Interlingua Wiki
Advertisement

ka ZN

1 diabolessa


kaag ZN

1 polder (N)
2 barca con fundo platte


kaai ZN

1 quai (F)


kaaien WW

1 robar, furer, rapinar


kaaigeld ZN

1 derectos de quai (F)


kaaiman ZN

1 caiman, alligator


kaak ZN

1 (vooral bovenkaak) maxilla, (onderkaak OOK) mandibula
onder de -- gelegen = submaxillar
vooruitstekende --en hebbend = prognathe, prognathic
met beschaamde --en = rubie de vergonia
2 (wang) gena
3 (kieuw) branchia
4 (schandpaal) pilori
aan de -- stellen = mitter al pilori, denunciar al publico, flagellar
een onrecht aan de -- stellen = denunciar un injustitia


kaakabces ZN

1 abscesso maxillar/mandibular


kaakbeen ZN

1 osso maxillar, maxilla, (onderkaak ook) mandibula


kaakboog ZN

1 arco mandibular


kaakchirurg ZN

1 chirurgo maxillofacial/dentista


kaakchirurgie ZN

1 chirurgia maxillofacial/dental, odontostomatologia


kaakfistel ZN

1 fistula maxillar/mandibular


kaakfractuur ZN

1 fractura del maxilla/mandibula, maxilla/mandibula fracturate


kaakgewricht ZN

1 articulation (temporo)maxillar/mandibular


kaakholte ZN

1 cavitate/sino maxillar/mandibular


kaakje ZN

1 biscuit


kaakklem ZN

1 Zie: kaakkramp


kaakklier ZN

1 glandula maxillar


kaakkramp ZN

1 trismo


kaakontsteking ZN

1 inflammation maxillar


kaakontwrichting ZN

1 luxation maxillar


kaakslag ZN

1 colpo super le mandibula


kaakslagader ZN

1 arteria maxillar


kaakspier ZN

1 musculo maxillar/mandibular, masseter


kaakstand ZN

1
normale -- = orthognatismo


kaakstomp ZN

1 Zie: kaakslag


kaakstoot ZN

1 Zie: kaakstomp


kaakvormig ZN

1 maxilliforme


kaakzenuw ZN

1 nervo maxillar/mandibular


kaal BN

1 calve, nude, glabre
--e schedel = cranio calve/nude
--e kop = capite/testa calve
--e berg = monte calve
--e boom = arbore nude
--e muur = muro nude
--e huur = location sin le cargas
die man wordt -- = iste homine perde su capillos
de boom wordt -- = le arbore perde su folios
2 (zonder veren) displumate
--e kip = gallina displumate
iemand -- plukken = displumar un persona
3 (onvruchtbaar) aride


kaalachtig BN

1 un pauco/poco calve


kaalgeschoren BN

1 rasate, glabre
-- hoofd = capite/testa rasate


kaalheid ZN

1 (kaalhoofdigheid) calvitia, alopecia
beginnende -- = calvitia incipiente
vroegtijdige -- = calvitia precoce
2 (afwezigheid van haren bij dieren) absentia de pilos
3 (afwezigheid van versiering) nuditate
4 (soberheid) sobrietate
5 (armoede) paupertate, povressa, miseria


kaalhoofdig BN

1 calve


kaalhoofdigheid ZN

1 calvitia, alopecia
vroegtijdige -- = calvitia precoce


kaalknippen WW

1 rasar, tonder


kaalkop ZN

1 capite/testa calve
2 (persoon) calvo


kaalscheren WW

1 rasar, tonder
schapen -- = tonder oves
kaalgeschoren hoofd = capite/testa rasate


kaalslaan WW

1 rasar
een bos -- = rasar un bosco


kaalslag ZN

1 (het vellen van alle bomen) deforestation/disboscamento/disarborisation complete
2 (woningafbraak) demolition de tote le casas
3 (kale plek in het bos) loco deforestate/disboscate/disarborisate


kaap ZN

1 capo, (rotsachtig) promontorio
een -- ronden = duplar un capo
Kaap Hoorn = Capo de Hornos
Kaap de Goede Hoop = Capo de Bon Sperantia
De Kaap = le Colonia del Capo
beoosten de Kaap = al est del Capo
2 (kaapstander) cabestan
3 (kaapvaart) pirateria


Kaapkolonie (De) ZN EIGN

1 le Colonia del Capo


Kaapprovincie (De) ZN EIGN

1 Le Provincia del Capo


Kaaps BN

1 del Capo
--e wijn = vino del Capo
--e diamant = diamante del Capo
-- viooltje = violetta african/de Africa
--e jasmijn = gardenia
--e duif = pipion del Capo


Kaapstad ZN EIGN

1 le (Citate del) Capo


kaapstander ZN

1 cabestan


kaapvaarder ZN

1 corsario, pirata


kaapvaart ZN

1 pirateria


Kaapverdië ZN EIGN

1 Capo Verde


Kaapverdiër ZN

1 capoverdiano


Kaapverdisch BN

1 capoverdian


Kaapverdische Eilanden ZN EIGN MV

1 Insulas de Capo Verde


Kaapwijn ZN

1 vino del Capo


kaapziek BN

1 kleptomane, cleptomane


kaar ZN

1 (visbun) vivario


kaard(e) ZN

1 (PLANTK) (kardoen) cardo
2 (gereedschap) cardo, pectine


kaardafval ZN

1 Zie: kaardsel


kaarden WW

1 (van wol) cardar, pectinar
het -- = cardatura, pectination
wol -- = cardar lana
laken -- = cardar drappo
opnieuw -- = recardar


kaardenbol ZN

1 dipsaco


kaardendistel ZN

1 Zie: kaardebol


kaardenfamilie ZN

1 dipsacaceas


kaardenkruid ZN

1 Zie: kaardenbol


kaardensteker ZN

1 Zie: kaarder


kaarder ZN

1 cardator


kaarderij ZN

1 carderia


kaardgaren ZN

1 filo cardate/de cardo


kaardmachine ZN

1 machina a/de cardar, cardo, pectinator


kaardsel ZN

1 residuos de lana cardate


kaardwol ZN

1 lana cardate/de cardo


kaars ZN

1 candela, (waskaars) cereo
dunne -- = candela accenditori
een -- aansteken = accender un candela
een -- doven = extinguer un candela
een -- uitblazen = sufflar un candela
2 (eenheid van lichtsterkte) candela
3 (bloeiwijze) thyrso


kaarscactus ZN

1 cereo


kaarsdrager ZN

1 (gestel voor kaarsen) candeliero


kaarsenboom ZN

1 parmentiera cerifere


kaarsenfabricage ZN

1 fabrication de candelas


kaarsenfabriek ZN

1 fabrica de candelas


kaarsenfabrikant ZN

1 fabricante de candelas, cerero


kaarsenkatoen ZN

1 coton pro candelas


kaarsenmaker ZN

1 fabricante de candelas, cerero


kaarsenmakerij ZN

1 fabrica de candelas


kaarsepit ZN

1 micca


kaarshouder ZN

1 supporto pro candela


kaarskruid ZN

1 verbasco


kaarslantaarn ZN

1 lanterna con candela


kaarslemmet ZN

1 micca


kaarslicht ZN

1 lumine/luce de candela(s)
bij -- dineren = dinar al lumine/luce de candela(s)


kaarslichteffect ZN

1 effecto de luce/lumine de candela(s)


kaarsrecht BN

1 recte como un candela/un palo, rectilinee


kaarssterkte ZN

1 intensitate luminose


kaarsstompje ZN

1 residuo truncate de candela


kaarsvet ZN

1 cera de candela


kaarsvlam ZN

1 flamma de candela


kaarsvorm ZN

1 forma de candela


kaarsvormig BN

1 de forma de candela
--e lamp = lampa de forma de candela
2 (PLANTK) candeliforme


kaart ZN

1 (speelkaart) carta
-- spelen = jocar al cartas
-- geven = dar/distribuer le cartas
een -- uitspelen = jocar un carta
de --en schudden = miscer le cartas
een spel --en = un joco de cartas
(ook FIG) alles op één -- zetten = riscar toto super un carta
(ook FIG) zijn --en op tafel leggen = mitter/poner le cartas super le tabula
hoge --en = cartas alte
lage --en = cartas basse
gemerkte --en = cartas marcate
doorgestoken -- = colpo preparate, collusion
een partijtje -- = un partita de cartas
een --je leggen = jocar un partita de cartas
alle --en in handen hebben = dominar le situation
dat is een haalbare -- = isto es facibile/realisabile
dat is geen haalbare -- = isto non es facibile, il es impossibile realisar lo, isto non es a nostre portata
zich in de --en laten kijken = non saper occultar su joco/su intentiones
iemand in de -- kijken = vider le joco de un persona
zich niet in de -- laten kijken = celar su joco
zo liggen de --en = tal es le situation
2 (dun karton met gegevens) carta
-- van patiënt A = carta del patiente A
groene -- (van de verzekering) = carta verde (del assecurantia)
(SPORT) gele -- = carta jalne
(SPORT) rode -- = carta rubie
3 (toegangskaart) carta (de entrata/de ingresso), billet, ticket (E)
een -- voor het concert = un billet pro le concerto
4 (briefkaart) carta (postal)
5 (in kaartsysteem) carta, scheda, fiche (F)
6 (blad met voorstelling van de aarde/hemel) carta, mappa, plano
meteorologische -- = carta/mappa meteorologic
geologische -- = carta/mappa geologic
topografische -- = carta/mappa topographic
astronomische -- = carta/mappa astronomic
hydrografische -- = carta/mappa hydrographic
-- van Europa = carta/mappa de Europa
blinde -- = carta/mappa mute
kadastrale -- = mappa/carta/plano catastral
schaal van een -- = scala de un carta/mappa
-- op een schaal 1 : 100 000 = mappa/carta a scala 1 : 100 000
de -- lezen = leger/interpretar le mappa/carta
iets in -- brengen = facer le mappa/carta de un cosa, cartar un cosa, (FIG) examinar le situation
een -- uitrollen = disrolar/extender un carta/mappa
van de -- zijn = haber perdite le testa/capite, esser disorientate/confundite


kaartavond(je) ZN

1 vespere/vespera de cartas


kaartcatalogus ZN

1 catalogo/index/indice del schedario


kaartclub ZN

1 club (E) de jocatores de cartas


kaarten WW

1 jocar al cartas
-- om geld = jocar pro moneta


kaartenatlas ZN

1 atlas de mappas/de cartas


kaartenbak ZN

1 schedario


kaartencollectie ZN

1 cartotheca


kaartendrukker ZN

1 imprimitor/impressor de cartas


kaartendrukkerij ZN

1 imprimeria de cartas


kaartendrukkunst ZN

1 typometria


kaartenfabriek ZN

1 fabrica de cartas


kaartenfabrikant ZN

1 fabricante de cartas


kaartenhuis ZN

1 casa/castello de cartas
instorten als een -- = collaber como un casa/castello de cartas


kaartenkamer ZN

1 camera de cartas, cartotheca


kaartenmaker ZN

1 cartero, cartographo


kaartenstandaard ZN

1 portacartas


kaartentas ZN

1 portacartas


kaartenverkoop ZN

1 Zie: kaartjesverkoop


kaartenverkoper ZN

1 Zie: kaartjesverkoper


kaartenzaal ZN

1 sala/camera de cartas, cartotheca


kaarter ZN

1 jocator de cartas


kaartgeven WW

1 distribuer le cartas
het -- = distribution del cartas


kaarthouder ZN

1 (houder voor kaarten) schedario
2 (etui voor landkaarten) portacartas
3 (persoon) portator/tenitor de un carta/billet/ticket (E)


kaartindex ZN

1 index/indice de cartas


kaartje ZN

1 (kleine landkaart) parve mappa/carta, (prijs/naamkaartje) etiquetta {kè}
2 (visitekaartje) carta/billet de visita
3 (toegangskaart) carta (de entrata/de ingresso), billet, ticket (E)
-- voor de bioscoop = billet de cinema
-- voor de schouwburg = billet de theatro
het -- knippen = (per)forar le billet
4 (plaatsbewijs voor openbaar vervoer) billet, ticket
-- eerste klas = billet de prime classe
5 (van kaartsysteem) carta, scheda, fiche (F)


kaartjesautomaat ZN

1 distributor (automatic) de billetes/tickets (E)


kaartjescontrole ZN

1 controlo del billetes/tickets (E)


kaartjesknipper ZN

1 controlator del billetes/tickets (E)


kaartjesverkoop ZN

1 vendita de billetes/de tickets (E)


kaartjesverkoper ZN

1 venditor de billetes/tickets (E), billetero


kaartkundig BN

1 cartographic


kaartleggen ZN

1 cartomantia


kaartlegger ZN

1 cartomante


kaartleggerij ZN

1 cartomantia


kaartlezen WW

1 leger/interpretar le cartas/mappas
het -- = lectura/interpretation del cartas/mappas


kaartlezer ZN

1 lector de cartas/mappas
hij is een goede -- = ille lege ben le cartas


kaartmeter ZN

1 cartometro


kaartprojectie ZN

1 projection cartographic


kaartregister ZN

1 schedario


kaartspel ZN

1 joco de cartas


kaartspelen WW

1 jocar al cartas


kaartspeler ZN

1 jocator de cartas


kaartsysteem ZN

1 schedario
electronisch -- = schedario electronic
een -- aanleggen = facer un schedario
in het -- zitten = esser/figurar in le schedario
gegevens in een -- opnemen = inserer/insertar datos in un schedario


kaarttekenaar ZN

1 cartographo, cartero


kaarttekenen ZN

1 cartographia


kaartverkoop ZN

1 vendita de billetes/tickets (E)
-- aan de zaal = vendita de tickets al porta del sala/al ingresso


kaas ZN

1 caseo
jonge -- = caseo juvene
oude -- = caseo vetule
geraspte -- = caseo raspate
volvette -- = caseo grasse
magere -- = caseo magre
halfvette -- = caseo de medie crema
zachte -- = caseo molle
pikante -- = caseo piccante
parmezaanse -- = caseo parmesan
Hollandse -- = caseo de Hollanda
Goudse -- = caseo de Gouda
Edammer -- = caseo de Edam
broodje (met) -- = sandwich (E) al caseo
in -- omzetten = caseificar
de -- van zijn brood laten eten = lassar se dominar
ergens geen -- van gegeten hebben = saper nihil de un cosa


kaasachtig BN

1 caseose, (van vorm) caseiforme


kaasballetje ZN

1 bolletta de caseo


kaasbereiding ZN

1 fabrication de caseo


kaasbereidingsmachine ZN

1 machina de fabrication de caseo


kaasblokje ZN

1 cubo/cubetto de caseo


kaasboer ZN

1 (boer die kaas maakt) caseero
2 (kaashandelaar) caseero, commerciante de caseo, venditor de caseo


kaasboerderij ZN

1 ferma ubi on fabrica caseo, ferma caseeria


kaasbolletje ZN

1 parve bolla al caseo


kaasbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al/con caseo


kaasburger ZN

1 hamburger al/con caseo


kaascontrole ZN

1 controlo de caseo


kaascracker ZN

1 cracker (E) al/con caseo


kaasdoek ZN

1 tela de caseo


kaasdrager ZN

1 portator de caseos


kaasexport ZN

1 exportation de caseo


kaasexporteur ZN

1 exportator de caseo


kaasfabricage ZN

1 fabrication de caseo


kaasfabriek ZN

1 caseeria, fabrica de caseo


kaasfabrikant ZN

1 caseero, fabricante de caseo


kaasfondue ZN

1 fondue (F) de caseo


kaasgebakje ZN

1 pastisseria al caseo


kaasgerecht ZN

1 platto al/con caseo


kaasgeur ZN

1 Zie: kaaslucht


kaashandel ZN

1 commercio de caseo
2 (winkel) caseeria


kaashandelaar ZN

1 commerciante de caseo


kaasjeskruid ZN

1 malva


kaasjeskruidfamilie ZN

1 malvaceas


kaaskelder ZN

1 cellario pro caseo


kaaskleursel ZN

1 colorante de caseo


kaasklok ZN

1 Zie: kaasstolp


kaaskoekje ZN

1 biscuit al caseo


kaaskoper ZN

1 caseero


kaaskorst ZN

1 crusta de caseo


kaaskroket ZN

1 croquette (F) al caseo


kaaskuip ZN

1 cupa pro facer caseo


kaasleb ZN

1 coagulo, coagulante


kaaslebextract ZN

1 extracto de coagulo/de coagulante


kaaslinnen ZN

1 Zie: kaasdoek


kaasloper ZN

1 Zie: kaasdrager


kaaslucht ZN

1 odor de caseo


kaasmade ZN

1 acaro/verme del caseo


kaasmaker ZN

1 caseero


kaasmakerij ZN

1 caseeria


kaasmarkt ZN

1 mercato a/de caseos


kaasmelk ZN

1 lacte pro caseo


kaasmes ZN

1 cultello a/de/pro caseo


kaasmijt ZN

1 acaro/verme del caseo


kaaspakhuis ZN

1 magazin a/de caseo


kaaspers ZN

1 pressa a/de/pro caseo


kaasplank ZN

1 planca a/de caseo


kaasplateau ZN

1 assortimento de caseos


kaaspoeder ZN

1 pulvere de caseo, caseo in pulvere


kaasprijs ZN

1 precio del caseo


kaasrasp ZN

1 raspa pro caseo


kaasrecept ZN

1 recepta pro un platto al caseo


kaasreuk ZN

1 Zie: kaaslucht


kaasrunzel ZN

1 Zie: stremsel


kaassaus ZN

1 sauce (F) al/de caseo


kaasschaaf ZN

1 trenchacaseo {sj}


kaasschotel ZN

1 platto al caseo


kaassmaak ZN

1 gusto de caseo


kaassnijmachine ZN

1 machina a/de trenchar {sj} caseo


kaassoort ZN

1 typo de caseo


kaassoufflé ZN

1 soufflé (F) al caseo


kaasstof ZN

1 (caseïne) caseina, materia caseose
2 (wrongel) cualio, coagulo


kaasstolp ZN

1 caseiera, campana a caseo


kaasstremsel ZN

1 cualio, coagulo


kaastaart ZN

1 torta al caseo


kaasuitvoer ZN

1 Zie: kaasexport


kaasvat ZN

1 cupa a/pro caseo


kaasvorm ZN

1 forma a caseo


kaaswaag ZN

1 (weegschaal) grande balancia pro caseo
2 (gebouw) edificio ubi on pesa le caseo


kaaswafel ZN

1 wafla al caseo


kaaswei ZN

1 sero


kaaswinkel ZN

1 caseeria, magazin ubi on vende caseo(s)


kaasworm ZN

1 Zie: kaasmade


kaatsbaan ZN

1 corte del joco de pelota


kaatsbal ZN

1 pelota


kaatsbond ZN

1 Zie: kaatsvereniging


kaatsclub ZN

1 club (E) de jocatores de pelota


kaatsen WW

1 (het kaatsspel spelen) jocar al pelota
2 (stuiten) retrosaltar
deze bal kaatst goed = iste balla retrosalta ben
3 (weerkaatsen) jectar retro, (van licht) reflecter


kaatser ZN

1 jocator de pelota


kaatskoning ZN

1 campion (del joco) de pelota


kaatspartij ZN

1 partita de pelota


kaatsspel ZN

1 (joco de) pelota


kaatssport ZN

1 pelota


kaatsvereniging ZN

1 association de jocatores de pelota


kaatswedstrijd ZN

1 Zie: kaatspartij


kabaal ZN

1 (herrie) strepito, grande ruito
hels -- = strepito/ruito infernal/de inferno, ruito de mille demonios, pandemonio
-- maken = strepitar


kabaalmaker ZN

1 agitator, perturbator


kabbala ZN

1 cabala


kabbaleren WW

1 tramar alicun cabala, conspirar, complotar


kabbalist ZN

1 cabalista


kabbalistisch BN

1 cabalistic
--e tekens = signos cabalistic
--e stijl = stilo cabalistic
--e geschriften = scriptos cabalistic
--e interpretatie = interpretation cabalistic


kabbalistisch BN

1 cabalistic


kabbelen WW

1 murmurar, murmurear, undular
het -- = murmure, murmuration
het gesprek kabbelt rustig verder = le conversation procede tranquillemente


kabbelend BN

1 murmurante, murmureante, murmurose, undulante
-- water = aqua murmurante


kabbeling ZN

1 murmure, murmuration, dulce undulation


kabel ZN

1 cablo
éénaderige -- = cablo unifilar/de un sol filo
meeraderige -- = cablo multifilar/de varie filos
elektrische -- = cablo electric
ondergrondse -- = cablo subterranee
onderzeese -- = cablo submarin
per -- berichten = cablar, telegraph(i)ar
een -- leggen = poner un cablo
2 (meertouw) ammarra


kabelaansluiting ZN

1 connexion al (radio/television per) cablo


kabelabonnee ZN

1 abonato/subscriptor al (radio/television per) cablo


kabelabonnement ZN

1 abonamento/subscription al (radio/television per) cablo


kabelbaan ZN

1 telepherico, ferrovia funicular, funicular
transporteren per -- = telepherar
transport per -- = telepherage
lusvormige -- = telepherico de cablo sin fin
onderzeese -- = telescapho


kabelbaanemmer ZN

1 situla de telepherico


kabelbaanschuitje ZN

1 telecabina


kabelballon ZN

1 ballon captive, (sperballon) ballon de barrage


kabelbekleding ZN

1 revestimento de cablo


kabelbericht ZN

1 cablogramma


kabelbreuk ZN

1 ruptura in un/le cablo


kabelbrug ZN

1 ponte suspendite/pendente


kabeldoorsnede ZN

1 diametro de cablo


kabeldraad ZN

1 filo de cablo


kabeldreg ZN

1 grappin


kabelen WW

1 (van telegram) cablar
2 (met kabels vastmaken) fixar con cablos


kabelexploitant ZN

1 proprietario de un systema de radio/television per cablo


kabelfabriek ZN

1 fabrica de cablos


kabelfabrikant ZN

1 fabricante de cablos


kabelgraafmachine ZN

1 excavator a cablo


kabelgram ZN

1 cablogramma


kabelhaspel ZN

1 haspa de cablo


kabeljauw ZN

1 gado, (gedroogde --) (CUL) merlucio


kabeljauwfilet ZN

1 filet (F) de gado


kabeljauwlever ZN

1 ficato de gado


kabeljauwvangst ZN

1 pisca de gados


kabeljauwvisser ZN

1 piscator de gados


kabeljauwvisserij ZN

1 Zie: kabeljauwvangst


kabelketting ZN

1 catena de cablos


kabelkraan ZN

1 grue a cablo


kabelkrant ZN

1 jornal transmittite per cablo, servicio informative per cablo


kabellengte ZN

1 (lengte van een kabel) longor/longitude de un cablo
2 (afstandsmaat) cablo


kabellier ZN

1 cabestan a cablo


kabelmantel ZN

1 revestimento de cablo


kabelnet ZN

1 (kabeltelevisienet) rete de television per cablo
op het -- aansluiten = connecter al rete de television per cablo
2 (stelsel van elektriciteitskabels) rete (de cablos) electric


kabelomroep ZN

1 radiodiffusion per cablo


kabelpont ZN

1 ferry (E) a cablo


kabelschip ZN

1 nave que pone cablos


kabelslot ZN

1 cablo antifurto (pro bicyclettas)


kabelspoor(weg) ZN

1 ferrovia funicular, funicular, telepherico


kabelstoring ZN

1 interruption de currente


kabeltelegram ZN

1 cablogramma
een -- versturen = inviar un cablogramma
een -- ontvangen = reciper un cablogramma


kabeltelevisie ZN

1 television per cablo
-- hebben = esser abonate al/haber television per cablo


kabeltouw ZN

1 corda forte


kabeltractie ZN

1 traction per cablo


kabelveelhoek ZN

1 polygono funicular


kabelverankering ZN

1 ancorage de cablo


kabelvoering ZN

1 (ankervoering) cossino (de ancora)
2 (isolerende bekleding van elektrische kabels) revestimento de un cablo


kabinet ZN

1 (regering) cabinetto, governamento
nationaal -- = cabinetto (de unitate) national
een -- formeren/vormen = formar un cabinetto/governamento
vertegenwoordigers van meer partijen in het -- opnemen = allargar le cabinetto
iemand in zijn -- opnemen = incorporar un persona in su cabinetto
het -- reconstrueren = recomponer le cabinetto
het -- wijzigen = remanear le cabinetto
het -- is gevallen = le cabinetto ha cadite
onder het -- Kok = durante le cabinetto Kok
2 (ambtelijk bureau) officio, bureau (F), cabinetto
de chef van het -- van de minister = le chef (F) del cabinetto del ministro
3 (kamer, werkkamer) cabinetto
4 (vertrek waarin een verzameling wordt tentoongesteld) cabinetto
-- van penningen = cabinetto de numismatica
5 (meubelstuk) credentia


kabinetlade ZN

1 tiratorio de credentia


kabinetorgel ZN

1 orchestrion


kabinetsbeleid ZN

1 politica governamental/del governamento/del cabinetto


kabinetsberaad ZN

1 consilio del ministros/del cabinetto
het wekelijks -- = le consilio hebdomadari/septimanal del ministros


kabinetsbeslissing ZN

1 decision del cabinetto, decision del consilio del ministros


kabinetsbesluit ZN

1 Zie: kabinetsbeslissing


kabinetsbrief ZN

1 littera/scripto del cabinetto


kabinetschef ZN

1 chef (F) de cabinetto


kabinetscrisis ZN

1 crise/crisis governamental/ministerial/de cabinetto/de governamento


kabinetsformaat ZN

1 formato cabinetto/album


kabinetsformateur ZN

1 formator (de un nove cabinetto), persona incargate de formar un cabinetto


kabinetsformatie ZN

1 formation de un (nove) cabinetto/de un (nove) governamento


kabinetskwestie ZN

1 question/voto de confidentia, question de cabinetto
de -- stellen = poner le question de confidentia/de cabinetto


kabinetsperiode ZN

1 periodo del cabinetto


kabinetspost ZN

1 posto in le cabinetto


kabinetsraad ZN

1 consilio del ministros/del cabinetto


kabinetsschrijven ZN

1 Zie: kabinetsbrief


kabinetsstuk ZN

1 documento del cabinetto


kabinetstandpunt ZN

1 puncto de vista del cabinetto


kabinetsvoorstel ZN

1 proposition del cabinetto


kabinetsvorming ZN

1 formation de un cabinetto


kabinetswijziging ZN

1 cambio/cambiamento in le cabinetto, remaneamento ministerial


kabinetswisseling ZN

1 cambio/cambiamento del cabinetto


kabinetszitting ZN

1 session del cabinetto


kabouter ZN

1 gnomo, elf (E), nano


kabouterfiguur ZN

1 figura de gnomo


kaboutermannetje ZN

1 Zie: kabouter


kaboutermuts ZN

1 bonetto de gnomo


kabuki ZN

1 kabuki (Ja)


kachel ZN

1 estufa, calefactor, furno
elektrische -- = estufa/calefactor/radiator electric
de -- aansteken/aanmaken = accender le estufa
achter de -- blijven zitten = restar/remaner in casa


kachel BN

1 (dronken) ebrie, inebriate


kachelbuis ZN

1 tubo de estufa


kacheldeur ZN

1 porta de estufa


kachelfabriek ZN

1 fabrica de estufas


kachelfabrikant ZN

1 fabricante de estufas


kachelhout ZN

1 ligno de/a comburer


kachelkolen ZN MV

1 carbon pro (comburer in un) estufa


kachelpijp ZN

1 (pijp van een kachel) tubo de estufa
2 (hoge hoed) cappello cylindro, cylindro


kachelplaat ZN

1 placa de estufa


kachelpoets ZN

1 pasta pro polir estufas


kachelrook ZN

1 fumo de estufa


kachelrooster ZN

1 grillia de estufa


kachelscherm ZN

1 guardafoco, paraflamma


kachelsmid ZN

1 fumista
beroep van -- = fumisteria


kachelturf ZN

1 turfa/turba pro (comburer in un) estufa


kachelvuur ZN

1 foco de estufa


kachelwarmte ZN

1 calor de estufa


kadaster ZN

1 catastro, officio catastral, registro catastral
in het -- opnemen = inscriber/registrar in le catastro, catastrar
opneming in het -- = inscription/registration in le catastro
(FIG) het hele -- is in de war = toto es in disordine


kadasterambtenaar ZN

1 functionario del catastro


kadasterbeambte ZN

1 Zie: kadasterambtenaar


kadastertekenaar ZN

1 designator del catastro


kadastraal BN

1 catastral
--e kaart = mappa catastral


kadastreren WW

1 catastrar, inscriber in le catastro, registrar al catastro, facer le catastro de


kadastrering ZN

1 inscription in le catastro


kadaver ZN

1 cadavere, caronia, corpore morte
stinkend -- = caronia infecte/fetide


kadaverdiscipline ZN

1 disciplina/obedientia cec/rigide/de ferro


kadavereus BN

1 cadaverose


kadavergehoorzaamheid ZN

1 Zie: kadaverdiscipline


kade ZN

1 quai (F), disbarcatorio, imbarcatorio
tussen -- en schip raken = esser abandonate


kademuur ZN

1 (om de walkanten te beschermen) muro sustenente
2 (muurtje langs een water) parapetto


kader ZN

1 (omlijsting) quadro, inquadramento
dit plan valt in het -- van de algemene hervorming = iste plano entra in le quadro del reforma general
buiten het -- van iets vallen = non entrar in le quadro de un cosa
2 (MIL) quadro
3 (staf) quadro
tot het -- toetreden = entrar in le quadro


kadercursus ZN

1 curso de formation de quadros/de personal dirigente
2 (MIL) curso pro le/de formation de officieros e subofficieros/instructores, etc.


kaderlid ZN

1 (staflid) membro del personal dirigente/del quadro/del staff (E)


kaderopleiding ZN

1 formation de personal dirigente/de quadros


kaderpersoneel ZN

1 personal dirigente, staff (E), quadros
2 (MIL) quadros, officieros e subofficieros


kaderschool ZN

1 schola pro le formation de personal dirigente/pro le formation de quadros
2 (MIL) schola militar/del quadros/pro officieros e subofficieros


kadervergadering ZN

1 reunion del personal dirigente/del quadro/de staff (E)


kadervertelling ZN

1 narration quadro


kadervorming ZN

1 Zie: kaderopleiding


kaderwet ZN

1 lege quadro


kadetje ZN

1 panetto


kadi ZN

1 cadi


kadotheek ZN

1 boteca de presentes


kadreren WW

1 inquadrar


kaduuk BN

1 rumpite, (bouwvallig) in ruina, (van wetten) invalide
--e stoel = sedia rumpite


Kaenozoïcum ZN EIGN

1 cenozoico


Kaenozoïsch BN

1 cenozoic
--e fauna = fauna cenozoic
--e flora = flora cenozoic


kaf ZN

1 (PLANTK) gluma
met --jes = glumose
2 (van graan) vannatura
van -- ontdoen = ventilar
(FIG) het -- van het koren scheiden = separar le grano del palea
(FIG) er is veel -- onder het koren = il ha plus de palea que grano


kafachtig BN

1 (PLANTK) glumacee


kafblaadje ZN

1 gluma


Kaffer ZN

1 cafre
2 Zie: vlegel-1


kafferen WW

1 tempestar


kafferkoren ZN

1 sorgho


Kafferland ZN EIGN

1 Cafreria


Kaffers BN

1 del cafres


kaffertaal ZN

1 lingua del cafres


kafmolen ZN

1 molino a/de vannar


kaft ZN

1 copertura
-- van een schrift = copertura de un quaderno
de bijbel van -- tot -- kennen = cognoscer le biblia de copertura a copertura


kaftan ZN

1 caftan


kaften WW

1 coperir, recoperir, mitter un copertura
een boek -- = coperir/recoperir un libro


kaftpapier ZN

1 papiro a/de coperir


Kahler ZN EIGN

1 Kahler
ziekte van -- = myeloma multiple


kaïd ZN

1 caid


kaïk ZN

1 (vaartuig) caique


Kaïn ZN EIGN

1 Cain


kainiet ZN

1 (SCHEI) kainite


Kaïro ZN EIGN

1 Cairo


Kajafas ZN EIGN

1 Caiphas


kajak ZN

1 kayak


kajakvaarder ZN

1 kayakista


kajuit ZN

1 cabina


kajuitspassagier ZN

1 passagero de cabina


kajuitsraam ZN

1 fenestra de cabina


kak ZN

1 cacata, merda, excremento


kakadoris ZN

1 (bedrieger) charlatan (F), (kwakzalver) medicastro


kakdoos ZN

1 cacatorio, latrina


kakebeen ZN

1 osso maxillar


kakel ZN

1 (persoon) garrulator, confabulator


kakelaar ZN

1 Zie: kakel


kakelarij ZN

1 garrulada, confabulation


kakelbont ZN

1 de colores heteroclite, (veelkleurig) multicolor, versicolor
2 (FIG) (overladen) ampullose
--e stijl = stilo ampullose


kakelen ZN

1 (van kippen) cacarear
2 (FIG) garrular, confabular


kakelvers BN

1 multo fresc, freschissime


kakelzucht ZN

1 Zie: babbelzucht


kakement ZN

1 maxillas


kakemono ZN

1 kakemono


kaketoe ZN

1 cacatua


kakhuis ZN

1 cacatorio


kaki ZN

1 (grauwgele katoene stof) kaki
2 (vrucht) kaki


kaki BN

1 kaki


kakikleur ZN

1 color kaki


kakikleurig BN

1 de color kaki


kakistof ZN

1 kaki


kaki-uniform ZN

1 uniforme kaki


kakivrucht ZN

1 kaki


kakkebroek ZN

1 coardo


kakken WW

1 cacar
iemand te -- zetten = humiliar/ridiculisar un persona


kakker ZN

1 (iemand die kakt) cacator
2 (opschepper) fanfaron, snob (E)
3 (bangerd) coardo


kakkerij ZN

1 diarrhea
aan de -- zijn = haber diarrhea


kakkerlak ZN

1 blatta


kakkies ZN MV

1
op blote -- = a pedes nude


kakofonie ZN

1 cacophonia
-- van stemmen = cacaphonia de voces


kakofonisch BN

1 cacophone


kakograaf ZN

1 cacographo


kakografie ZN

1 cacographia


kaksel ZN

1 Zie: kak


kakstoel ZN

1 sedia perciate/con potto


kalamijn ZN

1 calamina


kalandeermachine ZN

1 calandra


kalander ZN

1 calandra


kalanderaar ZN

1 calandrator


kalanderen WW

1 calandrar


kalanderleeuwerik ZN

1 calandra


kalandermachine ZN

1 calandra


kalanderrol ZN

1 calandrator


kalandreren ZN

1 calandrage


kalasjinikov ZN

1 kalachnikov


kalebas ZN

1 calabaza (E), cucurbita


kalebasachtigen ZN MV

1 cucurbitaceas


kalefateraar ZN

1 calfatator


kalefateren WW

1 calfatar


kaleidoscoop ZN

1 kaleidoscopio


kaleidoscopisch BN

1 kaleidoscopic


kalen BN

1 (kaal beginnen te worden) comenciar a devenir calve


kalender ZN

1 calendario
liturgische -- = calendario liturgic
Gregoriaanse -- = calendario gregorian
Juliaanse -- = calendario julian
republikeinse -- = calendario republican
lunisolaire -- = calendario lunisolar
eeuwigdurende -- = calendario perpetual
op de -- kijken = consultar le calendario


kalenderblaadje ZN

1 folio del calendario


kalenderblok ZN

1 bloco calendario


kalenderboekje ZN

1 almanac


kalenderjaar ZN

1 anno civil


kalendermaand ZN

1 mense civil


kalendermaker ZN

1 calendarista


kalendermethode ZN

1 methodo Ogino-Knaus


kalenderspreuk ZN

1 dicto/maxima de calendario


kales ZN

1 caleche (F)


kalf ZN

1 (DIERK) vitello
van het -- = vitellin
nuchter -- = vitello neonate
het gemeste -- slachten = occider le vitello ingrassiate
het gouden -- aanbidden = adorar le vitello de auro
over koetjes en --jes praten = parlar de cosas banal
als de --eren op het ijs dansen = quando duo dominicas essera al mesme die
2 (BOUWK) lintel


kalfaathamer ZN

1 martello a/de calfatar


kalfaatijzer ZN

1 ferro a/de calfatar


kalfateraar ZN

1 Zie: kalefateraar


kalfateren WW

1 Zie: kalefateren


kalfbloem ZN

1 achyranthes


kalfbouillon ZN

1 bouillon (F) de vitello


kalfje ZN

1 parve vitello
over koetjes en --s praten = parlar de trivialitates/de cosas indifferente/de cosas sin importantia


kalfkoe ZN

1 vacca gravide


kalfsbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de vitello


kalfsborst ZN

1 pectore de vitello


kalfsbouillon ZN

1 bouillon (F) de vitello


kalfscarbonade ZN

1 cotelette (F) de vitello


kalfschnitzel ZN

1 schnitzel (D) de vitello


kalfsfilet ZN

1 filet (F) de vitello


kalfsfricandeau ZN

1 fricandeau (F) de vitello


kalfsgebraad ZN

1 rostito de vitello


kalfsgehakt ZN

1 carne hachate {sj} de vitello


kalfshuid ZN

1 pelle de vitello


kalfskop ZN

1 capite/testa de vitello


kalfskotelet ZN

1 Zie: kalfscarbonade


kalfskruid ZN

1 solano dulce-amar


kalfslap(je) ZN

1 trencho {sj} de vitello


kalfsleer, kalfsleder ZN

1 corio de vitello, vitello


kalfsleren, kalfslederen BN

1 in/de vitello


kalfslever ZN

1 ficato de vitello


kalfsmedaillon ZN

1 medalion de vitello


kalfsnier ZN

1 ren de vitello


kalfsoester ZN

1 trencho {sj} rotunde/ronde de vitello


kalfsoog ZN

1 (oog van een kalf) oculo de un vitello
2 (uitpuilend oog) oculo globulose


kalfsperkament ZN

1 vitellino


kalfsragoût ZN

1 ragout (F) de vitello


kalfsrib ZN

1 costa de vitello


kalfsrollade ZN

1 carne rolate de vitello


kalfsschijf ZN

1 trencho {sj}/rondo de vitello


kalfsschnitzel ZN

1 schnitzel (D) de vitello


kalfstand ZN

1 (tand van een kalf) dente de un vitello
2 (BOUWK) denticulo
met --en versierd = denticulate


kalfstong ZN

1 lingua de vitello


kalfsvel ZN

1 pelle de vitello


kalfsvlees ZN

1 carne de vitello, vitello
gebraden -- = rostito de vitello


kalfsvleeskroket ZN

1 croquette (F) de vitello


kalfszwezerik ZN

1 thymo de vitello


kali ZN

1 riviera (in Indonesia)
2 (SCHEI) potassa


kalibemesting ZN

1 fertilisation con potassa


kaliber ZN

1 calibre
het -- bepalen van = calibrar
het juiste -- geven aan = calibrar
een stuk geschut van groot -- = un pecia de artilleria de grande calibre
ze zijn van hetzelfde -- = illes es del mesme calibre
2 (meetinstrument) calibre


kaliberbepaling ZN

1 calibration


kalibermeting ZN

1 calibration


kaliberpasser ZN

1 calibrator


kalibreren WW

1 calibrar, (schaalverdeling aanbrengen OOK) graduar


kalief ZN

1 califa


kalifaat ZN

1 (waardigheid) califato
2 (rijk) califato
het Kalifaat van Cordova = le Califato de Cordoba


kaligehalte ZN

1 percentage de potassa


kaliko ZN

1 calico


kaliloog ZN

1 lixivia de potassa, potassa caustic


kalimest ZN

1 potassa


kalimijn ZN

1 mina de potassium


kalium ZN

1 kalium, potassium


kaliumbromide ZN

1 bromido de kalium


kaliumcarbonaat ZN

1 carbonato de kalium


kaliumchloraat ZN

1 chlorato de kalium/potassium


kaliumchloride ZN

1 chlorido de kalium, chloruro de potassium


kaliumjodide ZN

1 iodido de kalium


kaliumnitraat ZN

1 nitrato de kalium


kaliumpermanganaat ZN

1 permanganato de kalium/de potassium


kaliumveldspaat ZN

1 feldspat de potassium, silicato de kalium, orthoclase


kaliumverbinding ZN

1 composito de kalium


kaliveldspaat ZN

1 Zie: kaliumveldspaat


kalizout ZN

1 sal potassic/de potassium/de kalium


kalk ZN

1 calce
zoutzure -- = chloruro de calce
ongebluste -- = calce vive
gebluste -- = calce morte/extincte
-- blussen = hydratar calce
-- verdunnen = diluer le calce
(door roosting) tot -- maken = calcinar
2 (pleisterkalk) stucco


kalkaanslag ZN

1 crusta calcari, incrustation calcari
met -- bedekken = incrustar
het bedekken met -- = incrustation


kalkaarde ZN

1 oxydo de kalium
2 terra calcari


kalkachtig BN

1 calcari, calcaree, cretose


kalkafzetting ZN

1 (het afzetten) calcification
2 (neerslag van kalk) deposito calcari/calcaree
3 (MED) concretion calcari/calculose


kalkalbast ZN

1 alabastro calcari


kalkarm BN

1 povre de/in calce, deficiente in calce


kalkbad ZN

1 banio de calce


kalkbemesting ZN

1 fertilisation con calce


kalkblussen ZN

1 extinction del calce


kalkbodem ZN

1 Zie: kalkgrond


kalkbranden WW

1 calcinar


kalkbranden ZN

1 calcination, fabrication de calce


kalkbrander ZN

1 calcero


kalkbranderij ZN

1 calceria, furno/fornace a/de calce, fabrica de calce


kalkbuis ZN

1 tubo de calce


kalkei ZN

1 (in kalk bewaard ei) ovo conservate in calce
2 (uit kalk gemaakt ei) ovo de calce


kalken WW

1 (met kalk bewerken) coperir de calce
2 (witten) blanchir con (lacte de) calce


kalken BN

1 de calce
-- wanden = parietes de calce


kalkformatie ZN

1 formation calcari/de calce


kalkgebergte ZN

1 montania calcari


kalkgehalte ZN

1 percentage de calce


kalkgesteente ZN

1 rocca cretacee/calcari


kalkgroeve ZN

1 petreria de calce


kalkgrond ZN

1 solo calcari/calcaree/calcifere


kalkgruis ZN

1 pulvere de calce


kalkhardheid ZN

1 duressa de calcium


kalkhoudend BN

1 calcifere, calcari, calcaree
-- water = aqua calcari
--e grond = solo calcari/calcaree/calcifere


kalkjicht ZN

1 calcinose (-osis)


kalkklei ZN

1 argilla calcari


kalkkoraal ZN

1 corallo calcari, madrepora


kalklaag ZN

1 (GEOL) strato de petra de calce
2 (laag kalk) strato de calce


kalkmeel ZN

1 pulvere de calce, calce in pulvere


kalkmelk ZN

1 lacte calcic/calcari/de calce


kalkmelkpomp ZN

1 pumpa pro lacte de calce


kalkmergel ZN

1 marna calcari/calcaree


kalkmeststof ZN

1 fertilisante de calce


kalkmeter ZN

1 calcimetro


kalkmeting ZN

1 calcimetria


kalkmijdend BN

1 calcifuge
--e plant = planta calcifuge


kalkmortel ZN

1 mortero de calce


kalkoen ZN

1 gallo de India


kalkoenenbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) de gallo de India


kalkoenenei ZN

1 ovo de gallina de India


kalkoenenvlees ZN

1 carne de gallo de India


kalkoenfilet ZN

1 filet (F) de gallo de India


kalkoens BN

1
--e haan = gallo de India
--e hen = gallina de India


kalkoven ZN

1 calceria, furno/fornace a/de calce, fabrica de calce


kalkpantser ZN

1 (DIERK) carapace calcari


kalkplant ZN

1 planta calcari/calcicole


kalkpoeder ZN

1 pulvere de calce, calce in pulvere


kalkput ZN

1 fossa de calce


kalkrijk BN

1 ric in calce


kalkrots ZN

1 calcario, rocca calcari/calcaree/de calce


kalksalpeter ZN

1 nitrato de calce, salpetra


kalkschaal ZN

1 scalia/concha calcari/de calce


kalkskelet ZN

1 skeleto calcaree/calcari/de calce


kalkspaat ZN

1 spat calcari/de Islanda, calcite


kalkspecie ZN

1 Zie: kalkmortel


kalksteen ZN

1 calcario, petra calcari/calcaree/de calce


kalksteenbodem ZN

1 solo/terreno de calcario


kalksteenformatie ZN

1 formation de calcario


kalksteentoevoeging ZN

1 addition de calcario


kalktuf ZN

1 tufo calcari/calcaree


kalkwater ZN

1 aqua calcari/calcic/de calce


kalkzout ZN

1 sal calcic/calcari/de calcium


kalligraaf ZN

1 calligrapho


kalligraferen WW

1 scriber in belle calligraphia, calligraphiar


kalligrafie ZN

1 calligraphia


kalligrafisch BN

1 calligraphic


kalligram ZN

1 calligramma


kalm BN

1 calme, tranquille, quiete, placide, (bezonnen) ponderate
-- leven = vita calme
-- rivier = fluvio calme/quiete
--e zee = mar calme/tranquille
--e pols = pulso tranquille
-- gangetje = marcha {sj} tranquille
-- blijven = conservar su calma
-- worden = calmar se, tranquillisar se
uiterlijk -- zijn = parer tranquille, haber un aspecto tranquille
-- spreken = parlar calmemente
-- antwoorden = responder calmemente
weer -- worden = retrovar su calma
2 (sereen) calme, seren
--e berusting = resignation seren


kalmaar ZN

1 Zie: pijlinktvis


kalmeren WW

1 calmar, tranquillisar, quietar, appaciar, pacificar
de opgewonden gemoederen -- = calmar le spiritos excitate
het weer is gekalmeerd = le tempore se ha calmate
niet te -- = incalmabile
2 (MED) calmar, sedar, tranquillisar, lenificar


kalmerend BN

1 calmante, sedative, lenitive, tranquillisante, paregoric
-- middel = calmante, sedativo, lenitivo, tranquillisante, paregorico
-- effect = effecto tranquillisante
dat werkt -- = isto calma, isto functiona como un sedativo, isto ha un effecto tranquillisante


kalmering ZN

1 appaciamento


kalmeringsmiddel ZN

1 calmante, tranquillisante, sedativo, lenitivo, paregorico


kalmoes ZN

1 acoro


kalmoestinctuur ZN

1 tinctura de acoro


kalmoeswortel ZN

1 (radice de) acoro


kalmpjes BW

1 calmemente, tranquillemente, quietemente, con calma, (onbewogen) impassibilemente
iets -- kunnen aanzien = considerar un cosa tranquillemente
-- leven = viver pacibilemente/un vita quiete
het -- aan doen = facer le cosas con calma


kalmte ZN

1 calma, tranquillitate, quiescentia, quiete, quietude
innerlijke -- = calma interior
olympische -- = calma olympie
een ogenblik van -- = un momento de tranquillitate, un calma momentanee
zijn -- bewaren = mantener/conservar/guardar/preservar su calma, mantener se tranquille
zijn -- verliezen = perder su calma
tot -- (aan)manen = exhortar al calma
iemand tot -- brengen = calmar/tranquillisar un persona
aanmaning/aansporing tot -- = exhortation al calma
ik hervond mijn -- = io ha recuperate le calma/tranquillitate
geen paniek, -- alleen kan u redden = tranquille, solo le calma pote salvar vos
2 (onverstoorbaarheid) calma, tranquillitate, phlegma, serenitate, placiditate


kalmweg BW

1 calmemente, tranquillemente, quietemente, con calma


kalomel ZN

1 calomel


kalomelpoeder ZN

1 pulvere de calomel


kalomelzalf ZN

1 unguento de calomel


kalong ZN

1 kalong


kalot(je) ZN

1 calotte (F)
zwart -- van de priester = calotte nigre del prestre


Kalvarieberg ZN

1 Zie: Calvarieberg


kalven WW

1 (een kalf werpen) filiar, parturir un vitello
2 (afbrokkelen) dispeciar se


kalverbox ZN

1 box (E) pro vitellos


kalveren WW

1 Zie: kalven-1


kalverknieën ZN MV

1 Zie: x-benen


kalverliefde ZN

1 amor infantil/juvenil/de adolescente


kalvermarkt ZN

1 mercato de vitellos


kalvermesterij ZN

1 ferma ubi on ingrassia vitellos


kalverschets ZN

1 certificato pro identificar un vitello, certificato de identification de un vitello


kam ZN

1 (toiletgereedschap) pectine
hoornen -- = pectine de corno
fijne -- = pectine fin
2 (haarspeld) pectine
3 (weverskam) pectine
alles over één -- scheren = mitter toto in le mesme sacco, generalisar
4 (kuif) cresta, crista
-- van de haan = cresta/crista del gallo
de -- opsteken = levar/altiar le cresta/le crista
5 (tros) racemo
-- bananen = racemo de bananas
6 (bergkam) cresta, crista
7 (tand van een rad) dente, camma
8 (uitsteeksel op beenderen) apophyse (-ysis)


kamdragend BN

1 crestate, cristate


kamduiker ZN

1 Zie: kuifeend


kameel ZN

1 camelo


kameel(s)haar ZN

1 pilo de camelo


kameel(s)haren BN

1 de pilo de camelo


kameeldrijver ZN

1 camelero


kameelgeit ZN

1 alpaca


kameelkoe ZN

1 camela


kameelmaag ZN

1 stomacho de camelo


kameelruiter ZN

1 meharista


kameelschaap ZN

1 lama


kameelsveulen ZN

1 camelo neonate


kameelwol ZN

1 lana de camelo


kameelzadel ZN

1 sella de camelo


kamelenmaag ZN

1 Zie: kameelsmaag


kamelenmest ZN

1 stercore de camelo


kamelenvlees ZN

1 carne de camelo


kamelenzadel ZN

1 Zie: kameelzadel


kameleon ZN

1 chameleonte


kameleontisch BN

1 chameleonic


kamelia ZN

1 Zie: camellia


kamelot ZN

1 (textiel) camelot


kamelotten BN

1 (textiel) de camelot


kamen WW

1 fermentar


kamer ZN

1 (vertrek) camera
ruime -- = camera ample
gemeubileerde -- = camera mobilate
aangrenzende -- = camera contigue
twee --s en suite = duo cameras communicante
(FOTO) donkere -- = camera obscur
de -- doen = facer/nettar le camera
hij woont op --s = ille vive in un camera locate/de location, ille habita un camera
2 (afdeling van een wetgevend lichaam) camera
-- van afgevaardigden = camera de(l) deputatos
Eerste Kamer = Senato
debat in de -- = discussion parlamentari
de -- bijeenroepen = convocar le camera
de -- ontbinden = dissolver le camera
de -- openen = aperir le camera
de -- sluiten = clauder le camera
voor beide --s in vergadering bijeen = ante le session plenari del assemblea
3 (vereniging van personen) camera
-- van retorica = camera de rhetorica
-- van koophandel en fabrieken = camera de commercio e industria
4 (in vuurwapens) camera
-- van een geweer = camera de un fusil
5 (MED) camera
de twee --s van het oog = le duo cameras del oculo


kameraad ZN

1 camerada, amico, companion
gezworen --en = cameradas inseparabile


kameraadschap ZN

1 cameraderia, fraternitate


kameraadschappelijk BN

1 fraternal, confraternal
-- met iemand omgaan = fraternisar


kamerantenne ZN

1 antenna interior


kamerarrest ZN

1 confinamento al caserna/a su camera
-- hebben = esser confinate a su camera


kamerbel ZN

1 campanetta


kamerbespreking ZN

1 Zie: kamerreservering


kamerbewaarder ZN

1 ostiero, portero


kamerbewoner ZN

1 locatario de un camera


kamerbiljart ZN

1 parve biliardo


kamerbreed BN

1 de pariete a pariete
-- tapijt = tapete/tapis (F)/carpetta de pariete a pariete/del dimensiones del camera
2 (ruim) vaste, large
--e meerderheid = vaste/large majoritate


kamerbrem ZN

1 cytiso racemose


kamercommissie ZN

1 commission parlamentari
vaste -- = commission permanente


kamerconcert ZN

1 concerto de camera


kamerdebat ZN

1 debatto/discussion parlamentari/in parlamento


kamerdeur ZN

1 porta de un camera


kamerdienaar ZN

1 ostiero, portero


kamerdoek ZN

1 batista


kamerdoeks ZN

1 de batista


kamereik ZN

1 grevillea robuste


kamerfractie ZN

1 gruppo parlamentari


kamergeleerde ZN

1 erudito cameral


kamergeleerdheid ZN

1 cognoscentias/cognoscimentos (purmente) libresc


kamergemak ZN

1 sedia perciate/con potto


kamergenoot ZN

1 companion/camerada de camera


kamergymnastiek ZN

1 gymnastica de camera


kamerheer ZN

1 chambellan {sj}
2 camerero


kamerhuur ZN

1 precio de location de un camera


kamerinrichting ZN

1 arrangiamento/installation de un camera


kamerjapon ZN

1 roba/veste de camera


kamerjas ZN

1 roba/veste de camera


kamerkoor ZN

1 choro de camera


kamerkruid ZN

1 Zie: moerasspirea


kamerlengte ZN

1 longor del camera


kamerlid ZN

1 membro del parlamento, parlamentario


kamerlidmaatschap ZN

1 mandato parlamentari, membrato del parlamento


kamerlinde ZN

1 sparmannia african


kamerling ZN

1 (R.K.) camerlingo
2 (kamerheer) chambellan {sj}


kamermeerderheid ZN

1 majoritate parlamentari/in le parlamento


kamermeisje ZN

1 (in hotel) camerera


kamermuur ZN

1 muro de camera


kamermuziek ZN

1 musica de camera


kamermuziekensemble ZN

1 insimul/ensemble (F) de musica de camera


kamernummer ZN

1 numero del camera


Kameroen ZN EIGN

1 Camerun


Kameroens BN

1 camerunese


kamerolifant ZN

1 persona corpulente


kamerontbinding ZN

1 (één of beide) dissolution del Camera(s), (beide) dissolution del Parlamento


kamerorgel ZN

1 organo de camera, harmonium


kamerorkest ZN

1 orchestra (de musica de) de camera


kameroverzicht ZN

1 revista del debattos/discussiones parlamentari


kamerplant ZN

1 planta de camera/de interior/de appartamento


kamerpot ZN

1 Zie: nachtspiegel


kamerprijs ZN

1 precio de location del camera


kamerraam ZN

1 fenestra de camera


kamerreservering ZN

1 reservation de un camera


kamerschel ZN

1 campanetta


kamerscherm ZN

1 schermo plicabile, paravento


kamersleutel ZN

1 clave del camera


kamersonate ZN

1 sonata de camera


kamerspin ZN

1 tegenaria domestic


kamerstenograaf ZN

1 stenographo del parlamento


kamerstoel ZN

1 sedia de camera
2 (stilletje) sedia perciate/con potto


kamertemperatuur ZN

1 (normale temperatuur in een woonkamer) temperatura ambiente/de ambiente/de appartamento
deze wijn op -- geserveerd worden = iste vino debe esser servite a temperatura ambiente
2 (SCHEI, NAT) temperatura de 20 centigrados


kamerthermometer ZN

1 thermometro de camera


kamerthermostaat ZN

1 thermostato de camera


kamertje ZN

1 parve camera, cameretta, cabinetto
het kleinste -- = le toilette (F)


kameruitspraak ZN

1 judicamento parlamentari


kamervenster ZN

1 Zie: kamerraam


kamerverhuur ZN

1 location de cameras


kamerverhuurbureau ZN

1 agentia de location de cameras


kamerverhuurder ZN

1 locator de cameras


kamerverkiezingen ZN MV

1 electiones parlamentari


kamerverslag ZN

1 reporto del debattos/discussiones parlamentari


kamervlieg ZN

1 musca domestic


kamervloer ZN

1 solo de camera


kamervoorzitter ZN

1 presidente del camera


kamervotum ZN

1 voto parlamentari/del camera


kamerwingerd ZN

1 ampelopsis oriental


kamerzetel ZN

1 sedio/sede (parlamentari)


kamerzitting ZN

1 session parlamentari/del camera/del parlamento


kamerzuur ZN

1 acido sulfuric


kametui ZN

1 pectiniera


kamfer ZN

1 camphora


kamferachtig BN

1 camphoric


kamferballetje ZN

1 bolla/bolletta de camphora


kamferboom ZN

1 camphoriero


kamferen WW

1 camphorar


kamferhout ZN

1 ligno de camphoriero


kamferlaurier ZN

1 camphoriero


kamferlucht ZN

1 odor de camphora


kamferolie ZN

1 oleo camphorate


kamferpoeder ZN

1 camphora pulverisate


kamferspiritus ZN

1 alcohol camphorate


kamferwater ZN

1 aqua camphorate


kamferzalf ZN

1 pomada camphorate


kamferzeep ZN

1 sapon camphorate


kamferzuur ZN

1 acido camphoric


kamgaren ZN

1 lana cardate, stamine


kamgaren BN

1 de lana cardate, de stamine


kamgarenspinner ZN

1 filator/filandero de stamine/de lana cardate


kamgarenspinnerij ZN

1 (handeling) filatura de stamine/de lana cardate
2 (werkplaats) filatura/filanderia/filanda de stamine/de lana cardate


kamgarenstof ZN

1 stoffa/texito de stamine/de lana cardate


kamgier ZN

1 condor


kamgras ZN

1 cynosura cristate


kamhagedis ZN

1 iguana


kamig BN

1 mucite, mucide


kamikaze ZN

1 kamikaze (Ja)


kamikaze-actie ZN

1 action kamikaze (Ja)


kamikazepiloot ZN

1 pilota kamikaze (Ja)


kamikazevliegtuig ZN

1 avion kamikaze (Ja)/suicidio


kamille ZN

1 camomilla, matricaria
reukloze -- = matricaria inodor


kamilleaftreksel ZN

1 Zie: kamillethee


kamillebloem ZN

1 flor de camomilla


kamilleknop ZN

1 button de camomilla


kamillethee ZN

1 infusion/tisana/the de camomilla


kamizool ZN

1 camisola


kamkieuwigen ZN MV

1 ctenobranchiatos


kamkwal ZN

1 Zie: ribkwal


kammen WW

1 (ontwarren) pectinar
zijn haar -- = pectinar se le capillos
zich even -- = dar se un colpo de pectine
een paard de manen -- = pectinar le criniera de un cavallo
2 (TEXT) pectinar, cardar
wol -- = cardar lana


kammenfabriek ZN

1 fabrica de pectines, pectineria


kammenfabrikant ZN

1 fabricante de pectines, pectinero


kammenmaker ZN

1 Zie: kammenfabrikant


kammenwinkel ZN

1 pectineria


kammer ZN

1 pectinator
2 (van wol) pectinator, cardator


kamp ZN

1 campamento, campo
een -- opslaan = establir un campamento
het -- opbreken = discampar, levar le campo/campamento
het opbreken van het -- = discampamento, le levar del campo/campamento
2 (terrein) campo, terreno de campamento
3 (kampeerterrein) campo, camping, terreno de campamento
4 (partij, kliek) campo, partito, clan, faction, bloco
in twee --en verdeeld zijn = esser dividite in duo factiones
uit het liberale -- = del partito liberal
zich in hetzelfde -- scharen = affiliar se al mesme campo/partito
het land was in twee --en gesplitst = le pais esseva dividite in duo campos
5 (strijd) lucta, combatto
een -- voeren = luctar, combatter
6 (wedstrijd) combatto, incontro


kampanje ZN

1 poppa


kamparts ZN

1 medico del campo (de concentration)


kampbed ZN

1 lecto de campo


kampbeheerder ZN

1 (van camping) gerente/administrator del campo/del camping/del terreno de campamento


kampbeul ZN

1 bruto del campo (de concentration)


kampbewaker ZN

1 guardiano del campo (de concentration)


kampbewoner ZN

1 habitante de un campo/campamento


kampcommandant ZN

1 commandante del campo (de concentration)


kampeerartikelen ZN MV

1 Zie: kampeerbenodigdheden


kampeerauto ZN

1 autocaravana


kampeerbed ZN

1 lecto de campo


kampeerbenodigdheden ZN MV

1 equipamento/material de camping/de campamento


kampeerboerderij ZN

1 ferma con camping


kampeerbus ZN

1 Zie: kampeerauto


kampeercarnet ZN

1 carnet (F) de camping


kampeercentrum ZN

1 centro de camping


kampeerclub ZN

1 club (E) de camping/de campatores


kampeerder ZN

1 campator


kampeerdocument ZN

1 documento de camping


kampeergids ZN

1 guida de camping


kampeerhemd ZN

1 camisa de campator


kampeerkaart ZN

1 carta de campator/de camping, permisso de camping


kampeermateriaal ZN

1 Zie: kampeerbenodigdheden


kampeerplaats ZN

1 camping, campo, terreno de camping/de campamento


kampeertent ZN

1 tenta (de campator)


kampeerterrein ZN

1 Zie: kampeerplaats


kampeeruitrusting ZN

1 equipamento/material de camping/de campamento


kampeervakantie ZN

1 vacantias de camping


kampeervereniging ZN

1 association de camping/de campatores


kampeervergunning ZN

1 permisso de camping


kampeerverordening ZN

1 ordinantia de camping


kampeervouwwagen ZN

1 Zie: vouwcaravan


kampeerwagen ZN

1 Zie: kampeerauto


kampement ZN

1 campo, campamento, (MIL ook) cantonamento


kampen WW

1 luctar, combatter
te -- hebben met moeilijkheden = vider se/esser confrontate con difficultates


kamperen WW

1 campar, facer camping
-- bij een boer = campar a un ferma
-- in een tent = campar in un tenta
-- in een caravan = campar in un caravana, caravaning (E)


kamperfoelie ZN

1 caprifolio, lonicera
wilde -- = caprifolio salvage


kamperfoelieachtig BN

1 caprifoliacee


kamperfoeliefamilie ZN

1 caprifoliaceas


kampernoelje ZN

1 agarico campestre


kampernoeljebed ZN

1 quadro/quadrato de agarico campestre


kampioen ZN

1 (SPORT) campion, champion (E)
Europees -- = campion europee
hij is -- op de schaats = ille es campion de patinage
2 (voorvechter) campion, advocato, propugnator
-- van de vrijheid = campion del libertate


kampioenschap ZN

1 campionato
open -- = campionato aperte, open (E)
aan een -- meedoen = participar in un campionato
het -- behalen = ganiar le campionato


kampioenscompetitie ZN

1 competition del campionato


kampioensploeg ZN

1 equipa campion


kampioenstitel ZN

1 titulo de campion


kampioenswedstrijd ZN

1 match (E) de campionato. concurso pro le campionato


kampkaart ZN

1 Zie: kampeerkaart


kamplaat ZN

1 pectine


kampleider ZN

1 chef (F)/director/gerente/administrator del campo/camping


kampleiding ZN

1 direction del campo/camping


kampleven ZN

1 vita de campo


kamplied ZN

1 canto de campo


kampong ZN

1 kampong


kampongbewoner ZN

1 habitante de kampong


kamponghoofd ZN

1 chef (F) de kampong


kampplaats ZN

1 (gevechtsterrein) loco/sito del combatto, campo de battalia
2 Zie: kampeerplaats


kamprechter ZN

1 arbitro


kampstrijd ZN

1 (tweegevecht) combatto, lucta, duello


kampsyndroom ZN

1 syndroma del campo de concentration


Kampuchea ZN EIGN

1 Zie: Cambodja


kampvechter ZN

1 luctor, luctator, (GR GESCH) agonista, (ROM GESCH) gladiator
2 (iemand die voor een bepaalde zaak vecht) campion


kampvuur ZN

1 foco de campo/de campamento
een -- aansteken = accender un foco de campo


kampwinkel ZN

1 magazin del camping/campo


kamrad ZN

1 rota dentate/a dentes, pinnion


kamsalamander ZN

1 trituro cristate


kamschelp ZN

1 pectine


kamspier ZN

1 musculo pectinate


kamtand ZN

1 (van kam) dente del pectine
2 (van kamwiel) camma


kamvormig BN

1 in forma de pectine, pectiniforme, pectinate
-- blad = folio pectinate
--e kieuwen = branchias pectiniforme
2 in forma de cresta/crista, crestate, cristate


kamwiel ZN

1 Zie: kamrad


kamwol ZN

1 lana pectinate


kan ZN

1 potto, urceo, brocca, jarra
een -- bier = un potto/jarra de bira
een -- wijn = un jarra de vino
een -- met melk = un potto/jarra de lacte
2 (liter) litro
drie -- melk = tres litros de lacte
3 (oosterse titel) khan


Kanaak ZN

1 canaco


kanaal ZN

1 (kunstmatige waterweg) canal
interoceanisch -- = canal interoceanic
stelsel van --en = canalisation
een -- graven = (ex)cavar un canal
--en aanleggen = construer canales
een -- uitdiepen = approfundar un canal
van --en voorzien = canalisar
2 (natuurlijke zeeëngte) canal, stricto de mar, passo
het Kanaal = le (canal del) Manica
3 (weg) canal, via, (middel) medio
langs diplomatieke --en = per canales/vias diplomatic
4 (pijp) canal, conducto, tubo
5 (MED) canal, ducto, conducto, tubo, meato
6 (RADIO, TV) canal, catena
een ander -- kiezen = seliger un altere canal


Kanaal (Het) ZN EIGN

1 le (canal del) Manica


kanaalaanleg ZN

1 construction de un canal


kanaalbed ZN

1 lecto de canal


kanaalbodem ZN

1 fundo de canal


kanaalbrug ZN

1 ponte de canal


kanaaldijk ZN

1 dica de canal


Kanaaleilanden ZN EIGN MV

1 Insulas Anglonormanne, Insulas (del Canal) del Manica


kanaalgeld ZN

1 pedage de canal


kanaalhaven ZN

1 porto de canal


kanaalkiezer ZN

1 (TV) selector de canal(es), syntonisator


kanaalkruising ZN

1 cruciamento de canal


Kanaalkust ZN

1 costa del (Canal del) Manica


kanaalniveau ZN

1 nivello del canal


kanaaloever ZN

1 ripa de canal


kanaalpand ZN

1 section de canal (inter duo esclusas)


kanaalpeil ZN

1 Zie: kanaalniveau


kanaalsluis ZN

1 esclusa de canal


kanaalstelsel ZN

1 rete/systema de canales


kanaaltje ZN

1 parve canal
2 (BIOL) caniculo


kanaaltol ZN

1 pedage de canal


Kanaaltunnel ZN EIGN

1 Tunnel (E) del/sub le (Canal del) Manica


kanaaltunnel ZN

1 tunnel (E) del canal


kanaalvak ZN

1 Zie: kanaalpand


kanaalverbinding ZN

1 (verbinding dmv een kanaal) junction/communication/union per un canal
2 (bootverbinding over het Kanaal) ferry-boat (E) (que face le transversata del Manica)


kanaalvormig BN

1 canaliforme


kanaalwachter ZN

1 guardiano de canal


kanaalweg ZN

1 cammino secundo un canal


kanaalzone ZN

1 zona del canal


Kanaän ZN EIGN

1 Canaan


Kanaäniet ZN EIGN

1 canaanita


Kanaänitisch BN

1 canaanita


kanaat ZN

1 khanato


kanalenkiezer ZN

1 Zie: kanaalkiezer


kanalennet ZN

1 rete/systema de canales


kanalisatie ZN

1 (aanleg van kanalen) canalisation
2 (het geschikt maken voor de scheepvaart) canalisation
-- van een rivier = canalisation de un fluvio


kanaliseerbaar BN

1 canalisabile
--e rivier = fluvio/riviera canalisabile


kanaliseren WW

1 (van kanalen voorzien) canalisar
2 (tot kanaal maken) canalisar
gekanaliseerde rivier = riviera/fluvio canalisate
3 (in zekere banen leiden) canalisar, diriger


kanalisering ZN

1 Zie: kanalisatie


kanarie ZN

1 canario
het kweken van --s = le canaricultura


kanariegeel BN

1 jalne canario


kanariegras ZN

1 phalaris
klein -- = phalaris minor


kanariekooi ZN

1 cavia a/de/pro canario


kanariekruid ZN

1 senecio vulgar


kanariepietje ZN

1 canario


kanarieras ZN

1 racia de canario


kanarieslag ZN

1 canto de canario


kanarievogel ZN

1 canario


kanariezaad ZN

1 granas pro canarios


kandelaar ZN

1 candeliero, (met verschillende armen) candelabro
koperen -- = candeliero in/de cupro
zevenarmige -- = candelabro a/de septe bracios, menorah


kandelaber ZN

1 candelabro, lampadario, lustro


kandelaren WW

1 taliar in forma de candelabro


kandidaat ZN

1 (gegadigde) candidato, (voor betrekking ook) aspirante, postulante
-- voor het presidentschap = candidato al presidentia
zich -- stellen = presentar se (como) candidato, presentar/poner/mitter su candidatura
iemand als -- naar voren schuiven = proponer un persona como candidato
zijn stem uitbrengen op een -- = votar pro un candidato
2 (voor examen) candidato
3 (voor universiteit) baccalaureo


kandidaat-notaris ZN

1 notario-candidato


kandidaatsexamen ZN

1 prime examine universitari


kandidaatstelling ZN

1 candidatura
verkozen bij enkele -- = eligite per candidatura unic


kandidatenlijst ZN

1 lista de(l) candidatos, candidatura


kandidatentoernooi ZN

1 (SCHAKEN) torneo eliminatori/de candidatos


kandidatuur ZN

1 candidatura
van zijn -- afzien, zijn -- intrekken = retirar su candidatura
voor een -- bedanken = declinar/refusar un candidatura


kandideren WW

1 presentar/proponer como/un candidato, candidar
zich -- = poner su candidatura, candidar se


kandij(suiker) ZN

1 sucro/saccharo candite


kandijgruis ZN

1 pulvere de sucro/saccharo candite


kandijklontje ZN

1 morsello de sucro/saccharo candite


kandijstroop ZN

1 melassa


kaneel ZN

1 cannella
fijne/gemalen -- = cannella in pulvere
rijst met -- = ris al cannella
pijp -- = barra/baston/palo de cannella


kaneelbast ZN

1 cortice de cannelliero


kaneelbeschuitje ZN

1 biscocto/toast (E) al cannella


kaneelbloem ZN

1 flor de cannelliero


kaneelboom ZN

1 cannelliero, cinnamomo


kaneelgeest ZN

1 Zie: kaneelolie


kaneelgeur ZN

1 odor/aroma de cannella


kaneelhout ZN

1 ligno de cannelliero


kaneelkleur ZN

1 color de cannella


kaneelkleurig BN

1 de color de cannella, cannella, fulve


kaneelklokje ZN

1 galera tenere


kaneelkoekje ZN

1 biscuit al cannella


kaneelkoffie ZN

1 caffe al cannella


kaneellaurier ZN

1 Zie: kaneelboom


kaneelolie ZN

1 oleo/essentia de cannella


kaneelpijp ZN

1 Zie: kaneelstang


kaneelpoeder ZN

1 pulvere de cannella, cannella in pulvere


kaneelsaus ZN

1 sauce (F) al cannella


kaneelsmaak ZN

1 gusto/sapor de cannella


kaneelstang ZN

1 barra/baston/palo de cannella


kaneelstok ZN

1 Zie: kaneelstang


kaneelstokje ZN

1 bastonetto de cannella


kaneelstrooier ZN

1 vasculo pro dispersar/disperger cannella


kaneelsuiker ZN

1 sucro/saccharo al cannella


kaneelwafel ZN

1 wafla al cannella


kaneelwater ZN

1 infusion de cannella


kanefoor ZN

1 canephora


kanelig BN

1 resimilante al cannella


kanen WW

1 mangiar con appetito


kanes ZN

1 Zie: kanis


kangoeroe ZN

1 kanguru


kangoeroebal ZN

1 balla pro saltar


kanis ZN

1 capite, testa
hou je --! = silentio!
iemand een dreun voor zijn -- geven = dar un colpo de pugno in le facie de un persona


kanjer ZN

1 (iemand die voortreffelijk in iets is) asse
2
een -- van een vis = un pisce enorme


kanker ZN

1 cancere, carcinoma
tegen de -- = anticancerose
-- van de maag = cancere/carcinoma de stomacho
-- hebben = haber cancere
-- veroorzaken = cancerisar
-- betreffend = carcerologic
-- in het eerste/in een vroeg stadium = cancere incipiente
de werkloosheid is een -- voor de maatschappij = le disoccupation es un cancere pro le societate


kankeraar ZN

1 murmuron, grunnion


kankerachtig BN

1 cancerose, carcinomatose, (zonder kanker te zijn) canceriforme
-- worden = cancerisar se
-- gezwel = tumor cancerose
er -- uitzien = haber un aspecto cancerose, parer cancerose
zich -- ontwikkelen = disveloppar se de forma cancerogene/cancerose


kankerbestrijdend BN

1 anticancerose


kankerbestrijding ZN

1 lucta anticancerose/contra le cancere, (campagne) campania antecancerose


kankerbestrijdingscentrum ZN

1 centro anticarcerose


kankercel ZN

1 cellula cancerose/tumorose


kankercentrum ZN

1 Zie: kankerbestrijdingscentrum


kankeren WW

1 (mopperen) criticar continuemente/malevolemente, murmurar, grunnir, lamentar se
2 (kanker hebbend) esser cancerose, suffrer de cancere


kankerfobie ZN

1 cancerophobia, carcinophobia


kankergezwel ZN

1 carcinoma, tumor (cancerose/carcinomatose)


kankerinstituut ZN

1 instituto anticancerose/del cancere, instituto pro le lucta contra le cancere


kankerlijder ZN

1 Zie: kankerpatiënt


kankerneurose ZN

1 neurose (-osis)/psychose (-osis) del cancere/causate per le cancere


kankeronderzoek ZN

1 studios carcerologic, recerca del cancere


kankerpatiënt ZN

1 malado cancerose/de cancere


kankerpit ZN

1 murmuron, grunnion


kankerspecialist ZN

1 oncologo, oncologista, cancerologo


kankersterfte ZN

1 mortalitate cancerose/per cancere


kankervernietigend BN

1 carcinolytic


kankervernietiging ZN

1 carcinolyse (-ysis)


kankerverwekkend BN

1 cancerogene, carcinogene
--e stof = substantia cancerogene, cancerogeno


kankervormig BN

1 canceriforme


kankervrees ZN

1 cancerophobia, carcinophobia


kankerweefsel ZN

1 texito cancerose


kankerwerend BN

1 anticancerose


kanneleren WW

1 Zie: canneleren


kannetjeskruid ZN

1 nepenthe


kannibaal ZN

1 cannibal, anthropophago


kannibaals BN

1 cannibalesc
--e wreedheid = crueltate cannibalesc


kannibalenstam ZN

1 tribo anthropophage/de cannibales


kannibaliseren WW

1 cannibalisar


kannibalisme ZN

1 cannibalismo, anthropophagia


kannibalistisch BN

1 cannibal


kano ZN

1 canoa


kanoclub ZN

1 club (E) de canoeros


kanoën ZN

1 canoage


kanoën WW

1 ir in canoa, canoar


kanokussen ZN

1 cossino de canoa


kanon ZN

1 cannon, pecia (de artilleria)
mond van een -- = bucca de un cannon
gieterij van --nen = cannoneria
loop van een -- = tubo de un cannon
met --nen beschieten = cannonar
een -- laden = cargar un cannon
een -- afschieten = discargar un cannon
het afschieten van een -- = le discarga de un cannon


Kanon ZN

1 (DRUKK) (grote drukletter) canone


kanoneerboot ZN

1 cannonnera


kanongebulder ZN

1 ruito del cannon(es)


kanongedonder ZN

1 Zie: kanongebulder


kanongieterij ZN

1 (handeling) fundition de cannones
2 (werkplaats) funderia de cannones, cannoneria


kanonikaal BN

1 canonical


kanonloop ZN

1 tubo de un cannon


kanonnade ZN

1 cannonnada


kanonneerboot ZN

1 cannonera


kanonnenvlees ZN

1 carne a/de cannon
als -- dienen = servir de carne a/de cannon


kanonnenvoer ZN

1 Zie: kanonnenvlees


kanonneren WW

1 bombardar con cannones, cannonar


kanonnier ZN

1 cannonero, serviente


kanonschot ZN

1 tiro/colpo de cannon
tot op -- afstand = a portata de cannon


kanonskogel ZN

1 balla de cannon


kanonspijs ZN

1 metallo/bronzo de cannones


kanonvuur ZN

1 foco/tiro de cannon/de artilleria, cannonada


kanosport ZN

1 canoismo


kanostoeltje ZN

1 (parve) sedia de canoa


kanovaarder ZN

1 canoero, canoista


kanovaren ZN

1 canoismo


kanovaren WW

1 ir in canoa, canoar


kanovereniging ZN

1 societate de canoeros


kans ZN

1 (mogelijkheid) chance {sj}, possibilitate, opportunitate, (waarschijnlijkheid) probabilitate, (lot) hasardo, sorte, (ongunstig) risco
-- van slagen = chance/probabilitate de successo
-- zien om = vider le possibilitate de
een dikke -- dat = un bon chance que
er is een klein --je dat = il ha un parve chance que
de --en berekenen = calcular le probabilitates
de -- is groot dat = il ha/existe un grand/bon possibilitate/probabilitate que, il es ben possibile/probabile que
de -- niet krijgen om = non haber le chance/possibilitate de
een tweede -- krijgen = haber un secunde chance/possibilitate
geen schijn van -- hebben = non haber le plus minime possibilitate
zijn --en stijgen = su chances se multiplica
zijn -- schoon zien om = vider le possibilitate/opportunitate de
de -- lopen = currer le risco/le periculo
ik zie er geen -- toe = 1. io pensa que isto non es facibile, 2. io non pote facer lo, io non sape como facer lo, io non vide un maniera de facer lo
er is -- op regen = il es possibile/probabile que il pluvera
daar is geen -- op = il ha necun/nulle possibilitate
hoe liggen onze --en? = quales es nostre possibilitates?
2 (gunstige gelegenheid) chance {sj}, occasion, opportunitate, fortuna
iemand een -- geven = dar un occasion a un persona
gelijke --en voor iedereen = chances/opportunitates equal pro totes
de -- missen = perder le occasion
gemiste -- = opportunitate/occasion perdite
een tweede -- krijgen = haber un secunde occasion/opportunitate
de -- is verkeken = le occasion es perdite
de -- waarnemen = profitar del opportunitate
de -- aangrijpen, zijn -- grijpen = sasir le occasion/opportunitate, non lassar escappar le opportunitate
het keren van de -- = le cambio del fortuna


kansarm BN

1 disfavorate, disavantagiate


kansberekening ZN

1 (de berekening van een kans) calculo del probabilitate(s)
volgens iedere -- = secundo tote le leges de probabilitate
2 (WISK, STAT) theoria de probabilitate(s)/chances {sj}, calculo del probabilitate(s)


kansel ZN

1 cathedra, pulpito
van de -- verkondigen = predicar desde le alto del pulpito, (bekend maken) annunciar desde le pulpito


kanselarij ZN

1 cancelleria


kanselarijstijl ZN

1 stilo de cancelleria


kanselarijtaal ZN

1 (de in kanselarijen gebruikelijke taal) stilo de cancelleria
2 (dorre schrijftrant) jargon (F) administrative


kanselbijbel ZN

1 biblia del pulpito


kanselboodschap ZN

1 message del pulpito


kanselier ZN

1 cancellero


kanselrede ZN

1 predica del pulpito, homilia


kanselredenaar ZN

1 predicator, orator sacre, homilista


kanselstijl ZN

1 stilo del pulpito, stilo ampullose/emphatic


kanseltaal ZN

1 linguage del pulpito


kanseluitdrukking ZN

1 expression del pulpito


kanselwelsprekendheid ZN

1 eloquentia del pulpito, homiletica


kanshebber ZN

1 ganiator/vincitor/candidato probabile, favorito
de grootste -- op/voor de 5000 meter = le grande favorito del 5000 metros


kansloos BN

1 sin chance {sj}/probabilitate de successo, sin possibilitate de ganiar


kansovereenkomst ZN

1 contracto aleatori


kansrekening ZN

1 Zie: kansberekening


kansrijk BN

1 (kans op succes hebbend) avantagiose, favorabile
2 (kans hebbend om in de maatschappij te slagen) privilegiate, destinate al successo


kansspel ZN

1 joco de hasardo/chance {sj}


kansspelbelasting ZN

1 imposto super le premios del joco


kansspeler ZN

1 jocator de hasardo/chance {sj}


kansverdeling ZN

1 (STAT) repartition/distribution del probabilitates


kant ZN

1 (weefsel) dentella
fijne -- = dentella delicate
2 (rand, zijkant) latere, bordo, margine
aan de -- van de weg = al bordo del cammino
het parkeerverbod geldt voor beide --en = le interdiction de stationar vale pro le duo lateres
aan de -- bijgeschreven aantekeningen = notas marginal
op de -- aantekenen = annotar al margine, poner notas marginal
aan de -- staan (toekijken) = reguardar/mirar sin participation
3 (oever) bordo, ripa
iemand van de -- afduwen = pulsar un persona del bordo
dit raakt -- noch wal = isto ha ni cauda ni testa
4 (grensvlak van een lichaam) latere, facie, (FIG) puncto, aspecto
de goede -- = le bon latere
iemands sterke --en = le punctos forte de un persona
de ethische -- van een probleem = le aspecto ethic de un problema
een zaak aan alle --en bekijken = examinar un affaire (F) sub tote le lateres/aspectos/punctos de vista
de verschillende --en van het economisch leven = le varie aspectos del vita economic
alles heeft twee --en = toto ha duo aspectos
van alle --en = de tote le lateres
dat klopt van geen --, dat raakt -- noch wal = isto ha ni pedes ni testa/capite
5 (smalle zijvlak) latere, canto
op de rechter -- slapen = dormir super le latere dextre/dextere
de vlakke -- van een mes = le canto de un cultello
6 (plaats waar twee vlakken samenkomen) angulo
7 (richting) latere, senso, direction, parte
van alle --en = de tote le partes
naar alle --en = a tote le directiones
de -- op van = verso
bekijk het eens van mijn -- = pone te in mi loco
8 (plaatsbepaling mbt een scheidslijn) latere
de andere -- van de rivier = le altere latere del riviera
9 (partij, kamp) latere, partito, campo, parte
de -- kiezen van = prender le parte/le partito de
aan iemands -- staan = esser partitario de un persona
10 (mbt verwantschap) latere
11
de zaken aan -- doen = retirar se del negotios
12
iemand van -- maken = occider/liquidar un persona


kant BN

1
-- en klaar = preste (pro uso)
-- en klaar gerecht = platto cocinate/preparate


Kantabrië ZN EIGN

1 Cantabria


Kantabrisch BN

1 cantabre, cantabric


kantate ZN

1 Zie: cantate


kantboordsel ZN

1 passamento


kanteel ZN

1 (deel van oude stads- en burchtmuren) merlon
2 (trans) platteforma de defensa, galeria


kantelaar ZN

1 musculo supinator, supinator


kantelbaar BN

1 basculante, a bascula


kantelbed ZN

1 lecto basculante/plicante


kanteldeur ZN

1 porta basculante


kantelen WW

1 bascular, volver
het -- = basculation
2 (BIOL) supinar
het -- = supination


kanteling ZN

1 basculation
2 (BIOL) supination


kanteloep ZN

1 cantalupo


kantelraam ZN

1 Zie: kantelvenster


kantelvenster ZN

1 fenestra basculante/cantilever


kanten BN

1 de/in dentella
-- kraag = collar de dentella
-- sluier = vela de dentella, mantilla (S)


kanten WW

1 (kanthouwen) esquadrar
2 opponer
zich -- tegen = opponer se a


kantengrip ZN

1 prisa lateral


kant-en-klaar BN

1
--e oplossing = solution preconfectionate
-- gerecht = platto precocite


kantergras ZN

1 glyceria aquatic


kanterkaas ZN

1 caseo al cumino


kanterstok ZN

1 barra de governaculo


kantfabricage ZN

1 fabrication de dentella, dentelleria


kantfabriek ZN

1 fabrica de dentella, dentelleria


kantgaren ZN

1 filo a/pro dentella


kanthalf ZN

1 (rechts) mediano dextere/dextre, (links) mediano leve/sinistre


kanthandel ZN

1 commercio de dentellas


kanthouwen WW

1 esquadrar


kanthouwer ZN

1 esquadrator


kantiaan ZN

1 kantiano


kantiaans BN

1 kantian
--e filosofie = philosophia kantian
-- moralisme = moralismo kantian


kantianisme ZN

1 kantismo


kantiek ZN

1 cantico


kantig BN

1 angulose, (gehakt) esquadrate


kantigheid ZN

1 character angulose, angulositate


kantindustrie ZN

1 industria de dentella


kantine ZN

1 cantina
2 (MIL) cantina, refectorio militar


kantinebaas ZN

1 cantinero


kantinebeheerder ZN

1 cantinero


kantinedienst ZN

1 servicio de cantina


kantinehouder ZN

1 cantinero


kantinejuffrouw ZN

1 cantinera


kantinekoffie ZN

1 caffe de cantina


kantinemeubel ZN

1 mobile de cantina


kantinepersoneel ZN

1 personal de cantina


kantinewagen ZN

1 cantina mobile/ambulante


kantisme ZN

1 kantismo


kantje ZN

1 (uiterste rand) bordo
de scherpe --s eraf halen = arrotundar le angulos, limar le asperitates
de --s eraf lopen = negliger su travalio/labor
2 (bladzijde) pagina
een artikel van twee --s = un articulo de duo paginas
3 (kantwerkje) dentella
4 (vers ingelegde ton haring) parve barril


kantjes ZN

1 Zie: kandidaatsexamen


kantjesharing ZN

1 haringo (salate) de barril


kantklossen WW

1 facer dentella al fusos


kantkloster ZN

1 dentellera al fusos


kantkraag ZN

1 collar de dentella


kantkussen ZN

1 cossino de dentella


kantlijn ZN

1 linea de margine, margine
iets in de -- schrijven = scriber un cosa in le margine
in de -- geschreven opmerkingen = notas/remarcas marginal


kantmos ZN

1 lophocolea bidentate


kantnaald ZN

1 aco/agulia de dentellera


kanton ZN

1 (mbt een administratieve indeling) canton, districto
de gefedereerde --s van Zwitserland = le cantones federate de Suissa
2 (mbt een weg) section


Kanton ZN EIGN

1 Canton


Kantonees BN

1 cantonese


Kantonees ZN

1 habitante de Canton, cantonese
2 (het in Kanton gesproken Chinees dialect) cantonese


kantongerecht ZN

1 tribunal/corte cantonal


kantonnaal BN

1 cantonal
--e verkiezingen = electiones cantonal
--e raad = consilio cantonal


kantonnement ZN

1 cantonamento


kantonneren WW

1 cantonar
het -- = cantonamento


kantonnier ZN

1 cantonnero


kantonrechter ZN

1 judice local/cantonal/de canton


kantoor ZN

1 officio, bureau (F)
-- van de burgelijke stand = officio del stato civil
-- van uitbetaling = officio de pagamento
naar -- gaan = ir al officio/bureau
op -- werken = laborar/travaliar in un officio
ten --e van de bank = al officios del banca


kantooradministratie ZN

1 administration de officio/de bureau (F)


kantooradres ZN

1 adresse (F) de officio/de bureau (F)


kantooragenda ZN

1 agenda de officio/de bureau (F)/de tabula


kantooralmanak ZN

1 almanac de officio/de bureau (F)


kantoorarbeid ZN

1 Zie: kantoorwerk


kantoorartikelen ZN MV

1 articulos/materiales de officio/de bureau (F)


kantoorautomatisering ZN

1 automatisation de officio/bureau (F)


kantoorbaan ZN

1 empleo de officio/bureau (F)


kantoorbediende ZN

1 commisso, empleato de officio/de bureau (F)


kantoorbehoeften ZN

1 Zie: kantoorartikelen


kantoorbenodigdheden ZN MV

1 Zie: kantoorartikelen


kantoorbetrekking ZN

1 Zie: kantoorbaan


kantoorbezigheden ZN MV

1 occupationes de officio/de bureau (F)


kantoorboek ZN

1 libro


kantoorboekhandel ZN

1 papireria


kantoorchef ZN

1 chef (F) de officio/de bureau (F)


kantoorcomputer ZN

1 computator/computer (E) de officio/de bureau (F)


kantoordirecteur ZN

1 director de officio/bureau (F)


kantooremployé ZN

1 Zie: kantoorbediende


kantoorervaring ZN

1 experientia de officio/de bureau (F)


kantoorflat ZN

1 edificio a/de officios/bureaux (F)


kantoorgebouw ZN

1 edificio de/con officios/de/con bureaux (F)


kantoorhuur ZN

1 (precio del) location de officio/de bureau (F)


kantoorinventaris ZN

1 inventario de officio/de bureau (F), mobiles e equipamento de officio/bureau (F)


kantoorjuffrouw ZN

1 empleata de officio/de bureau (F)


kantoorkast ZN

1 armario de officio/de bureau (F)


kantoorklerk ZN

1 commisso, empleato de officio/de bureau (F)


kantoorkosten ZN MV

1 costos de officio/de bureau (F)


kantoorkruk ZN

1 tabouret (F)


kantoorlessenaar ZN

1 scriptorio de officio/de bureau (F)


kantoormachine ZN

1 machina de officio/de bureau (F)


kantoormachinefabriek ZN

1 fabrica de machinas de officio/de bureau (F)


kantoormachinehandel ZN

1 commercio de machinas de officio/de bureau (F)


kantoormachinemonteur ZN

1 montator de machinas de officio/de bureau (F)


kantoormachinewinkel ZN

1 magazin de machinas de officio/de bureau (F)


kantoormachinezaak ZN

1 Zie: kantoormachinewinkel


kantoormeisje ZN

1 Zie: kantoorjuffrouw


kantoormeubelen ZN

1 mobiles/mobiliario de officio/de bureau (F)


kantooropleiding ZN

1 formation pro le officio/pro le bureau (F)


kantoorpand ZN

1 Zie: kantoorgebouw


kantoorpersoneel ZN

1 personal/empleatos de officio/de bureau (F)


kantoorruimte ZN

1 spatio pro officios/bureaux (F)


kantoorschrijver ZN

1 Zie: empleato de officio/de bureau (F)


kantoorsleur ZN

1 routine (F) de officio/de bureau (F)


kantoorstoel ZN

1 sedia de officio/de bureau (F)


kantoortijd ZN

1 Zie: kantooruren


kantooruren ZN MV

1 horas de officio/de bureau (F)/de apertura
buiten -- = foras de horas de officio
tijdens -- = in horas de officio


kantoorverdieping ZN

1 etage (F) de officios/de bureaux (F)


kantoorwerk ZN

1 travalio/labor de officio/de bureau (F)


kantoorwerkzaamheden ZN MV

1 Zie: kantoorbezigheden


kantorencentrum ZN

1 centro de officios/de bureaux (F)


kantorencomplex ZN

1 complexo de officios/de bureaux (F)


kantrechten WW

1 esquadrar


kantruimte ZN

1 margine


kantschrift ZN

1 Zie: randschrift


kantsteek ZN

1 (bij het kantwerken) puncto de dentella


kantsteen ZN

1 petra angular/de angulo


kanttekenaar ZN

1 commentator


kanttekening ZN

1 (aantekening in marge) annotation/nota/glossa marginal/al/in le margine, apostilla
van -- voorzien = glossar, apostillar, marginar
--en maken bij een brief = apostillar un littera
uitgave met --en = edition annotate
2 (kleine opmerking) observation, remarca
--en = commentario
kritische --en plaatsen/maken bij = facer observationes super


kantwerk ZN

1 dentella


kantwerken WW

1 facer dentella


kantwerkster ZN

1 dentellera


kantwinkel ZN

1 magazin de dentella, dentelleria


kantzagen WW

1 esquadrar


kanunnik ZN

1 canonico
het ambt van -- = canonicato
van de -- = canonical


kanunnikschap ZN

1 canonicato


kanvas ZN

1 canevas


kaolien ZN

1 argilla blanc, kaolin


kaolienhoudend BN

1 kaolinic


kaolienvorming ZN

1 kaolinisation


kaolinisatie ZN

1 kaolinisation


kap ZN

1 (hoofddeksel) cofia, tocca, bonetto, (capuchon) cappucio
2 (pij) cappucio
de -- over het hoofd trekken = incappuciar
de -- aannemen = prender le habito
de -- over de haag smijten = jectar le habito
3 (bovendeel van huis) (armatura del) tecto
4 (lampekap) abat-jour (F), paralumine
5 (van laars) reverso
6 (afdak) tecto protector, marquise (F)
7 (dak van een auto, rijtuig, etc.) cappotta
8 (motorkap) cappotto/cappucio/coperculo (del motor)
de -- opvouwen/afnemen van = discappottar
met afneembare/opvouwbare -- = discappottabile
9 (bij kapper) casco
10 (houw) colpo
11 (het kappen) le abatter


kapbaar BN

1 (kaprijp) bon pro abatter


kapbalk ZN

1 (onbehakte stam) trunco
2 (balk in een kapconstructie) trave/trabe de un tecto


kapbint ZN

1 Zie: kapgebint


kapblok ZN

1 hachatoria {sj}


kapconstructie ZN

1 (samenstelling van de kapgebinten) armatura del tecto
2 (manier waarop een kap geconstrueerd is) construction del tecto


kapel ZN

1 (bedehuisje) cappella
2 (kerkgebouwtje op een begraafplaats) cappella
3 (kerk van een klooster) cappella
4 (onderdeel van een kerk) cappella
5 (kerkkoor) cappella
6 (muziekgezelschap) banda (musical)
militaire -- = banda militar
7 (vlinder) papilion
8 (dakraam) fenestr(ett)a de tecto


kapelaan ZN

1 cappellano, curato, vicario parochial


kapelaanschap ZN

1 dignitate de cappellano


kapelmeester ZN

1 director de(l) banda/de(l) orchestra
2 (kerk) maestro de cappella


kapelmuur ZN

1 muro de cappella


kapelmuziek ZN

1 musica de cappella


kapelvormig BN

1 papilionacee


kapen WW

1 (roven) raper, rapinar, robar
2 (GESCH) piratar, capturar
3 (vliegtuig) piratar


Kapenaar ZN

1 habitante del Citate del Capo


kaper ZN

1 corsario, filibustero, pirata, bucanero
er zijn --s op de kust = nos non es sol in iste affaire (F), nos ha multe competitores
2 (vliegtuig) pirata del aere


kaperbrief ZN

1 autorisation de pirateria


kaperij ZN

1 pirateria


kaperkapitein ZN

1 pirata, corsario


Kapernaüm ZN EIGN

1 Capernaum, Capharnaum


kaperschip ZN

1 nave de piratas/de corsarios/de bucaneros/de fibusteros, corsario


kapersnest ZN

1 nido de piratas


kapgebint ZN

1 armatura de tecto


kapgewelf ZN

1 (kap van een gebouw) volta, tecto voltate
2 (in de vorm van een bolsegment) cupola


kaphandschoen ZN

1 guanto a reverso


kaping ZN

1 acto de pirateria


kapitaal BN

1 capital
--e fout = error capital
--e boerderij = ferma capital
-- misdrijf = crimine capital
--e som = summa capital
2
--e letter = littera majuscule/capital, majuscula, capital


kapitaal ZN

1 (aanzienlijke som geld) fortuna, capital
een -- aan boeken = un capital in libros
een -- kosten = costar un capital
een -- waard zijn = valer un capital
2 (hoofdsom, vermogen, etc.) capital
arbeid en -- = travalio e capital, capital e mano de obra
nominaal -- = capital nominal
vast -- = capital fixe
maatschappelijk -- = capital social
rentedragend -- = capital productive/con interesses
renteloos/dood -- = capital improductive/inactive
risicodragend -- = capital de risco
vlottend/omlopend -- = capital circulante/circulante
geplaatst -- = capital subscribite
een -- beleggen = investir un capital
-- inbrengen/verschaffen = apportar capital
-- vormen/laten aangroeien = capitalisar
-- aantrekken = attraher capital
van zijn -- leven = viver de su capital
3 (hoofdletter) littera capital/majuscule, capital, majuscula
cursieve --en = majusculas in litteras italic/in characteres italic/in italica


kapitaalaanbod ZN

1 offerta de capital


kapitaalaanwas ZN

1 crescimento de capital(es)


kapitaalbalans ZN

1 balancio del capitales


kapitaalbehoefte ZN

1 besonio de capital


kapitaalbelegging ZN

1 investimento/collocation de capitales


kapitaalbeweging ZN

1 movimento de capital


kapitaalbezit ZN

1 possession de capital


kapitaalbezitter ZN

1 possessor de capital


kapitaalconcentratie ZN

1 concentration de capital


kapitaalexport ZN

1 exportation de capitales


kapitaalgebrek ZN

1 scarsitate/insufficientia de capital


kapitaalgoederen ZN MV

1 benes/articulos de capital/de investimento


kapitaalheffing ZN

1 imposto super le capital


kapitaalintensief BN

1 con multe capital investite


kapitaalinvestering ZN

1 investimento de capital


kapitaalkrachtig BN

1 que/qui dispone de medios financiari importante, (mbt persoon OOK) ric, fortunate
-- zijn = disponer de medios financiari importante
-- bedrijf = interprisa con capital forte


kapitaalkringloop ZN

1 circuito de capitales


kapitaalmarkt ZN

1 mercato de capitales/financiari/monetari


kapitaaloverdracht ZN

1 transferimento/transferentia de capital(es)


kapitaalrekening ZN

1 conto de capital


kapitaalrente ZN

1 interesse de capital


kapitaalreserve ZN

1 reserva de capitales


kapitaalschaarste ZN

1 scarsitate/insufficientia/penuria de capitales


kapitaalstroom ZN

1 (toevloed) affluentia/affluxo de capitales
2 (kringloop) fluxo/circuito de capitales


kapitaalsurplus ZN

1 surplus (F) de capital


kapitaaltheorie ZN

1 theoria del capital


kapitaaluitgifte ZN

1 emission de capital


kapitaaluitvoer ZN

1 Zie: kapitaalexport


kapitaalvennootschap ZN

1 societate de capitales


kapitaalverhoging ZN

1 augmento/augmentation de capital


kapitaalverkeer ZN

1 movimento/circulation/excambio de capitales


kapitaalverlies ZN

1 perdita de capital


kapitaalvermeerdering ZN

1 augmento/augmentation de capital


kapitaalvermindering ZN

1 reduction/diminution de capital


kapitaalvernietiging ZN

1 destruction de capital


kapitaalverschaffer ZN

1 fornitor de capital, financero, financiator


kapitaalvlucht ZN

1 evasion/fuga/fugita de capitales


kapitaalvoorraad ZN

1 stock (E) de capital


kapitaalvorming ZN

1 creation/formation/constitution de capitales, capitalisation


kapitaalvraag ZN

1 demanda de capital


kapitaalwaarde ZN

1 valor in capital


kapitaalwinst ZN

1 beneficio de capital


kapitalisatie ZN

1 capitalisation


kapitaliseerbaar BN

1 capitalisabile


kapitaliseren WW

1 capitalisar


kapitalisering ZN

1 capitalisation


kapitalisme ZN

1 capitalismo, systema capitalista
de strijd tegen het -- = le lucta contra le capitalismo


kapitalist ZN

1 capitalista


kapitalistisch BN

1 capitalista, capitalistic
-- stelsel = systema capitalista/capitalistic
--e maatschappij = societate capitalista
de --e landen = le paises capitalista


kapiteel ZN

1 capitello
Dorisch -- = capitello doric


kapiteelring ZN

1 armilla, orlo


kapitein ZN

1 (scheepsgezagvoerder) capitano
-- bij de koopvaardij = capitano del/in le marina mercante
2 (MIL) capitano
-- van de infanterie = capitano del infanteria
kapitein-luitenant ter zee = capitano de fregata
kapitein-ter-zee = capitano de vascello


kapiteinschap ZN

1 Zie: kapiteinsrang


kapiteinsdochter ZN

1 filia de capitano


kapiteinsrang ZN

1 grado de capitano, capitania


kapiteinsuniform ZN

1 uniforme de capitano


Kapitolijns BN

1 capitolin


Kapitool (het) ZN EIGN

1 le Capitolio


kapittel ZN

1 (vergadering van kloosterlingen/kanunniken) capitulo
een stem in het -- hebben = haber un voto in le capitulo
het provinciaal -- = le capitulo provincial
het generaal -- = le capitulo general
2 (hoofdstuk) capitulo


kapitteldag ZN

1 die capitular/del capitulo


kapittelen WW

1 reprobar, reprehender, sermonisar
zijn kinderen -- = rebrobar su infantes


kapittelheer ZN

1 canonico


kapittelkamer ZN

1 Zie: kapittelzaal


kapittelkerk ZN

1 ecclesia capitular


kapittelschool ZN

1 schola capitular


kapittelsgewijs BW

1 in capitulos
een boek -- behandelen = tractar un libro in capitulos


kapittelvergadering ZN

1 assemblea capitular


kapittelzaal ZN

1 sala capitular


kapje ZN

1 (stukje van een brood) crusta, puncta
2 (vrouwenmuts) cofia
3 (kapje tegen regen, capuchon) cappucio
4 (TAAL) accento circumflexe


kaplaars ZN

1 botta a reverso, botta alte con volta


kaplaken ZN

1 (SCHEEP) primage


kapmantel ZN

1 cappa (con cappucio)
2 cappa/manteletto de pectinatura


kapmeeuw ZN

1 laro ridibunde


kapmes ZN

1 machete {sj}


kapo ZN

1 kapo (D)


kapoen ZN

1 gallo castrate, capon
--en snijden/castreren = caponar


kapoeres BN

1 perdite, morte
2 rumpite, guastate


kapoets ZN

1 bonetto de pellicia


kapok ZN

1 kapok


kapokfabriek ZN

1 fabrica de kapok


kapokfabrikant ZN

1 fabricante de kapok


kapokkussen ZN

1 cossino con kapok


kapokmatras ZN

1 matras con kapok


kapokolie ZN

1 oleo de kapok


kapokpitten ZN MV

1 granas de kapok


kapokvezel ZN

1 fibra de kapok


kapot BN

1 rumpite, destruite, dispeciate, demolite, in pecias, in morsellos, (beschadigd) deteriorate, (gescheurd) lacerate
--te ruiten = vitros rumpite
-- maken = avariar, deteriorar, demolir, disfacer
een radio -- maken = demolir un radio
-- vallen = cader in pecias/in morsellos
mijn leven is -- = mi vita es rumpite/destruite
2 (doodmoe) extenuate, exhauste, multo fatigate
3 (dood) crepate, morte


kapotgaan WW

1 (stukgaan) rumper se, (beschadigd raken) deteriorar se, (gescheurd raken) lacerar se
2 (doodgaan) crepar, morir


kapothoed ZN

1 cappotta


kapotjas ZN

1 cappotto


kapotje ZN

1 (hoed) cappotta
2 (voorbehoedmiddel) preservativo


kapotmaken WW

1 (stukmaken) rumper, demolir, ruinar, destruer, (beschadigen) deteriorar, (scheuren) lacerar
een goed huwelijk -- = ruinar/destruer un bon maritage/matrimonio
2 (doodmaken) occider


kapotslaan WW

1 (stukslaan) rumper, demolir, destruer
2 (doodslaan) occider


kapotvallen WW

1 cader in pecias/morsellos


kapotwerken WW

1
zich -- = exhaurir se in travalio/labor


kappa ZN

1 (Griekse letter) kappa


kappen WW

1 (het hoofdhaar opmaken) facer le pectinatura/capillatura
2 (omkappen) abatter
bomen -- = abatter arbores
een weg door het bos -- = aperir un cammino in le bosco con le machete {sj}
3 (hout, kabel, anker) taliar
4 (door hakken fijnmaken) hachar {sj}
5
in de uitgaven -- = reducer le expensas/costos
6
-- met die onzin! = basta con iste stupiditates!


kapper ZN

1 perrucchero


kapper(tje) ZN

1 (CUL) cappero


kappersbediende ZN

1 adjuta de perrucchero


kappersschool ZN

1 schola pro perruccheros


kapperstruik ZN

1 cappero


kappersvak ZN

1 mestiero de perrucchero


kapperswinkel ZN

1 salon/boteca de capillatura/de perrucchero


kapperszaak ZN

1 Zie: kapperswinkel


kappertjessaus ZN

1 sauce (F) al/de capperos


kaprijp BN

1 preste pro abatter


kapsalon ZN

1 Zie: kapperswinkel


kapseizen WW

1 inverter se
het schip kapseisde = le nave se ha invertite


kapsel ZN

1 (wijze van haardracht) taliatura de capillos
2 (het opgemaakte haar) ordinantia del capillatura, pectinatura
gedekt -- = pectinatura coperte
van -- veranderen = cambiar le pectinatura
3 (ANAT) capsula
4 (ANAT, DIERK, PLANTK) theca
5 (PLANTK) (doosvrucht) capsula


kapselband ZN

1 (ANAT) capsula articular


kapsie ZN

1
-- maken = chicanar {sj}


kapsones ZN MV

1 capricios
-- hebben = esser fanfaron


kapspant ZN

1 Zie: kapgebint


kapspiegel ZN

1 speculo de toilette (F)


kapster ZN

1 perrucchera


kapstok ZN

1 (meubel) portamantello
2 (FIG) puncto de referentia
iets als een -- gebruiken = usar un cosa como puncto de referentia


kaptafel ZN

1 (tabula de) toilette (F)


kapucijn ZN

1 cappucino


kapucijnenklooster ZN

1 convento de cappucinos


kapucijner ZN

1 (kapucijner monnik) cappucino


kapucijnernon ZN

1 capucina


kapucijnerorde ZN

1 ordine del capucinos


kapverbod ZN

1 interdiction/prohibition de abatter (arbores)


kapvergunning ZN

1 permisso de taliar arbores/un arbore


kapzaag ZN

1 serra a dorso


kar ZN

1 carro, carretta
driewielige -- = carretta a tres rotas
de -- trekken = tirar le carretta
het vijfde wiel aan de -- = le quinte rota del carro
2 (fiets) bicycletta
3 (karrevracht) carrettata
een -- zand = un carrettata de sablo/arena


karaat ZN

1 carat
metriek -- = carat metric
achttien --s goud = auro de dece-octo carates


karabijn ZN

1 carabina


karabijnriem ZN

1 bandoliera (de carabina)


karabijnschot ZN

1 colpo de carabina


karabinier ZN

1 carabinero


karaf ZN

1 carrafa, jarra
glazen -- = carrafa de vitro


karakoel ZN

1 (schaap) karakul
2 (leer) karakul


karakter ZN

1 (aard, inborst) character, natura
zwak -- = character/natura debile
tweeslachtig -- = character ambivalente
trouweloos -- = character disloyal
weerbarstig -- = character recalcitrante
zwartgallig -- = character atrabiliari/biliose
heerszuchtig -- = character imperiose
een avontuurlijk -- hebben = haber un natura aventurose
vorming van het -- = formation del character
overeenstemmende --s = characteres compatibile
overeenstemming in -- = compatibilitate de character
een strict persoonlijk -- dragen = haber un character strictemente personal
stugheid van -- = asperitate de character
man van -- = homine de character
sterk -- = personalitate
iemands -- vormen = formar le character de un persona
2 (wezen) character
van tijdelijk -- = de character transitori/provisional/provisori
van blijvend -- = de character permanente/definitive
3 (letter) character, littera, signo


karakteranalyse ZN

1 Zie: karakterontleding


karakterbeeld ZN

1 imagine de character


karakterbeschrijving ZN

1 profilo


karakterdans ZN

1 dansa/ballo de character


karaktereigenschap ZN

1 tracto de character


karakterfout ZN

1 falta/vitio de(l) character, defecto/imperfection in le character de un persona


karakterieel BN

1 characteristic


karakterisatie ZN

1 characterisation


karakteriseren WW

1 characterisar, typificar
een situatie -- = characterisar un situation, explicar le characteristicas de un situation
iemand -- = characterisar un persona


karakterisering ZN

1 (het karakteriseren) characterisation
-- van een persoon = characterisation de un persona
2 (karakteristiek) characteristica
een -- geven van iets = dar/describer un characteristica de un cosa


karakteristiek BN

1 characteristic, particular, specific, typic, peculiar
--e geur = odor characteristic/peculiar
--e trekken = tractos characteristic/specific


karakteristiek ZN

1 (schildering van het kenmerkende) characteristica, description
een -- geven van iets = dar/describer un characteristica de un cosa
2 (kenmerken) signos characteristic, tractos
3 (WISK) characteristica
dynamische -- = characteristica dynamic


karakterkomedie ZN

1 comedia de character


karakterkomiek ZN

1 comico de character


karakterkunde ZN

1 characterologia


karakterleer ZN

1 Zie: karakterkunde


karakterloos BN

1 (zonder persoonlijkheid) sin character
-- mens = persona sin character
-- zijn = non haber character
2 (geen eigen karakter vertonend) sin character, amorphe, anonyme
--e gebouwen = edificios anonyme


karakterloosheid ZN

1 manco/mancantia/falta de character


karaktermasker ZN

1 masca/mascara de character


karaktermatig BN

1 characteristic


karakterologie ZN

1 (karakterkunde) characterologia
2 (karakterbeschrijving) characterisation, description del character
de -- van de getuigen = le description del character date per le testes


karakterologisch BN

1 characterologic


karakteroloog ZN

1 characterologo


karakteromschrijving ZN

1 characterisation


karakterontleding ZN

1 analyse (-ysis) del character


karakterovereenkomst ZN

1 analogia de character


karakterpsychologie ZN

1 characterologia


karakterrol ZN

1 rolo/parte de character


karakterschets ZN

1 schizzo (I) de character, profilo
een -- geven = profilar


karakterschildering ZN

1 pictura de characteres, characterisation


karakterspeler ZN

1 actor de character


karaktersterk BN

1 Zie: karaktervast


karaktersterkte ZN

1 Zie: karaktervastheid


karakterstudie ZN

1 studio del characteres


karakterstuk ZN

1 comedia de character


karaktertekening ZN

1 profilo


karaktertrek ZN

1 tracto characteristic/specific/de character
een -- van hem = un tracto de su character


karaktertype ZN

1 typo de character


karaktertypologie ZN

1 typologia de characteres


karaktervast ZN

1 firme/tenace/forte de character


karaktervastheid ZN

1 fortia de character


karaktervol BN

1 (waaruit karakter spreekt) de character, plen de character
--le inrichting = interior plen de character/con character
2 (met veel typische kenmerken) characteristic, typic


karaktervormend BN

1 que forma le character, formative del character


karaktervorming ZN

1 formation del character


karakterzwakheid ZN

1 debilitate de character


karakterzwakte ZN

1 Zie: karakterzwakheid


karambol ZN

1 Zie: carambole


karamel ZN

1 caramello


karamelpudding ZN

1 crema dulce al caramello, flaon/flan (F) de/al caramello


karamelsaus ZN

1 sauce (F) al caramello


karamelsmaak ZN

1 gusto de caramello


karamelvla ZN

1 Zie: karamelpudding


karate ZN

1 karate (Ja)


karateka ZN

1 karateka (Ja)


karavaan ZN

1 caravana


karavaanbegeleider ZN

1 conductor de caravana, caravanero


karavaanherberg ZN

1 caravanseralio


karavaankoopman ZN

1 mercante caravanero


karavaanroute ZN

1 route (F) de caravanas


karavaanweg ZN

1 Zie: karavaanroute


karavanier ZN

1 Zie: karavaanbegeleider


karavanserail ZN

1 caravanseralio


karbies ZN

1 corbe/corbetta de palea


karbonade ZN

1 cotelette (F)


karbonkel ZN

1 (puist) carbunculo, anthrace
2 (edelsteen) carbunculo


karbonkelachtig BN

1 carbuncular


karbonkelneus ZN

1 naso pustulose/de bibulo/de bibitor


karbonkelsteen ZN

1 carbunculo


karbouw ZN

1 bufalo (de aqua)


kardamom ZN

1 Zie: kardemom


kardemom ZN

1 (specerij) cardamomo


kardemompoeder ZN

1 pulvere de cardamomo


kardinaal ZN

1 cardinal
tot paus verkiesbare -- = cardinal papabile
college van --en = collegio de cardinales
van een -- = de cardinal, cardinalicie


kardinaal BN

1 cardinal, principal
de vier --e deugden = le quatro virtutes cardinal
de --e getallen = le numeros cardinal
het --e punt = le puncto crucial/principal


kardinaalbloem ZN

1 lobelia cardinalicie


kardinaal-deken ZN

1 decano del collegio del cardinales


kardinaalgetal ZN

1 numero cardinal


kardinaalrood ZN

1 rubie cardinal


kardinaalschap ZN

1 cardinalato, dignitate cardinalicie/de cardinal


kardinaalshoed ZN

1 cappello cardinalicie/de cardinal


kardinaalsmantel ZN

1 mantello cardinalicie/de cardinal


kardinaalsmuts ZN

1 (muts van kardinaal) birretta
2 (PLANTK) evonymo


kardinaalsmutsfamilie ZN

1 celastraceas


kardinaalspurper ZN

1 purpura cardinalicie


kardinaalsring ZN

1 anello cardinalicie


kardinaalszetel ZN

1 sede cardinalicie


kardinaalvogel ZN

1 cardinal


kardinalaat ZN

1 cardinalato, dignitate de cardinal


kardinalencollege ZN

1 collegio de cardinales


kardoen ZN

1 cardo


kardoes ZN

1 cartucha {sj}


kardoestas ZN

1 cartuchiera {sj}


karekiet ZN

1 acrocephalo


Karel ZN

1 Carolo
-- de Grote = Carolo Magne
de twaalf paladijnen van -- de Grote = le deceduo pares de Carolo Magne
-- de Vijfde = Carolo Quinte
-- Martel = Carolo Martello


Karelië ZN EIGN

1 Karelia


Karelisch BN

1 karelic


karelroman ZN

1 romance del cyclo de Carolo Magne, romance carolingian


kariatide ZN

1 caryatide


kariboe ZN

1 caribu


karig BN

1 (weinig talrijk) scarse
--e gegevens = datos scarse
2 magre, exigue, meschin, parsimoniose, paupere, povre, sobrie, (van eten) frugal
-- salaris/loon = salario magre/misere
--e resultaten = resultatos magre
--e middelen = medios/ressources (F) exigue
-- maal = repasto frugal
een -- gebruik maken van iets = usar un cosa con moderation


karigheid ZN

1 parsimonia, meschineria, magressa, sobrietate, (geringheid van aantal) scarsitate, (van maaltijd) frugalitate
-- van gegevens = scarsitate de datos


karikaturaal BN

1 caricatural
--e beschrijving = description caricatural, caricatura
-- portret = portrait (F) caricatural
--e trekken = tractos caricatural


karikaturiseren WW

1 (in een bespottelijk daglicht stellen) caricaturar, parodiar, ridiculisar
2 (een karikatuur maken) caricaturar


karikaturist ZN

1 caricaturista


karikatuur ZN

1 caricatura
een -- maken van = facer un caricatura de, caricaturar


karikatuurachtig BN

1 caricatural


karikatuurportret ZN

1 caricatura


karikatuurtekenaar ZN

1 caricaturista


karikatuurtekening ZN

1 caricatura


Karinthië ZN EIGN

1 Carinthia


karkas ZN

1 carcassa, skeleto, membratura


karkiet ZN

1 Zie: karekiet


karma ZN

1 karma (Skr)


karmeliet ZN

1 carmelita
(on)geschoeide --en = carmelitas (dis)calceate


karmelietenklooster ZN

1 monasterio de carmelitas


karmelietenorde ZN

1 ordine del carmelitas


karmelieter BN

1
-- non = carmelita


karmelietes ZN

1 carmelita


karmijn ZN

1 (verfstof) carmino
2 (kleur) carmino


karmijnrood ZN

1 carmino


karmijnrood BN

1 carminee


karmijnzuur ZN

1 cochenillina


karmozijn ZN

1 (GESCH) (purper) kermes


karmozijn(rood) BN

1 carmesin


karmozijn(rood) ZN

1 carmesino


karmozijnbes ZN

1 phytolacca


karmozijnbesfamilie ZN

1 phytolaccaceas


karn ZN

1 apparato pro facer butyro


karnaval ZN

1 Zie: carnaval


karnemelk ZN

1 lacte de butyro


karnemelksepap ZN

1 pappa de lacte de butyro


karnemelkvla ZN

1 crema dulce de lacte de butyro


karnen WW

1 batter/facer le butyro


karnmachine ZN

1 machina pro facer butyro


karnton ZN

1 Zie: karn


karnvat ZN

1 Zie: karn


Karolingers ZN MV

1 Carolingianos


Karolingisch BN

1 carolingian
--e Renaissance = Renascentia carolingian
-- schrift = scriptura carolingian
--e minuskels = minusculas carolingian
--e bouwkunst = architectura carolingian


karonje ZN

1 caronia


karos ZN

1 carrossa


Karpaten ZN EIGN MV

1 Carpates
aan de voet van de -- gelegen = subcarpatic


Karpato-Oekraïne (de) ZN EIGN

1 le Ukraina carpatic


karper ZN

1 carpa


karperachtige ZN

1 cypride


karperrug ZN

1 dorso de carpa


karperschotel ZN

1 platto de carpa(s)


karpersoep ZN

1 suppa de carpa


karpersprong ZN

1 salto de carpa


karperteelt ZN

1 carpicultura, cyprinicultura


karperteler ZN

1 carpicultor, cyprinicultor


karpervijver ZN

1 piscina/vivario de carpas


karpet ZN

1 carpetta, tapete, tapis (F)


karren WW

1 (fietsen) bicyclar, pedalar
2 (met een kar vervoeren) carrear


karrenboom ZN

1 timon de carretta


karrenlast ZN

1 Zie: karrenvracht


karrenpaard ZN

1 cavallo de tracto


karrenrad ZN

1 Zie: karrenwiel


karrenspoor ZN

1 tracia de rota


karrenverhuurder ZN

1 locator de carros


karrenverhuurderij ZN

1 interprisa de location de carros


karrenvoerder ZN

1 carrettero


karrenvracht ZN

1 carrettata


karrenweg ZN

1 cammino pro carros


karrenwiel ZN

1 rota de carretta/carro


karretje ZN

1 carretta, (in supermarkt) caddie (E), carretta
zich voor iemands -- laten spannen = esser le instrumento de un persona
2 (fiets) bicycletta


karspoor ZN

1 Zie: karrenspoor


karst ZN

1 karst
oude -- = ancian karst


karstbekken ZN

1 bassino karstic


karstformatie ZN

1 formation karstic


karstgebied ZN

1 region de karst


karstinzinking ZN

1 depression karstic


karsttopografie ZN

1 topographia karstic


kart ZN

1 (SPORT) kart (E)


kartel ZN

1 cannellatura, dente, intalio


kartel ZN

1 cartel
een -- vormen, tot een -- maken = cartelisar, formar un cartel
deelnemer in een -- = cartelista


kartelafspraak ZN

1 accordo de cartel


kartelblad ZN

1 pedicularis


karteldarm ZN

1 colon


karteldarmontsteking ZN

1 colitis, colonitis


kartelen WW

1 cannellar, facer cannellaturas


kartelig BN

1 cannellate, dentate


kartellering ZN

1 formation de cartel, cartelisation


kartelmachine ZN

1 machina a/de cannellar


kartelmes ZN

1 cultello dentate


kartelraadje ZN

1 parve rota a/de cannellar


kartelrand ZN

1 bordo dentate


kartelschaar ZN

1 cisorios dentate


kartelvorming ZN

1 formation de un cartel


karteren WW

1 facer le topographia de, facer mappas/cartas de, (terrein) metir


kartering ZN

1 cartographia, agrimensura


karteringsbureau ZN

1 officio/bureau de cartographia


karteringsdienst ZN

1 servicio de cartographia


karteringsvliegtuig ZN

1 avion de cartographia


karteringsvlucht ZN

1 volo cartographic/topographic


kartets ZN

1 mitralia


kartetsschot ZN

1 colpo de mitralia


kartetsvuur ZN

1 (foco de) mitralia


karthuizer BN

1 cartusan
-- klooster = convento/claustro/monasterio cartusan
-- monnik = cartusio, cartusiano


Karthuizer ZN

1 (monnik) cartusio, cartusiano


karting ZN

1 (SPORT) karting (E)


kartingrace ZN

1 (SPORT) cursa de karting (E)


kartingwedstrijd ZN

1 Zie: kartingrace


kartometrie ZN

1 cartometria


karton ZN

1 carton
gegolfd -- = carton undulate/corrugate
melk in -- = lacte in carton
van -- voorzien = cartonar


kartonfabricage ZN

1 fabrication de carton, cartoneria


kartonfabriek ZN

1 fabrica de carton, cartoneria


kartonfabrikant ZN

1 fabricante de carton, cartonero


kartonmaker ZN

1 cartonero


kartonnage ZN

1 cartonage


kartonnagefabriek ZN

1 fabrica de cartonage


kartonnen BN

1 in/de carton
-- doos = (cassa de) carton


kartonneren WW

1 cartonar


kartonnering ZN

1 cartonage


kartonschaar ZN

1 cisorios pro carton


kartonwerk ZN

1 cartonage
het maken van -- = cartonage


karvaval ZN

1 Zie: carnaval


karveel ZN

1 caravella
de drie --en van Columbus = le tres caravellas de Columbo


karwats ZN

1 flagello


karwei ZN

1 (werk) carga, labor, travalio, obra
dat is een moeilijk -- = isto es un travalio difficile
een -- klaren = terminar un travalio
een vervelend --tje opknappen = facer un travalio disagradabile


karwiel ZN

1 Zie: karrenwiel


karwij ZN

1 carvi


karwijolie ZN

1 oleo de carvi


karwijzaad ZN

1 granas de carvi, carvi


karyoplasma ZN

1 caryoplasma


karyotype ZN

1 caryotypo


kas ZN

1 (geldkas, kassa) cassa
in -- hebben = haber in cassa
de -- opmaken = facer le cassa
de -- beheren, over de -- gaan = tener le cassa
aan/bij de -- betalen = pagar al cassa
in de -- doen = incassar
weer in de -- doen = reincassar
er met de -- vandoor gaan = partir/escappar con le cassa
krap bij -- zijn = esser curte de moneta
2 (tandkas) alveolo
3 (broeikas) estufa
koude -- = estufa frigide/sin calefaction
4 (oogkas) orbita
(oogkas) zijn ogen puilen uit hun --sen = su oculos sali del orbitas


kasandijvie ZN

1 endivia de estufa


kasbah ZN

1 casbah


kasbalans ZN

1 balancio de cassa


kasbescheiden ZN MV

1 Zie: kasstuk-2


kasbiljet ZN

1 bono de cassa


kasbloem ZN

1 flor de estufa


kasboek ZN

1 libro de cassa
tabellarisch -- = libro de cassa tabular
een -- afsluiten = terminar un libro de cassa


kasbon ZN

1 bono de cassa


kascheque ZN

1 cheque (E) del giro postal


kascommissie ZN

1 commission de controlo


kascontrole ZN

1 controlo del cassa


kasdruif ZN

1 uva de estufa


kasfruit ZN

1 fructos de estufa


kasgeld ZN

1 moneta del cassa, moneta liquide


kasgroente ZN

1 verduras/legumines de estufa


kashouder ZN

1 cassero


kashoudster ZN

1 cassera


kasinspectie ZN

1 inspection de cassa


kasjmieren BN

1 cachmir {sj}


Kasjmir ZN EIGN

1 Cachmir {sj}


kasklimaat ZN

1 climate de estufa


kaskomkommer ZN

1 cucumbre/cucumere de estufa


kaskraker ZN

1 (film) successo


kasloper ZN

1 incassator


kasmiddelen ZN MV

1 moneta del cassa, fundos liquide


kasnotitie ZN

1 entrata de cassa


kasontvangsten ZN MV

1 receptas de cassa


kasoverschot ZN

1 surplus (F)/excedente de cassa


Kaspisch BN

1 caspie
-- Zee = Caspio, Mar Caspie


kasplant ZN

1 planta de estufa


kaspositie ZN

1 situation del cassa, liquiditate


kaspost ZN

1 partita de cassa


kasregister ZN

1 registrator de cassa


kasrekening ZN

1 conto de cassa


kasreserve ZN

1 reserva(s) de cassa


kassa ZN

1 cassa


kassabon ZN

1 bono de cassa


kassaldo ZN

1 saldo de cassa


kassei ZN

1 (straatkei) petra de pavimento


kassen WW

1 incastrar


kassenbouwer ZN

1 constructor de estufas


kassier ZN

1 cassero, incassator
voortvluchtige -- = cassero fugitive/in fuga


kassieren WW

1 esser cassero


kassiersbriefje ZN

1 cheque (E)


kassiewijlen BN

1 crepate, morte
hij is -- = ille es morte


kassiteriet ZN

1 cassiterite


kasstuk ZN

1 (toneelstuk dat volle zalen trekt) successo de cassa
2 (boekhouden) documento/pecia justificative/justificante


kassucces ZN

1 successo de cassa


kast ZN

1 armario
glazen -- = armario vitrate
geheime -- = armario secrete
ingebouwde -- = armario incastrate
een -- van een huis = un casa enorme, un ver castello/palatio
iemand op de -- jagen = provocar un persona, irritar un persona
2
de -- van een horloge = le cassa de un horologio


kastanje ZN

1 (boom) castanio, castaniero
2 (vrucht) castania
de --s uit het vuur halen = tirar le castanias del foco
3 (tamme kastanjeboom) marroniero
4 (vrucht van tamme kastanjeboom) marron
gepofte -- = marrones rostite


kastanjeblad ZN

1 folio de castanio/de castaniero/de marroniero


kastanjebloesem ZN

1 flor de castanio/de castaniero/de marroniero


kastanjebolster ZN

1 cortice de castania/de marron


kastanjeboom ZN

1 castanio, castaniero, (tamme kastanjeboom) marroniero


kastanjebos ZN

1 bosco de castanios/de castanieros/de marronieros


kastanjebruin BN

1 castanie


kastanjehout ZN

1 ligno de castanio/de castaniero/de marroniero


kastanjekleurig BN

1 castanie


kastanjelaan ZN

1 avenue (F) de castanios


kastanjemeel ZN

1 farina de marrones


kastanjepurée ZN

1 puree (F) de marrones


kastdeur ZN

1 porta de armario


kastdeurslot ZN

1 serratura del porta de armario


kaste ZN

1 casta
de hoogste -- is die van de brahmanen = le brahmanes es le casta le plus alte


kasteel ZN

1 castello
middeleeuws -- = castello medieval
prachtig -- = castello magnific
onneembaar -- = castello impugnabile
2 (in het schaakspel) roc, turre


kasteelbewoner ZN

1 habitante de castello


kasteelbouw ZN

1 construction de castellos


kasteelcamping ZN

1 camping de castello


kasteelgracht ZN

1 fossato de un castello


kasteelheer ZN

1 castellano


kasteelmuur ZN

1 muro de castello


kasteelpark ZN

1 parco de castello


kasteeltoren ZN

1 turre de castello


kasteeltuin ZN

1 jardin de castello


kasteelvrouwe ZN

1 castellana


kastegeest ZN

1 spirito de casta


kastekort ZN

1 deficit de cassa/in le cassa


kastelein ZN

1 chef de caffe/café (F), tavernero, albergero
2 (slotvoogd) castellano


kasteloze ZN

1 paria


kastemperatuur ZN

1 temperatura de estufa


kastenmaker ZN

1 ebenista


kastenmakersvak ZN

1 ebenisteria


kastenstelsel ZN

1 systema de castas


kastenwand ZN

1 pariete de armarios


kastenwezen ZN

1 Zie: kastenstelsel


kasterolie ZN

1 oleo de ricino


kastijden WW

1 (REL) mortificar, macerar
het -- = mortification, maceration
2 castigar, flagellar, punir
het -- = castigation, castigamento, flagellation, punition


kastijding ZN

1 castigation, castigamento, flagellation, punition (corporal)
iemand een -- toedienen = dar un castigation a un persona
2 (REL) mortification, maceration
-- der zinnen = mortification del sensos


kastje ZN

1 (kleine kast) parve armario
2 (televisietoestel) television, televisor
-- kijken = reguardar le television


kastomaat ZN

1 tomate de estufa


kastoor ZN

1 castor


kastoorhoed ZN

1 cappello de castor


kastoren BN

1 de castor
-- hoed = cappello de castor


kastpapier ZN

1 papiro pro armarios


kastplank ZN

1 planca de armario


kastruimte ZN

1 (ruimte voor kasten) spatio pro armarios
2 (ruimte in kast) spatio in le armario, capacitate de un armario


kastslot ZN

1 serratura de armario


kastuinder ZN

1 horticultor de estufa


kasuaris ZN

1 casuario


kasuarisboom ZN

1 casuarina


kasverkeer ZN

1 transactiones de cassa


kasvoorraad ZN

1 moneta/pecunia in cassa


kasvoorschot ZN

1 avantia de cassa


kasvrucht ZN

1 fructo de estufa


kat ZN

1 catto
wilde -- = catto silvatic
cyperse -- = catto tigrate
jonge -- = catton
de gelaarsde -- = le catto con bottas
als -- en hond leven = viver como can e catto
een spel van -- en muis spelen = jocar como un catto con un mus
er uitzien als een verzopen -- = esser molliate usque al ossos
de -- uit de boom kijken = reguardar/mirar de qual latere suffla le vento, tastar le terreno
de -- de bel aanbinden = facer le prime passo (periculose)
2 (FORTIF) cavallero


kat(te)oog ZN

1 oculo de catto
2 (NAT) catadioptro


kataal ZN

1 anguilla minute


katabatisch BN

1 catabatic
--e wind = vento catabatic


katabolie ZN

1 catabolismo


katabolisme ZN

1 catabolismo


katabool BN

1 catabolic


katachtig BN

1 (op een kat lijkend) felin, cattesc
--e bewegingen = movimentos felin
--e beweeglijkheid/lenigheid = agilitate felin
2 (tot de familie van katten behorend) felin, felide
-- roofdier = predator felin, felino, felide


katachtigen ZN MV

1 felides


katachtigheid ZN

1 felinitate


katadroom BN

1 catadrome


katafalk ZN

1 catafalco


katalase ZN

1 catalase


katalysator ZN

1 (SCHEI) catalysator
negatieve -- = catalysator negative
2 (datgene wat een proces bevordert) catalysator
als een -- werken = functionar como catalysator


katalyse ZN

1 catalyse (-ysis)
negatieve -- = catalyse (-ysis) negative
heterogene -- = catalyse (-ysis) heterogene
homogene -- = catalyse (-ysis) homogene
biologische -- = catalyse (-ysis) biologic


katalyseren WW

1 catalysar


katalytisch BN

1 catalytic
--e werking = action catalytic
--e reacties = reactiones catalytic
--e oxydatie = oxydation catalytic


katapult ZN

1 catapulta
met een -- wegslingeren/afschieten = lancear con catapulta, catapultar


katapulteren WW

1 catapultar


katar ZN

1 catarrho


katenspek ZN

1 lardo/bacon (E) fumate


kater ZN

1 (DIERK) catto (mascule)
gesneden -- = catto castrate/emasculate/sterilisate
2 (gevolgen van dronkenschap) sequelas de inebriation
3 (ontgoocheling) disillusion
morele -- = disillusion moral


katern ZN

1 quaderno
2 (BOEKB) (25 vel papier) mano


katernmerk ZN

1 fasciculo


kath.

1 (katholiek) cath.


kathaar ZN

1 catharo
leer van de --en = doctrina catharic/del catharos, catharismo


kathaars BN

1 catharic, cathare


katharisme ZN

1 catharismo


katheder ZN

1 (spreekgestoelte) cathedra, pulpito
2 (leerstoel) cathedra


kathedraal ZN

1 cathedral
koor van de -- = choro del cathedral


kathedraal BN

1 cathedral
--e kerk = ecclesia cathedral
--e basiliek = basilica cathedral


kathedraalbouw ZN

1 construction de un cathedral


kathedraalbouwer ZN

1 constructor de un cathedral


kathode ZN

1 cathodo


kathodeluminescentie ZN

1 luminescentia cathodic


kathodestraalbuis ZN

1 tubo (de radios) cathodic


kathodestraaloscillograaf ZN

1 oscillographo cathodic


kathodestralen ZN MV

1 radios cathodic


kathodestroom ZN

1 currente cathodic


kathodeval ZN

1 cadita del tension cathodic


kathodisch BN

1 cathodic


kathodofoon ZN

1 cathodophono


katholicisme ZN

1 catholicismo
streng -- = catholicismo stricte/auster
iemand tot het -- bekeren = converter un persona al catholicismo


katholiciteit ZN

1 catholicitate


katholiek BN

1 catholic
-- dogma = dogma catholic
--e leer = doctrina catholic, catholicismo
--e geloof = fide catholic
--e liturgie = liturgia catholic
--e eredienst = culto catholic
--e school = schola catholic
--e wereld = catholicitate
tot het --e geloof bekeren = converter al catholicismo, catholicisar
-- worden = converter se al catholiscismo


katholiek ZN

1 catholico
strenge -- = catholico stricte/auster
vurige -- = catholico fervente


katholiekheid ZN

1 catholicitate


kation ZN

1 cation, ion positive


katje ZN

1 (jonge, kleine kat) parve catto, catton
in het donker zijn alle --s grauw = tote le cattos es gris in le nocte
2 (bloeiwijze) amento


katjesachtig BN

1 (PLANTK) amentiforme


katjesdragend BN

1 (PLANTK) amentacee, amentifere


katjesdrop ZN

1 liquiritia in forma de cattones, katjesdrop (N)


katoen ZN

1 coton
ruwe -- = coton brute/crude
gezuiverde -- = coton purificate
ongebleekte -- = calico
geglansd -- = coton lustrate/satinate
baal -- = balla de coton
kluwen -- = bolla/pelota de coton
van -- = de coton, cotonose
een draad van -- = un filo de coton
-- verbouwen = cultivar coton
-- bleken = blanchir coton
'm van -- geven = effortiar se multo
2 (pit in een olielamp) micca


katoenaanplant ZN

1 plantation de cotonieros


katoenachtig BN

1 de coton, cotonose
--e stoffen = stoffas/texitos cotonose


katoenafval ZN

1 residuos de coton


katoenbaal ZN

1 balla de coton


katoenbatist ZN

1 batista de coton, percale


katoenbeurs ZN

1 bursa de coton


katoenblekerij ZN

1 stabilimento de blanchimento de coton


katoenboom ZN

1 arbore de coton, cotoniero


katoenbouw ZN

1 Zie: katoenteelt


katoencultuur ZN

1 Zie: katoenteelt


katoendoek ZN

1 tela de coton


katoendraad ZN

1 filo de coton


katoenen BN

1 de coton
-- draad = filo de coton
-- weefsel/stof = stoffa/texito de coton


katoenfabriek ZN

1 fabrica/filatura/filanderia de coton


katoenfabrikant ZN

1 fabricante de coton


katoenflanel ZN

1 flanella de coton


katoenfluweel ZN

1 villuto/velvet (E) de coton


katoengaren ZN

1 filo de coton


katoenhandel ZN

1 commercio cotonari/de coton


katoenheester ZN

1 coton, arbusto de coton, cotoniero


katoenindustrie ZN

1 industria cotonari/de coton


katoenmarkt ZN

1 mercato cotonari


katoennijverheid ZN

1 industria cotonari/de coton


katoennotering ZN

1 quotation del coton


katoenolie ZN

1 oleo (de semines) de coton


katoenoogst ZN

1 recolta cotonari/de coton


katoenpitten ZN MV

1 pepitas/granas de coton


katoenpittenolie ZN

1 oleo (de pepitas/granas) de coton


katoenplant ZN

1 planta/arbusto de coton, coton, cotoniero


katoenplantage ZN

1 plantation de coton, cotonicultura


katoenplanter ZN

1 cotonicultor


katoenpluis ZN

1 flocco de coton


katoenpluk ZN

1 recolta cotonari/de coton


katoenprijs ZN

1 precio cotonari/de(l) coton


katoensatijn ZN

1 satinetta


katoenspinner ZN

1 filator/filandero de coton


katoenspinnerij ZN

1 (handeling) filatura de coton
2 (werkplaats) filatura/filanderia/filanda de coton


katoenstof ZN

1 stoffa/texito de coton


katoenstruik ZN

1 Zie: katoenplant


katoenteelt ZN

1 cultura/cultivation cotonari/de coton, cotonicultura


katoentje ZN

1 (weefsel) texito/stoffa de coton
2 (pit) micca


katoentouw ZN

1 corda de coton


katoenveld ZN

1 campo de coton


katoenverver ZN

1 tincturero de coton


katoenververij ZN

1 tinctureria de coton


katoenvezel ZN

1 fibra de coton


katoenweefsel ZN

1 texito/stoffa de coton


katoenwever ZN

1 texitor de coton


katoenweverij ZN

1 officina/fabrica de texitos de coton


katoenzaad ZN

1 semine/grana de coton


katoenzaadmeel ZN

1 farina de semines/granas de coton


katoenzaadolie ZN

1 oleo de semines/granas de coton


katoog ZN

1 (oog van een kat) oculo felin/de catto
2 (NAT) catadioptro
3 (halfedelsteen) oculo de catto


katpardel ZN

1 ocelot


Katrien ZN EIGN

1 Catharina


katrol ZN

1 polea
vaste -- = polea fixe
losse -- = polea mobile
samengestelde -- = polea combinate/composite
dubbele -- = polea duple
gleuf van een -- = cannellatura de un polea


katrolblok ZN

1 bloco de polea


katrolkoord ZN

1 corda de polea


katrolschijf ZN

1 rota/disco de polea


katten WW

1 (weigeren) refusar, rejectar
2 (afsnauwen) rebuffar, parlar con mordacitate


kattenbak ZN

1 toilette (F) pro/de catto


kattenbakvulling ZN

1 gravella pro cattos


kattenbelletje ZN

1 littera multo breve


kattenblok ZN

1 polea duple


kattendarm ZN

1 (darm van een kat) intestino de catto
2 (snaar) chorda de intestino de catto


kattendoorn ZN

1 ononis spinose


kattendrek ZN

1 excrementos/merda de catto


kattengat ZN

1 (smalle doorgang) passage
2 (katteluikje) porta del catto
3 (nauwe doorvaart) passage stricte


kattengejank ZN

1 (le) miaular


kattengekrol ZN

1 critos de catto


kattengemauw ZN

1 (le) miaular, miau(s)


kattengeslacht ZN

1 racia felin


kattengespin ZN

1 ronron del catto


kattenhaar ZN

1 pilo de catto


kattenklauw ZN

1 ungula de catto


kattenkruid ZN

1 nepeta


kattenluik ZN

1 porta del catto


kattenmepper ZN

1 occisor de cattos


kattenmuziek ZN

1 (ketelmuziek) charivari


kattenoog ZN

1 Zie: katoog


kattenoor ZN

1 aure de catto


kattenpis ZN

1 pissa/urina/pipi de catto


kattenpoot ZN

1 pata de catto


kattenras ZN

1 racia felin/de cattos


kattenrug ZN

1 (rug van kat) dorso de catto
2 (hoge rug) dorso arcate


kattensprong ZN

1 (sprong) salto de catto
2 (dwaze handeling) follia
3 (korte afstand) parve distantia


kattenstaart ZN

1 (staart van een kat) cauda de catto
2 (PLANTK) lythro, salicaria


kattenstaartfamilie ZN

1 lythraceas


kattenstront ZN

1 Zie: kattedrek


kattententoonstelling ZN

1 exposition/exhibition felin/de cattos


kattentong ZN

1 (tong van een kat) lingua de catto
2 (chocolaatje) lingua de catto in chocolate {sj}


kattenvel ZN

1 pelle de catto


kattenvoer ZN

1 nutrimento pro cattos


kattenvriend ZN

1 amico de cattos


kattenwasje ZN

1 (heel plein wasje) parve lavage
2 (haastige wassing) lavage rapide


kattenzilver ZN

1 mica, petra micacee


kattepul ZN

1 catapulta


katterig BN

1
-- zijn = 1. (zich een beetje ziek voelen) sentir se un poco/un pauco malade, 2. (een kater hebben) suffrer del sequelas de inebriation


katterigheid ZN

1 (kater) sequelas del inebriation


kattig BN

1 acre, acerbe, (bitter) acrimoniose
-- antwoord = responsa acre


katuil ZN

1 ulula


katvis ZN

1 (kleine vis) parve pisce


katwilg ZN

1 salice viminal


katzwijm ZN

1 evanescimento
in -- vallen = evanescer
in -- liggen = esser evanescite


Kaukasië ZN EIGN

1 Caucasia


Kaukasiër ZN

1 caucasiano


Kaukasisch BN

1 caucasian, caucasic
--e talen = linguas caucasian
--e ras = racia caucasian


Kaukasus ZN EIGN

1 Caucaso


kauri(schelp) ZN

1 cauri


kauw ZN

1 (vogel) monedula


kauwbeweging ZN

1 mastication
kauw- en slikbewegingen = le mastication e le deglutition


kauwen WW

1 masticar
het -- = mastication
het eten -- = masticar le mangiar
op cocabladeren -- = masticar folios de coca


kauwennest ZN

1 nido de monedula(s)


kauwer ZN

1 masticator


kauwgom ZN

1 gumma a/de masticar, chewing gum (E)


kauwgum ZN

1 Zie: kauwgom


kauwijzer ZN

1 Zie: breeuwijzer


kauwing ZN

1 mastication


kauwmaag ZN

1 (van herkauwers) rumine


kauwproces ZN

1 mastication


kauwspier ZN

1 musculo masticatori, masseter


kauwwerktuig ZN

1 (van insekt) mandibula


kava ZN

1 kava


kavel ZN

1 parcella, lot
-- land = parcella de terreno
een stuk grond in --s verdelen = parcellar un terreno, facer lotes de un terreno
het verdelen in --s = parcellamento, parcellation
in --s = parcellari
in --s te verkopen grond = parcellas in vendita


kavelen WW

1 parcellar, facer lotes (de)


kavelindeling ZN

1 Zie: kaveling


kaveling ZN

1 division in lotes, parcellamento
die koffie zal bij --en verkocht worden = iste caffe va esser vendite in lotes


kaviaar ZN

1 caviar
rode -- = caviar rubie


kaviaarbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al caviar


kazak ZN

1 casaca


kazemat ZN

1 casamata, bunker (D)


kazen WW

1 (kaas maken) facer caseo
zelf -- = facer su proprie caseo
2 (dik worden van melk) cualiar se


kazer ZN

1 Zie: kaasmaker


kazerij ZN

1 Zie: kaasmakerij


kazerne ZN

1 caserna
in een -- onderbrengen = casernar


kazerneachtig BN

1 como un caserna


kazernebouw ZN

1 construction de casernas


kazernebrood ZN

1 pan de munition


kazernecommandant ZN

1 commandante de caserna


kazernediscipline ZN

1 disciplina de caserna


kazerneleven ZN

1 vita de caserna/in casernas


kazernement ZN

1 casernamento


kazernemuur ZN

1 muro de caserna


kazerneren WW

1 casernar


kazernering ZN

1 casernamento


kazernetaal ZN

1 linguage de caserna


kazernetucht ZN

1 disciplina de caserna


kazernewacht ZN

1 casernero


kazernewoning ZN

1 caserna


kazig BN

1 (ook MED) caseose


kazuifel ZN

1 casula


Kb (= kilobyte)

1 (COMP) Kb (kilobyte) (E)


kebab ZN

1 kebab


kedivaat ZN

1 khedivato


kedive ZN

1 khedive (F)


Kedron ZN EIGN

1 Cedron


Kee, Keetje ZN EIGN

1 Cornelia


keel ZN

1 gorga, gurgite, gutture
droge/dorstige -- = gutture sic
een brok in de -- hebben = haber un nodo in le gurgite
een droge -- hebben = haber le gurgite sic
een ontstoken -- hebben = haber le gurgite inflammate
iemand bij de -- grijpen = prender un persona al gorga
iemand iets in zijn -- proppen = facer ingurgitar un cosa a un persona
iemand het mes op de -- zetten = mitter a un persona le cultello al gurgite
iemand de -- dichtknijpen = strangular un persona
hij praat met een aardappel in de -- = ille parla affectatemente/con affectation


keel-, neus- en oorheelkunde ZN

1 otorhinolaryngologia
de -- betreffend = otorhinolaryngologic


keel-, neus- en oorheelkundige/arts ZN

1 otorhinolaryngologista, otorhinolaryngologo


keelaandoening ZN

1 affection/maladia pharyngee/del gorga/del gurgite/del gutture


keelader ZN

1 vena jugular


keelamandel ZN

1 tonsilla (palatin), amygdala


keelarts ZN

1 laryngologo, laryngologista


keelgat ZN

1 gorga, gurgite, gutture
(FIG) in het verkeerde -- schieten = entrar in le gorga false, cader mal


keelgeluid ZN

1 (geluid van een keelklank) sono guttural
2 (ongearticuleerd stemgeluid) ruito in le gorga/gurgite/gutture, sono inarticulate


keelgezwel ZN

1 tumor del gorga/del gurgite/del guttere


keelhoek ZN

1 angulo del gorga/del gurgite/del guttere


keelholte ZN

1 pharynge, ventriculo del larynge


keelholteamandel ZN

1 amygdala pharyngee


keelkanker ZN

1 cancere del larynge


keelklank ZN

1 (klank uit de keel) sono guttural/pharyngal/laryngal
met -- uitspreken = gutturalisar
het uitspreken met -- = gutturalisation
--en uitstoten = producer sonos guttural
2 (FON) sono guttural/velar


keelklepje ZN

1 epiglottis
slijmvlies van het -- = mucosa epiglottic


keelklier ZN

1 glandula jugular


keelklinker ZN

1 consonante guttural/laryngal


keelknobbel ZN

1 pomo de Adam


keelkruid ZN

1 alcanna


keelluidspreker ZN

1 altoparlator de larynge


keelmicrofoon ZN

1 microphono de pharynge, laryngophono


keelontsteking ZN

1 inflammation del gutture/gorga/gurgite, pharyngitis


keeloperatie ZN

1 operation del gorga/de gurgite/del gutture


keelpastille ZN

1 pastilla pro le gorga/pro le gurgite/pro le guttere/contra le tusse


keelpijn ZN

1 dolor/mal de gorga/gurgite/gutture
ik heb -- = io ha mal de gurgite, le gurgite me dole


keelslagader ZN

1 arteria jugular/guttural


keelslijmvlies ZN

1 mucosa del gorga/del gurgite/del guttere


keelspecialist ZN

1 laryngologista


keelspiegel ZN

1 laryngoscopio


keelspier ZN

1 musculo guttural/del gorga/del gurgite/del guttere


keelstem ZN

1 voce guttural


keeltering ZN

1 tuberculose (-osis) laryngee


keelziekte ZN

1 maladia del gorga/del gurgite/del gutture


keep ZN

1 (insnijding) intalio, incision, sectura
met een -- verbinden = incastrar
--en in een boom hakken = facer intalios/incisiones/secturas in un arbore


keepen WW

1 defender le goal (E), esser le goal-keeper (E)


keeper ZN

1 goal-keeper (E)


keepershandschoen ZN

1 guanto de goal-keeper (E)


keeplat ZN

1 cremaliera


keer ZN

1 (wending) cambio
-- ten goede/ten kwade = cambio pro le melior/pro le pejor
een goede/kwade -- nemen = prender un cambio favorabile/disfavorabile
de -- van het water = le cambio del marea
tegen de -- in zijn = esser contrariante
2 (maal) vice
de eerste -- = le prime vice
de laatste -- = le ultime vice
de vorige -- = le ultime vice
de volgende -- = le proxime vice
de allereerste -- = le primissime vice
de volgende -- beter = le proxime vice melior
een doodenkele -- = rar vices
een paar -- = un par de vices
op een andere -- = un altere vice
om de andere -- = alternativemente
in één -- = in un sol vice
in/binnen de kortste --en = in un aperir e clauder de oculos, prestissimo, le plus presto possibile
een -- dat = un vice que
iedere -- = cata vice
elke -- dat = cata vice que, sempre que, semper que
voor een --(tje) mag dat = pro un vice, de accordo
dat is één -- en nooit weer = isto es le prime e le ultime vice, solo pro un vice e nunquam plus
dat zal me geen twee -- gebeuren = isto non me occurrera/passara duo vices
een tijdschrift dat één --/twee -- per maand verschijnt = un revista mensual/bimensual
een -- of tien = un decena de vices
een -- of vijf = circa cinque vices
-- op -- = sin interruption
3 (beurt) torno, vice
4 (terugkeer) retorno
5
te -- gaan = inveher, fulminar, tempestar
twee -- negen is achttien = novem multiplicate per duo face/es dece-octo


keerboei ZN

1 boia (que on debe duplar)


keerdam ZN

1 barrage, dica


keerdicht ZN

1 refrain (F)


keerkring ZN

1 tropico
tussen de --en = inter le tropicos
tussen de --en liggend/groeiend = intertropical


keerkringsgordel ZN

1 zona (inter)tropical, tropicos


keerkringsjaar ZN

1 anno tropic/tropical


keerkringsland ZN

1 pais intertropical


keerkringslijn ZN

1 linea tropical


keerkringsplant ZN

1 planta tropical


keerkringszon ZN

1 sol tropical


keermuur ZN

1 muro de appoio, muro de quai (F)


keerpunt ZN

1 (punt van keren) puncto de tornar
2 (FIG) puncto de tornar, momento critic/crucial
het -- in zijn leven = le puncto crucial de su vita


keerregel ZN

1 Zie: keerrijm


keerrijm ZN

1 refrain (F)


keersluis ZN

1 esclusa


keersprong ZN

1 salto lateral dorsal


keervers ZN

1 refrain (F)


keerzang ZN

1 refrain (F)


keerzijde ZN

1 (andere kant) verso, reverso, dorso, altere latere
-- van de medaille = reverso del medalia
op de -- van de bladzijde = al dorso del pagina
2 (nadeel) inconveniente
de --n van de roem = le inconvenientes del fama
alles heeft zijn --n = toto ha su avantages e su inconvenientes, toto ha su pros e su contras


Kees ZN EIGN

1 Cornelio


keeshond ZN

1 keeshond (N)


keet ZN

1 (loods) barraca
2 (wanorde) disordine
-- maken/schoppen = causar disordine, facer confusion


keffen WW

1 latrar acutemente
het -- = latrato acute


kefir ZN

1 kefir


keg(ge) ZN

1 cuneo, calceolo


kegel ZN

1 (WISK) cono
afgeknotte -- = cono truncate
scheve -- = cono scalen
2 (op een kegel gelijkend iets) cono
de -- van een vulkaan = le cono de un vulcano
3 (van het kegelspel) quillia, bolla
4 (stinkende adem) halito forte/putente/olente mal
5 (PLANTK) strobilo, cono
de --s van de naaldbomen = le strobilos del coniferas


kegelaar ZN

1 jocator de quillias/de bollas/de bowling (E)


kegelas ZN

1 axe de un cono


kegelbaan ZN

1 joco/pista de quillias/de bollas, bowling (E)


kegelbal ZN

1 bolla


kegelbek ZN

1 (DIERK) conirostro


kegelbes ZN

1 cono bacciforme


kegelclub ZN

1 club (E) de bowling (E), club de joco de quillias


kegelconcours ZN

1 concurso de bowling (E)/de joco de quillias


kegeldak ZN

1 tecto conic


kegeldragend BN

1 (PLANTK) conifere


kegeldragenden ZN MV

1 (PLANTK) arbores conifere, coniferas


kegelen WW

1 jocar al quillias/al bollas, bollar


kegelfilter ZN

1 filtro conic


kegelgewelf ZN

1 volta conic


kegelisolator ZN

1 isolator conic


kegelkoppeling ZN

1 embracage conic/a cono


kegellager ZN

1 cossinetto conic


kegellijn ZN

1 linea conic


kegelmantel ZN

1 superficie conoide/conic, conoide


kegeloppervlak ZN

1 Zie: kegelmantel


kegelprojectie ZN

1 projection conic


kegelpunt ZN

1 puncta conic
stelschroeven met -- = vites adjustabile con puncta conic


kegelrad ZN

1 Zie: kegelwiel


kegelschelp ZN

1 voluta conic, concha turbinate


kegelsilene ZN

1 silene conic


kegelslak ZN

1 cono


kegelslinger ZN

1 pendulo conic


kegelsnavelig BN

1 conirostre


kegelsnavelige ZN

1 conirostro


kegelsnede ZN

1 section conic, conica
top van een -- = vertice de un conica


kegelspel ZN

1 joco de quillias/de bollas, bowling (E)


kegelspeler ZN

1 Zie: kegelaar


kegelspiegel ZN

1 speculo conic


kegelvlak ZN

1 Zie: kegelmantel


kegelvorm ZN

1 conicitate, forma conic


kegelvormig BN

1 conic, coniforme, conoide, in forma de cono, strobiliforme
bijna -- = subconic
--e vrucht = fructo conic/strobiliforme
--e berg = monte conic
2 (ANAT, PLANTK, DIERK) turbinate


kegelvrucht ZN

1 strobilo, cono (fructifere)


kegelwedstrijd ZN

1 Zie: kegelconcours


kegelwiel ZN

1 rota conic


kei ZN

1 petra, lapide, saxo, flint (E)
2 (zwerfbok) bloco erratic
de Amersfoortse -- = le bloco erratic de Amersfoort
3 (straatsteen) petra/lapide de pavimento
4 (uitblinker) asse, persona de talento, crack (E)
Thomas is een -- in taalkunde = Thomas es un asse in linguistica


keihard BN

1 (zeer hard) dur como un petra, durissime
--e wind = vento terribile/fortissime
--e werkelijkheid = realitate crude
een --e deflatiepolitiek = un ferree politica anti-inflationista
-- rijden = conducer a tote velocitate
(SPORT) -- spel = joco dur
2 (zeer luid) de plen volumine, a tote volumine
--e stem = voce stertoree
3 (onaandoenlijk) implacabile, inclemente
zich -- opstellen = adoptar un position multo dur


keil ZN

1 (wig) cuneo, calceolo
2 (borrel) vitro de gin (E)


keilbout ZN

1 bulon con cavilia


keileem ZN

1 argilla con petras


keilen WW

1 (kiskassen) lancear (petras) super le aqua, ricochetar
2 (werpen) jectar
iemand de deur uit -- = jectar un persona in le strata


keilschrift ZN

1 scriptura cuneiforme


keislag ZN

1 petras triturate


keisteen ZN

1 petra, lapide, saxo


keitje ZN

1 calculo


keizer ZN

1 imperator, cesar
geef den -- wat des --s en Gode wat Gods is = da/rende a Cesar lo que es a/de Cesar, e a Deo lo que es a/de Deo
2 (Wilhelm II van Duitsland) kaiser (D)


keizerarend ZN

1 aquila imperial


keizercultus ZN

1 culto imperial


keizerin ZN

1 imperatrice


keizerlijk BN

1 imperial
--e familie = familia imperial
--e waardigheid = dignitate imperial
-- hof = corte imperial
-- paleis = palatio imperial
--e garde = guarda imperial
-- decreet = decreto imperial
Zijne Keizerlijke Majesteit = su Majestate Imperial


keizerrijk ZN

1 imperio
Oostenrijks-Hongaarse Keizerrijk = Imperio austrohungare


keizersarend ZN

1 aquila imperial


keizerschap ZN

1 dignitate imperial


keizersfamilie ZN

1 familia imperial


keizersgezind BN

1 devote/dedicate al imperator


keizershof ZN

1 corte imperial


keizershuis ZN

1 familia/casa imperial


keizerskroning ZN

1 coronation imperial


keizerskroon ZN

1 (kroon van een keizer) corona imperial
2 (waardigheid) corona imperial
3 (PLANTK) fritillaria imperial


keizersmantel ZN

1 mantello imperial


keizersmonogram ZN

1 monogramma imperial


keizersnede ZN

1 operation/section cesaree, hysterotomia abdominal


keizersstad ZN

1 citate imperial


keizerstitel ZN

1 titulo imperial/de imperator


keizerstroon ZN

1 throno imperial


keizerthee ZN

1 the imperial


keizertijd ZN

1 periodo/epocha imperial/del imperatores


keizerzwam ZN

1 amanita cesaree


kek BN

1 alerte, rapide


kelder ZN

1 cellario
diepe -- = cellario profunde
vochtige -- = cellario humide
de trap van de -- = le scala del cellario
zijn -- is goed voorzien = ille ha un cellario ben stockate
(FIG) naar de -- gaan = affundar se, ir al fundo
2 (grafkelder) crypto


kelderdeur ZN

1 porta del cellario


kelderen WW

1 (sterk in waarde dalen) laber, collaber
2 (zinken) affunder se, ir al fundo


kelderfles ZN

1 bottilia quadrate


keldergat ZN

1 (luchtopening) foramine de aere
2 (venster) fenestra/fenestretta del cellario
3 (toegang tot een kelder) trappa/porta/entrata del cellario


keldergewelf ZN

1 cellario voltate


keldergraf ZN

1 crypto


kelderkamer ZN

1 camera subterranee


kelderkast ZN

1 armario in le cellario


kelderkeuken ZN

1 cocina subterranee


kelderlucht ZN

1 odor mucide de cellario


kelderluik ZN

1 trappa del cellario


keldermeester ZN

1 (in klooster) cellariero


keldermot ZN

1 onisco


keldermuur ZN

1 muro de cellario


kelderopening ZN

1 apertura del cellario


kelderraam ZN

1 fenestra de cellario


kelderrat ZN

1 ratto de cellario


kelderrooster ZN

1 grillia de cellario


kelderruimte ZN

1 spatio subterranee


keldersleutel ZN

1 clave de cellario


keldertrap ZN

1 scala de cellario


keldervenster ZN

1 Zie: kelderraam


kelderverdieping ZN

1 subsolo


keldervloer ZN

1 solo de cellario


kelderwoning ZN

1 habitation/appartamento subterranee/de subsolo


kelen WW

1 (de keel afsnijden) trenchar {sj} le gorga/gurgite/guttere (de un persona)
2 (wurgen) strangular


kelere ZN

1
krijg de --! = va al diabolo!


kelk ZN

1 (PLANTK) calice
losbladige -- = calice dialypetale
2 (REL) calice, cuppa
de -- des lijdens = le calice/cuppa del suffrentia
de bittere -- drinken = biber le calice amar
3 (drinkglas) cuppa


kelkachtig BN

1 in forma de calice


kelkblad ZN

1 sepalo
met één -- = monosepale
met veel --en = polysepale


kelkbladachtig BN

1 sepaloide


kelkbloemig BN

1 caliciflor


kelkdoekje ZN

1 purificator


kelkkafje ZN

1 gluma, glumella


kelkplooiing ZN

1 prefloration


kelkstandig BN

1 caliciflor


kelkvorm ZN

1 forma de calice


kelkvormig BN

1 caliciforme, in forma de calice, (niet PLANTK ook) in forma de cuppa


kelner ZN

1 servitor (de caffe/de restaurante)


kelnerin ZN

1 servitrice (de caffe/de restaurante)


Kelt ZN

1 celta


Keltisch BN

1 celtic
--e taal = lingua celtic
-- kruis = cruce celtic
--e kunst = arte celtic


keltist ZN

1 celtista


Kelto-iberiër ZN

1 celtibero, celtiberico


Kelto-iberisch BN

1 celtibere, celtiberic


keltoloog ZN

1 celtista


Kelvin ZN EIGN

1 Kelvin
graad -- = grado kelvin


kemel ZN

1 Zie: kameel


kemelgeit ZN

1 capra angora/de Angora


kemelshaar ZN

1 (haar van een kameel) pilo de camelo
2 (haar van een angorageit) pilo de un capra angora/de Angora, angora


kemphaan ZN

1 (vogel) combattente
2 (ruziezoeker, vechtersbaas) querelator, battaliator


kenau ZN

1 virago, viragine, gorgon, diabolessa


kenbaar BN

1 (te herkennen) recognoscibile, discernibile, distinguibile
een kist -- aan het nummer 20 = un cassa que on recognosce/identifica per numero 20
2 (waarvan men kennis kan verkrijgen) cognoscibile
--e waarheden = veritates cognoscibile
3 (bekend) cognite, cognoscite, manifeste, clar
-- worden = devenir manifeste
zijn bedoelingen -- maken = significar/manifestar/exponer/revelar/facer cognoscer su intentiones
een wens -- maken = exprimer/formular un desiro/desiderio
zijn onschuld luidkeels -- maken = clamar su innocentia


kenbaarheid ZN

1 character distinctive, recognoscibilitate
2 cognoscibilitate


kenbron ZN

1 fonte de ideas


kencijfer ZN

1 (STAT) (cifra) indicator, indice, index
2 (WISK) (van logaritmen) characteristica


kendo ZN

1 kendo


kengetal ZN

1 (mbt telefoon) indicativo telephonic
2 (STAT) Zie: kencijfer-1


kenleer ZN

1 noetica, gnoseologia


kenmerk ZN

1 characteristica, marca/signo (distinctive/characteristic), tracto
ethnische --en = characteristicas ethnic
de uiterlijke --en van rijkdom = le signos exterior de ricchessa
bijzondere --en = characteristicas/signos particular/special
uiterlijke/uitwendige --en = signos externe
erfelijke --en = tractos hereditari
typisch -- = tracto specific/typic
de --en van iets dragen = portar le marcas de un cosa
lachen is een specifiek -- van de mens = le riso es un tracto/characteristica specific del homine
2 (MED) symptoma
de --en van ondervoeding = le symptomas de malnutrition


kenmerken WW

1 (karakteriseren) characterisar, typificar, marcar, distinguer
deze woorden kenmerken hem = iste parolas es characteristic/typic pro/de ille
onze eeuw kenmerkt zich door geestelijke verwarring = nostre seculo es characterisate per confusion spiritual
de zitting werd gekenmerkt door heftige incidenten = le session se ha characterisate per violente incidentes, incidentes violente ha marcate le session
de symptomen die een ziekte kenmerken = le symptomas que characterisa un maladia
2 (merken) marcar
de boeken -- met een stempel = marcar le libros con un timbro


kenmerkend BN

1 characteristic, distinctive, proprie, typic, specific
-- eigenschap = characteristica


kennel ZN

1 canil


kennelhoest ZN

1 tusse canin


kennelijk BN

1 evidente, apparente, manifeste, (zichtbaar) visibile, (duidelijk) clar, obvie
met -- genoegen = con satisfaction/placer evidente
--e gebreken = defectos obvie
in --e staat zijn = esser in un stato de ebrietate manifeste


kennelijkheid ZN

1 evidentia


kennen WW

1 (bekend zijn met) cognoscer, haber cognoscentia de
niet -- = non cognoscer, ignorar
geen gevaar -- = ignorar/non cognoscer le periculo
geen medelijden -- = non cognoscer le mercede/le pietate
geen zorgen -- = non saper lo que es un preoccupation
iemand van gezicht/van naam -- = cognoscer un persona de vista/de nomine
iemand leren -- = facer le cognoscentia de un persona
de waarheid -- = cognoscer le veritate
een schrijver -- = cognoscer un scriptor
zijn beperkingen -- = cognoscer su limites
te -- geven = significar, facer saper, indicar, signalar, exprimer, manifestar
een wens te -- geven = exprimer/manifestar un desiro/desiderio
iets -- als zijn broekzak = cognoscer un cosa como le tasca de su pantalo(es)/como le palma del mano
door en door -- = cognoscer a fundo
2 (geleerd hebben, weten) cognoscer, saper
zijn naam -- = cognoscer/saper su nomine
een taal -- = cognoscer/saper un lingua
Interlingua -- = cognoscer/saper Interlingua
geen Frans -- = ignorar le francese
kunstjes -- = saper trucos
de weg -- = cognoscer/saper le cammino
zijn rol uit het hoofd/van buiten -- = cognoscer/saper su rolo de memoria
3 (herkennen) cognoscer, recognoscer
iemand uit duizenden -- = cognoscer un persona inter milles
iemand aan zijn stem -- = recognoscer un persona per le voce
4 (raadplegen) consultar
men heeft mij in deze zaak niet gekend = on non me ha consultate in iste cosa
5
het reglement kent geen uitzonderingen = le regulamento non ha/admitte exceptiones


kenner ZN

1 (fijnproever) cognoscitor
2 (deskundige) cognoscitor, experto


kennersblik ZN

1 oculo/reguardo de cognoscitor/experto, oculo experte
met -- iets beschouwen = reguardar/considerar un cosa con le oculo de un cognoscitor/experto


kennersoog ZN

1 Zie: kennersblik


kennis ZN

1 cognoscentia, cognoscimento, saper, scientia
zintuiglijke -- = cognoscentia/cognoscimento sensorial
oppervlakkige -- = cognoscentia/cognoscimento superficial
elementaire -- = cognoscentia/cognoscimento elementari
intuïtieve -- = cognoscentia/cognoscimento intuitive
veelzijdige -- = cognoscentia/cognoscimento multiple
experimentele -- = cognoscentia/cognoscimento/saper experimental
specialistische -- = saper/cognoscentia/cognoscimento special
encyclopedische -- = saper/cognoscentia/cognoscimento encyclopedic
de bronnen van onze -- = le origines de nostre cognoscentia/cognoscimento
de boom der -- van goed en kwaad = le arbore del scientia del ben e del mal
dorst naar -- = sete de saper
-- maken met = facer le cognoscentia de, entrar en cognoscimento/contacto con
-- nemen van = prender cognoscentia/cognoscimento de
gebrek aan -- = inscientia
een tekort aan -- hebben = haber cognoscentias/cognoscimentos insufficiente
-- dragen van = haber cognoscentia/cognoscimento de, esser al currente de
geen -- dragen van iets = ignorar un cosa
zijn -- verrijken = inricchir/augmentar su cognoscentias/cognoscimentos/saper
zijn -- verdiepen = approfundar su cognoscentias/cognoscimentos/saper
zijn -- etaleren = exhiber su cognoscentias/cognoscimentos/saper
-- verspreiden = disseminar cognoscentia/cognoscimento
-- vergaren = acquirer/amassar cognoscentias/cognoscimentos
dat gaat mijn -- te boven = isto superpassa mi cognoscentia/cognoscimento
een uitstekende -- van Interlingua hebben = haber un saper/cognoscentia/cognoscimento perfecte de Interlingua
grondige -- van iets hebben = posseder profunde cognoscentias/cognoscimentos de un cosa
een grondige -- van Interlingua vereisen = requirer un saper/cognoscentia/cognoscimento profunde de Interlingua
iemand in -- brengen met = informar un persona de un cosa
-- van zaken = competentia
-- van zaken hebben = esser competente, esser experte in le materia, dominar le materia
met -- van zaken = con (plen) cognoscentia/cognoscimento de causa
zijn -- etaleren = exhiber su saper
-- geven van = informar, notificar, communicar, significar, facer saper, annunciar
iemand in -- stellen van = informar un persona de, poner/mitter un persona al currente de
buiten -- zijn = esser sin cognoscentia/cognoscimento
buiten -- raken = perder (le) cognoscentia/cognoscimento
zij is weer bij -- gekomen = illa ha recovrate de novo le cognoscentia/cognoscimento
dat is buiten mijn -- gebeurd = isto ha occurrite sin mi cognoscimento/cognoscimento
-- der natuur = scientias/historia natural
2 (bekende persoon) cognoscentia, cognoscito, relation
goede -- = familiar
zij waren goede --sen = illes se cognosceva ben
een -- van me = un cognoscito mie


kennisbank ZN

1 banca de datos


kennisbron ZN

1 fonte de cognoscentia/de cognoscimento/de information


kennisgeving ZN

1 notification, annuncio, annunciation, communication, notitia, message, aviso
enige en algemene -- = aviso unic e general
tot nadere -- = usque a proxime aviso
zonder voorafgaande -- = sin preaviso
afwezig zonder -- = absente sin notification
voor -- aannemen = leger, ascoltar e passar a altere cosas


kennisje ZN

1 amica


kennisleer ZN

1 (FIL) theoria/doctrina del cognoscentia/del cognoscimento, epistemologia, gnoseologia


kennismaken WW

1 (zich voorstellen) facer le cognoscentia (de), entrar in cognoscimento/contacto (con)
2 (de eerste beginselen leren kennen) facer cognoscentia (con)
iemand laten -- met = initiar un persona in


kennismaking ZN

1 (begin van omgang met iemand) cognoscimento, prime incontro/intervista
onze -- dateert van die dag = nostre cognoscimento data de ille die, ille die nos nos ha incontrate pro le prime vice
de -- voortzetten = continuar le cognoscimento
de -- hernieuwen = renovar le cognoscimento
2 (het bekend worden met iets) introduction, initiation
de (eerste) -- met Interlingua = le introduction/initiation a Interlingua, le prime passos in Interlingua
speciale aanbieding ter -- = offerta special introductori


kennismakingsbezoek ZN

1 visita de cognoscimento


kennismakingsbijeenkomst ZN

1 reunion de cognoscimento


kennisneming ZN

1 cognoscentia, cognoscimento
ter -- = pro vostre cognoscentia/cognoscimento
exemplaar ter -- = exemplar informative


kennisniveau ZN

1 nivello de cognoscentias/cognoscimentos


kennisoverdracht ZN

1 transferentia/transferimento/transmission de cognoscentias/cognoscimentos, inseniamento


kennissenkring ZN

1 circulo de cognoscentias/relationes/de cognoscitos/de amicos
tot de -- behoren = formar parte del circulo de amicos
zijn -- uitbreiden = extender su circulo de cognoscitos


kennistheoretisch BN

1 Zie: kentheoretisch


kennistheorie ZN

1 theoria del cognoscentia/cognoscimento, epistemologia, gnoseologia


kennisvorm ZN

1 forma de cognoscentia/de cognoscimento


kennisvorming ZN

1 formation de cognoscentia/de cognoscimento


kenotaaf ZN

1 Zie: cenotaaf


kenschets ZN

1 characterisation, definition, pictura, (profiel) profilo
een -- van iets geven = characterisar un cosa


kenschetsen WW

1 characterisar, definir, pinger
dat kenschetst de gehele man = isto es characteristic/typic de ille


kenschetsend BN

1 characteristic, typic, distinctive
--e trek = tracto characteristic/typic


kenschetsing ZN

1 characterisation, definition, pictura


kenspreuk ZN

1 devisa, maxima, sententia, motto


kentaur ZN

1 Zie: centaur


kenteken ZN

1 signo/marca distinctive, attributo, (van een auto) matricula, (ordeteken) insignia, (van een ziekte) symptoma
de --en van iets dragen = portar le marcas distinctive de un cosa
bijzondere --s worden in een paspoort genoteerd = marcas distinctive/particularitates es notate in un passaporto
grijs -- = matricula gris/commercial


kentekenbewijs ZN

1 certificato de matricula del auto(mobile)


kentekenen WW

1 characterisar, esser characteristic/typic, typificar, marcar, distinguer
zo iets kentekent hem = iste sorta de cosa es characteristic/typic de ille


kentekenplaat ZN

1 placa de matricula(tion)
een auto met een Franse -- = un auto(mobile) con matricula francese


kenteren WW

1 (veranderen) cambiar, tornar, modificar se
het getij kentert = le marea cambia


kentering ZN

1 cambio, cambiamento
-- van het getij = cambio del marea
-- in de publieke opinie = cambio del opinion public


kentheoretisch BN

1 epistemologic, gnoseologic


kentheorie ZN

1 Zie: kennistheorie


kenvermogen ZN

1 facultate cognitive, cognition


Kenya ZN EIGN

1 Kenya


Kenyaan ZN

1 kenyano


Kenyaans BN

1 kenyan


kepen WW

1 intaliar, (groeven OOK) gravar


keper ZN

1 (weefpatroon) twill (E)
op de -- beschouwen = examinar a fundo/in detalio
op de -- beschouwd = toto ben considerate
2 (geweven stof) twill (E), texito cruciate
3 (HERALD) chevron (F)


keperband ZN

1 banda cruciate/in zigzag


keperen WW

1 cruciar
gekeperde stof = texito cruciate


keperflanel ZN

1 flanella cruciate


keperstof ZN

1 stoffa cruciate


keperweefsel ZN

1 texito cruciate


keperzijde ZN

1 seta cruciate


kepie ZN

1 kepi (F)


Kepler ZN EIGN

1 Kepler
van -- = keplerian


kepleriaans BN

1 keplerian


keppeltje ZN

1 calotte (F)


keramiek ZN

1 ceramica, arte ceramic


keramisch BN

1 ceramic
-- produkt = producto ceramic
--e magneet = magnete ceramic
--e industrie = industria ceramic


keramist ZN

1 ceramista


keratine ZN

1 keratina
met -- omgeven = keratinisar
het omgeven met -- = keratinisation


keratinisatie ZN

1 keratinisation


keratitis ZN

1 keratitis


keratoconus ZN

1 keratocono


keratoma ZN

1 keratoma


keratoplastiek ZN

1 keratoplastia


keratose ZN

1 keratose (-osis)


keratotomie ZN

1 keratotomia


kerel ZN

1 (man) homine, individuo, typo
2 (flinke man) homine energic
twee flinke --s = duo homines multo robuste
3 (moedig man) homine valente
4 (goedaardige man) bonhomo, typo sympathic
5 (ongunstig) typo antipathic


keren WW

1 (wenden, draaien) volver, verter, tornar
het hoofd -- naar = volver/tornar le capite/testa a
zich -- tegen = tornar se contra, opponer se a
2 (omdraaien) tornar
een blad -- = tornar un pagina
3 (veranderen) cambiar
het -- van de kans = le cambio del fortuna
(FIG) het getij doen -- = cambiar favorabilemente le situation
4 (terugkeren) retornar
5 (afwenden) parar, jugular
het kwaad is niet meer te -- = le mal es inevitabile


kerf ZN

1 (insnijding) intalio, incision, sectura, scarification


kerfbijl ZN

1 Zie: handbijl


kerfijzer ZN

1 scarificator


kerfmes ZN

1 Zie: kerfijzer


kerfsnijwerk ZN

1 xylogravure


kerfstok ZN

1
heel wat op zijn -- hebben = haber multo super le conscientia, haber multe cosas a reprochar {sj} se
ik wil dat niet op mijn -- hebben = io non vole haber iste peso super le conscientia, io non vole esser responsabile de isto


kerftabak ZN

1 tabaco hachate {sj}


kerk ZN

1 ecclesia, (PROT ook) templo, (kerkgenootschap OOK) confession
schip van de -- = nave del ecclesia
-- van Christus = ecclesia de Christo
kathedrale -- = ecclesia cathedral
collegiale -- = ecclesia collegial
gotische -- = ecclesia gothic
een -- inwijden = consecrar un ecclesia
lijdende -- = ecclesia suffrente
strijdende -- = ecclesia militante
zegevierende -- = ecclesia triumphante
Hervormde Kerk = Ecclesia Reformate
Anglicaanse/Episcopaalse/Engelse Kerk = Ecclesia Anglican/Episcopal
Oosterse Kerk = Ecclesia Oriental
Maronistische Kerk = Ecclesia Maronita
Wereldraad van Kerken = Consilio Mundial del Ecclesias
scheiding van -- en staat = separation del ecclesia e le stato
lidmaten van een -- = membros de un ecclesia
naar de -- gaan = ir al ecclesia/(PROT) templo
een -- ontheiligen = profanar un ecclesia
de kogel is door de -- = le decision ha essite prendite
voor het zingen de -- uit = practicar le coito interrupte
2 (kerkdienst) servicio (religiose), officio , culto
de -- gaat aan = le servicio/officio/culto va comenciar
de -- gaat uit = le servicio/officio/culto ha terminate


kerkaltaar ZN

1 altar de ecclesia


kerkambt ZN

1 function ecclesiastic


kerkban ZN

1 banno del ecclesia, excommunication, anathema
grote -- = excommunication major
kleine -- = excummunication minor
in de -- doen = excommunicar, anathemisar


kerkbanier ZN

1 bandiera del ecclesia


kerkbank ZN

1 banco de ecclesia


kerkbelasting ZN

1 contribution ecclesiastic


kerkbelofte ZN

1 voto (de religion)


kerkbesluit ZN

1 decision del ecclesia, decreto ecclesiastic


kerkbestuur ZN

1 administration del ecclesia


kerkbestuurder ZN

1 administrator del benes de ecclesia


kerkbewaarder ZN

1 sacrista, sacristiano


kerkbezoek ZN

1 affluentia del fideles, assistentia al (R.K.) missa/(PROT) culto, frequentation del ecclesia/(PROT ook) templo
het -- loopt terug = le frequentation del ecclesia/templo declina


kerkblad ZN

1 bulletin/jornal parochial


kerkboek ZN

1 (boek) libro de ecclesia, (met psalmen) libro de psalmos, (misboek) missal
2 (kerkelijk register) registro del ecclesia/del parochia


kerkboete ZN

1 mulcta infligite per le ecclesia


kerkbouw ZN

1 construction de ecclesias


kerkbouwer ZN

1 constructor de ecclesias


kerkbrand ZN

1 incendio de ecclesia


kerkbriefje ZN

1 lista del predicatores


kerkbuurt ZN

1 parochia


kerkcantate ZN

1 cantata spiritual


kerkcensuur ZN

1 censura


kerkcomponist ZN

1 compositor de musica spiritual


kerkconcert ZN

1 concerto spiritual/de ecclesia, concerto de musica sacre


kerkdak ZN

1 tecto de ecclesia


kerkdeur ZN

1 porta de ecclesia


kerkdief ZN

1 robator/fur de ecclesias


kerkdiefstal ZN

1 furto/robamento in un ecclesia


kerkdienaar ZN

1 sacrista, sacristiano, bedello


kerkdienst ZN

1 servicio religiose, officio (divin), culto
doordeweekse -- = officio ferial
de -- bijwonen = assister al officio/al culto/al servicio religiose


kerkdistrict ZN

1 circumscription ecclesiastic


kerkdorp ZN

1 village que ha un ecclesia
2 parochia


kerkelijk BN

1 ecclesiastic, religiose, clerical, ecclesial, del ecclesia
--e leerstelling = canone
-- leven = vita ecclesiastic
-- jaar = anno ecclesiastic
-- celibaat = celibato ecclesiastic
-- huwelijk = matrimonio/maritage religiose
--e goedkeuring = approbation ecclesiastic/del ecclesia
--e rechtbank = tribunal ecclesiastic
--e rechtspraak = jurisdiction ecclesiastic
-- recht = derecto ecclesiastic/canonic
--e geschiedenis = historia ecclesiastic
--e provincie = provincia ecclesiastic
-- ambt = function ecclesiastic
--e gezagsdragers/autoriteiten = autoritates religiose
--e goederen/bezittingen = benes ecclesiastic/del ecclesia
--e twisten = dissidentias religiose
--e onschendbaarheid = immunitate ecclesiastic
--e kunst = arte religiose
--e feesten = festas religiose
--e instelling = institution religiose
--e tradities = traditiones ecclesiastic
--e ceremonieën = ceremonias religiose
-- gezag = poter spiritual
Kerkelijke Staat = le Statos del Ecclesia, le Statos Pontifical/Papal, le Stato Ecclesiastic
een huwelijk -- inzegenen = benedicer un matrimonio/maritage pro le ecclesia


kerkelijken ZN MV

1 personas clerical, ecclesiasticos


kerkelijkheid ZN

1 (het zich gedragen naar de regels van de kerk) practica religiose
2 (genegenheid voor de kerk) devotion, zelo religiose


kerken WW

1 ir al ecclesia, assister al officio/culto, (PROT ook) ir al templo


kerkenraad ZN

1 consistorio, consilio del ecclesia
-- houden/beleggen = convocar le consilio del ecclesia


kerkenraadskamer ZN

1 sala del consistorio


kerkenraadslid ZN

1 membro del consistorio/del consilio del ecclesia


kerkenraadsvergadering ZN

1 reunion/assemblea consistorial/del consilio del ecclesia


kerkenzakje ZN

1 bursa


kerker ZN

1 carcere/prision (subterranee)


kerkerdeur ZN

1 porta de carcere


kerkeren WW

1 carcerar, incarcerar, imprisionar


kerkering ZN

1 carceration, incarceration, imprisionamento


kerkerkot ZN

1 carcere


kerkermeester ZN

1 carcerero


kerkermuur ZN

1 muro del carcere


kerkerstraf ZN

1 Zie: gevangenisstraf


kerkervoogd ZN

1 Zie: cipier


kerkfabriek ZN

1 fabrica


kerkfeest ZN

1 festa religiose/de ecclesia


kerkgang ZN

1 frequentation del ecclesia, assistentia al officio/al culto/al servicio religiose


kerkganger ZN

1 fidel, persona qui assista al officio/al culto


kerkgebed ZN

1 prece(s), precaria liturgic
de voorgeschreven --en = le liturgia


kerkgebod ZN

1 precepto del ecclesia


kerkgebouw ZN

1 ecclesia, (PROT ook) templo


kerkgebruik ZN

1 rito, liturgia


kerkgeloof ZN

1 confession


kerkgemeente ZN

1 parochia
2 communitate religiose


kerkgenoot ZN

1 correligionario


kerkgenootschap ZN

1 ecclesia, confession, association/communitate religiose
het lutherse -- = le communitate lutheran
scheuring van een -- = scission de un communitate religiose


kerkgeraad ZN

1 vasos sacrate


kerkgereedschap ZN

1 Zie: kerkgeraad


kerkgeschenk ZN

1 donation facite a un ecclesia


kerkgeschiedenis ZN

1 historia ecclesiastic/del ecclesia


kerkgeschil ZN

1 differentia/conflicto ecclesiastic


kerkgestoelte ZN

1 banco de ecclesia


kerkgewaad ZN

1 vestimento sacerdotal


kerkgewelf ZN

1 volta de ecclesia


kerkgewoonte ZN

1 rito


kerkgezag ZN

1 autoritate ecclesiastic/del ecclesia


kerkgezang ZN

1 (het zingen in de kerk) cantos del officio/culto, cantar in le ecclesia
2 (gezang) cantos sacrate/religiose/liturgic, cantico, (lofzang) hymno, (psalm) psalmo


kerkgoed(eren) ZN

1 benes ecclesiastic/del ecclesia


kerkheer ZN

1 prelato


kerkhervormer ZN

1 reformator (religiose)


kerkhervorming ZN

1 reforma/reformation religiose/del ecclesia


kerkhistoricus ZN

1 historico ecclesiastic


kerkhistorie ZN

1 historia ecclesiastic/del ecclesia


kerkhistorisch BN

1 del historia ecclesiastic


kerkhof ZN

1 cemeterio
op het -- liggen = esser interrate
joods -- = cemeterio judee


kerkhofbloem ZN

1 flor de cemeterio
2 (FIG) (grijze haren) capillos gris


kerkhofmuur ZN

1 muro de cemeterio


kerkhoofd ZN

1 chef (F) del ecclesia


kerkinterieur ZN

1 interior de ecclesia


kerkje ZN

1 parve ecclesia, cappella


kerkkaars ZN

1 candela, (waskaars) cereo


kerkkandelaar ZN

1 candeliero de ecclesia


kerkkauw ZN

1 monedula


kerkklok ZN

1 (luiklok) campana de ecclesia
de --ken luiden = sonar le campanas del ecclesia
2 (uurwerk) horologio de ecclesia


kerkkoepel ZN

1 cupola/domo de ecclesia


kerkkoor ZN

1 choro/choral (del ecclesia), (mbt kapel) cappella


kerkkroon ZN

1 lustro/candelabro del ecclesia


kerklamp ZN

1 lampa de ecclesia


kerklatijn ZN

1 latino ecclesiastic/de ecclesia


kerkleen ZN

1 feudo ecclesiastic


kerkleer ZN

1 doctrina ecclesiastic/religiose/del ecclesia, ecclesiologia


kerkleraar ZN

1 doctor del ecclesia


kerklicht ZN

1 luce/lumine de ecclesia


kerklid ZN

1 membro del ecclesia


kerklied ZN

1 canto ecclesiastic, cantico, hymno


kerkmeubel ZN

1 mobile de ecclesia


kerkmeubilair ZN

1 mobiliario de ecclesia


kerkmuur ZN

1 muro de ecclesia


kerkmuziek ZN

1 musica sacre/sacrate/liturgic/religiose/spiritual/de ecclesia


kerknieuws ZN

1 novas ecclesiastic


kerkorde ZN

1 regulamento de un ecclesia, ordinantia/regime (F) ecclesiatic


kerkorgel ZN

1 organo de ecclesia


kerkpad ZN

1 sentiero que conduce al ecclesia


kerkpatrones ZN

1 patrona/patronessa de un ecclesia


kerkpatroon ZN

1 patrono de un ecclesia


kerkpilaar ZN

1 pilar/colonna/columna de ecclesia


kerkplechtigheid ZN

1 solemnitate/ceremonia ecclesiastic/religiose


kerkplein ZN

1 placia del ecclesia


kerkportaal ZN

1 portal de ecclesia, narthrex


kerkprovincie ZN

1 provincia ecclesiastic


kerkraad ZN

1 Zie: kerkbestuur


kerkraam ZN

1 fenestra in/de un ecclesia


kerkrat ZN

1 ratto de ecclesia
arm als een -- = paupere/povre como un ratto de ecclesia, paupere/povre como Job


kerkrecht ZN

1 derecto canonic/ecclesiastic


kerkrechtelijk BN

1 canonic


kerkredenaar ZN

1 Zie: prediker


kerkregel ZN

1 canone


kerkregering ZN

1 regime (F)/hierarchia ecclesiastic
2 theocratia


kerkregister ZN

1 registro ecclesiastic


kerkrestauratie ZN

1 restauration del ecclesia


kerkroof ZN

1 (diefstal in een kerk) robamento in un ecclesia, furto de objectos religiose
2 (in het kerkrecht) sacrilegio


kerkrouw ZN

1 lucto ecclesiastic


kerkrover ZN

1 Zie: kerkdief


kerkroverij ZN

1 robamento in un ecclesia, spoliation de ecclesia


kerks BN

1 qui va frequentemente al ecclesia, assidue a frequentar le ecclesia, (godsdienstig, religieus) religiose, (vroom) devote, pie
-- zijn = frequentar le ecclesia


kerkschandaal ZN

1 scandalo ecclesiastic


kerkschat ZN

1 tresor del ecclesia
verzameling --ten = thesauro


kerkschender ZN

1 profanator, sacrilego


kerkschenderij ZN

1 Zie: kerkschennis


kerkschennis ZN

1 profanation (del ecclesias), sacrilegio


kerkscheuring ZN

1 schisma


kerkschip ZN

1 (schip van een kerk) nave (de ecclesia)
2 (schip met predikant aan boord) nave ecclesia


kerksgezind BN

1 religiose, clerical, devote


kerksgezindheid ZN

1 devotion, zelo religiose


kerksieraad ZN

1 ornamento de ecclesia, paramento


kerksleutel ZN

1 (sleutel van de kerk) clave del ecclesia
2 (PLANTK) primula


kerkstichting ZN

1 fundation de un ecclesia


kerkstoel ZN

1 (bidstoel) sedia de precarias


kerkstraf ZN

1 pena ecclesiastic, penitentia


kerksymboliek ZN

1 symbolismo ecclesiastic


kerktaal ZN

1 lingua liturgic, terminos ecclesiastic


kerktiende ZN

1 decimo ecclesiastic


kerktijd ZN

1 hora de servicio divin/de officio/de missa/de culto
onder -- = durante le servicio/officio/missa/culto


kerktoon ZN

1 tono ecclesiastic


kerktoren ZN

1 turre del ecclesia, (vrijstaand) campanil


kerktorenspits ZN

1 agulia del turre del ecclesia


kerktucht ZN

1 disciplina ecclesiastic


kerktwist ZN

1 querela/disputa religiose


kerkuil ZN

1 strige flammee


kerkvaan(del) ZN

1 bandiera de ecclesia, gonfalon


kerkvaan(del)drager ZN

1 gonfaloniero


kerkvader ZN

1 (persoon) patre ecclesiastic/de ecclesia
2 (geschriften) obra patristic, (verzameling) patrologia
Griekse teksten del --s = patrologia grec
Erasmus gaf verscheidene --s uit = Erasmo ha publicate/editate plure obras patristic


kerkvenster ZN

1 fenestra de ecclesia


kerkvergadering ZN

1 (PROT) synodo, (R.K.) concilio


kerkverlater ZN

1 apostata


kerkverlichting ZN

1 exclaramento de ecclesia


kerkverordening ZN

1 regulamento/ordinantia ecclesiastic


kerkvervolging ZN

1 persecution religiose/del ecclesia


kerkverwarming ZN

1 calefaction del ecclesia


kerkvisitatie ZN

1 visitation/inspection ecclesiastic/del ecclesias


kerkvloer ZN

1 solo de ecclesia


kerkvolk ZN

1 parochianos


kerkvoogd ZN

1 (R.K.) prelato
opperste -- = primate


kerkvoogdij ZN

1 (gezag van een kerk) autoritate ecclesiastic, prelatura


kerkvorst ZN

1 principe ecclesiastic/de ecclesia, pontifice


kerkvrede ZN

1 pace del ecclesia


kerkvrijdom ZN

1 privilegio ecclesiastic


kerkwaarts BW

1 al ecclesia, verso le ecclesia


kerkweg ZN

1 cammino del ecclesia


kerkwet ZN

1 lege ecclesiastic/canonic


kerkwetboek ZN

1 codice de leges ecclesiastic


kerkwettig BN

1 canonic


kerkwijding ZN

1 consecration/dedication de un ecclesia


kerkwijs ZN

1 melodia prescribite per le ecclesia


kerkzaak ZN

1 affaire (E) ecclesiatic


kerkzang ZN

1 cantos sacrate/religiose/liturgic/ecclesiastic, cantico, (lofzang) hymno, (psalm) psalmo


kerkzanger ZN

1 cantor/cantator de ecclesia


kerkzegel ZN

1 sigillo del ecclesia


kerkzegen ZN

1 benediction del ecclesia


kerma ZN

1 kerma


kermen WW

1 (uiting geven aan lichamelijk leed) gemer
-- van pijn = gemer/critar de dolor
2 (jammeren) lamentar se, gemer


kermer ZN

1 gemitor, lamentator


kermes ZN

1 kermes


kermes-eik ZN

1 kermes


kermis ZN

1 feria, kermesse
-- der ijdelheid = feria del vanitate
-- houden = ir al feria/kermesse


kermisattractie ZN

1 attraction de feria/de kermesse


kermisbed ZN

1 lecto improvisate/de campo


kermisbezoek ZN

1 visita del feria/kermesse


kermisbezoeker ZN

1 Zie: kermisganger


kermisdrukte ZN

1 animation causate per le feria/le kermesse


kermisganger ZN

1 visitator del feria/kermesse


kermisgoed ZN

1 mercantias de pacotilia


kermiskraam ZN

1 stand (E) de feria/de kermesse


kermislawaai ZN

1 ruito causate per le feria/le kermesse


kermislied ZN

1 canto de feria/de kermesse


kermispop ZN

1 pupa del feria/kermesse


kermisspel ZN

1 joco de feria/kermesse


kermistent ZN

1 barraca de feria/de kermesse


kermisterrein ZN

1 campo de feria/de kermesse


kermistijd ZN

1 periodo del feria/del kermesse


kermisveld ZN

1 campo de feria/kermesse


kermisvermaak ZN

1 placeres/amusamento/distraction/diversion de feria/de kermesse


kermisvermakelijkheid ZN

1 Zie: kermisattractie


kermisvertoning ZN

1 spectaculo de feria/de kermesse


kermisweek ZN

1 septimana de feria/de kermesse


kermiszang ZN

1 canto del feria/kermesse


kern ZN

1 (pit) nucleo, grano
2 (het binnenste van iets) (ook ASTRON, BIOL, etc.) nucleo, centro
generatieve -- = nucleo generative
-- van een komeet = nucleo de un cometa
-- van een boom = corde/duramen de un arbore
-- van de aarde = nucleo/centro del terra
de harde -- van een terroristengroep = le nucleo de un gruppo terrorista/de terroristas
de -- vormen = nuclear
3 (hoofdzaak) nucleo, parte essential, essential, medulla, substantia, elemento central, quintessentia
de -- van algebra = le essentia de algebra
de -- van het probleem = le corde/essentia/fundo del problema
de -- vormen van een drama = constituer le nucleo de un drama
tot de -- komen = arrivar al/entrar in le essential
in de -- van de zaak = in essentia
-- van de discussie = substantia del discussion
4 (kiem) nucleo, germine, fundo, fundamento
dat bevat een -- van waarheid = isto contine un nucleo/germine/fundo de veritate
de historische -- van een legende = le fundo/fundamento historic de un legenda
-- van weerstand = nucleo de resistentia
5 (plaats, dorp) centro
plattelands-- = centro rural


kernaandrijving ZN

1 propulsion nuclear
onderzeeër met -- = submarino nuclear/atomic


kernachtig BN

1 lapidari, concise, aphoristic
-- gezegde = phrase/formula lapidari
-- betoog = rationamento concise
een verhaal -- samenvatten = resumer un historia de maniera concise, resumer le essentia de un historia


kernachtigheid ZN

1 concision (energic), character lapidari


kernafval ZN

1 residuos radioactive/nuclear/atomic


kernbewapening ZN

1 armamento nuclear/atomic


kernbom ZN

1 bomba nuclear/atomic


kernbrandstof ZN

1 combustibile nuclear


kerncentrale ZN

1 central nuclear/atomic


kernchemie ZN

1 chimia nuclear


kerndeeltje ZN

1 particula atomic/nuclear, nucleon


kerndeling ZN

1 (BIOL) partition/division nuclear/del nucleo, mitose (-osis)


kerndraad ZN

1 (BIOL) filamento nuclear


kernduikboot ZN

1 submarino atomic/nuclear


kernenergetica ZN

1 energetica nuclear


kernenergie ZN

1 energia atomic/nuclear
vreedzaam gebruik van -- = uso pacific de energia nuclear/atomic


kernenergiecentrale ZN

1 Zie: kerncentrale


kernenergietechniek ZN

1 nucleonica


kernengeheugen ZN

1 memoria de nucleos


kernexplosie ZN

1 explosion atomic/nuclear


kernfragment ZN

1 fragmento nuclear


kernfragmentatie ZN

1 fragmentation nuclear


kernfunctie ZN

1 Zie: sleutelpositie


kernfusie ZN

1 fusion (thermo)nuclear


kernfusiereactor ZN

1 reactor de fusion (thermo)nuclear


kernfysica ZN

1 physica nuclear/atomic, nucleonica


kernfysicus ZN

1 physico nuclear


kerngedachte ZN

1 idea/concepto/pensata/pensamento fundamental/essential/central/basic/clave


kerngeleerde ZN

1 scientista/physico nuclear


kerngen ZN

1 gen nuclear


kerngetal ZN

1 cifra clave


kerngezin ZN

1 familia nuclear


kerngezond BN

1 sanissime, in perfecte sanitate, perfectemente san, plen de sanitate
dat bedrijf is -- = iste interprisa es completemente san


kernhout ZN

1 duramen


kernidee ZN

1 idea/concepto/pensata/pensamento fundamental/essential/central/basic/principal/clave


kernisomerie ZN

1 isomeria nuclear


kernkop ZN

1 testa/capite nuclear/atomic
raket met drie --pen = missile con tres testas nuclear/atomic


kernkracht ZN

1 fortia nuclear


kernlading ZN

1 carga nuclear/atomic


kernlichaampje ZN

1 (BIOL) nucleolo


kernlis ZN

1 chromosomo


kernmacht ZN

1 potentia nuclear/atomic


kernmagneton ZN

1 magneton nuclear


kernmassa ZN

1 Zie: atoommassa


kernmembraan ZN

1 (BIOL) membrana nuclear, caryotheca


kernmodel ZN

1 Zie: atoommodel


kernmogendheid ZN

1 potentia atomic/nuclear


kernmotief ZN

1 motivo fundamental


kernnet ZN

1 rete nuclear


kernonderzeeër ZN

1 submarino atomic/nuclear


kernonderzoek ZN

1 recerca/investigation nuclear/atomic


kernongeval ZN

1 accidente nuclear/atomic


kernontploffing ZN

1 explosion atomic/nuclear


kernontwapening ZN

1 disarmamento nuclear/atomic


kernoorlog ZN

1 guerra nuclear/atomic


kernparaplu ZN

1 Zie: atoomparaplu


kernplasma ZN

1 (BIOL) plasma nucleolar, caryoplasma


kernploeg ZN

1 selection de base, equipa selectionate/de base


kernprobleem ZN

1 problema fundamental/essential/basic/capital/central/crucial/medullar/clave


kernproef ZN

1 prova/proba/essayo/test (E) nuclear/atomic
opschorting van --en = tregua atomic


kernpunt ZN

1 puncto essential/fundamental/basic/central, essentia, nodo
-- van een discussie = puncto essential de un discussion
U raakt het -- van het probleem = vos es al nodo del problema


kernraket ZN

1 missile nuclear/atomic


kernramp ZN

1 disastro/catastrophe nuclear/atomic


kernreactie ZN

1 reaction nuclear/atomic


kernreactor ZN

1 reactor/pila nuclear/atomic


kernschaduw ZN

1 umbra opac, nucleo de umbra


kernschede ZN

1 parenchyma cortical


kernsmelting ZN

1 fusion nuclear


kernspin ZN

1 spin (E) nuclear


kernsplijting ZN

1 Zie: kernsplitsing


kernsplijtstof ZN

1 materia nuclear fissile


kernsplitsing ZN

1 fission/disintegration nuclear/atomic/del atomo/de atomos


kernspreuk ZN

1 aphorismo, apo(ph)thegma, sententia, maxima, devisa


kernstop ZN

1 (bewapening) limitation del armamento nuclear, (proeven) arresto/banno del essayos/tests (E) nuclear/atomic


kernstopverdrag ZN

1 tractato/paco super le arresto/banno de essayos/provas/probas/tests (E) nuclear/atomic


kernstraling ZN

1 radiation nuclear


kernstrijdmacht ZN

1 fortias nuclear


kernstroom ZN

1 currente atomic/nuclear


kernstructuur ZN

1 structura atomic/nuclear


kerntaak ZN

1 carga/rolo nuclear
--en afstoten = rejectar responsabilitates nuclear


kerntechniek ZN

1 technica nuclear


kerntransformatie ZN

1 transformation nuclear


kernverbod ZN

1 denuclearisation


kernverdrag ZN

1 Zie: kernstopverdrag


kernverdrag ZN

1 pacto nuclear


kernversmelting ZN

1 Zie: kernfusie


kernvoortstuwing ZN

1 propulsion nuclear


kernvormig BN

1 nucleiforme


kernvraag ZN

1 question/demanda principal/fundamental/clave


kernvraagstuk ZN

1 problema fundamental


kernvrij BN

1 sin armas nuclear/atomic, denuclearisate
--e zone = zona denuclearisate


kernvrucht ZN

1 fructo de pepita(s)


kernvuur ZN

1 foco central


kernwapen ZN

1 arma nuclear/atomic
verspreiding van --s = dissemination de armas nuclear/atomic
snelle verspreiding/proliferatie van -- = proliferation de armas nuclear/atomic
bevriezing van het aantal --s = stabilisation del numero de armas nuclear/atomic
de --s de wereld uit! = basta al armas nuclear!
bescherming tegen --s = defensa antiatomic


kernwapenmonopolie ZN

1 monopolio de armas atomic/nuclear


kernwapenverdrag ZN

1 tractato/pacto/accordo super armas nuclear/atomic


kernwapenvrij BN

1 sin armas nuclear/atomic, denuclearisate
--e zone = zona denuclearisate


kernwetenschap ZN

1 physica nuclear/atomic, nucleonica


kernwisselwerking ZN

1 interaction nuclear


kerosine ZN

1 kerosine


kerrie ZN

1 cari, curry (E)
met -- bereiden = preparar al cari/curry


kerriepoeder ZN

1 pulvere de cari/curry (E)


kerrierijst ZN

1 ris al cari/curry (E)


kerriesaus ZN

1 sauce (F) al cari/curry (E)


kerrieschotel ZN

1 platto al cari/curry (E)


kerriesoep ZN

1 suppa al cari/curry (E)


kers ZN

1 (vrucht) ceresia
met hem is het kwaad --en eten = il es melio evitar le
2 (boom) ceresiero
3
(siergewas) Oostindische -- = cappucina
Japanse -- = prunus (L)


kerselaar ZN

1 ceresiero


kersenbloei ZN

1 Zie: kersenbloesem


kersenbloesem ZN

1 flor(es) de ceresiero


kersenbomenhout ZN

1 ligno de ceresiero


kersenbonbon ZN

1 pralina al ceresia


kersenbongerd ZN

1 Zie: kerseboomgaard


kersenboom ZN

1 ceresiero


kersenboomgaard ZN

1 ceresieto


kersenbrandewijn ZN

1 kirsch (D), cherry brandy (E)


kersencompote ZN

1 compota de ceresias


kerseneter ZN

1 mangiator de ceresias


kersengelei ZN

1 gelea de ceresias


kersengom ZN

1 cerasina


kersenhout ZN

1 ligno de ceresiero


kersenhouten BN

1 de (ligno de) ceresiero


kersenjam ZN

1 confitura/confectura de ceresias


kersenlikeur ZN

1 liquor al ceresias


kersenmand ZN

1 corbe de ceresias


kersenontpitmachine ZN

1 apparato a extirpar le nucleos


kersenoogst ZN

1 recolta de ceresias


kersenpit ZN

1 nucleo/pepita de ceresia


kersenpluk ZN

1 Zie: kersenoogst


kersensap ZN

1 sirop de ceresias


kersensmaak ZN

1 gusto de ceresias


kersentaart ZN

1 pastisseria/torta al ceresias


kersentak ZN

1 branca/ramo de ceresiero


kersentijd ZN

1 tempore/saison (F) del ceresias


kersentuin ZN

1 ceresieto


kersenvla ZN

1 crema dulce al ceresias


kersenvlaai ZN

1 flaon/flan (F) de/al ceresias


kersenwater ZN

1 aqua de ceresias


kerslaurier ZN

1 Zie: laurierkers


kerspel ZN

1 parochia


kerspelbewoner ZN

1 parochiano


kerspelkerk ZN

1 ecclesia parochian/parochial


kersrood BN

1 ceresie


kerst ZN

1 Natal
witte -- = Natal blanc/sub le nive
-- vieren = celebrar/festar Natal


kerstartikelen ZN MV

1 articulos de Natal


kerstavond ZN

1 (avond van de 24e december) vigilia de Natal
2 (avond van een van beide kerstdagen) vespere/vespera del 25/del 26 de decembre


kerstbal ZN

1 bolla de Natal, decoration del arbore de Natal


kerstbestand ZN

1 tregua de Natal


kerstboek ZN

1 libro de Natal


kerstbomenmarkt ZN

1 mercato de arbores de Natal


kerstboodschap ZN

1 message de Natal


kerstboom ZN

1 arbore de Natal
de -- optuigen = adornar/decorar le arbore de Natal
slingers in een -- hangen = inguirlandar {gi} un arbore de Natal


kerstboter ZN

1 butyro de surplus (F) a precio basse/reducite


kerstbrood ZN

1 pan de Natal


kerstcadeau ZN

1 dono/presente de Natal


kerstcantate ZN

1 cantata de Natal


kerstcollecte ZN

1 collecta de Natal


kerstconcert ZN

1 concerto de Natal


kerstdag ZN

1 die/jorno de Natal
prettige --en! = felice Natal!


kerstdienst ZN

1 servicio (religiose)/officio de Natal, (R.K.) missa de Natal


kerstdiner ZN

1 dinar de Natal


kerstdrukte ZN

1 animation de Natal


kerstenen WW

1 christianisar, evangelisar, converter


kerstening ZN

1 christianisation, evangelisation, conversion


kerstetalage ZN

1 vitrina de Natal


kerstevangelie ZN

1 evangelio de Natal/del Nativitate


kerstfeest ZN

1 festa de Natal, Natal
gelukkig --! = felice Natal!


kerstgave ZN

1 Zie: kerstgeschenk


kerstgebak ZN

1 pastisseria de Natal


kerstgeschenk ZN

1 dono/presente de Natal


kerstgratificatie ZN

1 gratification/bonus (L) de Natal, premio de fin de anno


kerstgroet ZN

1 salute de Natal


kerstkaart ZN

1 carta de Natal
--en verzenden = inviar cartas de Natal


kerstkind ZN

1 le infante Jesus


kerstklok ZN

1 campana de Natal


kerstkrans ZN

1 torta de Natal in forma de corona, corona de Natal


kerstkribbe ZN

1 crippa de Natal


kerstlied ZN

1 canto/cantico de Natal


kerstmaal(tijd) ZN

1 repasto/cena de Natal


kerstmaand ZN

1 decembre


Kerstman ZN EIGN

1 Patre Natal, Sancte Nicolaus


kerstmarkt ZN

1 mercato de Natal


kerstmenu ZN

1 menu (F) de Natal


kerstmetten ZN MV

1 matinas/matutinas de Natal


Kerstmis ZN

1 (festa de) Natal/Nativitate
prettige --! = felice Natal!
de donkere dagen voor -- = le dies ante Natal/Nativitate


kerstnacht ZN

1 nocte de Natal


kerstnachtmis ZN

1 missa de medienocte


kerstnummer ZN

1 numero/edition special/extraordinari de Natal


kerstpakket ZN

1 pacchetto de Natal


kerstpreek ZN

1 predica/predication de Natal


kerstreces ZN

1 vacantias de Natal


kerstroos ZN

1 rosa de Natal, helleboro


kerstsfeer ZN

1 ambiente/atmosphera de Natal


kerstspel ZN

1 representation del Nativitate
een -- opvoeren = dar un representation del Nativitate


kerststaaf ZN

1 torta de pastisso de amandolas


kerststal ZN

1 crippa de Natal


kerststemming ZN

1 Zie: kerstsfeer


kerstster ZN

1 (ster van Bethlehem) stella de Bethlehem
2 (versiering) stella de Natal
3 (PLANTK) poinsettia


kerststol ZN

1 pan de Natal


kerststukje ZN

1 (bloemstukje) arrangiamento floral de Natal, racemo/bouquet (F) de flores de Natal
2 (kerstspel) representation del Nativitate


kersttaart ZN

1 pastisseria/torta de Natal


kersttijd ZN

1 tempore de Natal


kersttoespraak ZN

1 allocution de Natal


kerstvakantie ZN

1 vacantias de Natal


kerstverhaal ZN

1 (kerstevangelie) Evangelio del Nativitate
2 (verhaal op kerstavond) conto de Natal


kerstverlichting ZN

1 illuminationes de Natal


kerstverlof ZN

1 congedo de Natal


kerstversiering ZN

1 decorationes de Natal


kerstvertelling ZN

1 narration de Natal


kerstviering ZN

1 celebration de Natal


kerstwake ZN

1 vigilio de Natal


kerstweek ZN

1 septimana de Natal


kerstzang ZN

1 canto/cantico de Natal


kerstzegel ZN

1 timbro (postal) de Natal


kersvers BN

1 (geheel vers) toto/multo fresc, freschissime


kersvers BW

1 (zo juist) toto recentemente


kersvers BN

1 multo fresc


kersvormig BN

1 in forma de ceresia


kerswater ZN

1 kirsch (D)


kervel ZN

1 cerefolio, anthrisco


kervelsaus ZN

1 sauce (F) al cerefolio


kervelsoep ZN

1 suppa al cerefolio


kerven WW

1 incider, incisar, insecar, intaliar, gravar, scarificar
zijn naam in een boom -- = gravar su nomine in un arbore
2 (MED) scarificar
het -- = scarification


ketchup ZN

1 ketchup (E), sauce (F) de tomate


ketel ZN

1 caldiera, (grote ketel) caldieron, (pot) olla
de -- van de verwarming = le caldiera del calefaction
de -- van een locomotief = le caldiera de un locomotiva


ketelbekleding ZN

1 revestimento de caldiera


ketelbink ZN

1 factotum (L) (de un nave)


keteldal ZN

1 (door gletscher ontstaan) circo


keteldeksel ZN

1 coperculo de caldiera


keteldruk ZN

1 pression in le caldiera, pression de caldiera


ketelexplosie ZN

1 explosion de caldiera


ketelfabriek ZN

1 fabrica de caldieras


ketelhaak ZN

1 uncino/croc de caldiera


ketelhuis ZN

1 sala/camera/installation de caldieras


ketelinhoud ZN

1 contento del caldiera


ketelinstallatie ZN

1 installation de caldieras


ketellapper ZN

1 caldierero


ketelmaker ZN

1 caldierero


ketelmakerij ZN

1 caldiereria


ketelmuziek ZN

1 charivari {sj}


ketelontploffing ZN

1 Zie: ketelexplosie


ketelpomp ZN

1 pumpa de caldiera


ketelreiniging ZN

1 mundification/nettation de caldiera


ketelreparatie ZN

1 reparation de caldiera


ketelruim ZN

1 Zie: ketelhuis


ketelsteen ZN

1 crusta calcari, incrustation/scalia del caldiera
met -- bedekken = incrustar
het bedekken met -- = incrustation
-- verwijderen = scaliar, disincrustar


ketelsteenafzetting ZN

1 Zie: ketelsteen


ketelsteenvorming ZN

1 formation de un crusta calcari


ketelsteenwerend BN

1 disincrustante
-- middel = disincrustante


ketelstenverwijdering ZN

1 disincrustation


keteltje ZN

1 caldieretta


keteltrom ZN

1 (MUZ) timbal


keteltrommer ZN

1 timbalero


keteltromslager ZN

1 Zie: keteltrommer


ketelturbine ZN

1 turbina typo caldiera


ketelvoeding ZN

1 alimentation de caldiera


ketelvol ZN

1 caldierata


ketelvol ZN

1 marmitata


ketelwand ZN

1 pariete de caldiera


ketelwater ZN

1 aqua de caldiera


keten ZN

1 catena
dubbele -- = catena duple
gouden -- = catena de auro
-- van bergen = catena de montanias
--s = catenas, ferros
-- van snackbars = catena de snackbars (E)
-- van supermarkten = catena de supermercatos/supermarkets (E)
-- van ongelukken = catena de accidentes
-- van gebeurtenissen = catena de eventos
-- van leugens = catena de mentitas
de --s losmaken = discatenar
de --s afschudden/verbreken = succuter/rumper le catenas


ketenen WW

1 incatenar, attachar {sj}/clauder con un catena
2 (FIG) subjugar, reprimer, dominar, vincer, continer


ketengebergte ZN

1 catena de montanias


ketening ZN

1 incatenamento, concatenation


ketenmolecuul ZN

1 macromolecula


ketenredenering ZN

1 (FIL) sorites


ketenschakel ZN

1 anello, malia


ketjap ZN

1 sauce (F) de soya


keton ZN

1 (SCHEI) keton


ketsen WW

1 (niet afgaan van geweer, etc.) blocar se
2 (afstuiten) retrosaltar
3 (van de hand wijzen) refusar, rejectar
een voorstel -- = rejectar un proposition


ketsing ZN

1 (afstuiting) retrosalto


ketter ZN

1 (mbt geloof) heretico, heterodoxo
een -- excommuniceren = excommunicar un heretico
vloeken als een -- = blasphemar como un heretico
2 (mbt wetenschap/kunst) heretico, rebello, non-conformista


ketterachtig BN

1 Zie: ketters


ketterachtigheid ZN

1 character heretic/heterodoxe


ketterdom ZN

1 Zie: ketterij


ketteren WW

1 tempestar, fulminar, imprecar


ketterhoofd ZN

1 heresiarcha, chef (F) de un secta heretic


ketterij ZN

1 heresia, heterodoxia
nestoriaanse -- = heresia nestorian
pelagiaanse -- = heresia pelagian
de -- uitroeien = extirpar le heresia
uitroeiing van de -- = extirpation del heresia
studie van de -- = heresiologia


ketterjacht ZN

1 chassa {sj}/persecution de hereticos


ketterjager ZN

1 persecutor de hereticos


kettermaker ZN

1 schismatico


kettermakerij ZN

1 tendentias schismatic


kettermeester ZN

1 inquisitor


ketterproces ZN

1 processo de heresia


ketters BN

1 heretic, heterodoxe
--e leer = heresia
--e sekte = secta heretic
--e leerstellingen = dogmas heretic
--e meningen = opiniones heretic/heterodoxe
--e boeken = libros heretic/heterodoxe
-- karakter van een leer = hereticitate de un doctrina


ketterverbranding ZN

1 autodafé (P)


kettervervolger ZN

1 persecutor de hereticos


kettervervolging ZN

1 persecution de hereticos


ketting ZN

1 catena
-- van een fiets = catena de un bicycletta
-- van een anker = catena de un ancora
gouden/zilveren -- = catena de auro/de argento
aan de -- leggen = mitter al catena, incatenar
van de -- doen, de -- losmaken = disligar le catena, discatenar
de deur op de -- doen = mitter le catena al porta
de hond aan de -- houden = tener le can al catena
de hond aan de -- leggen = attachar {sj}/ligar le can al catena
een -- aaneenschakelen = maliar un catena


kettingaandrijving ZN

1 propulsion per catena(s)


kettingafsluiting ZN

1 clausura per catena


kettingbak ZN

1 cassa de catenas


kettingbarrière ZN

1 barriera de catena


kettingbeding ZN

1 clausula perpetual


kettingbekleding ZN

1 copericatena


kettingbeschermer ZN

1 copericatena


kettingbotsing ZN

1 collision in catena, collision multiple, collision de varie auto(mobile)s in fila


kettingbreker ZN

1 apparato que rumpe catenas


kettingbreuk ZN

1 (breuk in een ketting) ruptura de catena
2 (WISK) fraction continue


kettingbrief ZN

1 catena epistolari


kettingbrug ZN

1 ponte catenari/suspendite/pendente


kettingcoccus ZN

1 streptococco


kettingdraad ZN

1 filo de catena


kettingdrijfwerk ZN

1 transmission per catena


kettingfabricage ZN

1 fabrication de catenas


kettingfabriek ZN

1 fabrica de catenas


kettingfabrikant ZN

1 fabricante de catenas


kettingformulier ZN

1 formular continue


kettinggaren ZN

1 Zie: kettingdraad


kettinghandel ZN

1 commercio intermediari clandestin


kettinghandelaar ZN

1 commerciante intermediari clandestin


kettinghond ZN

1 can de catena


kettingkabel ZN

1 cablo de catena


kettingkast ZN

1 (van fiets) tambur de catena, copericatena, carter (E)


kettinglijn ZN

1 (WISK) curva catenari


kettinglintworm ZN

1 tenia armate


kettingloos BN

1 sin catena
--e fiets = bicycletta sin catena


kettingmolen ZN

1 draga


kettingophanging ZN

1 suspension catenari


kettingoverbrenging ZN

1 ingranage/transmission a/de/per catena


kettingpad ZN

1 (DIERK) alyte


kettingpapier ZN

1 papiro continue


kettingpomp ZN

1 pumpa a catena


kettingrad ZN

1 rota a/de catena


kettingreactie ZN

1 reaction catenari/a/in catena


kettingredenering ZN

1 (FIL) sorites


kettingregel ZN

1 (WISK) regula conjuncte/de catena/de tres


kettingroken WW

1 fumar a catena


kettingroker ZN

1 fumator inveterate/a catena


kettingschakel ZN

1 anello, malia


kettingscheprad ZN

1 noria


kettingschijf ZN

1 disco a/de catena


kettingslot ZN

1 (slot) catena de securitate
2 (ketting met een slot) catena antifurto


kettingsluitrede ZN

1 (FIL) sorites


kettingspanner ZN

1 tenditor de catena, tendicatena


kettingsteek ZN

1 puncto de catenetta


kettingtandwiel ZN

1 pinnion de catena


kettingtransporteur ZN

1 transportator a catena


kettingtrommel ZN

1 tambur pro catena


kettingvormig BN

1 in forma de catena, catenari


kettingwiel ZN

1 pinnion/rota a catena, polea de catena


kettingwrijving ZN

1 friction del catena


kettingzaag ZN

1 serra flexibile/a catenetta/de catena


kettingzijde ZN

1 organzino


kettinkje ZN

1 catenetta


keu ZN

1 baston de biliardo
2 juvene porco


keuken ZN

1 cocina, culina
centrale -- = cocina central
open -- = cocina aperte
volledig ingerichte -- = cocina complete
met gebruik van -- = con uso de cocina
de -- betreffend = culinari
uit de -- klappen = committer un indiscretion
2 (kookkunst) cocina
Franse -- = cocina francese
fijne -- = cocina fin/raffinate
3
koude -- = repasto/plattos frigide


keukenafval ZN

1 residuos/immunditias de cocina


keukenbel ZN

1 campanetta de cocina


keukenbezem ZN

1 scopa de cocina


keukenblok ZN

1 cocina, culina


keukenboek ZN

1 libro de cocina


keukenbrigade ZN

1 personal de cocina


keukendeur ZN

1 porta del cocina


keukendoek ZN

1 panno de cocina/de manos


keukenfornuis ZN

1 furno de cocina


keukenfrans ZN

1 francese de cocina


keukengebruik ZN

1 uso del cocina, usage culinari


keukengeheim ZN

1 secreto culinari/del chef (F)


keukengeiser ZN

1 geyser de cocina


keukengereedschap ZN

1 batteria/utensiles de cocina


keukengerei ZN

1 Zie: keukengereedschap


keukengerief ZN

1 Zie: keukengereedschap


keukenhanddoek ZN

1 essugamano(s)


keukenhulp ZN

1 (persoon) adjuta de cocina
2 (apparaat) apparato de cocina


keukeninterieur ZN

1 interior de cocina


keukeninventaris ZN

1 inventario de cocina


keukenkachel ZN

1 estufa de cocina


keukenkast ZN

1 armario/buffet (F) de cocina


keukenkruiden ZN MV

1 species


keukenkruk ZN

1 tabouret (F) de cocina


keukenlamp ZN

1 lampa de cocina


keukenlatijn ZN

1 latino de cocina


keukenlift ZN

1 montaplattos


keukenlucht ZN

1 odor de cocina


keukenmaagd ZN

1 Zie: keukenmeid


keukenmachine ZN

1 apparato/robot (Tsj) de cocina


keukenmeester ZN

1 chef (F) de cocina
schraalhans is daar -- = illac on mangia mal, illac le repastos es multo frugal


keukenmeid ZN

1 adjuta de cocina
gillende -- = petardo


keukenmes ZN

1 cultello de cocina


keukenmixer ZN

1 mixer (E)


keukenpapier ZN

1 papiro de cocina


keukenpersoneel ZN

1 personal de cocina


keukenprinses ZN

1 cocinera excellente


keukenraam ZN

1 fenestra del cocina


keukenrecept ZN

1 recepta culinari/de cocina


keukenresten ZN MV

1 restos de cocina


keukenrol ZN

1 rolo (de papiro) de cocina


keukenschort ZN

1 avantal de cocina


keukenstoel ZN

1 sedia de cocina


keukenstroop ZN

1 melassa


keukentafel ZN

1 tabula de cocina


keukentrap(je) ZN

1 scaletta (portabile)


keukenuitrusting ZN

1 utensiles/batteria de cocina


keukenuitzet ZN

1 inventario de cocina


keukenvenster ZN

1 Zie: keukenraam


keukenvloer ZN

1 solo de cocina


keukenwagen ZN

1 cocina rolante/mobile


keukenweegschaal ZN

1 balancia de cocina


keukenwekker ZN

1 chronometro de cocina


keukenwerk ZN

1 labor/travalio de cocina


keukenzeef ZN

1 tamis de cocina


keukenzout ZN

1 sal (de cocina), chloruro de sodium
-- toevoegen = adder/adjunger sal


keule

1 Zie: bonenkruid


Keulen ZN EIGN

1 Colonia
het in -- horen donderen = esser mute de stupefaction
van/uit -- = de Colonia, coloniese


Keulenaar ZN

1 habitante de Colonia, coloniese


Keuls BN

1 de Colonia, coloniese
-- aardewerk = gres de Colonia
--e pot = potto de gres de Colonia


keuper ZN

1 keuper (D)


keur ZN

1 (stempelmerk) marca
2 (keus) election
3 (selectie) élite (F), selection, varietate selecte
een -- van gedichten = un selection de poesias
een -- van lekkernijen = un selection/varietate selecte de plattos deliciose
4 (GESCH) (plaatselijke verordening) statuto


keurbende ZN

1 corps (F) de élite (F)


keurboekerij ZN

1 collection selecte de libros


keurcollectie ZN

1 collection selecte/selectionate/de alte nivello


keurcorps ZN

1 Zie: keurkorps


keurder ZN

1 (keurmeester) controlator, inspector, experto, (mbt goud) essayator, (mbt wijn, bier, etc.) degustator


keuren WW

1 examinar, controlar, probar, provar
een kabel -- = probar/provar un cablo
monsters -- = examinar monstras
vis -- = examinar pisces
boeken/films -- = censurar libros/films (E)
2 (van edele metalen) essayar
goud -- = essayar le auro
3
waardig -- om = judicar/estimar digne de


keurgewicht ZN

1 peso de essayo


keurig BN

1 (onberispelijk) correcte, irreprochabile {sj}, irreprehensibile, impeccabile, (zeer goed) multo bon, excellente
-- opstel = composition excellente
2 (opgeruimd) in belle ordine
3 (smaakvol) elegante
4 (prachtig) belle, excellente, distinguite, exquisite
een --e heer = un senior exquisite


keurigheid ZN

1 (onberispelijkheid) character irreprehensibile/irreprochabile {sj}
2 (smaakvol karakter) elegantia, character elegante
3 (prachtigheid) beltate, excellentia, distinction, exquisitate, character exquisite


keurijzer ZN

1 ferro, punction


keuring ZN

1 controlo, examine
medische -- = examine medical
psychotechnische -- = examine psychotechnic
2 (mbt film) censura
3 (van edele metalen) essayo
4 (onderzoek) inspection, expertise (F)
-- van eetwaren = inspection de alimentos


keuringsbewijs ZN

1 certificato de controlo medical


keuringscertificaat ZN

1 Zie: keuringsbewijs


keuringscommissie ZN

1 servicio de inspection, commission de controlo/de inspection, (voor films) commission de censura


keuringsdienst ZN

1 servicio de controlo/de inspection
-- van waren = (servicio de) inspection de alimentos/de productos alimentari


keuringsvoorschriften ZN MV

1 instructiones del servicio de controlo/de inspection


keurkorps ZN

1 corps (F) de élite (F)


keurlijk BN

1 selecte, exquisite


keurmeester ZN

1 controlator, inspector, experto, (van wijn, bier, etc.) degustator, (iemand die iets test) probator
-- van vlees = inspector de carne
2 (van edele metalen) essayator
3 (van films) censor


keurmerk ZN

1 (stempel) punction
2 (kwaliteitsmerk) marca/etiquetta {kè} de qualitate


keurregiment ZN

1 Zie: keurkorps


keurs ZN

1 (lijfje) corset (F)
2 (FIG) camisa/jachetta de fortia


keursband ZN

1 banda de corset (F)


keurschaal ZN

1 scala de controlo


keurslager ZN

1 macellero selecte/de prime qualitate


keurslijf ZN

1 camisa/jachetta de fortia
in een -- zitten = non haber libertate de movimento
een -- aanleggen aan = constringer, imprisionar in regulas stricte
het -- van allerlei regels = le jachetta de fortia de tote sorta de regulationes


keursoldaat ZN

1 soldato de élite (F)


keursteen ZN

1 petra de tocca


keurstempel ZN

1 punction (de garantia)


keurteken ZN

1 Zie: keurstempel


keurtroepen ZN MV

1 truppas de élite (F)


keurverwantschap ZN

1 affinitate elective


keurvorst ZN

1 (principe/prince) elector
de -- van Bohemen = le elector de Bohemia


keurvorstelijk BN

1 electoral
--e waardigheid = electorato


keurvorstendom ZN

1 electorato


keurvorstin ZN

1 electrice


keurzaad ZN

1 semine selecte/selectionate


keus ZN

1 selection, option, election
gemakkelijke -- = election facile
het vak van zijn -- = le profession de su election
een -- maken/doen, zijn -- bepalen = eliger, seliger
een slechte -- doen = facer un mal election
een -- doen voor = optar pro
de -- hebben = poter eliger
hij heeft geen andere -- dan = ille non pote que
iemand de -- laten = lassar eliger un persona
iemand voor de -- stellen = offerer a un persona le option inter duo cosas, poner un persona a optar
land van zijn -- = su patria de election
Interlingua verplicht, Engels of Duits naar -- = Interlingua obligatori, anglese o germano facultative
door -- benoemd = elective
naar -- = a election
aan u de -- = le election es vostre, vos decide
2 (alternatief) alternativa, option
de agent had geen andere -- = le policiero non habeva un altere alternativa/option
moeilijke -- tussen twee dingen = dilemma
3 (voorkeur) preferentia, predilection
zijn -- bepalen = preferer
de -- laten vallen op = dar le preferentia a, haber un predilection pro
4 (sortering) assortimento, selection
een ruime -- bieden = offerer un large selection
eerste -- = preselection
tweede -- = articulos con parve defectos


keutel ZN

1 (stuk ontlasting) excremento, cacata
2 (klein persoon) nano, gnomo


keutelachtig BN

1 futile, trivial


keutelachtigheid ZN

1 futilitate, trivialitate


keutelarij ZN

1 Zie: keutelachtigheid


keutelen WW

1 (beuzelen) occupar se de futilitates/trivialitates
2 (poepen) cacar


keutelig BN

1 Zie: keutelachtig


keuteligheid ZN

1 Zie: keutelachtigheid


keutelwerk ZN

1 Zie: keutelachtigheid


keuterboer ZN

1 parve cultivator/fermero


keuvelaar ZN

1 garrulator, confabulator


keuvelarij ZN

1 garrulada, confabulation


keuvelen WW

1 garrular, confabular


keuvelkous ZN

1 garrulatrice


keuvelpraatje ZN

1 garrulada


keuze ZN

1 Zie: keus


keuzebon ZN

1 ticket (E) a option


keuzecommissie ZN

1 (SPORT) commission/committee (E) de selection/de selectores


keuzemenu ZN

1 menu (F) à la carte (F)/a election, (COMP) menu (F) del optiones


keuzemogelijkheid ZN

1 option


keuzepakket ZN

1 materia optative/a option, optiones


keuzeschakelaar ZN

1 (ELEKTR, RADIO, TV) commutator selector, selector


keuzespeler ZN

1 jocator selectionate, selectionato


keuzevak ZN

1 materia facultative/optative/a option, option


kevel ZN

1 maxilla sin dentes


kever ZN

1 coleoptero, scarabeido


keverorchis ZN

1 listera


kevlar ZN

1 (SCHEI) kevlar


keyboard ZN

1 claviero


keynesiaans BN

1 keynesian


KGV

1 Zie: veelvoud


Khmer ZN EIGN

1 Khmer
de Rode -- = le Khmer Rubie


KI

1 (Afk.: Kunstmatige Inseminatie) insemination artificial


kibbelaar ZN

1 disputator, querelator


kibbelachtig BN

1 Zie: kibbelziek


kibbelachtigheid ZN

1 spirito de chicana {sj}


kibbelarij ZN

1 disputa, querela, altercation
literaire -- = disputa litterari


kibbelen WW

1 disputar, querelar, litigar, altercar, haber un altercation


kibbelpartij ZN

1 Zie: kibbelarij


kibbelziek BN

1 disputative, contentiose, litigiose


kibbelzucht ZN

1 spirito litigiose


kibbelzuchtig BN

1 Zie: kibbelziek


kibboets ZN

1 kibbutz


kibboetslid ZN

1 kibbutznik


kick ZN

1 stimulation, excitation
dat geeft me een -- = isto me stimula, isto me excita


kickboksen WW

1 facer kickboxing (E)


kidnappen WW

1 kidnappar, raper


kidnapper ZN

1 kidnapper (E), raptor, rapitor


kidnapping ZN

1 rapto, rapimento, kidnapping (E)


kiekeboe! TW

1 cucu!
-- spelen = facer cucu


kieken WW

1 photograph(i)ar, prender un photo(graphia)/instantaneo (de)
de hele familie -- = prender un instantaneo de tote le familia


kiekje ZN

1 photo(graphia) instantanee, instantaneo
een -- nemen = prender un photo(graphia)/instantaneo


kiektoestel ZN

1 camera (photographic)


kiel ZN

1 (kledingstuk) blusa
2 (SCHEEP) carina, quilla
de -- leggen = poner le quilla
met de -- over de grond schuren = toccar fundo con le quilla


kielconstructie ZN

1 construction de quilla


kiele-kiele ZN

1
dat was -- = isto esseva justo a tempore, isto esseva al ultime momento/minuta/secunda, isto esseva in extremis (L)


kielen WW

1 (een schip overzij halen) carinar
2 (kielhalen) passar sub le quilla


kielhalen WW

1 passar sub le quilla


kieling ZN

1 (van schip) carinage


kielvlak ZN

1 (LUCHTV) plano/stabilisator vertical


kielwater ZN

1 (van schip) sulco


kielzog ZN

1 (van schip) sulco
in iemands -- varen = navigar in le sulco de un persona, sequer le exemplo de un persona, sequer le passos de un persona


kiem ZN

1 (beginsel van een organisme/van iets) germine, embryon
de --en van het kwaad = le germines/origines del mal
de --en van het verzet = le germines del resistentia
de --en van het kwaad = le orgine del mal
de -- leggen van = poner le germine de
in de -- smoren = occider/suffocar in germine/embryon, jugular
in de -- aanwezig = esser presente in germine
2 (NAT, SCHEI) germine, nucleo


kiemblaasje ZN

1 (BIOL) cicatricula, blastula, vesicula germinative/germinal
2 (PLANTK) gemmula


kiemblad ZN

1 cotyledon


kiemcel ZN

1 spora, germine, cellula germinal/germinative


kiemdodend BN

1 germicida, germicidal
-- middel = germicida


kiemdrager ZN

1 portator de germines


kiemduur ZN

1 durata/duration germinative/de germination


kiemen WW

1 germinar
het -- = germination
--d = in germination


kiemhuid ZN

1 (BIOL) blastoderma


kiemhulsel ZN

1 perisperma


kieming ZN

1 germination


kiemklier ZN

1 gonade


kiemkorrel ZN

1 spora


kiemkracht ZN

1 poter/fortia/capacitate germinative/germinator/de germination


kiemkrachtig BN

1 germinative


kiemmaand ZN

1 germinal


kiemontwikkeling ZN

1 (BIOL) blastogenese (-esis)


kiemplantje ZN

1 plantula


kiemplasma ZN

1 plasma germinative/germinal, nucleoplasma


kiemproces ZN

1 processo germinal


kiemschijf ZN

1 blastoderma


kiemschild ZN

1 blastoderma


kiemvermogen ZN

1 facultate germinative


kiemverspreider ZN

1 seminator de germines


kiemvorming ZN

1 germination, embryogenia, embryogenese (-esis)


kiemvrij BN

1 aseptic, sterile, sterilisate, sin germines
-- maken = sterilisar
het -- maken = sterilisation
-- filtraat = filtrato sin germines


kiemvrucht ZN

1 sporocarpio


kiemwit ZN

1 (DIERK) albumine, (PLANTK) endosperma


kiemwortel ZN

1 radicula


kiemzak ZN

1 sacco embryonari, (PLANTK) utriculo


kiemzakje ZN

1 (PLANTK) coleoptilo


kien BN

1 (pienter) astutiose
2
-- zijn op iets = adorar un cosa


kien TW

1 bingo


kienen WW

1 jocar al lotto/bingo


kienhout ZN

1 ligno fossilisate


kienkaart ZN

1 carta de lotto/bingo


kienspel ZN

1 lotto, bingo


kiep ZN

1 Zie: keeper


kiepauto ZN

1 camion basculante


kiepbak ZN

1 bascula


kiepen WW

1 (kantelen) bascular
2 (werpen) jectar
iets uit het raam -- = jectar alco per le fenestra
hij heeft de lading zand in de tuin gekiept = ille ha jectate le carga de sablo/arena in le jardin


kieperen WW

1 (werpen) jectar
hij kieperde alles in de sloot = ille jectava toto in le fossato
2 (vallen) cader
van zijn stoel -- = cader del sedia


kiepkar ZN

1 carro basculante


kiepwagen ZN

1 Zie: kiepkar


kier ZN

1 fissura, (spleet) interstitio
op een -- = interaperte, semi-aperte
op een -- zetten/laten staan = interaperir, lassar interaperte


kieren WW

1 (kieren vertonen) haber fissuras/interstitios
2 (op een kier staan) esser interaperte


kierewiet BN

1 folle


kies BN

1 delicate, discrete, scrupulose
-- gebaar = gesto delicate
--e opdracht = mission delicate
in --e bewoordingen = de maniera multo delicate


kies ZN

1 (maaltand) dente (molar), molar
rotte -- = dente cariate/cariose
valse -- = 1. (premolaar) premolar, dente bicuspide, 2. (kunstmatige --) dente artificial
gevulde -- = molar plumbate/obturate
gouden -- = dente de auro
een gat in een -- = un cavitate in un dente/molar
een gouden kroon op een -- zetten = mitter un corona de auro super un dente/molar
een -- verdoven = anesthesiar un dente/molar
een -- trekken = extraher un dente/molar
iets achter de --en hebben = haber mangiate
de --en op elkaar houden = tener le bucca clause
2 (GEOL) pyrite


kiesarrondissement ZN

1 Zie: kiesdistrict


kiesbaar BN

1 eligibile


kiesbaarheid ZN

1 eligibilitate


kiesbevoegd BN

1 habente le derecto de voto/de eliger


kiesbevoegdheid ZN

1 derecto de voto, electorato


kiescollege ZN

1 collegio electoral


kiesdeler ZN

1 quotiente electoral


kiesdistrict ZN

1 districto/section/circumscription electoral


kiesdrempel ZN

1 limine electoral


kiesgerechtigd BN

1 Zie: kiesbevoegd


kiesgerechtigde ZN

1 votante, elector


kiesgerechtigdheid ZN

1 Zie: kiesbevoegdheid


kiesheid ZN

1 delicatessa, discretion, tacto


kiesindeling ZN

1 Zie: kiesdistrict


kieskauw ZN

1 Zie: kieskauwer


kieskauwen WW

1 mangiar sin appetito


kieskauwer ZN

1 persona qui mangia sin appetito


kieskeurig BN

1 delicate, (veeleisend) exigente, difficile de contentar
al te -- zijn = esser troppo exigente


kieskeurigheid ZN

1 delicatessa


kieskring ZN

1 Zie: kiesdistrict


kiesman ZN

1 membro de un collegio electoral, elector, (mbt president in de V.S.) elector presidential


kiesmatrix ZN

1 matrice de election


kiespijn ZN

1 mal/dolor de dentes, dentalgia, odontalgia
verschrikkelijke -- = atroce mal de dentes


kiespijnlijder ZN

1 suffritor de dolor/mal de dentes


kiespijnmiddel ZN

1 remedio contra le mal/dolor de dentes, odontalgico


kiespijnpoeder ZN

1 pulvere contra le mal/dolor de dentes, odontalgico


kiesplicht ZN

1 deber/obligation electoral/de votar, voto obligatori


kiesquotiënt ZN

1 quotiente electoral


kiesraad ZN

1 consilio electoral


kiesrecht ZN

1 derecto electoral/de voto/de votar, (derecto de) suffragio
algemeen -- = suffragio universe/universal
beperkt -- = suffragio restricte
meervoudig -- = voto plural
passief -- = voto passive
voorstander van -- (ihb van vrouwenkiesrecht) = suffragista


kiesrechthervorming ZN

1 reforma electoral


kiesregister ZN

1 lista de partitos (politic) eligibile


kiesreglement ZN

1 regulamento electoral


kiesronde ZN

1 torno de scrutinio


kiesschijf ZN

1 (van telefoon) disco selector/numerate, selector


kiesstelsel ZN

1 systema electoral/elective
hervorming van het -- = reforma del systema electoral


kiessysteem ZN

1 Zie: kiesstelsel


kiestoon ZN

1 tono


kiesvereniging ZN

1 comité (F)/committee (E)/association electoral/de electores


kiesvergadering ZN

1 reunion electoral


kieswet ZN

1 lege/codice electoral


kieswetgeving ZN

1 legislation electoral


kieswethervorming ZN

1 reforma electoral


kietelaar ZN

1 Zie: kittelaar


kietelen WW

1 titillar
het -- = titillation
iemand onder de voet -- = titillar le planta del pede de un persona


kietelig BN

1 sensibile al titillation


kieteling ZN

1 titillation


kieuw ZN

1 branchia
van de --(en) = branchial
met --en = branchiate
kam-vormige --en = branchias pectiniforme


kieuwademhaling ZN

1 respiration branchial


kieuwader ZN

1 vena branchial


kieuwboog ZN

1 arco branchial


kieuwdeksel ZN

1 operculo
van het -- = opercular


kieuwdragend BN

1 branchifere, branchiate


kieuwholte ZN

1 cavitate branchial


kieuwkamer ZN

1 camera branchial


kieuwloos BN

1 sin branchia


kieuwopening ZN

1 apertura/orificio branchial


kieuwpotige ZN

1 branchiopodo


kieuwslagader ZN

1 arterio branchial


kieuwspleet ZN

1 fissura branchial/opercular


kieuwstelsel ZN

1 apparato branchial


kieuwstraal ZN

1 Zie: kieuwboog


kievit ZN

1 vanello


kievitsbloem ZN

1 fritillaria


kievitsei ZN

1 ovo de vanello
--eren rapen = colliger ovos de vanello


kievitsnest ZN

1 nido de vanello


kiezel ZN

1 (kiezelsteen) calculo
2 (SCHEI) silice
in -- omzetten = silicificar
omzetting in -- = silicification
(PLANTK) goed op -- gedijend = silicicole
3 (grind) gravella


kiezelaarde ZN

1 silice


kiezelachtig BN

1 silicee


kiezelalg ZN

1 diatomea


kiezelbank ZN

1 banco siliciose/de gravellas


kiezelbed ZN

1 lecto de silice/gravella


kiezelgesteente ZN

1 rocca silicee/siliciose


kiezelgoer ZN

1 diatomite


kiezelgrind ZN

1 gravella


kiezelgrond ZN

1 terreno silicee


kiezelhoudend BN

1 silicifere, siliciose


kiezelkalk ZN

1 calce silicee


kiezelkoper ZN

1 cupro silicee


kiezelpad ZN

1 sentiero de gravella


kiezelplant ZN

1 silicola


kiezelskelet ZN

1 skeleto siliciose/silicee/de silice


kiezelspaat ZN

1 spat silicee


kiezelsteen ZN

1 (soort gesteente) rocca gravellose
2 (één steen) calculo


kiezelweg ZN

1 cammino de gravella


kiezelwier ZN

1 diatomea


kiezelzandsteen ZN

1 petra silico-calcari


kiezelzuur ZN

1 acido silicic


kiezelzuurzand ZN

1 sablo de silice


kiezelzuurzout ZN

1 silicato


kiezen WW

1 (uitkiezen) eliger, seliger
het -- = election, selection
ik kon niet -- = (had geen keus) io non habeva election, (kon geen keuze maken) io non poteva facer un election
daar kies ik toch zelf voor = isto es mi proprie election
je hebt het voor het -- = a te le election
een ongelukkig gekozen ogenblik = un momento mal eligite
als beroep -- = eliger como profession
2 (de voorkeur geven) optar (pro)
het -- = option
een richting -- = optar pro un direction
3 (dmv stemming) votar, suffragar
het -- = votation, suffragio
-- voor een vrouwelijke kandidaat = votar pro un candidato feminin
4 (verkiezen) eliger
het -- = election
iemand tot voorzitter -- = eliger un persona presidente


kiezentrekker ZN

1 extractor de dentes


kiezer ZN

1 (iemand die kiest) elector, votante, votator
de --s = le electorato
zwevende --s = electorato flottante/fluctuante
2 (selectieapparaat) selector


kiezersbedrog ZN

1 mystification del electorato/electores


kiezersbond ZN

1 association electoral


kiezerskaart ZN

1 carta electoral


kiezerskorps ZN

1 corpore electoral, electorato


kiezerslijst ZN

1 lista electoral/del electores/del votatores/del votantes


kiezersregister ZN

1 registro electoral/del electores/del votatores/del votantes


kiezersvereniging ZN

1 comité (F) electoral


kiezersvolk ZN

1 Zie: kiezerskorps


kif ZN

1 (jaloezie) invidia
dat is de -- = isto es pur invidia
2 (ruzie) disputa, querela


kiften WW

1 disputar, querelar, litigar


kijf ZN

1 contestation
buiten -- = foris de dubita/discussion, indiscutibile, incontestabile
zijn reputatie staat buiten -- = su reputation es inattaccabile


kijfachtig BN

1 disputative, contentiose, litigiose


kijflust ZN

1 spirito litigiose


kijfziek BN

1 Zie: kijfachtig


kijfzuchtig BN

1 Zie: kijfachtig


kijk ZN

1 (het bekijken) reguardos, vista
te -- zetten = exponer/poner al vista
te -- zitten = esser al vista
te -- lopen met = attraher le attention con
2 (visie, mening) vision, (puncto de) vista, opinion
persoonlijke -- = vista private
realistische -- = vision realistic
jouw -- op het leven = tu vision de vita
-- op de wereld = vision del mundo
een andere -- krijgen op iets = considerar un cosa desde un altere puncto de vista
een romantische -- op iets hebben = haber un vision romantic de un cosa
3
tot --! = a revider!


kijk! ZN

1 ecce! (L)


kijkbuis ZN

1 (NAT) collimator
2 (televisietoestel) televisor, television


kijkcijfer ZN

1 nivello/indice/index de audientia


kijkdag ZN

1 die/jorno de exposition


kijkdichtheid ZN

1 Zie: kijkcijfer


kijkdoos ZN

1 cassa optic
2 (televisietoestel) television, televisor


kijk eens! TW

1 guai!


kijken WW

1 reguardar, mirar, spectar, ocular
naar iets -- = reguardar/mirar un cosa, (in orde maken) revisar un cosa
televisie -- = reguardar le television
uit het raam -- = reguardar/mirar per le fenestra
op zijn horloge/op de kalender -- = reguardar/consultar le horologio
aandachtig -- naar = contemplar
wel --, niet kopen = mirar, ma sin comprar
niet -- op = non dar importantia a
wij kijken niet op vijf minuten = cinque minutas plus o minus non ha importantia
niet zo nauw -- = non esser multo precise
iemand iets laten -- = monstrar un cosa a un persona
lelijk -- = grimassar
hij komt pas -- = ille es inexperte
iemand die kijkt = reguardator


kijk- en luistergeld ZN

1 imposto super le possession de televisores e radios


kijker ZN

1 (toeschouwer) reguardator, spectator, (naar televisie) telespectator
de expositie trok veel --s = le exhibition/exposition ha attrahite multe spectatores
niet geschikt voor jeugdige --s = non apte pro telespectatores juvene
2 (verrekijker) binoculo
iemand/iets in de -- hebben = vider venir un persona/un cosa
iemand/iets loopt in de -- = un persona/un cosa attrahe le attention
3 (MV: ogen) oculos


kijkerspubliek ZN

1 publico que specta, spectatores


kijkgat ZN

1 foramine de spia, apertura, fenestretta (celate)


kijkgedrag ZN

1 habito del spectatores


kijkgeld ZN

1 taxa del apparatos de television, imposto super le possession de televisores


kijkgewoonte ZN

1 Zie: kijkgedrag


kijkje ZN

1
een -- nemen = ir a reguardar/mirar, jectar un reguardo


kijkkast ZN

1 cassa optic/a imagines


kijklustig BN

1 curiose


kijklustige ZN

1 spectator


kijkonderzoek ZN

1 sondage del indice/index de audientia


kijkoperatie ZN

1 operation exploratori/explorative


kijkrichting ZN

1 direction del vista


kijkspel ZN

1 spectaculo


kijkspleet ZN

1 interstitio pro reguardar/mirar
2 (NAT) diopter


kijksport ZN

1 sport a spectar


kijkstuk ZN

1 spectaculo, pièce (F) de theatro spectacular


kijktoren ZN

1 Zie: uitkijktoren


kijkuit ZN

1 (uitkijk) posto de observation
2 (uitzicht) vista


kijkvergunning ZN

1 licentia de television


kijven WW

1 disputar, querelar


kijver ZN

1 disputator, querelator


kijverij ZN

1 disputa, querela


kik ZN

1
geen -- geven = non dicer un parola, non aperir le labios/bucca


kikken WW

1 aperir le bucca, dicer un parola
ik hoef maar te -- of hij komt = il suffice un gesto e ille veni


kikker ZN

1 rana
gedaanteverwisselingen van de -- = metamorphoses del rana
springen als een -- = saltar como un rana
een -- in de keel hebben = haber un rana in su gorga/gurgite/gutture, esser rauc
van een -- kun je geen veren plukken = il es impossibile reciper de qui ha nihil
een kouwe -- = un persona impassibile, un typo glacial


kikkerachtig BN

1 raniforme


kikkerbad ZN

1 piscina pro infantes


kikkerbeet ZN

1 (PLANTK) hydrocharis


kikkerbilletje ZN

1 coxa/hanca/gamba de rana


kikkerdril ZN

1 Zie: kikkereieren


kikkereieren ZN MV

1 ovos de rana


kikkererwt ZN

1 cicere


kikkerhart ZN

1 corde de rana


kikkerkop ZN

1 testa/capite de rana


kikkerland ZN

1 (Nederland) pais del ranas, Nederland


kikkerpoel ZN

1 Zie: kikkervijver


kikkerproef ZN

1 test (E) de pregnantia/de Hogben


kikkerrit ZN

1 Zie: kikkereieren


kikkertest ZN

1 ranareaction


kikkervijver ZN

1 ranario, raniera


kikkervisje ZN

1 larva de rana


kikkervormig BN

1 raniforme


kikvors ZN

1 Zie: kikker


kikvors(e)schot ZN

1 Zie: kikkereieren


kikvorsader ZN

1 vena ranin, ranina


kikvorseieren ZN MV

1 Zie: kikkereieren


kikvorsgezwel ZN

1 ranula


kikvorsman ZN

1 homine rana


kikvorsoog ZN

1 oculo de rana


kikvorsperspectief ZN

1 perspectiva de infra a supra


kikvorspoot ZN

1 pata de rana


kikvorsvijver ZN

1 Zie: kikkervijver


kil BN

1 fresc, frigide e humide
-- weer = tempore fresc
dat voelt -- aan = isto es frigide al tacto


kil ZN

1 (geul) canal
2 (trog) abysso


kilheid ZN

1 frigido (humide)


kille ZN

1 (joodse gemeente) communitate judee
2 (kleine exclusieve groep) circulo, clan, (PEJ) clique (F)


killen WW

1 (vermoorden) occider, eliminar


killer ZN

1 occisor, assassino


killersinstinct ZN

1 instincto de occisor


killersmentaliteit ZN

1 mentalitate de occisor


kilo ZN

1 Zie: kilogram


kilo-ampère ZN

1 kiloampere


kilobyte ZN

1 (COMP) kilobyte (E), kb


kilocalorie ZN

1 kilocaloria, (Afk.) kcal, grande caloria, caloria grande


kilocurie ZN

1 kilocurie


kilogram ZN

1 kilo(gramma)
een -- suiker = un kilo de sucro


kilogramkracht ZN

1 kilogramma-fortia


kilogrammassa ZN

1 kilogramma-massa


kilogrammeter ZN

1 kilogrammetro


kilohertz ZN

1 kilohertz


kilojoule ZN

1 kilojoule {zjoel}


kiloliter ZN

1 kilolitro, (Afk.) kl


kilometer ZN

1 kilometro
vierkante -- = kilometro quadrate
in --s meten = kilometrar
afstand in --s = kilometrage


kilometerpaal ZN

1 palo kilometric


kilometerprijs ZN

1 precio per kilometro


kilometerstand ZN

1 kilometrage


kilometerteller ZN

1 contator kilometric, contakilometros


kilometervergoeding ZN

1 indemnitate kilometric


kilometervreter ZN

1 devorator de kilometros


kilometrage ZN

1 kilometrage


kilometrering ZN

1 kilometrage


kiloparsec ZN

1 kiloparsec


kiloprijs ZN

1 precio per kilogramma


kiloton ZN

1 kilotonna


kilovar ZN

1 kilovar


kilovolt ZN

1 kilovolt, (Afk.) kV


kilovoltampère ZN

1 kilovoltampere


kilovoltampèreuur ZN

1 kilovoltamperehora


kilowatt ZN

1 kilowatt, (Afk.) kW


kilowattuur ZN

1 kilowatthora, (Afk.) kWH


kilt ZN

1 kilt (E), gonnella scote/scotese/scotic


kilte ZN

1 frigido (humide)


kim ZN

1 horizonte
de zon verrijst aan de -- = le sol appare/se leva al horizonte
ter --me nijgen = declinar verso le horizonte


kimdiepte ZN

1 Zie: kimduiking


kimduiking ZN

1 depression de horizonte


kimkiel ZN

1 (SCHEEP) quilla lateral


kimono ZN

1 kimono (Ja)


kimonomouw ZN

1 manica de kimono (Ja)


kin ZN

1 mento
gladgeschoren -- = mento glabre
scherpe -- = mento punctate/punctute
vierkante -- = mento quadrate
vooruitstekende -- = mento avantiate
dubbele -- = duple mento
-- met een kuiltje = mento furcate
iemand onder de -- strijken = flattar un persona


kina ZN

1 quina, quin(a)quina, cinchona


kinabast ZN

1 Zie: kina


kinaboom ZN

1 quina, quin(a)quina, cinchona


kinadruppels ZN MV

1 guttas de quina


kinaplantage ZN

1 plantation de cinchonas


kinase ZN

1 kinase


kinawijn ZN

1 vino de quina/quin(a)quina/cinchona


kinazuur ZN

1 acido quininic


kinbaardje

1 parve barba de mento, musca


kinband ZN

1 corregia/banda jugular


kind ZN

1 infante
wettig -- = infante legitime
gewettigd -- = infante legitimate
wettigheid van een -- = legitimitate de un infante
aangenomen -- = infante adoptive
gezeglijk -- = infante docile
schattig -- = infante adorabile
onecht -- = infante bastarde/adulterin
buitenechtelijk -- = infante extramatrimonial
ondergeschoven -- = infante substituite
ongeboren -- = infante non nascite
enig -- = infante unic
ongewenst -- = infante non desirate/non desiderate
schoolgaande --eren = infantes in etate scholar
te vroeg geboren -- = bebe/baby (E) prematur
-- van zijn tijd = filio de su tempore
een -- straffen = infliger un correction a un infante
een -- halen = adjutar al/in le parto
--eren opvoeden = educar infantes
een -- verwekken = procrear
een -- aannemen = adoptar un infante
een -- kan de was doen = isto es un joco de infante
het -- bij zijn naam noemen = nominar le cosas per lor nomine
nog in de kleine --eren zitten = haber ancora parve infantes
geen -- aan iemand hebben = non deber occupar se de un persona
-- noch kraai hebben = haber necuno al mundo
het -- van de rekening = le victima
--eren zijn hinderen = le infantes causa problemas e dolores


kindeke ZN

1 parve infante
het -- Jezus = le infante Jesus


kinderachtig BN

1 (als van een kind) de infante
een -- hoedje = un cappello de infante
de beloning is niet -- = le recompensa vale le pena
2 (PEJ) pueril, infantil
-- gedrag = comportamento/conducta infantil/pueril
--e handelwijze = procedimento infantil/pueril
-- handeling/woord, etc. = puerilitate


kinderachtigheid ZN

1 character infantil, comportamento pueril/infantil, puerilitate


kinderafdeling ZN

1 section/departimento del infantes, (in ziekenhuis) section pediatric/infantil


kinderaftrek ZN

1 deduction (de imposto) pro infantes


kinderangst ZN

1 pavor infantin/de infante


kinderarbeid ZN

1 labor/travalio de infantes/de minores


kinderarts ZN

1 medico infantil, pediatra


kinderbad ZN

1 (teil) banio pro bebes/babies (E)
2 (ondiep zwembad) piscina pro infantes


kinderbed ZN

1 lecto de infante


kinderbedtijd ZN

1 le hora de ir al lecto (pro infantes)


kinderbescherming ZN

1 protection de infantes/minores
Raad voor de Kinderbescherming = Consilio de Protection de minores


kinderbeul ZN

1 torturator/tormentator de infantes, (ouder) parente cruel


kinderbewaarplaats ZN

1 asylo infantil, crèche (F)


kinderbibliotheek ZN

1 bibliotheca infantil/pro infantes


kinderbijbel ZN

1 biblia infantil/pro infantes


kinderbijslag ZN

1 allocation pro infantes, subsidio familiar/de familia


kinderboek ZN

1 libro infantil/de infante/pro infantes


kinderboekenweek ZN

1 septimana del libro pro infantes


kinderboerderij ZN

1 ferma pro infantes


kinderbroek ZN

1 pantalon(es) de infante


kindercantate ZN

1 cantata pro voces infantil


kindercriminaliteit ZN

1 delinquentia infantil


kinderdagverblijf ZN

1 crèche (F)


kinderdichter ZN

1 poeta infantil/pro (le) infantes


kinderdief ZN

1 fur/robator de infantes


kinderdienst ZN

1 servicio/officio pro infantes


kinderdokter ZN

1 Zie: kinderarts


kinderdoop ZN

1 baptismo infantil/de infantes


kinderdorp ZN

1 village de infantes


kinderdroom ZN

1 sonio infantil/de infante


kinderfeest ZN

1 festa/partita infantil/de infantes/pro le infantes


kinderfiets ZN

1 bicycletta de/pro infantes


kinderfiguur ZN

1 figura de infante


kinderfilm ZN

1 film (E) pro infantes


kinderfonds ZN

1
Kinderfonds van de Verenigde Naties = Fundo pro le Infantes del Nationes Unite


kinderfoto ZN

1 photo(graphia) de infante


kindergebed(je) ZN

1 oration de infante


kindergedicht(je) ZN

1 poesia infantil


kindergeloof ZN

1 fide infantil


kindergeluk ZN

1 felicitate infantil


kindergemoed ZN

1 anima infantil


kindergeneeskunde ZN

1 pediatria, medicina infantil


kindergeschreeuw ZN

1 critos de infantes


kindergezicht ZN

1 visage/facie infantil/de infante


kindergoed ZN

1 (kleding) vestimentos de infantes
2 (speelgoed) joculos (pro infantes)


kindergraf ZN

1 tumba de infante


kindergril ZN

1 capricio infantil/de infante


kinderhand ZN

1 mano infantil/de infante
een -- is gauw gevuld = un infante se contenta de pauco/poco, un infante se face felice con pauco/poco


kinderhart ZN

1 corde infantil/de infante


kinderhemd ZN

1 camisa de infante


kinderhoofd ZN

1 (hoofd van een kind) testa/capite de infante
2 (ronde straatsteen) petra rotunde


kinderhuwelijk ZN

1 maritage/matrimonio infantil/de infantes


kinderjaren ZN MV

1 annos infantil/de infantia, infantia
-- van de meteorologie = infantia del meteorologia
de vroegste -- = le prime infantia


kinderjuffrouw ZN

1 guardiana de infantes, guarda-infantes, governante


kinderjurk ZN

1 veste de infante


kinderkaartje ZN

1 ticket (a tarifa reducite) pro infantes


kinderkamer ZN

1 camera de(l) infante(s)/pro infantes, nursery (E)


kinderkleding ZN

1 vestimentos infantil/de infantes/pro infantes


kinderkliniek ZN

1 clinica infantil


kinderkolonie ZN

1 colonia infantil, campo de vacantias pro infantes


kinderkoor ZN

1 choro infantil/de infantes


kinderkopje ZN

1 Zie: kinderhoofd


kinderkorting ZN

1 tarifa reducite pro infantes, reduction pro infantes


kinderkost ZN

1 nutrimento pro infantes


kinderkrant ZN

1 jornal pro le infantes


kinderkruistocht ZN

1 cruciada infantil/del infantes


kinderlectuur ZN

1 lecturas/litteratura infantil


kinderledikant ZN

1 lecto de infante


kinderleed ZN

1 dolor infantil


kinderleeftijd ZN

1 infantia, etate pueril, puerilitate


kinderleven ZN

1 vita infantil/del infante


kinderlichaam ZN

1 corpore infantil/de infante


kinderlied ZN

1 (lied dat men kinderen voorzingt) canto pro le infantes
2 (lied dat kinderen zingen) canto infantin


kinderliefde ZN

1 (voor de kinderen) amor paterne/paternal/materne/maternal
2 amor/affection filial


kinderlijk BN

1 (van een kind) de infante, infantin, infantil
-- eenvoudig = facilissime
2 (argeloos) pueril, candide, ingenue, naive
-- gedrag = puerilismo
3 (tgov ouders) filial


kinderlijkheid ZN

1 (kinderlijk wezen) natura infantin, character infantil, infantilitate
2 (argeloosheid) naivitate, ingenuitate, candor


kinderliteratuur ZN

1 litteratura infantil/pro infantes


kinderloos BN

1 sin infantes/prole/progenitura, sterile, (MED) nullipare
-- huwelijk = maritage/matrimonio sterile
-- sterven = morir sin infantes


kinderloosheid ZN

1 absentia/mancantia de infantes/prole/progenitura, sterilitate


kindermaat ZN

1 (van kleding) talia de infante


kindermeel ZN

1 farina lactee


kindermeisje ZN

1 nurse (E)


kindermenu ZN

1 menu (F) pro infantes


kindermis ZN

1 missa pro infantes


kindermishandeling ZN

1 maltractamento de infantes/minores


kindermodel ZN

1 modello bebe/baby (E)


kindermond ZN

1 bucca de infante


kindermoord ZN

1 infanticidio
Kindermoord te Bethlehem = Massacro del Innocentes


kindermoordenaar ZN

1 infanticida, patre infanticida, assassino de infantes


kindermoordenares ZN

1 infanticida, matre infanticida, assassina de infantes


kindermuts ZN

1 bonetto de infante


kindernevendienst ZN

1 (REL) servicio/officio parallel/simultanee pro infantes


kinderoffer ZN

1 sacrificio de infantes


kinderondergoed ZN

1 subvestimentos de infantes


kinderoppas ZN

1 (babysit) baby-sitter (E), guarda/guardiano/a de infantes
2 (crèche) crèche (F)


kinderopvang ZN

1 crèche (F)


kinderopvoeding ZN

1 education del infantes


kinderparadijs ZN

1 paradiso infantil


kinderpartij(tje) ZN

1 festa/partita infantin/infantil


kinderpek ZN

1 (MED) meconio


kinderplicht ZN

1 deber filial


kinderpoëzie ZN

1 poesia infantil


kinderpolitie ZN

1 policia de protection de minores, policia juvenil


kinderporno ZN

1 pornographia infantil/de infantes


kinderportie ZN

1 portion pro infante


kinderpostzegel ZN

1 timbro (postal) pro le beneficio del infantes


kinderprogramma ZN

1 programma infantil/pro infantes


kinderpsychologie ZN

1 psychologia infantil/del infante


kinderpsycholoog ZN

1 psychologo infantil/pro infantes


kinderrecht ZN

1 (rechtsregels mbt minderjarigen) derecto de minores
2 (recht van een kind op iets) derecto de infante


kinderrechtbank ZN

1 tribunal pro infantes/minores


kinderrechter ZN

1 judice pro infantes/minores


kinderrijk BN

1 de numerose infantes/prole, qui/que ha multe infantes
-- gezin = familia numerose, grande familia


kinderrijm(pje) ZN

1 rima/poesia infantin/infantil


kinderroof ZN

1 rapto de infante, kidnapping (E)


kinderschaar ZN

1 multitude de infantes


kinderschaats ZN

1 patin pro infantes


kinderschilder ZN

1 pictor de infantes


kinderschoen ZN

1 calceo/scarpa de infante


kinderserie ZN

1 serie pro infantes


kinderslot ZN

1 serratura a prova/proba de infantes


kinderspecialist ZN

1 medico infantil, pediatra


kinderspeelgoed ZN

1 joculos infantil/del infantes


kinderspeelplaats ZN

1 corte de recreation pro infantes


kinderspel ZN

1 joco de infante/infantin/infantil


kinderstem ZN

1 voce de infante/infantin/infantil


kindersterfte ZN

1 mortalitate infantil


kinderstoel ZN

1 sedia/sedietta de infante, sedia alte (de infante)


kinderstuipen ZN

1 eclampsia infantil


kindertaal ZN

1 linguage infantin/infantil/del infante


kindertal ZN

1 numero de infantes
het gemiddelde -- per gezin = le numero medie de infantes per familia


kindertehuis ZN

1 casa de infantes


kindertekening ZN

1 designo infantil/de (un) infante


kindertelefoon ZN

1 (speelgoed) telephono de infante
2 (hulp- en informatiedienst) servicio de information e adjuta a infantes


kindertijd ZN

1 infantia


kindertoeslag ZN

1 allocation pro infantes, subsidio familiar/de familia


kindertoneel ZN

1 theatro infantil


kindertraan ZN

1 lacrima de infante


kindertrein ZN

1 traino pro infantes


kindertuigje ZN

1 harnese de infante/bebe/baby (E)


kindertuin ZN

1 jardin infantil/pro (le) infantes


kinderuurtje ZN

1 (RADIO, TV) emission/programma infantil/infantin/pro infantes


kinderverhaal ZN

1 narration infantil/infantin/pro infantes


kinderverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) infantil, polio(myelitis)


kindervermaak ZN

1 amusamento/diversion infantil/de infantes


kindervertelsel ZN

1 narration/conto infantil/de infantes


kinderverzorging ZN

1 puericultura


kinderverzorgster ZN

1 puericultrice, puericultora


kindervoeding ZN

1 alimentation infantil/del infantes


kindervoedsel ZN

1 alimento infantil/pro (le) infantes


kindervoorstelling ZN

1 representation pro infantes


kindervriend ZN

1 amico del infantes
een -- zijn = amar le infantes


kindervriendin ZN

1 amica del infantes


kinderwagen ZN

1 cochietto {sj} infantil/de infante


kinderwagenfabriek ZN

1 fabrica de cochiettos {sj} infantil/de infante


kinderweegschaal ZN

1 pesababies {ee}


kinderwereld ZN

1 mundo/universo infantil/del infantes


kinderwerk ZN

1 (beuzelarij) futilitates
2 (werkstuk) labor/travalio de un infante/de infantes
3 (FIG) bagatella


kinderwet ZN

1 lege super le protection del infantia/del minores


kinderwoord ZN

1 parola infantil/de infante


kinderwoordenboek ZN

1 dictionario pro infantes


kinderzang ZN

1 canto infantin/infantil


kinderzegel ZN

1 Zie: kinderpostzegel


kinderzegen ZN

1 progenitura, prole


kinderziekenhuis ZN

1 hospital/clinica pediatric/de/pro infantes


kinderziekte ZN

1 maladia infantil/de infantes
de --n van een uitvinding = le difficultates initial de un invention
de --en nog niet te boven zijn = haber ancora alicun maladias infantil


kinderziel ZN

1 anima infantil/pueril/de infante


kinderzitje ZN

1 (in auto, op fiets) sedia pro infante


kinderzorg ZN

1 puericultura


kindgericht BN

1 adaptate al/pro infantes


kindje ZN

1 parve/juvene infante, bebe, baby (E)


kindlief ZN

1 mi car infante/filio/filia


kinds BN

1 senil


kindsbeen ZN

1 infantia
van -- af = desde le (plus tenere) infantia, desde le cuna


kindsdeel ZN

1 (JUR) parte/portion legitime/de infante


kindsheid ZN

1 (eerste jeugd) (prime) infantia, juvene etate, pueritia, puerilitate
2 (seniliteit) dementia senil, senilitate


kindskind ZN

1 nepto, nepote
kinderen en --en = le posteritate


kindskinderen ZN MV

1 infante
onze kinderen en -- zullen ervan vertellen = nostre infantes e le infantes de nostre infantes parlara de illo


kindvriendelijk BN

1 in favor del infantes
-- beleid = politica in favor del infantes
-- hotel = hotel (F) ubi le infantes es benvenite, hotel con bon facilitates pro infantes
--e straat = strata que es secur pro infantes


kindvrouwtje ZN

1 femina infante


kinematica ZN

1 cinematica


kinematisch BN

1 cinematic
--e viscositeit = viscositate cimematic
--e keten = catena cinematic
-- paar = par cinematic


kinetica ZN

1 cinetica
chemische -- = cinetica chimic


kinetisch BN

1 cinetic
--e wrijving = friction cinetic
-- moment = momento cinetic
--e energie = energia cinetic
--e theorie van gassen = theoria cinetic de gases
--e kunst = arte cineric


kinetoscoop ZN

1 cinetoscopio


king-size BN

1 super-, hyper-


kinine ZN

1 quinina
verschijnselen door gebruik van -- = quinismo, quininismo


kininebereiding ZN

1 fabrication de quinina


kininederivaat ZN

1 derivato de quinina


kininefabricage ZN

1 fabrication de quinina


kininefabriek ZN

1 fabrica de quinina


kininefabrikant ZN

1 fabricante de quinina


kininekuur ZN

1 tractamento/cura de quinina


kininepil ZN

1 pilula de quinina


kininesulfaat ZN

1 sulfato de quinina


kininetablet ZN

1 pastilla/comprimito de quinina


kininevergiftiging ZN

1 invenenamento/intoxication per quinina, quinismo, quininismo


kininezuur ZN

1 acido quinic


kink ZN

1 (SCHEEP) nodo
(FIG) een -- in de kabel = un baston in le rota


kinkel ZN

1 homine rude/grossier, bruto


kinkelachtig BN

1 rude, grossier


kinkelachtigheid ZN

1 rudessa, grosseria


kinkhoest ZN

1 pertusse


kinkhoestvaccin ZN

1 vaccino contra le pertusse


kinkhoren ZN

1 (zeeslak) buccino


kinkuiltje ZN

1 fossetta del mento


kinnebak ZN

1 maxilla inferior, mandibula


kinnebakspier ZN

1 buccinator


kinnebaksslagader ZN

1 arteria maxillar


kinnesinne ZN

1 invidia


Kinshasa ZN EIGN

1 Kinshasa


kiosk ZN

1 kiosque (F)


kip ZN

1 (ZOOL) gallina
kale/geplukte -- = gallina displumate
jonge -- = gallinetta, pullo
--pen houden = haber/tener/elevar gallinas
de -- met de gouden eieren slachten = occider le gallina al ovos de auro
er was geen -- te zien = on non videva un anima
met de --pen op stok gaan = ir al lecto con le gallinas
praten als een -- zonder kop = parlar sin cerebro
2 (CUL) pullo
-- in roomsaus = pullo al crema


kipauto ZN

1 Zie: kiepauto


kipfilet ZN

1 filet (F) de pullo


kipkar ZN

1 carro basculante


kipkroket ZN

1 croquette (F) de pullo


kiplekker BN

1 perfectemente ben, in perfecte forma
hij voelt zich -- = ille se senti multo ben, ille se senti in perfecte forma


kippenbestand ZN

1 numero de gallinas


kippenboer ZN

1 gallinero


kippenborst ZN

1 pectore/thorace de gallina/pullo


kippenbouillon ZN

1 bouillon (F) de pullo


kippenboutje ZN

1 coxa de pullo


kippendarm ZN

1 intestino de gallina


kippendief ZN

1 robator/fur de gallinas


kippendrafje ZN

1
op een -- = a parve passos rapide


kippendrek ZN

1 stercore de gallina


kippendrift ZN

1 (gejaagdheid, nervositeit) agitation
2 (kortstondige uiting van drift) cholera momentanee


kippenei ZN

1 ovo de gallina


kippeneindje ZN

1
het is een -- = isto es un parve distantia


kippenfokken ZN

1 pullicultura


kippenfokker ZN

1 elevator de pullos/gallinas, pullicultor, pullero


kippenfokkerij ZN

1 gallinicultura, pullicultura


kippengaas ZN

1 rete de filo metallic, tela metallic


kippenhok ZN

1 galliniera, pullario


kippenhouder ZN

1 gallinero, pullero


kippenhouderij ZN

1 Zie: kippenfokkerij


kippenkoorts ZN

1 agitation, febrilitate, accesso/attacco de febre


kippenkuur ZN

1 capricio


kippenlever ZN

1 ficato de pullo


kippenmest ZN

1 stercore de gallina


kippenpastei ZN

1 pastisso de pullo


kippenpoot ZN

1 pata de gallina/pullo


kippenren ZN

1 Zie: kippenhok


kippensnavel ZN

1 becco de gallina


kippensoep ZN

1 bouillon (F) suppa/de pullo/gallina


kippenstapel ZN

1 numero de gallinas


kippenstok ZN

1 pertica de gallinas


kippenveer ZN

1 pluma de gallina


kippenvel ZN

1 (FYSIOL) pelle/carne de pullo/gallina, horripilation, spasmodermia
-- bezorgen = horripilar
van kou krijg je -- = le frigido provoca le horripilation


kippenvlees ZN

1 carne de gallina/pullo, pullo


kippenvoer ZN

1 nutrimento/alimento de/pro gallinas


kipper ZN

1 kipper (E)


kippig BN

1 curte de vista, myope, myopic


kippigheid ZN

1 myopia


Kipptoestel ZN

1 apparato de Kipp


kipsalade ZN

1 salata de pullo


kipschnitzel ZN

1 filet (F) de pullo


kiri(boom) ZN

1 paulownia


kirren WW

1 (van duiven) gemer
het -- = gemimento


kirsch ZN

1 kirsch (D)


kirschwasser ZN

1 kirschwasser (D)


kiskassen WW

1 Zie: keilen-1


kissebissen WW

1 disputar, querelar


kist ZN

1 (pakkist) cassa
-- sigaren = cassa de cigarros
in een -- doen = cassar, incassar
het in een -- doen = incassamento
2 (meubel om voorwerpen op te bergen) coffro
3 (doodkist) cassa de morto, feretro


K.I.-station ZN

1 centro de insemination artificial


kistdam ZN

1 cofferdam


kistdeksel ZN

1 coperculo de cassa


kistei ZN

1 ovo de conserva


kisten WW

1 (in de doodkist leggen) mitter in le feretro
2 (beplanking voor betonwerk maken) incoffrar


kistenfabriek ZN

1 fabrica de cassas, casseria


kistenmaker ZN

1 fabricante cassas, cassero


kistenmakerij ZN

1 Zie: kistenfabriek


kisthout ZN

1 ligno pro cassas


kistje ZN

1 cassetta, coffretto
een -- sigaren = un cassa de cigarros


kit ZN

1 (kleefmiddel) mastico, cemento
2 (kolenkit) situla pro le/a carbon


kitlijm ZN

1 colla


kitmiddel ZN

1 mastico, cemento


kits BN

1
alles --? = toto es O.K.? (E)


kitsch ZN

1 objecto de mal gusto, kitsch (D)


kitscherig BN

1 kitsch (D), de mal gusto


kittelaar ZN

1 clitoris, clitoride


kittelen WW

1 titillar
het -- = titillation


kitteling ZN

1 titillation


kittelorig BN

1 irascibile, irritabile, susceptibile


kittelorigheid ZN

1 irascibilitate, irritabilitate, susceptibilitate


kitten WW

1 masticar


kittig BN

1 vive, vivace


kittigheid ZN

1 aere vive, vivacitate, temperamento vive


kiwi ZN

1 (DIERK) apteryx, kiwi
2 (PLANTK) grossula chinese, kiwi


klaagachtig BN

1 planctive


klaagdicht ZN

1 elegia, lamento, lamentation
--en van Ronsard = elegias de Ronsard


klaaggeschrei ZN

1 lamentationes


klaaggrond ZN

1 motivo


klaaghuis ZN

1 (sterfhuis) casa/domo mortuari/de lucto


klaaglied ZN

1 canto planctive, elegia, jeremiade, lamento, lamentation
--eren van Jeremia = jeremiades de Jeremia


klaaglijk BN

1 planctive, lamentabile
-- lied = canto planctive
--e (onder)toon = accento planctive
het -- gehuil van de wind = le gemito/plancto del vento


Klaagmuur ZN

1 Muralia/Muro del Lamentos/del Lamentationes


klaagpsalm ZN

1 psalmo penitential/del penitentia


klaagstem ZN

1 voce planctive


klaagtoon ZN

1 tono planctive


klaagvrouw ZN

1 femina plangente


klaagzang ZN

1 (OUDH) threnodia
2 elegia, jeremiade, lamentation, lamento


klaagzangdichter ZN

1 poeta elegiac


klaar ZN

1 (helder) clar, limpide, seren
-- als kristal = clar como le crystallo
--e hemel/lucht = celo clar/seren
--e gedachten = pensatas/pensamentos clar
2 (zuiver, onvermengd) clar, pur
-- als een klontje = clar como le aqua
3 (doorschijnend) transparente
4 (duidelijk) clar, evidente, manifeste
het is -- dat = il es evidente que
5 (gereed) preste, terminate
zo goed als -- = quasi preste/terminate
-- houden = haber preparate
-- hebben = haber terminate
met iets -- zijn = haber terminate/finite un cosa
ik ben zo -- = io ha quasi finite


klaarbak ZN

1 cupa de clarification


klaarbassin ZN

1 Zie: klaarbak


klaarblijkelijk BN

1 evidente, manifeste, obvie, visibile
--e tekortkomingen = deficientias evidente
--e bezwaren = objectiones evidente


klaarblijkelijkheid ZN

1 evidentia


klaarheid ZN

1 (licht, glans) claritate, limpiditate, luminositate
2 (het niet-bewolkt zijn) claritate, limpiditate
3 (duidelijkheid) claritate
iets tot -- brengen, -- in iets brengen = exclarar un cosa
4 (helderheid mbt inzicht) claritate, luciditate


klaarkomen WW

1 (gereedkomen) terminar, finir
met het werk -- = terminar le labor/travalio
2 (een orgasme krijgen) haber un orgasmo


klaarkrijgen WW

1 terminar, finir


klaarleggen WW

1 preparar, disponer, mitter al disposition de
ik zal het boek -- op de tafel = io mittera le libro super le tabula


klaarlicht BN

1
op -- e dag = in plen die/jorno, in plen luce del die/jorno


klaarliggen WW

1 (gereedliggen) esser preparate/preste/al disposition


klaarmaken WW

1 preparar, apprestar
het -- = preparation, appresto
iemand die iets klaarmaakt = preparator
een gerecht -- = preparar/apprestar un platto
een kop chocola -- = preparar un tassa de chocolate {sj}
een maaltijd -- = preparar/apprestar un repasto
iemand voor een examen -- = preparar un persona pro un examine
ik denk niet dat je dat kunt -- = io non crede que tu pote facer isto


klaarspelen WW

1
het -- = arrangiar se, succeder


klaarstaan WW

1 (gereedstaan) esser preste (a), esser super le puncto (de)
het eten staat klaar = le dinar es preste
de trein stond klaar om te vertrekken = le traino esseva preste a partir
altijd voor iemand -- = esser sempre/semper disposite a prestar adjuta a un persona, esser sempre/semper al ordines/disposition de un persona
altijd met zijn mening -- = esser sempre/semper disposite a opinar
altijd met kritiek -- = esser sempre/semper preste a criticar
2 (zich gereedhouden) tener se preste (a)


klaarstomen WW

1 preparar intensivemente
iemand -- voor een examen = preparar un persona in multo breve tempore pro un examine


klaarte ZN

1 claritate


klaarwakker BN

1 toto/completemente eveliate


klaarzetten WW

1 preparar, disponer, mitter al disposition de
het ontbijt -- = mitter le jentaculo super le tabula


klaarziend BN

1 clarividente, lucide, perspicace


klaas ZN

1 (manspersoon) individuo, typo


klabak ZN

1 agente de policia, policiero


klacht ZN

1 (reden tot misnoegdheid) plancto, reclamation, gravamine
een -- motiveren = explicar le motivos de un reclamation
2 (MED) symptoma
3 (JUR) plancto, reclamation
gegronde -- = plancto/reclamation fundate
ongegronde -- = plancto/reclamation infundate/immotivate/injustificate
schriftelijke -- = plancto scripte
een -- indienen = presentar un reclamation
4 (jammerklacht) plancto, lamento, lamentation
bittere --en = lamentos/lamentationes amar


klachtenboek ZN

1 libro/registro de reclamationes


klachtenbureau ZN

1 officio de reclamationes


klachtenbus ZN

1 cassa de reclamationes


klachtencommissie ZN

1 commission/committee (E) de reclamationes


klachtenlijn ZN

1 servicio de reclamationes


klachtrecht ZN

1 derecto de reclamation


klad ZN

1 (voorlopige vorm) scripto provisori, copia brute/provisori, schizzo {ts}
een brief in het -- schrijven = scriber le prime version de un littera
2 (vuil, vlek) macula, (inktvlek) macula de tinta
3 (laster) calumnia, diffamation, infamation
op iemand een -- werpen, iemand een -- aanwrijven = calumniar/diffamar/infamar un persona
4 (bederf in de prijzen, etc.) perdita, ruina
5
je staat bij mij voor honderd gulden in het -- = tu me debe cento florinos


kladaantekening ZN

1 nota provisori


kladblaadje ZN

1 folio/folietto pro notas provisori


kladblok ZN

1 bloco pro notas provisori


kladden WW

1 (knoeien) facer maculas, macular
2 (slordig schrijven) scriber negligentemente
3 (kladschilderen) pinger mal


kladder

1 persona qui face maculas, maculator


kladderaar ZN

1 Zie: kladder


kladderen WW

1 Zie: kladden


kladderig BN

1 (vol kladden) maculate


kladdruk ZN

1 Zie: misdruk


kladje ZN

1 (schetsmatig ontwerp) schizzo (I)
2 (papiertje) folietto con notas provisori


kladpapier ZN

1 papiro pro notas provisori


kladpapiertje ZN

1 Zie: kladblaadje


kladschilder ZN

1 mal pictor


kladschilderen WW

1 pinger mal


kladschrift ZN

1 quaderno pro notas provisori


kladversie ZN

1 version provisori


kladwerk ZN

1 (knoeiwerk) labor/travalio mal facite
2 copia provisori


klagen WW

1 (iets onaangenaams te kennen geven) planger se (de), lamentar se (de)
2 (JUR) reclamar
het recht van -- = le derecto de reclamar
3 (jammeren) lamentar
het -- = lamentation


klagend BN

1 planctive, lamentose, lamentabile
--e toon = tono planctive


klager ZN

1 homine/persona qui se plange/qui lamenta, lamentator


klagerig BN

1 Zie: klagend


klak! TW

1 clac!


klakhoed ZN

1 cappello plicabile/clac


klakkeloos BN

1 (zonder na te denken) irreflexive
2 (zonder overweging) gratuite, arbitrari
3 (plotseling) subite


klakkeloos BW

1 (zonder overweging/grond) sin motivo, sin fundamento, gratuitemente, arbitrarimente
iemand -- beschuldigen = accusar un persona sin motivo/gratuitemente
2 (zonder na te denken) sin pensar, sin reflecter
iets -- aannemen = acceptar un cosa sin reflecter
dat is -- uit het Duits overgenomen = isto es un calco del germano
3 (plotseling) subito, subitemente


klakken WW

1 claccar
met de tong -- = claccar (con) le lingua


klam BN

1 (vochtig) humide
die muur voelt -- aan = iste muro es humide
2 (koud) frigide
--me zweet = sudor frigide


klamachtig BN

1 un pauco/poco humide


klamboe ZN

1 mosquitiera, rete de mosquitos


klamheid ZN

1 humiditate legier


klammig BN

1 humide


klamp ZN

1 (stapel) pila
2 (verbindingsstuk) junctura
3 (sluithaak) crampa, uncino
4 (pen) tenon


klampbijbel ZN

1 biblia con crampas


klampen WW

1 (klitten, kleven) collar (a), adherer (a)
de sneeuw klampt aan de schoenen = le nive colla al scarpas/calceos
2 (vastklemmen) crampar
3 (enteren) abordar
een schip aan boord -- = abordar un nave
4 (opstapelen) pilar, amassar, (ac)cumular


klandizie ZN

1 clientela, clientes
veel -- hebben = haber un clientela numerose/multe clientes
veel -- krijgen = attraher multe clientes
de -- verloopt = le clientela diminue
hun -- breidt zich uit = lor clientela cresce
iemand met de -- begunstigen = esser cliente de un persona


klank ZN

1 sono
hoorbare -- = sono audibile
muzikale -- = sono musical
gearticuleerde -- = sono articulate
ongearticuleerde -- = sono inarticulate
zoete --en = sonos dulce
overeenkomst in --en = similitude de sonos
(TAAL) open -- = sono aperte
(TAAL) gesloten -- = sono claudite
vele --en voortbrengend = multisone
onverstaanbare --en uitstoten/uitbrengen = producer/emitter/proferer sonos inintelligibile
2 (datgene waardoor een geluid zich onderscheidt) sono, sonoritate, timbro
de -- van een viool = le sono/timbro de un violino
de piano heeft een goede -- = le piano ha un bon sonoritate
3
zijn naam heeft een goede -- = ille ha un bon reputation


klankaanpassing ZN

1 modification phonetic, assimilation


klankanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del sonos


klankassociatie ZN

1 association sonor/de sonos


klankbeeld ZN

1 imagine sonor/acustic, reportage, programma


klankbeweging ZN

1 movimento de sonos


klankbodem ZN

1 cassa resonante/de resonantia, resonator


klankbord ZN

1 (paneel voor een luidspreker) pannello resonante/de resonantia, schermo acustic
2 (klankbodem) cassa resonante/de resonantia


klankdemper ZN

1 surdina


klankdoofheid ZN

1 surditate al sonos


klankdoos ZN

1 Zie: klankkast


klank- en lichtspel ZN

1 programma de sono e lumine


klankevenwicht ZN

1 equilibrio sonor


klankexpressie ZN

1 expression sonor/per medio de sonos


klankfiguur ZN

1 figura sonor


klankgat ZN

1 apertura de resonantia


klankharmonie ZN

1 harmonia de sonos


klankkast ZN

1 cassa resonante/de resonantia, resonator


klankkleur ZN

1 timbro, colorito
verandering van -- = cambiamento de timbro


klankladder ZN

1 Zie: toonladder


klankleer ZN

1 (fonetiek) phonetica, (fonologie) phonologia
de -- van het Gotisch = le phonologia del gothico


klankloos BN

1 insonor, (mbt stem) aphone


klankloosheid ZN

1 insonoritate, (mbt stem) aphonia


klankmaat ZN

1 rhythmo, cadentia


klankmeter ZN

1 phonometro, sonometro, audiometro


klankmethode ZN

1 methodo phonetic


klankmeting ZN

1 phonometria


klanknabootsend BN

1 onomatopeic, echoic
--e woorden = parolas onomatopeic


klanknabootsing ZN

1 (MUZ) imitation acustic/musical/de sonos, harmonia imitative
2 (TAAL) onomatopea


klankomzetting ZN

1 metathese (-esis)


klankopneming ZN

1 phonographia


klankrijk BN

1 sonor, canor


klankrijkdom ZN

1 sonoritate, canoritate


klankrijkheid ZN

1 Zie: klankrijkdom


klankschildering ZN

1 harmonia imitative


klankschrift ZN

1 scriptura/transcription phonetic


klankspiegel ZN

1 cassa de resonantia multo sensibile


klankstelsel ZN

1 systema phonetic


klanksymboliek ZN

1 valor symbolic del sonos


klanksysteem ZN

1 Zie: klankstelsel


klankteken ZN

1 (om de klank van een letter aan te geven) signo phonetic/diacritic
2 (om de klemtoon aan te geven) accento


klanktrap ZN

1 (MUZ) intervallo


klankverandering ZN

1 cambio/cambiamento phonetic


klankverdover ZN

1 surdina


klankverschijnsel ZN

1 phenomeno phonetic
systeem der --en = phonetismo


klankverschil ZN

1 differentia phonetic


klankverschuiving ZN

1 cambio phonetic, mutation consonantic/phonetic, apophonia


klankverwant BN

1 paronyme, paronymic
-- woord = paronymo


klankverwantschap ZN

1 paronymia


klankvol BN

1 sonor, canor


klankvolume ZN

1 volumine sonor


klankvoortbrenging ZN

1 phonation, emission de sonos


klankvorming ZN

1 phonation, emission de sonos


klankwaarde ZN

1 valor phonetic/sonor


klankweergeving ZN

1 phonographia


klankweerkaatsing ZN

1 repercussion (de sonos)


klankwet ZN

1 lege phonic
2 lege phonetic


klankwettig BN

1 conforme al leges phonic
2 conforme al leges phonetic


klankwijziging ZN

1 mutation/cambio/cambiamento/modification phonetic


klankwisseling ZN

1 ablaut (D)


klant ZN

1 cliente, comprator
vaste -- = cliente fidel/habitual
trouwe -- = cliente assidue
--en = clientes, clientela
de -- is koning = le cliente ha semper ration
2 (persoon, kerel) typo, individuo
een rare -- = un typo extravagante


klantenbestand ZN

1 (klantenregister) lista de clientes
2 (klanten van een zaak) clientes, clientela


klantenbinding ZN

1 relationes con le clientes/clientela


klantendienst ZN

1 servicio de clientela


klantenkring ZN

1 clientela, clientes habitual
een -- opbouwen = facer se/procurar se/crear un clientela


klantenservice ZN

1 servicio de reclamationes
2 servicio de assistentia al clientes


klantenwerver ZN

1 recrutator de clientes


klantenwerving ZN

1 recrutation de clientes


klantgericht BN

1 orientate al clientes


klantvriendelijk BN

1 agradabile pro le clientes


klap ZN

1 (slag, tik) colpo, (-- om de oren) claffo
harde -- = colpo forte
doffe -- = colpo sic
een -- geven = dar un colpo, colpar con le palma
een -- krijgen = reciper un colpo
--pen uitdelen = repartir colpos
harde --pen uitdelen = tunder
een -- ontwijken = parar un colpo
er vielen --pen = il ha habite colpos
de -- te boven komen = superar le colpo
geen -- uitvoeren = facer nihil, otiar
2 (geluid) colpo, ruito de un colpo, (van explosie) explosion
een boek met een -- dichtslaan = clauder un libro con un colpo/con un ruito sic:
met een -- neerkomen = cader con fracasso
de -- op de vuurpijl = apotheose (-osis), le grande final
3 (van brug) bascula
4 (tegenslag, tegenspoed) colpo, reverso (de fortuna), infortuna
gevoelige -- = colpo sensibile


klap! TW

1 clac!, bang!


klapachtig BN

1 loquace


klapachtigheid ZN

1 loquacitate


klapband ZN

1 punctura subite


klapbank ZN

1 banco/sedia plicabile/plicante


klapbankje ZN

1 strapuntin


klapbes ZN

1 (kruisbes) grossula (spinose)
2 (sneeuwbes) symphoricarpo


klapbrug ZN

1 ponte de balancia/de bascula/basculante/bascular


klapcamera ZN

1 apparato photographic plicante/plicabile, camera plicante/plicabile


klapdeksel ZN

1 coperculo a cardine


klapdeur ZN

1 (deur die vanzelf dichtslaat) porta con un resorto, porta que se claude automaticamente, porta a battentes mobile
2 (doordraaiende deur) porta giratori/tornante


klaphek ZN

1 (hek dat door eigen gewicht dichtvalt) barriera con un resorto, barriera que se claude automaticamente
2 (doordraaiend hek) barriera giratori/tornante, tourniquet (F)


klapkauwgum ZN

1 bubble-gum (E)


klaplong ZN

1 collapso pulmonar, pneumothorace
spontane -- = pneumothorace spontanee, collapso spontanee del pulmon


klaplopen WW

1 parasitar


klaploper ZN

1 parasito


klaploperij ZN

1 parasitismo


klapmuts ZN

1 (DIERK) phoca a cappucio, cystophora
2 (kletskous) commatre


klappei ZN

1 commatre


klappen WW

1 batter
in de handen -- = batter le manos, applauder
2 (petsen) claccar
met de deur -- = claccar le porta
3 (ontploffen) exploder
uit elkaar -- = exploder
4 (kletsen) parlar multo, commatrar
5 (doorvertellen) reportar
uit de keuken -- = committer un indiscretion
6
in elkaar -- = collaber
7
het -- van de zweep kennen = cognoscer le trucos del mestiero


klapper ZN

1 (register) indice/index/repertorio (alphabetic), registro, (ringband) quaderno al/con anellos
2 (kokosnoot) nuce de coco
3 (kokospalm) palma de coco, coco
4 (FON) consonante occlusive, occlusiva
5 (voetzoeker) petardo
6 (groot succes) grande successo, sensation


klapperboom ZN

1 palma de coco, coco


klapperbosje ZN

1 boschetto de cocos, boschetto de palmas de coco


klapperen WW

1 batter, claccar
het -- = claccamento
met de vleugels -- = batter le alas
met de tanden -- = batter/claccar le dentes


klappering ZN

1 claccamento


klapperkruid ZN

1 estragon


klappermelk ZN

1 lacte de coco


klappernoot ZN

1 nuce de coco, coco


klapperolie ZN

1 oleo de coco


klapperoliefabriek ZN

1 fabrica de oleo de coco


klappersprinkhaan ZN

1 acridio


klappersuiker ZN

1 sucro de coco


klappertanden WW

1 batter/claccar le dentes


klappertje ZN

1 capsula


klappertjespistool ZN

1 pistola a capsulas


klappertuin ZN

1 plantation de cocos


klappervezel ZN

1 fibra de coco, borra de coco


klapperwater ZN

1 lacte de coco


klapraam ZN

1 fenestra basculante/cantilever/cantilever (E)


klaproos ZN

1 papavere


klaproosachtigen ZN MV

1 papaveraceas


klapscheet ZN

1
iedere -- = cata momento


klapsigaar ZN

1 cigarro explosive/a petardo


klapstoel ZN

1 sedia basculante/plicabile/plicante


klapstoeltje ZN

1 strapuntin


klapstuk ZN

1 (stuk rundvlees) costa de bove
hutspot met -- = estufato de carotas con costa de bove
2 (successtuk) successo extraordinari, sensation
3 (hoogtepunt) culmine


klaptafel ZN

1 tabula basculante/plicabile/plicante/articulate


klapvenster ZN

1 fenestra basculante/cantilever


klapvlies ZN

1 valvula
mijtervormig -- = valvula mitral


klapvliezig BN

1 valvular


klapwagentje ZN

1 carretta plicante/plicabile


klapwieken WW

1 batter le alas
het -- = battimento de alas


klapzitting ZN

1 fundo basculante/plicabile/plicante de sedia


klapzoen ZN

1 basio/osculo sonor


klare ZN

1 gin (E) pur


klaren WW

1 (zuiveren) clarar, clarificar, decantar, purificar, depurar, (SCHEI) defecar
wijn -- = clarificar/decantar vino
drinkwater -- = purificar aqua
2 (in orde brengen) arrangiar, regular


klarinet ZN

1 clarinetto
mondstuk van een -- = becco de un clarinetto
het lage register van de -- = le registro basse del clarinetto


klarinetblazer ZN

1 clarinettista


klarinetklank ZN

1 sono de clarinetto


klarinetsolo ZN

1 solo de clarinetto


klarinetspeler ZN

1 clarinettista


klarinettist ZN

1 clarinettista


klaring ZN

1 (reiniging) clarification, decantation, depuration, (SCHEI) defecation


klaringsbekken ZN

1 bassino de clarification, clarificator


klaringstank ZN

1 tank (E)/reservoir (F) de clarification


klaroen ZN

1 clarino


klaroenblazer ZN

1 sonator de clarino


klaroengeschal ZN

1 sonos de clarino(s)


klaroenspeler ZN

1 clarinista


klaroenstoot ZN

1 colpo de clarino


klas ZN

1 (leslokaal) sala de classe, sala, classe
2 (leerjaar) classe, anno
en hogere -- = un classe superior
een -- overslaan = saltar un classe
3 (leerlingen) classe
ik zit in de -- bij jouw broer = io es in le mesme classe que tu fratre
een -- schoolkinderen = un classe de infantes de etate scholar
de beste van de -- = le melior alumno del classe
voor de -- staan = inseniar, esser institutor/inseniante/professor
4 (afdeling met verschil in prijs en comfort) classe
kaartje eerste -- = billet de prime classe
tweede -- reizen = viagiar in secunde classe
5 (rang, stand) classe
matroos eerste -- = marinero de prime classe
6 (SPORT) classe
in de tweede -- spelen = jocar in le secunde classe
7 (kwaliteit) qualitate, categoria
eerste -- aardappelen = patatas de prime qualitate


klasgenoot ZN

1 camerada de classe, condiscipulo


klaslokaal ZN

1 local/sala de classe, sala, classe


klasse ZN

1 (groepering der bevolking) classe
maatschappelijke -- = classe social
heersende -- = classe dominante
leidende -- = classe dirigente/directori
bezittende -- = classe possessori
lagere --n = classes inferior
2 (categorie) classe, categoria
-- der sterke werkwoorden = categoria del verbos a alternantia vocalic
eerste -- hotel = hotel (F) del prime categoria
(uitstekend) eerste -- = de prime ordine
3 (hoog niveau) classe
4 (BIOL) classe
-- der zoogdieren = classe del mammiferos
-- der reptielen = classe del reptiles


klasseavond ZN

1 vespera/vespere/festa de classe


klassebewust BN

1 conscie/consciente de su classe (social), habente conscientia de su classe (social)


klassebewustzijn ZN

1 conscientia de classe


klassebibliotheek ZN

1 bibliotheca del classe


klasseboek ZN

1 libro/jornal del classe


klassebreedte ZN

1 (STAT) intervallo de classe


klassegeest ZN

1 spirito de classe


klassegrens ZN

1 (STAT) limite del intervallo de classe


klasse-instinct ZN

1 instincto de classe


klassejustitie ZN

1 justitia de classe


klasseleraar ZN

1 professor de classe


klasselokaal ZN

1 Zie: schoollokaal


klassement ZN

1 (SPORT) classamento, classification
algemeen -- = classification general
hij staat bovenaan in het -- = ille es prime in le classification


klassementaliteit ZN

1 mentalitate de classe


klassemoraal ZN

1 moral de classe


klassenhaat ZN

1 odio inter le classes, odio de classes


klassenloos BN

1 sin classes
--e maatschappij = societate sin classes


klassenmaatschappij ZN

1 societate de classes


klassenscheiding ZN

1 separation de classes


klassenstelsel ZN

1 systema de classes


klassenstrijd ZN

1 lucta del classes


klassentegenstelling ZN

1 opposition/antagonismo de classes


klasseonderscheid ZN

1 distinction/differentia de classe


klasseonderwijzer ZN

1 institutor de classe


klassepatiënt ZN

1 patiente con camera private


klasseren WW

1 classar, classificar, ordinar per classes
zich -- voor de finale = classificar se pro le final


klassering ZN

1 classamento, classification


klassesolidariteit ZN

1 solidaritate de classe


klasseverschil ZN

1 differentia de classes


klassevertegenwoordiger ZN

1 (op school) delegato del classe


klassevoetballer ZN

1 footballero {oe} de alte nivello


klassevooroordeel ZN

1 prejudicio de classe


klassewagen ZN

1 auto(mobile) de alte qualitate (e precio)


klassewerk ZN

1 labor/travalio brillante/splendide


klassiek BN

1 (tot de Griekse of Romeinse Oudheid behorend) classic
--e talen = linguas classic
-- latijn = latino classic
-- opvoeding = education classic
--e schrijver = classico
--e letteren = litteras classic
2 (tot het classicisme van de 17e eeuw behorend) classic
-- toneel = theatro classic
3 (voortreffelijk) classic
-- voorbeeld = exemplo classic
-- nummer van de jazz = classico del jazz (E)
4 (van vroeger, als van vroeger) classic, traditional, conventional
--e muziek = musica classic
-- componist = compositor classic
--e dans = dansa classic
--e meubelen = mobiles classic
--e bewapening = armamento conventional
--e mechanica = mechanica classic/traditional
een fiets van -- model = un bicycletta de modello classic


klassieken ZN MV

1 (kunstenaars/schrijvers van de oudheid) classicos
zijn -- kennen = cognoscer le classicos
2 (kunstenaars/schrijvers van een bloeiperiode) classicos


klassieker ZN

1 (boek, film, etc.) classico, obra fundamental
een -- van de Nederlandse literatuur = un classico del litteratura nederlandese
2 (SPORT) cursa classic, classico


klassikaal BN

1 in classe, collective, simultanee
-- onderwijs = inseniamento simultanee/in gruppo/a tote le classe
iets -- behandelen = tractar un cosa in classe


klastisch BN

1 clastic, detritic
-- gesteente = petra/rocca clastic


klateren WW

1 murmurar, murmurear, gurguliar


klatergoud ZN

1 auro false, auripelle


klats! TW

1 clac!, bang!


klauteraar ZN

1 scalator


klauteren WW

1 montar, ascender, scalar, scander
in een boom -- = montar in un arbore
over een muur -- = scander trans un muro


klautering ZN

1 montata, ascension, scalada


klautermast ZN

1 mast/palo a/de/pro scalar


klauterpaal ZN

1 Zie: klautermast


klauw ZN

1 ungula
uit de --en lopen = escappar al controlo


klauwhamer ZN

1 martello a ungula/a dentes


klauwier ZN

1 (vogel) lanio


klauwkoppeling ZN

1 Zie: tandkoppeling


klauwtje ZN

1 unguiculo


klauwvorm ZN

1 forma de ungula


klauwvormig BN

1 in forma de ungula


klauwzeer ZN

1
mond- en -- = aphtha epizootic, febre aphthose


klavarscribo ZN

1 klavarscribo


klavarscribomethode ZN

1 methodo klavarscribo


klavechord(ium) ZN

1 clavichordio


klavechordspeler ZN

1 clavichordista


klavecimbel ZN

1 clavicymbalo, cembalo


klavecimbelspeler ZN

1 Zie: klavecinist


klavecinist ZN

1 clavicymbalista


klaver ZN

1 (PLANTK) trifolio
witte -- = trifolio blanc
rode -- = trifolio rubie
Zweedse -- = trifolio hybride
--tje vier = trifolio de quatro folios
2 (KAARTSPEL) trifolio


klaveraas ZN

1 asse de trifolio


klaverakker ZN

1 Zie: klaverveld


klaverblad ZN

1 (blad van een klaverplant) folio de trifolio
2 (grote wegkruising) cruciata de vias/de camminos in trifolio
het -- Oudenrijn = le cruciata de camminos in trifolio de Oudenrijn


klaverbladvormig BN

1 (BOUWK) trilobate


klaverbloem ZN

1 flor de trifolio


klaverboer ZN

1 cultor/cultivator de trifolio


klaverbouw ZN

1 cultura/cultivation de trifolio


klaveren ZN MV

1 trifolio


klaverhoning ZN

1 melle de trifolio


klaverhooi ZN

1 feno de trifolio


klaverkers ZN

1 cardamina trifoliate


klaverland ZN

1 Zie: klaverveld


klaveroogst ZN

1 recolta de trifolio


klaverplant ZN

1 trifolio


klaversoort ZN

1 specie de trifolio


klaverteelt ZN

1 Zie: klaverbouw


klavertien ZN

1 dece de trifolio


klavertjevier ZN

1 trifolio de quatro folios


klaverveld ZN

1 campo de trifolio


klaverweide ZN

1 prato de trifolio


klaverzaad ZN

1 semine/grana de trifolio


klaverzout ZN

1 oxalato


klaverzuring ZN

1 oxalide
rijkbloeiende -- = oxalide floribunde


klaverzuringfamilie ZN

1 oxalidaceas


klaverzuur ZN

1 acido oxalic


klaviatuur ZN

1 claviero


klavichordium ZN

1 clavichordio


klavier ZN

1 (toetsenbord) claviero
2 (muziekinstrument) piano
3 (hand) pata, mano


klavierbegeleiding ZN

1 accompaniamento de piano


klavierconcert ZN

1 concerto pro piano


klavierinstrument ZN

1 instrumento a claviero(s)


klavierspel ZN

1 joco de piano


klavierspeler ZN

1 pianista


klaxon ZN

1 klaxon
een toet met de -- geven = dar un colpo de klaxon


klaxoneren WW

1 sonar le klaxon, klaxonar


kledder ZN

1 (vlek) macula
2 (klets) jecto
-- water = jecto de aqua


kledder BN

1 Zie: kleddernat


kledderen WW

1 (kliederen) facer maculas, macular


kledderig BN

1 plen de maculas


kleddernat BN

1 molliate (usque al ossos), imbibite, (van voorwerp) totalmente molliate


kleden WW

1 vestir
zich in het wit -- = vestir se de blanco
zich warm -- = vestir se calidemente
opnieuw -- = revestir
het opnieuw -- = revestimento
naar de laatste mode gekleed = vestite secundo le/al ultime moda


klederdracht ZN

1 costume traditional/regional/national
historische --en = costumes historic
oude mensen in -- = vetule gente in costume traditional


klederluis ZN

1 Zie: kleerluis


kledermot ZN

1 Zie: kleermot


kledij ZN

1 (wijze van gekleed te gaan) garbo
2 (kleren) vestimentos, habito(s)


kleding ZN

1 vestimento(s), vestitura, habito(s)
warme -- = vestimentos calide
nette -- = vestimentos correcte
sierlijke -- = habito elegante
onberispelijke -- = vestimentos irreprochabile {sj}
gedragen -- = vestimentos de secunde mano
-- naar maat = vestimentos facite al mesura
gemaakte -- = confection


kledingbedrijf ZN

1 interprisa de vestimentos/de confection


kledingconcern ZN

1 grande fabrica de vestimentos/de confection


kledingindustrie ZN

1 industria de vestimentos/de confection


kledingmagazijn ZN

1 (depot van militaire kleding) deposito de vestimentos
2 (winkel) magazin de vestimentos


kledingstof ZN

1 texito pro vestimentos


kledingstuk ZN

1 vestimento
zoom van een -- = orlo/bordo de un vestimento
een -- laten maken = facer confectionar un vestimento
een -- aanhouden = guardar un vestimento
wollen --ken = laneria


kledingtextiel ZN

1 textile pro vestimentos


kledingverhuur ZN

1 location de vestimentos


kledingzaak ZN

1 magazin de vestimentos


kleed ZN

1 (vloerkleed) tapis (F), tapete, carpetta, (tafelkleed) tapete de tabula
een -- over de divan = un copertura super le divan
een -- (uit)kloppen = batter/succuter un tapis/tapete/carpetta
2 (kledingstuk) vestimento, habito


kleedcabine ZN

1 cabina


kleedhokje ZN

1 Zie: kleedcabine


kleedkamer ZN

1 vestiario
een speler naar de -- sturen = expulsar un jocator del campo


kleedlokaal ZN

1 vestiario


kleedruimte ZN

1 vestiario


kleefachtig BN

1 Zie: kleverig


kleefband ZN

1 banda adhesive


kleefcel ZN

1 (BIOL) colloblasto


kleefkracht ZN

1 poter/fortia collante/agglutinative/adhesive/de adhesion, adhesion, adherentia


kleefmiddel ZN

1 substantia collante/agglutinante/adhesive, colla, agglutinante


kleefmijn ZN

1 mina magnetic


kleefpasta ZN

1 pasta adhesive


kleefpleister ZN

1 emplastro adhesive/collante, collante, sparadrapo


kleefstof ZN

1 (lijmstof) glutine
2 (kleefmiddel) substantia agglutinante/collante/adhesive, colla, agglutinante


kleefstrook ZN

1 banda adhesive


kleems BN

1 Zie: klef-1


kleerborstel ZN

1 brossa pro vestimentos


kleerhaak ZN

1 unco de vestimentos


kleerhanger ZN

1 (knaapje) portavestimento(s)
2 (kapstok) portamantello


kleerkamer ZN

1 guardaroba


kleerkast ZN

1 armario pro vestimentos, guardaroba


kleerkist ZN

1 cassa pro vestimentos


kleerkoffer ZN

1 coffro pro vestimentos


kleerluis ZN

1 pediculo del vestimentos


kleermaken ZN

1 mestiera de sartor


kleermaker ZN

1 sartor
van de -- = sartorial


kleermakerij ZN

1 (het kleermaken) mestiero de sartor
2 (bedrijf, atelier) sartoreria, officina de sartor


kleermakersambacht ZN

1 Zie: kleermakersvak


kleermakersbedrijf ZN

1 officina de sartor, sartoreria


kleermakersknecht ZN

1 apprentisse sartor


kleermakerskrijt ZN

1 creta de sartor


kleermakersnaald ZN

1 aco/agulia de sartor


kleermakersschaar ZN

1 cisorios de sartor


kleermakersspier ZN

1 sartorio


kleermakerstafel ZN

1 tabula de sartor


kleermakersvak ZN

1 sartoreria


kleermakerswerkplaats ZN

1 officina de sartor, sartoreria


kleermakerszit ZN

1
in -- = sedite con le gambas cruciate


kleermot ZN

1 tinea del vestimentos


kleerscheuren ZN MV

1
er zonder -- afkomen = escappar indemne/illese


kleerschuier ZN

1 Zie: kleerborstel


kleertjes ZN MV

1 vestimentos de bebe/de baby (E)/de pupa


kleerwinkel ZN

1 Zie: klerenwinkel


kleerworm ZN

1 Zie: kleermot


klef BN

1 (kleverig, plakkend) collante, pastose, viscose
2 (klam) humide
3 (oversentimenteel) troppo sentimental


klei ZN

1 (organische grond) argilla, terra argillose/argillacee
lichte -- = argilla legier
zware/vette -- = argilla grasse
vuurvaste -- = argilla refractari, chamotte (F)
Limburgse -- = loess (D)
2 (bodem) argilla, solo argillose/argillacee
3 (kleigebied) argilla, zona/region argillose/argillacee
de Friese -- = le argilla frison


kleiaardappel ZN

1 patata de un solo/terra argillose/argillacee


kleiaarde ZN

1 terra argillose/argillacee, argilla


kleiachtig BN

1 argillose, argillacee
--e grond = terra argillose/argillacee


kleiachtigheid ZN

1 character argillose/argillacee


kleiakker ZN

1 campo con terra/solo argillose/argillacee


kleiarbeid ZN

1 modellage


kleibank ZN

1 banco de argilla


kleibekleding ZN

1 revestimento de argilla
-- van een dijk = revestimento de argilla de un dica


kleibodem ZN

1 solo argillose/argillacee/de argilla


kleiboer ZN

1 cultivator de terra/solo argillose/argillacee


kleideeltje ZN

1 particula de argilla


kleidijk ZN

1 dica de argilla


kleien WW

1 modellar con/in argilla


kleier ZN

1 Zie: kleiaardappel


kleigebied ZN

1 zona/region argillose/argillacee


kleigehalte ZN

1 tenor in argilla


kleigraafmachine ZN

1 excavator de argilla


kleigroeve ZN

1 argillaria


kleigrond ZN

1 solo/terra argillose/argillacee, argilla
zware -- = argilla grasse
2 (terrein met kleigrond) terreno argillose/argillacee


kleihoudend BN

1 que contine argilla, argillose, argillacee
-- cement = cemento argillose


kleiig BN

1 Zie: kleihoudend


kleiklomp ZN

1 massa de argilla


kleikorrel ZN

1 grano argillose/argillacee


kleikorst ZN

1 crusta de argilla


kleikuil ZN

1 argillaria


kleilaag ZN

1 strato argillose/argillacee/de argilla


kleiland ZN

1 Zie: kleiakker


kleilucht ZN

1 odor de argilla


kleimasker ZN

1 masca/mascara de argilla


kleimassa ZN

1 massa de argilla


kleimergel ZN

1 marna argillose/argillacee


kleimineraal ZN

1 mineral argillose/argillacee


kleimodder ZN

1 limo/fango de argilla


kleimolen ZN

1 malaxator


klein BN

1 parve
uiterst -- = infime, minime
uiterst --e hoeveelheid = quantitate infime
ontzettend -- = infinitesime, infinitesimal
--e profeten = parve prophetas
een -- aantal onder de lezers = un minoritate de lectores
de --e afmetingen van het vertrek = le exiguitate del camera
-- verschil = parve differentia, differentia legier
--e fout = parve falta, falta legier
een -- beetje gek = legiermente folle
iemand een kopje --er maken = decapitar un persona
--er maken = render plus parve, reducer, diminuer, (ook TECHN) miniaturisar
(ook TECHN) het --er maken = miniaturisation
(beperken) --er maken = restringer
--e letter = littera minuscule
twee is --er dan drie = duo es inferior a tres
-- maar dapper = parve de talio, ma grande de corde
(qua aantal) te -- = skeletic
-- schrijven = haber un scriptura fin
-- beginnen = comenciar a parve scala
--er gaan wonen = ir a viver in un casa plus parve
voor een --e week = in minus de un septimana
twee is --er dan drie = duo es inferior a tres


klein ZN

1
Madurodam is Nederland in het -- = Madurodam es Hollanda in miniatura
in het -- verkopen = vender al detalio
2
groot en -- = grandes e parvos


kleinachten WW

1 Zie: kleineren


kleinachter ZN

1 Zie: kleineerder


kleinachting ZN

1 Zie: kleinering


Kleinaziaat ZN

1 habitante de Asia Minor


Kleinaziatisch BN

1 de Asia Minor


Klein-Azië ZN EIGN

1 Asia Minor


kleinbedrijf ZN

1 (COLL) parve interprisas
2 parve interprisa


kleinbeeldcamera ZN

1 apparato photographic/camera pro/de parve formato/de 35 millimetros


kleinbehuisd BN

1
-- zijn/wonen = viver in un parve casa


kleinbehuisde ZN

1 persona qui vive in un parve casa


kleinbladig BN

1 (PLANTK) microphylle


kleinbloemig BN

1 parviflor


kleinburger ZN

1 parve burgese


kleinburgerlijk BN

1 de parve burgese


kleinburgerlijkheid ZN

1 spirito de parve burgese


kleincellig BN

1 (BIOL) parvicellular


kleindenkend BN

1 pusille, meschin


kleindochter ZN

1 granfilia, nepta


Kleinduimpje ZN EIGN

1 Parve Pollice


kleine ZN

1 parvo, bebe, baby (E)


kleineerder ZN

1 denigrator, minuspreciator, detractor, depreciator


kleiner BN

1 plus parve, minor


kleineren WW

1 diminuer, denigrar, minuspreciar, disdignar, despicer, contemner, depreciar, dispreciar, detraher
iemands verdiensten -- = diminuer le meritos de un persona


kleinerend BN

1 minuspreciante, depreciative, depreciatori, dispreciante, dispreciative, denigrante
--e opmerking = remarca denigrante


kleinering ZN

1 denigration, minusprecio, depreciation, dispreciation, detraction


kleine-terts-interval ZN

1 gamma/intervallo minor


kleine-terts-toonladder ZN

1 scala/gamma minor


kleine-terts-toonsoort ZN

1 tono/tonalitate minor


kleingeestig BN

1 pusille, meschin
-- mannetje = homine meschin


kleingeestigheid ZN

1 pusillitate, meschinitate, meschineria


kleingeld ZN

1 moneta minute/divisionari, parve moneta


kleingelovig BN

1 de pauco/poco de fide, de pauc/poc fide, de parve fide


kleingelovige ZN

1 homine de pauco/poco de fide, homine de pauc/poc fide, homine de parve fide


kleingelovigheid ZN

1 manco/mancantia de fide


kleingoed ZN

1 (kleine exemplaren) objectos de parve formato
2 (kinderen) juvene infantes, parvos


kleinhandel ZN

1 commercio de/al detalio, detalio


kleinhandelaar ZN

1 commerciante/mercante de/al detalio, revenditor


kleinhandelsbedrijf ZN

1 interprisa de commercio de/al detalio


kleinhandelsfirma ZN

1 firma de commercio al/de detalio


kleinhandelsprijs ZN

1 precio de/al detalio


kleinhartig BN

1 meschin, pusillanime, coarde


kleinhartigheid ZN

1 meschineria, pusillanimitate, coardia


kleinheid ZN

1 parvitate
2 tenuitate
3 exiguitate
4 modicitate
5 insignificantia
6 meschineria


kleinhoofdig BN

1 (klein van hoofd) qui ha un parve testa/capite, microcephale


kleinhoofdigheid ZN

1 microcephalia


kleinigheid ZN

1 (klein geschenk, klein voorwerp) parve cosa
2 (zaak van weinig belang) parve cosa, cosa insignificante, insignificantia, trica, bagatella, minutia, detalio, futilitate
tot in de kleinste --en = usque in le detalios infime
om zo'n -- = pro tanto pauc/poc cosa
3 (kleine geldsom) bagatella
een -- geven aan een bedelaar = dar un obolo a un mendicante


kleinindustrie ZN

1 parve industria, industria minute


kleinkind ZN

1 nepto, nepote


kleinkrijgen WW

1 (mbt zaken) reducer in morsellos
2 (mbt personen) reducer al obedientia, render docile/tractabile, submitter, domar
hij is niet klein te krijgen = ille non se lassa submitter
3 (mbt geld) facer moneta minute de, cambiar


kleinkunst ZN

1 artes minor, cabaret (F), varietate


kleinkunstenaar ZN

1 artista de cabaret (F)/varietate


kleinmaken WW

1 (tot brokjes maken) reducer in morsellos
2 (mbt geld) facer moneta minute de, cambiar
3 (mbt personen) reducer al obedientia, render docile/tractabile, submitter, domar
4
(proberen niet op te vallen) zich -- = facer se toto parve
5
(zich nederig tonen) zich -- = humiliar se


kleinmetaalindustrie ZN

1 parve industria metallurgic


kleinmoedig BN

1 pusillanime, discoragiate
-- maken = discoragiar, intimidar


kleinmoedigheid ZN

1 pusillanimitate, discoragiamento


kleinodiënkistje ZN

1 coffretto pro joieles, scrinio


kleinodiënschrijn ZN

1 Zie: kleinodiënkistje


kleinogig BN

1 de/con parve oculos


kleinood ZN

1 joiel


kleinschalig BN

1 (met kleine schaal) a/de parve scala
2 (op kleine schaal gemaakt/geschiedend) a/de parve scala
--e irrigatie = irrigation a parve scala


kleinschedelig BN

1 microcephale, microcephalic


kleinschedeligheid ZN

1 microcephalia


kleinschilder ZN

1 miniaturista


kleinschilderkunst ZN

1 arte del miniatura


kleinschrift ZN

1 scriptura minute, parve characteres


kleinslaan WW

1 reducer in morsellos


kleinsnijden WW

1 trenchar {sj} in morsellos


kleinste BN

1 le plus parve, minime
-- gemene veelvoud = minimo multiple commun


kleinste ZN

1 minimo


kleinstedeling ZN

1 habitante de un parve urbe/citate


kleinsteeds BN

1 provincial, de parve citate/urbe
--e gewoonten = habitudes provincial
-- begrippen = ideas de provincia


kleinsteedsheid ZN

1 provincialismo


kleinte ZN

1 Zie: kleinheid


kleintje ZN

1 (klein persoon) parvo, nano
2 (klein kind) parvo
3 (klein voorwerp) parve cosa, cosa de pauc/poc valor
4 (iets van weinig waarde, klein bedrag) bagatella
op de --s passen = esser economic
5
voor geen -- vervaard zijn = non recular ante nihil, non timer nihil e nemo
een -- pils = un parve bira


kleintjes BN

1 (armetierig) miserabile
2 (petieterig) mediocre


kleinvee ZN

1 parve bestial, bestial minute


kleinverbruik ZN

1 consumo/consumption private/a parve scala


kleinverbruiker ZN

1 consumitor private/a parve scala, parve consumitor


kleinvin ZN

1 (soort longvis) ceratodo


kleinzagen WW

1 serrar in parve morsellos


kleinzegel ZN

1 parve sigillo


kleinzen WW

1 filtrar, colar


kleinzerig BN

1 multo sensibile al dolor, hypersensibile al dolor, delicate
2 (lichtgeraakt) irascibile, irritabile, susceptibile


kleinzerigheid ZN

1 (hyper)sensibilitate al dolor, extreme delicatessa
2 (lichtgeraaktheid) irascibilitate, irritabilitate, susceptibilitate


kleinzielig BN

1 meschin, pusille


kleinzieligheid ZN

1 meschineria, pusillitate


kleinzoon ZN

1 granfilio, nepto, nepote


kleioker ZN

1 ochre, ocre


kleioven ZN

1 furno de ceramica


kleipad ZN

1 sentiero de argilla battite


kleiplastiek ZN

1 sculptura/statuetta de argilla


kleiput ZN

1 argillaria


kleischiefer ZN

1 argilla schistose


kleisediment ZN

1 sedimento argillose/argillacee


kleisteen ZN

1 schisto


kleistreek ZN

1 region/zona/area argillose/argillacee


kleitablet ZN

1 tabuletta/tabletta de argilla
--ten met spijkerschrift = tablettas coperte de un scriptura cuneiforme


kleitafeltje ZN

1 tabuletta/tabletta de argilla


kleiweg ZN

1 cammino de argilla battite, cammino de terra argillose/argillacee


kleiwerker ZN

1 modellator in argilla


klem ZN

1 (knijper) crampa, pincia(s), tenalia
2 (nadruk) emphase (-asis)
met -- = emphatic, con emphase (-asis)
iets met -- zeggen = dicer un cosa con emphase (-asis)
3 (aandrang) insistentia
met -- verzoeken = adjurar
met -- aanraden = injunger
4 (val) trappa, pedica
5 (MED) (mondklem) trismo


klem BN

1 (vastgeklemd) blocate
-- zitten = esser blocate
zich -- drinken = inebriar se


klemband ZN

1 dossier (F) a pincias


klembout ZN

1 vite de serramento


klemhaak ZN

1 crampa


klemkoppeling ZN

1 embracage a friction


klemmap ZN

1 Zie: klemband


klemmen WW

1 (vastzetten, knijpen) serrar
de tanden op elkaar -- = serrar le dentes
2 (knellend vastzitten) esser blocate
het raam klemt = le fenestra es blocate


klemmend BN

1 (overtuigend) convincente, persuasive, conclusive
-- bewijs = prova/proba convincente
2 (benauwend) angustiante, oppressive, pressante
--e vraag = question angustiante/pressante


klemmetje ZN

1 agrafe, crampa


klemreden ZN

1 ration convincente


klemrijden WW

1 blocar


klemschroef ZN

1 vite de pression


klemtoon ZN

1 accento, accentuation, accento de altor, accento de intenstiate
lettergreep die de -- heeft = syllaba accentuate
de -- leggen op = mitter/poner le accento super, accentuar
waar valt de -- ? = ubi cade le accento?


klemtoonteken ZN

1 accento (graphic)


klemvast BN

1 (zeer vast) ben serrate


klemzetten WW

1 blocar


klens ZN

1 tamis


klenzen WW

1 tamisar


klep ZN

1 (van pet) visiera
2 (van blaasinstrument) clave
3 (ovenschuif) registro
4 (deksel, sluitstuk) coperculo
5 (van apparaat) valvula, valva
-- van een pomp = valvula/valva de un pumpa
zelfinstellende -- = valvula/valva automatic
de --pen bijstellen = adjustar le valvulas/valvas
bijstelling van de --pen = adjustage/adjustamento del valvulas/valvas
6 (MED) valvula
de --pen van het hart = le valvulas del corde
7 (BIOL) valva
de --pen van een schelp = le valvas de un concha


klep! TW

1 clac!


klepafsluiter ZN

1 clausura con valva/valvula


klepbrug ZN

1 ponte a/de bascula


klepdeur ZN

1 porta tornante


klepel ZN

1 battente


klepelen WW

1 sonar


klepelring ZN

1 anello de battente


klepmand ZN

1 paniero a coperculos


klepopening ZN

1 apertura del valva


kleppen WW

1 batter
2 (van klok) sonar
3 (babbelen) garrular, confabular


klepper ZN

1 (klapper) castanietta
2 (rijpaard) cavallo de sella
3 (houten sandaal) sandalia de ligno


klepperen WW

1 batter, claccar
de deur kleppert = le porta batte
met de vleugels -- = batter le alas


kleppering ZN

1 battimento, claccamento


kleppet ZN

1 bonetto con visiera


klepraam ZN

1 fenestra balancante/cantilever


klepsydra ZN

1 (wateruurwerk) clepsydra


kleptomaan ZN

1 kleptomano, cleptomano


kleptomaan BN

1 kleptomane, cleptomane


kleptomanie ZN

1 kleptomania, cleptomania


klepveer ZN

1 resorto de valvula


klepventiel ZN

1 valvula


klepvlies ZN

1 (van hart/bloedvaten) valvula


klepvormig BN

1 valviforme


klerehanger ZN

1 portavestimentos, portahabito


klerelijer ZN

1 filio de puta


kleren ZN MV

1 vestimentos, habitos, vestitura
wijde -- = vestimentos ample
wollen -- = vestimentos de lana
van -- voorzien = vestir
zijn -- aandoen = vestir se
in zijn -- schieten = vestir se rapidemente
andere -- aantrekken = cambiar se, cambiar de vestimentos


klerenborstel ZN

1 Zie: kleerborstel


klerengek ZN

1 maniaco de vestimentos, dandy (E)


klerenhaak ZN

1 Zie: kleerhaak


klerenhanger ZN

1 portavestimento(s)


klerenkast ZN

1 Zie: kleerkast


klerenstandaard ZN

1 portamantello


klerenwinkel ZN

1 magazin de vestimentos


klerewerk ZN

1 travalio/labor detestabile


klerewijf ZN

1 puta


klerikaal BN

1 clerical
--e partij = partito clerical


klerikalisme ZN

1 clericalismo, influentia del clero


klerk ZN

1 empleato, commisso, scriba, amanuense, copista


klerus ZN

1 Zie: clerus


klessebes ZN

1 commatre


klessebessen WW

1 commatrar


klets ZN

1 (klap) colpo
2 (kletspraat) commatrage
3 (kwak, scheut) jecto
een -- water = un jecto de aqua


klets BN

1 molliate (usque al ossos), imbibite


klets! TW

1 clac!


kletsbui ZN

1 pluvia forte/torrential, diluvio


kletsen WW

1 (praten) parlar, garrular
hij kan goed -- = ille es un bon parlator
2 (roddelen) commatrar
3 (onzin verkopen) dicer nonsenso
-- als een kip zonder kop = parlar como un papagai
4 (met een kletsend geluid werpen) jectar
een steen in het water -- = jectar un petra in le aqua


kletser ZN

1 (praatziek persoon) typo garrule, garrulator
2 (kwaadspreker) commatre


kletserig BN

1 (babbelziek) garrule, loquace


kletserij ZN

1 (geleuter) garrulada
2 (roddelpraat) commatrage
3 (onzin) nonsenso


kletskoek ZN

1 nonsenso
-- verkopen = dicer nonsenso


kletskop ZN

1 (MED) favo


kletskous ZN

1 typo garrule, garrulator


kletsmajoor ZN

1 typo garrule, garrulator


kletsmeier ZN

1 (kletskous) typo garrule, garrulator
2 (kwaadspreker) commatre


kletsnat BN

1 Zie: klets


kletspraatje ZN

1 (keuvelpraatje) garrulada
2 (onzin) nonsenso
3 (roddel) commatrage
--s rondstrooien/verkopen = commatrar


kletstante ZN

1 femina garrule, commatre


kletsverhaal ZN

1 (onzin) nonsenso
2 (roddel) commatrage


kletteren WW

1 streper, batter, (vallen) cader ruitosemente, (botsen) choccar


kleumen WW

1 haber frigido, esser congelate


kleums BN

1 multo sensibile al frigido


kleur ZN

1 color
primaire --en, --en van de regenboog = colores primari/elemental
spectrale -- = color spectral
prismatische --en = colores prismatic/del prisma
complementaire -- = color complementari
additieve -- = color additive
heraldische -- = color heraldic
pauselijke -- = color pontifical
wisselende --en = colores cambiante/alternante
warme -- = color cal(i)de
koele -- = color frigide
neutrale -- = color neutre
onbestemde/ondefinieerbare -- = color indefinibile/indeterminabile
lichtechte -- = color inalterabile
contrasterende/contrastieve --en = colores contrastante/contrastive
donkerbruine -- = color bistre
orgie/weelde/overdaad van --en = profusion/orgia de colores
harmonie van --en = harmonia de colores
de --en van de vlag = le colores national
lokale -- = color local
van -- beroven = discolorar
een -- aannemen = prender/acquirer un color
een -- ophalen = avivar/refrescar un color
van -- veranderen = cambiar de color, (SCHEI) virar
een -- krijgen = (blozen) rubescer, erubescer, ruber
--en mengen/combineren = combinar colores
zijn -- houden = guardar su color
-- geven aan = colorar
alle --en vertonend = omnicolor
in geuren en --en = con grande luxo de detalios
2 (verfstof) color, colorante, tincto


kleur(en)contrast ZN

1 contrasto de(l) colores


kleuraanduiding ZN

1 indication de color(es)


kleuraanpassing ZN

1 adaptation de color(es)
2 (BIOL) homochromia


kleuradaptatie ZN

1 adaptation de color(es)


kleurafwijking ZN

1 deviation chromatic/in color, differentia de color, (verkleuring) discoloration


kleurbaar BN

1 tingibile


kleurbad ZN

1 (verfbad) banio de tinctura/de color
2 (FOTO) banio de virage


kleurbepaling ZN

1 determination de un/del colores


kleurboek ZN

1 libro pro pinger con colores/pro colorar


kleurborduurwerk ZN

1 broderia de color


kleurbreking ZN

1 refraction del colores


kleurcel ZN

1 chromatophoro
de -- betreffend = chromatophore


kleurcentrum ZN

1 centro del colores


kleurcombinatie ZN

1 combination/association de colores


kleurcontrast ZN

1 contrasto chromatic/del colores
schreeuwend -- = dissonantia de colores


kleurdoos ZN

1 cassa de colores/de stilos de color


kleurdrager ZN

1 chromatophoro


kleurecht BN

1 de color indelibile/inalterabile/constante/resistente, que non se distinge
-- zijn = non distinger se


kleurechtheid ZN

1 indelibilitate/inalterabilitate de colores


kleureffect ZN

1 effecto chromatic/del colores


kleuren WW

1 (kleur geven aan) colorar
een tekening -- = colorar un designo
groen -- = colorar in verde
2 (een kleur aannemen) prender color
3 (verven) pinger, colorar, (haren, stoffen) tinger, tintar
de feiten -- = colorar le factos
4 (blozen) ruber, rubescer, erubescer


kleurenafdruk ZN

1 photo(graphia) in colores, copia in colores


kleurenbeeld ZN

1 spectro


kleurenblind BN

1 daltonian
2 (voor alle kleuren) achromatope


kleurenblinde ZN

1 persona daltonian


kleurenblindheid ZN

1 cecitate chromatic, daltonismo, (voor bepaalde kleuren) dyschromatopsia, (voor alle kleuren) achromatopsia


kleurencirkel ZN

1 (FOTO) circulo chromatic/de colores


kleurencombinatie ZN

1 Zie: kleurcombinatie


kleurencompositie ZN

1 composition de colores


kleurencontrast ZN

1 Zie: kleurcontrast


kleurend BN

1 colorante


kleurendia ZN

1 diapositiva in/a colores


kleurendriehoek ZN

1 triangulo del colores


kleurendruk ZN

1 impression in colores, chromotyp(ograph) ia
uitgave in -- = edition in colores


kleurenevenwicht ZN

1 equilibrio del colores


kleurenfilm ZN

1 film (E) in/a color(es)


kleurenfilter ZN

1 filtro chromatic


kleurenfoto ZN

1 photo(graphia) chromatic/a/de/in colores, chromophoto(graphia)


kleurenfotografie ZN

1 photographia chromatic/in/a colores, chromophotographia, photochromia


kleurengamma ZN

1 gamma/scala chromatic/de colores


kleurenharmonie ZN

1 harmonia del colores


kleurenholografie ZN

1 holographia in colores


kleurenhologram ZN

1 hologramma a/de/in colores


kleurenkaart ZN

1 Zie: kleurkaart


kleurenkeuze ZN

1 election del colores


kleurenleer ZN

1 theoria (del formation) de colores, chromatica, chromatologia


kleurenlitho ZN

1 chromo


kleurenmengeling ZN

1 mixtura del colores


kleurennegatief ZN

1 negativo a/in colores


kleurenontvanger ZN

1 televisor a/in colores


kleurenopname ZN

1 photo(graphia) a/in colores


kleurenpalet ZN

1 paletta


kleurenpraal ZN

1 Zie: kleurenpracht


kleurenpracht ZN

1 ricchessa/splendor/orgia de colores, colorito


kleurenpsychologie ZN

1 psychologia del colores


kleurenreproduktie ZN

1 reproduction in/a colores


kleurenretoucheur ZN

1 retoccator de colores


kleurenrijkdom ZN

1 ricchessa/splendor de colores, colorito


kleurenring ZN

1 circulo chromatic


kleurenscala ZN

1 gamma/scala de colores


kleurenschaal ZN

1 Zie: kleurenscala


kleurenschema ZN

1 schema de colores


kleurenschijf ZN

1 disco de Newton


kleurenschoonheid ZN

1 beltate de colores


kleurenspectrum ZN

1 spectro (solar)


kleurenspel ZN

1 joco/effecto de colores, irisation


kleurensteendruk ZN

1 chromolithographia


kleurensteendrukker ZN

1 chromolithographo


kleurensymboliek ZN

1 symbolismo del colores


kleurentekening ZN

1 designo a/in colores


kleurentelevisie ZN

1 (medium) television a/in colores
2 (toestel) apparato de television/televisor/television a/in colores


kleurentelevisietoestel ZN

1 apparato de television/televisor/television a/in colores


kleurenvideorecorder ZN

1 magnetoscopio a/in colores


kleurenvrees ZN

1 chromatophobia


kleurenweelde ZN

1 ricchessa/splendor de colores, colorito


kleurets ZN

1 aquaforte in/a colores


kleuretser ZN

1 colorista


kleurfilter ZN

1 filtro chromatic/colorate/de color


kleurfixeerbad ZN

1 banio viro-fixator


kleurfixeren WW

1 viro-fixar


kleurfout ZN

1 aberration chromatic, chromatismo


kleurgevend BN

1 que da color, colorante


kleurgeving ZN

1 (KUNST) colorito


kleurgevoel ZN

1 sentimento/senso del colores


kleurgevoelig BN

1 sensibile al colores
een -- oog hebben = haber un oculo pro colores


kleurgevoeligheid ZN

1 sensibilitate chromatic


kleurgewaarwording ZN

1 perception del colores, chromatopsia


kleurharmonie ZN

1 harmonia de colores


kleurhars ZN

1 resina de color


kleurhoudend BN

1 inalterabile


kleurig BN

1 (levendig) de color(es) vive/vivace
-- verhaal = historia vive/vivace
2 (kleurrijk) ric in colores, plen de colores, multicolor


kleurigheid ZN

1 ricchessa de colores


kleurindex ZN

1 indice/index de color


kleuring ZN

1 coloration, (van de huid) pigmentation


kleuringsmethode ZN

1 methodo de coloration


kleurkaart ZN

1 carta de colores


kleurkatern ZN

1 quaderno in colores


kleurkrijt ZN

1 creta colorate/de color


kleurkwaliteit ZN

1 chromaticitate


kleurlichaam ZN

1 chromatophoro
het -- betreffend = chromatophore


kleurling ZN

1 persona/individuo/homine/femina colorate/de color, colorato/a
--en = gente de color


kleurlingenvraagstuk ZN

1 question racial


kleurloos BN

1 (zonder kleur) sin color, incolor, (saai OOK) insipide
--e vloeistof = liquido incolor
-- glas = vitro incolor
-- leven = vita incolor/insipide
--e stijl = stilo incolor
--e figuur = persona insipide
--e vertoning = spectaculo insipide
2 (vaal, flets) pallide
3 (saai) sin color, sin vita, monotone, uniforme, gris
4 (FOTO) achromate, achromatic
5 (POL) sin color politic, apolitic, neutral
een -- dagblad = un jornal neutral


kleurloosheid ZN

1 (zonder kleur) absentia/manco/mancantia de color
2 (vaalheid, fletsheid) pallor
3 (FOTO) achromatismo
4 (POL) apolitismo, neutralitate


kleurmenging ZN

1 mixtura de colores, paletta


kleurmiddel ZN

1 materia/substantia colorante, colorante


kleurnuance ZN

1 nuance (F) de color


kleuromslag ZN

1 cambiamento de color


kleurontwikkelaar ZN

1 disveloppator/revelator pro photo(graphia)s/a/in colores


kleurpatroon ZN

1 motivo de color


kleurplaat ZN

1 imagine a/de/pro colorar


kleurpotlood ZN

1 stilo de color


kleurreactie ZN

1 reaction colorate


kleurrijk ZN

1 ric in colores, plen de colores, de multe colores, multicolor
een -- verhaal = un historia pictoresc
een --e beschrijving = un description vive
--e figuur = personage pictoresc


kleurring ZN

1 circulo chromatic


kleurschakering ZN

1 nuance (F)/varietate de colores, tincta, colorito, tonalitate


kleurschiftend BN

1 dispersive
-- vermogen = poter dispersive


kleurschifting ZN

1 dispersion chromatic/del colores, chromatismo


kleurschiftingsvermogen ZN

1 capacitate de dispersion chromatic/del colores


kleursel ZN

1 color, materia/substantia/producto colorante, colorante, tincto
2 (pigment) pigmento


kleurshampoo ZN

1 shampooing (E) colorante


kleurspoeling ZN

1 coloration, shampooing (E) colorante
zijn haar een -- geven = tinger se le capillos


kleurstelling ZN

1 harmonia/composition/combination/balancia de colores


kleurstift ZN

1 stilo de color


kleurstof ZN

1 color, materia/substantia colorante, colorante, tincto
2 (in levensmiddelen) colorante alimentari
3 (in verf, pigment) pigmento
natuurlijke --fen = pigmentos natural
chemische --fen = pigmentos artificial


kleurstofcel ZN

1 cellula pigmentari


kleurstoffendrager ZN

1 Zie: kleurdrager


kleurstoffenfabricage ZN

1 fabrication de colores/de colorantes/de tinctos/de substantias colorante/de materias colorante


kleurstoffenfabriek ZN

1 fabrica de colores/de colorantes/de tinctos/de substantias colorante/de materias colorante


kleurtemperatuur ZN

1 temperatura de color


kleurtint ZN

1 (TV) chrominantia


kleurtje ZN

1 (kleur) color
hij heeft een verdacht -- = ille ha un color suspecte
iets een ander -- geven = cambiar le color de un cosa, (schilderen) pinger un cosa de altere color
2 (potlood) stilo de color, (krijt) creta de color, (pastelstift) pastello


kleurtoon ZN

1 (TV) chrominantia


kleurvariëteit ZN

1 varietate de color


kleurvast BN

1 Zie: kleurecht


kleurvastheid ZN

1 inalterabilitate/resistentia del color(es)


kleurvastheid ZN

1 Zie: kleurechtheid


kleurverandering ZN

1 (kleurwisseling) cambio/cambiamento de color, (mbt levende wezens) cambio/cambiamento de pigmentation
2 (POL) cambio/cambiamento de color (politic)


kleurverlies ZN

1 perdita de color(es)


kleurvernis ZN

1 vernisse colorate


kleurverschil ZN

1 differentia de color


kleurverspreiding ZN

1 Zie: kleurschifting


kleurversteviger ZN

1 Zie: kleurshampoo


kleurverstrooiing ZN

1 dispersion de colores


kleurvlak ZN

1 superficie colorate/de color


kleurvlek ZN

1 macula de color


kleurvormend BN

1 chromogene, chromogenic


kleurwaarneming ZN

1 perception de colores


kleurweergave ZN

1 reproduction de color


kleurwerking ZN

1 effecto de color(es)


kleurwisseling ZN

1 cambio/cambiamento de color


kleurzweem ZN

1 umbra de color


kleuter ZN

1 parve/juvene infante, parvo


kleuterbad ZN

1 (badkuipje) cupa de banio pro infantes
2 (deel van een zwembad) piscina pro infantes


kleuterjaren ZN MV

1 infantia


kleuterjuffrouw ZN

1 Zie: kleuterleidster


kleuterklas ZN

1 classe de juvene infantes


kleuterleeftijd ZN

1 etate de quatro a sex annos


kleuterleidster ZN

1 maestra de un schola materne/pro juvene infantes


kleuteronderwijs ZN

1 inseniamento pre-elementari


kleuteronderwijzeres ZN

1 Zie: kleuterleidster


kleuterperiode ZN

1 periodo del infantia


kleuterschool ZN

1 schola materne/pro juvene infantes


kleutertaal ZN

1 linguage de juvene infantes


kleutertijd ZN

1 Zie: kleuterperiode


kleven WW

1 (vast blijven zitten) collar (se), adherer (se), attachar {sj} se
2 (kleverig zijn) collar
3 (doen hechten/kleven) collar, facer adherer
4
er kleven nog enkele bezwaren aan = il existe ancora alicun inconvenientes


kleverig BN

1 collose, collante, adhesive, glutinante, glutinose, viscose


kleverigheid ZN

1 collositate, glutinositate, viscositate


klieder ZN

1 substantia collose/collante


kliederboel ZN

1 porcheria


kliederen WW

1 Zie: kledderen


kliefbaar BN

1 scissile, scissibile, fissile, fissibile


kliefmes ZN

1 Zie: kloofmes


kliek ZN

1 (personen) cabala, clan, clique (F)
hij behoort tot de -- van A = ille pertine al clique de A
een -- vormen = formar un clique
2 (restje van middageten) resto(s)


klieken WW

1 (een kliek vormen) formar un clique (F)


kliekenmaal ZN

1 repasto componite de restos


kliekgeest ZN

1 spirito de clan/clique (F)


kliekje ZN

1 resto(s)


kliekjesdag ZN

1 die/jorno del restos


klier ZN

1 (FYSIOL) glandula, aden (G)
exocriene -- = glandula exocrin
endocriene -- = glandula endocrin
-- met inwendige secretie = endocrina
sereuse -- = glandula serose
druifvormige -- = glandulas racemose
opgezette --en hebben = haber le glandulas inflate
pijn in de --en = adenalgia
2 (PLANTK) glandula
3
een -- van een vent = un homine disagradabile


klierachtig BN

1 (op een klier gelijkend) glandular, glandulose, adenose
2 (scrofuleus) scrofulose


klierafscheiding ZN

1 secretion glandular/glandulose


klierblaasje ZN

1 acino


kliercel ZN

1 cellula glandular


klierdragend BN

1 glandulose
--e haren = pilos glandulose


klieren WW

1 fastidiar


klierepitheel ZN

1 epithelio glandular


kliergezwel ZN

1 tumor glandular/glandulose/scrofulose, adenoma


klierhaar ZN

1 pilo glandulose/glandular


klierkanker ZN

1 adenocarcinoma


klierkoorts ZN

1 febre glandular/ganglionar, mononucleose (-osis) infectiose


klierkruid ZN

1 scrofularia


klierkwabje ZN

1 acino


klierlijder ZN

1 scrofuloso


kliermaag ZN

1 stomacho glandular


klierontsteking ZN

1 inflammation/infection glandular, adenitis, ganglionitis


klierverharding ZN

1 induration/sclerose (-osis) glandular, scleradenitis


kliervormig BN

1 glandular, glandulose, adenose, adeniforme
-- aanhangsel = appendice glandulose/adeniforme


klierweefsel ZN

1 texito glandular/adenose
-- betreffend = adenoide


klierziekte ZN

1 scrofula, scrofulose (-osis)


klierzwelling ZN

1 struma
lijdend aan -- = strumose


klieven WW

1 (door slaan/houwen) finder
diamant -- = finder diamante
hout -- = finder ligno
de vogel klieft de lucht = le ave finde le aere
het schip klieft (door) de golven = le nave finde le aquas
2 (FIG) scinder, divider, disunir


klieving ZN

1 (het klieven) findimento, finditura
2 (FIG) scission, division


klif ZN

1 precipitio


klik ZN

1 clic
het slot gaf een -- = le serratura ha facite clic


klik! TW

1 clic!


klikken WW

1 (van geluid) facer clic
2 (verklikken) delatar
3 (eensgezind zijn, goed samengaan) intender se


klikker ZN

1 delator


klik-klak! TW

1 clic-clac!


klikklakken WW

1 facer clic-clac


klikspaan ZN

1 delator


klim ZN

1 ascension, montata
het was een hele -- = nos/on debeva scalar/montar multo


klimaat ZN

1 (gesteldheid van de lucht en het weer) climate
zacht -- = climate dulce
guur -- = climate rigorose
gezond -- = climate san/salubre
ongezond -- = climate insalubre/malsan
tropisch -- = climate tropic
mediterraan -- = climate mediterranee
subtropisch -- = climate subtropical
gematigd -- = climate temperate
droog -- = climate aride
vochtig -- = climate humide
regenrijk -- = climate pluviose
gezondheid van een -- = salubritate de un climate
2 (milieu, sfeer) climate, ambiente
fiscaal -- = climate fiscal
sociaal -- = climate social
politiek -- = climate politic
vijandig -- = climate/ambiente hostil/de hostilitate


klimaatbeheersing ZN

1 Zie: airconditioning


klimaatconferentia ZN

1 conferentia de climate


klimaatdiagram ZN

1 climatogramma


klimaatfactor ZN

1 factor climatic


klimaatgordel ZN

1 zona climatic
solaire --s = zonas climatic solar


klimaatinvloed ZN

1 influentia climatic


klimaatkaart ZN

1 carta climatologic


klimaatkunde ZN

1 climatologia


klimaatnabootser ZN

1 simulator de climate


klimaatpathologie ZN

1 climatopathologia


klimaatregelaar ZN

1 climatisator


klimaatregeling ZN

1 Zie: airconditioning


klimaatschommeling ZN

1 variation/oscillation climatic/climatologic


klimaattype ZN

1 typo climatic


klimaatvariatie ZN

1 Zie: klimaatschommeling


klimaatverandering ZN

1 cambiamento/cambio/mutation climatologic/de climate


klimaatverbetering ZN

1 (a)melioration climatologic/de climate


klimaatwijziging ZN

1 Zie: klimaatverandering


klimaatzone ZN

1 zona climatic


klimatisch BN

1 climatic


klimatiseren WW

1 climatisar


klimatologie ZN

1 climatologia


klimatologisch BN

1 climatologic
--e invloeden = influentias climatologic
--e veranderingen = cambios/variationes climatologic


klimatoloog ZN

1 climatologo, climatologista


klimatotherapie ZN

1 climatotherapia


klimbeugel ZN

1 Zie: klimijzer


klimhaak ZN

1 (bergsport) piton


klimijzer ZN

1 (beugel in een muur/schoorsteen) supporto pro montar
2 (aan een laars) ferro de montar


klimkers ZN

1 tropeolo


klimkersfamilie ZN

1 tropeolaceas


klimmast ZN

1 mast, barra vertical


klimmen WW

1 (naar boven gaan) montar, ascender
het -- = montata, ascension
op een stoel -- = montar super un sedia
in het zadel -- = montar in sella
de renners moesten vandaag veel -- = le curritores debeva montar multo hodie
in de pen -- = impugnar le penna
2 (PLANTK) rampar, scander
3 (HERALD) rampar
4 (toenemen) crescer, augmentar
met --de aandacht = con attention crescente
met het -- der jaren = con le crescer/le avantiar/le currer del annos


klimmend BN

1 montante, ascendente
--e weg = cammino montante/ascendente
(ASTRON) --e knoop = nodo ascendente
2 (PLANTK) (kruipend) rampante
3 (HERALD) rampante
--e leeuw = leon rampante
4 (toenemend) crescente
met --e belangstelling = con interesse crescente


klimmer ZN

1 (iemand die klimt) scalator, (bergbeklimmer) alpinista, (wielrenner) curritor cyclista qui monta


klimming ZN

1 (handeling) montata, ascension
2 (ASTRON) ascension
rechte -- = ascension recte


klimmingsverschil ZN

1 differentia ascensional


klimoefening ZN

1 exercitio de montar


klimop ZN

1 hedera
de -- kruipt tegen de muren = le hedera rampa contra le muros
de -- omstrengelt de eik = le hedera involve le querco


klimopblad ZN

1 folio de hedera


klimopfamilie ZN

1 hederaceas, araliaceas


klimopkrans ZN

1 Zie: klimopkroon


klimopkroon ZN

1 corona de hedera


klimoplijn ZN

1 (WISK) cissoide


klimpaal ZN

1 mast, barra vertical, pertica


klimpartij ZN

1 montata, ascension


klimplant ZN

1 planta rampante/scandente/mural


klimrek ZN

1 (rek voor gymnastische oefeningen) barras mural/de pariete


klimroos ZN

1 rosa rampante


klimsnelheid ZN

1 (van vliegtuig) velocitate de ascension


klimtijdrit ZN

1 cursa contra le horologio in le montania


klimtouw ZN

1 corda lisie/de montar


klimvaren ZN

1 lygodio scandente


klimvogel ZN

1 ave scandente


klimwerktuigen ZN MV

1 utensiles de montar


kling ZN

1 (lemmet) lamina
2 lamina, spada
over de -- jagen = passar al filo del spada


klingel ZN

1 tintinno


klingelen WW

1 tintinnar


klingeling! TW

1 tintin!


klingslag ZN

1 colpo de lamina


klingstaal ZN

1 aciero a/de laminas de spada


kliniek ZN

1 clinica, hospital
oogheelkundige -- = clinica ophthalmic/ophthalmologic
psychiatrische -- = clinica psychiatric


kliniekarts ZN

1 medico de clinica


kliniekpersoneel ZN

1 personal de clinica


kliniekzaal ZN

1 sala de clinica


klinisch BN

1 (mbt een kliniek) clinic
2 (mbt ziekteverschijnselen) clinic
--e dood = morte clinic
-- dood zijn = esser clinicamente morte
--e verschijnselen = symptomas/phenomenos/signos clinic
3 (kil, koel) frigide, impersonal


klink ZN

1 (deurkruk) manico del porta
2 (deel van een deurslot) unco de clausura
3 (pal) arresto


klink! TW

1 clic!, clac!


klinkbout ZN

1 bulon a rivetar
2 bulon rivetate


klinkdicht ZN

1 sonetto


klinken WW

1 (vastnagelen) rivetar, clavar
het -- = rivetage
iemand die klinkt = rivetator
2 (ketenen, boeien) incatenar
3 (een klank hebben) sonar
deze verzen klinken goed = iste versos sona ben
de muziek klinkt goed = le musica sona ben
deze n klinkt als een m = iste n sona como un m
(ook FIG) dat klinkt goed = isto sona ben
dat klinkt als een klok = isto sona multo ben
je klinkt verkouden = il pare que tu ha un catarrho
4 (toeschijnen, voorkomen) parer
dat klinkt ongelooflijk = isto pare incredibile
5 (toosten) trincar, choccar {sj} le vitros


klinkend BN

1 sonante, sonor
in --e munt = in moneta sonante, contante
--e naam = personage importante


klinker ZN

1 (vocaal) vocal
van een -- = vocalic
gediftongeerde -- = vocal diphthongate
stomme/toonloze -- = vocal atone/mute
beklemtoonde -- = vocal accentuate/tonic
nasale -- = vocal nasal
korte -- = vocal breve
lange -- = vocal longe
open -- = vocal aperte
gesloten -- = vocal clause
gerekte -- = vocal prolongate/allongate
tussen twee --s in = in position intervocalic
een -- verlengen = prolongar/allongar un vocal
verlenging van een -- = prolongamento/allongamento de un vocal
op een -- eindigen = terminar in vocal
één -- betreffend = monophthonge
2 (baksteen) bricca, clinker (E)
3 (persoon, instrument) rivetator


klinkerbestrating ZN

1 pavimento de briccas/de clinkers (E)


klinkerd ZN

1 sonetto


klinkerfabricage ZN

1 fabrication de briccas/clinkers (E)


klinkerlengte ZN

1 quantitate vocalic


klinkerpad ZN

1 pista/sentiero de briccas/de clinkers (E)


klinkerreductie ZN

1 reduction vocalic


klinkerrijm ZN

1 rima assonante, assonantia


klinkerscheiding ZN

1 dierese (-esis)


klinkersteen ZN

1 Zie: klinksteen


klinkerstelsel ZN

1 Zie: klinkersysteem


klinkerstraat ZN

1 strata de briccas/de clinkers (E)


klinkersysteem ZN

1 systema vocalic, vocalismo


klinkerweg ZN

1 cammino/via de briccas/de clinkers (E)


klinkerwisseling ZN

1 alternantia/inflexion vocalic, apophonia, ablaut (D)


klinkhamer ZN

1 martello a/de rivetar, (martello) rivetator


klinkklaar BN

1 toto pur
-- goud = auro pur
dat is --e onzin = isto es un absurditate, isto es pur nonsenso, isto es nonsenso absolute, isto es pur idiotia


klinkklank ZN

1 phrases vacue


klinkletter ZN

1 vocal


klinkmachine ZN

1 machina a/de rivetar, martello rivetator


klinknaad ZN

1 juncto rivetate
--en van stoomketels = junctos rivetate de caldieras a/de vapor


klinknagel ZN

1 rivete


klinknagelfabricage ZN

1 fabrication de rivetes


klinknagelfabriek ZN

1 fabrica de rivetes


klinknagelfabrikant ZN

1 fabricante de rivetes


klinknagelkop ZN

1 testa/capite de rivete


klinkpers ZN

1 Zie: klinkmachine


klinksteen ZN

1 phonolitho


klinkverband ZN

1 Zie: klinkverbinding


klinkverbinding ZN

1 juncto rivetate


klinkwerk ZN

1 (het vastklinken) rivetage
2 (resultaat) juncto rivetate


klinkwerktuig ZN

1 Zie: klinkmachine


klip ZN

1 scolio, rocca, (FIG ook) obstaculo
blinde -- = scolio invisibile
een -- omzeilen = evitar un scolio, contornar un obstaculo
tussen de --pen door zeilen = navigar inter le scolios, evitar le scolios
op een -- lopen = ir contra un scolio
tegen de --pen op liegen = mentir impudentemente


klipdas ZN

1 daman


klipgeit ZN

1 camoce


klip-klap! TW

1 clic-clac!, clip-clap!, flip-flap!


klipkust ZN

1 costa de scolios


klippenkust ZN

1 Zie: klipkust


klipper ZN

1 clipper (E)


klippig BN

1 plen de scolios/de roccas, scoliose
--e zee = mar scoliose


klipvis ZN

1 gado siccate


klipzout ZN

1 sal de gemma


klipzwaluw ZN

1 salangana


klis ZN

1 Zie: klit


kliskruid ZN

1 Zie: klit-1


klisma ZN

1 clysma, clyster, lavamento


klisteer ZN

1 Zie: klisma


klisteerpomp ZN

1 pumpa a/de clyster/de lavamento


klisteerspuit ZN

1 syringa de clyster/lavamento


klister ZN

1 gemma de bulbo


klisteren WW

1 administrar un lavamento


kliswortel ZN

1 Zie: klitwortel


klit ZN

1 (PLANTK) arctio, bardana
2 (in het haar) nodo de capillos
zij hangen als --ten aan elkaar = illes es inseparabile


klitband ZN

1 Zie: klitteband


klitten WW

1 (klitten vormen) imbroliar se
2 (klampen, kleven) attachar {sj} se (a), collar (a)


klittenband ZN

1 (handelsmerk) velcro


klitvrucht ZN

1 fructo de bardana


klitwortel ZN

1 radice de bardana


klizeerschaaf

1 plana profilate


klodder ZN

1 (vlek) macula
2 (klont) grumo


klodderen WW

1 macular, facer maculas


kloek ZN

1 clucca, gallina
een -- met kuikens = un clucca/gallina con pullettos


kloek BN

1 (groot, flink van lichaamsbouw) grande, forte, robuste, solide, galliarde, vigorose
een --e kerel = un typo robuste
2 (omvangrijk van afmetingen) voluminose, grande
drie --e delen = tres grande volumines
3 (moedig) coragiose, resolute, audace, audaciose, temerari, temere, valente, brave
een -- besluit = un decision resolute


kloekgebouwd BN

1 robuste, forte, galliarde


kloekhartig BN

1 Zie: kloek-3


kloekhartigheid ZN

1 Zie: moed


kloekheid ZN

1 (van lichaamsbouw) fortia, robustessa, gallardia
2 (van afmetingen) volumine


kloekmoedig BN

1 audace, audaciose, coragiose, temere, temerari, valente, brave


kloekmoedigheid ZN

1 audacia, valentia, valor, bravura, braveria


kloekzinnig BN

1 perspicace


kloekzinnigheid ZN

1 perspicacia, perspicacitate


kloffie ZN

1 (vetule) vestimentos


klojo ZN

1 typo imbecille/stupide, imbecille, stupido


klok ZN

1 (uurwerk) horologio
wijzers van de -- = agulias del horologio
tegen de wijzers van de -- = in senso antihorologic, in le senso contrari al agulias del horologio
met de wijzers van de --, met de -- mee = in senso horologic, in le senso del agulias del horologio
op de -- kijken = consultar le horologio
met de regelmaat van de -- = con le regularitate de un horologio
de -- gelijkzetten = adjustar le horologio
de --ken gelijkzetten = synchronisar le horologios
de -- loopt gelijk = le horologio va ben, le horologio marca/indica de hora exacte
de -- loopt achter = le horologio arretra
een -- achterzetten = arretrar un horologio
hij is een man van de -- = ille es un horologio
race tegen de -- = cursa contra le horologio
de -- rond = (le) dece-duo horas
de -- rond slapen = dormir dece-duo horas consecutive
rond de -- van tien = circa dece horas
biologische -- = horologio biologic/interne
2 (bel, torenklok, etc.) campana
een -- luiden = sonar un campana
hij heeft de -- horen luiden = ille ha un idea vage
aan de grote -- hangen = trompettar al quatro ventos, critar super omne tectos, divulgar publicamente
3 (stolp) campana, globo
glazen -- = campana de vitro


klok! TW

1 gluglu


klok(ke)boei ZN

1 boia de campana


klokbeker ZN

1 vaso campaniforme


klokbekercultuur ZN

1 civilisation del vaso campaniforme


klokberg ZN

1 monte campaniforme


klokbloem ZN

1 Zie: klokjesbloem


klokbloemachtigen ZN MV

1 Zie: klokjesachtigen


klokgaaf BN

1 intacte


klokgebeier ZN

1 Zie: klokgelui


klokgelui ZN

1 sono del campanas, carillonamento
onder -- binnentreden = entrar quando le campanas sona


klokgevel ZN

1 faciada campaniforme/de/a campana


klokgieten WW

1 funder campanas


klokhen ZN

1 clucca


klokhuis ZN

1 (van bloemen) pericarpio, endocarpio
2 (van appels en peren) corde
-- van een appel = corde de un malo/un pomo


klokje ZN

1 campanetta
2 (klein uurwerk) parve horologio
3 (PLANTK) campanula
4
-- van gehoorzaamheid = le hora de ir al lecto


klokjesachtigen ZN MV

1 campanulaceas


klokjesbloem ZN

1 campanula


klokjesfamilie ZN

1 Zie: klokjesachtigen


klokjeswinde ZN

1 Zie: haagwinde


klokke

1
-- tien uur = a dece horas precise


klokken WW

1 (de tijd opnemen) chronometrar
met de hand geklokt = chronometrate a mano
elektronisch geklokt = chronometrate electronicamente
2 (het geluid laten horen van van vloeistof/kalkoen, etc.) cluccar, gluglutar, facer gluglu
3 (klokvormig zijn) haber le forma de campana


klokkenbrons ZN

1 bronzo de campana


klokkengieten WW

1 funder campanas


klokkengieter ZN

1 funditor de campanas


klokkengieterij ZN

1 funderia de campanas


klokkenist ZN

1 Zie: beiaardier


klokkenkunde ZN

1 campanologia


klokkenluider ZN

1 sonator de campanas, campanero


klokkenmaker ZN

1 horologiero


klokkenmakerij ZN

1 industria horologier, horologieria


klokkenmetaal ZN

1 Zie: klokkebrons


klokkenreep ZN

1 Zie: klokkentouw


klokkenspel ZN

1 (carillon, beiaard) carillon (F)
2 (slaginstrument) glockenspiel (D)


klokkenspeler ZN

1 Zie: beiaardier


klokkenspijs ZN

1 Zie: klokkenbrons


klokkentoren ZN

1 turre del campanas, campanario
vrijstaande -- = campanil
-- met spits = campanil coronate de agulia


klokkentouw ZN

1 corda de campana


klokkenwinkel ZN

1 horologieria


klokker ZN

1 (tijdwaarnemer) chronometrator, chronometrista


klokluider ZN

1 Zie: klokkeluider


klokmetaal ZN

1 Zie: klokkebrons


klokmodel ZN

1 modello campaniforme


klokmouw ZN

1 manica campaniforme


klokoven ZN

1 furno campaniforme


klokparadox ZN

1 paradoxo del horologios


klokradio ZN

1 radio eveliator


klokrok ZN

1 gonna/gonnella campaniforme/a campana


kloksignaal ZN

1 signal de campana


klokslag ZN

1 colpo de campana
om -- twee uur = a duo horas precise


klokspijs ZN

1 Zie: klokkenbrons


kloktoren ZN

1 Zie: klokkentoren


kloktouw ZN

1 Zie: klokkentouw


klokurn ZN

1 urna campaniforme


klokuur ZN

1 hora de horologio, sexanta minutas


klokvaas ZN

1 vaso campaniforme


klokvast BN

1 punctual


klokvogel ZN

1 cotinga


klokvorm ZN

1 forma de campana


klokvormig BN

1 campaniforme, in forma de campana
2 (PLANTK) campanulate
--e bloemen = flores campanulate


klokwinde ZN

1 cobea


klokwinde ZN

1 convolvulo


klokzeel ZN

1 corda de campana
iets aan het -- hangen = divulgar un cosa


klomp ZN

1 (houten schoeisel) scarpa/calceo de ligno
op --en lopen = usar scarpas de ligno
dat kun je op je --en aanvoelen = isto es obvie
2 (kluit) massa
3 (klont) grumo
4 (ophoping) aggregato
5 (GEOL) (knol) nodulo


klompachtig BN

1 in forma de scarpa/calceo de ligno


klompendans ZN

1 dansa del scarpas/calceos de ligno


klompenfabriek ZN

1 fabrica de scarpas/calceos de ligno


klompenmaker ZN

1 facitor/fabricante de scarpas/calceos de ligno


klompenmakerij ZN

1 (handeling) fabrication de scarpas/calceos de ligno
2 (bedrijf, werkplaats) officina de fabrication de scarpas/calceos de ligno


klompenwinkel ZN

1 magazin de scarpas/calceos de ligno


klomphand ZN

1 mano torquite


klompschoen ZN

1 scarpa/calceo con solea de ligno


klompvis ZN

1 pisce de luna


klompvoet ZN

1 pede torquite


klonen ZN

1 clonage


klonen WW

1 clonar


kloning ZN

1 clonage, clonation


klonisch BN

1 clonic
--e krampen = convulsiones clonic


klont ZN

1 (samenplakkend stukje) grumo
met/vol --en = grumose
de pap zit vol --en = le pappa es grumose/plen de grumos
2 (kluit) morsello
--je boter = morsello de butyro
--je suiker = morsello de sucro


klonter ZN

1 grumo, (in bloed) coagulo
met/vol --s = grumose/plen de grumos


klonteren WW

1 formar grumos, cualiar se, coagular se


klonterig BN

1 grumose
de pap is -- = le pappa es plen de grumos


klontering ZN

1 formation de grumos, coagulo, coagulation, cualiatura


klontig BN

1 Zie: klonterig


klontje ZN

1 (kleine klont) parve grumo
2 (blokje suiker) cubo/cubetto/morsello de sucro
3
zo klaar als een -- = plus clar que le aqua


klontjespot ZN

1 sucriera


klontjessuiker ZN

1 sucro in cubos/in cubettos


klontjestang ZN

1 pincia(s) a sucro


kloof ZN

1 gurgite, abysmo, abysso, (spleet) fissura, finditura, (diepe tegenstelling) divorcio
de -- tussen arm en rijk = le abysmo/le grande differentias inter le povres e le riccos
er gaapt een diepe -- tussen die twee = il ha un enorme abysmo inter ille duo
2 (afstand, tussenruimte) distantia


kloofbaar BN

1 findibile, fissibile


kloofbeitel ZN

1 cisello a/de finder


kloofbijl ZN

1 hacha {sj} a/de finder


kloofmes ZN

1 cultello a/de finder


kloofvlak ZN

1 plano de findimento


kloofwig ZN

1 cuneo


klooien WW

1 (klungelen) travaliar/laborar mal
2 (klieren) fastidiar


kloon ZN

1 clon


klooster ZN

1 convento, claustro, monasterio, cenobio
karthuizer -- = convento/claustro/monasterio cartusian
in het -- gaan = entrar in convento, (non worden) prender le velo
van buiten het -- = extraclaustral


kloosterachtig BN

1 conventual, monasterial, monastic, monachal, claustral, cenobita


kloosterarchief ZN

1 archivo monachal/monastic/del convento/del monasterio


kloosterbevolking ZN

1 population monachal/del convento/del monasterio


kloosterbibliotheek ZN

1 bibliotheca monachal/monastic/monasterial/conventual/del convento/del claustro/del monasterio


kloosterbier ZN

1 bira del monachos


kloosterbroeder ZN

1 professo, fratre, monacho, religioso, cenobita


kloostercel ZN

1 cella monachal/de convento/de monasterio


kloostercongregatie ZN

1 congregation monastic/conventual


kloosterdeugd ZN

1 virtute monastic


kloostergalerij ZN

1 claustro


kloostergang ZN

1 (gang om de binnenhof) claustro
2 (gang in een klooster) corridor in un convento/monasterio


kloostergebruik ZN

1 regula monastic


kloostergeest ZN

1 spirito monachal


kloostergeleerdheid ZN

1 erudition monachal


kloostergelofte ZN

1 voto(s) monastic


kloostergemeenschap ZN

1 communitate monachal/religiose/monastic/conventual, congregation


kloostergewaad ZN

1 habito monastic/religiose


kloostergoed ZN

1 Zie: kloostergoederen


kloostergoederen ZN MV

1 benes conventual/monasterial/monastic/del convento/del monasterio


kloostergrond ZN

1 terras/proprietate/possessiones conventual/monasterial/de un convento/de un monasterio


kloostering ZN

1 claustration


kloosterjaar ZN

1 anno de noviciato
2 anno monachal


kloosterkapel ZN

1 cappella conventual/monasterial/de un convento/de un monasterio


kloosterkerk ZN

1 ecclesia conventual/monasterial/del convento/del monasterio


kloosterlatijn ZN

1 latino monastic/medieval


kloosterleven ZN

1 vita monachal/monastic/conventual/monasterial/claustral, cenobistismo, vita cenobitic, monasticismo, conventualitate
hardheid van het -- = austeritate del vita monastic


kloosterlijk BN

1 conventual, claustral, monachal, monastic, cenobita


kloosterling ZN

1 religioso, professo, monacho, cenobita
-- worden = entrar in le convento/monasterio/claustro


kloosterlinge ZN

1 religiosa, professa, monacha


kloostermoeder ZN

1 matre superior, superiora, abbatessa, priora


kloostermonnik ZN

1 religioso, professo, monacho, cenobita


kloostermuur ZN

1 (muur van een kloostergebouw) muro conventual/monasterial/del convento/del monasterio/del claustro
2 (ringmuur van een klooster) vallo circular de un convento/de un monasterio/de un claustro


kloosterontbering ZN

1 privation monastic


kloosterorde ZN

1 ordine monachal/monastic/religiose


kloosteroverste ZN

1 (ML) prior, abbate, superior
2 (VR) priora, abbatessa, matre superior, superiora


kloosterplichten ZN MV

1 deberes conventual/monasterial


kloosterpoort ZN

1 porta principal del convento/del monasterio/del claustro


kloosterproeftijd ZN

1 noviciato


kloosterregel ZN

1 regula monachal/monastic/religiose/claustral/del convento/del monasterio


kloosterroeping ZN

1 vocation monachal/monastic/religiose/claustral


kloosterrust ZN

1 quietude conventual/monasterial/monastic


kloosterschool ZN

1 schola conventual/monasterial/claustral/monachal/monastic


kloostertraditie ZN

1 tradition monastic


kloostertucht ZN

1 disciplina monachal/monastic/claustral


kloostertuin ZN

1 jardin conventual/monasterial/de un convento/de un monasterio/de un claustro


kloostervader ZN

1 Zie: kloostervoogd


kloostervoogd ZN

1 prior, abbate, superior
van de -- = prioral


kloostervoogdes ZN

1 priora, abbatessa, matre superior, superiora


kloosterwezen ZN

1 monachismo, monasticismo


kloosterzang ZN

1 canto monastic


kloosterzuster ZN

1 professa, monacha, religiosa


kloot ZN

1 (bal) bolla
2 (teel/zaadbal) testiculo, teste, colion


klootachtig BN

1 spheroide


kloothommel ZN

1 Zie: klojo


klootjesvolk ZN

1 populaceo, plebe, vulgo


klootogen ZN MV

1 oculos saliente/globulose


klootvormig BN

1 spheric


klootzak ZN

1 (balzak) bursa, scroto
2 (scheldwoord) filio de puta


klop ZN

1 (slag) colpo
2 (van het hart) battimento
3
-- krijgen = esser battite


klop! TW

1 toc!, tac!


klopboor ZN

1 forator/perforator a/de percussion


klopboorkever ZN

1 anobio


klopgeest ZN

1 poltergeist (D)


klopgeesterij ZN

1 spiritismo


klophamer ZN

1 malleo, massa


klopjacht ZN

1 (mbt mensen) razzia (F), battita
2 (mbt dieren) battita


kloppartij ZN

1 rixa


kloppen WW

1 batter, colpar
het -- = battimento
zich op de borst -- = batter se super le pectore, vantar se de
een kleed -- = batter un tapete
2 (van het hart/pols) batter, pulsar, (hevig) palpitar
het -- = battimento, pulsation, palpitation
met --d hart = con le corde palpitante
iemand die/iets dat klopt = pulsator
--de pijn = dolor pulsative/palpitante
3 (uitkloppen) batter, succuter
een kleed -- = batter/succuter un tapis (F)/un tapete/carpetta
de as van zijn sigaar -- = succuter le cinere del cigarro
4 (verslaan) batter
5 (opkloppen) batter
eieren -- = batter ovos
6 (overeenstemmen) corresponder, concordar, esser conforme (a), esser de accordo (con)
de verschillende gegevens kloppen = le varie datos concorda
een --d antwoord = un responsa exacte
--de boekhouding = contabilitate exacte
-- met de feiten = concordar con le factos
dat klopt = isto es exacte
dat klopt van geen kant = isto non ha ni pedes/ni testa/capite


klopper ZN

1 (eierklopper, garde) battitor
2 (deurklopper) martello


klopping ZN

1 battimento, (van hart) pulsation, (hevig) palpitation


klopsein ZN

1 Zie: klopsignaal


klopsignaal ZN

1 signo battite/colpate, colpo (contra un muro/pariete)


klopvast BN

1 antidetonante


klopvastheid ZN

1 poter antidetonante


klopwerend BN

1 antidetonante


kloris ZN

1 (vrijer) amante, pretendente
2 (onhandig persoon) persona inhabile


klos ZN

1 (blok) bloco
2 (spoel) bobina, (voor kant OOK) fuso
--je garen = bobina de filo
3
de -- zijn = deber pagar le conto, esser le dupe, esser le victima


kloskant ZN

1 dentella al fusos


klossen WW

1 (op een spoel winden) bobinar


klotsen WW

1 batter


kloven WW

1 finder
in tweeën -- = finder in duo
dit hout klooft gemakkelijk = iste ligno se finde facilemente


klover ZN

1 finditor


kloversgereedschap ZN

1 utensiles de finditor


klucht ZN

1 (zotternij) arlequinada, buffoneria, farsa
2 (TONEEL) farce (F), farsa, pantalonada, arlequinada
schrijver van --en = farsista


kluchtfiguur ZN

1 personage comic/burlesc, (GESCH) histrion


kluchtfilm ZN

1 film (E) burlesc/comic


kluchtig BN

1 comic, drolle, jocose, jucular, burlesc, buffonesc, facete, facetiose


kluchtigheid ZN

1 drolleria, buffoneria


kluchtschrijver ZN

1 autor de farsas, farsista


kluchtspel ZN

1 farsa, (OUDH) mimo


kluchtspeler ZN

1 buffon, (GESCH) histrion


kluif ZN

1 (stuk been/bot) osso con carne (pro roder)
2 (zwaar werk) travalio/labor dur


kluifbeen ZN

1 osso a roder


kluiffok ZN

1 trinchetto, grande foc


kluifjeszwam ZN

1 helvella
witte -- = helvella crispe
zwarte -- = helvella lacunose


kluis ZN

1 (brandkast) cassa/camera forte, camera cuirassate/blindate
brandvrije -- = cassa forte a proba/prova de incendios
2 (woning van een kluizenaar) eremiteria, hermitage


kluisbeheerder ZN

1 administrator del cassa forte


kluisdeur ZN

1 porta blindate/del camera forte


kluismeester ZN

1 Zie: kluisbeheerder


kluister ZN

1 entrave, trave, trabe, catena, pedica
in de --s slaan, --s aanleggen = entravar
van de --s ontdoen = remover le entraves, disentravar


kluisteren WW

1 entravar
2 incatenar
aan de televisie gekluisterd = collate al televisor
aan huis gekluisterd = confinate inter quatro muros


kluistering ZN

1 incatenamento


kluit ZN

1 (klont) grumo
met --en = grumose
een hele -- uit de pap = un forte dispensa
2 (GEOL) (klomp, knol) nodulo
3 (vogel) avocetta
4
flink uit de --en gewassen = robuste


kluiterig BN

1 grumose


kluitje ZN

1
iemand met een -- in het riet sturen = disembarassar se de un persona per vage promissas/con belle parolas
op een -- zitten = esser le unes super le alteres


kluitvogel ZN

1 avocetta


kluiven WW

1 (de eetbare delen van iets afhalen) roder
aan een been -- = roder un osso
(FIG) daar is heel wat aan te -- = il se tracta de un travalio multo difficile
2 (zuigen, sabbelen) suger
op zijn pen -- = sugar su penna


kluiver ZN

1 (die kluift) roditor
2 (zeil) trinchetto, grande foc


kluiverhals ZN

1 armatura del grande foc


kluiverring ZN

1 anello de trinchetto/del grande foc


kluiverschoot ZN

1 scotta de grande foc


kluizen WW

1 viver retirate del mundo, viver como eremita


kluizenaar ZN

1 (heremiet) eremita, anachoreta, recluso
2 (eenzelvig persoon) solitario, recluso


kluizenaarsbestaan ZN

1 Zie: kluizenaarsleven


kluizenaarshut ZN

1 cabana de eremita/de anachoreta/de recluso, eremiteria, hermitage


kluizenaarskreeft ZN

1 paguro


kluizenaarsleven ZN

1 existentia/vita eremitic/anachoretic/recluse, anachoretismo
een -- leiden = menar un vita de eremita/de anachoreta/de recluso


kluizenaarswoning ZN

1 casa de eremita/de anachoreta/de recluso, eremiteria, hermitage


klungel ZN

1 Zie: klungelaar


klungelaar ZN

1 (prutser) persona inhabile


klungelen WW

1 (prutsen, knoeien) facer inhabilemente
2 (rondhangen) perder su tempore in bagatellas


klungelig BN

1 inhabile


klungelwerk ZN

1 obra/travalio/labor mal facite


kluns ZN

1 persona inhabile


klunzen WW

1 facer inhabilemente


klus ZN

1 (zwaar karwei) travalio/labor dur/pesante
2 (licht eenvoudig werk) parve travalio/labor
--jes opknappen = facer parve reparationes/travalios/labores


klusjesman ZN

1 factotum (L)


klussen WW

1 (klusjes verrichten) facer parve reparationes/travalios/labores


kluts ZN

1 (klauw/kruiskoppeling) cardan, juncto universal/homocinetic/de cardan
2
de -- kwijtraken = perder le testa/capite/bussola/filo


klutsei ZN

1 ovo battite


klutsen WW

1 batter
eieren -- = batter ovos


kluut ZN

1 avocetta


kluwen ZN

1 bolla, pelota, glomere
-- garen = bolla/pelota de filo
2 (PLANTK) glomerulo


kluwenklokje ZN

1 campanula glomerate


kluwenzuring ZN

1 rumex conglomerate


klysma ZN

1 clysma, clyster, lavamento


klystron ZN

1 klystron


km

1 (Afk) km (kilometro)


KMA

1 (Afk.: Koninklijke Militaire Academie) AMR, Academia Militar Royal


knaagdier ZN

1 rodente, roditor


knaagtand ZN

1 incisivo del rodentes/roditores


knaak ZN

1 moneta de duo florinos e medie


knaap ZN

1 puero, garson


knaapje ZN

1 (kleerhanger) portavestimento(s)


knaapjeskruid ZN

1 orchis


knabbelen WW

1 mordettar, (knagen) roder
aan een stukje kaas -- = mordettar un pecia de caseo
op een koekje -- = mordettar un biscuit


knäckebröd ZN

1 knäckebröd (Zw)


knagen WW

1 roder
de ratten knagen aan het hout = le rattos rode le ligno
de roest knaagt aan het hout = le ferrugine rode le ferro
op een korst brood -- = roder un crusta de pan
aan een been -- = roder un osso
het verdriet knaagt aan zijn hart = le pena le consume


knagend BN

1 rodente


knager ZN

1 (DIERK) rodente, roditor


knagerij ZN

1 Zie: knaging


knaging ZN

1 rodimento


knak ZN

1 (geluid) ruito surde, crac
2 (breuk) ruptura
3 (beschadiging, knauw) colpo


knak! TW

1 crac!


knakken WW

1 (het geluid "krak" laten horen) craccar
zijn vingers laten -- = facer craccar su digitos
2 (breken) rumper se


knakker ZN

1 typo


knakworst ZN

1 salsicia de Frankfurt


knal ZN

1 bang, colpo, detonation, explosion
supersonische -- = bang supersonic


knal BN

1 formidabile, stupende


knalbonbon ZN

1 bonbon fulminante


knaldemper ZN

1 silentiator


knaleffect ZN

1 effecto explosive, sensation


knalfuif ZN

1 grande festa, megafesta


knalgas ZN

1 gas detonante/fulminante


knalgasbrander ZN

1 becco de gas detonante/fulminante


knalgasvlam ZN

1 flamma de gas detonante/fulminante


knalgeel BN

1 jalne vivide


knalgoud ZN

1 auro fulminante, fulminato de auro


knalgroen BN

1 verde vivide


knalkurk ZN

1 capsula fulminante


knalkwik ZN

1 mercurio fulminante, fulminato mercuric/de mercurio


knallen WW

1 detonar
met de zweep -- = claccar/choccar {sj} le flagello
2 (SCHEI) fulminar
het -- = fulmination


knallend BN

1 (SCHEI) fulminante, fulminatori


knaller ZN

1 successo folle, sensation
-- van het jaar = successo del anno


knalmengsel ZN

1 mixtura detonante/fulminante


knalpatroon ZN

1 detonator


knalpijp ZN

1 tubo de escappamento


knalplatina ZN

1 platino fulminante, fulminato de platino


knalpoeder ZN

1 pulvere fulminante/detonante


knalpot ZN

1 silentiator, potto de escappamento


knalrood BN

1 rubie vivide


knalsignaal ZN

1 signal detonante/a petardo


knalzilver ZN

1 argento fulminante, fulminato de argento


knalzuur ZN

1 acido fulminic/fulminante


knalzuurzout ZN

1 fulminato


knap BN

1 (mooi) belle
2 (intelligent) intelligente
een --pe leerling = un alumno intelligente
3 (kundig) habile, capace, dextere, dextre, (mbt werk) ben facite


knap ZN

1 craccamento


knap BW

1 bastante, ben
dat heb je -- gedaan = tu lo ha facite multo ben
het is al -- donker = il face jam bastante obscur


knap! TW

1 crac!


knapenkoor ZN

1 choro de pueros


knapenleeftijd ZN

1 pueritia


knapenliefde ZN

1 pedophilia


knapenschender ZN

1 pederasta


knapenschenderij ZN

1 Zie: knapenschennis


knapenschending ZN

1 Zie: knapenschennis


knapenschennis ZN

1 pederastia


knapenvereniging ZN

1 association de pueros


knapheid ZN

1 (schoonheid) beltate
2 (intelligentie) intelligentia
3 (bekwaamheid) habilitate, capacitate


knappen WW

1 (breken) rumper se
ik hoorde het glas -- = io ha audite que le vitro se rumpeva
2 (korte plofjes laten horen) craccar, (van vuur) crepitar
3
een uiltje -- = facer un parve somno


knappend BN

1 (mbt vuur) crepitante
-- haardvuur = foco crepitante del camino
2 (mbt koek, brood, etc.) craccante


knapperen WW

1 (van vuur) crepitar


knapperig BN

1 craccante
-- brood = pan craccante


knapzak ZN

1 bisaccia


knar ZN

1 (gierigaard) avaro
2 (oude man) vetulo


knarkruid ZN

1 polycnemo


knarsen WW

1 craccar, crepitar
de deur knarste in haar scharnieren = le porta craccava in su cardines
het grind knarste onder onze voeten = le gravella crepitava sub nostre pedes
op/met de tanden -- = facer strider le dentes


knarsetanden WW

1 facer strider le dentes


knarsing ZN

1 craccamento, crepitation


knaster ZN

1 canasta


knautia ZN

1 knautia


knauw ZN

1 (beet) colpo de dente, morsura
2 (slag) colpo


knauwen WW

1 masticar, roder, (bijten) morder
op/aan een been -- = roder un osso


knecht ZN

1 servitor, serviente, domestico, adjutante


knechten WW

1 submitter, subjugar, opprimer, reducer al sclavitude


knechting ZN

1 submission, subjugation, oppression


knechtschap ZN

1 servitude, sclavitude, jugo
iemand tot -- brengen = reducer un persona al sclavitude


kneden WW

1 (door drukken/knijpen bewerken) laborar, travaliar, malaxar
het deeg -- = laborar/travaliar le pasta, impastar
klei -- = impastar/malaxar argilla
2 (door drukken/knijpen weekmaken) fullar
3 (vormen, boetseren) modular, modellar
iemand die kneedt = modulator, modellator
(FIG) iemand -- als was = modellar un persona como cera


kneder ZN

1 malaxator, (van deeg) impastator


kneding ZN

1 malaxation, (van deeg) le impastar


kneedbaar BN

1 (gemakkelijk gekneed kunnende worden) malleabile, modellabile, modulabile, ductile, (mbt deeg) impastabile
2 (FIG) (handelbaar) malleabile, docile, ductile
een -- gemoed = un corde malleabile


kneedbaarheid ZN

1 malleabilitate, plasticitate, ductilitate
-- van klei = plasticitate del argilla
2 (FIG) malleabilitate, docilitate, ductilitate


kneedbom ZN

1 bomba/explosivo al plastico


kneedmachine ZN

1 machina malaxatori/a/de malaxar, malaxator, (voor deeg) machina impastatori, impastator


kneedmassage ZN

1 massage


kneep ZN

1 (het knijpen) pinciamento
2 (kunstgreep) artificio, truco
de --jes van het vak = le parve trucos del profession, le trucos del mestiero
de -- vatten = comprender le truco
de fijne --jes = le finessas
3
daar zit hem de -- = 1. (essentie) isto es le essentia del cosa, 2. (moeilijkheid) isto es le difficultate


kneippkuur ZN

1 cura hydrotherapeutic (secundo Kneipp)


knekel ZN

1 osso


knekelhuis ZN

1 ossuario, ossario


knel ZN

1
in de -- zitten = esser in un difficulate, esser in un situation difficile/sin exito, esser in grande embarasso


knellen WW

1 serrar, pressar, stringer
die schoenen knellen = iste scarpas/calceos me serra/stringe


knelling ZN

1 (het knellen, het gekneld worden) serramento, pinciamento
2 (FIG) serramento, oppression


knelpunt ZN

1 passage/puncto stricte, (in het verkeer), (in het verkeer) collo de bottilia


knerpen WW

1 craccar, crepitar


knersen WW

1 craccar, crepitar


knetter(gek) BN

1 completemente folle


knetteren WW

1 craccar, crepitar


knettergek BN

1 follissime


knettering ZN

1 crepitation


kneu ZN

1 linotto


kneukel ZN

1 articulation/juncto/junctura del digito


kneus(je) ZN

1 ovo con scalia rupte, ovo findite


kneuswond ZN

1 plaga contuse


kneuter ZN

1 linotto


kneuterig BN

1 commode


kneuzen WW

1 contunder, contusionar
mijn arm is gekneusd = io ha le bracio contuse/contusionate
gekneusde plek = contusion


kneuzing ZN

1 contusion, plaga contuse, ecchymose (-osis)
inwendige --en = contusiones/lesion interne
lichte -- = contusion legier
--en oplopen = suffrer contusiones


knevel ZN

1 (snor) mustachio
2 (MED) tourniquet (F)


knevelaar ZN

1 concussionario, extortionario, exactor


knevelarij ZN

1 concussion, exaction, extorsion


knevelen WW

1 (boeien) ligar, attachar {sj}
2 (afpersen) concuter, extorquer
3 (onderdrukken) supprimer, submitter, tyrannisar
4 (censureren) censurar, musellar
de pers -- = censurar/musellar le pressa


kneveling ZN

1 Zie: knevelarij


kneveltouw ZN

1 corda a/de/pro attachar {sj}/ligar


knevelverband ZN

1 (MED) tourniquet (F)


knibbelaar ZN

1 chicanero {sj}, avaro


knibbelachtig BN

1 avar, meschin


knibbelachtigheid ZN

1 knibbelarij


knibbelarij ZN

1 avaritia, meschineria


knibbelen WW

1 contender le precio, negotiar cavillosemente


knibbelig BN

1 Zie: knibbelachtig


knibbelziek BN

1 Zie: knibbelachtig


knibbelziekte ZN

1 spirito de chacana {sj}


knibbelzucht ZN

1 Zie: knibbelziekte


knickerbockers ZN MV

1 knickerbockers (E)


knie ZN

1 genu, geniculo
op de --en vallen = cader al genus
de -- buigen = genicular
(FIG) door de --en gaan = ceder, submitter se, plicar se
iets onder de -- hebben = cognoscer/saper un cosa a fundo, dominar un cosa


kniebanden ZN MV

1 (ANAT) ligamentos rotulee/rotulian/de rotula


kniebeitel ZN

1 cisello a cardine


kniebeschermer ZN

1 geniculiera


kniebeweging ZN

1 movimento de genu/de geniculo


knieboog ZN

1 cavo del genu/geniculo, garretto, poplite


knieboogspier ZN

1 Zie: kniekuilspier


kniebroek ZN

1 pantalon(es) curte, knickerbockers (E)


kniebuiging ZN

1 flexion del genus/geniculos, genuflexion
enkelvoudige -- = genuflexion simple
dubbele -- = genuflexion duple


kniediep BW

1 usque al genu(s)/geniculo(s)


kniegal ZN

1 (van paard) cappelletto


kniegewricht ZN

1 articulation/juncto/junctura del genu/del geniculo


kniegezwel ZN

1 (van paard) cappelletto


knieholte ZN

1 cavo del genu/geniculo, garretto, poplite


kniehoog BW

1 usque al genu(s)/geniculo(s)


kniehoogte ZN

1
tot op -- = usque al altor del genu(s)/geniculo(s)


kniekous ZN

1 geniculiera


kniekuil ZN

1 Zie: knieholte


kniekuilspier ZN

1 musculo poplitee


knielaars ZN

1 botta usque al genus/geniculos


knielap ZN

1 geniculiera


knielbankje ZN

1 parve banco pro genuflexion


knieleer ZN

1 (van stratenmaker) geniculiera


knielen WW

1 genicular, genuflecter, prosternar se
het -- = geniculation, genuflexion, prosternation
--de houding = position a genus/geniculos


knielengte ZN

1 longor (de un vestimento) usque al genus


knieling ZN

1 prosternation, genuflexion, geniculation


knielkussen ZN

1 cossino/cossinetto pro genuflecter


kniepedaal ZN

1 pedal actionate per medio del genu/geniculo


kniepezen ZN MV

1 Zie: kniebanden


kniepijn ZN

1 mal de genu/de geniculo


knier ZN

1 cardine


kniereflex ZN

1 reflexo patellar/rotulee/rotulian/de rotula


knieruimte ZN

1 spatio pro le genus/geniculos


knieschijf ZN

1 patella, rotula
van de -- = patellar


kniesoor ZN

1 grunnion, murmurator
een -- die daarop let = ma isto is un mer detalio


kniespier ZN

1 musculo del genu/del geniculo


kniestoot ZN

1 colpo date con le genu/geniculo


kniestuk ZN

1 (kniebeschermer) geniculiera


knietje ZN

1 (kleine knie) parve genu/geniculo
2 (gewonde knie) genu/geniculo vulnerate/ledite
3 (duw met de knie) colpo de genu/geniculo


knieval ZN

1 genuflexion, geniculation, prosternamento, prosternation
een -- maken/doen voor iemand = genuflecter ante un persona, jectar se al pedes de un persona, prosternar/prosterner se ante un persona


knieverband ZN

1 bandage de genu, geniculiera


knieverwonding ZN

1 vulnere/lesion del genu/del geniculo


knieviool ZN

1 viola de gamba


knievormig BN

1 geniculate, in forma de genu/de garretto


knievormigheid ZN

1 geniculation


kniewater ZN

1 (MED) hydarthrose (-osis)


kniezen WW

1 affliger se (de), tormentar se (de)


kniezer ZN

1 persona atrabiliari


kniezerig BN

1 grunnion


kniezerigheid ZN

1 humor grunnion


knijp ZN

1 embarasso, difficultate
in de -- zitten = esser in grande embarasso/in grande difficultates


knijpbril ZN

1 binoculo, pince-nez (F)


knijpen WW

1 (druk uitoefenen door samenpersen) pressar, premer, serrar
2 (bezuinigen) economisar, reducer le expensas
3 (druk uitoefenen op iemands vel/lichaamsdeel) pinciar
iemand in de arm -- = pinciar le bracio de un persona
4
er tussen uit -- = eclipsar se
'm -- = haber pavor


knijper ZN

1 (knijpend voorwerp) pincia, crampa
2 (wasknijper) cavilia (de pannos lavate)
3 (vrek) avaro


knijperig BN

1 meschin


knijpfles ZN

1 bottilia/flacon (F) de plastico


knijping ZN

1 pinciamento


knijpkat ZN

1 lampa manual a dynamo, lampa dynamoelectric


knijplamp ZN

1 Zie: knijpkat


knijprem ZN

1 freno a/de mano (de bicycletta)


knijptang ZN

1 tenalia(s), pincia(s)


knik ZN

1 (gedeeltelijke breuk, knak, kink) torto, plica
2 (breuk) ruptura, fractura
3 (inbuiging) inflexion, incurvation, curva
4 (buiging van het hoofd) signo/movimento/inclination de capite/del testa


knikbeweging ZN

1 (met het hoofd) nutation


knikbloem ZN

1 chondrilla


knikje ZN

1 (met het hoofd) signo/inclination/movimento de capite/testa
goedkeurend -- = signo de testa approbative, gesto approbative/de approbation


knikkebollen WW

1 esser somnolente


knikken WW

1 (knakken) rumper
2 (een knik maken in) flecter, curvar
3 (met het hoofd) nutar
het -- = nutation
toestemmend/goedkeurend -- = facer un gesto de acquiescentia, assentir/approbar con le testa/capite
van ja -- = affirmar con le capite/testa
4 (ASTRON, PLANTK, etc.) nutar
het -- = nutation


knikker ZN

1 (mbt knikkerspel) marmore
met --s spelen = jocar al marmores
er is iets aan de -- = il ha un problema
2 (hoofd) capite, testa
kale -- = capite/testa calve, bolla de biliardo


knikkerbaan ZN

1 terreno pro jocar al marmores


knikkeren WW

1 jocar al marmores
het -- = joco de marmores
2
iemand eruit -- = jectar/poner un persona in le strata


knikkerspel ZN

1 joco de marmores


knikkertijd ZN

1 saison (F) del joco de marmores


knikkerzak ZN

1 sacco a/de marmores


knikplooi ZN

1 flexura


knikvast BN

1 resistente al ruptura per flexion


knikvastheid ZN

1 resistentia al ruptura per flexion


knikweerstand ZN

1 Zie: knikvastheid


knip ZN

1 (geluid) clic
hij is geen -- voor de neus waard = ille vale pro nihil, ille es toto inutile
2 (gaatje) perforation
de conducteur geeft een -- in het kaartje = le controlator perfora le billet/face un perforation in le billet
3 (met schaar) incision
4 (verende knijper, klem) pincia
5 (grendel) pessulo
6 (val) pedica, trappa
een -- opzetten = poner un pedica
7 (portemonnee) portamoneta, bursa


knip! TW

1 clic!


knipbeugel ZN

1 clausura (a resorto) de bursa


knipbeurs ZN

1 bursa con clausura a resorto


knipbrood ZN

1 pan findite/incisate


knipgaatje ZN

1 perforation


knipkaart ZN

1 carta de abonamento perforabile


knipmachine ZN

1 (tondeuse) machina de tonder


knipmes ZN

1 cultello plicante/a resorto
buigen als een -- = humiliar se, inclinar se profundemente, facer reverentias obsequiose, esser troppo obsequiose


knipogen WW

1 batter le palpebras/cilios, palpebrar
het -- = palpebration


knipoog(je) ZN

1 batter del palpebras


knippatroon ZN

1 patrono, modello


knippen WW

1 (met schaar, e.d.) taliar, secar, (kort knippen) tonder
zijn haar -- = taliar se/secar se le capillos
zijn haar laten -- = facer taliar se/secar se le capillos
de heg/haag -- = tonder/secar/taliar le haga/sepa
2 (van vervoersbewijs) perforar, forar
het -- = perforation
het kaartje -- = (per)forar le billet
3
met de ogen -- = batter le palpebras, palpebrar
4
met de vingers -- = claccar le digitos


knipperbol ZN

1 bolla con luce/lumine intermittente


knipperen WW

1
met de ogen -- = batter le cilios/le palpebras, palpebrar
het -- (met de ogen) = palpebration
2 producer un luce/lumine intermittente


knipperlamp ZN

1 lampa intermittente


knipperlicht ZN

1 lumine/luce intermittente


knipperlichtsignaal ZN

1 signal intermittente


knipschaar ZN

1 cisorios


knipsel ZN

1 retalio


knipselalbum ZN

1 album de retalios de jornal/de pressa


knipselarchief ZN

1 collection de retalios de jornal/de pressa


knipselbureau ZN

1 agentia/servicio/officio/bureau (F) de retalios de jornal/de pressa


knipseldienst ZN

1 Zie: knipselbureau


knipselkrant ZN

1 jornal con retalios de pressa, montage de retalios de jornal/de pressa


knipsluiting ZN

1 clausura a pincia


kniptang ZN

1 (om iets door te knippen) tenalias/pincias pro taliar
2 (om gaatjes te knippen) perforator


knipvlies ZN

1 membrana nyctitante


knisperen WW

1 crepitar, (mbt papier) susurrar


knisteren WW

1 producer un ruito de susurro/susurration, susurrar
het -- van zijde = le susurro/susurration de seta


KNMI ZN

1 (Afk.: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) Instituto Royal Nederlandese de Meteorologia


knobbel ZN

1 (bolvormige uitwas) nodo, nodulo, tubere, tuberculo, tuberositate
een --tje in de borst = un nodulo in le pectore
vol --s = nodose
2 (FIG) (natuurlijke aanleg) talento
-- voor wiskunde = talento pro le mathematica


knobbelachtig BN

1 Zie: knobbelig


knobbelen WW

1 jocar al datos


knobbelgras ZN

1 calabrosa aquatic


knobbelig BN

1 nodose, nodular, nodulose


knobbeligheid ZN

1 nodositate


knobbeljicht ZN

1 arthritis/gutta nodose


knobbelmeloen ZN

1 cantalupo


knobbelpunt ZN

1
(van kies) met veel --en = multicuspide


knobbelreumatiek ZN

1 rheumatismo nodose, arthrose (-osis)


knobbeltje ZN

1 tuberculo, nodulo
2 (MED, PLANTK) papula
bedekt met --s = papulose


knobbeluitwas ZN

1 protuberantia, tuberculo, tuberositate


knobbelvormig BN

1 nodulose, nodular


knobbelziekte ZN

1 rachitis, rachitismo


knobbelzwaan ZN

1 cygno mute


knock-out ZN

1 knock-out (E), foras de combatto


knock-out BW

1 knock-out (E)
iemand -- slaan = knock-outar un persona


knoddig BN

1 drolle, comic


knoedel ZN

1 (meelballetje) bolletta de pasta
2 (kluwen) bolla, pelota
3 (haarknot) (capillos inrolate in) nodo


knoei ZN

1 embarasso
in de -- zitten = esser in un difficultate/in un situation difficile/sin exito, esser in grande embarasso


knoeiboel ZN

1 (slecht werk) obra mal facite
2 (geknoei, bedrog) fraude, duperia


knoeien WW

1 (morsen, vervuilen) facer maculas, polluer
wat zit je toch te --! = mira le disastro que tu face
2 (slecht werken) travaliar/laborar mal, facer mal
3 (vervalsen) falsificar, fraudar, manipular, adulterar, malversar
het -- = falsification, fraude, manipulation, adulteration, malversation
in statistieken -- = manipular statisticas
met/in de boeken -- = manipular le libros de contabilitate
met levensmiddelen -- = adulterar viveres
met geld -- = facer malversationes
met wijn -- = adulterar le vino
margarine door de boter -- = miscer fraudulentemente margarina al butyro


knoeier ZN

1 (slechte werker) mal obrero
2 (knoeipot) persona sordide, porco
3 (fraudeur) fraudator, falsario, falsificator, adulterator


knoeierij ZN

1 (slecht werk) obra mal facite
2 (bedrog) fraude, falsification, manipulation, practicas dishoneste, adulteration, (met geld) malversation


knoeipot ZN

1 persona sordide, porco


knoeiwerk ZN

1 obra/travalio/labor mal facite


knoeper(d) ZN

1 Zie: knoert


knoert ZN

1 gigante
een -- van een karper = un carpa gigante/enorme
een -- van een fout = un error enorme


knoerthard BN

1 dur como un rocca
hij heeft --e handen = ille ha pugnos de ferro


knoest ZN

1 (noest) nodo
vol --en = nodose
hout zonder --en = ligno sin nodos


knoestachtig BN

1 Zie: knoestig


knoesterig BN

1 Zie: knoestig


knoestig BN

1 nodose, nodular, nodulose
--e stok = baston nodose


knoestigheid ZN

1 nodositate


knoet ZN

1 knut (R)
met de -- regeren = regnar con le sceptro/un mano de ferro


knoflook ZN

1 allio
teentje -- = puncta de allio


knoflookachtig BN

1 alliacee
--e lucht = odor alliacee/de allio


knoflookblad ZN

1 folio de allio


knoflookbolletje ZN

1 capite/testa de allio


knoflookboter ZN

1 butyro al allio


knoflookgeur ZN

1 odor alliacee/de allio


knoflookkruid ZN

1 planta alliacee


knoflooklucht ZN

1 odor de allio


knoflookpad ZN

1 pelobato


knoflookpers ZN

1 pressa de allio


knoflooksaus ZN

1 sauce (F) al/de allio


knoflooksmaak ZN

1 gusto de allio


knoflooksoep ZN

1 suppa al/de allio


knoflookworst ZN

1 salsicia al allio


knokfilm ZN

1 film (E) a rixas


knokig BN

1 nodose, ossose, ossee, ossute
--e handen = manos ossute
--e vingers = digitos nodose/ossose


knokkelachtig BN

1 Zie: knokkelig


knokkelig BN

1 nodose, ossose, ossee, ossute


knokkelkoorts ZN

1 dengue


knokkels ZN MV

1 nodos/junctura del digitos


knokken WW

1 batter se, battaliar, rixar


knokker ZN

1 battaliator


knokpartij ZN

1 rixa


knokploeg ZN

1 commando (del resistentia), equipa executante


knol ZN

1 (raap) rapa
zich geen --len voor citroenen laten verkopen = non lassar se dupar
2 (stengel/worteldeel) tubere, tuberculo, (stengelknol) cormo
3 (oud paard) vetule cavallo


knolachtig BN

1 tuberose


knolamaniet ZN

1 amanita bulbose
groene -- = amanita phalloide


knolbeemdgras ZN

1 poa bulbose


knolbegonia ZN

1 begonia tuberose/bulbose


knolboterbloem ZN

1 ranunculo bulbose


knolcommelina ZN

1 commelina tuberose


knoldragend BN

1 tuberifere, tuberose, bulbose
--e boterbloem = ranunculo bulbose


knolgewas ZN

1 planta tuberose


knolkers ZN

1 tropeolo tuberose


knolkervel ZN

1 cherophyllo bulbose/tuberose


knolknop ZN

1 excrescentia tuberose


knolkwal ZN

1 rhizostoma


knollenakker ZN

1 Zie: knollenland


knollenland ZN

1 campo de rapas


knollentuin ZN

1 jardin de rapas
hij is in zijn -- = ille es multo contente, ille es in su elemento, ille es como un pisce in le aqua


knollenveld ZN

1 Zie: knollenland


knollenzaad ZN

1 semine de rapa


knolletje ZN

1 (kleine raap) parve rapa
2 (stengel/worteldeel) tubere, tuberculo


knolradijs ZN

1 raphano


knolribzaad ZN

1 Zie: knolkervel


knolrond BN

1 in forma de rapa


knolselderij ZN

1 seleri-rapa


knolvenkel ZN

1 fenuculo tuberose


knolvormig BN

1 tuberiforme, tuberose


knolvorming ZN

1 tuberisation


knolzaad ZN

1 semine de rapa


knolzwam ZN

1 amanita
groene -- = amanita phalloide


knook ZN

1 osso


knoop ZN

1 (aan kledingstuk) button
losse -- = button dissuite
een -- aanzetten/aannaaien = attachar {sj}/suer un button
de --en losmaken = disbuttonar
iemand die --en maakt of verkoopt = buttonero
--en draaien = facer buttones
(PLANTK) blauwe -- = succisa
de blauwe -- = liga antialcoholic
hij is van de blauwe -- = ille es abstemio
2 (dichtgetrokken lus) nodo
enkele -- = nodo simple
dubbele -- = nodo duple
platte -- = nodo platte
gordiaanse -- = nodo gordian
onontwarbare -- = nodo inextricabile
het touw zit in de -- = il se ha facite un nodo in le corda
een -- leggen = facer un nodo
een -- losmaken = disfacer/disserrar un nodo
een -- aantrekken = stringer un nodo
de -- doorhakken = trenchar {sj}/taliar le nodo, resolver le difficultate
dat garen zit vol --en = isto filo es plen de nodos
een -- in zijn zakdoek leggen = facer un nodo in le pannello de naso
(FIG) in de -- zitten = haber problemas, esser in un impasse
zonder --en = disnodose
3 (SCHEEP) (zeemijl per uur) nodo
20 --en per uur lopen = facer 20 nodos al hora
4 (knobbel aan een stengel) nodo
5 (WISK) nodo
6 (ASTRON) nodo
klimmende -- = nodo ascendente
dalende -- = nodo descendente
7 (NAT) nodo
buiken en --en van een golf = ventres e nodos de un unda
8 (MED) (kronkel, torsie) volvulo


knoopbloemig BN

1 nodiflor


knoopgezwel ZN

1 condyloma


knoopjesdrop ZN

1 liquiritia in forma de button


knoopkromme ZN

1 (WISK) nodo


knoopkruid ZN

1 jacea


knooplaars ZN

1 bottina


knooplijn ZN

1 (NAT, ASTRON) linea nodal/del nodos


knoopnaad ZN

1 sutura a nodo


knooppunt ZN

1 (van wegen) intersection (de vias/camminos), puncto nodal, (puncto de) junction, nodo
-- van spoorwegen = nodo ferroviari


knoopschoen ZN

1 scarpa/calceo a/con buttones


knoopsgat ZN

1 buttoniera
loze --en = buttonieras false
een lintje in het -- dragen = portar un decoration al buttoniera


knoopsgatenelastiek ZN

1 elastico a buttonieras


knoopsgatenschaar ZN

1 cisorios pro buttonieras


knoopsgatensteek ZN

1 puncto de feston


knoopsgatenzijde ZN

1 seta/filo pro buttonieras


knoopsgatmicrofoon ZN

1 microphono de buttoniera


knoopsluiting ZN

1 clausura con button


knoopsteek ZN

1 puncto de feston


knoopverband ZN

1 bandage nodose


knoopvorm ZN

1 modulo de button
2 forma de button


knoopvormig BN

1 in forma de button


knoopwerk ZN

1 macrame


knop ZN

1 (aan deur, deksel, apparaten, etc.) button
waar zit het --je van het licht? = ubi es le button del lumine?
op de -- drukken, de -- indrukken = premer/pressar le button, appoiar super le button
naar de --pen = destruite
achetr de --pen zitten = occupar del parte technic
2 (van wandelstok/paraplu, etc.) pomo
-- van een wandelstok = pomo de un canna
-- van een degen = pomo de un spada
3 (PLANTK) button, gemma
eindstandige -- = button/gemma terminal
--pen dragend = gemmifere
(uitbotten) --pen krijgen = gemmar


knopas ZN

1 axe floral


knopehaakje ZN

1 agrafe pro le button


knopen WW

1 (met knopen sluiten) buttonar
2 (een knoop leggen in) nodar, facer un nodo in/a
een das -- = nodar un cravata
je moet het niet zo stijf -- = non serra tanto tu/iste nodo
3 (vastmaken) nodar, attachar {sj}, ligar
twee touwen aan elkaar -- = attachar duo cordas per un nodo
iets in zijn oor -- = prender bon nota de un cosa
4 (vervaardigen door knopen te leggen) nodar, (mbt net) maliar
een net -- = maliar/facer un rete


knopendoos ZN

1 cassa a/de/pro buttones


knopendraaier ZN

1 tornator/fabricante de buttones, buttonero


knopenfabricage ZN

1 fabrication de buttones, buttoneria


knopenfabriek ZN

1 fabrica de buttones, buttoneria


knopenfabrikant ZN

1 fabricante de buttones, buttonero


knopengarnituur ZN

1 joco de buttones


knopenhandel ZN

1 commercio de buttones, buttoneria


knopenlijn ZN

1 Zie: knooplijn


knopenmaker ZN

1 fabricante de buttones, buttonero


knopenmakerij ZN

1 fabrica de buttones, buttoneria


knopenschrift ZN

1 (Incaschrift) quipu


knopenwinkel ZN

1 magazin de buttones, buttoneria


knopig BN

1 nodular, nodose, nodulose


knopje ZN

1 (parve) button
waar zit het -- van het licht? = ubi es le button/interruptor del lumine/del luce?


knopkruid ZN

1 galinsoga


knopligging ZN

1 (PLANTK) vernation, prefoliation


knoppen WW

1 (uitbotten) gemmar
2 (van de knoppen ontdoen) remover le buttones


knopschakelaar ZN

1 button


knopschimmel ZN

1 mucor


knopschub ZN

1 scalia de button


knopvariatie ZN

1 mutation de button(es)


knopvorming ZN

1 (DIERK) gemmiparitate, gemmation
voortplanting door -- = reproduction per gemmation
door -- zich voortplantend = gemmipare


knopzetting ZN

1 Zie: knopvorming


knor ZN

1 (knorrend geluid) grunnimento
2 (knobbel) nodo, nodositate, protuberantia
3 (BOUWK) (balksteen) lintel


knorbeen ZN

1 cartilagine


knorf ZN

1 nodo, juncto


knorhaan ZN

1 (vis) trigla


knorren WW

1 (brommerig geluid maken) grunnir
het -- = grunnimento
mijn maag begint te -- = mi stomacho face ruitos
2 (mopperen) grunnir, murmurar


knorrepot ZN

1 grunnion, grunnitor, murmurator


knorrig BN

1 grunnion, irritabile, atrabiliari
een --e vrouw = un femina irritabile


knorrigheid ZN

1 mal humor, atrabile, acrimonia


knorvis ZN

1 Zie: knorhaan


knorvlees ZN

1 carne cartilaginose


knot ZN

1 (kluwen) pelota, bolla
-- wol = pelota de lana
2 (capillos inrolate in) nodo


knoteik ZN

1 querco truncate/decapitate


knots ZN

1 massa, fuste
de -- van Hercules = le massa de Hercules
2
een -- van een ... = un ... enorme/gigantesc/colossal


knots BN

1 (dwaas) folle
2 (goed) phantastic, meraviliose
een -- idee = un idea phantastic/meraviliose


knotsgek BN

1 completemente folle


knotsoefening ZN

1 exercitio con massas


knotspoliep ZN

1 clava


knotsslag ZN

1 colpo de massa


knotsvormig BN

1 (BIOL) claviforme
--e delen = partes claviforme


knotswier ZN

1 ascophyllo nodose


knotszwam ZN

1 clavaria
pijpachtige -- = clavaria fistulose
spoelvormige -- = clavaria fusiforme


knotten WW

1 truncar, decapitar
een wilg -- = truncar/decapitar un salice
een geknotte boom = un arbore truncate/decapitate
2 (FIG) reprimer


knotting ZN

1 truncamento, truncation, decapitation


knotwilg ZN

1 salice truncate/decapitate


know-how ZN

1 know-how (E), cognoscentias/cognoscimentos technic


KNSB ZN

1 (Afk.: Koninklijke Nederlandse Schaak Bond) Federation Royal Nederlandese de Chacos {sj}
2 (Afk.: Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond) Federation Royal Nederlandese de Patinatores


knudde BN

1
het is -- (met een rietje) = isto non vale nihil, isto es un disastro


knuffel ZN

1 (liefkozing) caressa


knuffelen WW

1 caressar, facer caressas


knuist ZN

1 pugno


knuistje ZN

1 parve mano, pugnetto
--s van een baby = pugnettos de un bebe/baby (E)


knul ZN

1 typo
een goeie -- = un typo sympathic, un bon typo


knullig BN

1 inhabile


knuppel ZN

1 (korte, dikke stok) massa, fuste
de -- in het hoenderhok gooien = mitter le catto inter le pipiones
2 (stuurknuppel) levator de commando
3 (SPORT) bat (E)


knuppelbrug ZN

1 ponte de fustes


knuppeldam ZN

1 dica/barrage de fustes


knuppelen WW

1 fustigar, bastonar, batter


knuppelrijm ZN

1 poesia a refrain (F)


knuppelslag ZN

1 colpo de massa/de fuste


knuppelvers ZN

1 Zie: knuppelrijm


knuppelvormig BN

1 claviforme


knuppelweg ZN

1 cammino de fustes


knurf ZN

1 (knorf) nodo
2 (brok) morsello, fragmento


knurft ZN

1 imbecille, idiota


knus BN

1 confortabile, intime, agradabile
een -- babbeltje = un conversation intime


knusjes BW

1 intimemente, confortabilemente, agradabilemente, in un atmosphera/ambiente intime


knutselaar ZN

1 persona qui face bricolage (F), constructor amateur (F)


knutselarij ZN

1 Zie: knutselwerk


knutselen WW

1 distraher se con/facer labores manual, facer bricolage (F)


knutselruimte ZN

1 loco pro facer bricolage (F)


knutselwerk ZN

1 bricolage (F)


KNVB

1 (Afk.: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond) Federation Royal/Regal Nederlandese de Football (E)


KNWU

1 (Afk.: Koninklijke Nederlandse Wielren Unie) Federation Royal/Regal Nederlandese de Cyclismo


k.o.

1 (Afk) knock-out (E), k.o., foras de combatto


koala(beertje) ZN

1 koala


kobalt ZN

1 (element) cobalt
radioactief -- = cobalt radioactive, cobalt sexanta, radiocobalt
2 (kleur) blau/azuro de cobalt


kobaltbestraling ZN

1 tractamento con cobalt, cobaltotherapia


kobaltblauw ZN

1 blau/azuro de cobalt


kobaltbom ZN

1 bomba al/de cobalt


kobalten BN

1 de cobalt
2 de blau/azur de cobalt


kobalterts ZN

1 mineral cobaltic/de cobalt


kobaltglas ZN

1 vitro cobaltic


kobalthoudend BN

1 cobaltifere


kobaltijzer ZN

1 ferro cobaltic


kobaltstaal ZN

1 aciero cobaltic


kobaltstraal ZN

1 radio gamma/de cobalt


kobaltultramarijn ZN

1 Zie: kobaltblauw


kobaltverbinding ZN

1 composito de cobalt


kobaltzout ZN

1 sal cobaltic/de cobalt


kobaltzuur ZN

1 acido cobaltic


kobbe ZN

1 (spin) aranea
2 (zilvermeeuw) laro argentate


kobbenet ZN

1 tela de aranea


kobmeeuw ZN

1 Zie: kobbe-2


kobold ZN

1 kobold


kocher ZN

1 pincia hemostatic


kodak ZN

1 (camera) kodak


kodde ZN

1 Zie: knots


koddebeier ZN

1 guardachassa {sj}, guarda de chassa {sj}/campestre


koddig BN

1 drolle, comic, burlesc, buffonesc, locular, jocose, facete, facetiose, divertente
een -- ventje = un parve typo drolle/comic


koddigheid ZN

1 comicitate, drolleria, buffoneria, jocularitate, jocositate, character comic/facetiose


koe ZN

1 vacca
heilige -- = vacca sacrate
een -- melken = mulger un vacca
oude --ien uit de sloot halen = disinterrar/dispulverar vetule historias
van de -- = vaccin
waarheid als een -- = veritate evidente
--ien van fouten = errores enorme
--ien van letters = litteras enorme/gigantesc
de -- bij de horens vatten = prender le tauro per le cornos
over --tjes en kalfjes praten = parlar de cosas banal


koebeest ZN

1 vacca


koebel ZN

1 sonalia


koeboter ZN

1 butyro de vacca


koedille ZN

1 camomilla fetide/putente


koedoe ZN

1 cudu


koedokter ZN

1 Zie: veearts


koedrijver ZN

1 vacchero, bovero


koegoear ZN

1 cuguar


koehaar ZN

1 pilo de vacca


koeharig BN

1 de pilo de vacca


koeherder ZN

1 pastor de vaccas, vacchero, bovero


koehoeder ZN

1 Zie: koeherder


koehoorn ZN

1 corno de vacca


koeienboleet ZN

1 boleto bovin


koeiendief ZN

1 Zie: veedief


koeiendrek ZN

1 Zie: koeienmest


koeiendrek ZN

1 stercore bovin/de vacca


koeiendrijver ZN

1 vacchero, bovero


koeienfokker ZN

1 elevator de vaccas


koeienfokkerij ZN

1 (handeling) elevamento de vaccas
2 (plaats) station de elevamento de vaccas


koeienhoeder ZN

1 Zie: koehoeder


koeienhuid ZN

1 pelle de vacca


koeienkop ZN

1 capite/testa de vacca


koeienletter ZN

1 littera enorme/gigantesc


koeienlever ZN

1 hepate/ficato de vacca


koeienmaag ZN

1 stomacho de vacca


koeienmarkt ZN

1 Zie: koemarkt


koeienmest ZN

1 stercore bovin/de vacca


koeienoog ZN

1 oculo de vacca
2 (MED) exophthalmia, exophthalmo


koeienpistool ZN

1 masca/mascara de macellation


koeienplak ZN

1 Zie: koeienvlaai


koeienpoep ZN

1 Zie: koeienmest


koeienpoot ZN

1 pata de vacca


koeienstaart ZN

1 cauda de vacca


koeienstal ZN

1 stabulo/stalla de/pro vaccas, vaccheria, boveria


koeienstront ZN

1 Zie: koeienmest


koeientand ZN

1 dente de vacca


koeientong ZN

1 lingua de vacca


koeienuier ZN

1 ubere de vacca


koeienvel ZN

1 pelle de vacca


koeienvlaai ZN

1 pecia de stercore bovin/de vacca, cacata de vacca


koeienvlees ZN

1 carne de vacca, vacca


koeioneren WW

1 vexar, intimidar, tormentar


koek ZN

1 (CUL) torta, (ontbijtkoek, kruidkoek) pan de specie
gevulde -- = (parve) torta rotunde al pasta de amandola
dat is andere -- = isto es altere cosa
de -- is op = hic fini le festa
dat gaat erin als -- = isto ha multe successo
2 (platte, samenhangende massa) crusta, incrustation
een dikke -- opgedroogde verf = un spisse incrustation de vernisse


koekalf ZN

1 vitella


koekbakker ZN

1 pastissero
2 fabricante de pan de specie


koekbakkerij ZN

1 pastisseria
2 fabrica de pan de specie


koekbakkerswinkel ZN

1 Zie: koekbakkerij-1


koekdeeg ZN

1 pasta de torta


koekeloeren WW

1 ocular, spectar, mirar
ergens naar binnen -- = mirar per un fenestra/per un porta aperte


koekenbakken ZN

1 mestiero de pastissero
2 preparation de tortas


koekenbakker ZN

1 Zie: koekbakker-1


koekenbakkerij ZN

1 (winkel) pastisseria
2 (fabriek) fabrica de pan de specie, (mbt koekjes) biscuiteria


koek-en-zopie ZN

1 stand (E) de refrescamentos


koekepan ZN

1 patella, tortiera, (braadpan) frigitoria


koekfabricage ZN

1 fabrication de pan de specie


koekfabriek ZN

1 fabrica de pan de specie


koekfabrikant ZN

1 fabricante de pan de specie


koekje ZN

1 biscuit
een -- bij de thee = un biscuit que accompania le the
iemand een -- van eigen deeg geven = (re)pagar un persona con le mesme moneta


koekjesbakker ZN

1 biscuitero


koekjesbakkerij ZN

1 biscuiteria


koekjesfabriek ZN

1 biscuiteria


koekjestrommel ZN

1 latta a/de biscuites


koekkruiden ZN MV

1 species


koekoek ZN

1 (DIERK) cucu
2 (klok) pendula a cucu
3 (venster) luce de supra
4 (duivel) diabolo
loop naar de --! = va al diabolo!


koekoek! TW

1 cucu!


koekoekklok ZN

1 pendula a/de cucu


koekoeksbloem ZN

1 flor de cucu, coronaria, lychnide, lychnis


koekoeksei ZN

1 ovo de cucu


koekoeksjong ZN

1 (jong van een koekoek) juvene cucu
2 (FIG) parasito


koekoekszang ZN

1 canto de cucu


koekplank ZN

1 (koekvorm) forma/modulo pro torta(s)


koekprent ZN

1 Zie: koekplank


koekruid ZN

1 vaccaria parviflor


koekschotel ZN

1 tortiera


koektrommel ZN

1 Zie: koekjestrommel


koekvorm ZN

1 (vorm die men aan een koek geeft) forma de un/del torta
2 (bakvorm) forma/modulo pro torta(s)


koekwinkel ZN

1 pastisseria


koel BN

1 (matig koud) fresc
-- water = aqua fresc
--e kamer = camera fresc
--e kelder = cellario fresc
--e wind = vento fresc
-- drankje = bibita refrescante, refrescamento
-- bewaren = conservar in un loco fresc/frigide
het is -- vandaag = il face fresco hodie
2 (koud) frigide
--e kleur = color frigide
-- worden = frigidar
3 (onbewogen) frigide, phlegmatic
--e berekening = calculo frigide
zeer -- zijn = esser de glacie
4 (onverschillig) frigide, indifferente, insensibile, impassibile
--e toeschouwer = spectator indifferente
5 (onhartelijk) frigide, distante
--e toon = tono frigide
-- reageren = reager frigidemente
iemand -- bejegenen = tractar un persona frigidemente
-- reageren = reager frigidemente
6 (seksueel ongevoelig) frigide


koelak ZN

1 kulak (R)


koelapparaat ZN

1 apparato frigorific/refrigerante/de refrigeration, refrigerante, refrigerator


koelauto ZN

1 camion frigorific/frigorifere


koelbak ZN

1 Zie: koelbox


koelbassin ZN

1 bassino pro frigidar/refrigerar


koelbloedig BN

1 (kalm, onbewogen) frigide, phlegmatic
2 (onverschillig) frigide, indifferente, impassibile
3 (onverschrokken) audace, audaciose, temere, impavide


koelbloedigheid ZN

1 (onbewogenheid) sanguine frigide, calma, phlegma
2 (onverschilligheid) indifferentia
3 (onverschrokkenheid) audacia, temeritate


koelboot ZN

1 Zie: koelschip


koelbox ZN

1 cassa/recipiente isotherme/isothermic, glaciera


koelbuis ZN

1 Zie: koelpijp


koelcel ZN

1 cella/camera frigorific/frigorifere/frigide


koeldrank ZN

1 bibita refrigerante/refrescante


koeleder ZN

1 vacca


koeleer ZN

1 vacca


koelelement ZN

1 (in koelkast) elemento refrigerante/refrigeratori/de refrigeration


koelemmer ZN

1 situla a/de glacie


koelen BN

1 refrigerar, frigidar, refrescar, (in de koelkast bewaren) frigorificar
gekoelde boter = butyro refrigerate
2 (afreageren) satisfacer
zijn wraak -- = satisfacer su vengiantia/vindicantia
zijn woede -- op = discargar su ira contra/a


koelend BN

1 refrigerative, refrigeratori, refrigerante
-- vermogen = capacitate refrigerante


koeler ZN

1 (toestel om te koelen) refrigerante, refrigerator, (in automotor) radiator
2 (ijsemmer) situla a/de glacie


koelhartig BN

1 impassibile


koelhartigheid ZN

1 impassibilitate


koelheid ZN

1 (frisheid) fresco, frescor, frigido
2 (onverschilligheid) indifferentia
3 (onhartelijkheid) frigiditate, frigido, insensibilitate, distantia
ik kan u zijn -- niet verklaren = io non pote explanar vos su frigido


koelhuis ZN

1 deposito frigorific/frigorifere, camera frigorific


koelhuisboter ZN

1 butyro de un deposito frigorific/frigorifere, butyro conservate in un cella/camera frigorific


koelhuisei ZN

1 ovo de un deposito frigorific/frigorifere, ovo conservate in un cella/camera frigorific


koelie ZN

1 coolie (E)


koeliearbeid ZN

1 Zie: koeliewerk


koelieloon ZN

1 salario de coolie (E)


koeliewerk ZN

1 travalio/labor de coolie (E)
2 (FIG) travalio/labor pesante/multo dur


koeliewerving ZN

1 recrutamento de coolies (E)


koeliewoning ZN

1 casa de coolie (E)


koeling ZN

1 (handeling) refrigeration
natuurlijke -- = refrigeration natural
geforceerde -- = refrigeration fortiate
2 (koelcel) cella/camera frigide/frigorific, refrigerator
iets in de -- leggen = mitter/poner un cosa in le refrigerator/glaciera
3 (deel van motor) radiator


koelinrichting ZN

1 Zie: koelinstallatie


koelinstallatie ZN

1 installation frigorific


koelkamer ZN

1 camera frigorific/frigide


koelkast ZN

1 refrigerator, armario/apparato frigorific, glaciera
in de -- bewaren = conservar in le armario frigorific, frigorificar
(FIG) problemen in de -- stoppen = scopar problemas sub le carpetto


koelkelder ZN

1 cellario frigorific


koelkieuw ZN

1 (van vliegtuig) entrata de aere


koellading ZN

1 carga/cargamento frigorific/refrigerate


koelleiding ZN

1 conducto/tubo de refrigeration


koellucht ZN

1 aere de refrigeration


koelmachine ZN

1 machina/installation/apparato refrigeratori/frigorific, refrigerator


koelmantel ZN

1 camisa/inveloppe refrigerante


koelmiddel ZN

1 agente/fluido/liquido refrigerante/frigorigene/de refrigeration, refrigerante


koeloppervlak ZN

1 superficie refrigerante/de refrigeration


koelpakhuis ZN

1 deposito frigorific/refrigerate/frigorifere


koelpijp ZN

1 tubo refrigerante/de refrigeration


koelrib ZN

1 aletta refrigerante/de refrigeration


koelruim ZN

1 (in schip) cala frigorific/frigorifere/refrigerate


koelruimte ZN

1 cella/camera frigorific/frigorifere/frigide/refrigerate, refrigerator


koelschip ZN

1 nave frigorifere/frigorific/refrigerate


koelslang ZN

1 manica refrigerante/de refrigeration


koelspiraal ZN

1 spiral refrigerante/de refrigeration


koelsysteem ZN

1 systema de refrigeration


koeltank ZN

1 tank (E)/reservoir (F) frigorifere/refrigerate/de refrigeration


koeltas ZN

1 sacco isotherme


koelte ZN

1 (frisheid) fresco, frescor
in de -- van de avond = in le frescor del vespere/vespera
zich -- toewuiven = flabellar se
2 (koele plaats) loco fresc
de -- opzoeken = cercar un loco fresc, mitter se al umbra
3 (onbewogenheid) impassibilitate
een dichter in de -- = un poeta sin passion


koeltechnicus ZN

1 mechanico de refrigeration


koeltechniek ZN

1 technica de refrigeration


koeltemperatuur ZN

1 temperatura de refrigeration


koeltje ZN

1 brisa legier, zephyro


koeltjes BN

1 (een beetje koud) (un pauco/un poco) fresc, freschette
het is -- hier = il face fresc hic


koeltjes BW

1 (onhartelijk) frigidemente


koeltoestel ZN

1 apparato frigorific/refrigerante, refrigerator


koeltoren ZN

1 turre refrigerante/de refrigeration


koeltransport ZN

1 transporto/transportation refrigerate/frigorific/a temperatura controlate


koelvak ZN

1 vitrina refrigerate, (in koelkast) compartimento refrigeratori/a temperatura controlate


koelvat ZN

1 (om te koelen) reservoir (F) de refrigeration, refrigerator
2 (om koel te houden) situla a/de glacie


koelvitrine ZN

1 Zie: koelvak


koelvlees ZN

1 carne refrigerate


koelvloeistof ZN

1 liquido/fluido refrigerante/de refrigeration, refrigerante liquide/fluide


koelwagen ZN

1 camion frigorific/refrigeratori/refrigerate, (wagon) wagon frigorific/refrigeratori/refrigerate


koelwagon ZN

1 wagon frigorific/refrigeratori/refrigerate


koelwater ZN

1 aqua refrigerante/de refrigeration, aqua del systema de refrigeration, (in auto) aqua del radiator


koelwaterbuis ZN

1 tubo/conducto de aqua de refrigeration


koelwatertank ZN

1 reservoir (F) de aqua refrigerante/de refrigeration


koelweg BW

1 frigidemente
-- antwoorden = responder frigidemente


koemaag ZN

1 stomacho de vacca


koemarkt ZN

1 mercato de vaccas


koemelk ZN

1 lacte vaccin/de vacca


koemest ZN

1 Zie: koeiemest


koen BN

1 coragiose, resolute, intrepide, hardite, prode, valente, audace, audaciose, impavide, osate


koenheid ZN

1 corage, intrepiditate, harditessa, hardimento, prodessa, audacia, audacitate, valentia, valor, resolution


koeoog ZN

1 Zie: koeieoog


koepad ZN

1 pista de vaccas


koepel ZN

1 (halfbolvormig dak) cupola, domo
-- van een sterrewacht = cupola de un observatorio
-- van het Pantheon = domo del Pantheon
2 (tuinhuisje) pavilion, kiosque (F)
3 (geschutskoepel) turretta


koepelberg ZN

1 montania in forma de cupola


koepelbouw ZN

1 construction de cupola(s)


koepeldak ZN

1 (tecto a) cupola, domo


koepelfort ZN

1 forte/fortalessa a cupola


koepelgevangenis ZN

1 panoptico


koepelgewelf ZN

1 volta a cupola


koepelgraf ZN

1 tumba/sepulcro a cupola


koepelkamer ZN

1 camera in forma de cupola


koepelkerk ZN

1 ecclesia a/con cupola


koepelorganisatie ZN

1 organisation de coordination/de umbrella


koepeloven ZN

1 furno/fornace a cupola


koepelraam ZN

1 fenestra a cupola


koepeltent ZN

1 tenta a cupola


koepeltoren ZN

1 turre a cupola


koepelvorm ZN

1 forma de cupola


koepelvormig BN

1 in forma de cupola/de domo
--e daken = tectos in forma de cupola


koepelzaal ZN

1 sala a cupola


koepens ZN

1 pancia, rumine


koepokinenter ZN

1 vaccinator


koepokinenting ZN

1 vaccination antivariolic/contra le variola


koepokken ZN

1 variola del vaccas, vaccinia


koepokstof ZN

1 vaccino


Koerde ZN

1 kurdo


Koerdisch BN

1 lingua kurde, kurde


Koerdisch ZN

1 (taal) kurdo


Koerdistan ZN EIGN

1 Kurdistan


koereiger ZN

1 ibis, guardaboves


koeren WW

1 (van duiven) gemer


koerib ZN

1 costa de vacca


koerier ZN

1 (renbode) currero, staffetta, inviato, messagero
diplomatiek -- = currero diplomatic
per -- versturen = expedir per currero
2 (iemand die goederen vervoert/smokkelt) intermediario


koeriersdienst ZN

1 servicio de curreros/de messageros


koerierster ZN

1 currero feminin


koers ZN

1 (HAND) curso, quotation
-- van uitgifte = curso de emission
de --en dalen = le cursos bassa/cade
de --en stijgen = le cursos monta
de --en noteren = notar le cursos
munten buiten -- stellen = poner monetas foras de circulation/de uso
aan -- onderhevig = subjecte al fluctuationes del cursos
2 (FIN) (wisselkoers) (curso de) cambio
tegen de -- van = al cambio de
3 (richting) direction, route (F)
de -- aangeven = indicar le direction
de -- bepalen = fixar le route
een andere -- inslaan = prender un altere direction
de -- wijzigen = cambiar de direction
(ook FIG) uit de -- brengen = disorientar
(ook FIG) het uit de -- raken = disorientation
de storm heeft het schip uit de -- geslagen = le tempesta ha disorientate le nave
(ook FIG) de -- kwijt zijn = esser disorientate
Bilthoven ligt niet op onze -- = Bilthoven non es super nostre cammino/route
4 (route) route (F), cammino, (van schip/vliegtuig) linea
5 (loop) curso, (POL) orientation, (gedragslijn) linea
een harde -- volgen = sequer un linea dur
de nieuwe -- op politiek gebied = le nove orientation politic
6 (SPORT) cursa


koersaanwijzer ZN

1 (LUCHTV) gyrocompasso, compasso gyroscopic, gyroscopio/indicator directional/de direction


koersafwijking ZN

1 (SCHEEP, LUCHTV) deviation del curso


koersavans ZN

1 Zie: koersstijging


koersbepaling ZN

1 determination del curso/direction


koersberekening ZN

1 calculo/calculation de cursos/quotationes


koersbericht ZN

1 Zie: koerslijst


koersbeweging ZN

1 movimento del cursos/quotationes


koersblad ZN

1 Zie: koerslijst


koerscorrectie ZN

1 (van schip/vliegtuig) correction/rectification de route (F)/de curso/de direction
2 (HAND) correction del curso/quotation


koersdaling ZN

1 bassa/diminution del curso(s)/quotationes


koersdruk ZN

1 (ECON) pression super le quotationes/cursos
2 (mbt valuta) pression super le cursos


koersen WW

1 diriger se (verso)
het schip koerste naar het noorden = le nave se dirigeva verso le nord
2 (begroten) evalutar, estimar
een afstand -- = evalutar un distantia
de prijs van een bouwwerk -- = evalutar le precio de un construction
3 (SPORT) prender parte a un cursa


koersfluctuatie ZN

1 fluctuation/variation del curso(s)/quotation(es)


koersgemiddelde ZN

1 (ECON) media del quotationes, cursos
2 (mbt valuta) media del cursos


koershoudend BN

1 stabile, firme


koersindex ZN

1 (ECON) index/indice del quotationes/cursos
2 (mbt valuta) index/indice del cursos


koersing ZN

1 direction


koerslijst ZN

1 (ECON) lista/bulletin de quotationes/cursos
2 (mbt valuta) lista/bulletin del cursos


koersmanipulatie ZN

1 manipulation del quotationes/cursos


koersniveau ZN

1 nivello del quotationes/cursos


koersnivellering ZN

1 nivellamento/equalisation del quotationes/cursos


koersnotering ZN

1 quotation


koerspeil ZN

1 Zie: koersniveau


koersreactie ZN

1 reaction del bursa


koersrekening ZN

1 calculo/calculation de quotationes/cursos


koersrisico ZN

1 risco de depreciation


koersschommeling ZN

1 fluctuation/variation del quotation(es)/curso(s)


koersstijging ZN

1 altiamento del quotationes/cursos


koersval ZN

1 cadita rapide del quotationes/cursos


koersvariatie ZN

1 variation del quotationes/cursos


koersvastheid ZN

1 invariabilitate del quotationes/cursos


koersverandering ZN

1 (HAND) fluctuation/variation del quotationes/cursos
2 (SCHEEP, LUCHTV) cambio/cambiamento de route (F)/de direction


koersverhoging ZN

1 Zie: koersstijging


koersverlaging ZN

1 bassa/diminution del quotationes/cursos


koersverlies ZN

1 perdita de quotation/curso


koersverloop ZN

1 trend (E) del cursos/del quotationes


koersverschil ZN

1 differentia del quotation/curso


koerswaarde ZN

1 valor del quotation/curso (del jorno)


koerswijziging ZN

1 (HAND) fluctuation/variation del quotationes/cursos
2 (van schip/vliegtuig) cambio/cambiamento de route (F)/direction


koerswinst ZN

1 beneficio/profito super le quotation/curso


koeskoes ZN

1 couscous (F)


koest BW

1
zich -- houden = esser quiete/tranquille/immobile


koestaart ZN

1 cauda de vacca


koestal ZN

1 Zie: koeienstal


koesteren WW

1 (verwarmen) calefacer
de zon koestert de aarde = le sol caleface le terra
2 (uit waardering beschermen) conservar carmente, proteger
zij koesterde haar vrijheid = illa conservava carmente su libertate
3 (vertroetelen) tractar con multe affecto
4 (bij zich zelf voelen) sentir, haber, nutrir
een plan -- = nutrir un projecto
een wrok -- = nutrir resentimento
eerbied -- voor = haber respecto pro, respectar, venerar
het voornemen -- = haber le intention de, intender


koesterend BN

1 dulce


koestering ZN

1 (weldadige warmte) calor
2 (vertroeteling) sollicitude


koet ZN

1 (meerkoet) fulica


koetarwe ZN

1 vaccaria


koeterwaals ZN

1 linguage corrupte/inintelligibile, jargon (F)
-- spreken = jargonar


koeterwaals BN

1 inintelligibile, incomprensibile, incomprehensibile


koeterwalen WW

1 parlar un linguage corrupte/inintelligibile, jargonar


koetje ZN

1 (kleine koe) parve vacca
2 (jonge koe) juvene vacca
3
over --s en kalfjes praten = parlar de trivialitates/de cosas indifferente/de cosas sin importantia


koetong ZN

1 Zie: koeietong


koets ZN

1 carrossa, cochi {sj}
de gouden -- = le carrossa auree/royal/regal


koetsenmaker ZN

1 carrossero


koetshuis ZN

1 remissa/deposito (del carrossas/cochis {sj})


koetsier ZN

1 cochiero {sj}, auriga
2 (SCHERTS) automedonte


koetsiershoed ZN

1 cappello de cochiero {sj}


koetsierskiel ZN

1 blusa de cochiero {sj}


koetsierslivrei ZN

1 livrea de cochiero {sj}


koetsiersplaats ZN

1 sedia del cochiero {sj}


koetsierswoning ZN

1 casa de cochiero {sj}


koetsierszweep ZN

1 flagello de cochiero {sj}


koetspaard ZN

1 cavallo de carrossa/cochi {sj}


koetspoort ZN

1 entrata pro le carrossas/cochis {sj}


koetswerk ZN

1 carrosseria


koevet ZN

1 grassia de vacca


koevoet ZN

1 levator, vecte


Koeweit ZN EIGN

1 Kuwait


Koeweiter ZN

1 habitante de Kuwait, kuwaiti


Koeweits BN

1 kuwaiti, kuwaitian


kof ZN

1 koff


koffer ZN

1 (grote koffer) coffro
in een -- sluiten = incoffrar
de -- induiken met iemand = ir al lecto con alicuno
2 (kleinere koffer) valise (F)
de -- pakken = facer le valise
de -- uitpakken = disfacer le valise


kofferbak ZN

1 (in auto) cala de bagage


kofferdam ZN

1 cofferdam


kofferdeksel ZN

1 coperculo de valise (F)/de coffro


kofferen WW

1 mitter in un coffro/valise (F), incoffrar


kofferetiket ZN

1 etiquetta {kè} de coffro/de valise (F)


koffergrammofoon ZN

1 grammophono/phonographo portative/portabile


kofferlabel ZN

1 etiquetta {kè} de coffro/de valise (F)


kofferorgel ZN

1 organo/harmonium portabile/portative


kofferrek ZN

1 portabagages


kofferruimte ZN

1 (in auto) cala de bagage


kofferschrijfmachine ZN

1 machina a/de scriber portabile/portative


kofferslot ZN

1 serratura de coffro/de valise (F)


koffertje ZN

1 parve valise (F), coffretto, portafolio


koffervis ZN

1 pisce coffro, coffro


koffie ZN

1 caffe
-- met melk = caffe con lacte
-- met room = caffe con crema
-- zonder melk, zwarte -- = caffe nigre
-- met (veel) suiker = caffe (ben) sucrate
-- verkeerd = caffe con multe lacte, caffe con plus de lacte que de caffe
-- in bonen = caffe in fabas
sterke -- = caffe forte/concentrate
slappe -- = caffe legier
gebrande -- = caffe torrefacite
ongebrande -- = caffe verde/non torrefacite
ongemalen -- = caffe in granos
gemalen -- = caffe in pulvere
cafeïnevrije -- = caffe decaffeinate
gefiltreerde -- = caffe filtrate
kopje -- = tassa de caffe
een kopje -- drinken = prender un caffe
pak -- = pacchetto de caffe
baal -- = balla de caffe
-- branden = torrefacer caffe
-- malen = moler caffe
-- maken/zetten = facer/preparar caffe
-- filtreren/filteren/laten doorlopen = filtrar/colar caffe
op de -- komen = venir a prender caffe, (FIG) lassar se dupar
in -- doen = commerciar/negotiar in caffe
suiker in zijn -- doen = sucrar su caffe


koffiearoma ZN

1 (geur) aroma/fragrantia del caffe
2 (toevoeging) aroma artificial (pro caffe), aromatisante (pro caffe)


koffieautomaat ZN

1 distributor/machina (automatic) de caffe


koffiebaal ZN

1 balla/sacco a/de caffe


koffiebar ZN

1 coffee shop (E)


koffiebes ZN

1 baca de caffe


koffieblad ZN

1 (dienblad) tabuliero de/pro caffe
2 (blad van de koffieplant) folio de caffeiero


koffiebon ZN

1 bono pro caffe


koffieboom ZN

1 caffeiero


koffieboon ZN

1 grano de caffe
koffiebonen = caffe in granos


koffiebranden ZN

1 torrefaction de caffe


koffiebrander ZN

1 torrefactor de caffe


koffiebranderij ZN

1 (handeling) torrefaction de caffe
2 (bedrijf) fabrica de torrefaction (de caffe)


koffiebroodje ZN

1 panetto dulce


koffiebus ZN

1 cassa/latta a/de/pro caffe


koffiecaramel ZN

1 caramello al caffe


koffiecreamer ZN

1 lacte (artificial) in pulvere (pro caffe)


koffiecultuur ZN

1 cultura de caffe


koffiedik ZN

1 fundo/residuo/deposito de caffe
ik kan geen -- kijken = io non pote previder le futuro, io non es divino
dat is -- kijken = isto es speculation


koffiedikkijker ZN

1 divino, augure


koffiedrinken ZN

1 (le) biber de caffe


koffiedrinker ZN

1 bibitor de caffe


koffie-export ZN

1 exportation de caffe


koffie-exporteur ZN

1 exportator de caffe


koffie-extract ZN

1 extracto/essentia de caffe


koffiefilter ZN

1 filtro de/pro caffe


koffiegerei ZN

1 servicio de caffe


koffiegeur ZN

1 Zie: koffiearoma-1


koffiehandel ZN

1 commercio de caffe


koffiehandelaar ZN

1 commerciante de caffe


koffieheester ZN

1 arbusto de caffe, caffeiero


koffiehuis ZN

1 café (F), caffe


koffiehuishouder ZN

1 caffetero


koffie-ijs ZN

1 gelato al caffe


koffiejuffrouw ZN

1 servitrice


koffiekamer ZN

1 (in schouwburg, etc.) foyer (F), camera de refrescamentos


koffiekan ZN

1 jarra pro caffe, caffetiera


koffieketel ZN

1 (ketel waarin men koffie zet) caffetiera
2 (koffiezetapparaat) percolator


koffiekeuken ZN

1 parve cocina pro preparar caffe, kitchenette


koffiekleur ZN

1 color de caffe


koffiekleurig BN

1 de color de caffe


koffiekopje ZN

1 tassa a/pro caffe


koffieland ZN

1 (koffieplantage) plantation de caffe
2 (land waar veel koffie groeit) pais (productor) de caffe


koffielepeltje ZN

1 coclearetto a/de caffe


koffieleut ZN

1 grande bibitor de caffe


koffieluis ZN

1 pediculo del caffe


koffiemaaltijd ZN

1 lunch (E) legier con caffe


koffiemachine ZN

1 Zie: koffiezetmachine


koffiemarkt ZN

1 mercato de/al caffe


koffiemeisje ZN

1 servitrice


koffiemelk ZN

1 lacte condensate/evaporate, crema pro caffe
gebruikt u --? = prende/vole vos lacte in vostre caffe?


koffiemolen ZN

1 molino a/de caffe


koffieonderneming ZN

1 plantation de caffeieros


koffieoogst ZN

1 recolta de caffe


koffiepakhuis ZN

1 deposito/magazin de caffe


koffiepauze ZN

1 pausa de caffe/pro prender caffe
een -- houden = facer un pausa de caffe
in de -- = durante le pausa de caffe


koffieplant ZN

1 caffeiero


koffieplantage ZN

1 plantation de caffe/caffeieros


koffieplanter ZN

1 plantator de caffe/caffeieros


koffiepluk ZN

1 recolta de caffe


koffiepoeder ZN

1 caffe in pulvere


koffiepot ZN

1 Zie: koffiekan


koffieprijs ZN

1 precio del caffe


koffieproducent ZN

1 productor de caffe


koffieproduktie ZN

1 production de caffe


koffieprut ZN

1 Zie: koffiedik


koffiepudding ZN

1 crema dulce al caffe


koffieroom ZN

1 crema pro le caffe


koffieroosten WW

1 Zie: koffiebranden


koffieservies ZN

1 servicio a/de caffe


koffieshop ZN

1 coffee shop (E)


koffiesmaak ZN

1 gusto de caffe


koffiestalletje ZN

1 stand (E) de caffe


koffiestruik ZN

1 arbusto de caffe, caffeiero


koffiesurrogaat ZN

1 succedaneo/surrogato/ersatz (D) de caffe


koffietafel ZN

1 (tafel) tabula a/de caffe
2 (maaltijd) lunch (E) legier con caffe


koffieteelt ZN

1 cultura de caffe


koffietent ZN

1 coffee shop (E)


koffietijd ZN

1 hora del caffe
hij kwam juist op -- = ille ha arrivate justo al hora del caffe


koffietrommel ZN

1 cassa/latta a/de/pro caffe


koffietuin ZN

1 plantation de caffe/caffeieros


koffieuur ZN

1 hora del caffe


koffieveiling ZN

1 vendita de caffe


koffieverbruik ZN

1 consumo/consumption de caffe


koffievla ZN

1 Zie: koffiepudding


koffievlek ZN

1 macula de caffe


koffiewagen ZN

1 tabula rolante, carretta de caffe


koffiewater ZN

1 aqua pro le caffe


koffiezeefje ZN

1 colatorio de caffe


koffiezetapparaat ZN

1 caffetiera electric, percolator


koffiezetmachine ZN

1 Zie: koffiezetapparaat


koffiezettoestel ZN

1 Zie: koffiezetapparaat


kofschip ZN

1 koff


kogel ZN

1 (projectiel) balla
verdwaalde -- = balla perdite
loden -- = (balla de) plumbo
hagel van --s = grandine de ballas
de -- krijgen = esser fusilate
de -- is door de kerk = le decision ha essite prendite
veroordeeld tot de -- = condemnate a esser fusillate
2 (TECHN) balla, sphera
3 (bij het kogelstoten) peso


kogelafsluiter ZN

1 clausura/valva a sphera/a marmore


kogelas ZN

1 axe a spheras


kogelbaan ZN

1 trajectoria (ballistic/de un/le balla), parabola


kogelbiefstuk ZN

1 beefsteak (E) rotunde


kogelbloem ZN

1 trollio europee


kogelboom ZN

1 cephalantho


kogelen WW

1 jectar, lancear


kogelfles ZN

1 bottilia con clausura a sphera/a marmore


kogelfotometer ZN

1 photometro spheric


kogelfrees ZN

1 fresa spheric


kogelgat ZN

1 orificio de balla


kogelgewelf ZN

1 volta spheric


kogelgewricht ZN

1 enarthrose (-osis), articulation/juncto/junctura (de superficie) spheric


kogelgieter ZN

1 funditor de ballas


kogelgieterij ZN

1 funderia de ballas


kogelklep ZN

1 Zie: kogelafsluiter


kogelkussen ZN

1 Zie: kogellager


kogellager ZN

1 cossinetto a/de bollas/spheras


kogelmal ZN

1 modulo pro funder ballas (de plumbo)


kogelpen ZN

1 stilo/penna a sphera/a bolla


kogelregen ZN

1 pluvia de ballas


kogelrond BN

1 rotunde como un bolla, spheric, globular, globose


kogelscharnier ZN

1 juncto spheric/a sphera, pivot


kogelslingeraar ZN

1 lanceator del martello


kogelslingeren ZN

1 lanceamento del martello


kogelstoten ZN

1 lanceamento del peso


kogeltje ZN

1 bolletta, globulo, granulo


kogelton ZN

1 boia spheric


kogelvanger ZN

1 paraballas


kogelventiel ZN

1 valvula a bolla


kogelvis ZN

1 pisce globo


kogelvorm ZN

1 (gietvorm) modulo a/pro ballas
2 (bolvorm) forma spheric/globular, sphericitate, globulositate
dit voorwerp heeft een -- = isto objecto es spheric


kogelvormig BN

1 spheric, globular, globulose, in forma de sphera/de globo


kogelvormigheid ZN

1 sphericitate, globulositate


kogelvrij BN

1 antiballas, a proba/prova de ballas
-- glas = vitro antiballas/armate/blindate
-- vest = gilet (F) antiballas


kogelwond ZN

1 ferita/vulnere de/per balla


kohier ZN

1 lista/registro de contributores


kohierbelasting ZN

1 imposto directe


kohort ZN

1 cohorte


koine ZN

1 koine


kok ZN

1 cocinero, coco
een -- huren = ingagiar un cocinero


Kokanje ZN EIGN

1 Cocania
land van -- = pais de Cocania


kokanjemast ZN

1 mast de Cocania


kokarde ZN

1 cocarda


koken ZN

1 (bereiden) cocer, cocinar, (CUL) (in water) bullir
aardappels -- = cocer/bullir patatas
het eten -- = facer le cocina, preparar/facer le repasto, cocinar
op een matig vuur -- = cocer a foco moderate
op een flink vuur -- = cocer a foco vive
op een zacht vuurtje/op een laag pitje -- = cocer a foco lente
op gas -- = cocinar al/con gas
opnieuw -- = recocer
hij kan niet -- = ille non sape cocinar
wie kookt er vanavond? = qui face le cena?
2 (aan de kook zijn) bullir, ebullir, esser in ebullition
water kookt bij een temperatuur van honderd graden Celsius = le aqua bulli a un temperatura de cento grados Celsius
3 (doen koken) facer bullir
water -- = facer bullir aqua


kokend BN

1 bulliente, ebulliente, in ebullition
-- water = aqua bulliente
dese soep is -- = iste suppa es bulliente
2 (FIG) furibunde


kokendheet BN

1 bulliente


koker ZN

1 (om iets in te bergen/beschermen) vaina, etui (F)
2 (waardoor iets stroomt/bewogen wordt) conducto, tubo, (van lift) puteo
-- voor luchttoevoer = tubo de ventilation
3 (kookketel) caldiera
4 (sluiskolk) camera de esclusa


kokerbrug ZN

1 ponte tubular


kokerdiertje ZN

1 solen


kokergat ZN

1 apertura tubular


kokerij ZN

1 (handeling) le cocer, le cocinar, preparation del repasto
2 (plaats) cocina, culina


kokerjuffer ZN

1 phrygano


kokermuilen WW

1 surrider ironicamente


kokerpaal ZN

1 palo tubular, poste vacue


kokerrok ZN

1 gonna/gonnella tubular


kokersluis ZN

1 esclusa a camera


kokervlieg ZN

1 Zie: kokerjuffer


kokervormig BN

1 tubular


kokervrucht ZN

1 folliculo


kokerworm ZN

1 serpula


koket BN

1 coquette
-- hoedje = cappello coquette
-- meisje/vrouw = coquetta


koketteren WW

1 (behaagziek zijn) coquettar
2 (ergens mee pronken) vantar se
hij koketteert met zijn geld = ill se vanta del moneta que ille ha


koketterie ZN

1 coquetteria


kokhalzen WW

1 sentir nauseas, nausear
ik kokhals ervan = isto me face vomitar


kokindje ZN

1 caramello/pastilla de liquiritia


koking ZN

1 ebullition, ebullientia


kokkel(schelp) ZN

1 bivalvo marin


kokkerd ZN

1
een -- van een neus = un naso enorme


kokkerellen WW

1 cocinar (cosas special), facer le cocina


kokkin ZN

1 cocinera


kokmeeuw ZN

1 laro ridibunde


kokos ZN

1 (kokosvezel) fibra de coco, coco
2 (kokosnotenvlees) nuce de coco, coco


kokosbast ZN

1 cortice/mesocarpio de (nuce de) coco


kokosboom ZN

1 palma de coco, coco


kokosboter ZN

1 butyro de (nuce de) coco


kokosbrood ZN

1 pan de nuces de coco


kokosdop ZN

1 Zie: kokosbast


kokosgaren ZN

1 filo de borra de coco, fibras de coco


kokoshennep ZN

1 fibra de nuce de coco


kokoskleed ZN

1 tapete/tapis (F)/carpetta de fibras de coco


kokoskoek ZN

1 torta (de nuce) de coco


kokoskoekje ZN

1 biscuit (de nuce) de coco


kokosmakron ZN

1 macaron (de nuce) de coco


kokosmat ZN

1 matta (de fibras) de coco


kokosmelk ZN

1 lacte (del nuce) de coco


kokosnoot ZN

1 nuce de coco, coco


kokosnootboom ZN

1 palma de coco, coco


kokosolie ZN

1 oleo de coco


kokospalm ZN

1 coco, palma de coco


kokostouw ZN

1 corda (de fibras) de coco


kokosvet ZN

1 grassia de coco


kokosvezel ZN

1 fibra de coco


kokosvlees ZN

1 pulpa/carne de coco


kokosvrucht ZN

1 Zie: kokosnoot


kokoswater ZN

1 lacte de coco


kokoszeep ZN

1 sapon (a oleo) de coco


koksbuis ZN

1 blusa blanc de cocinero


koksgast ZN

1 Zie: koksjongen


koksjongen ZN

1 adjuta cocinero, adjuta de cocina


kokskleding ZN

1 vestimentos de cocinero


kokskruiden ZN MV

1 mixtura de herbas/species


koksmaat ZN

1 Zie: koksjongen


koksmes ZN

1 cultello del cocinero


koksmuts ZN

1 tocca/bonetto blanc/de cocinero


koksschool ZN

1 schola pro cocineros/cocos


kol ZN

1 (witte plek, bles) stella
2 (feeks) furia, gorgon, diabolessa
3 (tovenares) maga


kola ZN

1 (boom) kola, cola
2 (extract) kola, cola


kola-extract ZN

1 extracto de kola/cola, kola, cola


kolanoot ZN

1 nuce de kola/cola


kolbak ZN

1 colback


kolblei ZN

1 bremetta


kolbliek

1 bremetta


kolchoz ZN

1 kolkhoz (R)


kolder ZN

1 (hersenziekte bij paarden) vertigo
de -- in het hoofd krijgen = devenir folle, perder le testa/le ration
2 (nonsens) nonsenso
3 (gemoedsgesteldheid) follia
4 (kledingstuk) cotta


kolderachtig BN

1 burlesc
--e verhalen = historias burlesc


kolderboek ZN

1 libro burlesc


kolderen WW

1 (DIERK) (aan de kolder lijden) haber le vertigo, patir de vertigo
2 (raaskallen) dicer nonsenso, delirar


kolderfilm ZN

1 film (E) burlesc


kolderiek BN

1 burlesc


kolderlied ZN

1 canto burlesc


kolderpoëzie ZN

1 poesia burlesc


kolderstuk ZN

1 comedia burlesc


koldervers ZN

1 poesia burlesc


kolen ZN

1 (COLL) carbon(es)
-- voor huishoudelijk gebruik = carbones pro le uso domestic
-- stoken = comburer/usar carbon
op hete -- zitten = esser super carbones ardente


kolenaak ZN

1 gabarra (pro le transporto) de carbon


kolenaanvoer ZN

1 approvisionamento de carbon


kolenader ZN

1 filon/vena carbonifere/de carbon


kolenafval ZN

1 residuos de carbon


kolenas ZN

1 cinere(s) de carbon


kolenbak ZN

1 cassa a carbon/pro le carbon


kolenbekken ZN

1 bassino/jacimento carbonifere/de carbon


kolenbergplaats ZN

1 deposito de carbon


kolenbesparing ZN

1 economia de carbon


kolenbeurs ZN

1 bursa de carbon


kolenboer ZN

1 carbonero


kolenbrander ZN

1 carbonero


kolenbranderij ZN

1 (bedrijf) fabrica/interprisa de carbon vegetal/de ligno, carboniera de ligno
2 (handeling) fabrication de carbon vegetal/de ligno


kolenbunker ZN

1 cala a carbon


kolencentrale ZN

1 central thermic (de carbon)


kolenconvector ZN

1 convector a carbon


kolendamp ZN

1 vapor de carbon, emanationes de monoxydo de carbon


kolendampvergiftiging ZN

1 intoxitaction per monoxydo de carbon


kolendepot ZN

1 deposito de carbon


kolendistrict ZN

1 districto carbonifere/de carbon


kolendrager ZN

1 portator de carbon


kolenemmer ZN

1 Zie: kolenkit


kolenexploitatie ZN

1 exploitation {plwa} de carbon


kolenexport ZN

1 exportation de carbon


kolengas ZN

1 gas de carbon


kolengebied ZN

1 region/bassino carbonifere, jacimento de carbon


kolengebrek ZN

1 scarsitate/penuria de carbon


kolengloed ZN

1 (warmte) calor del brasas
2 (gloeiende kolen) carbones ardente, brasas


kolengruis ZN

1 carbon minute, pulvere de carbon


kolenhandel ZN

1 commercio de carbon


kolenhandelaar ZN

1 mercante/commerciante/negotiante de carbon, carbonero


kolenhaven ZN

1 porto exportator de carbon


kolenhok ZN

1 deposito de carbon


kolenkachel ZN

1 estufa a/de carbon


kolenkalksteen ZN

1 calcario carbonifere


kolenkelder ZN

1 cellario a/de/pro carbon


kolenkit ZN

1 situla/cupa/recipiente pro le/a carbon


kolenlaag ZN

1 jacimento/strato carbonifere/de carbon


kolenlocomotief ZN

1 locomotiva a carbon


kolenlucht ZN

1 odor de carbon


kolenmijn ZN

1 mina carbonifere/de carbon, carboniera


kolenmijnwerker ZN

1 minator


kolenmoker ZN

1 massa/martello de minator


kolennijverheid ZN

1 industria de carbon


kolennood ZN

1 scarsitate/penuria de carbon


kolenopslagplaats ZN

1 deposito de carbon


kolenproduktie ZN

1 production de carbon


kolenruim ZN

1 cala a carbon


kolenschaarste ZN

1 scarsitate/penuria de carbon


kolenschip ZN

1 nave/barca de carbon


kolenschop ZN

1 pala a/pro carbon


kolenschuit ZN

1 barca de carbon


kolensjouwer ZN

1 portator de carbon


kolenslakken ZN MV

1 scorias de carbon


kolenstaking ZN

1 exopero del minatores


kolenstation ZN

1 station de carbon


kolenstof ZN

1 pulvere de carbon


kolenstreek ZN

1 region/districto carbonifere/de carbon


kolentransport ZN

1 transporto/transportation de carbon


kolentransporteur ZN

1 transportator de carbon


kolentrein ZN

1 traino (pro le transporto/transportation) de carbon


kolenveld ZN

1 jacimento carbonifere/de carbon


kolenverbruik ZN

1 consumo de carbon


kolenvervoer ZN

1 Zie: kolentransport


kolenvoorraad ZN

1 provision de carbon


kolenvoorziening ZN

1 approvisionamento de carbon


kolenvuur ZN

1 foco de carbon


kolenwagen ZN

1 carro pro le transporto de carbon
2 (van locomotief) tender (E)
3 (SPOORW) (voor vervoer van kolen) wagon a/de carbon


kolenwagon ZN

1 wagon a/de carbon


kolenwinning ZN

1 extraction de carbon


kolenzaag ZN

1 serra a/de carbon


kolenzak ZN

1 sacco a/de carbon
2 (ASTRON) Sacco a/de Carbon


kolenzandsteen ZN

1 gres de carbon


kolenzeef ZN

1 cribro pro carbon


koleriek BN

1 choleric


kolf ZN

1 (flesje) phiola, (medicijnflesje) phiala
2 (SCHEI) (retort) retorta, recipiente, ballon
3 (van geweer) calce
4 (bloeiwijze) spadice
5 (knots, slaghout) massa
6
dat is een --je naar mijn hand = isto me conveni meraviliosemente


kolffles ZN

1 phiola


kolfhout ZN

1 massa


kolfpistool ZN

1 pistola dismontabile


kolharing ZN

1 haringo juvenil


kolibri ZN

1 colibri


kolibri-ei ZN

1 ovo de colibri


kolibrinest ZN

1 nido de colibri


koliek ZN

1 colica


koliekachtig BN

1 colic


koliekpijn ZN

1 dolor colic


koliekverschijnsel ZN

1 phenomeno colic


kolk ZN

1 (maalstroom) vortice, gurgite
2 (peilloze diepte van het water) abysso, abysmo, gurgite
3 (waterput, waterpoel) puteo
4 (ruimte tussen sluisdeuren) camera de esclusa
5 (uitwatering) canal de escolamento/disaquamento
6 (kolkdijk) parve dica


kolkdijk ZN

1 parve dica


kolken WW

1 tornear, agitar
het -- van de zee = le agitation del mar


kolkmuur ZN

1 muro del camera (de esclusa)


kolksloot ZN

1 fossato de escolamento/de disaquamento


kolksluis ZN

1 esclusa a camera


kolmaatjesharing ZN

1 Zie: kolharing


kolokwint ZN

1 coloquintide


kolokwintsap ZN

1 succo de coloquintide


kolom ZN

1 (zuil) columna, colonna
een -- van rook = un columna/colonna de fumo
2 (vak van een bladzijde) columna, colonna
in --men verdelen = divider in columnas/colonnas
in twee --men gedrukt = imprimite in duo columnas/colonnas
een -- invullen = plenar un columna/colonna
3 (reeks van getallen) columna, colonna
een lange -- cijfers optellen = additionar un longe columna/colonna de cifras


kolomboormachine ZN

1 (per)forator a supporto vertical/con columna pneumatic


kolombreedte ZN

1 largor del columna/del colonna


kolomindeling ZN

1 disposition del columno/del colonna


kolomkachel ZN

1 estufa rotunde/in forma de columna/colonna


kolommenbalans ZN

1 balancio super octo columnas/colonnas


kolommendiagram ZN

1 histogramma


kolommenindeler ZN

1 tabulator


kolommentoets ZN

1 clave del tabulator


kolompoot ZN

1 pede in forma de columna/colonna


kolomradiator ZN

1 radiator a elementos vertical


kolomtafel ZN

1 tabula a pede central/con appoio central


kolomtoets ZN

1 clave del tabulator


kolonel ZN

1 colonello


kolonelsbewind ZN

1 regime (F)/junta (S)/governamento del colonellos


kolonelschap ZN

1 grado de colonello


kolonelsrang ZN

1 grado de colonello


kolonelsregime ZN

1 Zie: kolonelsbewind


kolonelsvrouw ZN

1 colonella


koloniaal BN

1 colonial
-- stelsel = systema colonial
--e troepen = truppas colonial
--e waren = productos colonial
--e handel = commercio colonial
--e politiek = politica colonial
--e expansie = expansion colonial
--e mogendheid = potentia colonial
het Franse --e rijk = le imperio colonial francese


koloniaal ZN

1 colonial


kolonialisme ZN

1 colonialismo


kolonialistisch BN

1 colonialista
--e politiek = politica colonialista


kolonie ZN

1 (wingewest) colonia
Engelse --n = colonias anglese
een -- stichten = fundar un colonia
een -- vestigen = establir un colonia
2 (vreemdelingen in een stad) colonia, communitate
de Nederlandse -- in Parijs = le colonia/communitate nederlandese a/de Paris
3 (groep dieren) colonia
-- reigers = colonia de hairones


kolonisatie ZN

1 colonisation
de -- van Afrika = le colonisation de Africa
-- door Europeanen = colonisation europee


kolonisatiebeleid ZN

1 Zie: kolonisatiepolitiek


kolonisatieplan ZN

1 plano de colonisation


kolonisatiepolitiek ZN

1 politica de colonisation


kolonisatieschema ZN

1 schema de colonisation


kolonisatiesysteem ZN

1 systema de colonisation


kolonisator ZN

1 colonisator


koloniseerbaar BN

1 colonisabile


koloniseren WW

1 colonisar
het -- = kolonisation
opnieuw -- = recolonisar


kolonist ZN

1 colono, colonisator


koloog ZN

1 oculo globulose


koloriet ZN

1 colorito


kolorist ZN

1 colorista


koloristisch BN

1 colorista


kolos ZN

1 colosso, (voor personen OOK) gigante
een -- van een kerel = un typo colossal/enorme
de Kolos van Rhodos = le Colosso de Rhodos


kolossaal BN

1 colossal, gigante, gigantesc, enorme, immense, disme(n)surate
monument van --e afmetingen = monumento de dimensiones colossal
zich -- vervelen = enoiar se enormemente


kolossus ZN

1 colosso


kolsem ZN

1 carlinga


kolven WW

1 (zog afnemen) exprimer lacte
2 (kolfspel spelen) jocar al "kolfspel"


kom ZN

1 (vaatwerk, glaswerk) grande tassa, recipiente, bassino
-- koffie = grande tassa de caffe
porseleinen -- = bassino de porcellana
2 (voor vissen) bocal
3 (gewrichtsholte) cavitate articular
zijn arm uit de -- draaien = dislocar se le bracio
4 (deel van een gemeente) parte central, centro
5 (deel van een haven) porto interne/interior, bassino, dock (E)
6 (vijver) stagnetto


komaf ZN

1 origine, stirpe, descendentia, extraction (social)
van eenvoudige -- = de origine modeste/humile
van lage -- = de basse extraction, mal nascite


kombuis ZN

1 cambusa, cocina


komediant ZN

1 (speler in komedie) actor comic/de comedia, comediano, comediante, comico
2 (aansteller) comediante


komedianterig BN

1 affectate, manieresc


komedie ZN

1 (ijdele vertoning) comedia
dat is allemaal -- = isto es pur comedia
2 (toneel) comedia
acteur/speler in -- = comico, comediano, actor comic
schrijver van --s = comediano, autor comic
(doen alsof) -- spelen = facer/jocar le comedia
3 (OUDH) socco
4 (schouwburg) theatro
naar de -- gaan = ir al theatro


komediegebouw ZN

1 theatro


komedieschrijver ZN

1 autor comic, comediano


komediespel ZN

1 (toneel) representation theatral, comedia
2 (veinzerij) comedia


komediespelen WW

1 (op toneel) jocar le comedia
2 (veinzen) jocar le comedia


komediespeler ZN

1 actor comic, comico, comediante, comediano


komediestuk ZN

1 comedia


komediestukje ZN

1 sketch (E)


komediezaal ZN

1 sala de theatro


komeet ZN

1 cometa, astro caudate
de -- van Halley = le cometa de Halley


komeetachtig BN

1 cometari


komen WW

1 venir, (aankomen) arrivar
laten -- = facer venir
ter wereld -- = venir al mundo
tot een handgemeen -- = venir al manos
opnieuw -- = revenir
onverwacht/plotseling -- = supervenir
het onverwacht/plotseling -- = supervenientia
(opvolgen) -- na = succeder
tot de slotsom -- = arrivar al conclusion
tot een vergelijk -- = venir/pervenir a un accordo/un compromisso
-- aanhollen = arrivar currente
te laat -- = arrivar in retardo
veel -- in/bij = frequentar
iemand die veel komt in/bij = frequentator
ik ben er niet op gekomen = le idea non me ha venite
het schip komt in de haven aan = le nave entra in le porto
in actie -- = entrar in action, passar al action
uit de kerk -- = sortir del ecclesia
uit de school -- = sortir del schola
over de lippen -- = sortir del labios
gaan en -- = commear
achter de waarheid -- = discoperir le veritate
achter een geheim -- = discoperir/penetrar un secreto
ergens bij kunnen -- = poter attinger un cosa
voor de dag -- = monstrar se
er niet op kunnen -- = haber un lacuna in su memoria
de dokter laten -- = facer venir le medico
tot de erkenning -- dat = admitter/recognoscer que
daar mag je niet -- = illac tu non pote entrar
-- te sterven/overlijden = deceder, morir, perder le vita
tussenbeide -- = interponer se, intervenir
te boven -- = superar
kom maar naast me zitten = sede te a mi latere
daar komt nog duizend gulden bij voor het vervoer = a isto on debe adder mille florinos de transporto
er bovenop -- = recuperar se
met tien gulden komt u niet ver = con dece florinos vos non facera multo
in de tweede klas -- = passar al secunde classe
het komt door mij = le culpa es mie
in de problemen -- = mitter se in problemas
je komt als geroepen = tu veni como cadite del celo
ik kom er wel uit = io trovara le cammino


komend BN

1 que/qui veni, veniente, futur, proxime
--e generaties = generationes futur
de --e week = le septimana proxime/que veni


kometenbaan ZN

1 trajectoria/orbita cometari/de un cometa


kometenmassa ZN

1 massa cometari/de un cometa


kometenstaart ZN

1 cauda cometari/de un cometa


komfoor ZN

1 apparato de coction, brasiero


komfoort ZN

1 (BOUWK) contraforte


komgrond ZN

1 terra alluvial/alluvional/de alluvion


komgrondgebied ZN

1 region/zona de terras alluvial/alluvional/de alluvion


komiek BN

1 comic, amusante, burlesc, buffonesc, drolle


komiek ZN

1 (acteur) actor comic, comico
2 (grapjas) persona comic/drolle, paleasso, clown (E)
de -- uithangen = facer le paleasso/clown


komiekeling ZN

1 Zie: komiek-2


komijn ZN

1 (plant) cumino
2 (zaad) cumino


komijnachtig BN

1 de cumino
--e smaak = gusto de cumino


komijnbrood ZN

1 pan al/con cumino


komijnekaas ZN

1 caseo al/con cumino


komijnolie ZN

1 oleo de cumino


komijnplant ZN

1 cumino


komijnsoep ZN

1 suppa al/con cumino


komijnzaad ZN

1 semine de cumino


Kominform ZN EIGN

1 Kominform (R)


Komintern ZN EIGN

1 Komintern (R)


komisch BN

1 comic, amusante, divertente, drolle, burlesc, buffonesc, hilarante
--e figuur = buffon
-- genre = genere comic
--e opera = opera comic, opera buffa
-- duo = duettistas comic
-- verhaal = historia hilarante
--e situatie = situation comic


komkommer ZN

1 cucumbre, cucumere


komkommerachtigen ZN MV

1 Zie: komkommerfamilie


komkommerbed ZN

1 quadro/quadrato de cucumbre/de cucumere


komkommerfamilie ZN

1 cucurbitaceas


komkommerkas ZN

1 estufa de cucumbres/de cucumeres


komkommerkruid ZN

1 borragine


komkommerplant ZN

1 cucumbre, cucumere


komkommersalade ZN

1 salata de cucumbres/de cucumeres


komkommersoep ZN

1 suppa al/de cucumbres/cucumeres


komkommerteelt ZN

1 cultura de cucumbres/de cucumeres


komkommertijd ZN

1 (tijd waarin de komkommers rijp zijn) saison (F)/tempore del cucumbres/cucumeres
2 (FIG) epocha de calma in le negotios/in le pressa/in le jornales


komkommerzaad ZN

1 semine de cucumbre/de cucumere


komma ZN

1 (leesteken) virgula, comma
punt -- = puncto e virgula/comma, semicolon
zero -- zero = nul komma nul
van --'s voorzien, een -- zetten = virgular
brief zonder --'s en punten = littera sin punctuation
2 (apostrofe) apostropho
3 (MUZ) (muzikaal interval) comma


kommabacil ZN

1 bacillo virgula/comma


kommapunt ZN

1 puncto e virgula/comma, semicolon


kommer ZN

1 (gebrek) miseria, besonio, indigentia
-- en gebrek/kwel = miseria e privationes, miseria extreme
2 (ellende) affliction, dolo, dolor, pena


kommerlijk BN

1 (gebrekkig) misere, miserabile, penibile
in --e omstandigheden = in circumstantias misere
2 (zorgelijk) plen de cura


kommerloos BN

1 sin cura, sin inquietude


kommernis ZN

1 cura, inquietude


kommervol BN

1 misere, miserabile, penibile, difficile
een -- bestaan = un existentia misere, un vita difficile
in --le omstandigheden = in circumstantias penibile


kommetje ZN

1 parve tassa, bassinetto


kommies ZN

1 doanero


kompas ZN

1 compasso, bussola
gyroscopisch -- = compasso/bussola gyroscopic
topografisch -- = bussola topographic
de roos van een -- = le quadrante de un compasso/bussola
een -- ontregelen = disorientar un compasso/bussola
op iemands -- varen = sequer le passos de un persona
navigeren op het -- = navigar con le bussola


kompasafwijking ZN

1 error/deviation del compasso/bussola, deflexion del agulia/aco del compasso/bussola


kompasdoos ZN

1 cassa de compasso/de bussola


kompasfout ZN

1 Zie: kompasafwijking


kompashuisje ZN

1 habitaculo


kompaskaart ZN

1 mappa de compasso/bussola, portulano


kompasketel ZN

1 cassa del compasso/bussola


kompaskistje ZN

1 Zie: kompasketel


kompaslamp ZN

1 lampa de habitaculo


kompasnaald ZN

1 agulia/aco de compasso/de bussola


kompaspeiling ZN

1 orientation per compasso/bussola


kompaspen ZN

1 pivot de compasso/bussola


kompasrichting ZN

1 rhumbo, quarta


kompasroos ZN

1 rosa nautic/del ventos


kompasstreek ZN

1 rhumbo, quarta


kompastrommel ZN

1 Zie: kompashuisje


kompel ZN

1 minator


komplot ZN

1 complot, conjuration, conspiration, machination, cabala
duivels -- = machination diabolic
er zaten zes man in het -- = il habeva sex personas in le complot/conspiration
bij een -- betrokken zijn = esser implicate/involvite in un complot
een -- smeden = tramar un complot, complotar, conspirar, conjurar, machinar, cabalar, colluder
een -- ontmaskeren/ontdekken = discoperir un complot
een -- aan het licht brengen = revelar un complot
een -- ontrafelen = disfacer un complot
smeder van een -- = machinator, complotator, conspirator, conjurator


komplotteren WW

1 tramar un complot, complotar, conjurar, conspirar, machinar, cabalar, colluder


komplottheorie ZN

1 theoria de conspiration


kompres ZN

1 compressa
warme --sen leggen op een zwelling = poner compressas calide super un tumescentia


kompres BN

1 comprimite, compacte
--se druk = impression compacte


komst ZN

1 venita, (aankomst) arrivata, (FIG) advenimento
-- van een nieuw regime = advenimento de un nove regime (F)
-- van de Messias = venita/advenimento del Messia
-- van een betere wereld = advenimento de un melior mundo
onvoorziene -- = supervenientia
er is ander weer op -- = le tempore cambiara
er is regen op -- = nos va haber pluvia


komvisserij ZN

1 pisca con retes fixate


komvorm ZN

1 forma cave


komvormig BN

1 concave
2 (ANAT) glenoide
3 (BIOL) cotyloide
4 (GEOL) crateriforme


kond ZN

1
iemand -- van iets doen = annunciar/notificar/facer saper un cosa a un persona, communicar un cosa a un persona
iets -- maken = communicar/proclamar un cosa


kondschap ZN

1 information, notification, aviso
-- krijgen = obtener informationes


kondschappen WW

1 annunciar, facer saper, notificar, communicar, informar


kondschapper ZN

1 emissario


konfijten WW

1 candir
geconfijte vruchten = fructos candite


kongeraal ZN

1 congro, anguilla del mar


Kongo ZN EIGN

1 Congo


Kongokolonie ZN

1 Colonia del Congo


Kongolees ZN

1 congolese


Kongolees BN

1 congolese


kongsi ZN

1 syndicato, consortio
2 (PEJ) banda, clan, clique (F)


konijn ZN

1 conilio
tam -- = conilio domestic
jong -- = conilietto
bij de --en af = terribile
een -- schieten = occider un conilio


konijnenbont ZN

1 pellicia/pelle de conilio


konijnenfokker ZN

1 cuni(culi)cultor


konijnenfokkerij ZN

1 cuni(culi)cultura


konijnenhaar ZN

1 pilo de conilio


konijnenhok ZN

1 cavia a/pro conilios, coniliera


konijnenhol ZN

1 cava de conilio


konijnenhouder ZN

1 Zie: konijnenfokker


konijnenhouderij ZN

1 Zie: konijnenfokkerij


konijnenjacht ZN

1 chassa {sj} de conilios


konijnenkeutel ZN

1 excremento/cacata/merda de conilio


konijnenplaag ZN

1 plaga/invasion de conilios


konijnenpluim ZN

1 cauda de conilio


konijnenpoot ZN

1 pata de conilio


konijnenras ZN

1 racia de conilios


konijnensnuit ZN

1 muso de conilio


konijnenstand ZN

1 population de conilios


konijnenstrik ZN

1 lacio de conilios


konijnenteelt ZN

1 cuni(culi)cultura


konijnenvangst ZN

1 captura de conilios


konijnenvel ZN

1 pelle de conilio


konijnenvlees ZN

1 carne de conilio


konijnenvoer ZN

1 mangiar/forrage pro conilios


konijnenziekte ZN

1 tularemia


koning ZN

1 rege
de -- van Engeland = le rege de Anglaterra
de -- der dieren = le rege del animales
de -- der vogels = le rege del aves
de -- der hel = le rege del inferno
de -- der metalen = le rege del metallos
ongekroonde -- = rege sin corona
in naam des --s = in nomine del rege
de -- dienen = servir le rege
de -- afzetten = disthronar le rege
-- worden = devenir rege
de klant is -- = le cliente es rege
de -- schaak! = chaco al rege!
de -- schaak zetten = mitter le rege in chaco
een -- kronen/zalven = sacrar un rege
als een -- leven = viver como un rege
hij is de -- te rijk = ille es felice como un rege, ille es multo contente
(BIJBEL) de drie --en = le Reges Magos
(BIJBEL) de boeken der Koningen = le libros del Reges


koningin ZN

1 regina
regerende -- = regina regnante
Beatrix, Koningin der Nederlanden = Beatrix, (le) regina del Paises Basse
de maan is de -- van de nacht = le luna es le regina del nocte
2 (bijenkoningin) ape matre/regina/femina
3 (SCHAKEN) regina, dama


koningin-moeder ZN

1 regina matre


koninginnedag ZN

1 die/festa/anniversario del regina


koninginnenbrood ZN

1 gelea royal/regal


koninginnencel ZN

1 alveolo royal/regal/de regina


koninginnenkroon ZN

1 corona de regina


koninginnenmantel ZN

1 mantello de regina


koninginnenpage ZN

1 machaon


koninginnentitel ZN

1 titula de regina


koningin-regentes ZN

1 regina regente


koningin-weduwe ZN

1 regina vidua


koning-keizer ZN

1 rege imperator


koningsadelaar ZN

1 aquila royal/regal


koningsader ZN

1 vena basilic


koningsappel ZN

1 globo, sphera


koningsarend ZN

1 Zie: koningsadelaar


koningsblauw ZN

1 blau royal/regal
2 (porseleinglazuur) blau de smalt


koningschap ZN

1 (staat van koning) dignitate royal/regal, regalitate
grondwettig -- = regalitate constitutional
2 (regeringsvorm) monarchia
erfelijk -- = monarchia heredetari
constitutioneel -- = monarchia constitutional


koningsdochter ZN

1 filia regal/royal/de rege, princessa royal/regal


koningsdynastie ZN

1 dynastia royal/regal


koningsgeel ZN

1 auripigmento, orpimento


koningsgezind BN

1 royalista
overdreven -- = ultraroyalista


koningsgezinde ZN

1 royalista
overdreven -- = ultraroyalista


koningsgezindheid ZN

1 royalismo, monarchismo


koningsgier ZN

1 vulture royal/regal


koningsgraf ZN

1 tumba regal/royal/del rege


koningshof ZN

1 corte royal/regal


koningshuis ZN

1 casa regal/royal, dynastia


koningskind ZN

1 infante royal/regal/de rege


koningskleur ZN

1 purpura


koningskroon ZN

1 corona regal/royal


koningskruid ZN

1 basilico


koningskwestie ZN

1 question del position del rege, question royal/regal


koningslelie ZN

1 (HERALD) fleur de lis (F)


koningsmaal ZN

1 repasto deliciose


koningsmacht ZN

1 poter royal/regal


koningsmantel ZN

1 mantello royal/regal


koningsmoord ZN

1 regicidio


koningsmoordenaar ZN

1 regicida, assassino de un rege o de un regina


koningspaar ZN

1 par royal/regal


koningspalm ZN

1 palma royal/regal


koningspinguin ZN

1 pinguin royal/regal


koningspion ZN

1 (SCHAKEN) pedon del rege


koningsscepter ZN

1 sceptro royal/regal


koningsslang ZN

1 boa constrictor
2 anaconda


koningsstaf ZN

1 sceptro royal/regal


koningstelg ZN

1 infante/filio/filia de rege


koningstijger ZN

1 tigre regal/royal


koningstitel ZN

1 titulo regal/royal


koningstroon ZN

1 throno royal/regal


koningsvaren ZN

1 filice royal/regal/de rege, osmunda


koningsvleugel ZN

1 (SCHAKEN) ala del rege


koningswater ZN

1 (SCHEI) aqua regia/regal/royal


koningswijding ZN

1 consecration de rege


koningswoord ZN

1 parola royal/regal


koningszeer ZN

1 (MED) scrofula


koningszoon ZN

1 filio regal/royal/de rege, prince/principe royal/regal


koninkje ZN

1 parve rege


koninklijk BN

1 regal, royal, del rege
-- huis = casa regal/royal
--e familie = familia regal/royal
-- paar = par regal/royal, le rege e le regina
--e titel = titulo regal/royal
Koninklijk Besluit = Decreto Regal/Royal
Koninklijke Hoogheid = Altessa Royal/Regal
-- paleis = palatio regal/royal/del rege
--e diadeem = diadema regal/royal
--e garde = guarda regal/royal
de --e goedkeuring krijgen = obtener le approbation/autorisation regal/royal
--e bibliotheek = bibliotheca royal/regal
--e standaard/vlag = standardo royal/regal
-- recht/privilege = regal
van --en bloede zijn = esser de sanguine regal/royal
de --e weg gaan = sequer le via regal/royal
iemand -- onthalen = dar a un persona un benvenita regal/royal


koninkrijk ZN

1 regno
-- Gods/der hemelen = regno de Deo/del celo
het Koninkrijk der Nederlanden = le Regno del Paises Basse
Verenigd Koninkrijk (van Groot Britannië en Noord-Ierland) = Regno Unite (de Grande Britannia e Irlanda del Nord)


konisch BN

1 Zie: conisch


konkelaar ZN

1 intrigante, machinator


konkelachtig BN

1 intrigante


konkelarij ZN

1 intriga, intrico, machinationes, cabala


konkelen WW

1 intrigar, intricar, insidiar, cabalar, machinar, complotar


konkelfoezen WW

1 Zie: konkelen


konstabel ZN

1 chef (F) de cannon


konstantaan ZN

1 constantan


kont ZN

1 culo, popo
iemand een schop onder de -- geven = dar un colpo de pede in le culo de un persona
de -- tegen de krib gooien = adoptar un attitude obstinate/recalcitrante


kontekst ZN

1 contexto
culturele -- = contexto cultural
in een bepaalde -- plaatsen = mitter/poner/placiar in un certe contexto
iets binnen een bepaalde -- behandelen = tractar un cosa al interior de un certe contexto


konterfeiten WW

1 pinger, depinger, portraitar {tretar}


konterfeitsel ZN

1 portrait (F)


konterfoort ZN

1 contraforte


kontje ZN

1 parve culo, parve popo


kontkruiper ZN

1 leccaculo, lambeculo


kontlikken WW

1 lamber/leccar le culo, adular


kontlikker ZN

1 adulator, leccaculo


kontlikkerij ZN

1 adulation


kontzak ZN

1 tasca posterior/de detra


konvooi ZN

1 convio, convoyo
in/onder -- varen = navigar in convio/convoyo


konvooibescherming ZN

1 protection de convio/convoyo


konvooieerder ZN

1 convoyator, escortator


konvooieren WW

1 conviar, convoyar, escortar


konvooiering ZN

1 convio, convoyo


konvooilinie ZN

1 linea de convio/convoyo


konvooiloper ZN

1 agente de doana


konvooischip ZN

1 convoyator, escortator


konvooistelsel ZN

1 systema de convio/de convoyo/de escorta


kooi ZN

1 (slaapplaats op een schip) cabina, lectiera, couchette (F)
2 (voor dieren) cavia
in een -- opsluiten = incaviar
3
-- van Faraday = cavia de Faraday


kooiconstructie ZN

1 construction de cavia, cavia


kooideur ZN

1 porta de cavia


kooieend ZN

1 anate de esca/de appello


kooien WW

1 (in een kooi sluiten) mitter in un cavia, incaviar


kooilift ZN

1 elevator a cavia


kooivogel ZN

1 ave captive/de cavia


kook ZN

1 ebullition
aan de -- zijn = esser in ebullition, bullir
van de -- zijn = non plus bullir
water aan de -- brengen = facer bullir le aqua


kookapparaat ZN

1 apparato de coction


kookboek ZN

1 manual/libro culinari/de cocina, receptario


kookcursus ZN

1 curso de cocina


kookdemonstratie ZN

1 demonstration de coction


kookduur ZN

1 tempore de coction


kookfornuis ZN

1 furno (electric/de gas)


kookgas ZN

1 gas de cocina


kookgelegenheid ZN

1 possibilitate de facer le cocina


kookgereedschap ZN

1 batteria/utensiles de cocina


kookgerei ZN

1 Zie: kookgereedschap


kookhitte ZN

1 temperatura/puncto de ebullition
tot -- verwarmen = calefacer usque a(l) ebullition


kookhoek ZN

1 angulo pro cocinar


kookkachel ZN

1 furno/estufa (de cocina)


kookketel ZN

1 caldiera, marmita


kookkunst ZN

1 arte culinari/del cocina/de cocinar


kooklucht ZN

1 odor(es) de cocina


kookmethode ZN

1 methodo de cocinar


kooknat ZN

1 aqua/liquido de coction


kookpan ZN

1 marmita, (met steel) casserola
dubbele -- = banio-maria


kookplaat ZN

1 (van fornuis) placa de coction
2 (los) apparato de coction


kookplaats ZN

1 cocina, culina


kookpot ZN

1 marmita


kookpunt ZN

1 puncto de ebullition
op het -- zijn = bullir
het -- bereiken = attinger le puncto de ebullition
tot het -- doen stijgen = levar al puncto de ebullition


kookpunt(s)bepaling ZN

1 determination del puncto de ebullition, ebulliometria, ebullioscopia
-- betreffend = ebullioscopic


kookpuntmeter ZN

1 ebulliometro, ebullioscopio


kookpuntsverhoging ZN

1 elevation del puncto de ebullition


kookschool ZN

1 schola culinari/de cocina


kooksel ZN

1 decoction


kooksmaak ZN

1 gusto de coction


kookstel ZN

1 apparato de coction


kookster ZN

1 cocinera


kooktemperatuur ZN

1 temperatura de ebullition


kooktentoonstelling ZN

1 exposition culinari


kooktijd ZN

1 tempore de coction
de -- van aardappels is 20 minuten = le tempore de coction de patatas es 20 minutas


kooktoestel ZN

1 apparato de coction


kookvrouw ZN

1 cocinera


kookwekker ZN

1 chronometro de cocina


kool ZN

1 carbon
dove -- = carbon extincte
zak -- = sacco de carbon
gloeiende -- = carbon ardente, brasa
op hete --en zitten = esser super carbones ardente, esser super le spinas
--en innemen = prender carbon
2 (PLANTK) caule, brassica
rode -- = caule/brassica rubie
groene -- = caule/brassica verde
witte -- = caule/brassica blanc
groeien als -- = crescer rapidemente
iemand een -- stoven = dupar un persona
het sop is de -- niet waard = le joco non vale le candela


koolaanslag ZN

1 deposito/crusta de carbon


koolachtig BN

1 simile al carbon, carbonic, carbonose


koolader ZN

1 vena de carbon


koolafzetting ZN

1 deposito carbonose/de carbon


koolakker ZN

1 Zie: koolland


koolassimilatie ZN

1 assimilation de carbon, photosynthese (-esis)


koolbakkerij ZN

1 Zie: fopperij


koolbed ZN

1 quadrato/quadro de caules


koolblad ZN

1 folio de caule


koolborstel ZN

1 brossa de carbon


koolbouw ZN

1 Zie: koolteelt


kooldioxyde ZN

1 dioxydo de carbon, anhydrido carbonic


kooldraad ZN

1 (in lamp) filamento de carbon


kooldraadlamp ZN

1 lampa con filamento de carbon


kooldruk ZN

1 (FOTO) impression/photo(graphia) al carbon


kooldrukpapier ZN

1 (FOTO) papiro (al) carbon


kooldrukportret ZN

1 (FOTO) portrait (F) al carbon


kooldrukprocédé ZN

1 (FOTO) processo/procedimento de impression al carbon


koolgruis ZN

1 Zie: kolengruis


koolhoudend BN

1 carbonifere, carbonose


koolhydraat ZN

1 hydrato de carbon, carbohydrato


koolland ZN

1 campo de caules


koollong ZN

1 anthracose (-osis)


koollucht ZN

1 odor de caule


koolmees ZN

1 paro major/carbonero


koolmicrofoon ZN

1 microphono a carbon


koolmijn ZN

1 mina de carbon


koolmonoxyde ZN

1 monoxydo de carbon


koolmonoxydevergiftiging ZN

1 invenenamento/intoxication per monoxydo de carbon


koolplaat ZN

1 placa de carbon


koolplant ZN

1 caule


koolpoeder ZN

1 carbon in pulvere, pulvere de carbon


koolraap ZN

1 caulerapa
Zweedse -- = rutabaga


koolrups ZN

1 eruca/chenille (F) de pieride del caule


koolsalade ZN

1 salada de caules


koolsla ZN

1 Zie: koolsalade


koolsoep ZN

1 suppa al/de caules


koolspits ZN

1 (in lamp) electrodo de carbon


koolstof ZN

1 carbon
radioactieve -- = radiocarbon
koolstof-14 = carbon-14
met -- verbinden = carburar
van -- ontdoen = discarburar


koolstof-14-methode ZN

1 methodo del carbon-14


koolstofatoom ZN

1 atomo de carbon


koolstofchemie ZN

1 carbochimia


koolstofcyclus ZN

1 cyclo del carbon


koolstofdatering ZN

1 datation per le methodo de carbon-14


koolstofdeeltje ZN

1 particula de carbon


koolstofgehalte ZN

1 percentage de carbon


koolstofhoudend BN

1 carbonifere, carbonose


koolstofisotoop ZN

1 isotopo del carbon


koolstofketen ZN

1 catena de carbon


koolstofkringloop ZN

1 cyclo de carbon


koolstofstaal ZN

1 aciero a carbon


koolstofverbinding ZN

1 composito de carbon, carburo


koolstofvezel ZN

1 fibra de carbon


koolstreek ZN

1 region del caule


koolstronk ZN

1 trunco de caule


koolteelt ZN

1 cultura/cultivation de caules


koolteer ZN

1 coaltar (E)


koolteerdistilleerderij ZN

1 distilleria de coaltar (E)


koolteerprodukt ZN

1 producto de coaltar (E)


kooltekening ZN

1 designo al/de carbon


kooltje ZN

1 (kleine kool) parve caule
2 (stukje houtskool) (parve) morsello de carbon (de ligno)
3
-- vuur = brasa


kooltuin ZN

1 jardin a/de caules


koolveld ZN

1 Zie: koolland


koolverbouwer ZN

1 cultor/cultivator de caules


koolverkoper ZN

1 mercante de caules


koolvis ZN

1
witte -- = pollack
zwarte -- = pollack nigre


koolvlinder ZN

1 Zie: koolwitje


koolvrij BN

1 sin carbon
(ontkolen van ijzer) -- maken = discarburar
(ontkoling van ijzer) het -- = discarburation


koolwaterstof ZN

1 carburo de hydrogeno, hydrocarburo
cyclische -- = hydrocarburo cyclic
acyclische -- = hydrocarburo acyclic
alifatische -- = hydrocarburo aliphatic
verzadigde -- = hydrocarburo saturate
onverzadigde -- = hydrocarburo insaturate/non saturate


koolwaterstofgas ZN

1 gas de hydrocarburo


koolwaterstofketen ZN

1 catena de hydrocarburos


koolwaterstofverbinding ZN

1 composito de hydrocarburo


koolweerstand ZN

1 resistentia al carbon


koolwitje ZN

1 pieride del caule


koolzaad ZN

1 colza


koolzaadakker ZN

1 Zie: koolzaadveld


koolzaadbouw ZN

1 cultura/cultivation de colza


koolzaadland ZN

1 Zie: koolzaadveld


koolzaadolie ZN

1 oleo de colza


koolzaadteelt ZN

1 Zie: koolzaadbouw


koolzaadveld ZN

1 campo de colza


koolzuur ZN

1 acido carbonic, dioxydo de carbon, anhydrido carbonic


koolzuur BN

1 carbonic
--e zouten = sales carbonic


koolzuurassimilatie ZN

1 assimilation de carbon, photosynthese (-esis), assimilation chlorophyllian/chlorophyllic


koolzuurbron ZN

1 fonte de acido carbonic


koolzuurcilinder ZN

1 cylindro de gas carbonic


koolzuurconcentratie ZN

1 concentration de acido/gas carbonic


koolzuurfabricage ZN

1 fabrication de acido/gas carbonic


koolzuurfabriek ZN

1 fabrica de acido/gas carbonic


koolzuurfabrikant ZN

1 fabricante de acido/gas carbonic


koolzuurgas ZN

1 gas carbonic


koolzuurgehalte ZN

1 percentage de acido/gas carbonic


koolzuurhoudend BN

1 carbonic, gasose
--e dranken = bibitas gasose


koolzuurpatroon ZN

1 Zie: koolzuurcilinder


koolzuursneeuw ZN

1 nive carbonic


koolzuursneeuwblusser ZN

1 extinctor a nive carbonic


koolzuurzout ZN

1 carbonato
-- toevoegen, in een -- veranderen = carbonatar


koolzwart BN

1 nigre como le carbon/pice


koolzwavel ZN

1 sulfuro de carbon


koon ZN

1 gena


koop ZN

1 compra, emption, acquisition
-- en verkoop = compra e vendita
-- op afbetaling = compra a terminos
recht van -- = derecto de compra, option
een -- sluiten = effectuar/contraher/contractar un compra
een -- ongedaan maken = annullar un compra
iets door -- verwerven = acquirer un cosa per compra
te -- lopen met = exhiber, ostender, ostentar, facer ostentation de
te -- = a vender, in vendita
te -- aangeboden = offerite pro vendita
(JUR) de -- vernietigen = redhiber


koopakte ZN

1 acto/contracto de compra/de vendita


koopal ZN

1 persona qui compra toto


koopbaar BN

1 comprabile


koopbevestiging ZN

1 confirmation del compra


koopbon ZN

1 bono de compra(s)


koopbrief ZN

1 Zie: koopakte


koopcondities ZN MV

1 conditiones de compra


koopcontract ZN

1 contracto de compra


koopdag ZN

1 (dag waarop verkoping gehouden wordt) jorno/die de vendita
2 (openbare verkoping) vendita public


koopflat ZN

1 (flat die eigendom is van de bewoners) appartamento comprate
2 (flat die te koop wordt aangeboden) appartamento a vender


koopgedrag ZN

1 comportamento/conducta del compratores


koopgierig BN

1 Zie: koopgraag


koopgolf ZN

1 unda de compras


koopgraag BN

1 desirose/desiderose/avide de comprar


koophandel ZN

1 commercio, negotio, traffico
wetboek van -- = codice commercial/de commercio
kamer van -- en fabrieken = camera de commercio e industria
internationale kamer van -- = camera international de commercio


koophuis ZN

1 (huis dat eigendom is van de bewoners) casa proprie/comprate
2 (huis dat te koop wordt aangeboden) casa a vender


koopje ZN

1 bon compra, acquisition a bon mercato, occasion
op een -- = pro un precio multo basse
daar heb je een -- aan = isto es un bon compra


koopjesjacht ZN

1 chassa al occasiones


koopjesjager ZN

1 chassator {sj} de acquisitiones a bon mercato/de occasiones


koopjesloper ZN

1 Zie: koopjesjager


koopkracht ZN

1 poter/capacitate de compra/emption/acquisition
zwevende/vlottende -- = poter de acquisition flottante
behoud van -- = mantenentia del poter de compra del consumitor
er in -- op achteruit gaan = perder poter de acquisition/de compra
de dollar heeft aan -- ingeboet = le poter de compra del dollar (E) ha declinate


koopkrachtdaling ZN

1 diminution/reduction del poter de acquisition/de compra/de emption


koopkrachteffect ZN

1 effecto de poter de acquisition/de compra/de emption


koopkrachthandhaving ZN

1 mantenimento del poter/capacitate de acquisition/de compra/de emption


koopkrachtig BN

1 qui dispone de/disponente de un grande poter/capacitate de compra/de emption/de acquisition


koopkrachttheorie ZN

1 theoria del poter de acquisition/de compra/de emption


koopkrediet ZN

1 credito


kooplieden ZN MV

1 Zie: koopman


kooplui ZN MV

1 Zie: koopman


kooplust ZN

1 desiro/desiderio/inclination de comprar


kooplustig BN

1 desirose/desiderose/avide de comprar
een -- publiek = un publico disposite a comprar


kooplustigen ZN MV

1 personas desirose/desiderose/avide de comprar


koopman ZN

1 commerciante, mercante, mercator, negotiante, (op straat) venditor/mercante/mercator ambulante
-- in graan = commerciante de/in grano
de Koopman van Venetië = le Mercator de Venetia
hij is een echte -- = ille ha le anima del commerciante


koopmansbedrijf ZN

1 interprisa de commercio


koopmansberoep ZN

1 profession de commerciante


koopmansbeurs ZN

1 bursa de commercio


koopmansboek ZN

1 libro de commercio, libro contabile/de contabilitate


koopmansbrief ZN

1 Zie: handelsbrief


koopmanschap ZN

1 (handel) commercio
-- drijven = dedicar se al commercio
2 (koopmansgeest) spirito commercial


koopmansfamilie ZN

1 familia de commerciantes


koopmansgebruik ZN

1 uso/usage/practica commercial/del commercio


koopmansgeest ZN

1 spirito commercial/mercantil


koopmansgoederen ZN MV

1 merces, mercantias, articulos de commercio


koopmanskantoor ZN

1 officio de commerciante


koopmansstand ZN

1 commercio, mundo commercial/mercantil


koopmansstijl ZN

1 stilo commercial/mercantil


koopmanstalent ZN

1 talente de commerciante


koopmansterm ZN

1 termino commercial/mercantil/de commercio


koopmonster ZN

1 monstra de compra


koopontbinding ZN

1 rescission de un compra


koopopdracht ZN

1 Zie: kooporder


koopoptie ZN

1 option de compra


kooporder ZN

1 ordine de compra


koopovereenkomst ZN

1 contracto/accordo de compra(-vendita)


koopprijs ZN

1 precio de compra


koopsom ZN

1 Zie: koopprijs


koopstad ZN

1 urbe mercantil/commercial/de commercio, centro commercial


koopvaarder ZN

1 Zie: koopvaardijschip


koopvaardij ZN

1 navigation/marina mercante/mercantil/commercial/de commercio


koopvaardijhaven ZN

1 porto mercantil/mercante/commercial/de commercio


koopvaardijkapitein ZN

1 capitano del marina mercante


koopvaardijmatroos ZN

1 marinero del marina mercante


koopvaardijofficier ZN

1 officiero del marina mercante


koopvaardijschip ZN

1 nave/bastimento mercante/mercantil/commercial/de commercio


koopvaardijvlag ZN

1 bandiera del marina mercante, bandiera commercial


koopvaardijvloot ZN

1 flotta/marina mercantil/mercante/commercial/de commercio


koopvaart ZN

1 Zie: koopvaardij


koopvernietigend BN

1 (JUR) que rescinde le vendita, redhibitori
-- gebrek = vitio redhibitori


koopvernietiging ZN

1 annullation de un compra, (JUR) redhibition


koopvoorwaarden ZN MV

1 conditiones de compra


koopvrouw ZN

1 (ventster) venditrice
2 (zakenvrouw) femina commerciante


koopwaar ZN

1 merces, mercantias, articulos de commercio
balen -- = ballas de mercantias
zijn -- uitstallen = exponer su mercantias
zijn -- aanprijzen = vantar su mercantias


koopwaarde ZN

1 valor mercante


koopwoede ZN

1 mania de comprar, prodigalitate


koopwoning ZN

1 Zie: koophuis


koopziek BN

1 avide de comprar, prodige
-- zijn = esser un comprator compulsive


koopziekte ZN

1 mania de comprar, prodigalitate


koopzucht ZN

1 Zie: koopziekte


koor ZN

1 (koorzang) choro
de --en van een opera = le choros de un opera
driestemmig -- = choro a tres voces
2 (zanggroep) choro, choral
pauselijk -- = choro pontifical
gemengd -- = choro (de voces) mixte
driestemmig -- = choro a tres voces
-- van dichters = choro de poetas
tot het -- behorend = choral
lid van een -- = chorista
3 (gezamelijk voortgebracht geluid) choro, concerto
een -- van protesten = un choro/concerto de protestationes
men riep zijn naam in -- = on critava su nomine in choro
4 (deel van de kerk) choro
-- van de kathedraal = choro del cathedral


koorafsluiting ZN

1 grillia/clausura del choro


koorbank ZN

1 stallo (del choro), banco de (un) choro


koorboek ZN

1 libro choral, antiphonario


koorcantate ZN

1 cantata choral/con choro


koorcompositie ZN

1 composition choral


koorconcert ZN

1 cencerto choral/de choro


koord ZN

1 (touw) corda, cordon, fun, lacio
(van koorddanser) strakke -- = corda tense
met een zijden -- worgen = strangular con un lacio de seta
met --en vastmaken = acordonar
2 (sierlijk gevlochten snoer) galon, corda decorative


koordans ZN

1 dansa choral


koorddansen WW

1 dansar/ballar super le corda


koorddanser ZN

1 dansator/acrobata de corda/super le corda, equilibrista, funambulo


koorde ZN

1 (MEETK) chorda, subtensa
de -- vormen van = subtender


koordeken ZN

1 chef (F) del canonicos, decano del capitulo


koordelastiek ZN

1 corda elastic, elastico


koordendraaier ZN

1 cordero


koordenmaker ZN

1 cordero


koordenveelhoek ZN

1 polygono inscripte


koordenvierhoek ZN

1 quadrilatero inscripte


koordenvijfhoek ZN

1 pentagono inscripte


koordfabriek ZN

1 fabrica de cordas


koordfluweel ZN

1 villuto costate


koordirigent ZN

1 director/maestro/chef (F) de choro


koordje ZN

1 cordetta


koordmanchester ZN

1 villuto costate


koordveter ZN

1 lacetta rotunde/ronde, cordon


koordvormig BN

1 in forma de corda/cordon


koordzijde ZN

1 galon de seta


koorfantasie ZN

1 phantasia choral/pro choro


koorfestival ZN

1 festival de choros/de chorales


koorfuga ZN

1 fuga choral/pro choro


koorgebed ZN

1 precaria choral, canto antiphonic


koorgedeelte ZN

1 (BOUWK) choro
2 (MUZ) choro, section choral


koorgestoelte ZN

1 stallos del choro


koorgewaad ZN

1 vestimento choral


koorgewelf ZN

1 volta choral


koorgezang ZN

1 canto choral/de choro, choro


koorheer ZN

1 canonico


koorhek ZN

1 grillia del choro


koorhemd ZN

1 surplicio, alba


koorkantate ZN

1 Zie: koorcantate


koorkap ZN

1 (cappa) pluvial


koorkapel ZN

1 cappella radiante/de (un) choro


koorkerk ZN

1 ecclesia apsidal/absidal


koorkleed ZN

1 veste/vestimento choral, surplicio, alba


koorknaap ZN

1 (lid van een zangerskoor) parve cantator de choro, juvene chorista
2 (misdienaar) infante de choro


koorkoster ZN

1 sacrista, sacristiano


koorlamp ZN

1 lampa del choro, lampadario


koorleider ZN

1 director/maestro/chef (F) de choro
2 (GESCH) corypheo


koorlid ZN

1 chorista


koorlied ZN

1 canto choral/pro choro, choro


koormantel ZN

1 (cappa) pluvial


koormeester ZN

1 maestro de cappella


koormuziek ZN

1 musica choral/de choro


koornis ZN

1 abside, apside


kooromgang ZN

1 deambulatorio/ala del choro


koororgel ZN

1 organo choral


koorpand ZN

1 Zie: kooromgang


koorpartituur ZN

1 partition/partitura choral/vocal


koorrepetitor ZN

1 repetitor del choro


koorruimte ZN

1 (in kerk) choro


koorsluiting ZN

1 (uitbouw) abside, apside


koorstal ZN

1 Zie: koorstoel


koorstoel ZN

1 stallo (del choro)


koorsymphonie ZN

1 symphonia choral


koortrans ZN

1 Zie: kooromgang


koorts ZN

1 (verhoogde lichaamstemperatuur) febre, temperatura
-- hebben = haber febre, febricitar, haber temperatura
hoge -- = alte temperatura
kwaadaardige -- = febre maligne
rheumatische -- = febre rheumatic
alledaagse -- = febre quotidian
vierdedaagse -- = febre quartan
epidemische -- = febre epidemic
catarrhale -- = febre catarrhal
hectische -- = febre hectic
miasmatische -- = febre miasmatic
wisselende -- = febre intermittente/recurrente
remitterende -- = febre remittente
remissie van de -- = remission del febre
gele -- = febre jalne
koude -- = hypothermia
-- met uitslag = febre eruptive
hij heeft 40 graden -- = ille ha quaranta (grados) de febre
bij iemand de -- opnemen = mesurar le febre de un persona, prender le temperatura de un persona
rillen van de -- = tremular de febre
de -- neemt af = le febre discresce/bassa/declina/remitte
de -- is verdwenen = le febre ha cessate
medicijn tegen -- = medicina antifebril/febrifuge/antipyretic/contra le febre, febrifugo, antipyretico
2 (begeerte) debre, sete, desiro, desiderio, passion
-- naar roem = sete de gloria/de fama


koortsaanval ZN

1 accesso/attacco febril/de febre
veelvuldige --len = subintrante


koortsachtig ZN

1 febril, febricitante
-- ongeduld = impatientia febril
--e bedrijvigheid = activitate febril
-- werken = laborar febrilmente


koortsachtigheid ZN

1 stato febricitante, febrilitate, infebramento, febre


koortsblaasje ZN

1 eruption febril, herpete labial, button de febre


koortsboom ZN

1 eucalypto


koortsdag ZN

1 die/jorno de febre


koortsdrank ZN

1 potion febrifuge


koortsdroom ZN

1 sonio febril


koortsend BN

1 Zie: koortsig


koortsgloed ZN

1 Zie: koortshitte


koortshitte ZN

1 calor febril/del febre, ardor del febre


koortshuivering ZN

1 fremito febril/de febre


koortsig BN

1 febril, febricitante
--e bedrijvigheid = activitate febril
--e gejaagdheid = agitation convulsive
-- zijn = febricitar
-- maken = infebrar
zich -- voelen = sentir se febril/febricitante
het -- maken = infebramento
met --e haast = con un haste febril


koortsigheid ZN

1 febrilitate, infebramento, stato febril/febricitante, febre


koortsijling ZN

1 delirio del febre


koortskromme ZN

1 curva del febre


koortskruiden ZN MV

1 plantas/herbas febrifuge


koortslijder ZN

1 persona febricitante


koortsmiddel ZN

1 medicamento/medicina/remedio antifebril/febrifuge/antipyretic/contra le febre, febrifugo, antipyretico


koortsopwekkend BN

1 pyretic
-- middel = substantia pyretic


koortspil ZN

1 pilula antefebril/febrifuge/antipyretic/contra le febre


koortspoeder ZN

1 pulvere antifebril/febrifuge/antipyretic/contra le febre


koortspuistje ZN

1 button de febre


koortsrilling ZN

1 Zie: koortshuivering


koortsstillend BN

1 antifebril, febrifuge, antipyretic


koortsstuip ZN

1 convulsion febril


koortstemperatuur ZN

1 temperatura febril


koortstherapie ZN

1 thermotherapia


koortsthermometer ZN

1 thermometro medical/clinic


koortstoestand ZN

1 stato febril/febricitante, pyrexia
2 (toestand van hevige opwinding) stato febril


koortsuitslag ZN

1 eruption febril, herpete labial, buttones de febre


koortsverdrijvend BN

1 febrifuge, antifebril, antipyretic, antithermic
-- middel = medicina/medicamento/remedio febrifuge/antifebril/antipyretic/refrigerante, febrifugo, antipyretico, refrigerante, refrigerativo


koortsverschijnsel ZN

1 symptoma de febre


koortsverwekkend BN

1 Zie: koortsopwekkend


koortsvisioen ZN

1 vision febril


koortsvrij BN

1 libere de/sin febre, apyretic
--e toestand = stato sin febre, apyrexia
de zieke is nu -- = le malado es ora sin febre


koortswerend BN

1 Zie: koortsverdrijvend


koortswortel ZN

1 valeriana officinal


koortszweet ZN

1 sudor febril


koorvensters ZN MV

1 fenestras del choro


koorvereniging ZN

1 societate/association choral, choral


koorvrouw ZN

1 canonica


koorwand ZN

1 pariete del choro


koorwerk ZN

1 obra/composition choral


koorzang ZN

1 canto choral/del choral/del choro


koorzanger ZN

1 chorista, membro del choro/choral


koosjer BN

1 kasher (He)
-- vlees = carne kasher
--e kaas = caseo kasher
--e bakker = paneteria kasher
-- maken = kasherar


koosnaam ZN

1 nomine de caressa
2 (TAAL) nomine hypocoristic


kootbeen ZN

1 (sprongbeen) astragalo


kootje ZN

1 osso curte, ossiculo, (eerste kootje van vinger of teen) phalange
tweede -- = phalangina


kootspel ZN

1 joco del ossiculos


kop ZN

1 (hoofd, voorste/bovenste/uiterste gedeelte) capite, testa
-- van een spijker = capite/testa de un clavo
spijker met -- = clavo a capite/testa
spijker zonder -- = clavo sin capite/testa
-- van het dijbeen = capite/testa del femore
-- van een cilinder = capite/testa de un cylindro
-- van een lucifer = capite/testa de un flammifero
-- van een hamer = capite/testa de un martello
-- van de stoet = capite/testa del procession
-- van het peloton = testa/capite del peloton
(SPORT) op --/aan de -- liggen = ir/currer al testa/capite
zonder -- of staart = sin capite/testa ni cauda
kale -- = capite/testa/cranio calve/nude
hij heeft een harde -- = ille ha le capite/testa dur
een sympathieke -- hebben = haber un facie/visage sympathic
de -- indrukken = reprimer, supprimer, suffocar
de -- opsteken = surger, (FIG) reapparer
--je ondergaan = submerger se
zijn -- tonen = esser obstinate
iemand op zijn -- zitten = tyrannisar un persona
iemand op zijn -- geven = reprehender/reprimendar un persona, dar un lection a un persona
op zijn -- krijgen = reciper un bon reprimenda
veel aan zijn -- hebben = haber multe cosas in le testa/capite
de -- in het zand steken = sequer le tactica del avestruthio
op de -- af = justemente, exactemente
de -- van Overijssel = le parte nordic/le nord de Overijssel
de --pen bij elkaar steken = consultar se, deliberar
iets in zijn -- stampen = inculcar un cosa
postzegels met de -- van de koningin = timbros postal con le testa/capite del regina
dat zal me de -- niet kosten = isto non me costara le testa/capite
een bemanning van honderd --pen = un equipage de cento homines
over de -- gaan = faller
2 (van krant/artikel, etc.) titulo, capite, testa
de grote --pen in de krant = le grande capites/testas in le jornal
3 (drinkgerei) tassa
een -- koffie = un tassa de caffe
-- en schotel = tassa e subtassa
4 (inhoudsmaat) litro


kopal(hars) ZN

1 copal


kopallak ZN

1 lacca al copal


kopalolie ZN

1 oleo de copal


kopalvernis ZN

1 vernisse al copal


kopbal ZN

1 colpo de testa/capite, testa


kopbeslag ZN

1 testa/capite de affuste


kopborststuk ZN

1 cephalothorace


kopbout ZN

1 cavilia a testa/capite rotunde


kopduel ZN

1 duello aeree/in le aere/de testa


kopeinde ZN

1 extremitate, testa


kopek(e) ZN

1 kopeka


kopelvoltmeter ZN

1 voltmetro a spheras


kopen WW

1 comprar, emer, acquirer, facer le acquisition de
het -- = compra, emption
een auto -- = comprar un auto(mobile)
op krediet/op rekening/op de pof -- = comprar a credito


Kopenhaags BN

1 de Copenhagen


Kopenhagen ZN EIGN

1 Copenhagen


Kopenhagenaar ZN

1 habitante de Copenhagen


koper ZN

1 comprator, emptor, acquiritor, acquisitor
--s vinden voor een artikel = trovar compratores pro un articulo
kosten -- = costos pro le conto del comprator
(EC) marginale --s = compratores marginal
2 (metaal) cupro
rood -- = cupro rubie/pur
geel -- = cupro jalne
wit -- = argentano
gehamerd -- = cupro martellate
geslagen -- = cupro battite
-- slaan = batter cupro
-- louteren = affinar cupro
het louteren van -- = affinamento de cupro
3 (MUZ) le cupro, cupros
4 (koperwerk) objectos/articulos de cupro
5 (koperen geldstukken) monetas de cupro


koperacetaat ZN

1 acetato cupric


koperachtig BN

1 cupric, cuprose
--e kleur = color cupric


koperader ZN

1 vena/filon cuprifere/de cupro


koperafval ZN

1 residuos de cupro


koperalliage ZN

1 alligato cuprose/de cupro


koperaluin ZN

1 aluminato de cupro


koperamalgaam ZN

1 amalgama de cupro


koperas ZN

1 cupro calcinate


koperbeslag ZN

1 guarnitura de cupro


koperbewerking ZN

1 tractamento de cupro


koperblaasinstrument ZN

1 cupro


koperblad ZN

1 lamina/placa de cupro


koperblazer ZN

1 sonator de un instrumento de cupro


koperblazersensemble ZN

1 insimul/ensemble (F) de instrumentos de cupro


koperblik ZN

1 cupro laminate/in folios


koperbrons ZN

1 bronzo de cupro


kopercarbonaat ZN

1 carbonato de cupro


koperchloride ZN

1 chlorido de cupro


koperdekker ZN

1 copertor de cupro


koperdiepdruk ZN

1 rotogravure, heliogravure


koperdraad ZN

1 filo de cupro/de laton


koperdraadtouw ZN

1 cablo in filo de laton


koperdraaier ZN

1 tornator de cupro


koperdruk ZN

1 gravure (F) chalcographic/in/super cupro, chalcographia


koperdrukker ZN

1 gravator in/super cupro, chalcographo


koperdrukpapier ZN

1 papiro pro gravures (F) chalcographic/in/super cupro


koperdrukplaat ZN

1 placa de cupro


koperen BN

1 cuprose, de cupro, in cupro
-- gewichten = pesos de/in cupro
-- plaat = placa/tabula de cupro
-- ketting = catena de cupro
-- munt = moneta de cupro, cupro
(FIG) de -- ploert = le sol tropical


koperen WW

1 cuprar
een schip -- = cuprar un nave


kopererts ZN

1 mineral cuprifere/de cupro


koperets ZN

1 gravure (F) al aquaforte, aquaforte


koperfolie ZN

1 Zie: bladkoper


kopergaas ZN

1 rete/tela de cupro


kopergehalte ZN

1 percentage de cupro


kopergeld ZN

1 monetas de cupro


kopergieten ZN

1 fundition de cupro


kopergieten WW

1 fundir cupro


kopergieter ZN

1 funditor de cupro


kopergieterij ZN

1 (handeling) fundition de cupro
2 (bedrijf) funderia de cupro


koperglans ZN

1 (weerschijn van koper) brillantia de cupro
2 (mineraal) chalcosite
3 (CHEM) chalcosina


kopergoed ZN

1 objectos/articulos de cupro


kopergoud ZN

1 similor


kopergraveerkunst ZN

1 chalcographia


kopergraveur ZN

1 gravator in/de cupro, aquafortista, chalcographo


kopergravure

1 gravure (F) de cupro, chalcographia


kopergroen ZN

1 (oxydelaag) acetato de cupro, flor de cupro, verdigris, (kleur) verdigris


kopergroen BN

1 verdigris


koperhandel ZN

1 commercio del cupro


koperhoudend BN

1 cuprifere, cuprose


koperhuid ZN

1 revestimento de cupro


koperindustrie ZN

1 industria del cupro


koperkies ZN

1 chalcopyrite


koperkleur ZN

1 color de cupro


koperkleurig BN

1 de color de cupro


koperkristal ZN

1 crystallo de cupro


koperkrullen ZN MV

1 retalios de cupro


koperlaag ZN

1 jacimento/strato de cupro


koperlazuur ZN

1 azurite


koperlegering ZN

1 alligato cuprose/de cupro


koperlichtdruk ZN

1 heliogravure


koperloos ZN

1 sin cupro


kopermarkt ZN

1 mercato del cupro


kopermijn ZN

1 mina de cupro


kopermolen ZN

1 Zie: koperpletterij-2


kopermunt ZN

1 moneta de cupro, cupro


kopermuziek ZN

1 (musica de) cupros


kopernikkel ZN

1 nickel cuprose


kopernikkellegering ZN

1 alligato de nickel cuprose


koperoker ZN

1 ocre/ochre de cupro


koperoplossing ZN

1 solution de cupro


koperoxyde ZN

1 (cuprioxyde) oxydo cupric
2 (cuproöxyde) oxydo cuprose


koperpletten ZN

1 lamination de cupro


koperpletter ZN

1 laminator de cupro


koperpletterij ZN

1 (handeling) lamination de cupro
2 (bedrijf) laminatorio de cupro


koperpoets ZN

1 producto pro cupros


koperprijs ZN

1 precio del cupro


koperproducent ZN

1 productor de cupro


koperproduktie ZN

1 production de cupro


koperpyriet ZN

1 chalcopyrite


koperroest ZN

1 Zie: kopergroen


koperslager ZN

1 caldierero, latonero


koperslagerij ZN

1 caldiereria, latoneria


koperslagerswerk ZN

1 Zie: kopergoed


kopersmid ZN

1 caldierero, latonero


kopersnede ZN

1 Zie: kopergravure


kopersnijder ZN

1 Zie: kopergraveur


kopersstaking ZN

1 boycott del compratores


koperstaal ZN

1 aciero al cupro


koperstempel ZN

1 timbro de cupro


koperstuk ZN

1 moneta de cupro, cupro


kopersulfaat ZN

1 sulfato de cupro
met -- behandelen = sulfatar


kopertijdvak ZN

1 epocha del cupro


koperverbinding ZN

1 composito de cupro


kopervergiftiging ZN

1 intoxication/invenenamento per cupro, cuprismo


kopervertinning ZN

1 stannatura de cupro


kopervijlsel ZN

1 limatura de cupro


kopervitriool ZN

1 Zie: kopersulfaat


koperwaren ZN MV

1 objectos/articulos de cupro


koperwerk ZN

1 objectos/articulos de cupro


koperwiek ZN

1 turdo iliac


koperwinkel ZN

1 magazin de objectos de cupro


koperwinning ZN

1 extraction de cupro


koperzout ZN

1 sal de cupro


kopgroep ZN

1 (mbt wielrennen) gruppo de testa/de capite


kopie ZN

1 (duplikaat) copia, duclicato, ditto
autentieke -- = copia authentic
juiste -- = copia exacte
conforme -- = copia conforme
illegale -- = copia clandestin/pirata
slechte -- = pastiche (F)
ik heb van deze brief een -- gehouden = io ha guardate un copia de iste littera
2 (reproductie) copia, reproduction, replica
3 (fotocopie) photocopia
4 (naar een voorbeeld gemaakt) copia, imitation
5 (afdruk van een foto/film) copia
6 (transcriptie) transcription, transcripto
7 (overgetrokken tekening, etc.) calco


kopieboek ZN

1 libro de copias de litteras


kopieerapparaat ZN

1 Zie: kopieermachine


kopieerbank ZN

1 Zie: kopieerdraaibank


kopieerder ZN

1 copiator


kopieerdraaibank ZN

1 torno a/de copiar


kopieerfreesmachine ZN

1 fresatrice a/de copiar


kopieerfrezer ZN

1 Zie: kopieerfreesmachine


kopieerinkt ZN

1 tinta a/de/pro copiar


kopieerinrichting ZN

1 servicio de polycopia, centro de photocopia


kopieerloon ZN

1 salario del copiator


kopieerlust ZN

1 desiro/desiderio/gusto de copiar


kopieermachine ZN

1 (photo)copiator, machina a/de reproducer/copiar, duplicator, transcriptor


kopieerpapier ZN

1 papiro pro copiar/de copia


kopieerpers ZN

1 pressa a/de/pro copiar


kopiëren WW

1 copiar, facer un copia de, reproducer
het -- = reproduction
een document -- = copiar un documento
een schilderij -- = copiar un pictura
2 (een fotokopie maken) photocopiar
3 (overschrijven) transcriber
het -- = transcription
4 (natekenen, naschilderen) copiar


kopiïst ZN

1 copista, copiator, transcriptor


kopij ZN

1 copia, manuscripto, original


kopijhouder ZN

1 portacopia


kopijrecht ZN

1 derecto de reproduction, derectos del autor, copyright (E)


kopijzer ZN

1 scarificator


kopje ZN

1 (klein hoofd) parve capite/testa
iemand een -- kleiner maken = taliar le testa a un persona
2 (drinkgerei) tassa
oor van een -- = ansa de un tassa
een -- koffie = un tassa de caffe
3 (kommetje) cuppella


kopjebuitelen WW

1 Zie: duikelen-1


kopjeduikelen WW

1 Zie: duikelen-1


kopje-onder BW

1
-- gaan = disparer sub le aqua


kopjesdoek ZN

1 essugatassa


kopklep ZN

1 (van motor) valvula/valva in testa/capite


kopkleppenmotor ZN

1 motor a valvulas/valvas in testa/capite


koplamp ZN

1 pharo
de --en stellen = adjustar le pharos


koplengte ZN

1 testa, capite
met een -- winnen = ganiar per un testa/capite


koplicht ZN

1 pharo


koploos BN

1 sin testa, sin capite
--e spijker = clavo sin testa/capite
2 (DIERK) acephale
--e dieren = acephalos
--e weekdieren = molluscos acephale


koploosheid ZN

1 (DIERK) acephalia


koploper ZN

1 (SPORT) leader (E)
bij de --s horen = ir in testa/capite
de --s in het klassement = le leaders del classification/classamento
2 (iemand die een leidende positie inneemt) leader (E), (vernieuwer) innovator


kopman ZN

1 chef (F) del equipa, leader (E)


kopmes ZN

1 scarificator


kopnagel ZN

1 clavo a testa/capite


koppel ZN

1 (riem) cinctura, cincturon
2 (paar) copula, dupletto, par
een gelukkig -- = un copula felice
een aardig -- = un copula sympathic
een -- duiven = un copula de pipiones/columbas
een -- ossen = un copula de boves
3 (vlucht) volo
een -- patrijzen = un volo de perdices
4 (NAT) copula
moment van een -- = momento de un copula


koppelaar ZN

1 (mbt relaties) facitor de maritages/matrimonios
2 (mbt ontucht) proxeneta
van de -- = proxenetic


koppelarij ZN

1 (mbt ontucht) proxenitismo


koppelas ZN

1 axe de copula


koppelbaar BN

1 interconnectibile


koppelbaas ZN

1 mediator de travalio/labor/de mano de obra


koppeldicht ZN

1 Zie: koppelvers


koppelen WW

1 (verbinding tot stand brengen) copular, accopular, conjugar
twee ruimteschepen aan elkaar -- = accopular duo naves spatial
woorden -- = copular parolas
de krachten -- = copular/conjugar le fortias
gekoppelde krachten = fortias copulate
gekoppelde schakelingen = circuitos copulate
gekoppelde trillingen = oscillationes copulate
2 (een relatie leggen tussen) associar, connecter
de lonen -- aan de prijzenindex = connecter le salarios al index/indice de precios
3 (tot een paar verenigen) copular, accopular, reunir
4 (TECHN) (verbinden door overbrenging van beweging) copular, accopular, (ELEKTR) connecter, (tandwielen) ingranar, (motor met aandrijfas) embracar


koppelgenoot ZN

1 coequipero


koppelgesp ZN

1 bucla de cinctura/de cincturon


koppeling ZN

1 (inrichting die beweegkracht overbrengt) accopulamento, (vooral auto) embracage
-- met rechtstreekse aandrijving = embracage directe
hydraulische -- = embracage hydraulic
automatische -- = embracage automatic
droge -- = embracage sic
2 (koppelingspedaal) (pedal de) embracage
de -- laten opkomen = disembracar (lentemente)
de -- intrappen = premer le pedal de embracage
3 (relatie, verhouding) association, junction, connexion, concordantia
-- van de lonen aan de prijzenindex = connexion del salarios al index/indice de precios
4 (het verbinden met een verbindingsstuk) accopulamento, (ELEKTR) connexion
5 (het relateren) relation
6 (het verenigen tot paren) accopulamento
7 (TECHN) accopulamento, junction copulative, transmission, connexion
flexibile -- = transmission flexibile
elastische -- = accopulamento elastic


koppelingsflens ZN

1 flangia de accopulamento


koppelingshendel ZN

1 levator de embracage


koppelingspedaal ZN

1 pedal de embracage


koppelingsplaat ZN

1 disco de embracage


koppelingsveer ZN

1 resorto de embracage


koppelletter ZN

1 (DRUKK) ligatura


koppelnet ZN

1 rete de connexion


koppelomvormer ZN

1 convertitor de copula


koppelplaat ZN

1 Zie: koppelingsplaat


koppelriem ZN

1 cinctura, cincturon


koppelstang ZN

1 (TECHN) biella/barra de accopulamento


koppelstuk ZN

1 (TECHN) connector, union


koppelteken ZN

1 tracto de union
2 (MUZ) ligatura


koppeltjeduiken WW

1 Zie: duikelen


koppelverkoop ZN

1 vendita copulate


koppelvers ZN

1 disticho


koppelwedstrijd ZN

1 cursa per copulos


koppelwerkwoord ZN

1 verbo copulative, copula


koppelwoord ZN

1 (voegwoord) conjunction
2 (koppelwerkwoord) verbo copulative, copula


koppen WW

1 (SPORT) jocar del testa, facer un testa
2 (de kop afsnijden) taliar le testa, decapitar


koppensnellen WW

1 chassar {sj} testas/capites


koppensneller ZN

1 chassator {sj} de testas/capites


koppie ZN

1
--, -- hebben = esser intelligente


koppig BN

1 (halsstarrig) obstinate, persistente, inflexibile, contumace, pertinace, tenace
-- volhouden = persister obstinatemente
2 (weerbarstig, weerspannig) recalcitrante
3 (eigenwijs) opiniose, pervicace
4 (van dranken) forte, inebriante
--e wijn = vino inebriante


koppigheid ZN

1 (halsstarrigheid) obstination, persistentia, tenacitate, inflexibilitate, contumacia, pertinacia, pertinacitate
2 (weerspannigheid) recalcitrantia
3 (eigenwijsheid) pervicacia
4 (mbt alcoholische drank) character inebriante


koppijn ZN

1 dolor/mal de capite/testa


koppositie ZN

1 prime posto/position, position de testa/capite, testa, capite
de -- innemen = esser/ir al testa/al capite, occupar le prime posto


koppotige ZN

1 cephalopodo


kopra ZN

1 copra


kopra-industrie ZN

1 industria de copra


koprakoek ZN

1 torta de copra


kopraolie ZN

1 oleo de copra


kopraproducent ZN

1 productor de copra


kopraproduktie ZN

1 production de copra


kopregel ZN

1 linea de capite/testa


koprofagie ZN

1 coprophagia


koprolalie ZN

1 coprolalia


koproliet ZN

1 coprolitho


kops BN

1
-- hout = ligno taliate transversalmente


kopschroef ZN

1 vite de capite/testa


kopschudden WW

1 succuter le capite/testa


kopschuw BN

1 diffidente, reservate
iemand -- maken = inspirar diffidentia a un persona


kopsnepper ZN

1 scarificator


kopspie ZN

1 cavilia de testa/capite


kopspiegellamp ZN

1 ampulla a reflector


kopspijker ZN

1 clavo de testa/de capite


kopspoor ZN

1 via terminal


kopstation ZN

1 station terminal/de termino/de capite/de testa


kopsteen ZN

1 (BOUWK) petra de clave


kopstel ZN

1 Zie: hoofdstel


kopstem ZN

1 voce de capite/de testa, falsetto


kopstoot ZN

1 (kopbal) (colpo de) testa/capite
2 (stoot met het voorhoofd) colpo de capite/testa
3 (biljartstoot) massé (F)


kopstuk ZN

1 (leider) summitate, leader (E)
2 (voorvechter) protagonista
3 (uitbinker) asse
4 (koppig mens) persona obstinate/tenace
5 (bovenste deel van iets) parte superior, testa, capite


Kopt ZN

1 copto


koptelefoon ZN

1 receptor de capite/testa, casco (de ascolta)


Koptisch BN

1 copte, coptic
--e taal = lingua copte, copto


Koptisch ZN

1 (taal) copto


kopwerk ZN

1 (mbt wielrennen) travalio de testa/capite
-- verrichten = prender le testa (del peloton)


kopwilg ZN

1 salice decapitate/truncate


kopwind ZN

1 vento contrari


kopzijde ZN

1 (voorkant) fronte
2 (mbt munt) facie


kopzorg ZN

1 anxietate, inquietude, problema
zich --en maken = facer se problemas


kor ZN

1 (sleepnet) draga


koraal ZN

1 (BIOL) corallo
--en dragend = corallifere
van -- = de corallo, corallin
2 (kleur) corallo
het -- van haar lippen = le corallo de su labies
3 (gezang) canto choral, choral, (R.K.) canto plan
4 (koorzanger) chorista, membro del choro/choral


koraalachtig BN

1 de color de corallo, corallin


koraalbank ZN

1 banco corallin/corallifere/de corallo


koraalbewerker ZN

1 corallero


koraalbewerking ZN

1 arrangiamento pro choro


koraalboek ZN

1 libro de choro, antiphonario


koraalboom ZN

1 erythrina, arbore de corallo


koraalcantate ZN

1 cantata choral/con choro


koraaldieren ZN MV

1 corallarios


koraaldiertje ZN

1 corallario


koraaldraaier ZN

1 corallero


koraaleiland ZN

1 insula corallifere/corallin/de corallo, (atol) atollo


koraalfossiel ZN

1 corallo fossile, corallite


koraalfuga ZN

1 choral e fuga


koraalgezang ZN

1 (koraal) choral, (R.K.) canto plan
2 (het zingen van een koraal) canto choral


koraalkalk ZN

1 calce de corallo


koraalkalksteen ZN

1 calcario de corallo


koraalketting ZN

1 collar de corallos


koraalkleurig BN

1 de color de corallo, corallin


koraalklip ZN

1 scolio de corallo


koraalkolonie ZN

1 colonia de corallos


koraalkust ZN

1 costa de corallo


koraalmelodie ZN

1 melodia de choral


koraalmos ZN

1 corallina


koraalmuziek ZN

1 musica choral


koraalrif ZN

1 scolio/barriera corallifere/de corallo(s)


koraalrood ZN

1 corallin


koraalskelet ZN

1 skeleto de corallo


koraalslang ZN

1 micruro


koraalslik ZN

1 fango/limo de corallo


koraalsteen ZN

1 formation de corallo


koraalstruik ZN

1 Zie: koraalboom


koraaltak ZN

1 ramo de corallo


koraalvereniging ZN

1 societate choral


koraalverstening ZN

1 corallo fossile, corallite


koraalvisser ZN

1 corallero, piscator de corallo(s)


koraalvisserij ZN

1 pisca de corallo


koraalvoorspel ZN

1 preludio de choral


koraalvormend BN

1 coralligene


koraalvormig BN

1 coralliforme


koraalvorming ZN

1 formation de corallo


koraalwier ZN

1 corallina


koraalwortel ZN

1 corallorrhiza (trifide)


Koraalzee ZN EIGN

1 Mar de Corallo
Slag in de -- = Battalia del Mar de Corallo


koraalzwam ZN

1 (knotszwam) clavaria
2 calocera viscose


koralen BN

1 (van koraal) de/in corallo
-- armband = bracialetto de corallo
2 (als koraal, rood als koraal) corallin
-- lippen = labios corallin


koraliet ZN

1 corallite


koralijn(en) BN

1 corallin


koran ZN

1 coran, koran
boodschap van de -- = message coranic/koranic
volgens de/van de -- = coranic/koranic
school waar men de -- onderwijst = schola coranic/koranic


koranhandschrift ZN

1 manuscripto coranic/koranic/del coran/del koran


koranmanuscript ZN

1 Zie: koranhandschrift


koranspreuk ZN

1 proverbio coranic/koranic/del coran/del koran


korantekst ZN

1 texto coranic/koranic/del coran/del koran


kordaat BN

1 resolute, decise, determinate, firme, (dapper) coragiose
dankzij zijn --e optreden = gratias a su intervention resolute


kordaatheid ZN

1 resolution, decision, determination, firmessa, (moed) corage


kordelier ZN

1 cordelero, franciscano


kordon ZN

1 (keten van posten/personen) cordon
sanitair -- = cordon de sanitate
een -- vormen/trekken = formar/establir un cordon
afgrendelen door middel van een -- = clauder per un cordon
2 (geweerriem) corregia de fusil


Korea ZN EIGN

1 Corea


Koreaan ZN

1 coreano


Koreaans BN

1 corean


Koreaans ZN

1 (taal) coreano


koren ZN

1 (graankorrels) grano, (gewas) cereales, (tarwe) tritico, frumento
-- dorsen = batter cereales/tritico/frumento
dat is -- op zijn molen = isto es aqua a su molino


korenaar ZN

1 spica


korenaarverband ZN

1 spica


korenaarvis ZN

1 atherinida


korenaarvormig BN

1 spiciforme


korenakker ZN

1 campo de cereales/de tritico/de frumento


korenbeurs ZN

1 bursa de cereales


korenblauw ZN

1 blau de cyano


korenbloem ZN

1 cyano


korenbouw ZN

1 cultura de cereales/de tritico/de frumento


korenbrander ZN

1 distillator


korenbranderij ZN

1 distilleria


korenbrandewijn ZN

1 brandy (E) de grano


korenetend BN

1 granivore


korenfactor ZN

1 Zie: korenhandelaar


korengarf ZN

1 Zie: korenschoof


korengewassen ZN MV

1 cereales


korengors ZN

1 ortolano


korenhandel ZN

1 commercio de cereales/de tritico/de frumento


korenhandelaar ZN

1 commerciante/negotiante in/de granos/cereales


korenhaven ZN

1 porto a cereales


korenhoop ZN

1 Zie: korenschelf


koreninvoer ZN

1 importation de cereales


korenkoper ZN

1 Zie: korenhandelaar


korenkorrel ZN

1 grano de frumento/de tritico


korenland ZN

1 Zie: korenakker


korenmaat ZN

1 mesura a/de granos/cereales
2 (Romeinse korenmaat) (BIJBEL) modio


korenmagazijn ZN

1 granario


korenmarkt ZN

1 mercato de cereales


korenmijt ZN

1 pila/cumulo de cereales/de tritico/de frumento


korenmolen ZN

1 molino a/de cereales/grano


korenmolenaar ZN

1 molinero (de cereales)


korenoogst ZN

1 messe, recolta del granos/del cereales/del tritico/del frumento


korenopkoper ZN

1 accaparator de cereales


korenopslagplaats ZN

1 granario


korenoverschot ZN

1 surplus (F) de granos/cereales


korenpakhuis ZN

1 granario


korenprijs ZN

1 precio del granos/del cereales


korenschelf ZN

1 Zie: korenmijt


korenschip ZN

1 nave a/de cereales


korenschoof ZN

1 garba (de tritico/frumento)


korenschuur ZN

1 (schuur) granario
2 (streek) districto de cereales


korensla ZN

1 arnoseris


korenstoppel ZN

1 stupula


korentiend ZN

1 (GESCH) terrage


korenuitvoer ZN

1 exportation de cereales


korenveld ZN

1 Zie: korenakker


korenvloot ZN

1 flotta del cereales


korenwan ZN

1 vanno


korenwanner ZN

1 vannator


korenwet ZN

1 lege super le importation de cereales, (ROM GESCH) lege frumentari


korenzak ZN

1 sacco a/de grano


korenzeef ZN

1 cribro


korenzolder ZN

1 granario


korf ZN

1 corbe, paniero
een -- vijgen = un paniero de ficos
2 (SPORT) paniero


korfbal ZN

1 korfball


korfbalclub ZN

1 club (E) de korfball


korfballen WW

1 jocar al korfball


korfballer ZN

1 jocator de korfball


korfbalspel ZN

1 korfball


korfbalspeler ZN

1 Zie: korfballer


korfbalwedstrijd ZN

1 match (E) de korfball


korfdraagster ZN

1 (OUDH) canephora


korffles ZN

1 damajana


Korfioot ZN

1 corfiota


Korfiotisch BN

1 corfiota


korfje ZN

1 corbetta


Korfoe ZN EIGN

1 Zie: Corfoe


korfvormig BN

1 in forma de corbe


koriander ZN

1 coriandro


korianderkruid ZN

1 coriandro


korianderzaad ZN

1 semine de coriandro


Korinthe ZN EIGN

1 Corintho


Korinthiër ZN

1 corinthio


Korintisch BN

1 corinthie


korist ZN

1 chorista, membro de un choro/choral


kormoraan ZN

1 cormoran, corvo marin


kornak ZN

1 cornac, cornaca


kornak ZN

1 cornac


kornalijn(steen) ZN

1 cornalina


kornel ZN

1 Zie: kornoelje


kornet ZN

1 (MUZ) cornetta (a pistones)
2 (rang bij de cavallerie) (MIL) cornetta
3 (muts) cofia


kornetblazer ZN

1 cornettista


kornis ZN

1 (BOUWK) cornice


kornoelje ZN

1 corno
witte -- = corno albe
rode -- = corno sanguinee


kornoeljebes ZN

1 baca de corno


kornoeljeboom ZN

1 arbore de corno


kornoeljefamilie ZN

1 cornaceas


kornoeljehout ZN

1 ligno de corno


kornoeljehouten BN

1 de ligno de corno


kornoeljen BN

1 de ligno de corno


kornuit ZN

1 camerada, companion
2 (PEJ) acolyt(h)o, complice


koroester ZN

1 ostrea dragate


korporaal ZN

1 caporal
(HIST) de kleine -- = le parve caporal corse


korporaalschap ZN

1 grado de caporal


korporaalsrang ZN

1 grado de caporal


korporaalsstrepen ZN MV

1 galones de caporal


korps ZN

1 corpore, corps (F)
2 (DRUKK) corpore


korpscommandant ZN

1 commandante del corps (F) de armea


korpsgeest ZN

1 spirito de corpore/corps (F)


korpsgrootte ZN

1 (DRUKK) corpore


korpssterkte ZN

1 effectivo del corpore/corps (F)


korpus ZN

1 Zie: corpus


korrel ZN

1 (rond hard lichaampje) grano, granulo
een -- tarwe = un grano de tritico/frumento
een -- zand = un grano de sablo/arena
vol --s = granose
in --s = granulate
2 (FOTO) (structuur) grano
de -- van een film = le grano de un film (E)/pellicula
3 (vizierkorrel) mira


korrelachtig BN

1 Zie: korrelig


korrelen WW

1 (in korrelige toestand zijn) esser granulate
2 (in korrelige toestand doen zijn) granular
3 (korrelig worden) granular se
4 (korrelige oppervlakte geven aan) granular


korrelgrootte ZN

1 grandor/dimension del grano


korrelgrootteverdeling ZN

1 gradation de dimension del granos


korrelhoudend BN

1 granulifere


korrelig BN

1 granular, granulose, granose, graniforme, granuliforme
--e structuur = structura granular
-- papier = papiro granular/granulose
-- breukvlak = fractura granular
--e rijst = ris granular


korreligheid ZN

1 granularitate, granulositate
2 (FOTO) grano


korreling ZN

1 (het korrelen) granulation
2 (korrelige structuur) granulation
3 (FOTO) grano


korrelmachine ZN

1 granulator


korrelpeper ZN

1 pipere granular/granulate


korrelrijst ZN

1 ris granular/granulate


korrelruwheid ZN

1 rugositate del granos


korrelsago ZN

1 sago granular/granulate


korrelslang ZN

1 chersydro granulate


korrelsneeuw ZN

1 nive granular


korrelstijfsel ZN

1 amido in granos


korrelstructuur ZN

1 structura granular


korrelsuiker ZN

1 sucro granular/granulate


korrelteller ZN

1 contator de granos/de granulos


korreltin ZN

1 stanno in granos


korreltje ZN

1 grano, granulo
iets met een -- zout nemen = prender un cosa con un grano de sal


korrelverkitting ZN

1 cementation del granos


korrelvorm ZN

1 forma de granulo


korrelvormig BN

1 graniforme, granuliforme, granular, in forma de granulo


korrelwrijving ZN

1 friction intergranular


korrelzetting ZN

1 granulation


korrelziekte ZN

1 conjunctivitate granulose


Korsakov-syndroom ZN

1 syndroma de Korsakov


korset ZN

1 corset (F)
orthopedisch -- = corset orthopedic/medical


korsetbalein ZN

1 balena de corset (F)


korsetbandje ZN

1 banda de corset (F)


korsetknoopje ZN

1 button de corset (F)


korsetlijfje ZN

1 camisola de corset (F)


korsetstof ZN

1 texito/stoffa de corset (F)


korsettenfabriek ZN

1 fabrica de corsets (F)


korsettenfabrikant ZN

1 corsetero


korsettenmaakster ZN

1 corsetera


korsettenmaker ZN

1 corsetero


korsettennaaister ZN

1 Zie: korsettenmaakster


korsetveer ZN

1 balena de corset (F)


korsetveter ZN

1 cordon de corset (F)


korst ZN

1 crusta
-- brood = crusta de pan
harde -- = crusta dur
de kaas van de -- ontdoen = trenchar {sj} le crusta del caseo
er zit een -- op de wond = il ha un crusta super le plaga
met een -- bedekken = incrustar
het bedekken met een -- = incrustation


korstachtig BN

1 crustose
-- brood = pan crustose


korstdier ZN

1 crustaceo


korsten WW

1 coperir se de un crusta


korstgebak ZN

1 pastisseria crustose


korstig BN

1 crustose
-- eczeem = exzema crustose


korstje ZN

1 parve crusta
2 (van paneermeel/geraspte kaas) gratin (F)


korstloos BN

1 sin crusta
--e kaas = caseo sin crusta


korstmos ZN

1 lichen
loof van -- = thallo de lichen


korstmosachtig BN

1 lichenoide, lichenose
-- ve-getatie = vegetation lichenose


korstvorming ZN

1 formation de un crusta


korstzwammen ZN MV

1 telephoraceas


kort BN

1 (mbt lengte, afstand) curte, breve, parve
-- haar = capillos curte
--e weg = cammino curte
--e stappen = parve passos
--e inleiding = curte introduction
(RADIO) --e golf = unda curte
--e broek = calceones
--e benen hebben = esser curte de gambas
(PLANTK) met --e vruchten = brachycarpe
(PLANTK) met --e stijl = brevistilate
iemand te -- doen = facer torto a un persona
2 (mbt tijd) curte, breve
--e klinker = vocal breve
-- e tijd = breve tempore
in --e tijd = in poc/pauc tempore
van --e duur = de curte durata/duration
op --e termijn = a curte termino/aviso
-- van stof zijn = esser breve in su parolas
-- van memorie zijn = esser curte de memoria
-- en bondig = lapidari
-- geleden = ante pauc/poc tempore
de dagen worden --er = le jornos discresce
--(er) maken = curtar, accurtar, abbreviar
binnen de --ste keren = le plus presto possibile
3 (beknopt) breve, concise, succincte, summari
--e toespraak = discurso succincte
--e uitleg = explication summari
-- overzicht/inhoud = summario
--e stijl = stilo concise
-- verslag = reporto succincte
-- overzicht/inhoud = summario, résumé (F)
maak/houd het -- = sia breve
--e inhoud van het voorafgaande = résumé (F)/recapitulation de lo que precede
ik zal heel -- zijn = io essera multo breve


kort BW

1 brevemente, concisemente, succinctemente, summarimente
-- maar krachtig = in terminos breve ma rigorose
-- en bondig = in terminos concise, clar- e concisemente, de maniera concise/breve
-- afbreken = secar curte
in het -- = in poc/pauc parolas
te -- komen = carer de
zich te -- gedaan voelen = sentir se frustrate
iemand te -- doen = 1.<