Interlingua Wiki
Advertisement

Polonese-Interlingua


A - B - C - Ć - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - Ś - T - U - W - Z - Ź - Ż


Ż[]

Żaba[]

rana

Żaba [=ropucha][]

bufon

Żabi skrzek[]

ovos / semines de ranas

Żabiarnia (pomieszczenie z żabami)[]

raniera

Żabot[]

jabbot

Żaden[]

nulle

Żaden [żadnym sposobem/ w żaden sposób][]

nullemente

Żagiel[]

vela

Żagiel [=płótno ~/we (=kanwas][]

canvass

Żagiew (pochodnia)[]

torcha, face

Żaglowiec[]

nave a velas

Żaglówka[]

veliero

Żak[]

scholar, studente

Żakard[]

  • jacquard

Żakiet [=damski][]

jachetta

Żakiet [=męski][]

mantello, pelicia

Żal[]

dolo,affliction, tristessa, regret

Żaluzja[]

persiana,

Żaluzja [=stora][]

jalousie F., velo

Żaluzja [=markiza okienna][]

  • marquisette F

Żałoba[]

funere,(le) funeral

Żałoba [=być w żałobie][]

esser vestite funeral

Żałoba [mieć żałobę][]

haber funere

Żałoba [nabożeństwo ~/ne][]

ceremonia funebre

Żałobny[]

funebre, funeral

Żałobny [=marsz żałobny][]

marcha funebre

Żałosny[]

compatinde, miserabile,misere

Żałować[]

regrettar

Żandarm[]

gendarme

Żandarmeria[]

gendarmeria

Żar[]

ardor

Żar [=rozpalone węgle][]

bras

Żarcie[]

nutrimento

Żargon[]

jargon

Żargon [=slang][]

slang

Żargon [=dialekt][]

dialekto, patois F.

Żargonować = mówić żargonem[]

jargonar

Żarliwy[]

ardose

Żarłacz [zoo][]

squalo

Żarłoczność (obżarstwo)[]

gluttonia, voracitate

Żarłoczny[]

vorace, devorante.

Żarłok (obżartuch)[]

glutton, devorator

Żarno; żarna[]

molino a petras, petras molinari

Żarówka[]

ampulla

Żart[]

scherzo, burla, joco

Żartem[]

per scherzo, in burla

Żartobliwy[]

burlesc, jocose

Żartować[]

scherzar, burlar, jocar

Żartowniś[]

burlator, jocero

Żarzyć się[]

haber ardor,ardorar se, caler, esser ardose, incandescer

Żarzący (się)[]

ardente (se)

Żąć [=kosą][]

falcar

Żąć [=sierpem][]

recoltar (falcar) con falce

Żądać[]

besoniar, demamdar, rogar

Żądanie[]

besonio, demanda

Żądanie [=postulat][]

postulato, postulation

Żądlić[]

piccar

Żądło [=owadów][]

dardo, aculeo

Żądło [=u krzewów: cierń][]

spina

Żądny[]

avide,besoniate, cupide

Żądza[]

avidia, desiderio

Żądza [=krwi][]

avidia/ desiderio del sanguine

Żbik [zoo][]

felino; catto salvage

Że[]

que

Żeby wrócić do[]

pro retornar a

Żebrać[]

facer almosna, mendicar

Żebrać [=dać jałmużnę][]

facer almosna

Żebrać [=prosić o jałmużnę][]

mendicar

Żebrak[]

(le) mendicante

Żebro[]

costa, cresta

Żebro [=Adama][]

costa de Adam

Żebrowy[]

costal

Żebrzący[]

mendicante

Żeglarski[]

navigante

Żeglarz[]

nauta, navigator

Żeglarka[]

navigatrice, navigatrice

Żeglować[]

navigar

Żeglowny[]

navigabile

Żegluga[]

navigation

Żegnać (kogoś)[]

benedicer, dicer adieu

Żegnać [=robić krzyż] Żegnać Żegnać [=błogosławić znakiem krzyża][]

cruciar; facer cruciamento, beneficar

Żegnać się (z kimś)[]

cruciar; facer cruciamento, beneficar

Żegnać się [=krzyżem][]

dicer adieu (a), face se cruce, prender congedo (con)

Żel w spray’u[]

aerogel

Żel pod prysznic[]

crema/ gel a duchar

Żelastwo[]

ferralia

Żelatyna [kul][]

gelatina

Żelatyna [=galaretka owocowa][]

gelea

Żelatyna [=galaretka (danie mięsne)][]

galanatina

Żelaziak[]

ferro mineral

Żelazo Fe [chem][]

ferro

Żelazisty[]

ferruginose

Żelazko[]

ferro de repassar

Żelazobeton = żelbet[]

concrete de beton

Żelazny[]

ferree, ferric

Żelazny[=chem.][]

ferrose

Żelazna kurtyna[]

cortina de ferro

Żenada[]

vergonia; choc, shock A

Żenić (się)[]

maritar (se)

Żenić się [=między sobą][]

intersposar (se). intermaritar (se)

Żenować[]

vergoniar. chocar, shockar

Żeński[]

feminin, feminina

Żeński [=rodzaj żeński][]

feminin

Żerdź[]

palo, pertica

Żerdź [=grzęda][]

percha

Żerować[]

pasturar, perquirer nutrimento

Żeton[]

dischetto*

Żłobek (=rowek)[]

cannello

Żłobek [=miejsce dla małych dzieci][]

kindergarten*

Żłobek [=bożenarodzeniowy][]

crippa de Natal

Żłobek [=w oborze/ koryto][]

trogo

Żłobić; żłobkować[]

cannellar

Żłób[]

trogo

Żmija [zoo][]

vipera

Żniwiarka [=kobieta][]

falcatrice

Żniwiarka [=maszyna][]

machina a facar

Żniwo, żniwa[]

falcatura; recolta

Żołądek [med.][]

stomacho, gastro

Żołądek [=nieżyt ~/ka][]

gastritis

Żołądek [=zapalenie, choroba][]

gastralgia

Żołądek [=skurcz ~/ka][]

spasmo de stomacho, spasmo gastric

Żołądek [=kwas żołądkowy][]

acido gastric

Żołądek [=sok żołądkowy][]

acido succo

Żołądek [=strusia][]

stomacho de avestuthio

Żołądkowy[]

stomachal, gastric

Żołd[]

pagamento militar, pagamento de milite

Żołądź [med. bot][]

glande

Żołądź [=członka][]

capite de peniso, balano

Żołnierz[]

soldato

Żołnierz [=służby czynnej][]

soldato obligatori

Żołnierz [=soldateska][]

soldatesca

Żołnierz [=pieszo, na piechotę, spieszony][]

soldato a pede

Żona[]

marita, sposa, uxor

Żonobójca[]

occidator / homicida del sposa

Żonobójstwo[]

homicidio del sposa

Żongler[]

joculator

Żonglować[]

jocular

Żółciowy[]

bilari

Żółciowy [=kamień żółciowy][]

calculo bilari

Żółciowy [=pęcherzyk ~/owy][]

vesica bilari

Żółć[]

bile

Żółknąć[]

jalnescer

Żółtaczka [pat][]

jalnessa, ictero (nomine scietific)

Żółtaczka [=chory na ~/ę][]

esser malade pro ictero; icterico

Żółtaczkowy (rzecz) [med.][]

icteric

Żółtko (jaja)[]

vitello

Żółty[]

jalne

Żółw [zoo][]

tortuca

Żółw [=pancerz żółwi][]

scalia de tortuca

Żrący [=p. żreć][]

devorante

Żrący [=wypalający][]

caustic

Żrący [=charakter][]

causticitate

Żrący [=gryzący/ ostry][]

acute

Żrący [=chem.][]

caustisanate

Żubr [zoo][]

bison

Żuchwa [=u ludzi] (rzecz) [med.][]

maxilla

Żuchwa [-u zwierząt] (rzecz) [zoo][]

mandibula

Żuć[]

masticar

Żuć [=zwierzęta][]

ruminar

Żuk [ent][]

coleoptero, doryphora, geotrupe

Żuławy [ziemia poniżej poziomu morza / polder][]

Zulavia* / polder / la terra sub le nivello del mare

Żupa = warzelnia soli[]

salina

Żur = żurek (kulin)[]

acidose suppa de farina

Żuraw [orn][]

grue

Żuraw [techn][]

grue;

Żurawina (bot)[]

oxycocco

Żurnal[]

jornal de moda

Żużel[]

scoria

Żwacz (przeżuwacza)[]

pancia (de ruminero)

Żwawy[]

brusc

Żwir[]

gravilla, gravella

Żwirować[]

gravellisar

Żwirowisko[]

mina de gravella

Życie[]

vita

Życie [=wiejskie][]

vita campestre

Życie [=siedzące] (sposób siedzenia)[]

vita sidentari

Życie [=pieskie][]

vita de can

Życie [=kwestia ~/a][]

question de vita

Życie [=radość ~/a][]

gaudio de vita

Życie [=schyłek ~/a][]

fin de vita

Życie [=powołać do ~/a][]

genitar (a vita)

Życie [=odebrać komuś ~/e][]

occider vita

Życie [=odebrać sobie ~/e][]

occider se vita

Życie [=zdolny do ~/a][]

apte pro vivar

Życie [= w dobrobycie/ obfitości][]

vita in abundantia

Życiorys[]

autobiographia, curriculum vitæ

Życiowy[]

vital, vivace

Życzący tryb [gram][]

modo optative

Życzliwy[]

bene-vole, volente bene-volente

Życzliwie[]

con favor

Życzliwość[]

bonvolentia

Życzenie[]

desiro, desiderio

Życzyć[]

dezirar

Żyć[]

viver

Żyć [=reanimować][]

vivificar, animar

Żyć [=w dobrobycie/ obfitości][]

viver in abundantia

Żyć [=w poniżeniu][]

viver in le adjection

Żyć [=jak pies z kotem][]

viver como can e catto

Żyć [=w dobrobycie][]

viver in abundantia

Żyć [=w zgodzie z][]

viver in accordo con

Żyd[]

judeo

Żydowski[]

judee, judaic

Żyjący[]

vivente

Żyjątko[]

microbio

Żylak [med.][]

varice,

Żylakowaty[]

varicose

Żyletka[]

lamina de rasorio

Żyła (różne znacz.)[]

vena, venna

Żyła [=krwionośna][]

vena sanguine

Żyła [=główna; arteria][]

arteria

Żyła [=zapalenie żył (med.)][]

phlebitis

Żyłka[]

venetta

Żyłka [=smykałka do...][]

capabilitate pro / a

Żyłkowaty[]

venose

Żyrafa [zoo][]

girafa

Żyrandol (pająk)[]

lustro

Żyrant[]

indorsator

Żyro[]

indorsemento

Żyrobusola/ żyrokompas[]

gyrobusola

Żyrować[]

indorsar,avalisar

Żyto[]

secale

Żywa istota[]

ente

Żywica[]

resina

Żywica [=produkować ~/ę][]

resinificar

Żywica [=zbierać ~/ę]][]

colliger le resina, extraher le resina

Żywiczny[]

resinose

Żywić[]

nutrir, alimentar

Żywieniowy[]

alimentari

Żywioł[]

spontanitate,impeto

Żywioł [=klęska ~/a][]

disastro, catastrophe

Żywność[]

nutrimento, nutrition, alimento

Żywopłot[]

haga, sepe

Żywo[]

vivemente, vividemente

Żyworodny[]

vivipare

Żywotny[]

vival, vivace, vigente, viabile

Żywotność[]

vivabilitate, viabilitate

Żywy[]

vive, vivide

Żywy [=pełen życia, żywotny][]

vivace, vegete

Żywo[]

vivemente

Żyzny[]

fertile, fecunde, ubere

Żyzność[]

fertillitate
Advertisement