FANDOM


Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


AModificar

A Modificar

e

Abazja (utrata zdolności chodzenie)Modificar

abasia (abazya)

AbażurModificar

abat-jour

A-skrót handlowy „po”Modificar

  • a-commercial arroba, arrobe

Abdykować Modificar

abdicar

AbdykacjaModificar

abdication

AbecadłoModificar

alphabeto, abecedario, abece

Aberracja [=odchylenie [fiz)]Modificar

aberration

Abiogeneza [=samorództwo]Modificar

abiogenese, abiogenesis

Abiogeniczny Modificar

abiogenetic

Abiotrofia (=niedożywienie)Modificar

abiotrophia

AblaktacjaModificar

ablactation

Ablastyna (farm) Modificar

ablastina

Ablucja (obmywanie]Modificar

ablution

AbnegacjaModificar

abnegation

AbolicjaModificar

abolition

AbolicjonistaModificar

abolitionista

AbolicjonizmModificar

abolitionismo

Abomaza [=czwarty żołądek przeżuwaczy (zoo)]Modificar

abomaso

AbominacjaModificar

abomination

AbonamentModificar

abonamento

AbonentModificar

abonato

Abonować (komuś)Modificar

abonar

Abonować [=dla siebie]Modificar

abonar se a, subscriber

AbonowanieModificar

abonamento

Aborcja Modificar

aborto, abortamento

Aborcja [=dokonywać aborcji]Modificar

facer aborto

Aborcja [=poddać się aborcji]Modificar

submitter se a un aborto / abortamento

AborcyjnyModificar

abortive

Aborcyjny [=środek aborcyjny/ poronny]Modificar

remedio / pharmaco abortive

Aborcyjny [=praktyka]Modificar

practica abortive

AborygenModificar

aborigine

AbordażModificar

abbordage

AbrakadabraModificar

abracadabra

Abrazja (geol)Modificar

abrassion

Abronia (bot)Modificar

abronia

AbsencjaModificar

absentia

AbsolucjaModificar

absolution

Absolut, absolutnośćModificar

absolutitate

AbsolutnyModificar

absolute

Absolutysta Modificar

absolutista (n)

AbsolutystycznyModificar

absolutista (adj)

AbsolutyzmModificar

absolutismo

AbsorbowaćModificar

absorber

AbsorpcjaModificar

absorption

AbsorpcyjnyModificar

absorptive

AbsorbentModificar

absorbente

AbsorbującyModificar

absorbente

AbstrahowaćModificar

abstraher

AbstrakcjaModificar

abstraction

AbstrakcjonizmModificar

abstractionismo

AbstrakcjonistaModificar

abstractionista

AbstakcjonistycznyModificar

abstractionista

AbstrakcyjnyModificar

abstracte

Abstrakt [=wyciąg]Modificar

abstracto

Abstynencja [=wstrzemięźliwość od wszystkiego]Modificar

abstinentia

Abstynencja [=wyborcza]Modificar

abstention (del voto)

Abstynencja [=od używek]Modificar

abstemio

Abstynent [=od wszystkiego]Modificar

abstinente,

AbstynenckiModificar

abstinente, abstemie

AbsurdModificar

absurditate, absurdo

Absurd [=mówić absurdy]Modificar

dicer absurditate

AbsurdalnyModificar

absurde

AbsydaModificar

apside

Absynt [=piołun (bot.)]Modificar

absinthio

Abulia [=brak woli, bezwolność]Modificar

abulia

Aby, ażebyModificar

pro + -ar/-er/-ir, a fin de

Aby byłModificar

sia

A capellaModificar

a capella

AcetometrModificar

acetimetro

AcetonModificar

acetona

AcetonuriaModificar

acetonuria

AcetylenModificar

acetylen

Achromatopsja [=ślepota barw]Modificar

achromatopsia

AchromatopsyjnyModificar

achromatope

Achromatyczny [=bezbarwny]Modificar

achromatic; achromate

Achromatyna (bio)Modificar

achromatina

Acidemia Modificar

acidemia

Acidometr Modificar

acidometro

Acidoza [=kwasota] (med.) Modificar

acidose (-osis)

AczkolwiekModificar

quamquam, ben que

AdamaszekModificar

damasco

AdaptacjaModificar

adaptation

Adaptować Modificar

adaptar, appropriar

AdekwatnieModificar

adequatemente

AdekwatnyModificar

adequate

Adenologia [=nauka o gruczołach (med.)]Modificar

adenologia

AdenopatiaModificar

adenopathia

AdorowaćModificar

adorar

AdeptModificar

adepto

Adermina [= witamina B6]Modificar

adermina = vitamina B6

AdhezjaModificar

adhesion

AdieuModificar

adieu, adeo

AdiunktModificar

adjuncto

AdiustacjaModificar

adjustamento

AdiutantModificar

adjutante

Administracja [=zespół]Modificar

administration

Administracja [=budynek]Modificar

administreria

AdministracyjnyModificar

aadministrative

AdministratorModificar

administrator

AdministrowaćModificar

administrar

AdministrowanyModificar

administrate

AdmiracjaModificar

admiration

AdmiratorModificar

admirator

AdmiratorkaModificar

admiratrice

AdmiralicjaModificar

admiralato

AdmirałModificar

admiral

AdnotowaćModificar

annotar

AdnotacjaModificar

annotation

AdopcjaModificar

adoption

AdoptowaćModificar

adoptar

AdoptowanyModificar

adoptive

AdoracjaModificar

adoration

adoptowaćModificar

adoptasr

AdorowaćModificar

adorar

AdoratorModificar

adorator

AdrenalinaModificar

adrenalina

AdresModificar

adresse

AdresowaćModificar

adressar

AdriatykModificar

Adriatico

AdriatyckiModificar

Adriatic

AdwentModificar

advento

AdwokatModificar

advocato

AerobusModificar

aerobus

AerodynamikaModificar

aerodynamica

Aerofobia Modificar

aerophobìa

AerolitModificar

aerolitho

AeromechanikaModificar

aeromechanica

AerometrModificar

aerometro

AeronautaModificar

aeronauta

AeronautycznyModificar

aeronautic

AeronautykaModificar

aeronautica

AeroplanModificar

aeroplano, avion

AerostatModificar

aerostato

AerostatycznyModificar

aerostatic

AeronautaModificar

aeronauta

AerostatykaModificar

aerostatica

AerozolModificar

aerosol

Aerożel [= żel w spray’u]Modificar

aerogel

AfazjaModificar

aphasia

Afeliaum (astr)Modificar

aphelia

Afera [=sprawa]Modificar

affaire, cosa

AfiksModificar

affixo

AfirmacjaModificar

affirmation

Afisz [=plakat]Modificar

affiche F. (afish), placard

Afiszować sięModificar

afficher (se)

Afonia [=utrata głosu]Modificar

aphonia

AforyzmModificar

aphorysmo

AfrontModificar

affronto, ultrage

Agamiczny [=bezpłciowy]Modificar

agame

AgapaModificar

agape

AgatModificar

agata

AgawaModificar

aggave

AgencjaModificar

agentia

Agencja [=prasowa]Modificar

agentia de novas, agentia de pressa

Agencja [=podróży]Modificar

agentia de viage

Agencja [=towarzyska]Modificar

agentia de amor

Agencja [=kosmiczna]Modificar

agentia spatiàl

AgendaModificar

agenda

AgentModificar

agente

AgitacjaModificar

agitation

AgitatorskiModificar

agitatori

AgitowaćModificar

agitar

AgitatorModificar

agitator

AglomerowaćModificar

aglomerar

AglomeracjaModificar

aglomeration

AglomeratModificar

agglomerato

AgnostykModificar

agnostico

AgnostycznyModificar

agnostic

AgoniaModificar

agonia

AgonialnyModificar

agonial

Agorafobia [= lęk przestrzeni]Modificar

agoraphobia , pavor de aere

AgrafkaModificar

agrafe, spinula de securitate

AgrarnyModificar

agrari, agricole

AgregatModificar

aggregato

AgresjaModificar

aggression

Agresja z użyciem siłyModificar

aggression con violentia
AgresywnyModificar
aggressive

AgresywnieModificar

aggressivemente

AgresorModificar

aggessor

Agrest [=owoc]Modificar

grossula

Agrest (=krzak)Modificar

grossuliero

AgrestowyModificar

grossular (adj)

AgronomModificar

agronomista,agronòmo

AgronomiaModificar

agronomìa

AgrotechnikaModificar

agrotechnica

Aguti [=rodzaj gryzonia w Ameryce]Modificar

aguti

Aids = Sida Modificar

Aids

Akacja [botModificar

acacìa

Akademia [=różne znaczenia]Modificar

academia

Akademik [=różne znaczenia]Modificar

academico

AkademickiModificar

academic

Akalkulia [=niemożność policzenia [med.)]Modificar

acalculia (impossibilitate de calcular)

Akant [=ostrokrzew [ bot])]Modificar

acantho

AkapitModificar

alinea

Akatalepsja (niemożność rozumienia)Modificar

acatalepsia

AkceleratorModificar

accelerator

AkcentModificar

accento

AkcentowaćModificar

accentuar

AkcentowanieModificar

accentuation

AkcentowalnyModificar

accentabile

AkceptowaćModificar

acceptar

AkceptacjaModificar

acceptation

Akceptacja [=siebie]Modificar

acceptation de se

Akces (=dostęp)Modificar

accesso, accession

Akcesarium (=dodatek)Modificar

accessario

AkcesoriaModificar

accessorio

Akcesoria [=samochodowe]Modificar

accessorios de automobile

Akcesoria [=rowerowe]Modificar

accesorios de bicycletta

Akcesoria [=teatralne/ rekwizyty]Modificar

accessorios de theatro

Akcja [=bankowa] Modificar

action

Akcja (=działanie)Modificar

action

Akcja [=planowana/ zaplanowana]Modificar

action planificate

Akcja [=błyskawiczna]Modificar

action fulmine

Akcja [=ratunkowa]Modificar

action de succurso

Akcja [=naftowa]Modificar

action petroler

Akcja [=cywilna]Modificar

action civil

Akcja [ =na okaziciela]Modificar

action al portator

AkcjonariuszModificar

actionero;actionista

Akcjonaryjny, akcyjnyModificar

actionari

AkcyzaModificar

accisia

Akinezja [=bezruch]Modificar

akinesia

AklamacjaModificar

acclamation

AklimatyzacjaModificar

acclimatation

AklimatyzowaćModificar

acclimatar

Aklimatyzować sięModificar

se acclimatar

AkomodowaćModificar

accomodar

AkomodacjaModificar

accomodation

AkompaniowaćModificar

accompaniar

AkompaniamentModificar

accompaniamento

AkompaniatorModificar

accompaniator

AkordModificar

accordo,chorda

AkordeonModificar

accordion

AkordeonistaModificar

accordionista

Akoasma = halucynacja słuchowa = złudzenie słuchowe (med.)Modificar

acoasma = hallucination auditori

Akr {ziemi)Modificar

acre

AkredytacjaModificar

accreditation

AkredytowaćModificar

accreditar

Akreloina/ aldehyd akrylowy (chem)Modificar

acreloina

AkrobacjaModificar

acrobatìa

AkrobataModificar

arobata

AkrobatycznyModificar

acrobatic

Akrobatyczny [=lot]Modificar

volo acrobatic

Akrocefał [=jajogłowy]Modificar

acrocephalo

Akrocefalia [=jajogłowie] (med.)Modificar

acrocephalia

AkrofobiaModificar

acrophobìa

Akromegalia (=przerost kończyn) [med.]Modificar

acromegalia

AkromegalicznyModificar

acromegalic

AkronimModificar

acronymo

AkropolModificar

acropole

AkrostychModificar

acrostichio

Akroterion (=naszczytnik)Modificar

acroterio

Akryl [chem]Modificar

acryl

Akrylowy [chem]Modificar

acrylic

Akrylan [chem] Modificar

acrylato

AksamitModificar

veloutè F.

AksjomatModificar

axioma

AksjomatycznyModificar

axiomatic

AksjomatykaModificar

axiomatica

Akt [różne znacz]Modificar

acto

Akt wiaryModificar

acto de fide

Akt kobiecyModificar

acto de femina

Akt oskarżeniaModificar

acto de accusation

Akt przemocy/ gwałtuModificar

acto de violentia, via de facto

Akt piractwa / porwania samolotu Modificar

acto de pirateria (rya)

Akt stanu cywilnegoModificar

acto de stato civil

Akt zejściaModificar

acto de decesso

Akt zgonu/ śmierciModificar

acto de morte

Akt darowiznyModificar

acto de dotation

Akt medycznyModificar

acto medical

=Akt gwałtuModificar

acto de violentia / violentate

Aktomysyna/ aktomiosyna (farm)Modificar

actomyosina

AktorModificar

actor

AktorkaModificar

actrice

AktualizowaćModificar

acualisar

AktualizacjaModificar

actualisation

AktualnieModificar

actualmente

AktualnyModificar

actual, up-to-date A.

Aktualny [=bieżący]Modificar

currente

AktualnośćModificar

actualitate

Aktualności [=niusy] Modificar

actualitates (novas)

Aktyn Ac [chem]Modificar

actìnium

Aktynia (=ukwiał) [zoo]Modificar

actinia

Aktynomykoza (promienica) [choroba])Modificar

actinomycose (osis)

AktynoterapiaModificar

actinotherapia

Aktywa [bank]Modificar

activo

AktywacjaModificar

activation

AktywizacjaModificar

activisation, acativitate

AktywistaModificar

activista

AktywizowaćModificar

activar

AktywnyModificar

acative

AktywnieModificar

activemente

AktywnośćModificar

activitate

Aktywa płynne (fin)Modificar

activco liquide

Akumetria (= badanie słuchu)Modificar

acumetria

Akumetr (=słuchomierz) Modificar

acumetro, audiometro

AkumetrycznyModificar

acumetric

Akumulować [=nagromadzić]Modificar

accumular

Akumulować [=koszty]Modificar

accumular costos

AkumulatorModificar

accumulator

AkumulacjaModificar

accumulation, accumulamento

AkumulacyjnyModificar

accumulative, accumulabile

AkupunkturaModificar

acupunctura

AkupresuraModificar

acupressura

AkuratnośćModificar

acuratessa

Akuratny (=dokładny)Modificar

acurate

AkustykModificar

acustico

AkustykaModificar

acustica

AkustycznyModificar

acustic

AkustycznieModificar

acusticamente

AkustycznoelektrycznyModificar

acustoelectric

AkuszeriaModificar

obstericia

Akuszerka (=położna)Modificar

obsterice

AkwafortaModificar

aqua forte, aquaforte

AkwarelaModificar

aquarella

Akwarelować Modificar

aquarellar

AkwariumModificar

aquario

Akwatynta [druk]Modificar

aquatinta

AkweduktModificar

aqueducto

AkwirowaćModificar

acquirer

AkwizycjaModificar

acquisition

AkwizytorModificar

acquisitor

AlarmModificar

alarma

Alarm pożarowyModificar

alarma de incendio

AlarmowaćModificar

alarmar

AlarmującyModificar

alarmante

AlabasterModificar

alabastro

Alba [=komża]Modificar

alba

Albatros [ent]Modificar

albatros

Albinos [=bielak]Modificar

albin

Albo [=lub]Modificar

o

Albo... alboModificar

o....o

AlbowiemModificar

proque

AlbumModificar

album

Albuminuria [=białkomocz] [med]Modificar

albuminuria

AlchemiaModificar

alchimìa

AlchemicznyModificar

alchimic

Alchemik [=uczony]Modificar

alchimista

Alchemik [=amator]Modificar

alchimero

Aldehyd (chem)Modificar

aldehyde

Aldehyd akrylowy/ akreloina (chem)Modificar

acreloina

Aldehyd mrówkowyModificar

formaldehyde

Ale [=lecz]Modificar

ma, sed,mais

Ale nic nie szkodziModificar

ma non importa

AlegoriaModificar

allegorìa

AlegorycznyModificar

allegoric

AlejaModificar

avenue

Aleja [=”avenue”]Modificar

avenue

Aleja [=kwiatowa]Modificar

corso

Aleksandryn [=wiersz]Modificar

alexandrino

AlergenModificar

alergen(o)

AlergiaModificar

allergìa

Alergia [=chory na alergię]Modificar

allergico

Alergia [=alergik]Modificar

allergico

AlertModificar

alerta

Ależ takModificar

ma si

Alfa [mat]Modificar

alpha

Alfabet [=abecadło]Modificar

alphabeto

AlfabetycznyModificar

alphabetic

AlfanumerycznyModificar

alphanumeric

Alfenid [=metal]Modificar

alphenida

Alga [bot]Modificar

alga

Algebra [mat]Modificar

algebra

AlgebraicznyModificar

algebric

Algezja [=odczuwanie bólu]Modificar

algesia

AlgometrModificar

algometro

Algorytm [mat]Modificar

algorithmo

AlgorytmicznyModificar

algorithmic

AlergenModificar

allergene

AlergikModificar

allergico

AlergologModificar

allergologo

Aleksyn Modificar

alexin

AlergologiaModificar

allergologia

Alidada (=celownica [geom])Modificar

aldidada

AlienacjaModificar

alienation

AlienowaćModificar

alienar

AlibiModificar

alibi

Aligator [zoo]Modificar

aligatoro

AlimentyModificar

alimento

AlimentacyjnyModificar

alimentari

Alimentacyjny [=dodatek]Modificar

additivo alimentari

Alka (orn)Modificar

alea

AlkoholModificar

alcohol

AlkoholowyModificar

alcoholic

AlkoholikModificar

alcoholico

AlkoholizmModificar

alkoholismo

Alkoholizować Modificar

alcoholisar

AlkoholizowanyModificar

alkoholisate

AlkowaModificar

alcova

Almanach [=annał]Modificar

allmanac

Aloes (bot)Modificar

alloe

AlokacjaModificar

allocation

Alopecja [=łysienie, łysina]Modificar

alopecia

AlpejskiModificar

alpestre,alpin

AlpinistaModificar

alpinista

AlpinizmModificar

alpinism

AlpyModificar

Alpes

AlzackiModificar

alsatian

AlzacjaModificar

Alsatia

Alt [=instrument]Modificar

alto

Alt [=głos]Modificar

alte voce

Alt [=artysta]Modificar

altista

AltanaModificar

cabana

Altanka (=przytulna)Modificar

cabana de felios, cabana foliose

AlternatorModificar

alternator

Alternować [=zmieniać]Modificar

alternar

AlternatywaModificar

alternativa

AlternatywnieModificar

alternativemente

AlternatywnyModificar

alternative

AltruistaModificar

altruista

AltruizmModificar

altruismo

AluminiowyModificar

aluminose

AluminiumModificar

aluminium

AluzjaModificar

allusion

AluzyjnyModificar

allusive

AłunModificar

alume

Amalgamat [chem]Modificar

amalgam

AmarantModificar

amarantho

AmarantowyModificar

amaranthin

Amarantowy [=kolor]Modificar

amaranthin

AmatorModificar

amator, amateur F

AmatorskiModificar

amatori, amateuresc F.

Amazonka Modificar

amazone

AmbarasModificar

embarasso

AmbasadaModificar

ambassada

AmbasadorModificar

ambassador

AmbasadorskiModificar

ambassadorial

AmbicjaModificar

ambition

AmbicjonalnyModificar

ambitiose

AmbitnyModificar

ambitiose

Ambitny [=plan]Modificar

plano ambiciose

AmbiwalencjaModificar

ambivalentia

AmbiwalentnyModificar

ambivalente

Ambona [różne znacz]Modificar

pulpito

AmbrozjaModificar

ambrosia

AmbulansModificar

ambulantia

Ameba [zoo]Modificar

ameba

AmebicznyModificar

amebic

Ameryk Am (chem)Modificar

amerìcium

AmetystModificar

amethysto

AmfetaminaModificar

amphetamina

AmfibiaModificar

amphibio

Amfibrach (wiersz)Modificar

amphibracho

AmfiteatrModificar

amphitheatro

AmfiteatralnyModificar

amphitheatral

AmforaModificar

amphora

Amid [chem]Modificar

amido

Amidol [chem]Modificar

amidol

Amon (chem)Modificar

amon

Amoniak NH³ [chem]Modificar

ammoniaco

AmoniakalnyModificar

ammoniac,ammoniacal

AmnestiaModificar

amnestia

AmnestionowaćModificar

amnestiar

Amnezja [med.]Modificar

amnesia

AmnezyjnyModificar

amnesic

AmokModificar

amok

AmoryModificar

amor

AmoralnośćModificar

amoralitate

Amoralny]Modificar

amoral

AmorficznyModificar

amorphe

AmortyzacjaModificar

amortisation

AmortyzowaćModificar

amortir,amortisar

Amper (fiz)Modificar

ampere (amper)

AmperomierzModificar

amperometro

Ampersand, znak &Modificar

ampersand, signo &

AmplitudaModificar

amplitude

AmpułkaModificar

ampula

AmputacjaModificar

amputation

AmputowaćModificar

amputar

AmuletModificar

amuleto

AmunicjaModificar

munition

AnabaptystaModificar

anabaptista

Anachoreta [=zakonnik]Modificar

anachoreta

Anachoreta [=życie zakonne]Modificar

vita anachoretic

AnachronicznyModificar

anachronic, anachrone

AnachronizacjaModificar

anachronisation

AnachronizmModificar

anachronismo

AnachronizowaćModificar

anachronisar

AnagramModificar

anagramma

Anakonda (rodzaj węża] Modificar

anaconda

AnalfabetaModificar

analphabeto,analphabete

AnalfabetycznyModificar

analphabetic

AnalfabetyzmModificar

analphabetismo

Analgezja [=brak odczuwania bólu]Modificar

analgesia

AnalitycznyModificar

analytic

Analityczny [=geometria ]Modificar

geometria analytic

AnalizaModificar

analyse

Analiza [=bakteriologiczna]Modificar

bacteriolyse,

Analiza [=ilościowa]Modificar

analyse quantitative

Analiza [=jakościowa]Modificar

analyse qualitative

Analiza [=do nieskończoności] (mat)Modificar

analyse infinitesime

Analiza [=kwasów]Modificar

acidolyse; analyse de acidos

AnalizowaćModificar

analysar

AnalnyModificar

anal

AnalogModificar

analogo

AnalogiaModificar

analogìa

AnalogicznyModificar

analoge

Anamorfoza [pat]Modificar

anamorphose, anamorphosis

Ananas [owoc]Modificar

ananas

Ananas [drzewo]Modificar

ananasiero

Anapest [=wiersz]Modificar

anapesto

AnarchiaModificar

anarchìa

AnarchicznyModificar

anarchic

AnarchistaModificar

anarchista

AnarchistycznyModificar

anarchistic

AnarchizmModificar

anarchismo

Anatema[=wyklęcie]Modificar

anathema

AnatomiaModificar

anatomìa

AnatomicznyModificar

anatomic

Android (robot naśladujący człowieka]Modificar

androide

AnegdotaModificar

anecdota

AnegdotycznyModificar

anecdotic

AndaluzyjskiModificar

andaluse

AndoraModificar

Andorra

AndorskiModificar

androrran

AneksModificar

annexo

AnektowaćModificar

annexar

AnektowanyModificar

annexate

AneksjaModificar

annexion

AnemiaModificar

anemia

AnemicznyModificar

anemic

Anestezja [med.]Modificar

anesthesìa

AnestezjologModificar

anesthesilogo

Angażować [=zatrudniać]Modificar

emplear

Angażować sięModificar

engagiar se

Angażować się [=poświęcać się]Modificar

dedicar se

AngielskiModificar

anglese

Angielska choroba [=krzywica]Modificar

anglese maladìa; rhachitis

AnginaModificar

angina

Angioplastyka [=chirurgia naczyń krwionośnych (med.)]Modificar

angioplastia

Angostura [bot/ farm]Modificar

angostura

AngliaModificar

Anglaterra, Anglia

AnglikańskiModificar

anglican

AnglicyzowaćModificar

anglicisar

AnglicyzowanyModificar

anglicisate

AnglicyzacjaModificar

anglicisation

AnglifońskiModificar

angliphone

AnglifonModificar

angliphono

AngolaModificar

Angola

Angora [=wełna] Modificar

angora

Angora [=koza]Modificar

capra-angora

Angora [=kot]Modificar

catto-angora

Angora [=królik]Modificar

conilio-angora

Ani.....ani....Modificar

ni ..... ni

AnilinaModificar

anilina

AnielskiModificar

angelic

AnimowaćModificar

animar,

AnimozjaModificar

rancor

AnimuszModificar

corrage

AniołModificar

angelo

Anioł [=stróż]Modificar

angelo tutelar

AniżeliModificar

que

AnkietaModificar

inquesta

Ankieta [=robić ankietę]Modificar

inquestar

AnnałyModificar

annales

Anoda [=elektroda +]Modificar

anoda

AnomaliaModificar

anomalia;

Anomalia [=natury, odstępstwo od natury]Modificar

freak A.

AnonimowyModificar

anonyme

AnonimowośćModificar

anonymitate

AnoreksjaModificar

anorexia

AnormalnyModificar

anormal, anomal

AntagonistaModificar

antagonista

AntagonistycznyModificar

antagonistic

AntagonizmModificar

antagonismo

AntarktycznyModificar

antarctic

AntarktykaModificar

Antarctica

AntenaModificar

antenna

AntenatModificar

antecessor

AntologiaModificar

anthologìa

Antracyt [min]Modificar

anthracite

AntropoidModificar

anthròpodo

AntropoidalnyModificar

anthròpode

AntropologicznyModificar

anthropologic

AntropologiaModificar

antrhropologìa

AntropologModificar

anthropòlogo

AntropometriaModificar

anthropometria

AntropomorficznyModificar

anthropomorphe

AntropometrycznyModificar

anthropometric

AntropozoficznyModificar

anthroposophic

AntropozoologModificar

anthropozoologo

Antropozoologia Modificar

anthropozoologia

AntropozoologicznyModificar

anthropozoologic

AntyalkoholowyModificar

antialcoholic

AntybakteryjnyModificar

antibacterial

AntybiotykModificar

antibiotico

AntychrystModificar

antichristo

AntychrześcijańskiModificar

antichristian

Antycukrzycowy (med.)Modificar

antidiabetic

Antycukrzycowy [=lek antycukrzycowy] (farm)Modificar

antidiabetico

AntycypowaćModificar

anticipar

AntycypacjaModificar

anticipation

Antyciało [p. przeciwciało] Modificar

anticorpore

AntycząsteczkaModificar

anticorpusculo, antiparticulo

AntycznyModificar

antique

Antydepresja (med.)Modificar

antidepression

Antydepresyjny (psych)Modificar

antidepressive

Antydepresyjny [=lek antydepresyjny] (farm)Modificar

antidepressivo

AntydopingModificar

antidoping

AntydotumModificar

antidoto

AntydumpingModificar

antidumping

AntyfonaModificar

antiphona

AntyfrazaModificar

antiphrase

Antygen [p. przeciwgen]Modificar

antigeno

AntygenicznyModificar

antigenic

Antygrawitacja (fiz)Modificar

antigravitation

AntygrawitacyjnyModificar

antigravitational, antigravital

AntyimperialistaModificar

antiimperialista

AntyimperialistycznyModificar

antiimperialista

AntyimperializmModificar

antiiimperialismo

AntyinflacyjnyModificar

antiinflationari

AntykModificar

antiqualia,antiquitate

AntyklerykalnyModificar

anticlerical

AntykomunistaModificar

anticommunista

AntykomunistycznyModificar

anticommunista

AntykomunizmModificar

anticommunismo

AntykoncepcjaModificar

anticonception

AntykoncepcyjnyModificar

anticonceptive

Antykoncepcyjny [=środek] Modificar

anticonceptivo

AntykonstytucyjnyModificar

anticonstitutional

AntykorozjaModificar

anticorrosion

AntykorozyjnyModificar

anaticorrosive

Antykorozyjny [=produkt antykorozyjny]Modificar

anticorrosivo, producto anticcorosive

Anatykradzież = antywłamanieModificar

antifurto

Antykradzieżowy= =antywłamaniowyModificar

antifurtal

AntykroplowyModificar

antiguttose

Antypróchniczy (med.)Modificar

anticarie

AntykwariatModificar

antiquartiato

AntykwariuszModificar

antiquarista, antiquario

AntylopaModificar

antilope

AntymateriaModificar

antimateria

AntymilitaryzmModificar

antimilitarismo

Antymonium [chem]Modificar

antinomium, antimonio

AntymonopolowyModificar

antimonopolistic

AntynarodowyModificar

antinationàl

Antynomia [=sprzeczność]Modificar

antinomia

AntypatiaModificar

antipathia

AntypatycznyModificar

antipathic

AntypodaModificar

antipoda

AntypropagandaModificar

antipropaganda

AntyradarModificar

antiradar

AntyrakowyModificar

anticancerose

AntyreligijnyModificar

antireligiose

AntyrządowyModificar

antigovermentàl

AntysemickiModificar

antisesmitic

AntysemitaModificar

antisemita

Antysemityzm,Modificar

antisemitismo

Antyseptyczny[=jałowy]Modificar

antiseptic

AntysocjalnyModificar

antisocial

AntysportowyModificar

antisportive

AntytezaModificar

antithese

AntytoksynaModificar

antitoxina

AntytoksycznyModificar

antitoxic

AntywirusModificar

antivirus

AntywirusowyModificar

antivirusal

AnulowaćModificar

annular ,cancellar, nullificar,rescinder

Anyż [bot]Modificar

anis F.

Anyżować [=nadawać zapach anyżu]Modificar

anisar

Anyżek [bot]Modificar

semine de anis

Aorta [med.]Modificar

aorta

AortycznyModificar

aortic

ApafizaModificar

apaphise

ApanażeModificar

apanage

Apatia [med.]Modificar

apatia

ApatycznyModificar

apathic

AparatModificar

apparato

Aparat [=fotograficzny cyfrowy]Modificar

photo-camera digital

Aparat [=zdalnego sterowania = pilot]Modificar

apparato de controlo a distantia

ApartamentModificar

appartamento

ApartheidModificar

apartheid

ApelModificar

appello

Apel [=wystosować apel]Modificar

lancear un appello

ApelacjaModificar

appellation

ApelowaćModificar

appellar

AperitifModificar

aperitivo

ApetytModificar

appetito

ApetycznyModificar

appetitive

AplauzModificar

applauso

AplikowaćModificar

applicar

AplikacjaModificar

application

AplikowanyModificar

applicate

ApodyktycznyModificar

apodictic

Apofiza (zgrubienie kości [med.])Modificar

apophyse

Apofonia (=wymiana zgłosek)Modificar

apophonia (cambio de vocales)

ApogeumModificar

apogeo

ApokalipsaModificar

apocalypse, apocalypsis

ApokaliptycznyModificar

apocalyptic

ApokryfModificar

apocrypho

ApokryficznyModificar

apocryphe

ApolitycznyModificar

apolitic

ApologiaModificar

apologìa

ApologicznyModificar

apologic

ApologizowaćModificar

apologisar

Aponeuroza (med.)Modificar

aponeurose, aponeurosis

ApopleksjaModificar

apoplexìa

ApostolskiModificar

apostolic

ApostołModificar

apostolo

ApostrofModificar

apostropho

Aprobować Modificar

approbar

AprobataModificar

approbation

AprobującyModificar

approbatori, approbative

Apsyda = absyda [arch]Modificar

apside

AptekaModificar

apotheca

Apteczny Modificar

apothecàl

Apteczny [=materiał apteczny/ drogeryjny]Modificar

drogas

Ar [=ziemi]Modificar

ar, are

Ara (rodzaj papugi)Modificar

ara

ArabModificar

arabe

ArabskiModificar

arabic

ArabistaModificar

arabista

ArabizowaćModificar

arabisar

ArabizacjaModificar

arabisation

ArakModificar

arak

AramejskiModificar

arameic, arameico

Aramejski [=język]Modificar

arameico

AranżacjaModificar

arrangiation

Aranżator (muz)Modificar

arrangiator

AranżowaćModificar

arrangiar

AranżacyjnyModificar

arrangiatori

Arbitraż [=sąd polubowny]Modificar

arbitrage, arbitration

ArbitralnyModificar

arbitrari

ArbitralnośćModificar

arbitrarietate

ArbitralnieModificar

arbitrarimente

ArbiterModificar

arbitro

ArchaicznyModificar

archaic

ArchaizmModificar

archaismo

ArchaizowaćModificar

archaisar

ArchaizowanyModificar

archaisate

ArchaniołModificar

archiangelo

ArcheologModificar

archeòlogo

ArcheologiaModificar

archeologìa

ArcheologicznyModificar

archeologic

Archidiecezja [rel]Modificar

archidiòcese

Archimandryta (zwierzchnik Kościoła Wschodniego)Modificar

archimandrita

ArchipelagModificar

archipelago

ArchitektModificar

architekto

ArchitekturaModificar

architectura

ArchitektonicznyModificar

architectural

ArchiwalnyModificar

archival

ArchiwistaModificar

archivista

ArchiwizowaćModificar

archivisar

ArchiwizacjaModificar

archivisation, archivamento

Archiwolta [arch]Modificar

archivolta

ArchiwumModificar

archivo

ArcybiskupModificar

archiepiscopo

ArcybiskupstwoModificar

archiepiscopato

ArcydziełoModificar

obra de maestro

ArcyksiążeModificar

archiduce

ArcyksięstwoModificar

archiducato

ArcyksiężnaModificar

archiducessa

Areka [=palma betelowa (bot)]Modificar

areca

Arena Modificar

arena

Arena [=cyrkowa]Modificar

arena del circo

Arena [=polityczna]Modificar

arena politic

Arena [=wejść na arenę]Modificar

entrar in le arena

Arena [=zejść z areny]Modificar

descender del arena

Areometr [=gęstościomierz] Modificar

areometro, densimetro

AreometriaModificar

areometria

AreopagModificar

areopago

AresztowaćModificar

arrestar

Argon Ar [ chem]Modificar

argon

Argonauta [bibl]Modificar

argonauta

ArgumentModificar

argumento

ArgumentowaćModificar

argumentar

ArgumentacjaModificar

argumentation

AriaModificar

aria

Aria ze śmiechemModificar

aria con riso, aria de bravura

ArkaModificar

arca

Arka przymierzaModificar

arca del aliantia

Arkabuza [=garłacz; rusznica ]Modificar

arquebuse

Arkabuzer (człowiek)Modificar

arquebusero

ArkadaModificar

arcada

Arkana (sekret)Modificar

arcano

ArkuszModificar

folio

Arkusz [=papieru]Modificar

folio de papiro

Arkusz [=kalkulacyjny]Modificar

folio de calculation

Armagedon [=zagłada świata]Modificar

armagedon

ArmataModificar

cannon

ArmatorModificar

armator

ArmaturaModificar

armatura

ArmiaModificar

armea, hoste

Armia [=poborowa]Modificar

armea obligatori

Armia [=zawodowa]Modificar

armea professional

Arnika [=pomornik (bot)]Modificar

arnica

Aromat [zapach naturalny]Modificar

aroma

Aromat [sztuczna kombinacja]Modificar

aromate

AromatycznyModificar

aromatic

AromatyzowaćModificar

aromatisar

ArogancjaModificar

arrogantia

Arogancki, bezczelnyModificar

arrogante

AroganckoModificar

arrogantemente

Arorut [=pożywka]Modificar

arorout

Arsen As [chem]Modificar

arsenico

ArsenałModificar

arsenal

Arteria [różne znaczenia]Modificar

arteria

ArteriografiaModificar

arteriographìa

Arteriologia [nauka o żyłach]Modificar

arteriologìa

Arterioskleroza (med.)Modificar

arteriosclerosis, artisclerose

Arteriotomia [wycinanie żył]Modificar

arteriotomia

ArtezyjskiModificar

artesian

Artezyjska studniaModificar

puteo artesian

ArtretycznyModificar

arthritic

Artretyczny [=zapalenie artretyczne]Modificar

arthritis

Artretyzm [med.]Modificar

arthretismo, podagra, gutta

Artretyzm [=ramienia ]Modificar

omagra = gutta del spatula

Artretyzm [=palców ręki]Modificar

chiragra = gutta del mano

Artretyzm [=kolana]Modificar

gonagra = gutta del genu

ArtykulacjaModificar

articulation

Artykuł [różne znacz.]Modificar

articulo

Artykuł [=konsumpcyjny]Modificar

articulo de consumption

Artykuł [=o (czymś/ o kimś)]Modificar

articulo super

ArtykułowaćModificar

articular

ArtykułowanyModificar

articulate

ArtyleriaModificar

cannonierìa,artillerìa

Artyleria konnaModificar

artillerìa a cavallo

ArtylerzystaModificar

artillerista, cannoniero,

ArtystaModificar

artista

ArtystkaModificar

artrice

ArtystycznyModificar

artistic

AryjskiModificar

aryan

ArystokracjaModificar

aristocratìa

ArystokrataModificar

aristocrate

ArystokratycznyModificar

aristocrastic

ArytmetycznyModificar

arithmetical

ArytmetykaModificar

arithmetica

ArytmometrModificar

arithmometro, calculator

As [w kartach]Modificar

asse

Asafetyda [=farm]Modificar

asafetida

AscezaModificar

ascese

AscetaModificar

asceta

AscetycznyModificar

ascetic

AseksualnyModificar

asexual

Asekuracja [=ubezpieczenie] Modificar

assecurantia, assecuration

AsekurowaćModificar

assecurar

AseptycznyModificar

aseptic

AseptykaModificar

aseptica

AsesorModificar

assessor

AsfaltModificar

asphalto

AsfaltowaćModificar

asphaltar

Askaridoza [=glistnica/ glisty (med.)]Modificar

ascaridose, ascaridosis

Askorbinowy (chem)Modificar

ascorbic

Askorbinowy [=kwas]Modificar

acido ascorbic

AsonansModificar

asonaco

AsortymentModificar

assortimento

AspektModificar

aspecto, facietta

AspirowaćModificar

aspirar

AspiracjaModificar

aspiration

AspiratorModificar

aspirator

Aspiryna [farm]Modificar

aspiryna

Astatyczny [=zmienny, niestały]Modificar

astatic

Aster [bot]Modificar

astere

AsteroidalnyModificar

asteroidsl

AsteroidaModificar

asteroide

Asterysk, gwiazdka drukarska *Modificar

asterisco

Asteroid [astr]Modificar

asteroide

Astma (=dychawica) [med.]Modificar

asthma

AstmatykModificar

asthmatico

AstmatycznyModificar

asthmatic

AstralnyModificar

astral

Astragal arch]Modificar

astragalo

AstrobiologModificar

astrobiolgo

AstrobiologiaModificar

astrobiologia

AstrobiologicznyModificar

astrobiologic

AstrofizykaModificar

astrophysica

Astroida Modificar

astroide

Astrolabium [astr]Modificar

astrolabio

AstrologiaModificar

astrologia

AstrologModificar

astrologo

AstrologicznyModificar

astrologic

AstronautaModificar

astronauta

AstronautycznyModificar

astronautic

AstronautykaModificar

astronautica

AstronomModificar

astronomo

AstronomicznyModificar

astronomic

AstronomiaModificar

astronomìa

AstygmatyczkaModificar

asthigmatica

AstygmatycznyModificar

astigmatic

Astygmatyk (czł)Modificar

asthigmatico

AstygmatyzmModificar

astigmatismo

AsygnowaćModificar

assignar

AsygnacjaModificar

assignation

AsygnataModificar

assignamento

AsymetriaModificar

asymmetrìa

AsymetrycznyModificar

asymmetre,asymmetric

AsymilowaćModificar

assimilar

AsymilacjaModificar

assimilation

AsymilacyjnyModificar

assimilative

AsystentModificar

assistente

AsystowaćModificar

assister

Asystować [=towarzyszyć]Modificar

accompaniar

Asymptota [=linia bliskostyczna] Modificar

asymptote

Asymptotyczny Modificar

asymptotic

AtakModificar

attacco

Atak [=serca]Modificar

attacco cordial

Atak [=zawał serca]Modificar

infarcto cordial

Atak [=apopleksji]Modificar

colpo de appoplexìa

Atak [=wściekłości/ furii]Modificar

access de rage

AtakowaćModificar

attaccar,aggeder,assalir

Atakować [=statek na morzu]Modificar

abbordar

Ataksja [=brak koordynacji ruchów]Modificar

ataxìa

Ataraksja [=spokój, równowaga duszy]Modificar

ataraxìa

AtaszatModificar

attachat

AttacheModificar

attache

Attache [=kulturalny.....]Modificar

attache cultural

AtawizmModificar

atavismo

AtawistycznyModificar

atavistic

AteistaModificar

atheista, atheo

AteistycznyModificar

athee,

AteizmModificar

atheismo

AtestModificar

certificato, testimonio

AtlantyckiModificar

atlantic

Atlas [=zbiór map]Modificar

atlas

AtletaModificar

athleta

AtletycznyModificar

athletic

AtletykaModificar

athletica

Atłas [=tkanina]Modificar

satin F (satę)

AtmosferaModificar

atmosphera

AtmosferycznyModificar

atmospheric

AtolModificar

atollo

AtomModificar

atomo

AtomowyModificar

atomari, atomic

AtomizowaćModificar

atomisar

AtomizacjaModificar

atiomisation

Atonia [=osłabienie, niemoc]Modificar

atonìa

AtonicznyModificar

atone

AtramentModificar

tinta

Atrament [=kałamarz]Modificar

tintiera

Atrofia (uwiąd)Modificar

atrophìa

AtroficznyModificar

atrophe,atrophic

Atrofować [=zanikać]Modificar

atrophiar

AtrybutModificar

attributo

Atrybut [=epitet]Modificar

epitheto

AtrakcjaModificar

asttraction

AtrakcyjnyModificar

attractive

AukcjaModificar

auction

AudiencjaModificar

audientia

Audiometr [=aparat do badania słuchu = słuchomierz] Modificar

audiometro

AudycjaModificar

auditiion

AudytorModificar

auditoro

AudytoriumModificar

auditorio

AulaModificar

sala

AuraModificar

aura

Aureola [=nimb]Modificar

aureola

AureolowyModificar

aureolar

Aurora (zorza)Modificar

aurora

Auspicja [=opieka]Modificar

auspicio(s)

Auspicja [=egida]Modificar

egide

Auspicja [=pod auspicjami/ egidą]Modificar

sub auspicio /egide

AustralijczykModificar

aaustraliano

AustriackiModificar

austriac

AustriakModificar

austriaco

AutentycznośćModificar

authenticitate

Autentyczność [=troska o autentyczność]Modificar

cura del authenticitate

AutentycznyModificar

authentic, gemin

Autarkia [=samowystarczalność]Modificar

autarchia

Autobiografia [=życiorys]Modificar

autobiographìa

AutobiograficznyModificar

autobiographic

AutobusModificar

autobus

Autobus [=kosmiczny]Modificar

autobus spatiàl

AutodromModificar

autodromo

AutokarModificar

autocar

AutochtonModificar

autochthono

AutografModificar

autographo

AutoklawModificar

autoclave,

AutokrataModificar

autocrate

AutokracjaModificar

autocratia

AutolizaModificar

autolyse

AutomatModificar

automato

Automat do sprzedażyModificar

machina de vendita

AutomatycznyModificar

automatic, automate

AutomatyzowaćModificar

automatisar

AutomatyzacjaModificar

automatisation

Automobil [=samochód]Modificar

automobile

AutonomiaModificar

autonomìa

AutonomicznyModificar

autonome, autonomic

AutopsjaModificar

autoposia

AutorModificar

autor

Autor [=komiczny]Modificar

autor comic

Autor [=dramatów]Modificar

autor dramatic

Autor [=monografii / monografModificar

monographo

AutorytatywnyModificar

autoritari, autoritatori

AutorytetModificar

autoritate

AutoryzowaćModificar

autorisar

AutoryzacjaModificar

autorisation

AutoserwisModificar

autoservicio

AutostopModificar

autostop

AutostradaModificar

autostrata

Autostrada [=droga szybkiego ruchu]Modificar

superstrata

Autożyro (p. wiropłat)Modificar

helicoptero, autogyro

AutystaModificar

autysta

AutyzmModificar

autismo

Autyzm [=chory na autyzm]Modificar

autistico

AwangardaModificar

vanguarda

AwangardzistaModificar

vanguardista

AwansModificar

avantia,avantiamento

AwansowaćModificar

avantiar

Awansować [=promować kogoś /coś]Modificar

promover

Awantura [=sprzeczka, kłótnia] Modificar

querela altercation

Awanturować się [=sprzeczać się, kłócić się]Modificar

querelar, altercar

AwariaModificar

panna, avarìa

AwersModificar

obverso

AwersjaModificar

abomination, antipatia, aversion

Awionika [=nauka o lotnictwie]Modificar

avionica

Awiz, awizoModificar

aviso,

AwizowaćModificar

avisar

AzbestModificar

asbesto

AzbestowyModificar

asbestose

Azalia [bot]Modificar

azalea

Azot [chem]Modificar

nitro, nitrogeno

Azotan [chem]Modificar

nitrato

Azotek [chem]Modificar

nitrido

Azotyn [=sól kwasu azotowego]Modificar

nitrito

AzotowyModificar

nitric,nitrose

AzylModificar

asylo

Aż (do)Modificar

usque (a)

Aż do dzisiajModificar

usque a hodie

Aż do końcaModificar

usque al fin

Aż do początkuModificar

usque al initio

Aż do chwili, gdyModificar

usque al momento, quando

Aż do śmierciModificar

usque al morte

Aż do kolanModificar

usque le genus

Aż po dach Modificar

usque le tecte

Ażeby, abyModificar

pro, a fin de

Ażur [=błękit]Modificar

azuro

Ażurowy (niebieski)Modificar

azur

Ażurowy (kolor nieba)Modificar

azurato
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.