Interlingua Wiki
Advertisement

m, 'm PERS VNW

1 m
daar zit -- niet in = il non se tracta de illo
daar gaat het -- om = il se tracta de illo
-- om hebben = esser ebrie/inebriate, haber bibite troppo
-- smeren = discampar


ma ZN

1 mamma, matre
pa en -- = mamma e papa


maag ZN

1 stomacho, gastro
van de -- = stomachal, gastric
gezonde -- = stomacho san/solide
lege/holle -- = stomacho vacue/cave
zwakke -- = stomacho delicate
opgeblazen -- = aerogastria
dubbele -- = stomacho bilocular
bedorven -- = indigestion
torsie van de -- = volvulo gastric
zijn -- is van streek = ille ha un disordine/indisposition stomachal/gastric, ille ha un indigestion
in de -- brengen = ingerer
op de nuchtere -- = a stomach vacue
een ijzeren -- hebben = haber un stomacho de ferro
zwaar op de -- liggen = pesar super le stomacho
het aan zijn -- hebben = suffrer de stomacho
een sterke -- hebben = haber un stomacho forte/de struthio
zijn ogen zijn groter dan zijn -- = ille mangia con le oculos
ik zit met die zaak in mijn -- = iste question me preoccupa
2 (bloedverwant) parente


maag(vlies)ontsteking ZN

1 gastritis


maagaandoening ZN

1 affection/maladia gastric/del stomacho


maagader ZN

1 vena gastric


maagbitter ZN

1 elixir stomachal/de stomacho


maagbloeding ZN

1 hemorrhagia stomachal/gastric/del stomacho, gastrorrhagia


maagbreuk ZN

1 gastrocele


maagbrij ZN

1 chymo


maagcarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere stomachal/gastric/del stomacho


maagcatarre ZN

1 catarrho stomachal/gastric/del stomacho, gastritis


maagcatheter ZN

1 catheter/tubo stomachal/gastric


maagd ZN

1 virgine, (ASTRON) Virgine
kuise -- = virgine caste/pur
de Maagd Maria = le Virgine Maria
de Heilige Maagd = le Sancte Virgine
Vestaalse -- = virgine vestal
een -- onteren = dishonorar un virgine


maagdarmarts ZN

1 gastroenterologo, gastroenterologista


maag-darmcatarre ZN

1 gastroenteritis


maag-darmkanaal ZN

1 canal/tracto/tubo gastrointestinal


maagdelijk BN

1 (van/als een maagd) virgine, virginal, caste
de --e staat = virginitate, celibato
(FIG) --e geboorte van Christus = Nascentia virgine de Christo, Immaculate Conception
--e onschuld = candor/innocentia virginal
2 (onge-rept) virgine, virginal, inviolate, pristine
-- blad papier = folio de papiro virgine
--e sneeuw = nive virgine
--e wouden = forestes virgine
in --e staat = in un stato pristine
-- wit = blanc virgine
3 (nog maagd zijn) virgine
-- het huwelijk ingaan = maritar se virgine


maagdelijkheid ZN

1 (mbt meisje/vrouw) virginitate, flor
zij wist haar -- te bewaren = illa sapeva conservar su virginitate
de -- verliezen = perder le virginitate
2 (ongereptheid) virginitate
3 (R.K.) (ongehuwde staat) celibato


Maagdenburg ZN EIGN

1 Magdeburg


Maagdenburgs BN

1 de Magdeburg
--e halve bollen = hemispherios de Magdeburg


maagdenhoning ZN

1 melle virgine


maagdenkruid ZN

1 cereopsis


maagdenolie ZN

1 oleo virgine


maagdenpalm ZN

1 vinca (minor/major), pervinca


maagdenpalmfamilie ZN

1 apocynaceas


maagdenrei ZN

1 choro de virgines


maagdenroof ZN

1 rapto de virgines
Sabijnse -- = rapto del sabinas


maagdenstaat ZN

1 Zie: maagdelijkheid


maagdenvlies ZN

1 membrana virginal, hymene


maagdenwas ZN

1 cera virgine, propolis


maagdom ZN

1 Zie: maagdelijkheid
2 Zie: maagdenvlies


maagelixer ZN

1 Zie: maagbitter


maagfistel ZN

1 fistula gastric


maagfunctie ZN

1 function stomachal/gastric
gestoorde -- = function stomachal/gastric disturbate, dysfunction gastric


maaggassen ZN MV

1 flatulentia


maaghevel ZN

1 catheter/tubo stomachal/gastric


maagholte ZN

1 cavitate stomachal/gastric


maagingang ZN

1 Zie: maagmond


maaginhoud ZN

1 contento stomachal/gastric/del stomacho


maagkanker ZN

1 cancere/carcinoma stomachal/gastric/del stomacho


maagklacht ZN

1 Zie: maagpijn


maagklier ZN

1 glandula stomachal/gastric


maagkoliek ZN

1 colica gastric


maagkoorts ZN

1 febre gastric


maagkramp ZN

1 spasmo/crampo/convulsion stomachal/gastric, gastralgia, cardialgia


maagkwaal ZN

1 maladia stomachal/gastric/de stomacho


maaglijder ZN

1 malado stomachal/gastric/del stomacho


maagmond ZN

1 bucca del stomacho, cardia
de -- betreffend = cardial


maagonderzoek ZN

1 examine stomachal/gastric/del stomacho


maagontsteking ZN

1 gastritis


maagoperatie ZN

1 operation gastric/del stomacho, gastrotomia


maagoverlading ZN

1 repletion


maagpatiënt ZN

1 malado/patiente stomachal/gastric/del stomacho


maagperforatie ZN

1 perforation del stomacho


maagpijn ZN

1 dolor stomachal/gastric/del stomacho, gastralgia


maagpomp ZN

1 pumpa stomachal/gastric


maagpoort ZN

1 (uitgang) pyloro


maagresectie ZN

1 resection gastric, gastrectomia partial


maagsap ZN

1 succo stomachal/gastric


maagsapafscheiding ZN

1 secretion de succo gastric


maagsapklieren ZN MV

1 glandulas peptic


maagschap ZN

1 parentes


maagschapsbanden ZN

1 vinculos de parentela


maagslagader ZN

1 arteria gastric


maagslijm ZN

1 muco del stomacho


maagslijmvlies ZN

1 mucosa del stomacho, membrana mucose del stomacho


maagsonde ZN

1 sonda gastric
een -- inbrengen = introducer un sonda gastric


maagspoeling ZN

1 lavage stomachal/del stomacho


maagsteen ZN

1 calculo stomachal


maagstoornis ZN

1 disregulamento stomachal/gastric, dysfunction gastric, gastropathia


maagstreek ZN

1 region gastric/epigastric, epigastrio


maagtering ZN

1 tuberculose (-osis) del stomacho


maaguitgang ZN

1 pyloro


maaguitspoeling ZN

1 Zie: maagspoeling


maaguitzakking ZN

1 gastrocele


maaguitzetting ZN

1 hydrogastria


maagvergroting ZN

1 dilatation del stomacho


maagverharding ZN

1 induration del stomacho, sclerose (-osis) stomachal/gastric


maagversterkend BN

1 stomachal


maagverwijding ZN

1 dilatation del stomacho


maagverzwering ZN

1 abscesso del stomacho


maagvlies ZN

1 tunica mucose del stomacho


maagvliesontsteking ZN

1 gastritis


maagvulling ZN

1 alimento que non nutri
dat is slechts -- = isto es solo pro dupar le stomacho


maagwand ZN

1 pariete stomachal/gastric/del stomacho


maagwater ZN

1 aqua stomachal


maagwond ZN

1 lesion del stomacho


maagworm ZN

1 verme stomachal


maagzenuw ZN

1 nervo stomachal/gastric


maagziekte ZN

1 maladia stomachal/gastric/del stomacho


maagzout ZN

1 bicarbonato sodic/de sodium


maagzuur ZN

1 aciditate/acido gastric/stomachal/de stomacho
brandend -- = hyperaciditate
last van -- hebben = suffrer de aciditate gastric/de stomacho
tegen -- = antiacide
middel tegen -- = preparato antiacide, antiacido


maagzuurbestrijdend BN

1 antiacide


maagzweer ZN

1 ulcere stomachal/gastric/peptic/de stomacho


maagzwelling ZN

1 dilatation del stomacho


maaidorsen WW

1 recoltar e batter


maaidorsmachine ZN

1 machina a/de falcar e tribular


maaien WW

1 (afsnijden) falcar, secar, tonder
het -- = falcatura, tonsura
het gazon -- = secar/tonder le gazon
het gras -- = falcar/secar le herba
een weiland -- = falcar un prato
2 (oogsten) recoltar
(BIJBEL) gij zult zaaien, maar niet -- = tu seminara, ma tu non recoltara
3 (een maaibeweging maken) agitar
wild met de armen -- = agitar le bracios


maaier ZN

1 (iemand die maait) falcator, secator
2 (oogster) recoltator
3 (machine) secator


maaikneuzer ZN

1 Zie: maaimachine


maailand ZN

1 prato/prateria a falcar


maaimachine ZN

1 machina a/de tonder/falcar/secar, secator


maaitijd ZN

1 saison (F) del falcatura


maaiveld ZN

1 nivello del sol/de un terreno


maaiweide ZN

1 Zie: maailand


maak ZN

1
in de -- zijn = esser in phase de realisation
mijn fiets is in de -- = mi bicycletta es in reparation
er is daarvoor een regeling/een wet in de -- = on prepara un regulamento/un lege pro isto, il ha un regulation/un lege in preparation pro isto


maakbaar BN

1 (te doen) facibile, realisabile, (mogelijk) possibile
(SPORT) dat was een --e bal = isto esseva un ver chance {sj}
de --e samenleving = le societate facibile
2 (herstelbaar) reparabile


maakloon ZN

1 costos de fabrication, precio del labor


maaksel ZN

1 (constructie, vorm) fabrication, (in produktieproces) manufactura, production
van eigen -- = de production proprie
die taart is eigen -- = iste torta es un fabrication facite a casa
ze presenteerde ons koekjes van eigen -- = illa nos ha offerite biscuites de su confection/facite per illa mesme
2 (produkt) producto, fabricato
3 (schepping) creation


maakwerk ZN

1 (op bestelling gemaakt werk) travalio/labor que on ha ordinate
2 (slecht werk) travalio mediocre/de amateur (F)


maal (I) ZN

1 Zie: maaltijd
2 (hoeveelheid eten) portion, ration
-- aardappelen = portion de patatas


maal (II) ZN

1 Zie: keer-2-3
ten ene -e = absolutemente, totalmente, completemente


maalder ZN

1 persona qui mole
2 molino


maalderij ZN

1 molino


maaldicht ZN

1 poema satiric


maalgeld ZN

1 precio de molitura


maalgerst ZN

1 hordeo que debe esser molite


maalkruis ZN

1 Zie: maalteken


maalmachine ZN

1 machina a/de moler


maalsel ZN

1 molitura


maalsteen ZN

1 mola (de molino), petra molar


maalstroom ZN

1 gurgite, vortice, maelstrom {aa}
een -- van gebeurtenissen = un vortice de eventos


maaltand ZN

1 dente molar, molar


maalteken ZN

1 signo del multiplication


maaltijd ZN

1 repasto
warme -- = repasto calde/calide
koude -- = repasto frigide
overvloedige/uitgebreide -- = repasto copiose/abundante, ventrata
voedzame/stevige -- = repasto substantial
sobere -- = repasto frugal
lichte -- = repasto legier, (in de namiddag) merenda
een lichte -- gebruiken (in de namiddag) = merendar
overdadige -- = repasto pantagruelesc
uitstekend verzorgde -- = repasto excellentemente preparate
feestelijke -- = repasto festive
een -- gebruiken = prender un repasto
een -- bereiden = preparar/apprestar un repasto
de -- opdienen = servir le repasto
een -- aanbieden = offerer un repasto
een -- overslaan = saltar un repasto
onder de -- = durante le repasto
aan de -- zijn/zitten = esser a(l) tabula


maaltijdbon ZN

1 ticket (E) de repasto/pro un repasto


maaltijdsoep ZN

1 suppa nutritive


maaltje ZN

1 (klein maal) parve repasto
2 (portie) portion, (rantsoen) ration
-- vis = portion de pisces


maalvlakte ZN

1 superficie del mola


maalzolder ZN

1 granario a farina


maan ZN

1 (mbt de aarde) luna
van de -- = lunar
wassende/halve -- = luna crescente, crescente
nieuwe -- = interlunio, nove luna, luna nove, novilunio
van de nieuwe -- = novilunar
halve -- = medie luna, semilunio
volle -- = plen luna, luna plen, plenilunio
van de volle -- = plenilunar
bij volle -- = quando il ha luna plen
krans/kring om de -- = corona/halo del luna
de -- schijnt = il face luna, le luna brilla, il ha luna
de -- komt op = le luna se leva
de -- gaat onder = le luna se pone
de -- wast = le luna cresce
de -- neemt af = le luna discresce
om de -- draaiend = circumlunar
loop naar de --! = va al diabolo!
omloop van de -- = lunation
naar de -- zijn = esser perdite
2 (mbt andere planeten) satellite, planeta secundari, luna
3 (WISK) lunula, luna
4 (maand) luna


maanaanbidder ZN

1 adorator del luna


maanaanbidding ZN

1 adoration del luna


maanafstand ZN

1 distantia del terra al luna


maanatlas ZN

1 atlas lunar/del luna


maanatmosfeer ZN

1 atmosphera lunar/del luna


maanbaan ZN

1 orbita lunar/del luna


maanberg ZN

1 monte/montania lunar/del luna


maanbeschrijver ZN

1 selenographo


maanbeschrijving ZN

1 description lunar/del luna, selenographia


maanbeving ZN

1 tremor de luna


maanbewoner ZN

1 habitante del luna, selenita


maanblind BN

1 lunatic


maanblindheid ZN

1 lunatismo


maanbrief ZN

1 littera monitori
2 reclamation


maancirkel ZN

1 Zie: maancyclus


maancyclus ZN

1 cyclo lunar


maand ZN

1 mense
de -- januari = le mense de januario
in de -- augustus = in (le mense de) augusto
lopende -- = mense currente/presente
de eerste van elke -- = le die un de cata mense
de 5de van deze -- = le (die) cinque del (mense) corrente/de iste mense
afgelopen/verleden -- = le mense passate
de volgende -- = (uitgaande van het heden) le mense proxime, le mense que veni, (uitgaande van het verleden) le mense sequente
de vorige -- = (uitgaande van het heden) le mense passate, (uitgaande van het verleden) le mense anterior
tijdschrift dat om de twee --en verschijnt = revista bimestrial
tijdschrift dat twee keer per -- verschijnt = revista bimensual
per -- = per mense
om de drie --en = cata tres menses
over drie --en = tres menses de hodie
drie --en lang = durante tres menses
binnen drie --en = intra tres menses
voor zes --en huren = locar durante/pro sex menses
een kind van vijf --en = un infante de cinque menses
voor zes --en huren = locar pro sex menses
iemand een -- rust voorschrijven = prescriber un mense de reposo pro un persona
zij is in haar derde -- = illa es in le tertie mense de su pregnantia
hij kreeg zes --en = on le dava sex menses


maandabonnement ZN

1 abonamento mensual/pro un mense, (trein) ticket (E) mensual/pro un mense


maandag ZN

1 lunedi
(FIG) een blauwe -- = multo breve tempore
's maandags = le lunedi, tote le lunedis, cata lunedi


maandagavond ZN

1 vespere/vespera del lunedi


maandageditie ZN

1 edition del lunedi


maandaghouder ZN

1 obrero qui non travalia/labora le lunedi


maandagmiddag ZN

1 postmeridie del lunedi


maandagmorgen ZN

1 matino del lunedi


maandagnacht ZN

1 nocte del lunedi


maandagochtend ZN

1 matino del lunedi


maandags BN

1 del lunedi
--e krant = jornal del lunedi


maandagziekte ZN

1 (slecht humeur) maladia del lunedi
2 (paardeziekte) hemoglobinuria


maandbalans ZN

1 balancio mensual


maandbericht ZN

1 bulletin/reporto mensual


maandblad ZN

1 revista/magazine (E) mensual
(de gezamelijke) --en = pressa mensual


maandbloeding ZN

1 menstruation, regulas, periodo


maandcijfers ZN MV

1 cifras/datos/resultatos mensual


maandelijks BW

1 mensualmente, tote le menses, cata mense
het bedrag -- uitbetalen = pagar le summa mensualmente


maandelijks BN

1 mensual, de cata mense
-- verslag = reporto mensual
--e betaling = paga/pagamento mensual
--e termijn/afbetaling/uitkering = mensualitate


maandenlang BW

1 durante (plure) menses


maandenlang BN

1 de plure menses
--e afwezigheid = absentia de plure menses/durante menses


maandformulier ZN

1 formulario mensual


maandgage ZN

1 Zie: maandgeld-1


maandgeld ZN

1 paga/salario mensual
2 mensualitate


maandgemiddelde ZN

1 media mensual


maandhuur ZN

1 location mensual


maandkaart ZN

1 carta mensual, (trein) ticket (E) mensual


maandkalender ZN

1 calendario mensual


maandlasten ZN MV

1 cargas/costos mensual


maandlijst ZN

1 lista mensual


maandloner ZN

1 empleato con salario mensual


maandloon ZN

1 paga/salario mensual, mense, mensualitate


maandomzet ZN

1 volumine mensual del venditas


maandontvangsten ZN MV

1 receptas mensual


maandproduktie ZN

1 production mensual


maandrapport ZN

1 Zie: maandbericht


maandrekening ZN

1 conto mensual


maandsalaris ZN

1 salario mensual, mense, mensualitate


maandschrift ZN

1 Zie: maandblad


maandstaat ZN

1 stato mensual (del contos)


maandsteen ZN

1 petra astrologic


maandstonden ZN MV

1 menstruation, regulas, periodo


maandtabel ZN

1 tabula mensual


maandtotaal ZN

1 total mensual


maandverband ZN

1 servietta/panno hygienic/periodic
een pak extra-absorberend -- = un pacco de pannos hygienic superabsorbente


maandverslag ZN

1 bulletin/reporto mensual


maandvloed ZN

1 Zie: maandstonden


maaneclips ZN

1 eclipse lunar/del luna


maaneffect ZN

1 effecto de lumine del luna


maan- en zonnejaar ZN

1 anno luni-solar


maanexpeditie ZN

1 expedition lunar/al luna


maanfase ZN

1 phase lunar/del luna


maanfoto ZN

1 photo(graphia) lunar/del luna


maangebergte ZN

1 montanias lunar


maangestalte ZN

1 phase lunar/del luna


maangodin ZN

1 dea del luna


maanhaar ZN

1 pilo de criniera


maanjaar ZN

1 anno lunar/synodic


maankaart ZN

1 carta/mappa selenographic/lunar/del luna


maankalender ZN

1 calendario lunar


maankarretje ZN

1 carretta/vehiculo lunar


maankering ZN

1 Zie: maancirkel


maankop ZN

1 papavere


maankrans ZN

1 corona/halo/aureola circum/del luna


maankrater ZN

1 crater lunar/del luna


maankruid ZN

1 (maanvaren) botrychio lunar
2 (judaspenning) lunaria


maanlander ZN

1 modulo lunar


maanlanding ZN

1 (van vaartuig) atterrage super le luna
2 (van mensen) disbarcamento super le luna


maanlandschap ZN

1 paisage lunar


maanlicht ZN

1 lumine/luce lunar/del luna
in het heldere -- = in le luce clar del luna, sub un luna clar


maanlichteffect ZN

1 effecto de luce lunar


maanloop ZN

1 (baan die de maan beschrijft) orbita lunar
2 (tijdsverloop) lunation, mense lunar/synodic


maanloos BN

1 sin luna
--e nacht = nocte sin luna


maanmaand ZN

1 mense lunar/synodic, lunation


maanmannetje ZN

1 homine del luna, selenita


maanmonster ZN

1 monstra (de solo/rocca) lunar


maannacht ZN

1 nocte de luna


maanogig BN

1 lunatic


maanolie ZN

1 oleo de papavere


maanoog ZN

1 oculo lunatic


maanoppervlak(te) ZN

1 superficie lunar/del luna


maanraket ZN

1 missile/rocchetta lunar


maanregenboog ZN

1 arco lunar


maanreiziger ZN

1 viagiator al luna, lunanauta, selenauta


maansap ZN

1 succo de papavere


maansatelliet ZN

1 satellite (circum)lunar/del luna


maanschemering ZN

1 crepusculo lunar


maanschijf ZN

1 disco lunar/del luna


maansikkel ZN

1 crescente lunar/del luna


maansloep ZN

1 Zie: maanlander


maansomloop ZN

1 Zie: maantijd


maansonde ZN

1 sonda lunar


maansondergang ZN

1 poner del luna


maansouderdom ZN

1 etate del luna


maanspecialist ZN

1 selenologo


maanstand ZN

1 position lunar/del luna


maansteen ZN

1 (steen van de maan) petra/rocca lunar/del luna, selenite
2 (halfedelsteen) petra de luna, adularia


maanstof ZN

1 pulvere lunar


maanstraal ZN

1 (straal van de maan als bol) radio del luna
2 (straal maanlicht) radio de luna


maansverduistering ZN

1 eclipse (-ipsis) lunar/del luna


maansvereffening ZN

1 evection (del luna)


maansverwisseling ZN

1 Zie: maantijd


maantafels ZN MV

1 tabulas selenographic


maantaxi ZN

1 vehiculo lunar


maantijd ZN

1 lunation, revolution synodic


maantje ZN

1 (kleine maan) parve luna, luna
2 (klein maanvormig voorwerp) crescente
3 (van nagels) lunula
4 (kale plek op het hoofd) tonsura


maanvaarder ZN

1 Zie: maanreiziger


maanvaren ZN

1 botrychio lunar


maanverkenner ZN

1 explorator lunar


maanverwisseling ZN

1 lunation


maanvis ZN

1 (klompvis) pisce luna
2 (aquariumvis) scalare


maanvlek ZN

1 macula lunar


maanvormig BN

1 in/con forma de (crescente de) luna, lunate


maanwandeling ZN

1 marcha {sj} super le luna


maanwetenschap ZN

1 selenologia


maanzaad ZN

1 semine/grana de papavere


maanzaadbrood ZN

1 pan con semines/granas del papavere


maanzaadolie ZN

1 oleo de papavere


maanzee ZN

1 mar lunar, mare (MV: maria) (L)


maanziek BN

1 (lijdend aan maanziekte) lunatic
2 (wispelturig) lunatic, capriciose


maanziekte ZN

1 mal de luna, lunetismo


maanzucht ZN

1 Zie: maanziekte


maar ZN

1 ma
er is een -- bij = il ha un ma


maar VW

1 ma, sed
niet alleen ... maar ook = non solmente ... ma alsi


maar BW

1 (slechts) solmente, solo
hij komt -- één keer = ille veni solmente un vice
dit is nog -- het begin = isto es solmente le initio
-- één boek = un sol libro
ik blijf -- hier = io prefere restar hic
ze bleef -- kijken = illa continuava a reguardar/mirar


maarschalk ZN

1 marechal (F)


maarschalkschap ZN

1 Zie: maarschalksrang


maarschalksrang ZN

1 marechalato {sj}


maarschalkstaf ZN

1 baston de marechal (F)


maarschalksvrouw ZN

1 marechala {sj}


maart ZN

1 martio
de maand -- = le mense de martio
in -- = in (le mense de) martio


maartdag ZN

1 die de martio


Maarten ZN EIGN

1 Martin
de pijp aan -- geen = (ermee ophouden) abandonar, (sterven) morir


maarts BN

1 de martio
-- viooltje = viola/violetta odorate
--e buien = pluvias de martio


maas ZN

1 (van gaas/net, etc.) malia
tussen de --en van het net doorglippen = passar inter/per le malias del rete
door de --en van de wet kruipen = passar per le malias del lege, eluder le lege
2 (van breiwerk) malia


Maas ZN EIGN

1 Mosa
van de -- = mosan


maasbal ZN

1 ovo pro sarcir


maasgaren ZN

1 filo de sarcir


Maasgrind ZN

1 gravella del Mosa


maashagedis ZN

1 mosasauro


Maashaven ZN

1 porto del Mosa


maaskatoen ZN

1 coton pro sarcir


maasknoop ZN

1 nodo de un malia


maasnaald ZN

1 agulia/aco de sarcir


Maasoever ZN

1 ripa del Mosa


Maasstad ZN

1 urbe del Mosa


maassteek ZN

1 puncto de sarcir


Maastricht ZN EIGN

1 Maastricht, Maestricht


Maastrichtenaar ZN

1 habitante de Maastricht/de Maestricht


Maaswater ZN

1 aqua del Mosa


maaswerk ZN

1 (le) sarcir


maaswijdte ZN

1 dimension de malia(s)
een net met kleine -- = un rete de parve malias


maaswol ZN

1 lana pro sarcir


maat ZN

1 (vat) mesura, mensura
--en voor natte waren = mesuras pro liquidos
de -- is vol = le mesura es plen, (FIG ook) isto es le limite
met twee --en meten = haber duo mesuras, applicar criterios ambigue/arbitrari
2 (hoeveelheid) mesura, quantitate
een -- wijn = un mesura de vino
een goede/ruime -- geven = dar un bon mesura
een slechte -- geven = dar un mesura incomplete
3 (eenheid) mesura, mensura
--en en gewichten = mesuras e pesos, pesos e mesuras
de mens is de -- van alle dingen = le homine es le mesura de omne cosas
4 (afmeting, grootte) mesura, mensura, dimension, (van kleding) talia
in gelijke --e = in equal mesura
buitenwerkse -- = mesura/dimension exterior
binnenwerkse -- = mesura/dimension interior
--en van een standbeeld = mesuras de un statua
de -- nemen van = prender le mesuras/dimensiones de, mesurar, mensurar
de -- van iets bepalen = determinar le mesura(s) de un cosa
een gemene -- hebben = commensurar
iemand die de -- neemt = mensor, mesurator, mensurator
5 (juiste/vereiste afmeting) mesura, mensura
op -- maken = facer al mesura
op -- zagen = serrar al mesura
op -- snijden = secar/trenchar {sj} al mesura
iemand de -- nemen = prender le mesuras de un persona
wat is uw --? = que mesura(s) ha vos?
(van kleding) de -- niet hebben = non haber le talia requirite
kleding naar -- = vestimentos (facite) a mesura
onder de -- zijn = esser insufficiente/inadequate, esser sub le norma, esser clarmente inferior
6 (gematigdheid) mesura, mensura, moderation
geen -- houden = non haber/cognoscer mesura, non haber le senso del mesura
-- houden met drinken = biber moderatemente, esser un bibitor moderate
met --e = con mesura, con moderation, moderatemente
7 (MUZ) (indeling volgens een tijdmaat) mesura, mensura, tempore, cadentia, rhythmo
op de -- van de muziek = al rhythmo/tempore del musica
uit de -- zijn = esser foris de tempore
de -- slaan = batter le mesura
de -- houden = guardar le mesura
uit de -- raken = perder le mesura
-- brengen in = cadentiar
tegen de -- in = a contratempore
8 (MUZ) (afdeling van toonduur) mesura, mensura
twee --en rust = duo pausas
9 (LIT) mesura, mensura, metro
10 (makker) camerada, amico, companion
11 (partner) partenario, partner (E)
12 (handlanger) acolyt(h)o
Jan Rap en zijn -- = le canalia


maatafdeling ZN

1 section al mesura


maatalgebra ZN

1 algebra del mesura


maatanalyse ZN

1 volumetria, analyse (-ysis) volumetric


maatband ZN

1 banda metric


maatbeker ZN

1 (met maatverdeling) cuppa/vaso/recipiente graduate, graduato
2 (met bepaalde inhoud) mesura, mensura


maatbuis ZN

1 tubo graduate, buretta


maatcijfer ZN

1 scala


maatcilinder ZN

1 cylindro graduate, graduato


maatcontrole ZN

1 controlo/inspection del mesuras


maatcostuum ZN

1 Zie: maatkostuum


maatdeel ZN

1 (MUZ) tempore
2 (afgemeten deel) volumine


maatdop ZN

1 capsula dosator/de dosage, dosator


maateenheid ZN

1 unitate de mesura


maatfles ZN

1 bottilia graduate


maatgedicht ZN

1 poesia metric


maatgevend BN

1 (een maatstaf gevend) normative, (een voorbeeld van) representative
dat is toch niet --? = isto non es un criterio, nonne?
zijn criteria zijn -- voor mij = su criterios es le norma pro me
2 (toonaangevend) influente
3 (bindend) decisive, determinante


maatgevoel ZN

1 senso rhythmic/del rhythmo/del mesura


maatgezang ZN

1 canto cadentiate


maatglas ZN

1 (met maatverdeling) vitro graduate, graduato
2 (met bepaalde inhoudsmaat) mesura, mensura


maatgoed ZN

1 Zie: maatkleding


maathouden WW

1 guardar le mesura, (MUZ) mantener le rhythmo
hij weet van geen -- = ille non sape moderar se, ille non ha le senso del mesura/moderation, sempre/semper ille exaggera


maatje ZN

1 (makker) camerada, amico, companion
de beste --s zijn = esser multo bon amicos
2 (moeder) mamma
3 (leerling/hulp bij ambachtelijk werk) apprentisse
4 (inhoudsmaat) mesura, mensura
5 decilitro


maatjesharing ZN

1 haringo juvenil


maatjespeer ZN

1 bergamota


maatkan ZN

1 Zie: maatbeker


maatklank ZN

1 rhythmo


maatkleding ZN

1 vestimentos (confectionate/facite) al mesura


maatkleermaker ZN

1 sartor de vestimentos al mesura


maatkleermakerij ZN

1 sartoreria de vestimentos al mesura


maatkolf ZN

1 flasco graduate/calibrate


maatkostuum ZN

1 costume (confectionate/facite) al mesura


maatkunde ZN

1 metrologia


maatlat ZN

1 metro, regula


maatlepel ZN

1 coclear pro mesurar, mesura, mensura


maatlijn ZN

1 (lijn die de schaal aangeeft) scala graphic linear


maatlint ZN

1 banda metric


maatmeter ZN

1 (MUZ) metronomo


maatregel ZN

1 mesura, mensura, disposition
effectieve/doeltreffende -- = mesura efficace/effective
ondoeltreffende -- = mesura inefficace/inefficiente/inoperante
passende -- = mesura appropriate
administratieve -- = mesura administrative
discriminerende -- = mesura discriminatori
disciplinaire -- = mesura disciplinari
beschermende -- = mesura protective
corrigerende -- = mesura corrective
sanitaire -- = mesura sanitari
afdoende -- = mesura radical
beperkende -- = mesura restrictive
preventieve -- = mesura preventive
repressieve -- = mesura repressive
rigoureuze -- = mesura stricte
draconische -- = mesura draconic/draconian
impopulaire -- = mesura impopular
vooruit geplande -- = mesura previsional
voorgenomen -- = mesura previste
strenge -- = mesura sever/dur/rigorose
halve --en = medie mesuras
-- die de vrijheid aantast = mesura attentatori al libertate
--en nemen = prender mesuras/dispositiones, disponer


maatschap ZN

1 societate, association
burgerlijke -- = societate civil


maatschappelijk BN

1 social
--e omstandigheden = circumstantias social
--e conventies = conventiones social
--e deugden = virtutes social
-- welzijn = benesser social
-- leven = vita social
--e positie = position social
-- aanzien = prestigio social
op -- gebied = in le sphera social
--e hervormingen = reformas social
-- werk = labor (de assistentia) social
-- verschijnsel = phenomeno social
--e ladder = scala social
hij staat nog onder op de --e ladder = ille es ancora in le parte basse del scala social
-- kapitaal = capital social
-- aanpassen = socialisar
--e aanpassing = socialisation
--e werker = assistente/travaliator/laborator social
-- actief zijn = esser active socialmente


maatschappij ZN

1 (HAND) societate, compania, association, interprisa
-- op aandelen = societate anonyme/per actiones
een -- opheffen = dissolver un societate/compania/interprisa
2 (vereniging mbt wetenschap/kunst, etc.) societate, association
-- tot redding van drenkelingen = societate pro le salvamento de naufragos
3 (samenleving) societate
burgerlijke -- = societate civil
klassenloze -- = societate sin classes
matriarchale -- = societate matriarchal
kapitalistische -- = societate capitalista
de tolerante -- = le societate permissive
de onderste lagen van de -- = le basse fundo/le stratos le plus basse/le classes inferior del societate


maatschappijbeeld ZN

1 imagine/conception del societate


maatschappijcriticus ZN

1 critico social


maatschappijgericht BN

1 orientate al societate


maatschappijhervormer ZN

1 reformator (del structuras) social


maatschappijkritiek ZN

1 critica social/del societate


maatschappijkritisch BN

1 que critica le societate


maatschappijleer ZN

1 sociologia


maatschappijstructuur ZN

1 structura del societate


maatschappijvlag ZN

1 bandiera del compania (de navigation)


maatschappijvorm ZN

1 typo de societate, structura social


maatschappijwetenschap ZN

1 scientia social


maatschets ZN

1 schizzo (I) de dimensiones


maatschoen ZN

1 scarpa/calceo (facite) al mesura


maatslaan WW

1 batter le mesura
het -- = battimento del mesura


maatslag ZN

1 (het slaan van de maat) battimento del mesura
2 (slaande beweging) rhythmo, cadentia


maatsoort ZN

1 (MUZ) typo de mesura
2 (LIT) metro


maatstaf ZN

1 criterio, norma, mesura, scala
een -- aannemen = adoptar un criterio/norma
een -- aanleggen = applicar un criterio/norma
een nieuwe -- aanleggen = applicar un nove criterio, metir con un nove criterio/mesura
iets naar zijn eigen --en beoordelen = judicar un cosa secundo su proprie normas
naar menselijke --en = secundo le/conforme al scala del homine, secundo criterios human
dat is geen -- = isto non es un criterio
2 (WISK) scala (de mesura)


maatstelsel ZN

1 systema de mesuras/mensuras/mesuration


maatstok ZN

1 (duimstok) metro, regula, indicator, mensor
2 (dirigeerstokje) baston de director de orchestra


maatstreep ZN

1 (maatverdelingsstreep) marca (de graduation)
2 (MUZ) barra (de mesura)


maatteken ZN

1 (MUZ) mesura, tempore


maattheorie ZN

1 theoria del mesura


maattolerantie ZN

1 tolerantia dimensional


maattouw ZN

1 corda pro metir


maatvast BN

1 observante le mesura


maatvastheid ZN

1 precision de mesura


maatverdeling ZN

1 (verdeling in maateenheden) graduation
2 (MUZ) division de un mesura


maatvis ZN

1 pisce de dimension/peso minime


maatvoerder ZN

1 (BOUWK) mesurator, mensurator


maatwerk ZN

1 vestimentos/scarpas/calceos (facite) al mesura


macaber BN

1 macabre
--e humor = humor macabre
--e grap = burla macabre
-- gezicht = vista macabre
--e ontdekking = discoperta macabre


macaberheid ZN

1 character macabre


macadam ZN

1 macadam (E)


macadamiseren WW

1 macadamisar
het -- = macadamisation
een straat -- = macadamisar un strata


macadamisering ZN

1 macadamisation
-- van de straat = macadamisation del strata


macadamweg ZN

1 cammino macadamisate


macaroni ZN

1 macaroni


macaronifabriek ZN

1 fabrica de macaroni


macaronifabrikant ZN

1 fabricante de macaroni


macaronikroket ZN

1 croquette (F) de macaroni


macaronipap ZN

1 pappa de macaroni


macaronisch BN

1 macaronic
--e verzen = versos macaronic
--e tekst = texto macaronic, macaronea


macaronischotel ZN

1 platto de macaroni


macaronisoep ZN

1 suppa de macaroni


Maccabeeërs ZN MV

1 Maccabeos


macedoine ZN

1 macedonia


Macedonië ZN EIGN

1 Madedonia


Macedoniër ZN

1 macedone


Macedonisch BN

1 macedone, macedonie, macedonian
--e falanx = phalange macedonie


maceratie ZN

1 maceration


macereren WW

1 macerar


Mach ZN EIGN

1 Mach
het getal van -- = le numero de Mach
-- drie = Mach tres


machete ZN

1 (kapmes) machete {sj}


Machiavelli ZN EIGN

1 Machiavelli
staatsleer van -- = machiavellismo


machiavellisme ZN

1 machiavellismo


machiavellist ZN

1 machiavellista


machiavellistisch BN

1 machiavellic
--e manier van doen = procedimento machiavellic


machinaal BN

1 (met machines werkend/gemaakt) machinal, mechanic
--e kunst = arte mechanic
--e produktie = production mechanic
-- melken = mulgitura mechanic
2 (zonder er bij na te denken) machinal, mechanic, automatic
--e gebaren = gestos mechanic


machinatie ZN

1 machination, maneos


machine ZN

1 machina
elektrische -- = machina electric
hydraulische -- = machina hydraulic
defecte/kapotte -- = machina defectuose
helse -- = machina infernal
stilstaande -- = machina in reposo
de -- is buiten werking = le machina es in reposo
gebrek van een -- = defecto de un machina
principe van een -- = principio de un machina
een -- aanzetten = poner in marcha {sj}/activar un machina
een -- bedienen = manear/operar un machina
een -- smeren/invetten = lubricar/lubrificar/ingrassar un machina
een -- monteren = montar un machina
een -- nazien = examinar un machina
een -- repararen = reparar un machina
een -- van brandstof voorzien = alimentar un machina
een -- afstellen = adjustar un machina
afstelling van een -- = adjustage/adjustamento de un machina
iemand die --s onderhoudt = machinista
met de -- gemaakt = facite al machina
Jan is een -- geworden = Jan se ha convertite in un automato/robot (TSJ)
een met/op de -- geschreven brief = un littera scribite a machina


machinebankwerker ZN

1 tornator mechanico


machinebouw ZN

1 construction mechanic/de machinas


machinebouwer ZN

1 constructor de machinas


machineconstructeur ZN

1 Zie: machinebouwer


machinedeel ZN

1 parte de machina


machinedefect ZN

1 defecto de machina


machinefabriek ZN

1 fabrica de machinas


machinefabrikant ZN

1 fabricante de machinas


machinegaren ZN

1 filo de machina a/de suer


machinegeweer ZN

1 mitraliatrice


machinegeweernest ZN

1 nido de mitraliatrice(s)


machinegeweerstelling ZN

1 position de mitraliatrice


machinegeweervuur ZN

1 foco de mitraliatrice


machinehal ZN

1 hall (E) del machinas


machinekamer ZN

1 camera/sala/compartimento del machina(s)


machinekamerpersoneel ZN

1 personal del camera/compartimento del machina(s)


machinekracht ZN

1 potentia de un machina


machineloods ZN

1 deposito de machinas


machinenaaien WW

1 suer a machina


machinenaald ZN

1 agulia/aco pro machina(s) a/de suer


machineolie ZN

1 oleo pro machinas/de machina, lubrificante


machineonderdeel ZN

1 parte de machina


machinepapier ZN

1 papiro facite a machina


machinepark ZN

1 parco de machinas, machineria


machinepistool ZN

1 pistola mitraliatrice/(semi)automatic


machineren WW

1 machinar


machinerie ZN

1 (samenstel van machines) machineria
2 (FIG) machina
de ambtelijke -- = le machina administrative/bureaucratic {o}, le bureaucratia {o}


machineschrift ZN

1 scriptura dactylographate/a machina


machineschrijven WW

1 scriber al machina, dactylographar, typar
het -- = dactylographia


machinetaal ZN

1 linguage de machina


machinetekenaar ZN

1 designator de machinas


machinetekenen ZN

1 designo de machinas


machinetekening ZN

1 designo de un machina


machinevermogen ZN

1 potentia mechanic (in cavallos-vapor)


machinevoerder ZN

1 operator de machina, machinista


machinezetsel ZN

1 texto componite per machina/al linotypo


machinezetten ZN

1 composition mechanic


machinezetter ZN

1 lynotypista


machinezijde ZN

1 seta de machina a/de suer


machinist ZN

1 machinista


machinistendiploma ZN

1 diploma de machinista


machinistenopleiding ZN

1 formation de machinistas


machinistenschool ZN

1 schola de machinistas


machinist-leerling ZN

1 apprentisse machinista


machisme ZN

1 machismo


machmeter ZN

1 machmetro


macho ZN

1 macho {tsj}, phallocrate


macho BN

1 macho {tsj}, phallocrate


machogedrag ZN

1 comportamento/conducta macho {tsj}, machismo {tsj}


machokerel ZN

1 (homine) macho {tsj}


machomentaliteit ZN

1 mentalitate macho {tsj}


machopoliep ZN

1 machopolypo {tsj}


macht ZN

1 (gezag) poter, potentia, potestate, autoritate
vaderlijke -- = potentia/autoritate paterne
ouderlijke -- = potentia/autoritate parental
absolute -- = poter absolute, dictatura
geestelijke -- = poter spiritual
de -- des konings = le potestate del rege
arrogantie van de -- = arrogantia del poter
aan de -- zijn = esser al poter
tot de -- komen = acceder al poter
begerig naar -- = avaritiose de poter
naar -- streven = aspirar al poter
de -- overnemen = prender/assumer le poter
scheiding der --en = division del poteres
de -- spreiden = discentralisar le poter
spreiding van de -- = discentralisation del poter
verlangen naar -- = voluntate de potentia
iets in zijn -- hebben = controlar un cosa
iemand in zijn -- hebben = haber un persona a su mercede
de -- over het leger hebben = controlar le armea
in de -- vallen van = cader in le poter de
2 (persoon, zaak, instantie) autoritate, poter, potentia
de drie --en in een staat = le tres poteres de un stato
wetgevende -- = poter legislative
uitvoerende -- = poter executive
rechterlijke -- = poter judiciari/judicial
scheiding der --en = separation del poteres
hemelse --en = potentias celeste
helse --en = potentias infernal
boze --en = potentias satanic
kerkelijke -- = poter spiritual
wereldlijke -- = poter temporal/civil
grondwetgevende -- = poter constituente
maritale -- = autoritate marital
3 (vermogen om iets te doen) potentia, fortia, capacitate
niet bij --e = incapace, incapabile
bij --e zijn = poter
-- gaat boven recht = le fortia supera le derecto
met man en -- = con tote su fortias
4 (invloed) influentia, potentia, fortia, poter, ascendente
de -- van het woord = le poter del parola
zijn -- over haar = su ascendente super illa
de -- over het stuur verliezen = perder le controlo de su auto(mobile)/del volante
5 (mogendheid) potentia
oorlogvoerende --en = potentias belligerente
6 (WISK) potentia
een getal tot de derde/vierde -- verheffen = elevar un numero al tertie/quarte potentia, cubar un numero
3 tot de -- 4 = tres al potentia quatro
27 is de derde -- van 3 = 27 es le tertie potentia/le cubo de 3
n tot de derde -- = n al cubo
van de derde -- = cubic
tweede -- = secunde potentia, quadrato
7 (kracht) fortia, potentia
boven je -- werken = facer un travalio/labor super su testa/capite, (FIG) facer un travalio/labor superior a su fortias
dat gaat boven mijn -- = isto es superior a mi fortias
verborgen --en = potentias occulte
-- der gewoonte = fortia del habitude/costume
eendracht maakt -- = le union es/face le fortia
-- gaat boven recht = le fortia prima le derecto
uit alle -- = de tote su fortias
uit alle -- schreeuwen = critar con tote su fortias
8 (leger, troepen) fortia, fortias
gewapende -- = fortia(s) armate
9 (grote hoeveelheid) multitude, grande quantitate


machteloos BN

1 (zonder macht) impotente
--e woede = ira/furor/rabie/cholera impotente
-- staan tegenover = esser impotente contra/ante
iemand -- maken = paralysar un persona, reducer un persona al impotentia
-- zijn = esser impotente, haber le manos ligate
2 (krachteloos) impotente, debile
3 (hulpeloos) inope


machteloosheid ZN

1 impotentia, debilitate
2 (hulpeloosheid) inopia


machteloze ZN

1 impotente


machtenscheiding ZN

1 separation/division del poteres


machtgever ZN

1 mandante, committente


machthebbend BN

1 potente, autorisate, (gevolmachtigd) plenipotentiari


machthebber ZN

1 (dictator) detentor del poter, maestro absolute, autocrate, dictator
2 (gevolmachtigde) mandatario, plenipotentiario


machtig BN

1 (vermogen hebben) potente, capabile, capace
-- zijn iets te doen = esser capabile de facer un cosa
hij is de schrijfkunst nog niet -- = ille non ancora domina le arte de scriber
2 (mbt spijzen) pesante, indigeste, difficile a digerer
3 (heerlijk) formidabile, sensational, tremende
autorijden geeft me een -- gevoel = conducer un auto(mobile) me da un sensation formidabile
4 (groot) enorme, colossal, formidabile, tremende
een -- huis = un casa formidabile/tremende, un multo grande casa
-- onderscheid = differentia enorme
--e eiken = quercos enorme/massive
hij kan -- veel eten = ille pote mangiar quantitates enorme
5 (meester zijnd) competente (in)
Interlingua -- zijn = dominar/maestrar/posseder Interlingua
een onderwerp -- zijn = saper toto super un subjecto, esser maestro in le materia
6 (veel macht hebbend) potente, influente, forte
--e vijanden = inimicos potente/forte
--e staat = stato forte/potente
zeer -- = propotente
7
dat is mij te -- = isto es superior a mi fortias, isto es troppo (difficile) pro me
dat doet me -- veel plezier = isto me plena de allegressa


machtige ZN

1 potente
de --en der aarde = le potentes del terra/de iste mundo


machtigen WW

1 mandatar, dar mandato a, dar (plen) poter a, delegar, autorisar, (JUR) (bevoegd verklaren) habilitar
iemand tot betaling -- = dar mandato de pagamento a un persona, autorisar un persona a pagar


machtiging ZN

1 mandato, poter, autorisation, delegation
(JUR) -- van de echtgenoot = autorisation marital
-- bezitten = haber autorisation
-- verkrijgen = obtener/acquirer autorisation
-- vragen = peter autorisation
iemand -- verlenen = mandatar/autorisar un persona
2 (vergunning) licentia
-- voor de aanleg van = licentia pro le construction de


machtigingsnummer ZN

1 numero de referentia


machtigingswet ZN

1 lege super le delegation del poter legislative


machtlijn ZN

1 (WISK) axe radical


machtpunt ZN

1 (WISK) centro radical


machtreeks ZN

1 (WISK) serie de potentias


machtsaanvaarding ZN

1 assumption del poter


machtsaanwijzer ZN

1 (WISK) exponente


machtsapparaat ZN

1 apparato del poter/del fortia


machtsbegeerte ZN

1 aviditate/sete de poter


machtsbeknotting ZN

1 Zie: machtsbeperking


machtsbeperking ZN

1 reduction del poter


machtsbetoon ZN

1 displicamento/demonstration de fortias


machtsblok ZN

1 (staten) bloco de poter, alliantia
2 (personen) gruppo/bloco de poter


machtscentrum ZN

1 centro/base/sede del poter, centro de influentia


machtsconcentratie ZN

1 concentration de poter


machtsconflict ZN

1 conflicto de poter


machtsdeelname ZN

1 participation al/in le poter


machtsdeling ZN

1 Zie: machtsverdeling


machtsdenken ZN

1 rationamento in terminos de poter


machtsdrang ZN

1 voluntate de potentia


machtsdrift ZN

1 instincto de poter


machtsevenwicht ZN

1 equilibrio/balancia de poter, equilibrio del fortias, equilibrio de fortias e poteres
-- in Europa = equilibrio europee


machtsfactor ZN

1 factor de poter


machtsgebied ZN

1 territorio/zona/sphera de influentia/de poter/de autoritate


machtsgetal ZN

1 (WISK) exponente


machtsgevoel ZN

1 sentimento/conscientia de su potentia/poter/superioritate/fortia


machtsgreep ZN

1 colpo de stato


machtshonger ZN

1 fame de poter


machtsinstrument ZN

1 Zie: machtsmiddel


machtskwestie ZN

1 question de poter


machtsmiddel ZN

1 instrumento de poter, medio coercitive/de pression, arma


machtsmisbruik ZN

1 abuso/excesso de poter/autoritate, usurpation
door -- verkrijgen = usurpar


machtsmonopolie ZN

1 monopolio de poter


machtsontplooiing ZN

1 Zie: machtsvertoon


machtsontwikkeling ZN

1 disveloppamento del poter


machtsorgaan ZN

1 organo del poter


machtsoverdracht ZN

1 transmission del poter


machtsovername ZN

1 assumption del poter


machtsoverschrijding ZN

1 Zie: machtsmisbruik


machtsoverwicht ZN

1 poter superior, position dominante, ascendentia


machtspolitiek ZN

1 politica de fortia/de pression/de victor/de vincitor, politica imperialista


machtspositie ZN

1 position/situation de fortia/de poter, position dominante


machtspreuk ZN

1 truismo, banalitate, cliché (F)


machtssfeer ZN

1 sphera/zona de influentia/de poter/de autoritate
Afganistan lag in de -- van de Sovjet-Unie = Afghanistan esseva parte del/esseva intra le sphera de influentia del Union Sovietic


machtsstaat ZN

1 stato policiari, dictatura, regime (F) dictatorial


machtsstreven ZN

1 voluntate de potentia


machtsstrijd ZN

1 lucta pro le poter, lucta de influentias


machtsstructuur ZN

1 structura del poter


machtsuitbreiding ZN

1 extension/expansion/incremento de poter


machtsuitoefening ZN

1 exercitio de poter


machtsusurpatie ZN

1 usurpation de poter


machtsvacuüm ZN

1 vacuo de poter


machtsverdeling ZN

1 repartition del poter


machtsverheffen WW

1 elevar
een getal in het kwadraat -- = elevar un numero al quadrato


machtsverheffing ZN

1 elevation a un potentia


machtsverhouding ZN

1 relation/balancia del fortias


machtsverschuiving ZN

1 displaciamento del poter


machtsvertoon ZN

1 manifestation/demonstration de fortia/de poter, concentration ostentatiose de poter, ostentation de fortias militar


machtsverwerving ZN

1 obtenimento/obtention de poter


machtsvorm ZN

1 forma de poter


machtsvorming ZN

1 constitution/formation del poter


machtswaan ZN

1 chimera de poter


machtswellust ZN

1 appetito/aviditate/cupiditate de poter, passion/fame de mandar, despotismo, tyrannia


machtswellusteling ZN

1 persona/homine avide/cupide de poter, despota, tyranno


machtswil ZN

1 voluntate de potentia


machtswisseling ZN

1 cambio/cambiamento de poter


machtwoord ZN

1 parola definitive
2 (machtspreuk) truismo, banalitate, cliché (F)


macis ZN

1 macis


macisolie ZN

1 essentia/oleo de macis


maçon ZN

1 mason, francmason


maçonnerie ZN

1 masoneria, francmasoneria


maçonniek BN

1 masonic


macramé ZN

1 macrame


macrobestanddeel ZN

1 elemento/componente macro(scopic)


macrobioot ZN

1 macrobiotico, persona qui seque le regime (F) macrobiotic


macrobiotiek ZN

1 macrobiotica, macrobiotismo


macrobiotisch BN

1 macrobiotic
-- voedsel = nutrimento/alimento macrobiotic
-- restaurant = restaurante macrobiotic
-- dieet = dieta macrobiotic


macrocefaal BN

1 macrocephale


macrocefalie ZN

1 macrocephalia


macrocel ZN

1 macrocellula


macrocyste ZN

1 macrocyste


macrocyt ZN

1 macrocyto


macrodefinitie ZN

1 marcodefinition


macrodefinitie ZN

1 macrodefinition


macro-economie ZN

1 macroeconomia


macro-economisch BN

1 macroeconomic
--e verkenningen/studies = recercas/studios macroeconomic


macro-econoom ZN

1 macroeconomista


macro-evolutie ZN

1 macroevolution


macro-expansie ZN

1 macroexpansion


macrofaag ZN

1 macrophage, histiocyto


macrofauna ZN

1 macrofauna


macroflora ZN

1 macroflora


macrofoto ZN

1 macrophoto(graphia)


macrofotografie ZN

1 macrophotographia


macrofotografisch BN

1 macrophotographic


macrofylogenese ZN

1 macrophylogenese (-esis)


macrogameet ZN

1 macrogameta


macrogenerator ZN

1 macrogenerator


macrogeografie ZN

1 macrogeographia


macrogeografisch BN

1 macrogeographic


macroglobuline ZN

1 macroglobulina


macroglossie ZN

1 (ongewone vergroting van de tong) macroglossia


macrografie ZN

1 macrographia


macrografisch BN

1 macrographic


macrohistorie ZN

1 macrohistoria, vision macrocosmic del historia


macroklimaat ZN

1 macroclimate


macrokosmisch BN

1 macrocosmic


macrokosmos ZN

1 macrocosmo


macrokristallijn BN

1 macrocrystallin


macromethode ZN

1 macromethodo


macromoleculair BN

1 macromolecular
--e struc-tuur = structura macromolecular


macromolecuul ZN

1 macromolecula


macromutatie ZN

1 mutation major, macromutation


macronucleus ZN

1 macronucleo


macro-organisme ZN

1 macroorganismo


macroparasiet ZN

1 parasito macroscopic


macroplasie ZN

1 macroplasia


macropsie ZN

1 macropsia


macroscopie ZN

1 macroscopia


macroscopisch BN

1 macroscopic
--e structuur = structura macroscopic


macrosociologie ZN

1 macrosociologia


macrosociologisch BN

1 macrosociologic


macrosocioloog ZN

1 macrosociologo, macrosociologista


macrosomie ZN

1 macrosomia


macrosomisch BN

1 macrosomic


macrosporangium ZN

1 macrosporangio


macrospore ZN

1 macrospora, megaspora


macrostructureel BN

1 macrostructural


macrostructuur ZN

1 macrostructura, structura macroscopic


macrotaal ZN

1 macrolinguage


macrotie ZN

1 macrotia


maculatuur ZN

1 maculatura


Madagaskar ZN EIGN

1 Madagascar


Madagaskisch

1 de Madagascar


madapolam ZN

1 madapolam


made ZN

1 larva


madeira ZN

1 (wijn) madeira (P)


Madeira ZN EIGN

1 Madeira


madeirafles ZN

1 bottilia de madeira (P)


madeirasaus ZN

1 sauce (F) madeira (P)


madelief(je) ZN

1 bellis, parve margarita


madig BN

1 plen de larvas


Madoera ZN EIGN

1 Madura
bewoner van -- = madurese


madoeravoet ZN

1 (schimmelinfectie) mycetoma


Madoerees BN

1 madurese


Madoerees ZN

1 (bewoner van Madoera) madurese


Madoerees BN

1 madurese


madonna ZN

1 (Maria) Madonna, Virgine
2 (meisje, vrouw) madonna


madonnabeeld ZN

1 statua de madonna


madonnagezichtje ZN

1 visage de madonna


madonnalelie ZN

1 lilio candide


madras(hoofddoek) ZN

1 madras


madrepoor ZN

1 madrepora


Madrid ZN EIGN

1 Madrid
van/uit -- = madrilen


madrigaal ZN

1 madrigal
in de vorm van/als een -- = madrigalesc
schrijven of componeren van --en = madrigalisar
schrijver of componist van --en = madrigalista


Madrileen ZN

1 madrileno


maecenas ZN

1 Zie: mecenas


maenade ZN

1 menade


maestoso

1 (MUZ) maestoso (I)


maëstro ZN

1 maestro


maf BN

1 (mal) folle
hij is compleet -- = ille es completemente folle
2 (zot) comic
3 (loom) oppressive


maffen WW

1 dormir
gaan -- = ir al lecto


maffer ZN

1 (slaapkop) dormitor
2 (stakingsbreker) rumpeexoperos


maffia ZN

1 mafia
van de -- = mafiose
lid van de -- = membro del mafia, mafioso


maffia-aanslag ZN

1 attentato del mafia


maffiafiguur ZN

1 typo mafiose


maffialid ZN

1 membro del mafia, mafioso


maffioso ZN

1 mafioso


mafkees ZN

1 homine folle


magazijn ZN

1 (bergplaats voor waren) magazin, deposito
2 (winkel) magazin
3 (van geweer/pistool) cargator


magazijnadministratie ZN

1 administration del magazin


magazijnbaas ZN

1 Zie: magazijnmeester


magazijnbeheer ZN

1 controlo del stock(s) (E)


magazijnbeheerder ZN

1 Zie: magazijnmeester


magazijnboek ZN

1 libro de magazin


magazijnchef ZN

1 chef de magazin


magazijngoederen ZN MV

1 mercantias de un magazin


magazijnhouder ZN

1 magazinero


magazijnhuur ZN

1 costos de magazinage


magazijnmeester ZN

1 magazinero


magazijnpersoneel ZN

1 personal de magazin


magazijnrekening ZN

1 conto de magazin


magazijnruimte ZN

1 spatio de magazin


magazijnvoorraad ZN

1 stocks (E) de un magazin


magazine ZN

1 (tijdschrift) magazine (E), revista, jornal
halfmaandelijks -- = magazine bimensual
tweemaandelijks -- = magazine bimestr(i)al
2 (programma, actualiteitenrubriek) programma de actualitate


magenta ZN

1 magenta


magenta BN

1 magenta


mager BN

1 magre
--e kaas = caseo magre
-- spek = lardo magre
-- vlees = carne magre
--e melk = lacte magre/discremate
--e riblappen = costas de bove magre
-- resultaat = resultato magre
-- gezicht = facie magre
--e troost = consolation magre
--e drukletter = character magre
--e kalk = calce magre
--e klei = argilla magre
--(der) worden = magrir
het --(der) worden = magrimento


magerheid ZN

1 magressa


magerte ZN

1 magressa


magertjes BN

1 magre, insufficiente
de opbrengst was -- = le rendimento esseva insufficiente


magerzucht ZN

1 anorexia


maggi ZN

1 (merknaam) maggi


maggiblokje ZN

1 pastilla de maggi


maggiplant ZN

1 levistico, ligustico


maggisoep ZN

1 suppa al maggi


maggitablet ZN

1 tabletta de maggi


Maghreb ZN EIGN

1 Maghreb


magie ZN

1 magia
witte -- = magia blanc
zwarte -- bedrijven = practicar magia nigre, practicar necromantia


magiër ZN

1 mago


Maginotlinie ZN

1 linea Maginot (F)


magirusladder ZN

1 grande scala (extensibile/extendibile)


magisch BN

1 magic
--e kracht = fortia/poter/virtute magic
--e spiegel = speculo magic
--e aantrekkingskracht = potentia de attraction magic
-- vierkant = quadrato magic
-- getal = numero magic
-- realisme = realismo magic
(afstemindicator) -- oog = oculo magic


magister ZN

1 magistro, maestro


magistraal BN

1 magistral
--e toon = tono magistral


magistraat ZN

1 magistrato
de --en = magistratura
waardigheid/ambt/gebouw/zetel van een -- = magistratura


magistraatsambt ZN

1 functiones de un magistrato


magistraatschap ZN

1 carga de magistrato, magistratura


magistraatspersoon ZN

1 magistrato


magistratuur ZN

1 magistratura


magma ZN

1 magma


magmahaard ZN

1 foco de magma


magmatisch BN

1 magmatic
-- gesteente = rocca magmatic


magnaat ZN

1 magnate


Magna Charta ZN EIGN

1 Magna Charta (L), Grande Charta


magnalium ZN

1 magnalio


magneet ZN

1 magnete
kunstmatige -- = magnete artificial
natuurlijke -- = magnete natural
permanente -- = magnete permanente
keramische -- = magnete ceramic
polen van een -- = polos de un magnete


magneetanker ZN

1 armatura de un magnete


magneetas ZN

1 axe magnetic


magneetband ZN

1 banda magnetic
verzameling van --en = bandotheca
kast voor --en = bandotheca


magneetbandlezer ZN

1 lector (de banda) magnetic


magneetbandschrijver ZN

1 machina a/de scriber a banda magnetic


magneetcircuit ZN

1 circuito magnetic


magneetcode ZN

1 codice magnetic


magneetijzer ZN

1 ferro magnetic, magnetite


magneetijzersteen ZN

1 magnetite, magnete natural


magneetinductie ZN

1 induction magnetic/per un magnete


magneetkaart ZN

1 carta magnetic


magneetkern ZN

1 nucleo magnetic/de un magnete


magneetkraan ZN

1 grue a magnete


magneetkracht ZN

1 fortia/intensitate/attraction magnetic, magnetismo


magneetkussen ZN

1 cossino/spatio magnetic


magneetlamp ZN

1 lampa magnetic


magneetnaald ZN

1 aco/agulia magnetic
de helling van de -- = le inclination del aco magnetic


magneetpas ZN

1 passe (F)/permisso magnetic


magneetpleister ZN

1 sparadrapo magnetic


magneetpool ZN

1 polo magnetic/de un magnete


magneetrem ZN

1 freno magnetic


magneetscherm ZN

1 schermo magnetic


magneetschijf ZN

1 (COMP) disco magnetic


magneetschijfeenheid ZN

1 (COMP) unitate de discos


magneetschijfgeheugen ZN

1 (COMP) memoria a/de disco magnetic


magneetsluiting ZN

1 clausura magnetic


magneetspoel ZN

1 bobina de un electromagnete


magneetstaaf ZN

1 barra magnetic


magneetstaafje ZN

1 magnetometro


magneetsteen ZN

1 Zie: magneetijzersteen


magneetstrip ZN

1 banda magnetic


magneetstroom ZN

1 fluxo magnetic


magneettrommel ZN

1 tambur magnetic


magneetveld ZN

1 campo magnetic


magnesia ZN

1 (magnesiumoxyde) magnesia


magnesiet ZN

1 magnesite


magnesium ZN

1 magnesium


magnesiumcarbonaat ZN

1 carbonato de magnesium


magnesiumdraad ZN

1 filo de magnesium


magnesiumhoudend BN

1 magnesian, magnesic


magnesiumlegering ZN

1 alligato de magnesium


magnesiumlicht ZN

1 lumine/luce de magnesium


magnesiumoxyde ZN

1 oxydo de magnesium, magnesia


magnesiumpoeder ZN

1 pulvere de magnesium, magnesium pulverisate/in pulvere


magnesiumsulfaat ZN

1 sulfato de magnesium


magnesiumverbinding ZN

1 composito de magnesium


magnetiet ZN

1 magnetite


magnetisatie ZN

1 magnetisation


magnetisch BN

1 magnetic
-- noorden = nord magnetic
-- veld = campo magnetic
-- spectrum = spectro magnetic
--e werking = action magnetic
--e kracht = fortia magnetic
--e aantrekking = attraction magnetic
--e declinatie = declination magnetic
--e inclinatie = inclination magnetic
--e naald = agulia magnetic
--e pool = polo magnetic
--e meridiaan = meridiano magnetic
--e evenaar = equator magnetic, linea aclinic
--e mijn = mina magnetic
--e rem = freno magnetic
--e permeabiliteit = permeabilitate magnetic
--e storm = tempesta magnetic
-- maken = magnetisar
het -- maken = magnetisation


magnetiseerbaar BN

1 magnetisabile


magnetiseerder ZN

1 magnetisator


magnetiseren WW

1 (NAT) magnetisar
het -- = magnetisation
een stalen staaf -- = magnetisar un barra de aciero
2 (PSYCH) magnetisar, fascinar, hypnotisar
het -- = magnetisation, fascination, hypnotisation


magnetisering ZN

1 (NAT) magnetisation
2 (PSYCH) magnetisation, fascination, hypnotisation


magnetiseringskromme ZN

1 curva de magnetisation


magnetiseringsstroom ZN

1 currente de magnetisation


magnetiseringsveld ZN

1 campo de magnetisation


magnetiseur ZN

1 magnetisator


magnetisme ZN

1 (theorie) magnetismo
2 (magnetische kracht) magnetismo
permanent -- = magnetismo permanente
remanent -- = magnetismo remanente
sideraal -- = magnetismo sideral
3 (biologerende invloed) magnetismo
(PSYCH) dierlijk -- = magnetismo animal


magnetocardiogram ZN

1 magnetocardiogramma


magnetochemie ZN

1 magnetochimia


magnetodetector ZN

1 detector magnetic


magnetodiëlektricum ZN

1 magnetodielectrico


magnetodynamisch BN

1 magnetodynamic


magneto-elektriciteit ZN

1 magnetoelectricitate


magneto-elektrisch BN

1 magnetoelectric
--e inductie = induction magnetoelectric
--e machine = machina magnetoelectric, magneto
--e generator = generator magnetoelectric


magnetofonisch BN

1 magnetophonic


magnetofoon ZN

1 magnetophono


magnetofoonband ZN

1 banda magnetophonic


magnetograaf ZN

1 magnetographo


magnetogram ZN

1 magnetogramma


magnetohydrodynamica ZN

1 magnetohydrodynamica


magnetohydrodynamisch BN

1 magnetohydrodynamic
--e generator = generator magnetohydrodynamic
--e golf = unda magnetohydrodynamic


magnetometer ZN

1 magnetometro


magnetometrie ZN

1 magnetometria


magnetometrisch BN

1 magnetometric


magnetomotorisch BN

1 magnetomotor
--e kracht = fortia magnetomotor


magneton ZN

1 magneton


magneto-optica ZN

1 magneto-optica


magneto-optisch BN

1 magneto-optic
-- geheugen = memoria magneto-optic


magnetopauze ZN

1 magnetopausa


magnetoresistief BN

1 magnetoresistive
-- effect = effecto magnetoresistive


magnetosfeer ZN

1 magnetosphera


magnetostatica ZN

1 magnetostatica


magnetostatisch BN

1 magnetostatic
--e golf = unda magnetostatic


magnetostrictie ZN

1 magnetostriction


magnetostrictief BN

1 magnetostrictive
--e luidspreker = altoparlator magnetostrictive
--e microfoon = microphono magnetostrictive
--e triller = vibrator magnetostrictive


magnetron ZN

1 magnetron


magnetronoven ZN

1 furno microunda/a microundas


magnificat ZN

1 magnificat


magnificentie ZN

1 magnificentia


magnifiek BN

1 magnific, superbe, splendide


magnitude ZN

1 (ASTRON) magnitude


magnolia ZN

1 magnolia


magnum ZN

1 (wijnfles van 2,5 liter) magnum


Magyaar ZN

1 magyar


Magyaars BN

1 magyar


maharadja ZN

1 maharaja (Hi)
vrouw van de -- = maharani (Hi)


maharishi ZN

1 maharishi (Hi)


mahatma ZN

1 mahatma (Hi)


mahdi ZN

1 mahdi


mahdisme ZN

1 mahdismo


mahdist ZN

1 mahdista


mahjong(spel) ZN

1 mah-jong


mahonie ZN

1 (boom) mahonia, mahagoni, acaju
2 (hout en kleur) mahagoni, acaju


mahonieboom ZN

1 mahonia, mahagoni, acaju


mahoniehouten BN

1 de mahonia, de mahagoni, de acaju


maidenspeech ZN

1 prime discurso, discurso inaugural


maidentrip ZN

1 prime viage, viage inaugural (de un nave/de un avion)


maieutiek ZN

1 maieutica


maieutisch BN

1 maieutic
--e methode = methodo maieutic


mail ZN

1
direct -- = publicitate per posta (individual)


mailboot ZN

1 nave postal/de posta


maildienst ZN

1 servicio postal maritime


mailen WW

1 inviar per le posta


mailing ZN

1 mailing (E), (invio de) reclamo/publicitate per posta
direct -- = invio de reclamo/publicitate a un gruppo determinate
een -- doen = facer un mailing


maillot ZN

1 maillot (F)


mailschip ZN

1 nave postal/de posta


mailtrein ZN

1 traino postal


mailzak ZN

1 sacco postal


mainframe ZN

1 (COMP) mainframe (E)


maintenee ZN

1 concubina


maïs ZN

1 mais
gepofte -- = mais rostite, popcorn (E)


maïsaar ZN

1 spica de mais


maïsblad ZN

1 folio de mais


maïsbrij ZN

1 Zie: maïspap


maïsbrood ZN

1 pan de mais


maïsgries ZN

1 semola de mais


maïskleur ZN

1 color de mais


maïskoek ZN

1 torta de mais


maïskolf ZN

1 spica de mais


maïskorrel ZN

1 grano de mais


maïsmeel ZN

1 farina de mais, maizena


maïsolie ZN

1 oleo de mais


maïsoogst ZN

1 recolta de(l) mais


maïspap ZN

1 pappa de mais


maisplant ZN

1 mais


maisrecept ZN

1 recepta de mais


maisstengel ZN

1 pedunculo de mais


maïsstijfsel ZN

1 amido de mais


maisteelt ZN

1 cultura/cultivation de mais


maisteler ZN

1 cultor/cultivator de mais


maïsveld ZN

1 campo de mais


maïsvlokken ZN MV

1 floccos de mais


maître d'hôtel ZN

1 maître d'hôtel (F)


maitresse ZN

1 concubina


maïzena ZN

1 maizena, farina de mais


maïzenapap ZN

1 pappa de maizena


maïzenavla ZN

1 crema dulce de maizena


majestatisch BN

1 Zie: majestueus


majesteit ZN

1 (titel) majestate
Zijne/Hare -- = Su Majestate
2 (mbt God) majestate
goddelijke -- = majestate divin
3 (waardigheid) majestate, dignitate, grandor
4 (verheven pracht) majestate, splendor, gloria, grandor


majesteitelijk BN

1 Zie: majestueus


majesteitsschennis ZN

1 crimine/delicto de lese majestate


majestueus BN

1 majestose, majestatic, suberbe, auguste, nobile
--e aanblik = vista majestose
zich -- bewegen = mover se como un regina


majeur ZN

1 (MUZ) modo major, tono major, major
in -- = in major
in -- spelen = sonar in modo major


majeurtoonladder ZN

1 scala major


majolica ZN

1 majolica


majolicategel ZN

1 quadrello de majolica


majolicavaas ZN

1 vaso de majolica


majoor ZN

1 major
rang van -- = grado de major, majoria, majoritate


majoorschap ZN

1 Zie: majoorsrang


majoorsrang ZN

1 grado de major, majoria, majoritate


majoorsuniform ZN

1 uniforme de major


major ZN

1 (hoofdterm in een sluitrede) major


majoraan ZN

1 majorana


majorant ZN

1 (WISK) majorante
-- van een functie = majorante de un function


Majorca ZN EIGN

1 Majorca
van/uit -- = majorchese, majorchin
bewoner van -- = majorchino


Majorcaan ZN

1 habitante de Majorca, majorchino


Majorcaans BN

1 majorchese, majorchin


majordomus ZN

1 majordomo


majoreren WW

1 majorar


majorette ZN

1 majorette (A)


majorette-uniform ZN

1 uniforme de majorette (A)


majoriteit ZN

1 (meerderheid) majoritate
2 (meerderjarigheid) majoritate


majuskel ZN

1 littera majuscule, majuscula


majuskelschrift ZN

1 scriptura de majusculas


mak BN

1 (meegaand) docile, obediente, flexibile
-- paard = cavallo docile
-- dier = animal obediente
zo -- als een lammetje = docile como un agnetto
2 (tot huisdier gemaakt) domestic
-- maken = domesticar
het -- = domestication


makaak ZN

1 macaca


makaron ZN

1 macaron


Makassar ZN EIGN

1 Macassar


makassarolie ZN

1 oleo de Macassar


makelaar ZN

1 (tussenhandelaar in onroerend goed) agente de benes immobiliari
2 (tussenhandelaar) agente, commissionero, mediator
-- in effecten = agente de cambio, mediator de titulos


makelaardij ZN

1 agentia immobiliari


makelaarscertificaat ZN

1 affidavit


makelaarsfirma ZN

1 Zie: makelaardij


makelaarskantoor ZN

1 (officio de un) agentia immobiliari/de proprietates


makelaarsloon ZN

1 commission/remuneration de un agente (de benes immobiliari)


makelaarsprovisie ZN

1 Zie: makelaarsloon


makelij ZN

1 fabrication, factura, construction
van vreemde -- = de fabrication estranie, fabricate in le extero
van eigen -- = de fabrication proprie


maken WW

1 (repareren) reparar
het -- = reparation
een fiets -- = reparar un bicycletta
een verlies weer goed -- = reparar un perdita
2 (vervaardigen) facer, fabricar, formar, confectionar
van hout gemaakt = facite de ligno
koffie -- = facer caffe
een foto -- = facer/prender un photo(graphia), photographar
een kledingstuk laten -- = facer facer/confectionar un vestimento
een karikatuur -- van = caricaturisar
een carambole -- = carambolar
groeven -- in = cannellar
een compendium -- = compendiar
3 (TECHN, BOUWK) (vervaardigen)
een brug -- = construer un ponte
4 (scheppen) facer, crear, componer
gedichten -- = scriber/facer poemas
God maakte de mens naar zijn beeld = Deo ha facite le homine secundo su imagine
5 (in en toestand/positie brengen) facer, (met BIJV NW) render
iemand voorzitter -- = facer un persona presidente
zich belachelijk -- = render se ridicule
iemand aan het lachen -- = facer rider un persona
gelukkig -- = render felice
blind -- = cecar
helder -- = clarificar, clarar
collectief -- = collectivisar
verhandelbaar -- = commercialisar
compact -- = compactar
goed -- = compensar
volledig -- = compler, completar, complementar
iemand zwart -- = denigrar un persona
iemand dood -- = occider un persona
zich gehaat -- = facer se odiar
iets waar -- = probar/provar/demonstrar un cosa
iemand beter -- = 1. (genezen) sanar/curar un persona, 2. (zedelijk) meliorar un persona
iemand wakker -- = eveliar un persona
zich van kant -- = suicidar se
iets mogelijk -- = possibilisar un cosa
tot kalk -- = calcificar
askleurig -- = cinerar
anders -- = cambiar
dat maakt geen verschil = isto non cambia le cosa
6 (uitvoeren, doen plaats hebben) facer, effectuar, operar
fouten -- = facer errores
een blunder -- = facer/committer un gaffe
een doelpunt -- = facer/marcar un goal (E)
gebruik -- van = utilisar
van het ogenblik gebruik -- = profitar del momento
een uitstapje -- = facer un parve excursion
dit weer maakt dorstig = iste tempore da sete
je hebt het er naar gemaakt = tu lo ha ben meritate
met iets te -- hebben = haber a facer a un cosa
7 (verkrijgen) obtener
winst -- = realisar/obtener beneficios/profitos
een film -- = realisar un film (E)
8 (bedragen) facer, equivaler
dat maakt een bedrag van honderd gulden = isto face un summa de cento florinos
acht plus tien maakt achttien = octo plus dece face dece-octo
9 (genoemde snelheid bereiken) facer
die auto doet 100 km per uur = iste auto(mobile) face 100 km per hora
10 (veroorzaken) facer, provocar, causar, originar
lawaai -- = facer ruito
een einde -- aan = poner (un) fin a
schulden -- = facer debitas
11 (terugbrengen, herleiden) reducer
tot moes -- = reducer in/a pulpa
12 (mbt gezondheid)
het goed -- = star ben
het slecht -- = star mal
hoe maakt U het? = como sta?
13
buit -- = capturar
jacht -- op = chassar
een begin -- met = comenciar
kennis -- met = facer le cognoscentia de
aanmerkingen -- op = commentar
de patiënt zal het niet lang meer -- = le malado ha multo pauc/poc tempore de vita
het kort -- = esser breve e curte


maker ZN

1 (vervaardiger) facitor, confectionator
2 (van boek, van doelpunt) autor
3 (TECHN, BOUWK) constructor
4 (fabrikant) fabricante
5 (mbt film) realisator
6 (schepper) creator
7 (BIJBEL) Creator


makerij ZN

1 (het vervaardigen) fabrication
2 (plaats) fabrica


make-up ZN

1 fardo, make-up (E)


makheid ZN

1 (meegaandheid) docilitate
2 (staat van huisdier) domesticitate


maki ZN

1 lemur, maki
vliegende -- = galeopitheco


makkelijk BN

1 facile, simple, simplice
een --e tegenstander = un adversario facile
dat kan -- = isto es ben possibile
hij komt -- onder de invloed van anderen = ille se lassa influer facilemente per alteres


makker ZN

1 camerada, companion, amico


makkie ZN

1 cosa facile


makreel ZN

1 maquerello
gebakken -- = fritura de maquerello


makreelachtigen ZN MV

1 scombridos


makreelfilet ZN

1 filet (F) de maquerello


makreelhaak ZN

1 hamo pro maquerellos


makreelnet ZN

1 rete de maquerellos


makreelvangst ZN

1 pisca de maquerellos


makreelvisser ZN

1 piscator de maquerellos


makreelvisserij ZN

1 Zie: makreelvangst


makroon ZN

1 macaron


makuba ZN

1 macuba


mal BN

1 (gek, raar) un pauco/poco folle, extravagante, ridicule, bizarre, (onnozel) fatue
een -- hoedje = un parve cappello ridicule
een -- verhaal = un historia bizarre
-- idee = idea ridicule
2 (netelig, moeilijk) spinose, difficile


mal ZN

1 forma, modulo, modello, matrice, patrono
2
iemand voor de -- houden = ridiculisar un persona


malaat ZN

1 malato, sal de acido malic


malaceae ZN MV

1 malaceas


malachiet ZN

1 malachite


malachietgroen ZN

1 verde malachite


malacie ZN

1 malacia


malacologie ZN

1 malacologia


malacologisch BN

1 malacologic


malacoloog ZN

1 malacologo, malacologista


malafide BN

1 dishoneste


malaga ZN

1 malaga


malaise ZN

1 (gedrukte stemming) depression, marasmo
algehele -- = depression general
2 (EC) depression, marasmo, stagnation, crise, crisis


malaisegevoel ZN

1 sentimento de depression/de marasmo


malaisejaar ZN

1 anno de depression/de marasmo


malaisetoestand ZN

1 situation de depression/de marasmo


Malakka ZN EIGN

1 Malaya, Malacca


malaria ZN

1 malaria, febre malaric/paludic/palustre/maremmatic, paludismo
aanval van -- = attacco/accesso de malaria/paludismo
middel tegen -- = antimalarico


malariabacil ZN

1 bacillo de malaria


malariabesmetting ZN

1 contamination/infection per malaria/per paludismo


malariabestrijding ZN

1 lucta contra le malaria/le febre paludic/le febre malaric, mesuras pro combatter le malaria


malaria-epidemie ZN

1 epidemia de malaria/de paludismo


malaria-infectie ZN

1 Zie: malariabesmetting


malariakoorts ZN

1 febre paludic/malaric


malarialijder ZN

1 malado de malaria/de febre paludic/malaric


malariamug

1 (mosquito) anophele


malariaparasiet ZN

1 parasito de malaria, plasmodio


malariapatiënt ZN

1 Zie: malarialijder


malariapil ZN

1 pilula antimalaric


malariatherapie ZN

1 malariatherapia


malariawerend BN

1 antipaludic


Malawi ZN EIGN

1 Malawi


Malawiër ZN

1 malawiano


Malawisch BN

1 malawian


malaxeur ZN

1 malaxator


maledictie ZN

1 malediction


Malediven (de) ZN EIGN MV

1 (le Insulas) Maldivas


Maleier ZN

1 malay


Maleis ZN

1 (taal) malay


Maleis BN

1 malay
--e dollar (E) = dollar (E) malay


Maleisië ZN EIGN

1 Malaysia


Maleisiër ZN

1 malaysiano


Maleisisch BN

1 malaysian


malen BN

1 (draaien) tornar
2 (in de war zijn, malende zijn) delirar, divagar
--de zijn = esser folle
3 (piekeren) tormentar se
4 (zaniken) importunar
5 (steeds weer opdoemen) obseder
dat maalt hem steeds weer door het hoofd = isto le obsede
6 (fijnmaken) moler, pulverisar, (in molen OOK) molinar
koffie -- = moler caffe
graan -- = moler grano/cereales
7 (polderwater uitpompen) disaquar/drainar {e} per pumpage
8 (met het gebit fijnmaken) masticar


malerij ZN

1 (handeling) molitura
2 (plaats) molino


malheid ZN

1 follia, idiotia


malheur ZN

1 (ongelukje) parve accidente


Mali ZN EIGN

1 Mali


malicieus BN

1 (boosaardig) malitiose, malevolente, perfide


malie ZN

1 (ringetje) malia
van --n voorzien = maliar
2 (hamer voor kolfspel) malleo


maliebaan ZN

1 malleo


maliekolf ZN

1 malleo


maliënhemd ZN

1 Zie: maliënkolder


maliënkolder ZN

1 camisa/cotta anellate/de malias


Maliër ZN

1 habitante de Mali, maliano


maliespel ZN

1 malleo
plaats waar het -- wordt gespeeld = malleo


malieveld ZN

1 malleo


maligne BN

1 (MED) maligne
--e tumoren = tumores maligne


maligniteit ZN

1 (MED) malignitate
-- van een tumor = malignitate de un tumor


Malinees BN

1 de mali, malian


maling ZN

1 (wijze van gemalen zijn) molitura
2 (maalstroom van gedachten) ideas folle, chimeras, divagationes
in de -- zijn = delirar, divagar
iemand in de -- nemen = ridiculisar un persona


Malisch BN

1 malian


malkaar WKD VNW

1 Zie: elkaar


malkander WKD VNW

1 Zie: elkaar


mallejan ZN

1 carro (pro le transporto) de arbores


mallemoer ZN

1
naar zijn -- zijn = esser ruinate/destruite


mallemolen ZN

1 (draaimolen) carosello
2 (chaos) vortice de situationes chaotic


malleolair BN

1 malleolar


mallepraat ZN

1 nonsenso, garrulada stupide


mallewillempjeskruid ZN

1 Zie: bilzekruid


malligheid ZN

1 follia, buffoneria, idiotia


malloot ZN

1 persona buffonesc/burlesc/extravagante, buffon, paleasso, clown (E), idiota


mallot(er)ig BN

1 burlesc, buffonesc, extravagante, folle


malnutritie ZN

1 malnutrition


Malpighi ZN EIGN

1 Malpighi
lichaampjes van -- = glomerulos de Malpighi


malpighia ZN

1 malpighia


malpighiaceae ZN MV

1 malpighiaceas


malrove ZN

1 marrubio


mals BN

1 blande, (mbt vlees) tenere, (mbt vruchten) succulente
-- vlees = carne tenere
-- e vruchten = fructos succulente
het is zo -- als boter = isto es tenere/blande como le butyro, isto funde in le bucca
2 (zachtzinnig) tenere, dulce, benevolente
zijn oordeel was niet -- = su judicamento non esseva tenere, ille usa parolas dur
3 (weldadig) dulce, suave, beneficente
een -- regentje = un parve pluvia suave/beneficente


malsheid ZN

1 (mbt vlees) teneressa, (mbt vruchten) succulentia
2 (zachtzinnigheid) dulcor, benevolentia
3 (weldadigheid) dulcor


Malta ZN EIGN

1 Malta


Maltakoorts ZN

1 febre de Malta


maltase ZN

1 maltase


Maltees BN

1 de Malta, maltese


Maltees ZN

1 habitante de Malta, maltese


Maltesisch BN

1 de Malta, maltese


Maltezer BN

1 de Malta, maltese
-- Kruis = Cruce de Malta/Maltese
-- orde = ordine del Hospitaleros/de Malta
-- ridder = cavallero hospitalero/de Malta, hospitalero
-- leeuwtje = can maltese


Maltezer ZN

1 habitante de Malta, maltese


maltezerhond ZN

1 can maltese


malthusiaans BN

1 malthusian
--e bond = liga malthusian


malthusianisme ZN

1 malthusianismo
aanhanger van het -- = malthusianista


maltose ZN

1 maltosa, mannosa


maltraiteren WW

1 maltractar, brutalisar


maluwachtig BN

1 malvacee


maluwe ZN

1 malva


maluweachtigen ZN MV

1 malvaceas


malve ZN

1 malva


malveachtig BN

1 malvacee


malversatie ZN

1 malversation


malverseren WW

1 malversar
het -- = malversation


mama ZN

1 mamma, matre


mambo ZN

1 (dans) mambo


mamilair BN

1 mamillar


mamma ZN

1 Zie: mama
2 (melkklier) mamma, mamilla


mamma-amputatie ZN

1 amputation del sino, extirpation del glandula mammari, mastectomia, mammectomia


mammacarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere mammari


mammalia ZN MV

1 mammiferos


mammalogie ZN

1 mammalogia
de -- betreffend = mammalogic


mammasparend BN

1
--e behandeling = mastectomia/mammectomia partial


mammeluk ZN

1 mameluk


mammie ZN

1 mamma


mammoet ZN

1 (DIERK) mammut
2 (in samenstellingen) mammut, super-, gigante


mammoethal ZN

1 hall (E)/sala mammut/gigante/immense


mammoetorder ZN

1 ordine mammut/colossal/gigantesc


mammoetproject ZN

1 projecto mammut/colossal/immense


mammoetsboom ZN

1 sequoia gigante, wellingtonia


mammoettanker ZN

1 petrolero mammut, superpetrolero, supertanker (E)


mammografie ZN

1 mammographia


mammogram ZN

1 mammogramma


mammon ZN

1 (BIJBEL) mammona
de -- dienen = servir le mammona/le vitello de auro
(FIG) dienaar van de -- = sclavo del moneta


mams ZN

1 mamma


man ZN

1 homine, viro
--nen, vrouwen en kinderen = homines, feminas e infantes
-- van de daad = homine de action
-- van eer = homine de honor
-- van smaak = homine de gusto
-- van naam = homine de importantia
-- van de wereld = homine del mundo
-- van zijn woord = homine de parola
-- van studie = homine de studio
-- van talent = homine de talento
-- van vertrouwen = homine de fiducia/confidentia
-- van de wet = homine del lege
-- van wetenschap = homine de scientia
-- van de straat, gewone -- = homine del strata
-- van karakter = homine de character
-- van ervaring/ondervinding = homine de experientia
(BIJBEL) Man der smarten = Homine de dolores
de -- van haar hart = le homine que illa ama
honderd -- = cento homines
tweede -- = secundo
-- tegen -- vechten = luctar homine a homine/corpore a corpore
een strijd van -- tegen -- = un corpore a corpore
van -- op -- overgaan = passar de homine a homine
tot de laatste -- = usque al ultime homine
oude -- = vetulo, geronte
zij waren vijf -- sterk = illes esseva cinque homines/personas
-- en paard noemen = appellar le cosas per lor nomine, signalar le fonte del information
een artikel aan de -- brengen = vender un articulo, trovar compratores pro un articulo, vender un articulo
dat kost een tientje per -- = isto costa dece florinos per persona
hij is een -- van de klok = ille es como un horologio
hij is er de -- niet naar om = ille non es le typo de
-- voor -- = uno a uno
met -- en macht = con tote le fortias
-- over boord! = homine al mar/al aqua!
als één -- = como un sol homine
op de -- af = francamente, sin ambages
--s genoeg zijn = esser capace (de)
meer --s met = esser plus forte con
met -- en muis vergaan = ir al fundo con tote le equipage
een -- een --, een woord een woord = mantener le parola date
2 (echtgenoot) marito, spo(n)so
zij heeft haar -- verloren = illa ha perdite su marito/spo(n)so
aan de -- komen = trovar un marito/spo(n)so, maritar se


Man ZN EIGN

1
het Eiland -- = le Insula Man
van het Eiland -- = manese
bewoner van het Eiland -- = manese


manachtig BN

1 (mannelijk lijkend) masculin
2 (manziek) nymphomane


management ZN

1 gestion/administration/direction/organisation del interprisa, management (E)


managen WW

1 (leiden) diriger, organisar
2 (fiksen) arrangiar, regular


manager ZN

1 manager (E), director, gerente, administrator, (van artisten) impresario (I)


managerziekte ZN

1 stress (E) de manager (E)


manbaar BN

1 nubile, pubere


manbaarheid ZN

1 etate nubile, nubilitate, pubertate


manche ZN

1 (SPORT) manche (F)


manchester ZN

1 villuto/velvet (E) de coton


manchet ZN

1 (boord aan een mouw) manchette (F)
losse -- = manchettes amovibile
2 (mbt paddestoelen) anulo, anello
3 (schuimkraag) anulo, anello


manchetbegonia ZN

1 begonia manicate


manchetknoop ZN

1 button de manchette (F)


mancipatie ZN

1 mancipation


manco ZN

1 (tekort) manco, mancantia, deficit, insufficientia, deficientia
2 (gebrek) defecto, imperfection
een ernstig -- vertonen = monstrar un defecto seriose


mancolijst ZN

1 lista del cosas/articulos/objectos mancante


mand ZN

1 corbe, paniero
hengsel van een -- = ansa de un corbe
--en vlechten = tressar corbes
als onderzoeker door de -- vallen = faller como recercator
(bij een verhoor) door de -- vallen = deber confessar
2 (van luchtballon) nacella


mandaat ZN

1 mandato
imperatief -- = mandato imperative
zij ontvangen hun -- van de kiezers = illes recipe lor mandato del electorato
een -- verlengen = prorogar un mandato
geen -- hebben = non haber recipite mandato
-- verlenen = dar mandato (a)
zijn -- neerleggen = renunciar a/deponer su mandato
mijn -- was afgelopen = mi mandato habeva expirate
-- tot aanhouding = mandato de arresto
-- van/tot betaling = mandato de pagamento
onder -- van de Verenigde naties = sub mandato del Nationes Unite


mandaatgebied ZN

1 region/territorio sub mandato, protectorato


mandaathouder ZN

1 mandatario


mandaatstaat ZN

1 potentia mandatario


mandag ZN

1 jornata de labor/travalio, die-homine


mandala ZN

1 mandala


mandant ZN

1 mandante, mandator


mandarijn ZN

1 (GESCH) (hoge staatsambtenaar in China) mandarin
waardigheid/status van een -- = mandarinato
gezamelijke --en = mandarinato
2 (vrucht) mandarina


mandarijnboom ZN

1 mandariniero


mandarijneend ZN

1 anate mandarin


mandarijnendom ZN

1 mandarinato


mandarijntje ZN

1 mandarina


mandarinisme ZN

1 mandarinismo


mandataris ZN

1 mandatario


mandateren WW

1 mandatar, dar un mandato, delegar


mandator ZN

1 mandator, mandante


mandekker ZN

1 (SPORT) marcator


mandekking ZN

1 (SPORT) marcage


mandelig BN

1 commun


mandement ZN

1 littera pastoral


mandenmaker ZN

1 corbero


mandenmakerij ZN

1 fabrication de corbes, corberia
2 fabrica de corbes, corberia


mandenmakerswerk ZN

1 corberia


mandenvlechter ZN

1 tressator de corbes


mandenwerker ZN

1 Zie: mandenmaker


mandfles ZN

1 damajana, bottilia corbe


mandibulair BN

1 mandibular


mandje ZN

1 parve corbe, parve paniero, corbetta
biezen -- = corbetta de junco
lek als een -- = perciate como un colatorio


mandola ZN

1 mandola (I)


mandoline ZN

1 mandolina (I)
bespeler van de -- = mandolinista


mandolineclub ZN

1 club (E) de mandolinistas


mandolineorkest ZN

1 orchestra de mandolinistas


mandolinespeler ZN

1 mandolinista


mandora ZN

1 mandola (I)


mandragora ZN

1 mandragora


mandril ZN

1 mandril


mandvol ZN

1 corbata
-- fruit = corbata de fructos


manege ZN

1 maneo, schola/academia de equitation


manegehouder ZN

1 proprietario de un maneo/de un schola de equitation/de un academia de equitation


manegepaard ZN

1 cavallo de maneo/de un schola de equitation/de un academia de equitation


manen ZN MV

1 (van dieren) criniera
2 (geesten der afgestorvenen bij de Romeinen) manes


manen WW

1 (gelasten) injunger
2 (aansporen) exhortar (a), incitar (a), prescriber
iemand tot kalmte -- = exhortar un persona al calma
iemand tot geduld -- = exhortar un persona al patientia
hij maande tot eendracht = ille exhortava al union/unitate
3 (aansporen tot betaling) reclamar le pagamento de


maner ZN

1 persona/creditor qui reclama le pagamento (de un debita)


maneschijn ZN

1 lumine/luce/claro de luna


manestraal ZN

1 radio de luna


mangaan ZN

1 manganese


mangaanblende ZN

1 alabandina


mangaanbrons ZN

1 bronzo al manganese


mangaandioxyde ZN

1 oxydo manganose


mangaanerts ZN

1 mineral de manganese


mangaanhoudend BN

1 manganifere, manganesifere


mangaanijzer ZN

1 ferro manganesifere, ferromanganese


mangaanknol ZN

1 nodulo de manganese


mangaanoxyde ZN

1 (mangani-oxyde) oxydo manganic, (mangano-oxyde) oxydo manganose


mangaanstaal ZN

1 aciero al manganese


mangaantrioxyde ZN

1 oxydo manganic


mangaanverbinding ZN

1 composito manganic/de manganese


mangaanzuur ZN

1 acido manganic


mangaanzuurzout ZN

1 manganato


manganaat ZN

1 manganato


manganiet ZN

1 manganite


manganine ZN

1 manganina


manganinedraad ZN

1 filo de manganina


mangat ZN

1 foramine/bucca de homine/de accesso


mangatdeksel ZN

1 coperculo del foramine/bucca de homine/de accesso


mangel ZN

1 (toestel) exprimitor de aqua, calandra, cylindro
door de -- halen = passar per le exprimitor de aqua
2 (biet) beta de forrage


mangelaar ZN

1 calandrator


mangelbord ZN

1 Zie: mangelplank


mangelen WW

1 passar per le exprimitor de aqua, calandrar, cylindrar
het -- = calandrage, cylindrage


mangelgoed ZN

1 lino a calandrar


mangelplank ZN

1 planca a/de calandrar


mangelrol ZN

1 rolo de un calandra


mangeltafel ZN

1 tabula a/de calandrar


mangelwortel ZN

1 beta de forrage


mango ZN

1 manga


mangoeste ZN

1 mangusta, mangosta


mangrove ZN

1 mangrove


mangrovenbos ZN

1 bosco de mangroves


manhaftig BN

1 viril, valente, brave, coragiose, audace, audaciose, intrepide
--e daad = acto brave/coragiose


manhaftigheid ZN

1 virilitate, corage, audacia, braveria, bravura, intrepiditate, valentia


maniak ZN

1 maniaco


maniakaal BN

1 de un maniaco, maniac
een --e verzamelwoede = un mania del collection


manicheeër ZN

1 manicheo
van de --s = manichee


manicheïsme ZN

1 manicheismo


manicure ZN

1 (handverzorging) manicura, cura del manos
2 (persoon) manicura, manicurista


manicuren WW

1 facer le manicura, curar le manos, manicurar


manie ZN

1 (overdreven voorliefde, bevlieging) mania, passion, rabie, rage
2 (PSYCH) mania, euphoria maniac
-- om naar de schouwburg te gaan = theatromania
persoon met een -- voor de schouwburg = theatromano


manier ZN

1 (wijze van doen/handelen) maniera, modo, medio, guisa {gi}
-- van spreken = modo de parlar/de dicer
hun -- van leven = lor modo/genere de vita
haar -- van doen = su comportamento
dat is de beste -- om = iste es le melior medio de
de gewone -- van doen = le maniera accostumate/habitual
op deze -- = de iste maniera
op geen enkele -- = de nulle maniera
op dezelfde -- = del mesma maniera, item, equalmente
op de een of andere -- = in/de/per un maniera/modo o in/de/per un altere
op alle mogelijke --en = de tote le manieras possibile
op welke -- = como, qualmente
dat is geen -- (van doen) = isto non es un modo de facer, isto non es convenibile, isto non se face
op welke -- dan ook = comocunque
-- van lopen = ambulatura
geaffecteerde --tjes = manieras affectate
2 (methode) methodo, procedimento
3 (MV) (omgangsvormen) manieras
goede --en = bon manieras
slechte --en = mal manieras
afschuwelijke --en = manieras execrabile
4 (gewoonte, gebruik) usage, costume, habitude


maniërisme ZN

1 (gekunsteldheid) manierismo, affectation
2 (stijl, stijlperiode) manierismo


maniërist ZN

1 manierista


maniëristisch BN

1 manierista, manieristic


maniertje ZN

1 (truc) truco, truchetto
2 (lichte gemaaktheid) manieras affectate, affectation


manifest BN

1 manifeste, evidente, obvie, clar


manifest ZN

1 manifesto
communistisch -- = manifesto communista
opruiend -- = manifesto seditiose


manifestant ZN

1 manifestante, manifestator, demonstrator


manifestatie ZN

1 manifestation, demonstration
een -- van machtsmiddelen = un demonstration de fortias
-- tegen de plaatsing van kernwapens = demonstration contra de displicamento de armas nuclear


manifesteren WW

1 (openbaren) manifestar, monstrar, revelar, exprimer
2 (een betoging houden) manifestar, demonstrar


Manilla ZN EIGN

1 Manila


manilla ZN

1 tabaco de Manila
2 cigarro de Manila


manillaboom ZN

1 abaca


manillahennep ZN

1 cannabe/cannabis de Manila, abaca


manillasigaar ZN

1 cigarro de Manila


manillatabak ZN

1 tabaco de Manila


manillatouw ZN

1 corda de (cannabe/cannabis de) Manila


maning ZN

1 (gelasting) injunction
2 (aansporing) exhortation
3 (tot betaling) reclamation de pagamento


maniok ZN

1 manioc, cassava


maniokbrood ZN

1 pan de manioc/cassava


maniokmeel ZN

1 farina de manioc/cassava, tapioca


maniokrasp ZN

1 raspa de manioc/cassava


maniokwortel ZN

1 radice de manioc/cassava


manipel ZN

1 manipulo


manipulatie ZN

1 (het toepassen van kunstgrepen) manipulation
financiële --s = manipulationes financiari
genetische -- = manipulation genetic
scheikundige --s = manipulationes chimic
2 (beïnvloeding) manipulation
--s met de verkiezingen = manipulationes electoral


manipulatief BN

1 manipulative


manipulatiekunst ZN

1 manipulation


manipulator ZN

1 manipulator
op afstand bediende -- = telemanipulator


manipuleerbaar BN

1 manipulabile


manipuleren WW

1 (bewegingen/bewerkingen uitvoeren) manipular, manovrar, operar
2 (beïnvloeden) manipular, manovrar
de verkiezingen -- = manipular le electiones
de publieke opine -- = manipular le opinion public


manipulerend BN

1 manipulative, manipulatori


manisch BN

1 maniac


manisch-depressief BN

1 maniacodepressive
--e neiging = tendentia maniacodepressive
--e psychose = psychose (-osis) maniacodepressive


manisme ZN

1 culto al/del manes/ancestres, manismo


Manitoe ZN EIGN

1 Manitu


manjaar ZN

1 labor/travalio de un anno per un persona, anno de labor/travalio de un homine, anno-homine (MV: annos-homine)


mank BN

1 claude, claudicante (ook FIG)
-- gaan = claudicar
-- zijn aan de linkervoet = esser claude del pede leve
die vergelijking gaat -- = iste comparation claudica
aan hetzelfde euvel -- gaan = claudicar/suffrer del mesme defecto


manke ZN

1 persona/homine claude/claudicante


mankement ZN

1 (gebrek) defecto, imperfection, falta, mancamento
2 (lichaamsgebrek) defecto physic/corporal/corporee, infirmitate


manken WW

1 claudicar


mankepoot ZN

1 Zie: manke


mankeren WW

1 (hebben mbt ziekte) haber
wat mankeert je toch? = que ha tu?
ik mankeer niets = io va multo ben
2 (ontbreken) mancar
er mankeren nog een paar guldens = il manca ancora alicun florinos
3 (in gebreke zijn) mancar
er mankeert iets aan de motor = il ha alique que va mal in le motor
zonder -- = sin falta
4 (missen) mancar
hij mankeert vaak = ille manca sovente


mankracht ZN

1 (menselijke kracht) fortia human/viril/muscular
deze machine wordt bewogen door -- = iste machina functiona manualmente
2 (sterkte aan manschappen/arbeiders) mano de obra, effectivo, personal


manlief ZN

1 mi car spo(n)so/marito


manlijk BN

1 Zie: mannelijk


manlijkheid ZN

1 masculinitate, virilitate


manloos BN

1 celibatari, sin marito, sin sposo


manmoedig BN

1 Zie: manhaftig


manmoedigheid ZN

1 Zie: manhaftigheid


manna ZN

1 manna
het komt als -- uit de hemel vallen = isto es como manna del celo


mannaboom ZN

1 eucalypto mannifere


mannagras ZN

1 glyceria flottante


mannasuiker ZN

1 mannitol, mannite


manneke ZN

1 parve homine


mannelijk BN

1 mascule, masculin, del sexo masculin
-- geslacht = sexo mascule/masculin
-- persoon = homine/persona mascule/del sexo masculin, masculo
-- dier = animal mascule/del sexo masculin, masculo
--e hoedanigheid/aard/karakter = masculinitate
bevoorrechting in de --e lijn = privilegio de masculinitate
(TAAL) -- geslacht = genere masculin
-- zelfstandig naamwoord = substantivo masculin
-- rijm = rima masculin
--e bloem = flor mascule
--e bloemen betreffend = masculiflor
(ook TAAL) -- maken, het -- geslacht geven = masculinisar
het -- maken/worden van zelfstandige naamwoorden = masculinisation
2 viril
--e leeftijd = etate viril
-- lid = membro viril
--e rijpheid = virilitate


mannelijkheid ZN

1 (viriliteit) masculinitate, virilitate
2 (penis) membro viril
3 (leeftijd) etate viril


mannenafdeling ZN

1 section del/pro le homines


mannenbad ZN

1 (zwembad) piscina pro homines


mannenbarak ZN

1 barraca pro viros


mannenbroeders ZN MV

1 (calvinisten) fratres


mannenfiguur ZN

1 figura de homine


mannengedoe ZN

1 cosas de homines


mannengek ZN

1 nymphomana, nymphomaniaca


mannengemeenschap ZN

1 societate/communitate mascule/masculin


mannenhaat ZN

1 misandria


mannenhaatster ZN

1 femina qui odia le homines, misandrista


mannenhand ZN

1 (handschrift) calligraphia mascule/de homine
2 (hand) mano de homine


mannenheerschappij ZN

1 phallocratia


mannenhuis ZN

1 centro de activitate exclusivemente pro homines
2 hospitio pro vetule homines


mannenkleding ZN

1 vestimentos pro homines


mannenklooster ZN

1 convento masculin/de religiosos/de monachos


mannenkoor ZN

1 choro mascule/masculin/de masculos


mannenkracht ZN

1 fortia viril


mannenmaatschappij ZN

1 societate masculin/de homines


mannenmoed ZN

1 corage viril


mannenpraatgroep ZN

1 gruppo de discussion mascule/masculin


mannenrol ZN

1 parte/rolo masculin


mannenstem ZN

1 voce mascule/masculin/de homine


mannentaal ZN

1 linguage viril/mascule/forte/de homines, linguage/parolas energic


mannenverslinder ZN

1 devoratora de homines


mannenwereld ZN

1 mundo mascule/de homines, societate phallocratic


mannenwerk ZN

1 labor/travalio mascule/masculin/de homine


mannenzaal ZN

1 sala de/pro homines


mannenzangvereniging ZN

1 societate choral pro homines


mannequin ZN

1 mannequin (F), modello


mannetje ZN

1 (jong, klein persoon) parve homine
2 (gestalte van een mens) figura masculin
-- in de maan = visage del luna
3 (persoon) individuo, homine
daar heb ik mijn --s voor = io ha mi homines/adjutas/personal pro isto
-- aan -- = in rangos serrate, le unes contra le alteres, como sardinas
4 (mannetjesdier) animal mascule
5
zijn -- staan = saper defender se


mannetjesdier ZN

1 animal mascule


mannetjeseend ZN

1 anate mascule


mannetjesereprijs ZN

1 veronica officinal


mannetjeshond ZN

1 can mascule


mannetjeskat ZN

1 catto mascule


mannetjesmakerij ZN

1 creation de personages stereotypate
hij doet aan -- = sempre/semper ille face personages stereotypate


mannetjesolifant ZN

1 elephante mascule


mannetjesorchis ZN

1 orchis mascule


mannetjesplant ZN

1 planta mascule


mannetjesputter ZN

1 (sterke man) homine multo forte, hercules
2 (iemand die knap in zijn vak is) asse, crack (E)


mannetjesvaren ZN

1 filice mascule


mannetjesvarken ZN

1 verre


manniet ZN

1 mannitol, mannite


mannin ZN

1 (BIJBEL) femina


mannitol ZN

1 mannitol, mannite


mannose ZN

1 mannosa


manoeuvre ZN

1 (wending) manovra
2 (MIL) manovra (militar)
--s houden = manovrar
3 (list) manovra, stratagema, manipulation
politieke --s = manovras/stratagemas politic
--s bij de verkiezingen = manovras/manipulationes electoral


manoeuvreerbaar BN

1 manovrabile


manoeuvreerbaarheid ZN

1 manovrabilitate


manoeuvreren WW

1 (behendig zijn) manovrar
met iets -- = manovrar un cosa
2 (gevechtsoefeningen houden) manovrar, facer manovras
de troepen maneuvreren = le truppas face manovras
3 (bewerkstelligen) manovrar
iemand in een onaangename positie -- = manovrar un persona in un position disagradabile
4 (besturen) manovrar
een schip -- = manovrar un nave


manometer ZN

1 manometro
open -- = manometro a aere libere
gesloten -- = manometro a aere comprimite
registrerende -- = manometro registrator, manographo


manometerfabriek ZN

1 fabrica de manometros


manometerfabrikant ZN

1 fabricante de manometros


manometrie ZN

1 manometria


manometrisch BN

1 manometric


manostaat ZN

1 manostato


manou ZN

1 Zie: rotan


man-power ZN

1 Zie: mankracht


mans BN

1 capace, capabile, (as)satis forte
-- genoeg zijn om = esser capace de
met melk meer -- = le lacte, fonte de energia


mansarde ZN

1 mansarda


mansardedak ZN

1 mansarda


mansardekamer ZN

1 mansarda


manschappen ZN MV

1 homines, truppa, soldatos, (SCHEEP) equipage
het aantal -- = le effectivo


manschappenwagen ZN

1 camion militar


mansdik BN

1 del dimensiones de un homine, spisse como un homine
oude --ke muren = vetule muros multo spisse/de grande spissor
--ke bomen = arbores de truncos enorme


mansfiguur ZN

1 figura de homine


manshand ZN

1 mano/scriptura de homine


manshemd ZN

1 camisa de homine


manshoed ZN

1 cappello de homine


manshoofd ZN

1 testa/capite de homine


manshoog BN

1 del altor/altura de un homine
--e varens = filices del altor de un homine


manshoogte ZN

1 altor/altura de un homine
van -- = alte como un homine
van meer dan -- = plus alte que un homine


manskerel ZN

1 homine forte


manskleding ZN

1 Zie: herenkleding


manskleermaker ZN

1 sartor pro homines


manskleren ZN

1 Zie: herenkleding


manslaars ZN

1 botta de homine


manslag ZN

1 homicidio


manslang BN

1 del statura/talia de un homine


manslengte ZN

1 statura/talia de un homine


mansnaam ZN

1 nomine de homine


mansoor ZN

1 (PLANTK) asaro (europee)


manspersoon ZN

1 homine, individuo, persona del sexo masculin


mansplicht ZN

1 deber de homine


mansportret ZN

1 portrait (F) de homine


mansvolk ZN

1 homines, gente masculin


manswerk ZN

1 travalio/labor de homine


manta ZN

1 manta


mantel ZN

1 (jas) mantello
met de -- der liefde bedekken = coperir con le mantello del caritate, traher un velo discrete super
iemand de -- uitvegen = reprobar/reprehender/reprimendar/admoner/admonestar asperemente/severmente un persona
onder de -- van = sub le mantello/pretexto de
2 (bij vogels) mantello
3 (bij weekdieren) mantello, pallio
4 (omhulsel) inveloppe, revestimento, camisa
de -- van een stalen buis = le revestimento de un tubo de aciero
de -- van een geweer = le camisa de un fusil
5 (REL) cappa
purperen -- = cappa purpuree/de purpura, purpura


mantelaap ZN

1 Zie: mantelbaviaan


mantelanjelier ZN

1 tunica


mantelanjer ZN

1 Zie: mantelanjelier


mantelbaviaan ZN

1 hamadryas


mantelbont ZN

1 pellicia pro mantellos


manteldieren ZN MV

1 tunicatos


mantelgoed ZN

1 Zie: mantelstof


mantelhaak ZN

1 agrafe


mantelholte ZN

1 (van weekdieren) camera/cavitate palleal


mantelkap ZN

1 cappucio


mantelkraag ZN

1 colletto de mantello


mantelmeeuw ZN

1 laro marin


mantelmotor ZN

1 motor cuirassate


mantelorganisatie ZN

1 organisation apparentemente autonome, organisation de umbrella


mantelprojectiel ZN

1 projectil blindate


mantelslip ZN

1 panno de mantello


mantelstof ZN

1 texito/stoffa pro mantellos


manteltje ZN

1 manteletto


mantelzak ZN

1 (zak in een mantel) tasca de mantello
2 (valies) portamantello


man-te-roer ZN

1 timonero


mantiek ZN

1 mantica
de -- betreffend = mantic


mantilla ZN

1 mantilla (S)


mantisse ZN

1 mantissa


mantoutest ZN

1 test (E) de Mantou, cutireaction


mantra ZN

1 mantra


Mantsjoekwo ZN EIGN

1 Manchukuo {tsj}


Mantsjoerije ZN EIGN

1 Manchuria {tsj}


Mantsjoerijer ZN

1 manchu {tsj}


Mantsjoerijs BN

1 manchu {tsj}


Mantsjoerijs ZN

1 (taal) manchu {tsj}


Mantua ZN EIGN

1 Mantua
van/uit -- = mantuan


Mantuaans BN

1 mantuan, de Mantu
--e zwaan = cygno mantuan/de Mantua


manuaal ZN

1 (MUZ) claviero, (van orgel) manual


manuaalkoppeling ZN

1 pedal de accopulamento


manueel BN

1 manual
--e therapie = therapia manual


manufacturen ZN MV

1 stoffas, texitos, productos textile
handel in -- = drapperia


manufacturenwinkel ZN

1 magazin de stoffas/texitos, drapperia


manufacturier ZN

1 mercante de stoffas/texitos, drappero


manumissie ZN

1 manumission


manuscript ZN

1 (handschrift) manuscripto
het ontcijferen van een -- = deciframento de un manuscripto
2 (geschreven of getypte tekst) manuscripto


manuscriptenverzameling ZN

1 collection de manuscriptos


manusje-van-alles ZN

1 factotum (L)


manuur ZN

1 labor de un persona in un hora, hora-homine, MV: horas-homine


manvolk ZN

1 Zie: mansvolk


manweek ZN

1 septimana-homine, MV: septimanas-homine


manwijf ZN

1 virago, viragine


manziek BN

1 nymphomane, nymphomaniac


manziekte ZN

1 nymphomania


maoïsme ZN

1 maoismo


maoïst ZN

1 maoista


maoïstisch BN

1 maoista


maori ZN

1 (persoon) maori
2 (taal) maori


map ZN

1 (omslag) camisa, portafolio, dossier (F)
2 (mbt de inhoud) dossier (F)


maquette ZN

1 maquette (F), modello, miniatura


maquettenbouw ZN

1 construction de maquettes (F)


maquettenbouwer ZN

1 constructor de maquettes (S)


maquettenmaker ZN

1 Zie: maquettenbouwer


maquillage ZN

1 (COSM) fardo, make-up (E)


maquilleren WW

1 fardar


maquis ZN

1 maquis (F)


maraboe ZN

1 marabu


maraboet ZN

1 marabut


maraboeveren ZN MV

1 plumas de marabu


maracuja ZN

1 maracuja


maranta ZN

1 maranta


maraskijn ZN

1 maraschino


maraskijnkers ZN

1 marasca (I)


maraskijnpudding ZN

1 crema dulce al maraschino


maraskijnsaus ZN

1 sauce (F) al maraschino


marasme ZN

1 marasmo


marasquin ZN

1 Zie: maraskijn


marathon ZN

1 marathon


marathondebat ZN

1 debatto marathon


marathonloop ZN

1 marathon


marathonloper ZN

1 cursor/currero de marathon


marathonrede ZN

1 discurso marathon


marathonschaatser ZN

1 patinator de marathon


marathonvergadering ZN

1 reunion marathon


marathonzitting ZN

1 session marathon


marcando BW

1 (MUZ) marcando (I)


marcasiet ZN

1 marcasite


marchanderen WW

1 contender le precio, negotiar cavillosemente, baratar


marcheren WW

1 marchar {sj}


marconist ZN

1 radio-operator, radiotelegraphista, telegraphista de bordo


Marcus ZN EIGN

1 Marco
evangelie van -- = evangelio secundo/de Marco
-- 6, vers 10 = Marco 6, versetto 10
-- Aurelius = Marco Aurelio


Marcusevangelium ZN

1 evangelio de/secundo Marco


mare ZN

1 (tijding) nova
2 (gerucht) rumor, ruito
de -- loopt = il curre le ruito


marechaussee ZN

1 (militair politiekorps) policia militar
2 (korpslid) policiero militar


marechausseekazerne ZN

1 caserna del policia militar


maremma ZN

1 maremma


maren WW

1 facer constantemente objectiones


marene ZN

1 (meerforel) coregono


marene ZN

1 marena


maretak ZN

1 visco albe


Margaretha ZN EIGN

1 Margarita


margarine ZN

1 margarina
plantaardige -- = margarina vegetal


margarinefabricage ZN

1 fabrication de margarina


margarinefabriek ZN

1 fabrica de margarina


margarinefabrikant ZN

1 fabricante de margarina


margarinemerk ZN

1 marca de margarina


margarinezuur ZN

1 acido margaric


marge ZN

1 (witte rand) margine
smalle -- = margine stricte
ruime -- = margine ample
in de -- geschreven = marginal
de -- afsnijden van = emarginar
(FIG) rommelen in de -- = perder se in cosas inutile
2 (verschil) margine, differentia
3 (speelruimte) margine
met een ruime -- = marginose


margesteller ZN

1 (op schrijfmachine) adjustator marginal, marginator


margetoets ZN

1 Zie: margesteller


marginaal BN

1 (in de marge aangebracht) marginal, in le margine
--e aantekeningen = notas marginal
2 (tegen de bestaansgrens aan) marginal
-- bestaan = existentia marginal
-- bedrijf = interprisa marginal
3 (van weinig belang) marginal, accessori, secundari
--e groepering = (ag)gruppamento marginal
-- probleem = problema marginal
iets van --e betekenis = facto/evento de importantia secundari/de minor importantia
4 (mbt het gevolg van verandering) marginal
--e kosten = costos marginal


marginalia ZN MV

1 notas marginal/in le margine


marginaliën ZN MV

1 Zie: marginalia


marginalisatie ZN

1 marginalisation


marginaliseren WW

1 marginalisar


marginaliteit ZN

1 marginalitate


margriet ZN

1 margarita, oculo de bove, leucanthemo vulgar


Margriet ZN EIGN

1 Margarita


Maria ZN EIGN

1 Maria
van -- = marian
de Heilige -- = le Sancte Maria
ziekelijke verering van -- = mariolatria
op voorspraak van -- = per intercession de Maria


mariaal BN

1 marial


Maria-altaar ZN

1 altar del (Sancte) Virgine


Mariabeeld ZN

1 statua del (Sancte) Virgine/del Virgine Maria, madonna


Maria-Boodschap ZN

1 Annunciation (de Maria)


Mariacongregatie ZN

1 congregation marial/marian


Mariadag ZN

1 die marian


Mariadienst ZN

1 culto del virgine


Mariadistel ZN

1 carduo marian/de (Sancte) Maria, silybo marian


Mariafeest ZN

1 festa marian


mariage de raison ZN

1 maritage/matrimonio de convenientia


Maria-Hemelvaart ZN

1 Assumption (del Sancte Virgine)


Maria-Hemelvaartsdag ZN

1 die de Assumption


mariajaar ZN

1 anno marian/marial


Mariakapel ZN

1 cappella del (Sancte) Virgine


Marialegende ZN

1 legenda marian/marial


Maria-Lichtmis ZN

1 (Festa del) Purification


Marialied ZN

1 canto marial/marian


Mariamaand ZN

1 mense de Maria


Marianen ZN MV

1 Mariannas


Marianne ZN EIGN

1 Marianna


Maria-Ontvangenis ZN

1 Immaculate Conception


Maria-te-Drie ZN

1 le tres Marias


Maria-Ten-hemel-Opneming ZN

1 Assumption (del Sancte Virgine)


Mariaverering ZN

1 culto marian/marial/del (Sancte) Virgine, (overdreven) marianismo, (ziekelijk) marilatria


Marie ZN EIGN

1 Maria


marien BN

1 marin
--e transgressie = transgression marin


marihuana ZN

1 marihuana, marijuana


marihuanasigaret ZN

1 cigarretta de marihuana/marijuana


marihuanavergiftiging ZN

1 cannabismo, intoxication cannabic


marihuanaverslaving ZN

1 cannabismo, intoxication cannabic


marimba ZN

1 marimba


marinade ZN

1 (kruidig mengsel) marinada
iets in de -- zetten = mitter un cosa in le marinada, marinar un cosa


marine ZN

1 armea de mar, marina, flotta, fortia(s) maritime/naval
ministerie van -- = ministerio de marina
officier bij de -- = officiero naval
Koninklijke Marine = Marina Royal/Regal


marine BN

1 Zie: marien


marinearsenaal ZN

1 arsenal del marina


marine-attaché ZN

1 attaché (F) naval/de marina


marinebasis ZN

1 base naval/del marina


marinebegroting ZN

1 budget (E) del marina


marineberichten ZN MV

1 notitias del marina


marineblauw BN

1 blau marin


marinecadet ZN

1 guardamarina


marineersaus ZN

1 marinada


marine-etablissement ZN

1 Zie: marinewerf


marinehaven ZN

1 porto naval/militar/de guerra


marine-instituut ZN

1 schola naval


marineluchtmacht ZN

1 fortias aeronaval


marineluchtvaart ZN

1 Zie: marineluchtmacht


marineluchtvaartdienst ZN

1 aviation del marina, servicio aeronaval/aeree naval


marineluchtvaarttroepen ZN MV

1 fortias aeronaval


marineman ZN

1 marinero del marina


marineofficier ZN

1 officiero naval/de marina


marinerekruut ZN

1 recruta naval/del marina


marineren WW

1 marinar
gemarineerde haring = haringo marinate


marinestaf ZN

1 stato major naval/del marina


marinestation ZN

1 station naval/del marina


marinevaartuig ZN

1 vascello/nave del marina


marinevliegtuig ZN

1 avion/aeroplano del marina


marinewerf ZN

1 arsenal (del marina)


marinewezen ZN

1 marina


marinier ZN

1 soldato (del infanteria) de marina
(korps) mariniers = infanteria de marina


mariniersbrigade ZN

1 brigade de infanteria de marina


marinierskapel ZN

1 banda del infanteria de marina


marinierskazerne ZN

1 caserna de infanteria de marina


marinisme ZN

1 marinismo


marinist ZN

1 marinista


mariolatrie ZN

1 mariolatria


mariologie ZN

1 mariologia


mariologisch BN

1 mariologic


marioloog ZN

1 mariologo


Marion ZN EIGN

1 Marion


marionet ZN

1 marionette (F)


marionettenregering ZN

1 governamento marionette (F)


marionettenspel ZN

1 (het spelen) joco con marionettes (F), spectaculo de marionettes (F)
2 (tent) theatro de marionettes (F)


marionettenspeler ZN

1 marionettista


marionettentheater ZN

1 theatro de marionettes (F)


marist ZN

1 marista


maritaal BN

1 marital
--e macht = autoritate marital


maritiem BN

1 maritime
--e mogendheid = potentia maritime
-- museum = museo maritime
-- station = base/station maritime


Marius ZN EIGN

1 Mario


marjolein ZN

1 majorana, origano


marjoleinolie ZN

1 oleo de majorana


mark ZN

1 (GESCH) (grensgewest) limes, marca
2 (munt) marco, mark
Duitse -- = marco german
Finse -- = marco finlandese


markant BN

1 remarcabile, notabile, prominente, saliente
een --e plaats innemen = haber un placia prominente


markeerder ZN

1 marcator


markeerpen ZN

1 marcator


markeerstift ZN

1 marcator


marker ZN

1 marcator


markeren WW

1 (merken) marcar, indicar
2 (aanduiden door tekens) marcar, delimitar, signalisar, jalonar
3 (met geur afzetten) marcar, delimitar (le territorio)


markering ZN

1 signalisation, jalonamento


markeringsboei ZN

1 boia (de signalisation)


markeringspaaltje ZN

1 paletto de signalisation


marketenter ZN

1 vivandero


marketenterij ZN

1 mestiero de vivandero/a


marketentster ZN

1 vivandera


marketing ZN

1 marketing (E)


marketingbureau ZN

1 agentia de marketing (E)


marketingmanager ZN

1 manager (E) de marketing (E)


marketingplan ZN

1 plano de marketing (E)


marketingstrategie ZN

1 strategia de marketing (E)


markgraaf ZN

1 marchese, margrave


markgraafschap ZN

1 marchesato, margraviato


markgrafelijk BN

1 de marchese, de margrave


markgravin ZN

1 marchesa


markies

1 marchese, marquis (F), margrave
2 (zonnescherm) marquise (F), tenta


markiezendoek ZN

1 tela pro marquises (F)


Markiezeneilanden ZN MV

1 Marquesas


markiezin ZN

1 marchesa, marquise (F)


markizaat ZN

1 marchesato, marquisato, margraviato


markka ZN

1 (Finse munteenheid) markka


marklandgraaf

1 marchese, marquis (F), margrave


marklandgraafschap ZN

1 marchesato, marquisato, margraviato


markt ZN

1 (marktplein) (placia del) mercato
2 (plaats waar handel wordt gedreven) mercato, (in het Midden-Oosten) bazar
vrijdagse -- = mercato del venerdi(s)
op de -- staan = vender in le mercato
naar de -- gaan = ir al mercato
iets op de -- kopen = comprar un cosa al mercato
3 (EC, HAND) mercato
gemeenschappelijke -- = mercato commun
Europese -- = mercato europee
binnenlandse -- = mercato interior/national
concurrerende -- = mercato competitive/concurrential
vrije -- = mercato libere
zwarte -- = mercato nigre
prijshoudende/vaste -- = mercato stabile
zwakke -- = mercato debile
luie -- = mercato pauco/poco active
gat in de -- = vacuo in le mercato
verzadiging van de -- = saturation del mercato
de -- bederven = guastar le mercato
iets op de -- brengen = commercialisar un cosa
iets uit de -- nemen = retirar un cosa del mercato
van de -- verdringen = supplantar in le mercato
goed in de -- liggen = vender se ben
in de -- zijn voor = esser interessate in
onder de -- verkopen = vender sub le precio del mercato
op de -- komen met een nieuw produkt = lancear un nove producto
een nieuwe -- openleggen = aperir un nove mercato
een -- veroveren = conquirer un mercato
van alle --en thuis zijn = haber un responsa a toto, saper de toto un pauco/un poco


marktaanbod ZN

1 offerta de mercato


marktaandeel

1 parte/quota del mercato, participation in le/al mercato


marktanalyse

1 analyse (-ysis)/investigation/de mercato/marketing (E)


marktautomatisme ZN

1 automatismo del mercato


marktbericht ZN

1 reporto/bulletin de mercato/del venditas


marktbezoek ZN

1 visita del mercato


marktbezoeker ZN

1 visitator del mercato


marktconjunctuur ZN

1 (toestand) stato del mercato
2 (schommelingen) fluctuationes del mercato


marktdag ZN

1 die/jorno de mercato


markteconomie ZN

1 economia de mercato
vrije -- = economia de mercato libere


markten WW

1 (naar de markt gaan) ir al mercato
2 (te koop aanbieden) vender al mercato, offerer in le mercato


marktgeld ZN

1 derectos de mercato


marktgeschreeuw ZN

1 critos del mercato


marktgevoelig BN

1 sensibile al fluctuationes/influentia del mercato


markthal ZN

1 mercato coperte


markthandel ZN

1 commercio de mercato


markthandelaar ZN

1 Zie: marktkoopman


marktinvloed ZN

1 influentia/effecto super le mercato


marktkoers ZN

1 curso/precio del mercato


marktkoopman ZN

1 mercante/venditor de mercato


marktkraam ZN

1 barraca de mercato


marktkramer ZN

1 Zie: marktkoopman


marktleider ZN

1 leader (E) de mercato


marktmechanisme ZN

1 mechanismo economic/de mercato


marktmeester ZN

1 superintendente del mercato


marktnotering ZN

1 precio/quota del die, quatation de mercato


marktonderzoek ZN

1 Zie: marktanalyse


marktplaats ZN

1 (standplaats) mercato
2 (stad) loco de mercato, centro commercial


marktplein ZN

1 placia del mercato, mercato


marktpositie ZN

1 Zie: marktsituatie


marktprijs ZN

1 (op de markt) precio de mercato
2 (in het vrije goederenverkeer) precio currente/del mercato


marktproduktie ZN

1 production de benes de consumo/consumption


marktprognose ZN

1 previsiones del mercato


marktrecht ZN

1 privilegio de mercato
2 (marktgeld) derectos de mercato


marktrente ZN

1 interesse del mercato financiari


marktsector ZN

1 sector de mercato


marktsegment ZN

1 segmento/parte del mercato


marktsegmentatie ZN

1 segmentation del mercato


marktsituatie ZN

1 situation/position/stato/conditiones del mercato


marktstrategie ZN

1 strategia commercial/de mercato, marketing (E)


marktstructuur ZN

1 structura del mercato


markttrend ZN

1 tendentia del mercato


marktvergunning ZN

1 licentia pro le venditores del mercato, permisso de vendita in le mercato


marktverkenning ZN

1 recerca de marketing (E), prospection del mercato


marktverordening ZN

1 regulamento del mercato


marktvrouw ZN

1 venditrice/venditora in le/de mercato


marktwaar ZN

1 mercantias/productos que on vende al mercato


marktwaarde ZN

1 valor commercial/de mercato
(FIG) de voetballer probeerde zijn -- te verhogen = le footballero {foet} essayava de altiar su valor commercial/de mercato


marlijn ZN

1 merlin


Marmara ZN EIGN

1 Marmara
zee van -- = Mar de Marmara


marmelade ZN

1 marmelada, confectura


marmer ZN

1 marmore
voorwerp van -- = marmore
plaat -- = trencho {sj} de marmore
Carrarisch -- = marmore de Carrara
Pentelisch -- = marmore pentelic
statuair -- = marmore statuari
bewerker van -- = marmorator, marmorero
(GEOL) in -- omzetten = marmorisar
een blok -- bewerken = sculper/taliar un bloco de marmore


marmerachtig BN

1 marmoree, como marmore


marmerader ZN

1 vena de marmore


marmerbeeld ZN

1 statua de marmore


marmerbewerker ZN

1 marmorator, marmorero


marmerbewerking ZN

1 marmoreria


marmerblad ZN

1 placa/tabletta de marmore


marmerblank BN

1 blanc como le marmore


marmerblok ZN

1 bloco de marmore


marmeren WW

1 marmorar, marmorisar, venar
gemarmerd papier = papiro marmorate


marmeren BN

1 de marmore, marmoree
-- standbeeld = statua de marmore
-- gelaatsuitdrukking = visage de marmore


marmergroeve ZN

1 marmoriera


marmergruis ZN

1 pulvere/restos de marmore


marmerimitatie ZN

1 marmore artificial/facticie


marmerindustrie ZN

1 industria marmorari


marmering ZN

1 marmorisation
2 (adering) venatura


marmerkleur ZN

1 color de marmore


marmerkleurig BN

1 de color de marmore


marmermozaïek ZN

1 masaico de marmore


marmerpapier ZN

1 papiro marmorate


marmerplaat ZN

1 placa/tabula/trencho {sj} de marmore


marmerreliëf ZN

1 relievo de marmore


marmerslijper ZN

1 marmorator, marmorero


marmerslijperij ZN

1 marmoreria, officina de marmorero


marmersnijder ZN

1 taliator de marmore


marmersoort ZN

1 sorta de marmore


marmersteen ZN

1 petra marmoree


marmersteenhouwer ZN

1 marmorator, marmorero


marmersteenhouwerij ZN

1 marmoreria


marmertegel ZN

1 quadrello der marmore


marmerwerker ZN

1 marmorator, marmorero
werkplaats van -- = marmoreria


marmerzaag ZN

1 serra de marmore


marmerzager ZN

1 serrator de marmore


marmot ZN

1 marmotta
slapen als een -- = dormir como un marmotta


marmottenvel ZN

1 pelle de marmotta


Marne (de) ZN EIGN

1 le Marne
de slag aan de -- = le battalia del Marne


Marne-Rijnkanaal ZN EIGN

1 canal del Marne al Rheno


marokijn BN

1 marocchin


marokijnen BN

1 de marocchin


marokijnfabricage ZN

1 marocchineria


marokijnfabriek ZN

1 marocchineria


marokijnfabrikant ZN

1 marocchinero


marokijnhandelaar ZN

1 marocchinero


marokijnleer ZN

1 corio marocchin, marocchin
als -- bewerken = marocchinar
handel in -- = marocchineria


marokijnwerker ZN

1 marocchinero


Marokkaan ZN

1 marocchino


Marokkaans BN

1 marocchin


Marokko ZN EIGN

1 Marocco


maroniet ZN

1 maronita


maronitisch BN

1 maronita
--e kerk = ecclesia maronita


marot ZN

1 (narrenstok) insignia del buffon
2 (stokpaardje) mania, (hobby) hobby (E)


marqueterie ZN

1 marqueteria


marren WW

1 tardar
zonder -- = sin tardar, sin demora


marron ZN

1 (kastanje) marron


mars ZN

1 (tocht) marcha {sj}
geforceerde -- = marcha fortiate
--en maken van 40 kilometer = facer marchas de quaranta kilometros
zich op -- begeven = mitter se/poner se in marcha
2 (MUZ) marcha {sj}
militaire -- = marcha militar
Radetsky -- = marcha de Radetsky
Turkse -- = marcha turc
3 (korf) corbe
veel in zijn -- hebben = haber multe talento
hij heeft niet veel in zijn -- = ille non ha multo a offerer


Mars ZN EIGN

1 (ROM GODSD) Marte
van -- = martian
2 (ASTRON) Marte
van -- = martian


mars! TW

1 marcha! {sj}


marsala ZN

1 (wijn) marsala


marsbevel ZN

1 ordine de marcha {sj}


marsbewoner ZN

1 martiano


marscolonne ZN

1 columna/colonna de marcha {sj}


Marseillaise (De --) ZN EIGN

1 Marseillaise (La --) (F), Marsiliesa (Le)


Marseille ZN EIGN

1 Marseille (F), Marsilia
van/uit -- = marsiliese


marsepein ZN

1 marzapane (I)


marsepeinen BN

1 de marzapane (I)


marsfractuur ZN

1 fractura metatarsal/de un metatarso


Marshallhulp ZN

1 Adjuta/Plano Marshall


marsklaar BN

1 preste pro le marcha {sj}/pro marchar {sj}, preste pro partir


marskorf ZN

1 corbe de dorso


marskramer ZN

1 venditor/mercante/mercator ambulante


marslied ZN

1 canto de marcha {sj}


marsmannetje ZN

1 martiano


marsmuziek ZN

1 musica de marcha {sj}


marsorder ZN

1 ordine de marcha {sj}


marsroute ZN

1 itinerario, percurso


marssnelheid ZN

1 velocitate de marcha {sj}


marstempo ZN

1 (bij het marcheren) passo de marcha {sj}
2 (van marsmuziek) tempo (I) de marcha {sj}


marstenue ZN

1 uniforme de campania


marsvaardig BN

1 Zie: marsklaar


martelaar ZN

1 (iemand die lijdt) martyre
lijst van --s = lista de martyres
geschiedenis van de --en = martyrologio
eerste der --en = protomartyre
2 (iemand die kwelt) torturator, tormentator


martelaarsboek ZN

1 martyrologio


martelaarschap ZN

1 martyrio


martelaarsgeschiedenis ZN

1 historia del martyres


martelaarsgezicht ZN

1 aere de martyre


martelaarskroon ZN

1 corona de martyre


martelares ZN

1 martyre


martelarij ZN

1 martyrio, tortura, tormento, supplicio


martelbloed ZN

1 sanguine de un martyre


marteldood ZN

1 martyrio
de -- laten sterven = martyrisar
de -- ondergaan = suffrer le martyrio


martelen WW

1 martyrisar, suffrer le martyrio, torturar, tormentar, excruciar
het -- = martyrio, tormento, tortura, excruciation
iemand dood -- = torturar un persona usque al morte
wij martelden ons op/met dat vraagstuk = nos nos rumpeva le testa/le capite super iste problema


martelgang ZN

1 martyrio, supplicio, calvario


martelgereedschap ZN

1 Zie: marteltuig


marteling ZN

1 martyrio, tortura, tormento, supplicio, excruciation
--en verdragen = supportar torturas
zijn schooltijd was een -- voor hem = su scholaritate ha essite un supplicio pro ille


martelkamer ZN

1 sala/camera de torturas


martelkroon ZN

1 Zie: martelaarskroon


martellato

1 (MUZ) martellato (I)


martelpaal ZN

1 palo de tortura


marteltuig ZN

1 instrumentos de tortura


martelweg ZN

1 Zie: martelgang


martelwerktuig ZN

1 instrumento de tortura


martensiet ZN

1 martensite


marter ZN

1 martara


marterachtigen ZN MV

1 mustelides


marterbont ZN

1 (pellicia de) martara


marterhaar ZN

1 pilo de martara


marterharen BN

1 in/de pilos de martara
-- penseel = pincel in/de pilos de martara


marterpenseel ZN

1 pincel in/de pilo de martara


martervel ZN

1 pelle de martara


Martha ZN EIGN

1 Martha


martiaal BN

1 martiaal


Martiaans BN

1 martian


martialiteit ZN

1 martialitate


Martijn ZN EIGN

1 Martin, Martino


Martin ZN EIGN

1 Martin, Martino


martingaal ZN

1 martingala


martini ZN

1 (drank) martini


Martinus ZN EIGN

1 Martin, Martino


martyrologie ZN

1 martyrologio
kenner van de -- = martyrologista


martyrologium ZN

1 martyrologio


marxisme ZN

1 marxismo


marxisme-leninisme ZN

1 marxismo-leninismo


marxist ZN

1 marxista


marxistisch BN

1 marxista
--e ideologie = ideologia marxista
-- historisme = historismo/historicismo marxista


marxistisch-leninistisch BN

1 marxista-leninista


marxist-leninist ZN

1 marxista-leninista


mascara ZN

1 (oogmake-up) mascara


mascaron ZN

1 mascaron


mascon ZN

1 mascon


mascotte ZN

1 (gelukspoppetje) mascotte (F), fetiche (F)
2 (figuurtje dat een merk vertegenwoordigt) figura emblematic, logo


masculien BN

1 masculin, viril
-- gedrag = comportamento masculin


masculinisatie ZN

1 masculinisation, virilisation


masculinisering ZN

1 Zie: masculinisatie


masculinum ZN

1 (TAAL) masculino


maser ZN

1 (NAT) maser


masker ZN

1 (gezichtsbedekking) masca, mascara
iemand een -- opzetten = poner un masca/mascara a un persona, mascar/mascarar un persona
zijn -- opzetten = poner su masca/mascara, mascar se, mascarar se
iemand het -- afdoen = remover le masca/mascara de un persona, dismascar un persona
zijn -- afdoen = remover se le masca/mascara, lassar cader le masca/mascara, dismascar se
iemand het -- afdoen/aftrekken = remover le masca/mascara de un persona, dismascar un persona
2 (persoon) masca, mascara
3 (voorwerp ter bescherming/isolering) masca, mascara
-- van een lasser = masca de un soldator
4 (schijn) masca, mascara, apparentia exterior
iemand onder het -- van vriendschap begroeten = salutar un persona sub le masca/mascara de amicitate
5 (FOTO) masca, mascara
6 (BIOL) larva
7 (afdruk van iemands gelaat) masca, mascara


maskerade ZN

1 mascarada


maskeradefeest ZN

1 festa de mascarada


maskeradepak ZN

1 costume de mascarada


maskerbloem ZN

1 mimulo


maskeren ZN

1 (verbergen) mascar, mascarar, celar, dissimular, occultar
hij maskeerde zijn slechte bedoelingen = ille mascava/mascarava/dissimulava su mal intentiones


maskeren WW

1 poner/mitter un masca/mascara a, mascar, mascarar


maskermicrofoon ZN

1 microphono a masca


maskerpapegaai ZN

1 psittaco obscur


masochisme ZN

1 masochismo


masochist ZN

1 masochista


masochistisch BN

1 masochista, masochistic
-- gedrag = comportamento masochista/masochistic


masora ZN

1 masora


masoreet ZN

1 masoreta


masoretisch BN

1 masoretic


massa ZN

1 (groot aantal) massa, multitude, infinitate
een -- fouten = un massa/multitude de errores
een -- mensen = un massa/infinitate de personas
hij heeft een -- vrienden = ille ha un massa de amicos
in -- opstellen = massar
2 (grote hoeveelheid) massa, quantitate
-- water = massa de aqua
een artikel in -- produceren = producer un articulo in serie
een artikel in -- verkopen = vender un articulo in grande quantitates
bij --'s = in enorme quantitates
3 (het volk) massa, massas
onwetende -- = massa ignorante, vulgo
zwijgende -- = massas silente/silentiose
de psychologie van de -- = le psychologia del massas
boven de -- uitsteken = emerger del massa
4 (hoeveelheid materie) massa
vormeloze -- = massa informe
dichte -- = massa compacte
de grote -- = le vulgo, le grande massa
5 (NAT) massa
kritische -- = massa critic
trage -- = massa inerte/inertial
-- van het proton = massa del proton
-- van het neutron = massa del neutron
-- del elektron = massa del electron
6 (geleidende eenheid) massa
7 (hoop, stapel) mole


massa-aanhouding ZN

1 detention collective/in massa


massa-actie ZN

1 action de massa, (campagne) campania de massa


massaal BN

1 massive, in massa
--e opkomst = participation massive
--e uittocht = exodo massive
-- verzet = resistentia massive/in massa
-- goederenvervoer = transporto mercantil massive
--e aanwezigheid van troepen = presentia massive de truppas
--e inspanning = effortio massive
--e vernietiging van groenten = destruction massive de verduras


massa-arrestatie ZN

1 arresto in massa


massa-artikel ZN

1 articulo de serie/de grande consumo


massabekering ZN

1 conversion collective/in massa


massabetoging ZN

1 manifestation/demonstration de massa


massabeweging ZN

1 movimento de massa(s)


massabijeenkomst ZN

1 meeting (E) de massa


massacommunicatie ZN

1 communication de massa


massacommunicatiemiddel ZN

1 medio de communication de massa, (MV) (mass-)media (E)


massaconsumptie ZN

1 consumo/consumption de massa


massacre ZN

1 massacro


massacreren WW

1 massacrar


massacultuur ZN

1 cultura de massa


massadeeltje ZN

1 particula de massa


massademonstratie ZN

1 demonstration/manifestation de massa


massadeportatie ZN

1 deportation massive/in massa


massadichtheid ZN

1 densitate massic


massadraad ZN

1 filo de massa


massadrama ZN

1 drama de massas


massa-eenheid ZN

1 unitate de massa


massa-effect ZN

1 effecto de massa


massa-evacuatie ZN

1 evacuation in massa


massafabricage ZN

1 fabrication in/de massa/in serie


massage ZN

1 massage
ontspannende -- = massage de relaxation


massagebehandeling ZN

1 tractamento de massage


massagedrag ZN

1 comportamento/conducta de massa


massageheugen ZN

1 memoria de massa


massage-instituut ZN

1 instituto de massage


massageolie ZN

1 oleo de massage


massagetafel ZN

1 tabula de massage


massagetal ZN

1 numero massic/de massa


massagetoestel ZN

1 apparato de massage


massagewerktuig ZN

1 Zie: massagetoestel


massagoed ZN

1 Zie: massagoederen


massagoederen ZN MV

1 merces/mercantias de massa/de grande consumo/de grande consumption


massagraf ZN

1 fossa commun


massahysterie ZN

1 hysteria collective


massa-impedantie ZN

1 impedantia de massa


massa-instinct ZN

1 instincto del massas


massaliteit ZN

1 character massive


massamedia ZN MV

1 (mass-)media (E), medios de communication de massa


massamens ZN

1 homine del massa/del strata


massamiddelpunt ZN

1 centro de inertia (del massas)


massamiddelpuntsysteem ZN

1 systema del centro de massas


massamoord ZN

1 assassinato/homicidio multiple/in massa, massacro, hecatombe


massamoordenaar ZN

1 assassino multiple


massaontslag ZN

1 dimission/licentiamento collective


massaprodukt ZN

1 producto in/de massa/in serie, articulo de grande serie


massaproduktie ZN

1 production in/de massa/in grande serie


massaproduktiemachine ZN

1 machina de fabrication in grande serie


massaprotest ZN

1 protesto de massa


massapsychologie ZN

1 psychologia del massas


massapsychologisch BN

1 del psychologia del massas


massapsychose ZN

1 psychose (-osis) collective


massareactantie ZN

1 reactantia de massa


massarecreatie ZN

1 recreation de massa


massascène ZN

1 scena de massa


massaspectrograaf ZN

1 spectrographo de massa


massaspectrografie ZN

1 spectrographia de massa


massaspectrometer ZN

1 spectometro de massa


massaspectrometrie ZN

1 spectrometria de massa


massaspectrum ZN

1 spectro de massa


massasprint ZN

1 sprint massive/collective


massaspurt ZN

1 Zie: massasprint


massasuggestie ZN

1 suggestion collective/in massa


massatoerisme ZN

1 tourismo {oe} de massa


massatransport ZN

1 transporto massive/in massas /in grande quantitates


massaverkoop ZN

1 vendita in massa(s)/de grande quantitates


massavernietiging ZN

1 destruction massive/in massa


massavernietigingswapen ZN

1 arma de destruction massive/in massa


massaverschijnsel ZN

1 phenomeno de massa


massavervoer ZN

1 Zie: massatransport


massawaan ZN

1 delirio collective


massawaanzin ZN

1 follia collective


massawerking ZN

1 action de massa
wet van de -- = lege del action de massa


massawerkloosheid ZN

1 disoccupation massive


masseertoestel ZN

1 apparato de massage


masseren WW

1 (mbt spieren) massar, facer un massage
het -- = massage
2 (bij biljarten) dar massé (F) a


masseur ZN

1 masseur (F)


masseuse ZN

1 masseuse (F)


massicot ZN

1 massicot, lithargyro


massief BN

1 (niet hol) massive
juweel van -- goud = joiel de auro massive
-- bronzen standbeeld = statuo de bronzo massive
2 (sterk, stevig) massive, solide
-- gebouw = edificio solide
--e toren = turre massive
kast van -- eiken = armario de querco massive


massief ZN

1 massivo


massiefheid ZN

1 massivitate


massificatie ZN

1 massification


massificeren WW

1 massificar
het -- = massification


massiviteit ZN

1 massivitate


Massora ZN

1 Mas(s)ora


massora ZN

1 massora


massoreet ZN

1 ma(s)soreta


massoreet ZN

1 massoreta


massoretisch BN

1 ma(s)soretic


massoretisch BN

1 massoretic


mast ZN

1 (paal) mast, palo, pylon
2 (scheepsmast) mast


mastaba ZN

1 mastaba


mastappel ZN

1 cono de abiete


mastbeuk ZN

1 fago


mastboom ZN

1 (den) pino
2 (paal) palo


mastbos ZN

1 bosco/foreste de pinos, pineto


mastcel ZN

1 mastocyto


mastectomie ZN

1 mastectomia, amputation del sino


masteloos BN

1 sin mast


mastenmaker ZN

1 fabricante de mastes


mastenmakerij ZN

1 (handeling) fabrication de mastes
2 (plaats) fabrica de mastes


masticatie ZN

1 mastication


mastiek ZN

1 mastico


mastiekbedekking ZN

1 revestimento de mastico (bituminose)


mastiekboom ZN

1 lentisco


mastiekcement ZN

1 mastico de cemento


mastieken BN

1 in/de mastico


mastieken WW

1 (met mastiek bedekken) coperir con mastico, masticar
2 (met stopverf dichten) clauder con mastico


mastiff ZN

1 mastiff


mastitis ZN

1 mastitis


mastkorf ZN

1 nido de cornice


mastkraan ZN

1 grue a mast, derrick (E)


mastodont ZN

1 mastodonte


mastoïditis ZN

1 mastoiditis


masturbatie ZN

1 masturbation


masturbeerder ZN

1 masturbator


masturberen WW

1 masturbar
het -- = masturbation, (mannen OOK) onanismo
man die masturbeert = masturbator, onanista
vrouw die masturbeert = masturbatrice


mat BN

1 (dof, glansloos) mat
-- papier = papiro mat
--te foto = photo(graphia) super papiro mat
-- maken = 1. matar, 2. dispolir
-- glas = vitro dispolite/mat
2 (niet doorschijnend) mat, opac
3 (schaakmat) mat
-- zetten = facer chaco (e) mat, dar chaco (e) mat, matar
-- staan = esser mat
4 (slap, lusteloos) languide, languorose, apathic, amorphe, inerte, indolente, lymphatic, fatigate, disanimate
-- reageren op iets = reager sin enthusiasmo a un cosa


mat ZN

1 matta
met een -- beleggen = mattar
--ten kloppen = batter/succuter mattas
2 carpetta, tapis (F), tapete


matador ZN

1 matador (S)


matadorspel ZN

1 matador (S)


matbranden WW

1 dispolir


match ZN

1 match (E), partita, incontro


matchpoint ZN

1 matchpoint (E), balla de match (E)


matcombinatie ZN

1 (SCHAKEN) combination de mat/de matar


matdreiging ZN

1 (SCHAKEN) menacia de mat/de matar


mate ZN

1 mesura, mensura, grado
in gelijke/dezelfde -- = in equal/le mesme grado/mesura/proportion, equalmente
in zekere -- = in certe/al(i)cun mesura/grado
in meerdere -- = in major mesura/grado
in mindere -- = in minor mesura/grado
in ruime -- = in grande/large mesura/grado, largemente, amplemente
in (on)beperkte -- = in mesura/grado (il)limitate
in voldoende -- = in mesura/grado sufficiente, sufficientemente
in stijgende -- = in mesura/grado crescente
in beslissende -- = in mesura/grado decisive, decisivemente
in bescheiden -- = in mesura/grado modeste, modestemente
in aanzienlijke -- = in mesura/grado considerabile, considerabilemente
in hoge/sterke -- = in alte grado, grandemente, altemente
in de hoogste -- = in le plus alte mesura/grado
in welke -- = in qual mesura/grado
naar de -- van = secundo le mesura/grado de
in enige -- = in qualque modo, al(i)quanto
met -- = moderatemente, con moderation, con mesura
naar de -- van zijn kunnen = secundo le mesura de su medios


mateloos BN

1 sin mesura, sin mensura, dismesurate, infinite, immense, disproportionate, excessive, immoderate, exorbitante
--e pretenties = pretentiones/pretensiones exorbitante
--e eerzucht = ambition dismesurate
-- rijk = immensemente ric


mateloosheid ZN

1 dismesura, immensitate, immoderatessa, immoderation, exorbitantia


mater ZN

1 (REL) matre superior
2 (PLANTK) matricaria


mater dolorosa ZN

1 mater dolorosa (L)


materiaal ZN

1 (stof) materia, material
genetisch/erfelijk -- = material genetic
fotografisch -- = material photographic
statistisch -- = material statistic
onbewerkt/ruw -- = materia brute
splijtbaar -- = materia fissibile
2 (gegevens) material, documentos, datos
-- aandragen = apportar datos
3 (materieel, gereedschap) material


materiaaladministratie ZN

1 administration del materiales


materiaalbeheer ZN

1 Zie: materiaaladministratie


materiaalbeheerder ZN

1 administrator del materiales


materiaalbreuk ZN

1 ruptura in le material


materiaalfout ZN

1 material defective, defecto in le material


materiaalkosten ZN MV

1 costos de material(es)


materiaalkunde ZN

1 Zie: materiaalleer


materiaalleer ZN

1 studio/cognoscentia/cognoscimento de proprietates de materiales, scientia del materiales


materiaalmoeheid ZN

1 fatiga de materiales


materiaalonderzoek ZN

1 investigation del materiales


materiaalopslag ZN

1 stockage de material


materiaalprijs ZN

1 precio del material


materiaalschaarste ZN

1 scarsitate/penuria de material


materiaaltoepassing ZN

1 application/utilisation del material


materiaalvermoeidheid ZN

1 Zie: materiaalmoeheid


materiaalverwerking ZN

1 transformation de materiales


materiaalvoorraad ZN

1 stock (E) de material


materialisatie ZN

1 materialisation


materialiseren WW

1 materialisar
het -- = materialisation


materialisering ZN

1 materialisation


materialisme ZN

1 materialismo
historisch -- = materialismo historic


materialist ZN

1 materialista


materialistisch BN

1 materialista, materialistic
--e levensbeschouwing = philosphia materialista/materialistic del vita
-- monisme = monismo materialista/materialistic


materialiteit ZN

1 materialitate


materie ZN

1 (stof) materia, substantia
levende -- = materia vivente
bezielde -- = materia animate
interstellaire -- = materia interstellar
ontaarde -- = materia degenerate
2 (FIL) materia
3 (onderwerp, inhoud, vak) materia, subjecto, question
de -- beheersen/kennen = dominar le materia
ingewikkelde -- = materia/question/subjecto complicate
de -- in het boek is hoogst complex = le materia del libro es multo complexe


materiedeeltje ZN

1 particula de materia


materieel BN

1 (stoffelijk) material, physic, corporal, corporee
--e hulp = adjuta material
--e schade = damno(s) material
--e goederen = benes material
2 (tgov formeel) material


materieel ZN

1 material, equipamento
(SPOORW) rollend -- = material rolante/mobile, parco ferroviari
zwaar -- inzetten = usar equipamento pesante


materiegolf ZN

1 unda materia/material


maternaal BN

1 materne, maternal


materniteit ZN

1 maternitate


matglanzend BN

1 de brillantia opac/satinate, opac


matglas ZN

1 (vensterglas) vitro opac/dispolite
2 (glasplaat) placa de vitro opac/dispolite


matglazen BN

1 de/in vitro opac/dispolite
-- plaat = placa de vitro opac


matheid ZN

1 (apathie) apathia, inertia, indolentia, languor, lymphatismo
2 (matte kleur) matitate, color mat


mathematica ZN

1 (wiskunde) mathematica
2 (vrouwelijke wiskundige) mathematica


mathematicus ZN

1 mathematico


mathematiek ZN

1 aspecto mathematic


mathematisch BN

1 mathematic
--e logica = logica mathematic
-- model = modello mathematic
-- pendel = pendulo mathematic
--e programmering = programmation mathematic
--e statistiek = statistica mathematic
--e inductie = induction mathematic
dat staat -- vast = isto es mathematicamente secur


mathematiseren WW

1 mathematisar
het -- = mathematisation


mathematisering ZN

1 mathematisation


matig BN

1 (binnen een redelijke maat) moderate
--e wind = vento moderate
--e prijzen = precios moderate/modic
--e warmte = calor moderate
--e snelheid = velocitate moderate
op een -- vuur koken = cocer a foco moderate
2 (maat houdend) moderate, (mbt eten en drinken OOK) frugal, sobrie
--e drinker = bibitor moderate
een --e drinker zijn = biber con moderation
een -- gebruik van iets maken = facer un uso moderate de un cosa
3 (middelmatig) moderate, medie, (tamelijk slecht) mediocre
-- succes = successo moderate
-- dividend = dividendo medie
-- concert = concerto mediocre
de --e kwaliteit van een werk = le qualitate mediocre de un obra
het gaat maar -- = isto non va troppo ben
hij is er maar -- mee ingenomen = ille non lo ama troppo, illo non le enthusiasma
ik vind dat maar -- = io trova isto assatis mediocre


matigen WW

1 (beperken) moderar, restringer, limitar, temperar, attemperar
de lonen -- = moderar le salarios
2 (verminderen) moderar, reducer, diminuer, relentar
zijn snelheid -- = moderar/relentar su velocitate
de wind heeft de warmte wat gematigd = le vento ha moderate le calor un pauco/poco
de economische groei -- = relentar le expansion economic
3 (betomen) continer
4 (verzachten, verminderen) diminuer, temperar, attemperar
5 (bedaren) calmar, tranquillisar
6 (zuiniger worden) economisar, restringer se, moderar su expensas


matigheid ZN

1 (gematigdheid) temperantia, moderation, mesura
de sport met -- beoefenen = practicar le sport (E) con moderation
2 (soberheid) temperantia, sobrietate, frugalitate
-- betrachten = practicar le sobrietate, monstrar/observar sobrietate, metir se


matiging ZN

1 moderation, temperantia
-- van de snelheid = moderation del velocitate


matigjes BN

1 mediocre


matinee ZN

1 matinee (F)


matineeconcert ZN

1 concerto de matinee (F)


matineus BN

1 matitutinal, matinal


matras ZN

1 matras
springveren -- = matras a resortos


matras(se)stof ZN

1 tela/texito de matras


matrasbeschermer ZN

1 Zie: matrasdek


matrascover ZN

1 Zie: matrasdek


matrasdek ZN

1 coperimatras


matrassenmaker ZN

1 matrassero


matrastijk ZN

1 tela de matras


matriarchaal BN

1 matriarchal
--e maatschappij = societate matriarchal


matriarchaat ZN

1 matriarchato


matrijs ZN

1 matrice, forma, modulo, modello, (DRUKK ook) flaon


matrijs-kolom ZN

1 matrice-colonna/columna


matrijzengieterij ZN

1 matriceria


matrijzengietwerk ZN

1 matriceria


matrikel ZN

1 (inschrijvingsregister) matricula
inschrijving in een -- = matricular
2 (register van inkomsten) libro de receptas


matrilineair BN

1 matrilinee, matrilinear
--e afstamming = filiation matrilinee/matrilinear
--e ordening = matriarchato


matrilocaal BN

1 matrilocal
-- huwelijk = matrimonio matrilocal


matrimoniaal BN

1 matrimonial


matrimonium ZN

1 matrimonio, maritage


matrix ZN

1 (WISK, COMP) matrice
antisymmetrische -- = matrice antisymmetric
geconjugeerde -- = matrice conjugate
complex-geconjugeerde -- = matrice complexe-conjugate
eindige -- = matrice finite
normale -- = matrice normal
halfgedefiniëerde -- = matrice semidefinite
modale -- = matrice modal
unimodulaire -- = matrice unimodular
symmetrische -- = matrice symmetric
orthogonale -- = matrice orthogonal
dynamische -- = matrice dynamic
bipolaire -- = matrice bipolar
halfgedefiniëerde -- = matrice semidefinite
determinant van een -- = determinante de un matrice
2 (gietvorm) matrice
3 (BIOL) matrice


matrixalgebra ZN

1 algebra matricial


matrixbrug ZN

1 ponte de matrice


matrix-differentiaalvergelijking ZN

1 equation differential matricial


matrixgeheugen ZN

1 matrice de memoria


matrix-inversie ZN

1 inversion del matrices


matrixlogica ZN

1 logica matricial


matrixmechanica ZN

1 mechanica matricial


matrixnorm ZN

1 norma de un matrice


matrixnotatie ZN

1 notation matricial


matrixprinter ZN

1 impressor/imprimitor matricial/a/de matrice/punctos


matrixrekening ZN

1 calculo matricial


matrixring ZN

1 anello del matrices


matrixtheorie ZN

1 theoria matricial


matrone ZN

1 matrona
van een -- = matronal


matroneachtig BN

1 matronal


matronymicum ZN

1 matronymico, metronymico


matronymisch BN

1 matronymic, metronymic


matroos ZN

1 marinero


matrozenbroek ZN

1 pantalon(es) de marinero


matrozenbuis ZN

1 blusa de marinero


matrozendracht ZN

1 vestimentos de marinero


matrozenherberg ZN

1 Zie: matrozenkroeg


matrozenhoed ZN

1 cappello de marinero


matrozenkiel ZN

1 Zie: matrozenbuis


matrozenkleding ZN

1 vestimentos de marinero


matrozenkraag ZN

1 collo marin/de marinero


matrozenkroeg ZN

1 taverna de marineros


matrozenlied ZN

1 canto de marineros


matrozenmuts ZN

1 bonetto de marinero


matrozenpak ZN

1 habito/costume marin/de marinero


matse ZN

1 pan azyme, azymo


matsen WW

1 (klaarspelen) arrangiar, regular
2 (helpen) facer un favor, favorir, adjutar, (mbt betalen) facer un precio de amico


matslijpen WW

1 matar


matten ZN

1 (van stoelen) cannage


matten WW

1 (van biezen voorzien) impalear, cannar
stoelen -- = impalear/cannar sedias
2 (dof maken) matar


mattenbies ZN

1 junco pro sedias


mattenfabricage ZN

1 fabrication de mattas


mattenfabriek ZN

1 fabrica de mattas


mattenfabrikant ZN

1 fabricante de mattas


mattenklopper ZN

1 battitor de tapetes/de carpettas


mattenvlechter ZN

1 tressator de mattas


matteren WW

1 matar, dispolir


Mattheus ZN EIGN

1 Mattheo
evangelie van -- = evangelio secundo/de Mattheo


Mattheusevangelie ZN

1 evangelio de/secundo Mattheo


Mattheuspassion ZN

1 Passion secundo/de Mattheo


mattig BN

1 mat


maturase ZN

1 maturase


maturatie ZN

1 maturation


maturiteit ZN

1 maturitate


matverf ZN

1 color/vernisse mat


matvernis ZN

1 vernisse mat


matvoering ZN

1 (SCHAKEN) action/combination de mat


maurandia ZN

1 maurandia


Mauretanië ZN EIGN

1 Mauretania


Mauretaniër ZN

1 mauretaniano


Mauritiaan ZN

1 mauritiano


Mauritius ZN EIGN

1 (le insula) Mauritio


mauritiuspalm ZN

1 mauritia flexuose


Maurits ZN EIGN

1 Mauritio


mauser(geweer) ZN

1 mauser (D)


mausoleum ZN

1 mausoleo


Mausolus ZN EIGN

1 Mausolo


mauve BN

1 (de color) mauve (F), lilac


mauve ZN

1 mauve (F)


mauwen WW

1 miaular
het -- = miau


m.a.w.

1 (Afk.: met andere woorden) in altere parolas


maxi BN

1 maxi


maxi-jas ZN

1 mantello maxi, maximantello, maxi


maxi-jas ZN

1 maximantello


maxillair BN

1 maxillar


maxillolabiaal WW

1 maxillolabial


maximaal BN

1 maxime, maximal
--e dosis = dose/dosis maximal/maxime
-- rendement = rendimento maximal/maxime


maximaliseren WW

1 maximisar, augmentar al maximo
het -- = maximisation


maximalisering ZN

1 maximisation


maximalisme ZN

1 maximalismo


maximalist ZN

1 maximalista


maximalistisch BN

1 maximalista


maximantel ZN

1 Zie: maxi-jas


maxime ZN

1 maxima


maximeren WW

1 (bovengrens stellen) fixar/establir un maximo/un limite superior a
2 (tot een maximum voeren) maximisar


maxi-mode ZN

1 moda maxi, maxi


maximum ZN

1 maximo
barometrisch -- = maximo barometric
het -- aantal deelnemers = le numero maxime de participantes
hij staat op zijn -- = ille es a su maximo
tot een -- brengen/opvoeren = maximisar
het tot een -- brengen/opvoeren = maximisation


maximumaantal ZN

1 numero maximal/maxime


maximumgewicht ZN

1 peso maximal/maxime


maximumprijs ZN

1 precio maximal/maxime


maximumsnelheid ZN

1 velocitate maximal/maxime/limite, limite del velocitate
de -- overschrijden = exceder le limite del velocitate


maximumtemperatuur ZN

1 temperatura maximal/maxime


maximumthermometer ZN

1 thermometro a maximo


maxi-rok ZN

1 gonna/gonnella maxi, maxigonna


maxisingle ZN

1 maxisingle (E)


maxwell ZN

1 maxwell


Maxwellvergelijkingen ZN MV

1 equationes de Maxwell


Maya ZN

1 (persoon) maya
2 (taal) maya


Mayabeschaving ZN

1 civilisation maya


mayonnaise ZN

1 mayonnaise (F)


mazdaïsme ZN

1 mazdaismo, mazdeismo


mazdaïst ZN

1 mazdaista, mazdeista


mazdaïstisch BN

1 mazdaic, mazdaista, mazdeista


mazelen ZN

1 rubeola, morbillo


mazelenepidemie ZN

1 epidemia de rubeola/de morbillo


mazen WW

1 sarcir


mazurka ZN

1 mazurka (Po)


mazzel ZN

1 fortuna


mazzelaar ZN

1 fortunato


mazzelen WW

1 haber fortuna


me

1 (PERS en WED VNW en na VZ) me
je brengt -- goed nieuws = tu me apporta un bon nova
ga je met -- mee? = tu va con me?
ik was -- = io me lava


meander ZN

1 (KUNST) greca, meandro
2 (bocht) meandro, simuositate
onregelmatige -- = meandro irregular


meanderen WW

1 haber/describer meandros


meandrisch BN

1 sinuose


meatoscopie ZN

1 meatoscopia


mecanicien ZN

1 mechanico


meccano ZN

1 meccano


mecenaat ZN

1 mecenato


mecenas ZN

1 mecenas, mecenate, patrono


mechanica ZN

1 mechanica
toegepaste -- = mechanica applicate
klassieke -- = mechanica classic/traditional


mechanicus ZN

1 mechanico


mechaniek ZN

1 mechanismo


mechanisatie ZN

1 mechanisation


mechanisch BN

1 (de mechanica betreffend) mechanic
--e energie = energia mechanic
-- warmte-equivalent = equivalente mechanic de calor
de --e warmtetheorie = le thermodynamica
2 (machinaal) mechanic
--e krachtoverbrenging = transmission mechanic
--e trekkracht/aandrijving = traction mechanic
3 (ABSTR) (automatisch) mechanic, automatic, machinal
hij doet zijn werk -- = ille face su travalio/labor mechanicamente


mechaniseren WW

1 mechanisar
het -- = mechanisation


mechanisering ZN

1 mechanisation


mechanisme ZN

1 mechanismo
ingewikkeld -- = mechanismo complexe
beschadiging van een -- = deterioration de un mechanismo
een -- ontregelen = disregular un mechanismo


mechanistisch BN

1 mechanicistic
--e theorie = mechanicismo
aanhanger van --e theorie = mechanicista
-- interpretatie van de werkelijk-heid = interpretation mechanicistic del realitate


mechanostrictie ZN

1 mechanostriction


mechanotherapie ZN

1 mechanotherapia


Mechelen ZN EIGN

1 Mechelen (Vl), Malines (F)


meconium ZN

1 (sap van de papaver) succo de papavere, meconio
2 (ontlasting van pasgeborenen) meconio


medaille ZN

1 medalia
gouden -- = medalia de auro
olympische -- = medailia olympic
keerzijde van de -- = reverso del medalia
met een -- bekronen = medaliar
zijn borst was met --s behangen = su pectore esseva coperte de medalias


medaillecollectie ZN

1 medaliario


medaillekast ZN

1 medaliario


medailleur ZN

1 medalista


medaillewinnaar ZN

1 medalista


medaillist ZN

1 medalista


medaillon ZN

1 (sieraad) medalion
2 (BOUWK) medalion


medaillonportret ZN

1 medalion


mede ZN

1 hydromel
2 (MYTH) (godendrank) nectare
3 (meekrap) garancia


mede BW

1 equalmente, assi, anque
dit is -- in uw voordeel = isto es anque pro vostre avantage
-- hierdoor = como un consequentia de iste e altere factores
-- wegens = in parte a causa de


medeaangeklaagde ZN

1 Zie: medebeklaagde


medeaansprakelijk BN

1 coresponsabile


medeaansprakelijkheid ZN

1 coresponsabilitate


medeaanwezen ZN

1 coexistentia


medeaanwezig BN

1 coexistente


medeaanwezigheid ZN

1 coexistentia


medeaanwijzend BN

1 coindicante


medeaanwijzing ZN

1 coindication


medeafgevaardigde ZN

1 codeputato


medearbeider ZN

1 cooperator, collaborator


medeauteur ZN

1 coautor


medebegiftigde ZN

1 codonatario


medebeheerder ZN

1 cogerente, coadministrator


medebeklaagde ZN

1 coaccusato, coinculpato


medebelanghebbende ZN

1 cointeressato


medebepalend BN

1 conjunctemente decisive


medebeschermer ZN

1 coprotector


medebeschuldigde ZN

1 Zie: medebeklaagde


medebeslissing ZN

1 codecision


medebeslissingsrecht ZN

1 derecto de codecision
2 (medebewind) cogestion


medebestuur ZN

1 codirection


medebestuurder ZN

1 codirector


medebetalen WW

1 pagar su parte (de)


medebewind ZN

1 cogestion


medebewindhebber ZN

1 cogerente


medebewoner ZN

1 cohabitante, (van huis) cooccupante, (medehuurder) colocatario


medebezit ZN

1 coproprietate


medebezitten WW

1 posseder in commun


medebezitter ZN

1 coproprietario, copossessor


medebieden WW

1 offerer con le alteres


medeblijven WW

1 restar/remaner anque


medebroeder ZN

1 (ambtgenoot) collega, (van advocaat/notaris, etc.) confratre
2 (lid van dezelfde orde) confratre
3 (naaste) fratre


medeburger ZN

1 concitatano


medecontractant ZN

1 cocontractante


mededader ZN

1 coautor, (medeplichtige) complice


mededaderschap ZN

1 complicitate


mededebiteur ZN

1 codebitor


mededeelbaar BN

1 communicabile


mededeelbaarheid ZN

1 communicabilitate


mededeelhebber ZN

1 coparticipante


mededeelneming ZN

1 coparticipation
-- van de arbeiders aan de winsten = coparticipation del travaliatores al beneficios


mededeelzaam BN

1 communicative, expansive


mededeelzaamheid ZN

1 character communicative, expansion, expansivitate


mededelen WW

1 Zie: meedelen


mededeler ZN

1 informator, notificator, communicator, annunciator


mededeling ZN

1 information, communication, notification, annuncio, annunciation, message, notitia
een -- doen = facer un annuncio
strikt vertrouwelijke -- = communication strictemente confidential, confidentia
officiële -- = communicato
2 (voorbericht) advertimento


mededelingenblad ZN

1 bulletin de information(es)


mededelingenbord ZN

1 placa/tabula de notitias/informationes/annuncios


mededingen WW

1 concurrer, competer, emular, rivalisar
-- naar een prijs = concurrer/competer pro un premio


mededingend BN

1 rival, emule


mededinger ZN

1 concurrente, competitor, emulo, emulator, rival
een -- verdrijven = eliminar un concurrente
een -- verdringen = supplantar un rival


mededinging ZN

1 concurrentia, competition, concurso, emulation, rivalitate
buiten -- = foris/foras de concurso
vrije -- = libere competition


mededirecteur ZN

1 codirector


mededirecteurschap ZN

1 codirection


mededogen ZN

1 compassion, commiseration, pietate
-- hebben = haber compassion, compatir, commiserar
uit -- = per compassion


mededogend BN

1 compatiente, commiserative


mededogendheid ZN

1 compassion, commiseration


medeëeuwig BN

1 (REL) coeterne


medeëeuwigheid ZN

1 (REL) coeternitate


medeëigenaar ZN

1 coproprietario, copossessor


medeëigendom ZN

1 coproprietate


medeërfgenaam ZN

1 coherede, cohereditario
-- zijn = cohereditar


medeërven WW

1 cohereditar, hereditar con alteres


medeërven ZN MV

1 coheredes, cohereditarios


medegebruik ZN

1 uso/utilisation juncte/commun


medegerant ZN

1 cogerente


medegetuige ZN

1 coteste


medegetuigen WW

1 testar con le alteres
hij kan daarvan -- = Ille es le teste de illo


medegevangene ZN

1 codetenito


medegevoel ZN

1 sympathia


medegevoelen WW

1 sympathisar


medegevolmachtigde ZN

1 comandatario


medeheerschappij ZN

1 condominio


medehelpen WW

1 coadjuvar


medehelpend BN

1 coadjuvante


medehelper ZN

1 assistente, adjutante, adjuta, adjutor, coadjutor


medehouder ZN

1 codetentor


medehuilen WW

1 plorar con le alteres


medehulp ZN

1 assistentia, adjuta, concurso


medehuurder ZN

1 colocatario


medeingezetene ZN

1 concitatano


medejagen BN

1 prender parte al chassa {sj}


medekaatsen WW

1 prender parte al joco de pelota


medekegelen WW

1 prender parte al joco de quillias/bollas


medekeizer ZN

1 coimperator


medekiezen WW

1 prender parte a un election, eliger con le alteres


medekiezer ZN

1 coelector


medeklinker ZN

1 consonante
stemloze -- = consonante surde
stemhebbende -- = consonante sonante/sonor/dulce
scherpe -- = consonante forte
dentale -- = consonante dental
velaire -- = consonante velar
palatale -- = consonante palatal
prepalatale -- = consonante prepalatal
explosieve -- = consonante explosive
fricatieve -- = consonante fricative
bilabiale -- = consonante bilabial
laterale -- = consonante lateral
nasale -- = consonante nasal
een -- betreffend = consonantic
een -- in een klinker veranderen = vocalisar
verandering van een -- in een klinker = vocalisation
positie tussen twee -- = position interconsonantic


medeklinkerstelsel ZN

1 systema consonantic, consonantismo


medeklinkersysteem ZN

1 Zie: medeklinkerstelsel


medelander ZN

1 persona allogene


medeleerling ZN

1 condiscipulo


medelegataris ZN

1 colegatario


medeleven ZN

1 sympathia
blijk geven van -- = monstrar sympathia
2 (rouwbeklag) condolentia
zijn -- betuigen = exprimer/offerer/presentar su condolentias, condoler


medelid ZN

1 membro, consocio, (van genootschap) confratre


medeliegen WW

1 haber su parte al/in le mentitas


medelijden ZN

1 compassion, commiseration, mercede, pathos, pietate
-- hebben met = haber pietate/compassion de, compatir a, commiserar con
hij kent geen -- = ille es inaccessibile al pietate
-- wekken = facer pietate, inspirar/excitar le pietate
uit -- = per pietate, per compassion
zonder -- = sin pietate


medelijdend BN

1 pietose, compatiente, commiserative
hij keek haar -- aan = illa la reguardava con compassion


medelijdenswaard(ig) BN

1 digne de pietate/compassion


medelitigant ZN

1 colitigante


medelokken WW

1 attraher con se


medemarcheren WW

1 sequer


medemens ZN

1 cohomine, cohumano, proximo


medemenselijk BN

1 human, humanitari


medemenselijkheid ZN

1 humanitate, solidaritate


medeminnaar ZN

1 rival


medeminnares ZN

1 rival


medeminnarij ZN

1 rivalitate


medemoeten WW

1 deber sequer


Meden ZN EIGN MV

1 Medos
wet van -- en Perzen = lege que non permitte exceptiones
dat is geen wet van -- en Perzen = isto non es un regula absolute


medeondertekenaar ZN

1 cosignatario, contrasignatario
--s van een contract = cosignatarios de un contracto


medeondertekenen WW

1 cosignar, (ter bekrachtiging) contrasignar
de directeur moet het contract -- = le director debe contrasignar le contracto


medeondertekening ZN

1 contrasigno, contrasignatura, cosignatura


medeoorlogvoerend BN

1 cobelligerente


medeoorzaak ZN

1 causa secundari/accessori, concausa
een -- zijn = concausar
een -- is dat = un del causas es que


medeoorzakelijk BN

1 concausal


mede-oprichter ZN

1 membro fundator, cofundator


medepachten WW

1 arrentar con alteres


medepartnerschap ZN

1 coparticipation


medeplegen WW

1 esser coautor de


medepleger ZN

1 complice


medeplichtig BN

1 complice, codelinquente
-- zijn aan moord = esser complice de un assassinato


medeplichtige ZN

1 complice, coautor, codelinquente


medeplichtigheid ZN

1 complicitate, conniventia
beschuldigen van -- = accusar de complicitate


medepresident ZN

1 copresidente


medepresidentschap ZN

1 copresidentia


mederedakteur ZN

1 coredactor


mederegent ZN

1 coregente


mederegentschap ZN

1 coregentia


mederegeren WW

1 participar al governamento
het -- = participation al governamento


medereizen WW

1 viagiar (con un persona), accompaniar (un persona)


medereiziger ZN

1 companion de viage


medeschuldenaar ZN

1 codebitor


medeschuldig BN

1 complice, codelinquente, culpabile con alteres


medeschuldige ZN

1 complice, codelinquente


medespeler ZN

1 partenario, companion de joco, (in sportploeg) coequipero


medesponsor ZN

1 cosponsor


medespringen WW

1 saltar con le alteres


medestander ZN

1 partenario, supporter (E)
2 (POL) partisano, amico politic


medestichter ZN

1 cofundator


medestrever ZN

1 (mededinger) rival, concurrente, competitor, emulo
2 (medestander) partenario, supporter (E), (POL) partisano, amico politic


medestrijd ZN

1 competition, rivalitate


medestrijder ZN

1 (mededinger) rival, concurrente, competitor, emulo
2 (wapenbroeder) companion/fratre de armas


medetreuren WW

1 prender parte al dolor


mede-uitgever ZN

1 coeditor


medevasten WW

1 prender parte al jejuno


medevechter ZN

1 companion de armas


medevennoot ZN

1 coassociato


medeverantwoordelijk BN

1 coresponsabile


medeverantwoordelijkheid ZN

1 coresponsabilitate


medeverantwoordelijkheidsheffing ZN

1 mulcta pro le superproduction de lacte


medeverdachte ZN

1 cosuspecto, coaccusato, coinculpato


medeverkoper ZN

1 covenditor


medeverzekeraar ZN

1 coassecurator


medeverzekerd BN

1 coassecurate
--e gezinsleden = membros de familia coassecurate


medeverzekeren WW

1 coassecurar


medeverzekering ZN

1 coassecurantia


medevliegen WW

1 prender su volo con le alteres


medevoelen ZN

1 sympathia


medevoogd ZN

1 cotutor


medevoogdij ZN

1 cotutela


medevoogdijschap ZN

1 cotutela


medevoorzitter ZN

1 copresidente


medevoorzitterschap ZN

1 copresidentia


medevrijer ZN

1 Zie: medeminnaar


medewaken WW

1 veliar/vigilar con le alteres


medewegen WW

1 pesar in mesme tempore


medewerken WW

1 (samen aan iets werken) collaborar, cooperar, participar, laborar/travaliar insimul
-- aan wetenschappelijk onderzoek = collaborar a/participar in recerca scientific
2 (behulpzaam zijn) contribuer, concurrer, participar, coadjuvar
allen werkten mede aan het slagen van de onderneming = totes contribueva al successo del interprisa


medewerkend BN

1 cooperative, cooperator, contributive


medewerker ZN

1 collaborator, cooperator, assistente, adjuncto, contributor, contribuente, coadjutor
technisch -- = adjuncto technic
administratief -- = adjuncto administrative
vaste -- = collaborator permanente, (van krant OOK) correspondente permanente
tijdelijke -- = collaborator temporari
free-lance medewerker = collaborator free-lance (E)/occasional
(van krant) onze Londense -- = nostre collaborator/correspondente de London


medewerking ZN

1 (het medewerken) cooperation, collaboration, participation, concurso, contribution, concurrentia
iemands -- inroepen = peter le concurso de un persona
de politie riep de -- in van het publiek = le policia faceva un appello al publico pro cooperation
zijn -- verlenen = prestar su concurso/adjuta, dar/apportar su collaboration/cooperation
zij waren niet tot -- bereid = illes non esseva cooperative, illes non esseva preste a cooperar
met -- van = con le cooperation, etc. de
2 (hulp) adjuta, appoio, assistentia


medeweten ZN

1 cognoscimento, cognoscentia
dit is met mijn -- gebeurd = isto occureva con mi cognoscimento
hij heeft dat gedaan buiten mijn -- = ille lo ha facite sin mi cognoscimento


medeweten WW

1 divider con alteres le cognoscimento/cognoscentia de un cosa


medezeggenschap ZN

1 participation (del empleatos), (mbt het beheer) cogestion
-- hebben = haber un voce in le capitulo


medezwerven WW

1 vagabundar con le alteres


medezweven WW

1 planar con le alteres


media (I) ZN MV

1 medios de communication, (mass) media (E)


media (II) ZN

1 (TAAL) consonante occlusive sonor


mediaal BN

1 (aan de binnenzijde) medial, central
2 (TAAL) medial, medie
consonante -- = mediale consonant


mediaan ZN

1 mediana
-- van een driehoek = mediana de un triangulo


mediaanlijn ZN

1 linea median


mediaanvlak ZN

1 plano median


mediabeleid ZN

1 politica concernente le medios de communication


mediaevalisme ZN

1 Zie: mediaevistiek


mediaevist ZN

1 medievista


mediaevistiek ZN

1 medievalismo, medievismo
de -- betreffend = medievalista


mediamiek BN

1 del mediums (L), mediumnic
-- aanleg = mediumnitate


mediante ZN

1 (MUZ) mediante
2 (WISK) mediante


mediaplanning ZN

1 analyse/analysis del media a scopo publicitari


mediastinum ZN

1 mediastino


mediateur ZN

1 mediator, (bij meningsverschillen) conciliator


mediatheek ZN

1 mediatheca, centro de documentation


mediatie ZN

1 mediation


mediatief BN

1 mediator


mediatiseren WW

1 mediatisar


medicalisatie ZN

1 medicalisation


medicaliseren WW

1 medicalisar


medicalisering ZN

1 medicalisation


medicament ZN

1 Zie: medicijn-1


medicamenteus BN

1 medicamentose


medicatie ZN

1 medication
-- toepassen = usar medication


medicijn ZN

1 (geneesmiddel) medicina, medicamento, pharmaco, remedio
-- voor inwendig gebruik = medicina/medicamento pro uso interne
snelwerkend -- = medicina/medicamento rapide
bereiding van een -- = composition de un medicina/medicamento
werking van een -- = action de un medicina/medicamento
--en toedienen = administrar medicinas/medicamentos, medicinar
toediening van --en = administration de medicinas/medicamentos
--en innemen = prender/ingerer medicinas/medicamentos
--en voorschrijven = prescriber/ordinar medicinas/medicamentos
met --en = medicamentose
behandeling met --en = tractamento medicamentose
dat werkt als -- = isto functiona meraviliosemente
2 (geneeskunde) medicina
--en studeren = studiar (le) medicina
student in de --en = studente/studiante in medicina
doctor in de --en = doctor in medicina


medicijndrank ZN

1 potion


medicijnflesje ZN

1 phiola, phiala, flacon


medicijnkast ZN

1 armario del medicinas/medicamentos


medicijnman ZN

1 mago, magico, shaman


medicinaal BN

1 (als geneesmiddel) medicinal
voor -- gebruik = pro uso medicinal
2 (geneeskrachtig) medicinal, medicamentose
--e wateren = aquas medicinal


medicus ZN

1 (arts) medico
2 (student) studente/studiante medical


Medië ZN EIGN

1 Media


mediene ZN

1 communitate judee foras de Amsterdam


Medier ZN

1 Medo


medio BW

1 (half) medio
-- september = medio septembre


mediocratie ZN

1 mediocratia


mediocre BN

1 mediocre


mediocriteit ZN

1 mediocritate


mediodorsaal BN

1 mediodorsal


mediopalataal BN

1 mediopalatal
--e medeklinker = consonante mediopalatal


mediotheek ZN

1 collection de medios audiovisual, mediatheca


medisch BN

1 medic, medical
--e behandeling = cura/tractamento medic/medical
-- onderzoek = examine medical
--e controle = controlo medic
--e praktijk = practica medic
-- bulletin = bulletin medic
--e verrichting = acto medical
--e hulp = adjuta/assistentia medic/medical
-- tijdschrift = revista medic
-- hulp = assistentia medical
--e dienst = servicio medical
-- college = collegio medical/de medicos
-- tijdschrift = revista medic
-- bulletin/rapport = bulletin medic/de sanitate
-- team = equipa medic
--e faculteit = facultate de medicina
-- expert bij het gerecht = medico legista
-- toezicht = surveliantia medical
-- student = studente/studiante in/de medicina
--e verhandeling = tractato medic
--e terminologie = terminologia medic/del medicina
-- behandelen = tractar medicamente, medicar
het -- behandelen = medication


Medisch ZN

1 (taal) medo


medisch-ethisch BN

1 medico-ethic


medisch-sociaal BN

1 medico-social


meditatie ZN

1 meditation, reflexion, recollection, contemplation
transcendente -- = meditation transcendente/transcendental


meditatiecentrum ZN

1 centro de meditation


meditatief BN

1 meditative, reflective, contemplative


mediteren WW

1 meditar, reflecter, contemplar, recolliger se


mediterraan BN

1 mediterranee
-- klimaat = climate mediterranee


Mediterraan ZN

1 mediterraneo


medium ZN

1 (communicatiemiddel) medio (de communication)
televisie is een machtig -- = le television es un medio potente
2 (mbt spiritisme) medium (L)
3 (hulpmiddel) medio
de krant als -- van informatie = le jornal como medio de information
4 (NAT) medio
continu -- = medio continue


mediumbereik ZN

1 audientia


mediumiek BN

1 mediumnic


medley ZN

1 potpourri (F)


medoc ZN

1 medoc


medulla ZN

1 medulla


medullair BN

1 medullar


Medusa ZN EIGN

1 Medusa


medusa ZN

1 (zeekwal) medusa


Medusahoofd ZN

1 Zie: Medusakop


Medusakop ZN

1 capite/testa de Medusa


mee ZN

1 Zie: mede


mee BW

1
met de klok -- = in le senso del agulia de un horologio
mag zij ook --? = pote illa venir con nos/vos, etc.?, pote illa accompaniar nos/vos, etc.?
ga je -- wandelen? = me accompania tu a facer un parve promenada?
de wind -- hebben = haber le vento in poppa
met de stroom -- varen = navigar in le senso del currente
dat kan nog jaren -- = isto pote durar/servir ancora annos
zich ergens -- bemoeien = immiscer se in un cosa
daar ben ik niet blij -- = io non es contente de isto
ik heb altijd mijn paspoort -- = io porta sempre/semper mi passaporto


meebeslissen WW

1 haber un voto in capitulo


meebidden WW

1 precar con un persona


meeblazen WW

1 sufflar con un persona


meebrengen WW

1 (met zich brengen) (ap)portar (con se)
hij brengt zijn viool mee = ille apporta su violino
2 (van nature vertonen) comportar, (tot gevolg hebben) occasionar
veel risico's met zich -- = comportar multe riscos
vertraging -- = occasionar un retardo


meedeinen WW

1 sequer le rhythmo


meedelen WW

1 (deel hebben in) participar (in/a)
-- in de winst = participar in le/al beneficio/profito
2 (kennis geven aan) communicar, informar, notificar, annunciar, significar, facer saper
3 (geven) dar un parte de


meedenken WW

1 pensar (con alteres), adjutar a trovar un solution
met iemand -- om een probleem op te lossen = adjutar un persona a (re)solver un problema


meedingen WW

1 Zie: mededingen


meedoen WW

1 (met iets) prender parte (a/in), participar (a/in), adherer (a)
aan een samenzwering -- = entrar in un complot
-- met het cadeau = contribuer al presente/dono
2 (met iemand/anderen) facer como le alteres, jocar/laborar/travaliar con un altere/con alteres, junger se (a)


meedogend BN

1 Zie: medelijdend


meedogendheid ZN

1 Zie: medelijden


meedogenloos BN

1 incompassibile, impietose, implacabile, inexorabile, sin mercede, dur como un petra, sin pietate, feroce
--e strijd = lucta sin mercede
--e koude = frigido inexorabile
--e vervolgingen = persecutiones feroce


meedraaien WW

1 (meedoen) travaliar/laborar (con un persona), collaborar
ik draai hier al weer een hele tijd mee = io travalia hic jam desde un satis longe tempore
2 (samen draaien) tornar con, girar insimul
-- met de wind/met de zon = tornar con le vento/con le sol


meedragen WW

1 portar (con se)
hij draagt een geheim met zich mee = ille porta un secreto con se


meedrijven WW

1 flottar
met de stroom -- = flottar con le currente, lassar se portar per le currente, (FIG) sequer le currente


meedrinken WW

1 biber (con un persona)


meeëten WW

1 mangiar/dinar/lunchar/prander/jentar con un persona/con un altere/con alteres
eet je een hapje mee? = vole tu mangiar con me/nos?


meeëter ZN

1 (vetpuistje) comedo
2 (DIERK) demodex
3 (iemand die meeëet) hospite a tabula, (uitgenodigde) convitato


meegaan WW

1 (vergezellen) ir/venir (con un persona), accompaniar (un persona), (volgen) sequer (un persona)
2 (volgen in denk- en handelwijze) sequer (un persona), esser de accordo (con un persona)
met zijn tijd -- = esser de su tempore, ir/viver con su tempore
-- met iemands zienswijze = esser de accordo con le opinion de un persona
3 (bruikbaar blijven) servir, durar
lang -- = durar multo, haber un longe vita
niet lang -- = durar pauco/poco
dit toestel gaat jaren mee = iste apparato dura annos
een televisie gaat gemiddeld acht jaar mee = le medie vita de un television es octo annos


meegaand BN

1 (inschikkelijk) accommodante, obediente, flexibile, malleabile, plicabile, plicante, tractabile, indulgente, docile
-- karakter = character docile/flexibile/tractabile


meegaandheid ZN

1 docilitate, flexibilitate, malleabilitate, odedientia, tractabilitate, indulgentia


meegeven WW

1 (geven) dar (un cosa a un persona)
2 (toevertrouwen) confider
iemand een boodschap -- = confider un message a un persona, inviar un message con un persona
3 (wijken) ceder, (soepel zijn) esser flexibile
niet -- = resister


meehelpen WW

1 (persoon: helpen) adjutar, adjuvar, assister, auxiliar
2 (zaak: mee van invloed zijn) contribuer/concurrer/cooperar (a/con un cosa)


meekomen WW

1 (komen) venir (con un persona), accompaniar (un persona)
de bagage is meegekomen = le bagage ha arrivate al mesme tempore
2 (tegelijk te voorschijn komen) venir al mesme tempore
3 (het tempo bijhouden) sequer
niet goed mee kunnen komen = non poter sequer
op school kon hij niet -- = ille non poteva mantener le rhythmo del schola


meekrap ZN

1 garancia, rubia


meekrapakker ZN

1 campo de garancia/de rubia


meekrapbouw ZN

1 Zie: meekrapcultuur


meekrapcultuur ZN

1 cultura/cultivation de garancia/de rubia


meekrapgeel ZN

1 xanthina


meekrappurper ZN

1 purpurina


meekraprood ZN

1 alizarina


meekrapteelt ZN

1 Zie: meerkrapcultuur


meekrapteler ZN

1 cultor/cultivator de garancia/de rubia


meekrapveld ZN

1 Zie: meekrapakker


meekrapverf ZN

1 color de garancia/de rubia


meekrapwortel ZN

1 alizari, radice de garancia/rubia


meekrijgen WW

1 (ontvangen/toegewezen krijgen) reciper, haber
kan ik het geld direct --? = pote io reciper/haber le moneta immediatemente?
hij heeft niet veel verstand meegekregen = ille non ha essite providite de multe intelligentia
de deugden van zijn vader -- = hereditar le virtutes paterne
2 (op zijn hand krijgen) ganiar, persuader, obtener le consenso
het publiek -- = ganiar le favor del publico
de meerderheid van het parlement -- = obtener le consenso majoritari del parlamento
3 (overhalen mee te komen) persuader de ir/venir


meel ZN

1 farina
fijn -- = farina fin
baal/zak -- = sacco de farina
vat -- = barrica de farina
-- beslaan = diluer farina
met -- bestrooien/bestuiven, in -- wentelen = farinar, infarinar


meelachen WW

1 rider (con un persona)


meelachtig BN

1 farinose, farinacee


meelachtigheid ZN

1 character farinose


meelbaal ZN

1 balla/sacco de farina


meelbal ZN

1 bolletta


meelbloem ZN

1 flor de farina


meelbrij ZN

1 Zie: meelpap


meeldauw ZN

1 mildew (E)


meeldeeg ZN

1 pasta


meeldraad ZN

1 stamine
introrse -- = stamine introrse
extrorse -- = stamine extrorse
bovenstandige -- = stamine epigyn
steriele -- = staminodio
met drie --en = triandre
met vier --en = tetrandre
met vijf --en = pentandre
met zes --en = hexandre
met acht --en = octandre
--en bezittend = staminifere
alleen --en bezittend = staminate


meeldraadbloem ZN

1 flor staminate


meeldraadkatje ZN

1 amento staminate


meeleven WW

1 interessar se vivemente (pro), condivider le sentimentos
met iemands verdriet -- = participar in le/al dolor de un persona, commiserar con un persona


meelevend BN

1
-- zijn = haber le corde sensibile


meelezen WW

1 (samen lezen) leger (con un persona)
2 (meebetalen aan een abonnement) partir/divider un abonamento (con un persona)


meelfabriek ZN

1 fabrica de farina


meelfabrikant ZN

1 fabricante de farina, farinero


meelhandel ZN

1 commercio de farina


meelhandelaar ZN

1 farinero


meelhoudend BN

1 farinose


meeliften WW

1 (gratis meerijden) viagiar in autostop
2 (in het liften vergezellen) facer autostop (con un persona)
3 (FIG) associar se (a)


meelij ZN

1 Zie: medelijden


meelijwekkend BN

1 deplorabile, lamentabile, pietose, digne de compassion


meelkalk ZN

1 calce in pulvere


meelkever ZN

1 Zie: meelworm


meelkost ZN

1 Zie: meelspijs


meelokken WW

1 (met lokaas) escar
2 (verleiden) seducer


meelopen WW

1 (vergezellen) ir (con un persona), camminar (con un persona), accompaniar (un persona)
mag ik een eindje met u --? = pote io accompaniar vos un curte distantia?
(FIG) hij loopt nu al tien jaar mee = ille face iste mestiero jam desde dece annos
2 (meedoen) sequer (un persona), imitar (un persona)
3 (voordelig zijn voor) contribuer (a un cosa), concurrer (a un cosa) functionar ben
alles loopt hem mee = ille va ben, ille ha successo in toto
alles loopt ons mee vandaag = hodie toto marcha {sj} super rotas
alles liep mee om = toto ha contribuite a
het loopt hem niet mee = ille non ha fortuna
4 (ergens werknemer zijn) haber un labor/travalio
al vele jaren bij een bedrijf -- = facer parte de un interprisa desde multe annos


meeloper ZN

1 sympathisante
2 opportunista, conformista
een -- zijn = sequer le grege
3 complice


meelpakhuis ZN

1 magazin de farinas, fariniera


meelpap ZN

1 pappa farinose/de farina


meelpeer ZN

1 pira farinose


meelprodukt ZN

1 producto farinacee/de farina


meelspijs ZN

1 alimento/platto farinose/farinacee/facite de farina


meelton ZN

1 tonnello a/de farina


meeltor ZN

1 tenebrion, verme de farina


meeltrog ZN

1 fariniera


meeluisteren WW

1 (samen) ascoltar (con un persona), (afluisteren) ascoltar (un conversation)


meelvat ZN

1 barrica a/de farina


meelworm ZN

1 verme de farina


meelworst ZN

1 salsicia de farina


meelzak ZN

1 sacco a/de farina


meelzeef ZN

1 tamis a/de farina


meemaken WW

1 (beleven) viver, vider, (ervaren) experimentar, assister a
een avontuur -- = viver un aventura
ik heb haar meegemaakt in Bilthoven = io ha essite con illa in Bilthoven
zoiets heb ik nog nooit meegemaakt = nunquam io non ha vidite un tal cosa
hij heeft veel meegemaakt = ille ha passate per multe eventos, ille ha habite multe experientias
2 (deelnemen aan) haber/prender parte a/in, participar a/in
hij heeft de reis naar Zweden met hen meegemaakt = ille ha facite le viage a Svedia con illes


meeneemfiets ZN

1 Zie: vouwfiets


meenemen WW

1 (zaak) prender con se, apportar
ik heb die fiets meegenomen = io ha prendite iste bicycletta con me
ik heb een cadeautje voor je meegenomen = io te ha apportate un parve presente
2 (persoon) conducer con se
zij neemt haar secretaresse mee = illa se face accompaniar de su secretaria
3 (profijt hebben van) profitar de
van die lessen zullen ze niet veel -- = illes non habera un grande profito de iste lectiones
dat is mooi meegenomen = isto es un bel avantage
4 (in één moeite door verrichten) facer al mesme tempore


meent ZN

1 prato communal


meeondertekenen WW

1 Zie: medeondertekenen


meepakken WW

1 prender (con se)


meepikken WW

1 (stelen) furar, robar
2 (in één moeite door doen) facer al mesme tempore, facer anque, includer
die cursus pik ook wel even mee = io face anque iste curso


meepraten WW

1 (met anderen praten) prender parte in le/al conversation, participar in le/al conversation
daar kan jij niet over -- = tu non sape nihil de isto
mogen -- = haber un voce in le capitulo
2 (naar de mond praten) flattar, adular
3 (napraten) repeter (lo que on dice)


meeprater ZN

1 adulator


meeprofiteren WW

1 participar al/in le profito(s)/beneficio(s)


meer BW

1 plus
-- dood dan levend = plus morte que vive
-- lang dan breed = plus longe que large
hij heeft -- dan ik = ille ha plus que io
-- dan ooit = plus que unquam
hij werkt niet -- = ille non labora/travalia plus
ik zal het niet -- doen = io non lo facera plus
er -- van weten = saper plus de un cosa
steeds --, -- en -- = de plus in plus, cata vice plus
zonder -- = sin plus
min of -- = plus o minus
zoveel/des te -- = a fortiori (L)
-- dan eens = plure vices, plus de un vice
-- dan twee keer per week = plus de duo vices per septimana
twee of -- = duo o plus
-- of minder = plus o minus
des te -- = tanto plus
hoe -- ... des te ... = quanto plus ... tanto plus ...
reden te -- om = ration de plus pro
onder -- = inter altere cosas/aspectos/factores
er is niets -- (over) = il non resta/remane nihil
geen eetlust -- hebben = non haber plus appetito, haber perdite le appetito
dat kost -- dan ik dacht = isto costa plus de lo que io pensava
ik heb het al -- gedaan = isto non es le prime vice que io lo face
dat is zonder -- waar = isto es absolutemente certe
iets zonder -- aanvaarden = acceptar un cosa sin conditiones
hij is niet -- = ille es morte


meer ZN

1 laco
de Friese --en = le lacos de Frisia
kunstmatig -- = laco artificial/de barrage


meer BN

1
wat -- is = lo que es plus importante, lo que es ancora plus significative


meer TELW

1 plus de
hij heeft -- boeken dan ik = ille ha plus de libros que io
-- dan twintig boeken = plus de vinti libros
onder -- = inter alteres
dat is zonder -- waar = isto es incontestabile
-- dan eens = plus de un vice


meeraal ZN

1 congro, anguilla de mar


meeraderig BN

1 de varie filos, multifilar
--e kabel = cablo de varie filos


meerarbeid ZN

1 labor/travalio additional


meerbaars ZN

1 perca lacustre


meerbasisch BN

1 polybasic
-- zuur = acido polybasic


meerbekken ZN

1 bassino lacustre


meerbodem ZN

1 fundo de laco


meerboei ZN

1 boia de ammarrage


meerboezem ZN

1 laco reservoir (F)


meerbolder ZN

1 bitta, bollardo


meercellig BN

1 (PLANTK, etc.) multicellular, pluricellular
--e luidspreker = altoparlator multicellular
-- organisme = organismo pluricellular


meercelligheid ZN

1 multicellularitate, pluricellularitate


meerdaags BN

1 de plure dies/jornos, que dura plure dies/jornos
--e weerprognose = previsiones meteorologic pro plure dies/pro le dies veniente


meerdelig BN

1 in/de plure partes, multipartite
-- woordenboek = dictionario in plure partes/tomos/volumines


meerder BN

1 superior, (groter) plus grande, (belangrijker) plus importante, (hoger) plus elevate
in --e mate = in major mesura/grado
--e bijzonderheden = detalios ulterior
--e onkosten = costos accessori/supplementari
uw --e ervaring = vostre plus grande experientia
ter --e zekerheid = pro major securitate/garantia
tot --e glorie van = pro major gloria de, pro le plus grande gloria de


meerdere ZN

1 (de meerdere) superior
de -- zijn (in rang) van iemand = esser le superior hierarchic de un persona
hij is mijn -- in kracht = ille es plus forte que io
zich de -- voelen = sentir se superior, haber le sentimento de su superioritate
in iemand zijn --e erkennen = recognoscer le superioritate de un persona, recognoscer su superior in un persona
2 (het meerdere) surplus (F)


meerdere

1 TELW plure, diverse, varie
hij heeft me --e keren bezocht = ille me ha visitate varie vices/plure vices/plus de un vice


meerderen WW

1 (vermeerderen) augmentar, accrescer, incrementar
de vaart -- = accelerar le marcha {sj}
2 (groter in getal geworden) crescer, augmentar
bij het -- der jaren = con le crescer/avantiar/passar del annos
3 (mbt breien) augmentar (le malias), adder (le malias)
drie steken -- = adder tres malias
4 (mbt zeil) altiar, hissar
het zeil -- = altiar/hissar le vela


meerderheid ZN

1 majoritate
bij -- van stemmen = con un majoritate de votos
eenvoudige -- = majoritate simple
volstrekte/absolute -- = majoritate absolute
betrekkelijke -- = majoritate relative
gekwalificeerde -- = majoritate qualificate
drie-vierde -- = majoritate del tres quartos
twee-derde -- = majoritate del duo tertios
zwijgende -- = majoritate silente/silentiose
ruime/comfortabele -- = ample majoritate
overgrote -- = generalitate
de grote -- der kiezers = le massa del electores
in de -- zijn = esser majoritari
de -- behalen = obtener le majoritate
2 (overwicht) superioritate, suprematia
numerieke -- = superioritate numeric


meerderheidsbeginsel ZN

1 principio del systema majoritari


meerderheidsbelang ZN

1 participation majoritari/del majoritate


meerderheidsbeslissing ZN

1 Zie: meerderheidsbesluit


meerderheidsbesluit ZN

1 decision majoritari/del majoritate


meerderheidscollege ZN

1 consilio con supporto del majoritate/con appoio majoritari


meerderheidsdeelneming ZN

1 participation/interesse majoritari


meerderheidsgroep ZN

1 gruppo majoritari


meerderheidskabinet ZN

1 cabinetto majoritari/del majoritate


meerderheidspakket ZN

1 majoritate del actiones


meerderheidspartij ZN

1 partito majoritari


meerderheidsrapport ZN

1 reporto majoritari/del majoritate


meerderheidsregering ZN

1 governamento majoritari


meerderheidsstelsel ZN

1 systema majoritari


meerderjarig BN

1 (mondig) major (de etate)
-- verklaren = declarar major (de etate)
-- zijn = esser major (de etate)
-- worden = devenir major (de etate), attinger le majoritate
2 (zelfstandig) major
-- verklaren = emancipar


meerderjarige ZN

1 adulto


meerderjarigheid ZN

1 major etate, majoritate, majoria
strafrechterlijke -- = majoritate penal


meerderjarigverklaring ZN

1 declaration de major etate/de majoritate, emancipation


meerderwaardig BN

1 de valor superior


meerderwaardigheidsgevoel ZN

1 sentimento de superioritate


meerdimensionaal BN

1 multidimensional, pluridimensional
--e meetkunde = geometria multidimensional
--e ruimte = spatio pluridimensional


meerdimensionaliteit ZN

1 pluridimensionalitate, multidimensionalitate


meerdistel ZN

1 eryngio maritime


meerduidig BN

1 ambigue, equivoc
2 (TAAL) polysemic


meerduidigheid ZN

1 ambiguitate, equivocitate
-- van een zin = equivocitate de un phrase
2 (TAAL) polysemia


meeregeren WW

1 Zie: mederegeren


meereizen WW

1 Zie: medereizen


meerekenen WW

1 contar, calcular, includer
a.s. donderdag meegerekend = le jovedi proxime inclusive
a.s. donderdag niet meegerekend = le jovedi proxime exclusive
de werken van Macovei meegerekend = sin oblidar le obras de Macovei
vrouwen en kinderen niet meegerekend = sin contar le feminas e le infantes


meerfasenstroom ZN

1 currente polyphasate


meerfasig BN

1 polyphasate
--e stroom = currente polyphasate


meerforel ZN

1 coregono


meergeld ZN

1 (mbt tot het meren van schepen) derectos de ammarrage/ancorage
2 (mbt de verkoop van panden) surplus (F)


meergemeld BN

1 precitate


meergenoemd BN

1 Zie: meergemeld


meergevorderd BN

1 plus avantiate


meergevorderde ZN

1 studente/studiante (plus) avantiate


meergezegd BN

1 Zie: meergemeld


meerhokkig BN

1 multilocular


meerhoofdig BN

1 multicephale, polycephale
2 (FIG) de plure personas, juncte
--e leiding = direction juncte


meerijden WW

1 ir/vader/venir con, (op de fiets) accompaniar (un persona) a bicycletta, (in iemands auto) ir in auto(mobile) (con un persona)


meerjarenplan ZN

1 plano pluriannual/pro varie annos/pro plure annos


meerjarenprogramma ZN

1 programma pluriannual


meerjarenraming ZN

1 prevision pluriannual/pro varie annos


meerjarig BN

1 de plus que un anno, de plure/varie annos, pluriannual
-- contract = contracto pluriannual/pro plus de un anno
--e planten = plantas pluriannual


meerkabel ZN

1 cablo de ammarrage, ammarra


meerkat ZN

1 cercopitheco


meerketting ZN

1 Zie: meerkabel


meerkeuzetest ZN

1 test (E) a/de option/selection/election multiple


meerkeuzetoets ZN

1 Zie: meerkeuzetest


meerkeuzevraag ZN

1 question a/de option/selection/election multiple


meerkleurendruk ZN

1 impression multicolor/pluricolor/in (plure/varie) colores, chromotyp(ograph) ia


meerkleurenillustratie ZN

1 illustration multicolor/pluricolor


meerkleurenplaat ZN

1 Zie: meerkleurenillustratie


meerkleurenpotlood ZN

1 stilo multicolor/pluricolor


meerkoet ZN

1 fulica


meerkosten ZN MV

1 costos additional/supplementari/excedente/extra, excedente de costos


meerledig BN

1 composite, complexe
--e samenstellingen = parolas composite
--e zinnen = phrases composite/complexe


meerlettergrepig BN

1 polysyllabe, polysyllabic, multisyllabe
-- woord = parola polysyllabe/polysyllabic, polysyllabo


meerling ZN

1 nascentia multiple


meermaals BW

1 sovente, plure vices, frequentemente, repetitemente, reiteratemente


meerman ZN

1 triton


meermanskaart ZN

1 billet/ticket (E) de gruppo/de familia


meermast ZN

1 mast/poste/palo de ancorage/ammarrage


meermin ZN

1 sirena


meermotorig BN

1 multimotor
-- vliegtuig = avion multimotor


meeroever ZN

1 ripa/bordo del laco


meeropbrengst ZN

1 rendimento marginal
afnemende -- = rendimento decrescente
wet van de afnemende -- = lege del rendimento decrescente/non proportional


meerpaal ZN

1 bollardo, bitta de ammarrage


meerpartijenstelsel ZN

1 pluripartitismo


meerpartijensysteem ZN

1 Zie: meerpartijenstelsel


meerplant ZN

1 planta lacustre


meerpolig BN

1 multipolar
--e cel = cellula multipolar
--e dynamo = dynamo multipolar


meerpoligheid ZN

1 multipolaritate


meerprijs ZN

1 precio additional/supplementari/extra, supplemento


meerradijs ZN

1 Zie: mierik


meerschuim ZN

1 scuma/spuma de mar, sepiolite


meerschuimen BN

1 de scuma/spuma de mar, de sepiolite
-- pijp = pipa de sepiolite


meerslachtig BN

1 (TAAL) que ha duo generes (grammatical), de plus que duo generes (grammatical)
2 (heterogeen) heterogenee


meerslachtigheid ZN

1 heterogeneitate


meerslag ZN

1 prisa multiple


meerstemmig BN

1 de/a plure/varie voces, polyphone, polyphonic
-- lied = canto polyphonic/de/a plure voces
--e compositie = composition polyphone/polyphonic


meerstemmigheid ZN

1 polyphonia


meerstrand ZN

1 plagia lacustre


meertalig BN

1 multilingue, multilingual, plurilingue, polyglotte
-- woordenboek = dictionario polyglotte


meertaligheid ZN

1 polyglottismo, multilingualismo


meertouw ZN

1 ammarra


meertrapscompressor ZN

1 compressor a (plure) etages (F)/a etages (F) multiple


meertrapsmethode ZN

1 methodo de plure passos


meertrapsraket ZN

1 missile a (plure) etages (F)/a etages (F) multiple


meertrapsturbine ZN

1 turbina a (plure) etages (F)/a etages (F) multiple


meertros ZN

1 ammarra


meerval ZN

1 siluro


meervis ZN

1 pisce lacustre


meervormigheid ZN

1 pluriformitate, pluralitate


meervoud ZN

1 numero plural, plural
emfatisch -- = plural emphatic
de eerste persoon -- = le prime persona del plural
in het -- zetten = mitter in le plural, pluralisar


meervoudig BN

1 (wat in meer dan een deel/vorm bestaat) plural, multiple
--e stem = voto plural
-- stemrecht = derecto plural de voto/de votar
--e echo = echo multiple
-- onverzadigde vetzuren = acidos grasse poly-insaturate
--e refractie = refraction multiple
-- filter = filtro multiple
2 (TAAL) plural
een -- onderwerp = un subjecto plural


meervoudigheid ZN

1 pluralitate


meervoudsuitgang ZN

1 termination del plural


meervoudsvorm ZN

1 forma plural/del plural, numero plural
de -- gebruiken = pluralisar


meervoudsvorming ZN

1 formation del plural, pluralisation


meerwaarde ZN

1 plusvalor, plusvalentia, augmento del valor


meerwaardetheorie ZN

1 theoria del plusvalor


meerwaardig BN

1 (SCHEI) plurivalente
--e base = base plurivalente
2 (FIL) plurivalente
--e logica = logica plurivalente
3 (TAAL, WISK) plurivoc


meerwaardigheid ZN

1 (SCHEI) plurivalentia
2 (FIL) plurivalentia
3 superioritate


meerwaardigheidsgevoel ZN

1 sentimento de superioritate


meerwater ZN

1 aqua lacustre/de laco


meerwortel ZN

1 tormentilla


meerzijdig BN

1 multilatere, multilateral, plurilateral


meerzurig BN

1 polyacide


mees ZN

1 paro
zwarte -- = paro nigre/carbonero


meeschreeuwen WW

1 critar (con un persona)
ze schreeuwden allemaal mee = illes critava totes insimul, illes critava in choro


meesjouwen WW

1 (met zich meevoeren) trainar (con se), traher (con se)


meeslepen WW

1 (achter zich aan slepen) trainar (con se/detra se), traher (con se/detra se)
2 (verrukken) enthusiasmar, incantar, passionar, raper


meeslepend BN

1 excitante, incantatori, passionante, focose, fervente, fervide, ardente, fascinante
--e muziek = musica excitante/fascinante
--e redevoering = discurso passionante


meesmokkelen WW

1 contrabandar


meesmuilen WW

1 surrider ironicamente


meespelen WW

1 (meedoen) jocar (con un persona), participar in le/al joco
2 (in toneelstuk) jocar un rolo/parte
3 (mede van invloed zijn) jocar un rolo (in), intervenir (in)
daarin spelen persoonlijke belangen mee = in isto interveni le interesses personal


meespreken WW

1 (deelnemen aan een gesprek) prender parte in le/al conversation, participar in le/al conversation, parlar (con alteres)
2 (meebeslissen) prender parte al resolution, haber un voto in capitulo
3 (van belang zijn) jocar un rolo (in), contar


meest BN

1 le plus grande parte de, le major parte de, le majoritate de, le plus grande numero de
haar --e geld = le plus grande parte de su moneta
met de --e belangstelling = con le plus grande interesse
de --e stemmen gelden = le majoritate del votos decide
met de --e hoogachting = con le plus grande respecto
de --en zijn gisteren vertrokken = le plus grande parte (del personas/gente/amicos, etc.) ha partite heri


meest BW

1 (in de hoogste mate) le plus
de -- westelijke berg = le monte le plus occidental
de -- uiteenlopende inzichten = le vistas le plus divergente
het -- voor de hand liggend = le plus obvie
het -- houden van = amar le plus, preferer
de -- voor de hand liggende regels = le regulas elementari
de -- biedende = le melior offerente
2 (gewoonlijk) generalmente, le plus sovente, in general
wij eten -- om zes uur = in general nos mangia a sex horas


meestal BW

1 generalmente, in general, le plus sovente
wij eten -- om zeven uur = in general nos mangia a septe horas
wij beginnen -- om zes uur = nos sole comenciar a sex horas
zo iets loopt -- verkeerd af = iste cosa sole finir mal


meestbegunstigd BN

1 le plus favorate
de --e natie = le nation le plus favorate


meestbegunstiging ZN

1 clausula del nation le plus favorate


meestbegunstigingssysteem ZN

1 systema preferential


meestbiedende ZN

1 (le persona) le melior offerente
iets aan de -- verkopen = vender un cosa al melior offerente


meestemmen WW

1 (zijn stem uitbrengen) prender parte in le/al voto, participar in le/al voto
2 (instemmen) approbar, esser de accordo (con un cosa)


meestendeels BW

1 pro le major parte, pro le plus grande parte


meestentijds BW

1 le major parte del tempore, le plus grande parte del tempore


meester ZN

1 (ALGEMEEN) maestro
de -- en de slaaf = le maestro e le sclavo
het oog van de -- = le oculo del maestro
eigen -- zijn = esser su maestro
iemand als zijn -- erkennen = recognoscer un persona como su maestro/superior
zich -- maken van = prender possession/controlo de, sasir
de toestand -- zijn = esser maestro del situation
Interlingua -- zijn = maestrar/posseder/dominar Interlingua
zichzelf weer -- worden = recovrar le dominio de se ipse/mesme
2 (schoolmeester) maestro (de schola)
3 (in bepaalde beroepen) maestro, magistro
4 (iemand die ergens zeer goed in is) maestro, virtuoso
de Hollandse --s = le (grande) maestros (del schola) hollandese
5 (SCHAKEN) maestro
6 (mbt gilde wezen) maestro
7 (vrijmetselarij) maestro


meesterachtig BN

1 imperiose, autoritari, de maestro
2 (pedant) pedante


meesterachtigheid ZN

1 tono imperiose/autoritari
2 pedantismo


meesterbrein ZN

1 cerebro
het -- achter de treinroof = le cerebro que ha organisate le robamento del traino


meesteres ZN

1 maestra


meestergraad ZN

1 grado de maestro


meesterhand ZN

1 mano de maestro, tocco magistral
dit verraadt de -- = isto revela un mano de maestro, isto revela le tocco de un maestro
een met -- geschilderd portret = un portrait (F) pingite de/con mano de maestro


meesterknecht ZN

1 chef (F) de labor


meesterkok ZN

1 chef (F)/maestro cocinero


meesterlijk BN

1 de maestro, maestral, magistral, grandiose, superior
--e zet = colpo magistral/de maestro
-- ruiter = virtuoso del equitation
--e interpretatie = interpretation magistral
een muziekstuk op --e wijze uitvoeren = exequer/executar un pecia musical con grande maestria
hij tekent -- = ille designa con maestria


meester-oplichter ZN

1 maestro impostor, impostor maestro


meesterschap ZN

1 (volmaakte beheersing van een vak) maestria
in dit werk wordt het -- van de kunstenaar zichtbaar = in iste obra appare le maestria del artista
met buitengewoon -- = con virtuositate
zijn -- over Interlingua = su maestria de Interlingua
2 (macht, gezag) autoritate, superioritate
3 (graad) grado de maestro/magistro


meesterschot ZN

1 tiro de maestro


meesterspion ZN

1 maestro spion/spia, spion/spia maestro, superspion, superspia


meesterstitel ZN

1 titulo de maestro
de -- behalen = obtener le titulo de maestro


meesterstuk ZN

1 Zie: meesterwerk


meesterteken ZN

1 punction de controlo


meestertimmerman ZN

1 maestro carpentero


meesterwerk ZN

1 obra de mano de maestro, obra maestro, obra maestral/magistral, (schilderij) pictura de maestro


meestrijden WW

1 participar in le/al combatto/battalia (de un persona), combatter (con un persona)


meesttijds BW

1 Zie: meestentijds


meet ZN

1 marca, (startstreep) linea de partita, (eindstreep) linia de arrivata, finish (E)
van -- af = desde le comencio/principio/initio
weer van -- af aan beginnen = comenciar de novo


meetapparaat ZN

1 apparato/instrumento de mesura/mensura/mesuration, mensor, mesurator, mensurator


meetapparatuur ZN

1 apparatos/instrumentos/equipamento de mesura/mensura/mesuration


meetbaar BN

1 me(n)surabile, calculabile
onderling -- = commensurabile
--e grootheid = quantitate me(n)surabile


meetbaarheid ZN

1 me(n)surabilitate
onderlinge -- = commensurabilitate
-- van grootheden = me(n)surabilitate de quantitates


meetband ZN

1 banda metric/de metir


meetbank ZN

1 micrometro


meetbereik ZN

1 zona/campo de mesura/mensura/mesuration


meetboot ZN

1 nave oceanographic


meetbrief ZN

1 (SCHEEP) certificato de tonnage


meetbrug ZN

1 (mbt water) ponte hydrometric
2 (ELEKTR)
-- van Wheatstone = ponte de Wheatstone


meetbuis ZN

1 tubo graduate


meetcilinder ZN

1 cylindro graduate


meetcyclus ZN

1 cyclo de mesura/mensura/mesuration


meetdraad ZN

1 (TECHN) filo potentiometric


meetellen WW

1 (meerekenen) contar, includer (in le numero de)
dat telt niet mee = isto non conta
hij telt niet mee = ille non conta
hij telt nog mee = ille conta totevia
die slag telt niet mee = iste colpo non vale
2 (mede van belang zijn) contar


meetfout ZN

1 error de mesura/mensura/mesuration


meetillen WW

1 sublevar al mesme tempore
zal ik --? = tu vole que io te adjuta a sublevar?, tu vole que io subleva con te?


meeting ZN

1 meeting (E)


meetinstallatie ZN

1 installation/equipamento de mesura/mensura/mesuration


meetinstrument ZN

1 instrumento de mesura/mensura/mesuration, mensor, mensurator, mesurator


meetketting ZN

1 catena de agrimensor
-- van tien meter = decametro de agrimensor


meetkunde ZN

1 geometria
analytische -- = geometria analytic
beschrijvende -- = geometria descriptive
projectieve -- = geometria projective
euclidische -- = geometria euclidian
niet-euclidische -- = geometria non-euclidian
vlakke -- = geometria plan, planimetria
differentiële -- = geometria differential
-- van Riemann, elliptische -- = geometria riemannian


meetkundeboek ZN

1 manual de geometria


meetkundevraagstuk ZN

1 problema de geometria


meetkundig BN

1 geometric, de geometria
--e figuur = figura geometric
--e plaats = loco geometric
-- gemiddelde = media geometric
--e reeks = serie/progression geometric
--e constructie = construction geometric


meetkundige ZN

1 geometra


meetkunst ZN

1 Zie: meetkunde


meetkunstig BN

1 geometric


meetlat ZN

1 regula (graduate)


meetlijn ZN

1 (TECHN) (uitgezette lijn) linea fiducial
2 (koord) corda de mesura/mensura/mesuration


meetlint ZN

1 metro, banda metric, mensor


meetlood ZN

1 plumbo


meetmethode ZN

1 methodo de mesura/mensura/mesuraion


meetmicroscoop ZN

1 microscopio de mesura/mensura/mensuration


meetnauwkeurigheid ZN

1 precision de mesura/mensura/mesuration


meetpasser ZN

1 compasso a/de punctas


meetpipet ZN

1 pipetta de mesura/mensura/mesuration


meetrekken WW

1 (meereizen) viagiar (con un persona), (vertrekken) partir (con un persona)
2 (tegelijk aan iets trekken) tirar/traher (con un persona), adjutar (un persona) a tirar
3 (meeslepen) traher/trainar con se/detra se


meetresultaat ZN

1 resultato de mesura/mensura/mesuration


meetrillen WW

1 tremer/tremular (con), (met geluid) vibrar (con), vibrar simultaneemente, resonar, esser in resonantia


meetroede ZN

1 verga/virga de agrimensor


meetronen WW

1 convincer/persuader (un persona) de ir/venir con se


meetschijf ZN

1 theodolite


meetschip ZN

1 nave oceanographic


meetsignaal ZN

1 signal de mesura/mensura/mesuration


meetsnoer ZN

1 corda de agrimensor


meetspanning ZN

1 tension/voltage de mesura/mensura/mesuration


meetstation ZN

1 (weerstation) station meteorologic


meetstok ZN

1 metro, mensor
2 jalon de agrimensor


meetsysteem ZN

1 systema de mesura/mensura/mesuration


meettafel ZN

1 tabula de mesura/mensura/mesuration


meettechniek ZN

1 technica de mesura/mensura/mesuration


meetteken ZN

1 marca (de mesura/mensura/mesuration)


meettoestel ZN

1 Zie: meetapparaat


meetuitrusting ZN

1 equipamento de mesura/mensura/mesuration


meetveer ZN

1 resorto de mesura/mensura/mesuration


meetvermogen ZN

1 capacitate de mesura/mensura/mesuration


meetwaarde ZN

1 valor mesurate


meetwagen ZN

1 auto(mobile) de instrumentos (de mesura/mensura/mesuration)


meetwerktuig ZN

1 Zie: meetinstrument


meeuw ZN

1 laro


meeuwenei ZN

1 ovo de laro


meeuwenkolonie ZN

1 colonia de laros


meeuwennest ZN

1 nido de laro


meeuwenveer ZN

1 pluma de laro


meevallen WW

1 (minder erg zijn) esser minus difficile/esser minus car, etc. que on expectava, ir melio que previste
de pijn viel mee = le dolor esseva finalmente supportabile
2 (de verwachting overtreffen) exceder le expectationes
dat valt me van hem mee = ille lo faceva melio que io expectava
de kwaliteit valt me erg mee = le qualitate me satisface multo


meevaller ZN

1 avantage non expectate, bon surprisa, surprisa placente


meevaren WW

1 navigar (con un persona), viagiar a bordo del mesme nave


meeveld ZN

1 Zie: meekrapakker


meeverdiener ZN

1 persona qui gania un salario supplementari/complementari


meeverf ZN

1 Zie: meekrapverf


meevoelen ZN

1 sympathisar (con), penetrar in le sentimentos de
ik kan met je -- = io te comprende perfectemente
2 (medelijden hebben) compatir (a), haber compassion (de), commiserar


meevoeren WW

1 (zaak) portar con se, transportar
de stroom heeft het hout meegevoerd naar de oever = le currente ha transportate le ligno al ripa
2 (persoon) conducer con se


meevragen WW

1 (vragen mee te gaan) invitar (un persona) a accompaniar (le persona qui invita), demandar (a un persona) de accompaniar (le persona qui demanda)
2 (uitnodigen) invitar a/demandar de venir con (le persona qui invita/demanda)


meewaaien WW

1
met alle winden -- = tornar (se) a tote le ventos


meewandelen WW

1 promenar se con le alteres, ambular (con un persona), accompaniar


meewarig BN

1 pietose, compatiente
--e toon = tono de pietate/de compassion


meewarigheid ZN

1 pietate, compassion


meewerken WW

1 Zie: medewerken


meewerkend BN

1
-- voorwerp = objecto/complemento indirecte


meewillen WW

1 esser favorabile (a), obedir
mijn benen willen niet meer mee = mi gambas non vole obedir


meewind ZN

1 vento in le dorso/in poppa


meezenden WW

1 inviar in mesme tempore


meezeulen WW

1 portar con effortio
een zware koffer -- = portar con effortio un valise (F) pesante


meezingen WW

1 cantar (con un persona)
2 cantar in choro


meezitten WW

1 esser favorabile, ir ben, marchar {sj} ben
het zat hem niet mee = le circumstantias non le esseva favorabile, le fortuna esseva contra ille, ille esseva infortunate
als alles meezit = si toto va/marcha ben, si le circumstantias es favorabile


mefisto ZN

1 (duivel) Mephistopheles, diabolo
2 (mens) persona diabolic


Mefistofeles ZN EIGN

1 Mephistopheles


mefistofelisch BN

1 mephistophelic, diabolic, satanic


mefitisch BN

1 mephitic, fetide, irrespirabile


megabar ZN

1 megabar


megabyte ZN

1 megabyte (E)


megacalorie ZN

1 megacaloria


megaceros ZN

1 megacero


megachip ZN

1 megachip (E)


megacolon ZN

1 megacolon


megacycle ZN

1 megacyclo


megadyne ZN

1 megadyne


mega-evolutie ZN

1 megaevolution


megafarad ZN

1 megafarad


megafoon ZN

1 megaphono, portavoce


megahertz ZN

1 megahertz, megacyclo


megajoule ZN

1 megajoule {zjoel}


megaliet ZN

1 megalitho
de --en van Carnac = le megalithos de Carnar


megalithisch BN

1 megalithic
-- tijdperk = era megalithic
--e beschaving = civilisation megalithic
--e monumenten = monumentos megalithic


megaloblast ZN

1 megaloblasto


megalocefaal BN

1 megalocephale, megalocephalic


megalocephalie ZN

1 macrocephalia


megalomaan BN

1 megalomane, megalomaniac


megalomanie ZN

1 megalomania
lijder aan -- = megalomano, megalomaniaco


megalopolis ZN

1 megalopole


megalosaurus ZN

1 megalosauro


megameter ZN

1 megametro


megascoop ZN

1 megascopio


megasporangium ZN

1 macrosporangio


megaspore ZN

1 macrospora


megaton ZN

1 megatonna
met de kracht van één -- = megatonnic
een waterstofbom van vijf -- = un bomba a/de hydrogeno de cinque megatonnas


megavolt ZN

1 megavolt


megawatt ZN

1 megawatt


megohm ZN

1 meg(a)ohm


megohmmeter ZN

1 meg(a) ohmmetro


mehari ZN

1 mehari, dromedario


meharist ZN

1 meharista


mei ZN

1 maio
de maand -- = le mense de maio


meiavond ZN

1 vespera/vespera de maio


meibetoging ZN

1 manifestation/demonstration del Prime Maio


meibloem ZN

1 margarita


meiboom ZN

1 arbore de maio


meiboter ZN

1 butyro de maio/de primavera


meid ZN

1 (meisje, vrouw) juvene femina
2 (dienstmeid) servitrice, serviente
3 (prostituée) prostituta


meidag ZN

1 (dag in mei) die/jorno de/in maio
2 (socialistisch feest) le Prime Maio


meidans ZN

1 dansa de maio


meidemonstratie ZN

1 Zie: meibetoging


meidengroep ZN

1 (popgroep) gruppo pop (E) feminin


meidenkamer ZN

1 camera de serviente


meidenloon ZN

1 salario de serviente


meidenmuts ZN

1 cofia de serviente


meidenpraatjes ZN MV

1 commatrages


meidenwerk ZN

1 labor/travalio de serviente


meidoorn ZN

1 spino albe/blanc, cratego


meidoornhaag ZN

1 haga/sepe de spino albe/blanc


meidrank ZN

1 bibita de maio


meier ZN

1 (GESCH) bailivo, bailo
2 (bankbiljet) billet de cento florinos


meieren WW

1 torturar le aures (de un persona)


meifeest ZN

1 festa de maio/de Prime Maio


meiganzevoet ZN

1 chenopodio albe


meikaas ZN

1 caseo de maio/de primavera


meikers ZN

1 ceresia de maio/de primavera


meikever ZN

1 melolontha


meikeverjaar ZN

1 anno de melolonthas


meikeverplaag ZN

1 plaga/invasion de melolonthas


meikrans ZN

1 corona primaveral


meiler ZN

1 pila de carbon de ligno


meilucht ZN

1 aere de maio
2 celo de maio


meimaand ZN

1 mense de maio


meimorgen ZN

1 matino/matutino de maio


meinacht ZN

1 nocte de maio


meinedig BN

1 perjur, culpabile de un juramento false


meinedige ZN

1 perjuro, perjurator


meinedigheid ZN

1 violation de juramento


meineed ZN

1 juramento false, perjurio
-- plegen = prestar un juramento false, perjurar se


meiose ZN

1 meiose (-osis)


meioseprodukt ZN

1 producto meiotic


meiospoor ZN

1 meiospora


meiotisch BN

1 meiotic


meiraap ZN

1 rapa


meiregen ZN

1 pluvia de maio


meisje ZN

1 puera, juvena, adolescente, pupa
een -- het hof maken = facer le corte a un juvena, cortesar un juvena
een -- onteren = dishonorar un juvena
een -- misbruiken = abusar de/violar un juvena
2 (jonge vrouw) juvene femina
3 (dochter) filia
zij hebben twee --s = illes ha duo filias
4 (dienstmeisje) servitrice, serviente


meisjesachtig BN

1 como de un puera/de un juvena


meisjesbadpak ZN

1 costume de banio de puera


meisjesboek ZN

1 libro pro pueras/pro juvenas


meisjesdroom ZN

1 sonio de puera/de juvena


meisjesfiguur ZN

1 figura de puera


meisjesgek ZN

1 chassator {sj} de gonnas


meisjesgezicht ZN

1 visage/facie de puera/jde uvena


meisjeshand ZN

1 (hand) mano de puera/de juvena
2 (handschrift) scriptura de puera/de juvena


meisjesjurk ZN

1 veste de puera/de juvena


meisjeskleding ZN

1 Zie: meisjeskleren


meisjeskleren ZN MV

1 vestimentos de puera/de juvena


meisjesnaam ZN

1 nomine de puera/de juvena


meisjespensionaat ZN

1 pensionato/internato pro pueras/pro juvenas


meisjesplager ZN

1 vexator de pueras/de juvenas


meisjesschool ZN

1 schola de pueras/de juvenas


meisjesspel ZN

1 joco de pueras/de juvenas


meisjesstem ZN

1 voce de puera/de juvena


meisjestaal ZN

1 linguage de pueras/de juvenas


meivis ZN

1 alosa


meiwijn ZN

1 vino de maio


meiworm ZN

1 meloe


meizon ZN

1 sol de maio


mejuffrouw ZN

1 senioretta
-- Jansen = senioretta Jansen


mekaar WKD VNW

1 Zie: elkaar


mekander WKD VNW

1 Zie: elkaar


Mekka ZN EIGN

1 (stad) Mecca
2 (FIG) Mecca, Eldorado, pais de cocania, paradiso


Mekkaganger ZN

1 peregrino/pelegrino de Mecca


mekkeren WW

1 (mbt geiten/schapen) balar
het -- = balamento
2 (protesteren) protestar


melaats BN

1 leprose


melaatse ZN

1 leproso


melaatsenhuis ZN

1 leproseria


melaatsheid ZN

1 lepra


melamine ZN

1 melamina


melancholicus ZN

1 melancholico


melancholie ZN

1 (zwaarmoedigheid) melancholia, atrabile, spleen (E)
2 (MED) melancholia


melancholiek BN

1 Zie: melancholisch


melancholisch BN

1 melancholic, atrabiliari, spleenetic {ie}
-- temperament = temperamento melancholic
hij is een -- type = ille es un typo melancholic, ille ha tendentia al melancholia


melanemie ZN

1 melanemia


Melanesië ZN EIGN

1 Melanesia


Melanesiër ZN

1 melanesiano


Melanesisch BN

1 melanesian
--e talen = linguas melanesian
--e cultuur = cultura melanesian


Melanesisch ZN

1 (taal) melanesiano


melange ZN

1 mixtura
-- van koffie = mixtura de caffe
-- voor sigaren = mixtura pro cigarros
een geurige -- = un mixtura fragrante/odorante/aromatic


melaniet ZN

1 melanite


melanine ZN

1 melanina
aanwezigheid van -- in het bloed = melanemia


melanisme ZN

1 melanismo


melanistisch BN

1 melanic


melanoblast ZN

1 melanoblasto


melanoblastoom ZN

1 melanoblastoma


melanodermie ZN

1 melanodermia


melanoom ZN

1 tumor melanic, melanoma


melanosarcoom ZN

1 sarcoma melanic


melanose (-osis) ZN

1 melanose (-osis)


melanostimuline ZN

1 melanostimulina


melasma ZN

1 melasma


melasse ZN

1 melassa


melatonine ZN

1 (BIOL) melatonina


melde ZN

1 atriplex


melden WW

1 (laten weten) communicar, facer saper, informar, notificar
het resultaat -- = communicar le resultato
2 (aankondigen) annunciar
3 (gewag maken) facer mention de, mentionar, citar, signalar
4 (aanmelden) presentar se
bezoekers moeten zich -- bij de portier = le visitatores debe presentar se al portero
zich bij de directeur -- = presentar se al director
zich bij de politie -- = livrar se al policia


meld- en regelkamer ZN

1 centro de controlo pro le pollution atmospheric


meldenswaard(ig) BN

1 digne de esser mentionate


melder ZN

1 (persoon) informante, annunciator, notificator, portator de novas
2 (toestel) detector


meldezaad ZN

1 semine de atriplex


melding ZN

1 (vermelding) mention
-- maken van iets = facer mention de un cosa, mentionar/notar un cosa
2 (aanmelding) annunciation


meldingsplicht ZN

1 (zichzelf) obligation de presentar se
2 (iets) obligation de mentionar (un cosa)


meldkamer ZN

1 centro de ..., central


melen WW

1 (bloemig worden) devenir farinose
2 (met bloem bewerken) farinar, infarinar


meleren WW

1 miscer
gemeleerd gezelschap = compania mixte
zich in iets -- = immiscer se/ingerer se in un cosa


melia ZN

1 melia


melig BN

1 (uit meel bestaand) farinose, farinacee
2 (pulverachtig) farinose, pastose
--e appel = malo/pomo farinose
-- smaken = haber le gusto farinose
3 (flauw en grappig) banal, insipide
--e opmerking = remarca banal
4 (lusteloos) apathic, languide, deprimite


meliliet ZN

1 melilite


meliniet ZN

1 melinite


melioratie ZN

1 (LANDB) (a)melioration


melioratief BN

1 meliorative
-- bijvoeglijk naamwoord = adjectivo meliorative
-- woord = meliorativo


meliorisme ZN

1 meliorismo


melis ZN

1 sucro blanc


melismatisch BN

1 melismatic


melisme ZN

1 melisma, melodia breve


melisse(kruid) ZN

1 melissa


melisseblad ZN

1 folio de melissa


meliturie ZN

1 melituria


melk ZN

1 lacte
verse -- = lacte fresc
rauwe -- = lacte crude
romige -- = lacte cremose
gecondenseerde -- = lacte condensate/evaporate
gesteriliseerde -- = lacte sterilisate
gepasteuriseerde -- = lacte pasteurisate
gestandaardiseerde -- = lacte standardisate
zure -- = lacte coagulate
volle -- = lacte integre
magere/afgeroomde -- = lacte discremate/disbutyrate
halfvolle -- = lacte medio/partialmente discremate/disbutyrate, lacte semidiscremate
vel op de -- = pelle super le lacte
-- afromen = discremar/disbutyrar lacte
de -- kookt over = le lacte disborda (bulliente)
een fles -- = un bottilia de lacte
een land van -- en honing = un pais de abundantia/de cocania
niets in de -- te brokkelen hebben = non haber voto al capitulo
heel wat in de -- te brokkelen hebben = haber un grande influentia
met -- meer mans = le lacte es le fonte de energia


melkaanvoerend BN

1 (BIOL) lactifere


melkachtig BN

1 lactose, lactee
-- sap = succo lactee/lactose
2 (melkig wit) lactescente
-- worden = lactescer


melkachtigheid ZN

1 (het melkige wit) lactescentia


melkafroming ZN

1 discremation


melkafscheider ZN

1 separator, centrifuga, centrifugator


melkafscheiding ZN

1 discremation
2 (FYSIOL) secretion lactifere


melkalbast ZN

1 vitro dispolite


melkanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del lacte


melkauto ZN

1 camion del lactero


melkbacterie ZN

1 Zie: melkzuurbacterie


melkbad ZN

1 banio de lacte


melkbeker ZN

1 cuppa a/de/pro lacte


melkbezorger ZN

1 Zie: melkboer


melkboer ZN

1 venditor de lacte, lactero


melkboleet ZN

1 suillo granulate


melkbrood ZN

1 pan al/de lacte


melkbuis ZN

1 vasculo lactifere


melkbus ZN

1 bidon a/de lacte


melkcentrifuge ZN

1 Zie: melkontromer


melkchocolade ZN

1 chocolate {sj} al lacte


melkcontroleur ZN

1 controlator del qualitate del lacte


melkdieet ZN

1 dieta lactee/lactic


melkdistel ZN

1 soncho


melkdruppel ZN

1 gutta de lacte


melkeiwit ZN

1 lactoproteina, lactalbumina


melkemmer ZN

1 situla de/pro mulger, situla a lacte


melken WW

1 (van melk ontdoen) mulger
het -- = mulgitura, mulgition
een koe -- = mulger un vacca
2 (zaniken) fastidiar


melkeppe ZN

1 peucedano palustre


melker ZN

1 mulgitor


melkerij ZN

1 lacteria


melkerskoorts ZN

1 leptospirose (-osis)


melkfabriek ZN

1 lacteria (industrial)


melkfilter ZN

1 filtro a/de lacte


melkfles ZN

1 bottilia a/de/pro lacte


melkgang ZN

1 (BIOL) canales galactophore


melkgebit ZN

1 dentes/dentatura/dentition de lacte, prime dentatura/dentition


melkgerecht ZN

1 Zie: melkspijs


melkgeven ZN

1 lactation


melkgevend BN

1 que da lacte, lactifere
--e koe = vacca a/de lacte
-- vee = bestial a/de lacte


melkgift ZN

1 lactation
2 rendimento de lacte


melkglas ZN

1 (drinkglas) vitro a/de/pro lacte
2 (melkwit glas) vitro opalin, opalina


melkhandel ZN

1 lacteria


melkhoudend BN

1 lactifere


melkig BN

1 Zie: melkachtig


melkinrichting ZN

1 lacteria


melkjaspis ZN

1 Zie: melksteen


melkkalf ZN

1 vitello de lacte


melkkan ZN

1 potto/olla a/de/pro lacte


melkkar ZN

1 carro del lactero


melkkarn ZN

1 apparato pro facer butyro


melkkies ZN

1 dente de lacte posterior


melkkleur ZN

1 color de lacte


melkkleurig BN

1 de color de lacte


melkklier ZN

1 glandula mammari/lactifere, mamma, mamilla


melkkoe ZN

1 vacca lactifere/a lacte/de lacte


melkkoeler ZN

1 refrigerator/refrigerante de lacte, reservoir (F) refrigerante


melkkoker ZN

1 caldiera a/de/pro lacte, potto a cocer le lacte


melkkoorts ZN

1 febre lactee/de lacte


melkkost ZN

1 Zie: melkspijs


melkkrat ZN

1 cassa a/de lacte


melkkuip ZN

1 cupa a/de lacte


melkkuur ZN

1 cura de lacte, regime (F)/dieta lactee
2 galactotherapia


melkkwarts ZN

1 quarz (D) lactose/opalin


melklam ZN

1 agno de lacte


melkleider ZN

1 vasculo lactifere


melkleverancier ZN

1 fornitor/approvisionator de lacte


melkmachine ZN

1 machina a/de mulger


melkman ZN

1 venditor de lacte, lactero


melkmeid ZN

1 lactera


melkmeisje ZN

1 lactera


melkmeter ZN

1 pesalacte, lactometro, galactometro


melkmuil ZN

1 (nieuweling) novicio
2 (lafbek) coardo


melknetel ZN

1 Zie: melkdistel


melkonderzoek ZN

1 lactoscopia, controlo del lacte


melkontromer ZN

1 disbutyrator, separator


melkopbrengst ZN

1 rendimento de lacte


melkpap ZN

1 pappa al lacte


melkperiode ZN

1 periodo de lactation


melkplant ZN

1 planta lactifere/a succo lactose


melkplas ZN

1 (hoeveelheid melk) production de lacte
2 (overschot) superproduction/laco de lacte


melkpoeder ZN

1 lacte sic/dishydrate/sic/in pulvere, pulvere de lacte
magere -- = lacte discremate in pulvere


melkprijs ZN

1 precio del lacte


melkprodukt ZN

1 producto lactee/de lacte/del lacteria


melkproduktie ZN

1 (hoeveelheid melk van een koe) rendimento de lacte
2 (totale hoeveelheid melk) production lactee/lactifere/de lacte


melkquotering ZN

1 quotas de lacte


melkreep ZN

1 barra de chocolate {sj} al lacte


melkrijder ZN

1 collector de lacte


melkrijk BN

1 que da multe lacte


melkrijp BN

1 lactose


melksap ZN

1 lacte (vegetal)


melksapbuis ZN

1 conducto laticifere


melksapcel ZN

1 cellula lactifere


melksaphoudend BN

1 lacitifere


melksapkanaal ZN

1 vasculo lactifere


melksappig BN

1 lactifere


melksapvat ZN

1 vasculo lactifere


melksaus ZN

1 sauce (F) al/de lacte


melkschotel ZN

1 platto a lacte


melkseparator ZN

1 Zie: melkontromer


melkserum ZN

1 sero lactee/de lacte


melkslijter ZN

1 venditor de lacte, lactero


melksoep ZN

1 suppa al/de lacte


melkspijs ZN

1 vivanda/platto a base de lacte


melksteen ZN

1 jaspe lactose, galactite


melkster ZN

1 lactera


melksterilisatie ZN

1 sterilisation de lacte


melkstoeltje ZN

1 tabouret (F)/scabello de/pro mulger/de lactero/a


melksuiker ZN

1 lactosa, galactosa, sucro de lacte


melksuikerfabriek ZN

1 fabrica de lactosa


melktand ZN

1 dente de lacte


melktank ZN

1 reservoir (F) a lacte


melkteems ZN

1 Zie: melkzeef


melktijd ZN

1 hora de mulgition


melkton ZN

1 tonnello a lacte


melkuitscheiding ZN

1 secretion lactee, lactation


melkuur ZN

1 Zie: melktijd


melkvat ZN

1 tonnello a lacte
2 (FYSIOL) conducto/vasculo lactifere/lactee


melkvee ZN

1 bestial/bestias a/de lacte


melkveebestand ZN

1 Zie: melkveestapel


melkveehouder ZN

1 fermero de bestial/bestias a/de lacte


melkveestapel ZN

1 stock (E) de bestial/bestias a/de lacte


melkvegetarisme ZN

1 vegetarismo lactic/lactee


melkvervoer ZN

1 transporto de lacte


melkvet ZN

1 grassia del lacte


melkvoerend BN

1 (BIOL) galactophore


melkvrouw ZN

1 venditrice de lacte, lactera


melkwagen ZN

1 (auto) camion del lactero, (kar) carro del lactero


melkweg ZN

1 (ASTRON) (stelsel) galaxia, (onze melkweg) Galaxia, Via lactee
buiten de -- liggend = extragalactic


melkweger ZN

1 Zie: melkmeter


melkwegstelsel ZN

1 nebulosa galactic, galaxia
elliptisch -- = galaxia elliptic
onregelmatig -- = galaxia irregular


melkwei ZN

1 sero de lacte


melkwinkel ZN

1 cremeria, lacteria


melkwit BN

1 (de color) lactose, de lacte
--te tanden = dentes blanc como le lacte


melkwit ZN

1 blanco lactose


melkzaak ZN

1 Zie: melkwinkel


melkzeef(je) ZN

1 colatorio de lacte


melkzeep ZN

1 sapon a base de lacte


melkzuur ZN

1 acido lactic
linksdraaiend -- = acido lactic levogyr


melkzuur BN

1 lactic
--e gisting = fermentation lactic
-- zout = sal de acido lactic, lactato


melkzuurbacterie ZN

1 bacterio lactic/lactee, lactobacillo


melkzuurferment ZN

1 fermento lactic


melkzuurgisting ZN

1 fermentation lactic


melkzwam ZN

1 lactario


melodie ZN

1 melodia


melodiëncomponist ZN

1 melodista


melodieus BN

1 melodiose


melodieusheid ZN

1 melodiositate


melodisch BN

1 (mbt de melodie) melodic
--e figuur = figura melodic
--e lijn = linea melodic
-- thema = thema melodic
-- interval = intervallo melodic
2 (welluidend) melodiose


melodrama ZN

1 melodrama


melodramatisch BN

1 melodramatic
--e genre = genere melodramatic
--e toon = tono melodramatic
-- gebaar = gesto melodramatic
-- voorstellen = melodramatisar


meloen ZN

1 melon


meloenboom ZN

1 papaya


meloencactus ZN

1 melocacto


meloencocktail ZN

1 cocktail (E) de melon


meloencompote ZN

1 compota de melones


meloenenbed ZN

1 meloniera


meloenenkas ZN

1 meloniera


meloenenkweker ZN

1 cultor/cultivator de melones, melonero


meloenenteelt ZN

1 cultura/cultivation de melones


meloenenteler ZN

1 Zie: meloenenkweker


meloenenveld ZN

1 meloniera


meloenpit ZN

1 Zie: meloenzaad


meloensap ZN

1 succo de melon


meloenzaad ZN

1 semine/grana de melon


meloet ZN

1 alcoholico, bibulo, bibon


melomaan ZN

1 melomano, melomaniaco


melomaan BN

1 melomane, melomaniac


melomanie ZN

1 melomania


melomanisch BN

1 melomane, melomaniac


melopee ZN

1 melopeia


melotherapie ZN

1 melotherapia


membraan ZN

1 (vlies) membrana
basaal -- = membrana basal
halfdoorlatend -- = membrana semipermeabile
permeabiliteit van een -- = permeabilitate de un membrana
2 (trilplaatje) membrana (vibrante), diaphragma


membraanachtig BN

1 membranose


membraancapaciteit ZN

1 capacitate de membrana


membraanevenwicht ZN

1 equilibrio de membrana/osmotic


membraanfilter ZN

1 filtro membranose/a/de membrana


membraanmanometer ZN

1 manometro a membrana/a diaphragma


membraanpomp ZN

1 pumpa a diaphragma


membraanstroom ZN

1 currente de membrana


memel ZN

1 (mijt) acaro


memelig BN

1 acarose


memento ZN

1 memento


memento mori ZN

1 memento mori (L)


memo ZN

1 (papier) parve papiro
2 (diplomatieke nota) memorandum, nota
3 (notitieboekje) libretto de notas, agenda, memorandum


memobedrijf ZN

1 interprisa ecologic


memoblok ZN

1 bloco de notas


memoires ZN MV

1 memorias, memorial
schrijver van -- = memorialista


memorabel BN

1 memorabile


memorandum ZN

1 (diplomatieke nota) memorandum, nota
2 (gedenkboek) memorial


memoreren WW

1 (vermelden) (re)memorar, recordar, mentionar, evocar
2 (opschrijven) notar, facer un nota de


memoriam ZN

1 Zie: in memoriam


memorie ZN

1 (geheugen) memoria
kort van -- zijn = haber pauc/poc memoria, haber le memoria curte, esser de memoria curte
2 (herinnering) memoria
pro -- = pro memoria
3 (geschrift) memoria, memorial, memorandum
-- van toelichting = 1. exposition del motivos, memoria/littera explicative, 2. exposition de un projecto de lege


memorieboekje ZN

1 Zie: aantekenboekje


memoriepost ZN

1 item pro memoria


memorisatie ZN

1 memorisation


memoriseren WW

1 memorisar
het -- = memorisation


men ONB VNW

1 on, uno
-- heeft mij gezegd = on me ha dicite
-- vergeet wel eens dat = a vices uno oblida que


men ZN

1 le gente, le homine del strata, le publico, le opinion public


menagerie ZN

1 menagerie (F), collection de animales salvage


menarche ZN

1 menarche, prime menstruation


Mendel ZN EIGN

1 Mendel
wetten van -- = leges mendelian/de Mendel
theorie van -- = theoria mendelian
volgeling van -- = mendeliano


mendelevium ZN

1 mendelevium


mendelisme ZN

1 mendelismo


mendiciteit ZN

1 mendicitate


meneer ZN

1 senior


menen WW

1 (in ernst bedoelen) parlar seriosemente, esser seriose
dat meen je niet! = isto non es seriose!
2 (bedoelen) intender, voler dicer, dicer
ik meen van wel = io crede de si
hij zegt ja, maar meent nee = ille dice le contrario de lo que ille pensa
zo was het niet gemeend = isto non esseva mi intention
het goed/kwaad met iemand -- = haber bon/mal intentiones con un persona, esser ben intentionate verso un persona
3 (veronderstellen) creder, pensar, opinar, estimar, supponer
meent u mij daarmee? = parla vos de me?
naar ik meen = secundo mi opinion
4 (doelen op) visar


menens BN

1
het is -- = isto es multo seriose, io parla seriosemente


meneren WW

1 dicer senior (a un persona)


menestreel ZN

1 Zie: minnezanger


mengapparaat ZN

1 agitator, mixer (E)


mengbaar BN

1 miscibile
--e vloeistoffen = liquidos miscibile


mengbaarheid ZN

1 miscibilitate
-- van vloei-stoffen = miscibilitate de liquidos


mengbak ZN

1 recipiente/cupa a miscer


mengeldichten ZN MV

1 poesias variate/diverse


mengelen WW

1 miscer


mengeling ZN

1 mixtura, varietate, (samenstelling) combination
letterkundige --en = miscellanea litterari
-- van kleuren = mixtura multicolor, varietate de colores


mengelklomp ZN

1 chaos


mengelmoes ZN

1 mixtura confuse/disparate/heteroclite


mengeltaal ZN

1 lingua mixte, sabir


mengelwerk ZN

1 miscellanea (litterari), varia


mengen WW

1 miscer, admiscer, immiscer, commiscer
thee -- = miscer the
wijn met water -- = (ad)miscer vino con aqua
noten gemengd met rozijnen = nuces miscite con uvas sic
mijn naam werd er ook in gemengd = mi nomine esseva anque mentionate in illo
met gemengde gevoelens = con sentimentos miscite/contrari
2
(zich inlaten met) zich -- in = immiscer se in, ingerer se in, intervenir in
zich in het gesprek -- = prender parte in le/al conversation
ik wil me niet -- in jullie familietwisten = io non vole miscer me in vostre lites familiar
3 (doen samenvallen) confunder
4 (mbt kleuren) combinar
kleuren -- = combinar colores
5 (in de juiste verhoudingen mengen) dosar
het -- = dosage


menger ZN

1 (persoon) persona qui misce
2 (machine) machina de miscer, miscitor, mixer (E)


menggesteente ZN

1 migmatite


menging ZN

1 (handeling) mixtion, inmixtion, (in de juiste verhoudingen) dosage
2 (resultaat) mixtion, mixtura


mengkamer ZN

1 camera a/de/pro miscer


mengkleur ZN

1 color composite/miscite
2 (secundaire kleur) color secundari


mengkraan ZN

1 valvula a/de miscer/a duo vias


mengkristal ZN

1
--len vormen = syncrystallisar
vorming van --len = syncrystallisation


mengkuip ZN

1 cupa pro miscer


mengmachine ZN

1 machina a/de miscer, miscitor, mixer (E)


mengpaneel ZN

1 pannello/consola de mixtion


mengprodukt ZN

1 producto composite, mixtura


mengras ZN

1 racia miscite/mixte


mengsel ZN

1 mixtion, mixtura, commixtion, (samenstelling) composito, combination
homogeen -- = mixtura homogene
koudmakend -- = mixtura cryogene/frigorific/refrigerante
brandbaar -- = mixtura combustibile
een rijk (brandstof)-- = un mixtura ric
-- van thee(soorten) = mixtura de thes
-- van waarheid en verdichting = mixtura/mixtion de veritate/realitate e de fiction


mengsmering ZN

1 lubrication miscite, mixtura (pro motor a duo tempores)


mengtaal ZN

1 lingua mixte, sabir


mengtafel ZN

1 Zie: mengpaneel


mengtoestel ZN

1 agitator, mixer (E)


mengvat ZN

1 (GR GESCH) crater


mengverhouding ZN

1 proportion de mixtion, dosage


mengvoeder ZN

1 forrage mixte/composite


mengvoederfabriek ZN

1 fabrica de forrage mixte/composite


mengvoederfabrikant ZN

1 fabricante de forrage mixte/composite


mengvorm ZN

1 structura mixte


mengwarmte ZN

1 (SCHEI) calor de mixtion


mengzaad ZN

1 grana miscite/mixte


menhir ZN

1 menhir


menie ZN

1 minio
met -- verven = miniar


menie BN

1 del color de minio


meniefabricage ZN

1 fabrication de minio


meniefabriek ZN

1 fabrica de minio


meniefabrikant ZN

1 fabricante de minio


meniën WW

1 miniar, tractar con minio


menig ZN

1 plure, multe, plus de
-- mens = plus de un homine, plure/multe personas
--e keer = multe vices
--e slapeloze nacht = multe noctes sin dormir
in -- opzicht = in varie aspectos


menigeen ZN

1 plus de un persona, plure/multe personas, multes
-- zal dat het leven kosten = isto costara le vita a multes


menigerlei BN

1 tote sortas de, de differente species/sortas


menigmaal BW

1 plus de un vice, plure/multe/numerose vices, frequentemente


menigte ZN

1 (veel mensen) massa, turba, essame, multitude (de personas), (drukte, gewoel) pressa, (samenloop van mensen) concurso
een -- mensen = un massa human
een -- geschriften = un grande quantitate de scriptos
talloze -- = turba innumerabile
in de -- opgaan = perder se/disparer in/inter le multitude/le massa
2 (groot aantal) massa, multiplicitate, multitude, grande numero, legion, abundantia
een -- oorzaken = un multiplicitate de causas
in -- = in massa


menigvuldig BN

1 frequente, numerose, multiple, abundante


menigvuldigheid ZN

1 frequentia, numerositate, multiplicitate, abundantia


menigwerf BW

1 Zie: menigmaal


mening ZN

1 opinion, aviso, conception, dictamine
heersende/gangbare -- = opinion commun/vurrente
openbare -- = opinion public
persoonlijke -- = opinion personal
overheersende -- = opinion dominante
afwijkende -- = opinion divergente/discrepante
tegengestelde --en = opiniones opposite
gevestigde -- = opinion establite
vooropgezette -- = preconception
vaststaande -- = conviction
eensgezindheid van --en = concordantia de opiniones
zijn -- geven = dar su opinion, opinar
in de -- verkeren dat = opinar que
een -- verdedigen = defender un opinion
zich een -- vormen over = formar un opinion super
een -- uiten/formuleren = emitter/exprimer un opinion, opinar
van -- zijn = esser de opinion
van -- veranderen = mutar/cambiar de opinion
van -- verschillen = non esser del mesme opinion, haber opiniones diverse, dissentir
een -- tegenspreken = oppugnar un opinion
de -- peilen = consultar/tastar/sondar le opinion
een -- onderschrijven = adherer se a un opinion
de --en zijn verdeeld = il ha division de opiniones
dezelfde -- toegedaan zijn = esser del mesme opinion
bij zijn -- blijven = persister in/mantener su opinion
er heerst verschil van -- = il ha discrepantia de opinion
--en uitwisselen = excambiar opiniones
een -- naar voren durven brengen = hasardar un opinion
naar mijn -- = in/secundo mi opinion


meningitis ZN

1 meningitis
-- cerebrospinalis = meningitis cerebrospinal


meningococcus ZN

1 meningococco


meningoencefalitis ZN

1 meningoencephalitis


meningsuiting ZN

1 expression de opinion
vrijheid van -- = libertate de opinion


meningsverschil ZN

1 (verschil van mening) differentia/diversitate/divergentia de opinion(es)
2 (onenigheid) disaccordo, dissentimento, controversia


meningsvorming ZN

1 formation de un opinion
openbare -- = formation del opinion public


meningsvrijheid ZN

1 libertate de opinion


meniscus ZN

1 (kraakbeenschijf) menisco
van de -- = meniscal
2 (NAT) menisco
3 (lens) menisco


meniscusaandoening ZN

1 Zie: meniscusletsel


meniscusbeschadiging ZN

1 Zie: meniscusletsel


meniscuscorrectie ZN

1 correction de menisco


meniscuslens ZN

1 menisco


meniscusletsel ZN

1 lesion meniscal


menist ZN

1 mennonita


mennen WW

1 conducer, guidar
een paard -- = conducer/guidar un cavallo
het -- van een paard = le conducta de un cavallo


menner ZN

1 conductor de cavallo


mennoniet ZN

1 mennonita


menopauze ZN

1 menopausa
van de -- = menopausic


menora ZN

1 menorah


menorragie ZN

1 menorrhagia


menostase ZN

1 menostase (-asis)


mens ZN

1 homine, humano, persona (human), (MV: personen) gente
grote --en = personas adulte, adultos
jonge --en = juvenes
veel --en = multe gente
--en van goede wille = homines de bon voluntate
-- van vlees en bloed = persona de carne e sanguine
de -- geworden Zoon van God = le Filio incarnate de Deo
ik voel me een ander -- = io me senti un nove persona/homine/femina
de inwendige -- = le homine interior
de inwendige -- versterken = restaurar se
van de -- = hominal
geen -- = nemo, necuno
rechten van de -- = derectos del homine
de -- is de maat van alle dingen = le homine es le me(n)sura de tote le cosas
er zijn hier heel wat --en = il ha multe gente hic
ik ben ook maar een -- = io non es infallibile/perfecte, io face lo que io pote facer
de inwendige -- versterken = mangiar
beste --en! = car amicos!
ik ben maar een half -- = io non es in forma
daar heeft zij haar --en voor = illa ha su empleatos pro isto
2 (vrouwelijk individu) femina
het arme -- is doodziek = le povre femina es gravemente malade
ik kan dat -- niet uitstaan = io non supporta iste femina


mensa ZN

1 restaurante universitari


mensaap ZN

1 (simia) anthropoide


mensachtig BN

1 human, humanoide, hominoide, hominiforme, anthropoide, anthropomorphe


mensachtigen

1 hominides, humanoides


mensbeeld ZN

1 imagine human/del homine


mensbeschouwing ZN

1 anthropologia


mensdier ZN

1 bestia human


mensdom ZN

1 genere/racia human, humanitate


menselijk BN

1 human
--e natuur = natura human, humanitate
de --e natuur van Jesus Christus = le humanitate de Jesus Christo
--e rede = ration human
--e wet = lege human
-- lichaam = corpore human
-- leven = vita human
-- wezen = esser/creatura human, humano
--e gedaante = figura human
--e vorm = forma human
--e geest = spirito human
-- verstand = intelligentia human
-- vernuft = ingenio human
--e fout = error human
--e behandeling = tractamento human
--e soort = genere/racia human
--er maken = humanisar
het -- maken = humanisation
een --e gedaante geven = humanisar
vergissen is -- = errar es human
minder dan -- = subhuman
niets --s is hem vreemd = nihil del humano le es alien


menselijkerwijs BW

1 humanmente
dat is -- gesproken onmogelijk = isto es humanmente impossibile


menselijkheid ZN

1 humanitate
misdrijven tegen de -- = delictos contra le humanitate
iemand met -- behandelen = tractar un persona con humanitate


mensen ZN MV

1 (lui, lieden) gente
-- van mijn leeftijd = gente de mi etate


mensenbeeld ZN

1 imagine del homine


mensenbloed ZN

1 sanguine human


mensendodend BN

1 homicida


mensendoder ZN

1 homicida


mensendrom ZN

1 massa, turba


menseneetster ZN

1 mangiatrice de homines, cannibal, anthropophaga, (in sprookjes) ogressa


menseneten ZN

1 cannibalismo, anthropophagia


mensenetend BN

1 cannibal, anthropophage


menseneter ZN

1 mangiator de homines, cannibal, anthropophago, (in sprookjes) ogro


mensengedaante ZN

1 forma/figura human/de homine
duivel in -- = demonio/diabolo incarnate, demonio/diabolo in forma/figura human


mensengeheugen ZN

1 memoria human/de homine


mensengeraamte ZN

1 skeleto de homine


mensengeslacht ZN

1 genere/specie human, humanitate


mensengestalte ZN

1 figura/forma human/de homine


mensengevoel ZN

1 sentimento de humanitate


mensengezicht ZN

1 visage/facie human


mensengroep ZN

1 gruppo human, gruppo/categoria de gente


mensenhaai ZN

1 squalo blanc


mensenhaar ZN

1 pilo de homine, (hoofdhaar) capillo


mensenhaat ZN

1 misanthropia, insociabilitate


mensenhand ZN

1 mano human/de homine
met --en gemaakt = facite de mano de homine


mensenhart ZN

1 corde human


mensenhater ZN

1 misanthropo


mensenheugenis ZN

1 memoria human/de homine
sedert -- = desde/depost un tempore immemorial, de memoria human/de homine


mensenhoofd ZN

1 testa/capite human/de homine


mensenhuid ZN

1 pelle human/de homine


mensenhulp ZN

1 succurso human


mensenjacht ZN

1 chassa {sj} de homines


mensenkenner ZN

1 cognoscitor del anima/character/natura human, cognoscitor del homines


mensenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del homines/del anima/character/natura human/del homine
veel -- hebben = cognoscer ben le anima/character/natura human, esser un bon psychologo


mensenkind ZN

1 homine, esser human


mensenkracht ZN

1 fortia human
met meer dan -- = con un fortia superhuman


mensenleeftijd ZN

1 generation, duration/durata del vita human
er is een -- mee gemoeid = isto prende un generation


mensenleven ZN

1 vita human
een groot verlies aan/van --s = un grande perdita de vitas (human)
er waren veel --s te betreuren = on deplorava multe victimas human
bij die brand zijn twee --s te betreuren = iste incendio ha costate duo vitas/victimas human, duo personas moriva in iste incendio


mensenliefde ZN

1 philantropia


mensenlijk ZN

1 cadavere human


mensenlucht ZN

1 odor human


mensenmassa ZN

1 massa human/de gente, multitude de personas


mensenmateriaal ZN

1 material human


mensenmenigte ZN

1 Zie: mensenmassa


mensenoffer ZN

1 sacrificio human/de homines, immolation de esseres human


mensenoog ZN

1 oculo/reguardo del homine


mensenpaar ZN

1 copula (human)
het eerste -- = le prime copula (human), Adam e Eva


mensenplicht ZN

1 deber human/del homine, deber verso su proximo


mensenras ZN

1 racia human


mensenrechten ZN MV

1 derectos human/del homine
de -- schenden = violar le derectos human


mensenrechtenbeweging ZN

1 movimento pro le derectos del homine


mensenredder ZN

1 salvator de homines


mensenroof ZN

1 rapto


mensenrover ZN

1 raptor


mensenschedel ZN

1 cranio human


mensenschuw BN

1 timide
2 (PEJ) insociabile, misanthrope, misanthropic


mensenschuwheid ZN

1 timiditate
2 (PEJ) misanthropia, insociabilitate


mensensmokkel ZN

1 contrabando de personas


mensenstem ZN

1 voce human


mensenstroom ZN

1 fluxo human/de gente


mensentaal ZN

1 lingua/linguage human


mensentype ZN

1 typo human


mensenverstand ZN

1 intendimento/intelligentia/ration human


mensenvlees ZN

1 carne human


mensenvlo ZN

1 pulice human/del homine


mensenvoedsel ZN

1 nutrimento human


mensenvoet ZN

1 pede human


mensenvrees ZN

1 pavor del homine, antropophobia


mensenvriend ZN

1 amico del homines, philanthropo


mensenwaarde ZN

1 dignitate human


mensenwereld ZN

1 mundo human/del homine


mensenwerk ZN

1 obra/travalio/labor human
dat is geen -- = isto es un travalio superhuman


mensenwijsheid ZN

1 sagessa human


mensenzee ZN

1 mar/marea/fluxo human/de gente


mensenziel ZN

1 anima human


Mensenzoon ZN

1 (BIJBEL) Filio del Homine


menses ZN MV

1 menstruation, menstruo, regulas


mensheid ZN

1 humanitate, genere/specie human


mensheidsideaal ZN

1 ideal del humanitate


mensjaar ZN

1 Zie: manjaar


mensjewiek ZN

1 menchevico {sj}, menchevista {sj}


mensjewisme ZN

1 menchevismo {sj}


mensjewistisch BN

1 menchevista {sj}


menskracht ZN

1 Zie: mensenkracht


menskunde ZN

1 (biologie) biologia human, anthropologia
2 (mensenkennis) cognoscentia/cognoscimento del anima/character/natura human/del homine


menskundig BN

1 monstrante un bon cognoscentia/cognoscimento del anima/character/natura human


menslievend BN

1 human, humanitari
2 (mbt organisaties, e.d.) caritabile, caritative, philanthrope, philanthropic


menslievendheid ZN

1 philanthropia, humanitate, caritate, amor del humanitate


mensonterend BN

1 dishonorante pro le humanitate, indigne de un homine, vergoniose, ignobile, humiliante, infame, indigne, scandalose, degradante, ignominiose


mensonwaardig BN

1 Zie: mensonterend


menspaard ZN

1 centauro


mensrobot ZN

1 robot (Tsj) anthropomorphe


mensstier ZN

1 minotauro


menstruaal BN

1 menstrual, menstruose
--e bloeding = fluxo menstrual


menstruatie ZN

1 menstruation, menstruo, regulas
de -- betreffend = menstruose
onregelmatige -- = menstruation irregular
overvloedige -- = menorrhagia
-- bevorderend = emmenagoge
middel ter opwekking van de -- = emmenagogo
aan de -- voorafgaand = premenstrual


menstruatiebloed ZN

1 sanguine/fluxo menstrual


menstruatiecyclus

1 cyclo menstrual/estral


menstruatiedatum ZN

1 data de menstruation


menstruatieklacht ZN

1 Zie: menstruatiepijn


menstruatiepijn ZN

1 dolor menstrual


menstrueel BN

1 menstrual


menstrueren WW

1 menstruar


mensuraal BN

1 (MUZ) mensural
--e muziek = musica mensural
--e notatie = notation mensural


mensurabel BN

1 me(n)surabile


mensurabiliteit ZN

1 me(n)surabilitate


mensvormig BN

1 de forma human, hominiforme, anthropoide, anthropomorphe, anthropomorphic


mensvormigheid ZN

1 anthropomorphismo


menswaardig BN

1 digne (de un esser human), honorabile
een -- bestaan leiden = haber un existentia digne/human
-- leven = vita digne


menswetenschappen ZN MV

1 scientias human/del homine


menswording ZN

1 (antropogenese) origine del humanitate, anthropogenese (-esis)
2 (REL) incarnation
de -- van Gods zoon = le incarnation del Filio de Deo, le mysterio del incarnation


mens-zijn ZN

1 existentia (human)


mentaal BN

1 mental
--e klap = colpo mental/dur


mentalisme ZN

1 mentalisme


mentaliteit ZN

1 mentalitate, stato del mente
naoorlogse -- = mentalitate postbellic


mentaliteitsombuiging ZN

1 Zie: mentaliteitsverandering


mentaliteitsverandering ZN

1 cambio/cambiamento de mentalitate/attitude


menthol ZN

1 menthol
met -- = mentholate


mentholbevattend BN

1 mentholate


menticide ZN

1 lavage de cerebro


mentie ZN

1 mention
-- maken van = facer mention de


mentioneren BN

1 facer mention de, mentionar


mentolabiaal BN

1 mentolabial


mentor ZN

1 mentor, guida, monitor, consiliero


menu ZN

1 (gerechten) menu (F)
-- van de dag = menu del die/jorno
2 (spijskaart) menu (F), lista de plattos
3 (COMP) menu (F)


menuet ZN

1 menuet


menukaart ZN

1 menu (F), lista de plattos


mep ZN

1 colpo
de volle -- = le toto, le summa/amonta total


meppen WW

1 (slaan) colpar
2 (doodslaan van vliegen/katten) occider


mercantiel BN

1 mercantil


mercantilisme ZN

1 mercantilismo


mercantilist ZN

1 mercantilista


mercantilistisch BN

1 mercantilista, mercantilistic


mercaptan ZN

1 mercaptan


Mercator ZN EIGN

1 Mercator


mercatorprojectie ZN

1 projection de Mercator


mercenair BN

1 mercenari


mercenair ZN

1 mercenario


mercerisatie ZN

1 mercerisation


merceriseren WW

1 mercerisar
het -- = mercerisation


merci BW

1 gratias


mercurialiën ZN MV

1 sales mercurial, mercuriales


mercurialisme ZN

1 mercurialismo


mercurichloride ZN

1 bichloruro de mercurio


mercuri-oxyde ZN

1 oxydo mercuric


Mercurius ZN EIGN

1 (MYTH) Mercurius
van -- = mercurial
2 (ASTRON) Mercurio
van -- = mercurial


Mercuriusstaf ZN

1 caduceo


mercurochloride ZN

1 oxydo mercuriose, calomel


mercurochroom ZN

1 mercurochromo


merel ZN

1 merla


merelgefluit ZN

1 Zie: merelgezang


merelgezang ZN

1 canto de merla


merelnest ZN

1 nido de merla


merelslag ZN

1 Zie: merelgezang


merelzang ZN

1 Zie: merelgezang


meren WW

1 ammarrar


merendeel ZN

1 plus grande parte, major parte, majoritate
het -- van de mensen = le major/plus grande parte del gente/del homines
voor het -- = in majoritate, pro major/le plus grande parte


merendeels BW

1 (voor het grootste gedeelte) pro le major/plus grande parte, in majoritate
2 (meestal) le plus sovente, generalmente, ordinarimente, usualmente, in general, in le majoritate del casos


merenstreek ZN

1 region de lacos


merg ZN

1 (substantie in beenderen) medulla (ossose)
verlengde -- = medulla spinal/allongate
die kou dringt door -- en been = iste frigido penetra usque al medulla (del ossos)
hij is een musicus in -- en been = ille es musico usque al medulla
2 (PLANTK) medulla, (vruchtvlees) pulpa


mergachtig BN

1 medullose, medullar


mergbeen ZN

1 osso medullar/a medulla


mergel ZN

1 marna
leisteenachtige -- = marna schistose


mergelaarde ZN

1 terra marnose


mergelachtig BN

1 marnose


mergelblok ZN

1 bloco de marna


mergelen WW

1 marnar


mergelgroeve ZN

1 marniera


mergelgrond ZN

1 terra marnose


mergelhoudend BN

1 marnose


mergelkalk ZN

1 calce/calcario marnose, marna calcari


mergelklei ZN

1 argilla marnose, marna argillose


mergelkoek ZN

1 marna compacte


mergelkuil ZN

1 marniera


mergellaag ZN

1 strato marnose/de marna


mergellei ZN

1 ardesia marnose


mergelput ZN

1 marniera


mergelsteen ZN

1 petra marnose


mergelwinning ZN

1 extraction/exploitation {plwa} de marna


mergelzandsteen ZN

1 gres marnose


mergholte ZN

1 Zie: beenholte


mergolie ZN

1 oleo medullar


mergontsteking ZN

1 pulpitis


mergpijp ZN

1 osso medullose/medullar/con medulla


mergstraal ZN

1 radio medullar (interne)


mergvlies ZN

1 membrana medullar


mericarp ZN

1 mericarpo


meridiaan ZN

1 meridiano
magnetische -- = meridiano magnetic
eerste -- = prime meridiano


meridiaancirkel ZN

1 (uurcirkel) circulo horari
2 (meridiaankijker) circulo meridian


meridiaankijker ZN

1 circulo meridian


meridiaanshoogte ZN

1 altor/altura/altitude meridian


meridiaanvlak ZN

1 plano meridian


meridionaal BN

1 (zuidelijk) meridional


meringue ZN

1 meringue (F)


merinos ZN

1 (stof) merino
2 (MV: schapen) merinos


merinosgaren ZN

1 filo de (lana de) merino


merinosschaap ZN

1 merino


merinossen BN

1 de (lana de) merino


merinoswol ZN

1 (lana de) merino


meristeem ZN

1 meristema
secundair -- = meristema secundari


meristeemcel ZN

1 cellula meristematic


merite ZN

1 merito
de --s van de zaak = le meritos del cosa
iets op zijn --s beoordelen = judicar un cosa secundo su meritos


meritocraat ZN

1 meritocrate


meritocratie ZN

1 meritocratia


meritocratisch BN

1 meritocratic
--e principes = principios meritocratic
--e criteria = criterios meritocratic
--e maatschappij = societate meri-tocratic


merk ZN

1 marca
gegarandeerd -- = marca depositate
een nieuw -- sigaren = un nove marca de cigarros
dat is wijn van een goed -- = isto es vino de un bon marca
van een -- voorzien = marcar
opnieuw van een -- voorzien = remarcar
het -- verwijderen = dismarcar


merkartikel ZN

1 articulo de marca


merkbaar BN

1 perceptibile, percipibile, sensibile, tangibile, visibile, appreciabile
nauwelijks -- = a pena perceptibile/sensibile, insensibile, subtil
hij is -- kalmer geworden = ille se ha calmate visibilemente


merkbaarheid ZN

1 perceptibilitate, percipibilitate


merkcijfer ZN

1 numero identificante


merkdoek ZN

1 marcator


merkelijk BN

1 (kennelijk) manifeste, visibile, evidente, clar
2 (aanmerkelijk) considerabile, importante
een -- verlies = un perdita considerabile


merken WW

1 (van een merk voorzien) marcar
opnieuw -- = remarcar
schapen -- = marcar oves
gemerkte kaarten = cartas marcate
2 (bemerken) remarcar, perciper, apperciper, notar, dar se conto de
iets laten -- = monstrar un cosa


merkenbureau ZN

1 officio/registro del marcas (commercial)


merkenimage ZN

1 imagine de marca


merkenrecht ZN

1 derecto de marcas (commercial)


merkenwet ZN

1 lege de marcas (commercial)


merker ZN

1 marcator


merkgaren ZN

1 filo a/de/pro marcar


merkgerechtigde ZN

1 detentor de marca


merkijzer ZN

1 ferro a/pro marcar


merkinkt ZN

1 tinta indelibile/a/pro marcar


merkje ZN

1 etiquetta {kè}, vignette (F)


merkkatoen ZN

1 coton a/pro marcar


merklap ZN

1 marcator


merklat ZN

1 jalon


merkloos BN

1 sin marca
--e artikelen = articulos sin marca


merknaam ZN

1 marca registrate/depositate


merkpenning ZN

1 medalia de identitate


merksteek ZN

1 puncto de marca


merkstift ZN

1 stilo a/pro marcar


merkstof ZN

1 (SCHEI, MED) traciator


merkstok ZN

1 jalon


merkteken ZN

1 marca (identificante), signo
rood -- = rubrica
2 (spoor) tracia


merktekenen WW

1 marcar


merkvast BN

1 fidel a un marca


merkwaardig BN

1 (buitengewoon) remarcabile, notabile, memorabile
-- verschijnsel = phenomeno memorabile
2 (vreemd) curiose, bizarre, peculiar
een --e kerel = un typo curiose
het --e van dit geval is dat = lo que es curiose in iste caso es que


merkwaardigerwijs BW

1 curiosemente


merkwaardigheid ZN

1 curiositate, particularitate, notabilitate, cosa notabile/curiose


merkzijde ZN

1 seta a/pro marcar


merogamie ZN

1 merogamia


meromorf BN

1 (WISK) meromorphe
--e functie = function meromorphe


meromorfisme ZN

1 (WISK) meromorphismo


meropie ZN

1 meropia


Merovingiër ZN

1 merovingiano


Merovingisch BN

1 merovingian


merozygoot ZN

1 merozygoto


merrie ZN

1 cavalla


merrieveulen ZN

1 juvene cavalla, pullo feminin


mersennegetal ZN

1 numero de Mersenne


merycisme ZN

1 mericysmo


mes ZN

1 cultello
rug van een -- = dorso de un cultello
hecht van een -- = manico de un cultello
scherp -- = cultello trenchante {sj}/affilate/acute
bot -- = cultello obtuse
-- met golfsnede = cultello con lamina undulate
met -- en vork eten = mangiar con un cultello e un furchetta
een -- slijpen = affilar/acutiar un cultello
iemand het -- op de keel zetten = mitter a un persona le cultello al gurgite
het -- snijdt aan twee kanten = le cosa ha duo avantages
handel in --sen = cultelleria
met het -- op tafel = combattive


mesalliance ZN

1 mésalliance (F), mal maritage, mal matrimonio


mescal ZN

1 mescal


mescaline ZN

1 mescalina


mesencefalon ZN

1 mesencephalon


mesenchym ZN

1 mesenchyma


mesenchymaal BN

1 mesenchymatose
-- weefsel = texito mesenchymatose


mesenteriaal BN

1 mesenteric


mesenteritis ZN

1 mesenteritis, inflammation del mesenterio


mesenterium ZN

1 mesenterio


mesheft ZN

1 Zie: messeheft


mesje ZN

1 (klein mes) parve cultello
2 (scheermesje) lamina de rasorio


mesjogge BN

1 folle


mesjokke BN

1 folle


meslemmet ZN

1 lamina


mesmerisch BN

1 mesmeric


mesmeriseren WW

1 mesmerisar, magnetisar
het -- = mesmerisation, magnetisation


mesmerisme ZN

1 mesmerismo, magnetismo animal


mesmerist ZN

1 mesmerista


mesoblast ZN

1 mesoblasto, mesoderma


mesocarp ZN

1 mesocarpio


mesocefaal BN

1 mesocephale


mesocefaal ZN

1 mesocephalo


mesocefalie ZN

1 mesocephalia


mesoderm ZN

1 mesoderma, mesoblasto


mesofyt ZN

1 mesophyto


mesolithicum ZN

1 mesolithico


mesolithisch BN

1 mesolithic


mesologie ZN

1 mesologia


mesomorf BN

1 (SCHEI) mesomorphe
--e toestand = stato mesomorphe


meson ZN

1 meson


mesopauze ZN

1 mesopausa


mesoplankton ZN

1 mesoplancton


Mesopotamië ZN EIGN

1 Mesopotamia
van/uit -- = mesopotamian, mesopotamic


Mesopotamisch BN

1 mesopotamian, mesopotamic


mesosfeer ZN

1 mesosphera


mesotherapeut ZN

1 mesotherapeuta


mesotherapie ZN

1 mesotherapia


mesothorax ZN

1 mesothorace


mesothorium ZN

1 mesothorium


mesotron ZN

1 mesotron


mesotroof BN

1 mesotrophe, mesotrophic


mesozoïcum ZN

1 mesozoico


mesozoïsch BN

1 mesozoic


mespunt ZN

1 puncta de cultello
een --(je) zout = un puncta de sal


mess ZN

1 (officierenkantine) mess (E)


messchede ZN

1 vaina de cultello
2 (DIERK) solen


messcherp BN

1 affilate, acute
--e vouw in een pantalon = plica de pantalon impeccabile
een -- intellect = un intellecto acute


messenfabricage ZN

1 fabrication de cultellos


messenfabriek ZN

1 fabrica de cultellos, cultelleria


messenfabrikant ZN

1 fabricante de cultellos, cultellero


messenhandel ZN

1 commercio de cultellos, cultelleria


messenhecht ZN

1 Zie: messenheft-1


messenheft ZN

1 manico de cultello
2 (DIERK) solen


messenkoker ZN

1 vaina de cultello


messenla ZN

1 tiratorio a/de/pro cultellos


messenlegger ZN

1 portacultello


messenlemmet ZN

1 lamina de cultello


messenmaker ZN

1 cultellero


messenmakerij ZN

1 cultelleria


messenmandje ZN

1 corbetta pro cultellos


messenslijper ZN

1 (persoon of instrument) affilator de cultellos, affilacultellos


messentrekker ZN

1 rixator al cultello


messenverkoper ZN

1 cultellero


messenwerper ZN

1 lanceator de cultellos


messenwinkel ZN

1 magazin de cultellos, cultelleria


Messiaans BN

1 messianic
--e profetieën = pro-phetias messianic
--e ideologie = ideologia messianic


messianisme ZN

1 messianismo


messianist ZN

1 messianista


messianiteit ZN

1 character messianic, messianicitate


Messias ZN EIGN

1 Messia
komst van de -- = advenimento/venita del Messia


Messiasverwachting ZN

1 messianismo
Joodse -- = messianismo hebraic
Christelijke -- = messi-anismo christian


messidor ZN

1 messidor


Messina ZN EIGN

1 Messina
Straat van -- = Passo de Messina


messing ZN

1 laton, cupro jalne


messingblik ZN

1 laton laminate/in folios/in laminas


messingdraad ZN

1 filo de laton


messingen BN

1 de laton


messnede ZN

1 talia de cultello, incision


messteek ZN

1 colpo de cultello, cultellata


mest ZN

1 (gemaakt van uitwerpselen) stercore
organische -- = stercore organic
de -- verwijderen = remover/levar le stercore
2 (gemaakt van andere stoffen) fertilisante (chimic/vegetal/mineral)


mestaarde ZN

1 humus (L), terra vegetal


mestbak ZN

1 deposito de stercore


mestbeest ZN

1 bestia/animal a ingrassiar


mestbelt ZN

1 Zie: mesthoop


mesten WW

1 (vruchtbaar maken) ingrassiar, fertilisar, abonar, (a)meliorar
2 (uitmesten) remover/levar le stercore
3 (vee vet maken) ingrassiar
(BIJBEL) het gemeste kalf = le vitello ingrassiate
4 (mest afscheiden) producer stercore, defecar


mester ZN

1 ingrassiator


mestgier ZN

1 stercore liquide


mesthaak ZN

1 croc


mesthoen ZN

1 pullarda


mesthoop ZN

1 cumulo de stercore, amassamento de stercore, stercorario


mesties ZN

1 mesticio


mestinjectie ZN

1 injection de stercore


mestinjector ZN

1 injector de stercore


mestkalf ZN

1 vitello a ingrassiar


mestkar ZN

1 carro a/de stercore


mestkever ZN

1 coprophago, scarabeo (stercorari)


mestkevertje ZN

1 criocero


mestkip ZN

1 pullarda


mestkoe ZN

1 vacca a ingrassiar


mestkuil ZN

1 fossa de stercore


mestlaag ZN

1 strato de stercore


mestopslag ZN

1 deposito de stercore


mestoverschot ZN

1 surplus (F) de stercore


mestplant ZN

1 planta stercorari


mestpoel ZN

1 Zie: mestput


mestprobleem ZN

1 problema del stercore


mestput ZN

1 fossa de stercore


mestriek ZN

1 furca a/de stercore, tridente


mestschop ZN

1 pala a/de stercore


meststof ZN

1 fertilisante


mesttor ZN

1 Zie: mestkever


mestvaalt ZN

1 Zie: mesthoop


mestvarken ZN

1 porco a ingrassiar


mestvee ZN

1 bestias a ingrassiar


mestverwerking ZN

1 transformation de stercore


mestverwerkingsfabriek ZN

1 fabrica de transformation de stercore


mestvocht ZN

1 stercore liquide


mestvoeder ZN

1 alimentos/forrage pro ingrassiar


mestvogel ZN

1 ave a ingrassiar


mestvork ZN

1 furca a/de stercore, tridente
-- vol = furcata


mestwagen ZN

1 carro a/de stercore


mesurabel BN

1 mesurabile


mesvijl ZN

1 lima (a) cultello


MET

1 (Afk.: Middeneuropese tijd) Hora de Europa Central


met VZ

1 (in gezelschap van) con
ik ga er heen -- mijn vriend = io va illac con mi amico
meegaan -- iemand = accompaniar un persona
wij waren -- zijn tienen = nos esseva dece
er -- de kas vandoor gaan = partir con le cassa
2 (door middel van) con, per le medio de
-- inkt geschreven = scribite con tinta
3 (vermengd met) con
een brandewijntje -- suiker = un brandy (E) con sucro
koffie -- melk = caffe con lacte
4
-- genoegen = con placer
-- toestemming van = con le autorisation/permisso de
-- vlijt werken = travaliar/laborar con application/zelo
-- winst verkopen = realisar un profito/beneficio
-- Gods hulp = con le adjuta de Deo
spreken -- iemand = parlar con un persona
spelen -- iemand = jocar con un persona
-- een boek in de hand = con un libro in le mano
-- elkaar eten = mangiar/dinar insimul
-- opzet = intentionalmente
-- geweld = per fortia
-- de trein gaan = ir con/per le traino
een meisje -- blauwe ogen = un juvena de oculos blau
een dier -- lange oren = un animal de longe aures
-- de fiets gaan = ir a bicycletta
tot en -- hoofdstuk vijf = usque al capitulo cinque inclusive/incluse
vrede sluiten -- iemand = facer le pace con un persona
-- het oog op = in vista de
-- of zonder medewerking van zijn broer = con o sin le collaboration de su fratre


met BW

1 al mesme tempore
-- dat ik het huis verliet = justo quando io quitava le casa


metaal ZN

1 metallo
edel -- = metallo preciose
halfedel -- = metallo semipreciose
licht -- = metallo legier
zwaar -- = metallo pesante
zacht -- = metallo malleabile
roestvrij -- = metallo inoxydabile/inalterabile
gemunt -- = metallo cuneate
een -- harden = temperar un metallo
van --, uit -- vervaardigd = metallic, metallin
stukjes -- = granalia
studie van --en = metallographia
2 (metaalnijverheid) metallurgia
arbeider in de -- = obrero/laborator/travaliator metallurgic


metaalachtig BN

1 metallic, metalliforme
--e glans = brillantia metallic
dat klinkt -- = isto ha un sono metallic


metaalader ZN

1 filon/vena metallifere/de metallo


metaalafval ZN

1 residuos de metallo


metaalarbeider ZN

1 obrero/laborator/travaliator metallurgic, metallurgo, metallurgista


metaalas ZN

1 cineres metallic


metaalbarometer ZN

1 barometro aneroide/metallic


metaalbedrijf ZN

1 interprisa metallurgic


metaalbeschrijving ZN

1 metallographia


metaalbevattend BN

1 metallifere, metallic


metaalbewerker ZN

1 Zie: metaalarbeider


metaalbewerking ZN

1 metallurgia


metaalboor ZN

1 forator a metallos


metaalcarbide ZN

1 carburo metallic


metaalconstructie ZN

1 construction de metallo


metaalconstructiebedrijf ZN

1 interprisa de constructiones de metallo


metaalcorrosie ZN

1 corrosion metallic


metaaldekking ZN

1 (GELDW) garantia/reserva metallic


metaaldraad ZN

1 filo metallic/de metallo
2 (in lamp) filamento metallic/de metallo


metaaldraadlamp ZN

1 lampa de filamento metallic/de metallo


metaaldraaier ZN

1 tornator de metallo


metaaldraaierij ZN

1 torneria de metallo


metaalfabriek ZN

1 fabrica metallurgic


metaalgaas ZN

1 rete/tela/texito metallic


metaalgehalte ZN

1 percentage/tenor de metallo


metaalgeld ZN

1 moneta metallic


metaalgieter ZN

1 funditor de metallos


metaalgieterij ZN

1 (het metaalgieten) fundition
2 (plaats) funderia


metaalglans ZN

1 lustro/lucentia/brillantia metallic


metaalhandel ZN

1 commercio de metallos


metaalhandelaar ZN

1 commerciante de metallos


metaalhoudend BN

1 metallifere, metallic
--e (aard)laag = jacimento metallifere


metaalindustrie ZN

1 industria metallurgic, metallurgia


metaalklank ZN

1 sono/resonantia metallic


metaalkleur ZN

1 color metallic


metaalkleurig BN

1 de color metallic


metaalkleuring ZN

1 coloration del metallos


metaalkoning ZN

1 (SCHEI) regulo


metaalkristal ZN

1 chrystallo de metallo


metaalkunde ZN

1 metallurgia


metaallaag ZN

1 strato de metallo


metaallegering ZN

1 alligato (de metallos)


metaalmanometer ZN

1 manometro metallic


metaalmassa ZN

1 massa de metallo


metaalmoeheid ZN

1 fatiga del metallo


metaalnijverheid ZN

1 industria metallurgic, metallurgia


metaaloxyde ZN

1 oxydo de metallo


metaalplaat ZN

1 placa de metallo


metaalplastiek ZN

1 plastica in metallo


metaalschaar ZN

1 cisorios de metallo


metaalschroef ZN

1 vite a/de metallos


metaalsculptuur ZN

1 sculptura in metallo


metaalslak ZN

1 scoria


metaalsmelterij ZN

1 funderia de metallos


metaalsnede ZN

1 gravure (F) super metallo


metaalspiegel ZN

1 speculo metallic


metaalsplinter ZN

1 clasma/fragmento de metallo


metaalthermometer ZN

1 thermometro metallic


metaalverbinding ZN

1 juncto metallic
2 (SCHEI) composito metallic/de metallo


metaalverf ZN

1 color pro metallos


metaalverwerkend BN

1 metallurgic
--e industrie = industria metallurgic, metallurgia


metaalvlies ZN

1 pellicula metallic


metaalvoorraad ZN

1 reserva/stock (E) metallic/in metallo


metaalvormig BN

1 metalliforme


metaalvorming ZN

1 metallisation


metaalwaarde ZN

1 valor metallic/metallurgic


metaalwals ZN

1 laminatorio (a metallos)


metaalwaren ZN MV

1 articulos de/in metallo, quincalia


metaalwarenfabriek ZN

1 fabrica de articulos de/in metallo


metaalwarenfabrikant ZN

1 fabricante de articulos de/in metallo


metaalwerker ZN

1 Zie: metaalarbeider


metaalzaag ZN

1 serra a metallo/pro metallos


metaalzaagblad ZN

1 lamina de serra a metallo/pro metallos


metaalzout ZN

1 sal metallic


metabiose ZN

1 metabiose (-osis)


metabletica ZN

1 metabletica


metaboliet ZN

1 metabolito


metabolimeter ZN

1 metabolimetro


metabolisch BN

1 (BIOL) metabolic
-- proces = processo metabolic
--e reactie = reaction metabolic
2 (DIERK) (gedaanteverwisselend) metabolic


metaboliseerbaar BN

1 metabolisabile


metabolisme ZN

1 metabolismo
basaal -- = metabolismo basal
aëroob -- = metabolismo aerobie
autotroof -- = metabolismo autotrophe


metacentrisch BN

1 metacentric


metacentrum ZN

1 metacentro
het -- betreffend = metacentric


metachromatisch BN

1 metachromatic


metachromatisme ZN

1 metachromatismo


metachronisme ZN

1 metachronismo


metacyclisch BN

1 metacyclic


metafase ZN

1 metaphase


metafoor ZN

1 metaphora
vaak --en gebruiken = metaphorisar
om een -- te gebruiken = parlante metaphoricamente


metaforisch BN

1 metaphoric


metafosforzuur ZN

1 acido metaphosphoric


metafrase ZN

1 metaphrase


metafrastisch BN

1 metaphrastic


metafysica ZN

1 metaphysica


metafysicus ZN

1 metaphysico


metafysisch BN

1 metaphysic
--e bespiegelingen = speculationes metaphysic


metagenesis ZN

1 metagenese (-esis)


metagenetisch BN

1 metagenetic


metageometrie ZN

1 metageometria


metageometrisch BN

1 metageometrisch


metagram ZN

1 metagramma


metahemoglobine ZN

1 methemoglobina


metaldehyde ZN

1 metaldehyde


metalen BN

1 de metallo, metallic, metallin
-- schijf = disco de metallo
-- klank = sono metallic


metalepsis ZN

1 metalepse (-epsis)


metaleptisch BN

1 metaleptic


metalinguïstiek ZN

1 metalinguistica


metallic BN

1 metallic
-- blauw = blau metallic


metalliek BN

1 metallic
(GELDW) --e standaard = standard (E) metallic


metalline ZN

1 metallina


metallisatie ZN

1 metallisation


metallisch BN

1 metallic
-- kristal = crystallo metallic


metalliseren WW

1 metallisar
het -- = metallisation


metallisering ZN

1 metallisation


metalliseringssysteem ZN

1 systema de metallisation


metallochemie ZN

1 metallochimia


metallochromie ZN

1 metallochromia


metallograaf ZN

1 metallographo


metallografie ZN

1 (studie van metalen) metallographia
2 (DRUKK) metallographia


metallografisch BN

1 metallographic


metalloïde ZN

1 metalloide


metalloproteïne ZN

1 metalloproteina


metallotherapie ZN

1 metallotherapia


metallurg ZN

1 metallurgo, metallurgista


metallurgie ZN

1 metallurgia


metallurgisch BN

1 metallurgic
--e industrie = industria metallurgic, metallurgia


metalogica ZN

1 metalogica


metalogisch BN

1 metalogic


metamagneticum ZN

1 metamagnetico


metamathematica ZN

1 metamathematica


metameer BN

1 metamere


metameer ZN

1 metamero


metamerie ZN

1 metameria


metamerisch BN

1 metamere


metamitose ZN

1 metamitose (-osis)


metamorf BN

1 metamorphe, metamorphic
--e processen = processos metamorphe/metamor-phic
-- structuur = structura metamorphe/metamorphic
-- gesteente = rocca metamorphe/metamorphic


metamorfisme ZN

1 metamorphismo


metamorfologie ZN

1 metamorphologia


metamorfose ZN

1 metamorphose (-osis)
door -- omzetten = metamorphosar


metamorfoseren WW

1 metamorphosar


metaplasie ZN

1 metaplasia


metaplasma ZN

1 metaplasma


metastabiel BN

1 metastabile
-- atoom = atomo metastabile
-- evenwicht = equilibrio metastabile
-- niveau = nivello metastabile
--e toestand = stato metastabile


metastabiliteit ZN

1 metastabilitate


metastase ZN

1 metastase (-asis)


metastatisch BN

1 metastatic


metataal ZN

1 metalingua, metalinguage


metataalwoorden ZN MV

1 parolas metalinguistic


metathese (-esis) ZN

1 metathese (-esis), transposition, permutation


metathetisch BN

1 metathetic
--e vormen = for-mas metathetic
--e verschijnselen = phenome-nos metathetic


metathorax ZN

1 (van insekten) metathorace
de -- betreffend = metathoracic


meteen BW

1 (onmiddellijk) immediatemente, ja, jam
nu -- = ora mesme
2 (tegelijkertijd) al/in le mesme tempore, simul, simultaneemente


metempsychose ZN

1 metempsychososis


meten WW

1 (afmeten) mesurar, mensurar, metir, (in meters) metrar, (volume) cubar
het -- = mesura, mesuration, mensuration
weer -- = remesurar, remensurar
de temperatuur -- = mesurar le temperatura
de bloeddruk -- = mesurar le tension/pression de sanguine
zich met iemand -- = mesurar se/mensurar se/metir se/competer/rivalisar con un persona
iemand die meet = mensor, mesurator, mensurator
2 (de genoemde afmeting hebben) mesurar, mensurar, metir, (volume) cubar


metencefalon ZN

1 metencephalo
de -- betreffend = metencephalic


meteoor ZN

1 meteoro


meteoorijzer ZN

1 ferro meteoric


meteoorkrater ZN

1 crater meteoric/de meteoro


meteoorstaal ZN

1 aciero meteoric


meteoorsteen ZN

1 Zie: meteoriet


meteoorsteenachtig BN

1 aerolithic


meteorenregen ZN

1 pluvia meteoric/de meteoros


meteorenzwerm ZN

1 Zie: meteorenregen


meteoriet ZN

1 meteorite, petra meteoric, aerolitho


meteorietenbombardement ZN

1 bombardamento de meteorites


meteorisch BN

1 meteoric
-- water = aqua meteoric


meteorisme ZN

1 (windzucht) meteorismo


meteorograaf ZN

1 meteorographo


meteorografie ZN

1 meteorographia


meteorografisch BN

1 meteorographic
--e regis-traties = registrationes meteorographic


meteorogram ZN

1 meteorogramma


meteoroïde ZN

1 meteoriode


meteorologie ZN

1 meteorologia
synoptische -- = meteorologia synoptic


meteorologisch BN

1 meteorologic
--e kaart = carta/mappa meteorologic
--e waarneming = observation meteorologic
-- instituut = station/officio meteorologic


meteoroloog ZN

1 meteorologo, meteorologista


meteoropathologie ZN

1 meteoropathologia


meteoroscopie ZN

1 meteoroscopia


meteoroscopio ZN

1 meteoroscoop


meteosat ZN

1 meteosat


meteosatelliet ZN

1 satellite meteorologic, meteosatellite


meteovlucht ZN

1 volo de observationes meteorologic


meter ZN

1 (lengtemaat) metro
vierkante -- = metro quadrate
kubieke -- = metro cubic, stereo
2 (persoon) mesurator, mensurator, mensor
3 (meetinstrument) contator, (meetlint, meetlat) metro
de -- opnemen = leger le contator
4 (wijzer, naald) indicator, agulia
5 (peettante) matrina


meterconstante ZN

1 constante de un contator


meterhuur ZN

1 location del contator


meterkast ZN

1 cassa del contator


meterlens ZN

1 dioptria


meteropnemer ZN

1 lector de contatores


meterstand ZN

1 lectura del contator
de -- opnemen = leger le contator


metgezel ZN

1 companion, camerada
onafscheidelijke -- = companion inseparabile, alter ego (L)


methaan ZN

1 methano
-- voortbrengend = methanifere


methaangas ZN

1 gas methanic, methano


methaangisting ZN

1 fermentation methanic


methaanhoudend BN

1 methanifere


methaanzuur ZN

1 acido formic


methacrylhars ZN

1 resina methacrylic


methacrylzuur ZN

1 acido methacrylic


methadon ZN

1 methadon


methamphetamine ZN

1 methamphetamino


methanal ZN

1 methanal


methanol ZN

1 methanol, alcohol methylic, methyleno


methemoglobine ZN

1 methemoglobina


methionine ZN

1 methionina


methode ZN

1 methodo, procedimento, procedura
synthetische -- = methodo synthetic
deductieve -- = methodo deductive
experimentele -- = methodo experimental
diagnostische -- = methodo diagnostic
analytische -- = methodo analytic
iteratieve -- = methodo iterative
empirische/proefondervindelijke -- = methodo empiric
historische -- = methodo historic
onfeilbare -- = methodo infallibile
ongeoorloofde -- = methodo illicite
-- van onderzoek = methodo de investigation/de recerca


methodenleer ZN

1 methodologia


methodiek ZN

1 methodica, methodologia


methodisch BN

1 (volgens een methode) methodic, systematic, organisate
--e classificate = classification methodic
-- te werk gaan = ager/proceder methodicamente, methodisar
2 (ordelijk) methodic, ordinate
-- man = homine ordinate


methodisme ZN

1 methodismo


methodist ZN

1 methodista


methodistisch BN

1 methodista, methodistic
--e kerk = ecclesia methodista/methodistic


methodologie ZN

1 methodologia
-- van de lite-raire kritiek = methodologia del critica litterari


methodologisch BN

1 methodologic
--e principes = principios methodologic
--e criteria = crite-rios methodologic
--e incoherentie = incohe-rentia methodologic


methodoloog ZN

1 methodologo, methodologista


Methusalem ZN EIGN

1 Mathusala
zo oud als -- = vetule como Mathusala


methyl ZN

1 methylo


methylalcohol ZN

1 alcohol methylic, methyleno, methanol, alcohol pyrolignose


methylamine ZN

1 methylamino


methylbenzeen ZN

1 methylbenzene


methylcellulose ZN

1 methylcellulose


methylchloride ZN

1 chlorido methylic


methylderivaat ZN

1 derivato methylic/de methylo


methyleen ZN

1 methyleno


methylering ZN

1 methylation


methyljodide ZN

1 iodido methylic


methylnaftaleen ZN

1 methylnaphthalene


methyloranje ZN

1 (SCHEI) helianthina


methylverbinding ZN

1 composito methylic/de methylo


meticuleus BN

1 meticulose, scrupulose


métier ZN

1 mestiero, profession


meting ZN

1 mesuration, mensuration, (in meters) metrage
-- van een afstand = mesuration de un distantia
-- van een dikte = mesuration de un spissor
bathygrafische --en = mesurationes bathygraphic


metoniem ZN

1 metonyme


metonomasie ZN

1 metonomasia


metonymie ZN

1 metonymia


metonymisch BN

1 metonymic
--e uitdrukking = expression metonymic
-- gebruik = enpleo metonymic


metope ZN

1 metopa


metrage ZN

1 metrage


metriek BN

1 metric
--e ton = tonna metric
--e stelsel = systema metric
-- karaat = carat metric


metriek ZN

1 (leer van de versbouw) metrica
klassieke -- = metrica classic
2 (MUZ) metrica


metrisch BN

1 (tot de versmaat behorend) metric
-- proza = prosa metric
--e poëzie = poesia metric
--e versregel = verso metric
-- accent = accento metric
2 (WISK) metric
--e ruimte = spatio metric
--e meetkunde = geometria metric


metritis ZN

1 metritis


metro ZN

1 metropolitano, metro


metrohalte ZN

1 station de metro


metro-ingang ZN

1 bucca de metro


metrokaartje ZN

1 ticket (E) de metro


metrolijn ZN

1 linea de metro


metrologie ZN

1 (leer van maten en gewichten) metrologia, scientia del pesos e mesuras
2 (techniek van het landmeten) agrimensura


metrologisch BN

1 metrologic
--e studiën = stu-dios metrologic
--e problemen = problemas metrologic
--e onderzoekingen = recercas me-trologic


metroloog ZN

1 metrologo, metrologista
2 (landmeter) agrimensor


metromanie ZN

1 metromania


metrometer ZN

1 metronomo


metronet ZN

1 rete de metro


metronomisch BN

1 metronomic


metronoom ZN

1 metronomo


metronymicum ZN

1 metronymico, matronymico


metronymisch BN

1 metronymic, matronymic


metropoliet ZN

1 archiepiscopo (metropolitan), metropolitano, (GRIEKSE KERK) metropolita


metropolis ZN

1 Zie: metropool


metropolitaan ZN

1 archiepiscopo (metropolitan), metropolitano


metropolitaans BN

1 metropolitan, archiepiscopal


metropool ZN

1 (wereldstad) metropole
2 (moederstad) metropole
3 (stad waar een metropoliet zetelt) metropole


metrorragia ZN

1 metrorrhagia


metroscoop ZN

1 hysteroscopio


metrostation ZN

1 station de metro


metrotraject ZN

1 trajecto de metro


metrotrein ZN

1 traino de metro


metrotunnel ZN

1 tunnel (E) de metro


metroviaduct ZN

1 viaducto de metro


metrum ZN

1 metro
episch -- = metro epic


metselaar ZN

1 mason


metselaarsambacht ZN

1 mestiero de mason, masoneria


metselaarsbaas ZN

1 maestro mason


metselaarsgereedschap ZN

1 utensiles/instrumentos de mason


metselaarshamer ZN

1 martello de mason


metselaarsknecht ZN

1 adjuta mason


metselaarsvak ZN

1 masoneria


metselaarswerk ZN

1 masoneria


metselarij ZN

1 masoneria


metselbij ZN

1 ape mason


metseldraad ZN

1 filo de mason


metselen WW

1 cementar, construer con briccas
-- met tras = cementar con trass


metselkalk ZN

1 mortero


metselkoord ZN

1 Zie: metseldraad


metselspecie ZN

1 mortero


metselsteen ZN

1 bricca


metselvoeg ZN

1 juncto de masoneria


metselwerk ZN

1 (construction in) masoneria


metselzand ZN

1 sablo de/pro construction


metten ZN MV

1 matinas, matutinas
donkere -- = tenebras


metterdaad BW

1 (in werkelijkheid) realmente
2 (door daden) activemente, effectivemente


metterhaast BW

1 in haste


mettertijd BW

1 con le tempore


metterwoon BW

1
zich -- vestigen = establir su domicilio, domiciliar se
-- gevestigd = domiciliate


metworst ZN

1 salsicia


meubel ZN

1 mobile
klassieke --en = mobiles classic
de --s afstoffen = essugar le mobiles
van --s voorzien = mobilar
de -- weghalen = dismobilar


meubelbekleding ZN

1 revestimento de mobiles


meubelbekledingsstof ZN

1 tela pro le revestimento de mobiles


meubelbergplaats ZN

1 deposito de mobiles, guardamobiles


meubelbeurs ZN

1 exposition/salon de mobiles


meubelbewaarplaats ZN

1 Zie: meubelbergplaats


meubeldamast ZN

1 damasco pro mobiles


meubelen WW

1 mobilar


meubelexport ZN

1 exportation de mobiles


meubelexporteur ZN

1 exportator de mobiles


meubelfabriek ZN

1 fabrica de mobiles


meubelfabrikant ZN

1 fabricante de mobiles


meubelgalon ZN

1 galon pro mobiles


meubelhandel ZN

1 commercio de mobiles


meubelhandelaar ZN

1 commerciante de mobiles


meubelhout ZN

1 ligno pro mobiles


meubelindustrie ZN

1 industria/fabricas de mobiles


meubelmagazijn ZN

1 (opslagplaats) deposito de mobiles, guardamobiles
2 (winkel) magazin de mobiles


meubelmaker ZN

1 ebenista


meubelmakerij ZN

1 ebenisteria


meubelmakersknecht ZN

1 apprentisse de ebenista


meubelontwerper ZN

1 designator de mobiles


meubelopslagplaats ZN

1 Zie: meubelbergplaats


meubelovertrek ZN

1 Zie: meubelbekleding


meubelpluche ZN

1 pluche (F) pro mobiles


meubelsits ZN

1 indiana


meubelstof ZN

1 texito pro mobiles


meubelstoffeerder ZN

1 tapissero


meubelstuk ZN

1 mobile


meubeltor ZN

1 verme de ligno


meubeltransport ZN

1 transporto de mobiles


meubeltransportbedrijf ZN

1 Zie: meubeltransportmaatschappij


meubeltransportmaatschappij ZN

1 interprisa/compania de transportos de mobiles


meubelvernis ZN

1 vernisse pro mobiles


meubelwagen ZN

1 furgon de transporto de mobiles


meubelwas ZN

1 cera pro mobiles


meubelwerk ZN

1 ebenisteria


meubelwinkel ZN

1 magazin de mobiles


meubelzaak ZN

1 Zie: meubelwinkel


meubilair ZN

1 mobiles, mobiliario
het -- vervangen = renovar le mobiliario


meubileren WW

1 mobilar
gemeubileerde kamers = cameras mobilate


meubilering ZN

1 (meubilair) mobiles, mobiliario


meublement ZN

1 Zie: meubilair


meug ZN

1 gusto
ieder zijn -- = cata uno ha su gustos, tote le gustos es gustos
tegen heug en -- = contra le voluntate de un persona, con reluctantia


meute ZN

1 (JACHT, ook FIG) muta, canes venatori
een -- schuldeisers = un muta de creditores


mevrouw ZN

1 seniora
-- Persijn = seniora Persijn


Mexicaan ZN

1 mexicano


Mexicaans BN

1 mexican
--e kust = costa mexi-can
--e kunst = arte mexican


Mexico ZN EIGN

1 Mexico


mezelf ZN

1 (PERS VNW) me (ipse)
een huis helemaal voor -- = un casa toto pro me
wat -- betreft = quanto a me ipse
2 (WED VNW) me
ik vermaak -- goed = io me amusa/me diverte ben


mezza voce BW

1 mezza voce (I)


mezzosopraan ZN

1 mezzosoprano (I)


mezzotint ZN

1 mezzotinto (I)


MHz ZN

1 (Afk: megahertz) MHz


mi ZN

1 (MUZ) mi


miasma ZN

1 miasma


miasmatisch BN

1 miasmatic
--e koorts = febre miasmatic
--e lucht = aere miasmatic


miauw TW

1 miau


miauwen WW

1 miaular


mica ZN

1 (delfstof) mica
2 (voorwerp) objecto de mica


mica-achtig BN

1 micacee


mica-afval ZN

1 residuos de mica


micabuis ZN

1 tubo de mica


micahoudend BN

1 micacee


micaplaatje ZN

1 lamina de mica


micel ZN

1 micella


micellair BN

1 micellar
--e structuur = structura micellar


Michael, Michiel ZN EIGN

1 Michael


microampère ZN

1 microampere


microampèremeter ZN

1 microamperometro


microanalyse ZN

1 microanalyse (-ysis)


microarchief ZN

1 collection de microfilms, microarchivo


microbalans ZN

1 microbalancia


microbar ZN

1 microbar


microbarometer ZN

1 microbarometro


microbe ZN

1 microbio
kweek van --n = cultura de microbios


microbieel BN

1 microbic


microbiologie ZN

1 microbiologia


microbiologisch BN

1 microbiologic


microbioloog ZN

1 microbiologo, microbiologista
-- die gespecialiseerd is in virologie = micro-biologo/microbiologista specialisate in virologia


microcalorimetrie ZN

1 microcalorimetria


microcefaal BN

1 microcephale, microcephalic


microcefalie ZN

1 microcephalia


microcellulair BN

1 microcellular


microcentrum ZN

1 (BIOL) centrosoma


microchemie ZN

1 microchimia


microchip ZN

1 microchip (E)


microchirurg ZN

1 microchirurgo


microchirurgie ZN

1 microchirurgia


microchirurgisch BN

1 microchirurgic


microchromosoom ZN

1 microchromosoma


microcircuit ZN

1 microcircuito


micrococcus ZN

1 micrococco


microcomputer ZN

1 microcomputator, microcomputer


microcopiëren WW

1 microcopiar


microcurie ZN

1 microcurie


microcyste ZN

1 microcyste


microcytose ZN

1 microcytose (-osis)


microdialyse ZN

1 microdialyse (-ysis)


microdispersie ZN

1 microdispersion


microdissectie ZN

1 microdissection


microdistillatie ZN

1 microdistillation


microdocumentatie ZN

1 microdocumentation


micro-economie ZN

1 microeconomia


micro-economisch BN

1 microeconomic


micro-electrode ZN

1 microelectrodo


micro-elektronica ZN

1 microelectronica
hybride -- = microelectronica hybride


micro-elektronisch BN

1 microelectronic
--e technologie = technologia microelectronic
--e schakeling = circuito microelectronic


micro-element ZN

1 microelemento


micro-evolutie ZN

1 microevolution


microfaag ZN

1 microphago


microfarad ZN

1 microfarad


microfauna ZN

1 microfauna, fauna/animales microscopic


microfiche ZN

1 Zie: microfiche


microfiet ZN

1 microphyto


microfilm ZN

1 microfilm
een document op -- vastleggen = microfilmar un documento


microfilmen WW

1 microfilmar


microflora ZN

1 microflora, flora microscopic


microfonie ZN

1 microphonia


microfonisch BN

1 microphonic
--e geluidversterker = amplificator microphonic
--e spanning = voltage/tension microphonic


microfoon ZN

1 microphono
ongerichte -- = microphono multidirectional/omnidirectional
gerichte -- = microphono directional
tweezijdig gevoelige -- = microphono bidirectional
beweeglijke -- = microphono mobile
elektrodynamische -- = microphone electrodynamic
magnetostrictieve -- = microphono magnetostrictive
membraanloze -- = microphono sin membrana
breedbandige -- = microphono a banda large
overbelasting van de -- = supercarga del microphono
voor de -- spreken = parlar ante le microphono


microfoonhengel ZN

1 (RADIO, TV) girafa


microfoonkapsel ZN

1 capsula microphonic


microfoonrelais ZN

1 relais de microphono


microfoonstatief ZN

1 supporto de microphono


microfoonstem ZN

1 voce phonogenic/radiogenic


microfoontransformator

1 transformator de microphono


microfoonversterker ZN

1 amplificator de microphono


microfoonvrees ZN

1 pavor del microphono


microfossiel ZN

1 microfossile


microfoto ZN

1 microphoto(graphia)


microfotografie ZN

1 microphotographia


microfotografisch BN

1 microphotographic


microfotometer ZN

1 microphotometro


microfylogenese ZN

1 microphylogenese (-esis)


microfysica ZN

1 microphysica


microgalvanometer ZN

1 microgalvanometro


microgameet ZN

1 microgameta


microgolf ZN

1 microunda


microgolftechniek ZN

1 technica del microundas


micrograaf ZN

1 micrographo


micrografie ZN

1 micrographia


micrografisch BN

1 micrographic


microgram ZN

1 microgramma


microgroef ZN

1 microsulco


microhabitat ZN

1 microhabitat


micro-informatica ZN

1 microinformatica


micro-injectie ZN

1 microinjection


micro-interferometer ZN

1 microinterferometro


microkaart ZN

1 microcarta, microfiche (F)
een -- kan men teruglezen met een leesapparaat = on pote leger un microfiche per medio de un lector


microkaartsysteem ZN

1 systema de microcartas/de microfiches (F)


microkern ZN

1 micronucleo


microklien BN

1 microclin


microklimaat ZN

1 microclimate


microklimatisch BN

1 microclimatic


microklimatologie ZN

1 microclimatologia


microklimatologisch BN

1 microclimatologic


microkopie ZN

1 microcopia


microkorfbal ZN

1 korfball (E) indoor (E)


microkosmisch BN

1 microcosmic


microkosmos ZN

1 microcosmo


microkristallijn BN

1 microcrystallin
--e minera-len = minerales microcrystallin


microliet ZN

1 microlitho


microlithisch BN

1 microlithic


microlithografie ZN

1 microlithographia


micrologie ZN

1 micrologia


micromaatschappij ZN

1 microsocietate


micromanie ZN

1 micromania


micromanipulatie ZN

1 micromanipulation


micromanipulator ZN

1 micromanipulator


micromanometer ZN

1 micromanometro


micrometeoriet ZN

1 micrometeorite


micrometeorologie ZN

1 micrometeorologia


micrometer ZN

1 micrometro


micrometerschroef ZN

1 vite micrometric


micromethode ZN

1 micromethodo


micrometing ZN

1 micrometria


micrometrisch BN

1 micrometric
--e metingen = mesurationes micrometric


micromillimeter ZN

1 micromillimetro


microminiaturisatie ZN

1 microminiaturisation


micromoduul ZN

1 micromodulo


micromorfologie ZN

1 micromorphologia


micromorfologisch BN

1 micromorphologic


micromutatie ZN

1 micromutation


micron ZN

1 micron


Micronesië ZN EIGN

1 Micronesia


Micronesiër ZN

1 micronesiano


Micronesisch BN

1 micronesian


micronucleair BN

1 micronuclear


micronucleus ZN

1 micronucleo


micronutriënt ZN

1 micronutriente


micro-organisme ZN

1 microorganismo, organismo microscopic


micropaleontologie ZN

1 micropaleontologia


microparasiet ZN

1 microparasito


micropil ZN

1 micropilula


micropipet ZN

1 micropipetta


microplankton ZN

1 microplancton


microprocessor ZN

1 microprocessor
discrete -- = microprocessor discrete


microprogramma ZN

1 microprogramma


microprogrammering ZN

1 microprogrammation


microprojectie ZN

1 microprojection


microprojectieapparaat ZN

1 apparato pro microprojection


microproteïne ZN

1 microproteina


micropunctie ZN

1 micropunction


microradiografie ZN

1 microradiographia


microreproduktie ZN

1 reproduction microscopic


microrobot ZN

1 microrobot


microschakeling ZN

1 microcircuito


microschroef ZN

1 vite micrometric


microscoop ZN

1 microscopio
enkelvoudige --, -- voor één oog = microscopio simple/monocular
samengestelde -- = microscopio binocular
optische -- = microscopio optic


microscoopbeeld ZN

1 imagine de microscopio


microscoophoes ZN

1 copertura/camisa de microscopio


microscoopkistje ZN

1 cassetta de microscopio


microscooplamp ZN

1 lampa de microscopio


microscooptafel ZN

1 tabula de microscopio


microscooptechniek ZN

1 technica del microscopia


microscoperen WW

1 investigar per medio del microscopio


microscopie ZN

1 microscopia


microscopisch BN

1 microscopic
--e waarnemingen = observationes microscopic
--e theorie = theoria microscopic
--e anatomie = anatomia microscopic


microscopist ZN

1 microscopista


microseconde ZN

1 microsecunda


microseisme ZN

1 microseismo


microseismograaf ZN

1 microseismographo


microsfeer ZN

1 microsphera


microsonde ZN

1 microsonda


microsoom ZN

1 microsoma


microspectrofotometer ZN

1 microspectrophotometro


microspectrofotometrie ZN

1 microspectrophotometria


microspectroscoop ZN

1 microspectroscopio


microspoor ZN

1 microspora


microsporangium ZN

1 microsporangio


microstructuur ZN

1 microstructura, structura microscopic
-- van een lichaam = microstructura de un corpore


microtechniek ZN

1 technica microscopic, microtechnica, microtechnologia


microtomie ZN

1 microtomia


microtoom ZN

1 microtomo


microtoon ZN

1 microtono


microtubulus ZN

1 microtubulo


microverkleiningstechniek ZN

1 microminiaturisation


microvezel ZN

1 microfibra


microvolt ZN

1 microvolt


microwatt ZN

1 microwatt


microzwaartekracht ZN

1 microgravitate


mictie ZN

1 (MED) miction


Midas ZN EIGN

1 Midas


midasoren ZN MV

1 aures de Midas/de asino


middag ZN

1 (12 uur) mediedie, meridie
tegen de -- = verso mediedie/meridie
tussen de -- = a mediedie/meridie
voor de -- = ante le mediedie/meridie
2 (na 12 uur) postmeridie
na de -- plaatshebbend = postmeridian
om drie uur 's --s = a tres horas del postmeridie
een schoolvrije -- = un postmeridie sin curso


middagbezoek ZN

1 Zie: middagvisite


middagbijeenkomst ZN

1 reunion postmeridian/del postmeridie


middagcirkel ZN

1 meridiano


middagconcert ZN

1 concerto postmeridian/del postmeridie


middagdienst ZN

1 servicio postmeridian/de postmeridie


middagdutje ZN

1 siesta


middageditie ZN

1 edition postmeridian/del postmeridie


middageten ZN

1 repasto del mediedie/meridie, prandio, lunch (E)


middaggebed ZN

1 prece/precaria/oration postmeridian/del postmeridie


middaghitte ZN

1 calor del postmeridie


middaghoogte ZN

1 zenit


middagjapon ZN

1 veste/roba del postmeridie


middagkost ZN

1 Zie: middageten


middaglijn ZN

1 meridiano


middagmaal ZN

1 Zie: middageten


middagmaaltijd ZN

1 Zie: middageten


middagpauze ZN

1 pausa de mediedie/meridie/del lunch (E)


middagpauzesluiting ZN

1 clausura del pausa de lunch (E), clausura de mediedie/meridie


middagploeg ZN

1 equipa del postmeridie


middagprogramma ZN

1 programma postmeridian/del postmeridie


middagrust ZN

1 siesta


middagschaduw ZN

1 umbra meridian


middagschaft ZN

1 Zie: middagpauze


middagslaapje ZN

1 siesta


middagsluiting ZN

1 clausura de mediedie/de meridie


middagtrein ZN

1 traino del postmeridie


middaguur ZN

1 hora meridian, mediedie, meridie
kort na het -- = pauco/poco post le meridie


middagvergadering ZN

1 Zie: middagbijeenkomst


middagvisite ZN

1 visita postmeridian/de postmeridie


middagvoorstelling ZN

1 matinee (F)


middagwandeling ZN

1 promenada postmeridian/de postmeridie


middagzitting ZN

1 session postmeridian/del postmeridie


middagzon ZN

1 sol de mediedie/meridie


middel ZN

1 (taille) talia, cinctura
tot aan het -- = usque al cinctura/a medie corpore
2 (geneesmiddel) remedio, medicamento, medicina, pharmaco, producto
pijnstillend/kalmerend -- = calmante, analgesico, sedativo
heilzaam -- = remedio salutar
afleidend -- = derivativo
onschuldig -- = remedio inoffensive
radicaal -- = remedio radical
anticonceptief -- = medio anticonceptional, contraceptivo
-- tegen hoofdpijn = remedio contra le mal de testa
verdovend/bedwelmend -- = droga
geestverruimend -- = droga psychedelic
verdovende --en gebruiken = consumer drogas, drogar se
3 (hulpmiddel) medio, remedio
geoorloofd -- = medio licite
ongeoorloofd -- = medio illicite
geëigend -- = medio appropriate
probaat/werkzaam -- = medio efficace
afdoend -- = medio/remedio radical
-- van cassatie = medio de cassation
--en van vervoer = medios de transporto/de transportation/de locomotion
--en van bestaan = medios de existentia/de subsistentia/de vita, ressources (F)
met alle wettige --en = per tote le medios legal
het doel heiligt de --en = le fin sanctifica le medios
door -- van = per medio de, per
--en aanwenden = emplear medios
op --en zinnen = ingeniar se
alle --en in het werk stellen = recurrer a tote le medios
het -- is erger dan de kwaal = le remedio es pejor que le mal
4 (MV) (geld, bezit) medios, ressources (F)
beschikbare --en = medios disponibile
karige/beperkte --en = medios exigue
liquide --en = medios liquide
eigen --en hebben = disponer de medios proprie
mijn bescheiden --en veroorloven mij dergelijke uitgaven niet = mi ressources (F) modeste non me permitte tal expensas
een man van --en = un homine de moneta


middelaar ZN

1 intermediario, (ook REL) mediator, intercessor


middelaarschap ZN

1 intervention, (ook REL) mediation, intercession


middelaarster ZN

1 mediatrice


middelares ZN

1 mediatrice


middelbaar BN

1 median, medie
van --e leeftijd = de etate median, de medie etate
--e wolken = nubes medie
--e grootte = talia median/medie
-- onderwijs = inseniamento secundari
--e school = schola secundari, collegio


middeldeur ZN

1 porta central


middeleeuwen ZN MV

1 evo/etate/seculos medie, medievo
de late -- = le basse etate medie, le basse medievo
de vroege -- = le alte etate medie, le prime/alte medievo
kennis van de -- = medievalismo, medievismo
kenner van de -- = medievista
cultuur van de -- = cultura del me-dievo
kunst van de -- = arte del medievo
duistere -- = obscurantismo medieval
van de -- = medieval
Europa in de -- = Europa medieval
van na de -- = postmedieval


middeleeuwer ZN

1 homine del evo/etate/seculos medie, homine del medievo


middeleeuws BN

1 medieval, del evo/etate/seculos medie, del medievo
-- Latijn = latino medieval, basse latino
--e manuscripten = manuscriptos medieval
--e archeologie = archeologia medieval
--e gebouwen = edificios medieval
--e kastelen = castellos medieval
(FIG) --e ideeën = ideas antiquate


middelen WW

1 (bemiddelen) mediar, intervenir, interponer se, interceder
2 (het gemiddelde berekenen) calcular le media
3 (gelijkelijk verdelen) partir equitabilemente


Middelengels ZN

1 medie anglese


Middelengels BN

1 in medie anglese


middelenwet ZN

1 lege del financias (annual)


middelertijd BW

1 Zie: middelerwijl


middelerwijl BW

1 intertanto, interim, in le interim, interea, interdum


Middel-Europa ZN

1 Zie: Midden-Europa


Middel-Europees BN

1 Zie: Midden-Europees


middelevenredig BN

1 que face le media inter duo numeros, medio proportional


middelevenredige ZN

1 media proportional/geometric/arithmetic


middelfijn BN

1 medio fin


Middelfrans ZN

1 medie francese


Middelfrans BN

1 in medie francese


Middelfries ZN

1 medie frison


Middelfries BN

1 in medie frison


middelgang ZN

1 corridor central


middelgebergte ZN

1 (catena de) montanias de altor/altura medie/median


middelgetal ZN

1 numero medie


middelgewicht ZN

1 (SPORT) peso medie/median
gevecht in het -- = combatto de pesos medie/median


middelgroot ZN

1 de medie grandor, medie
-- bedrijf = interprisa median/de medie importantia


middelhand ZN

1 metacarpo
van de -- = metacarpian, metacarpal


middelhandsbeen ZN

1 osso metacarpian/metacarpal


Middelhoogduits ZN

1 medie alte germano


Middelhoogduits BN

1 in medie alte germano


middeling ZN

1 (bemiddeling) mediation
2 (berekening van het gemiddelde) calculo del media


middelklasse ZN

1 classe medie/median


middelkleur ZN

1 color median/medie/intermediari


middellands BN

1 mediterranee
Middellandse Zee = Mar Mediterranee, Mediterraneo
het Middellandse Zeegebied = le paises mediterranee


middellang BN

1 (mbt lengte) medie, median, de longor medie/median, (mens) de talia medie/median
raket voor de --e afstand = missile a/de medie distantia/portata
-- afstandsloper = currero/cursor de medie distantia
2 (mbt duur) medie, median, de durata medie/median


middellange-afstandsraket ZN

1 missile de medie portata


middellijf ZN

1 medio del corpore


middellijk BN

1 mediate, indirecte
-- bewijs = prova/prova indirecte


middellijn ZN

1 diametro, linea diametral, (mbt cilinder/kegel) axe


middelloodlijn ZN

1 mediatrice


middelloos ZN

1 sin medios de existentia


middelmaat ZN

1 (gemiddelde maat) media
de -- niet te boven gaan = non salir del mediocritate
2 (juiste maat tussen twee uitersten) medio
gulden -- = juste medio
grijze -- = mediocritate


middelmater ZN

1 persona/equipa de nivello medie/median


middelmatig BN

1 (gemiddeld) medie, median
van --e gestalte = de talia medie/median
2 (zwakjes) mediocre
hij zingt -- = ille canta mediocremente, ille es un cantator mediocre


middelmatigheid ZN

1 mediocritate


middelmoot ZN

1 (mbt een vis) trencho {sj} del medio
2 (middelste stuk/afdeling) medio


Middelnederlands ZN

1 medie nederlandese


Middelnederlands BN

1 in medie nederlandese


middelnerf ZN

1 (PLANTK) nervura median


middelpad ZN

1 Zie: middenpad


middelpositie ZN

1 Zie: middenpositie


middelpunt ZN

1 (WISK) centro, medio
-- van een cirkel = centro de un circulo
gemeenschappelijk -- = homocentro
2 (het midden) centro, medio, puncto central/centric
-- van de aarde = centro del terra
-- van een schild = centro de un scute
optisch -- van een lens = centro optic de un lente
naar het -- brengen = centrar
3 (centrale plaats) centro
--en van beschaving = centros de civilisation, centros cultural
in het -- van de belangstelling staan = esser in le/al centro del attention/del interesse
4 (hoofdpersoon) persona/figura central, pivot


middelpuntig BN

1 central


middelpuntsbeweging ZN

1 movimento circum/circa le centro


middelpuntschuwend BN

1 Zie: middelpuntvliedend


middelpuntshoek ZN

1 angulo al centro


middelpuntvliedend BN

1 centrifuge
--e kracht = fortia centrifuge


middelpuntzoekend BN

1 centripete
--e kracht = fortia centripete


middelrib ZN

1 costa medie/del medio


middelriem ZN

1 cinctura, cincturon


middels VZ

1 per medio de, per, mediante


middelschot ZN

1 pariete


middelsoort ZN

1 qualitate medie/median/intermedie


middelsoort BN

1 de qualitate medie/median/intermedie


middelst BN

1 del medio, medie, median, central
--e term = termino medie
--e vinger = digito medie/del medio
--e zoon = filo median
de --e deur = le porta del medio


middelstkiemblad ZN

1 (van embryo) mesoblasto, mesoderma


middelstuk ZN

1 parte central/del medio


middelterm ZN

1 Zie: middenterm


middeltint ZN

1 tinta/tincto intermediari


middeltoon ZN

1 tono intermediari


middelvinger ZN

1 digito medie/del medio


middelvoet ZN

1 metatarso
van de -- = metatarsal


middelvoetsbeen ZN

1 osso metatarsal


middelvore ZN

1 sulco del medio


midden ZN

1 (plaats, punt) centro, medio
het -- van een driehoekszijde = le medio del latere de un triangulo
zij woont in het -- van de stad = illa habita in le/al centro del urbe
in het -- lopen = ir in le medio
het -- houden tussen a en b = estar in le medio inter a e b
het -- bepalen van = centrar
(FIG) iets in het -- laten = non pronunciar se super un cosa
de waarheid ligt in het -- = le veritate es in le medio
2 (tijdstip) medio
in het -- van de winter = in le medio/corde del hiberno
3 (mbt een verzameling) centro
te -- van = in medio de, inter
te -- van haar familie = in le sino de su familia
iemand uit ons -- = alicuno de nos
4 (denk/handelwijze) medio, (POL) centro
het juiste -- = le juste medio
(POL) links van het -- = centro sinistre
5 (omgeving) medio
de vijand is in ons -- = le inimico es in nostre medio


midden BW

1 in le/al medio/centro
-- in de belangstelling staan = esser in le/al centro de attention general
-- in zijn jeugd = in le medio de su juventute, in plen juventute
-- in de winter = in le medio del hiberno, in plen hiberno
-- op straat = in le medio del strata, in plen strata
-- op de dag = in plen die/jorno


Midden-Afrika ZN EIGN

1 Africa Central


Midden-Amerika ZN EIGN

1 America Central


Midden-Amerikaans BN

1 centroamerican


middenas ZN

1 axe central/median


Midden-Azië ZN EIGN

1 Asia Central


middenbaan ZN

1 via central/median/del medio


middenbalkon ZN

1 balcon central


middenbedrijf ZN

1 interprisa median


middenberm ZN

1 separation central


middenbermbeveiliging ZN

1 barriera median (contra collisiones)


middenbeuk ZN

1 (BOUWK) nave central/principal


middenboords BW

1 verso le medio del nave


middenborststuk ZN

1 mesothorace
van het -- = mesothoracic


middencirkel ZN

1 (SPORT) circulo central


middendoor BW

1 in duo (partes), per le medio
-- breken = rumper in duo/per le medio
-- snijden = secar/trenchar {sj} in duo
een lijn -- delen = bisecar un linea


Midden-Europa ZN EIGN

1 Europa Central


Midden-Europees BN

1 centroeuropee
--e staten = statos centroeuropee/de Europa Central


middenevenredig BN

1 Zie: middelevenredig


middenfrequentie ZN

1 frequentia medie/median/intermediari


middengedeelte ZN

1 parte central, centro


middengewicht ZN

1 Zie: middelgewicht


middengolf ZN

1 (RADIO) unda median/medie


middengolfontvanger ZN

1 (RADIO) receptor de undas median/medie


middengolfontvangst ZN

1 (RADIO) reception de undas median/medie


middengolfzender ZN

1 emissor de undas median/medie


middengroep ZN

1 gruppo/classe medie/del medio


middenhersenen ZN MV

1 mesencephalo
van de -- = mesencephalic


middenin BW

1 in le/al medio/centro


Midden-Italië ZN

1 Italia Central


middenkader ZN

1 quadro median/medie/intermedie


middenklasse ZN

1 (mbt prijs/grootte) categoria medie
auto uit de -- = auto(mobile) de categoria medie
2 (middenstand) classe medie/median


middenklasser ZN

1 auto(mobile) de categoria medie


middenkleur ZN

1 Zie: middelkleur


middenklinker ZN

1 vocal medial/median/central


middenkoers ZN

1 curso medie/median


middenletter ZN

1 littera medial/median, medial


middenlijn ZN

1 linea median/medie/central/del medio


middenlinie ZN

1 (lijn) linea median/medie/central/del medio
2 (spelers) jocatores del campo central, medianos


middenluik ZN

1 quadro central (de un triptycho)


middenmoot ZN

1 Zie: middelmoot


middenmuur ZN

1 muro divisori


Midden-Nederland ZN EIGN

1 Nederland central


middenoor ZN

1 aure medie/median


middenoorcarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del aure medie/median


middenoorontsteking ZN

1 otitis medie/median


Midden-Oosten ZN EIGN

1 Oriente Medie, Medie Oriente


middenpad ZN

1 (in tuin/park) sentiero central, (in trein, e.d.) corridor central


middenpaneel ZN

1 pannello central


middenpartij ZN

1 (POL) partito del medio/centro


middenperiode ZN

1 periodo intermedie/intermediari


middenportaal ZN

1 portal/portico central


middenpositie ZN

1 position intermedie/intermediari


middenprijs ZN

1 precio median/medie


middenregister ZN

1 (MUZ) registro median/medie


middenrif ZN

1 diaphragma


middenrifademhaling ZN

1 respiration diaphragmatic/thoracic


middenschip ZN

1 (van kerk) nave central/principal


middensoort ZN

1 Zie: middelsoort


middenspeler ZN

1 mediano, centro


middenstand ZN

1 (winkeliers) botecheros, mercantes, parve commerciantes
de plaatselijke -- = le botecheros/mercantes local
2 (als klasse) classe medie/median
3 (stand in het midden) position medie/median/del medio


middenstander ZN

1 botechero, mercante, parve commerciante


middenstandspolitiek ZN

1 politica in favor del parve commerciantes


middensteentijd ZN

1 mesolithico


middenstip ZN

1 (SPORT) puncto central, centro


middenstof ZN

1 (NAT) medio


middenstreep ZN

1 linea medie/median/central/del medio, linea central de separation


middenstrook ZN

1 banda/via medie/median/central/del medio


middenstuk ZN

1 parte central/del medio


middenterm ZN

1 termino medie/median, medio


middenterrein ZN

1 terreno central/del medio


middenvak ZN

1 medio del terreno


middenvakspel ZN

1 joco in le medio del terreno


middenveld ZN

1 medio/centro del terreno/campo, terreno/campo central/del medio


middenvelder ZN

1 mediano


middenvinger ZN

1 Zie: middelvinger


middenvoet ZN

1 Zie: middelvoet


middenvoor ZN

1 avantero centro, centro avante


middenweg ZN

1 cammino central
2 (FIG) compromisso
de gulden -- bewandelen = guardar le juste medio


middenzenuw ZN

1 nervo median


middenzuil ZN

1 columna/colonna median


middernacht ZN

1 medienocte


middernachtelijk BN

1 de medienocte
-- uur = medienocte


middernachtsuur ZN

1 hora de medienocte


middernachtzon ZN

1 sol de medienocte


midgetgolf ZN

1 midgetgolf (E), minigolf, golf (E) miniatura


midgetgolfbaan ZN

1 terreno de midgetgolf (E)/de minigolf/de golf (E) miniatura


midhalf ZN

1 mediano


midlifecrisis ZN

1 crise/crisis del medie etate


midlotto ZN

1 lotteria del medio del septimana


midscheeps BN

1 central
--e masten = mastes central


midscheeps BW

1 in le medio del nave, in le nave central
een --s aanvaring = un collision al centro del nave


midvoor ZN

1 Zie: middenvoor


midweek ZN

1 medio del septimana


midweeks BW

1 del medio del septimana
--e wedstrijd = match (E) del medio del septimana


midwinter ZN

1 medio del hiberno


midwinterfeest ZN

1 festa del medio del hiberno


midwinterhoorn ZN

1 grande trompa


midwinterwende ZN

1 solstitio de hiberno


midzomer ZN

1 medio del estate


midzomerdag ZN

1 die de medie estate


midzomerfeest ZN

1 festa de medie estate


midzomerwende ZN

1 solstitio de estate


mier ZN

1 formica
rode -- = formica rubie
witte -- = formica blanc
gevleugelde -- = formica alate
studie van --en = myrmecologia
zich voedend met --en = myrmecophage
voorkeur voor --en = myrmecophilia
iemand met voorkeur voor --en = myrmecophilo
zo arm als de --en = povre/paupere como Job


mierenbeet ZN

1 piccatura de formica


mierenbrood ZN

1 larvas de formica


mierendoder ZN

1 formicida


mierenegel ZN

1 echidna


mierenei ZN

1 ovo de formica


mierenetend BN

1 formicivore


miereneter ZN

1 formichero, tamandua


mierenhoning ZN

1 mellata, mellatura


mierenhoop ZN

1 formicario


mierenkenner ZN

1 myrmecologo


mierenkolonie ZN

1 colonia de formicas


mierenleeuw ZN

1 formica-leon, myrmeleon


mierennest ZN

1 nido de formicas, formicario


mierenneuken WW

1 cavillar


mierenneuker ZN

1 cavillator, typo precise


mierenolie ZN

1 oleo formic


mierenplant ZN

1 planta myrmecophile


mierenstaat ZN

1 societate del formicas


mierenzoet BN

1 dulcissime


mierenzuur ZN

1 acido formic


mierenzuurzout ZN

1 formiato


mierik ZN

1 armoracia, kren


mierikswortel ZN

1 Zie: mierik


mieter ZN

1
iemand op zijn -- slaan = colpar/bastonar un persona


mieteren WW

1 (doen vallen) jectar
iemand van de trap -- = jectar un persona del scala
2 (vallen) cader
hij mieterde van de muur = ille cadeva del muro


mieters BN

1 phenomenal, meraviliose, stupende


mietje ZN

1 (homo) homophilo
2 (pietlut) secator de capillos in quatro


miezel ZN

1 pluvia fin


miezelen WW

1 Zie: miezeren


miezelregen ZN

1 Zie: miezel


miezeren WW

1 pluver finmente


miezerig BN

1 pluviose
-- weer = tempore con pluvia fin


migmatiet ZN

1 migmatite


migraine ZN

1 migraine (F), hemicrania
aanval van -- = accesso/crise de migraine
hij heeft veel last van -- = ille suffre de migraine


migrainestift ZN

1 stilo contra le migraine (F)/contra le mal de testa


migrant ZN

1 migrator, migrante


migrantenraad ZN

1 consilio de migratores/migrantes


migrantenvraagstuk ZN

1 problema del migratores/migrantes


migratie ZN

1 migration
wederzijdse -- = intermigration
2 (van dieren) migration, emigration


migratiecijfer ZN

1 cifra de migration


migratieoverschot ZN

1 crescita del population debite al immigration, surplus (F)/excedente migratori


migratiesurplus ZN

1 Zie: migratieoverschot


migratietheorie ZN

1 theoria del migration


migratorisch BN

1 migratori


migreren WW

1 migrar


mij ZN

1 (PERS en WED VNW en na VZ) me
hij had het -- gegeven = ille me lo habeva date
ik amuseer -- uitstekend = io me amusa excellentemente
wat -- betreft = quanto a me


mijden WW

1 evitar, eluder
slecht gezelschap -- = evitar le mal compania
iemands huis -- = evitar le casa de un persona
iemand -- als de pest = fugir de un persona como del peste, evitar un persona como le peste


mijding ZN

1 evitation, elusion


mijl ZN

1 millia
Engelse -- = millia anglese


mijlenteller ZN

1 contamillias


mijlenver BW

1 a (plure) millias/kilometros (de distantia), multo lontano, lontanissimo
-- achterblijven = remaner/restar retro a millias/kilometros


mijlpaal ZN

1 columna/colonna/petra milliari, (GESCH) cippo


mijlschaal ZN

1 scala


mijlsteen ZN

1 petra milliari


mijmeren WW

1 soniar, esser pensative, meditar
over iets -- = meditar super un cosa


mijmerij ZN

1 Zie: mijmering


mijmering ZN

1 meditation, contemplation, sonios, rêverie (F)
in -- verzonken = absorbite/absorpte in contemplation


mijn BEZ VNW BIJV

1 mi
-- zoon = mi filio


mijn BEZ VNW

1 mie
de/het --e = le mie
de --en = le mios
-- en dijn = le mie e le tue


mijn (I) ZN

1 (delfplaats) mina
in een -- afdalen = descender in un mina
een -- ontginnen = exploitar {plwa} un mina
2 (mijnbouwmaatschappij) mina
3 (MIL) mina
drijvende -- = mina flottante
magnetische -- = mina magnetic
--en leggen = poner/disseminar minas
--en leggen onder = minar


mijn (II) ZN

1 (gewicht- en munteenheid) mina


mijnaandeel ZN

1 action de minas


mijnader ZN

1 filon, vena


mijnarbeid ZN

1 travalio/labor del mina


mijnarbeider ZN

1 minator


mijnbedding ZN

1 jacimento


mijnbedrijf ZN

1 Zie: mijnbouwmaatschappij


mijnbouw ZN

1 exploitation {plwa} de minas, extraction minerari


mijnbouwgebied ZN

1 region/zona minerari/de minas


mijnbouwkunde ZN

1 scientia relative al minas, scientia minerari


mijnbouwkundig BN

1 minerari


mijnbouwkundige ZN

1 ingeniero minerari/de minas


mijnbouwmaatschappij ZN

1 societate/compania minerari, mina


mijnbouwprodukten ZN MV

1 productos minerari


mijnbouwstreek ZN

1 Zie: mijnbouwgebied


mijnbrand ZN

1 incendio de mina


mijncentrum ZN

1 centro minerari


mijnconcessie ZN

1 concession minerari/de un mina


mijndelver ZN

1 minator


mijndetector ZN

1 detector de minas


mijndirecteur ZN

1 director minerari/de mina


mijndirectie ZN

1 direction minerari/de mina


mijndistrict ZN

1 districto/zona/region minerari/de minas


mijneigenaar ZN

1 proprietario de minas/de un mina


mijnen WW

1 comprar in un auction/un vendita public


mijnenblokkade ZN

1 blocada de minas


mijnendienst ZN

1 Zie: mijnopruimingsdienst


mijnengevaar ZN

1 periculo de minas


mijnenjager ZN

1 chassator {sj} de minas


mijnenlegger ZN

1 (persoon) minator
2 (schip) poneminas


mijnent BW

1
te -- = in mi casa


mijnenthalve BW

1 (uit mijn naam) de mi parte
2 (wat mij betreft) pro (le amor de) me, quanto a me


mijnentwege BW

1 (uit mijn naam) in mi nomine
2 (voor mijn part) quanto a me


mijnentwil(le) BW

1 pro (le amor de) me


mijnenveegdienst ZN

1 servicio del dragage del minas


mijnenvegen ZN

1 dragage de minas


mijnenveger ZN

1 (schip) dragator de minas, dragaminas


mijnenveld ZN

1 campo/zona minate/de minas


mijnenversperring ZN

1 barrage de minas


mijnenwerper ZN

1 lanceator de minas, lanceaminas


mijnerzijds BW

1 de/pro mi parte, quanto a me, de mi latere


mijnexploitatie ZN

1 exploitation {plwa} minerari/de un mina/de minas


mijngalerij ZN

1 galeria de mina


mijngang ZN

1 galeria de mina


mijngas ZN

1 gas de mina, grisu, methano


mijngasdetector ZN

1 grisumetro


mijngasontploffing ZN

1 explosion de grisu


mijngebied ZN

1 Zie: mijndistrict


mijnheer ZN

1 senior
-- Jansen = senior Jansen


mijnhout ZN

1 ligno de mina(s)


mijnhoutzagerij ZN

1 serreria de ligno de mina


mijnindustrie ZN

1 industria minerari


mijningang ZN

1 bucca de puteo


mijningenieur ZN

1 ingeniero minerari/de minas


mijninspecteur ZN

1 inspector minerari/de mina


mijninstallatie ZN

1 installation minerari/de un mina


mijnkabel ZN

1 cablo de mina


mijnkleding ZN

1 vestimentos minerari


mijnkrater ZN

1 crater de mina


mijnkruit ZN

1 pulvere de mina


mijnlamp ZN

1 lanterna/lampa de minator/de securitate/de Davy


mijnlift ZN

1 ascensor de mina


mijnlocomotief ZN

1 locomotiva de mina


mijnlucht ZN

1 odor de mina


mijnmaatschappij ZN

1 Zie: mijnbouwmaatschappij


mijnmagnaat ZN

1 magnate minerari/de mina(s)


mijnonderneming ZN

1 Zie: mijnbouwmaatschappij


mijnongeluk ZN

1 accidente minerari/de mina


mijnontginning ZN

1 exploitation {plwa} minerari/de mina


mijnopruimer ZN

1 destructor de minas


mijnopruimingsdienst ZN

1 servicio del destruction de minas


mijnpet ZN

1 bonetto de mina


mijnpomp ZN

1 pumpa minerari


mijnprodukt ZN

1 producto minerari/de mina


mijnput ZN

1 puteo de mina


mijnramp ZN

1 disastro/catastrophe/calamitate minerari


mijnrechten ZN MV

1 derectos minerari


mijnschacht ZN

1 puteo de mina


mijnschool ZN

1 schola/academia de minas


mijnsluiting ZN

1 clausura de minas/de un mina


mijnstad ZN

1 urbe minerari


mijnstaking ZN

1 exopero de minatores


mijnstelsel ZN

1 systema de minas


mijnstreek ZN

1 Zie: mijndistrict


mijntrechter ZN

1 infundibulo/crater de mina


mijnventilator ZN

1 ventilator de mina


mijnversperring ZN

1 barrage de minas


mijnwaarden ZN MV

1 valores minerari


mijnwater ZN

1 aqua de infiltration


mijnwerker ZN

1 minator


mijnwerkersbevolking ZN

1 population de minatores


mijnwerkersbond ZN

1 syndicato/union de minatores


mijnwerkersdorp ZN

1 village de minatores


mijnwerkerskostuum ZN

1 vestimentos de minator


mijnwerkerslamp ZN

1 Zie: mijnlamp


mijnwerkersstaking ZN

1 Zie: mijnstaking


mijnwerkersziekte ZN

1 Zie: mijnwormziekte


mijnwet ZN

1 lege minerari


mijnwezen ZN

1 (mbt de mijnontginning) industria/activitate minerari
2 (mijnen in een streek) minas


mijnworm ZN

1 verme del minator, (MED) ankylostomo


mijnwormziekte ZN

1 maladia del minatores, (MED) ankylostomiasis


mijnziekte ZN

1 Zie: mijnwormziekte


mijt ZN

1 (DIERK) acaro
--en verdelgend middel = acaricida
2 (opgestapelde hoop) pila, cumulo


mijter ZN

1 (hoofddeksel) mitra
de -- opzetten = mitrar
2 (bisschoppelijke waardigheid) episcopato


mijterberg ZN

1 Parnasso


mijterdragend BN

1 mitrate


mijterdrager ZN

1 portamitra, mitrato


mijteren WW

1 mitrar


mijterig BN

1 rodite del acaros, acarose


mijterstad ZN

1 sede episcopal


mijtervormig BN

1 in forma de mitra, mitral
-- klapvlies = valvula mitral


mik ZN

1 pan de secale


mikado ZN

1 mikado (Ja)


mikijzer ZN

1 mira


mikken WW

1 (richten) visar, mirar
het -- = mira
2 (gooien) jectar
3 esser de multo mal humor


mikpunt ZN

1 puncto de mira


mikrokok ZN

1 micrococco


Milaan ZN EIGN

1 Milan
van/uit -- = milanese
de Scala van -- = le Scala de Milan


milaan ZN

1 (vogel) milano


Milanees BN

1 milanese


Milanees ZN

1 milanese


mild BN

1 (gul) generose, large, liberal
--e voorwaarden = conditiones liberal
met --e hand = con large mano, generosemente, liberalmente
iemand -- belonen = recompensar generosemente un persona
2 (overvloedig) generose, abundante, profuse
--e gift = donation generose
--e oogst = recolta abundante
3 (zacht) dulce, suave, blande, benigne
--e temperatuur = temperatura dulce/benigne
--e regen = pluvia dulce
--e sigaret = cigarretta dulce/suave
-- klimaat = climate benigne
--er maken = adulciar
het --er maken = adulciamento
4 (welwillend) indulgente, benevole, benevolente, anodin, mansuete
--e kritiek = critica benevolente/indulgente/anodin
--e straf = punition legier
-- in zijn oordeel zijn = esser indulgente in su judicio


milddadig BN

1 generose, large, liberal


mildheid ZN

1 (toegeeflijkheid) clementia, indulgentia, mansuetude
de gevangenen met -- behandelen = tractar le prisioneros con clementia
2 (goedgeefsheid) generositate, liberalitate, largessa
3 (zachtheid) dulcor, suavitate, benignitate
de -- van een sigaret = le dulcor de un cigarretta


miliair BN

1 miliar


miliaria ZN

1 miliaria


milieu ZN

1 (sociale kring) milieu (F), medio
intellectueel -- = medio intellectual
maatschappelijk -- = medio social
in literaire --s = in medios litterari
iemand uit een ander -- = un persona de un altere milieu/classe social
2 (BIOL) medio ambiente, ambiente (ecologic)
abiotisch -- = ambiente abiotic
gesteldheid van het -- = qualitate del ambiente (ecologic)
vervuiling van het -- = pollution del ambiente (ecologic)
van het -- = ambiental


milieuactivist ZN

1 ecologo/ecologista militante


milieubederf ZN

1 degradation ambiental/del medio ambiente/del ambiente (ecologic)


milieubeheer ZN

1 Zie: milieubescherming


milieubehoud ZN

1 conservation ambiental/del ambiente (ecologic)


milieubelasting ZN

1 taxa antipollution/super le pollution


milieubeleid ZN

1 politica ambiental/del ambiente (ecologic)


milieubeschermer ZN

1 ecologo, ecologista


milieubescherming ZN

1 gestion/protection/salveguarda/conservation ambiental/del ambiente (ecologic)


milieubesef ZN

1 conscientia del problemas ambiental/del ambiente (ecologic)


milieubeweging ZN

1 movimento ambiental/ecologic/antipollution


milieubewust BN

1 consciente del problemas ambiental/del ambiente (ecologic)


milieubewustheid ZN

1 conscientia del ambiente (ecologic)


milieubiologie ZN

1 biologia del ambiente (ecologic), ecologia


milieuchemie ZN

1 chimia ecologic


milieuconferentie ZN

1 conferentia ecologic


milieucriminaliteit ZN

1 crimines ambiental/contra le ambiente (ecologic)


milieudefensie ZN

1 defensa/protection ambiental/del ambiente (ecologic)


milieudelict ZN

1 crimine ambiental/contra le ambiente (ecologic)


milieudeskundige ZN

1 ecologo, ecologista


milieueffect ZN

1 effecto ambiental


milieu-erosie ZN

1 deterioration ambiental/del ambiente (ecologic)


milieufactor ZN

1 factor ambiental


milieugroep ZN

1 gruppo ecologic, defensores del ambiente (ecologic), ecologos, ecologistas


milieuheffing ZN

1 Zie: milieubelasting


milieuhygiene ZN

1 (bestrijding van milieubederf) protection ambiental/del ambiente (ecologic), hygiene ambiental
2 (toestand van het milieu) stato del ambiente (ecologic), hygiene ambiental


milieukunde ZN

1 ecologia


milieuminister ZN

1 ministro pro le ambiente (ecologic)


milieuomstandigheden ZN MV

1 conditiones ambiente/del ambiente (ecologic)


milieupartij ZN

1 partito ecologic


milieuplanning ZN

1 planification ecologic/ambiental/del ambiente (ecologic)


milieupolitie ZN

1 policia antipollution


milieuprobleem ZN

1 problema ambiental/del ambiente (ecologic)


milieuramp ZN

1 disastro/catastrophe ambiental/del ambiente (ecologic)


milieutaal ZN

1 sociolecto


milieuverbetering ZN

1 (a)melioration del ambiente (ecologic)


milieuverontreiniging ZN

1 Zie: milieuvervuiling


milieuvervuilend BN

1 polluente


milieuvervuiling ZN

1 contamination/pollution/deterioration ambiental/del ambiente (ecologic)
tegen de -- = antipollution
bestrijding van de -- = lucta antipollution


milieuvraagstuk ZN

1 problema ambiental/del ambiente (ecologic)


milieuvriendelijk BN

1 non polluente, ecologicamente san, ecologic
-- wasmiddel = detergente ecologic
--e verpakking = imballage biodegradabile


milieuwachter ZN

1 guarda del medio ambiente/del ambiente (ecologic)


milieuwetenschappen ZN MV

1 scientias ambiental/del ambiente (ecologic)


milieuwetgeving ZN

1 legislation super le protection del ambiente (ecologic), legislation ambiental


milieuzorg ZN

1 Zie: milieubescherming


militair BN

1 militar
--e oefening = exercitio militar
--e commandant = commandante militar
--e hiërarchie = hierarchia militar
--e infrastructuur = infrastructura militar
--e staatsgreep = colpo de stato militar
--e politie = policia militar
--e intendance = intendentia militar
--e attaché = attaché (F) militar
--e academie = academia militar
-- ziekenhuis/hospitaal = hospital militar
--e begraafplaats = cemeterio militar
--e bijstand = assistentia/supporto/adjuta militar
-- recht = derecto militar
--e dienst = servicio militar
--e training = instruction militar
--e expeditie = expedition militar
--e doelen = objectivos militar
--e eer = honor(es) militar
--e luchtvaart = aviation militar
--e rechter = judice militar
--e rechtbank = tribunal militar
--e orde = ordine militar
-- bewind = stratocratia
voor --e doeleinden = pro fines militar
begrafenis met --e eer = interramento militar
met --e eer begraven worden = esser interrate con le honores militar
vrijstellen van --e dienst = exemptar del servicio militar
vrijstelling van de --e dienst = exemption del servicio militar
vrijgesteld van de --e dienst = exempte del servicio militar
onder -- geleide = sub escorta militar
op --e leest schoeien = militarisar


militair ZN

1 militar, milite, soldato


militant BN

1 militante, active
--e feministe = feminista militante/active
-- politicus = politico militante
--e vleugel van een partij = ala militante de un partito
ze treedt altijd nogal -- op = illa es assatis militante


militariseren WW

1 militarisar
het -- = militarisation
een landstreek -- = militarisar un region


militarisering ZN

1 militarisation


militarisme ZN

1 militarismo


militarist ZN

1 militarista


militaristisch BN

1 militarista, militaristic


military ZN

1 (SPORT) military (E)


militialid ZN

1 militiano


militie ZN

1 militia
nationale -- = militia national


militieplichtig BN

1 submisse al servicio militar


militieraad ZN

1 consilio de militia/de recrutamento


milium ZN

1 milio


miljard

1 ZN, H TELW milliardo, billion, mille milliones
een -- liter olie = un milliardo de litros de petroleo/oleo
daaraan zijn --en uitgegeven = on ha consecrate milliardos a isto


miljardair ZN

1 milliardario


miljardencontract ZN

1 contracto de plure milliardes (de florinos, etc.)


miljardennota ZN

1 budget (E) (general) del stato


miljardenverlies ZN

1 perdita de plure milliardes (de florinos, etc.)


miljardste

1 R TELW, BN milliardesime
--e lichtjaar = milliardesime parte/milliardesimo de un anno lumine/luce
--e deel van de wereldbevolking = milliardesime parte/milliardesimo del population mundial


miljoen ZN

1 ZN, H TELW million
twee -- mensen = duo milliones de homines
--en investeren = investir milliones (de florinos, etc.)
tekort van vijf -- = deficit de cinque milliones (de florinos, etc)
dit project zal --en guldens kosten = iste projecto va costar milliones de florinos


miljoenenbedrijf ZN

1 mega-interprisa


miljoenencontract ZN

1 contracto de plure milliones (de florinos, etc.)


miljoenenerfenis ZN

1 hereditage de plus de un million (de florinos, etc.)


miljoenennota ZN

1 budget (E) (general) del stato


miljoenenorder ZN

1 ordine de plure milliones (de florinos, etc.)


miljoenenschade ZN

1 damno(s) de (plure) milliones (de florinos, etc.)


miljoenenschuld ZN

1 debita de plure milliones (de florinos, etc.)


miljoenenstad ZN

1 urbe de plure milliones de habitantes


miljoenenstrop ZN

1 Zie: miljoenenverlies


miljoenenverlies ZN

1 perdita de plure milliones (de florinos, etc.)


miljoenenvisje ZN

1 guppy (E)


miljoenenwinst ZN

1 profito/beneficio de plure milliones (de florinos, etc.)


miljoenenzwendel ZN

1 fraude de plure milliones (de florinos, etc.)


miljoenmaal BW

1 un million de vices


miljoenste

1 R TELW, BN millionesime
het -- deel = le millionesime parte, le millionesimo
--e lichtjaar = millionesime parte/millionesimo de un anno lumine/luce
de --e klant sinds de opening = le millionesime cliente desde le apertura
twee -- micron = duo millionesimos de micron


miljoenvisje ZN

1 Zie: miljoenenvisje


miljonair ZN

1 millionario


milkbar ZN

1 milk-bar (E)


milk-shake ZN

1 milk-shake (E)


mille ZN

1 (guldens) mille florinos
zij verdient veertig -- per jaar = illa gania quaranta mille florinos per anno
per -- = pro mille


mille-fleurs ZN

1 (soort parfum) mille-flores


millennium ZN

1 millenio
van een/het -- = millenari


milliampère ZN

1 milliampere


milliampèremeter ZN

1 milliamperemetro


millibar ZN

1 millibar


millicurie ZN

1 millicurie


milli-equivalent ZN

1 milliequivalente


milligraad ZN

1 milligrado


milligram ZN

1 milligramma


milliliter ZN

1 millilitro, (Afk.) ml


millimeter, mm ZN

1 millimetro, (Afk.) mm
vierkante -- = millimetro quatrate
kubieke -- = millimetro cubic
in --s verdeeld = millimetrate
tot op een -- nauwkeurig = con un margine de error de un millimetro


millimeterpapier ZN

1 papiro millimetrate/millimetric


millimeterschaal ZN

1 scala millimetrate/millimetric


millimeterwerk ZN

1 labor/travalio de precision


millimicron ZN

1 millimicron


millirad ZN

1 millirad


millirem ZN

1 millirem


milliseconde ZN

1 millesimo de secunda


millivolt ZN

1 millivolt


millivoltmeter ZN

1 millivoltmetro


milliwatt ZN

1 milliwatt


milt ZN

1 splen
pijn in de -- = splenalgia


miltabces ZN

1 abscesso splenic/de splen


miltbloeding ZN

1 hemorrhagia splenic, splenorrhagia


miltbreuk ZN

1 splenocele


miltcel ZN

1 cellula splenic


miltfunctie ZN

1 function splenic/del splen


milthilus ZN

1 hilo del splen


miltkruid ZN

1 asplenio


miltontsteking ZN

1 splenitis, inflammation splenic/del splen


miltpijn ZN

1 splenalgia


miltpoort ZN

1 hilo del splen


miltslagader ZN

1 arteria splenic


miltuitsnijding ZN

1 splenotomia


miltuitzetting ZN

1 hypertrophia del splen, splenomegalia


miltvergroting ZN

1 Zie: miltuitzetting


miltverharding ZN

1 induration del splen, splenokeratose (-osis)


miltvuur ZN

1 anthrace, anthrax, febre splenic


miltvuurbacil ZN

1 Zie: miltvuurbacterie


miltvuurbacterie ZN

1 bacillo de anthrace/anthrax


miltvuurepidemie ZN

1 epidemia de anthrace/de anthrax


miltziekte ZN

1 splenopathia


mime ZN

1 (pantomime) mimo, pantomima
2 (gebaar) pantomima, gesto mimic
3 (speler) mimo


mimegroep ZN

1 gruppo de mimos


mimenschrijver ZN

1 mimographo
Griekse -- = mimographo grec


mimeograaf ZN

1 mimeographo


mimeografisch BN

1 mimeographic


mimeren WW

1 exprimer per le mimica, mimar


mimespel ZN

1 mimo, pantomima


mimespeler ZN

1 mimo, pantomima


mimetheater ZN

1 (theater) theatro de mimo/de pantomima
2 (mimekunst) theatro mimic


mimetisch BN

1 mimetic
--e reacties = reactiones mimetic
--e verschijnselen = phenomenos mi-metic


mimicry ZN

1 mimese (-esis), mimetismo
-- van kleuren = mimetismo de colores
-- van vormen = mimetismo de formas
-- van de kameleon = mimetismo del chameleonte


mimicus ZN

1 artista mimic, mimo


mimiek ZN

1 mimica
de -- betreffend = mimic


mimisch BN

1 mimic
--e eigenaardigheden = ?
iets -- voorstellen = dicer un cosa con mimica, representar un cosa per gestos


mimosa ZN

1 (struik) mimosa
2 (bloem) mimosa


mimosaächtig BN

1 mimosacee


mimosafamilie ZN

1 mimosaceas


min BW

1 (weinig) pauco, poco
zij is (net) zo -- verlegen als ik = illa es tanto pauco/poco timide como io
zo -- mogelijk fouten = assi pauco/poco de faltas que possibile
ik tracht zo -- mogelijk fouten te maken = io essaya de committer le minor quantitate possibile de errores.
2 (negatief) minus
-- of meer = plus o minus
vier -- drie = quatro minus tres
de thermometer staat op -- tien graden = le thermometro es a minus dece grados
daar moet je niet te -- over denken = tu non debe subestimar isto
3
een zeven -- = un septe basse


min BN

1 (nietig, zwak) mediocre, debile
haar examen was maar -- = su examine esseva mediocre
2 (klein) parve
die aardappelen zijn te -- om te verkopen = iste patatas es troppo parve pro esser vendite
3 (gemeen) basse, vil, ignobile, detestabile, abjecte, contemptibile
--ne handeling = action basse/vil


min (I) ZN

1 (voedster) nutrice
2 (genegenheid) amor
hoofse -- = amor cortese
3
iets in der --me schikken = regular un cosa amicabilemente


min (II) ZN

1 (negatieve waarde) valor negative, minus
er zijn --nen en plussen in deze zaak = il ha pros e contras/minuses e pluses in iste cosa
in de -- staan = esser in debito
tien punten in de -- staan = haber un minus de dece punctos
2 (minteken) minus, signo minus
voor dit cijfer moet je een -- plaatsen = ante iste cifra on debe mitter un (signo) minus


Mina ZN EIGN

1 Mina
dolle --'s = feministas militante


minachten WW

1 minuspreciar, depreciar, dispreciar, disdignar, despicer, disestimar, contemner


minachtend BN

1 disdignose, contemptuose, depreciative, depreciatori, dispreciante, dispreciative


minachting ZN

1 minusprecio, disdigno, contempto, disestima, depreciation


minaret ZN

1 minaret


minbekend BN

1 pauco/poco cognite


minder BN

1 (geringer) minor, minus grande, minus alte
in --e mate = in minor grado
de olieprijs is vandaag niet -- = le precio del petroleo non ha diminuite hodie
2 (inferieur) inferior
de --e rangen = le rangos inferior
3 (geringer van betekenis) de minor importantia, minus importante
de --e zaken handelt ze altijd snel af = illa regula semper rapidemente le cosas de minor importantia
dat aspect is -- = ille aspecto es minus importante
4 (slechter) minus ben
de zieke is vandaag -- = le malado es minus ben hodie
het wordt -- met de service = le servicio diminue


minder BW

1 minus
hij eet -- = ille mangia minus
-- mooi dan = minus belle que
meer of -- = plus o minus
-- dan tien jaar = minus de dece annos
niemand -- dan Alexander Gode = nemo minus que Alexander Gode
het zijn -- de commentaren dan de sensatieverhalen die de aandacht trekken = il ha minus le commentarios que le historias sensational que attrahe le attention


minder TELW

1 minus
zij heeft -- platen dan ik = illa ha minus de discos que io


minderbedeelde ZN

1 persona economicamente debile


minderbegaafd BN

1 pauco/poco intelligente/dotate


Minderbroeder ZN

1 fratre minor, minimo, minorita, franciscano, cordelero, conventual


minderdeel ZN

1 Zie: minderheid


minderdraagkrachtige ZN

1 persona financiarimente debile


mindere ZN

1 (ondergeschikte) inferior, subordinato, persona subalterne
2 (MIL) simple soldato
3 (minder bekwame) persona qui ha minus de capacitates


minderen WW

1 (minder worden) diminuer, discrescer, bassar
2 (mbt haak- en breiwerk) diminuer, discrescer
3 (minder maken) diminuer, reducer, facer discrescer, bassar
snelheid -- = diminuer/reducer/moderar su velocitate, relentar


minderhedenbeleid ZN

1 politica del minoritates


minderhedenprobleem ZN

1 Zie: minderhedenvraagstuk


minderhedenvraagstuk ZN

1 problema del minoritates


minderheid ZN

1 (kleinste groep) minoritate
in de -- zijn = esser in minoritate
zij waren ver in de -- = illes esseva un multo parve minoritate
een -- van tien personen stemde tegen het voorstel = un minoritate de dece personas votava contra le proposition
2 (deel van de bevolking) minoritate, gruppo minoritari
ethnische --en = minoritates ethnic
zigeuners en homosexuelen vormen --en = tsiganos e homosexuales constitue gruppos minoritari
3 (lagere rang) inferioritate, rango inferior
zijn -- erkennen = recognoscer/admitter su inferioritate


minderheidsbelang ZN

1 interesse minoritari/del minoritate


minderheidsgroep ZN

1 gruppo minoritari


minderheidsgroepering ZN

1 Zie: minderheidsgroep


minderheidskabinet ZN

1 cabinetto/governamento minoritari


minderheidsnota ZN

1 nota minoritari/del minoritate


minderheidspartij ZN

1 partito minoritari


minderheidspositie ZN

1 position minoritari


minderheidsrapport ZN

1 reporto minoritari/del minoritate


minderheidsregering ZN

1 governamento/cabinetto minoritari


minderheidsstandpunt ZN

1 opinion/puncto de vista del minoritate


mindering ZN

1 reduction, deduction, defalcation, diminution, disconto
in -- brengen = deducer, defalcar, diminuer, discontar
2 (mbt haak- en breiwerk) diminution


minderjarig BN

1 minor (de etate)
--e kinderen = infantes minor


minderjarige ZN

1 minor (de etate)


minderjarigheid ZN

1 etate minor, minoritate (de etate)


minderterm ZN

1 (FIL) proposition minor


minder-valide ZN

1 persona handicapate/infirme, handicapato, invalido


minder-valide BN

1 handicapate, infirme, invalide


minderwaardig BN

1 (zonder veel waarde) de pauc/poc valor, sin grande valor, inferior
-- produkt = producto de mal qualitate/de qualitate inferior
dat is -- goed = isto es productos/articulos de qualitate inferior/de minor qualitate
geestelijk -- = mentalmente deficiente/defective
zich -- voelen = sentir se/considerar se inferior
2 (verachtelijk) indigne, ignobile, infame, vil, basse, abjecte
zich -- gedragen = comportar se de maniera indigne


minderwaardige ZN

1 deficiente
geestelijk -- = deficiente mental


minderwaardigheid ZN

1 inferioritate, (kwaliteit OOK) basse qualitate
gevoel van -- = sentimento de inferioritate


minderwaardigheidsbesef ZN

1 sentimento de inferioritate


minderwaardigheidscomplex ZN

1 complexo de inferioritate


minderwaardigheidsgevoel ZN

1 sentimento de inferioritate


mineraal BN

1 mineral
--e olie = oleo mineral
--e bron = fonte de aqua mineral


mineraal ZN

1 mineral


mineraalchemie ZN

1 chimia mineral/del minerales


mineraalolie ZN

1 oleo mineral


mineraalwater ZN

1 aqua mineral


mineraalwaterfabriek ZN

1 fabrica de aqua mineral


mineralenrijk ZN

1 regno mineral


mineralenrijkdom ZN

1 ricchessa de minerales


mineralisatie ZN

1 mineralisation


mineralisatieproces ZN

1 processo de mineralisation


mineraliseren WW

1 transformar in mineral, mineralisar
op den duur mineraliseert hout = con le tempore le ligno se mineralisa


mineralisering ZN

1 mineralisation
-- van hout = mineralisation del ligno


mineralogie ZN

1 mineralogia


mineralogisch BN

1 mineralogic
--e verzameling = collection mineralogic


mineralografie ZN

1 mineralographia


mineralografisch BN

1 mineralographic


mineraloog ZN

1 mineralogo, mineralogista


mineren WW

1 minar


Minerva ZN EIGN

1 Minerva


Minervaverering ZN

1 culto minerval


minestrone ZN

1 (CUL) minestrone


mineur ZN

1 (MUZ) (modo/tono) minor
in -- = in minor
2 (stemming) humor sombre/triste
in -- zijn = esser deprimite/triste
3 (soldaat die mijnen legt) minator


mineurstemming ZN

1 humor sombre/triste


mineurtoonladder ZN

1 scala/gamma minor


Ming ZN EIGN

1 Ming


Mingdynastie ZN

1 dynastia Ming


mingenot ZN

1 placeres del amor


mingevorderd BN

1 pauco/poco avantiate


mingodin ZN

1 dea del amor


Mingporselein ZN

1 porcellana Ming


minheid ZN

1 (lage handelwijze) bassessa
2 (nietigheid) pauc/poc importantia, futilitate


mini ZN

1 moda mini, mini


miniaturisatie ZN

1 miniaturisation


miniaturist ZN

1 miniaturista


miniatuur ZN

1 (klein model) miniatura
in -- = in miniatura
2 (hoofdletter, illustratie) miniatura, illumination
getijdeboek met --en = libro de horas con miniaturas
3 (schilderwerk) miniatura
met --en verluchten = miniaturar
--en schilderen = miniar


miniatuurformaat ZN

1 formato miniatura


miniatuurgolf ZN

1 Zie: minigolf


miniatuurmodel ZN

1 modello miniatura


miniatuurportret ZN

1 portrait (F) miniatura


miniatuurschilder ZN

1 miniaturista, pictor de miniaturas


miniatuurschilderij ZN

1 miniatura


miniatuurschilderkunst ZN

1 arte del miniatura


miniatuurspoorbaan ZN

1 ferrovia miniatura


miniatuurstaat ZN

1 ministato


miniatuurtrein ZN

1 traino miniatura


miniatuurwoordenboek ZN

1 dictionario miniatura


minibus ZN

1 minibus


minicassette ZN

1 minicassetta


minicomputer ZN

1 minicomputator, minicomputer (E)


miniem BN

1 infime, minime, insignificante, negligibile, (uiterst miniem) infinitesime, infinitesimal
-- verschil = differentia infime/minime
dat verschilt -- = le differentia es minime/infime


miniformaat ZN

1 multo parve formato, miniformato, formato minime/miniatura, formato mini


minigolf ZN

1 golf (E) miniatura, minigolf


minima ZN MV

1 personas con salario minime


minimaal BN

1 (uiterst klein) minime, minimal, infime, multo parve, insignificante, negligibile, infinitesimal
--e hoeveelheden = quantitates minime
--e verschillen = differentias minime/infime
het --e aantal deelnemers = le numero minime de participantes
2 (min, laf) basse, vil, abjecte, ignobile


minimaal BW

1 (minstens) al minus


minimal art ZN

1 arte minimal, minimal art (E)


minimaliseren WW

1 (zo klein mogelijk maken) minimisar, reducer al minimo
het aantal slachtoffers -- = reducer al minimo/minimisar le numero de victimas
de verschillen -- = reducer al minimo/minimisar le differentias
2 (kleineren) minimisar, depreciar, dispreciar


minimalisering ZN

1 minimisation


minimax ZN

1 minimax


minimax-theorema ZN

1 theorema de minimax


minimode ZN

1 moda mini


minimum ZN

1 minimo
absolute -- = minimo absolute
tot een -- terugbrengen = reducer al minimo
in een -- van tijd = in un minimo de tempore, in un tempore minime
sigaren met een -- aan nicotine = cigarros con/continente un minimo de nicotina


minimumeis ZN

1 exigentia/requisito/revendication minime/minimal


minimuminkomen ZN

1 salario minime/minimal


minimumjeugdloon ZN

1 salario minime/minimal del juvene travaliatores


minimumleeftijd ZN

1 etate minime/minimal


minimumlijder ZN

1 persona con salario minime/minimal, (persona con) parve bursa


minimumloon ZN

1 Zie: minimumsalaris


minimumprijs ZN

1 precio minime/minimal


minimumsalaris ZN

1 salario minime/minimal


minimumsnelheid ZN

1 velocitate minime/minimal


minimumtarief ZN

1 tarifa minime/minimal


minimumtemperatuur ZN

1 temperatura minime/minimal


minimumthermometer ZN

1 thermometro a minimo


minimumuitkering ZN

1 subsidio social minime/minimal


minimumverbruik ZN

1 consumo minime/minimal


minipil ZN

1 minipilula


minirok ZN

1 minigonna, minigonnella


miniseren WW

1 Zie: minimaliseren


miniset ZN

1 nido de tabulas


miniski ZN

1 miniski


minister ZN

1 ministro
Minister van Financiën = Ministro del Financias
Minister van Oorlog = Ministro del Guerra/del Defensa
Minister van Landbouw = Ministro del Agricultura
Minister van Justitie = Ministro del Justitia
Minister van Buitenlandse Zaken = Ministro del Affaires (F) Estranier
Minister van Binnenlandse Zaken = Ministro del Interior
Minister van Onderwijs = Ministro del Instruction Public/del Education (National)
Minister van Arbeid = Ministro del Labor
Minister van Marine = Ministro del Marina
Minister van Handel = Ministro del Commercio
Minister van Gezondheid = Ministro del Sanitate
Minister van Openbare Werken = Ministro del Obras Public
eerste --, -- president = prime ministro, presidente del consilio del ministros, chef (F) del governamento
gevolmachtigd -- = ministro plenipotentiari
voormalig -- = ex-ministro
-- zonder portefeuille = ministro sin portafolio
die kans heeft -- te worden = ministrabile


ministerambt ZN

1 Zie: ministerschap


ministerconferentie ZN

1 (vergadering) conferentia ministerial/del cabinetto
2 (landenconferentie) conferentia del ministros


ministeriabel BN

1 ministrabile


ministerie ZN

1 ministerio
Ministerie van Landbouw = Ministerio del Agricultura
Ministerie van Justitie = Ministerio del Justitia
Ministerie van Buitenlandse Zaken = Ministerio del Affaires (F) Estranier
Ministerie van Binnenlandse Zaken = Ministerio del Interior
Ministerie van Handel = Ministerio del Commercio
Ministerie van Financiën = Ministerio del Financias, Thesaureria
Ministerie van Onderwijs = Ministerio del Instruction Public/del Education (National)
Ministerie van Arbeid = Ministerio del Labor
Ministerie van Marine = Ministerio del Marina
Ministerie van Gezondheid = Ministerio del Sanitate
Ministerie van Openbare Werken = Ministerio del Obras Public
Ministerie van Oorlog = Ministerio del Guerra/del Defensa
-- met tweehoofdige leiding = ministerio bicephale
2
(JUR) Openbaar Ministerie = Ministerio Public


ministerieel BN

1 ministerial
--e beslissing = decision ministerial
-- besluit/decreet = decreto ministerial
-- departement = departimento ministerial
--e verantwoordelijkheid = responsabilitate ministerial
--e crisis = crise/crisis ministerial


ministerportefeuille ZN

1 portafolio ministerial


ministerpost ZN

1 posto de ministro, ministerio


minister-president ZN

1 prime ministre, presidente del consilio de ministros, chef (F) del governamento


ministerraad ZN

1 consilio de ministros, cabinetto


ministersalaris ZN

1 salario de ministro


ministerschap ZN

1 function/carga de ministro, ministerio


ministersploeg ZN

1 equipa ministerial/de ministros


ministerstafel ZN

1 tabula del ministros


ministerzetel ZN

1 sede ministerial/in le governamento


minitafeltje ZN

1 parve tabula, tabula auxiliar


minitrip ZN

1 minitrip (E)


minivoetbal ZN

1 football (E) indoor (E)/in un sala


mink ZN

1 (dier) vison
2 (bont) vison


minkmantel ZN

1 mantello de vison, vison


minkukel ZN

1 imbecille, cretino


minnaar ZN

1 amante, (liefhebber OOK) amator
een -- hebben = haber un amante
onervaren -- = amante inexperimentate
vurig -- = amante focose
betaalde -- = gigolo (F)
-- van de kunst = amante/amator del arte


minnarij ZN

1 amores, intriga amorose


minne ZN

1 Zie: min (I)-3


minnebode ZN

1 messagero de amor


minnebrand ZN

1 flamma amorose/de amor


minnebrief ZN

1 littera amorose/de amor


minnedicht ZN

1 poesia amorose/de amor
2 poesia erotic


minnedichter ZN

1 (in de Middeleeuwen) poeta cortese
2 poeta erotic


minnedrank ZN

1 philtro amorose/de amor, aphrodisiaco


minnegloed ZN

1 flamma amorose/de amor


minnegod ZN

1 deo del amor


minnehof ZN

1 corte de amor


minneklacht ZN

1 plancto amorose


minnekoorts ZN

1 febre amorose


minnekout ZN

1 linguage amorose


minnekunst ZN

1 arte de amar


minnelied ZN

1 canto amorose/de amor
2 canto erotic


minnelijk BN

1 (vriendelijk) amabile
2 amicabile
een --e schikking treffen = facer un arrangiamento/accordo amicabile


minnelust ZN

1 placer de amor, desiro/desiderio amorose


minnelyriek ZN

1 lyrismo cortese


minnen WW

1 (het hof maken) cortesar
2 (vrijen) amar, facer le amor
--de paartjes = copulas amorose
3 (houden van) amar
de stilte -- = amar le silentio


minnenijd ZN

1 jelosia, zelosia


minnepijl ZN

1 Zie: minneschicht


minnepijn ZN

1 mal de amor(es), tormento amorose


minneplicht ZN

1 deber del amor


minnepoëzie ZN

1 poesia amorose/erotic


minnepraat ZN

1 linguage amorose


minneschicht ZN

1 sagitta/flecha {sj} amorose/de amor


minnesmart ZN

1 Zie: minnepijn


minnespel ZN

1 joco(s) amorose/del amor


minnestrijd ZN

1 lucta amorose


minnetaal ZN

1 linguage amorose


minnetjes BN

1 (zwak) multo debile
2 (verachtelijk) multo basse/vil/abjecte/ignobile


minnevlam ZN

1 flamma amorose/de amor


minnevuur ZN

1 foco amorose/de amor


minnezang ZN

1 Zie: minnedicht


minnezanger ZN

1 poeta cortese, menestrel, (in Frankrijk OOK) trovator, trovero, (in de Provence OOK) trobador, (in Duitsland OOK) minnesinger


Minoïsch BN

1 minoan
--e beschaving = civilisation minoan
-- schrift = scriptura minoan


minor ZN

1 (LOGICA) termino minor


minor BN

1 minor, juvene


minorant ZN

1 minorante


Minorca ZN EIGN

1 Minorca
van/uit -- = minorchin
bewoner van -- = minorchino


Minorcaan ZN

1 minorchino


minoriteit ZN

1 (minderheid) minoritate
2 (minderjarigheid) minoritate


Minos ZN EIGN

1 Minos


Minotaurus ZN EIGN

1 Minotauro


minpool ZN

1 polo negative


minpunt ZN

1 mal puncto, aspecto/elemento negative
ik vind haar brutaliteit een -- = io considera su insolentia como un elemento negative


minst BN

1 (geringste) (le) plus parve, (le) plus minime, minor
de --e fout = le plus parve falta
niet het --e teken van = non le plus minime signo de
op zijn --, ten --e = al minus
2 (slechtst) (le) plus inferior
de --e kwaliteit = le qualitate le plus inferior


minst BW

1 (le) minus
hij eet het -- = ille mangia le minus
op zijn -- = al minus
wat ik het -- verwacht had, gebeurde = lo que io habeva expectate le minus, eveniva


minst TELW

1 le minus (de)
zij verdient het --e geld = illa gania le minus de moneta


minstbedeelden ZN MV

1 Zie: minima


minste ZN

1 inferior
wees maar de -- = cede, non insiste


minstens BW

1 al minus
ik moet -- vijf gulden hebben = io debe haber/io besonia al minus cinque florinos


minstreel ZN

1 Zie: minnezanger


mint ZN

1 mentha verde


minteken ZN

1 (mbt aftrekkingen) (signo) minus
2 (negative waarde) (signo) minus, signo negative


minus ZN

1 (minteken) (signo) minus
2 (tekort) deficit, manco


minus VZ

1 minus
zeven -- drie is vier = septe minus tres equala quatro


minus BW

1 minus
plus -- = plus o minus, circa, approximativemente


minusbesef ZN

1 sentimento/complexo de inferioritate


minuscuul BN

1 minuscule, infinitesime, infinitesimal, microscopic
-- detail = detalio minuscule
--e vlekjes = maculas minuscule
-- schrijven = haber un scriptura minuscule


minuskel ZN

1 (kleine letter) littera minuscule, minuscula
Karolingische --s = minusculas carolingian
2 (bijbelhandschrift) biblia in scriptura minuscule


minuspool ZN

1 Zie: minpool


minusteken ZN

1 Zie: minteken


minute ZN

1
à la -- = immediatemente


minutenlang BW

1 durante (plure) minutas
hij zweeg -- = ille taceva durante minutas


minutenregister ZN

1 registro del minutas


minutenwijzer ZN

1 grande agulia, agulia del minutas


minuteren BN

1 minutar, facer le minuta de


minutieus BN

1 minute, minutiose, precise
-- onderzoek = inquesta minutiose
iemand -- beschrijven = describer un persona minutiosemente


minuut ZN

1 (tijdseenheid) minuta
het is drie --en voor vier = il es quatro horas minus tres (minutas)
het duurde tien --en = il durava dece minutas
het is twintig --en lopen = il es un promenada de vinti minutas
een -- stilte in acht nemen = observar un minuta de silentio
2 (zestigste deel van een graad) minuta
een hoek van twee --en = un angulo de duo minutas
3 (JUR) (oorspronkelijke akte) minuta
de -- opmaken van = minutar, facer le minuta de
4 (ogenblik) minuta, instante, momento
een --(je) geduld, alstublieft = un minuta de patientia, per favor


minuutglas ZN

1 minuta
op de -- afpassen = minutar


minuutrad ZN

1 rota del minutas


minuutschakelaar ZN

1 interruptor automatic


minvermogend BN

1 paupere, povre, indigente


minvermogendheid ZN

1 indigentia


minzaam BN

1 (vriendelijk) affabile, amabile, amicabile, benevole, benevolente
2 (neerbuigend) condescendente


minzaamheid ZN

1 (vriendelijkheid) affabilitate, amabilitate, amicabilitate, benevolentia
2 (neerbuigendheid) condescendentia


minziek BN

1 amorose


Mioceen ZN EIGN

1 mioceno


miosis ZN

1 myose, myosis


miotisch BN

1 myotic


mirabel ZN

1 (PLANTK) mirabella
2 (pruim) mirabella
3 (pruimenbrandewijn) mirabella


mirabile dictu ZN

1 mirabile dictu (L), admirabile de dicer


miraculeus BN

1 (verbazingwekkend) miraculose, meraviliose, prodigiose
2 (wonderdoend) miraculose
een -- Mariabeeld = un Virgine miraculose


mirador ZN

1 mirador, belvedere


mirakel ZN

1 (wonder) miraculo, prodigio
God alleen kan --en doen = deo sol pote facer miraculos
voor -- liggen = esser como morte, haber le rigiditate de un cadavere
2 (iets wonderbaarlijks) miraculo, prodigio, meravilia
een -- van dichtkunst = un prodigio de arte poetic


mirakelspel ZN

1 miraculo


mirliton ZN

1 mirliton, flauta de canna


mirre ZN

1 myrrha
met de geur van -- omgeven = myrrhar


mirrebalsem ZN

1 balsamo de myrrha


mirreboom ZN

1 balsamodendro


mirretinctuur ZN

1 tinctura de myrrha


mirt(e) ZN

1 myrto


mirtachtigen ZN MV

1 myrtaceas


mirteachtig BN

1 myrtacee


mirtebes ZN

1 bacca de myrto


mirteblad ZN

1 folio de myrto


mirtebladvormig BN

1 myrtiforme


mirteboom ZN

1 myrto


mirtefamilie ZN

1 myrtaceas


mirtegeur ZN

1 odor/fragrantia de myrto


mirtekrans ZN

1 Zie: mirtekroon


mirtekroon ZN

1 corona de myrtos


mirteloof ZN

1 folios de myrto


mirtenbos ZN

1 bosco de myrtos


mirte-olie ZN

1 essentia/oleo de myrto


mirtestruik ZN

1 myrto


mirtetak ZN

1 branca/ramo de myrto


mis ZN

1 (plechtigheid) missa
stille -- = missa basse
gezongen -- = missa cantate
abbatiale -- = missa abbatial
pontificale -- = missa pontifical
gregoriaanse -- = missa gregorian
naar de -- gaan = ir al missa
de -- van 12 uur = le missa de mediedie/meridie
de -- zeggen/lezen/opdragen = celebrar/officiar/dicer le missa
het opdragen van de -- = le celebration del missa
geen twee --sen voor één geld = non repeter/non recomenciar duo vices le mesme cosa
2 (muziek, gezangen) missa
-- van Palestrina = missa de Palestrina


mis BW

1 mancate
(niet raak) de klap was -- = le colpo ha mancate
alles loopt -- = toto va/finira mal
2
(onjuist) in niet -- te verstane bewoordingen = in terminos foras de tote mal interpretation, in terminos clar


mis BN

1 false
het -- hebben = haber torto, esser in error
het gaat -- met hem = ille finira mal


misachten WW

1 Zie: minachten


misandrie ZN

1 misandria


misantroop ZN

1 misanthropo
tot -- maken = misanthropisar


misantropie ZN

1 misanthropia, insociabilitate
aanval van -- = accesso de misanthropia


misantropisch BN

1 misanthrope, misanthropic, insociabile
--e gewoonten = habitudes misan-thropic


misbaar ZN

1 (herrie) tumulto
2 (ruzie) scena


misbaar BN

1 reimplaciabile, que non es indispensabile


misbak ZN

1 Zie: misbaksel


misbaksel ZN

1 (wanprodukt) mal producto
2 (persoon) monstro, monstruositate


misbegrip ZN

1 idea false


misboek ZN

1 libro de missa, missal


misbrood ZN

1 hostia


misbruik ZN

1 (verkeerd gebruik) abuso, misuso, misusage, mal usage, (overdreven gebruik OOK) excesso
-- van gezag = abuso de autoritate
-- van macht = abuso de poter
-- van recht = abuso de derecto
-- van sterke drank = abuso de bibitas alcoholic
van iemands goedheid -- maken van = abusar del bontate de un persona
-- van vertrouwen = abuso de confidentia
-- maken van iemands vertrouwen = dupar le confidentia de un persona
-- maken van zijn macht = abusar de su poter
-- maken van iemand = exploitar {plwa} un persona
-- wordt gestraft = abusos essera punite
2 (verkeerde gewoonte) abuso, mal habitude, mal costume
--en afschaffen = supprimer abusos, remediar a un abuso


misbruiken WW

1 (verkeerd gebruik maken van) abusar de, misusar
iemands goedheid -- = abusar del bontate de un persona
Gods naam -- = blasphemar
zijn talent -- = profanar su talento
zich misbruikt voelen = sentir se exploitate {plwa}
2 (verkrachten) abusar de, violar, dishonorar
een meisje -- = abusar de/violar un juvena


miscellanea ZN MV

1 miscellanea


misdaad ZN

1 (delict) crimine, acto criminal, delicto, infraction
perfecte -- = crimine perfecte
politieke -- = crimine politic
-- tegen de mensheid = crimine contra le humanitate, crimine de lese-humanitate
-- tegen de beschaving = crimine contra le civilisation, crimine de lese-civilisation
onopgeloste -- = crimine inexplicate
afschuwelijke -- = crimine abominabile/horrende
onvergeeflijke -- = crimine inexpiabile
gruwelijke -- = crimine atroce/horrende
monsterlijke -- = crimine enorme
monsterlijkheid van een -- = enormitate de un crimine
golf van --en = unda de crimines
een -- plegen = committer/perpetrar un crimine
pleger van een -- = perpetrator de un crimine
het plegen van een -- = le perpetration de un crimine
bedrijver van een -- = autor de un crimine
zich aan een -- schuldig maken = render se culpabile de un crimine
voor een -- boeten = expiar/pagar un crimine
2 (misdadigheid) crimine, criminalitate
georganiseerde -- = criminalitate organisate
-- loont niet = le crimine non paga
wijken waar de -- welig tiert = quartieros ubi le criminalitate prolifera


misdaadbestrijding ZN

1 mesuras/lucta contra le criminalitate/le delinquentia


misdaadfilm ZN

1 film policiari


misdaadroman ZN

1 roman(ce) policiari


misdaadverhaal ZN

1 historia policiari


misdadig BN

1 criminal, delinquente, delictuose
-- gedrag = comportamento/conducta criminal
--e praktijken = practicas criminal
--e bedoelingen = intentiones delictuose
--e aanleg = predisposition al criminalitate
-- plan = plano criminal
--e jeugd = delinquentes juvenil
-- verleden = passato criminal
-- zijn = delinquer


misdadiger ZN

1 criminal, delinquente, malfactor
gewone -- = criminal commun
jeugdige -- = delinquente juvenil
een -- aanhouden/arresteren = arrestar un criminal
een -- uitleveren = extrader un criminal
uitlevering van een -- = extradition de un criminal


misdadigersbende ZN

1 banda de criminales/malfactores, gang (E)


misdadigersgezicht ZN

1 visage/facie de criminal


misdadigersmilieu ZN

1 milieu (F)/medio de criminales


misdadigerstype ZN

1 typo de criminal


misdadigerswereld ZN

1 mundo del criminales


misdadigheid ZN

1 criminalitate, delinquentia
de toenemende -- van de jeugd = le criminalitate/delinquentia juvenil crescente
daling van de -- = regression del criminalitate
-- van een plan = character criminal de un plano


misdeeld BN

1 disproviste, dishereditate, dispossedite, disavantagiate, disfavorate


misdienaar ZN

1 acolyt(h)o


misdienen WW

1 servir le missa


misdoen WW

1 facer mal, malfacer, misfacer


misdragen, zich -- WW

1 conducer se/comportar se mal


misdraging ZN

1 mal conducta, mal comportamento


misdrijf ZN

1 delicto, crimine, malfacto, acto criminal
gewoon -- = delicto commun
politiek -- = delicto politic
sexueel -- = delicto sexual
herhaling van -- = recidiva
-- tegen de veiligheid van de staat = crimine contra le securitate del stato
-- tegen de mens(elijkheid) = delicto/crimine contra le humanitate
een -- plegen = committer/perpetrar un delicto/crimine


misdruk ZN

1 (daad) mal impression, impression defectose
2 (vellen papier) maculatura
3 (boek) mal exemplar


misdrukken WW

1 imprimer mal


misduiden WW

1 (verkeerd uitleggen) interpretar mal
2 (kwalijk nemen) reprochar {sj}
iemand een fout -- = reprochar un error a un persona


misduiding ZN

1 false/mal interpretation


mise ZN

1 (bij het spel) moneta/summa riscate, (bij het wedden) moneta/summa spondite
2 (wijnbotteling) le mitter in bottilias, le imbottiliar


mise en scène ZN

1 (toneelschikking) mise en scène (F), presentation scenic de un obra theatral
2 (voorbereiding van een onderneming) preparativos


miseigen ZN

1 liturgia


miserabel BN

1 miserabile, deplorabile, lacrimabile, abominabile
-- leven = vita miserabile
een -- beetje = un miserabile parve morsello
--e omstandigheden = circumstantias miserabile/abominabile


misère ZN

1 miseria, besonio
in de -- zitten = esser in le miseria


miserere ZN

1 miserere


misgaan WW

1 (mislukken) ir mal, non succeder, abortar
2 (verkeerde weg ingaan) tornar in/prender un cammino false
3 (niet raken) mancar (su scopo)


misgeboorte ZN

1 aborto
2 (kind) infante deforme


misgelden WW

1 expiar


misgewaad ZN

1 vestimento(s) de missa, casula


misgewas ZN

1 mal recolta, recolta deficitari


misgissen WW

1 conjicer mal, conjecturar mal


misgissing ZN

1 error


misgokken WW

1 divinar mal, errar (in su previsiones), facer un miscalculation


misgooien WW

1 mancar, jectar/lancear mal


misgreep ZN

1 mal prisa, prisa mancate
2 (FIG) error, gaffe, passo false


misgrijpen WW

1 (ernaast grijpen) mancar su prisa
2 (zich vergissen) errar


misgunnen WW

1 invidiar
iemand zijn voorspoed -- = invidiar a un persona su bon fortuna


misgunner ZN

1 persona invidiose, invidioso


misgunning ZN

1 invidia


misgunstig BN

1 invide, invidiose, jelose, zelose


mishaaglijk BN

1 disagradabile


mishagen WW

1 disagradar, displacer, indisponer, disgustar, esser disagradabile
God -- = offender Deo
zijn hele optreden mishaagt mij = su attitude me indispone


mishaging ZN

1 displacentia


mishakken WW

1 mancar su colpo


mishandelen WW

1 maltractar (physicamente)
het -- = maltractamento
zijn kinderen -- = maltractar su infantes


mishandeling ZN

1 maltractamento, crueltate
-- van dieren = crueltate contra animales
geestelijke -- = crueltate mental


mishebben WW

1
het -- = esser in un error, errar, facer/committer un error


mishemd WW

1 alba


mishoren WW

1 ir al missa


mishouwen WW

1 mancar su colpo


misintentie ZN

1 intention special/particular/del missa


misinterpretatie ZN

1 misinterpretation, contrasenso


misjaar ZN

1 anno de recolta deficitari


miskelk ZN

1 calice


miskennen WW

1 (verloochenen) ignorar, dismentir, repudiar, renegar
2 (niet waarderen) non appreciar, miscognoscer
de verdiensten van iemand -- = miscognoscer le meritos de un persona


miskenning ZN

1 (verloochening) non-recognoscentia, repudiation
2 (het niet op de juiste waarde schatten) miscognoscimento, incomprehension


misklank ZN

1 nota discordante


miskleed ZN

1 vestimento(s) de missa


miskleun ZN

1 error, gaffe


miskleunen WW

1 facer un error/un gaffe


miskleurig BN

1 disagradabile al oculo


miskocht BN

1
-- zijn = haber facite un mal compra


miskoop ZN

1 mal compra


miskopen (zich --) WW

1 facer un mal compra


miskraam ZN

1 aborto/abortamento (spontanee/natural)
een -- veroorzaken/hebben = abortar
een -- veroorzakend = abortive


miskrediet ZN

1 Zie: diskrediet


misleiden WW

1 dupar, deciper, circumvenir, inducer in error, deluder, illuder, mystificar, captar
zich door de schijn laten -- = lassar dupar se per le apparentias


misleidend BN

1 mystificante, mystificatori, deceptive, captiose, delusori, fallace
--e bedoelingen = intentiones mystificatori


misleider ZN

1 deceptor, mystificator, misguidator


misleiding ZN

1 deception, mystification, delusion, deludimento, fallacia, captation
slachtoffer van een -- zijn = esser victima de un mystification


mislezen WW

1 dicer le missa


mislopen WW

1 (iemand/iets niet treffen) non incontrar, non trovar, mancar
2 (iets niet krijgen) non obtener
3 (misgaan) faller, ir mal, finir mal


misluidend BN

1 dissonante, discordante


mislukkeling ZN

1 fallito


mislukken WW

1 (misgaan) faller, non succeder, esser un fiasco, frustrar se, abortar
jammerlijk -- = faller miseremente
--e poging = tentativa fallite
de onderneming is mislukt = le interprisa se ha frustrate/ha essite un fiasco
de aanslag is mislukt = le attentato ha fallite
de oogst is mislukt = le recolta ha fallite
tot -- gedoemd = esser destinate al fallimento
een plan doen -- = frustrar un projecto


mislukking ZN

1 insuccesso, fallimento, fiasco, disfacta, defaite (F), acto mancate, occasion mancate
volledige financiële -- = disastro/collapso financiari
op een -- uitlopen = finir in un fiasco
dat is tot -- gedoemd = isto non ha un possibilitate de successo


mismaakt BN

1 deforme, deformate, difforme, disfigurate, contrafacte, mal conformate


mismaaktheid ZN

1 deformitate, difformitate, disfiguramento, disfiguration, (MED) dysmorphia


mismaken WW

1 deformar, disfigurar, render deforme


mismaking ZN

1 deformation, disfiguration, disfiguramento


mismanagement ZN

1 mal gestion


mismeten WW

1 mesurar mal


mismoedig BN

1 discoragiate, dismoralisate, abattite, deprimite, inanimate
dit antwoord maakte hem -- = iste responsa le ha discoragiate
-- worden = discoragiar se


mismoedigheid ZN

1 discoragiamento, dismoralisation, abattimento, depression


misnoegd BN

1 malcontente, miscontente, discontente
-- maken = discontentar


misnoegdheid ZN

1 Zie: misnoegen


misnoegen ZN

1 discontento, discontentamento, displacentia
iemands -- opwekken = provocar le discontento/discontentamento de un persona


misoffer ZN

1 sacrificio del missa


misogaam BN

1 misogame


misogaam ZN

1 misogamo


misogamie ZN

1 misogamia


misogyn BN

1 misogyne


misogyn ZN

1 misogyno


misogynie ZN

1 misogynia, aversion al matrimonio


misologie ZN

1 misologia


misoogst ZN

1 mal recolta, recolta deficitari


mispakken WW

1 prender mal


mispas ZN

1 passo false


mispel ZN

1 mespila
zo rot als een -- = completemente putrite


mispelaar ZN

1 Zie: mispelboom


mispelblad ZN

1 folio de mespiliero


mispelbloesem ZN

1 flor(es) de mespiliero


mispelboom ZN

1 mespiliero


mispelhout ZN

1 ligno de mespiliero


mispelhouten BN

1 de ligno de mespiliero


mispeltak ZN

1 branca de mespiliero


mispickel ZN

1 mispickel


misplaatsen WW

1 placiar mal, misplaciar


misplaatst BN

1 misplaciate, inappropriate, inopportun, incongrue, intempestive
--e ijver = zelo intempestive
--e opmerking = remarca inappropriate


misplaatstheid ZN

1 inopportunitate


mispriester ZN

1 celebrante


misprijselijk BN

1 blasmabile


misprijzen WW

1 disapprobar, blasmar
2 disdignar
hij keek haar --d aan = ille la reguardava/mirava con disdigno


misprijzen ZN

1 disapprobation, blasmo


mispunt ZN

1 (vervelend persoon) homine/persona execrabile
2
(BILJ) een -- maken = mancar le bolla


misraden WW

1 (niet/verkeerd raden) divinar mal, non divinar juste
2 (slechte raad geven) dar un mal consilio, consiliar mal


misrekenen WW

1 calcular mal, facer un mal calculo, miscalcular


misrekening ZN

1 (fout) miscalculation, error (de calculo), mal calculo
2 (tegenvaller) disappunctamento, disillusion


misrijden WW

1 (verkeerd rijden) errar in le via/cammino
2 (niet zien) mancar
de automobilist reed de afslag mis = le automobilista ha mancate le sortita


miss ZN

1 miss (E)
Miss Holland = Miss Hollanda


missa ZN

1 missa
-- brevis = missa brevis (L), missa breve


missaal ZN

1 libro de missa, missal


misschapen BN

1 deforme


misschapenheid ZN

1 deformitate


misschepsel ZN

1 monstro


misschien BW

1 forsan, possibilemente
-- wel, -- niet = forsan que si, forsan que no


misschieten WW

1 mancar (su colpo)
een haas -- = mancar un lepore


misschot ZN

1 colpo mancate


misselijk BN

1 (onpasselijk) nauseate, indisposite
-- maken = indisponer, nausear
-- zijn = esser indisposite, haber le nausea
het is om -- van te worden = isto es nauseabunde
2 (onuitstaanbaar) detestabile, disgustante, insupportabile, revoltante


misselijkheid ZN

1 (onpasselijkheid) nausea
2 (onuitstaanbaarheid) character detestabile


misselijkmakend BN

1 nauseabunde, nauseose
--e stank = odor nauseabunde


missen WW

1 (doel niet treffen) mancar
de bal miste het doel = le balla ha mancate le goal (E)
2 (niet op tijd bereiken) mancar
3 (mbt afwezigheid van iets of iemand) perder
zij moest een oog -- = illa ha perdite un oculo
ik kan mijn bril niet -- = io ha absolutemente besonio de mi berillos
4 (betreuren van afwezigheid) mancar
ik mis een inleiding in dit boek = io constata que il manca un introduction in iste libro
5 (mislopen) mancar, perder
ik heb de tweede aflevering gemist = io ha mancate le secunde episodio
een trein -- = mancar un traino
6 (ontbreken) mancar
er missen enkele pagina's = il manca alicun paginas
de nieuwe minister mist een politieke achtergrond = le nove ministro care de experientia politic


misser ZN

1 Zie: mislukking
2 (SPORT) colpo mancate, occasion mancate


missie ZN

1 (opdracht) mission
geheime -- = mission secrete
-- volbracht! = mission complite!
2 (personen met een opdracht) mission, delegation
diplomatieke -- = mission/delegation diplomatic
3 (R.K.) (bekeringsactiviteit) mission
in de -- werken = esser missionario
4 (zendingsgenootschap) mission
5 (vertegenwoordiging) mission, delegation


missiearbeid ZN

1 obra missionari


missiebisschop ZN

1 episcopo missionari


missiecongregatie ZN

1 congregation missionari


missiehuis ZN

1 mission, station missionari


missiekruis ZN

1 cruce de mission


missielanden ZN MV

1 paises de mission


missieorde ZN

1 ordine missionari


missiepater ZN

1 missionario


missiepost ZN

1 posto missionari, mission


missiepriester ZN

1 prestre missionari


missiewerk ZN

1 obra missionari


missiezuster ZN

1 missionaria


missionair BN

1 missionari


missionaris ZN

1 missionario


missioneren WW

1 esser missionario, facer un obra missionari


Mississippi ZN EIGN

1 (rivier) Mississippi
2 (staat) Mississippi


missive ZN

1 missiva, littera official


misslaan WW

1 mancar (le colpo), colpar mal
de bal -- = mancar le balla


misslag ZN

1 (verkeerde slag) colpo mancate
2 (flater) error, falta
opeenstapeling van --en = accumulation de errores
een -- begaan = committer un error/falta
een -- herstellen = reparar/corriger un error


missmijten WW

1 mancar su jecto


misspreken WW

1 parlar mal


misspringen WW

1 mancar su salto, facer un salto false


missprong ZN

1 salto mancate/false


misstaan WW

1 (lelijk staan) ir mal
die nieuwe jas misstaat je niet = iste mantello nove non te va mal
2 (ongepast zijn voor) non convenir, esser inconveniente
wat meer bescheidenheid zou je niet -- = un pauco/poco plus de modestia non esserea inconveniente pro te


misstand ZN

1 abuso, situation inadmissibile
op een -- wijzen = signalar un abuso
een -- aan de kaak stellen = denunciar un abuso
deze -- is een aanklacht tegen de maatschappij = iste abuso es/constitue un accusation contra le societate


misstap ZN

1 (verkeerde stap) passo false
2 (vergrijp) falta, passo false
kleine -- = peccadilio, peccatilio
een -- begaan = committer un falta, facer un passo false


misstappen WW

1 facer un passo false, (op trap) mancar un scalon


missteken WW

1 mancar


misstelling ZN

1 error/falta de impression
2 redaction erronee


misstoot ZN

1 colpo mancate/false


misstoten WW

1 mancar su colpo


missturen WW

1 diriger mal


missturing ZN

1 mal direction


missverkiezing ZN

1 concurso de beltate, election de un miss (E) de beltate


mist ZN

1 bruma, nebula
dichte -- = bruma/nebula dense/spisse
dunne -- = bruma/nebula legier
de -- trekt op = le nebula se leva
er hangt een -- boven de weilanden = il pende un nebula super le pratos
van -- bevrijden = disnebular, disnebulisar
bevrijding van -- = disnebulation, disnebulisation
(FIG) de -- ingaan = finir miseremente, esser un fiasco complete/un insuccesso


mistaanslag ZN

1 deposito de nebula/bruma


mistasten WW

1 (er naast pakken) prender mal, mancar su prisa
2 (zich vergissen) errar, facer/committer un error


mistasting ZN

1 prisa mancate/false
2 (vergissing) error


mistbank ZN

1 banco brumose/de bruma/de nebula


mistboei ZN

1 boia a sirena


mistdag ZN

1 jorno/die brumose/de bruma/de nebula


mistekenen WW

1 designar mal


mistel ZN

1 visco (albe)


mistelboom ZN

1 arbore que porta visco


mistella ZN

1 mistella


mistellen WW

1 contar mal


mistellijster ZN

1 turdo viscivore


misteltak ZN

1 branca/ramo de visco


misten WW

1 facer nebula/bruma


mistflard ZN

1 velo/pecia de bruma/de nebula


mistgordijn ZN

1 cortina de bruma/de nebula


misthoorn ZN

1 corno/sirena de bruma/de nebula


mistig BN

1 (nevelig) brumose, nebulose
-- weer = tempore brumose/nebulose
--e dag = die/jorno brumose/de bruma/de nebula
--e ideeën = ideas vage
-- zijn = facer nebula
--e omstandigheden = circumstantias brumose/nebulose
het is -- = il face nebula/bruma
2 (FIG) (vaag) vage
--e ideeën = ideas vage


mistigheid ZN

1 stato brumose/nebulose, nebulositate


mistklok ZN

1 campana de bruma


mistlamp ZN

1 pharo antibruma/contra le bruma


mistletoe ZN

1 visco (albe)


mistlicht ZN

1 Zie: mistlamp


mistoestand ZN

1 Zie: wantoestand


mistral ZN

1 mistral


mistrappen WW

1 mancar
de bal -- = mancar le balla


mistroostig BN

1 triste, abattite, depresse, desolate, depressive, sombre, disconsolate, melancholic
-- landschap = paisage desolate


mistroostigheid ZN

1 abattimento, melancholia


mistrouwen ZN

1 diffidentia, suspicion


mistrouwen WW

1 diffider de


mistrouwend BN

1 Zie: mistrouwig


mistrouwendheid ZN

1 diffidentia


mistrouwig BN

1 diffidente, suspiciose
-- zijn = diffider


mistsein ZN

1 signal de bruma/de nebula


mistsignaal ZN

1 Zie: mistsein


mistveld ZN

1 velo de bruma/de nebula


misvatten WW

1 prender mal
2 (FIG) intender mal, comprender mal, interpretar mal


misvatting ZN

1 opinion/interpretation erronee, error
het is een -- te geloven dat = il es erronee de creder que


misverstaan ZN

1 intender mal, comprender mal, non comprender ben, interpretar mal
iemands bedoeling -- = non comprender ben le intention de un persona
in niet mis te verstane bewoordingen = in terminos clar


misverstand ZN

1 miscomprension, mal interpretation, interpretation/concepto erronee, contrasenso
op een -- berusten = basar se super un miscomprension
een -- ophelderen = clarar/exclarar un miscomprension
om --en te voorkomen = pro evitar mal interpretationes


misvormbaar BN

1 deformabile


misvormbaarheid ZN

1 deformabilitate


misvormd BN

1 deformate, deforme, difforme, disfigurate, contrafacte, mal conformate, (verdraaid) distorte, (MED) malformate
een -- beeld krijgen van = haber un imagine disformate de
-- gelaat = visage deformate
--e voeten = pedes deforme
-- lichaam = corpore deformate/contrafacte


misvormdheid ZN

1 Zie: misvorming


misvormen WW

1 deformar, disfigurar, (verdraaien) distorquer, (MED) malformar


misvormig BN

1 Zie: mismaakt


misvorming

1 deformation, deformitate, difformitate, disfiguration, (verdraaiing) distortion, distorsion, (MED) malformation
aangeboren -- = teratismo


misvouw ZN

1 plica false


miswas ZN

1 mal recolto, recolto deficitari


miswegen WW

1 pesar mal


miswerpen WW

1 mancar su jecto


miswijn ZN

1 vino de missa


miswijzen WW

1 (verkeerd wijzen) dar un mal indication, un indication erronee
2 (mbt een kompas) deviar


miswijzing ZN

1 (het miswijzen) indication erronee
2 (mbt een kompas) deviation


misworp ZN

1 jecto mancate


miszeggen WW

1 (iets verkeerd zeggen) dicer mal
heb ik iets miszegd? = ha io dicite qualcosa de mal?
2 (beledigen) offender, injuriar, insultar


miszitten WW

1 (ongelijk hebben) haber torto
2
de kandidaat zat bij drie antwoorden mis = le candidato ha date tres mal responsas


mitaine ZN

1 miton


mitella ZN

1 sling (E)


Mithras ZN EIGN

1 Mithra


Mithrascultus ZN

1 culto mithraic/de Mithra, mithra(c)ismo


Mithrasdienst ZN

1 Zie: Mithrascultus


Mithrasverering ZN

1 Zie: Mithrascultus


Mithridates ZN EIGN

1 Mithridates


mithridatiseren WW

1 mithridatisar
het -- = mithridatisation


mithridatisering ZN

1 mithridatisation, mithridatismo


mitigantia ZN MV

1 remedios lenitive, lenitivos


mitigatie ZN

1 mitigation, lenification, attenuation


mitigeren WW

1 mitigar, lenificar, attenuar


mitochondriaal BN

1 mitochondrial


mitochondrium ZN

1 mitochondrio


mitogenetisch BN

1 mitogenetic


mitose ZN

1 mitose (-osis), caryocinese (-esis), division mitotic/del cellula


mitosoom ZN

1 mitosoma


mitotisch BN

1 mitotic
--e deling = division mitotic, mitose (-osis)
--e cyclus = cyclo mitotic


mitraal ZN

1 mitral


mitraalklep ZN

1 valvula mitral


mitrailleren WW

1 mitraliar


mitrailleur ZN

1 mitraliatrice


mitrailleurband ZN

1 banda de mitraliatrice


mitrailleurbeschieting ZN

1 mitralia


mitrailleurnest ZN

1 nido de mitraliatrices


mitrailleurpatroon ZN

1 cartucha {sj} de mitraliatrice


mitrailleurpistool ZN

1 pistola mitraliatrice/automatic


mitrailleursalvo ZN

1 salva de mitraliatrice


mitrailleurschutter ZN

1 mitraliator


mitrailleursnest ZN

1 Zie: mitrailleurstelling


mitrailleurstelling ZN

1 position de mitraliatrice(s)


mitrailleurvuur ZN

1 mitralia, tiro/foco de mitraliatrices


mits VW

1 a condition que, proviste que
-- goed bewaard, kan het jaren meegaan = si conservate ben, illo pote durar annos


mits ZN

1 condition
er is één -- aan verbonden = ma il ha un sol condition


mitsgaders VZ

1 con, incluse, como anque


m.i.v.

1 (Afk.: met ingang van) a partir de


mix ZN

1 (mengsel) mixtura
2 (geluidsband) mixage (E)


mixage ZN

1 (geluidsmenging) mixage (E) sonor


mixen WW

1 miscer


mixer ZN

1 (apparaat) mixer (E), (van vloeistoffen OOK) agitator
2 (drank) cocktail (E)
3 (iemand die mixt) persona qui prepara cocktails (E)
4 (schakeltechnicus) miscitor de sonos


mixotroof BN

1 mixotrophe


mixture ZN

1 mixtura


mixtuur ZN

1 mixtura


m.m.v.

1 (Afk: met medewerking van) con le collaboration/cooperation de


mnemo(tech)niek ZN

1 mnemonica, mnemotechnia, mnemotechnica


mnemocode ZN

1 mnemocodice, codice mnemonic


mnemogenese ZN

1 mnemogenese (-esis)


mnemoniek ZN

1 mnemonica


mnemonisch BN

1 mnemonic


mnemotechnisch BN

1 mnemotechnic, mnemonic
--e methode = methodo mnemotechnic
-- middel = medio mnemotechnic


M.O.

1 (Afk.: Middelbaar Onderwijs) inseniamento secundari


moa ZN

1 moa


Moabiet ZN

1 moabita


Moabitisch BN

1 moabitic


mobiel BN

1 (verplaatsbaar) mobile, portative, transportabile
-- drukkerij = imprimeria mobile
2 (gevechtsklaar) mobile
--e garde/eenheid = unitate policiari mobile/de policia mobile, guarda mobile, fortias del ordine
het leger -- maken = mobilisar le armea


mobiel ZN

1 (decoratief voorwerp) mobile


mobieltje ZN

1 telephono portative


mobilair BN

1 mobiliari
--e hypotheek = hypotheca mobiliari


mobile BN

1 (MUZ) mobile


mobilisabel BN

1 mobilisabile


mobilisatie ZN

1 mobilisation
een algemene -- afkondigen = proclamar/promulgar un mobilisation general


mobilisatiebevel ZN

1 ordine de mobilisation


mobilisatiecentrum ZN

1 centro de mobilisation


mobilisatieplan ZN

1 plano de mobilisation


mobiliseerbaar BN

1 mobilisabile


mobiliseren WW

1 mobilisar
het -- = mobilisation
troepen -- = mobilisar truppas
de openbare mening -- = mobilisar le opinion public
hij heeft zijn hele familie gemobiliseerd = ille ha mobilisate tote su familia


mobiliserend BN

1 mobilisator


mobiliteit ZN

1 (beweeglijkheid) mobilitate
horizontale -- = mobilitate horizontal
verticale -- = mobilitate vertical
sociale -- = mobilitate social


mobilofonisch BN

1 radiotelephonic, mobilophonic


mobilofoon ZN

1 radiotelephono, mobilophono


mobilofoonnet ZN

1 rete radiotelephonic/mobilophonic/de radiotelephonos/de mobilophonos


mocassin ZN

1 mocassin


modaal BN

1 (gemiddeld, mbt statistiek) modal
2 (zeer middelmatig) mediocre
een --e student = un studente/studiante mediocre
3 (FIL) modal
--e logica = logica modal
4 (TAAL) modal, de modo
--e vorm = forma modal
--e hulpwerkwoorden = verbos auxiliar modal/de modo
5 (MUZ) modal
--e notatie = notation modal
-- genoteerde muziek = musica modal
6
Jan Modaal = empleato medie


modaliteit ZN

1 modalitate
bijwoord van -- = adverbio de modalitate


modder ZN

1 fango, limo
zo vet als -- = grassissime
met -- gooien naar iemand = jectar fango a un persona, calumniar un persona


modderachtig BN

1 fangose, limose
--e straten = stratas fongose


modderachtigheid ZN

1 stato fangose/limose, fangositate, limositate


modderbad ZN

1 banio de fango
2 (MED)
--en = fangotherapia


modderballet ZN

1 banio de fango


modderbank ZN

1 banco de limo


modderbrandnetel ZN

1 Zie: moerasandoorn


modderbron ZN

1 fonte de fango


modderen WW

1 (met modder knoeien) jocar con fango
2 (schipperen) transiger
3 (klungelen) facer inhabilemente
4 (baggeren) dragar


modderetend BN

1 limnivore


modderfiguur ZN

1
een -- slaan = facer un figura de idiota, esser ridicule, haber le aere de un folle


moddergrond ZN

1 terra fangose


modderig BN

1 fangose, limose
-- zand = arena/sablo fangose
--e sloot = fossato fangose/limo-se
--e bodem = fundo limose


modderigheid ZN

1 stato fangose/limose, fangositate, limositate
-- van het terrein = fangositate del terreno
-- van het water = limositate del aqua


modderkruiper ZN

1 (vis) misgurno


modderlaars ZN

1 botta fangose


modderlucht ZN

1 odor de fango/de limo


moddermolen ZN

1 draga


modderpaadje ZN

1 sentiero fangose/de fango


modderplas ZN

1 Zie: modderpoel


modderpoel ZN

1 stagno de fango
2 cavo de aqua


modderpraam ZN

1 Zie: modderschuit


modderschoenen ZN MV

1 calceos/scarpas fangose


modderschuit ZN

1 gabarra pro fango


moddersloot ZN

1 fossato fangose/de fango


moddersmaak ZN

1 gusto fangose/de fango


modderstroom ZN

1 fluxo/currente de fango, (mbt vulkaanuitbarsting) lahar


moddervet BN

1 grasse como un porco, grassissime


moddervlek ZN

1 macula de fango


moddervulkaan ZN

1 vulcano de fango


modderwater ZN

1 aqua fangose


modderweg ZN

1 cammino fangose


modderworstelen WW

1 luctar in le fango


modderworstelen ZN

1 lucta in le fango


mode ZN

1 (trend) moda, voga
in de -- komen = venir in voga
in de -- zijn = esser in moda
2 (mbt kleding) moda, fashion (E)
grillige -- = moda capriciose
vooroorlogse -- = moda anteguerra
de heersende -- = le moda actual/del momento/in voga
nostalgische -- = moda nostalgic
in de -- = al/in moda
uit de -- = foras/passate de moda, dismodate, desuete
uit de -- raken = passar de moda
naar/volgens de laatste -- = al/secundo le ultime moda
een nieuwe -- invoeren = introducer un nove moda
de -- volgen = sequer le moda, obedir al moda
aan -- onderhevig zijn = esser subjecte al moda


modeartikel ZN

1 (mbt het modevak) articulo super moda
2 (iets dat in de mode is) articulo de moda


modebeeld ZN

1 currente de moda
vrolijke kleuren bepalen het -- = colores gai es in moda/in voga


modebeurs ZN

1 bursa de moda


modebewust BN

1 consciente del moda (currente)


modeblad ZN

1 revista/jornal de moda


modeboek ZN

1 libro de modas


modegek ZN

1 sclavo del moda, dandy (E)


modegenre ZN

1 genere de moda


modegevoelig BN

1 sensibile/subjecte al (fluctuationes/cambiamentos del) moda


modegril ZN

1 capricio del moda


modehoed ZN

1 cappello de moda


modehuis ZN

1 casa de moda(s)


modekleding ZN

1 vestimentos de moda


modekleur ZN

1 color de moda


modekoning ZN

1 rege del moda


model ZN

1 (type van gebruiksvoorwerp) modello, typo
het nieuwste -- bandrecorder = le ultime modello de magnetoscopio
klein -- t.v. = parve typo de televisor
nieuw -- stoel = nove typo de sedia
schoenen van Italiaans -- = scarpas/calceos de typo italian
vooroorlogs -- = modello anteguerra
exclusief -- = modello exclusive
-- voor iets staan = esser le modello pro un cosa
2 (ontwerp) modello, (mal) modulo, (ontwerp) plano
een -- voor een plastiek = un modello pro un sculptura
de nieuwe --len van het seizoen = le nove modellos del saison (F)
3 (iemand die poseert) modello
4 (nabootsing) modello, maquette (F)
klein -- = miniatura
5 (schema) modello, plano, projecto, schema
6 (juiste/ideale vorm) modello, stylo
het haar in -- brengen = modellar le capillos
iemands haar in -- kammen = pectinar le capillos de un persona in stilo
uit -- = foras de modello
(MIL) buiten -- = foris de modello
7 (voorbeeld, toonbeeld) modello, exemplo, paragon, parangon
als -- nemen = prender pro modello
een -- van een echtgenoot = un spo(n)so modello
als -- geven = paragonar, parangonar
-- staan voor = servir de modello/exemplo pro
8 (iemand die als voorbeeld dient) modello, exemplo
9 (prototype) prototypo
10 (matrijs) matrice, forma, modello, modulo
11 (TAAL, FIL) paradigma


model BN

1 (correct) modello, correcte, regulamentari
-- gekleed = vestite correctemente/secundo le regulamento/secundo le prescriptiones
-- bepakt = cargate correctemente/secundo le regulamento/secundo le prescriptiones
2 (voorbeeldig) modello, exemplar
zich -- gedragen = comportar se in modo/maniera exemplar


modelactie ZN

1 action modello/exemplar


modelboek ZN

1 libro de modellos


modelboerderij ZN

1 ferma modello


modelbouw ZN

1 construction de modellos


modelbouwen WW

1 construer modellos


modelbouwer ZN

1 constructor de modellos, modellista


modelbouwpakket ZN

1 pacchetto/kit (E) pro le construction de modellos


modeldorp ZN

1 village modello


modelechtgenoot ZN

1 marito/spo(n)so modello


modelechtgenote ZN

1 marita/spo(n)sa modello


modelflat ZN

1 appartamento modello


modelhoeve ZN

1 ferma modello


modelhuwelijk ZN

1 matrimonio/maritage modello


modelinrichting ZN

1 establimento/stabilimento modello


modelinstallatie ZN

1 installation modello


modeljurk ZN

1 veste/roba modello


modelkamer ZN

1 camera de exposition


modelkeuken ZN

1 cocina/culina modello


modelkleding ZN

1 vestimentos modello


modelkliniek ZN

1 clinica modello


modelleerbaar BN

1 modulabile
--e klanken = so-nos modulabile


modellenboek ZN

1 formulario


modellenbureau ZN

1 (voor fotomodellen) agentia de modellos, (voor mannequins) agentia de mannequins (F)


modelleren WW

1 modellar, modular
het -- = modellation, modellage, modellamento
iemand die modelleert = modellator, modulator


modelleur ZN

1 modellator, modulator


modelmaker ZN

1 modellista, creator de modellos


modelmantel ZN

1 mantello modello


modelmoeder ZN

1 matre modello


modelonderneming ZN

1 interprisa modello


modelouders ZN

1 parentes/genitores modello


modelschool ZN

1 schola modello


modelslagerij ZN

1 macelleria modello


modelspoorbaan ZN

1 via ferree miniatura, traino electric in miniatura


modelstad ZN

1 urbe/citate modello


modelstal ZN

1 stabulo/stalla modello


modelstudie ZN

1 studio secundo un modello


modeltekenen WW

1 designar secundo un modello


modeltheorie ZN

1 theoria de modellos


modelvliegtuigbouwer ZN

1 aeromodellista


modelvoorstelling ZN

1 representation modello


modelvorming ZN

1 modellisation


modelwoning ZN

1 casa modello


modelzaal ZN

1 sala de exposition


modem ZN

1 (COMP) modem (E), modulator-demodulator


modemagazijn ZN

1 magazin de modas


modeontwerper ZN

1 designator/creator de moda, couturier (F)


modeplaat ZN

1 illustration/gravure (F) de moda


modepop ZN

1 pupa de moda
2 mannequin (F)


modeprent ZN

1 Zie: modeplaat


moderaat BN

1 moderate


moderamen ZN

1 (president/leiding van een vergadering) presidentia
2 (REL) consilio synodal/del synodo


moderantisme ZN

1 moderantismo, moderatismo


moderateur ZN

1 (iemand die leidt) director, administrator, presidente, moderator
2 (mbt een machine) moderator, regulator


moderateurlamp ZN

1 moderator


moderatie ZN

1 moderation


moderato

1 (MUZ) moderato (I)
passage in -- = passage in moderato


moderator ZN

1 moderator, discussieleider, gespreksleider
2 (SCHEI) moderator


modereren WW

1 moderar, temperar


modern BN

1 moderne
--e taal = lingua moderne
leraar --e talen = professor de linguas moderne
--e literatuur = litteratura moderne/contemporan
--e geschiedenis = historia moderne/contemporanee
--e theologie = theologia moderne
--e schrijvers = scriptores/autores moderne
--e ouders = parentes/genitores moderne/progressive
-- denken = haber ideas moderne/progressive
huis met alle -- comfort = casa con tote le convenientias/confortos moderne
het huis is -- ingericht = le casa ha un interior moderne
de protestantse leer -- benaderen = haber un approche {sj} moderne al doctrina protestante
uitgerust met de meest --e wapens = equipate con le armas le plus moderne
uiterst -- = ultramoderne
-- karakter = modernitate


moderne ZN

1 modernitate


modernisatie ZN

1 Zie: modernisering


moderniseren WW

1 modernisar, actualisar, renovar
het -- = modernisation, actualisation, renovation
iemand die moderniseert = modernisator, renovator
een huis -- = modernisar un casa
de techniek -- = modernisar le technica


modernisering ZN

1 modernisation, actualisation, renovation
-- van een huis = modernisation de un casa
-- van de techniek = modernisation del technica


moderniseringsplan ZN

1 plano de modernisation/actualisation/renovation


moderniseringsprogramma ZN

1 programma de modernisation/actualisation/renovation


modernisme ZN

1 (voorkeur voor het moderne) modernismo
2 (REL) modernismo


modernist ZN

1 (iemand met voorkeur voor het moderne) modernista
2 (REL) modernista


modernistisch BN

1 modernista, modernistic


moderniteit ZN

1 modernitate


modeschrijver ZN

1 autor de moda


modeshow ZN

1 presentation de modellos, defilata de modellos/de mannequins (F), exposition de moda


modesnufje ZN

1 novitate del moda


modest BN

1 (ingetogen) modeste, decente
2 (bescheiden) modeste, discrete


modestie ZN

1 modestia


modetaal ZN

1 linguage al moda


modetekenaar ZN

1 designator de modas


modetijdschrift ZN

1 Zie: modeblad


modetrend ZN

1 tendentia del moda


modevak ZN

1 moda


modevakschool ZN

1 schola professional de moda


modeverschijnsel ZN

1 phenomeno passager/in voga, moda passager


modewaren ZN MV

1 articulos de moda


modewinkel ZN

1 boteca/magazin de modas


modewoord ZN

1 parola/termino al/de moda


modezaak ZN

1 Zie: modewinkel


modezot ZN

1 snob (E)


modieus BN

1 de moda, al moda, fashionable (E)
-- gekleed = vestite al moda
zeer -- = multo elegante


modificatie ZN

1 modification


modificator ZN

1 modificator


modificeren WW

1 modificar


modificering ZN

1 modification


modiste ZN

1 modista


modius ZN

1 (Romeinse korenmaat) modio


modulair BN

1 modular
--e accessoires = accessorios modular
--e architectuur = architectura modular


modulariteit ZN

1 modularitate


modulatie ZN

1 (stembuiging) modulation, inflexion
2 (MUZ) modulation
3 (verandering van draaggolven) modulation
transversale -- = modulation transversal


modulatiefactor ZN

1 factor de modulation


modulatiefrequentie ZN

1 frequentia de modulation


modulatieomvormer ZN

1 convertitor de modulation


modulatieonderdrukking ZN

1 suppression del modulation


modulatievervorming ZN

1 distortion/distorsion de modulation


modulator ZN

1 modulator


module ZN

1 Zie: modulus


moduleren WW

1 (draaggolven veranderen) modular
het -- = modulation
2 (MUZ) modular
het -- = modulation
3 (met stembuiging spreken) modular (le voce)


modulus ZN

1 (maat, maatstaf) modulo
2 (gietvorm) modulo, matrice, forma
3 (WISK) modulo


modus ZN

1 (wijze) modo, maniera
2 (TAAL) modo
3 (MUZ) modo


modus vivendi

1 modus vivendi (L)


moduul ZN

1 Zie: modulus


moe BN

1 (vermoeid) fatigate, lasse
zich niet -- maken = non fatigar se
van sporten word je -- = le sport (E) fatiga
-- worden = fatigar se
niet gauw -- worden = esser resistente al fatiga
zo -- als een hond zijn = esser extenuate
hij is liever lui dan -- = ille prefere non fatigar se
zich -- voelen = sentir se fatigate
2 (beu) fatigate, lasse
zij is het leven -- = illa es lasse de viver


moe ZN

1 matre, mamma


moed ZN

1 corage, valor, audacia, valentia, valorositate, prodessa, braveria, bravura, hardimento, harditessa, virtute
persoonlijke -- = corage/valor personal
daad van -- = acto de corage
-- houden!, houd --! = corage!
(bemoedigen) -- geven = reconfortar
-- geven aan = incoragiar, dar corage a
-- vatten = prender corage
de -- verliezen = perder corage, discoragiar se
dat ontneemt me de -- om door te gaan = isto me discoragia de continuar
iemand -- inspreken = infunder corage a un persona, incoragiar un persona
iemand -- inblazen/inboezemen = insufflar corage a un persona
zich -- indrinken = biber pro dar se corage
al zijn -- verzamelen = reassemblar tote su corage
maar -- houden = non perder corage
met nieuwe -- beginnen = (re)comenciar con un corage nove
de euvele -- hebben om = haber le temeritate de
de -- der wanhoop = le corafe del desperation
de -- opgeven = desperar
de -- doen verliezen = desperar
vol goede -- = plen de optimismo
met frisse -- = con corage renovate


moëddzin ZN

1 muezzin


moede BN

1 Zie: moe


moedeloos BN

1 discoragiate, abattite, dismoralisate, prostrate, disanimate, sin corage
-- maken = discoragiar, abatter, dismoralisar


moedeloosheid ZN

1 discoragiamento, abattimento, dismoralisation


moeder ZN

1 matre, mamma
van een -- = materne, maternal
ongetrouwde/ongehuwde -- = matre celibatari
aanstaande -- = matre futur
slechte/ontaarde -- = matrastra
de dwaze --s = le matres del Plaza de Mayo
-- worden = devenir matre/mamma
-- natuur = matre natura
-- aarde = nostre matre le terra
-- van de jeugdherberg = directrice del albergo de juventute
-- worden = devenir matre


moederband ZN

1 (verbondenheid) ligamine materne/maternal
2 (COMP, etc.) banda matre


moederbedrijf ZN

1 societate matre


moederbinding ZN

1 vinculo materne/maternal


moederblad ZN

1 pagina original, original


moederborst ZN

1 pectore/sino materne/maternal/del matre, (tepel) tetta


moederbuik ZN

1 ventre materne/maternal


moedercel ZN

1 (BIOL) cellula matre


moedercomplex ZN

1 complexo materne/maternal/de Oedipus


moedercursus ZN

1 curso pro matres futur


moederdag ZN

1 die del matre, festa del matres


moederdier ZN

1 matre


moederen WW

1 jocar matre, ager como un matre


moederfabriek ZN

1 fabrica matre


moederfiguur ZN

1 matre


moedergeluk ZN

1 joias/gaudios del maternitate, felicitate de esser matre


moedergesteente ZN

1 rocca matre


moedergevoel ZN

1 sentimento materne/maternal/de matre


moederhand ZN

1 mano materne/maternal/de matre


moederhars ZN

1 galbano


moederhart ZN

1 corde materne/maternal/de matre


moederhuis ZN

1 convento/casa matre


moederinstinct ZN

1 instincto materne/maternal/de matre


moederkerk ZN

1 (hoofdkerk) ecclesia matre
2 (R.K.) sancte matre Ecclesia


moederklok ZN

1 horologio matre/central


moederklooster ZN

1 convento/casa matre


moederkoek ZN

1 placenta
mbt de -- = placental


moederkoekvlies ZN

1 membrana placentari


moederkonijn ZN

1 conilio femina


moederkoorn ZN

1 ergot


moederkoornvergiftiging ZN

1 Zie: moederkoornziekte


moederkoornziekte ZN

1 ergotismo


moederkruid ZN

1 pyrethro


moederland ZN

1 (land met overzeese bezittingen) metropole
tot het -- behorend = metropolitan
2 (land van oorsprong) matre patria, patria


moederlief ZN

1 car matre, car mamma


moederliefde ZN

1 amor/affection/teneressa materne/maternal/de matre


moederlijk BN

1 materne, maternal
--e zorg = cura materne/maternal
-- gebaar = gesto materne/maternal


moederloog ZN

1 liquor/aqua matre


moederloos BN

1 sin matre, orphano de matre
-- gezin = familia sin matre


Moedermaagd ZN

1 Sancte Virgine, Virgine Maria


moedermaatschappij ZN

1 societate/compania matre


moedermelk ZN

1 lacte materne/maternal/de matre
voeden met -- = lactar
het voeden met -- = lactation


moedermelkcentrale ZN

1 centro de lacte materne/maternal


moedermoord ZN

1 matricidio, (meer ALG mbt bloedverwanten) parricidio


moedermoordenaar ZN

1 matricida, (meer ALG mbt bloedverwanten) parricida


moedermoordend BN

1 matricial


moeder-overste ZN

1 matre superior


moederplant ZN

1 (plant waarvan andere afstammen) planta matre
2 (steenbreek) saxifraga


moederplicht ZN

1 deber materne/maternal/de matre


moederrecht ZN

1 matriarchato


moederrechtelijk BN

1 matriarchal


moederschap ZN

1 maternitate
de vreugden van het -- = le gaudios/joias del maternitate


moederschapscursus ZN

1 Zie: moedercursus


moederschapsverzekering ZN

1 assecurantia de maternitate


moederschip ZN

1 nave matre


moederschoot ZN

1 (schoot van een moeder) sino materne/maternal
2 (baarmoeder) utero, matrice


moederskant ZN

1 latere materne/maternal
van -- = del latere materne/maternal, (JUR) uterin
oom van -- = oncle maternal
voorgeslacht van -- = ascendentia maternal


moederskind(je) ZN

1 filio preferite de su matre


moedersleutel ZN

1 passe-partout (F)


moedersmoeder ZN

1 granmatre materne/maternal


moederstad ZN

1 (GESCH) (van kolonie) metropole
behorend bij de -- = metropolitan


moedersvader ZN

1 granpatre materne/maternal


moederszijde ZN

1 Zie: moederskant


moederszoontje ZN

1 filio de mamma


moedertaal ZN

1 (eigen taal) lingua materne/maternal
2 (oorspronkelijke taal) lingua matre


moedertaalonderwijs ZN

1 inseniamento del lingua materne/maternal


moedertaalspreker ZN

1 locutor native


moedertje ZN

1
-- spelen = esser mamma


moedertrots ZN

1 orgolio de matre


moedervel ZN

1 pagina original, original, (DRUKK) matrice


moedervlek ZN

1 lentigine, nevo materne


moedervlies ZN

1 hymene


moedervorm ZN

1 (DRUKK) matrice


moedervreugde ZN

1 Zie: moedergeluk


moederzegen ZN

1 (moederlijke zegen) benediction materne/maternal
2 (zegen van het moederschap) benediction del maternitate


moederziel ZN

1
-- alleen = toto/completemente sol


moederzog ZN

1 Zie: moedermelk


moederzorg ZN

1 sollicitude/cura materne/maternal


moedig BN

1 coragiose, brave, audace, audaciose, prode, valente, valorose
--e daad = acto coragiose/de corage/de valentia
zich -- tonen = demonstrar corage
-- zijn = esser coragiose, valer
-- maken = inhardir
zich -- gedragen = comportar se valorosemente


moedwil ZN

1 (boze opzet) malevolentia, premeditation, malignitate, malitia, mal intention
zijn -- botvieren = dar libere curso a su instinctos de destruction
iets met -- doen = facer un cosa premeditatemente/intentionalmente
2 (uiting van baldadigheid) vandalismo
-- bedrijven/plegen = committer vandalismo


moedwillig BN

1 (expres) malevolente, intentionate, maligne, premeditate, deliberate
iets -- bederven = guastar un cosa expresso
zich -- in gevaar begeven = bravar le periculo
2 (baldadig) vandalic


moedwilligheid ZN

1 Zie: moedwil


moeflon ZN

1 muflon


moefti ZN

1 mufti


moegestreden BN

1 fatigate/extenuate/exhauste per le combatto


moeheid ZN

1 (het moe zijn) fatiga, lassitude
2 (mbt metalen) fatiga


moeial ZN

1 persona qui se immisce in toto


moeien WW

1 (betrekken) miscer, implicar
2
er is de hele dag mee gemoeid = isto prende/casta tote le die/jorno
hiermee is veel tijd gemoeid = isto prende multe tempore
3
zich -- = Zie: bemoeien


moeilijk BN

1 (problematisch) difficile, penibile, ardue
--e bevalling = parto difficile/penibile
-- taak = carga difficile/ardue
--e schrijver = autor difficile
in --e omstandigheden verkeren = trovar se/esser in circumstantias/in un situation difficile/penibile/in difficultates
doe niet zo --! = non face tante complicationes!
het zichzelf -- maken = complicar se le vita
-- opvoedbare kinderen = infantes difficile de educar
ergens -- over doen = complicar se le vita
het ergens -- mee hebben = haber difficultates con un cosa
dat is zo -- niet = isto non es tanto difficile
alle begin is -- = le initio es semper/sempre difficile
2 (zwaar) difficile, dur, laboriose, penibile
--e tijden = tempores difficile
-- te hanteren = difficile/dur a/de manear
hij leert -- = ille apprende difficilmente
dat zal hem -- vallen = isto essera dur pro le
-- te hanteren = difficile/dur de manear
-- lezen = leger con difficultate
3 (vervelend) difficile
een -- karakter = un character difficile
een -- iemand = un persona difficile
een --e jongen = un puero difficile


moeilijkheid ZN

1 (het moeilijk zijn) difficultate
de -- van een probleem = le difficultate de un problema
2 (probleem) difficultate, problema, enoio
(on)overkomelijke --en = difficultates (in)superabile/(in)surmontabile
de --en overwinnen/te boven komen = surmontar/vincer/superar le difficultates
de --en het hoofd bieden = opponer se al difficultates, affrontar le difficultates
--en maken = facer difficultates
--en voorzien = previder difficultates
--en zoeken = complicar se le vita
--en uit de weg ruimen = resolver/levar difficultates
--en opleveren = offerer/presentar difficultates
--en ondervangen/omzeilen/uit de weg gaan = evitar/prevenir difficultates
in --en zitten/verkeren = esser in difficultate
met grote --en worstelen = luctar con grande difficultates
met --en te kampen hebben = vider se/esser confrontate con difficultates
iemand in --en brengen = causar enoios a un persona
hij heeft --en met zijn zoon = ille ha problemas con su filio
--en zijn er om overwonnen te worden = le problemas existe pro esser vincite


moeilijkheidsfactor ZN

1 factor de difficultate


moeilijkheidsgraad ZN

1 grado/nivello de difficultate


moeite ZN

1 (last) pena, difficultate
-- hebben met iemand = haber difficultates/problemas con un persona
2 (inspanning) pena, effortio
-- doen = dar se pena, effortiar se, facer un effortio
vergeefse -- = pena perdite
vergeefse -- doen = perder su pena, effortiar se inutilemente
alle -- was vergeefs = tote effortio esseva in van
iemand de -- besparen = evitar le pena a un persona
die -- kun je je wel besparen = tu perderea tu tempore
de -- nemen = dar se le pena
de -- niet lonen/waard zijn = non valer le pena
dat gaat in een -- door = io le facera in le mesme tempore
met -- de trein halen = attinger le traino con pena
niets gaat zonder -- = on non ha nihil sin pena
zonder veel -- slagen = succeder sin grande effortios
met veel pijn en -- = con multe effortio


moeiteloos BW

1 sin fatiga, sin pena, sin effortio, facile


moeitevol BN

1 difficile, penibile, ardue


moeizaam BN

1 difficile, penibile, laboriose, penose
--e onderhandelingen = negotiationes difficile/penibile/laboriose
--e stijl = stilo laboriose
-- vooruitkomen = avantiar con difficultate


moeke ZN

1 mamma


moer ZN

1 (bevestigingsmiddel) matre vite, vite femina
de vleugels van een -- = le alas/alettas de un matre vite
2 (droesem) sedimento, fece
3 (drasland) terreno paludose/uliginose
4 (PLANTK) planta matre
5 (moeder) matre
6
naar zijn malle --en gaan = destruer se, rumper se


moer(schroef)draad ZN

1 filetto interior


moeraal ZN

1 murena


moeras ZN

1 palude, terreno paludose/uliginose, marisco, maremma
in een -- veranderen = impaludar
een -- worden = impaludar se
van het -- = paludic
een -- droogleggen = (de)siccar un marisco
iemand uit het -- helpen = traher un persona del problemas
in het -- zitten = esser in difficultate


moerasachtig BN

1 paludose


moerasafwatering ZN

1 drainage {e} de palude


moerasaloë ZN

1 stratiotes


moerasandijvie ZN

1 senecio palustre


moerasandoorn ZN

1 stachys palustre


moerasbeemdgras ZN

1 poa palustre


moerasbos ZN

1 bosco palustre


moerascypres ZN

1 taxodio


moerasdamp ZN

1 vapor paludose


moeraseik ZN

1 querco palustre


moerasflora ZN

1 flora palustre


moerasgas ZN

1 gas del paludes, methano


moerasgebied ZN

1 region de paludes


moerasgrond ZN

1 terreno paludose/uliginose


moerashoornslak ZN

1 paludina


moerasijzer ZN

1 limonite


moeraskers ZN

1 rorippa islandic


moeraskoorts ZN

1 febre paludic/palustre/maremmatic, malaria, paludismo


moeraskrokodil ZN

1 crocodilo palustre


moerasland ZN

1 Zie: moerasgrond


moeraslathyrus ZN

1 lathyro palustre


moeraslucht ZN

1 miasma/emanationes paludose/de palude


moerasmees ZN

1 paro palustre


moerasmos ZN

1 paludella


moerasmuur ZN

1 stellaria uliginose


moerasontwatering ZN

1 drainage {e} de palude


moerasorchis ZN

1 orchis palustre


moeraspalm ZN

1 ledo palustre


moerasplant ZN

1 planta palustre/del paludes, helophyto


moerasrat ZN

1 myopotamo


moerasrosmarijn ZN

1 ledo palustre


moerasschildpad ZN

1 tortuca aquatic


moerassig BN

1 paludose


moerassigheid ZN

1 character paludose, paludositate


moerasspirea ZN

1 filipendula, ulmaria palustre


moerasveen ZN

1 turba de palude


moerasvergeet-me-nietje ZN

1 myosotis palustre/de palude


moerasvijlblad ZN

1 comaro palustre


moerasviooltje ZN

1 viola palustre/de palude


moerasvogel ZN

1 ave palustre


moeraswalstro ZN

1 galio palustre


moeraswederik ZN

1 lysimachia thyrsiflor


moeraswolfsklauw ZN

1 lycopodio inundate


moeraswolfsmelk ZN

1 euphorbia palustre


moeraszoutgras ZN

1 triglochin palustre


moeraszuring ZN

1 rumex palustre


moeraszwijn ZN

1 tapir


moerbalk ZN

1 Zie: moerbint


moerbeest ZN

1 Zie: moerhaas


moerbei ZN

1 (boom) moro, moriero
2 (vrucht) mora


moerbeiachtig BN

1 moracee


moerbeiachtigen ZN MV

1 moraceas


moerbeiblad ZN

1 folio de moriero


moerbeiboom ZN

1 moro, moriero
zwarte -- = moro nigre


moerbeibos ZN

1 bosco de morieros


moerbeigelei ZN

1 gelea de moras


moerbeihout ZN

1 ligno de moro/de moriero


moerbeihouten BN

1 de ligno de moro/de moriero


moerbeisap ZN

1 succo de moras


moerbeivlinder ZN

1 bombyce del moriero


moerbeizij ZN

1 sete natural


moerbes ZN

1 mora


moerbezie ZN

1 Zie: moerbes


moerbezievormig BN

1 in forma de mora


moerbint ZN

1 trave/trabe principal


moerbout ZN

1 bulon


Moerdijk ZN EIGN

1
boven de -- = in le nord de Nederland
beneden de -- = in le sud de Nederland


moerdraad ZN

1 filetto de matre vite


moeren WW

1 (kapot maken) guastar, rumper, destruer
2 (moer vastdraaien) serrar un matre vite


moerhaas ZN

1 lepore femina


moerig BN

1 paludose


moerkonijn ZN

1 conilio femina


moerland ZN

1 Zie: drasland


Moermantherapie ZN

1 therapia Moerman


moerschroef ZN

1 (schroef) bulon
2 (moer) matre vite


moersleutel ZN

1 clave pro matre vite


moervos ZN

1 vulpe femina


moes ZN

1 (gerecht) purée (F), (fruit) compota
2 (mengeling) pulpa, pappa
tot -- maken = reducer in/a pulpa
3 (moeder) mamma


moesachtig BN

1 pulpose


moesappel ZN

1 pomo/malo a cocer/pro compota


moesgroente ZN

1 legumines verde, verduras


moesjiek ZN

1 muzhik (R)


moeskruid ZN

1 legumines verde, verduras


moeslook ZN

1 allio comestibile


moesson ZN

1 (wind) monson
klimaat aan --s onderhevig = climate monsonic/de monson
2 (jaargetijde) monson
droge -- = monson sic/hibernal
natte -- = monson pluviose/estive


moessonklimaat ZN

1 climate monsonic/de monson


moessonregen ZN

1 pluvia monsonic/de monson


moestuin ZN

1 jardin de verduras/legumines, horto


moet ZN

1 (indruk) marca, tracia
2 (noodzakelijkheid) necessitate


moeten WW

1 (willen) voler, haber besonio de, besoniar
wij moeten iemand hebben die ons helpt = nos besonia un persona qui nos adjuta
zij moet er even uit = illa ha besonio de cambiar de aere
2 deber
een bril -- dragen = deber portar berillos
wij moeten vertrekken = nos debe partir
ik had niet -- komen = io non habeva debite venir
het moest niet mogen = isto non deberea exister


moeten ZN

1
het heilig -- = le deber sacrosancte


moetje ZN

1 (gedwongen huwelijk) maritage/matrimonio fortiate


Moezel ZN EIGN

1 Mosella
van de -- = mosellan


moezelaar ZN

1 Zie: moezelwijn


Moezelstreek ZN

1 region del Mosella


moezelwijn ZN

1 vino mosellan/del Mosella


mof ZN

1 (losse mouw) manichetto
2 (TECHN) manichetto, pecia de junction


mofette ZN

1 (GEOL) mofeta


moffel ZN

1 mufla


moffelen WW

1 (lakken) laccar al furno
een fiets -- = laccar al furno un bicycletta
2 (emailleren) smaltar al furno
3 (wegstoppen) escamotar
een voorwerp in zijn zak -- = escamotar un objecto in su tasca


moffeloven ZN

1 furno a/de laccar


moffelsleutel ZN

1 clave a/de tubo


mofkoppeling ZN

1 accopulamento a manichetto, (van auto) embracage a manichetto


moflas ZN

1 juncto a manichetto


mofpijp ZN

1 tubo a manichetto


mofverbinding ZN

1 accopulamento a manichetto


mogelijk BN

1 (kunnende gebeuren/gedaan worden) possibile, (uitvoerbaar) facibile, realisabile
dit is ons -- gemaakt door = nos ha potite realisar isto gratias a
zo veel -- = le plus possibile
zo weinig -- = le minus possibile
zo goed -- = le melior possibile
zo spoedig -- = le plus presto/tosto possibile
zo snel -- = le plus rapidemente possibile
zo laat -- = le plus tarde possibile
zo volledig -- = le plus complete possibile
al het --e doen = facer toto le possibile
-- maken = permitter
-- zijn = esser possibile, poter
je houdt het niet voor --! = tu non pote creder lo!
2 (denkbaar) possibile, imaginabile, concipibile
met alle --e middelen = con tote le medios possibile
op alle --e manieren = de tote le manieras/modos possibile
3 (eventueel) eventual, potential
--e winsten = profitos/beneficios eventual
--e opvolger = successor eventual
bij --e moeilijkheden = in caso de difficultates


mogelijk BW

1 (misschien) possibilemente, forsan


mogelijke ZN

1 possibile
het -- doen = facer le possibile


mogelijkerwijs BW

1 forsan, possibilemente, eventualmente


mogelijkheid ZN

1 (het mogelijk zijn) possibilitate, possibile, facibilitate
de -- open laten = admitter le possibilitate
ik zie er de -- nog niet van in = isto non es possibile in iste momento, in iste momento isto non me pare possibile
dat behoort tot de --en = isto es intra le possibilitates
een loopbaan met --en = un carriera con futuro
onbegrensde --en = un carriera con futuro
ik zie grote --en voor dit produkt = io vide un grande futuro pro iste produkto
2 (iets dat mogelijk is) possibilitate, eventualitate, opportunitate, occasion
op alle --en voorbereid zijn = esser preste/preparate a tote le eventualitates
de -- bestaat dat = il existe le possibilitate que
de -- is groot dat = il es ben possibile que
--en bieden = offerer opportunitates
de -- scheppen om = crear/dar/offerer le possibilitate de
Amsterdam biedt vele --en = Amsterdam offere multe opportunitates
de beste -- = le possibilitate optime
onbegrensde --en = posibilitates illimitate
tweede -- = alternativa
zij onderschat haar --en = illa subestima su facultates


mogen BN

1 (toestemming/recht/vrijheid hebben) poter, haber le permission/derecto, esser autorisate
zij mag doen wat zij wil = illa pote facer lo que illa vole
er mag hier niet gerookt worden = il es interdicite/prohibite de fumar hic
dat mag niet = isto non es permittite
2 (mbt tot toegeving/mogelijkheid/wens/reden) poter
hij mag blij zijn = ille pote felicitar se
mocht U iets nodig hebben, vraag het dan gerust = si vos ha besonio de un cosa, non hesita a demandar lo
3 (kunnen) poter
je mag dit rustig van mij aannemen = tu pote creder lo que io te dice de isto
4 (sympathiek vinden) amar
ik mag hem graag = io le ama ben, ille me es sympathic
iemand niet -- = non poter suffrer un persona
5
ik mag een biet zijn als ik het weet = io jura que io non lo sape


mogendheid ZN

1 potentia
oorlogvoerende --en = potentias belligerente
westerse --en = potentias occidental
maritieme --en = potentias maritime
de grote --en = le grande potentias


Mogol ZN EIGN

1 Mogol


mohair ZN

1 mohair (E)


mohair BN

1 de mohair (E)


Mohammed ZN EIGN

1 Mohammed, Mahomet


mohammedaan ZN

1 mohammedano, mahometista, islamita, moslem, musulman


mohammedaans BN

1 mohammedan, mahometan, islamic, islamita, islamitic, moslem, musulman
--e wereld = mundo musulman
--e bevolkingsgroep = population musulman
--e religie = religion musulman
--e tijdrekening = calendario musulman


mohammedanisme ZN

1 mohammedanismo, mahometanismo, islamismo


Mohikanen ZN MV

1 mohicanos
de laatste der -- = le ultime del mohicanos


moiré ZN

1 moiré (F)


moiré BN

1 moiré (F)


mok ZN

1 cuppa, tassa, jarra


moker ZN

1 massa, malleo


mokeren WW

1 mallear, martellar, batter


Mokerhei ZN

1
iemand naar de -- wensen = inviar un persona a tote le diabolos, desirar un persona al fundo del mar


mokerslag ZN

1 colpo de massa/malleo


mokka ZN

1 (koffie) moka
2 (smaak) moka
3 (room) crema al moka/caffe


mokkaijs ZN

1 gelato al moka


mokkakoffie ZN

1 moka


mokkakopje ZN

1 tassa a/de moka, parve tassa


mokkapunt ZN

1 morsello de moka


mokkasmaak ZN

1 gusto de moka


mokkataart ZN

1 pastisseria/torta al/de moka


mokkavla ZN

1 crema dulce al moka


mokken WW

1 esser de mal humor


Mokum ZN EIGN

1 Amsterdam


Mokummer ZN

1 habitante de Amsterdam


mol ZN

1 (DIERK) talpa
zo blind als een -- = plus cec que un talpa
2 (infiltrant) talpa
3 (bont) talpa
4 (MUZ) (teken) bemolle
een noot van een -- voorzien = bemollisar un nota
5 (MUZ) (modo) minor
6 (SCHEI) mol


molaar ZN

1 dente molar, molar


molair BN

1 molar
--e oplossing = solution molar
--e fractie = fraction molar


molariteit ZN

1 concentration molar, molaritate


Moldau ZN EIGN

1 Moldava


Moldavië ZN EIGN

1 Moldavia


Moldaviër ZN

1 moldavo


Moldavisch BN

1 moldave


moleculair BN

1 molecular
--e aantrekkingskracht = attraction molecular
--e krachten = fortias molecular
--e structuur = structura molecular
--e genetica = genetica molecular
--e biologie = biologia molecular


moleculairfysica ZN

1 physica molecular


moleculairgewicht ZN

1 peso molecular


moleculairkinetisch BN

1 molecular-cinetic
--e theorie = theoria molecular-cinetic


moleculairkristal ZN

1 crystallo molecular


moleculairspectrum ZN

1 spectro molecular


moleculariteit ZN

1 molecularitate


molecuul ZN

1 molecula


molecuulformule ZN

1 formula molecular


molecuulgewicht ZN

1 peso molecular


molecuulmassa ZN

1 massa molecular


molecuulmodel ZN

1 modello molecular


molecuulspectroscopie ZN

1 spectroscopia molecular


molecuulspectrum ZN

1 spectro molecular


molecuulstructuur ZN

1 structura molecular


molecuulzeef ZN

1 tamis molecular


molen ZN

1 (bouwwerk met wieken) molino
wieken van een -- = alas de un molino
een -- kruien = orientar un molino verso le vento
Gods --s malen langzaam = le molinos de Deo mole multo lentemente
ambtelijke --s malen langzaam = le bureaucratia {oo} es lente
hij heeft een klap van de molen gehad = ille es un pauco/poco folle
met --tjes lopen = esser un pauco/poco folle
het zit in de -- = on se occupa de illo
2 (maalinstrument) molino
3 (toestel met draaiende beweging) molino
4 (aan vishengel) molinetto


molenaar ZN

1 molinero


molenaarsknecht ZN

1 adjuta molinero


molenaarster ZN

1 molinera


molenaarsvrouw ZN

1 spo(n)sa/marita del molinero, molinera


molenas ZN

1 axe del molino


molenbeek ZN

1 rivo del molino


molenbouw ZN

1 construction de molinos


molendam ZN

1 dica de molino


molenlasten ZN MV

1 costos del drainage {e} del polder (N)


molenmaker ZN

1 constructor de molinos


molenpaard ZN

1 cavallo de molino


molenrad ZN

1 rota de molino


molenstander ZN

1 poste de molino


molensteen ZN

1 petra de molino, mola
kleine -- = moletta


molensteengroeve ZN

1 moliera


molentje ZN

1 (speelgoed) molinetto
met --s lopen = esser un pauco/poco folle


molenvang ZN

1 freno/arresto del molino


molenvliegtuig ZN

1 Zie: molenwiekvliegtuig


molenvliet ZN

1 rivo del molino


molenwerf ZN

1 collina del molino


molenwiek ZN

1 ala de molino


molenwiekvliegtuig ZN

1 autogiro


molenzeil ZN

1 vela, tela


molest ZN

1 (last, overlast) molestation, molestia
iemand -- aandoen = molestar un persona
2 (mbt verzekering) risco de guerra (e de vandalismo)
vrij van -- = libere de risco de guerra


molestassurantie ZN

1 Zie: molestverzekering


molestatie ZN

1 molestation


molestclausule ZN

1 clausula excludente le riscos de guerra (e de vandalismo)


molesteren WW

1 molestar
het -- = molestation


molestpremie ZN

1 premio de assecurantia contra riscos de guerra (e de vandalismo)


molestrisico ZN

1 risco de guerra (e de vandalismo)


molestschade ZN

1 averia de risco de guerra (e de vandalismo)


molestverzekering ZN

1 assecurantia contra riscos de guerra (e de vandalismo)


molik ZN

1 espaventaculo, espaventaaves


molinisme ZN

1 (leer van Luis Molinos) molinismo
2 (leer van Miguel de Molino) molinosismo


molinist ZN

1 (aanhanger van Luis Molinos) molinista
2 (aanhanger van Miguel de Molinos) molinosista


molkleurig BN

1 de color de talpa


molkrekel ZN

1 grillotalpa


mollen WW

1 (stukmaken) destruer, rumper
2 (doden) occider


mollengang ZN

1 tunnel (E)/galeria de talpa


mollengat ZN

1 foramine de talpa


mollenijzer ZN

1 Zie: mollenval


mollenjager ZN

1 Zie: mollenvanger


mollenknip ZN

1 Zie: mollenval


mollenrit ZN

1 tunnel (E)/galeria de talpa


mollenval ZN

1 trappa pro talpas


mollenvanger ZN

1 chassator {sj} de talpas


mollenvel ZN

1 pelle de talpa


mollig BN

1 (zacht voor het gevoel) molle, dulce, suave, blande
2 (van personen) replete, un pauco/poco corpulente
3 (KUNST) morbide


molligheid ZN

1 (zachtheid) mollessa, dulcor, suavitate
2 (mbt personen) repletion


molluscum ZN

1 molluscum


mollusk ZN

1 mollusco


molm ZN

1 (turfmolm) pulvere de turfa/turba


molmgrond ZN

1 humus (L)


Moloch ZN EIGN

1 Moloch
het verkeer, de -- van deze eeuw = le traffico, iste Moloch de nostre seculo


molotovcocktail ZN

1 cocktail (E)/bomba/bottilia Molotov


molsgang ZN

1 Zie: mollegang


molshoop ZN

1 monticulo de talpas


molteken ZN

1 (MUZ) bemolle
van een -- voorzien = bemollisar


molto BW

1 (MUZ) molto (I)
-- espressivo = molto espressivo (I)


molton ZN

1 molleton
wit -- = molleton blanc
-- dekens = coperturas de molleton


moltoonschaal ZN

1 gamma/scala minor


moltoonsoort ZN

1 modo minor


Molukken ZN EIGN MV

1 Moluccas


molukkenkreeft

1 limulo


Molukker ZN

1 molucco, moluccano


Moluks BN

1 moluccan


molybdaat ZN

1 molybdato


molybdeen ZN

1 molybdeno


molybdeenoxyde ZN

1 oxydo de molybdeno


molybdeenverbinding ZN

1 composito de molybdeno


molybdeenzuur ZN

1 acido molybdic


molybdeniet ZN

1 molybdenite


mom ZN

1 masca, mascara
onder het -- van onderhandelingen = sub le masca/mascara de negotiationes
onder het -- van vriendschap = con le semblantia/pretexto de amicitate
onder het -- van beleefdheid = fingente cortesia


mombakkes ZN

1 masca, mascara


moment ZN

1 momento, instante
de mode van het -- = le moda del momento
het geschikte -- = le momento opportun
het beslissende -- = le momento decisive
zonder een -- te verliezen = sin perder un instante
de zieke heeft heldere --en = le malado ha momentos de luciditate
heb je een --je? = ha tu un momento/un minuta?
geen -- aarzelen = non hesitar un secunda
op dit -- = in iste momento
op het -- dat = in le momento que
op het kritieke -- = in le momento critic
op het laatste -- = in extremis (L)
op een gegeven -- = in un momento dat
op een bepaald -- = in un momento determinate
op het goede -- = in le momento adequate
slecht/verkeerd -- = mal momento
dit is niet het -- om = isto non es le momento de
ieder/elk -- = cata momento, in/a qualcunque momento
hij kan elk -- komen = ille pote arrivar/venir a/in qualcunque momento
juist op het moment dat = justo quando
2 (NAT) momento
-- van een kracht = momento de un fortia
magnetisch -- = momento magnetic


momentaan BN

1 (tegenwoordig) actual, presente
2 (kortstondig) momentanee
3 (TAAL) momentanee


momentdiagram ZN

1 diagramma del momentos


momenteel BN

1 (tegenwoordig) actual, presente
2 (kortstondig) momentanee, breve, passager, fugace


momentenkromme ZN

1 curva del momentos


momentenmatrix ZN

1 matrice del momentos


momentenprobleem ZN

1 problema del momentos


momentenstelling ZN

1 theorema del momentos


momentopname ZN

1 (FOTO) photo(graphia) instantanee, instantaneo


momentsluiter ZN

1 (FOTO) obturator


moment suprème ZN

1 momento supreme


mommelaar ZN

1 Zie: mompelaar


mommelen WW

1 Zie: mompelen


momordica ZN

1 momordica


mompelaar ZN

1 murmurator


mompelen WW

1 parlar inter le dentes, murmurar, murmurear, susurrar
het -- = susurro, murmure, murmuration
iemand die mompelt = susurrator


mompelend BN

1 murmurose, susurrante


monachaal BN

1 monachal, monastic


Monaco ZN EIGN

1 Monaco
van/uit -- = monegasc
bewoner van -- = monegasco
vorstendom -- = principato de Monaco


monade ZN

1 monade


monadelf BN

1 monadelphe


monadenleer ZN

1 manadologia


monadisch BN

1 monadic


monadisme ZN

1 monadismo


monadist ZN

1 monadista


monadologie ZN

1 (FIL) monadologia


monadologisch BN

1 (FIL) monadologisch


monandrie ZN

1 monandria


monandrisch BN

1 monandre


monarch ZN

1 monarcha


monarchaal BN

1 (monarch aan het hoofd hebbend) monarchic
--e regeringsvorm = constitution monarchic
2 (monarchistisch) monarchista


monarchie ZN

1 monarchia
constitutionele -- = monarchia constitutional
erfelijke -- = monarchia hereditari
parlementaire -- = monarchia parlamentari
tegen de -- gekant = antimonarchic
tegenstander van de -- = antimonarchista


monarchisme ZN

1 monarchismo, doctrina monarchista


monarchist ZN

1 monarchista


monarchistisch BN

1 monarchic, monarchista


monastiek BN

1 monachal, monastic
-- leven = vita monastic


monauraal BN

1 (BIOL, TECHN) mon(o)aural
--e stethoscoop = stethoscopio monaural
2 (TECHN) mono(phonic)


monaziet ZN

1 monazite


mond ZN

1 (ANAT) bucca
van de -- = buccal
door de -- = per via buccal
met open -- = a bucca aperte
(spreken) de -- opendoen = aperir le bucca
zijn -- houden = non aperir le bucca
van -- tot -- gaan = ir/passar de bucca a bucca
aan de -- zetten (instrument) = mitter al bucca
naar de -- brengen = portar al bucca
door de -- ademen = respirar per le bucca
-- op --beademing = bucca a bucca
iemand de -- snoeren = clauder/tappar le bucca a un persona
iemand naar de -- praten = flattar un persona
in de -- leggen/stoppen = imbuccar
het in de -- leggen/stoppen = imbuccamento
met volle -- praten = parlar con le bucca plen
met de -- vol tanden staan = restar/remaner con le bucca aperte, non saper que dicer
met open -- luisteren = ascoltar con le/a bucca aperte
je haalt me de woorden uit de -- = tu me trahe le parolas del bucca
zij is niet op haar --je gevallen = illa non ha su lingua in su tasca
iemand iets in de -- leggen = poner/mitter un cosa in le bucca de un persona
iemand iets in de -- geven = suggerer un cosa a un persona
ieder heeft er de -- van vol = isto es in le bucca de tote le mundo
de -- tot een grijns vertrekken = torquer le bucca in un rictus
hij moet zeven --en vullen = ille debe alimentar septe buccas
zijn -- voorbijpraten = trair se
een grote -- hebben = esser impertinente
als uit één -- = a un voce
de morgenstond heeft goud in de -- = le matino ha le auro in bucca
hou je --! = tace!
2 (opening) bucca, orificio, foramine, apertura
-- van een trechter = orificio de un infundibulo
-- van een kanon = bucca de un cannon
-- van een vulkaan = bucca de un vulcano
3 (uitmonding van rivier) bucca, imbuccatura
-- van een rivier = bucca/imbuccatura de un fluvio


mondain BN

1 mundan


mondaniteit ZN

1 mundanitate


mondarts ZN

1 stomatologo, stomatologista


mondbal ZN

1 mordacia


mondbehoeften ZN MV

1 provisiones de bucca, viveres, alimentos


mondbeschermer ZN

1 protector dental, protegedentes, paradentes


mondbloeding ZN

1 hemorrhagia buccal, stomatorrhagia


monddelen ZN MV

1 partes del cavitate buccal


monddood BN

1
iemand -- maken = facer tacer un persona, clauder/tappar le bucca a un persona
de pers -- maken = censurar/jugular/musellar le pressa


monddouche ZN

1 vaporisator buccal


monddouche ZN

1 spray (E) oral


mondeling BN

1 verbal, oral
--e overeenkomst = accordo/contracto verbal
--e verklaring = declaration oral
--e toezegging = promissa verbal
--e literatuur = litteratura oral
-- bevel = ordine verbal
--e belofte = promissa verbal
-- examen = examine oral/verbal
--e traditie/overlevering = tradition oral
-- getuigenis = testimonio oral
-- testament = testamento nuncupative
-- een bevel geven = communicar un ordine verbalmente
-- stemmen = votar verbalmente


mondeling ZN

1 examine oral/verbal


mondeloos BN

1 sin bucca


mond- en klauwzeer ZN

1 aphtha epizootic, febre/stomatitis aphthose


mondgat ZN

1 orificio del bucca
2 (van fluit) imbuccatura


mondgebed ZN

1 precaria/oration vocal/oral


mondgesprek ZN

1 intervista


mondharmonica ZN

1 harmonica a/de bucca


mondheelkunde ZN

1 stomatologia


mondheelkundig BN

1 stomatologic


mondheelkundige ZN

1 stomatologo, stomatologista


mondhoek ZN

1 angulo del bucca, commissura del bucca/labios


mondholte ZN

1 cavitate oral/buccal/del bucca


mondholtecarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del cavitate buccal


mondholtekanker ZN

1 Zie: mondholtecarcinoom


mondholteontsteking ZN

1 stomatitis


mondhygiëne ZN

1 hygiene dental/buccal/del bucca


mondhygiënist ZN

1 hygienista dental/buccal


mondiaal BN

1 mundial, global


mondialisering ZN

1 mundialisation, globalisation


mondig BN

1 (meerderjarig) major
-- verklaren = emancipar
2
een --e vrouw = un femina emancipate/independente


mondigheid ZN

1 (meerderjarigheid) etate major, majoritate
2 (zelfstandigheid) independentia, autonomia


mondigheidsverklaring ZN

1 Zie: mondigverklaring


mondigverklaring ZN

1 declaration de emancipation/majoritate


mondigwording ZN

1 emancipation


monding ZN

1 bucca, imbuccatura
-- van een rivier = bucca/imbuccatura de un fluvio
-- van de Maas = imbuccatura del Mosa
-- van een kanon = bucca/imbuccatura de un cannon


mondje ZN

1 parve bucca
ogen open en -- dicht = sia attentive e non parla
een -- Interlingua spreken = parlar alicun parolas de Interlingua
een aardig -- Interlingua spreken = parlar Interlingua bastante/(as)satis ben


mondjesmaat BW

1 a parve doses/dosis, parsimoniosemente, con parsimonia
-- inlichtingen krijgen = reciper information sparse


mondjevol ZN

1 buccata
hij spreekt een -- Interlingua = ille parla alicun/duo o tres parolas de Interlingua


mondkanker ZN

1 cancer del bucca


mond-keelholte ZN

1 oropharynge


mondkijker ZN

1 stomatoscopio


mondklem ZN

1 (MED) trismo, tetano traumatic


mondklier ZN

1 glandula buccal/del bucca


mondklinker ZN

1 vocal oral


mondkost ZN

1 Zie: mondvoorraad


mondkwaal ZN

1 maladia del bucca


mondlijm ZN

1 colla de bucca


mondmasker ZN

1 mascara/masca antiseptic/chirurgic/de chirurgo


mondopening ZN

1 orificio/apertura buccal/del bucca
2 (DIERK) stoma


mond-op-mond-beademing ZN

1 (respiration) bucca a bucca
-- op iemand toepassen = applicar/practicar/facer le bucca a bucca a un persona


mond-op-neus-beademing ZN

1 (respiration) bucca a naso


mondorgel ZN

1 harmonica a/de bucca


mondprop ZN

1 mordacia


mondslijmvlies ZN

1 membrana mucose del bucca, mucosa buccal/del bucca
ontsteking van het -- = stomatitis


mondspiegel ZN

1 stomatoscopio


mondspier ZN

1 musculo buccal/del bucca


mondspleet ZN

1 fissura/apertura buccal/del bucca


mondspoeling ZN

1 gargarismo


mondspoelsel ZN

1 gargarismo


mondstopper ZN

1 mordacia


mondstuk ZN

1 (MUZ) imbuccatura
-- van een klarinet = becco de un clarinetto
2 (van sigaretten) filtro
3 (deel van een kanon) bucca, imbuccatura


mondverzorging ZN

1 hygiene oral/buccal/del bucca


mondvol ZN

1 Zie: mondjevol


mondvoorraad ZN

1 provisiones de bucca, victualia, vivanda, viveres, alimentos
-- inslaan = victualisar


mondvormig BN

1 in forma de bucca


mondwater ZN

1 gargarismo


mondzeer ZN

1 stomatitis aphthose


mondzenuw ZN

1 nervo bucca/del bucca


mondziekte ZN

1 maladia del bucca


mondzuiverend BN

1
-- middel = antiseptico buccal


mondzuur ZN

1 aciditate buccal


mondzweertje ZN

1 aphtha


moneem ZN

1 monema


Monegask ZN

1 monegasco


Monegaskisch BN

1 monegasc
--e bevolking = population monegasc


monergol ZN

1 monergol


Moneta ZN EIGN

1 (ROM GODSD) Moneta


monetair BN

1 monetari
--e reserve = reserva monetari
-- akkoord = accordo monetari
--e stelsels = systemas monetari
--e eenheid = unitate monetari
-- compenserende bedragen = amontas compensatori monetari
International Monetair Fonds, IMF = Fundo Monetari International, FMI


monetarisme ZN

1 monetarismo


monetarista ZN

1 monetarist


monetaristisch BN

1 monetarista


monetisatie ZN

1 monetisation


mongolenplooi ZN

1 epicantho, brida mongolic


mongolenvlek ZN

1 macula mongolic


Mongolië ZN EIGN

1 Mongolia


Mongoliër ZN

1 mongolico


mongolisme ZN

1 mongolismo, syndrome de Down


mongoloïde BN

1 mongoloide
-- trekken = tractos mongoloide


mongoloïdisme ZN

1 Zie: mongolisme


Mongool ZN

1 (lid van het gele mensenras) mongol, mongolico
2 (bewoner van Mongolië) mongol, mongolico
3 (zwakzinnige) mongol, mongolico, infante/persona mongoloide


Mongools BN

1 mongol, mongolic
--e talen = linguas mongolic


Mongools ZN

1 (taal) mongolico


monisme ZN

1 monismo


monist ZN

1 monista


monistisch BN

1 monista, monistic
--e leer van Spinoza = doctrina monista/monistic de Spinoza


monitor ZN

1 (MED) monitor
aan de -- liggen = esser ligate/connectite al monitor
2 (radio-, televisieontvanger) monitor
bewaking met --en = vigilantia con monitores
3 (SCHEEP) (soort oorlogsschip) monitor


monkelen WW

1 (spottend lachen) surrider ironicamente


monkellach ZN

1 riso ironic


monkellachen WW

1 Zie: monkelen


monnik ZN

1 monacho, religioso
-- worden = prender le habito
Benedictijner -- = benedictino
Kappucijner -- = cappucino


monnikachtig BN

1 monachal


monnikendom ZN

1 monachato


monnikengewaad ZN

1 habito monachal


monnikenklooster ZN

1 convento masculin/de homines, monasterio


monnikenleven ZN

1 vita monachal/monastic


monnikenorde ZN

1 ordine monachal/monastic


monnikenschrift ZN

1 scriptura gothic


monnikenwerk ZN

1 travalio/labor/obra de benedictino, (zinloos werk) travalio/labor inutile


monnikenwezen ZN

1 monachismo


monniksgewaad ZN

1 Zie: monnikengewaad


monnikskap ZN

1 (van monnik) cappucio de monacho
2 (PLANTK) aconito


monnikskapspier ZN

1 musculo trapezio


monnikspij ZN

1 habito monachal/monastic


monniksstaf ZN

1 baculo/baston de monacho


monnikssteen ZN

1 grande bricca medieval


monnikstonsuur ZN

1 tonsura de monacho


mono BN

1 mono(phonic)
mono-opname = registration mono(phonic)


mono(-geluidsproduktie) ZN

1 mono(phonia)
uitzending in -- = emission in mono(phonia)


monobasisch BN

1 monobasic


monoblast ZN

1 monoblasto


monocarpisch BN

1 monocarpic
--e plant = planta monocarpic, monocarpo


monocausaal BN

1 monocausal


monochord(ium) ZN

1 monochordo


monochordiumspeler

1 monochordista


monochromasie ZN

1 monochromasia


monochromatisatie ZN

1 monochromatisation


monochromatisch BN

1 monochromatic
-- licht = luce/lumine monochromatic


monochromatiseren WW

1 monochromatisar


monochromatisme ZN

1 monochromatismo


monochromator ZN

1 monochromator


monochromie ZN

1 monochromia


monochroom BN

1 monochrome
-- schilderij = pictura monochrome


monocle ZN

1 monoculo


monoclien BN

1 monoclinic
--e kristallen = crystallos monoclinic


monoclinaal BN

1 monoclinal
--e structuur = structura monoclinal


monoclonaal BN

1 monoclonal


monococcus ZN

1 monococco


monocotyl BN

1 monocotyledon


monocotyl ZN

1 monocotyledon


monocraat ZN

1 monocrate


monocratie ZN

1 monocratia, autocratia


monocratisch BN

1 monocratic


monoculair BN

1 monocular


monocultuur ZN

1 monocultura


monocyclisch BN

1 monocyclic


monocyt ZN

1 monocyto


monodie ZN

1 monodia
de -- betreffend = monodic


monodisch BN

1 monodic


monodrama ZN

1 monodrama


monodromie ZN

1 (WISK) monodromia


monofaag ZN

1 monophago


monofaag BN

1 monophage


monofactorieel BN

1 monofactorial


monofilament ZN

1 monofilamento


monofobie ZN

1 monophobia


monofonematisch BN

1 monophonematic


monofonie ZN

1 monophonia


monofonisch BN

1 mono(phonic)


monoftong ZN

1 monophthongo


monoftongeren WW

1 monophthongar, monophthongisar


monoftongering ZN

1 monophthongation, monophthongisation


monoftongisch BN

1 monophthongal


monofyletisch BN

1 monophyletic


monofysiet ZN

1 monophysita


monofysitisme ZN

1 monophysitismo


monogaam BN

1 monogame, monogamic
-- gezin = familia monogamic
2 (PLANTK) monogame


monogamie ZN

1 monogamia
2 (PLANTK) monogamia


monogamist ZN

1 monogamo, monogamista


monogenesis ZN

1 monogenese (-esis), monogenia
leer van de -- = monogenismo
aanhanger van de -- = monogenista


monogenetisch BN

1 monogenetic, monogenic


monogonie ZN

1 monogonia


monografie ZN

1 monographia, studio monographic
schrijver van een -- = monographo
een -- schrijven = scriber un monographia


monografisch BN

1 monographic
--e studie = studio monographic
-- geschrift = scripto mo-nographic


monogram ZN

1 monogramma


monogrammist ZN

1 monogrammista


monogramschilder ZN

1 monogrammista


monogranulair BN

1 monogranular
--e structuur = structura monogranular


monohybride BN

1 monohybride


monoïdeaisme ZN

1 monoideismo


monokini ZN

1 monokini


monokok ZN

1 monococco


monokristal ZN

1 crystallo monolithic, monocrystallo
-- van silicium = monocrystallo de silicium


monokristallijn BN

1 monocrystallin
--e halfgeleider = semi-conductor monocrystallin
--e laag = film (E) monocrystallin


monoliet ZN

1 monolitho


monolietblok ZN

1 bloco monolithic


monolietbouw ZN

1 construction monolithic


monolietconstructie ZN

1 construction monolithic


monolinguaal BN

1 unilingue


monolithisch BN

1 monolithic
--e constructie = construction monolithic
--e microschakeling = microcircuito monolithic


monologisch BN

1 monologic
--e vorm = forma monologic


monologiseren WW

1 monologar


monoloog ZN

1 monologo, soliloquio
een -- houden = monologar, soliloquer


monomaan BN

1 monomaniac, monomane


monomaan ZN

1 monomaniaco, monomano


monomanie ZN

1 monomania, idea fixe


monomeer BN

1 monomere


monomeer ZN

1 monomero


monometallisme ZN

1 monometallismo


monometallist ZN

1 monometallista


monometallistisch BN

1 monometallista


monometer ZN

1 monometro


monometrisch BN

1 monometric


monomiaal BN

1 monomie, monomial
--e matrix = matrice monomial


monomoleculair BN

1 monomolecular


monomorf BN

1 monomorphe
--e diergroepen = gruppos animal monomorphe


monomorfie ZN

1 monomorphia


mononucleair BN

1 mononuclear
--e leukocyt = leucocyto mononuclear


mononucleose ZN

1 mononucleose (-osis)


mono-opname ZN

1 registration mono(phonic)


monoplaan ZN

1 monoplano


monoplegie ZN

1 monoplegia


monoplegisch BN

1 monoplegic


monopolie ZN

1 monopolio, derecto(s) exclusive
natuurlijk -- = monopolio natural
wettelijk -- = monopolio legal
wederzijds -- = monopolio bilateral/reciproc
hij meent daarvan het -- te hebben = ille crede haber le monopolio de isto


monopoliebezitter ZN

1 Zie: monopolist


monopolieheffing ZN

1 derecto de monopolio


monopoliehouder ZN

1 Zie: monopolist


monopoliën WW

1 jocar al monopoly (E)


monopoliepositie ZN

1 situation monopolista/monopolistic/de monopolio


monopolieprijs ZN

1 precio de monopolio


monopoliestelsel ZN

1 Zie: monopoliesysteem


monopoliesysteem ZN

1 systema monopolista/monopolistic


monopolievorming ZN

1 formation de un monopolio


monopoliseerder ZN

1 Zie: monopolist


monopoliseren WW

1 monopolisar
het -- = monopolisation


monopolisering ZN

1 monopolisation


monopolisme ZN

1 monopolismo


monopolist ZN

1 monopolista, persona qui ha un monopolio


monopolistisch BN

1 monopolista, monopolistic, de monopolio
--e groepen = gruppos monopolis-tic
--e industrie = industria monopolistic


monopoly ZN

1 monopoly (E)


monopool ZN

1 monopolo


monopsonie ZN

1 monopsonio


monopsoniegraad ZN

1 grado de monopsonio


monorail ZN

1 (baan) monorail {reel}
2 (rijtuig) monorail {reel}


monorecorder ZN

1 magnetophono mono(phonic)


monosacharide ZN

1 monosaccharido


monoski ZN

1 monoski


monosoom ZN

1 monosoma


monospermie ZN

1 monospermia


monostrofisch BN

1 monostrophic


monosyllabe ZN

1 monosyllabo


monosyllabisch BN

1 monosyllabe, monosyllabic


monotheïsme ZN

1 monotheismo


monotheïst ZN

1 monotheista


monotheïstisch BN

1 monotheista, monotheistic
--e godsdienst = religion monotheista
-- volk = populo monotheista/monotheistic


monotheliet ZN

1 monothelita


monothelisme ZN

1 monothelismo


monothelitisch BN

1 monothelita


monothematisch BN

1 monothematic


monotonie ZN

1 monotonia


monotonisch BN

1 monotonic


monotoon BN

1 (zonder afwisseling) monotone
2 (WISK) monotone


monotrema ZN

1 monotrema


monotropie ZN

1 monotropia, transformation monotropic


monotype ZN

1 monotypo


monovalent BN

1 monovalente, univalente


monoxyde ZN

1 monoxydo


monozygoot BN

1 monozygote, monozygotic


monozygoot ZN

1 monozygote


Monroeleer ZN

1 doctrina de Monroe


monseigneur ZN

1 (REL) monsenior


monster ZN

1 (gedrocht) monstro
de --s van de mythologie = le monstros del mythologia
tweekoppig -- = monstro bicephale
driekoppig -- = monstro tricephale
2 (staal) monstra, specimen (L)
gratis -- = monstra gratuite
een stel --s = un collection de monstras
-- zonder waarde = monstra sin valor
volgens het -- = secundo le monstra
--s trekken/nemen = prender monstras
--s bezichtigen = examinar monstras
slechter zijn dan het -- = esser inferior al monstra
gelijk zijn aan het -- = esser identic/equal al monstra


monsterachtig BN

1 monstruose


monsterachtigheid ZN

1 monstruositate


monsterbedrijf ZN

1 interprisa gigantesc/colossal/monstro/mammut


monsterbeurs ZN

1 feria de monstras


monsterblad ZN

1 carta de monstras


monsterblik ZN

1 latta de monstra/de proba/de prova


monsterboek ZN

1 collection/quaderno de monstras


monsterboekje ZN

1 certificato de inrolamento


monstercollectie ZN

1 (zeer grote) collection colossal/gigantesc/monstro
2 (van stalen) collection de monstras


monsterdier ZN

1 monstro, (MYTH) chimera


monsterdraak ZN

1 dracon monstruose


monsteren WW

1 (SCHEEP) (aanmonsteren) inrolar, inscriber
2 (keuren) examinar
zij monsterde de kandidaten met een kritische blik = illa examinava le candidatos con oculo critic
3 (tonen) monstrar
4 (inspecteren) controlar, inspectar, inspicer, (MIL) passar in revista
5 (vergelijkend nagaan) submitter a un examine rigorose, confrontar, comparar


monsterflesje ZN

1 parve bottilia de monstra


monstering ZN

1 (keuring, demonstratie) presentation
2 (inspectie) inspection
3 (SCHEEP) inrolamento


monsterjaarbeurs ZN

1 feria de monstras


monsterkaart ZN

1 carta de monstras


monsterkamer ZN

1 camera/sala de monstras


monsterkeuring ZN

1 examine de monstras


monsterkoffer ZN

1 coffro de monstras


monsterlijk BN

1 monstruose


monsterlijkheid ZN

1 monstruositate


monstermeeting ZN

1 meeting (E) monstro


monsteroverwinning ZN

1 victoria monstro/mammut


monsterpartij ZN

1 lot de monstra


monsterpetitie ZN

1 petition monstro


monsterplaat ZN

1 specimen (L)


monsterproces ZN

1 processo monstro/mammut


monsterproduktie ZN

1 (FILM) superproduction, megaproduction


monsterrol ZN

1 (SCHEEP) contracto de inrolamento, rolo del equipage


monsterscore ZN

1 score (E) monstro, megascore (E)


monsterverbond ZN

1 (tegennatuurlijk verbond) alliantia monstruose/diabolic
2 (zeer groot verbond) alliantia monstro/mammut


monstervergadering ZN

1 (groot) reunion monstro
2 (langdurig) reunion marathon


monsterzaal ZN

1 Zie: monsterkamer


monsterzakje ZN

1 sacchetto de monstras


monsterzege ZN

1 victoria monstro/mammut


monsterzending ZN

1 assortimento monstra


monsterzitting ZN

1 session marathon


monstrans ZN

1 monstrantia, ostensorio


monstrueus BN

1 monstruose


monstrum ZN

1 monstro


monstruositeit ZN

1 monstruositate


montaan BN

1 montan
--e planten = plantas montan/monticola
--e flora = flora montan/monticola


montaanzuur ZN

1 acido montanic


montage ZN

1 montage, montatura, assemblage
-- van een film = montage de un film (E)


montageafdeling ZN

1 Zie: montageatelier


montageatelier ZN

1 officina de montage/assemblage


montageband ZN

1 linea/catena de montage/de assemblage/de fabrication


montagebout ZN

1 bulon de montage/de assemblage


montagebouw ZN

1 prefabrication, construction (de casas) prefabricate, assemblage de elementos prefabricate


montagefabriek ZN

1 fabrica de montage/assemblage


montagefoto ZN

1 photo(graphia) de montage, photomontage


montagefout ZN

1 defecto de montage/assemblage


montagehal ZN

1 officina de montage/assemblage


montagelijn ZN

1 Zie: montageband


montagemeubel ZN

1 mobile per elementos


montageruimte ZN

1 sala de montage/assemblage


montagetekening ZN

1 designo de montage/assemblage


montageterrein ZN

1 terreno de montage/assemblage


montagevloer ZN

1 (vloer in systeembouw) solo prefabricate
2 (verhoogde vloer) solo elevate


montagewerkplaats ZN

1 officina de montage/assemblage


montagewoning ZN

1 casa prefabricate


montanisme ZN

1 montanismo


montanist ZN

1 montanista


montanistisch BN

1 montanista


Mont-Blanc ZN EIGN

1 Monte Blanc


montbretia ZN

1 montbretia


Montenegrijn ZN

1 montenegrino


Montenegrijns BN

1 montenegrin


Montenegro ZN EIGN

1 Montenegro
van/uit -- = montenegrin


monter BN

1 allegre, gai, de bon humor


monteren WW

1 montar, assemblar
het -- = montage, montatura
weer -- = remontar
een machine -- = montar un machina
een stuur op een bromfiets -- = montar un guida super un cyclomotor
een toneelstuk -- = montar un obra dramatic
een film -- = montar un film (E), facer le montage de un film (E)
het -- van de film kostte nog vier dagen = le montage del film (E) ha prendite quatro dies supplementari
iemand die iets monteert = montator


monterheid ZN

1 allegressa, gaitate, bon humor


montering ZN

1 montage, montatura, assemblage


Montessori ZN EIGN

1 Montessori
van -- = montessorian


Montessorimethode ZN

1 methodo Montessori


Montessorionderwijs ZN

1 inseniamento Montessori


Montessorischool ZN

1 schola Montessori/montessorian


monteur ZN

1 montator, mechanico, adjustator
chef -- = chef (F) mechanico


montuur ZN

1 montatura
-- van een bril = montatura de berillos


monty-coat ZN

1 duffel coat (E)


monument ZN

1 monumento
historisch -- = monumento historic
nationaal -- = monumento national
plattegrond van de --en van Rome = plano monumental de Roma
-- van dapperheid = monumento de corage
de --en van onze kunst = le monumentos de nostre arte
dit gebouw is als -- erkend = iste edificio ha essite recognoscite como monumento
een -- oprichten = eriger un monumento


monumentaal BN

1 (van de monumenten) monumental
--e kunst = arte monumental
2 (FIG) monumental, imponente
-- standbeeld = statua monumental
--e trap = scala monumental


monumentalisme ZN

1 gigantismo


monumentaliteit ZN

1 monumentalitate
-- van een gebouw = monumentalitate de un edificio


monumentenbescherming ZN

1 protection de monumentos


monumentenlijst ZN

1 lista/registro/catalogo del monumentos


monumentenregister ZN

1 Zie: monumentenlijst


monumentenzorg ZN

1 conservation/preservation/protection del monumentos


mooi BN

1 belle
-- meisje = belle juvena
--e vrouw = belle femina
--e vrouw/meisje = bella
--e bloemen = belle flores
--e aardbeien = belle fragas
--e kleren = belle vestimentos
het --e = beltate


mooiheid ZN

1 beltate


mooiklinkend BN

1 harmoniose, melodiose


mooimakerij ZN

1 (opschik) parure (F)
2 (te rooskleurige voorstelling) imbellimento


mooipraten WW

1 imbellir


mooiprater ZN

1 belle parlator, charlatan (F)


mooipraterij ZN

1 belle parolas


moois ZN

1 belle cosa
waar heb je dat -- gekocht? = ubi ha tu comprate iste belle cosas?
hij zal nog wat -- beleven = ille habera un belle surprisa


moon boot ZN

1 moon boot (E)


moor ZN

1 mauro


moord ZN

1 homicidio, assassinato, assassinamento, occision, (op grote schaal) massacro
verschrikkelijke -- = assassinato horribile
-- met voorbedachten rade, weloverwogen -- = homicidio/assassinato premeditate
politieke -- = assassinato politic
de -- op president Kennedy = le assassinato del presidente kennedy
poging tot -- = tentativa de assassinato
een -- beramen = premeditar un homicidio
een -- plegen/begaan = committer homicidio
-- op een ethnische minderheid = massacro de un minoritate ethnic
stik de --! = crepa!


moordaanslag ZN

1 attentato (al vita de un persona)


moordbrigade ZN

1 (van politie) gruppo de homocidios


moordcommando ZN

1 commando homicida/de assassinos


moorddadig BN

1 (dood/verderf brengend) homicida, homicidal, mortifere
-- gevecht = combatto homicida
-- vuur = foco mortifere
2 (afschuwelijk) abominabile, terribile


moorddadigheid ZN

1 character homicida


moorddrang ZN

1 impulsion homicida


moorddrank ZN

1 bibita invenenate


moorden WW

1 occider, assassinar, (velen) massacrar


moordenaar ZN

1 homicida, assassino, assassinator, occisor, (massamoordenaar) massacrator


moordenaarsbende ZN

1 banda de assassinos


moordenaarshand ZN

1 mano de assassino, mano homicida
vallen door -- = morir assassinate


moordend BN

1 homicida, mortal, fatal
-- vuur = foco homicida
--e hitte = calor mortal/asphyxiante/suffocante
-- klimaat = climate mortal


moordgeschiedenis ZN

1 historia de sanguine


moordkuil ZN

1 nido de assassinos
van zijn hart geen -- maken = parlar sin ambages, haber le corde super le labios, parlar francamente


moordlust ZN

1 sete de sanguine, impulsion homicida


moordlustig BN

1 sanguinari


moordmes ZN

1 cultello homicida


moordpartij ZN

1 massacro
-- op jonge zeehonden = massacro de juvene phocas


moordplan ZN

1 plano de homicidio


moordpoging ZN

1 tentativa de homicidio/de assassinato/de assassinamento/de occision


moordschavot ZN

1 patibulo


moordstaal ZN

1 ferro homicida


moordtuig ZN

1 instrumento(s) del homicidio/del assassinato


moordverhaal ZN

1 historia de homicidio(s)


moordwapen ZN

1 arma homicida/del delicto


moordzaak ZN

1 causa/processo de homicidio


moordzucht ZN

1 aviditate de sanguine


moordzuchtig BN

1 avide de sanguine, homicida, homicidal


moordzwaard ZN

1 spada/gladio homicida


Moors BN

1 maure


moot ZN

1 trencho {sj}, pecia
-- zalm = trencho de salmon
iets aan --jes hakken = hachar {sj} un cosa in parve morsellos


mop ZN

1 morsello, fragmento
2 (grap) burla, facetia, joculo
schuine -- = burla scabrose/salace
een -- vertellen/tappen = lancear/contar un burla
3 (koekje) biscuit sic
4 (metselsteen) bricca de construction
5 (deuntje) aere popular


mopje ZN

1 melodia, aere
een -- fluiten = sibilar un melodia


mopneus ZN

1 naso platte


moppenblad ZN

1 jornal humoristic/comic


moppentapper ZN

1 homine qui conta burlas, humorista


mopperaar ZN

1 murmurator, grunnitor, grunnion


mopperen BN

1 murmurar, murmurear, grunnir
het -- = murmure, murmuration


mopperig BN

1 grunnion, murmurose


mopperkont ZN

1 Zie: mopperaar


mopperpot ZN

1 Zie: mopperaar


moppertoon ZN

1 tono de murmure


moppig BN

1 drolle, comic, burlesc


mopsneus ZN

1 Zie: mopneus


mopsteen ZN

1 bricca de construction


moquette ZN

1 moquette (F)


moquette BN

1 de moquette (F)


moraal ZN

1 (heersende zeden en gebruiken) moral, mores
losse -- = moral indulgente/relaxate
de losse -- van het Franse hof = le mores laxe/elastic del corte de Francia
2 (zedenleer) moral
christelijke -- = moral christian
hedonistische -- = moral hedonista
3 (iemands voorstelling van goed en slecht) moral
hij heeft geen -- = ille es amoral
dubbele -- = moral duple/duplice/de duo facies
4 (zedeles) moral
-- van een fabel = moral de un fabula
dat is de -- van de historie = isto es le moral del historia


moraalfilosofie ZN

1 philosophia moral, ethica


moraalfilosoof ZN

1 moralista, ethico


moraalloos BN

1 sin moral


moraaltheologie ZN

1 theologia moral


moraaltheorie ZN

1 theoria moral


moraceae ZN MV

1 moraceas


moracee BN

1 moracee


moralisatie ZN

1 moralisation


moraliseren WW

1 moralisar
het -- = moralisation


moraliserend BN

1 moralisator


moralisme ZN

1 moralismo


moralist ZN

1 moralista, ethico


moralistisch BN

1 moralista, moralistic


moraliteit ZN

1 (zedelijkheid) moralitate
2 (LIT) moralitate
3 (stichtend verhaal) conto moral/edificante


moraliteitsbeginsel ZN

1 principio de moralitate


moraliteitsbesef ZN

1 conscientia de moralitate


moraliter BW

1 moralmente
dat is -- onverantwoordelijk = isto es moralmente irresponsabile


moratoir, moratoor BN

1 moratori


moratorium ZN

1 moratorio
-- van kernwapens = moratorio de armas nuclear/atomic
een -- afkondigen = promulgar un moratorio
een -- opheffen = levar un moratorio


Moravië ZN EIGN

1 Moravia


Moraviër ZN

1 moravo


Moravisch BN

1 morave
de --e Broeders = le Fratres Morave/de Moravia


morbide BN

1 morbide
-- belangstelling = interesse morbide


morbiditeit ZN

1 (ziekelijkheid) morbiditate
2 (aantal ziektegevallen) morbiditate


morbiditeitsrisico ZN

1 risco de morbiditate


morbiditeitsstatistiek ZN

1 statistica de morbiditate


morbiditeitstabel ZN

1 tabella de morbiditate


mordent BN

1 (MUZ) mordente


mordicus BW

1 obstinatemente
iets -- volhouden = mantener un cosa obstinatemente
ergens -- tegen zijn = opponer se obstinatemente a un cosa


moreel BN

1 moral
--e verplichting = obligation moral
--e verantwoordelijkheid = responsabilitate moral
--e schuld = culpabilitate moral
--e overwinning = victoria moral
--e herbewapening = rearmamento moral
--e waarden = valores moral
--e steun = adjuta/appoio/reconforto/supporto moral
-- recht = derecto moral
-- juist gedrag = comportamento/conducta moralmente correcte
iemand --e steun geven = dar supporto moral a un persona
zich -- verplicht voelen = sentir se moralmente obligate


moreel ZN

1 moral
het hoge/lage -- van de troepen = le alte/basse moral del truppas
het -- op peil houden, het -- hooghouden = mantener le moral
het -- opkrikken = levar le moral
het -- ondermijnen = sappar le moral
het -- aantasten = dismoralisar
aantasting van het -- = dismoralisation


morel ZN

1 morella
wilde -- = morella salvage


morellenbrandewijn ZN

1 brandy (E) al morellas


morendans ZN

1 dans mauresc


morendo

1 (MUZ) morendo (I)


morene ZN

1 morena


morengezicht ZN

1 visage mauresc


mores ZN MV

1 mores
iemand -- leren = inseniar le moral a un persona, dar un bon lection a un persona


moreske ZN

1 mauresca


morfeem ZN

1 morphema
grammaticaal -- = morphema grammatical
lexicaal -- = morphema lexical


morfeemanalyse ZN

1 analyse (-ysis) de morphema


morfeemstructuur ZN

1 structura del morphema


Morfeus ZN EIGN

1 Morpheo


morfine ZN

1 morphina


morfine-inspuiting ZN

1 injection de morphina


morfinespuiter ZN

1 Zie: morfineverslaafde


morfinespuitje ZN

1 syringa de morphina


morfinevergiftiging ZN

1 morphinismo, intoxication per morphina


morfineverslaafde ZN

1 Zie: morfinist


morfineverslaving ZN

1 Zie: morfinisme


morfinisme ZN

1 morphinismo, morphinomania


morfinist ZN

1 morphinista, morphinomano


morfisme ZN

1 morphismo


morfogenese ZN

1 morphogenese (-esis), morphogenia


morfogenetisch BN

1 morphogenetic


morfologie ZN

1 morphologia


morfologisch BN

1 morphologic
--e valentie = valentia morphologic


morfoloog ZN

1 morphologo, morphologista


morfonologie ZN

1 mor(pho)phonologia


morfonologisch BN

1 mor(pho)phonologic


morfopsychologie ZN

1 morphopsychologia


morganatisch BN

1 morganatic
-- huwelijk = matrimonio/maritage morganatic


morgen BW

1 deman
vandaag of -- = hodie o deman, qualcunque die/jorno
van -- = (deze morgen) iste matino, (van de volgende dag) de deman, crastine
de krant van -- = le jornal de deman
-- over acht dagen = deman in octo dies
wij hebben tot -- de tijd = nos ha le tempore usque a deman
tot -- = a deman


morgen ZN

1 matino, matutino
om 9 uur 's --s = a novem horas del matino
iemand goede -- zeggen = dicer bon matino a un persona
2 (tijdsduur) matinata
een heerlijke -- = un matinata splendide
de hele -- = tote le matinata
3 (GESCH) (oude landmaat) arpenta


morgenavond BW

1 deman vespere/vespera


morgenbad ZN

1 banio matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenbeurt ZN

1 servicio matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenbezoek ZN

1 visita matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenblad ZN

1 jornal matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenconcert ZN

1 concerto matinal/matutin/matutinal/del matino


morgendauw ZN

1 ros/rore matinal/matutin/matutinal/del matino


morgendienst ZN

1 servicio matinal/matutin/matutinal/del matino


morgendrank ZN

1 bibita matinal/matutin/matutinal/del matino


morgeneditie ZN

1 (van krant) edition matinal/matutin/matutinal/del matino


morgengebed ZN

1 precaria/oration matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenglans ZN

1 splendor matinal/matutin/matutinal/del matino


morgengroet ZN

1 salute matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenkoelte ZN

1 frescor matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenkoude ZN

1 frigido matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenkrant ZN

1 Zie: morgenblad


morgenkrieken ZN

1 alba, aurora


morgenkus ZN

1 basio matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenland ZN

1 Oriente
de wijzen uit het -- = le magos del Oriente


Morgenlands BN

1 oriental


morgenlicht ZN

1 aube, aurora, lumine/luce matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenlied ZN

1 canto matinal/matutin/matutinal


morgenmiddag BW

1 deman postmeridie


morgennevel ZN

1 nebula/bruma matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenochtend BW

1 deman matino


morgenploeg ZN

1 equipa del matino


morgenpost ZN

1 currero del matino


morgenrood ZN

1 aurora rubie


morgenschemer ZN

1 Zie: morgenschemering


morgenschemering ZN

1 alba, crepusculo matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenster ZN

1 (planeet Venus) stella del matino
2 (PLANTK) tragopogon


morgenstond ZN

1 aurora, matino
de -- heeft goud in de mond = le matino ha le auro in bucca


morgentrein ZN

1 traino del matino


morgenuur ZN

1 hora matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenvroeg BW

1 deman matino


morgenwacht ZN

1 (SCHEEP) vigilia del matino


morgenwake ZN

1 (BIJBEL) vigilia del matino


morgenwandeling ZN

1 promenada matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenwind ZN

1 vento matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenzang ZN

1 canto matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenzitting ZN

1 session matinal/matutin/matutinal/del matino


morgenzon ZN

1 sol matinal/matutin/matutinal/del matino


Moriaan ZN

1 mauro
het is de -- gewassen = le effortios es infructuose


morielje ZN

1 morilla


morille ZN

1 Zie: morielje


mormel ZN

1 monstro


Mormon ZN EIGN

1 Mormon
het boek van -- = le libro de Mormon


mormonengeloof ZN

1 mormonismo


mormoon ZN

1 mormon


mormoons BN

1 mormonic
--e leer = doctrina mormonic
--e riten = ritos mormonic


morning-afterpil ZN

1 pilula del die sequente


Morpheus ZN EIGN

1 Morpheo
in --' armen liggen = esser in le/intra bracios de Morpheo


morphogenetisch BN

1 morphogenetic, morphogenic


morrelen WW

1 travaliar/laborar tastante
-- aan een slot = succuter un serratura


morren WW

1 (brommend iets zeggen) grunnir
--d gehoorzamen = obedir grunniente
2 (protesteren) murmurar, murmurear, protestar
zonder -- = sin murmurar


morrend BN

1 (brommend) grunniente
2 (protesterend) murmurose, murmurante, murmureante


morsdoek ZN

1 panno pectoral


morsdood BN

1 ben morte


Morse ZN EIGN

1 Morse
in -- seinen = telegraph(i)ar in Morse


morsealfabet ZN

1 alphabeto Morse


morsebel ZN

1 femina neglecte/sordide


morsecode ZN

1 codice Morse


morsen WW

1 (bevuilen) facer maculas, facer cader
je morst op je overhemd = tu macula tu camisa
hij heeft overal in de keuken rijst gemorst = ille ha seminate ris in tote le cocina


morsepot ZN

1 infante sordide


morseschrift ZN

1 signos Morse, Morse


morsesleutel ZN

1 clave Morse


morseteken ZN

1 signo Morse


morsetelegraaf ZN

1 telegrapho Morse


morsetoestel ZN

1 apparato Morse


morsig BN

1 immunde, sordide


morsigheid ZN

1 sordidessa


morsmouw ZN

1 manica posticie/false


morsring ZN

1 paraguttas


mortaliteit ZN

1 mortalitate
prenatale -- = mortalitate prenatal/antenatal


mortaliteitscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de mortalitate


mortel ZN

1 (metselspecie) mortero
2 (steengruis) briccas/petras pulverisate


mortelbak ZN

1 cupa de mortero


mortelen WW

1 reducer in morsellos, pulverisar


mortelkalk ZN

1 calce de mortero


mortellaag ZN

1 strato de mortero, camisa (de mortero)


mortelmenger ZN

1 Zie: mortelmolen


mortelmolen ZN

1 malaxator a/de mortero


mortier ZN

1 (vijzel) mortero
2 (vuurmond) mortero, lanceabombas


mortierbatterij ZN

1 batteria de morteros


mortierstamper ZN

1 pistillo


mortificatie ZN

1 (versterving) mortification, maceration
2 (vernedering) mortification, humiliation
3 (ongeldigverklaring) abolition, annullation, nullification


mortificeren WW

1 (REL) mortificar, macerar
2 (afsterven) mortificar se, necrosar se
het weefsel is afgestorven = le texito se ha necrosate
3 (teniet doen) abolir, annullar, nullificar


mortinataliteit ZN

1 mortinatalitate


mortuarium ZN

1 deposito de cadaveres, camera mortuari, morgue (F), obitorio


morula ZN

1 morula


mos ZN

1 musco, bryo
Engels -- = selaginella
met -- bedekt = coperte de musco
er groeit -- tussen de stenen = il cresce/ha musco inter le petras
studie van de --sen = muscologia


mosachtig BN

1 muscose
--e muren = muros muscose


mosagaat ZN

1 agata muscose


mosasaurus ZN

1 mosasauro


mosbloempje ZN

1 tillea muscose


mosdak ZN

1 tecto coperte de musco


mosgroen BN

1 (de color) verde muscose


mosgroen ZN

1 color verde muscose


moskee ZN

1 moschea


moskeetoren ZN

1 minaret


Moskou ZN EIGN

1 Moscova


Moskous BN

1 moscovita


Moskovië ZN EIGN

1 Moscovia


Moskoviër ZN

1 moscovita


Moskoviet ZN

1 moscovita


Moskovisch BN

1 moscovita


moskundige ZN

1 bryologo, bryologista


Moskva ZN EIGN

1 (rivier) Moscova


moslaag ZN

1 strato de musco


moslem ZN

1 moslem, musulman, islamita, mohammedano, mahometista


moslem BN

1 moslem, musulman, islamita, islamitic, mohammedan, mahometan


moslim ZN

1 Zie: moslem


mosplant ZN

1 musco, bryophyto


mosroos ZN

1 rosa muscose


mossel ZN

1 musculo, mytilo
eetbare -- = musculo comestibile/edibile


mosselachtig BN

1 mytilin


mosselbank ZN

1 banco de musculos


mosselcultuur ZN

1 mytilicultura


mosselengif ZN

1 mytilotoxina


mosselkreeftjes ZN MV

1 ostracodes


mosselkweker ZN

1 mytilicultor


mosselkwekerij ZN

1 mytilicultura


mosselman ZN

1 mercante/venditor de musculos


mosselplaat ZN

1 banco de musculos


mosselschelp ZN

1 concha de musculo


mosselseizoen ZN

1 saison (F) del musculos


mosselteelt ZN

1 mytilicultura


mosselteler ZN

1 mytilicultor


mosselvangst ZN

1 Zie: mosselvisserij


mosselvergiftiging ZN

1 intoxication per mytilotoxina


mosselvisserij ZN

1 pisca de musculos


mosselvrouw ZN

1 mercante/venditrice de musculos


mosselzaad ZN

1 musculos neonate


mossig BN

1 muscose


mosso BW

1 (MUZ) mosso (I)


most ZN

1 musto


mostapijt ZN

1 tapis (F)/tapete/carpetta de musco


mosterd ZN

1 (PLANTK) sinapis
2 (kruiderij) mustarda
scherpe/sterke -- = mustarda forte
extrasterke -- = mustarda extraforte
dat is -- na de maaltijd = isto es troppo tarde


mosterdbad ZN

1 banio de mustarda


mosterdfabricage ZN

1 fabrication de mustarda


mosterdfabriek ZN

1 fabrica de mustarda


mosterdfabrikant ZN

1 fabricante de mustarda, mustardero


mosterdgas ZN

1 gas de mustarda, yperite


mosterdgeel BN

1 jalne mustarda


mosterdlepel(tje) ZN

1 coclear pro le/a/de mustarda


mosterdmaker ZN

1 mustardero, fabricante de mustarda


mosterdmeel ZN

1 mustardo in pulvere, farina de mustardo


mosterdmolen ZN

1 molino de/a mustarda


mosterdolie ZN

1 essentia/oleo a/de mustarda


mosterdomslag ZN

1 sinapismo


mosterdplant ZN

1 mustarda


mosterdpleister ZN

1 sinapismo


mosterdpoeder ZN

1 pulvere de mustarda, mustarda in pulvere


mosterdpot ZN

1 potto a/de mustarda, mustardiera


mosterdsaus ZN

1 sauce (F) al/de mustarda


mosterdvaatje ZN

1 mustardiera


mosterdzaad ZN

1 grana de mustarda
2 (FIG) grano de mustarda


mosterdzuur ZN

1 pickles (E) al mustarda


mostfruit ZN

1 fructos pro le fabrication de musto


mostvat ZN

1 tonnello a musto


mot ZN

1 (DIERK) tinea
aangevreten door de -- = rodite per tineas
2 (ruzie) disputa


motecht BN

1 resistente al tineas


motel ZN

1 motel


motet ZN

1 motetto
--ten van Palestrina = motet-tos de Palestrina


motgaatje ZN

1 foramine facite per le tineas


motie ZN

1 motion, voto
-- van wantrouwen/afkeuring = motion/voto de censura/de non-confidentia
-- van vertrouwen = motion/voto de fiducia/confidentia
-- van orde = motion de ordine
over een -- stemmen = votar un motion
een -- opstellen = facer/rediger un motion
een -- indienen = presentar un motion/voto
een -- aannemen = acceptar/approbar un motion/voto
een -- verwerpen = rejectar un motion/voto
een -- intrekken = retirar un motion/voto
een -- toelichten = commentar un motion/voto
een -- steunen = supportar/appoiar un motion/voto


motief ZN

1 (beweegreden) motivo, ration, incentivo
onverklaarbaar -- = motivo inexplicabile
er is geen duidelijk -- voor de misdaad = il non ha un motivo clar/obvie pro le crimine
uit welke --en zou hij dat doen? = quales esserea le motivos de su action?, quales esserea su motivos pro facer lo?
2 (LIT, BK) motivo, thema
3 (vorm, figuur) motivo, designo
4 (MUZ) motivo


motievenonderzoek ZN

1 recerca motivational/de motivos


motievenstudie ZN

1 studio motivational/de motivos


motiliteit ZN

1 motilitate
-- van het protoplasma = motilitate del protoplasma


motivatie ZN

1 motivation
het ontbreekt hem aan -- = a ille manca le motivation, ille non ha motivation
de -- betreffend = motivational


motivatieanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del motivation


motivatie-onderzoek ZN

1 investigation/recerca motivational/de motivation


motiveren WW

1 (gronden aanvoeren) motivar, explicar, explanar, (rechtvaardigen) justificar
zijn stem -- = motivar su voto
2 (stimuleren) motivar, incoragiar, stimular
het succes motiveert me = le successo me incoragia


motivering ZN

1 exposition del motivos, motivation
-- van een vonnis = motivation de un sententia
de -- betreffend = motivational


motor ZN

1 (machine) motor
zuinige -- = motor economic
krachtige/sterke -- = motor robuste
hydraulische -- = motor hydraulic
elektrische -- = motor electric
asynchone -- = motor asynchrone
stille -- = motor silentiose
een -- afstellen = adjustar un motor
afstelling van een -- = adjustage/adjustamento de un motor
de -- afzetten = arrestar le motor
het stilvallen van de -- = le arresto del motor
de -- loopt onregelmatig = le motor es disregulate
de -- aanzetten/starten = mitter/poner le motor in marcha {sj}
op de -- varen = navigar al motor
de -- overbelasten = supercargar le motor
2 (motorrijwiel) moto(r)cyclo, motocycletta
-- met zijspan = motocyclo con sidecar (E)
3 (FIG) (drijvende kracht) motor, (persoon OOK) instigator, animator
de -- van de economie = le motor del economia
hij is de -- van de schaatsclub = ille es le motor del club (E) de patinatores


motoraandrijving ZN

1 propulsion per motor


motorafdeling ZN

1 unitates motorisate


motoragent ZN

1 agente moto(r)cyclista/(de policia) motorisate


motorblok ZN

1 bloco de motor


motorboot ZN

1 barca a/de motor, motolancha {sj}, motobarca


motorbrandstof ZN

1 carburante (pro motores)


motorbrigade ZN

1 brigada motocyclista


motorbril ZN

1 berillos protective/de protection/de securitate


motorcoureur ZN

1 curritor motocyclista


motorcross ZN

1 motocross


motorcrosser ZN

1 curritor de motocross, motocrossista


motordefect ZN

1 panna de motor


motorenfabricage ZN

1 fabrication de motores
2 fabrication de moto(r)cyclos/de motocyclettas


motorenfabriek ZN

1 fabrica de motores
2 fabrica de moto(r)cyclos/de motocyclettas


motorfiets ZN

1 Zie: motorrijwiel


motorgeluid ZN

1 ruito de motor


motorgeronk ZN

1 ronco/ruito de motor


motorhelm ZN

1 casco de moto(r)cyclista


motorhersteller ZN

1 reparator de moto(r)cyclos/de motocyclettas


motorhuis ZN

1 carter (E) del motor


motoriek ZN

1 (het systeem) systema motor, locomotion
2 (de bewegingen zelf) locomotion, movimentos voluntari


motorisch BN

1 motor
--e zenuwen = nervos motor
--e kracht = fortia motor
een -- gehandicapte = un handicapato motor


motoriseren WW

1 motorisar
2 (MIL) motorisar, mechanisar
het leger -- = motorisar le armea


motorisering ZN

1 motorisation
2 (MIL) motorisation, mechanisation
-- van het leger = motori-sation del armea


motorjacht ZN

1 yacht (E) a motor


motorjas ZN

1 mantello de moto(r)cyclista


motorkap ZN

1 coperculo del motor, cappotto


motorkast ZN

1 cassa de protection del motor


motorkleding ZN

1 vestimentos de moto(r)cyclista


motorkracht ZN

1 fortia motor


motorkrukas ZN

1 arbore a manivella del motor


motorlier ZN

1 cabestan motorisate


motormaaier ZN

1 machina de falcar a motor


motormodel ZN

1 modello de motor


motorolie ZN

1 oleo pro motores


motoronderdeel ZN

1 parte de motor


motorongeluk ZN

1 accidente de motorcyclo/motocycletta


motorophanging ZN

1 suspension del motor


motorpanne ZN

1 Zie: motorpech


motorpech ZN

1 panna de moto(r)cyclo/de motocycletta


motorploeg ZN

1 aratro a motor


motorpolitie ZN

1 policia motorisate


motorrace ZN

1 cursa de moto(r)cyclos/de motocyclettas


motorrem ZN

1 freno de moto(r)cyclo/motocycletta


motorrendement ZN

1 rendimento del motor


motorreparatie ZN

1 reparation de moto(r)cyclo/de motocycletta


motorrijden ZN

1 motocyclismo


motorrijder ZN

1 moto(r)cyclista


motorrijtuig ZN

1 vehiculo a/de motor
2 (SPOORW) automotrice


motorrijtuigenbelasting ZN

1 imposto super le vehiculos a/de motor


motorrijwiel ZN

1 motocycletta, motocyclo, moto(r)cyclo
-- met zijspan = motocycletta con sidecar (E)


motorrijwielfabricage ZN

1 Zie: motorenfabricage-2


motorrijwielfabriek ZN

1 Zie: motorenfabriek-2


motorschade ZN

1 damno(s) al motor


motorschip ZN

1 nave a motor, motonave


motorslee ZN

1 motoslitta


motorsleepboot ZN

1 remolcator a motor


motorsport ZN

1 motocyclismo


motorspuit ZN

1 motopumpa


motorstoring ZN

1 panna de motor


motorterreinwedstrijd ZN

1 cursa de motocross


motortoerental ZN

1 numero de revolutiones/de rorationes/de tornos del motor


motortractie ZN

1 traction a/de motor, traction mechanic


motortrekker ZN

1 mototractor, tractor


motorvaartuig ZN

1 imbarcation a motor


motorvermogen ZN

1 potentia del motor


motorvoertuig ZN

1 vehiculo a/de motor


motorwagen ZN

1 vehiculo a/de motor
2 (SPOORW) automotrice


motorwedstrijd ZN

1 Zie: motorrace


motorzaag ZN

1 serra a motor


motregen ZN

1 pluvia fin/minute/tenue


motregenen WW

1 pluver finmente/tenuemente


motsneeuw ZN

1 nive fin/minute/tenue


mottenbal ZN

1 bolla de naphthalina


mottenlarf ZN

1 larva de tinea


mottenplaag ZN

1 plaga/invasion de tineas


mottenzak ZN

1 sacco contra le tineas


mottig BN

1 (door de mot beschadigd) rodite per tineas
2 (pokdalig) marcate per le variola


motto ZN

1 motto, devisa, (in boek) epigrapho, (vnl POL) slogan (E)
onder het -- van = sub le motto de


motu proprio

1 motu proprio (L)


motvlinder ZN

1 Zie: mot-1


motvrij BN

1 resistente al tineas, a proba/prova de tineas


mouche ZN

1 lentigine de beltate


mouilleren WW

1 (FON) molliar, palatalisar


mouillering ZN

1 (FON) molliamento, palatalisation


mouilleringstheorie ZN

1 (FON) theoria del molliamento/palatalisation


mountainbike ZN

1 bicycletta de montania, mountain bike (E)


mousse ZN

1 (schuim) spuma, scuma
2 (CUL) mousse (F)


mousseline ZN

1 musselina


mousselinen BN

1 de musselina


mousseren WW

1 spumar, scumar, facer spuma/scuma, effervescer


mousserend BN

1 spumose, effervescente
--e wijn = vino spumose/scumose


mout ZN

1 malt


moutazijn ZN

1 vinagre de malt


moutbereiding ZN

1 maltage


moutbier ZN

1 bira de malt


moutbrood ZN

1 pan maltate


mouten WW

1 maltar, maltificar, facer malt, converter/transformar in malt


mouter ZN

1 maltator


mouterij ZN

1 (het mouten) maltage
2 (plaats) malteria, fabrica de malt


mouterijbedrijf ZN

1 malteria, fabrica de malt


moutextract ZN

1 extracto de malt


mouthandelaar ZN

1 maltator


moutjenever ZN

1 gin (E) de malt


moutkoffie ZN

1 caffe de malt


moutmaker ZN

1 maltator


moutmeel ZN

1 flor de malt, malt in pulvere


moutsuiker ZN

1 sucro de malt, maltose, mannosa


moutwijn ZN

1 alcohol/vino de malt


mouw ZN

1 manica
halve --en = manicas medie
korte --en = manicas curte
lange --en = manicas longe
omslag van de -- = reverso del manica
de --en opstropen = plicar a supra le manicas
iemand iets op de -- spelden = dicer mentitas a un persona
een -- aan iets passen = regular/arrangiar un cosa
ergens een -- aan weten te passen = trovar le maniera de regular/arrangiar un cosa, trovar un solution
ik weet er geen -- aan te passen = io non vide un solution
daar is wel een -- aan te passen = isto pote esser regulate/arrangiate
iets uit zijn -- schudden = improvisar un cosa, facer un cosa sin difficultate
de aap uit de -- laten komen = monstrar su character


mouwband ZN

1 bracial


mouwembleem ZN

1 emblema de manica


mouwlengte ZN

1 longor de manica


mouwloos BN

1 sin manicas


mouwplank ZN

1 planca pro le manicas


mouwschort ZN

1 avantal con manicas


mouwstreep ZN

1 galon


mouwvest ZN

1 gilet (F) a manicas


mouwwijdte ZN

1 largor de manica


moveren WW

1 (bewegen) mover
om hem --de redenen = pro rationes private/que le concerna
2 (voorstellen) proponer


moyenne ZN

1 media


mozaïek ZN

1 mosaico


mozaïektegel ZN

1 quadrello de mosaico


mozaïekversiering ZN

1 ornamento de mosaico


mozaïekvloer ZN

1 solo marquetate/de mosaico


mozaïekwerk ZN

1 mosaico, marqueteria


mozaïekwerker ZN

1 marquetator


mozaïekwerker ZN

1 mosaicista


mozaïekziekte ZN

1 maladia del mosaico


Mozaïsch BN

1 de Moses, de Moyse, mosaic
--e wet = lege mosaic/de Moses
--e leer = mosaismo


Mozambikaan ZN

1 mozambicano


Mozambikaans BN

1 mozambican


Mozambique ZN EIGN

1 Mozambique


mozarabisch BN

1 mozarabe, mozarabic
--e kunst = arte mozarabe/mozarabic
--e rite = rito mozarabe/mozarabic


Mozart ZN EIGN

1 Mozart
van -- = mozartian


Mozes ZN EIGN

1 Moses, Moyse
van -- = de Moses, mosaic
de wet van -- = le lege mosaic/de Moses


mozzarella ZN

1 (CUL) mozzarella (I)


mozzetta ZN

1 mozzetta (I)


MP (Militaire Politie) ZN

1 PM (Policia Militar)


mu ZN

1 (GR LETTER) mu


mucine ZN

1 mucina


mucolytisch BN

1 mucolytic


mucoviscidose ZN

1 mucoviscidose (-osis)


mud ZN

1 hectolitro


mudvol BN

1 toto plen


mudzak ZN

1 sacco pro un hectolitro


muesli ZN

1 müsli (D)


muf BN

1 mucide
-- zijn = mucer
--e lucht = aere mucide/vitiate


muffeldier ZN

1 muflon


muffig BN

1 mucide


muffigheid ZN

1 Zie: mufheid


muffin ZN (ENGELS)

1 (CUL) muffin


mufheid ZN

1 mucor, (mbt lucht) odor mucide/de mucor, (mbt smaak) gusto mucide


mufti ZN

1 mufti


mug ZN

1 culice, mosquito (S)
ik ben door een -- gestoken = un culice/mosquito me ha piccate
van een -- een olifant maken = facer de un musca un elephante, facer un montania de un grano de sablo/arena, exaggerar multo


muggenbeet ZN

1 piccatura de culice/mosquito (S)


muggenbult ZN

1 Zie: muggenbeet


muggendoek ZN

1 Zie: muggengaas


muggengaas ZN

1 mosquitiera


muggengordijn ZN

1 Zie: muggegaas


muggenklapper ZN

1 chassamuscas {sj}


muggennet ZN

1 mosquitiera


muggenolie ZN

1 oleo contra le culices/mosquitos (S)


muggenorchis ZN

1 gymnadenia


muggenplaag ZN

1 invasion/plaga de culices/mosquitos (S)


muggenpoot ZN

1 (poot van een mug) pata de culice/de mosquito (S)
2 (PLANTK) agrostis, agrostide


muggenscherm ZN

1 mosquitiera


muggensteek ZN

1 Zie: muggenbeet


muggenstift ZN

1 barra contra le culices/mosquitos (S)


muggenvleugel ZN

1 ala de culice/mosquito (S)


muggenziften WW

1 cavillar, secar/finder capillos in quatro


muggenzifter ZN

1 secator/finditor de capillos in quatro, pedante, cavillator


muggenzifterig BN

1 cavillose


muggenzifterij ZN

1 cavillation


muggenzwerm ZN

1 nube de culices/de mosquitos (S)


muil ZN

1 (DIERK) (mond) bucca, buccacia, (bek) muso
2 (schoeisel) pantofla, (oosterse muil) babucha {sj}


muilband ZN

1 muselliera
een -- aandoen = mitter un muselliera, musellar


muilbanden BN

1 mitter un muselliera, musellar


muildier ZN

1 (mannetje) mulo, (wijfje) mula


muildierdrijver ZN

1 mulero


muilezel ZN

1 Zie: muildier


muilkorf ZN

1 muselliera


muilkorven BN

1 (een muilkorf aandoen) mitter un muselliera, musellar
2 (monddood maken) musellar, tappar le bucca a, facer tacer
de pers -- = musellar/jugular le pressa


muilpeer ZN

1 colpo in le facie, claffo


muiltje ZN

1 scarpetta, pantofla, (Oosters muiltje) babucha {sj}


muis ZN

1 (knaagdier) mus, mure
witte -- = mus/mure blanc
grijze -- = mus/mure gris
stil als een -- = quiete como un mus/mure
2 (duimspier) thenar
-- van de hand = eminentia thenar
3 (COMP) mus, mure, mouse (E)
4
beschuit met --jes = biscocto con butyro e granos de anis (F)
met man en -- vergaan = ir al fundo con tote le equipage


muisachtigen ZN MV

1 murides


muisdoorn ZN

1 rusco aculeate


muisgrijs ZN

1 gris mus/mure


muisgrijs BN

1 Zie: muiskleurig


muisje ZN

1 (kleine muis) parve mus, parve mure
dat -- zal nog wel een staartje hebben = iste cosa habera un cauda
2 (MV) granos de anis (F)
beschuit met --s = biscocto con butyro e granos de anis (F) sucrate


muiskleur ZN

1 color de mus/mure


muiskleurig BN

1 de color de mus/mure


muisstil BN

1 quiete como un mus/mure
het is -- = il ha un silentio absolute


muisvaal BN

1 Zie: muiskleurig


muisvormig BN

1 in forma de mus/mure


muitachtig BN

1 Zie: muitziek


muiteling ZN

1 Zie: muiter


muiten WW

1 motinar se, rebellar se, revoltar se, insurger se, sublevar se


muiter ZN

1 motinero, rebello, insurgente, insurgito


muiterij ZN

1 motin, rebellion, revolta, insurrection, sedition


muitziek BN

1 motinose, rebelle, factiose, seditiose


muizen WW

1 chassar {sj} le muses/mures


muizendrek ZN

1 merda/excrementos de mus/mure


muizengat ZN

1 foramine de mures/muses


muizengerst ZN

1 Zie: muizehaver


muizengezichtje ZN

1 facie de mus/mure


muizengif ZN

1 veneno pro muses/mures


muizenhaver ZN

1 Zie: muizengif


muizenhol ZN

1 Zie: muizegat


muizenis ZN

1 inquietude, enoio, preoccupation


muizenkeutel ZN

1 excremento de mus/mure


muizenkop ZN

1 testa/capite de mus/mure


muizennest ZN

1 nido de muses/mures


muizenoor ZN

1 (oor van een muis) aure de un mus/mure
2 (PLANTK) pilosella, aure/auricula de mure


muizenplaag ZN

1 plaga/invasion de muses/mures


muizenstaart ZN

1 (staart van een muis) cauda de un mus/mure
2 (PLANTK) myosuro


muizentarwe ZN

1 Zie: muizengif


muizenval ZN

1 trappa pro/de mures/muses


muizenvanger ZN

1 chassator {sj} de muses/mures


muizenvangst ZN

1 chassa {sj} de mures/muses


mul ZN

1 (weefsel) musselina de coton


mul BN

1 (rul) laxe, mobile, (stoffig) pulverose, (zanderig) sablose, arenose
--le grond = solo laxe/mobile


mulat ZN

1 mulatto


mulder ZN

1 molinero


mulflora ZN

1 flora silvestre/del foreste


mulla(h) ZN

1 mullah


multicapsulair BN

1 multicapsular


multicompétence

1 s. multicompetentia


multiconfessioneel BN

1 multiconfessional


multicultureel BN

1 multicultural
--e samenleving = societate multicultural


multidisciplinair BN

1 multidisciplinari, pluridisciplinari
-- karakter = pluridisciplinaritate


multi-etnisch BN

1 multiethnic


multifocaal BN

1 multifocal
--e bril = berillos multifocal


multifunctionaliteit ZN

1 multifunctionalitate, polyfunctionalitate


multifunctioneel BN

1 de usos multiple, multifunctional, polyfunctional
een -- stuk keukengereedschap = un utensile de cocina multifunctional
--e ontwikkeling = disveloppamento multifunctional
-- stuwmeer = reservoir (F) de usos multiple
--e robot = robot (Tsj) multifunctional


multigrade BN

1 multigrade
-- olie = oleo multigrade


multilateraal BN

1 multilatere, multilateral, plurilateral
--e overeenkomst = accordo/pacto multilateral
--e strijdmacht = fortia multilateral
--e handel = commercio multilateral


multilateraliteit ZN

1 multilateralitate, plurilateralitate


multiloculair BN

1 multilocular, plurilocular


multimedia ZN MV

1 multimedia


multimediaal BN

1 multimedial


multimeter ZN

1 multimetro


multimiljardair ZN

1 multimilliardario


multimiljonair ZN

1 multimillionario


multimodaal BN

1 multimodal


multinationaal BN

1 multinational, plurinational
--e onderneming = (interprisa) multinational


multinational ZN

1 multinational, plurinational, interprisa multinational/plurinational


multinodulair BN

1 multinodular


multinomiaal BN

1 multinomie, multinomial
--e coëfficiënt = coefficiente multinomial


multipara ZN

1 multipara


multipel BN

1 multiple
--e telefoons = telephonos multiple


multipel ZN

1 original


multiple BN

1 multiple, multiforme
-- sclerose = sclerose (-osis) multiple


multiple choicetest ZN

1 Zie: meerkeuzetoets


multiplet ZN

1 multiplet


multiplex ZN

1 ligno contraplicate, multiplex


multiplexsysteem ZN

1 (systema) multiplex


multiplicatie ZN

1 multiplication


multiplicator ZN

1 multiplicator


multipliceren WW

1 multiplicar


multipliciteit ZN

1 multiplicitate
algebraïsche -- = multiplicitate algebric/algebraic


multipliëren WW

1 multiplicar


multipolair BN

1 multipolar
--e cel = cellula multipolar
--e dynamo = dynamo multipolar


multipolariteit ZN

1 multipolaritate


multipool ZN

1 multipolo


multiprogrammering ZN

1 multiprogrammation


multiraciaal BN

1 multiracial
--e samenleving = societate multiracial


multiregionaal BN

1 multiregional


multiresistent BN

1 multiresistente
-- virus = virus multiresistente


multiresistentie ZN

1 multiresistentia


multitest ZN

1 inquesta/test (E) a subjectos multiple


multivariaal BN

1 Zie: multivariabel


multivariabel BN

1 multivariabile, multivariate


multivibrator ZN

1 multivibrator


multoband ZN

1 quaderno con/a anellos/a folios mobile


multomap ZN

1 Zie: multoband


mum ZN

1
in een -- van tijd = in un aperir e clauder de oculos


mummelen WW

1 murmurar, murmurear, parlar inter le dentes
onverstaanbaar -- = murmurar parolas inintelligibile


mummeling ZN

1 murmure, murmuration


mummelmond ZN

1 bucca sin dentes


mummie ZN

1 mumia


mummiekist ZN

1 sarcophago


mummiemasker ZN

1 masca/mascara de mumia


mummificatie ZN

1 mumification
natuurlijke -- door uitdroging = mumification natural per desiccation


mummificeren WW

1 mumificar
het -- = mumification
gemummificeerd lijk = cadavere mumificate


mummificering ZN

1 mumification
natuurlijke -- door uitdroging = mumification natural per desiccation


München ZN EIGN

1 Munich


mundaan BN

1 mundan


mundiaal BN

1 mundial


municipaal BN

1 municipal


municipaliteit ZN

1 municipalitate


municipium ZN

1 municipio


munificentie ZN

1 munificentia


munitie ZN

1 munition
van -- voorzien = munitionar


munitiebergplaats ZN

1 Zie: munitiedepot


munitiedepot ZN

1 magazin/deposito/parco de munitiones


munitiefabricage ZN

1 fabrication de munitiones


munitiefabriek ZN

1 fabrica de munitiones


munitiefabrikant ZN

1 fabricante de munitiones


munitiekamer ZN

1 Zie: munitiedepot


munitiekist ZN

1 cassa a/de/pro munitiones


munitieleverancier ZN

1 munitionero


munitiemagazijn ZN

1 Zie: munitiedepot


munitieopslagplaats ZN

1 Zie: munitiedepot


munitietrein ZN

1 traino de munitiones


munitiewagen ZN

1 carro de munitiones, caisson (F) (de munitiones)


munster ZN

1 cathedral


munsterkerk ZN

1 cathedral


munt ZN

1 (waar munten worden geslagen) (casa de) Moneta
2 (geldstuk) (pecia de) moneta, numisma
gangbare/courante -- = moneta currente
valse -- = pecia false
gehalte van een -- = titulo de un moneta
klinkende -- = moneta sonante, numerario
in klinkende -- = in moneta sonante, contante
kruis of -- = testa o cruce
--en slaan = batter moneta, monetar, cunear
het slaan van --en = monetage
tot --en verwerken = monetisar
iemand die --en slaat = cuneator
met gelijke -- betalen = pagar con le mesme moneta
3 (penning voor automaten) dischetto, jeton
4 (penning) medalia, numisma
5 (PLANTK) mentha


muntbalsem ZN

1 basilisco


muntbeschrijver ZN

1 n