Interlingua Wiki
Advertisement

pa ZN

1 papa
-- en ma = papa e mamma


p.a.

1 (P.T.T.: Afk.: per adres) in casa de


paadje ZN

1 (parve) sentiero


paaien WW

1 (kuitschieten) deponer le ovos, fregar
2 (tevredenstellen) appaciar, contentar/satisfacer con belle parolas/con promissas van
zijn geweten -- = appaciar su conscientia


paaigebied ZN

1 region del fregola


paaiplaats ZN

1 loco del fregola


paaitijd ZN

1 tempore/saison (F) del fregola


paal ZN

1 palo, poste
--en zetten om = palar
de fiets aan een -- vastmaken = ligar/attachar {sj} le bicycletta a un palo
-- en perk stellen aan = poner un limite/freno a, jugular
kop van een -- = puncta de un palo
een -- punten = taliar/appunctar un palo
een -- inslaan = figer un palo
het staat als een -- boven water dat = il es evidente/obvie/indiscutibile que
iemand voor -- zetten = ridiculisar un persona
2 (doelpaal) poste
tegen de -- schieten = tirar contra le poste


paalbeschoeiing ZN

1 revestimento de palos


paalbrug ZN

1 ponte (construite) super palos


paaldorp ZN

1 village (construite) super palos, village lacustre, (GESCH) village de palafittas


paalfundering ZN

1 fundation super/de palos


paalheining ZN

1 palissada


paalhout ZN

1 ligno pro palos


paalmolen ZN

1 molino super palos


paalpunt ZN

1 puncta de palo


paalrij ZN

1 serie de palos


paalschans ZN

1 vallo/reducto de palos


paalsteen ZN

1 Zie: grenssteen


paaltje ZN

1 paletto
als puntje bij -- komt = al momento decisive


paaltouw ZN

1 corda de palo


paalvast BN

1 firme/solide como un rocca, (FIG ook) indisputabile, incontestabile


paalvorm ZN

1 forma de palo


paalwerk ZN

1 (omheining) palissada


paalwoning ZN

1 habitation/construction lacustre/palustre/super palos
2 (GESCH) palafitta
dorpen van --en = villages de palafittas


paalworm ZN

1 teredo (naval)


paap ZN

1 papista


paapje ZN

1 (vogel) carduelo/acanthis flammee


paaps BN

1 papista, papistic
-- of geus = papista o calvinista


paapsgezind BN

1 papista, papistic


paapsgezindheid ZN

1 papismo


paapsheid ZN

1 papismo


paar ZN

1 (twee bij elkaar horende zaken) par
-- handschoenen = par de guantos
-- schoenen = par de scarpas/calceos
2 (schepselen die samenleven) copula
-- duiven = copula de pipiones/columbas
3 (klein aantal) par, alicun, alcun, qualcun, qualque
een -- boeken = alicun/alcun/qualcun/qualque libros
ik ga een -- dagen weg = io parti qualque jornos/dies
in een -- woorden = in duo/pauc/poc parolas
dat is een -- stappen hier vandaan = isto es a duo passos de hic


paar BN

1 par
-- of onpaar = par o impar


paard ZN

1 cavallo, equo
houten -- = cavallo de ligno
-- van Troie = cavallo de Troia
gevleugeld/vliegend -- = cavallo alate, Pegaso
mak -- = cavallo docile
vrouwelijk -- = cavallo femina
zo sterk als een -- = forte como un cavallo
--en fokken = elevar cavallos
van het -- vallen = cader del cavallo
val van het -- = cadita del cavallo
te -- = a cavallo
te -- stijgen = montar a cavallo
een -- opzadelen = poner/mitter le sella a un cavallo, sellar un cavallo
een -- beslaan = ferrar un cavallo
het -- loopt kreupel = le cavallo claudica
een -- afborstelen = brossar un cavallo
een -- van de teugel ontdoen = disfrenar un cavallo
een -- uitspannen = disjunger un cavallo
het uitspannen van een -- = disjunction de un cavallo
het beste -- van stal vergeten = oblidar le persona le plus importante
2 (SCHAKEN) cavallo


paardachtigen ZN MV

1 equides


paardantilope ZN

1 hippotrago nigre


paardenarts ZN

1 veterinario, hippiatra


paardenartsenijkunde ZN

1 hippiatria


paardenartsenijkundig BN

1 hippiatric


paardenbek ZN

1 bucca/muso de cavallo


paardenbeslag ZN

1 ferros a/de cavallo, ferratura


paardenbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de cavallo


paardenbil ZN

1 hanca


paardenbit ZN

1 morso


paardenbloem ZN

1 dente de leon, taraxaco


paardenborstel ZN

1 brossa pro cavallo


paardenbox ZN

1 box (E)


paardenbreedten ZN MV

1 (METEO) latitudes de calma


paardendek ZN

1 copertura de cavallo


paardendeken ZN

1 copertura de cavallo


paardendief ZN

1 fur/robator de cavallos


paardendiefstal ZN

1 furto/robamento de cavallos


paardendistel ZN

1 carduo


paardendokter ZN

1 Zie: veearts


paardendrek ZN

1 Zie: paardenmest


paardendressuur ZN

1 trainamento/maestramento/dressage de cavallos


paardenfokker ZN

1 elevator de cavallos


paardenfokkerij ZN

1 elevage/elevamento de cavallos


paardengebit ZN

1 (gebit van een paard) dentes/dentition de cavallo
2 (mbt personen) dentes de cavallo


paardenhaam ZN

1 harnese pro cavallo


paardenhaar ZN

1 pilo de cavallo, (van de manen) crin


paardenhals ZN

1 collo de cavallo


paardenhandel ZN

1 commercio de cavallos


paardenhandelaar ZN

1 commerciante/mercante/mercator de cavallos


paardenharen BN

1 de crin, de pilo de cavallo
-- stof = crinolina


paardenhoef ZN

1 ungue/ungula de cavallo


paardenhorzel ZN

1 tabano, musca de cavallo


paardenkam ZN

1 Zie: roskam


paardenkastanje ZN

1 esculo


paardenkastanjefamilie ZN

1 sapindaceas


paardenkenner ZN

1 cognoscitor de cavallos, hippologo


paardenkennis ZN

1 hippologia


paardenkeutel ZN

1 excremento/cacata de cavallo


paardenkleed ZN

1 Zie: paardendek


paardenknecht ZN

1 staffero, groom (E)


paardenkoers ZN

1 Zie: paardenrennen


paardenkoopman ZN

1 Zie: paardenhandelaar


paardenkop ZN

1 testa/capite equin/de cavallo


paardenkoper ZN

1 Zie: paardenhandelaar


paardenkracht ZN

1 (kracht van een paard) fortia de cavallo
2 (maat) cavallo-vapor, horsepower (E)


paardenleer ZN

1 corio de cavallo


paardenleren BN

1 de corio de cavallo


paardenliefhebber ZN

1 amator de cavallos


paardenlip ZN

1 labio de cavallo


paardenlucht ZN

1 odor de cavallo


paardenmaag ZN

1 stomacho de cavallo
hij heeft een -- = ille mangia como un cavallo


paardenmarkt ZN

1 mercato de cavallos


paardenmest ZN

1 stercore de cavallo


paardenmiddel ZN

1 (sterk werkend middel) remedio de cavallo, remedio/medicamento extreme/heroic
2 (geneesmiddel voor paarden) remedio/medicamento pro cavallos


paardenoog ZN

1 oculo de cavallo


paardenoor ZN

1 aure de cavallo


paardenpokken ZN

1 variola equin


paardenras ZN

1 racia cavallin/equin


paardenremedie ZN

1 Zie: paardemiddel


paardenrennen ZN

1 cursa hippic/de cavallos


paardenrookvlees ZN

1 carne de cavallo fumate


paardenschilder ZN

1 pictor de cavallos


paardenslachter ZN

1 macellero/abattitor cavallin/hippophagic/de cavallos


paardenslachterij ZN

1 macelleria/abattitorio cavallin/hippophagic/de cavallos


paardenslachthuis ZN

1 Zie: paardenslachterij


paardenslager ZN

1 Zie: paardenslachter
2 venditor de carne de cavallo


paardenslagerij ZN

1 Zie: paardenslachterij


paardensmid ZN

1 ferrator, ferrero


paardenspel ZN

1 circo equestre


paardensport ZN

1 sport (E) equestre/hippic, hippismo, equitation


paardensportfeest ZN

1 concurso hippic


paardensprong ZN

1 (sprong van een paard) salto de un cavallo
2 (in het schaakspel) movimento del cavallo


paardenstaart ZN

1 (staart van een paard) cauda de cavallo
2 (haardracht) cauda de cavallo
3 (PLANTK) cauda cavallin/de cavallo, equiseto


paardenstaartenfamilie ZN

1 equisetaceas


paardenstal ZN

1 stalla/stabulo de/pro cavallos


paardenstal ZN

1 stalla/stabulo de/pro cavallos


paardenstamboek ZN

1 libro genealogic de cavallos, stud-book (E)


paardenstoet ZN

1 convoyo de cavallos, cavalcada


paardenstoeterij ZN

1 ferma de cavallos


paardenstudie ZN

1 hippologia


paardentand ZN

1 dente de cavallo


paardentemmer ZN

1 domator de cavallos


paardententoonstelling ZN

1 exhibition/exposition de cavallos


paardentoom ZN

1 brida


paardentractie ZN

1 traction cavallin


paardentram ZN

1 tram(via)/tramway (E) a cavallo(s), tram(via)/tramway (E) a traction cavallin


paardentuig ZN

1 harnese, harnesemento


paardenvijgen ZN MV

1 stercore de cavallo


paardenvlees ZN

1 carne equin/cavallin/de cavallo
-- etend = hippophage
het eten van -- = hippophagia


paardenvleeseter ZN

1 hippophago


paardenvlieg ZN

1 Zie: paardehorzel


paardenvoer ZN

1 forrage (pro cavallos)


paardenvoet ZN

1 pede equin/de cavallo


paardenvolk ZN

1 (MIL) cavalleria


paardenvriend ZN

1 hippophilo


paardenzeik ZN

1 (urine van een paard) urina/pissa de cavallo
2 (slecht bier) bira de mal qualitate, urina/pissa de cavallo


paardmens ZN

1 centauro


paardrift ZN

1 instincto sexual


paardrijden WW

1 ir/montar a cavallo, equitar
het -- = equitation
zonder zadel -- = montar a pilo


paardrijder ZN

1 cavallero


paardrijdster ZN

1 cavallera, amazona


paardrijkunst ZN

1 equitation


paardspringen WW

1 (turnen) exercer se al cavallo


paardsprong ZN

1 (turnen) salto trans le cavallo


paardvoltigeren WW

1 voltear


paarhouding ZN

1 position de coito


paarlemoer ZN

1 Zie: parelmoer


paarlemoerachtig BN

1 Zie: parelmoerachtig


paarlemoeren BN

1 Zie: parelmoeren


paarlen BN

1 de perlas
-- halssnoer = collar de perlas


paarplaats ZN

1 (van vissen) loco del fregola


paars BN

1 violette, violacee
--e neus = naso violacee (door de drank/kou)
--e kleur = violetto


paars ZN

1 violetto


paarsachtig BN

1 violacee


paarsblauw BN

1 violette blauastre, blau-violette


paarsgebloemd BN

1 con flores violette


paarsgewijs BN

1 (PLANTK) conjugate
--e bladeren = folios conjugate


paarsgewijs BW

1 duo a duo, bin, geminate


paarsheid ZN

1 color violette


paarsig BN

1 Zie: paarsachtig


paarsrood BN

1 violette rossastre, purpurin


paartijd ZN

1 saison (F) de copulation
-- van de vissen = fregola


paartje ZN

1 copula


paarvorming ZN

1 formation de pares


paarvorming ZN

1 creation de pares


paasavond ZN

1 vigilia de pascha, vespera/vespere del sabbato sancte


paasbest BN

1
zijn --e kleren aantrekken = mitter su vestimentos del dominica


paasbiecht ZN

1 confession paschal


paasbrood ZN

1 pan al uvas de Corintho
2 (matse) pan azyme


paascommunie ZN

1 communion paschal


paasdag ZN

1 (eerste paasdag) die/jorno/dominica de pascha
tweede -- = lunedi de pascha


paasdatum ZN

1 data paschal/de pascha


paasdienst ZN

1 servicio/officio/missa de pascha


paasdrukte ZN

1 animation/vivacitate paschal/de pascha


paasei ZN

1 ovo paschal/de pascha


Paaseiland ZN EIGN

1 Insula de Pascha


paasfeest ZN

1 festa de pascha, pascha


paasgave ZN

1 Zie: paasgeschenk


paasgebruik ZN

1 costume paschal


paasgeschenk ZN

1 dono/presente de pascha


paasgezang ZN

1 cantico paschal


paashaas ZN

1 lepore paschal/de pascha


paaskaars ZN

1 cereo/candela paschal


paaskandelaar ZN

1 candeliero paschal


paaslam ZN

1 (op Pasen geslacht lam) agno paschal/de pascha
2 (omstreeks Pasen geboren lam) agno nascite a pascha


paaslelie ZN

1 narcisso jalne


paaslied ZN

1 (kerkgezang) cantico paschal/de pascha
2 (lied mbt het paasfeest) canto de pascha


paasmaal ZN

1 (maal zoals men op pasen nuttigt) repasto de pascha
2 (joodse avondmaaltijd) festino paschal


paasmaandag ZN

1 lunedi paschal/de pascha


paasmandje ZN

1 paniero de ovos de pascha


paasmarkt ZN

1 mercato de pascha


paasnacht ZN

1 vigilia/nocte de pascha


paasos ZN

1 bove grasse


paasplicht ZN

1 deberes paschal


paaspreek ZN

1 predica/predication paschal/de pascha


paasreces ZN

1 vacantias parlamentari de pascha


paastijd ZN

1 tempore paschal


paasvakantie ZN

1 vacantias paschal/de pascha


paasviering ZN

1 servicio/officio de pascha


paasvuur ZN

1 foco paschal/de pascha


paaswake ZN

1 vigilia de pascha


paasweek ZN

1 septimana de pascha


paaszaterdag ZN

1 sabbato sancte/de pascha


paaszondag ZN

1 dominica de pascha


PABO

1 (Afk.: Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs) Academia Pedagogic pro le Inseniamento Basic


paca, paka ZN

1 paca


pacemaker ZN

1 pacemaker (E), stimulator cardiac


pachometer ZN

1 mesurator de spissor


pacht ZN

1 arrentamento
overjarige/achterstallige -- = arrentamento arretrate
in -- geven = dar in arrentamento, arrentar
in -- nemen = prender in arrentamento
in -- hebben = haber in arrentamento
de -- betalen = pagar le arrentamento
hij doet/praat of hij de wijsheid in -- heeft = ille pretende posseder le monopolio del intelligentia, ille parla como si ille es in possession del veritate absolute


pachtakte ZN

1 contracto de arrentamento


pachtboer ZN

1 Zie: pachter


pachtboerderij ZN

1 ferma arrentate


pachtceel ZN

1 cedula de arrentamento


pachtcontract ZN

1 contracto de arrentamento


pachtduur ZN

1 durata/duration del termino/periodo de arrentamento


pachten WW

1 arrentar, prender in arrentamento


pachter ZN

1 arrentator, tenente, colono


pachterswoning ZN

1 casa del arrentator/tenente/colono


pachtgeld ZN

1 arrentamento


pachtgrond ZN

1 terra arrentate


pachthoeve ZN

1 Zie: pachtboerderij


pachting ZN

1 arrentamento


pachtjaar ZN

1 anno de arrentamento


pachtland ZN

1 Zie: pachtgrond


pachtovereenkomst ZN

1 accordo de arrentamento


pachtpenningen ZN MV

1 Zie: pachtgeld


pachtperceel ZN

1 parcella arrentate


pachtprijs ZN

1 Zie: pachtgeld


pachtreglement ZN

1 regulamento de arrentamento


pachtschuld ZN

1 arrentamento non pagate


pachtsom ZN

1 Zie: pachtgeld


pachtstelsel ZN

1 systema de arrentamento(s)


pachtsysteem ZN

1 Zie: pachtstelsel


pachttermijn ZN

1 termino/periodo de arrentamento, tenentia


pachttijd ZN

1 Zie: pachttermijn


pachtvoorwaarde ZN

1 condition de arrentamento


pachtvrij BN

1 libere de arrentamento


pachyderm ZN

1 (dikhuidig dier) pachydermo


pachydermie ZN

1 pachydermia


pacificateur ZN

1 pacificator


pacificatie ZN

1 pacification
-- van Gent = pacification de Gent


pacificator ZN

1 pacificator


pacificeren WW

1 pacificar
het -- = pacification


pacifiëren WW

1 pacificar


pacifisme ZN

1 pacifismo


pacifist ZN

1 pacifista


pacifistisch BN

1 pacifista, pacifistic
--e betoging = manifestation pacifista
--e beweging = movimento pacifista
--e partij = partito pacifista


pack ZN

1 (COMP) pila/pacchetto de discos/dischettos


package ZN

1 (COMP) package (E)


pacotille ZN

1 pacotilia


pact ZN

1 pacto, tractato
-- met de duivel = pacto con le diabolo
-- van drie = pacto tripartite
een -- ondertekenen = signar un pacto/tractato
een -- sluiten = facer/concluder un pacto/tractato
een -- met de duivel sluiten = facer un pacto con le diabolo
een -- verbreken = rumper un pacto/tractato
een -- opzeggen = denunciar un pacto/tractato


pad ZN

1 (weg) cammino, via, (smalle weg) sentiero
-- del zonde = cammino del vitio
rechte -- = cammino recte
-- der deugd = cammino/sentiero del virtute
het slechte -- opgaan = prender le mal via, prender le cammino del delinquentia, abandonar le sentiero del virtute
iemand op het slechte -- brengen = depravar un persona
2 (DIERK) bufon


paddel ZN

1 pagaia {ja}


paddelen WW

1 pagaiar {jar}


paddengif ZN

1 veneno de bufon, bufotoxina


paddennest ZN

1 nido de bufones


paddenstoel ZN

1 fungo, champignon (F)
giftige -- = fungo/champignon venenose
eetbare -- = fungo/champignon comestibile/edibile
gedroogde --en = fungos sic
hoed van een -- = cappello de un fungo
als --en uit de grond schieten = crescer/surger como fungos
op een -- gelijkend = fungoide
studie van --en = fungologia
kenner van --en = fungologo, fungologista
het kweken van --en = fungicultura


paddenstoelachtig BN

1 fungose


paddenstoeleneter ZN

1 mangiator de fungos


paddenstoelenkenner ZN

1 mycologo, mycologista


paddenstoelenkweker ZN

1 fungicultor


paddenstoelenkwekerij ZN

1 fungicultura


paddenstoelenvergiftiging ZN

1 intoxication fungic/per fungos


paddenstoelvorm ZN

1 forma de fungo


paddenstoelvormig BN

1 fungiforme


paddenstoelwolk ZN

1 fungo/champignon (F) atomic/nuclear


paddenvergif ZN

1 bufotoxina


paddock ZN

1 paddock (E)


padhagedis ZN

1 phrynosoma


padie ZN

1 ris


padieoogst ZN

1 recolta de ris


padiestro ZN

1 palea de ris


padieveld ZN

1 campo de ris


Padua ZN EIGN

1 Padua
van/uit -- = paduan
bewoner van -- = paduano


Paduaan ZN

1 paduano


padvinder ZN

1 (boy) scout (E)


padvinderij ZN

1 scoutismo {au}
bij de -- zijn = esser scout (E)


padvindersbelofte ZN

1 promissa de scout (E)


padvindersbeweging ZN

1 scoutismo {au}


padvindersgroet ZN

1 salute scout (E)


padvindershemd ZN

1 camisa scout (E)


padvinderskamp ZN

1 campo scout (E)


padvindersuniform ZN

1 uniforme scout (E)


paella ZN

1 (CUL) paella (S)


Paeon ZN EIGN

1 Peon


paf ZN

1 colpo (de fusil), tiro
heb je die -- gehoord? = ha tu audite iste colpo de fusil?


paf BN

1
-- staan = esser stupefacte


paffen WW

1 (roken) fumar multo, fumar como un locomotivo/como un camino
2 (schieten) tirar


pafferig BN

1 inflate, buffate
--e wangen = genas inflate/buffate
er -- uitzien = haber un aspecto inflate, esser obese


pafferigheid ZN

1 character inflate/buffate


pag.

1 (Afk.: pagina) p., pag. (pagina)


pagaai ZN

1 pagaia {ja}


pagaaien WW

1 remar con pagaia {ja}, pagaiar {jar}


pagaaier ZN

1 pagaiator {jator}


paganisme ZN

1 paganismo


paganist ZN

1 pagano


page ZN

1 page


pagekopje ZN

1 capillatura curte


pagina ZN

1 pagina
boven aan de -- = in cyma del pagina
onder aan de -- = al pede del pagina
de --s nummeren = numerar le paginas, paginar
het nummeren van de --s = pagination
enkele --s aan iets wijden = dedicar al(i)cun paginas a un cosa


paginagroot BN

1 plen pagina, de pagina integre, a tote pagina
--e advertentie = annuncio plen pagina/de pagina integre


paginagrootte ZN

1 formato de pagina


paginatie ZN

1 numeration del paginas, pagination


paginatitel ZN

1 capite, titulo


paginatuur ZN

1 numeration del paginas, pagination


pagineermachine ZN

1 Zie: pagineertoestel


pagineertoestel ZN

1 numerator de paginas


pagineren WW

1 numerar le paginas, paginar
het -- = pagination


paginering ZN

1 pagination
de -- klopt niet = le pagination non es correcte


pagode ZN

1 pagoda


paille BN

1 de color de palea


pair ZN

1 par


pairschap ZN

1 dignitate de par


pais ZN

1
alles was -- en vree = toto esseva in pace


pak ZN

1 pacco, pacchetto
-- koffie = pacchetto de caffe
-- lucifers = pacchetto de flammiferos
-- papier = pacchetto de papiro
een -- maken van = paccar
bij de --ken neerzitten = 1. restar/remaner inactive, 2. perder corage
2 (baal) balla, fardo, fardello
-- tabak = balla/fardo de tabaco
3 (kostuum) costume, ensemble (F), insimul, habito
tweedelig -- = costume de duo pecias
mijn goeie -- = mi melior costume, mi costume del dominicas
goed in het -- zitten = ir ben vestite
4
-- slaag/stokslagen/rammel = bastonada
een -- slaag/stokslagen/rammel geven = bastonar
5
een nat -- halen = molliar se


pakbon ZN

1 numero del impaccator/del imballator, scheda de expedition


pakdier ZN

1 bestia de carga/de basto


pakdoek ZN

1 Zie: paklinnen


pakdoos ZN

1 cassa de imballage


pakezel ZN

1 asino de carga/de basto


pakgaren ZN

1 filo de imballar


pakgeld ZN

1 costos de imballage


pakgoed ZN

1 merces/mercantias imballate


pakhuis ZN

1 deposito, magazin
in een -- opslaan = immagazinar
het opslaan in een -- = (im)magazinage


pakhuisbaas ZN

1 Zie: pakhuismeester


pakhuisceel ZN

1 warrant (E)


pakhuishuur ZN

1 magazinage


pakhuiskosten ZN MV

1 costos de magazin


pakhuismeester ZN

1 chef (F) de deposito, magazinero


pakhuispersoneel ZN

1 personal de magazin


pakhuistarief ZN

1 tarifa de (im)magazinage


pakijs ZN

1 banchisa, ice-field (E), pack (E), banco de glacie flottante, glacie movibile


Pakistaan ZN

1 pakistani


Pakistaans BN

1 pakistani
een officiële --e taal is het urdu = un lingua official pakistani es le urdu


Pakistan ZN EIGN

1 Pakistan


Pakistaner ZN

1 pakistani


pakje ZN

1 pacchetto
-- sigaretten = pacchetto de cigarrettas
-- boter = pacchetto de butyro
2 (cadeautje) (parve) presente
--s meebrengen = apportar presentes
3 (postpakket) pacchetto postal
een -- openmaken = aperir/disfacer un pacchetto
een versturen = expedir un pacchetto


pakjesavond ZN

1 vigilia (del festa/vespere/vespera) de Sancte Nicolaus


pakjesdrager ZN

1 portator (de pacchettos)


pakjessoep ZN

1 suppa in pacchetto


pakkage ZN

1 bagage


pakkamer ZN

1 camera/sala de imballage


pakkans ZN

1 risco/probabilitate/chance {sj} de esser arrestate (per le policia)


pakken WW

1 (te voorschijn halen) prender
een boek -- = prender un libro
een extra kopje -- = prender un tassa supplementari
2 (vastnemen) prender, attrappar, (grijpen) sasir, caper
3 (arresteren) prender, attrappar, arrestar
door de politie gepakt worden = facer se attrappar per le policia
4 (inpakken) imballar, inveloppar, pacchettar, impacchettar
ik heb de boeken ingepakt = io ha imballate le libros
zijn koffers -- = facer su valises (F)
5 (gebruik maken van) prender, utilisar
we pakken de trein = nos prende le traino
voor zulke werkjes pak je een mes = pro tal labores on utilisa un cultello
we pakken de volgende afslag = nos prende le sequente sortita
6 (bevangen zijn door) attrappar, contraher, contractar
hij heeft kou gepakt = ille ha attrappate/contrahite/contractate un frigido
7 (benadelen) fraudar
8 (proppen) serrar, comprimer
9 (stelen) prender, furar, robar
10 (boeien) passionar, captivar
het betoog pakte de toehoorders = le argumentation ha passionate/captivate le auditores
dat boek pakt van begin tot eind = iste libro captiva/fascina del principio usque al fin


pakkend BN

1 attractive, passionante, captivante
--e titel = titulo attractive/que attrahe le attention


pakker ZN

1 imballator, impaccator


pakkerd ZN

1 grande/grosse basio, basio forte
iemand een -- geven = dar un basio forte a un persona


pakkerij ZN

1 (handeling) imballage
2 (plaats) loco de imballage


pakket ZN

1 pacco, pacchetto
een -- ontvangen = reciper un pacchetto
2 (FIG) pacchetto
-- aandelen = pacchetto de actiones
-- eisen = pacchetto/lista de revindicationes
-- maatregelen = pacchetto/serie de mesuras
het -- regeringsvoorstellen = le pacchetto de propositiones del governamento


pakketpost ZN

1 (postpakketten) paccos/pacchettos postal
2 (afdeling) servicio de paccos/pacchettos postal


pakketvaartmaatschappij ZN

1 messageria


pakkie-an ZN

1
dat is niet mijn -- = isto non es mi problema/section/departimento


pakking ZN

1 (hermetische afsluiting) obturator de junctura
2 (inpakprocédé) imballage


pakkingdrukker ZN

1 Zie: pakkingring


pakkingkatoen ZN

1 coton de junctura


pakkingring ZN

1 anello/anulo de junctura


pakkingvet ZN

1 grassia de junctura


pakkist ZN

1 cassa de imballage


pakkistenhout ZN

1 ligno pro cassas de imballage


pakknecht ZN

1 imballator, impaccator


pakkorf ZN

1 corbe de imballage


pakkosten ZN MV

1 costos/expensas de imballage


paklijst ZN

1 lista del contento


paklinnen ZN

1 tela de imballage


pakloon ZN

1 Zie: pakkosten


pakmachine ZN

1 machina a/de imballar


pakmand ZN

1 Zie: pakkorf


pakmateriaal ZN

1 material de imballage


paknaald ZN

1 aco/agulia de imballage


pakpaard ZN

1 cavallo de basto/de carga


pakpapier ZN

1 papiro de imballage


pakschuit ZN

1 gabarra


pakstro ZN

1 palea de imballage


paktafel ZN

1 tabula/banco de imballage


pakton ZN

1 tonnello de imballage


paktouw ZN

1 corda de imballar


pakweg BW

1 approximativemente, grosso modo, plus o minus
zo'n reis kost -- duizend gulden = un tal viage costa approximativemente mille florinos
om -- zeven uur = que nos dice circa septe horas


pakzadel ZN

1 basto


pal ZN

1 unco de clausura, arresto
-- van een geweer = arresto de un fusil


pal BW

1 (frontaal) justo, (loodrecht) perpendicularmente
zij woont -- tegenover de kerk = illa habita justo in facie del ecclesia
2 (op zeer korte afstand) a multo curte distantia, justo
-- boven = justo supra
-- naast = justo al latere
zij stond -- achter haar broer = illa esseva a multo curte distantia detra su fratre
hij ging -- voor mijn neus staan = ille se mitteva/poneva justo ante mi naso
3 (onbeweeglijk) firme(mente), sin mover se
-- staan = star firme, restar immobile


paladijn ZN

1 paladin, par
de twaalf --en van Karel de Grote = le dece-duo paladines/pares de Ca-rolo Magne


palaestra ZN

1 palestra


palankijn ZN

1 palanquin


palankijndrager ZN

1 portator de palanquin


palanque

1 s. palissada


palataal BN

1 palatal
-- medeklinker = consonante palatal
--e klinker = vocal palatal
--e klank = sono palatal
--e articulatie = articulation palatal


palataal ZN

1 sono palatal, palatal


palatalisatie ZN

1 palatalisation, molliamento
-- van een medeklinker = palatalisation de un consonante


palataliseren WW

1 palatalisar, molliar
het -- = palatalisation, molliamento
de prepalatale klin-kers vertonen de neiging de voorgaande mede-klinker te -- = le vocales prepalatal tende a pa-latalisar le consonante precendente


palatalisering ZN

1 palatalisation, molliamento


palatijn ZN

1 palatino


Palatijns BN

1 palatin
--e erewacht = Guarda de honor palatin


palatinaat ZN

1 palatinato


palato-alveolair BN

1 (FON) palatoalveolar


palatogram ZN

1 (FON) palatogramma


palatum ZN

1 palato


pale ale ZN

1 pale ale (E)


paleis ZN

1 (woning van een vorst) palatio
van het -- = palatian
koninklijk -- = palatio royal/regal/del rege
bisschoppelijk -- = palatio episcopal
aartsbisschoppelijk -- = palatio archepiscopal
hertogelijk -- = palatio ducal
presidentieel -- = palatio presidential/del presidente
zijn huis is een waar -- = su casa es un ver palatio
2 (groot openbaar gebouw) palatio
-- van justitie = palation de justitia


paleisbewoner ZN

1 habitante de un palatio


paleisbouw ZN

1 construction de un palatio


paleisbrand ZN

1 incendio de palatio


paleisceremonie ZN

1 ceremonia de palatio


paleisdeur ZN

1 porta de palatio


paleisgevel ZN

1 faciada de palatio


paleisintrige ZN

1 intriga palatin/de palatio


paleiskapel ZN

1 cappella palatin/de palatio


paleismuur ZN

1 muro del palatio


paleisrevolutie ZN

1 revolution de palatio
een -- in de partijtop = un revolution de palatio in le sino del direction del partito


paleisterras ZN

1 terrassa de palatio


paleiswacht ZN

1 (korps) guarda de palatio
2 (bewaker) guarda de palatio


paleiswachter ZN

1 guarda de palatio


paleiszaal ZN

1 sala de palatio


palen WW

1 confinar (a)


palenrij ZN

1 Zie: paalrij


paleoantropologie ZN

1 paleoanthropologia


paleo-arctisch BN

1 paleoarctic


paleobiologie ZN

1 paleobiologia


paleobotanicus ZN

1 paleobotanico


paleobotanie ZN

1 paleobotanica


paleobotanisch BN

1 paleobotanic


paleoceen ZN

1 paleoceno
van het -- = paleocen


paleo-ecolologie ZN

1 paleoecologia


paleo-etnologie ZN

1 paleoethnologia


paleo-etnologie ZN

1 paleoethnologia


paleofytologie ZN

1 paleophytologia


paleogeografie ZN

1 paleogeographia


paleogeologie ZN

1 paleogeologia


paleograaf ZN

1 paleographo


paleografie ZN

1 paleographia


paleografisch BN

1 paleographic
--e lettertekens van een codex = characteres paleographic de un codice


paleoklimaat ZN

1 paleoclimate


paleoklimatologie ZN

1 paleoclimatologia


paleoliet ZN

1 paleolitho


paleolithicum ZN

1 paleolithico, periodo paleolithic


paleolithisch BN

1 paleolithic
--e periode = perio-do paleolithic
--e cultuur = cultura paleolithic
--e beschaving = civilisation paleolithic
-- graf = sepultura paleolithic


paleomagnetisme ZN

1 paleomagnetismo


paleontografie ZN

1 paleontographia


paleontografisch BN

1 paleontographic


paleontologie ZN

1 paleontologia


paleontologisch BN

1 paleontologic


paleontoloog ZN

1 paleontologo, paleontologista


paleopathologie ZN

1 paleopathologia


paleotektoniek ZN

1 paleotectonica


paleotektonisch BN

1 paleotectonic


paleotropisch BN

1 paleotropical
-- gebied = region paleotropical


paleozoën ZN MV

1 animales prehistoric


paleozoïcum ZN

1 paleozoico, era paleozoic


paleozoïsch BN

1 paleozoic
--e flora en fauna = flora e fauna peleozoic


paleozoölogie ZN

1 paleozoologia


paleozoologisch BN

1 paleozoologic
--e onderzoe-kingen = recercas paleozoologic


palesteel ZN

1 (HERALD) lambel


Palestijn ZN

1 palestino


Palestijns BN

1 palestin
de --s kwestie = le question/problema palestin


Palestina ZN EIGN

1 Palestina
van/uit -- = palestin


palet ZN

1 (strijkmes) paletta
2 (schilderpalet) paletta
3 (kleurenpalet) paletta
het Delftse -- = le paletta del schola de Delft (de pictura)


paletmes ZN

1 cultello a/de paletta, spatula


palfrenier ZN

1 (stalknecht) staffero, groom (E)
2 (lakei) lacai


palfrenierskleding ZN

1 (van stalknecht) livrea de staffero/de groom (E)
2 (van lakei) livrea de lacai


paligrafie ZN

1 (MED) paligraphia


palilalie ZN

1 (MED) palilalia


palilogie ZN

1 palilogia


palimpsest ZN

1 palimpsesto


palindromisch BN

1 palindromic


palindroom ZN

1 palindromo, verso anacyclic


paling ZN

1 anguilla
verse -- = anguilla fresc
gerookte -- = anguilla fumate
gestoofde -- = anguilla estufate
gladde/glibberige -- = anguilla glissante
trek van de --en = migration del anguillas
een -- afhalen = pellar un anguilla


palingachtig BN

1 anguilliforme


palingboer ZN

1 mercante/venditor de anguillas


palingbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al/con anguilla


palingenese (-esis) ZN

1 palingenese (-esis)


palingenetisch BN

1 palingenetic
--e theorieën = theorias palingenetic


palingfuik ZN

1 nassa a/de/pro anguillas


palinghaak ZN

1 hamo pro anguillas


palingkaar ZN

1 vivario de anguillas


palingkop ZN

1 capite/testa de anguilla


palingkorf ZN

1 Zie: palingfuik


palingkraam ZN

1 barraca de anguillas


palingrokerij ZN

1 barraca ubi on fuma anguillas


palingsoep ZN

1 suppa al anguillas


palingtrek ZN

1 (trek van palingen) migration del anguillas
2 (periode) periodo del migration del anguillas


palingvangst ZN

1 pisca de anguillas


palingvel ZN

1 pelle de anguilla


palingvijver ZN

1 anguilliera


palingvrouw ZN

1 venditrice/venditora de anguillas


palinodie ZN

1 palinodia
-- betreffend = palinodic
schrijver van een -- = palinodista


palinografie ZN

1 (PLANT) palinografie


palinologie ZN

1 (PLANTK) palinologia


palissade ZN

1 palissada


palissaderen WW

1 palissadar


palissadering ZN

1 (paalhindernis) palissada
2 (het palissaderen) construction de un palissada


palissadeweefsel ZN

1 (PLANTK) parenchyma


palissander ZN

1 palissandro


palissanderhout ZN

1 palissandro


palissanderhouten BN

1 de palissandro


paljas ZN

1 paleasso, buffon, clown (E)


palla ZN

1 palla


Palladium ZN EIGN

1 Palladio


palladium ZN

1 palladium


Pallas ZN EIGN

1 (MYTH) Pallade, Pallas
2 (ASTRON) Pallade, Pallas


pallet ZN

1 (laadbord) pallet (E), paletta
op -- stapelen/vervoeren = palettisar
het stapelen/vervoeren op --s = palettisation


palletcapaciteit ZN

1 capacitate de pallet (E)/palette


palletstelling ZN

1 palettas/pallets (E) superponite


pallettiseren WW

1 palettisar
het -- = palettisation


palletwagen ZN

1 carro pro pallets (E)/paletas


palliatief ZN

1 (MED, ook FIG) remedio palliative, palliativo


palliatief BN

1 palliative


palliëren WW

1 palliar


palliërend BN

1 palliative
-- middel = palliativo


pallieter ZN

1 epicureo


pallium ZN

1 (R.K.) pallio
2 (ANAT) pallio
3 (GESCH) (mantel) pallio


palliumwolk ZN

1 nimbo strato


palm ZN

1 (van de hand) palma
2 (palmboom) palma
3 (tak/blad van een palm) palma
4 (lengtemaat: span) palmo
5 (buksboom) buxo


palmaanplanting ZN

1 plantation de palmas


palmachtig BN

1 palmacee
--e gewassen = vegetales palmacee, palmaceas


palmblad ZN

1 folio de palma, palma


palmboom ZN

1 palma


palmboompje ZN

1 (heester) buxo


palmboter ZN

1 butyro de palma


palmenbos(je) ZN

1 bosco de palmas, palmeto


palmentuin ZN

1 jardin de palmas


palmenzuil ZN

1 columna/colonna palmiforme


palmet ZN

1 (ornament) palmetta


palmetversiering ZN

1 ornamento de palmetta


palmetvorm ZN

1 forma de palmetta


palmgewelf ZN

1 volta palmiforme


palmhaag ZN

1 haga/sepe de palmas


palmhout ZN

1 ligno de palma
2 buxo


palmhouten BN

1 de ligno de palma
2 de buxo


palmiet ZN

1 palmito


palmine ZN

1 palmina


palmitaat ZN

1 palmitato


palmitine ZN

1 palmitina


palmitinekaars ZN

1 candela de palmitina


palmitinezeep ZN

1 sapon de palmitina


palmitinezuur ZN

1 acido palmitic


palmkool ZN

1 palmito


palmlaan ZN

1 alleé (F) de palmas


palmlelie ZN

1 yucca flaccide


palmmerg ZN

1 (CUL) palmito


palmolie ZN

1 oleo de palma


palmoliefabricage ZN

1 fabrication de oleo de palma


palmoliefabriek ZN

1 fabrica de oleo de palma


palmoliefabrikant ZN

1 fabricante de oleo de palma


palmoliezeep ZN

1 sapon de oleo de palma


palmpasen ZN

1 Dominica del Palmas/Ramos


palmpit ZN

1 nuce de palma


palmpittenboter ZN

1 butyro de palma


palmpittenolie ZN

1 oleo de palma


palmprocessie ZN

1 procession del Palmas/Ramos


palmsap ZN

1 succo de palma


palmsoort ZN

1 sorta/specie de palma


palmspier ZN

1 musculo del palma


palmstruik ZN

1 buxo


palmsuiker ZN

1 sucro de palma


palmtak ZN

1 ramo de palma


palmvet ZN

1 Zie: palmolie


palmwijn ZN

1 vino de palma


palmwortel ZN

1 radice de palma


palmzondag ZN

1 Dominica del Palmas/Ramos


palpabel BN

1 (MED) palpabile
2 (zeer duidelijk) palbabile, tangibile, obvie
-- bewijs = prova/proba palpabile


palpatie ZN

1 palpation


palperen WW

1 palpar
het -- = palpation


palpitatie ZN

1 palpitation


palpiteren WW

1 palpitar


palts ZN

1 palatio


paltsgraaf ZN

1 conte palatin, palatino


paltsgraafschap ZN

1 palatinato


Paltsgraafschap ZN EIGN

1 Palatinato


paltsgrafelijk BN

1 palatin


paludisme ZN

1 paludismo, malaria


palynologie ZN

1 palynologia, analyse (-ysis) pollinic/de pollines


palynologisch BN

1 palynologic


palynoloog ZN

1 palynologo, palynologista


pamflet ZN

1 pamphleto, libello, scripto/scriptura infame/diffamatori, pasquin, pasquinada
een -- opstellen = libellar
schrijver van een -- = pamphletero, libellista


pamfletliteratuur ZN

1 litteratura de pamphletos


pamfletschrijver ZN

1 Zie: pamflettist


pamfletstijl ZN

1 stilo de pamphleto


pamflettencatalogus ZN

1 catalogo de pamphletos


pamflettenverzameling ZN

1 collection de pamphletos


pamflettist ZN

1 pamphletero, libellista


pampa ZN

1 pampa


pampagras ZN

1 herba del pampas, gynerio


pampastruis ZN

1 nandu


pampelmoes ZN

1 Zie: pompelmoes


pampus ZN

1
voor -- liggen = 1. (uitgeput zijn) esser extenuate/exhauste, 2. (dronken zijn) esser completemente ebrie/inebriate


pan ZN

1 (keukengerei) casserola, (braadpan, koekenpan) patella
geëmailleerde -- = casserola smaltate
het deksel op de -- doen = coperir le casserola
het deksel van de -- nemen = discoperir le casserola
een set --nen = un joco de casseroles
de vlam slaat in de -- = le situation se face explosive
2 (dakbedekking) tegula
van --nen voorzien, met --nen bedekken = tegular
onder de pannen zijn = haber un tecto super le testa
hij is weer even onder de --nen = pro le momento ille ha un casa
3 (puinhoop, bende) disordine
4 (duinvallei) depression


Pan ZN EIGN

1 (GR GODSD) Pan


panaanslag ZN

1 deposito de casserola


panacee ZN

1 panacea, remedio universe/universal
de -- tegen alle kwalen = le panacea contra tote le males


panafrikaans BN

1 panafrican


panafrikanisme ZN

1 panafricanismo


panafrikanist ZN

1 panafricanista


Panama ZN EIGN

1 Panama
Landengte van -- = Isthmo de Panama


panama(hoed) ZN

1 panama


Panamakanaal ZN EIGN

1 Canal de Panama


Panamees BN

1 panamen
-- schip = nave panamen


Panamees ZN

1 panameno


panamerikaans BN

1 panamerican
--e conferentie = conferentia panamerican


panamerikanisme ZN

1 panamericanismo


panamerikanist ZN

1 panamericanista


panarabisch BN

1 panarabe
--e unie = union pan-arabe
een --e conferentie bijeenroepen = con-vocar un conferentia panarabe


panarabisme ZN

1 panarabismo


panarabist ZN

1 panarabista


panaritium ZN

1 panaritio


Panatheneeën ZN MV

1 panatheneas


panathenees BN

1 panathenaic


panaziatisch BN

1 panasiatic
--e politiek = politica panasiatic


panaziatisme ZN

1 panasiatismo


panaziatist ZN

1 panasiatista


panboor ZN

1 trepano


panboring ZN

1 trepanation


panchromatisch BN

1 panchromatic


panclastiet ZN

1 panclastite


pancratium ZN

1 pancratio


pancreas(klier) ZN

1 pancreas
uitvoergang van de -- = canal pancreatic
stenen in de -- = calculos pancreatic


pancreascarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere pancreatic/del pancreas


pancreaskanker ZN

1 Zie: pancreascarcinoom


pancreaslipase ZN

1 lipase pancreatic


pancreasontsteking ZN

1 inflammation del pancreas, pancreatitis


pancreassap ZN

1 succo pancreatic


pancreatine ZN

1 pancreatina


pancreatitis ZN

1 pancreatitis, inflammation del pancreas


pancreozymine ZN

1 pancreozymina


pand ZN

1 (huis) casa, edificio, (huis en erf) proprietate
belendende --en = casas/edificios adjacente
2 (van kledingstuk) pannello
3 (onderpand) pignore
in -- geven = pignorar
4 (afdeling) section
-- van een rivier = section de un riviera


panda ZN

1 panda
kleine -- = panda minor


pandanaceeën ZN MV

1 pandanaceas


pandanus ZN

1 pandano


pandbaar BN

1 pignorabile


pandbewijs ZN

1 polissa de pignore


pandbrief ZN

1 cedula/obligation/littera/schedula/titulo hypothecari


pandcontract ZN

1 contracto pignorative


pandecten ZN MV

1 pandectas, digesto


pandeksel ZN

1 coperculo de casserola


pandemie ZN

1 pandemia


pandemisch BN

1 pandemic


pandemonium ZN

1 (tempel) pandemonio
2 (boze geesten) pandemonio
3 (FIG) (lawaai) pandemonio, ruito infernal


panden WW

1 pignorar


pandgenot ZN

1 antichrese (-esis)


pandgever ZN

1 dator de pignore


pandgeving ZN

1 prestation super pignore


pandgoed ZN

1 pignore


pandhouder ZN

1 possessor de un pignore


pandhuis ZN

1 Zie: pandjeshuis


pandiculatie ZN

1 pandiculation


pandjesbaas ZN

1 prestator super pignore, gestor de un banco de pignores


pandjeshuis ZN

1 casa/domo/banca de pignores, monte de pietate


pandjesjas ZN

1 jachetta (con cauda)


pandnemer ZN

1 prestator super pignore


pandoer ZN

1
dat is opgelegd -- = isto es un cosa certe/secur
dat is opgelegd -- tussen die twee = le duo esseva jam de accordo


Pandora ZN EIGN

1 Pandora
doos van -- = cassa de Pandora


pandovereenkomst ZN

1 contracto pignorative


pandrecht ZN

1 derecto de pignore


pandrechtelijk BN

1 secundo le derecto de pignore


pandspel ZN

1 joco de pignores


pandverbeuren ZN

1 joco de pignores


pandverbeuren WW

1 jocar al pignores


paneel ZN

1 (vlak binnen een omlijsting) pannello
2 (blad waarop men schildert) pannello
3 (schilderstuk op hout) pannello
4 (tafel met schakelaars) pannello


paneeldeur ZN

1 porta a pannellos


paneeldrager ZN

1 supporto de pannellos


paneelgewelf ZN

1 volta a/de pannellos


paneelraam ZN

1 fenestra a/de pannellos


paneelradiator ZN

1 radiator a/de pannellos


paneelschilder ZN

1 decorator de pannellos, pictor super ligno


paneelwerk ZN

1 revestimento de ligno


paneermeel ZN

1 micas de pan


panegoricum ZN

1 panegorico


panegyriek ZN

1 discurso panegyric, panegyrico


panegyris ZN

1 panegyris


panegyrist ZN

1 panegyrista


panel ZN

1 foro


paneldiscussie ZN

1 foro de discussion


panellid ZN

1 membro del foro


panentheïsme ZN

1 panentheismo


panentheïst ZN

1 panentheista


paneren WW

1 panar, coperir de micas de pan


paneuropees BN

1 paneuropee
--e federatie = fe-deration paneuropee


panfluit ZN

1 flauta de Pan, syringa, syringe


pang! TW

1 paf!, pang!, bang!


pangen ZN

1 pangen


pangenesis ZN

1 pangenese (-esis)


pangeometrie ZN

1 (WISK) pangeometria


pangermaans BN

1 pangerman


pangermanisme ZN

1 pangermanismo


pangermanist ZN

1 pangermanista


pangermanistisch BN

1 pangermanista


pangolin ZN

1 pangolin


panharing ZN

1 haringo fresc


panhelleens BN

1 panhellenic
--e feesten = festas panhellenic


panhellenisme ZN

1 panhellenismo
modern -- = panhellenismo moderne


panhellenistisch BN

1 panhellenic, panhellenistic


panicula ZN

1 panicula


paniek ZN

1 panico, affollamento
in -- = colpate de panico
-- zaaien = seminar le panico, facer panico
geen --! = tranquille!


paniekachtig BN

1 de panico
--e toestand = situation de panico


paniekbestendig BN

1 a prova/proba de panico, resistente al panico, qui ha sanguine frigide


paniekerig BN

1 affollate, plen de panico
-- reageren = affollar se, reager con panico


paniekreactie ZN

1 reaction de panico


panieksluiting ZN

1 serratura de emergentia


paniekstemming ZN

1 atmosphera/ambiente de panico


paniektoestand ZN

1 situation de panico


paniekverwekker ZN

1 Zie: paniekzaaier


paniekvoetbal ZN

1 (paniekerig voetbalspel) football (E) incoherente
2 (paniekerig gedrag) comportamento incoherente


paniekzaaier ZN

1 alarmista, persona qui semina le panico


paniekzaaierij ZN

1 alarmismo


panikgras ZN

1 panico


panisch BN

1 panic, de panico
-- angst = pavor panic
--e reactie = reaction de panico
-- reageren = reager con panico


panislamisme ZN

1 panislamismo


panislamist ZN

1 panislamista


panislamitisch BN

1 panislamitic, panislamic


panklaar BN

1 preste a cocer/pro le coction
de bal -- voor iemand neerleggen = dar le ballon a un persona super le platto
een --e oplossing = un solution instantanee


panlat ZN

1 planca tenue/latte pro le tegulas


panlikken WW

1 (vleien) flattar
2 (klaplopen) parasitar


panlikker ZN

1 Zie: pannelikker


panlikkerij ZN

1 parasitismo


panlogisch BN

1 panlogic


panlogisme ZN

1 panlogismo


panne ZN

1 (pech, stoornis) panna
-- hebben = haber un panna, esser in panna


pannenbakker ZN

1 tegulero


pannenbakkerij ZN

1 teguleria, fabrica de tegulas


pannenbakkersaarde ZN

1 Zie: pannenbakkersklei


pannenbakkersklei ZN

1 argilla pro tegulas


pannendak ZN

1 tecto de tegulas


pannendekker ZN

1 tegulero


pannendeksel ZN

1 Zie: pandeksel


pannenfabriek ZN

1 fabrica de casserolas


pannenfabrikant ZN

1 fabricante de casserolas


pannengreep ZN

1 manico distachabile {sj} de casserola


pannenkoek ZN

1 torta de patella
-- met stroop = torta de patella con sirop/melassa
--en bakken = facer tortas de patella
zo plat als een -- = platte como un torta de patella


pannenkoekmes ZN

1 spatula


pannenlap ZN

1 miton de furno


pannenlegger ZN

1 tegulero


pannenlikker ZN

1 (vleier) flattator
2 (klaploper) parasito


pannenmaker ZN

1 patellero


pannenplank ZN

1 planca pro le casserolas


pannenset ZN

1 batteria de casserolas


pannenspons ZN

1 spongia metallic


panofthalmie ZN

1 panophthalmia


panoplie ZN

1 panoplia


panopticum ZN

1 museo de figuras de cera, panoptico


panoptisch BN

1 panoptic


panorama ZN

1 (ook SCHILDERK, ook FIG) panorama


panoramacamera ZN

1 camera panoramic/a panorama


panoramafotografie ZN

1 photographia panoramic


panoramagram ZN

1 reproduction panoramic


panoramakijker ZN

1 binoculo panoramic


panoramaontvangst ZN

1 reception panoramic


panoramaperspectief ZN

1 perspectiva panoramic


panoramaraam ZN

1 fenestra panoramic


panoramascherm ZN

1 tela/pannello panoramic


panoramaspiegel ZN

1 speculo panoramic


panoramisch BN

1 panoramic
-- uitzicht = vista panoramic


panorpa ZN

1 panorpa


panorthodox BN

1 panorthodoxe


panplegie ZN

1 (MED) panplegia


panpneumatisme ZN

1 panpneumatismo


panpsychisme ZN

1 panpsychismo


panslavisme ZN

1 panslavismo


panslavist ZN

1 panslavista


panslavistisch BN

1 panslavista


pansofie ZN

1 pansophia


pansofisch BN

1 pansophic


panspermatisme ZN

1 panspermia


panspermie ZN

1 panspermia


panspons ZN

1 Zie: pannespons


Pantagruel ZN EIGN

1 Pantagruel


pantagruelesk BN

1 pantagruelesc
--e maaltijden = repastos pantagruelesc


pantagruelisme ZN

1 pantagruelismo


pantagruelist ZN

1 pantagruelista


pantalgie ZN

1 (MED) pantalgia


pantalon ZN

1 pantalon(es)


pantalonstof ZN

1 texito pro pantalon(es)


pantelegraaf ZN

1 pantelegrapho


panter ZN

1 panthera
zwarte -- = panthera nigre


panterhuid ZN

1 pelle de panthera


panterjacht ZN

1 chassa {sj} de pantheras


panterkat ZN

1 jaguar


pantersprong ZN

1 salto de panthera


pantervel ZN

1 pelle de panthera


pantheïsme ZN

1 pantheismo


pantheïst ZN

1 pantheista


pantheïstisch BN

1 pantheista, pantheistic
--e reli-gies = religiones pantheista/pantheistic


pantheon ZN

1 (OUDH) (godendom) pantheon
2 (eretempel) pantheon


pantoffel ZN

1 pantofla


pantoffelbloem ZN

1 calceolaria


pantoffeldak ZN

1 tecto conoide


pantoffeldiertje ZN

1 paramecio


pantoffelheld ZN

1 (man onder de plak) marito submisse
2 (bangerd) coardo, poltron


pantoffelparade ZN

1 promenada del gente, parada del gente


pantoffelplant ZN

1 calceolaria


pantoffelslak ZN

1 crepidula


pantoffeltje ZN

1 (PLANTK) calceolaria


pantofobie ZN

1 pantophobia


pantograaf ZN

1 pantographo


pantografie ZN

1 pantographia


pantografisch BN

1 pantographic


pantometer ZN

1 pantometro


pantomime ZN

1 pantomima
een -- spelen = jocar/executar un pantomima, pantomimar


pantomimespeler ZN

1 pantomimo, mimo


pantomimiek ZN

1 arte del pantomima


pantomimisch BN

1 pantomime, pantomimic
--e kunst = arte pantomimic
-- ballet = ballet (F) pantomime


pantomimist ZN

1 pantomimo, mimo


pantoscoop ZN

1 berillos bifocal


pantotheenzuur ZN

1 acido pantothenic, vitamina B5


pantry ZN

1 cocina, (SCHEEP) cambusa


pantser ZN

1 (stalen bescherming) cuirasse, cuirassamento, blindage
2 (DIERK) carapace
chitineuze -- = carapace chitinose
hoornig -- = carapace cornee
3 (harnas) cuirasse


pantseraffuit ZN

1 affuste cuirassate/blindate


pantserafweer ZN

1 defensa antitank


pantserafweergeschut ZN

1 cannon antitank


pantserafweerkanon ZN

1 cannon antitank


pantserauto ZN

1 auto(mobile) blindate/cuirassate


pantserbekleding ZN

1 blinda, blindage, cuirassamento


pantserbrigade ZN

1 brigada blindate/cuirassate


pantserdek ZN

1 ponte cuirassate/blindate


pantserdeur ZN

1 porta cuirassate/blindate


pantserdivisie ZN

1 division blindate/cuirassate


pantseren WW

1 blindar, cuirassar
gepantserde trein = traino blindate/cuirassate


pantserfort ZN

1 forte/fortalessa blindate


pantserfregat ZN

1 fregata cuirassate/blindate


pantserglas ZN

1 vitro blindate/cuirassate/antiballas


pantsergordel ZN

1 cinctura cuirassate


pantsergranaat ZN

1 granata/projectil perforante


pantserhagedis ZN

1 zonosaura


pantserhandschoen ZN

1 guanto de ferro


pantserhemd ZN

1 camisa de malias


pantsering ZN

1 blinda, blindage, cuirassamento
van -- voorzien = cuirassar, blindar


pantserkazemat ZN

1 casamata cuirassate/blindate


pantserkoepel ZN

1 turretta/cupola blindate/cuirassate


pantserkreeft ZN

1 langusta


pantserkruiser ZN

1 cruciator cuirassate, cuirassato


pantserplaat ZN

1 placa de blindage, (materiaal) aciero de blindage


pantserschip ZN

1 cuirassato, nave blindate


pantserstaal ZN

1 aciero de blindage


pantsertoren ZN

1 turretta blindate/cuirassate


pantsertrein ZN

1 traino blindate/cuirassate


pantservoertuig ZN

1 vehiculo blindate/cuirassate


pantserwagen ZN

1 carro blindate/cuirassate


panty ZN

1 panty (E)


panvis ZN

1 (om te bakken) pisce a/pro frir/pro friger
2 (gebakken) pisce frite


panvol ZN

1 patellata


pap ZN

1 (om te eten) pappa
ik lust er wel -- van = io lo adora
hij verdient het zout in de -- niet = ille ha un salario de miseria
weinig in de -- te brokken hebben = non haber multe influentia/autoritate
een vinger in de -- hebben = haber su parola a dicer
geen -- meer kunnen zeggen = esser extenuate/rumpite
de krenten uit de -- halen = prender le melior parte
2 (MED) cataplasma
3 (papa) papa


papa ZN

1 papa


papaal BN

1 papal, pontifical


papachtig BN

1 pastose


papaïne ZN

1 papaina


papaja ZN

1 papaya


papalisme ZN

1 doctrina del suprematia del papa, papalismo


paparazzi ZN MV

1 paparazzi (I), photographos aggressive


papaver ZN

1 papavere


papaverachtig BN

1 papaveracee
--e planten = papaveraceas


papaverblad ZN

1 folio de papavere


papaverbloem ZN

1 flor de papavere


papaverbol ZN

1 capsula de papavere


papaverfamilie ZN

1 papaveraceas


papaverine ZN

1 papaverina


papavermelk ZN

1 lacte de papavere


papaverolie ZN

1 oleo de papavere


papaverplanten ZN MV

1 Zie: papaverfamilie


papaverrood BN

1 rubie papavere


papaverzaad ZN

1 grana de papavere


papaverzuur ZN

1 morphina


papbuik ZN

1 persona corpulente


papegaai ZN

1 papagai, psittaco


papegaaiachtigen ZN MV

1 psittacidos


papegaaiduiker ZN

1 fratercula arctic, puffino


papegaaien BN

1 repeter como un papagai


papegaaienbek ZN

1 becco de papagai


papegaaienei ZN

1 ovo de papagai


papegaaienkooi ZN

1 cavia de papagai


papegaaienkop ZN

1 testa/capite de papagai


papegaaienkruid ZN

1 amarantho retroflexe


papegaaiennest ZN

1 nido de papagai


papegaaienschommel ZN

1 pertica de papagai


papegaaienziekte ZN

1 psittacose (-osis)


papegaaivis ZN

1 scaro


papel ZN

1 (PLANTK) papula
2 (MED) papula


papendom ZN

1 (geestelijkheid) clero
2 (denk- en handelwijze) papismo


papenhater ZN

1 antipapista, adversario del catholicismo


papenvreter ZN

1 homine multo anticatholic, anticatholico, antipapista


paperassen ZN MV

1 papiros
stapel -- = pila de papiros
ik zal u de -- zenden = io va inviar vos le papiros


paperback ZN

1 edition/libro de tasca, libro brochate {sj}, paperback (E)


paperbackeditie ZN

1 edition in paperback (E)


paperclip ZN

1 crampa/crampetta de papiros/de folios


paperij ZN

1 papismo


papeter ZN

1 mangiator de pappa


Papiamento ZN EIGN

1 papiamento


Papiaments BN

1 in papiamento


papier ZN

1 papiro
vel/blad -- = folio de papiro
stuk -- = morsello de papiro
riem -- = risma de papiro
mat -- = papiro mat
houtvrij -- = papiro sin lignina
getint -- = papiro de color
gezegeld -- = papiro timbrate
(FOTO) lichtgevoelig -- = papiro sensibile
vetvrij -- = papiro impermeabile al grassia
geparaffineerd -- = papiro paraffinate
gesatineerd -- = papiro satinate
gemarmerd -- = papiro marmorate/marmorisate
doorzichtig -- = papiro transparente
pen en -- hanteren = manear le penna e le papiro
de douane controleert onze --en = le doana controla nostre papiros
iets aan het -- toevertrouwen = confider un cosa al papiro
iets op -- zetten = scriber un cosa
zijn gedachten op -- zetten = confider su pensata/pensamentos al papiro
zijn --en tonen/laten zien = exhiber su papiros
zijn --en rangschikken = classar/arrangiar su papiros
goede --en hebben = haber bon referentias, esser in un bon position
het -- is geduldig = le papiro suffre toto
op -- klopt alles = in theoria toto es perfecte
het loopt aardig in de --en = isto va costar un capital


papierafval ZN

1 papiro(s) usate, papiralia


papierbak ZN

1 corbe a papiro


papierbereiding ZN

1 Zie: papierfabricage


papierbinder ZN

1 Zie: paperclip


papierbloem ZN

1 xeranthemo


papierbrij ZN

1 (grote hoeveelheid paperassen) massa de papiros
2 (grondstof voor papier) pulpa


papierdikte ZN

1 spissor del papiro


papierdoek ZN

1 papiro lino


papieren ZN MV

1 (identiteitspapieren) pecias de identitate, papiros


papieren BN

1 de papiro
een -- boel = un massa de papiros
-- geld = papiro moneta, moneta de papiro
-- servetten = serviettas de papiro
2 (niet werkelijk)
-- lid = membro nominal, adherente phantoma
--e maatregelen = mesuras super le papiro, mesuras chimeric
3
-- tijger = tigre de papiro


papierfabricage ZN

1 fabrication de papiro


papierfabriek ZN

1 fabrica de papiro


papierfabrikant ZN

1 fabricante de papiro, papirero


papierformaat ZN

1 formato de (un folio de) papiro


papiergeld ZN

1 papiro moneta, moneta de papiro, billetes de banca
zijn -- in zijn portefeuille doen = mitter su billetes in su portafolio
honderd gulden in -- = cento florinos in billetes/notas


papierhandel ZN

1 (handel in papier) commercio de papiro, papireria
2 (winkel) papireria
3 (effectenhandel) commercio del valores


papierhandelaar ZN

1 papirero


papierhout ZN

1 ligno pro le fabrication de papiro


papierindustrie ZN

1 industria del papiro


papierklem ZN

1 Zie: paperclip


papierkorf ZN

1 corbe a papiro


papierlijm ZN

1 colla pro papiro


papier-maché ZN

1 papier-maché (F)


papier-maché BN

1 de papier-maché (F)


papiermachine ZN

1 machina a papiro


papiermaker ZN

1 papirero


papiermakerij ZN

1 fabrication de papiro


papiermand ZN

1 corbe a papiro


papiermerk ZN

1 filigrana


papiermes ZN

1 cultello a/de papiro, secapapiro


papiermolen ZN

1 molino/fabrica de papiro


papiermot ZN

1 lepisma


papiernijverheid ZN

1 industria del papiro


papierpap ZN

1 Zie: papierbrij


papierplant ZN

1 papyro


papierriet ZN

1 Zie: papierplant


papierrol ZN

1 rolo de papiro


papierschaar ZN

1 cisorios pro papiro


papierschaarste ZN

1 scarsitate/penuria de papiro


papiersnijder ZN

1 secapapiro


papiersnippers ZN MV

1 retalios de papiro


papierstof ZN

1 pulpa


papierstrook ZN

1 banda de papiro


papiertje ZN

1 pecia de papiro, papiro


papiertouw ZN

1 corda de papiro


papierverbruik ZN

1 consumo de papiro


papiervernietiging ZN

1 destruction de papiro


papierverpakking ZN

1 imballage de papiro


papierversnipperaar ZN

1 triturator de papiro


papierverwerking ZN

1 transformation de papiro


papiervezel ZN

1 fibra de papiro


papierwaren ZN MV

1 articulos de papireria


papierwinkel ZN

1 (massa papier) massa/pilas de papiros
2 (winkel) papireria


papierwol ZN

1 retalios de papiro


papier-zonder-eind ZN

1 papiro continue


papil ZN

1 (ANAT) papilla
van --len voorzien = papillar
2 (PLANTK) papilla


papilachtig BN

1 papillar


papildragend BN

1 papillifere


papillair BN

1 papillar


papillectomie ZN

1 papillectomia


papilloom ZN

1 papilloma


papillot ZN

1 (om krullen te zetten) papillote
2 (CUL) (beboterd papier voor het braden) papillote


papilstase ZN

1 stase papillar


papilvormig BN

1 papilliforme


Papiniaans BN

1
--e pot = marmita de Papin, autoclave, digestor


papisme ZN

1 papismo


papist ZN

1 papista


papistisch BN

1 papista


papje ZN

1 cataplasma


papkerel ZN

1 homine debile


papkind ZN

1 infante debile


papkompres ZN

1 epithema


paplepel ZN

1 coclear a dessert (F)
van dit drankje ieder uur een -- innemen = prender un coclear (a dessert) de potion cata hora
dat is hem met de -- ingegeven = on le lo ha inculcate desde su plus tenere infantia, ille lo prendeva con le lacte de su matre, ille lo ha apprendite super le genu/geniculo de su matre


Papoe(aa)s BN

1 papuan, papu


Papoea ZN

1 papuano, papu


Papoeaas ZN

1 (taal) papu


Papoeataal ZN

1 papu


papp(er)ig BN

1 pastose


pappa ZN

1 papa


pappen WW

1 (met een papje bestrijken) applicar un cataplasma
2 (tot pap worden) devenir pappa, devenir viscose


pappenheimer ZN

1
hij kent zijn --s = ille cognosce su gente/su clientes


papperig BN

1 (week als pap) pastose, molle, viscose, pauco/poco consistente
de aardappelen zijn -- = le patatas es pastose
2 (dik) adipose, (zwaarlijvig) corpulente, obese, (opgeblazen) inflate
er -- uitzien = esser adipose, haber un aspecto inflate


pappie ZN

1 papa


pappig BN

1 Zie: papperig-1


pappigheid ZN

1 consistentia pastose


pappleister ZN

1 cataplasma


pappot ZN

1 marmita a/de pappa
moeders -- = le casa paterne


paprika ZN

1 paprika (Ho)


paprikapoeder ZN

1 (pulvere de) paprika (Ho)


paprikasaus ZN

1 sauce (F) de paprika (Ho)


paps ZN

1 papa


papuleus ZN

1 papulose
--e uitslag = eruption papulose
--e dermatitis = dermatitis papulose


papyrologie ZN

1 papyrologia
Griekse -- = papy-rologia grec


papyrologisch BN

1 papyrologic
--e studiën = studios papyrologic


papyroloog ZN

1 papyrologo, papyrologista


papyrus ZN

1 papyro
van -- = papyracee


papyrusfragment ZN

1 fragmento de papyro


papyrusplant ZN

1 papyro


papyrusrol ZN

1 rolo de papyro


papzak ZN

1 panciuto, ventruto


para ZN

1 paracaditista, para


paraaf ZN

1 parapho, initiales
zijn -- zetten = (ap)poner su parapho


para-amidofenol ZN

1 paramidophenol


paraat BN

1 preste, disponibile, preparate, (MIL ook) operational
--e kennis = cognoscentia/cognoscimento preste
-- staan = esser preste/preparate
troepen -- houden = haber truppas preste al combatto/preste a intervenir


paraatheid ZN

1 disponibilitate
in staat van -- = in stato de al(l)erta


paraattas ZN

1 etui (F) de camera


parabasaal BN

1 parabasal
-- apparaat = apparato parabasal


parabase (-asis) ZN

1 parabase (-asis)


parabel ZN

1 parabola
evangelische -- = parabola evangelic


parabellum ZN

1 parabellum


parabiose ZN

1 parabiose (-osis)


parabiotisch BN

1 parabiotic


parabolisch BN

1 (als in een gelijkenis) parabolic
2 (met de vorm van een parabool) parabolic
--e lijn = linea parabolic
--e kromme = curva parabolic
--e spiegel = speculo parabolic
--e beweging = movimento parabolic
--e radiator = radiator parabolic
--e antenne = antenna parabolic
--e snelheid = velocitate parabolic


paraboliseren WW

1 parabolisar


paraboloïde ZN

1 paraboloide
elliptische -- = paraboloide elliptic
hyperbolische -- = paraboloide hyperbolic


parabool ZN

1 parabola
spiraalvormige -- = parabola helicoidal
parameter van een -- = parametro de un parabola


paraboolantenne ZN

1 antenna parabolic


paraboolboog ZN

1 volta parabolic


paraboolduin ZN

1 duna parabolic


paraboolkoplamp ZN

1 pharo parabolic


paraboolmal ZN

1 modulo pro parabolas


paraboolspiegel ZN

1 speculo parabolic


paraboolvorm ZN

1 forma parabolic


parabuccaal BN

1 parabuccal


paracentese ZN

1 paracentese (-esis)


paracentraal BN

1 paracentral


paracentrisch BN

1 paracentric


paracentrum ZN

1 centro pro le trainamento/training (E) de paracaditistas


paracetamol ZN

1 paracetamol


parachronisme ZN

1 parachronismo


parachute ZN

1 paracadita
op de rug bevestigde -- = paracadita dorsal
op de buik bevestigde -- = paracadita ventral


parachutespringen ZN

1 paracaditismo


parachutespringen WW

1 saltar con paracadita


parachutespringer ZN

1 paracaditista


parachutesprong ZN

1 salto con paracadita


parachutetroepen ZN MV

1 truppas paracaditistas


parachutist ZN

1 paracaditista


Paracleet ZN

1 (H.Geest) Paracleto


paraclub ZN

1 club (E) de paracaditismo


paracommando ZN

1 commando de paracaditistas


paracompact BN

1 (WISK) paracompacte


parade ZN

1 (het paraderen) parada
2 (MIL) parada, revista
-- houden = paradar, passar in revista
3 (SPORT) parada
4 (optocht met muziek) parada


paradebed ZN

1 lecto de parada/de ceremonia


paradekleed ZN

1 habito de ceremonia


parademaker ZN

1 fanfaron


parademars ZN

1 marcha {sj} de parada


paradentaal BN

1 paradental, paradentari


paradentose ZN

1 paradentose (-osis), paradontose (-osis)


paradepaard ZN

1 cavallo de parada/de ceremonia
2
dit produkt is het -- van onze onderneming = iste producto es le orgolio de nostre interprisa


paradepas ZN

1 passo de parada


paradeplaats ZN

1 loco del parada


paraderen WW

1 (pronken) paradar, ostentar
2 (MIL) paradar, facer un parada
vandaag hebben de troepen geparadeerd = hodie le truppas ha paradate


parade-uniform ZN

1 uniforme de parada/de ceremonia


paradeveld ZN

1 campo de parada


paradevlag ZN

1 bandiera de parada


paradigma ZN

1 (voorbeeld) paradigma, exemplo, modello
2 (TAAL, FIL) paradigma


paradigmatiek ZN

1 paradigmatica, studio/cognoscentia/cognoscimento de paradigmas


paradigmatisch BN

1 paradigmatic


paradijs ZN

1 (ook FIG) paradiso, eden
aards -- = paradiso terrestre/super terra
Italië is voor haar een waar -- = Italia es un ver paradiso pro illa


paradijsachtig BN

1 Zie: paradijselijk


paradijsappel ZN

1 pomo/malo de paradiso


paradijsboom ZN

1 arbore del paradiso, arbore del cognoscentia


paradijselijk BN

1 paradisiac, edenic
--e onschuld = innocentia paradisiac
--e gelukzaligheid = beatitude paradisiac
--e plantengroei = vegetation paradisiac
-- klimaat = climate paradisiac


paradijskoorn ZN

1 grana de paradiso


paradijskorrels ZN MV

1 granas de paradiso


paradijskostuum ZN

1
in -- = in costume de Adam/de Eva


paradijsrivier ZN

1 riviera/fluvio in le paradiso


paradijsslang ZN

1 serpente de paradiso


paradijstoestand ZN

1 stato paradisiac


paradijsverhaal ZN

1 historia de Adam e Eva (in le paradiso)


paradijsvis ZN

1 macropodo


paradijsvogel ZN

1 ave del paradiso


paradijszaad ZN

1 grana de paradiso


paradox ZN

1 paradoxo
hydrostatische -- = paradoxo hydrostatic
zenonse -- = paradoxo de Zenon
de --en des levens = le paradoxos del vita
--en zeggen = paradoxar


paradoxaal BN

1 paradoxe, paradoxal, de paradoxo
-- idee = idea paradoxal
--e these = these/thesis paradoxal


paradoxale ZN

1
in het -- vervallen = cader in le paradoxo


paradoxie ZN

1 paradoxo
de -- van een geval = le character paradoxal de un situation


para-elektricum ZN

1 paraelektrico


parafasie ZN

1 paraphasia


paraferen WW

1 paraphar, (ap)poner su parapho


parafernaal BN

1 paraphernal
--e goederen = benes paraphernal, paraphernales


parafernalia ZN MV

1 benes paraphernal, paraphernales


paraffine ZN

1 paraffin
vloeibare -- = paraffin liquide
met -- bedekken/bestrijken = paraffinar
het bedekken/bestrijken met -- = paraffinage


paraffinebad ZN

1 banio de paraffin


paraffineblok ZN

1 bloco de paraffin


paraffinefabricage ZN

1 fabrication de paraffin


paraffinefabriek ZN

1 fabrica de paraffin


paraffinefabrikant ZN

1 fabricante de paraffin


paraffine-industrie ZN

1 industria de paraffin


paraffinekaars ZN

1 candela de paraffin


paraffine-olie ZN

1 oleo de paraffin, paraffin liquide


paraffinepapier ZN

1 papiro paraffinate


paraffineren WW

1 paraffinar, impregnar de paraffin
het -- = paraffinage
geparaffineerd papier = papairo paraffinate


parafimose ZN

1 paraphimose (-osis)


parafiscaal BN

1 parafiscal


parafiscaliteit ZN

1 parafiscalitate


parafonie ZN

1 paraphonia


parafrase ZN

1 (ook MUZ) paraphrase (-asis)
iemand die --s maakt = paraphrasator


parafraseren WW

1 paraphrasar, facer un paraphrase (-asis) de
een sonnet -- = paraphrasar un sonetto


parafraserend BN

1 paraphrastic


parafrasie ZN

1 paraphrasia


parafrast ZN

1 paraphraste


parafrenie ZN

1 paraphrenia


parafyse ZN

1 paraphyse (-ysis)


parafysica ZN

1 paraphysica


paragenese ZN

1 paragenese (-esis)


paragnosie ZN

1 perception extrasensorial


paragnost ZN

1 vidente


paragnostisch BN

1 extrasensorial
--e dromen = sonios extrasensorial


paragoge ZN

1 paragoge


paragogisch BN

1 paragogic
in het nederlandse woord "fazant" staat een --e "t" = in le parola nederlandese "fazant" il ha un "t" paragogic


paragoniet ZN

1 paragonite


paragraaf ZN

1 paragrapho, articulo, section
hoofdstukken die in --en zijn verdeeld = capitulos dividite in paragraphos/sectiones


paragraafnummer ZN

1 numero de paragrapho


paragraafteken ZN

1 paragrapho, marca de section


paragraferen WW

1 divider in paragraphos/sectiones


paragrafie ZN

1 paragraphia


paragram ZN

1 paragramma


paragras ZN

1 panico molle


Paraguay ZN EIGN

1 Paraguay
van/uit -- = paraguayan


Paraguayaan ZN

1 paraguayano


Paraguayaans BN

1 paraguayan


Parakleet ZN

1 Zie: Paracleet


paralalie ZN

1 paralalia


paralexie ZN

1 paralexia


paralinguïstica ZN

1 paralinguistica


paralinguïstiek ZN

1 paralinguistica


paralinguïstisch BN

1 paralinguistic


paralipomena ZN MV

1 paralipomenas


paralipsis ZN

1 paralipsis


paraliturgisch BN

1 paraliturgic


parallactisch BN

1 parallactic
--e hoek = angulo parallactic
--e driehoek = triangulo parallactic


parallax ZN

1 parallaxe
dagelijkse -- = parallaxe diurne
jaarlijkse -- = parallaxe annue/annual/heliocentric
equatoriale -- = parallaxe equatorial
horizontale -- = parallaxe horizontal


parallaxcorrectie ZN

1 correction del parallaxe


parallaxfout ZN

1 error de parallaxe


parallaxopheffing ZN

1 Zie: parallaxcorrectie


parallel BN

1 (evenwijdig) parallel
-- lopen met/aan = esser parallel a
-- maken = parallelisar
--e loopgraaf = parallela
2 (vergelijkbaar) parallel, analoge, comparabile
--le ontwikkeling = disveloppamento/evolution parallel/analoge
--le mutatie = mutation parallel
3 (mbt stroomcircuits) parallel
--le schakeling = connexion parallel
-- schakelen = shuntar


parallel ZN

1 (evenwijdige lijn) parallela
2 (parallelcirkel) parallelo
3 (vergelijking) parallelo
een -- trekken tussen twee dingen = facer un parallelo inter duo cosas


parallelas ZN

1 axe parallel


parallelbeweging ZN

1 movimento parallel


parallelbundel ZN

1 fasce parallel


parallelcirkel ZN

1 circulo parallel, parallelo


paralleldoorsnede ZN

1 section parallel


parallelenaxioma ZN

1 axioma de parallelismo


parallelgeschakeld BW

1 in parallelo


parallelimport ZN

1
-- van geneesmiddelen = importation parallel/non official de medicamentos


parallelisatie ZN

1 diversification


parallelisme ZN

1 (FIL) parallelismo
2 (evenwijdigheid) parallelismo


parallelklas ZN

1 classe parallel


parallelkromme ZN

1 curva parallel


parallellepipidum ZN

1 parallelepipido
recht -- = parallelepipido rectangule
schuin -- = parallelepipido oblique


parallellie ZN

1 parallelismo


parallellijn ZN

1 linea parallel, parallela


parallellogram ZN

1 parallelogramma
-- van krachten = parallelogramma de fortias


parallelograaf ZN

1 parallelographo


parallelprojectie ZN

1 projection parallel


parallelschakeling ZN

1 connexion/accopulamento in parallelo, circuito parallel


parallelsloot ZN

1 fossato parallel


parallelstraat ZN

1 strata parallel


parallelvaart ZN

1 canal parallel


parallelverschuiving ZN

1 displaciamento parallel


parallelweg ZN

1 cammino parallel


paralogie ZN

1 paralogismo, rationamento false


paralogie ZN

1 paralogia


paralogiseren WW

1 paralogisar


paralogisme ZN

1 Zie: paralogie


paralympisch BN

1
--e Spelen = Jocos Olympic pro handicapatos, Jocos Paralympic


paralyse ZN

1 paralyse (-ysis)


paralyseren WW

1 paralysar


paralytisch BN

1 paralytic


paramagneet ZN

1 paramagnetico


paramagnetisch BN

1 paramagnetic
--e stof = substantia paramagnetic


paramagnetisme ZN

1 paramagnetismo


paramecium ZN

1 paramecio


paramedicus ZN

1 paramedico


paramedisch BN

1 paramedic, paramedical
-- personeel = personal paramedic/paramedical
-- beroep = profession paramedic/paramedical


parament ZN

1 paramento
--en van het altaar = paramentos del altar


paramentwerk ZN

1 paramento


parameter ZN

1 (WISK) parametro
-- van een parabool = parametro de un parabola
-- van een kegelsnede = parametro de un conica
de --(s) bepalen van = parametrisar
bepaling van de --(s) = parametrisation
2 (COMP) parametro


parameterkromme ZN

1 curva parametric


parameterruimte ZN

1 spatio del parametros


parametervoorstelling ZN

1 (WISK) representation parametric


parametrisch BN

1 (WISK) parametric
--e vergelijking = equation parametric
--e coördinaten = coordinatas parametric
--e versterker = amplificator parametric


paramilitair BN

1 paramilitar
--e formatie = formation paramilitar


paramitose ZN

1 paramitose (-osis)


paramnesie ZN

1 paramnesia
-- betreffend = paramnesic


paramorfine ZN

1 paramorphina, thebaina


paramylon ZN

1 paramylon


paraneuraal BN

1 paraneural


parangon ZN

1 (lettersoort) paragon, parangon


paranimf ZN

1 paranympho


paranoia ZN

1 paranoia


paranoïcus ZN

1 paranoico, paranoiaco


paranoïde BN

1 paranoic, paranoiac, paranoide
--e personen = paranoiacos
-- psychose = psychose (-osis) paranoiac
--e dementie = dementia paranoide


paranoïsch BN

1 paranoic, paranoiac
--e symptomen = symptomas paranoic
--e psychose = psychose (-osi) paranoiac


paranoot ZN

1 nuce de Brasil


paranormaal BN

1 paranormal
--e gaven = poteres/facultate paranormal
--e verschijnselen = phenomenos paranormal
zij is -- begaafd = illa es dotate paranormalmente


paranormaliteit ZN

1 paranormalitate


paranucleair BN

1 paranuclear


paranucleus ZN

1 paranucleo


parapet ZN

1 parapetto


parapherna ZN MV

1 parapherna (L)


paraphernalia ZN MV

1 benes paraphernal, paraphernales


paraplasma ZN

1 paraplasma


paraplegie ZN

1 paraplegia


paraplegiepatiënt ZN

1 paraplegico


paraplegisch BN

1 paraplegic


paraplu ZN

1 parapluvia, umbrella
de -- opsteken = aperir le parapluvia/le umbrella
de -- afzetten = clauder le parapluvia/le umbrella


parapluantenne ZN

1 antenna a/in parapluvia/a/in umbrella


paraplubak ZN

1 Zie: paraplustandaard


paraplubalein ZN

1 balena de parapluvia/de umbrella


parapludak ZN

1 tecto basse a cupola


paraplufoedraal ZN

1 vaina de parapluvia/de umbrella


parapluknop ZN

1 pomo de parapluvia/de umbrella


paraplumaker ZN

1 umbrellero


paraplustandaard ZN

1 portaumbrellas, portaparapluvia


paraplustander ZN

1 Zie: paraplustandaard


paraplustof ZN

1 tela de parapluvia/de umbrella


paraplustok ZN

1 baston de parapluvia/de umbrella


parapluwinkel ZN

1 magazin de parapluvias/de umbrellas


parapluzijde ZN

1 seta de parapluvia/de umbrella


parapodium ZN

1 parapodio


parapofyse ZN

1 parapophyse (-ysis)


parapsychologie ZN

1 parapsychologia


parapsychologisch BN

1 parapsychologic
--e on-derzoekingen = recercas parapsychologic


parapsycholoog ZN

1 parapsychologo, parapsychologista


pararectaal BN

1 pararectal


pararubber ZN

1 cauchu de Brasil


para-sailing ZN

1 paracaditismo ascensional


parasanga ZN

1 parasanga


paraseksualiteit ZN

1 parasexualitate


paraseksueel BN

1 parasexual
--e cyclus = cyclo parasexual


parasiet ZN

1 (woekerplant) planta parasite, parasito
2 (woekerdier) animal parasite, parasito
3 (klaploper) parasito
--en van de maatschappij = parasitos del societate
als -- leven = parasitar


parasietendodend BN

1 parasiticida
-- middel = parasiticida


parasietendrager ZN

1 (organisme) hospite
2 (bacillendrager) portator de bacillos, vector


parasietenleven ZN

1 vita parasite


parasietplant ZN

1 planta parasite


parasitair BN

1 parasite, parasitari, parasitic
--e planten = plantas parasite
--e ziekte = morbo/maladia parasitic/parasitari
--e trilling = vibration/oscillation parasitic
--e werking = action parasite/parasitic


parasiteren WW

1 viver como un parasito, parasitar


parasitisch BN

1 parasite, parasitari, parasitic
--e planten = plantas parasite
--e organismen = organismos parasitic


parasitisme ZN

1 (BIOL, etc.) parasitismo, antibiose (-osis)
intermitterend -- = parasitismo intermittente
sociaal -- = parasitismo social
2 (klaploperij) parasitismo


parasitofobie ZN

1 parasitophobia


parasitologie ZN

1 parasitologia


parasitologisch BN

1 parasitologic


parasitoloog ZN

1 parasitologo, parasitologista


parasitose ZN

1 parasitose (-osis)


parasol ZN

1 parasol, umbrella
de -- opsteken = aperir le parasol/le umbrella
de -- afzetten = clauder le parasol/le umbrella


parasolzwam ZN

1 lepiota


parasport ZN

1 paracaditismo


parastataal BN

1 semigovernamental
--e instelling = institution semigovernamental


parasympatisch BN

1 parasympathic
-- zenuwstelsel = systema (nervose) parasympathic


parasynthese ZN

1 parasynthese (-esis)


parasynthetisch BN

1 parasynthetic
-- woord = parasynthetico


parataal ZN

1 paralinguage


parataxis ZN

1 parataxis


parathion ZN

1 parathion


parathionvergiftiging ZN

1 invenenamento/intoxication per parathion


parathormoon ZN

1 parathormon


paratonisch BN

1 paratonic
--e bewegingen = movimentos paratonic


paratroepen ZN MV

1 truppas paracaditistas


paratroeper ZN

1 paracaditista


paratuberculose ZN

1 paratuberculose (-osis), (van runderen) tuberculose (-osis) bovin


paratyfus ZN

1 febre paratyphoide, paratypho


paratype ZN

1 paratypo


paratyphuspatiënt

1 malado paratyphic, paratyphico


paravariatie ZN

1 paravariation


paraxiaal BN

1 paraxial


parcellering ZN

1 parcellamento


parcimonie ZN

1 parsimonia


parcimonieus BN

1 parsimoniose


parcours ZN

1 percurso, circuito
cirkelvormig -- = percurso circular
een -- uitzetten = delimitar un percurso


pardoen ZN

1 patarasso


pardoes BW

1 improvisemente, subitemente, bruscamente, ad un tracto
hij sprong -- in het water = ille ha saltate in le aqua sin hesitar un secunda


pardon ZN

1 pardono, gratia, mercede
generaal -- = pardono general
geen -- kennen = non pardonar, non haber mercede, esser implacabile
-- vragen = demandar pardono
iemand -- verlenen = facer gratia un persona, gratiar un persona, pardonar un persona
zonder -- = sin pardono, sin mercede, inexorabilemente


pardon! TW

1 pardono!


pardonnabel BN

1 pardonabile, excusabile


pardonneren WW

1 pardonar, excusar


pareerbreuk ZN

1 fractura de Monteggia


parel ZN

1 perla, margarita
echte/natuurlijke -- = perla natural
valse -- = perla false/artificial/de imitation
gecultiveerde/gekweekte parels = perlas cultivate
naar --s duiken = piscar perlas
met --s versieren = adornar con perlas
--s voor de zwijnen werpen = jectar perlas/margaritas ante le porcos
ze is een -- van een vrouw = iste femina es un perla
dit schilderij is de -- van de collectie = iste pictura es le perla del collection


parelachtig BN

1 como un perla, perlate


parelbank ZN

1 banco perlifere/de perlas


parelcollier ZN

1 collar de perlas


parelduiken ZN

1 pisca de perlas


parelduiker ZN

1 (parelvisser) piscator de perlas
2 (vogel) gavia arctic


parelen WW

1 perlar


parelen BN

1 de perlas


parelgaren ZN

1 coton perlate


parelgerst ZN

1 hordeo perlate


parelglans ZN

1 brillantia/lustro nacrate/de perla


parelgort ZN

1 hordeo perlate


parelgras ZN

1 melica
eenbloemig -- = melica uniflor
knikkend -- = melica nutante


parelgrijs ZN

1 gris perla


parelgrijs BN

1 gris perla


parelhagedis ZN

1 lacerta ocellate


parelhandel ZN

1 commercio de perlas


parelhandelaar ZN

1 commerciante de perlas


parelhoen ZN

1 pintada (P), gallina de Guinea


parelhoudend BN

1 perlifere, margaritifere


parelindustrie ZN

1 industria de perlas


parelkleur ZN

1 color (de) perla


parelkrans ZN

1 Zie: parelkroon


parelkroon ZN

1 corona de perlas


parelmoer ZN

1 matreperla, nacre
de kleur/glans van -- geven = nacrar
met -- ingelegd = nacrate


parelmoerachtig BN

1 nacrate


parelmoeren BN

1 de matreperla, de nacre, nacrate


pareloester ZN

1 ostrea perlifere/margaritifere, meleagrina


parelring ZN

1 anello ornate de un perla


parelschelp ZN

1 concha de perla


parelscherm ZN

1 schermo perlate


parelsnoer ZN

1 collar de perlas


parelspeld ZN

1 spinula ornate de un perla/de perlas


parelstuifzwam ZN

1 lycoperdon gemmate


pareltapioca ZN

1 tapioca perlate


parelthee ZN

1 the perlate


parelvangst ZN

1 Zie: parelvisserij


parelvisser ZN

1 piscator de perlas


parelvisserij ZN

1 pisca de perlas


parelvorm ZN

1 forma de perla


parelvormig BN

1 perlate, como un perla, in forma de perla, perliforme
--e regendruppels = guttas de pluvia perlate


parelwit ZN

1 blanco nacrate/perlate


parelwit BN

1 blanc nacrate/perlate
haar --te tanden = su dentes de un blanco perlate


parelzaad ZN

1 lithospermo


parelziekte ZN

1 tuberculose (-osis) bovin


parement ZN

1 Zie: parament


paren WW

1 (zich tot voortplanting verenigen) copular (con), accopular se (a)
2 (bijeenvoegen) gruppar/arrangiar in pares
3 (FIG) junger (a), associar (a), unir (a), combinar (con)
moed aan voorzichtigheid -- = unir le corage al prudentia


parenchym ZN

1 parenchyma


parenchymcel ZN

1 cellula de parenchyma


parentaal BN

1 parental
(BIOL) -- type = typo parental


parenteel BN

1 parental


parenteraal BN

1 parenteral
--e toediening van een geneesmiddel = administration parenteral de un medicamento


parenthese ZN

1 (TAAL) parenthese (-esis)
2 (DRUKK, WISK) parenthese (-esis)


pareren WW

1 parar
het -- = parada, (SCHERMEN) parata
de slag -- = parar le colpo
met een kwinkslag -- = parar con un boutade (F)


parese ZN

1 parese (-esis)


pareselijder ZN

1 paretico


paresthesie ZN

1 paresthesia
de -- betreffend = paresthetic


paretisch BN

1 paretic


par excellence

1 par excellence (F)


parfum ZN

1 perfumo
geraffineerd -- = perfumo delicate
sterk -- = perfumo forte/concentrate
-- verstuiven = vaporisar/pulverisar perfumo


parfumeren WW

1 perfumar
papier -- = perfumar papiro
zich -- = perfumar se
licht geparfumeerd = legiermente perfumate


parfumerie ZN

1 (winkel) perfumeria
2 (reukwerken) perfumeria
fabrikant van --en = perfumator
handelaar in --en = perfumator


parfumerie-industrie ZN

1 perfumeria


parfumeriewinkel ZN

1 perfumeria


parfumeur ZN

1 perfumator


parfumflesje ZN

1 flacon (F) de perfumo


parfumstift ZN

1 penicillo de perfumo


parfumverstuiver ZN

1 vaporisator de perfumo


parfumwaren ZN MV

1 perfumeria


parfumzaak ZN

1 perfumeria


pargasiet ZN

1 pargasite


parhelisch BN

1 parhelic
--e ring = circulo parhelic


parhelium ZN

1 parhelio


pari ZN

1 par
-- staan = esser al par
boven -- staan = esser super le par
onder/beneden -- staan = esser sub le par


paria ZN

1 (lid van de laagste kaste in India) paria, intoccabile
2 (verstoteling) paria


pariahond ZN

1 can errante


pariëtaal BN

1 parietal
--e lob/hersenkwab = lobo parietal


parietaria ZN

1 parietaria


parig BN

1 distichal


Parijs ZN EIGN

1 Paris (F)
van/uit -- = parisian


Parijs BN

1 parisian, de Paris
--e vrouw/meisje = parisiana
--e gewoonte/manier/uitdrukking = parisianismo
--e aardappeltjes = patatas de Paris
-- blauw = blau de Prussia


Parijzenaar ZN

1 parisiano


parikoers ZN

1 cambio/curso al par


paring ZN

1 (geslachtsdaad) coito, copula, copulation, accopulamento
2 (het in paren bijeenbrengen) gruppamento in pares
de -- van de rijders voor de schaatswedstrijd = le gruppamento in pares del patinatores ante le cursa de patinage


paringsdaad ZN

1 coito, copulo, copulation, accopulamento


paringsdrift ZN

1 instincto sexual


paringsorgaan ZN

1 organo copulator/copulative/de copulation


paringsritueel ZN

1 ritual copulator/copulative/de copulation


paringstijd ZN

1 saison (F) del copulation


paringswijze ZN

1 maniera/modo copulator/copulative/de copulation


paripennaal BN

1 paripennate, paripinnate


parisappel ZN

1 pomo del discordo/del discordia


Parisch BN

1 de Paros
-- marmer = marmore de Paros


Parisienne ZN

1 parisiana


pariskruid ZN

1 Zie: eenbes


paritair BN

1 habente representation equal, paritari
--e commissie = commission paritari


pariteit ZN

1 (gelijkheid) paritate, equalitate
gecombineerde -- = paritate combinate
2 (FIN) paritate, par
wettelijke -- = par legal
vaste -- = paritate fixe


pariteitentabel ZN

1 tabula del paritates


pariteitsclausule ZN

1 clausula de paritate


pariteitscontrole ZN

1 (COMP) controlo de paritate


park ZN

1 (grote openbare tuin) parco, jardin public
nationaal -- = parco national
2 (terrein rond een kasteel) parco
3 (materieel, machines) parco


parka ZN

1 parka


parkeerautomaat ZN

1 distributor (automatic) de tickets (E) de parking (E), parcometro


parkeerbaan ZN

1 (RUIMTEV) orbita de parking (E)


parkeerbehoefte ZN

1 besonio de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeerbiljet ZN

1 billet de parcamento/de stationamento/parking (E)


parkeerboete ZN

1 mulcta de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeerbon ZN

1 contravention de parking (E)


parkeerduur ZN

1 durata/duration de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeergarage ZN

1 garage, parking (E)
ondergrondse -- = parking subterranee


parkeergebouw ZN

1 edificio de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeergeld ZN

1 taxa/precio de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeergelegenheid ZN

1 spatio/loco de parcamento/de stationamento/de parking (E), parking (E), (auto)parco


parkeerlicht ZN

1 luce/lumine de parcamento/de stationamento/de parking (E), (SCHEEP, LUCHTV) foco de position


parkeermeter ZN

1 parcometro


parkeerontheffing ZN

1 permisso de parcamento/de stationamento/de parking (E) exceptional


parkeerplaats ZN

1 Zie: parkeergelegenheid


parkeerprobleem ZN

1 problema de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeerrem ZN

1 freno a/de mano


parkeerruimte ZN

1 Zie: parkeergelegenheid


parkeerschijf ZN

1 disco de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeerstrook ZN

1 banda/via de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeerterrein ZN

1 Zie: parkeergelegenheid


parkeervak ZN

1 placia de parcamento/de stationamento/de parking


parkeerverbod ZN

1 interdiction/prohibition de stationar/de parcar, parcamento/stationamento/parking (E) interdicte
hier geldt een -- = hic il es prohibite de parcar/de stationar


parkeervergunning ZN

1 permisso de parcamento/de stationamento/de parking (E)


parkeervraagstuk ZN

1 Zie: parkeerprobleem


parkeerwachter ZN

1 surveliante/guardiano/custode de (auto)parco/de parking (E)


parkeerzone ZN

1 zona de stationamento/de parcamento/de parking (E), zona blau


parkeren WW

1 parcar, stationar
het -- = parcamento, stationamento, parking (E)
een auto -- = parcar/stationar un auto(mobile)
-- toegestaan = parking autorisate
dubbel -- = parcar/stationar in duple fila


parkering ZN

1 parcamento, stationamento, parking (E)
-- aan één zijde van de straat = stationamento unilateral


parket ZN

1 (Openbaar Ministerie) ministerio public
2 (bureau van het Openbare Ministerie) officio del ministerio public
3 (parketvloer) parquet (F)
4
iemand in een lastig -- brengen = mitter un persona in un situation embarassose/difficile


parketlegger ZN

1 parquetator


parketteren WW

1 parquetar


parketteur ZN

1 parquetator


parketvloer ZN

1 (solo de) parquet (F)


parketwacht ZN

1 policia del ministerio public


parketwachter ZN

1 policiero del ministerio public


parkhek ZN

1 grillia del parco


parkiet ZN

1 parochetto
het zijn net twee --en = illes es inseparabile


parkietenzaad ZN

1 granas pro parochettos


parking ZN

1 Zie: parkeergelegenheid


parkingang ZN

1 entrata del parco


Parkinson ZN EIGN

1 Parkinson
ziekte van -- = parkinsonismo


Parkinsonachtig BN

1 parkinsonian


Parkinson-patiënt ZN

1 parkinsoniano


Parkinson-syndroom ZN

1 syndrome de Parkinson


parklandschap ZN

1 paisage de parco


parkopzichter ZN

1 Zie: parkwachter


parkvijver ZN

1 stagno del parco


parkwachter ZN

1 guardiano/guarda/surveliante de parco (public), guardaparco


parlando

1 (MUZ) parlando (I)


parlement ZN

1 parlamento
in/van het -- = parlementari
Nederlands Parlement = Parlamento Nederlandese
Europees Parlement = Parlamento Europee
handelingen van het -- = actos del parlamento
het -- bijeenroepen = convocar le parlamento
bijeenroeping van het -- = convocation del parlamento
het -- ontbinden = dissolver le parlamento
ontbinding van het -- = dissolution del parlamento


parlementair BN

1 (mbt een onderhandelaar) parlamentari
2 (mbt een parlement) parlamentari
--e commissie = commission parlamentari
--e democratie = democratia parlamentari
--e monarchie = monarchia parlamentari
--e regering = governamento parlamentari
--e onschendbaarheid = immunitate/inviolabilitate parlamentari
--e enquête = inquesta/investigation parlamentari
-- stelsel = systema parlamentari, parlamentarismo
-- initiatief = initiativa parlamentari
--e welsprekendheid = eloquentia parlamentari
3 (beleefd) parlamentari
de --e vormen in acht nemen = observar/respectar le formas parlamentari
zich -- uitdrukken = exprimer se diplomaticamente/in un linguage parlamentari


parlementair ZN

1 (onderhandelaar) parlamentario


parlementariër ZN

1 membro del parlamento, parlamentario
rechtse -- = parlamentario de dextra


parlementarisme ZN

1 parlamentarismo


parlementeren WW

1 parlamentar


parlementsgebouw ZN

1 (edificio/palatio/sede del) parlamento


parlementslid ZN

1 membro del parlamento, parlamentario


parlementsmeerderheid ZN

1 majoritate parlamentari


parlementsvergadering ZN

1 reunion parlamentari/del parlamento


parlementsverkiezing ZN

1 election parlamentari/del parlamento


parlementsverslag ZN

1 reporto parlamentari/del parlamento


parlementszitting ZN

1 session parlamentari/del parlamento


parlevinker ZN

1 venditor ambulante


parlofoon ZN

1 portero automatic


Parma ZN EIGN

1 Parma
van/uit -- = parmesan
bewoner van -- = parmesano


parmantig BN

1 secur de se, disinvolte


parmezaan ZN

1 (kaas) parmesano


Parmezaans BN

1 parmesan
--e kaas = caseo parmesan, parmesano


Parnas(sus) ZN EIGN

1 Parnasso
van de -- = parnassian


Parnasberg ZN EIGN

1 Parnasso


parnassia ZN

1 parnassia


parnassiakruid ZN

1 parnassia palustre


Parnassisch BN

1 parnassian


Parnastaal ZN

1 linguage poetic, (PEJ) linguage pompose


parochiaal BN

1 parochial, parochian
--e school = schola parochial
-- maken = parochialisar


parochiaan ZN

1 parochiano


parochie ZN

1 parochia
voor eigen -- prediken = predicar inter conversos


parochiearchief ZN

1 archivo parochial


parochieboeken ZN MV

1 libros parochial


parochieel BN

1 parochial, parochian


parochiehuis ZN

1 casa parochial


parochiekerk ZN

1 ecclesia parochial


parochielid ZN

1 parochiano


parochiepriester ZN

1 parocho, curato


parochieraad ZN

1 consilio parochial


parochieschool ZN

1 schola parochial


parochus ZN

1 parocho


parodie ZN

1 parodia
een -- maken op = facer un parodia de, parodiar
schrijver van --en = parodista
die film is een -- op de hedendaagse samenleving = iste film (E) es un parodia del societate actual/moderne


parodiëren WW

1 facer un parodia de, parodiar
een scène van een auteur -- = parodiar un scena de un autor


parodiërend BN

1 parodic


parodist ZN

1 parodista


parodistisch BN

1 parodistic, parodic
nadoen met --e bedoelingen = imitar con intentiones paro-distic


paroniem BN

1 paronyme, paronymic


paroniem ZN

1 paronymo


paronomasie ZN

1 paronomasia


parool ZN

1 (leus) devisa, motto, slogan (E)
opletten is het -- = le parola clave es "precaution"
2 (MIL) (wachtwoord) contrasigno


Paros ZN EIGN

1 Paros


parotis ZN

1 parotide


parotitis ZN

1 parodititis


parousie ZN

1 parusia


paroxismaal BN

1 paroxysmal, paroxysmic, paroxystic


paroxisme ZN

1 paroxismo


paroxistisch BN

1 Zie: paroxismaal


paroxyton ZN

1 parola paroxytone, paroxytono


Pars ZN

1 parsi (Pe)


pars ZN

1 parte
partes posteriores = partes posterior, posterior


parsec ZN

1 parsec
een -- komt overeen met 3,26 lichtjaren = un parsec corresponde a 3,26 annos luce/lumine


Parsisch BN

1 parsi
--e godsdienst = religion parsi


parsisme ZN

1 parsismo


pars pro toto ZN

1 synecdoche


part ZN

1 parte, portion
-- noch deel hebben aan iets = non haber un parte in un cosa
ieder zal zijn -- krijgen = cata uno va haber su portion
voor mijn -- = quanto a me
2
mijn geheugen speelt me --en = mi memoria me es infidel, mi memoria me trai


parterre ZN

1 (begane grond) etage terren
2 (in schouwburg) parterre (F)
3 (bloembed) parterre (F), quadro de flores


Parth ZN

1 partho


parthenocarpie ZN

1 parthenocarpia


parthenogenese ZN

1 parthenogenese (-esis)


parthenogenetisch BN

1 parthenogenetic


parthenologie ZN

1 parthenologia


Parthenon ZN EIGN

1 Parthenon


Parthia ZN EIGN

1 Parthia


Parthisch BN

1 parthe


parthogenese (-esis) ZN

1 parthogenese (-esis)


parthogenetisch BN

1 parthogenetic


participant ZN

1 participante, participator, associato, partner (E)


participatie ZN

1 participation


participatiebewijs ZN

1 certificato de participation


participatiecontract ZN

1 contracto de participation


participatiestelsel ZN

1 systema de participation in le profitos/beneficios


participeren WW

1 participar
participerende observatie = observation participante


participiaal BN

1 participial
--e constructie = construction participial


participium ZN

1 participio
-- praesentis = participio presente
-- perfectum = participio passate


particularisme ZN

1 particularismo


particularist ZN

1 particularista


particularistisch BN

1 particularista, particularistic


particulariteit ZN

1 particularitate


particulier BN

1 (privé, persoonlijk) particular, private, individual, personal
--e audiëntie = audientia particular/private/personal
--e woning = casa particular/private
--e secretaris = secretario particular/private
-- detective = detective (E) particular/private
dit park es -- eigendom/bezit = iste parco es proprietate particular/private
in -- bezit = in possession particular/private
-- disconto = disconto particular/private
iemands --e mening = le opinion private/personal de un persona
iemands --e zaken = le cosas private/personal de un persona
2 (niet van de overheid uitgaande) private
--e school = schola private
-- onderwijs = inseniamento private
--e onderneming = interprisa private
-- ziekenhuis = hospital private
--e sector = sector private
--e bank = banca private
-- kapitaal = capital private
-- initiatief = initiativa private
zich -- verzekeren = assecurar se privatemente, prender un assecurantia private


particulier ZN

1 particular
auto's van --en = auto(mobile)s private
bij --en een kamer huren = locar un camera in un casa private
de beurs is niet voor --en = le bursa non es aperte al particulares


partieel BN

1 partial
--e herziening = revision partial
--e leerplicht = scholaritate partial


partij ZN

1 (mbt strijdende personen) parte
strijdende --en = partes combattente
procederende -- = partes litigante/in litigio
beide --en = ambe partes
-- zijn in een conflict = esser parte in un conflicto
de --en tot elkander brengen = reconciliar le partes
de --en komen overeen dat = le partes accorda que
2 (mbt personen die een overeenkomst aangaan) parte
belanghebbende/betrokken --en = partes interessate
contracterende --en = partes contractante/contrahente
de --en komen overeen dat = le partes conveni que
3 (onbepaalde hoeveelheid) partita, lot, quantitate
-- goederen = partita/lot de merces/mercantias
-- bloembollen = lot de bulbos a/de flores
-- tinwerk = lot/partita de stannos
in grote --en verkopen = vender in grande partitas/quantitates
de -- is niet gelijk aan het monster = le partita non es identic al monstra
een -- schurken = un banda de criminales
4 (MUZ) parte
zijn --(tje) meeblazen = participar con enthusiasmo
5 (spel) partita
-- schaak = partita de chacos {sj}
-- dammen = partita de damas
-- tennis = partita de tennis (E)
een -- spelen = jocar un partita
de -- verliezen = perder le partita
zij heeft de -- gewonnen = illa ha ganiate le partita
6 (feest) festa, partita
een --tje geven = dar/celebrar un festa, organisar un partita
7 (huwelijkspartner) partito
zij is een goede -- = illa es un bon partito, illa es un partito avantagiose
8 (onderdeel van iets) parte
de lichte --en in de foto = le partes clar del photo(graphia)
9 (POL) partito
politieke -- = partito politic
plaatselijke afdeling van een -- = section local de un partito
communistische -- = partito communista
socialistische -- = partito socialista/socialistic
republikeinse -- = partito republican
democratische -- = partito democratic
radicale -- = partito radical
conservatieve -- = partito conservatori
klerikale -- = partito clerical
liberale -- = partito liberal
verbond/coalitie van --en = coalition de partitos
leden van een -- = membros/adherentes de un partito, partitarios
aantal leden van een -- = effectivo de un partito
een -- stichten/oprichten = fundar un partito
stichter/oprichter van een -- = fundator de un partito
een -- aanhangen = appoiar un partito
op een -- stemmen = votar a/pro un partito
met/van vier --en = quadripartite
10 (zijde, kant) parte, partito
-- kiezen voor = prender le parte/le partito de
11
-- geven = esser (un) digne rival(es)/adversario
boven de --en staan = esser impartial


partijapparaat ZN

1 apparato/machina del partito


partijbelang ZN

1 interesse del partito


partijbeleid ZN

1 politica/linea de action de un partito, tactica de un partito


partijbesluit ZN

1 decision del partito


partijbestuur ZN

1 direction del partito, committee (E)/comité (F) executive del partito


partijbestuurder ZN

1 membro del comité (F)/committee (E) executive del partito


partijbijeenkomst ZN

1 reunion del partito


partijblad ZN

1 jornal del partito


partijbonze/bons ZN

1 bonze del partito


partijchef ZN

1 chef (F) de partito


partijcongres ZN

1 congresso del partito


partijconvent ZN

1 congresso del partito


partijdag ZN

1 jornata/assemblea del partito


partijdig BN

1 (vooringenomen) partial, partisan, subjective
-- oordeel = judicamento/judicio partial/partisan
-- zijn/te werk gaan = esser partial, monstrar partialitate
-- maken = partialisar


partijdigheid ZN

1 partialitate, preferentia injuste


partijdiscipline ZN

1 disciplina del partito


partijdwang ZN

1 pression del partito


partijenstelsel ZN

1 systema de partitos


partijfunctionaris ZN

1 functionario/official del partito


partijganger ZN

1 partisano, homine del partito, sympathisante/supporter (E) del partito


partijgebonden BN

1 pertinente a un partito (particular)


partijgeest ZN

1 spirito de partito, partitarismo


partijgehoorzaamheid ZN

1 loyalitate de partito


partijgenoot ZN

1 membro/adherente de un mesme partito


partijgoed ZN

1 lot
kostenberekening van -- = fixation de precio pro lotes


partijinvloed ZN

1 influentia del partito


partijkabinet ZN

1 governamento/cabinetto de un sol partito


partijkader ZN

1 officiales del partito


partijkas ZN

1 cassa del partito


partijke ZN

1 salicaria


partijkrant ZN

1 organo official del partito


partijleider ZN

1 dirigente/chef (F) de(l) partito, leader (E)
als -- optreden = diriger un partito


partijleiding ZN

1 Zie: partijbestuur


partijleus ZN

1 devisa/slogan (E) del partito


partijlid ZN

1 membro/adherente del partito, partitario


partijlidmaatschap ZN

1 qualitate de membro de un partito, membrato de un partito


partijlijn ZN

1 linea (politic) del partito, politica del partito
dat ligt niet in de -- = isto contradice le linea politic del partito


partijloos BN

1 (waar geen partijen zijn) sin partitos
2 (niet tot een partij behorend) sin partito, independente


partijman ZN

1 Zie: partijganger


partijorgaan ZN

1 Zie: partijkrant


partijorganisatie ZN

1 (inrichting van een partij) organisation de un partito
2 (georganiseerde partij) partito


partijpers ZN

1 pressa del partito


partijpolitiek ZN

1 Zie: partijbeleid


partijpolitiek BN

1 que concerne le politica del partito
--e inzichten = punctos de vista concernente le politica del partito


partijprogram ZN

1 Zie: partijprogramma


partijprogramma ZN

1 programma del partito


partijraad ZN

1 consilio/comité (F)/committee (E) del partito


partijschap ZN

1 (partijdigheid) partialitate
2 (verdeeldheid) division, disunion
daardoor ontstond -- in het land = isto ha causate le division del pais
3 (partij van gelijkgezinden) faction


partijsecretaris ZN

1 secretario del partito


partijstandpunt ZN

1 puncto de vista del partito
het -- aanhangen = adherer al puncto de vista del partito


partijstelsel ZN

1 Zie: partijenstelsel


partijstrijd ZN

1 lucta politic/del partitos


partijtop ZN

1 vertice/direction del partito


partijtrouw ZN

1 fidelitate al partito


partijtucht ZN

1 Zie: partijdiscipline


partijvergadering ZN

1 Zie: partijbijeenkomst


partijvlag ZN

1 bandiera del partito


partijvoorzitter ZN

1 presidente del partito


partijwezen ZN

1
het -- = le partitos


partikel ZN

1 (TAAL, NAT) particula


parti-pris ZN

1 prevention, prejudicio, judicio/idea/vista preconcipite
een -- tegen iemand hebben = haber un prejudicio contra un persona


partita ZN

1 partita


partitie ZN

1 (indeling) partition, division
2 (MUZ) partition


partitief BN

1 partitive
-- genitief = genitivo partitivo


partituur ZN

1 partition, partitura


partituurlezen WW

1 leger un partition/partitura


partizaan ZN

1 partisano, guerrillero (S)


partizanenleider ZN

1 chef (F) de partisanos


partizanenlied ZN

1 canto de partisanos


partizanenstrijd ZN

1 guerra de partisanos, guerrilla (S)


partje ZN

1 parte, segmento, section
in --s verdelen = divider in segmentos


partner ZN

1 partner (E), associato, (mbt een rela-tie OOK) companion, amico
sociale --s = part-ners social


partnerruil ZN

1 excambio/intercambio de partners (E)
aan -- doen = practicar le intercambio de partners


partnership ZN

1 participation


part-time ZN

1 a tempore partial
-- werk = empleo/travalio/labor a tempore partial
-- onderwijs = inseniamento a tempore partial
-- werken = laborar/travaliar a tempore partial


part-timewerker ZN

1 laborator/travaliator/obrero a tempore partial


partus ZN

1 parto, parturition


partuur ZN

1 (partij bij een wedstrijd/een verbintenis) parte, partita, (bij een wedstrijd) adversario
iemands -- zijn = esser un digne rival/adversario de/pro un persona
2 (geschikte partij) partito


party ZN

1 party (E)


parulis ZN

1 parulis


parure, paruur ZN

1 parure (F)


parvenu ZN

1 parvenu (F)


parvovirus ZN

1 parvovirus


pas ZN

1 (stap) passo
versnelde -- = passo reduplate
ritmische -- = passo cadentiate
regelmatige -- = passo regular
langzame -- = passo lente
vlugge -- = passo legier
met gezwinde -- = con passo rapide
in de -- lopen = esser/ir in/al passo (cadentiate)
de -- inhouden = relentar le passo
het inhouden van de -- = le relentamento del passo
-- op de plaats maken = marcar le passo
op een afstand van drie --sen = a tres passos
twee --sen hier vandaan = a duo passos de hic
2 (paspoort) passaporto
geldig -- = passaporto valide
verlopen -- = passaporto perimite
diplomatieke -- = passaporto diplomatic
de --sen controleren = controlar le passaportos
zijn -- tonen/overleggen/laten zien = exhiber/presentar/producer su passaporto
geldigheidsduur van een -- = validitate de un passaporto
mijn -- verloopt = mi passaporto expira
het verlopen van een -- = le expiration de un passaporto
een -- verlengen = prolongar un passaporto
iemand een -- geven = dar un passaporto a un persona
zonder -- reizen = viagiar sin passaporto
3 (MIL) permission, passe (E), permisso
4 (doorgang in het gebergte) passo
5 (pasje) carta, passe (F), permisso
6 (gunstige gelegenheid) occasion, momento opportun
aan/bij/in iets te -- komen = entrar in un cosa, esser necessari a/pro un cosa
juist te/van -- komen = venir a proposito, venir al bon momento, servir, esser utile
7
dat geeft geen -- = isto non conveni, isto non es convenibile
8 (waterpas) nivello


pas BN

1 (juist zo groot als het moet zijn) que ha le mesura exacte, que se adapta exactemente
een -- gemaakt stelsel = un systema adaptate/adjustate
2 (waterpas) horizontal
die drempel is nog niet -- = iste limine non ancora es horizontal
die plank staat -- = iste planca es horizontal


pas BW

1 (zojuist, zoëven) justo, recentemente, ante alicun dies/jornos/momentos
-- gebouwd = recentemente construite
-- geverfd = recentemente pingite
-- gewassen = recentemente lavate
-- ontdekt = recentemente discoperite
-- ontvangen = recentemente recipite
-- verschenen = recentemente publicate
een -- getrouwd stelletje = un copula de juvene sposos
ik ben -- klaar = io ha finite ante un momento, io ha a pena finite
hij is -- aangekomen = ille ha justo arrivate
ik heb hem -- nog een brief geschreven = io le ha inviate un littera recentemente
2 (niet meer dan) solmente, solo
hij is -- vijftig = ille ha solmente/solo cinquanta annos
het is -- een begin = isto es solmente/solo le comenciamento/initio
dan -- = alora solmente
nu -- = nunc/ora solmente
3 (niet eerder dan) non ante, solmente
hij komt -- om acht uur aan = ille non arriva ante octo horas
-- in de achttiende eeuw = solmente in le dece-octesime seculo
-- toen hij weg was, begreep ik = solmente post su partita io ha comprendite
4 (in nog hogere mate)
dat is -- werken = isto es lo que io appella travaliar/laborar


pas TW

1 (bij het kaartspel) (io) passa


pas(s) ZN

1 (VOETBAL) passe (F)


pas(sen)controle ZN

1 controlo del passaportos


pasar ZN

1 mercato


pascal ZN

1 (NAT) pascal
2 (computertaal) pascal


Pascal ZN EIGN

1 Pascal
driehoek van -- = triangulo pascalian/de Pascal


pascha ZN EIGN

1 (joods paasfeest) pascha
het -- betreffend = paschal


pascontrole ZN

1 controlo del passaporto(s)


pasdame ZN

1 modello


pas de deux ZN

1 (BALLET) passo de duo, pas de deux (F)


pasen ZN EIGN

1 pascha
late -- = pascha tardive
-- betreffend = paschal
beloken --, eerste zondag na -- = quasimodo
vrolijk/gelukkig --! = bon pascha!


pasfoto ZN

1 photo(graphia) de identitate/de passaporto
een -- laten maken = facer facer un photo(graphia) de identitate


pasgang ZN

1 (telgang) amblo, amblatura


pasganger ZN

1 (telganger) cavallo amblator, amblator, haquenea


pasgeboren BN

1 recentemente nascite, neonate
-- kind = neonato
zo onschuldig als een -- kind = innocente como un neonato


pasgeborene ZN

1 neonato


pasgehuwd BN

1 recentemente maritate


pasgehuwden ZN MV

1 Zie: jonggehuwden


pasgeld ZN

1 Zie: pasmunt


pasgetrouwd BN

1 recentemente maritate


pasgetrouwden ZN MV

1 Zie: pasgehuwden


pasgeverfd BN

1 recentemente pingite


pashokje ZN

1 cabina/cubiculo de essayage/de essayo/de proba/de prova


pashouder ZN

1 portator/titular de un passaporto
2 (mbt toegangsbewijs) detentor de un carta de entrata


pasigrafie ZN

1 pasigraphia


pasja ZN

1 pasha


pasje ZN

1 (stapje) parve passo
korte --s maken = marchar {sj} a parve passos
2 (legitimatiebewijs) passe (F), permisso, carta
zijn -- tonen = presentar/monstrar su passe/carta
3 (DRUKK) quadratino


paskamer ZN

1 Zie: pashokje


pasklaar BN

1 (zo gereed gemaakt dat het geheel past) adjustate, adaptate
iets -- maken voor = adjustar/adaptar un cosa a/pro
--e oplossingen = solutiones adequate
2 (gereed om gepast te worden) preste pro esser provate/probate
in --e onderdelen = in partes prefabricate


paskwil ZN

1 (schotschrift) libello, pamphleto, pasquin, pasquinada
2 (iets belachelijks) cosa ridicule, farsa, caricatura


paskwillig BN

1 ridicule


paskwilschrijver ZN

1 libellista


paslood ZN

1 sonda, (filo a) plumbo


pasmaken WW

1 adjustar
een bout -- = adjustar un bulon


pasmunt ZN

1 parve moneta, moneta divisionari


paso doble ZN

1 (dans) paso doble (S)


paspoort ZN

1 passaporto
diplomatiek -- = passaporto diplomatic
geldig -- = passaporto valide
verlopen -- = passaporto perimite
de --en controleren = controlar le passaportos
zijn -- laten zien/tonen/overleggen = exhiber/presentar/producer su passaporto
geldigheidsduur van een -- = validitate de un passaporto
het verlopen van een -- = le expiration de un passaporto
mijn -- verloopt = mi passaporto expira
een -- verlengen = prorogar/prolongar/renovar un passaporto
een -- laten verlengen = facer prorogar le validitate de un passaporto
een -- vervalsen = falsificar un passaporto
zonder -- reizen = viagiar sin passaporto
het -- is verlengbaar = le passaporto es renovabile


paspoortenbureau ZN

1 officio/bureau (F) del passaportos


paspoortencontrole ZN

1 controlo del passaportos


paspoortétui ZN

1 etui (F) de passaporto


paspoortfraude ZN

1 fraude de passaporto


paspoorthouder ZN

1 Zie: pashouder-1


pasquinade ZN

1 Zie: paskwil-1


pass ZN

1 (VOETBAL) passe


passaat ZN

1 vento alisee, aliseo


passaatgebied ZN

1 Zie: passaatgordel


passaatgordel ZN

1 zona del aliseos


passaatstreek ZN

1 Zie: passaatgordel


passaatwind ZN

1 Zie: passaat


passabel BN

1 (passeerbaar) transversabile
2 (draaglijk) passabile, supportabile
dat werk is -- = iste labor/travalio es passabile


passacaglia ZN

1 passacaglia {alja}


passage ZN

1 (fragment) passage, fragmento, morsello, (uit de Bijbel OOK) pericope
duistere -- = passage obscur
ingelaste -- = passage intercalate
-- in moderato = passage in moderato (I)
2 (het passeren) passage
3 (doorgang) passage, (in de bergen) passo
de -- versperren = blocar le passage
4 (overdekte winkelstraat) passage coperte, galeria de botecas
5 (overtocht) passage, transversata
6 (passagebiljet) billet de passage


passageafdeling ZN

1 section de viages/de passages


passageagent ZN

1 agente de viages/de passages


passagebespreking ZN

1 Zie: passagereservering


passagebiljet ZN

1 billet de passage/de nave/de avion


passagebureau ZN

1 agentia/officio de viages/de passages


passagegeld ZN

1 precio del passage, passage


passagekantoor ZN

1 Zie: passagebureau


passageprijs ZN

1 Zie: passagegeld


passagereservering ZN

1 reservation de passage


passagetarieven ZN MV

1 tarifas del passages/naves/aviones


passagier ZN

1 passagero, viagiator
blinde -- = passagero clandestin


passagieren WW

1 ir a terra con permission


passagiersaccommodatie ZN

1 placia pro passageros
de boot heeft -- voor tien reizigers = le nave es equipate pro le transporto de dece passageros, le nave pote reciper dece passageros


passagiersboot ZN

1 Zie: passagiersschip


passagiersdienst ZN

1 servicio de passageros


passagiershut ZN

1 cabina de passagero


passagierskajuit ZN

1 Zie: passagiershut


passagierslijst ZN

1 lista de passsageros


passagiersruimte ZN

1 Zie: passagiersverblijf


passagiersschip ZN

1 nave de passageros


passagierstrap ZN

1 scala de avion, passarella


passagierstrein ZN

1 traino de passageros


passagiersverblijf ZN

1 sala del passageros


passagiersvervoer ZN

1 transporto de passageros


passagiersvliegtuig ZN

1 avion de passageros


passagiersvlucht ZN

1 volo de passageros


passant ZN

1 (voorbijganger) passante
2 (doortrekkend reiziger) hospite de passage


passantenhuis ZN

1 (mbt reizigers) asylo nocturne/de nocte, hospitio
2 (mbt gevangenen) centro de detention


passe ZN

1 (SCHERMEN) passe (F)


passé BN

1 antiquate


passeerslag ZN

1 (TENNIS) passing-shot (E)


passelijk BN

1 passabile, rationabile


passement ZN

1 passamento
met -- versieren = (ad)ornar con passamento, passamentar


passementenfabriek ZN

1 passamenteria


passementenfabrikant ZN

1 passamentero


passementerie ZN

1 passamenteria


passementhandelaar ZN

1 passamentero


passementmaker ZN

1 passamentero


passementwerk ZN

1 passamenteria


passementwerker ZN

1 passamentero


passen WW

1 (nauwkeurig sluiten) ir (ben) (a)
de broek past niet = le pantalon(es) non va
de schoenen passen goed = le scarpas va ben
de sleutel past niet in het slot = le clave non va/non entra in le serratura
de kurk past op de fles = le corco entra in le bottilia
2 (overeenstemmen) ir insimul (con), assortir se, harmonisar se
bij iets -- = esser in harmonia con un cosa
die tas past niet bij die jas = iste sacco non va con iste mantello
kleuren die goed bij elkaar -- = colores que va ben insimul, colores que se harmonisa
stel dat goed bij elkaar past = copula harmoniose
3 (op zijn plaats zijn) pertiner
die taal past niet in de mond van kinderen = iste linguage es inconveniente in le bucca de un infante
4 (schikken) convenir
dat huis past ons niet = iste casa non nos conveni, iste casa non es a nostre convenientia
5 (+ op: ervoor waken) occupar se (de), guardar, surveliar, vigilar, facer attention
op zijn woorden -- = surveliar su parolas
op de kinderen -- = guardar/surveliar le infantes, occupar se del infantes
op het huis -- = guardar/vigilar le casa
6 (KAARTSPEL) passar
ik pas = io passa
7 (nauwkeurig meten) mesurar/metir (un cosa) con precision/exactitude
na veel -- en meten = post longe discussiones
8 (precies genoeg betalen) pagar le summa exacte
hebt u het niet gepast? = esque vos non ha le amonta exacte?
9 (juist plaatsen) adjustar, adaptar
10 (kijken of het goed zit) essayar, probar, provar
een nieuwe rok -- = essayar un nove gonna/gonnella


passenbureau ZN

1 Zie: paspoortenbureau


passencontrole ZN

1 controlo del passaportos


passend BN

1 (geschikt) convenibile, conveniente, adequate, appropriate, conforme
-- bij zijn smaak = conforme a su gusto
--e beloning = recompensa conveniente/appropriate
--e maatregel = mesura appropriate
-- argument = argumento appropriate
-- werk = travalio/labor adequate
op --e wijze = de maniera adequate/appropriate
een -- gebruik maken van = utilisar appropriatemente
2 (zo dat het op/in iets past) adjustate, adaptate
goed --e kurk = corco ben adjustate
-- kledingstuk = vestimento adjustate
iets -- maken = adjustar un cosa
3
(niet) bij elkaar --e karakters = characteres (in)compatibile


passenstelsel ZN

1 systema de passaportos


passenteller ZN

1 contapassos, pedometro, hodometro


passe-partout ZN

1 (loper) clave universal, passe-partout (F)
2 (omlijsting) montatura (inter)cambiabile, passe-partout (F)
3 (doorlopende toegangskaart) billet/carta permanente, passe (F)


passer ZN

1 compasso
-- met vaste punten = compasso de punctas
benen van een -- = gambas/brancas de un compasso


passerbeen ZN

1 gamba/branca de compasso


passerdoos ZN

1 etui (F) de compasso(s)


passeren WW

1 (voorbijgaan) passar
een huis -- = passar (ante) un casa
iemand laten -- = lassar passar un persona
2 (doortrekken, overtrekken) passar, transversar
een brug -- = passar/transversar un ponte
de grens -- = passar/transversar le frontiera
een kaap -- = duplar un capo
3 (overslaan)
ze hebben hem bij de benoeming gepasseerd = on ha date le posto a un altere
iemand -- = 1. (mbt uitnodiging) non invitar un persona, 2. (mbt carrière/prestaties) lassar un persona detra se
4 (doorbrengen) passar
zijn vakantie in Bilthoven -- = passar su vacantias in Bilthoven
5 (JUR) (verlijden) passar
een contract -- = passar un contracto


passerpunt ZN

1 puncta de compasso


passerschroef ZN

1 vite de compasso


passie ZN

1 (hartstocht) passion
hij heeft een -- voor schaken = ille ha un passion pro chacos {sj}, le chacos {sj} le passiona
mijn grootste -- is reizen = mi plus grande passion es viagiar
een kus vol -- = un basio plen de passion
2 (het lijden van Christus) Passion
de -- preken = predicar le Passion


passiebloem ZN

1 passiflor, flor de(l) passion


passiebloemfamilie ZN

1 passifloraceas


passieboek ZN

1 passional, passionario


passief ZN

1 (FIN) passivo
het actief en het -- van een balans = le activo e le passivo de un balancio
2 (TAAL) forma/voce passive, passivo


passief BN

1 (lijdelijk) passive
--e tegenstand = resistentia passive
2 (niet handelend) passive
--e kennis van Interlingua = cognoscentia/cognoscimento passive de Interlingua
-- kiesrecht = derecto a esser eligite
3 (SCHEI) passive
-- maken = render passive
4 (HAND) passive
-- saldo = saldo passive/negative
--e handelsbalans = balancio commercial passive
5 (TAAL) passive
-- werkwoord = verbo passive
--e vorm = forma/voce passive, passivo


passiefheid ZN

1 passivitate


passieloos BN

1 sin passion


passiemuziek ZN

1 musica del Passion


passiepreek ZN

1 sermon super le Passion


passiespel ZN

1 Passion, representation del Passion


passietijd ZN

1 tempore del Passion


passievrucht ZN

1 fructo del Passion


passieweek ZN

1 septimana Sancte/del Passion


passiezondag ZN

1 dominica del Passion


passiflorine ZN

1 passiflorina


passim BW

1 passim


passing ZN

1 (TECHN) adjustamento


passing-shot ZN

1 (TENNIS) passing-shot (E)


passionaal ZN

1 passional


passioneren WW

1 passionar


passionist ZN

1 passionista


passiva ZN MV

1 passivo


passivisme ZN

1 passivismo


passiviteit ZN

1 passivitate


passivum ZN

1 Zie: passief


passpiegel ZN

1 grande speculo


passus ZN

1 passage


pasta ZN

1 (mengsel) pasta
2 (CUL) pasta (italian)


pastei ZN

1 pastisso, (met vlees/vis OOK) pastata


pasteibakker ZN

1 pastissero


pasteibakkerij ZN

1 pastisseria


pasteikorst ZN

1 crusta de pastisso/de pastata


pasteivorm ZN

1 modulo


pastel ZN

1 (droge kleurstof) pastello
2 (stift) pastello
3 (tekening, schilderij) designo/pictura al pastello, pastello


pastelkleur ZN

1 Zie: pasteltint


pastelkrijt ZN

1 creta de pastello


pastelkuip ZN

1 cupa a pastello


pastelleren WW

1 designar al pastello


pastellist ZN

1 pastellista, pictor al pastello


pastelpapier ZN

1 papiro de/pro pastello


pastelportret ZN

1 portrait (F) al pastello


pastelschilder ZN

1 Zie: pastellist


pastelschilderen WW

1 pinger al pastello
het -- = le pictura al pastello


pastelstift ZN

1 pastello


pasteltekenaar ZN

1 pastellista


pasteltekening ZN

1 designo al pastello, pastello


pasteltint ZN

1 tinta/tono (de) pastello


pastelverf ZN

1 color pro pastello


pastelvormpje ZN

1 (CUL) timbal


Pasteur ZN EIGN

1 Pasteur
leer van -- = doctrina pasteurian


Pasteurinstituut ZN

1 instituto Pasteur


pasteurisatie ZN

1 pasteurisation


pasteuriseren WW

1 pasteurisar
het -- = pasteurisation
melk -- = pasteurisar lacte
iemand die pasteuriseert = pasteurisator


pasteus BN

1 pastose


pastiche

1 pastiche (F)
een -- maken van = pasticher {sj}


pasticheren WW

1 imitar le stilo de, facer un mal imitation de, copiar, facer un pastiche (F) de, pastichar {sj}


pasticheur ZN

1 imitator


pastille ZN

1 (ook MED) (tablet) pastilla
2 (snoepje) pastilla


pastinaak ZN

1 pastinaca


pastinakenbed ZN

1 quadro/quadrato de pastinacas


pastinakenwortel ZN

1 radice de pastinaca


pastinakenzaad ZN

1 semine de pastinaca


pastoor ZN

1 curato
(FIG) de -- zijn hemd = pelle del lacte


pastoorsambt ZN

1 cura


pastoorschap ZN

1 cura


pastoorsfiets ZN

1 bicycletta de curato


pastoorshoed ZN

1 cappello de curato


pastor ZN

1 pastor, ministro, (R.K.) prestre, parocho, curato


pastoraal BN

1 (mbt het landleven) pastoral, bucolic
--e literatuur = litteratura pastoral
--e poëzie = poesia pastoral/bucolic
2 (mbt een geestelijk leidsman) pastoral
-- beraad = consilio pastoral/diocesan
--e brief = littera/epistola pastoral
--e theologie = theologia pastoral
3 (mbt het pastoraat) pastoral


pastoraal ZN

1 (werk van een geestelijke) pastorato, carga del pastor
2 (theologie) theologia pastoral


pastoraat ZN

1 pastorato


pastorale ZN

1 (herderslied) canto pastoral, pastorella
2 (LIT) pastoral
3 (MUZ) pastoral
de -- van Beethoven = le (symphonia) pastoral de Beethoven


pastorie ZN

1 cura, presbyterio, casa del curato/parocho


pastourelle ZN

1 pastorella


pasvorm ZN

1 forma
met een goede -- = (van kleding) que vesti ben, (van schoenen) que calcea ben


pat ZN

1 (SCHAKEN) pat, patta


pataat ZN

1 (zoete aardappel) batata


patafysica ZN

1 pataphysica


Patagonië ZN EIGN

1 Patagonia


Patagoniër ZN

1 patagon, patagoniano


Patagonisch BN

1 patagon, patagonian


patat ZN

1 patatas frite, chips (E)
boord -- met (mayonnaise) = platto de patatas (frite) con mayonnaise (F)
zakje -- = sacchetto de chips, cornetta de patatas frite


patates frites ZN MV

1 patatas frite, chips (E)


patat friteskraam ZN

1 Zie: patatkraam


patatje ZN

1 portion de patatas frite/de chips (E)


patatkraam ZN

1 barraca/stand (E) de patatas frite/chips (E)


patattent ZN

1 Zie: patatkraam


patchouli ZN

1 patchouli {sjoe}


patchwork ZN

1 patchwork (E)


paté ZN

1 pâté (F), pastata, pastisso


pateen ZN

1 patena


patella ZN

1 patella, rotula


patent ZN

1 patente, breveto
een -- geven/uitreiken aan = conceder/accordar un patente/breveto a, patentar, brevetar
ergens het -- op hebben = haber le breveto de un cosa


patent BN

1 excellente


patentbloem ZN

1 (flor de) farina de qualitate


patentbrief ZN

1 (GESCH) littera patente, patente


patentbureau ZN

1 officio/bureau (F) de patentes/brevetos


patenteren WW

1 conceder/accordar un patente/breveto, patentar, brevetar


patentgeneesmiddel ZN

1 specialitate pharmaceutic


patenthouder ZN

1 patentato, detentor/titular de un patente/breveto


patentmeel ZN

1 Zie: patentbloem


patentrecht ZN

1 derecto del patentes/brevetos


patentwet ZN

1 lege del patentes/brevetos


pater ZN

1 patre
Witte Paters = Patres Blanc
-- familias = patre de familia
-- patriae = patre del patria


paternalisme ZN

1 paternalismo


paternalistisch BN

1 paternalista, paternalistic
--e methoden = methodos paternalista/paternalistic


paterniteit ZN

1 paternitate


paternoster ZN

1 (gebed) Pater Nostre
2 (rozenkrans) rosario, paternostre


paternosterlift ZN

1 ascensor a cabinas multiple


patersbier ZN

1 bira del prime/melior qualitate, bon bira


paterskap ZN

1 (PLANTK) aconito


patersvaatje ZN

1 le melior barril de bira/vino
uit het -- tappen = servir le melior bira/vino


pathetisch BN

1 pathetic
-- betoog = discurso pathetic
-- karakter = patheticitate


Pathmos ZN EIGN

1 Pathmos


pathofobie ZN

1 pathophobia


pathofysiologie ZN

1 pathophysiologia


pathofysiologisch BN

1 pathophysiologic


pathogeen BN

1 pathogene
--e bacteriën = bacterios pathogene


pathogenese ZN

1 pathogenese (-esis)


pathogenetisch BN

1 pathogenetic, pathogenic


pathogenie ZN

1 pathogenia


pathogeniteit ZN

1 pathogenicitate, poter pathogene


pathognomie ZN

1 pathognomia


pathognostisch BN

1 pathognostic, pathognomonic
--e symptomen = symptomas pathognostic/pathognomonic


pathologie ZN

1 pathologia
algemene -- = pathologia general
cellulaire -- = pathologia cellular
humorale -- = pathologia humoral, humorismo
fysische -- = physiopathologia


pathologisch BN

1 (ziektenkundig) pathologic
--e anatomie = anatomia pathologic, anatomopathologia
-- laboratorium = laboratorio pathologic/de pathologia, (afdeling in ziekenhuis) pathologia
2 (ziekelijk) pathologic, morbide
-- verschijnsel = phenomeno pathologic


patholoog ZN

1 pathologo, pathologista
-- anatoom = anatomista pathologic, anatomopathologista


pathomanie ZN

1 pathomania


pathopsychologie ZN

1 pathopsychologia, psychologia pathologic


pathopsychologisch BN

1 pathopsychologic


pathos ZN

1 (bezieling) pathos
2 (hoogdravendheid) pathos, emphase (-asis)


patience ZN

1 Zie: patiencespel


patiencespel ZN

1 (joco de) patientia, solitario


patiënt ZN

1 malado, patiente
particuliere -- = patiente private
lastige -- = malado/caso exigente/difficile
terminale -- = malado terminal
zijn --en bezoeken = visitar su malados
volgende --! = le sequente!


patiëntenadministratie ZN

1 administration del patientes


patiëntenbijsluiter ZN

1 Zie: bijsluiter


patiëntenorganisatie ZN

1 Zie: patiëntenvereniging


patiëntenstop ZN

1
een -- afkondigen = annunciar que nove patientes non es acceptate/admittite


patiëntenvereniging ZN

1 association de patientes


patijn ZN

1 Zie: patina


patijnen WW

1 patinar


patina ZN

1 (edelroest) patina
-- van de tijd = patina del tempore
2 (kenteken van ouderdom) patina


patineren WW

1 patinar


patinering ZN

1 patination


patio ZN

1 patio (S)


patiobungalow ZN

1 bungalow (E) con patio (S)


patiohuis ZN

1 Zie: patiowoning


patiowoning ZN

1 casa/appartamento con patio (S)


patisserie ZN

1 (banketbakkerij) pastisseria
2 (gebakjes) pastisseria


patjakker ZN

1 individuo abjecte, canalia


patjepeeër ZN

1 mal educato


patois ZN

1 patois (F)


patria ZN

1 patria
pro -- = pro (le) patria


patriarch ZN

1 (OUDE TESTAM) patriarcha
2 (ROM KATH en GR KATH) patriarcha
waardigheid/zetel/ambtsduur/gebied van een -- = patriarchato


patriarchaal BN

1 patriarchal
--e basiliek = basilica patriachal
--e samenleving = societate patriarchal
--e familie = familia patriarchal


patriarchaat ZN

1 (tgov matriarchaat) patriarchato, patriarchia
2 (KERK) patriarchato


patriciaat ZN

1 patriciato
de macht van het -- = le potentia del patriciato


patriciër ZN

1 (aristocraat) patricio
2 (ROM GESCH) patricio


patriciërsgeslacht ZN

1 familia patricie


patriciërshuis ZN

1 casa patricie


patricisch BN

1 (aristocratisch) patricie, aristocratic
2 (ROM GESCH) patricie


Patrick ZN EIGN

1 Patricio


patrijs ZN

1 perdice
op -- jagen = chassar {sj} perdices


patrijshaan ZN

1 perdice mascule


patrijshond ZN

1 espaniol


patrijskruid ZN

1 parietaria


patrijspoort ZN

1 oculo de bove


patrijzenbout ZN

1 coxa de perdice


patrijzenei ZN

1 ovo de perdice


patrijzenjacht ZN

1 chassa {sj} de perdices


patrijzennest ZN

1 nido de perdice


patrijzenoog ZN

1 oculo de perdice


patrilineaal BN

1 patrilineal, patrilinear


patrilokaal BN

1 patrilocal


patrimoniaal BN

1 patrimonial


patrimonie ZN

1 patrimonio


patrimonium ZN

1 patrimonio
het -- Petri = le patrimonio de Sancte Petro


patriot ZN

1 patriota


patriotisme ZN

1 patriotismo


patriottentijd ZN

1 epocha del patriotas


patriottisch BN

1 patriota, patriotic


patristiek ZN

1 patristica, patrologia
kenner van de -- = patrista, patristico, patrologo, patrologista


patristisch BN

1 patristic
--e tradities = traditiones patristic
--e teksten = textos patristic


patroclien BN

1 patroclin


patroclinie ZN

1 patroclinia


Patroclus ZN EIGN

1 Patroclo


patrologie ZN

1 Zie: patristiek


patrologisch BN

1 patrologic
-- onderzoek = re-cercas patrologic


patroloog ZN

1 patrologo, patrologista, patrista, patristico


patronaal BN

1 patronal


patronaat ZN

1 patronato, patronage, patrocinio


patronenfabriek ZN

1 Zie: patroonfabriek


patroneren WW

1 patronisar, patrocinar, proteger, adjutar


patrones ZN

1 (beschermheilige) patrona
2 (beschermvrouw) patrona, patronessa, protectrice, protectora


patroniem ZN

1 patronymico


patroniseren WW

1 Zie: patroneren


patronymicum ZN

1 patronymico


patroon ZN

1 (mbt wapen) cartucha {sj}
losse -- = cartucha blanc/a pulvere/in blanco/sin balla
2 (mbt vulpen) cartucha {sj}
3 (zekering) fusibile
4 (voorbeeld, model) patrono, modello
een -- voor een rok = un patrono de un gonna/gonnella
5 (decoratieve tekening) designo, motivo
telkens terugkerend -- = motivo repetite
6 (baas) maestro, chef (F) (del interprisa)
7 (voorvechter) defensor, campion
hij trad op als de -- van de liberale beginselen = ille se erigeva como le campion del principios liberal
8 (beschermheilige) patrono
Sint Isidorus is de -- van de landbouwers = Sancte Isodoro es le patrono del agricultores
9 (beschermheer) protector, patrono


patroonband ZN

1 portacartuchas {sj}


patroonfabriek ZN

1 cartucheria {sj}, fabrica de cartuchas {sj}


patroongordel ZN

1 (cinctura) cartuchiera {sj}


patroonheilige ZN

1 patrono


patroonherkenning ZN

1 (COMP) recognition del patrono


patroonhouder ZN

1 cartuchiera {sj}, cargator


patroonhuls ZN

1 capsula/tubetto de cartucha {sj}


patroonkist ZN

1 cartuchiera {sj}


patroonsfeest ZN

1 festa patronal


patroonsvereniging ZN

1 syndicato patronal


patroontas ZN

1 cartuchiera {sj}


patroontekenaar ZN

1 designator de modellos/patronos


patroontrekker ZN

1 extractor (de cartuchas {sj})


patroontrommel ZN

1 cartuchiera {sj}


patrouille ZN

1 (verkenning) patrulia, ronda
op -- gaan = patruliar, facer un patrulia/ronda
2 (troepenafdeling) patrulia
gemotoriseerde -- = patrulia motorisate
lid van een -- = patruliator
3 (groep padvinders) patrulia


patrouille-auto ZN

1 auto(mobile) de patrulia


patrouilleboot ZN

1 lancha {sj} patruliator, patruliator


patrouilleleider ZN

1 conductor del patrulia


patrouilleren WW

1 patruliar, facer le ronda


patrouilleschip ZN

1 Zie: patrouilleboot


patrouillevaartuig ZN

1 Zie: patrouilleboot


patrouillevliegtuig ZN

1 patruliator


pats ZN

1 colpo
een -- geven = dar un colpo
een -- krijgen = reciper/incassar un colpo


pats! TW

1 pan!, vlan!, claf!, plaf!, zas!


patsen WW

1 fanfaronar
met geld -- = jectar su moneta ubique


patser ZN

1 (opschepper) fanfaron, ostentator
2 (schurk) canalia


patstelling ZN

1 (SCHAKEN) pat, patta
2 (FIG) impasse (F), puncto morte
in een -- verkeren = esser in un impasse


pauk ZN

1 timbal, (hakkebord) tympano


pauk(e)slag ZN

1 colpo de timbal


pauk(e)stok ZN

1 baston de timbal


pauk(en)geschal ZN

1 sono de timbales


pauken WW

1 batter timbales


paukenist ZN

1 timbalero


pauker ZN

1 Zie: paukenist


paukslager ZN

1 Zie: paukenist


Paul ZN EIGN

1 Paulo


Paula ZN EIGN

1 Paula


Pauline ZN EIGN

1 Paulina


Paulinisch BN

1 paulin, de Sancte Paulo
de --e brieven = le epistolas de Sancte Paulo
--e leer = paulinismo


paulinisme ZN

1 paulinismo


paulinist ZN

1 paulinista


paulist ZN

1 paulista


Paulownaboom ZN

1 paulownia


Paulus ZN EIGN

1 Paulo


pauper ZN

1 paupere, povre


pauperisatie ZN

1 pauperisation


pauperiseren WW

1 pauperisar
het -- = pauperisation


pauperisme ZN

1 pauperismo, indigentia


paus ZN

1 papa, le Sancte Patre, pontifice
de -- van Rome = le papa de Roma
de -- is onfeilbaar = le papa es infallibile
het gezag van de -- = le autoritate del papa
tot -- verkiesbaar = papabile
-- zijn = portar le tiara
roomser zijn dan de -- = esser plus catholic/papista que le papa


pausbezoek ZN

1 visita papal/del papa


pausdom ZN

1 (waardigheid) papato
2 (regeringstijd) papato


pauselijk BN

1 papal, del papa, pontifical, apostolic
-- gebied = statos del Ecclesia/pontifical, territorio papal
-- gezag = autoritate papal
-- kruis = cruce papal
-- koor = chor pontifical
--e kleuren = colores pontifical/papal
--e kroon = tiara papal
--e bul = bulla papal
-- hof = corte papal
--e encycliek = encyclica (papal)
--e onfeilbaarheid = infallibilitate pontifical/del papa
--e zegen = benediction apostolic/papal
--e waardigheid = papato, dignitate pontifical, pontificato
--e nuntius = nuntio apostolic
--e kanselarij = cancelleria apostolic
--e brief = constitution pontifical
--e regering/bestuur = papato, paparchia
2 papalin
-- soldaat = papalino


pausgezind BN

1 papista, papalin


pausgezinde ZN

1 papista


pausgezindheid ZN

1 convictiones papista


pausin ZN

1 papessa


pauskeuze ZN

1 election papal/pontifical/del papa


pausmobiel ZN

1 papamobile


pausmobiel ZN

1 papamobile


pausschap ZN

1 dignitate pontifical, pontificato, papato


pauw ZN

1 pavon
de -- zet zijn staart uit = le pavon aperi le cauda
trots als een -- = orgoliose/fer como un pavon
(trots doen) stappen als een -- = pavonisar


pauwennest ZN

1 nido de pavon


pauwenoog ZN

1 (vlekken op de staart van een pauw) oculo (del cauda) de pavon
2 (oog van een pauw) oculo de pavon
3 (vlinder) pavon de nocte


pauwenstaart ZN

1 Zie: pauwstaart-1


pauwentroon ZN

1 throno de pavon


pauwenveer ZN

1 pluma de pavon


pauwhen ZN

1 pavona


pauwin ZN

1 pavona


pauwkalkoen ZN

1 agriocharis ocellate


pauwstaart ZN

1 (staart van een pauw) cauda de pavon
2 (soort suif) columba tremule


pauze ZN

1 (rustpoos) pausa, arresto, intervallo, interacto
-- van een uur = hora de intervallo
een kwartier -- houden = facer un pausa de un quarto de hora
een -- inlassen = intercalar un pausa
inlassing van een -- = intercalation de un pausa
2 (MUZ) tacet, pausa, arresto


pauzefilmpje ZN

1 (TV) interludio


pauzeren WW

1 facer/haber un pausa, pausar
vijf minuten -- houden = haber un pausa de cinque minutas


pauzering ZN

1 pausa


pauzesignaal ZN

1 Zie: pauzeteken


pauzeteken ZN

1 (rustteken) pausa, silentio
2 (mbt een radioprogramma) signal de intervallo/de interludio


pauzetoets ZN

1 button de arresto temporari, button de pausa, clave de arresto


pavane ZN

1 pavana


paviljoen ZN

1 pavilion


paviljot ZN

1 papillote


pavlovreactie ZN

1 reaction pavlovian


pavoiseren WW

1 ornar/adornar con bandieras


pavoisering ZN

1 ornamento/adornamento con bandieras


pax ZN

1 pace
-- vobiscum! = le pace sia con vos!


p.c. ZN

1 (Afk.) p.c. (pro condolentia)
2 (Afk.) computator/computer (E) personal


PCB

1 (afk.) PCB (= polychlorbifenyl)


pct.

1 (Afk.) pct. (= per cento)


pdf-formaat ZN

1 formato pdf


p.e.

1 (Afk.) p.ex. (= per exemplo)


peau de Suède ZN

1 pelle de Svedia


pech ZN

1 (tegenslag) adversitate, contratempore, misaventura
2 (stoornis, panne) panna


pechblende ZN

1 pechblende (D)


pechlamp ZN

1 lampa de succurso/de panna/de emergentia


pechvogel ZN

1 persona infortunate
hij is een echte -- = le adversitates le perseque sempre/semper


pectaat ZN

1 pectato


pectase ZN

1 pectase


pectine ZN

1 pectina


pectinezuur ZN

1 acido pectic


pectinibranchia ZN MV

1 pectinibranchos


pectoraal ZN

1 remedio/medicamento pectoral


pectoraal BN

1 pectoral


pectorale ZN

1 (borstversiering) pectoral
2 (R.K.) (borstkruis) pectoral, cruce pectoral


peculium ZN

1 peculio


pecunia ZN

1 pecunia


pecuniair BN

1 pecuniari, monetari, financiari
--e belangen = interesses pecuniari/monetari


pedaal ZN

1 pedal
--en van een fiets = pedales de un bicycletta
-- van een piano = pedal de un piano
het -- indrukken, op het -- trappen = pedalar, premer le pedal


pedaalas ZN

1 axe de pedal


pedaalbeweging ZN

1 movimento de pedal


pedaalemmer ZN

1 situla a/con pedal


pedaalharp ZN

1 harpa a/de pedal


pedaalkoppeling ZN

1 embracage/accopulamento de pedal


pedaalvorm ZN

1 forma de pedal


pedagogie(k) ZN

1 scientia/theoria del education, pedagogia, pedagogica


pedagogisch BN

1 pedagogic
--e maatregel = mesura pedagogic
-- tijdschrift = revista de pedagogia
-- te werk gaan = ager pedagogicamente
-- verantwoord = pedagogicamente acceptabile


pedagoog ZN

1 (GESCH) (huisonderwijzer) pedagogo
2 (onderwijzer, opvoeder) pedagogo, educator


pedaleren WW

1 pedalar


pedaleur ZN

1 curritor cyclista


pedant BN

1 (wijsneuzig) pedante, pedantesc
-- iemand, --e kwast = pedante
hij lijkt me nogal -- = ille me pare (as)satis/bastante pedante
2 (verwaand) presumptuose


pedanterie ZN

1 (wijsneuzigheid) pedanteria, pedantismo
2 (verwaandheid) presumption


pedanterik ZN

1 pedante


pedantisch BN

1 Zie: pedant


pedantisme ZN

1 Zie: pedanterie


peddel ZN

1 pagaia {ja}


peddelaar ZN

1 (in een bootje) pagaiator {jator}, remator, canotero, (op de fiets) pedalator, cyclista


peddelen WW

1 (in een bootje) pagaiar {jar}, remar
2 (op de fiets) pedalar, bicyclar
wij zijn naar Bilthoven gepeddeld = nos ha pedalate usque a Bilthoven


pedel ZN

1 bedello (del universitate)


pedellenkamer ZN

1 Zie: pedelskamer


pedelskamer ZN

1 cabinetto/officio del bedello


pederast ZN

1 pederasta


pederastie ZN

1 pederastia


pederastisch BN

1 pederastic
--e neigingen = tendentias pederastic


pedestal ZN

1 pedestallo, base


pediater ZN

1 pediatra


pediatrie ZN

1 pediatria


pediatrisch BN

1 pediatric
--e kliniek = clinica pediatric


pediculofobie ZN

1 pediculophobia


pediculosis ZN

1 pediculose (-osis), maladia pedicular


pedicure ZN

1 (voetverzorging) pedicura
2 (voetverzorger) pedicuro, chiropodista


pedicuren WW

1 facer le pedicura


pedigree ZN

1 pedigree (E)


pedipalp ZN

1 pedipalpo


pedo ZN

1 pedophilo, pederasta


pedofiel ZN

1 pedophilo


pedofiel BN

1 pedophile


pedofilie ZN

1 pedophilia


pedogenese (-esis) ZN

1 pedogenese (-esis)


pedogenetisch BN

1 pedogenetic
-- classificatiesysteem = systema de classification pedogenetic


pedologie ZN

1 pedologia


pedologisch BN

1 pedologic


pedoloog ZN

1 pedologo, pedologista


pedometer ZN

1 pedometro, contapassos, hodometro


pedopsychiatrie ZN

1 pedopsychiatria


pedotherapie ZN

1 pedotherapia


pee ZN

1
de -- inhebben = esser de mal humor, esser furiose/furibunde


peekoffie ZN

1 (caffe de) cichorea/cichorio


peeling ZN

1 exfoliation, peeling (E)


peen ZN

1 (PLANTK) dauco
witte -- = pastinaca
2 (CUL) carota


peepshow ZN

1 peepshow (E)


peer ZN

1 (vrucht) pira
2 (boom) piriero
3 (paladijn) par, (lid van de Engelse adel) par
4 (stomp) colpo (dur)
5 (lamp) ampulla
elektrische -- = ampulla electric


peerballon ZN

1 ballon pirifome


peerlamp ZN

1 lampa piriforme


peerlijsterbes ZN

1 sorbo domestic


peerparel ZN

1 perla piriforme


peersmaak ZN

1 gusto de pira


peerspier ZN

1 musculo piriforme


peertje ZN

1 (lamp) ampulla
elektrisch -- = ampulla electric (piriforme)


peervorm ZN

1 forma de pira


peervormig BN

1 in forma de pira, piriforme
--e spier = musculo piriforme
--e stuifzwam = lycoperdon piriforme


pees ZN

1 (van een spier) tendon, tendine
2 (bullepees) nervo (de bove)
3 (snoer) corda


peesachtig BN

1 tendinose


peeshamer ZN

1 martello a percussion, (martello) percussor


peeskamertje ZN

1 camera del prostituta


peesknobbel ZN

1 nodo tendinose


peesknoop ZN

1 ganglion


peeskwetsing ZN

1 luxation tendinose


peesontsteking ZN

1 tendinitis


peespijn ZN

1 dolor/algia tendinose


peesschede ZN

1 vaina tendinose/del tendon


peesschedeontsteking ZN

1 tenosynovitis


peessnede ZN

1 tenotomia


peesvleugelig BN

1 nevroptere


peet ZN

1 (peter) patrino, (meter) matrina


peetdochter ZN

1 filiola


peetmoeder ZN

1 matrina, commatre


peetoom ZN

1 patrino, compatre


peetschap ZN

1 parentate spiritual


peettante ZN

1 matrina, commatre


peetvader ZN

1 patrino, compatre


peetzoon ZN

1 filiolo


Pegasus ZN EIGN

1 (MYTH, ASTRON) Pegaso


pegel ZN

1 (gulden) florino
2 (ijspegel) pendente/stalactite de glacie
3 (VOETBAL) tiro formidabile


pegmatiet ZN

1 (GEOL) pegmatite


pegulanten ZN MV

1 florinos, francos, marcos, etc., moneta


peigeren WW

1 crepar, morir


peignoir ZN

1 peignoir (F), roba de camera


peil ZN

1 (niveau) nivello, standard (E)
op hetzelfde -- houden = mantener al mesme nivello
op hetzelfde -- brengen = nivellar
een hoog -- van beschaving = un alte/elevate nivello de civilisation
het onderwijs staat er op een hoog -- = le nivello educative es multo elevate
het debat stond op een zeer laag -- = le debatto esseva a un nivello multo basse
het -- van de conversatie daalt = le nivello del conversation bassa
het water staat beneden -- = le aqua es sub le nivello
zijn gedrag is beneden -- = su conducta/comportamento es inqualificabile, le nivello de su conducta/comportamento es bassissime
er is geen -- op te trekken = isto es imprevisibile


peilantenne ZN

1 antenna radiogoniometric/orientabile


peilapparaat ZN

1 (SCHEEP) sondator


peilbaar BN

1 que on pote sondar


peilballon ZN

1 ballon sonda


peildatum ZN

1 data de referimento, die limite


peilen WW

1 (hoogte/diepte bepalen) sondar
het -- = sondage
2 (plaats bepalen) localisar
3 (FIG) consultar, scrutar, sondar, tastar
de opinie -- = consultar/sondar/tastar le opinion
iemands bedoelingen -- = scrutar le intentiones de un persona
hij is moeilijk te -- = ille es insondabile/impenetrabile/inscrutabile


peiler ZN

1 sondator
2 scrutator


peilglas ZN

1 indicator de nivello


peilhoogte ZN

1 nivello del aqua/oleo, etc.


peiling ZN

1 (hoogte-/dieptebepaling) sondage
iemand die --en doet = sondator
2 (plaatsbepaling) localisation
3 (FIG) sondage
-- van de opinie = sondage del opinion


peillood ZN

1 (plumbo de) sonda


peilloos BN

1 sin fundo, abysmal, insondabile
--e ellende = miseria insondabile/infinite


peilraam ZN

1 (TECHN) quadro radiogoniometric


peilschaal ZN

1 indicator (del nivello del aqua), scala fluviometric, scala limnimetric, limnimetro
zelfregistrerende -- = indicator automatic de nivello


peilschaalwaarneming ZN

1 observation del limnimetro/del scala limnimetric


peilstaafje ZN

1 Zie: peilstift


peilstation ZN

1 (radiobaken) radiopharo


peilstift ZN

1 (MED) sonda, explorator
onderzoeken met de -- = sondar
onderzoek met de -- = sondage


peilstok ZN

1 barra de sonda, indicator


peiltoestel ZN

1 sondator


peinzen WW

1 (een mening hebben) pensar
2 (+ over: denken) pensar (a)
3 (diep nadenken) reflecter, meditar
zich suf -- over een oplossing = rumper se le testa/capite pro cercar un solution


peinzend BN

1 pensive, pensative, meditative


peinzer ZN

1 pensator


peinzing ZN

1 meditation


peis ZN

1 pace
-- en vree ademen = respirar le pace


pejoratief BN

1 pejorative


pejoratief ZN

1 parola/termino pejorative, pejorativo


pek ZN

1 pice
met -- bestrijken = piciar
met -- besmeurd = piciose


pekachtig BN

1 piciose


pekari ZN

1 (DIERK) pecari
2 (leer) pecari


pekarihandschoen ZN

1 guanto de pecari


pekblende ZN

1 pechblende (D)


pekden ZN

1 pino rigide


pekdraad ZN

1 filo piciate


pekel ZN

1 (CUL) salmuria
in de -- leggen = salmuriar, insalar
iemand die vlees of vis in de -- zet = salator
2
(onaangename toestand) in de -- zitten = haber problemas, esser in difficultates
3 (strooizout) sal


pekelachtig BN

1 de un gusto de salmuria, salmastre


pekelbron ZN

1 fonte salate


pekelen WW

1 (in de pekel zetten) salar, salmuriar, poner/mitter in le salmuria, marinar
2 (met strooizout bedekken) salar


pekelharing ZN

1 haringo salate/in salmuria


pekelnat ZN

1 (sal)muria


pekelsaus ZN

1 marinada


pekelschade ZN

1 corrosion causate de sal


pekelspek ZN

1 lardo salate


pekelvlees ZN

1 carne salate/salmuriate


pekelwater ZN

1 (sal)muria


pekelworst ZN

1 salsicia salate


pekelzonde ZN

1 peccadilio, peccatilio


Pekinees BN

1 pekinese, pekingese


Pekinees ZN EIGN

1 (bewoner van Peking) pekinese, pekingese
2 (dialect van Peking) pekinese, pekingese
3 (hond) pekinese, pekingese


Peking ZN EIGN

1 Peking
van/uit -- = pekinese, pekingese


pekingeend ZN

1 anate de Peking


pekingmens ZN

1 sinanthropo


pekken WW

1 piciar


pekketel ZN

1 caldiera de pice


pekkig BN

1 piciose
-- zijn = piciar


pekkleurig BN

1 de color de pice


pekkwast ZN

1 brossa a/de piciar


peklucht ZN

1 odor de pice


pekoven ZN

1 forno a pice


pekpleister ZN

1 emplastro a pice, ichthyol


pekpot ZN

1 potto a/de pice


peksteen ZN

1 petra a pice


pekton ZN

1 tonna a/de pice


pektoorts ZN

1 torcha {sj} a pice


pekzwart BN

1 nigre como (le) pice


pelagiaan ZN

1 pelagiano


pelagiaans BN

1 pelagian


pelagianisme ZN

1 pelagianismo


pelagisch BN

1 pelagic, thalassic
--e fauna = fauna pelagic
--e afzettingen = formationes pelagic


Pelagius ZN EIGN

1 Pelagio
aanhanger van -- = pelagiano


pelagoscoop ZN

1 pelagoscopio


pelargonium ZN

1 pelargonio


Pelasgen ZN MV

1 pelasgos


Pelasgisch BN

1 pelasgian, pelasgic
--e muren = muros pelasgian/pelasgic
--e monumenten = monumentos pelasgian/pelasgic


pelearctisch BN

1 pelearctic


pelerine ZN

1 pelerina, cappa


pelerinejas ZN

1 Zie: pelerinemantel


pelerinemantel ZN

1 mantella con cappa


pelerwt ZN

1 Zie: doperwt


pelgrim ZN

1 pelegrino, peregrino
2 (pelgrim naar het Heilige Land) palmero


pelgrimage ZN

1 Zie: pelgrimstocht


pelgrimeren WW

1 pelegrinar, peregrinar


pelgrimsgewaad ZN

1 habito de pelegrino/peregrino


pelgrimshaven ZN

1 porto del pelegrinos/peregrinos


pelgrimshoed ZN

1 cappello de pelegrino/peregrino


pelgrimskleed ZN

1 Zie: pelgrimsgewaad


pelgrimskoor ZN

1 choro de pelegrinos/peregrinos


pelgrimsmantel ZN

1 mantello de pelegrino/de peregrino


pelgrimsoord ZN

1 loco de pelegrinage/peregrination


pelgrimsreis ZN

1 Zie: pelgrimstocht


pelgrimsstaf ZN

1 baston de peregrino/pelegrino, (met bolvormig uiteinde) burdon


pelgrimsstok ZN

1 Zie: pelgrimsstaf


pelgrimstas ZN

1 sacco de pelegrino/de peregrino


pelgrimstocht ZN

1 pelegrinage, peregrination
een -- maken naar Lourdes = pelegrinar/peregrinar a Lourdes
op -- = peregrin


pelikaan ZN

1 pelicano


pelikaanachtigen ZN MV

1 pelicanos


pelikaansbek ZN

1 becco/rostro de pelicano


pelikaansei ZN

1 ovo de pelicano


pelikaanssnavel ZN

1 Zie: pelikaansbek


pellagra ZN

1 pellagra (I)


pellagreus BN

1 pellagrose
--e symptomen = symptomas pellagrose
--e uitslag = dermatose (-osis) pellagrose


pellen WW

1 pellar, disfructar, scaliar, decorticar, enuclear, (granen, peulvruchten) disgranar
amandelen/garnalen -- = pellar/decorticar amandolas/crangones
het -- = decortication, enucleation, scaliage


peller ZN

1 pellator, decorticator, disgranator


pellerij ZN

1 (bedrijfstak) interprisa de decortication
2 (fabriek) molino de decortication


pelleterie ZN

1 (pelswerk) pellicias
2 (bontwinkel) pellicieria
3 (pelshandel) commercio de pellicias


pelliculair BN

1 pellicular


pelmachine ZN

1 pellator, decorticator, disgranator


pelmeel ZN

1 farina integral


pelmolen ZN

1 molino de decortication, disgranator


Peloponnesisch BN

1 peloponnesian, peloponnesiac
--e Oorlogen = Guerras de Peloponneso


Peloponnesus ZN EIGN

1 Peloponneso
bewoner van de -- = peloponnesiano


Pelops ZN EIGN

1 Pelope


pelorie ZN

1 peloria


pelorisch BN

1 peloric
--e bloemvorm = forma peloric de flor


peloton ZN

1 (MIL, SPORT) peloton
kop van het -- = testa/capite del peloton
Breukink leidt het -- = Breukink mena le peloton
zich van het -- losmaken = distachar {sj} se/separar se/escappar del peloton


pelotonscommandant ZN

1 commandante del peloton


pelotte ZN

1 pelota


pelottebal ZN

1 pelota


pelottespel ZN

1 joco del pelota


pelottespeler ZN

1 jocator de pelota


pels ZN

1 (dierenhuid) pelle
2 (bontwerk) pellicia


pelsbij ZN

1 (metselbij) ape mason
2 (sachembij) anthophora


pelsdier ZN

1 animal de pellicias


pelser ZN

1 (vis) pilchard (E), alosa
2 (toestel) extractor de pilas


pelshandel ZN

1 commercio de pellicias, pellicieria


pelshandelaar ZN

1 pelliciero


pelsjacht ZN

1 chassa {sj} al pellicias


pelsjager ZN

1 chassator {sj} de pellicias, trappator


pelsjas ZN

1 Zie: pelsmantel


pelskever ZN

1 dermeste


pelskraag ZN

1 collo/collar de pellicia


pelsluis ZN

1 mallophago


pelsmaker ZN

1 pelliciero


pelsmantel ZN

1 (mantello de) pellicia


pelsmot ZN

1 tinea de pellicieria


pelsmuts ZN

1 bonetto de pellicia


pelswerk ZN

1 pellicieria, pellicias


pelswerker ZN

1 pelliciero


pelta ZN

1 pelta


peltast ZN

1 peltasta


pelterij ZN

1 pellicieria


pelterijfabriek ZN

1 fabrica de pellicierias


pelterijhandel ZN

1 pellicieria


pelterijhandelaar ZN

1 pelliciero


pelterijkoopman ZN

1 pelliciero


pelterijwinkel ZN

1 magazin de pellicias


peluw ZN

1 (langwerpig kussen) cossino transverse
2 (hoofdkussen) cossino de capite/testa


peluwovertrek ZN

1 copertura de cossino transverse


pelvigrafie ZN

1 pelvigraphia


pelvimeter ZN

1 pelvimetro


pelvimetrie ZN

1 pelvimetria


pelviperonitis ZN

1 pelviperonitis


pelvis ZN

1 pelve


pelzen BN

1 de pellicia


pemmican, pemmikan ZN

1 pemmican (E)


pemphigus ZN

1 pemphigo


pen ZN

1 (schrijfinstrument) penna
stalen -- = penna de aciero
de -- hanteren = manear le penna
van zijn -- leven = viver de su penna
veel --nen in beweging brengen = facer fluer rivieras de tinta
met bitse -- schrijven = scriber con penna mordace
zijn -- in vergif dopen = molliar le penna in veneno
met geen -- te beschrijven zijn = esser indescriptibile
dit is in de -- = isto es in preparation
in de -- klimmen = impugnar le penna
2 (veer) pluma, (slagpen) penna
3 (pin) cavilia, tenon
verbinding met -- en gat = juncto per mortasa e tenon
met --nen vastmaken = incaviliar
4 (houten nagel) tenon
5 (van egels, etc.) spina, puncta
6 (breinaald) agulia
7 (pal, stuitnok) arresto


PEN

1 (Afk.: poets, essayists, novellists) PEN


penaal BN

1 penal


penaliteit ZN

1 penalitate


penalty ZN

1 penalty (E)
een -- nemen = tirar un penalty


penaltystip ZN

1 puncto de penalty (E)


penant ZN

1 (steunpilaar) pilar de beton/cemento


penanttafel ZN

1 consola


penarie ZN

1
in de -- zitten = haber (grande) problemas


penaten ZN MV

1 penates, deos domestic


penbankhamer ZN

1 martello


PEN-club ZN EIGN

1 PEN-club (E)


pendant ZN

1 pendant (F), antitypo, (evenknie) homologo
een -- vormen = facer pendant


pendel ZN

1 (elektrische hanglamp) lampa suspendite
2 (het pendelen) migrationes pendular/alternante, (le) ir e venir
3 (gewicht aan een touwtje) pendulo
4 (NAT) pendulo
fysisch -- = pendulo physic


pendel(aars)verkeer ZN

1 migrationes pendular/alternante


pendelaar ZN

1 viagiator quotidian


pendelbeweging ZN

1 movimento de pendulo


pendelbus ZN

1 (autobus) navetta, autobus de linea


pendeldienst ZN

1 navetta, servicio regular (de ir e venir)


pendeldiplomatie ZN

1 diplomatia de consulta mutue/mutual


pendelen ZN

1 migrationes pendular/alternante


pendelen WW

1 ir e venir, facer le navetta
ik pendel iedere dag van Bilthoven naar Baarn = tote le dies io debe ir e venir inter Bilthoven e Baarn


pendelophanging ZN

1 suspension a pendulo


pendeloque ZN

1 pendente


pendelraket ZN

1 space shuttle (E)


pendelregelaar ZN

1 regulator a pendulo


pendeltrein ZN

1 (traino) navetta, traino de ir e venir


pendelverkeer ZN

1 traffico de ir e venir


pendelzaag ZN

1 serra pendular


pendule ZN

1 pendula


pene ZN

1 pena
op -- van = sub pena de


pen- en gatverbinding ZN

1 juncto per mortasa e tenon


peneplain ZN

1 peneplana


penetrabiliteit ZN

1 penetrabilitate


penetrant BN

1 penetrante
--e geur = odor penetrante


penetrantie ZN

1 penetrantia


penetratie ZN

1 penetration
vreedzame -- = penetration pacific


penetreren WW

1 penetrar
het -- = penetration
in vijandelijk gebied -- = penetrar in territorio inimic
de computerfirma penetreerde op de Nederlandse markt = le interprisa de computatores/computers (E) ha entrate in le mercato nederlandese


penetrometer ZN

1 penetrometro


pengat ZN

1 mortasa


pengö ZN

1 (munteenheid) pengö (Ho)


penhamer ZN

1 longe martello punctate


penhouder ZN

1 portapenna


penibel BN

1 penose, multo difficile


penicilline ZN

1 penicillina


penicillinepreparaat ZN

1 preparation penicillinic


penicillium ZN

1 penicillium


penis ZN

1 penis, phallo, verga, virga, membro viril


peniskoker ZN

1 etui (F) penian


penisnijd ZN

1 invidia del penis


penitent ZN

1 penitente
een -- absolutie geven = absolver un penitente


penitentiaal ZN

1 penitential


penitentiair BN

1 penitentiari
--e inrichting = establimento penitentiari, penitentiario
-- inrichtingswerker = functionario de penitentiarios


penitentiarie ZN

1 penitentiaria


penitentiaris ZN

1 penitentiero
ambt en waardigheid van een -- = penitentieria


penitentie ZN

1 penitentia
-- doen = facer penitentia


penitentieboek ZN

1 penitential


pennen WW

1 (met pennen vastmaken) incaviliar
2 (schrijven) scriber (multo/rapidemente)


pennendoosje ZN

1 cassa/etui (F) pro pennas


pennenhouder ZN

1 Zie: penhouder


pennenkoker ZN

1 etui (F) pro pennas


pennenkunst ZN

1 calligraphia


pennenlap ZN

1 nettapenna, essugapenna


pennenlikker ZN

1 parve empleato


pennenmes ZN

1 taliapenna(s), taliastilo(s), cultelletto


pennennaam ZN

1 pseudonymo


pennenschacht ZN

1 corpore del penna


pennenstreek ZN

1 tracto de penna


pennenstrijd ZN

1 guerra de penna, polemica


pennentwist ZN

1 Zie: pennenstrijd


pennenvrucht ZN

1 production litterari, cosa scripte: obra, libro, articulo, etc.
zijn jongste -- = su obra le plus recente


pennenwisser ZN

1 nettapenna, essugapenna


penner ZN

1 persona qui scribe (multo)


penning ZN

1 (metalen plaatje) dischetto, medalia
veld van een -- = campo de un medalia
2 (geldstuk) moneta
gerede --en = moneta contante
op de -- zijn = esser avar


penningkabinet ZN

1 collection/cabinetto de medalias, medaliario


penningkast ZN

1 medaliario


penningkruid ZN

1 nummularia


penningkunde ZN

1 numismatica


penningkundig BN

1 numismatic


penningkundige ZN

1 numismatico, medalista


penningkunst ZN

1 arte numismatic


penningmeester ZN

1 tresorero


penningmeesterschap ZN

1 function/carga de tresorero


penningsnijder ZN

1 (gravator) medalista


penningsteen ZN

1 nummulite


penningverzamelaar ZN

1 collector/collectionator de medalias, medalista


penninkske ZN

1 obolo
het -- van de weduwe = le obolo del vidua


pennoen ZN

1 pennon


Pennsylvanië ZN EIGN

1 Pennsylvania
van/uit -- = pennsylvanian
bewoner van -- = pennsylvaniano


penny ZN

1 penny (MV: pence, pennies) (E)


penologie ZN

1 scientia penitentiari, penologia


penologisch BN

1 penologic


penopauze ZN

1 andropausa, menopausa mascule


penoze ZN

1 mundo del crimine/del criminales


penozejongen ZN

1 criminal, delinquente


pens ZN

1 (eerste deel van de maag van herkauwers) pancia, rumine
2 (dikke buik) pancia
3 (CUL) tripa


penschrijver ZN

1 (metro) registrator


pensee ZN

1 (viooltje) viola, violetta, pensata


penseel ZN

1 pincel, penicillo
marterharen -- = pincel de pilos de martara
runderharen -- = pincel de pilos de bove
het -- voeren = manear le pincel
met een -- schilderen = pinger al pincel


penseelbehandeling ZN

1 Zie: penseelvoering


penseelhaar ZN

1 pilo de pincel


penseelschimmel ZN

1 penicillium


penseelschrijver ZN

1 pictor de litteras


penseelsteel ZN

1 manico de pincel


penseelstreek ZN

1 colpo de pincel, pincelata


penseeltekening ZN

1 designo al pincel


penseelvoering ZN

1 technica del pincel, maneamento/uso del pincel, pincelata
een lichte -- hebben = haber un pincelata legier


penseelvormig BN

1 in forma de pincel
2 (BIOL) penicillate, penicilliforme


penseelzwam ZN

1 Zie: penseelschimmel


penseetaart ZN

1 pastisseria al/con pasta de amandolas


penselen WW

1 (met penseel beschilderen) pinger (con pincel), pincelar
dat is meesterlijk gepenseeld = isto ha essite pingite con maestria
2 (bevochtigen) humidificar con pincel


pensief BN

1 pensive, pensative


pensioen ZN

1 pension, (ouderdomspensioen) pension de vetulessa, (invaliditeitspensioen) pension de invaliditate
aanvullend -- = pension complementari
met -- gaan = ir in pension, prender su retiro, retirar se
-- krijgen = reciper un pension
op -- stellen, met -- sturen = mitter in pension, pensionar
intrekking van een -- = suppression de un pension
opschorting van een - = suspension de un pension


pensioenaanspraak ZN

1 derecto al/de retiro/pension
-- doen gelden = facer valer le derecto de pension


pensioenaanvraag ZN

1 petition de pension/de retiro


pensioenbetaling ZN

1 pagamento del pension


pensioenbijdrage ZN

1 contributiones pro le pension


pensioenbreuk ZN

1 non-transferibilitate del derectos de pension


pensioenfonds ZN

1 fundo de retiro/pension, cassa de retiro


pensioengerechtigd BN

1 habente derecto al pension, con derecto al pension
de --e leeftijd = le etate del retiro/pension


pensioengerechtigde ZN

1 persona habente derecto al pension, titular de pension


pensioengids ZN

1 guida de pensiones


pensioengrondslag ZN

1 base salarial del pension


pensioenkas ZN

1 Zie: pensioenfonds


pensioenkorting ZN

1 deductiones de pension


pensioenleeftijd ZN

1 etate de pension/de retiro


pensioenpremie ZN

1 Zie: pensioenbijdrage


pensioenraad ZN

1 consilio de administration de un cassa de retiro


pensioenrechten ZN MV

1 derectos de pension


pensioenreserve ZN

1 fundo de reserva pro le pension/retiros


pensioentrekkend BN

1 qui recipe/percipe un pension, beneficiari de un pension
--e weduwe = vidua qui recipe un pension, femina con un pension de vidua, vidua beneficiari de un pension


pensioentrekker ZN

1 qui recipe/percipe un pension, pensionato, pensionario


pensioenuitkering ZN

1 (betaling) pagamento de pensiones
2 (bedrag) pension


pensioenverhaal ZN

1 Zie: pensioenkorting


pensioenverzekering ZN

1 assecurantia de pension


pensioenvoorziening ZN

1 systema de pensiones, pension


pensioenwet ZN

1 lege super le pensiones


pension ZN

1 (kosthuis) pension
2 (kost en inwoning) pension
vol -- = pension complete/integre
half -- = medie pension
in -- = in pension


pensionaat ZN

1 pensionato, internato


pensionaris ZN

1 pensionario


pensioneren WW

1 pensionar, mitter in pension, conceder le pension a


pensionering ZN

1 pensionamento, pension, retiro, retiramento
voortijdige -- = prepensionamento
bij zijn -- = quando ille se retirava


pensiongast ZN

1 pensionario, hospite


pensionhouder ZN

1 proprietario de un pension


pensionprijs ZN

1 precio del pension


pensum ZN

1 (taak) carga
2 (straf) punition


pentaan ZN

1 pentano


pentachord ZN

1 pentachordio


pentaëder ZN

1 pentahedro


pentafonium ZN

1 musica pro cinque partes


Pentagon ZN EIGN

1 Pentagon


pentagonaal BN

1 pentagone, pentagonal


pentagoon ZN

1 pentagono


pentagram ZN

1 pentagramma, pentaculo


pentakel ZN

1 Zie: pentagram


Pentamera ZN MV

1 pentameros


pentameter ZN

1 pentametro
vijfvoetige -- = pentametro iambic


pentanol ZN

1 pentanol, alcohol amylic


pentapetaal BN

1 pentapetale


pentapolis ZN

1 pentapolis


pentarchie ZN

1 pentarchia


pentase ZN

1 pentase


Pentateuch ZN EIGN

1 pentateucho
van de -- = pentateuchal


pentatlon ZN

1 pentathlon


pentatonisch BN

1 pentatonic


pentavalent BN

1 pentavalente


pentavalentie ZN

1 pentavalentia


pentekenaar ZN

1 designator al penna


pentekening ZN

1 designo a/de penna


Pentelisch BN

1 pentelic
-- marmer = marmore pentelic


penthotal ZN

1 penthotal


pentode ZN

1 pentodo


penultima ZN

1 penultima


penurie ZN

1 Zie: penarie


penvoerder ZN

1 (hij die schrijft) scriptor, autor
2 (secretaris) secretario


penvriend ZN

1 correspondente


penwortel ZN

1 (onvertakte wortel) radice pivotante
2 (hoofdwortel van een boom) radice principal


pep ZN

1 (pit) pep (E), vigor, fortia
2 (pepmiddel) stimulante


peper ZN

1 pipere
witte -- = pipere blanc
groene -- = pipere verde
grove -- = pipere in granos
fijne/gemalen -- = pipere in pulvere
hete -- = pipere forte
Spaanse -- = pimento
met -- bestrooien = piperar


peperachtig BN

1 Zie: peperig


peperachtigen ZN MV

1 piperaceas


peperboleet ZN

1 boleto piperate


peperboompje ZN

1 daphne


peperboompjesfamilie ZN

1 thymeleaceas


peperbus ZN

1 piperiera


peperduur BN

1 multo/terribilemente/excessivemente car/costose, carissime, costosissime
alles is er -- = le precios es multo alte illac
iets -- verkopen = vender un cosa a un precio exorbitante


peperen WW

1 piperar, (met Spaanse peper) pimentar
het eten is sterk gepeperd = le repasto ha multe pimento


peper-en-zoutkleur ZN

1 color pipere e sal


peper-en-zoutkleurig BN

1 pipere e sal


peper-en-zoutstel ZN

1 saliera piperiera


pepereter ZN

1 tucano


pepergewas ZN

1 piperiero


peperhandel ZN

1 commercio de pipere


peperhandelaar ZN

1 commerciante de pipere


peperig BN

1 (perachtig) piperate, piperacee
2 (FIG) assatis car/costose


peperine ZN

1 (MIN) peperino


peperkers ZN

1 lepidio latifolie


peperkleur ZN

1 color de pipere


peperkleurig BN

1 de color de pipere


peperkoek ZN

1 pan piperate


peperkorrel ZN

1 grano de pipere, (van Spaanse peper) grano de pimento


peperkruid ZN

1 Zie: peperkers


peperland ZN

1 pais del pipere
iemand naar 't -- wensen = inviar un persona a tote le diabolos


pepermolen ZN

1 molino a/de pipere


pepermunt ZN

1 mentha piperate
rolletje -- = rolo de pastillas de mentha (piperate)


pepermunt(je) ZN

1 pastilla de mentha (piperate)


pepermuntachtig BN

1 que resimila a mentha (piperate)
een --e smaak = un gusto de mentha (piperate)


pepermuntolie ZN

1 essentia de mentha (piperate)


pepermuntpastille ZN

1 Zie: pepermunt(je)


pepermuntsmaak ZN

1 gusto de mentha (piperate)


pepermuntspiritus ZN

1 alcohol de mentha (piperate)


pepermuntstroop ZN

1 sirop de mentha (piperate)


pepermuntsuiker ZN

1 sucro al mentha (piperate)


pepermuntthee ZN

1 tisana/infusion de mentha (piperate)


pepermuntwater ZN

1 aqua de mentha (piperate)


pepernoot ZN

1 nuce de pan de specie


peperolie ZN

1 essentia de pipere


peperoogst ZN

1 recolta de pipere


peperpakhuis ZN

1 magazin a/pro pipere


peperplant ZN

1 piperiero


peperplantage ZN

1 plantation de piperieros


peperreuk ZN

1 odor/fragrantia de pipere


pepersaus ZN

1 sauce (F) al/de pipere


pepersmaak ZN

1 gusto de pipere


pepersoort ZN

1 sorta de pipere


peperspikkelziekte ZN

1 (van zijderupsen) pebrina


pepersteak ZN

1 (CUL) steak (E) al pipere


peperstrooier ZN

1 piperiera


peperstruik ZN

1 piperiero


pepertuin ZN

1 plantation de piperieros


pepervaatje ZN

1 piperiera


pepervlek ZN

1 Zie: moedervlek


pepervogel ZN

1 tucano


pepervreter ZN

1 tucano


peperwortel ZN

1 balsamita


peplos ZN

1 peplo


peplum ZN

1 peplo


pepmiddel ZN

1 substantia stimulante, stimulante


peppel ZN

1 poplo


peppelen BN

1 de (ligno de) poplo
-- klompen = scarpas/calceos de ligno de poplo


peppil ZN

1 comprimito stimulante, stimulante


pepsase ZN

1 pepsina


pepsine ZN

1 pepsina
-- betreffend = peptic


pepsine-oplossing ZN

1 solution de pepsina


pepsinogeen BN

1 pepsinogene


peptalk ZN

1 discursetto/breve discurso incoragiante


peptidase ZN

1 peptidase


peptide ZN

1 peptide


peptidehormoon ZN

1 hormon peptidic


peptideketen ZN

1 catena peptidic


peptisatie ZN

1 peptisation


peptisch BN

1 peptic


peptiseren WW

1 peptisar


pepton ZN

1 peptona
kunstmatig -- = peptona artificial


peptonisatie ZN

1 peptonisation


peptoniseren WW

1 peptonisar


peptotoxine ZN

1 peptotoxina


per VZ

1 (door, via) per
iets -- post verzenden = inviar un cosa per le posta
-- postwissel = per mandato postal
-- abuis = per error
2 (voor, bij, in) per, a, in
de produktie -- hectare = le production per/al hectar
een gulden -- meter = un florino per metro/le metro/al metro
-- jaar = al anno, per anno, annualmente
-- stuk = al pecia
hij komt -- auto = ille veni in auto(mobile)
3 (met ingang van) a partir de
de nieuwe tarieven worden -- 15 maart van kracht = le nove tarifas essera applicate a partir del 15 de martio


perboraat ZN

1 perborato


perceel ZN

1 (stuk onroerend goed) proprietate, casa, edificio
2 (kavel) parcella, lot
een -- grond = un lot de terreno
in --en verdelen = repartir in lotes, parcellar, lotisar
het verdelen in --en = repartition in lotes, parcellamento, parcellation, lotisamento, lotisation
in --en = parcellari


perceelsgewijs BN

1 parcellari, in parcellas, in lotes
--e legger = registro catastral, catastro
-- verkopen = vender per/in lotes/parcellas


percent ZN

1 (aantal per honderd) per cento
2 (wat men voor elke honderd gulden ontvangt) percentage


percentage ZN

1 (bedrag) percentage
een bepaald -- van de omzet = un certe percentage del volumine del venditas
een vast -- = un percentage fixe
2 (hoeveelheid) percentage, proportion
het -- ongevallen met dodelijke afloop = le percentage de accidentes fatal


percentiel ZN

1 (STAT) percentil


percentiel BN

1 (STAT) percentil


percentrekening ZN

1 calculo del interesses


percentsgewijs BN

1 in percentage


percentteken ZN

1 signo de percentage, simbolo percento


percentvoet ZN

1 percentage


perceptibel BN

1 perceptibile, tangibile, palpabile


perceptibiliteit ZN

1 perceptibilitate


perceptie ZN

1 perception
akoestische -- = perception acustic


perceptief BN

1 perceptive


perceptiekosten ZN MV

1 costos de perception


perceptievermogen ZN

1 facultate/capacitate de perception, perceptivitate


perceptionisme ZN

1 (FIL) perceptionismo


perceptionist ZN

1 (FIL) perceptionista


perceptiviteit ZN

1 Zie: perceptievermogen


perchloorzuur ZN

1 acido perchloric


perchloraat ZN

1 perchlorato


perchloride ZN

1 perchlorido, perchloruro


percipiëren WW

1 perciper


percoidea ZN MV

1 percoides


percolatie ZN

1 percolation


percolatiecoëfficiënt ZN

1 coefficiente de percolation


percolatiefilter ZN

1 filtro percolante


percolatiegradiënt ZN

1 gradiente de percolation


percolator ZN

1 percolator
koffie zetten met een -- = facer caffe in un percolator


percoleren WW

1 percolar, filtrar
koffie -- = percolar/filtrar caffe


percussie ZN

1 (slagwerk) percussion
2 (MED) percussion
directe -- = percussion directe
indirecte -- = percussion indirecte


percussiebuis ZN

1 tubo de percussion


percussiedopje ZN

1 capsula fulminante


percussiegeweer ZN

1 fusil a/de percussion


percussiegranaat ZN

1 granata a/de percussion


percussiehamer ZN

1 martello a/de percussion, percussor


percussielassen ZN

1 soldatura per percussion


percussiepistool ZN

1 pistola a/de percussion


percussieprojectiel ZN

1 projectil a/de percussion


percussiewapen ZN

1 arma a/de percussion


percussionist ZN

1 percussionista


percutaan BN

1 de/pro uso topic, pro fricamento


percuteren WW

1 percuter


percuteur ZN

1 percutor


peregrinatie ZN

1 peregrination


perelaar ZN

1 Zie: pereboom


peremptoir BN

1 Zie: peremptoor


peremptoor BN

1 peremptori
--e exceptie = exception peremptori


perenbloesem ZN

1 flor(es) de piriero


perenbomen BN

1 in ligno de piriero


perenboom ZN

1 piriero


perenboomgaard ZN

1 jardin (plantate) de pirieros


perenboomhout ZN

1 Zie: perenhout


perencider ZN

1 cidra de piras


perenessence ZN

1 essentia de piras


perengelei ZN

1 gelea de piras


perenhout ZN

1 ligno de piriero


perenjaar ZN

1
een goed -- = un bon anno pro le piras


perenmost ZN

1 musto de piras


perennerend BN

1 perenne, perennal
--e planten = plantas perenne/perennal


perenoogst ZN

1 recolta de piras


perenpit ZN

1 pepita de pira


perenpluk ZN

1 Zie: perenoogst


perenplukker ZN

1 recoltator de piras


perensap ZN

1 succo de pira


perenschil ZN

1 pelle del pira


perensmaak ZN

1 gusto de pira


perensteel ZN

1 pedunculo de pira


perenstroop ZN

1 sirop de piras


perentaart ZN

1 torta de piras


perenwijn ZN

1 vino de piras


perestroika ZN

1 perestroika (R)


per fas et nefas ZN

1 per tote le medios possibile


perfect BN

1 (volmaakt) perfecte, excellente, impeccabile, (uitgelezen) exquisite
-- maken = perfectionar
het -- maken = perfection
--e kennis van Interlingua = cognoscentia/cognoscimento perfecte de Interlingua
--e misdaad = crimine perfecte
--e imitatie = imitation perfecte/excellente
alles is -- in orde = toto es perfectemente in ordine
2 (voltooid) perfecte, complete


perfectibilisme ZN

1 perfectionismo


perfectibiliteit ZN

1 perfectibilitate


perfectie ZN

1 perfection, (verfijndheid) exquisitate, exquisitessa
technische -- = perfection technic
iets tot in de -- kennen = cognoscer un cosa perfectemente
naar -- streven = aspirar al perfection


perfectief BN

1 perfective
--e werkwoorden = verbos perfective


perfectioneren WW

1 facer plus perfecte, perfectionar
een machine -- = perfectionar un machina
zijn stijl -- = perfectionar su stilo


perfectionering ZN

1 perfectionamento
-- van een machine = perfectionamento de un machina


perfectionisme ZN

1 perfectionismo


perfectionist ZN

1 perfectionista
-- zijn = esser perfectionista, haber le gusto del perfection


perfectionistisch BN

1 perfectionista, perfectionistic


perfectum ZN

1 perfecto


perfectumvorm ZN

1 forma del perfecto


perfide BN

1 perfide, perfidiose
het -- Albion = le Albion perfide


perfidie ZN

1 perfidia


perfiditeit ZN

1 Zie: perfidie


perforateur ZN

1 perforator


perforatie ZN

1 (het perforeren, het geperforeerd worden) perforation
2 (opening) perforation
postzegels langs de -- afscheuren = distachar {sj} le timbros postal secundo le linea perforate


perforatielijn ZN

1 perforation
met --en = perforate
de -- tussen twee postzegels = le perforationes inter duo timbros postal


perforator ZN

1 perforator


perforeerapparaat ZN

1 perforator


perforeermachine ZN

1 perforator


perforeren WW

1 (ook MED) perforar
het -- = perforation
geperforeerd papier = papiro perforate
geperforeerde postzegels = timbros postal perforate
geperforeerde rand = bordo perforate
geperforeerde maagzweer = ulcere stomachal perforate
een gezwel -- = perforar un tumor


Pergamum ZN EIGN

1 Pergamo


pergola ZN

1 pergola (I)


perhydrol ZN

1 perhydrol


peri ZN

1 peri


periant ZN

1 periantho


periartritis ZN

1 periarthritis


peribleem ZN

1 periblema


peribool ZN

1 peribolo


pericambium ZN

1 pericambio, pericyclo


pericard(ium) ZN

1 pericardio


pericardiaal BN

1 pericardic


pericarditis ZN

1 pericarditis


pericardontsteking ZN

1 pericarditis


pericarp ZN

1 pericarpio


pericentrisch BN

1 pericentric


perichondritis ZN

1 perichondritis


perichondrium ZN

1 perichondrio


periclinaal BN

1 periclinal


periculeus BN

1 periculose


periculum ZN

1 periculo


pericykel ZN

1 pericyclo


periderm ZN

1 peridermo


perido(o)t ZN

1 peridot, olivina


peridotiet ZN

1 peridotite


perifeer BN

1 peripheric
--e zenuwstelsel = systema nervose peripheric
--e neuronen = neurones peripheric
(COMP) --e apparatuur = equipamento peripheric


periferie ZN

1 (buitenkant) (ook FIG) peripheria, circumferenta
aan de -- van de stad = al peripheria del urbe
-- van het bewustzijn = peripheria del conscientia
2 (WISK) peripheria


periferisch BN

1 peripheric


periflebitis ZN

1 periphlebitis


perifrase ZN

1 periphrase (-asis)


perifrastisch BN

1 periphrastic
--e stijl = stilo periphrastic
--e constructie = construction peri-phrastic
--e uitdrukking = expression periphrastic


perigeum ZN

1 perigeo
het -- betreffend = perigee


periglaciaal BN

1 periglacial, periglaciari
--e zone = zona periglacial/periglaciari
--e terrassen = terrassas periglacial/periglaciari


perigonium ZN

1 perigonio


perigynisch BN

1 perigyn, perigynic


perihelium ZN

1 perihelio


perikelen ZN MV

1 (gevaren) periculos, (problemen) problemas
2 (wederwaardigheden) vicissitudes, aventuras
amoureuze -- = vicissitudes/aventuras amorose


perikoop ZN

1 pericope
de -- betreffend = pericopic


perimeter ZN

1 perimetro
van de -- = perimetral


perimetrie ZN

1 perimetria


perimetrisch BN

1 perimetric


perimetrium ZN

1 perimetrio


perimysium ZN

1 perimysio


perinataal BN

1 perinatal
--e geneeskunde = perinatalogia
--e periode = periodo perinatal, perinatalitate
--e sterfte = mortalitate perinatal


perinatalogie ZN

1 perinatalogia


perinatologisch BN

1 perinatologic


perineaal BN

1 perineal
--e hernia = hernia perineal


perineum ZN

1 perineo


periode ZN

1 (tijdvak) periodo, tempore, phase, stadio, epocha, era, (periode van het jaar) saison (F)
Picasso in zijn blauwe -- = periodo/epocha blau de Picasso
roemrijke -- in onze geschiedenis = periodo gloriose de nostre historia
de vruchtbare -- van het leven = le phase reproductive del vita
zonnige --n = periodos de sol
voor een -- van tien jaar = pro un periodo de de dece annos
in --n verdelen = divider in periodos, periodisar
verdeling in --n = division in periodos, periodisation
2 (kringloop) periodo, cyclo
3 (WISK) periodo
4 (volzin) periodo
5 (SCHEI) periodo
6 (MUZ) periodo


periodekampioen ZN

1 (SPORT) campion de periodo


periodenbouw ZN

1 (STIJLLEER) construction/structura del periodos


periodetitel ZN

1 titulo (del campionato) de periodo


periodiciteit ZN

1 periodicitate, intermittentia


periodiek BN

1 (regelmatig terugkerend) periodic, intermittente, (van ziekten) recurrente
--e betalingen = pagamentos periodic
--e trillingen = vibrationes periodic
--e beweging = movimento periodic
--e winden = ventos periodic
--e onthouding = abstinentia (sexual)/continentia periodic
-- terugkerende ziekten = maladias recurrente
--e terugkeer = periodicitate
2 (WISK) periodic
--e functie = function periodic
--e breuken = fractiones periodic
3 (SCHEI) periodic
-- systeem (der elementen) = systema/classification periodic (del elementos)


periodiek ZN

1 (tijdschrift) publication periodic, periodico, revista
2 (salarisverhoging) augmento/augmentation (de salario) periodic


periodisch BN

1 periodic
--e kracht = fortia periodic


periodiseren BN

1 divider in periodos, periodisar


periodisering BN

1 division in periodos, periodisation
-- van de geschiedenis = periodisation del historia


perioptrica ZN

1 perioptrica


periost(eum) ZN

1 periosteo


periostitis ZN

1 periostitis


peripateticus ZN

1 peripatetico, discipulo de Aristotele


peripatetisch BN

1 peripatetic, aristotelic
--e school = schola de Aristotele


peripetie ZN

1 peripetia


periplanatisch BN

1 periplanatic
-- oculair = ocular periplanatic


periplasma ZN

1 periplasma


peripteros ZN

1 periptero
De Madeleine in Parijs is een -- = La Madeleine, a Paris, es un peripteros


periscoop ZN

1 periscopio
-- van een onderzeeër = periscopio de un submarino


periscoopbuis ZN

1 tubo periscopic
-- van een onderzeeër = tubo periscopic de un submarino


periscoopdiepte ZN

1 immersion periscopic


periscopisch BN

1 (holbol) periscopic
-- glas = vitro periscopic
2 (met ruim gezichtsveld) periscopic


perisperm ZN

1 perisperma


perisplenitis ZN

1 perisplenitis


peristaltiek ZN

1 peristaltismo, peristole


peristaltisch BN

1 peristaltic, vermicular
--e bewegingen = peristaltismo, movimentos peristaltic, contractiones vermicular


peristerium ZN

1 peristerio


peristhecium ZN

1 perithecio


peristil(i)um ZN

1 peristylo


peristoom ZN

1 peristoma


peristyle ZN

1 peristylo


peritoneaal BN

1 peritoneal
--e zenuwen = nervos peritoneal


peritoneum ZN

1 peritoneo


peritonitis ZN

1 peritonitis


perk ZN

1 (vlak in tuin) parterre (F), quadro, quadrato
-- met viooltjes = parterre/quadro/quadrato de violettas
2 (FIG) (begrenzing) limite
binnen de --en blijven = restar/remaner intra le limites
alle --en te buiten gaan = transpassar/exceder/superar tote le limites
zijn verbeelding binnen de --en houden = (man)tener su imagination intra limites, continer su imagination
binnen de --en der wet = intra le terminos del lege
pretenties die alle --en te buiten gaan = pretentiones dismesurate
3 (afgebakende ruimte) clausura, campo clause


perkal ZN

1 percale


perkaline ZN

1 percalina


perkament ZN

1 pergamena
handschrift op -- = manuscripto super pergamena, pergamena


perkamenten BN

1 de pergamena
-- band = ligatura de pergamena


perkamentfabriek ZN

1 fabrica de pergamena


perkamentmakerij ZN

1 Zie: perkamentfabriek


perkamentpapier ZN

1 papiro pergamena


perkamentrol ZN

1 rolo de pergamena


perkenloos BN

1 illimitate, infinite, immense


perkenwet ZN

1 (NAT) secunde lege de Kepler


perkrand ZN

1 bordura, bordatura


perliet ZN

1 perlite


perlinguaal BN

1 perlingual


perlitisch BN

1 perlitic


Perm ZN EIGN

1 permiano


permafrost ZN

1 permafrost


permafrostgebied ZN

1 zona de permafrost


permanent BN

1 permanente
--e educatie = education permanente
-- magnetisme = magnetismo permanente
--e magneet = magnete permanente
--e revolutie = revolution permanente
--e kleuren = colores inalterabile
-- vertegenwoordiger bij de VN = representante permanente presso le O.N.U.
Permanent Hof van Arbitrage = Corte Permanente de Arbitrage
-- zijn = permaner
zich -- vestigen = stabilir se/establir se permanentemente


permanent ZN

1 (kapsel) undulation permanente, permanente


permanenten WW

1 permanentar
zich laten -- = facer se permanentar, facer se le permanente


permanentie ZN

1 (het permanent zijn) permanentia, continuitate
2 (WISK) permanentia


permangaanzuur ZN

1 acido permanganic


permanganaat ZN

1 permanganato


permeabel BN

1 permeabile


permeabiliteit ZN

1 permeabilitate
-- van een membraan = permeabilitate de un membrana
magnetische -- = permeabilitate magnetic
relatieve -- = permeabilitate relative


permeantie ZN

1 permeantia


permease ZN

1 permease


permeatie ZN

1 permeation


permisch BN

1 permian


permissie ZN

1 permission, permisso, autorisation


permissiebiljet ZN

1 permisso, permission, passe (F)


permissief BN

1 permissive


permissiviteit ZN

1 permissivitate


permitteren WW

1 permitter, dar permission, autorisar
zich iets niet kunnen -- = non poter se permitter un cosa
zich de luxe -- om = permitter se le luxo de


permutatie ZN

1 (verwisseling) permutation, mutation
er is veel -- onder de postambtenaren = il ha multe mutationes inter le empleatos del posta
2 (WISK) (verschikking van elementen) permutation


permutatiematrix ZN

1 matrice del permutationes


permutator ZN

1 permutator


permuteren WW

1 permutar


permutiet ZN

1 permutite


pernambukhout ZN

1 ligno de Pernambuco


pernicieus BN

1 perniciose, nocive
--e anemie = anemia perniciose
--e aard van een ziekte = perniciositate de un morbo
-- voor de gezondheid = perniciose al sanitate
--e theorieën = theorias perniciose


peronisme ZN

1 peronismo


peronist ZN

1 peronista


peronistisch BN

1 peronista


peroperatief BN

1 durante le operation


peroratie ZN

1 peroration, conclusion del discurso


peroreren WW

1 perorar


peroxydase ZN

1 peroxydase


peroxyde ZN

1 peroxydo


perpendiculair BN

1 perpendicular, vertical


perpendiculariseren BN

1 render perpendicular/vertical


perpetueel BN

1 perpetue, perpetual, eterne, eternal, continue


perpetueren WW

1 perpetuar


perpetuum mobile ZN

1 perpetuum mobile (L)


perplex BN

1 perplexe, disconcertate, confuse
ik sta er gewoon -- van = isto me lassa perplexe


perplexheid ZN

1 Zie: perplexiteit


perplexiteit ZN

1 perplexitate, disconcertamento, confusion


perquisitie ZN

1 perquisition


perron ZN

1 perron, platteforma


perronchef ZN

1 chef (F) de perron/platteforma


perronkaartje ZN

1 ticket (E)/billet de perron/platteforma


perronlengte ZN

1 longor del perron/platteforma


perronlift ZN

1 ascensor/lift (E) de perron/platteforma


perronopzichter ZN

1 guardiano de perron/platteforma


perronoverkapping ZN

1 tecto de perron/platteforma


perronspant ZN

1 trabe/trave de perron/platteforma


perronwagen ZN

1 carro de perron/platteforma


pers ZN

1 (journalisten) pressa
de -- te woord staan = responder/parlar al pressa
2 (persmedia) pressa
landelijke -- = pressa national
regionale -- = pressa regional
officiële -- = pressa official
de -- breidelen/aan banden leggen = jugular/musellar le pressa
een goede -- hebben = haber un bon pressa
in de -- terechtkomen = esser in le jornales
3 (toestel) pressa
hydraulische -- = pressa hydraulic
4 (drukpers) pressa (typographic/de imprimer/de imprimeria)
het boek is ter --se = le libro es sub pressa
bij het ter --e gaan van dit nummer = in le momento del impression de iste numero
5 (tapijt) tapis (F)/tapete/carpetta persic/persian/de Persia/de Oriente


Pers ZN

1 persa, persiano
wet van Meden en --en = lege que non permitte exceptiones


persadresboek ZN

1 adressario del pressa


persafdeling ZN

1 servicio de pressa


persagent ZN

1 agente de pressa


persagentschap ZN

1 agentia de pressa, centro de information


persattaché ZN

1 attaché (F) de pressa


persbaar BN

1 compressibile, comprimibile


persbaarheid ZN

1 compressibilitate, comprimibilitate


persbaggermachine ZN

1 Zie: persbaggermolen


persbaggermolen ZN

1 draga hydraulic/pressa, dragator


persbeoordeling ZN

1 judicamento/judicio del pressa


persbericht ZN

1 notitia/communicato de pressa


persbijeenkomst ZN

1 reunion de pressa


persbond ZN

1 association de pressa


persboom ZN

1 pressa


persbreidel ZN

1 mordacia al pressa


persbureau ZN

1 agentia de pressa, centro de information


perscampagne ZN

1 campania de pressa


perscensuur ZN

1 censura de pressa


perscentrum ZN

1 quartiero general del pressa, centro de pressa


perschef ZN

1 portavoce official


perscommentaar ZN

1 commentario de pressa


perscommuniqué ZN

1 communicato al pressa
een -- uitgeven = dar un communicato al pressa


persconferentie ZN

1 conferentia de pressa


perscorrespondent ZN

1 correspondente de pressa


persdelict ZN

1 delicto de pressa


persdienst ZN

1 servicio de pressa/de information


persdoek ZN

1 stamine


persdruk ZN

1 pression


per se BW

1 (absoluut) absolutemente, costa lo que costa
iets -- willen = voler absolutemente un cosa
2 (onvermijdelijk) inevitabilemente, obligatorimente, necessarimente
dat hoeft niet -- het geval te zijn = isto non es necessarimente le caso
3 (stellig) certemente, sin alicun dubita
hij heeft het -- gedaan = ille lo ha facite sin alicun dubita
4 (op zich zelf) per se, in se
-- is dat voorstel best aanvaardbaar = per se/in se iste proposition es acceptabile


persecuteren WW

1 persequer


persecutie ZN

1 persecution


Perseïden ZN MV

1 perseides


persen WW

1 (samendrukken) pressar, comprimer
een broek -- = pressar un pantalon/pantalones
hooi tot balen -- = comprimer feno in ballas
geperst papier = papiro pressate
geperst staal = aciero pressate
je moet harder -- = tu debe pressar plus forte
2 (strijken met stoom) repassar al vapor
3 (door drukken vervaardigen) pressar
grammofoonplaten -- = pressar discos
4 (door drukken uit iets halen) pressar, estraher
olie -- = extraher oleo
sap uit een sinaasappel -- = extraher le succo de un orange (F), pressar un orange (F)
druiven -- = pressar/fullar uvas
5 (door drukken verplaatsen) pressar
zich tegen iemand aan -- = pressar se contra un persona


Persepolis ZN EIGN

1 Persepole


perser ZN

1 (iemand die sap uitperst) persona qui pressa fructos


Perseus ZN EIGN

1 (MYTH) Perseo
2 (ASTRON) Perseo


perseveratie ZN

1 (volharding) perseverantia, persistentia
2 (MED) perseveration


persevereren WW

1 perseverar, persister


persfilter ZN

1 filtro pressa


persfoto ZN

1 photo(graphia) de pressa/de jornal


persfotograaf ZN

1 photographo de pressa, reporter (E) photographic


persfotografie ZN

1 photographia de pressa


persgas ZN

1 gas comprimite/pressate


persgasbrander ZN

1 becco a/de gas comprimite/pressate


persgasinstallatie ZN

1 installation a/de gas comprimite/pressate


persgeheim ZN

1 secreto professional (del jornalistas)


persgesprek ZN

1 interview (E)/intervista de pressa


persgist ZN

1 levatura pressate


persglas ZN

1 vitro pressate/comprimite


pershoning ZN

1 melle pressate/exprimite


pershooi ZN

1 feno pressate/comprimite/in ballas


persiaan ZN

1 imitation de astrakan/astracan


persianer ZN

1 astrakan, astracan


persienne ZN

1 persiana


persiflage ZN

1 caricatura, parodia, persiflage (F)


persifleren WW

1 caricaturar, parodiar, facer un caricatura/parodia/persiflage (F) de


persing ZN

1 pression, compression


persistent BN

1 persistente, perseverante, tenace


persistentie ZN

1 persistentia, perseverantia, tenacitate


persisteren WW

1 persister, perseverar


persjongens ZN MV

1 jornalistas


perskaart ZN

1 carta de pressa


perskamer ZN

1 sala reservate al pressa


persklaar BN

1 preste pro le pressa/pro le imprimitor
een manuscript -- hebben = haber un manuscripto ordinate e preparate pro le impression
iets -- maken = preparar un cosa pro le pressa


persklep ZN

1 valvula de pression


perskool ZN

1 carbon comprimite


perskracht ZN

1 fortia de compression/pression


perskuip ZN

1 cupa a fullar, pressa de uvas


persleiding ZN

1 tuberia de compression


perslucht ZN

1 aere comprimite


persluchthouweel ZN

1 martello pneumatic


persluchtmachine ZN

1 machina/apparato/equipamento a/de aere comprimite


persluchtmotor ZN

1 motor a/de aere comprimite


persluchtreservoir ZN

1 reservoir (F) de aere comprimite


persluchttechniek ZN

1 technica a/de aere comprimite


persmachine ZN

1 (voor druiven) fullatorio


persmagnaat ZN

1 magnate de pressa


persman ZN

1 jornalista
--nen = jornalistas, gente de pressa


persmap ZN

1 dossier (F) (de information) pro le pressa


persmatrijs ZN

1 matrice


persmisdrijf ZN

1 Zie: persdelict


persmolen ZN

1 draga hydraulic/pressa


persmuseum ZN

1 museo de pressa


persmuskiet ZN

1 reporter (E) indiscrete


personage ZN

1 (persoon) persona, personage, figura, (belangrijk persoon) personalitate
--s van een schilderij = figuras de un pictura
2 (LIT) personage, figura
3 (DRAM) personage


persona grata ZN

1 persona grata (L)


personalia ZN MV

1 datos/detalios personal


personalisatie ZN

1 personalisation


personalisme ZN

1 personalismo


personalist ZN

1 personalista


personalistisch BN

1 personalista
--e psychologie = psychologia personalista


personaliteit ZN

1 personalitate


personaliteitsbeginsel ZN

1 principio del personalitate (del leges)


personaliteitscultus ZN

1 culto del personalitate


persona non grata ZN

1 persona non grata (L)
-- verklaard worden = esser declarate persona non grata


personeel ZN

1 personal, empleatos
administratief -- = personal administrative
onderwijsgevend -- = personal inseniante/docente/del institutores/del professores
vliegend -- = personal de volo
paramedisch -- = personal paramedical
huishoudelijk -- = personal domestic
geschoold -- = personal qualificate/specialisate
ongeschoold -- = personal non specialisate
leidinggevend -- = personal directive
toezichthoudend -- = personal vigilante/de surveliantia
hoger -- = personal superior
lager -- = personal subalterne
tijdelijk -- = personal interimari
extra -- aannemen = ingagiar personal additional/extra
-- ontslaan = licentiar personal


personeel BN

1 personal
--e unie = union personal
--e belangen = interesses personal


personeelfonds ZN

1 fundo del personal


personeelsaangelegenheden ZN MV

1 Zie: personeelszaken


personeelsadvertentie ZN

1 annuncio de empleo/labor, annuncio de recerca de personal


personeelsafdeling ZN

1 Zie: personeelszaken-2


personeelsbehoefte ZN

1 besonio de personal


personeelsbeleid ZN

1 politica de personal


personeelsbestand ZN

1 numero de empleatos, effectivo de personal


personeelsbeveiliging ZN

1 protection del personal


personeelsbezetting ZN

1 Zie: personeelsbestand


personeelsblad ZN

1 bulletin/jornal del personal


personeelschef ZN

1 director/chef (F) de personal


personeelsdag ZN

1 die del personal


personeelsformatie ZN

1 Zie: personeelsbestand


personeelsfunctionaris ZN

1 administrator de personal


personeelsgebrek ZN

1 carentia/mancantia de personal


personeelsinkrimping ZN

1 reduction del numero de empleatos, reduction del effectivo de personal


personeelslid ZN

1 membro del personal


personeelsorgaan ZN

1 organo del personal


personeelsprobleem ZN

1 problema de personal


personeelsraad ZN

1 consilio del personal


personeelsregister ZN

1 registro del personal


personeelsschaarste ZN

1 scarsitate/penuria de personal


personeelsselektie ZN

1 selection de personal


personeelsstop ZN

1 arresto del recrutamento de personal


personeelstekort ZN

1 Zie: personeelsgebrek


personeelsuitbreiding ZN

1 extension del personal


personeelsvereniging ZN

1 societate/association del personal


personeelsvergadering ZN

1 reunion del personal


personeelsverloop ZN

1 exodo/fluctuationes del personal/del mano de obra


personeelsvoorziening ZN

1 (voorziening ten bate van het personeel) facilitates pro le personal


personeelsvraagstuk ZN

1 Zie: personeelsprobleem


personeelszaken ZN MV

1 (aangelegenheden mbt het personeel) affaires (F) del personal
2 (afdeling) officio/section/departimento del personal


personenauto ZN

1 auto(mobile) private/particular


personenlift ZN

1 ascensor pro personas


personenrecht ZN

1 derecto de personas


personenregister ZN

1 registro del nomines de personas


personenrijtuig ZN

1 (SPOORW) wagon de passageros/de viagiatores/de personas


personentarief ZN

1 tarifa pro personas


personentrein ZN

1 traino de passageros/de viagiatores/de personas


personenverkeer ZN

1 traffico de passageros/de viagiatores/de personas


personenvervoer ZN

1 transporto de personas/de passageros/de viagiatores


personenverzekering ZN

1 assecurantia personal/de persona(s)


personenwagen ZN

1 Zie: personenauto


personenweegschaal ZN

1 bascula pro personas


personificatie ZN

1 personificatie, prosopopeia
hij is de -- van de ijdelheid = ille es le personification del vanitate, ille es le vanitate personificate


personifiëren WW

1 personificar


persoon ZN

1 persona, individuo, esser, subjecto
de bewuste -- = le persona in question
aanzienlijke --en = personas prominente/de distinction
de aangewezen/juiste -- = le persona indicate
natuurlijk -- = persona natural
algemeen bekend -- = celebritate
(TAAL) eerste/tweede/derde -- = prime/secunde/tertie persona
(REL) de drie --en van de Drieeenheid = le tres personas del Trinitate
zijn vader is de vriendelijkheid in -- = su patre es le amabilitate personificate/in persona
de duivel in eigen -- = le diabolo personificate/incarnate/personalmente/in persona
per -- = per/al persona
zonder aanzien des --s = sin acception del persona, sin considerationes personal


persoonkilometer ZN

1 passagero-kilometro, viagiator-kilometro


persoonlijk BN

1 personal, de persona
--e ongelukken = accidentes personal/de persona
-- letsel = lesion personal
--e vriend = amico personal
--e borgstelling = garantia personal
--e opmerkingen = personalitates
-- worden = dicer personalitates
-- voornaamwoord = pronomine personal
strict -- = rigorosemente/strictemente personal
ik heb het hem -- medegedeeld = io le lo ha communicate personalmente
deze opmerking is niet -- bedoeld = iste remarca/observation non es personal, iste remarca/observation es sin allusiones personal
een -- karakter geven aan = personalisar
het geven van een -- karakter aan iets = personalisation
zich -- aanmelden = presentar se personalmente/in persona
-- worden = dar opiniones offensive
2 subjective, personal
--e visie = vision subjective
--e opvatting = subjectivitate
om --e redenen = pro motivos personal
3 private, particular, personal
--e kijk = vista/opinion personal/private
-- belang = interesse personal/particular
-- onderhoud = intervista private/particular
--e schulden = debitas particular
4 individual
--e verantwoordelijkheid = responsabilitate individual
--e vrijheid = libertate individual
5 proprie
(JUR) -- bezit = benes proprie


persoonlijkheid ZN

1 personalitate, character, persona
een grote -- = un grande personalitate
boeiende -- = persona fascinante
dynamische -- = personalitate dynamic
gespleten -- = personalitate dissociate
belangrijke --en = personalitates
dubbele -- = duple personalitate
sterke -- = forte personalitate/character


persoonlijkheidsbeginsel ZN

1 Zie: personaliteitsbeginsel


persoonlijkheidscultus ZN

1 culto del personalitate


persoonlijkheidsleer ZN

1 theoria del personalitate


persoonlijkheidsstructuur ZN

1 structura del personalitate


persoonlijkheidsvorming ZN

1 formation del personalitate


persoonsafdeling ZN

1 servicio de personal


persoonsafhankelijk BN

1 personal, individual, subjective
het is -- = isto depende del personas/individuos


persoonsbeschrijving ZN

1 description de un persona


persoonsbewijs ZN

1 carta/documento/certificato de identitate


persoonsgebonden BN

1 personal, individual, subjective
sterk -- oordeel = judicamento/opinion multo personal/subjective
dat bewijs in niet -- = iste certificato non es personal


persoonskaart ZN

1 carta/scheda personal


persoonslijst ZN

1 lista de personas


persoonsnaam ZN

1 nomine de persona, anthroponymo


persoonsnummer ZN

1 numero de registration personal, matricula personal, numero de immatriculation


persoonsregister ZN

1 registro de stato civil, registro del nascentias, maritages e mortes


persoonsverbeelding ZN

1 personification
2 (LIT) prosopopeia


persoonsvergoding ZN

1 Zie: persoonsverheerlijking


persoonsverheerlijking ZN

1 culto del personalitate


persoonsverwarring ZN

1 Zie: persoonsverwisseling


persoonsverwisseling ZN

1 cambio de personas, caso de identitate erronee


persoonsvorm ZN

1 forma (conjugate) verbal/del verbo


persoontje ZN

1
mijn -- = mi humile persona


persorgaan ZN

1 organo de pressa


persoverzicht ZN

1 revista de pressa


perspectief ZN

1 (doorzichtkunde) perspectiva
lineair -- = perspectiva linear
isometrisch -- = perspectiva isometric
2 (FIG) perspectiva
historisch -- = perspectiva historic
nieuwe --en openen = aperir nove perspectivas/possibilitates
die informatie brengt de zaak in een nieuw -- = iste information pone/mitte le cosa in un nove perspectiva
iets in een breder -- zien = vider un cosa in un perspectiva/contexto plus large
u moet dat zien in het -- van de jongste ontwikkelingen = vos debe vider lo in le contexto/luce/lumine del plus recente disveloppamentos
daar zit -- in = isto ha certe possibilitates
iets uit een ander -- beschouwen = considerar un cosa sub un altere angulo
een baan met --en = un empleo con perspectivas de futuro
3 (tekentechniek) perspectiva
er zit -- in deze tekening = il ha perspectiva in iste designo


perspectief BN

1 (WISK) perspective


perspectiefschildering ZN

1 scenographia


perspectieftekening ZN

1 designo perspective/de perspectivas, scenographia


perspectivisch BN

1 perspective
--e tekening = designo perspective


perspectivisme ZN

1 perspectivismo


perspectiviteit ZN

1 perspectivitate


perspenning ZN

1 carta/passe (F) de pressa


perspex ZN

1 perspex


perspicaciteit ZN

1 perspicacitate, perspicacia


perspiratie ZN

1 perspiration, transpiration


perspireren WW

1 perspirar, transpirar


perspomp ZN

1 pumpa de/a aere comprimite


perspresentatie ZN

1 conferentia de pressa


persprijs ZN

1 premio/precio del pressa


persraad ZN

1 consilio de pressa


persraam ZN

1 (DRUKK) tympano


persrevisie ZN

1 (DRUKK) prova/proba de pressa, secunde prova/proba


perssap ZN

1 succo pressate


persschroef ZN

1 vite de pressa


perssinaasappel ZN

1 orange (F) a pressar


persstem ZN

1 commentario del pressa


perstelegram ZN

1 telegramma de pressa


perstoestel ZN

1 (toestel om te persen) pressa
2 (telefoontoestel voor journalisten) telephono pro jornalistas


perstribune ZN

1 tribuna del pressa


persturf ZN

1 turba/turfa comprimite


persuaderen WW

1 suader, persuader, convincer


persuasie ZN

1 suasion, persuasion


persuasief BN

1 suasive, persuasive


persuittreksel ZN

1 extracto pro le pressa


persulfaat ZN

1 persulfato


persvereniging ZN

1 association del pressa


persverslag ZN

1 extracto pro le pressa


persverslaggever ZN

1 reporter (E)


persvertegenwoordiger ZN

1 representante del pressa


persvoer ZN

1 forrage insilate


persvoorlichter ZN

1 informator de pressa, portavoce official


persvoorlichting ZN

1 information del pressa


persvoorstelling ZN

1 representation (theatral) pro le pressa


persvorm ZN

1 matrice, forma


persvrijheid ZN

1 libertate de pressa


persweeën ZN MV

1 contractiones


perswet ZN

1 lege super le pressa


perswetenschap ZN

1 jornalismo


perswijn ZN

1 vino de pressa


perszaken ZN MV

1 affaires (F) del pressa


perte ZN

1 (HAND) perdita, deficit


pertinent BN

1 (onbetwistbaar) incontentestabile, indiscutibile, evidente, indubitabile, absolute
--e nonsens = nonsenso/absurditate evidente/absolute
--e leugens = mentitas evidente
dat is -- onjuist = isto es absolutemente false
ik weet het -- zeker = io es totalmente/completemente secur
2 (nadrukkelijk) categoric
--e verklaring = declaration categoric
-- volhouden = mantener categoricamente
3 (JUR) (ter zake dienend) pertinente
--e feiten = factos pertinente


pertinentheid ZN

1 Zie: pertinentie


pertinentie ZN

1 (JUR) pertinentia
de -- van zijn verklaring = le pertinentia de su declaration


perturbatie ZN

1 perturbation


Peru ZN EIGN

1 Peru, Peruvia


Peruaan ZN

1 peruano, peruviano


Peruaans BN

1 peruan, peruvian


perubalsem ZN

1 balsamo de Peru


Peruviaans BN

1 peruan, peruvian


perveantie ZN

1 perveantia


pervers BN

1 perverse, pervertite, prave, depravate, degenerate, sadic
--e neigingen = desiros/desiderios/tendentias/gustos perverse
-- gedrag = comportamento/conducta perverse/degenerate
--e smaak = gusto perverse


perversie ZN

1 perversion, depravation
seksuele -- = perversion sexual
sadisme en andere --s = sadismo e altere perversiones


perversiteit ZN

1 perversitate, depravation, pravitate
seksuele -- = perversitate/depravation sexual


perverteren WW

1 perverter, depravar


pervibratie ZN

1 pervibration


pervibrator ZN

1 pervibrator


pervitine ZN

1 pervitina


Perzië ZN EIGN

1 Persia


perzik ZN

1 (vrucht) persica
2 (boom) persico, persichiero


perzikblad ZN

1 folio de persichiero/de persico


perzikbloesem ZN

1 flor(es) de persico/persichiero


perzikboom ZN

1 persichiero, persico


perzikbrandewijn ZN

1 brandy (E) al persicas


perzikencompote ZN

1 compota de persicas


perzikgelei ZN

1 gelea de persicas


perzikhuid ZN

1 pelle de persica


perzikijs ZN

1 gelato al persicas


perzikkleur ZN

1 color de persica


perzikkleurig BN

1 de color de persica


perzikklokje ZN

1 campanula persicifolie


perzikkruid ZN

1 persicaria


perzikpalm ZN

1 bactris speciose


perzikpit ZN

1 pepita de persica


perzikpruim ZN

1 nectarina


perzikras ZN

1 racia de persica


perzikschil ZN

1 pelle de persica


perziksteen ZN

1 Zie: perzikpit


perzikteelt ZN

1 cultura de persicas


perzikwangen ZN MV

1 genas dulce como persicas


Perzisch BN

1 perse, persian, persic
--e godsdienst = religion perse
--e Rijk = Imperio Perse
--e Golf = Golfo Persic
-- kleed/tapijt = tapis (F)/tapete/carpetta perse/persic/persian/de Persia
--e bazaar/markt = bazar persian
--e taal = lingua perse, persa


Perzisch ZN

1 (taal) persa, lingua perse


perzuur ZN

1 peracido


pesach ZN

1 pesach, pascha judee


pesante BW

1 (MUZ) pesante (I)


peseta ZN

1 (munteenheid) peseta (S)


peso ZN

1 (munteenheid) peso (S)


pessarium ZN

1 pessario


pessimisme ZN

1 pessimismo


pessimist ZN

1 pessimista


pessimistisch BN

1 pessimista, pessimistic
ik ben -- over de verkiezingsuitslag = io es pessimista super le resultato del electiones
een --e kijk hebben = haber un vision pessimista/pessimistic del cosas


pest ZN

1 peste, pestilentia
zwarte -- = peste nigre
-- verspreidend = pestifere, pestilente, pestilential
-- veroorzaken = appestar
tegen de -- = antipestose
iemand mijden als de -- = fugir de un persona como del peste
de -- aan iets hebben = odiar un cosa, detestar un cosa
2
hagel is de -- voor de oogst = le grandine es le ruina del recolta
de -- aan iets hebben = detestar un cosa


pestachtig BN

1 pestilente, pestilential
--e ziekte = maladia pestilente


pestbacil ZN

1 bacillo pestifere/pestose/del peste


pestbesmetting ZN

1 contamination/infection per le peste


pestbestrijding ZN

1 lucta contra le peste


pestblaar ZN

1 Zie: pestbuil


pestbui ZN

1 mal/pessime humor


pestbuil ZN

1 bubon pestose/pestifere/del peste


pestbuilachtig BN

1 bubonic


pestdamp ZN

1 vapor pestilential


pesten WW

1 facer (in)rabiar, incommodar, despectar, vexar


pestepidemie ZN

1 epidemia de peste


pesterig BN

1 vexatori, malitiose


pesterij ZN

1 vexation


pestgeval ZN

1 caso de peste


pestgezwel ZN

1 bubon pestose/pestifere


pesthaard ZN

1 foco/focar pestose/del peste


pesthuis ZN

1 hospital pro malados de peste


pesthumeur ZN

1 Zie: pestbui


pesticide ZN

1 producto pesticida, pesticida


pestilent BN

1 pestilente, pestilential, pestifere


pestilentie ZN

1 pestilentia


pestkoorts ZN

1 (koorts) febre bubonic
2 (pestziekte) peste


pestkop ZN

1 persona moleste, tormentator


pestlijder ZN

1 malado de peste, victima del peste


pestlucht ZN

1 aere pestilential


pesto ZN

1 sauce (F) de basilico


pestpokken ZN MV

1 variola nigre


pestrat ZN

1 ratto pestose


pestserum ZN

1 sero contra lepeste


peststank ZN

1 odor pestilential


peststof ZN

1 materia pestilential


pestvent ZN

1 individuo disagradabile


pestveroorzakend BN

1 pestifere, pestilente, pestilential


pestverspreidend BN

1 Zie: pestveroorzakend


pestverwekkend WW

1 Zie: pestveroorzakend


pestvlek ZN

1 macula de peste


pestwalm ZN

1 vapor pestilential


pestwerend BN

1 antipestilential, antipestose


pestziekte ZN

1 peste, pestilentia


pet ZN

1 bonetto
-- met klep = bonetto con visiera
dat gaat boven mijn -- = isto es troppo complicate pro me, isto non me entra in le testa/capite
Jan met de -- = le homine del strata
geen hoge -- ophebben = non haber in multe estima
het is huilen met de -- op = isto es un disastro, isto es pessime
ergens met twee --ten zitten = esser simultanee in duo functiones
2 stagno in un turbiera


pet BN

1 sin valor


petalodie ZN

1 petalodia


petaloïd BN

1 petaloide


petarde ZN

1 petardo


petechiaal BN

1 petechial


petechie ZN

1 petechia


petegift ZN

1 presente del patrino o del matrina, presente de baptismo


petekind ZN

1 filiolo


petemoei ZN

1 matrina, commatre


peter ZN

1 patrino, compatre


Peter ZN EIGN

1 Petro


peterschap ZN

1 carga de patrino
het -- aanvaarden = acceptar de esser patrino


peterselie ZN

1 petrosilio


peterseliebed ZN

1 quadro/quadrato de petrosilio


peterselieblad ZN

1 folio de petrosilio


peterseliegeur ZN

1 odor de petrosilio


peterseliekaas ZN

1 caseo al petrosilio


peterseliereuk ZN

1 odor de petrosilio


peterseliesaus ZN

1 sauce (F) al/de petrosilio


peterseliesmaak ZN

1 gusto de petrosilio


peterseliesoep ZN

1 suppa al petrosilio


peterseliezaad ZN

1 semine de petrosilio


petgat ZN

1 stagno in un turbiera


petieterig BN

1 multo parve, toto parve, minuscule, parvissime


petit-four ZN

1 petit-four (F)


petit-gris ZN

1 (bont) petit-gris (F)


petitie ZN

1 Zie: petitionnement


petitierecht ZN

1 derecto de petition


petitionaris ZN

1 petitionario, petitionero


petitioneren WW

1 petitionar, presentar un petition


petitionering ZN

1 petition


petitionnement ZN

1 petition
een -- opstellen = facer un petition
een -- indienen/aanbieden = presentar un petition
iemand die een -- indient = petitionario, petitionero


petitio principii ZN

1 petitio principii (L), petition de principio


petitoir BN

1 petitori
geding ten -- = action petitori


petitoir ZN

1 action petitori


petlamp ZN

1 lampa fixate al bonetto


petoet ZN

1 carcere, prision


petomaan ZN

1 petomano


Petrarca ZN EIGN

1 Petrarca
-- nabootsen = petrarchisar
nabootsing van de dichtkunst van -- = petrarchismo
dichter die -- imiteert = poeta petrarchisante, petrarchista


petrarkisme ZN

1 petrarchismo


petrefact ZN

1 (verstening) petrification
2 (versteend lichaam) corpore petrificate, fossile


petrificatie ZN

1 petrification


petrificeren WW

1 (in steen omgezet worden) petrificar se, converter se in petra


petrificerend BN

1 petrific


petrifiëren WW

1 Zie: petrificeren


petrischaal ZN

1 platto de Petri


petrochemicaliën ZN MV

1 productos petrochimic


petrochemicus ZN

1 petrochimista


petrochemie ZN

1 petrochimia


petrochemisch BN

1 petrochimic
--e industrie = industria petrochimic


petrodollar ZN

1 petrodollar


petrogenese ZN

1 petrogenese (-esis)


petrograaf ZN

1 petrographo, lithologo


petrografie ZN

1 petrographia


petrografisch BN

1 petrographic, lithologic
--e kaarten = cartas/mappas petrographic


petroleum ZN

1 (aardolie) petroleo
ruwe -- = petroleo brute/crude
vat -- = barril de petroleo
blik -- = bidon de petroleo
2 (lamppetroleum) petroleo


petroleumaandeel ZN

1 action petroler


petroleumbedrijf ZN

1 interprisa petroler


petroleumblik ZN

1 bidon/latta a petroleo


petroleumboer ZN

1 venditor de petroleo


petroleumboortoren ZN

1 derrick (E) (petroler)


petroleumbrander ZN

1 becco a petroleo


petroleumbron ZN

1 puteo petrolifere/de petroleo


petroleumconcessie ZN

1 concession petrolifere


petroleumdamp ZN

1 vapor de petroleo


petroleumderivaat ZN

1 derivato de petroleo


petroleumether ZN

1 ethere de petroleo, ligroina


petroleumgas ZN

1 gas de petroleo
vloeibaar -- (LPG) = gas de petroleo liquefacite, GPL


petroleumgebied ZN

1 zona/districto petrolifere


petroleumhandel ZN

1 commercio petroler/de petroleo


petroleumhandelaar ZN

1 commerciante petroler/de petroleo


petroleumhaven ZN

1 porto petroler/de petroleo


petroleumhoudend BN

1 petrolifere
--e aardlagen = jacimentos petrolifere


petroleumindustrie ZN

1 industria petroler/de petroleo


petroleumkachel ZN

1 furno/estufa a/de petroleo


petroleumkan ZN

1 bidon a petroleo, jerrycan (E)


petroleumkomfoor ZN

1 apparato de coction a petroleo, brasiero a petroleo


petroleumkoning ZN

1 rege del petroleo


petroleumlaag ZN

1 jacimentos de petroleo


petroleumlamp ZN

1 lampa a/de petroleo


petroleumleiding ZN

1 oleoducto, pipeline (ENGELS)


petroleumlicht ZN

1 luce/lumine de petroleo


petroleumlucht ZN

1 odor de petroleo


petroleummaatschappij ZN

1 compania/societate petroler/petrolifere


petroleummagnaat ZN

1 magnate del petroleo


petroleummarkt ZN

1 mercato petroler


petroleummotor ZN

1 motor a/de petroleo


petroleumpolitiek ZN

1 politica petroler


petroleumprodukt ZN

1 producto petroler/petrolifere/de petroleo, derivato de petroleo


petroleumproduktie ZN

1 production petroler/petrolifere/de petroleo


petroleumradiator ZN

1 radiator a petroleo


petroleumraffinaderij ZN

1 raffineria de petroleo, petroleria


petroleumreservoir ZN

1 Zie: petroleumtank


petroleumresidu ZN

1 residuo de petroleo


petroleumsmaak ZN

1 gusto de petroleo


petroleumstel ZN

1 parve furno a/de petroleo


petroleumtank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) a/de petroleo


petroleumtanker ZN

1 nave petroler, petrolero, tanker (E)


petroleumtankschip ZN

1 Zie: petroleumtanker


petroleumtankwagen ZN

1 camion cisterna a/de petroleo


petroleumvat ZN

1 barril a/de petroleo


petroleumveld ZN

1 jacimento petrolifere/de petroleo


petroleumventer ZN

1 venditor ambulante de petroleo, petrolero


petroleumvergasser ZN

1 estufa a/de petroleo


petroleumvlam ZN

1 flamma de petroleo


petroleumwaarde ZN

1 valor petroler


petroleumwalm ZN

1 vapor spisse de petroleo


petroleumwinning ZN

1 extraction de petroleo


petrologie ZN

1 petrologia


petrologisch BN

1 petrologic


petroloog ZN

1 petrologo, petrologista


Petrus ZN EIGN

1 Petrus, Petro


Petruskerk ZN

1 ecclesia de Petrus/Petro


Petruskop ZN

1 testa/capite de Petrus/de Petro


pets ZN

1 colpo (dur)
iemand een -- geven/verkopen = dar un colpo a un persona
een -- krijgen = reciper/incassar un colpo


pettengoed ZN

1 tela pro bonettos


pettenmaker ZN

1 fabricante de bonettos, bonettero


pettenmakerij ZN

1 bonetteria


pettenstof ZN

1 Zie: pettengoed


pettenwinkel ZN

1 bonetteria


petto ZN

1
iets in -- hebben = haber preparate un cosa, reservar un cosa (pro un altere momento)


pettycoat ZN

1 pettycoat (E)


petulant BN

1 petulante


petulantie ZN

1 petulantia


petunia ZN

1 petunia


peuk ZN

1 cicco, stirpetto/fin de cigarretta/de cigarro


peul ZN

1 (doosvrucht) siliqua, silica
met -- = siliquose


peuldragend BN

1 leguminose, siliquifere


peuldragers ZN MV

1 leguminosas


peulen WW

1 disgranar


peuleschil ZN

1 (kleinigheid) bagatella, futilitate
2 (schil van een peul) siliqua, silica


peulgewas ZN

1 planta leguminose


peulvormig BN

1 leguminiforme


peulvrucht ZN

1 legumine, planta leguminose
gedroogde --en = legumines sic
--en verbouwen = cultivar legumines


peulvruchtenhandel ZN

1 commercio de legumines


peulvruchtenteelt ZN

1 cultura/cultivation de legumines


peurder ZN

1 piscator de anguillas


peuren WW

1 (bemachtigen) obtener con difficultate/con effortio
ergens gegevens uit weten te -- = obtener datos de un cosa con effortio


peut ZN

1 (petroleum) petroleo
2 (terpentine) white spirit (E)
3 (klap) colpo


peuter ZN

1 parve/juvene infante, parvo


peutercrèche ZN

1 crèche (F)


peuteren WW

1 toccar insistentemente
2 (wroeten) piccar
3 (morrelen) explorar tastante


peuterig BN

1 (klein) minuscule, microscopic
-- schrift = scriptura microscopic


peuterklas ZN

1 classe de parvos/de parve infantes


peuterspeelzaal ZN

1 sala recreative pro parvos/pro parve infantes


peuterwerk ZN

1 labor/travalio delicate/de precision


peuzelen WW

1 mangiar con appetito


peuzelwerk ZN

1 occupation insignificante


pezen BN

1 (hard rijden) conducer velocemente
2 (hard werken) laborar multo, travaliar multo


pezig BN

1 tendinose
een -- stukje vlees = un carne tendinose/dur


Pfeiffer ZN EIGN

1 Pfeiffer
ziekte van -- = mononucleose (-osis) infectiose


pfennig ZN

1 pfennig (MV: pfennige) (D)


Phaethon ZN EIGN

1 (MYTH) Phaethon


Pharos ZN EIGN

1 Pharos


Philadelphia ZN EIGN

1 Philadelphia


Philip ZN EIGN

1 Philippo


philodendron ZN

1 philodendron


Phlegethon ZN EIGN

1 Phlegethonte


pH-meter ZN

1 metro de pH


phonema ZN

1 phonema


pH-papier ZN

1 papiro reactive


phthiriasis ZN

1 phthiriasis, pediculose (-osis), maladia pedicular


pH-waarde ZN

1 valor de pH


physalia ZN

1 physalia


pi ZN

1 (Griekse letter) pi
2 (WISK) pi


piama ZN

1 pyjama, pajama (Hi)


pianino ZN

1 pianino


pianissimo

1 (MUZ) pianissimo (I)


pianist ZN

1 pianista


pianistiek ZN

1 technica pianistic


pianistisch BN

1 pianistic


piano ZN

1 piano
pedaal van een -- = pedal de un piano
-- spelen = sonar le piano
mechanische -- = piano mechanic, pianola
een -- stemmen = accordar un piano
ontstemde/valse -- = piano disaccordate
de warmte ontstemt de -- = le calor disaccorda le piano
ontstemde -- = piano disaccordate
voor -- geschreven = pianistic


piano

1 (MUZ) piano (I)


pianoavond ZN

1 recital (E) de piano


pianobegeleiding ZN

1 accompaniamento de piano


pianobewerking ZN

1 transcription/adaptation/arrangiamento pro piano


pianobouwer ZN

1 constructor de pianos


pianoconcert ZN

1 (uitvoering) concerto de piano
2 (muziekstuk) concerto pro piano


pianoconcours ZN

1 concurso de piano


pianoduo ZN

1 duo pro piano


pianofabricage ZN

1 fabrication de pianos


pianofabriek ZN

1 fabrica de pianos


pianofabrikant ZN

1 fabricante de pianos


pianoforte ZN

1 pianoforte


pianohand ZN

1 mano de pianista


pianokast ZN

1 cassa (de piano)


pianokruk ZN

1 scabello/tabouret (F) de piano


pianokwartet ZN

1 quartetto/quatuor pro piano (e chordas)


pianokwintet ZN

1 quintetto pro piano (e chordas)


pianola ZN

1 pianola, piano mechanic


pianolamp ZN

1 lampa de piano


pianoleraar ZN

1 maestro/professor de piano


pianoles ZN

1 lection de piano


pianoliteratuur ZN

1 litteratura pianistic


pianomaker ZN

1 facitor de pianos


pianomuziek ZN

1 (compositie) musica pro piano, compositiones pianistic
2 (uitvoering) musica de piano


pianopartij ZN

1 parte pro/de piano


pianorecital ZN

1 recital (E) de piano


pianoscharnier ZN

1 cardine de piano


pianosolo ZN

1 solo de piano


pianosonate ZN

1 sonata pro piano


pianospel ZN

1 musica de piano


pianospelen WW

1 sonar le piano
oefeningen in het -- = exercitios de piano


pianostemmer ZN

1 accordator de piano(s)


pianostudie ZN

1 studio del piano


pianotrio ZN

1 trio pro piano (e chordas)


pianovirtuoos ZN

1 virtuoso del piano


pianovoordracht ZN

1 recital de piano


pias ZN

1 paleasso, buffon, clown (E)
de -- uithangen = facer le paleasso/le buffon/le clown, buffonar


piassave ZN

1 piassava
borstel van -- = brossa in piassava


piasserig BN

1 buffonesc, comic


piasserij ZN

1 buffoneria, clowneria


piassig BN

1 Zie: piasserig


piaster ZN

1 (munt) piastra


pica ZN

1 (lettertype) pica


picador ZN

1 picador (S)


Picardië ZN EIGN

1 Picardia
van/uit -- = picarde


Picardiër ZN

1 picardo


Picardisch BN

1 picarde


picaresk BN

1 picaresc
--e roman = roman(ce) picaresc
--e avonturen = aventuras picaresc


piccalilly ZN

1 piccalilly (E)


piccalillysaus ZN

1 sauce (F) de piccalilly (F)


piccolist ZN

1 sonator de piccolo


piccolo(fluit) ZN

1 octavino, piccolo


pickles ZN MV

1 pickles (E)


picknick ZN

1 Zie: piknik


picknicken WW

1 Zie: piknikken


picknickmand ZN

1 Zie: piknikmand


pickpocket ZN

1 pickpocket (E)


pick-up ZN

1 pick-up (E), tornadiscos


pick-up-aansluiting ZN

1 connexion/prisa de pick-up (E)/de tornadiscos


pick-up element ZN

1 lector phonographic/de pick-up (E)/de tornadiscos


picnisch BN

1 picnic
-- type = typo picnic


picnose (-osis) ZN

1 picnose (-osis)


pico...

1 (NAT) pico...


picobello BN

1 impeccabile, splendide, excellente
de verzorging was -- = le servicio esseva impeccabile


picocurie ZN

1 picocurie


picofarad ZN

1 picofarad


picoprocessor ZN

1 picoprocessor


picoseconde ZN

1 picosecunda


picot ZN

1 picot (F)


picraat ZN

1 picrato


picrinezuur ZN

1 acido picric


picrotoxine ZN

1 picrotoxina


Pict ZN

1 picto


Pictisch BN

1 pictic


pictografie ZN

1 pictographia


pictografisch BN

1 pictographic
-- schrift = scriptura pictographic
--e tekens = signos pictogra-phic


pictogram ZN

1 pictogramma


picturaal BN

1 (mbt de schilderkunst) pictural
2 (schilderachtig) pictoresc
het --e in zijn stijl = le elemento pictoresc in su stilo


picture ZN

1
in de -- zijn = esser ante le oculos del publico, esser al centro del attention
in de -- komen = attraher le attention


pidgin ZN

1 pidgin


pied-à-terre ZN

1 pied-à-terre (F)


piëdestal ZN

1 pedestallo


piedmont ZN

1 pedemonte


pief ZN

1 typo, individuo
hoge -- = personage importante


pief! TW

1 pif!
pief-paf-poef! = pif paf puf!, pim pam pum!


piek ZN

1 (gulden) florino
ik krijg nog vijftig -- van je = tu me debe ancora cinquanta florinos
2 (hoogtepunt) summitate, apogeo, puncta, picco
3 (bergtop) picco, summitate
4 (kerstversiering) puncta
5 (houweel) picco
6 (lans) picca, lancea
7 (stekelige opmerking) puncta


piekbelasting ZN

1 carga maximal/de puncta


piekdrager ZN

1 lancero


pieken WW

1 esser in le major forma
de schaatsenrijders moeten -- op de Olympische Spelen = le patinatores debe attinger lor summitate al Jocos Olympic


piekenier ZN

1 lancero


piekeraar ZN

1 persona qui se tortura le mente, persona qui se face troppo problemas, pessimista
hij is een eeuwige -- = ille es un pessimista eterne


piekeren WW

1 (ingespannen denken) pensar multo, ruminar (un cosa), remasticar (un cosa)
2 (tobben) torturar se le mente


piekerig BN

1 ericiate
-- haar = capillos ericiate


piekfijn BN

1 (keurig) elegante
2 (erg goed) perfecte, impeccabile
de reis was -- verzorgd = le viage esseva organisate con un cura meticulose


piekgras ZN

1 glyceria aquatic


piekhaar ZN

1 capillos ericiate


piekijzer ZN

1 ferro in lingotos


pieklast ZN

1 carga maximal/de puncta


pieklastturbine ZN

1 turbina supplementari


piekspanning ZN

1 voltage/tension maximal/de puncta


piekstroom ZN

1 currente maximal/de puncta


piekuur ZN

1 hora (de) puncta


piekvermogen ZN

1 capacitate/potentia maximal/limite/de puncta


piel ZN

1 penis


piemel ZN

1 penis


piemelaar ZN

1 persona qui face pipi, persona qui pissa/urina


piemelen WW

1 facer pipi, pissar, urinar


piemelnaakt BN

1 toto nude


Piëmonte ZN EIGN

1 Pedemonte
van -- = pedemontese


Piëmontees BN

1 pedemontese


Piëmontees ZN

1 pedemontese


pienter BN

1 argute, intelligente


pienterheid ZN

1 argutia, intelligentia


piep BN

1 multo juvene


piep TW

1 pip, bip


piepa ZN

1 papa


piepen WW

1 (hoog geluid geven) pipar, stridular
2 (klagen) gemer


piepend BN

1 pipante, stridule, stridulante, stridulatori
--e ademhaling = respiration stridulante


pieper ZN

1 pipator, stridulator
2 (klager) persona qui geme
3 (aardappel) patata
--s jassen = pellar patatas


piepgeluid ZN

1 ruito stridulante


piepjong BN

1 multo juvene, juvenissime


piepklein BN

1 multo parve, minuscule, exigue
-- flatje = appartamento exigue


piepkuiken ZN

1 pulletto


piepplastic ZN

1 Zie: piepschuim


piepschuim ZN

1 spuma/scuma de polystyrene


piepstem ZN

1 voce acute e debile


pieptoon ZN

1 signal acustic, bip (F)


piepzak ZN

1
in de -- zitten = haber timor/pavor


pier ZN

1 (havendam) jectata, imbarcatorio, mole
2 (wandelhoofd in zee) jectata
3 (mbt luchthaven) jectata, passarella telescopic
4 (worm) verme, lumbrico
5
altijd de kwade -- zijn = esser sempre/semper le capro expiatori
zo dood als een -- = morte e ben morte


piercing ZN

1 piercing (E)


pierdood BN

1 ben morte


pieremachochel ZN

1 lancha {sja}


pierement ZN

1 organo a cylindro


pieren WW

1 (met pieren vissen) piscar con vermes
2 (pieren zoeken) cercar vermes


pierenbad ZN

1 (deel van een zwembad) piscina pro le (parve) infantes


pierenland ZN

1
naar het -- gaan = morir


pierewaaien WW

1 amusar se, diverter se


pierewaaier ZN

1 libertino


pierrot ZN

1 (TONEEL) pierrot (F)


pies ZN

1 pissa, urina


piesbak ZN

1 pissatorio, urinatorio


piesen WW

1 pissar, facer pipi, urinar
(FIG) in één potje -- = esser in collusion


piesje ZN

1 pipi
een -- doen = facer pipi


piespot ZN

1 vaso de nocte, urinal


piespotje ZN

1 (grasklokje) campanula rotundifolie
2 (haagwinde) calystegia
3 (akkerhoornbloem) cerastio arvense


piet ZN

1
(persoon) ik voel me weer een hele -- = io me senti un nove homine
hij is een hele -- = ille es un homine de importantia
2 (deskundige) experto
3 (kanari) canario
4 (luis) pediculo
5 (penis) penis


Piet ZN EIGN

1 Petro
voor -- Snot staan = esser ridicule, haber le aere de un folle
iets voor -- Snot doen = guastar su tempore


pietà ZN

1 pietà (I), mater dolorosa (L)


piëteit ZN

1 pietate


piëteitvol BN

1 plen de pietate


pietepeuterig BN

1 (overdreven precies) multo punctual, punctiliose, minutiose, meticulose
zij is vreselijk -- = illa es terribilemente precise
2 (erg klein) minime, parvissime, minuscule, microscopic
-- schrift = scriptura microscopic


Pieter ZN EIGN

1 Zie: Piet


pieterig BN

1 minute


pieterman ZN

1 (gulden) florino
2 (vis) draco


pieterselie ZN

1 Zie: peterselie


Pieterskerk ZN

1 ecclesia de Sancte Petro


Pieterspenning ZN

1 obolo de Sancte Petro


piëtisme ZN

1 pietismo


piëtist ZN

1 pietista


piëtisterij ZN

1 pietate exaggerate


piëtistisch BN

1 pietista, pietistic


pietje ZN

1 pediculo


Pietje Precies ZN

1 maniaco de exactitude


pietjesneuker ZN

1 Zie: muggezifter


pietlut ZN

1 persona punctiliose/meticulose, pedante


pietluttig BN

1 punctiliose, meticulose


pietluttigheid ZN

1 punctilio, meticulositate


pietsje ZN

1 pauco, poco


piezel ZN

1 Zie: pietsje


piezelig BN

1 minuscule


piëzochemie ZN

1 piezochimia


piëzo-elektriciteit ZN

1 piezoelectricitate


piëzo-elektrisch BN

1 piezoelectric
--e cel = cellula piezoelectric
-- kristal = crystallo piezoelectric
-- effect = effecto piezoelectric
--e sensor = sensor piezoelectric
--e luidspreker = altoparlator piezoelectric/a crystallo


piëzohalfgeleider ZN

1 semiconductor piezoelectric


piëzokristal ZN

1 crystallo piezoelectric, piezocrystallo


piëzokwarts ZN

1 piezoquarz


piëzomagnetisme ZN

1 piezomagnetismo


piëzometer ZN

1 piezometro
opening van de -- = orificio del piezometro


piëzometrie ZN

1 piezometria


piëzometrisch BN

1 piezometric
-- niveau = nivello piezometric
-- oppervlak = superfacie piezometric


pigmee ZN

1 pygmeo


pigmeeënstam ZN

1 tribo de pygmeos


pigmeeënvolk ZN

1 populo de pygmeos


pigment ZN

1 pigmento
donker -- = pigmento melanic, melanina
met een -- kleuren = pigmentar
het kleuren met --en = pigmentation


pigmentatie ZN

1 pigmentation


pigmentbacterie ZN

1 bacterio pigmentogene


pigmentcel ZN

1 cellula pigmentari


pigmentering ZN

1 pigmentation


pigmentgezwel ZN

1 tumor pigmentari/melanic, melanoma


pigmentkanker ZN

1 cancer pigmentari, melanoma


pigmentkorrel ZN

1 grano de pigmento


pigmentlaag ZN

1 strato de granos de pigmento


pigmentpapier ZN

1 papiro pigmentate


pigmentverlies ZN

1 depigmentation


pigmentvlek ZN

1 macula pigmentate/melanic


pigmentvlekje ZN

1 nevo, lentigine


pigmentvorming ZN

1 pigmentation


pigskin ZN

1 pelle de porco


pigskin BN

1 in/de pelle de porco


pij ZN

1 habito de monacho
de -- aannemen = prender le habito


pijjekker ZN

1 jaco


pijl ZN

1 (projectiel) sagitta, flecha {sj}
vergiftige -- = sagitta/flecha invenenate/venenose
gewapend met -- en boog = armate de un arco e de sagittas
met een -- schieten op = sagittar, flechar {sj}
hagel van --en = grandine de sagittas
als een -- uit de boog = como un flecha
al zijn --en verschoten hebben = haber exhaurite su argumentos
2 (teken voor de richting) flecha {sj}
volg de --en = seque le flechas
3 (MEETK) flecha {sj}


pijlbrem ZN

1 genista sagittal


pijlbundel ZN

1 Zie: pijlenbundel


pijlenbundel ZN

1 fasce de sagittas/flechas {sj}


pijler ZN

1 columna, colonna, pilastro, (klein) balustro, (van brug) pila
(FIG) de -- van een organisatie = le pilastro de un organisation


pijlerbouw ZN

1 construction de pilas


pijlerbrug ZN

1 ponte super pilas/ad arcos


pijlerfundering ZN

1 fundation a pilas


pijlerkop ZN

1 capite/testa de pila/contraforte


pijlerstuwdam ZN

1 barrage a contraforte


pijlgif(t) ZN

1 curare, veneno sagittari


pijlinktvis ZN

1 calamar


pijlkoker ZN

1 flechiera {sj}


pijlkruid ZN

1 sagittaria


pijlnaad ZN

1 sutura sagittal


pijlpunt ZN

1 puncta de sagitta/flecha {sj}


pijlriet ZN

1 arundo


pijlrog ZN

1 Zie: pijlstaartrog


pijlschacht ZN

1 fuste


pijlschans ZN

1 redente


pijlscheefkelk ZN

1 arabis sagittate


pijlschoot ZN

1 portata de sagitta/flecha {sj}


pijlschot ZN

1 colpo de sagitta/flecha {sj}


pijlsnel BN

1 veloce/rapide como un sagitta/fulmine, rapidissime


pijlspits ZN

1 Zie: pijlpunt


pijlstaart ZN

1 cauda in forma de sagitta/flecha {sj}


pijlstaarteend ZN

1 anate acute


pijlstaartkreeft ZN

1 merostomo


pijlstaartrog ZN

1 pastinaca


pijlstaartvlinder ZN

1 sphinge


pijlsteen ZN

1 belemnita


pijlstormvogel ZN

1 puffino


pijltje ZN

1 (van spel) flechetta {sj}


pijltjesdiagram ZN

1 diagramma sagittal


pijlvergif ZN

1 Zie: pijlgif


pijlvorm ZN

1 forma de sagitta


pijlvormig BN

1 sagittiforme, sagittal, sagittate
(PLANTK) met --e bladen = sagittifolie


pijlwichelarij ZN

1 belomantia


pijlwortel ZN

1 Zie: penwortel


pijn ZN

1 dolor, mal, (WET) algia
felle/hevige -- = dolor acute/intense
vreselijke -- = dolor atroce
ondraaglijke -- = dolor insupportabile
stekende -- = dolor fulgurante
borende -- = dolor terebrante
pulserende -- = dolor pulsative
kloppende -- = dolor palpitante/martellante
inwendige -- = dolor interior
vage/doffe -- = dolor surde
kreet van -- = crito de dolor
-- in de onderbuik = dolores abdominal
-- in de rug = dolores lumbar/de lumbos
-- in de gewrichten = dolores articular
-- tussen de ribben = dolores intercostal
reumatische --en = dolores rheumatic
schreeuwen van -- = critar de dolor
zijn -- uitschreeuwen = clamar su dolor
uitstraling van -- = irradiation dolorose
vergaan van de -- = consumer se del dolor
de -- verlichten = mitigar/alleviar/attenuar le dolor
verlichting/verzachting van de -- = mitigation/attenuation del dolor
de -- wordt heviger = le dolor se exacerba
verergering van de -- = exacerbation del dolor
-- doen/hebben = doler, punger, (FIG) affliger
-- lijden = suffrer/patir (dolor)
iemand -- doen = facer suffrer/patir un persona
helse --en uitstaan = suffrer/patir dolores infernal
met veel -- en moeite = con multe effortio
geen centje -- = necun effortio
2 (verdriet) pena, affliction, dolo, dolor
3 (pijnboom) pino


pijnaanval ZN

1 accesso de dolor


pijnappel ZN

1 pinea, cono/fructo del pino


pijnappelklier ZN

1 glandula pineal, epiphyse (-ysis)


pijnappelpit ZN

1 Zie: pijnappelzaad


pijnappelzaad ZN

1 pinion


pijnbaan ZN

1 (MED) fasce spinothalamic


pijnbank ZN

1 banco de tortura/de tormento
ondervraging op de -- = question
iemand op de -- leggen = torturar un persona


pijnbomenbos ZN

1 bosco/foreste de pinos, pineto


pijnboom ZN

1 pino
met --en begroeid = pinifere
van de -- = pinee


pijnboombos ZN

1 Zie: pijnbomenbos


pijnboomhout ZN

1 ligno de pino


pijnboomwoud ZN

1 Zie: pijnbomenbos


pijnbos ZN

1 Zie: pijnbomenbos


pijndrempel ZN

1 limine de tolerantia al dolor, limine de dolor
de -- overschrijden = exceder le limine de dolor


pijnen WW

1 pressar, extraher, exprimer
gepijnde honing = melle pressate/exprimite


pijngevoel ZN

1 (pijn) algesia, algia
2 (pijnzin) sensibilitate dolorose/al dolor


pijngewaarwording ZN

1 sensation dolorose/de dolor


pijngrens ZN

1 limine de tolerantia al dolor, limine de dolor
de -- ligt bij een geluidssterkte van ongeveer 140 dB = le ruito deveni dolorose a circa 140 dB


pijngroen ZN

1 Zie: dennegroen


pijnhars ZN

1 resina de pino


pijnhout ZN

1 ligno de pino


pijnigen WW

1 facer suffrer, torturar, tormentar, suppliciar, excruciar
het -- = tortura, tormento, supplicio, excruciation


pijniger ZN

1 torturator, tormentator


pijniging ZN

1 tortura, tormento, supplicio, excruciation


pijnlijk BN

1 (pijn veroorzakend, blijk gevend van pijn) dolorose, pungente
--e wond/verwonding = vulnere dolorose
--e ziekte = maladia dolorose
--e operatie = operation dolorose
een -- gezicht zetten = monstrar un visage dolorose
-- glimlachen = surrider dolorosemente
2 (smartelijk) dolorose, penose, pungente
-- verlies = perdita dolorose
--e herinnering = memoria dolorose
--e situatie = situation penose
--e stilte = silentio penose/embarassose
--e vraag = question penose
3 (genant, lastig) embarassose, difficile
een -- moment = un momento difficile
4
-- precies = scrupulosemente precise


pijnlijkheid ZN

1 dolorositate, dolor


pijnloos BN

1 (geen pijn veroorzakend) indolor, sin dolor, (MED) indolente
--e bevalling = parto/parturition indolor/sin dolor
--e behandeling = tractamento indolor
--e tumor = tumor indolente
2 (geen pijn voelend) insensibile al dolor


pijnloosheid ZN

1 character indolor, indolentia, analgesia


pijnprikkel ZN

1 sensation/irritation dolorose/de dolor


pijnpunt ZN

1 (plaats waar pijn gevoeld wordt) puncto dolorose/neuralgic


pijnrups ZN

1 eruca/chenille (F) del pino


pijnscheut ZN

1 dolor fulgurante


pijnstillend BN

1 lenitive, sedative, calmante, analgesic, panegoric
-- middel = lenitivo, sedativo, calmante, analgesico, anodino, panegorico, pharmaco analgesic


pijnstiller ZN

1 lenitivo, sedativo, calmante, palliativo, analgesico, anodino, panegorico, pharmaco analgesic


pijnstilling ZN

1 sedation del dolor


pijntak ZN

1 branca de pino


pijnwoud ZN

1 foreste/bosco de pinos, pineto


pijnzin ZN

1 sensibilitate dolorose/al dolor


pijp ZN

1 (om uit te roken) pipa
stenen -- = pipa in argilla
Goudse -- = pipa de Gouda
een -- roken = fumar un pipa
de -- aan Maarten geven = morir
2 (pijpvol) pipata
een -- tabak = pipata de tabaco
3 (TECHN) pipa, tubo, conducto, canal
de -- van de kachel = le tubo del estufa
vele --en hebbend, met vele --en = multitubular
de -- uitgaan = morir
de -- uit zijn = esser morte
4 (stang, staafje) baston, barra
-- kaneel = baston/barra de cannella
-- drop = baston/barra de liquiritia
een --je krijt = un creta
5 (broekspijp) gamba
smalle -- = gamba stricte
naar iemands --en dansen = lassar se dominar de un persona
6 (pijpbeen) osso longe


pijpaarde ZN

1 terra pro fabricar pipas, terra blanc/de pipa


pijpachtig BN

1 tubular
2 (MED, PLANTK) fistulose
--e knotszwam = clavaria fistulose


pijpas ZN

1 cinere de pipa


pijpbeen ZN

1 osso longe


pijpbloem ZN

1 aristolochia


pijpbloemfamilie ZN

1 aristolochiaceas


pijpbloemig BN

1 aristolochiacee
--e gewassen = plantas aristolochiacee


pijpbundel ZN

1 fasce tubular


pijpcelpoliep ZN

1 eucratea


pijpdrop ZN

1 liquiritia in barras/bastones


pijpen WW

1 sonar un aere de flauta
naar iemands -- dansen = obedir al desiros/desiderios de un persona


pijpenbakker ZN

1 fabricante de pipas


pijpenbakkerij ZN

1 fabrication de pipas
2 fabrica de pipas


pijpendop ZN

1 coperculo de pipa


pijpendraaier ZN

1 tornator de pipas


pijpendraaierij ZN

1 torneria de pipas


pijpenfabricage ZN

1 fabrication de pipas


pijpenfabriek ZN

1 fabrica de pipas


pijpenindustrie ZN

1 industria de pipas


pijpenketel ZN

1 caldiera (multi)tubular


pijpenkop ZN

1 testa/capite de pipa


pijpenkrul ZN

1 bucla in forma de tiracorcos


pijpenla ZN

1 (la voor pijpen) tiratorio a/pro pipas
2 (FIG) camera/boteca longe e stricte, camera como un corridor


pijpenmakerij ZN

1 Zie: pijpenbakkerij


pijpenpeuter ZN

1 Zie: pijpenrager


pijpenplaat ZN

1 placa tubular


pijpenplank ZN

1 portapipas


pijpenrager ZN

1 mundapipa, nettapipa


pijpenrek ZN

1 portapipas


pijpenroer ZN

1 Zie: pijpesteel


pijpensteel ZN

1 tubo de pipa
het regent --en = il ha un forte pluvia


pijpenstopper ZN

1 preme-tabaco


pijpenstrootje ZN

1 Zie: buntgras


pijpenwisser ZN

1 Zie: pijpenrager


pijper ZN

1 flautista


pijpfitter ZN

1 installator de tuberias


pijpgezwel ZN

1 fistula


pijpje ZN

1 (buisje) parve tubo, tubulo
2 (kleine pijp) parve pipa
3
een -- krijt = un creta


pijpkan ZN

1 potto a tubo


pijpkaneel ZN

1 cannella in barras/bastones


pijpketel ZN

1 caldiera (multi)tubular


pijpkoraal ZN

1 corallo artificial, tubipora


pijpkruid ZN

1 anthrisco silvestre


pijpkwal ZN

1 Zie: buiskwal


pijpleiding ZN

1 tubulatura, tuberia, tubulation
2 pipeline (E), (voor olie) oleoducto, (voor gas) gasoducto


pijplijn ZN

1 Zie: pijpleiding
dat zit in de -- = on se occupa de isto


pijporgel ZN

1 organo de tubos


pijppoliep ZN

1 tubularia


pijpriet ZN

1 canna, junco


pijproker ZN

1 fumator de pipa


pijpschoonmaker ZN

1 mundapipa, nettapipa


pijpschroefdraadsnijmachine ZN

1 machina de/a filettar le tubos


pijpsleutel ZN

1 clave forate/tubular/a tubo/de tubo


pijpslot ZN

1 serratura tubular


pijptabak ZN

1 tabaco a/de/pro pipa


pijptang ZN

1 pincia(s) a tubo


pijpuithaler ZN

1 Zie: pijperager


pijpvol ZN

1 pipata


pijpvormig BN

1 tubular, cylindric


pijpwalswerk ZN

1 laminatorio a tubos


pijpwerk ZN

1 Zie: pijpleiding-1


pijpzwavel ZN

1 sulfure in barras


pijpzweer ZN

1 fistula


pik ZN

1 (pikhouweel) picco
2 (kleine zeis) falcetto
3 (vent) typo
4 (wrok) resentimento, rancor
de -- op iemand hebben = nutrir resentimento contra un persona
5 (stoot, prik) piccatura
een -- met een naald = un piccatura con un agulia
6 (wondje) piccatura
7 (pek) pice
met -- bestrijken = piciar
met -- besmeurd = piciose
8 (penis) penis


pikachtig BN

1 piciose


pikant BN

1 (de smaak prikkelend) piccante
--e smaak = gusto piccante
--e saus = sauce (F) piccante
--e kaas = caseo piccante
2 (de zinnen prikkelend) piccante
--e bijzonderheden = detalios piccante
--e mop = burla piccante
3 (scherp, beledigend) caustic
4 (vijandig, hatelijk) hostil, odiose


pikanterie ZN

1 (gewaagdheid) parola/action piccante
2 (hatelijkheid) picca
3 (bitsheid) acrimonia, causticitate


pikantig BN

1 legiermente piccante


pikblende ZN

1 pechblende (D)


pikbroek ZN

1 marinero, nauta, lupo de mar


pikdonker BN

1 multo nigre, nigre como in un tunnel
--e nacht = nocte nigre


pikdonker ZN

1 obscuritate complete/total


pikdraad ZN

1 filo piciate


pikeren WW

1 (beledigen) offender, piccar, irritar, vexar
2 (larderen) lardar


piket ZN

1 (paaltje) picchetto, jalon
2 (MIL) picchetto
officier van -- = officiero de picchetto/de guarda
3 (kaartspel) piquet (F)


pikethamer ZN

1 mallette


piketkaart ZN

1 carta de piquet (F)


piketpaal ZN

1 picchetto, jalon, poste


piketspel ZN

1 (joco de) piquet (F)


piketten WW

1 jocar al piquet (F)


piketteren WW

1 picchettar, jalonar


pikettering ZN

1 picchettatura, jalonamento


pikeur ZN

1 professor de equitation


pikhaak ZN

1 croc


pikhamer ZN

1 picco, martello a duo punctas


pikhouweel ZN

1 picco


pikkedonker

1 Zie: pikdonker


pikken WW

1 (stelen) furar, robar
zij heeft dat geld gepikt = illa ha furate iste moneta
2 (nemen) prender
ik pik dat kroketje = ik prende iste croquette (F)
iemand eruit -- = eliger un persona
3 (pekken) piciar, coperir con pice
4 (met de snavel slaan of happen) beccar
de kip pikte de haan = le gallina beccava le gallo
5 (hapjes nemen) beccar
6 (kleven) esser collose, collar
de verf pikt = le color colla


pikker ZN

1 (pikhaak) croc
2 (zakkenroller) pickpocket (E)


pikkerig BN

1 (kleverig) collose


pikketanis ZN

1 vitro de gin (F)


pikkig BN

1 piciose


pikkwast ZN

1 Zie: pekkwast


piknik ZN

1 picnic (E)


piknikken WW

1 facer un picnic (E), picnicar


piknikmand ZN

1 paniero de picnic (E)


pikorde ZN

1 hierarchia in le galliniera
2 (FIG) hierarchia (in un organisation)


pikzwart BN

1 nigre como (le) pice


pil ZN

1 (geneesmiddel) pilula
bittere -- = pilula amar
--len draaien = facer pilulas
de -- vergulden = aurar/dorar le pilula
2 (anticonceptiepil) pilula
de -- gebruiken/slikken = prender le pilula
3 (boterham) trencho {sj} spisse de pan
4 (dokter) medico


pilaar ZN

1 pilar, columna, colonna


pilaarbijter ZN

1 hypocrita


pilaarbijterij ZN

1 hypocrisia


pilaarheilige ZN

1 stylite


pilaarhoofd ZN

1 capitello


pilaarkijkerij ZN

1 hypocrisia


pilaster ZN

1 pilastro


Pilatus ZN EIGN

1 Pilato


pilau, pilav, pilaw ZN

1 (CUL) pilav (Tu)


pilkruid ZN

1 Zie: pilvaren


pillendeeg ZN

1 massa pilular


pillendoosje ZN

1 cassetta a/de/pro pilulas, portapilulas


pillendraaier ZN

1 (apotheker) apothecario, pilulero
2 (kever) scarabeo


pillenfles ZN

1 flacon a/de/pro pilulas


pillengeld ZN

1 presente de baptismo


pillengift ZN

1 Zie: pillengeld


pilletje ZN

1 globulo, granulo


pilocarpine ZN

1 pilocarpina


piloot ZN

1 pilota, aviator
automatische -- = pilota automatic
tweede -- = copilota


pilootballon ZN

1 Zie: loodsballon


pilotage ZN

1 fundation de pilas


pilotenstoel ZN

1 sedia de pilota


pilot-studie ZN

1 inquesta/investigation pilota, studio de exploration, recerca exploratori


pils ZN

1 (bier) bira de Pilsen, bira
twee -- graag = duo biras, per favor
een kratje -- = un cassa de bira


pilsener ZN

1 bira de/typo Pilsen


pilsje ZN

1 bira
een -- drinken = biber un bira
een -- pakken = prender un bira
twee --s, graag! = duo biras, per favor!


pilvaren ZN

1 pilularia


pilzegge ZN

1 carex/carice pilulifere


piment ZN

1 pimento


pimentboom ZN

1 pimenta


pimentolie ZN

1 oleo de pimento


pimentsaus ZN

1 sauce (F) de pimento


pimentstruik ZN

1 Zie: pimentboom


pi-meson ZN

1 meson-pi


pimpel ZN

1
aan de -- zijn = trincar


pimpelaar ZN

1 trincator, bibulo, bibon


pimpelen WW

1 trincar


pimpelmees ZN

1 paro blau


pimpelpaars BN

1 violette obscur
hij is -- van de kou = ille es blau de frigido


pimpernel ZN

1 pimpinella
kleine -- = sanguisorba


pimpernoot ZN

1 (pistache) pistacio
2 (plantengeslacht) staphylea


pin ZN

1 (stuitnok, pal) arresto
2 (klein staafje) cavilia, tenon
---en-gat-verbinding = juncto de mortasa e tenon
met --nen vastmaken = incaviliar
3 (knijper) pincia
4 (as) axe, pivot


pinaceae ZN MV

1 pinaceas


pinacotheek ZN

1 pinacotheca, galeria de picturas
-- van het Vaticaan = pinacotheca del Vaticano


pinakel ZN

1 pinnaculo


pinang ZN

1 (boom) areca
2 (vrucht) nuce de areca


pinangboom ZN

1 areca


pinanghout ZN

1 ligno de areca


pinangnoot ZN

1 nuce de areca


pinangpalm ZN

1 Zie: pinangboom


pinas ZN

1 (soort sloep) pinacea


pince-nez ZN

1 pince-nez (F)


pinceren WW

1 (knijpen) pinciar
2 (met een pincet aanpakken) prender con un pincette (F)


pincet ZN

1 pincette (F)
chirurgisch -- = pincette de chirurgico


pincher ZN

1 pincher (E)


pincode ZN

1 codice secrete


pinda ZN

1 (noot) cacahuete
ongepelde --'s = cacahuetes integre/non decorticate
zoute --'s = cacahuetes salate
--'s doppen = pellar/discorticar cacahuetes
2 (plant) arachide


pindadoppen ZN MV

1 pellaturas de cacahuetes


pindakaas ZN

1 butyro de cacahuete(s)/de arachide


pindakoek ZN

1 torta de cacahuetes


pindaman ZN

1 venditor (ambulante) de cacahuetes


pindanoot ZN

1 Zie: pinda-1


Pindarisch BN

1 pindaric
--e poëzie = poesia pin-daric
--e ode = odo pindaric
--e stijl = stilo pindaric


pindarismo ZN

1 pindarismo


pindasaus ZN

1 sauce (F) de cacahuetes


Pindus ZN EIGN

1 Pindo


pineaal BN

1 pineal


pinetum ZN

1 pineto


pineut ZN

1
de -- zijn = esser le dupe, esser le victima


ping ZN

1 (geluid) ping
2 (geld) moneta


ping! TW

1 ping!


pingel ZN

1 (VOETBAL) penalty (E)


pingelaar ZN

1 (VOETBAL) jocator qui dribbla troppo, dribblator (exagerate)
2 (afdinger) persona qui barata, persona qui require un disconto/rebatto


pingelen WW

1 (afdingen) contender le precio, negotiar cavillosemente, baratar
2 (mbt automotor) detonar
3 (mbt voetbal) dribblar troppo


pingping ZN

1 moneta


pingpong ZN

1 pingpong (E)


pingpongballetje ZN

1 balla de pingpong (E)


pingpongbatje ZN

1 rachetta de pingpong (E)


pingpongen WW

1 jocar al pingpong (E)


pingpongkampioen ZN

1 campion de pingpong (E)


pingpongkampioenschap ZN

1 campionato de pingpong (E)


pingpongspel ZN

1 pingpong (E)


pingpongspeler ZN

1 jocator de pingpong (E)


pingpongtafel ZN

1 tabula de pingpong (E)


pingpongwedstrijd ZN

1 partita de pingpong (E)


pinguïn ZN

1 pinguin


pinguïnkolonie ZN

1 colonia de pinguines


pink ZN

1 (vinger) digito auricular, auricular
2 (kalf) vitello de un anno
3 (vaartuig) barca de pisca
4
bij de --en zijn = esser habile/agile


pinken WW

1
(wegnemen met de pink) een traan uit het oog -- = essugar un lacrima (con le auricular)
2 (elkaar aan de gebogen pinken vasthouden) tener se per le auricular
3 (met de ogen knipperen) palpebrar
4 (flikkeren) scintillar


pinkhaar ZN

1 cilio


pinkleer ZN

1 corio de vitello


pinkmuis ZN

1 hypothenar


pinkogen BN

1 (met de ogen knipperen) palpebrar


pinkster ZN

1 Zie: pinksteren


pinksteravond ZN

1 vigilia del pentecoste


pinksterbeweging ZN

1 movimento pentecostal, pentecostalismo
lid van de -- = pentecostalista


pinksterbloem ZN

1 cardamine pratense/del prato


pinksterdag ZN

1 die de pentecoste
eerste -- = dominica de pentecoste
tweede -- = lunedi de pentecoste


pinksteren ZN

1 pentecoste
van -- = pentecostal


pinksterfeest ZN

1 pentecoste
van het -- = pentecostal


pinkstergebruiken ZN MV

1 costumes del pentecoste


pinkstergelovige ZN

1 pentecostalista


pinkstergemeenschap ZN

1 communitate pentecostal


pinkstergemeente ZN

1 Zie: pinkstergemeenschap


pinksterkroon ZN

1 corona de pentecoste


pinksterlied ZN

1 canto de pentecoste


pinkstermaand ZN

1 mense de pentecoste


pinkstermaandag ZN

1 lunedi de pentecoste


pinksterpreek ZN

1 predica/predication pentecostal/de pentecoste


pinksterroos ZN

1 peonia


pinkstervakantie ZN

1 vacantias de pentecoste


pinkstervuur ZN

1 foco de pentecoste


pinksterweek ZN

1 septimana de pentecoste


pinksterzondag ZN

1 dominica de pentecoste


pinkstier ZN

1 tauro de un anno


pinkvaars ZN

1 vitello de un anno


pinmos ZN

1 polytricho


pinnen ZN

1 provider de cavilias


pinnig BN

1 (vinnig) acrimoniose, caustic, mordace
2 (zuinig) avar


pinocytose ZN

1 pinocytose (-osis)


pinsbek ZN

1 similor


pinsbekken BN

1 de similor


pint ZN

1 (inhoudsmaat) pinta


pin-up ZN

1 pin-up (E)


pioen ZN

1 peonia
chinese -- = peonia albiflor


pioenroos ZN

1 Zie: pioen


pion ZN

1 (in schaakspel) pedon
een -- nemen = prender un pedon


pionier ZN

1 (iemand die onbekend land verkent) pionero
2 (FIG) pionero, innovator, initiator
3 (MIL) pionero


pionieren WW

1 facer un labor/travalio de pionero
2 (MIL) esser pionero
3 (FIG) realisar un labor innovator, aperir nove camminos


pionieroos ZN

1 peonia


pioniersgeest ZN

1 spirito de pionero


pionierswerk ZN

1 labor/travalio de pionero


pionoffer ZN

1 (SCHAKEN) sacrificio de un/del pedon


pip ZN

1 pituita


pipa ZN

1 papa
2 (DIERK) pipa


piperaceae ZN MV

1 piperaceas


piperazine ZN

1 piperazina


piperine ZN

1 piperina


piperonal ZN

1 piperonal


pipet ZN

1 pipetta


pipettenrek ZN

1 portapipettas


pipettenstandaard ZN

1 Zie: pipettenrek


pipetteren WW

1 pipettar


pips BN

1 pallide
er -- uitzien = haber un visage pallide, esser pallide


pipsheid ZN

1 palliditate, pallor, pallidessa


piqué ZN

1 (katoenen of kunstzijden stof) piqué (F)
-- vest = gilet (F) de piqué
2 (BILJ) piqué (F)


piqué BN

1 de piqué (F)


piqueren WW

1 (BILJ) facer un colpo de piqué (F)


piraat ZN

1 (zeerover) pirata, corsario, bucanero, filibustero
2 (illegale zender) emissor/radio/station pirata/clandestin


Piraeus, de --

1 le Pireo


piramidaal BN

1 pyramidal
--e zeeën = undas pyramidal
een --e organisatie = un organisation pyramydal
(WISK) -- getal = numero pyramidal
(BIOL) --e cel = cellula pyramidal


piramide ZN

1 (Egyptisch grafmonument) pyramide
-- van Cheops = pyramide de Cheops
2 (bouwwerk) pyramide
-- van Austerlitz = pyramide de Austerlitz
3 (op ekaar gestapelde voorwerpen) pyramide
een -- van lege blikjes = un pyramide de lattas vacue
bouwen of stapelen in de vorm van een -- = pyramidar
4 (WISK) pyramide
afgeknotte -- = pyramide truncate
regelmatige -- = pyramide regular
vierhoekige -- = pyramide quadrangule/quadrangular
zeshoekige -- = pyramide hexagone/hexagonal
zevenhoekige -- = pyramide heptagone/heptagonal
achtzijdige/achthoekige -- = pyramide octagone/octagonal
negenhoekige -- = pyramide enneagone/enneagonal
basis van een -- = base de un pyramide


piramidebaan ZN

1 (BIOL) systema pyramidal


piramideboom ZN

1 arbore pyramidal


piramidebouw ZN

1 construction pyramidal/de pyramides


piramidebouwer ZN

1 constructor de pyramides


piramidecellen ZN MV

1 cellulas pyramidal


piramideklokje ZN

1 campanula pyramidal


piramidevorm ZN

1 forma pyramidal


piramidevormig BN

1 pyramidal


piranha ZN

1 (vis) piranha {ana}


pirateneditie ZN

1 edition pirata/spurie


piratennest ZN

1 nido de piratas


piratenschip ZN

1 nave pirata


piratenzender ZN

1 emissor clandestin/pirata


piraterij ZN

1 pirateria
literaire -- = pirateria litterari
-- plegen = piratar


pirouette ZN

1 pirouette (F)
een --/--s maken = facer un pirouette/pirouettes, pirouettar {oe}


pirouetteren WW

1 facer pirouettes/un pirouette (F), pirouettar {oe}


pis ZN

1 pissa, urina
-- lozen = pissar, urinar


Pisa ZN EIGN

1 Pisa


Pisaan ZN

1 pisano


Pisaans BN

1 pisan


pisachtig BN

1 urinose


pisafdrijvend BN

1 diuretic


pisafscheiding ZN

1 secretion de urina


pis-aller ZN

1 pis-aller (F)


pisang ZN

1 (vrucht) banana
-- goreng = bananas frite
de -- zijn = esser le dupe
2 (boom) bananiero
3
een rare -- = un typo multo rar


pisangblad ZN

1 folio de bananiero


pisangboom ZN

1 bananiero


pisangnoot ZN

1 nuce de areca


pisangvreter ZN

1 (vogel) musophaga violacee


pisbak ZN

1 pissatorio, urinatorio


pisblaas ZN

1 vesica urinari


pisbuis ZN

1 urethra, meato urinari
van de -- = urethral
ontsteking van de -- = urethritis


pisbuisontsteking ZN

1 urethritis


pisbuisvernauwing ZN

1 strictura urethral/del urethra, urethrostenose (-osis)


piscicultuur ZN

1 piscicultura


piscine ZN

1 piscina


pisdoek ZN

1 fascia/panno de pissa


pisdrijvend BN

1 Zie: pisafdrijvend


pisfles ZN

1 urinal


pisglas ZN

1 urinal


pishoek ZN

1 loco ubi on pissa


pishok ZN

1 pissatorio, urinatorio


piskenner ZN

1 urologo, urologista


piskijken ZN

1 uroscopia


pisleer ZN

1 urologia


pisleider ZN

1 Zie: pisbuis


pislozing ZN

1 evacuation/excretion/emission de urina/pissa


pislucht ZN

1 odor urinose/de pissa


pisluier ZN

1 fascia/panno de pissa


pisnijdig BN

1 furiose, rabiose


pisoliet ZN

1 pisolitho


pispot ZN

1 vaso de nocte, urinal
2 (PLANTK) convolvulo


pissen WW

1 (plassen) pissar, urinar
2 (met de urine lozen) pissar
bloed -- = pissar sanguine


pissen BN

1 (verdwenen) disparite
mijn boek is -- = mi libro ha disparite


pissenbed ZN

1 onisco


pissenbloem ZN

1 Zie: paardenbloem


pisser ZN

1 (penis) penis
2 (persoon) pissator


pissig BN

1 de mal humor


pissoir ZN

1 pissatorio, urinatorio


pisstank ZN

1 mal odor de pissa


pisstof ZN

1 urea


pistache ZN

1 pistacio


pistacheboom ZN

1 pistacia, pistaciero


pistachegroen ZN

1 pistacio


pistachegroen BN

1 pistacio


pistache-ijs ZN

1 gelato al pistacio


piste ZN

1 (in circus) pista, arena
2 (WIELERSPORT) pista
3 (SKISPORT) pista


pistolengoud ZN

1 auro fin/pur


pistolet ZN

1 (broodje) panetto


piston ZN

1 (TECHN) (zuiger) piston
2 (blaasinstrument) cornetta a pistones
3 (ventiel van een blaasinstrument) piston, valvula


pistonist ZN

1 cornettista


pistool ZN

1 (wapen) pistola
automatisch -- = pistola automatic
2 (munt) pistola


pistoolgreep ZN

1 calce de pistola


pistoolholster ZN

1 pistoliera


pistoolkogel ZN

1 balla de pistola


pistoolmitralleur ZN

1 pistola mitraliatrice


pistoolschot ZN

1 tiro/colpo de pistola


pistoolschutter ZN

1 tirator al pistola


pistooltas ZN

1 vaina de pistola


pisuitscheiding ZN

1 Zie: pislozing


pisvloed ZN

1 incontinentia de urina


piswaarzeggerij ZN

1 uromantia


pisweg ZN

1 via urinari


piszuur ZN

1 acido uric/lithic


piszuurzout ZN

1 urato


pit ZN

1 (zaadkorrel) pepita, grana, grano
-- van een druif = grano de un uva
--ten van een appel = pepitas de un pomo/malo
2 (steen in het vruchtvlees) nucleo
3 (wiek) micca
4 (brander) foco, flamma
iets op een zacht --je koken = cocer un cosa a foco lente
5 (merg van hout) medulla
6 (energie, kracht) nervo, pep (E), vitalitate, vigor
7 (het wezenlijke) medulla, essential, substantia
8 (kernachtigheid) concision
9 (AUTOSP) pit(s) (E)


pitcher ZN

1 lanceator, pitcher (E)


pitchpine ZN

1 (boom) pitchpine (E)
2 (hout) pitchpine (E)


pitchpine BN

1 de pitchpine (E)


pitgaren ZN

1 coton a micca


pithecantropus ZN

1 pithecanthropo


pithometer ZN

1 pithometro


pithouder ZN

1 portamicca


pitje ZN

1 flamma basse


pitloos BN

1 (zonder pit) sin pepita, sin nucleo
--e mandarijnen = mandarinas sin pepita(s)
2 (zonder energie) sin energia


pitocine ZN

1 pitocina, oxytocina


pitotbuis ZN

1 tubo de Pitot


pitriet ZN

1 canna de India


pitrieten BN

1 de canna de India


pitrietstoel ZN

1 sedia de canna de India


pitstop ZN

1 (AUTOSP) arresto al pit(s) (E)


pitten WW

1 (slapen) dormir
2 (pitten verwijderen uit) remover le pepitas, enuclear, (mbt aardappels) remover le oculos


pittig BN

1 (van pitten voorzien) que ha pepitas
2 (merg hebbend) medullose
3 (energiek) energic, vigorose
4 (kruidig) speciate, piccante, piperate
--e soep = suppa speciate
--e smaak = sapor/gusto piccante
5 (geestig) spiritual
6 (moeilijk) difficile
-- examen = examine difficile


pittigheid ZN

1 (kracht, energie) energia, nervo, vigor
2 (mbt smaak) sapor/gusto piccante
3 (geestigheid) spirito


pittoresk BN

1 pictoresc
-- plekje = sito pictoresc


pituïtair BN

1 pituitari


pitvrucht ZN

1 fructo a/de pepita(s), pomo


pityriasis ZN

1 pityriasis


piu BW

1 (MUZ) più (I)
-- allegro = più allegro


pivoteren WW

1 (ronddraaien) pivotar, girar


pixel ZN

1 pixel (E)


pizza ZN

1 (CUL) pizza (I)


pizzabodem ZN

1 fundo de un pizza (I)


pizzeria ZN

1 pizzeria (I)


pizzicato

1 (MUZ) pizzicato (I)


p.k.

1
(Afk.) c.v. = cavallo-vapor, h.p. = horse power (E)


pl.

1 (Afk.: pluralis) pl. (plural)


plaag ZN

1 (explosieve toename van organismen) plaga, invasion, infestation
van een -- bevrijden = disinfestar
2 (onheil) plaga, flagello, calamitate, tribulation
een ware -- zijn voor iemand = esser un plaga pro un persona
de zeven --en van Egypte = le septe plagas de Egypto
3 (ziekte) plaga, epidemia, maladia contagiose
4 (kwelling) tormento, supplicio
5 (iemand die ons last aandoet) persona moleste


plaagal ZN

1 Zie: plaaggeest


plaaggeest ZN

1 persona moleste, tormentator


plaagstoot ZN

1 gesto de provocation, provocation
een -- uitdelen = lancear un provocation, provocar (un persona)


plaagziek BN

1 malitiose
-- zijn = esser un tormentator


plaagzucht ZN

1 malitia


plaat ZN

1 (grammofoonplaat) disco
gouden -- = disco de auro
drieëndertig toeren -- = disco de trenta-tres revolutiones
op de -- zetten = registrar super discos
een -- opzetten = poner/mitter un disco
een andere -- opzetten = cambiar de disco
een -- uitbrengen = lancear un disco
verzameling --en = musicotheca, discotheca
2 (TECHN) placa, (dun) lamina
stalen -- = placa/lamina de aciero
koperen -- = placa/lamina de cupro
glazen -- = placa/lamina de vitro
ik heb een -- in mijn been = io ha un placa in mi gamba
(FOTO) fotografische/gevoelige -- = placa sensibile, platta
iets op de gevoelige -- vastleggen = facer un photo(graphia)
dit valt als een druppel water op een gloeiende -- = isto dispare immediatemente
de -- poetsen = eclipsar se
3 tabula
-- ijzer = tabula de ferro
-- marmer = tabula de marmore
4 (bord, paneel) pannello
5 (ondiepte) banco
6
de -- poetsen = discampar
7 (prent) illustration, imagine, stampa, gravure (F)
een boek met --en = un libro illustrate/con illustrationes


plaatbatterij ZN

1 batteria de placa, pila platte


plaatborstel ZN

1 brossa laminate


plaatcondensator ZN

1 condensator a lamina/placas


plaatdruk ZN

1 gravure (F)


plaatdrukker ZN

1 gravator, imprimitor de gravures (F)


plaatdrukkerij ZN

1 (werkplaats) imprimeria de gravures (F)
2 (kunst) gravure (F)


plaatetser ZN

1 aquafortista


plaatfilter ZN

1 filtro a placa(s)


plaatgewichtje ZN

1 lamella


plaatglas ZN

1 vitro platte/in placas


plaatgraveur ZN

1 gravator


plaatijzer ZN

1 ferro in lamina/in placa


plaatijzeren BN

1 de ferro in lamina/in placa


plaatje ZN

1 (kleine plaat) parve placa, plachetta
koperen -- = plachetta de cupro
2 (gedeeltelijk kunstgebit) prothese (-esis) dentari, placa dental
3 (single) quaranta-cinque tornos
4 (foto) photo(graphia)
--s schieten = prender/facer photo(graphia)s
5 (plakje) lamella, lamina
6 (DIERK, PLANTK) (lamel) lamella, lamina
7 (ruwe schets, ontwerp) esbosso, schizzo (I)
het -- invullen = completar le esbosso
8 (illustratie) imagine, illustration, stampa, gravure (F)
van --s voorzien = illustrar
9 (penning) medalia
10 (FIG) (er aantrekkelijk uitziend iemand/iets) beltate


plaatjesalbum ZN

1 album de imagines


plaatjesboek ZN

1 libro de imagines


plaatjeszwammen ZN MV

1 agaricaceas


plaatkiel ZN

1 quilla plan


plaatkieuwigen ZN MV

1 lamellibranchios


plaatkoper ZN

1 cupro in lamina/in placa/in folios


plaatkring ZN

1 circuito de placa


plaatlichter ZN

1 levaplacas


plaatlood ZN

1 plumbo in lamina/in placa


plaatmetaal ZN

1 metallo in lamina/in placa


plaatopname ZN

1 registration discographic/super disco


plaatpers ZN

1 pressa de stampas


plaatradiator ZN

1 radiator a/de pannellos/a/de placas


plaats ZN

1 placia
het aantal --en in een auto = le numero de placias in un auto(mobile)
een -- openlaten = lassar un placia
iets op zijn -- zetten = mitter un cosa a su placia, implaciar un cosa
iets weer op zijn -- zetten = remitter un cosa a su placia, reimplaciar un cosa
een -- geven = placiar
-- maken voor = facer placia a
-- nemen = prender placia, seder se
--en bespreken = reservar placias
van -- veranderen = cambiar de placia
zijn -- afstaan = ceder su placia
zijn -- niet weten = non cognoscer su placia
in de -- stellen, de -- innemen van = reimplaciar
voor iets/iemand in de -- komen = reimplaciar un cosa/un persona
veel -- innemen = occupar multe placia/spatio
deze tafel neemt veel -- in = iste tabula prende multe placia
ter --e, op de -- van ontstaan = in situ (L)
2 loco
-- van bestemming = loco de destination
-- van handeling = loco del action
-- van aankomst = loco de arrivata
-- van vertrek = loco de partita
-- van het misdrijf = loco criminal/del delicto
-- van oorsprong = loco de origine
-- des onheils = loco del disastro
bijwoord van -- = adverbio de loco
bijwoordelijke bepaling van -- = complemento de loco
een -- bereiken = attinger/ganiar un loco
een -- geven = collocar
Heilige Plaatsen = Locos Sancte
(WISK) meetkundige -- = loco geometric
(TONEEL) eenheid van -- = unitate de loco
(TAAL) van -- = locative
voorzetsels van -- = prepositiones locative
in -- van = in loco de, in vice de
in de eerste -- = in prime loco
de -- bepalen = localisar
-- maken = facer loco
-- hebben/vinden = haber loco, occurrer, evenir, advenir, realisar se
(SPORT) op de tweede -- eindigen = terminar in secunde loco
3 (punt) puncto
-- van inslag = puncto de impacto
4 (stad) urbe, (dorp) village, (buurt, dorp) localitate
een grote -- = un grande urbe
5 (ter aanduiding van de rangorde) placia, position, (op een ranglijst) classamento
6 (functie) placia, empleo, posto
de juiste man op de juiste -- = le homine adequate
7 sito
historische -- = sito historic
8 (open stuk grond) corte
9 (passage in een boek) loco, passage
een -- aanhalen = citar un passage
10 (landgoed) proprietate
11
(SPORT) op uw --en! klaar! af! = a vostre marcas!, preste! partir!


plaatsaanwijzer ZN

1 (in bioscoop) ostiero, placiator


plaatsaanwijzing ZN

1 Zie: plaatsbepaling


plaatsbekledend BN

1 reimplaciante, vicariante


plaatsbekleder ZN

1 reimplaciante, substituto, representante, (KERK) vicario


plaatsbekleding ZN

1 reimplaciamento, substitution


plaatsbepalend BN

1 localisator


plaatsbepaling ZN

1 determination/indication del loco, localisation
akoestische -- = localisation acustic


plaatsbepalingssysteem ZN

1 systema de localisation


plaatsbeschrijvend BN

1 topographic


plaatsbeschrijver ZN

1 topographo


plaatsbeschrijving ZN

1 (topografie) topographia
2 (beschrijving van een plaats) description de un loco


plaatsbespreking ZN

1 reservation


plaatsbewijs ZN

1 billet, ticket (E)


plaatsbiljet ZN

1 Zie: plaatsbewijs


plaatschaar ZN

1 cisorios pro metallo
twee --en = duo pares de cisorios


plaatsdekking ZN

1 (SPORT) defensa de zona


plaatsdeur ZN

1 porta de corte


plaatselijk BN

1 local, (van een gemeente OOK) municipal
--e verdoving = anesthesia local
--e buien = pluvias local
-- verkeer = traffico local
-- onderzoek = inquesta local
--e bevolking = population local
-- nieuws = novas local
--e gewoonten = costumes local
--e overheid/bestuur = governamento local
--e verordening = ordinantia municipal
tien uur, --e tijd = dece horas, hora local
van -- belang = de interesse local
-- verdoven = anesthesiar localmente
de temperatuur kan -- oplopen = le temperatura pote montar localmente
2 topic
--e godheden = divinitates topic
-- geneesmiddel = medicamento topic, topico


plaatselijkheid ZN

1 character local


plaatsen WW

1 (een plaats geven aan) placiar, mitter, poner, collocar, (op zijn plaats zetten) implaciar, (installeren) installar
het -- = placiamento
weer -- = replaciar
verkeerd -- = misplaciar
naast elkaar -- = poner in juxtaposition
achter iets anders -- = postponer
-- vóór = preponer, (TAAL) prefixar
uit elkaar -- = spatiar
het uit elkaar -- = spatiamento
zijn handtekening -- = signar
de kachel -- = poner/collocar le estufa
een artikel -- = placiar/colocar un articulo
onder censuur -- = mitter sub censura
een advertentie -- = facer inserer/facer insertar un annuncio, placiar un annuncio
kruisraketten -- = displicar missiles de cruciera
zich voor moeilijkheden geplaatst zien = vider se placiate ante difficultates
geplaatst zijn op/boven = surmontar
iets in een bepaalde contekst -- = situar un cosa in un determinate contexto
2
(SPORT) zich -- voor de finale = qualificar se/classificar se pro le final


plaatsgebrek ZN

1 manco/mancantia de spatio
wegens -- = per mancantia de spatio


plaatsgeheugen ZN

1 memoria local/de locos, sentimento topographic


plaatsgesteldheid ZN

1 circumstantias/conditiones local, stato del locos


plaatsgrijpen WW

1 Zie: plaatshebben


plaatshebben WW

1 Zie: plaatsvinden


plaatsing ZN

1 (het plaatsen) placiamento
-- in een inrichting = placiamento in un institution
2 (op de juiste plaats zetten) placiamento, collocation, installation, ubication
-- van de piano = collocation del piano
-- van een wasmachine = installation de un machina a/de lavar
-- van kruisraketten = installation/displicamento de missiles de cruciera
3 (ligging t.o.v wind, zon, etc.) exposition
4 (het opnemen in de krant) insertion
-- van een artikel in een krant = insertion de un articulo in un jornal
5 (SPORT) (klassering) classamento, (kwalificatie) qualification


plaatsingsbureau ZN

1 officio/agentia/bureau (F) de empleamento


plaatsingscommissie ZN

1 committee (E)/comité (F)/commission de selection


plaatsingskosten ZN MV

1 costos de installation


plaatskaart ZN

1 billet, ticket (E)


plaatskaartenautomaat ZN

1 billeteria automatic


plaatskaartenbalie ZN

1 billeteria


plaatskaartenbureau ZN

1 agentia/officio de tickets (E)


plaatskaartenloket ZN

1 billeteria


plaatslijper ZN

1 (van marmer) marmorator, marmorero


plaatsnaam ZN

1 nomine de loco, toponymo
de --en van Nederland = le toponymia de Nederland


plaatsnaambord ZN

1 placa de nomine de loco


plaatsnaamkunde ZN

1 toponymia


plaatsnaamkundig BN

1 toponymic


plaatsnaamkundige ZN

1 toponymista


plaatsnaamstudie ZN

1 Zie: plaatsnaamkunde


plaatsnijden WW

1 gravar, incider (super metallo), (op koper) chalcographiar


plaatsnijder ZN

1 gravator, incisor (super metallo), (op koper) chalcographo


plaatsnijkunst ZN

1 gravure (F), incision (super metallo), (op koper) chalcographia, arte chalcographic


plaatsopneming ZN

1 (JUR) visita official del scena del crimine, inspection local


plaatspanning ZN

1 (TECHN) tension/voltage anodic/de placa


plaatspasser ZN

1 stigmographo


plaatsruimte ZN

1 spatio, placia
gebrek aan -- = manco/mancantia de spatio
de advertentiekosten worden naar -- berekend = on calcula le costos de annuncio in function del placia occupate


plaatsschouwing ZN

1 Zie: plaatsopneming


plaatstaal ZN

1 aciero in lamina/in placa


plaatstalen BN

1 de aciero in lamina/in placa


plaatstrip ZN

1 banda de aciero in lamina/in placa


plaatstroom ZN

1 currente anodic/de anodo/de placa


plaatstroombatterij ZN

1 batteria de anodos


plaatsverandering ZN

1 cambio/cambiamento de placia/de loco, displaciamento


plaatsvervangend BN

1 reimplaciante, vicariante, substitute, substitutive, supplente
(AARDR) -- dieren en planten = animales e plantas de substitution
--e leden van de commissie = membros supplente del commission
-- hoofd = director adjuncte, chef (F) substitute
--e schaamte = vergonia/pudor vicariante/substitutive
2 (JUR) subrogative, subrogatori


plaatsvervanger ZN

1 reimplaciante, substituto, suppletor, supplente
2 (KERK) (van een bisschop/pastoor) vicario


plaatsvervanging ZN

1 reimplaciamento, substitution
2 (JUR) subrogation
3 (KERK) vicariato


plaatsvervulling ZN

1 reimplaciamento, substitution
2 (representatie mbt erfrecht) substitution, representation


plaatsverwisselend BN

1 intercambiabile, substitutive


plaatsvinden WW

1 haber loco, occurrer, evenir, advenir, (uitgevoerd worden) realisar se, effectuar se
gelijktijdig -- = coincider
het gelijktijdig -- = coincidentia
plotseling/onverwacht -- = supervenir
het plotseling/onverwacht -- = supervenientia
het onderzoek vindt plaats in Beekbergen = le investigation se realisa in Beekbergen
waar zal de ontmoeting -- ? = ubi (es)sera le reunion?


plaatsvrees ZN

1 topophobia


plaatszin ZN

1 senso de direction/de orientation


plaattektoniek ZN

1 (GEOL) tectonica de placas


plaatvormig BN

1 lamelliforme


plaatwals ZN

1 pressa a/de laminar


plaatwalserij ZN

1 laminatorio


plaatwellerij ZN

1 laminatorio


plaatwerk ZN

1 (tot een boek verenigde platen) collection de reproductiones/de gravures (F)
2 (boekwerk) libro illustrate/de illustrationes/de imagines
3 (van plaatijzer gemaakt iets) objecto de ferro in lamina/in placa


plaatzink ZN

1 zinc in folios


plaatzwam ZN

1 agarico, fungo agaricacee


placebo ZN

1 placebo


placebo-effect ZN

1 effecto placebo


placement ZN

1 placiamento del convitatos al tabula, placia del convitatos


placenta ZN

1 placenta
ontwikkeling van de -- = placentation


placentair BN

1 placentari


placentatie ZN

1 placentation


placentografie ZN

1 placentographia


placer ZN

1 placer (E), jacimento aurifere


placet ZN

1 placet
recht van -- = derecto de placet


plafond ZN

1 plafond (F), tecto
2 (FIG) plafond (F), limite (maxime)
tegen/aan zijn -- zitten/zijn = haber arrivate al maximo


plafondbekleding ZN

1 revestimento de plafond (F)


plafondbeschildering ZN

1 pictura de plafond (F)


plafondbetimmering ZN

1 revestimento del plafond (F) con ligno


plafondhaak ZN

1 uncino/croc de plafond (F)


plafondhanger ZN

1 trave/trabe del plafond (F)


plafondlamp ZN

1 lampa pendente/suspendite/de tecto, plafonnier (F)


plafondlat ZN

1 latte de plafond (F)


plafondschroot ZN

1 Zie: plafondlat


plafondventilator ZN

1 ventilator de plafond (F)


plafonneerder ZN

1 gypsero, stuccator


plafonneren WW

1 (van een plafond voorzien) provider de un plafond (F)
2 (bepleisteren) revestir de gypso, stuccar


plafonneur ZN

1 Zie: plafonneerder


plafonnière ZN

1 Zie: plafondlamp


plag(ge) ZN

1 pecia de turfa/turba


plagaal BN

1 plagal
--e cadens = cadentia plagal


plagen WW

1 (trachten boos te maken) vexar
2 (kwellen) tormentar, (hinderen) molestar
dieren -- = tormentar animales
mag ik u even --? = me permitte vos molestar vos un momento?


plager ZN

1 vexator


plagerig BN

1 malitiose
-- lachen = rider malitiosemente


plagerij ZN

1 vexation
--en doorstaan = indurar vexationes


plaggen WW

1 trenchar {sj} pecias de turfa/turba


plaggenhut ZN

1 cabana de pecias de turfa/turba


plagiaat ZN

1 plagio, plagiato
-- plegen = committer plagio/plagiato, plagiar


plagiaris ZN

1 plagiario


plagiator ZN

1 plagiario


plagiëren WW

1 committer plagiato, plagiar, copiar


plagiogeotropisme ZN

1 plagiogeotropisme


plagioklaas ZN

1 (MIN) plagioclase


plagiotropisch BN

1 plagiotropic


plagiotropisme ZN

1 plagiotropismo


plaid ZN

1 plaid (E)


plak ZN

1 tabletta, barra, placa, plaquetta, (van iets ronds OOK) rondo, rondella
-- chocolade = barra/tabletta/placa de chocolate {sj}
2 (medaille) medalia
3 (tandaanslag) placa dentari
4 (snee) trencho {sj}, (van iets ronds OOK) rondo, rondella
-- vlees = trencho de carne
-- ham = trencho de gambon
-- worst = rondo/rondella de salsicia
-- brood = trencho de pan
5 (van schoolmeester) ferula
bij iemand onder de -- zitten = esser sub le controlo/ferula de un persona


plakadres ZN

1 adresse (F) adhesive


plakalbum ZN

1 album


plakband ZN

1 banda adhesive
een rolletje -- = un rolo de banda adhesive
met -- vastmaken/plakken = fixar/collar con banda adhesive


plakboek ZN

1 quaderno, album


plakbord ZN

1 Zie: aanplakbord


plaket ZN

1 (plaat als versiering) placa decorative
2 (medaille) medalia, medalion, placa


plakhaak ZN

1 croc/uncino adhesive


plakhamer ZN

1 martello del gypsero


plakje ZN

1 rondo, rondella
-- worst = rondo/rondella de salsicia


plakkaat ZN

1 poster (E), affiche (F), placard (F)
een -- ophangen = fixar un poster
2 (GESCH) edicto, decreto, ordinantia
bij -- verboden = prohibite per edicto
de --en tegen de ketters = le edictos contra le heresia
3 (vlek) macula
-- inkt = macula de tinta


plakkaatboek ZN

1 libro del edictos


plakkaatverf ZN

1 gouache (F)


plakken WW

1 collar, adherer, attachar {sj}
een postzegel op een brief -- = collar un timbro (postal) super un littera
mijn kleren plakken aan mijn lijf = mi vestimentos me colla al pelle
deze lijm plakt niet = ista colla non colla
een etiket op iemand -- = poner un etiquetta {kè} a un persona
verboden aan te -- = prohibite fixar posters (E)/affiches (F)
er plakt iets onder mijn schoen = il se attacha un cosa sub mi scarpa/calceo
2
een band -- = reparar un pneu
3 (ergens lang blijven) restar/remaner longe tempore


plakkend BN

1 adhesive


plakker ZN

1 (iemand die plakt) collator
2 (iemand die aanplakt) persona qui fixa posters (E)/affiches (F)
3 (iemand die lang blijft) persona qui resta/remane longe tempore, persona qui non vole partir
4 (sticker) etiquetta {kè} gummate, autocollante
5 (kleefpleister) emplastro collante/adhesive


plakkerig BN

1 collante, collose, glutinose, viscose


plakkerigheid ZN

1 glutinositate, collositate


plakkertje ZN

1 etiquetta {kè} gummate, autocollante


plakletter ZN

1 littera (auto)adhesive


plakmiddel ZN

1 producto pro collar, substantia agglutinante, pasta/substantia adhesive, adhesivo, colla


plakmortel ZN

1 mortero


plakpapier ZN

1 papiro collante/gummate/adhesive


plakplaatje

1 imagine a collar/autoadhesive


plakplastic ZN

1 plastico (auto)adhesive


plakpleister ZN

1 emplastro, sparadrapo


plakprentje ZN

1 Zie: plakplaatje


plakrand ZN

1 bordo collante/adhesive


plaksel ZN

1 Zie: plakmiddel


plakslag ZN

1 colpo de ferula


plakspul ZN

1 Zie: plakmiddel


plakstijfsel ZN

1 colla de amido, pasta collante/adhesive


plakstrook ZN

1 banda collante/adhesive


plaktafel ZN

1 tabula del tapissero


plakzegel ZN

1 timbro adhesive, timbro quitantia, timbro fiscal, etc.


plamuren WW

1 applicar un mastico


plamuur ZN

1 mastico, stucco


plamuurmes ZN

1 spatula, cultello a/de paletta


plamuursel ZN

1 Zie: plamuur


plamuurspaan ZN

1 Zie: plamuurmes


plamuurwerk ZN

1 application de mastico


plan ZN

1 plano, projecto, schema, (voornemen OOK) intention
centraal economisch -- = plano economic central
ambitieus/groots -- = plano/projecto ambitiose
uitgekiend -- = plano/projecto astutiose
gewaagd -- = plano/projecto hasardose
onuitvoerbaar -- = plano/projecto irrealisabile
vastomlijnde --nen = planos/projectos univoc
--nen maken, een -- maken = planar
een -- uitwerken = elaborar un plano/projecto
uitwerking van een -- = elaboration de un plano/projecto
een -- uitvoeren = realisar/executar/exequer/effectuar un plano/un projecto
uitvoering van een -- = realisation/execution/effectuation de un plano/de un projecto
-- ter bestrijding van de inflatie = plano anti-inflation
-- van aflossing = plano de amortisation
iemands --nen verijdelen = frustrar le planos/projectos de un persona
een -- koesteren = nutrir un plano/un projecto
een -- steunen = favorar/favorir un plano/un projecto
een -- opperen = proponer un plano/un projecto
een -- uitdenken = conciper un plano/un projecto
een -- in de war sturen = sabotar un plano/un projecto
van -- zijn = haber le intention, intender, pensar, projectar
van -- veranderen = mutar su planos/projectos
2 (plattegrond) plano
3 (niveau) plano, nivello
op een hoger -- heffen = elevar a un plano superior
4 (perspectiefverdeling) (OOK FIG) plano
eerste -- = prime plano
tweede -- = secunde plano


planair-elektrode ZN

1 electrodo planar


planair-techniek ZN

1 technica planar


planbord ZN

1 tabula de planification


planbureau ZN EIGN

1 bureau (F)/officio del plano/de planification
Centraal -- = Officio Central del Plano/de Planification


planchet ZN

1 planchetta, tabuletta


planchette ZN

1 planchetta


planconcaaf BN

1 planoconcave
--e lens = lente planoconcave


planconvex BN

1 planoconvexe
--e lens = lente planoconvexe


plan de campagne ZN

1 plano de campania/de actiones


planeconomie ZN

1 economia planificate/planate/dirigite


planeerder ZN

1 (arbeider) planator
2 (iemand in glijvlucht) planator


planeerhamer ZN

1 martello a/de planar


planeermachine ZN

1 machina a/de planar


planeet ZN

1 planeta
baan van een -- = orbita de un planeta
conjunctie van --en = conjunction de planetas
kleine --en = planetoides, asteroides
hij komt van een andere -- = ille es de un planeta differente, ille ha ideas de un altere mundo


planeetbaan ZN

1 Zie: planetenbaan


planeetboek ZN

1 libro/manual de astrologia


planeetjaar ZN

1 anno planetari, durata/duration de revolution sideral, revolution planetari


planeetkenner ZN

1 astrologo


planeetkijker ZN

1 tirator de horoscopo


planeetkundige ZN

1 planetologo


planeetlezer ZN

1 Zie: planeetkijker


planeetnevel ZN

1 nebulosa planetari


planeetrad ZN

1 rota planetari


planeetstand ZN

1 position de un planeta/del planetas


planeetstelsel ZN

1 Zie: planetenstelsel


planeetwachter ZN

1 astro del nocte, luna


planen WW

1 Zie: planeren-3


planeren WW

1 (van vliegtuig/zeilboot) planar
2 (mbt auto's) facer aquaplaning (E)
3 (glad/vlakmaken) planar, applanar, lisiar, nivellar, equalisar, applattar
metaal -- = planar metallo


planetair BN

1 planetari
--e nevel = nebulosa planetari
2
-- tandwielstelsel = ingranage planetari
--e tandwielen = pinniones planetari, rotas de ingranage planetari


planetarisch BN

1 planetari


planetarium ZN

1 (toestel, gebouw) planetario
2 (lijst van planeten) lista de planetas


planetenbaan ZN

1 orbita planetari
de grote as van een -- = linea del apsides
beweging op een -- = movimento orbital


planetenloop ZN

1 curso del planetas, movimento planetari


planetenstelsel ZN

1 systema planetari/de planetas


planetentabel ZN

1 Zie: planetentafel


planetentafel ZN

1 tabula del position(es) del planetas


planetoïde ZN

1 planetoide, asteroide


planetologie ZN

1 planetologia


planetologisch BN

1 planetologic


planetoloog ZN

1 planetologo


planhuishouding ZN

1 Zie: planeconomie


planiglobe ZN

1 Zie: planisfeer


planigrafie ZN

1 planigraphia, tomographia


planigrafisch BN

1 planigraphic


planimeter ZN

1 planimetro, planigrapho


planimetreren WW

1 mesurar con un planimetro


planimetrie ZN

1 planimetria, geometria plan


planimetrisch BN

1 planimetric


planisfeer ZN

1 planispherio


planisferisch BN

1 planispheric


plank ZN

1 planca
met --en beleggen, dichtspijkeren met --en = intabular


plankdikte ZN

1 spissor del planca


plankdrager ZN

1 supporto de planca


planken BN

1 de plancas


plankenbeschot ZN

1 pariete de plancas


plankenkering ZN

1 dica de plancas


plankenkoorts ZN

1 timor de presentar se coram/in publico


plankenloods ZN

1 barraca/deposito in/de plancas


plankenschraag ZN

1 cavalletto de plancas


plankenschutsel ZN

1 Zie: plankenbeschot


plankenvloer ZN

1 solo de plancas


plankenvrees ZN

1 Zie: plankenkoorts


plankenweg ZN

1 cammino de plancas


plankenzager ZN

1 serrator de plancas


plankenzagerij ZN

1 serreria de plancas


plankerig BN

1 (plat) platte
een -- figuur hebben = esser platte como un planca
2 (stijf) rigide
-- haar = capillatura rigide


planket ZN

1 (veldtafeltje) planchetta, tabuletta
2 (plankenvloer) solo de plancas
3 (schutting) clausura/barriera de plancas


planketsel ZN

1 Zie: plankenbeschot


plankgas BW

1
-- geven = premer super le accelerator
hij rijdt -- weg = ille parti a tote velocitate/gas


plankhard BN

1 dur como ligno


plankier ZN

1 Zie: plankenvloer


plankje ZN

1 planchetta


plankschaatsen ZN

1 skateboarding (E)


plankschaatsen WW

1 ir super skateboard (E)


plankton ZN

1 plancton
plantaardig -- = plancton vegetal, phytoplancton
dierlijk -- = plancton animal, zooplancton


planktondieren ZN MV

1 animales planctonic


planktoneter ZN

1 planctonophago


planktonnet ZN

1 rete a/pro plancton


planktonofaag ZN

1 planctonophago


planktonorganisme ZN

1 organismo planctonic


plankzeilen WW

1 surfar


plankzeilen ZN

1 surfing (E)


plankzeiler ZN

1 surfero, surfer (E)


planloos BN

1 sin plano, sin methodo, sin systema, sin ordine


planmatig BN

1 planate, planificate, methodic, systematic, conforme al projecto
-- inrichten = planar, planificar


plannariën ZN MV

1 planarias


plannen WW

1 planar, projectar, previder, organisar, planificar, programmar
wij plannen de volgende vergadering op 10 februari = nos previde le proxime reunion pro le 10 de februario
de gemeente plant hier drie flats = le municipalitate plana/projecta tres blocos de appartamentos hic
een reis -- = programmar/organisar un viage


plannenmaker ZN

1 Zie: planner


plannenmakerij ZN

1 planification


plannensmeder ZN

1 Zie: planner


planner ZN

1 homine qui face planos/projectos, planificator


planning ZN

1 (systematische regeling) planification, programmation, planning (E)
dat zit in de -- = isto es previste (in le planification)
economische -- = programmation economic
2 (het plannen) planification, programmation, planning (E)
de -- van de werkzaamheden = le planification del labores/travalios


planningdeskundige ZN

1 planificator


plano

1 in-plano
een uitgave in -- = un edition in formato in-plano


planografie ZN

1 planographia


planografisch BN

1 planographic


planologisch BN

1 relative al planification, (van stad) urbanista, urbanistic
--e dienst = servicio de planification e urbanismo


planoloog ZN

1 specialista in planification, (van stadsplanning) urbanista


planometer ZN

1 planometro


planometrie ZN

1 planometria


planometrisch BN

1 planometric


plano-uitleg ZN

1 impression in-plano


planpapier ZN

1 (doorzichtig papier) papiro de calco/de calcar


planparallel BN

1 a facies plan e parallel, plan-parallel
--e plaat = placa plan-parallel
--e resonator = resonator plan-parallel


planprocedure ZN

1 procedura/procedimento planate


plant ZN

1 planta
gekweekte -- = planta cultivate
houtige -- = planta lignose
besdragende -- = planta baccifere
wilde -- = planta salvage
van stengels voorziene -- = planta caulescente
exotische -- = planta exotic
doornige -- = planta spinose
vleesetende -- = planta carnivore
insectenetende -- = planta insectivore
op slijk groeiende -- = planta limose
éénjarige -- = planta annual
tweejarige -- = planta bisannual
tweehuizige -- = planta monogame/dioic
fluviatiele -- = planta fluviatile
inheemse -- = planta indigena
altijd groene -- = planta semperverde, semperverde
meerjarige -- = planta pluriannual
tweejarige -- = planta bisannual/biennal
geneeskrachtige -- = planta officinal
waterminnende -- = planta hydrophile
giftige -- = planta venenose
fossiele -- = planta fossile
sterke -- = planta robuste/vigorose
--en kweken = cultivar plantas
--en zoeken = herborisar
het --en zoeken = herborisation
de --en water geven = rigar le plantas
(persoon) een teer --je = un persona/planta fragile


plantaardappel ZN

1 Zie: pootaardappel


plantaarde ZN

1 terra vegetal, humus (L)


plantaardig BN

1 vegetal, vegetabile
--e olie = oleo vegetal/vegetabile
--e vezel = fibra vegetal/vegetabile
--e weefsels = texitos vegetal/vegetabile
--e caseïne = caseina vegetal/vegetabile
--e boter = butyro vegetal/vegetabile
-- voedsel = alimentos vegetal/vegetabile
--e voeding = nutrimento vegetal/vegetabile
-- vet = grassia vegetal/vegetabile


plantafstand ZN

1 distantia inter le plantas


plantage ZN

1 plantation


plantage-arbeider ZN

1 obrero de un plantation


plantagebeheer ZN

1 administration de un plantation


plantagebezitter ZN

1 proprietario de un plantation


plantagerubber ZN

1 cauchu de plantation


plantagesuiker ZN

1 sucro de plantation


plantbed ZN

1 quadro/quadrato/plattebanda de plantas


plantbestaan ZN

1 Zie: planteleven


plantdier ZN

1 zoophyto


planteermachine ZN

1 machina de/a plantar


planten WW

1 (poten) plantar
het -- = plantation
iemand die plant = plantator
een boom -- = plantar un arbore
aardappels -- = plantar patatas
een haag -- = plantar un haga
2 (iets overeind in de grond zetten) plantar, figer
een stok in de grond -- = plantar un baston in le solo
3 (stevig vastzetten) plantar
4 (uitplanten) plantar
5 (kweken) plantar, cultivar
koffie -- = plantar caffe
rijst -- = plantar ris


plantenaardrijkskunde ZN

1 geographia botanic, phytogeographia, geobotanica


plantenafdruk ZN

1 impression de un planta


plantenafval ZN

1 detritos de plantas


plantenalbum ZN

1 album botanic/de plantas


plantenanatomie ZN

1 phytotomia


plantenartsenijkunde ZN

1 phytopharmacia


plantenas ZN

1 cinere vegetal


plantenatlas ZN

1 altas botanic


plantenbak ZN

1 floriera


plantenbed ZN

1 Zie: plantbed


plantenbeschrijver ZN

1 phytographo


plantenbeschrijving ZN

1 botanica descriptive, phytographia


plantenbevruchting ZN

1 fecundation de plantas


plantenblad ZN

1 folio de planta


plantenboek ZN

1 libro botanic/de plantas


plantenboter ZN

1 butyro/margarina vegetal/vegetabile


plantenbouw ZN

1 structura vegetal


plantencel ZN

1 cellula vegetal


plantendeel ZN

1 parte de un planta


plantendek ZN

1 Zie: plantenkleed


plantenecologie ZN

1 phytoecologia, ecologia vegetal/de plantas


planteneiwit ZN

1 proteina vegetal/vegetabile


plantenetend BN

1 herbivore, phytophage
-- dier = animal herbivore, herbivoro, phytophago
--e insecten = insectos phytophage


planteneter ZN

1 animal herbivore, herbivoro, phytophago


plantenextract ZN

1 extracto vegetal/vegetabile


plantenfamilie ZN

1 familia botanic/de plantas


plantenfysiologie ZN

1 physiologia vegetal/de plantas, phytophysiologia, phytobiologia


plantenfysiologisch BN

1 phytophysiologic
laboratorium voor -- onderzoek = laboratorio pro recercas phytobiologic


plantenfysioloog ZN

1 phytobiologo, phytobiologista


plantengemeenschap ZN

1 communitate de plantas, association vegetal


plantengeografie ZN

1 Zie: plantenaardrijkskunde


plantengeslacht ZN

1 genere botanic/de plantas


plantengeur ZN

1 odor vegetal/de planta


plantengif ZN

1 veneno/toxico vegetal/vegetabile, phytotoxina


plantengordel ZN

1 zona vegetal/de vegetation


plantengroei ZN

1 (de groei van planten) crescimento vegetal/de plantas
2 (vegetatie) vegetation
weelderige -- = vegetation luxuriante/exuberante, exuberantia de vegetation


plantenhaar ZN

1 (haarvormig aanhangsel) pilo vegetal/de planta
2 (plantaardige vezels) fibras vegetal


plantenivoor ZN

1 ebure vegetal/vegetabile


plantenkalender ZN

1 calendario botanic/del plantas


plantenkas ZN

1 conservatorio, estufa


plantenkenner ZN

1 botanico, botanista


plantenkennis ZN

1 cognoscientias/cognoscimentos botanic, botanica


plantenkiem ZN

1 plantula


plantenkleed ZN

1 tapete/tapis (F) vegetal/de plantas/de vegetation


plantenkleurstof ZN

1 colorante/pigmento vegetal/vegetabile


plantenkunde ZN

1 Zie: plantkunde


plantenkweker ZN

1 cultivator de plantas, (tuinder) horticultor


plantenkwekerij ZN

1 (het kweken) cultura/cultivation de plantas, horticultura, (mbt bloemen) floricultura
2 (bedrijf) interprisa horticole/de horticultura


plantenleer ZN

1 botanica


plantenleven ZN

1 (het leven van de planten) vita del plantas
2 (leven zonder emoties) vita vegetal/vegetative, existentia vegetabile
een -- leiden = viver como un planta, menar un vita vegetative, vegetar
het leiden van een -- = vegetation


plantenlijm ZN

1 colla vegetal


plantenmelk ZN

1 lacte vegetal


plantenmerg ZN

1 pulpa/medulla de plantas


plantenmest ZN

1 (van vergane planten) composto
2 (geschikt voor planten) fertilisante pro plantas


plantenmorfologie ZN

1 morphologia del plantas/vegetales, phytomorphologia


plantennaam ZN

1 nomine de planta


plantenolie ZN

1 oleo vegetal/vegetabile


plantenrijk ZN

1 regno vegetal/vegetabile, mundo del plantas, flora


plantensap ZN

1 succo vegetal/vegetabile/de un planta


plantenscheikunde ZN

1 phytochimia


plantenscheikundig BN

1 phytochimic


plantenslaap ZN

1 movimento nyctinastic, nyctinastia


plantenslijm ZN

1 mucilagine


plantensociologie ZN

1 sociologia de plantas, phytosociologia


plantensoort ZN

1 (soort van planten) sorta/typo de plantas
2 (PLANTK) specie vegetal/botanic/de planta


plantensteen ZN

1 planta/vegetal fossile/fossilisate/petrificate


plantenstek ZN

1 planton


plantenstelsel ZN

1 systema vegetal, classification botanic/del plantas, taxonomia botanic


plantensystematiek ZN

1 systematica botanic


plantenteelt ZN

1 cultura/cultivation de plantas, horticultura, (mbt bloemen) floricultura


plantentuin ZN

1 jardin/horto botanic/del plantas


plantenveredeling ZN

1 (a)melioration genetic de vegetales, cultivation selective de plantas


plantenverzamelaar ZN

1 herborisator


plantenvet ZN

1 grassia vegetal/vegetabile


plantenvezel ZN

1 fibra vegetal/vegetabile


plantenvezelstof ZN

1 gluten


plantenvirologie ZN

1 virologia vegetal/de plantas, phytovirologia


plantenvirus ZN

1 virus de planta, phytovirus


plantenvlo ZN

1 podura


plantenvoeding ZN

1 nutrimento/alimentos vegetal/vegetabile


plantenvoedsel ZN

1 fertilisante pro plantas


plantenvorm ZN

1 forma del plantas/vegetales


plantenwas ZN

1 cera vegetal/vegetabile


plantenwereld ZN

1 mundo vegetal


plantenziekte ZN

1 maladia del plantas


plantenziektekundige ZN

1 phytopathologo, phytopathologista


plantenziektenkunde ZN

1 pathologia vegetal, phytopathologia


plantenziektenkundig BN

1 phytopathologic


plantenzijde ZN

1 seta vegetal/vegetabile


plantenzout ZN

1 sal vegetal/vegetabile


plantenzuur ZN

1 acido vegetal/vegetabile


planter ZN

1 (iemand die plant) plantator, cultivator
2 (bezitter van een plantage) proprietario de un plantation, plantator
3 (pootaardappel) patata a plantar


planterij ZN

1 (het planten) plantation
2 (plantage) plantation


plantgewas ZN

1 planta, vegetal


plantgoed ZN

1 (aardappelen) patatas a plantar, (jonge planten) juvene plantas, (oesters) juvene ostreas


planting ZN

1 (manier waarop iets geplaatst is) plantation, (mbt lichaamsdelen) implantation
de -- van het haar = le implantation del capillos
de -- van zijn neus = le implantation de su naso
2 (het planten) plantation
3 (plantsel) plantation


plantkaart ZN

1 plano del plantationes


plantklaar BN

1 preste/preparate pro plantar
een veld -- maken = preparar un campo (pro le plantation)


plantkunde ZN

1 botanica, botanologia, biologia vegetal
beschrijvende -- = botanica descriptive, phytographia


plantkundeboek ZN

1 libro/manual de botanica


plantkundeleraar ZN

1 professor de botanica


plantkundig BN

1 botanic
-- woordenboek = dictionario botanic


plantkundige ZN

1 botanico, botanista


plantlijn ZN

1 (denkbeeldige lijn) linea de plantation
2 (koord) corda de guida (pro plantar)


plantluis ZN

1 aphide


plantmachine ZN

1 machina a/de plantar


plantnaam ZN

1 Zie: plantenaam


planton

1 planton


plantschop ZN

1 pala a/de plantar


plantseizoen ZN

1 saison (F)/tempore del plantation(es)/de plantation


plantsel ZN

1 plantation


plantsoen ZN

1 (tuin) jardin public


plantsoenendienst ZN

1 servicio (pro le mantenimento) del parcos e jardines public


plantsoenwachter ZN

1 guardiano de un jardin public


plantwijdte ZN

1 spatiamento del plantas, distantia inter le plantas


plantzaad ZN

1 (zaad van planten) semine, grana
2 (plantgoed) Zie: plantgoed


plaque ZN

1 (decoratie) placa (decorative)
2 (plaat voor wandversiering) placa
3 (tandaanslag) placa dentari


plaquette ZN

1 plachetta


plas ZN

1 (kuil met regenwater) cavo de aqua
door de --sen lopen = marchar {sj} in le cavos de aqua
in een -- vallen = cader in un cavo de aqua
2 (vijver, poel) stagno, (grote plas) laco
de Vinkeveense --sen = le lacos de Vinkeveen
3 (grote hoeveelheid vocht) mar
een grote -- bloed = un mar de sanguine
een -- melk opdweilen = essugar un mar de lacte
4 (urine) urina, (van kind) pipi
een --je doen = facer pipi
een -- inleveren = dar un flacon de urina


plasje ZN

1 pipi
een -- doen = facer pipi


plasma ZN

1 (basisvloeistof van het bloed) plasma
2 (inhoud van een cel) plasma, protoplasma
3 (NAT) (geïoniseerde gasmassa) plasma
in -- omzetten = plasmificar


plasmabank ZN

1 banca de plasma/de sanguine


plasmabol ZN

1 sphera/bolla/massa plasmic


plasmacel ZN

1 cellula de plasma, plasmocyto


plasmaferese ZN

1 plasmapherese (-esis)


plasmafysica ZN

1 physica del plasma


plasmagas ZN

1 gas de plasma


plasmagolf ZN

1 unda de plasma


plasmamembraan ZN

1 membrana plasmic/plasmatic


plasmaonevenwicht ZN

1 instabilitate del plasma


plasmaproteïne ZN

1 proteina plasmic/plasmatic


plasmareactievat ZN

1 reactor de plasma


plasmastraal ZN

1 jecto de plasma


plasmatoestand ZN

1 stato de plasma


plasmavormend BN

1 plasmagene


plasmide ZN

1 plasmido


plasmificeren WW

1 plasmificar


plasmine ZN

1 plasmina


plasmocyt ZN

1 plasmocyto, cellula de plasma


plasmodium ZN

1 plasmodio


plasmogamie ZN

1 plasmogamia


plasmolen ZN

1 molino de aqua


plasmolyse ZN

1 plasmolyse (-ysis)


plasmon ZN

1 plasmon


plasmotomie ZN

1 plasmotomia


plaspauze ZN

1 pausa pipi/de toilette (F)


plaspil ZN

1 pilula diuretic, diuretico


plasregen ZN

1 pluvia torrential/forte/abundante


plasregenen WW

1 pluver torrentialmente/abundantemente


plassen WW

1 (urineren) urinar, (mbt kind) facer pipi, (VULG) pissar
in zijn bed -- = urinar in su lecto, (mbt kind) facer pipi in su lecto
bloed -- = urinar sanguine
2 (in een vloeistof slaan/bewegen) batter
3 (stortregenen) pluver abundantemente


plassengebied ZN

1 region de lacos


plasser ZN

1 persona qui urina/pissa
2 penis


plastic ZN

1 materia plastic, plastico
hard -- = plastico dur/rigide
in -- omzetten = plastificar
omzetting in -- = plastification


plastic BN

1 de plastico
-- zak = sacco/sacchetto de plastico


plasticbom ZN

1 bomba al plastico


plasticine ZN

1 plasticina


plasticiteit ZN

1 (vervormbaarheid) plasticitate
2 (BK) plasticitate, qualitate(s) plastic
3 (LIT) expressivitate


plasticschuim ZN

1 scuma/spuma plastic/de plastico


plastictas ZN

1 sacco de plastico


plasticzak ZN

1 Zie: plastictas


plasticzakje ZN

1 sacchetto de plastico


plastiek ZN

1 (beeldhouwkunst) plastica, arte plastic, (beeldhouwkunst) sculptura
2 (voorwerp van plastische kunst) plastica, (beeld) sculptura
3 (plastisch effect in de schilderkunst) plastica, plasticitate, qualitate(s) plastic
4 (LIT) expressivitate
5 (plastic) plastico
6 (MED) chirurgia plastic


plastiekbom ZN

1 Zie: plasticbom


plastieken WW

1 plastificar


plastiekfabricage ZN

1 fabrication de plastico


plastiekfabriek ZN

1 fabrica de plastico


plastificeermachine ZN

1 machina a/de plastificar


plastificeren WW

1 plastificar
het -- = plastification
het omslag -- = plastificar le copertura


plastificering ZN

1 plastification


plastiline ZN

1 plastilina


plastisch BN

1 (vormgevend) plastic
-- chirurg = chirurgo plastic
--e chirurgie = chirurgia plastic
--e kunsten = artes plastic
-- vermogen van de kunstenaar = capacitate de expression plastic del artista
2 (kneedbaar) plastic, malleabile
-- materiaal = material plastic
3 (weefselvormend) plastic
--e voedingsmiddelen = alimentos plastic


plastogamie ZN

1 plastogamia


plastron ZN

1 plastron


plat BN

1 (vlak) platte, plan
--te vijl = lima platte
--te knoop = nodo platte
-- vlak = superficie plan, plano
-- bord = platto plan
-- dak = tecto plan/a terrassa
-- voorhoofd = fronte plan
schoen met --te hak = calceo/scarpa a talon platte/plan
-- maken = applattar, planar, applanar, explanar
iemand die iets -- maakt = planator, explanator
(PLANTK) met --te vruchten = platycarpe
(PLANTK) met --te kroonbladen/bloembladen = platypetale
2 (horizontaal) horizontal
3 (onbeschaafd) grossier, vulgar
--te taal = linguage grossier/vulgar
-- Amsterdams = le dialecto de Amsterdam
--te uitdrukking = expression vulgar, vulgarismo
--te humor = humor vulgar
-- praten = parlar in dialecto
4 (stil door staking) paralysate
een bedrijf -- leggen = paralysar un interprisa
5
twee weken -- moeten = deber guardar le lecto durante duo septimanas
6
de zaal -- krijgen = conquirer pro se le publico


plat ZN

1 (streektaal) lingua popular/local/regional, dialecto
2 (plat dak) terrassa de tecto, platteforma
3 (vlakke zijde) parte/latere plan, plano
4 (plateau) plateau (F), platteforma
continentaal -- = platteforma/terrassa continental
(WIELERSP) vals -- = plano false, gradiente celate


plataan ZN

1 (boom) platano
westerse -- = platano occidental
oosterse -- = platano oriental
2 (hout) (ligno de) platano


plataanachtig BN

1 platanacee


plataanachtigen ZN MV

1 Zie: plataanfamilie


plataanblad ZN

1 folio de platano


plataanfamilie ZN

1 platanaceas


plataanhout ZN

1 ligno de platano


platachtig BN

1 alique/alco platte


platanenbos(je) ZN

1 plataneto


platbekkig BN

1 planirostre


platbodem ZN

1 barca a/de/con fundo/quilla platte/plan


platbodemd BN

1 Zie: platboomd


platbol BN

1 planoconvexe
--le lens = lente planoconvexe


platboomd BN

1 a/con fundo platte/plan
-- vaartuig = barca platte/de/con fundo platte/plan


platbranden WW

1 comburer/incendiar completemente, reducer in cineres, incendiar
dorpen -- = reducer villages in cineres


platbuikig BN

1 con ventre platte, sin ventre


platconcaaf BN

1 planoconcave


platdraad ZN

1 filo de ferro platte


platdrukken WW

1 applanar, applattar, comprimer


platduits ZN

1 basse germano


platduits BN

1 in basse germano
--e tekst = texto in basse germano


plat du jour ZN

1 platto del die/jorno


platduwen WW

1 applanar, applattar


plateau ZN

1 (dienblad) tabuliero (de servicio)
2 (GEOL) plateau (F), tabula, platteforma


platebon ZN

1 bono pro discos


plateel ZN

1 faience (F)


plateelbakker ZN

1 fabricante de faience (F)


plateelbakkerij ZN

1 fabrica de faience (F)


plateelfabriek ZN

1 Zie: plateelbakkerij


plateelgoed ZN

1 faiences (F)


plateeloven ZN

1 furno a faience (F)


plateelschilder ZN

1 pictor de faience (F)


plateelwerk ZN

1 faiences (F)


platenalbum ZN

1 (album met illustraties) album illustrate/con illustrationes/con imagines
2 (cassette met grammofoonplaten) album de discos


platenbijbel ZN

1 biblia illustrate


platenboek ZN

1 libro illustrate/de/con illustrationes/de/con imagines


platenboer ZN

1 mercante de discos


platencollectie ZN

1 collection de discos


platencontract ZN

1 contracto discographic


platenenthousiast ZN

1 discophilo


platenhandelaar ZN

1 mercante de discos


platenhoes ZN

1 copertura/camisa de disco


platenindustrie ZN

1 industria discographic/del disco/de discos


platenkast ZN

1 armario de discos


platenkoffer ZN

1 coffretto a/pro discos


platenlabel ZN

1 marca discographic/de disco, label (E) (de disco)
die opname is uitgebracht onder het -- X = iste registration es del marca X


platenmaatschappij ZN

1 societate/compania discographic


platenmarkt ZN

1 mercato del discos


platenreiniger ZN

1 (voorwerp) brossa antistatic, essugadiscos
2 (vloeistof) liquido/producto antistatic


platenrek ZN

1 supporto pro discos


platenschaar ZN

1 cisorios pro metallo


platenspeler ZN

1 tornadiscos, pick-up (E)


platenverzamelaar ZN

1 collector de discos, discophilo


platenverzameling ZN

1 collection de discos


platenwinkel ZN

1 magazin de discos


platenwisselaar ZN

1 cambiadiscos (automatic), cambiator (automatic) de discos


platenzaak ZN

1 Zie: platenwinkel


plateren WW

1 placar, guarnir de un folio de metallo


plateresk BN

1 plateresc
--e stijl = stilo plateresc


platform ZN

1 (verhoging) platteforma
rollend -- = platteforma mobile
2 (overlegorgaan) platteforma
een landelijk -- over kernenergie = un platteforma national super energia atomic/nuclear


platgaan WW

1 (gaan slapen) dormir
2 (onder de indruk raken) esser impressionate


platgaan WW

1 (naar bed gaan) ir al lecto
2 (onder de indruk raken) esser impressionate


platgoed ZN

1 pisce platte


platgooien WW

1 (dmv een bombardement vernietigen) rader, destruer completemente
2 (door staking stilleggen) paralysar


platheid ZN

1 (trivialiteit) trivialitate, banalitate, grosseria, vulgaritate
2 (platitude) platitude (F), banalitate
houd die --en maar voor je = tu pote guardar iste platitudes pro te ipse
3 (het vlak zijn) forma platte/plan, horizontalitate


plathoef ZN

1 (hoef) ungula platte
2 (paard) cavallo a ungulas platte


plathol BN

1 planoconcave


plathoofdig BN

1 Zie: platkoppig


plathoofdigheid ZN

1 Zie: platkoppigheid


platijzer ZN

1 ferro in barras plan


platina ZN

1 platino
op -- gelijkend = platinoide


platina BN

1 de platino
-- ring = anello de platino
-- bruiloft = nuptias de platino


platina-achtig BN

1 platinoide


platina-asbest ZN

1 asbesto/amianto de platino


platinablik ZN

1 platino laminate


platinablond BN

1 blonde platino
-- haar = capillos blonde platino


platinadraad ZN

1 filo de platino


platinadruk ZN

1 platinotypia


platina-erts ZN

1 mineral platinifere/de platino


platinagroep ZN

1 (platina, palladium, iridium, etc.) platinoides


platinahaar ZN

1 capillos blonde platino


platinahoudend BN

1 platinifere
-- gesteente = rocca platinifere


platinakleur ZN

1 color de platino


platinakleurig BN

1 de color de platino


platinakoper ZN

1 platino con cupro


platinalegering ZN

1 alligato de platino


platinamijn ZN

1 mina de platino


platinamoor ZN

1 nigro de platino


platinanaald ZN

1 aco/agulia de platino


platinapapier ZN

1 papiro pro platinotypia


platinaplaat ZN

1 disco de platino


platinapoeder ZN

1 pulvere de platino


platinaspons ZN

1 spongia de platino


platinaverbinding ZN

1 composito de platino


platinazout ZN

1 sal de platino


platinazwart ZN

1 nigro de platino


platineren WW

1 platinar
het -- = platinatura


platiniet ZN

1 platinite


platinotypie ZN

1 platinotypia


platitude ZN

1 platitude (F), banalitate, vulgaritate


platje ZN

1 parve terrassa de tecto


platkloppen WW

1 applattar, applanar, laminar


platkop ZN

1 (slang) platyrrhino
2 (spijker) clavo a testa/capite platte, (schroef) vite a testa/capite platte
3 (iemand met een plat hoofd) testa/capite platte, platycephalo


platkoppig BN

1 platycephale


platkoppigheid ZN

1 platycephalia


platkopschroef ZN

1 Zie: platkop-2


platkopspijker ZN

1 Zie: platkop-2


platleggen WW

1 (vlak neerleggen) extender, (omvergooien) reverter, facer cader
2 (stilleggen door te staken) paralysar
een bedrijf -- = paralysar un interprisa
de boel -- = paralysar toto
het werk -- = cessar/arrestar le labor/travalio


platliggen WW

1 (omverliggen) esser extendite/revertite
2 (ziek te bed liggen) esser allectate
3 (stilliggen door staking) esser paralysate


platlood ZN

1 plumbo laminate


platlopen WW

1
iemands deur -- = esser sempre/semper al porta de un persona, persequer un persona


platluis ZN

1 pediculo del pube/pubis


platmaken WW

1 applattar, applanar


platmaking ZN

1 applattamento, applanamento


platneus ZN

1 platyrrhino


platneuzig BN

1 platyrrhin


Plato ZN EIGN

1 Platon
de leer van -- = platonismo
de leer van -- volgen = platonisar
aanhanger van de leer van -- = platonico
het essentialisme van -- = le essentialismo de Platon
de dogmatische esthetica van -- = le esthetica dogmatic de Platon


platonisch BN

1 platonic
--e liefde = amor platonic
iemand -- liefhebben = amar un persona platonicamente


platonisme ZN

1 platonismo
christelijk -- = plato-nismo christian


platpersen WW

1 applanar/applattar per un pressa


platribbig BN

1 a costas platte
een -- paard = un cavallo a costas platte
dat paard is -- = iste cavallo ha costas platte


platrond BN

1 ronde/rotunde e platte/plan


platschaaf ZN

1 plana


platschelp ZN

1 tellina


platscheren WW

1 (door scheren effen maken) tonder
2 (door snoeien gelijk maken) taliar


platschieten WW

1 bombardar, destruer/demolir con le artilleria


platslaan WW

1 applattar, applanar


platspuiten WW

1
iemand -- = facer/dar un forte injection calmante/sedative a un persona


platstaart ZN

1 (soort zeeslang) platuro


platstaartig BN

1 a cauda platte, platyure


platsteekborduursel ZN

1 broderia platte


platster ZN

1 asteria


platstrijken WW

1 repassar le pilo de un stoffa


platteboender ZN

1 brossa platte


platteerwerk ZN

1 objecto(s) placate


plattegrond ZN

1 (kaart) mappa/carta stratal/de stratas, plano
-- van de stad = plano del urbe
-- op schaal = plano geometral
2 (grondtekening) plano


platteland ZN

1 campania
het Engelse -- = Anglaterra rural
trek van het -- naar de stad, ontvolking/leegloop van het -- = deruralisation, exodo rural
leven op het -- = vita rural/rustic
vlak bij de stad gelegen -- = campania suburban
van het -- komen = venir del campania


plattelander ZN

1 homine del campania, rural, villano, rustico, habitante del campania


plattelands BN

1 del campania, rural


plattelandsbevolking ZN

1 population rural


plattelandsbewoner ZN

1 Zie: plattelander


plattelandsburgemeester ZN

1 burgomaestro de campania


plattelandsdistrict ZN

1 districto rural


plattelandsdokter ZN

1 medico de campania


plattelandsdominee ZN

1 predicante de campania


plattelandsgebruiken ZN MV

1 mores rural


plattelandsgemeenschap ZN

1 communitate rural


plattelandsgemeente ZN

1 communa rural


plattelandsjeugd ZN

1 juventute de village


plattelandskern ZN

1 centro regional


plattelandsschool ZN

1 schola rural/de village


plattelandsvrouw ZN

1 femina del campania


platten WW

1 applattar, applanar


platteren WW

1 placar
koper met goud -- = placar auro super cupro


plattering ZN

1 placage


platting ZN

1 (SCHEEP) cablo tressate


plattrappen WW

1 Zie: plattreden


plattreden WW

1 fullar al pedes, marchar {sj} super
het gras -- = fullar le herba al pedes


platvierkant ZN

1 (BOUWK) abaco


platvink ZN

1 (zakfles) flasco, flacon platte


platvis ZN

1 (platte vis) pisce plan/platte
2 (vissenfamilie) (MV) pleuronectos


platvloers BN

1 platte, grossier, banal, trivial, vulgar
--e manieren = modos vulgar


platvloersheid ZN

1 vulgaritate, grosseria, platitude (F), trivialitate, banalitate


platvoeg ZN

1 juncto platte


platvoet ZN

1 (voet zonder welving) pede platte/plan
2 (persoon) persona de pedes platte/plan


platvoetig BN

1 de/a pedes platte/plan, planipede, platypode


platvoetigheid ZN

1 platypodia


platvoetzool ZN

1 solea orthopedic


platwalsen WW

1 (TECHN) (pletten) laminar
2 (overbluffen) lassar perplexe


platweg BW

1 sin ambages
-- vroeg hij het mij = ille me lo ha demandate sin ambages


platwerk ZN

1 (DRUKK) composition non interlineate


platworm ZN

1 plathelminthe


platzak ZN

1
-- thuiskomen = venir a casa con le tasca vacue
-- zijn = esser sin moneta


plausibel BN

1 plausibile
-- excuus = excusa plausibile
zoiets klinkt niet erg -- = isto non pare multo plausibile


plausibiliteit ZN

1 plausibilitate


Plautus ZN EIGN

1 Plauto


plaveien WW

1 pavir, pavimentar
het -- = pavage, pavimentation


plaveisel ZN

1 pavimento


plaveisteen ZN

1 Zie: straatsteen


plavuis ZN

1 quadrello
we hebben --en in de gang = nos ha un solo de quadrellos in le corridor


plavuisvloer ZN

1 solo de quadrellos


playback ZN

1 playback (E)
-- zingen = cantar in playback


playbacken WW

1 cantar in playback (E)


playboy ZN

1 playboy (E)


play-off ZN

1 play-off (E)


plebaan ZN

1 plebano


plebejer ZN

1 (ROM GESCH) plebeio
2 (iemand uit het gepeupel) plebeio


plebejisch BN

1 (ROM GESCH) plebeie
2 (vulgair) plebeie
--e uitdrukking of stijl = plebeismo
-- karakter = plebeismo, plebeitate
-- maken, een -- karakter geven aan = plebeisar


plebisciet ZN

1 plebiscito
van/mbt een -- = plebiscitari


plebisciteren WW

1 plebiscitar


plebs ZN

1 (ROM GESCH) plebe
2 (gepeupel) plebe, gentalia, turba, populaceo


plecht ZN

1 (voordek) ponte anterior, (achterdek) ponte posterior


plechtanker ZN

1 (ook FIG) ancora de salute/de salvation
het -- uitwerpen = jectar le ancora de salute


plechtig BN

1 solemne, ceremoniose
--e inhuldiging = inauguration solemne
--e taal = linguage ceremoniose
--e verklaring = declaration solemne
--e communie = communion solemne
-- gewaad = vestimento de ceremonia
-- vieren = solemnisar, celebrar con solemnitate
het -- vieren = solemnisation
-- feest/gelegenheid, etc. = solemnitate
zijn --e intocht doen = facer su entrata solemne
iets -- beloven = promitter un cosa solemnemente


plechtigheid ZN

1 (plechtig karakter) solemnitate
2 (plechtig feest, etc.) solemnitate, ceremonia
religieuse -- = solemnitate religiose
hij werd met militaire -- begraven = ille esseva interrate/inhumate con ceremonia/honores militar


plechtiglijk BW

1 solemnemente


plechtstatig BN

1 ceremoniose, solemne, majestuose
-- trad hij de kamer binnen = ille entrava solemnemente in le camera, ille entrava in le camera con aere solemne


plechtstatigheid ZN

1 solemnitate, majestuositate, ceremoniositate


plectrum ZN

1 plectro


plee ZN

1 privata


pleeborstel ZN

1 (toiletborstel) brossa de privata
2 (persoon) persona con capillos multo curte


pleeboy ZN

1 supporto pro le rolos de papiro hygienic


pleedeur ZN

1 porta de privata


pleegbroer ZN

1 fratre adoptive
2 (ziekenverpleger) infirmero


pleegdochter ZN

1 filia adoptive


pleeggezin ZN

1 familia adoptive


pleegkind ZN

1 infante adoptive


pleegmoeder ZN

1 matre adoptive


pleegouders ZN MV

1 genitores/parentes adoptive


pleegvader ZN

1 patre adoptive


pleegzoon ZN

1 filio adoptive


pleegzuster ZN

1 soror adoptive
2 (ziekenverpleegster) infirmera


pleepapier ZN

1 papiro hygienic


pleeraampje ZN

1 fenestretta del privata


pleereiniger ZN

1 persona qui netta le privata(s), nettator del privata(s)
2 Zie: pleeborstel


pleerol ZN

1 rolo de papiro hygienic


pleet ZN

1 objecto(s) placate


pleetwerk ZN

1 Zie: pleet


pleetzilver ZN

1 argento placate


plegen WW

1 (iets ongeoorloofds bedrijven) committer, perpetrar
een strafbaar feit -- = committer/perpetrar un delicto
echtbreuk/overspel -- = committer adulterio
een aanslag -- = committer un attentato
een moord -- = committer un assassina(men)to
zelfmoord -- = committer suicidio
een fraude -- = committer un fraude
verraad -- = committer un traition
plagiaat -- = committer plagiato
een misdaad -- = committer/perpetrar un crimine
diefstal met braak -- = committer un furto con effraction
2 (doen, verrichten) facer
chantage -- = facer chantage {sj}
een staatsgreep -- = facer un colpo de stato
abortus -- = facer se abortar
harakiri -- = facer harakiri (Ja)
een gewapende overval -- = attaccar a mano armate
een telefoontje -- = facer un telephonata
verzet -- = resister
overleg -- = consultar
3 (gewoon zijn) soler, haber le habitude (de), haber le costume (de)
zoals men pleegt te zeggen = como on sole dicer
hij placht hier veel te komen = ille soleva venir hic frequentemente
zo placht ik altijd te doen = nunquam io non ha facite alteremente


pleger ZN

1 autor, (van misdrijf OOK) perpetrator
-- van een misdrijf = perpetrator de un crimine
-- van doodslag = homicida


pleging ZN

1 perpetration
-- van een misdaad = perpetration de un crimine
-- van doodslag = homicidio


Pleiade ZN

1 Pleiade
2 (Franse dichtersgroep uit de 16e eeuw) Pleiade
3
(ASTRON) --n = Pleiades


pleidooi ZN

1 defensa
warm -- = defensa passionate
een -- houden voor = parlar in defensa de, plaidar/plaitar pro/in favor de
een -- houden voor een stelling = argumentar in favor de un these/thesis


plein ZN

1 (open ruimte) placia
2 (verkeersplein) rotunda


plein-pouvoir ZN

1
-- hebben = esser plenmente autorisate


pleinvrees ZN

1 agoraphobia
iemand die aan -- lijdt = agoraphobo


pleiotroop BN

1 pleiotrope


pleiotropie ZN

1 pleiotropia


pleister ZN

1 (voor wonden) emplastro, (kleefpleister) sparadrapo
blaartrekkende -- = emplastro vesicante/vesicatori, epispastico
een rolletje -- = un rolo de sparadrapo
een -- leggen op = emplastrar
(FIG) een -- op de wonde = un balsamo pro su sentimentos vulnerate, un consolation
2 (kalk/gips(mengsel)) stucco (I), gypso


pleisteraar ZN

1 gypsero, stuccator


pleisterafgietsel ZN

1 modulage de gypso, reproduction in gypso


pleisterbeeld ZN

1 statua de gypso


pleisteren WW

1 (met gips bestrijken) stuccar, ingypsar, revestir de gypso/stucco (I)
2 (pleisters leggen op) mitter un emplastro/spraradrapo super
3 (een reis onderbreken om te eten, etc.) facer halto/stoppar pro mangiar/pro refrescar se
4 (stilhouden) facer halto, stoppar, haber un pausa


pleistergewelf ZN

1 volta ingypsate/revestite de gypso/stucco (I)


pleistergroeve ZN

1 gypsiera


pleistering ZN

1 (handeling) revestimento de gypso
2 (resultaat) ingypsamento, stuccatura


pleisterkalk ZN

1 stucco (I)


pleisterkuil ZN

1 gypsiera


pleisterlaag ZN

1 revestimento de stucco (I)/gypso
een nieuwe -- aanbrengen op een muur = stuccar/ingypsar de novo un super un muro/pariete


pleistermodel ZN

1 modello in gypso/stucco (I)


pleistermortel ZN

1 mortero


pleisterornament ZN

1 ornamento in gypso/in stucca (I)


pleisterplaats ZN

1 (GESCH) posta
2 (waar men een reis onderbreekt) etape (F), (vliegtuig/boot) scala
3 (waar men enige tijd verblijft) urbe/village de sojorno


pleisterpoeder ZN

1 gypso pulverisate


pleisterrekverband ZN

1 bandage elastic adhesive


pleisterspaan ZN

1 trulla


pleisterspatel ZN

1 spatula


pleisterspecie ZN

1 gypso, stucco (I)


pleistertroffel ZN

1 parve trulla


pleisterwerk ZN

1 stuccatura


pleisterwerker ZN

1 gypsero, stuccator


pleistoceen ZN

1 pleistoceno, diluvio


pleistoceen BN

1 pleistocen


pleit ZN

1 (rechtsgeding) processo, causa
2 (geschil) litigio, disputa, causa
het -- winnen = ganiar le litigio
het -- is beslecht = le causa es clause
3 (pleidooi) defensa


pleitbezorger ZN

1 defensor, advocato
-- voor iets zijn = plaidar/plaitar pro un cosa
als -- optreden voor = facer se le advocato de, esser le advocato/defensor de


pleite BN

1
dat boek is -- = iste libro ha disparite (in le aere)


pleiten WW

1 plaidar, plaitar
-- voor iets/iemand = plaidar/plaitar pro/in favor de un cosa/persona
tegen iets -- = plaidar/plaitar contra un cosa/persona
dat pleit voor hem = isto plaida/plaita in su favor, isto dice multo in su favor
pro deo -- = plaidar/plaitar de/ex officio
verzachtende omstandigheden -- = plaidar/plaitar circumstantias attenuante


pleiter ZN

1 Zie: pleitbezorger


pleitgeding ZN

1 (rechtszaak) processo, causa
2 (pleidooi) defensa


pleitrede ZN

1 defensa


pleitzaak ZN

1 processo, causa


pleitzaal ZN

1 tribunal


plek ZN

1 placia, loco, sito, puncto, (vlek) macula
natte -- = loco humide
een apart --je in iemands hart innemen = haber un placia special in le corde de un persona
zere -- = puncto dolorose
blauwe -- = ecchymose (-osis)
veilige -- = placia secur
een mooie -- in het bos = un belle sito in le bosco
iemands zwakke -- kennen = cognoscer le debilitates de un persona
ter --ke = in le loco mesme/ipse


plekje ZN

1 (vlekje) maculetta


plekkerig BN

1 maculate, plen de maculas


plekkig BN

1 Zie: plekkerig


plemp ZN

1 Zie: plens


plempdijk ZN

1 dica construite in le aqua


plempen WW

1 plenar, terraplenar
een sloot -- = plenar un fossato


plenair BN

1 plenari
-- concilie = concilio plenari
--e vergadering = reunion/assemblea plenari
--e zitting = session plenari


plengen WW

1 versar, effunder, (REL) facer un libation de
bloed -- = versar sanguine
tranen -- = versar lacrimas
wijn -- = offerer vino como un libation


plengfeest ZN

1 ceremonia de libation


plenging ZN

1 versamento, effusion, (REL) libation


plengoffer ZN

1 libation


plengoffervaas ZN

1 libatorio


plengoffervat ZN

1 vaso de libation


plengwijn ZN

1 vino pro le libationes


plenipotentiarius ZN

1 plenipotentiario


plens ZN

1
ik kreeg een -- water over mijn schoenen = io ha recipite un quantitate/jecto de aqua super mi calceos/scarpas


plensbui ZN

1 pluvia forte/torrential, diluvio


plensregen ZN

1 Zie: plensbui


plensregenen WW

1 pluver abundantemente


plenty BN

1 multe, un abundantia de
hij heeft -- geld = ille ha un abundantia de moneta


plenum ZN

1 plenum, reunion/session plenari


plenumvergadering ZN

1 Zie: plenum


plenumzitting ZN

1 Zie: plenum


plenzen WW

1 (gutsen) pluver abundantemente, cader in torrentes, diluviar
2 (uitstorten) versar


pleochroïsme ZN

1 pleochroismo


pleochroïtisch BN

1 pleochroitic


pleomorfisme ZN

1 pleomorphismo


pleonasme ZN

1 pleonasmo, perissologia


pleonastisch BN

1 pleonastic
--e uitdrukking = expression pleonastic


pleopode ZN

1 pleopodo


pleps ZN

1 plebe, gentalia, populaceo


plesiosaurus ZN

1 plesiosauro


pletbaar BN

1 malleabile, ductibile
platina is uiterst -- = platino es multo malleabile


pletbaarheid ZN

1 malleabilitate, ductilitate


pletcilinder ZN

1 Zie: pletrol


plethamer ZN

1 malleo


plethora ZN

1 plethora


pletkoper ZN

1 Zie: bladkoper


pletlood ZN

1 Zie: bladlood


pletmachine ZN

1 laminatorio


pletmolen ZN

1 laminatorio


pletpers ZN

1 pressa a/de laminar


pletrol ZN

1 (cylindro) laminatorio


pletten WW

1 (plat maken) applattar, applanar
deze stof plet gauw = iste stoffa se applatta facilemente
2 (uitwalsen van metalen) laminar


pletter ZN

1 (persoon) laminator
2 (machine) laminatorio
3
de vaas viel te -- = le vaso ha cadite in (mille) morsellos
hij heeft zich te -- gereden = ille se ha occidite in su auto(mobile)
de boot is op een klip te -- geslagen = le barca se ha fracassate super un scolio


pletterij ZN

1 officina de lamination, laminatorio


pletting ZN

1 lamination
2 applattamento


pletwals ZN

1 Zie: pletrol


pleura ZN

1 pleura
van het -- = pleural


pleuraholte ZN

1 cavitate pleural/thoracic


pleuris ZN

1 pleuritis, inflammation del pleura
droge -- = pleuritis sic
aan -- lijdend = pleuritic


pleurislijder ZN

1 pleuritico


pleuritis ZN

1 Zie: pleuris


pleuritisch BN

1 pleuritic


pleurodynie ZN

1 pleurodynia


pleuropneumonie ZN

1 pleuropneumonia


pleuroscopie ZN

1 pleuroscopia


pleurotomie ZN

1 pleurotomia


plevier ZN

1 pluviero


plexiglas ZN

1 plexiglas


pleximeter ZN

1 pleximetro


plexus ZN

1 plexo


plexus coeliacus ZN

1 plexo solar


plezier ZN

1 placer
-- hebben/maken = amusar se, diverter se
ik zit hier niet voor mijn -- = io non es hic pro amusar me/divertir me
iemand een -- doen = facer un placer a un persona, complacer un persona
met -- iets doen = facer un cosa con placer
-- hebben in = prender placer a, complacer se in
een leven van -- leiden = menar un vita joiose/gaudiose
doe me een -- en houd je mond = face me le placer de tacer
hij kan zijn -- wel op = ille es in un situation multo difficile
(graag) met -- = con placer, de bon grado, de bon voluntate
ik heb veel -- van dat ding = io es multo contente de/con isto


plezierboot ZN

1 (plezierjacht) nave de agradamento/de placer/de recreation
2 (voor toeristische rondvaart) nave touristic {oe}


plezieren WW

1 facer placer a, complacer
iemand met iets -- = complacer un persona con un cosa
kan ik je met dit boek --? = poterea io offerer te iste libro?


plezierig BN

1 placente, agradabile, grate, (sympathiek OOK) sympathic
--e dag = jornata placente/agradabile
--e tijding = nova placente, bon nova
--e man = homine sympathic
wij hebben -- gepraat = nos habeva un conversation placente/agradabile
2 (gerieflijk) confortabile


plezierigheid ZN

1 agradamento, charme (F)


plezierjacht ZN

1 yacht (E) de recreation


pleziermaker ZN

1 persona qui ama a diverter se/a amusar se


plezierreis ZN

1 viage de agradamento/de placer/de recreation


plezierreiziger ZN

1 tourista {oe}, excursionista


plezierrijtuig ZN

1 carrossa de agradamento/de placer/de recreation


pleziertje ZN

1 divertimento, distraction, placer
onbenullige --s najagen = persequer placeres frivole


pleziertocht ZN

1 Zie: plezierreis


pleziervaart ZN

1 navigation de agradamento/de placer/de recreation


pleziervaartuig ZN

1 Zie: plezierboot


plicht ZN

1 deber, (verplichting) obligation
rechten en --en = derectos e deberes/obligationes
morele -- = deber moral
aangename -- = deber grate
religieuze --en = deberes religiose
zijn -- doen = facer su deber
zijn --en nauwgezet waarnemen = observar su deberes con exactitude
zijn --en verzaken = abandonar/negliger su deberes/obligationes, (JUR) prevaricar
de -- roept = le deber me/nos appella
iemand van zijn -- ontslaan = dispensar/discargar/exonerar/exemptar/redimer un persona de su obligation


plichtenleer ZN

1 deontologia


plichtmatig BN

1 obligatori, secundo le deber, perfunctori, (zonder overtuiging) sin conviction, sin enthusiasmo
-- afgelegd bezoek = visita perfunctori
iets -- doen = facer un cosa perfunctorimente/sin enthusiasmo


plichtpleging ZN

1 formalitate, ceremonia
de gebruikelijke --en = le ceremonias/protocollo conventional/solite
met veel --en = ceremoniose
zonder --en = sin ceremonias, sin formalitates, simplemente


plichtsbesef ZN

1 conscientia/notion/sentimento/senso del deber


plichtsbetrachting ZN

1 observation/complimento del deber, application al deber, (REL) obedientia al deber


plichtsgetrouw BN

1 submisse al deber, fidel a su deber, conscientiose, punctual
een --e man = un homine conscientiose/de deber


plichtsgetrouwheid ZN

1 fidelitate a su deber, conscientiositate, punctualitate


plichtsgevoel ZN

1 Zie: plichtsbesef


plichtsvervulling ZN

1 Zie: plichtsbetrachting


plichtsverzaker ZN

1 (JUR) prevaricator


plichtsverzaking ZN

1 oblido/oblivion/negligentia de su deber, (JUR) prevarication
zich aan -- schuldig maken = negliger su deber
een ambtenaar van -- beschuldigen = accusar un functionario de prevarication


plichtsverzuim ZN

1 Zie: plichtsverzaking


plichtvergeten BN

1 qui neglige su deberes
een -- booswicht = un scelerato qui neglige su deberes


plichtverkrachter ZN

1 persona qui viola su deber


plichtverkrachting ZN

1 violation del deber


plint ZN

1 (vloerlijst) plintho, lista de base
2 (onderste deel van een zuil) plintho


plioceen BN

1 pliocen
--e periode = periodo plio-cen
--e flora en fauna = flora e fauna pliocen


plioceen ZN

1 plioceno, periodo pliocen


plissé ZN

1 plissé (F)


plisseermachine ZN

1 machina a/de plicar


plisseren WW

1 plicar


plissérok ZN

1 gonna/gonnella de plissé (F)


P.L.O.

1 (Afk.: Palestian Liberation Organisation (E)) O.L.P. (= Organisation de/pro le Liberation de Palestina)


ploeg ZN

1 (groep bij elkaar behorende personen) equipa, team (E), gruppo
B-ploeg = secunde equipa
nationale -- = equipa national
homogene -- = equipa homogene
in --en werken = laborar/travaliar in equipas
2 (landbouwwerktuig) aratro
de hand aan de -- slaan = poner/mitter le mano al obra


ploegas ZN

1 axe de aratro


ploegbaar BN

1 arabile


ploegbaas ZN

1 prime obrero, chef (F) de equipa


ploegbeen ZN

1 Zie: ploegschaarbeen


ploegdissel ZN

1 timon


ploegen WW

1 (het land bewerken) arar
het -- = aratura
2 (moeizaam vooruitkomen) avantiar con difficultate


ploegenarbeid ZN

1 labor/travalio in equipa


ploegendienst ZN

1 Zie: ploegenarbeid


ploegenklassement ZN

1 classamento/classification per/pro equipas


ploegenstelsel ZN

1 systema de labor/travalio per/pro equipas


ploegentijdrit ZN

1 etape (F) contra le horologio per/pro equipas


ploegenwedstrijd ZN

1 match (E) per/pro equipas


ploeger ZN

1 arator


ploeggang ZN

1 Zie: ploegvore


ploeggenoot ZN

1 coequipero


ploegijzer ZN

1 cultro
in de vorm van een -- = cultriforme


ploeging ZN

1 aratura


ploegketting ZN

1 catena de aratro


ploegkouter ZN

1 Zie: ploegijzer


ploegland ZN

1 campo arabile


ploegleider ZN

1 director de equipa


ploegloon ZN

1 salario pro le aratura


ploegmaat ZN

1 Zie: ploeggenoot


ploegmakker ZN

1 Zie: ploeggenoot


ploegmes ZN

1 Zie: ploegijzer


ploegos ZN

1 bove de labor


ploegpaard ZN

1 cavallo de labor


ploegschaaf ZN

1 plana a/de cannellar


ploegschaar ZN

1 cultro
in de vorm van een -- = cultriforme


ploegschaarbeen ZN

1 vomere


ploegsgewijs BW

1 in equipas, in gruppos, in teams (E)


ploegsnede ZN

1 Zie: ploegvore


ploegsport ZN

1 sport (E) de equipa/de team (E)


ploegverband ZN

1 equipa
in -- werken = laborar/travaliar in equipa/como un team (E)


ploegvore ZN

1 sulco


ploegvormig BN

1 in forma de aratro


ploegwerktuig ZN

1 instrumento aratori


ploegwisseling ZN

1 transition a un altere equipa/team (E)


ploert ZN

1 canalia, persona vil/basse, individuo abjecte/ignobile
2
de koperen -- = le sol ardente


ploertachtig BN

1 de canalia, vil, basse, abjecte, ignobile


ploertachtigheid ZN

1 abjection


ploertendoder ZN

1 baston/massa/fuste plumbate/ferrate


ploertenstreek ZN

1 action vil/abjecte


ploerterig BN

1 Zie: ploertachtig


ploerterigheid ZN

1 abjection


ploeteraar ZN

1 grande laborator, grande travaliator


ploeteren WW

1 laborar/travaliar excessivemente/con ardor


plof ZN

1 (geluid) ruito surde
2 (val) cadita


plof! TW

1 paf!, puf!, bum!, floc!, flac!, plof!


ploffen WW

1 (dof geluid maken door te vallen) cader con un ruito surde
2 (ontploffen) exploder
van woede -- = exploder de rabie


ploffer ZN

1 consonante occlusive/explosive, occlusiva


plofklank ZN

1 Zie: ploffer


plokworst ZN

1 salsicia de porco fumate


plombe ZN

1 (stukje lood met zegel) plumbo, sigillo
2 (MED) (opvulsel) obturation


plombeerder ZN

1 plumbator


plombeerlood ZN

1 plumbo


plombeersel ZN

1 obturation, amalgama


plombeerstempel ZN

1 sigillo


plombeertang ZN

1 pincia(s) a plumbar, pincia(s) pro obturar dentes/molares


plomberen WW

1 (met lood verzegelen) sigillar (con plumbo), plumbar
2 (van gebit) plumbar, obturar


plombering ZN

1 (MED) obturation
2
ongeschonden -- = sigillos intacte


plomp BN

1 (log) pesante, grossier
2 (onbeschaafd) grossier, rude, brusc, dur


plomp ZN

1 (geluid) ruito surde (de un corpore que cade al aqua)
2 (hoeveelheid vocht) jecto de aqua
3 (PLANTK) nenuphar jalne


plomp! TW

1 pluf!, ploc!, floc!


plompen WW

1 (in het water terecht komen) cader (in le aqua) con un ruito surde
2 (in het water gooien) jectar/lancear (in le aqua)


plompenblad ZN

1 folio de nenuphar jalne


plompheid ZN

1 (logheid) pesantessa
2 (ongemanierdheid) grosseria


plomping ZN

1 cadita pesante


plompverloren BW

1 (zonder waarschuwing) sin prevenir, (plotseling) subitemente, subito, (zonder nadenken) sin reflecter
hij sloeg het aanbod -- af = sin reflecter ille refusava le offerta


plompweg BW

1 Zie: plompverloren


plons! TW

1 pluf!, plop!, floc!, flac!


plonzen WW

1 Zie: plompen


plooi ZN

1 plica, plicatura, (van de huid OOK) ruga
--en van een rok = plicas de un gonna/gonnella
--en van een gordijn = plicas de un cortina
--en van het voorhoofd = rugas del fronte
in --en vallen = cader in plicas
(FIG) ergens een -- aan geven = render un cosa plausibile/acceptabile
2 (GEOL) plica, plicatura
isoclinale -- = plica isoclinal
samengestelde -- = plica complexe/composite
concordante -- = plica concordante


plooias ZN

1 axe de plicatura


plooibaar BN

1 (van zaken) plicabile, flexibile
2 (van personen) docile, ductibile, flexibile, (bereid tot schikking) transigente


plooibaarheid ZN

1 (van zaken) plicabilitate, flexibilitate
2 (meegaandheid) docilitate, ductilitate, flexibilitate
3 (bereidheid tot schikking) transigentia


plooibreuk ZN

1 (GEOL) fallia a plica


plooidal ZN

1 valle synclinal, synclinal


plooideur ZN

1 Zie: harmonikadeur


plooien WW

1 (een plooi/plooien maken) plicar, facer plicas
deze stof laat zich moeilijk -- = iste stoffa se plica mal
zijn gezicht plooide zich = su visage se plicava
zijn mond tot een grimas -- = torquer su visage in un grimasse
de krachten die de aardkorst -- = le fortias que plica le crusta terrestre
2 (van de huid) rugar, arrugar
3 (schikken) plicar, adaptar, accommodar, (regelen) arrangiar
zich -- naar iemands wensen = plicar se al desiros/desiderios de un persona
zich -- naar de omstandigheden = accommodar se al circumstantias
de theorie naar de feiten -- = adaptar le theoria al factos


plooigebergte ZN

1 Zie: plooiingsgebergte


plooi-ijzer ZN

1 Zie: friseerijzer


plooiing ZN

1 (mbt stof) plicatura, plicas
2 (regeling) arrangiamento, accommodamento
3 (GEOL) plicatura
Caledonische -- = plicatura caledonian


plooiingsfase ZN

1 (GEOL) phase de plicatura


plooiingsgebergte ZN

1 montanias plicate


plooiingsgebied ZN

1 (GEOL) zona de plicatura


plooiingsperiode ZN

1 (GEOL) periodo de plicatura


plooikraag ZN

1 collo/collar plicate


plooikraagje ZN

1 collaretto plicate


plooiloos BN

1 sin plica(s)


plooimachine ZN

1 machina a/de plicar


plooimug ZN

1 ptychoptero


plooirok ZN

1 gonna/gonnella plicate/a plicas


plooivast BN

1 a plicas permanente


plooiwesp ZN

1 vespido


plot ZN

1 (handeling van een epos of een drama) intriga, fabula


plots BW

1 Zie: plotseling


plotseling BN

1 inopinate, insperate, subite, subitanee, improvise, brusc
--e dood = morte inopinate/subite
--e beweging = movimento brusc/subitanee
--e verschijning = apparition subitanee
--e verandering/wending = cambiamento brusc/subite/improvise
het -- optreden van iets = subitaneitate


plotseling BW

1 subito, subitemente, improvisemente, bruscamente


plotsklaps BW

1 Zie: plotseling


plu ZN

1 parapluvia, umbrella


pluche ZN

1 pluche (F)


pluche BN

1 de pluche (F)


pluchen BN

1 de pluche (F)


plug ZN

1 (pijpje voor een schroef) cavilia
2 (stekker) cavilia, prisa mascule
tweepolige -- = cavilia bipolar/dipolar
3 (stop, prop) tampon


pluggen WW

1 (van een prop voorzien) munir de un tampon
2 (grammofoonplaten pushen) promover discos


plugger ZN

1 promotor de discos


pluim ZN

1 (veer) pluma
zo licht als een -- = legier como un pluma
(FIG) geen -- van de mond kunnen blazen = esser multo debile
2 (vederbos) pennachio, plumage
een leeuw met een -- aan zijn staart = un leon con un pennachio in le cauda
3 (staart van een haas) cauda de lepore
4 (PLANTK) (bloeiwijze) panicula
5 (FIG) complimento
iemand een -- geven = facer un complimento a un persona


pluimachtig BN

1 plumose


pluimage ZN

1 plumage
vogels van diverse -- = tote typo de aves, gente/personas de tote/omne sorta, gente heterogene


pluimaluin ZN

1 alum de pluma


pluimasperge ZN

1 asparago plumose


pluimbal ZN

1 volante


pluimbos ZN

1 pennachio, plumage


pluimen WW

1 (plukken) plumar, displumar
2 (met pluimen opsieren) adornar con plumas


pluimgedierte ZN

1 Zie: pluimvee


pluimgewicht ZN

1 Zie: vedergewicht


pluimgierst ZN

1 milio blanc


pluimgras ZN

1 (gras met pluimvormige bloeiwijze) herba paniculate/a panicula
2 poa annue


pluimhoed ZN

1 cappello con pluma(s)


pluimig BN

1 plumose


pluimloos BN

1 sin pluma(s)


pluimpje ZN

1 (kleine pluim) parve pluma
2 (toefje) flocco
3 (van windbuks) flechetta {sj}
4 (compliment) complimento
iemand een -- geven = facer un complimento a un persona, elogiar/laudar un persona
een -- verdienen = meritar un complimento
5 (PLANTK) plumula


pluimriet ZN

1 calamagrostis lanceolate


pluimstaart ZN

1 cauda con un pennachio/de (grande) plumas


pluimstrijken WW

1 adular, flattar, blandir


pluimstrijker ZN

1 adulator, flattator, blanditor, sycophante


pluimstrijkerig BN

1 adulatori, sycophantic


pluimstrijkerij ZN

1 adulation, flatteria, blandimento


pluimstruisriet ZN

1 Zie: pluimriet


pluimvaren ZN

1 Zie: koningsvaren


pluimvee ZN

1 aves domestic


pluimveebedrijf ZN

1 interprisa avicole/de aves domestic


pluimveeconsulent ZN

1 consiliero avicole


pluimveefokkerij ZN

1 Zie: pluimveehouderij


pluimveehouder ZN

1 avicultor


pluimveehouderij ZN

1 (het houden van pluimvee) avicultura
2 (bedrijf) ferma avicole


pluimveemarkt ZN

1 mercato de aves domestic


pluimveestapel ZN

1 numero de aves domestic


pluimveeteelt ZN

1 Zie: pluimveehouderij-1


pluimveetentoonstelling ZN

1 exposition avicole/de aves domestic


pluimveevoeder ZN

1 nutrimento pro aves domestic


pluimveeziekte ZN

1 maladia de aves domestic


pluimvormig BN

1 (PLANTK) paniculate


pluimwit ZN

1 talco fin


pluimzegge ZN

1 carex/carice paniculate


pluis ZN

1 (plukje) (parve) flocco, (haartje) pilo
2 (uitgerafeld touw) stoppa


pluis BN

1
het is hier niet -- = hic non es secur


pluisachtig BN

1 Zie: pluizig-1


pluishaar ZN

1 pilos lanuginose


pluizig BN

1 (wollig, donzig) lanuginose
2 (BIOL, PLANTK) tomentose


pluk ZN

1 (bosje, plukje) flocco, tuffo
-- wol = flocco de lana
een --je haar = un tuffo de capillos
2 (oogst) recolta
3 (zware taak) labor/travalio enorme
hij heeft er een hele -- aan = isto le da un labor/travalio enorme


plukharen WW

1 batter se, luctar, rixar


plukken WW

1 (bloemen, etc.) (re)colliger, (oogsten) recoltar
bloemen -- = colliger flores
paddestoelen -- = colliger fungos
pluk de dag = gaude del momento presente
de doelman plukte de bal uit de lucht = le goal-keeper (E) ha attrappate le ballon al volo
2 (gevogelte) plumar, displumar
het -- = displumation


plukker ZN

1 recoltator


plukloon ZN

1 salario del recoltator


plukrijp BN

1 matur pro le recolta


pluksla ZN

1 lactuca sative


pluktijd ZN

1 saison (F) del recolta


plumbago ZN

1 plumbago


plumeau ZN

1 scopetta (de plumas)


plumpudding ZN

1 plumpudding (E)


plunderaar ZN

1 piliator, predator, depredator, infestator, spoliator
-- en verwoester = saccheator


plunderen WW

1 rapinar, piliar, predar, depredar, spoliar, despoliar
het -- = piliage, depredation, spoliamento, spoliation
-- en verwoesten = sacchear
het -- en verwoesten = saccheamento
geplunderde goederen = spolias


plunderend WW

1 depredatori


plundering WW

1 rapineria, piliage, spoliation, spoliamento, despoliamento, depredation
-- en verwoesting = sacco, saccheo, saccheamento
aan -- en verwoesting prijsgeven = mitter a sacco


plundertocht ZN

1 piliage, incursion, invasion/campania de sacco/saccheo/saccheamento


plunderziek BN

1 rapace


plunderzucht ZN

1 rapacitate


plunje ZN

1 (kleren) vestimentos
2 (bagage) equipamento


plunjezak ZN

1 (van zeelui) sacco de marinero, (van militairen) sacco de soldato, (van padvinders) sacco de scout (E)


pluralis ZN

1 (meervoud) plural
dit woord krijgt een -s in de -- = iste parola prende un -s in le plural
-- majestatis = plural majestatic
2 (meervoudsvorm) plural


pluralisatie ZN

1 pluralisation


pluraliseren WW

1 pluralisar


pluralisering ZN

1 pluralisation


pluralisme ZN

1 pluralismo
voorstander van -- = pluralista


pluralist ZN

1 pluralista


pluralistisch BN

1 pluralista, pluralistic
--e maat-schappij = societate pluralista/pluralistic


pluralisvorm ZN

1 forma del plural, plural


pluraliteit ZN

1 pluralitate


pluriform BN

1 pluriforme, multiforme
--e samenleving = societate pluriforme/multiforme


pluriformiteit ZN

1 pluriformismo, pluralismo, multiformitate


pluriloculair BN

1 plurilocular, multilocular


plurinominaal BN

1 plurinominal


pluritonaal BN

1 polytonal


pluritonaliteit ZN

1 polytonalitate


plurivalent BN

1 plurivalente


plus VW

1 plus
twee -- drie = duo plus tres
a -- b = a plus b
honorarium -- onkosten = honorario plus costos


plus ZN

1 (het teken +) plus, signo plus
een acht -- = un octo plus/alte
je hebt de -- vergeten = tu ha oblidate le (signo) plus
2 (overschot) surplus (F), excedente
er is een -- van F. 1000,- = il ha un excedente de mille florinos
3 (gunstig element) elemento/factor positive
dat feit is als een -- te beschouwen = iste facto pote esser considerate como un elemento positive
er zijn minnen, maar ook --sen = il ha pros e contras
4 (pluspool) polo positive
de -- van de accu = le polo positive del accumulator


plus BW

1 plus
het verschil van -- vier en min vier is acht = le differentia inter plus quatro e minus quatro es octo
vijfenzestig -- = de plus de 65 annos
-- tien graden = dece grados super zero


plusfour ZN

1 knickerbockers (E)


plusminus BW

1 plus o minus, approximativemente
-- duizend gulden = approximativemente mille florinos


plusminusteken ZN

1 signo plus o minus, signo de approximation


pluspool ZN

1 polo positive


pluspunt ZN

1 (punt in het voordeel) puncto/elemento avantagiose/positive, avantage, puncto/factor in su/tu/mi favor, factor positive
2 (een punt extra) un puncto supplementari


plusquamperferfectum ZN

1 plusquamperfecto


plussen WW

1 reflecter, pesar le pro e le contra


plusteken ZN

1 (WISK) signo plus
van het -- voorziene term = termino additive
2 (ELEKTR) signo plus, signo positive


Pluto ZN EIGN

1 (OUDH) Pluton
-- betreffend = plutonie
2 (ASTRON) Pluton
-- betreffend = plutonie


plutocraat ZN

1 (aanhanger van de plutocratie) plutocrate
2 (rijkaard) plutocrate


plutocratie ZN

1 plutocratia


plutocratisch BN

1 plutocratic
--e regering = governamento plutocratic


plutologie ZN

1 plutologia


plutologisch BN

1 plutologic


plutoloog ZN

1 plutologo


plutonisch BN

1 plutonic, plutonie
-- gesteente = petra/rocca plutonic/plutonie
--e aardbeving = tremor de terra plutonic


plutonisme ZN

1 plutonismo


plutonist ZN

1 plutonista


plutonium ZN

1 plutonium


plutoniumbom ZN

1 bomba a plutonium


plutonomie ZN

1 plutonomia


plutonomisch BN

1 plutonomic


plutoon ZN

1 pluton


pluviaal BN

1 pluvial
--e perioden = periodos pluvial


pluviale ZN

1 cappa pluvial, pluvial


pluvier ZN

1 pluviero


pluviograaf ZN

1 pluviographo


pluviometer ZN

1 pluviometro, udometro, ombrometro


pluviometrisch BN

1 pluviometric
--e coëfficiënt = coefficiente pluviometric
--e gradiënt = gradiente pluviometric
--e kromme = curva pluviometric


pluviôse ZN

1 pluvioso


Pluvius ZN EIGN

1 Pluvio


p.m

1 (Afk.: pro memorie) p.m. (= pro memoria)
2 (Afk.: post meridiem) p.m. (= post meridie)
3 (Afk.: plus minus) ca. (= circa)


p.n.d.

1 (Afk.: postnatale depressie) depression postnatal


pneu ZN

1 pneumothorace


pneuma ZN

1 pneuma


pneumaticiteit ZN

1 pneumaticitate


pneumatiek ZN

1 (MUZ) vento, fluxo de aere
2 (techniek) pneumatica


pneumatisch BN

1 (werkend met luchtdruk) pneumatic
--e boor = forator pneumatic
--e hamer = martello pneumatic
--e rem = freno pneumatic
--e pomp = pumpa pneumatic
--e zaag = serra pneumatic
--e graafmachine = excavator pneumatic
2 (mbt de pneumatiek) pneumatic


pneumatofoor ZN

1 pneumatophoro


pneumatologie ZN

1 pneumatologia


pneumatologisch BN

1 pneumatologic


pneumatolyse ZN

1 pneumatolyse (-ysis)


pneumatometer ZN

1 pneumatometro


pneumatoscoop ZN

1 pneumanoscopio


pneumatoscopie ZN

1 pneumatoscopia


pneumectomie ZN

1 pneumectomia


pneumococcus ZN

1 pneumococco


pneumoconiose ZN

1 pneumoconiose (-osis)


pneumograaf ZN

1 pneumographo


pneumografie ZN

1 pneumographia


pneumografisch BN

1 pneumographic


pneumokok ZN

1 pneumococco


pneumologie ZN

1 pneumologia


pneumologisch BN

1 pneumologic


pneumonie ZN

1 pneumonia, pulmonia


pneumonisch BN

1 pneumonic


pneumonotherapie ZN

1 pneumonotherapia


pneumothorax ZN

1 (klaplong) pneumothorace


po ZN

1 bassino, vaso de nocte, urinal


p.o.

1 (Afk.: per ommegaande) per retorno del currero


Po (de) ZN EIGN

1 (le) Po


pochen WW

1 fanfaronar, bluffar, vantar se, vangloriar se, glorificar se
hij pochte dat hij het beter kon doen = ille se vantava de poter facer melio


pocher ZN

1 bluffator, fanfaron, rodomonte


pocheren WW

1 cocer in aqua bulliente


pocherig BN

1 vangloriose


pocherij ZN

1 fanfaronada, vanteria, vangloria, bluff (E), rodomontata


pochhans ZN

1 Zie: pocher


pochhanzerij ZN

1 Zie: pocherij


pocket ZN

1 libro de tasca


pocketboek ZN

1 Zie: pocket


pocketcamera ZN

1 camera de tasca


pocketeditie ZN

1 edition de tasca


pocketformaat ZN

1 formato de tasca


pocketradio ZN

1 transistor/radio de tasca


pocketreeks ZN

1 serie de libros de tasca


pocketrekenmachine ZN

1 calculator de tasca


pocketuitgave ZN

1 edition de tasca


podagra ZN

1 (voetjicht) podagra


podagrist ZN

1 patiente de podagra


podalgie ZN

1 podalgia


Podelta ZN

1 delta del Po


podesta ZN

1 podesta


podium ZN

1 podio, estrade (F), tribuna


podologie ZN

1 podologia


podologisch BN

1 podologic


podoloog ZN

1 podologo, podologista


podometer ZN

1 pedometro, contapassos, hodometro


podsol, podzol ZN

1 podzol


podsolgrond ZN

1 solo podsolic


podsoliseren WW

1 podzolisar


podsolisering ZN

1 podzolisation


poe! TW

1 puf!


poean ZN

1 (hymne aan Apollo) pean


poedel ZN

1 can de aqua
2 (SPORT) (misser) colpo mancate


poedelen WW

1 (baden) baniar
2 (SPORT) (missen) mancar le colpo


poedelhond ZN

1 can de aqua


poedelnaakt BN

1 toto nude


poedelprijs ZN

1 (SPORT) premio/precio de consolation
2 (kleine gratificatie) pitantia, parve summa


poeder ZN

1 (in gruis uiteengevallen stof) pulvere
fijn -- = pulvere fin
tot -- vermalen = reducer in pulvere, pulverisar, triturar
het vermalen tot -- = tritura, trituration
2 (toiletartikel) pulvere
3 (geneesmiddel) pulvere


poederblusser ZN

1 extinctor a pulvere


poederchocolade ZN

1 chocolate {sj} in pulvere


poederdonsje ZN

1 cossinetto de pulvere


poederdoos ZN

1 cassa de pulvere


poederen WW

1 (met poeder bestrooien) pulverar
zich -- = poner se/mitter se pulvere
2 (fijnwrijven) pulverisar, reducer in pulvere


poederig BN

1 Zie: poeierig


poederkalk ZN

1 calce in pulvere


poederkoffie ZN

1 caffe instantanee/solubile/in pulvere


poedermelk ZN

1 lacte in pulvere


poedermetallurgie ZN

1 metallurgia del pulveres


poedersneeuw ZN

1 nive pulverose/pulverulente/farinose


poederstijfsel ZN

1 amido in pulvere


poedersuiker ZN

1 sucro in pulvere


poederverf ZN

1 color in pulvere


poedervorm ZN

1 pulverulentia, pulvere
in -- verkrijgbaar = acquiribile in pulvere


poedervormig BN

1 pulverulente, in pulvere


poëem ZN

1 poema


poëet ZN

1 poeta


poef ZN

1 (geluid) ruito surde
2 (zitkussen) puf


poef! TW

1 puf!, paf!


poeha ZN

1 fanfaronada
-- maken = dar grande importantia a parve cosas
met veel -- = con multe ruito
zonder -- = sin ceremonias


poehamaker ZN

1 persona qui da grande importantia a parve cosas, fanfaron


poeieren WW

1 Zie: poederen


poeierig BN

1 (vol poeder) coperte de pulvere, plen de pulvere
2 (op poeder gelijkend) pulverose
--e sneeuw = nive pulverose


poel ZN

1 stagno
-- van ellende = abysmo/abysso de miseria
-- van verderf = loco de perdition
in --en groeiend = stagnal
2 (plas op straat) cavo de aqua


poelepetaat ZN

1 pintada (P)


poelet ZN

1 carne pro le suppa


poelgras ZN

1 Zie: rietgras


poelgrond ZN

1 pratos humide


poelie ZN

1 polea (de transmission)


poelier ZN

1 pullero


poelmees ZN

1 paro palustre


poelreiger ZN

1 hairon palustre


poelruit ZN

1 (PLANTK) thalictro flave


poelslak ZN

1 limnea


poelsnip ZN

1 grande becassa


poeltje ZN

1 stagnetto


poema ZN

1 puma, cuguar


poen ZN

1 moneta
om de -- is het al te doen = le moneta aperi tote le portas


poenaal BN

1 penal


poenaliteit ZN

1 penalitate


poenitent BN

1 penitente


poenitentiaris ZN

1 penitentiario


poep ZN

1 (uitwerpselen) merda, cacata
in de -- trappen = marchar {sj} in le merda
2 (wind) pedito
een --je laten vliegen = laxar un pedito, peter
in een -- en een scheet = in un aperir e clauder de oculos
3 (achterste) culo, popo


poepdoos ZN

1 cacatorio


poepduur BN

1 extrememente car


poepen WW

1 cacar


poeper ZN

1 (achterste) culo, popo
het kind is op zijn -- gevallen = le infante ha cadite super su culo


poeperd ZN

1 culo, popo


poeperij ZN

1 diarrhea, fluxo de ventre
aan de -- zijn = haber un fluxo de ventre


poepje ZN

1 (wind) pedito


poepkleur ZN

1 color de merda


poerem ZN

1 agitation, movimento


poerim ZN

1 Zie: purim


poes ZN

1 (kat) catto, (vrouwtjeskat) catta
jonge -- = catton


poeshaver ZN

1 avena tartare/de oriente


poesiealbum ZN

1 album/quaderno de poesias/versos


poesje ZN

1 juvene catto/catta, catton


poeslief BN

1 suave, blande, mellose, melliflue
-- gedrag = mellositate


poeslievigheid ZN

1 suavitate, mellositate, mellifluentia


poesmooi BN

1 (van vrouw) attractive


poespas ZN

1 (omhaal) ceremonias
zonder -- = sin ceremonias, sin ambages
2 (mengelmoes) mixtura, confusion
3 (brabbeltaal) abracadabra


poesta ZN

1 puszta (Ho), steppa hungere


poet ZN

1 preda, butino, rapina
de -- verdelen = repartir/divider le butino


poëtaster ZN

1 poetastra, mal poeta


poëtica ZN

1 arte poetic, poetica


poëticaal BN

1 concernente le arte poetic/le poetica


poëtiek ZN

1 Zie: poëtica


poëtisch BN

1 (dichterlijk) poetic
--e schepping = creation poetic
--e uitdrukking = expression poetic
--e inspiratie = inspiration poetic
--e gevoeligheid = sensibilitate poetic
2 (mooi, tot de verbeelding sprekend) poetic
--e gedachte = pensamento/pensata poetic
3 (van/in poëzie) poetic, in verso(s)
--e bewerking = adaptation/version poetic/in versos


poëtiseren WW

1 poetisar


poëtisering ZN

1 poetisation


poets ZN

1 burla, facetia


poetsachtig BN

1 facetiose


poetsartikelen ZN MV

1 Zie: poetsgoed


poetsbenodigdheden ZN MV

1 Zie: poetsgoed


poetsborstel ZN

1 brossa (a polir/fricar)


poetsdoek ZN

1 Zie: poetslap


poetsdoos ZN

1 cassa con le materiales/articulos pro nettar/de nettation


poetsen WW

1 (schoonmaken) nettar, (wrijven, schuren) fricar, (metaal) furbir, polir, brunir, lustrar
een geweer -- = nettar un fusil
schoenen -- = lustrar scarpas/calceos
koper -- = brunir le cupro
2 (gebit) brossar, lavar
zijn tanden -- = brossar se/lavar se le dentes


poetser ZN

1 (schoonmaker) nettator
2 lustrator, (van metaal) politor, furbitor, brunitor


poetsgereedschap ZN

1 Zie: poetsgoed


poetsgerei ZN

1 Zie: poetsgoed


poetsgoed ZN

1 materiales pro nettar


poetskatoen ZN

1 stoppa de coton


poetslap ZN

1 panno pro nettar


poetsmiddel ZN

1 pasta a/pro polir/furbir/brunir


poetspoeder ZN

1 pulvere a/pro polir/furbir/brunir


poetspommade ZN

1 pasta a/pro polir/furbir/brunir


poetsvrouw ZN

1 nettatrice domestic


poezelig BN

1 molle, suave, blande


poëzie ZN

1 poesia
Achterbergs -- = poesia de Achterberg
lyrische -- = poesia lyric
epische -- = poesia epic
didactische -- = poesia didactic
verhalende -- = poesia narrative
elegische -- = poesia elgiac
middeleeuwse -- = poesia medieval
oosterse -- = poesia oriental
concrete -- = poesia concrete
gnomische -- = poesia gnomic
-- in dialect = poesia dialectal
anacreontische -- = poesia anacreontic
ontdoen van -- = dispoetisar
het ontdoen van -- = dispoetisation
studie/theorie van de -- = poetica
de -- van een landschap = le poesia de un paisage
de -- van het leven = le poesia del vita
de weergave van een gevoel in -- = le expression de un sentimento in poesia


poëziealbum ZN

1 album/quaderno/collection de poesias/versos


poëzieavond ZN

1 vespere/vespera poetic/de poesia


poëziefestival ZN

1 festival de poesia


poëzieleer ZN

1 poetica


poëzieritme ZN

1 rhythmo del poesia


pof ZN

1 (krediet) credito
aankoop op de -- = compra a credito
op de -- kopen = comprar a credito
2 (doffe klap) ruito surde
3 (hoeveelheid cocaïne) dose/dosis de cocaina


pof! TW

1 pof!, paf!


pofbroek ZN

1 knickerbockers (E), pantalon(es) buffante


poffen WW

1 (in as verhitten) facer grilliar, tostar
aardappelen -- = facer grilliar patatas
kastanjes -- = tostar castanias
2 (zo naaien dat het bol staat) facer buffar
mouwen -- = facer buffar manicas
3 (op krediet kopen) comprar a credito
waar heb je die jas gepoft? = ubi ha tu comprate a credito iste mantello?
4 (op krediet leveren) vender a credito


poffertje ZN

1 poffertje (N)


poffertjeskraam ZN

1 stand (E) de poffertjes (N)


poffertjespan ZN

1 patella pro poffertjes (N)


pofklant ZN

1 cliente qui compra a credito


pofmaïs ZN

1 popcorn (E)


pofmouw ZN

1 manica buffante


pogen WW

1 effortiar se, tentar, essayar
de dief poogde te ontsnappen = le fur tentava de escappar


poging ZN

1 tentativa, essayo, effortio
gedurfde -- = tentativa osate
uiterste/laatste/ultieme -- = tentativa supreme/ultime
-- tot omkoping = tentativa de corruption
-- tot moord = tentativa de assassinato
-- tot doodslag = tentativa de homicidio
-- tot zelfmoord = tentativa de suicidio
-- tot verzoening = tentativa de (re)conciliation
-- tot bemiddeling = tentativa de mediation
-- tot zelfverminking = tentativa de automutilation
nutteloze/vergeefse/vruchteloze --en = tentativas inutile/infructuose/van/sterile
--en doen/aanwenden, --en in het werk stellen = facer tentativas/effortios, essayar
bovenmenselijke --en doen om te = facer effortios superhuman pro
herhaalde --en doen = multiplicar le tentativas


pogrom ZN

1 pogrom (R)


poinsettia ZN

1 poinsettia


point ZN

1 (punt) puncto
-- d'honneur = puncto de honor
2 (borduursteek) puncto


pointe ZN

1 (strekking) puncta


pointer ZN

1 (staande hond) pointer (E)


pointeren WW

1 (aantekenen) punctar, verificar
2 (MIL) punctar


pointeur ZN

1 (MIL) punctator


pointillisme ZN

1 pointillismo


point of no return ZN

1 puncto de non-retorno


poise ZN

1 (eenheid van viscositeit) poise (F)


Poisson-integraal ZN

1 integral de Poisson


Poisson-verdeling ZN

1 distribution de Poisson


pok ZN

1 (zweertje) pustula, button
2 (litteken) marca/cicatrice de vaccino antivariolic
3 (MV: ziekte) variola
door de --ken geschonden = marcate per le variola
iemand tegen de --ken inenten = vaccinar un persona contra le variola
van de --ken = variolic, variolar
aan --ken lijdend = variolar


pokachtig BN

1 variolic


pokdaal ZN

1 marca de variola


pokdalig BN

1 marcate per le variola, variolate


poken WW

1 attisar (le foco)


poker ZN

1 poker (E)


pokerbeker ZN

1 cuppa/cornetta de datos


pokeren WW

1 jocar al poker (E)


pokerface ZN

1 facie/visage impassibile, facie de poker (E)


pokergezicht ZN

1 Zie: pokerface


pokerstenen ZN MV

1 datos de poker (E)


pokhout ZN

1 ligno de guayaco


pokhoutboom ZN

1 guayaco


pokhoutolie ZN

1 oleo de guayaco


pokinenting ZN

1 vaccination


pokken ZN MV

1 Zie: pok-3


pokkenbriefje ZN

1 certificato de vaccination antivariolic


pokkenepidemie ZN

1 epidemia variolic/de variola


pokkeneruptie ZN

1 eruption variolic


pokkeninenting ZN

1 vaccination antivariolic/contra le variola


pokkenlijder

1 (iemand die de pokken heeft) patiente de variola, variolato, varioloso
2 (rotzak) homine detestabile, canalia


pokkenlijer ZN

1 Zie: pokkenlijder-2


pokkenpatiënt ZN

1 Zie: pokkenlijder-1


pokkenprik ZN

1 vaccino antivariolic/contra le variola


pokkenserum ZN

1 sero antivariolic


pokkenvent ZN

1 canalia


pokkenvirus ZN

1 virus variolic


pokkenweer ZN

1 tempore detestabile, tempore multo mal


pokkenwerk ZN

1 travalio/labor disagradabile


pokkoorts ZN

1 febre variolic


pokpuist ZN

1 button, pustula


pokput ZN

1 marca de variola


poksteen ZN

1 (varioliet) variolite
2 (opvulling in gesteente) spath calcari/de Islanda


pokstof ZN

1 vaccino, sero antivariolic


pokziekte ZN

1 variola


pokzweer ZN

1 pustula de variola


pol ZN

1 tuffo


polair BN

1 (met polen) polar
-- coördinatenstelsel = (systema de) coordinatas polar
--e driehoek = triangulo polar
-- molecuul = molecula polar
--e vector = vector polar
2 (bij de aardpolen) polar
--e lucht = aere polar
3 (naar twee kanten gericht) polar, opponite, opposite, contrari
--e krachten = fortias polar, contrari


polak ZN

1 polonese, polaco


polakker ZN

1 polacra


polarimeter ZN

1 polarimetro


polarimetrie ZN

1 polarimetria


polarisatie ZN

1 (ook NAT) polarisation
-- van het licht = polarisation del luce/lumine
-- van de elektromagnetische golven = polarisation del undas electromagnetic
circulaire -- = polarisation circular
lineaire -- = polarisation linear
linksdraaiende -- = polarisation levogyr
diëlektrische -- = polarisation dielectric
elektrochemische -- = polarisation electrochimic
elliptische -- = polarisation elliptic


polarisatiebril ZN

1 berillos polarisante


polarisatie-ellipsoïde ZN

1 ellipsoide de polarisation


polarisatiefilter ZN

1 filtro de polarisation


polarisatiehoek ZN

1 angulo de polarisation


polarisatiemicroscoop ZN

1 microscopio polarisante/de polarisation


polarisatieprisma ZN

1 prisma de polarisation, nicol


polarisatiespanning ZN

1 tension/voltage de polarisation


polarisatiestroom ZN

1 currente de polarisation


polarisatietoestel ZN

1 polarisator


polarisatievlak ZN

1 plano de polarisation


polarisator ZN

1 (iemand die polariseert) polarisator
2 (instrument) polarisator
galvanische -- = polarisator galvanic


polariscoop ZN

1 polariscopio


polariscopisch BN

1 polariscopic


polariseerbaar BN

1 polarisabile
-- licht = luce/lumine polarisabile


polariseerbaarheid ZN

1 polarisabilitate


polariseren WW

1 (ook NAT) polarisar
het -- = polarisation
een lichtstraal -- = polarisar un radio luminose


polarisraket ZN

1 missile Polaris


polariteit ZN

1 polaritate
magnetische -- = polaritate magnetic
elektrische -- = polaritate electric
positieve -- = polaritate positive
negatieve -- = polaritate negative
de -- opheffen = depolarisar


polarograaf ZN

1 polarographo


polarografie ZN

1 polarographia


polarografisch BN

1 polarographic


polaroidcamera ZN

1 camera Polaroid (E)


polaroscopie ZN

1 polaroscopia


polaroscopisch BN

1 polaroscopic


polder ZN

1 polder (N)


polderbelasting ZN

1 taxa de polder (N)


polderbemaling ZN

1 escolamento/disaquamento/drainage {e} (E) de un polder (N)


polderbestuur ZN

1 (consilio de) administration de un polder (N)


polderboezem ZN

1 reservoir (F) del polder (N)


polderdijk ZN

1 dica de clausura de un polder (N)


polderkoorts ZN

1 paludismo, malaria (I)


polderland ZN

1 pais de polders (N)


polderlandschap ZN

1 paisage de polders (N)


polderlasten ZN MV

1 cargas de polder (N)


poldermeester ZN

1 membro del administration de un polder (N)


poldermolen ZN

1 molino de drainage {e} de un polder (N), pumpa de escolamento/de disaquamento


polderpeil ZN

1 nivello del aqua in un polder (N)


polderschouw ZN

1 inspection de un polder (N)


poldersloot ZN

1 fossato de un polder (N)


poldersluis ZN

1 esclusa de un polder (N)


polderstoel ZN

1 Zie: polderbestuur


poldervaart ZN

1 canal de un polder (N)


polderwater ZN

1 aquas de un polder (N)


polderwerken ZN MV

1 constructiones del/in le polder (N)


polemarchus ZN

1 (OUDH) polemarcho


polemicus ZN

1 polemista


polemiek ZN

1 polemica
een -- beginnen = aperir un polemica


polemisch BN

1 polemic
--e geschriften = scripturas polemic
--e houding = attitude polemic
--e stijl = stilo polemic


polemiseren WW

1 polemisar
-- over de interpretatie van een tekst = polemisar super le interpretation de un texto


polemist ZN

1 polemista


polemologie ZN

1 polemologia


polemologisch BN

1 polemologic
-- instituut = instituto polemologic


polemoloog ZN

1 polemologo, polemologista


Polen ZN EIGN

1 Polonia


polenta ZN

1 (CUL) polenta


polentameel ZN

1 farina de mais


poleren WW

1 (polijsten) polir, brunir


poli ZN

1 Zie: polikliniek


poliep ZN

1 (DIERK) polypo, zoophyto
2 (MED) polypo
ongesteelde/sessiele -- = polypo sessile


polig BN

1 a/con longe pilos


polijstbank ZN

1 machina a/de polir


polijstborstel ZN

1 brossa a/de polir


polijsten WW

1 polir, lisiar, (van metaal OOK) furbir, brunir, (van glas) lustrar
het -- = polimento, politura, lisiamento, brunitura, brunimento, lustrage
zijn stijl -- = polir su stilo
iemand die polijst = politor, lisiator, furbitor, brunitor


polijster ZN

1 politor, lisiator, furbitor, brunitor


polijstglas ZN

1 vitro polite


polijsting ZN

1 Zie: polijsten


polijstkalk ZN

1 Zie: polijstpoeder


polijstpapier ZN

1 papiro abrasive/de smerilio


polijstpoeder ZN

1 pulvere abrasive/pro polir/pro brunir/pro furbir


polijstschijf ZN

1 disco de polimento


polijststaal ZN

1 brunitorio


polijststeen ZN

1 petra pro polir/brunir, smerilio, brunitorio


polijstwerktuig ZN

1 brunitorio


polikliniek ZN

1 (kliniek voor ambulante patiënten) policlinica, dispensario
2 (niet op specialisatie/algemene kliniek) polyclinica


poliklinisch BN

1 polyclinic


polio ZN

1 polio(myelitis)
tegen -- = antipoliomyelitic


poliopatiënt ZN

1 poliomyelitico


poliovaccin ZN

1 vaccino (anti)poliomyelitic/contra le polio(myelitis)


poliovaccinatie ZN

1 vaccination contra le polio(myelitis)


polis ZN

1 polissa (de assecurantia)
all-risk -- = polissa tote riscos
een nog lopende -- = un polissa currente/ancora valide
doorlopende -- = polissa continue
gemengde -- = polissa mixte
vlottende -- = polissa flottante
premievrije -- = polissa integremente pagate, polissa libere de premio
-- met aandeel in de winst = polissa con participation in le beneficios
deze -- dekt 80 procent van de schade = iste polissa coperi 80 percentos del damno(s)
houder van een -- = tenitor/detentor de un polissa


polishouder ZN

1 tenitor/detentor de polissa


poliskosten ZN MV

1 costos/derectos de polissa


polisredactie ZN

1 redaction del polissa


polisseur ZN

1 Zie: polijster


polisvoorwaarden ZN MV

1 conditiones de un polissa/contracto de assecurantia


poliswaarde ZN

1 valor effective del polissa/del cosa assecurate


poliszegel ZN

1 timbro del polissa


Politburo ZN EIGN

1 Politburo (R)


politiair BN

1 del policia, policiari
-- optreden = intervention del policia


politicaster ZN

1 politicastro


politicologie ZN

1 politicologia


politicologisch BN

1 politicologic


politicoloog ZN

1 politicologo


politicus ZN

1 homine politic, politico
omstreden -- = politico contestate
onomkoopbare -- = politico integre
slecht -- = politicastro


politie ZN

1 policia
agent van -- = agente de policia, policiero
inspecteur van -- = inspector de policia
geheime -- = policia secrete
bereden -- = policia montate
militaire -- = policia militar
informant van de -- = informator del policia
de -- waarschuwen = informar/prevenir/advertir le policia
een dief bij de -- aangeven = denunciar un fur al policia


politieacademie ZN

1 academia/schola de policia


politieafzetting ZN

1 cordon de policia


politieagent ZN

1 agente de policia, policiero
vrouwelijke -- = policiera


politieapparaat ZN

1 policia


politiearts ZN

1 medico legista


politieauto ZN

1 auto(mobile) de policia


politiebeambte ZN

1 Zie: politieagent


politiebepaling ZN

1 Zie: politievoorschrift


politiebericht ZN

1 message/communicato de policia


politiebescherming ZN

1 Zie: politiebewaking


politiebevel ZN

1 ordine del policia


politiebewaking ZN

1 surveliantia policiari, protection del policia
het gebouw krijgt -- = le policia assecura le protection del edificio, le edificio es placiate sub le protection/guarda del policia


politieblad ZN

1 jornal (official) del policia


politieboot ZN

1 lancha {sj} del policia


politiebureau ZN

1 officio/commissariato de policia, officio policiari


politiebusje ZN

1 camionetta de patrulia del policia


politiecel ZN

1 cella del policia/de detention


politiecommissaris ZN

1 commissario de policia


politiecorps ZN

1 corpore de policia, policia


politiedienaar ZN

1 agente de policia, policiero


politiedienst ZN

1 servicio policiari


politieel BN

1 del policia, policiari
-- optreden = intervention del policia


politie-escorte ZN

1 escorta del policia


politiefilm ZN

1 film (E) policiari


politiefluitje ZN

1 sibilo de policiero


politiegeleide ZN

1 Zie: politie-escorte


politiehond ZN

1 can policiari


politie-inspecteur ZN

1 inspector de policia


politiek BN

1 politic
--e gevangene = prisionero politic
-- schandaal = scandalo politic
--e demonstratie/betoging = demonstration politic
--e partij = partito politic
-- programma = programma politic
--e combinatie = combination politic
--e campagne = campania politic
--e aktie = action politic
--e horizon = horizonte politic
--e toestand/situatie = situation politic
-- evenwicht = equilibrio politic
--e onafhankelijkheid = independentia politic
--e overwegingen = considerationes politic
--e verwikkelingen = complicationes politic
--e betrekkingen = relationes politic
-- klimaat = climate politic
--e overtuiging = credo politic
--e verstarring = immobilitate politic
--e misdaad = crimine politic
--e aardrijkskunde/geografie = geographia politic
--e wetenschap = scientia politic, politica
-- asiel = asylo politic
-- delict = delicto politic
-- dier = animal
--e gebeuren = actualitate politic
--e moord = assassinato politic
een -- karakter geven aan = politisar
het geven van een -- karakter = politisation


politiek ZN

1 (politieke wetenschap) politica
2 (beleid) politica
buitenlandse -- = politica exterior
binnenlandse -- = politica interior
nationale -- = politica national
internationale -- = politica international
nationalistische -- = politica nationalista
koloniale -- = politica colonial
kolonialistische -- = politica colonialista
annexionistische -- = politica annexionista/annexionistic
collectivistische -- = politica collectivista/collectivistic
imperialistische -- = politica imperialista/imperialistic
socialistische -- = politica socialista/socialistic
economische -- = politica economic
-- gericht op vreedzame coëxistentie = politica de coexistentia pacific
ambitieuze -- = politica ambitiose
afkerig van -- = apolitic


politiekaart ZN

1 carta (de identitate) de policia


politiekordon ZN

1 cordon de policia


politiemaatregel ZN

1 mesura policiari


politiemacht ZN

1 (macht van de politie) poter del policia
2 (groot aantal agenten) fortias de policia


politieman ZN

1 policiero, agente de policia


politiemethode ZN

1 methodo policiari


politiemuts ZN

1 bonetto de policia


politie-onderzoek ZN

1 inquesta/investigation policiari/del policia


politieoptreden ZN

1 intervention del policia


politieovertreding ZN

1 contravention


politieoverval ZN

1 razzia


politiepaard ZN

1 cavallo de policia


politiepatrouille ZN

1 patrulia de policia


politiepenning ZN

1 placa/distinctivo de policia


politiepersoneel ZN

1 personal de policia


politiepost ZN

1 posto de policia


politierapport ZN

1 reporto de policia


politierechtbank ZN

1 tribunal de policia


politierechter ZN

1 judice (de un tribunal) de policia


politiereglement ZN

1 regulamento policiari/de policia


politieruiter ZN

1 agente del policia montate


politieschool ZN

1 schola de policia


politieserie ZN

1 serie policiari


politiespion ZN

1 spia/spion policiari


politiestaat ZN

1 stato policiari


politietoezicht ZN

1 surveliantia policiari/del policia


politietroepen ZN MV

1 policia militar


politieverordening ZN

1 Zie: politievoorschrift


politievoorschrift ZN

1 disposition/ordinantia de policia


politiewacht ZN

1 Zie: politietoezicht


politiewagen ZN

1 Zie: politieauto


politiewet ZN

1 lege de policia


politiewezen ZN

1 policia


politiezaak ZN

1 cosa policiari


politioneel BN

1 del policia, policiari
--e actie = action policiari


politiseren WW

1 politisar
het -- = politisation
de vakbondsverkiezingen -- = politisar le electiones syndical


politiseren ZN

1 politisation
het -- van de stakingen = le politisation del exoperos


politisering ZN

1 politisation


politoer ZN

1 vernisse


politoeren WW

1 polir, brunir


politologie ZN

1 politologia


politologisch BN

1 politologic


politoloog ZN

1 politologo


polka ZN

1 polka (Tsj)
een -- spelen = polkar
de -- dansen = dansar/balla le polka, polkar


polkazeep ZN

1 soda crystallisate


poll ZN

1 votation


pollen BN

1 polline


pollenanalyse ZN

1 analyse (-ysis) pollinic


pollendiagram ZN

1 diagramma pollinic


pollenkoorts ZN

1 Zie: hooikoorts


pollenonderzoek ZN

1 Zie: pollenanalyse


pollensoort ZN

1 sorta de polline


pollepel ZN

1 coclear de ligno


pollinarium ZN

1 pollinario


pollinatie ZN

1 pollinisation


pollinium ZN

1 pollinio


pollinose ZN

1 (hooikoorts) pollinose (-osis)


pollutie ZN

1 (vervuiling) pollution
2 (MED) (zaadlozing) pollution nocturne


Pollux ZN EIGN

1 (MYTH, ASTRON) Pollux


polo ZN

1 polo


poloclub ZN

1 club (E) del polo


poloën WW

1 jocar al polo


polohemd ZN

1 polo, camisa de sport (E)


polokampioen ZN

1 campion de polo


polokampioenschap ZN

1 campionato de polo


polonaise ZN

1 (Poolse mantel) polonaise (F)
2 (DANSK, MUZ) polonaise (F)


polonium ZN

1 polonium


poloshirt ZN

1 Zie: polohemd


polospel ZN

1 polo


polospeler ZN

1 jocator de polo


poloteam ZN

1 team (E)/equipa de polo


pols ZN

1 (handgewricht) pulso, carpo
2 (polsslag) pulso, battimento del pulso
zwakke -- = pulso debile
snelle -- = pulso rapide
versnelde -- = pulso accelerate
trage -- = pulso lente
kalme -- = pulso tranquille
regelmatige -- = pulso regular
onregelmatige -- = pulso intermittente/irregular/arhythmic
iemand de -- voelen = prender/tastar le pulso de un persona
geen -- vertonen = esser sin pulso
uit de losse -- = con approximation
3 (polsstok) pertica


polsband ZN

1 bracialetto


polsbeschermer ZN

1 protegepulso


polsbeweging ZN

1 movimento del pulso


polsbreuk ZN

1 fractura de pulso


polsdik BN

1 spisse como le pulso
--ke palen = palos spisse como le pulso


polsdruk ZN

1 tension del pulso
de -- meten = prender le (tension del) pulso


polsen WW

1 prender le pulso
2 (FIG) tastar, sondar
de mening -- = tastar le opinion
iemand over iets -- = sondar le intentiones de un persona
iemand -- aangaande zijn plannen = informar se concernente le projectos de un persona, sondar un persona concernente su projectos


polsfrequentie ZN

1 frequentia del pulso


polsgewricht ZN

1 pulso, carpo


polshorloge ZN

1 horologio bracialetto, horologio de pulso


polsklopping ZN

1 pulsation


polsmeter ZN

1 pulsometro, sphygmographo


polsriempje ZN

1 martingala


polsslag ZN

1 (manier waarop de pols slaat) pulso
onregelmatige -- = pulso irregular/arhythmic
een onregelmatige -- hebben = suffrer de arhythmia
zijn -- is hoog = ille ha un pulso rapide
2 (FIG) (bedrijvigheid) vitalitate, dynamismo
de -- van de industrie = le vitalitate del industria
3 (slag van de pols) pulsation, battimento del pulso
de --en tellen = contar le pulsationes del pulso, prender le pulso
4 (slag vanuit de polsen) colpo de pulso


polsslagader ZN

1 arteria radial


polsslagmeter ZN

1 Zie: polsmeter


polsstilstand ZN

1 arresto del pulso


polsstok ZN

1 pertica (pro saltar/de salto)


polsstokhoogspringen WW

1 saltar (de altura) al/con pertica, facer le salto con le pertica


polsstokhoogspringer ZN

1 saltator de pertica


polsstokhoogsprong ZN

1 salto al/con pertica


polsstokverspringen WW

1 practicar le salto de longitude con pertica


polstasje ZN

1 sacco a mano (pro homines)


polstelevisie ZN

1 minitelevisor


polsversnelling ZN

1 acceleration del pulso


polsvoelen ZN

1 observation del pulso


polswijdte ZN

1 spatio circum le pulso


poltergeist ZN

1 (klopgeest) poltergeist (D)


polyamide ZN

1 polyamido


polyamine ZN

1 polyamino


polyandrie ZN

1 (verbintenis van een vrouw met meer mannen) polyandria
2 (PLANTK) polyandria


polyandrisch BN

1 (mbt de verbintenis van een vrouw met meer mannen) polyandre, polyandric
2 (PLANTK) (veelhelmig) polyandre, polyandric


polyarchie ZN

1 polyarchia


polyarchisch BN

1 polyarchic


polyartritis ZN

1 polyarthritis


polycarpisch BN

1 polycarpic
--e plant = planta polycarpic


polycentrisch BN

1 polycentric, multicentric


polychord ZN

1 (MUZ) polychordo


polychroïsme ZN

1 polychroismo, polychromia


polychromatisch BN

1 polychromatic, polychrome, multicolor
--e bundel = fasce polychromatic


polychromeren BN

1 polychromar


polychromie ZN

1 polychromia, polychoismo


polychroom BN

1 Zie: polychromatisch


polycondensaat ZN

1 polycondensato


polycondensatie ZN

1 polycondensation


polycratie ZN

1 polyarchia


polycultuur ZN

1 polycultura


polycyclisch BN

1 polycyclic
(SCHEI) --e verbinding = composito polycyclic


polydactylie ZN

1 polydactylia


polydipsie ZN

1 polydipsia, sete excessive


polyeder ZN

1 polyhedro
regulaire -- = polyhedro regular


polyedrisch BN

1 polyhedric


polyembryonie ZN

1 polyembryonia


polyerotisch BN

1 polyerotic


polyester ZN

1 polyester


polyesterhars ZN

1 resina de polyester


polyestervezel ZN

1 fibra de polyester


polyether ZN

1 (SCHEI) polyether
2 (schuimrubber) polyether


polyethyleen ZN

1 polyethylene, polythene


polyfaag ZN

1 polyphago


polyfaag BN

1 polyphage


polyfagie ZN

1 (BIOL) polyphagia
2 (vraatziekte) polyphagia


polyfilie ZN

1 polyphilia


polyfonie ZN

1 polyphonia


polyfonisch BN

1 polyphone, polyphonic
--e mu-ziek = musica polyphone/polyphonic


polyfoon BN

1 Zie: polyfonisch


polyform BN

1 polyforme, multiforme, pluriforme, polymorphe


polyfunctionaliteit ZN

1 polyfunctionalitate


polyfyletisch BN

1 polyphyletic


polygaam BN

1 (ook PLANTK) polygame, polygamic
--e samenleving = societate polygame/polygamic


polygamie ZN

1 (ook PLANTK) polygamia


polygamist ZN

1 polygamo


polygeen BN

1 polygenic, polygenetic


polygenese ZN

1 polygenese (-esis)


polygenisme ZN

1 polygenismo
aanhanger van het -- = polygenista


polyglobulie ZN

1 polyglobulia


polyglot ZN

1 (persoon) polyglotto
2 (tekst in verschillende talen) texto polyglotte, polyglotto
3 (woordenboek) dictionario polyglotte/multilingual


polyglottisch BN

1 polyglotte, polyglottic, multilingue, multilingual


polygonaal BN

1 polygone, polygonal
--e piramide = pyramide polygone/polygonal


polygoon ZN

1 polygono


polygraaf ZN

1 (veelschrijver) polygrapho
2 (tekenschijf) polygrapho


polygrafie ZN

1 polygraphia


polygrafisch BN

1 polygraphic


polygyn BN

1 polygyn


polygynie ZN

1 polygynia


polyhormonaal BN

1 polyhormonal


polyhybride BN

1 polyhybride


polyhybriditeit ZN

1 polyhybridismo


polyinterpretabel BN

1 aperte a/que permitte a plure interpretationes, polyinterpretabile


polyinterpretabiliteit ZN

1 polyinterpretabilitate


polykristal ZN

1 polycrystallo
-- van silicium = polycrystallo de silicium


polykristallijn BN

1 polycrystallin
--e halfgeleider = semiconductor polycrystallin


polymeer BN

1 polymere, polymeric
--e ionen = iones polymere
--e radicalen = radicales polymere


polymeer ZN

1 polymero
tot -- maken = polymerisar


polymeerchemie ZN

1 chimia del polymeros


polymerase ZN

1 polymerase


polymerie ZN

1 (SCHEI) polymeria
2 (erfelijkheidsleer) polymeria


polymerisatie ZN

1 polymerisation


polymeriseerbaar BN

1 polymerisabile


polymeriseren WW

1 polymerisar
het -- = polymerisation
koolwaterstoffen -- = polymerisar hydrocarburos


polymetallisme ZN

1 (EC) polymetallismo


polymeter ZN

1 polymetro


polymetrie ZN

1 polymetria


polymetriek ZN

1 polymetria


polymetrisch BN

1 polymetric


polymorf BN

1 polymorphe, heteromorphe, heteromorphic
--e stoffen = substantias heteromorphe


polymorfie ZN

1 polymorphia, polymorphismo, heteromorphismo


polymorfisme ZN

1 polymorphismo, polymorphia, heteromorphismo


Polynesië ZN EIGN

1 Polynesia


Polynesiër ZN

1 polynesiano


Polynesisch BN

1 polynesian
--e talen = linguas polynesian
-- eiland = insula polynesian


Polynesisch ZN

1 (taal) polynesiano


polyneuritis ZN

1 polyneuritis


polynucleotide ZN

1 polynucleotido


polypeptide ZN

1 polypeptide


polypeptideketen ZN

1 catena polypeptidic


polyphyletisme ZN

1 polyphyletismo


polyploïde BN

1 polyploide
--e cellen = cellulas polyploide


polyploïdie ZN

1 polyploidia
mutatie door -- = mutation per polyploidia


polypnee ZN

1 polypnea


polypolie ZN

1 (EC) polypolio


polyporus ZN

1 polyporo


polypropyleen ZN

1 polypropylene


polyptiek ZN

1 polyptyco


polyritmiek ZN

1 polyrhythmica


polyrobosoom

1 polyribosoma


polysacharide ZN

1 polysaccharido


polysemantisch BN

1 polysemic


polysemie ZN

1 polysemia


polysemisch BN

1 polysemic


polysomie ZN

1 polysomia


polysomisch BN

1 polysomic


polyspermie ZN

1 polyspermia


polystyreen ZN

1 polystyrene


polysulfide ZN

1 polysulfido, polysulfuro


polysyllabe ZN

1 polysyllabo


polysyllabisch BN

1 polysyllabe, polysyllabic
-- woord = polysyllabo


polysyllabum ZN

1 polysyllabo


polysyndetisch BN

1 polysyndetic
(TAAL) --e ne-venschikking = coordination polysyndetic


polysyndeton ZN

1 polysyndeton


polysynthese ZN

1 polysynthese (-esis)


polysynthetisch BN

1 polysynthetic


polytechnicum ZN

1 polytechnico, schola polytechnic


polytechnisch BN

1 polytechnic
--e school = schola polytechnic, polytechnico


polytheen ZN

1 polythene


polytheïsme ZN

1 polytheismo
het Griekse -- = le polytheismo grec


polytheïst ZN

1 polytheista


polytheïstisch BN

1 polytheista, polytheistic
--e godsdienst = religion polytheista/polytheistic
--e leer = doctrina polytheista/polytheistic


polytonaal BN

1 polytonal
--e akkoorden = accordos polytonal


polytonaliteit ZN

1 polytonalitate
middeleeuwse -- = polytonalitate medieval
de contrapuntisti-sche -- van Wagner = le polytonalitate contra-punctistic de Wagner


polytonie ZN

1 polytonia


polytonisch BN

1 polytonic
het Litouws is een --e taal = le lituano es un lingua polytonic


polytopie ZN

1 polytopia


polytopisch BN

1 polytopic
-- uurwerk = horologio polytopic


polytraumatisch BN

1 polytraumatic


polytypisch BN

1 polytypic


polyurethaan ZN

1 polyurethano


polyurethaanschuim ZN

1 scuma/spuma de polyurethano


polyurie ZN

1 polyuria


polyvalent BN

1 polyvalente, multivalente
-- antiserum = antisero polyvalente


polyvalentie ZN

1 polyvalentia


polyvinyl ZN

1 polyvinyl


polyvinylacetaat ZN

1 acetato de polyvinyl


polyvinylalcohol ZN

1 alcohol de polyvinyl


polyvinylchloride ZN

1 chloruro/chlorido de polyvinyl


pomerans ZN

1 (dopje op een schermdegen) button
2 (vrucht) orange (F) amar
3 (drankje) liquor al orange (F) amar, bitter (E) de orange (F)


pomeransbitter ZN

1 Zie: pomerans-3


pomeransbloesem ZN

1 flor(es) de orangiero amar


pomeransboom ZN

1 orangiero amar


pommade ZN

1 pomada, unguento, uncto, crema


pommaderen WW

1 pomadar


Pommer ZN

1 habitante de Pomerania, pomerano


Pommeraan ZN

1 pomerano


Pommeren ZN EIGN

1 Pomerania


Pommers BN

1 pomeran


pomologie ZN

1 pomologia


pomologisch BN

1 pomologic
-- onderzoek = re-cercas pomologic


pomoloog ZN

1 pomologo, pomologista


Pomona ZN EIGN

1 Pomona


pomp ZN

1 pumpa
hydraulische -- = pumpa hydraulic
-- rotative/rotatori = roterende pomp
-- voor benzine = pumpa/station de benzina/de gasolina
de -- is lens = le pumpa es sic
iemand die de -- bedient = pumpero
loop naar de --! = va al diabolo!


pomparm ZN

1 Zie: pompzwengel


pompbak ZN

1 recipiente del pumpa


pompbediende ZN

1 empleato/attendente del station de gasolina/de benzina


pompbuis ZN

1 Zie: pompcilinder


pompcapaciteit ZN

1 capacitate de pumpage/de pumpa


pompcilinder ZN

1 cylindro de pumpa


Pompejaan ZN

1 pompeiano


Pompejaans BN

1 pompeian


Pompeji ZN EIGN

1 Pompei
bewoner van -- = pompeiano
opgravingen van -- = excavationes de Pompei


Pompejisch BN

1 pompeian


Pompejus ZN EIGN

1 Pompeo


pompelmoes ZN

1 pompelmus, grape-fruit (E), pomelo


pompen WW

1 pumpar
het -- = pumpage
lucht in een fietsband -- = pumpar aere in un pneu de bicycletta, inflar un pneu de bicycletta
--d remmen = frenar a intervallos


pompenfabriek ZN

1 fabrica de pumpas


pompenfabrikant ZN

1 fabricante de pumpas


pompenkelder ZN

1 cellario del pumpas


pomper ZN

1 pumpero


pompernikkel ZN

1 pumpernickel (D), pan nigre de Westfalia


pompeus BN

1 pompose, bombastic, ampullose, emphatic, magniloquente, altisone, altisonante, declamatori


pompeusheid ZN

1 pompositate, emphase (-asis), magniloquentia


pompgast ZN

1 pumpero


pompgemaal ZN

1 pumpa de escolamento


pomphamer ZN

1 Zie: klauwhamer


pomphouder ZN

1 proprietario de un station de gasolina/de benzina


pomphuis ZN

1 (in motor) corpore de pumpa


pompijzer ZN

1 Zie: pompstang


pompinstallatie ZN

1 installation de pumpas


pompjuk ZN

1 Zie: pomparm


pompklep ZN

1 valvula de pumpa


pompmachinist ZN

1 pumpero


pompmaker ZN

1 constructor de pumpas


pompoen ZN

1 (kalebas) cucurbita
2 (komkommerachtige vrucht) courgette (F)


pompoensoorten ZN MV

1 cucurbitaceas


pompoenvorm ZN

1 forma de cucurbita


pompoenzaad ZN

1 semine de cucurbita


pompon ZN

1 (kwastje) pompon (F)


pompondahlia ZN

1 dahlia pompon (F)


pompopstelling ZN

1 gruppo de pumpas


pomposo

1 (MUZ) pomposo (I)


pomppijp ZN

1 tubo de pumpa


pompput ZN

1 puteo de pumpa


pomprendement ZN

1 rendimento de pumpa
volumetrisch -- = rendimento volumetric de pumpa


pompschoen ZN

1 Zie: pompzuiger


pompschoep ZN

1 paletta (de rotor) del pumpa


pompschroevendraaier ZN

1 tornavite a pumpa


pompslag ZN

1 colpo de pumpa


pompslinger ZN

1 Zie: pompzwengel


pompstang ZN

1 biella de un pumpa


pompstation ZN

1 (tankstation) station de gasolina/de benzina
2 (gebouw waar water opgepompt wordt) station de pumpage, castello de aqua


pompsteel ZN

1 Zie: pompstang


pompstok ZN

1 Zie: pompstang


pompstuk ZN

1 Zie: pompcilinder


pomptoerental ZN

1 velocitate de pumpa


pompwater ZN

1 aqua de pumpa


pompwerk ZN

1 machina hydraulic


pompzode ZN

1 (hoosgat) sentina


pompzuiger ZN

1 piston de pumpa


pompzwengel ZN

1 manivella/bracio de pumpa


pon ZN

1 camisa de nocte/de dormir


ponceau ZN

1 (rode kleur) ponceau (F)
2 (groep kleurstoffen) ponceau (F)


poncho ZN

1 poncho (S)


pond ZN

1 (gewichtseenheid) libra, medie kilogramma
een -- suiker = un libra de sucro
vier gulden per -- = quatro florinos le libra/per libra
het volle -- moeten betalen = deber pagar le plen tarifa/precio
2 (munteenheid) libra
het Engelse -- = le libra anglese
-- sterling = libra sterling


ponder ZN

1 balancia de resorto


pondsgewicht ZN

1 peso in libras


pondspondsgewijs BW

1 proportionalmente, pro rata (L)


pondszak ZN

1 sacco de un libra


pondteken ZN

1 symbolo/signo del libra


ponem ZN

1 facie


poneren WW

1 avantiar, (pro)poner, postular
een stelling -- = avantiar/poner/postular un these (-esis)
een mening -- = avantiar/poner un opinion


ponjaard ZN

1 daga


ponjaardschede ZN

1 vaina de daga


pons ZN

1 perforator
2 (priem) subula


ponsband ZN

1 banda perforate


ponsbandlezer ZN

1 lector de banda perforate


ponsen WW

1 (mbt ponskaarten/banden) perforar
computerkaarten -- = perforar cartas de computator/computer (E)
2 (mbt metaal) stampar


ponser ZN

1 (mbt ponskaarten/banden) perforator
2 (mbt metaal) stampator


ponsfout ZN

1 falta de perforation


ponsgaatje ZN

1 perforation


ponsgat ZN

1 perforation


ponsing ZN

1 perforation


ponskaart ZN

1 scheda/carta perforate


ponskaartenadministratie ZN

1 administration de schedas/cartas perforate


ponskaartenafdeling ZN

1 section de schedas/cartas perforate


ponskaartenboekhouding ZN

1 contabilitate de schedas/cartas perforate


ponskaartensysteem ZN

1 systema de schedas/cartas perforate


ponsmachine ZN

1 (voor ponskaarten/banden) perforator
2 (voor metaal) stampator


ponsmechanisme ZN

1 mechanismo de perforation


ponsoen ZN

1 punction


ponsstrook ZN

1 lista/scheda perforate


ponstypist ZN

1 perforator


pont ZN

1 ferry-boat (E)


pontbaas ZN

1 barchero


ponteneur ZN

1 puncto de honor
op zijn -- staan = considerar un cosa como un puncto de honor


pontgeld ZN

1 pedage


pontifex ZN

1 pontifice


pontificaal BN

1 (REL) pontifical
--e hoogmis = missa pontifical
2 (FIG) pontifical
een --e toon hebben = haber un tono pontifical


pontificaal ZN

1 (staatsiegewaad) habito pontifical/de ceremonia
2 (boek) pontifical


pontificaat ZN

1 (ambt en duur) pontificato
het -- bekleden = pontificar


pontificale ZN

1 (boek) pontifical


pontificeren WW

1 (liturgische handelingen verrichten) pontificar
2 (belerend optreden) pontificar
3 (groot gezag veinzen) pontificar


pontman ZN

1 Zie: veerman


ponton ZN

1 ponton


pontonbrug ZN

1 ponte flottante (de pontones/de barcas)


pontonier ZN

1 pontonero


pontonkraan ZN

1 ponton grue


pontonvlot ZN

1 rate de pontones


pontonvormig BN

1 in forma de ponton


pontveer ZN

1 ferry-boat (E)


pontveerdienst ZN

1 servicio de ferry-boat (E)


pontverbinding ZN

1 connexion/communication per ferry-boat (E)


pontvoerder ZN

1 Zie: veerman


pontwachter ZN

1 Zie: veerman


pony ZN

1 pony (E)


pony(haar) ZN

1 frangia


ponywagen ZN

1 carro a pony (E)


pooier ZN

1 (souteneur) proxeneta, ruffiano
van de -- = proxenetic
-- zijn = ruffianar
2 (ploert) canalia, ruffiano


pooierachtig BN

1 ruffianesc


pook ZN

1 (om het vuur op te poken) attisator, attisatorio
2 (versnellingspook) levator de cambio/cambiamento


pool ZN

1 polo
--en van een magneet = polos de un magnete
-- van een batterij = polo de un pila/batteria
negatieve -- = polo negative
positieve -- = polo positive
gelijknamige --en = polos del mesme signo
geografische --en = polos geographic
magnetische --en = polos magnetic
rond de -- geschiedend, zich rond de -- bevindend/bewegend = circumpolar
van de -- = polar
onder de -- gelegen = subpolar
2 (haren van stoffen) pilo


Pool ZN

1 polonese, polaco


pool ZN (ENGELS)

1 prognostico


poolas ZN

1 axe polar


poolbeer ZN

1 urso polar/blanc


poolbraam ZN

1 rubo arctic


poolcirkel ZN

1 circulo polar
landen binnen de -- = paises situate al interior del circulo polar


poolcoördinaten ZN MV

1 coordinatas polar


poolcurve ZN

1 curva polar


pooldriehoek ZN

1 triangulo parallactic


poolen WW

1 (in één pot doen) mitter in commun
de winsten -- = mitter in commun le beneficios/profitos


poolexpeditie ZN

1 expedition polar/al polo


poolfauna ZN

1 fauna polar


poolflora ZN

1 flora polar


poolfront ZN

1 (METEO) fronte polar


poolgebied ZN

1 region/zona/terras polar


poolhaas ZN

1 lepore arctic


poolhond ZN

1 husky (E)


poolijs ZN

1 glacie(s) polar, pack (E)


pooling ZN

1 formation de equipas de travalio/de labor/de recerca


poolkap ZN

1 calotte (F) polar


poolketting ZN

1 catena de pilo


poolklimaat ZN

1 climate polar


poolkonijn ZN

1 conilio arctic


poolkoude ZN

1 frigido polar


poolkring ZN

1 (poolcirkel) circulo polar
2 (land binnen een poolcirkel) zona/region polar


poolkromme ZN

1 (WISK) curva polar


poollicht ZN

1 lumine/luce/aurora polar, (aan de Noordpool) aurora boreal, (aan de Zuidpool) aurora austral


poollijn ZN

1 (WISK) linea polar


poollucht ZN

1 aere polar


poolnacht ZN

1 nocte polar


poolonderzoek ZN

1 exploration polar


poolonderzoeker ZN

1 explorator (del zonas/regiones) polar


poolreiziger ZN

1 Zie: poolonderzoeker


poolroute ZN

1 route (F) polar/transpolar/arctic/del polo


Pools BN

1 polonese, polac
--e dans = dansa polonese
--e landdag = dieta polonese/polac


Pools ZN

1 (taal) polonese, polaco


poolsafstand ZN

1 distantia polar/del polo


poolschip ZN

1 nave (de exploration) polar


poolschommeling ZN

1 movimento/nutation polar/del polo


poolshoogte ZN

1 altura de polo, elevation del polo celeste
-- nemen = metir/mesurar le altura del polo, (FIG) recognoscer/explorar/tastar le terreno, informar se


poolsneeuw ZN

1 nive polar


poolspanning ZN

1 differentia de potential al polos


poolstation ZN

1 station polar


Poolster ZN EIGN

1 Stella Polar


poolsterkte ZN

1 fortia de un polo magnetic


poolstokhoogsprong ZN

1 salto (de altura) con pertica


poolstokhoogsprong ZN

1 salto al/con pertica


poolstreken ZN

1 regiones/zonas polar/glacial


poolstroom ZN

1 (METEO) currente polar/arctic/antarctic


pooltocht ZN

1 expedition polar


poolvaarder ZN

1 explorator del polo


poolvast BN

1 a/de pilo resistente


poolvlucht ZN

1 volo transpolar


poolvos ZN

1 vulpe polar/arctic/blanc


poolweefsel ZN

1 texito de pilo


poolwind ZN

1 vento polar


poolwinter ZN

1 hiberno polar


poolwisselaar ZN

1 inversor


poolwisseling ZN

1 cambiamento/alternation/inversion del polaritate/del polos


poolwolf ZN

1 lupo arctic


poolzee ZN

1 mar polar/glacial
Noordelijke Poolzee = Oceano Arctic
Zuidelijke Poolzee = Oceano Antarctic


poon ZN

1 trigla


poort ZN

1 porta, entrata
(BIJBEL) nauwe -- = porta stricte
--en der hel = portas del inferno
--en der eeuwigheid = portas del eternitate
--en des doods = portas del morte
--en van de stad = portas del citate
zijn --en openen = aperir su portas
de --en sluiten = clauder le fabrica/le interprisa
2 (ANAT) hilo


poortader ZN

1 vena porta


poortaderontsteking ZN

1 inflammation del vena porta, pylephlebitis


poortaderstelsel ZN

1 systema de venas porta


poortdrempel ZN

1 limine de porta


poorter ZN

1 (GESCH) burgese


poorterij ZN

1 burgesia


poorterrecht ZN

1 (GESCH) derecto de burgesia


poorterschap ZN

1 (GESCH) (het burger zijn) burgesia
2 (GESCH) (burgerrecht) derecto de burgesia


poortgebouw ZN

1 edificio del porta


poortgewelf ZN

1 volta del porta


poorthuis ZN

1 casa del porta


poortje ZN

1 (BIOL, ANAT, PLANTK) micropylo


poortklok ZN

1 campana del porta


poortrecht ZN

1 Zie: poorterrecht


poortsleutel ZN

1 clave del porta


poorttoren ZN

1 turre del porta


poortwachter ZN

1 guardiano del porta


poos ZN

1 (spatio de) tempore, lapso de tempore
dat duurde een hele -- = isto ha durate un (as)satis longe tempore


poot ZN

1 (been van mens) gamba, pata
zijn --en breken = rumper se le patas
op zijn -- spelen = reager violentemente, tempestar
geen -- meer kunnen verzetten = non poter dar un passo plus
geen -- uitsteken = non mover un digito
opzitten en --jes geven = guardar le formas
iemand een -- uitdraaien = displumar un persona
iets op --en zetten = organisar un cosa
geen -- aan de grond krijgen = non haber alicun possibilitate de successo, non haber chance {sj}, realisar nihil
2 (van dier) gamba, pede, pata
een --je geven = dar le pata
met gelijke --en = isopode
(FIG) op zijn --jes terechtkomen = recader super su patas
3 (van meubel) pede
-- van een tafel = pede de un tabula
-- van een stoel = pede de un sedia
een tafel op één -- = un tabula a pede unic
een tafel op vier --en = un tabula a quatro pedes
(FIG) de --en onder het kabinet wegzagen = sappar le governamento
4 (handschrift) scriptura
een lelijke -- schrijven = haber un scriptura fede
5 (handtekening) signatura
zijn -- zetten = signar
6 (neerhaal van letter) gamba
7
een "m" heeft drie --en = un "m" ha tres patas


pootaan BW

1
-- spelen = travaliar/laborar forte/energicamente/con energia


pootaardappel ZN

1 patata a/pro plantar


pootafstand ZN

1 distantia de plantation


pootgat ZN

1 cavo de plantation


pootgoed ZN

1 semines, plantones, patatas/cibollas, etc. a/pro plantar, (vis) alevines


pootje ZN

1 (kleine poot) parve gamba, parve patta
met hangende --s terugkeren = retornar con le cauda inter le gambas
op zijn --s terechtkomen = cader super su pedes
2 (voetjicht) podagra


pootjebaden WW

1 marchar {sj} in le aqua con pedes nude, molliar se le pedes


pootlijn ZN

1 linea de plantation


pootloos BN

1 apode
--e larve = larva apode


pootmachine ZN

1 machina a/de plantar


pootui ZN

1 cibolla a/pro plantar


pootvijver ZN

1 bassino de alevin


pootvis ZN

1 alevin


pop ZN

1 (speelgoed) pupa
sprekende -- = pupa parlante/qui parla
2 (marionet) marionette (F)
3 (modelpop) mannequin (F)
4 (in het kaartspel) figura
de --pen van het kaartspel = le figuras del joco de cartas
5 (van insekt) pupa, chrysalide
uit de -- komen = exir del pupa/chrysalide
6 (gulden) florino
dat kost me honderd -- = isto me costa cento florinos
7 (MUZ) (musica) pop (E)


popachtig BN

1 de pupa
een -- gezicht = un visage de pupa


pop art ZN

1 arte pop, pop art (E)


popartiest ZN

1 artista pop (E)


popblad ZN

1 revista pop (E)


popconcert ZN

1 concerto (de musica) pop (E)


popcorn ZN

1 mais rostite, popcorn (E)


popcultuur ZN

1 cultura pop (E)


pope ZN

1 pope


popelen WW

1 palpitar, esser impatiente
-- van verlangen = palpitar de desiro/desiderio
zitten te -- van ongeduld = arder de impatientia
mijn hart popelde van vreugde = mi corde palpitava de gaudio/joia


popeline ZN

1 popelina


popeline BN

1 de popelina


popeling ZN

1 palpitation
de --en van zijn hart = le palpitationes de su corde


popfeest ZN

1 festa (de musica) pop (E)


popfestival ZN

1 festival (de musica) pop (E)


popgroep ZN

1 gruppo pop (E)


popi BN

1 popular


popidool ZN

1 idolo pop (E)


popje ZN

1 parve pupa


poplin ZN

1 Zie: popeline


popmusicus ZN

1 musico pop (E)


popmuziek ZN

1 musica pop (E)


popmuzikant ZN

1 musico pop (E)


popnagel ZN

1 rivete tubular


popopera ZN

1 opera pop (E)


poppedeintje ZN

1 parve pupa


poppen WW

1 rivetar, fixar con rivetes tubular


poppenbedje ZN

1 parve lecto de pupa


poppendokter ZN

1 reparator de pupas


poppenfilm ZN

1 film (E) de pupas


poppengezicht ZN

1 visage de pupa


poppenhemd ZN

1 camisa de pupa


poppenhoed ZN

1 cappello de pupa


poppenhoofd ZN

1 testa/capite de pupa


poppenhuis ZN

1 casa de pupa(s)


poppenkast ZN

1 (poppentheater) theatro/spectaculo de marionettes (F)
2 (FIG) comedia
3 (overdreven gedoe) theatralitate


poppenkasterij ZN

1 comedia


poppenkastspeler ZN

1 Zie: poppenspeler


poppenkastvertoning ZN

1 representation de theatro/spectaculo de marionettes (F)


poppenkleren ZN MV

1 vestimentos de pupa


poppenkop ZN

1 Zie: poppenhoofd


poppenkraam ZN

1 (kraam waar men poppen verkoopt) barraca (del mercante) de pupas
2 (speelgoed) joculos


poppenleggend BN

1 (DIERK) pupipare


poppenorchis ZN

1 aceras


poppenrok ZN

1 gonnella de pupa


poppenspel ZN

1 Zie: poppenkast


poppenspelbewerking ZN

1 adaptation pro theatro de marionettes (F)


poppenspeler ZN

1 (kunstenaar achter een poppenspel) marionettista


poppenstront ZN

1
zo fijn als gemalen -- = (zeer fijn) multo fin, (streng orthodox) multo orthodoxe


poppentheater ZN

1 Zie: poppenkast


poppenwagen ZN

1 cochietto {sj} de pupa


poppenwinkel ZN

1 magazin de pupas


popperig BN

1 de pupa
een -- huisje = un casa de pupa
een -- tuintje = un parve jardin adorabile/de pupa


poppetje ZN

1 (kleine pop) parve pupa
-- gezien, kastje dicht = le spectaculo ha terminate
2 (kleine menselijke figuur) figurina
3
(tere vrouw) zij is een teer -- = illa es un femina fragile
4
kijk eens in de --s van mijn ogen = reguarda me in le blanco del oculos


poppig BN

1 Zie: popperig


popprogramma ZN

1 programma de musica pop


popsong ZN

1 canto pop (E)


popstadium ZN

1 (DIERK) stadio de chrysalide/pupal/de pupa


popstation ZN

1 (radio) station/emissor (de musica) pop (E)


popster ZN

1 celebritate/star (E) pop (E)


poptang ZN

1 rivetator pro rivetes tubular


populair BN

1 (geliefd) popular
videoclips zijn erg -- = videoclips (E) es multo popular
--e muziek = musica popular
-- lied = canto popular
zeer -- worden = acquirer un grande popularitate
2 (algemeen begrijpelijk) popular, accessibile, comprehensibile
een onderwerp -- behandelen = tractar un subjecto in un maniera popular
iets -- maken = popularisar un cosa
3 (gemeenzaam) popular
-- uitgedrukt = popularmente, in linguage popular, como on dice


populair-wetenschappelijk BN

1 de vulgarisation scientific
--e tijdschriften = revistas de vulgarisation scientific


popularisatie ZN

1 popularisation, vulgarisation


populariseren WW

1 popularisar, vulgarisar, facer popular
het -- = popularisation, vulgarisation


popularisering ZN

1 Zie: popularisatie


populariteit ZN

1 popularitate, voga, favor del publico
een grote -- genieten = gauder de grande popularitate


populariteitspoll ZN

1 sondage de popularitate


populatie ZN

1 population


populatiedichtheid ZN

1 Zie: bevolkingsdichtheid


populationisme ZN

1 populationismo


populationist ZN

1 populationista


populier ZN

1 poplo
witte -- = poplo albe/blanc
zwarte -- = poplo nigre
Italiaanse/Lombardische -- = poplo pyramidal


populierblad ZN

1 folio de poplo


populierbloesem ZN

1 flor de poplo


populierboom ZN

1 poplo


populierehout ZN

1 (ligno de) poplo


populieren BN

1 de (ligno de) poplo


populierenbloesem ZN

1 flor(es) de poplo


populierenbos ZN

1 bosco de poplos


populierenlaan ZN

1 allée (F) de poplos


populierzalf ZN

1 populeo


populierzwam ZN

1 polyporo connate


populisme ZN

1 populismo


populist ZN

1 populista


populistisch BN

1 populista


popwereld ZN

1 mundo del (musica) pop


popzanger ZN

1 cantator (de musica) pop


popzender ZN

1 emissor/station (de musica) pop


por ZN

1 pulsata, colpo
iemand een -- in de zij geven = colpar un persona al flanco


porcelaniet ZN

1 porcellanite


porem ZN

1 facie


poreus BN

1 porose, foraminose
--e grond = solo porose
--e pot = potto/vaso porose


poreusheid ZN

1 porositate


porfier ZN

1 porphyro
rode/groene/blauwe/zwarte -- = porphyro rubie/verde/blau/nigre


porfierachtig BN

1 porphyroide


porfieren BN

1 de porphyro
-- zuil = columna/colonna de porphyro


porfiergroeve ZN

1 mina de porphyro


porfiergruis ZN

1 pulvere de porphyro


porfierisch BN

1 porphyric
--e textuur van stollingsgesteenten = textura porphyric de roccas magmatic


porfierkei ZN

1 petra de porphyro


porfieroïde BN

1 porphyroide


porfine ZN

1 porphina


porfyrie ZN

1 porphyria


porie ZN

1 (opening in de huid) poro
de --n reinigen = nettar le poros del pelle
2 (opening in vaste stoffen) poro
--n hebbend = porifere


porifera ZN MV

1 poriferos


porijzer ZN

1 attisator


porno BN

1 (Afk.: pornografisch) porno, pornographic


porno ZN

1 (Afk.: pornografie) porno, pornographia
-- verkopen = vender porno
soft -- = soft porno (E)
hard -- = hard porno (E), porno dur


pornobioscoop ZN

1 cinema porno(graphic)


pornoblad ZN

1 revista/jornal/porno(graphic)


pornocratie ZN

1 pornocratia


pornofilm ZN

1 film (E) porno(graphic)


pornograaf ZN

1 pornographo


pornografie ZN

1 pornographia


pornografisch BN

1 porno, pornographic


pornohandel ZN

1 commercio de porno


pornolalie ZN

1 pornolalia


pornoshop ZN

1 sexshop (E)


pornoshow ZN

1 show (E) porno


pornotijdschrift ZN

1 revista porno(graphic)


porogamie ZN

1 porogamia


porositeit ZN

1 porositate
absolute -- = porositate absolute
effectieve/dynamische -- = porositate effective/dynamic
kritische -- = porositate critic


porotypie ZN

1 porotypia


porphyrine ZN

1 porphyrina


porren WW

1 (aansporen) stimular, animar, incitar
luie leerlingen -- = stimular alumnos pigre
2 (stoten) impinger, colpar
iemand in de zij -- = colpar un persona al flanco
3 (poken) attisar (le foco)
4 (wekken) eveliar


porselein ZN

1 porcellana
van -- = porcellanari, de porcellana
Chinees -- = porcellana chinese/de China
Saksisch -- = porcellana de Saxonia
zij is zo teer als -- = illa es fragile/delicate como porcellana


porseleinaarde ZN

1 argilla blanc, kaolin
-- vormen = kaolinisar


porseleinaardehoudend BN

1 kaolinic


porseleinarbeider ZN

1 porcellanero


porseleinbakker ZN

1 porcellanero


porseleinbloempje ZN

1 saxifraga umbrose


porseleindecoratie ZN

1 decoration de porcellana


porseleinen ZN

1 porcellanari, de/in porcellana
-- kopje = tassa de porcellana
-- kom = bassino de porcellana
-- servies = servicio de porcellana


porseleinfabriek ZN

1 fabrica/manufactura de porcellana(s), porcellaneria


porseleinfabrikant ZN

1 porcellanero


porseleingoed ZN

1 porcellanas


porseleinhandel ZN

1 commercio de porcellanas


porseleinhandelaar ZN

1 porcellanero


porseleinhoentje ZN

1 porzana


porseleinindustrie ZN

1 industria porcellanari


porseleinkast ZN

1 armario pro objectos de porcellana


porseleinkleur ZN

1 color de porcellana


porseleinkrammer ZN

1 reparator de porcellana


porseleinmaker ZN

1 porcellanero


porseleinoven ZN

1 furno a/de porcellana


porseleinschelp ZN

1 porcellana


porseleinschilder ZN

1 pictor super porcellana


porseleinschilderen ZN

1 pictura super porcellana


porseleinslak ZN

1 Zie: porseleinschelp


porseleinverf ZN

1 color pro porcellana


porseleinverzamelaar ZN

1 collector de porcellanas


porseleinverzameling ZN

1 collection de porcellanas


porseleinwinkel ZN

1 magazin de porcellana(s)


port ZN

1 (bestelkosten) porto, francatura
voor die dikke brief moet je 3 euro -- betalen = le francatura pro iste spisse littera es 3 euros
vrij van -- = franc/exempte de porto
vrijdom van -- = franchitia postal/de porto
2 (strafport) supertaxa/supercarga (postal)
3 (wijn) vino de Porto


portaal ZN

1 portal, portico


portaalkraan ZN

1 grue a portal/a portico


portable ZN

1 (schrijfmachine) machina a/de scriber portabile/portative


portatief ZN

1 organo portative


portatief BN

1 portative, portabile


portato

1 (MUZ) portato (I)


porte-brisée ZN

1 porta a (duo) battentes


portee ZN

1 (strekking) portata, importantia, valor
de -- van een zaak niet begrijpen = non comprender le portata de un cosa
2 (draagwijdte van een vuurwapen) portata


portefeuille ZN

1 portafolio, cartiera
minister zonder -- = ministro sin portafolio/sin cartiera
de -- van gemeentewerken = le cartiera de Obras Public
2 (effectenbezit) portafolio


portefeuillekwestie ZN

1
een -- van iets maken = poner le question de confidentia de un cosa
de -- stellen = poner le cartiera a disposition de un decision parlamentari


portemonnee ZN

1 bursa, portamoneta
een vette -- = un portamoneta ben replete
van iemands -- leven = viver a expensas de un persona, viver del tasca de un persona


porter ZN

1 porter (E), stout (E)


portfles ZN

1 bottilia de vino de Porto


portfolio ZN

1 portafolio


portglas ZN

1 vitro a/pro vino de Porto


porticus ZN

1 portico


portie ZN

1 portion, parte, lot, dose, dosis, ration
karige -- = portion scarse
een flinke -- geduld = un bon dosis de patientia
-- vlees = portion/ration de carne
extra -- = ration extra
2 (hoeveelheid voedsel) portion
ruime -- = portion abundante
magere -- = pitantia


portiek ZN

1 (van woning) entrata, portal
2 (zuilengang) portico


portiekhuis ZN

1 Zie: portiekwoning


portiekwoning ZN

1 casa con portal (commun)


portier ZN

1 portero, concierge (F), ostiero
(KERK) broeder -- = ostiero
norse/grimmige -- = cerbero
2 (deur van auto) porta
3 (ANAT) (maagpoort) pyloro


portierkruk ZN

1 sedia del portero
2 button del porta (del auto)


portierraampje ZN

1 vitro (del porta/del auto)
het -- opendraaien = bassar le vitro


portiershokje ZN

1 camera del portero/concierge (F)


portiershuisje ZN

1 Zie: portiershokje


portiersleutel ZN

1 clave del porta (del auto)


portiersloge ZN

1 Zie: portiershokje


portierspet ZN

1 bonetto de portero


portiersplaats ZN

1 Zie: portierspost


portierspost ZN

1 posto de portero/de concierge (F)


portiersschap ZN

1 carga de portero/de concierge (F)


portiersuniform ZN

1 uniforme de portero/de concierge (F)


portierswoning ZN

1 casa de portero/concierge (F)


portland(cement) ZN

1 (cemento) portland (E)


porto ZN

1 Zie: port-1


portofoon ZN

1 walkie-talkie (E)


portokosten ZN MV

1 costos de porto/de invio, francatura
de -- zullen worden vergoed = le costos de porto essera reimbursate


Portoricaan ZN

1 portoricano


Portoricaans BN

1 portorican


Porto Rico ZN EIGN

1 Porto Rico
uit/van -- = portorican
bewoner van -- = portoricano


portret ZN

1 portrait (F), (foto OOK) photo(graphia)
karikaturaal -- = portrait caricatural
sprekend -- = portrait fidel
klein afgebeeld -- = miniatura
-- van opzij gezien = portrait de profilo
een -- schilderen = pinger un portrait


portretalbum ZN

1 album de portraits (F)


portretfotograaf ZN

1 portraitista {tretista}


portretfotografie ZN

1 (photographia de) portrait (F)


portretgalerij ZN

1 galeria/collection/sala de portraits (F)


portretkunst ZN

1 arte de portrait (F)


portretlens ZN

1 lente/objectivo pro portraits (F)


portretlijst ZN

1 quadro de portrait (F)


portretschilder ZN

1 portraitista {tretista}, pictor de portraits (F)


portretstudie ZN

1 studio de un portrait (F)


portrettekenaar ZN

1 portraitista {tretista}


portretteren WW

1 portraitar {tretar}, facer le portrait (F) de, (fotograferen) photograph(i)ar
zich laten -- = facer se portraitar


portrettist ZN

1 Zie: portretschilder


Portugal ZN EIGN

1 Portugal
bewoner van -- = portugese


Portugees BN

1 portugese


Portugees ZN

1 (bewoner van Portugal) portugese
2 (taal) portugese


portulaan(kaart) ZN

1 portulano


portvrij ZN

1 franc/exempte de porto


portvrijdom ZN

1 franchitia de porto


portwijn ZN

1 vino de Porto


portzegel ZN

1 timbro de supertaxa/supercarga


porum ZN

1 facie


Pos

1
Tante -- = le posta


pose ZN

1 (houding, stand) posa, postura
2 (gekunsteldheid) posa, attitude affectate, affectation
een -- aannemen = assumer un posa
een bestudeerde -- = un posa studiate/artificial


poseren WW

1 (model staan) posar
het -- = posa
voor een schilder -- = posar ante un pictor
2 (gekunsteld doen) posar, affectar, assumer un posa


poseur ZN

1 posator, comediante


positie ZN

1 (plaats) position
-- van een ster = position de un stella
in een conflict -- nemen = prender position in un conflicto
(SCHEEP, LUCHTV) zijn -- opgeven = indicar su position
2 (stand van het lichaam) position, postura
3 (situatie) position, situation
financiële -- = position financiari
in een moeilijke -- verkeren = trovar se in un position/situation difficile
zijn -- was onhoudbaar geworden = su position habeva devenite intenibile
4 (maatschappelijk rang/rol) position, condition, stato
een hoge -- = un alte position
de -- van de vrouw = le position social/le condition del femina
5 (vaste betrekking) posto
een vaste -- hebben = haber un posto permanente
een -- bij het Rijk = un posto de functionario (public)
6 (MIL) position
vooruitgeschoven --s = positiones avantiate
7 (MUZ) position
een akkoord in de tweede -- pakken = prender un accordo in secunde position
8
(zwanger zijn) in -- zijn = esser pregnante/gravide


positiebepaling ZN

1 determination del position


positiedriehoek ZN

1 triangulo parallactic


positief BN

1 (bevestigend) positive, affirmative, favorabile
--e rol = rolo positive
-- antwoord = responsa positive/affirmative/favorabile
--e reactie = reaction positive
--e uitslag = resultato positive
een vraag -- beantwoorden = responder affirmativemente a un question
2 (opbouwend) positive, constructive, favorabile
--e instelling = attitude positive/constructive
--e kritiek = critica positive/constructive
--e discriminatie = discrimination positive
--e beoordeling = judicio/judicamento favorabile
--e reacties = reactiones favorabile
iets -- bekijken/benaderen = haber un approche {sj} positive de un cosa, considerar/approchar {sj} un cosa positivemente, considerar un cosa con optimismo
-- staan tegenover iets = esser favorabile a un cosa
3 (overtuigd) positive
-- in zijn beweringen = positive in su assertiones
4 (stellig) positive, certe
een --e waarheid = un veritate positive
iets -- weten = esser certe de un cosa
5 (WISK, ELEKTR, etc.) positive
-- getal = numero positive
--e pool = polo positive, anodo
--e elektrode = electrodo positive, anodo
-- elektron = electron positive, positron
--e elektriciteit = electricitate positive
-- geladen = electropositive
--e lading = carga positive
--e geladenheid = positivitate
-- geladen = cargate positivemente
elektrisch -- geladen = electropositive, con carga positive
(FOTO) -- beeld = imagine/proba/prova positive
-- recht = derecto positive
--e wijsbegeerte = philosophia positive


positief ZN

1 (FOTO) positiva
2 (TAAL) positivo, grado positive


positiegordel ZN

1 cinctura de graviditate/de pregnantia


positiejurk ZN

1 roba de graviditate/de pregnantia


positiekleding ZN

1 vestimentos de graviditate/de pregnantia, confection pro matres futur


positiekorset ZN

1 corset (F) de graviditate/de pregnantia


positielicht ZN

1 Zie: navigatielicht


positieoorlog ZN

1 guerra de positiones


positiespel ZN

1 (SPORT) joco positional/de position


positieven ZN MV

1
goed bij zijn --en zijn = esser ben consciente del cosas
weer bij zijn -- komen = reprender/recuperar le sensos
een dronkaard weer bij zijn -- brengen = disebriar un bibulo


positieverbetering ZN

1 (a)melioration de su position (social)


positioneel BN

1 positional
(WISK) --e waarde van een cijfer = valor positional de un cifra


positioneerder ZN

1 positionator


positioneerinrichting ZN

1 dispositivo de positionamento


positioneren WW

1 positionar


positionering ZN

1 positionamento
nauwkeurige -- = positionamento accurate/de precision
incrementele -- = positionamento incremental


positivisme ZN

1 positivismo
logisch -- = logicopositivismo


positivist ZN

1 positivista


positivistisch BN

1 positivista, positivistic
--e school = schola positivistic


positiviteit ZN

1 (FIL) positivitate
2 (NAT) positivitate


positonium ZN

1 positonium


positron ZN

1 positron, electron positive


posologie ZN

1 posologia


posologisch BN

1 posologic


possessie ZN

1 possession


possessief ZN

1 forma/caso possessive


possessief BN

1 possessive


possessivum ZN

1 pronomine possessive


possessoir BN

1 possessori
--e rechtsvordering = action possessori


possibiliteit ZN

1 possibilitate


post ZN

1 (instelling) posta
per -- verzenden = expedir per (le) posta
iets met de -- krijgen = reciper un cosa per posta
per kerende -- = per retorno del posta
2 (poststukken) currero, correspondentia
iemands -- nasturen = facer sequer le currero de un persona
per kerende -- = per retorno del currero
3 (postkantoor, brievenbus) posta, (postkantoor) officio postal/del posta, (brievenbus) cassa postal
4 (postpapier) papiro a/de litteras
5 (postbode) distributor de litteras, currero
6 (baan, ambt) posto, empleo, occupation, function, placia, position
-- van vertrouwen = posto de confidentia
zich beschikbaar stellen voor een -- = offerer se pro un posto
hoge -- = alte position, dignitate
7 (wachtpost, standplaats) posto
-- van de E.H.B.O. = posto de succurso
8 (MIL) (positie) posto
vooruitgeschoven -- = avantiata, posto avantiate
9 (BOEKH) (boeking) partita
10 (paal) poste, palo


postaal BN

1 postal, per le posta
--e recherche = policia postal
--e aangelegenheden = affaires (F) postal
een pakje -- verzenden = inviar un pacchetto per le posta


postacademiaal BN

1 postuniversitari
-- onderwijs = inseniamento postuniversitari
--e cursussen = cursus postuniversitari


postacademisch BN

1 Zie: postacademiaal


postadministratie ZN

1 administration del posta


postadres ZN

1 adresse (F) postal


postagent ZN

1 agente postal


postagentschap ZN

1 agentia postal


postambtenaar ZN

1 Zie: postbeambte


postament ZN

1 socculo (de un columna/colonna)


postauto ZN

1 auto(mobile) postal/del posta


postbank ZN

1 banca postal


postbeambte ZN

1 empleato postal/de(l) posta(s)


postbestelling ZN

1 distribution postal/del posta/del currero


postbewijs ZN

1 mandato de posta


postblad ZN

1 carta littera


postbode ZN

1 distributor de litteras, currero


postboot ZN

1 nave de posta


postbox ZN

1 Zie: postbus


postbureel ZN

1 Zie: postkantoor


postbus ZN

1 cassa de officio postal


postbusnummer ZN

1 numero de cassa de officio postal


postcheque ZN

1 cheque (E) (del giro) postal


postcheque- en girodienst ZN

1 servicio del cheques (E) postal, banca del giros (postal)


postcode ZN

1 codice postal


postcodeboek ZN

1 libro/guida del codices postal


postcodenummer ZN

1 numero de codice postal


postcommandant ZN

1 commandante de un posto militar


postcommunie ZN

1 postcommunion


postcommunisme ZN

1 postcommunismo


postcommunist ZN

1 postcommunista


postcommunistisch BN

1 postcommunista


postconcentratiekampsyndroom ZN

1 syndroma del campo de concentration


postconciliair BN

1 postconciliar


postdateren WW

1 postdatar
het -- = postdata
een brief -- = postdatar un littera
gepostdateerde cheque = cheque (E) postdatate


postdatering ZN

1 postdata, postdatation
-- van een dokument = postdatation de un documento


postdatum ZN

1 data del timbro postal


postdiefstal ZN

1 furto/robamento de posta


postdienst ZN

1 servicio postal/de posta


postdiligence ZN

1 diligentia postal


postdiluviaans BN

1 postdiluvian


postdirecteur ZN

1 director de un officio postal


postdistrict ZN

1 districto postal


postdoctoraal ZN

1 postuniversitari
--e cursussen = cursos postuniversitari


postduif ZN

1 pipion/columba messagero/viagiator


postduivenhouderij ZN

1 columbophilia


postduivensport ZN

1 columbophilia


postduivenvereniging ZN

1 societate/association columbophile


postelein ZN

1 portulaca


posteleinfamilie ZN

1 portulacaceas


posteleinsoep ZN

1 suppa de portulaca


posten WW

1 (op de bus doen) postar
brieven -- = postar litteras, poner/mitter litteras in le cassa de litteras
2 (postend bewaken) facer le guarda, (bij staking) esser picchetto


postenketen ZN

1 catena de postos


post- en telegraafdienst ZN

1 servicio de posta e de telegrapho


post- en telegraafkantoor ZN

1 officio de posta e de telegrapho


postepileptisch BN

1 postepileptic


poster ZN

1 poster (E), affiche (F)
--s opplakken = attachar {sj} posters
2 (bij staking) (membro de un) picchetto


posteren BN

1 (opstellen) postar


poste restante ZN

1 posta restante


posterformaat ZN

1 formato (de) poster (E)
een foto op -- = un photo(graphia) (de) formato poster


posterieur BN

1 posterior


posterijen ZN MV

1 posta, servicio postal
van de -- = postal
ambtenaar bij de -- = empleato del posta


posteriori

1
a -- = a posteriori (L)


posterioriteit ZN

1 posterioritate


posteriteit ZN

1 posteritate


postexistentie ZN

1 postexistentia, immortalitate del anima


postformaat ZN

1 formato ordinari (de un littera)


postformulier ZN

1 formulario de posta


postfrontaal BN

1 (METEO) postfrontal


postgebouw ZN

1 edificio del officio postal/de posta


postgids ZN

1 annuario general del posta, guida postal


postgiro ZN

1 giro postal


postgirobiljet ZN

1 billet de giro postal


postgirodienst ZN

1 servicio de giro postal


postgirokantoor ZN

1 officio de giro postal


postgirorekening ZN

1 conto de giro postal


postgiroverkeer ZN

1 traffico de giro postal


postglaciaal BN

1 postglacial
--e afzettingen = sedimentos postglacial
--e periode = periodo postglacial


posthoorn ZN

1 cornetta de posta/de postilion


posthoornslak ZN

1 planorbis


postiche ZN

1 pilo posticie


postiche BN

1 posticie


postiljon ZN

1 postilion


postimpressionisme ZN

1 postimpressionismo


postimpressionist ZN

1 postimpressionista


postimpressionistisch BN

1 postimpressionista


postincunabel ZN

1 postincunabulo


postindustrieel BN

1 postindustrial
--e samenleving = societate postindustrial
--e periode = periodo postindustrial


postjectie ZN

1 interjection postponite/final


postkaart ZN

1 carta postal


postkamer ZN

1 sala de posta


postkantoor ZN

1 officio postal/del posta, posta


postkarretje ZN

1 carretta de posta


postklassiek BN

1 postclassic
--e literatuur = litteratura postclassic


postkoets ZN

1 diligentia postal


postkoloniaal BN

1 postcolonial


postliminium ZN

1 postliminio


postludium ZN

1 postludio


postmandaat ZN

1 mandato postal


postmeester ZN

1 administrator del posta


postmerk ZN

1 timbro postal/cancellatori
datum -- = data del timbro cancellatori


postmodern BN

1 postmoderne


postmodernisme ZN

1 postmodernismo


postmodernist ZN

1 postmodernista


postmodernistisch BN

1 postmodernista


postmortaal BN

1 post le decesso, postmortal
-- onderzoek = examine postmortal/de un cadavere, autopsia


postmuseum ZN

1 museo del posta


postnataal BN

1 postnatal
--e depressie = depression postnatal


postnumerando BW

1 al fin de cata periodo
-- betalen = pagar posteriormente


postnummer ZN

1 Zie: postcode


postontvanger ZN

1 Zie: postmeester


postoperatief BN

1 postoperatori, postoperative


postorder ZN

1 vendita/ordine per posta


postorderbedrijf ZN

1 interprisa de vendita postal/per posta


postorderverkoop ZN

1 vendita postal/per posta


postpaard ZN

1 cavallo de posta


postpakket ZN

1 pacco/pacchetto postal
als -- verzenden = inviar como pacchetto postal


postpakket(ten)dienst ZN

1 servicio de paccos/pacchettos postal


postpakketformulier ZN

1 formulario de pacco/pacchetto postal


postpakkettarief ZN

1 tarifa de paccos/pacchettos postal


postpapier ZN

1 papiro a/de litteras


postpersoneel ZN

1 personal del posta


postpositie ZN

1 (TAAL) postposition, position final


postpositief BN

1 (TAAL) postpositive
-- voornaamwoord = pronomine postpositive


postpuberteit ZN

1 postpubertate


postreclame ZN

1 reclamo/publicitate postal/per posta


postrekening ZN

1 conto (de giro) postal


postrekeningnummer ZN

1 numero de conto (de giro) postal


postrevolutionair BN

1 postrevolutionari


postrijder ZN

1 postilion


postrijtuig ZN

1 wagon/furgon postal/de posta


postromantisch BN

1 postromantic
--e literatuur = litteratura postromantic


postscriptum ZN

1 postscripto
het -- bij een brief = le postscripto de un littera
een -- bijvoegen = adder un postscripto


postspaarbank ZN

1 cassa de sparnios postal


postspaarbankboekje ZN

1 libretto del cassa de sparnios postal


postspaarbankrekening ZN

1 conto del cassa de sparnios postal


poststempel ZN

1 timbro postal/del posta


poststuk ZN

1 invio/pecia postal


postsynaptisch BN

1 postsynaptic


posttarief ZN

1 tarifa postal


posttraumatisch BN

1 posttraumatic
--e crisis = crise (-isis) posttraumatic


posttrein ZN

1 traino postal


postulaat ZN

1 postulato, (WISK ook) axioma


postulant ZN

1 (kandidaat) postulante
2 (R.K.) postulante, postulator


postulator ZN

1 postulator, postulante


postuleren WW

1 postular
het -- = postulation
iemand die iets postuleert = postulator


postulering ZN

1 postulation


postunie ZN

1 union postal


postuniversitair BN

1 postuniversitari
--e studie = studio postuniversitari
--e cursussen = cursos postuniversitari


postureel BN

1 (met de lichaamshouding verband houdend) postural


postuum BN

1 posthume
--e invloed = influentia posthume
--e hulde = homage posthume
-- werk = obra posthume
-- verschijnen = parer post le morte del autor


postuur ZN

1 (gestalte) talia, statura
slank -- = talia fin
middelmatig -- = talia median
klein van -- = parve de talia/statura, de parve talia/statura
zich in -- stellen = adoptar le postura adequate
2 (houding) postura, positura


postvaccinaal BN

1 postvaccinal


postvatten BN

1 establir se


postverbinding ZN

1 communication postal
overzeese --en = communicationes postal de ultramar


postverbond ZN

1 Zie: postunie


postverdrag ZN

1 convention postal


postvereniging ZN

1 Zie: postunie


postverkeer ZN

1 traffico postal


postverordening ZN

1 prescription postal


postvervoer ZN

1 transporto postal


postverzending ZN

1 invio postal


postvliegtuig ZN

1 avion postal


postvlucht ZN

1 volo postal


postvocalisch BN

1 postvocalic


postvoorschrift ZN

1 prescription postal


postwaarde ZN

1 valor postal


postwagen ZN

1 furgon postal
2 (diligence) diligentia postal


postwet ZN

1 lege postal


postwezen ZN

1 systema postal


postwissel ZN

1 mandato/giro postal/de posta


postzak ZN

1 sacco postal


postzegel ZN

1 timbro (postal)
blok --s = bloco de timbros
serie --s = serie de timbros
een -- op een brief plakken = francar un littera
een -- afstempelen = obliterar un timbro
het afstempelen van een -- = le obliteration de un timbro
-- ruilen = cambiar timbros
-- verzamelen = collectionar timbros


postzegelalbum ZN

1 album philatelic/de timbros postal


postzegelautomaat ZN

1 distributor (automatic) de timbros postal


postzegelbeurs ZN

1 bursa/feria philatelic/pro philatelistas


postzegelbevochtiger ZN

1 molliator pro timbros postal


postzegelcatalogus ZN

1 catalogo philatelic/de timbros postal


postzegeldoosje ZN

1 cassetta pro timbros postal


postzegelhandel ZN

1 commercio philatelic


postzegelhandelaar ZN

1 mercante/commerciante de timbros postal


postzegelkunde ZN

1 philatelia


postzegelloep ZN

1 lupa pro timbros postal


postzegelloket ZN

1 fenestretta de timbros postal


postzegelserie ZN

1 serie de timbros postal


postzegelveiling ZN

1 vendita public de timbros postal


postzegelverzamelaar ZN

1 collector de timbros postal, philatelista


postzegelverzameling ZN

1 collection de timbros postal


postzegelvriend ZN

1 philatelico


postzending ZN

1 invio postal


pot ZN

1 potto, olla, vaso
--ten en pannen = olleria, batteria de cocina
koopman in --ten en pannen = ollero
aarden -- = potto de gres, testo
Keulse -- = potto de gres de Colonia
-- jam = potto de confectura/de confitura
-- crème = potto de crema
glazen -- = potto de vitro, bocal
poreuze -- = potto/vaso porose
het is één -- nat = isto es le mesme cosa
in één -- piesen/pissen/kakken = haber le mesme vision del cosas
2 (kookpot) marmita, potto
3 (po) vaso de nocte
hij kan me de -- op = ille pote ir al inferno
4 (doel) goal (E)
5 (glas) vitro
een -- bier = un vitro de bira
6 (lesbienne) lesbiana


potaarde ZN

1 composto


potaarden BN

1 de composto


potamologie ZN

1 potamologia


potamologisch BN

1 potamologic


potanjer ZN

1 diantho/carophyllo in potto


potas ZN

1 potassa, kalium carbonic
bijtende -- = potassa caustic
zwavelzure -- = sulfato de potassa


potasbereiding ZN

1 fabrication de potassa


potasbrander ZN

1 fabricante de potassa


potasbranderij ZN

1 fabrica de potassa


potaskuip ZN

1 cupa a potassa


potaszieder ZN

1 Zie: potasbrander


potaszout ZN

1 sal potassic


pot-au-feu ZN

1 (CUL) estufato


potbloem ZN

1 flor in potto


potcultuur ZN

1 cultura in potto(s)


potdeksel ZN

1 coperculo (de potto)


potdicht BN

1 hermetic, hermeticamente claudite/clause


potdo(m)me! TW

1 diabolo!


potdoof BN

1 completemente surde


poteling ZN

1 (persoon) homine multo forte
2 (plant) planton
3 (vis) alevin


poten WW

1 (in de grond steken) plantar
bomen -- = plantar arbores
aardappelen -- = plantar patatas
het -- = plantation
iemand die poot = plantator
2 (neerzetten) plantar, fixar
iemand in een stoel -- = plantar un persona in un sedia
3
vis -- in = alevinar


potenrammen WW

1 maltractar homosexuales


potenrammer ZN

1 aggressor de homosexuales


potent BN

1 potente, viril


potentaat ZN

1 (machthebber) potentato, tyranno, despota
2 (iemand die zich laat gelden) potentato, tyranno


potentiaal ZN

1 potential
chemische -- = potential chimic
geretardeerde -- = potential retardate


potentiaaleenheid ZN

1 unitate de potential


potentiaalfunctie ZN

1 potential


potentiaalgradiënt ZN

1 gradiente de potential


potentiaalsprong ZN

1 salto de potential, discontinuitate


potentiaalvergelijking ZN

1 equation de potential


potentiaalverschil ZN

1 differentia potential/de potential


potentiaalverval ZN

1 cadita de potential


potentialis ZN

1 modo potential, potential


potentialiteit ZN

1 potentialitate


potentie ZN

1 (macht) potentia, poter
in -- aanwezig = potential
2 (seksueel vermogen) potentia sexual, virilitate


potentieel BN

1 (als mogelijkheid aanwezig) potential, possibile, in potentia
--e energie = energia potential
--e klant = cliente potential
--e crimineel = criminal potential/in potentia
de groep --e kopers van een nieuw produkt = le mercato potential de un nove producto


potentieel ZN

1 potential
ongebruikt -- = potential non utilisate
het militaire -- van dit land = le potential militar de iste pais


potentiometer ZN

1 potentiometro


potentiometrie ZN

1 potentiometria


potentiometrisch BN

1 potentiometric
--e titratie = titration potentiometric
--e analyse = analyse (-ysis) potentiometric


potentroep ZN

1 banda de homosexules


poter ZN

1 (iemand die poot) plantator
2 (aardappel) patata a/pro plantar


poterne ZN

1 posterna


poterteelt ZN

1 cultura de patatas a plantar


potestatief BN

1 potestative
--e voorwaarde = condition potestative


potgeld ZN

1 moneta de reserva, sparnios


potgewas ZN

1 planta in potto


potgrond ZN

1 composto


pothengsel ZN

1 ansa


pothoofdplant ZN

1 planta adventicie


potig BN

1 robuste, forte, galliarde
--e kerel = typo forte, galliardo


potigheid ZN

1 robustessa, fortia, galliardia


poting ZN

1 plantation


potje ZN

1 parve potto
bij iemand een -- kunnen breken = esser in le gratia de un persona
2 (opzij gelegd geld) sparnios
3
een -- kaarten = jocar un partita de cartas


potjeslatijn ZN

1 latino macaronic/de cocina


potkachel ZN

1 estufa a columna/colonna


potkant ZN

1 dentella ordinari


potlood ZN

1 (MIN) (grafiet) graphite, plumbagine
2 (schrijfinstrument) stilo (de graphite)
hard -- = stilo (de graphite) dur
een -- slijpen = affilar/appunctar/taliar un stilo (de graphite)
3 (stift van potlood) mina


potloodaantekening ZN

1 nota facite con stilo de graphite


potloodbeschermer ZN

1 Zie: potlooddopje


potlooddopje ZN

1 protegepuncta


potloodhouder ZN

1 portastilos


potloodnotitie ZN

1 Zie: potloodaantekening


potloodpunter ZN

1 Zie: potloodslijper


potloodscherper ZN

1 Zie: potloodslijper


potloodschets ZN

1 schizzo (I) al stilo de graphite


potloodslijper ZN

1 affilator de stilos de graphite


potloodslijpmachine ZN

1 machina a/de affilar stilos de graphite


potloodstreep ZN

1 stria/linea/tracto de stilo de graphite


potloodtekening ZN

1 designo al stilo de graphite


potmeter ZN

1 Zie: potentiometer


potometer ZN

1 potometro


potoven ZN

1 furno a potteria


potplant ZN

1 planta in potto


potpourri ZN

1 potpourri (F), selection


potrand ZN

1 bordo de potto


potroos ZN

1 rosa in potto


pots ZN

1 buffoneria


potscherf ZN

1 (OUDH) ostracon
2 testo


potsenmaken WW

1 buffonar


potsenmaker ZN

1 clown (E), paleasso, arlequin, buffon, (GESCH) histrion


potsenmakerij ZN

1 buffoneria, clowneria, arlequinada


potsierlijk BN

1 grottesc, drolle, comic, buffon


potten WW

1 (bij elkaar sparen) thesaurisar, sparniar, economisar
het -- = thesaurisation
2 (in potten doen) mitter/poner in pottos


pottenbakker ZN

1 pottero, ollero, ceramista


pottenbakkerij ZN

1 potteria, olleria


pottenbakkersgoed ZN

1 potteria, olleria, ceramica


pottenbakkersklei ZN

1 argilla de potteria/de olleria


pottenbakkerskunst ZN

1 ceramica, arte ceramic


pottenbakkersoven ZN

1 furno pro ceramica


pottenbakkersschijf ZN

1 Zie: pottenbakkerswiel


pottenbakkerswiel ZN

1 torno de pottero/de ollero


pottencultuur ZN

1 lesbianismo


pottengoed ZN

1 potteria, olleria, ceramica


pottenkijker ZN

1 (lamp) lampa
2 (toeschouwer) spectator indiscrete


pottenvorm ZN

1 modulo


potter ZN

1 (van geld) thesaurisator


potterbakkersoven ZN

1 furno de pottero/de ollero/de ceramista


potterij ZN

1 potteria, olleria, ceramica


potteus BN

1 lesbic, lesbian


potverteerder ZN

1 dissipator, dilapidator


potverteren WW

1 dilapidar, dissipar, dispender


potvis ZN

1 cachalote {sj}


potvisolie ZN

1 spermaceti


potvissekop ZN

1 testa/capite de cachalote {sj}


potvormig BN

1 in forma de potto


poujadisme ZN

1 poujadismo {oe}


poujadist ZN

1 poujadista {oe}


poujadistisch BN

1 poujadista {oe}


poularde ZN

1 (CUL) pullarda


poule ZN

1 (groep deelnemers) gruppo
zijn -- winnen = esser prime in su gruppo


poulet ZN

1 (CUL) (stukjes soepvlees) carne pro le suppa
2 (CUL) (kip) pullo


pourparlers ZN MV

1 negotiationes


poursuite ZN

1 (SPORT) persecution


pousse-café ZN

1 vitro de liquor, pousse-café (F)


pousseren WW

1 (vooruithelpen) pulsar, facer avantiar, favorisar, proteger
2 (aan de man brengen) pulsar, promover, lancear
een nieuw artikel -- = promover/lancear un nove articulo
de verkoop -- = stimular le vendita


pover BN

1 magre, povre, meschin
-- salaris/loon = salario magre
-- bestaan = existentia povre
--e resultaten = resultatos magre/parve


poverheid ZN

1 magressa, povressa, meschineria


povertjes BN

1 Zie: pover


powerplay ZN

1 powerplay (E)


powerzoom ZN

1 (FOTO) powerzoom (E)


pozen WW

1 (pauzeren) pausar, haber un pausa, stoppar
zonder -- = sin pausar, incesantemente
2 (uitrusten) reposar


p.p.

1 (Afk.: per persoon) per persona
2 (Afk.: per post) per (le) posta
3 (Afk.: per procuratie) per procuration


P.P.D.

1 (Afk.: Provinciale Planologische Dienst) Servicio Provincial de Planologia


p.p.p.d. ZN

1 (Afk.: per persoon per dag) per die e per persona


Praag ZN EIGN

1 Praga, Praha


Praags BN

1 pragese, de Praga, de Praha
--e lente = primavera de Praga


praaibaar BN

1 (SCHEEP) a portata de voce


praaien WW

1 (SCHEEP) salutar
2 (aanklampen) accostar, abordar


praal ZN

1 fasto, fastuositate, pompa, brillantia, apparato, magnificentia, splendor, resplendentia
-- van een ceremonie = fasto/fastuositate de un ceremonia
met pracht en -- = fastose, fastuose


praalbed ZN

1 lecto de parada/de ceremonia


praalgebouw ZN

1 edificio magnific


praalgewaad ZN

1 habitos de ceremonia/de gala


praalgraf ZN

1 mausoleo


praalhans ZN

1 ostentator, fanfaron


praalhanzerij ZN

1 Zie: praalzucht


praalkoets ZN

1 Zie: praalwagen


praalstoet ZN

1 convoyo de parada


praalvertoning ZN

1 Zie: praal


praalvertoon ZN

1 Zie: praal


praalwagen ZN

1 carro/carrossa de parada/de defilata


praalziek BN

1 ostentatiose, ostentator, fastuose


praalzucht ZN

1 ostentation, fastuositate


praalzuchtig BN

1 Zie: praalziek


praam ZN

1 barca a fundo platte, gabarra, ponton


praat ZN

1 (het spreken) conversation
met iemand aan de -- raken = entrar in conversation con un persona
veel --s hebben = parlar multo
iemand aan de -- krijgen = disligar le lingua de un persona
2 (taal) linguage
vuile -- uitslaan = dicer obscenitates


praatachtig BN

1 loquace, garrule, verbose, multiloque, multiloquente


praatachtigheid ZN

1 loquacitate, garrulitate, verbositate, multiloquentia


praatal ZN

1 Zie: praatgraag


praatavond ZN

1 vespere/vespera de discussion


praatgenootschap ZN

1 gruppo/club de discussion


praatgraag BN

1 Zie: praatachtig


praatgraag ZN

1 garrule, garrulator


praatgroep ZN

1 gruppo de discussion/de debatto


praatje ZN

1 (gesprek) conversation
het -- van de dag = le thema de tote le conversationes
met iemand een -- maken = haber un conversation con un persona
2 (woorden) parolas
je moet al die mooie --s niet geloven = tu non debe creder omne iste belle parolas
3 (kletspraatje) commatrage
--s rondstrooien = commatrar
4 (gerucht) ruito, rumor
--s rondstrooien = rumorar
het -- gaat dat = on dice que, secundo le rumor
5 (causerie) discurso
na een inleidend -- van de voorzitter = post un introduction per le presidente


praatjesmaker ZN

1 fanfaron


praatlustig BN

1 Zie: praatachtig


praatpaal ZN

1 telephono de emergentia, telephono de succurso stratal


praatprogramma ZN

1 programma (televisive) de discussion(es)


praatshow ZN

1 Zie: praatprogramma


praatstoel ZN

1
op zijn -- zitten = parlar continuemente


praatvaar ZN

1 Zie: praatgraag


praatziek BN

1 multiloque, multiloquente, loquace, garrule, verbose


praatziekte ZN

1 Zie: praatzucht


praatzucht ZN

1 loquacitate, garrulitate, multiloquentia, verbositate
2 (ziekelijke --) logorrhea, verbomania, logolatria


pracht ZN

1 magnificentia, beltate, ricchessa, fasto, fastuositate, pompa, brillantia, apparato, grandiositate, splendor, splendiditate, resplendentia, sumptuositate
oosterse -- = splendor oriental
de -- van de natuur = le beltate/magnificentia/splendor del natura
een -- van een fiets = un bicycletta magnific
met -- en praal = fastose, fastuose, con multe apparato, con grande magnificentia


prachtalbum ZN

1 album de luxo


prachtanjer ZN

1 diantho superbe


prachtband ZN

1 ligatura de luxo


prachtbloem ZN

1 (PLANTK) donia


prachteditie ZN

1 edition de luxo


prachtexemplaar ZN

1 exemplar magnific/de luxo
een -- van een echtgenoot = un marito modello


prachtig BN

1 multo belle, splendide, magnific, superbe, magnificente, brillante, exquisite, splendente, resplendente, sumptuose
-- weer = tempore exquisite/magnific/splendide/superbe
-- kasteel = castello magnific
-- huis = casa splendide
--e zaal = sala magnific
-- schilderstuk = pictura exquisite
-- geïllustreerd boek = libro magnificamente/bellemente/riccamente illustrate
--e stem = voce magnific
-- voorbeeld = exemplo excellente
-- uitgedost = sumptuosemente vestite
prachtig! = superbe!, magnific!, excellente!, splendide!
hij zingt -- = ille canta superbemente


prachtigheid ZN

1 Zie: pracht


prachtkaars ZN

1 (PLANTK) gaura


prachtkever ZN

1 bupreste


prachtkleed ZN

1 (van vogels) plumage de apparato
2 (gewaad) vestimento fastuose/de apparato


prachtkleur ZN

1 color splendide


prachtlievend BN

1 magnific, fastuose, sumptuose


prachtlievendheid ZN

1 magnificentia


prachtmees ZN

1 tangara


prachtrank ZN

1 calampelis


prachtschot ZN

1 colpo/tiro brilliante


prachtstuk ZN

1 exemplar/specimen (L) magnific/superbe


prachtuitgave ZN

1 edition magnific/de luxo


prachtwerk ZN

1 (prachtig werkstuk) pecia superbe de labor, obra de arte
2 (boek in prachtband) obra/edition de luxo


prachtwolfsmelk ZN

1 poinsettia


practical joke ZN

1 farce (F), practical joke (E)


practicant ZN

1 (iemand die aan een practicum deelneemt) studente qui face su labor de laboratorio
2 (iemand die zich in de praktijk bekwaamt) persona qui face un stage, practicante


practicum ZN

1 labores/travalios practic
het scheikundig -- = le travalios practic de chimia


practicus ZN

1 homine/femina practic


practijk ZN

1 Zie: praktijk


practisch BN

1 Zie: praktisch


prae ZN

1 (voorkeur) preferentia
een -- hebben = haber le preferentia
2 (voordeel) avantage


praeputium ZN

1 preputio


praeses ZN

1 presidente


praeteritio ZN

1 preterition


praetermissie ZN

1 pretermission, preterition


praetor ZN

1 pretor


Prager ZN

1 pragese


pragmaticus ZN

1 pragmatico, pragmatista
2 (FIL) pragmatista


pragmatiek BN

1 (TAAL) pragmatic
2
(GESCH) --e sanctie = sanction pragmatic, pragmatica


pragmatiek ZN

1 pragmatica


pragmatisch BN

1 (op nut/bruikbaarheid gericht) pragmatic
-- karakter = character pragmatic
-- te werk gaan = proceder pragmaticamente
2 (FIL) pragmatic, pragmatista


pragmatisme ZN

1 pragmatismo


pragmatist ZN

1 pragmatista


pragmatistisch BN

1 pragmatista, pragmatistic, pragmatic
--e filosofie = philosophia pragmatista
--e stromingen = currentes pragmatistic


prairie ZN

1 prairie (F)


prairiebrand ZN

1 foco/incendio de prairie (F)


prairiehond ZN

1 can de prairie (F), coyote


prairiepaard ZN

1 mustang (E)


prairiewolf ZN

1 Zie: prairiehond


prak ZN

1 mixtura de patatas e verduras, puree (F)
kom, eet een --je mee = veni mangiar un morsello con nos
2
in de -- = destruite, in pecias, in morsellos


prakken WW

1 facer un puree (F) de


prakkizeren WW

1 (denken) reflecter, pensar
2 (piekeren) ponderar, rumper se le testa/capite
3 (bedenken) imaginar


Prakrit ZN

1 (Oud-Indisch dialect) Prakrito
het -- betreffend = prakrite


praktijk ZN

1 (toepassing) practica, application practic
de -- zal moeten uitwijzen of het een goed plan is = le practica dicera si iste plano es bon
een man van de -- = un homine practic, un homine con experientia/cognoscentias/cognoscimentos practic
iets aan de -- toetsen = verificar un cosa in practica
de gebruikelijke -- = le practica establite
op de -- gericht = practic
in de -- = in le practica
in -- brengen = mitter/poner in practica/in application, practicar, applicar
een geval uit de -- = un caso practic/del practica
de -- is anders = le practica (actual) es differente, in practica isto es differente
dat moet je in de -- leren = tu debe apprender lo in practica
dat is -- moeilijk uitvoerbaar = isto es difficile de poner/mitter in practica, in le practica isto es difficile de realisar
2 (beroepswerkzaamheid) practica
de medische -- uitoefenen = practicar le medicina
een eigen -- beginnen = comenciar su proprie practica
een drukke -- = un clientela numerose
3 (gewoonte) practica, costume, usage
de parlementaire --en = le practicas/usages parlamentari
ceremoniële --en = practicas ceremonial
4 (MV: sluwe daden) practicas
gemene --en = practicas detestabile
duistere --en = practicas obscur
illegale --en = practicas illegal
kwade --en = machinationes
5 (clientèle) clientela
zijn -- overdoen = vender su clientela


praktijkdiploma ZN

1 diploma de practicas


praktijkdocent ZN

1 professor de travalios/labores practic


praktijkervaring ZN

1 experientia practic, practica
je moet nog veel -- opdoen = tu debe facer ancora multe practica


praktijkexamen ZN

1 examine practic


praktijkgericht BN

1 orientate al practica
2 pragmatic


praktijkjaar ZN

1 stage practic de un anno, anno practic


praktijkkennis ZN

1 cognoscentias/cognoscimentos practic


praktijkles ZN

1 lection practic


praktijklokaal ZN

1 sala pro instruction practic, laboratorio


praktijkonderzoek ZN

1 recerca/studio practic


praktijkruimte ZN

1 (van arts) cabinetto de consultation


praktijkscholing ZN

1 formation practic


praktijkschool ZN

1 schola de formation practic


praktijkvoorbeeld ZN

1 exemplo practic


praktikabel BN

1 practicabile


praktisch BN

1 (mbt de praktijk) practic, functional
-- probleem = problema de ordie practic
heeft dat onderzoek enig -- nut? = esque iste recerca ha un scopo practic?
2 (mbt het dagelijks leven) practic
iets van --e waarde = un cosa de valor practic
3 (handig) practic, commode, utile
--e aanwijzing = indication practic
--e blikopener = aperilattas practic/commode
hij is niet erg -- aangelegd = ille es assatis impractic
4 (realistisch, nuchter) practic, realista, realista, pragmatic
een zaak -- aanpakken = tractar un cosa de maniera multo pragmatic
5
dat komt -- op hetzelfde neer = isto es practicamente le mesme cosa, isto se reduce practicamente al mesme cosa
-- nooit = quasi nunquam
-- niemand = practicamente necuno


praktizeren WW

1 (praktijk uitoefenen) practicar, exercer
2 (kerkelijke plichten vervullen) practicar


praktizerend BN

1 practicante
-- katholiek = catholico practicante
-- geneesheer = medico in exercitio


pralen WW

1 (pronken met) glorificar se (de), paradar, ostentar, ostender
met zijn geleerdheid -- = paradar/ostentar/ostender su saper
2 (schitteren) brillar, resplender, scintillar


praler ZN

1 ostentator, fanfaron


pralerij ZN

1 ostentation, vangloria


praline ZN

1 pralina


pralltriller ZN

1 (MUZ) appoggiatura (I)


prang ZN

1 (GESCH) catena, entrave
2 (kwelling) tormento, supplicio, tortura


prangen BN

1 (drukken) pressar, premer
2 (benauwen) opprimer, torturar
het geprangde gemoed = le anima opprimite


prangijzer ZN

1 (ijzeren boei) entrave, catena


praseodymium ZN

1 praseodymium


prat BN

1 fer, orgoliose
-- gaan op = vantar se de, vangloriar se de, glorificar se de


praten WW

1 (iets zeggen) parlar
-- over = parlar de, commentar
over politiek -- = parlar de politica
mooi -- hebben = haber un belle dicer
onzin -- = dicer absurditates
er omheen -- = equivocar
met iemand kunnen -- = poter parlar con un persona
in zichzelf -- = monologar, soliloquer
zachter gaan -- = bassar le voce/le tono
luid -- = parlar in voce alte
zacht -- = parlar in voce basse
zachtjes -- = murmurar, murmurear
zachtjes pratend = murmurose
druk -- = parlar animatemente
laat ze maar -- = que illes dice lo que illes vole
iemand aan het -- krijgen = disligar le lingua de un persona
door de neus -- = parlar per le naso
in zichzelf -- = facer soliloquios, soliloquiar
2 (een gesprek voeren) parlar, conversar, dialogar, dialogisar
laten we over iets anders -- = que nos cambia de thema/de subjecto
daar valt over te -- = on pote considerar lo
met hem valt te -- = ille es un persona rationabile
over die zaak valt niet met hem te -- = ille non admitte discussion super iste cosa
ergens van weten mee te -- = esser al currente de un cosa


prater ZN

1 parlator, conversator, (redenaar) orator
hij is een vlotte -- = ille ha un grande facilitate de parola
gezellige -- = parlator/conversator agradabile


praterig BN

1 Zie: praatziek


pratheid ZN

1 feritate, orgolio


prauw ZN

1 prau


praxis ZN

1 praxis, practica


pre ZN

1 avantage
kennis van Interlingua is een -- = le cognoscentia/cognoscimento de Interlingua es un avantage


preadamiet ZN

1 preadamita


preadamisme ZN

1 preadamismo


preadamitisch BN

1 preadamita, preadamitic


preadvies ZN

1 aviso/reporto preliminar
-- uitbrengen = facer/formular un aviso preliminar


preadviseren BN

1 facer/formular un aviso/reporto preliminar


prealabel BN

1 preliminar
--e voorwaarde = condition preliminar


pre-alpien BN

1 prealpin


pre-alpijns BN

1 prealpin


preambule ZN

1 (inleiding) preambulo, exordio, introduction
2 (omhaal van woorden) circumlocution(es), ambages, redundantia
3 (MUZ) preludio


preambuleren WW

1 preambular


preanesthesie ZN

1 preanesthesia


prebendaris ZN

1 prebendario


prebende ZN

1 (geestelijke titel waaraan inkomsten zijn verbonden) prebenda
2 (GESCH) (rente) prebenda, beneficio


prebyteriaan ZN

1 Zie: presbyter


precair BN

1 (JUR) (ter bede bezeten) precari
2 (hachelijk) precari, critic, incerte
een --e situatie = un situation precari/critic


precaire ZN

1 precarietate


precambrisch BN

1 precambrian


Precambrium ZN EIGN

1 precambriano
mbt het -- = precambrian


precancereus BN

1 precancerose


precautie ZN

1 precaution


precedent ZN

1 precedente
-- scheppen = crear un precedente
zich op een -- beroepen = invocar/allegar un precedente
zonder -- = sin precedente
als -- dienen = servir de precedente


precedentie ZN

1 precedentia


precedentiematrix ZN

1 matrice de precedentia


precederen WW

1 preceder


precessie ZN

1 precession
lunisolaire -- = precession lunisolar
-- van de dag-en-nachteveningspunten = precession del equinoctios
-- van het lentepunt = precession del equinoctio vernal/de primavera


precies BN

1 (exact) exacte, precise, juste, (BW) justo
-- op tijd = justo a tempore
-- in het midden = justo in le medio
-- op het juiste moment = in le momento juste
hij wilde het -- weten = ille voleva saper tote le detalios
om -- te zijn = pro esser precise
dat is -- hetzelfde = isto es exactemente le mesme cosa
ik heb -- zo'n fiets = io ha un bicycletta exactemente equal, io ha exactemente le mesme bicycletta
het duurt -- een uur = isto dura exactemente un hora
-- volgens de verwachtingen = exactemente de accordo con le previsiones
waar --? = ubi exactemente?
2 (nauwgezet) precise, accurate, conscientiose, meticulose, punctiliose, minutiose
een -- werkje = un labor accurate
--e vertaling = traduction accurate
zij is heel -- = illa es multo minutiose
hij doet heel -- zijn werk = ille es multo scrupulose in su labor/travalio


precies! TW

1 exacte!, exactemente!


preciesheid ZN

1 precision, precisitate, accuratessa, minutia, meticulositate


precieus BN

1 preciose, affectate


precieusheid ZN

1 preciositate


preciosa ZN MV

1 objectos preciose/de valor


preciositeit ZN

1 preciositate


precipitaat ZN

1 precipitato


precipitabel BN

1 precipitabile


precipitant ZN

1 precipitante
chemische -- = precipitante chimic


precipitatie ZN

1 precipitation


precipiteren WW

1 precipitar


precipitine ZN

1 precipitina


preciseren BN

1 precisar, detaliar, specificar, explicitar, esser explicite
zijn mening -- = specificar/definir su opinion
zijn bedoeling -- = specificar/definir su intention
kunt u dat nader --? = pote vos precisar lo?, pote vos esser plus specific/exacte/precise/explicite?


precisering ZN

1 specification
een -- van zijn bedoelingen = un specification de su intentiones


precisie ZN

1 precision, exactitude, justessa, strictessa, accuratessa
dodelijke -- = accuratessa mortal
akelige -- = meticulositate, nimietate
met grote -- = con grande/extreme precision, multo precisemente


precisieapparaat ZN

1 Zie: precisie-instrument


precisiebom ZN

1 bomba de precision


precisie-instrument ZN

1 instrumento/apparato de precision


precisiemeter ZN

1 mesurator de precision


precisierobot ZN

1 robot (Tsj) de (alte) precision


precisieuurwerk ZN

1 horologieria de precision, chronometro


precisiewerk ZN

1 labor/travalio de precision
horloges repareren is -- = reparar horologios es labor de precision


precisiteit ZN

1 precisitate, precision, accuratessa


precociteit ZN

1 precocitate


precolumbiaans BN

1 precolumbian
-- Amerika = America precolumbian
--e kunst = arte precolumbian


preconisatie ZN

1 preconisation


preconiseren WW

1 preconisar


precordiaal

1 precordial
--e pijn = dolor precordial, precordialgia


precortesiaans BN

1 precortesian


precursor ZN

1 precursor


predatie ZN

1 predation


predator ZN

1 animal/bestia rapace/de preda, predator


predella ZN

1 predella


predestinatie ZN

1 predestination


predestinatieleer ZN

1 doctrina del predestination


predestineren WW

1 predestinar
het -- = predestination


predeterminatie ZN

1 predetermination


predetermineren WW

1 predeterminar


predicatie ZN

1 predication, predica, sermon


predicatief BN

1 predicative


prediceren WW

1 predicer, (BIJBEL ook) prophetisar


predictie ZN

1 prediction


predictortest ZN

1 test (E) de pregnantia/graviditate


predikaat ZN

1 (LOGICA) predicato
2 (TAAL) predicato
3 (benaming) appellation, designation, epitheto, titulo
het -- "cum laude" krijgen bij een examen = obtener/reciper le designation/mention/qualification "cum laude" in un examine
het -- "Koninklijke" krijgen = reciper le designation/titulo "Royal"


predikaatsadjectief ZN

1 adjectivo predicative


predikaatsnomen ZN

1 predicato nominal, substantivo predicative


predikaatswoord ZN

1 predicato


predikaatszin ZN

1 proposition predicato


predikambt ZN

1 pastorato, ministerio de pastor


predikant ZN

1 (PROT) predicante, pastor, ministro
2 (R.K.) predicator, orator sacrate


predikantschap ZN

1 function de predicante/pastor


predikantsdochter ZN

1 filia del predicante/pastor


predikantsplaats ZN

1 posto de predicante/pastor, pastorato


predikantsvrouw ZN

1 sposa/femina del predicante/pastor


predikantsweduwe ZN

1 vidua del predicante/pastor


predikantswoning ZN

1 casa del predicante/pastor


predikatie ZN

1 (vermanende toespraak) sermon
2 (preek) predication, predica, sermon


predikatief BN

1 predicative
-- gebruik = uso predicative
-- gebruikt = usate predicativemente
een -- gebruikt bijvoeglijk naamwoord = un adjectivo predicative


predikbeurt ZN

1 torno de predica
een -- vervullen = predicar


prediken WW

1 predicar
het evangelie -- = predicar le evangelio
de klassenstrijd -- = predicar le lucta del classes
voor eigen parochie -- = predicar inter conversos


Prediker ZN EIGN

1 (bijbelboek) Ecclesiastes


prediker ZN

1 predicator, sermonator, orator sacrate
beroemd/vermaard -- = predicator de fama
rondreizend -- = predicator itinerante
2 (predikant) predicator, predicante


predikheer ZN

1 dominicano


predikherenklooster ZN

1 monasterio de dominicanos


prediking ZN

1 predica, predication


predikstoel ZN

1 Zie: preekstoel


predilectie ZN

1 predilection, preferentia


predisponeren WW

1 predisponer


predispositie ZN

1 predisposition


predissociatie ZN

1 predissociation


prednison ZN

1 prednisone


predominant BN

1 predominante


predominantie ZN

1 predominantia


predomineren WW

1 predominar


preek ZN

1 predica, predication, sermon
stichtelijke -- = sermon edificante
een -- houden = pronunciar un sermon, facer un predica
bundel preken = sermonario
schrijver van preken = sermonario


preekbeurt ZN

1 torno de predica


preekbundel ZN

1 Zie: prekenbundel


preekheer ZN

1 Zie: predikheer


preekstijl ZN

1 stilo emphatic/del predication


preekstoel ZN

1 pulpito, cathedra


preektalent ZN

1 talento de predicator


preektoon ZN

1 (zalvende toon) tono de unction
2 (toon waarop wordt gepreekt) tono del pulpito/de predication


preektrant ZN

1 maniera/modo de predicar


preekverbod ZN

1
hij kreeg een -- opgelegd = on le ha interdicite de predicar


preekwijze ZN

1 Zie: preektrant


preëminent BN

1 preeminente


preëminentie ZN

1 (voortreffelijkheid boven anderen) preeminentia
2 (bevoorrechte positie) position preeminente/privilegiate, preeminentia


preëxistent BN

1 preexistente


preëxistentie ZN

1 preexistentia
de theorie van de -- van de ziel = le theoria del preexistentia del anima


preëxisteren WW

1 preexister


prefab BN

1 prefabricate
-- woningen = casas prefabricate


prefab-eenheid ZN

1 unitate prefabricate


prefabricatie ZN

1 prefabrication


prefabriceren WW

1 prefabricar
het -- = prefabrication


prefatie ZN

1 prefacio


prefect ZN

1 (ook ROM GESCH) prefecto
ambt van -- = prefectura
van de -- = prefectoral


prefectuur ZN

1 (ambt van prefect) prefectura
van de -- = prefectoral
2 (gebouw) prefectura
van de -- = prefectoral


preferabel BN

1 preferibile


preferent BN

1 (bevoorrecht) preferential, privilegiate, de prioritate
-- aandeel = action prefe-rente/preferential/privilegiate/de prioritate
--e crediteur = creditor preferential
2 (verkieslijker) preferibile


preferentie ZN

1 (voorrang) preferentia, privilegio, prioritate
zijn -- laten gelden = exercer su derectos preferential
2 (voorkeur) preferentia, predilection
ik heb een -- voor Franse wijnen = io ha un preferentia pro vinos francese


preferentieel BN

1 preferential
--e rechten = derectos preferential
het verlenen van --e rechten = preferentialismo
aanhanger van het verlenen van --e rechten = preferentialista


prefereren WW

1 preferer (a), dar le preferentia (a), optar (pro)
dat is te -- = isto es preferibile


prefigeren WW

1 prefixar
geprefigeerde werkwoorden = verbos prefixate


prefigering ZN

1 prefixation, derivation prefixal


prefiguratie ZN

1 prefiguration


prefigureren WW

1 prefigurar
het -- = prefiguration


prefix ZN

1 prefixo
van een -- = prefixal
productief -- = prefixo productive
versterkend -- = prefixo intensive
van een -- voorzien = prefixar
woordvorming door --en = prefixation
gebruik van --en = prefixation


prefloratie ZN

1 prefloration


prefoliatie ZN

1 prefoliation, vernation


preformatie ZN

1 preformation


preformatieleer ZN

1 doctrina del preformation


preformatietheorie ZN

1 theoria del preformation


preformeren WW

1 preformar
het -- = preformation


preformist ZN

1 preformista


prefrontaal BN

1 (METEO) prefrontal, precedente le fronte


preganglionair BN

1 preganglionar


preglaciaal BN

1 preglacial
--e kalksteenbanken = bancos preglacial de calcario


preglaciaal ZN

1 periodo preglacial


pregnandiol ZN

1 pregnandiol


pregnant BN

1 (scherp geformuleerd) pregnante, expressive, exacte, concise, succincte


pregnantie ZN

1 pregnantia


prehelleens BN

1 prehellenic


prehistoricus ZN

1 prehistorico


prehistorie ZN

1 prehistoria


prehistorisch BN

1 prehistoric
--e tijden = tempores prehistoric
--e vondsten = discopertas prehistoric
--e dieren = animales prehistoric
--e plaats = sito prehistoric
--e grot = grotta prehistoric
-- monument = monumento prehistoric
--e chronologie = chronologia prehistoric
--e archeologie = archeologia prehistoric
(FIG) hij houdt er --e ideeën op na = ille ha ideas prehistoric


prei ZN

1 porro


preibed ZN

1 quadro/quadrato de porro


preibol ZN

1 bulbo de porro


preikleurig BN

1 porracee


preiplant ZN

1 planta de porro


preisoep ZN

1 suppa de porro


preitaart ZN

1 torta de porro


preizaad ZN

1 grana/semine de porro


prejudicie ZN

1 prejudicio, idea preconcipite
zonder -- = sin prejudicio


prejudicieel BN

1 prejudicial
--e kwestie = question prejudicial
-- geschil = disputa prejudicial


prejudiciëren WW

1 prejudicar, haber un prejudicio contra


preken BN

1 predicar, sermonar
het evangelie -- = predicar le evangelio
de vrede -- = predicar le pace
in de woestijn --, voor dove oren -- = predicar in le deserto, parlar al vento
geschikt om te worden gepreekt = predicabile


prekenbundel ZN

1 collection de sermones/predicas, sermonario


prekenverzameling ZN

1 Zie: prekenbundel


preker ZN

1 predicator, (zedenpreker) sermonator


prekerig BN

1 moralisator, moralistic


preklassiek BN

1 preclassic
--e literatuur = litteratura preclassic


preklinisch BN

1 preclinic


prelaat ZN

1 prelato
van de -- = prelatic
ambt van -- = prelatia, prelatura


prelaatschap ZN

1 prelatia, prelatura


prelaatshoed ZN

1 cappello de prelato


prelatuur ZN

1 Zie: prelaatschap


preliminair BN

1 preliminar, introductori, introductive, preparatori
--e besprekingen = discussiones/conversationes preliminar, preliminares


preliminairen ZN MV

1 preliminares


prelogisch BN

1 prelogic
het --e denken = le pensata prelogic
--e mentaliteit = mentalitate prelogic


prelude ZN

1 (MUZ) (voorspel) preludio
2 (MUZ) (instrumentaal muziekstuk) preludio
3 (FIG) (aanloop) preludio, preambulo
de -- tot de Tweede Wereldoorlog = le preludio del secunde guerra mundial


preluderen WW

1 (MUZ, ook FIG) preludiar
het orgel begon de -- = le organo comenciava a preludiar
in haar inleiding preludeert zij op de volgende discussie = su introduction preludia al discussion que seque


preludium ZN

1 preludio


premaritaal BN

1 premarital, prematrimonial


prematuriteit ZN

1 prematuritate
-- van een be-valling = prematuritate de un parto
-- van een besluit = prematuritate de un decision


prematuur BN

1 prematur
--e geboorte = nascentia prematur
ik vind die beslissing -- = io opina que iste decision es prematur, iste decision me pare prematur


premedicatie ZN

1 premedication


premediceren WW

1 premedicar


premeditatie ZN

1 premeditation


premediteren WW

1 premeditar


premenstrueel BN

1 premenstrual
-- syndroom = syndrome premenstrual
--e pijnen = dolores premenstrual


premie ZN

1 (beloning) premio, gratification, bonus (L)
extra -- = premio additional
een -- uitkeren = pagar un premio
een -- uitloven = offerer un premio
2 (uitgelote extra prijs) precio, premio
3 (verzekeringspremie) premio
4
de sociale --s = le contributiones pro le assecurantia social


premie-affaire ZN

1 operation a premio


premie-A-woning ZN

1 casa subventionate del categoria A


premiebedrag ZN

1 amonta del premio


premieberekening ZN

1 calculo/calculation del premios


premiebetaler ZN

1 pagator de premios


premiebetaling ZN

1 pagamento/versamento de premios


premiebouw ZN

1 construction subventionate


premie-B woning ZN

1 casa subventionate del categoria B


premiecontract ZN

1 contracto a premio/option


premiedruk ZN

1 cargas/oneres social, total del contributiones pro le assecurantia social


premie-exemplaar ZN

1 exemplar premio


premiegeld ZN

1 premio


premiegrens ZN

1 limine/limite pro le contributiones del assecurantia social


premieheffing ZN

1 imposition de un premio


premiehuurwoning ZN

1 casa de location subventionate


premiejager ZN

1 chassator {sj} de premios


premiekoopwoning ZN

1 casa (private) subventionate


premiekorting ZN

1 reduction del premio


premielening ZN

1 impresto de premio


premiepercentage ZN

1 percentage del premio


premieperiode ZN

1 periodo del premio


premieplichtig BN

1 obligate a pagar premios


premier ZN

1 prime ministro, presidente del consilio de ministros


première ZN

1 première (F), prime representation


premiereductie ZN

1 reduction del premio


premiereserve ZN

1 reserva de premio


premierschap ZN

1 carga de prime ministro


premiespaarplan ZN

1 plano de sparnio premiate/de sparnio a premios


premiestelsel ZN

1 systema a premios


premietabel ZN

1 tabula de premios


premietarief ZN

1 tarifa de premios


premietijdvak ZN

1 Zie: premieperiode


premietrekker ZN

1 persona qui recipe un premio


premieverhoging ZN

1 augmento/augmentation del premio


premieverlaging ZN

1 Zie: premiereductie


premievermindering ZN

1 Zie: premiereductie


premievrij BN

1 libere/exempte de premio
--e polis = polissa integremente pagate, polissa libere de premio


premiewoning ZN

1 casa subventionate


premisse ZN

1 premissa, antecedente
van de -- uitgaan dat = partir del premissa que


premium ZN

1 premio


premolaar ZN

1 premolar, dente bicuspide
boven-ste --en = premolares superior
benedenste --en = premolares inferior
voorste --en = premola-res anterior
achterste --en = premolares poste-rior


premonitoir BN

1 premonitori


premonstratenzer ZN

1 premonstratense


premonstratenzer BN

1 premonstratense
-- klooster = convento de premonstratenses
-- abt = abbate premonstratense/de premonstratenses


premunitie ZN

1 premunitate


premutatie ZN

1 premutation


prenataal BN

1 prenatal, antenatal
-- leven van de foetus = vita prenatal del feto
--e ontwikkeling = disveloppamento prenatal
--e zorg = cura prenatal/antenatal
--e ziekten = maladias prenatal/antenatal
--e sterfte = mortalitate prenatal/antenatal


prent ZN

1 (afbeelding) illustration, imagine
gegraveerde -- = gravure (F)
gekleurde -- = chromo, (gravure, houtsnede, etc.) stampa
boek met --en = libro illustrate
2 (FOTO) copia
3 (wildspoor) marca, tracia


prentbijbel ZN

1 Zie: prentenbijbel


prentbriefkaart ZN

1 carta postal illustrate


prentbriefkaartenalbum ZN

1 album de cartas postal illustrate


prentbriefkaartenverzameling ZN

1 collection de cartas postal illustrate


prentbriefkaartenverzamelaar ZN

1 collector de cartas postal illustrate


prenten WW

1 (in/op een stof persen) imprimer
2
(FIG) zich iets in het hoofd/ geheugen -- = imprimer/gravar/fixar un cosa in le mente/in le memoria


prentenbijbel ZN

1 biblia illustrate


prentenboek ZN

1 libro de imagines/illustrationes


prentenkabinet ZN

1 cabinetto/collection de stampas/de imagines/de gravures (F)


prentenverzamelaar ZN

1 collector de imagines/de gravures (F)/de stampas


prentenverzameling ZN

1 collection de imagines/de gravures (F)/de stampas


prentkaart ZN

1 Zie: prentbriefkaart


prentkunst ZN

1 artes graphic


prenumerando BW

1 que on debe pager ante un certe data


prenumeratie ZN

1 pagamento anticipate, prepagamento


prenumereren WW

1 prepagar, pagar in avantia


prenuptiaal BN

1 prenuptial


preoccupatie ZN

1 preoccupation


preoccuperen WW

1 preoccupar
gepreoccupeerd worden door iets = esser preoccupate per un cosa


preoraal BN

1 preoral


prepalataal BN

1 prepalatal
--e medeklinker = consonante prepalatal
--e articulatie = articula-tion prepalatal


preparaat ZN

1 preparation
farmaceutische --en = preparationes pharmaceutic
-- dat het libido remt = preparation que inhibe le libido


preparateur ZN

1 preparator
2 (dierenopzetter) taxidermista


preparatie ZN

1 preparation
2 (het opzetten van dieren) taxidermia


preparatieglaasje ZN

1 coperiobjecto(s)


preparatieven ZN MV

1 Zie: toebereidselen


preparatoir BN

1 preparatori
--e beslissing = decision preparatori
-- vonnis = judicamento preparatori


preparator ZN

1 Zie: preparateur


prepareermicroscoop ZN

1 microscopio a dissection


prepareren WW

1 preparar
het -- = preparation
zich -- voor een examen = preparar se pro un examine
iemand die iets prepareert = preparator


preponderant BN

1 preponderante
--e belangen = interesses preponderante


preponderantie ZN

1 preponderantia


prepositie ZN

1 preposition


prepositioneel BN

1 prepositive, prepositional
-- gebruikt bijwoord = adverbio con uso prepositional, adverbio empleate/usate prepositivemente/como preposition


preprandiaal BN

1 preprandial


prepuberteit ZN

1 prepubertate


preraphaëliet ZN

1 preraphaelita


preraphaëlisme ZN

1 preraphaelismo


preraphaëlist ZN

1 preraphaelista


preraphaëlitisch BN

1 preraphaelita
--e schilders = pictores preraphaelita, preraphaelitas


prerogatief ZN

1 prerogativa
-- van de Kroon = prerogativa del Corona


preromanticus ZN

1 preromantico
Rousseau is een Franse -- = Rousseau es un preromantico francese


preromantiek ZN

1 preromanticismo, preromantismo
de Franse -- = le preromanticismo/prero-mantismo francese


preromantisch BN

1 preromantic
--e literatuur = litteratura preromantic


presbyoop BN

1 presbyopic, presbyte


presbyopie ZN

1 presbyopia, presbytia, presbytismo, hypermetropia


presbyter ZN

1 presbytero


presbyteriaan ZN

1 presbyteriano


presbyteriaans BN

1 presbyterian


presbyterianisme ZN

1 presbyterianismo


presbyterie ZN

1 presbyterio


presbyterium ZN

1 presbyterio


prescriberen WW

1 prescriber


prescriptie ZN

1 prescription


prescriptief BN

1 prescriptive, normative
--e grammatica = grammatica prescriptive


préséance ZN

1 precedentia


preselectie ZN

1 preselection


présence ZN

1
acte de -- geven = facer acto de presentia


presenescentie ZN

1 presenescentia


presens ZN

1 tempore presente, presente


presens historicum ZN

1 presente historic


presensvorm ZN

1 forma del presente


present BN

1 (aanwezig) presente
ze waren allemaal -- = totes esseva presente
hij is weer -- = ille ha retornate
overal -- = omnipresente
--! = presente!


present ZN

1 presente, dono, donation, donativo


present! TW

1 presente!


presentabel BN

1 presentabile, monstrabile
-- uiterlijk = aspecto presentabile
de tekst met al die correcties is niet -- = le texto con tote iste correctiones non es presentabile


presentatie ZN

1 presentation
de -- van dat werkstuk is goed = le presentation de iste travalio es bon


presentator ZN

1 (RADIO, TV, etc) presentator


presenteerbaar BN

1 presentabile


presenteerbaarheid ZN

1 presentabilitate


presenteerblad ZN

1 tabuliero


presenteren WW

1 presentar
het -- = presentation
het geweer -- = presentar le armas
de troepen -- bij de parade = presentar le truppas al parada
een nieuwe film -- = presentar un nove film (E)
iemand een stoel -- = presentar/offerer un sedia a un persona
iets als antiek -- = presentar un cosa como un antiquitate
een vriend -- = presentar/introducer un amico


presentering ZN

1 presentation


presentexemplaar ZN

1 exemplar gratuite, specimen (L)


presentie ZN

1 presentia, assistentia
in -- van = in presentia de, ante


presentiegeld ZN

1 moneta de presentia/assistentia


presentielijst ZN

1 lista/folio de presentia/assistentia


presentje ZN

1 parve presente


preservatie ZN

1 preservation


preservatief BN

1 preservative


preservatief ZN

1 preservativo


preserveren BN

1 preservar


preses ZN

1 presidente


president ZN

1 presidente
-- van Frankrijk = presidente de Francia
-- van de Nederlandse Bank = presidente del Banca Nederlandese
-- van de rechtbank = presidente del tribunal
ambtstermijn van een -- = presidentia
voormalige -- = ex-presidente


president-commissaris ZN

1 presidente del consilio del commissarios


president-curator ZN

1 presidente del consilio del curatores


president-diaken ZN

1 (PROT) presidente del diaconia


president-directeur ZN

1 presidente director (general), director general, presidente del directores/directorio


presidentieel BN

1 presidential
-- paleis = palatio presidential/del presidente
--e raad = consilio presidential
-- decreet = decreto presidential
-- systeem = systema presidential, presidentialismo
aanhanger van het -- systeem = presidentialista


presidentschap ZN

1 presidentia
zevenjarig -- = septe annos de presidentia, septennato
het -- aanvaarden = assumer le presidentia


presidentshamer ZN

1 martello presidential/del presidente


presidentskandidaat ZN

1 candidato al presidentia


presidentsrede ZN

1 discurso del presidente


presidentsstoel ZN

1 Zie: presidentszetel


presidentsverkiezingen ZN

1 electiones presidential


presidentszetel ZN

1 sede presidential


presideren WW

1 presider, occupar le sede presidential, diriger como presidente
een vergadering -- = presider un reunion


presidiaal BN

1 presidential, del presidente


presidium ZN

1 (college van voorzitters) presidium
-- van de Opperste Sovjet = presidium del Soviet Supreme
2 (voorzitterschap) presidentia
onder -- van = sub le presidentia de


preskop ZN

1 caseo de testa


presocraticus ZN

1 presocratico


presocratisch BN

1 presocratic
--e filosofie = phi-losophia presocratic
--e denkers = pensatores presocratic


pressant BN

1 pressante, urgente


pressen WW

1 (persen) pressar
2 (dwingen, nopen) facer pression super, pressar, constringer, fortiar, obligar


presse-papier ZN

1 cargapapiros, pressapapiros


presseren WW

1 (direct ingrijpen vereisen) pressar, esser urgente
2 (tot spoed manen) pressar


pressie ZN

1 pression
-- op iemand uitoefenen = facer pression super un persona
iets onder -- doen = facer un cosa sub pression


pressiegroep ZN

1 gruppo de pression, lobby (E)


pressiemiddel ZN

1 medio/instrumento de pression, (dwangmiddel) mesura coercitive


pressievoetbal ZN

1 football (E) offensive


pressostaat ZN

1 pressostato


pressure-cooker ZN

1 autoclave


prestantie ZN

1 prestantia


prestatie ZN

1 labor/travalio (realisate), prestation, (sportprestatie OOK) performance (E)
geweldige -- = travalio excellente
schitterende -- = tour de force (F)
een -- leveren = facer un bon travalio/labor
2 (TECHN) rendimento


prestatiebeloning ZN

1 Zie: prestatieloon


prestatiedrang ZN

1 spirito competitive/de competition, besonio de manifestar se


prestatiegericht BN

1 orientate a obtener resultatos, meritocratic
het --e karakter van de moderne maatschappij = le character competitive/meritocratic del societate moderne


prestatieloon ZN

1 salario dependente del prestation, pagamento secundo resultatos


prestatieloop ZN

1 cursa de resistentia


prestatiemaatschappij ZN

1 societate meritocratic, meritocratia


prestatiemoraal ZN

1 culto/spirito del performance (E)/del competition


prestatiepremie ZN

1 premio dependente del prestation


prestatierit ZN

1 cursa de resistentia


prestatievermogen ZN

1 capacitate, (SPORT) performance (E)


presteren WW

1 facer, effectuar, realisar
veel -- = facer multo
niet veel -- = esser mediocre, obtener resultatos mediocre


prestige ZN

1 prestigio, reputation, standing (E)
school die -- geniet = schola prestigiose
-- genieten = gauder de prestigio
-- hebben = haber/posseder prestigio, esser prestigiose
verlies van het -- = perdita del prestigio
-- verlenen aan = dar prestigio a
zijn -- verliezen = perder su prestigio
aan -- inboeten = suffer un perdita de prestigio


prestigekwestie ZN

1 question de prestigio
ergens een -- van maken = facer de un cosa un question de prestigio


prestigeobject ZN

1 objecto de prestigio


prestigeslag ZN

1 battalia de prestigio


prestigesymbool ZN

1 symbolo de prestigio


prestigeverlies ZN

1 perdita de prestigio
-- lijden = perder su prestigio


prestigieus BN

1 prestigiose


prestissimo

1 (MUZ) prestissimo (I)


presto

1 (MUZ) presto (I)


presumeren WW

1 presumer, supponer, conjicer, conjecturar


presumptie ZN

1 (veronderstelling) presumption, supposition, conjectura
2 (verdenking) suspicion
-- op iemand hebben = suspectar un persona


presumptief BN

1 presumptive
--e dader = autor/culpabile presumptive


presuppositie ZN

1 presupposition


presynaptisch BN

1 presynaptic


pret ZN

1 (plezier) placer, joia, gaudio, hilaritate
2 (vermaak) placer, amusamento, divertimento, diversion
-- hebben/maken = amusar se, diverter se


pretbederver ZN

1 guastafesta, turbator del festa/gaudio/joia


pretendent ZN

1 (iemand die aanspraak op iets maakt) pretendente
-- naar de kroon = pretendente al throno
2 (minnaar) pretendente


pretenderen WW

1 pretender
ik pretendeer niet op dit gebied deskundig te zijn = io non pretende esser un experto in le materia


pretentie ZN

1 pretention, pretension
mateloze --s = pretentiones exorbitante
een man vol -- = un homine pretentiose
barsten van -- = plen de pretention(es)
een gebouw zonder -- = un edificio sin pretention(es)
de -- hebben alles te weten = haber le pretention de saper toto
ik heb niet de -- op dit gebied deskundig te zijn = io non pretende esser un experto in le materia


pretentieloos BN

1 sin pretention/pretension


pretentieloosheid ZN

1 absentia de pretention/pretension


pretentieus BN

1 pretentiose
-- boekwerk = obra pretentiose
--e stijl = stilo pretentiose


pretentieusheid ZN

1 pretentiositate


preteritum ZN

1 preterito


preterminaal BN

1 preterminal


pretermissie ZN

1 (LIT) preterition


pretext ZN

1 pretexto
onder -- van = sub pretexto de


pretexteren WW

1 pretextar


pretfabriek ZN

1 fabrica de placer


pretiosa ZN MV

1 objectos preciose


pretje ZN

1 placer, amu