Interlingua Wiki
Advertisement

la ZN

1 (MUZ) la
2 (lade) tiratorio


laadbak ZN

1 (laadruimte op een vrachtauto) spatio pro le carga
2 (bak voor transport) container (E)
3 (container) container (E)


laadband ZN

1 corregia/banda transportator/mobile


laadblok ZN

1 polea de carga


laadboom ZN

1 pertica de cargamento/de carga


laadbord ZN

1 paletta


laadbrief ZN

1 certificato de cargamento, cognoscimento


laadbrug ZN

1 (brug) ponte de carga/cargamento
2 (hefwerktuig) platteforma de carga/cargamento


laadcapaciteit ZN

1 capacitate de carga/de cargamento


laaddeur ZN

1 porta de carga/cargamento


laadgelegenheid ZN

1 cargatorio, imbarcatorio


laadgereedschap ZN

1 Zie: laadgerei


laadgerei ZN

1 apparatos/utensiles de cargamento/carga


laadhaven ZN

1 porto de cargamento/carga


laadinrichting ZN

1 installation de cargamento/carga


laadkist ZN

1 cassa pro mercantias, container (E)


laadkistenschip ZN

1 Zie: containerschip


laadklep ZN

1 (mbt vrachtauto) trappa de cargamento/carga


laadkraan ZN

1 grue de cargamento/carga


laadlijn ZN

1 linea de carga (maxime)


laadmachine ZN

1 cargator
volledig draaibare -- = cargator rotatori


laadperron ZN

1 perron de cargamento/carga


laadplaats ZN

1 loco de cargamento, cargatorio, imbarcatorio, disbarcatorio


laadplateau ZN

1 paletta


laadruim ZN

1 cala de cargamento


laadruimte ZN

1 spatio pro le carga


laadschop ZN

1 pala mechanic/de cargamento


laadspanning ZN

1 tension/voltage de carga


laadstation ZN

1 (mbt brandstof) station/posto de cargamento, deposito/posto de gasolina
2 (mbt het laden van accu's) station de recarga


laadsteiger ZN

1 Zie: laadplaats


laadstroom ZN

1 currente de carga


laadtoestel ZN

1 apparato de cargamento/carga


laadvermogen ZN

1 capacitate de carga (utile)


laadwerktuig ZN

1 cargator
universeel -- = cargator universal


laaf ZN

1 protection metallic del naso


laafdrank ZN

1 bibita reconfortante


laag BN

1 (tgov hoog) basse
--e schoen = calceo/scarpa basse
--e boorden = collos basse
--e schouders = spatulas basse
-- voorhoofd = fronte basse
--e druk = pression basse
(METEO) --e druk = pression basse
van --e afkomst zijn = esser de origine basse/de basse nascentia
--er maken/worden = bassar
het gas --er zetten = bassar le gas
zet jij de soep wat --er? = pote tu bassar un pauco/un poco le (foco del) suppa?
de barometer staat -- = le barometro es basse
de --e prijzen = le precios basse/modic, le modicitate del precios
--ste prijs = precio minime
--e stem = voce grave
--e noot = nota grave
-- register = registro grave
--e wolken = nubes inferior
--e spanning = tension/voltage basse
--e som = summa basse/modic
-- water = marea basse
-- tarief = tarifa basse/reducite
--e straf = pena pauc/poc sever
--e toren = turre basse/de pauc/poc altura/pauco/poco elevate
-- vertrek = camera de tecto basse
mensen van -- niveau = gente/personas de pauc/poc cultura
(CUL) op een -- vuurtje = a foco lente
de --ere dieren en planten = le species animal e vegetal inferior
een -e dunk van iemand hebben = haber un concepto basse de un persona
de dollar staat -- = le dollar (E) es basse
-- zingen = cantar un tono basse
2 (verwerpelijk) basse, ignobile, abjecte, vil, indigne, infame, misere, miserabile, contemptibile, villan
-- karakter = character basse
--e gevoelens = sentimentos ignobile/basse/abjecte
--e daad = action basse, bassessa, villania
een --e daad begaan = committer un bassessa
iemand -- behandelen = tractar un persona bassemente
-- handelen = ager bassemente
-- bij de grond = vulgar, grossier, trivial


laag ZN

1 strato, jacimento
beschermende -- = strato protective
bovenliggende -- = strato superior
onderliggende -- = strato inferior
hellende -- = strato inclinate
waterhoudende -- = strato aquifere
goudhoudende -- = strato/jacimento aurifere/de auro
fossielen houdende -- = strato/jacimento fossilifere
viskeuze laag = strato viscose
-- verf = strato de color/vernisse
-- stof = strato de pulvere
(FOTO) lichtgevoelige -- = emulsion photographic/(photo)sensibile
onderste --en van de bevolking = classes inferior del societate
uit alle --en van de maatschappij = de tote le stratos del societate
voorzien van een --(je) = placar
2
(vliesje, folie) dun --je = pellicula
3 (van paard) barra
4 (hinderlaag) imboscada
5
(van kanon) volle -- = volata


laag BW

1 basso, bassemente


laag-bij-de-gronds BN

1 (multo) vulgar, grossier, trivial
--e pleziertjes = placeres grossier/vulgar
--e opmerkingen = remarcas vulgar


laagbouw ZN

1 (handeling) construction basse
2 (resultaat) constructiones/edificios basse


laagconjunctuur ZN

1 basse activitate economic, basse conjunctura, recession, depression
een periode van -- = un periodo de de depression/recession


laagdikte ZN

1 spissor del strato


laagdrempelig BN

1 accessibile (a totes), de facile accesso, al portata de totes
--e hulpverlening = assistentia social accessibile


laagfrequent BN

1 pauco/poco frequente, a/de basse frequentia
--e woorden = parolas/vocabulos de basse frequentia


laagfrequentie ZN

1 basse frequentia


laagfrequentieversterker ZN

1 amplificator de basse frequentia


laaggeboren BN

1 de origine modeste/humile, de basse extraction


laaggekwalificeerd BN

1 bassemente qualificate, poco/pauco qualificate


laaggelegen BN

1 basse, a pauc/poc altura


laaggeprijst BN

1 de basse precio
--e aandelen = actiones de basse precio


laaggroeiend BN

1 basse
--e planten = plantas basse


laaghangend BN

1 basse
--e wolken = nubes/celo basse


laaghartig BN

1 basse, ignobile, abjecte, vil, infame
-- handelen = ager bassemente/infamemente/con bassessa


laaghartigheid ZN

1 bassessa, ignobilitate, villania, infamia, turpitude


laagheid ZN

1 situation basse, nivello basse, (van prijs) modicitate
2 bassessa, ignobilitate, ignominia, indignitate, infamia, vilitate, villania, turpitude, abjection, miserabilitate
de -- van een misdaad = le infamia de un crimine
een -- begaan = committer un bassessa/infamia


laagje ZN

1 strato tenue, lamina, folio
met een -- goud bedekken = coperir con un strato tenue/un folio de auro
de beschaving zit er maar met een dun -- op = le civilisation es solmente folio multo tenue


laagland ZN

1 terra/pais basse
de Schotse Laaglanden = le Pais Basse de Scotia
2 terreno basse


laaglandbaan ZN

1 patinatorio a nivello del mar


laaglandculture ZN

1 cultura de terra/pais basse


laaglandklimaat ZN

1 climate de terra/pais basse


laagontwikkeld BN

1 insufficientemente disveloppate


laagseizoen ZN

1 basse saison (F)


laagsgewijs BN

1 in stratos
2 (GEOL) in stratos, stratificate
--e ligging = stratification
-- liggen = stratificar
met een --e structuur = stratificate
3 (NAT) laminar


laagspanning ZN

1 basse tension/voltage


laagspanningsdynamo ZN

1 dynamo de basse tension/voltage


laagspanningsgenerator ZN

1 generator de basse tension/voltage


laagspanningsinstallatie ZN

1 installation de basse tension/voltage


laagspanningskabel ZN

1 cablo de basse tension/voltage


laagspanningsnet ZN

1 rete de basse tension/voltage


laagstaand BN

1 basse


laagstam ZN

1 arbore nano


laagstammig BN

1 de trunco basse
--e boom = arbore nano


laagste ZN

1 minimo


laagte ZN

1 (hoedanigheid) nivello poco/pauco elevate, (mbt prijzen) modicitate
2 (van toon) gravitate
3 (plaats) loco/terreno basse, depression, valle, vallea


laagtepunt ZN

1 puncto le plus basse


laagterecord ZN

1 nivello le plus basse


laagterras ZN

1 terrassa basse


laagtij ZN

1 marea basse, refluxo


laagveen ZN

1 turbiera basse


laagveengebied ZN

1 region/zona de turbiera basse


laagveenlandschap ZN

1 paisage de turbiera basse


laagveenstreek ZN

1 Zie: laagveengebied


laagveenvorming ZN

1 formation de turbiera basse


laagvlakte ZN

1 plana basse
de Noordduitse Laagvlakte = le Plana Basse del Germania Septentrional/del Nord


laagvormig BN

1 stratificate
--e wolken = nubes stratificate


laagvorming ZN

1 (GEOL, METEO) stratification


laagwaardig BN

1 de poc/pauc valor


laagwater ZN

1 (eb) marea basse, refluxo


laagwaterlijn ZN

1 linea del marea basse


laagwaterpeil ZN

1 Zie: laagwaterstand


laagwaterstand ZN

1 nivello de basse aqua
2 (van het getij) nivello del marea basse


laagwolk ZN

1 strato


laai ZN

1
in lichter --e = toto in flammas


laaien WW

1 flammar, arder


laaiend BN

1 (vlammend) flammante, ardente, (FIG) enthusiastic, enthusiasta
2 (woedend) furiose


laak ZN

1 blasmo


laakbaar BN

1 reprobabile, reprehensibile, blasmabile, accusabile, censurabile, criticabile, incriminabile, condemnabile, vituperabile
-- gedrag = comportamento/conducta condemnabile/censurabile/criticabile
--e houding = attitude criticabile


laakbaarheid ZN

1 character criticabile/blasmabile, reprehensibilitate, accusabilitate


laan ZN

1 allée (F), avenue (F)
de -- uitsturen = dimitter, licentiar, destituer, jectar in le strata


laars ZN

1 botta
--en met sporen = bottas a/con sporones
hele -- = botta alte
halve -- = medie botta, (elegant) bottina
rubber -- = botta de cauchu
zijn --en aantrekken = mitter su bottas
zuchten onder de -- van de onderdrukker = gemer sub le botta del oppressor


laarsje ZN

1 bottina


laarsvormig BN

1 in forma de botta


laarzenknecht ZN

1 discalceator


laarzenleer ZN

1 corio a bottas


laarzenmaker ZN

1 bottero, bottinero


laarzenmakerij ZN

1 officina de bottero/bottinero


laarzenschacht ZN

1 gamba de botta


laarzentrekker ZN

1 Zie: laarzenknecht


laat BN

1 tardive
--e pasen = pascha tardive
-- voorjaar = primavera tardive
--e oogst = recolta tardive
een -- uur = un hora avantiate
op een later tijdstip = a un momento posterior
een --e druk = un edition recente
--e gast = hospite de ultime hora
-- gotisch = gothico tardive
-- Latijn = basse latino


laat BW

1 tarde
het is al -- = il es jam tarde
-- worden = facer se tarde
hoe -- is het? = que hora (es)?
hoe -- dan ook = a qualcunque hora
ik wist niet hoe -- het was = io non sapeva le hora
zo en zo -- = a tal hora
vroeg of -- = tosto o tarde
op zijn --st = al plus tarde
--er komen/zijn = retardar
te -- komen = arrivar/venir in retardo
neemt u mij niet kwalijk dat ik te -- ben = disculpa mi retardo
2 tardivemente
pas -- bekendheid krijgen = attinger le fama tardivemente


laat-antiek BN

1 del basse imperio
--e schilderkunst = pictura del basse imperio


laatbeurs BW

1 verso le/al clausura del bursa


laatbeurskoers ZN

1 curso del clausura de bursa


laatbloeiend BN

1 tardive, tardiflor
--e tulpen = tulipas/tulipanes tardive


laatbloeier ZN

1 (plant) planta tardive
2 (persoon) persona qui floresce tardivemente


laatdunkend BN

1 arrogante, disdignose, superciliose, condescendente
-- lachje = surriso condescendente/de disdigno
zich -- over iemand uitlaten = parlar condescendentemente de un persona


laatdunkendheid ZN

1 arrogantia, disdigno, disprecio, minusprecio, condescendentia


laatijzer ZN

1 lancetta, bisturi


laatje ZN

1
dat brengt geld in het -- = isto produce moneta


laatkerk ZN

1 Zie: laatmis


laatkoers ZN

1 curso de venditor/de vendita


laatkomend BN

1 tardive


laatkomer ZN

1 retardatario


laatmes ZN

1 lancetta, phlebotomo


laatmis ZN

1 missa solemne/grande/major


laatprijs ZN

1 precio de venditor/de vendita


laatst BN

1 ultime, final
de --e van de maand = le ultime del mense
het Laatste Avondmaal = le Ultime Cena
--e sacramenten = ultime sacramentos
--e rustplaats = ultime demora
--e keer = ultime vice
op het --e ogenblik = al ultime momento/minuta
in de --e plaats = in le ultime loco
tot de --e zucht = usque al ultime suspiro
de --e hand leggen aan = dar le ultime mano a
zijn --e uur heeft geslagen = su ultime hora ha sonate
in de --e jaren = durante le ultime annos
--e oorzaak = causa ultimate
de --e prijscourant = le ultime lista de precios
ten --e = finalmente, al fin
de op één na --e = le penultime
de op twee na --e = le antepenultime
de --e jaren van de 16e eeuw = le ultime annos/le annos final del dece-sexte seculo
tot het --e vechten = luctar usque al fin
als --e = finalmente
2 supreme
--e uur = hora supreme
--e eer = honores supreme
--e wil = voluntate supreme


laatst BW

1 ultimemente, recentemente
ik heb hem -- nog ontmoet = io le ha incontrate recentemente


laatstejaars ZN

1 studente/studiante de ultime anno
zij is -- medicijnen = illa es studiante de ultime anno de medicina


laatstelijk BW

1 (de laatste maal) ultimemente, le ultime vice
2 (ten laatste) finalmente, in ultime loco


laatstgeboren BN

1 ultimogenite


laatstgeborene ZN

1 ultimogenito
--n = ultimogenitos, ultimogenitura


laatstgenoemd AANW VNW

1 iste, isto


laatstgenoemd AANW VNW BIJV

1 iste


laatstgenoemd BN

1 ultime


laatstgenoemde ZN

1 iste ultime (persona), le ultime citato


laatstleden BN

1 ultime, passate
woensdag -- = ultime mercuridi


laatvlijm ZN

1 lancetta, phlebotomo


lab ZN

1 laboratorio


labarum ZN

1 labaro


labbekak ZN

1 coardo


labbekakkerig BN

1 coarde


labberdaan ZN

1 (gezouten kabeljauw) gado salate


labberdoedas ZN

1 colpo


label ZN

1 etiquetta {kè}
van een -- voorzien = etiquettar
2 (grammofoonplatenmerk) sigillo discographic, label (E)


labelen WW

1 etiquettar {kè}
de blikken worden mechanisch gelabeld = le lattas es etiquettate mechanicamente


labellum ZN

1 (middensegment van insekten) labello


labiaal ZN

1 consonante labial, labial


labiaal BN

1 labial
--e klanken = labiales


labialisatie ZN

1 labialisation


labialiseren WW

1 labialisar
het -- = labialisation


labiaten ZN MV

1 labiates, plantas labiate


labiel BN

1 labile, instabile
-- evenwicht = equilibrio labile/instabile
--e constructie = construction labile/instabile
2 (PSYCH) labile, instabile
--e persoonlijkheid = personalitate instabile


labiliteit ZN

1 labilitate, instabilitate


labiodentaal ZN

1 consonante labiodental


labiodentaal BN

1 labiodental
--e medeklinker = consonante labiodental


labiolinguaal BN

1 labiolingual


labionasaal BN

1 labionasal
--e medeklinker = consonante labionasal


labiopalataal ZN

1 labiopalatal
--e medeklinker = consonante labiopalatal


labiovelaar ZN

1 consonante labiovelar


labiovelaar BN

1 labiovelar
-- medeklinker = consonante labiovelar


laborant ZN

1 assistente de laboratorio
chemisch -- = assistente chimic (de laboratorio)


laboratorium ZN

1 laboratorio
chemisch -- = laboratorio chimic
natuurkundig -- = laboratorio de physica
waterloopkundig -- = laboratorio hydrodynamic
galenisch -- = laboratorio pharmaceutic


laboratoriumapparatuur ZN

1 equipamento/apparatos/instrumentos/material de laboratorio


laboratoriumassistent ZN

1 Zie: laborant


laboratoriumbediende ZN

1 Zie: laborant


laboratoriumdier ZN

1 animal de laboratorio/de test (E)


laboratoriumgebouw ZN

1 edificio de laboratorio


laboratoriumonderzoek ZN

1 recerca(s)/investigation de laboratorio


laboratoriumoven ZN

1 furno de laboratorio


laboratoriumpersoneel ZN

1 personal de laboratorio


laboratoriumproef ZN

1 experimento/essayo/prova/proba/test (E) de laboratorio


laboratoriumresultaat ZN

1 resultato de laboratorio


laboratoriumsituatie ZN

1 situation de laboratorio


laboratoriumtafel ZN

1 tabula de laboratorio


laboreren WW

1 suffrer
-- aan een ziekte = suffrer de un maladia


laborieus BN

1 laboriose


Labour-partij ZN EIGN

1 Partito Labour (E)


Labourregering ZN

1 governamento Labour (E)


Labrador ZN EIGN

1 Labrador


labrador ZN

1 labrador


labradoriet ZN

1 labradorite


labyrint ZN

1 (doolhof) (ook FIG) labyrintho, dedalo
een van gedachten = un labyrintho de pensatas/pensamentos
2 (ANAT) labyrintho


labyrinthodont ZN

1 labyrinthodonte


labyrintisch BN

1 (ook FIG) labyrinthic


labyrintluidspreker ZN

1 altoparlator a labyrintho


labyrintologie ZN

1 labyrinthologia


labyrintologisch BN

1 labyrinthologic


labyrintoloog ZN

1 labyrinthologo


labyrintose ZN

1 labyrinthose (-osis)


labyrintspin ZN

1 agelena labyrinthic


labyrintvormig BN

1 labyrinthiforme


Laccadiven ZN MV

1 Laccadivas, Insulas Laccadive


laccase ZN

1 laccase


laccoliet ZN

1 laccolithe


Lacedemonië ZN EIGN

1 Lacedemone


Lacedemoniër ZN

1 lacedemonio


Lacedemonisch BN

1 lacedemonie


lach ZN

1 riso
sardonische -- = riso sardonic
onbedaarlijke -- = riso irresistibile
gulle -- = riso franc
heldere -- = riso sonor
onderdrukte -- = riso reprimite
gedwongen -- = riso fortiate
duivelse -- = riso mephistophelic
parelende -- = riso sonor
aanstekelijke -- = riso communicative/contagiose
in de -- schieten = erumper in riso
een -- onderdrukken = reprimer un riso


lachbekje ZN

1 persona/puera de riso facile


lachbui ZN

1 accesso/attacco de riso, risada
een onbedaarlijke -- hebben = haber un attacco de riso incontrolabile/irrefrenabile


lachen WW

1 rider
het -- = riso, risada
iemand aan het -- maken = facer rider un persona
zich dood-- = crepar de rider/de risada
laat me niet --! = non me face rider!
in -- uitbarsten = erumper in riso/risada
zijn -- inhouden = reprimer/continer su riso
-- is gezond = le riso es san
het -- opwekkend = hilarante


lachend BN

1 ridente
--e ogen = oculos ridente
-- gezicht = visage/facie ridente
iemand -- aankijken = rider a un persona
half --, half huilend = ridente e plorante al mesme tempore


lacher ZN

1 persona qui ride
de --s op zijn zijde/hand trachten te krijgen = sollicitar le riso de totes


lacherig BN

1
zij zei het een beetje -- = illa lo diceva con un surriso timide


lachertje ZN

1 farsa
dat voorstel is gewoon een -- = iste proposition es toto derisori/ridicule


lachfilm ZN

1 film (E) burlesc/comic/de riso


lachgas ZN

1 gas hilarante


lachje ZN

1 surriso
cynisch -- = surriso cynic
laatdunkend -- = surriso de disdigno
gedwongen -- = surriso constringite
smalend -- = surriso condescendente


lachkramp ZN

1 convulsion de riso, riso/risada convulsive


lachlust ZN

1 inclination/desiro/desiderio a/de rider


lachsalvo ZN

1 explosion/cascada de riso/de risada


lachspiegel ZN

1 specula deformante/distorquente/del riso


lachspier ZN

1 musculo zygomatic/del riso, risorio
het op zijn --en krijgen = erumper in riso/risada
op de --en werken = facer rider


lachstuip ZN

1 convulsion/spasmo de riso, riso/risada convulsive
een -- hebben = rider convulsemente


lachsucces ZN

1 successo comic, triumpho de hilaritate


lachvermogen ZN

1 risibilitate


lachvogel ZN

1 cuculo ridibunde


lachwekkend BN

1 risibile, ridicule, irrisori, hilarante, grottesc
--e vertoning = spectaculo/situation ridicule
ik vind het -- = io lo trova ridicule
-- zijn = causar riso


lachwekkendheid ZN

1 risibilitate, ridiculessa


Laconië ZN EIGN

1 Laconia


laconiek BN

1 laconic
-- antwoord = responsa laconic


Laconiër ZN

1 lacono


Laconisch BN

1 laconic
--e keramiek = ceramica laconic


laconisme ZN

1 laconismo, laconicitate


lacrima Christi

1 lacrima Christi (L)


lacrimoso

1 (MUZ) lacrimoso (I)


lacrosse ZN

1 lacrosse


lactaat ZN

1 lactato


lactalbumine ZN

1 lactalbumina


lactase ZN

1 lactase


lactatie ZN

1 lactation


lactatieperiode ZN

1 periodo de lactation


lactisch BN

1 lactic


lactodensimeter ZN

1 lactodensimetro


lactoflavine ZN

1 lactoflavina, riboflavina


lactogeen BN

1 lactogene
-- hormoon = hormon lactogene


lactoglobuline ZN

1 lactoglobulina


lactometer ZN

1 lactometro, pesalacte


lacton ZN

1 lactone


lactoscoop ZN

1 lactoscopio


lactose ZN

1 lactose


lactovegetariër ZN

1 lactovegetariano


lactovegetarisch BN

1 lactovegetarian


lactovegetarisme ZN

1 lactovegetarianismo


lacunair BN

1 lacunar, lacunose
--e amnesie = amnesia lacunar/lacunose


lacune ZN

1 lacuna, manco, mancantia
--s in een wet = lacunas de un lege
een -- vullen = plenar un lacuna
hier is een -- in de overlevering = hic il ha un lacuna in le tradition


lacuneus BN

1 lacunar, lacunose, deficiente, incomplete
--e amnesie = amnesia lacunar/lacunose
-- voorschrift = instruction lacunar


ladanum ZN

1 la(b)danum


ladanum ZN

1 ladano


ladder ZN

1 scala de mano
een dubbele -- = un scala duple
maatschappelijke -- = scala social
een -- tegen een muur zetten = plantar un scala contra un muro
bestorming met --s = scalada
met --s bestormen = scalar
2 (GYMN) scala
horizontale -- = scala horizontal
verticale -- = scala vertical
schuine -- = scala inclinate
3 (MUZ) scala
4 (in kous) dismaliatura
een -- ophalen = reparar un dismaliatura


ladderauto ZN

1 auto(mobile) (a) scala


laddereigen BN

1 (MUZ) diatonic


ladderen WW

1 (van dameskousen) dismaliar se
die/dat niet -- kan = indismaliabile


ladderhaak ZN

1 croc a/de scala


laddersport ZN

1 scalon


laddervormig BN

1 (BIOL) scalariforme
-- vat = vaso/vasculo scalariforme


laddervreemd BN

1 (MUZ) pertinente a un scala differente


laddervrij BN

1 indismaliabile
--e kousen = calceas indismaliabile


ladderwagen ZN

1 Zie: ladderauto


ladderzat BN

1 multo inebriate


lade ZN

1 (schuifbak) tiratorio
geheime -- = tiratorio secrete
een -- openschuiven/uitschuiven/uittrekken = aperir/tirar un tiratorio
een -- dichtschuiven = clauder un tiratorio
de -- lichten = furar/robar le cassa
2 (van geweer, etc.) fuste


laden WW

1 (voorzien van een lading) cargar
goederen -- = cargar merces/mercantias
een wagen -- = cargar un carro
een camera -- = cargar un camera
-- en lossen = cargar e discargar
Gods toorn op zich -- = provocar le cholera de Deo
een grote verantwoordelijkheid op zich -- = assumer un grande reponsabilitate
de koffers uit de auto -- = discargar le valises (F) del auto(mobile)
goederen van het ene schip in het andere laden = transbordar le mercantias
deze vrachtauto kan niet meer dan tien ton -- = iste camion ha un carga maxime de dece tonnas
het -- = cargamento
opnieuw/weer -- = recargar
2 (van elektriciteit voorzien) cargar
een accu -- = cargar un accumulator
3 (mbt vuurwapens) cargar
een geweer -- = cargar un fusil
4 (SCHEEP) cargar, stivar
het -- = cargamento, stivage
een schip -- = cargar un nave
het schip is te zwaar geladen = le nave es supercargate


laden en lossen ZN

1 carga e discarga, cargar e discargar


ladenkast ZN

1 commoda, chiffonier (F)


ladenlichter ZN

1 fur de cassa


lader ZN

1 cargator, (SCHEEP ook) fretator


ladeslot ZN

1 serratura de tiratorio


ladetafel ZN

1 Zie: latafel


lading ZN

1 (vracht) carga, cargamento, cargo
een -- rijst = un cargamento de ris
een -- toeristen = un horda de touristas {oe}
besmette -- = carga con possibile contrabando
-- innemen = prender cargo/carga
dat woord heeft nogal een zware -- = iste parola ha connotationes bastante forte
een -- toeristen = un horda de touristas {oe}
de politieke -- van een uitspraak = le carga politic de un affirmation
2 (ELEKTR) carga
elektrische -- = carga electric
zijn -- afgeven = discargar
3 (ontplofbare stof) carga
iemand de volle -- geven = concentrar le foco super un persona


ladingaanbod ZN

1 offerta de carga/cargamento


ladingboek ZN

1 libro/registro de carga(s)/cargamento(s)


ladingcontroleur ZN

1 chef (F) del carga/cargamento, chef (F) cargator


ladingdichtheid ZN

1 densitate de carga (electric)


ladingdrager ZN

1 portator de carga (electric)
positieve -- = portator de carga positive
wisselwerking tussen --s = interaction del portatores de carga


ladingdragersdichtheid ZN

1 densitate del portatores de carga (electric)


ladinglijst ZN

1 lista de carga


ladingmeester ZN

1 Zie: ladingcontroleur


ladingscertificaat ZN

1 cognoscimento, certificato/polissa de cargamento


ladingschrijver ZN

1 Zie: ladingcontroleur


ladingsdrager ZN

1 Zie: ladingdrager


ladingskosten ZN MV

1 costos de carga/de cargamento


ladingskromme ZN

1 (TECHN) curva de carga


ladingsoverdracht ZN

1 transferentia/transferimento del carga


ladingsplaats ZN

1 cargatorio


ladingsprofiel ZN

1 capacitate de carga/cargamento


ladingsteken ZN

1 symbolo (de carga) positive/negative


ladingsverdeling ZN

1 (ELEKTR) distribution de carga


ladingverlies ZN

1 (ELEKTR) perdita de currente, fuga de carga, discarga


ladingvervoer ZN

1 transporto de mercantias


ladingvoorschrift ZN

1 instruction/prescription de carga/de cargamento


Ladinisch BN

1 ladin


Ladinisch ZN

1 (taal) ladino
iemand die -- spreekt = ladino


Ladino ZN

1 (taal) judeoespaniol


lady ZN

1 lady (E)


ladykiller ZN

1 Don Juan


ladylike BN

1 elegante, feminin


ladyshave ZN

1 ladyshave (E)


ladyspeaker ZN

1 presentatrice


laederen WW

1 leder


laesie ZN

1 lesion


laevulose ZN

1 levulosa


laf BN

1 (lafhartig) coarde, pusillanime
zich -- gedragen = esser coarde
op --fe wijze = coardemente
2 (smakeloos) insipide, sin sal
--fe kost = platto/mangiar insipide


lafaard ZN

1 coardo, poltron


lafbek ZN

1 Zie: lafaard


lafenis ZN

1 (verkwikking) refection, refrescamento
2 (bemoediging) incoragiamento, consolation


lafhartig BN

1 coarde, pusillanime


lafhartigheid ZN

1 coardia, poltroneria, pusillanimitate


lafheid ZN

1 (lafhartigheid) coardia, poltroneria, pusillanimitate
2 (smakeloosheid) insipiditate


lagedrukcilinder ZN

1 cylindro a/de basse pression


lagedrukgebied ZN

1 area/zona depressionari/de depression/de basse pression, centro de depression, area/zona cyclonic/cyclonal, depression barometric, cyclon


lagedrukmachine ZN

1 machina a/de basse pression


lagedrukpomp ZN

1 pumpa a/de basse pression


lagedrukstromingen ZN MV

1 currentes depressionari


lagedrukturbine ZN

1 turbina a/de basse pression


lagelonenland ZN

1 pais de basse salarios


lager ZN

1 (TECHN) cossinetto
2 (bier) bira de conserva


lager BN

1 plus basse, inferior
--e rechtbank = tribunal inferior
--e dieren = animales inferior
--e rang = rango inferior
--e maatschappelijke klassen = classes inferior del societate
--e ligging = inferioritate
2 primari
-- onderwijs = inseniamento/instruction primari
3 subalterne
--e officier = officiero subalterne


lagerbier ZN

1 bira de conserva


lagerhand ZN

1 mano sinistre


Lagerhuis ZN

1 Camera basse/del Communes


lagermetaal ZN

1 metallo de cossinetto


lagervat ZN

1 tonnello, cupa, barrica, barril


lagerwal ZN

1 latere sub le vento
(FIG) aan -- geraken = ruinar se


lagetonenluidspreker

1 altoparlator de bassos, woofer


lagetonenregeling ZN

1 controlo del bassos


lagune ZN

1 laguna


lagunehaven ZN

1 porto de laguna


lagunekust ZN

1 costa lagunar/lagunose


lahar ZN

1 lahar, torrente de fango


laïciseren WW

1 laicisar


laïcisering ZN

1 laicisation


laïcisme ZN

1 laicismo


laisser-aller ZN

1 laisser aller (F)


laissez-faire ZN

1 libertate de action, lassa facer, laissez faire (F)


laissez-passer ZN

1 salveconducto


lak ZN

1 (pigment) lacca
2 (verf) lacca
blanke/kleurloze -- = lacca blanc/transparente
iets in de -- zetten = laccar un cosa
3 (haarlak) lacca
4 (zegellak) cera
5 (zegel) sigillo de cera
een brief met vijf --ken = un littera con cinque sigillos de cera
6 (gelakte artikelen) lacca
Japans -- = lacca japonese


lakafdruk ZN

1 sigillo de cera


lakanthurium ZN

1 anthurio (laccate)


lakei ZN

1 lacai


laken ZN

1 (wollen stof) drappo
-- verven = tinger drappo
-- scheren = tonder drappo
-- vollen = fullar drappo
-- kaarden = cardar drappo
van hetzelfde -- een pak krijgen = reciper un dose/dosis del proprie medecina
de --s uitdelen = commandar
2 (beddelaken) drappo (de lecto)
flanellen -- = drappo de flanella
de --s verschonen = cambiar le drappos
zijn vuile --s zelf wassen = resolver su proprie problemas
3
(SPORT) het groene -- = le tapete verde


laken WW

1 blasmar, disapprobar, reprobar, censurar, reprehender, admoner, admonestar, criticar, vituperar
het -- = blasmo, disapprobation, reprobation, admonition, admonestation, vituperation
iemand die laakt = disapprobator, reprobator, admonitor, vituperator
iemands gedrag -- = blasmar le comportamento de un persona


lakend BN

1 reprehensive, admonitari, vituperative


lakenfabricage ZN

1 fabrication de drappo


lakenfabriek ZN

1 fabrica de drappo, drapperia


lakenfabrikant ZN

1 fabricante de drappo, drappero


lakenhal ZN

1 hall (E)/mercato de drappos


lakenhandel ZN

1 commercio del drappo, drapperia


lakenhandelaar ZN

1 commerciante/mercante de drappo, drappero


lakenindustrie ZN

1 industria de drappo, drapperia


lakenkoopman ZN

1 Zie: lakenhandelaar


lakenmakerij ZN

1 Zie: lakenfabriek


lakenpers ZN

1 pressa a drappo


lakens BN

1 de drappo


lakenscheerder ZN

1 tonditor de drappo


Lakenveld ZN EIGN

1 Lakenveld
--se koe = vacca de Lakenveld


lakenvelder ZN

1 vacca de Lakenveld


lakenverven ZN

1 tinctura de drappo


lakenverver ZN

1 tinctor/tincturero de drappo


lakenververij ZN

1 (handeling) tinctura de drappo
2 (plaats) tinctureria de drappo


lakenvoller ZN

1 fullator (de drappo)


lakenwever ZN

1 drappero


lakenweverij ZN

1 drapperia


lakenwinkel ZN

1 magazin de drappero/de drappo


lakenzak ZN

1 drappo in forma de sacco


lakfilm ZN

1 pellicula de lacca


lakhars ZN

1 lacca resinose


laking ZN

1 reprehension, blasmo, admonition, disapprobation, vituperation


lakinkt ZN

1 tinta lithographic


lakken ZN

1 laccar
een deur -- = laccar un porta
een auto -- = laccar un auto(mobile)
de vloer -- = laccar le solo
zijn nagels -- = pinger se le ungues/ungulas
2 (dichtlakken) sigillar con cera


lakker ZN

1 laccator


laklaag ZN

1 strato de lacca


lakmoes ZN

1 tornasol


lakmoesoplossing ZN

1 Zie: lakmoestinctuur


lakmoespapier ZN

1 papiro de tornasol


lakmoestinctuur ZN

1 tinctura de tornasol


laks BN

1 (niet principieel) laxe, sin principios
2 (traag) laxe, indolente, apathic, amorphe, inerte, sin energia


lakschoen ZN

1 scarpa/calceo de vernisse


lakschurft ZN

1 variola


laksheid ZN

1 (nalatigheid) laxitate, laxismo, negligentia
2 (traagheid) laxitate, apathia, indolentia, inertia


lakspuit ZN

1 pistola/pulverisator a lacca


lakstaaf ZN

1 baston de cera (de sigillar)


laksteeltje ZN

1 catapodio


lakstempel ZN

1 timbro sigillari/de/pro sigillar


lakverf ZN

1 lacca


lakvernis ZN

1 vernisse de lacca


lakwerk ZN

1 (het lakken) le laccar
2 (gelakte voorwerpen) objectos laccate, laccas
Japans -- = laccas japonese


lakzegel ZN

1 sigillo de cera


lakzwam ZN

1 ganoderma lucide


lal(l)atie ZN

1 lal(l)ation


lallen WW

1 balbutiar
2 delirar


lam ZN

1 agno
het Lam Gods = le Agno mystic/divin/de Deo
onschuldig als een (pasgeboren) -- = innocente como un agno
--meren werpen = parturir agnos


lam BN

1 (verlamd) paralysate, paralytic
hij heeft een --me hand = su mano es paralysate
als -- geslagen van schrik = como paralysate de pavor/terror
het verkeer -- leggen = paralysar le traffico
2 (krachteloos) impotente
3 (vervelend, onaangenaam) enoiose, disagradabile
een --me boel = un situation disagradabile
een --me vent = un typo insupportabile
4 (dronken) ebrie


lama ZN

1 (DIERK) lama
2 (REL) lama


lamaïsme ZN

1 lamaismo


lamaïst ZN

1 lamaista


lamaïstisch BN

1 lamaista, lamaistic


lamantijn ZN

1 lamantino


lamantijnachtigen ZN MV

1 sirenios


lamarckisme ZN

1 lamarckismo


lamarckist ZN

1 lamarckista


lamarckistisch BN

1 lamarckista


lamawol ZN

1 lana de lama


lambda ZN

1 (Griekse letter) lambda
2 (MED) parve fontanella


lambdacisme ZN

1 lambdacismo


lambdanaad ZN

1 sutura lambdoide


lambdapunt ZN

1 puncto lambda


lambel ZN

1 lambel


lambert ZN

1 lambert


lambrekijn ZN

1 lambrequin


lambrizeren WW

1 revestir de ligno


lambrizering ZN

1 revestimento de ligno


lamé ZN

1 lamé (F)


lamel ZN

1 lamella, lamina


lamellenband ZN

1 transportator a elementos articulate


lamelleren WW

1 (lamellen vormen) laminar
2 (als lamellen leggen) disponer in laminas


lamelvloer ZN

1 parquet (F)


lamentabel BN

1 lamentabile, deplorabile, triste


lamentatie ZN

1 lamento, lamentation, jeremiade


lamenteren WW

1 lamentar se


lamento ZN

1 (MUZ) lamento (I)


lamentoso

1 (MUZ) lamentoso (I)


lamfer ZN

1 velo de lucto


lamheid ZN

1 (verlamdheid) paralyse (-ysis)
met -- geslagen zijn = esser paralysate
2 (futloosheid) apathia, manco de energia


laminaat ZN

1 laminato


laminair BN

1 laminar
--e stroming in vloeistoffen = fluxo/currente laminar in liquidos
2 (ANAT) laminose
-- bindweefsel = texito laminose


laminariteit ZN

1 laminaritate


laminatie ZN

1 lamination


laminectomie ZN

1 laminectomia


lamineren WW

1 laminar
het -- = lamination
gelamineerd hout = ligno laminate


laminering ZN

1 lamination


lamleggen WW

1 paralysar, blocar, immobilisar
het verkeer -- = paralysar/blocar le circulation/le traffico


lamlendig BN

1 sin energia, apathic, indolente, inerte


lamlendigheid ZN

1 apathia, indolentia, inertia


lamme ZN

1 persona paralysate, paralytico


lammeling ZN

1 persona disagradabile


lammen WW

1 parturir/parer agnos


lammeren WW

1 Zie: lammen


lammergang ZN

1 amblo


lammergier ZN

1 vulture/gypeto barbate/barbute


lammermarkt ZN

1 mercato de agnos


lammerstaart ZN

1 phleo pratense


lammerzacht BN

1 mansuete como un agno


lammetje ZN

1 parve agno, agnetto
zo mak als een -- = docile como un agnetto


lammetjespap ZN

1 pappa de farina


lamoen ZN

1 (van wagen) timon


lamp ZN

1 lampa, lampada
staande -- = lampa a/de pede
elektrische -- = lampa electric
een nieuwe -- indraaien = cambiar/reimplaciar un lampa
(FIG) er gaat een --je branden = ora io lo vide clarmente
2 (RADIO, ELEKTR) (buis) valvula


lamparm ZN

1 supporto de lampa, (tegen muur) consola pro/de lampa


lampendrager ZN

1 supporto de lampa


lampenfabricage ZN

1 fabrication de lampas


lampenfabriek ZN

1 fabrica de lampas


lampenfabrikant ZN

1 fabricante de lampas


lampenglas ZN

1 vitro/globo de lampa


lampenist ZN

1 lampista


lampenkap ZN

1 paralumine, abat-jour (F)


lampenkatoen ZN

1 micca


lampenkousje ZN

1 micca


lampenmaker ZN

1 fabricante de lampas, lampadero, lampista


lampenverkoper ZN

1 lampista


lampenwinkel ZN

1 lampisteria


lampepit ZN

1 micca (de lampa)


lamperoet ZN

1 fuligine de lampa


lampet ZN

1 bassino


lampetkan ZN

1 brocca, jarra


lampetkom ZN

1 bassino


lampfitting ZN

1 portalampa


lamphouder ZN

1 Zie: lampfitting


lampion ZN

1 lampion, lanterna chinese/venetian


lampionplant ZN

1 physalis


lampionverlichting ZN

1 exclaramento/illumination con lampiones


lamplicht ZN

1 lumine/luce artificial/de lampa
bij -- werken = travaliar/laborar al/con lumine/luce de un lampa


lampolie ZN

1 oleo de lampa


lampongaap ZN

1 nemestrino


lamprei ZN

1 (vis) lampreda
2 (konijn) juvene conilio


lampvoet ZN

1 pede de lampa


lampzwart ZN

1 (roet) fuligine de un lampa
2 (verfstof) nigro de fumo


lamsborst ZN

1 pectore de agno


lamsbout ZN

1 gigot (F) de agno


lamscarbonade ZN

1 Zie: lamskotelet


lamsgebraad ZN

1 rostito de agno


lamsgehakt ZN

1 carne hachate {sj} de agno


lamskop ZN

1 capite/testa de agno


lamskotelet ZN

1 cotelette (F) de agno


lamsleer ZN

1 corio/pelle de agno


lamsoor ZN

1 (oor van een lam ) aure de agno
2 (PLANTK) statice, limonio vulgar


lamsrib ZN

1 costa de agno


lamsslager ZN

1 macellero de agnos


lamsslagerij ZN

1 macelleria de agnos


lamsteligheid ZN

1 paralyse (-ysis) del pedunculos


lamstraal ZN

1 persona disagradabile, canalia


lamsvacht ZN

1 tonsion de agno


lamsvel ZN

1 pelle de agno


lamsvlees ZN

1 carne de agno


lamsvlies ZN

1 amnion


lamsvocht ZN

1 liquido amniotic


lamswol ZN

1 lana de agno


lamswollen BN

1 de lana de agno


lamzak ZN

1 persona disagradabile, canalia


lanceerafstand ZN

1 distantia de lanceamento


lanceerbasis ZN

1 base de lanceamento, rampa


lanceerbuis ZN

1 tubo de lanceamento


lanceerinrichting ZN

1 dispositivo de lanceamento, (voor vliegtuigen/raketten, etc.) catapulta
-- voor raketten = rampa de lanceamento de missiles


lanceerplaats ZN

1 loco de lanceamento


lanceerplatform ZN

1 platteforma/tabula de lanceamento


lanceerraket ZN

1 lanceator de missile


lanceersnelheid ZN

1 velocitate de lanceamento


lanceersysteem ZN

1 systema de lanceamento


lanceertoren ZN

1 turre de lanceamento, rampa


lanceervenster ZN

1 quadro/fenestra de lanceamento


lanceren WW

1 (afvuren) lancear
het -- = lanceamento
een satelliet -- = lancear un satellite
2 (de wereld insturen) lancear, inaugurar, innovar
een nieuw produkt -- = lancear un nove producto
een mode -- = lancear un moda
een plan -- = suggerer un plano


lancering ZN

1 lanceamento


lancet ZN

1 lancetta, bisturi, phlebotomo
snede(n) maken met een -- = lancettar
snede met een -- = lancettada


lancetbladig BN

1 (PLANTK) lanceolate


lancetboog ZN

1 arco lanceolate/ogival, ogiva a lancetta


lancetdrager ZN

1 (BIOL) amphioxo


lancetstijl ZN

1 stilo ogival


lancetvisje ZN

1 amphioxo lanceolate


lancetvormig BN

1 lanceolate
-- blad = lanceola


lancinerend BN

1 lancinante
--e pijn = dolor lancinante


land ZN

1 (wat boven water uitsteekt) terra
aan -- gaan, -- aandoen = abbordar
aan -- zetten = disbarcar, disimbarcar
te -- en ter zee = per mar e per terra, per terra e per mar
uit -- en water bestaande = terraquee
onze aarde is een planeet met -- en water = nostre terra es un planeta terraquee
goederen over -- vervoeren = transportar mercantias per via terrestre
verdronken -- = terras inundate
-- in zicht! = terra al vista!
2 (akker) campo, agro, terra
vruchtbaar -- = terra fertile
schraal -- = terra aride
het -- bewerken = laborar le campo/le terra
het -- bebouwen = cultivar le campo/le terra
leven van de opbrengst van zijn -- = viver de su terras
3 (terrein) terreno
stuk -- = campo, terreno
een (stuk) -- kopen = comprar un terreno
een (stuk) -- verkopen = vender un terreno
4 (staatkundig) pais, stato, terra, (vaderland) patria
-- van herkomst = pais de origine/provenientia
-- van verblijf = pais de residentia
aangrenzend -- = pais limitrophe
onderontwikkelde --en = paises subdisveloppate
bevriend -- = pais amic
niet-gebonden --en = paises non alineate
Heilige Land = Terra Sancte
beloofde -- = terra promittite/de promission
de welvaart van het -- = le prosperitate del pais
tweetalig -- = pais bilingue
waren uit/van eigen land = productos national
-- van Kokanje = pais de Cocania
de Lage Landen (Nederland, België en Luxemburg) = le Paises Basse
een -- besturen = governar un pais
het -- uitzetten = expatriar, dispaisar, expulsar un persona del pais
het -- verdedigen = defender le patria
het -- dienen = servir le patria
wij leven in een vrij -- = iste es un pais libere
hier te --e = in iste pais
5 (streek) pais, region
het leven op het -- = le vita campestre
6
het -- hebben = esser enoiate
het -- aan iets hebben = detestar un cosa, esser malcontente/insatisfacte de un cosa
er is met hem geen -- te bezeilen = ille es un caso perdite


landaankoop ZN

1 compra/acquisition de terra/de terreno


landaanslibbing ZN

1 alluviones


landaanwinning ZN

1 (handeling) desiccation del mar
2 (resultaat) terreno desiccate


landaanwinst ZN

1 terreno desiccate


landaard ZN

1 character national/de un nation/de un populo
2 (nationaliteit) nationalitate


landadel ZN

1 nobilitate rural/de campania/de provincia, aristocratia de provincia


landanker ZN

1 ancora de terra


landarbeid ZN

1 labor(es)/travalio(s) agricole/agricultural/del campo(s)


landarbeider ZN

1 laborator/travaliator/obrero agricole/agricultural/campestre/del campo(s)


landauer ZN

1 (soort rijtuig) landau


landbemesting ZN

1 fertilisation del terra/del terreno


landbeschrijver ZN

1 chorographo


landbeschrijving ZN

1 geographia regional, chorographia


landbeving ZN

1 Zie: aardbeving


landbevolking ZN

1 population rural


landbezit ZN

1 (possession del) terra, proprietate rural


landbezitter ZN

1 proprietario rural


landbouw ZN

1 agricultura
ecologische -- = agricultura ecologic
biologische -- = agricultura biologic
extensieve -- = agricultura extensive
gemechaniseerde -- = agricultura mechanic/mechanisate, motocultura
industriële methoden in de -- invoeren = industrialisar le agricultura
industrialisering van de -- = industrialisation del agricultura
zich toeleggen op de -- = dedicar se al agricultura


landbouwakte ZN

1 diploma/certificato de inseniamento agricole


landbouwarbeidswet ZN

1 lege super/concernente le labores/travalios agricole


landbouwareaal ZN

1 superficie agricole/agrari, area de terra usate pro le agricultura


landbouwbank ZN

1 banca agricole/de agricultura


landbouwbedrijf ZN

1 (de landbouw) agricultura
2 (boerderij) establimento/stabilimento/interprisa/exploitation {plwa} agricole/agricultural, ferma


landbouwbeleid ZN

1 politica agricole/agricultural


landbouwbeurs ZN

1 feria/bursa agricole


landbouwbevolking ZN

1 population agricole/agricultural


landbouwcentrum ZN

1 centro agricole/agricultural/de agricultura


landbouwchemie ZN

1 chimia agricole


landbouwcongres ZN

1 congresso agricole


landbouwconsulent ZN

1 consiliero agricole/agricultural


landbouwcoöperatie ZN

1 cooperativa/cooperation agricole/agricultural/de agricultores


landbouwcrisis ZN

1 crise/crisis agricole/agricultural


landbouwcursus ZN

1 curso de agricultura


landbouwdeskundige ZN

1 experto agricole/agricultural


landbouwdorp ZN

1 village de agricultores/cultivatores


landbouwecologie ZN

1 ecologia agricole/agricultural


landbouwecoloog ZN

1 ecologo agricole/agricultural


landbouweconomie ZN

1 economia agricole/agricultural, agronomia


landbouweconoom ZN

1 agronomista


landbouwer ZN

1 cultor, agricultor, cultivator, agricola


landbouwexpert ZN

1 experto agricole/agricultural


landbouwgebied ZN

1 (streek) area/zona/region agricole/agricultural
2 (onderwerp) materia agricole/agricultural


landbouwgereedschap ZN

1 instrumentos/material agricole/agricultural


landbouwgewas ZN

1 planta agricole/agricultural


landbouwgrond ZN

1 terra cultivabile/agricole/agricultural
de -- verbeteren = bonificar le terra cultivabile
verbetering van de -- = bonification del terra cultivabile


landbouwhogeschool ZN

1 universitate agronomic/agrari/agricultural/de agricultura, schola superior de agricultura


landbouwhuishoudkunde ZN

1 economia agricole/agricultural


landbouwindustrie ZN

1 industria agricole/agricultural/agrari


landbouwingenieur ZN

1 ingeniero agronomo/agricole/agricultural/agrari


landbouwkalk ZN

1 calce (de uso) agricole/agricultural


landbouwklimaatzone ZN

1 zona climatic de agricultura, zona agroclimatic


landbouwkolonie ZN

1 colonia agricole/agricultural


landbouwkrediet ZN

1 credito agricole/agricultural


landbouwkredietbank ZN

1 banca de credito agricole/agricultural


landbouwkredietwezen ZN

1 organisationes de credito agricole/agricultural


landbouwkunde ZN

1 scientia agricultural/del agricultura, agronomia


landbouwkundig BN

1 agronomic, agricole, agricultural
-- ingenieur = agronomo, agronomista, ingeniero agronomo/agronomista/agricole/agricultural
-- proefstation = station agronomic


landbouwkundige ZN

1 (ingeniero) agronomo/agronomista, experto agricole/agricultural


landbouwmaatschappij ZN

1 societate/association agricole/agricultural/de agricultura


landbouwmachine ZN

1 machina agrari/agricole/agricultural


landbouwmethode ZN

1 methodo agrari/agricole/agricultural/de agricultura


landbouwminister ZN

1 ministro del agricultura


landbouwonderneming ZN

1 stabilimento/establimento/interprisa/exploitation {plwa} agricole/agricultural


landbouwonderwijs ZN

1 inseniamento agrari/agricole/agricultural


landbouworganisatie ZN

1 organisation agricole/agricultural/agrari


landbouwoverschot ZN

1 excedente/surplus (F) agricole/agricultural


landbouwpolitiek ZN

1 politica agricole/agricultural


landbouwprijs ZN

1 precio agricole/agricultural


landbouwprodukt ZN

1 producto agricole/agricultural


landbouwproefstation ZN

1 station agronomic/agricole experimental, station de recerca agricole/agricultural, centro de experimentation agricole


landbouwprovincie ZN

1 provincia agricole/agricultural


landbouwrobot ZN

1 robot (Tsj) agricole/agricultural


landbouwschap ZN

1 camera agricultural/de agricultura


landbouwscheikunde ZN

1 chimia agricole/agricultural


landbouwschool ZN

1 schola agrari/agricole/agricultural/de agricultura, instituto agronomic


landbouwsector ZN

1 sector agricole/agricultural


landbouwspecialist ZN

1 specialista de agricultura


landbouwsproeipomp ZN

1 pumpa de aspersion pro le agricultura


landbouwstaat ZN

1 pais agricole/agricultural


landbouwstreek ZN

1 area/zona/region agricole/agricultural


landbouwtechniek ZN

1 Zie: landbouwtechnologie


landbouwtechnologie ZN

1 technologia agronomic, agrotechnologia


landbouwtentoonstelling ZN

1 exposition agricole/agricultural


landbouwtractor ZN

1 Zie: landbouwtrekker


landbouwtrekker ZN

1 tractor agricole/agricultural


landbouwuniversiteit ZN

1 universitate agronomic/agrari/agricultural/de agricultura


landbouwvereniging ZN

1 societate/association agricole/agricultural/de agricultura/de agricultores


landbouwverzekering ZN

1 assecurantia agricole


landbouwvoortbrengsel ZN

1 producto agrari/agricole/del agricultura


landbouwweerkunde ZN

1 agrometeorologia


landbouwweg ZN

1 cammino rural


landbouwwerktuig ZN

1 instrumento aratori/agricole/agricultural, (MV ook) material agricole


landbouwwetenschap ZN

1 scientia agricultural/del agricultura, agronomia


landbouwzone ZN

1 zona agricole/agrari/agricultural


landbouwzout ZN

1 sal agricultural


landdag ZN

1 (GESCH) dieta
Poolse -- = dieta polonese/polac
2 (algemene jaarvergadering) assemblea/reunion general annual


landdier ZN

1 animal terrestre


landdrainage ZN

1 drainage {e} del campos


landdrost ZN

1 bailivo, bailo


landduin ZN

1 duna interior


landedelman ZN

1 gentilhomine de campania


landeigenaar ZN

1 proprietario de terras


landeigendom ZN

1 proprietate de terras


landelijk BN

1 (mbt het hele land) national
--e dagbladen = jornales/pressa national
--e bekendheid genieten = haber un reputation national
2 (op het platteland liggend) rural
--e eigendommen = proprietates rural
3 (bij het platteland passend) rural, rustic, agreste, campestre
-- tafereel = scena campestre
-- feest = festa campestre
--e genoegens = placeres campestre
--e eenvoud = simplicitate rustic, rusticitate
--e rust = pace agreste
het is hier nog echt -- = le loco ha conservate un character campestre authentic


landelijkheid ZN

1 character rural/campestre, rusticitate


landen WW

1 (aan land gaan) abbordar, disbarcar, disimbarcar
2 (van vliegtuig) atterrar, (op zee) amarar
het -- = atterrage, (op zee) amarage


landengte ZN

1 isthmo


landenklassement ZN

1 classamento/classification international/per paises/per nationes


landenploeg ZN

1 equipa national


landentoernooi ZN

1 torneo international


land- en volkenkunde ZN

1 geographia e ethnologia


landenwedstrijd ZN

1 match (E)/partita international


land- en zeemacht ZN

1 fortias terrestre e maritime/marin


landerig BN

1 (slecht gehumeurd) de mal humor
2 (futloos) apathic, languide, sin energia


landerigheid ZN

1 (het slecht gehumeurd zijn) mal humor
2 (futloosheid) apathia, languor


landerijen ZN MV

1 proprietates rural, terras, campos


landgedicht ZN

1 poesia campestre, poema georgic


landgeestelijke ZN

1 ecclesiastico de campania


landgenoot ZN

1 compatriota, conational


landgerecht ZN

1 tribunal de provincia


landgoed ZN

1 proprietate (rural), dominio (rural), terra
groot -- = latifundio
een -- beheren = administrar un proprietate rural


landgoedbezitter ZN

1 proprietario de un dominio rural


landgraaf ZN

1 landgrave


landgraafschap ZN

1 landgraviato


landgrafelijk BN

1 de landgrave


landgrens ZN

1 (van een land) frontiera (de un pais/de un stato/de un territorio)
2 (aan de landzijde) frontiera terrestre


landhagedis ZN

1 lacerta terrestre


landhandel ZN

1 commercio de terra


landheer ZN

1 proprietario de terra


landhervorming ZN

1 reforma agrari


landhonger ZN

1 (het streven naar expansie) spirito expansionista, fame de terra, annexionismo
2 (verlangen naar landbouwgrond) besonio de terras cultivabile


landhoos ZN

1 tromba (I) terrestre


landhuis ZN

1 casa/domo de campania


landhuishoudkunde ZN

1 economia rural/agrari, agronomia


landhuishoudkundig BN

1 de economia rural/agrari, agronomic


landhuishoudkundige ZN

1 economista rural/agrari, agronomo, ingeniero agronomo


landhuisje ZN

1 parve casa de campania, cottage (E)


landhuur ZN

1 arrentamento de terra


landhuurder ZN

1 Zie: pachter


landijs ZN

1 inlandsis (Zw)
het -- van Groenland = le inlandsis de Groenlandia


landing ZN

1 abbordo, disbarcamento, disimbarcation
de -- van de Gealliëerden in Normandië = le disbarcamento/disimbarcation del Alliatos in Normandia
2 (van vliegtuig) atterrage
zachte -- = atterrage dulce/suave
harde -- = atterrage brusc/dur
-- zonder grondzicht = atterrage sin visibilitate
-- op zee = amarage
een -- op zee maken = amarar


landingsbaan ZN

1 pista/terreno de atterrage


landingsbaken ZN

1 fanal de atterrage


landingsboot ZN

1 lancha {sj} de disbarcamento/disimbarcation


landingsbrug ZN

1 disbarcatorio, imbarcatorio


landingsdivisie ZN

1 division de disbarcamento/disimbarcation


landingsgestel ZN

1 mechanismo de atterrage
intrekbaar -- = mechanismo de atterrage replicabile


landingshoofd ZN

1 disbarcatorio, imbarcatorio


landingsleger ZN

1 armea de disbarcamento/disimbarcation


landingslicht ZN

1 (mbt het vliegveld) fanal del pista de atterrage
2 (mbt het vliegtuig) pharo de atterrage


landingsmanoeuvre ZN

1 manovra de disbarcamento/de disimbarcation


landingsoperaties ZN MV

1 operationes de disbarcamento/de disimbarcation


landingsplaats ZN

1 loco de disbarcamento/de disimbarcation, disbarcatorio, imbarcatorio, (voor vliegtuigen) campo/terreno de atterrage


landingspoging ZN

1 tentativa de atterrage


landingsprocedure ZN

1 procedura de atterrage


landingsrecht ZN

1 (recht om te landen) permisso de atterrage
2 (geldsom) derectos de atterrage


landingsschip ZN

1 nave de disbarcamento/de disimbarcation


landingssteiger ZN

1 disbarcatorio, imbarcatorio


landingsstrip ZN

1 banda de atterrage


landingsstrook ZN

1 banda de atterrage


landingsterrein ZN

1 terreno de atterrage


landingstrap ZN

1 scala de(l) avion, passarella


landingstroepen ZN MV

1 truppas de disbarcamento/de disimbarcation


landingsvaartuig ZN

1 nave de disbarcamento/de disimbarcation


landingsveld ZN

1 campo/terreno de atterrage


landingsvloot ZN

1 flotta de disbarcamento/de disimbarcation


landinrichting ZN

1 organisation del terras


landinrichtingsbeleid ZN

1 politica del organisation del terras


landinwaarts BW

1 verso le interior del pais


landjonker ZN

1 gentilhomine de campania


landjuffer ZN

1 (DIERK) hemerobio


landjuweel ZN

1 concurso national/regional de theatro
2 (GESCH) concurso de maestros de rhetorica


landkaart ZN

1 mappa/carta (geographic/de geographia)


landkabel ZN

1 cablo subterranee


landkant ZN

1 latere de terra


landkenning ZN

1 inspection del stato del costas


landklimaat ZN

1 climate continental


landkrab ZN

1 crabba terrestre


landkreeft ZN

1 homaro/langusta terrestre


landkunde ZN

1 geographia (physic)


landleger ZN

1 armea/fortias terrestre/de terra


ländler ZN

1 ländler (D)


landleven ZN

1 vita al campania, vita campestre/rustic/rural/agreste


landlieden ZN MV

1 gente del campania, population rural, paisanos


landlopen WW

1 vagabundar
het -- = vagabundage


landlopen ZN

1 vagebundage


landloper ZN

1 vagabundo


landloperij ZN

1 vagabundage


landlucht ZN

1 (de lucht op het platteland) aere del campania


landmaat ZN

1 (lengte) mesura de longor
2 (oppervlakte) mesura de superficie


landmacht ZN

1 armeas/fortias terrestre/de terra


landmachtmilitair ZN

1 militar/soldato del fortias terrestre/de terra


landman ZN

1 paisano


landmeetkunde ZN

1 geodesia, agrimensura


landmeetkundig BN

1 geodesic


landmeetkundige ZN

1 geodeta, geodesista


landmeetstok ZN

1 jalon de agrimensor


landmerk ZN

1 puncto de orientation


landmeten WW

1 metir terras, catenar
het -- = agrimensura, topometria


landmeter ZN

1 agrimensor, geometra
2 (soort vlinder) phalena geometra


landmetersketting ZN

1 catena de agrimensor


landmeterskruis ZN

1 esquadra de agrimensor


landmeterssextant ZN

1 sextante de agrimensor


landmeterswaterpas ZN

1 nivello de agrimensor


landmeting ZN

1 agrimensura, topometria


landmijl ZN

1 milia terrestre


landmijn ZN

1 mina terrestre


landmilitie ZN

1 militia del armea terrestre/de terra


landnummer ZN

1 codice indicative del pais


landoorlog ZN

1 guerra terrestre


landouwen ZN MV

1 terras/campos (fertile)


landpaal ZN

1 poste/palo de frontiera
binnen de --en = intra le frontieras


landpacht ZN

1 Zie: landhuur


landpachter ZN

1 arrentator de terra


landpijler ZN

1 pila/pylon de ripa


landplant ZN

1 planta terrestre


landpost ZN

1 posta de terra


landprovincie ZN

1 provincia terrestre


landpunt ZN

1 (GEOGR) puncta de terra


landrat ZN

1 ratto domestic/de terra


landreis ZN

1 viage terrestre/de terra


landrente ZN

1 renta del terras


landrol ZN

1 (LANDB) rolo, cylindro


landroofdier ZN

1 predator terrestre


landrot ZN

1 marinero de aqua dulce


landrover ZN

1 (terreinauto) landrover (E)


landsadvocaat ZN

1 advocato del stato/governamento


landsalamander ZN

1 salamandra terrestre


landsambt ZN

1 Zie: landsbetrekking


landsarchief ZN

1 archivos national


landsbediening ZN

1 Zie: staatsbetrekking


landsbelang ZN

1 interesse national/del pais
dat is strijdig met het -- = isto es contra le interesse national
het onderhoud van de dijken is van -- = le mantenentia/mantenimento del dicas es vital pro le interesse national


landsbestuur ZN

1 governamento


landsbetrekking ZN

1 posto/empleo/function statal/del stato, posto governative


landschap ZN

1 paisage
wat een mooi --! = que belle paisage!
schilderachtig -- = paisage pictoresc
golvend -- = paisage undulate
--pen schilderen = pinger paisages


landschappelijk BN

1 del paisage, relative al paisage
het -- schoon = le beltate del paisage


landschapsarchitect ZN

1 architecto paisagista


landschapsarchitectuur ZN

1 architectura del paisage


landschapsbeeld ZN

1 imagine del paisage


landschapsbescherming ZN

1 protection del paisage


landschapsbeschrijving ZN

1 (chorografie) chorographia
2 (beschrijving van een landschap) description de un paisage


landschapschilder ZN

1 pictor de paisages, paisagista


landschapschilderij ZN

1 pictura de un paisage


landschapsgeografie ZN

1 geographia del paisage


landschapspark ZN

1 parco national/regional


landschapsplan ZN

1 plano de protection del paisage


landschapsschoon ZN

1 beltate del paisage


landschapstype ZN

1 typo de paisage


landschapsvervuiling ZN

1 pollution del paisage


landschapsverzorging ZN

1 protection del paisage


landschapsvorm ZN

1 forma de paisage


landschapsvorming ZN

1 formation de un paisage


landscheiding ZN

1 frontiera, delimitation


landschildpad ZN

1 tortuca terrestre/de terra


landsdienaar ZN

1 functionario/servitor del stato


landsdrukkerij ZN

1 imprimeria national/del stato


landseigen BN

1 national


landsfinanciën ZN MV

1 financias national/del stato


landsgebouw ZN

1 edificio public/statal/del stato


landsgodsdienst ZN

1 religion national/del pais


landsgrens ZN

1 Zie: landgrens


landsheer ZN

1 soverano, principe, prince


landsheerlijk BN

1 soveran, principesc


landskampioen ZN

1 campion national


landskampioenschap ZN

1 campionato national


landskerk ZN

1 ecclesia national


landsknecht ZN

1 (GESCH) (Duitse infanterist) lansquenet


landslak ZN

1 limace de terra, stylomatophoro


landslied ZN

1 hymno national


landsman ZN

1 compatriota, conational
wat voor een -- is hij? = de qual nationalitate es ille?, de qual pais es ille?


landsoldaat ZN

1 soldato del armea terrestre/de terra


landspolitiek ZN

1 politica national


landsregering ZN

1 governamento national/del pais


landstaal ZN

1 lingua national, (inheemse taal) lingua vernacular/del pais, vernaculo


landstitel ZN

1 titulo national


landstorm ZN

1 (GESCH) reserva, militia


landstreek ZN

1 region, pais, districto, parte del pais


landstrijdkrachten ZN MV

1 fortias/armea terrestre/de terra


landsvader ZN

1 Zie: landsvorst


landsverdediger ZN

1 defensor del pais/patria, soldato


landsverdediging ZN

1 defensa national


landsvergadering ZN

1 Zie: landdag


landsvorst ZN

1 soverano, principe, prince


landsvorstelijk BN

1 soveran


landsvrouw ZN

1 soverana, regina


landszaak ZN

1 affaire (F) national/de stato/de importantia national


landteken ZN

1 Zie: landmerk


landtong ZN

1 lingua de terra, puncta (de terra)


landtransportverzekering ZN

1 assecurantia de transportos terrestre


landtroepen ZN MV

1 truppas de terra


landvast ZN

1 ammarra


landverbetering ZN

1 bonimento de terras cultivabile


landverdeling ZN

1 distribution de terra


landverhuizer ZN

1 emigrante


landverhuizershotel ZN

1 hotel (F) de emigrantes


landverhuizersschip ZN

1 nave de emigrantes


landverhuizing ZN

1 emigration


landverkenning ZN

1 exploration costari/del costa


landverkoop ZN

1 vendita de terra


landverraad ZN

1 alte traition


landverrader ZN

1 traitor del patria


landverraderlijk BN

1 contra le securitate del stato


landverschuiving ZN

1 lapso de terreno
2 (FIG) triumpho convincente


landvlucht ZN

1 migration al urbes


landvogel ZN

1 ave terrestre/de terra


landvolk ZN

1 population rural, paisanos


landvoogd ZN

1 governator, vicerege


landvoogdes ZN

1 governatora, viceregina


landvoogdij ZN

1 dignitate/function de governator/de vicerege


landvorm ZN

1 forma terrestre


landvruchten ZN MV

1 fructos/productos del terra


landwaarts BW

1 verso le costa/terra


landwacht ZN

1 (GESCH) militia


landwachter ZN

1 (GESCH) militiano


landweer ZN

1 (verdediging van het land) defensa national/del territorio
2 (dam, dijk) obras de defensa maritime/fluvial, dica


landweerofficier ZN

1 officiero del defensa national


landweg ZN

1 (niet over zee) cammino/via terrestre/de terra/a transverso le campania
2 (weg door het land) cammino vicinal/rural/de campania


landwijn ZN

1 vino local/regional/del pais


landwind ZN

1 vento de terra


landwinning ZN

1 desiccation del mar


landzaat ZN

1 habitante de un pais


landzicht ZN

1 vista super le campos


landziekte ZN

1 maladia endemic


landzijde ZN

1 latere del terra


lang BN

1 (mbt tijd/lengte) longe
van --e duur = de longe durata/duration
op --e termijn = a longe termino
een --e gang = un longe corridor
een --e speler = un longe jocator
een --e neus = un longe naso
een -- weekend = un fin de septimana longe
--er maken = allongar, prolongar
de dagen worden --er = le jornos comencia a allongar se
een meter -- = un metro de longitude
een -- krediet = un credito a longe termino
de --ste weg nemen = prender le cammino le plus longe
-- van stof = prolixe


lang BW

1 longemente, amplemente
-- duren = durar longemente/multe tempore
ergens -- over doen = emplear/prender multe tempore a facer un cosa
zijn leven -- = durante tote su vita
twee weken -- = durante duo septimanas, pro un periodo de duo septimanas
-- voor de oorlog = multe tempore ante le guerra
-- geleden = ante multe tempore
al -- = desde multe tempore
hoe -- blijf je? = quante tempore resta tu?
--er dan een jaar = plus de un anno
het wordt hoe --er hoe erger = isto va de mal in pejo
2 (met ontkenning) del toto
bij --e na niet = non del toto


langaanhoudend BN

1 persistente


langademig BN

1 de longe halito, de longe duration/durata, (langdradig) prolixe, interminabile
een -- werk = un labor/travalio de longe halito
-- verhaal = historia prolixe


langarm ZN

1 persona/homine/femina a/de longe bracios


langarmaap ZN

1 gibbon


langarmig BN

1 a/de longe bracios, longe de bracios


langbaard ZN

1 persona/homine a/de longe barba


langbaardig BN

1 a/de longe barba


langbeen ZN

1 (persoon) persona a/de longe gambas
2 (ooievaar) ciconia


langbekken ZN MV

1 (vogelfamilie) aves longirostre


langbekkig BN

1 longirostre


langbenig BN

1 a/de longe gambas, (DIERK) dolichopode
--e muggen = muscas dolichopode


langbladerig BN

1 Zie: langbladig


langbladig BN

1 a/de longe folios, longifolie, longifoliate


langbloem ZN

1 festuca
rijzige -- = festuca alte


langbloemig BN

1 longiflor


langdradig BN

1 (breedsprakig) prolixe, verbose, enoiose, fastidiose, tediose
--e schrijver = scriptor/autor prolixe
--e spreker = orator tediose
-- verhaal = historia tediose
2 (uit lange draden bestaand) a/de longe filos


langdradigheid ZN

1 (breedsprakigheid) prolixitate, verbositate, tediositate


langdurig BN

1 longe, prolongate, de longe duration/durata, prolongate, durabile, perdurabile
de --e malaise = le depression economic prolongate
een --e ondervinding = un longe experientia
een --e ziekte = un longe maladia
een --e verblijf = un longe sojorno, un sojorno prolongate
een --e koude = un frigido prolongate
--e werkloosheid = disoccupation prolongate/de longe durata/de longe duration
-- en zorgvuldig voorbereid = preparate exhaustivemente


langdurigheid ZN

1 longe duration, longe durata


langeafstandbommenwerper ZN

1 bombardero a/de grande/longe radio de action


langeafstandkampioen ZN

1 campion a/de longe distantia


langeafstandkampioenschap ZN

1 campionato a/de longe distantia


langeafstandloper ZN

1 currero de longe distantia, stayer (E)


langeafstandmars ZN

1 marcha {sj} de longe distantia, longe marcha {sj}


langeafstandrace ZN

1 cursa de longe distantia


langeafstandraket ZN

1 missile strategic


langeafstandvlucht ZN

1 volo de longe distantia


langeafstandwedstrijd ZN

1 concurso de longe distantia


langebaandraverij ZN

1 cursa de trotto de longe distantia


langebaanrijder ZN

1 (schaatser) patinator de longe distantia, stayer (E)


langebaanwedstrijd ZN

1 (schaatswedstrijd) cursa de patinage de longe distantia


langetermijnvoorspelling ZN

1 prevision a longe periodo


langgehoopt BN

1 tanto sperate


langgerekt BN

1 (lang en smal) elongate
een -- stuk grond = un terreno elongate
2 (lang aangehouden) de longe duration/durata, (multo) prolongate
een --e kreet = un crito prolongate


langgevreesd BN

1 tanto timite


langgewenst BN

1 tanto desirate/desiderate


langhals ZN

1 (persoon) persona a/de longe collo
2 (fles) bottilia a/de longe collo


langhalzig ZN

1 a/de longe collo


langhandig BN

1 longimane


langharig BN

1 (van voorwerpen en dieren) a/de pilo longe
--e borstel = brossa a/de pilo longe
2 (van mensen) a/de/con capillos longe, capillute


langheid ZN

1 longor


langhoofdig BN

1 dolichocephale


langhoofdigheid ZN

1 dolichocephalia


langhoornig BN

1 longicorne


langjarig BN

1 de multe annos, de longe durata/duration
--e ondervinding = experientia de longe annos


langlaufen ZN

1 ski nordic


langlaufen WW

1 facer ski nordic


langlaufer ZN

1 persona qui face ski nordic


langlevend BN

1 de longe vita


langlevendheid ZN

1 longevitate


langlijvig BN

1 a/de longe corpore/talia


langlippig BN

1 a/de longe labios


langlopend BN

1 a/de longe termino/ de longe periodo
--e kredieten = creditos a longe termino
-- programma voor de bouwnijverheid = programma de longe termino pro le industria de constructiones


langneus ZN

1 persona a/de longe naso


langneuzig BN

1 a/de longe naso


langoest ZN

1 langusta


langoestine ZN

1 langustina


langoor ZN

1 (persoon) persona a/de longe aures
2 (ezel) asino
3 (haas) lepore


langorig BN

1 a/de longe aures


langoureus BN

1 languorose, languide


langparkeerder ZN

1 persona qui stationa/parca prolongatemente


langparkeermeter ZN

1 parcometro pro longe durata


langpootmug ZN

1 tipula


langpotig BN

1 a/de longe patas, macropode, macroscele


langpotigheid ZN

1 macroscelia


langribbig BN

1 a/de longe costas


langs VZ

1 preter, secundo
-- de rivier fietsen = bicyclar secundo le riviera
er staan bomen -- de weg = il ha arbores al bordo del cammino
de weg loopt -- ons huis = le cammino passa ante nostre casa
2 per
-- de brandtrap ontsnappen = escappar per le scala de incendios
wil je even -- de bakker rijden ? = vole tu passar per le paneteria ?
-- een omweg = per un via indirecte
hier -- = per hic
3
iets -- zich heen laten gaan = restar/remaner indifferente a un cosa
het -- een andere weg proberen = essayar de altere maniera


langs BW

1
de huizen -- gaan = ir de casa a casa
ik kom nog wel eens -- = io passara per hic un altere vice
mag ik er even --? = pote io passar?
even bij iemand -- gaan = passar un momento per le casa de un persona


langsbreuk ZN

1 (GEOL) fallia longitudinal


langschedelig BN

1 dolichocephale, longicephale


langschedeligen ZN MV

1 dolichocephalos, longicephalos


langschedeligheid ZN

1 dolichocephalia, longicephalia


langschip ZN

1 (van kerk) nave central


langsdoorsnede ZN

1 section/profilo longitudinal


langsgaan WW

1 passar per
wil je even langs de bakker gaan ? = vole tu passar per le paneteria?
even bij iemand -- = passar un momento per le casa de un persona


langshelling ZN

1 cantier (naval) longitudinal


langskomen WW

1 passar
het -- = passada, passage
weer -- = repassar
even bij iemand -- = passar un momento per le casa de un persona


langslaper ZN

1 grande dormitor


langsligger ZN

1 trabe/trave principal/longitudinal


langslopen WW

1 passar
hij loopt langs het gebouw = ille passa ante le edificio
even bij iemand -- = passar un momento per le casa de un persona


langsnavel ZN

1 ave longirostre, longirostro


langsnavelig BN

1 longirostre


langspeelband ZN

1 banda (magnetic) a/de longe durata/duration


langspeelplaat ZN

1 disco de microsulco/a/de longe duration/durata, disco a/de rotation lente


langsprieten ZN MV

1 (DIERK) longicornos


langsprietig BN

1 (DIERK) longicorne


langsrijden WW

1 passar (a cavallo, a bicycletta, etc.) ante
het -- = passada, passage
even bij iemand -- = passar un momento per le casa de un persona


langsscheeps BN

1 longitudinal, ponite in le senso del longor, de poppa a proa


langst BN

1 le plus longe


langst BW

1 le plus longe(mente)
het kan op zijn -- een maand duren = isto pote durar un mense al maximo


langstaart ZN

1 animal longicaude


langstaartig BN

1 a/de longe cauda, longicaude


langstelig BN

1 (PLANTK) longicaule, (mbt mossen) macropode


langstengelig BN

1 longicaule


langstijlig BN

1 (PLANTK) longistile


langstlevend BN

1 supervivente


langstlevende ZN

1 supervivente
testament op de -- = testamento in favor del (spo(n)so/a) supervivente


langstrekken WW

1 passar (ante)
het -- = passada, passage
2 defilar (ante)


langsverband ZN

1 structura longitudinal


langsverschuiving ZN

1 displaciamento longitudinal


langsvoeg ZN

1 juncto longitudinal


langszij BW

1 bordo a/con bordo


langtenig BN

1 macrodactyle


langtenigheid ZN

1 macrodactylia


languido

1 (MUZ) languido (I)


languissant BN

1 Zie: langoureus


languit BW

1
hij lag -- op de grond = ille esseva extendite super le terra
-- op de grond vallen = cader in su plen longor super le terra
ik kan in dat bed niet -- liggen = io non pote extender me in iste lecto, iste lecto es troppo curte pro me
-- gaan liggen = prender le position horizontal


langverbeid BN

1 Zie: langverwacht


langvers ZN

1 verso longe


langverwacht BN

1 expectate/attendite durante longe tempore, tanto attendite/expectate


langvezelig BN

1 a/de fibras longe


langvingerig BN

1 macrodactyle


langvingerigheid ZN

1 macrodactylia


langvleugelig BN

1 longipenne


langvoer ZN

1 forrage


langvoetig BN

1 a/de longe pedes, longipede, macropode


langwerpig BN

1 elongate, longe, oblonge
-- rond = oval, elliptic
-- vierkant = rectangular
--e figuur = figura oblonge


langzaam BN

1 lente, (traag) tarde, tardive
-- maar zeker = lente e/ma secur
--e vooruitgang = progresso tarde
--e dood = morte lente
-- werkend vergif = veneno lente
--er verlopen = relentar se
--er gaan lopen = relentar le passo
--er gaan rijden = reducer le marcha {sj}/le velocitate
-- aan = pauco a pauco, poco a poco
het werk vordert maar -- = le labor/travalio avantia con multe lentor


langzaam-aan-actie ZN

1 Zie: langzaam-aan-staking


langzaam-aan-staking ZN

1 exopero del zelo


langzaamheid ZN

1 lentor


langzamerhand BW

1 pauco a pauco, poco a poco, paulatim, progressivemente, gradualmente


langzij BW

1 bordo a bordo


lankmoedig BN

1 patiente, indulgente, clemente, longanime
iets -- verdragen = supportar un cosa patientemente/con patientia


lankmoedigheid ZN

1 patientia, indulgentia, clementia, longanimitate


lanolien ZN

1 Zie: lanoline


lanoline ZN

1 lanolina


lanolinezalf ZN

1 unguento/pomada de lanolina


lans ZN

1 lancea, picca
punt van een -- = puncta/cuspide de un lancea
een -- voor iemand breken = rumper un lancea in favor de un persona


lansier ZN

1 (MIL) lancero


lansknecht ZN

1 (GESCH) (Duitse infanterist) lansquenet


lanspunt ZN

1 puncta de lancea


lansquenet ZN

1 (kaartspel) lansquenet


lansruiter ZN

1 (MIL) lancero


lansschacht ZN

1 fuste de lancea


lansslang ZN

1 trigonocephalo


lanssteek ZN

1 colpo de lancea


lansstoot ZN

1 Zie: lanssteek


lansvis ZN

1 chetodon lanceolate


lansvormig BN

1 in forma de lancea
(PLANTK) met --e bladeren = lancifolie


lansworp ZN

1 jecto de lancea


lantaarn ZN

1 lanterna, (straatlantaarn) lampa de strata, (op schip) fanal
veelarmige -- = lampadario
dat zul je met een --tje moeten zoeken = tu debera cercar lo con lupa
2 (BOUWK) lanterna


lantaarnaansteker ZN

1 Zie: lantaarnopsteker


lantaarnboei ZN

1 boia luminose


lantaarndrager ZN

1 lampadario


lantaarnlicht ZN

1 luce/lumine de lanterna


lantaarnopsteker ZN

1 lampista


lantaarnpaal ZN

1 palo/poste de lampa


lantaarnplaatje ZN

1 placa diapositive, diapositiva


lantana ZN

1 lantana


lantaren ZN

1 Zie: lantaarn


lanterfant ZN

1 Zie: lanterfanter


lanterfanten WW

1 otiar, esser otiose


lanterfanter ZN

1 persona otiose, otioso


lanterfanterij ZN

1 otiositate


lanthaan ZN

1 Zie: lanthanium


lanthaanreeks ZN

1 (serie del) lanthanidos


lanthaniden ZN MV

1 Zie: lanthaanreeks


lanthanium ZN

1 lanthano, lanthanium


Laos ZN EIGN

1 Laos
van/uit -- = laotian


Laotiaan ZN

1 laotiano


Laotiaans BN

1 laotian, de Laos


Laotisch BN

1 laotian, de Laos


Lap ZN

1 lappon


lap ZN

1 (stuk textiel) pecia (de tela/stoffa), panno, pannello
een -- zetten in een kledingstuk = repeciar un vestimento
het zetten van een -- in een kledingstuk = le repeciamento in un vestimento
een -- grond = un pecia de terra
een -- vlees = un pecia de carne


laparoscoop ZN

1 laparoscopio


laparoscopie ZN

1 laparoscopia


laparoscopisch BN

1 laparoscopic
--e sterilisatie = sterilisation laparoscopic


laparotomie ZN

1 laparotomia


lapidair BN

1 (in steen gehouwen) taliate in petra, lapidari
-- schrift = scriptura lapidari
2 (kort en kernachtig) lapidari, concise
--e stijl = stilo lapidari
zich -- uitdrukken = exprimer se de maniera concise


lapidarist ZN

1 lapidario


lapidarium ZN

1 lapidario


lapidatie ZN

1 lapidation


lapillo ZN

1 lapillo (I)


lapis infernalis ZN

1 petra infernal, nitrato argentic


lapis lazuli ZN

1 lapislazuli, lazuli


lapjeskat ZN

1 catto de colores variate


lapjeswerk ZN

1 patchwork (E)


lapjeswinkel ZN

1 Zie: manufacturenwinkel


lapkaas ZN

1 caseo magre


Laplace-operator ZN

1 operator laplacian


Laplace-transformatie ZN

1 transformation laplacian


Lapland ZN EIGN

1 Lapponia


Laplander ZN

1 lappon


laplander ZN

1 (vogel) calcario lapponic


Laplands BN

1 lappon, lapponic, de Lapponia


Laplands ZN

1 (taal) lappon


lapmiddel ZN

1 remedio anodin, palliativo


lappen WW

1 (verstellen van kleding) repeciar, reparar
2 (van schoenen) reparar
schoenen -- = reparar scarpas/calceos
3 (klaarspelen) facer, arrangiar
dat heb je hem gauw gelapt = tu lo ha facite rapidemente
4 (met een lap schoonmaken) mundar
de ramen -- = mundar/lavar le vitros
5 (een ronde voorkomen) duplar
6 (geld bij elkaar brengen) quotisar se
7
iemand erbij -- = denunciar un persona


lappendeken ZN

1 (deken) (copertura in) patchwork (E)
2 (FIG) habito de arlequin


lappenmand ZN

1 corbe
(FIG) in de -- zijn = esser alco indisposite


lapsnuittor ZN

1 otiorrhyncho


lapsus ZN

1 lapsus (L), lapso, error
-- calami = lapsus calami (L)
-- linguae = lapsus linguae (L)
-- memoriae = lapsus memoriae (L)


laptop ZN

1 laptop (E), computator/computer (E) portative


lapwerk ZN

1 (wat gelapt moet worden) cosas/articulos/etc. a reparar
2 (slecht werk) labor/travalio defectuose
3 patchwork (E)


lapwoord ZN

1 parola expletive


lapzalf ZN

1 medicina/medicamento/remedio de charlatan (F)/de medicastro


lapzwans ZN

1 nullitate


lar ZN

1 gibbon lar


larbin

1 s. servitor


lardeerpriem ZN

1 agulia de lardar


lardeersel ZN

1 Zie: lardeerspek


lardeerspek ZN

1 lardo a lardar


larderen WW

1 (CUL, ook FIG) lardar, interlardar
het -- = interlardamento
gelardeerde lever = ficato lardate
een tekst met citaten -- = (inter)lardar un texto de/con citationes


laren ZN MV

1 (MYTH) lares


larf ZN

1 Zie: larve


larghetto

1 (MUZ) larghetto (I)


largo

1 (MUZ) largo (I)


larie ZN

1 nonsenso


lariekoek ZN

1 nonsenso


lariks ZN

1 (boom) larix, larice
2 (hout) (ligno de) larix/larice


lariksaanplanting ZN

1 plantation de larices


lariksboleet ZN

1 boleto elegante


lariksboom ZN

1 larix, larice


lariksbos ZN

1 bosco de larices


larikshars ZN

1 resina de laris/larice


larikshout ZN

1 (ligno de) larix/larice


larikshouten BN

1 de (ligno de) larix/larice


larikskegel ZN

1 cono de larix/larice


larix ZN

1 Zie: lariks


larmoyant BN

1 lacrimose, larmoyant (F)


larvaal BN

1 larval
-- stadium = stadio larval


larve ZN

1 larva
van de -- = larval
pootloze -- = larva apode
rupsvormige -- = larva eruciforme
--n voortbrengend = larvipare


larveachtig BN

1 larviforme


larvendodend BN

1 larvicida
-- middel = larvicida


larvenstadium ZN

1 stadio/phase larval/larvari


larventoestand ZN

1 stato larval/larvari


larvenverdelgingsmiddel ZN

1 larvicida


larvevormig BN

1 larviforme


laryngaal BN

1 laryngal
--e medeklinker = consonante laryngal


laryngectomie ZN

1 laryngectomia


laryngitis ZN

1 laryngitis


laryngograaf ZN

1 laryngographo


laryngologie ZN

1 laryngologia


laryngologisch BN

1 laryngologic


laryngoloog ZN

1 laryngologo, laryngologista


laryngoscoop ZN

1 laryngoscopio


laryngoscopie ZN

1 laryngoscopia


laryngoscopisch BN

1 laryngoscopic


laryngostenose ZN

1 laryngostenose (-osis)


laryngotomie ZN

1 laryngotomia


larynx ZN

1 larynge
van de -- = laryngee


larynxkanker ZN

1 Zie: larynxcarcinoom


larynxvernauwing ZN

1 laryngostenose (-osis)


laryxcarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del larynge


las ZN

1 soldatura, juncto, junctura, ligatura
-- van ijzer = soldatura de ferro
onderbroken -- = soldatura discontinue
2 (ingezet stuk) juncto


lasaggregaat ZN

1 equipamento de soldar, instrumentos de soldatura autogene


lasagne ZN

1 lasagna


lasapparaat ZN

1 apparato a/de soldar


lasbaar BN

1 soldabile


lasbaarheid ZN

1 soldabilitate


lasbaarheidsproef ZN

1 test (E)/essayo de soldabilitate


lasbout ZN

1 ferro a/de soldar


lasbrander ZN

1 torcha {sj} a/de soldar


lasbreuk ZN

1 ruptura de soldatura/de juncto


lasbril ZN

1 berillos protective/protector/de protection/de soldator


lasbuis ZN

1 tubo soldate


lascabine ZN

1 cabina de soldatura


lascief BN

1 lascive, voluptuose


lasciviteit ZN

1 lascivitate, voluptuositate


lasconstructie ZN

1 construction soldate


lasdoos ZN

1 (aansluitdoos) cassa de junction
2 (gereedschapsdoos) cassa de utensiles de soldator


lasdraad ZN

1 filo de/pro soldatura


laselektrode ZN

1 electrodo de soldatura


laser ZN

1 laser (E)


laserbundel ZN

1 fasce de laser (E)


lasergeodimeter ZN

1 geodimetro laser (E)


lasergyroscoop ZN

1 gyroscopio laser (E)


laserkanon ZN

1 cannon laser (E)


laserlasmachine ZN

1 machina a/de soldar per laser (E)


laserlassen ZN

1 soldatura per laser (E)


laserlicht ZN

1 luce/lumine laser (E)


laserlithografie ZN

1 lithographia laser (E)


laserprinter ZN

1 impressor/imprimitor/printer laser (E)


laserradar ZN

1 radar laser (E)


laserstraal ZN

1 radio laser (E)
behandeling met --en = laserotherapia


laserstraling ZN

1 radiation laser (E)


lasertelemeter ZN

1 telemetro laser (E)


lasertheodoliet ZN

1 theodolite laser (E)


laservisie ZN

1 vision laser (E), lector laser (E)


laserwerking ZN

1 action laser (E)


lasfout ZN

1 defecto de soldatura, soldatura/juncto defective/defectuose


lashandschoenen ZN MV

1 guantos de soldator


lashelm ZN

1 casco


lasinstallatie ZN

1 machina a/de soldar


lasinstructie ZN

1 instruction a/de soldar


laskap ZN

1 casco de soldator


laskop ZN

1 testa de soldatura


lasmateriaal ZN

1 material a/de soldar


lasnaad ZN

1 juncto soldate, soldatura
onzichtbare -- = soldatura invisibile
doorlopende -- = soldatura continue
-- in lengterichting = soldatura longitudinal
as van de -- = axe del soldatura


lasnaadfout ZN

1 Zie: lasfout


lasnaadlengte ZN

1 longor de soldatura


lasnaadvorming ZN

1 fprmation del soldatura


lasogen ZN MV

1 conjunctivitis actinic


lasoven ZN

1 furno de soldar


laspistool ZN

1 pistola a/de soldar, pistola de soldatura


lasplaat ZN

1 coperijuncto


laspleister ZN

1 insertion soldate


lasproces ZN

1 processo de soldatura


lasrobot ZN

1 robot (Tsj) de soldatura


lasschild ZN

1 Zie: laskap


lassen WW

1 (door een las verbinden) soldar, junger
het -- = soldatura
elektrisch -- = soldar electricamente
2 (invoegen, aanbrengen) inserer, insertar
die woorden zijn er tussen gelast = on ha inserite/insertate iste parolas
3 (inleggen) incrustar, incastrar
4 (verbinden) junger
zinnen aan elkaar -- = incatenar phrases


lassen ZN

1 soldatura
handmatig -- = soldatura manual
automatisch -- = soldatura automatic
autogeen -- = soldatura autogene
ultrasoon -- = soldatura ultrasonic


lasser ZN

1 soldator


lasserij ZN

1 soldatura


lassing ZN

1 (het lassen) soldatura
2 (las) soldatura


lasso ZN

1 lasso (E)


lasstaaf ZN

1 electrodo de soldatura/de soldar


last ZN

1 (vracht) carga, fardello, peso
onder de -- bezwijken = succumber sub le peso
een -- leggen op = cargar
de -- afnemen van = discargar
iemand van een -- bevrijden = liberar un persona de un carga
2 (verplichting) carga, responsabilitate, obligation, incumbentia, onere, onerositate
iemand tot -- hebben = haber un persona a su carga
3 (geldelijke verplichting) carga, obligation, onere
sociale --en = cargas/oneres social, costo social
fiscale --en = cargas/oneres fiscal
buitengewone --en = cargas extraordinari
-- van de contractvoorwaarden = onere del conditiones contractual
op zware --en zitten = haber cargas multo pesante
te mijnen --e = a mi carga
tot --/ten --e van = al carga de
4 (hinder) carga, fardello, peso, molestia, molestation, embarasso, incommoditate
de -- der jaren = le carga/fardello/peso del annos/del vetulessa
iemand tot -- zijn = incommodar un persona
iemand veel -- bezorgen = causar/occasionar/procurar grande molestia a un persona
wij hebben veel -- van onze buren = nostre vicinos nos incommoda/molesta multo
ik heb -- van mijn maag = io ha mal al stomacho
hij heeft veel -- van migraine = ille suffre de migraine (F)
nog -- hebben van een oude verwonding = sentir ancora un vetule lesion
hij is iedereen tot -- = ille constitue un carga pro totes
5 (beschuldiging) carga, accusation
iemand iets ten --e leggen = accusar/inculpar un persona de un cosa, imputar un cosa a un persona
6 (scheepslading) cargo, carga, cargamento
-- innemen = cargar
-- lichten = discargar
7 (NAT) peso
8 (opdracht) carga, mandato, mission, ordine, commission
-- geven = mandar, ordinar
op -- van de politie = per ordine/mandato del policia
9
(HAND) baten en --en = activo e passivo


lastafel ZN

1 tabula a/de soldar, tabula de soldatura


lastbrief ZN

1 mandato, littera de instruction(es)


lastdier ZN

1 animal/bestia de carga


lastdrager ZN

1 (sjouwer) portator
2 (steun/schoorzuil) supporto, columna, colonna, pila, pilar


lastechniek ZN

1 technica de soldar/del soldatura


lastechnologie ZN

1 technologia del soldatura


lasteloos BN

1 sin carga, sin ordines


lastemperatuur ZN

1 temperatura de soldar


lastenverlichting ZN

1 reduction/diminution del cargas, (van belasting) reduction/diminution del impostos, alleviation fiscal


lastenverzwaring ZN

1 incremento/altiamento/augmentation/aggravamento del cargas, (van belasting) incremento/altiamento/augmentation del impostos


laster ZN

1 calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration
smerige/vuige -- = calumnia infame, vil calumnia
-- over iemand rondstrooien = calumniar un persona
de -- wegnemen = disinfamar


lasteraar ZN

1 calumniator, diffamator, infamator, detractor, denigrator


lasterachtig BN

1 Zie: lasterend


lastercampagne ZN

1 campania calumniatori/denigratori/diffamatori/de diffamation/de calumnias


lasterdicht ZN

1 poesia calumniatori/diffamatori


lasteren WW

1 calumniar, diffamar, infamar, detraher, denigrar
God -- = blasphemar


lasterend BN

1 calumniose, calumniatori, diffamatori, infamatori, denigrante, detrahente
-- artikel = articulo diffamatori
--e taal = Zie: lastertaal


lastering ZN

1 calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration, (Godslastering) blasphemia
afschuwelijke -- = calumnia odiose


lasterlijk BN

1 calumniose, calumniatori, diffamatori, infamatori, detrahente, denigrante
--e aantijging = imputation/accusation calumniose
--e insinuatie = insinuation calumniose
2 (mbt God) blaspheme, blasphematori
--e woorden = parolas blaspheme/blasphematori, blasphemia


lastermond ZN

1 Zie: kwaadspreker


lasterpraat ZN

1 calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration, maledicentia


lasterrede ZN

1 discurso diffamatori


lasterschrift ZN

1 scripto diffamatori


lasterstuk ZN

1 Zie: lasterschrift


lastertaal ZN

1 parolas calumniatori/diffamatori, calumnia, calumniation, diffamation, infamation, detraction, denigration
afschuwelijke -- = calumnia odiose


lastertong ZN

1 lingua viperin/de vipera


lasterwoord ZN

1 parola calumniatori/diffamatori


lasterzucht ZN

1 spirito de diffamation


lastex ZN

1 lastex


lastezel ZN

1 asino de carga/de basto


lastgever ZN

1 dator de ordine, mandante, mandator, committente


lastgeving ZN

1 (opdracht) carga, mandato, ordine, instruction, commission, mission
2 (lastbrief) mandato


lasthebber ZN

1 mandatario


lastig BN

1 (vervelend) penibile
2 (onaangenaam) enoiose
-- vallen = enoiar
3 (veeleisend) exigente
--e examinator = examinator exigente
--e patiënt = malado exigente
4 (storend, hinderlijk) importun, moleste, embarassose
--e buurman = vicino moleste
--e schuldeiser = creditor moleste
--e klant = cliente importun
-- vallen = importunar, incommodar, molestar
iemand die -- valt = incommodator, molestar
5 (moeilijk) difficile, complicate, embarassose, penose, (netelig) spinose, delicate
-- vraagstuk = problema spinose
-- geval = caso multo difficile
--e methode = methodo difficile
-- kind = infante difficile
-- werk = labor/travalio penose
de schroef zit op een --e plaats = le vite es in un loco difficile
iemand in een -- parket brengen = mitter un persona in un situation embarassose
dat kon nog wel eens -- worden = isto poterea complicar le cosa
het iemand -- maken = complicar le vita a un persona


lastigheid ZN

1 importunitate, embarasso


lastketting ZN

1 catena pro pesar


last-minuteaanbieding ZN

1 offerta de ultime minuta


last-minutereis BN

1 viage de ultime minuta


lastpaard ZN

1 cavallo de carga/de basto


lastpak ZN

1 Zie: lastpost


lastpost ZN

1 persona/infante importun, importuno, peste


lastransformator ZN

1 transformator de soldatura


lastvermindering ZN

1 discarga


lastzadel ZN

1 sella de basto


lasverbinding ZN

1 juncto soldate, soldatura


lasvervorming ZN

1 deformation de soldatura


lasvlam ZN

1 flamma de soldatura


laswerktuig ZN

1 Zie: lasappparaat


lat ZN

1 barra, planca, latte
de --ten van een hek = le plancas de un palissada
(SPORT) onder de -- staan = esser in le goal (E), esser inter le palos
de bal kwam tegen de -- = le ballon ha toccate le barra transversal


lataanboom ZN

1 latania


latafel ZN

1 commoda


latboom ZN

1 Zie: leiboom


latei(balk) ZN

1 lintel


laten WW

1 (achterwege laten) lassar, abandonar, renunciar (a), abstiner se (de)
het roken -- = abstiner se de fumar
ik kan het niet -- te = io non pote abstiner/impedir me de
laat dat! = isto suffice!, arresta!
2 (op een plaats/in een toestand houden) lassar, guardar, conservar
de boel de boel --, alles bij het oude -- = lassar le cosas como illos es
de deur open -- = lassar le porta aperte
iets achter zich -- = lassar un cosa detra se
iemand met rust -- = lassar in pace un persona
iemand links -- liggen = ignorar un persona
-- begaan = lassar facer
laat maar zitten! = guarda le moneta!
het daarbij niet -- = non contentar se con isto
dat laat me koud = isto me lassa frigide, isto non me interessa del toto
3 (achterlaten) lassar
ik heb mijn paraplu in de hal gelaten = io ha lassate mi parapluvia in le vestibulo
4 (ergens in bergen) mitter, poner
waar moet ik het boek --? = ubi debe io mitter le libro?
5 (toegang geven tot) lassar (in)
laat de kat maar in de tuin = lassa le catto ir in le jardin
6 (toestaan, dulden) lassar (+ ONBEP W), permitter, dar
iemand -- begaan = lassar facer un persona
zich -- gezeggen = lassar se persuader
dat laat zich horen = isto es possibile, isto non es excludite
leven en -- leven = viver e lassar viver
iets -- lopen/varen = renunciar a/abandonar un cosa
ik heb me -- wijsmaken dat = io me ha lassate dicer que
iemand tijd -- = dar le tempore a un persona
7 (veroorzaken + actief object) facer (+ INF)
hij liet ons hier komen = ille faceva nos venir hic
de dokter -- komen = facer venir le medico
iemand iets -- weten = communicar/facer saper un cosa a un persona, informar un persona de un cosa
8 (veroorzaken + passief object) facer (+ INF) (tegen de wil van het object), lassar (+ INF) (met goedkeuring of zonder tegenwerking van het object)
iemand -- ombrengen = facer assassinar un persona
zijn haar -- knippen = facer se taliar/facer se secar le capillos
zich -- leiden = lassar conducer se
ik laat me niet beledigen = io non me lassa insultar
de moeder laat het kind vallen = le matre lassa cader le infante
de voetballer laat zijn tegenstander -- = le footballator {foet} face cader su adversario
het boek laat zich gemakkelijk lezen = le libro se lassa leger facilmente
het laat zich gemakkelijk denken = il se comprende facilmente
9 (niet inhouden) laxar
een wind -- = laxar un pedito, peder
tranen -- = versar lacrimas
10 (op een plaats/in een toestand brengen) facer (+ ONBEP W)
11 (opgeven) lassar, abandonar, renunciar (a)
het leven -- = perder le vita, morir
12 (iets niet ontnemen) lassar
13 (bij zijn dood nalaten) lassar, legar
hij liet mij zijn huis na = ille me ha legate su casa
hier laat je wat, daar vind je wat = toto ha su bon e su mal lateres
14 (afstaan) lassar, ceder, abandonar, dar
ik laat het je voor honderd gulden = io te lo lassa pro cento florinos
15 (in stand houden) lassar, guardar, conservar, mantener
16 (mbt wenselijkheid/aansporing) lassar, que ..., vamos ...
laten wij elkaar helpen! = lassa adjutar nos le un(es) le altere(s)!
laten we beginnen! = vamos comenciar!
laten we vertrekken! = que nos parti!
laten wij er niet meer over praten! = que nos non parla plus de iste cosa!


latent BN

1 (NAT, BIOL, MED, etc., ook FIG) latente, (BIOL) recessive
--e warmte = calor latente
--e energie = energia latente
-- leven = vita latente
--e infectie = infection latente
-- beeld = imagine latente
-- periode van een ziekte = periodo de latentia de un morbo
--e gevoelens = sentimentos latente
--e vijandigheid = hostilitate latente
--e toestand = stato latente/de latentia
-- aanwezig zijn in = esser latente in


latentheid ZN

1 latentia


latentie ZN

1 latentia


latentietijd ZN

1 latentia, periodo/tempore de latentia


later BW

1 plus tarde, postea, pois, post, depost, posteriormente, ulteriormente
dat zal ik je -- nog wel eens vertellen = io te lo contara alicun die


later BN

1 (nieuwer) plus recente, ulterior, posterior
--e berichten = novas ulterior
in --e jaren = in annos ulterior
op --e leeftijd = a un etate avantiate


lateraal BN

1 (zijdelings gelegen) lateral
-- kanaal = canal lateral
-- stelsel = systema lateral
2 (TAAL) lateral
--e medeklinker = consonante lateral
3 (mbt verwanten) collateral
--e erfgenamen = heredes/hereditarios collateral


lateraliteit ZN

1 lateralitate


lateriet ZN

1 laterite


latertje ZN

1
het is een -- geworden = on ha finite multo tarde


latex ZN

1 latex


latexcement ZN

1 cemento al latex


latexverf ZN

1 color al latex


lathyrus ZN

1 lathyro, piso odorose
naakte -- = lathyro sin folios


laticifeer BN

1 laticifere


laticlava ZN

1 laticlavio


latifundium ZN

1 latifundio


Latijn ZN

1 (de Latijnse taal) latino, lingua latin
klassiek -- = latino classic
vulgair -- = latino vulgar/popular
middeleeuws -- = latino medieval
modern -- = latino moderne
-- van de Keizertijd = latino imperial
aan het eind van zijn -- zijn = esser al fin de su latino, esser exhauste
2 (ROM GESCH) (bewoner van Latium) latino
3 (iemand die behoort tot de Latijnse volkeren) latino


Latijns BN

1 latin, roman
--e taal = lingua latin, latino
--e spraakkunst = grammatica latin
--e Kerk = Ecclesia latin/roman
--e letters = characteres roman/rotunde
--e burgerrecht = derecto latin
--e kruis = cruce latin
--e volkeren = populos latin
-- zeil = vela latin
--e tekst = texto in latino
een -- karakter geven aan = latinisar
--e geest/beschaving/wereld = latinitate
-- Amerika = America Latin


Latijns-Amerika ZN EIGN

1 America Latin, Latino-America


Latijns-Amerikaan ZN

1 latino-americano


Latijns-Amerikaans BN

1 latino-american


latijnzeil ZN

1 vela latin


lating ZN

1 Zie: aderlating


latiniseren WW

1 latinisar
het -- = latinisation


latinisering ZN

1 latinisation


latinisme ZN

1 latinismo


latinist ZN

1 latinista


latiniteit ZN

1 latinitate


Latino sine Flexione ZN EIGN

1 latino sin flexion


latin rock ZN

1 rock (E) latino-american


latitude ZN

1 (AARDR) latitude


Latium ZN EIGN

1 Latio


latmodel ZN

1 prototypo de lattes


lat-relatie ZN

1 copulo a tempore partial


latrine ZN

1 latrina, privata


latten BN

1 de lattes
-- afscheiding = clausura/partition de lattes


latten WW

1 coperir de lattes
een plafond -- = coperir un plafond (F) de lattes


lattenbodem ZN

1 fundo de lattes


lattendeur ZN

1 porta de lattes


latuw ZN

1 lactuca


latuwbitter ZN

1 lactucario


latuwsap ZN

1 lactucario


latwerk ZN

1 (geraamte van latten) armatura de lattes
2 (mbt leibomen) spalier


laudanine ZN

1 laudanina


laudanum ZN

1 laudano


laudatie ZN

1 laudation


lauden ZN MV

1 laudes


laureaat ZN

1 laureato


laurier ZN

1 (boom) lauriero
2 (CUL) lauriero


laurierachtigen ZN MV

1 lauraceas


laurierbes ZN

1 bacca del lauriero


laurierblad ZN

1 folio de lauriero


laurierboom ZN

1 Zie: laurier-1


laurierbosje ZN

1 laureto


laurierdrop ZN

1 liquiritia al lauriero


laurierkers ZN

1 (heester) lauriero-ceresio
2 (vrucht) ceresio del lauriero/ceresio


laurierkrans ZN

1 Zie: lauwerkrans


laurierkroon ZN

1 Zie: lauwerkrans


laurierolie ZN

1 oleo de lauriero


laurierroos ZN

1 oleandro


lauriertak ZN

1 Zie: lauwertak


laurierwilg ZN

1 salice laurifolie


laurierzalf ZN

1 unguento lauric


laurierzuur ZN

1 acido lauric


lauw BN

1 (niet erg warm) tepide
-- zijn = teper
2 (zonder enthousiasme) tepide, sin enthusiasmo, indifferente
-- reageren op iets = reager con indifferentia a un cosa, reager a un cosa sin enthusiasmo


lauwachtig BN

1 un pauco/poco tepide


lauweren ZN MV

1 (roem, eer) lauros
-- oogsten = recoltar lauros
op zijn -- rusten = reposar/dormir super su lauros


lauweren WW

1 (met lauweren kronen) coronar con lauros
gelauwerd uit de strijd treden = venir del combatto coperte de lauros
2 (loven) coperir con lauros, laudar, exaltar


lauwerkrans ZN

1 corona de lauriero/lauros, laurea
met -- getooid hoofd = testa lauree


lauwerkroon ZN

1 Zie: lauwerkrans


lauwertak ZN

1 branca de lauriero


lauwhartig BN

1 assatis indifferente


lauwheid ZN

1 (halfwarme toestand) tepor, tepiditate
2 (onverschilligheid) tepor, tepiditate, indifferentia


lauwte ZN

1 Zie: lauwheid-1


lauwwarm BN

1 tepide


lava ZN

1 lava
gesmolten -- = lava in fusion
gestolde -- = lava solidificate


lavaächtig BN

1 lavic


lavabo ZN

1 (R.K.) lavabo


lavaglas ZN

1 obsidiana, vitro de vulcano, hyalite


lavagolf ZN

1 unda de lava


lavas ZN

1 levistico (officinal), ligustico


lavasteen ZN

1 petra lavic


lavastroom ZN

1 currente/torrente/fluxo lavic/de lava


laveloos BN

1 ebrie


lavement ZN

1 clysma, clyster, lavage/lavamento intestinal, injection rectal
een -- geven/toedienen = dar/administrar un lavamento


lavementcanule ZN

1 cannula de lavamento


lavementspuit ZN

1 syringa de lavamento


laven WW

1 refrescar
zich -- aan = refrescar se a, appaciar su sete con


lavend BN

1 refrescante


lavendel ZN

1 lavandula


lavendelblauw BN

1 blau de lavandula


lavendelbloem ZN

1 flor de lavandula


lavendelgeur ZN

1 odor de lavandula


lavendelheide ZN

1 andromeda


lavendelkopie ZN

1 copia intermedie


lavendelolie ZN

1 essentia/oleo de lavandula


lavendelreuk ZN

1 odor de lavandula


lavendelwater ZN

1 aqua de lavandula


lavendelzeep ZN

1 sapon a lavandula


laveren WW

1 (mbt zeilen) virar contra le vento
2 (met wankele gang lopen) zigzagar, titubar


lavet ZN

1 bassino a/de lavar


laving ZN

1 refrescamento


lawaai ZN

1 ruito, fracasso, tumulto, strepito
hels -- = ruito infernal/de inferno
oorverdovend -- = ruito assurdante
het -- overstemmen = coperir le ruito
-- maken = facer ruito, strepitar


lawaaiarm BN

1 quiete


lawaaibestrijding ZN

1 lucta contra le ruito, suppression de ruito


lawaaidoofheid ZN

1 surditate per excesso de ruito


lawaaien WW

1 facer ruito, strepitar


lawaaierig BN

1 ruitose, rumorose, tumultuose, strepitose, clamorose
--e straat = strata rumorose/tumultuose


lawaaihinder ZN

1 Zie: geluidshinder


lawaaiig BN

1 Zie: lawaaierig


lawaaimaker ZN

1 (iemand die veel lawaai maakt) persona ruitose
2 (opschepper) fanfaron


lawaainiveau ZN

1 nivello de ruito


lawaaioverlast ZN

1 Zie: geluidshinder


lawaaischopper ZN

1 Zie: lawaaimaker


lawaaivrij BN

1 sin ruitos


lawine ZN

1 avalanche (F)
onder een -- bedolven worden = esser interrate in un avalanche
een -- van verdachtmakingen = un avalanche de insinuationes


lawinegang ZN

1 corridor/via de avalanche (F)
kunstmatige --en aanleggen = cavar corridores de avalanche artificial


lawinegevaar ZN

1 risco/periculo de avalanche(s) (F)


lawinehond ZN

1 can de avalanche (F)


lawinereactie ZN

1 (NAT) reaction de catena, reaction de bolla de nive


lawinetunnel ZN

1 tunnel (E) anti-avalanche (F)


lawinewering ZN

1 pariete de avalanche (F)


lawn ZN

1 (soort weefsel) linon


lawn tennis ZN

1 lawn tennis (E)


lawrencium ZN

1 (SCHEI) lawrencium


law tennisclub ZN

1 club (E) de lawn tennis (E)


laxans ZN

1 Zie: laxeermiddel


laxatief BN

1 Zie: laxerend


laxatief ZN

1 Zie: laxeermiddel


laxeerdrankje ZN

1 biberage laxative


laxeermiddel ZN

1 remedio laxative/purgative, laxativo, purgativo, purga
een -- nemen = prender un laxativo


laxeerpil ZN

1 pilula laxative/purgative


laxeerpoeder ZN

1 pulvere laxative/purgative


laxeren WW

1 haber un effecto laxative, laxar, purgar


laxerend BN

1 laxante, laxative, aperiente, purgative, purgatori
dat werkt -- = isto ha un effecto laxante


laxisme ZN

1 moral laxe


lay-out ZN

1 disposition typographic, lay-out (E)


lay-outen WW

1 facer le disposition typographic, facer le lay-out (E)


lay-outen WW

1 facer un lay-out (E)


lazaret ZN

1 hospital (militar) ambulante/mobile/de campania


lazaretschip ZN

1 nave hospital


lazarig BN

1 leprose


lazarij ZN

1 lepra


lazarist ZN

1 lazaristo


Lazarus ZN EIGN

1 Lazaro
de gelijkenis van -- = le parabola de Lazaro


lazarus BN

1 ebrie, inebriate


lazer ZN

1 corpore


lazeren WW

1 (smijten) jectar
2 (vallen) cader


lazerij ZN

1 corpore


lazerkruid ZN

1 laserpitio


lazuliet ZN

1 lazulite, lapis lazuli, lazuli


lazuren BN

1 (van lazuur) de/in lapislazuli
2 (blauw) azur, blau


lazuriet ZN

1 lazurite


lazuur ZN

1 lapislazuli, lazuli, lazulite


lazuursteen ZN

1 Zie: lazuur


lb.

1 (Afk.: libra) pond


lbo

1 (Afk.: lager beroepsonderwijs) inseniamento/formation professional de prime grado


leadzanger ZN

1 cantator (principal) de un gruppo


lease ZN

1 leasing (E)


lease-auto ZN

1 auto(mobile) locate a longe termino, auto(mobile) de leasing


leasebedrijf ZN

1 Zie: leasingbedrijf


leasecontract ZN

1 Zie: leasingovereenkomst


leasemaatschappij ZN

1 Zie: leasingmaatschappij


leasen WW

1 locar con option a compra, locar a longe termino


leaseovereenkomst ZN

1 Zie: leasingovereenkomst


leasing ZN

1 leasing (E)


leasingbedrijf ZN

1 interprisa/societate/compania de leasing (E)


leasingcontract ZN

1 Zie: leasingovereenkomst


leasingmaatschappij ZN

1 Zie: leasingbedrijf


leasingovereenkomst ZN

1 contracto de leasing (E)
een -- sluiten = facer un contracto de leasing


leasingsysteem ZN

1 systema de leasing (E)


leb ZN

1 (lebmaag) abomaso
2 (stremsel) fermento/enzyma coagulative/de coagulation


lebaal ZN

1 grande anguilla (de al minus duo libras)


lebbe ZN

1 Zie: leb


lebberen WW

1 sorber
thee -- = sorber un the


lebbig BN

1 que ha le gusto de fermento coagulative
2 (FIG) (bits) acre


lebenzym ZN

1 Zie: lebferment


Lebesgue-integratie ZN

1 integration lebesguian


Lebesgue-maat ZN

1 mesura lebesguian


lebferment ZN

1 fermento/enzyma coagulative/de coagulation, chymase


lebklier ZN

1 glandula que secreta le fermento coagulative


leblam ZN

1 agno nutrite per allactamento artificial


lebmaag ZN

1 abomaso


lecit(h)ine ZN

1 lecithina


lectionarium ZN

1 (R.K.) lectionario


lector ZN

1 (R.K.) (voorlezer) lector
2 (aan universiteit) lector
3 (iemand die manuscripten doorleest) lector


lectoraat ZN

1 (R.K.) lectorato
2 (ambt/rang van lector aan een universiteit) lectorato


lectotype ZN

1 lectotypo


lectuur ZN

1 (boeken, tijdschriften, etc.) lectura
leerzame -- = lectura instructive
stichtelijke -- = lectura edificante
luchtige/oppervlakkige -- = lectura frivole
prikkelende -- = lectura piccante
breng wat -- voor me mee = apporta me alco pro leger
2 (het lezen) lectura


lectuurbak ZN

1 portamagazines


lectuurgids ZN

1 guida pro le lector, bibliographia


lectuurlijst ZN

1 lista de lectura(s)


lectuurmand ZN

1 Zie: lectuurbak


lectuurverschaffing ZN

1 fornimento de lectura


lectuurvoorziening ZN

1 Zie: lectuurverschaffing


ledebraken WW

1 (radbraken) suppliciar super le rota


ledemaat ZN

1 membro, extremitate
benedenste --en = membros inferior
ontwrichting van een -- = disarticulation de un membro


ledenaantal ZN

1 numero de adherentes/membros/socios


ledenadministratie ZN

1 gestion del adherentes/membros/socios


ledenbestand ZN

1 Zie: ledenaantal


ledendag ZN

1 die del membros


ledengroei ZN

1 Zie: ledenwinst


ledenlijst ZN

1 lista de adherentes/membros/socios


ledenpop ZN

1 pupa articulate, marionette (F)


ledenraad ZN

1 consilio del adherentes/membros/socios


ledenradiator ZN

1 radiator a elementos


ledenservice ZN

1 servicio (reservate) al adherentes/membros/socios


ledenstop ZN

1 limite de admission de adherentes/membros/socios, blocamento de (nove) adhesiones


ledental ZN

1 numero de adherentes/membros/socios


ledenvergadering ZN

1 reunion/assemblea general (del adherentes/membros/socios)


ledenverlies ZN

1 perdita de adherentes/membros/socios


ledenwerving ZN

1 recrutamento de adherentes/membros/socios


ledenwinst ZN

1 augmento/incremento de adherentes/membros/socios


leder ZN

1 Zie: leer


lederafval ZN

1 Zie: leerafval


lederartikelen ZN MV

1 Zie: leerwaren


lederboom ZN

1 Zie: leerboom


lederen BN

1 Zie: leren


lederfabricage ZN

1 Zie: leerfabricage


lederfabriek ZN

1 Zie: leerfabriek


lederfabrikant ZN

1 Zie: leerfabrikant


lederhandel ZN

1 Zie: leerhandel


lederhandelaar ZN

1 Zie: leerhandelaar


lederhuid ZN

1 Zie: leerhuid


lederkleur ZN

1 Zie: leerkleur


ledermos ZN

1 Zie: leermos


ledersnippers ZN MV

1 Zie: leersnippers


ledersoort ZN

1 Zie: leersoort


ledervet ZN

1 Zie: leervet


lederwaren ZN MV

1 Zie: leerwaren


lederwarenindustrie ZN

1 Zie: leerwarenindustrie


lederwerk ZN

1 Zie: leerwaren


lederwinkel ZN

1 Zie: leerwinkel


lederzaak ZN

1 Zie: leerwinkel


ledewater ZN

1 Zie: leewater


ledig BN

1 (zonder inhoud) vacue
--e ruimte = spatio vacue
--e beurs = bursa vacue
--e batterij = batteria/pila discargate/exhauste
-- maken = vacuar
tot op de bodem -- = totalmente vacue
2 (onbezet) vacante, libere, disoccupate, inoccupate, otiose
-- gaan = otiar
het -- gaan = otio
3 (ijdel, hol) vacue, van
--e woorden = parolas van


ledigen WW

1 vacuar, evacuar
een kist -- = vacuar un cassa
een glas -- = biber un vitro
2 (MED) depler


ledigend BN

1 (MED) depletive


lediggaan WW

1 esser otiose/disoccupate, viver otiosemente, otiar


lediggang ZN

1 disoccupation, otio, otiositate
-- is des duivels oorkussen = le otio es le patre/le otiositate es le matre de tote le vitios


ledigganger ZN

1 persona otiose/disoccupate, otioso


ledigheid ZN

1 (afwezigheid van inhoud) vacuitate
de betrekkelijke -- van het heelal = le vacuitate relative del universo
2 (het vrij zijn van werkzaamheden) inaction, inoccupation, otio, otiositate
-- is des duivels oorkussen = otio es le patre/otiositate es le matre de tote le vitios


lediging ZN

1 (MED) depletion


lediglopen WW

1 Zie: leeglopen


ledigloper ZN

1 Zie: leegloper


ledikant ZN

1 lecto
houten -- = lecto de ligno
ijzeren -- = lecto de ferro
-- voor één persoon = lecto individual


lee ZN

1 curso de aqua


leed ZN

1 (verdriet) pena, affliction, dolor, dolo
vervuld van -- = dolorose
hart vol -- = corde dolorose
blik vervuld van -- = reguardo dolorose
-- doen = penar
iemands -- verzachten = alleviar le pena de un persona
dat doet mij -- = isto me pena
2 (letsel, schade) mal, damno
iemand -- doen = facer damno a un persona


leed BN

1 dolorose, triste, (afgunstig) invidiose
iets met --e ogen aanzien = reguardar/mirar un cosa con tristessa/con invidia


leedaanzegger ZN

1 Zie: aanspreker


leeddragend BN

1 (rouwdragend) portante (le) lucto, in lucto
2 (bedroefd) triste


leedgevoel ZN

1 sentimento de pena/dolor/dolo/affliction, pena


leedgras ZN

1 tritico repente


leedvermaak ZN

1 placer/joia/gaudio maligne/malitiose
-- hebben = gauder del disgratia de alteres/de un altere


leedwezen ZN

1 regret, condolentia
iemand zijn -- betuigen = exprimer su regretes/condolentia a un persona


leefbaar BN

1 habitabile, vivibile
een -- huis = un casa habitabile
een --e omgeving = un ambiente vivibile
een --e wereld = un mundo habitabile/vivibile


leefbaarheid ZN

1 habitabilitate, vivibilitate, qualitate del vita


leefeenheid ZN

1 (appartement) appartamento
2 (groep mensen) communitate


leefgebied ZN

1 habitat (L) (natural)


leefgemeenschap ZN

1 communitate


leefgewoonte ZN

1 habitude/costume de vita/de viver


leefgroep ZN

1 (woongroep) communitate, gruppo de cohabitantes


leefklimaat ZN

1 ambiente (vital/de vita), climate social/de vita
optimaal -- = climate social perfecte


leefkuil ZN

1 fossa de conversation


leefmilieu ZN

1 ambiente (vital/de vita)


leefnet ZN

1 vivario


leefomgeving ZN

1 medio ambiente, ambiente


leefomstandigheden ZN MV

1 circumstantias/conditiones del vita


leefpatroon ZN

1 maniera de viver, modo/modello/patrono de vita


leefregel ZN

1 regime (F) de vita
een gezonde -- volgen = sequer un regime de vita san


leefruimte ZN

1 spatio vital, (BOUWK) spatio/camera habitabile


leefscheppen WW

1 vacuar, exhaurir


leefstijl ZN

1 stilo de vita


leeftijd ZN

1 etate
volwassen -- = etate adulte
rijpere -- = etate matur
hoge -- = etate multo avantiate, senectute
kritieke/gevaarlijke -- = etate critic
vereiste -- = etate minime
van middelbare -- = de etate median, de medie etate
van gevorderde -- = de etate avantiate
op latere -- = a un etate avantiate
stemgerechtigde -- = etate competente pro votar
leerplichtige/schoolplichtige -- = etate scholar
de 21-jarige -- bereiken = arrivar al etate de vinti-un annos
overleden op de -- van 78 jaar = morite/decedite al etate de 78 annos
film geschikt voor alle --en = film (E) apte pro tote le publicos
op mijn -- = a mi etate
van een zekere --, op -- = avantiate in etate, de un certe etate
mijn vriend is van mijn -- = mi amico es de mi etate
van dezelfde -- = del mesme etate, coetanee
op jeugdige -- overlijden = morir juvene
mensen van mijn -- = gente de mi etate
er jong uitzien voor zijn -- = semblar plus juvene


leeftijdgenoot ZN

1 persona/camerada del mesme etate, coetaneo
hij is mijn -- = ille es de mi etate, ille es un coetaneo mie


leeftijdscategorie ZN

1 Zie: leeftijdsgroep


leeftijdsgrens ZN

1 etate limite, limite de etate
de -- overschrijden = exceder le etate limite fixate


leeftijdsgroep ZN

1 gruppo/categoria de (un determinate) etate


leeftijdsklasse ZN

1 classe de (un determinate) etate


leeftijdsonderscheid ZN

1 distinction de etate


leeftijdsopbouw ZN

1 repartition secundo le etates


leeftijdsstructuur ZN

1 structura secundo le etates


leeftijdsverschil ZN

1 differentia/disproportion/disparitate de etate


leeftocht ZN

1 viveres, provisiones


leefvorm ZN

1 forma de vita


leefwarmte ZN

1 calor/temperatura agradabile


leefwijze ZN

1 maniera de viver, modo/stilo de vita, vita
zijn regelmatige -- = su (modo de) vita regular
vegetarische -- = regime (F) vegetarian
buitensporige -- = modo de vita extravagante


leeg BN

1 Zie: ledig


leegbloeden WW

1 sanguinar a morte, perder tote su sanguine


leegdrinken WW

1 vacuar, biber
zijn kopje -- = biber su tassa


leegeten WW

1 vacuar, terminar
zijn bord -- = vacuar/terminar su platto


leeggewicht ZN

1 peso vacue


leeggieten WW

1 vacuar, effunder
een kuip -- = vacuar un cupa


leeggoed ZN

1 bottilias vacue


leeggooien WW

1 vacuar (completemente), discargar


leeghalen WW

1 vacuar (completemente)


leegheid ZN

1 Zie: ledigheid


leeghoofd ZN

1 testa/capite cave/vacue, imbecille
een -- zijn = haber le testa/capite plen de aere


leeghozen WW

1 vacuar le aqua


leegloop ZN

1 (nietsdoen) inactivitate, inaction, otiositate, otio
2 (SOC) exodo, depopulation, dispopulamento


leeglopen ZN

1 (leeg worden) vacuar se
de band is leeggelopen = le pneu(matico) se ha disinflate
2 (niets doen) otiar, esser otiose/disoccupate/inactive
het -- = otio, otiositate


leegloper ZN

1 persona otiose/disoccupate, otioso


leegloperij ZN

1 otio, otiositate


leegmaken WW

1 vacuar, (mbt spijs/drank) finir, terminar
we zullen de fles maar -- = nos va finir/terminar/vacuar le bottilia


leegmalen WW

1 vacuar, exhaurir


leegplukken WW

1
ze hebben de kerseboom leeggeplukt = illes ha colligite tote le ceresias


leegplunderen WW

1 piliar
het -- = piliage


leegplundering ZN

1 piliage


leegpompen WW

1 vacuar/exhaurir/extraher per un pumpa
een ondergelopen kelder -- = pumpar le aqua de un cellario inundate


leegpomping ZN

1 vacuation per un pumpa, exhaustion


leegrijden WW

1 vacuar
hij heeft zijn hele tank leeggereden = ille ha completemente vacuate su reservoir (F)/tank (E)
de wielrenner heeft zich helemaal leeggereden = le currero cyclista esseva completemente exhaurite post su cursa


leegroven WW

1 piliar
het -- = piliage
de dieven hebben het hele huis leeggeroofd = le robatores ha piliate tote le casa


leegruimen WW

1 disincombrar


leegschenken WW

1 vacuar, exhaurir


leegschudden WW

1 vacuar, exhaurir


leegstaan WW

1 esser vacue/inoccupate/inhabitate/vacante
--d huis = casa vacue/inoccupate/inhabitate/vacante
--e fabriek = fabrica disusate
staan er nog stoelen leeg? = esque il ha ancora sedias inoccupate/libere?


leegstand ZN

1 inoccupation
de -- van nieuwe woningen = le problema de nove casas inoccupate


leegstandswet ZN

1 lege super le inoccupation (de casas/de edificios)


leegstelen WW

1 piliar, robar omne cosas
het -- = le piliage
een huis -- = piliar un casa


leegstorten WW

1 vacuar, discargar


leegstromen WW

1 vacuar se


leegte ZN

1 vacuo
hij laat een grote -- achter = ille lassa un grande vacuo detra se
een -- opvullen = reimpler/plenar un vacuo


leegvissen WW

1 attrappar omne pisces, denudar


leegvreten WW

1 devorar toto
een trog -- = vacuar un alveo/trogo


leegzuigen WW

1 vacuar, exhaurir, (eetbare zaken) suger
een mergpijp -- = suger le medulla de un osso
een riool -- = vacuar un cloaca


leegzuiging ZN

1 exhaustion


leek ZN

1 (niet geestelijke) laico, profano, (niet gewijde) secular
2 (ondeskundige) laico, profano, ignorante, incompetente
ik ben een volslagen -- in dit vak = io es un laico in iste materia, io non ha alicun competentia in iste materia


leem ZN

1 argilla


leemaarde ZN

1 terra argillose, argilla


leemachtig BN

1 argillose, argillacee


leeman ZN

1 mannequin (F)


leembank ZN

1 Zie: leemlaag


leemgroeve ZN

1 argillaria


leemgrond ZN

1 terra argillose, argilla


leemhoudend BN

1 que contine argilla, argillose


leemkuil ZN

1 argillaria


leemlaag ZN

1 strato argillose/de argilla


leemmergel ZN

1 marna argillose/argillacee


leemmortel ZN

1 mortero argillose


leemput ZN

1 Zie: leemgroeve


leemte ZN

1 (hiaat) lacuna, hiato, vacuo, manco, mancantia
--n vertonen = monstrar/presentar lacunas
in een -- voorzien = plenar/coperir un lacuna
--n in het geheugen = lacunas de memoria
-- in de woordenschat = lacuna lexical
met --n = lacunar, lacunose
2 (gebrek) defecto, imperfection


leen ZN

1 (GESCH) feudo
met een -- begiftigen = infeudar
begiftiging met een -- = infeudation
in -- ontvangen = reciper in feudo
iemand grond in -- geven = infeudar un terra a un persona
2 (wat men tijdelijk voor gebruik ontvangt) presto
te -- hebben = haber in presto
te -- geven = prestar, dar in presto
te -- krijgen = reciper/prender in presto


leenbank ZN

1 banca/cassa de presto


leenbezitter ZN

1 (GESCH) feudatario


leenbreuk ZN

1 (GESCH) traition, felonia


leencontract ZN

1 contracto de presto


leendienst ZN

1 (GESCH) servicio de vassallo, vassallage


leeneed ZN

1 (GESCH) juramento de fidelitate


leen- en pachtwet ZN

1 lege de presto e arrentamento


leengeld ZN

1 (uitleenvergoeding) derecto de presto


leengoed ZN

1 (GESCH) territorio feudal, feudo
als -- bezitten = haber in feudo
als -- geven aan = dar in feudo a, infeudar


leenheer ZN

1 (GESCH) senior feudal


leenhouder ZN

1 (GESCH) vassallo


leenhulde ZN

1 (GESCH) homage


leenman ZN

1 vassallo, feudatario
de --nen des konings = le vassallos del rege
tot -- maken = infeudar


leenmanschap ZN

1 (GESCH) vassallage


leenmoeder ZN

1 matre de substitution


leenplicht ZN

1 (GESCH) vassalitate


leenplichtig BN

1 (GESCH)
-- maken = vassalisar
het -- maken = vassalisation


leenrecht ZN

1 (GESCH) (het in leenzaken geldende recht) derecto feudal
2 (uitleenvergoeding) derecto de presto


leenrechtelijk BW

1 (GESCH) secundo le derecto feudal


leenroerig BN

1 feudal
-- maken = feudalisar
niet-leenroerig = allodial


leenroerigheid ZN

1 feudalitate


leenspreuk ZN

1 metaphora


leenspreukig BN

1 metaphoric


leenstaat ZN

1 stato vassallo


leenstelsel ZN

1 systema feudal, feudalismo


leenverhouding ZN

1 (GESCH) vassallage


leenvertaling ZN

1 calco


leenvorst ZN

1 (vorst als leenheer) soverano
2 (vorst die zijn gebied als leen bezit) principe feudal, vassallo


leenvorstendom ZN

1 principato feudal


leenwezen ZN

1 Zie: leenstelsel


leenwoord ZN

1 parola estranier adoptate, parola imprestate
-- uit het Duits = germanismo
-- uit het Engels = anglicismo
-- uit het Frans = francesismo, gallicismo
vertaald -- = calco linguistic


leep BN

1 astute, astutiose
dat heeft hij -- aangelegd = ille lo ha facite con multe astutia


leepheid ZN

1 astutia


leepogig BN

1 sebose al oculo


leepoog ZN

1 oculo sebose


leer ZN

1 (doctrine, stelsel) doctrina, (REL ook) dogma
-- van de Drieëenheid = doctrina/dogma del Trinitate
-- van Mozes = judaismo
-- van Mohammed = islam, islamismo
christelijke -- = doctrina christian, christianismo
katholieke -- = doctrina catholic
hervormde -- = doctrina reformate
calvinistische -- = doctrina calvinista
rechte/orthodoxe -- = doctrina orthodoxe, orthodoxia
vast in de -- = orthodoxe
hij is niet zuiver in de -- = ille non es orthodoxe
brahmaanse -- = doctrina brahmanic
-- van de wederdopers = doctrina anabaptista
-- van de Katharen = doctrina catharic
-- van Pythagoras = pythagorismo
animistische -- = doctrina animistic
-- van de onsterfelijkheid van de ziel = doctrina del immortalitate del anima
verderfelijke -- = doctrina perniciose
strenge -- = doctrina intransigente/stricte
anarchistische -- = doctrina anarchista
eschatologische -- = doctrina eschatologic
een -- aanvaarden = adoptar un doctrina
een -- kraken = demolir un doctrina
de -- betreffende = doctrinal
ruzie over de -- = disputa/querela doctrinal
valse -- = heresia
2 (theorie, wetenschap) theoria, scientia
-- van het geluid = theoria del sono
-- van het perspectief = theorie del perspectiva
-- der huidziekten = dermatologia
3 corio, pelle
onbewerkt -- = corio crude/brute
stug -- = corio rigide
in -- gebonden = ligate in corio
-- looien = tannar le corio
met -- bekleed = coperte de corio
van -- trekken = fulminar, tempestar
4 (opleiding) apprentissage
in de -- zijn = esser in/facer su apprentissage
bij iemand in de -- gaan = facer se discipulo de un persona
5 (les uit ervaring) lection
dat is een -- voor de volgende keer = isto es un lection pro le proxime vice
laat dit U tot een -- zijn! = que isto vos servi de lection!
6 (ladder) scala (portabile/portative)


leerachtig BN

1 coriacee


leeractiviteit ZN

1 activitate de apprentissage


leerafval ZN

1 residuos de corio


leerartikelen ZN MV

1 Zie: leerwaren


leerbaar BN

1 apprendibile, apprensibile
niet -- = inapprendibile, inapprensibile
gemakkelijk --e begrippen = notiones facilemente apprendibile/apprensibile


leerbaarheid ZN

1 apprensibilitate


leerbeginsel ZN

1 principio de apprentissage


leerbegrip ZN

1 principio fundamental (de un theoria), (REL, FIL) dogma


leerbehoeften ZN MV

1 materiales pro le inseniamento


leerboek ZN

1 libro de studio/texto/inseniamento, manual


leerboom ZN

1 ptelea trifoliate


leercontract ZN

1 contracto de apprentissage


Leerdammer ZN

1 (bewoner van Leerdam) habitante de Leerdam
2 (kaas) caseo de Leerdam, leerdammer (N)


leerdicht ZN

1 poema didactic


leerdichter ZN

1 poeta didactic


leerdoek ZN

1 imitation de corio, moleskin (E)


leerdwang ZN

1 obligation scholar, scholaritate obligatori


leerfabricage ZN

1 fabrication de corio


leerfabriek ZN

1 fabrica de corio


leerfabrikant ZN

1 fabricante de corio


leerfilm ZN

1 film (E) educative/pedagogic/de inseniamento


leergang ZN

1 (cursus) curso (de inseniamento/instruction)
een -- volgen = sequer un curso
2 (methode) methodo (de inseniamento/instruction)
-- voor onderwijs in Interlingua = methodo pro le inseniamento de Interlingua


leergeld ZN

1 (costos de) apprentissage
-- moeten betalen = pagar car le lection


leergeschil ZN

1 querela/disputa/controversia theologic/doctrinal


leergeschrift ZN

1 scripto didactic


leergestoelte ZN

1 cathedra


leergezag ZN

1 autoritate doctrinal


leergezel ZN

1 apprentisse


leergierig BN

1 avide/desirose/desiderose de apprender, studiose, docile
--e leerling = alumno studiose


leergierigheid ZN

1 sete de instruction, aviditate/desiro/desiderio de apprender, studiositate


leergraag BN

1 Zie: leergierig


leerhandel ZN

1 commercio de corio


leerhandelaar ZN

1 commerciante de corio


leerhoofd ZN

1 alumno studiose


leerhout ZN

1 (PLANTK) ligno de corio


leerhuid ZN

1 derma
van de -- = dermic


leerhuis ZN

1 gruppo theologic de studio


leerjaar ZN

1 anno scholar, classe, curso
hij zit in het derde -- = ille frequenta le tertie anno
2 (van leerjongen) anno de apprentissage, (studietijd) anno de studios


leerjongen ZN

1 apprentisse


leerkarper ZN

1 carpa corio


leerkarton ZN

1 carton (de) corio


leerkever ZN

1 dermeste


leerkleur ZN

1 color de corio


leerknaap ZN

1 Zie: leerknecht


leerknecht ZN

1 apprentisse


leerkracht ZN

1 inseniante, instructor, docente


leerkring ZN

1 cyclo de inseniamento


leerkunst ZN

1 didactica


leerling ZN

1 (scholier) scholar, alumno
uitwonende -- = scholar/alumno/discipulo externe
-- met wisselende prestaties = alumno/scholar irregular
-- vlieger = alumno pilota
2 (volgeling) discipulo
de --en van Jezus = le discipulos de Jesus
3 (leerjongen) apprentisse
-- metselaar = apprentisse mason


leerlinge ZN

1 (scholiere) scholar, alumna
2 (volgelinge) discipula
3 (leermeisje) apprentissa


leerlingenaantal ZN

1 Zie: leerlingenbestand


leerlingenbestand ZN

1 numero de alumnos


leerlingenschaal ZN

1 proportion inter alumnos e professores/alumnos-professores, numero de alumnos per classe


leerlingenstelsel ZN

1 systema de apprentissage


leerlingenwezen ZN

1 Zie: leerlingenstelsel


leerling-vlieger ZN

1 alumno aviator/pilota


leerlooien WW

1 tannar
het -- = tannage


leerlooier ZN

1 tannator


leerlooierij ZN

1 (het leerlooien) tanneria
2 (werkplaats) tanneria


leermanier ZN

1 Zie: leermethode


leermeester ZN

1 (iemand die volgelingen heeft) maestro
2 (docent) inseniante, professor, instructor, preceptor


leermeisje ZN

1 apprentissa


leermethode ZN

1 methodo pedagogic/de inseniamento


leermiddelen ZN MV

1 medios/equipamento/material didactic/educative/de inseniamento, material scholar


leermos ZN

1 peltigera canin


leeropdracht ZN

1
als -- hebben = inseniar


leerovereenkomst ZN

1 contracto de apprentissage/de studio


leerpakket ZN

1 programma de studios


leerplan ZN

1 schema didactic, curriculo, programma/plano scholar/scholastic/del studios


leerplicht ZN

1 inseniamento/instruction/scholaritate obligatori
partiële -- = scholaritate partial
voor de -- = prescholar
na de -- = postscholar


leerplichtig BN

1 de etate scholar
--e leeftijd = etate scholar (obligatori)


leerplichtwet ZN

1 lege super le scholaritate obligatori


leerproces ZN

1 processo de apprender


leerrede ZN

1 sermon


leerregel ZN

1 (grondregel) principio fundamental
2 (regel mbt de leermethode) regula super le methodo de inseniamento


leerrijk BN

1 instructive
-- boek = libro instructive


leerschool ZN

1 schola
dat was een goede -- voor hem = iste esseva un bon schola pro ille
een harde -- achter de rug hebben = haber facite un schola durissime


leersnippers ZN MV

1 retalios de corio


leersoort ZN

1 sorta de corio


leerspreuk ZN

1 maxima, sententia


leerstellig BN

1 (dogmatisch) dogmatic, doctrinal
--e uitspraak van de synode = declaration dogmatic del synodo
2 (doctrinair) doctrinari


leerstelligheid ZN

1 dogmatismo, doctrinarismo


leerstelling ZN

1 dogma, doctrina
ketterse --en = dogmas heretic
ruzie over een -- = disputa/querela doctrinal
vasthoudend aan een -- = doctrinari
--en verkondigen = dogmatisar
2 (door concilie vastgestelde regel) canone


leerstelsel ZN

1 (systeem van een wetenschap/leer) doctrina, principios, systema
2 (dogma) dogma, doctrina, canone
3 (leermethode) methodo de inseniamento


leerstoel ZN

1 (katheder) cathedra
2 cathedra (universitari)
-- in de aardrijkskunde = cathedra de geographia
een bijzondere -- = un cathedra special
een -- bekleden = haber/occupar un cathedra
een -- voor filosofie oprichten = stabilir/establir un cathedra de philosophia


leerstof ZN

1 materia de inseniamento/de studio
-- voor het examen = materia pro le/de examine


leerstuk ZN

1 dogma, doctrina, articulo de fide
-- van de drieëenheid = dogma del trinitate


leertijd ZN

1 (schooltijd) annos scholar/de scholaritate
2 (voor een ambacht) apprentissage, preparation professional
een -- doormaken = facer un apprentissage
zijn -- beëindigen = finir/terminar su apprentissage


leertje ZN

1 morsello de corio, corio
een nieuw -- in de kraan doen = reimplaciar le juncto de un valvula/tappo


leertouwen WW

1 tannar


leertouwer ZN

1 tannator


leertouwerij ZN

1 tanneria


leertrant ZN

1 methodo de inseniamento


leertucht ZN

1 disciplina (de doctrina)
kerkelijke -- = disciplina ecclesiastic


leervak ZN

1 (theoretisch vak) materia theoric
2 (vak van onderwijs) materia de inseniamento, disciplina


leervermogen ZN

1 facultate de apprender, capacitates intellectual


leervet ZN

1 grassia a/de/pro corio


leervorm ZN

1 forma de inseniamento, methodo didactic


leervrijheid ZN

1 libertate doctrinal/de doctrina


leerwaren ZN MV

1 articulos de corio, corios


leerwarenfabriek ZN

1 fabrica de corios/de articulos de corio


leerwarenfabrikant ZN

1 fabricante de corios/de articulos de corio


leerwarenindustrie ZN

1 industria de corios/de articulos de corio


leerwerk ZN

1 Zie: leerwaren


leerwijze ZN

1 methodo/modo de inseniamento


leerwinkel ZN

1 magazin de corios/de articulos de corio


leerzaak ZN

1 Zie: leerwinkel


leerzaam BN

1 (nuttig) instructive, educative, maestrative, informative, utile
--e lectuur = lectura instructive
-- boek = libro instructive
-- voorbeeld = exemplo instructive
2 (leergierig) studiose
--e kinderen = infantes studiose


leerzaamheid ZN

1 (nut) character instructive
-- van een voorbeeld = character instructive de un exemplo
2 (leergierigheid) studiositate, application


leesapparaat ZN

1 (dat informatie leest) lector, (voor het lezen van microfilms) lector de microfilms, microlector
optisch -- = lector optic
een microfiche kan men teruglezen met een -- = on pote leger un microfiche (F) per medio de/con/per un lector


leesbaar BN

1 (gelezen kunnende worden) legibile, (van handschrift) decifrabile
-- schrift = scriptura legibile
de laatste woorden zijn niet -- = le ultime parolas non es legibile
niet -- = illegibile
2 (aangenaam om te lezen) agradabile a leger


leesbaarheid ZN

1 legibilitate


leesbeurt ZN

1 (beurt bij een leesles) torno de leger/de lectura
jullie krijgen allemaal een -- = totes habera un torno de lectura
de leraar gaf mij een -- = le professor me faceva leger
2 (voordracht) conferentia


leesbibliotheek ZN

1 bibliotheca public/de presto


leesblind BN

1 alexic, dyslexic


leesblindheid ZN

1 alexia, dyslexia, cecitate verbal


leesboek ZN

1 (schoolboek om te lezen) libro de lectura
2 (boek dat een vak behandelt) libro de texto, manual
-- van de vaderlandse geschiedenis = manual de historia natural/del historia del patria
3 (boek dat men voor zijn genoegen leest) libro


leesboekje ZN

1
eerste -- = prime libro de lectura, syllabario


leesbril ZN

1 berillos de lectura/pro leger


leescentrum ZN

1 (ANAT) centro de lectura del cerebro, centro cerebral del lectura


leesfout ZN

1 falta de lectura


leesgenot ZN

1 placer/joia/gaudio de leger/del lectura


leesgewoonten ZN MV

1 habitudes de lectura


leesgezelschap ZN

1 societate/circulo de lectura, (circulerend) bibliotheca circulante


leesglas ZN

1 lupa


leesgraag BN

1 avide de leger


leesgroep ZN

1 gruppo de lectura


leeshonger ZN

1 aviditate de leger


leeskabinet ZN

1 Zie: leeskamer


leeskamer ZN

1 camera/cabinetto/sala de lectura


leeskop ZN

1 lector, testa/capite de lectura
foto-optische -- = testa de lectura photo-optic


leeskring ZN

1 circulo/gruppo/club (E) de lectura/de lectores


leeskunst ZN

1 arte del lectura/de leger


leeslamp ZN

1 lampa de lectura/pro leger


leesleerwijze ZN

1 methodo de lectura


leesles ZN

1 (les in lezen) lection de lectura
2 (leesoefening) exercitio de lectura


leeslust ZN

1 gusto/amor del lectura


leesmachine ZN

1 (machina) lector


leesmethode ZN

1 methodo de lectura


leesoefening ZN

1 exercitio de lectura


leesonderwijs ZN

1 inseniamento/lectiones/instruction del lectura


leespen ZN

1 lector del codice a barras
2 penna optic


leesplank ZN

1 planca de lectura


leesplezier ZN

1 placer/joia/gaudio de leger/del lectura


leesportefeuille ZN

1 portafolio (con magazines/revistas)


leessnelheid ZN

1 velocitate/rapiditate de lectura


leesstof ZN

1 lecturas, material/materia de lectura


leest ZN

1 (mbt schoenen) forma
op een andere -- schoeien = arrangiar alteremente, reorganisar
iets op dezelfde -- schoeien = formar un cosa secundo le mesme modello
schoenmaker, blijf bij je leest! = scarpero, a tu scarpas!
2 (gestalte) talia, statura


leestafel ZN

1 (tafel met lectuur) tabula de lectura
2 (sorteertafel) tabula de classification


leesteken ZN

1 signo orthographic/de punctuation
--s = punctuation
van --s voorzien = punctuar, mitter le punctuation
het voorzien van --s = punctuation


leestempo ZN

1 tempo (I) de lectura


leestijd ZN

1 tempore de lectura


leestmaat ZN

1 mesura de un forma


leestoestel ZN

1 lector, (voor microfilms) microlector


leestoets ZN

1 test (E) de lectura


leestoon ZN

1 intonation


leestrant ZN

1 modo/maniera de leger


leesuur ZN

1 hora de lectura


leesvaardigheid ZN

1 capacitate de leger


leesvenster ZN

1 fenestra del lector optic


leesvertrek ZN

1 Zie: leeskamer


leesvoer ZN

1 lectura/litteratura popular/facile/de consumo


leeswijze ZN

1 modo/maniera de lectura


leeswijzer ZN

1 (leeslint) marca de libro
2 (korte samenvatting) summario


leeswoede ZN

1 mania de leger


leeszaal ZN

1 (leesvertrek) cabinetto/sala/salon de lectura
2 (openbare instelling) bibliotheca
openbare -- = bibliotheca public


leeszaalpersoneel ZN

1 personal de bibliotheca


leeszwakte ZN

1 legasthenia


leeuw ZN

1 leon
Amerikaanse -- = puma, cuguar
(HERALD) gekroonde -- = leon coronate
(ASTRON) Leeuw = Leon
het hol van de -- = le antro del leon, leoniera
zo sterk als een -- = forte como un leon
--en temmen = domar leones
vechten als een -- = batter se/luctar como un leon
de -- uit de stam Juda = le Leon de Juda


leeuwachtig BN

1 leonin


leeuwenbek ZN

1 (bek van een leeuw) bucca de leon
2 (PLANTK) antirrhino, (vlasleeuwebek) linaria
gespleten -- = linaria bipartite
bleke -- = linaria pallide
gestreepte -- = linaria striate


leeuwenbekachtigen ZN MV

1 scrofulariaceas


leeuwendeel ZN

1 parte leonin/del leon


leeuwenhart ZN

1 corde de leon
Richard Leeuwenhart = Ricardo Corde de Leon


leeuwenhok ZN

1 cavia del leones, leoniera


leeuwenhuid ZN

1 pelle de leon


leeuwenjacht ZN

1 chassa {sj} de leones


leeuwenjager ZN

1 chassator {sj} de leones


leeuwenjong ZN

1 leonino


leeuwenklauw ZN

1 (klauw van een leeuw) ungula/patta de leon
2 (PLANTK) aphanes, alchimilla


leeuwenkooi ZN

1 Zie: leeuwenhok


leeuwenkop ZN

1 capite/testa leonin/de leon


leeuwenkracht ZN

1 fortia leonin/de leon


leeuwenkuil ZN

1 fossa del leones, leoniera
Daniël in de -- = Daniel in le fossa del leones


leeuwenmanen BN

1 criniera leonin/de leon


leeuwenmoed ZN

1 corage leonin/de leon
zich met -- verdedigen = defender se como un leon/con le corage de un leon


leeuwenstaart ZN

1 cauda de leon


leeuwentand ZN

1 (tand van een leeuw) dente de leon
2 (plant) dente de leon


leeuwentemmer ZN

1 domator de leones


leeuwenwelp ZN

1 leonino


leeuwerik ZN

1 alauda


leeuweriksgezang ZN

1 Zie: leeuwerikszang


leeuweriksnest ZN

1 nido de alauda


leeuwerikszang ZN

1 canto de alauda


leeuwin ZN

1 leona, leonessa


leeuwtje ZN

1 parve/juvene leon, leonino
2
Maltezer -- = can maltese


leewater ZN

1 (MED) synovia


leewieken WW

1 taliar le alas (de)


lef ZN

1 corage, audacia, bravura, braveria
-- hebben = esser coragiose


lefgozer ZN

1 fanfaron


lefhebber ZN

1 fanfaron


lefschopper ZN

1 fanfaron


leg ZN

1
aan de -- zijn = facer/poner ovos


legaal BN

1 legal, conforme al lege
langs --e weg = per via(s) legal, legalmente


legaat ZN

1 (erfmaking) legato
een -- krijgen = reciper un legato
ontvanger van een -- = legatario
2 (ROM GESCH) legato, nuncio
3 (pauselijk gezant) legato
ambt/waardigheid van een -- = legation, nunciatura
afvaardiging als -- = legation


legalisatie ZN

1 legalisation, validation, authentisation, authentification


legalisatiekosten ZN MV

1 costos de legalisation/validation/authentication/authentification


legaliseerbaar BN

1 legalisabile


legaliseren WW

1 legalisar, validar, authenticar, authentificar
een handtekening laten -- = facer legalisar/authenticar un signatura
de verkoop van softdrugs -- = legalisar le vendita de drogas legier


legalisering ZN

1 legalisation, validation, authentication, authentification
-- van een handtekening = legalisation/authentication de un signatura


legalisme ZN

1 legalismo


legalist ZN

1 legalista


legalistisch BN

1 legalista, legalistic


legaliteit ZN

1 legalitate
de -- eerbiedigen = respectar le legalitate


legaliteitsbeginsel ZN

1 Zie: legaliteitsprincipe


legaliteitsprincipe ZN

1 principio de legalitate


legaliteitsprobleem ZN

1 problema de legalitate


legasthenie ZN

1 legasthenia


legataris ZN

1 legatario


legateren WW

1 legar


legatie ZN

1 (functie van gezant) legation
2 (gezantschap) legation
3 (gebouw) legation


legatiegebouw ZN

1 legation


legatieraad ZN

1 consiliero de legation


legatiesecretaris ZN

1 secretario de legation


legato

1 (MUZ) legato (I)


legator ZN

1 legatario, testator


legbatterij ZN

1 batteria de gallinas ponente


legbier ZN

1 Zie: lagerbier


legboor ZN

1 (van insekten) ovipositor, oviscapto, terebra


legbuis ZN

1 Zie: legboor


legen WW

1 vacuar
de vuilnisemmer -- = vacuar le situla a/de immunditias
je zakken -- = vacuar tu tascas


legenda ZN

1 legenda


Legenda Aurea ZN EIGN

1 Legenda Auree


legendair BN

1 Zie: legendarisch


legendarisch BN

1 (tot de legende horend) legendari, de legenda
2 (beroemd) legendari
--e held = heroe legendari
-- worden = entrar in le legenda


legende ZN

1 legenda
Gulden Legende = Legenda Auree
historische achtergrond van een -- = fundo historic de un legenda
een levende -- zijn = esser un legenda vivente
2 (randschrift op munt) legenda
3 (verklaring van tekens op een kaart, etc.) legenda


legendenboek ZN

1 Zie: legendenverzameling


legendendichter ZN

1 poeta de legendas


legendenschrijver ZN

1 scriptor/autor de legendas


legendenverzameling ZN

1 collection/libro de legendas, legendario


legendevorming ZN

1 creation de legendas/de un legenda


leger ZN

1 armea, hoste
sterk -- = armea forte
staand - = armea permanente/active
-- te velde = armea in le campo de battalia
vijandelijk -- = armea inimic
vleugel van een -- = ala de un armea
een -- op de been brengen = recrutar/formar/levar/mobilisar un armea
bevel over het -- = commandamento del armea
bevel over een -- voeren, een -- aanvoeren = commandar un armea
een gebied met behulp van het -- bezetten = occupar militarmente un region
het vijandelijk -- verstrooien = dispersar le armea inimic
Leger des Heils = Armea de Salute/de Salvation
bij/in het -- zijn = esser in le fortias armate
een -- fotografen = un armea de photographos
2 (bed) lecto
3 (van wilde dieren) cubil


legeraalmoezenier ZN

1 almosnero militar


legeraanvoerder ZN

1 commandante de un armea


legerafdeling ZN

1 unitate militar/de un armea


legerarts ZN

1 medico militar


legerauto ZN

1 auto(mobile)/vehiculo militar


legerbasis ZN

1 base del armea


legerbericht ZN

1 bulletin del armea, communicato de guerra


legerbevelhebber ZN

1 Zie: legercommandant


legerbrood ZN

1 pan de munition


legerchef ZN

1 Zie: legercommandant


legercommandant ZN

1 commandante de un armea


legercommando ZN

1 commandamento del armea


legercorps ZN

1 corps (F) de armea


legercoup ZN

1 colpo de stato militar


legerdienst ZN

1 servicio militar


legerdokter ZN

1 Zie: legerarts


legereenheid ZN

1 unitate militar/de un armea


legeren WW

1 (doen kamperen) campar
2 (zijn legerplaats opslaan) campar
de vijand had zich in de vlakte gelegerd = le inimico campava in le plana
3 (ligplaats verschaffen) cantonar
soldaten in het dorp -- = cantonar soldatos in le village


legeren WW

1 (mbt metalen) alligar, (met kwik) amalgamar
gelegeerd staal = aciero alligate
gelegeerde transistor = transistor alligate
2 (legateren) legar


legerformatie ZN

1 (samen/opstelling) formation (de un armea)
2 (afdeling) formation/unitate militar


legergroen BN

1 verde militar


legergroep ZN

1 gruppo de armeas


legerhoofd ZN

1 commandante/chef (F) de un armea


legering ZN

1 alligato, (van kwik) amalgama
eutectische -- = alligato eutectic, eutectico
een -- van ijzer en koper maken = alligar le ferro e le cupro
zuurvaste -- = alligato resistente al acidos


legering ZN

1 (mbt troepen) campamento, cantonamento


legeringsbestanddeel ZN

1 constituente de alligato


legeringstoevoegsel ZN

1 elemento/additivo de alligato


legerkamp ZN

1 campo/campamento (militar/del armea)


legerkorps ZN

1 Zie: legercorps


legerleider ZN

1 commandante del/de un armea


legerleiding ZN

1 commandamento del/de un armea


legerleverancier ZN

1 fornitor/approvisionator/suppletor del armea


legermacht ZN

1 fortias armate/militar, armea
een grensgebied met een -- uitrusten = militarisar un zona de frontiera


legermateriaal ZN

1 material militar


legermuseum ZN

1 museo del armea


legernummer ZN

1 numero de armea


legeronderdeel ZN

1 unitate militar/del armea


legeropstand ZN

1 rebellion militar/del armea


legerorder ZN

1 ordine del armea


legerorganisatie ZN

1 organisation militar


legerplaats ZN

1 (kampement) campo (del armea), campamento (del armea)
2 (stad met een kazerne) urbe de garnison (F)/guarnition


legerplan ZN

1 plano militar


legerpredikant ZN

1 Zie: veldpredikant


legerrabbijn ZN

1 rabbin militar


legerschaar ZN

1 armea, hoste
hemelse --en = armea celeste


legerstede ZN

1 lecto


legersterkte ZN

1 fortia numeric del armea


legerteken ZN

1 standardo


legertent ZN

1 tenta militar/del armea


legertocht ZN

1 Zie: krijgstocht


legertrein ZN

1 Zie: legertros


legertros ZN

1 traino, equipage


legertruck ZN

1 truck (E) militar/del armea


legertucht ZN

1 disciplina militar


legeruitrusting ZN

1 equipage


legervaan ZN

1 standardo, (GESCH) vexillo


legervoeg ZN

1 juncto longitudinal


legervoorlichtingsdienst ZN

1 servicio de informationes del armea


legervoorraden ZN MV

1 reservas militar


legerwagen ZN

1 furgon militar


legerwet ZN

1 lege militar


legerwoordvoerder ZN

1 portavoce militar


leges ZN MV

1 derectos, costos


leggen WW

1 poner, mitter, (een plaats geven) collocar
weer/opnieuw -- = reponer, remitter
een kabel -- = poner/collocar un cablo
mijnen -- = poner/collocar/disseminar minas
eieren -- = poner ovos
de kippen leggen deze zomer slecht = le gallinas pone mal iste estate
de grondslagen -- voor = poner le fundamentos/bases de
de eerste steen -- = poner/collocar le prime petra
de nadruk/de klemtoon -- op een lettergreep = poner/mitter le accento super un syllaba, accentuar un syllaba
ter zijde -- = poner a un latere
een hinderlaag -- = mitter/preparar un imboscada
zich te bed -- = mitter se al lecto
een last -- op = cargar
een dijk -- = construer un dica
een brug -- = construer un ponte
op elkaar -- = superponer
in de as -- = reducer in cineres, carbonisar
in suiker -- = candir
iets ten uitvoer -- = executar/effectuar/realisar un cosa
een krans -- = deponer un corona
beslag -- op iets = confisquar un cosa
daar is hij niet voor in de wieg gelegd = ille non es facite pro isto, ille non ha nascite pro isto
aan de ketting -- = attachar {sj} a un catena
iemand bepaalde woorden in de mond -- = mitter certe parolas in le bucca de un persona
de laatste hand aan iets -- = dar le ultime mano/tocca a un cosa
troepen in kwartier -- = cantonar truppas
aan de dag -- = manifestar, monstrar
iemand iets ten laste -- = inculpar/accusar un persona de un cosa
op volgorde -- = ordinar
een band om een wiel -- = poner un pneu(matico) a un rota
opzij -- = appartar
gewicht in de schaal -- = esser de peso, haber peso


legger ZN

1 (register) registro
cadastrale -- = registro catastral
-- der hypotheken = registro del hypothecas
-- der wegen = registro del camminos
2
(SPORT) brug met gelijke/ongelijke --s = barras parallel/inequal


leggings ZN MV

1 leggings (E)


leghen ZN

1 gallina ponente


leghorn ZN

1 leghorn (E)


legio ZN

1 legion, multitude
een -- aantal = innumerabilitate
er zijn -- mogelijkheden = le possibilitates es legion, il ha multissime possibilitates
hij maakte -- fouten = su errores esseva legion, ille faceva un multitude de errores, ille faceva innumerabile errores
ik heb het je al -- keren gezegd = io te lo ha dicite multe vices


legioen ZN

1 (MIL, ook ROM GESCH) legion
Legioen van Eer = Legion de Honor
van een -- = legionari
2 (zeer grote menigte) legion, multitude
--en van engelen = cohortes de angelos


legioennummer ZN

1 numero de legion


legioensoldaat ZN

1 legionario


legionair ZN

1 legionario


legionairsziekte ZN

1 maladia del legionario


legislatie ZN

1 legislation


legislatief BN

1 legislative
--e macht = poter legislative


legislatuur ZN

1 legislatura


legisme ZN

1 legalismo


legist ZN

1 legista


legitiem BN

1 (wettelijk) legitime
--e eisen = exigentias legitime
--e portie = quota legitime
2 (gegrond) legitime
--e reden = ration legitime
3 (recht op de troon gevend) legitime
--e vorst = soverano/principe/prince legitime


legitimatie ZN

1 (wettiging van een kind) legitimation
2 (identificatie) legitimation, identification
3 (identiteitsbewijs) documento/carta de identitate
zijn -- laten zien = exhiber su documento de identitate


legitimatiebewijs ZN

1 documento/carta/papiros de identitate
zijn -- laten zien = exhiber su documento de identitate


legitimatiekaart ZN

1 documento/carta de identitate


legitimatiepapier ZN

1 Zie: legitimatiebewijs


legitimatiepenning ZN

1 dischetto de identitate


legitimeren WW

1
zich -- = provar su identitate, monstrar su papiros, monstrar un documento de identitate, legitimar se
kunt u zich --? = pote vos legitimar vos?
2 (wettigen) legitimar
een kind -- = legitimar un infante


legitimisme ZN

1 legitimismo


legitimist ZN

1 legitimista


legitimistisch BN

1 legitimista


legitimiteit ZN

1 (overeenstemming met het geschreven recht) legalitate
2 (wettigheid) legitimitate
-- van een kind = legitimitate de un infante


legkaart ZN

1 puzzle (E)


legkast ZN

1 armario (con plancas)


legkip ZN

1 gallina ponente


legmedaille ZN

1 medalia commemorative


lego ZN

1 (merknaam) lego


legodoos ZN

1 cassa de lego


legpenning ZN

1 medalia (commemorative)


legpuzzel ZN

1 puzzle (E)


legsel ZN

1 (broedsel) ovos, covata, nidata


leguaan ZN

1 iguana


legumine ZN

1 legumina


leguminosen ZN MV

1 leguminosas


lei ZN

1 (MIN) (leisteen) ardesia, schisto
2 (als dakbedekking) (placa de) ardesia
3 (om op te schrijven) ardesia (a scriber)
4 (Roemeense munteenheid) leu, (MV) lei


leiachtig BN

1 ardesiose, schistose


leiband ZN

1 banda de sustenimento
(FIG) aan de -- lopen = lassar se dominar


leibedekking ZN

1 copertura de ardesia


leiblok ZN

1 Zie: geleiblok


leiboom ZN

1 arbore a spalier


leidekker ZN

1 copertor de ardesia


leidekkershamer ZN

1 martello de copertor de ardesia


leiden WW

1 (de leiding hebben) diriger, conducer, menar
een onderneming -- = diriger un interprisa
het onderzoek -- = diriger le recerca
de debatten -- = diriger/conducer le debattos, (als voorzitter) presider le debattos
een vergadering -- = diriger/conducer un reunion, (als voorzitter) presider un reunion
een orkest -- = diriger/conducer un orchestra
Breukink leidt het peloton = Breukink mena le peloton
een bende -- = menar un banda
een opstand -- = menar un rebellion
een slecht geleide voetbalwedstrijd = un match (E) de football (E) mal dirigite/mal arbitrate
2 (geleiden) ducer, conducer, guidar, menar
een dame -- = menar un dama
een blinde -- = guidar un ceco
een delegatie -- = guidar un delegation
iemand -- = conducer le passos de un persona
de dans -- = menar le dansa
het water naar de stad -- = conducer le aqua al citate/urbe
iemand voor de rechter -- = conducer un persona ante le judice
iemand bij de hand -- = conducer/menar un persona per le mano
alle wegen -- naar Rome = omne camminos mena a Roma
zich laten -- = lassar conducer se
verkeerd -- = misguidar
zijn gehoor om de tuin -- = circumvenir su auditorio
in verzoeking -- = inducer in tentation, tentar
tot niets -- = non conducer/menar a nihil
dat zal tot grote verwarring -- = isto dara loco a un grande confusion
3
(hebben, doorbrengen) een bescheiden leven -- = haber/menar/facer un existentia/vita modeste
zijn eigen leven -- = viver su proprie vita


Leiden ZN EIGN

1 Leiden
-- is in last = il ha (grande) problemas


Leidenaar ZN

1 habitante de Leiden


leidend BN

1 dirigente, directive, directori
--e klasse = classe dirigente/directori
--e beginselen = principios directive/directori
--e gedachte = idea directive, leitmotiv (D)
hij bekleedt daar een --e functie = ille occupa illac un posto directive


leider ZN

1 director, conductor, dirigente, maestro, capite, chef (F), leader (E), (gids) guida
geestelijk -- = director spiritual


leidersbeginsel ZN

1 principio de direction/autoritate


leiderscapaciteiten ZN MV

1 capacitates de leader (E)


leiderschap ZN

1 direction, (MIL) commandamento
collectief -- = direction collective
zijn onbetwist -- = su direction indisputate
het -- van iemand erkennen = recognoscer un persona como su director
het -- op zich nemen = assumer le direction


leidersfiguur ZN

1 leader (E)


leidersplaats ZN

1 prime placia


leiderspositie ZN

1 prime position


leidersprincipe ZN

1 Zie: leidersbeginsel


leidfossiel ZN

1 Zie: gidsfossiel


leiding ZN

1 (het leiden) direction, conducta, (MIL) commandamento, (bedrijfsleven) gestion, administration
de -- van een onderneming = le conducta de un interprisa
geestelijke -- = direction spiritual
onder -- van = sub le direction/conducta/guida de
-- geven aan = diriger, conducer, (als voorzitter) presider
de -- op zich nemen = assumer le direction/conducta/guida
het concert zal onder -- staan van = le concerto essera conducite/dirigite per/de
belast zijn met de -- van de vergadering = incargate de diriger/conducer/presider le reunion
(in wedstrijd) de -- hebben = conducer
2 (bestuur) direction, directorato
gemengde -- = direction multiple
er is geen vertrouwen in de -- = il non ha confidentia in le direction
3 (hoofd) capite, testa
de -- nemen = prender le testa
aan de -- van = al capite/testa de
4 controlo
onder zijn -- hebben = controlar
5 (TECHN) (buis) conducto, canal, pipa
ondergrondse -- = conducto subterranee
bovengrondse -- = conducto aeree
6 (ELEKTR) cablo, filo electric, linea
7 (SPORT) (koppositie) testa, capite


leidingbuis ZN

1 conducto/tubo (de gas/aqua)


leidingdraad ZN

1 filo electric


leidingdruk ZN

1 pression de conducta


leidinggevend BN

1 dirigente, directive


leidingnet ZN

1 rete de conductos/tubos (de gas/aqua), tuberia, (elektrisch) rete electric


leidingwater ZN

1 aqua potabile/del tappo


leidmotief ZN

1 (MUZ) leitmotiv (D)
2 (leidende gedachte) leitmotiv (D), motivo central


leidraad ZN

1 (handleiding) compendio, manual, guida, instructiones
2 (richtsnoer) filo conductor


Leids BN

1 de Leiden
-- dialect = dialecto de Leiden
--e kaas = caseo de Leiden
--e fles = bottilia de Leiden
-- blauw = blau/azuro de cobalt


leidsel ZN

1 brida, redina, longa


leidsman ZN

1 mentor, guida, director, consiliero
geestelijk -- = guida/director spiritual


leidster ZN

1 (poolster) stella polar
2 (vrouw die leiding geeft) directrice, (gids) guida
3 (van een kleuterschool) maestra de un schola materne


leidsvrouw ZN

1 (vrouw die leiding geeft) directrice, (gids) guida


leidzaam BN

1 facile a conducer, docile


leien BN

1 de/in ardesia
-- dak = tecto de ardesia


leiendak ZN

1 tecto de ardesia
alles gaat van een --je = toto marcha {sj} como super rotas


leigrijs BN

1 gris de ardesia


leigroeve ZN

1 ardesiera


leikabel ZN

1 guida


leikleur ZN

1 color de ardesia


leikleurig BN

1 de color de ardesia


leiklover ZN

1 finditor de ardesia


leinagel ZN

1 clavo de copertor de ardesia


leiplaat ZN

1 placa de ardesia
2 placa de guida


leiplant ZN

1 planta de spalier


leipogram ZN

1 lipogramma


leirad ZN

1 rota directori


leireep ZN

1 Zie: leiriem


leiriem ZN

1 brida, redina, longa


leis ZN

1 hymno


leistang ZN

1 barra de guida, guida


leisteen ZN

1 ardesia, schisto ardesiose, schisto, rocca schistose
oliehoudende -- = schisto bituminose


leisteenachtig BN

1 ardesiose, schistoide


leisteengebergte ZN

1 montania de ardesia


leisteengroeve ZN

1 ardesiera
bezitter van/arbeider in een -- = ardesiero


leisteenhoudend BN

1 ardesiose, schistoide


leisteenklei ZN

1 schisto argillose/argillacee


leisteenolie ZN

1 oleo de schisto


leisteenplateau ZN

1 plateau (F) de ardesia


leitmotiv ZN

1 (FIG) leitmotiv (D), motivo principal


leiwerker ZN

1 ardesiero


leiwiel ZN

1 rota de guida


leizeel ZN

1 Zie: leidsel


lek ZN

1 (gat, scheur) fuga, (SCHEEP) via de aqua
een -- dichten/stoppen = masticar/tappar un fuga, (SCHEEP) calfatar/tappar un via de aqua
een -- in de organisatie = un fuga in le organisation
2 (in band) punctura, perforation
-- maken/raken = puncturar


lek BN

1 perciate
-- zijn = haber un fuga
(SCHEEP) -- worden = comenciar a facer aqua
een --ke band = un punctura


lekdicht BN

1 impermeabile


lekdichtheid ZN

1 impermeabilitate


lekdoek ZN

1 tela pro filtrar


lekenapostolaat ZN

1 apostolato laic


lekenbijbel ZN

1 biblia (laic)


lekenbrevier ZN

1 breviario laic/pro laicos


lekenbroeder ZN

1 fratre laic, converso


lekenbroederschap ZN

1 communitate de laicos, confraternitate


lekencultuur ZN

1 cultura laic


lekendom ZN

1 laicato


lekenmoraal ZN

1 moral laic, secularismo


lekenmuziek ZN

1 musica laic


lekenonderwijs ZN

1 inseniamento laic


lekenoog ZN

1 oculo profan


lekenoordeel ZN

1 opinion/judicio de un laico


lekenorde ZN

1 ordine laic


lekenpersoneel ZN

1 personal laic


lekenpubliek ZN

1 publico de laicos


lekenrechter ZN

1 judice laico


lekenrechtspraak ZN

1 justitia de laicos


lekenschool ZN

1 schola laic


lekenspel ZN

1 pecia de theatro de amateurs (F)


lekenspiritualiteit ZN

1 spiritualitate de laicos


lekenstaat ZN

1 stato de laico


lekenstand ZN

1 stato laic, laicitate, laicato


lekenwereld ZN

1 laicato


lekenzuster ZN

1 soror laic, conversa


lekgat ZN

1 fuga


lekhoning ZN

1 melle virgine


lekimpedantie ZN

1 impedantia de fuga


lekkage ZN

1 (het lek zijn) fuga
2 (plaats) fuga, (in schip) via de aqua
er is -- aan het dak = il ha un fuga in le tecto
3 (uitwerking) infiltration


lekken WW

1 (lek zijn) haber un fuga, (van water) facer aqua
de kraan lekt = le valvula ha un fuga
de band lekt = il ha un punctura/perforation (in le pneu)
het dak lekt = le tecto face aqua
er lekt benzine uit de auto = le auto(mobile) perde benzina
2 (van vlammen) leccar, lamber
de vlammen lekken langs de muren = le flammas lambe le muros


lekker BN

1 bon, saporose, deliciose, gustose, gustabile, delectabile, appetitive, appetitose
-- hapje = bon morsello, morsello saporose
-- wijntje = bon vino
iets --s = alco bon
mmm, --! = que bon es isto!
-- vinden = amar
-- smaken = haber un bon sapor
-- ruiken = haber un bon odor
ze weet wel wat -- is = illa sape lo que es bon
wat ruikt die bloem --! = que ben ole iste flor!
2 (prettig) bon, agradabile
een -- bad = un bon banio
een --e stoel = un sedia confortabile
-- weer = belle tempore
-- rustig = agradabilemente tranquille
het is hier -- warm = il face un calor agradabile hic
slaap maar -- uit = que tu dormi ben
ik voel me niet -- = io es indisposite
3
het zit me niet -- = isto me preoccupa, isto me inquieta
de winkel loopt -- = le negotio va/functiona ben
de auto loopt -- = le auto(mobile) functiona ben
iemand -- maken = illusionar un persona


lekker BW

1 (smakelijk) ben, deliciosemente, saporosemente
-- koken = cocinar ben
-- eten = mangiar ben


lekkerbek ZN

1 gastronomo, gourmand (F), gourmet (F)


lekkerbekje ZN

1 morsello de pisce frite, filet (F) frite de merlucio


lekkerbekken WW

1 (smullen) regalar se
2 (watertanden) haber le aqua in le bucca


lekkernij ZN

1 delicatessa


lekkers ZN

1 bonbon(es)
2 delicatessas


lekkertje ZN

1 (snoepje) bonbon


lekking ZN

1 infiltration, fuga


lekspanning ZN

1 tension/voltage de fuga/de dispersion


leksteen ZN

1 (filtreersteen) petra de filtration
2 (druipsteen) stalactite, stalagmite


lekstroom ZN

1 currente de fuga/de dispersion


lekveld ZN

1 campo de fuga/de dispersion


lekvrij BN

1 a prova/proba de fuga


lekwater ZN

1 aqua de fuga, aqua de infiltration


lekweerstand ZN

1 resistentia de fuga/dispersion


lekzak ZN

1 filtro


lekzoeker ZN

1 detector de fugas


lekzucht ZN

1 mania de leccar


lel ZN

1 (oorlel) lobo/lobulo (del aure), auricula
2 (van hoederachtige vogels) caruncula, (van de haan) crista/cresta del gallo
3 (klap) colpo
iemand een -- geven = dar un colpo a un persona
4
een -- van een tuin = un jardin enorme


lelie ZN

1 (PLANTK) lilio, flor de lilio, (HERALD) flor de lilio
witte -- = lilio blanc
Turkse -- = martagon


lelieachtig BN

1 liliacee, de lilio


lelieachtigen ZN MV

1 liliaceas


lelieblad ZN

1 folio de lilio


lelieblank BN

1 blanc como un lilio, de un blancor de lilio, lilial


lelieblankheid ZN

1 blancor lilial/de lilio


leliebloem ZN

1 (HERALD) flor de lilio


leliebol ZN

1 bulbo de lilio


leliefamilie ZN

1 liliaceas


leliegewassen ZN MV

1 liliaceas


leliënbed ZN

1 quadro/quadrato de lilios


leliënolie ZN

1 oleo con perfumo de lilio


leliënveld ZN

1 campo de lilios


lelietje-van-dalen ZN

1 lilio del valles/valleas, muguette, convallaria


lelievormig BN

1 in forma de lilio


leliewit ZN

1 blancor lilial/de lilio


leliewit BN

1 Zie: lelieblank


lelijk BN

1 (niet mooi) fede, disgratiose
-- gezicht = visage disgratiose
--e gezichten trekken = facer grimasses (F)
-- eendje = anatetto fede
-- schrijven = scriber mal
2 (naar) mal, disagradabile
--e gewoonte = mal habitude
het is -- weer = il face mal tempore
-- doen tegen iemand = esser disagradabile con un persona
3 (gemeen) vil, villan, basse
--e bedrieger = impostor villan


lelijkerd ZN

1 (iemand die niet mooi is) persona fede/disgratiose
2 (gemeen persoon) persona villan/basse, canalia


lelijkheid ZN

1 (het niet mooi zijn) feditate, disgratia
-- van een gebouw = feditate de un edificio
2 (gemeenheid) bassessa, villania
-- van een daad = bassessa de un action


lelklier ZN

1 glandula jugular


lellebel ZN

1 femina neglecte/sordide


lellen WW

1 colpar forte, batter forte, calcar forte


lelletje ZN

1 (van oor) lobulo
2 (huig) uvula


lelvormig BN

1 lobulate, lobular


lemen BN

1 de argilla
-- muur = muro de argilla
reus op -- voeten = colosso/gigante con pedes de argilla


lemen WW

1 coperir con argilla


lemig BN

1 Zie: leemachtig


lemma ZN

1 (LOGICA, WISK) lemma
2 (trefwoord, ingang) entrata
3 (leus) slogan (E)


lemmatiseren WW

1 lemmatisar


lemmet ZN

1 (deel van mes/zwaard) lamina
2 (kaarsepit) micca


lemming ZN

1 lemming


lemniscaat ZN

1 (WISK) lemniscato


Lemnisch BN

1 lemnian, de Lemnos


Lemnos ZN EIGN

1 Lemnos


lemuren ZN MV

1 (ROM MYTH) lemures
2 (DIERK) (maki's) lemures


lende ZN

1 (deel van de rug) region lumbar, renes
pijn in de --n(en) hebben = haber dolores lumbar
2 (mbt dieren) lumbo


lendeberoerte ZN

1 hemoglobinuria


lendeheiligbeen ZN

1 sacro, sacrum


lendelam BN

1 extenuate


lendenartrose ZN

1 lumbarthrose (-osis)


lendenbiefstuk ZN

1 filet (F) de lumbo, rumpsteak (E)


lendenpijn ZN

1 dolor(es) lumbar, lumbalgia


lendenrib ZN

1 costa lumbar, pleurapophyse (-ysis)


lendenspier ZN

1 psoas


lendenstreek ZN

1 lumbos, region lumbar, renes


lendenstuk ZN

1 (van rund) lumbo de bove


lendenwervel ZN

1 vertebra lumbar


lendespier ZN

1 musculo lumbar


lendespit ZN

1 lumbagine, lumbago


lendestuk ZN

1 (van rund) lumbo de bove


lenen WW

1 (lenen aan) prestar, dar in prestation
het -- = prestation
iemand een boek -- = prestar un libro a un persona
het oor -- aan = prestar le aure a
2 (lenen van) facer se prestar, prender in presto, reciper in presto
een boek van iemand -- = facer se prestar un libro per un persona, reciper in presto un libro de un persona
3
zich -- voor = prestar se a
de zaal leende zich uitstekend voor dat doel = le sala se prestava perfectemente a iste fin


lener ZN

1 (die geeft) prestator
2 (die ontvangt) prestatario, prenditor de presto


lengen WW

1 (langer worden) allongar se
de dagen lengen = le dies/jornos se allonga, le dies/jornos cresce
het -- der dagen = le allongamento del dies/jornos
2 (langer maken) allongar


lengte ZN

1 longor, longitude, (geografische lengte) longitude, (ASTRON) longitude
-- in aantal meters = metrage
-- van een film = metrage de un film (E)
overhoekse -- = longitude diagonal
het paard had twee --n voorsprong = le cavallo habeva duo longores de avantia
in zijn volle -- = in tote su longitude
doorsnede in le -- = section longitudinal
een plank in de -- doorzagen = serrar un planca longitudinalmente
2 (tijdsduur) longor, durata, duration
de -- van de dag = le longor/durata/duration del die/jorno
tot in -- van dagen = ancora pro annos e annos


lengteafmeting ZN

1 dimension longitudinal


lengteas ZN

1 axe longitudinal


lengtebepaling ZN

1 determination del longor


lengtecirkel ZN

1 (AARDR) meridiano


lengtedal ZN

1 valle/vallea longitudinal


lengtedoorsnede ZN

1 section longitudinal


lengtedraad ZN

1 filo longitudinal


lengteduinen ZN MV

1 dunas longitudinal


lengte-eenheid ZN

1 unitate de longitude/de longor


lengtegraad ZN

1 grado longitudinal/de longitude


lengtemaat ZN

1 mesura linear/de longitude/de longor


lengtemeting ZN

1 calculo del longitude, longimetria


lengtenaad ZN

1 sutura longitudinal


lengteprofiel ZN

1 profilo longitudinal


lengtepunt ZN

1 (SCHEEP) puncto longitudinal/de longitude


lengterichting ZN

1 senso longitudinal/del longor
scheur in -- = fissura longitudinal
lasnaad in -- = soldatura longitudinal
in de -- = longitudinalmente


lengteuitzetting ZN

1 dilatation linear


lengteverschil ZN

1 differentia de longor


lenig BN

1 flexibile, legier, agile
hij is erg -- = ille es multo agile


lenigen WW

1 lenificar, mitigar, adulciar, alleviar, attenuar
het -- = lenification, mitigation, adulciamento, alleviamento, attenuation


lenigend BN

1 mitigatori


lenigheid ZN

1 flexibilitate, legieressa, agilitate
katachtige -- = agilitate felin


leniging ZN

1 lenification, adulciamento, mitigation, alleviamento, attenuation
de -- van de menselijke ellende = le mitigation del miseria human


lening ZN

1 presto
-- op rente = presto a/con interesse
vlottende -- = presto flottante
renteloze -- = presto sin interesse
hypothecaire -- = presto hypothecari
aflosbare -- = presto amortisabile
iemand een -- verstrekken = dar/conceder/consentir un presto a un persona
een -- uitschrijven = emitter un presto
een -- aangaan/sluiten = contraher/contractar un presto
een -- aflossen = reimbursar/amortisar un presto


leningkapitaal ZN

1 capital de presto


Leningrad ZN EIGN

1 Leningrad


Leningrader ZN

1 habitante de Leningrad


Leningrads BN

1 de Leningrad


leningsbedrag ZN

1 amonta del presto


leningsfonds ZN

1 fundo de presto


leningsovereenkomst ZN

1 contracto de presto


leningsvoorwaarde ZN

1 condition de presto


leninisme ZN

1 leninismo


leninist ZN

1 leninista


leninistisch BN

1 leninista, leninistic


lenitief BN

1 lenitive


lenitief ZN

1 lenitivo


lens ZN

1 (OPTICA) lente, (van fototoestel OOK) objectivo
holle/concave -- = lente concave
bolle/convexe -- = lente convexe
holbolle -- = lente convexe concave
dubbelholle/biconcave -- = lente biconcave
dubbelbolle/biconvexe -- = lente biconvexe
convergerende -- = lente convergente
concentrerende -- = condensator (optic)
divergerende -- = lente divergente
astigmatische -- = lente astigmatic
achromatische -- = lente achromatic
elektronische -- = lente electronic
samengestelde -- = lente complexe
elektrostatische -- = lente electrostatic
-- met korte brandpuntsafstand = lente a curte foco
bifocale -- = lente bifocal
--en met variabele focus = lentes a foco variabile
-- voor één oog = lente monocular
een -- achromatisch maken = achromatisar un lente
het achromatisch maken van een -- = achromatisation de un lente
--en indoen = mitter se le lentes
2 (van het oog) lente, crystallino


lens BN

1 (slap ) molle
2 (leeg) vacue, sic
de pomp is -- = le pumpa es sic


lensafsluiter ZN

1 obturator


lensband ZN

1 ligamento suspensori del crystallino


lensbeursje ZN

1 capsula del crystallino, cornea


lensdop ZN

1 Zie: lenskap


lensfout ZN

1 imperfection del objectivo/lente


lensglazen ZN MV

1 vitros optic


lenskap ZN

1 bonetto de objectivo/lente


lenskapsel ZN

1 Zie: lensbeursje


lenskern ZN

1 (MED) nucleo lenticular


lensopening ZN

1 (diafragma) diaphragma
2 (diameter) apertura (del objectivo/lente)


lenspapier ZN

1 papiro pro (mundar) objectivos/lentes


lenspenseel ZN

1 pincel pro (mundar) objectivos/lentes


lensplankje ZN

1 planchetta de objectivo/lente


lensvatting ZN

1 portalente


lensvorm ZN

1 forma lenticular/de un lente


lensvormig BN

1 lentiforme, lenticular


lente ZN

1 primavera, ver
van de -- = primaveral
vroege -- = primavera precoce
late -- = primavera tardive
meisje van achttien --s = un juvena de dece-octo primaveras
Praagse -- = primavera de Praga
begin van de -- = nascentia del primavera
voorboden van de -- = indicios/messageros del primavera
bij het begin van de -- = al entrata del primavera
zij was nog in de -- van haar leven = illa essa ancora in le primavera de su vita


lenteachtig BN

1 primaveral, vernal


lenteavond ZN

1 vespere/vespera primaveral/vernal/de primavera


lentebloem ZN

1 flor primaveral/vernal/de primavera


lentebode ZN

1 messagero del primavera


lenteboter ZN

1 butyro de primavera/maio


lentedag ZN

1 die/jorno primaveral/vernal/de primavera


lentedauw ZN

1 ros/rore de primavera


lente-evening ZN

1 equinoctio vernal/primaveral/de primavera


lentefeest ZN

1 (feest van het begin van de lente) festa del primavera
2 (feest in de lente) festa primaveral/vernal/de primavera


lentegeur ZN

1 perfumo/fragrantia primaveral/vernal/de primavera


lentegroen ZN

1 verdura/foliage primaveral/vernal/de primavera


lentehemel ZN

1 celo primaveral/vernal/de primavera


lenteklokje ZN

1 (sneeuwklokje) galantho nival
2 (grasklokje) campanula rotundifolie


lentelied ZN

1 canto primaveral/vernal/de primavera


lenteloof ZN

1 Zie: lentegroen


lentelucht ZN

1 celo primaveral/vernal/de primavera
2 aere primaveral/vernal/de primavera


lentemaand ZN

1 mense primaveral/vernal/de primavera, mense de martio, martio


lentemorgen ZN

1 matino/matinata primaveral/vernal/de primavera


lentenacht ZN

1 nocte primaveral/vernal/de primavera


lentenachtevening ZN

1 Zie: lenteëvening


lenteochtend ZN

1 Zie: lentemorgen


lentepracht ZN

1 beltate primaveral/vernal/de primavera


lentepunt ZN

1 equinoctio vernal/primaveral/de primavera, puncto vernal
precessie van het -- = precession del equinoctio vernal


lenteregen ZN

1 pluvia primaveral/vernal/de primavera


lenteteken ZN

1 signo vernal (del zodiaco)


lentetijd ZN

1 periodo del primavera, station/saison (F) primaveral/vernal/de primavera


lenteweer ZN

1 tempore primaveral/vernal/de primavera


lentewind ZN

1 vento primaveral/vernal/de primavera


lentezang ZN

1 canto primaveral/vernal/de primavera


lentezon ZN

1 sol primaveral/vernal/de primavera


lenticel BN

1 lenticella


lenticulair BN

1 lenticular, lentiforme


lentigo ZN

1 lentigine


lento ZN

1 (MUZ) lento (I)


lenzenfabricage ZN

1 fabrication de objectivos/lentes


lenzenfabriek ZN

1 fabrica de objectivos/lentes


lenzenfabrikant ZN

1 fabricante de objectivos/lentes


lenzenstelsel ZN

1 systema optic/de lentes, objectivo


Leonardo da Vinci ZN EIGN

1 Leonardo da Vinci
op de wijze van -- = leonardesc


Leonidas ZN EIGN

1 Leonidas


leontiasis ZN

1 leontiasis


lepel ZN

1 coclear
2 (lepelvol) coclearata
een -- suiker = un coclearata de sucro
ieder uur een -- innemen = prender un coclearata cata hora
3 (van haas/konijn) aure


lepelaar ZN

1 (DIERK) spatula
2 (PLANTK) capsella, bursa de pastor


lepelarm ZN

1 Zie: graafarm


lepelblad ZN

1 (deel van een lepel) pala del coclear
2 (PLANTK) coclearia, cochlearia
3 (deel van een boor) testa


lepelboom ZN

1 kalmia


lepeldiefjes ZN MV

1 (PLANTK) capsella, bursa de pastor


lepeldoosje ZN

1 cassa de cocleares


lepeleend ZN

1 anate clypeate


lepelen WW

1 (opscheppen) prender/servir con le coclear
2 (eten) mangiar con le coclear


lepelexcavateur ZN

1 excavator, pala mechanic


lepelgans ZN

1 spatula


lepelhond ZN

1 otocyon


lepelkistje ZN

1 Zie: lepeldoosje


lepelkruid ZN

1 Zie: lepelblad-2


lepelmachinist ZN

1 operator de excavator


lepelreiger ZN

1 Zie: lepelaar


lepelrek ZN

1 portacocleares


lepelrem ZN

1 freno a coclear


lepelsgewijs BW

1 per coclearatas


lepelslang ZN

1 naja, naga


lepelsteel ZN

1 manico de coclear


lepelstruik ZN

1 lauriero de montania, kalmia


lepeltje ZN

1 coclearetto


lepeltjesheide ZN

1 vaccinio macrocarpe


lepelvaasje ZN

1 vitro pro le coclearettos


lepelvol ZN

1 coclearata


lepelvorm ZN

1 forma de coclear


lepelvormig BN

1 in forma de coclear, cocleariforme


lepelwortel ZN

1 Zie: lepelblad-2


lepelziekte ZN

1 fame, inanition


leperd ZN

1 persona astute/astutiose, astuto, maligno


lepidoliet ZN

1 lepidolitho


lepig BN

1 Zie: leep


lepigheid ZN

1 Zie: leepheid


lepiota ZN

1 lepiota


lepra ZN

1 lepra


leprabacterie ZN

1 bacterio de lepra


leprabestrijding ZN

1 lucta contra le lepra


lepralijder ZN

1 leproso


lepra-onderzoek ZN

1 leprologia


leprapatiënt ZN

1 leproso


lepraspecialist ZN

1 leprologista, leprologo


lepraziekenhuis ZN

1 hospital pro leprosos


lepreus BN

1 leprose


leproloog ZN

1 Zie: lepraspecialist


leproma ZN

1 leproma


leproos ZN

1 leproso


leproos BN

1 leprose


leproosheid ZN

1 lepra


leprozengesticht ZN

1 Zie: leprozenhuis


leprozenhuis ZN

1 casa de leprosos, leproseria, lazaretto


leprozenkolonie ZN

1 colonia de leprosos, leproseria


leprozerie ZN

1 casa de leprosos, leproseria, lazaretto


leptolithicum ZN

1 leptolithico


lepton ZN

1 lepton


leptonisch BN

1 leptonic


leptosoom BN

1 leptosome, leptosomic, longilinee


leptospirose ZN

1 leptospirose (-osis)


leraar ZN

1 (docent) docente, professor, inseniator, inseniante
-- Interlingua = professor de Interlingua
2 (predikant) predicator, pastor protestante


leraarsambt ZN

1 carga de professor/docente, professorato, profession de inseniante


leraarsbetrekking ZN

1 Zie: leraarsambt


leraarschap ZN

1 Zie: leraarsambt


leraarskamer ZN

1 sala/camera del docentes/professores


leraarsloopbaan ZN

1 carriera de professor/de docente


leraarsopleiding ZN

1 Zie: lerarenopleiding


leraarspensioen ZN

1 pension de professor/de docente


leraarssalaris ZN

1 salario de professor/de docente


leraarsvergadering ZN

1 reunion del docentes/professores


leraren WW

1 (onderwijzen) inseniar
2 (prediken) predicar


lerarenkamer ZN

1 Zie: leraarskamer


lerarenkorps ZN

1 corpore/personal inseniante/docente, corpore del professores/del docentes/del institutores


lerarenopleiding ZN

1 formation de professores/docentes


lerares ZN

1 inseniante, professor femina, professora


leren WW

1 (kennis/handigheid verwerven) apprender, (studeren) studer, studiar
Interlingua -- = apprender Interlingua
van buiten/uit het hoofd -- = apprender de memoria, memorisar
goed kunnen -- = apprender con facilitate
-- begrijpen = apprender a comprender
-- lopen = apprender a marchar {sj}, facer su prime passos
hij wil -- schaatsenrijden = ille vole apprender a patinar
voor timmerman -- = apprender le mestiero de carpentero
voor dokter -- = facer studios de medico, preparar se pro medico
dat gedicht is gemakkelijk te -- = iste poema se apprende facilemente
al doende leert me = le exercitio face le maestro
2 (doen inzien) inseniar
de ondervinding leert ons dat = le experientia nos insenia que
3 (onderrichten omtrent) inseniar, instruer
iemand Interlingua -- = inseniar Interlingua a un persona
iemand -- lezen en schrijven = inseniar un persona a leger e a scriber
leer mij hoe ik dit moet doen = insenia me como io debe facer lo
iemand een lesje -- = dar un lection a un persona
4 (zich een gewoonte eigen maken) apprender


leren BN

1 in/de corio
-- voorschoot = avantal de corio
-- handschoenen = guantos de corio


lering ZN

1 (onderwijs, cursus) lection, inseniamento, curso
2 (wat men leert) lection, (zedeles) moral
dat strekt tot -- = isto es instructive
-- trekken uit = traher un lection de, apprender de
3 (leerstelling) inseniamentos
de --en van de kerk = le inseniamentos del ecclesia
4 (catechisatie) catechismo


les ZN

1 lection, (zedeles) moral
laat dit een -- voor je zijn = que isto te servi de lection
zijn -- leren = apprender su lection
een -- geven = dar un lection
zij geeft -- in Interlingua = illa da lectiones de Interlingua, illa insenia Interlingua
het geven van -- = inseniamento
--(sen) nemen = prender lectiones
-- in muziek = lection de musica
zijn -- kennen = saper su lection
2
--sen aan de volksuniversiteit = cursos del universitate popular


lesauto ZN

1 auto(mobile) de schola de conducta/de autoschola


lesbevoegdheid ZN

1 certificato de aptitude pro le inseniamento


lesbiënne ZN

1 lesbiana, lesbica, tribade


Lesbiër ZN

1 habitante de Lesbos


lesbisch BN

1 lesbian, lesbic, sapphic
--e liefde = amor lesbian/sapphic, tribadismo
het -- zijn = lesbianismo, sapphismo


Lesbisch BN

1 de Lesbos


lesboek ZN

1 manual, libro de exercitios


Lesbos ZN EIGN

1 Lesbos


lesbrief ZN

1 lection


lesdrank ZN

1 bibita refrescante


lesgeefster ZN

1 inseniante, maestra, professora, docente


lesgeld ZN

1 precio del lectiones/del curso


lesgeven WW

1 dar lectiones, inseniar, instruer, docer


lesgever ZN

1 inseniante, maestro, professor, docente


leslokaal ZN

1 (sala de) classe


lesmateriaal ZN

1 material didactic/de inseniamento


lesrooster ZN

1 horario (del lectiones)


lessen WW

1 appaciar, satiar
zijn dorst -- = satiar/appaciar su sete
niet te -- dorst = sete insatiabile/inappaciabile
2 (mbt autorijles) dar lectiones de conducer


lessenaar ZN

1 (schrijftafel) scriptorio
2 (meubel waarop het muziekblad ligt) supporto de musica


lessenboek ZN

1 libro de lectiones


lessenrooster ZN

1 Zie: lesrooster


lessing ZN

1 appaciamento
-- van de dorst = appaciamento del sete


lest BN

1 ultimemente
ten langen --e = al fin, finalmente
-- best = arriva ben qui arriva ultimo


lestijd ZN

1 periodo de inseniamento/instruction


lestoestel ZN

1 Zie: lesvliegtuig


lesuur ZN

1 hora (de curso/lection)


lesvliegtuig ZN

1 avion de instruction


lesvlucht ZN

1 volo de instruction


leswagen ZN

1 Zie: lesauto


Let ZN

1 letto, letton


letaal BN

1 lethal, mortal
-- gen = gen lethal
--e factoren = factores lethal
--e mutatie = mutation lethal
-- verlopen = terminar per le morte


letaliteit ZN

1 lethalitate


lethargie ZN

1 (slaapzucht) lethargia, lethargo
hypnotische -- = lethargia hypnotic
2 (ongevoeligheid) apathia


lethargisch BN

1 (slaapzuchtig) lethargic
--e slaap = somno lethargic
2 (onverschillig) apathic


Letland ZN EIGN

1 Lettonia, Latvia


Letlander ZN

1 letto, letton


Letlands BN

1 lette, letton


Letlands ZN

1 (taal) letto, letton


Lets BN

1 lette, letton


letsel ZN

1 lesion, vulnere
blijvend -- = vulnere incurabile, lesiones permanente
inwendig -- = lesiones interne
dodelijk -- = lesiones mortal
persoonlijk -- = lesion personal
-- toebrengen aan = leder
ernstig -- oplopen = esser seriosemente ledite
lichamelijk -- toebrengen = causar lesiones corporal/corporee
zonder -- = illese, indemne


letselschade ZN

1 damnos corporal/corporee


letten WW

1 (acht slaan op) facer/prestar attention (a), attender (a), observar
let wel! = nota bene! (L)
let op mijn woorden = face attention a lo que io dice, recorda te mi parolas
op de dubbeltjes -- = esser parsimoniose
gelet op het besluit van ... = tenite conto del decision de ...
2 (toezicht houden op) = surveliar, guardar
op een kind -- = surveliar/guardar un infante
3 (verhinderen) impedir, prevenir
wat let je? = que te impedi?
4 (deren) nocer


letter ZN

1 littera, character, (DRUKK) typo
de --s van het alfabet = le litteras del alphabeto
kleine -- = littera/character minuscule, minuscula
cursieve -- = character/littera cursive/italic
vette -- = character/littera grasse
losse -- = character/litteras separate/mobile
met grote --s = in grande litteras
de schone --en = le belle litteras
de kleine --tjes van een contracto = le clausulas de un contracto imprimite in parve characteres
in gouden --s geschreven staan = esser scribite in litteras de auro
naar de -- = al pede del littera
iets naar de -- opvatten = interpretar un cosa al pede del littera
naar de -- van de wet = secundo le littera del lege
de -- y = i grec
een dode -- blijven = remaner un littera morte
de -- en de geest van de wet = le littera e le spirito del lege
van vier --s = quadrilittere, quadrilitteral


letterbak ZN

1 Zie: letterkast


letterbanket ZN

1 pastisso/pastisseria de amandola in forma de littera


letterblokje ZN

1 cubo con litteras


letterboek ZN

1 libro (con modellos) de litteras


lettercombinatie ZN

1 combination de litteras


lettercorrectie ZN

1 correction de littera(s)


letterdicht ZN

1 acrostichio


letterdief ZN

1 plagiario


letterdieverij ZN

1 plagio, plagiato


letterdruk ZN

1 typographia


letteren ZN MV

1 litteras, litteratura, (filologie) philologia
de schone -- = le belle litteras
klassieke -- = litteras classic
hij studeert in de -- = il face studios litterari, ille studia litteras


letteren WW

1 marcar con litteras


letterenfaculteit ZN

1 facultate del litteras


letterfout ZN

1 error typographic


lettergieten WW

1 funder characteres/litteras/typos


lettergieter ZN

1 funditor de characteres/de litteras/de typos


lettergieterij ZN

1 funderia de characteres/de litteras/de typos


lettergreep ZN

1 syllaba
open -- = syllaba aperte
gesloten -- = syllaba claudite/clause
stomme/toonloze -- = syllaba mute
beklemtoonde -- = syllaba accentuate/tonic
onbeklemtoonde -- = syllaba inaccentuate
met een gelijk aantal --en = isosyllabe, isosyllabic
twee --en samentrekken = contraher duo syllabas
voorlaatste -- = syllaba penultime, penultima
op twee na laatste -- = syllaba antepenultime, antepenultima
woord van veel --en = parola polysyllabe/polysyllabic
verdeling in --en = syllabification
de klemtoon op een -- leggen = poner le accento super un syllaba, accentuar un syllaba
de --en afzonderlijk uitspreken = syllabar


lettergreepraadsel ZN

1 logogripho, charade (F)


lettergreeprijm ZN

1 rima ric


lettergreepschrift ZN

1 scriptura syllabic, syllabismo


lettergreepvorming ZN

1 syllabation


letterhaak ZN

1 compositorio


letterkast ZN

1 cassa de litteras/characteres/typos


letterkeer(dicht) ZN

1 anagramma


letterknechterij ZN

1 interpretation servil


letterkorps ZN

1 corpore de un littera/de un character/de un typo


letterkrans ZN

1 anthologia, collection de poesias


letterkunde ZN

1 litteratura, litteras
moderne -- = litteratura/litteras moderne
hedendaagse -- = litteratura contemporan
Nederlandse -- = litteratura nederlandese
-- studeren = studiar litteratura


letterkundeboek ZN

1 libro de litteratura


letterkundeonderricht ZN

1 Zie: letterkundeonderwijs


letterkundeonderwijs ZN

1 inseniamento de litteratura


letterkundig BN

1 litterari
-- bijvoegsel = supplemento litterari
-- genootschap = societate litterari
-- tijdschrift = revista litterari
--e faculteit = facultate litterari
--e geschiedenis = historia litterari
geschriften van --e waarde = scriptos/documentos de valor litterari


letterkundige ZN

1 homine de litteras, litterate, scriptor, autor
kring van --en = circulo litterari, cenaculo


letterlievend BN

1 (literatuur beminnend) amante le litteratura/le (belle) litteras
2 (bevordering van de literatuur ten doel hebbend) litterari
-- genootschap = societate/association litterari


letterlievendheid ZN

1 amor del litteratura


letterlijk BN

1 litteral, textual, proprie, al pede del littera
--e betekenis = senso litteral/proprie
--e vertaling = traduction litteral/textual
--e aanhaling/citaat = citation litteral/textual/directe
--e opvatting = interpretation al pede del littera
iets te -- opvatten = interpretar alco troppo litteralmente/al pede del littera
iets -- vertalen = traducer alco litteralmente


letterlijkheid ZN

1 litteralitate, senso litteral


letterlijn ZN

1 (DRUKK) linea


lettermin ZN

1 Zie: letterlievendheid


letterminnend ZN

1 Zie: letterlievend


letternotatie ZN

1 notation litteral


letteromzetting ZN

1 (metathesis) transposition de litteras, metathese (-esis)
2 (anagram) anagramma


letterornament ZN

1 ornamento de littera


letterproef ZN

1 test (E) del vision


letterraadsel ZN

1 logogripho, charade (F)


letterrijm ZN

1 rima de litteras


letterroof ZN

1 plagio, plagiato


letterschilder ZN

1 pictor de litteras


letterschrift ZN

1 scriptura alphabetic/in litteras


lettersjabloon ZN

1 modello de littera


letterslot ZN

1 serratura a litteras/a combination (de litteras)


lettersnijder ZN

1 gravator de characteres


lettersoort ZN

1 typo de littera/character, typo, character, littera


letterspecie ZN

1 alligato typographic, metallo pro typos


letterspijs ZN

1 Zie: letterspecie


lettersymbool ZN

1 symbolo litteral


letterteken ZN

1 signo graphic, littera, character
in andere --s overbrengen = translitterar
overbrenging in andere --s = translitteration


lettertekenaar ZN

1 designator de litteras


lettertype ZN

1 typo de character/littera, typo, character, littera


lettervers ZN

1 acrostichio


letterverspringing ZN

1 Zie: letterverwisseling-1


letterverwisseling ZN

1 (TAAL) inversion de litteras, metathese (-esis)
2 (MED) paraphasia litteral


lettervorm ZN

1 forma de littera
2 modulo a character


lettervreter ZN

1 devorator de litteras/libros, lector vorace/infatigabile


lettervrucht ZN

1 producto/obra litterari


letterwoord ZN

1 acronymo


letterzetmachine ZN

1 machina a/de componer/de composition (typographic)


letterzetten WW

1 componer (characteres typographic)


letterzetten ZN

1 composition, arte del composition


letterzetter ZN

1 (typograaf) compositor, typographo, cassista
2 (penseel) pincel a littera/pro litteras


letterzetterij ZN

1 officina typographic/de composition, sala del compositores


letterzettershaak ZN

1 compositorio


letterziften WW

1 caviliar, secar/finder capillos in quatro


letterzifter ZN

1 hypercritico


letterzifterij ZN

1 critica exaggerate, hypercritica


Lettisch BN

1 lette, letton


leucania ZN

1 leucania


leucine ZN

1 leucina


leucoblast ZN

1 leucoblasto


leucoma ZN

1 leucoma


leugen ZN

1 mendacio, mentita
besliste -- = mendacio/mentita flagrante
aperte -- = mentita evidente
schandelijke -- = mendacio/mentita infame
-- om bestwil = mendacio/mentita officiose
onschuldig --tje = mentita innocente
--s verzinnen = inventar mentitas
al is de -- nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel = le mendacios ha le gambas curte


leugenaar ZN

1 mentitor
verstokte/ongeneeslijke -- = mentitor incorrigibile
schaamteloze -- = mentitor sin vergonia
ziekelijke -- = mythomano, mythomaniaco


leugenachtig BN

1 mendace, fallace
--e beweringen = assertiones mendace


leugenachtigheid ZN

1 mendacitate, character mendace
-- van een getuige = mendacitate de un teste


leugenbeest ZN

1 grande mentitor


leugenbrok ZN

1 Zie: leugenbeest


leugencampagne ZN

1 campania de mendacios/de mentitas


leugendetector ZN

1 detector de mentitas/de mendacios


leugenmaniak ZN

1 mythomano, mythomaniaco


leugenontdekker ZN

1 Zie: leugendetector


leugenprofeet ZN

1 propheta false, prophetastro, pseudopropheta


leugentaal ZN

1 linguage mendace, mendacios, mentitas


leugentijding ZN

1 nova false


leugentje ZN

1 parve mendacio, parve mentita, mendacietta
-- om bestwil = mendacietta officiose


leugenverhaal ZN

1 historia mendace


leugenverklikker ZN

1 Zie: leugendetector


leugenvertelling ZN

1 Zie: leugenverhaal


leugenvertelsel ZN

1 Zie: leugenverhaal


leugenzucht ZN

1 mythomania


leuk BN

1 (grappig) drolle, amusante, comic, divertente
-- boek = libro amusante
-- verhaal = historia divertente
--e opmerking = remarca drolle
-- doen = buffonar
dat vind ik -- = isto me diverte
laten we iets --s gaan doen = que nos face alco amusante
2 (knap, flatteus) charmante {sj}, gentil
3 (aangenaam) agradabile, placente
--e avond = vespere/vespera placente
-- tochtje = excursion agradabile
4 (kalm, onverschillig) calme, phlegmatic, indifferente


leukemie ZN

1 leucemia
-- is een kanker van het bloed = leucemia es un cancer del sanguine
acute -- = leucemia acute
aan -- lijdend = leucemic


leukemiepatiënt ZN

1 malado leucemic, leucemico


leukemisch BN

1 leucemic
--e cel = cellula leucemic
--e toestand = stato leucemic


leukerd ZN

1 typo comic/drolle, buffon


leukheid ZN

1 (grappigheid) drolleria, buffoneria
2 (onverschilligheid) phlegma, indifferentia


leukjes BW

1 Zie: leukweg


leukocyt ZN

1 leucocyto
eenkernige -- = leucocyto mononuclear
veelkernige -- = leucocyto polynuclear


leukocytose ZN

1 leucocytose (-osis)


leukodermie ZN

1 leucodermia


leukoom ZN

1 leucoma


leukoplast ZN

1 sparadrapo


leukorree ZN

1 leucorrhea


leukose ZN

1 Zie: leukemie


leukotomie ZN

1 leucotomia


leukweg BW

1 laconicamente
iets -- zeggen = dicer laconicamente un cosa


leunen WW

1 appoiar se
tegen de muur -- = appoiar al muro
op een stok -- = appoiar se a un baston


leuning ZN

1 (van trap, brug, etc.) balustrada, barra protective
geprofileerde --en = balustradas modulate
2 (mbt meubels) (armleuning) appoio bracial, bracio, (rugleuning) appoio dorsal, dorso


leuningstoel ZN

1 Zie: leunstoel


leunspaan ZN

1 supporto (fixe)


leunstoel ZN

1 sedia/chaise (F) de bracios


leur ZN

1 vetule pannello


leurder ZN

1 venditor ambulante


leuren WW

1 facer le commercio ambulante, vender a domicilio
met encyclopedieën -- = facer le commercio ambulante de encyclopedias


leurhandel ZN

1 commercio ambulante


leurkoop ZN

1 vendita ambulante


leus ZN

1 devisa, slogan (E)
de --en van de partij = le slogans del partito
2
(schijn) voor de -- = pro le forma


leut ZN

1 (plezier) placer
veel -- hebben = haber multe placer, amusar se multo
voor de -- = pro rider
2 (koffie) caffe
een bakkie -- = un tassa de caffe


leuteraar ZN

1 garrulator


leuteren WW

1 garrular, (onzin verkopen) dicer nonsenso, parlar insensatemente


leuterkoek ZN

1 garrulada, (onzin) nonsenso


leuterkous ZN

1 Zie: leuteraar


leuterpraat ZN

1 Zie: leuterkoek


leutig BN

1 (grappig) drolle, comic, amusante
2 (prettig) placente


lev ZN

1 (munteenheid van Bulgarije) lev


levade ZN

1 levade (F)


Levant ZN EIGN

1 Levante, Oriente Proxime
de handel op de -- = le commercio con Oriente Proxime


Levantijn ZN

1 levantino


Levantijns BN

1 levantin


leven ZN

1 vita, existentia
dierlijk -- = vita animal
menselijk -- = vita human
organisch -- = vita organic
sober/eenvoudig -- = vita frugal/sobrie
gerieflijk -- = vita commode
huiselijk -- = vita domestic/familial/de familia
dagelijks -- = vita quotidian/de tote le dies
avontuurlijk -- = vita aventurose/accidentate
teruggetrokken -- = vita retirate
bewogen/woelig -- = vita agitate
zeer rijk -- = vita opulente
actief/werkzaam/arbeidzaam -- = vita active/laboriose
voorbeeldig -- = vita exemplar
kleurloos -- = vita incolor
eentonig/grauw -- = vita gris
openbaar -- = vita public
ongelukkig -- = vita infelice
geregeld -- = vita regular
ongeregeld -- = vita disordinate/disregulate/irregular
losbandig/zedeloos -- = vita dissolute
eeuwig - = vita eterne/eternal
geestelijk -- = vita intellectual
innerlijk -- = vita interior/intime
ongeboren -- = vita fetal, feto
vegetatief -- = vita vegetative
het politieke -- = le vita politic
intra-uterien -- = vita intra-uterin
vergankelijkheid van het -- = fugacitate del vita
oorsprong van het -- = origine del vita
dageraad des --s = aurora del vita
kwaliteit van het -- = qualitate del vita
(REL) brood des --s = pan del vita
de bloei van het -- = le flor del vita
strijd op -- en dood = lucta a vita e a morte
de gemakken van het -- = le commoditates del vita
de geneugten des --s = le joias/le gaudios del vita
zijn -- veranderen = cambiar su vita
zijn -- wagen/op het spel zetten = hasardar/riscar su vita/mitter in joco le vita
in -- houden = tener in vita
het -- te danken hebben aan = deber le vita a
in -- blijven, er het -- afbrengen = salvar/restar le vita, superviver
iemands -- redden = salvar le vita de un persona
van het -- houden = amar le vita
zijn -- hangt aan een zijden draadje = su vita pende a un filo
iemand het -- vergallen = invenenar le vita a un persona
tussen dood en -- zweven = esser/fluctuar inter le vita e le morte
is er -- na de dood? = esque il ha vita post le morte?
zijn -- verkorten = abbreviar su vita
zijn -- duur verkopen = vender car su vita
als het -- je lief is = si te es car le vita
een gemakkelijk --tje leiden = menar un vita confortabile
het -- kosten aan = costar le vita a
zijn -- in de waagschaal stellen = exponer su vita
iemand naar het -- staan = attentar al vita de un persona
in het -- roepen = crear, facer nascer, instituer
een ellendig -- leiden = menar un existentia/un vita misere/miserabile
er het -- afbrengen = salvar le vita
iemands -- redden = salvar le vita de un persona
het -- schenken aan = dar vita a
het schenken van het -- aan = filiation
om het -- komen, zijn -- verliezen = perder le vita, morir
buiten het -- staan = esser al margine del vita
zich van het -- beroven = privar se del vita, suicidar se
nieuw -- geven aan = dar nove vita a
om het -- komen = perder le vita, perir
tot nieuw -- komen = renascer, resuscitar, revisviscer
nieuw -- inblazen = resuscitar
in de kracht van zijn -- = in le flor de su vita
secretaris voor het -- = secretario perpetue/perpetual
iets in het -- roepen = originar/crear/provocar un cosa
je geld of je --! = le bursa o le vita!
Broeders des Gemenen Levens = Fratres del Vita Commun
2 (lawaai) ruito, strepito, fracasso
een hels -- maken = facer un vita infernal/de inferno
3 (drukte, levendigheid) vita, animation, movimento, activitate


leven WW

1 viver, exister, esser in vita
in ballingschap -- = viver in exilio
-- als God in Frankrijk = viver como un rege
-- de koningin! = (que) vive le regina!
blijven -- = restar in vita
-- en laten -- = viver e lassar viver
in angst -- = viver in angustia/con pavor
armoedig -- = viver miserabilemente
zuinig -- = viver economicamente
van zijn rente -- = viver de su rentas
hij kan niet -- van honderd gulden per maand = ille non pote viver de cento florinos mensual
hij leeft van rijst met melk = ille vive de ris con lacte
zij leeft voor haar kinderen = illa vive pro su infantes
de man leeft een zeer eenzaam leven = iste homine vive/mena un vita solitari
stil gaan -- = retirar se (del negotios)
als hij maar gokken kan, dan leeft hij = su vita es le joco
naar iets toe -- = viver pensante a un cosa
weten wat er leeft onder de bevolking = saper lo que pensa le populo


levend BN

1 vivente, vive, in vita
--e taal = lingua vivente
-- wezen = esser/creatura vivente
-- lijk = cadavere/morto vivente/ambulante
-- vlees = carne vive
-- gewicht = peso vive
-- water = aqua vive
--e stof/materie = materia vivente
-- organisme = organismo vivente
-- zijn = esser vive, viver
-- verbranden = comburer vive
dood of -- = morte o vive
meer dood dan -- = plus morte que vive
in --e lijve = in carne e osso(s), in persona
(SCHEEP) -- werk = carina
geen --e ziel = nulle anima vive
de nu --e generatie = le generation actual/presente


levendbarend BN

1 vivipare


levende ZN

1 vivente, vivo
het land der --n = le pais del vivos
de --n en de doden = le viventes e le mortos
(JUR) schenking onder --n = donationes inter vivos
niet meer onder de --n zijn = esser morte


levendgeboren BN

1 nascite vivente


levendig BN

1 animate, vive, vivide, vivace, alacre
-- gesprek = conversation animate
--e discussie = discussion vive/vivace
--e handel = commercio animate
--e markt = mercato animate
--e beurs = bursa animate
--e kleuren = colores vivace
--e verbeelding = imagination vive
-- gebaar = gesto vive
--e handel = commercio vive/active
--e kleur = color vive/vivide
--e belangstelling = interesse vive
over een --e fantasie beschikken = haber un vive imagination
weer -- worden = reviviscer
dat kan ik mij -- voorstellen = io pote imaginar me lo multo ben/perfectemente
het weer -- worden van herinneringen = le reviviscentia de memorias
een traditie -- houden = perpetuar un tradition
het -- houden van een traditie = le perpetuation de un tradition
2 (MUZ) vivace


levendigheid ZN

1 animation, vivacitate, movimento, activitate, alacritate
de -- van de stad = le animation/activitate del urbe
de -- van zijn aard = le vivacitate de su natura


levendmakend BN

1 vivificante
--e genade = gratia vivificante
--e geest = spirito vivificante


levendmaking ZN

1 vivification


levend vlees ZN

1 vive
in het -- snijden = taliar in le/al vive


levengevend BN

1 vivificante


levenloos BN

1 sin vita, inanimate, exanime, morte
--e dingen = corpores inanimate
--e ogen = oculos inanimate
iemand -- aantreffen = trovar un persona sin vita


levenloosheid ZN

1 (het zonder leven zijn) absentia de vita
2 (het zonder levendigheid zijn) manco/mancantia de vivacitate, apathia


levenmaker ZN

1 (druktemaker) perturbator
2 (praatjesmaker) fanfaron


levensaanvaarding ZN

1 optimismo


levensadem ZN

1 halito/sufflo vital/del vita


levensader ZN

1 (FIG) fonte vital/del vita, anima


levensangst ZN

1 angustia vital


levensavond ZN

1 crepusculo/declino del vita
de -- slijten = passar le ultime annos del vita


levensavontuur ZN

1 aventura del vita


levensbalsum ZN

1 agerato


levensbangheid ZN

1 Zie: levensangst


levensbeëindiging ZN

1 termination del vita
vrijwillige -- = euthanasia, (zelfmoord) suicidio


levensbeginsel ZN

1 principio vital


levensbehoefte ZN

1 (wat nodig is) necessitate/exigentia vital/del vita
2 MV: Zie: levensbehoeften


levensbehoeften ZN

1 besonios/necessitates vital/del vita, mantenentia
eerste -- = prime/primari besonios, articulos de prime necessitate


levensbehoud ZN

1 conservation/preservation del vita
zucht tot -- = instincto de conservation/preservation del vita
ik dank hem mijn -- = io le debe mi vita


levensbelang ZN

1 (wat noodzakelijk is voor het leven) importantia vital
2 (wat noodzakelijk is voor het voortbestaan van iets) interesse vital
van -- = vital


levensbenodigdheden ZN MV

1 articulos/objectos de prime necessitate


levensbericht ZN

1 notitia biographic
2 (van overledene) notitia necrologic, necrologia


levensbeschouwelijk BN

1 relative al conception del vita, philosophic, ideologic
partijen op --e grondslag = partitos super un base ideologic, partitos basate super un ideologia religiose o politic


levensbeschouwing ZN

1 conception/vision del vita, philosophia del vita, ideologia
prozaïsche -- = conception prosaic del vita
de christelijke -- = le conception del vita christian, le philosophia christian


levensbeschrijver ZN

1 biographo


levensbeschrijving ZN

1 biographia
korte -- = notitia biographic
-- der heiligen = hagiographia, vita del sanctos
2 (bij sollicitatie) curriculum vitae (L)


levensbestemming ZN

1 destination del vita


levensbijzonderheden ZN MV

1 detalios/particularitates intime


levensblij BN

1 euphoric


levensblijheid ZN

1 joia/gaudio de viver/del vita, euphoria


levensboek ZN

1 libro del vita


levensboom ZN

1 arbore del vita
2 (PLANTK) thuya


levensbron ZN

1 fonte vital/de vita


levensconditie ZN

1 condition vital de(l) vita


levensconflict ZN

1 conflicto vital


levenscurve ZN

1 curva vital


levenscyclus ZN

1 cyclo vital/de vita


levensdag ZN

1 (dag van iemands leven) jorno/die del vita (de un persona)
nooit van zijn -- = jammais in su vita
2
MV: --en = vita


levensdoel ZN

1 scopo del vita


levensdorst ZN

1 sete de vita


levensdraad ZN

1 filo del vita
de -- doorsnijden = trenchar {sj} le filo del vita


levensdrang ZN

1 besonio/sete de viver, ardor/elan (F) vital


levensdrift ZN

1 instincto/pulsion de vita, (PSYCH) libido


levensdroom ZN

1 sonio del vita


levensduur ZN

1 (duur van het leven) durata/duration del vita (human), (lange levensduur) longevitate
de gemiddelde -- van een Nederlander = le duration medie del vita de un nederlandese
2 (gebruiksduur) durata (de vita), duration (de vita), vita utile
-- van een lijm = durata de un colla
-- van een machine = durata de un machina
-- van een wasmachine = vita utile de un lavator
-- van een contract = durata/duration de validitate de un contracto


levensduurtabellen ZN MV

1 tabellas de longevitate


levensecht BN

1 conforme al realitate, realista


levensechtheid ZN

1 conformitate al realitate, realismo


levenseinde ZN

1 termino/fin del vita


levenselixer ZN

1 elixir de longe vita


levensenergie ZN

1 energia vital


levenservaring ZN

1 experientia vital/del vita
gebrek aan -- = inexperientia del vita


levensfase ZN

1 phase/periodo vital/del vita


levensfilosofie ZN

1 (leer) vitalismo
2 (kijk op het leven) philosophia/conception del vita


levensfuncties ZN MV

1 functiones vital/del vita


levensgang ZN

1 curso/carriera vital/del vita, carriera


levensgedrag ZN

1 conducta de vita


levensgeesten ZN MV

1 spiritos vital/del vita
bij iemand de -- weer opwekken = resuscitar/reanimar un persona
poging om de -- weer op te wekken = tentativa de reanimation
de -- zijn geweken = ille es morte


levensgeheim ZN

1 secreto del vita


levensgeluk ZN

1 felicitate, fortuna
zijn -- hangt ervan af = su felicitate depende de illo


levensgemeenschap ZN

1 (SOC) communitate
2 (BIOL) symbiose (-osis), biocenose (-osis)


levensgenieter ZN

1 gauditor del vita, epicureo, hedonista


levensgeschiedenis ZN

1 historia de un vita, historia del vita (de un persona), (boek) biographia


levensgetrouw BN

1 Zie: levensecht


levensgevaar ZN

1 periculo/risco de vita, periculo/risco mortal/de morte
in -- verkeren = esser in periculo de morte, esser inter le morte e le vita


levensgevaarlijk BN

1 periculose (pro le vita), periculosissime, riscose (pro le vita), multo periculose
een -- kruispunt = un cruciata multo periculose


levensgewoonte ZN

1 habitude de vita


levensgezel ZN

1 companion de vita/in le vita


levensgroot ZN

1 (van natuurlijke grootte) de grandor/talia natural
een --e afbeelding = un representation de grandor natural
2 (zeer groot) enorme, gigantesc
een -- probleem = un problema enorme
het gevaar is -- que = il ha un periculo enorme que
de kans is -- aanwezig dat ... = il ha le fortissime probabilitate que ...


levensgrootte ZN

1 grandor/talia natural


levenshonger ZN

1 appetito de viver


levenshouding ZN

1 attitude vital/in le vita/ante le vita, linea de conducta


levensideaal ZN

1 ideal de vita


levensimpuls ZN

1 impulso vital


levensinstelling ZN

1 Zie: levenshouding


levensinstinct ZN

1 instincto vital


levensjaar ZN

1 anno (de vita)
in haar vierde -- = in le quarte anno de su vita
de laatste --en = le ultime annos del vita


levenskans ZN

1 probabilitate vital/de vita/de superviventia


levenskennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del vita


levenskeus ZN

1 selection de vita


levenskracht ZN

1 fortia/energia vital/de vita, vitalitate, vigor
herwonnen -- = vitalitate/vigor renovate/restaurate
nieuwe -- opdoen = acquirer nove vitalitate/vigor
iemands -- ondermijnen = sappar le vitalitate de un persona
-- geven = vitalisar
het geven van -- = vitalisation
nieuwe -- geven = dar nove fortias vital
van -- beroven = devitalisar
ontroving van -- = devitalisation
nieuwe -- geven = revitalisar
het geven van nieuwe -- = revitalisation


levenskrachtig BN

1 plen de vita/de vitalitate, vigorose, vital


levenskunst ZN

1 arte de viver


levenskunstenaar ZN

1 maestro/experto in le arte de viver


levenskwestie ZN

1 (van leven en dood) question de vita o de morte
2 (van het hoogste belang) question (de importantia) vital


levenslamp ZN

1 lampa del vita


levenslang ZN

1 (imprisionamento/detention a) perpetuitate
tot -- veroordelen = condemnar a perpetuitate, condemnar pro tote le vita
hij kreeg -- = ille esseva condemnate a reclusion perpetue


levenslang BN

1 perpetue/perpetual, pro tote le vita
--e vriendschap = amicitate perpetue/perpetual
--e gevangenisstraf = detention/imprisionamento/reclusion perpetue/a perpetuitate
--e garantie = garantia pro tote le vita


levensleer ZN

1 doctrina del vita


levenslengte ZN

1 durata/duration del vita


levenslente ZN

1 annos juvenil/del juventute


levenslicht ZN

1 lumine/luce del vita
het -- aanschouwen/zien = vider le lumine/luce, venir al vita/al mundo/al existentia
iemand het -- uitblazen = extinguer le luce/lumine del vita de un persona


levenslied ZN

1 canto sentimental, (PEJ) canto lacrimogene


levenslijn ZN

1 linea de vita


levensloop ZN

1 (iemands leven) curso/carriera vital/del vita, carriera
avontuurlijke -- = vita aventurose
zijn -- vertellen = narrar le historia de su vita
2 (mbt sollicitatie, etc.) curriculum vitae (L)


levenslot ZN

1 destino, sorte


levenslust ZN

1 (verlangen om te blijven leven) desiro/desiderio/appetito de viver, vitalitate
2 (opgewektheid) gusto/gaudio/joia de viver, gaitate


levenslustig BN

1 (verlangend om te blijven leven) desirose/desiderose de viver
2 (vol opgewektheid) allegre, gai, gaudiose, joiose, vive


levensmaand ZN

1
in zijn laatste --en = durante le ultime menses de su vita


levensmiddelen ZN MV

1 productos alimentari, articulos de alimentation, comestibiles, mantenentia, provisiones, victualias, viveres
verpakte -- = productos alimentar imballate
verduurzaamde -- = conservas
additief voor -- = additivo alimentari
van -- voorzien = approvisionar


levensmiddelenafdeling ZN

1 section de alimentation/de comestibles


levensmiddelenbedrijf ZN

1 Zie: levensmiddelenwinkel


levensmiddelenbon ZN

1 bono/ticket/coupon (F) de alimentation/de rationamento


levensmiddelenbranche ZN

1 branca/sector del productos alimentari/del viveres


levensmiddelendistributie ZN

1 distribution de viveres


levensmiddelendivisie ZN

1 division del viveres


levensmiddelenkaart ZN

1 carta de alimentation/de rationamento


levensmiddelenpakket ZN

1 pacco/pacchetto de viveres


levensmiddelenrantsoen ZN

1 ration de viveres


levensmiddelenschaarste ZN

1 scarsitate de viveres


levensmiddelentechnologie ZN

1 technologia alimentari


levensmiddelenvoorziening ZN

1 provision de viveres, approvisionamento (de viveres/victualias)


levensmiddelenwinkel ZN

1 magazin/boteca de alimentation/de comestibles/de viveres/de productos alimentari


levensmoe BN

1 fatigate/enoiate del vita


levensmoeheid ZN

1 enoio de viver, tedio/disgusto del vita, taedium vitae (L)


levensmoeilijkheden ZN MV

1 difficultates del vita


levensmorgen ZN

1 aurora del vita, juventute


levensmysterie ZN

1 mysterio del vita


levensnorm ZN

1 norma del vita


levensomstandigheden ZN

1 conditiones/circumstantias vital/de vita/de existentia


levensonderhoud ZN

1 mantenentia, sustenentia, sustentamento
kosten van -- = costos de vita


levensonvatbaar BN

1 inviabile
--e vrucht = feto inviabile


levensopvatting ZN

1 concepto/conception vital/del vita, philosophia


levensorgaan ZN

1 organo de vita


levensovertuiging ZN

1 convictiones/principios de vita


levenspad ZN

1 cammino/sentiero del vita
iemands -- kruisen = cruciar le cammino/sentiero de vita de un persona


levenspartner ZN

1 companion de vita, conjuge


levenspatroon ZN

1 modo de vita


levenspeil ZN

1 nivello/standard (E)/tenor del vita
het -- verlagen = abassar le nivello del vita
verlaging van het -- = abassamento del nivello del vita


levensperiode ZN

1 periodo/phase vital/del vita


levensplan ZN

1 plano de vita


levenspositie ZN

1 empleo/posto permanente/pro le vita


levenspraktijk ZN

1 practica del vita


levensprobleem ZN

1 problema vital/de vita


levensproces ZN

1 processo vital/del vita


levensraadsel ZN

1 mysterio/enigma del vita


levensregel ZN

1 regula de vita, regula/linea de conducta


levensreis ZN

1 viage del vita


levensritme ZN

1 rhythmo vital/del vita


levensruimte ZN

1 spatio vital


levenssap ZN

1 succo vital/del vita


levensschets ZN

1 parve biographia, nota biographic


levensschool ZN

1 schola del vita


levenssfeer ZN

1 (persoonlijke) vita private
2 biosphera, ambiente vital


levensstandaard ZN

1 Zie: levenspeil


levensstijl ZN

1 stilo/modo/maniera/genere/tenor de vita/de viver
een strakke -- = un stilo stricte de vita


levensstrijd ZN

1 lucta pro le vita


levensstructuur ZN

1 structura de vita


levenstaak ZN

1 carga del vita, mission de su vita


levensteken ZN

1 signo vital/de vita
geen -- vertonen/geven = non monstrar/dar signo vital/de vita


levenstempo ZN

1 rhythmo del vita


levenstijdperk ZN

1 epocha del vita


levenstragiek ZN

1 tragedia del vita


levenstrant ZN

1 Zie: levensstijl


levensuitingen ZN MV

1 manifestationes del vita


levensvatbaar BN

1 viabile
--e vrucht/foetus = feto viabile
die onderneming is niet -- = iste interprisa non es viabile
een zeer --e industrie = un industria de multe/grande possibilitates
-- maken = vitalisar
het -- maken = vitalisation
2 (van plan, etc.) facibile, practicabile


levensvatbaarheid ZN

1 viabilitate, vitalitate
-- van een vrucht/foetus = viabilitate de un feto
-- van een onderneming = viabilitate de un interprisa
2 (van plan, etc.) facibilitate, practicabilitate


levensvatbaarmaking ZN

1 vitalisation


levensverhaal ZN

1 historia del vita (de un persona)
zijn eigen -- vertellen = contar/narrar su proprie historia/(le historia de) su vita


levensverlangen ZN

1 (verlangen om te blijven leven) desiro/desiderio de viver
2 (groot verlangen) desiro/desiderio de su vita


levensverlenging ZN

1 augmentation de vita


levensverrichting ZN

1 function vital


levensverschijnsel ZN

1 (verschijnsel dat bij het leven hoort) phenomeno vital/del vita
2 (levensteken) signo vital/de vita


levensvervulling ZN

1 realisation del desiro/desiderio/aspiration de su vita


levensverwachting ZN

1 (wat men van het leven verwacht) sperantia concernente le futuro, spero
2 (te verwachten levensduur) sperantia/expectation del vita


levensverzekeraar ZN

1 assecurator super le vita


levensverzekering ZN

1 assecurantia de vita/super le vita
onderlinge -- = assecurantia mutue super le vita
een -- sluiten = contraher/contractar un assecurantia super le vita


levensverzekeringsmaatschappij ZN

1 compania/societate de assecurantia super le vita


levensverzekeringspolis ZN

1 polissa de assecurantia super le vita


levensverzekeringspremie ZN

1 premio del assecurantia super le vita


levensverzekeringswiskunde ZN

1 mathematica actuarial


levensverzekeringswiskundige ZN

1 actuario


levensvisie ZN

1 vision del vita


levensvlam ZN

1 flamma vital/del vita


levensvoldoening ZN

1 satisfaction in le vita


levensvolheid ZN

1 plenitude del vita


levensvonk ZN

1 scintilla vital/del vita


levensvoorraad ZN

1 provisiones, viveres


levensvoorwaarden ZN MV

1 conditiones vital/de vita/de existentia


levensvorm ZN

1 forma vital/de vita


levensvraag ZN

1 (waarvan het leven afhangt) question de vita o de morte
2 (hoogst gewichtige vraag) question vital


levensvraagstuk ZN

1 problema concernente le vita, problema existential


levensvreugde ZN

1 placer/joia/gaudio de viver, allegressa vital/del vita


levenswaar BN

1 Zie: levensecht


levenswaarde ZN

1 valor vital/de vita


levenswaarheid ZN

1 veritate vital


levenswandel ZN

1 conducta (de vita), vita
iemand van onberispelijke -- = persona de conducta (de vita) irreprochabile {sj}/irreprehensibile


levenswarmte ZN

1 calor vital, affection


levensweg ZN

1 cammino/sentiero/curso del vita
iemand veel geluk wensen op zijn verdere -- = desirar/desiderar multe successo a un persona in su vita futur
rozen strooien op iemands -- = coperir con rosas le sentiero de vita de un persona


levenswerk ZN

1 obra de su vita, obra de tote un vita
zijn -- voltooien = completar le obra de su vita


levenswet ZN

1 lege de vita


levenswijs BN

1 sage


levenswijsheid ZN

1 sagessa


levenswijze ZN

1 modo/maniera/stilo/genere/tenor de vita/de viver
een eenvoudige -- = un modo simple de vita, un vita de simplicitate


levenswil ZN

1 voluntate vital


levenswortel ZN

1 radice vital


levenszat BN

1 fatigate/enoiate del vita


levenszatheid ZN

1 enoio de viver, tedio/disgusto del vita, taedium vitae (L)


levenszee ZN

1 mar del vita/del existentia
hij was voor mij een baak op de -- = ille esseva pro me un boia super le mar del vita


leventje ZN

1 parve vita, vita dulce/facile
bruin -- = vita de cocania
een lekker -- leiden = menar un vita placente


levenwekkend BN

1 (bezielend) stimulante, stimulatori, incoragiante, inspirator
er ging een --e kracht van hem uit = il emanava de sa persona un fortia stimulante
2 (leven tot uiting brengend) vivificante
--e warmte van de zon = calor vivificante del sol


lever ZN

1 (orgaan) hepate, ficato
van de -- = hepatic
2 (voedsel) ficato
gelardeerde -- = ficato lardate
broodje -- = sandwich (E) al ficato
3
fris van de -- = sin ambages


leveraandoening ZN

1 affection hepatic/del ficato/del hepate


leveraar ZN

1 Zie: leverancier


leverabces ZN

1 abscesso del hepate/ficato


leverader ZN

1 vena hepatic


leveraloë ZN

1 aloe hepatic


leverancier ZN

1 fornitor, approvisionator, suppletor, livrator


leverantie ZN

1 Zie: levering


leverantiecontract ZN

1 contracto de livration


leverantievoorwaarden ZN MV

1 Zie: leveringsvoorwaarden


leveratrofie ZN

1 atrophia del hepate/ficato


leverbaar BN

1 livrabile, fornibile, disponibile
uit voorraad -- = livrabile de stock (E)/de magasin
--e goederen = merces fornibile


leverbaarheid ZN

1 disponibilitate


leverband ZN

1 ligamento hepatic


leverbloempje ZN

1 hepatica


leverbot ZN

1 distoma hepatic


leverbotziekte ZN

1 distomatose (-osis) hepatic


leverbreuk ZN

1 hernia del hepate/ficato, hepatocele


leverbuis ZN

1 conducto hepatic


levercarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del hepate/del ficato, epithelioma hepatic


levercel ZN

1 cellula hepatic, hepatocyto


levercirrose ZN

1 cirrhose (-osis) hepatic/de ficato/hepate
alcoholische -- = cirrhose (-osis) de ficato/hepate alcoholic


leverdatum ZN

1 data de livration
uiterste -- = data limitar


leveren WW

1 (ter beschikking stellen) livrar, fornir, suppler, subministrar
2 (verschaffen tegen betaling) livrar, fornir, approvisionar, subministrar
een land tin -- = approvisionar un pais de stanno
3 (verschaffen) fornir, procurar, dar, subministrar
het bewijs -- dat = fornir/facer/dar/subministrar le proba/prova que
zijn bijdrage -- = apportar su contribution
argumenten -- = adducer argumentos
hulp -- = apportar su adjuta
4 (produceren) facer, producer, dar
iemand werk -- = dar labor/travalio a un persona
goed werk -- = travaliar/laborar ben, realisar un bon travalio/labor
kritiek -- op iemand = criticar un persona, exprimer criticas super un persona
een beeld van iets -- = dar un imagine de un cosa
deze streek levert veel appels = iste region produce multe malos/pomos
onze koe levert veel melk = nostre vacca produce/da multe lacte
elke plant leverde vier vruchten = cata planta produceva/dava quatro fructos
gesprekstof -- = alimentar le conversation
5 (aandoen) facer
wie heeft me dit geleverd? = qui me ha facite isto?
6
een slag -- = livrar un battalia
strijd -- = combatter


leverextract ZN

1 extracto hepatic/de ficato/hepate


leverfunctie ZN

1 function del hepate/del ficato


levergalbuis ZN

1 canal hepatic


levergezwel ZN

1 tumor/carcinoma de ficato/hepate


levering ZN

1 livration, fornimento, fornitura
directe -- = livration prompte
-- op termijn = livration a termino
2 (bevoorrading) provision, approvisionamento


leveringscondities ZN

1 Zie: levensvoorwaarden


leveringscontract ZN

1 contracto de livration/fornitura


leveringsdatum ZN

1 data de livration/fornitura


leveringshaven ZN

1 porto de livration/fornitura


leveringsmaand ZN

1 mense de livration/fornitura


leveringsplicht ZN

1 obligation de livrar/fornir


leveringsprijs ZN

1 precio de livration/fornitura


leveringstermijn ZN

1 termino de livration/fornitura


leveringstijd ZN

1 Zie: levertijd


leveringsverplichting ZN

1 Zie: leveringsplicht


leveringsvoorwaarden ZN MV

1 conditiones de livration/fornitura


leverkaas ZN

1 pastata/pâté (F) de ficato


leverkanker ZN

1 cancere hepatic/del hepate/del ficato


leverkleur ZN

1 color hepatic/de hepate


leverkleurig BN

1 de color hepatic/de hepate


leverklier ZN

1 glandula del hepate/del ficato


leverkoliek ZN

1 colica hepatic/del hepate/del ficato


leverkruid ZN

1 (plant) agrimonia
2 (plantengeslacht) eupatorio
3 (leverbloem) hepatica (trilobe)


leverkuur ZN

1 cura hepatic


leverkwaal ZN

1 maladia hepatic/de hepate/de ficato


leverkwab ZN

1 lobo del ficato/hepate


levermiddel ZN

1 remedio hepatic


levernet ZN

1 rete hepatic


leverontsteking ZN

1 hepatitis, inflammation del hepate/ficato


leverparenchym ZN

1 parenchyma hepatic


leverpastei ZN

1 pastata/pâté (F) de ficato


leverpatiënt ZN

1 hepatico, malado del hepate/del ficato


leverpunctie ZN

1 punction hepatic


leverslagader ZN

1 arteria hepatic


leversteen ZN

1 (MED) hepatolitho


levertering ZN

1 tuberculose (-osis) del hepate/del ficato


levertijd ZN

1 termino de livration/fornitura


levertraan ZN

1 oleo de ficato de gado


levertraanemulsie ZN

1 emulsion de oleo de ficato de gado


levertraanextract ZN

1 extracto de oleo de ficato de gado


levertraanfles ZN

1 bottilia de oleo de ficato de gado


levertraanlepel ZN

1 coclear de oleo de ficato de gado


levertraansmaak ZN

1 gusto de oleo de ficato de gado


levertrechtertje ZN

1 (zwam) omphalia hepatic


leververgroting ZN

1 hepatomegalia


leververharding ZN

1 cirrhose (-osis) de ficato/hepate


leververstopping ZN

1 congestion del hepate/del ficato


levervlek ZN

1 macula hepatic, lentigine


leverworst ZN

1 salsicia de (pastata de) ficato


leverzenuw ZN

1 nervo hepatic


leverziekte ZN

1 maladia hepatic/del hepate/del ficato


leviathan ZN

1 leviathan


leviet ZN

1 levita
de --en lezen = reprehender, sermonisar


leviraatshuwelijk ZN

1 levirato


levisticum ZN

1 levistico, ligustico


levitatie ZN

1 (SPIRITISME) levitation
-- ondergaan, -- doen ondergaan = levitar


Leviticus ZN

1 Levitico


levitisch BN

1 levitic


levulose ZN

1 levulosa, fructosa


lexeem ZN

1 lexema


lex frumentaria ZN

1 lege frumentari


lexicaal BN

1 lexical
-- systeem van een taal = systema lexical de un lingua
-- morfeem = morphema lexical


lexicalisatie ZN

1 lexicalisation


lexicaliseren WW

1 lexicalisar


lexicograaf ZN

1 lexicographo


lexicografie ZN

1 lexicographia
middeleeuwse -- = lexicographia medieval
moderne -- = lexicographia moderne


lexicografisch BN

1 lexicographic
--e methoden = methodos lexicographic
--e principes = principios lexicographic


lexicologie ZN

1 lexicologia


lexicologisch BN

1 lexicologic
--e studie = studio lexicologic


lexicoloog ZN

1 lexicologo, lexicologista


lexicon ZN

1 (woordenboek) lexico, dictionario
2 (woordenschat) lexico


lexicostatistiek ZN

1 statistica lexicologic, lexicostatistica


lex salica ZN

1 lege salic


lezen WW

1 leger
het -- = lectura
een boek -- = leger un libro
een boek gaan -- = comenciar le lectura de un libro
kaart -- = leger le cartas
iemand leren -- = inseniar a leger a un persona, inseniar le lectura a un persona
kunnen -- en schrijven = saper leger e scriber
leren -- en schrijven = alphabetisar
het leren -- en schrijven = alphabetisation
iemands gedachten -- = leger/divinar le pensamentos/pensatas de un persona
noten -- = leger un partition/partitura
te -- = legibile
2 (verzamelen) leger, colliger
aren -- = leger/colliger spicas
druiven -- = colliger uvas


lezenaar ZN

1 supporto de libro


lezenswaard(ig) BN

1 digne de esser legite, que vale le pena leger, legibile, interessante


lezenswaardigheid ZN

1 legibilitate


lezer ZN

1 (iemand die leest) lector
een -- van boeken = un lector de libros
een verwoed -- = un lector vorace
gemiddelde -- = lector medie
trouwe --s van een tijdschrift = lectores assidue/constante de un revista
iets onder het oog van de -- brengen = mitter un cosa sub le oculos del lector
2 (deel van een apparaat) lector
optische -- = lector optic
3 (mbt aren) spicator


lezeres ZN

1 lectrice, lectora


lezerskring ZN

1 (circulo de) lectores


lezerspubliek ZN

1 lectores


lezersrubriek ZN

1 rubrica/litteras del lectores


lezing ZN

1 (het lezen) lectura
haastige/vluchtige -- = lectura rapide
een boek ter -- aanbevelen = recommendar le lectura de un libro
2 (wijze waarop een gebeurtenis wordt voorgesteld) version, interpretation
strijdige --en = versiones discordante
over deze zaak zijn verschillende --en in omloop = il circula differente versiones de iste cosa
3 (voordracht) conferentia, discurso
een -- houden over = dar/facer un conferentia/discurso super
4 (wat op een bepaalde plaats in een geschrift staat) lectura
een bedorven -- in een tekst = un lectura corrupte de un texto
5 (voorlezing) lectura
in tweede -- = in secunde lectura


li ZN

1 (Chinese lengtemaat) li


liaan ZN

1 liana


liaison ZN

1 (liefdesverhouding) liaison (F), relationes amorose
2 (verbintenis) liaison (F), ligamine
3 (FON) liaison (F)


Lias ZN

1 (tijdvak) Lias
van het -- = liassic
dierenwereld van het -- = fauna liassic


Libanees BN

1 libanese


Libanees ZN

1 libanese


Libanon ZN EIGN

1 (land) Libano
bewoner van -- = libanese
van/uit -- = libanese
2 (gebergte) Libano
ceders van de -- = cedros del Libano


libanon ZN

1 haschich {sjisj} del Libano, libano


libatie ZN

1 (OUDH) (drankoffer) libation
2 (drinkgelag) libation, bacchanal


libel ZN

1 (schotschrift) libello, scripto/scriptura infame/diffamatori
een -- opstellen = libellar
schrijver van een -- = libellista
2 (insekt) libellula
3 (waterpas) nivello (de mason)


libellen ZN MV

1 (DIERK) odonates


libellist ZN

1 libellista, autor de libellos


libelschrijver ZN

1 Zie: libellist


liberaal BN

1 (POL, EC) liberal
--e partij = partito liberal
--e wetgeving = legislation liberal
2 (REL) liberal
3 (ruimdenkend) liberal, tolerante
--e opvoeding = education liberal
hij stelde zich -- op = ille prendeva un position liberal, ille ha adoptate un attitude tolerante
4 (gul, vrijgevig) liberal, generose


liberaal ZN

1 (POL, EC) liberal
2 (REL) liberal


liberalisatie ZN

1 liberalisation
een tegenstander van de -- van abortus = un opponente del liberalisation del aborto/abortamento


liberaliseren WW

1 liberalisar
het -- = liberalisation
de handel -- = liberalisar le commercio


liberalisering ZN

1 liberalisation
-- van de handel = liberalisation del commercio


liberaliseringsbeleid ZN

1 politica de liberalisation


liberaliseringsproces ZN

1 processo de liberalisation


liberalisme ZN

1 liberalismo


liberalist ZN

1 liberal


liberalistisch BN

1 liberal, liberalista, liberalistic


liberaliteit ZN

1 (vrijgevigheid) liberalitate, generositate, largessa
2 (ruimheid van opvatting) liberalitate, tolerantia


liber amicorum ZN

1 liber amicorum (L)


Liberia ZN EIGN

1 Liberia


Liberiaan ZN

1 liberiano


Liberiaans BN

1 liberian
--e dollar = dollar (E) liberian


libero ZN

1 (VOETBAL) libero (I)


libertair BN

1 libertari
--e samenleving = societate libertari


libertijn ZN

1 libertin


libertijns BN

1 libertin


libertinisme ZN

1 libertinismo


libidineus BN

1 libidinose
--e handelingen = actos libidinose


libido ZN

1 libido, instincto sexual
preparaat dat het -- remt/stimuleert = preparation que inhibe/stimula le libido


libidoverlies ZN

1 perdita de libido


Libië ZN EIGN

1 Libya


Libiër ZN

1 libyano


Libisch BN

1 libyan, libyc


Libra ZN EIGN

1 Libra


librarius ZN

1 bibliothecario de un monasterio


libratie ZN

1 libration
-- van de maan = libration del luna


libratiepunt ZN

1 puncto de libration


librettist ZN

1 librettista, autor del/de un libretto


libretto ZN

1 libretto, texto de un opera
schrijver van libretto's = librettista


librije ZN

1 bibliotheca de un monasterio


librium ZN

1 (handelsnaam) librium
-- slikken = prender librium


libriumtablet ZN

1 tabletta/comprimitta de librium


licentiaat ZN

1 (waardigheid, graad) licentia, licentiato
2 (persoon) licentiato


licentiaatsdiploma ZN

1 licentia, licentiato
toekennen van het -- = licentiar
toekenning van het -- = licentiamento
bezitter van het -- = licentiato


licentie ZN

1 (verlof, patent) licentia, permisso, autorisation
in/onder -- vervaardigen = fabricar in/sub licentia
2 (startvergunning) licentia, permisso
3 (ongebondenheid) licentia
poëtische --s = licentias poetic
4 (licentiaat) licentia


licentiehouder ZN

1 detentor/portator de un licentia


licentiestelsel ZN

1 systema de licentias


licentieus BN

1 licentiose


licentievoorwaarden ZN MV

1 conditiones de licentia


licet ZN

1 licet (L)


lichaam ZN

1 (lijf van mens/dier) corpore
menselijk -- = corpore human
gezond -- = corpore san
een gezonde geest in een gezond -- = mente san in corpore san
astraal -- = corpore astral
etherisch -- = corpore etheree
een -- vormen = corporar
2 (hoeveelheid materie) corpore
vast -- = corpore solide
compact -- = corpore compacte
inhoud van een -- = volumine de un corpore
(WISK) driedimensionaal -- = corpore tridimensional/de tres dimensiones
(MED) vreemd -- = corpore extranee/estranie
3 (corps, groep) corpore
wetgevend -- = corpore legislative, legislatura
zittingstijd/duur van een wetgevend -- = legislatura


lichaamloos BN

1 sin corpore


lichaampje ZN

1 (NAT, BIOL) corpusculo


lichaamsarbeid ZN

1 travalio/labor corporal/corporee/physic/manual


lichaamsbeharing ZN

1 pilo/pilositate corporal/corporee/del corpore


lichaamsbehoefte ZN

1 besonio corporal/corporee/del corpore


lichaamsbeweging ZN

1 (om het lichaam te versterken) exercitio corporal/corporee/physic
onvoldoende -- krijgen = haber exercitio (physic) insufficiente
2 (beweging van het lichaam) movimento del corpore


lichaamsbouw ZN

1 structura corporal/corporee/del corpore, corporatura, constitution
atletische -- = corpore athletic
robuustheid van -- = robustessa de corporatura


lichaamsconditie ZN

1 condition physic


lichaamscultus ZN

1 culto al/del corpore


lichaamsdeel ZN

1 parte del corpore, membro, (arm) bracio, (been) gamba, (ledemaat) extremitate


lichaamsgebrek ZN

1 defecto physic/corporal/corporee/del corpore, vitio de conformation, malformation physic


lichaamsgestalte ZN

1 statura, talia


lichaamsgesteldheid ZN

1 condition physic/corporal/corporee/del corpore, constitution, complexion


lichaamsgeur ZN

1 odor corporal/corporee/del corpore


lichaamsgewicht ZN

1 peso corporal/corporee/del corpore


lichaamshaar ZN

1 Zie: lichaamsbeharing


lichaamsholte ZN

1 cavitate corporal/del corpore


lichaamshouding ZN

1 postura, attitude


lichaamshygiëne ZN

1 hygiene del corpore


lichaamskracht ZN

1 fortia/vigor corporal/corporee/physic


lichaamskwaal ZN

1 maladia del corpore


lichaamslengte ZN

1 statura, talia


lichaamsmisvorming ZN

1 deformation/malformation corporal/corporee


lichaamsoefening ZN

1 exercitio corporal/corporee/physic


lichaamsopening ZN

1 orificio del corpore


lichaamspijn ZN

1 dolor corporal


lichaamssap ZN

1 humor


lichaamsschoon ZN

1 beltate corporal/corporee/del corpore


lichaamssterkte ZN

1 vigor


lichaamsstraf ZN

1 punition/pena/castigamento/correction physic/corporal/corporee


lichaamstaal ZN

1 linguage corporal/corporee/del corpore


lichaamstemperatuur ZN

1 temperatura corporee/corporal/del corpore


lichaamstoestand ZN

1 stato corporal/corporee/physic/del corpore


lichaamsverzorging ZN

1 hygiene corporal/corporee/personal


lichaamsvet ZN

1 adipe


lichaamsvocht ZN

1 liquido/fluido corporal/corporee/corpore, humor
de vier --en = le quatro humores


lichaamsvorm ZN

1 corporatura, forma corporal/corporee/physic/del corpore


lichaamswarmte ZN

1 calor corporal/corporee/del corpore


lichaamszwakte ZN

1 debilitate corporal/corporee/physic


lichamelijk BN

1 (van het lichaam) corporal, physic, corporee
--e arbeid = labor/travalio corporal/physic
--e oefening = exercitio corporal/corporee/physic
-- letsel = lesiones corporal/corporee
--e gebreken vertonen = haber defectos physic
--e conditie = condition corporal/corporee/physic
--e opvoeding = education/instruction physic
--e schoonheid = beltate corporal/corporee
--e liefde = amor physic/carnal
--e straf = pena/punition/castigamento/correction corporal/corporee
-- straffen = punir corporalmente/physicamente
2 (vleselijk) carnal, physic
--e liefde = amor carnal/physic
3 (tastbaar) physic, corporal, material
de --s wereld = le mundo material/physic


lichamelijkheid ZN

1 corporalitate, corporeitate
2 (vleselijkheid) carnalitate


lichameloos BN

1 incorporal, immaterial


lichameloosheid ZN

1 incorporalitate, immaterialitate


lichen ZN

1 (huidaandoening) lichen


lichenificatie ZN

1 lichenification


lichenificeren WW

1 lichenificar


lichenologie ZN

1 lichenologia


licht BN

1 (helder van kleur) clar
--e kleur = color clar
-- groen = verde clar
-- grijs = gris clar
-- bier = bira clar
--e ogen = oculos clar
de --e partijen van een schilderij = le partes luminose de un pictura
2 (goed verlicht) clar, lucide
het is --e maan = le luna es clar
3 (soepel) legier
--e beweging = movimento legier
met --e tred = con un passo legier
4 (niet fors) delicate, subtil
5 (niet zwaar) legier, leve
-- metaal = metallo legier
-- wapens = armas legier
--e artillerie/geschut = artilleria legier
--e cavallerie = cavalleria legier
--e motor = moto(r)cyclo legier
--e bagage = bagage legier
--e kruiser = cruciator legier
--e grond = solo/terra legier
--e klei = argilla legier
-- als een veertje = legier como un pluma
--e verbetering = (a)melioration leve
--e straf = castigamento leve
vrouw van --e zeden, --e vrouw = femina de mores legier, femina public
--er maken = alleviar
6 (weinig inspanning vragend) legier, facile
--e lectuur = lectura legier/facile
--e muziek = musica legier/facile
7 (gering in omvang/van aard) legier
-- bries = brisa legier
--e aanrijding = collision legier
--e verwonding = vulnere legier
--e schuld = culpa legier
--e slaap = somno legier
--e zonde = peccato venial
-- accent = accento legier
8 (makkelijk verteerbaar) legier, digestibile
--e maaltijd = repasto legier
-- ontbijt = jentaculo legier
-- bier = bira legier
--e tabak = tabaco legier
--e sigaret = cigarretta legier
-- verteerbaar voedsel = nutrimento legier
9
-- gewond = legiermente/levemente vulnerate
-- ontvlambare stoffen = materias facilemente inflammabile
-- aangeschoten zijn = esser un pauco/poco ebrie/inebriate
-- gezouten = legiermente salate


licht ZN

1 lumine, luce
zwak -- = lumine/luce debile
homogeen -- = lumine/luce homogene/homogenee
elektrisch -- = lumine/luce electric
vals -- = lumine/luce false, contraluce
fel -- = lumine/luce intense
helder -- = lumine/luce clar
getemperd -- = lumine/luce suave
actinisch -- = lumine/luce actinic
niet-actinisch -- = lumine/luce inactinic
de lamp geeft weinig -- = le lampa da pauc/poc lumine/luce
het -- valt door het venster = le lumine/luce cade/penetra per le fenestra
voortplanting van het -- = propagation del lumine/del luce
(BIJBEL) Daar zij --! = Sia le lumine/luce!
stroom -- = jecto/fluxo de lumine/luce
het -- zien = (geboren worden) venir al mundo, nascer, (van boeken) esser publicate
het -- ontleden = decomponer le lumine/le luce
het -- aandoen = accender/connecter le lumine/le luce
-- maken = facer lumine/luce
het -- schuwen = timer le lumine/le luce
de --en dimmen = assurdar/reducer le lumines/le luces
aan het -- komen = venir al lumine/al luce, esser discoperite
-- uitstralen/geven = irradiar/emitter lumine/luce, exclarar, luminescer
-- werpen op = jectar lumine/luce super
een nieuw -- werpen op = jectar un nove lumine/luce super
laat je -- eens over de zaak schijnen = da nos tu opinion super le cosa
zijn -- opsteken bij iemand = peter informationes a un persona
het spel van -- en schaduw = le joco del umbra e del lumine/luce
in/bij het -- van = al lumine/luce de
in het -- van de gebeurtenissen = al lumine/luce del eventos
waar zit het knopje van het --? = ubi es le button/interruptor del lumine/luce?
in het -- stellen = poner/mitter in evidentia/in relievo
aan het -- brengen = revelar, detectar, deteger, exhumar
het groene -- geven = dar le lumine/luce verde, dar le permission
iets tegen het -- houden = poner un cosa a contraluce
er gaat mij een -- op = ora io (lo) comprende
met zijn --en knipperen = dar signales luminose
zijn -- niet onder de korenmaat zetten = non occultar su cognoscentias/cognoscimentos
leer van het -- = photica


licht BW

1 (enigszins) al(i)quanto, legiermente, un pauco, un poco
2 (gemakkelijk) facilemente


lichtaansluiting ZN

1 connexion del lumine/luce, installation del lumine/luce


lichtabsorptie ZN

1 absorption de luce/lumine


lichtachtig BN

1 un pauco/poco legier


lichtadaptatie ZN

1 adaptation al luce/lumine


lichtaggregaat ZN

1 aggregato


lichtbaak ZN

1 foco flottante, boia luminose, (vuurtoren) pharo


lichtbacterie ZN

1 photobacterio, bacterio photogene


lichtbad ZN

1 banio de lumine/luce


lichtbak ZN

1 (bak met lampen) cassa luminose/transparente
2 (MED) negatoscopio


lichtbaken ZN

1 Zie: lichtbaak


lichtband ZN

1 (lichtstrook) banda luminose
2 (lichtkrant) jornal luminose


lichtbeeld ZN

1 projection (luminose), diapositiva


lichtbehandeling ZN

1 phototherapia


lichtbeuk ZN

1 nave principal


lichtblauw ZN

1 blau clar/pallide


lichtblond BN

1 blonde clar/pallide


lichtboei ZN

1 Zie: lichtbaak


lichtboog ZN

1 arco luminose


lichtbrekend BN

1 refringente, refractive
--e scheidingsvlakken = planos de division/interfacies refringente/refractive


lichtbreking ZN

1 refraction luminose/del lumine/del luce


lichtbron ZN

1 fonte luminose/de lumine/de luce


lichtbruin BN

1 brun clar/pallide


lichtbrulboei ZN

1 boia sonor/acustic e luminose, boia luminose con sirena


lichtbuis ZN

1 tubo luminose/luminescente/fluorescente


lichtbundel ZN

1 fasce luminose/de lumine/de luce/de radios luminose


lichtcel ZN

1 cellula photoelectric, photocellula


lichtcirkel ZN

1 circulo luminose/de lumine/de luce


lichtdicht BN

1 opac, impermeabile (al lumine/luce), non translucide


lichtdichtheid ZN

1 opacitate


lichtdiffusie ZN

1 diffusion de luce/lumine


lichtdiode ZN

1 diodo luminose


lichtdispersie ZN

1 dispersion de luce/de lumine


lichtdonkerperiode ZN

1 (PLANTK, BIOL) photperiodo


lichtdoorlatend BN

1 translucide, translucente, transparente, diaphane, permeabile al lumine/al luce
-- zijn = translucer


lichtdrager ZN

1 Zie: fakkeldrager


lichtdruk ZN

1 (reproduktieprocédé) phototypia, phototypographia
2 (vlakdruk) phototypia
3 (afdruk) photocopia, reproduction photographic
4 (NAT) pression de radiation luminose


lichtdrukken ZN

1 phototypia, phototypographia


lichtdrukpapier ZN

1 papiro (photo)sensibile


lichtdrukprocédé ZN

1 Zie: lichtdruk-1


lichtecht BN

1 insensibile/resistente al lumine/al luce, inalterabile
--e kleur = color inalterabile


lichtechtheid ZN

1 resistentia al lumine/al luce


lichteenheid ZN

1 unitate de lumine/luce


lichteeuw ZN

1 seculo lumine/luce, seculo/cento annos de lumine/de luce


lichteffect ZN

1 effecto luminose/de lumine/de luce, (MV) joco de lumines/de luces


lichtekooi ZN

1 femina public/(de mores) legier, puta, putana, prostituta, meretrice


lichtelaaie ZN

1 Zie: lichterlaaie


lichtelektron ZN

1 photoelectron


lichtelijk BW

1 (enigszins) legiermente, levemente, al(i)quanto, un pauco, un poco
-- aangeschoten = legiermente ebrie/inebriate, un pauco/poco ebrie/inebriate
2 (moeiteloos) facilemente
dat kan men -- begrijpen = isto es facile a comprender, isto se comprende sin pena


lichtemissie ZN

1 emission de luce/de lumine


lichten WW

1 (licht geven) lucer, relucer, (van de zee) phosphorescer
het -- van de zee = le phosphorescentia del mar
2 (weerlichten) facer fulgures, fulgurar
3 (bijlichten) exclarar
4 (optillen) levar, sublevar
het anker -- = levar le ancora
een visnet -- = levar un rete de pisca
het deksel -- = sublevar le coperculo
zijn hielen -- = monstrar su talones
iemand van de grond -- = sublevar un persona
iemand van zijn bed -- = arrestar un persona in su lecto
5 (eruit halen) levar, remover, extraher, discargar
een deur uit zijn hengsels -- = levar un porta del cardines, discardinar un porta
iets uit de kontekst -- = isolar un cosa de su contexto
een alinea uit een tekst -- = extraher un paragrapho ab un texto
6 (legen) levar, vacuar
de brievenbus -- = levar/vacuar le cassa a litteras, levar/colliger le litteras
een parkeermeter -- = vacuar un parcometro, (door onbevoegden) robar un parcometro
7 (oproepen) levar, recrutar
een krijgsmacht -- = levar un armea
8
de hand -- met iets = sabotar un cosa


lichtend BN

1 (lichtgevend) exclarante, luminose, lucente, luminescente, phosphorescente
2 (BIOL) luminose, photogene, photogenic, phosphorescente, noctiluce
3 (FIG) edificante
-- voorbeeld = exemplo edificante


lichtenergie ZN

1 energia luminose


lichter ZN

1 (hefboom) levator
2 (SCHEEP) gabarra


lichtergeld ZN

1 gabarrage


lichterlaaie ZN

1
in -- = toto in flammas
het gebouw stond in -- = le edificio flammava/esseva in flammas


lichterloon ZN

1 gabarrage


lichterschip ZN

1 gabarra


lichterschipper ZN

1 proprietario de gabarra


lichtervervoer ZN

1 transporto in gabarra(s)


lichtervracht ZN

1 carga de gabarra


lichtfakkel ZN

1 facula, torcha {sj}


lichtfilter ZN

1 filtro de luce/lumine


lichtgas ZN

1 gas illuminante/de illumination/de exclaramento


lichtgasfabriek ZN

1 fabrica de gas


lichtgasinstallatie ZN

1 installation de gas de exclaramento


lichtgasleiding ZN

1 conducto de gas de exclaramento


lichtgebouwd BN

1 legier, de construction legier, (persoon) de constitution legier, pauco/poco solidemente construite


lichtgeel BN

1 jalne clar/pallide


lichtgekleurd BN

1 clarette


lichtgelovig BN

1 credule


lichtgelovigheid ZN

1 credulitate


lichtgeneeswijze ZN

1 phototherapia


lichtgeraakt BN

1 irritabile, biliose, irascibile, sensibile, susceptibile


lichtgeraaktheid ZN

1 irritabilitate, irascibilitate, biliositate, susceptibilitate, sensibilitate


lichtgestalte ZN

1 imagine luminose


lichtgevend BN

1 exclarante, luminose, lucente, luminescente, phosphorescente
-- lichaam = corpore luminose
--e buis = tubo luminescente
--e verf = color phosphorescente
2 (BIOL) luminose, luminescente, photogene, photogenic, phosphorescente, noctiluce, bioluminescente
-- orgaan = organo luminose
-- dier = animal phosphorescente/noctiluce


lichtgevoelig BN

1 (photo)sensibile, sensibile al lumine/al luce
-- papier = papiro (photo)sensibile
--e laag = emulsion/strato photographic/(photo)sensibile
--e oppervlak = superficie photosensibile
-- maken = sensibilisar


lichtgevoeligheid ZN

1 photosensibilitate, sensibilitate actinic/al lumine/al luce


lichtgewapend BN

1 legiermente armate, legier


lichtgewicht ZN

1 (gewichtsklasse) peso legier
2 (bokser) peso legier


lichtgewicht BN

1 legier
-- tenten = tentas legier


lichtglans ZN

1 splendor del lumine/luce, coruscation


lichtgolf ZN

1 unda luminose/de lumine/de luce


lichtgranaat ZN

1 granata/projectil luminose


lichtgrijs BN

1 gris clar/pallide


lichtgroen BN

1 verde clar/pallide


lichthartig BN

1 legier


lichthartigheid ZN

1 legieressa


lichtheid ZN

1 (geringe zwaarte) legieressa, levitate
2 (licht gevoel) vertigine
3 (gemak) facilitate


lichthoeveelheid ZN

1 quantitate de luce/lumine


lichthoofd ZN

1 persona legier


lichthoofdig BN

1 (duizelig) vertiginose
2 (onbezonnen) legier


lichthoofdigheid ZN

1 (duizeligheid) vertigine
2 (onbezonnenheid) legieressa


lichtindruk ZN

1 impression luminose/de lumine/de luce


lichting ZN

1 (recrutering) recrutamento, levata
2 (opgeroepen soldaten) classe levate
3 (ledigen van een brievenbus) levata, collection
4 (overbrenging van goederen) discargamento (de merces/mercantias)


lichtingstijd ZN

1 hora de levata/de collection


lichtinstallatie ZN

1 installation de exclaramento/de lumine electric/de luce electric


lichtintensiteit ZN

1 intensitate luminose, luminositate


lichtinterferentie ZN

1 interferentia de luce/lumine


lichtinval ZN

1 incidentia/angulo de lumine/de luce


lichtinwerking ZN

1 effecto luminose/del luce/del lumine


lichtjaar ZN

1 anno luce/lumine, anno de lumine/de luce


lichtjes BW

1 legiermente, levemente
-- verbrand = legiermente ardite


lichtkabel ZN

1 cablo electric


lichtkamer ZN

1 (van vuurtoren) lanterna


lichtkant ZN

1 Zie: lichtzijde


lichtkegel ZN

1 cono luminose/de lumine/de luce


lichtkens BW

1 Zie: lichtjes


lichtkever ZN

1 lampyride, luciola


lichtkleurig BN

1 de color clar


lichtknop ZN

1 button/commutator/interruptor del lumine/del luce


lichtkogel ZN

1 balla/projectil luminose


lichtkoker ZN

1 puteo de lumine/de luce


lichtkracht ZN

1 poter exclarante, intensitate luminose, luminositate


lichtkrachtmeter ZN

1 photometro


lichtkrans ZN

1 circulo luminose/de lumine/de luce, aureola
2 (METEO) circulo luminose, halo
-- om de zon = corona


lichtkrant ZN

1 jornal luminose


lichtkring ZN

1 Zie: lichtkrans


lichtkroon ZN

1 lustro


lichtleer ZN

1 theoria del lumine/del luce


lichtleiding ZN

1 circuito de exclaramento (electric)


lichtloos BN

1 sin lumine, sin luce


lichtmast ZN

1 poste/palo de lampa


lichtmatroos ZN

1 apprentisse marinero


lichtmetaal ZN

1 metallo/alligato legier


lichtmetalen BN

1 de/in metallo/alligato legier


lichtmeter ZN

1 (fotometer) photometro
2 (FOTO) lucimetro, exposimetro


lichtmeting ZN

1 photometria


lichtmicroscoop ZN

1 microscopio optic


lichtmiddengewicht ZN

1 (SPORT) (klasse en persoon) peso median legier


lichtminuut ZN

1 minuta lumine/luce, minuta de lumine/de luce


Lichtmis ZN

1 festa del Purification del Virgine, Candelaria


lichtmis ZN

1 libertino


lichtmisserij ZN

1 libertinage


lichtmodulatie ZN

1 modulation luminose/de luce/de lumine


lichtmodulator ZN

1 modulator de luce/lumine


lichtmot ZN

1 pyrale


lichtmunitie ZN

1 Zie: lichtspoormunitie


lichtnet ZN

1 rete (del lumine/luce) electric


lichtopbrengst ZN

1 luminositate


lichtopening ZN

1 apertura/orificio de luce/lumine


lichtornament ZN

1 ornamento luminose


lichtpaars BN

1 violette clar/pallide


lichtpen ZN

1 penna/stilo luminose


lichtprikkel ZN

1 stimulo luminose


lichtprojectiel ZN

1 projectil luminose


lichtpunt ZN

1 (lichtend punt) puncto luminose/de lumine/de luce
2 (FIG) radio de sperantia
3 (aansluitingspunt op het lichtnet) puncto de contacto, prisa de currente


lichtquant ZN

1 photon, quanto de lumine/luce, quanto de energia luminose


lichtraket ZN

1 rocchetta luminose


lichtreactie ZN

1 reaction photochimic, photoreaction


lichtreflex ZN

1 reflexo luminose


lichtreklame ZN

1 (reclame) reclamo/publicitate luminose
2 (toestel) affiche (F) luminose


lichtrood BN

1 rubie clar/pallide


lichtrooster ZN

1 rete optic


lichtroze BN

1 clarette
--e wijn = vino clarette


lichtschakelaar ZN

1 interruptor/commutator del lumine/del luce


lichtschakering ZN

1 variation/nuance (F) de lumine/de luce/de exclaramento


lichtscherm ZN

1 schermo fluorescente


lichtschijnsel ZN

1 lumine/luce debile


lichtschip ZN

1 nave pharo/fanal


lichtschuw BN

1 heliophobe
2 (MED) (dagschuw) photophobe, photophobic
-- gespuis = canalia
3 (BIOL) lucifuge
-- insekt = insecto lucifuge
uilen zijn -- = le strigides es lucifuge
--e planten = plantas lucifuge


lichtschuwheid ZN

1 heliophobia
2 (MED) photophobia


lichtseconde ZN

1 secunda lumine/luce, secunda de lumine/de luce


lichtsein ZN

1 signal luminose


lichtsignaal ZN

1 Zie: lichtsein


lichtsluis ZN

1 esclusa/passage al camera obscur


lichtsnelheid ZN

1 velocitate del lumine/del luce


lichtsoort ZN

1 sorta/typo de luce/lumine


lichtspectrum ZN

1 spectro luminose/de luce/de lumine


lichtspelingen ZN MV

1 jocos del lumine/del luce


lichtspleet ZN

1 interstitio luminose/de luce/de lumine


lichtspoor ZN

1 tracia luminose/de luce/de lumine


lichtspoorkogel ZN

1 balla traciante


lichtspoormunitie ZN

1 munitiones/ballas traciante


lichtspreiding ZN

1 extension luminose/de luce/de lumine


lichtsteen ZN

1 petra phosphorescente


lichtsteendruk ZN

1 photolithographia


lichtsterk BN

1 (veel licht gevend) luminose
2
--e lens = objectivo a grande apertura/a grande luminositate


lichtsterkte ZN

1 intensitate luminose/del lumine/del luce
2 (NAT) luminantia, luminositate
3 (FOTO) apertura maximal (del diafragma), luminositate


lichtsterktemeter ZN

1 photometro


lichtsterktemeting ZN

1 Zie: lichtmeting


lichtstraal ZN

1 radio luminose/de lumine/de luce
invallende -- = radio de luce incidente
2 (FIG) radio de sperantia


lichtstreep ZN

1 stria luminose/de lumine/de luce


lichtstroom ZN

1 jecto/fluxo/fasce luminose/de lumine/de luce
2 (NAT) (belichtingssterkte) radiantia
3 (stroom voor elektrische verlichting) currente electric/de exclaramento


lichttechniek ZN

1 technica de exclaramento


lichttheorie ZN

1 theoria del lumine/del luce
elektromagnetische -- = theoria electromagnetic del lumine/del luce


lichttherapie ZN

1 phototherapia


lichttijd ZN

1 equation del lumine/del luce


lichttoren ZN

1 turre de lumine/de luce, pharo


lichttrilling ZN

1 vibration luminose/de lumine/de luce


lichtuitstraling ZN

1 luminescentia


lichtvaardig BN

1 legier, leve, inconsiderate, superficial, frivole, imprudente, irreflexive
-- oordeel = judicio/judicamento irreflexive


lichtvaardigheid ZN

1 legieressa, levitate, frivolitate, inconsideration, superficialitate, imprudentia, irreflexion


lichtval ZN

1 lumine, luce, incidentia/angulo de lumine/de luce
de -- bij Vermeer = le (uso de) lumine/luce in le picturas de Vermeer


lichtverdeling ZN

1 repartition luminose/del luce/del lumine


lichtvermogen ZN

1 poter exclarante


lichtverschijnsel ZN

1 phenomeno luminose


lichtverspreidend BN

1 luminose


lichtverstrooiing ZN

1 dispersion del luce/del lumine


lichtverteerbaar BN

1 legier
-- voedsel = alimento legier


lichtvisje ZN

1 hemigrammo ocellifere


lichtvlek ZN

1 macula luminose/de lumine/de luce


lichtvoetig BN

1 legier, agile
--e poëzie = poesia legier/elegante


lichtvoetigheid ZN

1 legieressa, agilitate


lichtwaarneming ZN

1 (BIOL) photoperception


lichtwachter ZN

1 guardiano de pharo


lichtwedstrijd ZN

1 match (E) de vespere/vespera


lichtweerkaatsend BN

1 reflectente


lichtweerkaatser ZN

1 reflector


lichtweerkaatsing ZN

1 reflection luminose/de luce/de lumine


lichtweltergewicht ZN

1 (klasse en persoon) peso welter legier


lichtwerking ZN

1 effecto(s) luminose/del lumine/del luce/del exclaramento


lichtzijde ZN

1 latere/parte exclarate/illuminate
2 (FIG) bon latere, latere/aspecto favorabile/le plus avantagiose


lichtzinkdruk ZN

1 photozincographia


lichtzinnig BN

1 frivole, legier, leve, inconsiderate, superficial
--e zeden = mores legier
-- karakter = character frivole
-- met iets omspringen = tractar un cosa sin consideration


lichtzinnigheid ZN

1 frivolitate, legieressa, levitate, inconsideration, superficialitate


lichtzuil ZN

1 colonna/columna luminose


lichtzwak BN

1 a/de luminositate debile


licitatie ZN

1 licitation
gerechtelijke -- = licitation judiciari


lictor ZN

1 lictor


lictorenbundel ZN

1 fasces


lid ZN

1 (deksel) coperculo
2 (ooglid) palpebra
van het -- = palpebral
3 (persoon die deel uitmaakt van een groep) membro, adherente, socio
-- van een vereniging = adherente/membro de un societate/association/club
-- van de partij = membro/adherente del partito
-- van de Kamer = membro del Parlamento
-- van de gemeenteraad = membro del consilio municipal, consiliero municipal
-- van de bemanning = membro del equipage
-- van verdienste = membro/socio honorari/de merito
--en werven = recrutar membros
het werven van --en = le recrutamento de membros
-- zijn van = esser membro de, pertiner a
-- worden = adherer, devenir membro/socio
-- maken van, als -- opnemen = affiliar
4 (onderdeel) parte, elemento
de --en van een reeks = elementos de un serie
5 (deel van het lichaam) membro, parte, (van vinger of teen) phalange
hij beefde over al zijn --en = ille tremulava de tote su membros/corpore
mannelijk -- = membro viril, penis, phallo
gezond van lijf en leden = in bon sanitate
6 (gewricht) articulation, juncto, junctura
uit het -- = dislocate, disarticulate
uit het -- trekken = dislocar, disarticular
een been weer in het -- zetten = collocar un osso dislocate in su loco
7 (lichaamsdeel van een insekt) articulo, parte, segmento
8 (deel van een stengel) internodio, section, spatio inter nodos
9 (deel van een samengesteld woord) elemento, membro
10 (WISK) termino, membro
--en van een vergelijking = membros de un equation
11 (paragraaf) articulo, paragrapho, (sub)section


lidcactus ZN

1 zygocacto truncate


lidgras ZN

1 Zie: leedgras


lidkaart ZN

1 carta de membro/adherente/socio


lidmaat ZN

1 membro
--en van een kerk = membros de un ecclesia
-- van een kerk zijn = pertiner a un ecclesia


lidmaatschap ZN

1 qualitate de membro, membrato
bewijs van -- = carta/certificato de adherente/membro/socio


lidmaatschapsbewijs ZN

1 Zie: lidmaatschapskaart


lidmaatschapskaart ZN

1 carta de membro/de adherente/de socio


lidmaatschapskosten ZN MV

1 costos de membrato


lidmaatschapsnummer ZN

1 numero de membrato


lidmatenboek ZN

1 registro de membros


lido ZN

1 lido
het -- van Venetië = le lido de Venetia


lidstaat ZN

1 stato/pais affiliate/membro


lidsteng ZN

1 hyppuris vulgar


lidwoord ZN

1 articulo
bepaald -- = articulo definite/determinate
onbepaald -- = articulo indefinite/indeterminate
onzijdig -- = articulo neutre
delend -- = articulo partitive


lied ZN

1 canto, cantion
eenstemmig -- = canto a un (sol) voce
driestemmig -- = canto a tres voces
populair -- = canto popular
geestelijk -- = canto/hymno religiose/sacrate
wereldlijk -- = canto profan/secular
historisch -- = canto historic
het -- van de nachtegaal = le canto del rossiniolo
een -- aanheffen = intonar un canto
--eren componeren = componer cantos
2 (wijsje) aere
3 lied (D), (MV: lieder)


liedboek ZN

1 libro/collection de cantos/cantiones


liedbundel ZN

1 Zie: liedboek


liedcomponist ZN

1 Zie: liederencomponist


lieden ZN MV

1 gente, personas
onbezonnen -- = gente irresponsabile
oude -- = vetule personas


liederavond ZN

1 recital de canto


liederboek ZN

1 Zie: liedboek


liederbundel ZN

1 Zie: liedboek


liedercyclus ZN

1 cyclo de cantos/cantiones


liederenbundel ZN

1 Zie: liedboek


liederencomponist ZN

1 compositor de cantos/cantiones


liederendichter ZN

1 poeta de cantos/cantiones


liederkrans ZN

1 Zie: liedercyclus


liederlijk BN

1 libertin, depravate, dissolute, corrupte, dissipate, licentiose, (van taal) obscen
een -- leven leiden = menar un vita dissolute


liederlijkheid ZN

1 dissolution, licentia, licentiositate, dissipation, disregulamento, libertinage


liedertafel ZN

1 societate choral pro homines


liedje ZN

1 canto, cantion, cantionetta, aere
een -- zingen = cantar un canto/aere
--s schrijven = componer cantos/cantiones
dat -- kennen we = on cognosce le canto
altijd hetzelfde -- = semper/sempre le mesme canto, le canto de semper/sempre
het is weer het ouwe -- = isto es le mesme ancian historia
dat is een -- zonder eind = isto non termina nunquam


liedjesschrijver ZN

1 autor/scriptor/compositor de cantos/cantiones


liedjeszanger ZN

1 cantator


liedtekst ZN

1 texto de un canto/cantion


liedvorm ZN

1 forma de canto/cantion


lief BN

1 (geliefd) car, amate
--e vader = car patre
2 (vriendelijk) gentil, amabile, affabile
een -- karakter = un character amabile/agradabile
-- doen = esser amabile
3 (mooi) adorabile
een -- gezichtje = un visage adorabile
4 (aanspreekvorm) car
5 (dierbaar) car
als het leven je -- is = si te es car le vita
zijn liefste -- = su desiro/desiderio le plus car
iets voor -- nemen = acceptar un cosa como illo es, contentar se de/con un cosa
6
--e hemel! = sancte celo!
iets voor -- nemen = acceptar un cosa como illo es


lief ZN

1
-- en leed met iemand delen = participar in/a tote le vicissitudes de un persona
2 (geliefde) bon amico/a


liefdadig BN

1 benefic, caritative, caritabile, philanthrope, philanthropic
-- doel = scopo caritative
--e instelling = instituto de beneficentia/caritate


liefdadigheid ZN

1 beneficentia, caritate, philanthropia
ostentatieve -- = caritate ostentative
instellingen van -- = institutiones de beneficentia/caritate
-- bedrijven = facer caritate


liefdadigheidsbazaar ZN

1 bazar benefic/de caritate/de beneficentia


liefdadigheidsconcert ZN

1 concerto benefic/de caritate/beneficentia


liefdadigheidsfeest ZN

1 festa benefic/de caritate/de beneficentia


liefdadigheidsgenootschap ZN

1 Zie: liefdadigheidsinstelling


liefdadigheidsinstelling ZN

1 association/institution/societate benefic/philantropic/caritabile/de caritate/de beneficentia


liefdadigheidsorganisatie ZN

1 organisation benefic/philantropic/caritabile/de caritate/de beneficentia


liefdadigheidspostzegel ZN

1 timbro (postal) de beneficentia


liefdadigheidsuitvoering ZN

1 Zie: liefdadigheidsvoorstelling


liefdadigheidsvoorstelling ZN

1 representation/spectaculo benefic/de caritate/de beneficentia


liefdadigheidswedstrijd ZN

1 match (E)/concurso benific/de caritate/de benificentia


liefde ZN

1 amor, affection
-- voor de kunst = amor del arte
hoofse -- = amor cortese
vrije -- = amor libere
ontluikende/prille -- = amor incipiente
ongelukkige -- = amor infelice
brandende -- = amor ardente
lesbische -- = amor lesbian, tribadismo
betaalde -- = amor pagate/venal, prostitution
oprechte -- = amor sincer
zinnelijke -- = amor carnal/sensual
lichamelijke -- = amor physic/carnal
platonische -- = amor platonic
kinderlijke -- = amor infantin
grote -- voor muziek = passion pro le musica
de gloed van de -- = le foco del passion
-- op het eerste gezicht = amor a prime vista
-- voor de natuur = amor del natura
-- opwekken = eveliar amor
-- opvatten voor iemand = comenciar a sentir amor pro un persona, inamorar se de un persona
iemand zijn -- verklaren = declarar un amor a un persona
de -- is blind = le amor es cec
-- laat zich niet dwingen = le amor non se impone per le fortia
zijn -- verklaren = declarar su amor
de -- bedrijven = facer le amor


liefdeband ZN

1 vinculo/ligamine de amor


liefdeblijk ZN

1 monstra de amor/de affection


liefdeblik ZN

1 reguardo amorose


liefdebrand ZN

1 foco del amor, flamma amorose


liefdedaad ZN

1 action/acto caritabile/de caritate/de generositate


liefdedienst ZN

1 acto de caritate


liefdedrank ZN

1 philtro amorose, aphrodisiaco


liefdegave ZN

1 almosna, caritate


liefdegesticht ZN

1 institution caritabile/de caritate


liefdegift ZN

1 Zie: liefdegave


liefdegloed ZN

1 ardor amorose


liefdegod ZN

1 deo del amor


liefdegras ZN

1 eragrostis
mexicaans -- = eragrostis mexican
abyssinisch -- = eragrostis abyssinic


liefdeklacht ZN

1 lamento de amor


liefdeknoop ZN

1 nodo amorose


liefdeleed ZN

1 tormentos del amor


liefdeleven ZN

1 vita amorose


liefdeloos BN

1 sin amor, sin affection, pauco/poco affectuose, indifferente, frigide
2 (hard, onbarmhartig) incaritabile, impietose, incompassibile


liefdeloosheid ZN

1 manco/mancantia de amor/de affection, insensibilitate


liefdemaal ZN

1 (bij eerste christenen) agape


liefdenacht ZN

1 nocte de amor


liefdepijl ZN

1 sagitta/flecha {sj} amorose/de amor


liefderijk BN

1 amante, affectuose, devote
--e zorg = sollicitude
iemand -- verzorgen = occupar se de un persona con sollicitude


liefdesaffaire ZN

1 affaire (F)/historia de amor, relation amorose, liaison (F)


liefdesavontuur ZN

1 aventura/intriga galante/amorose/de amor
vluchtig -- = amoretto


liefdesbetrekkingen ZN MV

1 relationes amorose


liefdesbetuiging ZN

1 protestation de amor


liefdesbrief ZN

1 littera amorose/de amor


liefdesdaad ZN

1 acto sexual/de amor


liefdesdrama ZN

1 drama/tragedia amorose/de amor


liefdesdrank ZN

1 philtro


liefdesdroom ZN

1 sonio de amor


liefdesgedicht ZN

1 poema amatori/de amor


liefdesgeschiedenis ZN

1 historia amorose/de amor


liefdesleven ZN

1 Zie: liefdeleven


liefdeslied ZN

1 canto/cantion amorose/de amor


liefdesmart ZN

1 dolor amorose


liefdespoëzie ZN

1 poesia amorose


liefdesprobleem ZN

1 problema amorose/de amor


liefdesrelatie ZN

1 relation amorose, liaison (F)


liefdesroman ZN

1 roman(ce) amorose/de amor


liefdesscène ZN

1 scena de amor


liefdesspel ZN

1 joco amorose/de amor


liefdestragedie ZN

1 tragedia amorose/de amor


liefdesverdriet ZN

1 pena/tristessa amorose/de amor


liefdesverhaal ZN

1 historia de amor


liefdesverhouding ZN

1 relation amorose, liaison (F)


liefdesverklaring ZN

1 declaration amorose/de amor


liefdetaal ZN

1 parolas amorose/de amor, linguage del amor


liefdeteken ZN

1 marca de amor


liefdevlam ZN

1 flamma amorose/de amor


liefdevol BN

1 plen de amor, affectuose, tenere
--e blik = reguardo tenere, reguardo plen de amor
-- omgeving = ambiente affectuose
--le verzorging = sollicitude


liefdevorm ZN

1 forma de amor


liefdewerk ZN

1 caritate, beneficentia
het is allemaal -- oud papier = isto es pro pur idealismo


liefdezuster ZN

1 soror del caritate


liefdoenerij ZN

1 flatteria, adulation


liefelijk BN

1 dulce, suave, amene, grate, agradabile
--e stem = voce suave


liefelijkheid ZN

1 dulcor, suavitate, amenitate, charme (F)
-- van de vormen = suavitate del formas
de -- van het Limburgse landschap = le charme del paisage limburgese


liefhebben WW

1 amar
het leven -- = amar le vita
zijn vaderland -- = amar su patria
zijn naaste -- = amar su proximo/su vicino
iemand innig -- = amar carmente/teneremente un persona
iemand hartstochtelijk/vurig -- = amar passionatemente un persona, adorar un persona


liefhebbend BN

1 amante, affectionate, affectuose
je --e dochter = tu filia qui te ama


liefhebber ZN

1 amator, dilettante, devoto
hij is een verwoede -- van schaatsenrijden = ille es un amator fervente del patinage
een -- van chocola zijn = amar multo le chocolate {sj}
zijn er nog --s voor koffie? = qui vole caffe ancora?


liefhebberen WW

1
hij liefhebbert zo wat in de schilderkunst = ille pinge un pauco/un poco como amator/como dilettante, ille pinge pro le placer, ille es un pictor amator


liefhebberij ZN

1 (hobby) divertimento, hobby (E), passatempore
dure -- = divertimento costose
lezen is zijn enige -- = le lectura es su sol divertimento/passatempore/hobby
2 (lust) gusto, placer


liefheid ZN

1 dulcor, gentilessa, amabilitate, gratia


liefje ZN

1 amica amate


liefjes BW

1 gentilmente, amabilemente, benevolemente
2 con amabilitate fingite


liefkozen WW

1 caressar


liefkozend BN

1 caressante, affectuose, tenere
--e blik = reguardo tenere
-- woord = termino de affection


liefkozerij ZN

1 caressas


liefkozing ZN

1 caressa


lieflijk BN

1 Zie: liefelijk


lieflijkheid ZN

1 Zie: liefelijkheid


liefst BW

1 (op de meest lieve manier) le plus gentilmente, le plus amabilemente
2 (bij voorkeur) preferibilemente, de/con preferentia
wat heb je het --? = que prefere tu?
het -- zou ik er niet heengaan = io prefererea non ir illac/la
maar -- honderd gulden = non minus de cento florinos


liefste ZN

1 (geliefde) amica amate


lieftallig BN

1 gratiose, incantator
-- uiterlijk = (mbt gezicht) visage gratiose/attractive, (mbt lichaam) corpore gratiose


lieftalligheid ZN

1 gratia, gratiositate, elegantia, finessa, charme (F)


liegbeest ZN

1 grande mentitor


liegen WW

1 mentir
tegen iemand -- = mentir a un persona
dat liegt er niet om = isto non es un bagatella
hij hangt van -- en bedriegen aan elkaar = le sol/unic cosa que ille sape es mentir


lier ZN

1 (hijswerktuig) cabestan
dat loopt als een -- = isto marcha {sj} como super rotas
het brandt als een -- = isto flamma como un torcha {sj}
2 (snaarinstrument) lyra, viella
viersnarige -- = lyra tetrachorde, tetrachordo
zevensnarige -- = lyra heptachorde, heptachordo


Lier ZN EIGN

1 (ASTRON) Lyra


lierantilope ZN

1 damalisco


lierdicht ZN

1 (gedicht) poema lyric
2 (poëzie) poesia lyric


lierdichter ZN

1 poeta lyric


liëren WW

1 ligar, associar
aan een familie geliëerd zijn = esser apparentate con/a un familia


lierhefboom ZN

1 levator de cabestan


lierkabel ZN

1 cablo de cabestan


lierrad ZN

1 rota de viella


liertrommel ZN

1 tambur de cabestan


liervogel ZN

1 lyra


lierzang ZN

1 canto lyric


lies ZN

1 (ANAT) inguine
2 (PLANTK) glyceria aquatic


liesband ZN

1 arcada crural


liesbreuk ZN

1 hernia inguinal


liesgezwel ZN

1 tumor inguinal


lieskanaal ZN

1 canal inguinal


liesklieren ZN MV

1 glandulas inguinal


lieslaars ZN

1 botta alte


liesontsteking ZN

1 inflammation inguinal


liesplooi ZN

1 plica del inguine


liesstreek ZN

1 region del inguine


Lieveheer ZN

1 Senior Deo, Deo, Senior
onze -- = nostre Senior


lieveheersbeestje ZN

1 coccinella


lieveling ZN

1 (iemand die men liefheeft) amato/a
2 (gunsteling) favorito/a, preferito/a
de -- van het publiek = le favorito del publico


lievelingsarbeid ZN

1 travalio/labor favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsauteur ZN

1 autor favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsbezigheid ZN

1 occupation favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsboek ZN

1 libro favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsdenkbeeld ZN

1 idea favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsdichter ZN

1 poeta favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingseten ZN

1 Zie: lievelingsgerecht


lievelingsgerecht ZN

1 mangiar/platto favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsidee ZN

1 Zie: lievelingsdenkbeeld


lievelingskleur ZN

1 color favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingskost ZN

1 Zie: lievelingsgerecht


lievelingslied ZN

1 canto favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsoord ZN

1 loco favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsplaats ZN

1 urbe/citate/village favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsrol ZN

1 rolo/parte favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsschrijver ZN

1 Zie: lievelingsauteur


lievelingsspel ZN

1 joco favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsthema ZN

1 thema favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsuitdrukking ZN

1 expression favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lievelingsvak ZN

1 specialitate


lievelingswerk ZN

1 Zie: lievelingsarbeid


lievelingszoon ZN

1 filio favorite/preferite/de preferentia/de predilection


liever BW

1 plus tosto, preferibilemente
-- hebben/willen/doen = preferer
iets -- doen = preferer facer un cosa, preferer un cosa a un altere
ik wil -- alleen zijn = io prefere esser sol
ik drink -- koffie dan thee = io prefere biber caffe que the, io prefere le caffe al the
-- gezegd = melio dicite, o melio, o plus tosto, o plus exactemente
hij wilde niets -- = ille non desirava/desiderava altere cosa
hij is -- lui dan moe = ille prefere non fatigar se
ik ga nog -- dood = plus tosto le morte
ik lees -- dan dat ik naar de film ga = io prefere leger que ir al cinema


lieverd ZN

1 caro/a, amato/a


lieverdje ZN

1 (bevoorrecht persoon) favorito, preferito
het -- van de leraar = le favorito del professor
2 (deugniet) diabolo


lieverkoekjes ZN MV

1
-- worden niet gebakken = on debe contentar se con lo que on nos da


lieverlede ZN

1
van -- = gradualmente, pauco a pauco, poco a poco


Lievevrouw ZN

1 Sancte Virgine, Nostre Seniora


Lievevrouwegasthuis ZN

1 hospital de Nostre Seniora


Lievevrouwekapel ZN

1 cappella de Nostre Seniora


Lievevrouwekerk ZN

1 ecclesia de Nostre Seniora


lievevrouwenbedstro ZN

1 asperula odorate, galio odorate


liflaf ZN

1 alimento pauco/poco nutritive, alimento insipide


lift ZN

1 ascensor, lift (E)
met de -- gaan, de -- nemen = prender le ascensor, montar per/in ascensor
met de -- naar beneden gaan = descender per ascensor
(FIG) in de -- zitten = esser in progression
2 (het meerijden) viage gratuite, autostop
3 (stijgkracht van vliegtuig) fortia elevatori


liftbak ZN

1 Zie: liftcabine


liftbediende ZN

1 ascensorista


liftbeveiliging ZN

1 protection de ascensor/de lift (E)


liftboy ZN

1 ascensorista


liftcabine ZN

1 cabina del ascensor/del lift (E)


liftcapaciteit ZN

1 capacitate del ascensor/del lift (E)


liftdeur ZN

1 porta de ascensor/de lift (E)


liften WW

1 facer (le) (auto)stop, autostopar
het -- = le (auto)stop, autostopismo
ik ben komen -- = io ha venite per autostop
een maand door Scandinavië -- = facer autostop durante un mense in Scandinavia


liftenfabricage ZN

1 fabrication de ascensores/lifts (E)


liftenfabriek ZN

1 fabrica de ascensores/de lifts (E)


liftenfabrikant ZN

1 fabricante de acsensores/lifts (E)


lifter ZN

1 autostopista, autostoppator
een -- oppikken = prender un autostoppista


lifthokje ZN

1 Zie: liftcabine


liftjongen ZN

1 ascensorista


liftkabel ZN

1 cablo de ascensor/lift (E)


liftkoker ZN

1 Zie: liftschacht


liftkooi ZN

1 Zie: liftcabine


liftmotor ZN

1 motor de ascensor/de lift (E)


liftschacht ZN

1 cavia de ascensor


liftvloer ZN

1 solo de ascensor/de lift (E)


liga ZN

1 liga, alliantia
Arabische Liga = Liga Arabe


ligament ZN

1 (bindweefsel) ligamento, brida
2 (slotband van een schelp) ligamento
3 (mbt boekbinden) ligatura


ligamenteus BN

1 ligamentose


ligase ZN

1 ligase


ligatuur ZN

1 (MED) ligatura
2 (mbt boekbinden) ligatura
3 (MUZ) ligatura


ligbad ZN

1 banio


ligbank ZN

1 sofa, divan, lecto de reposo, canapé (F)


ligbox ZN

1 placia individual (in un stabulo)


ligboxenstal ZN

1 stabulo de placias individual


liggeld ZN

1 (SCHEEP) derectos portuari/de porto


liggen WW

1 (uitgestrekt zijn) jacer, (om te rusten) cubar
in zwijm/onmacht -- = esser inconsciente
wakker -- = esser eveliate
op sterven -- = agonisar, esser moriente, esser in le lecto de morte
gaan -- = cubar se
2 (zich bevinden) esser, trovar se
er ligt/liggen ... = il ha ...
het boek ligt in de kast = le libro es in le armario
de prijzen liggen vrij hoog = le precios es assatis/bastante alte/elevate
Arnhem ligt aan de Rijn = Arnhem es situate al ripa del Rheno
in het ziekenhuis -- = esser al hospital
op een afstand -- van 10 kilometer van = distar 10 kilometros de
deze huizen liggen op 2 km afstand van elkaar = iste casas se trova a duo kilometros le un del altere
de toestand ligt hier anders = le situation es differente/toto altere hic
een muur die op het noorden ligt = un muro exponite al nord
bergen liggen om de stad = montanias circumjace le urbe
voor anker -- = esser al ancora, esser ancorate
3 (afhangen van) depender de
dat ligt eraan = isto depende del circumstantias
dat ligt geheel aan U = isto solo depende de vos
4 (passen bij een aanleg/belangstelling) convenir a
dat genre ligt mij niet = iste genere non me attrahe
5 (mbt wind/storm) cader, calmar se, appaciar se
de wind ging -- = le vento ha cadite/se ha calmate
6 (begraven liggen) reposar, jacer
(op grafstenen) hier ligt ... = hic reposa/jace ...
7
iemand links laten -- = ignorar un persona
iets laten -- = 1. non terminar un cosa, 2. negliger un cosa
ik heb dat boek laten -- = 1. io non ha prendite iste libro, 2. io ha oblidate iste libro
iets hebben -- = haber un cosa in reserva
daar is mij veel aan gelegen = isto es importante pro me
als ze dat merken, lig ik er uit = si illes lo discoperi, io sera expulsate
het ligt niet in mijn bedoeling = il non es mi intention
het ligt voor de hand dat = il es evidente que
met zakken vol -- = esser plen de saccos
hoe liggen onze kansen? = quales es nostre possibilitates?
goed in de markt -- = vender se ben


liggen ZN

1 position jacente
-- op de rug = supination


liggend BN

1 (horizontaal) jacente, horizontal
-- op/boven = superjacente
uitgestrekt/voorover/op de buik -- = procumbente
--e roede in een raam = barra horizontal de un fenestra
2 (gelegen zijnd) situate
diep --e ogen = oculos cava/incavate/infundate
3 (DIERK) decumbente
--e stekels = chetas decumbente
4 (PLANTK) procumbente
--e vetmuur = sagina procumbente


ligger ZN

1 (balk) trabe, trave
2 (dwarsligger) barra transversal, transversa
3 (register) registro (public)


ligging ZN

1 position, situation, ubication, implaciamento, (van terrein/plaats) topographia
-- van het kind in de baarmoeder = position del feto in le utero
(MED) verkeerde -- (van de foetus) = malposition
(MUZ) -- van de tonen in een akkoord = position del tonos in un accordo
geografische -- = position/situation geographic
eenzame -- = position/situation isolate, isolamento
de schilderachtige -- van het kasteel = le situation/ubication pictoresc del castello
-- op het noorden = exposition a(l) nord


lightprodukten ZN MV

1 productos de pauc/poc calorias


ligkuur ZN

1 cura de reposo/de immobilitate


lignien ZN

1 lignina


ligniet ZN

1 lignite


lignine

1 lignina
verwijdering van -- = delignification
verwijderen van -- = delignificar


ligplaats ZN

1 (plaats waar iets ligt) deposito
2 (ree) loco de ammarrage/de ancorage
3 (in trein) couchette (F)


ligrijtuig ZN

1 (SPOORW) wagon lectos


ligroïne ZN

1 ligroina


ligstoel ZN

1 sedia extensibile/articulate/de reposo/a cubar, chaise longue (F)


ligstro ZN

1 lectiera


Ligue, de ZN EIGN

1 (GESCH) le Liga


liguline ZN

1 ligulina


Ligurië ZN EIGN

1 Liguria


Liguriër ZN

1 ligure


Ligurisch BN

1 ligure


liguster ZN

1 ligustro, alcanna


ligusterbes ZN

1 bacca de ligustro


ligusterhaag ZN

1 Zie: ligusterheg


ligusterheg ZN

1 haga/sepe de ligustro


ligusterpijlstaart ZN

1 sphinge del ligustro


lij ZN

1 latere/bordo sub le vento
aan/in -- = sub le vento


lijboord ZN

1 latere/bordo sub le vento


lijdbaar BN

1 supportabile, tolerabile


lijdbaarheid ZN

1 character supportabile


lijdelijk BN

1 (geduldig) patiente, resignate
-- berusting = resignation
2 (passief) passive, inactive
-- verzet = resistentia passive
-- toezien = reguardar/observar passivemente


lijdelijkheid ZN

1 (berusting) resignation
2 (passiviteit) passivitate, inactivitate


lijden WW

1 (ondergaan) suffrer, patir
aan een kwaal -- = suffrer/patir de un maladia
honger -- = suffrer fame, patir fame
pijn -- = suffrer dolor
gebrek -- = esser/viver in le miseria
zijn gezondheid zal er onder -- = su sanitate patira de isto
aan hoogtevrees -- = suffrer de vertigines de altor
schade -- = suffrer damno(s)
schipbreuk -- = facer naufragio, naufragar
verliezen -- = suffrer perditas
terreinverlies -- = perder terreno
vervolging -- = esser persequite
aan grootheidswaan -- = esser megalomano
2 (verdragen) supportar, indurar
ontberingen -- = indurar privationes
-- onder de kou = esser victima del frigido
3 (toestaan) tolerar, admitter
dat lijdt geen twijfel = il non ha dubita
geen uitstel kunnen -- = non admitter retardo
4
ik mag die man wel -- = io ama ben iste homine
ik mag die man niet -- = io non pote suffrer iste homine
ik mag -- dat ... = io spero que ...


lijden ZN

1 suffrentia
ondraaglijk -- = suffrentia insupportabile
onvoorstelbaar -- = suffrentia inconcipibile
bron van -- = fonte de suffrentia
een lang en smartelijk -- = un suffrentia longe e penose
het -- verzachten = attenuar le suffrentia
een dier uit zijn -- verlossen = abbreviar le suffrentias de un animal, liberar un animal de su suffrentias
het Lijden van Christus = le Passion del Christo


lijdend BN

1 (TAAL) passive
--e vorm = forma/voce passive, passivo
-- voorwerp = objecto/complemento directe
2 suffrente
--e kerk = ecclesia suffrente
--e mensheid = humanitate suffrente


lijdensbeker ZN

1 calice de dolor/de amaritude


lijdensgenoot ZN

1 fratre de suffrentia


lijdensgeschiedenis ZN

1 (BIJBEL) Passion
2 (FIG) historia dolorose, (lijdensweg) calvario


lijdenskelk ZN

1 Zie: lijdensbeker


lijdensoverweging ZN

1 meditation del Passion


lijdenspreek ZN

1 sermon super le Passion


lijdenstekst ZN

1 texto imprestate al Passion


lijdensverhaal ZN

1 (historia del) Passion


lijdensweek ZN

1 septimana sancte/del Passion


lijdensweg ZN

1 (weg van Christus) cammino del cruce
2 (FIG) via dolorose, calvario, martyrio
zijn leven was een lange -- = su vita esseva un longe calvario


lijder ZN

1 (iemand die lijdt) suffritor
2 (zieke) malado, patiente, persona qui suffre/pati (de un cosa)
de --s aan deze ziekte moeten in het ziekenhuis worden behandeld = le personas qui suffre de iste maladia debe esser tractate in un hospital


lijdzaam BN

1 (geduldig) patiente, resignate
2 (passief) passive
-- toezien = reguardar/mirar passivemente, observar con passivitate


lijdzaamheid ZN

1 (geduld) patientia, resignation
met -- zijn lot dragen = acceptar su destino con resignation
2 (passiviteit) passivitate


lijf ZN

1 (lichaam) corpore
in levende lijve = in carne e osso(s), in persona
hij stond in zijn blote -- = ille esseva toto nude
gezond van -- en leden = in bon sanitate
iemand van het -- houden = (man)tener un persona a distantia
iemand de stuipen op het -- jagen = espaventar un persona a morte
het vege -- redden = salvar le pelle
dit heeft niet veel om het -- = isto non ha importantia
elkaar te -- gaan = venir al manos
iemand tegen het -- lopen = incontrar un persona
-- aan -- = corpore a corpore
blijf van mijn --! = non me tocca!
geen hart in zijn -- hebben = non haber corde
2 (hoofddeel van kledingstuk) corpore, corsage


lijfarts ZN

1 medico personal


lijfband ZN

1 cinctura, cincturon


lijfbediende ZN

1 Zie: lijfknecht


lijfbieden ZN

1 prolapso vaginal/uterin


lijfblad ZN

1 jornal/revista preferite/favorite


lijfboek ZN

1 libro favorite/preferite/de predilection/de preferentia


lijfdeuntje ZN

1 aere favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lijfeigene ZN

1 servo (del gleba)


lijfeigenschap ZN

1 servage


lijfelijk BN

1 (lichamelijk) carnal, corporal, physic
--e straf = pena/punition/castigamento/castigation corporal
een kind -- straffen = punir/castigar corporalmente un infante
-- aanwezig zijn = esser presente physicamente/in persona
bij basketbal is -- contact verboden = in le basketball (E) le contacto physic es prohibite


lijfelijkheid ZN

1 carnalitate, corporeitate, corporalitate


lijfgarde ZN

1 guarda de corpore, guardacorpore


lijfgevecht ZN

1 duello


lijfgoed ZN

1 subvestimentos


lijfhaar ZN

1 Zie: lichaamsbeharing


lijfje ZN

1 (klein lijf) parve corpore
2 (kledingstuk) camisola


lijfknecht ZN

1 servitor persona, valletto, lacai


Lijfland ZN EIGN

1 Livonia


Lijflander ZN

1 livonio


Lijflands BN

1 livonie


lijflied ZN

1 aere/canto/cantion favorite/preferite/de preferentia/de predilection


lijflinnen ZN

1 subvestimentos


lijfmedicus ZN

1 Zie: lijfarts


lijfrente ZN

1 renta a vita


lijfrenteovereenkomst ZN

1 contracto de renta a vita


lijfrentepremie ZN

1 premio de renta a vita


lijfrentetafel ZN

1 tabula de rentas a vita


lijfrentetrekker ZN

1 persona qui recipe un renta a vita


lijfrenteuitkering ZN

1 pagamento de un renta a vita


lijfrenteverzekering ZN

1 assecurantia de un renta a vita


lijfreuk ZN

1 odor del corpore


lijfrok ZN

1 camisola


lijfsbehoud ZN

1 conservation/preservation del vita, superviventia


lijfsdwang ZN

1 (lichamelijke dwang) coercition physic
2 (JUR) arresto personal


lijfserven ZN MV

1 heredes natural


lijfsgemeenschap ZN

1 coito, copulation


lijfsgenade ZN

1 gratia


lijfsgevaar ZN

1 periculo/risco de morte/de vita


lijfsgordel ZN

1 cinctura, cincturon


lijfspreuk ZN

1 devisa, motto


lijfstoet ZN

1 suite (F)


lijfstraf ZN

1 pena/punition/castigamento/castigation/correction corporal/physic, supplicio
tot -- veroordelen = condemnar al supplicio


lijfstraffelijk BN

1 concernente le penas corporal


lijfstuk ZN

1 obra favorite/preferite


lijfwacht ZN

1 Zie: lijfgarde


lijk ZN

1 morto, corpore morte, cadavere
levend -- = cadavere/morto vivente/ambulante
-- in ontbinding = cadavere in (stato de) decomposition
een -- cremeren = cremar/incinerar un morto/cadavere
een -- begraven = inhumar/interrar/sepelir un morto/cadavere
een -- opgraven = exhumar un morto/cadavere
het opgraven/de opgraving van een -- = le exhumation de un cadavere
over --en gaan = esser sin mercede, non monstrar mercede
hij kwam voor -- aan de finish = ille arrivada al finish (E) plus morte que vivente
bleek als een -- = livide/pallide/blanc como un morto/cadavere
(auto) een oud -- = un vetule carcassa
2 (van een zeil) relinga


lijkachtig BN

1 cadaverose, cadaveric


lijkant ZN

1 Zie: lijzijde


lijkas ZN

1 cineres de cadavere


lijkauto ZN

1 auto(mobile) funebre/mortuari/de morto


lijkbaar ZN

1 feretro


lijkbezorger ZN

1 agente/empleato de pompas funebre


lijkbleek BN

1 livide/pallide/blanc como un morto/cadavere
-- van woede = livide de ira/de cholera


lijkbus ZN

1 urna cinerari/funeral


lijkdicht ZN

1 poesia/poema funebre, (met zang) canto funebre/mortuari


lijkdief ZN

1 violator de sepultura


lijkdienst ZN

1 servicio mortuari/funebre/funeral, officio pro le morto


lijkdieverij ZN

1 Zie: lijkschennis


lijkdoek ZN

1 (doek om een doodkist) drappo mortuari
2 (doek om een dode) sudario


lijkdrager ZN

1 empleato (de pompas) funebre, portator


lijken WW

1 (gelijkenis vertonen) resimilar (a)
op elkaar -- als twee druppels water = resimilar se como duo guttas de aqua
2 (de schijn hebben van) parer, semblar
het lijkt me duidelijk dat = il me pare/sembla evidente que
dat lijkt me vreemd = isto me pare bizarre
hij lijkt overtuigd te zijn = ille pare esser convincite
het leek of hemel en aarde zouden vergaan = il pareva le fin del mundo
3 (passen, aanstaan) convenir, placer
dat lijkt me niet = isto non me place


lijkend BN

1 resimilante


lijkengif ZN

1 cadaverina, veneno cadaveric, ptomaina


lijkenhuis ZN

1 deposito mortuari/de cadaveres, morgue (F), obitorio


lijkenkamer ZN

1 Zie: lijkkamer


lijkenlucht ZN

1 Zie: lijklucht


lijkenroof ZN

1 profanation de cadaveres


lijkenvet ZN

1 grassia de cadavere, adipocera


lijkenvrees ZN

1 necrophobia
met -- = necrophobe
iemand met -- = necrophobo


lijkgraver ZN

1 Zie: doodgraver-1


lijkkamer ZN

1 camera mortuari/de cadaveres, morgue (F)


lijkkist ZN

1 cassa de morto, feretro


lijkklacht ZN

1 lamento/lamentation funebre/funeral


lijkkleed ZN

1 (kleed om een doodkist) drappo mortuari
2 (kleed om een dode) sudario


lijkkleur ZN

1 color/lividitate/pallor cadaverose/cadaveric, livor, lividitate


lijkkleurig BN

1 livide, cadaverose


lijkkoets ZN

1 carro funebre/funeral/mortuari/de morto


lijkkrans ZN

1 corona funebre/funeral/mortuari


lijklaken ZN

1 Zie: doodskleed


lijklucht ZN

1 odor/fetor cadaveric/cadaverose/de cadavere


lijkmis ZN

1 missa del mortos/de requiem


lijkopening ZN

1 dissection, autopsia
een -- verrichten = autopsiar


lijkoven ZN

1 furno crematori


lijkplechtigheid ZN

1 interramento/inhumation solemne, ceremonia/pompa(s) funebre/funeral, obsequias, exequias, funeres, funerales


lijkrede ZN

1 discurso/oration funebre/funeral


lijkroof ZN

1 furto de un cadavere


lijkschennis ZN

1 mutilation/profanation de cadavere(s)


lijkschouwer ZN

1 medico forense


lijkschouwing ZN

1 autopsia (del cadavere), necropsia, necroscopia
gerechtelijke -- = autopsia legal
-- verrichten = autopsiar
van de -- = necroscopic


lijkstaatsie ZN

1 (lijkstoet) convoyo funebre/funeral
2 (praal bij een begrafenis) fasto/fastuositate de un inhumation/interramento


lijksteen ZN

1 Zie: grafsteen


lijkstijfheid ZN

1 rigiditate cadaveric


lijkstoet ZN

1 convio/convoyo funebre/funeral


lijkurn ZN

1 urna funerari/funeral


lijkvaas ZN

1 (GESCH) canopo


lijkverassing ZN

1 Zie: lijkverbranding


lijkverbrander ZN

1 cremator


lijkverbranding ZN

1 cremation, incineration
de -- betreffend = crematori


lijkverbrandingsoven ZN

1 furno crematori


lijkvlek ZN

1 macula/lividitate cadaveric


lijkwade ZN

1 drappo mortuari


lijkwagen ZN

1 Zie: lijkauto


lijkwit BN

1 Zie: lijkbleek


lijkzang ZN

1 canto funebre/funeral


lijm ZN

1 colla, glutine, adhesivo
alles klevende -- = glutine universal
pot -- = potto de colla/glutine
sterke -- = colla forte/tenace
vloeibare -- = colla liquide
deze -- plakt niet goed = iste colla non colla/attacha {sj} ben


lijmachtig BN

1 Zie: lijmerig-1


lijmachtigheid ZN

1 Zie: lijmerigheid


lijmband ZN

1 banda a glutine


lijmbereiding ZN

1 Zie: lijmfabricage


lijmen WW

1 (plakken) collar, fixar con colla/glutine
2 (vleiend overhalen) persuader con adulationes


lijmerig BN

1 (plakkerig) glutinose, viscose
--e vloeistof = liquido/fluido glutinose/viscose
2 (langzaam) lente, indolente


lijmerigheid ZN

1 glutinositate, viscositate


lijmfabricage ZN

1 fabrication de colla


lijmfabriek ZN

1 fabrica de colla


lijmfabrikant ZN

1 fabricante de colla


lijmig BN

1 Zie: lijmerig-1


lijmigheid ZN

1 Zie: lijmerigheid


lijmkam ZN

1 pectine a collar/a colla/pro colla


lijmknecht ZN

1 Zie: lijmtang


lijmkoker ZN

1 Zie: lijmfabrikant


lijmkokerij ZN

1 Zie: lijmfabriek
2 Zie: lijmfabricage


lijmkwast ZN

1 brossa a/de/pro collar


lijmnaad ZN

1 juncto collate


lijmpers ZN

1 pressa pro collar


lijmpot ZN

1 potto a/de colla/glutine


lijmring ZN

1 Zie: lijmband


lijmschroef ZN

1 Zie: lijmtang


lijmstof ZN

1 glutine, colla


lijmstok ZN

1 visco


lijmsuiker ZN

1 glycina, glycocolla


lijmtang ZN

1 serrajuncto(s)


lijmverbinding ZN

1 juncto collate


lijmzieder ZN

1 Zie: lijmfabrikant


lijmzieding ZN

1 Zie: lijmfabricage


lijmzoet ZN

1 glycina, glycocolla


lijn ZN

1 (ook WISK, ook FIG) linea
rechte -- = linea recte
schuine -- = linea oblique
coaxiale -- = linea coaxial
afdalende -- = linea descendente
stijgende -- = linea ascendente
grillige --en = lineas capriciose
kromme -- = linea curve, curva
horizontale -- = linea horizontal
evenwijdige --en = lineas parallel, paralellas
solstitiale -- = linea solstitial
parabolische -- = linea parabolic
in mannelijke -- = in linea masculin
in vrouwelijke -- = in linea feminin
een harde -- = un linea (de conducta) dur
politicus van de harde -- = politico del linea dur
een -- trekken = traciar/tirar un linea
een -- verlengen = prolongar/continuar un linea
verlengde van een -- = prolongamento de un linea
aan de slanke -- doen = surveliar/guardar su linea
de grote --en van een figuur aangeven = traciar le contorno de un figura
zij trekken één -- = illes presenta un fronte commun, ille opera de commun accordo, illes es concorde
de -- doortrekken = prolongar le linea, sequer le mesme linea
de grote --en van een plan = le grande lineas de un plano
iets in grote --en schetsen = describer un cosa in lineas general
in opgaande -- = in linea ascendente
in neergaande -- = in linea descendente
de melodische -- = le linea melodic
op één -- stellen met = poner in le mesme linea con
op dezelfde -- zitten = esser in le mesme unda
daar zit geen -- in = il manca un linea clar
2 (streepje, haaltje) tracto
3 (streep) linea, stria
--en maken/zetten = striar
met --en = striate
--en = strias, striation
4 (koord) filo, corda
5 (produktieproces) catena de fabrication
6
-- 15 nemen = prender le linea 15


lijnbaan ZN

1 corderia


lijnboot ZN

1 nave de linea regular


lijnbus ZN

1 autobus (de servicio) regular


lijncoördinaten ZN MV

1 coordinatas tangential


lijndiagram ZN

1 graphico, diagramma


lijndienst ZN

1 servicio regular/de linea


lijndotter ZN

1 (PLANTK) camelina


lijndraaier ZN

1 cordero, funero


lijnen WW

1 (een lijn trekken) traciar/tirar un linea, linear
2 (vermageren) sequer un regime (F) pro magrir


lijnenblad ZN

1 guidalineas


lijnennet ZN

1 rete de lineas


lijnenpatroon ZN

1 motivo repetite de lineas


lijnenraster ZN

1 reticulo de lineas


lijnenspectrum ZN

1 spectro linear/de lineas


lijnenspel ZN

1 joco de lineas


lijningang ZN

1 (AUDIO) entrata de linea, input (E)


lijnkiezer ZN

1 selector de lineas


lijnkoek ZN

1 torta de lino


lijnkoekenfabriek ZN

1 fabrica de tortas de lino


lijnkoekenmeel ZN

1 farina pro tortas de lino


lijnmeel ZN

1 farina de lino


lijnmotor ZN

1 motor con cylindros alineate/in linea


lijnolie ZN

1 oleo de lino


lijnopzichter ZN

1 (SPOORW) guardalineas, guardavia


lijnpen ZN

1 tiralineas


lijnperspectief ZN

1 perspectiva linear


lijnplant ZN

1 lino


lijnrecht BW

1 diametralmente, totalmente, completemente, radicalmente
-- tegenover elkaar staand = esser diametralmente opposite
-- in strijd met = integremente contrari a


lijnrecht BN

1 rectilinee, recte, (loodrecht) perpendicular


lijnrechter ZN

1 (SPORT) guardalineas, judice de linea


lijnrederij ZN

1 compania de naves de linea, compania de lineas regular


lijnscheepvaart ZN

1 navigation de linea


lijnschip ZN

1 nave de linea regular


lijnsignaal ZN

1 signal de ferrovia


lijnslager ZN

1 cordero


lijnslagerij ZN

1 corderia


lijnstoring ZN

1 disrangiamento del linea telephonic


lijntaxi ZN

1 taxi de servicio regular


lijntekenen ZN

1 designo linear/graphic/geometric


lijntekenen WW

1 facer designos linear/graphic/geometric


lijntekening ZN

1 designo linear/graphic/geometric


lijntje ZN

1 (touwtje) parve corda
2 (streepje) parve linea, lineetta {ne-etta}


lijntjespapier ZN

1 papiro lineate/regulate


lijntoestel ZN

1 avion regular/de linea


lijntrekken WW

1 esser pigre


lijntrekker ZN

1 homine pigre


lijnuitgang ZN

1 (AUDIO) output (E)


lijnvaart ZN

1 navigation regular/de linea


lijnverbinding ZN

1 connexion


lijnverdeler ZN

1 graduator


lijnvernis ZN

1 vernisse al lino


lijnvervoer ZN

1 transporto regular/de linea


lijnvliegtuig ZN

1 Zie: lijntoestel


lijnvlucht ZN

1 volo regular/de linea


lijnvormig ZN

1 in forma de linea, linear


lijnvracht ZN

1 carga de linea


lijnvrachtdienst ZN

1 servicio de transportos regular, (per schip) servicio de frete regular


lijnwaad ZN

1 tela de lino


lijnwaadfabricage ZN

1 fabrication de tela de lino


lijnwaadfabriek ZN

1 fabrica de tela de lino


lijnwaadfabrikant ZN

1 fabricante de tela de lino


lijnwaadhandel ZN

1 commercio de tela de lino


lijnwachter ZN

1 (SPOORW) guardalinea


lijnworp ZN

1 (SPORT) remisso in joco


lijnzaad ZN

1 semine de lino


lijnzaadkoek ZN

1 Zie: lijnkoek


lijnzaadmeel ZN

1 farina de lino


lijnzaadolie ZN

1 oleo de lino


lijnzoeker ZN

1 selector/cercator de linea


lijp BN

1 (gek) imbecille, idiota, idiotic
2 (gevaarlijk) riscate, riscose, periculose


lijpo ZN

1 imbecille


lijs ZN

1
lange -- = femina multo grande, pertica


lijst ZN

1 (register) lista, registro, catalogo, tabula, (inventaris) inventario
-- van kandidaten = lista de candidatos
zwarte -- = lista nigre
civiele -- = lista civil
iemand op een -- zetten = mitter/poner/inscribir un persona in un lista, listar un persona
iemand van de -- afvoeren/schrappen = remover/rader un persona del lista
zijn naam staat bovenaan de -- = su nomine aperi le lista, ille es al summitate/cyma del lista
niet in de --en opgenomen = non listate
2 (inschrijvingsregister) matricula, registro
3 (COMP) lista
4 (BOUWK) modulatura, cornice, bordo, bordura, (smal) listel
5 (omlijsting) quadro, inquadratura
gouden -- = quadro dorate
-- van een spiegel = quadro de un speculo
-- van een schilderij = quadro de un pictura
een schilderij in een -- zetten = inquadrar un pictura


lijstaanvoerder ZN

1 (lijstrekker) testa/capite del lista, candidato principal, prime candidato
2 (koploper) testa/capite del lista


lijsten WW

1 (in een lijst vatten) inquadrar
2 (COMP) listar


lijstenklem ZN

1 pressa de inquadrator


lijstenmaker ZN

1 inquadrator


lijstenmakerij ZN

1 officina del inquadrator


lijstenschaaf ZN

1 plana de cornice


lijstenwinkel ZN

1 magazin de quadros


lijster ZN

1 turdo


lijsterachtigen ZN MV

1 turdides


lijsterbes ZN

1 (boom) sorbo, sorbiero
2 (vrucht) sorba


lijsterbessenboom ZN

1 sorbo, sorbiero


lijsterbesspirea ZN

1 basilima


lijsterkooi ZN

1 cavia de turdos


lijsternest ZN

1 nido de turdos


lijsterzang ZN

1 canto de turdos


lijstje ZN

1 (BOUWK) listel
plat -- = reguletto


lijsttrekker ZN

1 Zie: lijstaanvoerder -1


lijstverbinding ZN

1 coalition/alliantia/pacto electoral, lista commun


lijstwerk ZN

1 (BOUWK) modulatura
2 (werk bestaande in lijsten) listas, registros, tabulas


lijvig BN

1 (omvangrijk) extense, (van boeken) voluminose
-- boek = libro voluminose
-- rapport = reporto voluminose/extense
2 (gezet) corpulente, obese
3 (gebonden) spisse, consistente


lijvigheid ZN

1 (omvangrijkheid) voluminositate
-- van een boekwerk = voluminositate de un libro
2 (zwaarlijvigheid) corpulentia, obesitate
3 (gebondenheid) spissor, consistentia


lijwaarts BW

1 sub le vento


lijwal ZN

1 costa sub le vento


lijzeil ZN

1 (SCHEEP) bonnette (F)


lijzeilra ZN

1 virga/verga de bonnette (F)


lijzig BN

1 (zeurderig) monotone, trainante
--e stem = voce monotone/trainante
-- spreken = parlar con voce monotone
2 (langzaam) lente


lijzigheid ZN

1 (zeurderigheid) monotonia
2 (langzaamheid) lentor


lijzijde ZN

1 bordo/latere sub le vento


lik ZN

1
(het likken) de hond gaf een -- op mijn hand = le can me ha leccate le mano
2 (zoen) basio
3 (kleine hoeveelheid) pauco de, poco de
een -- stroop = un pauco/poco de sirop
4 (gevangenis) prision, carcere


likdoorn ZN

1 callo
een -- wegsnijden = extirpar un callo


likdoornpleister ZN

1 callicida, callifugo


likdoorntinctuur ZN

1 tinctura contra (le) callos


likdoornvijl ZN

1 lima a callo


likdoornzalf ZN

1 unguento contra (le) callos


likeur ZN

1 liquor


likeurachtig BN

1 liquorose


likeurbonbon ZN

1 bonbon/chocolate {sj} al liquor


likeurfabricage ZN

1 fabrication de liquor


likeurfabriek ZN

1 Zie: likeurstokerij


likeurfabrikant ZN

1 fabricante de liquores, liquorista


likeurfles ZN

1 bottilia de liquor


likeurglas ZN

1 vitro a/pro liquor


likeurkaraf ZN

1 carrafa de liquor


likeurstel ZN

1 servicio de liquor, portaliquores


likeurstoker ZN

1 fabricante de liquores, liquorista


likeurstokerij ZN

1 distilleria/fabrica de liquores


likeurtje ZN

1 (parve) vitro de liquor


likeurverkoper ZN

1 venditor de liquores, liquorista


likeurwijn ZN

1 vino liquorose/de liquor


likeurwinkel ZN

1 magazin de liquores


likhout ZN

1 lisiator


likkebaarden WW

1 leccar se/lamber se le labios


likken WW

1 (mbt de tong) leccar, lamber
het -- = leccamento
aan een ijsje -- = leccar un gelato
iemands hielen -- = adular/flattar un persona
2 (polijsten) polir, lisiar
gelikte verzen = versos polite


likkepot ZN

1 (wijsvinger) digito indice, indice
2 (vleier) adulator, flattator


likker ZN

1 (mbt de tong) leccator
2 (polijster, gladstrijker) lisiator


likking ZN

1 leccamento


likmevestje ZN

1
van -- = sin valor, de pauc/poc qualitate
een vent van -- = un nullitate, un zero


liksteen ZN

1 petra/bloco de sal, petra pro leccar/lamber


likzout ZN

1 bloco de sal


lil ZN

1 gelea


lila BN

1 lilac
het -- = le lilac


lillen WW

1 palpitar, vibrar, tremular
--d schuim = scuma/spuma palpitante
--d vlees = carne palpitante/tremulante


Lilliput ZN EIGN

1 Lilliput


lilliputachtig BN

1 lilliputian


lilliputter ZN

1 lilliputiano


liman ZN

1 liman


limbisch BN

1 limbic
-- systeem = systema limbic


Limburg ZN EIGN

1 Limburg (N), Limburgo


Limburger ZN

1 limburgese


Limburgs BN

1 limburgese


Limburgs ZN

1 (taal) limburgese


limbus ZN

1 (PLANTK) limbo
2 (ASTRON) limbo


lime-citroen ZN

1 lima


lime-citroensap ZN

1 succo de lima


limerick ZN

1 limerick (E)


limes ZN

1 (GESCH) limes


limicool BN

1 (in slijk levend) limicole


limiet ZN

1 (ook WISK) limite
eenzijdige -- = limite unilateral
Olympische -- = limite olympic
zijn -- bereiken = attinger su limite
een -- stellen aan iets = mitter/poner un limite a un cosa
de atleten moeten voldoen aan de -- = le athletas debe superar le limite establite


limietprijs ZN

1 precio limite


limietverzekering ZN

1 assecurantia de copertura limitate


limit ZN

1 limite, culmine
dat is toch wel de -- = isto es vermente le limite/culmine


limitatie ZN

1 limitation, restriction


limitatief BN

1 limitative, restrictive
--e opsomming = enumeration limitative
--e clausule = clausula limitative
- voorschrift = disposition/regulation limitative


limiteerbaar BN

1 limitabile


limiteren WW

1 limitar, restringer
het -- = limitation
gelimiteerde oplage = tirage/edition limitate


limmetje ZN

1 lima


limnivoor BN

1 limnivore


limnologie ZN

1 limnologia


limnologisch BN

1 limnologic
--e onderzoekingen = recercas limnologic


limnoloog ZN

1 limnologo, limnologista


limnoplankton ZN

1 limnoplancton


limoen ZN

1 limon


limoenboom ZN

1 limoniero


limoensap ZN

1 succo de limon


limoenschil ZN

1 cortice de limon


limoenstroop ZN

1 sirop de limon


limonade ZN

1 limonada


limonadefabricage ZN

1 fabrication de limonada


limonadefabriek ZN

1 fabrica de limonada


limonadefabrikant ZN

1 fabricante de limonada


limonadefles ZN

1 bottilia de limonada


limonadeglas ZN

1 vitro de limonada


limonadesiroop ZN

1 limonada concentrate, sirop


limonadestroop ZN

1 Zie: limonadesiroop


limonadeverkoper ZN

1 venditor de limonada, limonadero


limoniet ZN

1 limonite


limousine ZN

1 limousine (F)


limpide BN

1 limpide


limpido BW

1
dat is honderd -- (winst) in mijn zak = isto me face cento florinos de beneficio


linde ZN

1 tilia
grootbladige -- = tilia amplifolie


lindeachtig BN

1 tiliacee


lindeachtigen ZN MV

1 tiliaceas


lindebast ZN

1 cortice de tlia


lindeblad ZN

1 folio de tilia


lindebloem ZN

1 flor de tilia


lindebloesem ZN

1 flores de tilia, tilia


lindebloesemthee ZN

1 infusion/tisana de tilia, tilia


lindeboom ZN

1 tilia


lindefamilie ZN

1 tiliaceas


lindegeur ZN

1 odor/perfumo/fragrantia de tilia


lindehoning ZN

1 melle de tilia


lindehout ZN

1 ligno de tilia, tilia


lindehouten BN

1 de ligno de tilia, de tilia


lindelaan ZN

1 avenue (F)/allée (F) de tilias


lindeloof ZN

1 folios/foliage de tilia


linden BN

1 de (ligno de) tilia


lindenbos ZN

1 bosco de tilias


lindepijlstaart ZN

1 sphinge del tilia


lindetak ZN

1 branca/ramo de tilia


lindethee ZN

1 Zie: lindebloesemthee


lineair BN

1 (ook NAT, WISK) linear, lineal
--e vergelijking = equation linear
--e functie = function linear
--e constructies = constructiones linear
-- schrift = scriptura linear
--e weerstand = resistentia linear
--e uitzetting = dilatation linear
--e uitzettingscoëfficiënt = coefficiente de dilatation linear
-- perspectief = perspectiva linear
--e programmering = programmation linear
--e versneller = accelerator linear
--e algebra = algebra linear
--e differentiaalvergelijking = equation differential linear
--e dimensie = dimension linear
--e dispersie = dispersion linear
--e verplaatsing = displaciamento linear


linea recta BW

1 linea recta (L), directemente


linearisatie ZN

1 linearisation


lineariteit ZN

1 linearitate


lineïek BN

1 lineic


lingerie ZN

1 (damesondergoed) subvestimentos de femina, lingerie (F)


lingerieafdeling ZN

1 section/departimento de lingerie (F)


lingeriewinkel ZN

1 magazin de lingerie (F), magazin de subvestimentos de femina


lingot ZN

1 lingoto, barra


linguaal BN

1 lingual


lingua franca ZN

1 lingua franc


linguïst ZN

1 linguista, glottologo, glottologista


linguïstiek ZN

1 linguistica, glottologia
algemene -- = linguistica general
normatieve -- = linguistica normative
toegepaste -- = linguistica applicate
beschrijvende/descriptieve -- = linguistica descriptive
vergelijkende -- = linguistica comparative
historische -- = linguistica historic
synchronische -- = linguistica synchronic
diachronische -- = linguistica diachronic
functionele -- = linguistica functional
structurele -- = linguistica structural
generatieve -- = linguistica generative


linguïstisch BN

1 linguistic, glottologic


liniaal ZN

1 regula


liniaaltje ZN

1 reguletto


linie ZN

1 linea
de Maginot -- = le linea (de) Maginot (F)
een gevecht over de gehele -- = un combatto in tote le linea
door de vijandelijke --s heenbreken = rumper le lineas inimic
in -- varen = navigar in linea
mannelijke -- = linea masculin
over de gehele -- = in tote le linea/le nivellos/le categorias
2 (evenaar) linea (equinoctial), equator
de -- passeren = passar le linea


liniëren WW

1 linear
papier -- = linear papiro


linieschip ZN

1 nave de linea


liniesluiter ZN

1 (mbt oorlogstuig) serrafila


linietroepen ZN MV

1 truppas de linea


liniment ZN

1 linimento, embroca, embrocation


linine ZN

1 linina, achromatina


link ZN

1 connexion, relation
een -- leggen tussen twee gebeurtenissen = poner/trovar un connexion/relation inter duo eventos, mitter in relation duo eventos, crear un ligamine inter duo eventos


link BN

1 (slim) malitiose
2 (gevaarlijk) riscose, periculose
dat is --e soep = isto es periculosissime
dat is me te -- = isto es troppo periculose


linker BN

1 sinistre, leve
deze hand is mijn -- = iste es mi mano leve/sinistre
hij nam de bal vol op de -- = ille prendeva le ballon super su pede leve/sinistre


linkerarm ZN

1 bracio leve/sinistre


linkerbeen ZN

1 gamba leve/sinistre


linkerbenedenhoek ZN

1 angulo inferior del sinistra/del leva


linkerbovenhoek ZN

1 angulo superior del sinistra/del leva
in de -- = supra al sinistra/al leva


linkerd ZN

1 persona malitiose


linkerhand ZN

1 mano leve/sinistre
aan de -- = al sinistra, al leva
met de -- schrijven = scriber per le mano leve


linkerhandregel ZN

1 regula del mano sinistre


linkerhandschoen ZN

1 guanto leve/sinistre


linkerkant ZN

1 latere leve/sinistre, leva, sinistra
aan de -- van = al sinistra/al leva de


linkerknie ZN

1 genu/geniculo leve/sinistre


linkerlid ZN

1 membro sinistre/leve (de un equation)


linkeroever ZN

1 ripa leve/sinistre


linkeroog ZN

1 oculo leve/sinistre


linkeroor ZN

1 aure leve/sinistre


linkerrijbaan ZN

1 via leve/sinistre


linkerschoen ZN

1 calceo/scarpa leve/sinistre


linkerschouder ZN

1 spatula/humero leve/sinistre


linkerschuinbalk ZN

1 (HERALD) barra


linkervleugel ZN

1 ala leve/sinistre/de sinistra
-- van een vliegtuig = ala leve/sinistre de un avion
-- van een gebouw = ala leve/sinistre de un edificio
-- van een troepenmacht = ala leve/sinistre de un armea
-- van een voetbalelftal = ala leve/sinistre de un equipa de football (E)


linkervleugelspeler ZN

1 avantero leve/sinistre/de sinistra


linkervoet ZN

1 pede leve/sinistre


linkerzijde ZN

1 latere leve/sinistre, leva, sinistra
zij zat aan mijn -- = illa sedeva a mi sinistra/a mi leva


links BW

1
hij komt van -- = ille veni de sinistra/de leva
van -- naar rechts = ab sinistra verso/a(l) dext(e)ra
--(handig) schrijven = scriber per/con le mano leve/sinistre
-- van = al sinistra de, al leva de
iemand -- laten liggen = ignorar un persona


links ZN

1 leva, sinistra
de tweede van -- = le secundo del sinistra/del leva
-- heeft veel stemmen verloren = le sinistra/le leva ha perdite multe votos
2 (SPORT) links (E)


links BN

1 leve, sinistre, de sinistra
(POL) --e partij = partito de sinistra
-- georiënteerd = orientate a sinistra


linksachter ZN

1 Zie: linksback


linksaf BW

1 a leva/a sinistra
-- slaan = virar/girar a leva/sinistra


linksback ZN

1 (SPORT) defensor/defenditor leve/sinistre


linksbinnen ZN

1 (SPORT) ala leve/sinistre interior, avantero interior de leva/de sinistra


linksbuiten ZN

1 (SPORT) avantero exterior de leva/de sinistra


linksdraaiend BN

1 (NAT, SCHEI, etc.) levogyr, sinistrogyr
-- melkzuur = acido lactic levogyr
--e suiker = sucro/saccharo levogyr
--e polarisatie = polisarisation levogyr


links- en rechtshandig BN

1 ambidext(e)re


linksgepolariseerd BN

1 polarisate a sinistra
--e golf = unda polarisate a sinistra


linkshandig BN

1 sinistromane, sinistral


linkshandigheid ZN

1 sinistralitate


linksheid ZN

1 (linkshandigheid) sinistralitate
2 (onhandigheid) inhabilitate


linksom BW

1 a leva, a sinistra


linkswindend BN

1 (PLANTK) sinistrorse


linnaeusklokje ZN

1 linnea (boreal)


linnen ZN

1 lino, tela
ruw/ongebleekt -- = lino crude
wit -- = lino blanc
fijn -- = lino fin
naturel -- = lino natural
gewast -- = lino cerate
reep -- = banda de lino
Hollands -- = tela de Hollanda
een boek in -- gebonden = un libro ligate in tela/con ligatura de tela


linnen BN

1 de lino, de tela
-- garen = filo de lino
-- ondergoed = subvestimentos de lino
-- lap/doek = pannello de lino
-- band = ligatura de/in tela


linnenblekerij ZN

1 stabilimento de blanchimento de lino


linnenfabricage ZN

1 fabrication de lino


linnenfabriek ZN

1 fabrica de lino


linnenfabrikant ZN

1 fabricante de lino


linnengoed ZN

1 lino (de corpore)


linnenindustrie ZN

1 industria de lino


linnenkamer ZN

1 camera de lino


linnenkast ZN

1 armario de lino


linnenpapier ZN

1 papiro de lino


linnenpers ZN

1 pressa a/de lino


linnenspinner ZN

1 filator/filandero de lino


linnenspinnerij ZN

1 (handeling) filatura de lino
2 (werkplaats) filanda/filatura/filanderia de lino


linnenverver ZN

1 tinctor/tincturero de lino


linnenververij ZN

1 tinctureria de lino


linnenweefsel ZN

1 texito de lino


linnenwever ZN

1 texitor de lino


linnenweverij ZN

1 (het linnenweven) le texer de lino
2 (fabriek) fabrica de lino


lino ZN

1 Zie: linoleumsnede


linoleum ZN

1 linoleum


linoleum BN

1 de/in linoleum


linoleumdruk ZN

1 Zie: linoleumsnede


linoleumfabricage ZN

1 fabrication de linoleum


linoleumfabriek ZN

1 fabrica de linoleum


linoleumfabrikant ZN

1 fabricante de linoleum


linoleumindustrie ZN

1 industria de linoleum


linoleumkit ZN

1 cemento de linoleum


linoleumsnede

1 gravure (F) super linoleum, incision in linoleum


linolzuur ZN

1 acido linoleic


linon ZN

1 (soort weefsel) linon


linotype(machine) ZN

1 linotypo
zetten met de -- = linotypia
zetter met de -- = linotypista


linotypie ZN

1 linotypia


linotypist ZN

1 linotypista


linsang ZN

1 linsang


lint ZN

1 banda
-- van een schrijfmachine = banda de un machina a/de scriber
een zwart -- om zijn hoed = un banda nigre circum su cappello
(FIG) door het -- gaan = perder le controlo/dominio de se mesme/ipse
2 (om de arm als herkenningsteken) bracial


lintbebouwing ZN

1 construction de casas alineate, constructiones al bordatura del cammino


lintbloem ZN

1 flor ligulate, ligula


lintbloemig BN

1 liguliflor, ligulate, liguliforme


lintbloemigen ZN MV

1 liguliflores, plantas ligulate/liguliforme


lintbloempje ZN

1 semiflosculo
met --s = semiflosculose


lintcassette ZN

1 cassetta del banda (de machina a/de scriber)


lintje ZN

1 (klein lint) parve banda
2 decoration
hij zal een -- krijgen = ille sera decorate, ille recipera un decoration
3 (decoratief lintje) cocarda


lintjesjager ZN

1 homine avide de decorationes, chassator {sj} de decorationes


lintjesregen ZN

1 pluvia de decorationes


lintvorm ZN

1 forma de un banda


lintvormig BN

1 (PLANTK) ligulate, liguliforme
--e bloem = flor ligulate/liguliforme
-- blad = folio ligulate/liguliforme


lintwever ZN

1 texitor/fabricante de bandas


lintweverij ZN

1 fabrica de bandas


lintworm ZN

1 tenia, plathelminthe
gewapende -- = tenia armate
ongewapende -- = tenia inerme


lintwormachtigen ZN MV

1 cestodos


lintworminfectie ZN

1 infection de tenia


lintworminfectie ZN

1 cysticercose (-osis)


lintwormverdrijvend BN

1 tenifuge
-- middel = remedio tenifuge, tenifugo


lintwormziekte ZN

1 teniase (-asis)


lintzaag ZN

1 serra continue/sin fin/a banda


linze ZN

1 (PLANTK) lenticula
2 (CUL) lenticula, lente
schotel --n = platto de lenticulas


linzenmeel ZN

1 farina de lenticula


linzenmoes ZN

1 platto de lenticulas


linzenschotel ZN

1 platto de lenticulas


linzensoep ZN

1 suppa al/de lenticulas


linzevormig BN

1 in forma de lenticula


lion

1 s. leon


lip ZN

1 (deel van de mond) labio
dikke --pen = 1. labios carnose/spisse, 2. (gezwollen) labios tumefacite/inflate
dikke (gezwollen) --pen hebben = haber le labios inflate
(blaasinstrument) aan de --pen zetten = imbuccar
(blaasinstrument) het aan de --pen zetten = imbuccamento
zijn --pen natmaken = humectar se/molliar se le labios
de --pen op elkaar knijpen = serrar le labios
zijn --pen ergens bij aflikken = leccar se le labios
zich op de --pen bijten = morder se le labios
het hart op de --pen hebben = haber le corde super le labios
ik had het woord op mijn --pen = io habeva le parola super le (puncta del) labios
aan iemands --pen hangen = pender al labios de un persona, biber le parolas de un persona
hij zit voortdurend op mijn -- = ille non me lassa in pace
ik kan het niet over mijn --pen krijgen = io es incapace de dicer lo, isto es un cosa que io non pote dicer
zijn naam ligt op aller --pen = su nomine es in le bucca de totes/super tote le labios
een dergelijk woord is nooit over mijn --pen gekomen = nunquam un tal parola ha passate mi labios
2 (van wond/schelp/kelk, etc.) labio
--pen van een wond = labios de un vulnere
--pen van een orgelpijp = labios de un tubo de organo


lipariet ZN

1 liparite


Liparisch BN

1
de --e eilanden = le insulas Lipari


lipase ZN

1 lipase


lipbloeding ZN

1 hemorrhagia labial


lipbloemig BN

1 labiate


lipbloemigen ZN MV

1 labiates


lipemie ZN

1 lipemia


lipgezwel ZN

1 tumor labial/del labio


lipide ZN

1 lipide


lipidisch BN

1 lipidic


lipje ZN

1 linguetta


lipkanker ZN

1 cancer labial/del labio(s)


lipklank ZN

1 consonante labial, labial


lipklier ZN

1 glandula labial


lipkloof ZN

1 fissura labial/del labio


lipletter ZN

1 Zie: lipklank


liplezen ZN

1 lectura labial/del labios/super le labios/in le labios, labiolectura


liplezen WW

1 leger super/in le labios, leger le labios (de un persona)


lipmedeklinker ZN

1 Zie: lipklank


lipmicrofoon ZN

1 microphono labial


lipochroom ZN

1 lipochromo


lipofiel BN

1 lipophile


lipogram ZN

1 lipogramma


lipogrammatisch BN

1 lipogrammatic


lipoïde BN

1 lipoide


lipoïde ZN

1 lipoide


lipolyse ZN

1 lipolyse (-ysis)


lipoma ZN

1 lipoma, steatoma


lipontsteking ZN

1 inflammation labial


lipoom ZN

1 Zie: lipoma


lipoproteïne ZN

1 lipoproteina


liposarcoma ZN

1 liposarcoma


liposarcoom ZN

1 Zie: liposarcoma


liposuctie ZN

1 liposuction


lipotroop BN

1 lipotrope


lipovaccin ZN

1 lipovaccino


lippendienst ZN

1
-- bewijzen = contentar se de approbar un cosa pro le forma, dar un approbation de pur forma a un cosa


lippenpommade ZN

1 pomada pro le labios


lippenuitslag ZN

1 Zie: lipuitslag


lippenzalf ZN

1 unguento pro le labios


lippestift ZN

1 (instrument) stilo labial/pro le labios/de carmino, (substantie) rouge (F)
-- opdoen = mitter se le rouge


lippig BN

1 labiate


lippijp ZN

1 tubo labiate


lipspier ZN

1 musculo labial


lipssleutel ZN

1 clave plan/platte


lipsslot ZN

1 serratura a/de cylindro


lipstick ZN

1 Zie: lippestift


lipsynchroon BN

1 synchronisate con le movimento del labios, ben synchonisate, con voce synchronic


lipuitslag ZN

1 herpete labial


lipvis ZN

1 labro


lipvormig BN

1 in forma de labio, (ook PLANTK) labiate
--e bloemkroon = corolla labiate


liquida ZN

1 consonante liquide, liquida


liquidambar ZN

1 liquidambar


liquidateur ZN

1 liquidator


liquidatie ZN

1 (afwikkeling van transactie) liquidation
2 (het om zeep brengen) liquidation, execution, extermination


liquidatiekas ZN

1 cassa de liquidation


liquidatiekosten ZN MV

1 costos de liquidation


liquidatieuitverkoop ZN

1 Zie: liquidatieverkoop


liquidatieverkoop ZN

1 vendita de liquidation, liquidation total del stock (E)


liquidatiewinst ZN

1 beneficio/profito de liquidation


liquidator ZN

1 liquidator


liquide BN

1 (onmiddellijk vereffenbaar) liquide
-- middelen = activo liquide (disponibile), ressources (F) liquide
het --e kapitaal = le capital liquide
2 (vloeibaar) liquide


liquideren WW

1 (vereffenen) liquidar
de kosten -- = liquidar le costos/expensas
2 (uitverkopen) liquidar
3 (uit de weg ruimen) liquidar, supprimer, eliminar
iemand -- = liquidar un persona
de tegenstanders van het regime werden geliquideerd = le opponentes del regime (F) esseva liquidate


liquiditeit ZN

1 (FIN) liquiditate


liquiditeitsbehoefte ZN

1 besonio de liquiditate


liquiditeitsmoeilijkheden ZN MV

1 Zie: liquiditeitsproblemen


liquiditeitsproblemen ZN MV

1 problemas de liquiditate


liquiditeitsquote ZN

1 ration/quota de liquiditate


liquiditeitsreserve ZN

1 reserva de liquiditate


liquor ZN

1 liquor cerebrospinal


lire ZN

1 lira (MV: lire) (I), liras
een briefje van duizend -- = un billet de mille liras


lis ZN

1 iride, iris
stinkende -- = iride/iris fetidissime
bleke -- = iride/iris pallide
duitse -- = iride/iris germanic
florentijnse -- = iride/iris florentin


lisachtig BN

1 iridacee


lisachtigen ZN MV

1 iridaceas


lisbloem ZN

1 Zie: lis


lisdodde ZN

1 typha
grote -- = typha latifolie
kleine -- = typha angustifolie


lisdoddefamilie ZN

1 typhaceas


liseen ZN

1 pilastro


lispelen WW

1 (onduidelijk spreken) blesar, zezear
het -- = blesamento, blesitate, zezeo
2 (fluisteren) susurrar, murmur(e)ar
de wind lispelde in de bladeren = le vento susurrava in le folios


lispelend BN

1 blese


Lissabon ZN EIGN

1 Lisbona


lissenfamilie ZN

1 iridaceas


list ZN

1 astutia, manovra, stratagema, subterfugio
duivelse -- = astutia demoniac/infernal
verkrijging/verwerving door -- = obreption
met -- of met geweld = per violentia o per astutia
--en en lagen = insidias


listig BN

1 (sluw) astute, artificiose, malitiose
-- te werk gaan = ager con multe astutia
een --e manoeuvre = un manovra astute
een -- spelletje = un joco subtil
op --e wijze verkregen = obreptitie
2 (van constructie) ingeniose


listigheid ZN

1 astutia, malitia, artificiositate


listiglijk BW

1 astutemente, astutiosemente, malitiosemente


lit(h)opoon ZN

1 lithopone


litanie ZN

1 (R.K.) litania
een -- bidden = recitar un litania
2 (opsomming van klachten) litania
een -- van klachten = un litania de planctos


liter ZN

1 litro
een hele -- = tote un litro
twee -- melk = duo litros de lacte
kwart -- = quarto de litro
halve -- = medie litro


literair BN

1 litterari
--e schepping = creation litterari
--e kritikus = critico litterari
--e kritiek = critica litterari
--e kring = circulo litterari, cenaculo
--e school/stroming = schola litterari
-- e taal = lingua litterari
--e wereld = mundo litterari
--e beweging = movimento litterari
-- tijdschrift = revista litterari
-- bijvoegsel = supplemento litterari
-- café = café (F)/caffe litterari
--e waarde van een werk = valor litterari de un obra
met --e pretenties = con pretentiones litterari


literair-historicus ZN

1 historico del litteratura


literair-historisch BN

1 del/relative al historia litterari/del litteratura


literariteit ZN

1 litteraritate


literator ZN

1 litterator, litterate, homine de litteras


literatuur ZN

1 litteratura, litteras
mondelinge -- = litteratura oral
moderne -- = litteratura moderne
klassieke -- = litteratura classic
romantische -- = litteratura romantic
hedendaagse -- = litteratura contemporanee
-- in dialect = litteratura dialectal
geraadpleegde -- over een onderwerp = litteratura consultate super un subjecto, (lijst) lista de referentias


literatuurbeschouwing ZN

1 (studie over de literatuur) studio litterari
2 (literaire kritiek) critica litterari


literatuurdocumentatie ZN

1 documentation de litteratura


literatuurgeschiedenis ZN

1 (geschiedenis van de literatuur) historia litterari/del litteratura
2 (boek) (libro del) historia litterari/historia del litteratura


literatuurhistoricus ZN

1 historico del litteratura


literatuurhistorie ZN

1 Zie: literatuurgeschiedenis


literatuurkenner ZN

1 cognoscitor del litteratura


literatuurkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento del litteratura


literatuurlijst ZN

1 bibliographia, lista de referentias


literatuuronderzoek ZN

1 recerca bibliographic


literatuuropgave ZN

1 lista de obras consultate, bibliographia


literatuuroverzicht ZN

1 bibliographia


literatuurprijs ZN

1 premio/precio litterari


literatuurstroom ZN

1 fluxo de litteratura


literatuurstudie ZN

1 studio litterari/del litteratura
2 (artikel) articulo litterari


literatuurtaal ZN

1 lingua litterari


literatuurtheorie ZN

1 theoria del litteratura


literatuurverwijzing ZN

1 referentia bibliographic/al bibliographia


literatuurwetenschap ZN

1 scientia litterari/del litteratura
algemene -- = litteratura general
vergelijkende -- = litteratura comparative


literblik ZN

1 latta de un litro


literfles ZN

1 bottilia de un litro


literglas ZN

1 vitro de un litro


litermaat ZN

1 mesura de un litro


literpak ZN

1 pacchetto de un litro


literprijs ZN

1 precio per litro


lithiasis ZN

1 lithiasis


lithium ZN

1 lithium


lithiumbatterij ZN

1 pila de lithium


lithiumhoudend BN

1 lithinifere


lithiumoxyde ZN

1 oxydo de lithium


lithiumverbinding ZN

1 composito de lithium


litho ZN

1 lithographia


lithochromie ZN

1 lithochromia


lithofanie ZN

1 lithophania


lithofyt ZN

1 lithophyto


lithogeen BN

1 lithogene
-- proces = processo lithogene


lithogenese ZN

1 lithogenese (-esis)


lithograaf ZN

1 lithographo


lithograferen WW

1 lithographiar


lithografie ZN

1 (steendrukkunst) lithographia
2 (steendrukprent) lithographia, stampa


lithografiemasker ZN

1 masca de lithographia


lithografisch BN

1 lithographic
--e steen = petra lithographic


lithologie ZN

1 lithologia, petrographia


lithologisch BN

1 lithologic, petrographic
--e kaart = carta/mappa lithologic


litholoog ZN

1 lithologo, petrographo


lithophaga ZN

1 mollusco lithophage


lithopoon ZN

1 lithopone


lithoscoop ZN

1 lithoscopio


lithosfeer ZN

1 lithosphera


lithostratigrafie ZN

1 lithostratigraphia


lithostratigrafisch BN

1 lithostratigraphic


lithotomie ZN

1 lithotomia


lithotripsie ZN

1 lithotripsia


lithotriptisch BN

1 lithotriptic


lithotriptor ZN

1 lithotriptor


lithotroof BN

1 lithotrophe


lithotypografie ZN

1 lithotypographia


litigant ZN

1 litigante


litigeren WW

1 litigar
--de partijen = partes litigante


litigieus BN

1 litigiose
-- overeenkomst = accordo litigiose


litispendentia ZN

1 litispendentia


litotes ZN

1 litote


Litouwen ZN EIGN

1 Lituania
van/uit -- = lituan


Litouwer ZN

1 lituano


Litouws BN

1 lituan


Litouws ZN

1 (taal) lituano


litron

1 s. litro de vino


litsam

1 s. litham


lits-jumeaux ZN MV

1 lectos duple/duplice/gemine


litteken ZN

1 cicatrice
vol --s = cicatrisate, cicatricose
een -- vormen = cicatrisar
--s achterlaten = lassar cicatrices


littekenbreuk ZN

1 hernia cicatricial, ruptura de cicatrice


littekencontractuur ZN

1 contractura cicatricial


littekenvorming ZN

1 processo cicatricial, cicatrisation


littekenweefsel ZN

1 texito cicatricial


littoraal BN

1 litoral
--e zone = zona litoral
--e planten = plantas litoral
--e afzettingen = alluviones/depositos/sedimentos litoral


liturg ZN

1 autor de textos liturgic
2 (kenner van de liturgie) liturgista


liturgie ZN

1 liturgia
katholieke -- = liturgia catholic
oosterse -- = liturgia oriental
kenner van de -- = liturgista


liturgiek ZN

1 studio del liturgia


liturgiologie ZN

1 studio del liturgia, liturgiologia


liturgisch BN

1 liturgic, ritual, ceremonial
--e ceremonie = ceremonia liturgic
--e gewaden = vestimentos liturgic
-- kleuren = colores liturgic
--e kalender = calendario liturgic
-- jaar = cyclo/anno liturgic
--e gezangen = cantos liturgic
-- drama = drama liturgic
-- voorschrift = regula liturgic, rubrica


live BN

1 in publico, directe
live-opname = registration directe/in publico
live-optreden = concerto in publico
live-CD = disco compacte registrate in publico
live-uitzending = emission directe


livemuziek ZN

1 musica directe


liveopname ZN

1 disco registrate in publico


liveverslaggeving ZN

1 reportage directe


living ZN

1 (woonkamer) salon, living (E)
2 (inkomen) medios de existentia, gania-pan


livrei ZN

1 livrea
portier in -- = portero in livrea


livreibediende ZN

1 lacai


livreiknecht ZN

1 Zie: livreibediende


livreirups ZN

1 bombyce


L.K. ZN

1 (Afk: laatste kwartier) U.Q., ultime quarto


L-kamer ZN

1 camera in (forma de) L


Lloyd ZN EIGN

1 Lloyd


Lloyd's-register ZN

1 registro de Lloyd


lm

1 (Afk.: lumen) lm, lumen


lob ZN

1 (MED) lobo
pariëtale -- = lobo parietal
kleine -- = lobulo
2 (PLANTK) (deel van een blad) lobo, lobulo
met drie --ben = trilobate
in drie --ben verdeeld = trifide
3 (PLANTK) (zaadlob) lobo seminal, cotyledon
4 (SPORT) lob (E)


lobair BN

1 lobar


lobben WW

1 (SPORT) lobar


lobbes ZN

1 (goedzak) homine benigne
2 (hond) grande can benigne


lobbesachtig BN

1 (goedaardig) benigne


lobbesachtigheid ZN

1 (goedaardigheid) benignitate


lobbig BN

1 spisse, gelatinose


lobby ZN

1 (wachtruimte van hotel) hall (E), vestibulo, entrata
2 (van theater) foyer (F)
3 (wandelgangen van het Engelse parlement) lobby (E)
4 (pressiegroep) gruppo de pression, lobby (E)


lobbyen WW

1 sollicitar votos, essayar de influentiar, exercer/facer pression


lobbyist ZN

1 membro de un gruppo de pression, lobbyista


lobectomie ZN

1 lobectomia


lobelia ZN

1 lobelia


lobeliafamilie ZN

1 lobeliaceas


lobeline ZN

1 lobelina


lobje ZN

1 lobulo


loboor ZN

1 can/porco con aures pendente


loborig BN

1 con aures pendente


lobotomie ZN

1 lobotomia
prefrontale -- = lobotomia prefrontal
een -- uitvoeren = exequer/facer un lobotomia, lobotomisar


lobvoet ZN

1 pede lobate/lobar


lobvormig BN

1 (MED, PLANTK) lobate, lobulate, lobular


locatie ZN

1 (ligging) ubication
2 sito
archeologische -- = sito archeologic
3 (plaats van handeling) scena


locatief ZN

1 caso locative, locativo


locatief BN

1 locative


locativus ZN

1 Zie: locatief


lockiaan ZN

1 (FIL) lockiano


lockisme ZN

1 (FIL) lockisme


lock-out ZN

1 lock-out (E)


loco BW

1 (HAND) in le loco


loco ZN

1 Zie: locopreparaat


locoaffaire ZN

1 transaction in le loco


loco-burgemeester ZN

1 burgomaestro interimari/ad interim


locogoederen ZN MV

1 merces/mercantias in le loco


locohandel ZN

1 mercato/transactiones in le loco


locomobiel ZN

1 locomobile


locomotief ZN

1 locomotiva


locomotiefketel ZN

1 caldiera de locomotiva


locomotiefkolen ZN

1 carbon de locomotiva


locomotiefloods ZN

1 remissa/deposito de locomotivas


locomotiefremise ZN

1 Zie: locomotiefloods


locomotor ZN

1 locomotor


locopreparaat ZN

1 pharmaco/medicamento/medicina generic


locoprijs ZN

1 precio in le loco


locus ZN

1 (BIOL) locus


locus ZN

1 (TONEEL) (BIOL) locus


locustidae ZN MV

1 locustides


locutie ZN

1 locution


lodderachtig BN

1 Zie: lodderig


lodderig BN

1 somnolente
-- kijken = reguardar/mirar con facie/visage de somno


lodderogen BN

1 reguardar/mirar con oculos vage


lodderoog ZN

1 oculo con palpebra pendente


loden ZN

1 (textiel) loden
2 (jas) mantello de/in loden


loden WW

1 (in lood zetten) plumbar
een kist -- = plumbar un cassa
2 (van loodjes voorzien) plumbar
3 (onderzoeken of iets loodrecht staat) plumbar
4 (SCHEEP) sondar
het -- = sondage


loden BN

1 (van lood) de plumbo
-- kogels = ballas de plumbo
-- soldaatjes = soldatos de plumbo
(FIG) een -- last = un carga pesante
met -- schoenen = sin enthusiasmo
2 (van loden) de loden


Lodewijk ZN EIGN

1 Ludovico
-- de Heilige = Sancte Ludovico (de Francia)


loding ZN

1 (het peilen) sondage
2 (diepte) profundor


loeder ZN

1 persona abjecte/vil, bruto, caronia, canalia


loef ZN

1 lof, latere del vento
iemand de -- afsteken = prender le vento (del velas) de un persona, esser superior a un persona


loefschoot ZN

1 scotta del vento


loefwaarts BW

1 al lof, al vento


loefzijde ZN

1 Zie: loef


loei ZN

1 (mep) colpo
iemand een -- verkopen = dar un colpo a un persona
2 (iets groots)
een -- van een glas = un vitro enorme
een -- van een doelpunt = un goal (E) formidabile


loeien BN

1 (van runderen) mugir
het -- = mugito
de koe loeit = le vacca mugi
2 (van wind/sirene) ulular


loeigoed BN

1 multo bon, excellente


loeihard BN

1 (mbt snelheid) multo rapide/veloce, rapidissime, velocissime
2 (mbt geluid) assurdante


loens BN

1 (scheel) strabe, strabic, un poco/pauco strabic
2 (oneerlijk) equivoc, suspecte


loensen WW

1 (scheel zijn) esser strabe/strabic
2 (steels terzijde kijken) reguardar/mirar strabicamente (verso)


loensend BN

1 legiermente strabe/strabic
een -- oog = un oculo legiermente strabic


loep ZN

1 lupa
iets onder de -- nemen = examinar/studiar un cosa minutiosemente/con attention, scrutinar un cosa


loepzuiver BN

1 de un multo grande puritate, extrememente pur, purissime, sin defecto, perfecte, impeccabile


loer ZN

1 (het loeren) surveliantia discrete/secrete/celate
op de -- liggen = esser in imboscada
2
iemand een -- draaien = dupar un persona


loerder ZN

1 persona qui spia, spia


loeren WW

1 spiar
door het sleutelgat -- = reguardar/mirar per le foramine del serratura


loeres ZN

1 imbecille


loerogen WW

1 spiar


loet ZN

1 raspator


loeven WW

1 lofar


loevert ZN

1
te -- = al lof, al vento


lof ZN

1 laude, laudation, elogio, encomio, commendation
onverdiende -- = laude/elogio immeritate
-- der zotheid = elogio del follia
vol -- zijn = esser plen de laudes/elogios
hij was een en al -- = ille esseva tote elogios, ille esseva prodige de laudes
de critici zijn eensgezind in hun -- = le criticos es unanime in le laude/elogio
vol -- over iemand zijn, iemand -- toezwaaien = facer le elogio de un persona
iemands -- uitbazuinen = facer le panegyrico de un persona
-- verdienen = meritar laude/elogios, esser digne de laude/elogio
-- oogsten = reciper laudes/elogios
iemand -- toezwaaien = laudar un persona
met -- over iemand spreken = elogisar/laudar un persona, parlar de un persona con elogio
karige -- = laudes/elogios magre/debile
hij is karig met zijn -- = ille es avar de laudes/elogios
boven alle -- verheven zijn = esser superior a omne/tote laude/elogio
dit strekt hem tot -- = isto le honora
God --! = Deo sia laudate
2 (kerkdienst) laudes
3 (witlof) endiva de Bruxelles


lofbazuin ZN

1 Zie: loftrompet


lofdicht ZN

1 poesia/poema/verso laudatori/encomiastic, panegyrico, ode
een -- maken op = panegyrisar


lofdichter ZN

1 poeta laudatori, panegyrista


loffelijk BN

1 digne de laude/elogio/encomio, laudabile, encomiabile, commendabile, estimabile
--e gewoonte = habitude laudabile/commendabile
-- streven = aspiration/effortios laudabile


loffelijkheid ZN

1 laudabilitate, commendabilitate, character meritori, merito


lofgebed ZN

1 precaria de laude


lofgierig BN

1 avide de laudes


lofgierigheid ZN

1 aviditate de laudes


loflied ZN

1 canto de laude, hymno, ode, cantico, encomio
-- op de natuur = hymno/ode al natura
-- op de liefde = hymno/ode al amor


Lofodden ZN MV

1 Insulas Lofoten/Lofoden


lofprijzen WW

1 facer le elogio de, laudar


lofprijzing ZN

1 elogio, laude, laudation, panegyrico, encomio
2 (REL) doxologia


lofpsalm ZN

1 psalmo de laude, psalmo al gloria de Deo


lofrede ZN

1 elogio, laude, laudation, panegyrico, encomio, discurso laudative/laudatori/panegyric, panegyrico
een -- houden op = pronunciar un elogio super, facer le panegyrico/le elogio de, panegyrisar


lofredenaar ZN

1 laudator, elogista, encomiasta, encomiator, panegyrista


lofspraak ZN

1 laude, elogio, encomio, panegyrico


loftrompet ZN

1 trompetta heroic
de -- over iemand steken = facer le elogio/le panegyrico de un persona


loftuiting ZN

1 Zie: lof-1


lofwaardig BN

1 Zie: loffelijk


lofwaardigheid ZN

1 Zie: loffelijkheid


lofwerk ZN

1 foliage ornamental


lofzang ZN

1 canto de laude, hymno, cantico, ode, encomio
de -- van Maria = le cantico del Virgine, le magnificat
-- op de vrede = hymno/ode al pace


lofzangenboek ZN

1 hymnario


lofzingen WW

1 cantar le laudes de


log BN

1 pesante
--ge gratie = gratia elephantin/de elephante
-- gevaarte = colosso
hij is -- in zijn bewegingen = ille es pesante in su movimentos
2 (FIG) torpide, lente


log (I) ZN

1 (SCHEEP) loch, log


log (II) ZN

1 (Afk.) (WISK) logarithmo, log


logaritme ZN

1 logarithmo
natuurlijke -- = logarithmo natural
neperse/neperiaanse -- = logarithmo neperian
gewone/briggse -- = logarithmo decimal/briggsian
inverte -- = logarithmo inverse


logaritmenstelsel ZN

1 systema de logarithmos


logaritmentafel ZN

1 tabula logarithmic/de logarithmos


logaritmenwijzer ZN

1 characteristica


logaritmisch BN

1 logarithmic
--e functie = function logarithmic
--e berekening = calculo logarithmic
--e schaal = scala logarithmic
rekenliniaal met --e schaal = regula logarithmic
--e kromme = curva logarithmic
-- papier = papiro logarithmic
-- decrement = decremento logarithmic
--e ontvanger = receptor logarithmic


logboek ZN

1 libro/diario/jornal de loch/log/bordo/de navigation


loge ZN

1 (vereniging van vrijmetselaars) logia
2 (verenigingsgebouw van vrijmetselaars) logia
3 (TONEEL) loge (F), logia


logé ZN

1 hospite, convitato, visitator


logeerbed ZN

1 lecto pro hospites/invitatos


logeergast ZN

1 hospite


logeerkamer ZN

1 camera pro hospites/pro invitatos/de amico


logement ZN

1 albergo, pension, parve hostello, parve hotel (F), parve hosteria


logementhouder ZN

1 albergero, hostellero


logementsprijs ZN

1 precio de pension


logen WW

1 tractar con lixivia, lixiviar, (bleken) blanchir


logenstraffen WW

1 dismentir, refutar
een bewering -- = dismentir un affirmation
een veronderstelling -- = refutar un supposition
de feiten logenstraffen zijn bewering = le factos dismenti su parolas


logenstraffing ZN

1 dismentito, refutation


logeren WW

1 (tijdelijk zijn intrek nemen) esser hospite de, esser allogiate, sojornar, viver
in een hotel -- = esser allogiate in un hotel (F)
iemand te -- hebben = haber un hospite
uit -- gaan = ir a dormir in un altere casa
kan ik bij jou --? = esque io pote dormir in tu casa?
in de aap gelogeerd zijn = trovar se in un situation incommode/disagradabile
2 (tijdelijk huisvesten) albergar, allogiar, dar hospitalitate a


loggen WW

1 jectar le loch/log


logger ZN

1 lugre


loggerzeil ZN

1 vela de lugre


loggia ZN

1 loggia (I), logia


logglas ZN

1 sabliero del loch/log


logheid ZN

1 pesantessa
2 (FIG) (lompheid) torpiditate, torpor, (traagheid) lentor


logica ZN

1 (redeneerkunde) logica
toegepaste -- = logica applicate
modale -- = logica modal
meerwaardige -- = logica plurivalente
tweewaardige -- = logica a duo valores
formele -- = logica formal
symbolische -- = logica symbolic
mathematische -- = logica mathematic, logistica
ternaire -- = logica ternari
beoefenaar van de -- = logico
2 (vanzelfsprekendheid) logica
-- der gebeurtenissen = logica del eventos
3 (juiste redenering) logica
onverbiddelijke -- = logica implacabile/inflexibile
er zit geen -- in wat je zegt = il non ha logica in lo que tu dice
gebrek aan -- = illogismo, illogicitate


logicisme ZN

1 logicismo


logicist ZN

1 logicista


logicistisch BN

1 logicista


logiciteit ZN

1 logicitate


logies ZN

1 allogio, allogiamento, camera
-- met ontbijt = camera/lecto con jentaculo


logiesprijs ZN

1 precio de allogio/de allogiamento


logiesruimte ZN

1 spatio de allogiamento, cameras


logisch BN

1 logic
--e conclusie = conclusion logic
--e tegenstrijdigheid = paradoxo logic
--e principes = principios logic/de logica
de boeken rangschikken in een --e volgorde = disponer le libros secundo un ordine logic
zijn reactie is meer dan -- = su reaction es plus que logic
dat is nogal -- = isto es logic/normal
-- denken = pensar logicamente


logischerwijs BW

1 logicamente


logisch-wiskundig BN

1 logicomathematic


logistiek BN

1 logistic
--e middelen = medios lo-gistic
--e problemen = problemas logistic


logistiek ZN

1 (MIL, WISK) logistica


logistisch BN

1 logistic
--e curve = curva logistic


loglijn ZN

1 linea de loch/log


logo ZN

1 logogramma, logotypo, logo


logofobie ZN

1 logophobia


logograaf ZN

1 logographo


logografie ZN

1 logographia


logografisch BN

1 logographic


logogram ZN

1 logogramma, logotypo, logo


logogrammatisch BN

1 logogrammatic


logogrief ZN

1 logogripho


logolatrie ZN

1 logolatria


logomachie ZN

1 logomachia


logometer ZN

1 logometro


logopedie ZN

1 logopedia, orthophonia


logopedisch BN

1 logopedic, orthophonic


logopedist ZN

1 logopedista, orthophonista


logos ZN

1 logos (G)


logtafel ZN

1 tabula de loch/log


loipe ZN

1 pista de ski, loipe (D)


lok ZN

1 bucla
--ken = buclas, capillos, capillatura
blonde --ken = capillatura blonde


lokaal BN

1 (plaatselijk) local
--e buien = pluvias local
--e kleur = color local
--e tijd = hora local
--e weg = cammino/via vicinal
2 (mbt het lichaam) local, topic
--e verdoving = anesthesia local/topic


lokaal ZN

1 local, sala, (schoollokaal) sala de classe


lokaaldienst ZN

1 servicio local/suburban


lokaalspoor(weg) ZN

1 ferrovia local/suburban


lokaaltje ZN

1 (klein lokaal) parve local, parve sala
2 (trein) traino local/suburban


lokaaltrein ZN

1 traino local/suburban


lokaalverkeer ZN

1 circulation/traffico local


lokaas ZN

1 esca
-- voor de vissen = esca pro le pisces
het -- was geld = le esca esseva moneta
van -- voorzien = escar
als -- dienen = servir de esca


lokalisatie ZN

1 (plaatsbepaling) localisation
2 (het binnen de grenzen houden) localisation


lokaliseerbaar BN

1 localisabile


lokaliseerbaarheid ZN

1 localisabilitate


lokaliseren WW

1 (plaats toekennen) localisar
het -- = localisation
te -- = localisabile
2 (tot een plaats beperken) localisar
het -- = localisation
een epidemie -- = localisar un epidemia
men slaagde erin de brand te -- = on poteva localisar le incendio


lokalisering ZN

1 Zie: lokalisatie


lokaliteit ZN

1 local, sala, camera


lokartikel ZN

1 articulo publicitari


lokatie ZN

1 Zie: locatie


lokatief BN

1 Zie: locatief


lokatief ZN

1 Zie: locatief


lokazen WW

1 escar


lokduif ZN

1 pipion de esca/de appello


lokeend ZN

1 anate de esca/de appello


loket ZN

1 (raamvormige opening) fenestretta (del officio), (voor kaartjes) billeteria, (voor betaling) cassa
zich aan het -- vervoegen = diriger se al fenestretta
2 (kluis) cassa forte


loketambtenaar ZN

1 Zie: lokettist


loketbeambte ZN

1 Zie: lokettist


lokethuur ZN

1 location de un camera forte


lokettist ZN

1 empleato del fenestretta (del officio), (kaartjesverkoper) empleato del billeteria, billetero


lokfluitje ZN

1 sibilo de esca


lokken WW

1 attraher
de vijand in een hinderlaag -- = attraher le inimico in un imboscada
de reclame lokt kopers = le publicitate attrahe compratores
naar binnen -- = attraher/persuader a entrar
2 (met lokaas) escar
3 (verleiden) seducer, tentar
dat lokt me wel = isto me tenta
het --d kwaad = le seduction/tentation del mal
het mooie weer lokt ons tot uitgaan = le belle tempore nos incita a sortir


lokker ZN

1 (verleider) seductor


lokkertje ZN

1 esca (pro attraher publico), (lokartikel) articulo publicitari, reclamo


lokkig BN

1 buclate
-- hoofd = testa/capite buclate


lokmiddel ZN

1 esca


lokroep ZN

1 appello, (FIG) appello, attraction
de -- van de grote stad = le attraction del grande urbe
de -- van de zee = le appello del mar


lokspijs ZN

1 esca


lokstem ZN

1 voce seducente, voce de sirena


lokstof ZN

1 (substantia que servi de) esca, (BIOL) substantia attractive


lokvink ZN

1 pincion de esca/appello


lokvogel ZN

1 (verleider) seductor
2 (vogel) ave de esca/appello, (eend) anate de esca/appello, (duif) pipion de esca/appello


lol ZN

1 placer, hilaritate, divertimento
doe me een -- = face me le placer (de)
-- hebben = diverter se/amusar se multo
voor de -- = pro rider, pro diverter se, pro amusar se
de -- was er gauw af = le placer non ha durate


lolbroek ZN

1 pantalon, clown (E), paleasso, buffon, burlator


lolbroekerij ZN

1 pantalonada, buffoneria, clowneria


lolita ZN

1 nymphomana, nymphomaniaca


lolletje ZN

1 burla, buffoneria
ik hou niet van die --s = io non ama iste genere de burlas, iste sorta de burlas non me place


lollig BN

1 comic, drolle, jocose, jocular, facete, facetiose, burlesc, buffonesc


lolly ZN

1 sugetta


lolmaker ZN

1 Zie: lolbroek


loltrapper ZN

1 Zie: lolbroek


Lombard ZN

1 lombardo


Lombardije ZN EIGN

1 Lombardia
van/uit -- = lombarde


Lombardijer ZN

1 lombardo


Lombardijs BN

1 lombarde, lombardic


Lombardisch BN

1 lombarde, lombardic


lombok ZN

1 pimento, pipere rubie


lomig BN

1 languide, languorose, indolente


lomigheid ZN

1 languor, indolentia


lommer ZN

1 (bladeren) foliage
2 (schaduw) umbra


lommerachtig BN

1 umbrose


lommerd ZN

1 domo de pignores, monte de pietate


lommerdbriefje ZN

1 ticket del monte de pietate


lommerdhouder ZN

1 prestator super pignore


lommerig BN

1 (schaduwrijk) umbrose
-- woud = foreste umbrose
2 (bladerrijk) foliate


lommerloos BN

1 sin folios
2 sin umbra


lommerrijk BN

1 Zie: lommerig


lomp BN

1 (onbeleefd) impolite, discortese, incivil, inurban, mal educate, crasse, grossier, malgratiose
-- antwoord = responsa grossier
--e daad = incivilitate
2 (onsierlijk) disgratiose, inelegante, grossier
--e verhoudingen = proportiones disgratiose
3 (dom) stupide


lomp ZN

1 (kapotte kleding) vestimento lacerate
2 (vod) vetule panno/pannello


lompengaarder ZN

1 collector de vetule vestimentos


lompenhandel ZN

1 commercio de vetule vestimentos


lompenhandelaar ZN

1 Zie: lompenkoopman


lompenkoopman ZN

1 mercante de vetule vestimentos


lompenpakhuis ZN

1 deposito de vetule vestimentos


lompenproletariaat ZN

1 subproletariato


lompenzak ZN

1 sacco pro vetule vestimentos


lompenzolder ZN

1 deposito de vetule vestimentos


lomperd ZN

1 (onbeleefd mens) persona impolite/discortese/grossier/crasse/incivil/inurban/mal educate, beotio
2 (onhandig mens) persona inhabile


lomperik ZN

1 Zie: lomperd


lompheid ZN

1 (onbeleefdheid) impolitessa, discortesia, grosseria, incivilitate, crassitate, crassitude, inurbanitate
2 (onhandigheid) inhabilitate


lompigheid ZN

1 Zie: lompheid


lompweg BW

1 grossiermente, con grosseria, sin prender guantos


Londen ZN EIGN

1 London
van/uit -- = londonese


Londenaar ZN

1 habitante de London, londonese


Londens BN

1 de London, londonese


lonen WW

1 (opwegen tegen) recompensar, pagar, valer
dat loont de moeite niet = isto non vale le pena
2 (belonen) recompensar, pagar, remunerar
God lone het U = que Deo vos lo recompensa/paga


lonend BN

1 lucrative, remunerative, remuneratori, productive, avantagiose, profitabile, beneficiari, rentabile


long ZN

1 pulmon
ijzeren -- = pulmon artificial/de aciero
sterke --en hebben = haber bon pulmones
zwakke --en hebben = haber pulmones debile
zijn --en zijn aangedaan = ille ha un affection pulmonar
over de --en roken = inhalar, aspirar le fumo
in de --(en) = intrapulmonar
(DIERK) --en hebbend, met --en = pulmonate, pulmonifere
een -- weghalen = facer un pneumonectomia
zich de --en uit het lijf schreeuwen = critar a plen pulmon(es)
groene -- = pulmon verde


longaandoening ZN

1 affection pulmonar


longabces ZN

1 abscesso pulmonar/al pulmon


longademhaling ZN

1 respiration pulmonar


longader ZN

1 vena pulmonar


longarts ZN

1 Zie: longspecialist


longautomaat ZN

1 respirator


longblaasje ZN

1 vesicula/alveolo pulmonar


longbloeding ZN

1 hemorrhagia pulmonar/del pulmon, pneumorrhagia


longbreuk ZN

1 pneumocele


longcapaciteit ZN

1 capacitate pulmonar/inspiratori


longcarcinoom ZN

1 carcinoma/cancer pulmonar/del pulmon(es)


longchirurgie ZN

1 chirurgia del pulmon


longcirculatie ZN

1 circulation (sanguinee) pulmonar


long-drink ZN

1 long-drink (E)


longe ZN

1 (halstertouw) longa


longembolie ZN

1 embolia pulmonar


longemfyseem ZN

1 emphysema pulmonar


longenmos ZN

1 Zie: longmos


longfunctie ZN

1 function del pulmon(es)


longgezwel ZN

1 Zie: longtumor


longhilus ZN

1 hilo del pulmon


longicefaal BN

1 dolichocephale


longimetrie ZN

1 longimetria


longimetrisch BN

1 longimetric


longimetrisch BN

1 longimetric


longitude ZN

1 longitude


longitudinaal BN

1 (mbt de lengte) longitudinal
--e golf = unda longitudinal
--e trillingen = oscillationes longitudinal
2 (mbt een tijdsverloop) longitudinal
-- onderzoek = investigation/studio longitudinal


longkanker ZN

1 Zie: longcarcinoom


longknobbel ZN

1 tuberculo


longkruid ZN

1 pulmonaria (officinal)


longkwaal ZN

1 affection pulmonar


longkwab ZN

1 lobo pulmonar/del pulmon


longkwabjes ZN MV

1 lobulos pulmonar/del pulmon


longletsel ZN

1 lesion pulmonar


longlijder ZN

1 malado del pulmon


longmaagzenuw ZN

1 nervo pneumogastric


longmos ZN

1 lichen pulmonar, lobaria


Longobard ZN

1 longobardo


Longobardisch BN

1 longobardic


longoedeem ZN

1 edema pulmonar/del pulmon


longonderzoek ZN

1 examine del pulmones


longontleding ZN

1 pneumotomia


longontsteking ZN

1 fluxion del pectore, inflammation pulmonar, pulmonia, pulmonitis, pneumonia, pneumonitis
de -- betreffend = pneumonic
patiënt met -- = pneumonico
de diagnose van een -- vaststellen = diagnosticar un pulmonitis


longoperatie ZN

1 operation del pulmon


longpatiënt ZN

1 malado del pulmon


longpest ZN

1 peste pulmonar


longpijn ZN

1 pneumonalgia


longpijp ZN

1 broncho


longpijpsnede ZN

1 bronchotomia


longpijptakje ZN

1 bronchiolo


longpijptakken ZN MV

1 tubos bronchial


longpoort ZN

1 hilo del pulmon


longslagader ZN

1 arteria pulmonar


longslak ZN

1 pulmonate


longspecialist ZN

1 specialista de pulmones, pneumologo


longstijlig BN

1 longistile


longtering ZN

1 Zie: longtuberculose


longtop ZN

1 apice/summitate pulmonar/del pulmon


longtuberculose ZN

1 tuberculose (-osis)/phthisis pulmonar


longtumor ZN

1 tumor pulmonar/del pulmon


longvaten ZN MV

1 vasculos pulmonar


longverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) del pulmon


longvis ZN

1 protoptero


longvlecht ZN

1 plexo del pulmon


longvlies ZN

1 membrana pulmonar


longwaterzucht ZN

1 hydropisia pulmonar


longweefsel ZN

1 texito pulmonar


longzenuw ZN

1 nervo pulmonar


longziekte ZN

1 maladia/affection pulmonar
leer van de --n = pneumologia


lonk ZN

1 reguardo rapide/furtive, colpo de oculo


lonken WW

1 ocular, jectar reguardos amorose a


lont ZN

1 micca
de -- in het kruitvat steken = mitter le foco al pulvere, accender le micca
-- ruiken = olfacer le periculo, haber vento de


loochenaar ZN

1 persona qui nega/denega, negator, denegator


loochenbaar BN

1 negabile, denegabile


loochenen WW

1 negar, denegar, dismentir, disdicer, recusar, (met nadruk loochenen) renegar
God -- = negar/denegar le existentia de Deo
dat kun je niet -- = tu non pote negar/denegar lo, tu debe recognoscer lo, tu non pote dicer le contrario


loochening ZN

1 negation, denegation, dismentito, recusation, negativa


lood ZN

1 (SCHEI) plumbo
een blok -- = un bloco/morsello de plumbo
gegranuleerd -- = plumbo granulate
met -- bezwaren = plumbar
in het -- brengen = plumbar
uit het -- hangen = non esser a plumbo
de muur staat niet in het -- = le muro non es perpendicular/a plumbo
het weegt als -- = isto es pesante como plumbo
met -- in de schoenen aankomen = arrivar plen de apprehension
uit het -- geslagen = esser confundite
2 (ALCHEMIE) saturno
3 (gewicht) decagramma
4 (dieplood) (plumbo de) sonda


loodaccu(mulator) ZN

1 accumulator al plumbo


loodacetaat ZN

1 acetato de plumbo, sal de saturno


loodachtig BN

1 simile/semblabile al plumbo, (kleur) plumbee


loodader ZN

1 vena/filon plumbifere/de plumbo


loodarm BN

1 povre in plumbo
--a benzine = benzina/gasolina povre in plumbo


loodarsenaat ZN

1 arsenato de plumbo


loodartsenij ZN

1 remedio saturnin


loodas ZN

1 cinere de plumbo, lithargyro


loodazijn ZN

1 aceto de plumbo


loodbekleding ZN

1 revestimento de plumbo


loodblad ZN

1 plumbo in folios


loodblauw BN

1 blau-gris


loodbleek BN

1 livide


loodblik ZN

1 plumbo in folios


loodbrons ZN

1 bronze al plumbo


loodcarbonaat ZN

1 carbonato de plumbo


loodchloride ZN

1 chlorido/chloruro de plumbo


looddamp ZN

1 vapores plumbifere


looddekker ZN

1 plumbero copertor


looddraad ZN

1 filo de plumbo


loodemissie ZN

1 emission de plumbo


looderts ZN

1 mineral plumbifere/de plumbo


loodgeel ZN

1 massicot


loodgehalte ZN

1 tenor in plumbo, percentage de plumbo


loodgieter ZN

1 plumbero


loodgieterij ZN

1 plumberia


loodgietersbedrijf ZN

1 plumberia


loodgietersgereedschap ZN

1 utensiles de plumbero


loodgieterswerk ZN

1 plumberia


loodgieterswerkplaats ZN

1 officina de plumberia


loodglans ZN

1 sulfuro de plumbo, galena


loodglansdetector ZN

1 detector de galena


loodglas ZN

1 vitro de plumbo, flint-glass (E)


loodglimmer ZN

1 Zie: loodglans


loodglit ZN

1 lithargyro


loodgrijs BN

1 de color de plumbo, plumbee
de lucht hing -- neer = le celo esseva plumbee


loodhagel ZN

1 plumbo


loodhoudend BN

1 plumbifere
--e laag = jacimento plumbifere


loodje ZN

1 (stukje lood) plumbo
2 (stukje lood met stempel) plumbo
met een -- verzegelen = plumbar, sigillar con un sigillo de plumbo


loodjicht ZN

1 gutta saturnin


loodjodide ZN

1 iodido/ioduro de plumbo


loodkabel ZN

1 cablo coperite de plumbo


loodkalk ZN

1 calce de plumbo


loodkamer ZN

1 camera de plumbo


loodkleur ZN

1 color de plumbo, lividitate, livor


loodkleurig BN

1 de color de plumbo, livide, plumbee


loodkoliek ZN

1 colica saturnin/de plumbo, saturnismo


loodkoning ZN

1 matta de plumbo


loodkoord ZN

1 filo de plumbo


loodkorrels ZN MV

1 plumbo granulate


loodkruid ZN

1 plumbago


loodlaag ZN

1 jacimento de plumbo


loodlegering ZN

1 alligato de plumbo


loodlei ZN

1 schisto plumbifere


loodlepel ZN

1 coclear de plumbero


loodlijn ZN

1 (WISK) linea vertical/perpendicular, vertical, perpendiculo, linea normal, normal
voetpunt van een -- = pede de un perpendiculo
een -- oprichten = elevar un perpendiculo
een -- neerlaten uit de top van een driehoek op de overliggende zijde = abassar un perpendiculo del summitate de un triangulo al latere opposite
het neerlaten van een -- = abassamento de un perpendiculo
2 (SCHEEP) sonda


loodlijnig BN

1 perpendicular


loodmantel ZN

1 vaina/inveloppe/revestimento de plumbo


loodmenie ZN

1 minio (de plumbo)


loodmes ZN

1 cultello de plumbo


loodmetaal ZN

1 soldatura


loodmijn ZN

1 mina de plumbo


loodnagel ZN

1 clavo fusibile


loodnitraat ZN

1 nitrato de plumbo


loodoleaat ZN

1 oleato de plumbo


loodoplossing ZN

1 dissolution de plumbo


loodoven ZN

1 furno a plumbo


loodoxyde ZN

1 oxydo de plumbo, (rood) lithargyro, (geel) massicot


loodpapier ZN

1 folio laminate de plumbo


loodproef ZN

1 essayo de plumbo


loodprop ZN

1 (ELEKTR) fusibile


loodrecht BN

1 (zuiver recht) perpendicular, vertical, erecte, a plumbo
--e wand = pariete perpendicular
--e stand = verticalitate
-- omhoog rijzen = levar se verticalmente
2 (WISK) (loodrecht staand op raaklijn of rakend vlak) perpendicular, normal, (loodrecht op elkaar staand) orthogonal
-- vlak = plano perpendicular/normal
-- staand op = esser perpendicular a


loods ZN

1 barraca, hangar (F), remissa, deposito
2 (SCHEEP) pilota


loodsauto ZN

1 auto(mobile) pilota


loodsbaas ZN

1 chef (F) de deposito


loodsballon ZN

1 (METEO) ballon pilota/sonda


loodsbelasting ZN

1 taxa de pilotage


loodsboek ZN

1 libro de pilotage


loodsboot ZN

1 nave/lancha {sj} (de) pilota


loodsbriefje ZN

1 certificato de pilotage/pilota


loodschort ZN

1 avantal de plumbo


loodschuim ZN

1 Zie: loodas


loodsdienst ZN

1 (servicio de) pilotage


loodsdiploma ZN

1 diploma de pilota


loodsdwang ZN

1 pilotage compulsori


loodsen WW

1 (SCHEEP) pilotar
het -- = pilotage
2 (leiden) guidar, conducer
3
een wetsvoorstel door de Kamer -- = facer approbar un proposition de lege


loodsgeld ZN

1 (derectos de) pilotage


loodskantoor ZN

1 officio/bureau (F) de pilotage


loodskosten ZN MV

1 Zie: loodsgeld


loodskotter ZN

1 cutter (E) (de) pilota


loodslab ZN

1 collar de plumbo


loodslakken ZN MV

1 scorias de plumbo


loodslicht ZN

1 foco del nave/lancha {sj} (de) pilota


loodsman ZN

1 pilota


loodsmannetje ZN

1 (vis) pisce pilota, remora


loodsmelterij ZN

1 funderia de plumbo


loodsnede ZN

1 gravure (F) super plumbo


loodspaat ZN

1 Zie: loodmenie


loodsplicht ZN

1 Zie: loodsdwang


loodsreglement ZN

1 regulamento de pilotage


loodsschip ZN

1 Zie: loodsboot


loodssignaal ZN

1 signal (de appello) de pilota


loodsstation ZN

1 station pilota


loodstaaf ZN

1 lingoto de plumbo


loodstarief ZN

1 tarifa de pilotage


loodsuiker ZN

1 acetato/sucro de plumbo, sal/sucro de saturno


loodsulfaat ZN

1 sulfato de plumbo


loodsvaartuig ZN

1 nave/lancha {sj} (de) pilota


loodsvaarwater ZN

1 aqua(s) de pilota/de pilotage


loodsvlag ZN

1 bandiera de pilota


loodswet ZN

1 leger super le pilotage


loodswezen ZN

1 systema de pilotage, (servicio de) pilotage


loodtang ZN

1 pincia(s) de plumbero


loodverbinding ZN

1 composito de plumbo


loodverf ZN

1 color plumbic/al plumbo


loodvergiftiging ZN

1 intoxication saturnin, saturnismo


loodverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) saturnin


loodveter ZN

1 filo de plumbo


loodvitriool ZN

1 vitriolo de plumbo


loodvorm ZN

1 modulo de plumbo


loodvrij ZN

1 sin plumbo
--e benzine = benzina/gasolina sin plumbo


loodwit ZN

1 blanco de plumbo, cerussa


loodwitfabriek ZN

1 fabrica de cerussa, fabrica de blanco de plumbo


loodwitverf ZN

1 color de cerussa, color de blanco de plumbo


loodwitvrij BN

1 non continente blanco de plumbo, sin cerussa


loodwol ZN

1 lana de plumbo


loodzekering ZN

1 (plumbo) fusibile


loodziekte ZN

1 saturnismo


loodzout ZN

1 sal de plumbo


loodzout ZN

1 plumbato


loodzwaar BN

1 pesante como plumbo, multo pesante, pesantissime
een -- boek = un libro multo pesante
dat drukt mij -- op de borst = isto me opprime


loof ZN

1 (gebladerte) foliage, folios, fronda
-- van wortelen = folios de carotas
2 (weefsel van cryptogamen) thallo


loofachtig BN

1 foliacee, simile/semblabile a folios


loofboom ZN

1 arbore foliacee/de fronda


loofbos ZN

1 bosco/foreste de arbores foliacee/de fronda


loofdak ZN

1 tecto de foliage/de folios


Loofhuttenfeest ZN

1 Festa del Tabernaculos, Cenopegias


loofmos ZN

1 hypno


loofrijk BN

1 con multe folios, frondose


loofwoud ZN

1 Zie: loofbos


loog ZN

1 lixivia
in de -- zetten = lixiviar


loogachtig BN

1 alcalin


loogbad ZN

1 banio alcalin de potassa


loogkruid ZN

1 salsola


loogkruidplanten ZN MV

1 salsolaceas


loogkuip ZN

1 cupa a/de lixivia


loogvast BN

1 resistente al lixivia/alcali


loogwater ZN

1 (aqua de) lixivia


loogzout ZN

1 alcali


loogzoutachtig BN

1 alcalin


loogzoutachtigheid ZN

1 alcalinitate


looi ZN

1 (run) tanno


looien WW

1 tannar
het -- = tannage
leer -- = tannar le corio


looier ZN

1 tannator


looierij ZN

1 tanneria


looiextract ZN

1 extracto tannante/de tanno


looikuip ZN

1 cupa de tannage/de tannator


looimethode ZN

1 methodo de tannage


looiproces ZN

1 processo/procedimento de tannage


looistof ZN

1 Zie: looizuur


looizuur ZN

1 acido tannic, tannino


looizuurhoudend BN

1 tannifere
--e planten = plantas tannifere


look (I) ZN

1 (PLANTK) allio


look (II) ZN

1 (stijl, mode) stilo
-- Elvis = stilo Elvis


lookachtig BN

1 alliacee
--e planten = plantas alliacee


looksaus ZN

1 sauce (F) al/de allio


looksmaak ZN

1 gusto de allio


looksoep ZN

1 suppa al/de allio


lookworst ZN

1 salsicia de/al allio


look-zonder-look ZN

1 alliaria (officinal)


loom BN

1 (traag) lente, fatigate, lasse
--e bewegingen = movimentos lente
ik ben zo -- in mijn benen = mi gambas senti como plumbo
2 (futloos) inerte, indolente, apathic, languide, languorose


loomheid ZN

1 fatiga, lassitude, languor, lentor
2 (doezeligheid) somnolentia


loomte ZN

1 Zie: loomheid


loon ZN

1 salario, remuneration, paga, recompensa, (bijkomende verdienste) emolumento
vast -- = salario fixe
volledig -- = salario integre/integral
het -- uitbetalen = pagar le salario
zijn -- ontvangen = reciper su salario
de --en verlagen = reducer/diminuer/abassar le salarios
verlaging van de --en = reduction/diminution/abassamento del salarios
de --en verhogen/optrekken = augmentar le salarios
verhoging/optrekking van de --en = augmento/augmentation del salarios
de --en bevriezen = blocar le salarios
de --en matigen = moderar le salarios
-- trekken = perciper salario, esser salariate
wij hebben geen -- naar werken = nostre travalio/labores es mal pagate
ondank is 's werelds -- = le mundo es ingrate
de misdadiger zal zijn -- ontvangen = le malfactor habera le castigamento que ille merita
dat is zijn verdiende -- = ille ha le recompensa que ille merita


loonaandeel ZN

1 parte del salarios


loonaanpassing ZN

1 revision salarial/del salarios


loonaanvulling ZN

1 complemento de salario


loonaccres ZN

1 augmento/augmentation del salario


loonactie ZN

1 action salarial/in favor de un augmento del salarios


loonadministrateur ZN

1 administrator del salarios


loonadministratie ZN

1 administration del salarios, (afdeling) officio paga


loonakkoord ZN

1 accordo salarial/de salario(s)/super le salario/s


loonarbeid ZN

1 travalio/labor salariate


loonarbeider ZN

1 obrero/travaliator/laborator salariate


loonbedrag ZN

1 amonta del salario


loonbedrijf ZN

1 interprisa subcontractante


loonbeheersing ZN

1 controlo salarial/del salarios


loonbelasting ZN

1 imposto super le salario(s)


loonbelastingtabel ZN

1 tabella de impostos super le salario(s)


loonbeleid ZN

1 politica salarial/de salarios


loonbepaling ZN

1 disposition salarial


loonberekening ZN

1 calculo del salarios


loonbetaling ZN

1 pagamento de salario


loonboek ZN

1 libro de paga


loonbriefje ZN

1 Zie: loonstrookje


loonconflict ZN

1 conflicto/disputa salarial


looncontract ZN

1 contracto salarial/de salario


loondaling ZN

1 bassa del salario


loonderving ZN

1 perdita de salario


loondienst ZN

1 empleo/travalio/labor salariate
in -- werken = travaliar/laborar in servicio pagate, esser salariate


loondiscriminatie ZN

1 discrimination salarial


loondiscussie ZN

1 discussion salarial


loondorser ZN

1 battitor independente


looneis ZN

1 revindication salarial/de salario


loon- en prijsbeleid ZN

1 politica del salarios e del precios


loonexplosie ZN

1 explosion salarial/de salarios


loonfonds ZN

1 fundo salarial


loonfront ZN

1 fronte salarial/del salarios


loongeschil ZN

1 litigio/disputa/conflicto salarial


loongolf ZN

1 Zie: loonronde


loongrens ZN

1 (welstandsgrens) plafond (F)/limite del securitate social
2 (grens van het loonbedrag) limite del salario


loongroep ZN

1 gruppo/categoria salarial/de salarios


loonindex ZN

1 indice/index salarial/del salarios


loonindexering ZN

1 indexation salarial/del salarios


loonintensief BN

1 con alte costos salarial
-- bedrijf = interprisa con alte costos salarial


loonkaart ZN

1 folio de paga


loonklasse ZN

1 Zie: loongroep


loonkosten ZN MV

1 costos/cargas salarial/de salario
hoge -- = cargas salarial elevate, alte cargas salarial


loonkwestie ZN

1 question salarial/de salario


loonlasten ZN MV

1 Zie: loonkosten


loonlijst ZN

1 lista/folio de salarios, libro de paga
bij een bedrijf op de -- staan = esser pagate de un firma


loonmaaier ZN

1 recoltator independente, subcontractor pro recoltar


loonmaatregel ZN

1 mesura salarial


loonmatiging ZN

1 moderation/restriction salarial/del salarios


loonoffer ZN

1 reduction voluntari(e) del salarios


loononderhandelingen ZN MV

1 negotiationes salarial


loonontwikkeling ZN

1 evolution salarial/del salarios


loonovereenkomst ZN

1 Zie: loonregeling


loonovertreding ZN

1 infraction al regulamento super le salarios, infraction al convention salarial


loonpauze ZN

1 pausa salarial/del salarios, periodo de congelation salarial


loonpeil ZN

1 nivello salarial/del salarios


loonplafond ZN

1 plafond (F) del salarios


loonpolitiek ZN

1 politica salarial/del salarios
geleide -- = politica de planification del salarios


loonregeling ZN

1 regulamento super le salarios, convention/accordo salarial


loonronde ZN

1 augmento/augmentation general del salarios


loonruimte ZN

1 margine pro le augmento de salarios


loonschaal ZN

1 scala/tabella salarial/del salarios
glijdende -- = scala continue/mobile (del salarios)


loonschommelingen ZN MV

1 variationes de salario


loonslaaf ZN

1 sclavo salariate/del salario


loonslip ZN

1 folio de paga


loonspecificatie ZN

1 specification del salario, folio de paga


loonspiraal ZN

1 spiral salarial/del salarios


loonstaat ZN

1 Zie: loonlijst


loonstaking ZN

1 exopero pro salarios plus alte, exopero pro le augmento del salarios


loonstandaard ZN

1 nivello/tarifa salarial/del salarios


loonstelsel ZN

1 systema salarial/del salarios


loonstijging ZN

1 Zie: loonsverhoging


loonstop ZN

1 blocamento/congelation salarial/del salario(s)
een -- afkondigen = blocar/congelar le salarios


loonstrijd ZN

1 lucta/disputa salarial/pro un augmento salarial


loonstrookje ZN

1 folio de paga


loonsverbetering ZN

1 Zie: loonsverhoging


loonsverhoging ZN

1 augmento/augmentation/incremento/(a)melioration salarial/del salario(s)
verkapte -- = augmento/augmentation salarial/del salario(s) disguisate
om -- vragen = peter augmento de salario


loonsverlaging ZN

1 reduction/diminution salarial/del salario(s)


loonsvermindering ZN

1 Zie: loonsverlaging


loontabel ZN

1 tabella del salarios


loontarief ZN

1 tarifa salarial/del salarios


loontje ZN

1 salario de miseria/de fame


loontoeslag ZN

1 salario/paga additional/extra, supplemento de salario


loontrekkend BN

1 salariate


loontrekker ZN

1 travaliator/laborator/obrero salariate, salariato


loonuitgaven ZN MV

1 expensas salarial


loonvloer ZN

1 salario minimo


loonvoet ZN

1 norma salarial


loonvoorstel ZN

1 proposition salarial


loonvorming ZN

1 determination/fixation del nivello salarial/del salarios


loonwerker ZN

1 laborator/travaliator agricole independente, (dorser) battitor independente, (oogster) recoltator independente


loonwet ZN

1 lege super le salarios, lege que regula le salarios


loop ZN

1 (afwikkeling, ontwikkeling) curso, marcha {sj}, disveloppamento, incatenamento, evolution
-- der dingen = curso/marcha del cosas
-- der gebeurtenissen = curso del eventos
-- van het verhaal = filo del historia
-- van de werkzaamheden = curso del travalios/labores
-- van zijn gedachten = curso de su pensatas/pensamentos
-- van de prijzen = curso/marcha del precios
zijn gedachten de vrije -- laten = lassar errar/vagabondar su pensatas/pensamentos
zijn fantasie de vrije -- laten = dar libere curso a/dar libertate a su phantasia
2 (van vuurwapen) tubo, cannon
-- van een geweer = cannon de un fusil
-- van een kanon = tubo de un cannon
geweer met dubbele -- = fusil a/de duo cannones
3 (vlucht) fuga
op de -- gaan = prender le fuga, fugir
op de -- zijn = esser in fuga, fugir
4 (voortbeweging van een zaak) curso, movimento
-- van de Rijn = curso del Rheno
de -- van de hemellichamen bestuderen = studiar le curso del astros
-- van de treinen = marcha {sj} del trainos
zijn -- nemen = sequer su curso
de bal werd in zijn -- gestuit = le balla esseva blocate in su curso
5 (voortgang in de tijd) currente, marcha {sj}, curso, progression
in de -- van het jaar = in le curso del anno
in de -- van het gesprek = in le curso del/durante le conversation
in de -- der tijd = con le tempore
in de -- der tijden = a transverso le etates
6 (richting) senso, direction
-- van de draad = senso del filo (in un stoffa)
7 (het (harde) lopen) cursa, marcha {sj}, passo
zijn -- inhouden = relentar le passo
8 (manier van lopen) maniera de ambular, ambulatura
iemand aan zijn -- herkennen = recognoscer le ambulatura de un persona
9 (doorgang) passage
10 (diarree) diarrhea
rode -- = dysenteria


loopafstand ZN

1 curte distantia, proximitate
op -- = a curte distantia, a proximitate


loopas ZN

1 axe portante


loopbaan ZN

1 (carrière) carriera (professional)
politieke -- = carriera politic
-- met mogelijkheden = carriera con futuro
een -- beginnen = comenciar un carriera
2 (mbt hemellichamen) orbita, trajectoria, marcha {sj}


loopbaanplan ZN

1 plano de carriera


loopbeen ZN

1 (van vogels) tarso


loopbrug ZN

1 ponte pedestre/pro pedones, passarella
2 (SCHEEP) passarella, passavante


loopfiets ZN

1 (GESCH) draisina


loopgips ZN

1 gypso de marcha {sj}


loopgraaf ZN

1 trenchea {sj}, sappa
parallele -- = parallelo


loopgraafmortier ZN

1 mortero de trenchea {sj}


loopgravenkoorts ZN

1 febre de trencheas {sj}


loopgravenlinie ZN

1 linea de trencheas {sj}


loopgravenoorlog ZN

1 guerra de trencheas {sj}/de positiones


loopgravenstelling ZN

1 position de trencheas {sj}


loopgravenstelsel ZN

1 systema de trencheas {sj}


loophengel ZN

1 canna a/de pisca/de piscar legier


loopijzer ZN

1 ferro a/de cavallo legier


looping ZN

1 looping (E)


loopje ZN

1 (kleine, korte loop) parve/curte cursa
op een -- = al passo de cursa
een -- met iemand nemen = rider (se) de un persona
2 (wandelingetje) parve/curte promenada
3 (MUZ) roulade (F)


loopjongen ZN

1 garson de cursa


loopkat ZN

1 (TECHN) trolley (E)


loopkever ZN

1 carabo


loopknecht ZN

1 Zie: loopjongen


loopkraan ZN

1 grue mobile/rolante


looplamp ZN

1 lampa portative/portabile/de mano


loopneus ZN

1 naso mucose, catarrho nasal


loopoefening ZN

1 exercitio de cursa


loopoor ZN

1 otorrhea


looppad ZN

1 passage


looppas ZN

1 passo gymnastic/de cursa
in -- = al passo de cursa


loopplank ZN

1 planca, passarella
de -- inhalen = retirar le planca/passarella


looppoot ZN

1 pata ambulatori


looppop ZN

1 pupa qui marcha {sj}


looprail ZN

1 rail (E)


looprichting ZN

1 senso del marcha {sj}


looproute ZN

1 itinerario


loops BN

1 in calor
--e teef = cana in calor


loopsheid ZN

1 calor


loopsluis ZN

1 passarella pro passageros


loopsnelheid ZN

1 velocitate de marcha {sj}


loopspier ZN

1 musculo sural


loopstal ZN

1 stabulo pro stabulation libere


looptechniek ZN

1 technica de currer


looptijd ZN

1 (tijd dat een wissel/lening loopt) termino, periodo de durata/duration
2 (geldigheidsduur) (durata/duration de) validitate


loopvlak ZN

1 superficie de contacto


loopvlakprofiel ZN

1 profilo (de un pneu)


loopvoet ZN

1 pata ambulatori


loopvogel ZN

1 ave cursor


loopwerk ZN

1 partes movente, mechanismo (de rotas)


loopwiel ZN

1 rota tornante
2 (mbt een voertuig) rota libere
3 (mbt vliegtuig) rota de atterrage
4 (in een turbine) rota de turbina


loopzand ZN

1 sablo/arena movente


loos BN

1 (leeg) vacue
--e noot = nuce vacue
--e dreigementen = menacias in le aere
-- gebaar = gesto vacue/gratuite
2 (waardeloos) inutilisabile, inutile, perdite
--e ruimten = spatios inutile
een --e zondagmiddag = un postmeridie de dominica perdite
3 (vals) false
-- alarm = alarma/al(l)erta false
--e beloften = promissas false/van
4 (slim) astute
5
er is iets -- = il eveni alique, il passa alco


loosgat ZN

1 orificio de escolamento/de evacuation/de drainage {e}/de disaquamento


loosheid ZN

1 (sluwheid) astutia
2 (sluwe daad) action astute


loospijp ZN

1 tubo de escolamento/de drainage {e}/de disaquamento/de evacuation


loot ZN

1 (twijg) planton
2 (aflegger van wijnstok) propagine
3 (nakomeling) (juvene) descendente
de Germaanse talen zijn --en van dezelfde stam = le linguas germanic es membros del mesme familia


lootje ZN

1 numero de lotteria


lopen WW

1 (zich te voet voortbewegen) ambular, camminar, ir a pede, marchar {sj}
leren -- = apprender a marchar
het is te ver om te -- = isto es troppo lontan pro ir illac a pede
heen en weer -- = ir e venir, commear
vlugger gaan -- = accelerar le passo
ik ben komen -- = io ha arrivate a pede
beginnen te -- = poner se/mitter se a marchar
hij loopt nog als een kievit = ille ha ancora bon gambas
achter iemand aan -- = sequer un persona
iemand in de weg -- = obstruer un persona
naar beneden -- = descender
naar boven -- = ascender, montar
trappen -- = ascender e descender scalas
langs een rivier -- = sequer un fluvio
langs een bos -- = costear un bosco/foreste
de rivier loopt om de stad = le fluvio contorna le urbe
wij lopen om het huis = nos circui le casa
op handen en voeten -- = ir a quatro pedes
zich warm -- = relaxar le musculos
over de brug -- = passar per le ponte
door een gang -- = passar per un corridor
twee uur -- = duo horas de marcha {sj}
manier van -- = ambulatura
2 (rennen) currer
3 (zich verplaatsen) ir, displaciar se
los -- = esser in libertate
4 (stromen) fluer
er loopt water uit de kuip = il flue aqua del cupa
de kraan loopt = le tappo es aperte
de kraan laten -- = lassar aperte le tappo
de tranen lopen over haar wangen = le lacrimas flue super su genas
het bloed loopt uit de wond = le sanguine flue del plaga
alles laten -- = esser incontinente
5 (in werking zijn) functionar, marchar {sj}, tornar
dit horloge loopt uitstekend = iste horologio marcha perfectemente
de motor loopt slecht = le motor torna/functiona mal
de auto loopt op benzine = le auto(mobile) functiona con benzina/gasolina
6 (voortduren) continuar, durar
het contract loopt tot 1999 = le contracto es valide usque a 1999
de contracten lopen nog = le contractos es ancora valide
het loopt over een tijdvak van 100 jaren = isto comprende un periodo de cento annos
het onderzoek loopt over een periode van vijf jaar = le investigation comprende/comprehende un periodo de cinque annos
7 (zich uitstrekken) esser situate, extender se
het gebergte loopt van noord naar zuid = le catena de montanias se extende del nord al sud
deze lijnen lopen evenwijdig = iste lineas es parallel
de middeleeuwen lopen van 500 tot 1500 = le medievie se extende de 500 usque a 1500
de meningen lopen uiteen = le opiniones diverge
8 (zich ontwikkelen) ir, marchar {sj}
de zaak loopt fout = isto va finir mal
alles loopt verkeerd = toto va mal
uit de hand -- = escappar del manos, derailar {e}
alles loopt gesmeerd = toto marcha como super rotas
het moet al heel raar -- als = il es pauco/poco probabile que
9 (blootgesteld worden aan)
kans -- op een blessure = riscar un vulnere
10 (geschikt zijn om op/in te lopen)
deze schoenen lopen gemakkelijk = iste scarpas/calceos es multo confortabile/commode
11 (+ ONB W: bezig zijn met)
ze liepen uren te wandelen = illes ambulava durante multe horas
12 (deelnemen aan) sequer
college -- = sequer un curso
een wedstrijd -- = prender parte/participar in/a un cursa
stage -- = facer practicas
13 (leiden naar/tot) menar (a)
deze weg loopt naar Bilthoven = iste cammino mena a Bilthoven
14
het boek loopt goed = le libro se vende multo ben
deze film loopt goed = iste film (E) es un grande successo
dat loopt wel los = isto finira per arrangiar se
in de gaten -- = attraher le attention
er in -- = cader in le insidia
iemand er in laten -- = dupar un persona
college -- = frequentar le cursos universitari
gevaar -- = currer periculo
te wapen -- = prender le armas
de trein loopt over Bilthoven = le traino passa per Bilthoven
de weg loopt langs ons huis = le cammino passa ante nostre casa
de weg loopt langs de rivier = le cammino seque le fluvio/riviera
er lopen geruchten = il circula rumores
warm -- voor = enthusiasmar se pro
door elkander -- = confunder se
zijn vader loopt tegen de vijftig = su patre es in le proximitate de cinquanta annos, su patre va al cinquanta annos
de prijzen lopen van honderd tot duizend gulden = le precios varia de cento a mille florinos
het loopt tegen zessen = il es quasi sex horas
het loopt aardig in de papieren = isto va costar un capital


lopend BN

1 (te voet gaand) a pede, (hardlopend) currente, (mbt te voet beoefende activiteit) ambulante
-- patiënt = malado ambulante
-- naar zijn werk gaan = ir a pede a su travalio/labor
ik ben -- = io veni a pede
blootsvoets -- = discalceate
2 (zich voortbewegend) mobile
-- want = cordages mobile/vive
--e band = catena de montage/de fabrication, banda rolante/continue
--e bandwerk = travalio/labor al catena
produktie aan de --e band = production/labor al catena
(FIG) aan de --e band = sin arresto, continuemente
-- schrift = scriptura cursive/italic, cursiva
een zeer nauwkeurig -- uurwerk = un horologio de precision
3 (voortgang hebbend) currente, in curso
-- jaar = anno currente/presente/in curso, iste anno
--e maand = mense currente/presente/in curso, iste mense
--e rekening = conto currente
de tweede van de --e maand = le duo de iste mense
--e prijs = precio currente
--e onderhandelingen = negotiationes actual/in curso
gesmeerd -- = oleate
op zijn einde -- = moribunde, agonisante
ten einde -- = finiente
4 (rondgaand) que circule
toen de --e geruchten zekerheid werden = quando le rumores que circulava se confirmava
5 (stromend) que flue
-- oor = otorrhea
6 (zich uitstrekkend) currente
--e meter = metro currente
dwars door Afrika -- = transafrican
7
-- woordenboek = dictionario vivente


loper ZN

1 (voetganger) persona qui va a pede, persona qui ambula, pedon
2 (hardloper) currero, cursor
3 (bode) messagero, currero
4 (paard) galopator
5 (tapijt) tapis (F), tapete
de rode -- uitleggen = disrolar le tapete rubie
6 (traploper) tapis (F)/tapete de scala
een kale trap zonder -- = un scala sin tapete
7 (gangloper) tapis (F)/tapete de corridor
8 (schaakstuk) episcopo
-- aan dame-zijde = episcopo del regina/dama
9 (schaats) patin de cursa
10 (been) pata
de --s van een haas = le patas de un lepore
11 (schuifregelaar) cursor
12 (sleutel) clave false, passe-partout (F)


lor ZN

1 (lap) vetule panno/pannello, (kledingstuk) vetule vestimento
2 (FIG) cosa de poc/pauc valor/sin valor, persona insignificante
een -- van een boek = un libro sin interesse
dat is geen -- waard = isto vale nihil


loran ZN

1 loran


Lord ZN

1 Lord (E)
House of Lords = Camera del --s
-- Mayor = Lord Mayor (E)


lordose ZN

1 lordose (-osis)


Lorentzcontractie ZN

1 contraction de Lorentz


Lorentzkracht ZN

1 fortia de Lorentz


lorgnet ZN

1 binoculo, pince-nez (F)


lori ZN

1 loris


lork ZN

1 larix, larice


lorkenboom ZN

1 Zie: lork


lorkenhout ZN

1 ligno de larix/de larice


lororekening ZN

1 conto Loro


lorre ZN

1 papagai


lorrenboer ZN

1 Zie: lorrenman


lorrenman ZN

1 mercante de vetule pannellos


lorrenmand ZN

1 corbe de vetule pannellos


lorrenwerk ZN

1 mal travalio, mal labor


lorrie ZN

1 vagonetta, (kipkarretje) carretta basculante


lorum ZN

1
(dronken) in de -- zijn = esser ebrie/inebriate
2
(in de war) in de -- zijn = esser confuse/in confusion


los BN

1 (niet stevig vastzittend) mal fixate
het zaad zit vrij -- aan de plant = le semines se distacha {sj} facilemente del planta
alles staat op --se schroeven = il ha un incertitude le plus complete
--se knoop (aan kledingstuk) = button dissuite
er is een --se band tussen beide instituten = le duo institutos es relativemente autonome
2 (niet bevestigd) non fixate, (verwijderbaar) amovibile, dismontabile, distachabile {sj}
de hond is -- = le can non es attachate {sj}
de leeuw is -- = le leon ha escappate
--se bladen = folios non fixate
--se manchetten = manchettes (F) amovibile
--se boord = collar distachabile/amovibile
--se voering = fodero distachabile/amovibile
3 (afzonderlijk) separate, distachate {sj}
boek in --se afleveringen = libro in fasciculos
--se bloemen = flores trenchate {sj}
--se guldens = alicun florinos
-- geld = pecias (de moneta)
--se letters = characteres mobile
-- werk = travalio/labor temporari/occasional/al jornata
-- werkman = obrero al jornata, jornalero
--se kracht = empleato temporari
thee -- verkopen = vender the al peso
4 (niet strak gespannen) laxe, distendite
een -- jak = un jaco ample
er is een --se band tussen beide instituten = il ha un connexion laxe inter le duo institutos, le duo institutos es relativemente independente le un del altere
5 (niet dicht, niet compact) pauco/poco dense/compacte, incompacte
-- zand = sablo/arena movente
6 (enkel maar, niets dan) sol
--se patronen = cartuchas {sj} blanc/in blanco
7 (onsamenhangend) disparate, heteroclite, pauco/poco coherente, incoherente
--se geschriften = scriptos diverse
het hangt als -- zand aan elkaar = isto es extrememente confuse
8 (leeg) vacue, discargate, (mbt een persoon) sin mercantias
het schip is -- = le nave es vacue
hij is -- = ille ha vendite tote su mercantias
9 (op zichzelf staand) isolate, distachate {sj}, dissociate, separate
-- van de katholieke kerk = distachate/separate/independente del ecclesia catholic
--se feiten = factos isolate
--se aantekening = nota occasional
--se stukken = fragmentos
dat is niet -- te denken van = isto non pote esser distachate/dissociate de, isto es indissociabile de, on non pote vider lo isolate de
een --se inval = un inspiration
-- van vooroordelen = libere de prejudicios
het was maar een --se opmerking = isto non habeva importantia
10 (niet stijf) libere, legier, disinvolte, relaxate
--se houding = attitude relaxate
--se stijl = stilo fluente
11 (oppervlakkig) legier, superficial, frivole
--se contacten = contactos superficial
12 (losbandig) libertin, dissolute, licentiose, dissipate
--se zeden = mores dissolute
13 (mbt slaap) legier
--se slaap = somno legier
14
-- weer = tempore variabile
-- geld = moneta de cambio
uit de --se hand = improvise
iets op --se gronden beweren = affirmar un cosa gratuitemente/sin fundamento
hij is -- = ille ha vendite toto


los ZN

1 (DIERK) lupo cervari, lynce


losarm ZN

1 bracio giratori, derrick (E)


losbaar BN

1 (aflosbaar) amortisabile, redimibile
2 (betaalbaar) pagabile
--e rente = interesse pagabile


losbandig BN

1 dissolute, libertin, dissipate, licentiose, disordinate, (wellustig dronken) bacchic
--e jeugd = juventute dissolute/salvage
een -- leven leiden = menar un vita dissolute/scandalose
zich -- gedragen = conducer se/comportar se licentiosemente
-- iemand = libertino
-- feest = orgia


losbandigheid ZN

1 dissolution, dissipation, intemperantia, libertinage, licentia, licentiositate
vrijheid die in -- oversloeg = libertate que se ha convertite/transformate in libertinage
iemand tot -- aanzetten = perverter un persona


losbarsten WW

1 erumper, discatenar se, exploder
in tranen -- = erumper in lacrimas
de --de lavastroom = le fluxo erumpente de lava
de vijandelijkheden barstten weer in volle hevigheid los = le hostilitates erumpeva de novo in tote intensitate/violentia


losbarsting ZN

1 eruption, discatenamento, explosion
-- van woede = discatenamento de furor/de ira
-- van de vulkaan = eruption del vulcano


losbeitelen WW

1 distachar {sj} al cisello


losbijten WW

1 distachar {sj} mordente/con le dentes


losbinden WW

1 distachar {sj}, disligar
de hond -- = distachar/disligar le can


losbladig BN

1 (samengevoegd uit losse bladen) a/de folios mobile/(inter)cambiabile
-- boek = libro a/de folios mobile/(inter)cambiabile
-- systeem = systema a/de folios mobile
2 (PLANTK) dialypetale
--e kelk = calice dialypetale


losbol ZN

1 libertino
een onverbeterlijke -- = un libertino incorrigibile


losbollig BN

1 libertin


losbranden WW

1 (losmaken) distachar {sj} per un flamma
2 (beginnen) erumper, discargar se, discatenar se
een spervuur van vragen brandde los = un pluvia de questiones ha erumpite


losbranding ZN

1 (mbt wapens) discarga, salva, (FIG) discatenamento


losbreken WW

1 (brekend losmaken/afscheiden) distachar {sj} (per rumper), demolir
planken -- = distachar plancas
2 (los worden) distachar {sj} se
het touw brak los = le corda se distachava
3 (met geweld in beweging komen) discatenar se, disfrenar se, erumper
het onweer breekt los = le tonitro se discatena
4 (zich uit gevangenschap bevrijden) escappar, evader, liberar se
de hond is losgebroken = le can ha escappate, le can se ha liberate


losbrug ZN

1 ponte de discargamento, derrick (E)


loscedel ZN

1 permisso de discarga/discargamento


losdag ZN

1 die/jorno de discarga/discargamento


losdoen WW

1 disfacer, distachar {sj}, disligar


losdraaien WW

1 (uit elkaar halen) disfacer, distachar {sj} torquente, distorquer
2 (moer, schroef) disserrar, disvitar
3 (opendraaien) aperir


los- en laadbedrijf ZN

1 interprisa de carga e discarga


losgaan WW

1 (loslaten) distachar {sj} se, disfacer se, (schroef, bout) disserrar se
het behang gaat daar los = le papiro mural se distacha a iste loco
die schroef gaat los = iste vite se disserra
mijn veter is losgegaan = mi lacetto se ha disfacite
2 (opengaan) aperir se
de koffer is losgegaan = le valise (F) se ha aperite
3 (fel afgaan op) jectar se (super)
4 (afgaan van wapen) discargar se


losgeld ZN

1 (losprijs) redemption
-- eisen = exiger un redemption
2 (heffing bij het lossen) costos de discarga


losgelegenheid ZN

1 Zie: losplaats


losgeslagen BN

1 anomic


losgespen WW

1 distachar {sj}/disfacer le bucla


losgooien WW

1 distachar {sj}, disfacer
de remmen -- = disserrar le frenos, disfrenar
de zeilen -- = displicar le velas
een boot -- = disammarrar un nave
de kabels -- = laxar le ammarras, disammarrar


losgraven WW

1 laxar
de grond -- = laxar le solo
de wortels van een boom -- = excavar le radices de un arbore


loshaken WW

1 (van de haak nemen) disuncar
2 (kleding openmaken) disagrafar
3 (losmaken) distachar {sj}, disjunger, disaccopular
een wagon -- = disaccopular/distachar un wagon


loshalen WW

1 distachar {sj}


loshameren WW

1 distachar {sj} per colpos de martello


loshangen WW

1 (niet goed vastzitten) pender
2 (vrij hangen) pender, flottar in le aere
het touw hangt los = le corda pende


losharken WW

1 laxar con un rastrello, rastrellar
de grond -- = rastrellar le terra


loshaven ZN

1 porto de discarga


losheid ZN

1 (het niet strak gespannen zijn) laxitate
-- van een weefsel = laxitate de un texito
2 (het niet stevig zitten, beweeglijkheid) mobilitate
3 (veranderlijkheid) instabilitate, variabilitate
4 (losbandigheid) libertinage, dissipation
-- van zeden = laxitate moral
5 (ongedwongenheid) abandono, disinvoltura


loshoofd ZN

1 persona/homine frivole


loshoofdig BN

1 frivole


loshoofdigheid ZN

1 frivolitate


losinrichting ZN

1 Zie: losinstallatie


losinstallatie ZN

1 installation de discarga


losjes BW

1 (zonder stevige binding) pauco/poco solidemente, sin coherentia
2 (luchthartig) con disinvoltura, legiermente
de zaken -- opnemen = prender le cosas legiermente
3 (oppervlakkig) superficialmente, sin reflecter
4 (luchtig) legiermente
zich -- kleden = vestir se legiermente, portar vestimentos legier


losjesweg BW

1 sin reflecter


loskaai ZN

1 Zie: losplaats


loskade ZN

1 Zie: losplaats


losketenen WW

1 discatenar


loskloppen WW

1 distachar {sj} per colpos de martello
2 (CUL) batter
eieren -- = batter ovos


losknagen WW

1 distachar {sj} rodente


losknippen WW

1 disfacer con cisorios, trenchar {sj}, distachar {sj}


losknopen WW

1 disnodar, disfacer (le nodo de), disligar, distachar {sj}, (kleding) disbuttonar
zijn jas -- = disbuttonar/distachar su mantello
een touw -- = disnodar un corda


loskomen WW

1 (los worden) distachar {sj} se, disligar se, liberar se
hij kan niet van zijn verleden -- = ille non pote liberar se de su passato, ille non pote oblidar su passato, ille non perveni a oblidar su passato
2 (zich uiten) exprimer se, manifestar se
de tranen en verwijten kwamen los = le lacrimas comenciava a fluer e le reproches {sj} erumpeva
3 (beweeglijk worden) entrar in activitate
4 (beschikbaar worden) devenir disponibile
grote kapitalen kwamen los = grande capitales deveniva disponibile
5 (uit de gevangenis komen) esser liberate


loskopen WW

1 redimer


loskoper ZN

1 redemptor


loskoping ZN

1 redemption


loskoppelen WW

1 disaccopular, distachar {sj}, separar, disconnecter
het -- = disaccopulamento, distachamento {sj}, separation, disconnexion
een wagon -- = disaccopular/distachar un wagon
de aanhanger -- = disaccopular/distachar le remolco
de gasslang -- = disaccopular le tubo del gas
je kunt die twee zaken niet -- = on non pote separar/dissociar iste duo cosas


loskoppeling ZN

1 disaccopulamento, distachamento {sj}, separation, disconnexion


loskosten ZN MV

1 costos de discarga


loskrijgen WW

1 (vrij krijgen van persoon) obtener le liberation de
een gevangene -- = obtener le liberation de un prisionero
2 (loskrijgen van iets) succeder a distachar {sj}/a disligar/a disfacer
een knoop -- = succeder a distachar/disfacer un nodo
3 (tot zijn beschikking krijgen) obtener
subsidie -- = succeder a obtener un subsidio


loslaten WW

1 (vrijlaten) liberar, laxar
een gevangene -- = liberar un prisionero
een duif -- = laxar un pipion/columba
de teugels -- = laxar le redinas
honden -- op de demonstranten = laxar canes contra le manifestantes
laat me los! = laxa me!
2 (laten blijken) revelar, dicer
zij wil niets over het programma -- = illa non vole revelar nihil super le programma, illa non vole parlar super le programma
hij laat niets los = on non pote traher nihil de ille
3 (met rust laten) lassar tranquille
die gedachte laat haar niet los = iste idea la perseque, iste pensata/pensamento non la abandona
4 (in de steek laten) abandonar
de traditie -- = abandonar le tradition
wij kunnen de oude man niet -- = nos non pote abandonar le vetule homine
5 (toelaten dat iets in beweging komt) non plus frenar, discatenar
de instincten zijn losgelaten = le instinctos se ha discatenate
6 (losgaan) distachar {sj} se, disfacer se, discollar se
de postzegel heeft losgelaten = le timbro postal se ha discollate
het behang heeft losgelaten = le papiro mural se ha distachate/discollate
de lijm heeft losgelaten = le colla non ha tenite
de schil van de perzik laat gemakkelijk los = le persica se pella facilemente


loslating ZN

1 (het vrijlaten) liberation
2 (het in de steek laten) abandono


losliggen BN

1 esser distachate {sj}/separate, non esser fixate


losliggend BN

1 distachate {sj}, non fixate
--e tegels = quadrellos distachate


loslijvig BN

1 diarrheic


loslijvigheid ZN

1 diarrhea, fluxo de ventre


loslippig BN

1 pauco/poco discrete, indiscrete, garrule, loquace


loslippigheid ZN

1 indiscretion


loslopen WW

1 (vrij rondlopen) esser in libertate, ir libere
2 (terechtkomen) arrangiar se
het zal wel -- = isto va arrangiar se
3 (los gaan zitten) disserrar se, distachar {sj} se
het wiel is losgelopen = le rota se ha disserrate
4 (los draaien/werken) tornar libere
5
dat is te gek om los te lopen = isto non ha ni pedes ni testa/capite, isto es absurde


loslopend BN

1 in libertate, errante
--e honden = canes errante


losmaken ZN

1 (maken dat iets/iemand los wordt) distachar {sj}, disfacer, disligar, liberar, (loskoppelen) disconnecter, disaccopular, (demonteren) disassemblar, dismontar, disjunger
een gevangene -- = liberar un prisionero de su ligamines
een knoop in een touw -- = disfacer un nodo in un corda
spieren -- = relaxar le musculos
de hond -- = distachar le can
zijn veters -- = dislaciar su scarpas
zijn jas -- = disbuttonar su mantello
zich van het peloton -- = distachar se/separar se/escappar del peloton
zich van een gedachte/denkbeeld -- = distachar se de/dissociar se de/abandonar un pensata/un idea
zich uit zijn isolement -- = abandonar su isolamento
-- van het centraal gezag = discentralisar
wie maakt me los? = qui compra le restante/le ultime malos/caules/flores, etc.?
2 (minder samenhangend maken) render minus compacte/dense
de grond om de boom -- = laxar le solo circum le arbore
3 (ter beschikking weten te krijgen) obtener
geld -- = obtener moneta
4 (interesse/emoties, etc. weten te krijgen) suscitar (interesse/emotiones, etc.)
die film heeft een hoop losgemaakt = iste film (E) ha suscitate multe emotiones


losnemen WW

1 dismontar


lospeuteren WW

1 (met moeite losmaken) distachar {sj} con difficultate
2 (trachten te verkrijgen/te weten te komen) extraher
geld van iemand -- = extraher moneta de un persona


lospier ZN

1 Zie: losplaats


lospikken WW

1 (mbt gevogelte) distachar {sj} con le becco
2 (mbt houweel) distachar {sj} con le picco


losplaats ZN

1 loco/quai (F) de discarga/discargamento, discargatorio, disbarcatorio


losplukken WW

1 distachar {sj} pauco/poco a pauco/poco


lospraten WW

1 (gedaan krijgen) obtener per le persuasion
2 (vrijspraak verkrijgen voor) obtener un absolution pro


losprijs ZN

1 (moneta de) redemption
een -- betalen = pagar un redemption
een -- eisen = exiger un redemption


losraken WW

1 distachar {sj} se, disfacer se, disligar se, (mbt haakjes) disagrafar se, (mbt lijmlaag) discollar se, (mbt schroeven) disserrar se


losrijden WW

1 (SPORT) lassar detra se, escappar de


losrijgen WW

1 dislaciar
zijn schoenen -- = dislaciar se le scarpas/le calceos


losrijten BN

1 Zie: losscheuren-1


losrukken WW

1 distachar {sj}/liberar con fortia/violentia


löss ZN

1 loess, terra jalne
erosie van -- = erosion de loess


lössbodem ZN

1 solo continente loess


losscheuren WW

1 (losmaken) distachar {sj} con fortia, diveller, eveller, aveller
2 (losgaan) distachar {sj} se, disfacer se


losscheuring ZN

1 divulsion, evulsion, avulsion


losschieten WW

1 distachar {sj} se/disfacer se bruscamente
het touw is losgeschoten = le corda se ha distachate
de grendel schoot los = le pessulo ha cedite


losschoffelen WW

1 sarcular


losschoppen WW

1 distachar {sj} per colpos de pede


losschroeven WW

1 disvitar, disserrar
het -- = disvitamento
een deksel -- = disvitar un coperculo


losschudden WW

1 distachar {sj} succutente


lossen WW

1 (ontladen) discargar
2 (uitladen) discargar, (uit schip OOK) disimbarcar, disbarcar
laden en -- = cargar e discargar, le carga e le discarga
het -- = discarga, discargamento, disimbarcation
een schip -- = discargar un nave
het -- van een schip = discarga/discargamento de un nave
3 (losrijden) lassar detra se, escappar de
4 (afschieten) tirar, discargar
een schot -- = discargar un tiro
5 (loslaten) laxar
duiven -- = laxar pipiones/columbas
de duiven werden om acht uur te Chartres gelost = on ha laxate le pipiones a octo horas in Chartres


losser ZN

1 (havenarbeider) discargator


lössgebied ZN

1 region de loess


lössgrond ZN

1 solo de loess, solo continente loess


lösshoudend BN

1 continente loess


lossig BN

1 un pauco/poco mobile


lossing ZN

1 discarga, discargamento, disimbarcation, disbarcamento


losslaan WW

1 (losmaken, openen) distachar {sj}/aperir per un colpo
2 (opengaan) aperir se bruscamente
3 (van zijn ankers slaan) rumper su ammarras


lossnijden WW

1 trenchar {sj}, distachar {sj} (con un cultello)


losspelden WW

1 remover le spinulas


lossperren WW

1 disobstruer


losspringen WW

1 saltar, aperir se/distachar {sj} se bruscamente
op iemand -- = jectar se/saltar super un persona


losstaan WW

1 (niet stevig staan) vacillar, oscillar
2 (alleen staan) esser isolate
3 (openstaan) esser aperte


losstaand BN

1 isolate, separate, distachate {sj}
-- feit = facto isolate
-- huis = casa distachate


lossteiger ZN

1 Zie: losplaats


lossteken WW

1 distachar {sj}


losstormen WW

1 jectar se (super), saltar (super)


losstoten WW

1 distachar {sj}


lostornen WW

1 dissuer
een naad -- = dissuer un sutura


lostrappen WW

1 distachar {sj}/aperir per colpos de pede


lostrekken WW

1 (losmaken) distachar {sj}
het slot -- = fortiar le serratura
2 (openen) aperir


los-vast BN

1 fixate sin esser consolidate
--e schroeven = vites que es fixate sin esser serrate
2 (FIG) inconstante, cambiante, variabile, discontinue
een --e verhouding = un relation superficial/medio formal
-- werk hebben = haber un travalio/labor discontinue, haber un travalio/labor medio fixe


losvlechten WW

1 distressar


losvliegen WW

1 (losgaan, opengaan) distachar {sj} se/aperir se bruscamente
2 (toestormen) jectar se (super), saltar (super)


losvouwen WW

1 displicar


loswaaien WW

1 distachar {sj} se a causa del vento, esser distachate {sj} del vento
het luik is losgewaaid = le vento ha distachate le contrafenestra


losweg BW

1 sin hesitar, sin reflecter, (zo maar) sin plus


losweken WW

1 distachar {sj}, discollar
een postzegel -- = discollar/distachar un timbro (postal)
hij probeert zich los te weken van zijn oude vrienden = ille essaya de distachar se de su ancian amicos


loswerken WW

1 (bevrijden) liberar, distachar {sj}
2 (met moeite loskrijgen) distachar {sj} con difficultate
3 (los gaan zitten) distachar {sj} se, disserrar se
de bouten zijn losgewerkt = le bulones se ha disserrate


loswikkelen WW

1 (losmaken) disfacer, (uitpakken) disinveloppar, dispacchettar, disimballar


loswinden WW

1 disfacer
een zwachtel -- = disfacer un bandage


loswoelen WW

1 excavar


loswrikken WW

1 distachar {sj}
losgewrikte tegels = quadrellos distachate


loswringen WW

1 distachar {sj} con difficultate


loszagen WW

1 distachar {sj}/trenchar {sj} con un serra


loszetten WW

1 disblocar


loszinnig BN

1 Zie: lichtzinnig


loszinnigheid ZN

1 Zie: lichtzinnigheid


loszitten WW

1 esser mal fixate, esser laxe
de schroeven zitten los = le vites es laxe/disserrate


lot ZN

1 sorte, destino, destination, (fortuin OOK) fortuna, (noodlot OOK) fato
onontkoombaar -- = destino/destination ineluctabile/ineludibile
onverbiddelijk/onafwendbaar -- = sorte implacabile
ironie van het -- = ironia del sorte
boosheid van het -- = malignitate del fortuna
de grillen van het -- = le capricios del fortuna
hetzelfde -- ondergaan = suffrer/sequer le mesme sorte
zijn -- verbeteren = meliorar su sorte
een beter -- verdienen = meritar un melior sorte
met zijn -- tevreden zijn = esser contente de/con su sorte
het -- was hem gunstig geweest = le sorte le habeva essite favorabile, le sorte le surrideva
het -- in zijn eigen hand hebben = esser maestro de su destino
het -- met iemand delen = partir le sorte de un persona
het -- tarten = defiar le sorte
zich in zijn -- schikken = conformar se a su sorte, resignar se
zich iemands -- aantrekken = sentir/haber compassion pro un persona
iemand aan zijn -- overlaten = abandonar un persona a su sorte
met heldenmoed droeg hij zijn -- = ille supportava su sorte con heroismo/con un valor heroic
2 (loterijbriefje) billet/numero de lotteria
het winnende -- = le numero (de lotteria) premiate
een -- kopen = comprar un billet de lotteria


loten WW

1 (iets door het lot laten beschikken) tirar al sorte
het -- = le tirage/tiramento al sorte
2 (door het lot krijgen) ganiar in le lotteria
hij heeft een zilveren horloge geloot = ille ha ganiate un horologia de argento in le lotteria


loterij ZN

1 lotteria
in de -- spelen = jocar al/in le lotteria


loterijbelasting ZN

1 imposto super le jocos de hasardo


loterijbriefje ZN

1 billet de lotteria


loterijkantoor ZN

1 officio/bureau (F) (de vendita de billetes) de lotteria


loterijlijst ZN

1 lista de lotteria


loterijman ZN

1 administrator de lotteria


loterijprijs ZN

1 premio de lotteria


loterijspel ZN

1 lotteria


loterijtrekking ZN

1 tirage/tiramento de lotteria


loterijwet ZN

1 lege super le lotterias


lotgenoot ZN

1 companion de fortuna
2 companion de infortuna


lotgevallen ZN MV

1 aventuras, vicissitudes, peripetias, experientias
de -- van iemands bestaan = le vicissitudes del vita de un persona
iemand zijn -- vertellen = contar su aventuras/vicissitudes a un persona


Lotharingen ZN EIGN

1 Lorena
van/uit -- = lorenese


Lotharinger ZN

1 lorenese


Lotharings BN

1 lorenese


lotie ZN

1 (NAT) lavage


loting ZN

1 tirage/tiramento al sorte
door -- beslissen = decider per tirage/tiramento al sorte


lotion ZN

1 lotion (F)


Lotje ZN EIGN

1 Lotte
hij is van -- getikt = ille es un pauco/poco folle


lotofaag BN

1 lotophage


lotofaag ZN

1 lotophago


lotsaanvaarding ZN

1 resignation


lotsbedeling ZN

1 fortuna, sorte, (noodlot) fato


lotsbestel ZN

1 Zie: lotsbestemming


lotsbestemming ZN

1 sorte, destino, destination, fortuna, fato


lotsverandering ZN

1 cambiamento del destino


lotsverbetering ZN

1 (a)melioration de su/mi/tu sorte/del condition


lotsverbondenheid ZN

1 solidaritate, destino commun
gevoelens van -- = sentimentos de solidaritate
2 complicitate
blikken van -- = reguardos de complicitate


lotswending ZN

1 Zie: lotswisseling


lotswisseling ZN

1 cambiamento del destino/fortuna, vicissitudes del fortuna


lotto(spel) ZN

1 lotto (I)
2 (kienspel) bingo


lottoballetje ZN

1 balla de lotto (I)


lottobriefje ZN

1 Zie: lottoformulier


lottoformulier ZN

1 formulario de lotto (I)


lottokaart ZN

1 carta de lotto (I)
2 carta de bingo


lotus ZN

1 (GRIEKSE LEGENDE) loto
2 (PLANTK) loto
blauwe -- = loto blau
witte -- = loto blanc
Indische --, heilige -- = loto sacrate, nelumbio


lotusblad ZN

1 folio de loto


lotusbloem ZN

1 flor de loto


lotusetend BN

1 lotophage


lotuseter ZN

1 lotophago


lotushouding ZN

1 position de loto


lotuskapiteel ZN

1 capitello lotiforme


lotusmotief ZN

1 motivo de loto


lotusvormig BN

1 lotiforme


lotuszit ZN

1 position de loto


louche BN

1 suspecte, dubitose, equivoc
-- figuur = individuo equivoc
-- blikken = reguardos equivoc
-- zaken = cosas suspecte
-- buurt = quartiero poco/pauco recommendabile


loudspeaker ZN

1 altoparlator


louis d'or ZN

1 louis d'or (F)


lounge ZN

1 vestibulo, entrata, hall (E)


loupe ZN

1 Zie: loep


louter BN

1 mer, pur
-- zilver = argento pur
uit -- nieuwsgierigheid = per mer curiositate
door -- geluk = per mer fortuna
uit -- nijd = per pur invidia
uit -- medelijden = per pur compassion
het heeft -- praktische waarde = illo ha mermente/unicamente un valor practic


louteren WW

1 (van metalen) affinar, raffinar, purificar, clarificar
koper -- = affinar cupro
2 (zuiveren) purificar, depurar, clarificar
3 (FIG) (moreel beter maken) purificar
de --de werking van iets = le effecto purificator de un cosa
door tegenspoed gelouterd = forgiate per le adversitate
4 (SCHEI) (zuiveren) defecar


louterheid ZN

1 Zie: zuiverheid


loutering ZN

1 (PSYCH, LIT) purification, catharsis
2 (reiniging) purification, depuration, affination
3 (SCHEI) defecation


louteringsberg ZN

1 purgatorio


louteringsproces ZN

1 processo de purification/de catharsis, processo cathartic


louvredeur ZN

1 porta louvre


louwmaand ZN

1 januario


love game ZN

1 (TENNIS) love game (E)


loven WW

1 (prijzen) laudar, glorificar, commendar, encomiar, facer le elogio de
het -- = glorification, laudation, commendation
iemand die looft = glorificator, laudator, encomiasta
te -- = laudabile, digne de laude, encomiabile
hemelhoog -- = elogisar
2 (te koop aanbieden) demandar un precio
-- en bieden = baratar


lovend BN

1 laudative, laudatori, elogiose, elogistic, encomiastic
-- artikel = articulo elogiose
in --e bewoordingen = in terminos elogiose
--e woorden spreken = usar parolas laudative/de laude


lovenswaardig BN

1 digne de laude/de elogio/de encomio, laudabile, encomiabile, commendabile, estimabile
-- streven = aspiration/effortios laudabile
-- initiatief = initiativa commendabile/laudabile


lover ZN

1 (gebladerte) foliage, fronda


loverdak ZN

1 Zie: bladerdak


loverkrans ZN

1 corona de folios


loverrijk BN

1 frondose


lovertje ZN

1 palietta


low-budget BN

1 a/de budget (E) reducite


low-budgetfilmproductie ZN

1 production cinematographic low budget (E)/a/de budget (E) reducite


loxodromisch BN

1 loxodromic
--e hoek = angulo loxodromic
--e lijn = linea/curva loxodromic, loxodromia


loxodroom ZN

1 loxodromia, linea/curva loxodromic


loyaal BN

1 loyal, fidel, sincer
--e medewerking = collaboration/cooperation loyal
zich -- gedragen = comportar se loyalmente/con loyalitate
niet -- = disloyal


loyalisme ZN

1 loyalismo


loyalist ZN

1 loyalista


loyaliteit ZN

1 (oprechtheid) loyalitate, sinceritate, (getrouwheid) fidelitate
gebrek aan -- = disloyalitate


loyaliteitsverklaring ZN

1 declaration de loyalitate


lozen WW

1 (laten weglopen) disaquar, escolar, evacuar, disgorgar
het -- = evacuation, evacuamento, disgorgamento, escolamento, disaquamento
deze polder loost op de ringvaart = le polder evacua su aquas {sj} in le canal de cinctura
2 (uit het lichaam verwijderen)
urine/zijn water -- = urinar
zijn zaad -- = ejacular
uitwerpselen -- = evacuar feces/excrementos
3 (zich ontdoen van) disembarassar se de, discargar
gif -- = discargar substantias toxic


lozing ZN

1 (mbt water) disaquamento, escolamento, evacuation, evacuamento, disgorgamento, drainage {e}
2 (mbt het lichaam) evacuation, emission
-- van urine = emission de urina
-- van sperma = emission/ejection de sperma, ejaculation
3 discarga, discargamento
-- van gifstoffen = discarga/discargamento de productos toxic


lozingskanaal ZN

1 canal de discarga/de discargamento


lozingssluis ZN

1 Zie: uitwateringssluis


l.p.

1 (disco de) trenta-tres tornos


LPG

1 (Afk: Liquefied Petroleum Gas (E)) LPG


LPG-motor ZN

1 motor a LPG (E)


LPG-station ZN

1 station de LPG (E)


LSD

1 LSD (E)


lubben WW

1 castrar, emascular
het -- = castration, emasculation


lubber ZN

1 castrator


lubberig BN

1 troppo ample, sacchesc
die rok zit -- = iste gonna es sacchesc


lubbing ZN

1 castration, emasculation


lubricatie ZN

1 lubrication, lubrification


lubriciteit ZN

1 (wulpsheid) lubricitate


lubriek BN

1 (wulps) lubric


Lucas ZN EIGN

1 Luca, Lucas
het evangelie volgens/van -- = le evangelio secundo/de Lucas


Lucasevangelie ZN

1 evangelio de/secundo Lucas


lucerne ZN

1 lucerna


lucht ZN

1 aere
frisse -- = aere fresc, fresco
gezonde -- = aere salubre/salutar
ongezonde -- = aere insalubre
bedorven -- = aere vitiate
polaire -- = aere polar
in de -- gooien = jectar in le aere
in de open -- slapen = dormir in le aere libere
de -- verversen = refrescar le aere, ventilar
een --je scheppen = prender un pauco/poco/buccata de aere
aan de -- blootstellen = aerar
bedrijvigheid in de -- = activitate aeree
(MIL) overmacht in de -- = suprematia aeree
-- inademen = aspirar/respirar aere
naar -- happen = suffocar
een overtuiging -- geven = exprimer un conviction, dar libere curso a un conviction
in de -- laten vliegen = facer saltar
in de -- vliegen = saltar, facer explosion, exploder
vlieg in de --! = al diabolo!
iets uit de -- grijpen = inventar un cosa
dat hangt in de -- = (dat komt eraan) isto es in le aere, isto es imminente, (dat is ongefundeerd) isto es gratuite/infundate/sin fundamento, isto non reposa super nihil
die bewering is uit de -- gegrepen = iste affirmation non ha un fundamento/non reposa super nihil
met de benen in de -- = le gambas in le aere
doen of iemand -- is = ignorar un persona
2 (hemel) celo, firmamento
de --en van Ruysdael = le celos de Ruysdael
heldere -- = celo clar/seren
bewolkte/bedekte/betrokken -- = celo coperte
licht bewolkte -- = celo legiermente coperte
de -- betrekt = le celo se coperi/se obscura
uit de -- (komen) vallen = cader del celo
uit de -- gegrepen verhaal = historia de phantasia
uit de -- gegrepen veronderstelling = hypothese (-esis) gratuite
uit de -- gegrepen beschuldiging = accusation gratuite/infundate/sin fundamento
3 (geur) odor
walgelijke -- = odor execrabile
akelige -- = odor disagradabile
(stank) smerige -- = putor
-- die blijft hangen = odor persistente
-- van hooi = odor de feno
(vermoeden) de -- krijgen van = subodorar
4 (wolken) nubes


luchtaanjager ZN

1 ventilator


luchtaanval ZN

1 attacco/incursion/raid (E) aeree/de aviones


luchtaanvoerend BN

1 aerifere


luchtacrobaat ZN

1 acrobata aeree/del aere


luchtacrobatiek ZN

1 acrobatia/acrobatismo aeree


luchtactie ZN

1 action aeree/de aviones


luchtafweer ZN

1 (het afweren) defensa antiaeree/contra aviones
2 (geschut) artilleria antiaeree/contra aviones


luchtafweerbatterij ZN

1 batteria antiaeree


luchtafweergeschut ZN

1 artilleria/cannon antiaeree


luchtafweerinstallatie ZN

1 installation antoaeree


luchtafweerraket ZN

1 missile antiaeree


luchtalarm ZN

1 alarma/al(l)erta aeree, sirena de alarma


luchtanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del aere


luchtbaken ZN

1 (op vliegveld) aeropharo


luchtballon ZN

1 (luchtvaartuig) ballon aerostatic, aerostato, ballon
bestuurbare -- = (ballon) dirigibile
wedstrijd voor --nen = concurso de ballones
2 (kinderspeelgoed) ballon


luchtband ZN

1 pneu, pneumatico


luchtbasis ZN

1 base aeree


luchtbed ZN

1 matras pneumatic/de camping


luchtbederf ZN

1 vitiation del aere


luchtbel ZN

1 bulla de aere
2 (MED) embolia


luchtbelwaterpas ZN

1 nivello de aere, nivello a bulla (de aere)


luchtbescherming ZN

1 protection antiaeree, precautiones contra attaccos aeree


luchtbeschermingsdienst ZN

1 servicio/defensa antiaeree


luchtbeton ZN

1 Zie: gasbeton


luchtbevochtiger ZN

1 humidificator (del aere)


luchtbevochtiging ZN

1 humidification del aere


luchtbevrachting ZN

1 cargamento de aviones


luchtbeweging ZN

1 movimento del aere, circulation atmospheric
cyclonale -- = circulation atmospheric cyclonal
anticyclonale -- = circulation atmospheric anticyclonal


luchtbezoedeling ZN

1 Zie: luchtverontreiniging


luchtblaas ZN

1 bulla de aere
2 (van vis) vesicula a aere


luchtbombardement ZN

1 bombardamento aeree


luchtborst ZN

1 (MED) pneumothorace


luchtbrug ZN

1 (verbinding via het luchtverkeer) ponte aeree
2 (brugverbinding) ponte elevate, (over verkeersweg) passarella


luchtbuis ZN

1 (pijp waardoor men lucht toevoert) tubo/conducto aerifere/de aere, conducto de aeration
2 (trachee) trachea


luchtbuks ZN

1 fusil/carabina pneumatic/a/de aere comprimite


luchtbus ZN

1 aerobus


luchtcartering ZN

1 cartographia/photogrammetria aeree


luchtcirculatie ZN

1 Zie: luchtbeweging


luchtcompressor ZN

1 compressor a/de aere


luchtcorridor ZN

1 corridor aeree, aerovia


luchtdeeltje ZN

1 particula aeree/de aere


luchtdemping ZN

1 amortimento pneumatic


luchtdeur ZN

1 porta/cortina de aere calide


luchtdicht ZN

1 a proba/prova de aere, impermeabile al aere, hermetic
--e sluiting = clausura hermetic
--e verbinding = juncto hermetic
iets -- afsluiten = clauder un cosa hermeticamente
-- verpakt = hermeticamente imballate


luchtdichtheid ZN

1 hermeticitate
2 (METEO) densitate atmospheric/del aere


luchtdienst ZN

1 servicio aeree


luchtdoelartillerie ZN

1 artilleria/cannones antiaeree


luchtdoelkanon ZN

1 cannon antiaeree


luchtdoelmitrailleur ZN

1 mitraliatrice antiaeree


luchtdoelraket ZN

1 missile antiaeree


luchtdoop ZN

1 baptismo del aere


luchtdruk ZN

1 (mbt de dampkringslucht) pression atmospheric
gebied met hoge -- = zona/area anticyclonal/de alte pression, anticyclon
gebied met lage -- = zona/area de basse pression, cyclon
2 (druk door de lucht uitgeoefend) pression del aere


luchtdrukboor ZN

1 forator pneumatic/a/de aere comprimite


luchtdrukdaling ZN

1 bassa del pression atmospheric


luchtdrukgeweer ZN

1 Zie: luchtbuks


luchtdrukgolf ZN

1 unda de pression atmospheric


luchtdrukgradiënt ZN

1 gradiente de pression


luchtdrukhamer ZN

1 martello pneumatic/a/de aere comprimite


luchtdrukmachine ZN

1 machina a/de aere comprimite


luchtdrukpistool ZN

1 pistola pneumatic/a/de aere comprimite


luchtdrukregeling ZN

1 (bijv. in vliegtuig) pressurisation


luchtdrukrem ZN

1 freno pneumatic/a/de aere comprimite


luchtdrukschommelingen ZN MV

1 Zie: luchtdrukveranderingen


luchtdrukveranderingen ZN MV

1 variationes barometric


luchtdrukverdeling ZN

1 repartition del pression atmospheric


luchtelektriciteit ZN

1 electricitate atmospheric


luchtembolie ZN

1 embolia


luchten WW

1 (aan frisse lucht blootstellen) aerar, ventilar
het -- = aerage, aeration, ventilation
kleren -- = aerar vestimentos
kamers -- = aerar cameras
2 (uiten) discargar
zijn hart -- = discargar su corde
zijn ergernis -- = discargar su indignation
3 (geuren met) ostentar, facer ostentation de
4 (aan de buitenlucht blootgesteld zijn) esser aerate
5
iemand niet kunnen -- of zien = non poter digerer un persona


luchter ZN

1 (kandelaar) candelabro
2 (lichtkroon) lustro


luchteskader ZN

1 esquadra aeree/de aviones


luchtfietser ZN

1 phantasta, chimerista


luchtfietserij ZN

1 phantasia, chimeras


luchtfilter ZN

1 filtro a/de aere


luchtflotatieproces ZN

1 processo de flotation de aere


luchtfoto ZN

1 photo(graphia) aeree, aerophoto(graphia)


luchtfotograaf ZN

1 photographo aeree


luchtfotografie ZN

1 photographia aeree, aerophotographia


luchtgaatje ZN

1 orificio de aeration/de ventilation
2 (ademhalingsopening van insekt) stigma


luchtgebied ZN

1 territorio aeree


luchtgeest ZN

1 spirito aeree/del aere, djinn, nympha del aere, sylpho, (vrouwelijke luchtgeest) sylphide


luchtgekoeld BN

1 a/con refrigeration per aere, refrigerate per aere
--e motoren = motores refrigerate per aere


luchtgeleiding ZN

1 conduction aeree


luchtgesteldheid ZN

1 (gesteldheid van de atmosfeer) condition(es) atmospheric
de algemene -- = le conditiones atmospheric general
2 (klimaat) climate


luchtgevaar ZN

1 periculo aeree


luchtgevecht ZN

1 combatto aeree


luchtgezwel ZN

1 emphysema


luchtgolf ZN

1 unda de aere
2 perturbation undulatori


luchtgolving ZN

1 undulation aeree


luchthamer ZN

1 Zie: luchtdrukhamer


luchthartig BN

1 frivole, legier, nonchalant (F)
--e toon = tono frivole


luchthartigheid ZN

1 frivolitate, legieressa, nonchalance (F)


luchthaven ZN

1 aerodromo, aeroporto, porto aeree
van de -- = aeroportual, aeroportuari


luchthavendirectie ZN

1 direction aeroportual/aeroportuari/del aerodromo/del aeroporto


luchthavengebouw ZN

1 edificio aeroportual/aeroportuari/del aerodromo/del aeroporto


luchthavenpersoneel ZN

1 personal aeroportual/aeroportuari/del aerodromo/del aeroporto


luchthavenpolitie ZN

1 policia aeroportual/aeroportuari/del aerodromo/del aeroporto


luchthavenrechten ZN MV

1 derectos aeroportual/aeroportuari


luchthaventerminal ZN

1 terminal aeroportual/aeroportuari/del aerodromo/del aeroporto


luchtheld ZN

1 heroe del aere


luchtig BN

1 (niet compact) legier
-- gebak = pastisseria legier
2 (fris) aerate, fresc
een -- vertrek = un camera aerate/fresc
3 (mbt kleren) aerate, legier
-- gekleed zijn = esser vestite legiermente, ir in vestimentos legier
4 (niet ernstig, oppervlakkig) frivole, legier
een --e toon aanslaan = prender un tono frivole
zij nam zijn uitbarsting nogal -- op = illa non dava importantia a su explosion de mal humor
--e lectuur = lectura frivole


luchtigheid ZN

1 (frisheid) frescor
2 (lichtheid) legieressa


luchtinfanterie ZN

1 infanteria aero(trans)portate


luchtinfectie ZN

1 infection aeree/transmittite per le aere


luchting ZN

1 ventilation


luchtinlaat ZN

1 entrata/prisa de aere, dispositivo de aeration/de ventilation


luchtje ZN

1 odor
lekker -- = odor agradabile
vreemd -- = odor estranie
2
een -- scheppen = prender un buccata de aere, prender le fresco


luchtkabel ZN

1 cablo aeree


luchtkabelcontainer ZN

1 telephero


luchtkabelspoorweg ZN

1 telepherico


luchtkamer ZN

1 camera a aere


luchtkanaal ZN

1 canal/conducto aeree/de aere/de aeration/de aerage, ventiducto


luchtkartering ZN

1 Zie: luchtcartering


luchtkasteel ZN

1 castello in le aere, illusion, chimera, projecto chimeric
--en bouwen = facer castellos in le aere


luchtklep ZN

1 valva/valvula de aere


luchtkoeler ZN

1 refrigerante/refrigerator de aere


luchtkoeling ZN

1 refrigeration per aere


luchtkoker ZN

1 conducto aeree/de aere/de aerage/de aeration/de ventilation, ventiducto
2 (in mijn) puteo de aerage/aeration/ventilation


luchtkolom ZN

1 columna/colonna/massa de aere


luchtkussen ZN

1 cossino pneumatic/de aere


luchtkussenboot ZN

1 aeroglissator, hovercraft (E)


luchtkussenfilter ZN

1 filtro a cossino de aere


luchtkussentrein ZN

1 aerotraino


luchtkussenvaartuig ZN

1 Zie: luchtkussenboot


luchtkussenvoertuig ZN

1 vehiculo super cossino de aere, (boot) aeroglissator, hovercraft (E)


luchtkuur ZN

1 cura de aere (fresc), aerotherapia


luchtlaag ZN

1 strato atmospheric/aeree/de aere


luchtlanding ZN

1 disbarcamento aeree (de truppas)


luchtlandingsoperatie ZN

1 operation de disbarcamento aeree (de truppas)


luchtlandingstroepen ZN

1 truppas aero(trans)portate/de paracaditistas


luchtledig BN

1 vacue
--e ruimte = spatio vacue, vacuo
-- maken = crear/formar un vacuo, extraher le aere
2
-- verpakken = imballar hermeticamente


luchtledig ZN

1 vacuo
in het -- kletsen = parlar in le vacuo/in le aere


luchtledigheid ZN

1 vacuo


luchtlek ZN

1 fuga de aere


luchtlijn ZN

1 linea aeree, aerolinea
intercontinentale -- = linea aeree intercontinental


luchtmacht ZN

1 aviation militar, armea/fortias aeree/del aere
tactische -- = aviation tactic
strategische -- = aviation strategic


luchtmachtbasis ZN

1 base aeree/del armea/fortias aeree


luchtmachtofficier ZN

1 officiero del armea/fortias aeree


luchtmachtpersoneel ZN

1 personal del armea/fortias aeree


luchtmachttroepen ZN MV

1 truppas del armea/fortias aeree


luchtmail ZN

1 Zie: luchtpost


luchtmassa ZN

1 massa de aere


luchtmatras ZN

1 Zie: luchtbed


luchtmeter ZN

1 aerometro


luchtmonster ZN

1 monstra de aere


luchtnavigatie ZN

1 navigation aeree


luchtnet ZN

1 rete aeree/de communicationes aeree/de lineas aeree


luchtoffensief ZN

1 offensiva aeree


luchtoorlog ZN

1 guerra aeree


luchtopening ZN

1 apertura de ventilation


luchtophoping ZN

1 accumulation de aere


luchtopname ZN

1 (luchtfoto) photo(graphia) aeree, aerophoto(graphia)
2 (het opnemen van lucht) absorption de aere


luchtoverwicht ZN

1 superioritate (del fortias) aeree


luchtparade ZN

1 parada de aviones militar


luchtpenseel ZN

1 aerographo


luchtperspectief ZN

1 perspectiva aeree


luchtperspomp ZN

1 compressor a/de aere


luchtpijp ZN

1 (ANAT) tubo de respiration, trachea
2 (luchtslang) tubo a/de aere


luchtpijpader ZN

1 vena tracheal


luchtpijpbreuk ZN

1 tracheocele


luchtpijpontsteking ZN

1 tracheitis


luchtpijpslagader ZN

1 arteria tracheal


luchtpijpsnede ZN

1 tracheotomia


luchtpijpspier ZN

1 musculo tracheal


luchtpijptak ZN

1 broncho


luchtpijpvat ZN

1 vasculo tracheal


luchtpiraat ZN

1 pirata aeree/del aere


luchtpiraterij ZN

1 pirateria aeree


luchtplankton ZN

1 plancton aeree/aeroportate


luchtplant ZN

1 planta aeree


luchtpomp ZN

1 pumpa pneumatic/a/de aere


luchtport ZN

1 porto aeree


luchtpost ZN

1 (postvervoer) posta aeree, aeroposta
per -- = per via aeree, per avion
een pakje per -- verzenden = inviar un pacchetto per via aeree
2 (luchtpostpapier) papiro pro posta aeree


luchtpostblad ZN

1 aerogramma


luchtpostbrief ZN

1 littera aeree/per avion


luchtpostdienst ZN

1 servicio aeropostal/postal aeree


luchtpostpakket ZN

1 pacchetto per avion


luchtpostpapier ZN

1 papiro pro posta aeree


luchtposttarief ZN

1 tarifa postal per avion/pro posta aeree


luchtpostverbinding ZN

1 Zie: luchtpostdienst


luchtpostverkeer ZN

1 traffico aeropostal/per posta aeree


luchtpostzegel ZN

1 timbro (de posta) aeree


luchtpostzending ZN

1 invio per posta aeree


luchtraam ZN

1 fenestra de ventilation


luchtraid ZN

1 attacco/incursion/raid (E) aeree


luchtramp ZN

1 catastrophe/disastro aeree/aviatori


luchtreactantie ZN

1 reactantia de aere


luchtrecht ZN

1 (rechtsbepalingen voor het luchtverkeer) derecto aeree
het -- codificeren = codificar le derecto aeree
2 (luchtport) porto aeree


luchtreclame ZN

1 reclamo/publicitate aeree


luchtregeling ZN

1 climatisation, conditionamento del aere


luchtregelingsinstallatie ZN

1 installation de climatisation


luchtreinigend BN

1 disodorisante


luchtreiniger ZN

1 apparato de disodorisation, appurator de aere
2 ventilator


luchtreiniging ZN

1 disodorisation


luchtreis ZN

1 viage aeree/in avion


luchtreiziger ZN

1 viagiator aeree, passagero de un avion


luchtrem ZN

1 Zie: luchtdrukrem


luchtreservoir ZN

1 reservoir (F) de aere


luchtrooster ZN

1 grillia de aerage/de aeration, ventilator


luchtroute ZN

1 via/route (F) aeree


luchtruim ZN

1 (dampkring) atmosphera
2 (als territoriaal gebied) spatio/region aeree
het -- schenden = violar le spatio aeree


luchtschacht ZN

1 puteo de aerage/de aeration/de ventilation


luchtscheepvaart ZN

1 navigation aeree, aerostation, aviation, aeronautica


luchtschip ZN

1 nave aeree, aeronave, dirigibile, aerostato, zeppelin (D)


luchtschipper ZN

1 aeronauta


luchtschommel ZN

1 grande balanciatorio (de feria/kermesse)


luchtschroef ZN

1 helice (propulsive/propulsori)


luchtschuif ZN

1 (in oven/kachel) registro


luchtschuw BN

1 aerophobe


luchtschuwheid ZN

1 aerophobia


luchtslag ZN

1 battalia/combatto aeree


luchtslang ZN

1 tubo de aerage/aeration/ventilation


luchtsluis ZN

1 esclusa a/de aere


luchtsmoorspoel ZN

1 reactantia de aere


luchtsnelheid ZN

1 velocitate del aere


luchtsoort ZN

1 sorta de aere


luchtspiegeling ZN

1 mirage, fata morgana


luchtspion ZN

1 avion spion/spia, avion de recognoscentia sin pilota


luchtspleet ZN

1 interstitio


luchtspoorweg ZN

1 ferrovia aeree


luchtsprong ZN

1 salto, capriola, gambada, (van paard) ballottada
--en maken = facer capriolas/gambadas, gambadar


luchtsteen ZN

1 aerolitho, petra meteoric, meteorite


luchtsteun ZN

1 aerosustentation


luchtsteunpunt ZN

1 base aeree/de aviation, puncto de appoio aeree


luchtstoring ZN

1 interferentia atmospheric


luchtstraal ZN

1 jecto de aere


luchtstreek ZN

1 zona (climatic/climatologic), region atmospheric
koude/polaire -- = zona glacial/polar
gematigde -- = zona temperate
tropische -- = zona tropical
hete -- = zona torride


luchtstrijd ZN

1 (gevecht) combatto aeree
2 (oorlog) guerra aeree


luchtstrijdkrachten ZN MV

1 fortias/armea aeree


luchtstroming ZN

1 Zie: luchtstroom


luchtstroom ZN

1 currente atmospheric/de aere
opstijgende -- = currente ascendente
neergaande -- = currente descendente
opstijging van warme -- = ascendentia thermic


luchttaxi ZN

1 taxi aeree, avion taxi, aerotaxi


luchttemperatuur ZN

1 temperatura de aere


luchttoevoer ZN

1 entrata de aere


luchttorpedo ZN

1 torpedo/torpedine aeree


luchttransport ZN

1 transporto/transportation aeree, aerotransporto


luchttrillingen ZN MV

1 oscillationes/vibrationes aeree/del aere


luchttunnel ZN

1 tunnel (E) aerodynamic


luchtturbine ZN

1 turbina a aere


luchtturbulentie ZN

1 turbulentia del aere


luchtvaarder ZN

1 aeronauta


luchtvaart ZN

1 aviation, navigation aeree
civiele -- = aviation civil
militaire -- = aviation militar


luchtvaartafdeling ZN

1 section del aviation


luchtvaartakkoord ZN

1 Zie: luchtvaartverdrag


luchtvaartdienst ZN

1 servicio (de navigation) aeree


luchtvaartelektronica ZN

1 avionica


luchtvaartgeneeskunde ZN

1 aeromedicina


luchtvaartkunde ZN

1 aeronautica


luchtvaartkundig BN

1 aeronautic


luchtvaartlaboratorium ZN

1 laboratorio de navigation aeree


luchtvaartlijn ZN

1 Zie: luchtlijn


luchtvaartmaatschappij ZN

1 compania/societate (de navigation) aeree


luchtvaartmuseum ZN

1 museo de aviation


luchtvaartonderneming ZN

1 interprisa de navigation aeree


luchtvaartovereenkomst ZN

1 accordo de navigation aeree


luchtvaartpionier ZN

1 pionero del aviation


luchtvaartramp ZN

1 Zie: luchtramp


luchtvaartrecht ZN

1 legislation aeree


luchtvaartschool ZN

1 schola de aviation/de volo


luchtvaarttechniek ZN

1 aerotechnica


luchtvaarttechnisch BN

1 aerotechnic
--e experi-menten = experimentos aerotechnic


luchtvaarttentoonstelling ZN

1 exhibition/exposition de aviation


luchtvaartterrein ZN

1 (strook grond) aerodromo
2 (alles mbt de luchtvaart) aeronautica


luchtvaartuig ZN

1 aeronave


luchtvaartverdrag ZN

1 tractato de navigation aeree


luchtvaartverkeer ZN

1 Zie: luchtverkeer


luchtvaartverzekering ZN

1 assecurantia del navigation aeree


luchtvaartwet ZN

1 lege super le navigation aeree


luchtvat ZN

1 (BIOL) trachea
2 (PLANTK) vesicula aeriforme, vasculo aerifere


luchtverbinding ZN

1 Zie: luchtlijn


luchtverdediging ZN

1 defensa antiaeree/contra aviones


luchtverdeling ZN

1 repartition del massas de aere


luchtverdichter ZN

1 compressor


luchtverdunning ZN

1 rarefaction del aere


luchtverfrisser ZN

1 disodorante


luchtvering ZN

1 suspension pneumatic


luchtverkeer ZN

1 navigation/traffico aeree


luchtverkeersleider ZN

1 controlator del navigation/traffico aeree


luchtverkeersleiding ZN

1 controlo del navigation/traffico aeree


luchtverkenning ZN

1 observation/recognoscentia aeree


luchtverontreiniging ZN

1 pollution/contamination atmospheric/aeree/del aere


luchtverplaatsing ZN

1 displaciamento de aere


luchtverschijnsel ZN

1 phenomeno atmospheric


luchtversperring ZN

1 barrage aeree


luchtververser ZN

1 disodorante, purificator del aere
2 (ventilator) ventilator


luchtverversing ZN

1 renovation del aere, ventilation, aerage, aeration


luchtverversingsleiding ZN

1 conducto de ventilation/de aerage/de aeration


luchtvervoer ZN

1 Zie: luchttransport


luchtvervuiling ZN

1 Zie: luchtverontreiniging


luchtverwarmer ZN

1 calefactor pro aere


luchtverwarming ZN

1 calefaction per (circulation de) aere/per medio de aere


luchtverwarmingstechniek ZN

1 technica del calefaction per aere


luchtvloot ZN

1 flotta aeree


luchtvochtigheid ZN

1 humiditate atmospheric/del atmosphera/del aere, hygrometricitate
meting van de -- = psychrometria


luchtvochtigheidsmeter ZN

1 hygrometro, psychrometro


luchtvoertuig ZN

1 Zie: luchtkussenvoertuig


luchtvormig BN

1 aeriforme


luchtvracht ZN

1 frete/carga aeree


luchtwaardig BN

1 capabile de volar, proprie al navigation aeree


luchtwaardigheid ZN

1 navigabilitate aeree


luchtwaardigheidsbewijs ZN

1 certificato de navigabilitate aeree


luchtwacht ZN

1 controlo e surveliantia del aere


luchtwachtdienst ZN

1 servicio del controlo e surveliantia del aere


luchtwapen ZN

1 aviation militar, armea/fortias aeree


luchtweerstand ZN

1 resistentia del aere


luchtweerstandscoëfficiënt ZN

1 coefficiente del resistentia del aere


luchtweg ZN

1 (ANAT) via/conducto respiratori/aerifere
2 (voor vliegverkeer) via/route (F) aeree


luchtwortel ZN

1 radice aeree


luchtwortelboom ZN

1 rhizophoro


luchtzaag ZN

1 serra pneumatic


luchtzadel ZN

1 sella pneumatic


luchtzak ZN

1 (valwind) cavitate de aere
2 (blaas met lucht) vesicula de aere
3 (longzak bij vogels) sacco aeree
4 (luchtbel in een pijpleiding) esclusa de aere


luchtziek BN

1 habente le mal del aere
-- zijn = haber le mal del aere


luchtziekte ZN

1 mal del aere/del aviatores


luchtzuigpomp ZN

1 trompa


luchtzuivering ZN

1 epuration/depuration/purification del aere


luchtzuiveringsinstallatie ZN

1 purificator de aere


luchtzwelling ZN

1 Zie: luchtgezwel


lucide BN

1 lucide
--e ogenblikken = momentos/intervallos lucide/de luciditate


luciditeit ZN

1 luciditate


lucifer ZN

1 flammifero
Zweedse -- = flammifero svedese
doosje --s = cassetta de flammiferos
een -- aansteken = accender un flammifero
een -- aanstrijken = fricar un flammifero
afgebrande -- = flammifero ardite


Lucifer ZN EIGN

1 (BIJBEL) Lucifer, Satan


lucifersdoosje ZN

1 cassetta a/de flammiferos


lucifersfabricage ZN

1 fabrication de flammiferos


lucifersfabriek ZN

1 fabrica de flammiferos


lucifershout ZN

1 ligno de flammiferos


luciferskop ZN

1 testa/capite de flammifero


lucifersmerk ZN

1 marca de flammiferos


lucifersplant ZN

1 cuphea ignee


lucifersstandaard ZN

1 portaflammiferos


lucimeter ZN

1 lucimetro


luciola ZN

1 luciola


lucratief BN

1 lucrative, lucrose, fructuose
--e betrekking = empleo lucrative
--e aanbieding = offerta lucrative
--e handel = commercio fructuose


lucullisch BN

1 gastronomic


lucullus ZN

1 lucullo, gastronomo, gourmand (F), gourmet (F)


Lucullus ZN EIGN

1 Lucullo


lucullusmaal ZN

1 repasto/banchetto de Lucullo


luddisme ZN

1 luddismo


ludiek BN

1 ludic


ludificatie ZN

1 ludification


lues ZN

1 syphilis


luespatiënt ZN

1 syphilitico


luetisch BN

1 syphilitic


luffa ZN

1 luffa, spongia vegetal


luguber BN

1 lugubre
--e vondst = discoperta lugubre
er -- uitzien = haber un aspecto lugubre


luguberheid ZN

1 character/aspecto lugubre


lui ZN

1 gente, personas


lui BN

1 pigre, indolente, inactive, inerte
hij is liever -- dan moe = ille prefere non fatigar se
een --e markt = un mercato pauco/poco active
-- oog = amblyopia


luiaard ZN

1 (persoon) persona pigre/indolente, pigro, indolente
2 (DIERK) bradypodo


luibak ZN

1 Zie: luiaard-1


luid BN

1 forte, alte
met --er stemme = a plen voce, in alte voce, in voce alte
-- spreken = parlar in alte voce
kunt u iets --er spreken? = poterea vos parlar un pauco/poco plus alte?
iemand -- toejuichen = acclamar un persona
2 (luidruchtig) ruitose, clamorose, rumorose
een -- applaus = un applauso clamorose


luiden WW

1 (mbt een klok/bel) sonar, tintinnar, carillonner
de klok luidt = le campana sona
2 (mbt woorden) dicer
het vonnis luidt ... = le sententia dice/es formulate assi ...
het bevel luidt ... = le ordine es ...
hoe luidt de brief? = que dice le littera?
de brief luidt als volgt = ecce le contento del littera
het antwoord luidt gunstig = le responsa es favorabile
3 (als geluid klinken) sonar
4 (de klok in beweging brengen) sonar
men luidt de klok = on sona le campana
iemand die luidt = sonator


luidens VZ

1 secundo, conforme a
-- het contract = secundo le contracto


luidkeels BW

1 per tote le fortia (del voce), in alte voce, critante
-- schreeuwen = critar a plen pulmones
-- lachen = rider forte/rumorosemente


luidop BW

1 a plen voce, in alte voce, in voce alte


luidruchtig BN

1 rumorose, clamorose, ruitose, strepitose


luidruchtigheid ZN

1 rumorositate, strepito


luidspreker ZN

1 altoparlator
dubbele --s = altoparlatores duple/accopulate
ingebouwde --s = altoparlatores incorporate
frontale -- = altoparlator frontal
meercellige -- = altoparlator multicellular
magnetische -- = altoparlator magnetic
coaxiale -- = altoparlator coaxial
dynamische -- = altoparlator dynamic
elektromagnetische -- = altoparlator electromagnetic
magnetostrictieve -- = altoparlator magnetostrictive
piëzo-elektrische -- = altoparlator piezoelectric
gerichte -- = altoparlator directional


luidsprekeraansluiting ZN

1 connexion de altoparlator


luidsprekercombinatie

1 altoparlator multicanal


luidsprekerinstallatie ZN

1 installation de altoparlatores


luien WW

1 sonar


luier ZN

1 (voor baby) panno, fascia
een schone -- omdoen = cambiar le fascia


luierbroekje ZN

1 parve pantalon pro fascias


luieren WW

1 esser pigre/indolente, otiar


luierik ZN

1 Zie: luiaard


luiermand ZN

1 corbe de fascias


luierstof ZN

1 texito pro fascias


luierwas ZN

1 lavage de fascias
zij had nog een enorme -- staan = illa habeva ancora un pila/montania de fascias a/pro lavar


luifel ZN

1 (afdak) tecto protector, (zonnescherm) marquise (F)


luifeldak ZN

1 tecto protectori


luiheid ZN

1 pigressa, pigritia, inapplication, indolentia, inertia
ongeneeslijke -- = pigressa/pigritia incorrigibile


luiigheid ZN

1 Zie: luiheid


luik ZN

1 (schot om opening af te sluiten, opening in een vloer) trappa
2 (blind) contrafenestra, contravento, persiana
3 (mbt een tochtscherm/schilderij) pannello


Luik ZN EIGN

1 Liège (F)


luiken WW

1 (dichtdoen) clauder
de ogen -- = clauder le oculos
2 (dichtgaan) clauder se
--de oogleden = palpebras que se claude


Luikenaar ZN

1 habitante de Liège (F), liegese


luikgat ZN

1 trappa


luikring ZN

1 anello de trappa


Luiks BN

1 liegese


Luiks ZN

1 liegese, dialecto de Liège


luilak ZN

1 persona pigre/indolente, pigro, indolente


luilakken WW

1 esser pigre/indolente, otiar


luilekkerland ZN

1 pais de Cocania, eldorado


luim ZN

1 (stemming) humor
in goede/slechte -- zijn = esser de bon/mal humor
uit zijn -- raken = perder su bon humor
2 (vrolijkheid) gaitate
3 (gril) capricio


luimig BN

1 (grillig van humeur) capriciose, instabile
2 (grappig) comic, drolle, facete, facetiose
-- verhaal = historia drolle


luimigheid ZN

1 (grilligheid) humor variabile/cambiante/capriciose, character capriciose
2 (grappigheid) humor/character comic/drolle/facete/facetiose


luipaard ZN

1 leopardo, panthera


luis ZN

1 pediculo, (bladluis) aphide
van --en ontdoen = expedicular
die plant zit onder de -- = ista planta es infestate de aphides


luisachtig BN

1 pedicular


luister ZN

1 pompa, magnificentia, fasto, fastuositate, lustro, brillantia, apparato, splendor, splendiditate, resplendentia
zijn -- herkrijgen = recovrar su splendor
zonder enige -- = sin ostentation
iemand met -- omhangen = glorificar un persona
een gebeurtenis -- bijzetten = adder lustro a un evento


luisteraar ZN

1 ascoltator, auditor
--s = audientia
welwillende -- = auditor/ascoltator benevole
aandachtige -- = auditor/ascoltator attente/attentive


luisterapparaat ZN

1 apparato de detection acustic, detector


luisterbijdrage ZN

1 taxa/imposto radiophonic/del apparatos de radio, imposto del radio


luisterbox ZN

1 Zie: luistercabine


luistercabine ZN

1 cabina de ascolta/de audition


luistercel ZN

1 Zie: luistercabine


luisterdichtheid ZN

1 indice/index de ascolta/de audientia


luisteren WW

1 ascoltar, prestar le aure a, esser al ascolta
het -- = ascolta, ascoltamento
naar een concert -- = ascoltar un concerto
aan de deur -- = ascoltar detra le porta
met open mond -- = ascoltar con le/a bucca aperte
de hond luistert naar de naam Bello = le can responde al nomine de Bello
het oor te -- leggen = aperir le aures
niet naar iets willen -- = clauder le aures a un cosa
2 (gehoorzamen) ascoltar, obedir
naar het roer -- = obedir al timon
naar goede raad -- = ascoltar/sequer le bon consilios
naar de stem van zijn hart -- = ascoltar/sequer su corde
3
dat luistert nauw = isto require grande precision, isto exige un precision rigorose


luister- en kijkgeld ZN

1 taxa/imposto del radio e del television


luistergeld ZN

1 Zie: luisterbijdrage


luisterlied ZN

1 canto (in lequal le texto es le elemento le plus importante)


luisteronderzoek ZN

1 sondage del nivello de audientia


luisterpost ZN

1 posto de ascolta, ascolta


luisterpubliek ZN

1 auditores


luisterrijk BN

1 magnific, splendide, gloriose, pompose, fastose, fastuose, lustrose, sumptuose, resplendente
--e ontvangst = reception magnific/sumptuose
--e optocht = defilata/convoyo sumptuose/fastuose/magnificente
--e overwinning = victoria gloriose
iets -- vieren = celebrar un cosa con splendor


luisterspel ZN

1 comedia radiophonic, radiocomedia


luistertoestel ZN

1 apparato de ascolta


luistertoets ZN

1 Zie: luistervaardigheidstoets


luistervaardigheid ZN

1 comprension/comprehension oral/auditive


luistervaardigheidstoets ZN

1 test (E) de comprension/comprehension oral/auditive


luistervergunning ZN

1 licentia de radio


luistervink ZN

1 ascoltator
-- spelen = ascoltar detra le portas
2 (radioluisteraar) ascoltator de radio


luistervinken WW

1 ascoltar al portas, esser al ascolta


luistervoorbeeld ZN

1 exemplo/modello a ascoltar


luisterzitting ZN

1 audition public, session de information


luisziekte ZN

1 pediculose (-osis), maladia pedicular


luit ZN

1 (MUZ) lut
de -- bespelen = sonar le lut
2 (luitenant) locotenente


luitbewerking ZN

1 transcription/adaptation/arrangiamento pro lut


luitenant ZN

1 locotenente
tweede -- = sublocotenente, secunde locotenente


luitenant-adjudant ZN

1 sublocotenente


luitenant-generaal ZN

1 locotenente general


luitenant-kolonel ZN

1 locotenente colonello


luitenantsuniform ZN

1 uniforme de locotenente


luitjes ZN MV

1 gente
de mazzel --! = salute gente!


luitmaker ZN

1 lutero


luitmuziek ZN

1 musica de lut


luitouw ZN

1 (klokketouw) corda de campana


luitsnaar ZN

1 chorda de lut


luitspel ZN

1 arte del lut, musica de lut


luitspeler ZN

1 sonator de lut, lutista


luiwagen ZN

1 scopa brossa, scopa de carpetta


luiwammes ZN

1 Zie: luiaard-1


luiwammesen WW

1 Zie: luieren


luizen WW

1 (luizen afvangen) expedicular
2
iemand erin -- = dupar un persona


luizenbaan ZN

1 empleo (troppo) quiete/facile


luizenbloem ZN

1 coreopsis


luizenbos ZN

1 capillatura in disordine


luizenei ZN

1 ovo de pediculo


luizenjacht ZN

1 expulication


luizenkam ZN

1 pectine (a dentes) fin


luizenleven ZN

1 vita troppo facile


luizenleventje ZN

1 dolce vita (I)


luizenmarkt ZN

1 mercato al pediculos


luizenstreek ZN

1 porcheria


luizenveer ZN

1 flammifero


luizenvrees ZN

1 pediculophobia


luizig BN

1 (vol luizen) pediculose, plen de pediculos, verminose
2 (armoedig) misere, miserabile


lukken WW

1 succeder (a), pervenir (a), haber successo


lukraak BW

1 al hasardo, sin ordine ni concerto
--e opmerkingen = remarcas al hasardo


lul ZN

1 (penis) penis, phallo, virga, verga
2 (stommeling) imbecille, asino
3 (onaangename kerel) typo antipathic


lulbroer ZN

1 garrulator


lulhannes ZN

1 imbecille, asino


lulkoek ZN

1 nonsenso, parolas stupide


lullen WW

1 dicer nonsenso


lullepraat ZN

1 Zie: lulkoek


lulletje ZN

1
-- rozewater = imbecille, asino


lullificatie ZN

1 garrulada stupide


lullig BN

1 stupide, ridicule


lulmeier ZN

1 garrulator


lulopmerking ZN

1 remarca stupide


lulverhaal ZN

1 historia stupide


lumbaal BN

1 lumbar
--e punctie = punction lumbar


lumbaalpunctie ZN

1 punction lumbar


lumbago ZN

1 lumbago, lumbagine


lumbair BN

1 lumbar


lumbalgie ZN

1 lumbalgia


lumbartrose ZN

1 lumbarthrose (-osis)


lumbecken WW

1 ligar per collar


lumbo-sacraal BN

1 lumbo-sacral


lumen ZN

1 (eenheid van lichtsterkte) lumen
2 (licht) lumine, luce
3 (holte in een orgaan) lumen, cavitate, alveolo
4 (holte in een cel) lumen


lumenseconde ZN

1 lumen secunda


lumiflavine ZN

1 lumiflavina


luminantie ZN

1 luminantia


luminescent BN

1 luminescente


luminescentie ZN

1 luminescentia
elektrische -- = electroluminescentia


luminescentiedoving ZN

1 extinction del luminescentia


lumineus BN

1 luminose, brillante, splendide
-- idee = idea luminose/brillante


luminisme ZN

1 luminismo


luminist ZN

1 luminista


luminofoor ZN

1 luminophoro


luminositeit ZN

1 luminositate


lummel ZN

1 grossiero, mal educato
onbeschaafde -- = homine/puero incivilisate
2 homine/persona naive/simple


lummelachtig BN

1 grossier
2 naive, simple


lummelachtigheid ZN

1 grosseria
2 naivitate, simplicitate


lummelen WW

1 otiar, esser otiose


lummelig BN

1 Zie: lummelachtig


lump sum ZN

1 summa global


lunair BN

1 lunar


lunapark ZN

1 parco de divertimentos/de attractiones/de amusamento


lunarisch BN

1 lunar


lunarium ZN

1 lunario


lunaticus ZN

1 lunatico


lunatie ZN

1 lunation, intervallo inter duo lunas nove, mense synodic


lunatiek BN

1 lunatic


lunatum ZN

1 (halvemaanvormig been) semilunar


lunch ZN

1 repasto de mediedie, lunch (E), prandio
de -- gebruiken = lunchar {tsj}, prander


lunchbespreking ZN

1 lunch (E) de affaires (F)/de negotios


lunchconcert ZN

1 concerto de mediedie, lunch (E) concerto


lunchen WW

1 mangiar a mediedie, lunchar {tsj}, prander


lunchgerecht ZN

1 platto de lunch (E)


lunchpakket ZN

1 pacchetto/sacchetto de lunch (E)


lunchpauze ZN

1 pausa de mediedie/pro le lunch (E)


lunchroom ZN

1 salon de the


lunchtijd ZN

1 hora del lunch (E)


lunchtrommel ZN

1 cassa pro le lunch (E)


lunchzakje ZN

1 sacchetto pro le lunch (E)


lunette ZN

1 (BOUWK) lunetta
2 (vestingwerk) lunetta
3 (bovenlicht) lunetta
4 (KERK) lunetta


lunisolair WW

1 lunisolar
--e kalender = calendario lunisolar
--e precessie = precession lunisolar


lunula ZN

1 lunula


lupine ZN

1 lupino


lupineoogst ZN

1 recolta de lupinos


lupineteelt ZN

1 cultura de lupinos


lupineteler ZN

1 cultor/cultivator de lupinos


lupineziekte ZN

1 lupinose (-osis)


lupinose ZN

1 lupinose (-osis)


lupuline ZN

1 lupulino


lupus ZN

1 lupus (L)


lupusbehandeling ZN

1 tractamento de lupus (L)


lupuslijder ZN

1 malado de lupus (L)


luren ZN MV

1
iemand in de -- leggen = mystificar un persona


lurken BN

1 (zuigen) suger
aan een pijp -- = suger un pipa
2 (met kleine teugen drinken) sorber


lurven ZN MV

1
iemand bij zijn -- pakken = prender un persona per le collo


lus ZN

1 bucla, curva, nodo
2 (in rivier) meandro
3 (in bus/tram) corregia
4 (hijsstrop) sling
5 (om wild te vangen) lacio
6 (ANAT) ansa


Lusitaans BN

1 lusitan


Lusitanië ZN EIGN

1 Lusitania
bewoner van -- = lusitano


lust ZN

1 (plezier) placer, delecto, delicia, delectation
vleselijke -- = desiro carnal, concupiscentia
Tuin del Lusten = Jardin del Delectos/Delicias
--en en lasten = le bon e le mal lateres, (HAND) le beneficios e le cargas
een -- voor het oog zijn = esser un regalo/festa pro le oculos
2 (begeerte, zin) invidia, desiro, desiderio, gusto
de -- bekroop haar om = le invidia la prendeva de
tijd en -- ontbreken me om = le tempore e le invidia me manca pro
nergens -- in hebben = non haber gusto a nihil
iemand de -- ontnemen = discoragiar un persona
3 (hartstocht) passion
zijn --en botvieren = dar libere curso a su passiones
4 (neiging) inclination


lustbevrediging ZN

1 satisfaction sexual/del desiro sexual/de desiderio sexual


lustbos ZN

1 bosco/parco de recreation


lusteloos BN

1 apathic, amorphe, indolente, inerte, languide, languorose, lymphatic, marcide
-- zijn = esser apathic, languer
er -- bijzitten = monstrar se apathic


lusteloosheid ZN

1 apathia, indolentia, inertia, inactivitate, marcor, amorphia, languor


lusten WW

1 amar, placer
ik lust geen komkommers = io non ama le cucumbres/cucumeres
ik lust dit eten niet = iste cibo non me place
zij lust haar eten niet meer = illa ha perdite su appetito
2 (believen)
het lust mij niet dat te doen = il me displace de facer lo


luster ZN

1 lustro, candelabro, candeliero, lampadario


lustgevoel ZN

1 sensation de placer


lusthof ZN

1 (bekoorlijk oord) paradiso, (jardin de) Eden, loco de delicias/de delectos
2 (tuin) jardin/parco de recreation


lusthuis ZN

1 casa de placentia/de recreation


lustig BN

1 gai, allegre, joiose, gaudiose
-- zingen = cantar gaimente/allegremente
hij sloeg er -- op los = ille lo batteva con tote su fortias


lustigheid ZN

1 gaitate, allegressa, joia, gaudio


lustmoord ZN

1 assassinato con violation/lubricitate, crimine sadic


lustmoordenaar ZN

1 assassino violator/sadista/stuprator


lustobject ZN

1 objecto sexual/de sexo


lustoord ZN

1 Zie: lusthof-1


lustratie ZN

1 lustration


lustreren WW

1 lustrar


lustrine ZN

1 lustrina


lustrum ZN

1 (vijfjarig bestaan) lustro
2 (viering) commemoration/celebration del lustro


lustrumboek ZN

1 libro del (commemoration/celebration del) lustro


lustrumcommissie ZN

1 commission/committee (E) del (commemoration/celebration del) lustro


lustrumfeest ZN

1 festa del (commemoration/celebration del) lustro


lustrumjaar ZN

1 anno del (commemoration/celebration del) lustro


lustrumoptocht ZN

1 defilata del (commemoration/celebration del) lustro


lustrumviering ZN

1 celebration del lustro


lustrumweek ZN

1 septimana del (commemoration/celebration del) lustro


lustslot ZN

1 castello de placentia


luststreving ZN

1 hedonismo


lustwarande ZN

1 Zie: lusthof


lusvlucht ZN

1 (LUCHTV) bucla, looping (E)


lusvorm ZN

1 forma de bucla


lusvormig BN

1 in/de forma de bucla
-- kabelbaan = telepherico de cablo sin fin


luteïne ZN

1 luteina


luteïnisatie ZN

1 luteinisation


luteoline ZN

1 luteolina


lutetium ZN

1 lutetium


lutheraan ZN

1 lutherano


lutheraans BN

1 lutheran, lutheric


lutheranisme ZN

1 lutheranismo


lutherdom ZN

1 lutheranismo


luthers BN

1 lutheran, lutheric
--e geloofsleer = lutheranismo
--e gezindte/confessie = confession lutheran
--e bijbel = biblia lutheran
--e kerk = ecclesia lutheran
-- maken = lutheranisar


luttel BN

1 (klein, gering) parve, exigue
een --e som gelds = un summa insignificante/exigue
voor een -- bedrag = pro un summa/amonta reducite
2 (weinig) pauc, poc
in --e seconden = in pauc/poc/pauchissime secundas


luw ZN

1 loco protegite contra le vento
onder het -- van de bomen = sub le protection del arbores


luw BN

1 (windvrij) protegite contra le vento
2 (zoel) tepide, dulce


luwen BN

1 (minder winderig zijn) calmar se, placar se
de storm luwt = le tempesta se calma/se placa
2 (bedaren) calmar se


luwte ZN

1 (beschutte plaats) loco protegite contra le vento
2 (zoelte) tepor


lux ZN

1 (NAT) lux
2 (licht) lumine
-- perpetua = lumine eternal, lux perpetua (L)


lux BN

1 luxuose


luxaflex ZN

1 persianas flexibile, (merknaam) luxaflex


luxatie ZN

1 (ontwrichting) luxation, dislocation
2 (verplaatsing van de ooglens) luxation (del lente)


luxe ZN

1 luxo, sumptuositate
-- voorwerpen = objectos de luxo


luxe BN

1 luxuose, de luxo
een -- leven leiden = menar un vita de luxo


luxeartikel ZN

1 articulo de luxo


luxeauto ZN

1 auto(mobile) de luxo


luxeband ZN

1 ligatura de luxo


luxebroodje ZN

1 panetto special


luxedoos ZN

1 cassa de luxo


luxe-editie ZN

1 edition de luxo


luxegoederen ZN MV

1 articulos de luxo


luxehotel ZN

1 hotel (F) de luxo


luxehut ZN

1 cabina de luxo


luxe-industrie ZN

1 industria de articulos de luxo


luxejacht ZN

1 yacht (E) de luxo


Luxemburg ZN

1 Luxemburg


Luxemburger ZN

1 luxemburgese


Luxemburgs BN

1 luxemburgese


luxeuitgave ZN

1 edition de luxo


luxeuitvoering ZN

1 modello de luxo


luxeverpakking ZN

1 imballage de luxo


luxewagen ZN

1 Zie: luxe-auto


luxezaak ZN

1 magazin/commercio de articulos de luxo


luxmeter ZN

1 lucimetro, luxmetro


luxueus BN

1 luxuose, sumptuose


luxurieus BN

1 luxuriose


Luzern ZN EIGN

1 Lucerna


luzerne(klaver) ZN

1 lucerna


L-vormig BN

1 in forma de L


lx.

1 (Afk.: lux) lx. (lux)


lyceïst ZN

1 alumno de un lyceo


lyceum ZN

1 lyceo
Baarnsch Lyceum = Lyceo de Baarn


lycopodium ZN

1 (PLANTK) lycopodio
2 (geneesmiddel) lycopodio


lycopodiumpoeder ZN

1 pulvere de lycopodio


lyddiet ZN

1 lyddite


Lydië ZN EIGN

1 Lydia


Lydiër ZN

1 lydiano, lydie


lydiet ZN

1 lydite


Lydisch BN

1 lydian, lydie


Lydisch ZN

1 (taal) lydiano, lydie


lykantroop BN

1 lycanthropic


lykantropie ZN

1 lycanthropia


lymfangioom ZN

1 lymphangioma


lymfangitis ZN

1 lymphangitis


lymfatisch BN

1 lymphatic
-- persoon = persona lymphatic, lymphatico
--e constitutie = lymphatismo
--e reactie = lymphangitis


lymfcel ZN

1 lymphocyto


lymfe ZN

1 lympha, phlegma
voorzien van -- = phlegmatic


lymfecirculatie ZN

1 circulation lymphatic


lymfeklier ZN

1 glandula lymphatic


lymfeknoop ZN

1 ganglion lymphatic


lymfevatenstelsel ZN

1 systema lymphatic


lymfeweefsel ZN

1 texito lymphoide


lymfklieraandoening ZN

1 adenopathia


lymfklierontsteking ZN

1 adenitis, adenoides


lymflichaampje ZN

1 lymphocyto


lymfoblast ZN

1 lymphoblasto


lymfocyt ZN

1 lymphocyto


lymfocytose ZN

1 lymphocytose (-osis)


lymfografie ZN

1 lymphographia


lymfoïd BN

1 lymphoide


lymfoma,lymfoom ZN

1 lymphoma


lymfomatose ZN

1 lymphomatose (-osis)


lymfosarcoom ZN

1 lymphosarcoma


lymfosarcoom ZN

1 lymfosarcoma


lymfvat ZN

1 vaso/vasculo lymphatic


lymfvatenontsteking ZN

1 lymphangitis


lymfvatenstelsel ZN

1 systema lymphatic


lymfvocht ZN

1 lympha, phlegma
voorzien van -- = phlegmatic


lynchen WW

1 lynchar {tsj}
het -- = lynchamento {tsj}
iemand die lyncht = lynchator {tsj}


lynchgerecht ZN

1 execution summari


lynchpartij ZN

1 lynchamento {tsj}


lynx ZN

1 lupo cervari, lynce


lynxoog ZN

1 oculo de lynce


lyofiel BN

1 lyophile, lyophilic


lyofilisatie ZN

1 lyophilisation


lyofiliseren WW

1 lyophilisar
het -- = lyophilisation


lyofilisering ZN

1 lyophilisation
-- van farmaceu-tische produkten = lyophilisation de productos pharmaceutic


lyofoob BN

1 lyophobe, lyophobic


Lyon ZN EIGN

1 Lyon
van/uit -- = lyonese
inwoner van -- = lyonese


Lyonees ZN

1 lyonese


Lyonees BN

1 lyonese


lyra ZN

1 lyra


lyricus ZN

1 poeta lyric, lyrico


lyriek ZN

1 poesia lyric, lyrica, lyrismo, lyricitate


lyrisch BN

1 lyric
--e dichter = poeta lyric
-- gedicht = poema lyric
--e poëzie/dichtkunst = poesia lyric, lyrica, lyrismo
--e dichter = poeta lyric, lyrico
-- karakter van een kunstwerk = lyricitate de un obra artistic
-- maken = lyrici-sar


lyrisme ZN

1 lyrismo


lyserg(ine)zuur ZN

1 acido lysergic


lysine ZN

1 lysina


lysis ZN

1 lyse, lysis
-- veroorzakend = lytic


lysoform ZN

1 lysoformo


lysol ZN

1 lysol


lysosoom ZN

1 lysosoma


lysozym(e) ZN

1 lysozyma


lythargyrum ZN

1 lythargyro


lytisch BN

1 lytic
-- enzym = enzyma lytic


Advertisement