pekari]Modificar

pecari

DzikiModificar

salvage

Dziki [=niepohamowany]Modificar

feroce, fer

Dziki [=okrutny]Modificar

cruel

Dziki [=surowy]Modificar

crude,primitive, severe

Dziki osiołModificar

ònagro

Dziki [=niepohamowany koń]Modificar

feroce cavallo

DzikośćModificar

ferocitate

Dziś, dzisiajModificar

hodie

Dzisiaj wieczoremModificar

iste vespere

DzisiejszyModificar

hodierne

Dzisiejsze czasyModificar

nostre dies

DziobaćModificar

beccar

Dziób [=czapki/ ptaka]Modificar

becco

DziuplaModificar

foramine (cavo) arboral

Dziupla [=schowek (melina)]Modificar

celario de brigantes

DziuraModificar

cava, cavo,foramine

Dziura [= ozonowa]Modificar

cavo de ozono

DziurawićModificar

preforar

DziurkaczModificar

perforator

DziwModificar

meravilia

Dziw [=natury/ fenomen]Modificar

freak A.

Dziwaczeć [=stawać się extrawaganckim]Modificar

devenir extravagante

DziwakModificar

(le) eccentric

DziwacznyModificar

bizarre, eccentric, peculiar

DziwacznośćModificar

bizarria, peculiaritate

Dziwic sięModificar

stupefacer, meraviliar

DziwnyModificar

extravagante,curiose

Dziwo (zjawisko)Modificar

prodigio

DzwonModificar

campana

Dzwonek (do dzwonienia)Modificar

sonalia

Dzwoneczek [=kwiat]Modificar

campanula

Dzwonić [o kogoś] Modificar

telephonar

Dzwonić [do kogoś] Modificar

telephonar

Dzwonić [=wydawać dźwięki]Modificar

sonar

Dzwonić [=telefonować]Modificar

telephonar

Dzwonić [=zębami z zimna /przerażenia] Modificar

resonar (per) con dentes pro pavor (frigor)

Dzwonnica [=wieża]Modificar

(le) campanil

Dzwonnica [=winda osobowa]Modificar

ascensor

Dźwigać [=nosić]Modificar

portar,elevar

Dźwigać [=podnosić]Modificar

levar

Dźwigać [=podnosić do góry]Modificar

elevar

Dźwignia Modificar

levator

Dźwignia [=dwuramienna]Modificar

vecte

DźwięczećModificar

sonar

DźwiękModificar

sono, phono

DźwiekoterapiaModificar

sonotherapia

DźwiękowiecModificar

sonator, phonator

DżdżownicaModificar

lumbrico

DżemModificar

confitura, confectura

Dżez = jazzModificar

jazz

DżokejModificar

jockey

Dżoker = jokerModificar

joker

DżonkaModificar

junca

Dżdżownica Modificar

verme de terra

Dżudo Modificar

judo

DżudokaModificar

judoca

DżumaModificar

peste

Dżuma [=dopust Bozy]Modificar

calamitate

Dżumbożet = jumbojetModificar

jumbojet

DżunglaModificar

jungla
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.