Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


D[]

Dach[]

tecto

Dach [=robić/ kłaść dach][]

tectifar

Dachówka[]

tegula

Dachówka [=układać dachówki][]

tegular

Dać; dawać[]

dar

Dać; dawać [=podarunek][]

dar un presente

Dać; dawać [=początek][]

originar

Dać; dawać [=na kredyt][]

dar a credito

Dać; dawać [=przykład][]

dar un exemplo

Dać do zrozumienia[]

facer intender (a)

Daga [=sztylet][]

daga

Daga [=sztyletować/ uderzać dagą][]

dagar

Dafnia [=rozwielitka (bot)][]

daphne

Daktyl [=owoc][]

dactylo

Daktyl [=drzewo][]

dactyliero

Daktyl [=wiersz][]

dactylo

Daktylograf (specjalista)[]

dactylographo

Daktylografować[]

dactylographar

Daktylographia[]

dactylographia

Daktyloskopia[]

dictyloscopìa

Daktyloskop[]

dactyloscopio

Dal[]

distantia

Dal [=dystans][]

distantia

Dalej[]

plu

Daleki[]

lontan

Daleko[]

lontano

Dalekobieżny[]

de longe distantia

Dalekobieżny [=pociąg][]

traino de longe distantia

Dalekowidz[]

(le) presbyte, homine prosbyte

Dalekowzroczny[]

presbyte, presbyotic

Dalekowzroczny [=polityka][]

politica de perspectiva lontan

Dalekowzroczność[]

presbyopia

Dalia [bot][]

dahlia

Daltonizm[]

daltonismo

Dalszy[]

ulterior

Dama [różne znaczenia][]

dama

Dama [=t .karty /gry][]

dama

Dama [=kobieta][]

donna

Dama [=do towarzystwa][]

chaperon

Damaskinować [=modrowić (stal)][]

damascenar

Damaszek (atłas)[]

damasco

Dandys[]

dandio

Dane [=wskazówka][]

datos

Dane [=informacja][]

information

Dane [=przesłanka][]

premissa

Danie [kulin][]

platto

Danie [=posiłek][]

repasto

Daniel[]

cervo

Danina[]

tributo

Danina [=haracz][]

extorsion

Dany[]

date

Dar[]

dotation,

Dar [=talent][]

talento; date

Dar [=posag, wiano][]

dote

Dar [=podarunek][]

dono

Daremnie[]

in van

Daremny[]

vanose

Daremny [=bezużyteczny][]

inutile

Darmowy[]

gratis

Darmozjad [=pasożyt][]

parasito

Darnina[]

gazon

Darować[]

dar

Darowizna[]

donation, dono

Darzyć [=faworyzować][]

favorir,favorisar

Darzyć [=zaufaniem][]

fider

Darzyć się [=powodzić się komuś][]

prosperar

Daszek [=chroniący][]

para-tecto

Daszek [=czapki][]

becco

Data[]

data

Datować[]

datar

Datować się od...[]

datar (se) ab

Dawca[]

dator

Dawka [=doza][]

dose

Dawkować[]

dosar

Dawny[]

passate, olim

Dawny [=stary][]

vetule

Dawny [=antyczny][]

antique

Dąb[]

querco

Dąb [=biały][]

(le) semperverde, semperverde querco

Dąb [=czerwony][]

robore

Dąb [=zimowy][]

querco hivernal

Dąć[]

sufflar

Dążyć [=aspirować][]

aspirar, mirar

Dążyć [=zmierzać do celu][]

visar

Dążyć [=mieć skłonności][]

tender

Dbać[]

respicer, tener a

Dążyć [=troszczyć się o stan][]

inquietar se)

Dbały[]

attente, attentive, memore

Debata[]

debatto

Debatować[]

debattar, haber debatto

Debet [handl][]

debito

Debetować [=obciążać][]

debitar

Debilny[]

debile

Debit [=pozwolenie na rozprowadzanie/ sprzedaż ][]

debito

Debiut[]

dèbut

Debiutant[]

dèbutante , dèbutant F.

Debiutować[]

debutar

Decentralizacja[]

decentralisation

Decentralizować[]

decentralisar

Dech[]

anhelation

Decybel[]

decibel

Decydencki[]

decidente, decisor

Decydować[]

decider

Decydować się[]

decider se = prender un decision

Decydujący[]

decidente

Decyl(e) [mat][]

decile

Decylitr [ =10 litrów][]

decilitro

Decygram [ = 10 g][]

decigramma

Decymetr [=10 cm][]

decimetro

Decymetr kwadratowy[]

decimetro-quadrate

Decymetr [=sześcienny][]

decimetro cubic

Decyzja[]

decision

Decyzja [=podjąć][]

prender un decision

Decyzyjny, decydujący[]

decisive, decisori

Dedukować[]

deducer

Dedukcja[]

deduction

Dedukcyjny[]

deductive

Dedykacyjny[]

dedicatori

Dedykować[]

dedicar

Defekt[]

defecto

Defensywa[]

defensiva

Defensywny[]

defensive

Deficyt[]

deficit, deficito

Deficytowy[]

deficitari

Defilada[]

defilada, defilata

Defilada [=krok defiladowy][]

passo de defilada, passo de parada

Defilada [=parada][]

parada

Defilować[]

defilar

Defilować [=paradować][]

paradar

Definicja (określenie, determinacja)[]

determination, definition

Defilować [=określenie agresora][]

determination de aggressor

Definiować[]

definir

Definitywny[]

definitive

Definitywnie[]

definitivemente

Deflacja [handl][]

deflation

Defloracja[]

defloration

Deflorować (pozbawiać cnoty/ dziewictwa)[]

deflorar

Deformacja[]

deformation

Deformować[]

deformar

Defragmentować[]

defragmentar

Defraudacja [=malwersacja][]

defraudation, fraude, malversation

Defraudacja [=okradanie/ oszukiwanie][]

pecularitate, peculatao

Defraudator[]

defraudator, malversator

Defraudatorka[]

defraudatrice, malverstrice

Defraudować (=malwersować)[]

defraudar, malversar

Defraudować [=okradać, oszukiwać][]

pecular

Degeneracja[]

degeneration

Degenerować[]

degenerar

Degradacja[]

degradation

Degradować[]

degradar,incanaliar

Dehumanizacja[]

dehumanisation

Dehumanizować[]

dehumanisar

Dejonizacja[]

deionisation

Dejonizować[]

deionisar

Dekada[]

decada

Dekadencki[]

decadente

Dekadencja[]

decadentia

Dekaedr (geom)[]

decahedro

Dekaedr [=dziesięciościan ][]

dece-hedro

Dekagram = deko[]

decagramma

Dekalog[]

decalogo

Dekalog [=przykazanie dekalogu][]

precepto de decalogo

Dekametr [=10 m.][]

decamentro

Dekarz[]

tectifero

Deklamacja[]

declamation

Deklamacyjny[]

declamatori

Deklamować[]

declamar

Deklamować [=recytować][]

recitar

Deklaracja[]

declartion

Deklaratywny[]

declarative, declaratori

Deklarować[]

declarar

Deklasować[]

deklassar

Deklasowanie[]

deklassamento

Deklinacja[]

declination

Deklinować[]

declinar

Dekofeinować (pozbawiać kofeiny)[]

decaffeinar

Dekofeinacja[]

decaffeination

Dekolonizacja[]

decolonisation

Dekolonizator[]

decolonisator

Dekolonizować[]

decolonisar

Dekolt, (odsłonięcie szyi)[]

dècolletè F.

Dekoltować (się)[]

decoltar (se)

Dekompozycja[]

decomposition

Dekomponować[]

decomponer

Dekoncentracja[]

deconcentration

Dekoncentrować (się)[]

deconcentrar (se)

Dekoracja[]

decoration

Dekoracyjny[]

decorative

Dekorator[]

decorator

Dekorować[]

decorar

Dekować się (uchylać się od...)[]

absconder

Dekretować[]

decretar

Delegacja[]

delegation

Delegat[]

delegato

Delegat [=deputowany][]

deputito

Delegować[]

delegar

Delektować (się)[]

delectrar (se in)

Delfin [różne znaczenia][]

delphino

Delfinarium[]

delphinario

Deliberować[]

deliberar

Delicja [=smakołyk][]

delicia

Delikatny[]

delicate

Delikatny [=tkliwy][]

tenere

Delikatny [=łagodny][]

tenue

Delikatny [=miękki][]

blande

Delikatny [=miękki w dotyku][]

blande al tocate

Delikatesy[]

bodega

Delta [=różne znaczenia][]

delta

Deltoid[]

deltoide

Deltowy[]

deltaic

Demagog[]

demagògo

Demagogia[]

demagogìa

Demagogiczny[]

demagogic

Dematerializacja[]

dematerialisation, immaterialisation

Dematerializować[]

dematerialsar, immaterialisar

Dementować[]

dementiar

Demilitaryzacja[]

demilitarisatioin

Demilitaryzować[]

demilitarisar

Demobilizacja[]

demobilisation

Demobilizować[]

demobilisar

Demograf[]

demographo

Demografia[]

demographia

Demograficzny[]

demographic

Demokracja[]

democration

Demokrata[]

democrate

Demokratycznie[]

democraticamente

Demokratyczny[]

democratic

Demokratyzacja[]

democratisation

Demokratyzować[]

democratisar

Demolować[]

demolir

Demolować [=rujnować][]

ruinar

Demolować [=dewastować][]

devastar

Demon[]

demone, succubo, incubo

Demoniczny[]

demoniac

Demonstracja[]

demonstration

Demonstrować[]

demonstrar

Demontaż[]

dismontage

Demontować[]

dismontagiar

Demoralizacja[]

demoralisation, immoralisation

Demoralizator[]

demoralisator, immoralisator

Demoralizować[]

demoralisar, immoralisar

Demoralizować [=psuć, rozpuszczać (kogoś)][]

vitiar

Demontować[]

dismontagiar

Demotyczny[]

demotic

Demotyczny [=pismo ~e][]

scriptura demotic

Denar[]

denar, *denaro

Denuncjacja[]

denunciation

Denuncjować[]

denunciar

Denuncjować [= (kogoś) w policji][]

denunciar (alicuno) al policia

Denerwować [=drażnić][]

irascer

Denerwować [=złościć się][]

irascer se

Densymentr [=gęstościomierz, areometr (nazwa naukowa)][]

densimetro, areometro (nomine scientific)

Dentysta[]

dentista ,

Dentysta [=stomatolog][]

stomatologo

Dentystyczny[]

dental, dentari

Dentystyczny [=proszek do zębów][]

dentifrice

Dentystyka (stomatologia)[]

dentysteria

Departament[]

departimento

Departamentowy[]

departimentàl

Depesza[]

depechè, aerogramma

Depesza [=telegram][]

telegramma

Depilacja[]

depilation, epilation

Depilator[]

depilator, epilator

Depilować[]

depilar, epilar

Depilować [=się, sobie][]

depilar se, epilar se

Depilowany[]

depilate

Depilujący[]

depilatori

Depilujący [=krem][]

depilatori cream

Deportacja[]

deportation

Deportować [=zsyłać][]

deportar

Deponować[]

deponer

Deponować [=w banku][]

bancar

Depozyt[]

deposito

Deprawacja[]

depravation

Deprawować (demoralizować)[]

depravar, demoralisar

Deprawować [=psuć, rozpuszczać (kogoś)][]

vitiar

Deprecjacja[]

depreciation

Deprecyjny[]

depreciatori

Deprecjonować[]

depreciar

Depresja[]

depression

Depresja [=nerwicowa][]

depression nervose

Depresyjny[]

depresse

Deprymować [=tłamsić][]

deprimer

Deptać[]

calcar

Deptać [=trawę / itp.][]

calcar le herba / .....

Deptak[]

promenada, via de marchar, promenada-strata

Deptak [=korso][]

corso (floràl)

Deputat[]

deputation

Deputowany[]

deputato

Delegat [=delegat][]

delegato

Deratyzacja[]

derratisation

Deratyzować[]

derratisar

Derka[]

copertura a cavallo

Derka [=pled/ koc][]

copertura pro viagero

Derma [=naskórek (med.)][]

derma

Derma [=zapalenie skóry][]

dermititis

Dermatolog[]

dermatòlogo

Dermatologia[]

dermatologìa

Dermatologiczny[]

dermatologic

Derwisz [=zakonnik islamski][]

dervich (dervish)

Derywacja [=pochodzenie][]

derivation

Derywat[]

derivato

Derywat [=mat][]

derivata

Deseń[]

broca

Deseń [=haft][]

broderia

Deser[]

dessert

Deska[]

planca

Deseczka[]

planchetta

Despekt[]

despecto

Despota[]

despota

Despota [=tyran][]

tyrrano

Despotyczny[]

despotic

Destabilizacja[]

destabilisation

Destabilizować[]

destabilisar

Destrukcja[]

destruction

Destrukcyjny[]

destructive

Destrukcyjny [=rujnujący][]

ruinante

Destruktywność[]

destructivitate

Destylacja[]

destillation,filtration

Destylacyjny[]

distillatori

Destylować[]

destillar,filtrar

Destylowany[]

distillate

Desygnować[]

designar

Desygnowany[]

designate

Deszcz[]

pluvia

Deszcz [=padać][]

pluver

Deszcz [=gwiazd] (astr)[]

pluvia de astros

Deszcz [=gwiazd] (art.)[]

pleiade de stellas

Deszcz [=grad pocisków][]

pluvia de ballas

Deszczomierz[]

pluviometro

Deszczowy[]

pluvial, pluviose

Deszczówka[]

aqua de pluvìa

Detal[]

detalio

Detektor[]

detector

Detektyw[]

detective

Detergent (chem)[]

(le) detergente

Detergentowy[]

detergente

Determinacja[]

determination

Determinujący[]

determinante

Determinować[]

determinar

Determinowany[]

determinate

Detonacja[]

detonation

Detonator[]

detonator

Detonować[]

detonar

Deuter [=ciężka woda] H³[]

deutorium, aqua pesante

Dewaluować [=zmniejszać wartość pieniądza w stosunku do złota][]

depreciar

Dewaluować [=zastępować jednostkę monetarną drugą o mniejszej zawartości złota ][]

devalutar (se)

Dewastacja[]

devastation

Dewastować[]

devastar

Dewastować [=rujnować][]

ruinar

Dewastować [=demolować][]

demolir

Dewiacja[]

deviation

Dewiacja [=absolutna][]

deviation absolute

Dewiza [=motto][]

devisa

Dewiza [=pieniądz][]

devisa

Dewon (geo)[]

formation de devon

Dewot[]

devot(e)

Dewot [=bigot/ pobożniś][]

bigot

Dezaprobata[]

disaprobation

Dezaprobować[]

desaprobar

Dezercja[]

desertation

Dezerterować[]

desertar

Dezorganizować[]

desorganisar

Dezorganizować[=rozbijac porządek/ ład][]

desordinar

Dezorientacja[]

desorientation

Dezorientacja [=zakłopotanie][]

embarasso

Dezyderat[]

desiderato

Dezyderat [=postulat][]

postulation, postulato

Dezyderat [=żądanie][]

demanda

Dezynfekcja[]

desinfection

Dezynfekować[]

desinfectar

Dezinformacja[]

desinformation, misinformation

Dezinformować[]

dezinormar, misinformar

Dezynsekcja[]

desinsection

Dezynsekować[]

desinsectar

Dezintegrować[]

desintegrar

Diabaz (min)[]

diabase

Diabeł[]

diabolo

Diabeł [=demon][]

demone

Diabeł [szatan][]

satan

Diabelski[]

diabolic

Diakon[]

diacon

Diakoński[]

diaconic

Diadem[]

diadema

Diagnostyka [med.][]

diagnostica

Diagnostyczny[]

diagnostic

Diagnoza [med./ bot][]

diagnose

Diagnozować[]

diagnosar

Diagram [=wykres][]

diagramma

Dialekt[]

dialecto

Dialekt [=etniczny][]

patois

Dialektowy[]

dialectal

Diaktryczny[]

diacatric

Diaktryk [=znak nad literą][]

diactrico

Dialektyk[]

dialectico

Dialektyka[]

dialectica

Dialektyczny[]

dialectic

Dializa[]

dialyse

Dializować[]

dialysar

Dializator[]

dialysator

Dialog[]

dialogo

Diamagnetyczny [fiz][]

diamagnetic

Diamagnetyzm[]

diamagnetismo

Diament[]

(le) diamante

Diamentowy[]

diamente

Diametryczny[]

diametric,diametral

Diapozytyw [=slajd foto][]

diapositiva

Diatoniczny[]

diatonic

Diecezja[]

dioceso

Diecezyjny[]

diocesan

Dieldryna [=środek owadobójczy][]

  • dieldrina

Diereza (znak ortograficzny)[]

diereso

Dierżba[]

lanio

Dieta[]

dieta

Dietetyczny[]

dietetic

Dingo (zoo /rasa psa) [zoo][]

dingo

Dinozaur (zoo/ paleon)[]

dinosauro

Dinozaur [=trawożerny = serapod][]

dinosauaro herbivore = serapodo

Dinozaur [=mięsożerny = terapod][]

dinosuaro carnivore = terapodo

Dioda [=elektr.][]

diodo

Dioksyna [=farm][]

dioxina

Dioploidalny [=posiadający podwójny zestaw chromosomów (bio)][]

diploide

Diuna (=wydma)[]

duna

Dla[]

pro

Dlaczego[]

perque, proque

Dlaczego [=też (przeto/ z tej przyczyny)][]

quare

Dla przykładu[]

pro exemplo

Dlatego[]

pro iste, proque

Dlatego [=też, z tej przyczyny][]

quare

Dławić [=brak powietrza][]

strangular

Dławić [=dusić/ tłumić][]

suffocar

Dławić [=niezadowolenie][]

oprimer

Dławić się[]

suffocar se

Dławiący[]

suffocante

Dłoń[]

palma

Dług[]

debita,debito

Dług [=honorowy][]

debita de honor

Dług [=publiczny[]

debita public

Długi[]

longe

Długogłowie (med.)[]

dolichocephalia

Długogłowiec[]

dolichocephalo

Długogłowy[]

dolichocephale

Długonoska (małpa )[]

nasica

Długość[]

longor

Długość [=geograficzna][]

longitude

Długowieczność[]

longevitate

Długowieczny[]

longeve

Długofalowy[]

longeundal

Długofalowy [= ~ plan][]

projecto de longe perspectiva

Dłuto[]

cisello

Dłuto [=rzeźbiarskie][]

cisello a (pro)sculper

Dłużny[]

debite

Dmuchacz[]

sufflator

Dmuchać[]

sufflar

Dmuchawa[]

sufflator, suffletto

Dnieć [=świtać][]

devenir jorno

Dno[]

fundo

Do[]

a

Do maksimum[]

al maximo

Do minimum[]

al minimo

Do przodu[]

avante

Doba[]

die, diurno

Dobiega do końca[]

va al fin

Dobierać [=selekcja][]

selectionar

Dobierać [=asortyment][]

assortir;selectionar assortimento

Dobijać[]

occider

Dobijać [zwierzęta/ ludzi][]

abatter

Dobijać [do brzegu][]

abbordar

Dobijać się[]

visar a

Dobijać się [=do(cz) szturmować][]

fortiar a

Dobowy[]

diurne

Dobra[]

benes

Dobra [=rzecz][]

un bon cosa

Dobrowolny[]

voluntari

Dobra wola[]

benevolentia

Dobre obyczaje[]

etiquetta,decorum

Dobro[]

bones

Dobro publiczne[]

ben public

Dobrobyt[]

benesser,ben-esser

Dobrobyt [=obfitość][]

abundantia

Dobrobyt [=żyć w dobrobycie][]

viver in abundantia

Dobrobyt [=ekonomia dobrobytu][]

economia de abundantia

Dobroczyńca[]

(le) beneficente, benefactor

Dobroczynność[]

beneficientia

Dobroczynność [=filantropia][]

philathropia

Dobroczynność[]

beneficentia

Dobroczynność [=charytatywność][]

caritate

Dobroczynny[]

bene-vole,benefic,bene-volente

Dobroczynny [=charytatywny][]

caritatibile

Dobroć[]

benitate

Dobroduszność[]

bonhomia

Dobrodziejstwo[]

benefacio

Dobrotliwy, dobroduszny[]

benigne,clemente

Dobrotliwy, dobroduszny [=człowiek][]

bonhomo

Dobrotliwość, dobroduszność[]

benignitate, clementia , bonhomia

Dobry[]

bon

Dobry [pomysł][]

un bon idea

Dobry [=wieczór][]

bon vespere

Dobrze[]

ben

Dobrze [=znany][]

bencognite

Dobrze [=trawiący][]

eupeptic

Dobrze [=trawiący człowiek][]

eupeptico

Dobytek[]

immobiles, bones immobilari, benes mobilari

Dobytek [=własność][]

benes, proprietates

Doceniać[]

appreciar

Doceniać [=mieć wartość][]

valuar

Docent[]

docente

Dochód [=zysk][]

profito

Dociekliwy[]

curiose

Dodawać, dodać[]

amontar, adder

Dobrze [=odwagi][]

incoragiar

Dobrze [=w matematyce][]

additionar

Dobrze [=sumy = sumować][]

additionar le totes/ le summas

Dodatek[]

supplemento, addendum = additivo

Dodatek [=alimentacyjny / żywieniowy][]

additivo alimentari

Dodatek [=akcesoria][]

accesorio

Dodatkowo[]

additionalmente, de plus

Dodatkowy[]

supplementari,accessori, subsidiari, additional

Dodawanie [mat][]

addition

Dodo, dront (orn)[]

dodo

Dogadzać[]

accomodar, tractar con indulgentia

Dogmat[]

dogma

Dog [rasa psa][]

dogo; mastiff

Dogodny[]

conveniente, oportun, convenibile,

Dogodność[]

oportunitate, comvenibilitate

Doić (krowy, kozy)[]

mulger

Dojarka [=kobieta][]

mulgera

Dojarka [=maszyna][]

machina a mulger

Dojrzały [=prawnie][]

major

Dojrzały [=owoc][]

matur

Dojrzałość[]

maturitate, majoritate

Dojrzewać[]

maturar

Dojrzewanie[]

maturition

Dojście[]

adito

Dojście [=dać dojście = dochodzić / wychodzić do/ na][]

dar adito a

Dojście [=korytarzem do][]

le corridor da adito a

Dojść do porozumienia[]

venir de accordo

Dojść do uzgodnień[]

venir a accommodamento

Dokazywać[]

gambolar

Dokąd[]

unde, a ubi

Dok[]

dock

Doker[]

dockero, docker

Dokonać, dokonywać[]

facer

Dokonać, dokonywać [=wielkich rzeczy][]

facer grande cosas

Dokonać, dokonywać [=próby][]

facer proba

Dokonać, dokonywać [=przeglądu][]

passar un revista

Dokonać, dokonywać [=aktu prezentacji][]

facer acto de presentia

Dokładać[]

adder

Dokładny[]

exacte, meticulose

Dokładny [=precyzyjny][]

precise

Dokładny [=akuratny][]

accurate

Dokładny [=skrupulatny][]

scrupulose

Dokoła = dookoła[]

circa, circum

Doktor[]

doctor

Doktorat[]

doktorato

Doktorant[]

doctorante

Doktorski[]

doctoriàl

Doktryna[]

doktrina

Doktrynalny[]

doktrinàl

Dokuczać[]

tormentar, despectar

Dokuczać [=szykanować][]

chicanar

Dokuczać [=nużyć / zanudzać][]

tediose

Dokuczać [=zmartwić, trapić][]

vexar

Dokument[]

documento

Dokumentować[]

documentar

Dokumentacja[]

documentation

Dokupić, dokupować[]

comprar supremente

Dola [=los][]

destino

Dola [=przeznaczenie][]

destination

Dolewać oliwy do ognia[]

jectar oleo super foco

Dolina[]

vallata, vallea, valle

Dolina [=padół łez][]

valle de lacrimmas

Dolman (ubiór)[]

dolmano

Dolmen (grobowiec)[]

dolmen

Dolna część miasta[]

parte basse del citate

Dolny[]

infre

Dolegać[]

infirmaar

Dolegliwość (choroba)[]

infirmitate

Dolegliwy[]

infirme

Dolomit (min)[]

dolomite

Dołączyć, dołączać (do)[]

junger (a)

Dołek[]

cavetta,cavetto

Dom[]

domo; casa.

Dom [=rodzinny][]

casa familiar, home A.

Dom [=publiczny][]

lupanar

Dom [=burdel][]

bordello

Dom [=towarowy][]

supermercato

Dom [=starców /przytułek][]

albergo

Dom [=hospicjum][]

hospicio

Dom [=na łodzi][]

nave domo

Domagać się[]

demandar

Domagać się [=postulować][]

postular

Domator[]

domator

Domek letniskowy /rekreacyjny[]

cabana finseptimane/ a recreation

Domiar[]

supertaxa

Dominanta (mat)[]

(le) dominante

Dominikanin[]

dominicano

Domino [gra / suknia][]

domino

Dominować[]

dominar, predominar

Dominować [=panować/ rządzić][]

governar

Dominować [=górować][]

superar

Dominujący[]

dominante

Domniemanie (przypuszczenie)[]

presumption, conjura

Domniemany[]

implicite

Domowy[]

domestic

Domowy [=udomowione zwierzę][]

animal

Domyślać się[]

conjicer

Domyślać się [=przypuszczać][]

supponer

Domyślać się [=zgadywać][]

divinar

Domyślny[]

conjecturàl

Doniczka[]

flor-testo

Doniosły[]

importante

Donosić [=oskarżać][]

denunciar

Donosić [=informować][]

informar

Dopasować, dopasowywać[]

conformar

Dopełniacz [gram][]

genitivo

Dopełnienie [gram][]

complemento

Dopełnienie (gram) [=miejsca/ sposobu][]

complemento de loco (de maniera)

Dopełniać, dopełnić[]

repler

Dopiero co[]

justo

Dopinać [=guziki][]

buttonar

Dopinać [=agrafkę / haftkę][]

stringer con spinula (de securitate)

Dopinać [=sprzączkę][]

stringer con fibula

Dopinać [ =swego][]

attinger le scopo,visar

Doping[]

dumping, stimulation

Dopingować[]

instigar, stimular,facer dumping

Dopingować [konia ostrogą][]

sporonar

Dopływ (rzeki)[]

(le) confluente

Dopływać (o rzece)[]

confluer

Doprowadzić do właściwego stanu[]

justificar, ordinr, poner in ordine

Doprowadzić [=do wątpliwości][]

mitter in dubita

Dopuszczać, dopuścić[]

admitter

Dopuszczać, dopuścić [=wątpliwość][]

admitter dubita

Dopuścić się, dopuszczać się[]

perpetrar, abandonar se

Dopuścić się, dopuszczać się [=występku][]

abandonar se al vitio

Doradzać [=dawać rady][]

consiliar

Doradzać [=sugerować][]

suggerer

Doręczać list[]

portar un littera

Doradca[]

consultator, consultante

Dorobkiewicz[]

parvenu

Dorosły [=przym][]

adulte, grande

Dorosły [=człowiek][]

adulto, homine adulte

Dorożka[]

fiacre

Dorsz [icht][]

gado

Dorywczy (praca)[]

temporal

Dorywczy [=przypadkowy][]

hasardal

Dorzecze [rzeki][]

bassino de fluvio

Dorzecze [=morza][]

bassino de mar

Dosadny[]

concise, emphatic, bombastic

Dosiąść, dosiadać[]

montar

Dosiąść, dosiadać [=ponownie][]

remontar

Doskonale[]

benissimo

Doskonalić[]

trainar

Doskonały[]

perfecte, excellente

Doskonały [=idealny][]

ideal, fin, final

Doskonały [=powód][]

un ration excellente

Doskonały [=być doskonałym][]

exceller, esser excellente

Doskonalić[]

perfectionar

Dostateczny[]

sufficiente, bastante,adequate

Dostatek[]

abundantia, copiositate

Dostatek [=dobrobyt][]

(le) benesser

Dostatni[]

abundante

Dostatni [=żyjący w dobrobycie][]

vivente in abudantia/ abudante

Dostarczać[]

fornir, livrar

Dostarczać [=zaopatrywać][]

provider

Dostarczać [w pożywienie][]

victualisar

Dostawa[]

livration

Dostęp[]

accesso

Dostęp [=mieć dostęp do][]

accessar

Dostępny[]

accessibile

Dostępny [=możliwy do osiągnięcia][]

obtenibile, accostabile

Dostojnik[]

(le) nobile

Dostojny[]

nobile

Dostojny [=poważany/ szanowany][]

respectose

Dostrzegać[]

remarcar

Dostrzegać [=widzieć, zobaczyć][]

vider

Dostrzegać [=perceptować][]

perciper

Dostosować[]

conformar, accommodar

Dostosować się[]

accommodar se

Dostosować się [=do okoliczności][]

accommodar se a circumstantias

Dostosowawczy, dostosowujący[]

accomodatori

Dość, dosyć[]

basta,bastanate, satis

Dość, dosyć [=często][]

sovente

Dość, dosyć [ =czasu][]

satis de tempore

Dosłownie[]

virtualnemte

Dośrodkowy [=siła działąjąca do środka][]

centripetal, centripete

Doświadczać [=próbować][]

probar, testar, essayar

Doświadczać [=eksperymentować][]

experientiar, experir

Doświadczenie[]

experimentia, proba, testa

Doświadczenie [=jako eksperyment][]

experimento

Doświadczony adj)[]

experite, experientate, testate, probate, experte

Doświadczony (ekspert) (sub)[]

(le) experte

Dotacja[]

subsidio

Dotąd, do tego miejsca[]

aduc

Do teraz[]

usque ora

Dotknąć, dotykać[]

toccar, tanger

Dotknięty[]

toccate

Dotychczas[]

usque nuc

Dotyk (zmysł)[]

tacto

Dotykalny[]

tangibile, toccabile

Dotykalnie[]

tangibilemente, toccabilemente

Dotkliwy (nie do wytrzymania)[]

acerbe

Dotkliwy [=ból][]

acerbe dolor

Dotować[]

subsidiar

Dotychczas[]

usque al presente, usque nunc

Dotyczyć[]

concerner, re

Dowcip[]

joco,burla, facetia

Dowcip [=mądrość][]

sagessa

Dowcipkować[]

burlar, jocar

Dowcipniś[]

burlator, jocator

Dowcipny[]

facetiose,jocose

Do wnętrz[]

infre

Dowód osobisty[]

carta de identitate

Do wynajęcia[]

locabile

Do wypożyczenia[]

prestabile

Dowodzić prawdy[]

demonstrar le veritate

Doza[]

dose

Dozorca[]

vigilator, pordator

Dozować[]

dosar

Dozownik[]

dosator

Dozowanie[]

dosage

Dozorować[]

guardar

Dozorować [=kontrolować][]

controlar

Dozorować [=nadzorować][]

surveliar

Dozór[]

surveliantia

Dozwolony[]

licite, permittibile, permittite

Doża[]

doge (doje)

Dożynki[]

festa de recolta

Dożywotni[]

vita perpetue, a vita

Dół[]

basso

Dół [=pieczara/ jama][]

cava = cavo

Dół [=grota][]

grotta

Dół [=fosa, wykop][]

fosa

Drab [=łajdak][]

scelerato

Drab [=kanalia][]

canalia

Drab [=bandzior][]

vilano, picaro

Drabina[]

scala

Dracena (=smokowiec) [bot][]

dracena

Dragon[]

dragona

Dragować/ bagrować[]

dragar

Draka[]

rixa

Dramat[]

darama

Dramatyczny[]

dramatic

Dramatyzować[]

dramatisar

Dramatyzacja[]

dramatisation

Dramaturg[]

dramaturgo

Draperia[]

drapperia

Drapać[]

grattar

Drapać [=do krwi][]

rader sanguinose

Drapować[]

drappar

Drapacz (kotwica)[]

grappin

Drapacz chmur/ wieżowiec[]

grattacelo

Drapieżny[]

piliate,saccheatee, rapinate

Drapieżny [=chciwy][]

avide

Drapieżnik[]

poliator,spoliator

Drastycznie[]

drasticamente

Drastyczny[]

drastic

Dratwa[]

filo de scarpero

Drażetka[]

dragee F.

Drażliwy[]

susceptibile, irritabile

Drażliwy [=obrażający się][]

offendibile

Drażniący[]

irritante

Drażnić[]

irascer

Drąg [=sztanga][]

pertica, baston

Drąg [=żelazny, łom)[]

vecte

Drążek (do sterowania, belka)[]

timon

Drążyć [=borować][]

forar

Drążyć [=zagłębiać się][]

penetrar

Drenaż [=odwodnienie][]

disaquamento

Drenaż [=ziemi][]

escolamento

Drenaż [=mózgów][]

brain-drain A.

Drenować[]

exhaurir,dragar

Drenować [=odwodnić][]

disaquar

Dreszcz [= horror ][]

horror

Drewno[]

ligno

Drewno [=opałowe][]

combustibile

Drewniany[]

lignatre, lignal

Dręczyć (dokuczać)[]

despectar

Drętwieć [=spowodowane bólem/ wiadomością][]

facer rigide, stuper

Drgać [=ciało][]

convulsar

Drgać [=wibrować][]

vibrar

Drgać [=oscylować][]

oscillar

Drgawka[]

convulsion

Drgawkowy[]

convulse

Driada[]

dryade

Drink[]

bibita, bibitura

Drobiazg[]

bagatella

Drobiazg [=detal][]

detalio

Drobiazgowo[]

minutiosemente

Drobiazgowy[]

detalose,minutiose, meticulose

Drobina[]

corpusculo

Drobinka[]

corpulesculetta

Drobinka [=molekuła][]

molecula

Drobnokomórkowy[]

microcellular

Drobnoustrój[]

microbio, microorganismo

Drobnoustrój [=żyjątko][]

animalculo

Drobny[]

micre,miniscule, minute,tenue

Droga[]

via,cammino

Droga [=med.][]

via

Droga [=oddechowa /przełykowa][]

via respiratori/ digestive

Droga [=występku][]

cammino de vitio

Droga [=lotnicza][]

via aeree, aerrvia

Droga [=spacerowa][]

via de marchar

Droga [=ulica][]

strata

Droga [=boczna][]

cammino lateral

Droga [=trajektoria][]

trajectorìa

Droga [=przechodnia][]

passage

Drogeria[]

drogerìa, parfumerìa

Drogi [==kochany][]

caro, cara

Droga [=kosztowny][]

dispendiose

Drogowskaz[]

indicator de via

Dromader [=wielbłąd jednogarbny][]

dromedario

Dromader [=dwugarbny][]

camelo

Dromezaur, dromeozaur (paleont)[]

dromeosauro

Drozd [orn][]

turdo

Drożdże [=domowe][]

levatura

Drożdże [=winne/ piwne/ chlebowe][]

levatura de bira/ de vino/ de pan

Drób[]

pullario, aves domestic

Dróżnik[]

guardano de forrovia

Druciana [siatka][]

rete de filo metallic

Drugi[]

secunde, duesime

Drugorzędny[]

secundari

Druid[]

druida

Druk [czynność][]

impression

Druk [=do wysyłki][]

imprimito

Drukarka[]

imprimator, impressor

Drukarka [=laserowa][]

imprimator / impressor a laser

Drukarka [=mozaikowa (matrycowa][]

imprimator / mpressor a matrice

Drukarka [=atramentowa][]

imprimator / impressor (a jecta de) tinta

Drukarka [=igłowa][]

imprimator / impressor a agulia

Drukarnia[]

imprimeria, typographia

Drukarz[]

imprimator

Drukować[]

imprimer, typographiar, pressar

Drukować[=odbijać][]

tirar, copiar

Drukowanie[]

pressa, tiramento

Drut[]

filo

Drut [=stalowy][]

filo de aciero

Drut [=miedziany][]

filo de cupro

Drut [=telegraficzny[]

filo telegraphic

Drut [=do robienia na drutach[]

agulia de tricotar

Drut [= drut elektryczny[]

filo elektrocitate, filo electric

Drut [=kolczasty][]

filo spinose

Drut [= do szydełkowania][]

filo /agulia a / de crochetar (kroshetar)

Drut [=dorobienia trykotów][]

agulia a/ de tricotar / tricotage

Drut [=żelazny][]

folio de ferro

Drużba (pomagający przy ceremonii ślubnej)[]

celibatario de honor, *pronubo

Drużka (przy ślubie)[]

damisella de honor, *pronuba

Drużyna[]

truppa,

Drużyna [=brygada][]

brigada

Drużyna [=sportowa/ teatralna][]

equippa

Drwić[]

derider, irrider, tractar sin respecto, desobedir a

Drwić [=szykanować][]

chicanar (shikanar)

Drwić [żartować][]

jocar

Drwal[]

abattitor, serrator

Dryfować[]

flottar al deriva

Drzazga[]

fragmento de ligno, spicula

Drzeć, rozdzierać[]

lacerar

Drzeć, rozdzierać [=rwać][]

rumper

Drzeć się[]

clamar

Drzemka[]

somno

Drzemka [=poobiednia – sjesta][]

siesta

Dusić [=dławić, tłumić][]

suffocar

Dusić [=pozbawiać powietrza][]

brasar,supprimer

Drzewiasty[]

arborose, dendritic

Drzewce[]

manica, fuste

Drzewo[]

arbore

Drzewo [=naukowe i w złożeniach][]

dendro

Drzewo [balsamowe (bot)[]

balsamodendro

Drzewo [=na drzewie][]

in arbore

Drzewo [=iglaste/ szpilkowe][]

coniferes; arbore conifere

Drzewo [=owocowe][]

fructiero

Drzewo [=pomarańczy][]

orangiero

Drzewo [=kakaowe/ kakaowiec][]

cacaoiero

Drzewo [=karłowate][]

arbore nanal

Drzeworyt[]

arte del xylographia

Drzeworytnictwo[]

xylographia, grvura sur ligno

Drzewostan[]

forestate

Drzewoznawca / dendrolog[]

dendrologo

Drzewoznawstwo[]

dendrologia

Drzwi[]

porta

Drzwi [=szklane][]

porta de vitro;porta vitral

Drzwi [=oszklone][]

porta vitrate

Drzwi [=obrotowe „turnikiet”][]

porta-tourniquet

Drzwi [=wahadłowe][]

porta balanciante

Drżeć / trząść się[]

tremular, fremer, tremer

Drżeć ze strachu[]

tremular, fremer, tremer / de pavor

Dualny [=dwoisty][]

dual

Dualizm [=dwoistość][]

dualitate

Dubeltowy[]

duple

Dubeltówka[]

duple fusil

Dubbing[]

  • duplage

Dubbingować[]

  • duplar, synchronisar

Dublet[]

dupletto

Dublować[]

duplicar, duplar

Dublowanie[]

duplication

Dublowanie [=w kinie, teatrze, tv itp.][]

duplar

Duch[]

spirito,animo

Duch [=widmo][]

phantoma, spectro

Duch [=zły][]

demone

Duchowny[]

clerico, ecchlesiastico,preste

Duchowieństwo[]

clero

Duchowo[]

spiritualmente

Duchowy[]

spiritual

Duchowość[]

spioritualitate

Dudek (orn)[]

upupa

Duet[]

duetto

Duma[]

orgolio

Dumać[]

cogiter,pensar

Dumanie[]

cogitation, pensamento

Dumny[]

fer, orgoliose

Dumny [=udawać dumnego][]

facer orgoliose

Dupa (wulg)[]

culo

Dupek, dupowaty[]

dupe, fastue

Duplikat[]

duplicato,copìa

Dur [=med.: tyfus][]

typho

Duraluminium[]

duralaluminium

Durak, dureń[]

(le) imbecile, idiot

Durszlak[]

colatario

Durszlak [=przetak, sito][]

cribro

Dusić [=brak powietrza][]

suffocar

Dusić [=chwytać za gardło][]

strangular

Dusić [=mięso][]

brasar (carne)

Dusić [=potrawkę][]

fricassar, fricassear

Dusza[]

anima

Duszący[]

suffocante

Dusznica [med .=astma][]

asthmo

Duża litera (majuskuła)[]

majuscula

Dużo / wiele[]

multe

Dużo więcej[]

multo plus

Dużo obiecujący[]

multo promittente

Duży[]

grande, largegrosse

Duży [=palec u nogi (haluks)][]

  • hallux

Duży [=palec u ręki (poluks)[]

pollux

Duży [=obszerny][]

ample

Dwa[]

duo

Dwanaście[]

dece-duo

Dwanaście sztuk =tuzin[]

dozena

Dwadzieścia[]

vinti, viginti

Dwadzieścia jeden[]

vinti-un

Dwa lata temu[]

duo annos retro

Dwa razy[]

duo vices

Dwa razy tyle[]

dujo vices tanto

Dwieście[]

duocent

Dwoisty[]

dual; dualistic

Dwojaki[]

duple

Dwoistość[]

dualitate

Dwoistość [=dualizm][]

dualismo

Dworzec[]

station

Dworzec [=kolejowy][]

station ferroviari

Dworzec [=lotniczy][]

aerodromo

Dwóchsetletni[]

bicentari

Dwóchsetlecie[]

bicentario

Dwójka = dwa[]

duo

Dwójkami / = parami[]

duo a duo

Dwór [t. królewski][]

corte

Dwór [=pałac][]

palacio

Dwór [=zamek][]

castello

Dwuatomowy[]

biatomic

Dwubarwny[]

bicolor

Dwubiegunowy[]

bipolasr

Dwucylindrowy[]

bicylindric

Dwucylindrowy [=silnik][]

motor bicylindric

Dwucykliczny[]

bicyclic

Dwuczęściowy[]

bipartite

Dwudzielność (=dychtomia)[]

dychtomia

Dwudzielny[]

bifide,dichtomic

Dwudziestka[]

vintena

Dwudziesty[]

ventiosime

Dwugłoska[]

diphtongo

Dwugłowy[]

bicephale

Dwugłowy potwór[]

bicephale monstro

Dwuizbowy, dwupokojowy[]

bicameral

Dwujęzyczny[]

bilingual,bilingue

Dwujęzyczność[]

bilinguismo

Dwukierunkowy[]

biidirectional

Dwukierunkowy [=przełącznik ][]

comutator bidirectional

Dwukołowy[]

bicyclic, birote

Dwukomórkowy[]

bicellular

Dwukropek[]

duo punctos

Dwukulturowy[]

bicultural

Dwukwadratowy[]

biquadrate

Dwukwas (chem)[]

biacido

Dwulecie[]

biennio

Dwuletni[]

biennal, bienne

Dwulicowiec – hipokryta[]

hypocrita

Dwulicowy[]

hypocrite

Dwulicowy [= o dwu twarzach][]

con duo visages

Dwulistnik (bot)[]

ophrys

Dwumian [mat][]

binomio

Dwumianowy[]

binominal,binomine

Dwumiesięcznik[]

(le) bimensal

Dwumiesięczny[]

bimestral

Dwunastnica [med.][]

duodeno

Dwunastnica [=zapalenie (med.)][]

duodenitis

Dwunasty[]

duodecime

Dwunożny[]

bipede

Dwuogniskowy[]

difocal

Dwuosiowy[]

biaxial

Dwupostaciowy[]

dimorphe

Dwupłatowiec[]

biplano

Dwupłatowy[]

bilobate

Dwuprzewodowy[]

bifilar

Dwuramienny[]

bicipital, biciipite

Dwuręki[]

bimane

Dwurożny[]

bicorne

Dwusiarczan (chem)[]

bisulfato

Dwusiarczyn (chem)[]

bisulfito

Dwusieczna [mat][]

bisecation

Dwusilnikowy[]

bimotoral

Dwustrefowy[]

bi/zonal

Dwustronny[]

bilateral

Dwuścienny[]

dihidre

Dwuścienny [rzecz][]

dihidro

Dwutlenek [[chem]

bioxydo

Dwutlenek węgla CO²[]

bicarbonato = dioxydo carbonic

Dwuwargowy[]

bilabial

Dwuwartościowy[]

bivalente

Dwuwartościowość[]

bivalentia

Dwuwiosłowy[]

birame

Dwumwirat (=duumwirat)[]

duumvirato

Dwuwymiarowy[]

bidimensional

Dwuzasadowy (chem)[]

bibasic

Dwuzaworowy[]

bivalve

Dwuznaczny[]

equivoc

Dwuznaczny [=ambiwalenty][]

ambigue, ambivalente

Dwuznaczność[]

ambiguitate, eqivoco

Dwużeństwo[]

bigamia

Dychtomia (dwudzielność)[]

dichtomìa

Dydaktyczny[]

didactic,didascalic

Dydaktyka[]

didactica

Dyfteryt [=błonica][]

diphtherìtis, diphheria

Dyfterytowy[]

diphtheric

Dyftong[]

dyphtong

Dyfuzja[]

diffusion

Dyfuzyjny[]

diffusive

Dygać [kłaniać się][]

reverter

Dygotać (wiatr)[]

fremer,tremular, tremer

[=z zimna, z gorączki, przerażenia lęku][]

tremular de

Dygresja[]

digression

Dygresyjny[]

digressive

Dykcja[]

diction

Dykcjonarz [=słownik][]

dictionario

Dykcjonarz [=leksykon][]

lexico

Dyktafon[]

dyctàphono

Dyktando[]

dictato

Dyktować[]

dictar

Dyktator[]

dictator

Dyktator [=tyran][]

tyranno

Dyktatorski[]

dictatoriàl

Dyktatura[]

dictatura

Dylemat[]

dilemma

Dyletant[]

diletante

Dyliżans[]

diligentia

Dym[]

fumo

Dym [=wyziewy, gazy][]

exhalation

Dymić[]

fumar

Dymisja[]

dimission

Dymisjonować[]

dimitter

Dymnica (bot)[]

funaria

Dymny[]

fumose,fumàl

Dyna (fiz)[]

dyna

Dynamiczny[]

dynamic

Dynamika[]

dynamica

Dynamit[]

dinamite

Dynamizm[]

dynamismo

Dynamo [techn.][]

dynamo

Dynamometr[]

dynamometro

Dynastia[]

dynastia

Dynastyczny[]

dynastic

Dyndać[]

pendar

Dynia [=bania][]

cucurbita

Dyniowy[]

cucurbitàl

Dyplom[]

diploma

Dyplomacja [=służba][]

diplomatia

Dyplomacja[]

diplomatica,scientia de diplomatia

Dyplomata[]

diplomate,diplomato, diplomatico

Dyrekcja[]

direction

Dyrektor[]

director

Dyrektoriat[]

directoriato

Dyrektorski[]

direktorial

Dyrektywa[=wytyczne][]

directiva

Dyrektywny / kierowniczy[]

directive

Dyrygent[]

dirigente

Dyrygować[]

diriger

Dyrygować [=kierować][]

gerar

Dyschromatopsja[]

dyschromatopsia

Dyscyplina[]

disciplina

Dyscyplina [=rygor, posłuch][]

disciplina

Dyscyplinarny[]

disciplinari

Dysertacja[]

disertation, disertura

Dysk[]

disco

Dysk [=kompaktowy][]

disco compacte, compact disc A.

Dysk [=twardy][]

disco dur, hardwear A.,

Dysk [=miękki][]

softwear A.

Dyskietka[]

dischietta

Dyskonto [=rabat][]

disconto

Dyskrecja[]

discretion

Dyskrecjonalny[]

discretional

Dyskretny[]

discrete

Dyskryminacja[]

discrimination

Dyskryminator[]

discariminator , (le) discriminante

Dyskryminować[]

discriminar

Dyskryminowany[]

discriminate

Dyskryminujący[]

discriminante

Dyskusja[]

discussion

Dyskutować[]

discuter

Dyskwalifikować[]

disqualificar

Dysleksja [med.][]

dislexia

Dysleksyjny [med.][]

dyslexic

Dysonans[]

dissonantia

Dysonansowy[]

dissone,dissonante

Dyspensa[]

dispensa

Dyspepsja[]

dispepsia

Dysponować[]

disponer

Dyspozycja[]

disposition

Dysputa[]

disputa

Dysputować[]

disputar

Dystans[]

distantia

Dystrybucja[]

distribution

Dystrybutor[]

distributor

Dystrykt[]

districto

Dystyngować[]

distinguer

Dystyngowany[]

distinguite

Dystynkcja[]

distinction

Dysza (techn)[]

imbuccamento, tubo,

Dyszeć[]

anhelar

Dyszel[]

timon

Dywagować[]

divagar

Dywan[]

tapete

Dywersja[]

diversion

Dywidenda[]

dividendo

Dywizja[]

division

Dywizyjny[]

divisionàl

Dyzenteria [med.][]

dysinteria

Dyzynteryjny[]

disenteric

Dyżurować[]

vigiliar

Dzban, dzbanek[]

ureco

Dziać się [=zdarzać się][]

evenir; occurer

Dziad [=staruszek][]

vetulo

Dziad [=żebrak][]

mendico, (le) mendicante

Dziadek[]

avo, granpatre

Dziadek [do orzechów][]

rumpenuces

Dziadkowie[]

avos. granpatres

Działać[]

ager

Działać [=funkcjonować][]

functionar

Działać [=skutkować][]

effectuar

Działać [=w zgodzie z zasadami][]

ager in accordo con su principios

Działać [=w / z oddali][]

mittter/ poner foris / foras de

Działacz (aktywista)[]

activista

Działalność (aktywność)[]

activitate

Działanie[]

acativitate

Działanie [=powietrza][]

activitate aeree

Działanie [=słońca/ słoneczne][]

activitate de sol/ solar

Działka [=parcela][]

parcella

Działka [=dzielić działkę][]

parcellar

Działo[]

cannon

Działo [=ostrzeliwać z działa][]

cannonar

Działko p/czołgowe[]

bazooka A.

Dziarski[]

brave

Dziarskość[]

braverìa

Dziąsło [med.][]

gingiva , alveolo

Dzicz[]

horda

Dziczeć[]

barbarisar, devenir salvage

Dziczyzna[]

bestias salvage, bestias a chassar

Dzida [=oszczep][]

lancea

Dzida [=pika][]

picca

Dzieciątko[]

infantetto,baby

Dziecinnieć[]

devenir infante

Dziecinny/ dziecięcy[]

infantil

Dzieciństwo[]

infantia

Dziecko[]

infante

Dziecko [= 1- 7 lat][]

infante

Dziecko[]

infante legal

Dziecko [=nieślubne][]

bastardo, infante illegal

Dziecko [=adoptowane/ przybrane][]

infante adoptive

Dziecko [z pierwszego małżeństwa][]

infante de prime lecto

Dziedziczyć[]

hereditar, succeder

Dziedzictwo [=ojcowizna ][]

hereditate, patrimonio

Dziedzictwo [=spuścizna][]

hereditate

Dziedziczenie[]

succession

Dziedziczny[]

heredari

Dziedziczny [=przodkowy][]

ancestral

Dziedziczony[]

heredate

Dziedzina[]

dominio (de)

Dziedzina [=sfera][]

sphera, zona

Dzieje[]

historia

Dziekan[]

decano

Dziekanat[]

dekanato

Dziekanat [=budynek][]

decanerìa

Dzielić (na)[]

divider (in)

Dzielić [=rozdzielać][]

distribuer

Dzielić [=na dwie części][]

bipartir, partir a duo (partes)

Dzielić [=się z ][]

compartir con

Dzielący (podział)[]

divisive

Dzielnica [=miasta][]

quartiero

Dzielnica [=kraju][]

region

Dzielny[]

brave

Dzielność[]

braveria, bravura, prodessa

Dzieło[]

obra

Dziełko[]

opusculo

Dziennik[]

jornal

Dziennik [=codzienny][]

quotidian

Dziennik [=gazeta][]

gazetta

Dziennik [=wspomnienia][]

memorias,diario

Dziennikarstwo[]

jornalismo, *jornalistica

Dziennikarz[]

jornalilta

Dziennikarski[]

jornalistic

Dzienny[]

diurne, diari

Dzień [=24 godz. = doba[]

die

Dzień [=12 godz.][]

jorno

Dzień [= dobry][]

bondie

Dzień [=gwiezdny][]

die sidal, die astronomic

Dzień [=pracy][]

die de labor

Dzień [=sądu][]

die de judicio

Dzień [=słoneczny][]

die solar

Dzień [=ślubu][]

die de mariage, die de nuptias

Dzień [=targowy][]

die de merkato

Dzień [=urodzenia (data][]

die de nascentia

Dzień [=urodzin (rocznica)][]

die natàl

Dzień [=Wielkiej Nocy][]

die de pascha

Dzień [=wypłaty][]

die de paga, die de pagamento

Dzień[]

die de reposo

Dzierżawić [=ziemię][]

arrentar

Dzierżawić [=od kogoś][]

locar (de ulle), arrentar de ulle)

Dzierżawić [=komuś][]

arrentar a ulle

Dzierżawczy[]

possessive

Dzierżawczy [=zaimek (gr)][]

possessivo

Dzierżba (bot)[]

lanio

Dziesiątka[]

decena

Dziesiątkować[]

decimar

Dziesiątkowy[]

decena

Dziesięcina [rel.][]

decima

Dziesięcina [=pobierać dziesięcinę)[]

decimar

Dziesięć[]

dece

Dziesięciokątny[]

decagone,

Dziesięciokąt[]

decagono,

Dziesięciokrotność[]

decuplation

Dziesięciokrotny[]

decuple

Dziesięciolecie[]

decennio

Dziesięcionożny[]

decapode

Dziesięcioraki[]

decuple

Dziesięciosylabowy[]

decasyllabe

Dziesięciościan[]

decaedro

Dziesiętny[]

decimàl ,decime

Dziesiętny [=ułamek][]

fraction decimàl

Dziewanna (bot)[]

verbrasco

Dziewczyna (powyżej 18 lat)[]

juvena

Dziewczyna (do 18 lat)[]

puera

Dziewczynka[]

pupa

Dziewiarski[]

tricotal, tricotic

Dziewica[]

(le) virgine

Dziewiczy[]

virgine

Dziewiczy [=teren][]

terreno primari

Dziewiczość, dziewictwo[]

virginitate

Dziewiątka[]

novena

Dziewiątkowy[]

nonari

Dziewiąty[]

none, novesime

Dziewięć[]

nove(m)

Diewięćdziesiąt[]

novanta

Dziewiędzisiąty[]

novantesime

Dziewięćset[]

nove(m) centos

Dziewiętnasty[]

dece-nonebry

Dziewiętnaście[]

dece-nove,novendece

Dzięcioł orn)[]

pico

Dzięgiel (bot)[]

angelica

Dziękować[]

regratiar

Dziękować [bardzo][]

regratia multo; multe regratias

Dziękować [=wyrażać wdzięczność][]

dar gratitude

Dzięki (czemuś / komuś)[]

gratia a

Dzięki Bogu[]

Gratias a Deo

Dzida (oszczep)[]

lancea

Dzik [zoo][]

verre salvage

Dzika zwierzyna[]

bestias salvage, bestias a chassar

Dzika [=świnia = pekari][]

pecari

Dziki[]

salvage

Dziki [=niepohamowany][]

feroce, fer

Dziki [=okrutny][]

cruel

Dziki [=surowy][]

crude,primitive, severe

Dziki osioł[]

ònagro

Dziki [=niepohamowany koń][]

feroce cavallo

Dzikość[]

ferocitate

Dziś, dzisiaj[]

hodie

Dzisiaj wieczorem[]

iste vespere

Dzisiejszy[]

hodierne

Dzisiejsze czasy[]

nostre dies

Dziobać[]

beccar

Dziób [=czapki/ ptaka][]

becco

Dziupla[]

foramine (cavo) arboral

Dziupla [=schowek (melina)][]

celario de brigantes

Dziura[]

cava, cavo,foramine

Dziura [= ozonowa][]

cavo de ozono

Dziurawić[]

preforar

Dziurkacz[]

perforator

Dziw[]

meravilia

Dziw [=natury/ fenomen][]

freak A.

Dziwaczeć [=stawać się extrawaganckim][]

devenir extravagante

Dziwak[]

(le) eccentric

Dziwaczny[]

bizarre, eccentric, peculiar

Dziwaczność[]

bizarria, peculiaritate

Dziwic się[]

stupefacer, meraviliar

Dziwny[]

extravagante,curiose

Dziwo (zjawisko)[]

prodigio

Dzwon[]

campana

Dzwonek (do dzwonienia)[]

sonalia

Dzwoneczek [=kwiat][]

campanula

Dzwonić [o kogoś][]

telephonar

Dzwonić [do kogoś][]

telephonar

Dzwonić [=wydawać dźwięki][]

sonar

Dzwonić [=telefonować][]

telephonar

Dzwonić [=zębami z zimna /przerażenia][]

resonar (per) con dentes pro pavor (frigor)

Dzwonnica [=wieża][]

(le) campanil

Dzwonnica [=winda osobowa][]

ascensor

Dźwigać [=nosić][]

portar,elevar

Dźwigać [=podnosić][]

levar

Dźwigać [=podnosić do góry][]

elevar

Dźwignia[]

levator

Dźwignia [=dwuramienna][]

vecte

Dźwięczeć[]

sonar

Dźwięk[]

sono, phono

Dźwiekoterapia[]

sonotherapia

Dźwiękowiec[]

sonator, phonator

Dżdżownica[]

lumbrico

Dżem[]

confitura, confectura

Dżez = jazz[]

jazz

Dżokej[]

jockey

Dżoker = joker[]

joker

Dżonka[]

junca

Dżdżownica[]

verme de terra

Dżudo[]

judo

Dżudoka[]

judoca

Dżuma[]

peste

Dżuma [=dopust Bozy][]

calamitate

Dżumbożet = jumbojet[]

jumbojet

Dżungla[]

jungla
Advertisement