Interlingua Wiki
Advertisement

zaad ZN

1 (zaadje) grana
2 (COLL) grana, semine
oliehoudende --en = granas oleoginose
in het -- schieten, -- vormen = granar
die planten geven veel -- = iste plantas produce multe semine
op zwart -- zitten = esser sin moneta
3 (sperma) semine, sperma
zijn -- storten = discargar su semine, ejacular
Abrahams -- = le posteritate/descendentia de Abraham
het -- van de tweedracht = le semine del discordo/discordia


zaadader ZN

1 vena spermatic


zaadaderbreuk ZN

1 spermatocele


zaadbal ZN

1 teste, testiculo, colion


zaadbank ZN

1 (opslagplaats van donorzaad) banca de sperma


zaadbed ZN

1 seminario


zaadbedeksel ZN

1 Zie: zaadhulsel


zaadbergplaats ZN

1 granario


zaadblaasje ZN

1 vesicula seminal


zaadbol ZN

1 capsula


zaadbolletje ZN

1 (PLANTK) globulo seminal


zaadbolster ZN

1 (PLANTK) pericarpio


zaadbuis ZN

1 canal/(con)ducto/tubo deferente/seminal


zaadcel ZN

1 (PLANTK) cellula seminal
2 (van mens) spermatozoide
3 (van dier) spermatozoon


zaaddodend ZN

1 spermicida
--e pasta = gelea spermicida


zaaddonor ZN

1 donator/dator de sperma


zaaddoos ZN

1 Zie: zaadbolster


zaaddraad ZN

1 flagello


zaaddragend BN

1 seminifere


zaaddrager ZN

1 (plant om zaad van te winnen) planta de semine
2 (deel van een vruchtbeginsel) placenta


zaadetend BN

1 granivore
--e vogel = ave granivore, granivoro


zaadeter ZN

1 granivoro


zaadhandel ZN

1 commercio del granas/semines


zaadhandelaar ZN

1 commerciante/mercante de granas/semines


zaadhoudend BN

1 seminifere


zaadhuid ZN

1 tegumento del grana, gluma


zaadhuisje ZN

1 Zie: zaadhulsel


zaadhuls ZN

1 (PLANTK) folliculo


zaadhulsel ZN

1 tegumento/inveloppe seminal


zaadkanaal ZN

1 (FYSIOL) canal/ducto/conducto ejaculatori


zaadkapsel ZN

1 capsula seminal


zaadkern ZN

1 nucleo


zaadkiem ZN

1 plantula, germine


zaadklier ZN

1 glandula seminifere/seminal


zaadknop ZN

1 button seminal, ovulo


zaadknopkern ZN

1 nucello


zaadkoek ZN

1 (lijnkoek) torta de lino
2 (PLANTK) placenta


zaadkoper ZN

1 Zie: zaadhandelaar


zaadkorrel ZN

1 grana, semime


zaadkwekerij ZN

1 cultura de semines


zaadleider ZN

1 Zie: zaadbuis


zaadlijst ZN

1 (PLANTK) placenta


zaadlob ZN

1 lobo seminal, cotyledon, folio seminal


zaadloop ZN

1 spermatorrhea


zaadloos BN

1 asperme


zaadloosheid ZN

1 aspermia


zaadlozing ZN

1 discarga seminal, ejaculation
voortijdige -- = ejaculation precoce


zaadmonster ZN

1 monstra de grana/semine


zaadolie ZN

1 oleo de granas


zaadoogst ZN

1 recolta del granas


zaadplant ZN

1 phanerogama, spermatophyto


zaadpluimpje ZN

1 plumula


zaadrok ZN

1 arillo
van een -- voorzien = arillate


zaadschietend BN

1 (FYSIOL) ejaculatori


zaadschieting ZN

1 Zie: zaadlozing


zaadslagader ZN

1 arteria spermatic


zaadstorting ZN

1 Zie: zaadlozing


zaadstreng ZN

1 cordon/funiculo spermatic


zaadstrooier ZN

1 machina a/de seminar


zaadteelt ZN

1 cultura de semines


zaadteeltbedrijf ZN

1 interprisa de cultura de semines


zaaduitstorting ZN

1 Zie: zaadlozing


zaadvat ZN

1 vasculo spermatic/seminal


zaadveredeling ZN

1 (a)melioration de semines


zaadvlies ZN

1 folliculo, pericarpio


zaadvloed ZN

1 spermatorrhea


zaadvloeistof ZN

1 liquido seminal/spermatic, sperma


zaadvocht ZN

1 Zie: zaadvloeistof


zaadvorming ZN

1 formation de semines


zaadwinkel ZN

1 magazin de semines


zaadwinning ZN

1 cultura de semines


zaadzolder ZN

1 granario


zaag ZN

1 serra
blad van een -- = folio/lamina de un serra
haal met een -- = colpo de serra
pneumatische -- = serra pneumatic
zingende -- = serra musical


zaagbank ZN

1 (bank voor het door te zagen hout) banco pro serrar/de serrator
2 (bank met een mechanische zaag) serra mechanic


zaagbek ZN

1 (vogel) mergo


zaagbekken ZN MV

1 (DIERK) serrirostros


zaagbeugel ZN

1 arco de serra


zaagblad ZN

1 (blad van een zaag) lamina/folio de serra
2 (PLANTK) serratula (tinctori)


zaagbok ZN

1 cavalletto pro serrar/de serrator


zaagdak ZN

1 tecto in dentes de serra


zaaggeleider ZN

1 guida pro serrar


zaaghecht ZN

1 manico de serra


zaagheft ZN

1 Zie: zaaghecht


zaaglijn ZN

1 tracto de serra


zaagmachine ZN

1 serra mechanic, machina a/de serrar


zaagmeel ZN

1 farina de ligno, pulvere de ligno/de serra/de serration


zaagmeelachtig BN

1 resimilante a farina/pulvere de ligno


zaagmolen ZN

1 serra mechanic
2 serreria ad aqua


zaagmolenaar ZN

1 proprietario de un serra mechanic


zaagmul ZN

1 Zie: zaagsel


zaagraam ZN

1 Zie: zaagbeugel


zaagrug ZN

1 dorso del serra


zaagschijf ZN

1 disco de un serra circular


zaagsel ZN

1 pulvere de ligno/de serra/de serration


zaagsnede ZN

1 (snede in hout, gleuf in een schroefkop) cannellatura
2 (messnede) lamina dentate


zaagtafel ZN

1 tabula pro serrar


zaagtand ZN

1 (punt van een zaagblad) dente de serra
2 (tandvormige insnijding) dentatura, indentation


zaagvijl ZN

1 lima pro affilar serras


zaagvis ZN

1 pisce serra


zaagvormig BN

1 in forma de serra, in dentes de serra, serrate, dentate


zaagwesp ZN

1 tenthredo


zaagzalm ZN

1 salmon serra, serrasalmon


zaai ZN

1 semination
machinale -- = semination machinal
ongeschikt voor vroege -- = improprie a/pro un semination precoce


zaaibaar BN

1 proprie a esser seminate, que on pote seminar


zaaibed ZN

1 seminario


zaaibreedte ZN

1 (breedte tussen zaairegels) spatiamento inter le lineas
2 (breedte die een zaaier of een zaaimachine bestrijkt) spatiamento de semination


zaaidiepte ZN

1 profunditate del semination


zaaien WW

1 (zaad strooien) seminar
het -- = semination
opnieuw -- = reseminar
(BIJBEL) gij zult --, maar niet maaien = tu seminara, ma tu non recoltara
2 (FIG) seminar, (aanstoken OOK) fomentar
tweedracht/onenigheid/verdeeldheid -- = seminar/fomentar le discordo/discordia
dood en verderf -- = seminar morte e destruction
schrik -- = seminar le terror
paniek -- = seminar (le) panico


zaaier ZN

1 seminator
de gelijkenis van de -- = le parabola del seminator


zaaigoed ZN

1 semines, granas pro seminar


zaaigraan ZN

1 tritico pro seminar


zaaiing ZN

1 semination


zaaikoren ZN

1 Zie: zaaigraan


zaailand ZN

1 campo a seminar/de semination


zaailing ZN

1 (gekweekte plant) juvene planta
2 (MED) metastase (-asis)
3 (hennep) cannabe/cannabis feminin


zaaimaand ZN

1 mense de semination


zaaimachine ZN

1 seminatorio


zaaisel ZN

1 semines, granas pro seminar


zaaitijd ZN

1 tempore/saison (F) de semination


zaaiveld ZN

1 Zie: zaailand


zaaizaad ZN

1 semines, granas pro seminar


zaak ZN

1 (ding) cosa, (voorwerp OOK) objecto
2 (aangelegenheid) affaire (F), cosa(s)
een lastige -- = un affaire difficile
algemene --en = affaires general
de gewone gang van --en = le curso/marcha {sj} normal del cosas/eventos
de gang van --en is als volgt = le procedimento es como seque
Ministerie van Buitenlandse Zaken = Ministerio de Affaires Estranier
dat is jouw -- niet = isto non te concerne/reguarda
dat is zijn -- = isto es su affaire/problema
dat is een heel andere -- = isto es un affaire/cosa toto altere
orde op --en stellen = mitter/poner ordine in su affaires
3 (transactie) affaire (F), negotio, transaction
voordelige -- = affaire/transaction profitabile
--en met iemand doen = esser in relation de affaires con un persona
--en zijn --en = le negotios son le negotios
de -- is beklonken = le cosa es decidite
--en doen = mercar, commerciar, facer negotios
zich uit de --en terugtrekken = retirar se del negotios
4 (bedrijf) interprisa, casa de commercio, negotio, magazin
goedlopende -- = magazin prospere
een -- openen = aperir un magazin
een -- drijven = diriger un casa de commercio
de -- sluit om vijf uur = le magazin claude a cinque horas
5 (wat geschied is) cosa, caso
handelen naar bevind van --en = ager secundo le circumstantias/secundo le casos
6 (onderwerp) question, subjecto
van de -- afdwalen = digreder del subjecto
in --e = in materia de, concernente
ter --e = ad rem (L)
ter --e dienende feiten = factos pertinente
dat doet niet ter --e = isto non cambiara nihil, isto es sin importantia
de -- is dat = le caso es que
7 (gerechtszaak) causa, caso, processo
rechter in eigen -- zijn = esser judice in su proprie causa, esser su proprie judice
iemands -- verdedigen = plaitar/plaidar le causa de un persona
gemene -- maken met = facer causa commun con
advokaat van kwade --en = advocato del diabolo


zaakbeschadiging ZN

1 Zie: zaakschade


zaakbezorger ZN

1 agente de negotios/affaires (F)


zaakgeheugen ZN

1 memoria del cosas real/del factos


zaakgelastigde ZN

1 agente, inviato special del governamento, mandatario, plenipotentiario, (DIPL) chargé d'affaires (F)


zaakkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del materia/del cosas/del factos, competentia


zaakkundig BN

1 experte, specialista


zaakkundige ZN

1 experto, specialista, cognoscitor


zaaknaam ZN

1 nomine de cosas


zaakregister ZN

1 indice/index del materias/del subjectos


zaakschade ZN

1 damno(s) material


zaakvoerder ZN

1 gerente


zaakvoering ZN

1 gerentia


zaakvorming ZN

1 (JUR) specification


zaakwaarnemer ZN

1 gerente, gestor administrative, intendente


zaakwaarneming ZN

1 gerentia, gestion, intendentia


zaal ZN

1 sala, local, hall (E)


zaalakoestiek ZN

1 acustica de sala


zaalchef ZN

1 chef (F) de sala


zaaldienst ZN

1 servicio de sala


zaalhandbal ZN

1 handball (E) indoor (E)/in sala


zaalhockey ZN

1 hockey indoor (E)/in sala


zaalhoek ZN

1 angulo de sala


zaalhouder ZN

1 Zie: zaalverhuurder


zaalhuur ZN

1 (precio de) location de un sala


zaalmuur ZN

1 muro de sala


zaalpersoneel ZN

1 personal de sala


zaalsport ZN

1 sport (E) indoor (E)/in sala


zaaltennis ZN

1 tennis (E) indoor (E)/in sala


zaaltraining ZN

1 training (E) indoor (E)/in sala


zaalverhuurder ZN

1 locator de salas


zaalvoetbal ZN

1 football (E) indoor (E)/in sala


zaalwacht ZN

1 guardianos de sala


zaalwachter ZN

1 guardiano/custode del sala, guardasala


zaalwand ZN

1 pariete de sala


zaathout ZN

1 (SCHEEP) carlinga


zabben BN

1 Zie: zabberen


zabberaar ZN

1 (kwijler) persona qui bava
2 (zuiger) persona qui suge


zabberen WW

1 (kwijlen) bavar
2 (zuigen) suger


Zacharias ZN EIGN

1 Zacharia


zacht BN

1 (niet hard) molle, dulce, tenere, blande, (slap) flaccide
--e zeep = sapon molle
-- kaas = caseo molle
-- ei = ovo (cocite) molle
-- gesteente = rocca tenere
-- hout = ligno tenere
-- metaal = metallo dulce/malleabile
-- als boter = tenere como le butyro
-- als was = malleabile como le cera
-- worden = mollir
-- maken = amollir, mollificar
2 (niet hard, mbt tot voedsel) tenere
-- brood = pan tenere
-- vlees = carne tenere
3 (niet ruw) dulce, blande, (glad) lisie
--e huid = pelle dulce
--e borstel = brossa dulce
-- voor het gevoel = dulce/blande al tacto
-- maken = ablandar
4 (mbt het weer) dulce, clemente
-- klimaat = climate dulce/clemente/temperate
5 (mbt handelingen) dulce, (rustig) calme, (teder) tenere
--e dood = morte dulce
iemand -- behandelen = tractar un persona con dulcor
6 (zachtaardig) dulce, tenere, suave
-- karakter = character dulce/tenere/suave
7 (niet grof) dulce, suave
met --e woorden = con parolas dulce, dulcemente
op -- verwijtende toon = in tono de suave/dulce reproche {sj}
8 (niet luid) dulce, basse
-- geluid = ruito dulce
-- stem = voce basse/suave
--er gaan spreken = bassar le voce
de radio --er zetten = bassar le radio, reducer le volumine del radio
9 (mbt lichtindrukken) dulce
--e kleuren = colores dulce/tenere/suave/delicate
10 (voordelig) modeste, basse
voor een -- prijsje = a basse precio
11 (niet snel) dulce, lente
-- lopen = ir/ambular lentemente
--er gaan rijden = moderar le velocitate
12
op zijn --st gezegd/uitgedrukt/genomen = pro non dicer plus


zachtaardig BN

1 Zie: zachtmoedig


zachtaardigheid ZN

1 Zie: zachtmoedigheid


zachtboard ZN

1 pannello tenere


zachtheid ZN

1 (weekheid) mollessa, dulcor, flacciditate
de -- van een babyhuid = le dulcor de un pelle de bebe/baby (E)
2 (lieflijkheid, vriendelijkheid) dulcor, suavitate, teneressa, benignitate, (mbt klimaat/weer) clementia
de dieren met -- behandelen = tractar le animales con dulcor


zachthout ZN

1 ligno tenere


zachtjes BW

1 dulcemente
-- doen = facer dulcemente
2 in voce basse, sin facer ruito
-- spreken = parlar in voce basse


zachtjesaan BW

1 paulatim, gradualmente, pauco a pauco, poco a poco


zachtmaking ZN

1 (weekmaking) emollimento


zachtmoedig BN

1 dulce, mansuete, benigne, pacibile


zachtmoedigheid ZN

1 dulcor, benignitate, mansuetude
evangelische -- = mansuetude evangelic


zachtsoldeer ZN

1 soldatura blande


zachtwerkend BN

1 benigne
-- middel = medicamento benigne


zachtzinnig BN

1 (zacht van aard) dulce, benevolente
iemand -- behandelen = tractar un persona con dulcor
2 (niet ruw) dulce, tenere, suave
allesbehalve -- optreden = non esser tenere
niet -- te werk gaan = non ager/operar con dulcor/con precaution, non esser multo delicate


zachtzinnigheid ZN

1 dulcor, benevolentia


zadel ZN

1 sella
cingula de -- = zadelriem
-- van een paard = sella de un cavallo
-- van een fiets = sella de un bicycletta
(MED) Turks -- = sella turc
uit het -- werpen/lichten = dismontar


zadelboog ZN

1 arcion


zadelboom ZN

1 Zie: zadelboog


zadeldak ZN

1 tecto in forma de sella


zadeldaktoren ZN

1 turre con tecto in forma de sella


zadeldek ZN

1 coperisella


zadelen WW

1 sellar
een paard -- = sellar un cavallo, mitter/poner le sella super un cavallo


zadelgewricht ZN

1 articulation/juncto/junctura de sella


zadelkleed ZN

1 copertura de sella


zadelknop ZN

1 pomo de sella


zadelkussentje ZN

1 cossinetto de sella


zadelleer ZN

1 corio pro sellas


zadelmaker ZN

1 sellero


zadelmakerij ZN

1 (werkplaats) selleria
2 (handeling) fabrication de sellas


zadelmakersambacht ZN

1 mestiero de sellero, selleria


zadelmakersbedrijf ZN

1 selleria


zadelmakersgaren ZN

1 filo de sellero


zadelmakersgereedschap ZN

1 utensiles de sellero


zadelmakersnaald ZN

1 agulia de sellero


zadelmakerswerk ZN

1 selleria


zadelmakerswinkel ZN

1 boteca de sellero, selleria


zadelpaard ZN

1 cavallo de sella


zadelpijn ZN

1 dolores causate per le sella


zadelpistool ZN

1 pistola de arcion


zadelpunt ZN

1 (WISK) puncto hyperbolic


zadelriem ZN

1 cingula de sella


zadelsteun ZN

1 supporto de sella


zadeltas ZN

1 sacco de sella


zadeltasje ZN

1 sacchetto de cyclista


zadeltoren ZN

1 Zie: zadeldaktoren


zadeltuig ZN

1 harnese


zadelvast BN

1 firme in le sella, firme super su arciones, ben sedite in le sella
(FIG) niet -- zijn = carer de bon principios


zadelveer ZN

1 resorto de sella


zadelvlak ZN

1 (WISK) paraboloide hyperbolic


zadelvorm ZN

1 forma de sella


zadelvormig BN

1 in forma de sella


zadelzak ZN

1 Zie: zadeltas


zadelzwam ZN

1 polyporo squamose


zagen WW

1 serrar
het -- = serration
hout -- = serrar ligno
een plank in tweeën -- = serrar un planca in duo
op de viool -- = toccar mal le violino
iemand die zaagt = serrator


zager ZN

1 serrator


zagerij ZN

1 (werkplaats) serreria
2 (het zagen) serration


zagersbok ZN

1 cavalletto de sellero


Zaïre ZN EIGN

1 Zaire
van/uit -- = zairese


Zaïrees BN

1 zairese, de Zaire


zak ZN

1 (verpakkingsmiddel) sacco, sacchetto, (wijnzak) utre
-- aardappels = sacco de patatas
-- zand = sacco de sablo/de arena
-- patat = sacchetto de patatas frite/de chips (E)
plastic -- = sacco/sacchetto de plastico
de -- van Sinterklaas = le sacco de Sancte Nicolaus
een -- (vol) geld = un saccata de moneta
in --ken doen = insaccar
2 (in kleding, etc.) tasca
geld op -- hebben = haber moneta in su tasca
in de -- steken = intascar
3 (bergplaats voor geld) bursa
4 (balzak) bursa, scroto
5
in -- en as zitten = esser desperate


zakachtig BN

1 sacchesc


zakaderbreuk ZN

1 varicocele


zakagenda ZN

1 agenda de tasca


zakalmanak ZN

1 almanac de tasca


zakapotheek ZN

1 pharmacia portative/de tasca


zakatlas ZN

1 atlas portative/de tasca


zakbatterij ZN

1 batteria de tasca


zakbijbel ZN

1 biblia de tasca


zakboek ZN

1 vademecum


zakboekje ZN

1 (aantekenboekje) carnet (F)
2 (MIL) libretto militar


zakborsteltje ZN

1 brossetta de tasca


zakbreuk ZN

1 hernia scrotal, scrotocele


zakcentje ZN

1 moneta de tasca


zakdoek ZN

1 pannello de naso


zakdoekenboom ZN

1 davidia involucrate


zake ZN

1 Zie: zaak


zakeditie ZN

1 Zie: zakuitgave


zakelijk BN

1 (mbt een zaak/zaken) que concerne le affaires (F)/le vita professional, professional
-- inzicht = intelligentia del affaires
-- succes = successo in affaires
een --e instelling hebben = haber un approche {sj} professional, haber un mentalitate commercial
(JUR) -- recht = derecto real
2 (niet persoonlijk) impersonal, objective
--e rekening = conto impersonal
-- blijven = restar/remaner objective
3 (bondig) concise, compacte, succincte, terse
--e stijl van schrijven = stilo concise/terse
4 (praktisch) practic, pragmatic, realista
--e opmerkingen = remarcas practic
--e oplossing = solution realista/practic


zakelijkheid ZN

1 senso practic, objectivitate, pragmatismo


zakenadres ZN

1 adresse commercial


zakenbelang ZN

1 interesse commercial


zakenbespreking ZN

1 discussion de affaires (F)/de negotios


zakenbezoek ZN

1 visita commercial


zakenbrief ZN

1 littera de affaires (F)/de negotios


zakencentrum ZN

1 parte central e commercial (de un urbe)


zakendiner ZN

1 dinar de affaires (F)/de negotios


zakendoeleinden ZN MV

1 scopos commercial


zakengeheim ZN

1 secreto professional/commercial


zakeninstinct ZN

1 senso/instincto commercial/del affaires (F)/del negotios


zakenkabinet ZN

1 cabinetto/governamento non supportate per un majoritate parlamentari


zakenkwestie ZN

1 question de affaires (F)/de negotios


zakenleven ZN

1 vita del affaires (F)/del negotios


zakenlieden ZN MV

1 gente de affaires (F)/de negotios


zakenlunch ZN

1 lunch (E) de affaires (F)/de negotios


zakenman ZN MV

1 homine de affaires (F)/de negotios


zakenmensen ZN MV

1 Zie: zakenlieden


zakenpand ZN

1 edificio commercial


zakenreis ZN

1 viage commercial/de affaires (F)/de negotios


zakenrelatie ZN

1 relation commercial/de affaires (F)/de negotios


zakenvriend ZN

1 relation de affaires (F)/de negotios


zakenwereld ZN

1 mundo commercial/del affaires (F)/del negotios


zakenwijk ZN

1 quartiero/centro commercial/de affaires (F)/de negotios


zaketui ZN

1 etui (F) de tasca


zakfilter ZN

1 filtro de tasca


zakflacon ZN

1 flacon (F)/flasco de tasca


zakformaat ZN

1 formato de tasca
een boekje in -- = un libro (in formato) de tasca


zakgeld ZN

1 moneta de tasca


zakhorloge ZN

1 horologio de tasca


zakjapanner ZN

1 minicalculator, calculator de tasca, parve calculator


zakje ZN

1 sacchetto, (puntzakje) cornetta
2 (ANAT) folliculo


zakjeszwam ZN

1 ascomyceto


zakkalender ZN

1 calendario de tasca


zakkammetje ZN

1 pectine de tasca


zakken WW

1 (naar beneden gaan) descender, cader
zich laten -- = lassar se descender
door het ijs -- = cader a transverso le glacie
naar de bodem -- = cader al fundo
de moed laten -- = perder corage
(FIG) iemand laten -- = abandonar/lassar cader un persona
het eten laten -- = digerer un pauco/un poco
2 (lager van niveau worden) bassar, descender
de barometer zakt = le barometro bassa/descende
het water zakt = le aqua bassa
het water in de rivier zakt = le riviera decresce/discresce
de prijs zakt = le precio bassa
de koers is gezakt = le curso ha bassate
de hoofdpijn is gezakt = le mal de testa/capite ha diminuite
3 (niet slagen) faller
voor een examen -- = esser refusate a un examine
4 (MUZ) bassar
5 (in elkaar zakken) laber, collaber
6 (in zakken doen) insaccar


zakkendrager ZN

1 portator (de saccos)


zakkenfabricage ZN

1 fabrication de saccos


zakkenfabriek ZN

1 fabrica de saccos


zakkenfabrikant ZN

1 fabricante de saccos


zakkengoed ZN

1 tela de jute (E)


zakkenlinnen ZN

1 Zie: zakkengoed


zakkenmakerij ZN

1 Zie: zakkenfabriek


zakkenrollen ZN

1 esser pickpocket (E), taliar/robar bursas


zakkenroller ZN

1 pickpocket (E)
pas op voor --s! = attention, pickpockets!


zakkenrollerij ZN

1 practica del pickpockets (E)


zakkenrollersmethoden ZN MV

1 methodos de pickpockets (E)


zakkenvuller ZN

1 profitator


zakkenwasser ZN

1 cretino, colion


zakkig ZN

1 (flodderig) sacchesc, troppo ample


zakkijker ZN

1 binoculo de tasca


zakknoopje ZN

1 button de tasca


zakkompas ZN

1 compasso/bussola portative/de tasca


zaklamp ZN

1 Zie: zaklantaarn


zaklantaarn ZN

1 lanterna/lampa de tasca, torcha {sj} electric


zaklinnen ZN

1 Zie: zakkenlinnen


zaklopen WW

1 currer in sacco
het -- = cursa in sacco


zaklopen ZN

1 cursos in sacco


zakmes ZN

1 cultello de tasca


zakpijp ZN

1 (PLANTK) ascidia


zakpistool ZN

1 pistola de tasca


zakradio ZN

1 transistor/radio de tasca


zakrekenmachientje ZN

1 Zie: zakjapanner


zakrevolver ZN

1 revolver de tasca


zakschaakspel ZN

1 chachiero de tasca


zakschaartje ZN

1 parve cisorios de tasca


zaksel ZN

1 (bezinksel) deposito


zakspiegeltje ZN

1 parve speculo de tasca


zakstatief ZN

1 tripede/tripode plicante


zakthermometer ZN

1 thermometro de tasca


zakuitgave ZN

1 edition portative/de tasca


zakuurwerk ZN

1 Zie: zakhorloge


zakvol ZN

1 tascata
2 saccata


zakvorm ZN

1 forma de sacco


zakvormig BN

1 in forma de sacco, sacciforme, (ANAT) saccular


zakwater ZN

1 aqua de infiltration


zakwoordenboek ZN

1 dictionario portative/de tasca


zalf ZN

1 (smeersel) unguento, uncto, linimento, pomada, (welriekend) balsamo
met -- insmeren/inwrijven = unguer, unctar
(FIG) daar is geen -- aan te strijken = il non ha remedio pro isto, (mbt persoon) ille es incorrigibile


zalfachtig BN

1 unctuose


zalfachtigheid ZN

1 unctuositate


zalfnoot ZN

1 (nuce de) myrobalano


zalfolie ZN

1 oleo sancte, chrisma


zalfpot ZN

1 potto/olla de unguento/pomada


zalig BN

1 (zeer aangenaam) deliciose, delectabile, exquisite
-- gevoel = sensation deliciose
--e koekjes = biscuites deliciose/exquisite
2 (zedelijk gelukkig) felice
-- nieuwjaar! = bon e felice anno!
3 (REL) beate, beatific
-- maken/verklaren/spreken = beatificar


zaligen WW

1 beatificar


zaliger BN

1 (overleden) defuncte, decedite
mijn moeder -- = mi matre de dulce e felice memoria
2
-- gedachtenis = de felice recordation


zaligheid ZN

1 (REL) beatitude, salute, felicitate
eeuwige -- = salute eterne/eternal
de -- verwerven = acceder al salute
de acht --en = le octo beatitudes
2 (staat van hoogste geluk/aangenaamheid) felicitate
3 (iets overheerlijks) cosa deliciose/exquisite, delicia
er stonden allerlei --en op de tafel = le tabula esseva coperte de tote sortas de cosas appetitive


zaligmakend BN

1 beatific


Zaligmaker ZN

1 Redemptor, Salvator


zaligmaking ZN

1 (verlossing) redemption, salvation, (het zalig maken) beatification


zaligpreking ZN

1 beatitude
de acht --en = le octo beatitudes, le Beatitudes


zaligverklaring ZN

1 beatification


zalm ZN

1 salmon
verse -- = salmon fresc
gerookte -- = salmon fumate
blikje -- = latta de salmon


zalmachtig BN

1 salmonide


zalmachtigen ZN MV

1 salmonidos


zalmboer ZN

1 Zie: zalmverkoper


zalmbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al salmon


zalmconserven ZN MV

1 conservas de salmon


zalmforel ZN

1 salmon tructa, tructa salmonate


zalmfuik ZN

1 nassa a/de/pro salmones


zalmkleur ZN

1 color (de) salmon


zalmkleurig BN

1 de color (de) salmon, salmon


zalmkweker ZN

1 salmonicultor


zalmkwekerij ZN

1 salmonicultura


zalmmousse ZN

1 mousse (F) de salmon


zalmroker ZN

1 fumator de salmones


zalmsalade ZN

1 salata de salmon


zalmsla(atje) ZN

1 Zie: zalmsalade


zalmstaart ZN

1 cauda de salmon


zalmsteur ZN

1 sturion salmonate


zalmteelt ZN

1 Zie: zalmkwekerij


zalmtrap ZN

1 scala a salmones


zalmvangst ZN

1 Zie: zalmvisserij


zalmverkoper ZN

1 venditor de salmones


zalmvisser ZN

1 piscator de salmon


zalmvisserij ZN

1 pisca de salmones


zalven ZN

1 (met zalf bestrijken) unguer, unctar
het -- = unction
2 (wijden) unguer, unctar
het -- = unction
tot koning -- = sacrar rege


zalvend BN

1 (FIG) unctuose
-- spreken = parlar unctuosemente


zalving ZN

1 unction, (mbt koning) sacro
-- bij de doop = unction de baptismo
de -- bij het vormsel, het oliesel = le unction del confirmation, le extreme unction


Zambia ZN EIGN

1 Zambia


Zambiaan ZN

1 zambiano


Zambiaans BN

1 zambian


zambo ZN

1 zambo


zamelen WW

1 reunir, colliger


zamen BW

1
te -- = insimul
dit alles te -- = tote isto reunite
te -- met = juncto con
te -- met andere personen te werk gaan = laborar/travaliar conjunctemente con altere personas


zand ZN

1 sablo, arena
fijn -- = sablo/arena fin
zilverhoudend -- = sablo/arena argentifere
goudhoudend -- = sablo/arena aurifere
kar -- = carrettata de sablo/de arena
in het -- levend = arenicole
op -- bouwen = construer super le sablo
met -- vullen/bedekken = arenar, sablar, insablar
het vullen/bedekken met -- = insablamento
de auto is in het -- vastgeraakt = le auto(mobile) ha insablate
in het -- schrijven = scriber in le sablo/arena
iemand -- in de ogen strooien = jectar pulvere in le oculos de un persona
in het -- bijten = morir
2 (terrein) terreno sablose/arenose/arenacee
3 (zandband) banco de sablo/de arena


zandaak ZN

1 gabarra (pro le transporto) de sablo/de arena


zandaal ZN

1 anguilla de arena


zandaardappel ZN

1 patata de terra/solo sablose/arenose/arenacee


zandachtig BN

1 sablose, arenose, arenacee
--e streken = regiones sablose


zandader ZN

1 vena de sablo/arena


zandafgraving ZN

1 (plaats) sabliera, arenario
2 (het afgraven van zand) extraction de sablo/arena


zandafzetting ZN

1 deposito de sablo/de arena


zandauto ZN

1 camion/truck (E) (pro le transporto) de sablo/de arena


zandbad ZN

1 banio de sablo/de arena, arenation
door --en behandelen = tractar per arenation


zandbak ZN

1 cassa de sablo/de arena


zandbank ZN

1 banco de arena/de sablo, insablamento, sicca, (in riviermonding) barra
op een -- zetten = insablar


zandbed ZN

1 fundation de sablo/de arena


zandberg ZN

1 monticulo sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandbij ZN

1 andrena


zandblad ZN

1 (van tabak) folio interior


zandblauwtje ZN

1 (PLANTK) jasione maritime/montan


zandbodem ZN

1 solo/terreno sablose/arenose/arenacee


zandboer ZN

1 venditor de sablo/de arena


zanddeeltje ZN

1 Zie: zandkorrel


zanddepot ZN

1 deposito de sablo/arena


zanddijk ZN

1 dica de sablo/arena


zanddoddegras ZN

1 phleo arenari


zandduin ZN

1 duna sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zanden BN

1 (met zand bestrooien) sablar
een weg -- = sablar un cammino
2 (met zand mengen) miscer con sablo/arena


zanderig BN

1 Zie: zandachtig


zanderij ZN

1 Zie: zandgroeve


zandfilter ZN

1 filtro de sablo/de arena


zandgat ZN

1 Zie: zandgroeve


zandgebied ZN

1 region sablose/arenose/arenacee


zandgoed ZN

1 (van tabaksplant) folios basse


zandgraafmachine ZN

1 excavator de sablo/de arena


zandgraver ZN

1 arenero


zandgraverij ZN

1 Zie: zandgroeve


zandgroeve ZN

1 sabliera, arenario


zandgrond ZN

1 solo/terreno sablose/arenose/arenacee


zandhaas ZN

1 lepore blanc/del dunas
2 (infanterist) soldato de infanteria


zandhandelaar ZN

1 commerciante de sablo/de arena, arenero


zandhaver ZN

1 elymo arenari


zandhelm ZN

1 (PLANTK) ammophilo


zandheuvel ZN

1 collina/monticulo de sablo/de arena, duna


zandhoop ZN

1 cumulo de sablo/de arena


zandhoos ZN

1 tromba (I) de sablo/de arena


zandhoudend BN

1 sablose, arenose, arenacee, arenifere
--e klei = argilla sablose


zandig BN

1 sablose, arenose, arenacee
--e bodem = solo sablose/arenose


zandigheid ZN

1 character sablose/arenose/arenacee


zandkar ZN

1 carro pro transportar sablo/arena


zandkasteel ZN

1 castello de sablo/de arena


zandkever ZN

1 Zie: zandloopkever


zandkist ZN

1 cassa a sablo/arena


zandkleur ZN

1 color de sablo/de arena


zandkleurig BN

1 de color de sablo/de arena


zandklokje ZN

1 campanula rotundifolie


zandkokerworm ZN

1 sabella


zandkool ZN

1 diplotaxis


zandkorrel ZN

1 grano de arena/de sablo


zandkruid ZN

1 Zie: zandmuur


zandkuil ZN

1 sabliera, arenario


zandkussen ZN

1 cossino de sablo/de arena


zandlaag ZN

1 strato de sablo/de arena


zandloopkever ZN

1 cicindela


zandloper ZN

1 horologio ad/de arena/a/de sablo, sabliero horari
een -- als tijdmeter gebruiken = utilisar un sabliero pro mesurar le tempore


zandman ZN

1 mercante de sablo/de arena, arenero


zandmergel ZN

1 marna sablose/arenari


zandminnend BN

1 ammophile


zandmol ZN

1 batthyergo maritime


zandmuur ZN

1 (PLANTK) arenaria


zandoever ZN

1 ripa sablose/arenose/arenacee


zandopspuiting ZN

1 loco ubi on ha elevate le nivello con sablo/arena


zandpad ZN

1 sentiero sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandpercentage ZN

1 percentage de sablo/arena


zandplaat ZN

1 Zie: zandbank


zandput ZN

1 Zie: zandgroeve


zandraket ZN

1 (PLANT) arabidopsis


zandregen ZN

1 pluvia de sablo/de arena


zandroofkever ZN

1 cicindela


zandrug ZN

1 cresta/crista sablose/arenose/arenacee


zandruiter ZN

1 cavallero dismontate


zandscheefkelk ZN

1 arabis arenose


zandschep ZN

1 Zie: zandschop


zandschilder ZN

1 pictor de sablo/de arena


zandschilderen WW

1 pinger in le sablo/arena


zandschop ZN

1 pala a sablo/a arena


zandschuit ZN

1 gabarra (pro le transporto) de sablo/de arena


zandslag ZN

1 Zie: zandweg


zandsteen ZN

1 rocca/petra arenacee, gres
kleihoudende -- = gres argillose/argillacee
-- uitgraven = extraher gres
met -- bouwen = construer con gres


zandsteenachtig BN

1 gresose


zandsteengroeve ZN

1 mina/petreria de rocca arenacee/de gres


zandsteenlaag ZN

1 strato de rocca arenacee/de gres


zandstenen BN

1 de rocca arenacee, de gres


zandsteppe ZN

1 steppa de sablo/de arena


zandstipwichelaar ZN

1 geomante


zandstipwichelarij ZN

1 geomantia


zandstorm ZN

1 tempesta/huracan de sablo/de arena


zandstraal ZN

1 jecto de sablo


zandstraalinstallatie ZN

1 installation pro sablar


zandstraalmachine ZN

1 Zie: zandstraler-2


zandstraaltoestel ZN

1 Zie: zandstraler-2


zandstralen WW

1 mundar/mundificar con sablator, sablar


zandstraler ZN

1 (iemand die zandstraalt) sablator
2 (toestel) sablator


zandstraling ZN

1 mundification con sablator


zandstrand ZN

1 plagia de sablo/de arena


zandstreek ZN

1 Zie: zandgebied


zandstrooier ZN

1 (toestel) ejector de sablo/de arena


zandtaart ZN

1 torta de sablo/de arena


zandtor ZN

1 Zie: zandloopkever


zandtransport ZN

1 Zie: zandvervoer


zandtrein ZN

1 traino pro le transporto de sablo/arena


zandverkoper ZN

1 venditor de sablo/de arena, arenero


zandverstuiving ZN

1 dunas mobile


zandvervoer ZN

1 transporto/transportation de sablo/de arena


zandviooltje ZN

1 viola arenari


zandvis ZN

1 Zie: zandaal


zandvlakte ZN

1 plana sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandvlo ZN

1 pulice de sablo/de arena


zandvorm ZN

1 modulo de sablo/de arena


zandvormig BN

1 areniforme


zandwagen ZN

1 Zie: zandkar


zandweg ZN

1 cammino sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandwesp ZN

1 ammophila, crabro striate


zandwinkeltje ZN

1
hij doet een -- = ille es morte


zandwoestijn ZN

1 deserto sablose/arenose/arenacee/de sablo/de arena


zandwolk ZN

1 nube de sablo/de arena movente


zandzak ZN

1 sacco a/pro/de sablo/arena


zandzee ZN

1 mar de sablo/de arena


zandzeef ZN

1 cribro pro sablo/arena


zandzegge ZN

1 carex/carice arenari


zandzuiger ZN

1 draga aspiratori de sablo/de arena, draga de suction


zandzwaluw ZN

1 Zie: oeverzwaluw


zang ZN

1 canto
bucolische -- = canto bucolic
verhalende -- = recitativo
naar -- gaan = ir al choro/choral
op -- zijn = cantar in un choro/choral
-- studeren = studiar (le) canto
2 (LIT) (deel van episch gedicht) canto
eerste -- van Dantes Inferno = prime canto del Inferno de Dante


zangbodem ZN

1 cassa resonante/de resonantia


zangboek ZN

1 libro de cantos, quaderno de canto


zangcursus ZN

1 curso de canto


zanger ZN

1 cantator, cantor
2 (GR GESCH) aedo
3 (dichter) poeta
4 (zangvogel) ave cantator/de canto


zangeres ZN

1 cantatora, (opera) cantatrice


zangerig BN

1 melodiose, canor, melic
--e taal = lingua melodiose
--e stem = voce melodiose
--e verzen = versos melodiose


zangerigheid ZN

1 character cantante, harmonia, melodia, melodiositate, canoritate


zangersconcours ZN

1 concurso de canto


zangersfeest ZN

1 Zie: zangfestival


zangfestival ZN

1 festival de canto, manifestation canor


zanggezelschap ZN

1 societate de canto, choral


zanggod ZN

1 deo del canto


zanghulde ZN

1 homage canor


zangklas ZN

1 classe de canto


zangkoor ZN

1 choro, choral
gemengd -- = choro mixte
in -- = in choro


zangkunst ZN

1 arte vocal, (arte del) canto


zangkunstenaar ZN

1 Zie: zanger


zangleraar ZN

1 maestro/professor de canto


zangles ZN

1 (les in het zingen) lectiones/curso de canto
-- krijgen = apprender a cantar
-- geven = inseniar a cantar
2 (keer, gelegenheid) lection de canto


zanglijster ZN

1 turdo


zangmaat ZN

1 cadentia


zangmeester ZN

1 maestro de canto


zangmethode ZN

1 methodo de canto


zangmuziek ZN

1 musica vocal/choral, choro


zangnimf ZN

1 musa


zangnoot ZN

1 nota de canto/de musica


zangnummer ZN

1 pecia vocal, numero de canto


zangoefening ZN

1 exercitio vocal/de canto


zangonderricht ZN

1 Zie: zangonderwijs


zangonderwijs ZN

1 inseniamento del canto, lectiones/curso de canto


zangpartij ZN

1 parte vocal, (mbt een koor) parte choral


zangpedagoog ZN

1 professor de canto


zangschool ZN

1 schola de canto


zangsleutel ZN

1 clave de canto


zangspel ZN

1 drama lyric


zangstem ZN

1 (stem geschikt tot zingen) voce musical
een goede -- hebben = haber un belle voce musical
2 (zangpartij) parte de canto


zangstijl ZN

1 stilo vocal/del canto


zangstuk ZN

1 pecia (de musica) vocal, cantata


zangtechniek ZN

1 technica vocal/del canto


zangthema ZN

1 secunde thema (in le forma de sonata)


zanguitvoering ZN

1 concerto vocal


zangvereniging ZN

1 societate choral, choral, societate musical de choristas


zangvogel ZN

1 ave cantator/canor, ave de canto


zangwedstrijd ZN

1 concurso canor/de canto


zangwijs, zangwijze ZN

1 maniera/modo de cantar
2 melodia


zangzaad ZN

1 granas miscite pro aves


zanik ZN

1 persona enoiose


zaniken WW

1 lamentar, gemer


zaniker ZN

1 lamentator (eterne)


zanikpot ZN

1 Zie: zaniker


zannichellia ZN

1 zannichellia


zapateado ZN

1 zapateado (S)


zappen ZN

1 (TV) zappar


zapper ZN

1 (TV) zappator


Zarathustra ZN EIGN

1 Zarathustra


zarzuela ZN

1 zarzuela (S)


z-as ZN

1 (WISK) axe del z


zat BN

1 (dronken) ebrie, inebriate
2 (verzadigd) satiate, saturate
3 (moe, beu) fatigate, lasse
iets -- zijn = esser fatigate/disgustate de un cosa
oud en der dagen -- = vetule e fatigate/lasse del vita


zaterdag ZN

1 sabbato


zaterdagavond ZN

1 vespere/vespera del sabbato


zaterdageditie ZN

1 edition del sabbato


zaterdagmiddag ZN

1 postmeridie del sabbato


zaterdags BW

1 le sabbato(s)
hij komt altijd -- = ille veni sempre/semper le sabbato(s), ille veni tote le sabbatos


zaterdags BN

1 del sabbato
--e markt = mercato del sabbato


zatheid ZN

1 (verzadiging) satietate
2 (dronkenschap) ebrietate


zatladder ZN

1 Zie: zatlap


zatlap ZN

1 bibulo, bibon


zavel ZN

1 sablo argillose


zavelgrond ZN

1 Zie: zavel


ze PERS VNW

1 (ENK) illa
2 (MV) (ONDERW) (na VZ) illes, illas, illos
3 (MV) (LIJD VW) les, las, los


zeboe ZN

1 zebu


zebra ZN

1 zebra


zebracode ZN

1 (streepjescode) codice a barras


zebrapad ZN

1 passage zebrate, passage a/pro pedones


zede ZN

1 more, costume, usage, uso
aartsvaderlijke --n = mores patriarchal
losse --n = mores laxe
strenge --n = mores auster
strengheid van de --n = austeritate del mores
verdorven --n = mores perverse/depravate/dissolute
verdorvenheid/verwording van de --n = perversitate del mores
de --n bederven = corrumper/depravar le mores
de --n raken in verval = le mores se deprava/se corrumpe
in strijd met de goede --n = contrari al bon mores/al decentia
aanslag op de goede --n = attentato al moral
--n en gewoonten = usos e costumes, costumes e traditiones
vrouw van lichte --n = femina de mores legier/de mal vita
rein van --n = haber un moralitate irreprochabile {sj}


zedeles ZN

1 moral, moralitate
--sen geven = moralisar
het geven van --sen = moralisation


zedelijk BN

1 (moreel) moral, ethic, (deugdzaam) moral, virtuose
-- oordeel = judicio ethic
-- bewustzijn = conscientia moral
-- verval = decadentia del mores
-- recht = derecto moral
--e beginselen = moral
--e beschouwingen houden = moralisar
het houden van -- beschouwingen = moralisation
-- verheffen/verbeteren = moralisar
het -- verheffen/verbeteren = moralisation
--e bespiegeling = moralisation
een -- leven leiden = menar un vita virtuose
zich -- tot iets verplicht voelen = sentir se moralmente obligate de facer un cosa


zedelijkheid ZN

1 moralitate
de -- van iets beoordelen = examinar le moralitate de un cosa
in strijd met de -- = contrari al mores


zedelijkheidsbewustzijn ZN

1 conscientia moral


zedelijkheidsgevoel ZN

1 sentimento moral


zedelijkheidskwestie ZN

1 question de moralitate


zedelijksapostel ZN

1 apostolo del moralitate


zedelijksopvatting ZN

1 conception del moralitate


zedeloos BN

1 immoral, impudic, libertin, licentiose, dissolute, obscen, depravate
--e plaatjes = imagines immoral
--e boeken = libros immoral/obscen
-- gedrag = conducta/comportamento licentiose
-- leven = vita dissolute


zedeloosheid ZN

1 immoralitate, licentia, licentiositate, libertinage


zedenbederf ZN

1 perversion/decadentia/corruption moral/del mores/del costumes, dissolution/depravation/gangrena del mores


zedenbedervend BN

1 que perverte/corrumpe le mores, immoral
-- geschrijf = scripto que corrumpe le mores


zedenbederver ZN

1 pervertitor/corruptor del mores


zedendelict ZN

1 attentato al mores/al pudor, crimine/offensa contra le mores, acto immoral


zedenkunde ZN

1 moral, ethica


zedenkundig BN

1 moral, ethic


zedenkwetsend BN

1 contrari al bon mores, que offende/ultragia le bon mores, contra le moral, immoral, obscen


zedenleer ZN

1 Zie: zedenkunde


zedenleraar ZN

1 Zie: zedenmeester


zedenles ZN

1 lection de moral


zedenmeester ZN

1 moralista, ethico


zedenmisdrijf ZN

1 Zie: zedendelict


zedenpolitie ZN

1 policia de mores


zedenprediker ZN

1 moralisator, moralista


zedenpreek ZN

1 sermon moralisator, homilia
een -- houden = facer un sermon


zedenroman ZN

1 roman(ce) de mores


zedenschandaal ZN

1 scandalo de mores


zedenschildering ZN

1 description de mores


zedenspel ZN

1 comedia de mores


zedenspreuk ZN

1 motto, maxima, gnome, apophthegma


zedenverwildering ZN

1 Zie: zedenbederf


zedenwet ZN

1 lege moral/ethic


zedig BN

1 decente, pudic, caste
overdreven -- = pudibunde, prude (F)
-- de ogen neerslaan = bassar le oculos pudicamente
zich -- kleden = vestir se con decentia


zedigheid ZN

1 decentia, castitate, pudor


zediglijk BW

1 pudicamente


zee ZN

1 (ook FIG) mar
van de -- = marin
open/volle -- = alte mar, largo
kalme -- = mar calme/tranquille
onstuimige -- = mar agitate
ruwe/hoge -- = mar grosse
oplichtende -- = mar phosphorescente
te land en ter -- = per mar e per terra
vrije -- = mar libere
vrijheid van de -- = libertate del mares
herstellingskuur aan -- = cura marin
Adriatische Zee = Mar Adriatic, Adriatico
Caribische Zee = Mar Caribe
Kaspische Zee = Caspio, Mar Caspie
Ierse Zee = Mar de Irlanda
Chinese Zee = Mar de China {sj}
Egeïsche Zee = Mar Egee, Egeo
Gele Zee = Mar Jalne
Witte Zee = Mar Blanc
Zwarte Zee = Mar Nigre
Rode Zee = Mar Rubie
Dode Zee = Mar Morte
de heerschappij ter -- hebben = haber le dominio del mares
water naar de -- dragen = portar aqua al mar
(OUDH) macht op -- = thalassocratia
(OUDH) heerser van de -- = thalassocrate
2 (FIG) mar
een -- van licht = un mar de luce/lumine
een -- van tijd = un mar de tempore
een -- van mensen = un mar de gente


zeeaal ZN

1 Zie: zeepaling


zeeaap ZN

1 chimera monstrose


zeeadelaar ZN

1 Zie: zeearend


zeeagaat ZN

1 berylo


zeeajuin ZN

1 urginea maritime


Zeealpen (de --) ZN EIGN MV

1 le Alpes Maritime


zeealsem ZN

1 artemisia maritime


zeeamandel ZN

1 (zeeslak) philina


zeeananas ZN

1 ananas de mar


zeeanemoon ZN

1 anemone marin/del mar, actinia


zeeappel ZN

1 echino


zeearend ZN

1 aquila marin


zeearm ZN

1 bracio de mar, estuario


zeeartimisia ZN

1 Zie: zeealsem


zeeassuradeur ZN

1 assecurator maritime


zeeassurantie ZN

1 Zie: zeeverzekering


zeeatlas ZN

1 atlas nautic/maritime


zeebaak ZN

1 boia


zeebaars ZN

1 lupo de mar


zeebad ZN

1 banio de mar


zeebadplaats ZN

1 station balneari


zeebank ZN

1 banco de sablo/de arena


zeebanket ZN

1 fructos del mar


zeebarbeel ZN

1 barbo de mar


zeebedding ZN

1 fundo del mar


zeebeer ZN

1 urso marin/maritime


zeebekken ZN

1 bassino del mar


zeebenen ZN MV

1 pedes marin


zeeberil ZN

1 berylo


zeebestendig BN

1 resistente al aqua de mar


zeebeving ZN

1 seismo submarin, tremor de mar


zeebewoner ZN

1 habitante del mar


zeebies ZN

1 scirpo maritime


zeebiet ZN

1 beta maritime


zeebink ZN

1 lupo marin/de mar


zeeblauw ZN

1 blau marin


zeeblei ZN

1 Zie: zeebrasem


zeebloem ZN

1 flor del mar


zeebodem ZN

1 fundo del mar


zeeboezem ZN

1 golfo


zeebonk ZN

1 Zie: zeebink


zeeboot ZN

1 nave


zeeboring ZN

1 forage offshore (E)/in mar


zeeboulevard ZN

1 esplanada de mar


zeebrak ZN

1 aqua salmastre


zeebrasem ZN

1 brema de mar, pagello
2 pagro


zeebreker ZN

1 jectata, mole


zeebrief ZN

1 littera/passaporto de mar, certificato de registration


zeebries ZN

1 brisa (que veni) del mar


zeebuidel ZN

1 (PLANTK) cucumaria frondose


zeebuit ZN

1 captura


zeecadet ZN

1 cadetto naval/del marina


zeecadetkorps ZN

1 corpore del cadettos naval/del marina, cadettos del marina


zeecipres ZN

1 cypresso de mar


zeedadel ZN

1 dactylo/dattilo marin/de mar


zeedamp ZN

1 bruma/nebula/vapor de mar


zeedelta ZN

1 delta de mar


zeeden ZN

1 pino maritime, pinastro


zeedienst ZN

1 servicio maritime/de mar


zeediepte ZN

1 profunditate del mar


zeedier ZN

1 animal marin
--en = (OOK) fauna maritime


zeedijk ZN

1 dica de mar


zeedistel ZN

1 eryngio maritime


zeedoorn ZN

1 Zie: duindoorn


zeedorp ZN

1 village costari/maritime


zeedraak ZN

1 dragon marin, chimera
2 (MYTH) Pegaso


zeeduin ZN

1 duna maritime


zeeduivel ZN

1 diabolo marin/de mar


zeeduizendpoot ZN

1 scolopendra de mar


zeeëend ZN

1 melanitta
zwarte -- = melanitta nigre


zeeëenhoorn ZN

1 narval


zeeëgel ZN

1 ericio marin/de mar, echino
(echinoidea) --s = echinoides


zeeëngel ZN

1 angelo de mar


zeeëngte ZN

1 stricto de mar, passo, manica, canal


zeeëver ZN

1 porco marin


zeef ZN

1 cribro, colo, colatorio, tamis, tamisio, setasso
door een -- halen = passar per un cribro/un tamis, cerner
geheugen als een -- = memoria como un tamis
handel in --en = tamiseria
handelaar in --en = tamisero


zeefachtig BN

1 cribrose


zeefauna ZN

1 fauna marin/maritime


zeefbeen ZN

1 osso ethmoide/spongiose, ethmoidal


zeefbeencel ZN

1 cellula ethmoidal


zeefbeenholte ZN

1 cavitate ethmoidal


zeefbodem ZN

1 fundo de cribro/tamis


zeefdoek ZN

1 tela de tamis


zeefdruk ZN

1 serigraphia


zeefdrukpasta ZN

1 pasta pro serigraphia


zeeflora ZN

1 flora marin/maritime


zeefmachine ZN

1 cribro mechanic


zeefmaker ZN

1 Zie: zevenmaker


zeefmand ZN

1 paniero a tamisar


zeeforel ZN

1 tructa salmonate/de mar


zeefossiel ZN

1 fossile marin


zeefvorm ZN

1 forma de cribro


zeefvormig ZN

1 in forma de cribro, cribriforme, cribrose


zeefwesp ZN

1 crabro striate


zeegaand BN

1 adaptate al navigation de mar, marin


zeegang ZN

1 undas del mar


zeegans ZN

1 barnacle, bernacle


zeegat ZN

1 entrata al mar, canal
het -- uitgaan = entrar in le mar


zeegebied ZN

1 parages


zeegedrocht ZN

1 Zie: zeemonster


zeegerst ZN

1 hordeo maritime


zeegeschiedenis ZN

1 historia maritime


zeegevaar ZN

1 risco(s) marin/maritime/de mar


zeegevecht ZN

1 combatto/battalia naval/de mar


zeegewas ZN

1 planta marin/maritime


zeegewest ZN

1 provincia maritime


zeegezicht ZN

1 (uitzicht op zee) scena maritime, vista super le mar
2 (schilderij) marina


zeegier ZN

1 fregata


zeegod ZN

1 deo marin/del mar


zeegodin ZN

1 dea marin/del mar


zeegolf ZN

1 (golf op zee) unda (de mar)
2 (inham) golfo


zeegras ZN

1 zostera


zeegraskarpet ZN

1 carpetta de zostera


zeegrasmatras ZN

1 matras de zostera


zeegrastegel ZN

1 quadrello de zostera


zeegrens ZN

1 frontiera maritime


zeegroen BN

1 verde de mar, verdemar, glauc


zeegrondel ZN

1 gobio


zeegrondeling ZN

1 Zie: zeegrondel


zeehandel ZN

1 commercio maritime


zeehandelsvloot ZN

1 Zie: handelsvloot


zeehaven ZN

1 porto maritime/de mar


zeehavengebied ZN

1 area del porto maritime


zeehaventerrein ZN

1 terreno del porto maritime


zeehaver ZN

1 Zie: zandhaver


zeeheerschappij ZN

1 (OUDH) thalassocratia
Carthaagse -- = thalassocratia carthaginese
2 suprematia maritime/naval


zeeheld ZN

1 heroe del mar(es)


zeehond ZN

1 phoca


zeehondenbaby ZN

1 multo juvene phoca, phoca neonate


zeehondenbont ZN

1 (pelle de) phoca


zeehondenjacht ZN

1 chassa {sj} de phocas


zeehondenjager ZN

1 chassator {sj} de phocas


zeehoofd ZN

1 jectata, mole


zeehoorn ZN

1 concha marin


zeehoos ZN

1 tromba (I) de mar


zeehoren ZN

1 Zie: zeehoorn


zeehospitaal ZN

1 nave hospital/hospitalari


zeeijs ZN

1 glacie de mar


zeekaart ZN

1 mappa/carta nautic/marin/maritime


zeekaartenboek ZN

1 Zie: zeeatlas


zeekamille ZN

1 matricaria maritime


zeekanaal ZN

1 canal maritime


zeekant ZN

1 latere del mar


zeekantoor ZN

1 doana maritime


zeekantsmaartel ZN

1 Zie: zeekamille


zeekapitein ZN

1 capitano de nave


zeekasteel ZN

1 castello de mar, palatio flottante


zeekat ZN

1 catto de mar


zeekijker ZN

1 binoculo marin


zeeklaar BN

1 preste pro le mar, disposite de quitar le porto


zeeklei ZN

1 argilla marin


zeekleur ZN

1 color de mar


zeekleurig BN

1 de color de mar, glauc


zeeklimaat ZN

1 climate marin/maritime/oceanic


zeeklip ZN

1 Zie: klip


zeekoe ZN

1 sirenia, vacca marin


zeekoeachtigen ZN MV

1 sirenios


zeekoelte ZN

1 fresco de mar


zeekomkommer ZN

1 holothuria


zeekompas ZN

1 compasso/bussola nautic/de mar


zeekoning ZN

1 rege del mar


zeekool ZN

1 crambe maritime


zeekraal ZN

1 salicornia


zeekrab ZN

1 crabba marin/de mar


zeekreeft ZN

1 homaro vulgar


zeekrijg ZN

1 Zie: zeeoorlog


zeekruisdistel ZN

1 eryngio maritime


zeekust ZN

1 costa marin/de mar, (kuststreek) litoral


zeekwal ZN

1 medusa


zeel ZN

1 (draagriem) cingula


zeelaars ZN

1 botta de marinero


zeelamprei ZN

1 lampreda marin/de mar


Zeeland ZN EIGN

1 Zelanda


zeeland ZN

1 zona litoral


zeelavendel ZN

1 limonio vulgar


zeeleeuw ZN

1 leon marin/de mar, otaria


zeeleliën ZN MV

1 crinoides


zeeleven ZN

1 (het leven op zee/van de zeeman) vita de marinero
2 (wat leeft in zee) fauna maritime


zeelieden ZN MV

1 gente de mar, marineros


zeelis ZN

1 scirpo maritime


zeeloods ZN

1 pilota


zeelook ZN

1 Zie: zeeajuin


zeelt ZN

1 tinca


zeelthaak ZN

1 hamo pro tincas


zeelucht ZN

1 aere marin/del mar
de zilte -- = le aere salin del mar


zeelui ZN

1 Zie: zeelieden


zeeluipaard ZN

1 leopardo marin/de mar


zeem ZN

1 Zie: zeemleer


zeemaat ZN

1 marinero
2 mesura nautic


zeemacht ZN

1 (krijgsmacht ter zee) marina, flotta, fortia(s) maritime/naval
2 (zeemogendheid) potentia maritime/naval


zeemakelaar ZN

1 agente maritime/de naves


zeeman ZN

1 homine de mar, navigator, marinero, nauta


zeemanschap ZN

1 arte nautic/del navigation


zeemansgraf ZN

1 ultime demora del marinero


zeemanshuis ZN

1 casa/home (E)/focar pro marineros


zeemansknoop ZN

1 nodo marin/de marinero


zeemanskroeg ZN

1 taverna de marineros


zeemanskunst ZN

1 Zie: zeemanschap


zeemansleven ZN

1 vita de marinero


zeemansliedje ZN

1 canto/aere de marinero


zeemanstaal ZN

1 linguage nautic/de marinero


zeemansterm ZN

1 termino de marinero, parola nautic/maritime


zeemanswoord ZN

1 Zie: zeemansterm


zeemanswoordenboek ZN

1 dictionario maritime


zeemeermin ZN

1 sirena


zeemeeuw ZN

1 laro marin


zeemijl ZN

1 millia marin/nautic


zeemijn ZN

1 mina marin/submarin


zeemist ZN

1 nebula marin, bruma


zeemlap ZN

1 panno de camoce


zeemleer ZN

1 (pelle de) camoce


zeemleren BN

1 de (pelle de) camoce


zeemogendheid ZN

1 potentia maritime/naval


zeemonster ZN

1 monstro marin/de mar


zeemossel ZN

1 concha


zeemtouwen WW

1 camociar


zeen ZN

1 (harde pees) nervo, tendon, tendine


zeenaald ZN

1 agulia de mar


zeenat ZN

1 aqua de mar


zeenatie ZN

1 nation marin/maritime


zeenetel ZN

1 Zie: zeeanemoon


zeenevel ZN

1 Zie: zeemist


zeenimf ZN

1 nereide


zeeniveau ZN

1 nivello maritime/del mar


zeeoester ZN

1 ostrea de mar


zeeoever ZN

1 ripa del mar, costa


zeeofficier ZN

1 officiero naval/de marina


zeeolifant ZN

1 elephante marin/del mar


zeeoor ZN

1 aure marin/de mar


zeeoorlog ZN

1 guerra naval/maritime


zeeoppervlak ZN

1 superficie del mar


zeeotter ZN

1 lutra marin/de mar


zeeoverste ZN

1 commandante (naval)


zeep ZN

1 sapon
water en -- = aqua e sapon
harde -- = sapon dur
zachte/groene -- = sapon molle/verde
vloeibare -- = sapon liquide
stuk -- = pecia/tabletta/pan/barra de sapon
om -- gaan = ir/passar al altere mundo
om -- helpen = liquidar
het om -- helpen = liquidation


zeepaard ZN

1 (MYTH) cavallo de Neptuno
2 (walrus) morsa


zeepaarde ZN

1 terra saponose


zeepaardje ZN

1 cavallo marin, hippocampo


zeepachtig BN

1 saponacee, saponose
--e smaak = gusto saponose/de sapon


zeepaling ZN

1 anguilla de mar, congro


zeepappel ZN

1 pomo de sapon


zeepas ZN

1 Zie: zeebrief


zeepbakje ZN

1 portasapon, saponiera


zeepbel ZN

1 bulla de sapon
uiteenspatten als een -- = erumper/exploder como un bulla de sapon


zeepbereiding ZN

1 saponification


zeepblaadjes ZN MV

1 sapon in folios


zeepdoos ZN

1 Zie: zeepbakje


zeepeterselie ZN

1 Zie: zeevenkel


zeepfabricage ZN

1 fabrication de sapon(es)


zeepfabriek ZN

1 fabrica de sapon(es), saponeria


zeepfabrikant ZN

1 fabricante de sapon(es), saponero


zeephouder ZN

1 Zie: zeepbakje
2 (reservoir) reservoir (F)/container (E) de sapon liquide


zeepier ZN

1 arenicola marin


zeepijnboom ZN

1 pino maritime


zeepindustrie ZN

1 industria de sapon(es)


zeepkist ZN

1 cassa de sapon
2 (wagentje) cassa de sapon
3 (spreekgestoelte) cassa de sapon


zeepkruid ZN

1 saponaria


zeepkwast ZN

1 Zie: scheerkwast


zeeplaats ZN

1 (plaats aan zee) village/urbe maritime
2 (badplaats) station balneari


zeeplant ZN

1 planta marin/maritime/de mar


zeepmaker ZN

1 saponero


zeepok ZN

1 balano


zeepolder ZN

1 polder (N) de mar


zeepolis ZN

1 polissa de assecurantia maritime


zeepoplossing ZN

1 solution de sapon


zeepost ZN

1 posta maritime


zeepplant ZN

1 planta saponacee


zeeppleister ZN

1 emplastro saponose


zeeppoeder ZN

1 pulvere saponose, sapon/detersivo/detergente in pulvere


zeeppot ZN

1 potto a/de sapon


zeeprik ZN

1 Zie: zeelamprei


zeeprovincie ZN

1 provincia maritime


zeepschilfer ZN

1 lamella de sapon


zeepschuim ZN

1 scuma/spuma saponose/saponacee/de sapon


zeepsop ZN

1 aqua saponose/saponacee/de sapon


zeepspuit ZN

1 distributor de sapon liquide


zeepsteen ZN

1 petra ollar, saponite


zeepton ZN

1 barril a sapon


zeeputter ZN

1 (vogel) calcario nival


zeepvat ZN

1 Zie: zeepton


zeepvlok ZN

1 flocco/squama de sapon


zeepvorming ZN

1 saponification


zeepwater ZN

1 Zie: zeepsop


zeepzieden WW

1 saponificar
het -- = saponification


zeepzieder ZN

1 saponero


zeepziederij ZN

1 saponeria


zeepzwam ZN

1 tricholoma saponacee


zeer ZN

1 (pijn) mal, dolor
-- doen = doler
2 (pijnlijke plaats) vulnere


zeer BN

1 (pijnlijk) dolorose
een -- been = un gamba dolorose/que face mal
--e ogen = oculos irritate


zeer BW

1 multo, ben, extrememente
al te -- = troppo
-- oud = multo vetule, vetulissime
dank u -- = multe gratias
het is -- te betreuren = isto es multo regrettabile


zeeraad ZN

1 consilio de marina


zeeraaf ZN

1 (aalscholver) corvo marin, cormoran


zeeraket ZN

1 (PLANTK) cakile maritime


zeeramp ZN

1 disastro/catastrophe/sinistro maritime/marin/de mar


zeerasp ZN

1 (kwal) hydractinia echinate


zeerat ZN

1 chimera


zeerecht ZN

1 legislation/derecto maritime


zeereerwaard BN

1 reverende, reverendissime


zeereis ZN

1 viage maritime/de mar/per mar, (overtocht) transversata


zeergeleerd BN

1 multo erudite


zeerisico ZN

1 risco(s) maritime/de mar


zeerob ZN

1 phoca
2 (FIG) lupo de mar


zeerobbont ZN

1 (pelle de) phoca


zeeroof ZN

1 pirateria, filibusteria


zeeroofdier ZN

1 pinnipede


zeeroos ZN

1 Zie: zeeanemoon


zeerot ZN

1 ratto de mar
2 (FIG) lupo de mar


zeerots ZN

1 Zie: klip


zeeroute ZN

1 route (F) maritime/de mar


zeerover ZN

1 (piraat) pirata, corsario, bucanero, filibustero
Barbarijse --s = piratas/corsarios barbaresc
2 (schip) nave pirata, pirata


zeeroverij ZN

1 pirateria, filibusteria
-- plegen = piratar


zeeroversboek ZN

1 libro de piratas


zeeroverschip ZN

1 nave pirata, pirata


zeeroversfilm ZN

1 film (E) de piratas


zeeroversnest ZN

1 nido de piratas


zeeroversverhaal ZN

1 historia de piratas


zeeroversvlag ZN

1 bandiera de pirata


zeerst BW

1
ten --e = multo, considerabilemente, extrememente, summemente


zeerui ZN

1 Zie: zeewier


zeerund ZN

1 lamantino


zeerus ZN

1 junco maritime


zeeschade ZN

1 avaria
verzekering tegen -- = assecurantia maritime


zeeschede ZN

1 ascidia


zeescheepvaart ZN

1 navigation maritime


zeeschelp ZN

1 concha marin, conchyle


zeeschilder ZN

1 pictor de marinas


zeeschildpad ZN

1 tortuca marin/de mar


zeeschildzaad ZN

1 alysso maritime


zeeschip ZN

1 nave
groot -- = bastimento


zeeschorpioen ZN

1 scorpion de mar


zeeschuim ZN

1 (wit schuim) spuma/scuma de mar
2 (sepiabeen) osso de sepia


zeeschuimen WW

1 piratar


zeeschuimer ZN

1 Zie: zeerover


zeeschuimerij ZN

1 Zie: zeeroverij


zeesla ZN

1 lactuca de mar, ulva


zeeslag ZN

1 (gevecht op zee) battalia/combatto naval/de mar
driedaagse -- = battalia naval de tres dies/jornos


zeeslak ZN

1 lima/limace marin/de mar


zeeslang ZN

1 serpente marin/de mar


zeesleepboot ZN

1 remolcator de mar


zeesleper ZN

1 Zie: zeesleepboot


zeesluis ZN

1 esclusa de mar


zeesmaak ZN

1 gusto salmastre


zeesnip ZN

1 centrisco


zeesoldaat ZN

1 soldato del marina


zeespiegel ZN

1 nivello del mar
beneden de -- = sub le nivello del mar
twee meter boven de -- = duo metros super le nivello del mar


zeespiegeldaling ZN

1 bassa de nivello del mar


zeespin ZN

1 aranea de mar


zeespook ZN

1 monstro de mar


zeesprinkhaan ZN

1 saltator de mar, squilla


zeespurrie ZN

1 spergula de mar


zeestad ZN

1 urbe maritime


zeestekelbaars ZN

1 gasterosteo de mar, spinachia


zeester ZN

1 stella de mar, asteria


zeestern ZN

1 sterna de mar


zeestilte ZN

1 calma de mar


zeestoomboot ZN

1 vapor maritime


zeestorm ZN

1 tempesta marin/in mar


zeestraat ZN

1 stricto de mar, passo


zeestrand ZN

1 plagia litoral/de mar


zeestreek ZN

1 Zie: kustgebied
2 (streek op zee) parages


zeestrijd ZN

1 Zie: zeeslag-1


zeestrijdkrachten ZN MV

1 fortia(s) maritime/naval, marina de guerra


zeestroming ZN

1 currente maritime/marin/del mar


zeestroom ZN

1 Zie: zeestroming


zeestuk ZN

1 marina


zeetactiek ZN

1 tactica marin/naval


zeeteelt ZN

1 maricultura


zeeterm ZN

1 termino nautic/maritime/de marina


zeetijdingen ZN MV

1 novas/notitias maritime


zeetje ZN

1 (kleine zee) parve mar
2 (golf) grande unda
3 (zeegezicht) marina


zeetocht ZN

1 viage maritime/de mar/per mar, expedition maritime


zeeton ZN

1 boia


zeetong ZN

1 solea


zeetransport ZN

1 transporto/transportation maritime/per mar


Zeeuw ZN

1 zelandese


Zeeuws BN

1 zelandese


Zeeuws-Vlaanderen ZN

1 Flandra zelandese


zeevaarder ZN

1 navigator


zeevaardig BN

1 Zie: zeeklaar


zeevaardij ZN

1 navigation maritime


zeevaart ZN

1 (vaart op/over zee) navigation maritime
de -- betreffend = navigational
2 (kunst, uitoefening) arte del navigation


zeevaartkunde ZN

1 scientia/arte nautic, nautica, arte de navigar/de navigation


zeevaartkundig BN

1 nautic, navigational


zeevaartschool ZN

1 schola de navigation, instituto nautic


zeevarend BN

1 navigante, navigator, maritime
-- volk = populo navigante/navigator/de navigatores


zeevarende ZN

1 navigator, nauta, marinero


zeevenkel ZN

1 crithmo


zeeverbinding ZN

1 communication per mar


zeeverkenner ZN

1 scout (E) marin


zeeverlader ZN

1 fretator (maritime)


zeevers BN

1 frescamente piscate
--e paling = anguilla fresc


zeevervoer ZN

1 Zie: zeetransport


zeevervuiling ZN

1 pollution del mares


zeeverzekeraar ZN

1 assecurator maritime


zeeverzekering ZN

1 assecurantia maritime


zeeverzekeringsmaatschappij ZN

1 compania de assecurantias maritime


zeeverzekeringspolis ZN

1 polissa del assecurantia maritime


zeevesting ZN

1 fortalessa/placia (forte) maritime


zeevis ZN

1 pisce marin/de mar


zeevisserij ZN

1 pisca maritime/marin/de mar


zeevlak ZN

1 superficie/superfacie del mar


zeevlo ZN

1 pulice de mar


zeevloot ZN

1 flotta maritime


zeevlotgras ZN

1 puccinellia maritime


zeevogel ZN

1 ave marin/de mar


zeevolk ZN

1 gente de mar, marineros


zeevonk ZN

1 noctiluca miliar


zeevoogd ZN

1 admiral


zeevos ZN

1 vulpe de mar


zeevracht ZN

1 frete (maritime)


zeevrijbuiter ZN

1 Zie: zeerover


zeevruchten ZN MV

1 fructos del mar


zeewaaier ZN

1 flabello de mar


zeewaardig BN

1 navigabile
niet -- = innavigabile
-- zijn = esser in stato de navigabilitate


zeewaardigheid ZN

1 (stato de) navigabilitate
bewijs van -- = certificato de navigabilitate


zeewaarts BW

1 (de zee in) verso le mar/le largo
2 (aan de kant/in de richting van de zee) del latere del mar


zeewagen ZN

1 carro de Neptuno


zeewater ZN

1 aqua de mar


zeewateraquarium ZN

1 aquario maritime


zeewaterpeil ZN

1 nivello del aqua del mar


zeewaterschade ZN

1 damno(s) de aqua de mar, damno(s) causate per le aqua del mar


zeeweegbree ZN

1 plantagine maritime


zeeweg ZN

1 cammino/via/route (F) maritime/del mar
-- naar Azië = route maritime a Asia


zeewering ZN

1 systema de dicas de mar, dica de mar


zeewet ZN

1 lege maritime


zeewezen ZN

1 marina


zeewier ZN

1 alga marin/de mar, fuco


zeewijf ZN

1 sirena


zeewind ZN

1 vento marin/del mar/del largo


zeewolf ZN

1 lupo marin/de mar


zeewoord ZN

1 Zie: zeeterm


zeeworm ZN

1 teredo (naval)


zeezaken ZN MV

1 cosas de mar


zeezand ZN

1 arena/sablo del mar


zeezeilen WW

1 navigar a vela in mar, facer vela in mar


zeezender ZN

1 station emissori/transmissor offshore (E)


zeeziek BN

1 qui ha le mal de mar, naupathic
-- zijn = haber le mal de mar


zeezieke ZN

1 naupathe, naupathico


zeeziekte ZN

1 mal de mar, nausea marin, naupathia


zeezijde ZN

1 Zie: zeekant


zeezout ZN

1 sal marin


zeezuring ZN

1 rumex maritime


zeezwaluw ZN

1 hirundine de mar, sterna


zeezwijn ZN

1 porco marin


zefier ZN

1 zephyro


zeg! TW

1 dice!
--, zag je hem? = dice, tu le ha vidite?


zege ZN

1 victoria, triumpho
beslissende -- = victoria decisive
de -- behalen = ganiar/obtener le victoria, triumphar


zegeboog ZN

1 arco triumphal/de triumpho/de victoria


zegedag ZN

1 die triumphal/de triumpho/de victoria


zegedicht ZN

1 poema de triumpho/de victoria


zegefeest ZN

1 festa triumphal/de triumpho/de victoria


zegekar ZN

1 carro triumphal/de triumpho/de victoria


zegekrans ZN

1 corona triumphal/de triumpho/de victoria


zegekreet ZN

1 crito triumphal/de triumpho/de victoria


zegekroon ZN

1 Zie: zegekrans


zegel ZN

1 (zegelafdruk, stempel) sigillo
pauselijke -- = sigillo papal
onder het -- der geheimhouding = sub le sigillo del secreto, in grande secreto
(loodje) loden -- = plumbo
het -- van een brief verbreken = dissigillar un littera
zijn -- hechten aan iets = dar le approbation a un cosa
2 (gegomd stukje papier) timbro, (merkje, sticker) vignette (F)
spaart u --s? = collectiona vos timbros?


zegelaar ZN

1 sigillator


zegelaarde ZN

1 terra sigillate


zegelafdruk ZN

1 sigillo


zegelbelasting ZN

1 imposto/derecto de timbro/de sigillo


zegelbeschrijving ZN

1 sigillographia


zegelbewaarder ZN

1 guarda del sigillos, guardasigillos


zegelboom ZN

1 sigillaria


zegelen WW

1 (een zegel aanbrengen) (mbt gegomde zegel) timbrar, (mbt lakzegel) sigillar
2 (verzegelen) sigillar


zegelied ZN

1 canto/hymno triumphal/de triumpho/de victoria


zegeling ZN

1 sigillation, sigillamento, sigillatura
2 apposition de un timbro


zegelkantoor ZN

1 officio/bureau (F) del timbro


zegelkosten ZN MV

1 costos de timbro


zegelkunde ZN

1 sigillographia, sphragistica


zegelkundige ZN

1 sigillographo


zegellak ZN

1 cera a/de sigillar


zegellood ZN

1 plumbo


zegelmerk ZN

1 sigillo


zegelrecht ZN

1 Zie: zegelbelasting


zegelring ZN

1 anello sigillari/de sigillo/con sigillo/pro sigillar/a sigillar


zegelsnijder ZN

1 gravator de sigillos


zegelverkoop ZN

1 vendita de sigillos


zegelwas ZN

1 cera a/de/pro sigillos


zegelwet ZN

1 lege de sigillos


zegen ZN

1 benediction
apostolische -- = benediction apostolic
de pauselijke -- geven = dar/impartir le benediction papal
kinderen zijn een -- van God = le infantes es un benediction del celo
een -- uitspreken = pronunciar parolas de benediction
de -- vragen = demandar le benediction
de -- krijgen = reciper le benediction
veel heil en -- in het nieuwe jaar = multe felicitate e prosperitate in le nove anno
2 (groot visnet) rete multo grande


zegenbede ZN

1 benediction, precaria


zegenen WW

1 benedicer
het -- = benediction
het brood -- = benedicer le pan
een kerk -- = consecrar un ecclesia
God zegene je! = que Deo te benedice!
2
met aardse goederen gezegend zijn = esser providite de benes material


zegening ZN

1 benediction
-- van de wapens = benediction del armas
de --en dalen op de gelovigen neer = le benedictiones descende super le credentes
de --en van de moderne techniek = le benedictiones del technica moderne


zegenrijk BN

1 benefic, salutar, (voorspoedig) prospere
de --e gevolgen = le consequentias benefic


zegenwens ZN

1 voto, benediction


zegepalm ZN

1 palma del victoria


zegepoort ZN

1 Zie: zegeboog


zegepraal ZN

1 (overwinning) victoria, triumpho
2 (intocht) entrata triumphal


zegepralen WW

1 triumphar, obtener le triumpho


zegepralend BN

1 triumphal, triumphante, victoriose
--e kerk = ecclesia triumphante
met een --e blik = con un reguardo triumphal
--e intocht = entrata triumphante


zegepraler ZN

1 triumphator, vincitor


zegerijk BN

1 triumphante, victoriose


zegeteken ZN

1 tropheo (de victoria)


zegetocht ZN

1 triumpho, marcha {sj} triumphal/victoriose
de -- van de computer = le progression fulgurante del computator/computer (E)


zegevaan ZN

1 Zie: zegevlag


zegevieren WW

1 vincer, triumphar, (de overhand hebben) prevaler
de gerechtigheid zal -- = le justitia triumphara


zegevierend BN

1 victoriose, triumphante, triumphal, ovante
--e intocht = entrata triumphal
--e kerk = ecclesia triumphante
(OUDH) -- veldheer = triumphator


zegevlag ZN

1 bandiera del victoria


zegevuur ZN

1 foco de joia/gaudio


zegewagen ZN

1 carro triumphal


zegezang ZN

1 canto/hymno triumphal/de triumpho/de victoria


zegezuil ZN

1 columna/colonna triumphal/de triumpho


zegge ZN

1 carex, carice
behaarde -- = carex/carice tomentose
uitgerekte -- = carex/carice elongate


zegge TW

1 in litteras
F. 100,-, -- honderd gulden = 100 florinos, in litteras cento florinos


zeggen WW

1 dicer
dank -- = dicer gratias
goededag -- = dicer bon die/jorno
de waarheid -- = dicer le veritate
om de waarheid te -- = a dicer ver
de mis -- = dicer le missa
manier van -- = modo de dicer
om zo te -- = pro si dicer
van horen -- = de/per audir dicer
onder vier ogen -- = dicer inter quatro oculos
dat spreekt vanzelf = isto va sin dicer
onder ons gezegd = dicite inter nos
als ik het zo mag -- = si io pote exprimer me assi
je mag/kunt -- wat je wil = tu pote dicer lo que tu vole
dat wil -- = isto vole dicer, isto significa
dat wil niet -- dat = isto non vole dicer que
veel spreken, maar weinig -- = parlar multo, ma dicer pauco/poco
veel te -- hebben = haber un grande influentia
daar kun je donder op -- = isto es secur e certe
zeg het met bloemen = dice lo con flores
het zijne ervan -- = exprimer su aviso
de wet zegt = le lege dice/stipule
het voor het -- hebben = commandar
dat zegt niets = isto non proba/prova nihil
Macovei zegt in zijn nieuwste boek ... = Macovei dice in su ultime libro ...
weer -- = repeter
ronduit gezegd = francamente
wat ik -- wilde = a proposito


zeggen ZN

1 parolas, declarationes
volgens zijn -- = secundo lo que ille dice, secundo ille
als ik het voor het -- had = si le cosas dependerea de me
de meerderheid heeft het voor het -- = le majoritate decide


zeggenschap ZN

1 poter de decision, autoritate, controlo, commandamento
-- over iets hebben = haber le derecto de disponer (liberemente) de un cosa


zegging ZN

1 modo/maniera de exprimer se, diction, elocution


zeggingskracht ZN

1 eloquentia, poter/fortia de expression
over een grote -- beschikken = posseder un grande eloquentia, esser multo eloquente


zegje ZN

1
ieder wil zijn -- zeggen = cata uno vole exprimer su opinion/dar su commentario


zegsman ZN

1 communicator, informante, informator, (woordvoerder) portavoce
volgens onze -- = secundo nostre informante


zegswijze ZN

1 locution, expression, modo/maniera de dicer, diction


zeik ZN

1 pissa


zeiken WW

1 (pissen) pissar
2 (zeuren) parlar constantemente
3 (klagen) lamentar


zeiker ZN

1 pissator
2 homine enoiose


zeikerd ZN

1 homine enoiose


zeiknat BN

1 molliate usque al ossos


zeiksnor ZN

1 Zie: zeikerd


zeil ZN

1 (van schip) vela
aangeslagen -- = invirgatura
de --en hijsen = hissar/altiar le velas
de --en losgooien = displicar le velas
de --en strijken = abassar le velas
het strijken van de --en = abassamento del velas
de wind in de --en hebben = haber le vento in poppa
de wind vult de --en = le vento infla le velas
onder -- gaan = prender le/poner al vela
met volle --en = a plen velas
(FIG) alle --en bijzetten = facer tote le effortios possibile, effortiar se al maximo
een oogje in het -- houden = esser attente/attentive a, vigilar
2 (vloerbedekking) linoleum
3 (dekkleed) copertura, canevas


zeilboot ZN

1 barca a/de vela(s), veliero


zeilclub ZN

1 club nautic, yacht-club (E)


zeildoek ZN

1 (weefsel voor zeilen) tela a/de vela
2 (voor andere doeleinden) canevas, (wasdoek) tela cerate, (tentdoek) tela a/de tenta
geteerd -- = tela catranate


zeilen WW

1 facer vela, navigar a vela
tegen de wind in -- = lofar
voor de wind -- = haber le vento in poppa
een bepaalde koers -- = facer vela in un certe direction
2
de dronkaard zeilde over straat = le bibon zigzagava in le strata


zeiler ZN

1 (persoon) persona qui face vela
2 (schip) veliero


zeilgaren ZN

1 filo de velas


zeiljacht ZN

1 yacht (E) a/de velas


zeilklaar BN

1 preste a facer vela


zeilmaker ZN

1 velero


zeilmakerij ZN

1 veleria


zeilmakersgaren ZN

1 filo de velero


zeilmakersgereedschap ZN

1 utensiles de velero


zeilmakerslinnen ZN

1 tela a vela


zeilmakersnaald ZN

1 agulia/aco de velero


zeilmakerspriem ZN

1 alesna de velero


zeilmakersvak ZN

1 veleria


zeilmakerswerk ZN

1 veleria


zeiloppervlak ZN

1 superficie/superfacie del velas


zeiloren ZN MV

1 aures prominente


zeilplank ZN

1 planca de vela/de surfing (E)/de surf (E)/de resacca


zeilree BN

1 Zie: zeilklaar


zeilschip ZN

1 nave/yacht (E) a/de vela(s), veliero


zeilschool ZN

1 schola de vela


zeilsport ZN

1 sport de barca a/de vela(s), yachting (E)


zeiltochtje ZN

1 excursion in veliero/in un barca a/de vela(s)


zeiltuig ZN

1 velas


zeilvaardig BN

1 Zie: zeilklaar


zeilvaart ZN

1 navigation a vela


zeilvaartuig ZN

1 veliero


zeilvereniging ZN

1 Zie: zeilclub


zeilvermogen ZN

1 rendimento del velas


zeilvliegen WW

1 practicar le sport (E) del deltaplano, volar con le deltaplano


zeilvlieger ZN

1 (toestel) deltaplano
2 (persoon) deltaplanista


zeilwagen ZN

1 carro a/de vela


zeilwedstrijd ZN

1 match (E) de velieros, regata


zeilweer ZN

1 bon tempore pro navigar al vela


zeilwerk ZN

1 velas


zeilwind ZN

1 bon vento


zeis ZN

1 falce
met de -- afmaaien = secar con le falce
de man met de -- = le homine con le falce, le morte


zeisdragend BN

1 falcifere


zeisensmeder ZN

1 facitor de falces


zeisensmid ZN

1 Zie: zeisensmeder


zeisvormig BN

1 falciforme


zeker BN

1 (buiten gevaar) secur
iets op een --e plaats opbergen = mitter/poner un cosa in un loco secur
-- stellen = assecurar
2 (betrouwbaar) secur, certe, incontestabile, indubitate, indubitabile, irrefutabile, positive
--e feiten = factos indubitate
--e bewijzen = provas/probas irrefutabile/positive
-- middel = remedio secur
--e zaak = cosa certe
dat is -- = isto es secur/certe
iets -- weten = esser certe de un cosa
het --e voor het onzekere nemen = prender le certe pro le incerte/le dubitose
3 (overtuigd) secur, convincite, confidente, positive
--e toon = tono convincite/confidente
vast en -- = absolutemente
ergens -- van zijn = esser secur/convincite/persuadite de un cosa
4 (waarschijnlijk) probabile
je wou haar -- verrassen = probabilemente tu voleva surprender la
5 (gerust) secur, tranquille
zijn leven niet -- zijn = non esser secur de su vita, currer un multo grande risco


zeker BW

1 securmente, certemente, certo
langzaam maar -- = lentemente ma securmente


zeker ONB VNW BIJV

1 certe
een --e vrees = un certe pavor
op --e dag = certe die
in een --e mate = in un certe mesura/grado
in -- opzicht/zin = in un certe senso
tot op --e hoogte = usque a un certe puncto
van een --e leeftijd = de un certe etate
een --e meneer X = un certe senior X


zeker TW

1 certemente


zekere ZN

1 certo


zekerheid ZN

1 (veiligheid) securitate
iemand een gevoel van -- geven = dar a un persona un senso de securitate
iets in -- brengen = mitter/poner un cosa in securitate/in un loco secur
voor alle -- = pro esser absolutemente secur/certe
2 (stelligheid) certitude, conviction, assecurantia
absolute -- = certitude absolute
iets met -- zeggen = dicer un cosa con certitude
de twijfels in -- doen verkeren = cambiar le dubitas in certitude
zich -- verschaffen over = assecurar se de
3 (zaak die vaststaat) certitude, securitate
sociale -- = securitate social
4 (onderpand) securitate, caution, garantia
zakelijke -- = caution/garantia real


zekerheidsfonds ZN

1 fundo de garantia


zekerheidshalve BW

1 pro plus de/major securitate


zekerheidsmaatregel ZN

1 mesura de securitate


zekerheidsslot ZN

1 serratura de securitate


zekerheidsstelling ZN

1 garantia


zekering ZN

1 (curte circuito) fusibile
de -- is doorgeslagen = le fusibile ha saltate


zekeringsinrichting ZN

1 dispositivo de securitate


zekeringskast ZN

1 cassa del fusibiles


zekeringsstop ZN

1 Zie: zekering


zelateur ZN

1 zelator


zelden BW

1 rarmente, infrequentemente, pauco, poco
-- of nooit, hoogst/uiterst/zeer -- = multo rarmente, exceptionalmente
niet -- = non infrequentemente
het gebeurt -- dat, het komt -- voor dat = il es rar que


zeldzaam BN

1 (schaars) rar, infrequente
zeer -- = rarissime
uiterst -- = ultrararissime
--e bezoekers = visitatores rar
--e planten = plantas rar
-- geval = caso rar
-- voorwerp = objecto rar, raritate
-- verschijnsel = phenomeno infrequente
dat is hier niet -- = isto non es exceptional hic
2 (vreemd) curiose, estranie, inhabitual, insolite, singular, peculiar
-- verschijnsel = phenomeno curiose/inhabitual/peculiar
3 (buitengewoon goed) rar, extraordinari, exceptional, excellente
--e oogst = recolta extraordinari
-- mooi = bellissime


zeldzaamheid ZN

1 (het zeldzaam zijn) raritate, infrequentia
2 (zeldzaam voorwerp) raritate, curiositate, objecto rar
3 (vreemdheid) curiositate, singularitate, estranietate, peculiaritate


zeldzame-aardmetaal ZN

1 elemento de terra rar


zelf AANW VNW

1 ipse, mesme
ikzelf = io mesme/ipse
het huis -- is onbeschadigd = le casa mesme es sin damnos
hij is de beleefdheid -- = ille es le cortesia/politessa mesme/personificate/in persona
op zich -- staand = independente, autonome


zelf ZN

1 ego


zelfaandrijving ZN

1 autopropulsion


zelfaanvaarding ZN

1 acceptation de se mesme/ipse


zelfachting ZN

1 respecto de se mesme/ipse


zelfanalyse ZN

1 autoanalyse (-ysis), introspection


zelfbediening ZN

1 servicio libere, autoservicio, self-service (E)


zelfbediening(swinkel) ZN

1 magazin de libere servicio, self-service (E)


zelfbedieningsrestaurant ZN

1 restaurante (de) libere servicio, self-service (E)


zelfbedieningssysteem ZN

1 systema de autoservicio/de libere servicio/de self-service (E)


zelfbedieningszaak ZN

1 Zie: zelfbedieningswinkel


zelfbedrog ZN

1 (auto)illusion


zelfbedwang ZN

1 Zie: zelfbeheersing


zelfbeeld ZN

1 imagine de se mesme/ipse


zelfbegoocheling ZN

1 Zie: zelfbedrog


zelfbehagen ZN

1 complacentia de se mesme/ipse, autosatisfaction


zelfbeheer ZN

1 autogestion


zelfbeheersing ZN

1 controlo/dominio de se mesme/ipse, continentia, self-control (E)


zelfbehoud ZN

1 (spirito de) conservation (de se mesme/ipse), autoconservation
drang/instinct tot -- = pulsion/instincto de conservation


zelfbekentenis ZN

1 autoconfession


zelfbeklag ZN

1 autocommiseration
zich aan -- overgeven = autocommiserar se


zelfbekrachtiging ZN

1 autoexcitation
-- van een dynamo = autoexcitation de un dynamo


zelfbeoordeling ZN

1 autocritica


zelfbeperking ZN

1 limitation (que on se impone), restriction (que on se impone), moderation de su desiros/desiderios, autolimitation
in de -- blijkt pas het meesterschap = in le limitation reside le maestria


zelfbeproeving ZN

1 examine de conscientia, autoinspection


zelfbescherming ZN

1 autoprotection, autodefensa


zelfbeschikking ZN

1 autodetermination


zelfbeschikkingsrecht ZN

1 derecto de autodetermination


zelfbeschouwend BN

1 introspective


zelfbeschouwing ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfbeschuldiging ZN

1 accusation de se mesme/ipse, autoaccusation


zelfbesmetting ZN

1 autoinfection


zelfbespiegeling ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfbespotting ZN

1 derision de se ipse


zelfbestaan ZN

1 autonomia, independentia


zelfbestemming ZN

1 autodetermination


zelfbestraffing ZN

1 autopunition


zelfbestuivend BN

1 autogame


zelfbestuiving ZN

1 autofecundation, autopollinisation, autogamia


zelfbesturend BN

1 autonome


zelfbestuur BN

1 autonomia, self-government (E)
vele koloniën eisten -- = un grande numero de colonias revindicava lor autonomia


zelfbevestiging ZN

1 affirmation de se mesme/ipse


zelfbevlekking ZN

1 Zie: zelfbevrediging-2


zelfbevrediging ZN

1 (het zichzelf tevreden stellen) autosatisfaction
2 (masturbatie) masturbation, (van mannen OOK) onanismo


zelfbevruchtend ZN

1 autogame, autofertile, autofecundante


zelfbevruchting ZN

1 autogamia, autofecundation
zich door -- voortplanten = reproducer se per autofecundation


zelfbewondering ZN

1 culto de se mesme/ipse, egolatria, narcissismo


zelfbewust BN

1 (hoge dunk van zichzelf hebbend) secur de se mesme/ipse, assecurate
zich -- gedragen = monstrar se secur de se
-- handelen = ager con assecurantia, esser secur de se mesme/ipse
2 (met innerlijk besef) consciente
de mens is een -- wezen = le homine es un esser consciente


zelfbewustheid ZN

1 (gevoel van eigen kracht/waarde) conscientia de su/del proprie valor
2 (bewustheid van zichzelf) conscientia de se mesme/ipse, autoconscientia


zelfbewustzijn ZN

1 Zie: zelfbewustheid-2


zelfbezinning ZN

1 maestria de se mesme/ipse


zelfbinder ZN

1 (snelbinder) cablo pro le bagages
2 (das) cravata


zelfbouwpakket ZN

1 kit (E)


zelfcastratie ZN

1 autocastration


zelfcensuur ZN

1 autocensura


zelfcontrole ZN

1 controlo de se mesme/ipse, autocontrolo
zijn -- verliezen = perder le controlo de se mesme/ipse


zelfcorrectie ZN

1 autocorrection, correction de se mesme/ipse


zelfde BN

1 mesme
in de-- mate = in le mesme grado
van de-- leeftijd zijn = esser del mesme etate
altijd het-- zeggen = dicer sempre/semper le mesme cosa


zelfdestructie ZN

1 autodestruction


zelfdestructief BN

1 autodestructive, autodestructor


zelfdiscipline ZN

1 autodisciplina


zelfdoding ZN

1 morte voluntari(e), suicidio


zelfdragend BN

1 (TECHN, BOUWK) autoportante


zelfexpressie ZN

1 expression de se ipse/mesme


zelffinancieren WW

1 autofinanciar


zelffinanciering ZN

1 autofinanciamento


zelfgekozen BN

1 determinate per proprie election


zelfgemaakt BN

1 facite a casa


zelfgenezing ZN

1 curation spontanee


zelfgenoegzaam BN

1 (tevreden met zichzelf) satisfacte/contente de se mesme/ipse
2 (zelfingenomen) infatuate


zelfgenoegzaamheid ZN

1 (tevredenheid met zichzelf) satisfaction/contentamento de se mesme/ipse
2 (verwaandheid) infatuation, presumption, vanitate


zelfgevoel ZN

1 sentimento del proprie dignitate, conscientia de se mesme/ipse


zelfhandhaving ZN

1 affirmation del personalitate


zelfherkenning ZN

1 recognoscentia/recognition de se ipse/mesme


zelfhulp ZN

1 auxilio/succurso a se mesme/ipse


zelfinductantie ZN

1 autoinductantia


zelfinductie ZN

1 autoinduction


zelfinfectie ZN

1 autoinfection


zelfingenomen BN

1 pretentiose, presumptuose, vanitose, infatuate, sufficiente


zelfingenomenheid ZN

1 pretention, presumption, presumptuositate, vanitate, infatuation, fatuitate, sufficientia


zelfinstellend BN

1 automatic
--e klep = valvula automatic


zelfironie ZN

1 Zie: zelfspot


zelfkant ZN

1 (van textiel) lista, orlo
2 (FIG) margine
aan de -- van de maatschappij leven = viver al margine del societate


zelfkastijding ZN

1 mortification, maceramento, maceration, autoflagellation


zelfkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento de se mesme/ipse, autocognoscimento


zelfklevend BN

1 autocollante, autoadhesive


zelfkritiek ZN

1 autocritica, autocensura
gebrek aan -- = manco de autocritica


zelfkweller ZN

1 masochista


zelfkwelling ZN

1 masochismo
2 (REL) mortification


zelflaadpistool ZN

1 pistola automatic


zelfleermethode ZN

1 methodo de auto-instruction


zelflichtend BN

1 luminose


zelflosser ZN

1 (losapparaat) discargator automatic


zelfmassage ZN

1 automassage


zelfmedelijden ZN

1 compassion/pietate de se mesme/ipse


zelfmisleiding ZN

1 illusion
2 cecitate moral


zelfmodulatie ZN

1 automodulation


zelfmoord ZN

1 morte voluntari(e), suicidio
artistieke -- = suicidio artistic
poging tot -- = tentativa de suicidio
-- plegen = suicidar se, occider se
tot -- neigend = suicidal
iemand die neigingen tot -- heeft = persona con tendentias suicidal


zelfmoordbrigade ZN

1 brigada suicidio


zelfmoordcommando ZN

1 commando suicidio


zelfmoordenaar ZN

1 suicida


zelfmoordgedachte ZN

1 pensata/pensamento suicidal


zelfmoordgolf ZN

1 unda de suicidios


zelfmoordneiging ZN

1 tendentia suicidal


zelfmoordpact ZN

1 pacto suicidal


zelfmoordpiloot ZN

1 pilota suicida, kamikaze (Ja)


zelfmoordplannen ZN MV

1 projectos de suicidio


zelfmoordpoging ZN

1 tentativa de suicidio


zelfmoordvlieger ZN

1 Zie: zelfmoordpiloot


zelfmoordvliegtuig ZN

1 avion suicida


zelfnoemfunctie ZN

1 function metalinguistic, autonymia


zelfobservatie ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfonderbreker ZN

1 (van elektrische stroom) interruptor automatic


zelfonderricht ZN

1 instruction sin auxilio de professores, methodo autodidactic


zelfonderzoek ZN

1 Zie: zelfanalyse


zelfontbrandend BN

1 pyrophore, pyrophoric
-- ijzer = ferro pyrophore/pyrophoric


zelfontbranding ZN

1 inflammation/combustion spontanee, autoinflammation, autocombustion, autoignition


zelfontleding ZN

1 (PSYCH) Zie: zelfanalyse


zelfontplooiing ZN

1 Zie: zelfontwikkeling


zelfontspanner ZN

1 (FOTO) obturator automatic/a/de posa, dispositivo a retardamento


zelfontsteker ZN

1 accenditor automatic


zelfontsteking ZN

1 accendimento automatic, autoignition


zelfontwikkeling ZN

1 disveloppamento de se mesme/ipse


zelfopofferend BN

1 sacrificante


zelfopoffering ZN

1 (spirito de) sacrificio, abnegation


zelfopvoeding ZN

1 education de se mesme/ipse, autoeducation


zelfoverschatting ZN

1 estimation exaggerate de se ipse/mesme, superestimation de se mesme/ipse, presumption, infatuation


zelfoverwinning ZN

1 victoria super se mesme/ipse


zelfpijniging ZN

1 masochismo


zelfplakkend BN

1 Zie: zelfklevend


zelfportret ZN

1 autoportrait (F)


zelfprogrammering ZN

1 autoprogrammation


zelfrechtvaardiging ZN

1 justification de se mesme/ipse, autojustification


zelfredzaamheid ZN

1 capacitate de autonomia


zelfreflectie ZN

1 reflexion super se mesme/ipse


zelfregelend BN

1 autoregulator


zelfregeling ZN

1 Zie: zelfregulatie


zelfregistrerend BN

1 registrator, que registra automaticamente
--e barometer = barometro registrator
--e peilschaal = fluviometro


zelfregulatie ZN

1 autoregulation
-- van de bloeddruk = autoregulation del pression/tension arterial


zelfregulerend BN

1 autoregulator


zelfregulering ZN

1 Zie: zelfregulatie


zelfreinigend BN

1 (het vermogen bezitten zichzelf te reinigen) autonettante
2 (weinig schoonmaakwerk vergend) autonettante, facile de nettar


zelfreiniging ZN

1 autonettation, autopurification


zelfrespect ZN

1 respecto de se mesme/ipse


zelfrijzend BN

1 con levatura
-- bakmeel = farina con levatura


zelfs BW

1 mesmo
-- een kind kan het begrijpen = mesmo un infante pote comprender lo
ik heb hem gezien en -- gesproken = io le ha vidite e io le ha mesmo parlate
-- nu nog = mesmo nunc/ora


zelfsluitend BN

1 a clausura automatic
--e treindeuren = portas de traino a clausura automatic


zelfsmerend BN

1 autolubrificante


zelfspot ZN

1 ironia de se mesme/ipse, autoironia


zelfstandig BN

1 independente, libere, autonome
-- beroep = profession independente
zich als -- arts vestigen = establir se como medico independente
-- bedrijfsvoering = gestion autonome
-- begrip = notion autonome
-- oordelen = judicar liberemente
2 (TAAL) substantive
het --e werkwoord "esser" = le verbo substantive "esser"
een infinitief -- gebruiken = substantivar un infinitivo
-- naamwoord = substantivo


zelfstandigheid ZN

1 (onafhankelijkheid) independentia, autonomia
nationale -- = independentia national
zijn -- verliezen = perder su independentia
2 (omschrijfbaar voorwerp) entitate, objecto, cosa
ieder zelfstandig naamwoord is een naam van een -- = cata substantivo representa un entitate
3 (bestanddeel) ingrediente, componente, substantia


zelfstarter ZN

1 starter (E) automatic


zelfstrijd ZN

1 lucta/conflicto interior


zelfstrijkend BN

1 que non necessita nulle repassage, inarrugabile


zelfstudie ZN

1 (onderwijs aan zichzelf) studio autodidactic, studie sin auxilio de professores
2 (studie van het zelf) introspection


zelfsuggestie ZN

1 autosuggestion


zelftankstation ZN

1 station (de) libere servicio, self-service (E)


zelftucht ZN

1 autodisciplina


zelfverachting ZN

1 disprecio de se mesme/ipse


zelfverblinding ZN

1 cecitate, infatuation


zelfverbranding ZN

1 combustion spontanee, autocombustion


zelfverbruik ZN

1 autoconsumo


zelfverdediging ZN

1 defensa legitime, autodefensa
een geval van -- = un caso de defensa legitime


zelfvergetelheid ZN

1 oblido/oblivion de se mesme/ipse


zelfvergiftiging ZN

1 autointoxication


zelfvergoding ZN

1 egolatria, egotismo, narcissismo, culto/adoration de se mesme/ipse


zelfverheerlijking ZN

1 glorification de se mesme/ipse


zelfverheffing ZN

1 ostentation, vanitate


zelfverloochening ZN

1 abnegation, sacrificio
daad van -- = acto de abnegation
zijn -- is bewonderenswaardig = su abnegation es admirabile


zelfverminking ZN

1 automutilation
poging tot -- = tentativa de automutilation
2 (DIERK) autotomia


zelfvernedering ZN

1 humiliation de se mesme/ipse


zelfvernietigend BN

1 autodestructor


zelfvernietiging ZN

1 autodestruction


zelfverterend BN

1 (BIOL) autophagic


zelfvertering ZN

1 (BIOL) autophagia


zelfvertrouwen ZN

1 assecurantia, confidentia in se mesme/ipse, aplomb (F)
vol -- = confidente
onverstoorbaar -- = aplomb imperturbabile
-- uitstralen = irradiar confidentia in se mesme/ipse


zelfvervolmaking ZN

1 perfectionamento de se mesme/ipse


zelfverwijt ZN

1 remorso, compunction, contrition
tot -- bewegen = compunger


zelfverzakend BN

1 abnegate


zelfverzaking ZN

1 abnegation, sacrificio


zelfverzekerd BN

1 secur de se mesme/ipse, secur de su proprie fortias, confidente
-- zijn eigen weg gaan = ir su cammino con assecurantia
-- overkomen = monstrar assecurantia


zelfverzekerdheid ZN

1 securitate de se mesme/ipse, assecurantia, aplomb (F)
een onverstoorbare -- = un aplomb imperturbabile


zelfvoldaan BN

1 satisfacte/contente de se ipse/mesme, sufficiente


zelfvoldaanheid ZN

1 satisfaction/contentamento de se ipse, autosatisfaction, sufficientia


zelfvoldoening ZN

1 Zie: zelfvoldaanheid


zelfvoortstuwing ZN

1 autopropulsion


zelfvoorziening ZN

1 autarkia


zelfwaarneming ZN

1 autoscopia
2 Zie: zelfanalyse


zelfwerkend BN

1 automatic


zelfwerkzaam BN

1 active


zelfwerkzaamheid ZN

1 activitate individual, proprie activitate, effortio personal


zelfwording ZN

1 (BIOL) abiogenese (-esis), generation spontanee


zelfzucht ZN

1 egoismo, egocentrismo, interesse personal


zelfzuchtig BN

1 egoista, egoistic, ingenerose


zelfzuchtige ZN

1 egoista


zelfzuchtigheid ZN

1 ingenerositate


zeloot ZN

1 zelator, fanatico, (OUDH) zelote


zelotisch BN

1 zelotic, fanatic


zelotisme ZN

1 (OUDH) zelotismo


zelve

1 Zie: zelf


Z.Em.

1 (Afk.: Zijne Eminentie) S.Em. (Su Eminentia)


zemel ZN

1 (van graan) bran
--en van tarwe = branes de frumento/tritico
2 (persoon) persona enoiose/fastidiose


zemelachtig BN

1 que ha le apparentia de bran
2 (MED) furfuracee
3 (vervelend) enoiose, fastidiose


zemelap ZN

1 (zeemlap) pelle de camoce
2 (zemelaar) persona enoiose/fastidiose


zemelbrood ZN

1 pan de bran


zemelen WW

1 enoiar, fastidiar


zemelenuitslag ZN

1 pityriasis


zemelig BN

1 (vol zemelen) plen de bran
2 (zeurderig) enoiose


zemelmeel ZN

1 farina de bran


zemelpap ZN

1 pappa de bran


zemelwater ZN

1 aqua de bran


zemen BN

1 de pelle de camoce


zemen WW

1 (met een zeemlap schoonmaken) nettar con un pelle de camoce
de ramen -- = nettar le vitros (con un pelle de camoce)
2 (tot zeemleer bereiden) camociar (pelles)
3 (honing persen) extraher melle


zemerij ZN

1 extraction de melle


zen ZN

1 Zie: Zenboeddhisme


Zenboeddhisme ZN

1 buddhismo zen, zen


zendamateur ZN

1 radio-amator


zendantenne ZN

1 antenna de emission


zendapparatuur ZN

1 emissor


Zend-Avesta ZN EIGN

1 Zend-avesta


zendbereik ZN

1 portata de un emissor


zendbrief ZN

1 epistola, littera pastoral
de --en van Paulus = le epistolas de Paulo
pauselijke -- = littera encyclic


zendeling ZN

1 missionario (protestante)


zendelingengenootschap ZN

1 association/societate missionari


zenden WW

1 (sturen) inviar, expedir, (overmaken) remitter
het -- = invio, expedition
geld -- = remitter moneta
per spoor -- = inviar per ferrovia
je bent door de hemel gezonden = le celo te invia
2 (TELECOM) emitter


zender ZN

1 (zendstation) emissor, transmissor, station emissor/de emission/de radiodiffusion, radiodiffusor, transmissor
ultrasonore -- = transmissor ultrasonic
clandestiene -- = emissor clandestin
2 (persoon) expeditor
3 (voorwerp dat elektromagnetische golven uitzendt) emissor, transmissor


zenderkleuring ZN

1 gruppamento de programmas similar in un mesme canal


zenderpark ZN

1 parco de emissores/transmissores


zendgemachtigde ZN

1 titular de un licentia de emission/del autorisation de emitter


zendgolf ZN

1 unda radioelectric/hertzian


zending ZN

1 (het zenden) invio, expedition
2 (wat gezonden wordt) invio, (lading) cargamento
-- fruit = invio de fructos
aangetekende -- = invio registrate
3 (taak) mission
4 (werkzaamheden van de zendelingen) mission
inwendige -- = mission interior
uitwendige -- = mission exterior
5 (zendelingen) mission


zendingsarbeid ZN

1 travalio/obra del mission, action missionari


zendingsarbeid ZN

1 Zie: zendingswerk


zendingsarts ZN

1 missionario medical, medico missionario


zendingsgenootschap ZN

1 Zie: zendelingengenootschap


zendingshospitaal ZN

1 hospital del mission


zendingspost ZN

1 mission, posto missionari


zendingsschool ZN

1 schola del mission


zendingsstation ZN

1 Zie: zendingspost


zendingswerk ZN

1 Zie: zendingsarbeid


zendingswetenschap ZN

1 missionologia


zendingswezen ZN

1 mission


zendinstallatie ZN

1 equipamento de emission, emissor, transmissor


zendmachtiging ZN

1 licentia/permisso de emission, autorisation de emitter


zendmast ZN

1 (mast voor een zendantenne) poste pro antenna
2 (centrale antenne) antenna central


zendontvangapparatuur ZN

1 Zie: zendontvanger


zendontvanger ZN

1 emissor receptor


zendpiraat ZN

1 Zie: etherpiraat
2 emissor/station pirata


zendpost ZN

1 posto emissor/transmissor


zendschip ZN

1 nave equipate de un station de emission, nave emissor/radio


zendstation ZN

1 Zie: zender-1


zendtijd ZN

1 (tijd die een zendgemachtigde krijgt) tempore de emission
onze -- is bijna om = il nos resta/remane solmente qualque minutas/secundas de emission
2 (tijdsduur van een programma) duration/durata de un programma


zendtoestel ZN

1 apparato emissor/transmissor


zenduur ZN

1 hora de emission


zendvereniging ZN

1 societate de radiodiffusion


zendvergunning ZN

1 Zie: zendmachtiging


zenegroen ZN

1 ajuga


zengen WW

1 adurar, torrer


zenig BN

1 tendinose
-- vlees = carne tendinose


zenit ZN

1 (ook FIG) zenit
in het -- van zijn roem = al zenit de su gloria


zenitsafstand ZN

1 distantia zenital


zenittelescoop ZN

1 telescopio zenital


zenonisme ZN

1 zenonismo, stoicismo


zenuw ZN

1 nervo
sterke --en = nervos solide
overspannen --en = nervos superexcitate
efferente --en = nervos efferente
gepaarde --en = nervos conjugate
sympathische -- = nervo sympathic
splanchnische -- = nervo splanchnic
de --en prikkelen = excitar le nervos
prikkeling van de --en = excitation/excitamento del nervos
op iemands --en werken = horripilar un persona
(BIOL) van --en voorzien = innervar
(BIOL) het voorzien van --en = innervation
(MED) doorsnijding van een -- = neurotomia
zij is één bonk --en = illa es un pacchetto de nervos
lieden met stalen --en = gente de nervos dur/de aciero
in de --en zitten = esser nervose


zenuwaandoening ZN

1 affection nervose, neuropathia


zenuwaanval ZN

1 attacco nervose/de nervos


zenuwachtig BN

1 (nerveus van aanleg) nervose
2 (opgewonden) nervose, excitate, febril, tense
-- spreken = parlar febrilmente/con excitation


zenuwachtigheid ZN

1 nervositate, (MED) nervosismo


zenuwarts ZN

1 neurologo, neurologista, (psychiater) psychiatro, (neuroloog en psychiater) neuropsychiatro


zenuwbaan ZN

1 tracto nervose


zenuwbehandeling ZN

1 devitalisation
een -- geven = devitalisar


zenuwberoerte ZN

1 apoplexia nervose


zenuwbonk ZN

1 persona multo nervose


zenuwboog ZN

1 arco neural


zenuwbundel ZN

1 fasce/fasciculo nervose/de nervos


zenuwcel ZN

1 cellula nervose, neuron


zenuwcentrum ZN

1 centro nervose


zenuwcrisis ZN

1 depression/crise/crisis/collapso nervose/de nervos


zenuwenoorlog ZN

1 Zie: zenuwoorlog


zenuwgas ZN

1 gas que destrue le systema nervose, yperite


zenuwgestel ZN

1 (samenstel van de zenuwen) systema nervose
2 (psychische gesteldheid) nervos


zenuwgezwel ZN

1 neuroma


zenuwhoest ZN

1 tusse nervose


zenuwinrichting ZN

1 clinica/hospital psychiatric


zenuwinstorting ZN

1 Zie: zenuwcrisis


zenuwinzinking ZN

1 Zie: zenuwcrisis


zenuwkalmerend BN

1 Zie: zenuwstillend


zenuwkleefstof ZN

1 neuroglia


zenuwknoop ZN

1 ganglion (nervose), nodo


zenuwkoorts ZN

1 febre nervose


zenuwkramp ZN

1 convulsion nervose


zenuwkwaal ZN

1 Zie: zenuwziekte


zenuwlach ZN

1 riso nervose/hysteric


zenuwleer ZN

1 neurologia


zenuwlijder ZN

1 (zenuwpatiënt) malado nervose, neuropathe
2 (zenuwachtig persoon) persona nervose


zenuwloos BN

1 sin nervo(s)


zenuwontsteking ZN

1 neuritis


zenuwoorlog ZN

1 guerra de nervos


zenuwoverspanning ZN

1 Zie: zenuwspanning


zenuwpatiënt ZN

1 malado nervose, neuropathe, neuropathico


zenuwpees ZN

1 (persoon) fasce/pacchetto de nervos


zenuwpijn ZN

1 neuralgia


zenuwpil ZN

1 (zenuwtablet) calmante, tranquillisante, sedativo, neuroleptico
2 (persoon) Zie: zenuwpees


zenuwprikkel ZN

1 stimulo nervose


zenuwprikkeling ZN

1 irritation nervose


zenuwrijk BN

1 plen de nervos


zenuwschok ZN

1 choc {sj}/succussa/traumatismo nervose


zenuwschokkend BN

1 que chocca {sj} le nervos


zenuwslopend BN

1 exasperante


zenuwspanning ZN

1 superexcitation nervose/del nervos


zenuwstandje ZN

1 Zie: zenuwpees


zenuwstelsel ZN

1 systema nervose/de nervos
centraal -- = systema nervose central, systema cerebrospinal
autonome -- = systema nervose autonome
vegetatief -- = systema nervose vegetative
parasympatisch -- = systema nervose parasympathic
sympathische -- = systema nervose sympathic
perifere -- = systema nervose peripheric


zenuwsterkend BN

1 nervin
-- middel = tonico nervin


zenuwsteunweefsel ZN

1 neuroglia


zenuwstillend BN

1 calmante, tranquillisante, sedative, neuroleptic
-- middel = calmante, tranquillisante, sedativo, substantia neuroleptic, neuroleptico


zenuwstiller ZN

1 Zie: zenuwpil-1


zenuwstoornis ZN

1 neurose (-osis)


zenuwstoring ZN

1 Zie: zenuwstoornis


zenuwstreng ZN

1 cordon nervose, plexo


zenuwtablet ZN

1 Zie: zenuwpil-1


zenuwtoeval ZN

1 attacco nervose/de nervos


zenuwtrek ZN

1 tic nervose


zenuwtrekking ZN

1 contraction nervose/spasmodic, tic nervose


zenuwverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) nervose


zenuwvertakkingen ZN MV

1 ramificationes nervose


zenuwvezel ZN

1 fibra/filamento nervose


zenuwvlecht ZN

1 plexo


zenuwweefsel ZN

1 texito nervose


zenuwwerking ZN

1 innervation


zenuwziek ZN

1 neuropathic, neuropathe, malade del nervos


zenuwzieke ZN

1 neuropathe, malado nervose


zenuwziekte ZN

1 maladia (del systema) nervose, maladia del nervos, neuropathia, neurose (-osis)


zenuwzinkingskoorts ZN

1 typho abdominal


zenuwzwak BN

1 neurasthenic


zenuwzwakte ZN

1 neurasthenia


zepen BN

1 saponar, lavar con sapon


zeper ZN

1 persona qui sapona
2 saponero


zeperig BN

1 saponose, saponacee


zeperij ZN

1 Zie: zeepfabriek


Zephyrus ZN EIGN

1 Zephyro


zepig BN

1 Zie: zeperig


zeppelin ZN

1 zeppelin (D)


zeppelinaanval ZN

1 attacco de zeppelin (D)


zerk ZN

1 Zie: grafsteen


zero-informatie ZN

1 information zero


zerp BN

1 acide, acre, aspere


zes ZN

1 sex
de -- van ruiten = le sex de quadro
veel vijven en --sen maken = haber multe objectiones
Arabische -- = sex in cifras arabe
Romeinse -- = sex in cifras roman


zes H TELW

1 sex
-- boeken = sex libros
iets in --sen delen = divider in sex (partes)
zij zijn met ons --sen = nos es sex
vijf voor -- = sex horas minus cinque (minutas)


zes R TELW

1 sexte, sex
hoofdstuk -- = capitulo sex
-- mei = le sex de maio


zesarmig BN

1 de sex bracios


zesbenig BN

1 hexapode


zesbladig BN

1 de sex folios, hexaphylle


zesbloemig BN

1 de sex flores


zescijferig BN

1 a/de sex cifras
--e code = codice de sex cifras


zescilindermotor ZN

1 motor a/de sex cylindros


zesdaags BN

1 que dura sex dies/jornos, de sex dies/jornos
de Zesdaagse Oorlog = le guerra de sex dies/jornos


zesde ZN

1 (zesde deel) sexto, sexte parte
2 (zesde toon van een octaaf) sexta


zesde R TELW

1 sexte
het --e deel = le sexte parte, le sexto
voor de -- maal = pro le sexte vice
een -- zintuig hebben = haber intuition
ten -- = in sexte loco, sextemente, sexto


zesdehalf H TELW

1 cinque e medie


zesdelig BN

1 de/in sex partes, sexpartite
-- woordenboek = dictionario in sex tomos


zesdraads BN

1 de sex filos


zesdubbel BN

1 sextuple


zesduizend H TELW

1 sex milles


zesduizendste R TELW

1 sex millesime


zesentwintiger ZN

1 conductor ebrie


zesentwintigste R TELW

1 vinti/viginti sexesime


zes-granenbrood ZN

1 pan de sex cereales


zeshelmig BN

1 hexandre


zeshoek ZN

1 sexangulo, hexagono


zeshoekig BN

1 sexangular, hexagone, hexagonal
--e pyramide = pyramide hexagone/hexagonal


zeshonderd TELW

1 sex centos


zesjarig BN

1 (zes jaar oud) de sex annos
2 (zes jaar durend) que dura sex annos


zeskant ZN

1 Zie: zeshoek


zeskant, zeskantig BN

1 Zie: zeshoekig
--e kop = testa/capite hexagonal


zeslettergrepig BN

1 hexasyllabe, hexasyllabic
-- vers = hexasyllabo


zesmaal BW

1 sex vices


zesmaandelijks BN

1 semestral


zesmaands BN

1 (zes maand oud) de sex menses
2 (zes maand durend) que dura sex menses, semestral


zesmotorig BN

1 hexamotor


zesponder ZN

1 (voorwerp van zes pond) objecto que pesa tres kilogrammas
2 (kanonskogel) balla de cannon de sex libras
3 (kanon) cannon pro ballas de sex libras


zespotig BN

1 hexapode


zesregelig BN

1 de sex lineas/versos


zessnarig BN

1 de sex chordas


zesstemmig BN

1 pro sex voces


zestal ZN

1 (zes stuks) medie dozena
2 (ploeg) equipa de sex, sex


zestalig BN

1 in sex linguas
-- woordenboek = dictionario in sex linguas


zestallig BN

1 senari
-- stelsel = numeration/systema senari


zestenig BN

1 sexdigital, sexdigitari, sexdigitate


zestien

1 ZN en H TELW dece-sex, sedece


zestiende R TELW

1 dece-sexte, decimosexte, sedecesime
--e eeuw = decimosexte seculo


zestiendelig BN

1 a/de/in dece-sex partes
--e encyclopedie = encyclopedia de dece-sex partes


zestientallig BN

1 hexadecimal
-- stelsel = numeration/systema hexadecimal


zestig

1 ZN en H TELW sexanta
wij zijn met ons --en = nos es sexanta
diep in de -- zijn = approchar {sj} le septanta annos
-- gulden = sexanta florinos
-- plus = de plus de sexanta annos


zestig R TELW

1 sexantesime, sexanta
hoofdstuk -- = capitulo sexanta


zestiger ZN

1 sexagenario


zestiger BN

1
de -- jaren = le annos sexanta


zestigjarig BN

1 de sexanta annos, sexagenari


zestigjarige ZN

1 sexagenario


zestigplus-kaart ZN

1 carta pro persona de plus de sexanta annos


zestigplusser ZN

1 persona de plus de sexanta annos


zestigste R TELW

1 sexantesime, sexagesime
het --e deel = le sexantesime/sexagesime parte, le sexantesimo, le sexagesimo


zestigtal ZN

1 sexantena


zestigtallig BN

1 sexagesimal
-- stelsel = numeration/systema sexagesimal


zesvingerig BN

1 sexdigital, sexdigitari, sexdigitate


zesvlak ZN

1 hexahedro
regelmatig -- = hexahedro, cubo


zesvlakkig BN

1 hexahedre, hexahedric


zesvleugelig BN

1 de sex alas


zesvoetig BN

1 (LIT) hexametre, hexametric
--e versregel = hexametro


zesvoud ZN

1 sextuplo


zesvoudig BN

1 sextuple


zeswaardig BN

1 (SCHEI) hexavalente
-- element = elemento hexavalente


zeswerf BW

1 sex vices


zeszijdig BN

1 hexahedre, hexahedric


zeszuilig BN

1 hexastyle
--e gang = hexastylo


zet ZN

1 (SCHAKEN, DAMMEN) colpo, movimento
eerste -- = prime movimento
een -- doen = mover, poner un pecia
in drie --ten mat = mat in tres colpos
2 (duw) pulsata
iemand een -- geven = pulsar un persona
in één -- doorwerken = travaliar/laborar sin interruption
3 (daad) colpo
gelukkige -- = reaction felice
listige -- = manovra subtil


zeta ZN

1 (Griekse letter) zeta


zetbaas ZN

1 gerente, gestor
2 (FIG) Zie: stroman-1


zetboer ZN

1 arrentator, tenente, colono


zetcomputer ZN

1 computator/computer (E) a/de componer


zetduiveltje ZN

1 mal genio del typographo


zetel ZN

1 (zitplaats) sede, sedia
zich uit zijn -- verheffen = levar se de su sede/sedia
2 (mbt een waardigheid) sede
de pauselijke -- bekleden = occupar le sede pontifical/papal
de koninklijke -- = le throno
3 (bestuursfunctie) sede
een -- in het bestuur hebben = haber un sede in le consilio directive
een -- winnen = ganiar un sede
zijn -- verliezen = perder su sede
4 (plaats waar iets gevestigd is) sede
-- van de regering = sede del governamento
de hersenen, de -- van het verstand = le cerebro, le sede del intelligentia
de -- van de vereniging = le domicilio de societate


zetelen WW

1 (gezeten zijn, zitten) esser sedite
2 (gevestigd zijn) haber su sede, resider, esser establite
onze regering zetelt in Den Haag = nostre governamento ha su sede in Le Haga
het denkvermogen zetelt in de hersenen = le cerebro es le sede del pensata/pensamento


zetelverdeling ZN

1 repartition/distribution del sedes


zetelwinst ZN

1 ganio in numero de sedes


zetfout ZN

1 error/falta typographic/de composition


zetfoutenduiveltje ZN

1 demone del errores de composition


zethaak ZN

1 (DRUKK) compositorio


zetinstructie ZN

1 instruction typographic


zetje ZN

1 (duwtje) parve pulsata


zetkastelein ZN

1 gerente de un café (F)/caffe


zetkosten ZN MV

1 (DRUKK) costos de composition


zetlijn ZN

1 (DRUKK) regula de composition


zetmachine ZN

1 (DRUKK) machina a/de componer, machina de composition, linotypo


zetmeel ZN

1 fecula, amylo
graanprodukten bevatten veel -- = le cereales contine multe amylo
in -- omzetten = fecular


zetmeelachtig BN

1 feculente, amyloide, amylacee


zetmeelfabriek ZN

1 feculeria


zetmeelgehalte ZN

1 feculentia


zetmeelhoudend BN

1 feculente, amyloide, amylacee


zetmeelindustrie ZN

1 feculeria


zetmeelkorrel ZN

1 grano de fecula/de amylo


zetmeelrijk BN

1 feculose


zetmeelsuiker ZN

1 glucosa


zetpil ZN

1 suppositorio


zetplankje ZN

1 (DRUKK) galea


zetsel ZN

1 (DRUKK) composition
fotografisch -- = composition photographic


zetselproef ZN

1 (DRUKK) prova/proba de composition


zetten WW

1 (plaatsen) mitter, poner, placiar, collocar
zijn handtekening -- = mitter/(ap)poner su signatura
een huis laten -- = facer construer un casa
stoelen -- = placiar sedias
zet die zin in de ontkennende vorm = pone iste phrase in le forma negative
de puntjes op de i -- = poner le punctos super le i(s)
het glas aan de mond -- = levar le vitro al bucca
de trompet aan de mond -- = imbuccar le trompetta
knopen aan een jas -- = poner/suer buttones a un mantello
zich aan tafel -- = seder se a tabula
aan land -- = disimbarcar, disbarcar, mitter/poner a terra
iemand eruit -- = expulsar un persona
iemand in de gevangenis -- = (in)carcerar un persona
een schilderij in een lijst -- = inquadrar un pictura
een edelsteen in goud -- = incastrar un petra preciose in un montatura de auro
een advertentie in de krant -- = poner/inserer/insertar un annuncio in le jornal
de bloemen in water -- = mitter/poner le flores in aqua
zijn naam onder een artikel -- = mitter/poner su nomine sub/signar un articulo
land onder water -- = inundar terras/un terreno
geld op zijn rekening -- = versar moneta super su conto
geld vast -- = blocar moneta
(FIG) alles op een rijtje -- = recapitular
het eten op tafel -- = servir le repasto
een vliegtuig aan de grond -- = poner un avion
naast elkaar -- = mitter/poner in juxtaposition
een hek om de tuin -- = clausurar un jardin
de wekker op vijf uur -- = mitter/poner le eveliator a cinque horas
(FIG) zich over iets heen -- = oblidar un cosa
een ladder tegen de muur -- = appoiar/plantar un scala contra le muro
iets op alcohol -- = conservar un cosa in alcohol
iemand voor gek/aap/schut/paal/joker -- = ridiculisar un persona
ergens een punt achter -- = finir un cosa definitivemente
vallen -- = poner pedicas/trappas
schaak -- = dar chaco {sj}, mitter in chaco {sj}
mat -- = facer mat
op kaart -- = cartar
2 (met kracht beginnen) mitter se a, poner se a
het op een lopen -- = mitter/poner se a currer
3 (bereiden) preparar, facer
koffie -- = preparar/facer caffe
4 (DRUKK) componer
iets opnieuw -- = recomponer un cosa
5 (MUZ) poner, (arrangeren) arrangiar, (instrumenteren) instrumentar
op muziek -- = poner in musica, musicar
een pianosonate -- voor orkest = orchestrar un sonata pro piano
6 (verwedden) sponder
geld op een renpaard -- = sponder moneta a un cavallo de cursa
7
iets in elkaar -- = assemblar/montar un cosa
een feest in elkaar -- = organisar un festa
iemand aan het werk -- = mitter/poner un persona al labor/travalio
een verbaasd gezicht -- = prender un aere surprendite
een beenbreuk -- = reducer un fractura
het -- van een been = le coaptation de un gamba
alles op één kaart -- = riscar toto super un carta, poner/mitter tote su ovos in le mesme corbe
een prijs op iemands hoofd -- = mitter/poner un precio super le testa/capite de un persona
iemand niet kunnen -- = non poter suffrer un persona
iets niet kunnen -- = non poter supportar un cosa
de muziek zachter -- = bassar le (sono del) musica
vaart achter iets -- = accelerar un cosa
dat zet kwaad bloed = isto excita resentimento, isto provoca le cholera
iets in de lak -- = laccar un cosa


zetter ZN

1 (DRUKK) compositor, typographo
2 (iemand die edelstenen zet) incastrator


zetterij ZN

1 (DRUKK) officina de composition, sala del compositores


zettershaak ZN

1 Zie: zethaak


zetting ZN

1 (wijze van zetten, het zetten) composition, (juwelen) incastratura
de -- van een briljant in zilver = le incastratura de un brillante in un montatura de argento
2 (MUZ) arrangiamento, (instrumentatie) instrumentation
3 (het vaststellen van een bedrag) fixation
de -- van de belasting = le fixation del amonta del imposto
de -- van het brood = le fixation del precio del pan


zetwerk ZN

1 (DRUKK) composition


zeug ZN

1 porca


zeugma ZN

1 zeugma


zeulen WW

1
met een zware koffer -- = portar con effortio un valise (F) pesante


zeur ZN

1 persona enoiose/fastidiose


zeurder ZN

1 Zie: zeur


zeurderig BN

1 enoiose, fastidiose


zeuren WW

1 (vervelen) enoiar, importunar
2 (klagen) lamentar, gemer
3
--de pijn = dolor lancinante


zeurkous ZN

1 Zie: zeur


zeurpiet ZN

1 Zie: zeur


Zeus ZN EIGN

1 Zeus


zeven WW

1 cribrar, tamisar, passar per un cribro/un tamis, (vloeistof) colar, (meel) setassar
melk -- = colar lacte
kolen -- = cribrar carbon


zeven

1 ZN en H TELW septe
uit -- delen bestaand = septenari
iets bestaande uit -- delen = septenario
een -- min = un septe basse


zeven R TELW

1 septime, septe
hoofdstuk -- = capitulo septe
-- mei = le septe de maio


zevenarmig BN

1 a/de septe bracios
--e kandelaar = candelabro a/de septe bracios


zevenblad ZN

1 egopodio


zevenboom ZN

1 sabina


zevenboomolie ZN

1 oleo de sabina


Zevenburgen ZN EIGN

1 Transylvania


Zevenburger ZN

1 transylvano


Zevenburgs BN

1 transylvan


zevende R TELW

1 septime
in de --e hemel verkeren = esser in le septime celo
de --e mei = le septe de maio


zevende ZN

1 septime parte, septimo


zevendelig BN

1 de/in septe partes


Zevengesternte ZN EIGN

1 Pleiades


zevenhelmig BN

1 (PLANTK) heptandre


zevenhoek ZN

1 heptagono


zevenhoekig BN

1 heptagone, heptagonal
--e piramide = pyramide heptagone/heptagonal


zevenjaarlijks BN

1 septennal


zevenjarenplan ZN

1 plano septennal


zevenjarig BN

1 (zeven jaar oud) de septe annos
2 (zeven jaar durend) septennal
--e (ambts)periode = septennato


zevenkamp ZN

1 (SPORT) heptathlon


zevenkamper ZN

1 (SPORT) heptathleta


zevenklapper ZN

1 petardo que explode septe vices


zevenlettergrepig BN

1 (LIT) heptasyllabe, heptasyllabic
--e versregel = heptasyllabo


zevenmaands BN

1 de septe menses


zevenmaker ZN

1 tamisero


zevenmakerij ZN

1 tamiseria


zevenman ZN

1 septemviro


zevenmijlslaarzen ZN MV

1 bottas de septe millias


zevensnarig BN

1 de septe chordas, heptachorde
--e lier = lyra heptachorde, heptachordo


zevenstemmig BN

1 pro septe voces


zevenster ZN

1 (ASTRON) Pleiade
2 (PLANTK) trientalis


zevental ZN

1 (un) numero de septe, septena


zeventallig BN

1 septenari


zeventien

1 ZN, H TELW dece-septe


zeventien R TELW

1 dece-septime, dece-septesime, decimoseptime, dece-septe
pagina -- = pagina dece-septe
de --e mei = le dece-septe de maio


zeventiende R TELW

1 dece-septime, dece-septesime, decimoseptime
het -- deel = le dece-septime parte, le dece-septimo
de --e eeuw = le dece-septime seculo
de --e mei = le dece-septe de maio


zeventiende-eeuws BN

1 del dece-septime seculo


zeventig

1 ZN en H TELW septanta


zeventiger ZN

1 septuagenario


zeventiger BN

1
de -- jaren = le annos septanta


zeventigjarig BN

1 septuagenari
--e grijsaard = vetulo septuagenari, septuagenario


zeventigjarige ZN

1 septuagenario


zeventigmaal BW

1 septanta vices


zeventigste R TELW

1 septantesime, septuagesime
het --e deel = le septantesime/septuagesime parte, le septantesimo/septuagesimo


zeventigtal ZN

1 approximativemente septanta


zevenurig BN

1 de septe horas


zevenvlak ZN

1 heptahedro
regelmatig -- = heptahedro regular


zevenvlakkig BN

1 heptahedre, heptahedric


zevenvoetig BN

1 heptametre
--e versregel = verso heptametre, heptametro


zevenvoud ZN

1 septuplo


zevenvoudig BN

1 septuple


zevenwaardig BN

1 (SCHEI) heptavalente


zevenwaardigheid ZN

1 (SCHEI) heptavalentia


zever ZN

1 (speeksel) saliva, bava
2 (kletspraat) garrulada stupide, nonsenso


zeveren BN

1 (onzin vertellen) garrular stupidemente, dicer nonsenso
2 (kwijlen) bavar, salivar


zevering ZN

1 (gewauwel) garrulada stupide/insensate


z.g.a.n.

1 (Afk.: zo goed als nieuw) como nove


zich WKD VNW

1 se
-- het gezicht wassen = lavar se le visage
U vraagt -- af = vos vos demanda


zicht ZN

1 (gezichtsveld, uitzicht) vista, visibilitate
navigatie op -- = navigation a vista
goed -- = bon visibilitate
slecht -- door mist = mal visibilitate a causa del bruma
geen -- = nulle visibilitate
-- van tien meter = visibilitate de dece metros
iemand het -- belemmeren = obstruer/blocar le vista de un persona
er is geen verbetering in -- = il non ha un (a)melioration in vista
uit het -- verdwijnen = disparer de vista
aan het -- onttrekken = subtraher al vista
het einde is in -- = le fin es proxime/se approxima
-- hebben op promotie = haber un promotion in perspectiva
met het -- op = in vista de
in het -- van de haven schipbreuk lijden = naufragar con le porto in vista
2 (inzicht) vistas, ideas
ze hebben geen -- op zulke kwesties = ille non ha nulle notion/idea de iste typo de problemas
3 (het bezien) vista
(HAND) op -- = a vista
4 (sikkel) falce


zichtbaar BN

1 visibile, manifeste, evidente, clar, apparente, (visueel) visual
--e gebreken = defectos apparente
-- verschil = differentia manifeste
(HAND) --e voorraad = stock (E) visibile
-- opgelucht = alleviate visibilemente
-- worden = apparer
-- maken (in een diagram) = visualisar
--e horizon = horizonte apparente/visual
in dit werk wordt het meesterschap van de kunstenaar -- = in iste obra appare le maestria del artista
hij was -- verrast = ille esseva visibilemente surprendite


zichtbaarheid ZN

1 visibilitate


zichtbaarheidsdrempel ZN

1 limine de visibilitate


zichtbaarmaking ZN

1 visualisation


zichteinder ZN

1 horizonte


zichten WW

1 falcar, secar con le falce


zichter ZN

1 falcator


zichtkoers ZN

1 curso/cambio a vista


zichtwissel ZN

1 littera de cambio a vista


zichtzending ZN

1 invio assortite/a vista/a proba/a prova/pro selection


zichzelf WKD VNW

1 se mesme/ipse, se
-- blijven = restar/remaner semblabile a se mesme/ipse
buiten -- van woede = foras/foris de se de cholera
bij -- overleggen = interrogar se
in -- praten = parlar sol, soliloquer
op -- wonen = habitar/viver sol
op -- staand = independente, isolate, separate
op -- plaatsen = isolar
uit -- = spontaneemente, per proprie initiativa
de hand aan -- slaan = suicidar se


ziedaar TW

1 ecce
-- de gevolgen = ecce le consequentias


zieden WW

1 koken, (op het kookpunt zijn) bullir, ebullir, esser in ebullition
--e olie = oleo bulliente
2 (laten koken) facer bullir
zeep -- = fabricar sapon
zout -- = extraher sal per evaporation


ziedend BN

1 (kokend) (e)bulliente
2 (heel boos) furiose, furibunde


ziedendheet BN

1 multo cal(i)de


zieder ZN

1 (zoutzieder) salinero
2 (zeepzieder) saponero


zieding ZN

1 ebullientia, ebullition


ziehier ZN

1 ecce (L)
--, dit is de gezochte plaats = ecce le loco que nos ha cercate


ziek BN

1 malade
ernstig -- = gravemente/seriosemente malade
ongeneeslijk -- = incurabilemente malade, incurabile
-- worden = cader malade
zich -- voelen = sentir se malade


ziekbed ZN

1 (bed) lecto del malado
2 (ziekte) maladia
een lang -- = un longe maladia


zieke ZN

1 malado, patiente
ingebeelde -- = malado imaginari
herstellende -- = convalescente
een -- opgeven = condemnar un malado


ziekelijk BN

1 (telkens ziek) valetudinar
2 (onnatuurlijk) malsan, morbide, pathologic
--e neiging = inclination/impulsion morbide
een --e belangstelling voor iets hebben = haber un interesse morbide pro un cosa


ziekelijkheid ZN

1 (het hebben van kwalen) stato valetudinar
2 (onnatuurlijkheid) morbiditate


ziekenauto ZN

1 ambulantia


ziekenbarak ZN

1 barraca pro malados


ziekenbezoek ZN

1 visita al/del malados/patientes, (mbt één zieke) visita al/del malado


ziekenboeg ZN

1 infirmeria


ziekenbroeder ZN

1 infirmero, hospitalero


ziekenfonds ZN

1 cassa de assecurantias contra le maladia, assecurantia de maladia


ziekenfondsarts ZN

1 medico de assecurantia de maladia


ziekenfondsbril ZN

1 berillos del assecurantia de maladia, berillos con montatura simple/simplice


ziekenfondskaart ZN

1 carta del assecurantia de maladia


ziekenfondspakket ZN

1 prestationes/servicios del assecurantia de maladia


ziekenfondspatiënt ZN

1 malado/patiente del assecurantia de maladia


ziekenfondspremie ZN

1 contribution al assecurantia de maladia


ziekenfondsraad ZN

1 consilio central del assecurantias de maladia


ziekenfondswet ZN

1 lege super le assecurantias de maladia


ziekengeld ZN

1 indemitate de maladia


ziekenhuis ZN

1 hospital, clinica, infirmeria
militair -- = hospital militar
capaciteit van een -- = capacitate de un hospital
van een -- = hospitalari
opnemen in een -- = hospitalisar
opneming in een -- = hospitalisation
in het -- liggen = esser al/in le hospital, esser hospitalisate


ziekenhuisaccommodatie ZN

1 capacitate de hospitalisation


ziekenhuisbed ZN

1 lecto de hospital


ziekenhuisbehandeling ZN

1 tractamento in le hospital


ziekenhuiscomplex ZN

1 complexo hospitalari


ziekenhuisinfectie ZN

1 infection contrahite/contractate in le hospital


ziekenhuiskamer ZN

1 camera in le hospital


ziekenhuiskeuken ZN

1 cocina de hospital


ziekenhuiskosten ZN MV

1 costos de hospitalisation


ziekenhuisledikant ZN

1 Zie: ziekenhuisbed


ziekenhuislucht ZN

1 odor de hospital


ziekenhuisopname ZN

1 hospitalisation


ziekenhuispatiënt ZN

1 malado/patiente de hospital


ziekenhuispersoneel ZN

1 personal de hospital


ziekenhuispraktijk ZN

1 practica hospitalari


ziekenhuisverpleging ZN

1 assistentia medical in le hospital


ziekeninrichting ZN

1 Zie: ziekenhuis


ziekenkamer ZN

1 camera de malado


ziekenkas ZN

1 Zie: ziekenfonds


ziekenomroep ZN

1 emissor pro malados


ziekenoppasser ZN

1 guardamalado(s)


ziekenpersoneel ZN

1 personal sanitari


ziekenrapport ZN

1 (MIL) lista del malados


ziekentransport ZN

1 (het vervoer van zieken) transporto del malados, servicio de ambulantia
2 (de te vervoeren zieken) malados


ziekentrein ZN

1 traino hospital


ziekenverblijf ZN

1 infirmeria


ziekenverpleger ZN

1 infirmero, hospitalero


ziekenverpleging ZN

1 assistentia medical a malados


ziekenvertrek ZN

1 Zie: ziekenkamer


ziekenvervoer ZN

1 Zie: ziekentransport


ziekenverzorger ZN

1 guardamalado(s)


ziekenverzorging ZN

1 cura al malados


ziekenwagen ZN

1 Zie: ziekenauto


ziekenzaal ZN

1 sala de malados/de hospital


ziekenzalving ZN

1 extreme unction


ziekenzuster ZN

1 infirmera


ziekjes BN

1 un pauco/un poco malade


ziekmakend BN

1 (ziekteverwekkend) morbifere, morbific, morbide, pathogene
2 (walgelijk) disgustante, (weerzinwekkend) repugnante


ziekmelding ZN

1
er zijn tien --en = il ha dece personas in le lista de malados


ziekte ZN

1 maladia, morbo, mal, infirmitate
-- van Pfeiffer = maladia/morbo de Pfeiffer
acute -- = morbo acute
allergische -- = maladia allergic
verraderlijke -- = morbo insidiose
ernstige -- = maladia grave
lichte -- = indisposition
slepende -- = maladia chronic
ongeneeslijke -- = maladia immedicabile/incurabile/insanabile
epidemische -- = maladia epidemic
aangeboren -- = maladia congenital
besmettelijke -- = morbo/maladia contagiose, contagion
parasitaire -- = morbo/maladia parasitari
geveinsde -- = maladia simulate
ingebeelde -- = maladia imaginari
tropische -- = morbo/maladia tropical
-- met complicaties = morbo complicate
vallende -- = mal caduc, epilepsia
tegen vallende -- = antiepileptic
Hollandse -- = hollanditis
verloop van een -- = curso de un maladia
voortekenen van een -- = signos promonitori de un maladia
aanleg voor een -- = predisposition a un maladia
een -- onder de leden hebben = covar un maladia
een -- oplopen = contraher/contractar/attrappar un maladia
een -- bestrijden = luctar contra/combatter un maladia
een -- overbrengen/verspreiden = communicar un maladia
een -- stuiten = jugular un morbo
een -- voorwenden = pretextar un maladia
-- verwekkend/veroorzakend = pathogene, morbific, morbide, morbifere
tijdens zijn -- = durante su maladia


ziektebeeld ZN

1 syndrome


ziektebeschrijving ZN

1 pathographia, description de un morbo/maladia


ziektebestrijding ZN

1 lucta contra le maladias


ziektebrengend BN

1 Zie: ziekmakend-1


ziektecijfer ZN

1 (indice/index de) morbiditate


ziektegeld ZN

1 Zie: ziekengeld


ziektegeschiedenis ZN

1 historia/disveloppamento del maladia, anamnese (-esis)


ziektegeval ZN

1 caso de maladia
aantal --len = morbiditate


ziektehaard ZN

1 focar de contagion, fonte de infection


ziektekiem ZN

1 germine pathogene/morbide/morbific/morbifere


ziektekosten ZN

1 costos/expensas medical/de maladia


ziektekostenverzekering ZN

1 assecurantia del costos medical


ziektekostenverzekeringsbedrijf ZN

1 interprisa de assecurantias del costos medical


ziektenkunde ZN

1 pathologia


ziektenkundig BN

1 pathologic


ziektenleer ZN

1 Zie: ziektenkunde


ziekteoorzaak ZN

1 causa del maladia


ziekteproces ZN

1 processo pathologic


ziektesymptoom ZN

1 symptoma pathologic


ziekteteken ZN

1 Zie: ziektesymptoom


ziekteverlof ZN

1 congedo de maladia/de convalescentia


ziekteverloop ZN

1 processo pathologic/morbide, evolution del maladia


ziekteveroorzakend BN

1 Zie: ziekmakend-1


ziekteverschijnsel ZN

1 symptoma morbide/de un maladia


ziekteverspreidend BN

1 Zie: ziekmakend-1


ziekteverwekkend BN

1 pathogene


ziekteverwekker ZN

1 microbio/agente pathogene


ziekteverzekering ZN

1 assecurantia de maladia
verplichte -- = assecurantia obligatori de maladia


ziekteverzekeringsmaatschappij ZN

1 compania de assecurantia de maladia


ziekteverzuim ZN

1 absentia a causa de maladia


ziektevrees ZN

1 nosophobia


ziektevrees ZN

1 pathophobia


ziektewet ZN

1 lege super le assecurantia de maladias
in de -- lopen = reciper le indemnitate de maladia


ziel ZN

1 anima
geen levende -- = nulle anima vive
de -- van de onderneming = le anima del interprisa
onsterfelijkheid van de -- = immortalitate del anima
stoffelijkheid van de -- = materialitate del anima
onstoffelijkheid van de -- = spiritualitate del anima
ter --e gaan = morir
zich met hart en -- aan iets wijden = dar se anima e corpore a un cosa
hij was de -- van de club = ille esseva le anima del club (E)
een stad met 100 000 --en = un urbe de 100 000 animas/habitantes
met zijn -- onder de arm lopen = enoiar se
2
-- van een fles = culo de un bottilia


zielenadel ZN

1 nobilitate de anima


zielenangst ZN

1 Zie: zielennood


zielendwang ZN

1 Zie: gewetensdwang


zielenheil ZN

1 salvation del anima


zielenherder ZN

1 Zie: zielzorger


zielenhoeder ZN

1 Zie: zielzorger


zielenleed ZN

1 dolor del anima, affliction, tristessa


zielenleven ZN

1 vita interior, psychismo


zielenmis ZN

1 missa de defunctos, missa de requiem


zielennood ZN

1 angustia del anima


zielenpiet ZN

1 Zie: zielenpoot


zielenpijn ZN

1 affliction, suffrentia


zielenpoot ZN

1 homine/femina pietose


zielenroerselen ZN MV

1 movimentos del anima, vita interior/spiritual/emotional
zijn -- op papier zetten = confider su statos de anima al papiro


zielenrust ZN

1 (gemoedsrust) pace/tranquillitate de anima, (FIL) ataraxia
2 (eeuwige zaligheid) reposo eterne/eternal


zielensmart ZN

1 Zie: zielenleed


zielenstrijd ZN

1 combatto/lucta interior


zielental ZN

1 numero de animas/habitantes (de un urbe, etc.)


zielenvijand ZN

1 inimico del anima


zielenvrede ZN

1 Zie: zielenrust


zielenvreugde ZN

1 joia/gaudio interior, allegressa intime


zielenzorg ZN

1 Zie: zielzorg


zielig BN

1 (beklagenswaardig) lacrimabile, lamentabile, lamentose, digne de compassion, misere, miserabile, deplorabile, pietose, povre
2 (bekrompen) meschin, pusille


zieligheid ZN

1 aere miserabile, miserabilitate


zielknijper ZN

1 psychiatro


zielkunde ZN

1 psychologia


zielkundig WW

1 psychologic


zielloos BN

1 inanimate, sin vita, morte
-- lichaam = corpore sin vita


zielmis ZN

1 missa de defunctos


zielroerend BN

1 pathetic


zielsangst ZN

1 angustia mortal


zielsbedroefd BN

1 profundemente afflictite


zielsblij BN

1 felice e contente, multo contente


zielsconflict ZN

1 conflicto del anima


zielsgelukkig BN

1 immensemente/multo felice


zielsgenot ZN

1 felicitate, voluptate


zielsgesteldheid ZN

1 stato del anima


zielsgraag BW

1 Zie: zielsveel


zielskracht ZN

1 fortia spiritual/de anima


zielskwelling ZN

1 remorso


zielsleed ZN

1 Zie: zieleleed


zielsrust ZN

1 Zie: zielerust


zielstevreden BN

1 immensemente/multo/plenmente contente/satisfacte


zielstoestand ZN

1 Zie: zielsgesteldheid


zielsveel BW

1 de tote su anima, passionatemente
-- van iemand houden = amar un persona multissimo


zielsverdriet ZN

1 Zie: zielepijn


zielsverhuizing ZN

1 metempsychososis, migration/transmigration del anima, reincarnation
iemand die in -- gelooft = metempsychosista


zielsverlangen ZN

1 desiro/desiderio passionate/fervente/profunde


zielsvermogen ZN

1 facultate/potentia del anima


zielsverrukking ZN

1 Zie: extase


zielsvervoering ZN

1 Zie: extase


zielsverwanten ZN MV

1 parentes de anima


zielsverwantschap ZN

1 affinitate spiritual


zielsvreugde ZN

1 Zie: zielevreugde


zielsvriend ZN

1 amico intime


zielsziekte ZN

1 maladia mental


zielszwakte ZN

1 psychastenia


zieltje ZN

1
een -- zonder zorg = un persona legier
--s winnen = facer proselytos


zieltogen WW

1 agonisar, esser in agonia


zieltogend BN

1 agonisante, moribunde, moriente


zieltoging ZN

1 agonia


zielverheffend BN

1 sublime


zielverzorger ZN

1 Zie: zielzorger


zielzorg ZN

1 cura de animas, travalio pastoral


zielzorger ZN

1 patre/guida spiritual/de animas, pastor


zien WW

1 (niet blind zijn) vider
goed/slecht -- = haber (un) bon/mal vista
dubbel -- = vider duple
met één oog -- = vider con un (sol) oculo
u ziet beter dan ik = vos ha un melior vista que io
2 (kijken) reguardar, mirar
om zich heen -- = reguardar/mirar circa/circum se
3 (er uitzien) haber le aere (de)
bleek -- = haber le aere pallide
4 (uitzicht geven) dar super/a, haber vista super
dit venster ziet op de straat = iste fenestra da super le/al strata
5 (waarnemen, opmerken) vider, perciper, apperciper, (ontwaren) discoperir, (onderscheiden) distinguer, discerner
ik heb hem -- gaan = io le ha vidite partir
ik heb niets gezien = io non ha vidite nihil
geen hand voor ogen kunnen -- = non poter vider su mano in fronte de su facie
half en half/vluchtig/onduidelijk -- = intervider
scherp -- = distinguer nettemente
iets laten -- = facer vider/monstrar un cosa, (vertonen) presentar un cosa
zijn tanden laten -- = monstrar su dentes
iemand een boek laten -- = monstrar un libro a un persona
zijn papieren/zijn paspoort laten -- = exhiber/producer/presentar su papiros/su passaporto
zich ergens laten -- = monstrar se
ze mag zich laten -- = illa es presentabile
zich even laten -- = facer acto de presentia
bij het -- van = al vista de
tot --s! = adeo!, au revoir (F)
niet te -- = invisibile
6 (overwegen) vider, considerar, examinar
we zullen -- wat we gaan doen = nos videra lo que nos facera
7 (als mogelijkheid/uitkomst verwachten) vider
dat moet ik nog -- = isto es a vider
8 (proberen) essayar, tentar
we moeten het horloge -- te repareren = nos debe essayar de reparar le horologio
9
(te koop lopen met) laten -- = ostentar, ostender


ziend BN

1 vidente


ziende ZN

1 vidente
iemand weer -- maken = render le vista a un persona


zienderogen BW

1 visibilemente
hij groeit -- = ille cresce visibilemente


ziener ZN

1 vidente, divino, divinator, vaticinator, visionario, propheta


zienersblik ZN

1 reguardo/vista/oculo prophetic
met -- de toekomst lezen = leger le futuro con oculo prohetic


zienersoog ZN

1 Zie: zienersblik


zienlijk BN

1 visibile
alle --e en onzienlijke dingen = tote le cosas visibile e invisibile


zienswijze ZN

1 maniera/modo de vider/pensar, (puncto de) vista, aviso, opinion, conception
zij deelde mijn -- niet = illa non lo ha vidite como io, illa habeva un altere opinion que io
van -- veranderen = mutar de opinion


zier ZN

1
het kan me geen -- schelen = il non me importa nihil


ziesel ZN

1 (knaagdier) spermophilo


zift ZN

1 Zie: zeef


ziften WW

1 Zie: zeven
2 (vitten) cavillar


zifter ZN

1 (iemand die zeeft) tamisator
2 (vitter) cavillator


zifterij ZN

1 Zie: zifting
2 (vitterij) cavillation


zifting ZN

1 tamisation


zigeuner ZN

1 tsigano, bohemiano, (Spaanse zigeuner) gitano


zigeunerachtig BN

1 tsigan


zigeunerdans ZN

1 dansa tsigan


zigeunerkamp ZN

1 campo/campamento de tsiganos


zigeunerkoning ZN

1 rege tsigan


zigeunerleven ZN

1 vita de tsiganos


zigeunermeisje ZN

1 puera tsigan


zigeunermuziek ZN

1 musica tsigan


zigeunerorkest ZN

1 orchestra tsigan


zigeunertaal ZN

1 lingua tsigan, tsigano


zigeunertype ZN

1 typo tsigan


zigeunervolk ZN

1 populo tsigan


zigeunervrouw ZN

1 femina tsigan


zigzag BW

1 in zigzag
de weg liep -- = le cammino vadeva in zigzag


zigzagbeweging ZN

1 movimento in zigzag


zigzaggen WW

1 (zich zigzag verplaatsen) zigzagar
2 (zigzagsteken naaien) suer con puncto de zigzag, zigzagar


zigzagkoers ZN

1 curso in zigzag, (FIG ook) linea in zigzag


zigzaglijn ZN

1 linea in zigzag, zigzag


zigzagloopgraaf ZN

1 trenchea {sj} in zigzag


zigzagornement ZN

1 ornamento in zigzag


zigzagpaadje ZN

1 sentiero in zigzag


zigzagsgewijs BW

1 in zigzag
-- lopen = zigzagar


zigzagsteek ZN

1 puncto de zigzag


zigzagvormig BN

1 in forma de zigzag


zigzagweg ZN

1 cammino zigzag


zij PERS VNW

1 (ENK) illa
2 (MV) illes, illas, illos


zij ZN

1 (vrouwtje) femina
een hij en een -- = un homine e un femina, (kinderen) un puero e un puera
2 (stof) Zie: zijde


zijaanval ZN

1 attacco de flanco


zijaanzicht ZN

1 vista lateral, profilo
in -- afbeelden = profilar


zijachtig BN

1 setose


zijaffect ZN

1 effecto lateral


zijaltaar ZN

1 altar lateral


zijbalk ZN

1 trabe/trave lateral


zijbalkon ZN

1 balcon lateral


zijbeenderen ZN MV

1 (BIOL) ossos parietal


zijbeuk ZN

1 (in kerk) nave lateral/collateral


zijbeweging ZN

1 movimento lateral


zijcoulisse ZN

1 coulisse (F) lateral


zijd ZN

1
wijd en -- = ubique


zijdak ZN

1 tecto lateral


zijdal ZN

1 valle lateral


zijde ZN

1 (grenslijn) latere, bordo
de lange -- van een rechthoek = le longe latere de un rectangulo
de liggende -- van een driehoek = le latere horizontal/le base de un rectangulo
2 (kant, grensvlak) latere, facie
een steen op zijn brede -- leggen = poner/mitter un bricca super su latere large
ter -- leggen = poner/mitter al latere
parkeren aan beide --n van de weg = parking (E) bilateral, parcar a ambe lateres del cammino
aan één -- verlamd = paralysate de un latere, hemiplegic
de --n van een heuvel = le flancos de un collina
3 (het boven- en ondervlak van een plat lichaam) latere, (van papier) (voor-) folio/pagina recto, (achter-) folio/pagina verso
4 (mbt mensen/dieren) latere, flanco
iemand in de -- stompen = colpar un persona al flanco
iemand in zijn zwakke -- aanvallen = attaccar le latere/puncto debile de un persona
iemand ter -- staan = esser al lateres de un persona, assister/adjutar/adjuvar un persona
hij week niet van mijn -- = ille restava/remaneva a mi latere
5 (FIG) (partij) latere, campo, parte, partito
aan beide --n is schuld = on debe blasmar le duo partitos, ambe partes ha alco de culpa
van katholieke -- = del latere catholic
de -- kiezen van = prender le parte/le partito de
zich aan iemands -- scharen = poner se del parte de un persona
6 (mbt een plaats/richting) latere
iemand van een lelijke -- leren kennen = cognoscer le latere disfavorabile de un persona, vider le mal latere de un persona
van alle --n = de tote le lateres
van officiële -- = de fonte official
de ethische -- van een probleem = le aspecto ethic de un problema
7 (spinsel van de zijderups, gesponnen draden, weefsel) seta
ruwe -- = seta crude
zacht als -- = suave como le seta
van -- = de seta, seric
-- voortbrengend = sericigene


zijdeachtig BN

1 setose


zijdeachtigheid ZN

1 setositate


zijdecocon ZN

1 cocon (F) de verme a/de seta


zijdecultuur ZN

1 Zie: zijdeteelt


zijdedraad ZN

1 fila de seta


zijdefabricage ZN

1 fabrication de seta


zijdefabriek ZN

1 fabrica de seta/de stoffas de seta, seteria


zijdefabrikant ZN

1 fabricante de seta/de stoffas de seta


zijdegaas ZN

1 gaza de seta


zijdegalon ZN

1 galon de seta


zijdegaren ZN

1 filo de seta


zijdeglans ZN

1 brillantia/lustro setose/del seta


zijdehandel ZN

1 commercio de seterias/de seta, seteria


zijdehandelaar ZN

1 mercante de seta/de seterias


zijde-industrie ZN

1 industria seri(ci)cole/seric/del seta, seteria


zijdeklos ZN

1 Zie: zijdespoel


zijdelijm ZN

1 sericina


zijdelings BN

1 lateral, oblique, (FIG) indirecte
--e blik = reguardo oblique
--e kritiek = critica indirecte
--e mededeling = information indirecte
--e toespeling = allusion indirecte
een --e toespeling maken op iets = insinuar un cosa
hij trof mij -- = ille me toccava in le latere


zijden BN

1 (van zijde) de seta
-- koord = cordon de seta
-- kousen = calceas de seta
-- stoffen = stoffas/texitos de seta, seteria
2 (als van zijde) de seta, setose


zijdepapier ZN

1 papiro de seta


zijdeplant ZN

1 asclepiades


zijdeplantfamilie ZN

1 asclepiadaceas


zijderups ZN

1 larva/verme a/de seta


zijderupskweker ZN

1 seri(ci)cultor


zijderupsteelt ZN

1 seri(ci)cultura


zijdespinner ZN

1 filator/filandero de seta


zijdespinnerij ZN

1 (handeling) filatura del seta
2 (werkplaats) filanda/filatura/filanderia de seta


zijdespoel ZN

1 bobina de seta


zijdeteelt ZN

1 seri(ci)cultura


zijdeteler ZN

1 seri(ci)cultor


zijdetwijnder ZN

1 torquitor de filos de seta


zijdeur ZN

1 porta lateral


zijdeverver ZN

1 tincturero de seta


zijdeververij ZN

1 tinctureria de seta


zijdevlinder ZN

1 papilion sericigene, bombyce


zijdewerk ZN

1 stoffas/textiles de seta, seteria


zijdewever ZN

1 texitor de seta


zijdewinkel ZN

1 magazin de seteria, seteria


zijdeworm ZN

1 Zie: zijderups


zijdgeweer ZN

1 sabla, spada


zijgaanderij ZN

1 Zie: zijgalerij


zijgalerij ZN

1 galeria lateral


zijgang ZN

1 corridor lateral


zijgdoek ZN

1 tela pro filtrar


zijgebergte ZN

1 montania(s) lateral


zijgebouw ZN

1 ala lateral, dependentia, annexo


zijgedeelte ZN

1 parte lateral


zijgen WW

1 (filtreren) filtrar, colar
2 (langzaam neerdalen) collaber


zijgevel ZN

1 faciada lateral


zijgnat ZN

1 liquido filtrate


zijgracht ZN

1 canal lateral


zijhaag ZN

1 haga/sepe lateral


zijig BN

1 setose


zij-ingang ZN

1 entrata/ingresso lateral


zijkamer ZN

1 camera lateral/annexe


zijkanaal ZN

1 canal lateral/secundari/affluente


zijkant ZN

1 latere, facie lateral, flanco, (rand) bordo


zijkapel ZN

1 cappella lateral


zijketen ZN

1 catena lateral


zijkieuwige ZN

1 pleurobranchio


zijklep ZN

1 valvula lateral


zijklepmotor ZN

1 motor a/de valvulas lateral


zijknop ZN

1 button lateral


zijkrater ZN

1 crater lateral


zijl ZN

1 esclusa de evacuation


zijleuning ZN

1 appoio lateral


zijlicht ZN

1 lumine/luce lateral


zijligging ZN

1 (van het lichaam) position super un flanco, decubito lateral


zijlijn ZN

1 (van sportveld) linea lateral
2 (van spoorweg) ferrovia/linea secundari
3 (zijlinie) linea collateral


zijlinie ZN

1 linea collateral
erfopvolging in de -- = succession collateral


zijloge ZN

1 loge (F)/logia lateral


zijloot ZN

1 planton lateral


zijluik ZN

1 pictura lateral (de un triptycho)


zijmagen ZN MV

1 parentes collateral


zijmorene ZN

1 morena lateral


zijmuur ZN

1 muro lateral


zijn ZN

1 (het bestaan) esser, existentia
2 (persoonlijkheid) esser
mijn gehele -- komt daartegen in opstand = tote mi esser se oppone a isto


zijn HWW

1 haber
hij is aangekomen = ille ha arrivate


zijn BEZ VNW BIJV

1 su
-- vader = su patre
-- handen wassen = lavar se le manos
te --er tijd = a tempore debite


zijne BEZ VNW

1 sue
aan ieder het -- geven = dar a cata uno le sue


zijnentwege BW

1 (uit zijn naam) in su nomine, de su parte
2 (wat hem aangaat) quanto a ille


zijnerzijds BW

1 quanto a ille


zijnet ZN

1 rete lateral


zijn KOPP WW

1 (ALGEMEEN) esser
de deur is groen = le porta es verde
die man is oud = iste homine es vetule
het is laat = il es tarde
het is tien uur = il es dece horas
zijn vader is timmerman = su patre es carpentero
ik ben tegen = io es contra
een bedreiging -- = esser/constituer un menacia
een uitzondering op de regel -- = esser/constituer un exception al regula
uitstel is geen afstel = differer non es/significa abandonar
2 (mbt weersgesteldheid) facer
het is koud = il face frigide
het is warm = il face cal(i)de
3 (mbt leeftijd) haber
hij is twintig = ille ha vinti/viginti annos


zijnsleer ZN

1 ontologia


zijn ZELFST WW

1 (bestaan) esser, exister, (er is, er zijn = il ha)
er zijn mensen die = il ha gente qui/que
2 (zich bevinden) esser, trovar se, (er is, er zijn = il ha)
er moet nog geld -- = il debe haber ancora moneta
3 (gebeuren) haber loco, occurrer, evenir
wat is er? = que occurre?
het kan -- dat ... = il pote occurrer que ...
4 (behoren aan) esser (a/de), pertiner (a), appertiner (a)
dat boek is van mijn broer = iste libro pertine a mi fratre
5 (leven) esser, viver, (er is, er zijn = il ha)
die man is niet meer = iste homine ha vivite
er was eens een koning = il habeva un rege
6 (bezig zijn met) esser
7 (bedragen) esser
de prijs is tien gulden = le precio es dece florinos


zijopening ZN

1 apertura lateral


zijpad ZN

1 (pad dat zich afsplitst) sentiero transverse/transversal
2 (pad aan de zijkant) sentiero lateral


zijpaneel ZN

1 pannello lateral


zijpas ZN

1 passo verso le/al latere


zijpelen WW

1 Zie: sijpelen


zijplank ZN

1 planca lateral


zijpoort ZN

1 porta lateral


zijportaal ZN

1 portal lateral


zijraam ZN

1 fenestra lateral


zijreflector ZN

1 reflector lateral


zijrivier ZN

1 bracio/branca del riviera, affluente, confluente, riviera tributari


zijscheut ZN

1 Zie: zijloot


zijschip ZN

1 (van kerk) nave lateral


zijsloot ZN

1 fossato lateral


zijsluiting ZN

1 serratura del latere


zijspan(wagen) ZN

1 sidecar (E)


zijspanrace ZN

1 cursa de side-car (E)


zijspiegel ZN

1 retrovisor (externe)


zijspoor ZN

1 via lateral/secundari, linea morte
iemand op een -- zetten = mitter un persona a un linea morte, excluder un persona


zijsprong ZN

1 salto lateral/al latere
(FIG) een -- maken naar iets = facer un digression


zijstap ZN

1 passo verso le/al latere


zijstraat ZN

1 strata lateral/transverse/transversal
(FIG) noem eens een -- = da un exemplo


zijstuk ZN

1 pecia/parte lateral, flanco


zijtak ZN

1 (van een boom) branca/ramo lateral
2 (uitloper van plant) nove ramo
3 (aftakking van rivier) bracio, affluente
4 (mbt stambomen) branca/linea collateral


zijtoren ZN

1 turre lateral


zijtrap ZN

1 scala lateral


zijtuin ZN

1 jardin lateral


zij-uitgang ZN

1 exito/egresso lateral


zij-uitzicht ZN

1 vista/prospecto lateral


zijvenster ZN

1 fenestra lateral


zijventrikel ZN

1 ventriculo lateral


zijvertrek ZN

1 Zie: zijkamer


zijvlak ZN

1 superficie/superfacie lateral


zijvleugel ZN

1 (van gebouw) ala (lateral)


zijwaarts BW

1 verso le/al latere


zijwaarts BN

1 lateral
--e beweging = movimento lateral
--e druk = pression lateral


zijwand ZN

1 pariete lateral


zijweg ZN

1 cammino/via lateral/transverse/transversal, transversa


zijwind ZN

1 vento lateral/de transverso


zijzak ZN

1 tasca lateral


zilt BN

1 salin, salmastre
--e smaak = sapor/gusto salin
--e gronden = solos salmastre
het --e nat = le mar


ziltheid ZN

1 salinitate


ziltig BN

1 Zie: zilt


ziltigheid ZN

1 Zie: ziltheid


zilver ZN

1 (metaal) argento
fijn -- = argento fin
colloïdaal -- = argento colloidal
gecupeleerd -- = argento de cuppella
-- smeden = forgiar argento
nieuw -- = argentano
met een laagje -- bedekken = inargentar
2 (zilverwerk) argenteria
het -- poetsen = polir le argenteria
3 (zilvergeld) moneta de argento
4 (kleur als van zilver) argento
iets -- kleuren = argentar un cosa
5 (zilveren medaille) medalia de argento
-- behalen op de Olympische Spelen = ganiar un medalia de argento al Jocos Olympic


zilveraanmunting ZN

1 cuneage de moneta de argento


zilveraap ZN

1 simia argentate


zilveracetaat ZN

1 acetato de argento


zilverachtig BN

1 argentate, de argento, argyric
2 (helder klinkend) argentin
--e klank = sono argentin
--e stem = voce argentin


zilverader ZN

1 vena/filon argentifere/de argento


zilverahorn ZN

1 acere rubre


zilveralliage ZN

1 alligato de argento


zilveramalgaam ZN

1 amalgama de argento


zilverbad ZN

1 banio de argento


zilverbedding ZN

1 jacimento de argento


zilverberg ZN

1 monte argentifere


zilverberk ZN

1 betula verrucose


zilverbeslag ZN

1 ferratura de argento
bijbel met -- = biblia con ferratura de argento


zilverblad ZN

1 folio de argento


zilverblank BN

1 (de un blanco) argentate


zilverblende ZN

1 galena argentifere/de argento


zilverblik ZN

1 argento in laminas


zilverbloem ZN

1 flor de argento


zilverbrokaat ZN

1 brocato de argento


zilverbromide ZN

1 bromido/bromuro de argento


zilverchloride ZN

1 chlorido/chloruro de argento


zilverdraad ZN

1 filo de argento


zilverdrijver ZN

1 cisellator de argento


zilveren BN

1 (van zilver) in/de argento, (verzilverd) argentate, (zilverkleurig) argentate
-- ketting = catena de argento
-- bokaal = cuppa in argento
-- bruiloft = nuptias de argento
-- haren = capillos argentate
-- standaard = standard (E) de argento


zilvererts ZN

1 mineral argentifere/de argento


zilverfazant ZN

1 faisan argentate


zilverganzerik ZN

1 potentilla argentee


zilvergehalte ZN

1 percentage/titulo de argento


zilvergeld ZN

1 moneta de argento


zilverglans ZN

1 (glans (als) van zilver) brillantia/lustro/fulgor argentate/argentin
2 (MIN) argentite


zilverglit ZN

1 lithargyro


zilvergoed ZN

1 Zie: zilverwerk


zilvergrauw ZN

1 Zie: zilvergrijs


zilvergrijs ZN

1 gris argentate/argentin


zilvergroeve ZN

1 Zie: zilvermijn


zilverhandel ZN

1 commercio de argento


zilverhoudend BN

1 argentifere, argentose
-- zand = sablo/arena argentifere


zilverjodide ZN

1 iodido/ioduro de argento


zilverkamer ZN

1 camera del argenterias


zilverkast ZN

1 vitrina de argenterias


zilverkeuring ZN

1 essayo (de argento)


zilverklank ZN

1 sono argentin


zilverkleur ZN

1 color argentate/argentin/de argento


zilverkleurig BN

1 argentin, argentate, argentee


zilverkoers ZN

1 precio del argento


zilverkorrel ZN

1 (korrel zilver) grano de argento
2 (FOTO) grano


zilverkruid ZN

1 argentina


zilverkwik ZN

1 amalgama de argento


zilverlaag ZN

1 strato de argento
van de -- ontdoen = disargentar


zilverlaken ZN

1 texito de argento


zilverlegering ZN

1 alligato de argento


zilverlinde ZN

1 tilia argentate/tomentose


zilverling ZN

1 denario


zilverlood ZN

1 plumbo argentifere


zilvermeeuw ZN

1 laro argentate


zilvermijn ZN

1 mina de argento


zilvermos ZN

1 bryo argentee


zilvermot ZN

1 lepisma


zilvermunt ZN

1 moneta de argento


zilvernitraat ZN

1 nitrato argentic/de argento


zilverontmunting ZN

1 refusion de monetas de argento


zilveroplossing ZN

1 solution de argento


zilveroxide ZN

1 oxydo de argento


zilverpapier ZN

1 papiro argentate/de argento


zilverplaat ZN

1 placa de argento


zilverpluvier ZN

1 pluviero argentate, squatarola


zilverpoeder ZN

1 pulvere de argento


zilverpoets ZN

1 pulvere a/pro polir (le argenteria)


zilverpopulier ZN

1 poplo blanc/albe


zilverprijs ZN

1 precio del argento


zilverproduktie ZN

1 production de argento


zilverreiger ZN

1 egretta
grote -- = egretta albe


zilverrijk BN

1 ric/abundante in argento


zilversalie ZN

1 salvia argentee


zilverschat ZN

1 tresor de argento


zilverschoon ZN

1 (PLANTK) argentina, potentilla anserin


zilverservies ZN

1 servicio de argento


zilverslak ZN

1 scoria de argento


zilversmid ZN

1 argentero


zilversoldeer ZN

1 soldatura de argento


zilverspar ZN

1 abiete blanc/albe/argentee


zilverstaaf ZN

1 barra/lingoto de argento


zilverstuk ZN

1 moneta/pecia de argento


zilversulfaat ZN

1 sulfato de argento


zilversulfide ZN

1 sulfido/sulfuro de argento


zilveruitje ZN

1 parve cibolla


zilververbinding ZN

1 composito de argento


zilververgiftiging ZN

1 argyrismo


zilvervis ZN

1 argentina


zilvervisje ZN

1 lepisma saccharin


zilvervlies ZN

1 pellicula de argento


zilvervliesrijst ZN

1 ris complete/integral/non decorticate


zilvervloot ZN

1 flotta de argento


zilvervos ZN

1 vulpe argentate/argentee


zilvervosfokkerij ZN

1 station de elevamento de vulpes argentate


zilverwerk ZN

1 objectos de argento, argenteria


zilverwilg ZN

1 salice blanc


zilverwinning ZN

1 extraction de argento


zilverwit BN

1 (de un blanco) argentate


zilverzand ZN

1 sablo/arena argentifere


zilverzout ZN

1 sal de argento


Zimbabwe ZN EIGN

1 Zimbabwe


Zimbabwiaan ZN

1 zimbabwiano


Zimbabwiaans BN

1 zimbabwian


zin ZN

1 (zintuig) senso
2 (verstand) senso
bij --nen komen = reprender/recovrar su sensos
hij is niet goed bij (zijn) --nen = ille ha perdite le testa/capite
van zijn --nen beroofd zijn = esser folle
zijn --nen bij elkaar houden = restar/remaner maestro de se
3 (gevoel) senso
-- voor rechtvaardigheid = senso de justitia
-- voor orde = senso del ordine
4 (gemoedsgesteldheid) humor
blij van -- = joiose/gaudiose de humor, de bon humor, allegre
5 (streven, bedoeling) intention
zijn --nen op iets zetten = mitter se in testa de obtener un cosa/de facer un cosa
iets van --s zijn = haber le intention de un cosa, intentar un cosa
iets uit zijn --nen zetten = disfacer se del idea de
zijn -- krijgen = obtener lo que on vole
in de -- hebben = tramar
6 (wil, lust) voluntate, desiro, desiderio, gusto
iemands -- doen = satisfacer le desiro/voluntate de un persona
zijn -- doen = facer su gusto
zijn (eigen) -- doordrijven = imponer su voluntate
hij heeft zijn -- weer gekregen = ille ha obtenite lo que ille voleva
zij zijn één van -- = illes ha le mesme desiro/desiderio
tegen mijn -- = contra mi gusto/voluntate
7 (wens) desiro, desiderio
het iemand naar de -- maken = contentar/complacer un persona
8 (betekenis) senso, signification, significato
-- van het leven = senso del vita
figuurlijke -- = senso figurate
letterlijke/eigenlijke -- = senso figurate
verborgen -- = senso celate
zonder -- = disproviste de senso, sin senso
in zekere -- = in certe senso
in engere -- = in un senso plus restringite
in de ruimste -- van het woord = in le plus large senso/signification del parola, in le senso/signification le plus ample/extense del parola
in de strikte -- van het woord = in le senso stricte del parola
in de -- der wet = in le senso stricte del lege, secundo le lege
9 (nut) senso, ration
dit heeft geen -- = isto non ha senso, isto care de senso
de -- van het leven = le senso del vita
de -- van de kunst = le ration de esser del arte
ik begrijp de -- van uw daden niet = io non comprende le senso de vostre actiones
het heeft geen -- om = il es inutile de
10 (TAAL) phrase, (bijzin) proposition
foutloze -- = phrase correcte
enkelvoudige -- = phrase simple/simplice
samengestelde -- = phrase complexe/composite
elliptische -- = phrase elliptic
ondergeschikte -- = proposition subordinate
een -- vormen = construer un phrase
een -- doorstrepen = cancellar un phrase
evenwichtige --nen maken = balanciar su phrases
--nen aan elkaar lassen = incatenar phrases
11 (mening) aviso, opinion, idea
zoveel hoofden, zoveel --nen = tante testas, tante ideas
12 (MUZ) periodo musical


zindeel ZN

1 Zie: zinsdeel


zindelijk BN

1 (zijn natuurlijke behoeften beheersend) continente
2 (schoon) munde, nette
(FIG) -- denken = rationar/pensar correctemente


zindelijkheid ZN

1 (netheid) munditia, hygiene


zinderen WW

1 esser/vibrar ardente, esser multo cal(i)de
--de hitte = calor suffocante/excessive


zinduiding ZN

1 interpretation


zingbaar BN

1 cantabile


zingen WW

1 cantar
vals -- = cantar false
laag -- = cantar in tono basse
Gods lof -- = cantar le laudes del Senior
falset -- = cantar in falsetto
geen twee liedjes voor één cent -- = non haber gusto de repeter duo vices le mesme cosa
iemand in slaap -- = (LETT) cantar pro addormir un persona, (FIG) addormir le vigilantia de un persona
weer/opnieuw -- = recantar
--de zaag = serra musical
voor het -- de kerk uit = practicar le coito interrupte


zingenot ZN

1 placer sensual/del sensos, voluptate, voluptuositate, libidine, libidinositate, desiro/desiderio libidinose, concupiscentia, lubricitate, prurientia


zingeving ZN

1 interpretation


zink ZN

1 zinc
een dak met -- bedekken = zincar un tecto
het bedekken met -- = zincage


zinkaat ZN

1 zincato


zinkacetaat ZN

1 acetato de zinc


zinkalliage ZN

1 alligato de zinc


zinkamalgaam ZN

1 amalgama de zinc


zinkarbeider ZN

1 zincator


zinkas ZN

1 zinc calcinate


zinkbad ZN

1 banio de zinc


zinkbedekking ZN

1 revestimento in zinc


zinkblende ZN

1 blende de zinc


zinkblik ZN

1 latta de zinc


zinkbuis ZN

1 tubo de evacuation de aqua


zinkcarbonaat ZN

1 carbonato de zinc


zinkchloride ZN

1 chloride/chloruro de zinc


zinkdraad ZN

1 filo de zinc


zinkdruk ZN

1 zincographia


zinkelektrode ZN

1 electrodo de zinc


zinken WW

1 (niet blijven drijven) affundar se, ir al fundo
een schip tot -- brengen = affundar un nave
2 (zakken, wegzakken) cader
in iemands armen -- = lassar se cader in le bracios de un persona
de moed laten -- = perder corage


zinken BN

1 de zinc
-- dakgoot = guttiera de zinc


zinker ZN

1 (buisleiding) (onder water) siphon, (onder dijk) tubo/conducto subterranee
2 (iets wat doet zinken) peso
3 (dobber) flottator


zinkerts ZN

1 mineral de zinc


zinkfabriek ZN

1 fabrica de zinc


zinkgalmei ZN

1 Zie: galmei


zinkgravure ZN

1 gravure super zinc, zincographia


zinkhoudend BN

1 que contine zinc, zincifere


zinkkuip ZN

1 caisson (F)


zinklaag ZN

1 strato de zinc


zinklegering ZN

1 Zie: zinkalliage


zinklijm ZN

1 colla de zinc


zinklood ZN

1 (peillood) plumbo de sonda
2 (bij het vissen) plumbo


zinkmijn ZN

1 mina de zinc


zinkograaf ZN

1 zincographo


zinkografie ZN

1 zincographia


zinkografisch BN

1 zincographic
-- proces = pro-cesso zincographic


zinkoxyde ZN

1 oxydo de zinc


zinkplaat ZN

1 placa de zinc


zinkproduktie ZN

1 production de zinc


zinkput ZN

1 puteo perdite


zinkrotatiedruk ZN

1 Zie: offsetdruk


zinkschaar ZN

1 cisorios pro (placas de) zinc


zinksel ZN

1 sedimento


zinkspaat ZN

1 calamina, silicato natural de zinc


zinkstuk ZN

1 fascinata, matras (de) Dutch (E)


zinksulfaat ZN

1 sulfato de zinc


zinkvitriool ZN

1 Zie: zinksulfaat


zinkwaren ZN MV

1 objectos de zinc


zinkwinning ZN

1 extraction de zinc


zinkwit ZN

1 blanco/oxydo de zinc


zinkwitfabriek ZN

1 fabrica de blanco de zinc


zinkzalf ZN

1 pomada a base de oxydo de zinc, unguento/balsamo de zinc


zinkzeep ZN

1 sapon a base de zinc


zinkzout ZN

1 sal de zinc


zinledig BN

1 disproviste/vacue de senso, inan, inepte
--e woorden = parolas disproviste de senso


zinledigheid ZN

1 inanitate, ineptia


zinlijk BN

1 Zie: zinnelijk


zinloos BN

1 (zonder betekenis) disproviste/vacue de senso, sin senso, inan, inepte
een -- gezegde = un dicto sin senso
2 (nutteloos) inutile
-- gesprek = conversation inutile
verder discussiëren is -- = inutile de discuter plus longemente
het --e van een onderneming = le inutilitate de un interprisa


zinloosheid ZN

1 inutilitate, inanitate, ineptia


zinnebeeld ZN

1 symbolo, emblema, figura emblematic


zinnebeeldig BN

1 symbolic, emblematic, allegoric
--e voorstelling = representation symbolic, symbolisation, allegoria, allegorisation


zinnelijk BN

1 (de zinnen bevredigend, sensueel) sensual, carnal, voluptari, voluptuose, concupiscente, lascive, sybaritic
--e mond = bucca lascive/sensual
--e liefde = amor carnal
-- mens = voluptuario
--e begeerte = concupiscentia
-- begeren = concupiscer
-- maken = sensualisar
2 (zintuiglijk) sensorial
-- waarneembaar = sensorialmente perceptibile


zinnelijkheid ZN

1 (sensualiteit) sensualitate, sensualismo, carnalitate, voluptate, voluptuositate, lascivitate
2 (waarneembaarheid door de zinnen) perceptibilitate sensorial


zinneloos BN

1 (onzinnig) insensate, absurde, inepte, vesanic
2 (bewusteloos) inconsciente
3 (krankzinnig) insan, alienate


zinneloosheid ZN

1 (onzinnigheid) absurditate, ineptia, vesania
2 (bewusteloosheid) inconscientia, (verbijstering) stupor
3 (krankzinnigheid) alienation


zinnen WW

1 (peinzen over) pensar, reflecter, meditar
2 (bevallen) placer a, convenir a
dat zinde hem wel = le idea le placeva


zinnenprikkelend BN

1 sensualmente stimulante, erotic, aphrodisiac


zinnens BN

1 Zie: zins


zinnenstrelend BN

1 agradabile pro le sensos, voluptuose


zinnenstreling ZN

1 voluptuositate


zinnespel ZN

1 moralitate


zinnia ZN

1 zinnia


zinnig BN

1 sensate
iets --s zeggen = dicer alco sensate
dat lijkt me een --e beslissing = isto me pare un decision sensate
geen -- mens zal zo iets geloven = nulle esser sensate va creder un tal cosa


zinrijk BN

1 plen de senso, significante
--e woorden = parolas significante/utile
--e gesprekken = conversationes significante/utile


zinrijkheid ZN

1 senso profunde


zins BN

1
van -- zijn iets te doen = haber le intention de facer un cosa


zinsaccent ZN

1 accento de phrase


zinsbedrog ZN

1 Zie: zinsbegoocheling


zinsbedwelming ZN

1 intoxication del sensos


zinsbegoocheling ZN

1 illusion, hallucination, mirage


zinsbouw ZN

1 construction del phrase, syntaxe (-axis)


zinscheiding ZN

1 punctuation


zinsconstructie ZN

1 Zie: zinsbouw


zinsconstructor ZN

1 (LOGICA) operator


zinsdeel ZN

1 parte/membro del phrase, syntagma


zinsfragment ZN

1 fragmento de phrase


zinsfunctie ZN

1 function propositional/in le phrase


zinsgeheel ZN

1 phrase complete


zinsleer ZN

1 syntaxe (-axis)


zinslid ZN

1 Zie: zinsdeel


zinslot ZN

1 fin de phrase


zinsmelodie ZN

1 melodia del phrase, intonation


zinsnede ZN

1 parte de un phrase, passage


zinsnijding ZN

1 cesura


zinsniveau ZN

1 nivello del phrase


zinsomzetting ZN

1 inversion


zinsontleding ZN

1 analyse (-ysis) phrastic


zinspelen WW

1 alluder (a), facer allusion (a), referer se (a)


zinspelend BN

1 allusive


zinspeling ZN

1 allusion
een -- bevattend = allusive
een -- maken op = alluder a, facer un allusion a
het poëtisch taalgebruik zit vol --en = le linguage del poesia es allusive


zinspreuk ZN

1 (aforisme) aphorismo, maxima, sententia, gnome, (leus) devisa, motto


zinspreukig BN

1 aphoristic


zinsritme ZN

1 rhythmo del phrase


zinstructuur ZN

1 structura del phrase


zinstype ZN

1 typo de phrase


zinsverband ZN

1 (betrekking tussen zinnen) relation inter propositiones
onderschikkend -- = subordination
nevenschikkend -- = coordination
2 (context) contexto
dit citaat is uit het -- gerukt = iste citation ha essite isolate de su contexto


zinsverbijstering ZN

1 aberration/confusion mental, insanitate, follia


zinsverrukking ZN

1 Zie: extase


zinsvervoering ZN

1 Zie: extase


zinsvorm ZN

1 forma del phrase


zinswending ZN

1 expression, locution


zinteken ZN

1 Zie: leesteken


zintuig ZN

1 senso
de vijf --en = le cinque sensos
scherpte van de --en = acuitate/acutessa sensorial/del sensos
een zesde -- hebben = haber intuition


zintuigenleer ZN

1 esthesiologia


zintuigfysiologie ZN

1 physiologia del sensos


zintuiglijk BN

1 sensorial
--e waarneming = perception sensorial
--e kennis = cognoscentia/cognoscimento sensorial
--e wereld = mundo del sensos, mundo material


zintuiglijkheid ZN

1 sensorialitate


zinvang ZN

1 catalepsia


zinvermaak ZN

1 Zie: zingenot


zinvol BN

1 sensate


zinvorming ZN

1 formation de un phrase


Zion ZN EIGN

1 Sion


zionisme ZN

1 sionismo


zionist ZN

1 sionista


zionistencongres ZN

1 congresso de sionistas


zionistisch BN

1 sionista, sionistic


zirkonium ZN

1 zirconium


zirkoniumoxyde ZN

1 oxydo de zirconium


zirkoniumsilicaat ZN

1 zircon


zirkoniumverbinding ZN

1 composito de zirconium


zirkoon ZN

1 (gesteente) zircon
2 (edelsteen) zircon


zirkoonaarde ZN

1 oxydo de zirconium


zit ZN

1 (het zitten) session
dat was een hele -- = isto esseva un longe session
2 (manier van zitten)
deze stoel heeft een gemakkelijke -- = iste sedia es confortabile
3 (stoel) sedia


zitbad ZN

1 semicupio, banio-sedia


zitbank ZN

1 banco
2 sofa


zitbeen ZN

1 osso ischiatic, ischio


zitbeens BN

1 ischiatic


zitbeensknobbel ZN

1 tuberositate ischiatic


zitdag ZN

1 die/jorno de session


ziteelt ZN

1 callo/callositate super le posterior


zithoek ZN

1 angulo intime


zitje ZN

1 (zitplaats) sedia, (hoekje) angulo intime
2 (tafeltje met stoelen) tabula con/e sedias


zitkamer ZN

1 salon


zitkamerameublement ZN

1 mobiliario/mobiles pro le salon


zitkubus ZN

1 puf cubic


zitkussen ZN

1 cossino


zitmeubel ZN

1 mobile pro seder


zitplaats ZN

1 sedia


zitslaapbank ZN

1 sofa lecto


zitstok ZN

1 (in kooi) percha {sj}


zitten WW

1 (gezeten zijn) seder, esser sedite
hij zit op een stoel = ille es sedite super un sedia
blijf --! = resta/remane sedite!
ga -- ! = 1. (bevel) sede te!, 2. (uitnodiging) prende un sedia!
stil -- = esser immobile
gaan -- = seder se, mitter se a seder
wil je misschien hier --? = prefere tu seder te hic?
in het parlement -- = seder in le parlamento
stemmen door -- en opstaan = votar per seder e levar
(FIG) er eens voor gaan -- = (iets aanvatten) poner se/mitter se al labor/al travalio, (iets gaan vertellen) installar se confortabilemente
hij zit erg op zijn centen = ille es un ver avaro
uw vader zit te veel = vostre patre ha un vita troppo sedentari
2 (zich met een doel ergens bevinden) esser, trovar se
aan het raam -- = esser al fenestra
aan tafel -- = esser al tabula
aan de koffie -- = biber caffe
te paard -- = esser a cavallo
op zijn hurken -- = esser quatte
Goudkuil zit in een vergadering = Goudkuil es in un reunion
vandaag zit hij in Bilthoven = hodie ille se trova in Bilthoven
3 (een functie bekleden) esser
aan het roer -- = esser al timon
in het bestuur -- = esser membro del consilio directive
op de troon -- = esser super le throno
op een kantoor -- = esser/travaliar in un officio/bureau (F)
4 (geruime tijd ergens vertoeven) esser
in de gevangenis -- = esser in (le) prision
altijd met zijn neus in de boeken -- = haber sempre/semper le naso in le libros
5 (wonen) esser, habitar, viver
hij wil niet in Amsterdam -- = ille non vole habitar/viver in Amsterdam
6 (verblijven) esser
waar zit hij? = ubi es ille?
7 (zich bevinden in de genoemde toestand) esser
8 (mbt een volharden, mbt gelaten worden op een plaats/in een toestand)
hij heeft zijn vrouw laten -- = ille ha abandonate su spo(n)sa
die weduwe bleef met twee kinderen -- = iste vidua ha restate/remanite sol con duo infantes
wij zijn (hier) blijven -- = nos ha restate hic
de zegel blijft niet -- = le timbro non colla
(FIG) met iets -- = non saper que facer de un cosa
met een probleem -- = haber un problema
9 (mbt zaken, zich bevinden) esser, trovar se
wat zit er in die zak? = que es in iste sacco?
(FIG) het zit in de pen = isto es in preparation
die trek zit in de familie = iste tracto es in le familia
er zit een vlek op je jas = il ha un macula super tu mantello
er zit onweer in de lucht = il ha un tempesta de tonitro in le aere
in sla zit vitamine C = le lactuca contine vitamina C, il ha vitamina C in le lactuca
heb jij geld in zijn onderneming --? = ha tu moneta in su interprisa?
(SPORT) de bal zit = il es un goal (E)
10 (mbt kleding/schoenen) seder, ir
de schoenen zitten goed = le scarpas/calceos sede ben
11 (bevestigd zijn)
dat zit wel goed/snor = il non ha un problema
12 (gevuld/bedekt zijn met)
onder de verf -- = esser coperte de color
onder het werk -- = esser immergite in le labor/travalio
vol moeilijkheden -- = abundar in difficultates
in de schulden -- = esser plen de debitas
die fiets zit onder de roest = iste bicycletta es plen de ferrugine
13 (+ INF) (bezig zijn met) esser occupate (a)
hij zit te schrijven = ille es occupate a scriber, ille scribe
14
aan iets -- = toccar un cosa
achter iemand aan -- = currer/ir detra un persona
in zak en as -- = esser desperate
op hete kolen -- = esser super carbones ardente
het zit er aan te komen = isto veni, isto va venir
op voetbal -- = esser membro de un club (E) de football (E)
blijven -- (op school) = repeter le classe
(FIG) het zit er niet aan = io non pote permitter me lo
waar zit het hem in? = qual es le problema?, ubi es le difficultate?
ik zit ergens mee = io ha un problema
ik zie het niet -- = le situation non me convince
dat zit in de familie = isto es un cosa del familia
hoe zit dat? = como sta le cosas?


zittenblijver ZN

1 repetitor de classe/de curso, alumno qui repete/ha repetite le classe/curso


zittend BN

1 (gezeten) sedite, sedente
2 (waarbij men veel zit) sedentari
-- beroep = empleo sedentari
-- werk = travalio/labor sedentari
--e levenswijze = vita sedentari, sedentarismo, sedentari(e)tate
3 (in functie zijnd) in function
4 (PLANTK) acaule, sessile
met --e bloemen = sessiliflor
met --e bladen = sessilifolie


zittijd ZN

1 tempore de session


zitting ZN

1 (van stoel) fundo de sedia
rieten -- = fundo de sedia cannate
2 (vergadering, zittingstijd) session
-- van het parlement = session del parlamento
plenaire -- = session plenari
geheime/besloten -- = session secrete
openbare -- = session public
-- met/achter gesloten deuren = session detra portas clause
de -- openen = aperir le session
de -- schorsen = suspender le session
de -- wordt voortgezet = le session continua
de -- opheffen = levar/clauder le session
-- houden = seder, esser in session
-- hebben in het bestuur = haber un sede in le/formar parte del/esser membro del consilio directive
-- nemen in de raad = facer su entrata in le consilio


zittingsdag ZN

1 die/jorno de session


zittingsjaar ZN

1 anno de session


zittingsperiode ZN

1 session


zittingstijd ZN

1 tempore de session


zittingsverslag ZN

1 reporto de session


zittingszaal ZN

1 sala de session


zittribune ZN

1 tribuna con sedias/bancos


zitvlak ZN

1 (billen) posterior, podice, natica, (kont) culo, popo


zitvlees ZN

1
geen -- hebben = non esser capabile de restar sedite longe tempore


zitzak ZN

1 puf


zizel ZN

1 citello


zizelmarmot ZN

1 Zie: zizel


z.j.

1 (Afk.: zonder jaartal) sin data, sin anno


Z.K.H.

1 (Afk.: Zijne Koninklijke Hoogheid) S.A.R. (Su Altessa Royal/Regal)
2 (Afk.: Zijne Keizerlijke Hoogheid) S.A.I. (Su Altessa Imperial)


zloty ZN

1 (Poolse munt) zloty (Po)


Z.M.

1 (Afk.: Zijne Majesteit) S.M. (Su Majestate)


zo BW

1 (overeenstemmend met een werkelijkheid) assi
het heeft -- moeten zijn = il debe haber essite assi
--'n boek = un tal libro
-- iemand = un tal persona
--'n geval = un tal caso, un caso semblabile
maak niet --'n spektakel = non face tante ruito
-- iets = alco assi, un cosa simile
dat duurt --'n drie weken = isto prende approximativemente tres septimanas
en -- voort = et cetera (L)
het is namelijk -- dat = le cosa/le situation es que
het zij -- = sia assi
een jaar of -- = un anno plus o minus
2 (overeenstemmend in maat/graad) si
--'n groot huis = un si grande casa
hij doet altijd -- stug = ille se monstra sempre/semper si rebarbative
-- helder als kristal = si clar como crystallo
dat is niet -- erg = isto non es si grave
is het al -- laat? = es il jam si tarde?
dat heb ik al -- dikwijls gehoord = io lo ha audite jam tante vices
het is toch -- warm! = il face tante calor!
3 (op deze wijze) assi, de iste modo/maniera
je moet het -- doen = tu debe facer lo assi
goed --! = multo ben!
4 (aanstonds) tosto, bentosto
ik ben -- thuis = io essera a casa tosto
5 (zeer) si, talmente
die fiets is nog -- goed = iste bicycletta es ancora in stato excellente
6
die vrouw is zó! = iste femina es phantastic!


zo VW

1 (evenals, gelijk)
-- vader, -- zoon = tal patre, tal filio
2 (indien) si
-- mogelijk = si possibile
-- ja, waarom? = in caso affirmative, proque?
-- nee, waarom niet? = in caso negative, proque non?
3 (naar) secundo
-- men beweert, ligt hij op sterven = secundo lo que on dice, ille es agonisante


Z.O.

1 (Afk.: zuidoost(en)) S.E. (Sud-Est)


zo! TW

1 ah si!


zo'n

1 Zie: zo


zoal BW

1 inter altere cosas


zoals ZN

1 como
-- altijd = como sempre/semper
mensen -- wij = gente como nos
doe -- U wilt = face como vos vole
-- Cervantes zegt = como dice Cervantes
het is verbazend -- die jongen is vooruitgegaan = il es surprendente de vider como iste puero ha facite progressos


ZOAVO

1 (Afk.: Zuidoostaziatische Verdragsorganisatie) O.T.A.S.E. (Organisation del Tractato de Asia del Sud-Est)


zodanig BW

1 talmente, de tal maniera/modo
(ZELFST) als -- = per se


zodanig AANW VNW BIJV

1 tal
--e mensen = tal personas
-- dat = de tal sorta que


zodat VW

1 de maniera/modo/sorta que


zode ZN

1 pecia de gazon
dat zet geen --n aan de dijk = isto non face avantiar le cosas
onder de groene --n liggen = esser morte e interrate


zodenbank ZN

1 banco de pecias de gazon


zodenijzersteen ZN

1 limonite


zodiak ZN EIGN

1 zodiaco


zodiakaal BN

1 zodiacal
-- licht = lumine/luce zodiacal


zodoende BW

1 (op die manier) assi, de iste modo/maniera
-- bespaart men kolen = de iste maniera on economisa carbon
2 (bijgevolg) per consequente


zodra VW

1 si tosto que
ik betaal u, -- ik het geld heb = io vos paga(ra), si tosto que io ha(bera) le moneta


zodus VW

1 e assi


zoeaaf ZN

1 zuavo


zoef! TW

1 zuf!, zum!


zoek ZN

1
op -- zijn naar = esser in (re)cerca de
op -- gaan naar = mitter se/ir in (re)cerca de
-- raken = perder se


zoek BN

1 (kwijt) introvabile
de sleutel is -- = le clave es introvabile
mijn hoed is -- = io ha perdite mi cappello
2 (afwezig) absente
de logica is -- in die redenering = il non ha nulle logica in iste rationamento


zoekactie ZN

1 cerca, recerca
coördinatie van de --s = coordination del recercas


zoekbrengen WW

1 perder
de tijd -- = perder le tempore


zoeken WW

1 cercar, recercar, querer
het -- = cerca, recerca, questa, quesita
een voorwerp -- = cercar un objecto
iemand -- = cercar un persona
asiel -- = cercar asylo
werk -- = cercar travalio/labor
moeilijkheden -- = cercar difficultates
naar de zin van het leven -- = cercar le senso del vita
een goed heenkomen -- = prender le fuga
de reden is niet ver te -- = le ration es evidente
(FIG) achter alles iets -- = vider malitia a/in toto, esser diffidente
iets niet achter iemand -- = non creder un persona capace de un tal cosa
hulp/liefde bij iemand -- = refugiar se in le bracios de un persona
de regering zoekt het in bezuinigingen = le governamento cerca le solution in restrictiones
naar gas -- = cercar gas
spijkers op laag water -- = secar/finder le capillos in quatro
iemand die iets zoekt = cercator, recercator
ver gezocht = inverosimile


zoeker ZN

1 (persoon) cercator, recercator
2 (FOTO) visor


zoekerbeeld ZN

1 (FOTO) imagine del visor


zoekerij ZN

1 cerca, recerca, questa, quesita


zoekerparallax ZN

1 parallaxe


zoeklicht ZN

1 projector orientabile


zoekmaken WW

1 (wegmaken) perder
2 (nutteloos besteden) perder
veel tijd met iets -- = perder multe tempore in un cosa


zoekplaatje ZN

1 imagine puzzle (E)


zoekprocedure ZN

1 methodo heuristic


zoekraken WW

1 perder se


zoektocht ZN

1 quesita, questa


zoel BN

1 (aangenaam warm) dulce, tepide
--e wind = vento tepide
2 (drukkend warm) suffocante, pesante


zoelheid ZN

1 Zie: zoelte


Zoeloe ZN

1 zulu


zoelte ZN

1 temperatura dulce/tepide, tepor


zoem TW

1 zum


zoemen WW

1 susurrar


zoemer ZN

1 susurrator, vibrator


zoemtoon ZN

1 signal del susurrator, susurro


zoen ZN

1 (kus) basio, osculo
iemand een -- geven = dar un basio/osculo a un persona, basiar/oscular un persona
2 (verzoening) reconciliation
de Zoen van Delft = le Tractato de Pace de Delft


zoenaltaar ZN

1 altar expiatori


zoenbloed ZN

1 sanguine expiatori


zoendood ZN

1 morte expiatori, (van Jezus) redemption


zoenen WW

1 basiar, oscular, dar basios/osculos/un basio/un osculo


zoenlippen ZN MV

1 labios carnose


zoenoffer ZN

1 sacrificio expiatori, (levend wezen) victima expiatori


zoenofferande ZN

1 sacrificio expiatori


zoet BN

1 (mbt de smaak) dulce, sucrate, saccharate
--e smaak = gusto/sapor dulce
-- smaken = haber un gusto/sapor dulce
--e amandel = amandola dulce
--e appel = pomo dulce
--e wijn = vino dulce/sucrate
-- bolletje = panetto dulce
-- water = aqua dulce
-- maken = sucrar, saccharar, dulcificar, edulcorar
het -- maken = sucrage, dulcification, edulcoration
2 (mbt de andere zintuigen) dulce, suave, agradabile
--e geur = odor dulce
3 (braaf) bon
een -- kind = un bon infante
4 (FIG) dulce
--e herinnering = memoria dulce
--e woordjes = parolas dulce
iemand -- houden met beloften = addormir un persona con promissas


zoet ZN

1 (iets zoets) cosa sucrate
-- in iets doen = sucrar/saccharar/dulcificar/edulcorar un cosa
een boterham met -- = un trencho {sj} de pan con alco sucrate
2 (het aangename) dulcor
's levens -- en zuur = le joias/gaudios e le penas del vita


zoetachtig BN

1 dulciastre


zoetekauw ZN

1 amator de cosas dulce/de sucro


zoetelaar ZN

1 vivandero


zoetelaarster ZN

1 vivandera


zoetelijk BN

1 dulciastre, melliflue


zoetemelk ZN

1 lacte fresc


zoetemelks BN

1 fabricate con lacte fresc, de lacte fresc
--e kaas = caseo de lacte fresc
--e pap = pappa de lacte fresc


zoeten WW

1 (zoet maken) sucrar, saccharar, dulcificar, edulcorar
het -- = sucrage, dulcification, edulcoration
2 (polijsten) polir, lisiar


zoetgevooisd BN

1 Zie: zoetklinkend


zoetheid ZN

1 (van smaak) sapor/gusto sucrate, dulcor
2 (het aangenaam zijn) dulcor
de -- van toon = le dulcor del tono
3 (wat aangenaam is) dulcor, joia, gaudio, placer


zoethout ZN

1 glycyrrhiza, liquiritia


zoethoutdrank ZN

1 tisana de liquiritia


zoethoutextract ZN

1 extracto de liquiritia


zoethoutplant ZN

1 Zie: zoethout


zoethoutsap ZN

1 succo de liquiritia


zoethoutwater ZN

1 aqua al liquiritia


zoetig BN

1 dulciastre


zoetigheid ZN

1 Zie: zoet


zoeting ZN

1 dulcification, edulcoration


zoetje ZN

1 edulcorante


zoetjesaan BW

1 pauco a pauco, poco a poco, dulcemente


zoetklinkend BN

1 suaviloquente, dulce, melodiose


zoetkracht ZN

1 poter edulcorante


zoetmakend BN

1 sucrante, edulcorante, dulcificante
--e stoffen = edulcorantes


zoetmiddel ZN

1 Zie: zoetstof


zoetrasp ZN

1 raspa dulce/a polir/a lisiar


zoetsappig BN

1 (schijnbaar vriendelijk) mellose, dulciastre
2 (zonder pit/kracht) dulciastre, insipide


zoetsappigheid ZN

1 (schijnbare vriendelijkheid) character dulciastre
2 (krachteloosheid) insipiditate


zoetschaaf ZN

1 plana platte/a polir/a lisiar


zoetschaven WW

1 planar


zoetstof ZN

1 edulcorante, dulcificante, materia/substantia sucrante/dulcificante/dulce


zoetstoftablet ZN

1 edulcorante, dulcificante


zoetvijl ZN

1 lima dulce/a planar/a polir/a lisiar


zoetvijlen WW

1 limar con le lima dulce


zoetvloeiend BN

1 Zie: zoetklinkend


zoetwaren ZN MV

1 cosas sucrate


zoetwateraquacultuur ZN

1 aquicultura de aqua dulce


zoetwateraquarium ZN

1 aquario de aqua dulce


zoetwaterbron ZN

1 fonte de aqua dulce


zoetwaterfauna ZN

1 fauna de aqua dulce


zoetwaterflora ZN

1 flora de aqua dulce


zoetwatergarnaal ZN

1 crangon de aqua dulce


zoetwatermeer ZN

1 laco de aqua dulce


zoetwaterparel ZN

1 perla/margarita de aqua dulce


zoetwaterpissebed ZN

1 asello aquatic


zoetwaterplankton ZN

1 limnoplancton


zoetwaterplant ZN

1 planta de aqua dulce


zoetwaterpoliep ZN

1 hydra
bruine -- = hydra fusc


zoetwaterschade ZN

1 damno(s) de aqua dulce/causate per aqua dulce


zoetwaterschildpad ZN

1 tortuca de aqua dulce
grote -- = trionice


zoetwaterspons ZN

1 spongilla lacustre


zoetwatertank ZN

1 cisterna de aqua dulce


zoetwatervis ZN

1 pisce de aqua dulce


zoetwatervisserij ZN

1 pisca in aqua dulce


zoetwatervoorraad ZN

1 reserva/stock (E) de aqua dulce


zoetzuur BN

1 acridulce


zoetzuur ZN

1 pickles (E)


zoëven BW

1 ante un momento/minuta


zoeven WW

1 passar rapidemente
de auto's zoefden voorbij = le auto(mobile)s passava rapidemente


zog ZN

1 (moedermelk) lacte materne/maternal
2 (kielwater) sulco
in iemands -- varen = esser in le sulco/sequer le sulco de un persona


zogafscheiding ZN

1 lactation


zogeheten BN

1 Zie: zogenaamd


zogen WW

1 tettar, atettar, lactar, allactar, dar le lacte, nutrir
het -- = lactation, allactamento, nutrition


zogenaamd BN

1 (zogenoemd) assi appellate, assi nominate
het verschijnsel van de --e ablaut = le phenomeno assi nominate del ablaut (D)
2 (in schijn) pretendite, pretense
-- wetenschappelijk = pseudoscientific


zogenoemd BN

1 Zie: zogenaamd-1


zogezegd BW

1 (om het zo uit te drukken) pro assi dicer
2 (vrijwel) practicamente, quasi


zoging ZN

1 allactamento


zogwater ZN

1 vortice


zoidiogamie ZN

1 zoidiogamia


zojuist BW

1 Zie: zoëven


zolang BW

1 durante iste tempore, intertanto
ga jij maar -- hiernaast = intertanto tu debe ir al vicinos


zolang VW

1 tanto longe como
-- ik leef = tanto longe como io vive
-- de voorraad strekt = usque al exhaustion del stocks (E), in le mesura del disponibilitate del stocks (E)


zolder ZN

1 (verdieping/ruimte onder het dak) deposito sub le tecto, subtecto, (kamer) mansarda
2 (zoldering) plafond (F)
3 (verdieping van een pakhuis) granario


zolderbalk ZN

1 trabe/trave del subtecto


zolderbetimmering ZN

1 revestimento de ligno del subtecto


zolderbint ZN

1 Zie: zolderbalk


zolderbrand ZN

1 foco/incendio de subtecto


zolderen WW

1 (van een zoldering voorzien) provider de un plafond (F)
2 (op een zolder leggen) mitter/poner al subtecto/mansarda


zolderetage ZN

1 etage (F) sub le tecto


zoldergat ZN

1 trappa (del subtecto/mansarda)


zolderhoogte ZN

1 altor del plafond (F)


zoldering ZN

1 plafond (F)


zolderkamer(tje) ZN

1 mansarda


zolderlamp ZN

1 Zie: plafondlamp


zolderluik ZN

1 trappa (del subtecto/mansarda)


zolderraam ZN

1 fenestra del mansarda/tecto


zolderruimte ZN

1 spatio sub le tecto, subtecto


zolderschuit ZN

1 gabarra


zoldertrap ZN

1 scala del subtecto/mansarda


zolderval ZN

1 Zie: zolderluik


zoldervenster ZN

1 Zie: zolderraam


zolderverdieping ZN

1 Zie: zolderetage


zoldervertrek ZN

1 Zie: zolderkamer


zolderwoning ZN

1 appartamento de subtecto


zolen WW

1 solear


zomaar BW

1 tote simplemente, (zonder reden) sin alicun ration, (zonder nadenken) sin reflecter
2 (zonder belemmering) sin impedimento, sin alicun problema


zombie ZN

1 zombi(e)


zomede BW

1 assi que


zomen WW

1 orlar


zomer ZN

1 estate
regenachtige -- = estate pluviose
bij het begin van de -- = al entrata del estate
de zwaluwen kondigen de -- aan = le hirundines annuncia le estate


zomeraardappel ZN

1 patata (semi)precoce


zomerachtig BN

1 de estate, como in estate


zomerandoorn ZN

1 stachys annue


zomerappel ZN

1 pomo/malo estive/de estate


zomeravond ZN

1 vespere/vespera estive/de estate


zomerbed ZN

1 lecto estive/de estate


zomerbedding ZN

1 Zie: zomerbed


zomerbloem ZN

1 flor estive/de estate


zomercampagne ZN

1 campania de estate


zomercentaurie ZN

1 centaurea solstitial


zomercompetitie ZN

1 competition estive/de estate


zomerconcert ZN

1 concerto estive/de estate


zomercursus ZN

1 curso estive/de estate


zomerdag ZN

1 die/jorno estive/de estate


zomerdienst ZN

1 servicio estive/de estate


zomerdienstregeling ZN

1 horario estive/de estate


zomerdijk ZN

1 dica estive/de estate


zomerdistel ZN

1 Zie: zomercentaurie


zomerdracht ZN

1 Zie: zomerkleding


zomeren WW

1 facer calor
het wil maar niet -- = le estate non vole arrivar


zomerfeest ZN

1 festa estive/de estate


zomerfruit ZN

1 fructos estive/de estate


zomergast ZN

1 estivante


zomergenoegens ZN MV

1 placeres estive/de estate


zomergerst ZN

1 hordeo estive/de estate


zomergewas ZN

1 Zie: zomerplant


zomergoed ZN

1 Zie: zomerkleding


zomergroente ZN

1 legumine/verdura estive/de estate


zomerhalfjaar ZN

1 semestre estive/de estate


zomerhitte ZN

1 calor estive/de estate


zomerhoed ZN

1 cappello estive/de estate


zomerhuis ZN

1 casa estive/de estate


zomerhuisje ZN

1 casetta estive/de estate


zomerjapon ZN

1 Zie: zomerjurk


zomerjas ZN

1 mantello estive/de estate


zomerjurk ZN

1 veste/roba estive/de estate


zomerkamp ZN

1 campo/campamento estive/de estate


zomerkleding ZN

1 vestimentos/habito estive/de estate


zomerkleed ZN

1 (BIOL) tonsion estive/de estate, (veren) plumas/plumage estive/de estate


zomerkleren ZN MV

1 Zie: zomerkleding


zomerklokje ZN

1 leucojo estive


zomerkoninkje ZN

1 fraga


zomerkost ZN

1 nutrimento/alimento estive/de estate


zomerkwartaal ZN

1 trimestre estive/de estate


zomerlandschap ZN

1 paisage estive/de estate


zomerlinde ZN

1 tilia platyphylle


zomermaand ZN

1 mense estive/de estate


zomermantel ZN

1 mantello estive/de estate


zomermoesson ZN

1 monson estive/del estate


zomernachtsdroom ZN

1 sonio de un nocte estive/de estate


zomerochtend ZN

1 matino estive/de estate


zomeronweer ZN

1 tempesta estive de tonitro


zomerooft ZN

1 fructos estive/de estate


zomeropruiming ZN

1 liquidation/saldos estive/de estate


zomerpak ZN

1 insimul/costume estive/de estate


zomerpaleis ZN

1 palatio estive/de estate


zomerpeer ZN

1 pira estive/de estate


zomerpeil ZN

1 nivello estive/de estate


zomerpels ZN

1 Zie: zomervacht


zomerplant ZN

1 planta estive/de estate


zomerpostzegel ZN

1 timbro (postal) estive/de estate


zomerprijs ZN

1 precio estive/de estate


zomerpunt ZN

1 solstitio estive/de estate


zomerreces ZN

1 vacantias parlamentari


zomerregen ZN

1 pluvia estive/de estate


zomerreis ZN

1 viage estive/de estate


zomerresidentie ZN

1 residentia estive/de estate


zomerrui ZN

1 muta estive/de estate


zomers BN

1 estive, de estate
-- weer = tempore de estate
negen --e dagen = novem dies/jornos de estate


zomerschoen ZN

1 calceatura/calceo/scarpa de estate


zomerseizoen ZN

1 estate, saison (F) estive/de estate


zomersolstitium ZN

1 solstitio estive/de estate


zomerspelen ZN MV

1 jocos olympic estive/de estate


zomersport ZN

1 sport (E) estive/de estate


zomersproet ZN

1 ephelide


zomersproeten ZN MV

1 lentigines


zomerstand ZN

1 Zie: zomerpeil


zomerstorm ZN

1 tempesta estive/de estate


zomertaling ZN

1 querquedula


zomertarwe ZN

1 tritico/frumento estive/de estate


zomertemperatuur ZN

1 temperatura estive/de estate


zomerterras ZN

1 terrassa estive/de estate


zomertheater ZN

1 theatro estive/de estate


zomertijd ZN

1 (tijdregeling) hora estive/de estate
2 (tijd dat het zomer is) saison (F) de estate, estate


zomertournee ZN

1 tournée (F) estive/de estate


zomertrek ZN

1 migration del aves in le estate


zomeruitverkoop ZN

1 Zie: zomeropruiming


zomeruniform ZN

1 uniforme estive/de estate


zomeruniversiteit ZN

1 universitate/curso estive/de estate


zomervacht ZN

1 tonsion estive/de estate


zomervakantie ZN

1 vacantias estive/de estate


zomerveldtocht ZN

1 campania estive/de estate


zomerverblijf ZN

1 residentia estive/de estate, (huis OOK) casa de estate


zomervoer ZN

1 forrage verde/estive/de estate


zomervreugde ZN

1 allegressa estive


zomervrucht ZN

1 fructo estive/de estate


zomerwarmte ZN

1 calor estive/de estate


zomerweek ZN

1 septimana estive/de estate


zomerweer ZN

1 tempore estive/de estate


zomerwind ZN

1 vento estive/de estate


zomerwolk ZN

1 nube estive/de estate


zomerzegel ZN

1 Zie: zomerpostzegel


zomerzon ZN

1 sol estive/de estate


zomerzonnewende ZN

1 solstitio estive/de estate


zomin BW

1
net -- als = non plus que, assí pauco/poco que


zomp ZN

1 Zie: moeras


zompig BN

1 Zie: moerassig


zon ZN

1 sol
van de -- = solar
in de volle -- = in plen sol
stand van de -- = position del sol
de hoogte van de -- bepalen = prender le altor del sol
om de -- bewegend/gelegen = circumsolar
op de -- zetten = exponer al sol
in de -- zetten = insolar
in de -- gaan zitten/gaan staan = poner/mitter se al sol, prender le sol
de -- gaat op = le sol se leva
de -- gaat onder = le sol se pone
door de -- verbrand = bronzate per le sol
de -- schijnt = il face sol, le sol brilla
de -- staat hoog aan de hemel = le sol es in su zenit
Land van de Rijzende Zon = Imperio del Sol Levante
verdwijnen als sneeuw voor de -- = disparer completemente
het --netje in huis zijn = esser le sol del casa


zonaal BN

1 zonal


zonaanbidder ZN

1 adorator del sol, heliolatra


zonaanbidding ZN

1 adoration/culto del sol, heliolatria


zondaar ZN

1 peccator
verstokte -- = peccator incorrigibile


zondaarsgezicht ZN

1 visage de peccator


zondag ZN

1 dominica
van de -- = dominical
op zon- en feestdagen = le dominicas e le dies feriate/festive


zondagavond ZN

1 vespere/vespera de dominica


zondagcompetitie ZN

1 competition del dominica


zondageditie ZN

1 edition del dominica


zondagmiddag ZN

1 postmeridie de dominica


zondagmiddagconcert ZN

1 concerto del postmeridie de dominica


zondagmorgen ZN

1 matino de dominica


zondagnacht ZN

1 nocte de dominica


zondagochtend ZN

1 Zie: zondagmorgen


zondags BN

1 dominical
-- wandeling = promenada dominical
--e kleren = habito/vestimentos dominical/de dominica


zondags BW

1 le dominica(s), cata dominica


zondagsarbeid ZN

1 labor/travalio de dominica


zondagsblad ZN

1 periodico/jornal dominical/del dominica


zondagscent ZN

1 moneta de tasca pro le dominica


zondagschool ZN

1 schola dominical/del dominica


zondagscompetitie ZN

1 competition del dominica


zondagsdienst ZN

1 (kerkdienst, werk op zondag) servicio dominical/del dominica


zondagsgebed ZN

1 precaria dominical/de dominica


zondagsgoed BN

1 Zie: zondagskleren


zondagsheiliging ZN

1 sanctification del dominica


zondagsjager ZN

1 chassator {sj} sin experientia, mal chassator {sj}


zondagsjapon ZN

1 Zie: zondagsjurk


zondagsjurk ZN

1 veste/roba dominical/de dominica


zondagskind ZN

1 favorito del fortuna


zondagskleren ZN MV

1 habito/vestimentos dominical/de dominica


zondagskrant ZN

1 Zie: zondagsblad


zondagsmis ZN

1 missa dominical


zondagsnummer ZN

1 numero/edition dominical/del dominica


zondagspubliek ZN

1 publico de dominica


zondagsrijder ZN

1 automobilista inexperte/sin experientia


zondagsruiter ZN

1 cavallero inexperte/sin experientia


zondagsrust ZN

1 reposo dominical


zondagsschilder ZN

1 pictor del dominica


zondagsschool ZN

1 schola dominical/del dominica


zondagssluiting ZN

1 clausura dominical (del magazines)


zondagsstemming ZN

1 atmosphera de dominica


zondagsuitstapje ZN

1 excursion dominical/del dominica


zondagsvermaak ZN

1 amusamento/intertenimento/divertimento dominical


zondagsviering ZN

1 celebration del dominica


zondagswandeling ZN

1 promenada dominical


zondagswijding ZN

1 sanctification del dominica


zondares ZN

1 peccatora
boetvaardige -- = peccatora repentente


zonde ZN

1 (overtreding van de goddelijke/zedelijke plicht) peccato
een -- begaan = committer un peccato, peccar
vergeeflijke/dagelijkse -- = peccato venial
kleine -- = peccadilio, peccatilio
vergeving van de --en = remission del peccatos
vergeeflijke -- = peccato remissibile/venial
de --n vergeven = pardonar le peccatos
zijn --en opbiechten = confessar su peccatos
zijn --en overdenken = reflecter super su peccatos
iemand zijn --en kwijtschelden = absolver un persona de su peccatos
het pad der -- = le cammino del vitio
2 (jammer) damno
wat --! = qual damno!
het is -- dat hij zich niet heeft verdedigd = il es regrettabile que ille non se ha defendite


zondebesef ZN

1 sentimento de peccato, contrition


zondebewustzijn ZN

1 Zie: zondebesef


zondebok ZN

1 capro expiatori


zondegevoel ZN

1 Zie: zondebesef


zondeloos BN

1 impeccabile, sin peccato


zondeloosheid ZN

1 impeccabilitate


zondenlast ZN

1 peso del peccatos


zondenlijst ZN

1 Zie: zondenregister


zondenregister ZN

1 lista del peccatos (committite)
(FIG) iemands -- openleggen = aperir le lista del peccatos de un persona


zondenschuld ZN

1 culpa


zondenvergeving ZN

1 absolution, remission del peccatos


zonder VZ

1 sin
-- winstdoel/oogmerk = sin scopo lucrative
er zijn geen rozen -- doornen = il non ha rosas sin spinas
dat is niet -- gevaar = isto non es sin periculo
-- te willen ontkennen dat = sin voler negar que
dit gebeurt -- dat hij het weet = isto occurre sin que ille lo sape
zij kunnen niet -- elkaar = illes non pote viver le un sin le altere


zonderdag ZN

1 dominica sin auto(mobile)s


zonderling BN

1 bizarre, estranie, excentric, eccentric, extravagante, original, singular, peculiar
-- idee = idea bizarre


zonderling ZN

1 typo bizarre/estranie, excentrico, eccentrico, original, extravagante


zonderlingheid ZN

1 excentricitate, eccentricitate, originalitate, singularitate, estranietate


zondeschuld ZN

1 culpa


zondeslaaf ZN

1 sclavo del peccato/del vitio


zondeteken ZN

1 signo de peccabilitate


zondeval ZN

1 cadita (in le peccato)
-- der engelen = cadita del angelos


zondevergeving ZN

1 remission del peccatos


zondig

1 de peccato
een -- leven leiden, -- leven = viver in le peccato, menar un vita de peccato
een -- mens = un peccator


zondigen WW

1 (zonde begaan) peccar, committer peccatos/un peccato
zwaar -- = peccar gravemente, committer un peccato terribile
tegen de tien geboden -- = peccar contra le dece commandamentos
2 (overtreding/misslag begaan) peccar, transgreder, transgressar, contravenir a
tegen een taalregel -- = peccar contra/violar/transgreder un regula de grammatica
tegen de verkeersregels -- = contravenir al/violar le regulationes del traffico


zondigheid ZN

1 (wat zondig is) peccabilitate
gevoel van -- = sentimento de peccabilitate


zondroog BN

1 siccate in le sol


zondvloed ZN

1 (ook FIG) diluvio
van de -- = diluvian
tijd van de -- = epocha diluvian
van voor de -- = antediluvian
van na de -- = postdiluvian
de oorlog bracht een -- van leed en haat = le guerra ha provocate un diluvio de suffrentias e de odios
na ons de --! = post nos le diluvio!


zone ZN

1 (streek) zone
blauwe -- = zona blau
stedelijke -- = zona urban
gevaarlijke -- = zona periculose
neutrale -- = zona neutre/neutral
bathyale -- = zona bathyal
littorale -- = zona litoral
erogene -- = zona erogene
(METEO) frontale -- = zona frontal
in --s (onder)verdelen = repartir in zonas, zonar
tot twee --s behorend = bizonal
2 (aardgordel) zona
hete -- = zona torride/cal(i)de
gematigde -- = zona temperate


zonecht BN

1 resistente al luce/lumine solar


zoneclips ZN

1 eclipse/eclipsis solar/del sol


zoneffening ZN

1 Zie: zonevening


zonegrens ZN

1 limite de(l) zona


zoneren WW

1 zonar


zonering ZN

1 division in zonas, zonation
seismische -- = zonation seismic


zonestelsel ZN

1 (FOTO) systema zonal/de zonas


zonet BW

1 Zie: zojuist


zonetarief ZN

1 tarifa de zona


zonetijd ZN

1 hora local


zonetoernooi ZN

1 torneo zonal


zonevening ZN

1 equation solar


zoneverdediging ZN

1 (SPORT) defensa de zona


zongebruind BN

1 tannate


zonhoed ZN

1 Zie: zonnehoed


zo niet

1 (anders) si non


zonkant ZN

1 latere del sol/exponite al sol


zonlicht ZN

1 lumine/luce solar/del sol
aan het -- blootstellen = exponer al luce solar, insolar
blootstelling aan het -- = exposition al luce solar, insolation


zonlichtbehandeling ZN

1 therapeutica solar


zonloos BN

1 (zonder zon) sin sol
2 (vreugdeloos) sin joia, sin gaudio, triste
--e jeugd = juventute triste/sin gaudio


zonminnend BN

1 (PLANTK) heliophile
--e plant = planta heliophile


zonne-activiteit ZN

1 activitate solar


zonne-atmosfeer ZN

1 atmosphera del sol


zonnebaan ZN

1 orbita/curso del sol, ecliptica


zonnebad ZN

1 (het zich aan de zon blootstellen) banio de sol, exposition al sol
een -- nemen = prender un banio de sol, exponer se al sol
2 (solarium) solario


zonnebaden WW

1 prender un banio de sol


zonnebalkon ZN

1 balcon solar, balcon-solario


zonnebank ZN

1 solario, lecto solar


zonnebatterij ZN

1 pila solar


zonneblind ZN

1 persiana


zonneblind BN

1 cecate per le sol


zonnebloem ZN

1 heliantho, girasol, tornasol


zonnebloemhoning ZN

1 melle de tornasol


zonnebloemolie ZN

1 oleo de tornasol


zonnebloempit ZN

1 grana de tornasol


zonnebloemstengel ZN

1 pedunculo de tornasol


zonneboiler ZN

1 boiler (E) solar


zonnebrand ZN

1 (zonnegloed) ardor del sol
2 (roodverbrande huid) arditura del sol, erythema solar


zonnebrandcrème ZN

1 crema antisol/antisolar/solar/a bronzar


zonnebrandolie ZN

1 oleo antisol/antisolar/solar/a bronzar


zonnebrandzalf ZN

1 Zie: zonnebrandcrème


zonnebril ZN

1 berillos antisol/antisolar/solar/de sol/contra le sol


zonnecel ZN

1 cella/cellula solar


zonnecirkel ZN

1 (zodiak) zodiaco
2 (zonnecyclus) cyclo solar
3 (ecliptica) ecliptica


zonnecollector ZN

1 collector solar


zonnecultus ZN

1 culto del sol


zonnecyclus ZN

1 Zie: zonnecirkel


zonnedag ZN

1 die/jorno solar


zonnedak ZN

1 (doek) tenta
2 (van auto) tecto aperte


zonnedauw ZN

1 drosera
ronde -- = drosera rotundifolie


zonnedauwachtigen ZN MV

1 droseraceas


zonnedek ZN

1 (zonnedak, doek) tenta
2 (dek op een schip om te zonnen) ponte/deck (E) de sol


zonnedienst ZN

1 culto del sol


zonne-energie ZN

1 energia solar


zonnefakkel ZN

1 facula, protuberantia
de -- betreffend = facular


zonnefeest ZN

1 festa del sol


zonnefilter ZN

1 filtro solar


zonnefysica ZN

1 physica solar


zonneglans ZN

1 brillantia del sol


zonnegloed ZN

1 ardor del sol


zonnegloren ZN

1 radios del sol


zonnegod ZN

1 deo del sol


zonnehelm ZN

1 casco colonial/tropical


zonnehitte ZN

1 ardor del sol


zonnehoed ZN

1 cappello de sol


zonnehuis ZN

1 casa solar


zonnejaar ZN

1 anno solar/astronomic


zonnekap ZN

1 (FOTO) parasol


zonnekeer ZN

1 solstitio


zonnekijker ZN

1 telescopio solar, helioscopio


zonneklaar BN

1 obvie, evidente, flagrante, manifeste


zonneklep ZN

1 parasol


zonnekoning ZN

1 (GESCH) Rege-Sol


zonnekring ZN

1 Zie: zonnecirkel


zonnekuur ZN

1 cura solar


zonnelamp ZN

1 lampa de quarz (D)


zonneleen ZN

1 (GESCH) allodio


zonnelicht ZN

1 Zie: zonlicht


zonneloop ZN

1 Zie: zonnebaan


zonnemaand ZN

1 mense solar


zonnemeter ZN

1 heliometro


zonnemicroscoop ZN

1 microscopio solar


zonnemythe ZN

1 mytho solar


zonnen WW

1 prender un banio de sol, exponer se al sol


zonnenevel ZN

1 nebula solar


zonne-oven ZN

1 furno solar


zonnepaneel ZN

1 pannello solar


zonnepit ZN

1 (zonnebloempit) grana de tornasol
2 (zonnebloem) heliantho, girasol, tornasol


zonneplant ZN

1 heliophyto


zonnerad ZN

1 rota del sol


zonneroosje ZN

1 helianthemo


zonneroosjesfamilie ZN

1 cistaceas


zonnescherm ZN

1 marquise (F), tenta
2 (parasol) parasol


zonneschijf ZN

1 disco solar/del sol


zonneschijn ZN

1 (luce/lumine del) sol
in de -- lopen/zitten = exponer se al sol


zonnespectrum ZN

1 spectro solar/del sol


zonnespiegel ZN

1 Zie: zonnekijker


zonnestand ZN

1 position del sol


zonnesteek ZN

1 colpo de sol, insolation
een -- oplopen = prender un insolation


zonnestelsel ZN

1 systema solar
buiten ons -- gelegen = extrasolar


zonnestilstand ZN

1 solstitio


zonnestilstandspunt ZN

1 puncto solstitial


zonnestraal ZN

1 radio solar/del sol


zonnestraling ZN

1 radiation solar/del sol


zonnetafel ZN

1 tabula solar


zonnetempel ZN

1 templo del sol


zonnetemperatuur ZN

1 temperatura solar/del sol


zonnetent ZN

1 tenta


zonneterras ZN

1 terrassa solar, terrassa solario


zonnetijd ZN

1 tempore solar, hora solar
ware -- = ver tempore solar
middelbare -- = medie tempore solar


zonnetje ZN

1 sol, soletto
het -- in huis zijn = esser le sol del casa
iemand in het -- zetten = laudar un persona, mitter un persona al centro del attention


zonne-uren ZN MV

1 horas de luce/lumine solar


zonnevlam ZN

1 Zie: zonnefakkel


zonnevlecht ZN

1 plexo solar


zonnevlek ZN

1 macula solar/del sol


zonnevlekkencyclus ZN

1 cyclo de maculas solar


zonnevlekkenperiode ZN

1 periodo de maculas solar


zonnevrees ZN

1 heliophobia


zonnevuur ZN

1 foco solar


zonnewachter ZN

1 luna


zonnewagen ZN

1 (MYTH) carro del sol


zonnewarmte ZN

1 calor solar/del sol


zonnewarmtemeter ZN

1 heliothermometro


zonneweg ZN

1 ecliptica


zonneweide ZN

1 gazon reservate al banios de sol


zonnewende ZN

1 solstitio


zonnewijzer ZN

1 quadrante/horologio solar, gnomone
kunst van het maken van --s = gnomonica


zonnewind ZN

1 vento solar


zonnig BN

1 (waarin/waarop de zon schijnt) insolate
-- terras = terrassa insolate
--e dag = die/jorno de sol
het is -- weer = le tempore es insolate, il face sol
2 (blij) radiose, allegre
hij had een --e jeugd = ille ha habite un juventute felice
-- glimlach = surriso radiose


zonovergoten BN

1 insolate, in plen sol


zonpaneel ZN

1 Zie: zonnepaneel


zonsafstand ZN

1 distantia del sol


zonsazimut ZN

1 azimuth solar/del sol


zonseffening ZN

1 equation solar


zonshoogte ZN

1 altor/altura del sol


zonsondergang ZN

1 (le) poner del sol


zonsopgang ZN

1 Zie: zonsopkomst


zonsopkomst ZN

1 (le) levar del sol


zonsparallax ZN

1 parallaxe solar/del sol


zonsverduistering ZN

1 eclipse (-ipsis) solar/del sol
totale -- = eclipse del sol total
gedeeltelijke -- = eclipse del sol partial


zonvakantie ZN

1 vacantias in le sol


zonverbrand BN

1 ardite/bronzate per le sol


zonvormig BN

1 solar


zonwering ZN

1 persiana


zonzijde ZN

1 (zijde vanwaar de zon komt/in de zon) latere del sol/exponite al sol
2 (FIG) belle/bon latere (del cosas)
altijd de -- zien = vider sempre/semper le belle latere del cosas


zoöchemie ZN

1 zoochimia


zoöchorie ZN

1 zoochoria


zoöfaag ZN

1 zoophago


zoöfiel BN

1 zoophile


zoöfiel ZN

1 zoophilo


zoöfilie ZN

1 zoophilia


zoöfitologie ZN

1 zoophytologia


zoöfobie ZN

1 zoophobia


zoöfyt ZN

1 zoophyto


zoögamie ZN

1 zoogamia


zoogbroeder ZN

1 fratre de lacte


zoogbroer ZN

1 Zie: zoogbroeder


zoogdier ZN

1 animal mammifere, mammifero, mammal
vleesetende --en = mammiferos carnivore
gehoornde --en = mammiferos cornute
heterodonte --en = mammiferos hetero-donte
leer van de --en = mammalogia
kenner van --en = mammalogista, mammalogo
orde der --en = ordine del mammiferos


zoogdierembryo ZN

1 embryon de mammifero


zoögeen BN

1 zoogene


zoögeografie ZN

1 zoogeographia, geographia animal


zoögeografisch BN

1 zoogeographic


zoogkalf ZN

1 vitello de lacte


zooglam ZN

1 agno de lacte


zoögraaf ZN

1 zoographo


zoögrafie ZN

1 zoographia


zoögrafisch BN

1 zoographic


zoogster ZN

1 nutrice


zoogvarken ZN

1 porco de lacte


zoogzuster ZN

1 soror de lacte


zooi ZN

1 (grote hoeveelheid) bon quantitate
2 (rommel) disordine


zool ZN

1 (vlak van de voet) planta
2 (van schoen, etc.) solea
(losse) vilten -- = solea feltrate/de feltro
van --en/een -- voorzien = solear
(FIG) iets wel op zijn --en kunnen schrijven = oblidar un cosa


zoölatrie ZN

1 zoolatria


zoolganger ZN

1 animal plantigrade, plantigrado


zoolleder ZN

1 Zie: zoolleer


zoolleer ZN

1 corio a/de solea


zoölogie ZN

1 zoologia


zoölogisch BN

1 zoologic


zoöloog ZN

1 zoologo, zoologista


zoolspier ZN

1 musculo plantar


zooltreder ZN

1 Zie: zoolganger


zoom ZN

1 (buitenrand) bordo, bordatura, bordura, fimbria, contorno
-- van een bos = bordo/contorno de un bosco/un foreste
-- van een akker = bordura de un campo
-- van een rivier = bordo de un riviera
2 (zelfkant van textiel) orlo, lista
3 (HERALD) orlo


zoomeffect ZN

1 effecto de zoom (E)


zoomen WW

1 variar le distantia focal, zoomar {oe}
2 (fotograferen met een zoomlens) photograph(i)ar con un zoom (E), utilisar un zoom (E), zoomar {oe}
3 (het beeld dichterbij halen) approximar le imagine, zoomer {oe}


zoomgaren ZN

1 filo a orlar


zoomkatoen ZN

1 coton a orlar


zoomlens ZN

1 Zie: zoomobjectief


zoomloos BN

1 zin orlo


zoommachine ZN

1 machina a/de orlar


zoomnaad ZN

1 sutura de orlo


zoomobjectief ZN

1 (objectivo) zoom (E), objectivo a focal variabile


zoömorf BN

1 zoomorphe, zoomorphic
--e plengvaas = libatorio zoomorphe


zoomwerk ZN

1 orlos


zoon ZN

1 filio
wettige -- = filio legitime
natuurlijke -- = filio natural
jongste/jongere -- = cadetto, filio cadette
oudste -- = filio primogeni-te
-- van het volk = filio del populo
(BIJBEL) Zoon des Mensen = Filio del Homine
(BIJBEL) Verloren Zoon = Filio Prodige
(BIJBEL) Vader, Zoon en H.Geest = le Patre, le Filio e le Sancte Spirito


zoonlief ZN

1 mi (car) filio, filio mie


zoönose ZN

1 zoonose (-osis)


zoonschap ZN

1 qualitate de filo


zooparasiet ZN

1 zooparasito, parasito animal


zoöplankton ZN

1 plancton animal, zooplancton


zoor BN

1 aspere, dur, rugose


zoösporangium ZN

1 zoosporangio


zoöspore ZN

1 zoospora


zoötechniek ZN

1 zootechnica


zootje ZN

1 Zie: zooi


zoötomie ZN

1 zootomia


zoötomisch BN

1 zootomic


zoötoxine ZN

1 zootoxina


zopas BW

1 Zie: zojuist


zopen WW

1 trincar


zorg ZN

1 (zorgzaamheid) cura, (aandacht) attention, (liefdevol) sollicitude
moederlijke -- = cura/sollicitude materne/maternal
prenatale -- = cura prenatal
met de grootste -- gedaan werk = labor/travalio facite con le maxime cura
iemand danken voor zijn goede --en = regratiar un persona pro su bon curas
de -- op zich nemen voor = prender le cura de, occupar se de
-- dragen voor = curar
voortdurende/niet aflatende -- = sollicitude constante
het zal me een -- zijn = non me importa
2 (ongerustheid) inquietude, preoccupation
de dagelijkse --en = le preoccupationes de cata die
in de --en zitten = esser plen de preoccupationes
onder --en gebukt gaan = esser cargate de preoccupationes
mijn enige -- = mi sol preoccupation
3 (leunstoel) confortabile


zorgbarend BN

1 Zie: zorgelijk-1


zorgdragend BN

1 sollicite
een -- moeder = un matre sollicite


zorgelijk BN

1 (onrustbarend) inquietante, alarmante, precari
--e toestand = situation alarmante/precari
--e omstandigheden = circumstantias inquietante
--e ontwikkeling = disveloppamento inquietante
2 (geneigd tot bezorgdheid) sollicite
3 (bezorgdheid uitdrukkend) preoccupate, inquiete


zorgeloos BN

1 (zonder zorg) sin preoccupationes
2 (achteloos) negligente, laxe, nonchalant (F), imprevidente
3 (luchtig) legier, leve


zorgeloosheid ZN

1 (het zonder zorgen zijn) absentia de preoccupationes
2 (achteloosheid) incuria, negligentia, mancantia de attention, laxitate, nonchalance (F), imprevidentia
3 (luchthartigheid) legieressa


zorgen WW

1 (arrangeren) occupar se (de), cargar se (de), facer attention (a), (verschaffen) provider (de)
voor het eten -- = occupar se del repasto
ik zorg voor de kaartjes = io me occupa/me carga del billetes
voor alles -- = facer attention a toto
voor opschudding -- = causar sensation
voor dekking -- = provider del fundos necessari
2 (verzorging geven) occupar de (de), prender cura (de)
iemand voor de planten laten -- = cargar un persona de occupar se del plantas
3 (opletten) occupar se (de)
wil jij voor de kinderen --? = vole tu surveliar le infantes?
zorg dat je niet te laat komt = face que tu non arriva troppo tarde


zorgenkind ZN

1 infante qui require multe cura, infante qui da preoccupationes, infante problema


zorglijk BN

1 Zie: zorgelijk


zorgplicht ZN

1 obligation de attender (a un persona)


zorgstoel ZN

1 confortabile


zorgvuldig BN

1 conscientiose, accurate, sollicite, (uiterst --) meticulose, minutiose, exacte, (overdreven) scrupulose


zorgvuldigheid ZN

1 (voorzichtige netheid) cura, attention
2 (nauwkeurigheid) accuratessa, exactitude, conscientiositate, (uiterste --) minutiositate, (overdreven) scrupulos


zorgwekkend BN

1 inquietante, alarmante
het slachtoffer werd in een --e toestand in het ziekenhuis opgenomen = le victima ha essite transferite in un stato critic al hospital


zorgzaam BN

1 attente, attentive, sollicite, plen de cura/sollicitude
een --e huisvader = un patre de familia attentive


Zoroaster ZN EIGN

1 Zoroastre
van -- = zoroastrian, zoroastric
aanhanger van -- = zoroastriano
leer van -- = zoroastrismo


Zoroaster ZN EIGN

1 Zoroastro


zosteriform BN

1 zosteriforme


zostraks BW

1 (zoëven) ante un momento/minuta
2 (dadelijk) immediatemente, tosto, bentosto


zot BN

1 folle, inepte, insan, absurde, stulte
--te streek = arlequinada


zot ZN

1 folle, follo, stulto, buffon


zotheid ZN

1 follia, ineptia, stultessa
lof der -- = elogio del follia


zothuis ZN

1 casa de folles, asylo de alienatos


zotskap ZN

1 bonetto de folle/de buffon


zottebol ZN

1 Zie: zot


zottenklap ZN

1 garrulada folle
-- uitslaan = dicer garrulada folle


zottenpraat ZN

1 Zie: zottenklap


zotternij ZN

1 follia, ineptia, stultessa


zottigheid ZN

1 Zie: zotternij


zottin ZN

1 folle, folla


zouaaf ZN

1 Zie: zoeaaf


zout ZN

1 (keukenzout) sal (de cocina)
-- toevoegen = adder/adjunger sal
met een korreltje -- = con un grano de sal
(BIJBEL) het -- der aarde = le sal de terra
-- bevattend, naar -- smakend = salate
er zit geen -- in = le sal manca
-- doen in, -- strooien op, in het -- leggen = salar
van -- ontdoen = dissalar
waarzeggerij dmv --en = halomantia
2 (SCHEI) sal
basisch -- = sal basic
Engels -- = epsomite
in -- omzetten = salificar
omzetting in -- = salification


zout BN

1 salate, de sal
-- water = aqua salate
--e amandel = amandola salate
--e pinda's = cacahuetes salate
--e drop = liquiritia salate
dat smaakt -- = isto ha un gusto salate
2 salmuriate
--e haring = haringo salmuriate


zoutaanmaak ZN

1 fabrication de sal


zoutaccijns ZN

1 Zie: zoutbelasting-2


zoutachtig BN

1 salin
2 salmastre


zoutader ZN

1 vena/filon de sal


zoutafzetting ZN

1 (het kristalliseren van zout) crystallisation del sal
2 (sediment) deposito salin/de sal


zoutarm BN

1 povre in sal


zoutbad ZN

1 banio salate/de sal


zoutbelasting ZN

1 (zoutgehalte) (zoutgehalte) salinitate
2 imposto super le sal, (GESCH) (belasting) gabella


zoutbereiding ZN

1 fabrication de sal


zoutberg ZN

1 montania de sal


zoutbeschrijving ZN

1 halographia


zoutbriket ZN

1 briquette (F) de sal


zoutbron ZN

1 fonte salate/salin


zoutbrood ZN

1 pan de sal


zoutconcentratie ZN

1 concentration salin/de sal, salinitate


zoutdampen ZN MV

1 vapores salin


zoutdragend BN

1 salifere


zouteloos BN

1 (zonder zout) sin sal
2 (FIG) insipide, infacete
-- gesprek = conversation insipide


zouteloosheid ZN

1 (FIG) insipiditate


zouten WW

1 (met zout bestrooien) salar
het -- = salatura
het vlees -- = salar le carne
2 (in zout leggen) salar, insalar, salmuriar
gezouten vis = pisce salate/salmuriate


zouter ZN

1 salator


zoutevis ZN

1 (gezouten kabeljauw) gado salate


zoutfabriek ZN

1 salina
arbeider in -- = salinero


zoutflora ZN

1 haloflora


zoutgeest ZN

1 spirito de sal


zoutgehalte ZN

1 indice/index/tenor/grado/contento/concentration salinic/de sal, salinitate
toeneming van het -- = crescentia del salinitate


zoutgras ZN

1 triglochin


zoutgrasfamilie ZN

1 juncaginaceas


zoutgroeve ZN

1 Zie: zoutmijn


zouthandel ZN

1 commercio de sal


zouthaven ZN

1 porto de sal


zoutheid ZN

1 Zie: zoutgehalte


zouthorst ZN

1 horst de sal


zouthoudend BN

1 salin, salifere
--e laag = jacimento salifere


zouthoudendheid ZN

1 salinitate


zoutig BN

1 salin, salate


zoutigheid ZN

1 salinitate


zoutje ZN

1 biscuit salate


zoutkoepel ZN

1 domo de sal


zoutkorrel ZN

1 grano de sal


zoutkorst ZN

1 crusta salin/de sal


zoutkristal ZN

1 crystallo de sal


zoutkruid ZN

1 kochia hirsute


zoutkwel ZN

1 infiltration de aqua salate


zoutlaag ZN

1 strato/jacimento de sal


zoutlepeltje ZN

1 coclearetto pro le sal


zoutloos BN

1 sin sal, dischlorurate
-- maken = dischlorurar
--e maaltijd = repasto sin sal
-- dieet = dieta/regimen (F) dischlorurate


zoutlozing ZN

1 discarga/discargamento de sal


zoutmarmer ZN

1 marmore salin


zoutmeer ZN

1 laco salate


zoutmengsel ZN

1 mixtura de sales


zoutmeting ZN

1 halometria
de -- betreffend = halometric


zoutmijn ZN

1 mina de sal


zoutminnend BN

1 (PLANTK) halophile, halophyte, halophytic
--e plant = planta halophile/halophyte/halophytic, halophyto


zoutmoeras ZN

1 palude salate, salina


zoutmolecuul ZN

1 molecula de sal


zoutmonopolie ZN

1 monopolio del sal


zoutneerslag ZN

1 precipitato de sal


zoutontginning ZN

1 extraction del sal


zoutoplossing ZN

1 solution salin/salate/de sal


zoutpan ZN

1 salina
arbeider in -- = salinero


zoutpilaar ZN

1 columna/colonna de sal, (BIJBEL) statua de sal


zoutplant ZN

1 planta salin/halophile/halophyte/halophytic, halophyto


zoutpot ZN

1 saliera


zoutproducent ZN

1 productor de sal, salinero


zoutproduktie ZN

1 production de sal


zoutraffinaderij ZN

1 raffineria de sal


zoutraffinadeur ZN

1 raffinator de sal


zoutrantsoen ZN

1 ration de sal


zoutrijkdom ZN

1 salinitate


zoutsmaak ZN

1 gusto salin/de sal


zoutsteppe ZN

1 steppa de sal


zoutstrooier ZN

1 (voor keuken- of tafelzout) saliera
2 (strooiauto) camion/truck (E) de salar


zoutte ZN

1 salinitate


zouttuin ZN

1 Zie: zoutpan


zoutvaatje ZN

1 saliera


zoutvat ZN

1 potto de sal


zoutverbruik ZN

1 consumo/consumption de sal


zoutverkoper ZN

1 salinero


zoutvlees ZN

1 carne salate


zoutvormend BN

1 (SCHEI) salificabile, halogene
--e base = base salificabile


zoutvorming ZN

1 (SCHEI) salification


zoutwater ZN

1 aqua salate


zoutwateraquarium ZN

1 aquario maritime/de aqua de mar


zoutwaterbad ZN

1 (bad in zout water) banio de aqua salate
2 (zwembad) piscina de aqua salate/de mar


zoutwaterbron ZN

1 Zie: zoutbron


zoutwaterindringing ZN

1 intrusion de aqua salate


zoutwatermeer ZN

1 Zie: zoutmeer


zoutwaterplankton ZN

1 haloplancton, plancton marin


zoutwatersluis ZN

1 esclusa contra le aqua salate


zoutwatervis ZN

1 pisce marin


zoutweger ZN

1 pesasal


zoutwinning ZN

1 extraction de sal, (uit zeewater) salicultura


zoutwoestijn ZN

1 deserto salate


zoutzak ZN

1 sacco a/de sal
2 persona sin energia


zoutzieden WW

1 extraher sal ab aqua de mar (per evaporation)


zoutzieder ZN

1 salinero


zoutziederij ZN

1 (handeling) extraction de sal
2 (bedrijf) salina


zoutzolder ZN

1 granaria a sal


zoutzuur ZN

1 acido chlorhydric/hydrochloric, acido muriatic


zoutzuur BN

1 hydrochloric
--e kalk = chloruro de calce


zoutzuurbereiding ZN

1 fabrication de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurdruppel ZN

1 gutta de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurfles ZN

1 bottilia de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurgehalte ZN

1 percentage de acido chlorhydric/hydrochloric


zoutzuurhoudend BN

1 muriate, muriatic


zoutzuurzout ZN

1 chlorido, muriato


zoveel TELW

1 tante
-- werk = tante labor/travalio
honderd en -- gulden = cento e tante florinos
het staat er niet met -- woorden = isto non es explicite
-- mogelijk = le plus possibile
-- mogelijk platen = tote le discos possibile
iemand -- mogelijk kansen geven = dar le maximo de possibilitates a un persona
hij werkt -- hij kan = ille labora/travalia tanto como ille pote
ik geef er niet -- om = isto non me interessa tanto, non me importa tanto
om de -- dagen = cata tante dies/jornos
-- als men wil = a discretion, a voluntate
-- betekenen als = significar tanto como, equivaler a
dat betekent -- als niets = iste non significa practicamente nihil


zoveel BW

1 tanto
-- te meer = tanto plus
-- als mogelijk = tanto como/quanto possibile
drie keer -- = tres vices tanto


zoveel ONB VNW

1
-- is zeker dat = lo que es certe es que, un cosa es certe, e isto es que


zoveelste BN

1 tantesime
het -- deel = le tantesime parte
de -- juli = le tantesime julio


zover BW

1
ben je --? = tu es preste?
tot -- de brief van mijn vader = usque a hic le littera de mi patre
ik ga -- met je mee = io te accompania usque a illac
tot -- zijn we het eens = usque a hic nos es de accordo
voor -- mogelijk = tanto como possibile


zover VW

1 tanto longe que
-- het oog reikt = tanto longe que le vista pote portar
-- onze middelen het toestaan = in le limite de nostre medios
-- ik weet is dat nog niet betaald = secundo mi cognoscentia/cognoscimento on non jam lo ha pagate


zowaar BW

1 vermente, in effecto


zowat ONB VNW

1
en -- = et cetera (L)


zowat BW

1 quasi, approximativemente
-- alles = quasi/practicamente toto


zowel BW

1
-- de mannen als de vrouwen = le homines como/e le feminas, tanto le homines como le feminas


z.o.z.

1 (Afk.: zie ommezijde) tornar, per favor


zozeer BW

1 tanto, talmente
hij is -- bedroefd = ille es tanto triste
het is niet -- om de knikkers, als wel om het spel = il non se tracta del facto, sed del principio


zucchetti ZN

1 courgette (F)


zucchini ZN

1 courgette (F)


zucht ZN

1 (diepe uitademing) suspiro
-- van berusting = suspiro de resignation
met een diepe -- = con un profunde suspiro
een -- slaken = dar un suspiro
2 (windje) sufflo
een --je wind = un sufflo de aere/de vento
3 (begeerte) desiro, desiderio, passion, instincto
-- tot zelfbehoud = instincto de conservation
4 (overdreven lust) mania, obsession, rage, rabie
-- naar geld = rabie del moneta
5 (afscheiding van melk) colostro


zuchten WW

1 (kermen) gemer
-- onder het juk der slavernij = gemer sub le jugo del sclavitude
2 (met kracht uitademen) suspirar
diep -- = suspirar profundemente
iemand die zucht = suspirator
3 (smachten) languer
-- in de gevangenis = languer in le prision


zuchter ZN

1 suspirante


zuchtig BN

1 hydropic


zuchtje ZN

1 Zie: zucht-2


zuid ZN

1 sud


zuid BW

1 al sud


zuid BN

1 (uit het zuiden) del sud
de wind is -- = le vento veni del sud


Zuid-Afrika ZN EIGN

1 Africa del Sud, Sudafrica
culturele boycot van -- = boycottage cultural del Africa del Sud


Zuid-Afrikaan ZN

1 sudafricano


Zuid-Afrikaans BN

1 sudafrican


Zuidafrikaans ZN

1 sudafricano


Zuid-Amerika ZN EIGN

1 America Meridional/del Sud


Zuid-amerikaan ZN

1 sudamericano


Zuid-Amerikaans BN

1 sudamerican


Zuid-Australië ZN EIGN

1 Australia Meridional/del Sud


Zuid-Azië ZN EIGN

1 Asia Meridional/de Sud


Zuid-Carolina ZN EIGN

1 Carolina del Sud


zuideinde ZN

1 puncta sud


zuidelijk BN

1 (in het zuiden) meridional, austral
-- halfrond = hemispherio meridional/austral
Zuidelijke IJszee = Oceano Antarctic
2 (uit het zuiden komend, het zuiden eigen, in het zuiden thuishorend) meridional, sud, del sud
de wind is -- = le vento suffla del sud
--e volken = populos meridional/del sud
--e talen = linguas meridional
-- halfrond = hemispherio sud/austral/meridional
in --e richting = verso le sud
Bilthoven ligt --er dan Zwolle = Bilthoven es plus al sud que Zwolle


zuiden ZN

1 sud, mediedie, meridie
het zonnige -- = le mediedie insolate
het -- van Engeland = le sud/mediedie de Anglaterra
een kamer op het -- = un camera exponite al sud
ten -- van = al sud de
naar het -- gaan = ir al sud
bewoner van het -- = meridional


Zuid-Engeland ZN EIGN

1 le Sud/Mediedie de Anglaterra


zuidenwind ZN

1 vento del sud, austro


zuiderbreedte ZN

1 latitude meridional/sud


zuiderbuur ZN

1 vicino del sud


zuidergrens ZN

1 Zie: zuidgrens


zuiderhalfrond ZN

1 hemispherio meridional/austral


zuiderkeerkring ZN

1 tropico de(l) Capricorno


Zuiderkroon ZN

1 Corona Austral


Zuiderkruis ZN

1 Cruce del Sud


zuiderlicht ZN

1 aurora austral


zuiderling ZN

1 homine del sud


zuiderstorm ZN

1 tempesta del sud


zuiderstrand ZN

1 plagia del costa sud


Zuiderzee ZN EIGN

1 Zuiderzee (N)


Zuiderzeepolder ZN

1 polder (N) del Zuiderzee (N)


zuiderzon ZN

1 sol del mediedie


Zuid-Europa ZN EIGN

1 Europa Meridional/del Sud


Zuideuropeaan ZN

1 europeo meridional/del sud


zuidgrens ZN

1 frontiera meridional/sud


Zuid-Holland ZN EIGN

1 Hollanda Meridional/del Sud


Zuidhollands BN

1 del Hollanda Meridional/del Sud


zuidkant ZN

1 latere sud


Zuid-Korea ZN EIGN

1 Corea del Sud


Zuidkoreaan ZN

1 sudcoreano


Zuidkoreaans BN

1 sudcorean


zuidkust ZN

1 costa meridional/sud


zuidland ZN

1 terra austral


zuidmagnetisme ZN

1 magnetismo del sud


Zuid-Molukken ZN EIGN MV

1 Moluccas del Sud


Zuidmolukker ZN

1 molucco/moluccano del sud


Zuidnederlands ZN

1 flamingo


Zuidnederlands BN

1 flaminge


zuidoost BW

1 (verso le) sud-est


zuidoost BN

1 del sud-est
de wind is -- = le vento es sud-est, le vento veni del sud-est


Zuid-Oost-Azië ZN EIGN

1 Asia del Sud-Est, Sud-Est Asiatic


zuidoostelijk BW

1 (verso le) sud-est


zuidoostelijk BN

1 del sud-est


zuidoosten ZN

1 sud-est
het -- van de provincie = le sud-est del provincia


zuidoostenwind ZN

1 vento del sud-est


zuidooster ZN

1 Zie: zuidoostenwind


zuidooster BN

1 del sud-est


zuidoostpassaat ZN

1 aliseo austral


zuidpool ZN

1 polo sud/austral/meridional/antarctic
-- van een magneet = polo sud de un magnete


zuidpoolcirkel ZN

1 circulo polar antarctic/austral/del sud


zuidpoolexpeditie ZN

1 expedition al polo sud/antarctic


Zuidpoolgebied ZN EIGN

1 Antarctica
zuidpoolgebieden = regiones/terras antarctic/austral


zuidpoolklimaat ZN

1 climate antarctic


zuidpoollicht ZN

1 aurora austral


zuidpoolonderzoek ZN

1 exploration del regiones antarctic


zuidpoolreiziger ZN

1 explorator del regiones antarctic


zuidpooltocht ZN

1 Zie: zuidpoolexpeditie


zuidpunt ZN

1 puncta sud/meridional


Zuid-Rhodesië ZN EIGN

1 Rhodesia del Sud


Zuid-Slavië ZN EIGN

1 Yugoslavia


Zuidslaviër ZN

1 yugoslavo


Zuidslavisch BN

1 yugoslave


Zuid-Vietnam ZN EIGN

1 Vietnam del Sud, Sudvietnam


Zuidvietnamees ZN

1 sudvietnamita, sudvietnamese


Zuidvietnamees BN

1 sudvietnamita, sudvietnamese


Zuidvlaams BN

1 del Flandra Meridional


zuidvrucht ZN

1 fructo meridional/subtropical


zuidwaarts BW

1 verso le sud


zuidwaarts BN

1
in --e richting = verso le sud, in direction del sud


zuidwest BW

1 (verso le) sud-west


zuidwest BN

1 del sud-west
de wind is -- = le vento es sud-west, le vento veni del sud-west


zuidwestelijk BW

1 (verso le) sud-west


zuidwestelijk BN

1 (del) sud-west


zuidwesten ZN

1 sud-west


zuidwestenwind ZN

1 vento del sud-west


zuidwester ZN

1 (wind) vento del sud-west, (storm) tempesta del sud-west
2 (hoed) grande cappello de marinero


Zuidzee ZN EIGN

1
stille -- = Oceano Pacific


zuidzijde ZN

1 Zie: zuidkant


zuidzuidoost BW

1 (verso le) sud-sud-est


zuidzuidoost BN

1 del sud-sud-est
de wind is -- = le vento es sud-sud-est, le vento veni del sud-sud-est


zuidzuidoosten ZN

1 sud-sud-est


zuidzuidwest BN

1 del sud-sud-west
de wind is -- = le vento es sud-sud-west, le vento veni del sud-sud-west


zuidzuidwest BW

1 (verso le) sud-sud-west


zuidzuidwesten ZN

1 sud-sud-west


zuigbaggermachine ZN

1 draga de suction


zuigbeweging ZN

1 movimento aspiratori


zuigbuis ZN

1 tubo de aspiration


zuigcurettage ZN

1 curettage per suction


zuigeling ZN

1 neonato, baby (E), bebe, allactato


zuigelingenafdeling ZN

1 section de neonatologia


zuigelingeneczeem ZN

1 eruption/crusta lactee


zuigelingenkliniek ZN

1 clinica de neonatologia


zuigelingensterfte ZN

1 mortalitate neonatal


zuigelingenvoeding ZN

1 nutrition pro neonatos


zuigelingenzorg ZN

1 assistentia medic al neonatos, curas neonatal


zuigen WW

1 (met apparaat aantrekken) aspirar
het water met een pomp naar boven -- = aspirar le aqua con un pumpa
limonade door een rietje -- = aspirar limonada con un palea
2 (met de mond ergens uithalen) suger
bloed uit een wond -- = suger sanguine de un vulnere
een verhaal uit zijn duim -- = inventar un historia
3 (stofzuigen) passar le aspirator
heb je de hal al gezogen? = ha tu jam passate le aspirator in le entrata?
4 (sabbelen) suger
op een snoepje -- = suger un bonbon
op zijn duim -- = suger su pollice
5 (plagen) vexar
6 (in zich opnemen) absorber, imbiber se de
de spons zuigt het water in zich op = le spongia absorbe le aqua


zuigend BN

1 aspirante


zuiger ZN

1 (treiteraar) tormentator
2 (deel van een cilinder) piston
--s van een motor = pistones de un motor
-- van een pomp = piston de un pumpa
3 (baggermachine) draga a/de suction


zuigerbeweging ZN

1 movimento de piston


zuigercompressor ZN

1 compressor a/de piston


zuigerdefect ZN

1 defecto de piston


zuigerdruk ZN

1 pression de piston


zuigerklep ZN

1 valvula/valva de piston


zuigermotor ZN

1 motor a/de piston


zuigeroppervlak ZN

1 superficie de piston


zuigerpomp ZN

1 pumpa aspirante/a/de piston


zuigerring ZN

1 Zie: zuigerveer


zuigerslag ZN

1 colpo de piston


zuigerstand ZN

1 position del piston


zuigerstang ZN

1 biella de piston


zuigerveer ZN

1 resorto/anello de piston, (van auto) segmento de piston


zuigfles ZN

1 biberon


zuigflesverwarmer ZN

1 calefacebiberon


zuiging ZN

1 (werking waardoor iets meegetrokken wordt) vortice
de -- van de ebstroom = le vortice del currente del marea basse
2 (het zuigen) suction, aspiration


zuigkalf ZN

1 vitello de lacte


zuigklep ZN

1 Zie: zuigerklep


zuigkracht ZN

1 (vermogen om aan te zuigen) fortia/poter aspiratori/aspirante/de aspiration
2 (FIG) (aantrekkingskracht) attraction, fascination


zuigkwal ZN

1 Zie: buiskwal


zuiglam ZN

1 agno de lacte


zuignap ZN

1 (BIOL, TECHN) ventosa


zuigorgaan ZN

1 organo de suction, (van insecten) proboscide, proboscis


zuigperspomp ZN

1 pumpa aspirante e premente, pumpa a duple effecto


zuigpijp ZN

1 tubo aspirante/de aspiration


zuigpomp ZN

1 pumpa aspiratori/aspirante


zuigschijf(je) ZN

1 disco adhesive


zuigslang ZN

1 tubo de aspiration


zuigsnavel ZN

1 becco/rostro de suction


zuigsnuit ZN

1 ventosa, rostro de suction, (van insekten) trompa


zuigtablet ZN

1 pastilla a suger


zuigtoestel ZN

1 aspirator


zuigtransportband ZN

1 transportator pneumatic


zuigvis ZN

1 remora


zuigwerking ZN

1 action aspiratori


zuigworm ZN

1 semita, trematodo
de -- betreffend = semital


zuil ZN

1 (pilaar) pilar, columna, colonna
Ionische -- = colonna/columna ionic
Dorische -- = columna/colonna doric
Corinthische -- = columna/colonna corinthie
geringde -- = columna/colonna anellate
de --en van Hercules = le columnas/colonnas de Hercules
het dak rust op --en = le tecto reposa super colonnas/columnas
2 (groepering) gruppo, gruppamento
godsdienstige -- = gruppamento religiose
politieke -- = bloco politic
de --en in ons omroepbestel = le segmentos/gruppos in nostre systema de radiodiffusion


zuilcactus ZN

1 cereo


zuilenbestel ZN

1 systema in le qual varie gruppos/gruppamentos es representate


zuilengalerij ZN

1 colonnada, columnada, galeria, portico, peristylo, peridromo
met -- omgeven gebouw = edificio periptere, periptero


zuilengang ZN

1 Zie: zuilengalerij


zuilenrij ZN

1 Zie: zuilengalerij


zuilenstoel ZN

1 stylobato


zuilheilige ZN

1 stylite


zuilkandelaar ZN

1 candeliero columnifere


zuilschacht ZN

1 trunco/fuste de columna/colonna


zuiltje ZN

1 balustro


zuilvorm ZN

1 forma de colonna/columna


zuilvormig BN

1 in forma de colonna/columna, columnifere


zuinig BN

1 (spaarzaam) economic, (karig) parsimoniose
-- beheer = gestion economic
-- leven = viver economicamente, menar un vita de sparnio
de kachel brandt -- = le estufa arde economicamente, le estufa consume pauco/poco
2 (voordelig) economic, avantagiose
--e motor = motor economic
3 (teleurgesteld) disillusionate


zuinigheid ZN

1 economia, sparnio, (karigheid) parsimonia
-- betrachten = esser economic


zuinigheidshalve BW

1 pro rationes/motivos de economia


zuinigheidsmaatregel ZN

1 mesura de economia


zuinigheidsoverweging ZN

1 consideration de economia


zuinigheidsredenen ZN MV

1 rationes/motivos de economia


zuinigjes BW

1 economicamente, parsimoniosemente


zuip ZN

1
aan de -- zijn = inebriar se


zuipen WW

1 (zich te buiten gaan aan alcohol) biber con excesso, trincar, inebriar se
iemand onder de tafel -- = inebriar un persona
2 (veel gebruiken) biber
die auto zuipt te veel benzine = iste auto(mobile) bibe troppo de benzina


zuiper ZN

1 trincator, bibon, bibulo


zuiperij ZN

1 Zie: zuippartij


zuiplap ZN

1 Zie: zuiper


zuippartij ZN

1 orgia, bacchanal


zuipschuit ZN

1 Zie: zuiper


zuivel ZN

1 Zie: zuivelprodukt


zuivelbedrijf ZN

1 Zie: zuivelboerderij
2 (geheel van bedrijven die zuivelprodukten produceren en verwerken) industria lactee/lactic/de lacte


zuivelbereiding ZN

1 fabrication de productos lactee/lactic


zuivelboer ZN

1 productor de butyro e caseo


zuivelboerderij ZN

1 lacteria, vaccheria


zuivelbond ZN

1 association de fabricantes de productos lactee/lactic


zuivelconsulent ZN

1 consiliero concernente productos lactee/lactic


zuivelfabriek ZN

1 fabrica de productos lactee/lactic, cremeria, lacteria


zuivelfabrikant ZN

1 fabricante de productos lactee/lactic


zuivelhandel ZN

1 (handel in zuivelprodukten) commercio de productos lactee/lactic
2 (winkel) lacteria, cremeria


zuivelhoeve ZN

1 Zie: zuivelboerderij


zuivelindustrie ZN

1 industria lactee/lactic/de lacte


zuivelinspectie ZN

1 controlo del fabrication del productos lactee/lactic


zuivelprodukt ZN

1 producto lactee/lactic/de lacteria
--en = lacteria


zuivelschool ZN

1 schola de lacteria


zuiveltentoonstelling ZN

1 exposition de lacteria


zuivelwinkel ZN

1 cremeria, lacteria


zuiver BN

1 (puur, rein, helder) pur, clar
--e lucht = aere pur
-- water = aqua pur/clar
2 (onvermengd) pur, genuin
--e wol = lana pur/genuin
-- goud = auro pur
-- bloed = sanguine pur
--e wetenschap = scientia pur
-- wetenschappelijk onderzoek = recerca pur/fundamental
--e wiskunde = mathematica pur/abstracte
3 (schoon) (ook FIG) munde, nette
-- glas = vitro munde/nette
een -- geweten hebben = haber un conscientia nette
iets -- maken = mundificar/nettar un cosa
4 (correct) pur, correcte, (MUZ) juste
-- Interlingua = Interlingua pur/correcte
--e uitspraak = pronunciation correcte/sin accento
--e redenering = rationamento correcte
--e inzet = intonation juste
-- zingen = cantar juste
-- schot = tiro precise
-- in de leer = orthodoxe
--e leer = orthodoxia


zuiver BW

1 (enkel) purmente, unicamente, exclusivemente
dat is -- toeval = isto es purmente coincidental, isto es un pur/mer coincidentia/hasardo
-- en alleen = pur- e simplemente


zuiveraar ZN

1 nettator, purificator, (van taal) purista, (van boek, etc.) expurgator, (raffinadeur) raffinator


zuiveren WW

1 (schoonmaken) nettar, mundificar, mundar, purificar, depurar, (van vloeistoffen) epurar, clarificar, (ontsmetten) disinfectar, (ontdoen van ongedierte) disinfestar, (SCHEI) defecar
een wond -- = nettar/disinfectar un plaga
het bloed -- = purificar/depurar le sanguine
water -- = epurar/depurar/purificar aqua, (drinkbaar maken) potabilisar le aqua
een gas -- = epurar un gas
een erts -- = epurar un mineral
2 (FIG) nettar, purgar, epurar, depurar, purificar
het leger -- = purgar le armea
de partij -- = purgar/depurar le partito
3 (van een smet bevrijden) lavar, purgar, justificar, rehabilitar
zich van een verdenking -- = lavar se/purgar se de un suspicion/imputation
4 (raffineren) (r)affinar, epurar, purgar, clarificar
suiker -- = raffinar sucro
een metaal -- = purgar/affinar un metallo
5 (verbeteren) epurar, perfectionar, (kuisen) expurgar
de taal -- = epurar/expurgar le linguage


zuiverend BN

1 purificator, purificante


zuiverheid ZN

1 puritate, puressa, (helderheid) claritate, (mbt lijnen) nettitate, (echtheid) genuinitate, (correctheid) correction, (nauwkeurigheid) accuratessa
de -- van zijn bedoelingen = le puritate/puressa/honest(it)ate de su intentiones
de -- van het produkt = le puritate del producto
-- van toon = puritate de tono


zuivering ZN

1 (het zuiveren) purification, mundification, epuration, (mbt vloeistoffen) clarification, (van water OOK) depuration, (van ongedierte) disinfestation, (ontsmetting) disinfection, (SCHEI) defecation
-- van afvalwater = purification/depuration/epuration de aquas residuari/residual
-- van water = clarification de aqua, (drinkbaarmaking) potabilisation de aqua
biochemische -- = purification biochimic
2 (FIG) purification, mundification, epuration, (mbt politieke tegenstander van machthebber) purga, depuration
-- van de pers = purga del pressa
politieke -- = purga politic


zuiveringsaktie ZN

1 epuration, (POL) purga, (MIL) campania de (d)epuration


zuiveringsbelasting ZN

1 taxa de pollution


zuiveringscampagne ZN

1 (MIL) campania de (d)epuration


zuiveringsheffing ZN

1 taxa de pollution


zuiveringsinstallatie ZN

1 installation de purification/de epuration/de depuration/pro le tractamento de aquas residuari/residual


zuiveringslasten ZN MV

1 taxa de pollution


zuiveringsmiddel ZN

1 agente purificante, purificator, depurativo


zuiveringstablet ZN

1 pastilla de carbon active


zuiveringstank ZN

1 (IND) defecator


zuiveringszout ZN

1 bicarbonato de soda, sal purgative


zulk AANW VNW BIJV

1 tal, semblabile
--e mensen = tal personas


zulk BW

1 tanto, talmente
het is -- mooi weer = il face un tempore tanto belle


zulks AANW VNW

1 un tal cosa, un cosa semblabile


zullen WW

1 (moeten) (TOEK TIJD) INF + a, deber
gij zult niet stelen = vos non robara
je zult het niet vergeten = tu non debe oblidar lo
2 (ter vorming van de TEG TOEK TIJD) INF + -a, vader
Ik zal vertrekken = io partira, io va partir
3 (ter vorming van VERL TOEK TIJD) INF + -ea
ik zou vertrekken = io partirea


zult ZN

1 caseo de porco, carne frigide in gelatina
zure -- = caseo de porco in vinagre


zuren WW

1 (zuur maken) acidificar, (licht) acidular
2 (zuur worden) acidificar se


zurig BN

1 acidule
--e smaak = sapor acidule
-- maken = acidular
een kruidendrank -- maken = acidular un tisana
2 (SCHEI) acide


zurigheid ZN

1 aciditate


zuring ZN

1 (PLANTK) rumex
2 (het zuren) acidification


zuringachtig BN

1 oxalidacee


zuringachtigen ZN MV

1 oxalidaceas


zuringblad ZN

1 folio de rumex


zuringzout ZN

1 oxalato


zuringzuur ZN

1 acido oxalic


zus ZN

1 soror


zus BW

1 assi, de iste modo/maniera
vandaag spreekt hij --, morgen zo = hodie ille parla de un maniera e deman de altere, ora dice un cosa ora un altere
meneer -- en zo = senior un tal


zusje ZN

1 parve soror


zuster ZN

1 (zus) soror
2 (non) soror
Witte Zusters = Sorores Blanc
3 (verpleegster) infirmera


zustercel ZN

1 cellula soror


zustergemeente ZN

1 communitate soror


zusterhuis ZN

1 (in ziekenhuis) casa del infirmeras
2 (van nonnen) casa de religiosas/monachas


zusterliefde ZN

1 affection inter sorores, amor sororal


zusterlijk BN

1 sororal, inter sorores


zusterloos BN

1 sin soror(es)


zustermaatschappij ZN

1 societate/compania soror/affiliate


zustermoord ZN

1 sororicidio


zustermoordenaar ZN

1 sororicida


zusterorganisatie ZN

1 organisation soror/affiliate


zuster-overste ZN

1 matre superior, superiora (de un convento)


zusterpaar ZN

1 duo sorores


zusterschap ZN

1 (zusterlijke verwantschap) sororitate
2 (congregatie) communitate de religiosas/de sorores


zusterschip ZN

1 nave gemino


zusterstad ZN

1 urbe gemino/soror


zustervereniging ZN

1 association soror


zuur BN

1 (mbt tot een smaakgewaarwording) acide, (lichtelijk) acidule
--e appel = malo/pomo acide
--e kers = ceresia acide
--e regen = pluvia acide
--e verontreinging = pollution acide
-- smaken = haber un sapor/gusto acide
-- ruiken = haber un odor acide
-- maken = acidificar, acetificar
wijn -- maken = acidificar vino
-- wordend = acescente
-- wordend bier = bira acescente
--e melk = lacte coagulate
2 (niet prettig) dur, disagradabile
dat is -- voor hem = isto es dur pro ille
-- verdiend geld = moneta durmente ganiate
3 (niet vriendelijk) acide, grunnion
4 (SCHEI) acide
de grond is hier -- = le solo es acide hic


zuur ZN

1 (wat zuur is) acido, pickles (E)
potje -- = flacon de acido/pickles
augurken in het -- = cornichons (F) al vinagre
haring in het -- = haringo marinate
2 (teveel aan maagsap) aciditate del stomacho, (zure oprispingen) pyrosis
3 (SCHEI) acido
meerbasisch -- = acido polybasic


zuurachtig BN

1 acidule


zuurbal ZN

1 grosse bonbon acidule


zuurbes ZN

1 berberis


zuurbestendig BN

1 resistente a acidos, a proba/prova de acido(s), acidoresistente


zuurbestendigheid ZN

1 resistentia a acidos, acidoresistentia


zuurdeeg ZN

1 Zie: zuurdesem


zuurdesem ZN

1 levatura
de oude -- = le vetule levatura


zuurdoorn, zuurdoren ZN

1 berberis


zuurgehalte ZN

1 Zie: zuurgraad


zuurgraad ZN

1 grado de aciditate, aciditate


zuurheid ZN

1 (ook SCHEI) aciditate, acetositate
-- van een citroen = aciditate de un citro
-- van een opmerking = aciditate de un remarca


zuurheidsgraad ZN

1 Zie: zuurgraad


zuurhoudend BN

1 que contine acido, acidifere, acide


zuurkijker ZN

1 Zie: zuurpruim


zuurkool ZN

1 sauerkraut (D)


zuurkoolschotel ZN

1 platto de sauerkraut (D)


zuurkoolsoep ZN

1 suppa de sauerkraut (D)


zuurmakend BN

1 acidificante, acetificante


zuurmaker ZN

1 acidificante, acetificator


zuurmaking ZN

1 acidification, acetification


zuurmeter ZN

1 acidimetro


zuurmeting ZN

1 acidimetria


zuurminnend BN

1 (BIOL) acidophile


zuurmuil ZN

1 Zie: zuurpruim


zuurpruim ZN

1 persona acide, grunnion


zuurrest ZN

1 (SCHEI) radical acide
2 (zuur bevattend overblijfsel) residuo acide


zuursel ZN

1 (cultuur van melkzuurbacteriën) acido lactic
2 (melk) lacte coagulate


zuursmoel ZN

1 Zie: zuurmuil


zuurstof ZN

1 oxygeno
-- onttrekken = disoxydar, disoxygenar
het onttrekken van -- = disoxydation, disoxygenation
met -- verbinden = oxydar, oxygenar
het verbinden met -- = oxydation, oxygenation


zuurstofapparaat ZN

1 apparato de oxygeno, reanimator, respirator


zuurstofarm BN

1 povre in oxygeno, con un basse contento de oxygeno


zuurstofbalans ZN

1 balancia de oxygeno


zuurstofbehandeling ZN

1 oxygenation, oxygenotherapia


zuurstofbinding ZN

1 fixation de oxygeno


zuurstofcilinder ZN

1 Zie: zuurstoffles


zuurstofconcentratie ZN

1 concentration de oxygeno


zuurstoffabriek ZN

1 fabrica de oxygeno


zuurstoffles ZN

1 bottilia/cylindro de oxygeno


zuurstofgebrek ZN

1 manco/mancantia de oxygeno, (MED) anoxia


zuurstofgehalte ZN

1 percentage/tenor de oxygeno


zuurstofhoudend BN

1 que contine oxygeno


zuurstofloos BN

1 anoxic
-- water = aqua anoxic


zuurstofmasker ZN

1 masca/mascara/inhalator de oxygeno


zuurstofonttrekking ZN

1 disoxydation, disoxygenation


zuurstofopname ZN

1 oxygenation, (BIOL) absorption de oxygeno


zuurstoftekort ZN

1 manco/mancantia de oxygeno, insufficientia in oxygeno


zuurstoftent ZN

1 tenta/camera de oxygeno


zuurstoftoestel ZN

1 Zie: zuurstofapparaat


zuurstoftoevoer ZN

1 oxygenation
2 (BIOL) apporto de oxygeno


zuurstofverbinding ZN

1 composito de oxygeno


zuurstofverbruik ZN

1 consumo/consumption de oxygeno


zuurte ZN

1 grado de aciditate


zuurtje ZN

1 bonbon acidulate, caramello amar


zuurtjeskleur ZN

1 color de bonbon acidulate


zuurvast BN

1 resistente al acidos, a proba/prova de acido, acidoresistente
--e legering = alligato resistente al acidos


zuurvastheid ZN

1 resistentia al acidos, acidoresistentia


zuurvergiftiging ZN

1 acidose (-osis)


zuurvormend BN

1 acidificante


zuurvorming ZN

1 acidification


zuurvrij BN

1 libere de acido


zuurweger ZN

1 acidimetro


zuurzoet BN

1 acridulce


zvendaags BN

1 que dura septe dies


Z-vorm ZN

1 forma de Z


Z-vormig BN

1 in (forma de) Z


Z.W.

1 (Afk.: zuidwest(en)) S.W. (sud-west)


Zwaab ZN

1 suabo


zwaai ZN

1 movimento (oscillatori), volta, (draai) virata
een -- met de arm = un movimento del bracio


zwaaiarm ZN

1 (van een hijskraan) bracio mobile


zwaaien WW

1 (heen en weer bewegen) agitar, balanciar, (soms dreigend) brandir, (wuiven) agitar le mano
met vlaggen -- = agitar/brandir bandieras
met de armen -- = balanciar le bracios
met een mes -- = brandir un cultello
naar iemand -- = salutar un persona con le mano
met het wierookvat -- = incensar
2 (waggelen, wankelen) titubar


zwaaihaak ZN

1 esquadra false


zwaaiing ZN

1 Zie: zwaai


zwaailicht ZN

1 luce/lumine giratori/rotatori/rotante


zwaaipunt ZN

1 (NAT) metacentro
het -- betreffend = metacentric


zwaaistoot ZN

1 (SPORT) swing (E)


zwaan ZN

1 cygno
(bijnaam van Virgilius) Mantuaanse -- = cygno mantuan
zwanehals, stankafsluiter = collo de cygno
de zwanezang = le canto del cygno


zwaangans ZN

1 coscoroba


zwaanridder ZN

1 cavallero del Cygno


zwaansage ZN

1 legenda del cavallero del Cygno


zwaanshals ZN

1 supporto in S


zwaar BN

1 (veel wegend) pesante, ponderose
--e koffer = valise (F) pesante
-- water = aqua pesante
--e metalen = metallos pesante
-- op de maag liggen = pesar super/cargar le stomacho
mijn benen zijn zo -- als lood = mi gambas es como plumbo
(FIG) --der wegen = preponderar
2 (van grote omvang) massive, grosse
de --e deuren van het kasteel = le portas massive del castello
-- persoon = persona corpulente
3 (stevig) forte, solide, robuste
-- linnen = lino forte
-- papier = papiro forte
van een -- kaliber = de grande calibre
4 (met grote uitwerking) pesante, forte, violente
--e storm = tempesta forte/violente/sever
-- geschut = artilleria pesante
--e wapens = armas pesante
-- bewapend = pesantemente armate
--e industrie = industria pesante
-- vergif = veneno violente
-- bier = bira forte
5 (moeizaam) pesante, penibile, difficile, dur, (veel inspanning vergend) laboriose, (van spijzen) indigeste
--e bevalling = parto penibile/difficile
-- examen = examine difficile/dur
--e strijd = lucta dur/ardue
-- werk = labor/travalio pesante/dur
een -- lopende motor = un motor que torna penibilemente
-- gerecht = platto indigeste
--e tijden = tempores difficile/dur
6 (psychische druk uitoefenend) pesante, dur, sever
op --e lasten zitten = haber cargas pesante
een --e slag = un colpo dur
--e dominee = predicator sombre
-- in de leer zijn = esser rigidemente/rigorosemente/strictemente orthodoxe
-- beproefd = durmente provate
hij heeft het -- = ille ha un vita dur
7 (groot, aanzienlijk) pesante, forte, grave, seriose, sever, rigorose
--e ziekte = maladia grave/seriose
--e misdaad = crimine grave
--e verkoudheid = catarrho forte
--e verliezen = perditas sever
een -- bemande delegatie = un delegation pesante/importante
--e straf = punition sever/rigorose
iemand -- straffen = punir un persona durmente/severmente
daar zul je -- voor boeten = tu essera durmente/severmente punite pro isto
--e jongen = duro
8 (mbt geluiden) grave, sonor
--e stem = voce grave
9 (zoveel wegend als de bepaling uitdrukt) pesante, de (+ aantal kilo's, etc.)
dat is tien kilo -- = isto pesa dece kilogrammas
hoe -- is deze machine? = quanto pesa iste machina?
10
--e klei = argilla grasse
--e wenkbrauwen = supercilios spisse


zwaar BW

1 (in hoge mate)
een -- belast verleden = un passato cargate
een -- beproefd man = un homine multo provate
-- gewond = gravemente vulnerate
-- ziek = gravemente malade
zich -- vergissen = errar gravemente
ergens te -- aan tillen = attachar {sj} un troppo grande importantia a un cosa
niet -- tillen aan = attachar {sj} pauc/poc importantia a
het -- te verduren hebben = passar un tempore dur


zwaaraarde ZN

1 baryta


zwaarbeladen BN

1 multo cargate


zwaarbelast BN

1 Zie: zwaarbeladen


zwaard ZN

1 spada, gladio
groot -- = spadon
kort -- = cultellasso
tweesnijdend -- = spada a duple talia
blank -- = spada nude
zwaard van -- = spada de Damocles
-- der gerechtigheid = spada/gladio del justitia
het -- aangespen = cinger le spada
het -- trekken = disvainar/tirar le spada
een -- scherpen = affilar un spada
met een -- zwaaien = brandir un spada


zwaardbeen ZN

1 appendice xiphoide


zwaardbloem ZN

1 Zie: zwaardlelie


zwaarddans ZN

1 dansa de(l) spadas


zwaarddrager ZN

1 (vis) cyprinodonte


zwaardenmaker ZN

1 spadero


zwaardhouw ZN

1 colpo de spada


zwaardkruid ZN

1 Zie: zwaardlelie


zwaardleen ZN

1 feudo masculin


zwaardlelie ZN

1 ixia, gladiolo


zwaardmaag ZN

1 agnato


zwaardplant ZN

1 sansevieria


zwaardrecht ZN

1 derecto del gladio


zwaardslag ZN

1 colpo de spada


zwaardvechter ZN

1 gladiator
gevecht van --s = gladiatura


zwaardvis ZN

1 pisce spada


zwaardvormig ZN

1 (ANAT, BIOL, PLANTK) ensiforme, xiphoide
-- blad = folio ensiforme


zwaardwalvis ZN

1 orca


zwaargebouwd BN

1 robuste


zwaargewapend BN

1 armate usque al dentes


zwaargewicht ZN

1 (gewichtsklasse) pesos pesante
2 (bokser, judoka, etc.) peso pesante
3 (dik persoon) peso pesante
4 (belangrijk persoon) autoritate


zwaargewond BN

1 gravemente vulnerate
zeer -- gewond = gravissimemente vulnerate


zwaargewonde ZN

1 persona gravemente vulnerate


zwaarheid ZN

1 peso


zwaarhoofdig BN

1 pessimista, sombre


zwaarlijvig BN

1 corpulente, obese, grasse, replete, panciute


zwaarlijvigheid ZN

1 corpulentia, repletion, obesitate
2 (MED) (vetzucht) adiposis


zwaarmoedig BN

1 melancholic, sombre, hypochondriac, spleenetic {ie}
-- temperament = temperamento melancholic
-- mens = hypochondriaco


zwaarmoedigheid ZN

1 melancholia, spleen (E), depression, (MED) hypochondria


zwaarspaat ZN

1 spat pesante, barytina, sulfato de barium


zwaarte ZN

1 (groot gewicht) peso, ponderositate
2 (afmeting, omvang) calibre
-- van de bewapening = calibre del armatura
3 (ernst) gravitate, peso, severitate, (druk) pression
-- van een kwestie = gravitate/severitate de un question
-- van een straf = severitate de un pena
-- van lasten = pression de cargas
-- van schulden = pression de debitas
4 (werking van de zwaartekracht) gravitate
5 (gewicht) peso


zwaartekracht ZN

1 gravitation
wetten van de -- = leges del gravitation
aantrekking van de -- = attraction gravitational
versnelling van de -- = acceleration del gravitation


zwaartekrachtconstante ZN

1 constante de gravitation


zwaartekrachtmeter ZN

1 gravimetro


zwaartekrachtmeting ZN

1 gravimetria


zwaartekrachtsveld ZN

1 campo gravitational/de gravitation


zwaartelijn ZN

1 mediana
-- van een driehoek = mediana de un triangulo


zwaartepunt ZN

1 (NAT) centro de gravitate, barycentro, (WISK) barycentro
-- van een driehoek = barycentro de un triangulo
een fietskar met een laag -- = un remolco de bicycletta a centro de gravitate basse
2 (centrum) centro
Spanje was vroeger het -- van de wereld = antea/olim Espania esseva le centro del mundo
3 (kern) puncto principal, elemento central/essential
het -- van zijn redenering ligt in = le essential de su rationamento reside in


zwaartepuntas ZN

1 axe de gravitate


zwaarteveld ZN

1 Zie: gravitatieveld


zwaartillend BN

1 pessimista, sombre


zwaartillendheid ZN

1 pessimismo, tendentia a exaggerar le difficultates/problemas


zwaarwaterreactor ZN

1 reactor a/de aqua pesante


zwaarwegend BN

1 de (multe) peso, ponderose, multo seriose, importante
-- argument = argumento ponderose/de peso


zwaarwelter(gewicht) ZN

1 superwelter


zwaarwichtig BN

1 altisone, altisonante, pompose, pedante
-- taalgebruik = linguage pompose


zwaarwichtigheid ZN

1 pompositate, pedanteria


zwabber ZN

1 scopa a frangias
2 (losbol) libertino


zwabberaar ZN

1 libertino


zwabberen WW

1 (met een zwabber schoonmaken) nettar/mundar con un scopa a frangias
2 (liederlijk leven) menar un vita dissolute


Zwabenland ZN EIGN

1 Suabia


Zwabisch BN

1 suabe


Zwabisch ZN

1 (taal) suabo


zwachtel ZN

1 bandage
een -- aanleggen = poner/applicar un bandage, bandar


zwachtelen WW

1 poner/applicar un bandage, bandar


zwadder ZN

1 (speeksel) bava, saliva
2 (laster) veneno


zwade ZN

1 falcata


zwager ZN

1 fratre affin


zwagerhuwelijk ZN

1 levirato


zwak BN

1 (gering van kracht) debile, sin fortia(s)
het --ke geslacht = le sexo debile
de zieke is nog -- op de benen = le malado es ancora debile super su gambas
-- maken = debilitar
-- worden = debilitar se
2 (met weinig weerstand) debile, delicate, fragile, pauco/poco resistente
een --ke maag hebben = haber un stomacho delicate
zijn gezondheid is -- = su sanitate es debile/delicate
-- gestel = complexion fragile
het --ke punt in een betoog = le puncto debile de un argumentation
de economisch --ke groepen = le gruppos economicamente debile
3 (niet veel presterend) debile, mal
-- geheugen = mal memoria
--ke ogen = mal oculos/vista, oculos debile
--ke pogingen = essayos timide
--ke leerling = alumno mediocre
die machine is te -- = iste machina es troppo debile, le capacitate de iste machina es troppo limitate
hij is -- in wiskunde = ille es debile in mathematica
4 (met weinig zedelijke weerstand) debile
een -- karakter = un character debile
in een -- ogenblik = in un momento de debilitate
iemands --ke zijde = le latere/puncto debile de un persona
5 (aanvechtbaar) debile
een -- betoog = un argumentation debile
6 (nauwelijks waarneembaar) debile
het --ke schijnsel van een lamp = le luce/lumine debile/pallide de un lampa
--ke pols(slag) = pulso debile
7 (niet geconcentreerd) debile, diluite
-- zuur = acido debile/diluite
--ke oplossing van zwavelzuur = solution fortemente diluite de acido sulfuric
8 (gering) debile, legier
--ke helling = declivitate legier/suave/dulce
9 (niet talrijk) debile
10 (GELDW) debile
--ke debiteuren = debitores debile
--ke markt = mercato debile
11 (MED) (van spieren, etc.) adyname, adynamic


zwak ZN

1 puncto/latere debile, debilitate
een -- hebben voor = haber un debilitate pro


zwakbegaafd BN

1 poco/pauco dotate, debile, arretrate


zwakheid ZN

1 (het zwak zijn) debilitate
2 (gebrek, fout) debilitate
de menselijke --en = le debilitates human


zwakhoofdig BN

1 debile de spirito, imbecille


zwakhoofdigheid ZN

1 debilitate de spirito, imbecillitate


zwakjes BN

1 debile
in taal is hij -- = in linguas ille es assatis debile
-- protesteren = protestar debilemente


zwakkeling ZN

1 persona debile


zwak-knopig BN

1 (PLANTK) subnodulose


zwakstroom ZN

1 currente debile/de debile intensitate/de basse tension


zwakstroomdraad ZN

1 filo a/de currente debile


zwakstroominstallatie ZN

1 installation/apparato de currente debile


zwakte ZN

1 debilitate, infirmitate, (tekort) deficientia
een ogenblik van -- = un momento de debilitate
2 (MED) (van spieren, etc.) adynamia


zwaktebod ZN

1 signo de debilitate


zwakzinnig BN

1 debile de mente, mentecapte, (MED) cretin, imbecille, oligophrenic


zwakzinnige ZN

1 persona de mente debile, (MED) cretino, imbecille


zwakzinnigheid ZN

1 degenerescentia/deficientia/debilitate mental, imbecillitate, oligophrenia


zwalken WW

1 vagabundar, vagar, errar
op zee -- = currer le mares


zwalp ZN

1 (golf) grande unda
2 (plank) planca spisse


zwalpen WW

1 undular
2 titubar, zigzagar


zwaluw ZN

1 hirundine
trek van de --en = migration del hirundines
de --en kondigen de lente aan = le hirundines annuncia le primavera


zwaluwnest ZN

1 nido de hirundine


zwaluwstaart ZN

1 (staart van een zwaluw) cauda de hirundine
2 (houtverbinding) cauda de hirundine, indentation
met een -- verbinden = incastrar a cauda de hirundine, indentar
3 (rokkostuum) frac


zwaluwstaarten WW

1 incastrar a cauda de hirundine, indentar


zwaluwvleugel ZN

1 ala de hirundine


zwam ZN

1 (PLANTK) fungo, champignon (F)
2 (tondel) fomite


zwamachtig BN

1 fungose, fungic


zwamachtigheid ZN

1 fungositate


zwamdraad ZN

1 hypha


zwammen WW

1 (onzin praten) parlar in le aere/in le vacuo, divagar, extravagar


zwammenetend BN

1 fungivore


zwammeneter ZN

1 fungivoro


zwammensoort ZN

1 specie fungic


zwammerig ZN

1 verbose


zwammig BN

1 fungose, fungic


zwamneus ZN

1 Zie: kletsmajoor


zwamschotel ZN

1 platto de fungos


zwamspore ZN

1 spora de fungo


zwamvlok ZN

1 mycelio


zwamwortel ZN

1 mycorrhiza


zwamzuur ZN

1 acido fungic


zwanenbloem ZN

1 butomo umbellate


zwanenbrood ZN

1 (PLANTK) acoro


zwanendons ZN

1 lanugine de cygno


zwanendonzen BN

1 de lanugine de cygno


zwanendrift ZN

1 (troep zwanen) banda de cygnos
2 (recht om zwanen te houden) permisso de elevar cygnos


zwanenei ZN

1 ovo de cygno


zwanenhals ZN

1 (hals van een zwaan) collo de cygno
2 (omgebogen buis) collo de cygno, syphon


zwanenkop ZN

1 testa/capite de cygno


zwanenmossel ZN

1 anodontia


zwanennest ZN

1 nido de cygno(s)


zwanenpoot ZN

1 pata de cygno


zwanenveer ZN

1 pluma de cygno


zwanenvlerk ZN

1 Zie: zwanenvleugel


zwanenvleugel ZN

1 ala de cygno


zwanenwiek ZN

1 Zie: zwanenvleugel


zwanenzang ZN

1 canto del cygno


zwang ZN

1 voga, uso
in -- zijn = esser in voga/uso, esser de moda
in -- komen = venir in voga/uso
in -- blijven = continuar in voga/uso


zwanger BN

1 gravide, pregnante
-- zijn = esser gravide/pregnante
-- worden = conciper
-- maken = pregnar, impregnar
het -- maken = impregnation


zwangerschap ZN

1 graviditate, pregnantia
buitenbaarmoederlijke -- = graviditate/pregnantia extrauterin
voorkoming van -- = contraception
een -- onderbreken = interrumper un graviditate/pregnantia
2 (drachtigheid) gestation


zwangerschapsgeelzucht ZN

1 ictero gravidic


zwangerschapsgymnastiek ZN

1 gymnastica/exercitios prenatal


zwangerschapshypertensie ZN

1 hypertension de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsintoxicatie ZN

1 Zie: zwangerschapsvergiftiging


zwangerschapsmasker ZN

1 masca/mascara de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsonderbreking ZN

1 interruption/termination del pregnantia/de graviditate


zwangerschapsperiode ZN

1 periodo del pregnantia/del graviditate


zwangerschapsstuipen ZN MV

1 eclampsia


zwangerschapstest ZN

1 test (E) de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsvergiftiging ZN

1 toxemia gravidic/de pregnantia/de graviditate


zwangerschapsverlof ZN

1 congedo de pregnantia/de graviditate/de maternitate


zwangerschapsverschijnsel ZN

1 symptoma de pregnantia/graviditate


zwangerschapsverstoring ZN

1 Zie: zwangerschapsonderbreking


zwarigheid ZN

1 (moeilijkheid) problema, difficultate, obstaculo
2 (tegenwerping) objection, difficultate, problema
--en maken = facer objectiones/difficultates


zwart BN

1 nigre
--e koffie = caffe nigre
--e doos = cassa nigre
Zwarte Zee = Mar Nigre
Zwarte Woud = Foreste Nigre
Zwarte Dood = Peste
-- brood = pan nigre
--e lijst = lista nigre
--e pest = peste nigre
--e bladzijde in de geschiedenis = pagina nigre in le historia
-- gat = cavo nigre
--e werelddeel = continente nigre
--e dag = die/jorno nigre
--e kleur = nigritia
--e kunst = diabolismo
het --e goud = le carbon
iemand op de --e lijst zetten = mitter un persona in le lista nigre
-- maken = nigrar
zijn gezicht -- maken = nigrar se le visage
2 (onwettig) nigre, clandestin, illegal, illicite, interlope, fraudulente
-- rijden/reizen = viagiar clandestinmente
--e lonen = salarios nigre/illegal
-- werk = labor/travalio nigre/illegal
-- werken = laborar/travaliar illegalmente
--e handel = commercio nigre/clandestin/illegal/illicite/interlope/fraudulente
--e markt = mercato nigre
3
(belasteren) -- maken = denigrar, detraher
het -- maken = denigration, detraction


zwart ZN

1 (kleur) nigro
het -- van de haren = le nigro del capillos
2 (wat zwart is) nigro
met -- spelen = jocar con le nigros
er zit -- op je gezicht = tu ha nigro super tu visage
-- op wit zettem = mitter nigro super blanco
3 (rouwkleding) nigro
in het -- = in nigro


zwartachtig BN

1 nigrastre


zwart-Amerikaans BN

1 afro-american


zwartblaar ZN

1 vacca nigre a testa/capite blanc


zwartboek ZN

1 libro nigre


zwartbont BN

1 de color blanc con maculas nigre


zwart-Braziliaans BN

1 afro-brasilian


zwartbruin BN

1 bistre


zwart-Cubaans BN

1 afro-cuban


zwarte ZN

1 (neger) negro
2 (fascist) camisa nigre


zwartehandelaar ZN

1 Zie: zwarthandelaar


zwartekousenkerk ZN

1 ecclesia protestante rigidemente othodoxe


zwartekunst ZN

1 (nigromantie) necromantia, magia nigre
2 (graveerkunst) mezzotinto (I)


zwarten WW

1 (zwart maken) nigrar
2 (zwart worden) nigrar se, devenir nigre


zwartgallig BN

1 melancholic, atrabiliari, biliose, pessimista
-- karakter = character melancholic/atrabiliari


zwartgalligheid ZN

1 melancholia, atrabile, pessimismo


zwartgeel BN

1 jalne obscur


zwartgerokt WW

1 in frac/habito nigre


zwartgespikkeld BN

1 de maculettas nigre


zwartgestreept BN

1 de strias nigre


zwartgevlekt BN

1 de maculas nigre


zwart-grijs BN

1 livide


zwarthandelaar ZN

1 trafficator del mercato nigre


zwartharig BN

1 de capillos nigre


zwartharige ZN

1 persona de capillos nigre


zwartheid ZN

1 nigritia


zwarthemd ZN

1 (lid van de S.S.) camisa nigre


zwartig BN

1 nigrastre


zwarting ZN

1 (FOTO) densitate optic


zwartingsmeter ZN

1 (FOTO) densitometro


zwartingsmeting ZN

1 (FOTO) densitometria


zwartkijken WW

1 non pagar le taxa de television


zwartkijker ZN

1 (pessimist) pessimista, (hypochonder) hypochondriaco
2 (iemand die geen kijkgeld betaalt) telespectator clandestin


zwartkop ZN

1 persona de capillos nigre


zwartkopmees ZN

1 paro palustre


zwartkopmeeuw ZN

1 laro melanocephale


zwartkoren ZN

1 melampyro


zwartmaken WW

1 denigrar, detraher, diffamar


zwartmaker ZN

1 denigrator, detractor, diffamator


zwartmaking ZN

1 denigration, detraction, diffamation


zwartogig BN

1 de oculos nigre


zwartoog ZN

1 persona de oculos nigre


zwartoor ZN

1 (DIERK) caracal


zwartrijden WW

1 (geen wegenbelasting betalen) conducer sin pagar le imposto de circulation
2 (zonder plaatsbewijs meerijden) viagiar clandestinmente/sin billet


zwartrijder ZN

1 conductor qui non paga le imposto de circulation
2 (in bus/trein) viagiator clandestin/sin billet


zwartrok ZN

1 (persoon) roba nigre


zwartsel ZN

1 nigro


zwartvissen WW

1 piscar sin permisso/licentia


zwartvleugelig BN

1 (DIERK) melanoptere


zwartwerker ZN

1 travaliator/laborator/obrero clandestin/nigre


zwart-wit BN

1 (mbt ongenuanceerde tegenstellingen) absolute
2 (FOTO) in nigro e blanco, in blanco e nigro


zwartwitfoto ZN

1 photo(graphia) in nigro e blanco


zwartwittegenstelling ZN

1 opposition/contrasto absolute


zwartwittekening ZN

1 designo in nigro e blanco


zwartwittelevisie(toestel) ZN

1 televisor monochrome


zwartzijden BN

1 de seta nigre


zwartzucht ZN

1 melanose (-osis)


zwatelen WW

1 murmurar, susurrar


zwavel ZN

1 sulfure
met -- behandelen = sulfurar
het behandelen met -- = sulfuration
iemand die iets met -- behandelt = sulfurator


zwavelaarde ZN

1 terra sulfurate


zwavelachtig BN

1 sulfuree, sulfurose


zwavelader ZN

1 vena/filon de sulfure


zwavelbad ZN

1 banio sulfurose


zwavelbehandeling ZN

1 sulfuration


zwavelbloem ZN

1 flor de sulfure, sulfure sublimate/in pulvere


zwavelbron ZN

1 fonte sulfurose/de sulfure


zwaveldamp ZN

1 vapor sulfuree/sulfurose


zwaveldampbron ZN

1 solfatara


zwaveldeeg ZN

1 sulfure plastic


zwaveldioxyde ZN

1 dioxydo sulfuric/de sulfure


zwaveldraad ZN

1 micca sulfurate


zwavelemissie ZN

1 emission de sulfure


zwavelen WW

1 sulfurar
het -- = sulfuration


zwavelether ZN

1 ethere sulfuric


zwavelgroeve ZN

1 Zie: zwavelmijn


zwavelhoudend BN

1 que contine sulfure, sulfuree, sulfurose


zwavelig BN

1 Zie: zwavelhoudend


zwaveligzuur ZN

1 acido sulfurose


zwaveling ZN

1 sulfuration


zwavelkies ZN

1 pyrite


zwavelkleur ZN

1 color de sulfure


zwavelkleurig BN

1 de color de sulfure


zwavelkoolstof ZN

1 sulfuro de carbon


zwavelkoolstofvergifting ZN

1 sulfocarbonismo


zwavelkoolzuur ZN

1 acido sulfocarbonic


zwavelkop ZN

1 extremitate sulfurate


zwavelkopje ZN

1 (zwam) hypholoma


zwavelkorrel ZN

1 grano de sulfure


zwavelkristal ZN

1 crystallo de sulfure


zwavelkwik ZN

1 cinnabare


zwavellever ZN

1 ficato de sulfure


zwavellood ZN

1 sulfuro de plumbo, galena


zwavellucht ZN

1 odor sulfurose/de sulfure


zwavelmelk ZN

1 lacte de sulfure


zwavelmijn ZN

1 sulfuriera


zwavelpoeder ZN

1 pulvere de sulfure


zwavelregen ZN

1 pluvia de sulfure


zwavelreuk ZN

1 Zie: zwavellucht


zwavelstokje ZN

1 flammifero sulfurate


zwavelverbinding ZN

1 composito de sulfure


zwavelwaterstof ZN

1 acido sulfhydric
vergiftiging door -- = sulfhydrismo


zwavelwaterstofgas ZN

1 gas sulfhydric


zwavelzalf ZN

1 unguento/pomada sulfurate


zwavelzilver ZN

1 Zie: zilversulfide


zwavelzuur ZN

1 acido sulfuric, vitriolo
geconcentreerd -- = acido sulfuric concentrate
rokend -- = oleum


zwavelzuurbereiding ZN

1 fabrication de acido sulfuric


zwavelzuurtank ZN

1 reservoir (F) de acido sulfuric


Zweden ZN EIGN

1 Svedia


Zweed ZN

1 svedo, svedese


Zweeds ZN

1 (taal) svedo, svedese, lingua svedese


Zweeds BN

1 svede, svedese


zweefboot ZN

1 Zie: hovercraft


zweefbrug ZN

1 ponte suspendite


zweefduik ZN

1 salto de testa


zweefmolen ZN

1 (draaimolen) carosello
2 (gymnastisch werktuig) passos de gigante


zweefrek ZN

1 trapezio volante


zweefspoor ZN

1 ferrovia/traino suspendite


zweefsport ZN

1 sport (E) de planar


zweeftoestel ZN

1 Zie: zweefvliegtuig


zweeftrein ZN

1 aerotraino


zweefvlieg ZN

1 syrpho


zweefvliegen WW

1 planar


zweefvlieger ZN

1 pilota de planator


zweefvliegtuig ZN

1 planator, avion sin motor


zweefvlucht ZN

1 volo planate


zweem ZN

1 tracia, vestigio, umbra, vage indicio
een --pje hoop = un umbra de sperantia
zonder een -- van twijfel = sin le umbra de un dubita
zonder een -- van spijt = sin un vestigio de regret


zweep ZN

1 flagello
de gouden -- = le flagello de auro
de -- erop/erover leggen = flagellar
met de -- knallen = facer claccar le flagello
een paard de -- geven = dar colpos de flagello a un cavallo
hij kent het klappen van de -- = ille cognosce le secretos del mestiero
2 (REL) (boetegesel) disciplina


zweepcel ZN

1 cellula flagellate


zweepdiertje ZN

1 flagellato


zweepdraad ZN

1 flagello
-- van de spermatozoïde = flagello spermatic/del spermatozoïde
van een -- voorzien = flagellate, flagellifere
van twee --en voorzien = biflagellate


zweephaar ZN

1 Zie: zweepdraad


zweepkoord ZN

1 corda de flagello


zweepslag ZN

1 (slag met een zweep) colpo de flagello
--en toedienen = flagellar
2 (spierscheuring) colpo de flagello


zweeptol ZN

1 turbine


zweer ZN

1 ulcere
een -- aan de maag = un ulcere gastric/del stomacho
een -- aan de twaalfvingerige darm = ulcera duodenal
een -- veroorzaken = ulcerar
vol --en = ulcerose


zweerachtig BN

1 ulcerative, ulceroide
--e wond = plaga/vulnere ulceroide


zweet ZN

1 sudor, transpiration, perspiration, (MED, PLANTK) exsudat
het koude/klamme -- breekt me uit = il me veni le sudor frigide
met -- bedekt = coperite/coperte de sudor
zich in het -- werken = mitter se in sudor
als -- uitdrijven = exsudar
in het -- zijns aanschijns = con/in le sudor de su fronte
het -- breekt hem uit = isto le face sudar
in het -- baden = esser in un banio de sudor
nat van -- = molliate de sudor


zweetafscheidend BN

1 sudorifere, sudoripare


zweetafscheiding ZN

1 secretion sudoral, perspiration, transpiration


zweetbad ZN

1 estufa, banio turc, banio de sudation/a/de vapor, sauna


zweetband ZN

1 banda antisudoral


zweetdoek ZN

1 sudario
de Zweetdoek des Heren = le Sancte Sudario


zweetdrank ZN

1 bibita/potion sudorific, sudorifico, diaphoretico


zweetdrijvend BN

1 sudorific, diaphoretic
-- middel = medicamento sudorific/diaphoretic, sudorifico, diaphoretico


zweetdruppel ZN

1 gutta de sudor


zweethanden ZN MV

1 manos sudante/humide


zweethuis ZN

1 siccatorio pro tabaco


zweetkaas ZN

1 (vocht uitademende kaas) caseo que exsuda
2 (doordringend ruikende kaas) caseo olente mal


zweetkakkies ZN MV

1 pedes sudante/que suda/que pute


zweetkamertje ZN

1 camera de attender (pro le resultatos de un examine)


zweetkanaaltje ZN

1 conducto sudorifere


zweetklier ZN

1 glandula sudoripare/sudorifere


zweetkliercarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del glandula sudoripare/sudorifere


zweetklierkanker ZN

1 Zie: zweetkliercarcinoom


zweetkoorts ZN

1 febre sudoral


zweetkuur ZN

1 cura exsudative/a base de sudores, tractamento sudorific


zweetlucht ZN

1 odor sudoral/de sudor/de transpiration


zweetmiddel ZN

1 medicamento sudorific/diaphoretic, sudorifico, diaphoretico


zweetpareltje ZN

1 perla de sudor, parve gutta de sudor


zweetplek ZN

1 Zie: zweetvlek


zweetpoeder ZN

1 pulvere sudorific/diaphoretic


zweetporie ZN

1 poro sudorific


zweetproces ZN

1 processo sudorific


zweetsecretie ZN

1 sudation, transpiration, perspiration


zweetspoor ZN

1 (mbt jacht) tracia de sanguine


zweetvlek ZN

1 macula de sudor


zweetvoeten ZN MV

1 pedes sudante/que suda
hij heeft -- = ille suda/transpira del pedes


zwei ZN

1 esquadra false


zwelen WW

1 (organisch materiaal verkolen) carbonisar (a un basse temperatura)


zwelgen WW

1 (volop hebben) natar
in overvloed -- = natar in abundantia
2
naar binnen -- = ingurgitar
het naar binnen -- = ingurgitation


zwelger ZN

1 glutton


zwelgerij ZN

1 orgia, bacchanal


zwelgpartij ZN

1 Zie: zwelgerij


zwellen WW

1 (uitzetten) inflar (se)
-- van trots = inflar se orgolio
2 (doen uitzetten) inflar
3 (MED) turger, turgescer, tumer, tumescer, intumescer


zwellend BN

1 (MED) tumescente, intumescente


zwellichaam ZN

1 corpore cavernose


zwelling ZN

1 inflation, dilatation, ingrossamento
2 (MED) tumefaction, turgiditate, turgor, turgescentia, tumescentia, intumescentia


zwemabonnement ZN

1 carta saisonal {e}/abonamento del piscina


zwembad ZN

1 bassino de natation, natatorio, piscina
overdekt -- = piscina coperte/coperite


zwemband ZN

1 cinctura de natation


zwembassin ZN

1 Zie: zwembad


zwembeweging ZN

1 movimento natatori/de natation


zwemblaas ZN

1 vesica natatori


zwembond ZN

1 liga de clubs (E) de natation


zwembroekje ZN

1 calceones de banio


zwembuis ZN

1 Zie: zwemvest


zwemclub ZN

1 club (E) de natation


zwemcursus ZN

1 curso de natation


zwemdemonstratie ZN

1 demonstration de natation


zwemdiploma ZN

1 certificato/diploma de natation


zwemen WW

1 inclinar, tender


zwemgelegenheid ZN

1 bassino de natation, natatorio


zwemgordel ZN

1 cinctura de natation


zwemhal ZN

1 piscina coperte/indoor (E)


zweminrichting ZN

1 stabilimento/establimento de natation, piscina


zweminstructeur ZN

1 instructor de natation


zwemkaart ZN

1 Zie: zwemabonnement


zwemkampioen ZN

1 campion de natation


zwemkampioenschap ZN

1 campionato de natation


zwemkleding ZN

1 Zie: zwempak


zwemkunst ZN

1 arte natatori/de natation, natation


zwemleraar ZN

1 instructor de natation


zwemles ZN

1 curso/lection(es) de natation


zwemmeester ZN

1 Zie: zwemleraar


zwemmen WW

1 natar, (als sport OOK) practicar le natation
het -- = natation
-- als een vis = natar como un pisce
onder water -- = natar sub le aqua
op de rug -- = natar super le dorso
de 100 meter -- = natar le 100 metros
niet kunnen -- = non saper natar
gekleed -- = natar con le vestimentos
in zijn bloed -- = baniar in su sanguine
haar ogen zwommen in tranen = su oculos esseva baniate in lacrimas
ze zwemmen -- in het geld = illes ha moneta in abundantia, illes nata in le abundantia


zwemmer ZN

1 natator
geoefend -- = natator experimentate/trainate


zwemmerig BN

1 inexpressive


zwemmerseczeem ZN

1 epidermophytia


zwemoefening ZN

1 exercitio natatori/de natation


zwempak ZN

1 costume de banio


zwemploeg ZN

1 equipa de natatores


zwempoliep ZN

1 Zie: buiskwal


zwempoot ZN

1 pata/pede palmate
vogels met --en = aves palmipede


zwemschimmel ZN

1 Zie: zwemmerseczeem


zwemschool ZN

1 schola de natation


zwemslag ZN

1 (één beweging) movimento, colpo
2 (manier van bewegen) stilo de natation


zwemsport ZN

1 sport (E) de natation, natation
de -- beoefenen = practicar le natation


zwemstadion ZN

1 stadio de natation


zwemster ZN

1 natatora


zwemvereniging ZN

1 Zie: zwemclub


zwemvest ZN

1 gilet (F) de salvamento


zwemvlies ZN

1 membrana natatori/interdigital
poot/voet met -- = palma
van --en voorzien = palmate


zwemvoet ZN

1 pede palmate


zwemvogel ZN

1 ave palmipede, palmipede


zwemwater ZN

1 aqua pro le natation


zwemwedstrijd ZN

1 concurso de natation


zwendel ZN

1 fraude


zwendelaar ZN

1 fraudator, impostor


zwendelarij ZN

1 Zie: zwendel


zwendelen WW

1 fraudar


zwendelfirma ZN

1 firma que frauda


zwendelonderneming ZN

1 societate phantoma/phantasma


zwengel ZN

1 bracio, manivella
-- van een pomp = bracio/manivella de un pumpa
-- van een motor = manivella de un motor


zwengelboor ZN

1 Zie: omslagboor


zwengelen WW

1 activar/manovrar un bracio/manivella, tornar un manivella


zwengelpomp ZN

1 pumpa con bracio/con manivella


zwengelslag ZN

1 colpo de manivella


zwenk ZN

1 virage, viramento


zwenken WW

1 (van richting veranderen) virar, tornar, girar
2 (mbt paard/berijder) caracolar
een paard -- = caracolar un cavallo
3 (zwaaien) agitar, brandir


zwenkgras ZN

1 festuca
rood -- = festuca rubre
stijf/hard -- = festuca rigide


zwenking ZN

1 (het wenden) virage, viramento
2 (wending) virage
3 (snelle -- van paard) caracole
4 (MIL) (draai) conversion
5 (MIL) (van troepen) evolution


zwenkingspunt ZN

1 puncto de virage


zwenkwiel ZN

1 rota orientabile


zwepen WW

1 flagellar, castigar con un flagello


zweper ZN

1 flagellator


zweren WW

1 (onder ede verklaren) jurar
trouw -- = jurar fidelitate
een eed -- = facer/prestar (un) juramento
een valse eed -- = perjurar
2 (etter afscheiden) ulcerar se, suppurar, formar pus/pure, (MED) absceder
zijn vinger zweert = su digito suppura
dat klopt als een zwerende vinger = isto es exactemente correcte, isto es totalmente certe


zwerend BN

1 ulcerose
--e wond = plaga/vulnere ulcerose
--e colitis = colitis ulcerose


zwerfblok ZN

1 Zie: zwerfkei


zwerfdier ZN

1 animal errante/vagabunde


zwerfgast ZN

1 (BIOL) visitator occasional/de passage


zwerfhond ZN

1 can errante/vagabunde


zwerfjongere ZN

1 juvene sin casa/sin home (E)


zwerfkat ZN

1 catto errante/vagabunde


zwerfkei ZN

1 bloco erratic


zwerflust ZN

1 gusto del aventura


zwerfnier ZN

1 ren mobile/flottante


zwerfstam ZN

1 tribo errante


zwerfsteen ZN

1 Zie: zwerfkei


zwerftocht ZN

1 viage aventurose, peregrination, errantia


zwerfvogel ZN

1 ave erratic


zwerfvolk ZN

1 populo nomade


zwerfzucht ZN

1 mania ambulatori, vagabundage, nomadismo


zwering ZN

1 juramento
2 ulceration, suppuration


zwerk ZN

1 (wolken) nubes
2 (hemel) firmamento, volta celeste/del celo
het blauwe -- = le firmamento blau


zwerm ZN

1 nube, (vogels) volata, (bijen) essame
-- sprinkhanen = nube de locustas/saltatores
-- mussen = volata de passeres
2
een -- meteoren = un pluvia de meteoros


zwermen WW

1 (krioelen) formicar, pullular
2 (van bijen) essamar
het -- = essamage, essamatura


zwermsporen ZN MV

1 (BIOL) zoosporas


zwermtijd ZN

1 (van bijen) essamage


zwerveling ZN

1 vagabundo, nomade


zwerven WW

1 (ronddolen) errar, peregrinar, vagar
op zee -- = currer le mares
2 (landlopen) vagabundar
een --d leven leiden = menar un vita vagabunde/nomade/de vagabundo/de nomade


zwervend BN

1 peregrin, ambulante, gyrovage, nomade
-- bestaan/leven = vita ambulante/nomade, nomadismo
-- volk = populo nomade


zwerver ZN

1 vagabundo, nomade


zwerversbestaan ZN

1 Zie: zwerversleven


zwerversleven ZN

1 vita vagabunde/ambulante/de vagabundo


zwerving ZN

1 vagabundage


zweten WW

1 sudar, perspirar, transpirar
het -- = sudation, perspiration, transpiration
bloed -- = sudar sanguine
met -- gepaard gaand = sudatori


zweterig BN

1 sudante, humide, molliate de sudor
--e handen = manos sudante/humide


zwetsen WW

1 (zwammen) parlar in le aere/le vacuo, divagar, extravagar
2 (opscheppen) vantar se


zwetser ZN

1 (zwamneus) imbecille
2 (opschepper) fanfaron


zwetserij ZN

1 (gezwam) elucubrationes, divagationes in le aere/vacuo
2 (opschepperij) bluff (E), fanfaronada


zweven WW

1 planar, flottar
de koers van een munt laten -- = lassar flottar le curso de un moneta
in het water -- = flottar in le aqua
de adelaar zweeft op zijn vleugels = le aquila plana super su alas
boven een afgrond -- = esser suspendite super un precipitio
tussen leven en dood -- = vogar/fluctuar inter vita e morte
het zweeft mij voor de geest = io ha un vage idea
zij zweefde de trap op = illa montava le scala con passo legier


zwevend BN

1 flottante
--e ribben = costas flottante
--e kiezers = electorato flottante
--e valuta = moneta flottante
-- taalgebruik = linguage flottante/incerte
--e koopkracht = poter de acquisition/de compra flottante


zweverig BN

1 (niet vast) vage, confuse, incerte
2 (duizelig) vertiginose
ik ben -- = le testa/capite me orna


zweving ZN

1 (het zweven) flottation, volo planate
2 (geluidstrilling) battimento


zwezerik ZN

1 thymo, glandula thymic


zwichten WW

1 (toegeven) ceder, succumber, plicar se, capitular
voor de overmacht -- = ceder al superioritate numeric
-- voor geweld = ceder al violentia
-- voor de verleiding = ceder/succumber al tentation
2 (SCHEEP) plicar, diminuer/reducer le superfacie de
de fok -- = plicar le foc


zwiep ZN

1 (zweep) flagello
2 movimento brusc


zwiepen WW

1 (doorbuigen) curvar se, plicar se, flecter se, esser elastic
de springplank zwiept lekker = le trampolino es multo elastic
2 (krachtig slaan) flagellar
de regen zwiept tegen de ruiten = le pluvia flagella contra le vitros
3 (krachtig gooien) lancear, jectar
hij zwiepte het touw over de rug van het dier = ille ha lanceate le corda super le dorso del animal
ze zwiepten hem in het water = illes le ha jectate in le aqua


zwieper ZN

1 movimento brusc, colpo
hij gaf de bal een -- = ille flagellava de balla


zwieping ZN

1 (doorbuiging) elasticitate


zwier ZN

1 (draai, zwaai) viramento, volta
2 (gratie) gratia, elegantia, chic (F)
3 (opschik) parure (F)


zwierbol ZN

1 libertino


zwieren WW

1 balanciar se, zigzagar, titubar


zwierig BN

1 (los en bevallig) elegante, gratiose
--e stijl = elegantia del stilo
-- gekleed gaan = esser vestite elegantemente
-- voortglijden = avantiar con gratia
2 (bloemrijk) floride


zwierigheid ZN

1 gratia, elegantia


zwijgachtig BN

1 taciturne


zwijgachtigheid ZN

1 taciturnitate


zwijgen ZN

1 silentio
tot -- brengen = silentiar
iemand het -- opleggen = imponer le silentio a un persona
er het -- toe doen = optar pro le silentio, preferer tacer
het -- verbreken = rumper le silentio
zich in -- hullen = claustrar se in le silentio, guardar silentio


zwijgen WW

1 tacer
het orgel zweeg = le organo taceva
(wees stil!) zwijg! = silentio!
de wet zwijgt over dergelijke gevallen = le lege non se pronuncia super iste typo de casos
iemand tot -- brengen = reducer un persona al silentio
om nog maar te -- van = sin parlar de
(FIG) kunnen -- = saper guardar un secreto
-- op alles wat men vraagt = opponer le silentio a tote le questiones
de stem van het geweten tot -- brengen = facer tacer su conscientia


zwijgend BN

1 silente, silentiose, mute
--e groet = salute silentiose
--e massa = massas silente/silentiose
--e meerderheid = majoritate silente/silentiose
-- aanhoren = ascoltar in silentio


zwijger ZN

1 persona silente/taciturne
Willem de Zwijger = Guilhelmo le Taciturno


zwijggeld ZN

1 precio del silentio
iemand -- geven = comprar le silentio de un persona


zwijgplicht ZN

1 obligation de guardar silentio, secreto professional, (Mafia) omerta (I)
iemand van de -- ontheffen = eximer un persona del secreto professional


zwijgrecht ZN

1 derecto de abstiner se de testimoniar, dispensa de testimonio


zwijgzaam BN

1 de pauc/poc parolas, taciturne, silente, silentiose, mute


zwijgzaamheid ZN

1 taciturnitate, attitude silente/silentiose, silentiositate, mutismo


zwijm ZN

1 syncope
in -- vallen = cader in syncope, perder le sensos


zwijmel ZN

1 inebriation, vertigine


zwijmelen BN

1 esser inebriate, extasiar se, ecstasiar se


zwijmelroes ZN

1 extase (-asis), ecstase (-asis)


zwijn ZN

1 (varken) porco
wild -- = porco salvage
paarlen voor de --en werpen = jectar perlas/margaritas al porcos
2 (mens) porco
3 (geluk) fortuna


zwijnen WW

1 (boffen) haber fortuna, esser fortunate
2 (een liederlijk leven leiden) menar un vita depravate


zwijnenboel ZN

1 porcheria


zwijnenhoeder ZN

1 porchero


zwijnenhok ZN

1 Zie: zwijnenstal


zwijnenkeet ZN

1 porcheria


zwijnenkers ZN

1 coronopo


zwijnenpan ZN

1 Zie: zwijnenkeet


zwijnenstal ZN

1 porcheria, porchiero
2 (FIG) porcheria


zwijnentrog ZN

1 alveo/trogo/mangiatoria pro porcos


zwijnenvlees ZN

1 carne de porco


zwijnerij ZN

1 porcheria


zwijnsborstels ZN MV

1 setas


zwijnshaar ZN

1 (één haar) pilo de porco, (alle haren) pilos de porco


zwijnskop ZN

1 testa/capite de porco


zwijnsoor ZN

1 aure de porco


zwijntje ZN

1 (klein, jong varken) parve porco, porchetto
2 (BARGOENS) (fiets) bicycletta
3 (bof) fortuna


zwijntjesjager ZN

1 robator/fur de bicyclettas


zwik ZN

1 (bij elkaar horende spullen) pila, cumulo, (mensen) banda
2 (verstuiking) luxation


zwikken WW

1 (een verdraaiing krijgen) torquer se


zwikking ZN

1 luxation


Zwingli ZN EIGN

1 Zwingli


zwingliaan ZN

1 zwingliano


zwingliaans BN

1 zwinglian


zwinglianisme ZN

1 zwinglianismo


Zwitser ZN

1 suisso
2 (GESCH) (huursoldaat) suisso


Zwitserland ZN EIGN

1 Suissa, (GESCH) Helvetia
bewoner van -- = suisso


Zwitsers BN

1 suisse, (GESCH) helvetic
--e kaas = caseo suisse
--e chocolade = chocolate {sj} suisse
--e franken = francos suisse


Zwitsers ZN

1 (taal, dialect) suisso


zwoegen WW

1 (zwaar werk verrichten) facer un labor/travalio pesante/dur, effortiar se multo
2 (hijgen) anhelar


zwoeger ZN

1 grande laborator/travaliator


zwoel BN

1 (drukkend warm) pesante, suffocante
2 (sensueel) sensual, erotic


zwoelheid ZN

1 (warmte) calor pesante/suffocante
2 (sensualiteit) sensualitate, erotismo


zwoelte ZN

1 Zie: zwoelheid-1


zwoerd ZN

1 cortice de lardo


zwoord ZN

1 Zie: zwoerd


zygomaticofaciaal BN

1 zygomaticofacial


zygomorf BN

1 zygomorphe, zygomorphic


zygomorfie ZN

1 zygomorphia


zygose ZN

1 zygose (-osis)


zygospore ZN

1 zygospora


zygote ZN

1 zygote


zygotisch BN

1 zygotic


zymase ZN

1 zymase


zymochemie ZN

1 zymochimia


zymogeen BN

1 zymogene


zymologie ZN

1 zymologia


zymologisch BN

1 zymologic


zymose ZN

1 zymose (-osis)


zymotisch BN

1 zymotic


zymotisch BN

1 zymotic


zymurgie ZN

1 (SCHEI) zymurgia


Z.Z.O.

1 (Afk.: zuidzuidoost(en)) S.S.E. (sud-sud-est)


Z.Z.W.

1 (Afk.: zuidzuidwest(en)) S.S.W. (sud-sud-west)


zzz TW

1 zzz, bzz


Advertisement