Interlingua Wiki
Advertisement

ha! TW

1 guai!, ha!, ay!, ah!


haag ZN

1 haga, sepe
groene -- = sepe verde
de -- knippen = tonder/secar/taliar le haga
een dichte -- mensen = un barriera de gente


Haag ZN EIGN

1 Haga
in het --je wonen = viver in Haga


haagberk ZN

1 betula verrucose


haagbeuk ZN

1 carpino


haagbeuken BN

1 de carpino(s)


haagbeukenhout ZN

1 ligno de carpino


haagboterbloem ZN

1 (speenkruid) ficaria


haagdoorn ZN

1
witte -- = spino albe/blanc


haageik ZN

1 querco coccifere


haagliguster ZN

1 ligustro ovalifolie


haagroos ZN

1 rosa canin


Haags ZN

1 dialecto/accento de Haga
-- praten = (zoals de Hagenezen doen) parlar con le accento typic de Haga, (bekakt) parlar affectatemente


Haags BN

1 de Haga


haagschaar ZN

1 secator a/de haga/sepe


Haagse ZN

1 femina del Haga


haagwinde ZN

1 convolvulo


haai ZN

1 (vis) squalo
witte -- , mensenhaai = squalo blanc
blauwe -- = squalo blau/azur
(FIG) er zijn --en op de kust = il ha un periculo imminente/in vista


haaiachtig BN

1 squaliforme, squaloide


haaibaai ZN

1 viragine


haaieleer ZN

1 corio de squalo


haaien WW

1 (de baas spelen) commandar
2 (ruzie maken) querelar se


haaienbek ZN

1 bucca de squalo


haaienleer ZN

1 corio de squalo


haaienmaag ZN

1 stomacho de squalo


haaientand ZN

1 dente de squalo


haaienvangst ZN

1 pisca de squalos


haaienvel ZN

1 pelle de squalo


haaienvin ZN

1 pinna/aletta de squalo


haaienvinnensoep ZN

1 suppa de pinnas de squalo


haaienvlees ZN

1 carne de squalo


haaihaak ZN

1 hamo pro squalos


haaiig BN

1 (als van een haai) de squalo
2 (bazig) autoritari, dominante


haailuis ZN

1 remora


haak ZN

1 croc, uncino
stok met een -- = baston uncinate
van de -- nemen = disuncar
2 (met weerhaak) hamo
een vis aan de -- slaan = prender un pisce al hamo
het aas aan de -- doen = attachar le esca al hamo


haakachtig BN

1 in forma de croc/uncino


haakbeentje ZN

1 osso unciforme


haakbus ZN

1 (GESCH) arquebuse


haakbusmaker ZN

1 (GESCH) arquebusero


haakgaren ZN

1 filo a crochetar {sj}


haakje ZN

1 parve croc, uncinetto
2 (sluiting van kledingstuk) agrafe
3 (ANAT, PLANTK, DIERK) hamulo
met --s = hamulate
4 (WISK, TAAL) parenthese (-esis)
vierkante --s = parentheses quadrate
ronde --s = parentheses rotunde
tussen --s zetten = poner in/inter parentheses
de --s openen = aperir le parenthese(s)
de --s sluiten = clauder le parenthese(s)
(FIG) tussen --s = a proposito


haakkruis ZN

1 svastica, cruce uncinate/gammate


haakladder ZN

1 scala de mano con uncino


haakmodel ZN

1 modello de crochet (F)


haakmotief ZN

1 motivo de crochet (F)


haaknaald ZN

1 acu/agulia de crochet (F)


haakneus ZN

1 naso curvate


haakpatroon ZN

1 patrono de crochet (F)


haakpen ZN

1 Zie: haaknaald


haaks BN

1 (rechthoekig) rectangule, rectangular, orthogonal, perpendicular, a esquadra
de twee planken staan -- op elkaar = le duo plancas forma un esquadra
de twee voorstellen staan -- op elkaar = le duo propositiones se oppone diametralmente
mijn mening staat -- op de zijne = nostre opiniones es inconciliabile


haakschutter ZN

1 (GESCH) arquebusero


haaksluiting ZN

1 clausura a/con agrafes


haaksteek ZN

1 puncto de crochet (F)


haakster ZN

1 femina qui crocheta {sj}


haaktand ZN

1 dente canin


haakvorm ZN

1 forma de uncino/de croc


haakvormig BN

1 unciforme, uncinate, in forma de croc/de uncino
-- been = osso unciforme


haakwerk ZN

1 laboro/travalio al/de crochet (F)


haakworm ZN

1 acanthocephalo


haakzijde ZN

1 seta a/de crochetar {sj}


haal ZN

1 colpo, tracto
-- met de zaag = colpo de serra
in een -- ledigen = vacuar de un tracto
aan de -- gaan = discampar
2 (trek met een schrijfpen) tracto
hij schreef met ronde --en = su scriptura esseva rotunde
3 (TECHN) (hangijzer) cremaliera
4 (vangst in het net) retata


haalbaar BN

1 realisabile, executabile, facibile, practicabile, effectuabile, attingibile
ik betwijfel of zijn voorstellen wel -- zijn = io dubita del attingibilitate de su propositiones


haalbaarheid ZN

1 facibilitate, realisabilitate, effectuabilitate, practicabilitate, attingibilitate


haalbaarheidsonderzoek ZN

1 studio de facibilitate


haalbij ZN

1 ape operari


haalketting ZN

1 (haardketting) cremaliera
2 (ketting waarmee men een ophaalbrug ophaalt) catena de ponte levatori


haam ZN

1 (net) rete (pro homaros)
2 (juk, gareel) collar, harnese


haan ZN

1 gallo
Gallische -- = gallo gallic/francese
gesneden -- = gallo castrate, capon
kalkoense -- = gallo de India
de -- kraait = le gallo canta
de rode -- laten kraaien = dar/poner foco a
--tje de voorste zijn = esser sempre/semper le prime a comenciar
zijn -- moet altijd koning kraaien = ille vole sempre/semper commandar
daar kraait geen -- naar = isto es morte e sepelite
2 (van vuurwapens) can


haanpal ZN

1 arresto de securitate


haantje ZN

1 galletto
half -- = medie galletto


haantje-de-voorste ZN

1 chef (F) del banda
hij is altijd -- = ille es sempre/semper le prime


haantjesgedrag ZN

1 conducta/comportamento macho {sj}/de galletto, machismo {sj}


haar ZN

1 (één hoofdhaar) capillo, (haardos) capillos, capillatura
golvend -- = capillos undulate
borstelig -- = capillos hirsute
vals -- = pilo posticie
van --en ontdoen = depilar
zijn -- drogen = siccar se le capillos
zijn -- knippen = taliar se/secar se le capillos
zijn -- laten knippen = facer taliar se/secar se le capillos
zijn -- kammen = pectinar se le capillos
zijn -- wassen = lavar se le capillos
zijn -- borstelen = brossar se le capillos
zijn -- verven, zijn -- een kleurspoeling geven = tinger se le capillos
zijn -- bleken = discolorar se le capillos
het -- in de war brengen = discapillar
het -- ontvetten = disgrassar le capillos
het -- onduleren = undular le capillos
met verwarde --en = discapillate
2 (één lichaamshaar) pilo, (al de lichaamsharen) pilos
alles op --en en snaren zetten = mover celo e terra
3 (van planten/insekten) villo
4 (van een paard) crin


haar PERS VNW

1 (na VZ) illa
ik kom met -- = io veni con illa
2 (LIJD VW, MEEW VW) la
ik zie -- = io la vide
ik schrijf -- een brief = io la scribe un littera


haar BEZ VNW BIJV

1 su
-- broer = su fratre
de/het --e = le sue


haarachtig BN

1 pilose, de pilo


haarband ZN

1 filetto
met een -- versieren = filettar


haarbarstje ZN

1 Zie: haarscheurtje


haarbehandeling ZN

1 tractamento capillar


haarbol ZN

1 bolla de pilos


haarborstel ZN

1 brossa a/de/pro capillos


haarbos ZN

1 (handvol hoofdharen) tuffo de capillos, (handvol lichaamsharen) tuffo de pilos


haarbreed ZN

1 spissor de un capillo


haarbuisje ZN

1 tubo capillar


haarcrème ZN

1 crema capillar, pomada
-- gebruiken = pomadar


haard ZN

1 (kachel) estufa
de -- aansteken = accender le estufa
2 focar
huiselijke -- = focar (domestic)
open -- = camino
hoekje bij de -- = sedia del camino
huis noch -- hebben = non haber tecto
3 (middelpunt) foco, centro
-- van een opstand = foco de un revolta/insurrection
-- van een aardbeving = epicentro/foco de un seismo
-- van besmetting = foco de infection
-- van verzet = centro de resistentia


haardas ZN

1 cineres del focar


haardijzer ZN

1 (pook) attisator
2 (haardscherm) guardafoco, paraflamma


haardinfectie ZN

1 infection focal


haardkleedje ZN

1 tapis (F)/tapete de focar/de camino


haardos ZN

1 capillos, capillatura
overvloedige -- = capillatura abundante
weelderige -- = capillatura exuberante
dikke -- = capillatura spisse


haardot ZN

1 tuffo de capillos


haardplaat ZN

1 placa de camino


haardracht ZN

1 ordinantia del capillatura, pectinatura


haardroger ZN

1 siccator de capillos, essugacapillos, siccacapillos


haardroogapparaat ZN

1 Zie: haardroger


haardroogkap ZN

1 Zie: haardroger


haardscherm ZN

1 guardafoco, paraflamma


haardschop ZN

1 pala de camino


haardstede ZN

1 focar, atrio


haardstel ZN

1 utensiles de focar


haardvuur ZN

1 foco del atrio/del camino, focar
knappend -- = foco crepitante del camino


haar- en veerluizen ZN MV

1 mallophagos


haarfijn BN

1 fin/tenue como un capillo, (FIG) (extrememente) subtil
--e buisjes = tubos fin/minute
-- onderscheid = distinction subtil


haarfijn BW

1 in detalio, minutiosemente
iets -- onderzoeken = examinar un cosa minutiosemente/in detalio
iets -- uitleggen = explanar/explicar un cosa in le minime detalios


haarfixatief ZN

1 Zie: haarversteviger


haarföhn ZN

1 siccator de mano


haarfollikel ZN

1 folliculo pilose


haargolf ZN

1 undulation
blijvende -- = undulation permanente


haargolven WW

1 undular


haargrens ZN

1 implantation del capillos/del pilos


haargroei ZN

1 crescentia/crescimento/crescita del capillos/del pilos
dit haarwater bevordert de -- = iste lotion (F) capillar stimula le crescentia del capillos
de ongewenste -- verwijderen = eliminar le pilos superflue


haargroeimiddel ZN

1 producto/lotion (F) capillar


haarhygrometer ZN

1 hygrometro capillar/a capillo/de capillo


haarinplant ZN

1 implantation del capillos/del pilos


haarkam ZN

1 pectine


haarkiem ZN

1 bulbo pilose


haarkleur ZN

1 color del capillos


haarkleurmiddel ZN

1 tinctura capillar/pro capillos


haarklieven WW

1 Zie: haarkloven


haarkloven WW

1 secar/finder capillos in quatro, cavillar, argutiar


haarklover ZN

1 secator de capillos in quatro, hypercritico, cavillator


haarkloverig BN

1 cavillose
--e houding = cavillositate


haarkloverij ZN

1 cavillation, hypercritica, argutia


haarknipmachine ZN

1 tonditor


haarknippen WW

1 taliar/secar/tonder le capillos


haarkroon ZN

1 (PLANTK) pappo


haarkrul ZN

1 bucla (de capillos)


haarkruller ZN

1 ferro a/de buclar


haarkrulletje ZN

1 bucletta de capillos


haarkrulset ZN

1 serie de ferros a/de buclar


haarkunde ZN

1 trichologia


haarkundige ZN

1 specialista capillar


haarkunstenaar ZN

1 artista capillar


haarkwal ZN

1 cyanea
gewone -- = cyanea capillate


haarlak ZN

1 lacca pro capillos


haarlakspuitbus ZN

1 atomisator de lacca pro le capillos


Haarlem ZN EIGN

1 Haarlem, Harlem


Haarlemmer ZN

1 habitante de Haarlem


Haarlemmermeer ZN EIGN

1 Laco de Haarlem/Harlem


haarlemmerolie ZN

1 oleo de Haarlem/Harlem


haarlijn ZN

1 linea de capillos


haarlint ZN

1 banda pro le capillos


haarlok ZN

1 bucla de capillos


haarlokje ZN

1 bucletta de capillos


haarloos BN

1 sin pilo, sin capillo, calve, (gladgeschoren, van plantenstengel) glabre


haarloosheid ZN

1 (van schedel) calvitia


haarlotion ZN

1 lotion (F) capillar


haarluis ZN

1 pediculo


haarmiddel ZN

1 producto/lotion (F) capillar, remedio pro le capillos


haarmode ZN

1 moda/fashion (E) capillar/de capillatura/del capillos


haarmos ZN

1 polytricho


haarnetje ZN

1 rete a/de/pro le capillos


haarolie ZN

1 oleo pro le capillos


haarpapil ZN

1 papilla pilose


haarpijn ZN

1 Zie: kater-2


haarplakmiddel ZN

1 fixativo


haarpluis ZN

1 (PLANTK) pappo


haarprothese ZN

1 toupet (F)


haarscheiding ZN

1 riga


haarscherp BN

1 multo nette/precise/exacte, clarissime, nitide
dat is -- gedefinieerd = isto es definite de maniera multo precise, isto es un definition multo precise
--e foto's = photo(graphia)s multo nitide
--e definitie = definition clar e precise
iets -- zien = distinguer nettemente un cosa


haarscheurtje ZN

1 parve fissura, microfissura
--s in het glazuur van aardewerk = microfissuras in le smalt de potteria
vorming van --s = fissuration


haarschuier ZN

1 brossa a capillos


haarsnijden WW

1 taliar/secar le capillos


haarsnijder ZN

1 perrucchero


haarsnit ZN

1 taliatura del capillos


haarspatie ZN

1 spatio multo stricte


haarspeld ZN

1 spinula a/de/pro capillos


haarspeldbocht ZN

1 curva in/de spinula a capillos


haarspier ZN

1 musculo horripilatori


haarspleet ZN

1 fissura


haarsplijten WW

1 Zie: haarkloven


haarsplijter ZN

1 Zie: haarklover


haarspray ZN

1 lacca pro capillos, hairspray (E)


haarsteng ZN

1 (PLANTK) callitriche


haarsterren ZN MV

1 (DIERK) crinoides


haarstijl ZN

1 stilo capillar


haarstilist ZN

1 artista capillar


haarstreng ZN

1 tressa


haarstrik ZN

1 banda pro le capillos


haarstukje ZN

1 toupet (F)


haartangetje ZN

1 pincette (F)


haartje ZN

1 parve pilo, parve capillo
2 (van plant/vrucht, etc.) pilo


haartooi ZN

1 capillatura


haartransplantatie ZN

1 transplantation de capillos


haaruitval ZN

1 cadita/perdita de capillos
2 (MED) alopecia


haarvat ZN

1 vaso/tubo capillar


haarvatennet ZN

1 Zie: haarvatenstelsel


haarvatenstelsel ZN

1 systema/rete capillar


haarvatstuwing ZN

1 capillaritate


haarveer ZN

1 (BIOL) filopluma


haarverf ZN

1 tinctura capillar/pro capillos


haarversteviger ZN

1 fixator/reinfortiante pro le capillos, fixativo


haarverzorging ZN

1 cura del capillos


haarvezel ZN

1 fibra capillar


haarvlecht ZN

1 tressa
2
(MED) Poolse -- = plica polonic, trichoma


haarvleugelig BN

1 trichoptere


haarvleugeligen ZN MV

1 trichopteros


haarvlok ZN

1 tuffo de capillos


haarvormig BN

1 capillar


haarwasmiddel ZN

1 shampoo (E)


haarwassing ZN

1 lavage del capillos, shampooing (E)
een -- geven = facer/dar un shampooing


haarwater ZN

1 lotion (F) capillar/pro capillos


haarwerk ZN

1 capillos posticie


haarwisseling ZN

1 muta


haarworm ZN

1 trichina, filaria
2 (draadworm) nematodo


haarwortel ZN

1 (MED) bulbo pilose/capillar/capillifere/pilifere, (van hoofdhaar) radice del capillo, (overige haren) radice pilose/del pilo
de --s masseren = massar le radices del capillos
2 (PLANTK) radicella, radice capillar


haarwrong ZN

1 chignon (F)


haarzakje ZN

1 (ANAT) folliculo pilose
ontsteking van het -- = folliculitis


haarzalf ZN

1 pomada pro le capillos


haarzeef ZN

1 tamis de crin


haarziekte ZN

1 maladia del capillos


haarzwam ZN

1 marasmio


haas ZN

1 (DIERK) lepore
het --je zijn = esser le victima
2 (vlees van de haas) filet (F)
3 (SPORT) lepore


haasachtig BN

1 leporin


haasachtige ZN

1 leporide


haasje-over ZN

1 salto a dorso
-- springen = saltar a dorso


haast ZN

1 (te grote snelheid) haste, precipitation, pressa
-- zetten achter iets = hastar un cosa
in der -- genomen beslissingen = decisiones precipitate
2 (noodzaak/drang om snel te werk te gaan) urgentia
er is -- bij = isto es urgente
die brief heeft -- = iste littera es urgente


haast BW

1 (bijna) quasi
-- onmogelijk = quasi impossibile
2 (spoedig) tosto, bentosto


haasten WW

1
zich -- = 1. (zich spoeden) hastar se, precipitar se, 2. (snel lopen) hastar/precipitar su passos
hij haast zich naar de uitgang = ille se hasta verso le exito
haast je langzaam = hasta te lentemente
hij haast zich het werk af te maken = ille se hasta de terminar le travalio/labor


haastig BN

1 hastive, precipite, precipitate, precipitose
met --e schreden = con passo(s) precipitate
een -- woord is gauw gezegd = reflecte ante de parlar
je bent wat te -- geweest = tu ha essite un pauco/poco troppo precipitose


haastigheid ZN

1 haste, precipitation, pressa


haastklus ZN

1 travalio/labor urgente


haastwerk ZN

1 (in haast verricht werk) travalio/labor rapidemente facite
2 (werk waar haast bij is) travalio/labor urgente


haasvreter ZN

1 coardo


haat ZN

1 odio
-- en nijd = odio e resentimento/invidia
blinde -- = odio cec
dodelijke -- = odio mortal
bittere -- = odio amar
on(uit)blusbare -- = odio inextinguibile
onverzoenlijke -- = odio implacabile/inexpiabile
machteloze -- = odio impotente
smeulende -- = odio latente
-- zaaien = seminar odio
-- kweken = inspirar/ingenerar odio
iemand -- toedragen = sentir odio pro un persona, odiar un persona
tot -- aanzetten = predicar le odio, instigar al odio
vol -- = plen de odio
uit -- tegen = pro odio a


haatdragend BN

1 rancorose, vindicative, plen de rancor


haatdragendheid ZN

1 rancor, character rancorose/vindicative


haatgevoel ZN

1 sentimento de odio, odio, rancor
een -- tegen iemand koesteren = nutrir un odio contra/verso un persona


haat-liefderelatie ZN

1 Zie: haat-liefdeverhouding


haat-liefdeverhouding ZN

1 relation de amor e odio


habanera ZN

1 (MUZ) habanera


habbekrats ZN

1 trica, bagatella
voor een -- = pro un pecia de pan


habeas corpus ZN

1 habeas corpus (L)


habiel BN

1 habile


habijt ZN

1 habito (de monacho)
het -- aannemen = prender le habito, entrar in un monasterio


habilitatie ZN

1 habilitation


habiliteit ZN

1 habilitate


habiliteren WW

1 habilitar


habitat ZN

1 habitat (L)


habitué ZN

1 visitator regular, habitué (F)


habitueel BN

1 habitual


habitus ZN

1 aspecto exterior, (houding) attitude
sociale -- = comportamento social


Habsburg ZN EIGN

1 Habsburgo


Habsburgs BN

1 de Habsburgo
het --e Huis = le Casa de Habsburgo


hachee ZN

1 ragout (F) de carne hachate {sj}


hachelen WW

1
je kan me de bout -- = va al diabolo!


hachelijk BN

1 hasardate, hasardose, critic, periculose, precari, riscose, spinose, delicate
--e situatie = situation periculose/critic/precari/spinose
--e onderneming = interprisa periculose/riscose
--e kwestie = question spinose
--e chirurgische ingreep = operation chirurgic delicate
zich in een --e positie bevinden = trovar se in un position delicate


hachelijkheid ZN

1 precarietate, periculo, situation precari/spinose


hachje ZN

1 pelle, vita
zijn -- redden = salvar su/le pelle
zijn -- wagen = riscar su/le pelle
er zijn -- bij inschieten = perder le vita, pagar con le pelle


hacienda ZN

1 hacienda (S)


hacker ZN

1 hacker (E)


Hades ZN

1 Hades


hadie! TW

1 salute!


hadik ZN

1 cimicaria


hadj ZN

1 hadj


hadj ZN

1 hadj


hadji ZN

1 hadji


Hadrianus ZN EIGN

1 Hadriano


Hadrianusmuur ZN

1 Muro de Hadriano


haf ZN

1 laguna litoral


hafnium ZN

1 hafnium


haft ZN

1 (insekt) ephemero
2 (stukje staal aan een geweerloop) tenon


hagebeuk ZN

1 Zie: haagbeuk


hagedis ZN

1 lacerta
geschubde -- = lacerta squamifere
gekamde -- = lacerta cristate/crestate


hagedisachtig BN

1 saurian


hagedisstaart ZN

1 cauda del lacerta


hagedoorn ZN

1 spino albe/blanc


hagel ZN

1 grandine
--wolk = nube de grandine
-- van kogels/stenen/pijlen = grandine de ballas/petras/sagittas
2 (kogel) parve plumbo


hagelblank BN

1 blanc como (le) nive


hagelbui ZN

1 pluvia de grandine


hagelen WW

1 (METEO) grandinar
het hagelt = il grandina
2 (FIG: in dichte massa neervallen) grandinar
het hagelde bommen op het vijandelijk gebied = le bombas grandinava super le territorio inimic


hagelkorrel ZN

1 (klompje hagel) grano de grandine
2 (loden kogeltje) grano de plumbo


hagelnieuw BN

1 flammante


hagelpatroon ZN

1 cartucha {sj} a plumbo


hagelschade ZN

1 damno(s) de grandine/causate per le grandine
verzekering tegen -- = assecurantia contra le grandine


hagelschot ZN

1 (schot met hagel) colpo de plumbo


hagelslag ZN

1 chocolate {sj} granulate/vermicelli


hagelsnoer ZN

1 chalaza


hagelsteen ZN

1 grano de grandine


hagelstorm ZN

1 tempesta de grandine


hageltas ZN

1 cartuchiera {sj}


hagelval ZN

1 cadita de grandine


hagelverzekering ZN

1 assecurantia contra le grandine


hagelvlaag ZN

1 borrasca de grandine


hagelvorming ZN

1 formation de grandine


hagelwit BN

1 blanc como (le) nive, blanchissime


hagelwolk ZN

1 nube de grandine


Hagenaar ZN

1 Zie: Hagenees


Hagenees ZN

1 habitante del Haga


hagenprediker ZN

1 predicator in plen aere/al aere libere


hagenpreek ZN

1 predica in plen aere/al aere libere


hagenroos ZN

1 rosa canin


hagiograaf ZN

1 hagiographo, hagiographista


hagiografie ZN

1 hagiographia


hagiografisch BN

1 hagiographic
--e legenden = legendas hagiographic


hagiologie ZN

1 hagiologia


hagiologisch BN

1 hagiologic


hagioloog ZN

1 hagiologo, hagiologista


hagioscoop ZN

1 hagioscopio


haïku ZN

1 haiku (J)


hairspray ZN

1 lacca pro le capillos, hairspray (E)


Haïti ZN EIGN

1 Haiti


Haïtiaan ZN

1 haitiano


Haïtiaans BN

1 haitian


hak ZN

1 (hiel) talon
iemand op de --ken zitten = persequer un persona
iemand de --ken laten zien = fugir
iemand op de -- nemen = ridiculisar un persona
2 (van schoen, etc.) talon
schoen met platte/hoge -- = scarpa/calceo a talon platte/alte
van de -- op de tak springen = saltar de un cosa al altere
3 (achterstuk van voorwerp, hielstuk) talon
4 (houweel) picco, hacha {sj}
5 (landbouwwerktuig) sarculo
6 (door hakken ontstane kerf) intalio
er is een hele -- uit de tafel = il ha un grande intalio in le tabula
7 (slag met een bijl) colpo de hacha {sj}


hakband ZN

1 (van schaats) corregia de talon


hakbeschermer ZN

1 protector pro talones, protegetalones


hakbijl ZN

1 hacha {sj}


hakbijltje ZN

1 parve hacha {sj}, hachetta {sj}


hakblok ZN

1 hachatoria {sj}, bloco a/de hachar {sj}/de hachamento {sj}


hakbord ZN

1 hachatoria {sj}, planca a/de hachar {sj}/de hachamento {sj}


haken WW

1 (aan een haak bevestigen) attachar {sj}
2 (blijven vastzitten) attachar {sj} se
3 (mbt handwerken) brodar/tricotar al crochet (F), crochetar {sj}
4 (sterk verlangen) aspirar
het -- = aspiration


hakenkruis ZN

1 cruce uncinate/gammate, svastica


hakenkruisspeldje ZN

1 insignia con svastica


hakfreesmachine ZN

1 sarculo rotative


hakhout ZN

1 ligno de boschetto


hakig BN

1 (PLANTK) hamate


hakkebord ZN

1 (MUZ) tympano


hakkelaar ZN

1 balbutiator


hakkelarij ZN

1 balbutiamento


hakkelen WW

1 balbutiar


hakkelig BN

1
-- spreken = balbutiar


hakken WW

1 dar un colpo/dar colpos de hacha {sj}, hachar {sj}, taliar
het -- = hachamento {sj}
in stukken -- = fragmentar
een blok steen in stukken -- = fragmentar un petra
hout -- = taliar ligno
dat hakt erin = isto costa un capital
een beeld -- = sculper un statua
2 (omhakken) abatter
bomen -- = abatter arbores


hakkenei ZN

1 haquenea, (cavallo) amblator


hakker ZN

1 hachator {sj}, taliator


hakketakken WW

1 (ruzie hebben) disputar, querelar, altercar
2 (vitten) cavillar


hakketakkerij ZN

1 (ruzie) disputa, querela, altercation
2 (gevit) cavillation


hakketeren WW

1 (kibbelen) disputar, querelar, altercar


hakleder, hakleer ZN

1 (leer voor hakken) corio pro talones
2 (hakband) corregia pro le talon


hakmachine ZN

1 machina a/de/pro hachar {sj}
2 triturator


hakmes ZN

1 cultello pro/a/de hachar {sj}, hachatoria {sj}, machete {sj}


hakmoes ZN

1 verduras hachate {sj}


hakmolen ZN

1 triturator


hakpees ZN

1 tendon del talon


hakploeg ZN

1 extirpator


haksel ZN

1 (fijngehakt vlees) carne hachate {sj}, (hakstro) palea hachate {sj}/triturate, (gehakt hooi) feno hachate{sj}/triturate, (gehakte schors) cortice hachate {sj}/triturate


hakselaar ZN

1 machina de hachamento {sj}, triturator de palea/feno/forrage


hakselen WW

1 hachar {sj}/triturar (le palea, le feno)


hakselmachine ZN

1 Zie: hakselaar


hakstro ZN

1 palea hachate {sj}/triturate


hakstuk ZN

1 (van schoen) contraforte, talon


hakvlees ZN

1 carne hachate {sj}


hakzenuw ZN

1 tendon de Achille/del talon


hal ZN

1 (hoge ingang) vestibulo, hall (E)
2 (winkel) mercato coperte
3 (hoge zaal) grande sala, hall (E)
4 (klein vertrek achter de voordeur van een huis) entrata
5 (hardbevroren grond) cortice terrestre gelate, solo gelate
eeuwige -- = permafrost


halatie ZN

1 (FOTO) halation


halen WW

1 (naar zich toe trekken) tirar
er uit -- wat er in zit = tirar le maximo de un cosa
iets omhoog -- = montar un cosa
iets omlaag -- = descender un cosa
iemand onderuit -- = facer cader un persona
zich in het hoofd -- = mitter/poner se in le testa
er van alles bij -- = appartar se de su subjecto
zich iets op de hals -- = incurrer un cosa
2 (ergens vandaan halen) ir a cercar, ir a prender, tirar, retirar, extraher
een dokter (gaan) -- = ir a cercar un medico
iemand van de trein -- = attender/ir a cercar/ir a prender un persona al station
een priester laten -- = facer venir un prestre, mandar a prender un prestre, mandar pro un prestre
een fles -- = ir a prender un bottilia
iemand uit zijn slaap -- = tirar un persona de su somno
geld van de bank -- = retirar moneta del banca
uit de circulatie -- = retirar del circulation
erts uit de grond -- = extraher mineral del solo
hij heeft het uit de krant gehaald = ille lo ha tirate del jornal
een zakdoek uit zijn zak -- = prender/extraher/retirar un pannello de naso de su tasca
een boek uit de kast -- = prender/extraher/retirar un libro del armario
de drukfouten uit de tekst -- = eliminar le errores typographic del texto
een muur tegen de grond -- = abatter un muro
waar haal jij die sigaren? = ubi compra tu iste cigarros?
hij haalt zijn boodschappen bij de supermarkt = ille face su commissiones/emptiones in le supermercato
iets voor de geest -- = evocar/recordar un cosa
een nat pak -- = prender un banio fortiate
adem -- = respirar
3 (behalen) obtener
een diploma -- = obtener un diploma
4 (er in slagen te bereiken) attinger
zijn trein/bus/tram -- = haber su traino/autobus/tram
zijn trein niet -- = mancar/perder su traino
de boot -- = arrivar a tempore pro prender le nave
dat haal ik niet = io non arrivara a isto
hij haalt de 50 kilo niet = ille pesa minus de 50 kilogrammas
hij heeft een 5 gehaald voor wiskunde = ille ha habite un 5 in mathematica
5
uit elkaar -- = separar, dismontar, disfacer, disjunger, disunir
iemands reputatie omlaag -- = disfacer le reputation de un persona
6
-- door/langs/over = passar per
door een zeef -- = passar per un cribro
door de wringer -- = passar per le exprimitor
de spons -- over = passar le spongia super
7
een streep door zijn verleden -- = rader su passato
8 (met moeite ademen) respirar con difficultate


half BW

1 medio, a medietate, semi-, hemi-
--volle melk = lacte medio discremate
-- gek = medio folle, a medietate folle
-- gaar = medio cocite, a medietate cocite
het werk is -- af = le labor/travalio es finite a medietate
-- gesloten = a medietate claudite/clause
-- september = a medietate de septembre
-- open = semiaperte, medio aperte, a medietate aperte
-- dor = semiaride
-- autonoom = semiautonome
-- bedekt = semicoperte
-- ontvet = semidiscremate
-- dood = semimorte
-- naakt = seminude
-- edel = semipreciose
-- wild = semisalvage
-- slapend = semisomne
-- levend = semivive


half BN

1 medie
--e maan = medie luna
--e peseta = peseta medie
-- uur = hora medie
-- dozijn = medie dozena
--e deur = medie porta
--e toon = semitono
om het -- jaar = cata sex menses, semestralmente
voor -- geld = a medie precio, pro le medietate del precio
op --e kracht = a medie fortia
de --e wereld = le medietate del mundo
--e maatregel = medie mesura
--e gare = idiota
-- april = a medietate de april
met een -- oor luisteren = ascoltar distractemente
iets met een -- woord aanduiden = insinuar un cosa
tien over -- een = un hora minus vinti (minutas)
tien voor -- twee = un hora e vinti (minutas)
-- acht = septe horas e medie (hora)


halfaap ZN

1 prosimia


half-ambtelijk BN

1 officiose, semiofficial, plus o minus official


halfanalfabeet ZN

1 semianalphabetico


halfanalfabeet BN

1 semianalphabete


halfanalfabetisme ZN

1 semianalphabetismo


halfapen ZN MV

1 prosimias


halfautomaat ZN

1 machina/apparato semiautomatic


halfautomatisch BN

1 semiautomatic
-- geweer = fusil semiautomatic
--e audiometer = audiometro semiautomatic


halfback ZN

1 Zie: halfspeler


halfbakken WW

1 medio cocite, cocite a medietate
2 (FIG) qui/que non vale nihil


halfbegrepen ZN

1 comprendite insufficientemente/a medietate
-- wijsheid = saper mal digerite


halfbeschaafd BN

1 civilisate a medietate


halfbewust BN

1 semiconscie, semiconsciente


halfbewustzijn ZN

1 semiconscientia


halfblind BN

1 cec de un oculo


halfblinde ZN

1 ceco de un oculo


halfbloed ZN

1 persona de medie sanguine, mesticio, mulatto
2 cavallo de racia cruciate


halfbolvormig BN

1 hemispheric, semispheric
-- e koepel = cupola hemispheric


halfbroer, halfbroeder ZN

1 medie fratre, semifratre, (van vaderszijde) fratre consanguinee/de patre, (van moederszijde) fratre uterin/de matre


halfcilinder ZN

1 semicylindro


halfcilindervormig BN

1 semicylindric, hemicylindric


halfcilindrisch BN

1 semicylindric, hemicylindric


halfcirkelvormig BN

1 semicircular, in forma de semicirculo
(ANAT) --e kanalen = canales semicircular


halfconsonant ZN

1 semiconsonante


halfconvergentie ZN

1 semiconvergentia


halfdek ZN

1 (SCHEEP) dunetta, quartiero del officieros


halfdonker ZN

1 semiobscuritate, penumbra, (schemering) crepusculo


halfdonker BN

1 semiobscur, medio obscur, a medietate obscur, penumbral, penumbrose, (schemerdonker) crepuscular


halfdood BN

1 medio morte, a medietate morte, semimorte


halfdoor BW

1
een peer -- snijden = trenchar {sj} un pira in duo (partes)


halfdoorlatend BN

1 semipermeabile
-- membraan = membrana semipermeabile


halfdoorlatendheid ZN

1 semipermeabilitate


halfdoorschijnend BN

1 Zie: halfdoorzichtig


halfdoorzichtig BN

1 semitransparente, semidiaphane


halfdoorzichtigheid ZN

1 semitransparentia


halfdor BN

1 semiaride, (AARDR) subdesertic


halfdronken BN

1 medio ebrie, a medietate ebrie


halfdroog BN

1 Zie: halfdor


halfduister BN

1 Zie: halfdonker


halfduister ZN

1 Zie: halfdonker


halfedel BN

1 (van metalen) semipreciose
-- metaal = metallo semipreciose
2 (van vaderskant) de descendentia nobile (per le patre)
3 (van moederskant) de descendentia nobile (per le matre)


halfedelsteen ZN

1 petra semipreciose, semiprecioso


halfezel ZN

1 asino salvage, onagro


halffabrikaat ZN

1 fabricato medio finite, producto semifabricate, semiproducto


halfgaar BN

1 (niet helemaal gaar) a medietate cocite, medio cocite, semicrude
2 (getikt) folle


halfgek BN

1 medio folle, a medietate folle


halfgeleerd BN

1 semierudite


halfgeleidend BN

1 semiconductor
--e diode = diodo semiconductor


halfgeleider ZN

1 semiconductor
intrinsieke -- = semiconductor intrinsec
extrinsieke -- = semiconductor extrinsec
amorfe -- = semiconductor amorphe
discrete -- = semiconductor discrete
elektronische -- = semiconductor electronic
opto-elektronische -- = semiconductor optoelectronic
polykristallijne -- = semiconductor polycrystallin


halfgeleiderdiode ZN

1 photodiodo


halfgeleider-elektronica ZN

1 electronica del semi-conductores


halfgeopend BN

1 medio aperte, a medietate aperte, semiaperte


halfgeschoold BN

1 medio/semi qualificate/trainate


halfgesloten BN

1 medio claudite/clause, a medietate claudite/clause, semiclause


halfgod ZN

1 semideo, heroe


halfgodin ZN

1 semidea


halfgoud ZN

1 tombac


halfhartig BN

1 pauco/poco enthusiastic/convincente
--e poging = tentativa pauco/poco convincente


halfheesterachtig BN

1 subfrutescente


halfheid ZN

1 indecision, irresolution, manco de energia


halfhemdje ZN

1 plastron (F)


halfhonderd ZN

1 cinquantena


halfhoog BN

1 medio alte, de medie altor/altura
--e laarzen = bottas medio alte


halfjaar ZN

1 medie anno, sex menses, semestre


halfjaarlijks BN

1 semestral, semiannual
--e termijnen = terminos semestral
-- dividend = dividendo semestral/semiannual


halfjarig BN

1 semestral, de sex menses
-- contract = contracto de sex menses
-- verblijf in het buitenland = sojorno de sex menses al estraniero


halfje ZN

1 (geldstuk) medie cent (hollandese)
2
een -- cognac = medie vitro de cognac (F)
3
(brood) een -- = medie pan


halfjes BW

1
hij zei het maar zo -- = ille lo ha dicite sin conviction


halfklinker ZN

1 semivocal, semiconsonante


halfkristal ZN

1 semicrystallo


halfkristallijn BN

1 semicrystallin


halflang BN

1 semilonge, medie
--e klinker = vocal semilonge
--e mouw = manica medie


halfleeg BN

1 medio vacue, semivacue, a mediatate vacue


halflinie ZN

1 (SPORT) linea median/medie


halfluid BW

1 a medie voce
2 (MUZ) a mezza voce (I)


halfmaandelijks BN

1 bimensual, semimensual
-- tijdschrift = revista bimensual


halfmat BN

1 semiopac


halfmetaal ZN

1 semimetallo


half-militair BN

1 paramilitar


halfnaakt BN

1 nude usque al cinctura, medio nude, seminude


halfnasaal ZN

1 consonante seminasal


halfnomade ZN

1 seminomade


halfnomadisch BN

1 seminomade
-- bestaan = seminomadismo


half-officieel BN

1 officiose
--e krant = jornal officiose
--e pers = pressa officiose


half-om-half ZN

1 (gemengde drank) mixtura de duo bibitas (alcoholic)
2 (gehakt) carne hachate {sj} de bove e de porco


halfopen BN

1 medio aperte, aperte a medio, a medietate aperte, semiaperte
met -- mond = con le bucca semiaperte


halfparasiet ZN

1 hemiparasito, semiparasito


halfpension ZN

1 medie pension


halfpezig BN

1 semitendinose


halfpond ZN

1 medie libra


halfprodukt ZN

1 producto semifabricate, semiproducto


halfreliëf ZN

1 medie relievo


halfrijm ZN

1 rima assonante, assonantia


halfrijp BN

1 medio matur, a medietate matur


halfrond BN

1 semironde, semirotunde, semicircular, hemicylindric
--e torens = turres semironde/semirotunde/semicircular
--e vijl = lima semironde/semirotunde
2 (halfbolvormig) hemispheric, semispheric


halfrond ZN

1 semicirculo
2 (AARDR) hemispherio
noordelijk -- = hemispherio septentrional/boreal
zuidelijk -- = hemispherio meridional/austral
westelijk -- = hemispherio occidental
oostelijk -- = hemispherio oriental


halfrondkopbout ZN

1 bulon a testa/capite semironde/semirotunde


halfschaduw ZN

1 (KUNST) medie tinta, penumbra
2 (NAT) penumbra


halfschild ZN

1 (BIOL) elytra


halfslachtig BN

1 irresolute, indecise, hesitante
--e houding = attitude irresolute, irresolution, indecision
2 (onduidelijk) ambigue, vage
-- antwoord = responsa ambigue, vage


halfslachtigheid ZN

1 irresolution, indecision, hesitation, manco/mancantia de conviction
2 (onduidelijkheid) ambiguitate


halfsnik BN

1 folle


halfspeler ZN

1 jocator de medie campo, mediano, halfback (E)


halfsteens BN

1
een --e muur = un muro a medie bricca


halfstijf BN

1 semirigide


halfstok BW

1 a medie mast
de vlag -- hijsen = hissar/poner le bandiera a medie mast


halfstruikachtig BN

1 subfrutescente


halftij ZN

1 marea medie


halftime ZN

1 medie tempore


halftime BN

1 a/de medie tempore
-- medewerker = empleato a/de medie tempore


halftimer ZN

1 empleato a/de medie tempore


halftint ZN

1 medie tinta


half-transversaal BN

1 semitransverse, semitransversal
(GEOL) --e breuk = fallia semitransverse/semitransversal


halfunciaal BN

1 semiuncial
-- schrift = scriptura semiuncial


halfuur ZN

1 medie hora
om het -- = cata/omne medie hora, cata trenta minutas


halfuurdienst ZN

1 servicio de un medie hora


halfvenster ZN

1 mezzanin


halfvergeten BN

1 quasi oblidate
-- gebeurtenissen weer oprakelen = renovar eventos quasi oblidate


halfverheven BN

1
-- beeldhouwwerk = sculptura in basse-relievo, basse-relievo


halfvers ZN

1 hemistichio


halfvet BN

1 semigrasse, de medie crema
--te kaas = caseo semigrasse/de medie crema


halfvleugelig BN

1 hemiptere
-- insekt = insecto hemiptere


halfvleugelige ZN

1 hemiptero


halfvloeibaar BN

1 semifluide, semiliquide
--e smeerolie = oleo lubrificante semifluide
--e lijm = colla semiliquide


halfvocaal ZN

1 semivocal, semiconsonante


halfvol BN

1 (voor de helft gevuld) a medietate plen, medio plen, semiplen
een glas -- doen = reimpler un vitro a medietate
de fles is nog -- = le bottilia es ancora semiplen
2 (met minder vet) semidiscremate
--e melk = lacte semidiscremate, lacte partialmente discremate


halfvolwassen BN

1 Zie: halfwassen


halfvrije ZN

1 (GESCH) servo


halfwaardetijd ZN

1 Zie: halveringstijd


halfwarm BN

1 tepide


halfwas ZN

1 (puber) adolescente
2 (nog niet volleerd vakman) apprentisse


halfwassen BN

1 non ancora adulte, adolescente


halfweg BW

1 (halverwege) a medie cammino/via/strata, a medietate del cammino/via/strata
2 (op de helft van een karwei) a medietate
zij zijn nu -- met het bouwen = le casa es construite a medietate


halfweg VZ

1 a medie cammino, a medietate de cammino
-- Bilthoven en Utrecht = a medie cammino/a medietate de cammino inter Bilthoven e Utrecht


halfwekelijks BN

1 bihebdomadari, semihebdomadari


halfwijs BN

1 medio folle, a medietate folle


halfwinds BW

1 con le vento a medie nave


halfwit BN

1 quasi blanc


halfwoekerplant ZN

1 semiparasito, hemiparasito


halfwol ZN

1 medie lana


halfwollen BN

1 de lana e coton, de medie lana


halfzacht BN

1 (tussen hard en zacht) (un pauco/poco) molle, non troppo dur
2 (niet goed snik) imbecille, cretin, (dwaas) folle


halfzijde ZN

1 medie seta, semiseta


halfzijden BN

1 de medie seta, de semiseta


halfzuster ZN

1 medie soror, semisoror, (van moederszijde) soror uterin/de matre, (van vaderszijde) soror consanguinee/de patre


halfzwaar BN

1 (mbt tabak) semiforte
--e tabak = tabaco semiforte


halfzwaargewicht ZN

1 (klasse) peso medie
2 (persoon) peso medie


halictus ZN

1 halicto


haliet ZN

1 halite


halitose ZN

1 halitose (-osis)


hall ZN

1 hall (E), entrata, vestibulo


halldeur ZN

1 porta del hall (E)


halleluja ZN

1 alleluia, hallelujah {ja}


halleluja! TW

1 alleluia!, hallelujah! {ja}


hallelujastemming ZN

1 euphoria


hallo! TW

1 hallo!


hallucinair BN

1 hallucinatori


hallucinant ZN

1 hallucinato, victima de hallucinationes


hallucinatie ZN

1 hallucination, vision hallucinatori
hypnagogische -- = hallucination hypnagogic
visuele -- = hallucination visual
collectieve -- = hallucination collective
--s veroorzaken = provocar hallucinationes


hallucinatoir BN

1 hallucinatori


hallucinatorisch BN

1 hallucinatori
--e gewaarwordingen = sensationes hallucinatori
--e psychose = psychose (-osis) hallucinatori


hallucineren WW

1 hallucinar, haber hallucinationes
--d effect = effecto hallucinante


hallucinerend BN

1 (hallucinaties veroorzakend) hallucinogene, hallucinogenic
-- middel = substantia hallucinogene, hallucinogeno


hallucinogeen ZN

1 substantia hallucinogene, hallucinogeno


hallucinogeen BN

1 hallucinogene, hallucinogenic
--e stof = substantia hallucinogene/hallucinogenic


hallucinose ZN

1 hallucinose (-osis)


halm ZN

1 pedunculo


halma(spel) ZN

1 halma


halmeester ZN

1 controlator de un mercato coperte, supervisor


halmvliegen ZN MV

1 (DIERK) coleopteros


halo ZN

1 (stralenkrans) halo, aureola, (rond de maan bij een zonsverduistering) corona
2 (FOTO) halo
3 (kring rondom de tepel) areola


halochemie ZN

1 halochimia


halochromie ZN

1 halochromia


halo-effect ZN

1 (FOTO) halo


halofiel BN

1 halophile


halofyt ZN

1 planta halophile/halophyte/halophytic, halophyto


halogeen BN

1 halogene


halogeen ZN

1 halogeno


halogeenlamp ZN

1 lampa a halogeno


halogeneren WW

1 halogenar
het -- = halogenation
een organische verbinding -- = halogenar un composito organic


halogenering ZN

1 halogenation


halogenide ZN

1 halogenuro, halogenido


halometer ZN

1 halometro


halon ZN

1 halon


haloplankton ZN

1 haloplancton, plancton marin


haloscoop ZN

1 haloscopio


halotechniek ZN

1 halotechnica


haloverschijnsel ZN

1 halo


hals ZN

1 (van mens en dier) collo
zij heeft een lange -- = illa ha un collo longe
een zwaan met een sierlijke -- = un cygno con un collo gratiose
tot aan de -- = usque al collo
2 (keel) collo, gorga, gurgite, jugulo
de -- afsnijden = trenchar {sj} le collo/jugulo, jugular
3 (nek) collo, nuca
zijn -- breken = rumper se le collo/nuca
de -- uitstrekken = tender le collo
zich op de -- halen = contractar, contraher, incurrer
zich de afkeuring van een meerdere op de -- halen = incurrer le reprobation de un superior
zich een ziekte op de -- halen = contraher un maladia
zich de haat van al zijn collega's op de -- halen = incurrer le odio de tote su collegas
iemand om de -- vallen = jectar se/saltar al collo de un persona
-- over kop = con precipitation, precipitemente, precipitatemente
4 (van kledingstukken, flessen, vazen, etc.) collo
-- van een fles = collo de un bottilia
-- van het dijbeen = collo del femore
5
onnozele -- = persona credule, imbecille
6 (van viool) manico


halsader ZN

1 vena jugular/del collo


halsband ZN

1 (sieraad) collar
2 (mbt dieren) collar
de hond de -- omdoen = mitter le collar al can


halsbeen ZN

1 Zie: halswervel


halsbel ZN

1 campana de vacca/de ove, etc.


halsbontje ZN

1 boa


halsboord ZN

1 collo, collar


halsbrekend BN

1 (gevaarlijk) multo periculose
--e toeren = acrobatias a rumper se le collo


halsbrekerij ZN

1 acrobatias periculose


halsdoek ZN

1 pannello de collo, chal {sj}, charpa {sj}, foulard (F), fichu (F)


halsgerecht ZN

1 (GESCH) tribunal supreme


halsgewricht ZN

1 articulation del collo


halsgezwel ZN

1 tumor del collo


halsjuk ZN

1 collar


halsketen ZN

1 Zie: halsketting


halsketting ZN

1 collar, catena
kraal van een -- = grano de un collar


halsklier ZN

1 glandula cervical/jugular/del collo


halskraag ZN

1 collo, collar


halskruid ZN

1 campanula


halskwab ZN

1 (van vogels) caruncula


halslijn ZN

1 linea del collo


halsmisdaad ZN

1 crimine capital/mortal


halsopening ZN

1 apertura del collo


halsoverkop BW

1 multo rapidemente, precipite
-- vertrekken = partir precipitemente


halspijn ZN

1 cervicalgia


halsplooi ZN

1 plica del collo


halsriem ZN

1 collar


halsslagader ZN

1 arteria cervical/del collo, carotide


halssnoer ZN

1 collar


halsspier ZN

1 musculo del collo


halsstarrig BN

1 obstinate, inflexibile, contumace, pertinace, pervicace, tenace
-- weigeren = refusar obstinatemente


halsstarrigheid ZN

1 obstination, inflexibilitate, contumacia, pertinacia, pertinacitate, pervicacia, tenacitate


halsstraf ZN

1 pena/punition capital/de morte


halsstuk ZN

1 (deel van een kledingstuk) collo


halster ZN

1 capistro


halsteren WW

1 poner/mitter le capistro a, incapistrar


halsterriem ZN

1 longa


halsterring ZN

1 anello de capistro


halstouw ZN

1 longa


halsuitsnijding ZN

1 Zie: halsopening


halsvlecht ZN

1 (MED) plexo cervical


halswervel ZN

1 vertebra cervical/del collo
zevende -- = vertebra prominente


halswijdte ZN

1 mesura del collo
de -- meten = mesurar le collo


halswonde ZN

1 plaga del collo


halszaak ZN

1 crimine capital
ik wil er geen -- van maken = io non vole tractar lo como un crimine, io non vole prender lo troppo seriosemente, isto non es pro me un question de vita o de morte, io non vole dar lo troppo de importantia


halszenuw ZN

1 nervo cervical/del collo


halszenuwknoop ZN

1 plexo jugular


halt ZN

1 (onderbreking in het voortgaan) halto, pausa
een -- toeroepen aan = dicer (le) halto a
de inflatie een -- toeroepen = jugular/stoppar le inflation
2 (kreet) halto
-- houden = facer (un) halto, stoppar


halt! TW

1 halto!, stop!


halte ZN

1 (rustpauze) halto, pausa
2 (stopplaats van bus, tram) halto, (van trein) station facultative
vaste -- = halto obligatori/fixe
niet-vaste -- = halto facultative


haltepaal ZN

1 indicator de halto


halter ZN

1 (SPORT) haltere, peso de mano, barra de pesos


halterwerker ZN

1 halterophilo


haltsein ZN

1 signal de arresto


halvamel ZN

1 lacte semigrasse


halvanaise ZN

1 mayonnaise (F) semigrasse


halvaprodukt ZN

1 producto semigrasse


halvarine ZN

1 margarina semigrasse


halvemaan ZN

1 medie luna, crescente


halvemaansbeentje ZN

1 (in pols) osso lunate


halvemaanschans ZN

1 lunetta


halvemaanvormig BN

1 de forma de medie luna, lunate, lunulate
(WISK) --e figuur = lunula
2 (ANAT) semilunar
-- been = semilunar


halveren WW

1 (in tweeën delen) divider/partir in duo (partes equal), bisecar
een hoek -- = divider un angulo in duo partes equal, bisecar un angulo
2 (tot op de helft verminderen) reducer al medietate
zijn salaris is gehalveerd = su salario se ha reducite al medietate


halverhoogte BW

1 a medietate del altor


halvering ZN

1 (deling in tweeën) division/partition in duo (partes equal), bisection
2 (vermindering tot de helft) reduction al medietate


halveringstijd ZN

1 periodo de semidisintegration/semivita


halverwege BW

1 a medie cammino/via/strata, a medietate del cammino/via/strata
-- liggen tussen Bilthoven en Utrecht = esser situate a medie cammino inter Bilthoven e Utrecht
-- de maaltijd = a medie repasto
-- de morgen/ochtend = a medie matino


halvezool ZN

1 medie solea


ham ZN

1 gambon
rauwe -- = gambon crude
gekookte -- = gambon cocite
gerookte -- = gambon fumate
broodje -- = sandwich (E) a gambon
plak -- = trencho {sj} de gambon


hamadryade ZN

1 hamadryade


hamamelis ZN

1 hamamelis


Hamasbeweging ZN

1 movimento Hamas


hambroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al gambon


Hamburg ZN EIGN

1 Hamburg


hamburger ZN

1 (CUL) hamburger (E)


Hamburger ZN

1 (bewoner van Hamburg) hamburgese


Hamburgs BN

1 hamburgese


hameibalk ZN

1 trabe/trave de balancia


hameibrug ZN

1 ponte bascular/basculante/de bascula/de balancia


hamel ZN

1 ove castrate


hamelvlees ZN

1 carne de ove (castrate)


hamer ZN

1 (werktuig) martello
pneumatische -- = martello pneumatic
-- en sikkel = falce e martello
houten -- = mallette
met een -- bewerken = martellar
klap/slag met een -- = colpo de martello, martellata
zich met de -- op de vinger slaan = dar se un martellata super le digito
tussen hamer en aanbeeld zijn = trovar se inter le incude e le martello
2 (gehoorbeentje) martello
3 (mbt een piano) martello
4 (mbt een uurwerk/klokkenspel) martello
5 (bij het maliespel) malleo


hameraar ZN

1 martellator


hamerbaan ZN

1 facie del martello


hamerbaar BN

1 malleabile


hamerbijl ZN

1 axe martello


hamerboor ZN

1 forator a martello


hameren WW

1 martellar, mallear
spijkers in het hout -- = martellar clavos in le ligno
iemand die hamert = martellator
steeds op hetzelfde aanbeeld -- = revolver sempre al mesme canto


hamerhaai ZN

1 squalo martello


hamering ZN

1 martellamento


hamerkop ZN

1 testa/capite de martello
2 (van haai) martello


hamermossel ZN

1 concha martello


hamerslag ZN

1 colpo de martello, martellata
2 scoria de ferro


hamerslingeren WW

1 lancear le martello
het -- = le lanceamento/lancear del martello


hamersteel ZN

1 manico de martello


hamerstuk ZN

1 proposition acceptate sin discussion, formalitate


hamertje ZN

1 martelletto, massetta


hamervormig BN

1 in forma de martello


hamerwerpen WW

1 Zie: hamerslingeren


Hamiet ZN

1 hamita, chamita


Hamietisch BN

1 hamitic, chamitic


hamlap ZN

1 trencho {sj}/filet (F) de porco


hammebeen ZN

1 osso de gambon


hammevet ZN

1 grassia de gambon


hammondorgel ZN

1 organo Hammond/electronic


hampijp ZN

1 osso de gambon


hamschijf ZN

1 trencho {sj} de gambon


hamspek ZN

1 lardo magre


hamster ZN

1 hamster (D)


hamsteraar ZN

1 accaparator


hamsteren WW

1 accaparar, facer reservas
het -- = accaparamento
koffie -- = accaparar caffe


hamstergolf ZN

1 unda de accaparamento


hamstering ZN

1 accaparamento


hamstervoorraad ZN

1 reservas
-- koffie = (provisiones de) caffe accaparate


hamvraag ZN

1 question clave/fundamental/crucial


hand ZN

1 mano
vaste -- = mano firme
knokige --en = manos ossose
eeltige --en = manos callose
blote --en = manos nude
met zijn blote --en = con su proprie manos
holle van de -- = cavo del mano
de -- van de kunstenaar = le mano del artista
Gods -- = le mano de Deo
rug van de -- = dorso/reverso del mano
in 't --je = sub mano
uit de eerste -- = de prime mano
zijn --en wassen = lavar se le manos
de ene -- wast de andere = un mano lava le altere
schennende -- = mano sacrilege
met de -- gedaan = manual
--en omhoog! = manos in alto!
de -- aan zichzelf slaan = suicidar se
iets bij de -- hebben = haber un cosa al portata del mano
het recht in eigen -- nemen = facer su proprie lege
met ijzeren -- = con mano de ferro
goederen in de dode -- = benes de manomorte/in mano(s) morte
de --en vrij hebben = haber le manos libere
de vrije -- hebben = haber le manos libere
op iemands -- zijn = esser del latere de un persona, appoiar un persona
met de --en in het haar zitten = non saper que facer
iemand de vrije -- laten = lassar le manos libere a un persona, lassar plen libertate de action a un persona, dar carta blanc a un persona
de -- in iets hebben = haber le mano(s) in un cosa
de -- leggen op = mitter le mano super
de laatste -- leggen aan = dar le ultime mano a
de -- lezen van = leger (in) le lineas del mano
de -- tegen iemand opheffen = levar le mano contra un persona
de -- met iets lichten = non respectar le regulas de un cosa, non complir un cosa
iemand de helpende -- bieden = tender le mano a un persona
iemand de -- reiken/toesteken = tender/extender le mano a un persona
iemand bij de -- nemen = prender un persona per le mano
met beide --en aangrijpen = prender a duo manos
van -- tot -- gaan = passar de mano in mano
iemand een -- geven/drukken/schudden = dar/stringer le manos a un persona
de --en vouwen = cruciar le manos
iemand bij de -- leiden = conducer un persona per le mano
in andere --en komen/overgaan = passar in altere manos, cambiar/mutar de manos
de -- opsteken = levar le mano
de -- van iemand vragen = peter/demandar le mano de un persona
de laatste -- leggen aan = dar le ultime mano/tocca a
de --en aftrekken van = non plus preoccupar se de
in goede --en zijn = esser in bon manos
in --en vallen van = cader in/inter le manos de
in vijandelijke --en vallen = cader in manos inimic
in de --en klappen = batter le manos, applauder
aan de beterende -- = convalescente
aan de beterende -- zijn = convalescer, esser in convalescentia, esser in via de curation
uit de -- lopen = escappar del mano
een beschuldiging van de -- wijzen = rejectar un accusation
op --en zijnd = imminente
het op --en zijn = imminentia
de -- aan de ploeg slaan = poner le mano al obra
iets achter de -- houden = tener/haber un cosa in reserva
dit ligt voor de -- = isto es obvie, isto es un cosa evidente
goed/gemakkelijk in de -- liggen = esser maneabile
een auto goed in de -- hebben = dominar ben su auto(mobile)
jezelf in de -- houden = controlar se
met opgeheven --en = con le manos in alto
met lege --en = con le manos vacue
met vaste -- = con mano firme
met gulle -- = a manos plen
met de -- geschreven = scribite a mano
met de -- gemaakt/vervaardigd = facite a mano
met de -- genaaid = suite a mano
van de -- doen = disfacer se de, vender
vlot van de -- gaan = vender ben
zijn -- voor zijn mond houden = coperir se le bucca
wat is er aan de --? = que passa?
wat is er met je aan de --? = que te passa?
aan de -- doen = suggerer
zijn -- in het vuur steken voor = poner le mano in le foco pro
iemand naar zijn -- zetten = manipular un persona, submitter un persona a su voluntate
zich met -- en tand verzetten = resister se con ungues e dentes
iemand op de --en kijken = controlar un persona
iemand op zijn -- krijgen = obtener le appoio de un persona
ter -- stellen van = poner in manos de
de -- houden aan = facer respectar strictemente
de --en ineenslaan = unir le fortias
door de --en van vele jaren gaan = passar per multe manos
een peer uit de -- eten = mangiar un pira con le manos
zich in de --en wrijven = fricar se le manos
achter de -- houden/hebben = reservar se, haber reservate
op --en en voeten = a quatro pedes/patas
aan de -- van = super le base de
in de -- werken = favorir
2 (handschrift) scriptura
een mooie -- hebben = haber un belle scriptura


handappel ZN

1 pomo/malo de tabula


handarbeid ZN

1 labor/travalio manual


handarbeider ZN

1 obrero/laborator/travaliator manual


handbad ZN

1 (MED) maniluvio


handbagage ZN

1 bagage a/de mano


handbal ZN

1 handball (E)


handbalclub ZN

1 club (E) de handball (E)


handbalcoach ZN

1 coach (E) de handball (E)


handballen WW

1 jocar al handball (E)


handballer ZN

1 jocator de handball (E)


handbalspel ZN

1 handball (E)


handbaltoernooi ZN

1 torneo de handball (E)


handbalveld ZN

1 terreno/campo de handball (E)


handbalvereniging ZN

1 Zie: handbalclub


handbalwedstrijd ZN

1 partita/match (E) de handball (E)


handbediening ZN

1 commando/controlo manual/a mano


handbedrijf ZN

1 mestiero manual


handbeen ZN

1 (ALGEMEEN) osso del mano
2 (handwortelbeentje) osso carpal
3 (middenhandsbeentje) osso metacarpal
4 (vingerkootje) phalange


handbeitel ZN

1 cisello de mano


handbel ZN

1 campana de mano


handbereik ZN

1 portata de mano
binnen -- zijn = esser a portata de mano
buiten -- zijn = esser non a portata de mano, esser foris de portata de mano


handbeschermer ZN

1 guardamano


handbesturing ZN

1 commando/controlo manual


handbeweging ZN

1 movimento del mano, (gebaar OOK) gesto del mano


handbibliotheek ZN

1 bibliotheca/libros de referentia


handbijbel ZN

1 biblia manual/de tasca


handbijl ZN

1 hacha {sj} de mano, hachetta {sj}


handblei ZN

1 brema


handblusapparaat ZN

1 Zie: handblusser


handblusser ZN

1 extinctor de mano


handboeien ZN MV

1 manicas de ferro, manillas
iemand de -- omdoen = poner le manillas a un persona
iemand de -- afdoen/losmaken = remover le manillas a un persona


handboek ZN

1 (beknopte verhandeling) manual
-- voor de letterkunde = manual de litteratura
2 (handleiding) instruction manual
3 (naslagwerk) manual, libro de referentia
-- voor de letterkunde = manual de litteratura


handboog ZN

1 arco


handboogschutter ZN

1 archero


handboogschutterij ZN

1 club (E) de archeros


handboor ZN

1 perforator portative/de mano/a mano


handbreed(te) ZN

1 largor del mano


handbuiger ZN

1 musculo flexor del mano, flexor del mano


handcamera ZN

1 camera (photographic) manual/portative


handcrème ZN

1 crema pro le manos


handdelig BN

1 (PLANTK) palmate, palmipartite, palmatipartite


handdik ZN

1 strato spisse como le mano


handdoek ZN

1 toalia {alja}, essugamano(s)
-- op rol = toalia/essugamano(s) continue


handdoekenhaak ZN

1 portatoalia {alja}


handdoekenrek ZN

1 Zie: handdoekenhaak


handdouche ZN

1 ducha {sj} a/de mano


handdraaier ZN

1 tornator


handdroog BN

1 (quasi) sic


handdruk ZN

1 serramento/prisa de mano
hartelijke -- = prisa de mano cordial
(FIG) gouden -- = prisa de mano de auro, indemnisation substantial


handdynamo ZN

1 dynamo manual/de mano/a mano


handeg ZN

1 hirpice (de mano)


handekenskruid ZN

1 dactylorchis


handel (I) ZN

1 commercio, negotio, traffico
binnenlandse -- = commercio interne/interior
buitenlandse -- = commercio externe/exterior
zwarte -- = commercio illegal/illicite/clandestin/interlope/fraudulente
drukke -- = commercio vive/active
koloniale -- = commercio colonial
levendige -- = commercio vive/active
de -- op Afrika = le commercio con Africa
vrije -- = libertate de commercio
-- drijven = facer commercio, commerciar, trafficar, negotiar
de -- vrijgeven = liberalisar le commercio
de -- bloeit = le commercio prospera/floresce
de -- kwijnt = le commercio es stagnante
in de handel zijn = dedicar se al commercio
iets in de -- brengen = poner in vendita/commercialisar un producto/articulo
uit de -- nemen = retirar del commercio/vendita
een boek uit de -- nemen = retirar un libro del circulation
de -- was tegen tariefsverhogingen = le commercio esseva contra/se opponeva a un augmento del tarifas
-- in verdovende middelen = traffico del stupefacientes/narcoticos/drogas


handel (II) ZN

1 levator, manivella


handelaar ZN

1 commerciante, mercante, mercator, negotiante, (PEJ) trafficator, trafficante
-- in wijnen = mercante/negotiante in/de vinos
-- in granen = negotiante in/de granos/cereales
-- in tweedehands boeken = commerciante de libros de secunde mano


handelbaar BN

1 (gemakkelijk te hanteren) maneabile, (van voertuigen) manovrabile
2 (mbt personen en dieren, inschikkelijk) tractabile, flexibile, ductibile, (gedwee) docile
-- paard = cavallo docile


handelbaarheid ZN

1 (hanteerbaarheid) maneabilitate, (mbt voertuigen) manovrabilitate
2 (mbt materialen) ductibilitate, malleabilitate
3 (mbt personen en dieren, inschikkelijkheid) ductibilitate, tractabilitate, flexibilitate, (gedweeheid) docilitate


handeldrijven WW

1 facer commercio, commerciar, negotiar, (PEJ) trafficar


handeldrijvend BN

1 commerciante, mercantil
--e natie = nation commerciante


handelen WW

1 (handel drijven) facer (le) commercio, commerciar, negotiar, (PEJ) trafficar
hij handelt in drugs = ille traffica in narcoticos/drogas, ille face le commercio del narcoticos
in zijden artikelen -- = commerciar in articulos de seta
2 (te werk gaan) ager, operar, proceder, facer
stijl van -- = stilo de action
naar gelang van de omstandigheden -- = proceder secundo le circumstantias
in zijn eigen belang -- = ager in function de su interesses
naar bevind van zaken -- = ager secundo le circumstantias
overeenkomstig de instructies -- = proceder secundo le instructiones
in overeenstemming met zijn principes -- = ager/operar conformemente/in accordo con su principios
uit overtuiging -- = ager per conviction
naar eigen goeddunken -- = ager/facer a su guisa {gi}
ik zal naar eer en geweten -- = io agera secundo mi conscientia
in iemands geest -- = ager in le spirito de un persona
bij volmacht -- = ager per delegation
consequent -- = operar consequentemente
wettelijk -- = ager legalmente/conformemente al lege
vrijheid van -- = libertate de action
--d optreden = intervenir, entrar in action
3 (behandelen) tractar de
de redevoering zal -- over een onderwerp uit de sterrenkunde = le discurso tractara de un subjecto del astronomia


handeling ZN

1 (daad) acto, action
infantiele --en = actos infantil
Handelingen van de Apostelen = Actos del Apostolos
bedrieglijke --en = actiones fraudulente
onrechtmatige -- = action illegal/illicite
oneerbare --en = actiones indecente
onzedelijke --en plegen = committer actos immoral
ceremoniële --en = actiones ceremonial
deze -- stond op zichzelf = isto esseva un action isolate
2 (verrichting) operation, manipulation
--en verrichten = ager, operar, effectuar manipulationes
met een paar eenvoudige --en is de fiets uit elkaar te halen = con alicun manipulationes on pote dismontar iste bicycletta
3 (verslag van een vergadering) acto
--en van het parlement = actos del parlamento
--en van de Tweede Kamer = actos del Camera del Deputatos
--en van een congres = actos de un congresso
4 (beraadslaging) debatto, deliberation
--en over de herziening van de grondwet = debattos super le revision del constitution
5 (LIT) action, intriga
-- van een roman = action de un roman(ce)
bijkomstige -- van een roman = incidente de un roman(ce)
eenheid van -- = unitate de action


handelingsbekwaam BN

1 capabile (de ager), competente (de ager)


handelingsbekwaamheid ZN

1 capacitate (de ager), competentia (de ager)


handelingsbevoegd BN

1 Zie: handelingsbekwaam


handelingsbevoegdheid ZN

1 Zie: handelingsbekwaamheid


handelingsimpuls ZN

1 impulsion (de ager)


handelingsmotief ZN

1 motivo (de ager)
onderzoek naar gedrags- en handelingsmotieven = inquesta/investigation super le motivos de comportamento e de action


handelingsonbekwaam BN

1 incapabile (de ager), incompetente (de ager)


handelingsonbekwaamheid ZN

1 incapacitate (de ager), incompetentia (de ager)


handelingsonbevoegd BN

1 Zie: handelingsonbekwaam


handelingsonbevoegdheid ZN

1 Zie: handelingsonbekwaamheid


handelingstraagheid ZN

1 indolentia


handelmaatschappij ZN

1 societate/compania mercantil/commercial/de commercio


handelsaangelegenheid ZN

1 affaire (F) commercial/mercantil/de commercio


handelsaardrijkskunde ZN

1 geographia economic


handelsaccept ZN

1 acceptation commercial/de commercio


handelsactiviteit ZN

1 activitate commercial/mercantil


handelsadresboek ZN

1 guida commercial/de commercio


handelsafdeling ZN

1 section commercial/mercantil


handelsaffaire ZN

1 affaire (F) commercial/mercantil/de commercio


handelsagent ZN

1 agente commercial/mercantil/de commercio


handelsagentschap ZN

1 agentia commercial/mercantil/de commercio


handelsagentuur ZN

1 Zie: handelsagentschap


handelsakkoord ZN

1 Zie: handelsovereenkomst


handelsarbitrage ZN

1 arbitrage/arbitration commercial/mercantil


handelsartikel ZN

1 articulo mercantil/commercial/de commercio


handelsattaché ZN

1 attaché (F) commercial


handelsavondschool ZN

1 schola nocturne/vesperal de commercio


handelsbalans ZN

1 balancia commercial/mercantil/de commercio
actieve -- = balancia commercial active/excedente
passieve -- = balancia commercial passive/deficitari


handelsbank ZN

1 banca commercial/mercantil/de commercio


handelsbarrière ZN

1 barriera commercial/mercantil


handelsbediende ZN

1 empleato commercial/mercantil/de commercio


handelsbedrijf ZN

1 interprisa commercial/mercantil/de commercio


handelsbelangen ZN MV

1 interesses commercial/mercantil


handelsbeleid ZN

1 politica commercial/mercantil


handelsbelemmeringen ZN MV

1 restrictiones commercial/mercantil/del commercio, entraves al commercio


handelsbemiddeling ZN

1 establimento de contactos commercial/mercantil


handelsbericht ZN

1 information/nova/reporto commercial/mercantil


handelsbetrekkingen ZN MV

1 relationes commercial/mercantil
-- aanknopen met = entrar en relationes commercial/mercantil con
-- onderhouden met = mantener relationes commercial/mercantil con


handelsbeurs ZN

1 bursa/feria commercial/mercantil/de commercio


handelsblad ZN

1 jornal del commercio


handelsblokkade ZN

1 blocada commercial/mercantil


handelsboycot ZN

1 boycott (E)/boycottage commercial/mercantil


handelsbrief ZN

1 littera commercial/de affaires (F)


handelsbureau ZN

1 agentia commercial/mercantil/de commercio


handelscentrum ZN

1 centro commercial/mercantil/de commercio/de affaires (F)


handelschip ZN

1 nave mercante/mercantil/de commercio


handelscompagnie ZN

1 compania/societate commercial/mercantil/de commercio


handelsconcessie ZN

1 concession commercial/mercantil


handelsconflict ZN

1 conflicto commercial/mercantil


handelscontract ZN

1 contracto commercial/mercantil


handelscorrespondent ZN

1 empleato cargate del correspondentia commercial


handelscorrespondentie ZN

1 correspondentia commercial/mercantil
cursus in -- = curso de correspondentia commercial/mercantil


handelscrediteur ZN

1 creditor


handelscrisis ZN

1 crise/crisis commercial/mercantil/economic/del commercio


handelscursus ZN

1 curso commercial/mercantil/de commercio


handelsdagschool ZN

1 schola diurne de commercio


handelsdelegatie ZN

1 delegation commercial


handelsdiploma ZN

1 diploma commercial/mercantil


handelsdocument ZN

1 documento commercial/mercantil


handelsdrukwerk ZN

1 imprimitos commercial/mercantil


handelseditie ZN

1 edition commercial/mercantil


handelseffect ZN

1 effecto commercial/de commercio


handelsembargo ZN

1 embargo (S) (super le activitates) de commercio


handelsexpeditie ZN

1 expedition de commercio


handelsfactuur ZN

1 factura commercial


handelsfirma ZN

1 firma/stabilimento/establimento/interprisa/casa commercial


handelsformulier ZN

1 formulario commercial


handelsgebied ZN

1 area/campo/branca de commercio
op -- = in cosas/affaires (F) commercial


handelsgebouw ZN

1 edificio de commercio


handelsgebruik ZN

1 uso/usage/usantia/costume commercial/mercantil/de commercio


handelsgeest ZN

1 spirito mercantil/commercial/del commercio/del affaires (F), commercialismo


handelsgeheim ZN

1 secreto commercial/mercantil


handelsgeschiedenis ZN

1 historia economic


handelsgeschil ZN

1 conflicto commercial/mercantil


handelsgevolmachtigde ZN

1 agente acreditate


handelsgewas ZN

1 planta commercial/mercantil


handelsgewoonte ZN

1 Zie: handelsgebruik


handelsgod ZN

1 deo del commercio, Mercurio


handelshaven ZN

1 porto commercial/mercante/mercantil/de commercio


handelshuis ZN

1 casa commercial/mercantil/de commercio, firma


handelsinlichtingen ZN MV

1 informationes commercial


handelsinstelling ZN

1 institution commercial/mercantil


handelsjargon ZN

1 jargon (F) commercial/de affaires (F)


handelskamer ZN

1 (coöperatieve vereniging) camera de commercio
2 (JUR) tribunal de commercio


handelskantoor ZN

1 officio/bureau (F) commercial/mercantil/de commercio


handelskapitaal ZN

1 capital (commercial)


handelskapitalisme ZN

1 capitalismo commercial/mercantil, mercantilismo


handelskennis ZN

1 cognoscentias commercial


handelskorting ZN

1 disconto commercial/de revendita


handelskrediet ZN

1 credito commercial


handelskringen ZN MV

1 centros/circulos commercial


handelskwestie ZN

1 question commercial


handelslieden ZN MV

1 gente del commercio


handelsloopbaan ZN

1 carriera commercial/mercantil


handelsluchtvaart ZN

1 aviation commercial


handelsmaat ZN

1 formato commercial


handelsmaatschappij ZN

1 compania/societate commercial/de commercio


handelsmacht ZN

1 (staat) potentia commercial


handelsmagnaat ZN

1 magnato commercial


handelsman ZN

1 homine de commercio, commerciante, negotiante


handelsmarine ZN

1 marina de commercio


handelsmerk ZN

1 marca commercial/de commercio/de fabrica


handelsmissie ZN

1 mission/delegation commercial


handelsmonopolie ZN

1 monopolio commercial/mercantil/de commercio


handelsnaam ZN

1 (mbt de handelaar) nomine commercial, ration social
2 (mbt een artikel) denomination commercial


handelsnatie ZN

1 nation commerciante/mercantil


handelsnieuws ZN

1 informationes commercial


handelsomzet ZN

1 volumine del negotios realisate


handelsonderneming ZN

1 interprisa/societate/exploitation {plwa} commercial/mercantil/de commercio


handelsonderwijs ZN

1 inseniamento commercial/mercantil


handelsoorlog ZN

1 guerra commercial


handelsorganisatie ZN

1 organisation commercial/mercantil


handelsovereenkomst ZN

1 tractato/contracto/accordo/pacto commercial/de commercio


handelsoverschot ZN

1 surplus (F) commercial


handelspapier ZN

1 papiro/effecto/valor commercial/mercantil/de commercio


handelspartner ZN

1 associato, partner (E) commercial


handelsplaats ZN

1 urbe commercial/mercantil, (GESCH) emporio


handelsplant ZN

1 Zie: handelsgewas


handelspolitiek ZN

1 politica commercial


handelspraktijk ZN

1 practica commercial/mercantil


handelsprijs ZN

1 precio commercial


handelsprodukt ZN

1 producto commercial/de commercio


handelspubliciteit ZN

1 reclamo/publicitate commercial/mercantil


handelsrecht ZN

1 derecto commercial/mercantil


handelsrechtbank ZN

1 tribunal commercial/de commercio


handelsreclame ZN

1 reclamo/publicitate commercial/mercantil


handelsregister ZN

1 registro mercantil/commercial/de commercio


handelsreis ZN

1 viage commercial/de negotios


handelsreiziger ZN

1 viagiator de commercio, commisso viagiator


handelsrekenen ZN

1 arithmetica/calculo commercial/mercantil


handelsrekening ZN

1 conto commercial/mercantil


handelsrelatie ZN

1 relation commercial/mercantil


handelsroute ZN

1 via commercial/mercantil


handelsscheepvaart ZN

1 Zie: koopvaardij


handelsschip ZN

1 nave de commercio


handelsschool ZN

1 schola commercial/de commercio


handelsschuld ZN

1 debita commercial/mercantil


handelsstad ZN

1 urbe/citate mercantil/commercial/de commercio


handelsstand ZN

1 classe commercial/mercantil


handelsstatistiek ZN

1 statistica commercial/mercantil


handelsstelsel ZN

1 systema commercial/mercantil


handelsstijl ZN

1 stilo commercial/mercantil


handelstaal ZN

1 linguage/terminologia commercial/mercantil


handelstak ZN

1 branca de commercio


handelstalent ZN

1 talento commercial/mercantil


handelstekort ZN

1 deficit commercial/mercantil


handelsterm ZN

1 termino mercantil/commercial/de commercio


handelstractaat ZN

1 tractato de commercio


handelstransactie ZN

1 transaction commercial/mercantil


handelsuitdrukking ZN

1 expression commercial/mercantil


handelsusance ZN

1 Zie: handelsgebruik


handelsvaart ZN

1 Zie: koopvaardij


handelsvaartuig ZN

1 Zie: koopvaardijschip


handelsvennootschap ZN

1 societate/compania commercial/mercantil/de commercio


handelsverbod ZN

1 prohibition commercial/mercantil


handelsverbond ZN

1 Zie: handelsverdrag


handelsverdrag ZN

1 tractato/accordo commercial/mercantil/de commercio


handelsvereniging ZN

1 association/societate/compania commercial/mercantil


handelsverkeer ZN

1 traffico/excambio/intercambio/transactiones commercial/mercantil


handelsvertegenwoordiger ZN

1 agente commercial/mercantil, representante de commercio


handelsvertegenwoordiging ZN

1 agentia commercial/mercantil


handelsvlag ZN

1 Zie: koopvaardijvlag


handelsvloot ZN

1 marina/flotta mercante/mercantil/commercial/de commercio


handelsvolk ZN

1 populo/nation commerciante/mercantil


handelsvoordeel ZN

1 avantage commercial/mercantil/de commercio


handelsvriend ZN

1 amico de affaires (F)


handelsvrijheid ZN

1 libertate commercial/mercantil/del commercio


handelswaar ZN

1 merce, mercantia, articulo de commercio


handelswaarde ZN

1 valor commercial/mercantil


handelsweg ZN

1 via commercial/mercantil


handelswereld ZN

1 mundo commercial/mercantil/del commercio


handelswetboek ZN

1 codice commercial/mercantil/de commercio


handelswetenschap ZN

1 scientia commercial/mercantil/del commercio


handelswetgeving ZN

1 legislation commercial/mercantil


handelswinst ZN

1 profito/beneficio commercial/mercantil


handelswoordenboek ZN

1 dictionario commercial/mercantil


handelszaak ZN

1 (transactie) affaire (F) commercial/mercantil, transaction
een -- beginnen = establir se
2 (handelshuis) casa de commercio/negotios, firma
3 (onderneming) interprisa commercial/mercantil


handeltje ZN

1 (partij te verhandelen goederen) partita
2 (het verhandelen) parve activitate commercial


handelwijze ZN

1 (gedrag) (modo de) comportamento, (modo de) conducta
kinderachtige -- = comportamento pueril
2 (wijze van handelen) modo de action, procedimento, procedura, methodo
een -- volgen = sequer/adoptar un procedura/un modo de action
dat is geen faire -- = isto non es un modo de action honeste/correcte


handenarbeid ZN

1 (met de handen verricht werk) travalio/labor manual, travalio/labor exegite a mano
2 (handvaardigheid) travalios/labores manual


handenarbeidlokaal ZN

1 local de travalios/labores manual


handendroger ZN

1 siccator de manos


hand- en spandiensten ZN MV

1 assistentia, servicios (personal)


handenspraak ZN

1 chirologia


handenvol ZN

1
met -- = a plen manos


handenwringen WW

1 torquer se le manos con despero


handenwringend BN

1 desperate


handexemplaar ZN

1 exemplar de autor


handfrees ZN

1 fresa a/de mano


handgashandel ZN

1 (van auto) accelerator a/de mano


handgebaar ZN

1 (geste) gesto/motion/movimento del mano
2 (bewegingen met de handen) gesticulation


handgeklap ZN

1 battimento de manos, applauso


handgeklokt BN

1 chronometrate a mano


handgeknoopt BN

1 nodate/texite a mano


handgeld ZN

1 (voorschot) avantia, arrhas


handgemaakt BN

1 facite a mano


handgemeen ZN

1 corpore a corpore, melée (F), rixa


handgemeen BN

1
-- worden met iemand = comenciar a batter se con un persona, venir al manos con un persona


handgenaaid WW

1 suite a mano


handgenerator ZN

1 generator a/de mano


handgereedschap ZN

1 utensiles


handgeschakeld BN

1 a cambiamento/con cambio de velocitate manual/a mano


handgeschreven BN

1 manuscripte
-- tekst = texto manuscripte


handgevormd BN

1 facite/modulate a mano


handgeweven BN

1 texite a mano


handgewricht ZN

1 articulation/juncto del mano


handgift ZN

1 Zie: handgeld


handgranaat ZN

1 granata a/de mano


handgreep ZN

1 (handvat) manico, ansa, impugnatura
2 (handigheid) maneamento, manovra, methodo de operation, precedura correcte
--en van een geweer = manovras de un fusil


handhaven WW

1 mantener, defender, conservar
de macht -- = mantener le poter
de orde -- = mantener le ordine
de vrede -- = mantener le pace
de tucht/discipline -- = mantener le disciplina/ordine
de grondwet -- = mantener/facer respectar le constitution
iemand op zijn post -- = mantener un persona a su posto
iemand in zijn functie -- = mantener un persona in su function
de prijzen handhaven zich = le precios se mantene
zijn bezwaren -- = conservar su objectiones


handhaver ZN

1 mantenitor, retentor, defensor, defenditor


handhaving ZN

1 mantenentia, mantenimento, defensa, (instandhouding) preservation
-- van de openbare orde = mantenimento del ordine public


handicap ZN

1 (gebrek) handicap (E), (tekortkoming) deficientia
speciale voorzieningen voor mensen met een -- = facilitates special pro personas handicapate
2 (belemmering, hindernis) handicap (E), disavantage, obstaculo, impedimento
zijn vliegangst is een ernstige -- in zijn carrière = su aviophobia es un handicap seriose in su carriera
3 (SPORT) handicap (E)


handicappen WW

1 handicapar, disfavorar, poner obstaculos a


handicapper ZN

1 handicapator


handicaprace ZN

1 cursa a handicap (E)


handicapwedstrijd ZN

1 concurso a handicap (E)


handig BN

1 (vaardig) habile, dextere, dextre, preste
-- zijn = haber le mano preste
hij is erg -- in het repareren van fietsen = ille es multo habile pro reparar bicyclettas
2 (gewiekst) habile, dextere, dextre, astutiose, ingeniose
3 (gemakkelijk te hanteren) facile a manear, maneabile, practic, commode, servibile
-- apparaat = apparato practic
-- keukenmes = cultello de cocina practic


handigheid ZN

1 (behendigheid) habilitate, dexteritate, routine (F)
2 (vindingrijkheid) ingeniositate
3 (hanteerbaarheid) facilitate de empleo
4 (sluwheid) astutia, finessa
5 (foefje) truco


handigheidje ZN

1 truco
zich met een -- weten te redden = liberar se habilemente


handigjes BW

1 habilemente, dexteremente, astutiosemente


handje ZN

1 parve mano
iemand een -- helpen = dar un mano a un persona, prestar le mano a un persona
een -- van iets hebben = haber le mania de facer un cosa, soler facer un cosa
(FIG) aan het -- lopen van iemand = depender de un persona
--s geven = dar/stringer manos
-- contantje = con moneta contante
zeg maar dag met je -- = oblida lo
in 't -- = nette
--s thuis! = non toccar!


handjegauw ZN

1 fur habile/dextre/dextere


handjesgras ZN

1 cynodon


handjevol ZN

1 pugnata, manata
een -- mensen = un pugnata de gente


handjicht ZN

1 gutta in le manos


handkar ZN

1 carretta a/de mano/a bracios


handkijker ZN

1 (waarzegger) chiromante
2 (kleine verrekijker) parve binoculo


handkijkerij ZN

1 chiromantia


handkijkkunst ZN

1 chiromantia


handklavier ZN

1 claviero de organo


handkleppers ZN MV

1 castaniettas


handkoffer ZN

1 valise (F)


handkracht ZN

1 fortia manual
-- gebruiken voor de graafwerkzaamheden = usar fortia manual pro le excavation


handkus ZN

1 basiamano, basio super le/de mano
iemand een -- geven = basiar le mano de un persona


handlamp ZN

1 lampa portative/portabile


handlanger ZN

1 (medeplichtige) complice, acolyt(h)o
2 (helper) adjuta, assistente


handlangersdienst ZN

1 adjuta de un complice


handlantaarn ZN

1 lanterna portative/portabile


handlassen ZN

1 soldatura manual


handleeskunde ZN

1 chiromantia


handleiding ZN

1 (gebruiksaanwijzing) libretto de instruction(es), notitia explicative/technic/de empleo, manual, guida, modo de empleo


handlezen ZN

1 lectura del mano, chiromantia


handlezen WW

1 leger le mano


handlezer ZN

1 lector del mano, chiromante


handlichting ZN

1 emancipation
-- verlenen = accordar le emancipation, emancipar, declarar major de etate


handlier ZN

1 cabestan a/de mano


handlijn ZN

1 linea del mano


handlijnkijker ZN

1 chiromante


handlijnkunde ZN

1 chirographia, chiromantia


handlijnkundig BN

1 chirographic


handlijnkundige ZN

1 chirologo


handlijnkunst ZN

1 chiromantia


handlobbig BN

1 palmilobate, palmatilobate


handloupe ZN

1 lente de tasca


handmatig BN

1 manual, a mano
-- lassen = soldatura manual
het -- spinnen = le filatura a mano


handmixer ZN

1 mixer (E) portative/portabile


handmof ZN

1 manichetto {sj}


handmolen ZN

1 molino de mano


handnervig BN

1 palmate
-- blad = folio palmate


handomdraai ZN

1 torno de mano
in een -- = in un torno de mano, in un momento, in un instante, in un aperir e clauder de oculos, in un batter de oculo


handoplegging ZN

1 imposition del manos


handopsteken ZN

1
stemmen bij -- = votar a mano levate
stemming bij -- = votation/voto a mano levate


handorgeltje ZN

1 parve organo portative/portabile


handpalm ZN

1 palma del mano
van de -- = palmar


handpalmspier ZN

1 musculo del palma del mano


handpeer ZN

1 pira de tabula


handpers ZN

1 parve pressa, pressa manual/a mano, exprimitor


handpijn ZN

1 chiralgia


handpomp ZN

1 pumpa a/de mano
2 (voor fietsband) pumpa de bicycletta


handrasp ZN

1 parve raspa


handreiken WW

1 (de hand toereiken) tender le mano (a un persona)
2 (helpen) adjutar, assister, succurrer, auxiliar


handreiker ZN

1 adjuta, assistente


handreiking ZN

1 (hulp) adjuta, assistentia, succurso, auxilio
dit was al een hele -- voor haar = isto esseva jam un grande adjuta/assistentia pro illa
2 (her toereiken van de hand) extension del mano
een -- doen = tender un mano


handrem ZN

1 freno a/de mano


handring ZN

1 anello, anulo


handrug ZN

1 dorso/reverso del mano


hands(bal) ZN

1 mano
aangeschoten -- = mano involuntari(e)


handschaaf ZN

1 plana de mano


handschakelaar ZN

1 interruptor manual/a mano/de mano


handschakeling ZN

1 actionamento/functionamento manual


handschoen ZN

1 guanto
gevoerde --en = guantos foderate
leren --en = guantos de corio
een paar --en = un par de guantos
iemand --en aantrekken = guantar un persona
zijn --en aantrekken = poner se le guantos, guantar se
iemand de -- toewerpen = jectar le guanto a un persona
met fluwelen --en aanpakken = tractar con guantos de villuto/velvet (E)
met de -- trouwen = maritar se/sponsar se/sposar se per procuration
huwelijk met de -- = maritage/matrimonio per procuration


handschoenendoos ZN

1 cassa a/de/pro guantos


handschoenenfabriek ZN

1 fabrica de guantos, guanteria


handschoenenfabrikant ZN

1 fabricante de guantos, guantero


handschoenenkastje ZN

1 cassetta a/de/pro guantos


handschoenenleer ZN

1 corio pro guantos


handschoenenmaker ZN

1 guantero


handschoenenvakje ZN

1 Zie: handschoenenkastje


handschoenenverkoper ZN

1 guantero


handschoenenwinkel ZN

1 guanteria


handschoenenzaak ZN

1 guanteria


handschrift ZN

1 (eigenhandig schrift) scriptura
sollicitatiebrief in -- = littera de sollicitation scripte
2 (manier van schrijven) scriptura, mano
(on)regelmatig -- = scriptura/mano (ir)regular
onleesbaar -- = scriptura illegibile
verdraaid -- = scriptura deformate
hoekig -- = scriptura punctute
duidelijk -- = scriptura nette
3 manuscripto, scripto, (oud handschrift) codice
middeleeuwse --en = manuscriptos del medievo
ontcijfering van een -- = deciframento de un manuscripto


handschriftenafdeling ZN

1 section/departimento del manuscriptos


handschriftencatalogus ZN

1 catalogo de manuscriptos


handschriftencollectie ZN

1 Zie: handschriftenverzameling


handschriftenverzameling ZN

1 collection de manuscriptos


handschriftkunde ZN

1 (paleografie) paleographia
2 (codicologie) codicologia
3 (grafologie) graphologia


handschriftkundig BN

1 (paleografisch) paleographic, (codicologisch) codicologic, (grafologisch) graphologic


handschriftkundige ZN

1 (paleograaf) paleographo
2 (codicoloog) codicologo
3 (grafoloog) graphologo


handslag ZN

1 colpo que on se da con le mano
2 (FIG) promissa solemne


handsmeden WW

1 forgiar a mano


handspaak ZN

1 levator


handspel ZN

1 Zie: hands


handspiegel ZN

1 speculo a/de mano


handspier ZN

1 musculo del mano


handspletig BN

1 (PLANTK) palmifide, palmatifide


handspraak ZN

1 arte de parlar con le manos


handsproeier ZN

1 pulverisator/nebulisator a/de mano


handspuit ZN

1 (handbrandspuit) pumpa a incendio a/de mano
2 (glazenspuit) syringa


handstand ZN

1 appoio vertical super le manos


handstandoverslag achterover ZN

1 flic flac


handsteun ZN

1 appoiamano


handstoffer ZN

1 brossa a/de mano


handstofzuiger ZN

1 aspirator de pulvere portative/portabile


handstrekker ZN

1 (spier) extensor del mano


handtas ZN

1 sacco a/de mano


handtastelijk BN

1 (handgemeen) violente
-- worden = passar a vias de facto
2 (vrijpostig aanrakend) troppo familiar
-- worden = prender libertates (con un persona)
3 (tastbaar) palpabile, tangibile
4 (duidelijk) manifeste, evidente


handtastelijkheid ZN

1 (handgemeen) violentia, colpos
2 (vrijpostige aanraking) familiaritate
3 (tastbaarheid) palpabilitate, tangibilitate


handtekenen WW

1 designar a mano (libere)


handtekening ZN

1 (signatuur) signatura, firma, (i.b.v. beroemdheden) autoghrapho
gelegaliseerde -- = signatura/firma legal
-- in blanco = signatura/firma blanc/in blanco
valse -- = firma false
onleesbare -- = signatura/firma illegibile
de echtheid van een -- = le authenticitate de un signatura/firma
de -- zetten = miiter le firma
een -- vervalsen = contrafacer un signatura/firma
zijn -- zetten = signar, firmar, poner su signatura/firma al pede de
--en verzamelen = reassemblar/colliger signaturas/firmas, organisar un petition
2 (tekening) designo (facite a mano libere)


handtekeningenactie ZN

1 campania de signaturas/petition


handtekeningenlijst ZN

1 lista de signaturas


handtekeningenverzamelaar ZN

1 collector de autographos


handvaardig BN

1 habile, dextere/dextre de su manos


handvaardigheid ZN

1 (behendigheid) habilitate manual, dexteritate


handvat ZN

1 manico, impugnatura, (oor) ansa
voorzien van/met een -- = con manico, ansate
het -- er afhalen = dismanicar
een -- zetten aan = immanicar


handvatsel ZN

1 Zie: handvat


handveger ZN

1 brossa a/de mano, scopetta


handventilator ZN

1 ventilator a/de mano


handvergroting ZN

1 (FOTO) aggrandimento facite a mano


handverzorger ZN

1 manicuro, manicurista


handverzorging ZN

1 manicura


handvest ZN

1 charta {sj}
Handvest van de Verenigde Naties = Charta del Nationes Unite


handvijl ZN

1 lima a mano


handvleugelig BN

1 chiroptere, alipede


handvleugelige ZN

1 chiroptero, alipedo


handvol ZN

1 manata, pugnata
-- noten = manata/pugnata de nuces
-- druiven = manata/pugnata de uvas
een -- mensen = un pugnata de homines/gente
dit heeft me een -- geld gekost = isto me ha costate un pugnata de moneta


handvormer ZN

1 modellator


handvormig BN

1 in forma de mano, del forma de un mano, maniforme
2 (PLANTK) digitate, palmate
-- blad van de esdoorn = folio digitate/palmate del acere


handvuurwapen ZN

1 arma a/de foco portative/portabile


handwaarzegger ZN

1 chiromantia


handwaarzegger ZN

1 chiromante


handwapen ZN

1 (vrij mee te voeren wapen) arma portative/portabile
2 (als wapen dienstdoend voorwerp) arma de mano


handwarm BN

1 tepide, non troppo cal(i)de
wassen in -- water = lavar in aqua tepide


handwas ZN

1 pannos a lavar a mano


handwerk ZN

1 labor(es)/travalio(s) manual/facite a mano, (ambachtelijk) artisaneria
-- uitvoeren = executar/effectuar labor(es)/travalio(s) manual
2 (ambacht) mestiero manual
3
dit tapijt is -- = iste tapete/tapis (F) es facite a mano
4
--en = labores de agulia/aco, sutura, (borduurwerk) broderia


handwerken WW

1 Zie: handwerk-3


handwerker ZN

1 artisano, obrero/travaliator manual


handwerksman ZN

1 Zie: handwerker


handwerkster ZN

1 (borduurster) brodatrice
2 (breister) tricotatrice
3 (arbeidster) travaliatora manual


handwerktafeltje ZN

1 tabuletta pro labores a agulia/aco


handwever ZN

1 texitor


handwijzer ZN

1 palo indicatori


handwissel ZN

1 (mbt spoorwegen) agulia manual
2 (JUR) cambiamento de proprietario


handwoordenboek ZN

1 dictionario manual/portative/portabile/concise/de tasca


handwortel ZN

1 carpo


handwortelbeentje ZN

1 osso carpal/pisiforme


handwortelgewricht ZN

1 articulation/juncto del carpo


handzaag ZN

1 serra a/de mano


handzaam BN

1 (handelbaar) maneabile, docile
2 (praktisch) maneabile, practic
-- formaat = formato maneabile/practic
3 (van handig formaat) compacte
-- fototoestel = camera compacte


handzaamheid ZN

1 (volgzaamheid) maneabilitate, docilitate
2 (practische bruikbaarheid) maneabilitate


handzeef ZN

1 cribro a/de mano


handzetten ZN

1 (DRUKK) composition manual/a mano


handzetten WW

1 (DRUKK) componer a mano


handzetter ZN

1 (DRUKK) compositor manual/a mano


hanenbalk ZN

1 trabe/trave de armatura, tirante
hij woont onder de --en = ille habita sub le tecto/tegulas


hanengekraai ZN

1 canto del gallo(s)


hanengevecht ZN

1 lucta/combatto de gallos


hanengewicht ZN

1 (SPORT) peso gallo/Bantam


hanenkam ZN

1 (DIERK) cresta/crista de gallo
2 (deel van het zeefbeen) osso cribrose
3 (plant) celosia, cresta/crista de gallo
4 (dooierzwam) cantharello


hanenkot ZN

1 cavia de gallos


hanenpen ZN

1 Zie: hanenveer


hanenpoot ZN

1 (poot van een haan) patta de gallo
2
(gekrabbel) --en = hieroglyphicos, scriptura illegibile


hanenspoor ZN

1 sporon de gallo


hanentred(e) ZN

1 passo de gallo
het is een -- hiervandaan = isto es a duo passos de hic, isto es a breve distantia
2 (mbt eieren) cicatricula


hanenveer ZN

1 pluma/penna de gallo


hang ZN

1 inclination, predilection, proclivitate
-- naar het verleden = predilection pro le passato, nostalgia
zij heeft een sterke -- naar luxe = illa es multo attrahite per le luxo, illa ama le luxo
de -- naar vrijheid = le desiro/desiderio de libertate


hangar ZN

1 hangar (F)


hangborst ZN

1 pectore pendente/pendule


hangbrug ZN

1 (met aan kabels of stangen opgehangen dek) ponte suspendite/pendente
2 (voor werk aan geveld) scafoltage suspendite


hangbuik ZN

1 ventre/abdomine pendente/pendule


hangconstructie ZN

1 construction/structura suspendite


hangdak ZN

1 tecto suspendite


hangen WW

1 (ophangen, bevestigen) appender, suspender, attachar {sj}, fixar
een schilderij aan de muur -- = appender/attachar/fixar un pictura al pariete
2 (hangende zijn) pender, esser suspendite, esser attachate {sj}, esser fixate
dat hangt me boven het hoofd -- = isto me pende super le capite/le testa
de spiegel hangt boven de schoorsteen = le speculo pende super le camino
de muren hangen vol schilderijen = le parietes es plen de picturas
het hoofd laten -- = abassar le capite/le testa
dat hangt als los zand aan elkaar = isto non ha ni pede ni capite
er is niet veel van mijn Russisch blijven -- = io non me recorda multo del russo
aan de telefoon/lijn blijven -- = restar/remaner attachate {sj} al telephono/linea
3 (executeren) pender, affurcar
een misdadiger -- = pender/affurcar un criminal
4 (zweven) esser suspendite in le aere
de bui zien -- = sentir venir le pluvia
de wolken hangen laag = le nubes es basse


hangend BN

1 (neerhangend) pendente, suspendite, pendule, pensile
hond met --e oren = can con aures pendente/pendule
--e tuinen van Babylon = jardines pendente/suspendite/pensile de Babylon
2 (onbeslist, in behandeling) pendente
--e kwesties = questiones pendente
het proces is -- = le processo es pendente
--e zijn = pender
3 (PLANTK) pendule


hangende VZ

1 durante
-- de onderhandelingen = durante le negotiationes
-- het beraad = durante le deliberationes
-- het onderzoek = durante le investigation, in le curso del recerca


hang- en sluitwerk ZN

1 cardines e serraturas


hanger ZN

1 (sieraad) pendente
-- in het oor = pendente de aure
ketting met een --tje = catena con un pendente
2 (kleerhanger) portamantello


hangerig BN

1 marcide, languide, languorose, apathic


hangerigheid ZN

1 languor, apathia


hangertje ZN

1 pendiculo


hanggeranium ZN

1 geranio-hedera, pelargonio peltate


hangglider ZN

1 deltaplano


hangglijder ZN

1 deltaplano


hangijzer ZN

1 (TECHN) (beugel) cremaliera
2 (FIG) problema
heet -- = problema/puncto spinose/controverse, puncto cal(i)de/critic, patata bulliente/cal(i)de


hangkamer ZN

1 camera mezzanin


hangkast ZN

1 guardaroba, armario a vestimentos


hangketting ZN

1 catena pendente, (van brug) cablo de suspension


hangklok ZN

1 horologio/pendula mural


hangladder ZN

1 scala a mano con uncino


hanglamp ZN

1 lampa pendente/suspendite


hanglantaarn ZN

1 lanterna pendente/suspendite


hanglip ZN

1 labio pendente


hangmap ZN

1 dossier (F) suspendite


hangmat ZN

1 hamaca
schommelen in een -- = balanciar se in un hamaca, hamacar se


hangoren ZN MV

1 aures pendente


hangpartij ZN

1 (bij schaken) joco suspendite/ajornate


hangplant ZN

1 planta pendente/pensile


hangslot ZN

1 serratura pendente


hangsnor ZN

1 mustachio pendente


hangspoor ZN

1 telepherico


hangspoorweg ZN

1 Zie: hangspoor


hangtieten ZN MV

1 Zie: hangborst


hangwang ZN

1 gena pendente/pendule


hangwerk ZN

1 structura suspendite
2 Zie: hang- en sluitwerk


hangwieg ZN

1 cuna suspendite


hanig ZN

1 (wellustig) lascive, macho {sj}
2 (vinnig) aggressive


hanigheid ZN

1 (wellustigheid) lascivitate
2 (vinnigheid) aggressivitate


hannes ZN

1 persona inhabile


hannesen WW

1 facer inhabilemente


Hannover ZN EIGN

1 Hannover
uit/van -- = hannoverian
bewoner van -- = hannoveriano


Hannoveriaan ZN

1 hannoveriano


Hannoveriaans BN

1 hannoverian


hansop ZN

1 pajama (Hi)/pyjama de un pecia, camisa de nocte


hansworst ZN

1 arlequin, buffon, paleasso, clown (E), pantalon
de -- uithangen = facer le paleasso/le clown/le buffon, jocar le buffon


hansworstenpak ZN

1 costume de arlequin/de buffon/de paleasso/de clown (E)/de pantalon


hansworsterij ZN

1 buffoneria, clowneria, arlequinada


hanteerbaar BN

1 maneabile, (manoeuvreerbaar) manovrabile
gemakkelijk -- = facilemente maneabile


hanteerbaarheid ZN

1 maneabilitate


hanteren WW

1 manear, manipular
het -- = maneamento, manipulation
de pen goed -- = manear ben le penna, saper scriber ben
gemakkelijk te -- = facilemente maneabile, facile de manear
moeilijk te -- = difficile de manear


hantering ZN

1 maneamento, manipulation


Hanze ZN EIGN

1 Hanse, Liga Hanseatic
van de -- = hanseatic


Hanzestad ZN

1 citate hanseatic


Hanzeverbond ZN EIGN

1 Liga Hanseatic


hap ZN

1 (beet) morsura
2 (mondvol) buccata, (wat je met de vork in één keer eet) furchettata, (wat je met een lepel in één keer neemt) coclearata
-- brood = buccata de pan
3 (stuk) morsello
een lekker --je = un bon morsello
wil je ook een --je meeëten? = vole tu mangiar un morsello con nos?
stevige -- = ventrata


hapax ZN

1 hapax


haperen WW

1 haber pena/difficultate (de functionar/progreder/continuar, etc.)
2 (blijven steken) stoppar, arrestar se, discontinuar
de motor hapert = le motor se arresta
hij haperde even voor hij verder sprak = ille hesitava ante de continuar a parlar


hapering ZN

1 arresto, interruption, discontinuation
2 (bij het spreken) hesitation


hapje ZN

1 buccata, morsello
verrukkelijk -- = morsello exquisite
lekker -- = morsello saporose, bon morsello
eet je een -- mee? = vole tu mangiar con nos?


hapklaar BN

1 preste pro mangiar


haplografie ZN

1 haplographia


haploïde BN

1 haploide
--e cel = cellula haploide


haplolalie ZN

1 haplolalia


haplologie ZN

1 haplologia


haploscoop ZN

1 haploscopio


haploscopisch BN

1 haploscopic


happen WW

1 morder
hij hapte gretig in de taart = ille mordeva in le torta con aviditate


happening ZN

1 happening (E)


happig BN

1 avide


happigheid ZN

1 aviditate


happy BN

1 contente, felice
ergens niet -- mee zijn = non esser felice de un cosa


happy end ZN

1 happy end (E)


happy few ZN

1 happy few (E)


hapsnap BN

1 irregular, non coordinate, arbitrari(e), incoherente


hapsnapbeleid ZN

1 politica ad hoc


haptonomie ZN

1 haptonomia


haptonomisch BN

1 haptonomic


haptonoom ZN

1 haptonomo, haptonomista


haptotropisme ZN

1 haptotropismo


harakiri ZN

1 harakiri (Ja)
-- plegen = facer/committer harakiri


hard BN

1 (tgov zacht/week) dur, (tgov vloeibaar) solide
--e korst = crusta dur
--e diamant = diamante dur
-- potlood = stilo de graphite dur
-- ei = ovo (cocite) dur
-- brood = pan dur
-- hout = ligno dur
-- bed = lecto dur
(COMP) --e schijf = disco dur
op de --e grond slapen = dormir super le solo
hij heeft een --e kop = ille ha le testa/capite dur
--e afdruk van een foto = copia/proba dur/multo contrastate de un photo(graphia)
-- als steen = dur como (le) petra
-- maken = indurar
wat -- gemaakt kan worden = indurabile
2 (niet meegevend, onbuigzaam) dur, rigide
--e borstel = brossa dur
-- leer = corio dur
3 (streng) dur, auster, rigorose
-- persoon = persona dur
--e politiek = politica dur
een --e lijn volgen = sequer un politica auster/un linea dur
--e winter = hiberno dur/rigorose
--e strijd = lucta dur
--e les = lection dur
-- oordeel = judicio/judicamento dur
--e woorden = parolas dur
--e waarheid = veritate dur
-- vonnis = sententia sever
--e wet = lege dur
het zijn --e tijden = le tempores es dur
4 (luid) alte
--e stem = voce alte
5 (hardvochtig) dur, sever, cruel, insensibile
--e les = lection dur
-- oordeel = judicio/judicamento dur/sever
-- vonnis = verdicto dur/sever
--e acties = actiones dur
--e maatregelen = mesuras dur
6 (luid) dur, forte
--e stem = voce dur
7 (concreet) concrete
-- gegevens = datos/factos concrete
-- maken = concretisar
8 (kalkrijk, mbt water) dur, calcari
-- water = aqua dur/calcari
9 (stevig) firme
--e bodem = solo firme
10 (hevig, krachtig) dur, forte
--e wind = vento forte
--e slag/klap/schop = colpo forte
11 (waardevast) forte
-- valuta = moneta/valuta forte
12 (onweerlegbaar) irrefutabile
--e bewijzen = provas/probas irrefutabile
13
het valt me -- het oude huis te verlaten = il es dur pro me de quitar le vetule casa


hard BW

1 durmente
iemand -- behandelen = tractar un persona durmente
-- toeslaan = colpar durmente
-- werken = travaliar/laborar multo
2 (snel) rapidemente, velocemente
-- lopen = currer
3 (luid) forte
-- schreeuwen = critar forte
-- blaffen = latrar forte
4
het regent -- = il pluve abundantemente
het waait -- = il ha un vento forte
-- aan vervanging toe zijn = necessitar urgentemente esser reimplaciate
-- nodig = absolutemente necessari


hardachtig BN

1 un pauco/poco dur, assatis dur


hardbladig BN

1 (PLANTK) sclerophylle


hardblauw BN

1 blau crude


hardbloem ZN

1 sclerantho


hardboard ZN

1 pannello de fibra de ligno


hardcover ZN

1 libro ligate


harddisk ZN

1 (COMP) hard disk (E), disco dur


harddraven WW

1 currer al trotto, trottar


harddraver ZN

1 (paard) trottator, galopator


harddraverij ZN

1 cursa al trotto, cursa hippic/de cavallos


harddrug ZN

1 droga dur/forte


harden WW

1 (droog worden) siccar, devenir dur
deze lak hardt in zes uur = ista lacca sicca in sex horas
2 (hard maken) indurar
het -- = induration
zich -- tegen de kou = indurar se contra le frigido
hij is gehard door weer en wind = ille ha essite indurate per le vento e le tempore
3 (van staal) temperar
staal -- = temperar aciero
4 (in de strijd) aguerrir
5 (uithouden, volhouden) supportar, suffrer, indurar, habituar
deze hitte is niet te -- = iste calor es insupportabile
hij kan het niet meer -- = ille non pote plus supportar lo


harder ZN

1 (metaalarbeider) temperator
2 (stollingscomponent) siccativo, coagulante


hardgeel BN

1 jalne crude/vive/intense


hardgekookt BN

1 (cocite) dur
-- ei = ovo (cocite) dur


hardglas ZN

1 vitrio temperate/de securitate


hardgroen BN

1 verde crude/vive/intense


hardhandig BN

1 dur, rude, de mano dur/rude, brutal, (streng) sever, intransigente
-- zijn = haber le manos dur
-- optreden = ager con mano dur, comportar se durmente
-- behandelen = brutalisar
iemand -- aanpakken = tractar un persona rudemente


hardhandigheid ZN

1 duressa, brutalitate, violentia
2 intransigentia


hardheid ZN

1 duressa
-- van diamant = duressa de diamante
-- van staal = duressa de aciero
-- van water = (grado de) duressa de aqua
2 (wreedheid) crueltate
3 (stijfheid, onbuigzaamheid) rigiditate, rigor
4 (strengheid) duressa, austeritate, severitate
-- van het kloosterleven = austeritate del vita monastic
-- van maatregelen = severitate de mesuras
-- van het optreden van de politie = severitate del actiones del policia
5 (hardhandigheid) brutalitate, violentia, rudessa
6 (guurheid) inclementia, rudessa
-- van het klimaat = inclementia del climate
7 (sterkte, bestendigheid) resistentia
8
iemand --en zeggen = dicer parolas dur a un persona


hardheidsgraad ZN

1 grado de duressa


hardheidsmeter ZN

1 penetrometro, (voor water) hydrotimetro


hardheidsmeting ZN

1 (voor water) hydrotimetria


hardheidsproef ZN

1 test (E) de duressa


hardheidsschaal ZN

1 scala de duressa


hardhoofdig BN

1 obstinate


hardhoofdigheid ZN

1 obstination


hardhorend BN

1 dur de aure, debile de audito
-- zijn = esser un pauco/poco surde


hardhorendheid ZN

1 duressa de aure, surditate legier/partial, insufficientia auditive, hypoacusia


hardhorig BN

1 Zie: hardhorend


hardhorigheid ZN

1 Zie: hardhorendheid


hardhout ZN

1 ligno dur


hardhouten BN

1 de ligno dur
-- meubelen = mobiles de ligno dur


hardhuidig BN

1 de pelle dur, (FIG) insensibile


harding ZN

1 (het verharden) induration
2 (in de strijd) aguerrimento


hardingsproces ZN

1 processo de induration


hardkoppig BN

1 obtuse


hardkoppigheid ZN

1 obtusitate


hardleers BN

1 (moeilijk lerend) dur de testa, lente, obtuse
2 (eigenwijs) obstinate


hardleersheid ZN

1 (domheid) lentor de spirito, stupiditate
2 (eigenwijsheid) obstination


hardlijvig BN

1 dur de ventre, constipate


hardlijvigheid ZN

1 constipation
-- veroorzaken = constipar


hardloopwedstrijd ZN

1 cursa a pede


hardlopen WW

1 currer
weer -- = recurrer


hardloper ZN

1 curritor, cursor


hardloperij ZN

1 cursa a pede


hardmagnetisch BN

1 magnetic dur


hardmaken WW

1 (bewijzen) demonstrar, provar, probar
kun je dat ook --? = ha tu alicun prova/proba pro isto?
een beschuldiging -- = provar/probar un accusation


hardmetaal ZN

1 carburo metallic


hardnekkig BN

1 obstinate, inflexibile, contumace, persistente, pertinace, tenace
--e vermoeidheid = fatiga persistente
-- gerucht = rumor persistente/tenace
--e hoest = tusse persistente
--e koorts = febre tenace
--e tegenstand = resistentia/opposition tenace
--e vermoeidheid = fatiga persistente
--e vooroordelen = prejudicios tenace
-- ontkennen = negar obstinatemente/con obstination
-- volhouden = persister
2 (MED) (moeilijk te genezen) refractari


hardnekkigheid ZN

1 obstination, inflexibilitate, contumacia, persistentia, pertinacia, pertinacitate, tenacitate


hardop BW

1 in/a alte voce, in/a voce alte, alto
-- spreken = parlar in/a alte voce
-- denken = pensar a voce alte, monologar
iets -- zeggen = dicer un cosa in/a alte voce


hardporno ZN

1 porno dur


hardrijden WW

1 currer, (op de schaats) currer a patines, patinar de velocitate
het -- op de schaats = cursa a patines, patinage de velocitate


hardrijden ZN

1 cursa (de cavallos)
2 (op de schaats) cursa a patines, patinage de velocitate


hardrijder ZN

1 (op de fiets) curritor
2 (op de schaats) patinator de velocitate


hardrijderij ZN

1 Zie: hardrijden


hardrock ZN

1 hardrock (E)


hardrockconcert ZN

1 concerto hardrock (E)


hardrockmuziek ZN

1 musica hardrock (E)


hardrood BN

1 rubie crude/vive/intense


hardrubber ZN

1 ebonite


hardschillig BN

1 de/con cortice dur


hardsoldeer ZN

1 soldatura dur


hardvallen WW

1 (verwijten) reprochar {sj} (un cosa a un persona)


hardvochtig BN

1 dur de corde, inclemente, incompassibile, insensibile, cruel
iemand -- behandelen = tractar cruelmente un persona, maltractar un persona
-- optreden = ager con duressa/crueltate


hardvochtigheid ZN

1 inclementia, duressa de corde, incompassibilitate, insensibilitate


hardvoer ZN

1 forrage solide/sic


hardware ZN

1 (COMP) hardware (E)


hare BEZ VNW

1 sue


harem ZN

1 harem


harembroek ZN

1 pantalon(es) de harem


haremvrouw ZN

1 femina de un harem, odalisca


haremwachter ZN

1 eunucho


haren BN

1 de pilo, (van paard) de crin
-- muts = bonetto de pilo
-- boetekleed = cilicio


haren WW

1 (haar verliezen) perder su pilos, (verharen) mutar de pilo
de borstel haart = le brossa perde su pilos
de kat haart = le catto perde su pilos
2 (scherpen van zeis) affilar, acutiar


harent ZN

1
te/ten -- = in su casa, in su urbe


harenthalve BW

1 pro illa


harentwege BW

1 (namens haar) in su nomine, de su parte, de parte de illa
2 (wat haar betreft) quanto a illa


harentwille ZN

1
om -- = pro illa


harerzijds BW

1 de su parte


harig BN

1 (met hoofdharen) capillute, capillacee
2 (met lichaamsharen) pilose
3 (ruigharig) hirsute
4 (mbt planten/insekten) villose
het -- zijn = villositate
5 (PLANTK) pubescente
het -- zijn = pubescentia
6 (BIOL, PLANTK) tomentose


harigheid ZN

1 (van planten/insekten) villositate


haring ZN

1 (vis) haringo
groene -- = haringo fresc/verde
zoute -- = haringo salmuriate
gerookte -- = haringo fumate
gemarineerde -- = haringo marinate
nieuwe -- = nove haringo
ton --en = barril de haringos
school --en = banco de haringos
-- kaken = mundar e salar le haringos
ik zal er -- of kuit van hebben = io vole saper le veritate
als --en in een ton = como sardinas in latta
2 (tentpen) picchetto de tenta


haringbank ZN

1 banco de haringos


haringboer ZN

1 venditor de haringos


haringfilet ZN

1 filet (F) de haringo


haringfust ZN

1 Zie: harington


haringgerecht ZN

1 platto de haringos


haringgraat ZN

1 spina de haringo


haringgrond ZN

1 banco pro le pisca de haringos


haringhaai

1 lamia cornubic


haringhandel ZN

1 commercio de haringos


haringkoning ZN

1 (DIERK) chimera, regaleco


haringlogger ZN

1 lugre pro le pisca de haringos


haringman ZN

1 venditor de haringos


haringnet ZN

1 rete pro le pisca de haringos, rete de haringo


haringoorlog ZN

1 guerra de haringo


haringpot ZN

1 potto de haringos


haringquote ZN

1 quota de haringo


haringroker ZN

1 fumator de haringos


haringsalade ZN

1 salata de haringos


haringschool ZN

1 banco de haringos


haringschotel ZN

1 platto de haringos


haringsmaak ZN

1 gusto de haringo


haringtijd ZN

1 saison (F) del haringo


harington ZN

1 barril de haringos/pro le haringos


haringvaart ZN

1 Zie: haringvangst


haringvaatje ZN

1 barrica de haringos


haringvangst ZN

1 pisca de haringos


haringvisser ZN

1 piscator de haringos


haringvisserij ZN

1 Zie: haringvangst


haringvleet ZN

1 retes (multo large) de haringo


haringvloot ZN

1 flotta del haringo


haringwormziekte ZN

1 anisakiasis


hark ZN

1 (voor hooi, etc.) rastrellator
2 (tuingereedschap) rastro, rastrello


harken WW

1 rastrellar
het -- = rastrellage
het grindpad -- = rastrellar le sentiero de gravella


harker ZN

1 rastrellator


harkerig BN

1 rigide
-- persoon = persona rigide


harksteel ZN

1 manico de rastro/rastrello


harkvol ZN

1 rastrellata


harlekijn ZN

1 (toneelfiguur) arlequin
2 (grappenmaker) buffon, clown (E)


Harlekijn ZN EIGN

1 Arlequin


harlekijneend ZN

1 anate arlequin


harlekijnspak ZN

1 habito/costume de arlequin


harlekijntje ZN

1 parve arlequin


harlekinade ZN

1 arlequinada


harmonie ZN

1 (overeenstemming) harmonia, accordo, concordia, (BK) eurhythmia
verfijnde -- = harmonia exquisite
-- van kleuren = harmonia de colores
-- van de natuur = harmonia del natura
in goede -- leven = viver in accordo/in concordia
zij leven in de beste -- = illes vive in perfecte/complete harmonia
de -- van zijn leven was gebroken = le harmonia de su vita era destruite
gebrek aan -- = inharmonia, disharmonia
2 (MUZ) harmonia, accordo, consonantia, concordia, eurhythmia
de -- der sferen = le harmonia del spheras


harmonieconcours ZN

1 concurso de bandas (de vento e de percussion)


harmonieleer ZN

1 harmonica, harmonia


harmoniemodel ZN

1 modello de harmonia


harmoniemuziek ZN

1 (compositie) musica pro harmonia, musica pro instrumentos de vento e de percussion
2 (uitvoering) musica de harmonia, musica de instrumentos de vento e de percussion


harmoniëren WW

1 harmonisar, accordar, congruer
niet -- = disharmonisar


harmoniërend BN

1 harmonisante
niet -- = discorde, discordante


harmonieus BN

1 harmoniose
--e stem = voce harmoniose


harmonika ZN

1 (accordeon) accordion
2 (mondharmonika) harmonica (de bucca)


harmonikabus ZN

1 autobus articulate


harmonikadeur ZN

1 porta plicabile/plicante, porta in accordion


harmonikamuziek ZN

1 musica de accordion


harmonikaspel ZN

1 Zie: harmonikamuziek


harmonikaspeler ZN

1 accordionista


harmonikatrein ZN

1 traino de corridor


harmonikawand ZN

1 pariete extendibile/extensibile


harmonisatie ZN

1 (ook TAAL, MUZ) harmonisation
-- van de huurprijzen = nivellation del precios de location


harmonisch BN

1 harmonic, harmoniose, (mbt kunstwerk) eurhythmic
een -- geheel vormen = formar un unitate harmonic
--e vervorming = distortion/distorsion harmonic
--e toon = tono/sono harmonic, harmonico
-- gezang = canto harmoniose
--e trillingen = oscillationes/vibrationes harmonic
--e golf = unda harmonic
-- met iemand samenwerken = laborar in harmonia con un persona
2 (WISK) harmonic
--e analyse = analyse (-ysis) harmonic
--e reeks = progression harmonic
--e evenredigheid = proportion harmonic
--e functie = function harmonic


harmoniseerder ZN

1 (arrangeur) harmonista


harmoniseren WW

1 (doen overeenstemmen) harmonisar
2 (goed bij elkaar passen) harmonisar
3 (MUZ) harmonisar


harmonisering ZN

1 harmonisation


harmonium ZN

1 harmonium


harnas ZN

1 armatura, cuirasse, harnese
stalen -- = armatura de aciero
in het -- sterven = morir in le harnese, morir in plen activitate
het -- aantrekken voor iemand = prender le defensa de un persona
iemand tegen zich in het -- jagen = indisponer un persona contra se, exasperar un persona, incholerisar un persona


harp ZN

1 harpa
Ierse -- = harpa irlandese
chromatische -- = harpa chromatic
op de -- spelen = sonar le harpa


harpachtig BN

1 in forma de harpa


harpconcert ZN

1 (uitvoering) concerto de harpa
2 (muziekstuk) concerto pro harpa


harpenaar ZN

1 harpista, sonator de harpa


harpenist ZN

1 harpista, sonator de harpa


harpij ZN

1 harpyia {ija}


harpist ZN

1 harpista, sonator de harpa


harpkwintet ZN

1 quintetta pro harpa


harpmuziek ZN

1 (compositie) musica pro harpa
2 (uitvoering) musica de harpa


harpoen ZN

1 harpon
de -- schieten/werpen = jectar le harpon, harponar


harpoeneren WW

1 harponar
het -- = harponage


harpoenering ZN

1 harponage


harpoengeweer ZN

1 fusil a harpon


harpoenier ZN

1 harponero


harpoenkanon ZN

1 lanceaharpon


harpoenreiger ZN

1 jaculator


harpoenschieter ZN

1 harponero


harppartij ZN

1 parte de harpa


harpsnaar ZN

1 chorda de harpa


harpsolo ZN

1 solo de harpa


harpspel ZN

1 musica de harpa


harpspelen WW

1 sonar le harpa


harpspeler ZN

1 harpista, sonator de harpa


harrewarren WW

1 querelar, disputar, litigar, altercar


hars ZN

1 resina
gele -- = resina jalne
synthetische -- = resina synthetic
vloeibare -- = resina fluide
fossiele minerale -- = resina mineral fossile
-- afscheiden = exsudar resina
-- halen/winnen uit, -- aftappen = resinar
(SCHEI) in -- omzetten = resinificar
(SCHEI) omzetting in -- = resinification


harsachtig BN

1 (op hars lijkend/naar hars ruikend) resinose
2 (hars producerend) resinifere, resinose
--e planten = plantas resinifere
-- maken = resinificar
het -- maken/worden = resinification


harsbehandeling ZN

1 tractamento con resina


harsboom ZN

1 arbore resinose


harsdragend BN

1 Zie: harshoudend


harsdruppel ZN

1 gutta de resina


harselektriciteit ZN

1 electricitate resinose/negative


harsen WW

1 coperir de resina, resinar


harses ZN

1 cranio, testa, capite
kale -- = cranio calve/nude
de -- inslaan = rumper/fracassar le cranio
hoe haal je het in je --? = como mitte tu iste ideas in le testa/capite?
gebruik je --! = usa/utilisa le testa/capite!


harsgom ZN

1 gumma-resina


harshoudend BN

1 resinifere, resinose
--e planten = plantas resinifere
--e cellen = cellulas resinifere


harsig BN

1 resinifere, resinose
-- hout = ligno resinose


harslak ZN

1 lacca resinose


harslucht ZN

1 odor resinose


harsolie ZN

1 oleo resinose/de resina


harsplant ZN

1 planta resinifere


harspleister ZN

1 emplastro de resina


harsvernis ZN

1 vernisse resinose


harsvloed ZN

1 fluxo de resina, resinose (-osis)


harsvormig BN

1 resiniforme


harswijn ZN

1 vino resinate


harszalf ZN

1 unguente de resina


harszuur ZN

1 acido resinic


harszwam ZN

1 corticio


hart ZN

1 (ANAT, ook FIG) corde
-- van goud, gouden -- = corde de auro
-- van steen = corde de petra/rocca
-- van een bloem = corde de un flor
edel -- = corde magnanime/nobile
gevoelig -- = corde sensibile
met bloedend -- = con le corde sanguinante
met een gerust -- = con le corde in pace
uit het diepst van zijn -- = al fundo de su corde
van ganser --e = de tote (le) corde
uit het oog, uit het -- = lontano del oculo, lontano del corde
het -- op de tong/lippen hebben = haber le corde super le bucca/labios
de stem van zijn -- volgen = sequer le voce de su corde
tot iemands -- spreken = parlar al corde de un persona
aan het -- gaan = toccar, emover, emotionar
ter --e nemen = prender a corde
diep in mijn -- = in le fundo de mi corde
zijn -- klopt van blijdschap = su corde batte de gaudio/de joia
mijn -- popelde van verlangen = mi corde palpitava de desiro
geen -- hebben = mancar de corde
iemands -- stelen = furar/robar le corde de un persona
iemands -- breken = rumper le corde a un persona
het aan het -- hebben = patir del corde
dit raakt het -- van de kwestie niet = isto no va al corde del question
waar het -- vol van is, loopt de mond van over = del abundantia del corde parla le bucca
iets op het -- hebben = haber un cosa super le corde
het -- trekt samen = le corde se contrahe
het -- klopt = le corde batte
zijn -- luchten = discargar su corde
zich met -- en ziel aan iets wijden = dar se corpore e anima a un cosa
iemand iets op het -- drukken = recommendar multo particularmente un cosa a un persona
dat is mij uit het -- gegrepen = isto es exactemente lo que io pensava
2 (midden) corde, centro
het -- van Afrika = le corde de Africa
in het --je van de winter = in le corde del hiberno
in het --je van de stad wonen = viver in le corde/centro del urbe/citate
kloppend -- van de stad = entranias del citate


hartaandoening ZN

1 cardiopathia, affection/lesion cardiac/del corde


hartaanval ZN

1 attacco/crise/crisis cardiac


hartader ZN

1 (ANAT) aorta
2 (FIG: aanvoerroute) arteria
-- van het verkeer = arteria del traffico/circulation


hartafwijking ZN

1 deformation/malformation/abnormalitate/vitio cardiac/del corde, cardiopathia


hartambulance ZN

1 ambulantia de reanimation


hartbeklemming ZN

1 angina de pectore, stenocardia


hartbeschrijving ZN

1 cardiographia


hartbewaking ZN

1 (controle van de hartwerking) curas coronari


hartbeweging ZN

1 movimento de corde
samentrekkende -- = systole
verwijdende -- = diastole


hartblok ZN

1 arhythmia, bloco cardiac


hartboezem ZN

1 auricula (del corde)


hartbrekend BN

1 dolorose, afflictive


hartbreuk ZN

1 ruptura del corde


hartcatheter ZN

1 catheter cardiac/del corde


hartcentrum ZN

1 centro cardiologic/de cardiologia, clinica cardiac


hartchirurg ZN

1 chirurgo cardiac/cardiologo, cardiochirurgo


hartchirurgie ZN

1 chirurgia cardiac/del corde, cardiochirurgia
open -- = chirurgia a corde aperte


hartcontractie ZN

1 systole


hartcyclus ZN

1 cyclo cardiac


hartdebiet ZN

1 Zie: hartminuutvolume


hartdood ZN

1 morte cardiac


hartdrukking ZN

1 oppression


hartelijk BN

1 calorose, cordial, affectionate, affectuose
--e brief = littera cordial
--e groeten = salutes cordial
--e betrekkingen = relationes cordial
-- dank voor uw brief = multe gratias pro vostre littera


hartelijk BW

1 cordialmente, affectuosemente, de tote corde
-- bedankt = multe/multissime gratias
ik wens u -- geluk = io vos felicita de tote corde


hartelijkheid ZN

1 cordialitate, effusion


harten ZN

1 cordes
het aas van -- = le asse de cordes


hartenaas ZN

1 asse de cordes


hartenblad ZN

1 cotyledon


hartenbloed ZN

1 (ook FIG) sanguine del corde
zijn -- geven voor = dar su vita pro


hartenbreker ZN

1 seductor, lady-killer (E), Don Juan


hartendief ZN

1 corde, amor, angelo, tresor


hartenklop ZN

1 palpitation del corde


hartenkreet ZN

1 crito de corde


hartenleed ZN

1 dolor profunde/de corde, pena, affliction
hij wordt verteerd door -- = le pena le consume/occida


hartenlief ZN

1 corde, amor, angelo, tresor


hartenloos BN

1 sin corde, insensibile, (wreed) cruel
-- mens = persona sin corde
--e daad = acto cruel


hartenloosheid ZN

1 manco/mancantia/duressa de corde, insensibilitate, indifferentia


hartenlust ZN

1 placer
naar -- = a su placer


hartennet ZN

1 pericardio


hartenpijn ZN

1 dolor de corde, pena
dat bezorgt me -- = isto me causa/da multe pena


hartentaal ZN

1 linguage del corde


hart- en vaatziekten ZN MV

1 affectiones/maladias cardiovascular


hartenwens ZN

1 desiro/desiderio del corde


hartfilmpje ZN

1 electrocardiogramma


hartfrequentie ZN

1 frequentia cardiac/del corde


hartfunctie ZN

1 function cardiac/del corde


hartgebrek ZN

1 insufficientia cardiac, deformation/malformation cardiac/del corde, cardiopathia


hartgeruis ZN

1 murmure/sufflo/ruitos cardiac


hartgespan ZN

1 (PLANTK) leonuro (cardiac)


hartgrondig BN

1 cordial, profunde, sincer
--e afkeer = aversion profunde
een --e hekel aan iets hebben = detestar un cosa cordialmente/profundemente


harthout ZN

1 (kernhout) duramen


hartig ZN

1 (pittig) speciate, piccante, ben condimentate
2 (zout) salate


hartinfarct ZN

1 infarcto cardiac/de corde/del myocardio


hartinsufficiëntie ZN

1 insufficientia cardiac/del corde


hartje ZN

1 (klein hart) parve corde
2 (vleinaam) corde, amor, angelo, tresor
3 (kern) corde, centro
in het -- van de winter = in le corde del hiberno


hartkamer ZN

1 ventriculo del corde
linker/rechter -- = ventriculo sinistre/dext(e)re


hartklacht ZN

1 maladia de corde, affection cardiac


hartklep ZN

1 valva/valvula cardiac/mitral/del corde, valva/valvula auriculo-ventricular
tweeslippige -- = valva/valula bicuspide
driepuntige -- = valva/valvula tricuspide
wegneming van een -- = valvulectomia


hartklier ZN

1 glandula cardiac


hartkliniek ZN

1 hospital cardiologic


hartklop ZN

1 battimento cardiac/del corde, pulsation del corde


hartklopping ZN

1 battimento de corde, palpitation cardiac/de corde, tachycardia
aan --en lijden = haber battimentos de corde/palpitationes/tachycardia
ik kreeg er --en van = isto me dava palpitationes


hartknaging ZN

1 remorso, compunction


hartkramp ZN

1 stenocardia, cardialgia, spasmo del corde


hartkransslagader ZN

1 arteria coronari


hartkromme ZN

1 (WISK) cardoide


hartkunde ZN

1 cardiologia


hartkwaal ZN

1 cardiopathia, maladia/affection cardiac/del corde


hartlijden ZN

1 Zie: hartkwaal


hartlijder ZN

1 malado cardiac/del corde, cardiaco, cardiopatha


hartlijn ZN

1 (lijn in de handpalm) linea del corde
2 (BOUWK) axe/linea central
3
-- van de weg = axe del cammino


hart-longmachine ZN

1 machina cardiopulmonar/corde-pulmon


hartmassage ZN

1 massage cardiac
inwendige -- = massage cardiac interne
uitwendige -- = massage cardiac externe


hartminuutvolume ZN

1 potentia/productivitate cardiac, volumine sanguinee per minuta


hartneurose ZN

1 neurose (-osis) cardiac


hartontleding ZN

1 anatomia del corde


hartontsteking ZN

1 carditis


hartoor ZN

1 auricula (del corde)


hartoperatie ZN

1 operation cardiac/del corde, intervention de chirurgia cardiac
open -- = operation a corde aperte


hartpaal ZN

1 (BOUWK) palo central


hartpatiënt ZN

1 malado cardiac/de corde, cardiaco
-- zijn = esser cardiaco


hartpijn ZN

1 dolores cardiac, cardialgia


hartpomp ZN

1 pumpa cardiac


hartpunctie ZN

1 punction intracardiac/del corde


hartpunt ZN

1 (MED) puncta/apice del corde


hartritme ZN

1 rhythmo cardiac
verstoord -- = arhythmia


hartritmestoornis ZN

1 arhythmia


hartroerend BN

1 toccante, emovente, (meelijwekkend) pathetic
-- afscheid = ado/adieu (F) toccante/emovente
-- smeken = supplicar patheticamente


hartrot ZN

1 (LANDB) putrefaction


hartruis ZN

1 Zie: hartgeruis


hartschelp ZN

1 isocardia


hartscheur ZN

1 ruptura del pariete cardiac, ruptura del corde, cardiorhexia


hartsgeheim ZN

1 (diep geheim) secreto intime/del corde, (liefdesgeheim) secreto de amor
iemand zijn --en toevertrouwen = confider su secretos intime a un persona


hartshoorn ZN

1 corno de cervo


hartslag ZN

1 rhythmo cardiac, rhythmo/battimento del corde, pulsation cardiac
frequentie van de -- = frequentia del pulso
ritme van de -- = rhythmo cardiac
2 (polsslag) pulso, pulsation
langzame -- = pulso lente
zeventig --en per minuut = septanta pulsationes al minuta


hartslagader ZN

1 aorta
ontsteking van de -- = aortitis


hartslagbewaking ZN

1 controlo/surveliantia del rhythmo cardiac


hartspecialist ZN

1 cardiologo


hartspier ZN

1 musculo cardiac/de corde, myocardio


hartspierontsteking ZN

1 myocarditis


hartsterkend BN

1 (opwekkend) tonic, fortificante, cordial, stimulante
2 (bemoedigend) incoragiante, stimulante


hartsterking ZN

1 (borrel) cordial
2 (bemoediging) incoragiamento


hartstikke BW

1 totalmente, completemente, terribilemente
-- dood zijn = esser ben morte
-- gek = completemente folle
-- leuk = phantastic
het is -- vol hier = il es terribilemente plen hic
u wordt -- bedankt! = mille gratias!


hartstilstand ZN

1 arresto/syncope cardiac/del corde


hartstimulator ZN

1 stimulator cardiac, pacemaker (E)


hartstocht ZN

1 passion, passionalitate, ardor, fervor, furor
onbeteugelde --en = passiones indomate
-- van een liefde = passionalitate de un amor
zijn --en de baas blijven = resister a su passiones
zijn --en intomen = constringer su passiones
zijn --en bedwingen/in bedwang houden = continer/reprimer/dominar/maestrar su passiones
onbedwingbare -- = passion irrepressibile/irreprimibile
de gloed van de -- = le foco/ardor del passion
de slaaf van zijn --en zijn = esser le sclavo de su passiones
hij heeft een -- voor muziek = ille ha un passion pro musica
de -- voor het spel = le furor del joco
door -- ingegeven = passional
misdaad uit -- begaan = crimine passional


hartstochtelijk BN

1 passionate, appassionate, passional, fervente, fervide, exaltate
-- man = homine passionate
--e woorden = parolas passionate
--e gebaren = gestos passionate
--e bewonderaar = admirator fervente
-- verlangen = desiro/desiderio fervente
-- gevoelens = sentimentos exaltate
--e redevoering = discurso focose
een --e liefhebber zijn van iets = amar passionatemente un cosa


hartstochtelijk BW

1 passionatemente, passionalmente, con passion, con fervor
-- spreken = parlar con passion
iets -- bestrijden = combatter un cosa passionatemente
iets -- aanhangen = defender un cosa passionatemente
-- verliefd = passionatemente amorose


hartstochtelijkheid ZN

1 Zie: hartstocht


hartstochteloos BN

1 impassibile


hartstochteloosheid ZN

1 impassibilitate


hartstoornis ZN

1 disordine cardiac/del corde


hartstreek ZN

1 region cardiac/del corde


hartsvanger ZN

1 cultello de chassa {sj}, cultelasso


hartsverlangen ZN

1 desiro/desiderio del corde


hartsvriend ZN

1 amico intime/de corde


harttonen ZN MV

1 tonos/sonos cardiac/del corde


harttransplantatie ZN

1 transplantation/graffo cardiac/del corde


hartuitzetting ZN

1 Zie: hartvergroting


hartvang ZN

1 stenocardia


hartvergroting ZN

1 hypertrophia/dilatation cardiac/del corde, cardiomegalia, megalocardia


hartverheffend BN

1 sublime, nobile, grande
-- gedicht = poema sublime
het was geen -- schouwspel = isto non esseva un spectaculo edificante


hartverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) cardiac/del corde, collapso cardiac/del corde, cardioplegia


hartveroverend BN

1 adorabile, seducente, fascinante, incantator
zij zag er -- uit = illa habeva un aspecto incantator


hartverscheurend BN

1 que rumpe/finde le corde
--e kreet = crito que finde le corde


hartversnelling ZN

1 tachycardia


hartversterkend BN

1 (opwekkend) tonic, fortificante, cordial, stimulante
2 (bemoedigend) incoragiante, stimulante


hartversterking ZN

1 (borrel) cordial
2 (aanmoediging) incoragiamento


hartvervetting ZN

1 steatose (-osis)/adipositate cardiac/del corde


hartverwarmend BN

1 cordial


hartverwijding ZN

1 Zie: hartvergroting


hartvlies ZN

1 (hartzakje) pericardio, (inwendig --) endocardio


hartvliesontsteking ZN

1 pericarditis (van het inwendig hartvlies) endocarditis


hartvorm ZN

1 forma de corde


hartvormig BN

1 in forma de corde, cordiforme, cardoide, cordate
--e bladeren = folios cordate/cordiforme


hartwerking ZN

1 action/function/functionamento/activitate cardiac/del corde


hartwond ZN

1 plaga del corde


hartzakje ZN

1 pericardio


hartzeer ZN

1 dolor de corde, pena


hartzenuw ZN

1 nervo cardiac


hartziekte ZN

1 cardiopathia, maladia/affection cardiac/del corde


hartzwakte ZN

1 debilitate/insufficientia cardiac/del corde, asystolia


haruspex ZN

1 haruspice
kunst van de -- = haruspicina


hasj ZN

1 hasch, haschich {sjisj}


hasjgeur ZN

1 odor de hasch/haschich {sjisj}


hasjhond ZN

1 can antidroga


hasjiesj ZN

1 haschich {sjisj}, cannabe/cannabis indian


hasjlucht ZN

1 odor de hasch/haschich {sjisj}


hasjolie ZN

1 tetrahydrocannabinol


hasjroker ZN

1 fumator de hasch/haschich {sjisj}


hasjvangst ZN

1
de politie heeft een grote -- gedaan = le policia ha interceptate un grande quantitate de hasch/haschich {sjisj}


hasjverstrekking ZN

1 distribution de hasch/haschich {sjisj}


haspel ZN

1 haspa, (spoel) bobina
(FIG) dat is een -- in een fles = isto es un mysterio
een -- van een mens = un persona inhabile
2 (kaapstander) cabestan


haspelaar ZN

1 (afwinder) persona qui disrola/disbobina
2 (opwinder) persona qui haspa/bobina, bobinator
3 (knoeier) persona inhabile


haspelen WW

1 (opwinden) haspar, bobinar
2 (tot een warboel maken) confunder, imbroliar


hassebasje ZN

1 parve vitro (de alcohol)


hatelijk BN

1 (haat opwekkend) odiose, detestabile, execrabile
--e opmerkingen maken = facer remarcas/commentarios odiose
-- worden = devenir odiose
2 (opzettelijk grievend) insultante, malitiose, malevole, offensive
--e kritiek = critica malitiose/offensive
--e woorden = parolas offensive
-- lachen = rider malitiosemente


hatelijkheid ZN

1 odiositate, character odiose
--en debiteren = facer commentarios disagradabile/odiose
2 (opmerking) malitiositate, remarca malitiose, allusion offensive


haten WW

1 odiar, detestar, execrar, abhorrer
zich gehaat maken bij = facer se odiar de/per
hij haat zijn buurman = ille odia/detesta/abhorre su vicino
sommige mensen haten sigarenrook = alicun personas detesta le fumo de cigarros


hater ZN

1 odiator


hattrick ZN

1 hattrick (E)


hausse ZN

1 (HAND, FIN) altiamento
2 (opleving) reactivation


haussemarkt ZN

1 mercato altista


haussespeculant ZN

1 altista


haussier ZN

1 altista


haustorium ZN

1 haustorio


hautain BN

1 arrogante, superciliose, disdignose, superior
een --e houding = un aere arrogante/superciliose/de superioritate
hij heeft iets --s = ille ha un aere de arrogantia


hautaniteit ZN

1 Zie: hooghartigheid


haute couture ZN

1 haute couture (F)


haute cuisine ZN

1 haute cuisine (F)


haute finance ZN

1 alte financia


haut-relief ZN

1 alte relievo, altorelievo


hauw ZN

1 (PLANTK) siliqua, silica
met --en = siliquose


hauwdragend BN

1 (PLANTK) siliquifere


hauwklaver ZN

1 tetragonolobo


hauwtje ZN

1 (PLANTK) silicula
met -- = siliculose


Havanna ZN EIGN

1 Havana
bewoner van -- = havanese


havanna ZN

1 (tabak, sigaar) havana
een -- opsteken = accender un havanna


havannasigaar ZN

1 (cigarro) havana


havannatabak ZN

1 (tabaco) havana


have ZN

1 haber, proprietate, benes, possessiones
-- en goed verliezen = perder tote su benes/tote lo que on possede
levende -- = bestial
liggende -- = proprietate/benes immobile/immobiliari
tilbare -- = proprietate/benes mobile/mobiliari


haveloos BN

1 (sjofel) misere, miserabile
2 (berooid, arm) misere, miserabile, paupere, povre, indigente


haveloosheid ZN

1 (sjofelheid) aspecto/apparentia miserabile
2 (armoede) miseria, paupertate, povressa, indigentia


haven ZN

1 (ligplaats voor schepen) porto
de -- van Rotterdam = le porto de Rotterdam
natuurlijke -- = porto natural
kunstmatige -- = porto artificial
open -- = porto aperte
gemakkelijk te bereiken -- = porto de accesso facile
-- van bestemming = porto de destination
-- van herkomst = porto de origine
een -- aandoen = facer scala a/in un porto, abbordar
een -- binnenlopen = entrar in un porto
een -- binnenloodsen = facer entrar in un porto
aan de -- wonen = habitar presso le porto
in het zicht van de -- schipbreuk lijden = facer naufragio/naufragar al/in vista del porto
Rotterdam leeft van zijn -- = Rotterdam vive de su activitates portuari
(FIG) hij is in behouden -- = ille es foris de periculo, ille es san e salve
(FIG) veilige -- = refugio
2 (havenstad) porto
Rotterdam is een belangrijke -- = Rotterdam es un porto importante
3 (FIG) porto, refugio, asylo, loco de reposo


havenaanleg ZN

1 construction/excavation de un porto/de portos


havenaccommodatie ZN

1 installationes/equipamento portuari/del porto


havenactiviteiten ZN MV

1 activitates portuari


havenarbeid ZN

1 labor/travalio portuari/del porto


havenarbeider ZN

1 obrero/laborator/travaliator portuari/del porto


havenautoriteiten ZN MV

1 autoritates del porto


havenbaron ZN

1 Zie: havenmagnaat


havenbeambte ZN

1 official/functionario del porto


havenbekken ZN

1 bassino portuari/de un porto


havenbelangen ZN MV

1 interesses portuari


havenbestuur ZN

1 direction/administration/autoritates del porto


havenbeweging ZN

1 movimento portuari/del porto/in le porto


havenblokkade ZN

1 embargo (S)


havenbootje ZN

1 lancha {sj} del porto


havenbordeel ZN

1 bordello/lupanar del porto


havenbuurt ZN

1 Zie: havenkwartier


havencapaciteit ZN

1 capacitate del porto


havencomplex ZN

1 complexo/insimul/systema portuari/del porto


havendam ZN

1 jectata, mole


havendepot ZN

1 magazin portuari


havendienst ZN

1 servicio portuari/del porto


havendokter ZN

1 medico del porto


havenen WW

1 damnificar, deteriorar, avariar
het schip was deerlijk gehavend = le nave habeva suffrite grave damnos


havenfaciliteiten ZN MV

1 (installaties) equipamento/installationes portuari/del porto
2 (gebruik) utilisation del equipamento portuari, facilitates portuari


havenfort ZN

1 forte/fortalessa portuari/del porto


havengebied ZN

1 zona/area portuari/del porto(s)


havengebouw ZN

1 edificio portuari/del porto


havengebruik ZN

1 uso del porto


havengeld ZN

1 derectos portuari/de porto


havenhoofd ZN

1 Zie: havendam


haveningang ZN

1 Zie: havenmond


haveninrichting ZN

1 Zie: haveninstallaties


haveninstallaties ZN MV

1 installationes/equipamento/obras portuari/del porto


havenkade ZN

1 quai (F) del porto


havenkant ZN

1 (stadsdeel) quartiero portuari/del porto


havenkantoor ZN

1 officio/administration portuari/del porto


havenkom ZN

1 bassino portuari/de un porto


havenkosten ZN MV

1 derectos portuari/de porto


havenkraan ZN

1 grue de quai (F)


havenkwartier ZN

1 quartiero portuari/del porto


havenlicht ZN

1 lumine/luce/pharo/fanal del porto


havenloods ZN

1 pilota del porto


havenmagnaat ZN

1 magnate del porto


havenmeester ZN

1 director/capitano del porto, guardaporto


havenmond ZN

1 bucca/entrata del porto


have-nots ZN MV

1 povres, pauperes


havenpakhuis ZN

1 deposito/magazin de un porto


havenplaats ZN

1 Zie: havenstad


havenpolitie ZN

1 policia portuari/del porto


havenradar ZN

1 radar del porto


havenrechten ZN MV

1 derectos portuari/de porto


havenreglement ZN

1 regulamento portuari/del porto


havenschap ZN

1 administration/autoritate del porto


havenstad ZN

1 porto, urbe/citate portuari/maritime


havenstaking ZN

1 exopero de obreros/laboratores/travaliatores portuari/del porto


havenuitbreiding ZN

1 extension del porto


havenverkeer ZN

1 movimentos/traffico de un porto


havenwerken ZN MV

1 Zie: haveninstallaties


havenwerker ZN

1 obrero/laborator/travaliator portuari/del porto


havenwijk ZN

1 Zie: havenkwartier


haver ZN

1 avena
gewone -- = avena commun
zwarte -- = avena nigre
wilde -- = avena sterile
zachte -- = avena pubescente
zak -- = sacco de avena
veld met -- = campo de avena
de paarden met -- voeren = dar avena al cavallos
iemand van -- tot gort kennen = cognoscer un persona como se ipse
iets van -- tot gort kennen = cognoscer un cosa como su proprie tasca
de -- niet waard zijn = non valer le pena


haveraar ZN

1 spica de avena


haverakker ZN

1 campo de avena


haverbier ZN

1 bira de avena


haverbrij ZN

1 pappa de avena


haverbrood ZN

1 pan de avena


haverdegort ZN

1 Zie: havergort


havergort ZN

1 avena munde


havergortbrij ZN

1 pappa de avena


haverhalm ZN

1 pedunculo de avena


haverkaf ZN

1 vannatura de avena


haverkist ZN

1 cassa de avena
erop zitten als de bok op de -- = esser multo avide


haverklap ZN

1
om de -- = a cata momento/instante/minuta


haverkoek ZN

1 torta de avena


haverkorrel ZN

1 grano de avena


haverkorrelvormig BN

1 in forma de grano de avena


haverland ZN

1 Zie: haverakker


havermeel ZN

1 farina de avena


havermijt ZN

1 pila/cumulo de avena


havermout ZN

1 (gepelde haver) floccos de avena
2 (pap) pappa de avena
een bord -- = un platto de pappa de avena


havermoutpap ZN

1 pappa de avena


haveroogst ZN

1 recolta de avena


haverpap ZN

1 pappa de avena


haversoort ZN

1 specie de avena


haverstro ZN

1 palea de avena


haverteelt ZN

1 cultura/cultivation de avena


haverveld ZN

1 Zie: haverakker


havervlokken ZN MV

1 floccos de avena


haverwan ZN

1 vanno de avena


haverzak ZN

1 sacco a/de avena


haverzolder ZN

1 grenario a/de avena


havezate ZN

1 (landgoed) proprietate senioral, (grote hofstede) casa senioral


havik ZN

1 astor, astur


havikarend ZN

1 aquila de Bonelli


haviksbek ZN

1 becco de astur/astor


havikshorst ZN

1 Zie: haviksnest


haviksklauw ZN

1 ungula de astur/astor


havikskruid ZN

1 hieracio, pilosella


haviksnest ZN

1 nido de astur/astor


haviksneus ZN

1 naso aquilin


haviksogen ZN MV

1 oculos de astur/astor


Hawai ZN EIGN

1 Hawaii
-- Eilanden = Insulas Hawaii


Hawaïaans BN

1 hawaian


hazard ZN

1 hasardo


hazardeus BN

1 hasardose


hazardspel ZN

1 joco de hasardo


hazardspeler ZN

1 jocator de hasardo


hazelaar ZN

1 avellaniero


hazelaarsbos ZN

1 avellaneto


hazelaarshout ZN

1 ligno de avellaniero


hazelaren BN

1 de avellaniero
een -- stok = un baston de avellaniero


hazelhoen ZN

1 tetruste


hazelmuis ZN

1 muscardino


hazelnoot ZN

1 (struik) avellaniero
2 (noot) avellana


hazelnootaroma ZN

1 aroma de avellana


hazelnootreep ZN

1 barra de chocolate {sj} con avellanas


hazelnootsmaak ZN

1 gusto de avellana


hazelnotenboom ZN

1 avellaniero


hazelnotenhout ZN

1 ligno de avellaniero


hazelnotenolie ZN

1 oleo de avellana


hazelnotenstruik ZN

1 Zie: hazelnoteboom


hazelworm ZN

1 angue fragile


hazelwortel ZN

1 asaro (europee)


hazenbek ZN

1 (bek van een haas) bucca de lepore
2 (PLANTK) vaccaria parviflor


hazenbloed ZN

1 sanguine de lepore


hazendistel ZN

1 lactuca de lepore, soncho


hazendrek ZN

1 excrementos de lepore


hazenhaar ZN

1 pilo de lepore


hazenhart ZN

1 (hart van een haas) corde de lepore
2 (bang persoon) coardo


hazenjacht ZN

1 chassa {sj} de lepores


hazenkop ZN

1 testa/capite de lepore


hazenlatuw ZN

1 Zie: hazendistel


hazenleger ZN

1 cubil de lepore


hazenlip ZN

1 labio leporin


hazenmond ZN

1 Zie: hazenlip


hazenpad ZN

1
het -- kiezen = discampar


hazenpastei ZN

1 pastata de lepore


hazenpoot ZN

1 pata de lepore


hazenprent ZN

1 tracia de un lepore


hazenslaapje ZN

1 somno legier/de lepore


hazensprong ZN

1 salto de lepore


hazenstaart ZN

1 cauda de lepore
2 (PLANTK) laguro


hazentand ZN

1 dente de lepore


hazentuk(je) ZN

1 Zie: hazenslaapje


hazenvel ZN

1 pelle de lepore


hazenvlees ZN

1 carne de lepore


hazewind(hond) ZN

1 leporario


H.B.O.

1 (Afk.: Hoger Beroeps Onderwijs) Inseniamento Professional Superior


H-bom ZN

1 bomba H


hè! TW

1 ah!, ay!, uf!


hé! TW

1 hé!, hola!


headhunter ZN

1 chassator {sj} de testas/de capites


headline ZN

1 (kopregel) grosse titulo
2 (kernpunt) summario


HEAO

1 (Afk.: Hoger Economisch en Administratief Onderwijs) Inseniamento Economic e Administrative Superior


hearing ZN

1 (JUR) audition, audientia
2 (inlichtend gesprek) session informative/public


heat ZN

1 (SPORT) manche (F)


heater ZN

1 calefactor


hebbeding ZN

1 gadget (E)


hebbelijk BN

1 (door gewoonte of karakter eigen) natural, habitual, characteristic
--e eigenschap = characteristica
2 (fatsoenlijk) convenibile, decente
zich -- gedragen = comportar/conducer se decentemente


hebbelijkheid ZN

1 habitude/costume mal/irritante, mania, tic (F), peculiaritate
kuchen is een -- van hem = ille ha le habitude irritante de tussir continuemente


hebben WW

1 haber, posseder, detener
hij heeft een mooi huis = ille ha un belle casa
geld -- = haber moneta
zorgen -- = haber preoccupationes
een goed geheugen -- = posseder un bon memoria
een record -- = detener un record (E)
wapens -- = detener armas
het -- van wapens = le detention de armas
ik heb hoofdpijn = io ha dolor de testa/capite
een stok in de hand -- = haber un baston in le mano
je hebt je er zelf mee = tu te noce a te mesme/ipse
2 (HWW v. TIJD) haber
hij heeft gegeten = ille ha mangiate
3 (+ ZN) haber
hij heeft het koud = ille ha frigido
hij heeft gelijk = ille ha ration
4
dit heeft niets te betekenen = isto non ha importantia
je hebt maar te doen wat ik zeg = solo tu ha de facer lo que io dice
je hebt goed praten = pro te il es facile de dicer
het warm -- = haber calor
ik heb het niet van mezelf = io non lo ha inventate
liever -- = preferer
het in zijn rug -- = haber dolor de dorso
iedereen heeft het erover = tote le mundo parla de illo
als ik het wel heb = si io non erra
'm om -- = esser ebrie


hebben en houden ZN MV

1 effectos, tote su benes/possessiones


hebberd ZN

1 egoista


hebberig BN

1 egoista, avide, avaritiose, cupide
wees niet zo -- = non sia tanto avide


hebberigheid ZN

1 egoismo, aviditate, avaritia, cupiditate


hebbes! TW

1 io lo ha!


hebefreen BN

1 hebephrenic


hebefrenie ZN

1 hebephrenia


hebraïcus ZN

1 hebraista


hebraïsme ZN

1 (godsdienst) religion hebraic
2 (uitdrukking) hebraismo
--n gebruiken = hebraisar


hebraïst ZN

1 hebraista


Hebreeër ZN

1 hebreo
volk van de --s = populo hebree
tot -- maken = hebraisar


Hebreeuws BN

1 hebraic, hebree
--e taal = lingua hebraic
--e godsdienst = religion hebraic
--e tradities = traditiones hebraic
-- schrift = scriptura hebraic
--e tekst = texto hebree
--e volk = populo hebree
--e gewoonte = hebraismo
Hebreeuwse Universiteit van Jerusalem = Universitate Hebraic de Jerusalem


Hebreeuws ZN

1 (taal) hebreo


Hebriden ZN EIGN MV

1 Hebridas


hebzucht ZN

1 rapacitate, invidia, cupiditate, aviditate, avaritia


hebzuchtig BN

1 rapace, cupide, avaritiose, egoista
-- mens = persona avaritiose


hecatombe ZN

1 (offer) hecatombe
2 (slachting) hecatombe


hecht BN

1 firme, solide, tenace, resistente
--e vriendschap = amicitate firme/solide/durabile
het rust op --e grondslagen = isto reposa super bases/fundationes solide
het is -- en sterk gebouwd = isto ha essite solidemente construite
een -- gebouwd huis = un casa de construction solide
een --e samenwerking = un stricte collaboration


hecht ZN

1 (heft) manico
-- van een zaag = manico de un serra


hechtdraad ZN

1 (MED) filo de sutura
2 (PLANTK) cirro, viticula


hechten WW

1 u(vastmaken) attachar {sj}, fixar, affixar, affiger
gewicht aan iets -- = attachar/dar/conceder importantia a un cosa
waarde aan iets -- = attachar/prestar/accordar/dar/conceder valor a un cosa
een bepaalde betekenis aan een woord -- = attribuer un senso determinate a un parola
zijn goedkeuring -- aan = dar su approbation a, approbar
veel gezag -- aan = attribuer multe autoritate a
2 (MED) suturar
een wond -- = suturar un vulnere
3 (vastkleven) collar
die pleister hecht niet = iste sparadrapo non colla


hechtenis ZN

1 arresto, detention, detenimento, custodia, carceration, imprisionamento, prision, reclusion
preventieve/voorlopige -- = detention/imprisionamento/prision preventive/provisional
vervangende -- = detention/imprisionamento/prision subsidiari
in -- nemen = mitter in arresto, arrestar, incarcerar, imprisionar
in -- houden = detener
in -- zijn = esser detenite
veroordelen tot vijf jaar -- = condemnar a cinque annos de detention


hechtheid ZN

1 soliditate, fortia, tenacitate, cohesion
-- van een constructie = soliditate de un construction


hechthout ZN

1 ligno laminate


hechting ZN

1 (MED) (handeling) sutura
2 (MED) (materiaal) (filo de) sutura, agrafe
de --en verwijderen = retirar/remover le agrafes


hechtkram ZN

1 (MED) agrafe


hechtmiddel ZN

1 substantia agglutinante/adhesive/collante, agglutinante, collante


hechtnaald ZN

1 (MED) aco/agulia a/de sutura


hechtpleister ZN

1 emplastro adhesive, sparadrapo, agglutinante


hechtrankje

1 (PLANTK) cirro, vitucula


hechtschijfje ZN

1 (PLANTK) retinaculo


hechtsel ZN

1 (MED) filo de sutura, agrafe


hechttang ZN

1 apparato/machina a/de crampar/agrafar
2 pincia(s) a sutura


hechtvermogen ZN

1 capacitate/poter adhesive, adhesivitate


hechtvezel ZN

1 (PLANTK) cirro


hechtwater ZN

1 aqua interstitial


hechtwortel ZN

1 radice adhesive
klimop is een plant met --s = hedera es un planta radicante


hectare ZN

1 hectar, (Afk.) ha


hectiek ZN

1 agitation, tumulto


hectisch BN

1 (druk) agitate, inquiete, febrose
--e periode = periodo agitate
2 (MED) hectic
--e koorts = febre hectic


hectograaf ZN

1 hectographo


hectograafinkt ZN

1 tinta hectographic


hectograferen WW

1 hectographar


hectografisch BN

1 hectographic
-- papier = papiro hectographic
--e inkt = tinta hectographic


hectogram ZN

1 hectogramma


hectoliter ZN

1 hectolitro


hectolitergewicht ZN

1 peso de un hectolitro


hectometer ZN

1 hectometro


hectopascal ZN

1 hectopascal


hectowatt ZN

1 hectowatt


heden BW

1 hodie, ora
vanaf -- = desde hodie
tot op -- = usque a hodie


heden ZN

1
het -- = le presente
het is het -- dat telt, niet het verleden = il es le presente que conta, non le passato


hedenavond BW

1 iste vespera/vespere


hedendaags BN

1 contemporanee, actual, moderne, de hodie
--e literatuur = litteratura contemporan
-- taalgebruik = linguage contemporanee
--e mens = homine moderne
museum voor --e kunst = museo de arte contemporanee


hedendaags BW

1 hodie, ora


hedenmiddag BW

1 iste postmeridie


hedenmorgen BW

1 iste matino


hedennacht BW

1 iste nocte


hedenochtend BW

1 iste matino


hederik ZN

1 rapharustro


hedonisch BN

1 hedonic


hedonisme ZN

1 hedonismo
aanhanger van het -- = hedonista


hedonist ZN

1 hedonista


hedonistisch BN

1 hedonista, hedonistic
--e filosofie = philosophia hedonista
--e moraal = moral hedonista


heel BN

1 (gaaf) integre, intacte, tote
2 (volledig) integre, complete, tote
-- zijn leven = tote su vita
de --e stad = tote le citate
een --e appel = un malo/pomo integre
een --e dag = un die integre
het --e jaar door = durante tote le anno
de --e som = le summa total
3 (groot) grande, tote
een --e geschiedenis = tote un historia
een --e onderneming = un interprisa colossal
een --e verandering = un modification radical


heel BW

1 (zeer) multo, toto
zij is -- bleek = illa es multo pallide
--wat vragen = multe/multissime questiones
-- weinig betekenen = haber multo pauc/poc importantia
2 (geheel en al) integremente, completemente
dat is -- wat anders = isto es completemente diverse
3 (volstrekt) absolutemente


heelal ZN

1 universo, cosmo, aerospatio
schepping van het -- = creation del universo
uitdijing van het -- = expansion del universo
onmetelijkheid/oneindigheid van het -- = immensitate del universo


heelbaar BN

1 curabile, sanabile
--e wond = plaga curabile


heelbaarheid ZN

1 curabilitate


heelbeen ZN

1 (PLANTK) holosteo
schermdragend -- = holosteo umbellate


heelheid ZN

1 integritate


heelhuids BW

1 indemne, illese, san e salve
-- terugkomen = retornar san e salve


heelkracht ZN

1 virtute/fortia curative/medical


heelkruid ZN

1 (geneeskrachtige plant) planta/herba curative/medicinal
2 (PLANTK) sanicula (europee)


heelkunde ZN

1 chirurgia


heelkundig BN

1 chirurgic, operative
--e behandeling = tractamento/intervention chirurgic/operative/operatori
een -- ingrijpen = un intervention operative/operatori, un operation


heelkundige ZN

1 chirurgo


heelkunst ZN

1 arte chirurgic, chirurgia


heelmeester ZN

1 medico


heelmiddel ZN

1 Zie: geneesmiddel


heem ZN

1 (huis) casa
2 (erf) corte de ferma


heemhond ZN

1 can de corte (de ferma)


heemkunde ZN

1 geographia/historia/studios local/regional, scientia del traditiones local/regional


heemkundig BN

1 relative al geographia/historia local/regional, relative al scientia del traditiones local/regional


heempark ZN

1 Zie: heemtuin


heemplant ZN

1 planta (salvage) endemic


heemraad ZN

1 membro del administration del dicas e polders (N), inspector del dicas


heemraadschap ZN

1 administration del dicas e polders (N), inspection del dicas


heemst ZN

1 althea (officinal)


heemstroos ZN

1 hibisco


heemstwortel ZN

1 radice de althea


heemtuin ZN

1 jardin/parco botanic (con plantas local)


heemvegetatie ZN

1 vegetation (salvage) endemic


heen BW

1 (weg) via
2
-- en terug = vice versa (L)
overal -- = in tote directiones
-- en weer reizen = ir e venir
-- en weer lopen = passar e repassar, ir de un latere al altere, commear
-- en weer bewegen = mover de un latere al altere, balanciar
na lang -- en weer gepraat = post longe discussiones
je kunt daar niet -- = tu non pote ir illac
waar ga je --? = ubi va tu?
waar gaat deze weg --? = ubi conduce iste cammino/via?
waar moet dat --? = como va terminar isto?
over zijn teleurstelling -- zijn = haber superate le disillusion


heenbijten WW

1
door de zure appel -- = glutir le pilula


heenbreken WW

1 rumper
door de vijandelijke linies -- = rumper le lineas inimic


heengaan WW

1 (vertrekken) partir, retirar se, ir via
2 (sterven) morir, deceder
3 (voorbijgaan) passar
de hele winter gaat ermee heen = isto prende tote le hiberno


heenkomen ZN

1
een goed -- zoeken = cercar un refugio/un salvation, cercar le securitate in le fuga, salvar se, discampar


heenlopen WW

1 partir, retirar se, ir via


heenmatch ZN

1 Zie: uitwedstrijd


heenreis ZN

1 viage de ition


heenrit ZN

1 cursa de ition


heenvlucht ZN

1 volo de ition


heenwedstrijd ZN

1 Zie: uitwedstrijd


heenweg ZN

1 cammino de ition
op de -- = iente/vadente ad ibi


heenzenden WW

1 Zie: wegsturen-1


heer (I) ZN

1 (mannelijk persoon) homine
het team van de --en = le equipa masculin/del homines
2 (meester, gebieder) senior, domino, maestro
-- des huizes = senior/maestro del casa
-- en meester zijn = esser le maestro
3 (adellijk heer, OOK: beschaafde heer, gentleman) gentilhomine
4 (als beleefdheidstitel) senior
de -- Jansen = le senior Jansen
dames en --en = senioras e seniores
5
(REL) Heer = Senior, Deo
Onze Lieve Heer = Nostre Senior
het huis des Heren = le casa del Senior/de Deo
dag des Heren = jorno del Senior
jaar des Heren = anno del gratia
6 (GESCH) (landsheer) senior, soverano
Huygens was -- van Zuilichem = Huygens esseva senior de Zuilichem
Karel V, -- der Nederlanden = Carolo V, soverano del Paises Basse
7 (in het kaartspel) rege
de -- van ruiten = le rege de quadro
8
mijn ouwe -- = mi patre
9 (leger) armea
10 (heerschap) individuo, typo


heer (II) ZN

1 armea


heerbaan ZN

1 grande cammino/via militar/strategic


heerban ZN

1 (opkomstplicht) conscription


heerboer ZN

1 Zie: hereboer


heerbroer ZN

1 fratre prestre/curato/sacerdote


heerleger ZN

1 armea


heerlijk BN

1 (aangenaam) agradabile, deliciose
een --e avond = un vespera/vespere agradabile
2 (lekker) deliciose, saporose, delectabile, exquisite
-- gerecht = platto deliciose/delectabile
-- maal = repasto deliciose/delectabile
--e vruchten = fructos saporose
3 (prachtig) magnific, splendide, sumptuose, brillante, sublime, magnificente
4 (verheven) magnific, gloriose, majestic
Gods --e naam = le nomine magnific/gloriose de Deo
5 (GESCH) (landsheerlijk) senioral
--e rechten = derectos senioral
-- gebied = senioria


heerlijkheid ZN

1 (lekkernij) cosa(s) deliciose/delectabile, platto exquisite
2 (gelukzaligheid) gloria, majestate
eeuwige -- = gloria eterne/eternal/celeste
-- des Heren = gloria de Deo
de -- Gods aanschouwen = contemplar le gloria de Deo
3 (pracht, glans) splendor, magnificentia, lustro
de -- der sterren = le splendor del stellas
4 (verhevenheid) grandor, majestate
5 (GESCH) (landgoed) terra senioral, senioria, dominio
de -- van Kortenhoef = le senioria de Kortenhoef
6 (titel) senioria
Uwe -- = Vostre senioria


heerloos BN

1 sin proprietario


heerneef ZN

1 cosino prestre/curato/sacerdote


heeroom ZN

1 oncle prestre/curato/sacerdote


heerschaar ZN

1 armea
Heer der --en = Deo del armeas


heerschap ZN

1 (figuur) individuo, typo
2 (GESCH) (het heer zijn) qualitate de senior, senioria


heerschappij ZN

1 dominio, domination, imperio, poter, autoritate, controlo, suprematia
onder -- van iemand staan = esser dominate per un persona
de -- ter zee hebben = haber le dominio del mares
onder vreemde -- = sub le dominio estranier


heerschappijvoerder ZN

1 Zie: heerser


heersen WW

1 (heerschappij voeren) regnar, dominar, imperar, governar
verdeel en heers = divide e regna/impera
over een volk -- = dominar un populo
2 (de overhand hebben) dominar, predominar, prevaler
3 (voorkomen) regnar
er heerste rijkdom en voorspoed = le ricchessa e le prosperitate regnava
er heerst een diepe stilte in de zaal = il regna in le sala un profunde silentio
er heerst griep = il ha un grippe (F)/influenza (I) epidemic, il ha un epidemia de grippe (F)/influenza (I)
de mazelen heersen in het dorp = il ha un epidemia de rubeola/morbilli in le village
er heerst verdeeldheid = il regna le discordia


heersend BN

1 (pre)dominante, regnante, imperante, prevalente, general, commun, currente
--e klasse = classe dominante
--e wind = vento regnante/prevalente
--e armoede = povressa imperante
--e optimisme = optimismo imperante
--e denkbeelden = ideas regnante
--e mening = opinion dominante/regnante/commun/currente
--e prijzen = precios currente
--e smaak = gusto regnante/imperante
--e mode = moda currente/in voga
--e normen = normas in vigor
--e ziekte = maladia epidemic
--e godsdienst = religion official
--e mode = moda actual


heerser ZN

1 dominator, maestro, soverano
-- over een volk = maestro de un populo
de --s van het Kremlin = le maestros del Kremlin
2 (OUDH) dynasta


heersersblik ZN

1 reguardo dominator


heerszucht ZN

1 sete/aviditate de poter/de dominar, desiro/desiderio de commandar, besonio de domination
zijn -- kent geen grenzen = su sete de poter es illimitate/es sin limites


heerszuchtig BN

1 dominator, imperiose, tyrannic, dictatorial, despotic
--e toon = tono dictatorial
-- karakter = character imperiose


heerszuchtigheid ZN

1 Zie: heerszucht


heertje ZN

1 (IRON) (persoon) typo, individuo
driftig -- = typo choleric
2 (fat) dandy (E)


heerweg ZN

1 Zie: heerbaan


hees BN

1 rauc
--e stem = voce rauc
--e geluiden = sonos rauc
-- maken = inraucar
-- worden = inraucar se
2 (MED) aphone, aphonic


heesachtig BN

1 un pauco/poco rauc


heesheid ZN

1 raucitate, inraucamento
-- van de stem = raucitate del voce
de -- laten verdwijnen = disinraucar
het verdwijnen van de -- = disinraucation
(MED) volkomen -- = aphonia


heester ZN

1 arbusto
het kweken van struiken en --s = cultura arbustive


heesterachtig BN

1 arbustive
-- gewas = planta arbustive, arbusto


heestercultuur ZN

1 cultura arbustive


heestergewas ZN

1 arbusto


heesterhaag ZN

1 haga/sepe de arbustos


heesterhout ZN

1 brossa


heet BN

1 (zeer warm) (multo) cal(i)de, cal(i)dissime, ardente, calorose, torride
--e landen = paises cal(i)de
--e adem = halito ardente
--e luchtstreek = zona torride
-- klimaat = climate torride
--e dag = die/jorno calorose
--e zomer = estate calorose
--e bron = fonte cal(i)de
--e zon = sol ardente
-- hangijzer = puncto cal(i)de, problema spinose
nieuws -- van de naald = nova del ultime minuta
op --e kolen zitten = esser super carbones ardente
-- zijn = caler
ik word daar niet -- of koud van = isto me lassa indifferente
de grond wordt me te -- onder de voeten = le terra me arde sub le pedes
het -- hebben = haber cal(i)de
2 (kokend) bulliente
-- water = aqua bulliente
3 (hevig) ardente, vive, passionate
in het --st van de strijd = in le fervor/medio del battalia, in le belle medio del discussion
4 (brandend gevoel veroorzakend) speciate, condimentate, urente
--e kost = nutrimento speciate/condimentate/piccante
--e peper = pipere forte
5 (hitsig) cal(i)de, ardente, sensual, lascive


heetbloedig BN

1 (opvliegend) irascibile, iracunde, irritabile, choleric, biliose, impetuose, focose, cal(i)de
2 (hitsig) ardente, sensual, lascive, cal(i)de


heetgebakerd BN

1 (opvliegend) irascibile
2 (ongeduldig) impatiente, nervose


heetgebakerdheid ZN

1 (opvliegendheid) irascibilitate
2 (ongeduld) impatientia, nervositate


heetheid ZN

1 calor


heethoofd ZN

1 testa/capite cal(i)de, fanatico


heethoofdig BN

1 irascibile, iracunde, irritabile, biliose, impetuose, focose, choleric, cal(i)de
-- zijn = haber le sanguine cal(i)de


heethoofdigheid ZN

1 irascibilitate, irritabilitate, impetuositate


heetlopen WW

1 (warm worden) devenir cal(i)de
2 (driftig worden) irascer
3 (enthousiast worden) enthusiasmar se, exaltar se


heetwaterapparaat ZN

1 apparato de aqua cal(i)de


heetwaterbron ZN

1 fonte de aquas thermal/thermic


heetwaterinstallatie ZN

1 installation de aqua cal(i)de


heetwaterketel ZN

1 caldiera de aqua cal(i)de


heetwaterkraan ZN

1 valvula del aqua cal(i)de


heetwaterproef ZN

1 ordalia del aqua cal(i)de


heetwaterreservoir ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de aqua cal(i)de


heetwatertoestel ZN

1 Zie: heetwaterinstallatie


heetwaterverwarming ZN

1 calefaction al/de/per aqua cal(i)de


hef ZN

1 Zie: heffe


hefboom ZN

1 cric, vecte, levator
differentiële -- = levator differential
tweearmige -- = levator a duo bracios
-- van de eerste/tweede/derde soort = levator del prime/secunde/tertie ordine


hefboomarm ZN

1 bracio de un cric/vecte/levator


hefboomschakelaar ZN

1 interruptor a/de levator


hefbrug ZN

1 ponte levatori, ponte a sublevamento vertical


hefeiland ZN

1 grue flottante, ponton grue


heffe ZN

1 (droesem) sedimento, deposito, fece
-- des volks = fece del populo/population, plebe, gentalia


heffen WW

1 (omhoog brengen) levar, elevar, sublevar, altiar, hissar
zijn handen ten hemel -- = altiar le manos al celo
2 (vorderen, opleggen) imponer, exiger, reclamar, cargar
een boete -- = imponer/infliger un mulcta
3 (innen) perciper


heffing ZN

1 (het heffen) levamento, elevation, sublevation, altiamento
2 (het vorderen) perception, imposition
-- van een boete = imposition de un mulcta
3 (gevorderd bedrag) taxa, imposto
4 (in een gedicht) syllaba accentuate, ictus
een versregel met vier --en = un verso con quatro ictuses


hefkraan ZN

1 grue


hefmagneet ZN

1 magneto de levamento/elevation


heforgaan ZN

1 dispositivo de elevation


hefpomp ZN

1 pumpa elevatori


hefschroef ZN

1 helice aspirante/horizontal/de helicoptere, rotor


hefschroefvliegtuig ZN

1 helicoptere


hefspier ZN

1 musculo elevatori, (e)levator
-- van het ooglid = musculo elevatori del palpebra


heft ZN

1 manico, prisa, impugnatura
mes met een hoornen -- = cultello a/con manico de corno
een -- zetten aan = immanicar
het -- in handen nemen = prender le controlo/commando
het -- uit handen geven = abandonar/relinquer le controlo/commando


heftig BN

1 vehemente, impetuose, vive, ardente, violente, intense, forte, febril, focose, fervente, fervide, passionate
--e discussie = discussion ardente
--e emotie = emotion violente/forte
--e gevoelens = sentimentos exaltate
--e gebaren = gestos vehemente
-- van aard zijn, een -- karakter hebben = haber un character impetuose, esser impetuose
hij voer -- tegen mij uit = ille me ha apostrophate con vehementia


heftigheid ZN

1 vehementia, impetuositate, violentia, vivacitate, intensitate


heftoestel ZN

1 apparato de elevation/levamento, elevator
hydraulisch -- = elevator hydraulic


heftoren ZN

1 pylon de ponte levatori


heftruck ZN

1 truck (E) elevatori


hefvermogen ZN

1 capacitate/potentia elevatori/de sublevamento


hefvloer ZN

1 solo elevatori


hefvork ZN

1 elevator a furca


hefwagen ZN

1 Zie: heftruck


hefwerktuig ZN

1 apparato/machina elevatori/de sublevamento, elevator


heg ZN

1 haga, sepe
droge -- = sepe sic
de -- knippen/snoeien = tonder/secar/taliar le haga
-- noch steg weten = non cognoscer le cammino, esser un peregrino in Jerusalem


Hegel ZN EIGN

1 Hegel
van -- = hegelian
filosofie van -- = philosophia hegelian, hegelianismo
aanhanger van -- = hegeliano


Hegeliaan ZN

1 hegeliano


Hegeliaans BN

1 hegelian, de Hegel
--e filosofie = philosophia hegelian/de Hegel
--e dialectiek = dialectica hegelian/de Hegel


hegelianisme ZN

1 hegelianismo


hegemonie ZN

1 (GR GESCH) hegemonia
Sparta streefde naar de -- over heel Griekenland = Sparta aspirava al hegemonia super tote le Grecia
2 hegemonia, suprematia, domination, dominio, superioritate
militaire -- = hegemonia militar
economische -- = hegemonia economic
strijd om de -- in de wereld = lucta pro le hegemonia in le mundo


heggenkruid ZN

1 Zie: heggenmuur


heggenmuur ZN

1 alsine


heggenrank ZN

1 bryonia


heggenroos ZN

1 rosa rubiginose


heggenschaar ZN

1 secator a/de haga/sepe, taliasepe


heggenwikke ZN

1 vicia


hegira ZN

1 hegira


hegplant ZN

1 planta de haga/de sepe


hei ZN

1 Zie: heide


hei! TW

1 he!, hola!


heibei ZN

1 viragine


heibel ZN

1 (herrie) strepito, tumulto
2 (onenigheid) disputa, altercation


heiblok ZN

1 massa


heibrem ZN

1 genista


heide ZN

1 (dopheide) erica
2 (struikheide) calluna
3 (heideveld) landa


heideachtig BN

1 ericacee


heideachtigen ZN MV

1 ericaceas


heideanjer ZN

1 diantho deltoide


heidebloem ZN

1 (bloem die op de heide groeit) flor del landa
2 (bloem van het heidekruid) flor de erica/calluna


heidebrand ZN

1 incendio de landa


heidebrem ZN

1 Zie: heibrem


heidegebied ZN

1 region de landas


heidehoning ZN

1 melle de calluna/erica


heidekruid ZN

1 (dopheide) erica, (struikheide) calluna


heidekruidfamilie ZN

1 ericaceas


heiden ZN

1 pagano, infidel, (BIJBEL) gentil, (afgodendienaar) idolatra
bekeerde -- = pagano convertite
Apostel der --en = Apostolo del gentiles


heidenapostel ZN

1 apostolo del gentiles


heidendom ZN

1 (ongeloof) paganismo, gentilismo, gentilitate
2 (volkeren) paganos, gentilitate


heidens BN

1 pagan, infidel, (BIJBEL) gentil
--e gebruiken = costumes pagan
--e rite = rito pagan
--e voorstellingen = representationes pagan
--e volken = populos pagan/infidel, gentilitate
-- heiligdom = sanctuario pagan
een -- karakter geven = paganisar
2 (enorm) terribile, infernal
-- lawaai = ruito/rumor infernal


heideontginning ZN

1 cultivation del landa


heidereservaat ZN

1 reserva de landa, landa protegite


heideroosje ZN

1 rosetta silvestre


heideschaap ZN

1 ove de landa


heidespurrie ZN

1 spergula vernal


heidestreek ZN

1 region de landas


heideveld ZN

1 landa


heien WW

1 figer con un massa
palen in de grond -- = figer palos in le solo con un massa


heiig BN

1 legiermente brumose, legiermente nebulose


heiigheid ZN

1 bruma legier, nebulositate legier


heikel BN

1 delicate, spinose
--e kwestie = problema delicate/spinose


heil ZN

1 (welzijn) ben, benesser, prosperitate
het -- van de staat = le ben del stato
tot -- van de mensheid = pro le ben del humanitate
2 (voordeel) resultato positive, avantage, beneficio, profito
ik zie er geen -- in = io non vide le profito/utilitate de isto
daar is geen -- bij te halen = il non ha avantage in isto
3 (behoudenis) salute, salvation
Leger des Heils = Armea del Salute/del Salvation
zijn -- in de vlucht zoeken = cercar le salvation in le fuga
het -- van de ziel = le salvation del anima


heil! TW

1 ave! (L)


Heiland ZN EIGN

1 (REL) Redemptor, Salvator
Jesus Christus, onze -- = Jesus Christo, nostre Salvator
2 (redder) salvator, liberator


heilbede ZN

1 voto


heilbot ZN

1 halibut, platessa gigante


heilbrengend BN

1 qui/que apporta le salute, salvatori, redemptori


heilbron ZN

1 fonte de salute


heildronk ZN

1 toast (E)
een -- op iemand uitbrengen = biber al sanitate de un persona


heilgymnastiek ZN

1 gymnastica corrective/medical, mechanotherapia


heilig BN

1 sancte, benedicte, sacrate, sacre, sacral
Heilige Stad = Citate Sancte
Heilige Familie = Sancte Familia
Heilige Geest = Sancte Spirito
het Heilige Avondmaal = 1. le Sancte Cena, 2. le Cena del Senior
Heilige Alliantie = Sancte Alliantia
de Heilige Ambrosius = Sancte Ambrosio
Heilige Vader = Sancte Patre
Heilige Land = Sancte Terra
Heilige Stoel = Sancte Sede
Heilige Schrift = Scriptura Sancte/Sacre
Heilige Sacramenten = Sancte Sacramentos
Gods --e naam = le sancte nomine de Deo
--e plaats = loco sancte, sanctuario
--e communie = sancte communion
--e mis = missa sancte
--e oorlog = guerra sancte
-- jaar = anno sancte/jubilar
-- water = aqua sancte/benedicte
--e vaten = vasos sacrate
de zondag -- houden = sanctificar le dominica
-- verklaren = sanctificar, canonisar
het -- verklaren = sanctification, canonisation
2 (vroom) sancte, pie, devote
een -- leven leiden = viver sanctemente, menar un vita sancte/devote, menar un vita de devotion, viver como un sancto
3 (onaantastbaar) sacrosancte
4 (oprecht, echt, zeker) sincer, seriose, solemne, firme
--e voornemens = intentiones seriose/solemne
--e verontwaardiging = indignation sancte/sincer
een -- ontzag voor iemand hebben = sentir un profunde respecto pro un persona
het --e moeten = le sacrate deber
iets -- beloven = promitter un cosa solemnemente
ergens -- in geloven = creder firmemente in un cosa
ergens -- van overtuigd zijn = esser absolutemente convincite de un cosa
zich iets -- voornemen = proponer se firmemente un cosa
je kunt er -- van op aan dat = tu pote esser totalmente secur que
5
hij is nog -- vergeleken met zijn broer = comparate con su fratre ille es un sancto
--e huisjes omvergooien = rumper tabus, non respectar nihil


heiligavond ZN

1 vespera/vespere de un festa catholic


heiligbeen ZN

1 osso sacre, sacro, sacrum
van het -- = sacral
vergroeiing van het -- en de laatste lendenwervel = sacralisation


heiligdom ZN

1 (plaats) loco sacre/sancte, edificio sacrate, sanctuario, loco de culto, (tempel) templo, (kerk) ecclesia
christelijk -- = sanctuario christian
heidens -- = sanctuario pagan
(FIG) zijn bibliotheek is zijn -- = su bibliotheca es su sanctuario, su bibliotheca es sacrosancte pro ille
2 (voorwerp) reliquia
hij bewaart het als een -- = ille lo conserva como un reliquia


heilige ZN

1 sancto
vrouwelijke -- = sancta
de gemeenschap der Heiligen = le communion del Sanctos
--n der laatste dagen = sanctos del ultime dies/jornos
de --n aanroepen = implorar le sanctos
hij zou een -- in verzoeking brengen = ille provocarea un sancto
hij leeft als een -- = ille vive como un sancto, ille vive sanctemente, ille mena un vita sancte
hij is ook geen -- = ille non es un sancto
de -- uithangen = facer le sancto


heiligen WW

1 (wijden) consecrar, benedicer, sanctificar
een kerk -- = consecrar un ecclesia
een altaar -- = consecrar un altar
het doel heiligt de middelen = le fin sanctifica/justifica le medios
geheiligde plaats = sanctuario
2 (van zonden reinigen) sanctificar, purificar, render pur
Jesus, heilig mijn kind! = Jesus, purifica mi infante!
3 (wijden aan) consecrar, dedicar
4 (eren) reverer, venerar, adorar, sanctificar
Uw naam worde geheiligd! = Tu nomine sia sanctificate!
de sabbat -- = observar le sabbato


heiligenbeeld ZN

1 statua de un sancto/sancta, (afbeelding) imagine de un sancto/sancta, sancto, sancta


heiligenbloem ZN

1 santolina


heiligend BN

1 sanctificatori


heiligendag ZN

1 (kerkelijke feestdag) festa
verplichte -- = festa obligatori
2 (bij het verven overgeslagen plek) loco non pingite


heiligengraf ZN

1 tumba de sancto/sancta


heiligenkalender ZN

1 calendario de sanctos


heiligenleven ZN

1 vita de sancto/sancta, legenda, hagiographia


heiligennaam ZN

1 nomine de sancto/sancta


heiligenverering ZN

1 culto/veneration del sanctos/sanctas, hagiolatria


heiligheid ZN

1 sanctitate, character sacral/sacrate, sacralitate
de -- Gods = le sanctitate de Deo
Zijne Heiligheid = Su Sanctitate
in een geur van -- leven/staan = viver in un odor de sanctitate, haber un reputation/fama de sancto
de -- van het huwelijk = le character sacral/le sanctitate del maritage/matrimonio
een aureool van -- = un aureolo de sanctitate


heiliging ZN

1 (wijding) consecration, sanctification
2 (reiniging van zonden) sanctification, purification
3 (viering, naleving) observantia, sanctification
-- van de zondag = observantia/sanctification del dominica


heiligmaken WW

1 sanctificar
het -- = sanctification


heiligmakend BN

1 sanctificante, sanctificatori


heiligmaker ZN

1 sanctificator


heiligmaking ZN

1 sanctification


heiligschennend BN

1 sacrilege, profanatori, blaspheme, blasphematori
--e handelingen = actos sacrilege


heiligschenner ZN

1 sacrilego, profanator, blasphemator


heiligschennis ZN

1 sacrilegio, profanation, blasphemia
-- plegen = committer un sacrilegio, blasphemar, profanar


heiligverklaring ZN

1 canonisation, sanctification


heilloos BN

1 (goddeloos) infame, criminal, perverse
--e daad = acto criminal
2 (slecht aflopend) fatal, funeste, nefaste, disastrose
-- plan = plano/projecto funeste/disastrose
--e onderneming = interprisa fatal/disastrose/funeste


heilloosheid ZN

1 (goddeloosheid) infamia, perversitate, character infame/criminal
2 (verderfelijkheid) character funeste/fatal/nefaste/disastrose


heilsap ZN

1 succo de papaver


heilserum ZN

1 sero antitoxic


heilsgebeuren ZN

1 nascentia de Christo, nativitate


heilsleer ZN

1 doctrina del gratia
2 evangelismo


heilsleger ZN

1 Armea del Salute/del Salvation


heilsofficier ZN

1 officiero del Armea del Salute/del Salvation


heilsoldaat ZN

1 membro del Armea del Salute/del Salvation, salutista


heilsprofeet ZN

1 profeta de salute


heilstaat ZN

1 pais ideal, utopia


heilsverwachting ZN

1 promissa de salute
2 messianismo


heilsweg ZN

1 via del salute


heilvol BN

1 Zie: heelzaam


heilwens ZN

1 congratulation, felicitation, voto, benediction


heilzaam BN

1 salutar, salubre, benefic
--e werking = effecto salutar
--e lucht = aere salubre
-- (genees)middel = remedio salutar
--e raad = consilio salutar/utile
--e dronk = bibita con effectos benefic
dat is een --e les voor hem = isto es un bon/san lection pro ille


heilzaamheid ZN

1 salubritate, effecto salutar


heimachine ZN

1 machina a/de figer palos


heimelijk BN

1 secrete, clandestin, dissimulate, subreptitie, surreptitie, furtive, (onderhands) collusive
-- genoegen = placer secrete
ergens -- binnendringen = penetrar furtivemente/clandestinmente/subreptitiemente in un loco


heimelijkheid ZN

1 character secrete, secreto, clandestinitate
in alle -- verrichte handeling = action effectuate in secreto complete


heimwee ZN

1 nostalgia, mal de pais
-- hebben naar = haver la nostalgia de


Hein ZN

1
magere -- = le Morte


heinde BW

1
van -- en verre = de presso e de lontano, de tote le lateres, de omne partes


heining ZN

1 clausura, muro de clausura, (van palen) palissada


heipaal ZN

1 palo a figer


Heisenberg ZN EIGN

1 Heisenberg
onzekerheidsprincipe van -- = principio de incertitude de Heisenberg


heitoestel ZN

1 Zie: heimachine


hek ZN

1 (omheining, afscheiding) clausura, barriera, cancello, (van ijzer) grillia, (van hout) palissada
spijlen van een -- = barras de un grillia
een -- zetten om = clausurar
2 (draaibare afsluiting) grillia, barriera
het -- openmaken = aperir le barriera
de --ken gaan om vijf uur dicht = le grillias se claude a cinque horas


hekel ZN

1 (werktuig) rastrello, pectine
het vlas over de -- halen = pectinar le lino
(FIG) over de -- halen = criticar/censurar vivemente, satirisar
2 (FIG) detestation, execration, aversion, repugnantia, antipathia, disgusto
een -- hebben aan = detestar, execrar, odiar
een grondige -- aan = un profunde aversion a


hekelaar ZN

1 pectinator
2 (criticus) critico sever, detractor, satirico, vituperator


hekelachtig BN

1 satiric


hekelachtigheid ZN

1 character satiric


hekeldicht ZN

1 poema satiric, satira


hekeldichter ZN

1 poeta satiric, satirico, satirista


hekelen WW

1 pectinar
2 (gispen) criticar/censurar vivemente, vituperar, satirisar, flagellar, mitter al pilori
hij hekelde de gebreken van zijn tijd = ille criticava/satirisava le vitios de su tempore


hekelig BN

1 caustic, mordace, satiric


hekeligheid ZN

1 character satiric


hekeling ZN

1 censura/critica vive, vituperation


hekelmachine ZN

1 machina a/de pectinar


hekelrijm ZN

1 poesia satiric, satira


hekelschrift ZN

1 diatriba, pamphleto, libello, satira


hekeltaal ZN

1 linguage satiric


hekelvers ZN

1 Zie: hekelrijm


hekelwoord ZN

1 parola satiric


hekelzucht ZN

1 spirito de satira


hekgolf ZN

1 (SCHEEP) unda de poppa


hekkensluiter ZN

1 ultime persona, ultime club (E), (MIL) serrafila
-- zijn = esser le ultime


heklicht ZN

1 (SCHEEP) pharo de poppa


hekpaal ZN

1 palo/poste de un clausura/barriera


heks ZN

1 maga, (lelijke vrouw) femina fede e vetule, (feeks) gorgon


heksen WW

1 esser maga, exercer/practisar le magia, facer/usar sortilegios
ik kan niet -- = io non es un mago/a, io ha solmente duo manos, io non pote facer miraculos, io non pote facer le impossibile


heksenbezem ZN

1 scopa de maga
2 (woekering van takjes) cladomania


heksendans ZN

1 (dans van heksen) dansa/ballo del magas
2 (PLANTK) lycopodio


heksenfiguur ZN

1 figura de maga


heksengeloof ZN

1 credentia al magas


heksenjacht ZN

1 (heksenvervolging) chassa {sj} al magas
2 (FIG) (hetze) chassa {sj} al magas, persecution organisate
een -- op communisten = un chassa al communistas


heksenketel ZN

1 (ketel van een heks) caldiera de magas
2 (warboel) pandemonio, chaos


heksenkrans ZN

1 Zie: heksenkring-1


heksenkring ZN

1 (heksenkring) rondo de magas
2 (PLANTK) lycopodio


heksenkunst ZN

1 Zie: toverij


heksenmeel ZN

1 pulvere de lycopodio


heksenmeester ZN

1 mago, magico


heksenmelk ZN

1 (PLANTK) euphorbia esule


heksenproces ZN

1 processo de magas/de magia


heksenproef ZN

1 ordalia (del aqua/del foco)


heksensabbat ZN

1 (feest van heksen) sabbato de magas
2 (heidens kabaal) pandemonio, chaos


heksentoer ZN

1 magia
2 (FIG) travalio/labor complicate/multo difficile


heksenvinger ZN

1 belemnita


heksenwaag ZN

1 balancia pro pesar le magas


heksenwerk ZN

1 Zie: toverij
2 Zie: heksentoer


heksenwortel ZN

1 (PLANTK) mandragora


hekserij ZN

1 magia, sortilegio, diaboleria, maleficio


hekwerk ZN

1 clausura, barriera, grilliage


hel ZN

1 inferno, gehenna, imperio del tenebras, foco eternal
de hemel, het vagevuur en de -- = le celo, le purgatorio e le inferno
de poorten der -- = le portas del inferno
het voorportaal van de -- = le antecamera/antesala del inferno
tot de -- verdoemen = condemnar al inferno
een monster dat door de -- is uitgebraakt = un monstro infernal
zondaars gaan naar de -- = le peccatores va in/al inferno
loop naar de --! = va al inferno/diabolo!
het stinkt er als de -- = isto pute terribilemente, il ha illac un putor abominabile
2 (FIG) inferno
een -- van vuur = un inferno de foco
de -- van Stalingrad = le inferno de Stalingrad
de groene -- = le inferno del jungla
iemand het leven tot een -- maken = converter le vita de un persona in un inferno, render le vita impossibile a un persona


hel BN

1 (schel) forte, perciante, stridente
-- geluid = ruito/sono stridente
2 (fel) brillante, resplendente
een -- licht = un luce/lumine resplendente
de kamer was -- verlicht = un luce/lumine resplendente plenava le camera
--le gloed = splendor brillante


hela! TW

1 hallo!


helaas BW

1 regrettabilemente, infortunatemente, infelicemente
-- kan ik dat niet toestaan = regrettabilemente io non pote permitter lo
nee, -- kan ik hier niet blijven = no, infortunatemente io non pote restar hic


helaas! TW

1 guai!


held ZN

1 heroe
de Griekse --en = le heroes del mythologia grec
de -- van de dag = le heroe del die/del festa
-- op sokken = coardo
als een -- = heroicamente
als -- vereren = heroificar
de -- uithangen = facer le heroe
hij is geen -- in gymnastiek = ille non es multo bon in gymnastica
hij is de -- van de dag = ille es le homine del jorno/die
2 (LIT) (hoofdfiguur) heroe, personage principal, protagonista


heldenbloed ZN

1 sanguine heroic/de heroe


heldencultus ZN

1 culto del/al heroes


heldendaad ZN

1 (GESCH) gesta
2 acto heroic/de heroismo, prodessa


heldendeugd ZN

1 virtute de heroe


heldendicht ZN

1 poema epic/heroic, epos, epopea
2 (GESCH) canto de gesta


heldendichter ZN

1 poeta epic


heldendood ZN

1 morte heroic/gloriose
de -- sterven = morir le morte de un heroe, morir heroicamente/gloriosemente


heldendrama ZN

1 tragedia, drama/comedia heroic


heldeneeuw ZN

1 seculo del heroes


heldenepiek ZN

1 poesia epic


heldenepos ZN

1 Zie: heldendicht


heldenfeit ZN

1 Zie: heldendaad


heldenfiguur ZN

1 figura de heroe, heroe


heldengeest ZN

1 spirito heroic, heroismo


heldengeslacht ZN

1 racia de heroes


heldenhart ZN

1 corde de heroe


heldenmoed ZN

1 corage heroic, heroismo, valor
met -- droeg hij zijn lot = ille supportava su sorte heroicamente/con heroismo/con un valor heroic


heldenode ZN

1 ode heroic


heldenopera ZN

1 opera heroic


heldenpoëzie ZN

1 epica


heldenroem ZN

1 fama de heroe


heldenrol ZN

1 rolo/parte heroic, de heroe


heldensage ZN

1 saga heroic


heldenschaar ZN

1 banda/armea/phalange de heroes


heldenstuk ZN

1 drama heroic


heldentaal ZN

1 linguage heroic


heldentenor ZN

1 tenor dramatic


heldentijd(perk/vak) ZN

1 epocha/tempores heroic


heldentrouw ZN

1 loyalitate de heroe


heldenverering ZN

1 culto del heroes


heldenvolk ZN

1 populo de heroes


heldenzang ZN

1 poema/canto epic/heroic, epopea


heldenzanger ZN

1 poeta epic


heldenziel ZN

1 anima heroic


helder BN

1 (mbt geluid) clar, pur, sonor
--e stem = voce clar
--e lach = riso sonor
2 (mbt licht/kleur) clar, luminose, (glanzend) brillante, resplendente
--e ogen = oculos clar/brillante
--e vlam = flamma clar/brillante/resplendente
--e dag = die clar
--e kleur = color vive/brillante
3 (onbewolkt) clar, seren, pur, limpide
--e hemel/lucht = celo clar/seren/pur/limpide
een donderslag bij --e hemel = un tonitro/un fulmine in un celo seren
4 (transparant) clar, limpide, transparente, pur, diaphane, pellucide, perspicue
-- glas = vitro limpide/transparente
--e soep = suppa clar
-- water = aqua clar/pur
dat water is zo -- als kristal = iste aqua es crystallin, le aqua es transparente como le crystallo
5 (met goed verstand) lucide, intelligente
--e jongen = puero intelligente
--e geest = spirito/mente lucide
-- van geest = lucide de spirito
de krankzinnige heeft van tijd tot tijd --e ogenblikken = le alienato cognosce intervallos/momentos lucide, momentos de luciditate
een -- oordeel hebben = judicar con luciditate
-- kunnen denken = poter pensar con luciditate
6 (duidelijk) clar, intelligibile, luminose, nitide
-- betoog = argumentation/demonstration clar/luminose
zo -- als koffiedik = obscur
hij heeft een --e kijk op de zaak = ille ha un vision clar del cosa
7 (schoon, rein) munde, nette, pur
--e vloer = solo munde


helderdenkend BN

1 lucide, perspicace, clarividente, penetrante


helderheid ZN

1 claritate, puritate, limpiditate, luminositate, serenitate, brillantia
een edelsteen van grote -- = un petra preciose de grande limpiditate
-- van een betoog = claritate de un discurso
-- in iets brengen = exclarar un cosa
2 (doorzichtigheid) transparentia, diaphaneitate, pelluciditate
3 (NAT) (lichtsterkte) luminantia, luminositate
4 (ASTRON) magnitude, luminositate
absolute -- = magnitude absolute
5 (van verstand/geest) luciditate, claritate, nettitate
-- van geest = luciditate mental
6 (zindelijkheid) munditia


helderheidscontrast ZN

1 contrasto de brillantias


helderheidsgraad ZN

1 grado de claritate, etc.
2 (ASTRON) magnitude


helderheidstemperatuur ZN

1 temperatura de brillantia


helderziend BN

1 clarividente, vidente, penetrante


helderziende ZN

1 clarividente, vidente, divino, divinator


helderziendheid ZN

1 clarividentia, videntia, secunde vista


heldhaftig BN

1 heroic, coragiose, intrepide, valente, valorose
--e daden = actos heroic
-- man = homine heroic, heroe


heldhaftigheid ZN

1 heroicitate, heroismo, intrepiditate, valentia, prodessa, audacia, braveria, bravura, valor
-- van een gedrag = heroicitate de un comportamento


heldin ZN

1 (uitzonderlijk dappere vrouw) heroina
2 (hoofdpersoon) heroina, (femina) protagonista, persona principal
zij was de -- van de avond = illa esseva le protagonista del vespere/vespera


heleboel ZN

1 un (grande) quantitate (de), un grande numero (de)
een -- kinderen = multe infantes
dat gaat je een -- kosten = isto va costar te un grande quantitate de moneta


helemaal BW

1 (geheel en al) integremente, completemente, totalmente, plenmente, toto
-- alleen = toto/completemente sol
-- rood = completemente/totalmente rubie
-- nat zijn = esser completemente molliate
niet -- juist = non totalmente exacte
-- niet = non del toto, nullemente
hij weet het -- niet = ille non lo sape del toto
hij begrijpt er -- niets van = ille non comprende absolutemente nihil
een boek -- uitlezen = leger un libro del prime al ultime pagina
-- aan het eind van de tuin = toto al fundo del jardin
ben je nou --? = tu es folle?
2 (door en door) in omne parte, de parte a parte


helen WW

1 (JUR) receptar
gestolen goederen -- = receptar articulos robate
2 (genezen) (ONOV WW) sanar, curar se, cicatrisar se
de wond heelt langzaam = le vulnere sana/se cicatrisa lentemente
3 (genezen) (OV WW) sanar, curar, cicatrisar
de tijd heelt alle wonden = le tempore cicatrisa/cura tote le vulneres, le tempore es le melior medico


Helena ZN EIGN

1 Helena


helend BN

1 sanative, curative, cicatrisante
--e eigenschappen = proprietates curative
--e middelen = cicatrisantes


heler ZN

1 receptator
-- van gestolen goederen = receptator de articulos robate


helft ZN

1 medietate, medie parte
de -- van tien is vijf = le medietate de dece es cinque
de -- van een peer = le medietate de un pira
voor de -- van de prijs = a medietate del precio
mijn betere -- = mi car medietate
wij zijn op de -- = nos es a medietate del cammino/a medie cammino
ruim de -- = un bon medietate
2 (van sportwedstrijd) tempore, medie parte
de eerste -- = le prime tempore
de tweede -- = le secunde tempore
3 (een groot deel) grande parte
grootste -- = major parte
de -- van zijn verhaal is gelogen = grande parte de lo que ille conta es mentita/false


helgedrocht ZN

1 monstro vomite per le inferno


helgod ZN

1 deo de inferno(s)


Helgoland ZN EIGN

1 Helgoland


helhond ZN

1 (MYTH) Cerbero, can infernal
2 (kwaadaardig persoon) cerbero


heliakisch BN

1 heliac


heliant ZN

1 heliantho


helianthine ZN

1 helianthina


heliast ZN

1 heliasta


heliciteit ZN

1 helicitate


helicoïdaal BN

1 helicoidal
--e tandwieloverbrenging = ingranage helicoidal


helicoïde ZN

1 superficie helicoidal, helicoide


helicon ZN

1 helicon


Helicon ZN EIGN

1 Helicon


helicopter ZN

1 helicoptere


helicopterdek ZN

1 ponte de atterrage (pro helicopteres)


helicopterdekschip ZN

1 portahelicopteres


helicopterpiloot ZN

1 pilota de helicoptere


helihaven ZN

1 heliporto


heling ZN

1 (het genezen) curation, cicatrisation
-- van een wond = cicatrisation de un vulnere
2 (mbt gestolen goed) receptation
-- van gestolen goederen = receptation de articulos robate


heliocentrisch ZN

1 heliocentric
--e theorie van Copernicus = theoria heliocentric de Copernico
-- stelsel = systema heliocentric
--e breedte = latitude heliocentric
--e lengte = longitude heliocentric


heliochromie ZN

1 heliochromia


heliofiet ZN

1 heliophyto


heliofobie ZN

1 heliophobia


heliofoob BN

1 heliophobe


heliograaf ZN

1 heliographo, heliostato


heliograferen WW

1 heliographar


heliografie ZN

1 heliographia


heliografisch BN

1 heliographic
--e reproduktie van een tekening = reproduction heliographic de un designo


heliogram ZN

1 heliogramma


heliogravure ZN

1 heliogravure
boek dat versierd is met --s = libro ornate de heliogravures


heliometer ZN

1 heliometro


Helios ZN EIGN

1 Helios


helioscoop ZN

1 helioscopio


helioscopisch BN

1 helioscopic
--e prisma's = prismas helioscopic


heliostaat ZN

1 heliostato


heliostatisch BN

1 heliostatic


heliotherapie ZN

1 heliotherapia


heliotroop BN

1 Zie: heliotropisch


heliotroop ZN

1 heliotropio


heliotropie ZN

1 heliotropismo


heliotropine ZN

1 heliotropina


heliotropisch BN

1 heliotropic
--e krommingen = curvatura heliotropic
--e bewegingen = movimentos heliotropic


heliotropisme ZN

1 heliotropismo


heliotype ZN

1 heliotypo


heliotypie ZN

1 heliotypia


heliport ZN

1 Zie: helihaven


helium ZN

1 helium


heliumatoom ZN

1 atomo de helium


heliumdichtheid ZN

1 densitate de helium


heliumkern ZN

1 nucleo de helium, helion, particula alpha


heliumspectrometer ZN

1 spectrometro a helium


helix ZN

1 (schroef, spiraal) helice, spiral
2 (BIOL) helice
dubbele -- = duple helice


helixstructuur ZN

1 structura helicoidal


Helladisch BN

1 helladic


Hellas ZN EIGN

1 Hellade


hellebaard ZN

1 hallebarda


hellebaardier ZN

1 hallebardero


helleborine ZN

1 helleborina


Helleen ZN

1 helleno


Helleens

1 hellenic
--e beschaving = civilisation hellenic
-- maken = hellenisar
het -- maken = hellenisation


hellekrocht ZN

1 caverna del inferno


hellen WW

1 clinar se, declinar se, inclinar se
achterover -- = inclinar se a retro
voorover -- = inclinar se in avante
die paal helt naar rechts = iste palo/poste se inclina a dext(e)re
het schip helt naar bakboord = le nave se inclina a babordo


Hellen ZN EIGN

1 Hellen


hellend BN

1 inclinate, oblique, declive
-- terrein = terreno declive
-- vlak = plano inclinate/oblique
sterk -- = abrupte


helleniseren WW

1 (Grieks maken) hellenisar
het -- = hellenisation


hellenisering ZN

1 hellenisation


hellenisme ZN

1 hellenismo


hellenist ZN

1 hellenista


hellenistisch BN

1 hellenistic
--e periode = periodo hellenistic
--e beschaving = civilisation hellenistic
--e cultuur = cultura hellenistic
--e literatuur = litteratura hellenistic
--e kunst = arte hellenistic
de grote --e monarchieën = le grande monarchias hellenistic


hellepijn ZN

1 torturas/tormentos del inferno
eeuwige --en = supplicios eternal


hellepoort ZN

1 porta del inferno


helleschipper ZN

1 Charon


hellespook ZN

1 spectro infernal


hellesteen ZN

1 crystallo de meteoro


hellestraf ZN

1 pena(s) del inferno


hellevaart ZN

1 (afdaling van Jezus) descendita al inferno


helleveeg ZN

1 diabolessa, harpyia {ija}, furia, gorgon, viragine, virago


hellevorst ZN

1 prince/principe del tenebras, diabolo


hellevuur ZN

1 foco/flammas del inferno
in het -- branden = arder in le inferno


hellig BN

1 choleric, iracunde


helling ZN

1 (glooiing) scarpa, rampa, montata, (van een heuvel/weg) costa, flanco
steile -- = montata abrupte
2 (het overhellen) inclination, declination, declivitate, obliquitate
-- van 12 procent = declivitate de 12 percento
-- van de ecliptica = obliquitate del ecliptica
-- van de aardas = inclination del axe terrestre
3 (SCHEEP) cantier naval
(FIG) iets op de -- zetten = reconsiderar un cosa


hellingmeter ZN

1 (in)clinometro


hellingsgraad ZN

1 grado de inclination


hellingshoek ZN

1 angulo de inclination


hellingslijn ZN

1 linea de inclination


helm ZN

1 (hoofddeksel) casco
2 (ANAT) (vlies) amnion, cofia
met de -- geboren = nascite con le cofia
3 (PLANTK) ammophila


helmaanplant ZN

1 Zie: helmbeplanting


helmbeplanting ZN

1 plantation de ammophilas


helmbindsel ZN

1 (PLANTK) connectivo


helmbloem ZN

1 corydalis


helmbos ZN

1 pennachio


helmdak ZN

1 (BOUWK) tecto in forma de domo


helmdraad ZN

1 (steel van een meeldraad) filamento del stamine


helmgat ZN

1 apertura/foramine acustic


helmgras ZN

1 ammophila


helmhout ZN

1 barra del timon


helminthiase, helminthiasis ZN

1 helminthiasis


helminthologie ZN

1 helminthologia


helminthologisch BN

1 helminthologic


helmintholoog ZN

1 helminthologo


helmknop ZN

1 (PLANTK) anthera
2 (knop op een helm) puncta de un casco


helmkruid ZN

1 scrofularia
knopig -- = scrofularia nodose
gevleugeld -- = scrofularia alate


helmkruidfamilie ZN

1 scrofulariaceas


helmmycena ZN

1 (PLANTK) mycena galericulate


helmnet ZN

1 rete de camouflage (F)


helmplant ZN

1 Zie: helmgras


helmriet ZN

1 Zie: helmgras


helmstijlig BN

1 gynandre
--e plant = gynandro


helmstijligen ZN MV

1 (PLANTK) plantas gynandre, gynandros


helmstok ZN

1 barra del timon


helmstruik ZN

1 ammophila


helmvormig BN

1 in forma de casco


helofiet ZN

1 helophyto, planta palustre/del paludes


heloot ZN

1 helota, ilota


helotendom ZN

1 ilotismo


helotisme ZN

1 helotismo


help! TW

1 succurso!
lieve/goeie --! = sancte celo!


helpen WW

1 auxiliar, prestar auxilio, assister, adjutar, juvar, adjuvar, coadjuvar, secundar, appoiar, relevar, sustener, (te hulp komen) succurrer
iemand iets -- dragen = adjutar un persona a portar un cosa
iemand een handje -- = dar un mano a un persona
die/dat kan worden geholpen = succurribile
alle beetjes -- = toto adjuta/servi
2 (bedienen) servir, esser utile
een klant -- = servir un cliente
3 (baten) servir, esser efficace
dat geneesmiddel helpt = iste medicamento es efficace
een medicijn dat meteen helpt = un medicina de effecto immediate
4
ik kan het niet -- dat = il non es culpa mie que
5
iemand aan iets -- = procurar un cosa a un persona
6
iemand van de wal in de sloot -- = render a un persona le cosas ancora plus difficile
7
iemand uit de droom -- = aperir le oculos a un persona


helper ZN

1 auxiliator, assistente, adjuta, adjutante, adjutor
de timmerman kwam met een paar --s = le carpentero veniva con alicun assistentes
2 (hulpje, maatje) acolytho
3 (medeplichtige) complice


hels BN

1 (van de hel) infernal, diabolic, de inferno
--e steen = petra infernal, nitrato argentic/de argento
--e machine = machina infernal
-- lawaai = fracasso infernal
-- karakter = infernalitate
-- plan = plano diabolic
2 (woedend) furiose, inrabiate, inragiate, infuriate


helsenvinger ZN

1 belemnita


helsheid ZN

1 character infernal


Helvetia ZN EIGN

1 Helvetia


Helvetiër ZN

1 helvetio


Helvetisch BN

1 helvetic


hem PERS VNW

1 (na VZ) ille, illo, (LIJD en MEEW VW) le, lo


hem! TW

1 hem!, ehem!, ahem!


hem(at)ogram ZN

1 hemogramma


hemachromatose ZN

1 hemachromatose (-osis)


hemangioom ZN

1 hemangioma


hemartrose ZN

1 hemarthrose (-osis)


hematemesis ZN

1 hematemesis


hematiet ZN

1 hematite


hematine ZN

1 hematina


hematofaag ZN

1 hematophago


hematofaag BN

1 hematophage


hematofagie ZN

1 hematophagia


hematofobie

1 hematophobia


hematogenese ZN

1 hematogenese (-esis)


hematografie ZN

1 hematographia


hematografisch BN

1 hematographic


hematologie ZN

1 hematologia


hematologisch BN

1 hematologic


hematoloog ZN

1 hematologo, hematologista


hematoma ZN

1 Zie: hematoom


hematoom ZN

1 hematoma


hematoscoop ZN

1 hematoscopio


hematoscopie ZN

1 hematoscopia


hematoscopisch BN

1 hematoscopic


hematose ZN

1 hematose (-osis)


hematozoën ZN MV

1 hematozoarios


hematrose ZN

1 hemathrose (-osis)


hematurie ZN

1 hematuria


hemd ZN

1 camisa
flanellen -- = camisa de flanella
--en naaien = confectionar camisas
in zijn -- staan = esser ridicule
tot op het -- nat zijn = esser molliate usque al ossos
iemand in zijn -- zetten = ridiculisar un persona


hemdbroek ZN

1 camisa e pantalones, combination


hemdeloos BN

1 sin camisa


hemdenfabricage ZN

1 fabrication de camisas


hemdenfabriek ZN

1 fabrica de camisas, camiseria


hemdenfabrikant ZN

1 fabricante de camisas, camisero


hemdenflanel ZN

1 flanella pro camisas


hemdenkatoen ZN

1 coton pro camisas


hemdenlinnen ZN

1 lino pro camisas


hemdenmaker ZN

1 fabricante de camisas, camisero


hemdenmakerij ZN

1 fabrica de camisas, camiseria


hemdennaaister ZN

1 camisera


hemdenstof ZN

1 stoffa/texito pro camisas


hemdenverkoper ZN

1 camisero


hemdenwinkel ZN

1 camiseria


hemdrok ZN

1 camisola


hemdsboord ZN

1 collo de camisa


hemdsknoop ZN

1 button de camisa


hemdskraag ZN

1 collo de camisa


hemdsmouw ZN

1 manica de camisa
in --en = in manicas de camisa


hemdsslip ZN

1 panno de camisa


hemel ZN

1 (uitspansel) celo, firmamento
heldere -- = celo clar/seren
bewolkte/bedekte/betrokken -- = celo coperte
strakblauwe hemel = celo sin nubes/de azuro
onder de blote -- = a celo aperte/discoperte
de ogen ten -- slaan = altiar/levar le oculos al celo
de sluizen des --s = le cataractas del celo
de vogelen des --s = le aves del celo
het leek of -- en aarde zouden vergaan = il pareva le fin del mundo
als uit de -- gevallen = como cadite del celo
onder de blote -- = a celo aperte
2 (overkapping) celo, baldachino
-- van een bed = celo/baldachino de un lecto
-- van een troon = baldachino de un throno
3 (REL) celo
koninkrijk der --en = regno del celos
geschenk van de -- = benediction del celo
ten -- varen = ascender/montar al celo
-- en aarde bewegen = mover celo e terra, facer toto le possibile
in de -- komen = ir al celo
de zevende -- = le septime celo
hij heeft de -- verdiend = il ha meritate le celo
de -- is mijn getuige = le celo es mi teste
tussen -- en aarde = inter celo e terra
de -- zij dank = gratias a Deo
de -- beware ons! = que Deo nos assiste!
in 's --s naam! = pro le amor de Deo!
de -- zij geprezen! = le celo sia laudate!, laudate sia Deo!
iemand de -- inprijzen = altiar un persona al celo
dat is ten -- schreiend = isto clama al celo, isto es un vergonia, isto es revoltante/scandalose


hemelas ZN

1 axe celeste/celestial/del celo, meridiano celeste/celestial


hemelbed ZN

1 lecto a/con baldachino


hemelbeschouwer ZN

1 observator del celo


hemelbeschouwing ZN

1 observation del celo


hemelbeschrijver ZN

1 uranographo


hemelbeschrijving ZN

1 uranographia


hemelbestormer ZN

1 (MYTH) titan
2 (FIG) revolutionario, fanatico, idealista


hemelbewoner WW

1 angelo
2 habitante celeste/celestial/del celo


hemelblauw ZN

1 azuro/blau celeste/celestial


hemelbode ZN

1 messagero/inviato/emissario celeste/celestial/del celo


hemelbol ZN

1 sphera/globo celeste/celestial


hemelboog ZN

1 volta celeste/celestial, firmamento


hemelboom ZN

1 ailantho


hemelboomfamilie ZN

1 simarubaceas


hemelburger ZN

1 Zie: hemelbewoner


hemeldak ZN

1 domo/volta celeste/celestial/del celo, firmamento


hemelen WW

1 morir


hemelequator ZN

1 equator celeste/celestial


hemelfotografie ZN

1 astrophotographia


hemelgewelf ZN

1 volta/domo celeste/celestial/del celo, firmamento, (DICHTERLIJK) volta etheree


hemelglobe ZN

1 globo celeste/celestial/del celo


hemelgod ZN

1 deo celeste/celestial/del celo


hemelhoog BN

1 que tocca le celo, que se eleva usque al celo, multo alte, altissime


hemelhoog BW

1
iemand -- verheffen = elevar un persona al nubes


hemeling ZN

1 (engel) spirito celeste/celestial, angelo
2 (Chinees) filo del celo/del Imperio celeste/celestial


hemelkaart ZN

1 mappa/carta/planispherio celeste/celestial/del celo


hemelkloot ZN

1 Zie: hemelbol


hemellichaam ZN

1 astro, astere, corpore celeste/celestial
beweging van de --en = movimento/curso del astros
lichtgevend -- = luminar


hemellicht ZN

1 (licht aan/van de hemel) lumine/luce celeste/celestial
2 (lichtend hemellichaam) luminar


hemelmechanica ZN

1 mechanica celeste/celestial


hemelmeting ZN

1 uranometria, mesuration del distantias celeste/celestial


hemelpool ZN

1 polo celeste/celestial/del celo


hemelpoort ZN

1 porta del celo/paradiso


hemelrijk ZN

1 regno celeste/celestial/del celo


hemelrond ZN

1 Zie: hemelgewelf


hemelruim ZN

1 spatio celeste/celestial, celo


hemels BN

1 (van de hemel) celeste, celestial, del celo
--e gelukzaligheid = beatitude celeste/celestial
--e verrukking = ecstase (-asis)/ extase (-asis) celeste/celestial
le Hemelse Vader = le Patre Celeste/Celestial
--e legerscharen = armea celeste
--e vreugde = joia/gaudio celeste
het Hemelse Rijk = le Celeste Imperio
-- voedsel = manna celeste
-- kijken = resplender de felicitate
2 (goddelijk) divin, superne, supernal
--e muziek = musica divin
--e stem = voce divin
het --e gerecht = le justitia divin
3 (DICHTERLIJK) etheree


hemelsblauw ZN

1 blau/azuro celeste/celestial


hemelsblauw BN

1 blau/azur celeste/celestial


hemelsbreed BW

1 in linea recte


hemelsbreed BN

1 (in rechte lijn gemeten) in linea recte
-- is de afstand twee kilometer = le distantia es duo kilometros in linea recte
2 (zeer groot/wijd) enorme, immense
-- verschil = differentia enorme


hemelsbreedte ZN

1 distantia in linea recte, latitude celestial


hemelsbrood ZN

1 (manna) manna
2 (hostie) hostia


hemelsfeer ZN

1 volta celeste/celestial


hemelsgezind BN

1 devote, pie


hemelsleutel ZN

1 clave del celo


hemelsluizen ZN MV

1 cataractas del celo


hemelsnaam ZN

1 nomine del celo


hemelstreek ZN

1 region del celo
2 (windstreek) puncto cardinal
3 (luchtstreek mbt klimaat) area/zona climatic, region atmospheric


hemelteken ZN

1 signo del zodiaco


hemeltergend BN

1 terribile, horrific, scandalose
-- onrecht = injustitia scandalose
-- zijn = clamar al celo


hemeltje! TW

1 Deo mie!


Hemelvaart ZN EIGN

1 (het ten hemel stijgen) ascension
Maria -- = Assumption


hemelvaartsdag ZN

1 (die/jorno de) Ascension


hemelvader ZN

1 patre celeste/celestial, Deo


hemelval ZN

1 cadita de un angelo


hemelverschijnsel ZN

1 phenomeno del celo


hemelvreugd ZN

1 joia/gaudio celeste/celestial/divin


hemelvuur ZN

1 foco celeste/celestial/de celo


hemelwaarts BW

1 verso le celo, al celo, usque al celo


hemelwagen ZN

1 Ursa Major


hemelwater ZN

1 aqua pluvial/del celo, pluvia


hemeralopie ZN

1 hemeralopia


hemerotheek ZN

1 hemerotheca


hemialgie ZN

1 hemialgia


hemianopsie ZN

1 hemianopsia


hemicellulose ZN

1 s. hemicellulosa


hemicranie ZN

1 hemicrania


hemicyclus ZN

1 hemicyclo
-- van een theatro = hemicyclo de un theatro
-- van een basiliek = hemicyclo de un basilica


hemiëder ZN

1 crystallo hemihedre/hemihedric


hemine ZN

1 hemina


hemiplegie ZN

1 hemiplegia


hemiplegisch BN

1 hemiplegic
-- syndroom = syndroma hemiplegic
--e veranderingen van de reflexen = alterationes hemiplegic del reflexos


hemiprisma ZN

1 hemiprisma


hemiprismatisch BN

1 hemiprismatic


hemisfeer ZN

1 hemispherio


hemisferisch BN

1 hemispheric


hemistiche ZN

1 hemistichio


hemitroop BN

1 hemitrope


hemitropie ZN

1 hemitropia


hemlockspar ZN

1 tsuga


hemmen BN

1 tussir legiermente


hemociet ZN

1 hemocyto


hemocyanine ZN

1 hemocyanina


hemodialyse ZN

1 hemodialyse (-ysis)


hemodynamica ZN

1 hemodynamica


hemodynamisch BN

1 hemodynamic


hemofiel BN

1 hemophile, hemophiliac


hemofilie ZN

1 hemophilia


hemofiliepatiënt ZN

1 hemophilo, hemophiliaco


hemofobie ZN

1 hemophobia


hemoglobine ZN

1 hemoglobina


hemoglobinemeter ZN

1 hemoglobinometro


hemoglobinemie ZN

1 hemoglobinemia


hemoglobinopathie ZN

1 hemoglobinopathia


hemogram ZN

1 hem(at)ogramma


hemolymfe ZN

1 hemolympha


hemolyse ZN

1 hemolyse (-ysis)


hemolyserend BN

1 hemolytic
-- vergif = toxico hemolytic
--e middelen = medios hemolytic


hemolysine ZN

1 hemolysina


hemolytisch BN

1 hemolytic


hemoptyse ZN

1 hemoptyse (-ysis)


hemorragie ZN

1 hemorrhagia, perdita de sanguine


hemorragisch BN

1 hemorrhagic


hemorroïdaal BN

1 hemorrhoidal


hemoscopisch BN

1 hemoscopic


hemostase ZN

1 hemostase (-asis)


hemostatica ZN

1 hemostatica


hemostatisch BN

1 hemostatic


hemotoxine ZN

1 hemotoxina


hemzelf PERS VNW

1 ille ipse


hen ZN

1 gallina
kalkoense -- = gallina de India
jonge -- = pullo


hen PERS VNW

1 (na VZ) illes, illas
2 (LIJD en MEEW VW) les, las


hendekasyllabe ZN

1 hendecasyllabo


hendel ZN

1 levator, manivella


hendiadys ZN

1 hendiadys


Hendrik ZN EIGN

1 Henrico
-- de Zevende = Henrico Septe
een brave -- = un para(n)gon de virtute


henen BW

1 partite, disparite


hengel ZN

1 (vistuig) canna a/de pisca/de piscar
vissen met een -- = piscar con canna
2 (microfoonhengel) pertica, girafa


hengelaar ZN

1 piscator a/de canna/con linea


hengelakte ZN

1 permisso de piscar


hengelclub ZN

1 club (E) de piscatores al linea


hengelen WW

1 piscar al linea/con le canna


hengelseizoen ZN

1 saison (F) de pisca


hengelsnoer ZN

1 linea, filo (de piscar/pisca)


hengelsport ZN

1 pisca al linea/con le canna


hengelsteun ZN

1 supporto del canna (a/de pisca)


hengelstok ZN

1 canna a/de pisca/de piscar


hengelwedstrijd ZN

1 concurso de pisca


hengsel ZN

1 (scharnier) cardine
--s van een deur = cardines de un porta
een deur uit de --s lichten = levar le cardines de un porta, discardinar un porta
2 (beugel) ansa, manico
-- van een emmer = ansa de un situla
-- van een mand = ansa de un corbe
voorzien van/met een -- = ansate


hengselkorf ZN

1 Zie: hengselmand


Hengselkruis ZN

1 Cruce Ansate


hengselmand ZN

1 corbe ansate, corbe a/con ansa/manico


hengselpot ZN

1 potto ansate, potto a/con ansa/manico


hengst ZN

1 (mannelijk paard) stallon
Arabische -- = stallon arabe
2 (oplawaai) colpo
iemand een -- verkopen = dar un colpo a un persona


hengsten WW

1 (hard slaan) colpar con fortia, batter violentemente
2 (hard studeren) studiar con ardor
3 (hengstig zijn) esser in calor
4 (dekken) coperir
een merrie laten -- = facer coperir un cavalla


hengstendepot ZN

1 station de stallones


hengstenkeuring ZN

1 test (E)/inspection del stallones


hengstezel ZN

1 asino mascule


hengstig BN

1 in calor


hengstveulen ZN

1 cavallo mascule neonate, pullo mascule


henna ZN

1 (plant, verf) henna


hennep ZN

1 cannabe, cannabis
-- de Manila = manillahennep


hennepakker ZN

1 cannabiera


hennepblad ZN

1 folio de cannabe/cannabis


hennepbouw ZN

1 Zie: hennepteelt


hennepdraad ZN

1 filo/fibra de cannabe/de cannabis


hennepen BN

1 de cannabe, de cannabis


hennepfamilie ZN

1 cannabaceas


hennepgaren ZN

1 Zie: hennepdraad


hennepgeur ZN

1 odor de cannabe/cannabis


hennephandelaar ZN

1 cannabero


hennephekel ZN

1 rastrello de cannabe/de cannabis


hennepkweker ZN

1 cannabero


hennepland ZN

1 Zie: hennepakker


henneplinnen ZN

1 tela de cannabe/de cannabis


hennepnetel ZN

1 galeopsis


hennepolie ZN

1 oleo de cannabe/de cannabis


hennepoogst ZN

1 recolta de cannabe/de cannabis


henneppapier ZN

1 papiro de cannabe/de cannabis


hennepplant ZN

1 cannabe, cannabis


henneppluis ZN

1 Zie: hennepwerk


hennepprodukt ZN

1 producto (derivate) de cannabe/de cannabis


hennepstengel ZN

1 pedunculo de cannabe/de cannabis


hennepteelt ZN

1 cultura/cultivation de cannabe/de cannabis


henneptouw ZN

1 corda de cannabe/de cannabis


hennepveld ZN

1 Zie: hennepakker


hennepvezel ZN

1 fibra de cannabe/de cannabis


hennepwerk ZN

1 stoppa
met -- opvullen = stoppar
van het -- = stoppose


hennepzaad ZN

1 semine/grana de cannabe/de cannabis


henotheïsme ZN

1 henotheismo


henotheïst ZN

1 henotheista


henotheïstisch BN

1 henotheistic


henry ZN

1 (eenheid van zelfinductie) henry


hens ZN MV

1
alle -- aan dek! = totes al ponte


heparine ZN

1 heparina


hepatalgie ZN

1 hepatalgia


hepatisatie ZN

1 hepatisation


hepatisch BN

1 hepatic


hepatiseren BN

1 hepatisar


hepatitis ZN

1 hepatitis
chronische -- = hepatitis chronic
virale -- = hepatitis viral


hepatitisbesmetting ZN

1 contamination/infection per hepatitis


hepatitisch BN

1 hepatitic


hepatocyt ZN

1 hepatocyto


hepatologie ZN

1 hepatologia


hepatologisch BN

1 hepatologic


hepatoloog ZN

1 hepatologo, hepatologista


hepatotoxine ZN

1 hepatotoxina


heptaan ZN

1 heptano


heptaëder ZN

1 heptahedro


heptago(o)n ZN

1 heptagono


heptameter ZN

1 heptametro


heptarchie ZN

1 heptarchia


Heptateuch ZN EIGN

1 heptateucho


heptavalent BN

1 heptavalente


heptavalentie ZN

1 heptavalentia


her BW

1 (hierheen) hic
-- en der = hic e illac, ubique
2 (sedert) desde
een kasteel van eeuwen -- = un castello secular
dit is van jaren -- de gewoonte = isto es le costume desde annos e annos
van ouds -- = desde tempores immemorial, desde le tempores le plus remote


her ZN

1 Zie: herexamen


heraanbesteden WW

1 readjudicar


heraanbesteding ZN

1 readjudication


heraanmelden WW

1 reinscriber


heraanmelding ZN

1 reinscription


heractiveren WW

1 reactivar


heractivering ZN

1 reactivation


herademen WW

1 reprender halito, respirar de novo
2 (FIG) (zich opgelucht voelen) respirar con alleviation, sentir se alleviate


herademing ZN

1 (FIG) Zie: opluchting


Heraklion ZN EIGN

1 Heraklion


heraldicus ZN

1 heraldico, heraldista


heraldiek ZN

1 heraldica, scientia del blason


heraldiek BN

1 heraldic
--e kleuren = colores heraldic


heraldisch BN

1 Zie: heraldiek


herassurantie ZN

1 reassecurantia


heraut ZN

1 heraldo
-- van wapenen = heraldo de armas


herautsstaf ZN

1 baculo de heraldo


herautstrompet ZN

1 trompetta de heraldo


herbarist ZN

1 (verzamelaar) herborisator
2 (verkoper) herbarista


herbarium ZN

1 (album) herbario
2 (lokaliteit) herbario


herbebossen WW

1 reforestar, reboscar
het -- = reforestation, reboscamento


herbebossing ZN

1 reforestation, reboscamento


herbegin ZN

1 recomenciamento


herbeginnen WW

1 recomenciar, reinitiar


herbegrafenis ZN

1 reinterramento


herbegraven WW

1 reinterrar


herbeleggen WW

1 reinvestir


herbelegging ZN

1 reinvestimento


herbeleven ZN

1 esser de novo teste de, reviver
een ervaring -- = reviver un experientia


herbenoembaar BN

1 qui pote esser nominate de novo, renominabile, reeligibile, eligibile pro reappunctamento


herbenoemen WW

1 nominar de novo, renominar, reeliger, reappunctar, appunctar de novo
een burgemeester -- = renominar un burgomastro


herbenoeming ZN

1 renovation del nomination, renomination, reappunctamento, reelection


herbeoordelen WW

1 judicar/appreciar/evalutar de novo
2 (opnieuw recenseren) criticar de novo, facer un nove critica de


herbeplanten WW

1 replantar
het -- = replantation
die/dat kan worden herbeplant = replantabile


herbeplanting ZN

1 replantation


herberekenen WW

1 recalcular, calcular de novo


herberekening ZN

1 revision del contos


herberg ZN

1 albergo, hosteria, (café) taverna


herbergen WW

1 (huisvesten) albergar, allogiar, recolliger
ik kan zoveel mensen niet -- = io non pote albergar tante personas
2 (bevatten) continer
deze zaal kan duizend mensen -- = iste sala ha un capacitate de mille personas
dit boek herbergt een schat van informatie = il ha un tresor de information celate in iste libro


herbergier ZN

1 albergero, hospite


herberging ZN

1 (huisvesting) allogiamento


herbergzaam BN

1 hospital
-- land = pais hospital


herbergzaamheid ZN

1 hospitalitate


herbesteden WW

1 readjudicar


herbesteding WW

1 readjudication


herbestraten WW

1 pavir/pavimentar de novo


herbevestigen WW

1 reconfirmar


herbevolken WW

1 repopular


herbevolking ZN

1 repopulamento, repopulation


herbevoorraden WW

1 reapprovisionar


herbevoorrading ZN

1 reapprovisionamento


herbevriezing ZN

1 regelation


herbewapenen WW

1 rearmar, remilitarisar
het -- = rearmamento, remilitarisation


herbewapening ZN

1 rearmamento, remilitarisation
geestelijke en morele -- = rearmamento spiritual e moral


herbewapeningsplan ZN

1 plano de rearmamento


herbewapeningsprogramma ZN

1 programma de rearmamento


herbewouden WW

1 reboscar


herbewouding ZN

1 reboscamento


herbezetting ZN

1 reoccupation


herbezinnen WW

1
zich -- op = reconsiderar, revider
het parlement herbezint zich op de bezuinigingsvoorstellen = le parlamento reconsidera le propositiones de economia


herbezinning ZN

1 reconsideration, revista


herbicide ZN

1 herbicida


herbivoor BN

1 herbivore


herbivoor ZN

1 animal herbivore, herbivoro


herboren BN

1 renascite, nascite de novo
-- worden = renascer
in Christus -- worden = renascer in Christo
zich (als) -- voelen = sentir se renascer


herboriseren WW

1 herborisar, botanisar
het -- = herborisation


herborist ZN

1 herborista


herbossen WW

1 reboscar


herbossing ZN

1 reboscamento


herbouw ZN

1 reconstruction, reedification
(JUR) beding van -- = clausula de reconstruction, restrictiones de reconstruction


herbouwclausule ZN

1 clausula de reconstruction/de reedification


herbouwen WW

1 reconstruer, reedificar
het -- = reconstruction, reedification


herbouwer ZN

1 reconstructor


herbouwing

1 reconstruction, reedification


herbouwverzekering ZN

1 assecurantia de reconstruction/de reedification


herbouwwaarde ZN

1 valor de reconstruction/de reedification


hercirculatie ZN

1 recyclage, reutilisation, reempleo


hercorrectie ZN

1 recorrection


hercorrigeren WW

1 recorriger
iemand die hercorrigeert = recorrector


Hercules ZN EIGN

1 Hercules
van -- = herculee
de zuilen van -- = le columnas/colonnas de Hercules
de twaalf werken van -- = le dece-duo labores de Hercules


herculesarbeid ZN

1 labor/travalio herculee


herculesfiguur ZN

1 figura herculee/de Hercules


herculesknots ZN

1 massa de Hercules


herculeskracht ZN

1 fortia herculee/de Hercules


herculeswerk ZN

1 Zie: herculesarbeid


herculisch BN

1 herculee, de Hercules
een --e ge-stalte hebben = haber un statura herculee
daar is --e kracht voor nodig = vos besonia le fortia herculee/de Hercules pro facer isto


hercynisch BN

1 hercynian
--e plooiingen = plicaturas hercynian


herdefiniëren BN

1 redefinir


herdenken WW

1 (de herinnering vieren) commemorar, celebrar le memoria de (un persona)
de wapenstilstand -- = commemorar le armistitio
de doden/gevallenen -- = commemorar le mortos
een geboorte (feestelijk) -- = commemorar un nascentia
2 (in herinnering brengen) rememorar, recordar
de redenaar herdacht de grote gaven van de overledene = le orator rememorava le talentos del defuncto
3 (opnieuw denken over) repensar, reconsiderar


herdenking ZN

1 (viering) commemoration, celebration (del memoria de)
ter -- van = in commemoration de
2 (het opnieuw overdenken) reconsideration


herdenkings(post)zegel ZN

1 timbro (postal) commemorative


herdenkingsbijeenkomst ZN

1 reunion commemorative/de commemoration


herdenkingsconcert ZN

1 concerto commemorative/de commemoration


herdenkingsdag ZN

1 die/jorno commemorative/de commemoration, anniversario
nationale --en = dies national de commemoration


herdenkingsdatum ZN

1 data commemorative/de commemoration


herdenkingsdemonstratie ZN

1 demonstration commemorative/de commemoration


herdenkingsdienst ZN

1 servicio commemorative/de commemoration


herdenkingsfeest ZN

1 festa commemorative/de commemoration


herdenkingsgedicht ZN

1 poesia commemorative/de commemoration


herdenkingsjaar ZN

1 anno commemorative/de commemoration


herdenkingsmunt ZN

1 moneta commemorative/de commemoration


herdenkingsplaat ZN

1 placa commemorative/de commemoration


herdenkingsplechtigheid ZN

1 ceremonia/solemnitate commemorative, commemoration


herdenkingspostzegel ZN

1 timbro (postal) commemorative/de commemoration


herdenkingsrede ZN

1 discurso commemorative/de commemoration


herdenkingstentoonstelling ZN

1 exposition/exhibition commemorative/de commemoration


herdenkingsuitgave ZN

1 edition commemorative/de commemoration


herder ZN

1 (hoeder) pastor
de Goede Herder = le Bon Pastor
de Heer is mijn Herder = le Senior es mi Pastor
staf van de -- = baston/baculo del pastor
(FIG) schapen zonder -- = oves sin pastor
2 (hond) (can de) pastor
Duitse -- = pastor german


herderin ZN

1 pastora


herderlijk BN

1 (van een geestelijk leidsman) pastoral
-- schrijven = littera pastoral, pastoral
2 (van een bisschop) episcopal
-- bezoek = visita episcopal
3 (van een herder) pastoral, bucolic, arcadian


herderloos BN

1 sin pastor (spiritual)


herdersambt ZN

1 pastorato, dignitate/function pastoral/de pastor (spiritual)


herdersdicht ZN

1 poema bucolic, bucolica, ecloga, idyllio, pastoral


herdersfluit ZN

1 flauta de pastor/de Pan, calamello, syringa, syringe


herdersgod ZN

1 deo del pastores, Pan


herdershond ZN

1 (can) (de) pastor
Duitse -- = pastor german


herdershuisje ZN

1 casa de pastor


herdershut ZN

1 cabana de pastor(es)


herdersjongen ZN

1 juvene pastor, pastorello


herderskleed ZN

1 vestimento de pastor


herdersknaap ZN

1 Zie: herdersjongen


herderskout ZN

1 dialogo de pastores


herdersleven ZN

1 vita pastoral/de pastor


herderslied ZN

1 canto pastoral, pastorella, ecloga, bucolica


herdersliteratuur ZN

1 litteratura pastoral


herdersmat ZN

1 (SCHAKEN) mat del pastor


herdersmeisje ZN

1 juvene pastora


herderspoëzie ZN

1 poesia pastoral/bucolic/arcadian


herdersroman ZN

1 roman pastoral/bucolic, pastoral


herdersspel ZN

1 pastoral


herdersstaf ZN

1 baston/baculo pastoral/de pastor


herdersstam ZN

1 tribo de pastores nomadic


herderstasje ZN

1 (PLANTK) bursa de pastor, capsella


herdersuurtje ZN

1 hora del pastor


herdersverhaal ZN

1 pastoral


herdersvolk ZN

1 populo de pastores (nomadic)


herderswereld ZN

1 mundo pastoral


herderszang ZN

1 Zie: herderslied


herderszeden ZN MV

1 mores pastoral


herdichten WW

1 reversificar


herdiscontabel BN

1 rediscontabile


herdisconteren WW

1 rediscontar


herdiscontering ZN

1 redisconto


herdisconto ZN

1 redisconto


herdistribueren WW

1 redistribuer


herdistributie ZN

1 redistribution


herdoen WW

1 refacer, facer de novo


herdoening ZN

1 repetition, action reiterate


herdoop ZN

1 rebaptismo


herdopen BN

1 (REL) rebaptisar, baptisar de novo
2 (een andere naam geven) rebaptisar, dar un altere nomine a


herdoping ZN

1 rebaptismo


herdruk ZN

1 (veranderde herdruk) nove edition, reedition
2 (ongewijzigde herdruk) nove impression, reimpression, reproduction, republication
-- verboden = reproduction interdicite
het boek is in -- = le libro es in reimpression


herdrukken WW

1 (veranderde herdruk) reeditar
het -- = reedition
2 (onveranderde herdruk) reimprimer, republicar
het -- = reimpression, republication


hereboer ZN

1 gentleman-farmer (E)


hereditair BN

1 hereditari
--e kwalen = maladias hereditari
-- belast zijn = esser le victima de hereditate


herediteit ZN

1 hereditate


hereditie ZN

1 nove edition, reedition


heredosyfilis ZN

1 heredosyphilis


hereggen WW

1 hirpicar de novo


heremiet ZN

1 eremita, anachoreta, solitario


heremietkreeft ZN

1 paguro


heremijntijt! TW

1 Deo mie!


herenafdeling ZN

1 departimento/section pro/de homines


herenakkoord ZN

1 gentleman's agreement (E), accordo/pacto inter gentlemen (E)


herenartikelen ZN MV

1 articulos pro homines


herenconfectie ZN

1 confection pro homines


herendienst ZN

1 (GESCH) prestation, corvée (F)


herendubbel(spel) ZN

1 partita duple de seniores, (joco) duple homines


herenen WW

1 reunir
2 (verzoenen) reconciliar


herenenkel(spel) ZN

1 partita singule de seniores, (joco) simple homines


herenfiets ZN

1 bicycletta de/pro homine


herenhoed ZN

1 cappello de/pro homine


herenhuis ZN

1 casa senioral


herenigbaar BN

1 reunibile, reunificabile
2 reconciliabile


herenigen ZN

1 (weer bijeenbrengen) reunificar, reunir
het -- = reunification, reunion
de dood herenigde hen = le morte les ha reunite
een land -- = reunificar un pais
een politieke partij -- = reunificar un partito politic
2 (verzoenen) reconciliar
het -- = reconciliation
hij wil de tegenstanders -- = ille vole reconciliar le opponentes


hereniging ZN

1 (het opnieuw bijeenbrengen/komen) reunification, reunion
-- van Duitsland = reunification del Germania
-- van een politieke partij = reunification de un partito politic
2 (verzoening) reconciliation


herenkapper ZN

1 perrucchero pro homines


herenkleding ZN

1 vestimentos masculin/de homine/pro homines


herenkledingfabriek ZN

1 fabrica de vestimentos masculin/de homines/pro homines


herenknecht ZN

1 lacai


herenleventje ZN

1
een -- leiden = viver como un prince/principe


herenmode ZN

1 (mode van herenkleding) moda masculin/mascule
2 (artikelen) articulos de moda masculin/mascule
3 (afdeling in een warenhuis) departimento/section (pro/de) homines


herenmodezaak ZN

1 magazin pro articulos de moda pro homines


herenonderbroek ZN

1 slip (E) de homine, calceonettas


herenondergoed ZN

1 subvestimentos masculin


herenoverhemd ZN

1 camisa de homine


herenploeg ZN

1 equipa masculin/mascule/de homines


herenrijwiel ZN

1 Zie: herenfiets


herensalon ZN

1 perrucchero pro homines


herenschoen ZN

1 scarpa/calceo de homine


herenslip ZN

1 Zie: herenonderbroek


herensok ZN

1 calcetta de homine


herentoilet ZN

1 toilette (F)/cabinetto/lavatorio pro homines


herenvest ZN

1 gilet (F)


herenzadel ZN

1 sella pro homines


heresiarch ZN

1 heresiarcha


heresie ZN

1 heresia


heresiologie ZN

1 heresiologia


heresioloog ZN

1 heresiologo


herexamen ZN

1 examine supplementari/de reparation


herexamineren WW

1 examinar de novo, reexaminar


herexport ZN

1 reexportation


herexporteren WW

1 reexportar


herformuleren WW

1 formular de un altere maniera, reformular
het -- = reformulation
het probleem -- = reformular le problema


herformulering ZN

1 reformulation


herfst ZN

1 autumno
bij het begin van de -- = al entrata del autumno
de -- van het leven = le autumno del vita


herfstachtig BN

1 autumnal, de autumno


herfstadonis ZN

1 adonis autumnal


herfstavond ZN

1 vespere/vespera de autumno


herfstblad ZN

1 folio autumnal/de autumno


herfstbloei ZN

1 floration autumnal/del autumno


herfstbloem ZN

1 flor autumnal/de autumno


herfstbos ZN

1 bosco autumnal/in autumno


herfstcollectie ZN

1 collection autumnal/de autumno


herfstdag ZN

1 jorno/die autumnal/de autumno


herfstdraden ZN MV

1 filos/filamentos de Sancta Maria


herfstevening ZN

1 equinoctio de autumno


herfsthyacint ZN

1 tuberosa


herfstig BN

1 Zie: herfstachtig


herfstimpressie ZN

1 impression autumnal/de autumno


herfstkaas ZN

1 caseo de autumno


herfstkampioen ZN

1 campion de autumno


herfstkleur ZN

1 color autumnal/de autumno


herfstkleurig BN

1 de color autumnal/de autumno


herfstkou ZN

1 frigido del autumno


herfstlandschap ZN

1 paisage autumnal/de autumno


herfstlucht ZN

1 aere autumnal/de autumno


herfstmaand ZN

1 (september) (mense de) septembre
2 (maand(en) waarin het herfst is) mense autumnal/de autumno


herfstmiddag ZN

1 postmeridie autumnal/de autumno


herfstmijt ZN

1 lepto autumnal, trobidio


herfstmist ZN

1 nebula autumnal/de autumno


herfstmode ZN

1 moda autumnal/de autumno


herfstmorgen ZN

1 matino autumnal/de autumno


herfstnacht ZN

1 nocte autumnal/de autumno


herfstnachtevening ZN

1 equinoctio autumnal/de autumno


herfstplant ZN

1 planta autumnal/de autumno


herfstpunt ZN

1 puncto equinoctial de autumno


herfstregen ZN

1 pluvia autumnal/de autumno


herfstroos ZN

1 althea rosee


herfstsering ZN

1 phlox paniculate


herfststorm ZN

1 tempesta de autumno


herfsttekens ZN MV

1 signos autumnal/de autumno


herfsttij ZN

1 (getijde van de herfst) autumno
2 (laatste (levens)fase) autumno, declino
-- del Middeleeuwen = declino del medievo


herfsttijd ZN

1 autumno


herfsttijloos ZN

1 colchico {sj} (autumnal/de autumno)


herfsttint ZN

1 color/tinta autumnal/de autumno


herfsttitel ZN

1 (SPORT) titulo de campion de autumno


herfstvakantie ZN

1 vacantias de autumno


herfstweer ZN

1 tempore autumnal/de autumno


herfstwind ZN

1 vento autumnal/de autumno


herfstwolk ZN

1 nube autumnal/de autumno


herfstzon ZN

1 sol autumnal/de autumno


hergeboorte ZN

1 renascentia
2 (FIG) renascentia, resurrection, regeneration
3 (FIL, BIOL) palingenese (-esis)


hergebruik ZN

1 (het opnieuw gebruiken) reutilisation, reempleo
2 (recycling) recyclage, recuperation
die/dat geschikt is voor -- = recyclabile
voor -- verzamelen = (re)colliger pro recyclage


hergebruiken WW

1 (opnieuw gebruiken) emplear/usar/utilisar de novo, reemplear, reusar, reutilisar
2 (recycleren) recyclar
het -- = recyclage
die/dat hergebruikt kan worden = recyclabile


hergeven WW

1 render, restituer


hergieten WW

1 (METAALIND) refunder


hergroeperen WW

1 regruppar, reaggruppar, recombinar, redisplicar
het -- = regruppamento, reaggruppamento, recombination, redisplicamento
een leger -- = regruppar un armea


hergroepering ZN

1 regruppamento, reaggruppamento, recombinaton, redisplicamento
-- van een leger = regruppamento de un armea
-- van troepen = redisplicamento de truppas
(WIELERSPORT) na 100 kilometer vond er een algehele -- plaats = post 100 kilometros il habeva un regruppamento complete


herhaalbaar BN

1 que pote esser repetite/reproducite, repetibile, reproducibile, (re)iterabile
niet -- experiment = experimento non reproducibile/repetibile
niet --e woorden = parolas non repetibile


herhaalbaarheid ZN

1 repetibilitate


herhaald BN

1 repetite, reiterate, iterative, frequente, multiple
--e malen = varie vices, vices repetite/reiterate, repetitemente, reiteratemente, con reiteration, de novo e de novo
op -- verzoek = a requesta repetite
-- geklop op de deur = colpos repetite al porta
--e onderbrekingen = interruptiones frequente
--e pogingen = tentativas multiple
--e pogingen doen = multiplicar le tentativas


herhaaldelijk BW

1 sovente, subinde, saepe {sai}, frequentemente, con frequentia, plure vices, repetitemente, reiteratemente, con reiteration, de novo e de novo
ik heb het -- gezegd = io lo ha dicite e repetite
dat komt -- voor = isto eveni frequentemente


herhalen WW

1 (opnieuw doen) facer de novo, refacer, repeter, iterar, recomenciar
de proefnemingen -- = repeter le provas
een t.v.-programma -- = repeter un programma de television
in het kort -- = recapitular, resumer, summarisar
2 (opnieuw zeggen) dicer de novo, redicer, repeter, iterar, reiterar
iets tot vervelens toe -- = repeter un cosa al satietate
iemand die iets herhaalt = repetitor
3 (nazeggen) redicer, repeter
4
(terugkomen) zich -- = repeter se
de geschiedenis herhaalt zich = le historia se repete
5
(in herhaling vervallen) zich -- = repeter se


herhalend BN

1 iterative, frequentative


herhaler ZN

1 repetitor


herhaling ZN

1 repetition, iteration, reiteration, reprisa
in --en vervallen = cader in repetitiones, repeter se
voor -- vatbaar = iterabile
werkwoord van -- = verbo iterative/frequentative
niet voor -- vatbaar = irrepetibile
nodeloze -- = redundantia
(JUR) -- van misdrijf = recidiva
bij -- = plus de un vice, plure vices, repetitemente, reiteratemente, de novo e de novo
bij -- volgt inbeslagname van het rijbewijs = repetition del infraction duce a confiscation del permisso de conducer
in -- vervallen = repeter se
om niet in -- te vervallen = pro evitar repetition
2 (mbt leerstof) revision
3 (RADIO, TV) (heruitzending) rediffusion


herhalingscursus ZN

1 curso de revision


herhalingsles ZN

1 lection de revision


herhalingsoefening ZN

1 exercitio de revision


herhalingsonderwijs ZN

1 inseniamento postscholar


herhalingsrecept ZN

1 prescription/recepta repetite, repetition del recepta


herhalingsteken ZN

1 (MUZ) signo de reprisa


herhalingsvers ZN

1 verso intercalari


herhuisvesting ZN

1 reallogiamento


herig BN

1 de gentilhomine


herijk ZN

1 nove verification (de pesos e mesuras), reverification (de pesos e mesuras)


herijken WW

1 (opnieuw ijken) verificar de novo, recalibrar
2 (herwaarderen) re(e)valutar


herijking ZN

1 (het opnieuw ijken) nove verification, recalibration
2 (herwaardering) re(e)valutation


herik ZN

1 rapharustro


herik ZN

1 Zie: hederik


herindelen WW

1 repartir/divider de novo, redivider, regruppar, reaggruppar, rearrangiar, reclassificar


herindeling ZN

1 redivision, regruppamento, reaggruppamento, rearrangiamento, reclassification


herinenten WW

1 reinocular, revaccinar


herinenting ZN

1 reinoculation, revaccination


herinfectie ZN

1 reinfection


herinjecteren WW

1 reinjectar, reinjicer


herinjiceren WW

1 reinjectar, reinjicer


herinneren WW

1 (in herinnering brengen) memorar, rememorar, recordar, remembrar
iemand aan iets herinneren = rememorar/recordar un cosa a un persona
zich -- = memorar se, rememorar se, recordar se, remembrar se
proberen zich iets te -- = cercar in su memoria


herinnerend BN

1 rememorative


herinnering ZN

1 (het herinneren) rememoration, recordation, remembrantia
in -- brengen = memorar, rememorar, recordar, remembrar
in -- brengend = rememorative
2 (bijgebleven indruk/beeld) memoria, reminiscentia
vage -- = memoria confuse
duurzame/blijvende -- = memoria durabile/permanente
vluchtige -- = memoria fugace
persoonlijke --en = memorias/reminiscentias personal
pijnlijke/smartelijke -- = memoria dolorose
zoete -- = memoria dulce
een onuitwisbare -- achterlaten = lassar un memoria indelibile (detra se)
--en oproepen = evocar memorias
de -- levendig houden aan = conservar le memoria de
ter -- aan = in memoria/remembrantia de, in commemoration a
--en ophalen = evocar tempores passate
3 (geheugen) memoria
4 (voorwerp) souvenir (F)


herinneringsbeeld ZN

1 vision del passato, imagine gravate in le memoria


herinneringskunst ZN

1 mnemonica, mnemotechnia, mnemotechnica


herinneringsloosheid ZN

1 amnesia


herinneringsmedaille ZN

1 medalia commemorative


herinneringsvermogen ZN

1 facultate/potentia/poter memorative/retentive/de memoria, memoration, memoria


herinrichten WW

1 reorganisar


herinrichting ZN

1 reorganisation


herinstallatie ZN

1 reinstallation


herintegratie ZN

1 reintegration


herintegreren WW

1 reintegrar


herinterpretatie ZN

1 nove interpretation, reinterpretation


herinterpreteren WW

1 interpretar de novo, reinterpretar


herinventarisatie ZN

1 nove inventario


herinvesteren WW

1 investir de novo, reinvestir
het -- = reinvestimento


herinvestering ZN

1 reinvestimento


herinvoeren WW

1 reintroducer


herinvoering ZN

1 reintroduction


herkansen WW

1 refacer, facer de novo, repeter
hij moet Frans -- = ille debe facer le examine de francese de novo


herkansing ZN

1 Zie: herexamen


herkapitalisatie ZN

1 capitalisation de reservas, recapitalisation


herkapitaliseren WW

1 capitalisar le reservas, recapitalisar


herkapitalisering ZN

1 capitalisation de reservas, recapitalisation


herkauwen WW

1 remasticar, masticar de novo, (van dieren) ruminar
--de dieren = animales ruminante, ruminantes


herkauwer ZN

1 ruminante
holhoornige -- = ruminantes cavicorne


herkauwersmaag ZN

1 stomacho de ruminante


herkauwing ZN

1 rumination


herkavelen WW

1 Zie: herverkavelen


herkaveling ZN

1 Zie: herverkaveling


herkenbaar BN

1 (te herkennen) recognoscibile
hij is nauwelijks -- met die baard = ille es a pena recognoscibile con iste barba
dat is een heel -- probleem = isto es un problema que nos cognosce totes, isto es un problema note
2 (te onderscheiden) recognoscibile, identificabile, discernibile, distinguibile, perceptibile
gemakkelijk -- = facilemente recognoscibile
de mannetjes zijn -- aan hun fellere kleuren = le animales mascule es recognoscibile/identificabile per lor colores plus vivide


herkennen WW

1 (weer (terug)kennen) recognoscer
het -- = recognoscentia
ik heb hem dadelijk herkend = io le ha recognoscite immediatemente
gemakkelijk te -- zijn = esser facilemente recognoscibile
je bent nauwelijks te -- met die baard = tu es a pena recognoscibile con iste barba
een plaats -- = recognoscer un loco
een stem -- = recognoscer un voce
iemand -- = recognoscer un persona
ik herkende hem aan zijn gang = io le recognosceva per su ambulatura
2 (onderscheiden) recognoscer, identificar, discerner, distinguer
iemand -- als de dader = identificar un persona como le perpetrator


herkenning ZN

1 recognoscentia, recognition, identification
tekens van -- geven = monstrar signos de recognoscentia
schok van de -- = choc {sj} de recognition


herkenningsmelodie ZN

1 melodia de recognoscentia


herkenningsmiddel ZN

1 medio de recognoscentia


herkenningsplaatje ZN

1 placa/disco de identification/identitate


herkenningssignaal ZN

1 signal de recognoscentia


herkenningsteken ZN

1 signo de recognoscentia, marca distinctive/de identification
hij droeg een roos als -- = ille portava un rosa como signo de recognoscimento


herkerstenen WW

1 rechristianisar
het -- = rechristianisation


herkerstening ZN

1 rechristianisation


herkeuren WW

1 reexaminar, examinar/controlar de novo, testar de novo, submitter a un nove examine/inspection/controlo/test (E)


herkeuring ZN

1 reexamination, nove examine, nove inspection, nove controlo, nove test (E)


herkiesbaar BN

1 reeligibile, eligibile pro reelection
de voorzitter is -- = le presidente es reeligibile
zich -- stellen = presentar se al reelection, presentar se de novo al electiones, acceptar un nove candidatura


herkiesbaarheid ZN

1 reeligibilitate, eligibilitate pro reelection
-- van de voorzitter = reeligibilitate del presidente


herkiezen WW

1 reeliger
niet herkozen worden voor het parlement = perder su sede in le parlamento


herkiezing ZN

1 reelection


herkleuren WW

1 colorar de novo


herknopen WW

1 rebuttonar


herkoken WW

1 cocer de novo, recocer


herkolonisatie ZN

1 recolonisation


herkoloniseren WW

1 recolonisar


herkomst ZN

1 origine, provenientia, fonte
bewijs/certificaat van -- = certificato de origine
land van -- = pais de origine/de provenientia
de -- van dit verhaal = le fonte de iste historia
de -- van waren = le origine de mercantias/merces
van onbekende -- = de origine incognite
van verschillende -- = de varie fontes


herkomstnaam ZN

1 nomine de origine


herkrijgen WW

1 recovrar, recuperar, reganiar
zijn gezondheid -- = recovrar/recuperar/reganiar su sanitate
zijn vrijheid -- = recovrar/reganiar su libertate
zijn rechten -- = reganiar su derectos
zijn oude vorm -- = reganiar su forma original
iemand die iets herkrijgt = recovrator, recuperator


herkrijging ZN

1 recuperation


herkristallisatie ZN

1 recrystallisation


herkristalliseren WW

1 recrystallisar


herkronen WW

1 coronar de novo


herkruisen WW

1 cruciar de novo


herkrullen WW

1 buclar de novo


herladen WW

1 recargar
een schip -- = recargar un nave
een accu -- = recargar un accumulator
een pistool -- = recargar un pistola


herlading ZN

1 recargamento


herleidbaar BN

1 reducibile, convertibile, transformabile
die breuk is niet -- = iste fraction es irreducibile


herleidbaarheid ZN

1 reducibilitate, convertibilitate


herleiden WW

1 reducer, converter, transformar
een breuk -- = reducer un fraction al minime commun denominator, reducer/simplificar un fraction
een vergelijking -- = reducer/transformar/simplificar un equation
te -- = reducibile
breuk die herleid kan worden = fraction reducibile
maten -- = converter mesuras
munten -- = converter monetas
kilo's tot ponden -- = converter kilos in libras
het hele probleem laat zich gemakkelijk -- tot... = tote le problema pote esser facilemente reducite a...


herleiding ZN

1 (het herleiden) reduction, conversion, convertimento, transformation
de -- van franken in guldens = le conversion de francos in florinos
2 (vraagstuk) reduction, conversion


herleidingsformule ZN

1 formula de reduction/de conversion


herleidingsschaal ZN

1 scala de reduction/de conversion


herleidingstabel ZN

1 tabella de reduction/conversion


herleren WW

1 apprender de novo


herlering ZN

1 nove studio


herleven WW

1 (opnieuw gaan leven) reviver, renascer, resuscitar, reviviscer, reanimar se, revivificar se, revenir al vita
de lentezon deed de natuur -- = le sol del primavera revivificava/faceva renascer/faceva reviver le natura
de industrie herleefde na de oorlog = le industria renasceva post le guerra
2 (opnieuw belichaamd worden) viver de novo, reviver, renascer
de ouders herleven in hun kinderen = le parentes reviva in lor infantes
3 (terugkeren) reviver, resurger, esser revivificate/reanimate/resuscitate
het verleden doen -- = facer renascer/reviver/resuscitar le passato
--d fascisme = fascismo resurgente
4 (weer krachtig worden) reviver
hij voelde zijn geestkracht -- = ille sentiva reviver su energia
de handel herleeft = le commercio revive


herleving ZN

1 renascentia, revivification, reviviscentia, resuscitation, resurgimento, regeneration, retorno al vita


herlezen WW

1 leger de novo, releger


herlezing ZN

1 relectura, secunde lectura


herlijmen WW

1 collar de novo


hermafrodiet BN

1 hermaphrodite, androgyne


hermafrodiet ZN

1 hermaphrodito, androgyno


hermafroditisch BN

1 hermaphrodite, androgyne


hermafroditisme ZN

1 hermaphroditismo


hermaken WW

1 refacer, reparar


hermandad ZN

1
de (heilige) -- = le policia


hermaning ZN

1 instantia reiterate pro le pagamento


Hermaphroditus ZN EIGN

1 Hermaphrodito


hermelijn ZN

1 (DIERK) armenio
2 (bont) armenio


hermelijnbont ZN

1 armenio


hermelijnen BN

1 de armenio
-- mantel = mantello de armenio


hermelijnsvel ZN

1 pelle de armenio


hermeneutiek ZN

1 hermeneutica
beoefenaar van de -- = hermeneuta


hermeneutisch BN

1 hermeneutic
--e kritiek = critica hermeneutic
--e kunst = arte hermeneutic
--e methoden = methodos hermeneutic
--e pro-blemen = problemas hermeneutic


hermengen WW

1 miscer de novo


hermenging ZN

1 nove mixtura


Hermes ZN EIGN

1 Hermes


hermesstaf ZN

1 caduceo


Hermes Trismegistus ZN EIGN

1 Hermes Trismegisto


Hermeszuil ZN

1 herma


hermeten WW

1 remesurar


hermetica ZN

1 hermetica


hermeting ZN

1 nove mesuration, remesuration


hermetisch BN

1 (volkomen dicht) hermetic, perfectemente claudite/clause
--e sluiting = clausura hermetic
-- gesloten = hermeticamente claudite/clause
2 (onbegrijpelijk, duister) hermetic, obscur
--e poëzie = poesia hermetic
--e dichter = poeta hermetic/obscur
3 (occult) hermetic, esoteric
--e kunst = hermetismo
--e filosofie = philosophia hermetic, hermetismo
--e boeken = libros hermetic


hermilitarisatie ZN

1 remilitarisation


hermilitariseren WW

1 remilitarisar


herminium ZN

1 herminio


hermitage ZN

1 hermitage


hermoes ZN

1 (PLANTK) equiseto, cauda cavallin/de cavallo


hermontage ZN

1 remontage


hermunten WW

1 monetisar de novo, remonetisar, recunear
het -- = remonetisation


hermunting ZN

1 remonetisation


hernagelen WW

1 clavar de novo


hernemen WW

1 (weer nemen) reprender, reganiar, prosequer
het -- = reprisa
het leven herneemt zijn gewone gang = le vita reprende su curso
haar gezicht hernam zijn gewone uitdrukking = su facie reganiava su expression normal
2 (heroveren) reconquirer
de vesting werd hernomen = on reconquireva le fortalessa
3 (het spreken voortzetten) reprender


herneming ZN

1 reprisa
2 (herovering) reconquesta
-- van de vesting = reconquesta del fortalessa


hernhutter ZN

1 fratre morave


hernhutters BN

1 del fratres morave


hernia ZN

1 (uitstulping van een tussenwervelschijf) hernia, disco intervertebral prolabite
beklemde -- = hernia strangulate
2 (ingewandsbreuk) hernia, ruptura


hernieuwbaar BN

1 renovabile


hernieuwbaarheid ZN

1 renovabilitate


hernieuwen WW

1 (weer doen ontstaan) renovar, reviver, regenerar
hernieuwde opsluiting = reincarceration
hernieuwde besmetting = reinfection
2 (van nieuwe kracht voorzien) renovar, revigorar, dar nove fortia/vigor a, regenerar, revitalisar
een hernieuwd bestaan = un nove existentia
met hernieuwde kracht = con fortia renovate, con nove fortias
3 (opnieuw doen) renovar, (als nieuw maken) refrescar
hernieuwde pogingen ondernemen = facer effortios renovate
zijn belofte -- = renovar su promissa
de kennismaking -- = renovar le cognoscentia


hernieuwer ZN

1 renovator


hernieuwing ZN

1 renovation


hernoden WW

1 reinvitar, invitar de novo


hernoemen WW

1 nominar de novo


hernummeren WW

1 numerar de novo, renumerar


Herodes ZN EIGN

1 Herode
van -- = herodian


Herodiaans BN

1 herodian


Herodias ZN EIGN

1 Herodiade, Herodias


heroïek ZN

1 heroismo


heroïek BN

1 heroic


heroïne ZN

1 dia(cetyl)morphina, heroina
hij dealt in -- = ille es trafficante de heroina
-- gebruiken = prender heroina, facer uso de heroina


heroïnefabriek ZN

1 fabrica de heroina


heroïnegebruik ZN

1 uso de heroina, heroinomania


heroïnegebruiker ZN

1 Zie: heroïneverslaafde


heroïnehandel ZN

1 traffico del heroina


heroïnehoer ZN

1 prostituta/puta/putana heroinomane, de heroina/qui consume heroina


heroïnelijn ZN

1 linea de heroina


heroïnemaffia ZN

1 mafia de heroina


heroïneprostituee ZN

1 Zie: heroïnehoer


heroïnespuit ZN

1 syringa/injector de heroina


heroïnevangst ZN

1 captura de heroina


heroïneverslaafde ZN

1 drogato de heroina, heroinomano


heroïneverslaving ZN

1 heroinomania


heroïneverstrekking ZN

1 distribution de heroina


heroïsch BN

1 heroic
-- vers = verso heroic


heroïsme ZN

1 heroismo


herontdekken WW

1 rediscoperir
een vergeten schrijver -- = rediscoperir un autor oblidate


herontdekking ZN

1 rediscoperta


heropbouw ZN

1 Zie: wederopbouw


heropenen WW

1 aperir de novo, reaperir
het -- = reapertura
een onderzoek -- = reaperir un inquesta
het debat werd heropend = on reaperiva le debatto
de winkel wordt aanstaande week heropend = le magazin reaperira le septimana proxime


heropening ZN

1 reapertura
-- van de debatten = reapertura del debattos
-- van de winkel = reapertura del magazin
na -- van de vergadering = post le reapertura del reunion


heropleving ZN

1 Zie: opleving


heropstanding ZN

1 Zie: wederopstanding


heropvoedbaar BN

1 reeducabile


heropvoeden WW

1 reeducar


heropvoeding ZN

1 reeducation


heropvoedingsgesticht ZN

1 casa de reeducation/de correction, reformatorio


heropvoedingskamp ZN

1 campo de reeducation/de correction, reformatorio


herorganisatie ZN

1 reorganisation


herorganiseren WW

1 reorganisar


heroriëntatie ZN

1 reorientation


heroriënteren WW

1 orientar de novo, reorientar
het -- = reorientation


heroriëntering ZN

1 reorientation


herorkestratie ZN

1 reorchestration


heros ZN

1 heroe


heroveren WW

1 reconquirer, recapturar, reprender
een fort -- = reconquirer un fortalessa
de macht -- = reconquirer le poter
de onafhankelijkheid -- = reconquirer le independentia


herovering ZN

1 reconquesta, reprisa
-- van een gebied = reconquesta de un territorio
-- van de vrijheid = reconquesta del libertate


heroverwegen WW

1 reconsiderar, revider
de voorzitter heroverwoog zijn kandidatuur = le presidente reconsiderava su candidatura
een kwestie -- = reconsiderar un question
zijn standpunt -- = reconsiderar su puncto de vista


heroverweging ZN

1 reconsideration, revista
de toekenning van een subsidie in -- nemen = reconsiderar le attribution de un subvention
-- van een beslissing = reconsideration de un decision


herpangina ZN

1 angina herpetic


herpes ZN

1 herpete
middel tegen -- = medicamento antiherpetic, antiherpetico


herpesachtig BN

1 herpetiforme


herpesbesmetting ZN

1 contamination de herpete


herpesinfectie ZN

1 infection de herpete


herpesvirus ZN

1 virus herpetic


herpetologie ZN

1 (DIERK) herpetologia
2 (MED) herpetologia


herpetologisch BN

1 herpetologic


herpetoloog ZN

1 herpetologo


herplaatsen WW

1 (terugzetten) reponer, replaciar
2 (in een functie) reappunctar
een ambtenaar -- = reappunctar un functionario
3
een advertentie -- = inserer de novo/insertar de novo/replaciar/repeter un annuncio


herplaatsing ZN

1 (terugplaatsing) reposition, replaciamento
2 (in een functie) reappunctamento
3
-- van een advertentie = reinsertion/secunde insertion de un annuncio


herplanten WW

1 replantar


herplanting ZN

1 replantation


herplooien WW

1 plicar de novo, replicar


herpositioneren WW

1 repositionar


herprofileren WW

1 reprofilar


herprogrammeren WW

1 reprogrammar


herprogrammering ZN

1 reprogrammation


herrekenen WW

1 calcular de novo, recalcular


herrekening ZN

1 nove calculation, recalculation


herrie ZN

1 (lawaai, drukte) strepito, tumulto, ruito
een -- van jewelste = un ruito de multe demonios
-- maken = facer multe ruito, strepitar
2 (ruzie) altercation, querela


herriemaker ZN

1 perturbator, agitator, fomentator, inquietator


herrieschopper ZN

1 Zie: herriemaker


herrijzen WW

1 levar se de novo, relevar se, renascer, resuscitar
uit zijn as -- = renascer de su cineres
doen -- = facer renascer, resurger, resuscitar


herrijzenis ZN

1 resurrection


herroepbaar BN

1 revocabile, abrogabile, retractabile, rescindibile, rescissibile
-- krediet = credito revocabile
--e concessie = concession revocabile


herroepbaarheid ZN

1 revocabilitate, retractabilitate
-- van een concessie = revocabilitate de un concession
-- van een besluit = revocabilitate de un decision


herroepelijk BN

1 Zie: herroepbaar


herroepelijkheid ZN

1 Zie: herroepbaarheid


herroepen WW

1 revocar, disdicer, abolir, annullar, cancellar, abrogar, retractar, retraher, (JUR) rescinder, recantar
een besluit -- = revocar/recantar un decision
een testament -- = revocar un testamento
een belofte -- = retractar/revocar un promissa
een eed -- = retractar/revocar un juramento
zijn woorden -- = retraher lo que on ha dicite


herroepend BN

1 revocatori, revocative, annullative, abrogative, abrogatori


herroeping ZN

1 revoco, revocation, disdicimento, cancellation, annullation, annullamento, abolition, abolimento, abrogation, retraction, rescission, recantation
-- van een edict = revocation de un edicto
-- van een besluit = recantation de un decision


herschatten ZN

1 reevalutar, reestimar


herschatting ZN

1 reevalutation, reestimation


herscheppen WW

1 (veranderen) crear de novo, recrear, refacer, transformar, cambiar, converter
zij herschiep de zaal in een bloementuin = illa transformava le sala in un jardin de flores
2 (verjongen) regenerar, rejuvenescer
ze kwam als herschapen uit de sauna = illa veniva del sauna como un persona rejuvenescite


herschepping ZN

1 (gedaanteverandering) transformation, metamorphose (-osis), conversion, cambio, cambiamento
2 (het opnieuw tot leven doen komen) regeneration, rejuvenescimento, recreation
3 (van kunstwerk) recreation


herschikken WW

1 ordinar de novo, reordinar, rearrangiar, (MIL) redisplicar
het -- = reordination, rearrangiamento, (MIL) redisplicamento
troepen -- = redisplicar truppas


herschikking ZN

1 reordination, rearrangiamento, (MIL) redisplicamento
-- van troepen = redisplicamento de truppas


herschilderen WW

1 repinger


herscholen WW

1 reeducar, requalificar


herscholing ZN

1 reeducation/requalification professional


herschrijven WW

1 scriber de novo, rescriber, remanear, rediger de novo, scriber un nove version de
het -- = rescriptura, remaneamento


herschrijving ZN

1 rescriptura, remaneamento
-- van een tekst = remaneamento de un texto


hersenaandoening ZN

1 affection/lesion cerebral/del cerebro


hersenaanhangsel ZN

1 glandula pituitari, hypophyse (-ysis)


hersenabces ZN

1 abscesso cerebral


hersenader ZN

1 vena cerebral


hersenafwijking ZN

1 malformation/deformation/defecto cerebral


hersenarbeid ZN

1 travalio/labor cerebral/intellectual


hersenbalk ZN

1 corpore callose


hersenbeschadiging ZN

1 lesion/damno cerebral


hersenblaasje ZN

1 vesicula cerebral/encephalic


hersenbloeding ZN

1 hemorrhagia cerebral, apoplexia


hersenbreker ZN

1 rumpecapite


hersenbreuk ZN

1 encephalocele


hersencel ZN

1 cellula cerebral


hersenchirurgie ZN

1 psychochirurgia


hersendood ZN

1 morte cerebral, coma irreversibile


hersendruk ZN

1 pression intracranian, compression cerebral


hersenembolie ZN

1 embolia cerebral


hersenemigratie ZN

1 brain drain (E)


hersenen ZN

1 (orgaan) (grote hersenen) cerebro, telecefalon, (kleine --en) cerebello, (grote en kleine hersenen) encephalo
de --s gebruiken = cerebrar
de kleine --en betreffend = cerebellar, cerebellose
2 (schedel) cranio
iemand de --s inslaan = rumper le capite/testa a un persona


hersenfunctie ZN

1 function cerebral


hersengebied ZN

1 zona/area/region cerebral/del cerebro


hersengewelf ZN

1 volta del cerebro


hersengewicht ZN

1 peso del cerebro


hersengezwel ZN

1 tumor cerebral/del cerebro


hersengroef ZN

1 sulco celebral


hersengymnastiek ZN

1 gymnastica cerebral/mental/del cerebro/del spirito


hersenhelft ZN

1 hemispherio cerebral


hersenholte ZN

1 (holte van de schedel) cavitate cerebral/del cerebro
2 (holte in de grote hersenen) ventriculo cerebral/del cerebro


herseninfarct ZN

1 infarcto cerebral


hersenkamer ZN

1 Zie: hersenholte-2


hersenkas ZN

1 cranio


hersenklier ZN

1 epiphyse (-ysis), glandula pineal


hersenkoorts ZN

1 febre cerebral


hersenkronkel ZN

1 (hersenwinding) circumvolution cerebral/del cerebro
2 (FIG) idea estranie/curiose


hersenkruid ZN

1 elleboro


hersenkwaal ZN

1 maladia del cerebro


hersenkwab ZN

1 lobo cerebral/del cerebro


hersenletsel ZN

1 lesion/damno cerebral/del cerebro, trauma cranic


hersenloos BN

1 sin cerebro
2 (FIG) sin cerebro, stupide, insensate


hersenmantel ZN

1 inveloppe del cerebro, pallio


hersenmassa ZN

1 massa cerebral/(en)cephalic, substantia/materia cerebral, massa/substantia gris


hersenmerg ZN

1 pulpa/medulla cerebral/cephalic


hersenoedeem ZN

1 edema cerebral


hersenonderzoek ZN

1 examine del cerebro


hersenontsteking ZN

1 encephalitis, inflammation del encephalo
-- betreffend = encephalitic


hersenoperatie ZN

1 encephalotomia


hersenpan ZN

1 cassa cranian, cranio
iemands -- inslaan = rumper le cranio a un persona


hersenpijn ZN

1 cephalalgia


hersens ZN MV

1 Zie: hersenen


hersenschim ZN

1 chimera, illusion, vision, phantasia, hallucination, phantasma, utopia
toegeven aan --men = chimerisar
--men najagen = currer detra un umbra
2 (ongrijpbaar persoon) foco fatue


hersenschimmig BN

1 chimeric, illusori, phantasmatic, utopic


hersenschors ZN

1 cortice cerebral


hersenschudding ZN

1 commotion cerebral/del cerebro


hersensclerose ZN

1 sclerose (-osis) cerebral/del cerebro


hersenslagader ZN

1 arteria cerebral


hersenspinsel ZN

1 (hersenschim) chimera, vision, phantasma, illusion
2 (verzinsel) fiction, invention


hersenspoelen WW

1 lavar le cerebro, facer le lavage del cerebro


hersenspoeling ZN

1 lavage cerebral/del cerebro/del mente


hersenspook ZN

1 Zie: hersenschim


hersenstam ZN

1 trunco cerebral/encephalic/del encephalo


hersensteel ZN

1 pedunculo cerebral


hersenstoornis ZN

1 lesion del cerebro


hersensubstantie ZN

1 substantia cerebral


hersentrechter ZN

1 quarte ventriculo, infundibulo


hersentrombose ZN

1 thrombose (-osis) cerebral/del cerebro


hersentuberculose ZN

1 tuberculose (-osis) cerebral/del cerebro


hersentumor ZN

1 tumor cerebral/del cerebro


hersenvat ZN

1 vasculo cerebral


hersenverweking ZN

1 emollimento encephalic/cerebral/del cerebro, encephalomalacia


hersenverzwering ZN

1 abscesso del cerebro


hersenvlies ZN

1 membrana cerebral, meninge
harde -- = meninge dur
weke -- = meninge molle, leptomeninges


hersenvliesgezwel ZN

1 meningioma


hersenvliesontsteking ZN

1 meningitis, cerebritis, encephalitis


hersenvlies-ruggemergsontsteking BN

1 meningitis cerebro-spinal


hersenwaterzucht ZN

1 hydrocephalia


hersenwerk ZN

1 travalio/labor cerebral/intellectual


hersenwerking ZN

1 functionamento/action/activitate cerebral/del cerebro, cerebration


hersenwinding ZN

1 circumvolution cerebral/del cerebro, gyro


hersenwond ZN

1 lesion del cerebro


hersenzenuw ZN

1 nervo cranian


hersenziekte ZN

1 maladia/affection cerebral/del cerebro


herspellen WW

1 (opnieuw spellen) orthographiar de novo
2 (in andere spelling weergeven) translitterar


herstel ZN

1 (het weer gezond worden) convalescentia, restab(i)limento del sanitate
periode van -- = periodo de convalescentia
(FIG) economisch -- = reconstitution economic
2 (reparatie) reparo, reparation, refaction, rectification, correction
3 (restauratie) restauration
4 (het weer instellen) restab(i)limento, restauration, (in de vroegere vorm) restitution
-- van de onderlinge betrekkingen = restab(i)limento/restauration del relationes
-- van de vrede = restauration del pace, pacification
--e van eer = rehabilitation
5 (het weer plaatsen) reinstallation, restauration
6 (herbouw) reedification
7 (vergoeding) reparation, indemnitate


herstelbaar BN

1 reparabile, restaurabile, rectificabile, corrigibile
--e fout = error reparabile/corrigibile


herstelbaarheid ZN

1 reparabilitate, restaurabilitate
-- van een uurwerk = reparabilitate de un horologio
2 (corrigeerbaarheid) rectificabilitate
-- van een fout = rectificabilitate de un error


herstelbetaling ZN

1 indemnisation, compensation, reparation (de guerra), pagamento de restitution


herstellen WW

1 (corrigeren) corriger, remediar, rectificar, reparar
een gebrek -- = remediar un defecto
een fout -- = corriger/rectificar/reparar un error/falta
2 (mbt wat verstoord is) restab(i)lir, restaurar
het evenwicht -- = restab(i)lir le equilibrio
de orde -- = restab(i)lir le ordine
de vrede -- = restab(i)lir/restaurar le pace
de verbindingen -- = restab(i)lir le communicationes
iemand in zijn rechten -- = restab(i)lir un persona in su derectos
3 (in zijn vroegere vorm terugbrengen) restituer, reinstallar, restaurar
een tekst -- = restituer un texto
zich van een verlies -- = recuperar se de un perdita
iemand in zijn eer -- = rehabilitar un persona (in su honor), reparar le honor de un persona
iemand in zijn ambt -- = reinstallar/reintegrar un persona in su functiones
wat in zijn vroegere vorm hersteld kan worden = restituibile
iemand die iets in zijn vroegere vorm herstelt = restitutor
4 (weer gezond/beter maken) restab(i)lir, (weer gezond/beter worden) restab(i)lir se
5 (op de troon herstellen) restaurar
het -- = restauration
een vorstengeslacht op de troon -- = restaurar un dynastia
6 (repareren) reparar, restaurar, refacer
een dak -- = reparar un tecto
een schade -- = reparar un damno
te -- = reparabile
7 (bijstellen, herzien) readjustar
8 (verstellen, oplappen) sarcir, repeciar
het -- = repeciamento


herstellend BN

1 reparatori, regeneratori, restaurative
2 (aan de beterende hand) convalescente
--e zijn = convalescer
--e zieke = convalescente
3 (verbeterend) corrective, correctori


herstellende ZN

1 convalescente


hersteller ZN

1 (reparateur) reparator, restaurator
2 (verbeteraar) corrector, rectificator


herstelling ZN

1 (terugbrenging in vroegere staat) restab(i)limento, restauration
2 (reparatie) reparo, reparation, refaction
--e doen = facer reparationes
3 (verbetering) correction, rectification


herstellingshaven ZN

1 porto de reparation


herstellingskosten ZN MV

1 costos de reconstruction/de reparation/de restauration


herstellingsoord ZN

1 casa de convalescentia, sanatorio


herstellingsteken ZN

1 (MUZ) bequadro
dubbel -- = duple bequadro


herstellingswerk ZN

1 Zie: herstelwerkzaamheden


herstelperiode ZN

1 (MED) (periodo de) convalescentia
2 (EC) periodo de reconstruction


herstelplan ZN

1 projecto de reparationes, plano de reconstruction


herstelprogramma ZN

1 programma de reconstruction


herstelvermogen ZN

1 reparabilitate, restaurabilitate


herstelvraagstuk ZN

1 problema de reparationes


herstelwerkzaamheden ZN MV

1 travalios/labores de reparation/de renovation/de refaction/de restauration


herstemmen WW

1 (opnieuw zijn stem uitbrengen) votar de novo, revotar
2 (MUZ) accordar de novo


herstemming ZN

1 secunde votation
in -- brengen = submitter a un secunde votation


herstempelen WW

1 timbrar de novo


herstichten WW

1 reedificar


herstichting ZN

1 reedification


herstructureren WW

1 restructurar, reorganisar, remodellar
het -- = restructuration, reorganisation, remodellation
een industrie -- = restructurar un industria


herstructurering ZN

1 restructuration, reorganisation, remodellation
-- van de economie = restructuration del economia
-- van een stadscentrum = restructuration del centro de un urbe


herstructureringsfonds ZN

1 fundo de restructuration


hert ZN

1 cervo
(insekt) vliegend -- = cervo volante


hertachtig BN

1 cervin


hertachtigen ZN MV

1 cervidos


hertaxatie ZN

1 reevalutation


hertekenen WW

1 signar de novo


hertekening ZN

1 signatura reiterate


hertellen WW

1 contar de novo, recontar


hertelling ZN

1 nove calculo, reconto


hertemperen WW

1 temperar de novo


hertenbuffel ZN

1 bubalo


hertengebraad ZN

1 rostito de cervo


hertengeslacht ZN

1 familia del cervos


hertengewei ZN

1 cornos/cornamento/cornatura cervin/de cervo


hertenhaar ZN

1 pilo de cervo


hertenhuid ZN

1 pelle de cervo


hertenjacht ZN

1 chassa {sj} de cervos


hertenkamp ZN

1 parco de cervos


hertenkop ZN

1 capite/testa de cervo


hertenpaard ZN

1 gnu


hertenpastei ZN

1 pastata de cervo


hertenpoot ZN

1 gamba/pata de cervo


hertenschedel ZN

1 cranio de cervo


hertenstier ZN

1 gnu


hertentong ZN

1 lingua de cervo


hertentruffel ZN

1 trufa de cervo


hertenvel ZN

1 Zie: hertenhuid


hertenvlees ZN

1 carne de cervo


hertenzwam ZN

1 pluteo


hertenzwijn, hertzwijn ZN

1 babirussa


hertje ZN

1 (jong hert) cervino


hertog ZN

1 duc (MV: duches)
de -- van Alva = le duc de Alba


hertogdom ZN

1 ducato
-- Parma = ducato de Parma


hertogelijk BN

1 ducal
--e kroon = corona ducal
-- paleis = palatio ducal
--e waardigheid = dignitate ducal, ducato
--e titel = titulo ducal
-- besluit = decision ducal


hertogin ZN

1 duchessa
-- van Windsor = duchessa de Windsor


hertogshoed ZN

1 cappello ducal


hertogskroon ZN

1 corona ducal


hertrouw ZN

1 remaritage, secunde maritage/matrimonio


hertrouwen WW

1 (opnieuw in de echt verbinden) maritar de novo, remaritar, resposar, responsar
2 (opnieuw in de echt treden) maritar se de novo, remaritar se, resposar se, responsar se, contractar/contraher un secunde maritage/matrimonio


hertshooi ZN

1 hyperico


hertshooifamilie ZN

1 hypericaceas


hertshoorn ZN

1 corno de cervo


hertshoornen BN

1 de corno de cervo


hertshoorngelei ZN

1 gelea de corno de cervo


hertshoornkever ZN

1 cervo volante


hertshoornolie ZN

1 oleo de corno de cervo


hertshoornvaren ZN

1 platycerio


hertshoornweegbree ZN

1 coronopo


hertsleer ZN

1 pelle de cervo


hertsleren BN

1 de pelle de cervo


hertsmunt ZN

1 (PLANTK) mentha salvage


hertstong ZN

1 lingua de cervo
2 (PLANTK) scolopendrio, lingua cervin


hertz ZN

1 hertz


hertzgolven ZN MV

1 undas hertzian
-- uitzenden = emitter undas hertzian


hertzgolventechniek ZN

1 radioelectricitate


hertzwijn, hertezwijn ZN

1 babirussa


heruitbrengen ZN

1 reeditar, republicar
een boek -- = reeditar un libro


heruitgave ZN

1 reedition, reproduction, republication


heruitgeven WW

1 Zie: heruitbrengen


heruitrusting ZN

1 reequipamento


heruitvoer ZN

1 reexportation


heruitvoering ZN

1 nove execution, (van toneelstuk) nove representation, (van muziekstuk) nove interpretation


heruitzenden WW

1 (verder zenden) retransmitter
2 (opnieuw uitzenden) rediffuser


heruitzending ZN

1 (het verder zenden) retransmission
2 (het opnieuw uitzenden) rediffusion


hervaccinatie ZN

1 nove vaccination, revaccination


hervatten WW

1 (weer opvatten) reprender, recomenciar, reassumer
het werk -- = reprender le travalio/le labor
het gesprek -- = reprender le conversation
zijn werkzaamheden -- = retornar a su occupationes, reassumer su occupationes
onderhandelingen -- = reassumer negotiationes
de veerdiensten -- = reassumer le servicio de ferry (E)
het spel -- = reassumer le joco
de strijd -- = reprender le lucta
-- van de vijandelijkheden = reprisa del hostalitates
2 (herhalen) reprender, recomenciar, repeter
3 (het spreken voortzetten) reprender


hervatting ZN

1 reprisa, recomenciamento, (voortzetting) continuation, (herhaling) repetition
-- van de vijandelijkheden = reprisa del hostilitates


herverdelen WW

1 repartir de novo, redistribuer, rearrangiar


herverdeling ZN

1 nove repartition, redistribution, rearrangiamento


herverkavelen WW

1 redivider le lotes, relotisar, reparcellar, redistribuer (terras)


herverkaveling ZN

1 redivision del lotes, nove lotisation, reparcellamento, nove lotisation, relotisation, redistribution (de terras)


herverkiezen WW

1 reeliger
een afgevaardigde -- = reeliger un deputato


herverkiezing ZN

1 reelection
-- van een afgevaardigde = reelection de un deputato


herverschijning ZN

1 reapparition


hervertalen WW

1 retraducer


hervertaling ZN

1 retraduction


herverzekeren WW

1 reassecurar


herverzekering ZN

1 reassecurantia


herverzekeringscontract ZN

1 contracto de reassecurantia


herverzekeringspolis ZN

1 polissa de reassecurantia


herverzekeringspremie ZN

1 premio de reassecurantia


hervinden WW

1 retrovar, recuperar
ik hervond mijn kalmte = io ha recuperate mi calma/tranquillitate
zijn spraak -- = recuperar le parola


hervlechten WW

1 tressar de novo


hervormbaar BN

1 reformabile


hervormd BN

1 (van vorm vernieuwd) reformate, remodellate
2 (REL) reformate, protestante
de --e leer = le doctrina reformate


hervormde ZN

1 reformato, protestante


hervormen WW

1 (reorganiseren) reformar, reorganisar, remodellar
2 (tot een betere staat brengen) reformar
de Kerk -- = reformar le Ecclesia
de maatschappij willen -- = voler reformar le societate


hervormend BN

1 reformative, reformatori
2 (REL) reformatori


hervormer ZN

1 reformator, novator, innovator
2 (REL) reformator


hervorming ZN

1 (ook REL) reforma, reformation
sociale -- = reforma social
agrarische -- = reforma agrari
institutionele -- = reforma institutional
-- van het kiesstelsel = reforma electoral
geschiedenis van de -- = historia del reforma
--en doorvoeren = realisar reformas
--en invoeren = introducer reformas


hervormingsbeleid ZN

1 Zie: hervormingspolitiek


hervormingsbeweging ZN

1 movimento reformatori/reformista/de reforma, reformismo


hervormingsgezind BN

1 reformista, reformatori
--e politiek = politica de reformas


hervormingsgezinde ZN

1 reformista


hervormingsmaatregel ZN

1 mesura reformative/reformista/de reforma, reforma


hervormingsplan ZN

1 plano/projecto reformatori/de reforma


hervormingspolitiek ZN

1 politica de reformas


hervormingsprogramma ZN

1 programma de reformas


hervormingswet ZN

1 lege de reforma


hervormingszin ZN

1 reformismo


hervouwen WW

1 replicar


hervragen WW

1 demandar de novo


hervraging ZN

1 demanda reiterate


hervullen WW

1 impler/reimpler/plenar de novo


herwaarderen WW

1 revalorisar, re(e)valutar
het -- = revalorisation, re(e)valutation


herwaardering ZN

1 revalorisation, re(e)valutation


herwaarts BW

1 a hic, a ci, a ille loco


herwannen WW

1 vannar de novo


herwapenen WW

1 Zie: herbewapenen


herwapening ZN

1 Zie: herbewapening


herwassen WW

1 lavar de novo, relavar


herwegen WW

1 pesar de novo, repesar, (opnieuw overwegen OOK) reconsiderar


herwieden WW

1 sarcular de novo


herwijden WW

1 consecrar de novo, (priester) ordinar de novo


herwikken WW

1 repesar


herwinbaar BN

1 recuperabile, recovrabile, recyclabile


herwinnen WW

1 (heroveren) reganiar, reprender, reconquerer, recovrar, recuperar
2 (TECHN) recovrar, recuperar, recyclar
papier -- uit oude kranten = recyclar vetule jornales


herwissel ZN

1 (FIN) recambio


herzadelen WW

1 sellar de novo


herzegenen WW

1 benedicer de novo


herzegening ZN

1 nove benediction


herzeggen WW

1 dicer de novo, repeter, reiterar


herzegging ZN

1 repetition, reiteration


Herzegovina ZN EIGN

1 Herzegovina


herzepen WW

1 saponar de novo


herzien BN

1
--e druk = edition revidite/revisate/emendate
--e versie = nove version


herzien WW

1 (nauwkeurig bekijken) revider
2 (na heroverweging wijzigen) revider, revisar, rectificar, corriger, reformar, readjustar, remanear, emendar, reconsiderar
een tekst -- = revider/revisar/corriger/remanear un texto
de salarissen -- = readjustar le salarios
zijn ideeën -- = revider su ideas
een beslissing -- = reconsiderar/rectificar un decision
het contract wordt elke tien jaar -- = le contracto es subjecte a revision cata dece annos
wetten -- = revider/emendar/reformar leges
een standpunt -- = cambiar/mutar de opinion


herziener ZN

1 revisor, reformator


herziening ZN

1 (het herzien) revision
2 (wijziging) revision, reforma, readjustamento, emendamento, remaneamento, (hervorming) reforma
partiële -- = revision partial
-- van de grondwet = revision/emendamento/reforma del constitution
-- van de wet = revison del lege
-- van de salarissen = readjustamento del salarios
-- van een tekst = remaneamento de un texto
-- van het middelbaar onderwijs = reforma del inseniamento secundari


herzieningsprocedure ZN

1 procedura revisional


hes ZN

1 camisetta, blusa


hesp ZN

1 (ham) gambon


Hesperiden ZN MV

1 Hesperides
de tuin der -- = le jardin del Hesperides


hesperidine ZN

1 hesperidina


Hesperië ZN

1 Hesperia
van/uit -- = hesperie


Hesperus ZN EIGN

1 Hespero


Hessen ZN EIGN

1 Hesse
uit/van -- = hessian


Hessisch BN

1 hessian
--e mug = mosquito hessian


het LW

1 le
van -- = del
aan het = al


het ONB VNW

1 il
-- vriest = il gela


het PERS VNW

1 (ONDERW) ille, illa, illo, (MEEW en LIJD VW) le, la, lo


hetaere ZN

1 hetera


hetalingsgewoonte ZN

1 habitude de pagamento


heteluchtballon ZN

1 ballon a/de aere cal(i)de


heteluchtdroger ZN

1 rotator a/de aere cal(i)de


heteluchtkachel ZN

1 estufa/calorifero a/de aere cal(i)de, convector


heteluchtkanon ZN

1 sufflator de aere cal(i)de


heteluchtmotor ZN

1 motor a/de aere cal(i)de, motor thermic


heteluchtoven ZN

1 furno a/de aere cal(i)de


heteluchtverwarming ZN

1 calefaction per aere cal(i)de


heten WW

1 (met een bepaalde naam aanduiden, noemen) appellar, nominar
2 (met een naam aangeduid worden) esser nominate, esser appellate, nominar se, appellar se
hij heet David = su nomine es David, ille se appella/se nomina David
weet je hoe die bloem heet? = sape tu le nomine es iste flor/como se appella/se nomina iste flor/como on appella/nomina iste flor?
die wetenschap heet nu andragogie = on appella/nomina iste scientia andragogia
het boek heet ... = le libro es intitulate ...
het mag een wonder -- dat hij nog komt = il es un miraculo que ille veni
het heet dat = on dice que
zich gelukkig -- = declarar se felice
ze heet naar haar oma = illa se nomina como su granmatre, illa porta le nomine de su granmatre
3 (doorgaan voor) passar pro, haber le reputation/fama de
hij heet heel gierig te zijn = ille ha le fama de esser multo avar
4
welkom -- = dar le benvenita


heteratomisch BN

1 heteratomic


heterdaad ZN

1 flagrante delicto
iemand op -- betrappen = (sur)prender un persona in flagrante delicto, surprender un persona in su acto


hetero ZN

1 heterosexual


heterocentrisch BN

1 heterocentric


heterocercaal BN

1 heterocerc


heterochromatine ZN

1 heterochromatina


heterochromatisch BN

1 heterochromatic


heterochromie ZN

1 heterochromia


heterochromosoom ZN

1 heterochromosoma


heterochroon BN

1 heterochrone


heterochtoon BN

1 heterochtone
--e flora = flora heterochtone


heterocliet BN

1 heteroclite


heterocyclisch BN

1 heterocyclic
--e verbinding = composito heterocyclic, heterocyclo


heterodont BN

1 heterodonte
--e zoogdieren = mammiferos heterodonte


heterodox BN

1 heterodoxe
--e mening = opinion heterodoxe
-- boek = libro heterodoxe


heterodoxie ZN

1 heterodoxia
religieuze -- = heterodoxia religiose
politieke -- = heterodoxia politic
van -- beschuldigd worden = esser accusate de heterodoxia


heterodyne BN

1 heterodyne
--e ontvanger = receptor heterodyne
--e golf = unda heterodyne
--e generator = generator heterodyne


hetero-epitaxie ZN

1 heteroepitaxia


heterofiel BN

1 heterosexual


heterofilie ZN

1 heterosexualitate


heterofonie ZN

1 heterophonia


heterofyllie ZN

1 heterophyllia


heterogaam BN

1 heterogame


heterogametisch BN

1 heterogametic


heterogamie ZN

1 heterogamia, anisogamia


heterogeen BN

1 heterogene, composite, diverse, differente, hybride
-- systeem = systema heterogene
(SCHEI) --e katalyse = catalyse (-ysis) heterogene
van --e oorsprong = de origine diverse


heterogenesis ZN

1 heterogenese (-esis)


heterogenetisch BN

1 heterogenetic


heterogeniteit ZN

1 heterogeneitate


heterolateraal BN

1 heterolateral


heteroloog BN

1 heterologe
-- weefsel = texito heterologe
-- sperma = sperma heterologe


heterolyse ZN

1 heterolyse (-ysis)


heterolytisch BN

1 heterolytic
--e reactie = reaction heterolytic


heteromorf BN

1 heteromorphe, heteromorphic, polymorphe
--e kristallen = crystallos heteromorphe/heteromorphic
--e plan-ten = plantas heteromorphe


heteromorfisme ZN

1 heteromorphismo, polymorphismo


heteroniem BN

1 heteronyme


heteroniem ZN

1 heteronymo


heteronomie ZN

1 heteronomia
-- van de wil = heteronomia del voluntate


heteronoom BN

1 heteronome
--e ethiek = ethica heteronome


heteroplasma

1 heteroplasma


heteroplastiek ZN

1 heteroplastia


heteroplastisch BN

1 heteroplastic


heteropolair BN

1 heteropolar


heteroproteïne ZN

1 heteroproteina


heteroseksualiteit ZN

1 heterosexualitate


heteroseksueel BN

1 heterosexual


heterosexueel ZN

1 heterosexual


heterospecifiek BN

1 heterospecific


heterospoor BN

1 heterosporee
--e plant = planta heterosporee


heterosporie ZN

1 (PLANTK) heterosporia


heterostructuur ZN

1 heterostructura
ballistische -- = heterostructura ballistic


heterosyllabisch BN

1 heterosyllabic


heterosynapse ZN

1 heterosynapse (-apsis)


heterotaxie ZN

1 heterotaxia


heterotransplantatie ZN

1 (MED) heteroplastia


heterotrofie ZN

1 heterotrophia


heterotroof BN

1 heterotrophe, heterotrophic
--e voeding = nutrition heterotrophe/heterotrophic


heterotypisch BN

1 heterotypic


heterovaccin ZN

1 heterovaccino


heterovrouw ZN

1 femina heterophile


heterozygoot ZN

1 heterozygoto


heterozygoot BN

1 heterozygote, heterozygotic


hetgeen VNW

1 lo que
ik heb spijt van -- ik gezegd heb = io regretta lo que io ha dicite


hetman ZN

1 hetman


hetwelk VNW

1 lo que


hetze ZN

1 campania diffamatori/de diffamation/denigration
een -- voeren = diffamar, denigrar


hetzelfde BN

1 mesme, equal
steeds -- = invariabile
wij wonen in -- huis = nos habita le mesme casa
van --e jaar = de equal anno
alle mannen zijn -- = le homines es totes equal


hetzelfde ZN

1 le mesme cosa, ditto


hetzij VW

1 sia, sive
hetzij ... hetzij ... = sia/sive ... sia/sive ...


heug ZN

1
tegen -- en meug = contra le voluntate de un persona, con reluctantia, reluctantemente


heugel ZN

1 cremaliera


heugen WW

1 recordar se, memorar se, rememorar se, restar/remaner in le/su memoria


heugenis ZN

1 memoria, remembrantia


heuglijk BN

1 (verheugend) gaudiose, joiose
--e gebeurtenis = evento gaudiose/joiose
2 (gedenkwaardig) memorabile
-- feit = facto memorabile


heul ZN

1 (PLANTK) papavere
2 (heil, hulp) adjuta, refugio, conforto, consolation, recurso
zijn -- zoeken bij iemand = cercar refugio con un persona


heulbron ZN

1 fonte de consolation


heulen WW

1 conspirar, complotar, conjurar, esser in conniventia con, facer causa commun, collaborar
-- met de vijand = facer causa commun con le inimico


heulsap ZN

1 succo de papavere, opio


heup ZN

1 hanca, coxa
van de -- = coxal
ontwrichte -- = hanca dislocate/disarticulate
gebroken -- = fractura del collo del femore


heupaandoening ZN

1 affection/lesion del hanca


heupader ZN

1 vena iliac


heupbeen ZN

1 osso coxal/iliac


heupbeensspier ZN

1 musculo iliac


heupbreuk ZN

1 fractura del hanca


heupflacon ZN

1 Zie: heupfles


heupfles ZN

1 flasco de hanca, flacon platte


heupfractuur ZN

1 Zie: heupbreuk


heupgewricht ZN

1 articulation coxofemoral/del hanca


heupgewrichtsholte ZN

1 cavitate cotyloide, cotyle


heupgordel ZN

1 (gordel om de heup) cinctura de hanca
2 (veiligheidsriem) cinctura abdominal


heupjicht ZN

1 sciatica
de -- betreffend = sciatic


heupkam ZN

1 cresta/crista del osso iliac


heupkom ZN

1 acetabulo


heupluxatie ZN

1 Zie: heupontwrichting


heupomtrek ZN

1 mesura del hancas


heupontwrichting ZN

1 luxation/dislocation/disarticulation del hanca


heupoperatie ZN

1 operation del hanca


heuppijn ZN

1 coxalgia, sciatica


heupslagader ZN

1 arteria sciatic


heupspier ZN

1 musculo iliac


heupstreek ZN

1 region coxofemoral


heupverlamming ZN

1 paralyse (-ysis) del hanca


heupverrekking ZN

1 Zie: heupontwrichting


heupwiegen WW

1 balanciar le hancas


heupwieging ZN

1 balanciamento del hancas


heupwijdte ZN

1 mesura del hancas


heupzenuw ZN

1 nervo sciatic


heupzenuwpijn ZN

1 sciatica


heupziekte ZN

1 Zie: heupaandoening


heupzwaai ZN

1 movimento de hanca


heureka! TW

1 eureka! (Gr)


heuristiek ZN

1 heuristica


heuristiek BN

1 Zie: heuristisch


heuristisch BN

1 heuristic
--e kennis = cognoscentia heuristic
--e methodo = methodo heuristic
--e programmering = programmation heuristic
--e hypothese = hypothese (-esis) heuristic


heus BW

1 vermente, in veritate
maar niet --! = ma non!
denk je nou -- dat = e tu pensa que
ik begrijp je -- wel = io te comprende perfectemente
ik weet -- wel wat ik doe = io sape multo ben lo que io face
dat doet hij -- wel = il es secur que ille lo face


heus BN

1 (echt) ver, authentic, genuin
een --e diamant = un diamante authentic
2 (beleefd) cortese, polite, urban


heusheid ZN

1 cortesia, politessa, urbanitate


heuvel ZN

1 colle, collina, mamillon, monticula
de zeven --en van Rome = le septe collinas de Roma
tegen een -- opfietsen = montar un collina a bicycletta


heuvelachtig BN

1 collinose, montuose, (lage heuvels) accidentate
--e streek = region collinose/undulate
-- terrein = terreno accidentate/de collinas


heuvelaf BW

1 descendente


heuvelig BN

1 collinose, accidentate, montuose
-- landschap = paisage collinose/de collinas


heuvelkruin ZN

1 summitate de un collina


heuvelland ZN

1 region collinose/de collinas
het Limburgse -- = le collinas de Limburg


heuvellandschap ZN

1 paisage collinose/de collinas


heuvelop BW

1 ascendente


heuvelrij ZN

1 serie de collinas


heuvelrug ZN

1 (reeks heuvels) sequentia/catena/gruppo de collinas
2 (bovenrand van een heuvel) crista/cresta de un collina


heuveltje ZN

1 collinetta, monticulo, elevation, eminentia


heuveltop ZN

1 summitate de un collina


hevea ZN

1 hevea


hevel ZN

1 siphon


hevelbarometer ZN

1 barometro a/de siphon


hevelbuis ZN

1 siphon


hevelen WW

1 siphonar
het -- = siphonage


hevelfles ZN

1 siphon


heveling ZN

1 siphonage


hevelpomp ZN

1 pumpa a siphon


hevelvormig BN

1 in forma de siphon, siphoide


hevelwerking ZN

1 siphonage


hevig BN

1 vehemente, violente, forte, acute, vive, impetuose, intense
--e koude = frigido intense
--e discussie = discussion vehemente/violente
--e hitte = calor intense
--e pijn = dolor acute/intense
--e koorts = febre forte/intense
-- verlangen = desiro/desiderio multo forte
--e wind = vento forte
-- gevecht = combatto violente
--e aanval = attacco violente
--e protest = protestos forte/vehemente
--e maken = intensificar
-- verontwaardigd = multo indignate
-- verliefd = multo inamorate
-- tekeer gaan = vociferar


hevigheid ZN

1 violentia, intensitate, vehementia, fortia, impetuositate, acuitate
-- van de koorts = fortia/intensitate del febre
-- van een gevoel = intensitate de un sentimento
in alle -- = in tote su violentia, con grande violentia/vehementia/intensitate
in -- toenemen = augmentar in/de intensitate
de storm nam nog toe in -- = le tempesta deveniva plus violente, le fortia del tempesta augmentava
de vijandelijkheden barstten weer in volle -- los = le hostilitates erumpeva de novo in tote intensitate


hexaan ZN

1 hexano


hexaanzuur ZN

1 acido caproic


hexachord ZN

1 hexachordo


hexadecimaal BN

1 hexadecimal


hexaëder ZN

1 hexahedro, hexagono, cubo


hexagonaal BN

1 hexagone, hexagonal
--e piramide = pyramide hexagone/hexagonal
-- stelsel = systema hexagone/hexagonal
molecuul met een --e structuur = molecula a structura hexagone/hexagonal


hexagoon ZN

1 hexagono, hexahedro, cubo


hexagram ZN

1 hexagramma


hexameron ZN

1 hexameron


hexameter ZN

1 hexametro
dactylische -- = hexametro dactylic


hexametrisch BN

1 hexametre, hexametric
--e versregel = hexametro


hexateuch BN

1 hexateucho
van de -- = hexateuchal


HH

1 (Afk.: Heren) Seniores


H.H.

1 (Afk.: Hare Hoogheid) Su Majestate


hiaat ZN

1 (ook BIOL, TAAL) hiato, (leemte) lacuna, omission, vacuo, manco
een -- in het handschrift = un lacuna in le manuscripto
een -- in zijn kennis = un lacuna in su saper
--en in het geheugen = lacunas de memoria
een -- laten = hiar


hiatus ZN

1 hiato


hibacypres ZN

1 tjujopsis


hibernakel ZN

1 hibernaculo
2 (PLANTK) turion


hibernatie ZN

1 hibernation


hiberneren WW

1 hibernar


Hibernia ZN EIGN

1 Hibernia, Irlanda


hibiscus ZN

1 hibisco, rosa de China


hidalgo ZN

1 hidalgo (S)


hiel ZN

1 (van de voet) calce, talon
zijn --en lichten = monstrar le talones
iemand op de --en zitten = persequer un persona super le talones, esser super le talones de un persona
iemands --en likken = adular un persona, lamber le culo de un persona
2 (van sok/kous/schoen) talon
3 (TECHN) talon


hielbeen ZN

1 calcaneo, osso del talon


hielbeschermer ZN

1 protegecalce


hielenlikken WW

1 adular, lamber le culo (de)


hielenlikker ZN

1 adulator


hielenlikkerij ZN

1 adulation


hielpees ZN

1 tendon/tendine de Achilles


hielprik ZN

1 injection in le talon


hielstuk ZN

1 (van schoen) contraforte


hielversterking ZN

1 Zie: hielstuk


hiep TW

1
--, --, hoera! = hurra!, multo ben!


hier BW

1 hic, ci, in iste loco
-- en nu = hic e nunc
-- en daar = hic e ibi, passim
-- te lande = in iste pais
-- ter stede = in iste urbe
tot -- = usque a ci/hic
-- bij = hic/ci juncto, hic/ci incluso
-- is/zijn = ecce (L)
dit meisje -- = iste puera
mijnheer -- zegt = iste senior dice


hier! TW

1 (bij overhandiging) prende!
2 (tegen hond) veni hic!


hieraan BW

1 a/in isto
-- is niets gelegen = isto non ha importantia


hierachter BW

1 detra isto
-- ligt een grote tuin = il ha un grande jardin detra isto
(FIG) wat steekt --? = que es detra isto?


hieraf BW

1 de isto


hiërarch ZN

1 hierarcha


hiërarchie ZN

1 (priesterregering) hierarchia
2 (van waardigheidsbekleders) hierarchia
3 (in volgorde van belangrijkheid) hierarchia, scala
-- van waarden = scala de valores
treden van de -- = grados del hierarchia
militaire -- = hierarchia militar


hiërarchiek BN

1 hierarchic


hiërarchisch BN

1 hierarchic, hierarchisate
-- opbouwen/ordenen/indelen = hierarchisar
--e opbouw/ordening/indeling = hierarchisation


hiëratisch BN

1 hieratic
-- schrift = scriptura hieratic


hierbeneden BW

1 hic/ci in basso, hic/ci infra


hierbij BW

1 hic/ci juncto, hic/ci incluse


hierbinnen BW

1 intra, hic/ci al/in le interior


hierboven BW

1 hic/ci supra
2 (in een boek/brief e.d.) precedentemente


hierbuiten BW

1 al exterior, foras, foris
2 sin isto


hierdoor BW

1 (door deze zaak) per hic/ci/isto
-- loopt een buisje = un parve tubo passa per hic/ci/isto
2 (dientengevolge) in consequentia
-- kwam hij te laat = in consequentia ille ha arrivate troppo tarde
3 (op deze manier) de iste maniera


hierheen BW

1 (per) hic/ci


hierin BW

1 hic, ci, in isto
-- heeft hij gelijk = in iste cosa ille ha ration


hierlangs BW

1 (per) hic/ci
zij komt alle dagen -- = cata die illa passa hic/ci


hiermee BW

1 con isto


hierna BW

1 post isto, tunc, pois, post, postea


hiernaast BW

1 hic/ci apud/juxta/presso
hij woont -- = ille habita le casa vicin


hiernamaals ZN

1 le altere mundo


hiernevens BW

1 (ingesloten) incluso


hierocratie ZN

1 hierocratia


hierocratisch BN

1 hierocratic
--e regering = governamento hierocratic
--e staat = stato hierocratic


hiëroduul ZN

1 hierodulo


hiërofant ZN

1 hierophanta


hiëroglief ZN

1 hieroglyphico


hiërogliefenschrift ZN

1 scriptura hieroglyphic/in hieroglyphicos


hiëroglifisch BN

1 hieroglyphic
-- schrift = scriptura hieroglyphic
-- teken = signo hieroglyphic


hiërologie ZN

1 hierologia


hierom BW

1 (om deze zaak) circa/circum isto
2 (om deze reden) pro iste ration


hiëromantie ZN

1 hieromantia


hieromheen BW

1 circa/circum iste casa, etc.


hieromtrent BW

1 (hier in de buurt) per hic/ci
2 (omtrent deze zaak) super isto, concernente isto, in iste respecto, quanto a isto


hieronder BW

1 (onder deze plaats) hic/ci infra/in basso
2 (zich erbij bevindend) inter istes
3
-- verstaan = comprender con/per isto


hierop BW

1 (hierna) post isto, tunc, pois, postea, post
-- kwamen we in een bos = tunc nos ha arrivate in un bosco
2 (op deze zaak) super isto
in antwoord -- = in responsa a isto


hierover BW

1 (aangaande het genoemde) concernente isto, de isto, super isto
-- zullen wij u informeren = nos va informar vos concernente isto/iste cosa


hiertegen BW

1 contra isto
ik verzet mij -- niet = io non me oppone contra isto


hiertegenover BW

1 (tegenover deze zaak) contra isto
2 (tegenover deze plaats) in facie


hiertoe BW

1 (tot deze plaats) usque ci/hic
2 (tot het genoemde) a isto, pro isto
-- had hij niet de moed = ille non habeva le corage pro isto
3 (voor dit doel) a iste fin, a iste effecto


hiertussen BW

1 (tussen twee) inter le duo, inter iste duo cosas


hieruit BW

1 (uit deze plaats) de ci, de hic
wij vertrekken van -- = nos parti de ci/hic
2 (uit het genoemde) de isto
-- volgt dat hij gelijk heeft = il resulta de isto que ille ha ration


hiervan BW

1 de isto


hiervandaan BW

1 de ci, de hic
het is een uur -- = il es un hora de ci/hic


hiervoor BW

1 (vóór het genoemde) ante isto
2 (voor/wat betreft het genoemde) pro isto
-- is geen equivalent = il non ha un equivalente pro isto, isto non ha un equivalente
3 (tot dit doel) a iste fin, a iste effecto
-- is noodzakelijk dat = a iste fin il es necessari que
4 (in ruil voor het genoemde) in cambio de isto, pro isto


hierzo BW

1 (hier) ci, hic
-- woont hij = ille habita ci/hic
2 (alstublieft) prende


hierzonder BW

1 sin isto


hieuwen WW

1 hissar, levar
het anker -- = levar le ancora


hi-fi ZN

1 alte fidelitate, hi-fi (E)


hi-fi BN

1 de alte fidelitate, hi-fi (E)
van -- kwaliteit = de un qualitate hi-fi


hi-fi-installatie ZN

1 equipamento de alte fidelitate/de hi-fi (E), installation/apparato hi-fi (E)


high-brow ZN

1 erudito, intellectual


high-brow BN

1 erudite, intellectual


high-fidelity ZN

1 alte fidelitate, hi-fi (E)


high life ZN

1 high life (E)


high-society ZN

1 alte societate


high-tech BN

1 de alte technologia, avantiate
-- robotica = robotica avantiate


hij PERS VNW

1 ille


hijgen WW

1 (hoorbaar ademhalen) anhelar
het -- = anhelation
-- van vermoeidheid = anhelar de fatiga
2 (sterk verlangen) desiderar/desirar ardentemente


hijger ZN

1 persona anhelante
ik had weer een -- vandag = io habeva de novo un telephonata obscen hodie


hijgerig BN

1 anhelante
-- stemgeluid = voce anhelante


hijging ZN

1 respiration anhelante


hijs ZN

1 (handeling) (le) hissar
(FIG) het is een hele -- = isto es un travalio/labor multo dur
2 (hoeveelheid) carga
3 (werktuig) elevator
4 (oplawaai) colpo


hijsblok ZN

1 polea


hijscapaciteit ZN

1 capacitate de elevation


hijsen WW

1 (naar boven trekken) hissar, altiar, levar, elevar, (SCHEEP) (takelen) guindar
een kist naar boven -- = hissar un cassa
het anker -- = levar le ancora
de zeilen -- = hissar/altiar le velas
de vlag -- = hissar le bandiera
2 (veel drinken) biber multo/troppo


hijskraan ZN

1 grue
met een -- ophijsen = guindar


hijslier ZN

1 cabestan


hijsmachine ZN

1 Zie: hijswerktuig


hijstakel ZN

1 polea


hijstoestel ZN

1 Zie: hijswerktuig


hijstouw ZN

1 (van katrol) corda de polea
2 (voor vlag/zeil) drizza


hijsvermogen ZN

1 Zie: hijscapaciteit


hijsvloer ZN

1 platteforma de elevation


hijswerktuig ZN

1 apparato elevatori/de elevation, elevator, montacargas


hik ZN

1 singulto
de -- hebben = singultar


hikhakkerij ZN

1 querela, disputa


hikken WW

1 singultar


hikkerig BN

1 singultante
met een --e stem = con un voce singultante


hilarisch BN

1 hilare
-- gelach = risos hilare


hilariteit ZN

1 hilaritate
algemene -- veroorzaken = causar/provocar/producer le hilaritate general


hilus ZN

1 (ANAT) hilo
2 (PLANTK) cicatricula


Himalaya ZN EIGN

1 Himalaya
van de -- = himalayan


himation ZN

1 himation


hinde ZN

1 cerva


hindekalf ZN

1 parve cervo


hinder ZN

1 embarasso, incommoditate, molestation, molestia
iemand veel -- bezorgen = procurar grande molestia a un persona


hinderen WW

1 (belemmeren in de bewegingsvrijheid) impedir, obstruer, entravar
het verkeer -- = obstruer le traffico
dat obstakel hindert het verkeer = iste obstaculo impedi/entrava le traffico
het -- van het verkeer = le obstruction del traffico
(SPORT) de tegenstander opzettelijk -- = obstruer su opponente
(SPORT) het opzettelijk -- van de tegenstander = le obstruction
2
(bezwaarlijk zijn) dat hindert niet = non importa
3 (beperken) embarassar, incommodar, impedir
4 (storen) importunar
5 (dwarszitten, irriteren) contrariar, entravar, incommodar, molestar
de lage zon hindert de automobilisten = le sol basse incommoda le automobilistas
6 (vervelen) fastidiar, enoiar
7 (benadelen) handicapar
8 (uitzicht) interrumper


hinderlaag ZN

1 imboscada, insidia
in -- liggen = esser in imboscada, esser imboscate
in -- gaan liggen = imboscar se
een -- leggen = preparar un imboscada, insidiar
in een -- vallen/lopen = cader in un imboscada
de vijand in een -- lokken = attraher le inimico in un imboscada


hinderlijk BN

1 (irritant) irritante, vexante, vexatori
--e maatregel = mesura vexatori
hij is -- pedant = ille es de un pedanteria insupportabile
2 (belemmerend) embarassante, embarassose, incombrante
een -- obstakel = un obstaculo embarassante/incombrante
die bepaling is -- voor de handel = iste disposition entrava le commercio
3 (storend) enoiose, importun, moleste
--e nieuwsgierigheid = curiositate importun
--e schuldeiser = creditor moleste
het galmen van de zaal is -- = le resonantia del sala es enoiose
4 (onbehaaglijk) disagradabile, incommodante
de warmte is niet -- = le calor non es incommodante
-- geluid = ruito incommodante


hinderlijkheid ZN

1 importunitate, incommoditate, molestia


hindernis ZN

1 barriera, barrage, barricada, obstaculo, incombramento, impedimento, embarasso, entrave
natuurlijke -- = barriera natural
wedren met --sen = cursa de obstaculos, steeple chase (E)
onneembare/onoverkomelijke -- = obstaculo insuperabile/inexpugnabile
een -- nemen = prender/superar un obstaculo
de enige -- die hen scheidt = le sol barriera inter illes
een -- vormen = obstar
--sen uit de weg ruimen = remover/supprimer/surmontar/superar obstaculos


hindernisbaan ZN

1 pista de obstaculos, percurso de obstaculos/de steeple chase (E)


hindernisloop ZN

1 Zie: hindernisren


hindernisren ZN

1 cursa de/a/con obstaculos, steeple chase (E)
de 3000 meter -- lopen = currer le 3000 metros steeple chase


hinderpaal ZN

1 obstaculo, impedimento, barriera, entrave, (blok aan het been) remora
een -- uit de weg ruimen = remover/supprimer/eliminar/surmontar/superar un obstaculo
iemand een -- in de weg leggen = poner un obstaculo a un persona
een -- zijn = obstar


hinderwet ZN

1 lege super activitates moleste


Hindi ZN

1 (taal) hindi


Hindoe ZN

1 hindu


hindoeïsme ZN

1 hinduismo


Hindoes BN

1 hindu


Hindoestaan ZN

1 hindustani


Hindoestaans ZN

1 (taal) hindustani


Hindoestan ZN EIGN

1 Hindustan


hinkelen WW

1 saltettar super un gamba


hinken WW

1 (mank lopen) claudicar
op twee gedachten -- = claudicar inter duo pensatas/pensamentos, vacillar inter duo punctos de vista, esser indecise


hinkepinken WW

1 claudicar


hinking ZN

1 claudication


hink-stap-sprong ZN

1 salto triple


hinniken WW

1 hinnir
het -- van een paard = le hinnimento de un cavallo


hint ZN

1 suggestion, indication
een -- geven = dar un indication
een -- krijgen = reciper un indication


hip! TW

1 hip!


hipparch ZN

1 hipparcho


hipparchie ZN

1 hipparchia


hipparion ZN

1 hipparion


hippen WW

1 saltar, saltettar, gambadar


hippiatrie ZN

1 hippiatria


hippiatrisch BN

1 hippiatric


hippie ZN

1 hippy (MV: hippies) (E)


hippie-beweging ZN

1 movimento hippy (E)


hippie-cultuur ZN

1 cultura hippy (E)


hippisch BN

1 hippic, equestre
--e sport = sport hippic/equestre, equitation


hippocamp ZN

1 hippocampo


hippocampus ZN

1 hippocampo


Hippocrates ZN EIGN

1 Hippocrate
leer van -- = hippocratismo


hippocratisch BN

1 hippocratic
--e school = schola hippocratic
--e eed = juramento hippocratic


hippodroom ZN

1 hippodromo


hippologie ZN

1 hippologia


hippologisch BN

1 hippologic


hippoloog ZN

1 hippologo


hippopotamus ZN

1 hippopotamo


hippuurzuur ZN

1 acido hippuric


hirsutisme ZN

1 hirsutismo


Hispanië ZN

1 Hispania, Espania


hispanisme ZN

1 hispanismo


hispanist ZN

1 hispanista


hispanoloog ZN

1 hispanista


histamine ZN

1 histamina


histaminewerend BN

1 antihistaminic


histidine ZN

1 histidina


histiocyt ZN

1 histiocyto


histochemie ZN

1 histochimia


histochemisch BN

1 histochimic


histofysiologie ZN

1 histophysiologia


histofysiologisch BN

1 histophysiologic


histogeen BN

1 histogene


histogenese ZN

1 histogenese (-esis)


histograaf ZN

1 histographo


histografie ZN

1 histographia


histografisch BN

1 histographic


histogram ZN

1 histogramma


histoïde ZN

1 histoide


histologie ZN

1 histologia


histologisch BN

1 histologic
-- onderzoek = examine histologic


histoloog ZN

1 histologo, histologista


histolyse ZN

1 histolyse (-ysis)


histolytisch BN

1 histolytic


histomorfologie ZN

1 histomorphologia


histon ZN

1 histon


histonomie ZN

1 histonomia


histopathologie ZN

1 histopathologia


histopathologisch BN

1 histopathologic


histoplasmose ZN

1 histoplasmose (-osis)


historadiografie ZN

1 historadiographia


historicisme ZN

1 Zie: historisme


historiciteit ZN

1 historicitate


historicus ZN

1 historico


historie ZN

1 (verleden) historia
vaderlandse -- = historia national/del patria
2 (geschiedverhaal) historia
3 (verhaal) historia
komische -- = historia hilarante
4 (kennis) historia
natuurlijke -- = historia natural


historiebeeld ZN

1 imagine historic/del historia


historiebeschouwing ZN

1 contemplation del historia


historiebron ZN

1 Zie: geschiedbron


historiekennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento de historia


historieprent ZN

1 imagine de historia


historieschilder ZN

1 pictor de historia


historieschrijver ZN

1 historico, historiographo


historiestuk ZN

1 (schilderij) pictura historic
2 (toneelstuk) pièce (F) historic


historietje ZN

1 historietta
een aardig -- = un historietta amusante


historiograaf ZN

1 historiographo


historiografie ZN

1 historiographia


historiografisch BN

1 historiographic


historiologie ZN

1 historiologia


historiologisch BN

1 historiologic


historioloog ZN

1 historiologo


historisch BN

1 historic
Historisch Genootschap = Societate Historic
--e kritiek = critica historic
-- materialisme = materialismo historic
--e plaats = loco/sito historic
--e methode = methodo historic
-- onderzoek = recerca/investigation historic
--e feiten = factos historic
--e nauwgezetheid = exactitude historic
--e gebeurtenis = evento historic
--e roman = roman(ce) historic
--e figuur = personage historic
-- monument = monumento historic
--e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek = linguistica historic
iets -- bewijzen = demonstrar historicamente un cosa
dat is -- gegroeid = isto es le resultato de un evolution historic/de factores historic


historiseren WW

1 poner/mitter in un contexto historic, situar historicamente


historiseren WW

1 historisar


historisme ZN

1 historismo, historicismo
marxistisch -- = historismo/historicismo marxista


historistisch BN

1 historicista


histrionisch BN

1 histrionic


hit ZN

1 (MUZ) hit (E), successo (discographic)
2 (paard) pony (E)
3 (dienstmeisje) juvene serviente


hitladder ZN

1 Zie: hitparade


Hitler ZN EIGN

1 Hitler
van -- = hitlerian


hitlergroet ZN

1 salute hitlerian


hitleriaan ZN

1 hitleriano


hitleriaans BN

1 hitlerian


hitlijst ZN

1 Zie: hitparade


hitparade ZN

1 hit parade (E), lista de successos


hitsen BN

1 instigar, excitar, incitar


hitsig BN

1 (vurig) ardente, impetuose, focose, cal(i)de
hij is -- van aard = ille es de temperamento focose
2 (geil) lascive, lubric


hitsigheid ZN

1 (vurigheid) ardor, calor, impetuositate
2 (geilheid) lascivitate, lubricitate


hitte ZN

1 calor (forte)
tropische -- = calor tropical
ondraaglijke -- = calor intolerabile/insupportabile
moordende -- = calor mortal
drukkende -- = calor oppressive/suffocante/asphyxiante
2 (FIG) ardor, calor, fervor
in de -- van de strijd = in le ardor/fervor del battalia/lucta
in de -- van de discussie = in le calor del discussion


hittebarrière ZN

1 barriera/muro del calor, barriera thermal


hittebestendig BN

1 a prova/proba de calor, resistente al calor, refractari, ignifuge
-- materiaal = material refractari


hittebestendigheid ZN

1 resistentia al calor, thermostabilitate


hittedag ZN

1 die/jorno de grande calor


hittedraadmeter ZN

1 wattmetro thermic/a filo calide


hittegevoelig BN

1 sensibile al calor


hittegolf ZN

1 unda de calor


hittegraad ZN

1 grado de calor


hittemeter ZN

1 pyrometro


hittepuistjes ZN MV

1 buttones de calor


hitterecord ZN

1 record (A) de calor


hitteschild ZN

1 scuto thermic


hittestraling ZN

1 radiation thermic/calorific/de calor


hitteuitslag ZN

1 buttones de calor


hittevast BN

1 Zie: hittebestendig


hittevastheid ZN

1 Zie: hittebestendigheid


hittewerking ZN

1 effecto de calor


Hittiet ZN

1 hittite


Hittitisch BN

1 hittite


hiv ZN

1 HIV


hiv-besmetting, hiv-infectie ZN

1 contamination/infection per HIV


hiv-virus ZN

1 virus de HIV


hl

1 (Afk.: hectoliter) hl (hectolitro)


HLS

1 (Afk: hogere landbouwschool) Schola Superior de Agronomia


H.M.

1 (Afk.: Hare Majesteit) Su Majestate


hm

1 (Afk.: hectometer) hm (hectometro)


hm! TW

1 hmm!, hum!, ahem!


H.O.

1 (Afk.: hoger onderwijs) Inseniamento Superior


ho! TW

1 halto!, stop!


hobbel ZN

1 inequalitate
vol --s en bobbels = plen de inequalitates/irregularitates
(FIG) er moet nog één -- genomen worden = il ha ancora un obstaculo


hobbelachtig BN

1 Zie: hobbelig


hobbelachtigheid ZN

1 Zie: hobbeligheid


hobbeldebobbel BW

1 plen de inequalitates/irregularitates
de weg gaat van -- = le cammino es plen de inequalitates


hobbelen WW

1 succuter


hobbelig BN

1 inequal, irregular, scabrose, rugose
--e weg = cammino scabrose/plen de inequalitates
-- ijs = glacie de superficie inequal


hobbeligheid ZN

1 inequalitate, irregularitate, asperitate, rugositate, scabrositate


hobbelpaard ZN

1 cavallo balanciante/a/de bascula


hobbelweg ZN

1 cammino scabrose/plen de inequalitates


hobbezak ZN

1 (kledingstuk) vestimento informe, sacco (de patatas)


hobbezakk(er)ig BN

1 sacchesc


hobby ZN

1 hobby (E) (MV: hobbies), passatempore
tuinieren is haar -- = illa ha un hobby: le jardinage


hobbyblad ZN

1 magazin de hobby (E)


hobbyisme ZN

1 (het beoefenen van een hobby) le practica de un hobby (E)
2 (amateurisme) amateurismo


hobbyist ZN

1 (amateur) amateur (F), dilettante (I)


hobbykamer ZN

1 Zie: hobbyruimte


hobbyruimte ZN

1 atelier (F)/camera pro (practicar) su hobby (E)


hobo ZN

1 oboe


hoboblazer ZN

1 oboista


hoboconcert ZN

1 (uitvoering) concerto de oboe
2 (muziekstuk) concerto pro oboe


hoboïst ZN

1 oboista


hobopartij ZN

1 parte de oboe


hobospeler ZN

1 oboista


hockey ZN

1 hockey (E)
-- spelen = jocar al hockey


hockeybal ZN

1 balla de hockey (E)


hockeyclub ZN

1 club (E) de hockey (E)


hockeycoach ZN

1 coach (E) de hockey (E)


hockeyelftal ZN

1 equipa/team (E) de hockey (E)


hockeyen WW

1 jocar al hockey (E)


hockeyer ZN

1 jocator de hockey (E), hockeyista


hockeymatch ZN

1 Zie: hockeywedstrijd


hockeyschaats ZN

1 patin de hockey (A)


hockeyschoen ZN

1 scarpa de hockey (A)


hockeyspeler ZN

1 Zie: hockeyer


hockeystick ZN

1 stick (E)


hockeystok ZN

1 Zie: hockeystick


hockeyteam ZN

1 Zie: hockeyelftal


hockeytoernooi ZN

1 torneo de hockey (E)


hockeyveld ZN

1 terreno/campo de hockey (E)


hockeywedstrijd ZN

1 match (E) de hockey (E)


hocus-pocus ZN

1 hocus-pocus, abracadabra
-- en de hoed was weg! = abracadabra! e le cappello ha disparite!


hodgkin ZN

1 maladia de Hodgkin


hodograaf ZN

1 hodographo


hodologie ZN

1 hodologia


hodologisch BN

1 hodologic


hodometer ZN

1 hodometro, pedometro, contapassos


hodometrie ZN

1 hodometria


hodometrisch BN

1 hodometric


hodoniem ZN

1 hodonymo


hodonymisch BN

1 hodonymic


hoe BW

1 qualmente, como, de qual maniera
-- gaat het met U/jou/jullie? = como sta vos?
-- heet dat in Interlingua? = como se dice isto in Interlingua?
-- diep is het kanaal? = qual es le profunditate del canal?
-- dan ook = comocunque, de/in qualcunque maniera/modo
-- oud ben jij? = que etate ha tu?, quante annos ha tu?
-- ver bent u? = usque a ubi ha vos arrivate?
-- kan dat nou? = como es isto possibile?
-- kun je dat van me denken? = como pote tu pensar isto de me?
-- lang? = quante tempore?
-- laat is het? = que hora es?
2 (in welke graad) quanto
-- ouder -- mooier = quanto plus vetule tanto plus belle
-- rijk hij ook is = quantocunque ric ille es
je weet niet -- moeilijk dat is = tu non sape quanto difficile isto es


hoed ZN

1 cappello
slappe -- = capello flexibile
vilten -- = cappello de feltre
strooien -- = cappello de palea
kastoren -- = cappello de castor
hoge -- = (cappello) cylindro
foeilelijke -- = cappello abominabile
zijn -- afnemen = discoperir se, levar le cappello
zijn -- opzetten = mitter su cappello
een andere -- opzetten = cambiar de cappello
met de -- in de hand = con le cappello in le mano
-- af! = a basso cappello!
-- van een paddestoel = cappello de un fungo


hoedanig VR VNW BIJV

1 qual
-- was zijn voorkomen = qual esseva su appararentia?


hoedanigheid ZN

1 (aard) qualitate
stoffen van dezelfde -- = texitos del mesme qualitate
2 (eigenschap) qualitate, proprietate
vele goede --en hebben = haber multe qualitates
3 (functie) qualitate, titulo
in de -- van = in le qualitate de, qua, a titulo de
(TAAL) bijwoord van -- = adverbio de qualitate


hoede ZN

1 (bescherming) protection, guarda, salveguarda, (voogdij) tutela, custodia
onder de -- van = sub le custodia de
iemand onder zijn -- nemen = prender un persona sub su guarda/protection
2 (behoedzaamheid) prudentia, circumspection, guarda
op zijn -- zijn = esser allerte


hoedelastiek ZN

1 elastico de cappello


hoeden WW

1 (beschermen) surveliar
2 (vee bewaken) guardar, conducer
vee -- = guardar bestial
ganzen -- = guardar anseres
varkens -- = guardar porcos
schapen -- = conducer oves
het -- van de schapen = le conducta del oves
3
zich -- voor = guardar se de


hoedenatelier ZN

1 cappelleria


hoedenband ZN

1 banda de cappello


hoedenborstel ZN

1 brossa a/de cappello, brossa pro cappellos


hoedendoos ZN

1 cassa de cappello, cappelliera


hoedenfabricage ZN

1 fabrication de cappellos


hoedenfabriek ZN

1 fabrica de cappellos, cappelleria


hoedenfabrikant ZN

1 fabricante de cappellos, cappellero


hoedengarneersel ZN

1 guarnition/passamento de cappellos


hoedengesp ZN

1 bucla a/de cappello


hoedenindustria ZN

1 industria de cappellos


hoedenkapstok ZN

1 portacappellos


hoedenlint ZN

1 Zie: hoedenband


hoedenmaken ZN

1 cappelleria


hoedenmaker ZN

1 cappellero


hoedenmakerij ZN

1 cappelleria


hoedenmakersgild ZN

1 corporation del cappelleros


hoedenmode ZN

1 moda de cappello


hoedenpen ZN

1 Zie: hoedenspeld


hoedenplank ZN

1 portacappellos


hoedenrand ZN

1 bordo del cappello


hoedenschuier ZN

1 Zie: hoedenborstel


hoedenspeld ZN

1 spinula a/de/pro cappello


hoedenverkoper ZN

1 cappellero


hoedenvilt ZN

1 feltro pro cappellos


hoedenvilt ZN

1 feltro (pro cappellos)


hoedenwinkel ZN

1 cappelleria


hoeder ZN

1 (van ganzen, schapen, etc) pastor
2 (bewaker) guardator, guardiano, custode
ben ik mijn broeders --? = es io forsan le guardiano de mi fratre?
3 (beschermer) guardator, protector


hoedje ZN

1 parve cappello
2
onder één -- spelen = colluder


hoedkwal ZN

1 chrysaora


hoedomboordsel ZN

1 guarnitura de cappello


hoedrand ZN

1 bordo de cappello


hoedslak ZN

1 patella


hoedslang ZN

1 cobra


hoedvorm ZN

1 forma de cappello


hoedvormig BN

1 in forma de cappello


hoef ZN

1 ungula
van --en voorzien = ungulate
gespleten -- = pede furcate
het paard verliest een -- = le cavallo se disferra


hoefachtig BN

1 ungulate
--e dieren = animales ungulate, ungulatos


hoefbeen ZN

1 digito median, tertie digito


hoefbeslag ZN

1 ferratura (de cavallo)


hoefblad ZN

1
klein -- = tussilagine
groot -- = petasites


hoefdier ZN

1 animal ungulate, ungulato


hoefganger ZN

1 animal unguligrade, unguligrado


hoefgetrappel ZN

1 battimento/ruito del ungulas/de un cavalcada
in de verte hoorde men -- = a distantia il habeva un sono de cavallos
ik hoorde -- = io audiva le sono de ungulas del cavallos


hoefhamer ZN

1 martello de ferrero/ferrator


hoefijzer ZN

1 ferro a/de cavallo
een -- smeden = forgiar un ferro a/de cavallo
een -- verliezen = perder un ferro
--e brengen geluk = le ferros de cavallo apporta le fortuna


hoefijzermagneet ZN

1 Zie: hoefmagneet


hoefijzerneus ZN

1 (vleermuis) rhinolopho


hoefijzernier ZN

1 ren in forma de ferro de cavallo


hoefijzervormig BN

1 in forma de ferro a/de cavallo


hoefkanker ZN

1 cancer del pede, pododermatitis vegetante


hoefkruid ZN

1 Zie: hoefblad


hoefmagneet ZN

1 magnete in forma de ferro a/de cavallo


hoefnagel ZN

1 clavo de ferro a/de cavallo/de ferratura


hoefslag ZN

1 (slag(en) met de hoef) colpo(s) de pede de cavallo, passo de un cavallo
2 (geluid) battimento del ungula
3 (spoor) marcas del ungulas, pista


hoefsmederij ZN

1 ferreria


hoefsmid ZN

1 ferrator, ferrero


hoefspoor ZN

1 marcas del ungulas


hoefvormig BN

1 Zie: hoefijzervormig


hoegenaamd BW

1 (in welk opzicht ook, nagenoeg, vrijwel, helemaal, volstrekt) absolutemente, completemente
-- niets = absolutemente nihil
hij heeft -- alle boeken gelezen = ille ha legite practicamente tote le libros
2 (met 'niet' of 'geen', niet noemenswaardig, nauwelijks) a pena
zij is -- niet verlegen = illa es a pena timide
er is -- niets van waar = a pena il ha alco de veritate in isto


hoegrootheid ZN

1 (hoeveelheid) quantitate
2 (bedrag) amonta, summa
3 (inhoud) volumine
4 (maat) mesura, dimension


hoek ZN

1 (ook WISK) angulo
complementaire -- = angulo complementari
supplementaire -- = angulo supplementari
overeenkomstige --en = angulos correspondente
aanliggende -- = angulo contigue/adjacente
overstaande --en = angulos opposite
gestrekte -- = angulo platte/plan
rechte -- = angulo recte
scherpe -- = angulo acute
stompe -- = angulo obtuse
scheve -- = angulo oblique
dode -- = angulo morte
parallactische -- = angulo parallactic
grootte van een -- = apertura de un angulo
-- van inval = angulo de incidentia
-- van terugkaatsing = angulo de relexion
-- van 30 graden = angulo de 30 grados
met veel --en = multiangular
een -- in tweeën delen = bisecar un angulo, divider un angulo in duo partes equal
de -- omgaan/omslaan = tornar (circa/circum) le angulo
allerlei problemen kwamen om de -- kijken = il ha surgite tote sorta de problemas


hoekachtig BN

1 angulose


hoekafstand ZN

1 distantia angular


hoekbal ZN

1 (SPORT) colpo angular/de angulo, corner (E)


hoekbalk ZN

1 poste de angulo


hoekbank ZN

1 sofa (in forma de) de angulo


hoekbeslag ZN

1 angulo de metallo


hoekboor ZN

1 forator a angulo


hoekbuffet ZN

1 buffet (F) del angulo


hoekdeellijn ZN

1 bis(s)ectrice


hoekdiscordantie ZN

1 discordantia angular


hoekdispersie ZN

1 dispersion angular


hoekerker ZN

1 fenestra saliente del angulo


hoekfrees ZN

1 fresa a angulo


hoekfrequentie ZN

1 frequentia angular


hoekgraad ZN

1 grado de angulo


hoekhaard ZN

1 estufa de angulo


hoekhuis ZN

1 casa de angulo


hoekig BN

1 angulose, angular
-- gezicht = visage/facie angular/angulose
-- lichaam = corpore angulose
--e lijn = linea angulose
-- karakter = character angulose
2 punctute
-- handschrift = scriptura punctute


hoekigheid ZN

1 contornos angulose, angulositate, angularitate


hoekijzer ZN

1 ferro angular, esquadra de ferro


hoekje ZN

1 parve angulo, anguletto
-- bij de haard = anguletto/sedia del camino
een rustig -- = un angulo quiete
(FIG) het -- omgaan = morir, ir al altere mundo


hoekkamer ZN

1 camera del angulo


hoekkast ZN

1 armario del angulo


hoeklas ZN

1 soldatura de angulo


hoeklijn ZN

1 diagonal


hoeklood ZN

1 plumbo


hoekmeetinstrument ZN

1 Zie: hoekmeter


hoekmeetkunde ZN

1 goniometria


hoekmeter ZN

1 mesurator de angulos, angulometro, graphometro, pantometro, semicirculo, (goniometer) goniometro, (astrolabium) astrolabio, (sextant) sextante, (kwadrant) quadrante, (theodoliet) theodolite


hoekmeting ZN

1 mesura de angulo
2 goniometria


hoekmeubel ZN

1 mobile de angulo


hoekmuur ZN

1 muro angular/de angulo


hoeknaad ZN

1 sutura de angulo


hoekoverbrenging ZN

1 transmission angular


hoekpaal ZN

1 poste de angulo


hoekpand ZN

1 casa/edificio de angulo


hoekperceel ZN

1 Zie: hoekpand


hoekpijler ZN

1 pilar/pilastro/pylon/columna/colonna angular/de angulo
2 (FIG) petra angular


hoekpilaar ZN

1 pilar/pilastro angular/de angulo


hoekplaat ZN

1 placa de angulo


hoekplaats ZN

1 posto de angulo, (zitplaats) sedia de angulo


hoekplank ZN

1 planca del angulo


hoekpositie ZN

1 position angular


hoekprisma ZN

1 prisma pentagonal


hoekprofiel ZN

1 profilo de angulo


hoekpunt ZN

1 (van driehoek, etc.) puncto angular, vertice de un angulo


hoekpuntslijn ZN

1 diagonal


hoekraam ZN

1 fenestra del angulo


hoeks BN

1 in forma de angulo, angular


hoekschop ZN

1 colpo angular/de angulo, corner (E)


hoeksgewijze BW

1 angularmente


hoekslag ZN

1 (HOCKEY) colpo de angulo, corner (E)
korte -- = corner curte
lange -- = corner longe


hoeksnelheid ZN

1 velocitate angular


hoeksofa ZN

1 sofa (in forma de) de angulo


hoekspiegel ZN

1 (spiegel in een hoek) speculo de angulo
2 (in de landmeetkunde) esquadra de agrimensor


hoekstandig BN

1 (PLANTK) axillar
--e bloemen = flores axillar


hoeksteen ZN

1 petra angular/de angulo
het gezin is de -- van de samenleving = le familia es le base del societate


hoeksteun ZN

1 supporto de angulo


hoekstijl ZN

1 poste de angulo


hoektafel ZN

1 tabula de angulo


hoektand ZN

1 dente angular/canin


hoektoren ZN

1 turre angular/de angulo


hoektransporteur ZN

1 transportator de angulos


hoekvenster ZN

1 fenestra angular/de angulo


hoekverbinding ZN

1 juncto angular/de angulo


hoekverdraaiing ZN

1 deformation angular


hoekverplaatsing ZN

1 displaciamento angular


hoekversnelling ZN

1 acceleration angular


hoekvijl ZN

1 lima triangular


hoekvlag ZN

1 bandiera de angulo


hoekvormig BN

1 angular


hoekwinkel ZN

1 magazin/boteca del angulo


hoekwoning ZN

1 (flat) appartamento de angulo, (huis) casa de angulo


hoekworp ZN

1 jecto de angulo, corner (E)


hoekzuil ZN

1 columna/colonna angular


hoela ZN

1 (dans) hula
aan mijn --! = oblida lo!


hoelahoep ZN

1 hulahup
de -- doen = jocar al/con le hulahup


hoelang BW

1 quante tempore
-- kan een vlieg leven? = quante tempore pote viver un musca?


hoempa ZN

1 musico ambulante


hoen ZN

1 gallina


hoenderachtig BN

1 gallinacee


hoenderachtigen ZN MV

1 gallinaceas


hoenderdief ZN

1 robator de gallinas


hoenderdrek ZN

1 stercore/excrementos de gallinas


hoenderei ZN

1 ovo de gallina


hoenderfokkerij ZN

1 (teelt) gallinicultura, avicultura
2 (bedrijf) stabilimento avicole, ferma de gallinas


hoendergeslacht ZN

1 gallinaceas


hoenderhof ZN

1 cortil de gallinas


hoenderhok ZN

1 galliniera


hoendermaag ZN

1 stomacho de gallina


hoendermarkt ZN

1 mercato de gallinas


hoendermest ZN

1 Zie: hoenderdrek


hoendernest ZN

1 nido de gallina


hoenderpark ZN

1 stabilimento avicole


hoenderpastei ZN

1 pastata de gallina


hoenderpest ZN

1 peste aviari


hoenderrek ZN

1 percha


hoendersoep ZN

1 suppa de gallina


hoenderstaart ZN

1 cauda de gallina


hoenderteelt ZN

1 gallinicultura, avicultura


hoenderveer ZN

1 pluma de gallina


hoendervlees ZN

1 carne de gallina


hoendervleugel ZN

1 ala de gallina


hoendervogels ZN MV

1 gallinaceas


hoenderziekte ZN

1 maladia del gallinas


hoentje ZN

1 galletto
zo fris als een -- = fresc como un rosa


hoep ZN

1 (hoepel) circulo
2 (ring) anello


hoepel ZN

1 circulo
ijzeren -- = circulo de ferro
door een brandende -- springen = saltar a transverso un circulo in flammas


hoepelbenen ZN MV

1 gambas arcate


hoepelen WW

1 jocar al circulo


hoepelmaker ZN

1 fabricante de circulos


hoepelmakerij ZN

1 fabrica de circulos


hoepelrok ZN

1 crinolina


hoepelstok ZN

1 baston


hoepla! TW

1 hop!, hopla!


hoepring ZN

1 anello


hoer ZN

1 prostituta, puta, putana, meretrice, hetera, cocotte (F), femina public/(de mores) legier
naar de --en gaan/lopen = ir al/visitar prostitutas


hoera ZN

1 hurra
een driewerf -- = un triple/triplice hurra, tres vices hurra


hoera! TW

1 hurra!
hiep, hiep, hiep, -- = hip, hip, hip, hurra!


hoeraatje ZN

1 hurra
drie --s voor de koningin = tres hurras/un triple/triplice hurra pro le regina


hoerachtig BN

1 de putana, de puta, de prostituta
zich -- kleden = vestir se como un putana


hoerageroep ZN

1 critos de hurra, hurras


hoerastemming ZN

1 atmosphera de jubilo, jubilation
in een -- verkeren = esser in un atmosphera de jubilo


hoereerder ZN

1 fornicator, habitué (F) de bordellos


hoeren WW

1 Zie: hoereren


hoerenbaas ZN

1 proprietario/gestor de un bordello/lupanar, proxeneta, ruffiano


hoerenbedrijf ZN

1 prostitution


hoerenboel ZN

1 bordello, lupanar


hoerenbuurt ZN

1 quartiero del prostitutas/del putas/del putanas


hoerendochter ZN

1 filia bastarde/de prostituta/de putana/de puta


hoerenhuis ZN

1 Zie: hoerenkast


hoerenjager ZN

1 Zie: hoereerder


hoerenjong ZN

1 Zie: hoerenkind


hoerenkast ZN

1 bordello, lupanar


hoerenkind ZN

1 infante bastarde/de putana/de puta


hoerenloper ZN

1 Zie: hoereerder


hoerenmadam ZN

1 proprietaria de un bordello/lupanar, madama


hoerenwaard ZN

1 proprietario de un bordello/lupanar


hoerenzoon ZN

1 filio bastarde/de prostituta/de putana/de puta


hoereren WW

1 fornicar, ir a/visitar prostitutas/putas/putanas


hoererij ZN

1 fornication
-- plegen = fornicar, ir a/visitar prostitutas/putas/putanas


hoeri, houri ZN

1 huri


hoerig BN

1 de putana, de puta, de prostituta, meretricie


hoes ZN

1 copertura, camisa, inveloppe, etui (F), sacco
antistatische -- = sacco antistatic


hoeslaken ZN

1 drappo adjustabile


hoest ZN

1 tusse
droge -- = tusse sic
astmatische -- = tusse asthmatic


hoestballetje ZN

1 bolla de gumma antitussive/contra le tusse


hoestbonbon ZN

1 caramello/pastilla antitussive/contra le tusse


hoestbui ZN

1 accesso/attacco/colpo de tusse


hoestdrank ZN

1 sirop/medicina antitussive/contra le tusse


hoestdruppels ZN MV

1 guttas antitussive/contra le tusse


hoestekst ZN

1 texto de camisa


hoesten WW

1 tussir
bloed -- = tussir sanguine


hoestkruiden ZN MV

1 herbas antitussive/contra le tusse


hoestmiddel ZN

1 remedio antitussive/contra le tusse, antitussivo


hoestpastille ZN

1 pastilla/caramella antitussive/contra le tusse


hoestpoeder ZN

1 pulvere antutussive/contra le tusse


hoestprikkel ZN

1 irritation in le gorga


hoestsiroop ZN

1 sirop antitussive/contra le tusse


hoeststillend BN

1 contra le tusse, antitussive, bechic


hoeststroop(je) ZN

1 sirop antitussive/beschic, sirop contra le tusse


hoesttablet ZN

1 comprimito/pastilla antitussive/beschic/contra le tusse


hoestverwekkend BN

1 tussigene


hoestwerend BN

1 contra le tusse, antitussive, bechic


hoeve ZN

1 ferma, rancho (S), hacienda (S)


hoeveel VR VNW BIJV

1 quante
-- platen heb jij? = quante discos ha tu?
-- sigaretten rook jij? = quante cigarrettas fuma tu?
-- keren? = quante vices?


hoeveel VR VNW

1 quanto
-- heb jij gegeten? = quanto ha tu mangiate
-- rook jij? = quanto fuma tu?


hoeveelheid ZN

1 quantitate, numero, amonta, (dosis) dose, dosis
bij kleine --en = in parve quantitates
afnemers van grote --en = compratores de quantitates
grote -- = abundantia
dit middel moet bij kleine --en gebruikt worden = iste medicina debe esser prendite in parve doses
bijwoord van -- = adverbio de quantitate


hoeveelheidbepaler ZN

1 quantificator


hoeveelste BN

1 (mbt een rangorde) quante
de -- keer heb je dat al gezegd? = quante vices ha tu dicite isto?
2 (mbt een verhouding) qual parte
het -- deel van een liter is 10 cm3 ? = qual parte de un litro es 10 cm3 ?


hoeven WW

1 (moeten) deber, esser obligate, haber besonio de
jij hoeft niet te komen = tu non es obligate de venir
ik hoef niet zo nodig = isto non me interessa
2 (nodig zijn) esser necessari
het had niet gehoeven = isto non esseva necessari
van mij hoeft het niet = io non lo trova necessari


hoever BW

1 usque a ubi, a qual/que distantia
in --re? = usque a que puncto/grado/mesura?


hoewel VW

1 ben que


hoezee! BW

1 hurra!


hoezeer BW

1 como, a qual puncto


hoezeer VW

1 benque, quanquam, quamquam


hoezo? TW

1 que dice vos?


hoezo? TW

1 como?


hof ZN

1 (omgeving van een vorst) corte
keizerlijk -- = corte imperial
ten --e verschijnen = presentar se in le corte
2 (eerbiedige opwachting) corte
3 (hofhouding) corte
ergens -- houden = tener corte in alicun loco
het Engelse -- = le corte anglese/de Anglaterra
aan het -- verbonden = connectite con le corte
hij heeft vele relaties aan het -- = ille ha numerose contactos al corte
4 (gerechtshof) corte
bevoegd -- = corte competente
Hof van Cassatie = Corte de Cassation
Hof van Appèl/Beroep = Corte de Appello
5 (hofmakerij) corte
het -- maken = facer le corte a, galantear
6 (binnenplaats) corte
7 (tuin) jardin
de -- van Eden = le jardin de Eden
8 (tepelhof) areola


hofadel ZN

1 nobilitate de corte


hofarchief ZN

1 archivo del corte


hofarts ZN

1 medico del corte


hofauto ZN

1 auto(mobile) regal/royal/del corte


hofbal ZN

1 ballo regal/royal/de corte


hofballet ZN

1 ballet (F) de corte


hofbibliotheek ZN

1 bibliotheca del corte


hofceremonieel ZN

1 ceremonial/etiquetta {kè}/protocollo del corte


hofcomponist ZN

1 compositor aulic/del corte


hofdame ZN

1 dama del corte, dama de honor


hofdichter ZN

1 poeta aulic/del corte


hofdienst ZN

1 servicio aulic/del corte


hofdignitaris ZN

1 dignitario aulic/del corte


hofetiquette ZN

1 etiquetta {kè}/ceremonial/protocollo del corte, decorum regal/royal/imperial


hoffeest ZN

1 festa del corte


hoffelijk BN

1 cortese, complacente, civil, deferente, attente, attentive, polite, urban, (t.o.v. vrouwen) galante
-- man = homine urban
--e woorden = parolas cortese
--e buiging = inclination cortese, reverentia
iemand -- bejegenen = tractar un persona cortesemente


hoffelijkheid ZN

1 cortesia, politessa, complacentia, civilitate, attention, urbanitate, (t.o.v. vrouwen) galanteria
een dun vernisje van -- = un strato superficial de cortesia


hoffunctionaris ZN

1 Zie: hofdignitaris


hofgebruiken ZN MV

1 etiquetta {kè}/usos del corte


hofgunst ZN

1 favor aulic/del corte


hofhouding ZN

1 corte


hofintriges ZN MV

1 intrigas de corte


hofje ZN

1 corte


hofkapel ZN

1 (kerk) cappella aulic/palatin/del corte
2 (muzikanten) musicos/orchestra del corte


hofkapelaan ZN

1 cappellano del corte


hofkliek ZN

1 clique (F) de cortesanos


hofkoets ZN

1 carrossa regal/royal/del corte


hofkomijn ZN

1 carvi


hofkringen ZN MV

1 (gente del) corte, circulos/ambiente del corte


hofkroniek ZN

1 chronica del corte


hofleven ZN

1 vita del/in le corte


hofleverancier ZN

1 fornitor del corte/del casa regal/royal


hofmaarschalk ZN

1 marechal de corte


hofmakerij ZN

1 corte


hofmeester ZN

1 majordomo, steward (E) (de bordo)


hofmeier ZN

1 senescal(co), majordomo del palatio
rechtsgebied van een -- = senescal(c)ato


hofnar ZN

1 buffon aulic/del corte/del rege


hofpoëet ZN

1 poeta del corte


hofprediker ZN

1 predicator aulic/del corte


hofraad ZN

1 consilio aulic/del corte


hofrijtuig ZN

1 carrossa del corte


hofrouw ZN

1 lucto del corte


hofschandaal ZN

1 scandalo palatin


hofschilder ZN

1 pictor aulic/del corte


hofsecretaris ZN

1 secretario del corte


hofstad ZN

1 residentia royal/regal/del corte/del monarcha


hofstede ZN

1 ferma


hofstijl ZN

1 stilo del corte


hofstoet ZN

1 suite (F) royal/regal


hoftaal ZN

1 linguage del corte


hofwereld ZN

1 Zie: hofkringen


hoge ZN

1 (duikplank) alte planca de salto
van de -- springen = saltar del alte planca
2 (gewichtig persoon) personage importante


hogedrukcilinder ZN

1 cylindro a/de alte pression


hogedrukcompressor ZN

1 compressor a/de alte pression


hogedrukgebied ZN

1 zona/area de alte pression, anticyclon


hogedruk-oxydatie ZN

1 oxydation sub alte pression


hogedrukpan ZN

1 marmita autoclave, autoclave


hogedrukspuit ZN

1 pistola a/de alte pression


hogedrukturbine ZN

1 turbina a/de alte pression


hogedrukventilator ZN

1 ventilator a/de alte pression


hogepriester ZN

1 summe sacerdote, pontifice


hogepriesterlijk BN

1 pontifical


hogepriesterschap ZN

1 dignitate del summe sacerdote, pontificato


hoger ZN

1 supere, superior
-- onderwijs = inseniamento superior
--e dieren = animales superior
--e wiskunde = mathematica superior
--e rechtbank = tribunal/corte superior


hogeremachtsvergelijking ZN

1 (WISK) equation de un grado superior (al secunde)


hogerhand ZN

1
van -- = per ordine superior/del autoritate(s), de parte del auroritate(s)
van -- opgelegd = imponite per le autoritates


Hogerhuis ZN EIGN

1 (in Engeland) Camera de Pares


hogerop BW

1 (hoger) plus alto
hij wil -- = ille vole montar, ille es ambitiose, ille ha aspirationes plus alte
-- komen = facer carriera
2 (bij een hogere instantie) presso un organo de nivello superior
3 (stroomopwaarts) a monte


hogerwal ZN

1 latere del vento
het schip probeerde aan -- te komen = le nave essayava de attinger le latere del vento, le nave essayava de lofar


hogeschool ZN

1 schola superior
technische -- = schola technic superior
economische -- = schola superior de scientias economic


hogeschoolraad ZN

1 consilio del scholas superior


hogesnelheidslijn ZN

1 linea de alte velocitate


hogesnelheidstrein ZN

1 traino de alte velocitate


hogetonenluidspreker ZN

1 tweeter (E)


hohouwer ZN

1 (pedal de) freno


hoi! TW

1 hello!, hola!


hok ZN

1 (ruimte voor opslag/berging, etc.) remissa, cabana, barraca, hangar (F), deposito
2 (voor dieren) clausura, cavia, (voor honden) canil, (voor schapen) ovil, (voor stieren) tauril


hokduif ZN

1 pipion domestic


hokje ZN

1 cabina, cabinetto, cabana, cubiculo
2 (afdeling, vakje) compartimento, alveolo
(FIG) mensen in --s stoppen = etiquettar le personas
in --s verdelen = compartimentar
3 (ANAT, DIERK, PLANTK) loculo
(PLANTK) in --s verdeeld = locular, loculate


hokjesdenken ZN

1 Zie: hokjesgeest


hokjesgeest ZN

1 spirito de strictessa, tendentia a etiquettar


hokjesmentaliteit ZN

1 mentalitate de strictessa


hokjespeul ZN

1 astragalo, tragacantha


hokkeling ZN

1 vitello de un anno
2 ove de un anno


hokken WW

1 (samenwonen) viver insimul/juncto, (PEJ) viver in peccato
2 (stokken) arrestar se


hokvast BN

1 sedentari


hokvastheid ZN

1 sedentaritate


hokvrucht ZN

1 fructo locular


hol BN

1 (niet massief, waar niets in zit) cave, vacue
--le weg = cammino cave
--le boom = arbore cave
--le steen = petra cave
--le maag = stomacho cave/vacue
--le ader = vena cave
--le hoofden = testas/capites cave/vacue
--le ogen = oculos cave
--le ruimte = cavitate
2 (niet bol) concave
--le lens = lente concave
--le spiegel = speculo concave
-- geslepen brilleglas = vitro de berillos concave
de schaatsen zijn -- geslepen = le laminas del patines a forma concave
3 (nietszeggend) cave, vacue, van, futile, inutile, inan
--le woorden = parolas cave/vacue/van/inutile
4 (naargeestig) cavernose
--le stem = voce cavernose
5 (FIG) declamatori
--le frasen = declamation
--le redenaar = declamator


hol ZN

1 caverna, cava, grotta, spelunca
deze volksstam woonde in --en = iste tribo viveva in cavas
(DIERK) in --en levend = cavernicole
-- van de leeuw = antro del leon
zich wagen in het -- van de leeuw = bravar le leon in su antro
2 (lege ruimte) vacuo
3 (uitholling) cannelatura


hola! TW

1 ho(l)la!


holachtig BN

1 cavernose


holarctisch BN

1 holarctic
-- gebied = zona/region holarctic


holbeitel ZN

1 gubia


holbewoner ZN

1 Zie: grotbewoner


holbol BN

1 convexe concave, concave convexe
--le lens = lente convexe concave


holbroeder ZN

1 ave que nidifica in un cava


holding ZN

1 societate/compania holding (E), holding (E)


holding company ZN

1 Zie: holding


hole-in-one ZN

1 (GOLF) hole-in-one


holenbeer ZN

1 urso del cavernas


holenbewoner ZN

1 (DIERK) cavernicola


holenkunde ZN

1 speleologia


holenkundig BN

1 speleologic


holenkundige ZN

1 speleologo, speleologista


holenkunst ZN

1 arte rupestre


holenmens ZN

1 homine de cavernas


holenonderzoek ZN

1 speleologia, exploration speleologic


holenonderzoeker ZN

1 speleologo, speleologista


holheid ZN

1 (het hol zijn) concavitate
-- van een spiegel = concavitate de un speculo
2 (onbeduidendheid) futilitate, vanitate


holhoofd ZN

1 Zie: leeghoofd


holhoornig BN

1 (DIERK) cavicorne
--e herkauwers = ruminantes cavicorne


holhoornige ZN

1 (DIERK) cavicorno


holijzer ZN

1 gubia


holisme ZN

1 holismo


holist ZN

1 holista


holistisch BN

1 holistic


holklinkend BN

1 cavernose
--e stem = voce cavernose


Holland ZN EIGN

1 (Noord- en Zuid-Holland) Hollanda
2 (Nederland) Hollanda, le Paises Basse
het groene hart van -- = le Hollanda verde


Hollander ZN

1 (bewoner van Noord- of Zuid-Holland) hollandese
2 (bewoner van Nederland) hollandese, nederlandese
Vliegende -- = Hollandese Volante


Hollands BN

1 (van het gewest Holland) hollandese
de --se steden = le urbes hollandese
2 (Nederlands) hollandese, nederlandese, del Paises Basse, de Hollanda, de Nederland
--e kaas = caseo de Hollanda
-- linnen = hollanda
-- porselein = hollanda


Hollands ZN

1 (taal) hollandese, nederlandese


holle ZN

1 cavo
het -- van de hand = le cavo del mano


hollen WW

1 currer
achter iemand aan -- = currer detra un persona
het is met hem -- of stilstaan = ille va/passa de un extremo al altere
de toestand holt achteruit = le situation impejora/se pejora rapidemente


hollend BN

1
--e inflatie = inflation galopante


hollerithsysteem ZN

1 systema Hollerith


holletje ZN

1
op een -- = galoppante, velocemente


holligheid ZN

1 (con)cavitate


hollijst ZN

1 (BOUWK) modulatura concave, cannella


holmium ZN

1 holmium


holmunt ZN

1 Zie: holpenning


holocaust ZN

1 holocausto, extermination


holoceen ZN

1 holoceno


holoceen BN

1 holocen


holoënzym ZN

1 holoenzyma


holofrase ZN

1 holophrase


hologaam BN

1 hologame


hologamie ZN

1 hologamia


hologig BN

1 con oculos cave


holograaf ZN

1 holographo


holografie ZN

1 holographia


holografisch BN

1 (eigenhandig uitgeschreven) holographe, olographe
-- testament = testamento (h)olographe
2 (FOTO) holographic


hologram ZN

1 hologramma
eem -- maken = holographar


holokristallijn BN

1 holocrystallin


holomorf BN

1 holomorphe
--e functie = function holomorphe


holomorfie ZN

1 holomorphia


holonomie ZN

1 holonomia


holonoom BN

1 holonome, holonomic
-- systeem = systema holonomic


holoparasiet ZN

1 holoparasito


holoproteïne ZN

1 holoproteina


holpasser ZN

1 compasso spheric


holpenning ZN

1 medalia bracteate


holpijp ZN

1 (gereedschap) punction cave
2 (holle buis) tubo cave
3 (orgelpijp) tubo de organo


holrond BN

1 concave


holrondheid ZN

1 concavitate


holspaat ZN

1 macla


holst ZN

1
in het -- van de nacht = in le alte horas/le corde del nocte


holstaand BN

1 cave


holster ZN

1 vaina, (voor pistool) pistoliera


holtang ZN

1 punction cave


holte ZN

1 (lege ruimte) cavo, cavitate
-- van de hand = cavo del mano
-- onder de arm = cavitate sub le bracio
2 (holle uitgraving) excavation
3 (uitholling, kom) cavitate
-- onder de arm = cavitate axillar
4 (ANAT) cavitate, alveolo
splanchnische -- = cavitate splanchnic
5 (BIOL) vacuolo


holwangig BN

1 con genas cave


holwit ZN

1 (DRUKK) lingoto


holwoning ZN

1 habitation troglodytic, cava


holwortel ZN

1 aristolochia


holzaad ZN

1 bifora


hom ZN

1 lacte de pisce
(FIG) met -- en kuit = toto, completemente, sin exceptiones
(FIG) inslikken met -- en kuit = inglutir lo completemente


homalografie ZN

1 homalographia


homalografisch BN

1 homalographic


homaloïde BN

1 homaloide


home ZN

1 home (E), casa


homecomputer ZN

1 computator/computer (E) domestic/familial/personal


homeomeer BN

1 homeomere


homeomorf BN

1 homeomorphe


homeomorfie ZN

1 homeomorphismo


homeomorfisme ZN

1 homeomorphismo


homeopaat ZN

1 homeopathe, homeopathista


homeopathie ZN

1 homeopathia


homeopathisch BN

1 homeopathic
--e apotheek = pharmacia/apotheca homeopathic
-- middel = medicamento/remedio homeopathic
de --e geneeswijze = le homeopathia
--e arts = medico homeopathic
iets -- behandelen = tractar un cosa homeopathicamente


homeostaat ZN

1 homeostato


homeostase ZN

1 homeostase (-asis)


homeostatisch BN

1 homeostatic
--e processen = processos homeostatic


homeotherm BN

1 homeotherme


home referee ZN

1 arbitro partial


homerisch BN

1 homeric
--e vergelijking = comparation/paragon homeric
-- gelach = riso homeric
--e strijd = lucta homeric


Homeros, Homerus ZN EIGN

1 Homero
navolger van -- = homeride


home rule ZN

1 home rule (E)


home run ZN

1 home run (E)


hometrainer ZN

1 home trainer (E), bicycletta de camera


homgenetisch BN

1 homogenetic


homiletiek ZN

1 homiletica


homiletisch BN

1 homiletic


homilie ZN

1 homilia
de -- betreffend = homilitic
schrijver van --s = homilista


hominide ZN

1 hominide


hominoïde BN

1 hominoide


hommel ZN

1 bombo


hommeles ZN

1 querela


hommelkoningin ZN

1 regina del bombos


hommelvolk ZN

1 populo de bombos


hommer ZN

1 pisce mascule


homo ZN

1 homophilo, homosexual


homobar ZN

1 bar (E) pro homosexuales


homobeweging ZN

1 movimento de homosexuales


homocentrisch BN

1 homocentric
--e bundel = fasce homocentric


homocercaal BN

1 homocerc


homochroom BN

1 homochrome


homocyclisch BN

1 homocyclic


homocysteïne ZN

1 homocysteina


homodont BN

1 homodonte


homo-erotiek ZN

1 erotismo homosexual


homofiel BN

1 homophile, homosexual


homofiel ZN

1 homophilo, homosexual


homofilie ZN

1 homophilia, homosexualitate


homofonie ZN

1 (TAAL, MUZ) homophonia
het rijm is een -- = le rima es un homophonia
-- van twee tekens van het alfabet = homophonia de duo signos del alphabeto
2 (MUZ) monophonia


homofoon BN

1 (TAAL, MUZ) homophone, homophonic
--e woorden = parolas homophone
--e lettergrepen = syllabas homophone
2 (MUZ) mono(phonic)


homofoon ZN

1 homophono


homogaam BN

1 homogame, homogamic


homogametisch BN

1 homogametic


homogamie ZN

1 homogamia


homogeen BN

1 homogene, homogenee
-- licht = luce/lumine homogene/homogenee
--e katalyse = catalyse (-ysis) homogene
-- systeem = systema homogene
-- mengsel = mixtura homogene
--e reactie = reaction homogene
--e ploeg/elftal = equipa homogene/homogenee
-- maken = homogeneisar
het -- maken = homogeneisation


homogenetisch BN

1 homogenetic


homogenisator ZN

1 homogenisator


homogeniseren WW

1 homogen(e)isar


homogenisering ZN

1 homogen(e)isation


homogeniteit ZN

1 homogeneitate
-- van een stof = homogeneitate de un substantia
-- van een sociale groep = homogeneitate de un gruppo social
gebrek aan -- = inhomogeneitate


homograaf BN

1 homographe, homographic
--e woorden = parolas homographe/homographic


homograaf ZN

1 homographo, parola homographe/homographic


homografie ZN

1 homographia
-- van twee ver-schillende fonemen = homographia de duo phonemas diverse


homografisch BN

1 Zie: homograaf


homokinetisch BN

1 homocinetic


homolateraal BN

1 homolateral


homologatie ZN

1 homologation, validation, ratification


homologeren WW

1 homologar, validar, ratificar
het akkoord is door de rechtbank gehomologeerd = le tribunal ha homologate le accordo


homologie ZN

1 homologia
-- van organen = homologia de organos


homoloog BN

1 homologe
(BIOL) --e organen = organos homologe
(SCHEI) --e reeks = serie homologe


homolyse ZN

1 homolyse (-ysis)


homomorf BN

1 homomorphe, homomorphic


homomorfie ZN

1 homomorphia


homomorfisme ZN

1 homomorphismo


homoniem BN

1 homonyme


homoniem ZN

1 homonymo


homonymie ZN

1 homonymia


homoplastiek ZN

1 homoplastia


homopolair BN

1 homopolar


homopolariteit ZN

1 homopolaritate


homoseksualiteit ZN

1 homosexualitate, homophilia
latente -- = homosexualitate latente


homoseksueel BN

1 homosexual, homophile
--e neigingen = tendentias homosexual


homoseksueel ZN

1 homosexual, homophilo, invertito


homosfeer ZN

1 ambiente homosexual


homothermie ZN

1 homothermia


homothetie ZN

1 (WISK) homothetia, transformation homothetic


homothetisch BN

1 (WISK) homothetic


homotopie ZN

1 (WISK) homotopia


homotopisch BN

1 (WISK) homotopic


homotransplantatie ZN

1 homoplastia


homozygoot BN

1 homozygote


homozygoot ZN

1 homozygoto


homp ZN

1 pecia, morsello
-- brood = pecia de pan


hompelen WW

1 claudicar


homunculus ZN

1 homunculo


homvis ZN

1 pisce mascule


homvocht ZN

1 Zie: hom


hond ZN

1 can
dolle -- = can rabiose
goedaardige -- = can inoffensive
leven als kat en -- = viver como can e catto
de baas van een -- = le maestro de un can
de -- aan de ketting houden = tener le can al catena
een -- vastleggen = attachar {sj} un can
een -- losmaken = distachar {sj} un can
het losmaken van de -- = le distachamento {sj} del can
een -- africhten = exercitar un can
africhting van een -- = exercitation de un can
van --en houdend = cynophile
ziekelijke vrees voor --en = cynophobia
blaffende --en bijten niet = can que latra non morde
de -- in de pot vinden = trovar le plattos vacue, restar sin manguar
2
(MED) rode -- = roseola


hondachtig BN

1 de can


hondachtigen ZN MV

1 canides


hondenasiel ZN

1 asylo pro canes


hondenbaan ZN

1 mestiero de can, mestiero disagradabile e mal pagate


hondenbeet ZN

1 morsura de can


hondenbelasting ZN

1 taxa/imposto pro canes


hondenbezitter ZN

1 proprietario de un can


hondenbrokken ZN MV

1 nutrimento sic pro canes


hondenbrood ZN

1 pan de can, nutrimento pro canes


hondendrek ZN

1 Zie: hondenpoep


hondenfluitje ZN

1 sibilo pro canes


hondenfokker ZN

1 elevator de canes


hondenfokkerij ZN

1 elevamento de canes


hondengeblaf ZN

1 latrato de can


hondengevecht ZN

1 lucta/combatto de canes


hondenhaar ZN

1 pilo de can


hondenhalsband ZN

1 collar a/de can


hondenhok ZN

1 cabana de can, canil


hondenkar ZN

1 carretta a/de can


hondenkenner ZN

1 experto de canes, cynophilo


hondenkerkhof ZN

1 cementerio de canes


hondenketting ZN

1 catena a/de can


hondenkeutel ZN

1 excremento de can


hondenkop ZN

1 testa/capite de can


hondenkruid ZN

1 Zie: watermunt


hondenleven ZN

1 vita de can/de galea/de galera/de galeriano


hondenleven ZN

1 vita de can


hondenliefhebber ZN

1 cynophilo
vereniging van --s = association cynophile


hondenlijn ZN

1 corda/corregia del can


hondenlintworm ZN

1 tenia del can


hondenmand ZN

1 corbe pro le can


hondennaam ZN

1 nomine de can


hondenneus ZN

1 naso de can


hondenpenning ZN

1 placa/medalia/matricula de can


hondenpoep ZN

1 excremento/cacata/merda de can
in de -- trappen = marchar {sj} in le excremento de can


hondenras ZN

1 racia canin/de canes


hondenrenbaan ZN

1 cynodromo


hondenrennen ZN

1 cursa(s) de canes


hondenriem ZN

1 corda


hondensnoet ZN

1 Zie: hondensnuit


hondensnuit ZN

1 muso de can


hondenstaart ZN

1 cauda de can


hondenstamboek ZN

1 libro genealogic del canes (de racia), pedigree (E) de canes


hondenteek ZN

1 zecca de can


hondententoonstelling ZN

1 exposition/exhibition canin/de canes


hondentoilet ZN

1 toilette (F)/lavatorio pro canes


hondentrimmer ZN

1 perruchero de canes


hondentrouw ZN

1 fidelitate canin/de can


hondenvel ZN

1 pelle de can


hondenvlees ZN

1 (van een hond) carne de can
2 (voor een hond) carne pro canes


hondenvlo ZN

1 pulice de can


hondenvoer ZN

1 nutrimento pro canes


hondenvrees ZN

1 cynophobia


hondenweer ZN

1 temperie/tempore de canes


hondenwerk ZN

1 labor/travalio de can


hondenzweep ZN

1 flagello de can


honderd ZN

1 ZN, H TELW cento
een bankbiljet van -- gulden = un billet de banca de cento florinos
een eeuw heeft -- jaren = un seculo ha cento annos
-- tegen één = cento contra un
nummer -- = numero cento
deling in -- = division centesimal
in -- graden verdeeld = centigrade
-- maal groter = centuple
-- maal groter maken, met -- vermenigvuldigen = centuplar, centuplicar
de boel in het -- sturen = confunder/imbroliar le cosas


honderdbladig BN

1 a cento folios


honderddelig BN

1 centesimal, centigrade
--e schaal = scala centesimal
--e thermometer = thermometro centesimal/centigrade
deelstreep op een --e schaal = grado centesimal


honderdduizend H TELW

1 cento milles


honderdduizenderlei BN

1 multissime


honderdduizendste R TELW

1 cento millesime
het -- deel = le cento millesimo
de --e bezoeker = le visitante numero cento milles


honderdjarig BN

1 centenari, secular, de cento annos
--e boom = arbore centenari
Honderdjarige Oorlog = Guerra de Cento Annos
het -- bestaan van een stad vieren = celebrar le centenario de un citate


honderdjarige ZN

1 centenario


honderdje ZN

1 billet de cento florinos/francos, etc.


honderdmaal BW

1 cento vices
dat is -- beter = isto es cento vices melior


honderdman ZN

1 (ROM GESCH) centumviro, centurio


honderdste R TELW

1 centesime
het -- deel = le centesime parte, le centesimo
2
-- verjaardag/geboortedag/sterfdag = centenario


honderdtal ZN

1 centena, cento


honderdvoetig BN

1 centipede, hectopede


honderdvoud ZN

1 centuplo


honderdvoudig BN

1 centuple, centuplicate
--e oogst = recolta centuplicate


honderdwerf BW

1 cento vices


hondje ZN

1 canetto, parve can
op zijn --s zwemmen = natar como un can


honds BW

1 brutal, impudente, insolente, grossier
iemand -- behandelen = tractar un persona como un can


hondsaap ZN

1 cynocephalo, babuino


hondsbrutaal BN

1 brutal, impudente, insolente, grossier


hondsdagen ZN MV

1 canicula, dies/jornos canicular


hondsdol BN

1 rabide, rabiose


hondsdolheid ZN

1 rabie
tegen -- = antirabic
inenting tegen -- = vaccination antirabic
serum tegen -- = sero antirabic
behandeling tegen -- = tractamento antirabic
-- ontwikkelen = rabiar


hondsdraf ZN

1 hedera terrestre, glechoma


hondsheid ZN

1 brutalitate, insolentia, grosseria


hondskopaap ZN

1 cynocephalo, babuino


hondskruid ZN

1 anacamptis


hondsmoe BN

1 multo fatigate, fatigatissime, extenuate


hondsmoeilijk BN

1 multo difficile, difficilissime, quasi impossibile


hondspeterselie ZN

1 cicuta minor


hondsroos ZN

1 rosa canin


Hondsster ZN

1 Canicula


hondstong ZN

1 (PLANTK) lingua de can, cynoglosso officinal


hondsvlieg ZN

1 cynipe


hondsvot ZN

1 (als scheldwoord) canalia
2 (schaamdeel van een teef) genitales de un cana


Honduras ZN EIGN

1 Honduras


hondurees ZN

1 hondurese


hondurees BN

1 hondurese


honen WW

1 ultragiar, insultar, injuriar, diffamar, conspuer, ridiculisar, derider


honend BN

1 ultragiose, ultragiante, injuriante, injuriose, insultante, sarcastic
--e woorden = parolas ultragiante


Hongaar ZN

1 hungaro


Hongaars BN

1 hungare


Hongaars ZN

1 (taal) hungaro


Hongarije ZN EIGN

1 Hungaria


honger ZN

1 fame, appetito
onstilbare -- = fame insatiabile
geweldige -- = fame horribile, bulimia
razende -- = fame canin
sterven van -- = morir de fame
-- als een paard = fame de lupo
-- hebben = haber fame/appetito
van -- omkomen = crepar/morir de fame
-- lijden = suffrer fame, esser affamate
-- laten lijden = affamar
-- krijgen = comenciar a sentir fame
je krijgt er -- van = isto te da fame
de -- stillen = satiar/appaciar/satisfacer le fame
het spook van de -- = le spectro del fame
niet te stillen -- = fame inappaciabile
-- naar geld en goed = fame de moneta e benes


hongerbaantje ZN

1 empleo multo mal pagate


hongerbetoging ZN

1 manifestation del fame


hongerbloempje ZN

1 draba


hongerblokkade ZN

1 blocada alimentari/per fame


hongerdieet ZN

1 dieta absolute/total/de fame


hongerdood ZN

1 morte (causate) per inanition/per le fame, morte de fame
de -- sterven = morir de inanition/de fame


hongeren WW

1 haber/suffrer fame, patir le fame, esser affamate
2
(sterk verlangen) -- naar = esser affamate/avide de, desirar/desiderar ardentemente
-- en dorsten naar gerechtigheid = haber fame e sete de justitia


hongerig BN

1 (honger hebbend) affamate
-- zijn = haber fame/appetito
-- maken = facer venir le fame
2 (uitgehongerd, mager) famelic
3 (verlangend) affamate
-- naar roem = affamate de gloria


hongerigheid ZN

1 fame, appetito
2 (FIG) aviditate


hongerkunstenaar ZN

1 jejunator professional


hongerkuur ZN

1 dieta absolute/total/de fame


hongerland ZN

1 pais de fame


hongerlap ZN

1 glutton


hongerlijder ZN

1 suffritor de fame, affamato, homine famelic


hongerloon ZN

1 salario/paga misere/de fame/de miseria
een --tje hebben/verdienen = haber/ganiar un salario misere


hongermars ZN

1 marcha {sj} del fame


hongeroedeem ZN

1 edema de fame/de denutrition/de malnutrition


hongeroproer ZN

1 motin/revolta del fame


hongerpijn ZN

1 fame dolorose


hongersnood ZN

1 fame
in dat land heerst -- = iste pais suffre de fame, il ha fame in iste pais, il regna le fame in iste pais


hongerstaker ZN

1 exoperante del fame


hongerstaking ZN

1 exopero del fame
een -- houden = facer un exopero del fame


hongerstiller ZN

1 palliativo del fame, calmante del appetito


hongerwesp ZN

1 evania


hongerwinter ZN

1 hiberno del fame
de -- van 1944-45 = le hiberno del fame de 1944-45


Hong Kong ZN EIGN

1 Hong Kong


honing ZN

1 (door bijen bereide stof) melle
wilde -- = melle salvage
ongepijnde -- = melle virgine
gepijnde -- = melle pressate/exprimite
stijve -- = melle solidificate
gekristalliseerde -- = melle crystallisate
de -- versuikert = le melle crystallisa
-- inzamelen = recoltar melle
-- winnen = producer melle
-- slingeren = extraher melle
-- maken = mellar, mellificar
het maken van -- = mellification
met -- (gezoet) = mellate
zo zoet als -- = dulce como le melle
iemand -- om de mond smeren = flattar/adular un persona
2 (bloemvocht) nectare


honingachtig BN

1 mellose


honingafscheidend BN

1 mellifere


honingbakje ZN

1 (PLANTK) nectario


honingbeer ZN

1 urso malay


honingbereidend BN

1 mellific


honingbereiding ZN

1 production de melle, mellification


honingbij ZN

1 apicula, ape mellifere/mellific


honingbloem ZN

1 flor mellifere


honingblond BN

1 de color de melle


honingcel ZN

1 alveolo
de --len openen = disopercular


honingdas ZN

1 mellivora


honingdauw ZN

1 mellata, mellatura


honingdragend BN

1 mellifere
2 (PLANTK) nectarifere


honingdrank ZN

1 hydromel


honingetend BN

1 melliphage, mellivore


honinggeel BN

1 Zie: honingkleurig


honinggeur ZN

1 odor de melle


honinggevend BN

1 mellifere


honinggras ZN

1 holco


honingkelk ZN

1 (PLANTK) nectario


honingklaver ZN

1 meliloto
witte -- = meliloto blanc


honingkleur ZN

1 color/tinta mellate/de melle


honingkleurig BN

1 mellate, de color/tinta mellate/de melle


honingkliertje ZN

1 glandula nectarifere, nectario


honingkoek ZN

1 torta al/de melle


honingpers ZN

1 pressa/extractor de melle


honingplant ZN

1 planta mellifere


honingpot ZN

1 potto a/de melle


honingraat ZN

1 alveolo, favo de melle


honingraatvormig BN

1 alveolar


honingsap ZN

1 nectare


honingschijf ZN

1 nectario


honingschubje ZN

1 nectario


honingslinger ZN

1 extractor de melle


honingsmaak ZN

1 gusto/sapor de melle


honingstroop ZN

1 mellito


honingsuiker ZN

1 sucro de melle, invertase, saccharase


honingverkoper ZN

1 mellero


honingvoortbrengend BN

1 mellifere
-- insekt = insecto mellifere


honingvorming ZN

1 mellification


honingwater ZN

1 aqua mellate, hydromel


honingwijn ZN

1 hydromel vinose


honingzeem ZN

1 melle virgine


honingzoet BN

1 dulce como le melle, mellose, melliflue
2 (FIG) mellose, melliflue
--e woorden = parolas melliflue/mellose


honingzoetheid ZN

1 mellifluentia, (FIG) mellifluitate


honingzwam ZN

1 armillaria mellate/de melle


honk ZN

1 (thuis) casa, home (E)
bij -- blijven = restar in casa
van -- gaan = sortir de casa
2 (SPORT) base
eerste/tweede/derde -- = base un/duo/tres, prime/secunde/tertie base


honkbal ZN

1 baseball (E)


honkbalclub ZN

1 club (E) de baseball (E)


honkbalcoach ZN

1 coach (E) de baseball (E)


honkbalknuppel ZN

1 bat (E) de baseball (E)


honkballen WW

1 jocar al baseball (E)


honkballer ZN

1 jocator de baseball (E), baseballista


honkbalpet ZN

1 bonetto de baseball (E)


honklopen WW

1 currer al base


honkloper ZN

1 curritor de base


honkman ZN

1 guardiano/jocator de base


honkslag ZN

1 (bereik 1-ste honk) colpo simple, (2-e honk) colpo duple, (3-e honk) colpo triple


honkvast BN

1 sedentari


honnepon ZN

1 tresor, amor


honneponnig BN

1 adorabile


honneurs ZN MV

1 honores
de -- waarnemen = facer le honores (del casa)


honorabel BN

1 honorabile


honorair BN

1 honorari
-- consul = consule honorari
-- lid = membro honorari
-- ambt = posto honorari


honorarium ZN

1 honorario(s), remuneration, (salaris) salario
-- van een dokter = honorario(s) de un medico
-- van een advokaat = honorario(s) de un advocato


honoreren WW

1 (honorarium geven voor) remunerar, retribuer, pagar
daarvoor wordt hij goed gehonoreerd = ille es ben pagate/remunerate pro isto
het -- = remuneration, retribution
2 (als geldig erkennen) honorar
een cheque niet -- = refusar (de honorar) un cheque (E)


honorering ZN

1 (uitbetaling van een honorarium) remuneration, retribution, pagamento


honoris causa ZN

1 honoris causa (L)
zij is doctor -- = illa ha un doctorato honorari


hoofd ZN

1 capite, testa
het -- laten hangen = abassar le capite/le testa
boven het -- hangen = pender super le capite/le testa
gekroond -- = capite/testa coronate
ontbloot -- = capite/testa discoperte
(FIG) het -- verliezen = perder le testa
het -- schudden = succuter le testa
zijn -- stoten tegen = batter le testa contra
naar het -- stijgen = montar al testa
zoveel --en, zoveel zinnen = tante testas, tante ideas
het -- bieden = resister, opponer, affrontar, bravar, facer fronte
de moeilijkheden het -- bieden = opponer se al difficultates
de concurrentie het -- bieden = facer fronte al concurrentia
het -- vol zorgen hebben = haber multe preoccupationes
een zwaar -- in iets hebben = haber su dubitas super un cosa
iemand het -- op hol brengen = facer perder le testa/capite a un persona
het -- koel houden = non perder le calma
het -- in de schoot leggen = resignar se
het -- loopt mij om = io non sape ubi io ha le testa/capite
mijn -- staat er niet naar = io non ha le testa/capite pro illo
aan het -- van de troepen = al fronte del truppas
aan het -- staan van een afvaardiging = esser le testa/capite de un delegation
die onderneming groeit mij boven het -- = iste interprisa superpassa mi fortias
dat is mij door het -- geschoten = isto me ha passate per le testa/capite
een prijs op iemands -- zetten = poner un precio al testa/capite de un persona
dat zal op uw -- neerkomen = isto recadera super vos
iets over het -- zien = non dar se conto de un cosa
met het -- in de nek = con aeres de sufficientia
met opgeheven -- = con le testa/capite alte
iemand voor het -- stoten = offender/disobligar un persona
uit het -- leren = apprender de memoria, memorisar
het uit het -- leren = memorisation
uit het -- kennen = cognoscer de memoria
uit het -- praten = dissuader
het uit het -- praten = dissuasion
buste zonder -- = busto acephale
het -- buigen voor = obsequer
2 (zetel van het verstand/de wil) capite/testa
zich het -- breken = rumper se le testa/le capite
3 (opschrift) capite, testa
-- van een brief = capite/testa de un littera
4 (leider, directeur) testa, capite, director, principal, chef (F), rector
aan het -- staan van = esser al testa de, diriger, conducer
-- van de oppositie = testa/capite del opposition
-- der school = director del schola


hoofdaandeel ZN

1 major parte


hoofdaandeelhouder ZN

1 actionista/actionero majoritari


hoofdaanlegger ZN

1 autor/instigator principal


hoofdaanval ZN

1 attacco/assalto principal


hoofdaccent ZN

1 accento principal


hoofdactiviteit ZN

1 activitate principal


hoofdader ZN

1 (ader in het hoofd) vena cephalic
2 (belangrijke ader) (ook FIG) arteria principal
3 (VERKEER) arterio principal
4 (in een mijn) filon principal


hoofdadministrateur ZN

1 superintendente


hoofdadministratie ZN

1 superintendentia


hoofdafdeling ZN

1 (dienst) section/departimento/division principal
2 (PLANTK, DIERK) phylo


hoofdafmetingen ZN MV

1 dimensiones principal


hoofdagent ZN

1 (vertegenwoordiger) agente/representante principal/general


hoofdagentschap ZN

1 agentia principal/general


hoofdakte ZN

1 diploma superior de institutor


hoofdaltaar ZN

1 altar major


hoofdambtenaar ZN

1 alte functionario


hoofdarbeid ZN

1 labor/travalio intellectual/de testa


hoofdarbeider ZN

1 travaliator/laborator/obrero intellectual


hoofdargument ZN

1 argumento principal


hoofdartikel ZN

1 (redactioneel stuk) editorial, articulo de fundo/de testa
2 (HAND) articulo principal
3 (bepaling in een verdrag/contract) articulo/clausula principal/essential


hoofdartikelenschrijver ZN

1 scriptor de articulos de fundo, editorialista


hoofdas ZN

1 (voornaamste as) axe principal/major
2 (WISK) axe principal/de symmetria
3 (PLANTK) pedunculo


hoofdaspect ZN

1 aspecto principal


hoofdbalk ZN

1 trabe/trave principal


hoofdband ZN

1 filetto
met een -- versieren = filettar


hoofdbank ZN

1 sede principal de un banca


hoofdbedekking ZN

1 Zie: hoofddeksel


hoofdbedoeling ZN

1 intention principal


hoofdbedrijf ZN

1 (HAND) activitate principal
2 (HAND) interprisa central
3 (TONEEL) acto principal


hoofdbeginsel ZN

1 principio fundamental


hoofdbegrip ZN

1 idea fundamental/essential


hoofdbepaling ZN

1 (hoofdclausule) clausula principal


hoofdberoep ZN

1 profession/occupation/activitate principal


hoofdbestanddeel ZN

1 parte/ingrediente/componente principal/essential/fundamental, substantia


hoofdbestuur ZN

1 (van bedrijf) direction general/central/principal
2 (van vereniging) consilio general


hoofdbestuurder ZN

1 (van bedrijf) membro del direction general/central/principal, director principal
2 (van vereniging) consiliero general


hoofdbetekenis ZN

1 senso principal


hoofdbeuk ZN

1 (van kerk) nave principal/central


hoofdbeweging ZN

1 movimento del testa/capite


hoofdbewerker ZN

1 autor/instigator principal


hoofdbewerking ZN

1 (WISK) operation basic/fundamental/de base
2 (TECHN) labor/travalio principal, parte essential del fabrication


hoofdbewoner ZN

1 (huurder van huis) locatario principal, prime occupante


hoofdbezigheid ZN

1 occupation principal


hoofdbezwaar ZN

1 objection principal


hoofdbint ZN

1 tirante


hoofdboekhouder ZN

1 chef (F) del contabilitate


hoofdboekhouding ZN

1 contabilitate central


hoofdboor ZN

1 trepano


hoofdbreken ZN

1 enoio, problemas
dat bezorgde me veel --s = isto me procurava multe problemas


hoofdbrekend BN

1 penibile, difficile


hoofdbrok ZN

1 parte/portion principal


hoofdbron ZN

1 fonte principal


hoofdbuis ZN

1 (TECHN) conducto/canal principal


hoofdbureau ZN

1 (van firma) sede/officio principal/central
2 (van politie) commissariato principal de policia


hoofdbutler ZN

1 majordomo


hoofdcommissariaat ZN

1 commissariato principal


hoofdcommissaris ZN

1 commissario principal


hoofdconducteur ZN

1 (in trein) chef (F) del traino


hoofddader ZN

1 autor principal


hoofddeel ZN

1 parte principal/constitutive


hoofddeksel ZN

1 copericapite, coperitesta, cappello


hoofddenkbeeld ZN

1 idea fundamental/principal/directori


hoofddepot ZN

1 deposito central/general/principal


hoofddeugd ZN

1 virtute principal/dominante
2 (R.K.) virtute cardinal/natural


hoofddeur ZN

1 porta/entrata principal, grande porta


hoofddijk ZN

1 dica principal


hoofddirecteur ZN

1 director central/general/principal


hoofddirectie ZN

1 direction central/general/principal


hoofddoek ZN

1 pannello de testa/de capite, fichu (F), foulard (F)


hoofddoel ZN

1 scopo/objecto/objectivo principal


hoofddriehoek ZN

1 (ANAT) triangulo occipital


hoofddwaling ZN

1 error fundamental


hoofdeigenschap ZN

1 proprietate/qualitate/characteristica essential/principal
2 (WISK) theorema fundamental


hoofdeinde ZN

1 (van bed) capitiera, capite/testa de lecto


hoofdelijk BN

1 individual
--e omslag = repartition individual, capitation
--e stemming = votation/voto individual/per appello nominal
-- stemmen = votar individualmente/per appello nominal


hoofdeloos BN

1 sin testa, sin capite, acephale, (FIG) sin chef (F), sin direction


hoofderfgenaam ZN

1 herede/hereditario principal


hoofdfactor ZN

1 factor principal


hoofdfeit ZN

1 facto principal


hoofdfiguur ZN

1 personage/figura principal, protagonista


hoofdfilm ZN

1 film (E) principal


hoofdgalerij ZN

1 galeria principal


hoofdgang ZN

1 corridor principal


hoofdgebeurtenis ZN

1 evento principal


hoofdgebint ZN

1 tirante


hoofdgeboorte ZN

1 presentation cephalic/per le capite/per le testa


hoofdgebouw ZN

1 edificio principal/central


hoofdgebrek ZN

1 defecto/falta/vitio principal


hoofdgedachte ZN

1 idea directori/central/principal, pensata/pensamento essential/central


hoofdgedeelte ZN

1 parte central/principal


hoofdgeld ZN

1 (GESCH) (belasting per hoofd) capitation


hoofdgerecht ZN

1 platto principal/forte/central/de resistentia


hoofdgetal ZN

1 (TAAL) numero cardinal


hoofdgetuige ZN

1 teste principal


hoofdgevel ZN

1 faciada principal


hoofdgezwel ZN

1 tumor de testa/de capite


hoofdgodsdienst ZN

1 religion principal/dominante


hoofdgroep ZN

1 gruppo principal


hoofdgrond ZN

1 motivo principal


hoofdhaar ZN

1 (één haar) capillo
2 (haardos) capillos, capillatura


hoofdhuid ZN

1 corio capillute


hoofdhuurder ZN

1 locator principal


hoofdig BN

1 obstinate


hoofdigheid ZN

1 obstination


hoofdijzer ZN

1 casco (ornamental)


hoofdindex ZN

1 Zie: schedelindex


hoofdindruk ZN

1 impression principal


hoofdingang ZN

1 entrata/ingresso/porta principal


hoofdingeland ZN

1 proprietario principal de terras in un polder (N)


hoofdingenieur ZN

1 ingeniero in chef (F)


hoofdingrediënt ZN

1 ingrediente/componente principal


hoofdinhoud ZN

1 contento principal, summario, summa, compendio, résumé (F), substantia, essentia


hoofdinkoper ZN

1 chef (F) (del departimento/section) de compras


hoofdinspecteur ZN

1 inspector principal/general


hoofdinspectie ZN

1 inspection principal/general


hoofdintendant ZN

1 intendente principal/general


hoofdkaas ZN

1 caseo de testa/de capite


hoofdkabel ZN

1 cablo principal


hoofdkanaal ZN

1 canal principal


hoofdkantoor ZN

1 bureau (F)/officio/sede central/principal, (van een firma) sede social
-- van een bank = sede central de un banca


hoofdkassier ZN

1 cassero principal/in chef (F)


hoofdkenmerk ZN

1 characteristica principal
-- van een boek = character essential de un libro


hoofdkerk ZN

1 ecclesia principal, cathedral


hoofdketter ZN

1 heresiarcha


hoofdklasse ZN

1 (SPORT) prime division, division national, liga major


hoofdklasser ZN

1 (SPORT) club (E)/jocator del prime division/del division national/del liga major


hoofdklemtoon ZN

1 accento principal


hoofdkleur ZN

1 (kleur van het hoofd) color del testa/capite
2 (regenboogkleur) color primitive/spectral
3 (meest voorkomende kleur) color principal
4 (meest in het oog lopende kleur) color dominante


hoofdklier ZN

1 glandula cephalic


hoofdknik ZN

1 signo/movimento/inclination del testa/del capite


hoofdknop ZN

1 button principal


hoofdkraan ZN

1 valvula/valva principal/major/de arresto


hoofdkrater ZN

1 crater central


hoofdkromming ZN

1 (WISK) curva/curvatura principal


hoofdkruin ZN

1 sincipite, summitate del testa/capite


hoofdkussen ZN

1 cossino de capite/de testa


hoofdkwaal ZN

1 (kwaal aan het hoofd) maladia del testa/capite
2 (voornaamste kwaal) (ook FIG) maladia principal, (FIG) problema principal


hoofdkwartier ZN

1 (MIL) quartiero general
2 (belangrijkste vestiging) sede principal


hoofdleen ZN

1 feudo principal


hoofdleer ZN

1 doctrina fundamental


hoofdleider ZN

1 director, presidente


hoofdleiding ZN

1 (TECHN) conducto/canal principal
2 (opperste leiding) direction general


hoofdletsel ZN

1 lesion de testa/de capite


hoofdletter ZN

1 littera majuscule/capital, majuscula
-- A = A majuscula
in --s schrijven = scriber in majusculas
dit woord wordt met een -- geschreven = iste parola se scribe con majuscula
Kunst met een -- = Arte con majuscula


hoofdlettertoets ZN

1 clave del majusculas


hoofdligger ZN

1 trabe/trave central/principal


hoofdligging ZN

1 Zie: hoofdgeboorte


hoofdlijn ZN

1 (trekken) grande lineas, idea basic
de --en schetsen/aangeven = schizzar {ts}/indicar le grande lineas
iets in --en kennen = saper le idea basic de un cosa
2 (lijn in de hand) linea de testa
3 (spoor-/boot-/luchtlijn) linea principal


hoofdluis ZN

1 pediculo (del testa/capite)


hoofdmaaltijd ZN

1 repasto principal


hoofdmacht ZN

1 (MIL) grosso del armea


hoofdman ZN

1 chef (F), commandante, capitano
2 (van een partij) leader (E), chef (F)


hoofdmanuaal ZN

1 claviero principal


hoofdmast ZN

1 mast/palo principal


hoofdmedewerker ZN

1 collaborator principal


hoofdmeter ZN

1 craniometro


hoofdmeting ZN

1 mesuration del cranio, craniometria, cephalometria


hoofdmiddel ZN

1 medio/remedio principal
--en van bestaan = ressources (F) principal, medios principal de subsistentia


hoofdmoeilijkheid ZN

1 difficultate principal


hoofdmoot ZN

1 le plus grande parte, le parte principal/le plus importante, le essential


hoofdmotief ZN

1 (beweegreden) motivo principal
2 (MUZ, LIT) motivo/thema principal/dominante, leitmotiv (D)


hoofdnerf ZN

1 nervura central/principal


hoofdofficier ZN

1 officiero superior/principal


hoofdomstandigheid ZN

1 circumstantia dominante


hoofdonderscheid ZN

1 differentia principal, tracto distinctive


hoofdonderwerp ZN

1 subjecto/thema/topico principal/central


hoofdonderwijzer ZN

1 institutor/maestro principal, director de schola


hoofdondeugd ZN

1 vitio principal/dominante


hoofdoogmerk ZN

1 Zie: hoofddoel


hoofdoorzaak ZN

1 causa principal/essential/major


hoofdopzichter ZN

1 inspector in chef (F), superintendente, surveliante del travalios/labores


hoofdorgaan ZN

1 organo principal


hoofdpeluw ZN

1 cossino de capite/de testa


hoofdpersonage ZN

1 Zie: hoofdpersoon


hoofdpersoon ZN

1 (ook LIT) personage principal, persona/figura central/principal, protagonista, (LIT) heroe, heroina


hoofdpijn ZN

1 dolor/mal de capite/de testa, dolor cephalic, cephalalgia
ik heb -- = le capite/le testa me dole, io ha dolor de capite/de testa
ik heb barstende -- = le testa/capite me finde
schele -- = migraine (F) (ophthalmic), hemialgia, hemicrania


hoofdpijnpoeder ZN

1 pulvere contra le mal/dolor de testa/capite


hoofdpijntablet ZN

1 pastilla contra le mal/dolor de testa/capite


hoofdplaats ZN

1 urbe/citate principal/capital, metropole, (hoofdstad) capital


hoofdplaneet ZN

1 planeta principal


hoofdpoort ZN

1 porta/entrata principal


hoofdpostkantoor ZN

1 officio central del posta, posta central


hoofdprijs ZN

1 prime premio


hoofdprobleem ZN

1 problema capital/principal/essential


hoofdprodukt ZN

1 producto principal


hoofdpunt ZN

1 puncto capital/principal/essential


hoofdquantengetal ZN

1 numero quantic principal


hoofdraadsman ZN

1 consiliero in chef (F)


hoofdredacteur ZN

1 redactor in chef (F), chef (F) del redaction


hoofdredactie ZN

1 (hoofdredacteuren) redactores in chef (F)
2 (functie) redaction principal


hoofdreden ZN

1 causa/motivo principal


hoofdregel ZN

1 regula principal


hoofdregister ZN

1 (orgel) registro principal


hoofdrekenen ZN

1 calculo mental


hoofdrekenen WW

1 calcular mentalmente


hoofdrichting ZN

1 direction principal


hoofdriool ZN

1 cloaca principal/central


hoofdrivier ZN

1 fluvio principal


hoofdrol ZN

1 rolo/parte principal, prime parte
de -- spelen = interpretar le rolo principal, esser le protagonista, esser le actor principal


hoofdrolspeler ZN

1 actor principal, protagonista


hoofdroos ZN

1 (MED) rosa


hoofdschakelaar ZN

1 interruptor principal/central


hoofdschans ZN

1 reducto principal


hoofdschilfers ZN MV

1 pelliculas


hoofdschip ZN

1 (BOUWK) nave principal/central


hoofdschotel ZN

1 (hoofdgerecht) platto principal/de resistentia
2 (FIG) parte principal/forte
de -- vormen van het programma = esser le parte principal/forte del programma


hoofdschudden ZN

1 succussa de testa/de capite


hoofdschuddend BN

1 succutente le testa/le capita


hoofdschuld ZN

1 debita principal


hoofdschuldeiser ZN

1 creditor principal


hoofdschuldenaar ZN

1 debitor principal


hoofdschuldige ZN

1 autor/culpabile principal


hoofdsector ZN

1 (MIL) sector principal


hoofdseinpaal ZN

1 poste principal de signalisation, semaphoro principal


hoofdsieraad ZN

1 ornamento de testa/de capite


hoofdslagader ZN

1 (in hoofd) carotide
uitwendige -- = carotide externe
2 (belangrijkste slagader) arteria principal, aorta


hoofdsluier ZN

1 velo


hoofdsom ZN

1 (te leen gegeven geldsom) summa principal, principal
2 (kapitaal) capital
3 (totaal) summa total, total


hoofdsoort ZN

1 specie principal


hoofdspil ZN

1 pivot/axe principal/central


hoofdsponsor ZN

1 sponsor (E)/patrocinator principal


hoofdspoor ZN

1 via/linea principal


hoofdstad ZN

1 capital
2 (voornaam centrum) citate/urbe capital/principal, capital, metropole


hoofdstartbaan ZN

1 pista de volo principal


hoofdstation ZN

1 station principal/central


hoofdstedelijk BN

1 del capital, metropolitan
de --e raad heeft besloten ... = le consilio municipal de Paris/de Amsterdam, etc. ha decidite ...


hoofdstedeling ZN

1 habitante del capital


hoofdstel ZN

1 (van paard) testiera


hoofdstelling ZN

1 these (-esis) principal/capital/fundamental


hoofdstelsel ZN

1 systema principal


hoofdstembureau ZN

1 local/bureau (F) principal de voto/de votation


hoofdsteun ZN

1 appoio pro le testa/capite


hoofdstraat ZN

1 strata principal


hoofdstraf ZN

1 pena/punition principal


hoofdstreek ZN

1 puncto cardinal


hoofdstroom ZN

1 (van rivier) currente principal


hoofdstudie ZN

1 studio principal


hoofdstuk ZN

1 capitulo
samenvattend -- = capitulo recapitulative
afgesloten -- = capitulo clause
in het volgende -- = in le capitulo sequente
in -- drie = in le capitulo tertie
dat is een -- apart = isto es un capitulo a parte


hoofdtaak ZN

1 carga/function principal/central


hoofdtak ZN

1 branca/ramo principal


hoofdtelefoon ZN

1 receptor de capite/de testa, casco (de ascolta)


hoofdtelefoonkantoor ZN

1 central de telephonos


hoofdtelegraafkantoor ZN

1 central de telegraphos


hoofdtelwoord ZN

1 numeral/numero cardinal


hoofdthema ZN

1 thema/topico principal/central/essential


hoofdtijdperk ZN

1 periodo/epocha principal


hoofdtijdvak ZN

1 (GEOL) era


hoofdtitel ZN

1 titulo principal, grande titulo


hoofdtongval ZN

1 dialecto principal


hoofdtooi ZN

1 ornamento de capite/de testa


hoofdtoon ZN

1 (MUZ) dominante
2 (kleur, schakering) color principal/dominante
3 (klemtoon) accento principal
-- van een woord = accento principal de un parola


hoofdtoonsoort ZN

1 modo (major, minor), tonalitate/tono principal


hoofdtrainer ZN

1 trainer (E)/trainator principal


hoofdtrap ZN

1 scala principal


hoofdtrek ZN

1 tracto principal/essential/dominante/characteristic
iets in --ken meedelen = communicar un cosa in grande lineas/a grande tractos


hoofdtribune ZN

1 tribuna principal


hoofduitgang ZN

1 exito principal


hoofdvak ZN

1 (belangrijk vak) subjecto/disciplina principal
2 (hoofdberoep) occupation principal
dat is mijn -- = iste es mi specialitate
zijn -- maken van = specialisar se in


hoofdverband ZN

1 cappellina, bandage pro le testa/capite


hoofdverdachte ZN

1 suspecto principal


hoofdverdeling ZN

1 division/partition principal


hoofdverdienste ZN

1 (voornaamste verdienste) merito principal
2 (hoofdinkomen) salario principal


hoofdvereiste ZN

1 requirimento/requisito essential


hoofdverkeersader ZN

1 Zie: hoofdverkeersweg


hoofdverkeersweg ZN

1 arteria (principal del traffico)


hoofdverkoudheid ZN

1 catarrho de testa/de capite


hoofdverlichting ZN

1 exclaramento principal


hoofdverpleegkundige ZN

1 infirmero principal/in chef (F)


hoofdverpleger ZN

1 Zie: hoofdverpleegkundige


hoofdverschil ZN

1 differentia principal


hoofdvertegenwoordiger ZN

1 representante general/principal


hoofdvijand ZN

1 inimico principal


hoofdvlies ZN

1 amnion


hoofdvoedsel ZN

1 nutrimento/alimento(s) principal/basic


hoofdvoeg ZN

1 juncto principal


hoofdvoorwaarde ZN

1 condition principal/essential


hoofdwaarheid ZN

1 veritate fundamental


hoofdwacht ZN

1 (personen, gebouw) corpore de guarda


hoofdwapen ZN

1 arma principal


hoofdwas ZN

1 lavage principal


hoofdwasmiddel ZN

1 detergente principal


hoofdwassing ZN

1 shampooing (E)


hoofdwater ZN

1 lotion capillar/pro le testa/capite/capillos


hoofdwaterzucht ZN

1 hydrocephalia


hoofdweg ZN

1 cammino/via principal, (grande) arteria


hoofdwerk ZN

1 (denkwerk) travalio/labor intellectual/cerebral/mental
2 (voornaamste bezigheid) occupation/activitate principal
3 (voornaamste voortbrengsel) obra capital/principal


hoofdwerker ZN

1 Zie: hoofdarbeider


hoofdwet ZN

1 lege fundamental


hoofdwindstreken ZN MV

1 punctos cardinal


hoofdwond ZN

1 plaga/lesion/ferita de/al testa


hoofdwoord ZN

1 entrata, lemma


hoofdwortel ZN

1 radice principal


hoofdzaak ZN

1 cosa principal/essential, principal, essential, puncto principal/capital, substantia
in -- = in essentia, in substantia, in le fundo, essentialmente
dat is de --, al het andere is bijzaak = isto es le principal/le essentia, tote le resto es secundari/detalios
zich bepalen tot de --en = limitar se al essentiales
de -- is overleven = le essential es superviver
-- is dat ze komt = le essential es que illa veni(ra)


hoofdzakelijk BW

1 principalmente, essentialmente, specialmente, primarimente, super toto
hij voedt zich -- met vlees = ille se nutri principalmente de carne
het werk bestaat -- hieruit = le labor/travalio consiste essentialmente in isto


hoofdzalf ZN

1 unguente pro le testa/capite


hoofdzeer ZN

1 tinea favose, favo


hoofdzeil ZN

1 grande vela, vela major


hoofdzetel ZN

1 sede/officio central/principal


hoofdzin ZN

1 phrase/proposition principal/independente


hoofdzonde ZN

1 peccato capital/mortal
de zeven --en = le septe peccatos capital


hoofdzuster ZN

1 infirmera principal/in chef (F)


hoofdzwachtel ZN

1 Zie: hoofdverband


hoofdzwarigheid ZN

1 difficultate/problema principal


hoofdzweer ZN

1 abscesso de testa/capite


hoofdzweet ZN

1 sudor(es) de testa/capite


hoofs BN

1 (hoffelijk) cortese
iemand -- groeten = salutar un persona cortesemente
2 (LIT) cortese
--e liefde = amor cortese
--e roman = romance cortese
--e dichter = poeta cortese
--e poëzie = poesia cortese


hoofsheid ZN

1 cortesia


hoog BN

1 alte, elevate
--e bal = balla alte
--e boom = arbore alte
--e koorts = febre alte
twee meter -- = alte de duo metros
-- voorhoofd = fronte alte
--e heuvel = collina elevate
--e prijzen = precios elevate
--e snelheid = velocitate elevate
--ere wiskunde = alte mathematica
--e commissaris = alte commissario
--e commissariaat = alte commissariato
de --ste kringen = le alte societate
de --e geestelijkheid = le alte clero
--e bloeddruk = alte pression de sanguine
--e trap van beschaving = alte grado de civilisation
--e tonen = tonos alte
--e leeftijd = etate avantiate
schoen met --e hak = scarpa/calceo a talon alte
--e hoed = (cappello) cylindro
het water staat -- = le aqua ha attingite un nivello elevate
--ere macht = poter superior
--(ere) wolken = nubes superior
naar een --ere klas overgaan = esser admittite in un classe superior
het --ste goed = le ben supreme
--e plaats = altitude
iemand -- hebben zitten = haber un opinion alte de un persona
de prijzen --er maken = altiar le precios
het niveau --er maken = altiar le nivello
(verhogen) --er plaatsen = realtiar
dat is -- nodig = isto es absolutemente necessari
in --e mate = altemente
op --e toon = in tono de commando
2 (verheven) eminente, auguste, celse, excelse, illustre
-- heren = personas illustre
3
het --e noorden = le extreme nord


hoog ZN

1 alto
uit den --e(n) = desde le alto


hoogaanzienlijk BN

1 illustre, auguste


hoogachtbaar BN

1 venerabile


hoogachten WW

1 tener in alte estima, estimar (multo), respectar, considerar, venerar


hoogachting ZN

1 (alte) estima, estimation, respecto, (sentimentos de alte) consideration
betuigingen van -- = respectos
met de meeste -- = con le plus alte estima, con le maxime estima


hoogaltaar ZN

1 altar major


hoogbedaagd BN

1 Zie: hoogbejaard


hoogbegaafd BN

1 extrememente dotate/talentose, superdotate
--e jonge mensen = juvene homines extremente dotate/talentose


hoogbejaard BN

1 multo etose, multo vetule, vetulissime, multo avantiate in annos, de etate multo avantiate


hoogbejaardheid ZN

1 etate multo avantiate


hoogbenig BN

1 alte super le gambas


hoogblond BN

1 blonde dorate


hoogbouw ZN

1 casas/edificios/constructiones alte/a multiple etages (F)


hoogconjunctuur ZN

1 conjunctura alte/de prosperitate, boom (E)
dat kan alleen in tijden van -- = isto es possibile solo in tempores de boom
de jaren van de -- = le annos del boom


hoogdag ZN

1 grande festa, festa solemne


hoogdekker ZN

1 avion/aeroplano de/con alas alte


hoogdravend BN

1 bombastic, emphatic, magniloquente, grandiloquente, declamatori, ampullose, pompose, altisone, altisonante, grandisone
-- redevoering = peroration
een --e redevoering houden = perorar
-- stijl = stilo emphatic/declamatori/magniloquente
--e toon = tono declamatori/magniloquente
--e taal = linguage altisonante, grandiloquentia, declamation
--e redenaar = orator pompose/magniloquente/bombastic/empharic
-- spreken = parlar pomposemente/ampullosemente, declamar


hoogdravendheid ZN

1 emphase (-asis), grandiloquentia, magniloquentia, declamation, pompositate, ampullositate, altisonantia, stilo pompose/ampullose


hoogdruk ZN

1 (druktechniek) impression in relievo
2 (lithografie) lithographia in relievo
3 (hoge druk) alte pression


hoogdrukturbine ZN

1 turbina a alte pression


Hoogduits ZN

1 alte germano


Hoogduits BN

1 in alte germano


hoogedel BN

1 multo nobile, nobilissime


hoogeerwaard BN

1 multo reverende/venerabile, reverendissime


hoogenergiefysica ZN

1 physica del alte energias


hoogenergieversneller ZN

1 accelerator a alte energia


hoogfeest ZN

1 grande festa, festa solemne


hoogfrequent BN

1 a/de alte frequentia
--e versterker = amplificator a/de alte frequentia


hoogfrequentgenerator ZN

1 generator a/de alte frequentia


hoogfrequentie ZN

1 alte frequentia, hyperfrequentia


hoogfrequentontlading ZN

1 discarga de alte frequentia


hooggaand BN

1 (hoog golvend) agitate
--e golven = undas agitate
2 (hooglopend) violente, furiose
zij hebben een --e ruzie = ille ha un disputa violente/furiose


hooggeacht BN

1 multo estimate/distinguite, estimatissime, egregie
--e collega = collega multo estimate


hooggebergte ZN

1 alte montania


hooggebergteklimaat ZN

1 climate del alte montania


hooggeboren BN

1 de alte nascentia, nobile, illustre, aristocratic


hooggeëerd BN

1 multo honorate, honoratissime


hooggekwalificeerd BN

1 altemente qualificate


hooggeleerd BN

1 multo erudite, multo docte, doctissime


hooggelegen BN

1 elevate, alte, altemente situate


hooggeplaatst BN

1 (hooggelegen) altemente situate
2 (van hoge rang) de alte rango/categoria, importante
--e ambtenaar = functionario de alte rango


hooggerechtshof ZN

1 alte corte de justitia, tribunal/corte supreme


hooggeschat BN

1 multo appreciate/estimate


hooggespannen BN

1 enthusiastic, exaltate
-- verwachtingen = grande sperantias/expectationes


hooggestemd BN

1 enthusiastic, exaltate, excessive
--e verwachtingen = grande sperantias/expectationes


hooggewaardeerd BN

1 multo estimate/appreciate
--e medewerking = collaboration/assistentia multo appreciate


hoogglans ZN

1 alte lustro/brillantia


hoogglanslak ZN

1 lacca/vernisse brillante


hooghartig BN

1 superciliose, vanitose, orgoliose, arrogante, disdignose
--e blik = reguardo superciliose
-- antwoord = responsa arrogante


hooghartigheid ZN

1 orgolio, vanitate, arrogantia, disdigno


hoogheemraad ZN

1 Zie: heemraad


hoogheemraadschap ZN

1 Zie: heemraadschap


hoogheid ZN

1 (hoge staat/aanzien) grandor, majestate
2 (gezag) autoritate, poter
3 (titel) altessa, majestate
Koninklijke Hoogheid = Altessa Royal/Regal


hoogheilig BN

1 sacrosancte


hooghouden WW

1 tener in alto
2 (FIG) mantener, facer respectar


hoogklinkend BN

1 altisone, altisonante
--e stem = voce altisone/altisonante


hoogkoor ZN

1 sanctuario


hoogland ZN

1 alte terras
2 (AARDR) altiplano, plateau (F)


hooglander ZN

1 montaniero, (in Schotland) highlander (E)


hooglands BN

1 de alte terras


hoogleraar ZN

1 professor (universitari/de universitate)
vrouwelijke -- = professor femina
buitengewoon -- = professor extraordinari
-- in de geneeskunde = professor de medicina
-- in de godgeleerdheid = professor de theologia
hij is benoemd tot -- in de informatica = ille ha essite appunctate professor de informatica
emeritus -- = professor emerite


hoogleraarsambt ZN

1 carga de professor universitari, professorato


hoogleraarsbaret ZN

1 birretta


hoogleraarschap ZN

1 carga de professor universitari, professorato
een -- in de taalwetenschap bekleden = occupar le cathedra de linguistica


hoogleraarskamer ZN

1 camera de professor


hoogleraarszetel ZN

1 professorato


Hooglied ZN

1 (BIJBEL) Cantico del Canticos


hooglijk BW

1 altemente, multo, extrememente
-- onderschat worden = esser extrememente subestimate
-- verbaasd zijn = esser extrememente surprendite, esser stupefacite/stupefacte
-- ingenomen zijn met de resultaten = esser multo contente con le resultatos


hooglopend BN

1 Zie: hooggaand-2


hoogmis ZN

1 missa solemne/grande/major
pontificale -- = missa pontifical
de -- opdragen = celebrar le missa solemne


hoogmoed ZN

1 orgolio, superbia, arrogantia, vanitate, presumption


hoogmoedig BN

1 orgoliose, superbe, arrogante, presumptuose, vanitose
-- gedrag = comportamento/conducta arrogante, arrogantia
-- maken = inorgoliar


hoogmoedigheid ZN

1 Zie: hoogmoed
2 acto de orgolio


hoogmoedswaanzin ZN

1 megalomania
lijder aan -- = megalomano


hoogmogend BN

1 alte e potente


hoogmoleculair BN

1 de alte densitate/peso molecular


hoognodig BN

1 urgente, indispensabile, absolutemente/urgentemente necessari
--e reparatie = reparation urgentemente necessari
het is -- dat er een onderzoek ingesteld wordt = un investigation es urgentemente necessari
hij doet alleen het --e = ille face solmente lo que es absolutemente necessari
iets -- hebben = haber grande besonio de un cosa
neem alleen het --e mee = porta con te solo le essential


hoognoodzakelijk BN

1 Zie: hoognodig


hoogohmig BN

1 a alte resistentia
--e halfgeleider = semi-conductor a alte resistentia
-- belasting = carga a alte resistentia


hoogontwikkeld BN

1 avantiate, multo disveloppate
--e beschaving = civilisation avantiate


hoogoven ZN

1 alte furno, furno alte


hoogovenbedrijf ZN

1 (interprisa de) alte furnos


hoogovencokes ZN

1 coke (E) de alte furno


hoogovengas ZN

1 gas de alte furno


hoogovenslakken ZN MV

1 scoria de alte furno


hoogrelief ZN

1 alte relievo


hoogrentend BN

1
--e obligaties = obligationes con alte interesse


hoogrood BN

1 rubie intense, incarnate, (van gelaatskleur) rubicunde


hoogschatten WW

1 estimar (multo), considerar (multo), haber multe estima pro, haber in alte estima


hoogschatting ZN

1 estima, estimation, alte consideration


hoogseizoen ZN

1 alte saison (F)


hoogslaper ZN

1 lecto elevate/in alto


hoogsmeltend BN

1 difficilemente fusibile


hoogspanning ZN

1 alte tension, alte voltage, supervoltage, supertension
onder -- staan = esser subjecte a grande stress (E)
onder -- werken = laborar/travaliar sub grande pression/tension


hoogspanningsdraad ZN

1 filo a/de alte tension/voltage


hoogspanningsdynamo ZN

1 dynamo a/de alte tension/voltage


hoogspanningsinstallatie ZN

1 installation a/de alte tension/voltage


hoogspanningskabel ZN

1 cablo a/de alte tension/voltage


hoogspanningsleiding ZN

1 cablos a/de alte tension/voltage


hoogspanningsmast ZN

1 pylon/palo a/de alte tension/voltage


hoogspanningsnet ZN

1 rete a/de alte tension/voltage


hoogspanningsschakelaar ZN

1 commutator/interruptor a/de alte tension/voltage


hoogspanningsstabiliteit ZN

1 stabilitate sub alte tension


hoogspringen WW

1 saltar in alto/in altor/in altura
het -- = salto in/de alto/in/de altor/in/de altura


hoogspringer ZN

1 saltator in alto/in altor/in altitude


hoogst BN

1 le plus alte, supreme, summe, maxime, maximal, supere
de --e tak van de boom = le plus alte branca del arbore
het --e goed = le ben supreme, le supreme/summe ben
--e macht = poter supreme
--e commandant = commandante supreme/in chef (F)
in de --e mate = in le supreme grado, in grado summe
--e prijs = precio maxime
--e bedrag = summa/amonta maxime
--e tarief = tarifa maxime
--e punt = puncto culminante, culmine
het is de --e tijd = il non ha tempore a perder


hoogst BW

1 extrememente, in alte grado, in le plus alte grado, summemente
-- onbeleefd = extrememente impolite
-- ongebruikelijk = extrememente inusual
-- verbaasd = summemente surprendite
-- amusant = summemente amusante
dit is -- gewichtig = isto es del plus alte importantia


hoogst ZN

1 (bovenkant, top) puncto culminante, summitate
2 (het meeste/uiterste) summitate, maximo, summum (L), (van gevoelens) paroxysmo
op zijn -- = al maximo, al plus
je krijgt op zijn -- een boete = al maximo on te da un mulcta
het mag op zijn -- tien gulden kosten = iste debe costar al maximo dece florinos
de woede was op zijn -- = le cholera/ira ha attingite su paroxysmo
ten --e = extrememente
een boete van ten --e twintig gulden = un mulcta que non excede vinti florinos, un mulcta maxime de vinti florinos


hoogstaand BN

1 eminente, superior, nobile, de alte moralitate/principios
een -- mens = un persona de alte principios


hoogstaangeslagenen ZN MV

1 le plus altemente taxatos


hoogstam ZN

1 arbore de trunco alte


hoogstammig BN

1 de trunco alte
--e bomen = arbores de trunco alte


hoogstandje ZN

1 acrobatia, tour de force (F)
een intellectueel -- = un tour de force intellectual


hoogstbiedende ZN

1 le major/melior offerente


hoogsteigen BN

1
in -- persoon komen = dignar se de venir in persona


hoogstens BW

1 al plus, al maximo
dit mag -- tien gulden kosten = isto debe costar al maximo dece florinos


hoogstnodig BN

1 Zie: hoogstnoodzakelijk


hoogstnoodzakelijk BN

1 absolutemente necesse/necessari/indispensabile
de --e reparaties = le reparationes le plus urgente


hoogstonschuldig BN

1 absolutemente inoffensive


hoogstpersoonlijk BW

1 in persona, personalmente


hoogstwaarschijnlijk BN

1 multo/summemente/altemente probabile, de un grande probabilitate


hoogstwaarschijnlijk BW

1 multo probabilemente, secundo tote probabilitate, con tote/grande probabilitate


hoogte ZN

1 altitude, altor, altura, nivello
de -- van een berg = le altor/altitude de un monte
de -- van een toren = le altor/altura de un turre
de -- van een driehoek = le altor/altura de un triangulo
een -- van 1000 meter = un altura de mille metros
de -- van een toon = le altor de un tono
de -- van de zon = le altor de sol
ter -- van zijn schouders = al altor de su spatulas
de -- van het water = le nivello del aqua
hij viel van grote -- = ille ha cadite de grande altura
op dezelfde -- staan als = esser al (mesme) nivello de
ter -- van een kaap/van een eiland = al altitude/altura de un capo/de un insula
in de -- heffen = elevar
iemand in de -- steken = laudar un persona, elogiar un persona
2 (heuvel) collina, monticula, elevation, eminentia
de vijand bezette de -- = le inimico ha occupate le elevation
3 currente
op de -- zijn = esser instruite/al currente, cognoscer
op de -- brengen = informar, instruer, mitter al currente
zich op de -- houden = tener se al currente
zich op de -- stellen de = informar se de, mitter se al currente de, documentar se de
slecht/goed op de -- = mal/ben informate
4
uit de -- = superciliose, arrogante, presumptuose
tot op zekere -- = usque a un certe puncto
ik kan daar geen -- van krijgen = io non comprende isto


hoogteaccent ZN

1 accento de altor


hoogtebepaling ZN

1 determination del altitude/altor/altura/nivello


hoogtecirkel ZN

1 circulo vertical/de latitude


hoogtefront ZN

1 (METEO) fronte alte


hoogtefrontvlak ZN

1 (METEO) fronte


hoogtegraad ZN

1 (AARDR) latitude


hoogtegrens ZN

1 limite superior


hoogtekaart ZN

1 mappa/carta altimetric/hypsometric/del relievos/in relievo


hoogteligging ZN

1 altitude
absolute -- = altitude abolute


hoogtelijn ZN

1 (WISK) linea altimetric/de altura, altitude
snijpunt van de --en = orthocentro
2 (GEOGR) linea isohypse, isohypsa, curva de nivello


hoogtelimiet ZN

1 limite de altor/de altura/de altitude


hoogtemeter ZN

1 altimetro, indicator de altitude, (dmv kookpunt van vloeistoffen) hypsometro
akoestische -- = altimetro acustic


hoogtemeting ZN

1 altimetria, mesura del altura/altitude/altor
2 (GEOGR) hypsometria


hoogteparallel ZN

1 (SCHEEP) parallelo de altitude


hoogtepunt ZN

1 puncto culminante, cuspide, culmine, culmination, apice
2 (FIG) apogeo, summum (L), summitate, culmination, apice, maximo, grado maxime, (van gevoelens) paroxysmo
-- van zijn carrière = culmination/apice de su carriera
het -- van zijn roem = le apogeo/summitate de su gloria/fama
zijn -- bereiken = culminar in
3 (WISK) puncto culminante, orthocentro, summitate, vertice
-- van een kromme = summitate/vertice de un curva
het -- betreffend = orthocentric
4 (grandioos slottoneel) apotheose (-osis)


hoogterekord ZN

1 record (E) de altor/altitude/de altura


hoogteroer ZN

1 governaculo/timon de altitude/de profunditate


hoogtesprong ZN

1 salto in alto/in altura/in altor


hoogtestraling ZN

1 radios/radiation cosmic


hoogtestuur ZN

1 Zie: hoogteroer


hoogteverlies ZN

1 perdita de altitude/altura/altor


hoogteverschil ZN

1 differentia de altor/altura/de nivello


hoogtevlucht ZN

1 volo de altura/de altor/a alte altitude


hoogtevrees ZN

1 vertigines de altor/del alturas, acrophobia
aan -- lijden = suffrer de vertigines de altor


hoogteziekte ZN

1 mal/maladia del altitude, acrophobia


hoogtezon ZN

1 sol artificial, lampa a radios ultraviolette
onder de -- liggen = jacer sub le sol artificial


hoogtezontherapie ZN

1 heliotherapia


hoogtij ZN

1 (bloeitijd) etate/periodo de auro
-- vieren = triumphar, florer, florar, florescer
2 marea alte


hoogtijd ZN

1 Zie: hoogtijdag


hoogtijdag ZN

1 die/jorno festive/de festa


hooguit BW

1 al plus, al maximo


hoogveen ZN

1 alte turbiera, turbiera alte


hoogveengebied ZN

1 alte turbiera, turbiera alte


hoogveenstreek ZN

1 Zie: hoogveengebied


hoogverheven BN

1 (zeer verheven) multo elevate, multo superior, sublime, auguste
hij voelt zich -- boven iedereen = ille se senti ben superior al alteres
2 (in hoog reliëf) in alte relievo


hoogverraad ZN

1 alte traition


hoogverraadproces ZN

1 processo de alte traition


hoogverrader ZN

1 accusato de alte traition, criminal de stato


hoogvlakte ZN

1 altiplano, plateau (F)


hoogvlieger ZN

1 (FIG) spirito superior
hij is geen -- = ille non es un aquila/genio, ille non ha inventate le pulvere


hoogwaardig BN

1 (van hoge waarde) de alte qualitate, de qualitate superior, de multe/alte/grande valor
-- staal = aciero de qualitate superior
-- erts = mineral de qualitate superior
2 (zeer eerbiedwaardig) reverendissime
3 (R.K.) sancte, sanctissime, venerabile
het -- sacrament = le sanctissime sacramento


hoogwaardigheid ZN

1 (hoedanigheid) qualitate, excellentia
2 (hoog ambt) posto alte/eminente, dignitate
3 (aanspreektitel) excellentia


hoogwaardigheidsbekleder ZN

1 (alte) dignitario


hoogwater ZN

1 (ogenblik dat de vloed op zijn hoogst is) marea alte
2 (hoge waterstand) nivello alte del aqua, aquas alte, (overstroming) inundation
jaarlijks -- = aquas alte annual
dam voor -- = dica de protection contra le inundationes


hoogwaterkering ZN

1 defensa contra le inundationes


hoogwaterlijn ZN

1 marca de marea alte


hoogwatermerk ZN

1 marca de alte aquas


hoogwaterpeil ZN

1 Zie: hoogwaterstand


hoogwaterperiode ZN

1 periodo de alte aquas


hoogwaterseizoen ZN

1 saison (F) de alte aquas


hoogwaterstand ZN

1 (van de vloed) marea alte
2 (hoge stand van het water) nivello alte del aqua


hoogwerker ZN

1 elevator pro labores a altura, bracio hydraulic


hoogzwanger BN

1 in le ultime dies/septimanas del pregnantia/graviditate, in stato de graviditate/pregnantia avantiate


hooi ZN

1 feno
het -- binnenhalen = fenar
in het -- slapen = dormir in le feno
te -- en te gras = irregularmente, sporadicamente, sin ordine
te veel -- op de vork nemen = voler facer troppo de labor, jocular con un troppo grande numero de bollas


hooiberg ZN

1 pila/cumulo de feno, fenil
een naald in een -- zoeken = cercar un agulia/aco in un pila de feno


hooiboer ZN

1 cultivator de feno


hooiboter ZN

1 butyro de hiberno


hooibouw ZN

1 cultura de feno
2 (het inzamelen) fenation


hooibroei ZN

1 fermentation/autocombustion del feno


hooien WW

1 facer le feno, fenar
het -- = fenation


hooier ZN

1 fenator


hooigaffel ZN

1 furca a fenar/de feno, bidente


hooigeur ZN

1 odor de feno


hooihark ZN

1 rastrellator de feno/a/de fenar


hooikaas ZN

1 caseo de hiberno


hooikist ZN

1 cassa de feno, marmita norvegian


hooikoorts ZN

1 febre/catarrho del feno, pollinose (-osis)


hooiland ZN

1 campo de feno


hooimaand ZN

1 julio


hooimachine ZN

1 machina a/de fenar


hooimade ZN

1 Zie: hooiland


hooimijt ZN

1 pila/cumulo de feno


hooioogst ZN

1 recolta del feno, fenation
de -- is begonnen = le fenation ha comenciate


hooiopper ZN

1 mola parve, pila/parve cumulo de feno


hooipers ZN

1 pressa de feno


hooirijf ZN

1 Zie: hooihark


hooirook ZN

1 grande pila/cumulo de feno


hooischelf ZN

1 Zie: hooitas-1


hooischuur ZN

1 fenil


hooistapel ZN

1 Zie: hooitas-1


hooitas ZN

1 (hooistapel) mole/pila/cumulo de feno
2 (hooischuur) fenil


hooitijd ZN

1 (saison (F)/periodo del) fenation


hooivork ZN

1 furca a/de fenar/de feno, bidente, tridente
-- vol = furcata


hooiwagen ZN

1 carro de feno


hooiweer ZN

1 tempore pro facer feno


hooizolder ZN

1 fenil


hooligan ZN

1 hooligan (E)


hoon ZN

1 derision, insulto, ultrage, injuria, irrision


hoongelach ZN

1 risada/riso insultante/de derision
op -- onthalen = salutar con risadas de derision


hoop ZN

1 (verwachting) sperantia, spero
tussen -- en vrees zweven = fluctuar inter le sperantia e le timor
-- op genezing = sperantia de curation
mijn laatste -- = mi ultime sperantia
valse -- = sperantia/spero false, illusion
ijdele -- = sperantia/spero van
stille -- = sperantia/spero secrete
vluchtige -- = sperantia/spero fugace
vervlogen -- = sperantia/spero perdite
straal van -- = radio de sperantia/spero
Kaap de Goede Hoop = Capo de Bon Sperantia
de -- opgeven = perder le sperantia/spero, desperar
de -- niet opgeven = conservar le sperantia
zijn -- gaat in rook op = su sperantias converte se in fumo/dispare in fumo/se eclipsa/se dissipa
iemand -- geven = dar sperantia/spero a un persona
goede -- hebben = haber bon spero
alle -- laten varen = abandonar tote sperantia/spero
iemands -- de grond inboren = ruinar le sperantia de un persona
de -- de bodem inslaan = frustrar le sperantia
de -- uitspreken = formular le sperantia
-- doet leven = le sperantia face viver
zijn -- stellen op = fundar su sperantia super
zijn -- op God stellen = poner su sperantia in Deo
op -- van zegen = al gratia de Deo, si Deo vole
er gloorde iets van -- voor de gevangenen = un radio de sperantia illuminava le prisioneros
2 (grote hoeveelheid) massa
er is van de week een -- water gevallen = il ha cadite multe aqua iste septimana
hij heeft een -- geld = ille ha un massa de moneta/multe moneta
ik heb een -- gegeten = io ha multo mangiate
bij --en = in massa
de grote -- = le grande massa
een -- tegenwerking = multe opposition
3 (stapel) pila, cumulo, congerie, mole, massa
-- oud roest = pila de ferralia
-- stenen = pila de petras
-- sneeuw = congerie de nive
-- papieren = cumulo de papiros
alles op één -- gooien = mitter toto in le mesme sacco
4 (menigte) massa, multitude
te -- lopen = accurrer in massa, attruppar se, accumular se
een -- mensen = un multitude de homines
5 (rommel, wanorde) farragine
6 (uitwerpselen) excremento


hoopgevend BN

1 que da/inspira spero/sperantia, plen de spero/sperantia, (veelbelovend) que promitte, promittente
--e woorden = parolas de spero/sperantia
-- zijn = inspirar confidentia
dat is een -- teken = isto es un signo promittente, isto da confidentia
een -- vooruitzicht = un perspectiva promittente
weinig -- = non multo promittente, discoragiante
-- klinken = sonar promittente


hoopje ZN

1 (stapeltje) parve pila
-- as = parve pila de cinere
2 (uitwerpselen) excremento


hoopvol BN

1 (van hoop vervuld) plen de spero/sperantia, sperantiose, (veelbelovend) promittente
--le blikken = reguardos plen de sperantia
--le ontwikkeling = disveloppamento promittente
iemand -- stemmen = inspirar/dar spero/sperantia a un persona


hoor ZN

1
-- en wederhoor = audition del duo partes, principio de audientia bilateral
het (recht van) -- en wederhoor laten gelden/toepassen = ascoltar le duo partes


hoorapparaat ZN

1 apparato de correction auditive, apparato acustic, audio-prothese (-esis)


hoorbaar BN

1 audibile, (waarneembaar) perceptibile
--e klanken/geluiden = sonos audibile
--e stilte = silentio audibile
het geluid was nauwelijks -- = le sono esseva a pena audibile
een geluid dat op grote afstand -- is = un ruito perceptibile a grande distantia
haar Engelse accent is nog goed -- = on pote ancora audir su accento anglese
mijn hart klopte -- = on poteva audir le battimento de mi corde


hoorbaarheid ZN

1 audibilitate, (waarneembaarheid) perceptibilitate


hoorbaarheidsdrempel ZN

1 limine de audibilitate


hoorbaarheidszone ZN

1 zona de audibilitate


hoorbereik ZN

1 zona de audibilitate


hoorbril ZN

1 berillos auditive


hoorbuis ZN

1 cornetta acustic


hoorcollege ZN

1 discurso, lection


hoorcommissie ZN

1 commission de appello


hoorder ZN

1 auditor
de gezamenlijke --s = auditorio


hoorfrequentie ZN

1 audiofrequentia, frequentia sonor


hoorfrequentiegenerator ZN

1 generator a audiofrequentia


hoorn ZN

1 (uitsteeksel aan de kop) corno
stoot met de --(s) = colpo de corno(s)
van --s voorzien = cornar
op de --s nemen = cornar
van zijn --s ontdoen = discornar
de koe bij de --s vatten = prender le tauro per le cornos
iemand de --s laten zien = monstrar le cornos a un persona
(als echtgenoot bedrogen worden) --s dragen = portar cornos
2 (uitwas) corno
de --en van de maan = le cornos del luna
de Gouden Hoorn = le Corno de Auro
3 (stof) corno
van -- = de corno, cornee
mes met een heft van -- = cultello con manico de corno
4 (drinkgerei) corno
-- des overvloeds = corno del abundantia, cornucopia
5 (MUZ) corno, (jachthoorn) trompa/corno de chassa {sj}, (MIL) corno/cornetta
Engelse -- = corno anglese
op de -- blazen = sonar le corno, cornar
6 (van telefoon) receptor
de -- van de haak nemen = distachar {sj} le receptor
de -- op de haak leggen = attachar {sj} le receptor
7 (slakkenhuis) concha
8 (BIJBEL) (zinnebeeld van kracht) corno


hoornaar ZN

1 (soort wesp) crabro


hoornachtig BN

1 cornee


hoornadder ZN

1 ceraste


hoornbeest ZN

1 bestia cornute/a cornos


hoornblad ZN

1 (plaat van hoorn) placa de corno
2 (PLANTK) ceratophyllo


hoornbladfamilie ZN

1 ceratophyllaceas


hoornblazer ZN

1 sonator de corno


hoornblende ZN

1 hornablende, amphibolo


hoornbloem ZN

1 cerastio (trivial)
viltige -- = cerastio tomentose


hoorndol BN

1 multo folle


hoorndrager ZN

1 (gehoornd dier) bestia cornute/a cornos
2 (bedrogen echtgenoot) marito cornute, cucu


hoornen BN

1 de corno
-- kam = pectine de corno


hoorngeschal ZN

1 sono(s) de cornos


hoornig BN

1 cornee
(DIERK) -- pantser = carapace cornee


hoornist ZN

1 sonator de corno


hoornkiezelspons ZN

1 axinella polypoide


hoornklaver ZN

1 trigonella


hoornkreeft ZN

1 langusta


hoornlaag ZN

1 strato cornee, epidermis, cuticula


hoornloos BN

1 sin cornos


hoornmuziek ZN

1 fanfar


hoornpapaver ZN

1 glaucio


hoornschelp ZN

1 buccino


hoornsignaal ZN

1 signal del corno/cornetta


hoornslang ZN

1 ceraste


hoornsolo ZN

1 solo de corno


hoornsteen ZN

1 petra cornee


hoornstof ZN

1 keratina, texito cornee


hoornstoot ZN

1 colpo de corno


hoorntje ZN

1 parve corno, cornetta
2 (zwam) calocera


hoornvee ZN

1 bestias/bestial cornute/a cornos


hoornvlies ZN

1 cornea


hoornvliescentrum ZN

1 banca de cornea


hoornvliesontsteking ZN

1 inflammation corneal/del cornea, keratitis


hoornvliesoverplanting ZN

1 Zie: hoornvliestransplantatie


hoornvliestransplantatie ZN

1 graffo del cornea


hoornvormig BN

1 corniforme
-- voorwerp = cornetta


hoornweefsel ZN

1 Zie: hoornstof


hoornzwam ZN

1 calocera


hoorspel ZN

1 theatro/comedia radiophonic, radiocomedia, radiotheatro


hoorspelregisseur ZN

1 inscenator de comedias radiophonic/de radiocomedias


hoorspelschrijver ZN

1 autor/scriptor de comedias radiophonic/de radiocomedias


hoortoestel ZN

1 Zie: hoorapparaat


hoorzin ZN

1 Zie: gehoorzin


hoorzitting ZN

1 audition/audientia public


hoos ZN

1 vento cyclonal, cyclon, tornado, tromba (I)


hoosbui ZN

1 pluvia torrential, diluvio


hoosgat ZN

1 sentina


hoosnap ZN

1 cuppa de haurir


hoosvat ZN

1 vaso de haurir


hootbewerkingsbedrijf ZN

1 interprisa de carpenteria


hop ZN

1 (PLANTK) lupulo
van de -- = lupulin
2 (DIERK) huppa, upupa


hop! TW

1 hop!


hopachtig BN

1 que ha le gusto de lupulo


hopakker ZN

1 campo de lupulo, lupuliera


hopbel ZN

1 cono de lupulo


hopbeuk ZN

1 ostrya


hopbitter ZN

1 lupulino


hopbloem ZN

1 flor de lupulo


hopbol ZN

1 Zie: hopbel


hopbouw ZN

1 Zie: hopteelt


hope ZN

1 spero, sperantia


hopelijk BW

1 secundo mi/nostre spero, io/nos spera que, sperabilemente


hopeloos BN

1 (wanhopig) desperate
2 (uitzichtsloos) sin sperantia, sin spero, desperate, irremediabile
--e toestand = situation irremediabile/desperate
-- geval = caso desperate/perdite
--e liefde = amor sin sperantia
-- verliefd zijn = esser desparatemente inamorate


hopeloosheid ZN

1 stato desperate


hopen WW

1 sperar
te -- = sperabile
niet te -- , wat men niet mag -- = insperabile
2 (opstapelen) pilar, impilar, cumular, accumular, amassar


hopje ZN

1 caramello al caffe


hopkweker ZN

1 lupulicultor


hopland ZN

1 Zie: hopakker


hopliet ZN

1 hoplita


hopman ZN

1 (padvinderij) scoutmaster (E)
2 (GESCH) capitano


hopmeel ZN

1 lupulino


hopoogst ZN

1 recolta de lupulo


hoppen WW

1 lupular
het bier -- = lupular le bira


hoppig BN

1 Zie: hopachtig


hopplant ZN

1 Zie: hop-1


hopsa(sa)! TW

1 hop!, hopla!


hopsmaak ZN

1 sapor/gusto de lupulo


hopstaak ZN

1 pertica a/de lupulo


hopteelt ZN

1 cultura/cultivation de lupulo, lupulicultura


hopveld ZN

1 Zie: hopakker


hopvrucht ZN

1 fructo de lupulo


hopzak ZN

1 sacco a/de lupulo


hor ZN

1 (tegen insekten) fenestra paramuscas


Horatiaans BN

1 horatian


Horatius ZN EIGN

1 Horatio


horde ZN

1 (troep) horda, massa
--n mensen = hordas/massas de gente
de hele -- komt hierheen = tote le horda veni hic
ze kwamen met --n tegelijk = illes veniva in hordas
2 (nomadenstam) horda
3 (SPORT) haga, sepe, obstaculo, barriera
(FIG) de laatste -- nemen = vincer le ultime obstaculo


hordeïne ZN

1 hordeina


hordenloop ZN

1 cursa de/super hagas/sepes/obstaculos/barrieras


hordenloper ZN

1 cursor de hagas/sepes/obstaculos/barrieras


horeca ZN

1 sector del hotels (F), restaurantes e cafés (F)


horecabedrijf ZN

1 hotel (F) e/o restaurante e/o café (F)
2 Zie: horeca


horecasector ZN

1 Zie: horeca


horen WW

1 (met het gehoor waarnemen) audir
het -- = audita, audition
het -- van de getuigen = le audition del testes
een schreeuw -- = audir un crito
je kunt de stilte -- = on pote audir le silentio
toevallig -- = audir per casualitate
de biecht -- = audir le confession
van -- zeggen = de/per audir dicer, de auditas
hoor en wederhoor = le audition del duo testes
een lawaai dat -- en zien je vergaat = un fracasso/ruito assurdante
2 (toebehoren) pertiner, appertiner
dit huis hoort aan mijn vader = iste casa (ap)pertine a mi patre
erbij -- = formar parte de
3 (betamen, passen) convenir, esser convenibile, esser conveniente
zoals het hoort = como il conveni/es convenibile, como il es debite
dat hoort zo = isto es le costume
4 (onderdeel uitmaken) esser/facer/formar parte, pertiner, appertiner
Texel hoort tot ons land = Texel face parte de nostre pais
hij hoort tot de genodigden = ille face parte del invitatos
5 (vergezeld gaan) esser accompaniate
bij dit nummer hoort een bijvoegsel = iste numero es accompaniate de un supplemento


horendol BN

1 multo folle


horig BN

1 serve


horige ZN

1 servo (del gleba), colono
vrouwelijke -- = serva


horigheid ZN

1 servage, servitude, colonato


horizon ZN

1 horizonte
zichtbare -- = horizonte visual/visibile/apparente
astronomische -- = horizonte astronomic
kunstmatige -- = horizonte artificial
politieke -- = horizonte politic
de -- afzoeken = explorar/scrutar le horizonte
de zon verdwijnt achter de -- = le sol dispare sub le horizonte
zijn -- verruimen = ampliar/extender su horizonte(s)


horizontaal BN

1 horizontal
--e lijn = linea horizontal
-- vlak = plano horizontal
--e projectie = projection horizontal
--e parallax = parallaxe horizontal
--e stand/ligging = horizontalitate
--e eigendommen = proprietates horizontal
--e organisatie = organisation horizontal


horizontalisme ZN

1 (REL) horizontalismo


horizontalist ZN

1 (REL) horizontalista


horizontalistisch BN

1 (REL) horizontalista, horizontalistic


horizonvervuiling ZN

1 pollution visual/del horizonte


horlepijp ZN

1 jiga
de -- dansen = jigar


horloge ZN

1 horologio
-- digital = digital horloge
gouden -- = horologio de auro
wijzers van het -- = agulias del horologio
op zijn -- kijken = reguardar/consultar su horologio
een -- opwinden = remontar un horologio
de --s gelijkzetten = synchronisar le horologios
mijn -- gaat niet gelijk = mi horologio non es juste
mijn -- loopt voor = mi horologio avantia/va avante


horlogebandje ZN

1 bracialetto/corio de horologio


horlogedeksel ZN

1 calotte (F)


horlogefabricage ZN

1 fabrication de horologios


horlogefabriek ZN

1 fabrica de horologios


horlogefabrikant ZN

1 fabricante de horologios


horlogeglas ZN

1 (dekplaat) vitro de horologio
2 (in een laboratorium) vitro de laboratorio


horlogekast ZN

1 cassa de horologio


horlogeketting ZN

1 catena de horologia


horlogeknopje ZN

1 button de remontar


horlogemaker ZN

1 horologiero


horlogemakersgereedschap ZN

1 utensiles de horologiero


horlogemakersloep ZN

1 lupa de horologiero


horlogemakerswerkplaats ZN

1 officina de horologiero


horlogerie ZN

1 horologieria


horlogesleutel ZN

1 clave de horologio


horlogeveer ZN

1 resorto de horologio


horlogewijzer ZN

1 agulia de horologio


horlogewinkel ZN

1 horologieria


horlogezakje ZN

1 tasca de horologio


hormonaal BN

1 hormonal
-- systeem = systema hormonal
-- evenwicht = equilibrio hormonal
--e contraceptie = contraception hormonal
--e differentiatie van de seksen = differentiation hormonal del sexos


hormonologie ZN

1 hormonologia


hormoon ZN

1 hormon
hypofysair -- = hormon hypophysari
folliculair -- = hormon follicular
gonadotroop -- = hormon gonadotrope
thyreotroop -- = hormon thyreotrope
lactogeen -- = hormon lactogene
dierlijk -- = zoohormon


hormoonbehandeling ZN

1 tractamento con hormones, therapia hormonal, hormonotherapia, opotherapia


hormoonproduktie ZN

1 production hormonal/de hormones


hormoonspiegel ZN

1 grado/nivello hormonal


horoscoop ZN

1 horoscopo
iemands -- trekken = traher/tirar/facer le horoscopo a un persona
zijn -- raadplegen = consultar su horoscopio


horoscooptrekker ZN

1 persona qui tira/face horoscopos, tirator de horoscopo


horosfeer ZN

1 (WISK) horosphera


horregaas ZN

1 tela metallic


horrelvoet ZN

1 pede deformate/torquite/equin


horreur ZN

1 horror


horribel BN

1 horribile


horribiliteit ZN

1 horribilitate


horror ZN

1 horror


horrorfilm ZN

1 film (E) de horror


hors-d'oeuvre ZN

1 (CUL) hors-d'oeuvre (F)


horse-power ZN

1 horsepower (E)


horst ZN

1 (nest van een roofvogel) nido de un ave rapace
2 (GEOL) horst


horstbreuk ZN

1 (GEOL) fallia de horst


hort ZN

1 succussa, colpo
met --en en stoten = per succussas


horten WW

1 (schokken) succuter
2 (haperend spreken) balbutiar


Hortense ZN EIGN

1 Hortense


hortensia ZN

1 hortensia


horticultuur ZN

1 horticultura


hortologie ZN

1 horticultura


hortologisch BN

1 horticultural


hortoloog ZN

1 horticultor


hortus ZN

1 jardin botanic/de plantas


horzel ZN

1 crabro
de -- in de kop hebben = esser furiose


horzelfunctie ZN

1
een -- hebben = jocar le rolo de stimulante per un attitude critic


horzelnest ZN

1 nido de crabros


horzelsteek ZN

1 piccatura/punctura/morsura de crabro


hosanna ZN

1 hosanna


hosanna! TW

1 hosanna!


hospes ZN

1 (kamerverhuurder) locator de cameras, proprietario de pension
2 (gastheer) hospite
3 (dier waarop parasieten leven) hospite


hospik ZN

1 infirmero militar


hospita ZN

1 (kamerverhuurster) locatora de cameras, proprietaria de pension
2 (gastvrouw) hostessa


hospitaal ZN

1 hospital
militair -- = hospital militar


hospitaaldienst ZN

1 servicio hospitalari


hospitaaldoek ZN

1 Zie: hospitaallinnen


hospitaalkoorts ZN

1 febre del hospitales


hospitaallinnen ZN

1 tela impermeabile/de gumma, lino de hospital


hospitaalpersoneel ZN

1 personal hospitalari


Hospitaalridder ZN

1 (cavallero) hospitalero


hospitaalschip ZN

1 nave sanitari/hospital/ambulantia


hospitaalsoldaat ZN

1 infirmero militar


hospitaaltrein ZN

1 traino hospital/hospitalari/sanitari


hospitalisatie ZN

1 hospitalisation


hospitaliseren WW

1 hospitalisar


hospitalisering ZN

1 hospitalisation


hospitaliteit ZN

1 hospitalitate


hospitant ZN

1 institutor studente


hospiteren WW

1 facer practicas


hospitium ZN

1 (gastenverblijf in klooster) hospitio
2 (herstellingsoord) casa de reposo/convalescentia


hossen WW

1 gambadar


hosta ZN

1 (plant) hosta


hostess ZN

1 hostessa


hostie ZN

1 hostia
consecratie van de -- = consecration del hostia


hostiebrood ZN

1 hostia


hostiekelk ZN

1 ciborio


hostieschoteltje ZN

1 patena


hostiliteit ZN

1 hostilitate


hot ZN

1
van -- naar haar lopen = currer de un latere/parte a un altere


hot-dog ZN

1 hot-dog (E)


hotel ZN

1 hotel (F), hostello
hotel-restaurant = hotel restaurante
volgeboekt -- = hotel complete
eerste klas -- = hotel de prime categoria


hotelaccommodatie ZN

1 capacitate de allogiamento de un hotel (F), allogio


hotelbed ZN

1 lecto de hotel (F)


hotelbedrijf ZN

1 (bedrijfstak) industria hoteler/del hotels (F), hoteleria, hostelleria


hotelbespreking ZN

1 Zie: hotelreservering


hotelbrand ZN

1 incendio de hotel (F)


hotelcapaciteit ZN

1 capacitate hoteler
die stad heeft voldoende -- = iste urbe ha sufficiente capacitate hoteler


hoteldebotel BN

1 (gek) folle, follissime


hoteldief ZN

1 fur/robator/ratto de hotel (F)


hoteleigenaar ZN

1 hostellero, hotelier (F)


hotelgast ZN

1 hospite de hotel (F)


hotelgids ZN

1 guida de hotels (F)


hotelgroep ZN

1 catena de hotels (F)


hotelhouder ZN

1 hostellero, hotelier (F)


hotelier ZN

1 hotelier (F), hostellero


hotelinventaris ZN

1 inventario de hotel (F)


hotelkamer ZN

1 camera de hotel (F)


hotelketen ZN

1 catena de hotels (F)


hotelkosten ZN MV

1 costos de hotel (F)


hotellerie ZN

1 hoteleria, hostelleria


hotellinnen ZN

1 lino de hotel (F)


hotelpersoneel ZN

1 personal de hotel (F)


hotelportier ZN

1 portero de hotel (F)


hotelprijs ZN

1 precio (de un camera) de hotel (F)


hotelrat ZN

1 ratto de hotel (F)


hotelregister ZN

1 registro de hotel (F)


hotelrekening ZN

1 nota de hotel (F)


hotelreservering ZN

1 reservation de un hotel


hotel-restaurant ZN

1 hotel (F)-restaurante


hotelruimte ZN

1 cameras/lectos de hotel (F)


hotelschakelaar ZN

1 commutator/interruptor bidirectional


hotelschakeling ZN

1 systema de commutatores multiple


hotelschool ZN

1 schola hoteler/de hoteleria/de hostelleria


hoteltarief ZN

1 tarifa de hotel (F)


hotelvak ZN

1 hostelleria


hotelvakschool ZN

1 Zie: hotelschool


hotelwezen ZN

1 Zie: hotelbedrijf


hotelzaal ZN

1 sala de hotel (F)


hotelzilver ZN

1 argentan


hotemetoot ZN

1 personage importante


hotjazz ZN

1 hot-jazz (E)


hotsen WW

1 esser succutite


hotten WW

1 cualiar se, coagular se


Hottentot ZN

1 hottentote


Hottentots BN

1 hottentot


hou

1 Zie: hou en trouw


houdbaar BN

1 (bewaard kunnende worden) conservabile, non peribile, non deteriorabile
(verduurzamen) -- maken = conservar
vruchten -- maken = conservar fructos
dit artikel is onbeperkt -- = iste articulo se conserva indefinitemente
deze melk is lang -- = iste lacte se conserva longe tempore
lang --e melk = lacte de longe conservation
beperkt -- = deteriorabile, corruptibile, peribile
tenminste -- tot ... = consumer preferentemente ante ...
2 (verdedigbaar) defendibile, supportabile, tenibile, sustenibile
--e positie = position tenibile
--e theorie = theoria tenibile/valide
--e stelling = these (-esis) sustenibile
die bewering is niet -- = iste assertion non es defendibile/tenibile
3 (draaglijk) supportabile, indurabile


houdbaarheid ZN

1 (bewaarbaarheid) conservabilitate, conservation
produkten met beperkte -- = productos a conservation limitate
2 (verdedigbaarheid) possibilitate de conservar/de defender/de sostener, etc., defendibilitate, validitate


houdbaarheidsdatum ZN

1 data de conservation


houden (I) WW

1 (behouden) guardar, conservar, retener, mantener
je mag het -- = tu pote guardar lo
iets voor zichzelf -- = guardar/retener un cosa pro se ipse
een gebruik in ere -- = conservar/mantener un costume
(SPORT) de titel -- = conservar le titulo
2 (in bezit hebben) detener
een record -- = detener un record (E)
3 (niet loslaten) conservar, guardar, tener
zijn geur -- = guardar su odor
zijn kleur -- = guardar su color
zijn smaak -- = guardar su gusto
zijn kracht -- = guardar su fortia
zijn waarde -- = guardar su valor
zijn lachen niet kunnen -- = non poter tener le riso
4 (vasthouden) tener, retener
de teugel -- = tener le redina
de hoed in de hand -- = tener le cappello in le mano
in gedachten -- = tener/retener in mente/in memoria, non oblidar un cosa
deze lijm houdt niet = iste colla non tene
5 (niet laten vallen, niet bezwijken) tener
kun je mij wel --? = tu me tene?
6 (niet laten vertrekken) conservar, guardar, tener
geen personeel kunnen -- = non poter guardar su personal
een ziek kind thuis -- = guardar un infante malade in casa
7 (tot zijn genoegen/gebruik in huis hebben) guardar, elevar, tener
kippen -- = haber/tener/elevar gallinas
een auto -- = tener un auto(mobile)
iets er op na -- = haber un cosa
8 (niet opgeven, niet verlaten) guardar, tener
het bed -- = guardar le lecto, esser in le lecto
de kamer -- = guardar le camera
het midden -- tussen = tener un position median inter (... e ...)
moed -- = guardar corage
rechts -- = tener le dext(e)ra
links -- = tener le sinistra
9 (niet schenden, niet verbreken) guardar, respectar, mantener, tener
een belofte -- = mantener/tener un promissa
zijn woord -- = mantener/tener su parola
zich aan de regels -- = respectar le regulas
10 (in een stand laten blijven) guardar, tener, mantener
aan de gang -- = mantener in marcha {sj}
de bloemen fris -- = mantener le flores
een kopje scheef -- = tener un tassa inclinate
iemand van het lijf/op een afstand -- = tener un persona a distantia
zich gereed -- = tener se preparate
zijn gemak -- = tener se tranquille
zich op de achtergrond -- = tener se a retro
er een eigen mening op na -- = tener un opinion proprie
zijn ogen goed open -- = guardar le oculos ben aperte
11 (in een toestand laten blijven) guardar, conservar, mantener, tener
die melk kun je niet goed -- = iste lacte non se conserva
iemand in leven -- = tener/mantener un persona in vita
in ere -- = conservar in honor
in bewaring -- = tener in deposito
de kosten laag -- = mantener pauco elevate le costos
12 (onderhouden) mantener, intertener, guardar
contact met iemand -- = guardar le contacto con un persona, restar in contacto con un persona
orde -- = mantener le ordine
toezicht -- = controlar (un cosa/un persona)
13 (geven) tener, dar, celebrar
een feest -- = celebrar un festa, festar, festear
bruiloft -- = celebrar un maritage
14 (beheren) tener
een winkel -- = tener un magazin/boteca
15 (+ voor) tener (como), considerar (como), prender (pro), creder
men houdt hem voor een deskundige = on le tene/considera como un experto
hij houdt zich voor intelligent = ille se crede intelligente
iets voor onmogelijk -- = judicar un cosa impossibile
16 (volgen) sequer
een pad -- = sequer un sentiero
17 (uitspreken) pronunciar
een rede -- = pronunciar/facer un discurso
18
halt -- = facer halto, stoppar
19
het met de vijand -- = esser de conniventia con le inimico, complotar con le inimico, esser de accordo con le inimico
20
iemand voor de gek -- = mocar se de un persona
21
zich -- aan = conformar se a
22
iets ter beschikking -- = tener un cosa al disposition de
23
rekening -- met = tener conto de
24
de dingen uit elkaar -- = 1. distinguer le cosas, 2. tener separate le cosas
25
zich ziek -- = simular un maladia
26
het zal er om -- = isto essera a pena sufficiente
27
in het oog -- = non perder de vista


houden (II) WW

1 (houden van, liefhebben) amar, affectar
veel -- van = affectionar, adorar


houdend BN

1 (HAND) stabile
de markt is -- = le mercato es stabile


houder ZN

1 possessor, portator, tenitor, titular, (van titel/record) detentor
-- van een paspoort = portator de un passaporte
-- van een record = detentor de un record (E)
-- van aandelen = tenitor/titular de actiones
-- van een vergunning = tenitor/portator de un licentia
2 (beheerder) gerente, director, administrator, (eigenaar) proprietario
-- van het kasboek = administrator del libros de cassa
3 (om iets in te bewaren) recipiente, etui (F), vaina, porta-(+ subst.)
-- voor patronen = cartuchiera {sj}
4 (om iets mee vast te klemmen) porta-(+ subst.), supporto


houdgreep ZN

1
(FIG) iemand in de -- hebben = tener un persona sub controlo


houding ZN

1 (stand) attitude, position, postura
starre -- = position rigide
aanvankelijke -- = position initial
dreigende -- = postura menaciante
onverklaarbare -- = postura inexplicabile
in een ongemakkelijke -- = in un position/postura multo incommode
van -- veranderen = cambiar de postura
2 (gespeeld gedrag) attitude, posa, aere
een -- aannemen = adoptar/prender un attitude/posa, posar
3 (gedragslijn) attitude, comportamento, (linea de) conducta
gepaste/correcte -- = attitude correcte
natuurlijke -- = attitude natural
gebiedende -- = attitude imperative
gematigde -- = attitude moderate
negatieve -- = attitude negative, negativitate
ongedwongen -- = attitude disinvolte
gereserveerde -- = attitude reservate
neutrale -- = attitude neutre
vijandige -- = attitude hostil
afwijzende -- = attitude negative
afwachtende -- = attitude expectante
onsportieve -- = attitude antisportive
verkrampte -- = attitude crispate
begrijpelijke -- = attitude comprensibile/comprehensibile
laakbare -- = attitude criticabile
afwerende/verdedigende -- = defensiva
met zijn -- verlegen zijn = non saper como comportar se
4 (geestesgesteldheid) mentalitate


houdstermaatschappij ZN

1 holding (E)


hou en trouw BN

1 fidel e loyal


house ZN

1 house music (E)


hout ZN

1 (stof waaruit bomen bestaan) ligno
vezelig -- = ligno fibrose
dood -- = ligno morte
versteend -- = ligno petrificate/fossile
hard -- = ligno dur
gelamineerd -- = ligno laminate
gevlamd -- = ligno flammate
lading -- = carga de ligno
-- hakken = taliar ligno
-- zagen = serrar ligno
(DIERK) in -- levend = linicole
ze zijn uit hetzelfde -- gesneden = illes es del mesme ligno
geen -- snijden = non esser efficace
2 (stuk hout) pecia/morsello de ligno, ligno
3 (bosje) bosco
4 (muziekinstrumenten) lignos


houtaankap ZN

1 exploitation {plwa} forestal


houtaanplant ZN

1 plantation de arbores


houtachtig BN

1 lignose, ligniforme
-- worden = lignificar
het -- worden = lignification


houtachtigheid ZN

1 lignositate


houtader ZN

1 vena de ligno


houtafval ZN

1 residuos de ligno


houtakker ZN

1 plantation de arbores


houtalcohol ZN

1 Zie: methylalcohol


houtarm BN

1 (zonder veel bos) con poc/pauc boscos
2 (waarin weinig hout is gebruikt) con basse contento de ligno


houtas ZN

1 cineres de ligno


houtazijn ZN

1 vinagre de ligno, alcohol/acido pyrolignose


houtbedekking ZN

1 revestimento de ligno


houtbederver ZN

1 (kever) xylophago


houtbedrijf ZN

1 industria del ligno


houtbeeldhouwer ZN

1 sculptor in ligno, xylographo


houtbeitel ZN

1 cisello pro ligno


houtbeits ZN

1 vernisse transparente colorate pro ligno


houtbewerker ZN

1 carpentero


houtbewerking ZN

1 carpenteria


houtbewerkingsbedrijf ZN

1 interprisa de carpenteria


houtbij ZN

1 ape de carpentero


houtblazers ZN MV

1 (MUZ) lignos


houtblok ZN

1 (zaagblok) cavalletto de serrator
2 (blok hout) bloco de ligno


houtboard ZN

1 pannello de fibras de ligno


houtboor ZN

1 broca pro ligno


houtboorder ZN

1 (kever) xylophago


houtboorkever ZN

1 bostrycho


houtbouw ZN

1 (het bouwen met hout) construction in/de ligno
2 (het aankweken van hout) silvicultura
3 (van hout gebouwde ruimte) construction in/de ligno


houtbranden WW

1 pyrogravar
het -- = pyrogravure


houtbundel ZN

1 fasce xyloide


houtcel ZN

1 cellula lignose


houtcellulose ZN

1 cellulose de ligno, lignocellulosa


houtconstructie ZN

1 construction in/de ligno


houtdeeg ZN

1 pasta de ligno


houtdief ZN

1 fur/robator de ligno


houtdikte ZN

1 spissor del ligno


houtdraaier ZN

1 tornator de ligno


houtdraaierij ZN

1 torneria de ligno


houtdragend BN

1 lignifere


houtdrager ZN

1 portator de ligno


houtdrogerij ZN

1 siccatorio de ligno


houtdruk ZN

1 xylographia


houtdrukkunst ZN

1 Zie: houtdruk


houtduif ZN

1 (pipion) palumbo


houten BN

1 de/in ligno
-- paard = cavallo de ligno
-- been = gamba de ligno
-- lat = latte/barra de ligno
-- vloer = solo de ligno
--en beeld = statua in ligno
(MUZ) -- (blaas)instrument = instrumento de ligno
(gevolgen van dronkenschap) -- kop = sequelas de inebriation
een -- kont hebben = haber le culo dolorose


houterig BN

1 lignose
2 (FIG) rigide


houterigheid ZN

1 lignositate
2 (FIG) rigiditate


houtetend BN

1 xylophage


houteter ZN

1 (kever) xylophago


houtexploitatie ZN

1 exploitation {plwa} de ligno


houtfrees ZN

1 fresa pro ligno


houtfretje ZN

1 parve broca pro ligno


houtgas ZN

1 gas de ligno


houtgasgenerator ZN

1 gasogeno de carbon de ligno


houtgeest ZN

1 alcohol methylic, methyleno, methanol


houtgeur ZN

1 odor de ligno


houtgewas ZN

1 plantas lignose


houtgraveerkunst ZN

1 xylographia


houtgraveur ZN

1 gravator/sculptor in ligno, xylographo


houtgravure ZN

1 gravure (F) in ligno, xylographia


houthakken BN

1 (bomen omhakken) abatter arbores
2 (houtjes hakken) taliar ligno


houthakker ZN

1 abattitor de arbores, taliator de ligno, lignator


houthakkersbijl ZN

1 hacha {sj} de lignator


houthakkershut ZN

1 cabana de lignator(es)


houthandel ZN

1 (handel in hout) commercio de ligno
2 (winkel) commercio de ligno


houthandelaar ZN

1 mercante/mercator/commerciante de ligno


houthaven ZN

1 porto del ligno


houthoudend BN

1 lignose
-- papier = papiro lignose


houthoudendheid ZN

1 lignositate


houtig BN

1 lignose, ligniforme
--e plant = planta lignose
-- worden = lignificar
het -- worden = lignification


houtindustrie ZN

1 industria del ligno


houtje ZN

1 (stukje hout) parve morsello de ligno
2
iets op zijn eigen -- doen = facer un cosa de su proprie autoritate/de su proprie initiativa/sin demandar le aviso del alteres


houtkachel ZN

1 estufa a/de/pro ligno


houtkever ZN

1 xylophago


houtkleur ZN

1 color de ligno


houtkoper ZN

1 mercante/commerciante de ligno


houtkoperij ZN

1 commercio de ligno


houtkrullen ZN MV

1 taliatura/retalios de ligno


houtlaag ZN

1 strato de ligno


houtlader ZN

1 cargator de ligno


houtlading ZN

1 carga de ligno


houtlijm ZN

1 colla a/pro ligno


houtlucht ZN

1 Zie: houtgeur


houtluis ZN

1 (insekt dat in hout leeft) psoco
2 (termiet) termita, formica blanc


houtmade ZN

1 verme de ligno


houtmagazijn ZN

1 Zie: houtopslagplaats


houtmarkt ZN

1 mercato de ligno


houtmeel ZN

1 (fijn zaagsel) farina de ligno


houtmerg ZN

1 medulla de ligno


houtmijt ZN

1 pila de ligno


houtmolm ZN

1 ligno pulverisate


houtmozaïek ZN

1 mosaico de ligno


houtnerf ZN

1 nervatura del ligno


houtolie ZN

1 oleo de ligno


houtopslag ZN

1 Zie: houtopslagplaats


houtopslagplaats ZN

1 deposito/magazin de ligno


houtpapier ZN

1 papiro lignose/de cellulosa/de (pulpa de) ligno


houtplastiek ZN

1 xyloglyptica


houtprijs ZN

1 precio del ligno


houtproduktie ZN

1 production de ligno


houtpulp ZN

1 pulpa/pasta de ligno


houtrasp ZN

1 raspa a ligno


houtreliëf ZN

1 relievo in ligno


houtrijk ZN

1 silvose, coperte de arbores


houtring ZN

1 anello annual


houtrook ZN

1 fumo de ligno


houtschaaf ZN

1 plana pro ligno


houtschip ZN

1 nave pro (le transporto de) ligno


houtschroef ZN

1 vite a ligno


houtschuur ZN

1 Zie: houtopslagplaats


houtsculptuur ZN

1 sculptura in/de ligno


houtsingel ZN

1 rumpevento


houtskelet ZN

1 armatura de ligno


houtskool ZN

1 carbon vegetal/de ligno
gloeiend -- = brasa


houtskoolbrander ZN

1 carbonero


houtskoolgas ZN

1 gas de carbon vegetal/de ligno


houtskoolmijt ZN

1 pila de carbon vegetal/de ligno


houtskoolpoeder ZN

1 pulvere de carbon vegetal/de ligno


houtskoolschets ZN

1 schizzo (I) al/de carbon


houtskooltekening ZN

1 designo al/de carbon


houtskoolvuur ZN

1 foco de carbon vegetal/de ligno


houtslijp ZN

1 pulpa/pasta de ligno


houtsnede ZN

1 (voorstelling in reliëf) xylographia
2 (afdruk) gravure (F)/incision in ligno, stampa
een boek met --n = un libro illustrate de gravures in ligno


houtsneeprent ZN

1 Zie: houtsnede


houtsnijden WW

1 sculper/gravar in ligno


houtsnijder ZN

1 sculptor/gravator in ligno, xylographo


houtsnijkunst ZN

1 sculptura in ligno, xylographia


houtsnijwerk ZN

1 sculptura in ligno, xylographia


houtsnip ZN

1 (vogel) beccassa
2 (CUL: broodje) duple pan con caseo


houtsoort ZN

1 specie/typo de ligno


houtspaanders ZN MV

1 Zie: houtspanen


houtspanen ZN MV

1 taliatura/retalios de ligno


houtspiritus ZN

1 Zie: houtgeest


houtsplinter ZN

1 clasma de ligno


houtsprokkelaar ZN

1 Zie: sprokkelaar


houtstapel ZN

1 pila de ligno


houtsteen ZN

1 ligno petrificate


houtstek ZN

1 deposito de ligno


houtstof ZN

1 (fijngemaakt hout) pulpa/pasta de ligno
2 (SCHEI) lignina


houtstructuur ZN

1 structura de ligno


houtsuiker ZN

1 xylose


houtteelt ZN

1 exploitation {plwa} forestal, silvicultura


houtteer ZN

1 catran vegetal/de ligno


houttransport ZN

1 transporto de ligno


houttuin ZN

1 deposito de ligno


houtvat ZN

1 vasculo de ligno
2 (PLANTK) trachea


houtveiling ZN

1 vendita public de ligno


houtveller ZN

1 Zie: houthakker


houtverband ZN

1 armatura de ligno


houtverbinding ZN

1 juncto/junctura de ligno


houtverbruik ZN

1 consumo de ligno


houtverkoop ZN

1 Zie: houtverkoping


houtverkoping ZN

1 vendita de ligno


houtvernis ZN

1 vernisse pro ligno


houtvervoer ZN

1 transporto de ligno


houtverwerking ZN

1 tractamento de ligno


houtvester ZN

1 guarda/inspector forestal, (guarda) forestero


houtvesterij ZN

1 administration forestal
2 (woning) casa forestal


houtvestersambt ZN

1 function de forestero/de guarda forestal/de inspector forestal


houtvesterswoning ZN

1 casa del forestero/del guarda forestal/del inspector forestal


houtvezel ZN

1 fibra lignose/de ligno


houtvezelplaat ZN

1 placa de fibra de ligno


houtvijl ZN

1 lima/raspa a/pro ligno


houtvloer ZN

1 solo de ligno


houtvlot ZN

1 rate de ligno


houtvoorraad ZN

1 stock (E) de ligno


houtvorming ZN

1 lignification


houtvracht ZN

1 carga de ligno


houtvrij BN

1 sin lignina, sin cellulosa, sin ligno


houtvuur ZN

1 foco de ligno


houtwagen ZN

1 carro pro ligno


houtwal ZN

1 talud con arbores e arbustos


houtwaren ZN MV

1 objectos/articulos/utensiles de ligno


houtweefsel ZN

1 texito lignose, xylema


houtwerf ZN

1 deposito de ligno


houtwerk ZN

1 (houten delen van een gebouw/voorwerp) lignage
2 (constructie van hout) construction de ligno
3 (houtdelen) ligno de construction


houtwerker ZN

1 carpentero


houtwesp ZN

1 sirice, sirex


houtwinkel ZN

1 magazin de utensiles de ligno


houtwol ZN

1 lana de ligno


houtworm ZN

1 verme de ligno


houtzaag ZN

1 serra a/pro ligno


houtzaagmolen ZN

1 molino a/de serrar (ligno)


houtzaagsel ZN

1 Zie: zaagsel


houtzager ZN

1 serrator de ligno


houtzagerij ZN

1 serreria de ligno


houtzuur ZN

1 acido (pyro)lignose


houvast ZN

1 puncto de appoio, prisa/supporto
-- hebben = haber prisa
-- krijgen = trovar prisa
(FIG) geen -- aan iemand hebben = non haber confidentia in un persona


houw ZN

1 (slag met een scherp voorwerp) colpo (de sabla/de hacha {sj}, etc.)
2 (wond) intalio, (litteken) cicatrice
3 (landbouwgereedschap, hak) sarculo


houwbijl ZN

1 hacha {sj}


houwdegen ZN

1 (degen om mee te houwen) spada grande, spadon
2 (persoon) (FIG) homine de spada


houweel ZN

1 picco
2 (landbouwgereedschap) sarculo


houwen WW

1 (delen) taliar, trenchar {sj}
2 (omhakken) abatter
bomen -- = abatter arbores
3 (door hakken vormen) taliar
steen -- = taliar le petra
4 (beeldhouwen) sculper
een standbeeld -- = sculper un statua
5 (hakken) dar un colpo de hacha {sj}/de spada, etc.
6 (hakketakken) chicanar


houwer ZN

1 (steenhouwer) taliator de petra
2 (zwaard) spada de combatto
3 (slagtand van een ever) defensa


houwhamer ZN

1 hachetta {sj}


houwitser ZN

1 haubitze


houwitseraffuit ZN

1 affuste de haubitze


houwitserbatterij ZN

1 batteria de haubitzes


houwitsergranaat ZN

1 granata de haubitze


houwmes ZN

1 cultellasso, machete {sj}
2 cultello de cocina


hovaardig BN

1 orgoliose, presumptiose, vanitose, arrogante


hovaardigheid ZN

1 orgolio, presumption, vanitate, arrogantia


hovaardij ZN

1 Zie: hovaardigheid


hoveling ZN

1 cortesano, palatiano


hovenier ZN

1 jardinero, horticultor


hovenieren WW

1 jardinar


hoveniersbedrijf ZN

1 interprisa de horticultura


hoveniersboek ZN

1 libro/manual de jardinage/de horticultura


hoveniersgereedschap ZN

1 utensiles de jardinero/de horticultor


hovenierskunst ZN

1 jardinage, horticultura


hoveniersmes ZN

1 Zie: snoeimes


hovercraft ZN

1 hovercraft (E), aeroglissator


hozen WW

1 (water uit een vaartuig scheppen) vacuar le aqua, haurir
2 (stortregenen) pluver torrentialmente


HTS

1 (Afk: Hogere Technische School) Schola Technic Superior


hudo ZN

1 latrina


hufter ZN

1 (opschepper) fanfaron
2 (boerenkaffer) villano, bruto


hugenoot ZN

1 huguenot


hugenoots BN

1 huguenot


hugenotenpartij ZN

1 partito huguenot


hugenotisme ZN

1 huguenotismo


hui ZN

1 sero de lacte


huichelaar ZN

1 hypocrita, fingitor, dissimulante, dissimulator, comediante, impostor, jesuita, phariseo


huichelachtig BN

1 hypocrita, pharisaic, dissimulate, jesuita, jesuitic
-- gedrag = comportamento/conducta hypocrita, jesuitismo


huichelarij ZN

1 hypocrisia, falsitate, fingimento, dissimulation, impostura, affectation, pharisaismo


huichelen WW

1 (zich beter voordoen dan men is) finger, dissimular
2 (veinzen) finger, simular
vriendschap -- = finger amicitate


huid ZN

1 pelle, cute
gevoelige -- = pelle delicate
gevoeligheid van de -- = delicatessa del pelle
geïrriteerde -- = pelle irritate
door acne aangetaste -- = pelle acneic
zachte -- = pelle dulce/lisie
droge -- = pelle sic/dishydratate
getaande -- = pelle tannate
zijn -- duur verkopen = vender car su pelle
zijn -- redden = salvar se le pelle
in iemands -- kruipen = mitter se/entrar in le pelle de un persona
door de -- werkend = endermic
(MED) doorgelopen -- = intertrigo
de -- afhalen van een dier = spoliar un animal
de -- afwerpen (door dier) = spoliar se
het afwerpen van de -- (door dier) = spoliamento
afgeworpen -- = spolia
met -- en haar verslinden = devorar integremente
2
-- van een schip = revestimento exterior de un nave


huidaandoening ZN

1 dermatose (-osis), affection/lesion cutanee/del pelle


huidachtig BN

1 dermoide


huidademhaling ZN

1 respiration cutanee
2 (BIOL) perspiration cutanee


huidader ZN

1 vena cutanee


huidarts ZN

1 dermatologo, dermatologista


huidbloeding ZN

1 purpura


huidcarcinoom ZN

1 Zie: huidkanker


huidcrème ZN

1 crema/unguento pro le pelle


huiddonor ZN

1 dator/donator de pelle


huidenhandel ZN

1 commercio de pellicias


huidenkoper ZN

1 pelliciero


huidenmarkt ZN

1 mercato de pellicias


huidhaarvatenontsteking ZN

1 capillaritis


huidig BN

1 de hodie, actual, presente, currente, (mbt tijdperk) contemporanee
--e mode = moda actual
--e toestand = situation actual, actualitate
--e prijs = precio currente
--e minister = ministro actual
de --e samenleving = le societate contemporanee/actual
de --e generatie = le generation presente, iste generation
onder de --e omstandigheden = in le circumstantias presente
tot de --e dag = usque al die/jorno de hodie
ten --e dage = actualmente


huidinfectie ZN

1 infection cutanee


huidje ZN

1 cuticula
2 (ook PLANTK) (vliesje, velletje) pellicula


huidjeuking ZN

1 Zie: jeuk


huidkanker ZN

1 cancere cutanee/del pelle, epithelioma, dermatoma


huidkleur ZN

1 color/pigmentation del pelle, (mbt gezicht) carnation


huidkleurstof ZN

1 pigmento


huidklier ZN

1 glandula cutanee


huidkrabber ZN

1 (OUDH) strigile


huidleer ZN

1 dermatologia


huidletsel ZN

1 lesion cutanee


huidmondje ZN

1 poro
2 (BIOL) ostiolo, stoma


huidmos ZN

1 lichen vesicular


huidnecrose ZN

1 (MED) necrose (-osis) cutanee


huidontsteking ZN

1 inflammation cutanee/del pelle, dermatitis
2 (door zonnelicht) actinitis


huidpantser ZN

1 exoskeleto


huidpapil ZN

1 papilla dermic


huidpigment ZN

1 pigmento cutanee


huidpijn ZN

1 dermalgia


huidplooi ZN

1 plica del pelle
2 (DIERK) patagio


huidreactie ZN

1 reaction cutanee, cutireaction


huidrimpel ZN

1 plica del pelle, (in het voorhoofd) ruga


huidroos ZN

1 erysipela, rosa


huidschifting ZN

1 desquamation
schubachtige -- = desquamation furfuracee


huidschilfer ZN

1 squama, furfure


huidskelet ZN

1 exoskeleto


huidskleur ZN

1 color del pelle


huidslagader ZN

1 arteria cutanee


huidsmeer ZN

1 sebo


huidspecialist ZN

1 dermatologo, dermatologista


huidspier ZN

1 musculo cutanee


huidtepeltje ZN

1 papilla


huidtest ZN

1 cutireaction
positieve -- = cutireaction cutireaction


huidtransplantatie ZN

1 graffo/transplantation de pelle


huidtuberculose ZN

1 lupus (L) tuberculose


huiduitslag ZN

1 eruption (cutanee), efflorescentia
met -- (gepaard gaand) = eruptive
schurftige -- = eruption scabiose


huiduitwaseming ZN

1 perspiration/transpiration cutanee


huidvat ZN

1 vasculo cutanee


huidverharding ZN

1 sclerodermia


huidverzorging ZN

1 hygiene/cura del pelle


huidvlek ZN

1 macula cutanee/del pelle


huidvlieger ZN

1 (DIERK) galeopitheco


huidwaterzucht ZN

1 hydropsia subcutanee, anasarca


huidweefsel ZN

1 texito cutanee/dermic


huidwond ZN

1 lesion/vulnere cutanee/de pelle


huidwrat ZN

1 verruca (cutanee)


huidzalf ZN

1 unguento de pelle


huidzenuw ZN

1 nervo cutanee/del pelle


huidziekte ZN

1 maladia cutanee/dermic/del pelle, dermatose (-osis)
leer der --n = dermatologia


huidziektenleer ZN

1 dermatologia


huidzweer ZN

1 ulcere cutanee, abscesso del pelle, (GESCH) noli me tangere (L)


huif ZN

1 (van kar) cappucio
2 (netmaag) reticulo
3 (hoofddeksel) cofia


huifboot ZN

1 Zie: huifschip


huifkar ZN

1 carro/carretta coperte/a cappucio


huifschip ZN

1 barca coperte, nave a cappucio


huig ZN

1 uvula
van de --, met de -- gevormd = uvular


huigklank ZN

1 sono uvular


huigontsteking ZN

1 uvulitis


huig-r ZN

1 ruvular


huik ZN

1 cappucio
de -- naar de wind hangen = navigar secundo le vento


huilbui ZN

1 crise/crisis de lacrimas


huilebalk ZN

1 persona/infante lacrimose


huilebalken WW

1 lacrimar


huilen WW

1 (mbt mensen) plorar, lacrimar
-- van pijn = plorar de dolor
aan het -- maken = facer plorar
-- met de pet op = malissime
2 (van hond/wolf, etc.) ulular
de hond huilt = le can ulula
de sirenes huilen elke dag = le sirenas ulula cata die
3 (van de wind) mugir
de wind huilt = le vento mugi


huiler ZN

1 persona/infante qui plora/lacrima, plorator
2 (wolf, etc.) ululator
3 juvene phoca


huilerig BN

1 lacrimose
-- gezicht = visage lacrimose
op --e toon = con le lacrimas in le voce


huilpartij ZN

1
op een -- uitdraaien = finir in lacrimas


huiltoon ZN

1 tono lacrimose


huis ZN

1 casa, habitation
ten huize van = in casa de
heer des --es = maestro del casa
vrouw des --es = domina, maestra del casa
naar -- gaan = ir a casa
van -- zijn = esser foris de casa
een -- huren = locar un casa
in een -- trekken = installar se in un casa
een -- met hypotheek bezwaren = hypothecar un casa
een -- ontruimen = evacuar un casa
eigen -- = proprie casa
gemeubileerd -- = casa mobilate
-- van bewaring = casa de detention
afgelegen -- = casa isolate
vrijstaand -- = casa independente/individual
het -- staat leeg = le casa non es habitate
ieder --je heeft zijn kruisje = omne casa ha su cruce
een -- bouwen = construer un casa
bouw van een -- = construction de un casa
rij --en = fila de casas
in het -- van = in casa de
blok --en = insula
in hetzelfde -- wonen = viver in le mesme casa/sub le mesme tecto
-- des Heren = casa de Deo/del Senior
het Witte Huis = le Casa Blanc
Huis van Afgevaardigden = Camera de Representantes
heilige --jes omgooien = non respectar nihil, rumper tabus
er is geen -- met hem te houden = ille es un persona impossibile
--aan--verkoop = vendita a domicilio
-- aan -- verkopen = vender a domicilio/de porta a porta/de casa a casa
van -- uit = originalmente
2 (vorstengeslacht) casa, dinastia
Koninklijk Huis = Casa/Familia Regal/Royal
3 (huisgezin) casa, familia
hij is van goeden huize = ille es de bon familia
hij is er kind aan -- = ille es como del familia
4 (handelshuis) casa (de commercio)
5
heel wat in -- hebben = haber talento
6
uitverkocht -- = theatro plen


huis-, tuin- en keuken- ZN

1
een --middel tegen griep = un remedio antigrippal normal e currente


huis-aan-huisblad ZN

1 periodico/jornal local gratuite


huis-aan-huiscollecte ZN

1 collecta/questa a domicilio/de porta a porta/de casa a casa


huis-aan-huisverkoop ZN

1 vendita a domicilio/de porta a porta/de casa a casa


huisadres ZN

1 adresse (F) private/personal


huisafval ZN

1 immunditias domestic


huisaltaar ZN

1 altar domestic


huisapotheek ZN

1 pharmacia portative/domestic/de casa, cassa de medicinas


huisarbeid ZN

1 labor/travalio domiciliari/a domicilio


huisarchief ZN

1 archivos private


huisarrest ZN

1 prohibition de sortir, arresto domiciliari
onder -- gesteld = submittite a regime (F) de arresto domiciliari


huisarts ZN

1 medico de casa/de familia


huisartsenpraktijk ZN

1 practica de medicos de familia


huisbaas ZN

1 Zie: huiseigenaar


huisbakken BN

1 (thuis gebakken) facite al casa
2 (alledaags) prosaic, trivial


huisbakkenbrood ZN

1 pan facite al casa


huisbar ZN

1 bar (E)


huisbazin ZN

1 proprietaria del casa


huisbediende ZN

1 domestico, serviente


huisbeheerder ZN

1 economo
ambt van -- = economato


huisbel ZN

1 Zie: huisschel


huisbewaarder ZN

1 guardiano/custode del casa, concierge (F)


huisbewoner ZN

1 habitante del casa, locatario


huisbezoek ZN

1 visita domiciliari/a domicilio, (van geestelijke) visita pastoral


huisbijbel ZN

1 biblia familial/de familia


huisbraak ZN

1 effraction


huisbrand ZN

1 (brandstof) combustibiles (de/pro uso) domestic
2 (brand in een huis) incendio de casa


huisbrandcokes ZN

1 coke (E) (de/pro uso) domestic


huisbrandkolen ZN MV

1 carbones (de/pro uso) domestic


huisbrandolie ZN

1 oleo (de/pro uso) domestic


huisbrandstof ZN

1 Zie: huisbrand-1


huisbrandturf ZN

1 turfa/turba (de/pro uso) domestic


huiscollecte ZN

1 collecta/questa a domicilio/de porta a porta/de casa a casa


huiscomputer ZN

1 computator/computator (E) personal/de casa


huisdeur ZN

1 porta de entrata/de ingresso/del casa/del strata


huisdier ZN

1 animal domestic/familiar
tot -- maken = domesticar
het tot -- maken = domestication


huisdokter ZN

1 Zie: huisarts


huisduif ZN

1 columba/pipion domestic


huiseend ZN

1 anate domestic


huiseigenaar ZN

1 proprietario del casa


huiselijk BN

1 (mbt huisgezin/huishouden) domestic, de familia, familiar, familial
--e kring = circulo domestic/familiar
-- leven = vita domestic/familial/de familia
-- geluk = felicitate domestic
--e omgeving = domesticitate
--e haard = home (E)
kost en inwoning met -- verkeer = pension complete in ambiente familiar
de --e vrede weten te bewaren = saper guardar le tranquillitate domestic
2 (intiem) intime, confortabile
-- feestje = festa intime


huiselijkheid ZN

1 (gehechtheid aan huis) domesticitate
2 (vertrouwelijkheid) intimitate


huisgebruik ZN

1 habitude del casa


huisgeit ZN

1 capra domestic


huisgenoot ZN

1 (gezinslid) membro del familia
2 (medehuurder) colocatario


huisgewaad ZN

1 vestimento de casa, déshabillé (F)


huisgezin ZN

1 familia


huisgoden ZN MV

1 deos domestic/del familia, (ROM GESCH) lares
beschermende -- = lares domestic


huishaan ZN

1 gallo domestic


huisheer ZN

1 (huiseigenaar) proprietario del casa
2 (heer des huizes) maestro del casa


huishen ZN

1 gallina domestic


huishond ZN

1 can domestic/de guarda


huishoudapparaat ZN

1 apparato electrodomestic


huishoudbeurs ZN

1 bursa de utensiles de menage (F), salon del artes domestic


huishoudboek ZN

1 libro del expensas del casa


huishoudbudget ZN

1 budget (E) domestic


huishoudelijk BN

1 domestic
-- artikel = articulo de uso domestic
--e werkzaamheden = labores/travalios domestic
voor -- gebruik = (apparaten, etc.) pro (le) de uso/usage domestic, (eetwaren) pro (le) de consumo domestic
-- apparaat = apparato domestic
-- reglement = regulamento domestic
--e uitgaven = costos/expensas domestic
-- personeel = personal domestic
2 (behorend tot de dagelijkse aangelegenheden) ordinari
--e vergadering = reunion ordinari
--e zaken = cosa ordinari


huishoudelijkheid ZN

1 domesticitate


huishouden ZN

1 (huishouding) menage (F)
een -- ontwrichten = perturbar le rhythmo de vita de un casa
2 (gezin, leven als huisgenoten) familia
dat huis wordt door drie --s bewoond = in iste casa vive tres familias
-- van Jan Steen = familia disordinate
3 (huisraad) mobiliario, mobiles, menage


huishouden WW

1 (tekeergaan) livrar se a excessos
de vijand heeft vreselijk huisgehouden = le inimico se ha livrate a grande excessos
2 (schade veroorzaken) causar damno(s)
3 (de huishouding doen) facer/governar le casa/le menage (F)


huishoudgeld ZN

1 moneta de casa, moneta destinate al menage (F), moneta pro le costos domestic


huishoudhulp ZN

1 adjuta domestic


huishouding ZN

1 menage (F)
de -- doen = facer/governar le menage


huishoudjam ZN

1 confitura/confectura ordinari


huishoudkunde ZN

1 economia domestic


huishoudkundig BN

1 economic


huishoudkundige ZN

1 economista domestic, economico


huishoudonderwijs ZN

1 inseniamento de economia domestic/del labores del casa


huishoudschaal ZN

1 balancia de menage (F)/de cocina


huishoudschool ZN

1 schola de menage (F)/de economia/artes domestic


huishoudster ZN

1 adjuta de menage (F)
2 persona/femina qui tene le casa/le menage (F)


huishoudstroop ZN

1 sirop ordinari


huishoudtrap ZN

1 scabello, scaletta, scala plicabile


huishoudweegschaal ZN

1 bascula/balancia de menage (F)/de cocina


huishoudwetenschappen ZN MV

1 scientias domestic, economia domestic


huishoudzeep ZN

1 sapon commun/de menage (F)


huishuur ZN

1 location (del casa)


huisindustrie ZN

1 industria domestic/domiciliari/a domicilio


huisjapon ZN

1 vestimento de casa, négligé (F), déshabillé (F)


huisjasje ZN

1 veste de casa/de interior, dolman


huisje ZN

1 parve casa, casetta, cabana
2 (van een kompas) habitaculo
3 (van een slak) concha


huisjesmelker ZN

1 exploitator {plwa} de casas miserabile


huisjesslak ZN

1 helice


huiskamer ZN

1 camera, salon


huiskapel ZN

1 (kapel in een huis) cappella private/de familia, oratorio
2 (orkest) banda/orchestra private/de amateurs (F)


huiskapelaan ZN

1 cappellano private/domestic/de casa/del familia


huiskat ZN

1 catto domestic


huiskleding ZN

1 vestimento de casa


huisknecht ZN

1 servitor domestic, domestico, serviente


huiskrekel ZN

1 grillo domestic


huisleraar ZN

1 institutor private, preceptor


huislook ZN

1 sempervivum


huisman ZN

1 homine de casa


huismarter ZN

1 martar domestic


huismeester ZN

1 (persoon aan het hoofd van de huishouding) economo, butler (E)
ambt van -- = economato
2 (conciërge in een flatgebouw) guardiano
3 (huisonderwijzer) institutor private, preceptor


huismerk ZN

1 marca del casa


huismiddel ZN

1 (geneesmiddel) remedio/medicina domestic
2 (FIG) (redmiddel) remedio universal, panacea, palliativo


huismijt ZN

1 glycyphago domestic


huismoeder ZN

1 matre de familia


huismoederlijk BN

1 de matre de familia


huismuis ZN

1 mus (commun), mure (commun)


huismus ZN

1 (DIERK) passere/fringilla domestic
2 (persoon) persona sedentari


huismuur ZN

1 muro del casa


huismuziek ZN

1 musica al casa


huisnaaister ZN

1 sartora a domicilio


huisnijverheid ZN

1 Zie: huisindustrie


huisnummer ZN

1 numero del casa


huisonderwijs ZN

1 inseniamento/instruction domestic/a domicilio


huisonderwijzer ZN

1 institutor private/a domicilio, preceptor, (GESCH) pedagogo


huisorde ZN

1 (huisregels) regulas/regulamento del casa
2 (ridderorde) ordine del casa regal/royal


huisorgaan ZN

1 revista/organo/periodico (interne) de un interprisa


huisorgel ZN

1 organo de casa, (harmonium) harmonium


huisorkest ZN

1 orchestra private/de amateurs (F)


huispantoffel ZN

1 pantofla de casa


huispersoneel ZN

1 personal (de servicio) domestic


huispoes ZN

1 Zie: huiskat


huispraktijk ZN

1 (van arts) cabinetto de consultation


huisraad ZN

1 equipamento del casa, effectos mobiliari, mobiles e utensiles diverse, mobiliario
stuk -- = mobile


huisrat ZN

1 ratto (nigre/commun)


huisrecht ZN

1 derecto domestic
2 inviolabilitate del domicilio


huisregels ZN MV

1 regulas/regulamento interne/del casa


huisschel ZN

1 campanetta


huisschilder ZN

1 pictor de casa


huisslak ZN

1 limace


huissleutel ZN

1 clave del casa/del porta


huissloof ZN

1 sclava del casa


huisspin ZN

1 aranea domestic, tegenaria domestic


huisstijl ZN

1 logo de un interprisa/compania


huisstof ZN

1 pulvere de casa


huistelefoon ZN

1 (systema de) telephono interne/interior


huistelefooncentrale ZN

1 central de telephonos interne/interior


huistelefooninstallatie ZN

1 installation/dispositivo de telephonos interne/interior


huistiran ZN

1 tyranno domestic


huistoe BW

1 a/verso casa
-- gaan = ir a casa


huistwist ZN

1 querela domestic/de familia


huisvader ZN

1 patre de familia


huisvaderlijk BN

1 de patre de familia


huisvergadering ZN

1 reunion del cohabitantes
een woongroep waarin regelmatig --en worden gehouden = un communitate cuje membros se reuni regularmente


huisvesten WW

1 albergar, allogiar, albergar, trovar/provider allogio/allogiamento (pro), (vestigen) establir
er zijn in dat pand tien mensen gehuisvest = il ha dece personas allogiate in ille casa
het kantoor is gehuisvest in dit gebouw = le officio es establite/se trova in iste edificio, le officio ha sede in iste edificio


huisvesting ZN

1 allogiamento, allogio, demora
-- bieden aan iemand = offerer allogio/allogiamento a un persona, allogiar un persona
ergens -- vinden = trovar allogiamento alicubi
2 (huisvestingsbureau) bureau/officio de allogiamento


huisvestingsbeleid ZN

1 politica del allogiamento


huisvestingsbureau ZN

1 bureau (F)/officio de allogiamento


huisvestingscommissie ZN

1 commission de allogiamento


huisvestingsprobleem ZN

1 problema del allogiamento


huisvestingsvraagstuk ZN

1 Zie: huisvestingsprobleem


huisvlieg ZN

1 musca commun/domestic


huisvlijt ZN

1 (thuiswerk) industria domestic
2 (knutselwerk) labores manual (in casa)


huisvlijttentoonstelling ZN

1 exposition/exhibition de articulos de fabrication domestic


huisvogel ZN

1 ave domestic


huisvrede ZN

1 (rust in huis) pace domestic/del casa
2 (onschendbaarheid van een woning) inviolabilitate del domicilio


huisvredebreuk ZN

1 violation de(l securitate del) domicilio


huisvriend ZN

1 amico intime/del casa/del familia


huisvriendin ZN

1 amica intime/del casa/del familia


huisvrouw ZN

1 matre de familia, menagera


huisvuil ZN

1 immunditias/detrito domestic
het ophalen van het -- = le collection del immunditias domestic
stortplaats voor -- = discargatorio pro immunditias domestic


huisvuilemmer ZN

1 situla de/pro immunditias/detrito domestic


huisvuilscheiding ZN

1 differentiation del immunditias/detritos domestic


huisvuilverbrandingsoven ZN

1 incinerator de/pro immunditias/detrito domestic


huisvuilzak ZN

1 sacco del/pro le immunditias/detrito domestic


huiswaarts BW

1 Zie: huistoe


huiswerk ZN

1 labor/travalio domestic/domiciliari/a domicilio
2 (SCHOOL) deberes (scholar/de schola), labor scholar/de schola
-- opgeven = dar le deberes
-- maken = facer le deberes
-- overdoen = facer de novo le deberes


huiswever ZN

1 texitor a domicilio


huiszittend BN

1 sedentari
een -- leven = un vita sedentari


huiszoeking ZN

1 perquisition/visita domiciliari
bevel(schrift) tot -- = mandato/ordine de perquisition
bij iemand -- verrichten = facer un perquisition al domicilio de un persona, perquirer le habitation de un persona
met -- belaste ambtenaar = perquisitor


huiszwaluw ZN

1 hirundine domestic


huiven WW

1 (omhullen) inveloppar


huiverachtig BN

1 (terugdeinzend) hesitante, irresolute


huiveren WW

1 (beven) fremer, tremer, tremular
-- van de kou = tremer de frigido
2 (terugschrikken) hesitar, retroceder
-- voor de gevolgen = hesitar/retroceder ante le consequentias


huiverig BN

1 (rillerig) tremule, tremante, tremulante
2 (terugdeinzend, aarzelend) hesitante, vacillante, irresolute


huiverigheid ZN

1 (rillerigheid) fremito, tremor, tremulamento, tremulation
2 (aarzeling) hesitation, irresolution


huivering ZN

1 (rilling) fremito
er voer een lichte -- door zijn lichaam = un legier fremito percurreva su corpore
2 (aarzeling) hesitation, vacillation
3 (afgrijzen) horror


huiveringwekkend BN

1 horribile, terrificante


huizen WW

1 (wonen) habitar, demorar, viver, resider
wij huizen nu in de voorkamer = ora nos reside in le camera anterior
2 (aanwezig zijn) haber
er huizen ratten in de schuur = il ha rattos in le remissa


huizenbezit ZN

1 proprietate/possession de casas


huizenblok ZN

1 bloco/gruppo de casas


huizenbouw ZN

1 construction de casas


huizenbouwer ZN

1 constructor de casas


huizenhoog BN

1 del altor de un casa, tanto alte como un casa, enorme, multo alte, altissime
--e golven = undas tanto alte como un casa, undas como montanias


huizenkant ZN

1 latere del casas


huizenmarkt ZN

1 mercato immobiliari/de casas


huizenrij ZN

1 fila/serie de casas


huizing ZN

1 (SCHEEP) merlin
2 (woning) casa, habitation


hulde ZN

1 homage, tributo, honores
posthume -- = homage posthume
-- brengen/betuigen aan = render homage a


huldebetoning ZN

1 Zie: huldebetoon


huldebetoon ZN

1 homages, marcas/monstra de respecto, ovation


huldebetuiging ZN

1 Zie: huldebetoon


huldeblijk ZN

1 Zie: huldebetoon


huldigen WW

1 (hulde bewijzen) render homage a
2 (erkennen) recognoscer, honorar, creder in, adherer, adoptar
een mening/opvatting -- = adoptar/honorar/defender/sustener un opinion/idea
een stelsel -- = creder in/adoptar/adherer a un systema
de waarheid -- = respectar le veritate, haber respecto pro le veritate


huldiging ZN

1 (het huldigen/gehuldigd worden) homage, ovation
2 (inhuldiging) installation, inauguration


huldigingseed ZN

1 juramento de installation/de inauguration


huldigingsplechtigheid ZN

1 ceremonia de installation/de inauguration


hulk ZN

1 (schip) imbarcation
2 (onttakeld schip) carcassa de nave


hullen WW

1 inveloppar, coperir, involver
het -- = inveloppamento
zich in zijn mantel -- = involver se in su mantello
in nevelen gehuld = esser mysteriose
in mysterie gehuld = involvite in mysterio
zich in stilzwijgen -- = claustrar se in le silentio, guardar silentio


hulp ZN

1 auxilio, adjuta, succurso, concurso, assistentia, appoio, relevamento
eerste --, E.H.B.O. = prime/prompte succurso/auxilio, succurso primari, succursos de urgentia, prime/primari cura
-- bij zelfdoding = adjuta al suicidio
om -- roepen = peter succurso, critar al succurso
te -- komen/schieten = succurrer
zijn -- aanbieden = offerer/proponer su adjuta
-- gaan halen = ir a cercar adjuta/succurso
-- zoeken = cercar adjuta/succurso
-- ontvangen = reciper adjuta/succurso
om -- roepen = clamar adjuta
de -- inroepen van = recurrer al/appellar le/peter le adjuta/succurso/assistentia/auxilio de
-- geven/verlenen/bieden = prestar/dar adjuta/succurso/auxilio, auxiliar
-- aan huis = assistentia a domicilio
economische -- = adjuta economic
sociale -- = adjuta social
medische -- = adjuta/assistentia medical/medic
onderlinge/wederzijdse -- = adjuta/succurso mutue
materiële -- = adjuta material
tijdelijke -- = adjuta temporari
met Gods -- = con le adjuta de Deo
verzoek/bede om -- = petition de auxilio/adjuta
met de -- van = con le adjuta/auxilio de
van alle -- verstoken = private de tote succurso
2 (iemand die hulp verleent) adjuta, adjutor, assistente
hij is een handige -- in de keuken = ille es un adjuta utile in le cocina


hulpactie ZN

1 action de succurso


hulpaggregaat ZN

1 generator auxiliar/de emergentia


hulpapparaat ZN

1 apparato auxiliar


hulpapparatuur ZN

1 apparatos/dispositivo/equipamento auxiliar


hulpbank ZN

1 banca auxiliar


hulpbehoevend BN

1 (mbt geld) necessitose, indigente, destitute, paupere, povre
2 (mbt gezondheid) infirme, invalide, stropiate


hulpbehoevendheid ZN

1 (mbt geld) necessitate, indigentia, povressa
2 (mbt gezondheid) infirmitate, invaliditate


hulpbesteller ZN

1 distributor de litteras auxiliar


hulpbetoon ZN

1 adjuta, assistentia, succurso, auxilio
maatschappelijk -- = assistentia/auxilio social
vereniging tot onderling -- = societate pro adjuta mutual


hulpbisschop ZN

1 episcopo auxiliar, coadjutor, ordinante


hulpboek ZN

1 libro auxiliar
2 (school) libro de exercitios


hulpbron ZN

1 ressource (F)
natuurlijke --en van een land = ressources natural de un pais
behoud van --en = conservation de ressources
exploitatie van --en = exploitation {plwa} de ressources
beheer van --en = gestion de ressources


hulpbrug ZN

1 ponte provisori/provisional/temporari/de emergentia


hulpconstructie ZN

1 construction auxiliar


hulpdam ZN

1 dica/barrage auxiliar


hulpdienst ZN

1 servicio auxiliar/de assistentia/de succurso, (nooddienst) servicio de emergentia
telefonische -- = servicio de assistentia telephonic


hulpeloos BN

1 (machteloos) inope, impotente, abandonate
-- staan tegenover een ramp = esser impotente in le facie de un disastro/ante un disastro
2 (zonder hulp) indefense, sin adjuta, sin auxilio, private de adjuta/de auxilio


hulpeloosheid ZN

1 (machteloosheid) inopia, abandono
2 mancantia de adjuta/de auxilio


hulpexpeditie ZN

1 expedition de succurso


hulpfonds ZN

1 fundo de succurso/de adjuta/de assistentia


hulpgebouw ZN

1 (tijdelijk gebouw) edificio provisori/provisional
2 (dependance) edificio annexe, annexo, dependentia


hulpgeroep ZN

1 Zie: hulpgeschreeuw


hulpgeschreeuw ZN

1 appello(s) de succurso, crito(s) de succurso/de adjuta/de auxilio


hulpgoederen ZN MV

1 succursos


hulpindustrie ZN

1 industria auxiliar


hulpinrichting ZN

1 succursal


hulpje ZN

1 adjuta, assistente
2 acolyt(h)o
3 (toestel) utensile, apparato
elektrische --s in de keuken = apparatos electric in le cocina


hulpkantoor ZN

1 officio/bureau (F) auxiliar, succursal, agentia, subagentia, filial
-- van een bank = filial de un banca


hulpkapel ZN

1 cappela succursal


hulpkas ZN

1 cassa de succurso


hulpkerk ZN

1 ecclesia succursal


hulpklep ZN

1 valvula/valva auxiliar


hulpklinker ZN

1 vocal de appoio


hulpkok ZN

1 adjuta cocinero/coco


hulpkracht ZN

1 adjuta, adjutante, assistente, collaborator auxiliar, (tijdelijke kracht) travaliator temporari


hulpkreet ZN

1 crito/appello de succurso/de auxilio


hulpkruiser ZN

1 (oorlogsschip) cruciator auxiliar


hulpleger ZN

1 armea auxiliar/de succurso


hulplijn ZN

1 (MEETK) linea auxiliar
2 (MUZ) linea supplementari
3 (tijdelijke spoorlijn) linea/via provisori/provisional/temporari


hulplocomotief ZN

1 locomotiva auxiliar


hulploon ZN

1 salario de assistentia


hulpmiddel ZN

1 (om een doel sneller te bereiken) medio (auxiliar), adjuta
audiovisuele --en = medios/adjutas audiovisual
verboden --en = adjutas prohibite
kunstmatige --en = adjutas artificial
2 (dat uitkomst biedt) remedio, expediente
3 (hulpbron) ressource (F)
financiële --en hebben = haber ressources financiari


hulpmonteur ZN

1 montator/mechanico assistente


hulpmotor ZN

1 motor auxiliar
rijwiel met -- = bicycletta a/con motor auxiliar


hulponderwijzer ZN

1 institutor assistente


hulporganisatie ZN

1 organisation de succurso/de adjuta/de assistentia/de auxilio


hulppersoneel ZN

1 personal auxiliar


hulpplan ZN

1 plano de adjuta


hulpploeg ZN

1 equipa auxiliar
2 equipa de succurso/de emergentia


hulppolitie ZN

1 policia auxiliar


hulppomp ZN

1 pumpa de reserva


hulppost ZN

1 posto de succurso
-- van het Rode Kruis = posto de succurso del Cruce Rubie


hulppostkantoor ZN

1 officio de posta auxiliar, succursal postal


hulpprediker ZN

1 predicator adjuncte/auxiliar


hulppriester ZN

1 prestre adjuncte/auxiliar


hulpprogramma ZN

1 programma de adjuta/de succurso/de auxilio/de assistentia


hulpraket ZN

1 booster (E)


hulprobot ZN

1 robot (Tsj) auxiliar


hulpschip ZN

1 nave auxiliar


hulpsignaal ZN

1 signal de succurso/de alarma


hulpstelling ZN

1 (LOGICA, WISK) lemma


hulpstof ZN

1 (bij de produktie gebruikte stof) materia auxiliar, substantia accessori
2 (bij de produktie toegevoegde stof) additivo


hulpstuk ZN

1 (toebehoren) accessorio
2 (TECHN) (voor bevestiging, ring, buis, etc.) adaptator


hulptaal ZN

1 lingua auxiliar


hulpteugel ZN

1 martingala


hulptoestel ZN

1 apparato/dispositivo auxiliar/de succurso, (noodtoestel) apparato/dispositivo de emergentia


hulptrein ZN

1 traino auxiliar


hulptroepen ZN MV

1 truppas auxiliar/subsidiari/de succurso


hulpturbine ZN

1 turbina auxiliar


hulpuitrusting ZN

1 equipamento auxiliar


hulpvaardig BN

1 prompte a adjutar, servicial, obligante, complacente
een -- mens = un persona servicial


hulpvaardigheid ZN

1 promptitude a adjutar, servicialitate, complacentia


hulpverlener ZN

1 dator de assistentia/adjuta
2 assistente social


hulpverlening ZN

1 (prestation de) adjuta, (prestation de) assistentia, succurso, auxilio
tweedelijns -- = assistentia social per specialistas


hulpvermogen ZN

1 potentia/capacitate auxiliar
een zeilschip met -- = un nave de vela con motor auxiliar


hulpvloot ZN

1 flotta auxiliar/de succurso


hulpwapen ZN

1 arma auxiliar/de auxilio


hulpwerkwoord ZN

1 verbo auxiliar
modaal -- = verbo auxiliar de modo
-- van tijd = verbo auxiliar de tempore
-- van de lijdende vorm = verbo auxiliar del passivo


hulpwetenschap ZN

1 scientia auxiliar


huls ZN

1 (koker, omhulsel) inveloppe, camisa, copertura
2 (van patroon) capsula de cartucha {sj}


hulsel ZN

1 inveloppe, camisa, copertura
2 (bekleedsel) integumento


hulst ZN

1 ilice, aquifolio


hulstachtig BN

1
--e gewassen = aquifoliaceas


hulstbes ZN

1 baca/fructo de ilice


hulstblad ZN

1 folio de ilice


hulstbos ZN

1 iliceto


hulstfamilie ZN

1 aquifoliaceas


hulsttak ZN

1 branca/ramo de ilice


hulstvaren ZN

1 cyrtomio


hum ZN

1
in zijn -- zijn = esser de bon humor
uit zijn -- zijn = esser de mal humor


hum! TW

1 hem!, hum!, hmm!


humaan BN

1 (menslievend) human
-- behandeling = tractamento human
hij heeft me -- behandeld = ille ha essite human con me
2 (MED) (van een mens afkomstig) human


humaniora ZN MV

1 litteras human, humanitates


humaniseren WW

1 (tot een beschaafd mens maken) humanisar, civilisar
2 (menselijker maken) humanisar


humanisering ZN

1 humanisation


humanisme ZN

1 (wereldbeschouwing) humanismo
2 (menslievende zedeleer) humanismo
3 (GESCH) humanismo


humanist ZN

1 (aanhanger van de humanistische wereldbeschouwing) humanista
2 (iemand die humaniora beoefent en onderwijst) humanista


humanistisch BN

1 humanista, humanistic
--e studiën = studios humanista
-- raadsman = consiliero humanistic


humanitair BN

1 humanitari
--e gevoelens = sentimentos humanitari
-- recht = derecto humanitari


humaniteit ZN

1 senso de humanitate, humanitate, bontate, benevolentia


humbug ZN

1 charlataneria, mystification, (bluf) bluff (E), fraude


humecteren WW

1 humectar


humeraal ZN

1 (R.K.) (amict) amicto
2 (R.K.) (schoudervelum) velo humeral


humeur ZN

1 humor
grillig -- = humor capriciose
in een slecht -- zijn = esser de mal humor
in een goed -- zijn = esser de bon humor


humeurig BN

1 de mal humor, de humor inequal/variabile/instabile, atrabiliari


humeurigheid ZN

1 mal humor, atrabile


humiditeit ZN

1 humiditate


humiliant BN

1 humiliante


humiliatie ZN

1 humiliation


humiliëren WW

1 humiliar


humiliteit ZN

1 humilitate


hummel ZN

1 parve infante


hummen WW

1 dicer hum


hummer ZN

1 langusta de mar


humor ZN

1 humor, humorismo
verfijnde -- = humor exquisite
platte -- = humor vulgar
zwarte -- = humor nigre
gevoel voor -- = senso del humor/humorismo
de -- van de situatie = le humor del situation
de -- van iets inzien = vider le latere comic de un cosa


humoraal BN

1 humoral, humorose
--e pathologie = pathologia humoral, humorismo
aanhanger van de --e pathologie = humorista


humorist ZN

1 humorista, (schrijver) scriptor humoristic


humoristisch BN

1 humorista, humoristic
--e opmerking = remarca humoristic
--e tekening = designo humoristic
--e schrijver = scriptor humorista/humoristic


humorloos BN

1 que/qui manca de humor, sin humor, private de humor


humus ZN

1 humus (L), terra vegetal


humusgrond ZN

1 terra/solo humifere/ric de humus (L)


humushoudend BN

1 humifere


humuslaag ZN

1 strato humic/de humus (L)/de terra vegetal


humusrijk BN

1 ric in humus (L)


humusvorming ZN

1 formation de humus (L), humification


humuszuur ZN

1 acido humic/de humus (L)


Hun ZN

1 hunno
van de --nen = hunnic


hun PERS VNW

1 (MEEW VW) les, (VR) las, (ONZ) los


hun BEZ VNW BIJV

1 lor
-- kinderen = lor infantes
-- boeken = lor libros


hunebed ZN

1 dolmen, megalitho


hunebedbouwers ZN MV

1 constructores de dolmenes/de megalithos/de monumentos megalithic


hunkeren WW

1 desirar/desiderar impatientemente (un cosa), esser avide (de), aspirar (a)
2 (smachten) languer


hunkerend BN

1 impatiente
2 (smachtend) languide, languorose


hunkering ZN

1 desiro/desiderio impatiente/ardente
2 (smachtend verlangen) languimento


hunnent ZN

1
te -- = in lor casa/domicilio


hunnenthalve BW

1 en lor favor, pro illes


hunnentwege BW

1 in lor nomine, de lor parte


hunnentwille BW

1
om -- = in lor favor, pro illes


hunner PERS VNW

1 de illes, de illas
wie zal zich -- erbarmen? = qui habera pietate de illes?


hunnerzijds BW

1 quanto a illes, de lor parte


hup ZN

1 saltetto


hup! TW

1 hup!, hop!


hupje ZN

1 saltetto


huppelen WW

1 gambadar, caracolar, saltar, saltettar


huppen WW

1 saltar


hups BN

1 amabile, gentil


hupsakee! TW

1 hup!, hop!


hupsheid ZN

1 amabilitate, gentilessa


huren WW

1 (mbt een zaak) locar, prender in location, (pachten) arrentar
een huis -- = locar un casa
kamers -- = locar cameras
een fiets -- = locar un bicycletta
een terrein -- = locar/arrentar un terreno
2 (mbt een persoon) ingagiar
een kok -- = ingagiar un cocinero
(FIG) daar ben ik niet op gehuurd = isto non es un parte de mi carga


huring ZN

1 location


hurk ZN

1 talon
op de --en zitten = esser sedite super le talones, esser quatte


hurken WW

1 (neerhurken) quattar
2 (gehurkt zitten) esser quatte


hurktoilet ZN

1 cabinetto turc


husky ZN

1 Zie: eskimohond


husselen WW

1 Zie: hutselen


Hussiet ZN

1 hussita


hut ZN

1 cabana, barraca
lemen -- = cabana de argilla
2 (SCHEEP) cabina, lectiera
-- voor twee personen = cabina pro duo personas


hutbagage ZN

1 bagage de cabina


hutbewoner ZN

1 habitante de un cabana


hutjongen ZN

1 servitor de cabina


hutkoffer ZN

1 coffro armario, portamantello


hutpassagier ZN

1 passagero de cabina


hutselbeker ZN

1 cuppa de datos


hutselen WW

1 miscer, agitar, confunder
zaken door elkaar -- = miscer/confunder le cosas
de dominostenen door elkaar -- = miscer le dominos


hutsen WW

1 Zie: hutselen


hutspot ZN

1 (gerecht) estufato de carotas
2 (FIG) (mengelmoes) mixtura


hutsteward ZN

1 servitor de cabina


huttenplan ZN

1 plano del cabinas


huttentut ZN

1 (PLANTK) camelina


huttentutzaad ZN

1 semine de camelina


huur ZN

1 (het huren, verbintenis) location
dit huis is te -- = iste casa es a locar
land in -- hebben = esser locatario de un terra
de -- opzeggen = annullar le location
2 (geldbedrag) (precio del) location
kale -- = location sin le cargas
achterstallige -- = location arretrate


huurachterstand ZN

1 arretrato de location


huuradviescommissie ZN

1 commission de consultas locative


huurakte ZN

1 Zie: huurcontract


huurauto ZN

1 auto(mobile) de location


huurbedrag ZN

1 amonta de location


huurbeheersing ZN

1 controlo del locationes


huurbeleid ZN

1 politica (del precios) de location


huurberekening ZN

1 calculo/calculation del location


huurbescherming ZN

1 protection/controlo del locationes


huurbetaling ZN

1 pagamento de location


huurbevriezing ZN

1 congelation del (precios de) location


huurceel ZN

1 contracto de location


huurcommissie ZN

1 commission del locationes


huurcompensatie ZN

1 compensation de un altiamento del location


huurconditie ZN

1 condition de location


huurcontract ZN

1 contracto de location
een -- opzeggen = terminar un contracto de location


huurcorrectie ZN

1 correction/adjustamento del precios de location


huurder ZN

1 locatario, tenente


huurderving ZN

1 perdita de location


huurfiets ZN

1 bicycletta locative/de location


huurflat ZN

1 appartamento locative/locate/de location


huurgeld ZN

1 (precio de) location


huurgewenning ZN

1 habituation a un nove location (plus alte)


huurharmonisatie ZN

1 harmonisation del location


huurhuis ZN

1 casa locative/locate/de location


huurindexering ZN

1 indexation de locationes


huurkar ZN

1 carro/carretta de location


huurkazerne ZN

1 caserna de locatarios/de casas locate


huurkoop ZN

1 location-vendita, leasing (E)


huurkoopbedrag ZN

1 amonta de location-vendita


huurkoopcontract ZN

1 contracto de location-vendita


huurkoopovereenkomst ZN

1 Zie: huurkoopcontract


huurkoopsysteem ZN

1 systema de location-vendita


huurkosten ZN MV

1 Zie: huurlasten


huurlasten ZN MV

1 cargas/costos locative/de location
op hoge -- zitten = haber un location alte


huurleger ZN

1 armea mercenari/de mercenarios


huurling ZN

1 soldato mercenari, mercenario


huurmoord ZN

1 assassination pagate


huurmoordenaar ZN

1 assassino salariate, bravo, sicario


huuropbrengst ZN

1 rendimento locative


huuropslag ZN

1 augmento/augmentation del (precio de) location


huuropzegging ZN

1 disdicimento del contracto de location, annullation del location


huuroverdracht ZN

1 transferentia/transferimento de location


huurovereenkomst ZN

1 contracto de location


huurpaard ZN

1 cavallo de location


huurpeil ZN

1 nivello del precios de location


huurpenning ZN

1 (godspenning) arrha
2 (huur) (precio de) location


huurpiano ZN

1 piano de location


huurpolitiek ZN

1 politica del precios de location, politica del locationes


huurprijs ZN

1 (precio de) location


huurquote ZN

1 parte del salario destinate al location


huurrendement ZN

1 rendimento del locationes


huurrijtuig ZN

1 cochi {sj} de location, fiacre


huurronde ZN

1 augmento/augmentation official del precios de location


huurschade ZN

1 damno(s) locative


huurschuld ZN

1 arretrato de location
wegens -- = pro non-pagamento de location


huursoldaat ZN

1 soldato mercenari, mercenario


huursom ZN

1 (precio de) location


huurstop ZN

1 congelation del precios de location


huursubsidie ZN

1 subsidio (social) al locatario


huursysteem ZN

1 systema de locationes


huurtermijn ZN

1 termino de location, tenentia


huurtroepen ZN MV

1 truppas mercenari


huurverhoging ZN

1 augmento/augmentation del (precio(s) de) location


huurverlaging ZN

1 reduction del (precio(s) de) location


huurvoorwaarden ZN MV

1 conditiones de location


huurwaarde ZN

1 valor locative


huurwaardeforfait ZN

1 valor locative annual


huurwagen ZN

1 auto(mobile) de location


huurwet ZN

1 lege super le precios de location


huurwoning ZN

1 casa/appartamento locative/de location


huwbaar BN

1 maritabile, nubile, pubere
van --e leeftijd = maritabile, nubilitate
(JUR) de --e leeftijd niet bereikt hebbend = impubere


huwbaarheid ZN

1 nubilitate, etate nubile


huwelijk ZN

1 maritage, matrimonio, nuptias, hymene, hymeneo, (LIT) connubio
burgerlijk -- = maritage/matrimonio civil
kerkelijk -- = maritage/matrimonio religiose
gemengd -- = maritage/matrimonio mixte
platonisch -- = maritage/matrimonio blanc
morganatisch -- = matrimonio/maritage morganatic
wettig -- = maritage/matrimonio legitime
onwettig -- = matrimonio/maritage illegitime/illegal
wettigheid van een -- = legitimitate de un maritage/matrimonio
-- tussen bloedverwanten = maritage/matrimonio consanguinee
-- bij volmacht/met de handschoen = maritage/matromonio per procuration
ten -- geven = maritar, sponsar, sposar
in het -- treden = maritar se, sponsar se, sposar se, contraher/contractar matrimonio
een -- sluiten = contraher/contractar un matrimonio/un maritage
sluiting van een -- = contraction de un matrimonio/un maritage
kerkelijke inzegening van het -- = benediction nuptial
een -- kerkelijk inzegenen = benedicer un matrimonio/maritage pro le ecclesia
een -- ontbinden = dissolver un maritage/un matrimonio
ontbinding van een -- = dissolution de un maritage/de un matrimonio
van voor het -- = antenuptial, premarital, prematrimonial, prenuptial
medisch onderzoek voor het -- = examine prenuptial
gezondheidsverklaring voor het -- = certificato prenuptial
van na het -- = postnuptial
het -- hatend = misogame
afkeer van het -- = misogamia
iemand die het -- haat = misogamo
zoon uit het eerste/tweede -- = filio del prime/secunde lecto
aantal --en = nuptialitate
tweede -- = remaritage


huwelijks BN

1 de matrimonio, de maritage, matrimonial, conjugal, nuptial, marital
--e trouw = fidelitate conjugal
--e voorwaarden = conditiones matrimonial/de matrimonio/de maritage, separation de benes
--e staat = stato conjugal, conjugalitate, (poëtisch) connubialitate


huwelijksaangifte ZN

1 declaration de matrimonio/de maritage


huwelijksaankondiging ZN

1 (kaart) billet de maritage/de matrimonio
2 (advertentie) annuncio de maritage/de matrimonio


huwelijksaanzoek ZN

1 offerta de maritage/de matrimonio, demanda de mano


huwelijksadvertentie ZN

1 annuncio matrimonial/de matrimonio/de maritage


huwelijksafkondiging ZN

1 publication de maritage/matrimonio
kerkelijke -- = publication/proclamation del bannos


huwelijksakte ZN

1 certificato/acto de maritage/de matrimonio


huwelijksaltaar ZN

1 altar matrimonial


huwelijksband ZN MV

1 ligamine/vinculo marital/de maritage/matrimonial/de matrimonio


huwelijksbed ZN

1 lecto conjugal/matrimonial
2 (OUDH) thalamo (nuptial)


huwelijksbeletsel ZN

1 impedimento matrimonial/de/al maritage/de/al matrimonio
vernietigende --en = impedimentos dirimente


huwelijksbelofte ZN

1 promissa matrimonial/de maritage/de matrimonio


huwelijksbemiddeling ZN

1 mediation matrimonial
bureau voor -- = agentia matrimonial/de matrimonios/de maritages


huwelijksbootje ZN

1
in het -- stappen = maritar se, sponsar se, sposar se


huwelijksbureau ZN

1 agentia matrimonial/de matrimonios/de maritages


huwelijkscadeau ZN

1 dono/presente de maritage/de matrimonio/de nuptias


huwelijksceremonie ZN

1 ceremonia nuptial, sponsalias, sposalias


huwelijkscijfer ZN

1 (aantal huwelijken) nuptialitate


huwelijkscontract ZN

1 contracto matrimonial/de maritage/de matrimonio


huwelijksdatum ZN

1 data de maritage/matrimonio


huwelijksdicht ZN

1 epithalamio


huwelijksdispensatie ZN

1 dispensa matrimonial


huwelijksfeest ZN

1 festa nuptial/matrimonial


huwelijksgebod ZN

1 Zie: huwelijksafkondiging


huwelijksgebruiken ZN MV

1 usantias/costumes nuptial/matrimonial/de maritage/de matrimonio


huwelijksgeluk ZN

1 felicitate conjugal/matrimonial/marital


huwelijksgemeenschap ZN

1 communitate conjugal/marital/matrimonial
in -- leven = viver maritalmente


huwelijksgeschenk ZN

1 dono/presente de maritage/de matrimonio/de nuptias


huwelijksgift ZN

1 dote, donation nuptial


huwelijksgoederen ZN MV

1 benes dotal/matrimonial


huwelijkshater ZN

1 misogamo


huwelijksinschrijving ZN

1 Zie: huwelijksaangifte


huwelijksinzegening ZN

1 consecration/celebration del maritage/matrimonio, benediction nuptial


huwelijksjuk ZN

1 jugo matrimonial/del matrimonio/del maritage


huwelijkskandidaat ZN

1 pretendente


huwelijkskantoor ZN

1 Zie: huwelijksbureau


huwelijksketen ZN

1 catena del matrimonio/del maritage


huwelijkskeuze ZN

1 election matrimonial


huwelijkslast ZN

1 Zie: huwelijksjuk


huwelijksleven ZN

1 vita conjugal/matrimonial/marital


huwelijksliefde ZN

1 amor conjugal/marital


huwelijksmakelaar ZN

1 agente/mediator matrimonial/de matrimonios/de maritages


huwelijksmarkt ZN

1 mercato matrimonial/de matrimonios/de maritages


huwelijksmis ZN

1 missa nuptial


huwelijksmoeilijkheden ZN MV

1 problemas/difficultates conjugal/marital/matrimonial/de maritage/de matrimonio


huwelijksmoraal ZN

1 moral conjugal


huwelijksnacht ZN

1 nocte de nuptias


huwelijksontbinding ZN

1 dissolution del maritage/del matrimonio


huwelijksovereenkomst ZN

1 contracto matrimonial/de maritage/de matrimonio


huwelijksplannen ZN MV

1 projectos matrimonial/de maritage/de matrimonio


huwelijksplechtigheid ZN

1 ceremonia nuptial/de maritage/de matrimonio


huwelijksplicht ZN

1 deber conjugal/marital


huwelijksrecht ZN

1 derecto matrimonial


huwelijksregister ZN

1 registro del maritages/del matrimonios


huwelijksreis ZN

1 viage nuptial/de nuptias


huwelijkssponde ZN

1 lecto nuptial/marital/conjugal


huwelijksstaat ZN

1 stato maritate/de matrimonio/de maritage


huwelijkstrouw ZN

1 fidelitate marital/conjugal/nuptial


huwelijksverbintenis ZN

1 vinculo matrimonial


huwelijksverbod ZN

1 interdiction de matrimonio/de maritage


huwelijksvoltrekking ZN

1 celebration del maritage/matrimonio


huwelijksvoorwaarden ZN MV

1 conditiones matrimonial/marital/de maritage/de matrimonio


huwelijkswetgeving ZN

1 legislation matrimonial


huwelijkszaken ZN MV

1 affaires (F) matrimonial


huwelijkszegen ZN

1 (bruidszegen) benediction nuptial
2 (kinderen) progenitura


huwelijkszwendel ZN

1 false promissa de matrimonio/maritage


huwelijkszwendelaar ZN

1 fraudator/impostor de maritage/matrimonio


huwen WW

1 (in de echt verbinden) maritar, sposar, sponsar
2 (in het huwelijk treden) maritar se, sponsar se, sposar se


huzaar ZN

1 hussar
regiment der --en = regimento del hussares


huzarenbuis ZN

1 dolman


huzarenmantel ZN

1 dolman


huzarenmuts ZN

1 colback


huzarenofficier ZN

1 officiero de hussares


huzarenregiment ZN

1 regimento del hussares


huzarensalade ZN

1 salata russe


huzarensla ZN

1 Zie: huzarensalade


huzarenstukje ZN

1 acto coragiose


huzarenuniform ZN

1 uniforme de hussares


hyacint ZN

1 (PLANTK) hyacintho
wilde -- = hyacintho salvage, endymion
2 (halfedelgesteente) hyacintho


hyacintachtig BN

1 hyacinthin


hyacintbol ZN

1 bulbo de hyacintho


hyacintegeur ZN

1 odor de hyacintho


hyacinteglas ZN

1 carrafa/vitro a hyacintho


hyacintenbed ZN

1 quadro/quadrato de hyacinthos


hyacintenkweker ZN

1 cultor/cultivator de hyacinthos


hyacintenveld ZN

1 campo de hyacinthos


Hyacinthus ZN EIGN

1 (MYTH) Hyacintho
van -- = hyacinthin


hyaden ZN MV

1 hyades


Hyades ZN EIGN

1 Hyades


hyalien BN

1 hyalin


hyaliet ZN

1 hyalite


hyalietglas ZN

1 hyalite


hyaline ZN

1 hyalina


hyalograaf ZN

1 hyalographo


hyalografie ZN

1 hyalographia


hyaloïd BN

1 hyaloide


hyaloma ZN

1 hyaloma


hyaloplasma ZN

1 hyaloplasma


hybride ZN

1 hybrido


hybride BN

1 hybride
-- versterker = amplificator hybride
-- component = componente hybride
-- moduul = modulo hybride
-- micro-elektronica = microelectronica hybride


hybridisatie ZN

1 hybridation, mesticiage
introgressieve -- = hybridation introgressive


hybridisch BN

1 hybride
de muilezel is een -- dier = le mulo es un animal hybride
-- woord = parola hybride
-- wezen = hybrido


hybridiseren WW

1 hybridar


hybriditeit ZN

1 hybriditate, hybridismo


hydarthrose ZN

1 hydarthrose (-osis)


hydatide ZN

1 (DIERK) hydatide
2 (MED) hydatide


hydra ZN EIGN

1 (zevenkoppige slang) hydra
2 (FIG) hydra
de -- der revolutie = le hydra del revolution
3 (DIERK) hydra


hydraat ZN

1 hydrato


hydrangea ZN

1 hydrangea, hydrangea


hydrant ZN

1 hydrante


hydratatie ZN

1 hydratation


hydrateerbaar BN

1 hydratabile


hydrateren WW

1 hydratar
het -- = hydratation


hydratering ZN

1 hydratation


hydraulica ZN

1 hydraulica


hydraulisch BN

1 hydraulic
--e machine = machina hydraulic
--e motor = motor hydraulic
--e pers = pressa hydraulic
--e (hijs)kraan = grue hydraulic
-- orgel = organo hydraulic
--e rem = freno hydraulic
--e pomp = pumpa hydraulic
--e kracht = fortia hydraulic
--e druk = pression hydraulic
--e tractie = traction hydraulic
--e vloeistof = liquido hydraulic
--e turbine = turbina hydraulic
--e graafmachine = excavator hydraulic
--e potentiaal = potential hydraulic
-- profiel = profilo hydraulic
--e weerstand = resistentia hydraulic


hydrazine ZN

1 hydrazina


hydremie ZN

1 hydremia


hydreren WW

1 hydrogenar
het -- = hydrogenation


hydrering ZN

1 hydrogenation


hydria ZN

1 (OUDH) (waterkan) hydria


hydride ZN

1 hydrido, hydruro


hydroaërodynamica ZN

1 hydroaerodynamica


hydroaërostatica ZN

1 hydroaerostatica


hydrobiologie ZN

1 hydrobiologia


hydrobiologisch BN

1 hydrobiologic


hydrobioloog ZN

1 hydrobiologo


hydrocarbonaat ZN

1 hydrocarbonato


hydrocefaal BN

1 hydrocephale


hydrocefaal ZN

1 hydrocephalo


hydrocefalie ZN

1 hydrocephalia


hydrocefalus ZN

1 hydrocephalo


hydrocele ZN

1 hydrocele
tweezijdige -- = hydrocele bilateral


hydrochemie ZN

1 hydrochimia


hydrochemisch BN

1 hydrochimic
-- onderzoek = recerca hydrochimic


hydrochinon ZN

1 hydrochinon


hydrochloraat ZN

1 hydrochlorato


hydrocortison ZN

1 hydrocortison


hydrocultuur ZN

1 aquacultura, cultura hydroponic, hydroponica


hydrodynamica ZN

1 hydrodynamica


hydrodynamisch BN

1 hydrodynamic
--e smering = lubrication/lubrification hydrodynamic
--e weerstand = resistentia hydrodynamic
--e aardbevingskracht = fortia hydrodynamic del seismo
--e analogie = analogia hydrodynamic
--e belasting = carga hydrodynamic


hydro-ecologie ZN

1 hydroecologia


hydro-ecologisch BN

1 hydroecologic


hydro-economie ZN

1 hydroeconomia


hydro-economisch BN

1 hydroeconomic


hydro-elektriciteit ZN

1 hydroelectricitate


hydro-elektrisch BN

1 hydroelectric
--e energie = energia hydroelectric


hydrofiel BN

1 hydrophile, hydrophilic


hydrofielgaas ZN

1 gaza hydrophile/hydrophilic


hydrofobie ZN

1 (MED) hydrophobia
2 (SCHEI) hydrophobia


hydrofoil ZN

1 hydrofoil


hydrofoob BN

1 hydrophobe, hydrophobic


hydrofoon ZN

1 hydrophono
lijnvormige -- = hydrophono de linea


hydrofoorinstallatie ZN

1 installation hydrophore


hydrofyt ZN

1 hydrophyto


hydrogastrie ZN

1 hydrogastria


hydrogeen ZN

1 hydrogeno


hydrogel ZN

1 hydrogel


hydrogeneren WW

1 hydrogenar
het -- = hydrogenation


hydrogenering ZN

1 hydrogenation


hydrogenium ZN

1 Zie: hydrogeen


hydrogeologie ZN

1 hydrogeologia


hydrogeologisch BN

1 hydrogeologic
--e kaart = carta/mappa hydrogeologic
--e eenheid = unitate hydrogeologic


hydrograaf ZN

1 hydrographo


hydrografie ZN

1 hydrographia
-- van Europa = hydrographia de Europa


hydrografisch BN

1 hydrographic
--e kaart = mappa/carta hydrographic
--e dienst = servicio hydrographic
-- net = rete hydrographic
-- jaar = anno hydrographic
--e meting = mesuration hydrographic


hydrokoraal ZN

1 hydrocoralliario


hydroliet ZN

1 hydrolitho


hydrologie ZN

1 hydrologia
stochastische -- = hydrologia stochastic


hydrologisch BN

1 hydrologic
-- apparaat = apparato hydrologic
--e analogie = analogia hydrologic
--e kaart = carta/mappa hydrologic
--e atlas = atlas hydrologic
--e kringloop = cyclo hydrologic
--e vergelijking = equation hydrologic
-- analyse = analyse (-ysis) hydrologic
--e verkenning = exploration hydrologic
--e gegevens = datos hydrologic
--e berekening = calculo hydrologic
--e factor = factor hydrologic
--e voorspelling = prognostico hydrologic
-- handboek = manual hydrologic
-- jaarboek = annuario hydrologic
-- model = modello hydrologic
--e waarneming = observation hydrologic
-- station = station hydrologic
--e reeks = hydrosequentia


hydroloog ZN

1 hydrologo, hydrologista


hydrolyse ZN

1 hydrolyse (-ysis)


hydrolyseerbaar BN

1 hydrolysabile


hydrolyseproces ZN

1 processo hydrolytic


hydrolyseren WW

1 hydrolysar


hydrolysesnelheid ZN

1 velocitate hydrolytic


hydrolytisch BN

1 hydrolytic
--e dissociatie = dissociation hydrolytic


hydromagnetica ZN

1 hydromagnetica


hydromagnetisch BN

1 hydromagnetic


hydromechanica ZN

1 hydromechanica, mechanica hydraulic, hydraulica


hydromechanisch BN

1 hydromechanic


hydromel ZN

1 hydromel


hydrometeoor ZN

1 hydrometeoro


hydrometeorologisch BN

1 hydrometeorologic
--e voorspelling = prognostico hydrometeorologic
--e betrekking = relation hydrometeorologic


hydrometer ZN

1 hydrometro


hydrometrie ZN

1 hydrometria


hydrometrisch BN

1 hydrometric
--e instrumenten = instrumentos hydrometric


hydromodulus ZN

1 hydromodulo


hydronefrose ZN

1 hydronephrose (-osis)


hydrop(i)sie ZN

1 hydropisia


hydropathie ZN

1 hydropathia


hydropedologisch BN

1 hydropedologic
--e verkenning = prospection hydropedologic


hydroperoxyde ZN

1 hydroperoxydo


hydropisch BN

1 hydropic


hydropisme ZN

1 (MED) hydropisia


hydropneumatisch BN

1 hydropneumatic
--e vering = suspension hydropneumatic
--e rem = freno hydropneumatic
--e accumulator = accumulator hydropneumatic


hydroponica ZN

1 hydroponica


hydroponisch BN

1 hydroponic


hydrops ZN

1 hydropisia


hydroscoop ZN

1 hydroscopio


hydrosfeer ZN

1 hydrosphera


hydrosilicaat ZN

1 hydrosilicato


hydrosol ZN

1 hydrosol


hydrostabiliteit ZN

1 hydrostabilitate


hydrostatica ZN

1 hydrostatica


hydrostatisch BN

1 hydrostatic
--e druk = pression hydrostatic
--e balans = balancia hydrostatic
--e paradox = paradoxe hydrostatic
-- evenwicht = equilibrio hydrostatic
-- belasting = carga hydrostatic
--e wet = principio de Archimedes


hydrotechniek ZN

1 hydrotechnica


hydrotechnisch BN

1 hydrotechnic
-- onderzoek = recercas hydrotechnic


hydrotherapeutisch BN

1 hydrotherapeutic, hydrotherapic


hydrotherapie ZN

1 hydrotherapia


hydrothermaal BN

1 hydrothermal


hydrothorax ZN

1 hydrothorace


hydrotropisme ZN

1 hydrotropismo


hydroxyde ZN

1 hydroxydo


hydroxylamine ZN

1 hydroxylamina


hydroxylering ZN

1 hydroxylation


hydroxylgroep ZN

1 hydroxylo


hyena ZN

1 hyena
de --'s van het geldwezen = le hyenas del mundo financiari


hyena-achtig BN

1 hyeniforme


hyena-achtigen ZN MV

1 hyenidos


hyenahond ZN

1 lycaon


hyetometer ZN

1 hyetometro, pluviometro


hygiafoon ZN

1 hygiaphono


hygiëne ZN

1 (gezondsheidsleer) hygiene
2 (zindelijkheid) hygiene
geestelijke -- = hygiene mental
persoonlijke -- = hygiene personal


hygiënisch BN

1 hygienic, sanitari
--e voorschriften = regulamento sanitari, prescriptiones de hygiene
-- omstandigheden = conditiones sanitari
--e voorzieningen = facilitates sanitari
niet -- = inhygienic


hygiënist ZN

1 hygienista


hygrofoob BN

1 hygrophobe, hygrophobic


hygrograaf ZN

1 hygrographo


hygrologie ZN

1 hygrologia


hygrologisch BN

1 hygrologic


hygroma ZN

1 hygroma


hygrometer ZN

1 hygrometro, psychrometro


hygrometrie ZN

1 hygrometria, hygroscopia


hygrometrisch BN

1 hygrometric, hygroscopic
--e kaart van een gebied = carta hygrometric de un zona


hygroscoop ZN

1 hygroscopio


hygroscopisch BN

1 hygroscopic
-- karakter = hygroscopicitate
--e coëfficiënt = coefficiente hygroscopic


hygroscopisciteit ZN

1 hygroscopiscitate


hygrostaat ZN

1 hygrostato


hylomorfisme ZN

1 hylomorphismo


hylozoïsme ZN

1 hylozoismo


hylozoïst ZN

1 hylozoista


hylozoïstisch BN

1 hylozoistic


Hymen ZN EIGN

1 Hymene, Hymeneo


hymeneeën ZN MV

1 hymeneos, cantos nuptial, epithalamios


hymenium ZN

1 hymenio


hymne ZN

1 hymno, canto
Ambrosiaanse -- = canto ambrosian
verzameling --n = hymnario


hymnendichter ZN

1 autor de hymnos, hymnographo


hymnisch BN

1 hymnic


hymnografie ZN

1 hymnographia


hymnologie ZN

1 hymnologia


hymnologisch BN

1 hymnologic


hymnoloog ZN

1 hymnologo, hymnologista


hyoscine ZN

1 hyoscina


hyoscyamine ZN

1 hyoscyamina


hypallage ZN

1 hypallage


hyper(a)emia ZN

1 hyperemia


hyperabrupt BN

1 hyperabrupte
-- profiel = profilo hyperabrupte


hyperaciditeit ZN

1 hyperaciditate


hyperactief BN

1 hyperactive


hyperactiviteit ZN

1 hyperactivitate


hyperalgesie ZN

1 hyperalgesia


hyperallergisch BN

1 hyperallergic


hyperbaton ZN

1 hyperbaton


hyperbolisch BN

1 (TAAL) hyperbolic
--e taal = linguage hyperbolic
--e uitdrukking = expression hyperbolic
2 (WISK) hyperbolic
-- punt = puncto hyperbolic
--e kromme = curva huperbolic
--e paraboloïde = paraboloide hyperbolic


hyperboliseren WW

1 hyperbolisar


hyperbolisering ZN

1 empleo del hyperbola
2 hyperbolicitate


hyperbolisme ZN

1 hyperbolismo


hyperboloïde ZN

1 hyperboloide
-- de revolution/rotation = rotatiehyperboloïde


hyperbool ZN

1 (TAAL) hyperbola
2 (WISK) hyperbola
scheve -- = hyperbola oblique
transvers(al)e as van een -- = axe transverse de un hyperbola


hypercatalectisch BN

1 hypercatalectic (van versregel)


hypercomplex BN

1 hypercomplexe
--e getallen = numeros hypercomplexe


hyperconjugatie ZN

1 hyperconjugation


hypercorrect BN

1 hypercorrecte, ultracorrecte
--e vorm = forma hypercorrecte
--e uitspraak = pronunciation hypercorrecte


hypercorrectheid ZN

1 Zie: hypercorrectie


hypercorrectie ZN

1 hypercorrection, ultracorrection


hyperelliptisch BN

1 (WISK) hyperelliptic


hyperendemiciteit ZN

1 hyperendemicitate


hyperendemisch BN

1 hyperendemic


hyperesthesie ZN

1 hyperesthesia


hyperfijn BN

1 hyperfin
--e structuur = structura hyperfin


hyperfocaal BN

1 hyperfocal
--e afstand = distantia hyperfocal


hyperfrequentie ZN

1 hyperfrequentia


hypergeluid ZN

1 hypersono


hypergeometrisch BN

1 hypergeometric
--e functie = function hypergeometric
--e reeks = serie/progression hypergeometric
--e veeltermen = polynomios hypergeometric


hypergevoelig BN

1 hypersensibile, hypersensitive


hypergevoeligheid ZN

1 hypersensibilitate, hypersensitivitate


hyperglobulie ZN

1 hyperglobulia


hypergol ZN

1 (raketbrandstof) hypergol


hyperhormonaal BN

1 hyperhormonal


hyperimmuniteit ZN

1 hyperimmunitate


hyperinflatie ZN

1 hyperinflation


hyperkern ZN

1 hypernucleo


hyperkritiek ZN

1 hypercritica


hyperkritisch BN

1 hypercritic


hyperlading ZN

1 hypercarga


hyperlink ZN

1 (COMP) hyperlink (A)


hypermarkt ZN

1 (grote supermarkt) hypermercato


hypermetamorfose ZN

1 hypermetamorphose (-osis)


hypermetrie ZN

1 hypermetria


hypermetrisch BN

1 hypermetric
-- vers = verso hypermetric, hypermetro


hypermetroop BN

1 hypermetrope


hypermetropie ZN

1 hypermetropia


hypermnesie ZN

1 hypermnesia


hypermodern BN

1 hypermoderne, ultramoderne, modernissime


hypernerveus BN

1 hypernervose


hyperon ZN

1 hyperon


hyperoniem ZN

1 hyperonymo


hyperparasiet ZN

1 hyperparasito


hyperparasitisme ZN

1 hyperparasitismo


hyperplasie ZN

1 hyperplasia


hyperpolarisatie ZN

1 hyperpolarisation


hyperpyretisch BN

1 hyperpyretic


hyperpyrexie ZN

1 hyperpyrexia


hyperreactief BN

1 hyperreactive


hyperreactiviteit ZN

1 hyperreactivitate


hyperrealisme ZN

1 hyperrealismo


hyperrealistisch BN

1 hyperrealista, hyperrealistic


hyperruimte ZN

1 hyperspatio


hypersecretie ZN

1 hypersecretion


hypersensibilisatie ZN

1 hypersensibilisation


hypersensibiliteit ZN

1 hypersensibilitate


hypersexualiteit ZN

1 erotomania


hypersfeer ZN

1 hypersphera


hypersonisch BN

1 hypersonic
--e aërodynamica = aerodynamica supersonic
--e frequentie = frequentia hypersonic


hypersoon BN

1 hypersonic


hyperstatisch BN

1 hyperstatic
--e constructie = structura hyperstatic


hypersynchroon BN

1 hypersynchrone


hypertensie ZN

1 hypertension


hypertensief BN

1 hypertensive


hypertensivum ZN

1 hypertensivo


hyperthermie ZN

1 hyperthermia


hyperthyroïde BN

1 hyperthyroide


hypertonie ZN

1 hypertonia


hypertonisch BN

1 hypertonic


hypertrofie ZN

1 hypertrophia
compensatorische -- = hypertrophia compensatori
-- veroorzaken in (orgaan) = hypertrophiar


hypertrofisch BN

1 hypertrophic
--e verschijnselen = phenomenos hypertrophic
--e cel = cellula hypertrophic


hyperventilant ZN

1 patiente/persona qui suffre de hyperventilation


hyperventilatie ZN

1 hyperventilation


hyperventileren WW

1 hyperventilar


hypervlak ZN

1 hyperplano


hypha ZN

1 hypha


hypnagogisch BN

1 hypnagogic
--e hallucinatie = hallucination hypnagogic
--e beelden = imagines hypnagogic


hypnagoog BN

1 hypnagogic


hypnofobie ZN

1 hypnophobia


hypnoïde ZN

1 hypnoide


hypnologie ZN

1 hypnologia


hypnologisch BN

1 hypnologic


hypnoloog ZN

1 hypnologo, hypnologista


hypnopedie ZN

1 hypnopedia


hypnose ZN

1 hypnose (-osis)
iemand onder -- brengen = hypnotisar un persona


hypnotherapie ZN

1 hypnotherapia


hypnoticum ZN

1 hypnotico, soporifico


hypnotisch BN

1 hypnotic
--e toestand = stato hypnotic
--e blikken = reguardos hypnotic
--e slaap = somno hypnotic, hypnose (-osis)
--e suggestie = suggestion hypnotic
--e lethargie = lethargia hypnotic


hypnotiseren WW

1 (in hypnotische toestand brengen) hypnotisar
het -- = hypnotisation
2 (FIG) hypnotisar, fascinar


hypnotiseur ZN

1 hypnotisator, hypnotista


hypnotisme ZN

1 hypnotismo


hypo ZN

1 hypo, fixator


hypoacusie ZN

1 hypoacusia


hypocaustum ZN

1 hypocausto


hypocentrum ZN

1 hypocentro


hypochloorhydrie ZN

1 hypochlorhydria


hypochloriet ZN

1 hypochlorito


hypochonder ZN

1 hypochondriaco


hypochonder BN

1 hypochondriac, hypochondric


hypochondrie ZN

1 hypochondria


hypochondrisch BN

1 Zie: hypochonder


hypochondrist ZN

1 Zie: hypochonder


hypochromie ZN

1 hypochromia


hypochroom BN

1 hypochrome
--e anemie = anemia hypochrome


hypocotyl ZN

1 hypocotyle


hypocriet ZN

1 hypocrita, fingitor, dissimulante, dissimu