Interlingua Wiki
Advertisement

gaaf BN

1 intacte, inalterate, integre, integral, complete, total
-- gebit = dentatura intacte/complete/san
--e gulden = florino integre
-- servies = servicio complete/intacte
-- karakter = character integre


gaafheid ZN

1 stato intacte, character integre, integritate
2 stato pur, puritate


gaai ZN

1
Vlaamse -- = garrulo (glandari), gaio


gaan WW

1 (zich verplaatsen) ir, vader, mover se
met de tram -- = ir in tram (E)
te paard -- = ir a cavallo
over Bilthoven -- = ir via Bilthoven
uit vissen -- = ir a piscar
-- werken, uit werken -- = ir a travaliar/laborar
een week te Parijs -- doorbrengen = ir a passar un septimana a Paris
iemand voor laten -- = ceder le passo a un persona
gebukt -- onder = ir curvate sub le peso de
komen en -- = ir e venir
niet kunnen -- of staan = non poter mover se
2 (vertrekken, weggaan) partir
hoe laat gaat de trein? = a que hora parti le traino?
naar buiten -- = sortir
uit elkaar -- = separar se
3 (zich begeven) ir, vader, passar
naar Bilthoven -- = ir a Bilthoven
van A naar B -- = passar de A a B
van hand tot hand -- = passar de mano a mano
het bericht gaat van mond tot mond = le notitia va de bucca a bucca
er -- allerlei geruchten = il curre tote sorta/typo de rumores
door een gang -- = passar per un corridor
in de oppositie -- = passar al opposition
aan land -- = ir a terra
op drift -- = ir al deriva
op weg -- = poner se/mitter se in cammino
naar een dokter -- = ir al medico, consultar un medico
met iemand naar de bioscoop -- = accompaniar un persona al cinema
4 (lopen) ir, vader, marchar {sj}, camminar
een uur --s = un hora de marcha {sj}/cammino
5 (gaan naar, naderen) adir, approchar {sj}
6 (in beweging zijn) marchar {sj}, functionar
7 (haalbaar zijn) esser possibile
het gaat niet = isto non es possibile
8 (begrepen zijn in) continer
er gaat een liter in die fles = iste bottilia pote continer un litro
9 sonar
de bel gaat = le campana sona
de bel gaat niet = le campana non functiona
de telefoon gaat = le telephono sona
10 (+ over, beheren) occupar se (de)
hij gaat over de expeditie = ille se occupa del expedition
over de kas -- = tener le cassa
11 (+ over, tot onderwerp hebben) tractar (de)
dat boek gaat over de oorlog = iste libro tracta del guerra
het gaat om tien gulden = il se tracta de dece florinos
het gaat om de intentie = il se tracta del intention
12
hoe gaat het met jullie? = como vos sta?
akkoord -- = esser de accordo
je gaat eraan = tu essera le victima
verloren -- = perder se
op en neer -- = oscillar, fluctuar
de onderneming gaat goed = le interprisa prospera
om kort te -- = in pauc/poc parolas, pro esser breve


gaande BN

1 in movimento
-- houden = mantener in movimento/in functionamento
het vuur -- houden = alimentar le foco
het gesprek -- houden = alimentar/sustener le conversation
wat is er --? = que occurre?
de -- en komende mensen/man = le personas qui sorti e qui entra, le personas qui va e qui veni


gaanderij ZN

1 galeria


gaandeweg BW

1 gradualmente, pauco a pauco, poco a poco, insensibilemente


gaandeweg VZ

1 in le curso de
-- ons onderzoek bleek dat... = in le curso de nostre investigation il se monstrava que...


gaans ZN

1
een uur -- = un hora de marcha {sj}/de cammino
nog geen tien minuten -- = a minus de dece minutas a pede


gaap ZN

1 Zie: geeuw


gaapbeen ZN

1 osso hyoide


gaapverwekkend BN

1 enoiose


gaar BN

1 (bastante) cocite, (ben) cocite
niet helemaal -- vlees = carne al sanguine
de aardappels zijn -- = le patatas es cocite


gaard(e) ZN

1 jardin


gaardenier ZN

1 jardinero


gaardenierswoning ZN

1 casa de jardinero


gaarder ZN

1 receptor, perceptor


gaarheid ZN

1 stato de un cosa cocite, coction sufficiente


gaarkeuken ZN

1 cocina/restaurante popular


gaarkeukenhouder ZN

1 proprietario de un cocina/restaurante popular


gaarkok ZN

1 cocinero de un cocina/restaurante popular


gaarne BW

1 Zie: graag


gaarte ZN

1 Zie: gaarheid


gaarton ZN

1 cisterna, reservoir (F)


gaas ZN

1 (van metaal) rete/tela metallic, filo de ferro tressate, grilliage
het -- van een hor = le tela metallic de un fenestra paramuscas
2 (weefsel) gaza


gaasachtig BN

1 transparente


gaasafsluiting ZN

1 clausura de grilliage/de rete metallic


gaasfilter ZN

1 filtro de rete metallic


gaashor ZN

1 fenestra paramuscas (de tela metallic)


gaasje ZN

1 (stukje gaasverband) pecia/compressa de gaza, gaza hydrophile


gaaslinnen ZN

1 tela de jute (E)


gaaslinnen ZN

1 jute (E)


gaasvleugelig BN

1 nevroptere


gaasvleugelige ZN

1 nevroptero


gaasvlieg ZN

1 chrysopa


gaasweefsel ZN

1 (velo de) gaza, texito/tela transparente


gaatje ZN

1 (klein gat) parve apertura/foramine
een -- in een kaartje knippen = (per)forar un billet
(bij de tandarts) ik had gelukkig geen --s = felicemente io non habeva cavitates
2 (oogje) oculetto
3 (in band) punctura
4 (mogelijkheid) possibilitate


gaatjesdier ZN

1 foraminifero


gaatjespan ZN

1 patella forate
2 Zie: vergiet


gaatjestang ZN

1 tenalia perforatori


gaatjeszwam ZN

1 polyporo


GAB

1 (Afk.: Gewestelijk Arbeids Bureau) Officio Regional de Empleo


gabardine ZN

1 (stof) gabardina
2 (regenjas) gabardina


gabardine BN

1 de gabardina


gabber ZN

1 camerada, companion, amico


gabbro ZN

1 gabbro


gabel(le) ZN

1 gabella


Gabon ZN EIGN

1 Gabon


Gabonees ZN

1 gabonese


Gabonees BN

1 gabonese


gade ZN

1 conjuge, sposa, sponsa, marita
-- en kroost = marita e infantes


gadeslaan WW

1 (observeren) reguardar, observar
iets opmerkzaam -- = reguardar/observar un cosa attentemente/con attention
2 (aandachtig de ontwikkeling volgen van) sequer
ik heb hem van kind af gadegeslagen = io ha sequite su disveloppamento desde su infantia
3 (in het oog houden) vigilar


gading ZN

1 gusto
dat is van mijn -- = isto es de mi gusto, isto es lo que io cerca/lo que me conveni
dat is mijn -- niet = isto non me conveni


gadoliniet ZN

1 gadolinite


gadolinium ZN

1 gadolinium


Gaëlisch BN

1 gaelic


Gaëlisch ZN

1 (taal) gaelico


gaffel ZN

1 bidente, furca, (drietand van Neptunus) tridente


gaffelantiloop ZN

1 antilope american


gaffelbok ZN

1 antilocapra american


gaffelboom ZN

1 arbore furcate


gaffelkruis ZN

1 cruce in forma de Y


gaffelpijp ZN

1 tubo furcate


gaffelsplitsing ZN

1 bifurcation


gaffelsteek ZN

1 colpo de furca


gaffelsteng ZN

1 (PLANTK) gypsophila mural


gaffelstuk ZN

1 furca


gaffeltand ZN

1 (mossoort) dicrano


gaffelverbinding ZN

1 juncto/connexion bifurcate


gaffelvormig BN

1 furcate, bifurcate, bipare
--e vertakking van een twijg = bifurcation de un rametto
-- werktuig = instrumento/utensile bifurcate
-- uitgesneden stok = baston bifurcate


gagaat ZN

1 gagate


gage ZN

1 soldo, retribution, remuneration, paga, salario del equipa de un nave


gagel ZN

1 (PLANTK) myrica


gagelfamilie ZN

1 myricaceas


gageltak ZN

1 branca de myrica


gajes ZN

1 populaceo, canalia


gal ZN

1 (uitwas aan bomen/planten) galla, cecidio
2 (door lever afgescheiden vloeistof) bile, (FIG, DIERK) felle
mbt -- = biliar
zwarte -- = atrabile
mbt zwarte -- = atrabiliari
overloop van -- = accesso de bile
zo bitter als -- = amar como le bile
het aan de -- hebben = esser biliose
zijn -- spuwen = sputar/vomitar bile
3 (NAT) (eenheid van versnelling) gal


gala ZN

1 (partij) gala
2 (kleding) (habito de) gala


Galaat ZN

1 galata
brief aan de --en = epistola al galatas


gala-avond ZN

1 vespere/vespera de gala, soirée (F) de gala


galabal ZN

1 ballo de gala


galabanket ZN

1 banchetto de gala


galachtig BN

1 (op gal lijkend) biliose
2 (te veel -- hebbend) biliose
3 (knorrig) biliose, irascibile, atrabiliari, irritabile


galachtigheid ZN

1 character biliose


galaconcert ZN

1 concerto de gala


galacostuum ZN

1 costume/habito de gala


galactiet ZN

1 galactite


galactisch BN

1 galactic
--e nevel = nebulosa galactic


galactometer ZN

1 galactometro


galactorree ZN

1 galactorrhea


galactose ZN

1 galactosa


galactotherapie ZN

1 galactotherapia


galadegen ZN

1 spada de ceremonia/de gala


galadiner ZN

1 dinar/repasto/banchetto de gala


galafeest ZN

1 festa de gala, gala


galafscheiding ZN

1 secretion biliar


galagewaad ZN

1 Zie: galakleding


galakleding ZN

1 habito/costume ceremonial/de gala/de ceremonia


galakleed ZN

1 Zie: galakleding


galakoets ZN

1 Zie: galarijtuig


galakostuum ZN

1 Zie: galakleding


galamaaltijd ZN

1 repasto de gala


galant BN

1 galante, cortese
--e manieren = manieras galante
een -- avontuur = un aventura galante
zich -- gedragen = comportar se galantemente
--e woorden spreken = parlar cortesemente


galanterie ZN

1 (artikelen) articulos de phantasia
2 (hoffelijkheid) galanteria, cortesia


galanteriehandel ZN

1 commercio d articulos de phantasia


galanteriewaren ZN MV

1 articulos de phantasia


galanteriewinkel ZN

1 magazin de articulos de phantasia


galantine ZN

1 galantina


galapartij ZN

1 gala


galappel ZN

1 cecidio, galla


galapremière ZN

1 première (F) de gala


galarijtuig ZN

1 carrossa/cochi de gala


Galatië ZN EIGN

1 Galatia


Galatieër ZN

1 galata


Galatisch BN

1 galatic


galauniform ZN

1 uniforme ceremononial/de ceremonia/de gala


galavoorstelling ZN

1 spectaculo/representation de gala


galbak ZN

1 persona enoiose


galbanum ZN

1 galbano


galbeker ZN

1 Zie: lijdensbeker


galblaas ZN

1 vesica/vesicula biliar
operatie aan de -- = operation del vesica biliar
röntgenonderzoek van de -- = cholecystographia


galblaascarcinoom ZN

1 carcinoma/cancere del vesica/vesicula biliar


galblaasfistel ZN

1 Zie: galfistel


galblaasgang ZN

1 canal/ducto/conducto cystic


galblaaskanker ZN

1 Zie: galblaaskanker


galblaasontsteking ZN

1 inflammation del vesicula biliar, cholecystitis


galblaaswand ZN

1 pariete del vesica/vesicula biliar


galbuis ZN

1 conducto/canal/ducto biliari/cystic/hepatic


galbult ZN

1 papula
onder de --en zitten = haber papulas, esser coperite de papulas


galbulten ZN MV

1 (ziekte) urticaria


galdrijvend BN

1 cholagoge
-- middel = cholagogo


galei ZN

1 (SCHEEP) galea, galera
iemand tot de --en veroordelen = condemnar un persona al galeras
2 (zetplankje in drukkerij) galea


galeibank ZN

1 banco de galea/de galera


galeiboef ZN

1 galeriano, fortiato (a galeras)


galeiketen ZN

1 catena de galea/de galera


galeiriem ZN

1 remo de galea/de galera


galeiroeier ZN

1 remator de galea/de galera


galeislaaf ZN

1 Zie: galeiboef


galeistraf ZN

1 galeras


galeiwachter ZN

1 guardiano del galerianos


galeizeil ZN

1 vela de galea/de galera


galeniet ZN

1 galena


Galenisch BN

1 galenic
--e geneesmiddelen = medicamentos/remedios galenic
--e leer = doctrina galenic, galenismo
-- laboratorium = laboratorio pharmaceutic


galenisme ZN

1 doctrina medic de Galeno, galenismo


Galenus ZN EIGN

1 Galeno
leer van -- = doctrina de Galeno, galenismo
aanhanger van de leer van -- = galenista
de leer van -- aanhangend = galenista


galerie ZN

1 salon de pictura(s)/de photographia(s), etc, galeria (de arte)


galeriehouder ZN

1 proprietario de galeria


galerij ZN

1 (gang buiten langs of door een gebouw) galeria, (overdekt) passage
2 (museum/tentoonstellingszaal) galeria
de --en van het Louvre = le galerias del Louvre
de Nationale Galerij van Londen = le Galeria National de London
3 (in de schouwburg) galeria
4 (mijngang) galeria


galerijflat ZN

1 edificio con galeria exterior


galerijwoning ZN

1 appartamento con galeria


galfistel ZN

1 fistula biliar


galg ZN

1 patibulo, furca
van de -- = patibular
naar de -- voeren = conducer al patibulo
een misdadiger aan de -- ophangen = affurcar un criminal
dat is boter aan de -- gesmeerd = isto es un perdita de tempore, isto es un effortio guastate


galgang ZN

1 Zie: galkanaal


galgenaas ZN

1 Zie: galgenbrok


galgenbrok ZN

1 carne de furca


galgenhumor ZN

1 humor nigre/patibular/macabre


galgenmaal ZN

1 repasto del condemnato, ultime repasto


galgentouw ZN

1 corda del patibulo


galgentronie ZN

1 facie/visage patibular


galgenveld ZN

1 loco patibular, campo de patibulos


galghout ZN

1 ligno de patibulo


galgpaal ZN

1 palo de patibulo


galgroen ZN

1 biliverdina


Galicië ZN EIGN

1 (in Oost-Europa) Galicia
2 (in Spanje) Gallecia


Galiciër ZN

1 (Oost-Europa) galiciano
2 (Spanje) galleco, gallego, galleciano


Galicisch BN

1 (Oost-Europa) galician
2 (Spanje) gallecian


Galicisch ZN

1 (taal) galleco, gallego, galleciano


galigaan(gras) ZN

1 cladio


Galilea ZN EIGN

1 Galilea


Galileeër ZN

1 galileo


Galilees BN

1 galilee


galjas ZN

1 galeassa


galjoen ZN

1 galeon


galjoenboord ZN

1 bordo de galeon


galjoensteven ZN

1 proa de galeon


galjoot ZN

1 galeota


galkanaal ZN

1 canal/(con)ducto/via biliar


galkleurstof ZN

1 pigmento biliar
roodbruine -- = bilirubina
groene -- = biliverdina


galkoliek ZN

1 colica hepatic/biliose/biliar


galkoorts ZN

1 febre biliose


galkruid ZN

1 gratiola


galleider ZN

1 Zie: galkanaal


gallenkundige ZN

1 cecidiologo


Gallia Cisalpina ZN

1 Gallia Cisalpin


galliarde, gaillarde ZN

1 galliarda


gallicaan ZN

1 gallicano


gallicaans BN

1 gallican


gallicanisme ZN

1 gallicanismo


gallicisme ZN

1 gallicismo, francesismo


Gallië ZN EIGN

1 Gallia


Galliër ZN

1 gallo


gallig BN

1 biliose


galligheid ZN

1 temperamento biliose


Gallisch BN

1 gallic
--e haan = gallo gallic
--e taal = lingua gallic, gallico


Gallisch ZN

1 (taal) lingua gallic, gallico


gallium ZN

1 gallium


gallofiel BN

1 gallophile, francophile


gallofiel ZN

1 gallophilo, francophilo


gallofilie ZN

1 gallophilia, francophilia


gallofobie ZN

1 gallophobia, francophobia


gallofoob BN

1 gallophobe, francophobe


gallomaan ZN

1 gallomano, gallomaniaco


gallomaan BN

1 gallomane, gallomaniac


gallomanie ZN

1 gallomania


gallon ZN

1 gallon (E)


Gallo-Romaans BN

1 Zie: Gallo-Romeins


Gallo-Romeins BN

1 galloroman
--e bevolking = population galloroman


galluszuur ZN

1 acido gallic


galm ZN

1 sono resonante/prolongate, resonantia, reverberation, echo
de luide -- van zijn stem = le resonantia de su voce
de -- van een hoorn = le echo de un corno
wat een -- heeft dit vertrek! = que resonantia ha iste camera!, iste camera ha un mal acustica!


galmbord ZN

1 pannello de resonantia


galmdak ZN

1 tecto de resonantia


galmei ZN

1 calamina, carbonato de zinc


galmeisteen ZN

1 Zie: galmei


galmen WW

1 resonar, reverberar, echoar, prolongar se, repercutar se
het -- = resonantia, reverberation, echoation
de gangen galmden van het geroep van de kinderen = in le corridores resonava le critos del infantes
het geschreeuw galmde door de straten = le critos se repercutava in le stratas
zijn naam galmde nog lang door Europa = su voce ha resonate durante multe tempore in Europa


galmgat ZN

1 apertura/foramine acustic


galming ZN

1 repercussion


galmkamer ZN

1 camera sonor/de echo


galmug ZN

1 cecydomia


galmvrij BN

1 sin echo
--e studio = studio sin echo


galnoot ZN

1 (nuce de) galla, cecidio


galnoteninkt ZN

1 tinta de nuce de galla


galnotentinctuur ZN

1 tinctura de nuce de galla


galnotenwesp ZN

1 cynipe


galnotenzuur ZN

1 acido gallic


galoche ZN

1 galoche (F)
ik heb een -- verloren = io ha perdite un de mi galoches


galon ZN

1 (ook MIL) galon
met -- beleggen = galonar


galonmaker ZN

1 galonero


galonneren WW

1 galonar


galonwever ZN

1 galonero


galop ZN

1 (gang van paard) galopo
in -- lopen = galopar
het paard in -- brengen = facer galopar le cavallo
2 (muziekstuk, dans) galopo


galoppade ZN

1 (het galopperen) galopo, galopada


galoppas ZN

1 passo de galopo


galopperen WW

1 galopar


galopperend BN

1 galopante


galpigment ZN

1 pigmento biliar


galsteen ZN

1 petra/calculo biliar/cystic, cholelitho


galsteenkoliek ZN

1 colica hepatic/biliar/biliose


galsteenvorming ZN

1 lithiase (-asis) biliar


galsteenziekte ZN

1 cholelithiasis


galsterig BN

1 rancide


galsterigheid ZN

1 ranciditate


galstoornis ZN

1 disordine biliose


galvanisatie ZN

1 galvanisation


galvanisch BN

1 galvanic
-- element = elemento galvanic
--e elektriciteit = electricitate galvanic
--e stroom = currente galvanic
--e polarisator = polarisator galvanic
metalen -- overtrekken = galvanisar metallos


galvaniseren WW

1 (aan galvanische stroom onderwerpen) galvanisar
2 (met een laagje metaal bedekken) galvanisar
metalen -- = galvanisar metallos
gegalvaniseerd ijzerdraad = filo de ferro galvanisate


galvanisering ZN

1 galvanisation


galvaniseur ZN

1 galvanisator


galvanisme ZN

1 galvanismo


galvanocaustiek ZN

1 galvanocaustica


galvanocaustisch BN

1 galvanocaustic


galvanocauter ZN

1 galvanocauterio, electrocauterio


galvanochirurgie ZN

1 galvanochirurgia


galvanochromie ZN

1 galvanochromia


galvanografie ZN

1 galvanographia


galvanografisch BN

1 galvanographic


galvanomagnetisch BN

1 galvanomagnetic


galvanomagnetisme ZN

1 galvanomagnetismo


galvanometer ZN

1 galvanometro, electrodynamometro
ballistische -- = galvanometro ballistic
astatische -- = galvanometro astatic


galvanometrie ZN

1 galvanometria


galvanometrisch BN

1 galvanometric


galvanoplastiek ZN

1 galvanoplastia, galvanoplastica


galvanoplastisch BN

1 galvanoplastic


galvanoscoop ZN

1 galvanoscopio


galvanoscopisch BN

1 galvanoscopic


galvanostegie ZN

1 galvanostegia


galvanotechniek ZN

1 Zie: galvanoplastiek


galvanotherapie ZN

1 galvanotherapia


galvanotropisme ZN

1 galvanotropismo


galvanotypie ZN

1 galvanotypia


galvet ZN

1 cholesterol, cholesterina


galvocht ZN

1 bile, secretion biliar


galvormer ZN

1 insecto gallicole


galwegen ZN MV

1 ductos/vias biliar


galwesp ZN

1 cynipe


galwespensteek ZN

1 piccatura/morsura de cynipe


galziekte ZN

1 affection/maladia biliose/biliar


galzucht ZN

1 Zie: geelzucht


galzuur ZN

1 acido gallic
2 acido biliari/cholic


Gambia ZN EIGN

1 Gambia


Gambiaan ZN

1 gambiano


Gambiaans BN

1 gambian
de --e munteenheid is de dalasi = le moneta gambian es le dalasi


gambiet ZN

1 gambito


gameet ZN

1 (BIOL) gameta, (van wieren) zoogameto


gamel ZN

1 gamella


gamelan ZN

1 gamelan


gametocyt ZN

1 gametocyto


gametofyt ZN

1 gametophyto


gametogamie ZN

1 gametogamia


gametogenese ZN

1 gametogenese (-esis)


gamma ZN

1 (Griekse letter) gamma
2 (toonladder) gamma
3 (geordende reeks) gamma, scala, spectro
-- van kleuren = gamma/scala de colores
een breed -- van onderzoek = un large spectro de recercas


gamma-actief BN

1 gamma-active


gammadeeltje ZN

1 particula gamma


gammadetector ZN

1 detector de radios gamma


gammafunctie ZN

1 function gamma


gamma-geïnduceerd BN

1 gamma-inducite


gammaglobuline ZN

1 gammaglobulina


gammaresonantie ZN

1 resonantia gamma


gammastraal ZN

1 radio gamma


gammastraler ZN

1 emissor de radios gamma


gammastraling ZN

1 radiation gamma


gammaverval ZN

1 disintegration gamma


gammawetenschappen ZN MV

1 scientias social


gammel BN

1 (oud en vervallen) caduc


gamogenese (-esis) ZN

1 gamogenese (-esis)


gamogenetisch BN

1 gamogenetic


gamogonie ZN

1 gamogenese (-esis)


gamomanie ZN

1 gamomania


gamotropisme ZN

1 gamotropismo


gander ZN

1 oca/ansere mascule


gang (I) ZN

1 (doorloop binnen een gebouw) corridor
de --en galmden van het geroep van de kinderen = in le corridores resonava le critos del infantes
2 (doorgang) passage
loop maar achterom door het --etje = prende le passage de detra
onderaardse -- = passage subterranee
een -- graven = excavar un passage/tunnel (E)
3 (vestibule) hall (E)
4 (manier van lopen) passo, ambulatura
zijn -- versnellen = accelerar le passo
zijn -- vertragen = decelerar/relentar/reducer le passo
met trage -- = con passo lente
5 (beweging, werking) functionamento, marcha {sj}, movimento
in volle -- zijn = esser in plen functionamento/marcha
aan de/op -- brengen = poner/mitter in marcha/in movimento
aan de -- houden = mantener in marcha/in movimento
-- maken = accelerar
aan de -- zijn = esser occupate/laborante/scribente/al labor, etc.
aan de -- gaan = mitter se al labor/travalio
zijn -- gaan = facer lo que on vole
men was al aan de -- = on habeva jam comenciate
6 (geleidelijke voortgang/ontwikkeling) curso, marcha {sj}
-- der geschiedenis = curso del historia
gewone -- van zaken = curso/marcha {sj} normal/ordinari del cosas
zijn gewone -- gaan = sequer su curso habitual/accostumate
de -- van zaken is als volgt = le procedura/procedimento es le sequente/es como seque
7 (loop, tocht ergens heen) cammino, percurso, viage
een -- naar Canossa maken = ir a Canossa
8 (gerecht) platto
9 (SCHEEP) (bij het laveren) bordada


gang (II) ZN

1 (misdadigersbende) gang (E), banda


gangbaar BN

1 currente, usual, habitual
--e uitdrukking = expression usual/currente/de uso currente
-- artikel = articulo currente/de vendita facile
-- alfabet = alphabeto currente
--e mening = opinion currente
--e opvatting = vista currente
--e methode = methodo currente/acceptate
is dat -- Nederlands? = esque isto es nederlandese currente?
2 (mbt geld) currente, valide, (wissel) negotiabile
--e munt/geld = moneta currente/in circulation
3 nomic
--e spelling = orthographia nomic


gangbaarheid ZN

1 (geldigheid van geld, etc.) validitate
2 (het algemeen toegepast worden) uso/usage currente/frequente
3 (het in gebruik zijn van uitdrukkingen, etc.) usage, empleo, uso
4 (het algemeen aanvaard zijn) acceptation (general), normalitate


gangboord ZN

1 passage


gangdeur ZN

1 porta del corridor


gangenstelsel ZN

1 systema/rete de corridores/galerias
onderaards -- = rete de galerias subterranee


gangensysteem ZN

1 Zie: gangenstelsel


Ganges ZN EIGN

1 Gange
van de -- = gangetic


gangetje ZN

1 (snelheid) ambulatura, marcha {sj}
kalm -- = marcha tranquille
2 (nauwe doorgang) parve corridor/passage


ganggesteente ZN

1 ganga


gangkast ZN

1 armario del corridor


gangklok ZN

1 horologio del corridor


ganglamp ZN

1 lampa del corridor


gangliëncellen ZN MV

1 cellulas ganglionar


gangliënstelsel ZN

1 systema ganglionar


ganglion ZN

1 ganglion


ganglionitis ZN

1 ganglionitis


ganglioom ZN

1 ganglioma


gangloper ZN

1 tapete/tapis (F) del corridor


gangmaker ZN

1 (pacemaker) pacemaker (E)
2 (wegbereider) promotor, initiator
3 (ijveraar) zelator
4 (iemand die de aanzet geeft tot feestvreugde, etc.) animator, stimulator, activista


gangmat ZN

1 matta del corridor


gangmineraal ZN

1 mineral de ganga


gangmuur ZN

1 muro del corridor


gangpad ZN

1 passage


gangreen ZN

1 gangrena, sphacelo, mortification
droog -- = gangrena sic
seniel -- = gangrena senil
verminkend -- = gangrena mutilante
door -- aantasten = gangrenar
aan -- lijdend = gangrenose


gangreneus BN

1 gangrenose
-- ontbinding = decomposition/putrefaction gangrenose
--e delen = partes gangrenose
--e wond = plaga gangrenose
-- verzwering = ulcere gangrenose


gangspil ZN

1 cabestan
spaak voor het -- = barra del cabestan


gangsteen ZN

1 ganga


gangster ZN

1 gangster (E)


gangsterbende ZN

1 gang (E) (de criminales), banda de gangsters (E)


gangsterdom ZN

1 gangsterismo


gangsterfilm ZN

1 film (E) de gangsters (E)


gangstermethoden ZN MV

1 methodos de gangsters (E)
dat zijn je reinste -- = isto es pur gangsterismo


gangstertroep ZN

1 Zie: gangsterbende


gangtrap ZN

1 scala del corridor


gangwaring ZN

1 passage


gangwiel ZN

1 Zie: vliegwiel


gangwissel ZN

1 differential, transmission


gannef ZN

1 fur, robator, bandito


gans ZN

1 oca, ansere
van een -- = anserin
gebraden -- = rostito de oca, oca rostite


gans BN

1 (geheel) tote, integre
de --e dag = le die integre/complete
van --er harte = de tote (le) corde


gans BW

1 totalmente, integremente, completemente, toto
-- niet = non ... del toto


ganselijk BW

1 totalmente, integremente, completemente, toto
-- niet = non ... del toto


gansvogel ZN

1 lamellirostro


Ganymedes ZN EIGN

1 Ganymedes
2 (ASTRON) Ganymedes


ganzenbek ZN

1 becco de oca/ansere


ganzenbloem ZN

1 chrysanthemo


ganzenbord(spel) ZN

1 joco del oca


ganzenborden WW

1 jocar le joco del oca


ganzenbout ZN

1 coxa de oca/ansere


ganzendistel ZN

1 soncho


ganzendons ZN

1 lanugine de oca/ansere


ganzendrek ZN

1 merda de oca/ansere


ganzenei ZN

1 ovo de oca/ansere


ganzenhoeder ZN

1 guardator/guardiano de ocas/de anseres, anserero


ganzenjacht ZN

1 chassa {sj} de ocas/anseres


ganzenjacht ZN

1 chassa {sj} de ocas/de anseres


ganzenlever ZN

1 ficato anserin/de ansere/de oca


ganzenleverpastij ZN

1 pastata de ficato anserin/de ansere/de oca


ganzenmarkt ZN

1 mercato de ocas/anseres


ganzenmars ZN

1 fila indie
in -- = in fila indie


ganzenneb ZN

1 Zie: ganzenbek


ganzenorde ZN

1 Zie: ganzenmars


ganzenpas ZN

1 passo de oca/ansere


ganzenpen ZN

1 penna/pluma de oca/ansere


ganzenpoot ZN

1 patta de oca/de ansere


ganzenspel ZN

1 joco de oca


ganzentong ZN

1 lingua de oca/de ansere


ganzenveer ZN

1 pluma/penna de oca/de ansere


ganzenvet ZN

1 grassia de oca/de ansere


ganzenvleugel ZN

1 ala de oca/de ansere


ganzenvoet ZN

1 pede de oca/ansere
2 (PLANTK) ambrosia, chenopodio


ganzenvoetfamilie ZN

1 chenopodiaceas


ganzerik ZN

1 (mannetjesgans) oca/ansere mascule, masculo de oca/ansere
2 (PLANTK) potentilla


gapen WW

1 (geeuwen) oscitar
het -- = oscitation
2 (dom toekijken) reguardar/mirar stupidemente
3 (open staan) hiar, esser aperte


gapend BN

1 aperte
--e wonde = plaga aperte
--e afgrond = abysmo


gaper ZN

1 (iemand die gaapt) oscitator
2 (houten beeld) insignia de drogista


gaping ZN

1 (gat, opening) finditura/apertura large, brecha {sj}
2 (leemte) hiato, lacuna


gappen WW

1 robar, furer, rapinar


gapper ZN

1 robator, fur, raptor


garage ZN

1 (autostalling) garage (F), remissa
2 (herstelplaats) officina de reparationes, garage (F)


garagechef ZN

1 chef (F) de garage (F)


garagedak ZN

1 tecto del garage (F)


garagedeur ZN

1 porta del garage (F)


garagehouder ZN

1 proprietario de un garage (F), garagista {zji}


garagehuur ZN

1 location de garage (F)


garagepersoneel ZN

1 personal de garage (F)


garagevloer ZN

1 solo de garage (F)


garanderen WW

1 garantir, (FIG) averar, certificar
ik kan niet -- dat je slaagt = io non pote garantir que tu habera successo
alle onderdelen worden één jaar gegarandeerd = tote le partes ha un garantia de un anno


garant ZN

1 garante
zich -- stellen = render se garante
-- staan = esser garante, responder
voor iemands schulden -- staan = responder del debitas de un persona


garantie ZN

1 garantia
schriftelijke -- = garantia scripte
zes maanden -- = garantia de sex menses
levenslange -- = garantia pro tote le vita
met twee jaar -- = garantite pro duo annos
met volledige -- = plenmente garantite
de -- geven = garantir
2 (borg) caution, securitate


garantieaandeel ZN

1 action de garantia


garantieakkoord ZN

1 accordo de garantia


garantiebeding ZN

1 Zie: garantieclausule


garantiebedrag ZN

1 Zie: waarborgsom


garantiebepaling ZN

1 Zie: garantieclausule


garantiebewijs ZN

1 Zie: garantiecertificaat


garantiecertificaat ZN

1 certificato/schedula de garantia


garantieclausule ZN

1 clausula de garantia


garantiecontract ZN

1 contracto de garantia


garantiefonds ZN

1 fundo de garantia


garantiekapitaal ZN

1 capital de garantia


garantiekrediet ZN

1 credito garantite


garantielabel ZN

1 etiquetta {kè} de garantia


garantieloon ZN

1 salario garantite


garantieprijs ZN

1 precio garantite


garantiesyndicaat ZN

1 syndicato de assecuratores
2 syndicato/gruppo/consortio de subscriptores


garantietermijn ZN

1 periodo/termino de garantia


garantietijd ZN

1 Zie: garantietermijn


garantieverdrag ZN

1 pacto/tractato de garantia


garantievoorwaarden ZN MV

1 conditiones de garantia


garantstelling ZN

1 garantia


gard ZN

1 (keukengereedschap) battitor
2 (roede) verga, virga


garde ZN

1 (lijfwacht, bewaker) guarda
2 (keurbende) guarda
Nationale Garde = Guarda National
keizerlijke -- = guarda imperial
koninklijke -- = guarda regal/royal
pauselijke -- = guarda papal
mobiele -- = guarda mobile
de oude -- = le vetule guarda


gardenia ZN

1 gardenia


gardenier ZN

1 jardinero


garderegiment ZN

1 regimento de guardas


garderobe ZN

1 (vestiaire) vestiario
2 (kleerkast) guardaroba
3 (kledingstukken) guardaroba


garderobejuffrouw ZN

1 dama del vestiario


garderobekast ZN

1 guardaroba


gardesoldaat ZN

1 (soldato del) guarda


garde-uniform ZN

1 uniforme de guarda


gardiaan ZN

1 guardiano


gardist ZN

1 (soldato del) guarda


gare ZN

1
halve -- = follo


gareel ZN

1 harnese
een paard in het -- slaan/spannen = mitter un cavallo in harnese
de boel in het -- houden = mantener le controlo del cosas


garen ZN

1 filo
tweedraads -- = filo duple
driedraads -- = filo triple
kunstzijden --s = filos de seta artificial
kluwen -- = pelota de filo
-- en band = merceria
-- en bandhandel/bandwinkel = merceria
-- en bandhandelaar/winkelier = mercero
-- spinnen = filar filos
-- twijnen = torquer filos
het -- opwinden = bobinar le filo
het is goed spinnen van andermans -- = il es facile de esser generose si on non paga pro isto


garen BN

1 de filo


garen-en-bandwinkel ZN

1 merceria


garenfabricage ZN

1 fabrication de filos


garenfabriek ZN

1 fabrica de filos, filatura


garenfabrikant ZN

1 fabricante de filos, filator


garenhaspel ZN

1 haspa


garenklos ZN

1 bobina de filo


garensoort ZN

1 sorta de filo


garenspinner ZN

1 filator, filandero


garenspinnerij ZN

1 filatura, filanderia


garenspoelster ZN

1 bobinatrice de filos


garentwijnder ZN

1 torquitor de filos


garenververij ZN

1 tinctureria de filos


garenwinkel ZN

1 merceria


garf, garve ZN

1 garba


gargantuesk BN

1 gargantuesc


gargouille ZN

1 gargola


Garibaldi ZN MV

1 Garibaldi
volgeling van -- = garibaldiano


garibaldihoed, garibaldi ZN (ITALIAANS)

1 garibaldi


garnaal ZN

1 crangon
--en pellen = decorticar/pellar crangones
gepelde --en = crangones decorticate
ongepelde --en = crangones non decorticate
broodje -- = Zie: garnalenbroodje


garnalenbroodje ZN

1 panetto/sandwich (E) al/con crangones


garnalencocktail ZN

1 cocktail (E) de crangones


garnalengeheugen ZN

1 memoria multo debile


garnalenkroket ZN

1 croquette (F) de crangones


garnalenmand ZN

1 corbe a crangones


garnalennet ZN

1 rete a crangones


garnalenpastei ZN

1 pastata/pastisso de crangones


garnalenpeller ZN

1 pellator/decorticator de crangones


garnalenragoût ZN

1 ragout (F) de crangones


garnalensalade ZN

1 salata al crangones


garnalensaus ZN

1 sauce (F) de crangones


garnalenschotel ZN

1 platto de crangones


garnalensoep ZN

1 suppa a/de crangones


garnalenvangst ZN

1 pisca de crangones


garnalenverstand ZN

1 intelligentia multo limitate


garnalenvisser ZN

1 piscator de crangones


garnalenvisserij ZN

1 pisca de crangones


garnalenvloot ZN

1 flotta de piscatores de crangones


garnalenvrouw ZN

1 venditrice de crangones


garnalenzegen ZN

1 Zie: garnalennet


garneersel ZN

1 guarnition, guarnimento, guarnitura
zijden -- = guarnitura de seta
kanten -- = guarnitura de dentella
fluwelen -- = guarnitura de villuto


garneersuiker ZN

1 sucro in pulvere


garneerzijde ZN

1 seta a/de guarnir


garneren WW

1 guarnir
een met fluweel en kantwerk gegarneerde japon = un roba/veste guarnite de villuto e dentella
een salade met een schijfje tomaat -- = guarnir un salata con un rondella de tomate


garnering ZN

1 Zie: garnituur


garnituur ZN

1 (garneersel) guarnitura, guarnition, guarnimento
-- van zijde = guarnition de seta
2 (keuze) categoria, selection
van het tweede -- = del secunde categoria


garnizoen ZN

1 garnison (F), guarnition
in -- liggen = esser in guarnition


garnizoenscommandant ZN

1 commandante del garnison (F)/guarnition


garnizoensfort ZN

1 presidio


garnizoenshospitaal ZN

1 hospital de garnison (F)/de guarnition


garnizoensleven ZN

1 vita de garnison (F)/guarnition


garnizoensplaats ZN

1 Zie: garnizoensstad


garnizoenssoldaat ZN

1 soldato de garnison (F)/de guarnition


garnizoensstad ZN

1 urbe de garnison (F)/de guarnition


garstig BN

1 rancide
-- worden = rancer
-- smaken = haber un gusto/sapor rancide


garstigheid ZN

1 ranciditate


garve ZN

1 Zie: garf


garven WW

1 (in garven binden) ligar in garbas, garbar
2 (garven verzamelen) colliger garbas


gas ZN

1 gas
vloeibaar -- = gas liquide
afgewerkt -- = gas de escappamento
brandbaarheid van een -- = combustibilitate de un gas
het -- aansteken = accender le gas
op -- koken = cocinar al/con gas
uitzetting van een -- = expansion de un gas
omzetten in -- = gasificar
omzetting in -- = gasification
-- geven = dar gas, accelerar le motor, premer/pulsar le acceleration, appoiar super le acceleration
het ineens -- geven = colpo de acceleration
meer -- geven = augmentar le gas
de auto rijdt op -- = le auto(mobile) va a gas
vol -- = a tote gas
-- voortbrengend = gasogene


gasaanleg ZN

1 installation del gas


gasaansluiting ZN

1 connexion de gas


gasaansteker ZN

1 accenditor de gas, accendegas


gasaanval ZN

1 attacco per gas, attacco con gases asphyxiante/con gas toxic/deleterie


gasaanvoer ZN

1 adduction de gas


gasaanvoerleiding ZN

1 tuberia de gas


gasachtig BN

1 gasose, gasiforme


gasafsluiter ZN

1 tappo del gas, valvula de clausura del gas


gasafsluiting ZN

1 disconnexion/clausura del gas


gasalarm ZN

1 alarma antigas


gasanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del gas


gasarm BN

1 povre in/de gas, continente pauc/poc gas, con un basse contento de gas


gasautomaat ZN

1 apparato de gas automatic


gasballon ZN

1 (luchtballon) ballon


gasbedrijf ZN

1 (produktie) fabrica de gas, (levering) compania del gas


gasbek ZN

1 becco de gas


gasbel ZN

1 (in een vloeistof) bulla de gas
2 (gasveld) jacimento de gas natural


gasbenzine ZN

1 gasolina


gasbereiding ZN

1 Zie: gasfabricage


gasbestrijdingsbataljon ZN

1 battalion antigas


gasbestrijdingsploeg ZN

1 equipa antigas


gasbeton ZN

1 beton/concreto aerate/gasose/a gas


gasboei ZN

1 boia (luminose) a/de gas


gasboiler ZN

1 boiler (E) a gas


gasbom ZN

1 bomba a gas (asphyxiante), bomba asphyxiante


gasbrand ZN

1 incendio de gas


gasbrander ZN

1 becco de gas


gasbron ZN

1 fonte de gas, (GEOL) mofeta


gasbuis ZN

1 tubo/conducto de gas


gasburet ZN

1 buretta a gas


gascilinder ZN

1 bottilia de gas


Gascogne ZN EIGN

1 Gasconia
bewoner van -- = gascon


Gascogner ZN

1 gascon


gascokes ZN

1 coke (E) de gas


gascompressor ZN

1 compressor de gas


gasconstante ZN

1 constante de gas
universele -- = constante universal de gas


gasconvector ZN

1 convector a/de gas


gasdampen ZN MV

1 vapores de gas


gasdetector ZN

1 detector de gases


gasdicht BN

1 impermeabile al gas(es), hermetic
-- afsluiten = clauder hermeticamente


gasdichtheid ZN

1 densitate de gas


gasdiffusie ZN

1 diffusion gasose/de gases


gasdistributie ZN

1 distribution del gas


gasdood ZN

1 morte per gas


gasdruk ZN

1 pression del gas


gaseruptie ZN

1 eruption de gas


gasether ZN

1 gasolina


gasexplosie ZN

1 explosion de gas


gasfabricage ZN

1 fabrication de gas


gasfabriek ZN

1 fabrica de gas


gasfilter ZN

1 filtro de gas


gasfitter ZN

1 installator del gas, gasista


gasfles ZN

1 bottilia de gas


gasfornuis ZN

1 furno de/a gas


gasgeiser ZN

1 calefaceaqua a/de gas


gasgenerator ZN

1 generator de gas, gasogeno


gasgloeikous ZN

1 manica


gasgloeilamp ZN

1 lampa a/de gas incandescente


gasgloeilicht ZN

1 Zie: gasgloeilamp


gasgranaat ZN

1 granata a/de gas


gashaard ZN

1 estufa a/de gas


gashandel ZN

1 manivella del gas


gashendel ZN

1 Zie: gashandel


gashoudend BN

1 gasose


gashouder ZN

1 recipiente de gas, gasometro


gasinstallatie ZN

1 installation de gas


gaskachel ZN

1 estufa a/de gas


gaskamer ZN

1 (kamer waarin levende wezens vergast worden) camera de gas, (voor ongedierte) camera de fumigation


gasketel ZN

1 Zie: gasreservoir


gaskinetisch BN

1
-- theorie = theoria cinetic del gases


gaskomfoor ZN

1 brasiero a/de gas


gaskool ZN

1 carbon a gas


gaskousje ZN

1 manichetto incandescente


gaskraan ZN

1 tappo/valvula del gas
de -- openzetten = aperir le (tappo/valvula del) gas


gaslamp ZN

1 lampa a/de gas


gaslantaarn ZN

1 lanterna a/de gas


gasleiding ZN

1 tubo/conducto de gas, (buizenstelsel) tuberia de gas
een -- aanleggen = installar gas


gasleiding ZN

1 gasoducto


gaslek ZN

1 fuga de gas
naar een -- zoeken = cercar le fonte de un fuga de gas


gaslevering ZN

1 Zie: gasvoorziening


gaslicht ZN

1 lumine/luce per gas


gaslucht ZN

1 odor de gas


gasman ZN

1 gasista


gasmanometer ZN

1 manometro a gas


gasmasker ZN

1 masca/mascara antigas/a gas, respirator


gasmengsel ZN

1 mixtura gasose/de gases


gasmeter ZN

1 contator de gas
de -- opnemen = leger le contator de gas


gasmolecuul ZN

1 molecula de gas


gasmotor ZN

1 motor a/de gas


gasnet ZN

1 rete de distribution del gas
iemand op het -- aansluiten = connexer un persona al rete (de distribution) del gas


gasolie ZN

1 gasoil (E)


gasoline ZN

1 gasolina, benzina


gasontladingslamp ZN

1 lampa a discarga


gasontleding ZN

1 decomposition de gaz


gasontploffing ZN

1 explosion de gas


gasontwikkeling ZN

1 formation de gas


gasoorlog ZN

1 guerra con gases asphyxiante


gasophoping ZN

1 accumulation de gas


gasopnemer ZN

1 empleato del gas


gasoven ZN

1 furno a/de gas


gaspatroon ZN

1 cartucha {sj} a/de gas


gaspedaal ZN

1 (van auto) pedal del acceleration/accelerator
het -- indrukken = appoiar/premer super le acceleration/accelerator


gaspeldoorn ZN

1 genista spinose, ulex


gaspenning ZN

1 moneta pro apparatos de gas


gaspijp ZN

1 tubo/conducto de gas


gaspijpleiding ZN

1 gasoducto


gaspit ZN

1 becco de gas


gasprijs ZN

1 precio/tarifa del gas


gasradiator ZN

1 radiator a/de gas


gasregulateur ZN

1 regulator de gas


gasrekening ZN

1 conto/nota del gas


gasreserves ZN MV

1 reservas de gas


gasreservoir ZN

1 reservoir (F) de gas


gasretort ZN

1 retorta de gas


gasreuk ZN

1 odor a/de gas


gasslang ZN

1 tubo flexibile de gas


gasstel ZN

1 parve furno a/de gas


gast ZN

1 (logé) hospite, invitato, convitato
onwelkome -- = hospite importun
ongewenste -- = hospite indesirabile, intruso
late -- = hospite de ultime hora
--en hebben/ontvangen = haber invitatos
te -- vragen = convitar
2 (eter) dinator, conviva, commensal
3 (horeca) hospite, cliente, (in hotel/pension) pensionario
4 (kerel) individuo, typo


gastank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de gas


gastanker ZN

1 tanker (E) de gas, nave cisterna (de gas)


gastarbeid ZN

1 mano de obra immigrate/estranie, labor/travalio per laboratores/travaliatores/obreros immigrate/estranie


gastarbeider ZN

1 travaliator/laborator/obrero immigrate/estranie
2
(collectief) gastarbeiders = mano de obra immigrate/estranie


gastarief ZN

1 tarifa/precio del gas


gastcollege ZN

1 curso date per un professor invitate/hospite


gastdirigent ZN

1 director/chef (F) de orchestra invitate/hospite


gastdocent ZN

1 professor invitate/hospite


gastenboek ZN

1 (bij receptie/begrafenis, etc.) libro del visitatores
2 (in hotel) registro de reception/del hotel (F)/hospites


gastendoekje ZN

1 parve toalia {alja} de hospites


gastenkamer ZN

1 (logeerkamer) camera de hospites


gastenkwartier ZN

1 Zie: gastenverblijf


gastenverblijf ZN

1 cameras de hospites
2 (in klooster) hospitio


gastgezin ZN

1 familia hospite
2 (pleeggezin) familia adoptive


gastheer ZN

1 (heer des huizes) hospite, amphytrion
als -- optreden = ager como un hospite
2 (BIOL) hospite
3 (SPORT) equipa local


gastheorie ZN

1 theoria del gases
kinetische -- = theoria cinetic del gases


gasthermometer ZN

1 thermometro a/de gas


gasthoogleraar ZN

1 professor visitante/invitate/hospite


gasthoogleraarschap ZN

1 posto de professor visitante/invitate/hospite


gasthuis ZN

1 hospital
in het -- liggen = esser in hospital


gastland ZN

1 pais hospite/invitante


gastmaal ZN

1 banchetto, festino, dinar


gastoestel ZN

1 apparato a/de gas


gastoevoer ZN

1 adduction/entrata del gas
de -- afsluiten = clauder le entrata del gas, trenchar {sj} le gas


gastorganisme ZN

1 (BIOL) commensal


gastplant ZN

1 planta epiphyte, epiphyto


gastralgie ZN

1 gastralgia


gastransport ZN

1 transporto/transportation de gas


gastrectomie ZN

1 gastrectomia


gastrine ZN

1 gastrina


gastrisch BN

1 gastric
--e koortsen = febres gastric


gastritis ZN

1 gastritis


gastro-enteritis ZN

1 gastroenteritis


gastro-enterologie ZN

1 gastroenterologia


gastro-enteroloog ZN

1 gastroenterologo, gastro-enterologista


gastro-intestinaal BN

1 gastrointestinal


gastrol ZN

1 rolo/parte pro un actor invitate, artista/actor invitate
een -- vervullen = esser invitate a jocar un rolo/parte


gastrologie ZN

1 gastrologia


gastrologisch BN

1 gastrologic


gastroloog ZN

1 gastrologo, gastrologista


gastromanie ZN

1 gluttonia epicuree, gastromania


gastronomie ZN

1 gastronomia


gastronomisch BN

1 gastronome, gastronomic, culinari
-- festijn = festino/banchetto gastronomic
--e maaltijd = repasto gastronomic
-- recept = recepta gastronomic


gastronoom ZN

1 gastronomo


gastrorragie ZN

1 Zie: maagbloeding


gastroscoop ZN

1 gastroscopio


gastroscopie ZN

1 gastroscopia


gastroscopisch BN

1 gastroscopic


gastrotomie ZN

1 gastrotomia


gastrula ZN

1 gastrula
vorming van een -- = gastrulation


gastrulatie ZN

1 gastrulation


gastspreker ZN

1 orator invitate/hospite


gasturbine ZN

1 turbina a/de gas


gastvoorstelling ZN

1
een -- geven = esser invitate a dar un representation


gastvrij BN

1 hospital
iemand een -- onthaal bereiden = dar un benvenita cal(i)de a un persona


gastvrijheid ZN

1 hospitalitate
wetten der -- = leges del hospitalitate
-- aanbieden/verlenen = dar/offerer hospitalitate
bij iemand -- genieten = gauder del hospitalitate de un persona, trovar hospitalitate presso un persona
bedankt voor de -- = gratias pro le hospitalitate


gastvrouw ZN

1 hostessa, amphitryona


gasuitlaat ZN

1 tubo de escappamento


gasvacuole ZN

1 vacuolo de gas


gasveer ZN

1 resorto de gas


gasveld ZN

1 jacimento/campo gasifere/de gas natural


gasverbruik ZN

1 consumo/consumption de gas


gasverbruiker ZN

1 consumitor de gas


gasvergiftiging ZN

1 intoxication/invenenamento per le gas


gasvering ZN

1 suspension pneumatic


gasverkenningstoestel ZN

1 detector de gas (toxic)


gasverlichting ZN

1 exclaramento/illumination a/de/per gas


gasverwarming ZN

1 calefaction a/de/per gas


gasvlam ZN

1 flamma de gas


gasvondst ZN

1 discoperta de (un jacimento de) gas


gasvoorraad ZN

1 stock (E)/reserva de gas


gasvoorziening ZN

1 approvisionamento/fornimento de gas


gasvormig BN

1 gasiforme, gasose
--e brandstof = combustibile gasose
--e (aggregatie)toestand = stato gasose
-- maken = gasificar
het -- maken = gasification
--e toestand = stato gasiforme/gasose


gasvormigheid ZN

1 stato gasose


gasvorming ZN

1 (NAT) formation de gas, gasification
indien -- optreedt = in le caso de gasification
2 (MED) flatulentia, meteorismo


gasvrij BN

1 sin gas, non gasose


gasvulling ZN

1 carga de gas


gaswinning ZN

1 extraction de gas


gaswolk ZN

1 nube/concentration de gas
verstikkende -- = nube asphyxiante de gas


gat ZN

1 (opening) apertura, foramine, orificio
daar is het -- van de deur! = illac es le porta!
iemand het -- van de deur wijzen = indicar a un persona ubi es le porta
een -- in de lucht springen = facer saltos de joia/gaudio
er geen -- in zien = non vider le solution
niet voor één -- te vangen zijn = esser intelligente, cognoscer mille expedientes
(ASTRON) zwart -- = foramine nigre
een -- dichten = tappar un apertura
2 (in het lichaam) cavitate
-- in een kies = cavitate in un dente
3 (hiaat) hiato, lacuna
--en in het geheugen = lacunas in le memoria
4 (uitholling) cavo, cavitate, fossa
5 (bres) brecha {sj}
6 (kont) culo, ano
zijn -- aan iets afvegen = mundar se le culo con un cosa
op zijn luie -- zitten = facer nihil
7 (FIN) (tekort) deficit
er is een -- van enkele tonnen = il ha un deficit de varie centos de milles
8
iemand streng in de --en houden = surveliar strictemente un persona
hou hem in de --en! = non le perde de vista!
iemand in de --en hebben = divinar le intentiones de un persona
dat loopt in de --en = isto salta al vista/al oculo
een -- in de markt = un vacuo in le mercato


gatenboorder ZN

1 perforator


gatenkaas ZN

1 caseo con foramines


gatenpateel ZN

1 Zie: vergiet


gatenplant ZN

1 philodendron


gatenzaag ZN

1 serra cylindric


gaterig BN

1 plen de foramines


gatlikken WW

1
iemand -- = leccar/lamber le culo a un persona


gatlikker ZN

1 leccator de culo, lambeculos, leccaculo


gatsometer ZN

1 indicator de velocitate


gaucho ZN

1 gaucho (S)


gaudinia ZN

1 gaudinia


gaufreerijzer ZN

1 ferro a/de gaufrar/gofrar


gaufreermachine ZN

1 machina a/de gaufrar/gofrar


gaufreren WW

1 gaufrar, gofrar
het -- = gaufrage, gofrage


gaufrering ZN

1 gaufrage, gofrage


gaullisme ZN

1 gaullismo {o}


gaullist ZN

1 gaullista {o}


gaullistisch BN

1 gaullista {o}
--e partij = partito gaullista
--e politiek = politica gaullista


gauss ZN

1 gauss


Gauss ZN EIGN

1 Gauss
logaritmen van -- = logarithmos de Gauss
wet van -- = lege gaussian/de Gauss


gaussisch

1 gaussian
--e ruis = ruito gaussian


Gauss-kromming ZN

1 curvatura gaussian


gauw BW

1 (snel) rapidemente, promptemente, velocemente, celeremente, presto, cito
zo -- mogelijk = le plus presto possibile
2 (weldra) tosto, bentosto, in pauc, in poc, proximemente
al -- merken = non tardar a vider


gauw BN

1 rapide, prompte, veloce, celere


gauwdief ZN

1 robator, fur, (zakkenroller) pickpocket (E)


gauwigheid ZN

1 haste, precipitation, promptitude
in de -- = in haste
in de -- vergat hij haar te feliciteren = in su haste ille oblidava de congratular la


gave ZN

1 (aalmoes) almosna
2 (geschenk) dono, donation, presente
-- Gods = dono de Deo/del celo
gulle/milde --n offeren = offerer donos/donationes generose
3 (talent, aanleg) talento, dono, facultate, aptitude
de -- bezitten om = haber le dono de
-- der welsprekendheid = dono del eloquentia
-- des woords = dono/facilitate del parola
een man van grote --n = un homine de grande dono/talentos


gaviaal ZN

1 gavial


gavotte ZN

1 (MUZ) gavotte (F)


gay ZN

1 homosexual, homophilo


gay BN

1 homosexual, homophile


Gazastrook ZN EIGN

1 zona de Gaza


gazelle ZN

1 gazella


gazelleoog ZN

1 oculo de gazella


gazen BN

1 de gaza
-- sluier = velo de gaza


gazeus BN

1 gasose
--e dranken = bibitas gasose


gazeuse ZN

1 limonada, soda


gazometer ZN

1 (gashouder) gasometro


gazon ZN

1 gazon, tapete verde/herbose
een -- maaien = secar/tonder un gazon


gazonbesproeiing ZN

1 irrigation de gazon


gazonmaaier ZN

1 secator de gazon


gazonplant ZN

1 planta de gazon


gazonsproeier ZN

1 spargitor de gazon


ge PERS VNW

1 vos, tu


ge(vol)machtigde ZN

1 mandatario


geaard BN

1 (met de aarde verbonden) connectite al terra
2 (met een bepaalde aard) de un indole, de un character, de un natura
hij is zo -- dat = su natura es tal que


geaardheid ZN

1 indole, character, natura, inclination, proclivitate
seksuele -- = inclination sexual


geaarzel ZN

1 hesitationes, vacillationes


geabonneerde ZN

1 abonato, subscriptor


geaccepteerd BN

1 acceptate
--e cheque = cheque acceptate
-- gebruik = costume acceptate


geaccidenteerd BN

1 accidentate
een -- terrein = un terreno accidentate


geaccidenteerdheid ZN

1 character accidentate


geaccrediteerd BN

1 accreditate
-- gezant = inviato accreditate


geacheveerd BN

1 complite, sophisticate
-- spel = technica sophisticate
gevoel voor het --e = senso del perfection


geacht BN

1 estimate, respectate, considerate, (in aanspreektitel) car
onze --e vriend en collega = nostre estimate collega e amico
algemeen -- zijn = gauder del estima general


geaderd BN

1 venose, venate
-- blad = folio venose
blauw -- = venate de blau
licht -- hout = ligno legiermente venate


geadopteerd BN

1 adoptate, adoptive
-- kind = infante adoptate


geadresseerde ZN

1 adressato, destinatario


geaffaireerd BN

1 multo occupate


geaffecteerd BN

1 affectate, preciose, manierate
-- spreken = parlar con affectation
--e maniertjes = manieras affectate


geaffecteerdheid ZN

1 affectation, preciositate, manierismo


geaggregeerd BN

1 aggregate, adjuncte


geagiteerd BN

1 agitate, excitate
-- raken = agitar se, excitar se
(HAND) de markt was -- = le mercato esseva agitate/fluctuante


geallieerd BN

1 alliate
--e strijdkrachten = fortias alliate


gealliëerde ZN

1 alliato


geamendeerd BN

1 emendate


geamuseerd BN

1 amusate, divertite
--e blik = reguardo amusate/divertite
-- naar iets kijken = reguardar un cosa de un aere amusate, reguardar un cosa con un expression divertite


geanimeerd BN

1 animate, vive
een weinig -- gesprek = un conversation pauco/poco animate


geankerd BN

1 (van ankers voorzien) ancorate, equipate de ancoras
2 (voor anker) ancorate
-- liggen = esser al ancora


gearing ZN

1 (versnelling) mechanismo de cambiamento de velocitate
2 (tandwiel) pinnion, rota dentate, ingranage


gearmd BW

1 bracio in bracio
-- lopen = ir/camminar bracio in bracio


gearomatiseerd BN

1 aromatisate


gearresteerde ZN

1 persona arrestate/apprehendite/detenite, detenito, arrestato, prisionero


gearticuleerd BN

1 (geleed) articulate
2 (mbt spraak) articulate
--e woorden = parolas articulate
-- spreken = ben articular


geaspireerd BN

1 aspirate
--e medeklinker = consonante aspirate


geassocieerde ZN

1 associato, socio, partner (E)


geassorteerd BN

1 (voorzien van allerlei soorten) assortite
die winkel is goed -- = iste magazin es ben assortite
2 (in soorten bij elkaar gevoegd) assortite, mixte


geassureerd BN

1 assecurate


geassureerde ZN

1 assecurato


geautomatiseerd BN

1 automatisate
-- telefoonnet = rete telephonic automatisate
--e produktielijn = catena de production automatisatie


geautoriseerd BN

1 autorisate
--e vertaling = traduction autorisate
(HAND) -- kapitaal = capital autorisate
hij daartoe niet -- = ille non ha le autoritate de facer lo


geavanceerd BN

1 (vooruitstrevend) avantiate, progressive, progredite
--e meningen = opiniones avantiate
-- in zijn denkbeelden = con ideas avantiate/progressive
2 (het meest gevorderd) avantiate, sophisticate
--e technieken = technicas avantiate/sophisticate
--e technologie = technologia sophisticate
3 (MIL) (vooruitgeschoven) avantiate


GEB

1 (Afk: Gemeentelijk energiebedrijf) societate municipal del energia


geb.

1 (Afk.: geboren) nascite


gebaand BN

1 practicabile
een --e weg = un cammino practicabile


gebaar ZN

1 gesto, signo
veelzeggend/veelbetekenend -- = gesto eloquente/evocatori/expressive
vaag -- = gesto evasive
achteloos -- = gesto disinvolte/de indifferentia
levendig -- = gesto vive
instinctmatig/onwillekeurig -- = gesto instinctive
-- van bewondering = gesto admirative/de admiration
-- van afgrijzen = gesto de repugnantia
-- van ontzetting = gesto de horror
moederlijk -- = gesto materne/maternal
goedkeurend -- = gesto approbative
symbolisch -- = gesto symbolic
uitdagend -- = gesto provocatori
obsceen -- = gesto obscen
royaal -- = gesto generose
theatrale --en = gestos theatral
sprekende --en = gestos expressive
expressie in woord en -- = expression in parola e gesto
iets met --en duidelijk maken = explicar un cosa con/per gestos
druk --en maken = facer gestos, gesticular
met --en = gestual


gebaard BN

1 barbate, barbute
2 (BIOL) fimbriate


gebaarmaker ZN

1 gesticulator


gebaarmaking ZN

1 gesticulation


gebabbel ZN

1 garrulada, garrulation, confabulation


gebak ZN

1 (uit deeg bereide lekkernijen) pastisseria, torta, gâteau (F)
stuk -- = trencho {sj} de torta
overheerlijk -- = pastisseria deliciose


gebakbodem ZN

1 fundo de torta/pastisseria


gebakje ZN

1 torteletta, (parve) gâteau (F), pastisseria


gebakken BN

1 (in pan) frite, rostite
-- ei = ovo frite
-- spijs = fritura
-- vis = pisces frite, fritura de pisces
-- makreel = fritura de maquerello
(FIG) aan iets -- zitten = esser maritate con un cosa


gebakschaal ZN

1 platto a/pro pastisserias, tortiera


gebakschotel ZN

1 Zie: gebakschaal


gebald BN

1
met --e vuist = con pugno serrate


gebalk ZN

1 (le) bramar, critos


gebaren WW

1 gesticular, facer gestos, (om iets duidelijk te maken) dar signo
de scheidsrechter gebaarde door te spelen = le arbitro indicava continuar le joco
hij gebaarde me te gaan zitten = ille me dava signo de seder me
2 (veinzen) simular


gebarencode ZN

1 codice de gestos


gebarenkunst ZN

1 arte mimic, mimica


gebarenmaker ZN

1 gesticulator


gebarenspel ZN

1 mimica, gestos, pantomima
veelbetekenend -- = mimica significative
iets weergeven door -- = signalar un cosa per medio de gestos, facer un pantomima
2 (OUDH) (kluchtspel) mimo


gebarenspeler ZN

1 Zie: mimespeler


gebarenspraak ZN

1 Zie: gebarentaal


gebarentaal ZN

1 linguage mimic/gestual/de gestos/de signos, gestos, mimica, pantomima
zich in -- uitdrukken = exprimer se per gestos/mediante gestos


gebarsten BN

1 findite, (in stukken) rumpite
-- lippen = labios findite
een -- schotel = un platto findite


gebas ZN

1 latrato


gebastaardeerd BN

1 hybride, hybridate, (mbt dieren) bastarde


gebazel ZN

1 garrulada insensate/stupide, divagation


gebbetje ZN

1 (parve) burla
--s maken = burlar


gebed ZN

1 prece, precaria, oration
het -- des Heren = le oration dominical
vurig -- = precaria fervente
stil -- = precaria/oration mental/interior, recolligimento
eucharistisch -- = precaria eucharistic
kort -- (tijdens de mis) = collecta
--en der stervenden = precarias del moribundos
-- voor de doden = oration pro le defunctos
een -- bidden/opzeggen = dicer/recitar un precaria/oration
een -- verhoren = exaudir un precaria
een boek met --en = un libro de precarias
dat is een -- zonder eind = 1. isto es un historia sin fin, 2. isto es un labor/travalio que fini al calendas grec


gebedel ZN

1 mendicitate, mendication


gebedenboek ZN

1 libro de precarias/de orationes, breviario
2 (getijdenboek) libro de officio
3 (ANGL KERK) ordinal


gebedenhuis ZN

1 Zie: bedehuis


gebedenhuisje ZN

1 Zie: bidkapel


gebedenkamer ZN

1 camera de precarias


gebedsdienst ZN

1 servicio de precarias


gebedsgenezer ZN

1 persona qui cura per precarias/per le fide


gebedsgenezing ZN

1 curation per precarias/per fide


gebedshouding ZN

1 attitude de precaria


gebedsmolen ZN

1 molino/rota a precarias/preces


gebedsriem ZN

1
joodse -- = phylacterio


gebedsrol ZN

1 Zie: gebedsmolen


gebedsruimte ZN

1 sala/camera de precarias


gebedsstonde ZN

1 Zie: gebedsuur


gebedsuur ZN

1 hora del precaria/del oration


gebedsverhoring ZN

1 exaudimento de precaria


gebedsweek ZN

1 septimana del precarias


gebeef ZN

1 tremulamento, tremulation


gebeeldhouwd BN

1 sculpite, sculpte, (in hout OOK) cisellate
--e stoel = sedia sculpte/cisellate
(FIG) --e gelaatstrekken = tractos sculpte/cisellate


gebeente ZN

1 (beendergestel) ossos, ossatura
2 (skelet) skeleto
3 (stoffelijk overschot) restos mortal


gebeier ZN

1 carillonamento (continue)


gebeiteld BN

1
-- zitten = esser in un position multo avantagiose


gebekt BN

1 munite de un becco
goed -- zijn = haber le talento del parola, haber le dono del eloquentia, esser un bon parlatpr


gebel ZN

1 colpos de campana/campanetta


gebelgd BN

1 furiose, choleric, in cholera, offendite


gebelgdheid ZN

1 furia, cholera, ira


gebenedijd BN

1 divin, celeste
-- oord = loco celeste


gebeneficieerde ZN

1 (begunstigde) beneficiario
2 (erfgenaam) herede, hereditario


gebergte ZN

1 montania(s), catena de montanias, massivo
de --n van Azië = le montanias de Asia


gebergtestelsel ZN

1 systema montaniose/de montanias


gebergtevorming ZN

1 formation de montanias, orogenese (-esis), orogenia


gebeten BN

1
op iemand -- zijn = esser irritate contra un persona


gebetenheid ZN

1 irritation


gebeuk ZN

1 colpos repetite
de deur bezweek onder het -- = le porta ha cedite sub le colpos


gebeurde ZN

1 occurrentia, evento, evenimento, lo que ha evenite/occurrite


gebeuren WW

1 (plaatsvinden) evenir, occurrer, haber loco, advenir
dat gebeurt elke dag = isto eveni/occurre cata die
er is een ongeluk gebeurd = il ha occurrite/habite un accidente
er moet heel wat --, wil Ajax geen kampioen worden = il esserea un miraculo si Ajax non ganiava le titulo
toevallig -- = accider, continger
plotseling/onverwacht -- = supervenir
het plotseling/onverwacht -- = supervenientia
2 (gedaan worden) facer se, effectuar se, realisar se
3 (overkomen) evenir, occurrer


gebeuren ZN

1 evento, evenimento, occurrentia, actualitate
dagelijks -- = actualitate quotidian
politieke -- = actualitate politic
opmerkelijk -- = evento remarcabile
historisch -- = evento historic


gebeurlijk BN

1 eventual, possibile, (FIL) contingente


gebeurlijkheid ZN

1 eventualitate, possibilitate, (FIL) contingentia
men moet op elke -- bedacht/voorbereid zijn = on debe esser preparate/preste a tote eventualitate


gebeurtenis ZN

1 evenimento, evento, occurrentia
onvoorziene -- = incidente
historische --sen = eventos historic
belangrijke --sen = eventos importante
aaneenschakeling van --sen = incatenamento de eventos
snel opeenvolgende --sen = eventos precipitate
keten van --sen = catena de eventos
loop der --sen = curso/evolution del eventos
toevallige -- = contingente, contingentia
vooruitlopen op de --sen = anticipar le eventos


gebeuzel ZN

1 futilitates, bagatellas, nonsenso perfecte


gebied ZN

1 region, area, zona, territorio, terra, dominio, terreno
-- met lage luchtdruk = area cyclonic
bezet -- = zona/territorio occupate
onveilig -- = zona de insecuritate
gedemilitariseerd -- = area/zona dismilitarisate
in de uiterste --en van China = in le confinios de China {sj}
achtergebleven -- = region subdisveloppate
op ecologisch -- = in le dominio del ecologia
het -- van de Romeinen = le territorio del romanos
het Nederlandse -- = le territorio nederlandese
het -- van de kunst = le terreno del arte
hij is een specialist op dat -- = ille es specialista in iste dominio
2 (heerschappij) poter, potentia, dominio, domination, imperio
het -- voeren over = exercer le poter super


gebieden WW

1 (gelasten) commandar, ordinar, injunger, imponer, dictar, prescriber
de rechter gebood stilte = le judice ha ordinate silentio
het fatsoen gebiedt mij te zwijgen = le decentia me impone le silentio
2 (noodzakelijk maken) necessitar, requirer
als de omstandigheden zulks -- = si le circumstantias necessita isto


gebiedend BN

1 imperative, imperiose, injunctive, autoritari
--e houding = attitude imperative
--e toon = tono imperative/imperiose
--e stem = voce imperative/imperiose
--e blik = reguardo imperative
-- teken = signo imperative
--e noodzaak = necessitate imperative
-- voorschrift = prescription imperative
(TAAL) --e wijs = imperativo, modo imperative, forma injunctive


gebieder ZN

1 maestro, soverano, (MIL) commandante


gebiedsaanduiding ZN

1 (linea de) demarcation (de un dominio/de un territorio)


gebiedsafstand ZN

1 abandono de territorios, cession territorial


gebiedsdeel ZN

1 territorio, region
overzeese --en = territorios/possessiones ultramarin/de ultramar


gebiedsgrens ZN

1 frontiera del territorio


gebiedsoverdracht ZN

1 transferentia/transferimento de territorio


gebiedsuitbreiding ZN

1 augmento/extension/expansion/aggrandimento territorial/de territorio


gebiedsvergroting ZN

1 Zie: gebiedsuitbreiding


gebiedsverlies ZN

1 perdita territorial/de territorio


gebiedswinst ZN

1 Zie: gebiedsuitbreiding


gebiesd BN

1 con orlo(s)
goud --e kraag = collo con orlo de auro


gebijt ZN

1 morsuras repetite


gebimbam ZN

1 carillonamento (continue)


gebint, gebinte ZN

1 armatura
het gebouw is stevig in zijn -- = le edificio ha un armatura solide


gebintbalk ZN

1 trabe/trave de armatura


gebinthout ZN

1 ligno pro armaturas


gebiologeerd BN

1 fascinate, incantate


gebit ZN

1 dentatura, dentition, dentes
gaaf -- = dentatura perfecte/intacte/complete
schitterend -- = dentatura brillante
regelmatig -- = dentatura regular
onregelmatig -- = dentatura irregular
slecht -- = dentatura mal
sterk -- = dentatura solide
vals -- = dentatura posticie, prosthese (-esis) dental/dentari


gebit(s)vorming ZN

1 dentition


gebitformule ZN

1 Zie: tandformule


gebitsbeschermer ZN

1 (van bokser) protegedentes, protector dental


gebitsformule ZN

1 formula dental/dentari/de dentition


gebitsprothese ZN

1 prothese (-esis) dental/dentari


gebitsregulatie ZN

1 orthodontia


gebitsverzorging ZN

1 hygiene dental/dentari, cura hygienic del dentatura


gebitsziekte ZN

1 maladia dental/dentari


gebitumineerd BN

1 bituminate
-- zand = sablo/arena bituminate


geblaard BN

1 (vol blaren) plen de/coperite de vesicas
2 (mbt paarden/koeien) con testa nigre e blanc, stellate


geblaas ZN

1 (het blazen) (le) sufflar, (van slang) sibilo, sibilamento
2 (het spelen op een muziekinstrument) (le) sonar


geblaat ZN

1 balamento


gebladerd BN

1 foliate


gebladerte ZN

1 foliage, folios, verdura


geblaf ZN

1 latrato


geblameerd BN

1 dishonorate


geblaseerd BN

1 snob (E), arrogante, insensibile


geblaseerdheid ZN

1 arrogantia, insensibilitate


geblesseerd BN

1 vulnerate


geblesseerde ZN

1 vulnerato


geblikker ZN

1 scintillamento, scintillation


gebliksem ZN

1 fulmines, fulgures


geblindeerd BN

1 blindate, cuirassate
-- raam = fenestra blindate


gebloemd BN

1 con/a/de flores
--e stof = stoffa a flores


gebloemte ZN

1 flores


geblokkeerd BN

1 blocate, (PSYCH ook) inhibite
--e rekening = conto blocate
--e emoties = emotiones blocate


geblokt BN

1 con/a quadros/quadrettos
--e stof = stoffa a quadros


geblondeerd BN

1 oxygenate


gebluf ZN

1 bluff (E), fanfaronada, rodomontata, vangloria


geblust BN

1
--e kalk = calce morte/extincte


gebocheld BN

1 gibbose


gebochelde ZN

1 gibboso
de -- van de Notre-Dame = le gibboso del Notre-Dame


gebocheldheid ZN

1 gibbositate


gebod ZN

1 (bevel) commandamento, ordine, (ook REL) (moreel) precepto
uitdrukkelijk -- = injunction
een -- uitvaardigen = promulgar un ordine
iemands --en naleven = sequer le commandamentos de un persona
iemands --en overtreden = infringer le commandamentos de un persona
iemands --en ten uitvoer leggen = applicar le commandamentos de un persona
Tien Geboden = Dece Commandamentos, decalogo
de --en van God nakomen = observar le commandamentos de Deo
met zijn tien -- eten = mangiar con le manos
zich aan God noch -- storen = viver sin fide ni lege
2 (FIL) imperativo


geboden BN

1 obligate
oplettendheid is -- = le attention se impone
grote voorzichtigheid is -- = il es necessari esser multo prudente


gebodsbeding ZN

1 Zie: gebodsbepaling


gebodsbepaling ZN

1 clausula imperative, disposition restrictive/preceptive


gebodsbord ZN

1 pannello que da un ordine, pannello imperative


geboefte ZN

1 canalia, criminales


geboeid BN

1 captive


geboekstaafd BN

1 authentic


gebogen BN

1 curve, curvate, incurvate, voltate, (mbt hoofd) inclinate
-- lopen = ir/marchar curvate
met -- hoofd lopen = ir le testa/capite inclinate
-- lijn = linea incurvate
-- rug = dorso voltate
kast met -- deuren = armario con portas curvate
2 (WISK) curve
-- vlak = superficie curve


gebogenheid ZN

1 curvatura


gebonden BN

1 (niet vrij) occupate, blocate
aan huis -- zijn = non poter se mover de su casa
2 latente
-- warmte = calor latente
-- elektriciteit = electricitate latente
3 (aan voorschriften onderhevig) ligate, regulamentate
aan zekere voorwaarden -- = subjecte a certe conditiones
niet aan regels -- = non subjecte a regulas
niet -- kunstenaar = artista independente
4 (mbt boek) ligate
-- boek = libro ligate/con copertura dur
5 (niet dun vloeibaar) ligate, spisse
-- soep = suppa spisse
-- saus = sauce (F) ligate
6 (MUZ) legato (I)
7
niet -- landen = paises non alineate


gebondenheid ZN

1 (het onvrij-zijn) manco de libertate
2 (gemis van vrije tijd) manco de tempore libere
3 (mbt soepen/sauzen) spissitate


gebonk ZN

1 ruito surde, colpos surde


gebons ZN

1 colpos/chocs continue


geboogd BN

1 arcate, voltate
--e vensters = fenestras voltate


geboomte ZN

1 (gruppo de) arbores, arboreto, (laag) subbosco
dicht -- = arbores dense
laag -- = arbores basse
hoog -- = arbores alte


geboor ZN

1 forages


geboorte ZN

1 nascentia
premature -- = nascentia/parto prematur
van de -- = natal
-- van een drieling = nascentia triple
aantal --n = numero de nascentias, natalitate
van zijn -- af = desde su nascentia
akte van -- = acto/certificato de nascentia
een -- aangeven = declarar un nascentia
een -- (feestelijk) herdenken = commemorar un nascentia
van voor de -- = prenatal
van na de -- = postnatal
2 (van Christus) nativitate
3 (afkomst) nascentia, origine, extraction
Nederlander van -- = nederlandese de nascentia/origine
van adellijke -- = de nascentia nobile
van nederige -- = de nascentia humile
van twijfelachtige -- = de origine dubitose
van lage -- = de basse extraction
van hoge -- = de nascentia illustre


geboorteaangifte ZN

1 declaration/registration de nascentia


geboorteadvertentie ZN

1 annuncio de nascentia


geboorteafwijking ZN

1 defecto congenital


geboorteakte ZN

1 certificato/acto de nascentia


geboortebeperking ZN

1 (streven) restriction/limitation del natalitate/del nascentias/del prole
2 (middelen, methoden) contraception


geboortebevordering ZN

1 stimulation del natalitate/del nascentias


geboortebewijs ZN

1 extracto de nascentia


geboortecontrole ZN

1 controlo/regulation del nascentias


geboortecurve ZN

1 curva del natalitate/del nascentias


geboortedag ZN

1 die natal/de nascentia
honderdste -- = centenario
2 (verjaardag) anniversario (del nascentia)
iemands -- vieren = celebrar le anniversario de un persona


geboortedaling ZN

1 discrescentia/bassa del natalitate, denatalitate


geboortedatum ZN

1 data de nascentia


geboortedicht ZN

1 Zie: geboortegedicht


geboortedorp ZN

1 village natal/native/de nascentia


geboortefeest ZN

1 nativitate
-- van Christus = Nativitate


geboortegedicht ZN

1 poema genethliac


geboortegewicht ZN

1 peso al nascentia


geboortegolf ZN

1 unda demographic/de nascentias


geboortegrond ZN

1 terra/solo natal/native, pais natal/native, patria


geboorteheilige ZN

1 Zie: doopheilige


geboortehoroscoop ZN

1 horoscopo de nascentia


geboortehuis ZN

1 casa natal/native


geboortejaar ZN

1 anno del nascentia (de un persona)


geboortekaartje ZN

1 billet de nascentia


geboortelaesie ZN

1 lesion natal


geboorteland ZN

1 pais/terra/solo natal/native, patria


geboortelepel ZN

1 coclear de nascentia


geboortenbeperking ZN

1 (streven) Zie: geboortenregeling
2 (middelen) contraception


geboortencijfer ZN

1 numero/cifra de nascentias, (indice/index de) natalitate
daling van het -- = diminution/discrescimento/decrescimento del natalitate, denatalitate
(te) hoog -- = supernatalitate


geboortendaling ZN

1 diminution/discrescimento/decrescimento del natalitate, denatalitate


geboortenoverschot ZN

1 excedente/excesso de natalitate/del nascentias, supernatalitate


geboortenregeling ZN

1 regulation/controlo del nascentias, (gezinsplanning) planification familiar


geboortepenning ZN

1 medalia de nascentia


geboorteplaats ZN

1 loco natal/native/de nascentia


geboorteprivilege ZN

1 privilegio native/de nascentia


geboorterecht ZN

1 derecto native/de nascentia


geboorteregister ZN

1 registro del nascentias


geboortestad ZN

1 urbe/citate native/natal/de nascentia/de origine


geboortestatistiek ZN

1 statistica del natalitate/del nascentias


geboortestond ZN

1 Zie: geboorteuur


geboortestreek ZN

1 region/terra natal/native/de nascentia, pais natal, patria


geboortetoeneming ZN

1 crescentia/augmento/augmentation del nascentias/natalitate


geboortetrauma ZN

1 trauma de nascentia


geboorteuur ZN

1 hora del nascentia


geboortig BN

1 native, originari
van/uit Bilthoven -- = native de Bilthoven


geboren BN

1 nascite
-- worden = nascer, venir al mundo
blind -- = cec de nascentia
dood -- = nascite morte
te vroeg -- kind = infante prematur
Mevrouw Petersen, -- Jansen = seniora Petersen, nascite Jansen
de scheikunde is uit de alchemie -- = le chimia ha nascite del alchimia
2 nate
een -- dichter zijn = esser poeta nate
3 (geboortig) native
hij is in Bilthoven -- = ille es native de Bilthoven
een -- Nederlander = un nederlandese native/de nascentia
4 (aangeboren) congenite, congenital
-- idioot = idiota congenite/congenital


geborgen BN

1 secur, in securitate, protegite, in bon manos
zich -- voelen = sentir se protegite/secur/in securitate


geborgenheid ZN

1 securitate, protection
iemand een gevoel van -- geven = dar un sentimento de securitate a un persona


geborneerd BN

1 meschin, stricte, limitate, obtuse, pauco intelligente


geborneerdheid ZN

1 meschineria, meschinitate, obtusitate


geborrel ZN

1 (het borrelen/opbruisen) effervescentia
2 (het borrels drinken) habitude de biber (alcohol)


geborsteld BN

1 (DIERK) (van borstels voorzien) proviste de setas
2 (PLANTK) (ruwharig) hispide
3 (met de borstel bewerkt) brossate


gebosseleerd BN

1 gravate in relievo


gebots ZN

1 chocs repetite


gebouw ZN

1 edificio, casa, construction
openbaar -- = edificio public
vleugel van een -- = ala de un edificio
voorzijde/kant van een -- = fronte de un edificio
(FIG) het -- van de godsdienst = le edificio del religion
rond -- = rotunda


gebouwd BN

1 construite
pas -- = de recente construction
2
(van personen) stevig -- zijn = esser de corporatura robuste


gebouwencomplex ZN

1 complexo (de edificios), gruppo de edificios


gebouwtje ZN

1 edicula, pavilion


gebr.

1 (Afk.: gebroeders) fratres


gebraad ZN

1 (stuk gebraden vlees) rostito, carne rostite
overheerlijk -- = rostito deliciose


gebrabbel ZN

1 lal(l)ation
2 (gestamel) balbutiamento


gebraden BN

1 rostite
-- vlees = carne rostite, rostito
-- kalfsvlees = rostito de vitello
-- worst = salsicia rostite/frite


gebral ZN

1 fanfaronada, vangloria


gebrand BN

1 tostate, torrefacite
--e amandel = amandola tostate
--e koffie = caffe torrefacite
--e suiker = caramello
-- glas = vitro pyrogravate
-- parelmoer = nacre fumate
2
-- zijn op iets = esser multo desirose/desiderose de un cosa


gebreid BN

1 tricotate, de tricot (F)
--e wollen handschoenen = guantos tricotate de lana


gebrek ZN

1 (het niet genoeg zijn, gemis) manco, mancantia, mancamento, absentia, defecto, falta, penuria, carentia, scarsitate
een nijpend -- aan = un carentia absolute de, un grande carentia de
-- aan gegevens = carentia de datos
-- aan belangstelling = falta/manco de interesse
-- aan eetlust = falta/manco de appetito
-- aan geld = falta/manco de moneta
-- aan slaap = mancantia de somno, somno insufficiente
-- aan rust = mancantia de reposo
-- aan zuurstof = manco de oxygeno
-- aan ruimte = manco/falta de spatio
-- aan samenhang = manco/falta de coherentia
-- hebben aan = mancar de, carer
in --e blijven = mancar a su deber
in --e blijven te betalen = non pagar
bij -- aan = in mancantia de, in absentia de, a falta de
bij -- aan beter = in mancantia de melio
door/wegens -- aan = per manco/mancantia de
bij -- aan bewijs = per manco/mancantia/insufficientia de provas/probas
2 (armoede, gemis) besonio, indigentia, miseria, inopia
-- lijden = viver in le miseria
3 (kwaal) defecto physic, infirmitate, vitio, deficientia, mal, (misvorming) malformation
4 (verkeerdheid, tekortkoming) defecto, defectuositate, vitio, menda, imperfection, falta
-- in de vorm = vitio de forma
-- van een machine = defecto de un machina
verborgen -- = defecto occulte/latente
een -- herstellen/verhelpen = remediar a un defecto
blind zijn voor iemands --en = clauder le oculos al defectos de un persona
verborgen --en = vitios celate/occulte
met --en = defectibile, defective
auto met --en = auto(mobile) defective
vrij van --en = libere de defectos
vol --en = mendose


gebreke ZN

1
in -- blijven = mancar a su deber(es)


gebrekig BN

1 mancante a su deber(es)


gebrekkig BN

1 defective, defectuose, deficiente, insufficiente, imperfecte, inadequate, vitiose, (vol fouten) mendose
--e verpakking = imballage deficiente/insufficiente
--e constructie = construction defectuose
-- taal = linguage defectuose
--e uitspraak = pronunciation defectuose/vitiose
--e werking = functionamento defectuose
-- excuus = povre excusa
--e kennis van Interlingua = cognoscentia imperfecte de Interlingua
een --e organisatie = un organisation inadequate/imperfecte, un mal organisation
hij spreekt -- Frans = ille parla un francese deficiente/defectuose
zich -- uitdrukken = exprimer se mal
2 (met lichamelijke gebreken) invalide, infirme
3 (primitief) primitive


gebrekkige ZN

1 persona infirme


gebrekkigheid ZN

1 imperfection, defectuositate, insufficientia, inadequation
2 (lichamelijk) deficientia, invaliditate, infirmitate


gebreksziekte ZN

1 maladia carential/de deficientia/de carentia


gebries ZN

1 (van de leeuw) rugito


gebrild BN

1 qui/que porta/usa berillos, con berillos


gebroddel ZN

1 obra mal facite


gebroed ZN

1 (mbt vogels) nidata
2 (ongedierte) vermina
3 (gespuis) canalia


gebroeders ZN MV

1 fratres
de -- Goudkuil = le fratres Goudkuil


gebroken BN

1 (stuk) rupte, rumpite, fracturate, frangite
-- been = gamba fracturate/rupte
-- ribben = costas fracturate
2 (gebrekkig) defectuose
-- Interlingua spreken = parlar un Interlingua defectuose/deficiente
3 (uitgeput) extenuate, exhauste
4 (onderbroken) interrupte
-- lijn = linea interrupte
5 (WISK) fractional, fractionari
-- getal = numero fractional/fractionari, fraction
6
-- wit = blanco crema


gebrom ZN

1 (van insekt) bombo
2 (geknor, gegrom) grunnimento
3 (gemopper) murmuration


gebronsd BN

1 bronzate, tannate (per le sol)


gebrouilleerd BN

1 in discordia
met iemand -- zijn = viver in discordia con un persona


gebruik ZN

1 empleo, uso, usage, utilisation, application, functionamento
met -- van keuken = con uso de cocina
een deur buiten -- stellen = condemnar un porta
(apparaten, etc.) voor huishoudelijk -- = pro uso domestic
voor dagelijks -- = pro uso currente
inwendig -- = uso/usage/application interne
uitwendig -- = uso/usage/application externe
duurzaam -- = usage prolongate
idiomatisch -- = uso idiomatic
het zelfstandig -- (van een werkwoord) = le uso como substantivo
het -- van natte doeken op het hoofd bij koorts = le application de pannos humide in caso de febre
het -- van tractoren = le empleo de tractores
verkeerd/onjuist -- = abuso, misuso, misusage
onjuist -- van een woord = uso/usage improprie de un parola
voortdurend -- = practica
voor algemeen -- = pro uso general
voor persoonlijk -- = pro uso personal
voor inwendig -- = pro uso interne
gereed voor -- = pro (le) uso immediate
ten --e van = pro uso de, destinate al uso de
ten --e afstaan = ceder a uno le uso de
in -- zijn = esser in uso
in -- genomen worden = entrar in functionamento
buiten -- = disusate, foras/foris de uso, in disuso
-- -- raken = cader in disuso
-- maken van = utilisar, adjutar se de, recurrer a, se servir de, usar, facer uso de
een ruim -- maken van = facer multe uso de
-- maken van de gelegenheid = profitar del/sasir le occasion
iets buiten -- stellen = mitter un cosa in disuso/sin uso/foras de/foris de usage/de uso, retirar del uso un cosa
voor eigen -- = pro su/tu/mi, etc. uso particular/personal/proprie
goed -- maken van = facer bon uso de
een druk -- maken van = facer uso abundante de
een gepast -- maken van = facer un uso discrete de
van iemands diensten -- maken = acceptar le servicios de un persona
druk -- maken van iets = utilisar intensivemente un cosa
schudden voor -- = agitar ante de usar
2 (gewoonte) moda, habitude, costume, uso, usage, consuetude, more, tradition, (aangenomen gebruik) convention
ingeworteld -- = institution
aartsvaderlijke --en = mores patriarchal
joodse --en = usos judaic
eeuwenoude --en = usages secular
bestaande --en = usages in vigor
plaatselijk -- = uso/costume local, uso del loco
de --en van een land = le costumes de un pais
zeden en --en = usos e costumes
aan het -- aanpassen = adaptar al uso
in -- komen = venir in uso
een -- invoeren/in zwang brengen = instaurar un usage
naar talmudisch -- = secundo le tradition talmudic
een -- in ere houden = conservar/mantener un costume
zo is het -- = tal es le costume
3 (verbruik) consumo, consumption
-- van aspirine = consumo de aspirina
geschikt voor -- = apte pro le consumo
zuinig in het -- = de basse consumo, economic
toename van het -- = augmentation del consumo/consumption
(van eetwaren) voor huishoudelijk -- = pro consumo domestic
groente voor eigen -- = verduras pro su proprie consumo


gebruikelijk BN

1 usual, habitual, accostumate, costumari, consuete, consuetudinari, conventional, ordinari, traditional, currente, establite
het --e alfabet = le alphabeto currente
de --e vragen = le questiones habitual
op de --e wijze = conformemente al usage, de maniera habitual
op het --e uur = al hora accostumate/usual
--e praktijken = practicas establite
de --e plichtplegingen = le ceremonias conventional/costumari
de --e naam van een plant = le nomine vulgar de un planta
zoals -- = como de costume, secundo le costume
zoals te doen -- = como on face usualmente/habitualmente, como (il) es usual/currente/habitual, como es le habitude
--e spelling = orthographia nomic


gebruikelijkheid ZN

1 habitualitate


gebruiken WW

1 (gebruik maken van) usar, utilisar, emplear, facer uso/empleo de, se servir de, manear
geweld -- = emplear fortia, facer empleo del fortia, haber recurso al/recurrer al fortia/al violentia
zijn tijd goed/slecht -- = facer un bon/mal uso del tempore
weinig woorden -- = facer uso de pauc/poc parolas
hij gebruikt een zaag = ille manea/se servi de un serra
een argument -- = usar un argumento
een geneesmiddel inwendig/uitwendig -- = usar/prender un medicina internemente/externemente
iemands woorden -- = usar le parolas de un persona
slaapmiddelen -- = utilisar somniferos
verdovende --en gebruiken = consumer drogas, drogar se
zijn verstand -- = utilisar le testa/capite
zich voor alles laten -- = lassar se utilisar pro toto
zich gebruikt voelen = sentir se utilisate
opnieuw -- = reemplear
iets vaak -- = facer un uso frequente de
niet meer te -- = inutilisabile
niet meer -- = disusar
verkeerd -- = misusar
het verkeerd -- = le misuso
voortdurend -- = practicar
Interlingua -- = practicar Interlingua
zijn ogen -- = aperir ben le oculos
gebarentaal -- = exprimer se per gestos/mediante gestos
dit wordt niet meer gebruikt = isto ha cadite in disuso
2 (verbruiken)
deze auto gebruikt veel benzine = iste auto(mobile) consume multe benzina/gasolina
3 (nuttigen) prender
een maaltijd -- = prender un repasto
geen alcohol -- = abstiner se de alcohol
wat wilt u --? = que vole vos prender?
gebruikt u suiker in de thee? = prende vos sucro in/pro le the?
4 (harddrugs innemen) drogar se


gebruiker ZN

1 (iemand die iets gebruikt) usator, utilisator
-- van een machine = utilisator de un machina
2 (verbruiker) consumitor
3 (JUR) (vruchtgebruiker) usufructuario
4 (heroïnegebruiker) heroinomano, drogato, junkie (E)


gebruikerscontract ZN

1 contracto de usatores


gebruikersvereniging ZN

1 gruppo de consumitores


gebruikersvriendelijk BN

1 de maneamento facile, conformemente al desiros/desiderios del consumitores, facile a/de usar, (handig) practic


gebruikmaking ZN

1 utilisation, uso, empleo
met -- van = utilisante, empleante, se serviente de


gebruiksaanwijzing ZN

1 modo de empleo, instruction(es) pro le uso, nota explicative
met -- = accompaniate de su modo de empleo


gebruiksartikel ZN

1 articulo de consumo/consumption, articulo de uso quotidian


gebruiksbibliotheek ZN

1 bibliotheca de uso quotidian


gebruiksdatum ZN

1
uiterste -- = data de peremption


gebruiksduur ZN

1 duration/durata de empleo/de functionamento


gebruiksgoederen ZN MV

1 merces/articulos/benes de consumo/de consumption
duurzame -- = benes de consumo (per)durabile


gebruiksklaar BN

1 preste al/pro le empleo/le uso/le usage


gebruiksmogelijkheid ZN

1 possibilitate de application
pvc heeft enorm veel --en = pvc ha mille usos


gebruiksrecht ZN

1 derecto de uso/usar


gebruikssfeer ZN

1 sphera de uso


gebruiksvoorschrift ZN

1 modo de empleo, instruction(es) pro le uso, nota explicative


gebruiksvoorwerp ZN

1 objecto usual/de uso/usage (currente)


gebruiksvriendelijk BN

1 Zie: gebruikersvriendelijk


gebruikswaarde ZN

1 valor intrinsic/effective/de usage/de uso, utilitate
dit object is zonder enige -- = iste objecto non ha alicun utilitate


gebruikswijze ZN

1 maniera/modo de usar/de emplear/de utilisar


gebruikt BN

1 empleate, usate, utilisate


gebruind BN

1 (door de zon) bronzado, tannate


gebruis ZN

1 (van koolzuurhoudende dranken) effervescentia


gebrul ZN

1 rugito
2 (getier) clamor, vociferation
3 (van brulaap) ululation


gebuikt BN

1 panciute, ventrute, ventripotente


gebuild BN

1 (gezeefd) setassate
-- meel = farina setassate
2 (gedeukt) con marcas de colpos
--e koffers = valises (F) con marcas de colpos


gebukt BN

1
-- gaan onder de last van = ir curve sub le peso de
-- gaan onder zorgen = esser cargate de preoccupationes
het volk ging -- onder de onderdrukking = le populo suffreva le repression


gebulder ZN

1 mugito, rugito
-- van de zee = mugito del mar


gebulk ZN

1 (van runderen) mugito


gebuur ZN

1 vicino


gecanneleerd BN

1 cannellate
--e zuilen = columnas/colonnas cannellate


gecastreerd BN

1 castrate


gecentreerd BN

1 centrate


gecharmeerd BN

1
op/van iemand -- zijn = esser sub le charme (F) de un persona, esser incantate de un persona


gechloord BN

1 chlorate, chlorurate


gechloreerd BN

1 Zie: gechloord


geciviliseerd BN

1 civilisate


gecko ZN

1 gecko


geclausuleerd BN

1 con un clausula (addite), con clausulas


gecombineerd BN

1 combinate, mixte, complexe


gecommitteerde ZN

1 (gevolmachtigde) delegato
2 (gemachtigd toeziener) examinator externe


gecompliceerd BN

1 complicate, complexe, intricate
-- karakter = character complexe
-- geval = caso complicate/difficile
--e breuk = fraction complicate/a complicationes
--e aanrijding = collision multiple
-- maken = complicar
-- worden = complicar se


gecompliceerdheid ZN

1 complication, complexitate, intrico, intrication
de -- van de moderne samenleving = le complexitate del societate moderne


gecompromitteerd BN

1 compromittite


geconcentreerd BN

1 (sterk) concentrate
--e oplossing = solution concentrate
-- zwavelzuur = acido sulfuric concentrate
-- salpeterzuur = acido nitric concentrate
2 (ingespannen) concentrate
-- werken = laborar/travaliar concentratemente/con concentration


gecondenseerd BN

1 condensate
--e melk = lacte condensate/evaporate


geconditioneerd BN

1 conditionate
--e reflex = reflexo conditionate


geconfedereerden ZN MV

1 confederatos


geconfijt BN

1 candite


geconfirmeerd BN

1 confirmate
-- krediet = credito confirmate
--e kredietbrief = littera confirmate de credito


geconjugeerd BN

1 (TAAL, WISK, SCHEI) conjugate
--e punten = punctos conjugate
-- systeem = systema conjugate


geconserveerd BN

1 conservate, preservate, in conserva, (in blik OOK) in latta
goed -- iemand = persona ben conservate
--e sardines = sardinas in conserva


geconsigneerde ZN

1 consignatario, destinatario


geconsolideerd BN

1 consolidate
--e schuld = debita consolidate


geconstipeerd BN

1 constipate


gecontextualiseerd BN

1 ponite in un contexto


gecontinueerd BN

1 continuate, prolongate


gecoördineerd BN

1 coordinate


gecostumeerd BN

1 costumate, in costume
-- bal = ballo costumate


gecultiveerd BN

1 (ontgonnen) cultivate
2 (verfijnd) cultivate, raffinate
-- smaak = gusto cultivate
--e smaak = gusto raffinate
--e parels = perlas cultivate


gecupeleerd BN

1 de cuppella
-- zilver = argento de cuppella


gedaagde ZN

1 defendente


gedaan BN

1 facite, terminate
het is met hem -- = ille es morte/perdite
het is met de rust -- = adeo tranquillitate!
iets van iemand -- krijgen = obtener un cosa de un persona


gedaante ZN

1 (uiterlijk) aspecto, figura, forma, configuration
menselijke -- = figura human
de -- aannemen van = prender le forma de
van -- veranderen, een andere -- aannemen = cambiar de aspecto, transfigurar
verandering van -- = cambio de aspecto, transfiguration
in de -- van = in forma/figura de
zich in zijn ware -- vertonen = jectar le masca/mascara
2 (verschijning, beeld) forma, contorno, apparition, imagine, (vaag beeld) silhouette (F)
zij onderscheidden flauw de --n van schepen = illes distingueva vagemente le contornos de naves
3 (REL) specie
de --n van brood en wijn = le sancte species


gedaanteverandering ZN

1 Zie: gedaanteverwisseling


gedaanteverwisseling ZN

1 (verwisseling van gedaante) transfiguration, transformation, cambio/cambiamento de forma
een volledige -- ondergaan = transformar se completemente
2 (van insecten) (ook FIG) metamorphose (-osis)
--en van de goden = metamorphoses del deos
--en van de kikkers = metamorphoses del ranas
volledige -- = metamorphose (-osis) complete


gedaas ZN

1 commatrage folle


gedachte ZN

1 (het denken) pensamento
de -- aan wat hij gehoord had = le pensamento a lo que ille habeva audite
er niet met zijn --n bij zijn = esser distracte
nooit uit iemands --n zijn = esser sempre/semper presente in le pensamento de un persona
2 (denkbeeld) pensar, pensata, pensamento, idea, puncto de vista
diepzinnige -- = pensata profunde
rustgevende -- = pensata consolante
in --en verdiept/verzonken = absorbite in pensatas, concentrate, pensive, pensative
iemand op andere --n brengen = facer cambiar de opinion un persona
van --e veranderen = cambiar de opinion/idea/pensamento
van -- zijn = esser de opinion, opinar
van --n wisselen = intercambiar opiniones/ideas/punctos de vista
op twee --n hinken = claudicar inter duo pensatas
een -- uiten = exprimer un idea
zijn --n onder woorden brengen = exprimer su ideas, formular pensatas
die -- laat me niet los = iste pensata/pensamento non me abandona
niet onder woorden te brengen --n = pensatas inexprimibile
de -- niet kunnen verdragen van = non supportar le idea de
zijn --n de vrije loop laten = dar libere curso a su pensamentos
iemands --n lezen = leger/divinar le pensamentos/pensatas de un persona
de -- koesteren te = haber le intention de
op twee --n hinken = vacillar inter duo punctos de vista, claudicar inter duo pensatas
(vrijdenkerij) vrije -- = libere pensata/pensamento
kwellende -- = obsession, idea fixe, monomania
de -- koesteren = caressar le idea
met een -- spelen = jocar con un idea, ponderar un possibilitate, reflecter super le possibilitate
de -- schiet me te binnen dat = il me veni in mente que
3 (mening) pensata, pensamento, opinion, idea, aviso
tot andere --n komen = cambiar de aviso
iemand tot andere --n brengen = facer cambiar de idea un persona
4 (herinnering) memoria
iets in --n houden = (re)tener/haber un cosa in memoria/in mente, tener presente un cosa, recordar, (rekening houden met) considerar


gedachteflits ZN

1 idea subite


gedachteloos BN

1 (onnadenkend) irreflexive, esturdite, inconsiderate
2 (werktuiglijk) sin reflecter, machinal, distracte
iemand -- napraten = repeter le parolas de un persona sin reflecter, repeter distractemente le parolas de un persona
-- in een boek bladeren = foliar/foliettar un libro mechanicamente


gedachteloosheid ZN

1 (onnadenkendheid) irreflexion
2 (onachtzaamheid) inadvertentia
3 (verstrooidheid) distraction


gedachtenassociatie ZN

1 association de ideas/pensatas


gedachtenconstructie ZN

1 construction de pensatas/de pensamentos


gedachtengang ZN

1 pensata, pensamento, rationamento, curso/ordine del ideas, linea de pensata(s), modo de pensar
kronkelige -- = meandros del pensata
zijn -- was onjuist = su rationamento esseva erronee
iemands -- onderbreken = interrumper le ordine de ideas de un persona, interrumper le rationamento de un persona
deze -- ligt aan zijn betoog ten grondslag = iste pensamentos/rationamento forma le base de su argumentation


gedachtenis ZN

1 (herinnering) memoria, remembrantia, recordation
ter -- van iemand/iets = in memoria/remembrantia de un persona/un cosa
in iemands -- leven = viver in le memoria de un persona
2 (voorwerp als aandenken) souvenir (F)


gedachtenisrede ZN

1 discurso commemorative


gedachtenkring ZN

1 (opvolging van gedachten) ordine/succession de pensatas/de pensamentos/de ideas
2 (gedachtensfeer) sphera del ideas


gedachtenleven ZN

1 vita mental/psychic, pensatas/pensamentos de un persona


gedachtenlezen ZN

1 lectura de pensatas/pensamentos, telepathia


gedachtenlezer ZN

1 lector/decifrator de pensatas/pensamentos, telepatha


gedachtenloop ZN

1 currente de pensatas/pensamentos, curso de ideas
een andere richting aan zijn -- geven = cambiar le direction de su pensatas/pensamentos/ideas, tornar le pensatas/ideas de un persona in un altere direction/in un direction differente


gedachtenniveau ZN

1 nivello de pensata/de pensamento


gedachtenoverbrenging ZN

1 transmission/transferentia/transferimento de pensatas/de pensamentos/de conceptos/ideas


gedachtenoverdracht ZN

1 Zie: gedachtenoverbrenging


gedachtenovergang ZN

1 transition de pensatas/pensamentos/conceptos/ideas


gedachtenpunten ZN MV

1 punctos suspensive/de suspension


gedachtenreeks ZN

1 serie de pensatas/de pensamentos


gedachtensprong ZN

1 cambiamento improvise del pensamento, salto mental
een -- maken = facer un salto mental de un idea a un altere


gedachtenstreep(je) ZN

1 lineetta suspensive/de suspension


gedachtenstroom ZN

1 currente/fluxo/torrente de pensatas/de pensamentos/de ideas


gedachtenvlucht ZN

1 fuga de pensatas/pensamentos


gedachtenvorming ZN

1 (FIL) ideation


gedachtenwending ZN

1 torno de pensata/de pensamento


gedachtenwereld ZN

1 mundo/universo mental/del pensatas/del pensamentos/del ideas, mentalitate


gedachtenwisseling ZN

1 excambio de ideas/de opiniones/de vistas, debatto, deliberation, discussion
vruchtbare -- = excambio fructuose de vistas
een -- houden = excambiar ideas/vistas/opiniones, discuter un cosa


gedachtenwolkje ZN

1 ballon, fumetto


gedachtig BN

1 memore (de), pensante (a)
-- zijn aan = pensar a, non oblidar
iemand in zijn gebeden -- zijn = remembrar/recordar un persona in su precarias/orationes


gedag! TW

1 salute!, hallo!
iemand -- zeggen = salutar un persona


gedagvaarde ZN

1 defendente


gedans ZN

1 dansa (incessante)


gedarmte ZN

1 Zie: ingewanden


gedartel ZN

1 gambadas


gedast BN

1 con cravata


gedateerd BN

1 (de datum hebbend) datate
-- zijn op = portar le data de
2 (oud) datate, inactual, archaic
-- toneelstuk = pecia de theatro datate


gedebatteer ZN

1 debattos continue


gedebaucheerd BN

1 depravate


gedecideerd BN

1 decidite, resolute, determinate, firme, categoric
een -- optreden = un firme intervention, un attitude resolute
iets -- weigeren = refusar un cosa firmemente/categoricamente


gedecideerdheid ZN

1 decision, resolution, determination


gedeclasseerde ZN

1 declassato


gedecolleteerd BN

1
--e japon = veste con décolleté (F)


gedecoreerd BN

1 decorate, con decorationes, portante decorationes
--e straten = stratas decorate/ornate


gedecoreerde ZN

1 decorato


gedeeld BN

1 (waarin een ander deelt) partite
2 (in delen gescheiden) partite, dividite
(PLANTK) --e bladeren = folios partite/dividite


gedeelte ZN

1 (deel) parte, portion, section, segmento
onderste -- = parte inferior
bovenste -- = parte superior
middelste -- = parte central
het grootste -- van het jaar = le plus grande parte del anno
voor het grootste -- = in su/pro le major parte
bij --n betalen = pagar per/in partes
voor een -- = in parte, partialmente
per uur of -- daarvan = per hora o parte/fraction de illo
2 (portie) portion
3 fragmento, morsello
een werk in --n uitgeven = fragmentar le publication de un obra


gedeeltelijk BN

1 partial
--e betaling = pagamento partial
--e toewijzing = assignation partial
--e acceptatie = acceptation partial
(ASTRON) --e zonsverduistering = eclipse/eclipsis solar partial


gedeeltelijk BW

1 partialmente, in parte
-- betalen = pagar partialmente
-- hierom = in parte pro iste ration
dat is slechts -- waar = isto es solmente ver in parte/partialmente
geheel of -- = total o partialmente


gedegen BN

1 (grondig) solide, seriose
-- opvoeding = education solide
-- studie = studio seriose
-- kennis = cognoscentia profunde
2 (echt) genuin
3 (zuiver, mbt metalen) virgine, native, pur
-- goud = auro virgine/pur


gedegenereerd BN

1 degenerate
--e kunst = arte degenerate


gedegenereerde ZN

1 degenerato


gedegenheid ZN

1 (grondigheid) soliditate, seriositate
2 (echtheid) genuitate
3 (zuiverheid, mbt metalen) puritate, puressa


gedegradeerd BN

1 degradate


gedegradeerde ZN

1 degradato


gedeisd BN

1 tranquille, quiete, calme
zich -- houden = mantener se calme


gedekt BN

1 (met een bedekking) coperite, coperte
-- hoofd = testa/capite coperte
--e lucht = celo coperte
2 (beschut) coperite, coperte, protegite
zich -- houden = non manifestar se, restar celate
3 (niet fel) sobrie
--e kleur = color sobrie
4 (gevrijwaard tegen risico) coperite, coperte
-- krediet = credito coperte
--e cheque = cheque (E) coperte
5
-- kapsel = pectinatura coperte


gedelegeerd BN

1 delegate, inviate


gedelegeerde ZN

1 delegato, inviato, representator
-- bij de Verenigde Naties = delegato presso le Nationes Unite


gedemilitariseerd BN

1 dismilitarisate
--e zone = zona dismilitarisate


gedemobiliseerde ZN

1 demobilisato


gedemoraliseerd BN

1 dismoralisate


gedemotiveerd BN

1 demotivate, discoragiate, (sterker) dismoralisate
-- raken = perder su motivation
ze zijn volkomen -- = illes ha devenite completemente dismoralisate


gedempt BN

1 (dichtgegooid) (terra)plenate
een --e gracht = un canal plenate
2 (niet fel/luid) dulce, debile
een -- licht = un luce/lumine dulce
een -- geluid = un ruito assurdate


gedender ZN

1 trepidamento


gedenkblad ZN

1 folio memorial, annales, chronica
in de --en der geschiedenis = in le annales/chronica del historia


gedenkboek ZN

1 (jubileumboek) libro commemorative
2 (boek waarin gebeurtenissen opgetekend zijn) annales, chronica
het -- der geschiedenis = le annales/chronica del historia


gedenkcedels ZN MV

1 Zie: gebedsriem


gedenkdag ZN

1 jorno/die commemorative, anniversario
de -- van de wapenstilstand = le commemoration del armisticio, Die del Armisticio
driehonderdjarige -- = tricentenario


gedenken WW

1 (eraan terugdenken) pensar a, memorar se de, remembrar, recordar se de
2 (in gedachtenis houden) commemorar, facer memoria de
de doden -- = commemorar le mortos
gedenk te sterven = non oblida nunquam que tu debera morir
3 (melding maken van) mentionar, facer mention de, citar
4
iemand in zijn testament -- = lassar un legato a un persona


gedenkjaar ZN

1 anno commemorative, anniversario


gedenknaald ZN

1 obelisco/columna/colonna commemorative


gedenkpenning ZN

1 placa/plachetta/medalia commemorative


gedenkplaat ZN

1 placa commemorative


gedenkplaatje ZN

1 plachetta/medalia commemorative


gedenkplaats ZN

1 loco commemorative/de commemoration


gedenkplaquette ZN

1 plachetta commemorative


gedenkraam ZN

1 vitriera commemorative


gedenkrede ZN

1 discurso commemorative/de commemoration


gedenkrol ZN

1 pergamena commemorative


gedenkschriften ZN MV

1 memorias, memorial
schrijver van --en = memorialista


gedenkspreuk ZN

1 sententia, maxima, motto, aphorismo


gedenksteen ZN

1 lapide/petra/stela/stele commemorative


gedenktafel ZN

1 tabula votive


gedenkteken ZN

1 monumento commemorative, memorial


gedenkwaardig BN

1 memorabile, digne de recordation, inoblidabile
--e dag = die/jorno memorabile
--e gebeurtenis = evento memorabile
-- feit = facto memorabile


gedenkwaardigheid ZN

1 memorabilitate, character memorabile
--en = factos memorabile


gedenkzuil ZN

1 columna/colonna commemorative


gedeponeerd BN

1 registrate, depositate
-- handelsmerk, wettig -- = marca depositate


gedeporteerde ZN

1 persona deportate, deportato


gedeprimeerd BN

1 depresse, depressive, deprimite
het -- zijn = depression
-- raken = deprimer se


gedeprimeerdheid ZN

1 depression


gedeputeerd BN

1 deputate
Gedeputeerde Staten = Consilio Executive del Provincia, Executiva Provincial


gedeputeerde ZN

1 deputato, delegato
2 (lid van de Gedeputeerde Staten) membro del Consilio Executive del Provincia, membro del Executiva Provincial


gederangeerd BN

1 (in de war) confuse
2 (gestoord) (mentalmente) confuse, (mentalmente) disturbate
3 (financiële moeilijkheden hebbend) in difficultates financiari/financial


gedesillusioneerd BN

1 disillusionate


gedesinteresseerd BN

1 disinteressate, indifferente
-- raken = perder interesse


gedesoriënteerd BN

1 disorientate


gedetacheerd BN

1 distachate {sj}


gedetailleerd BN

1 detaliate, minute, minutiose, (BW) in detalio
--e kaart = carta/mappa detaliate
-- verslag/rapport = reporto detaliate/minutiose
-- onderzoek = investigation minute
--e opgave = specification
-- vertellen = contar in detalio


gedetermineerd BN

1 determinate, prescribite, prescripte


gedetineerd BN

1 detenite, arrestate


gedetineerde ZN

1 detenito, arrestato, prisionero, captivo


gedialogeerd BN

1 in forma de dialogo


gedicht ZN

1 poema, poesia
cyclisch -- = poema cyclic
allegorisch -- = poema allegoric
episch -- = poema epic
lyrisch -- = poema lyric
didactisch -- = poema didactic
satirisch -- = poema satiric
symfonisch -- = poema symphonic
-- in proza = poema in prosa
éénregelig -- = monosticho
-- met één rijm = poema monorime
een -- maken = scriber un poema
een -- voordragen = recitar un poesia
een -- aan iemand opdragen = dedicar un poesia a un persona


gedichtenbundel ZN

1 collection de poemas/poesias


gedichtencyclus ZN

1 cyclo de poemas/de poesias


gedichtenreeks ZN

1 Zie: gedichtencyclus


gedichtenschrijver ZN

1 poeta


gedichtenverzameling ZN

1 collection de poemas/poesias


gedienstig BN

1 (dienstvaardig) servicial
2 (voorkomend) complacente, obligante
al te -- = officiose


gedienstige ZN

1 domestica


gedienstigheid ZN

1 (dienstvaardigheid) servicialitate
2 (voorkomendheid) complacentia, (overdreven voorkomendheid) officiositate


gedierte ZN

1 (de dieren) animales, bestias
het -- des velds = le bestias del campo
schadelijk -- = vermina
wild -- = animales salvage
tam -- = animales domesticate
2 (één dier) animal, bestia


gedifferentieerd BN

1 differentiate
-- onderwijs = inseniamento con nivellos distincte, inseniamento differentiate


gediftongeerd BN

1 diphthongate
--e klinker = vocal diphthongate


gedijen WW

1 crescer, prosperar, florar, florer, florescer, fructificar
het graan gedijt goed = le grano prospera
de nieuwe firma gedijde voorspoedig = le nove interprisa ha prosperate


gedimd BN

1
-- licht = lumine/luce reducite


geding ZN

1 (JUR) causa, processo, procedimento
kort -- = procedimento de urgentia
2 (voorwerp van bespreking) causa, thema
in het -- brengen = mitter in causa/in (le) discussion, submitter a discussion
in het -- zijn = esser objecto de discussion(es)


gedingvoerend BN

1 procedente


gediplomeerd BN

1 diplomate, qualificate


gediplomeerde ZN

1 diplomato


gedisciplineerd BN

1 disciplinate


gedisoriënteerd BN

1 disorientate


gedisponeerd BN

1 inspirate
de solist scheen die avond niet -- = le solista non pareva multo inspirate ille vespere/vespera


gedistantieerd BN

1 distante


gedistilleerd ZN

1 bibita alcoholic, liquor
handel in -- en wijnen = commercio de liquores e vinos


gedistilleerd BN

1 distillate
--e dranken = bibitas alcoholic, liquores


gedistingeerd BN

1 distinguite
-- voorkomen = apparentia distinguite
--e smaak = gusto sophisticate
hij is niet -- = ille manca de distinction, ille non ha stilo
dat staat heel = isto ha un aere multo distinguite


gedistingeerdheid ZN

1 distinction


gedobbel ZN

1 joco de datos


gedocumenteerd BN

1 documentate
goed -- verslag/rapport = reporto ben/solidemente documentate


gedoe ZN

1 (plichtplegingen) ceremonias
2 (drukte) tumulto


gedoemd BN

1 condemnate, destinate
-- te sterven = condemnate a morir
al deze plannen zijn -- te mislukken = tote iste planos es condemnate al fallimento


gedogen WW

1 (dulden) suffrer, tolerar, supportar
de politie gedoogt de verkoop van softdrugs = le policia tolera le vendita de drogas dulce/legier/blande
2 (toelaten) suffrer, autorisar, permitter, admitter
het gedoogt geen uitstel = isto non admitte dilation


gedomicilieerd BN

1 domiciliate, residente


gedonder ZN

1 (geluid van de donder) tonitro
het -- van het zware geschut = le tonitro del artilleria pesante
2 (narigheid) problemas
daar kun je een hoop -- mee krijgen = tu pote attraher te grande problemas


gedoodverfd BN

1
de --e winnaar = le vincitor secundo le major prognosticos, le favorito


gedoogbeleid ZN

1 politica de tolerantia


gedooggebied ZN

1 Zie: gedoogzone


gedoogzone ZN

1 zona de tolerantia


gedoornd BN

1 spinose
-- blad = folio spinose


gedraaf ZN

1 trotto, galopada


gedraai ZN

1 rotation
het -- van een wiel = le rotation de un rota
2 (getalm) tergiversation


gedraaid BN

1 torte, (verdraaid) distorte
--e zuil = columna/colonna torte
stoel met --e poten = sedia con pedes torte


gedraaidheid ZN

1 torsion


gedraal ZN

1 indecision, tergiversiones, vacillamento, hesitationes


gedrag ZN

1 (handelwijze) comportamento, conducta
dubbelzinnig -- = attitude equivoc
verdienstelijk -- = comportamento/conducta meritori
aanstotelijk -- = comportamento/conducta indecente
schandelijk -- = comportamento/conducta ignominiose
afwijkend -- = comportamento/conducta aberrante/anomale
voorbeeldig -- = comportamento/conducta exemplar
asociaal -- = comportamento/conducta asocial
bezadigd -- = comportamento/conducta ponderate
brutaal -- = comportamento/conducta insolente
schandalig -- = comportamento/conducta scandalose
achterbaks/slinks -- = comportamento/conducta tortuose
liederlijk -- = conducta/comportamento licentiose
onberispelijk/onbesproken -- = comportamento/conducta impeccabile/irreprehensibile
behoorlijk/correct -- = comportamento/conducta correcte
laakbaar -- = comportamento/conducta condemnabile/censurabile/criticabile
onverklaarbaar -- = comportamento/conducta inexplicabile
verwijtbaar -- = comportamento/conducta reprochabile {sj}
bewijs van goed (zedelijk) -- = attestation/certificato de bon conducta (moral)/de bon mores
zijn -- is beneden peil = su conducta/comportamento es inqualificabile
van -- veranderen = cambiar de comportamento/de conducta
zijn -- rechtvaardigen = justificar/legitimar su conducta/comportamento
2 (wijze van reageren op de omgeving) comportamento
het -- van een auto op een nat wegdek = le comportamento de un auto(mobile) super le superficie humide de un cammino
het -- van kwik bij kamertemperatuur = le comportamento del mercurio a temperatura ambiente


gedragen WW

1
(handelen) zich -- = comportar se, conducer se
zich behoorlijk -- = comportar se correctemente/convenibilemente
zich -- gedragen = comportar se exemplarimente
zich hysterisch -- = haber un comportamento hysteric
zich weten te -- = saper comportar se
2 (op de omgeving reageren) comportar se
hoe gedraagt kwik zich in de buitenlucht? = como se comporta mercurio al aere libere?


gedragen BN

1 (plechtstatig) solemne
op -- toon = in un tono solemne
2 (tweedehands) usate, portate
-- kleren = vestimentos usate


gedraging ZN

1 comportamento, conducta


gedragsafwijking ZN

1 aberration del comportamento/del conducta


gedragsanalyse ZN

1 analyse (-ysis) del comportamento/del conducta


gedragscode ZN

1 codice de comportamento/de conducta, etiquetta {kè}


gedragsconsistentie ZN

1 consistentia de comportamento/conducta


gedragsleer ZN

1 scientia del comportamento/del conducta, (DIERK) ethologia


gedragslijn ZN

1 linea de comportamento/de conducta, directiva, politica
van zijn -- afwijken = deviar de su linea de comportamento/de conducta
een -- volgen = sequer un linea de conducta


gedragsnorm ZN

1 norma de conducta/de comportamento


gedragspatroon ZN

1 modello/typo de comportamento/conducta


gedragspsychologie ZN

1 psychologia comportamental/del comportamento


gedragsregel ZN

1 regula de conducta/de comportamento, norma de conducta
een -- volgen = adoptar un regula de conducta/de comportamento
een -- in acht nemen = observar un regula de conducta/de comportamento


gedragsstoornis ZN

1 disturbantia/perturbation comportamental/de comportamento/de conducta


gedragstherapie ZN

1 therapia comportamental/del comportamento


gedragswetenschappen ZN MV

1 scientias del comportamento/conducta


gedram ZN

1 insistentia (disagradabile)


gedrang ZN

1 pressa, confusion
(FIG) in het -- komen = esser menaciate


gedreig ZN

1 menacias (reiterate)


gedrein ZN

1 lamento/lamentation enoiose


gedrenkt BN

1 impregnate


gedrentel ZN

1 (le) flanar


gedresseerd BN

1 maestrate, instruite
--e hond = can maestrate


gedreun ZN

1 (getril) trepidation
2 (geluid) rugito


gedreven BN

1 (mbt personen) passionate, enthusiasta, enthusiastic, fanatic, inspirate
2 (mbt metalen) cisellate


gedrevene ZN

1 enthusiasta, fanatico


gedrevenheid ZN

1 passion, fervor, fuga, enthusiasmo, fanatismo


gedribbel ZN

1 (in voetbal) dribble (E)


gedrieën TELW

1 le tres juncte
-- zaten ze op de bank = le tres juncte esseva sedite super le banco


gedrocht ZN

1 monstro, (mismaakt mens OOK) persona deformate


gedrochtelijk BN

1 monstruose


gedrochtelijkheid ZN

1 monstruositate


gedrogeerd BN

1 drogate


gedrongen BN

1 (kort en breed gebouwd) membrute
2 (beknopt) concise, breve, serrate
-- stijl = stilo concise/serrate
3 (dicht opeen) compacte, dense


gedrongenheid ZN

1 (mbt gestalte) statura membrute
2 (beknoptheid) concision, brevitate
3 (mbt ruimte) manco de spatio, strictessa


gedroogd BN

1 dishydratate, sic, siccate
--e groenten = verduras dishydratate
--e vis = pisce sic
--e pruim = pruna sic


gedroom ZN

1 sonios


gedruis ZN

1 ruito(s), rumor(es)


gedrukt BN

1 (van boeken, etc.) imprimite
2 (terneergeslagen) abattite, deprimite, depressive, depresse
--e markt = mercato deprimite
3 (niet ruim) parve
4 (niet hoog) basse
-- gewelf = volta basse
5 (niet breed) stricte


gedruktheid ZN

1 (zwaarmoedigheid) abattimento, depression


geducht BN

1 timibile, formidabile, tremende, terribile
--e tegenstander = adversario/opponente formidabile
--e wapenen = armas formidabile
een --e afstand = un distantia tremende


geduinte ZN

1 dunas


geduld ZN

1 patientia
onuitputtelijk -- = patientia inexhauribile/inexhaustibile
eindeloos -- = patientia infinite
-- hebben met iemand = haber patientia con un persona
het -- bewaren = conservar le patientia
het -- verliezen = perder le patientia
-- hebben/oefenen = haber/exercer/armar patientia, patientar
-- betrachten = monstrar patientia
iemand tot -- manen = exhortar un persona al patientia
aansporing tot -- = exhortation al patientia
even --, a.u.b! = un momento, per favor!, un pauco/un poco de patienta, per favor!
iemands -- op de proef stellen = mitter/poner a proba/prova le patientia de un persona
er komt een einde aan mijn -- = mi patientia ha un limite
daar is veel -- voor nodig = isto require multe patientia
mijn -- is op = mi patientia es exhauste, io es al fin de mi patientia


geduldig BN

1 patiente
--e arbeid = travalio/labor patiente/de patientia
-- afwachten = attender patientemente
een -- gedragen lijden = un suffrentia indurate/supportate patientemente


geduldoefening ZN

1 patientia


geduldwerkje ZN

1 labor/travalio de (multe) patientia


gedupeerd BN

1 dupate


gedupeerde ZN

1 dupe, victima


gedurende VZ

1 durante, in le curso de
-- zijn bezoek = durante su visita
-- de reis = in le curso del viage


gedurfd BN

1 osate, riscose, audaciose, temerari, hardite, (uitdagend) provocante, provocative, provocatori
--e poging = tentativa osate
--e kleding = vestimentos osate/provocative/audace
--e conclusie = conclusion osate
een zeer --e toespeling = un allusion ben osate


gedurfdheid ZN

1 audacia, temeritate, harditessa


gedurig ZN

1 (telkens herhaald) continue, repetite, recurrente
-- breuk = fraction continue
--e evenredigheid = proportion continue
-- produkt = producto continue
--e pijn = dolor recurrente
2 (aanhoudend) permanente, incessante, perpetue, perpetual, constante
--e bron van onenigheid = fonte perpetual de discordo


gedurigheid ZN

1 permanentia, continuitate, constantia, recurrentia
-- van de pijn = recurrentia del dolor


geduvel ZN

1 difficultates, problemas


geduw ZN

1 pulsatas


gedwarrel ZN

1 torneamento
-- van sneeuwvlokken = torneamento de floccos de nive


gedwarsboomd BN

1 contrariate


gedwee BN

1 docile, obediente, flexibile, submissive, submisse
-- kind = infante docile
zich -- onderwerpen aan het noodlot = submitter se docilemente al fatalitate


gedweeheid ZN

1 docilitate, obedientia, submission, flexibilitate


gedweep ZN

1 enthusiasmo exaggerate, exaltation, fanatismo
het -- met The Rolling Stones = le culto del Rolling Stones


gedwongen BN

1 (onvermijdelijk) obligate, compulsori, constringite, fortiate, involuntari(e)
-- glimlach = surriso constringite/fortiate
-- huwelijk = maritage fortiate
-- lening = presto fortiate
-- ontslag = licentiamento/dimission obligate
2 (gekunsteld) affectate, fortiate, artificial, innatural
-- glimlach = surriso affectate/fortiate/innatural
-- kalmte = calma fortiate
-- lachen = rider in maniera fortiate/affectate/innatural


gedwongenheid ZN

1 (gekunsteldheid) character fortiate, affectation


geëerd BN

1 honorate, respectate, estimate, (eerbiedwaardig) venerabile
een algemeen -- man = un homine respectate per totes


geef ZN

1
te -- = (quasi) gratis, (quasi) gratuitemente, a precio derisori
dat is te -- = isto es un dono


geefachtig BN

1 generose, liberal


geëigend BN

1 proprie, appropriate, convenibile, conveniente, adequate, idonee
met de (daartoe) --e middelen = usante/con le medios appropriate/adequate
de -- persoon = le persona idonee


geel BN

1 jalne, (goudgeel) flave
--e ras = racia jalne
-- koper = cupro jalne
--e koorts = febre jalne
--e gevaar = periculo jalne
Gele Zee = Mar Jalne
(SPORT) --e kaart = carta jalne
het -- zijn = jalnessa


geel ZN

1 (kleur) jalne
zich in het -- kleden = vestir se in jalne
2 (kleur/verfstof) jalne
een pot -- = un potto de jalne
3 (dooier) jalne, vitello
het -- van een ei = le jalne/vitello de un ovo
4 (gele kaart) carta jalne
de scheidsrechter toonde hem het -- = le arbitro le ha monstrate le carta jalne


geelachtig BN

1 jalnastre, jalnette, flavescente


geelachtigheid ZN

1 color jalnestre/jalnette/flavescente


geelbruin BN

1 brun jalnastre, (licht) fulve, (donker) sepia


geelfilter ZN

1 filtro jalne


geelgors ZN

1 emberiza


geelheid ZN

1 color jalne, jalnessa


geelkleurig BN

1 jalne


geelkoper ZN

1 cupro jalne, laton


geelkoperen BN

1 de cupro jalne, de laton
-- pijp = tubo de laton


geelpotig BN

1 Zie: geelvoetig


geelsel ZN

1 jalne


geelster ZN

1 gagea arvense


geeltje ZN

1 billet de 25 florinos


geelvoetig BN

1 (DIERK) flavipede


geelwortel ZN

1 curcuma


geelzien ZN

1 (MED) xanthopsia


geelzucht ZN

1 jalnessa, hepatitis viral, ictero
lijder aan -- = icterico


geelzuchtig BN

1 icteric


geelzuchtpatiënt ZN

1 icterico


geelzuur ZN

1 acido xanthic


geëmailleerd BN

1 smaltate
--e pan = casserola smaltate


geëmancipeerd BN

1 emancipate
--e vrouw = femina emancipate


geëmancipeerdheid ZN

1 emancipation


geëmigreerde ZN

1 immigrato


geëmotioneerd BN

1 emotionate, emotional
-- spreken = parlar con grande emotion


geëmotioneerdheid ZN

1 emotionalitate


geëmployeerde ZN

1 empleato, functionario


geen BW

1 non
er is -- kaas = il non ha caseo
dat is -- doen = isto non es facibile/possibile
nog -- tien minuten later = a pena dece minutas plus tarde, il non habeva passate dece minutas
een kind van nog -- drie jaar = un infante de minus de tres annos


geen ONB VNW BIJV

1 nulle, necun
-- antwoord = nulle responsa
-- mens = nemo, necuno
-- ander = nemo/necuno altere


geen AANW VNW

1 necuno
-- van hen = necuno de illes
-- van beiden = necuno del duo
zo goed als -- = quasi necuno


geen enkel ONB VNW BIJV

1 nulle, necun
op --e wijze = de nulle/necun maniera/modo, non del toto


geënerveerd BN

1 nervose, excitate, agitate


geëngageerd BN

1 (bij de tijdsproblemen betrokken) ingagiate
2 (verloofd) fidantiate


geenszins BW

1 nullemente, de nulle/necun maniera/modo, non del toto, absolutemente no


geep ZN

1 belone (vulgar)


geëquilibreerd BN

1 equilibrate


geërgerd BN

1 irritate, indignate


geërgerdheid ZN

1 irritation, indignation


geervalk ZN

1 gerfalcon


geest ZN

1 spirito
de -- betreffend = spiritual
jong van -- = juvene de spirito
menselijke -- = spirito human
kritische -- = spirito critic
gestoorde -- = spirito malade
fijnbesnaarde -- = spirito delicate
scherpe -- = spirito subtil
rijpheid van -- = maturitate de spirito
de armen van -- = le povres/pauperes de spirito
-- van de tijd = spirito del epocha/tempore
-- van de wet = spirito del lege
zijn -- verrijken = inricchir su spirito
verrijking van de -- = inricchimento del spirito
een analytische -- hebben = haber le spirito del analyse (-ysis)
helder van -- zijn = haber le spirito lucide
tegenwoordigheid van -- hebben = haber presentia de spirito
in iemands -- handelen = ager in le spirito de un persona
er heerst een goede -- in het team = il regna un bon spirito in le equipa/team (E)
de -- krijgen = haber un idea luminose
woorden van dezelfde -- = parolas de equal tenor
iets in de -- van = alco assi como, alco del typo de
in de -- van iemand handelen = ager secundo le intentiones de un persona
2 (onstoffelijk/bovennatuurlijk wezen) spirito, apparition, genio
Heilige Geest = Sancte Spirito
boze -- = spirito maligne, diabolo, demonio, demone, cacodemone
--en oproepen = evocar spiritos
3 mente
open -- = mente aperte
gezonde -- = mente san/aperte
heldere -- = mente lucide
soepele -- = mente elastic
logge -- = mente lente
bekrompen -- = mente stricte
de -- oefenen = exercitar le mente
oefening van de -- = exercitation del mente
voor de -- staan = esser presente in le mente
voor de -- roepen/halen = evocar
dat staat me duidelijk voor de -- = io lo vide multo clarmente
iets voor de -- halen = evocar/recordar un cosa
iemands -- vergiftigen = instillar odio in le mente de un persona
zijn -- scherpen = acutiar le mente
4 (ziel) anima, pneuma
de -- geven = render le anima, expirar
zijn auto gaf de -- = su auto(mobile) exhalava le ultime spirito
5 (FIL, RHET) ethos
6 (vluchtige stof) spirito
7 (geestigheid) spirito
de -- van Voltaire = le spirito de Voltaire


geestdodend BN

1 multo enoiose, imbrutiente, (eentonig) monotone
-- werk = labor que obtunde le mente


geestdrift ZN

1 enthusiasmo, zelo, passion, ardor, fervor, foco, verve (F), elan (F)
vol -- = plen de enthusiasmo
overlopen van -- = disbordar de enthusiasmo
iemand in -- brengen = enthusiasmar un persona
in -- geraken/ontbranden = devenir enthusiasta/enthusiastic, enthusiasmar se, exaltar se
geweldige -- = delirio
-- opwekken = suscitar enthusiasmo


geestdriftig BN

1 enthusiastic, enthusiasta, passionate, zelose, dithyrambic
-- applaus = applauso enthusiastic
-- maken = enthusiasmar, inflammar
-- iemand = enthusiasta
-- toejuichen = acclamar enthusiasticamente
hij was niet erg -- = ille monstrava pauc/poc enthusiasmo
iets -- bewonderen = admirar un cosa passionatemente


geestdrijvend BN

1 fanatic


geestdrijver ZN

1 fanatico


geestdrijverij ZN

1 fanatismo


geestelijk BN

1 clerical, ecclesial, ecclesiastic, religiose
--e stand = stato ecclesiastic/religiose, clero, clericato
--e liederen = hymnos religiose
2 intellectual
--e aftakeling = decadentia intellectual
--e armoede = paupertate/povressa/indigentia intellectual
--e inspanning = effortio intellectual/mental
-- leven = vita intellectual
-- niveau = nivello intellectual
3 moral
--e schade = damno(s) moral
4 spiritual
--e vader = patre spiritual
-- leidsman = director spiritual
-- leven = vita spiritual
--e armoede = povressa/paupertate spiritual
-- karakter = spiritualitate
-- karakter van de ziel = spiritualitate del anima
5 mental
--e vermogens = facultates mental
--e afwijking = aberration mental
-- evenwicht = equilibrio mental
--e hygiëne = hygiene mental
-- gehandicapte = handicapato mental
--e gezondheid = sanitate mental
--e mishandeling = crueltate mental
-- voorbehoud = restriction mental
-- voedsel = pabulo mental
6 immaterial
-- welzijn = benesser immaterial
7 psychic
--e onevenwichtigheid = disequilibrio psychic


geestelijke ZN

1 clerico, ecclesiastico, homine de ecclesia, curato
de reguliere --n = le clero regular
de seculiere --n = le clero secular
dienstdoende -- = officiante, officiator
2 (dominee) pastor protestante


geestelijkheid ZN

1 (geestelijken) clero
de hoge -- = le alte clero
de lage -- = le basse clero
reguliere -- = clero regular
seculiere -- = clero secular
roomse -- = clero catholic
protestantse -- = clero protestante
de Belgische -- = le clero de Belgio/Belgica
2 (hoedanigheid) spiritualitate


geesteloos BN

1 (saai) sin spirito, private de spirito, insipide
2 (dom) stupide, ignorante


geesteloosheid ZN

1 (saaiheid) mancantia de spirito, insipiditate
2 (domheid) stupiditate, ignorantia


geestenbanner ZN

1 exorcista, exorcisator


geestenbannerij ZN

1 exorcismo


geestenbezweerder ZN

1 (uitbanner) exorcista, exorcisator
2 (oproeper) necromante


geestenbezwering ZN

1 (het bannen) exorcismo
2 (het oproepen) necromantia, evocation del spiritos


geestenleer ZN

1 pneumatologia, spiritismo


geestenrijk ZN

1 regno/mundo del spiritos


geestenuitbanning ZN

1 exorcismo


geestenuur ZN

1 hora del spiritos


geestenwereld ZN

1 mundo del spiritos


geestenziener ZN

1 visionario, medium (L)


geestesarbeid ZN

1 travalio/labor intellectual/mental/cerebral


geestesbeschaving ZN

1 cultura intellectual


geestesgaven ZN MV

1 donos spiritual/del spirito, donos intellectual/mental, talentos


geestesgesteldheid ZN

1 (mentaliteit) mentalitate
2 (stemming) stato/disposition de spirito


geestesgewrocht ZN

1 elucubration


geesteshouding ZN

1 attitude mental, mentalitate


geestesinspanning ZN

1 effortio intellectual


geesteskind ZN

1 fructo/producto del spirito


geestesleven ZN

1 (beschaving) vita intellectual
2 (REL) vita spiritual/del spirito


geestesontwikkeling ZN

1 disveloppamento del spirito


geestesoog ZN

1 oculo del spirito, vision interior
iets voor zijn -- laten passeren = evocar un cosa mentalmente/al mente


geestesprodukt ZN

1 producto/fructo del mente de un persona


geestesrichting ZN

1 modo/maniera de pensar, mentalitate, currente intellectual/ideologic


geestesspanning ZN

1 tension mental


geestesstoornis ZN

1 disturbantia/disrangiamento/disordine mental, aberration mental/psychic/del spirito/mente
aan --sen lijden = suffrer de disturbantias mental


geestesstroming ZN

1 currente/movimento de ideas


geestestoestand ZN

1 stato/condition mental/spiritual/de anima/de spirito


geestesvrijheid ZN

1 libertate del spirito


geesteswereld ZN

1 mundo del ideas


geesteswetenschappen ZN MV

1 scientias del spirito


geestesziek BN

1 mentalmente malade, malade de mente, insan


geesteszieke ZN

1 malado mental/de mente, alienato


geestesziekte ZN

1 maladia mental, insanitate
leer der --n = pathologia mental


geesteszwakte ZN

1 deficientia mental, debilitate de spirito, psychathenia


geestgrond ZN

1 terreno sablose/arenose (detra le dunas)


geestig BN

1 spiritual, plen de spirito, comic, facete, facetiose, humoristic, humorista, humorose
--e opmerking = remarca spiritual, facetia
-- antwoord = responsa spiritual
-- schrijver = autor/scriptor spiritual
--e anekdote = anecdota spiritual


geestigheid ZN

1 spirito, humorositate
2 (grapje) facetia, drolleria


geestkracht ZN

1 fortia mental/de spirito/de anima/de mente/de character, energia
-- aan de dag leggen = monstrar fortia mental


geestkrachtig BN

1 energic, firme


geestrijk BN

1 (met veel alcohol) spirituose, alcoholic, alcoholisate
--e dranken = bibitas spirituose/alcoholic/alcoholisate
2 (rijk aan geest) plen de spirito, spirituose, ingeniose
-- karakter = spirituositate
-- betoog = rationamento ingeniose


geestrijkheid ZN

1 spirituositate


geestverheffend BN

1 edificante, sublime
-- schouwspel = spectaculo edificante


geestvermogen ZN

1 facultate/capacitate mental/intellectual
iemand met beperkte --s = un persona de reducite capacitate mental
de --s ontwikkelen = disveloppar le capacitate intellectual
in het volle bezit zijn van zijn --s = esser in le plen possession de su facultates mental


geestverruimend BN

1 psychedelic, hallucinogene
--e middelen = drogas/substantias psychedelic


geestverruimer ZN

1 droga/substantia psychedelic, hallucinogeno


geestverrukking ZN

1 Zie: geestvervoering


geestverschijning ZN

1 apparition (de un spectro), vision, spectro, phantasma, phantoma


geestverstomping ZN

1 hebetude, imbrutimento


geestvervoerend BN

1 ecstatic, extatic


geestvervoering ZN

1 ecstase (-asis), extase (-asis), exaltation


geestverwant BN

1 apparentate, congenial, spiritualmente affin, ideologicamente affin


geestverwant ZN

1 spirito congenial/affin, partisano del mesme doctrina
zijn politieke --en = su amicos/sympathisantes politic


geestverwantschap ZN

1 parentato spiritual/de spirito, congenialitate, affinitate spiritual/intellectual, conformitate de ideas, analogia de spirito


geestverwarring ZN

1 (onduidelijkheid) confusion mental/in le spiritos
2 (waanzin) disordine/perturbation mental, delirio, insanitate


geestvol BN

1 plen de spirito


geëutrofieerd BN

1 eutrophiate, eutrophic


geeuw ZN

1 oscitation
een -- onderdrukken/bedwingen = reprimer/supprimer un oscitation


geeuwen WW

1 oscitar
het -- = oscitation
-- van vermoeidheid = oscitar de fatiga


geeuwer ZN

1 oscitator


geeuwhonger ZN

1 fame canin, bulimia


geeuwing ZN

1 oscitation


geëvacueerde ZN

1 persona evacuate, evacuato


geëxalteerd BN

1 exaltate


geëxalteerdheid ZN

1 exaltation


geëxecuteerde ZN

1 persona executate, executato


geëxploiteerd BN

1 exploitate {plwa}
niet -- = inexploitate


geëxploreerd BN

1 explorate
niet -- = inexplorate


geëxponeerd BN

1 exponite


gefailleerde ZN

1 fallito, bancaruptero


gefantaseer ZN

1 elucubrationes


gefarceerd BN

1 farcite
--e tomaten = tomates farcite


gefascineerd BN

1 fascinate, captive


gefeliciteerd! TW

1 felicitationes!


gefemel ZN

1 hypocrisia, bigoteria


gefigureerd BN

1 figurate, ornamental
-- glas = vitro figurate/ornamental
--e letters = litteras figurate/ornamental


gefingeerd BN

1 fingite, fictive, ficticie, simulate, inventate, imaginari
-- naam = nomine fictive/fingite/ficticie
-- adres = adresse fictive/fingite/ficticie
-- personage = personage ficticie
--e ziekte = maladia fingite/imaginari
een --e wereld = un mundo imaginari


gefladder ZN

1 volettamento


geflakker ZN

1 vacillation


geflatteerd BN

1 flattate, troppo avantagiose, troppo belle
-e overwinning = victoria flattate
een -- beeld van de situatie = un imagine flattate/troppo avantagiose del situation


gefleem ZN

1 flatteria, adulation


geflikflooi ZN

1 flatteria, adulation


geflikker ZN

1 resplendentia, scintillamento, scintillation, vacillation, lumine scintillante


geflirt ZN

1 flirtation, flirt (E)


geflonker ZN

1 resplendentia, scintillamento, scintillation, lumine scintillante


gefluister ZN

1 susurro, susurration


gefluit ZN

1 (met de mond) sibilo, sibilation
2 (van vogels) canto


gefoeter ZN

1 invectivas


gefonkel ZN

1 resplendentia, scintillamento, scintillation


geforceerd BN

1 (gemaakt) fortiate, artificial
--e glimlach = surriso fortiate
--e vergelijking = comparition fortiate
--e vriendelijkheid = amabilitate artificial/fortiate
zijn gedrag deed nogal -- aan = su comportamento esseva (as)satis fortiate
2 (bovenmatige inspanning vereisend) fortiate
een --e mars = un marcha {sj} fortiate


geforceerdheid ZN

1 character fortiate


gefortuneerd BN

1 fortunate, opulente, ric


gefractioneerd BN

1 fractionate
--e distillatie = distillation fractionate


gefragmenteerd BN

1 fragmentate
--e politieke partij = partito politic fragmentate


gefrankeerd BN

1 francate
een --e brief = un littera francate
de brief is onvoldoende -- = le francatura del littera es insufficiente


gefreesd BN

1 fresate
--e tand = dente fresate


gefrituurd BN

1 frite


gefrons ZN

1 corrugation


gefrustreerd BN

1 frustrate
--e idealen = ideales frustrate
-- raken = frustrar se


gefrustreerdheid ZN

1 frustration


gefundeerd BN

1 fundate
2 (juist) fundate, juste, correcte, exacte, consistente
--e conclusie = conclusion fundate
-- kritiek = critica fundate
goed --e theorie = theoria ben fundate
een niet --e interpretatie = un interpretation carente de fundamento
3 (HAND) consolidate
--e schuld = debita consolidate


gegaap ZN

1 oscitation


gegadigde ZN

1 interessato, candidato (potential), (mogelijke koper) comprator potential/possibile
een -- voor iets vinden = trovar un comprator/acquirente potential pro un cosa
de --n oproepen = convocar le candidatos


gegaffeld BN

1 (met de gaffelvorm) furcate, bifurcate
2 (BIOL) dichotome
het gegaffeld-zijn = le dichotomia


gegalm ZN

1 resonantia, echoation
2 (eentonig gezang) canto monotone, psalmodia


gegalonneerd BN

1 (met galon versierd) galonate
-- uniform = uniforme galonate


gegaloppeer ZN

1 galopada


gegalvaniseerd BN

1 galvanisate
-- ijzer = ferro galvanisate
-- ijzerdraad = filo de ferro galvanisate


gegarandeerd BN

1 (waarvoor garantie gegeven is) garantite
--e kwaliteit = qualitate garantite
-- minimumloon = salario minimo garantite
schriftelijk -- = con un garantia scripte


gegarandeerd BW

1 (stellig) certemente, securmente, sin (alicun) dubita
dat gaat -- mis = isto finira securmente mal


gegaufreerd BN

1 gaufrate, gofrate
-- papier = papiro gaufrate/gofrate
iets dat -- is = gaufratura/gofratura


gegeeuw ZN

1 oscitationes


gegeneerd BN

1 embarassate, confuse, inconfortabile


gegeneerdheid ZN

1 embarasso, confusion


gegespt BN

1 buclate


gegesticuleer ZN

1 gesticulation(es)


gegeven ZN

1 (geval/feit) dato, facto
(bestand) verzameling --s = banca de datos
numerieke --s = datos numeric
statistische --s = datos statistic
nadere --s = datos plus concrete
persoonlijke --s = datos personal
fundamenteel -- = dato basic
controleerbaar -- = dat verificabile
volgens mijn --s = secundo mi datos
vraagstuk met drie --s en een onbekende = problema con tres datos e un incognita
2 (COMP) dato
--s invoeren = introducer datos
--s opslaan = immagazinar datos
--s opvragen = recuperar datos
3 information, detalio
nadere --s = informationes/detalios complementari, precisiones
4 (constructieve bijzonderheid) dato technic, characteristica, specification
technische --s van een schip = characteristicas technic/specificationes de un nave
5 (onderwerp) thema, subjecto, idea central
het -- was onvoldoende uitgewerkt = le thema non esseva sufficientemente elaborate


gegeven BN

1 date
het -- woord = le parola date
een -- cirkel = un circulo date
op een -- ogenblik = a un momento date
op een -- punt samenkomen = reunir se a un puncto date
in het -- geval = in le occurrentia
in de -- omstandigheden = (essente) date le circumstantias, in le circumstantias presente/date


gegeven dat VW

1 date que


gegevensbank ZN

1 banca de datos


gegevensbeheer ZN

1 gestion del datos


gegevensbescherming ZN

1 protection de datos


gegevensbestand ZN

1 insimul/banca de datos


gegevensoverdracht ZN

1 transferentia/transferimento de datos


gegevensuitwisseling ZN

1 excambio/intercambio de datos


gegevensverwerkend BN

1 informatic


gegevensverwerking ZN

1 (COMP) tractamento/elaboration del datos
automatische -- = tractamento automatic del datos


gegiechel ZN

1 risos supprimite/suffocate


gegier ZN

1 (luid gelach) risada, cascada de risos
2 (van storm) mugito


gegijzelde ZN

1 (h)ostage


gegil ZN

1 critos acute/stridente/penetrante


geginnegap ZN

1 risos supprimite/suffocate


geglaceerd BN

1 glacé (F)


geglansd BN

1 glacé (F), lustrate, satinate
-- papier = papiro glacé/satinate
-- katoen = coton lustrate/satinate


geglazuurd BN

1 smaltate
-- aardewerk = faience (F)


gegleufd BN

1 Zie: gegroefd


geglinster ZN

1 resplendentia, scintillamento, scintillation, brillantia


gegluur ZN

1 (geloer) spionage
2 (steelse blik) reguardo(s) furtive/rapide


gegniffel ZN

1 risos supprimite/suffocate/continite


gegoed BN

1 opulente, ric, fortunate
de --e burgerij = le grande burgesia
de --e klassen = le classes possedente


gegoedheid ZN

1 fortuna, opulentia, ricchessa


gegolfd BN

1 undulate, (karton, metaal OOK) corrugate
-- haar = capillos undulate
-- karton = carton corrugate
-- metaal = metallo corrugate/undulate


gegomd BN

1 gummate, adhesive
-- papier = papiro gummate
--e enveloppen = inveloppes gummate
-- etiket = etiquetta {kè} gummate


gegons ZN

1 ruito(s) surde
er was een druk -- van stemmen in de zaal = in le sala il habeva un murmure animate de voces


gegoochel ZN

1 joculeria
-- met cijfers = manipulation del datos


gegooi ZN

1 jectos continual


gegorgel ZN

1 gargarismo(s)


gegoten BN

1 fundite
-- ijzer = ferro fundite
als -- zitten = ir como un guanto


gegradueerd BN

1 graduate, qui possede un grado


gegradueerde ZN

1 graduato, persona qui possede un grado


gegranuleerd BN

1 granular, granulate
-- lood = plumbo granulate


gegranuleerdheid ZN

1 granularitate


gegratineerd BN

1
-- gerecht = gratin (F)


gegrepen BN

1 (FIG) profundemente emovite/emotionate/toccate


gegriefd BN

1 (profundemente) offendite
zich -- voelen = sentir se offendite


gegrien ZN

1 lacrimation


gegrijns ZN

1 surriso(s) ironic/sarcastic


gegrild BN

1 grilliate, rostite


gegrilleerd BN

1 grilliate, rostite
-- voedsel (vlees/vis, etc.) = grilliada


gegrinnik ZN

1 surriso(s) supprimite/suffocate/continite/ironic


gegroefd BN

1 sulcate, cannellate
een -- gezicht = un visafe rugose, un visage sulcate de rugas
--e zuil = columna/colonna cannellate


gegroet! TW

1 salute!


gegrom ZN

1 grunnimento


gegrond BN

1 fundate, legitime, valide, justificate
--e klacht = plancto fundate
--e bezwaren = objectiones fundate
--e redenen = rationes fundate/valide
--e twijfel = dubita fundate
--e vrees = timor fundate/justificate


gegrondheid ZN

1 legitimitate
-- van een eis = legitimitate de un exigentia
de -- van iets bewijzen = justificar un cosa
2 (toepasselijkheid) pertinentia


gehaaid BN

1 astute, astutiose, vulpin
een --e kerel = un typo astute


gehaaidheid ZN

1 astutia


gehaakt BN

1 facite al crochet (F)


gehaast ZN

1 haste (continue)


gehaast BW

1 hastivemente, in haste
-- vertrekken = partir hastivemente/in haste


gehaast BN

1 hastive


gehaat BN

1 odiate, detestate, odiose
zich bij iemand -- maken = facer odiar se de un persona, render se odiose a un persona, incurrer le odio de un persona


gehakkel ZN

1 balbutiamento


gehakketak ZN

1 disputas/querelas continue/sin fin


gehakt ZN

1 carne hachate {sj}
bal -- = bolla/bolletta de carne hachate


gehaktbal ZN

1 bolla/bolletta de carne hachate {sj}


gehaktdag ZN

1 die de carne hachate {sj}


gehaktmachine ZN

1 Zie: gehaktmolen


gehaktmolen ZN

1 hachatoria {sj}


gehalte ZN

1 (betrekkelijke hoeveelheid) grado, percentage, proportion, tenor, titulo
-- aan alcohol = grado de alcohol
-- aan zuurstof = proportion de oxigeno
het -- bepalen = determinar le percentage/proportion/tenor (de)
--aan zilver = tenor/titulo de argento
-- van een munt = titulo de un moneta
2 (innerlijke waarde) qualitate, nivello, valor
geestelijk -- = nivello intellectual
een onderzoek van hoog -- = un recerca/studio de alte qualitate
een blad van twijfelachtig -- = un magazine de qualitate dubitose


gehamer ZN

1 martellamento


gehamerd BN

1 martellate
-- koper = cupro martellate
-- glas = vitro martellate


gehandicapt BN

1 handicapate, invalide
geestelijk -- = mentalmente handicapate
zich -- voelen = sentir se handicapate


gehandicapte ZN

1 handicapato, invalido
geestelijk -- = handicapato mental, persona mentalmente handicapate


gehandicaptenhuisvesting ZN

1 allogiamento pro handicapatos/invalidos


gehandicaptenzorg ZN

1 curas pro handicapatos


gehandschoend BN

1 guantate


gehangene ZN

1 persona pendite, pendito


gehard BN

1 indurate
-- gietijzer = ferro fundite indurate
2 (mbt personen) indurate, resistente, vigorose
-- tegen de kou = resistente al frigido


gehardheid ZN

1 (mbt personen) induration, resistentia, vigor, vigorositate


gehark ZN

1 rastrellage


geharnast BN

1 (een harnas dragend) cuirassate, in cuirasse
2 (strijdbaar) militante


geharrewar ZN

1 disputas/querelas continue/sin fin


gehaspel ZN

1 Zie: geharrewar


gehassebas ZN

1 disputas, invectivas


gehavend BN

1 deteriorate, damnificate, guastate


gehecht BN

1 attachate {sj} (a), (sterker) devote (a)
-- zijn aan iets = tener a un cosa
zeer -- zijn aan de vrijheid = esser jelose del libertate


gehechtheid ZN

1 attachamento {sj}, (sterker) devotion


geheel ZN

1 (eenheid) toto, insimul, unitate
doorwrocht -- = insimul coherente
één -- vormen met = constituer un unitate con
tot één -- maken = unificar, integrar
2 (som der delen) toto, total, totalitate
het -- is gelijk aan de som del delen = le toto es equal al summa de su partes
het -- der bevolking = le total del population
de bevolking in zijn -- = le totalitate del population
in zijn -- = in toto, in bloco, in su integralitate, in su totalitate
over het -- genomen = in general


geheel BN

1 tote, total, complete, integre, integral
-- getal = numero integre
--e grootheid = quantitate integre
het --e jaar door = durante tote le anno, durante le anno integre
de --e som = tote le summa
het --e werk = tote le obra, le totalitate del obra
bijna de --e pers = le quasi-totalitate del pressa
-- en al oor zijn = esser tote aures
-- Frankrijk = tote Francia
2 (niet stuk) intacte, integre


geheel BW

1 toto, totalmente, integremente, completemente
-- vrij = totalmente libere
-- anders = completemente differente, totalmente distincte, toto altere
ik voel me een -- ander mens = io me senti un homine totalmente differente
een halssnoer -- van goud = un collar toto de auro
-- of gedeeltelijk = in toto o in parte, total o partialmente
in het -- niet = non del toto


geheelonthouder ZN

1 persona qui non bibe alcohol, membro de un liga antialcoholic/de un societate de temperantia, abstemio, antialcoholista, abstinente
bond van --s = liga antialcoholic, societate de temperantia


geheelonthoudersbeweging ZN

1 movimento antialcoholic


geheelonthoudersvereniging ZN

1 liga antialcoholic, societate de temperantia


geheelonthouding ZN

1 abstinentia total/de alcohol/de bibitas alcoholic, abstention, temperantia, antialcoholismo


geheibel ZN

1 disputas, querelas


geheid BN

1 (zeer vast) firme, solide, immobile
2 (zeker) certe, evidente, indubitabile
-- geval van zelfmoord = caso evidente/obvie de suicidio
dat wordt -- een succes = isto essera sin dubita un successo
die strafschop gaat er -- in = ille non pote mancar iste penalty (E)


geheiligd BN

1 sacre, sacral, sacrate, sanctificate
-- relikwieën = reliquias sacrate
de --e bomen van de Germanen = le arbores sacrate del tribos germanic
Uw naam worde geheiligd = Vostre nomine sia sanctificate


geheim BN

1 secrete
--e politie = policia secrete
-- verbond = alliantia secrete
-- houden = celar, abstruder
--e bijeenkomst/vergadering = conferentia secrete, conciliabulo
-- agent = agente secrete
-- genootschap = societate/association secrete
-- telefoonnummer = numero de telephono secrete
--e documenten/stukken = documentos secrete/confidential
uiterst -- = ultrasecrete, top secret (E)
uiterst --e documenten = documentos top secret
--e kast = armario secrete
-- verdrag = tractato secrete
--e dienst = servicio secrete
--e deur = porta secrete
--e trap = scala secrete
--e speelbank = casino clandestin
--e zitting = session secrete
2 (moeilijk te begrijpen) secrete, obscur, occulte
--e krachten = fortias occulte
3 esoteric
--e wetenschap = esoterismo


geheim ZN

1 secreto
publiek -- = secreto public
--en van de natuur = secretos del natura
het -- van de biechtstoel = le secreto del confessional
een -- onthullen = divulgar un secreto
onthulling van een -- = divulgation de un secreto
een -- bewaren = (man)tener un secreto
een -- bezitten = detener un secreto
een -- verraden = trair un secreto
--en prijsgeven/verklappen/openbaren = revelar/disvelar secretos
iemand een -- toevertrouwen = confider un secreto a un persona
een -- schenden = violar un secreto
geen --en voor iemand hebben = non haber secretos pro un persona
ergens geen -- van maken = non facer un secreto de un cosa
in het diepste -- = in grande secreto
het -- van de smid = le clave del successo
2 (raadsel) enigma, mysterio
--en van de natuur = mysterios del natura
--en van de politiek = arcanos del politica


geheimdoenerij ZN

1 Zie: geheimzinnigdoenerij


geheimenis ZN

1 mysterio, arcano, secreto
er schuilt een -- achter = il ha un mysterio detra illo


geheimenisvol BN

1 Zie: geheimvol


geheimhouden WW

1 (man)tener un secreto, celar, abstruder, occultar


geheimhouding ZN

1 secreto, silentio
-- eisen = exiger silentio
-- zweren = jurar de mantener le silentio
iemand -- beloven = promitter secreto/silentio a un persona
iemand -- opleggen = imponer secreto/silentio a un persona
onder het zegel der -- = sub le sigillo del secreto
-- in acht nemen = observar secreto


geheimhoudingsbeding ZN

1 clausula de secreto


geheimhoudingsclausule ZN

1 clausula de secreto


geheimhoudingsplicht ZN

1 deber/obligation de secreto


geheimleer ZN

1 esoterismo, doctrina esoteric/occulte/mystic


geheimschrift ZN

1 codice (secrete), cifra, scriptura cifrate/secrete, cryptographia
boodschap in -- = message cifrate/cryptographic/in codice secrete
in -- overbrengen = cifrar


geheimschrijver ZN

1 (GESCH) secretario
2 (iemand die zich van geheimschrift bedient) cryptographo


geheimstoker ZN

1 distillator illegal


geheimstokerij ZN

1 distilleria illegal


geheimtaal ZN

1 linguage cifrate/secrete


geheimvol BN

1 mysteriose, enigmatic


geheimzinnig BN

1 mysteriose, enigmatic
--e kwaal = morbo mysteriose
--e mededeling = message mysteriose/cryptic
--e duisternis = obscuritate mysteriose
--e gestalte = figura mysteriose
erg -- doen = ager multo mysteriosemente


geheimzinnigdoenerij ZN

1 mysterios, secretos, manieras furtive


geheimzinnigheid ZN

1 mysterio, character mysteriose, mysteriositate
er hangt een waas van -- rond deze zaak = il ha un halo de mysterio circum iste cosa


gehekel ZN

1 satira
2 criticas continue


gehelmd BN

1 con casco


gehemelte ZN

1 palato
hard -- = palato dur
zacht -- = palato molle, velo del palato
gespleten -- = palato findite/bifide


gehemeltebeenderen ZN

1 ossos palatal


gehemelteboog ZN

1 volta/arcada palatin/palatal/del palato


gehemeltespier ZN

1 musculo palatal


gehemeltespleet ZN

1 fissura palatin/palatal


gehemeltezenuw ZN

1 nervo palatal/del palato


gehengel ZN

1 pisca al linea/con canna


gehenna ZN

1 gehenna


geheugen ZN

1 memoria
zwak -- = memoria debile, mal memoria
vluchtig -- = memoria volatile
een slecht -- hebben = haber mal memoria
een -- als een zeef = un memoria como un tamis
selectief -- = memoria selective
associatief -- = memoria associative
auditief -- = memoria auditive
visueel -- = memoria visual
fotografisch -- = memoria photographic
elektronisch -- = memoria electronic
fabelachtig -- = memoria prodigiose
(COMP) intern/centraal -- = memoria interne
(COMP) extern -- = memoria externe
(COMP) in het -- opslaan = memorisar, stockar
(COMP) het in het -- opslaan = memorisation
(COMP) de informatie wordt in het -- opgeslagen = le information es stockate in le memoria
gaten in het -- = lacunas in le memoria
in het -- liggen = esser presente al memoria
in het -- opnemen = memorisar
zijn -- trainen = cultivar su memoria
uit het -- wissen = cancellar del memoria
in het -- terugroepen = evocar
zijn -- oefenen = exercer su memoria
iets in zijn -- bewaren = retener/guardar un cosa in su memoria
in zijn -- prenten = gravar in su memoria
in het -- gegrift staan = esser gravate in le memoria
iemands -- opfrissen = refrescar le memoria de un persona
kort van -- zijn = haber un curte memoria, haber le memoria curte
het -- betreffend = mnesic


geheugencapaciteit ZN

1 (COMP) capacitate del memoria


geheugencentrum ZN

1 centro del memoria


geheugeneenheid ZN

1 (COMP) unitate de memoria


geheugenfunctie ZN

1 function mnesic/del memoria


geheugenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento de memoria


geheugenkunst ZN

1 mnemotechnica, mnemonica


geheugenleer ZN

1 Zie: geheugenkunst


geheugenloos BN

1 sin memoria


geheugenloosheid ZN

1 manco/mancantia de memoria


geheugenoefening ZN

1 exercitio mnemonic/de memoria


geheugenruimte ZN

1 (COMP) spatio de memoria


geheugenspel ZN

1 joco mnemotechnic/de memoria


geheugenspoor ZN

1 engramma


geheugensteun(tje) ZN

1 medio/truco mnemonic/mnemotechnic


geheugenstoornis ZN

1 disturbantia mnesic, memoria defective, defecto de memoria, functionamento defectuose del memoria, dysmnesia


geheugentechniek ZN

1 mnemotechnica


geheugentest ZN

1 test (E) de memoria


geheugentraining ZN

1 training (E) del memoria


geheugenverlies ZN

1 perdita de memoria, amnesia
aan -- lijdend = amnesic
toenemend -- = amnesia progressive
retrograde -- = amnesia retrograde
aan -- lijden = perder le memoria


geheugenwerk ZN

1 memorisation


geheugenzwakte ZN

1 amnesia, dysmnesia
lijder aan -- = amnesico


gehijg ZN

1 anhelation


gehik ZN

1 singultos


gehinnik ZN

1 hinnimento


gehits ZN

1 excitationes


gehobbel ZN

1 succussas


gehoed BN

1 con cappello


gehoekt BN

1 angular, angulose
-- gezicht = visage/facie angular/angulose


gehoest ZN

1 tusse continual


gehol ZN

1 cursa(s) precipitate, galopada


gehompel ZN

1 claudication


gehoor ZN

1 (het horen) audition, audita, audientia, perception de sonos
op het eerste -- = al prime audition
bij geen -- = in caso de absentia
2 (het vermogen om te horen) audition, aure
absoluut -- = aure absolute
een goed -- = un bon aure
een goed -- hebben = haber le aure sensibile
muzikaal -- = aure musical
in het -- liggen = esser facile a ascoltar
goed in het -- liggen = sonar ben
het -- verliezen = perder le audition/le uso del audition
scherpte van het -- = acuitate/acutessa del audition
een lied ten --e brengen = exequer un canto
3 (gewaarwording, geluid) sono, ruito
een akelig -- = un ruito disagradabile
4 (zintuig) audito, aure
een scherp -- hebben = haber le audito/aure fin
het -- strelen = flattar le aure
5 (aanwezigen) auditorio, audientia, assistentia, publico
talrijk -- = audientia numerose
aandachtig -- = audientia/publico attente/attentive
onder iemands -- zitten = facer parte del auditorio de un persona
geen -- vinden = remaner sin responsa
zijn -- om de tuin leiden = circumvenir su auditorio
6 (aandacht) attention, aure
een welwillend -- = un aure benevole
-- geven aan iemand = prestar le aure a un persona
-- geven aan een uitnodiging = responder a un invitation
aan zijn roeping -- geven = sequer su vocation
-- hebben voor iemand = esser attente/attentive a un persona
ik krijg geen -- = necuno/nemo responde
7 (onderhoud) audientia
om een -- verzoeken = peter un audientia
iemand een -- toestaan = dar/accordar un audientia a un persona
iemand een -- weigeren = refusar un audientia a un persona
8 (MUZ) accordatura
absoluut -- = accordatura absolute/perfecte
9
aan een bevel -- geven = executar/exequer un ordine


gehooraandoening ZN

1 affection del audition


gehoorapparaat ZN

1 apparato acustic/de correction auditive/auditori, audiophono


gehoorbeentje ZN

1 ossiculo auricular/auditive/auditori/del aure


gehoorbeschadiging ZN

1 Zie: gehoordefect


gehoorbuis ZN

1 Zie: gehoorgang


gehoorcentrum ZN

1 centro auditive/auditori


gehoorcurve ZN

1 audiogramma


gehoordefect ZN

1 defecto auditive/auditori


gehoordrempel ZN

1 limine auditive/auditori/de audibilitate


gehoorgang ZN

1 via/conducto/ducto/meato acustic/auditive/auditori
uitwendige/inwendige -- = conducto auditive/auditori externe/interne


gehoorgestoord BN

1 debile de audition, un pauco/poco surde, audiolese


gehoorgeving ZN

1 exaudimento


gehoorgrens ZN

1 limite de audibilitate


gehoorhoorn ZN

1 cornetta acustic


gehoorindruk ZN

1 impression/sensation auditive/auditori


gehoorinstrument ZN

1 apparato auditive/auditori


gehoormeter ZN

1 audiometro


gehoormeting ZN

1 audiometria
2 test (E) audiometric


gehoornd BN

1 cornute, con/a cornos
-- zoogdier = mammifero cornute
het --e vee = le bestial cornute
--e adder = vipera cornute
--e echtgenoot = sposo cornute


gehooropening ZN

1 orificio del conducto/ducto/meato/canal auditive/auditori


gehoororgaan ZN

1 organo auditive/auditori/del audition/del audito, aure


gehoorpeil ZN

1 nivello de audibilitate


gehoorproef ZN

1 test (E) de audibilitate


gehoorprothese ZN

1 audioprothese (-esis)
iemand die --s maakt = audioprothesista


gehoorsafstand ZN

1 distantia auditive/auditori, portata del voce, campo de audibilitate


gehoorsbeeld ZN

1 imagine acustic/auditive


gehoorschelp ZN

1 aure externe


gehoorscherpte ZN

1 acutessa/acuitate auditive/auditori/del audition


gehoorscherptemeter

1 acumetro


gehoorscherptemeting ZN

1 acumetria


gehoorshallucinatie ZN

1 phonema


gehoorsteentje ZN

1 otolitho


gehoorstoornis ZN

1 problema de audition/audito


gehoortest ZN

1 Zie: gehoorproef


gehoorveld

1 area de sensation auditive


gehoorvermindering ZN

1 reduction del acuitate auditive


gehoorvlies ZN

1 membrana tympanic, tympano del audito, tambur


gehoorweg ZN

1 Zie: gehoorgang


gehoorwerktuig ZN

1 Zie: gehoororgaan


gehoorzaal ZN

1 (openbare zaal) sala de concerto/de musica/de conferentias/de spectaculo
2 (auditorium) auditorio, amphitheatro, aula (magne)
3 (audiëntiezaal) sala de audientia


gehoorzaam BN

1 obediente, (volgzaam) docile, submisse
-- kind = infante obediente
iemand -- zijn = esser obediente a un persona
-- zijn aan de wet = obedir al lege


gehoorzaamheid ZN

1 obedientia, docilitate, submission
stricte -- = obedientia absolute
slaafse -- = obedientia servil
onvoorwaardelijke -- = obedientia inconditional
-- aan de wet = obedientia al lege
-- betonen = facer proba/prova/monstra de obedientia
iemand tot -- dwingen = submitter un persona al obedientia, obligar un persona a obedir


gehoorzamen WW

1 obedir, obtemperar, submitter se
iemand -- = obedir/obtemperar a un persona
aan iemands wil -- = obedir al voluntate de un persona
het schip gehoorzaamde niet aan het roer = le nave non obediva al governaculo/timon
iemand niet -- = disobedir a un persona
weigerachtig om te -- = refractari


gehoorzaming ZN

1 obedientia


gehoorzenuw ZN

1 nervo labyrinthic/acustic/auditive/auditori


gehoorzin ZN

1 audito, senso auditori/auditive
verlies van de -- = perdita del audito


gehorend BN

1 Zie: gehoornd


gehorig BN

1 mal insonorisate, mal isolate
deze huizen zijn erg -- = iste casas es mal isolate, iste casas ha parietes multo tenue, in iste casas on audi toto


gehots ZN

1 succussas


gehouden BN

1 obligate
zich -- voelen tot/achten aan = sentir se obligate a, haber le obligation de


gehoudenheid ZN

1 obligation


gehoudenis ZN

1 obligation


gehucht ZN

1 vico


gehuchteling ZN

1 habitante de un vico


gehuichel ZN

1 hypocrisia, falsitate, affectation


gehuicheld BN

1 fingite, hypocrita, false
-- medelijden = compassion fignite/false, lacrimas de crocodilo


gehuifd BN

1 con cappucio, coperte/coperite de cappucio


gehuil ZN

1 (het huilen) lacrimation, (le) plorar
2 mugito
het -- van de wind in de takken = le mugito del vento in le brancas
3 (van wind/wolf, etc.) ululation


gehuisvest BN

1 allogiate, domiciliate


gehumeurd BN

1
goed/slecht -- zijn = esser de bon/mal humor
hoe is hij -- vandaag? = in qual sorta de humor es ille hodie?


gehuppel ZN

1 saltettos


gehurkt BN

1 quatte


gehuwd BN

1 sponsate, sposate, maritate
de --e staat = le stato conjugal


gehuwde ZN

1 conjuge, sposo/a, sponso/a, marito/a


geigerteller ZN

1 contator Geiger


geijkt BN

1 (van de ijk voorzien) calibrate
2 (algemeen gangbaar) consecrate, usate, usual, commun, traditional, costumari, consuetudinari, standard (E), conventional, solite
--e term = termino consecrate/standard/usual/commun
--e uitdrukking = expression consecrate
het --e publiek = le publico costumari/de sempre
hij komt altijd met het --e antwoord = ille veni sempre con le replica standard/conventional
de fanfare speelde de --e deuntjes = le banda sonava le solite melodias


geil BN

1 (wellustig) libidinose, lubric, voluptuose, lascive, concupiscente, salace, luxuriose
2 (PLANTK) (welig) luxuriante, luxuriose, exuberante, abundante


geilen WW

1 esser libidinose/lubric/voluptuose/lascive/concupiscente/salace


geilheid ZN

1 (het geil zijn) lubricitate, libidine, libidinositate, voluptuositate, salacitate, lascivitate, concupiscentia, desiro/desiderio libidinose
2 (te weelderige groei) exuberantia, luxuriantia


geïllumineerd BN

1 illuminate
--e straten = stratas illuminate


geïllustreerd BN

1 illustrate
-- tijdschrift = magazine (E)/revista/jornal illustrate


geïmiteerd BN

1 imitate


geïmpliceerd BN

1 implicate, implicite


geïmponeerd BN

1 imponite


geïmporteerd BN

1 importate


geïmproviseerd BN

1 improvisate, extemporanee
--e rede = discurso improvisate
(MUZ) -- accompagnement = accompaniamento improvisate


gein ZN

1 (plezier) placer, agradamento
2 (grapje) burla, joculo, drolleria, facetia
voor de -- = pro rider


geïncrimineerd BN

1 incriminate


geïnformeerd BN

1
goed -- = sciente


geinig BN

1 comic, drolle, jocose, facete, facetiose


geinponem ZN

1 persona drolle/comic


geïnspireerd BN

1 inspirate
--e verzen = versos inspirate
-- kunstenaar = artista con inspiration
--e profeet = propheta inspirate
hij speelt die sonate -- = ille sona/exeque iste sonata inspiratemente/con inspiration


geïntegreerd BN

1 integrate
--e schakeling, I.C. = circuito integrate, I.C.
(EC) -- beheer = gestion integrate


geïnteressseerd BN

1 interessate
-- raken = interessar se
-- toekijken = reguardar/mirar con interesse
ergens bij -- zijn = haber un interesse in un cosa
overal in -- zijn = monstrar interesse pro toto


geïnterneerde ZN

1 persona internate, internato


geïnterviewde ZN

1 persona interviewate, interviewato


geïntimideerde ZN

1 persona intimidate, intimidato


geintje ZN

1 burla, drolleria, joculo, facetia


geïntrigeer ZN

1 intrigas


geïriseerd BN

1 irisate
-- glas = vitro irisate


geïrriteerd BN

1 irritate
--e huid = pelle irritate
--e ogen = oculos irritate
snel -- = irritabile
-- raken door iemand/door iets = irritar se a causa de un persona/de un cosa


geiser ZN

1 (warme springbron) geyser
2 (waterverwarmingstoestel) geyser, calefactor de aqua


geisha ZN

1 geisha (Ja)


geïsoleerd BN

1 (afgezonderd) isolate, recluse
-- geval = caso isolate
2 (ELEKTR) isolate


geit ZN

1 capra
jonge -- = capretto
een -- melken = mulger un capra


geitenbaard ZN

1 (baard) barba de capra
2 (PLANTK) arunco


geitenblad ZN

1 caprifolio


geitenbok ZN

1 capro


geitenboter ZN

1 butyro de lacte de capra


geitendarm ZN

1 intestino de capra


geitendrek ZN

1 excrementos de capra


geitenhaar ZN

1 pilo de capra


geitenharen BN

1 de pilo de capra


geitenherder ZN

1 Zie: geitenhoeder


geitenhoeder ZN

1 caprero, pastor/guardiano de capras


geitenhoorncactus ZN

1 astrophyto capricorne


geitenhuid ZN

1 pelle de capra


geitenjong ZN

1 parve capra, capretto


geitenkaas ZN

1 caseo caprin/de capra


geitenkeutel ZN

1 merda de capra


geitenleer ZN

1 pelle de capra, (gelooid) capretto


geitenmelk ZN

1 lacte de capra


geitenmelker ZN

1 (iemand die geiten melkt) mulgitor de capras
2 (DIERK) caprimulgo


geitenoog ZN

1 (oog van een geit) oculo de capra
2 (PLANTK) aegilops {ee}


geitenpoot ZN

1 pata de capra


geitenras ZN

1 racia caprin


geitenstaart ZN

1 cauda de capra


geitenstal ZN

1 stabulo pro capras, capril


geitenstamboek ZN

1 flock-book (E)


geitententoonstelling ZN

1 exhibition/exposition de capras


geitenvel ZN

1 pelle de capra


geitenvlees ZN

1 carne de capra


geitenwol ZN

1 lana/pilo caprin/de capra


geitenwollen BN

1 de lana/pilo de capra
-- sokken = calcettas de lana de capra


geitgazelle ZN

1 procapra


geitje ZN

1 parve capra, capretto


gejaag ZN

1 (gejaagdheid) agitation, precipitation
2 (vervolging) persecution(es)


gejaagd BN

1 agitate, nervose, febril, (overhaast) precipitate
een --e pols = un pulso rapide
een --e ademhaling = un respiration agitate
een --e blik in de ogen = un reguardo nervose in le oculos


gejaagdheid ZN

1 agitation, nervositate, febrilitate, precipitation


gejacht ZN

1 haste, precipitation
het -- van de moderne tijd = le haste del tempores moderne


gejakker ZN

1 (gehaast) haste, precipitation, agitation
2 (het woeste rijden) conducta rapide e agitate


gejammer ZN

1 lamentationes, lamentos, jeremiades


gejank ZN

1 ululation


gejeuk ZN

1 prurigine, prurigo, formicamento


gejodeerd BN

1 iodose


gejodel ZN

1 yodeles


gejoel ZN

1 ruito/critos confuse


gejok ZN

1 mendacias, mentitas


gejubel ZN

1 critos de jubilo/jubilation/joia/gaudio/allegressa, exultation, acclamationes


gejuich ZN

1 Zie: gejubel


gek BN

1 (krankzinnig) folle, insan, lunetic, alienate, possedite, phrenetic, vesanic
-- van vreugde zijn = esser folle de joia/de gaudio
-- maken = affollar
2 (dwaas, mal) folle, nescie, stulte, idiote, bizarre, drolle, ridicule
dat is geen -- idee = isto non es un mal idea
geen -- figuur slaan = causar bon impression
iemand voor -- zetten = ridiculisar un persona
je zou wel -- zijn als je het niet deed = tu esserea folle si tu non lo faceva
dat heb je niet -- gedaan = to non lo ha facite mal
dat is te -- om los te lopen = isto es absurde
dat lijkt me niet -- = isto non sona mal
hij is er -- genoeg voor = ille es capace de facer lo
het wordt hoe langer hoe --ker = isto va de mal in pejo
3 (zeer gesteld) folle (de)
zij is -- op haar vader = illa adora su patre


gek ZN

1 (krankzinnige) follo, alienato
het is zoveel waard als een -- er voor geeft = isto vale lo que on vole dar pro illo
2 (dwaas/belachelijk persoon) follo
3 (komisch persoon) follo, buffon


gekaard BN

1 cardate


gekabbel ZN

1 murmure, murmuration
het gekabbel van het beekje = le murmuration del rivo


gekakel ZN

1 (het kakelen) cacarear
2 (gebabbel) garrulation, confabulation


gekamd BN

1 (een kam hebbend) cristate, crestate
--e haan = gallo cristate/crestate
--e hagedis = lacerta cristate/crestate


gekaneeld BN

1 preparate al cannella


gekanker ZN

1 criticas continue/malevole


gekant BN

1 refractari, opponite
tegen iets -- zijn = opponer se a un cosa, esser opponite a un cosa, esser contra un cosa, esser contrari a un cosa, esser inimico de un cosa
zij zijn zeer -- tegen dat voorstel = illes es fortemente hostil a/se oppone firmemente a iste proposition


gekanteeld BN

1 con merlones
--e torens = turres con merlones
--e muren = muros con merlones


gekanteld BN

1 (BIOL) supine


gekantrecht BN

1 esquadrate
--e delen = partes esquadrate


gekapt BN

1 (waarvan het haar opgemaakt is) pectinate
2 (een kap dragend) con cappucio
3 (HERALD) cristate, crestate


gekarteld BN

1 dentate, dentellate, cannellate
de --e rand van een postzegel = le bordo dentate de un timbro (postal)
2 (PLANTK) dentate, dentellate, crenate
--e bladeren = folios dentate/crenate


gekartonneerd BN

1 con copertura de carton, cartonate


gekef ZN

1 latrato acute


gekeperd BN

1 cruciate
--e katoen = coton cruciate
-- lei = ardesia cruciate


gekerm ZN

1 gemimento, gemito, plancto, lamento, lamentation
het -- van de gewonde = le planctos del vulnerato


gekeuvel ZN

1 garrulada, garrulation, confabulation


gekheid ZN

1 (onverstand) follia, dementia, alienation mental
2 (iets grappigs) burla, buffoneria
3 (dwaasheid) follia, extravagantia


gekibbel ZN

1 disputas, chicanas {sj} continue


gekield BN

1 (PLANTK) carinate, carinifere


gekietel ZN

1 titillation(es)


gekijf ZN

1 disputas, invectivas


gekijk ZN

1 reguardos reiterate


gekkekoeienziekte ZN

1 encephalopathia spongiforme


gekkemanswerk ZN

1 follia


gekkengetal ZN

1
elf is het -- = le numero dece-un es le numero del follos


gekkenhuis ZN

1 asylo pro/de alienatos/follos


gekkennummer ZN

1 Zie: gekkengetal


gekkenpraat ZN

1 parolas folle, nonsenso


gekkenpraat ZN

1 garrulada stupide


gekkentaal ZN

1 Zie: gekkenpraat


gekkenwerk ZN

1 actiones folle, follia


gekkigheid ZN

1 follia


gekko ZN

1 gecko {gekko}


geklaag ZN

1 jeremiade, lamentation, lamento, planctos
eeuwig -- = lamentationes perpetue/perpetual


geklad ZN

1 scriptura mal facite
2 pictura mal


gekladder ZN

1 Zie: geklad


geklak ZN

1 claccamento


geklap ZN

1 (handgeklap) battimento de manos, applauso
2 (met de zweep) claccamento


geklapper ZN

1 claccamento


geklapwiek ZN

1 battimento de alas


geklater ZN

1 murmure


geklauter ZN

1 scalada


geklauwd BN

1 (PLANTK) unguiculate


gekleed BN

1 vestite
netjes -- = ben vestite


geklep ZN

1 (van deur/vleugels) battimento
2 (mbt klokken) tintinno, tintinnamento


geklepper ZN

1 claccamento, battimento


geklets ZN

1 (geleuter) commatrage
2 (kletsend geluid maken) claccamento


gekletter ZN

1 (mbt regen/hagel) battimento
-- van de regen = battimento del pluvia
2 (mbt wapenen) clicchetto


gekleurd BN

1 (een bepaalde kleur hebbend) colorate, de color
-- glas = vitro colorate/de color
--e wangen = genas colorate
--e bevolking = population de color
2 (tendentieus) colorate, tendentiose, exaggerate, subjective
--e berichtgeving = information tendentiose
-- verhaal = historia tendentiose/deformate
een --e voorstelling van zaken geven = exponer le cosas sub colores false, dar un version subjective del factos, presentar le cosas de maniera tendentiose
iets door een --e bril zien = haber un vista colorate de un cosa


geklikklak ZN

1 clic clac, claccamento


geklim ZN

1 scaladas, ascensiones


geklingel ZN

1 tintinno, tintinnamento


geklok ZN

1 (mbt fles) gluglu
2 (mbt hen) cluccar


geklonken BN

1 rivetate
-- platen = placas rivetate


gekloofd BN

1 findite
-- hout = ligno findite


geklooi ZN

1 labor/travalio mal facite/de amateur (F)


geklop ZN

1 battimento(s)
2 (van het hart, OOK) palpitation
3 (met een hamer) martellamento, martellatas, colpos del martello


gekluif ZN

1 rodimento


gekluifd BN

1 voltate


geklungel ZN

1 labor/travalio guastate/inhabile


geknabbel ZN

1 rodimento


geknak ZN

1 craccamento


geknal ZN

1 detonation


geknap ZN

1 craccamento
2 (van vuur) crepitation


geknars ZN

1 stridor


geknecht BN

1 submittite, opprimite, subjugate
een -- volk = un populo opprimite


geknetter ZN

1 crepitation


gekneusd BN

1 contuse, contusionate
--e arm = bracio contuse/contusionate


gekneveld BN

1 (gebonden) ligate, attachate {sj}
2 (onderdrukt) opprimite, concutite, submittite
3 (een knevel hebbend) con mustachio


gekniel ZN

1 genuflexiones


geknield BN

1
--e houding = prosternamento


geknijp ZN

1 pinciamento


geknikt BN

1 plicate
2 (PLANTK) geniculate
--e vossenstaart = alopecuro geniculate


geknip ZN

1 (mbt ogen) battimento del cilios/palpebras, palpebration
2 (mbt schaar) colpos de cisorios


geknipoog ZN

1 palpebration


geknipper ZN

1 (mbt ogen) battimento del cilios/palpebras, palpebration, (MED, DIERK) (met oogleden/knipvlies) nyctitation


geknipt BN

1 taliate
zij is -- voor dat werk = illa es taliate/idonee/facite pro iste labor
hij is er de --e persoon voor = ille es le persona ideal/idonee pro illo


geknoei ZN

1 (vervalsing) fraude, falsification
-- met melk/met wijn = adulteration de lacte/de vino
2 (gekonkel) maneo, manipulation, intriga, intrico
-- bij de verkiezingen = manipulation electoral
politiek -- = intriga politic
-- met prijzen = manipulation de precios
3 (slecht werk) labor/travalio mal facite


geknok ZN

1 rixa


geknoopt BN

1 nodate


geknopt BN

1 con button(es)


geknor ZN

1 grunnimento
2 (in de buik) borborygmo


geknuffel ZN

1 caressas


geknutsel ZN

1 bricolage (F)


gekoeld BN

1 refrigerate
--e boter = butyro refrigerate
-- bier = bira refrigerate


gekoketteer ZN

1 coquetterias


gekonfijt BN

1 candite


gekonkel ZN

1 machination, intriga, intrico, cabala, maneo, manipulation


gekonkelefoes ZN

1 Zie: gekonkel


gekookt BN

1 cocite
--e ham = gambon cocite


gekoos ZN

1 caressas


gekoppeld BN

1 accopulate, connectite, jungite
--e as = axe accopulate
--e elektriciteitsnetten = retes electric interconnectite
2 (PLANTK) didyme


gekorreld BN

1 granulate, granular


gekostumeerd BN

1 costumate


gekots ZN

1 vomitos


gekout ZN

1 conversation


gekozen BN

1 electe


gekozene ZN

1 electo


gekraagd BN

1 con collar


gekraai ZN

1 (mbt hanen) canto del gallo
2 (mbt kinderen) critos de joia/gaudio


gekraak ZN

1 crepitation, craccamento


gekrab ZN

1 grattamento


gekrabbel ZN

1 (gekrab) grattamento
2 (slecht schrift) scriptura illegibile


gekrakeel ZN

1 disputas, querelas


gekras ZN

1 grattamento
het -- van een pen op het papier = le grattamento de un penna super le papiro
het -- van een viool = le grattamento de un violino
2 (van raaf, etc.) coax, coaxamento, critalia


gekrenkt BN

1 despectate, offendite, humiliate
zich -- voelen = sentir se offendite


gekrenktheid ZN

1 despecto, humiliation


gekreukeld BN

1 arrugate
-- overhemd = camisa arrugate


gekreukt BN

1 Zie: gekreukeld


gekreun ZN

1 gemimento, gemito(s)


gekriebel ZN

1 (gekietel) formicamento
2 (onduidelijk schrift) scriptura minuscule (e illegibile), litteras multo minute


gekrijs ZN

1 critos stridente/acute, ululation, critalia
hysterisch -- = critos hysteric


gekrijt ZN

1 (geschreeuw) critos, critalia
2 (gejammer) lamentationes


gekrioel ZN

1 formicamento, pullulation
-- van mensen = formicamento de homines


gekristalliseerd BN

1 crystallisate
--e honing = melle crystallisate
--e suiker = sucro crystallisate


gekroesd BN

1 crispe


gekromd BN

1 curve, curvate, incurvate
-- oppervlak = superficie curve
--e ruimte = spatio curve
--e lijn = linea incurvate


gekronkel ZN

1 movimentos serpentin


gekronkeld BN

1 Zie: bochtig


gekroond BN

1 coronate
-- hoofd = capite/testa coronate
(HERALD) --e leeuw = leon coronate
met lauweren -- = laureate


gekruid BN

1 speciate, condimentate, piccante
sterk --e spijzen = plattos fortemente condimentate
2 (FIG) piccante
een --e stijl = un stilo piccante
--e moppen = burlas piccante


gekruip ZN

1 reptamento


gekruist BN

1 cruciate, intercruciate, in cruce
--e cheque = cheque (E) cruciate
-- rijm = rima cruciate/alternate
met --e armen = con bracios in cruce, le bracios cruciate
2 (ontstaan door kruising) cruciate, hybride
--e bloemen = flores hybride
3 (van een kruis voorzien) cruciate, marcate de un cruce


Gekruiste ZN EIGN

1 Crucificato


gekruld BN

1 crispe
-- haar = capillos crispe
2 (PLANTK) (naar binnen --) involute, involutive


gekscheerder ZN

1 irrisor


gekscheren WW

1 (spotten) irrider, derider, ridiculisar, mocar
2 (schertsen) rider (de)


gekskap ZN

1 (narrenkap) bonetto de follo
2 (nar) follo, clown (E)


gekte ZN

1 follia


gekuch ZN

1 parve tusse, tusse legier


gekuifd BN

1 cristate, crestate


gekuip ZN

1 maneo, manipulation, machination, intrigas, intricos


gekuist BN

1 (mbt taal/smaak/stijl) caste, pur
--e stijl = stilo caste
2 (mbt geschriften/films) purgate, expurgate
--e uitgave = edition purgate
--e versie = version expurgate


gekuistheid ZN

1 puressa, castitate


gekunsteld BN

1 artificial, manierate, affectate, sophisticate, preciose, facticie, fortiate
--e manieren = manieras affectate
--e stijl = stilo artificial/affectate/sophisticate/preciose
--e glimlach = surriso fortiate/affectate
--e eenvoud = simplicitate facticie/affectate


gekunsteldheid ZN

1 artificialitate, affectation, manierismo, preciositate


gekus ZN

1 basios, osculos


gekwaak ZN

1 (van kikker) coax, coaxamento


gekwalificeerd BN

1 (gerechtigd, bevoegd) qualificate, autorisate
-- om = qualificate pro
-- arts = doctor/medico qualificate
2 (bekwaam) qualificate, competente, experte, capabile
--e onderzoeker = recercator/investigator qualificate/competente/capabile
3 (JUR) qualificate
--e meerderheid = majoritate qualificate


gekwebbel ZN

1 garrulada, garrulation


gekweekt BN

1 cultivate
--e plant = planta cultivate
--e parels = perlas cultivate


gekweel ZN

1 canto del aves


gekwek ZN

1 (gekwaak van kikvors) coax, coaxamento
2 (geklets) garrulada, garrulation


gekwel ZN

1 tormentos, tortura, (plagerij) vexationes


gekweld BN

1 tormentate, torturate
--e gelaatsuitdrukking = expression facial tormentate
-- door schuldgevoelens = torturate per sensos de culpa


gekwetst BN

1 (gewond) lese, vulnerate
2 (beledigd) offendite
zich -- voelen = sentir se offendite


gekwetste ZN

1 persona vulnerate


gekwetstheid ZN

1 (verwonding) vulnere, lesion
2 (gekrenktheid) despecto


gekwetter ZN

1 canto del aves


gekwezel ZN

1 bigoteria


gekwijl ZN

1 salivation (abundante)


gekwinkeleer ZN

1 canto del aves


gekwispel ZN

1 agitation del cauda


gel ZN

1 (geleiachtige stof) gel
in een -- veranderen = gelificar
verandering in een -- = gelification


gelaagd BN

1 (uit lagen bestaand) stratificate, stratiforme, a stratos, (hiërarchisch OOK) hierarchisate
--e afzetting = deposito stratificate
--e maatschappij = societate stratificate/hierarchisate
--e vertegenwoordiging = representation stratificate
(GEOL) --e ligging = stratification
2 (van metaal/glas/hout, etc.) laminate
-- glas = vitro laminate
-- hout = ligno laminate


gelaagdheid ZN

1 disposition per stratos, stratification
diagonale -- = stratification diagonal
maatschappelijke -- = stratification/hierarchia social
-- van gesteente = stratification de rocca
thermische -- = stratification de temepratura
2 (van metaal/glas/hout, etc.) lamination


gelaagdheidsanomalie ZN

1 stratification anormal/irregular


gelaarsd BN

1 calceate
--e kat = catto con bottas


gelaat ZN

1 facie, visage
bedroefd -- = visage triste
behuild -- = visage lacrimose
bleek -- = visage/facie pallide
zijn ware -- tonen = revelar su ver facie


gelaatkenner ZN

1 Zie: gelaatkundige


gelaatkunde ZN

1 physiognomia, physiognomonia


gelaatkundig BN

1 physiognomonic


gelaatkundige ZN

1 physiognomista


gelaatsexpressie ZN

1 Zie: gelaatsuitdrukking


gelaatshelft ZN

1 medietate del facie/visage


gelaatshoek ZN

1 angulo facial


gelaatshuid ZN

1 pelle del facie/visage


gelaatsindex ZN

1 indice/index facial


gelaatskleur ZN

1 carnation, color facial/del facie/del visage


gelaatsmassage ZN

1 massage facial/del facie/del visage


gelaatsplooi ZN

1 plica facial/del facie/del visage


gelaatsspier ZN

1 musculo facial/del facie/del visage


gelaatstint ZN

1 Zie: gelaatskleur


gelaatstrekken ZN MV

1 tractos (physiognomic), physiognomia
regelmatige --ken = tractos regular
edele --ken = tractos nobile
scherpe -- = tractos pronunciate


gelaatstype ZN

1 typo facial/de facie/de visage


gelaatsuitdrukking ZN

1 expression facial/del facie/del visage, physio(g)nomia


gelaatsverandering ZN

1 modification facial/del facie/del visage


gelaatsverjonging ZN

1 rejuvenescimento facial/del facie/del visage


gelaatsvorm ZN

1 forma facial/del facie/del visage


gelaatszenuw ZN

1 nervo facial/del facie/del visage


gelach ZN

1 riso(s)
homerisch -- = riso homeric
onderdrukt -- = riso reprimite
algemeen -- = hilaritate
schaterend -- = riso(s) irreprimibile, risada
er klonk gesmoord -- = le sono de risos reprimite/supprimite poteva esser audite


geladen BN

1 cargate
-- atmosfeer = atmosphera cargate/explosive
-- geweer = fusil cargate
-- vrachtauto = camion cargate
positief/negatief -- lichaam = corpore cargate positivemente/negativemente, corpore con carga positive/negative
een emotioneel -- toespraak = un discurso emotionalmente cargate


geladenheid ZN

1 (innerlijke spanning) tension, explosivitate


gelaedeerde ZN

1 (JUR) victima, parte lese


gelag ZN

1 consumition
het -- betalen = pagar le conto
het is een hard -- = isto es un cosa dur


gelagkamer ZN

1 sala de caffe/café (F)/de taverna


gelakt BN

1 laccate


gelamelleerd BN

1 lamellar, lamellate
-- hout = ligno lamellate
2 (GEOL) laminar


gelamenteer ZN

1 lamentation, lamento, jeremiade


gelang ZN

1
naar -- van = secundo
naar -- van omstandigheden handelen = ager/proceder secundo le circumstantias, ager/proceder como le circumstantias require, ager/proceder in function del circumstantias
naar -- dat = secundo que, a mesura que


gelanterfant(er) ZN

1 pigressa, pigritia


gelardeerd BN

1 lardate, interlardate
een met grappen --e toespraak = un discurso guarnite de burlas


gelasten WW

1 commandar, ordinar, imponer, injunger, mandar
iemand -- het pand te ontruimen = ordinar un persona de evacuar le edificio
2 (van hogerhand) intimar


gelastend BN

1 imperative


gelastigde ZN

1 delegato, mandatario


gelaten BN

1 stoic, calme, patiente, resignate, (BW) con resignation, con calma, sin emover se
-- houding = attitude resignate
-- iemand = fatalista


gelatenheid ZN

1 resignation, equanimitate, stoicismo


gelatine ZN

1 gelatina
plantaardige -- = gelatina vegetal, agar agar


gelatineachtig BN

1 gelatinose, gelatiniforme
-- worden = gelatinisar se


gelatinefabriek ZN

1 fabrica de gelatina


gelatinefabrikant ZN

1 fabricante de gelatina


gelatineoplossing ZN

1 solution de gelatina


gelatinepapier ZN

1 papiro gelatinisate


gelatineplaat ZN

1 (FOTO) placa gelatinisate/de gelatina


gelatinepoeder ZN

1 gelatina pulverisate


gelatineren WW

1 gelatinisar, gelificar
het -- = gelatinisation, gelification
een colloïdale oplos-sing -- = gelatinisar un solution colloidal


gelatineus BN

1 gelatinose


gelauwerd BN

1 cingite/coronate de/con lauros, lauree, laureate
--e dichter = poeta laureate
zijn --e hoofd = su testa/capite laureate


gelauwerde ZN

1 laureato


gelazer ZN

1 difficultates, problemas
daar heb je het --! = isto significa difficultates!, ecce le problemas!
daar krijg je -- mee = isto causa difficultates


geld ZN

1 moneta, pecunia
gangbaar -- = moneta currente
inwisselbaar -- = moneta convertibile
fiduciair -- = moneta fiduciari
vreemd -- = moneta estranier
vals -- = moneta false
klein -- = moneta minute
los -- = moneta de cambio
zwart -- = moneta nigre
het grote -- = le grande fortuna
contant/gereed -- = moneta contante/liquide, liquido, specie
met contant -- betalen = pagar in numerario
met gepast -- betalen = pagar con moneta juste
dit is weggegooid -- = isto es moneta perdite
dit is geen -- = isto es bon mercato, isto es multo avantagiose, isto es un precio derisori
gemunt --, baar -- = numerario
-- verdienen = ganiar moneta
grof -- verdienen = ganiar multissime moneta
-- wisselen = cambiar moneta
-- reserveren = reservar moneta
-- uitgeven/besteden = expender moneta
-- aannemen = acceptar moneta
-- bijpassen = pagar lo que manca
-- drukken = imprimer moneta
-- lenen aan iemand = prestar moneta a un persona
-- in iets steken = investir moneta in un cosa
te --e maken = vender
zwemmen in het -- = natar in le abundantia
dat brengt -- in het laatje = isto produce moneta
dat zal zijn -- wel opbrengen = isto essera rentabile
met -- maakt men -- = moneta face moneta
het -- over de balk smijten = jectar le moneta del fenestra
om -- verlegen = impecuniose
voor half -- = a medie precio
tijd is -- = tempore es moneta
je -- of je leven! = le bursa o le vita!
-- en goed aan het vaderland offeren = dar/sacrificar toto pro le patria


geldaanmunting ZN

1 Zie: aanmunting


geldadel ZN

1 Zie: geldaristocratie


geldafperser ZN

1 concussionario, exactor (de moneta/pecunia), chantagista {sj}


geldafpersing ZN

1 extorsion de moneta, concussion, exaction, chantage {sj}


geldafzetter ZN

1 Zie: geldafperser


geldafzetting ZN

1 Zie: geldafpersing


geldaristocraat ZN

1 aristocrate del moneta, plutocrate


geldaristocratie ZN

1 aristocratia del moneta/del alte financia, plutocratia


geldautomaat ZN

1 distributor (automatic) de billetes de banca, cassa automatic


geldbank ZN

1 banca


geldbedrag ZN

1 summa de moneta
enorm -- = summa considerabile


geldbehoefte ZN

1 besonio de moneta


geldbelegger ZN

1 investitor (de moneta)


geldbelegging ZN

1 investimento (de moneta)


geldbelust BN

1 avide de moneta


geldbesparing ZN

1 sparnio/economisation de moneta


geldbeugel ZN

1 Zie: geldbeurs


geldbeurs ZN

1 bursa, portamoneta


geldboete ZN

1 mulcta, pena pecuniari


geldbron ZN

1 fonte de moneta


geldbuidel ZN

1 Zie: geldbeurs


geldcassette ZN

1 cassetta


geldcirculatie ZN

1 circulation monetari/de moneta


geldcreatie ZN

1 creation de moneta


geldcrisis ZN

1 crise/crisis financiari/monetari


gelddepreciatie ZN

1 inflation


gelddienst ZN

1 (in een bedrijf) servicio del financias


gelddorst ZN

1 sete/aviditate de moneta, cupiditate


gelddrager ZN

1 incassator


geldduivel ZN

1 demonio del moneta


geldeenheid ZN

1 unitate monetari


geldelijk BN

1 financiari, pecuniari, monetari, in moneta
--e schade = damno financiari
--e hulp/steun = adjuta/auxilio/appoio/supporto pecuniari/financiari, succurso in moneta
--e verplichtingen = obligationes financiari
--e omstandigheden = situation financiari
--e giften = donationes de moneta


geldeloos BN

1 sin moneta, sin pecunia


geldeloosheid ZN

1 manco/mancantia de moneta/de pecunia


gelden WW

1 (meetellen) contar, valer
die worp met de bal geldt niet = iste colpo de ballon non conta/vale
zulk een excuus geldt niet = un tal excusa non vale
2 (gewaardeerd worden) passar (pro), contar (pro), valer
die speler geldt voor twee = iste jocator conta pro duo
zich doen -- = imponer se
3 (van kracht zijn) viger, esser in vigor, valer, applicar se (a), haber effecto
deze wet geldt hier niet = iste lege non es in vigor hic
deze regel geldt hier niet = iste regula non es valide/applicabile hic
deze regeling geldt voor iedereen = iste regulamentation se applica a totes
deze regeling geldt niet voor landen buiten de E.G. = iste regulation non se applica al paises foris/foras del Mercato Commun
de meeste stemmen gelden = le pluralitate del votos decide
als norm -- = valer como norma, esser considerate como norma
zich doen -- = facer se valer
zijn gezag doen -- = imponer/facer (pre)valer su autoritate
4 (betreffen) concerner, toccar, ager se de, tractar se de
mijn opmerking geldt jouw vriend = mi observation concerne tu amico
het geldt ons belang = il se age/se tracta de nostre interesse
het gold een zaak van gewicht = isto esseva un cosa de importantia


geldend BN

1 in vigor, vigente, valide, applicabile, currente
--e wet = lege vigente/in vigor
--e gewoontes = usages in vigor
--e prijzen = precios currente
algemeen --e mening/opinie = opinion regnante/currente
algemeen --e regels = regulas general/universal
algemeen -- verbod = prohibition general


Gelderland ZN EIGN

1 Geldria


Gelderlander ZN

1 habitante de Geldria, geldrese


Gelders BN

1 de Geldria, geldrese


Gelders ZN

1 dialecto de Geldria


geldfunctie ZN

1 function del moneta


geldgebrek ZN

1 besonio de moneta/pecunia, manco/mancantia/scarsitate de moneta/pecunia, impecuniositate, difficultates financiari


geldgeschenk ZN

1 presente/dono in moneta


geldgever ZN

1 prestator/fornitor de moneta/de fundos, financiator


geldgierig BN

1 cupide


geldgierigheid ZN

1 cupiditate


geldgod ZN

1 deo Moneta, Mammona


geldhandel ZN

1 financia(s), commercio monetari/financiari/del moneta


geldhandelaar ZN

1 financero, (bankier) banchero


geldhark ZN

1 rastrello de croupier (F)


geldheerschappij ZN

1 plutocratia


geldheffing ZN

1 imposto


geldhervorming ZN

1 reforma monetari/financiari


geldhoeveelheid ZN

1 quantitate de moneta


geldhonger ZN

1 Zie: geldzucht


geldhuishouding ZN

1 economia financiari


geldig BN

1 valide
-- excuus = excusa valide
algemeen -- = universal
blijvend -- = de validitate permanente
-- maken/verklaren = declarar valide, validar
het -- maken/verklaren = validation
een contract -- verklaren = validar un contracto
de verkiezingen werden -- verklaard = le electiones esseva declarate valide
weer -- maken = revalidar
het weer -- maken = revalidation
-- zijn = viger, esser in vigor
zijn paspoort is niet meer -- = su passaporto ha expirate
2 (aanvaardbaar) admissibile, valabile
--e redenen = excusas admissibile/valabile


geldigheid ZN

1 validitate, vigor
-- van een kaartje = validitate de un billet
op -- controleren = controlar/verificar le validitate de
(JUR) blijvende -- = imprescriptibilitate
deze clausule tast de -- van mijn rechten niet aan = iste clausula non invalida mi derectos


geldigheidsduur ZN

1 periodo/durata/duration de validitate, validitate
-- van een paspoort = validitate de un passaporto


geldigheidstermijn ZN

1 termino de validitate


geldigheidsverklaring ZN

1 validation, declaration de validitate


geldigverklaring ZN

1 Zie: geldigheidsverklaring


geldinflatie ZN

1 inflation monetari/del moneta


gelding ZN

1 validitate, application
een recht tot -- brengen = facer valer un derecto


geldingsdrang ZN

1 besonio de facer valer se/de imponer se, ambition


geldingsduur ZN

1 duration/durata del validitate


geldinjectie ZN

1 injection de capitales


geldinzameling ZN

1 collecta, questa, quesita


geldkas ZN

1 cassa


geldkistje ZN

1 cassetta de moneta


geldklopperij ZN

1 duperia, fraude


geldkoers ZN

1 curso/cambio monetari


geldkraan ZN

1
de -- dichtdraaien = stoppar le fluxo de moneta, taliar le fundos


geldkrapte ZN

1 Zie: geldschaarste


geldkringloop ZN

1 circuito monetari


geldkwestie ZN

1 question pecuniari/de moneta/de financia
deze -- beheerst alles = toto es ligate a iste question de moneta


geldla, geldlade ZN

1 tiratorio del cassa


geldlening ZN

1 (aan iemand) presto (de moneta)
2 (van iemand) impresto (de moneta)


geldloon ZN

1 salario in moneta


geldloper ZN

1 incassator


geldmagnaat ZN

1 magnate, plutocrate, grande financero


geldman ZN

1 financero, homine de financias, (bankier) banchero


geldmarkt ZN

1 mercato monetari/financiari/de moneta/de capitales


geldmiddelen ZN MV

1 medios/recursos/ressources (F) pecuniari/financiari, capital, financias, fundos
het beheer over de -- = le controlo del financias
de benodigde -- ontbraken = le fundos necessari mancava


geldmunt ZN

1 Zie: geldsoort


geldnemer ZN

1 imprestator


geldnood ZN

1 manco/mancantia/penuria de moneta, problemas financiari


geldomloop, geldsomloop ZN

1 circulation monetari/del moneta


geldomzet ZN

1 cifra de venditas
-- van het bedrijf = cifra de venditas del interprisa


geldontwaarding ZN

1 erosion monetari, devalutation, depreciation monetari/del moneta, inflation


geldoperatie ZN

1 operation/transaction monetari/financiari


geldophaler ZN

1 incassator


geldoverdracht ZN

1 Zie: geldovermaking


geldovermaking ZN

1 transferentia/transferimento de moneta


geldpas(je) ZN

1 passe (F)


geldpolitiek ZN

1 politica monetari


geldprijs ZN

1 (prijs uitgedrukt in geld) precio monetari/de moneta
2 (prijs die uit geld bestaat) premio in moneta


geldprobleem ZN

1 problema de moneta


geldrobot ZN

1 Zie: geldautomaat


geldroof ZN

1 robamento de moneta


geldruimte ZN

1 abundantia de capitales


geldsanering ZN

1 reforma (del systema) monetari


geldschaarste ZN

1 scarsitate/penuria de pecunia/de fundos/de moneta


geldschenking ZN

1 dono in/de moneta


geldschepping ZN

1 creation de moneta


geldschieten WW

1 prestar monetar, financiar


geldschieter ZN

1 prestator de moneta, financiator
2 (woekeraar) usurero


geldschieting ZN

1 presto


geldschopje ZN

1 Zie: geldhark


geldschuld ZN

1 debita (de/in moneta)


geldsom ZN

1 summa/quantitate de moneta/pecunia, amonta


geldsoort ZN

1 Zie: geldspecie


geldspecie ZN

1 specie/typo de moneta


geldstandaard ZN

1 standard (E) monetari


geldstapel ZN

1 pila de pecias de moneta


geldstelsel ZN

1 systema monetari/financiari


geldstraf ZN

1 pena pecuniari, mulcta


geldstroom ZN

1 fluxo monetari/de moneta/de capitales
de -- afsnijden = stoppar le fluxo de moneta


geldstuk ZN

1 (pecia de) moneta


geldswaarde ZN

1 valor/equivalente monetari/pecuniari/in moneta currente, valuta


geldswaardig BN

1 negotiabile, transferibile
--e waardepapieren = valores transferibile


geldtas ZN

1 sacco pro moneta


geldtelmachine ZN

1 contator de moneta


geldtheorie ZN

1 theoria monetari


geldtransport ZN

1 transporto de moneta


geldtrommel ZN

1 cassetta (pro moneta)


geldtrots ZN

1 orgolio de plutocrate


gelduitgifteautomaat ZN

1 Zie: geldautomaat


gelduitkering ZN

1 pagamento de moneta


gelduitvoer ZN

1 exportation de moneta/de devisas


geldverering ZN

1 culto del Vitello de Auro


geldverkeer ZN

1 circulation monetari/del moneta, transactiones/excambio monetari


geldverkwister ZN

1 dissipator de moneta


geldverkwisting ZN

1 dispendio/dissipation de moneta


geldverlegenheid ZN

1 embarasso pecuniari/financiari/de moneta, indigentia de pecunia


geldverlies ZN

1 perdita financiari/pecuniari/de moneta


geldvernietiging ZN

1 destruction de moneta, dismonetisation


geldverslindend BN

1 dispendiose, onerose, costose


geldverspiller ZN

1 dissipator de moneta


geldverspilling ZN

1 dispendio/dissipation de moneta


geldverzending ZN

1 invio de moneta


geldvoorraad ZN

1 stock (E)/reserva monetari/de moneta, (in zaak) fundos in le cassa
mijn -- = mi stock (E) de moneta


geldvoorschot ZN

1 avantia de moneta


geldvordering ZN

1 requesta de moneta/pecunia


geldvraag ZN

1 (vraag naar geld) demanda de moneta
2 (geldkwestie) question de moneta


geldwereld ZN

1 mundo del financia(s), mundo financiari


geldwezen ZN

1 financia(s), systema financiari/monetari, mundo financiari


geldwinning ZN

1 operation/negotio multo lucrative, mina de auro


geldwisselaar ZN

1 cambiator (de moneta)


geldwisselautomaat ZN

1 automato pro le cambio de moneta


geldwolf ZN

1 homine avide de moneta, homine cupide, avaro, usurero


geldzaak ZN

1 affaire (F)/cosa financiari/pecuniari/monetari/de moneta


geldzak ZN

1 sacco de moneta, bursa


geldzending ZN

1 invio/transferimento/transferentia/remissa de moneta


geldzorgen ZN MV

1 difficultates/problemas financiari/monetari, preoccupationes/embarasso pecuniari
in -- zitten = haber problemas financiari


geldzucht ZN

1 sete/aviditate de moneta, cupiditate, avaritia


geldzuchtig BN

1 avide de moneta, cupide, avaritiose


geldzuivering ZN

1 Zie: geldsanering


geleden BW

1 retro
een jaar -- = ante un anno, un anno retro
lang -- = multe annos retro, ante multe tempore
kort -- = pauc/poc tempore retro
kort -- verschenen/gemaakt, etc. = recente
kort -- verschenen boek = libro recente


gelederen ZN MV

1 filas
in gesloten -- = in filas serrate
de -- breken = rumper le filas


geleding ZN

1 (het beweegbaar onderling verbonden zijn) articulation
2 (plaats van beweegbare verbinding) articulation, juncto
de --en van een helm = le articulationes/junctos de un casco
(DIERK) uit veel --en bestaand = mult(i)articulate
3 (elk deel van een geheel) section, parte
in alle --en van de partij = in tote le organos del partito
4 (BIOL) (segment, lid) segmento, parte
de --en van een slang = le segmentos/partes de un serpento
5 (groep personen) section, categoria
in alle --en van de maatschappij = in tote le sectiones del societate
6 (PLANTK) (knoop) articulation
7 (AARDR) (insnijding, inham) indentation


gelee ZN

1 gelea


geleed BN

1 articulate
--e dieren = animales articulate
--e bus = autobus articulate
--e stengel = stipe articulate
de kust is sterk -- = le costa es profundemente indentate


geleedpotig BN

1 anthropode
--e dieren = animales anthropode, anthropodos


geleedpotige ZN

1 anthropodo
de --en betreffend = anthropode


geleen ZN

1 prestos successive
2 imprestos reiterate


geleend BN

1 (uitgeleend) prestate, (geleend van) imprestate
een -- boek = un libro prestate
het --e terugbetalen = repagar le presto


geleerd BN

1 erudite, sapiente, docte
-- schrijver = scriptor erudite
--e boeken = libros erudite
--e studie = studio sapiente
2 (ingewikkeld) complicate
dat is te -- voor mij = isto es troppo complicate pro me


geleerddoenerij ZN

1 pedanteria


geleerde ZN

1 erudito, docto, scientista, (vakman) specialista
een beroemd -- = un erudito famose
daarover zijn de --n het nog niet eens = le specialistas non ancora es de accordo super illo


geleerdheid ZN

1 erudition, sapientia, saper, scientia
een encyclopedische -- hebben = haber un erudition encyclopedic
dorre -- = erudition aride
steriele -- = erudition sterile
een wonder van -- = un portento de sapientia, un puteo de scientia


gelegaliseerd BN

1 legalisate
--e handtekening = signatura legalisate


gelegen BN

1 (liggend, gesitueerd) site, situate
het huis was op een heuvel -- = le casa esseva situate super un collina
Rotterdam is -- aan de Maas = Rotterdam es situate al bordos del Mosa
op het zuiden -- = orientate/exponite al sud
gunstig -- = ben situate
2 (gunstig, geschikt) opportun
niet -- (komend) = inopportun
zijn bezoek kwam me niet erg -- = ille veniva a un momento assatis/satis inopportun, su visita non esseva multo opportun, su visita non me conveniva
te --er ure/tijd = in hora/tempore opportun, a su tempore, in le momento opportun
3
aan Gods zegen is alles -- = toto depende del gratia divin
wat is er mij aan --? = que significa isto pro me?
er is voor mij veel aan -- = isto ha un grande importantia pro me, isto me importa multissimo


gelegenheid ZN

1 (plaats mbt haar geschiktheid) loco favorabile, situation, sito
2 (mogelijkheid, omstandigheid) occasion, opportunitate
gunstige -- = occasion favorabile/propitie
feestelijke -- = occasion festive
een -- verzuimen/voorbij laten gaan = negliger/perder un occasion
gebruik maken van de -- = profitar del occasion
bij -- = al occasion
bij dergelijke --en = in tal occasiones
bij verschillende --en = in diverse occasiones
bij de eerste de beste -- = al prime occasion/opportunitate
bij elke -- = in omne/tote occasion, a omne proposito
bij voorkomende --, als de -- zich voordoet = quando se offere/se presenta le occasion/le opportunitate
van de -- gebruik maken = profitar del occasion
de -- geven = fornir le occasion
de -- aangrijpen = sasir/prender le occasion
de -- laten glippen = lassar escappar le opportunitate, perder le occasion
de -- maakt de dief = le occasion face le fur
3 (reisgelegenheid) medio de transporto
op eigen -- = per su proprie medios
4 (zaak waar men iets kan gebruiken) restaurante, restaurant (F), taverna


gelegenheidsaanbieding ZN

1 occasion, offerta exceptional/special


gelegenheidsarbeid ZN

1 labor/travalio casual/occasional


gelegenheidsdichter ZN

1 poeta occasional/de circumstantia, scriptor de poesia/versos occasional


gelegenheidsdief ZN

1 fur occasional


gelegenheidsdrinker ZN

1 bibitor occasional


gelegenheidsgedicht ZN

1 poema/poesia occasional/de circumstantia


gelegenheidsgeschrift ZN

1 scripto de circumstantia


gelegenheidsgezicht ZN

1 visage de circumstantia


gelegenheidskleding ZN

1 vestimentos/habito de ceremonia


gelegenheidskoop(je) ZN

1 (compra/emption de) occasion


gelegenheidslachje ZN

1 riso de circumstantia


gelegenheidspreek ZN

1 sermon occasional/de circumstantia


gelegenheidsrede ZN

1 discurso occasional/de circumstantia


gelegenheidsspreker ZN

1 orator de circumstantia


gelegenheidsstuk ZN

1 pecia (de theatro) de circumstantia


gelegenheidsvoorstelling ZN

1 representation de circumstantia


gelegenheidswerk ZN

1 labor/travalio casual/occasional


gelegenheidswet ZN

1 lege de circumstantia


gelegenheidszegel ZN

1 timbro (postal) commemorative/special


gelei ZN

1 (gekookt sap van dierlijke stoffen) gelea, gelatina
2 (ingedikt sap van vruchten) gelea


geleiachtig BN

1 gelatinose
-- worden = gelatinisar se


geleibaan ZN

1 guida


geleibiljet ZN

1 passavante, permisso


geleiblok ZN

1 bloco de guida


geleibrief ZN

1 (vrijgeleide) salveconducto


geleid BN

1 dirigite, controlate
--e economie = economia dirigite/controlate/planificate/planate
2 guidate, autoguidate, teleguidate, dirigite, autodirigite
-- wapen = arma/ingenio guidate


geleide ZN

1 accompaniamento, escorta, (bescherming) protection
-- verlenen = facer escorta
onder gewapend -- = sub escorta armate
onder militair -- = sub escorta militar
excursies onder -- = excursiones con guida:
(FIG) ten -- = introduction, preambulo, prefacio
2 (van schepen) convio, convoyo, escorta
onder -- varen = navigar in convio/convoyo


geleidebaken ZN

1 boias de guida


geleidebrief ZN

1 Zie: geleibrief


geleidehond ZN

1 can guida


geleidelicht ZN

1 boia luminose


geleidelijk BN

1 progressive, gradual, continue
--e hervorming = reforma progressive/gradual
--e verandering = cambio/cambiamento progressive
--e ontwikkeling = disveloppamento progressive
--e evolutie = evolution continue
--e overgang = transition gradual/lente
--e vooruitgang = progresso insensibile


geleidelijk BW

1 progressivemente, gradualmente, pauco a pauco, poco a poco, sin succussas, secundo lineas gradual
iets -- onthullen = revelar un cosa pauco a pauco/poco a poco
iets -- afschaffen = eliminar un cosa gradualmente


geleidelijkheid ZN

1 progression gradual, gradualitate
langs lijnen van -- = gradualmente, pauco a pauco, poco a poco, progressivemente, secundo lineas gradual, passo a passo


geleidelijn ZN

1 linea de guida


geleiden WW

1 ducer, conducer, guidar, accompaniar
een blinde -- = guidar un ceco
iemand aan de hand -- = guidar un persona per le mano
iemand naar het altaar -- = conducer un persona al altar
2 (escorteren) escortar
3 (konvooieren) conviar, convoyar, escortar
4 (NAT) (doorgeven) conducer
warmte -- = conducer calor
elektriciteit -- = conducer le electricitate
koper geleidt goed = le cupro es un bon conductor


geleidend BN

1 (NAT) conductibile, conductive
glas is niet -- = le vitro non es conductive
koper is een goed -- metaal = le cupro es un metallo conductibile/un bon conductor
-- vermogen = conductivitate


geleider ZN

1 (begeleider) accompaniator, guida, conductor, cicerone (I), pilota, escorta
2 (NAT) conductor
elektrische -- = conductor electric
koper is een goede -- = le cupro es un bon conductor
3 (deel van een machine) guida


geleiderail ZN

1 Zie: vangrail


geleidevloot ZN

1 flotta de convio, convoyo


geleidewapen ZN

1 missile guidate


geleiding ZN

1 (NAT) conduction, conductantia, conductivitate
thermische -- = conductivitate thermal
de -- der warmte = le conduction del calor
2 (MED) conduction
3 (konvooiering) convio, convoyo


geleidingscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de conductibilitate/conductivitate


geleidingsdraad ZN

1 filo conductor


geleidingselektron ZN

1 electron de conduction


geleidingshek ZN

1 barriera de protection


geleidingskabel ZN

1 cablo conductor


geleidingskanaal ZN

1 (ELEKTR) canal de conduction


geleidingsmuurtje ZN

1 Zie: geleidingshek


geleidingsrail ZN

1 rail (E) conductor


geleidingsstroom ZN

1 currente de conduction


geleidingsvermogen ZN

1 (NAT) conductantia, conductibilitate, conductivitate
lichtvariabel -- = photoconductivitate


geleidingsweerstand ZN

1 resistentia de conduction


geleidraad ZN

1 filo conductor


geleifabriek ZN

1 fabrica de gelea


geleigeest ZN

1 bon genio


geleipudding ZN

1 crema dulce de gelea


geleischijf ZN

1 polea conductor


geleischip ZN

1 convoyator, nave de escorta


geleispil ZN

1 pivot conductor


geleistang ZN

1 guida


geleitaart ZN

1 torta de gelea


geleivloot ZN

1 flotta de escorta


geleivorm ZN

1 modulo pro gelea


geleiwier ZN

1 fuco gelatinose


gelen WW

1 (geel worden) jalnir, devenir jalne
het --de lover = le foliage jalniente


gele plomp ZN

1 nenuphar jalne


geleren WW

1 (doen geleren) gelificar, gelatinisar
het -- = gelification, gelatinisation


gelering ZN

1 gelification, gelatinisation


gelet ZN

1
-- op = in vista/consideration de, considerante
-- op het besluit van de raad = considerante le decision del consilio


geletruidrager ZN

1 portator del jersey (E) jalne


geletterd BN

1 litterate, erudite, (ontwikkeld) cultivate
-- man = homine litterate, litterato, erudito


geletterde ZN

1 homine litterate, litterato, erudito


geletterdheid ZN

1 cognoscentia(s) litterari, erudition


geleuter ZN

1 garrulada insensate/stupide, divagation


gelezen BN

1 legite
een veel -- roman = un roman(ce) multo legite
een -- auteur = un autor/scriptor multo legite


gelid ZN

1 (MIL, FIG) rango, fila
uit het -- treden = sortir del rango
de gelederen van de socialisten = le rangos del socialistas
onenigheid in de liberale gelederen = discordo in le filas liberal
in het voorste -- lopen = esser in le prime rango
de gelederen openen = rumper le rangos/filas
de gelederen sluiten = serrar le rangos/filas
in gesloten gelederen = in rangos/filas serrate
in het -- staan = esser in rango(s)/in fila(s)
uit het -- lopen = sortir del rangos/filas
2 (gewricht) articulation, junctura


gelidbeentje ZN

1 phalange


gelidknoop ZN

1 (PLANTK) nodo
2 (DIERK) condylo


gelidsluiter ZN

1 (MIL) serrafila


gelidwervel ZN

1 condylo


gelieerd BN

1 ligate, alliate, affiliate, unite
nauw -- zijn a = esser strictemente ligate/unite a


geliefd BN

1 (dierbaar) car, amate
innig -- = teneremente amate
2 (favoriet) favorite, preferite, de predilection
-- onderwerp = thema favorite
3 (gewild) popular
niet erg -- = non multo popular
zich -- maken = acquirer popularitate


geliefde ZN

1 (beminde) amato/a
2 (minnaar, minnares) amante


geliefhebber ZN

1 dilettantismo


geliefkoosd BN

1 favorite, preferite, de predilection
haar --e dichter = su poeta favorite


gelieg ZN

1 mentitas


gelieven ZN MV

1 amantes


gelieven WW

1
gelieve mij te volgen = seque me, per favor
kandidaten gelieven zich te melden = candidatos es requirite de/es invitate a annunciar se
gelieve geen fietsen te plaatsen = non parca bicyclettas, per favor
gelieve met gepast geld te betalen = per favor, paga con le moneta juste
gelieve mij te volgen = per favor, seque me


gelig BN

1 jalnastre, jalnette, flavescente


geligniet ZN

1 gelignite


gelijk BN

1 (met elkaar overeenstemmend) equal, mesme
volkomen -- = identic
--e betaling = paga equal
--e strijd = lucta equal
-- van humeur = de humor stabile
met --e wapenen = con le mesme armas
-- maken = equalar, equalisar, nivellar
het -- maken = equalisation, nivellamento
-- zijn aan = esser equal/identic a, equalar, equivaler a
een en een is (-- aan) twee = un e un equala duo
zich -- achten aan iemand anders = equalar se a un persona
(SPORT) -- spel = partita/match (E) nulle, equalisation, equalitate
(SPORT) -- spelen = facer partita/match (E) nulle, equalisar
(SPORT) het -- maken = equalisation
iemand die of iets dat -- maakt = equalator, nivellator
in --e mate = equalmente, in equal/le mesme mesura/grado
op --e wijze = de equal modo/maniera, del mesme modo/maniera
(WISK) --e afstand = equidistantia
2 (gelijkwaardig/soortig) simile, similar, similabile, semblabile
-- maken/worden/zijn = assimilar
3 (vrij van oneffenheden) equal, plan, platte
die stenen liggen niet -- = iste petras non es al mesme nivello


gelijk ZN

1 ration
-- hebben = haber ration
het -- aan zijn zijde hebben = haber ration
het grootste -- van de wereld hebben = haber tote le ration del mundo
daar heb je -- in = in isto tu ha ration
iemand -- geven, iemand in het -- stellen = dar ration a un persona
zijn -- halen = voler haber ration
overtuigd van zijn -- = convincite de haber ration


gelijk BW

1 (op dezelfde manier) equalmente, del mesme maniera, (exact gelijk) identicamente, uniformemente
2 (in dezelfde mate) equalmente, in equal/le mesme mesura/grado
3 (op hetzelfde punt) insimul, ex aequo (L)
zij komen -- aan = illes arriva insimul/ex aequo
4 (dadelijk, zometeen) immediatemente
ik doe het -- = io lo face immediatemente
5 (tegelijkertijd) in/al mesme tempore, simultaneemente
de treinen kwamen -- aan = le trainos arrivava simultaneemente
6
(mbt uurwerk) mijn horloge gaat/loopt -- = mi horologio es juste, mi horologio da le hora exacte
-- zetten = mitter/poner al hora juste
die twee klokken gaan altijd -- = iste duo pendulas indica sempre le mesme hora


gelijk VW

1 como
bleek -- de dood = pallide como le morte
(BIJBEL) -- in de hemel, alzo ook op de aarde = super le terra como in le celo


gelijkaardig BN

1 homogene, homogenee, uniforme
2 similar, identic


gelijkaardigheid ZN

1 homogeneitate, uniformitate
2 similaritate, identitate


gelijkarmig BN

1
--e balans = balancia a bracios equal


gelijkbeduidend BN

1 synonyme, de equal signification


gelijkbeduidendheid ZN

1 synonymia


gelijkbenig BN

1 (MEETK) isoscele
--e driehoek = triangulo isoscele
-- trapezium = trapezio isoscele


gelijkbenigheid ZN

1 (MEETK) isoscelia


gelijkberechtiging ZN

1 equalitate de derectos, emancipation
-- van de vrouw = emancipation del feminas


gelijkbetekenend BN

1 synonyme, de equal signification


gelijkbladerig BN

1 (PLANTK) isophylle


gelijkblijvend BN

1 constante, stabile, invariabile
--e druk = pression constante


gelijkdurig BN

1 isochrone, de equal duration/durata


gelijkdurigheid ZN

1 isochronismo


gelijke ZN

1 equal
zijns -- niet hebben = non haber su equal
iemand behandelen als zijn -- = tractar un persona como su equal


gelijkelijk BW

1 (gelijkmatig) equalmente, in equal/in le mesme mesura/grado
-- verdelen = divider/repartir equalmente/in partes equal
2 (tegelijk) in le mesme tempore, simultaneemente


gelijken WW

1 resimilar
zij gelijken op elkaar als twee druppels water = illes se resimila como duo guttas de aqua
hij gelijkt zeer sterk op zijn vader = ille resimila multo a su patre


gelijkend BN

1 (gelijkenis vertonend) resimilante
--e tekening = designo resimilante
2 (verwant) affin


gelijkenis ZN

1 similantia, similaritate, similitude, similante, resimilantia, semblantia
frappante -- = similantia surprendente
sprekende -- = similantia evidente
volmaakte -- = identitate
-- vertonend = resimilante
een sterke -- vertonen met = monstrar un forte resimilantia con
naar Gods beeld en -- geschapen = create a imagine e similantia de Deo
2 (verwantschap) affinitate
3 (parabel) parabola
evangelische -- = parabola evangelic
de -- van de Barmhartige Samaritaan = le parabola del Bon Samaritano
de -- van de zaaier = le parabola del seminator


gelijkgerechtigd BN

1 equal (ante le lege), habente derectos equal, habente le mesme derectos, qui ha le mesme derectos, de equal derectos
alle burgers zijn -- = tote le citatanos es equal/ha le mesme derectos


gelijkgerechtigdheid ZN

1 equalitate/paritate de derectos, equalitate ante le lege


gelijkgericht BN

1 (op hetzelfde punt gericht) convergente
2 (met dezelfde belangstelling) con le mesme interesses, commun
3 (met hetzelfde doel) con le mesme intentiones, commun


gelijkgeslachtelijk BN

1 homosexual


gelijkgeslachtelijkheid ZN

1 homosexualitate


gelijkgesteld BN

1 (de categoria) equal


gelijkgestemd BN

1 qui ha le mesme opiniones/vistas, del mesme opinion, concorde, affin, compatibile
een --e groep = un gruppo homogene


gelijkgezind BN

1 concorde, animate per le mesme sentimentos, del mesme opinion, (van geloof) del mesme credentia/religion


gelijkheid ZN

1 (volkomen overeenkomst) equalitate, identitate, uniformitate, paritate
-- voor de wet = equalitate ante le lege
maatschappelijke -- = equalitate/paritate social
op voet van -- = sur pede de equalitate/paritate
-- van opvatting = consenso
2 (WISK) equalitate, equivalentia
3 (effenheid) equalitate
4
op voet van -- met iemand omgaan = tractar un persona de equal a equal


gelijkheidsbeginsel ZN

1 principio de equalitate


gelijkheidsideaal ZN

1 ideal de equalitate


gelijkheidsteken ZN

1 signo de equalitate


gelijkheidstransformatie ZN

1 transformation de similitude


gelijkhoekig BN

1 (gelijke hoeken hebbend) equiangule, equiangular
--e vierhoeken = quadrangulos equiangular
2 (de overeenkomstige hoeken gelijk hebbend) isogone, isogonic, isogonal


gelijkhoekigheid ZN

1 equiangularitate


gelijkjarig BN

1 del mesme anno/etate


gelijkkleurig BN

1 isochrome, isochromatic


gelijkklinkend BN

1 homophone, unisonante, consonante


gelijkklinkendheid ZN

1 homophonia


gelijkkloppen WW

1 equal(is)ar/nivellar al martello


gelijkknippen WW

1 equal(is)ar


gelijkkomen WW

1 (op hetzelfde punt komen) reattrappar
in twee maanden was ik met hem gelijkgekomen = io le habeva reattrappate in duo menses
2 (SPORT) equalisar
na de rust kwam Ajax gelijk = post le medie tempore Ajax ha equalisate


gelijklettergrepig BN

1 parisyllabe, parisyllabic


gelijkliggen WW

1 esser al mesme nivello
die stenen liggen niet gelijk = iste petras non es al mesme nivello


gelijklopen WW

1 (mbt uurwerk) indicar le hora juste/le mesme hora/le hora exacte, esser exacte
jouw horloge loopt gelijk met het mijne = tu horologio indica le mesme hora que le mie
--d horologe = horologio correcte
2 (evenwijdig lopen) esser parallel, esser duo lineas parallel
de weg loopt gelijk met de rivier = le cammino es parallel al riviera
--de lijnen = lineas parallel


gelijkluidend BN

1 (gelijk van klank) unisone, consonante, homophone
2 (mbt woorden) homonyme
onze namen zijn --, maar we zijn geen familie = nostre nomines es homonyme, ma nos non es parentes
3 (van gelijke strekking) concordante, analoge, similar, semblabile
-- antwoord = responsa analoge
-- oordeel = judicamento similar
--e versie = version semblabile/similar
--e getuigenverklaringen = testimonios concordante/identic
(in de bijbel) --e plaatsen = concordantias
4 (conform het origineel) conforme, identic
-- afschrift = copia conforme
5 (MUZ) mono(phonic)


gelijkluidendheid ZN

1 (mbt geluid/klank) homophonia, consonantia
2 (mbt woorden) homonymia
3 (gelijkheid van inhoud) conformitate, identitate


gelijkmachtig BN

1 (WISK) equipotente


gelijkmaken WW

1 (effenen) facer equal, equalar, equalisar, applanar, nivellar
met de aardbodem -- = non lassar petra super petra
2 (assimileren) assimilar
3 (SPORT) equalisar


gelijkmaker ZN

1 (SPORT) goal (E) de equalisation, equalator
de -- scoren = equalisar


gelijkmaking ZN

1 (het effenen) equalation, equalisation, applanamento, nivellamento
2 (assimilatie) assimilation


gelijkmatig BN

1 (voortdurend/overal gelijk) equal, uniforme, regular
--e draf = trotto regular
--e druk = pression regular/equal/uniforme
--e stijl = stilo uniforme
-- van kwaliteit = de qualitate equal/constante/uniforme
--e snelheid = velocitate constante
2 (evenwichtig) equilibrate, equal, seren
-- karakter = character equilibrate/equal/seren
hij is -- van humeur = ille es de/ille ha un humor equal/stabile


gelijkmatigheid ZN

1 (het voortdurend/overal gelijk zijn) equalitate, uniformitate, regularitate, constantia
2 (evenwichtigheid) equalitate, equabilitate, serenitate


gelijkmiddelpuntig BN

1 concentric, homocentric


gelijkmoedig BN

1 de humor equal, equanime, seren, placide


gelijkmoedigheid ZN

1 equalitate de humor, equanimitate, serenitate, placiditate


gelijknamig BN

1 (dezelfde naam dragend) de mesme nomine, homonyme
naar de --e roman = basate super le roman(ce) homonyme
2 (WISK) de mesme denominator, con denominator commun
--e breuken = fractiones de mesme denominator
-- maken = reducer al mesme denominator
3 del mesme signo
--e polen = polos del mesme signo


gelijknamigheid ZN

1 (het hebben van dezelfde naam) homonymia


gelijknamigmaking ZN

1 (WISK) reduction al mesme denominator


gelijkpolig BN

1 homopolar


gelijkrichtbuis ZN

1 tubo rectificator


gelijkrichten WW

1 (dezelfde richting laten krijgen) alinear
2 (in gelijkstroom veranderen) rectificar


gelijkrichter ZN

1 (om een wisselstroom te veranderen) rectificator
2 (om een accu op te laden) cargator de batterias


gelijkschakelen WW

1 (aanpassen) adaptar, (gelijkstellen) assimilar, (nivelleren) nivellar
2 (ELEKTR) connecter a un mesme circuito electric
3 (TECHN) adjustar, synchronisar
4 (POL) fortiar in le/submitter al linea del partito, unificar
5 (als gelijken beschouwen) reguardar/tractar como equales


gelijkschakelend BN

1 (TAAL) asyndetic
-- verband = coordination asyndetic


gelijkschakeling ZN

1 (aanpassing) adaptation, (gelijkstelling) assimilation, (nivellering) nivellamento
2 (ELEKTR) connexion a un mesme circuito electric
3 (TECHN) adjustamento, synchronisation
4 (POL) submission al linea del partito, unification
5 (het als gelijken beschouwen) tractamento como equales


gelijkschaven WW

1 planar, applanar


gelijkslachtig BN

1 (gelijksoortig) homogene
(WISK) --e veelterm = polynomio homogene
2 (PLANTK, DIERK) del mesme sexo, congenere, congeneric
3 (TAAL) epicen


gelijkslachtigheid ZN

1 (gelijksoortigheid) homogeneitate
2 (tot hetzelfde geslacht behoren) appertinentia al mesme sexo


gelijksoortig BN

1 analoge, simile, similar, similabile, semblabile, identic, homogene, homogenee, uniforme
-- maken = homogeneisar, uniformar, uniformisar
(WISK) --e machten = potentias homogenee


gelijksoortigheid ZN

1 analogia, similaritate, similantia, similitude, homogeneitate, identitate, (van ideeën/eigenschappen) affinitate


gelijkspel ZN

1 (SPORT) partita/match (E) nulle, equalisation, equalitate


gelijkspelen WW

1 (SPORT) facer partita/match (E) nulle


gelijkstaan WW

1 (overeenkomen) esser equal (a), equivaler (a)
dit antwoord staat gelijk met een weigering = iste responsa equivale a un refusa
in rang -- met iemand = esser de mesme rango que un persona, esser equal a un persona quanto a su rango
hun kansen staan gelijk = illes ha le mesme possibilitates
2 (eenzelfde aantal punten hebben) esser a equalitate, haber le mesme nivello
bij rust nog -- = esser ancora a equalitate a medie tempore/post le prime tempore
op de ranglijst -- = occupar le mesme placia


gelijkstandig BN

1 de mesme position
2 (WISK, BOUWK) homologe


gelijksteken WW

1 equalisar, nivellar


gelijkstellen WW

1 mitter/poner al mesme nivello/al mesme rango, tractar super un pede de equalitate, non facer differentia (inter), identificar (con/a), equar, equalar


gelijkstelling ZN

1 equalisation, equalitate, stato equal, (voor de wet) emancipation
de -- van man en vrouw = le equalitate del homine e del femina
2 equivalentia
de -- van Belgische en Nederlandse diploma's = le equivalentia del diplomas belge e nederlandese
3 (mbt personen, integratie) assimilation


gelijkstemmen WW

1 (MUZ) accordar


gelijkstroom ZN

1 (ELEKTR) currente continue


gelijkstroomdynamo ZN

1 generator/dynamo de currente continue


gelijkstroommotor ZN

1 motor a/pro currente continue


gelijkstroomschakeling ZN

1 circuito de currente continue


gelijktands BN

1 (DIERK) homodonte


gelijkteken ZN

1 signo de equation/de equalitate


gelijktijdig BN

1 simultanee, synchrone, synchronic
--e gebeurtenissen = eventos simultanee
--e processen = processos simultanee/synchrone
--e ontwikkelingen = disveloppamentos simultanee
-- verlopende bewegingen = movimentos synchrone
2 (even oud) coetanee
3 (uit dezelfde tijd als) contemporanee
4 concomitante
(WISK) --e veranderingen = variationes concomitante


gelijktijdig BW

1 simultaneemente, in le/al mesme tempore
-- plaatsvinden = coincider
-- bestaan/voorkomen = coexister
-- vertrekken = partir simultaneemente/al mesme momento


gelijktijdigheid ZN

1 simultaneitate, contemporaneitate, synchronia, synchronismo, concordantia temporal
-- van twee historische gebeurtenissen = simultaneitate/contemporaneitate de duo eventos historic


gelijktrekken WW

1 (rechttrekken) equal(is)ar, readjustar
een rok -- = readjustar un gonna/gonnella
2 (de laagste gelijk maken aan de hoogste) equal(is)ar, nivellar
de lonen -- = nivellar le salarios


gelijkvijlen WW

1 limar, polir


gelijkvlakkig BN

1 isohedric


gelijkvleugelig BN

1 homoptere


gelijkvleugeligen ZN MV

1 homopteros


gelijkvloers BN

1 al nivello del solo/del strata
alle kamers zijn -- = tote le cameras es al nivello del solo
--e kruising = cruciamento al mesme nivello


gelijkvormig BN

1 (gelijk van vorm/gedaante) del mesme forma, uniforme, semblabile, simile, similabile, similar, conforme
--e driehoeken = triangulos semblabile/similabile/simile/similar
-- zijn aan = esser de forma equal a, haber le mesme forma que, esser conforme a
gelijk en -- = congruente
2 (WISK, TAAL, NAT) isomorphe


gelijkvormigheid ZN

1 conformitate, similitude, similitude, uniformitate
-- van driehoeken = similitude de triangulos
gelijk en -- = congruentia


gelijkwaardig BN

1 equal, equivalente, del mesme valor/qualitate/nivello
--e uitdrukkingen = expressiones equivalente
twee --e kandidaten = duo candidatos del mesme nivello
een --e behandeling eisen = exiger un tractamento equal
-- zijn = equivaler
2 (WISK, LOGICA) equipollente
3 (NAT) equivalente, homologe, equipollente


gelijkwaardigheid ZN

1 equivalentia
2 (WISK, LOGICA) equipollentia
3 (NAT) equivalentia, homologia, equipollentia


gelijkwerken WW

1 (zo verbonden zijn dat ze vlak aansluiten) junger
2 (zo bewerken dat ze gelijk komen te liggen) equal(is)ar


gelijkzetten WW

1 (mbt uurwerk) mitter/poner al hora juste, synchronisar (le hora)
de horloges -- = synchronisar le horologios


gelijkzijdig BN

1 equilatere, equilateral
--e driehoek = triangulo equilatere/equilateral
--e veelhoek = polygono equilatere/equilateral


gelijkzijdigheid ZN

1 equalitate del lateres, equilateralitate


gelijkzinnig BN

1 unanime


gelijkzwevend BN

1 (MUZ) temperate, equal
--e temperatuur = temperamento equal


gelijmd BN

1 collate


gelijnd BN

1 lineate
-- papier = papiro lineate


gelijst BN

1 (in een lijst gevat) inquadrate


gelik ZN

1 (het likken) leccar, lamber
2 (FIG) adulation


gelikt BN

1 (mbt kunstwerk/stijl) lambite, leccate
2 (gladgemaakt) lisie


gelinieerd BN

1 lineate
== papier = papiro lineate


gelipt BN

1 (PLANTK) labiate


gelispel ZN

1 (mbt personen) blesamento, zezeo
2 (mbt de wind) murmure


gelobd BN

1 (MED, PLANTK) lobate, lobulate, lobular
--e bladeren van een eik = folios lobate de un querco


geloei ZN

1 (geluid van runderen) mugito
het -- van een koe = le mugito de un vacca
2 (van de wind) mugito, gemito, rugito


geloer ZN

1 spionage


gelofelijk BN

1 credibile, acceptabile


gelofelijkheid ZN

1 credibilitate


gelofte ZN

1 (plechtige belofte) promissa (solemne)
een -- breken = rumper un promissa
2 (REL) voto
een -- afleggen = facer un voto
-- van armoede = voto de povressa
-- van gehoorzaamheid = voto de obedientia
de -- van kuisheid afleggen = facer voto de castitate
3 (votiefgeschenk) ex voto


geloftegift ZN

1 ex voto


geloftesteen ZN

1 Zie: votiefsteen


geloken BN

1 clause
met -- ogen = con le oculos clause


gelokt BN

1 guarnite de buclas, con buclas, buclate
zij schudde het --e hoofd = illa succuteva le capite/testa buclate


gelood BN

1 plumbate


geloof ZN

1 (vertrouwen in de waarheid van iets) fide, confidentia, credito
-- in de wetenschap hebben = haber fide in le scientia
-- hechten aan = dar/prestar fide/credito a
-- in de mensheid hebben = haber fide in le humanitate
hij heeft een onvoorwaardelijk -- in uw woorden = ille ha un fide inconditional in vostre parolas
het -- dat bergen kan verzetten = le fide que move montanias
2 (REL) fide, credentia, religion
christelijk -- = religion/fide christian
roomse -- = fide catholic
protestantse -- = fide protestante
-- in God = credentia in Deo
blind -- = fide cec
vurig -- = fide ardente/fervente
onverwoestbaar -- = fide indestructibile
vormelijk -- = religion formalista
vast -- = conviction
-- schenkend = credential
tot het katholieke -- bekeren = catholicisar
het christelijk -- verkondigen = predicar/propagar le fide christian
de twaalf artikelen des --s = le dece-duo articulos del fide
van -- veranderen = cambiar de religion
een -- belijden/aanhangen = professar/practicar un religion
een -- verzaken = abjurar un religion
het -- verzakend = renegate
zijn -- afzweren = repudiar/abnegar su religion
tot het -- terugkeren = retornar al fide
verbreiding van het -- = propagation del fide


geloofsafval ZN

1 disinteresse pro le religion, apostasia


geloofsafvallige ZN

1 apostata


geloofsartikel ZN

1 articulo de fide, dogma


geloofsbegrip ZN

1 idea/notion religiose


geloofsbelijdenis ZN

1 profession de fide, (artikelen) credo
apostolische -- = credo apostolic
Athanasiaanse -- = credo athanasian
2 (PROT) confession (de fide), confirmation
van de -- = confessional
3 (mbt een staatskundige overtuiging) credo
staatkundige -- = credo politic


geloofsbezwaar ZN

1 scrupulo religiose


geloofsbrief ZN

1 littera credential/de credentia
van --en voorzien = accreditar
een ambassadeur van --en voorzien = accreditar un ambassador
zijn --en aanbieden = presentar su litteras credential/de credentia


geloofsbroeder ZN

1 Zie: geloofsgenoot


geloofsceremonieel ZN

1 ceremonial del fide


geloofscrisis ZN

1 crise/crisis religiose/de fide
een ernstige -- doormaken = passar per un crise seriose de fide


geloofsdaad ZN

1 acto de fide


geloofsdwang ZN

1 compulsion/coercition/coaction religiose


geloofsgeheim ZN

1 mysterio del fide


geloofsgemeenschap ZN

1 communitate religiose/de fide


geloofsgenezing ZN

1 curation per le fide


geloofsgenoot ZN

1 persona del mesme religion, correligionario


geloofsgeschil ZN

1 controversia religiose


geloofsgetuige ZN

1 martyre


geloofsgetuigenis ZN

1 testimonio del fide


geloofsgevoel ZN

1 sentimento religiose/de fide


geloofsgrond ZN

1 base/fundamento del fide


geloofshaat ZN

1 odio religiose


geloofsheld ZN

1 heroe de fide, defensor del fide


geloofsideaal ZN

1 ideal de fide


geloofsijver ZN

1 fervor/zelo religiose/del fide
overdreven -- = fanatismo


geloofsinhoud ZN

1 contento del fide


geloofskracht ZN

1 fortia religiose/del fide


geloofskwestie ZN

1 question religiose/del fide


geloofsleer ZN

1 doctrina religiose/del fide


geloofsleven ZN

1 vita religiose


geloofsmysterie ZN

1 mysterio de fide


geloofsonderricht ZN

1 inseniamento religiose/del fide, catechismo


geloofsonderwijs ZN

1 Zie: geloofsonderricht


geloofsonderzoek ZN

1 (GESCH, R.K.) inquisition


geloofsonderzoeker ZN

1 (GESCH, R.K.) inquisitor


geloofsopvatting ZN

1 conception del fide


geloofsopvoeding ZN

1 education religiose


geloofsoverdracht ZN

1 transmission del fide


geloofsovergang ZN

1 cambio de religion


geloofsovertuiging ZN

1 conviction(es) religiose


geloofsplicht ZN

1 obligation de fide


geloofsprediking ZN

1 predication del fide


geloofsprobleem ZN

1 problema religiose/del fide


geloofspunt ZN

1 puncto doctrinal/de doctrina, articulo de fide, dogma


geloofsrechtbank ZN

1 tribunal ecclesiastic/inquisitorial


geloofsrechter ZN

1 inquisitor


geloofsregel ZN

1 regula de fide


geloofsrichting ZN

1 confession


geloofsschild ZN

1 scuto del fide


geloofsstuk ZN

1 Zie: geloofspunt


geloofsteken ZN

1 signo de fide


geloofstrijd ZN

1 lucta religiose


geloofstrouw ZN

1 fidelitate religiose


geloofstwist ZN

1 controversia dogmatic, dissidentia religiose


geloofsuiting ZN

1 manifestation de fide


geloofsverandering ZN

1 cambio de religion, conversion


geloofsverbreiding ZN

1 apostolato


geloofsverdediger ZN

1 apologista, apologeta


geloofsverdediging ZN

1 defensa del fide/del religion, apologetica


geloofsverdeeldheid ZN

1 dissensiones/differentias/divisiones religiose


geloofsverkondiger ZN

1 predicator del fide


geloofsverkondiging ZN

1 predication del fide


geloofsverschil ZN

1 differentia de fide


geloofsvervolging ZN

1 persecution religiose


geloofsverwant ZN

1 correligionario


geloofsverzaker ZN

1 renegato, apostata


geloofsverzaking ZN

1 apostasia


geloofsverzwakking ZN

1 regression del fide


geloofsvoorstelling ZN

1 representation del fide


geloofsvorm ZN

1 forma religiose/de fide


geloofsvraag ZN

1 question de fide


geloofsvrede ZN

1 pace religiose


geloofsvrijheid ZN

1 libertate religiose/de culto(s)


geloofswaarheid ZN

1 veritate de fide, articulo de fide, dogma


geloofszaak ZN

1 materia de fide


geloofszekerheid ZN

1 certitude de fide, conviction religiose


geloofszuiverheid ZN

1 puressa del fide


geloofwaardig BN

1 digne de fide, credibile, veridic, plausibile
uit --e bron = de bon fonte
dat verhaal is zeer -- = iste historia es multo plausibile
dat klinkt niet erg -- = isto non sona multo credibile


geloofwaardigheid ZN

1 credibilitate, veridicitate
-- van een getuigenis = veridicitate de un testimonio
aan -- inboeten = perder (de) su credibilitate


geloofwaardigheidsgehalte ZN

1 nivello de credibilitate


geloven WW

1 creder, esser credente
in God -- = creder in Deo
heilig/vast in iets/iemand -- = creder firmemente/fortemente in un cosa/persona
in een mogelijkheid -- = creder in un possibilitate
dit is nauwelijks te -- = isto es a pena credibile
zijn ogen niet kunnen -- = non poter creder a su oculos
in zichzelf -- = haber confidentia in se mesme/ipse
iemand iets laten -- = facer creder un cosa a un persona
niet te --! = incredibile!
2 (menen) creder, pensar, opinar
ik geloof dat Jan afwezig is = io crede que Jan es absente
ik geloof van wel/van niet = io crede que si/que no
3 (vermoeden, veronderstellen) conjicer, conjecturar, supponer


gelover ZN

1 Zie: gelovige


gelovig BN

1 credente, religiose, (vroom) pie
een -- christen = un christiano credente
het --e volk = le populo credente
met een -- hart = con un corde pie
-- zijn = creder (in Deo), esser credente


gelovige ZN

1 credente, fidel
de zegeningen dalen op de --n neer = le benedictiones descende super le credentes


gelovigheid ZN

1 fide


gelubd BN

1 castrate, emasculate


gelubde ZN

1 castrato, emasculato, eunucho


gelucht BN

1
goed -- = aerate


gelui ZN

1 carillonamento, tintinno, tintinnamento


geluid ZN

1 sono, ruito
zacht -- = sono/ruito dulce
zwak -- = sono/ruito legier
dof -- = sono mat/surde
onhoorbaar -- = sono/ruito imperceptibile
doordringend -- = sono/ruito stridente
het -- van de krekels = le ruito del grillos
sterkte van het -- = fortia del sono
het -- versterken = ampliar/intensificar le sono
een -- voortbrengen = emitter/producer un sono
voortplanting van het -- = propagation del sono
snelheid van het -- = velocitate sonic
(FIG) een nieuw -- laten horen = lassar audir ideas nove
(FIG) een positief -- = un opinion positive
2 rumor
het -- van voetstappen = le rumor del passos
het -- van de straat = le rumores del strata
3 volumine
het -- zachter zetten = (a)bassar le volumine


geluidabsorptie ZN

1 absorption sonor/de sonos


geluidanalysator ZN

1 analysator de sono


geluidbundel

1 fasce sonor/de sono


geluiddempend BN

1 insonorisante, supprimente le sono, isolante acusticamente
-- materiaal = material insonorisante


geluiddemper ZN

1 (op vuurwapens) silentiator
2 (muziekinstrumenten) surdina


geluiddemping ZN

1 attenuation acustic, insonorisation


geluiddicht BN

1 isolate acusticamente, a proba/a prova de ruitos, insonor, insonorisate
-- maken = isolar acusticamente, insonorisar
het -- maken = insonorisation


geluiddoorlating ZN

1 transmission acustic


geluiddover ZN

1 Zie: geluiddemper


geluidgenerator ZN

1 generator sonor


geluidgevend BN

1 sonor


geluidhinder ZN

1 Zie: geluidshinder


geluidhoogte ZN

1 altor de sono


geluidintensiteit ZN

1 intensitate del sono


geluidkanaal ZN

1 canal sonor


geluidloos BN

1 silente, silentiose, insonor
een -- klokje = un pendula silentiose
iemand -- laten verdwijnen = facer disparer un persona in silentio
-- maakte hij zich uit de voeten = ille ha disparite/discampate silentiosemente


geluidloosheid ZN

1 silentio, silentiositate, insonoritate
-- van een motor = silentiositate de un motor


geluidmeter ZN

1 phonometro


geluidmeting ZN

1 phonometria


geluidmixage ZN

1 mixage (E)/mixtion sonor/de sonos


geluidmixer ZN

1 mixer (E) sonor/de sonos


geluidnabootser ZN

1 cassa de effectos sonor


geluidopening ZN

1 entrata acustic


geluidsapparatuur ZN

1 apparato(s)/equipamento sonor/audio


geluidsarchief ZN

1 archivos sonor/de sonos


geluidsband ZN

1 banda (magnetic) sonor, banda magnetophonic, phonobanda
iets op -- opnemen = registrar un coso super phonobanda


geluidsbarrière ZN

1 barriera sonic/sonor/del sono, muro del sono
de -- doorbreken = rumper le barriera sonor/del sono


geluidsbron ZN

1 fonte sonor/de sono


geluidscamera ZN

1 camera sonor


geluidscapaciteit ZN

1 capacitate/volumine acustic, potentia del sono


geluidscassette ZN

1 audiocassetta


geluidsdemper ZN

1 Zie: geluiddemper


geluidsdiagram ZN

1 diagramma acustic


geluidsdiepte ZN

1 relievo acustic


geluidsdrager ZN

1 supporto audio/sonor


geluidseffect ZN

1 effecto sonor/acustic
de --en verzorgen = provider le effectos sonor


geluidsfilm ZN

1 film (E) sonor


geluidsfrequentie ZN

1 frequentia acustic, audiofrequentia


geluidsgenerator ZN

1 generator de sono


geluidsgolf ZN

1 unda sonor/sonic


geluidshinder ZN

1 excesso de ruito, pollution acustic/sonor


geluidshoorn ZN

1 corno/cornetta acustic


geluidsignaal ZN

1 signal acustic


geluidsindruk ZN

1 impression sonor/acustic


geluidsinstallatie ZN

1 equipamento/apparato(s) sonor/audio


geluidsisolatie ZN

1 isolamento/insulation acustic/sonor, insonorisation


geluidsjager ZN

1 chassator de sonos


geluidskanaal ZN

1 canal audio


geluidskop ZN

1 testa/capite de lectura (de un pick-up)


geluidskwaliteit ZN

1 (van toestel) qualitate del sono
2 (van zaal) acustica


geluidsleer ZN

1 acustica


geluidsmenging ZN

1 mixage (E)/miction sonor/de sonos


geluidsmengpaneel ZN

1 tabula/consola de mixage (E)


geluidsmontage ZN

1 montage sonor


geluidsmuur ZN

1 muro del sono, barriera sonor/sonic/del sono


geluidsniveau ZN

1 nivello/volumine sonor


geluidsopname ZN

1 registration phonic/del sono/audio
digitale -- = registration digital
voor -- geschikt = phonogenic


geluidsoverbrenging ZN

1 transmission de sonos


geluidsoverlast ZN

1 Zie: geluidshinder


geluidsprikkel ZN

1 stimulo sonor/acustic


geluidsreclame ZN

1 publicitate sonor


geluidsregistratie ZN

1 registration acustic/phonic/del sono


geluidsschaduw ZN

1 umbra acustic/sonor


geluidsscherm ZN

1 schermo del sono


geluidssignaal ZN

1 signal sonor/audibile/audio


geluidssnelheid ZN

1 velocitate/celeritate sonic/del sono
de -- evenaren = attinger le velocitate del sono
de -- overschrijden = exceder le velocitate del sono


geluidsspectrum ZN

1 spectro sonor


geluidsspoor ZN

1 phonogramma
2 (op band) pista sonor
magnetisch -- = pista sonor magnetic
het -- wissen = rader le pista sonor


geluidssterkte ZN

1 fortia/intensitate/volumine/potentia sonor/del sono, (van radio) volumine


geluidstechnicus ZN

1 technico/ingeniero del sono


geluidstechniek ZN

1 technica/ingenieria del sono


geluidsterkteniveau ZN

1 nivello del intensitate sonor


geluidstoot ZN

1 impulso/impulsion acustic


geluidstoren ZN

1 turre stereo(phonic)


geluidstrechter ZN

1 megaphono


geluidstrilling ZN

1 vibration sonor/acustic


geluidsvermogen ZN

1 capacitate acustic, volumine sonor


geluidsversterker ZN

1 amplificator acustic/del sono


geluidsversterking ZN

1 amplification acustic/sonor/del sono


geluidsverstrooier ZN

1 diffusor de sonos


geluidsvervorming ZN

1 deformation/distortion/distorsion acustic/sonor/del sono


geluidsvolume ZN

1 volumine sonor/del sono
het -- bijstellen/regelen = adjustar/regular le volumine


geluidsvoortplanting ZN

1 propagation del sono


geluidswaarneming ZN

1 perception acustic/sonor/de sonos, sensation auditive


geluidswal ZN

1 muro/barriera antiruito


geluidsweergave ZN

1 reproduction acustic/sonor/del sono
volkomen natuurgetrouwe -- = reproduction perfecte


geluidvoortplanting ZN

1 propagation del sono


geluidvrij BN

1 a proba/prova de ruitos


geluidwerend BN

1 insonor


geluidwering ZN

1 (het weren van geluid) insonorisation
2 (wal, muur) muro/barriera antiruito


geluier ZN

1 pigressa, pigritia


geluimd BN

1
goed -- zijn = esser de bon humor
slecht -- zijn = esser de mal humor
hoe is hij vandaag --? = de qual humor es ille hodie?


geluk ZN

1 (aangename toestand, welzijn) felicitate
huiselijk -- = felicitate domestic
iemand -- wensen = felicitar un persona
in iemands -- delen = participar in le/al felicitate de un persona
niet voor het -- geboren zijn = non haber nascite pro esser felice
2 (gunstige loop van omstandigheden, prettige toevalligheid) fortuna, hasardo, chance {sj}
blind -- = fortuna/hasardo cec
door louter -- = per mer fortuna
-- aanbrengen = portar fortuna
het -- hebben om = haber le fortuna de
het -- zoeken = cercar le fortuna
veel -- hebben = esser filio del fortuna
het -- beproeven = probar/provar/tentar le fortuna
op goed -- = al hasardo, al aventura
meer -- dan wijsheid = plus fortuna que merito
3 (behaaglijk gevoel) felicitate
hopen op -- = sperar trovar le felicitate
4 (prettige toevalligheid/gebeurtenis) placer, felicitate


gelukaanbrengend BN

1 qui/que porta fortuna


gelukaanbrenger ZN

1 messagero/portator de fortuna/de bon novas, portafortuna, amuleto, talisman, mascotte (F)


gelukje ZN

1 Zie: buitenkansje-1


gelukken WW

1 succeder, haber successo, dar bon resultatos
de poging gelukte niet = le tentativa non ha succedite


gelukkig BN

1 felice
--e jaren = annos felice
-- leven = vita felice
-- Kerstfeest! = felice/bon Natal!
-- maken = render felice
volmaakt -- zijn = esser totalmente felice
in niet erg --e bewoordingen = in terminos satis infelice
een niet erg -- voorbeeld = un exemplo poco/pauco felice
2 (fortuinlijk) felice, fortunate
--e afloop = resultato felice
-- zijn in het spel = haber fortuna in le joco, esser fortunate in le joco
door een -- toeval = per un coincidentia fortunate
zich -- prijzen = congratular se, felicitar se


gelukkige ZN

1 (iemand in staat van geluk) persona felice
2 (prijswinnaar) ganiator (felice/fortunate)
wie is de --? = qui es le fortunato?


gelukkigerwijs BW

1 felicemente, fortunatemente
-- zijn er geen slachtoffers gevallen = fortunatemente il non ha habite victimas


geluksbode ZN

1 Zie: gelukaanbrenger


geluksdag ZN

1 die/jorno felice/fortunate/de fortuna


geluksdroom ZN

1 sonio de felicitate


geluksfactor ZN

1 factor de fortuna


geluksgetal ZN

1 numero de fortuna, numero vincente


geluksgevoel ZN

1 sentimento de felicitate


geluksgodin ZN

1 dea de fortuna, Fortuna


gelukskind ZN

1 persona favorite del fortuna, infante/filio del fortuna


geluksmoment ZN

1 momento de felicitate


geluksmoraal ZN

1 eudemonismo


geluksnummer ZN

1 numero de fortuna


gelukspoppetje ZN

1 mascotte (F), fetiche (F)


geluksrad ZN

1 rota del fortuna


geluksring ZN

1 anello de fortuna


geluksroes ZN

1 euphoria, beatitude


gelukssensatie ZN

1 sensation de felicitate


geluksspel ZN

1 joco de hasardo/chance {sj}


geluksstaat ZN

1 stato de felicitate


geluksstemming ZN

1 humor de felicitate


geluksster ZN

1 stella de fortuna, bon stella


gelukssymbool ZN

1 symbolo de bon augurio


geluksteken ZN

1 (gelukkig voorteken) bon presagio
2 (geluk brengend teken) signo de bon augurio


gelukstelegram ZN

1 telegramma congratulatori/de congratulationes/de felicitation(es)


gelukstijding ZN

1 bon nova


gelukstoestand ZN

1 stato de felicitate


gelukstreffer ZN

1 colpo felice/de fortuna


geluksverlangen ZN

1 desiro/desiderio/aspiration al felicitate


geluksvogel ZN

1 persona favorite del fortuna, infante/filio del fortuna, fortunato


gelukwens ZN

1 felicitation, gratulation, congratulation, complimento
iemand zijn --en aanbieden = presentar su felicitationes/(con)gratulationes a un persona


gelukwensen WW

1 felicitar, gratular, congratular, complimentar


gelukwensend BN

1 gratulatori, congratulatori


gelukwenser ZN

1 congratulator


gelukzalig BN

1 multo felice, beate, beatific
--e glimlach = surriso beate, surriso radiante de felicitate
-- visioen = vision beatific
--e uitdrukking (op het gezicht) = aere de beatitude


gelukzalige ZN

1 beato/a
verblijf der --n = empyreo


gelukzaligheid ZN

1 beatitude, felicitate, gloria
hemelse -- = beatitude celeste
paradijselijke -- = beatitude paradisiac
eeuwige -- = beatitude/gloria eternal
bron van eindeloze --en = fonte de beatitudes infinite
in een toestand van uiterste -- = in un stato de euphoria


gelukzoeker ZN

1 cercator de fortuna, aventurero


gelul ZN

1 garrulada stupide/enoiose/insensate


gem ZN

1 gemma, cameo


gemaakt BN

1 (voorgewend) affectate, fingite, simulate, false, artificial, fortiate
--e angst = pavor fingite
--e nederigheid = modestia false
--e glimlach = surriso artificial/fortiate
--e vrolijkheid = gaitate fortiate
2 (onnatuurlijk) affectate, facticie
--e stijl = stilo affectate
met een --e stem = con voce affectate
-- spreken = parlar affectatemente/con affectation


gemaaktheid ZN

1 affectation, artificialitate, manierismo, preciositate


gemaal ZN

1 (echtgenoot) marito, sposo, sponso, conjuge, consorte
prins -- = prince consorte
2 (inrichting tot bemalen) installation/station de pumpage


gemaar ZN

1
geen --! = non ma o mais!


gemachtigd BN

1 autorisate, autoritative, competente


gemachtigde ZN

1 representante/persona autorisate, mandatario, delegato, procurator


gemak ZN

1 (iets dat gerief geeft) conforto, commoditate, convenientia
de --ken van het leven = le commoditates del vita
op zijn -- gesteld zijn = amar su conforto
van alle --ken voorzien zijn = haber tote le confortos
2 (vermogen om iets zonder inspanning te verrichten) facilitate
met het grootste -- = con le major facilitate
het -- waarmee hij successen behaalt = le facilitate de su successos
met -- = facilemente, sin effortio/pena
3 (aangename rust) tranquillitate
zich op zijn -- voelen = sentir se tranquille
iemand op zijn -- stellen = tranquillisar un persona
4 (bedaardheid) tranquillitate, calma
op zijn -- = tranquillemente
op zijn dooie -- = con tote tranquillitate


gemakkelijk BN

1 (zonder moeite, niet moeilijk) facile
--e les = lection facile
--e overwinning = victoria facile
Interlingua is een --e taal = Interlingua es un lingua facile
-- maken = facilitar
dat maakt het er niet --er op = isto non facilita le cosas
hij maakt -- contact = ille establi facilemente contactos
het leven --er maken = simplificar le existentia
dat is --er gezegd dan gedaan = il es plus facile dicer lo que facer lo
het is zo -- als wat = isto es facilissime
2 (gerieflijk) commode, confortabile, practic
--e schoenen = calceos/scarpas commode/confortabile
--e houding = position commode
--e stoel = sedia commode/confortabile, confortabile
een -- leventje leiden = menar un vita confortabile


gemakkelijkheid ZN

1 (makkelijkheid) facilitate
-- van spreken = facilitate de elocution
2 (gerieflijkheid) commoditate, conforto


gemakshalve BW

1 pro (major) commoditate
een jongen, die wij -- Joop zullen noemen = un puero que pro major commoditate nos nominara Joop


gemakstoel ZN

1 sedia perciate/con potto


gemakzucht ZN

1 pigressa, pigritia, indolentia


gemakzuchtig BN

1 pigre, indolente


gemalen BN

1 molite
-- koffie = caffe in pulvere


gemalied BN

1 con malias, proviste de malias


gemalin ZN

1 marita, sposa, sponsa, conjuge, consorte


gemanierd BN

1 (goede manieren hebbend) polite, cortese
2 (gekunsteld) manierate, affectate, artificial
hij heeft iets --s = ille ha alco de manierate


gemanierdheid ZN

1 (welgemanierdheid) bon manieras, politessa, cortesia, civilitate
2 (gekunsteldheid) manierismo, affectation


gemaniëreerd BN

1 manierate, affectate


gemaniëreerdheid ZN

1 manierismo, affectation


gemankeerd BN

1 fallite
een --e dominee = un predicante fallite


gemanoeuvreer ZN

1 manovras


gemanteld BN

1 con cappa, con mantello


gemarchandeer ZN

1 negotiationes cavillose


gemarineerd BN

1 marinate
--e haring = haringo marinate
-- vlees = marinada


gemarkeerd BN

1 signalisate


gemarmerd BN

1 marmorate, marmorisate
-- papier = papiro marmorate/marmorisate


gemartel ZN

1 tortura, tormento, supplicio
wat een -- dat werk! = que tortura iste labor!


gemaskeerd BN

1 mascate, mascarate, celate, dissimulate, occultate
2 (MED) larvate
--e blindedarmontsteking = appendicitis larvate


gemaskerd BN

1 mascate, mascarate, de mascaras
-- bal = ballo mascate/de mascaras
--e persoon = masca, mascara
2 (PLANTK) mascate, personate


gemaskerde ZN

1 masca, mascara


gematigd BN

1 moderate, temperate, mesurate, mensurate
-- klimaat = climate temperate
--e zone = zona temperate
-- warmte = calor temperate
--e houding = attitude moderate
-- politicus = politico moderate
--e politieke partij = partito politic moderate
een --e koers volgen = sequer un curso moderate
een -- leven leiden = menar un vita moderate, viver moderatemente
ik ben -- optimistisch = io es moderatemente optimista
zich -- uitdrukken = exprimer se in terminos moderate


gematigdheid ZN

1 moderation, temperantia, mesura, moderatessa
-- van het klimaat = clementia de climate
zich met -- over iets uitlaten = parlar de un cosa in terminos moderate
2 (POL) moderantismo
voorstander van -- = moderantista


gematteerd BN

1 (dof) mat
-- goud = auro mat
2 (mbt sigaren) pulverate


gemazeld BN

1 Zie: gepokt


gember ZN

1 gingibre {zj..zj..}


gemberbier ZN

1 bira/ale (E) al gingibre {zj...zj...}, ginger-beer (E), ginger-ale (E), ginger (E)


gemberbrood ZN

1 pan al gingibre {zj..zj}


gembercake ZN

1 cake (E) al gingibre {zj..zj}


gemberdrank ZN

1 bibita al gingibre {zj..zj}


gemberjam ZN

1 confitura al gingibre {zj..zj}


gemberkoek ZN

1 pan de specie al gingibre {zj...zj}


gemberkoekje ZN

1 biscuit al gingibre {zj...zj}


gemberplant ZN

1 gingibre {zj...zj...}


gemberpoeder ZN

1 pulvere de gingibre {zj...zj}


gemberpot ZN

1 potto a/de gingibre {zj...zj}


gemberpudding ZN

1 crema dulce al gingibre {zj...zj}


gembersaus ZN

1 sauce (F) de gingibre {zj..zj}


gembersmaak ZN

1 gusto/sapor de gingibre {zj..zj}


gemberthee ZN

1 the al gingibre {zj..zj}


gemberwortel ZN

1 rhizoma de gingibre {zj...zj...}


gemeen BN

1 (gemeenschappelijk) commun
--e deler = divisor commun
(SCHEEP) --e averij = avaria commun
iets -- hebben met = haber/tener alco in/de commun con
--e zaak maken met de vijand = facer causa commun con le inimico
de Broeders des Gemenen Levens = le Fratres del Vita Commun
kleinste --e veelvoud = minimo multiple commun
in -- overleg met = in commun accordo con
2 (verfoeilijk) basse, abjecte, vil, detestabile, ignobile, philistee, canaliesc
--e praktijken = practicas vil
--e woorden = parolas vil
-- weer = tempore malissime
dat is heel -- = isto es multo basse
-- handelen = ager bassemente
3 (openbaar) public
--e lasten = cargas public
een -- goed = un ben public/commun
de --e zaak = le causa public
4 (gewoon) commun, simple, simplice, vulgar, ordinari
de --e man = le homine del strata
-- soldaat = soldato simplice


gemeen ZN

1 basse populo, populaceo, vulgo


gemeend BN

1 sincer, seriose
--e belangstelling = interesse/attention sincer


gemeendheid ZN

1 sinceritate, seriositate


gemeengoed ZN

1 ben public/commun, proprietate public, patrimonio collective
tot -- maken = divulgar, universalisar, generalisar, vulgarisar
die denkbeelden zijn nu -- geworden = nunc iste ideas es generalmente acceptate


gemeenheid ZN

1 (laagheid) abjection, bassessa, ignobilitate, ignominia, infamia, vilitate
een -- begaan = committer un bassessa/infamia


gemeenkunnig BN

1 (TAAL) epicen, de genere commun


gemeenlijk BW

1 generalmente, communmente, ordinarimente, usualmente, habitualmente, normalmente


gemeenplaats ZN

1 loco commun, truismo, cliché (F), platitude (F), banalitate
als een -- klinken = sonar como un cliché
--en verkondigen = dicer banalitates


gemeenschap ZN

1 (het gemeenschappelijk hebben) communitate
-- van goederen = communitate de benes
-- van belangen = communitate de interesses
in -- = in communitate
2 (mbt personen/instellingen) communitate
de internationale -- = le communitate international
Europese Gemeenschap = Communitate Europee
Europese Economische Gemeenschap = Communitate Economic Europee
een -- vormen = formar un communitate
zij vormen een kleine afzonderlijke -- = illes constitue un parve communitate autonome
3 (samenleving) societate, communitate, collectivitate
ten laste van de -- = al carga del collectivitate
op kosten van de -- studeren = studiar a expensas del societate
de -- betreffend = communitari
4 (REL) communion, communitate
de -- der Heiligen = le communion del Sanctos
-- der gelovigen = communitate/communion del credentes/del fideles
5 (geslachtsgemeenschap) coito, copulation


gemeenschappelijk BN

1 commun, collective
--e markt = mercato commun
--e kamer = camera commun
--e muur = muro commun
--e vijand = inimico commun
-- belang = interesse commun
--e trekken = tractos commun
-- kenmerk = characteristica commun
-- bezitten = coposseder
-- bezit = proprietate/possession commun, coproprietate
onze --e vrienden = nostre amicos commun
tot -- maken = collectivisar
deze terreinen zijn -- eigendom = iste terrenos pertine al collectivitate
dit zullen we in -- overleg moeten vaststellen = isto debera esser establite post deliberation commun
het werd in -- overleg besloten = on lo ha decidite de commun accordo


gemeenschappelijk BW

1 in commun, collectivemente


gemeenschappelijkheid ZN

1 communitate


gemeenschapsbelang ZN

1 interesse communitari/del communitate


gemeenschapsbetrekking ZN

1 relation communitari


gemeenschapsbewustzijn ZN

1 Zie: gemeenschapsgevoel


gemeenschapsbezit ZN

1 benes communal


gemeenschapscentrum ZN

1 Zie: gemeenschapshuis


gemeenschapsgeest ZN

1 Zie: gemeenschapsgevoel


gemeenschapsgeld ZN

1 moneta/fundos public


gemeenschapsgevoel ZN

1 spirito/sentimento/senso/conscientia social/communitari/de communitate/de collectivitate/de solidaritate
gebrek aan -- = insolidaritate


gemeenschapshuis ZN

1 casa/centro de communitate


gemeenschapszin ZN

1 Zie: gemeenschapsgevoel


gemeenslachtig BN

1 (TAAL) epicen, de genere commun


gemeente ZN

1 (bestuurlijke eenheid) communa, municipio, municipalitate
een -- van 100 000 inwoners = un communa/municipio de 100 000 habitantes
de -- De Bilt = le communa/municipio de De Bilt
onder beheer van de -- brengen = municipalisar
het onder beheer van de -- brengen = municipalisation
inwoner van een -- = municipe
2 (volk) communitate
de goe -- = le publico
3 (gelovigen van een kerkgenootschap) (PROT) communitate
de lutherse -- = le communitate lutheran
de hervormde -- = le Ecclesia reformate
4 (de gelovigen op één plaats) (R.K.) parochia, (PROT) communitate
de -- zong psalm 42 vers 2 en 3 = le fideles cantava le versettos 2 e 3 del psalmo 42


gemeenteadministratie ZN

1 administration municipal/communal


gemeenteambtenaar ZN

1 functionario municipal/communal


gemeentearbeider ZN

1 obrero municipal/communal


gemeentearchief ZN

1 archivo municipal/communal


gemeentearchitect ZN

1 architecto municipal/del municipio


gemeentebeambte ZN

1 Zie: gemeenteambtenaar


gemeentebedrijven ZN MV

1 servicios e industrias municipal


gemeentebegroting ZN

1 budget (E) municipal/communal


gemeentebeheer ZN

1 gestion/administration municipal/communal
een gasfabriek onder -- brengen = municipalisar un fabrica de gas


gemeentebelang ZN

1 interesse communal/municipal


gemeentebelasting ZN

1 imposto municipal/communal


gemeentebeleid ZN

1 Zie: gemeentepolitiek


gemeentebestuur ZN

1 municipalitate, municipio, administration communal/municipal


gemeentebestuurder ZN

1 membro del administration communal/municipal


gemeentebibliotheek ZN

1 bibliotheca municipal/public


gemeentebouwmeester ZN

1 architecto municipal/del municipio


gemeentebudget ZN

1 budget (E) municipal/communal


gemeentedienst ZN

1 (door de gemeente verzorgde dienst) servicio municipal/communal
2
in -- zijn = laborar/travaliar pro le municipalitate/municipio


gemeente-eigendom ZN

1 proprietate communal/municipal


gemeentefinanciën ZN MV

1 financias communal/municipal


gemeentefonds ZN

1 fundo municipal/communal


gemeentegarantie ZN

1 garantia municipal/communal
hypotheek met -- = hypotheca con un garantia municipal


gemeentegiro ZN

1 giro municipal


gemeentegrens ZN

1 confinio del communa/municipio


gemeentegrond ZN

1 territorio communal/municipal


gemeentehuis ZN

1 casa/domo communal/municipal, municipalitate, municipio


gemeenteinstelling ZN

1 institution communal/municipal


gemeentekas ZN

1 cassa communal/municipal


gemeentelening ZN

1 impresto communal/municipal


gemeenteleven ZN

1 (PROT) vita del communitate
2 (R.K.) vita del parochia


gemeentelid ZN

1 (KERK) parochiano


gemeentelijk BN

1 communal, municipal
--e bibliotheek = bibliotheca municipal
onder -- beheer brengen = municipalisar
het onder -- beheer brengen = municipalisation
-- telefoonnet = rete telephonic urban
-- schrijven = scripto municipal


gemeentemuseum ZN

1 museo municipal/communal


gemeentenaar ZN

1 habitante del communa/municipio


gemeenteontvanger ZN

1 tresorero municipal


gemeentepersoneel ZN

1 personal communal/municipal


gemeentepils ZN

1 aqua (de pumpa)


gemeentepolitie ZN

1 policia municipal


gemeentepolitiek ZN

1 politica communal/municipal


gemeenteraad ZN

1 consilio communal/municipal
samenstelling van de -- = composition del consilio communal/municipal
zich voor de -- kandidaat stellen = presentar se al electiones communal/municipal, presentar se como candidato al consilio communal/municipal, candidar se al electiones del consilio communal/municipal


gemeenteraadslid ZN

1 consiliero communal/municipal


gemeenteraadsvergadering ZN

1 reunion del consilio communal/municipal


gemeenteraadsverkiezingen ZN MV

1 electiones communal/municipal


gemeenterecht ZN

1 derecto municipal/communal


gemeentereiniging ZN

1 servicio communal/municipal/urban de mundification


gemeenteschool ZN

1 schola municipal/communal


gemeentesecretarie ZN

1 secretaria municipal/communal


gemeentesecretaris ZN

1 secretario municipal/communal


gemeentesubsidie ZN

1 subsidio/subvention communal/municipal


gemeentetaak ZN

1 carga communal/municipal


gemeenteterrein ZN

1 terreno communal/municipal


gemeenteverordening ZN

1 ordinantia/regulamento municipal/communal


gemeentevervoerbedrijf ZN

1 interprisa/compania communal/municipal de transporto (s)


gemeentevrijheid ZN

1 autonomia communal/municipal


gemeenteweg ZN

1 cammino municipal/communal


gemeentewege ZN

1
van -- = per ordine del communa/municipio, per le municipalitate


gemeentewerken ZN MV

1 travalios/labores/obras public (del municipalitate)
de portefeuille van -- = le cartiera de obras public


gemeentewerkman ZN

1 obrero/travaliator/laborator municipal


gemeentewet ZN

1 lege communal/municipal


gemeentezaak ZN

1 cosa concernente le municipalitate/communa


gemeentezegel ZN

1 sigillo/timbro communal/municipal


gemeenteziekenhuis ZN

1 hospital municipal


gemeenzaam BN

1 (vertrouwelijk) familiar, intime
-- gesprek = conversation familiar/intime
met iemand -- omgaan = haber contactos familiar con un persona
2 (alledaags) familiar, popular, currente, informal, colloquial
-- taalgebruik = linguage popular/informal/colloquial/familiar/currente
--e uitdrukking = expression familiar/popular/colloquial/currente, colloquialismo
--e stijl = stilo colloquial/familiar/popular


gemeenzaamheid ZN

1 familiaritate, intimitate


gemeesmuil ZN

1 surriso ironic


gemekker ZN

1 (het mekkeren van geiten) balamento
2 protestos


gemeld BN

1 (jam/previemente) mentionate, (pre)citate


gemêleerd BN

1 mixte, miscite, variate
een -- gezelschap = un gruppo de gente variate, compania mixte/variate


gemelijk BN

1 malcontente, atrabiliari, de mal humor
hij heeft een --e bui = ille ha un mal die/jorno, hodie ille es de mal humor


gemelk ZN

1 (het melken) mulgitura, mulgition


gemenebest ZN

1 republica
het Britse Gemenebest = le Commonwealth (E)


gemenebestland ZN

1 pais del Commonwealth (E)


gemenerd ZN

1 Zie: gemenerik


gemenerik ZN

1 persona false/vil/abjecte, canalia


gemengd BN

1 mixte, miscite
--e commissie = commission mixte
-- huwelijk = matrimonio/maritage mixte
--e economie = economia mixte
-- bedrijf = interprisa mixte
--e school = schola mixte
--e sauna = sauna mixte
-- getal = numero mixte
-- koor = choro mixte
--e kleur = color miscite
--e bevolking = population miscite
--e sla = salata mixte
met --e gevoelens = con sentimentos mixte/contrari/contrastante
van -- bloed = de sanguine mixte/miscite
(SPORT) -- dubbel = duple mixte
2 (verscheiden, gevarieerd) miscellanee, variate
-- publiek = publico variate/mixte/heterogene
-- nieuws = notitias/novas miscellanee/variate
--e koekjes = biscuites assortite


gemengdlijnig BN

1 (MEETK) mixtelinee


gemengdslachtig BN

1 (PLANTK) polygame, polygamic


gemenigheid ZN

1 Zie: gemeenheid


gemerceriseerd BN

1 mercerisate


gemerkt BN

1 marcate
--e kaarten = cartas marcate


gemeubeld BN

1 Zie: gemeubileerd


gemeubileerd BN

1 mobilate
-- huis = casa mobilate
--e kamer = camera mobilate


gemiauw ZN

1 miaus continue


gemiddeld BW

1 in media
hij werkt -- 3 dagen per week = ille travalia/labora in media 3 dies/jornos per septimana


gemiddeld BN

1 medie
--e prijs = precio medie
--e fout = error medie
--e temperatuur = temperatura medie
--e snelheid = velocitate medie
--e leeftijd = etate medie
-- hoeveelheid regen per jaar = pluviositate medie annual, quantitate medie de pluvia per anno
--e lezer = lector medie
de --e Nederlander = le Nederlandese medie


gemiddelde ZN

1 media
rekenkundig -- = media arithmetic
meetkundig -- = media geometric
gewogen -- = media ponderate
het -- berekenen van = calcular le media
beneden het -- = inferior al media
boven het -- = superior al media
afwijking van het -- = variante del media


gemijmer ZN

1 rêverie (F), meditation


gemijterd BN

1 mitrate
--e abt = abbate mitrate


geminaat ZN

1 (TAAL) geminato


geminatie ZN

1 gemination


gemis ZN

1 (het niet bezitten van iets) manco, mancantia, carentia, privation, absentia
het -- van een goede opleiding = le manco de un bon formation
bij -- van = per manco de, in absentia de
2 (verlies) perdita
zijn dood wordt als een groot -- gevoeld = su morte es sentite como un grande perdita, su morte representa un grande perdita


gemme ZN

1 gemma, cameo


gemodereerd BN

1 moderate
een -- man = un homine moderate


gemoed ZN

1 anima, spirito, corde, indole
een zeer vroom -- = un indole multo devote
op iemands -- werken = emover le corde de un persona, parlar al anima de un persona, toccar le fibra sensibile de un persona
een beklemd -- hebben = haber le corde serrate
de opgewonden/verhitte --eren bedaren = calmar le spiritos excitate
de --eren tot bedaren brengen = tranquilisar le animas
de --eren zijn verdeeld = le opiniones differe, il ha un grande controversia/differentia/discrepantia de opiniones
de --eren zijn zo verhit dat = le animas es tanto excitate que
ik vraag mij in --e af = io me demanda sincermente


gemoedelijk BN

1 bon, nonacie, facile, jovial, agradabile, amabile
--e mensen = gente jovial/agradabile
--e sfeer = ambiente cordial
het gaat daar heel -- toe = il ha illac un ambiente multo relaxate


gemoedelijkheid ZN

1 bontate, jovialitate


gemoedereerd BW

1 tranquillemente, calmemente


gemoedsaandoening ZN

1 affection, emotion
zonder enige -- = impassibile


gemoedsaard ZN

1 natural, indole, character


gemoedsbeweging ZN

1 movimento de anima, emotion


gemoedsbezwaar ZN

1 scrupulo (de conscientia)
zonder enig -- = sin ulle scrupulo, inscrupulosemente


gemoedsdrift ZN

1 propension


gemoedsgesteldheid ZN

1 disposition/stato del spirito/anima/mente


gemoedskalmte ZN

1 tranquillitate de anima, serenitate


gemoedskracht ZN

1 energia


gemoedsleven ZN

1 vita intime/interior/sensitive/emotive/affective


gemoedsrust ZN

1 pace interior/mental/del anima, tranquillitate interior/del anima, serenitate
iemands -- verstoren = disturbar le pace mental de un persona
iemand van zijn -- beroven = destruer le pace mental de un persona
2 (FIL) ataraxia


gemoedsstemming ZN

1 disposition del spirito/anima, humor


gemoedstoestand ZN

1 stato affective/emotional/de anima


gemoedsuiting ZN

1 Zie: gemoedsuitstorting


gemoedsuitstorting ZN

1 effusion de sentimentos
2 (vertrouwelijke mededeling) confidentia


gemoedsverandering ZN

1 cambiamento affective/de humor


gemoeid BN

1
alsof haar leven er mee -- was = como si su vita dependeva de illo
daar is veel geld mee -- = isto va prender/implicar/demandar multe moneta
met de bouw van de brug waren drie jaren -- = le construction del ponte ha durate tres annos


gemompel ZN

1 murmure, murmuration, rumor
-- van afkeuring = murmure/rumor de disapprobation
-- van verontwaardiging = murmure de indignation
onverstaanbaar -- = murmure inintelligibile
goedkeurend/instemmend -- = murmure/rumor approbatori/de approbation
afkeurend -- = murmure/rumor disapprobatori/de disapprobation
er ging/steeg een zacht -- op bij zijn binnenkomst = su entrata esseva salutate per un basse murmure
er ging een -- in de zaal op = un murmure se ha elevate in le sala


gemopper ZN

1 murmure, murmuration


gemor ZN

1 murmures, murmurationes, grunnimentos


gemoraliseer ZN

1 moralisation


gemorrel ZN

1 ruitos indistincte
2 effortios inhabile


gemotiveerd BN

1 (beargumenteerd) motivate, justificate
die verandering in de tekst is niet -- = iste alteration in le texto es injustificate
2 (motivatie bezittend) motivate
een zeer --e vrijwilliger = un voluntario multo motivate


gemotiveerdheid ZN

1 motivation


gemotoriseerd BN

1 motorisate
-- voertuig = vehiculo motorisate
-- verkeer = traffico/circulation/vehiculos motorisate
--e divisie = division motorisate
--e troepen = truppas motorisate
--e patrouille = patrulia motorisate


gems ZN

1 camoce


gemsbok ZN

1 camoce mascule


gemsgeit ZN

1 camoce feminin


gemshoorn ZN

1 corno de camoce


gemshoren BN

1 Zie: gemshoorn


gemskleurig BN

1 de color de camoce


gemskruk ZN

1 Zie: gemshoorn


gemsleer ZN

1 Zie: gemzeleer


gemsleren BN

1 Zie: gemzenleren


gemuilband BN

1 musellate


gemummel ZN

1 Zie: gemompel


gemunt ZN

1 cuneate
-- geld = moneta cuneate


gemunt BN

1
hij heeft het op mijn leven -- = ille intende occider me
zij heeft het op mijn geld -- = illa vole haber mi moneta


gemurmel ZN

1 murmure, murmuration, susurro


gemutst BN

1
goed/slecht -- zijn = esser de bon/mal humor


gemzenhaar ZN

1 pilo de camoce


gemzenhuid ZN

1 pelle de camoce


gemzenjacht ZN

1 chassa {sj} de camoces


gemzenjager ZN

1 chassator {sj} de camoces


gemzenleer ZN

1 corio/pelle de camoce


gemzenleren BN

1 de corio/pelle de camoce


gen ZN

1 gen
dominerend/dominant -- = gen dominante
recessief -- = gen recessive
allelomorf -- = gen allelomorphe
mutabel -- = gen mutabile
letaal -- = gen lethal
de --en betreffend = genic


genaakbaar BN

1 (mbt plaats) accessibile, de accesso facile
2 (aanspreekbaar) accessibile, abbordabile, approchabile {sj}


genaakbaarheid ZN

1 accessibilitate


genaamd BN

1 nominate, de nomine de
Piet -- = Petro de nomine
2 (bijgenaamd) cognoscite como, alias


genade ZN

1 gratia, mercede, misericordia, clementia
rechtvaardigmakende -- = gratia justificante
heiligmakende -- = gratia sanctificante
dwingende -- = gratia necessitante
staat van -- = stato de gratia
iemand om -- smeken = peter clementia a un persona
-- schenken = gratiar
een veroordeelde -- schenken = gratiar un condemnato
-- tonen = monstrar se clemente
-- voor recht laten gelden = optar pro le clementia, pardonar, gratiar
--! = misericordia!
goede --! = sancte celo!
overgeleverd aan de -- van = esser al mercede de
Gods oneindige -- = le gratia infinite de Deo
in de -- van Christus staan = esser in le gratia de Christo
2 (vergiffenis) gratia, pardono
om -- vragen = peter pardono
om -- smeken = implorar pardono


genadebrief ZN

1 littera de gratia/de remission


genadebron ZN

1 fonte de gratia


genadebrood ZN

1 pan de caritate
-- eten = mangiar le pan de caritate


genadegift ZN

1 dono de gratia, victo gratuite


genadeklap ZN

1 Zie: genadeslag


genadekruid ZN

1 gratiola


genadeleer ZN

1 doctrina del gratia (divin)


genadelijk BN

1 clemente


genadeloos BN

1 inclemente, sin mercede, sin clementia, sin pietate, (wreed) inhuman, cruel, (onverzoenlijk) implacabile
--e strijd = lucta sin mercede
iemand -- afstraffen = punir/castigar un persona sin mercede/pietate


genademiddel ZN

1 (middel om Gods genade te verwerven) medio/auxilio de gratia
2 (prediking en sakramenten) sacramento
de --en van de Kerk = le (sancte) sacramentos del Ecclesia


genadeoord ZN

1 loco de pelegrinage


genadeschot ZN

1 tiro/colpo mortal/fatal/de gratia


genadeslag ZN

1 (dodelijke slag) colpo mortal/fatal/de gratia
iemand de -- geven/toebrengen = dar le colpo mortal/de gratia a un persona
2 (laatste slag) colpo final/mortal, ultime colpo
dat was de -- voor zijn bedrijf = isto ha essite le colpo final pro su interprisa


genadestaat ZN

1 stato de gratia


genadestoot ZN

1 colpo mortal/fatal/de gratia


genadetroon ZN

1 throno de gratia


genadeverbond ZN

1 (REL) ordine/alliantia del gratia/mercede


genadewerking ZN

1 effecto del gratia


genadewoord ZN

1 parola de gratia


genadig BN

1 clemente, misericorde, misericordiose, gratiose, indulgente
iemand -- behandelen = tractar un persona con clementia, esser indulgente con un persona
de examinator is -- geweest = le examinator ha essite indulgente
--e straf = punition legier
God zij ons -- = que Deo nos pardona
-- behandelen = tractar con clementia
2 (neerbuigend vriendelijk) condescendente


genadigheid ZN

1 (vergevingsgezindheid) clementia, indulgentia
2 (neerbuigende vriendelijkheid) condescendentia


genageld BN

1 (met nagels) ungulate
2 (HERAL) ungulate
3 (PLANTK) unguiculate
-- bloemblad = petalo unguiculate


genaken WW

1 approchar {sj}, approximar


gênant BN

1 embarassose, embarassante
-- gedrag = comportamento/conducta embarassose
--e vertoning = spectaculo embarassante


genaveld BN

1 umbilicate


genbalans ZN

1 balancia/equilibrio genic


gencombinatie ZN

1 combination de genes


gencomplex ZN

1 complexo de genes


gendarme ZN

1 gendarme (F)


gendarmerie ZN

1 (korps) gendarmeria
2 (bureau) gendarmeria


gendefect ZN

1 defecto de gen(es)


gene AANW VNW BIJV

1 ille, altere
aan -- zijde van de oceaan = al altere latere del oceano


gêne ZN

1 embarasso, pudor
zonder -- = sin pudor
zijn -- overwinnen = superar su embarasso


genealogie ZN

1 (leer) genealogia
2 (stamboom) genealogia


genealogisch BN

1 genealogic


genealoog ZN

1 genealogo, genealogista


genebd BN

1 a/con rostra


genecologie ZN

1 genecologia


genecologisch BN

1 genecologic


Geneefs BN

1 genevese, de geneva
--e conferentie = conferentia genevese
Geneefse Conventie = Convention de Geneva


geneesbaar BN

1 curabile, sanabile, medicabile


geneesbaarheid ZN

1 curabilitate


geneesheer ZN

1 medico, doctor
behandelende -- = medico curante
controlerend -- = medico de controlo
consulterend -- = medico con consulta
onbekwaam -- = medicastro


geneesheer-directeur ZN

1 director medico, medico in chef (F)


geneeskracht ZN

1 virtute/efficacia/valor/poter curative/medical/therapeutic


geneeskrachtig BN

1 sanative, curative, therapeutic, medical, medicinal, officinal, therapeutic
--e werking = effecto curative/therapeutic
--e kruiden = herbas curative/medicinal, simplices
--e baden = banios medical/curative
-- water = aqua curative
--e bron = fonte medicinal/curative
--e plant = planta officinal/medicinal


geneeskruiden ZN MV

1 herbas medicinal/curative/officinal, simplices


geneeskunde ZN

1 medicina, scientia medical
inwendige/interne -- = medicina interne
preventieve -- = medicina preventive/prophylactic
curatieve -- = medicina curative
gerechtelijke -- = medicina forense/judicial/legal
de -- uitoefenen = exercer/practicar le medicina
uitoefening van de -- = exercitation del medicina
doctor in de -- = doctor in/de medicina
-- studeren = studer/studiar medicina


geneeskundig BN

1 medic, medical
-- onderzoek = examine/inspection medic/medical
--e behandeling = tractamento medical
--e hulp = adjuta/assistentia medical
--e verklaring = certificato medic/medical
-- tijdschrift = revista medic
--e dienst = servicio de sanitate
gerechtelijk-geneeskundig = medicolegal
gerechtelijk-geneeskundig onderzoek = expertise medicolegal
alleen voor --e doeleinden = solmente pro uso medical


geneeskundige ZN

1 medico, doctor
gerechtelijk -- = medico legista


geneeskunst ZN

1 (arte del) medicina
alternatieve -- = medicina alternative


geneeslijk BN

1 curabile, sanabile, medicabile, remediabile


geneeslijkheid ZN

1 curabilitate, sanabilitate


geneesmethode ZN

1 Zie: geneeswijze


geneesmiddel ZN

1 medicina, medicamento, remedio, pharmaco, curativo
geregistreerde --en = medicinas registrate
-- voor inwendig gebruik = medicamento a/pro uso interne
-- voor uitwendig gebruik = medicamento a/pro uso externe
-- volgens recept = medicamento magistral
specifiek -- = medicamento specific
radicaal -- = medicamento radical
onschuldig -- = remedio inoffensive
bereiding van een -- = composition de un medicina/medicamento
werking van een -- = action de un medicina/medicamento
snelwerkend -- = medicina/medicamento rapide
doeltreffendheid van een -- = efficacia de un medicina/medicamento
een -- voorschrijven = prescriber un medicina
--en toedienen = administrar medicinas/medicamentos, medicamentar
toediening van --en = administration de medicinas/medicamentos
--en innemen = prender medicinas/medicamentos
-- voor alle kwalen = panacea


geneesmiddelenfabricage ZN

1 fabrication de medicamentos


geneesmiddelenfabrikant ZN

1 fabricante de medicamentos


geneesmiddelengids ZN

1 guida de medicamentos


geneesmiddelenkunde ZN

1 Zie: geneesmiddelenleer


geneesmiddelenleer ZN

1 pharmacologia


geneesmiddelenlijst ZN

1 pharmacopeia


geneesmiddelenverslaving ZN

1 dependentia de medicamentos


geneesplant ZN

1 planta medicinal


geneespoeder ZN

1 pulvere medicinal


geneesthee ZN

1 the medicinal


geneeswijze ZN

1 therapia, tractamento therapeutic, therapeutica, methodo/procedimento curative, cura, systema de curation
alternatieve --n = medicina alternative


genegen BN

1 (bereid) inclinate, disposite, propense
hij is tot medewerking -- = ille es disposite/inclinate a collaborar
niet -- = disinclinate
2 (welwillend) favorabile
3
iemand -- zijn = haber sympathia pro un persona, sympathisar con un persona


genegenheid ZN

1 amor, affecto, affection, teneressa
kinderlijke -- = affection filial
iemands -- verwerven = ganiar le affection de un persona
iemands -- verliezen = perder le affection de un persona
blijk van -- = signo de affection
uiting van -- = demonstration de affection
wederzijdse -- = affection mutue/mutual
gevoel van -- = sympathia
-- voelen voor = sentir affection pro, sympathisar con
-- hebben voor = affectar
-- tonen voor = monstrar affection pro
verlies van -- = disaffection


geneigd BN

1 disposite, inclinate, proclive, propense, pron
-- zijn tot = esser inclinate/propense a, inclinar a
-- zijn om fouten te maken = esser pron de facer errores
de mens is -- tot zondigen = le homine es propense al peccato


geneigdheid ZN

1 inclination, tendentia, propension, propensitate, (pre)disposition, proclivitate, pronitate


genenbank ZN

1 banca de genes


genenprint ZN

1 dactylogramma genetic


generaal BN

1 general
-- concilie = concilio general
-- pardon = pardono general
--e repetitie = proba general
directeur-generaal = director general
procureur-generaal = procurator general
secretaris-generaal = secretario general
Staten Generaal = Statos General
--e staf = stato major


generaal ZN

1 (MIL) general
oorlogszuchtige -- = general bellicista
-- majoor = general de division
2 (van een geestelijke orde) general
-- der jezuieten = general del jesuitas


generaalsbewind ZN

1 regime (F) militar/de generales, dictatura del generales, junta (S)


generaalschap ZN

1 (MIL) generalato
2 (van een geestelijke orde) generalato


generaalsrang ZN

1 grado de general, generalato


generaalsuniform ZN

1 uniforme de general


generaalsvrouw ZN

1 sposa/sponsa del general


generalaat ZN

1 generalato


generalisatie ZN

1 generalisation
een overhaaste -- = un generalisation hastive
in --s vervallen = facer generalisationes, generalisar


generaliseerbaar BN

1 generalisabile


generaliseren WW

1 generalisar
het -- = generalisation
iemand die generaliseert = generalisator
2 (alom verspreiden) generalisar, universalisar
het -- = generalisation, universalisation


generalisering ZN

1 generalisation
2 (algemene verspreiding) generalisation, universalisation


generalissimus ZN

1 generalissimo


generaliteit ZN

1 generalitate


generaliter BW

1 generalmente, in general


generatie ZN

1 (voortplanting) generation
spontane -- = generation spontanee, abiogenese (-esis)
2 (geslacht) generation
de huidige -- = le generation presente/actual
de eerste/tweede -- = le prime/secunde generation
komende --s = generationes futur
een nieuwe -- dichters = un nove generation de poetas
zij behoren tot dezelfde -- = illes es del mesme generation
van de ene op de andere -- = de generation in generation, de un generation al altere
3
computers van de vijfde -- = computatores/computers (E) del quinte generation


generatieconflict ZN

1 conflicto del generationes


generatiecrisis ZN

1 crise/crisis del generationes


generatief BN

1 (geslachtelijk) generative, reproductor
(BIOL) --e kern = nucleo generative
2 (voortbrengend) generative
--e kracht = potentia generative
3 (TAAL) generative
--e grammatica = grammatica generative
--e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek = linguistica generative


generatiegenoot ZN

1 persona del mesme generation
hij is een -- van mijn vader = ille es del generation de mi patre


generatiekloof ZN

1 brecha {sj}/abysmo/abysso que existe inter le generationes, conflicto del generationes
de -- overbruggen = facer un ponte inter le generationes


generatieprobleem ZN

1 Zie: generatieconflict


generatiestrijd ZN

1 Zie: generatieconflict


generatiewisseling ZN

1 alternantia/alternation del generationes


generator ZN

1 generator
draagbare -- = generator portative/portabile
ultrasonore -- = generator ultrasonic


generatoras ZN

1 arbore del generator


generatorgas ZN

1 gas de generator


generatorgroep ZN

1 gruppo de generatores


generatorput ZN

1 fossa del generator


generatorrendement ZN

1 rendimento del generator


generatorrotor ZN

1 rotor del generator


generatorstator ZN

1 stator del generator


generatrice ZN

1 (WISK) generatrice


generen WW

1
(zich schamen) zich -- = vergoniar se, sentir vergonia, sentir se/esser embarassate
hij geneeert zich voor zijn afkomst = ille se vergonia de su origines
ik geneer me dood = io mori de vergonia
2 (in verlegenheid brengen) embarassar
zijn gezelschap geneert me = su compania me embarassa


genereren WW

1 (TAAL, WISK) generar


genereus BN

1 generose, magnanime, liberal
-- gebaar = gesto generose/de generositate


generfd BN

1 venose
-- blad = folio venose
-- hout = ligno venose


generhande BN

1 Zie: generlei


generiek BN

1 generic
(JUR) --e verbintenis = obligation generic


generisch BN

1 Zie: generiek


generlei BN

1 nulle, necun
op -- wijze = de nulle/necun modo/maniera
van -- waarde = de nulle/necun valor


generositeit ZN

1 generositate, magnanimitate, liberalitate


genese, genesis ZN

1 genese (-esis)


geneselijk BN

1 curabile, sanabile, medicabile


Genesis ZN

1 Genese (-esis)


genetica ZN

1 genetica
moleculaire -- = genetica molecular


geneticus ZN

1 geneti(ci)sta


genetisch BN

1 genetic
--e methode = methodo genetic
--e waarde = valor genetic
-- materiaal = material genetic
-- evenwicht = equilibrio genetic
--e analyse = analyse (-ysis) genetic
--e lading = carga genetic
--e kaart = carta/mappa genetic
--e manipulatie = manipulation genetic
--e transcriptie = transcription genetic
--e informatie = information genetic
--e code = codice genetic
--e variabiliteit = variabilitate genetic
--e psychologie = psychologia genetic
--e taalverwantschap = affinitate linguistic genetic


genetkat ZN

1 genetta


geneugte ZN

1 gaudio, joia, placer, delecto, delicia, delectation, delectabilitate
--n des levens = placeres/gaudios/joias del vita
--n dezer wereld = placeres/delicias de iste mundo
vleselijke --n = placeres carnal/del carne
--n del liefde = delectos/delicias del amor


Genève ZN EIGN

1 Geneva
inwoner van -- = genevese
Meer van -- = Laco Lemano


genever ZN

1 gin (E)


Geneviève ZN EIGN

1 Genoveva


genezen WW

1 (beter worden) sanar, curar se, restablir se, restabilir se, convalescer
van een ziekte -- = restablir se/restabilir se de un maladia
-- van een vergiftiging = curar se de un intoxication
2 (gezond maken) sanar, curar, restablir/ restabilir le sanitate de
iemand -- = restablir/restabilir le sanitate de un persona
ziekten -- = curar maladias
te -- = sanabile, curabile, medicabile
een niet te -- patiënt = un patiente incurabile
3 (dichtgaan van wond) cicatrisar


genezend BN

1 sanative, curative


genezing ZN

1 curation, convalescentia, restablimento, restabilimento
grondige -- = curation radical
wonderbaarlijke -- = curation miraculose
2 (het dichtgaan van wond) cicatrisation
-- van een wond = cicatrisation de un vulnere


genezingsproces ZN

1 processo curative/de curation
het -- bespoedigen = precipitar le processo de curation


genfrequentie ZN

1 frequentia genic/del genes


geniaal BN

1 genial, de genio, brillante
-- idee = idea genial/brillante
-- kunstenaar = artista genial, genio
--e man = homine genial, genio
-- zijn = esser genial/un genio


genialiteit ZN

1 genialitate, genio
-- van een uit-vinder = genialitate de un inventor


genie ZN

1 (buitengewone begaafdheid) genio, genialitate
het -- van Rembrandt = le genio de Rembrandt
2 (begaafd persoon) genio
muzikaal -- = genio musical/del musica
3 (MIL) genio (militar)
hij is bij de -- = ille servi in le genio


geniekorps ZN

1 genio (militar)


genieofficier ZN

1 officiero del genio


geniep ZN

1 insidia
in het -- = insidiosemente, dissimulatemente


geniepig BN

1 insidiose, dissimulate
een --e vraag = un question/demanda insidiose


geniepigerd ZN

1 persona insidiose


geniepigheid ZN

1 insidia


genies ZN

1 sternutamento, sternutation


geniesoldaat ZN

1 soldato del genio, pionero, sappero


genietbaar BN

1 (van spijs) mangiabile, gaudibile
2 (van drank) potabile, gaudibile
3 (van persoon) supportabile, gaudibile


genieten WW

1 (zich verlustigen) gauder (de), delectar se, gustar
van iets -- = gauder de un cosa
van het leven -- = gauder del vita
een grote bekendheid -- = gauder de un grande fama
een grote populariteit -- = gauder de un grande popularitate
deze film is niet te -- = iste film (E) es insupportabile
een goede gezondheid -- = gauder de un bon sanitate
Gods gunst -- = gauder del gratia de Deo
met volle teugen -- van = gauder plenmente de
niet te -- zijn = esser insupportabile
2 (verder genot/voordeel hebben van) gauder de, beneficiar de, saporar
van een voordeel -- = beneficiar de un avantage
de vruchten van zijn arbeid -- = saporar le fructo de su travalio/labor
3 (ontvangen, krijgen) haber, reciper
een goede opvoeding genoten hebben = haber recipite un bon education
onderwijs -- = reciper inseniamento
prestige -- = haber prestigio
een hoog inkomen -- = haber un multo bon salario
dat geniet mijn voorkeur = isto ha mi preferentia, isto es de mi preferentia
de algemene achting -- = haber le estima public
4 (gebruiken) prender
een maaltijd -- = prender un repasto
5
die man is niet te -- = iste homine es insupportabile
niet te -- zijn = esser de pessime humor


genieter ZN

1 (iemand die geniet/genot zoekt) gauditor, epicureo, (sterker) hedonista
hij is een echte -- = ille sape vermente como gauder del vita
2 (iemand die het genot heeft van iets) beneficiario, possessor


genieting ZN

1 placer, gaudimento, delecto, delicia, gaudio, joia
de --en des levens = le placeres/gaudios/joias del vita
materiële --en = placeres material


genietroepen ZN MV

1 truppas del genio


genijg ZN

1 reverentias reiterate


genijp ZN

1 pinciamento continue


genik ZN

1 signos de testa/capite reiterate


genist ZN

1 soldato/militar del genio


genitaal BN

1 genital


genitalia ZN MV

1 genitales


genitaliën ZN MV

1 genitales


genitief ZN

1 caso genitive, genitivo
partitieve -- = genitivo partitive
possessieve -- = genitivo possessive
uitgang van de -- = desinentia del genitivo


genitiefconstructie ZN

1 construction genitive


genitiefvorm ZN

1 forma genitive, genitivo


genitivus ZN

1 Zie: genitief


genius ZN

1 genio, spirito
hij is mijn goede -- = ille es mi bon genio
zijn kwade -- = su genio malefic


genlocalisering ZN

1 localisation genic/del genes


genmutatie ZN

1 mutation genic


genocidaal BN

1 genocidal
--e misdrijven = crimines genocidal
het --e antisemitisme van de nazis = le antisemitismo genocidal del nazis


genocide ZN

1 genocidio
-- plegen = committer genocidio


genocopie ZN

1 genocopia


genodigde ZN

1 persona invitate, invitato, convitato
alleen voor --n = solmente pro personas invitate


genoeg BW

1 assatis (de), satis (de), bastante, sufficientemente
-- zijn = esser satis
-- hebben = haber satis
-- tijd = satis de tempore
groot -- = bastante grande
ben ik duidelijk -- geweest? = esque io ha essite sufficientemente clar?
handig -- zijn om = esser sufficientemente habile pro


genoeg BN

1 sufficiente, bastante, satisfaciente
-- zijn = esser sufficiente, sufficer, bastar, satisfacer


genoeg! TW

1 basta!


genoegdoening ZN

1 satisfaction, reparation
-- eisen = exiger satisfaction
-- geven = dar satisfaction
-- verkrijgen = obtener satisfaction
zich -- verschaffen = procurar se satisfaction


genoegen ZN

1 (tevredenheid) satisfaction
-- schenken = satisfacer
2 (plezier) placer, agradamento, gusto, delecto, delicia, amusamento
onschuldige --s = placeres irreprehensibile
--s van het leven = placeres del vita
duivels/sadistisch -- = placer sadic
lichamelijke --s = placeres del corpore
iemand een -- doen = facer un placer a un persona
hij neemt met weinig -- = ille se contenta de pauco/poco
het is me een waar -- = il es un ver placer pro me
met kennelijk -- = con placer evidente
met -- = con placer, de bon grado, de bon voluntate


genoeglijk BN

1 agradabile, amusante


genoeglijkheid ZN

1 agradamento


genoegzaam BN

1 sufficiente, bastante
-- bewijs = proba sufficiente
bij --e deelneming = quando il ha un participation sufficiente
het is -- bekend dat = il es notori que


genoegzaam BW

1 sufficientemente, bastante


genoegzaamheid ZN

1 sufficientia


genoemd BN

1 nominate, mentionate, citate
zojuist -- = prenominate, precitate
de --e personen hebben de benoeming aanvaard = le personas precitate/mentionate ha acceptate le nomination
niet -- = innominate


genologie ZN

1 studio de generes artistic


genomen BN

1
hij voelde zich -- = ille se sentiva dupate/defraudate


genomineerde ZN

1 candidato


genoom ZN

1 genoma


genoopt BN

1 obligate (a)


genoot ZN

1 companion, partner (E)


genootschap ZN

1 communitate, consociation, societate, instituto, ordine, association, union
Historisch Genootschap = Societate Historic
letterkundig -- = societate litterari
geheim -- = societate/association secrete


genosoom ZN

1 genosoma


genot ZN

1 placer, gaudimento, delecto, delicia, delectation, delectabilitate
zinnelijk -- = placer(es) sensual
-- schenken = dar placer
-- verschaffen = delectar
-- vinden in = delectar se in
culinair -- = placer(es) culinari
onder het genot van een glas wijn = durante le degustation de un bon vitro de vino, bibente un vitro de vino, con le placer de un vitro de vino
het is een -- voor het oog = isto es un placer/delecto/festa pro le oculos
het is een waar -- om haar te horen = il es un delicia audir la
2 (vruchtgebruik) usufructo, fruition
in het -- zijn van = fruer de, gauder de
3 (bezit) possession
in het volle -- van zijn vermogens = in plen possession de su capacitates


genotmens ZN

1 gauditor, epicureo, hedonista


genotmiddel ZN

1 stimulante


genotsleer ZN

1 hedonismo


genotteren BN

1 delectar se


genotvol BN

1 deliciose, delectabile
--e ogenblikken = momentos delectabile


genotype ZN

1 genotypo


genotypisch BN

1 genotypic


genotziek BN

1 Zie: genotzuchtig


genotzoeker ZN

1 gauditor, epicureo, hedonista, sybarita


genotzucht ZN

1 sete de placeres, epicur(e)ismo, hedonismo, sybaritismo


genotzuchtig BN

1 obsedite per le placer, avide de placeres/de delectas sensual, epicuree, hedonista, sybaritic


genoverdracht ZN

1 transferentia de genes


genre ZN

1 genere
literair -- = genere litterari
komische -- = genere comic
verhalend -- = genere narrative
melodramatische -- = genere melodramatic
in dit -- = in iste genere


genrecombinatie ZN

1 recombination del genes


genreduplicatie ZN

1 reduplication de genes


genreschilder ZN

1 pictor de genere


genreschilderij ZN

1 pictura de genere


genrestuk ZN

1 Zie: genreschilderij


gentechnologie ZN

1 technologia genetic


gentherapie ZN

1 therapia genetic


gentiaan ZN

1 gentiana
stengelloze -- = gentiana acaule


gentiaanbitter ZN

1 gentianina


gentiaanfamilie ZN

1 gentianaceas


gentianine ZN

1 gentianina


gentleman ZN

1 gentilhomine, gentleman (E)


gentlemen's agreement ZN

1 gentlemen's agreement (E)


Genua ZN EIGN

1 Genova


genuanceerd BN

1 nuanciate
zij denken daar -- over = illes ha opiniones nuanciate de illo


Genuees ZN

1 genovese


Genuees BN

1 genovese


genuïen BN

1 genuin


genuïniteit ZN

1 genuitate


genummerd BN

1 numerate


genus ZN

1 genere (grammatical)
mannelijk -- = genere mascule/masculin


genusonderscheid ZN

1 distinction de genere


genusonderscheiding ZN

1 Zie: genusonderscheid


genusverschil ZN

1 Zie: genusonderscheid


geoakoestiek ZN

1 geoacustica


geoakoestisch BN

1 geoacustic


geo-anticlinaal ZN

1 geo-anticlinal


geobiologie ZN

1 geobiologia


geobiologisch BN

1 geobiologic


geobotanie ZN

1 geobotanica, phytogeographia


geobsedeerd BN

1 obsedite


geoccupeerd BN

1 (multo) occupate


geocentrisch BN

1 geocentric
--e theorie = theoria geocentric
-- wereldbeeld = vision/systema astronomic geocentric, geocentrismo
--e breedte = latitude geocentric
--e leer = geocentrismo


geochemicus ZN

1 geochimico, geochimista


geochemie ZN

1 geochimia


geochemisch BN

1 geochimic


geochronologie ZN

1 chronologia geologic, geochronologia


geochronologisch BN

1 geochronologic


geoctrooieerd BN

1 brevetate


geocyclisch BN

1 geocyclic
--e machine = machina geocyclic


geode ZN

1 geode, drusa


geodeet ZN

1 (persoon) geodeta, geodesista
2 (WISK) linea geodetic


geodesie ZN

1 geodesia


geodetisch BN

1 geodetic, geodesic
--e lijn = linea geodetic/geodesic, geodesico
--e kromming = curvatura geodetic/geodesic, geodesico
--e driehoek = triangulo geodetic/geodesic


geodimeter ZN

1 geodimetro


geodriehoek ZN

1 triangulo geodetic


geodynamica ZN

1 geodynamica


geodynamisch BN

1 geodynamic


geoefend BN

1 experte, experimentate, exercitate, habile, habente experientia
-- zwemmer = natator experimentate/trainate


geoefendheid ZN

1 nivello de exercitation, habilitate, dexteritate, experientia


geofaag ZN

1 geophago


geofagie ZN

1 geophagia


geofoon

1 geophono


geofysica ZN

1 geophysica


geofysicus ZN

1 geophysico


geofysisch BN

1 geophysic
-- instituut = instituto geophysic/pro studios geophysic
het Geofysisch Jaar = le Anno Geophysic


geofyt ZN

1 geophyto


geogenie ZN

1 geogenia


geognose ZN

1 geognosia


geognostisch BN

1 geognostic


geogonie ZN

1 geogonia


geograaf ZN

1 geographo


geografie ZN

1 geographia
natuurkundige/fysische -- = geographia physic, geophysica
economische -- = geographia economic
politieke -- = geographia politic, geopolitica
sociale -- = geographia social


geografisch BN

1 geographic
-- woordenboek/index/gids = dictionario geographic
--e polen = polos geographic
--e breedte = latitude geographic
--e lengte = longitude geographic
--e verspreiding van dieren = repartition geographic de animales


ge-o-ha ZN

1 commatrage, blabla


geohydrologie ZN

1 geohydrologia


geohydrologisch BN

1 geohydrologic


geoïde ZN

1 geoide


geolied BN

1 oleate
goed --e machine = machina ben oleate
goed -- bedrijf = interprisa ben oleate


geolinguïstiek ZN

1 geolinguistica


geologencongres ZN

1 congresso de geologos


geologenkompas ZN

1 compasso de geologo


geologie ZN

1 geologia
dynamische -- = geodynamica
structurele -- = geologia structural
toege-paste -- = geologia applicate


geologiestudent ZN

1 studente/studiante de geologia


geologisch BN

1 geologic
--e formatie = formation geologic
-- tijdperk = era geologic
--e kaart = carta geologic
--e scheikunde = geochimia


geoloog ZN

1 geologo, geologista


geomagnetisch BN

1 geomagnetic


geomagnetisme ZN

1 geomagnetismo


geomantiek ZN

1 geomantia


geomantisch BN

1 geomantic
--e voorspellingen = predictiones geomantic


geometrie ZN

1 geometria


geometrisch BN

1 geometric
-- optiek = optica geometric
--e reeks = serie/progression geometric


geomorfologie ZN

1 geomorphologia


geomorfologisch BN

1 geomorphologic
--e kaart = carta/mappa geomorphologic


geomorfoloog ZN

1 geomorphologo, geomorphologista


geoogd BN

1 con oculos


geoord BN

1 con un aure, con aures
2
--e kopjes = tassas con ansas


geoorloofd BN

1 permittite, licite, admissibile
-- middel = medio licite
--e maatregel = me(n)sura admissibile
is het -- hier te roken? = esque il es permittite de fumar hic?
(on)-- (school)verzuim = absentia (non) justificate


geoorloofdheid ZN

1 character licite


geopenbaard BN

1 revelate
de door God --e waarheden = le veritates revelate per Deo


geopend BN

1 aperte
een -- venster = un fenestra aperte
een vergadering (voor) geopend verklaren = aperir un reunion
-- van 9 tot 5 = aperte de 9 a 5 horas
-- voor het publiek = aperte pro le/al publico
een -- oor vinden = trovar un aure aperte


geopolitiek ZN

1 geopolitica


geopolitiek BN

1 geopolitic
--e studiën = studios geopolitic
--e theorieën = theorias geopolitic


georama ZN

1 georama


geordend BN

1 (waarin orde is) ordinate, regulate, organisate
--e samenleving = societate ordinate/organisate
een goed -- bedrijf = un interprisa ben regulate
--e economie = economia planate
2 (in een orde opgenomen) ordinate


georeer ZN

1 oration, declamation, discurso incessante/sin fin


georganiseerd BN

1 organisate
-- verzet = resistentia organisate
--e misdaad = crimine organisate
--e reis = viage organisate
2 (bij vakbond aangesloten) organisate, syndicate
--e arbeiders = obreros/laboratores/travaliatores organisate
3 (mbt reizen) organisate
een --e reis = un viage organisate


georganiseerdheid ZN

1 organisation


George ZN EIGN

1 Georgio
van -- = georgian


Georgië ZN EIGN

1 Georgia
van/uit -- = georgian


Georgiër ZN

1 georgiano


Georgisch BN

1 georgian


Georgisch ZN

1 (taal) georgiano


georiënteerd BN

1 (gericht op/naar) orientate
de export was -- op Europa = le exportation se orientava/se dirigeva a Europa
links -- = de tendentia politic de sinistra
2 (geïnformeerd) informate
wij waren slecht -- = nos esseva mal informate


geostatica ZN

1 geostatica


geostationair BN

1 geostationari
--e baan = orbita geostationari


geostrategie ZN

1 geostrategia


geostrategisch BN

1 geostrategic


geosynchroon BN

1 geosynchrone


geosynclinaal BN

1 geosynclinal


geosynclinaal ZN

1 geosynclinal


geosynclinale ZN

1 Zie: geosynclinaal


geotechniek ZN

1 geotechnica


geotechnisch BN

1 geotechnic


geotectoniek ZN

1 geotectonica


geotectonisch BN

1 geotectonic


geotextiel ZN

1 geotextile


geothermie ZN

1 geothermia


geothermisch BN

1 geothermic
--e gradiënt = gradiente geothermic
--e centrale = central geothermic
--e diepte = profunditate geothermic


geothermometer ZN

1 geothermometro


geotropie ZN

1 geotropismo


geotropisch BN

1 geotropic
--e krommingen = curvas geotropic


geotropisme ZN

1 geotropismo


geotrupes ZN

1 geotrupe


geoutilleerd BN

1 equipate
goed --e keuken = cocina ben equipate
een goed --e haven = un porto ben equipate
een volledig --e werkplaats = un loco de labor completemente equipate


geouwehoer ZN

1 commatrage, blabla
wat een --! = que blabla!


geowetenschappen ZN MV

1 scientias del terra/geologic


gepaai ZN

1 parolas de appaciamento, belle promissas


gepaard BN

1 (in paren verdeeld) in duos, par, geminate
(ANAT) --e organen = organos par
2 (vergezeld) accompaniate
-- gaan met = ir/esser unite a, ir/esser accompaniate de
het ging met veel lawaai -- = isto esseva accompaniate con multe ruito
de ouderdom en de daarmee -- gaande gebreken = le vetulessa e su infirmitates concomitante
hij liet zijn woorden -- gaan met heftige gebaren = ille accompaniava su parolas de gestos salvage
dat gaat -- met allerlei ongewenste effecten = isto ha tote sorta de effectos indesirabile/indesiderabile
3 (PLANTK) conjugate, didyme


gepakt BN

1
-- en gezakt = con paccos e saccos, preste pro partir/le partita


gepalmd BN

1 con palmas


gepaneerd BN

1 panate


gepantserd ZN

1 blindate, cuirassate
--e auto = auto(mobile) blindate
-- schip = nave cuirassate
-- glas = vitro cuirassate


geparafeerd BN

1 paraphate


geparaffineerd BN

1 paraffinate, unctate de paraffina
-- papier = papiro paraffinate


gepareld BN

1 (versierd met parels) ornate con perlas
2 (parelvormig) perlate
--e gerst = hordeo perlate


geparenteerd BN

1 apparentate (a)


geparfumeerd BN

1 (waaraan parfum is toegevoegd) perfumate
--e zeep = sapon perfumate
2 (parfum gebruikt hebbend) perfumate
--e dames = damas/senioras perfumate


gepassioneerd BN

1 passionate, (overdreven) fanatic
--e schaakspeler = jocator passionate de chacos


gepassioneerde ZN

1 passionato


gepassioneerdheid ZN

1 passion


gepast BN

1 (geschikt voor) appropriate, apte, adequate, conveniente
te --er tijd komen = venir in le momento adequate
het -- achten om te handelen = considerar conveniente intervenir
2 (betamelijk) decente, conveniente, decorose, congrue, correcte
--e houding = attitude correcte
met --e bescheidenheid = con le discretion conveniente, con le debite discretion
-- zijn = convenir
3 (in de verlangde hoeveelheid) juste
met -- geld betalen = pagar le amonta exacte/juste/precise
gelieve met -- geld te betalen = per favor, paga le moneta juste


gepasteuriseerd BN

1 pasteurisate
--e melk = lacte pasteurisate


gepastheid ZN

1 (fatsoen) convenientia, decentia
2 (geschiktheid) opportunitate


gepatenteerd BN

1 patentate, brevetate
--e uitvinding = invention patentate


gepatenteerde ZN

1 Zie: patenthouder


gepatineerd BN

1 patinate, patinose


gepavoiseerd BN

1 ornate de bandieras
--e schepen = naves ornate de bandieras


gepeesd BN

1 (met krachtige pezen) tendinose


gepeins ZN

1 pensamento, reflexion(es), meditation(es)
hij zat in -- verzonken = ille esseva absorbite in su pensatas/pensamentos


gepekeld BN

1 salate
2 (van haring, etc.) salmuriate


gepeld BN

1 decorticate, pellate
--e rijst = ris decorticate
--e garnalen = crangones decorticate
--e gerst = hordeo pellate


gepend BN

1 (met puntige spitsen) con punctas, punctate
2 (met pennen bevestigd) fixate con cavilias, incaviliate


gepensioneerd BN

1 pensionate, retirate, emerite
--e leerkrachten = inseniantes pensionate/retirate


gepensioneerde ZN

1 pensionato, pensionario


gepeperd BN

1 (ook FIG) piperate
een --e saus = un sauce (F) piperate
--e rekening = factura/nota piperate/exorbitante
--e verhalen = historias/anecdotas piccante
een --e taal uitslaan = usar un linguage piperate


geperforeerd BN

1 perforate, foraminose
--e schelp = concha perforate
--e bladen papier = folios de papiros perforate


gepermitteerd BN

1 permittite, autorisate


gepersonifieerd BN

1 personificate, incarnate
hij is de --e haat = ille es le odio personificate/incarnate


geperverteerd BN

1 pervertite, depravate
--e smaak = gusto depravate


gepetrifieerd BN

1 petrificate, convertite in petra, fossile


gepeupel ZN

1 plebe, populaceo, gentalia, vulgo, hoi polloi (G)
aanvoerder van het -- = ochlocrate
regering van het -- = ochlocratia


gepieker ZN

1 rumination


gepiep ZN

1 stridulation, ruito stridulante


gepiepeld BN

1
zich -- voelen = sentir se dupate


gepigmenteerd BN

1 pigmentate


gepijnd ZN

1
--e honing = melle pressate/exprimite


gepikeerd BN

1 piccate, irritate, offendite
-- antwoorden = responder con irritation
gauw -- zijn = esser multo susceptibile


gepikeerdheid ZN

1 picca, irritation


gepimpel ZN

1 libationes reiterate


gepingel ZN

1 (het afdingen) (le) baratar


geplaag ZN

1 vexationes


geplaatst BN

1 (waarvoor een plaats gevonden wordt) placiate, (GELDW) subscribite
-- kapitaal = capital subscribite
2 (op zijn plaats) a su placia
3 (SPORT) (naar de volgende ronde) qualificate
de --e clubs = le clubs (E) qualificate


gepland BN

1 planificate
2 (voorgenomen) previste


geplaveid BN

1 pavite, pavimentate
--e wegen = camminos pavimentate


geplekt BN

1 maculate
-- fruit = fructos maculate


geplisseerd BN

1 plicate


geploegd BN

1 arate
--e akker = campo arate, aratura


geploeter ZN

1 (het geplas in water/modder) battimento (de aqua/de fango)
2 (gezwoeg) labor penose


geplogenheid ZN

1 habito, costume


geplombeerd BN

1 plumbate
een --e kies = un molar plumbate


gepluimd BN

1 coperite/coperte/guarnite/ornate de plumas, implumate
--e muts = bonetto implumate


gepluimstrijk ZN

1 Zie: pluimstrijkerij


gepluimte ZN

1 plumas


geplukt BN

1 displumate
--e kip = gallina displumate


geplunder ZN

1 piliage, rapineria


gepoch ZN

1 vanteria, fanfaronada(s), vangloria
-- en geblaas = vanterias continue


gepocheerd BN

1 poché (F), cocite in aqua


gepoft BN

1 (mbt kleding) buffante
--e mouwen = manicas buffante
2 tostate, rostite
--e kastanjes = castanias tostate/rostite/grilliate
--e maïs = pop-corn (E)


gepokt BN

1
-- en gemazeld = essayate e testate


gepolariseerd BN

1 polarisate
--e atomen = atomos polarisate
-- licht = luce/lumine polarisate
--e bundel = fasce polarisate


gepolijst BN

1 polite, lisie


gepolitoerd BN

1 vernissate e polite


gepopel ZN

1 palpitationes


geporteerd BN

1
sterk -- zijn voor iets = haber un interesse forte in un cosa
-- voor iemand = sympathisar con un persona, esser partitario de un persona
ik ben niet erg -- voor dat idee = iste idea non me place multo


geportretteerd BN

1 portraitate {e}


geportretteerde ZN

1 persona portraitate {e}


geposeerd BN

1 posate


gepostdateerd BN

1 postdatate
--e cheque = cheque (E) postdatate


gepraal ZN

1 ostentation, pompa


gepraat ZN

1 (le) parlar, conversation
zacht -- = murmure, murmuration


gepredisponeerd BN

1 predisposite


gepredisponeerdheid ZN

1 predisposition


geprefabriceerd BN

1 prefabricate
--elementen = elementos prefabricate
--e huizen/woningen = casas prefabricate


gepremediteerd BN

1 premeditate, facite con premeditation


gepremieerd BN

1 premiate


gepreoccupeerd BN

1 (door gedachten in beslag genomen) preoccupate


gepreoccupeerdheid ZN

1 preoccupation


gepresseerd BN

1 pressate, urgente


geprevel ZN

1 murmure, murmuration


geprikkeld BN

1 irritate, piccate, irascibile
gauw -- raken = irritar se facilemente
--e sfeer = atmosphera tense
hij reageerde nogal -- op ons voorstel = ille reageva con bastante irritation a nostre proposition


geprikkeldheid ZN

1 irritation, picca


geprivilegieerd BN

1 privilegiate


geprofest BN

1 professe


geprofileerd BN

1 profilate


geprogrammeerd BN

1 programmate
-- onderwijs = inseniamento programmate
--e instructie = instruction programmate


geprolongeerd BN

1 prolongate


gepromoveerd BN

1 admittite al grado de doctor, doctorate, proviste/providite de un doctorato
-- zijn = haber le titulo de doctor


gepromoveerde ZN

1 doctor, graduato de doctor


gepronk ZN

1 ostentation, pompa


geprononceerd BN

1 pronunciate, marcate
--e gelaatstrekken = tractos pronunciate
-- karakter = character pronunciate
--e meerderheid = forte majoritate


geproportioneerd BN

1 proportionate
goed -- lichaam = corpore ben proportionate


gepropt BN

1 replete, stipate


geprotegeerd BN

1 protegite


geprotesteerd BN

1 protestate
--e wissel = littera de cambio protestate


gepruikt BN

1 coperite/coperte/guarnite de un perruca


gepruim ZN

1 mastication de tabaco


gepruts ZN

1 labor/travalio mal facite


gepruttel ZN

1 (het pruttelend koken) subbullimento
2 (gemopper) murmure, murmuration


gepulveriseerd BN

1 pulverisate


gepunt BN

1 (in een punt eindigend) punctate
2 (scherp, spits) punctate, cuspidal, cuspidate, acute


gepurperd BN

1 de color de purpure, purpurate, purpurin, purpuree


geraakt BN

1 (beledigd) offendite, vexate, piccate, irritate
hij antwoordde op --e toon = ille respondeva in tono offendite
snel -- = susceptibile
2 (ontroerd) emovite


geraaktheid ZN

1 (verstoordheid) irritation, picca
2 (ontroering) emotion


geraamte ZN

1 skeleto, membratura, ossatura, (van dier) carcassa
wandelend -- = skeleto ambulante
2 (FIG) skeleto, armatura, carcassa
-- van een gebouw = armatura de un edificio
-- van een schip = skeleto de un nave
-- van een tent = skeleto de un tenta
3 (van vliegtuig) fuselage


geraas ZN

1 fracasso, strepito, tumulto
-- van machines = fracasso de machinas
-- van de storm = fracasso del tempesta


geraaskal ZN

1 delirio


gerace ZN

1 excesso de velocitate, cursa de velocitate


geradbraakt BN

1 con le ossos rupte/rumpite, stropiate, (zeer vermoeid) multo fatigate, extenuate, exhauste


geraden BN

1 opportun, prudente, recommendate
dat is je -- = io te lo consilia
ik acht het -- = io lo crede prudente


gerafeld BN

1 exfrangiate, exfilate


geraffineerd BN

1 (gezuiverd) raffinate
-- olie = oleo raffinate
--e suiker = sucro raffinate
2 (verfijnd) raffinate, delicate, exquisite, sophisticate
-- parfum = perfumo delicate
--e stijl = stilo raffinate
3 (doortrapt) astute, astutiose
--e schurk = bandito astute/astutiose


geraffineerdheid ZN

1 (gezuiverdheid) raffinamento
2 (verfijndheid) raffinamento, exquisitate, exquisitessa
3 (doortraptheid) astutia


geraken WW

1 attinger
tot eer en aanzien -- = attinger honor e estima
tot fortuin -- = attinger fortuna
aan lager wal -- = decader, impovrir se
aan de man -- = maritar se
in coma -- = cader in (le) coma
in onbruik -- = cader in disuso/desuetude


gerammel ZN

1 ruito, rumor, strepito


gerand BN

1 orlate, bordate, marginate


geranium ZN

1 (ooievaarsbek) geranio
2 (pelargonium) geranio, pelargonio


geraniumachtig BN

1 geraniacee


geraniumachtigen ZN MV

1 geraniaceas


geraniumplant ZN

1 Zie: geranium


gerant ZN

1 gerente


gerardskruid ZN

1 egopodio


gerasp ZN

1 raspatura (continue)


geraspt BN

1 raspate, grattate
--e kaas = caseo raspate/grattate


geratel ZN

1 (lawaai) fracasso
2 (van mitrailleur) crepitation


geratificeerd BN

1 (JUR) rate


gerbera ZN

1 gerbera


gerbil ZN

1 gerbillo


gerecht ZN

1 (rechtbank) tribunal
voor de -- verschijnen = comparar ante/in le tribunal
2 (gerechtigheid) justitia
het hemelse -- = le justitia divin
iemand aan het -- overleveren = livrar un persona al justitia
3 (eten) platto
heerlijk -- = platto deliciose
smakelijk -- = platto saporose/appetitose/succulente
smakeloos/flauw -- = platto insipide
scherp -- = platto piccante/de sapor forte
plaatselijk -- = platto regional
verfijndheid van een -- = delicatessa de un platto
een -- klaarmaken = preparar/apprestar un platto


gerecht BN

1 juste, equitabile
--e straf = pena juste


gerechtelijk BN

1 judiciari, judicial, judicatori, juridic, legal
--e geneeskunde = medicina judicial/legal/forense
-- geneeskundig = medicolegal
-- geneeskundig onderzoek = expertise (F) medicolegal
--e identiteit = identitate judiciari
--e beslissing = decision judicial
--e dwaling = error judiciari
--e borgtocht = caution legal
-- akkoord = accordo judicial
-- embargo = embargo (S) judicial
--e daad = acto juridic
--e verkoop = vendita judicial/judiciari/fortiate
--e schikking = transaction judicial
--e licitatie = licitation judiciari
-- onderzoek = inquesta/investigation judiciari
-- vonnis = sententia judicial/judiciari
--e verkoping = adjudication judiciari
--e lijkschouwing = autopsia legal
-- duel = duello judicial
--e aanzegging = notification judicial
iemand -- vervolgen = proceder judicialmente contra un persona, processar un persona
--e stappen ondernemen = haber recurso al justitia


gerechtig BN

1 juste, equitabile


gerechtigd BN

1 (het recht hebbend, bevoegd) habente le derecto, habilitate, autorisate
2 (een recht hebbend in/op iets) competente, qualificate
-- zijn iets te doen = haber le competentia de facer un cosa


gerechtigde ZN

1 persona autorisate/qualificate


gerechtigheid ZN

1 justitia
sociale -- = justitia social
zwaard der -- = spada/gladio del justitia
-- Gods = justitia de Deo
wrekende -- = nemesis
dorst naar -- = sete de justitia
naar recht en -- = secundo le derecto e le justitia
eindelijk -- = finalmente justitia


gerechtsarts ZN

1 medico forense


gerechtsauditeur ZN

1 auditor de justitia, assistente del judico


gerechtsbode ZN

1 ostiero


gerechtsdag ZN

1 data/die/jorno del processo/del causa


gerechtsdeurwaarder ZN

1 ostiero judicial/de justitia


gerechtsdienaar ZN

1 servitor del justitia, agente de policia


gerechtsgebouw ZN

1 (edificio del/sede del) tribunal, palatio de justitia


gerechtshof ZN

1 corte de justitia
opperste -- = corte soveran
Europese Gerechtshof = Corte Europee de Justitia
Internationaal Gerechtshof = Corte International de Justitia


gerechtskosten ZN MV

1 costos judicial


gerechtsoefening ZN

1 jurisdiction


gerechtspsychiater ZN

1 psychiatro judicial


gerechtszaak ZN

1 Zie: rechtszaak


gerechtszaal ZN

1 Zie: rechtszaal


gerechtszitting ZN

1 session del tribunal


gerechtvaardigd BN

1 legitime, justificate, fundate, eque, equitabile
--e trots = feritate legitime
--e twijfel = dubita justificate
--e verlangens = aspirationes justificate
ik vind het onderzoek -- = io considera justificate le investigation
niet -- = injustificate


gerechtvaardigdheid ZN

1 legitimitate, justification


geredekavel ZN

1 rationamentos sterile
2 disputa, controversia, altercation


geredeneer ZN

1 rationamento(s), ratiocination


gereduceerd BN

1 reducite
tegen --e prijs = a precio reducite


gereed BN

1 (klaar, af) preste, finite, terminate
ik ben -- met mijn werk = io ha terminate mi labor/travalio
2 (gereed voor een handeling) preste, preparate, disposite
-- voor de reis = preste pro le viage
-- voor de aanval = preste pro le attacco
--e aanleiding = opportunitate date
voor alles -- = preparate pro toto
het diner is -- = le dinar es preste/preparate
ik ben altijd -- om U te helpen = io es sempre disposite a adjutar vos
zich -- maken voor = preparar se pro
zich -- houden = tener se preste/preparate
zij stonden -- om mij te helpen = illes esseva disposite a adjutar me
op tijd -- komen = terminar a tempore
het werk komt deze zomer -- = le labor/travalio va esser terminate iste estate
de biljetten liggen voor u -- = le billetes es reservate pro vos, le billetes es a vostre disposition
3 (contant) contante
-- geld = moneta contante/disponibile
--e betaling = pagamento contante


gereedheid ZN

1
iets in -- brengen = apprestar/preparar un cosa
een kamer in -- brengen = preparar/arrangiar un camera
alles is in -- = toto es preste/preparate


gereedhouden WW

1 tener preste/preparate


gereedkomen WW

1 esser terminate, esser finite
op tijd -- = esser finite a tempore


gereedliggen WW

1 esser preste, esser preparate, esser a disposition
de biljetten liggen voor U gereed = le billetes es a vostre disposition, le billetes es reservate pro vos


gereedmaken WW

1 preparar, apprestar, apparar
het -- = preparation, appresto
iemand die iets gereedmaakt = preparator
zijn wapens -- = apprestar su armas
zich -- voor de reis = apprestar se pro le viage


gereedmaking ZN

1 preparation, appresto


gereedschap ZN

1 instrumentos, utensiles, materiales
stuk -- = utensile
stalen -- = utensiles de aciero


gereedschapshouder ZN

1 porta-utensile


gereedschapskist ZN

1 cassa a/de utensiles


gereedschapsmand ZN

1 corbe a/de utensiles


gereedschapsmolen ZN

1 molinetto a/de utensiles


gereedschapsset ZN

1 joco/set (E) de utensiles


gereedschapsstaal ZN

1 aciero pro utensiles


gereedschapstas ZN

1 sacco de utensiles


gereedstaan BN

1 esser preste, esser preparate, esser disponibile, esser disposite
-- voor iemand = esser preste pro un persona, esser al disposition de un persona


gereedzetten BN

1 preparar, apprestar, disponer


gereformeerd BN

1 (protestant) reformate
-- kerk = ecclesia reformate
2 (in Nederland) calvinista
-- protestantisme = protestantismo calvinista, calvinismo
--e dominee = pastor calvinista
--e kerk = ecclesia calvinista
ze is fijn -- = illa es calvinista orthodoxe
een vereniging op --e grondslag = un association de inspiration calvinista


gereformeerde ZN

1 membro del Ecclesia Calvinista, calvinista


geregeld BN

1 (regulier) regular
-- leger = armea regular
--e troepen = truppas regular
2 (ordelijk) regular, ordinate, methodic
-- leven = vita regular
3 (regelmatig) regular, constante
--e bezoeker = visitator regular
--e aanvoer van goederen = fluxo constante de merces/mercantias
hij komt -- te laat = ille arriva regularmente in retardo


geregeldheid ZN

1 regularitate, (orde) ordine


gereglementeer ZN

1 regulamentation


gereglementeerd BN

1 regulamentate
--e prostitutie = prostitution regulamentate


gerehabiliteerd BN

1 rehabilitate


gerei ZN

1 material, equipamento, utensiles, instrumentes
stuk -- = utensile


gereis ZN

1 viages frequente


gerekt BN

1 (lang aangehouden) prolongate, longe
2 (langdradig) prolixe, extendite
-- spreken = discurrer prolixemente/extenditemente


gerektheid ZN

1 prolixitate, longor interminabile


geremd BN

1 (PSYCH) inhibite, blocate
zich -- voelen = sentir se inhibite


geremdheid ZN

1 (PSYCH) inhibition


gerenommeerd BN

1 renominate, celebre, famose, illustre, reputate
-- hotel = hotel (F) renominate/de renomine


gerepatrieerde ZN

1 persona repatriate, repatriato


gereputeerd BN

1 Zie: gerenommeerd


gereserveerd BN

1 (terughoudend) reservate, reticente, discrete, distante
hij is altijd zeer -- = ille es sempre/semper multo reservate
zich -- opstellen, een --e houding aannemen = esser distante, prender/adoptar/assumer un attitude reservate
2 (zwijgzaam) concentrate
3 (besproken) reservate
een -- tafel in een restaurant = un tabula reservate in un restaurante/restaurant (F)


gereserveerdheid ZN

1 reserva, reticentia, discretion
zijn -- laten varen = abandonar/vincer su reserva


geresigneerd BN

1 resignate


geresigneerdheid ZN

1 resignation


gerespecteerd BN

1 respectate


geretireerd BN

1 retirate


gereutel ZN

1 stertor


geriater ZN

1 geriatra


geriatrie ZN

1 geriatria


geriatrisch BN

1 geriatric


geribbeld BN

1 Zie: geribd


geribd BN

1 corrugate
-- papier = papiro corrugate


gericht BN

1 (richting gegeven) orientate, directional, dirigite, (op één punt) unidirectional
-- antenne = antenna directional/dirigite
de raketten staan -- op het oosten = le missiles es orientate verso le est
--e luidspreker = altoparlator directional
--e microfoon = microphono directional
2 (FIG) (met een bepaalde bedoeling/opzet) intente, intentional, specific, orientate
--e maatregelen = mesuras specific
--e vragen = questiones specific
een sociaal --e instelling = un instituto con scopos social
-- zijn op = tender a
sterk -- zijn op de Amerikaans markt = esser primarimente orientate al mercato american


gericht ZN

1 justitia
2 tribunal


gerichtheid ZN

1 (oogmerk, intentie) intention, intentionalitate
2 (NAT) directivitate
-- van een antenne = directivitate de un antenna
3 (geaardheid, neiging) tendentia, inclination
biseksuele -- = tendentia bisexual


gerichtsdag ZN

1 die/jorno del judicamento/judicio


geridderd BN

1 decorate


gerief ZN

1 (gemak) conforto, commoditate
ten --ve van = destinate a, ad uso de
er staat een karaf water ten --ve van de dorstigen = il ha un brocca de aqua a disposition delquales qui ha sete
2 (gerei) utensiles
3 (genot) placer
tot/aan zijn -- komen = prender su placer, trovar satisfaction sexual, haber un orgasmo


gerieflijk BN

1 commode, confortabile, conveniente
--e woning = casa confortabile
-- leven = vita commode


gerieflijkheid ZN

1 conforto, commoditate


gerieven WW

1 esser utile (a), esser a disposition (de), esser de adjuto (a), servir
kan ik u met iets --? = pote io servir vos?


gerijm ZN

1 (het voortdurend rijmen) metromania, production de mal versos
2 (rijmelarij) poema insignificante, mal versos


gerijpt BN

1 (rijp) matur, maturate
--e peer = pira matur
2 (FIG) matur, maturate
-- man = homine matur
--e geest = spirito matur


gerikketik ZN

1 tic tic, tic tac


gerimpeld BN

1 rugose, arrugate, corrugate
--e huid = pelle rugose
-- voorhoofd = fronte arrugate


gering BN

1 parve, infime, minime, modic, insignificante, legier, exigue, pauco/poco importante, minute
uiterst -- = infinitesime, infinitesimal
--e dunk = opinion pauco/poco favorabile
in een -- aantal = in parve numero, in un numero exigue
-- verschil = differentia infime
-- schade = damno(s) insignificante
op --e afstand = a breve distantia
--e plantengroei = vegetation magre
van niet --e betekenis = de grande importantia
niet -- = considerabile
niet in het --ste = absolutemente no
--e prijs = precio modic/basse
bij het --ste geluid = al minime rumor
in --e mate = pauco, poco, in parve mesura


geringachten BN

1 Zie: geringschatten


geringachting ZN

1 Zie: geringschatting


geringd ZN

1 anellate
--e zuil = columna/colonna anellate
2 (DIERK) anulose


geringer BN

1 minor


geringheid ZN

1 parvitate, modicitate, insignificantia, legieressa, exiguitate, paucitate, magressa


geringschatten WW

1 minuspreciar, disestimar, disdignar, despicer, depreciar, dispreciar, contemner


geringschattend BN

1 depreciative, depreciatori, dispreciative, dispreciante, disdignose, contemptuose
een -- oordeel = un judicamento depreciative


geringschatting ZN

1 minusprecio, depreciation, dispreciation, disdigno, contempto, disestima


geringste BN

1 minime
het -- geluid = le minime ruito


geringste ZN

1 minimo


gerinkel ZN

1 tintinno, tintinnamento
-- van de telefoon = tintinno del telephono


gerist BN

1 (aan risten gebonden) infilate
--e uien = corda de cibollas
2 (afgerist) disgranate
--e bessen = bacas disgranate


geritsel ZN

1 susurro, susurration, murmure, murmuration
het -- van de bladeren = le murmuration del folios


Germaan ZN

1 germano, teutono


Germaans BN

1 germanic
--e stammen = tribos germanic
--e talen = linguas germanic


Germaans ZN

1 (taal) lingua germanic, germanico


germanisatie ZN

1 germanisation


germaniseren WW

1 germanisar
een land -- = germanisar un pais


germanisering ZN

1 germanisation


germanisme ZN

1 germanismo


germanist ZN

1 germanista


germanistiek ZN

1 germanistica, linguistica/studios germanic


germanistisch BN

1 germanistic, germanic


germanium ZN

1 germanium


germanofiel BN

1 germanophile


germanofobie ZN

1 germanophobia


germanomaan BN

1 germanomane


germanomanie ZN

1 germanomania


germicide ZN

1 germicida


germinal ZN

1 germinal


germinatie ZN

1 germination


germinatief BN

1 germinative


germineren WW

1 germinar


gerochel ZN

1 stertor


geroddel ZN

1 commatrage


geroep ZN

1 appellos, critos (reiterate)
de gangen galmden van het -- van de kinderen = in le corridores resonava le critos del infantes


geroepen BN

1 appellate
-- zijn belangrijke posten te bezetten = esser appellate a occupar postos importante
je komt als -- = tu es justo le persona que nos besonia, tu arriva a proposito
dat komt als -- = isto veni a proposito
zich niet -- voelen iets te doen = non sentir se obligate a facer un cosa


geroepene ZN

1 eligito (per Deo)


geroerd BN

1 emovite, emotionate
diep -- zijn = sentir un vive emotion


geroezemoes ZN

1 ruito surde e confuse


geroffel ZN

1 rolamento/battimento (de tambur)


gerokt BN

1 (in rokkostuum) (vestite) in/de frac
2 (een bepaalde rok dragend) in gonna/gonnella
3 (geschubd) tunicate
--e knollen = tuberculos tunicate


gerol ZN

1 rolamento, rotation


gerommel ZN

1 (dof geluid) ruito surde, (in de buik) borborygmo
2 (het overhoophalen) disordine


gerond BN

1 arrotundate, circular
--e klinkers = vocales arrotundate
--e vormen = formas circular


geronk ZN

1 ronco
het -- van de motor = le ronco del motor


geronnen BN

1 coagulate, (mbt melk) cualiate
-- bloed = sanguine coagulate


geront ZN

1 geronte


gerontisme ZN

1 gerontismo


gerontocratie ZN

1 systema gerontocratic, gerontocratia


gerontocratisch BN

1 gerontocratic


gerontofiel ZN

1 gerontophilo


gerontofiel BN

1 gerontophile


gerontofilie ZN

1 gerontophilia


gerontologie ZN

1 gerontologia


gerontologisch BN

1 gerontologic
--e studiën = studios gerontologic
--e kliniek = clinica gerontologic


gerontoloog ZN

1 gerontologo, gerontologista


gerontopsychiatrie ZN

1 gerontopsychiatria


gerontopsychologie ZN

1 gerontopsychologia


gerookt BN

1 (door roken geconserveerd) fumate
--e paling = anguilla fumate
-- zalm = salmon fumate
--e ham = gambon fumate
-- spek = lardo fumate
2 (vaag doorzichtig) fumate
-- glas = vitro fumate


geroosterd BN

1 grilliate, rostite
-- vlees = carne grilliate
-- voedsel (vlees/vis, etc.) = grilliada
2 tostate
-- brood = pan tostate, toast (E)


geroutineerd BN

1 experimentate, experte, versate
een --e vertegenwoordiger = un representante con multe practica


gerst ZN

1 hordeo
geparelde -- = hordeo perlate
gepelde -- = hordeo pellate/mundate


gerstaar ZN

1 spica de hordeo


gerstakker ZN

1 campo de hordeo


gerstbouw ZN

1 Zie: gerstteelt


gerstebier ZN

1 bira de hordeo


gerstebrij ZN

1 Zie: gerstepap


gerstebrood ZN

1 pan de hordeo


gerstegort ZN

1 semola


gerstekorrel ZN

1 grano de hordeo


gersteland ZN

1 Zie: gerstakker


gerstemeel ZN

1 farina de hordeo


gerstemout ZN

1 hordeo torrefacite


gerstenat ZN

1 bira


gersteoogst ZN

1 recolta de hordeo


gerstepap ZN

1 pappa de hordeo


gerstestro ZN

1 palea de hordeo


gerstesuiker ZN

1 sucro de hordeo


gersteveld ZN

1 Zie: gersteakker


gerstewijn ZN

1 vino de hordeo


gerstkorrelachtig BN

1 hordeacee


gerstland ZN

1 Zie: gerstakker


gerstoogst ZN

1 recolta de hordeo


gerstpellerij ZN

1 molina de decortication de hordeo


gerstteelt ZN

1 cultura/cultivation de hordeo


gerstveld ZN

1 Zie: gerstakker


gerubberd BN

1 con cauchu


gerucht ZN

1 (praatje in omloop) ruito, rumor
wilde --en = rumores incontrolabile/incontrolate
er gaan allerlei --en = il curre tote sorta/typo de rumores
het -- gaat dat = le rumor curre que
er doen tegenstrijdige --en de ronde = il circula varie rumores/ruitos contradictori
volgens niet bevestigde --en = secundo rumores/ruitos non confirmate
de bevolking door --en verontrusten = alarmar le population per rumores
deze --en tasten onze goede naam aan = iste rumores noce a nostre reputation
--en verspreiden = facer circular un rumor/ruito, propagar un rumor/ruito, rumorar
2 (voortgebracht geluid) rumor, ruito
bij het minste -- = al minime ruito


geruchtencarrousel ZN

1 circuito de rumores


geruchtencircuit ZN

1 circuito de rumores


geruchtenmachine ZN

1 circuito de rumores


geruchtmakend BN

1 sensational, spectacular, clamorose


geruggensteund, gerugsteund BN

1 (ook FIG) sustenite, appoiate, supportate


geruim BN

1 assatis/satis longe, bastante, considerabile
--e tijd = assatis longe tempore


geruis ZN

1 susurro, susurration, murmure, murmuration
2 (ongewenst bijgeluid) ruito de fundo


geruisarm BN

1 a basse nivello de ruitos, silentiose, insonor
--e ventilatoren = ventilatores silentiose


geruisloos BN

1 (onhoorbaar) silentiose, insonor
--e motor = motor silentiose
-- weggaan = partir silentiosemente, partir sin facer ruito
2 (zonder ophef) sin facer se notar
het plan verdween -- = le plano se oblidava sin commentarios ulterior


geruisloosheid ZN

1 silentio, insonoritate


geruit BN

1 con/a quadros/quadrettos, (met Schotse ruit) scotese
-- overhemd = camisa a quadrettos


gerund ZN

1 Zie: gerundium


gerundium ZN

1 gerundio, gerundivo
van het -- = gerundive


gerundivum ZN

1 Zie: gerundium


gerust BN

1 (kalm omdat men niet hoeft te vrezen) tranquille, calme
met een -- geweten = con le conscientia tranquille
een -- geweten hebben = haber le conscientia tranquille/in pace
2 (rustig) tranquille, quiete, calme
3 (door niets verontrust) seren, calme


gerust BW

1 (niet gejaagd) tranquillemente, calmemente
2 (onbevreesd) sin pavor, sin timor
wij kunnen -- beweren dat = nos pote affirmar sin timor que


gerustheid ZN

1 (onbezorgdheid) tranquillitate
2 (ongestoorde kalmte) serenitate, calma, quiete
3 (geruststelling) appaciamento, pensata/parola reassecurante


geruststellen WW

1 tranquillisar, calmar, quietar, reassecurar, appaciar
zijn geweten -- = quietar/tranquillisar/appaciar su conscientia


geruststellend BN

1 tranquillisante, reassecurante, appaciante
--e berichten = reportos reassecurante
het is een -- idee dat = il es reassecurante de saper que


geruststelling ZN

1 tranquillisation, reassecurantia
2 appaciamento, pensata/parola reassecurante


geruzie ZN

1 disputas, querelas


ges ZN

1 (MUZ) sol bemolle


gesabbel ZN

1 suction (continue)


gesabber ZN

1 Zie: gesabbel


gesalarieerd BN

1 salariate, remunerate, pagate
te laag -- zijn = esser mal remunerate
de hoogst --en = le melio pagatos


gesar ZN

1 vexationes


gesatineerd BN

1 satinate
-- papier = papiro satinate


geschaard BN

1 (bijeen) reunite/gruppate (insimul)
de kinderen zaten om de onderwijzeres -- = le infantes esseva reunite circum le inseniatrice, le infantes esseva sedite in un gruppo circum le inseniatrice
2 (met inkepingen) indentate
een -- mes = un cultello indentate


geschakeerd BN

1 variate, diverse, (mbt kleur OOK) multicolor


geschakeerdheid ZN

1 varietate, diversitate, (mbt kleur OOK) character multicolor


geschal ZN

1
het -- van de trompetten = le fanfar del trompettas


geschapen BN

1 create, facite
voor iets -- zijn = esser facite/create pro un cosa, haber nascite pro un cosa
2
klein -- zijn = haber un parve penis


geschapene ZN

1 creation


geschater ZN

1 risadas forte/clamorose


gescheept BN

1 imbarcate, cargate
--e goederen = mercantias imbarcate


gescheiden BN

1 (verwijderd van elkaar) separate, disjuncte
-- rekeningen = contos separate
-- houden = tener separate, separar
de zaken strikt -- houden = mantener le cosas strictemente separate
2 (niet meer gehuwd) divortiate, separate
duurzaam -- = divortiate/separate permanentemente
wettelijk -- = divortiate/separate legalmente
-- man = divortiato
-- vrouw = divortiata


gescheld ZN

1 vociferation, invectivas, injurias, insultos, ultrages


geschelpt BN

1 coperite/coperte de conchas
--e paden = sentieros coperte de conchas


geschenk ZN

1 presente, dono, donation, donativo
-- Gods = dono de Deo/del celo
onverwacht -- = surprisa
een -- van/uit de hemel = un dono/benediction del celo
ten --e geven = dar como presente
een -- aanvaarden = acceptar un presente
ten --e krijgen = reciper como presente


geschenkabonnement ZN

1 abonamento dono


geschenkboek ZN

1 libro dono


geschenkbon ZN

1 Zie: cadeaubon


geschenkpakket ZN

1 pacco/pacchetto dono


geschenkverpakking ZN

1 imballage dono


geschept BN

1 facite a mano
-- papier = papiro facite a mano


gescherm ZN

1 movimentos de scherma


geschermutsel ZN

1 scaramucias


gescherts ZN

1 burlas


geschetter ZN

1 (schel geluid) stridor, (van trompet) fanfar
2 (van woorden) critos


geschiedbeeld ZN

1 imagine historic


geschiedbeschouwing ZN

1 conception del historia


geschiedboeken ZN MV

1 annales


geschiedbronnen ZN MV

1 fontes historic/del historia


geschieden WW

1 occurrer, evenir, haber loco, effectuar se
het kwaad was al geschied = le mal jam esseva facite
betaling zal -- in drie termijnen = pagamento va esser facite in tres terminos
Uw wil geschiede = Vostre/Tu voluntate sia facite


geschiedenis ZN

1 (historie) historia
algemene -- = historia universal
vaderlandse -- = historia national/del patria
eigentijdse -- = historia contemporanee
economische -- = historia economic
sociale -- = historia social
nieuwe -- = historia moderne
-- van de mensheid = historia del humanitate
-- van de letterkunde = historia del litteratura
-- der godsdiensten = historia del religiones
-- van de Oudheid, oude -- = historia ancian
bijbelse/gewijde -- = historia sancte/sacre
in de loop van de -- = in le curso del historia
gang van de -- = curso del historia
de -- herhaalt zich = le historia se repete
de -- ingaan als = passar al historia como
dat behoort tot de geschiedenis = isto forma/es parte del passato
2 (verhaal) historia
-- van Klein Duimpje = historia del Parve Pollice
vermakelijke -- = historia amusante
het is een hele -- = isto es un longe historia
dat vermeldt de -- niet = le historia non nos lo dice
3 (gebeurtenis) historia, evento
eindeloze -- = historia sin fin


geschiedenisbeschouwing ZN

1 conception del historia


geschiedenisboek ZN

1 libro de historia, (leerboek) manual de historia


geschiedenisexamen ZN

1 examine de historia


geschiedenisfilosofie ZN

1 philosophia del historia


geschiedenisleraar ZN

1 professor de historia


geschiedenisles ZN

1 lection de historia


geschiedenisonderricht ZN

1 Zie: geschiedenisonderwijs


geschiedenisonderwijs ZN

1 inseniamento del historia


geschiedenisonderwijzer ZN

1 inseniante de historia


geschiedenisvervalser ZN

1 falsificator del historia


geschiedkunde ZN

1 historiologia, scientia historic


geschiedkundig BN

1 historic
--e verhandeling = dissertation historic


geschiedkundige ZN

1 historiologo


geschiedrollen ZN MV

1 annales


geschiedschrijver ZN

1 historiographo, historico


geschiedschrijving ZN

1 historiographia


geschiedverhaal ZN

1 narration historic


geschiedvervalsing ZN

1 falsification del historia, falso historic


geschiedvorser ZN

1 recercator historic, historico, historiologo


geschiedvorsing ZN

1 recerca(s)/investigation/studio historic


geschiedwerk ZN

1 obra historic


geschiedwetenschap ZN

1 scientia historic


geschiet ZN

1 tiros continue, colpos de foco repetite


geschift BN

1 (getikt) folle, insan, lunetic
--e zaken en toestanden = un situation completemente imbroliate
2 (van melk) cualiate, coagulate


geschikt BN

1 (aangenaam in de omgang) agradabile, sympathic, amabile, complacente
een heel --e man = un homine/persona multo sympathic/amabile
2 (passend, met de juiste eigenschappen) conveniente, convenibile, adequate, proprie, applicabile, applicative, apposite, appropriate, expediente, idonee, apte
-- zijn = convenir
de --e kwaliteit = le qualitate conveniente
de --e middelen gebruiken = emplear le medios appropriate
-- voor de militaire dienst = idonee al servicio militar
-- voor de arbeid = idonee al labor/travalio
niet geschikt voor de -- = non apte pro le consumo/consumption
de meest --e man = le homine ideal/idonee
-- maken = adaptar, adequar, appropriar, attemperar
3 (bekwaam) apte, capace, capabile, competente, qualificate
hij is voor alles -- = ille pote facer toto
4 (gelegen, gunstig) opportun, propitie
het -- ogenblik kiezen = seliger le momento opportun/propitie
de --e tijd = le tempore opportun


geschiktheid ZN

1 (neiging, aanleg voor iets) disposition, facultate, aptitude, capabilitate, competentia
2 (hoedanigheid van de juiste eigenschappen) appropriation, applicabilitate, convenientia, idoneitate, opportunitate, aptitude
bij gebleken -- = in caso de aptitude/idoneitate
3 (het aangenaam in de omgang zijn) amabilitate, sociabilitate
4 (welwillendheid) complacentia


geschil ZN

1 conflicto, disputa, querela, contention, contestation, disaccordo, discordo, discordia, dissension, dissentimento, friction, litigio, controversia
een -- hebben met iemand = esser in disputa con un persona
bemiddelen in een -- = arbitrar un litigio
een -- regelen/bijleggen = regular un litigio/un disputa/un querela, resolver un controversia


geschilferd BN

1 scaliose


geschillencommissie ZN

1 commission/comité (F) de contentiones/de conflictos/de conciliation/de arbitration


geschilpunt ZN

1 puncto controverse/contentiose/litigiose/de dissension/de contestation/de differentia/de disaccordo/de controversia/de litigio/de divergentia


geschimmeld BN

1 mucide


geschimp ZN

1 invectivas, injurias, insultos, ultrages


geschipper ZN

1 transigentia, compromissiones
wars van -- = intransigente


geschitter ZN

1 scintillation, scintillamento, brillantia, resplendentia


geschoeid BN

1 calceate
--e karmelieten = carmelitas calceate


geschok ZN

1 succussas


geschommel ZN

1 balanciamento


geschonden BN

1 (beschadigd) deteriorate
2 (verminkt) mutile, mutilate, disfigurate
-- gezicht = visage disfigurate
3 (onteerd, ontwijd) violate
4 (incompleet) incomplete


geschooi ZN

1 mendicitate


geschoold BN

1 qualificate, specialisate, trainate, instruite
-- personeel = personal qualificate
-- arbeider = obrero/travaliator/laborator qualificate/specialisate
-- werk = travalio/labor qualificate
--e zanger = cantator trainate


geschop ZN

1 colpos de pede


geschoren BN

1 rasate


geschouderd BN

1 lageniforme
--e vazen = vasos lageniforme
--e bloemen = flores lageniforme


geschraap ZN

1 grattamento


geschrans ZN

1 gluttonia


geschrap ZN

1 grattamento


geschreeuw ZN

1 clamor, critos, critalia, rugito
2 (getier) vociferation


geschrei ZN

1 plancto, lamentos, lamentationes


geschreven BN

1 scripte
-- verklaring = declaration scripte
-- taal = lingua scripte


geschrift ZN

1 scripto, scriptura, texto, obra, documento
polemische --en = scripturas polemic
heilig -- = texto sacrate
Heilige Schrift = Scriptura Sacre/Sancte
de verzamelde --en = le scriptos/obras colligite
valsheid in --e = falsification de documentos
in woord en -- = oralmente e in scripto
-- over bouwkunde = texto super architectura
een -- ontcijferen = decifrar un scripto


geschriftje ZN

1 opusculo


geschrijf ZN

1 correspondentia


geschroeid BN

1 adurate


geschrok ZN

1 gluttonia


geschrokken BN

1 espaventate


geschubd BN

1 (met schubben bedekt) squamose, squamifere, (schubvormig) squamiforme
--e hagedis = lacerta squamifere
-- pantser = carapace squamifere
2 (bewerkt als/belegd met schubben) imbricate


geschud ZN

1 succussas continue, agitation, trepidation


geschut ZN

1 artilleria, cannones
licht -- = artilleria legier
zwaar -- = artilleria pesante
verdragend -- = artilleria de longe portata
stuk -- = cannon, pecia de artilleria
(FIG) zich van grof/zwaar -- bedienen = emplear artilleria pesante, recurrer al manieras forte


geschutgieter ZN

1 funditor de cannones


geschutgieterij ZN

1 funderia/fabrica de cannones


geschutkoepel ZN

1 cupola (blindate/cuirassate)


geschutlaag ZN

1 bordada


geschutpark ZN

1 parco de artilleria


geschutpoort ZN

1 porta de artilleria


geschutstelling ZN

1 position del artilleria, batteria


geschuttoren ZN

1 turre/turretta (blindate/cuirassate)


geschutvuur ZN

1 tiro/foco de artilleria, cannonada


geschutwerf ZN

1 parco de artilleria


geschuur ZN

1 abrasion, (gewrijf) fricamento


geschuurd BN

1 abradite, (gewreven) fricate
-- huid = pelle abradite


gesel ZN

1 flagello
Attila, de -- Gods = Attila, le flagello de Deo
de -- van de pest = le flagello del peste
de -- van het geweten = le flagello del conscientia
de -- der satire zwaaien = exponer (un cosa) al flagello del satira
2 (REL) (boetegesel) disciplina
3 (BIOL) flagello


geselaar ZN

1 (iemand die zichzelf geselt) flagellante
2 (iemand die andermans gebreken hekelt) flagellator, vituperator


geselbroeder ZN

1 flagellante


geseldiertje ZN

1 flagellato


geselecteerd ZN

1 selecte, selectionate
(SPORT) --e speler = jocator selectionate


geselen WW

1 flagellar, fustigar, castigar, (FIG) (hevig kwellen) tormentar
het -- = flagellation, fustigation, castigation
een gevangene -- = flagellar un prisionero
de kritiek geselde hem onbarmhartig = le critica le flagellava sin mercede


geseling ZN

1 flagellation, fustigation, castigation (con le flagello)
de -- van Christus = le flagellation de Christo
tot -- veroordeeld worden = esser condemnate al fustigation


geselkoord ZN

1 flagello


geselmonnik ZN

1 flagellante


geseloefening ZN

1 exercitio de flagellation


geselpaal ZN

1 palo de flagellation/de supplicio


geselprocessie ZN

1 procession de flagellantes


geselroede ZN

1 flagello
de -- van de kritiek = le flagello del critica


geselslag ZN

1 colpo de flagello
--en uitdelen = dar colpos de flagello


geselstraf ZN

1 supplicio del flagello


geseltouw ZN

1 flagello


geselvaart ZN

1 Zie: geselprocessie


geselzweep ZN

1 flagello


gesepareerd BN

1 separate
zij slapen -- = illes dormi separatemente


geserreerd BN

1 serrate, concise, succincte
-- schrijven = scriber succinctemente/concisemente/con concision


geserreerdheid ZN

1 concision


gesetteld BN

1 ben establite/stabilite
-- zijn = haber un bon position


gesidder ZN

1 tremulamento/tremulation continue


gesignaleerd BN

1 signalate, (beschreven) describite, (opgemerkt) observate, (aangegeven) mentionate, indicate
de al eerder door ons --e fouten = le errores que nos ha jam indicate previemente


gesimuleerd BN

1 simulate


gesis ZN

1 sibilo, sibilation


gesitueerd BN

1 situate
de beter --e klassen van de maatschappij = le classes melio situate del societate


gesjeesd BN

1 fallite
een --e student = un studente/studiante fallite


gesjilp ZN

1 Zie: gesjirp


gesjirp ZN

1 stridulation, canto del grillo


gesjochten BN

1 paupere, povre


gesjoemel ZN

1 duperia


gesjok ZN

1 marcha {sj} pesante


geslaagd BN

1 succedite, coronate de successo
--e poging = tentativa succedite
--e actie = operation succedite
-- feest = festa succedite


geslaagde ZN

1 candidato succedite/approbate


geslacht ZN

1 (stamhuis, familie) familia, lineage, casa, stirpe
het -- der Bourbons = le casa del Bourbons
adellijk -- = familia nobile
2 (sekse) sexo
kind van het mannelijk -- = infante del sexo masculin
het vrouwelijk -- = le sexo feminin
het schone -- = le belle sexo
het sterke -- = le sexo forte
het zwakke -- = le sexo debile
het andere -- = le altere sexo
één -- hebbend = unisexuate
3 (ras) genere, specie
het menselijk -- = le genere/specie human
4 (generatie) generation
het opkomende -- = le nove generation
een ouder -- = un generation anterior
het tegenwoordige -- = le generation presente
toekomstige --en = generationes futur
van -- op -- = de generation in generation
5 (DIERK, PLANTK) genere
het -- der muizen = le genere del mures/muses
(PLANTK) één -- hebbend = unisexual
6 (geslachtsorgaan) sexo
7 (TAAL) genere
-- en getal = genere e numero
vrouwelijk -- = genere feminin
mannelijk -- = genere masculin
onzijdig -- = genere neutre
het mannelijk -- geven = masculinisar


geslachtelijk BN

1 (sexueel) sexual, genital
--e onrijpheid = impubertate
--e verschillen = differentias sexual
--e omgang hebben = haber contactos/relationes sexual
2 (onderscheiden naar kunne) sexuate, sexual
--e voortplanting = reproduction sexual/sexuate
-- voortplanten = reproducer sexualmente
3 (het geslacht betreffend) sexual, generic
--e verwantschap = parentato generic


geslachtelijkheid ZN

1 sexualitate


geslachtengroep ZN

1 (BIOL) tribo


geslachtkunde ZN

1 genealogia


geslachtkundig BN

1 genealogic


geslachtkundige ZN

1 genealogo, genealogista


geslachtloos BN

1 (niet in geslachten onderscheiden) asexual, asexuate, neutre
--e voortplanting = reproduction asexual/asexuate
2 (aseksueel) asexual, sin sexo
-- wezen = creatura asexuate/sin sexo
3 (BIOL) agame


geslachtloosheid ZN

1 asexualitate


geslachtsapparaat ZN

1 apparato sexual/genital, organos sexual


geslachtsbepaling ZN

1 determination del sexo


geslachtsboom ZN

1 (stamboom) arbore genealogic
2 (geslachtsregister) registro genealogic


geslachtscel ZN

1 cellula reproductive, gameto


geslachtschromosoom ZN

1 chromosoma sexual


geslachtsdaad ZN

1 acto sexual, coito


geslachtsdelen ZN MV

1 partes/organos genital/sexual, genitales


geslachtsdimorfisme ZN

1 dimorphismo sexual


geslachtsdrift ZN

1 instincto/pulsion/impulso sexual, sexualitate, libido
een middel dat de -- prikkelt = un pharmaco que stimula le libido, aphrodisiaco
een middel dat de -- vermindert = anaphrodisiaco


geslachtsgemeenschap ZN

1 contacto/union/relation sexual, coito
-- hebben = haber relationes sexual, copular, accopular se


geslachtsgen ZN

1 gen sexual


geslachtshormoon ZN

1 hormone sexual


geslachtskenmerk ZN

1 character/characteristica sexual
secundaire --en = characteres/characteristicas secundari


geslachtsklier ZN

1 glandula genital/sexual, gonade


geslachtskunde ZN

1 sexuologia


geslachtskundig BN

1 sexuologic


geslachtsleven ZN

1 vita sexual, sexualitate


geslachtsliefde ZN

1 amor sexual


geslachtslijst ZN

1 (geneologie) lista genealogic, genealogia
2 (TAAL) lista de substantivos con lor generes


geslachtsloos BN

1 asexual


geslachtsnaam ZN

1 (familie/achternaam) nomine patronymic/de familia, patronymico
2 (BIOL) nomine/termino generic


geslachtsneiging ZN

1 inclination/propension sexual


geslachtsomgang ZN

1 contacto/relationes sexual


geslachtsonderscheid ZN

1 (verschil in sekse) differentia sexual
2 (TAAL) differentia de genere


geslachtsopening ZN

1 apertura/orificio genital


geslachtsorgaan ZN

1 organo genital/sexual
uitwendig -- = organo genital/sexual externe
inwendig -- = organo genital/sexual interne


geslachtsprodukt ZN

1 producto del glandulas sexual, secretion gonadal


geslachtsregel ZN

1 (TAAL) regula del generes


geslachtsregister ZN

1 tabula/registro genealogic


geslachtsrijp BN

1 sexualmente matur, pubere
nog niet -- = impubere


geslachtsrijpheid ZN

1 maturitate sexual, pubertate
vroege -- = precocitate sexual


geslachtstafel ZN

1 Zie: stamboom


geslachtstest ZN

1 (SPORT) test (E) sexuologic/del sexo


geslachtsuitgang ZN

1 (TAAL) desinentia generic


geslachtsverandering ZN

1 cambiamento de sexo, transsexualismo


geslachtsvereniging ZN

1 coito


geslachtsverhouding ZN

1 repartition del sexos, sex ratio (E)


geslachtsverkeer ZN

1 contacto/relationes sexual


geslachtsverschil ZN

1 Zie: geslachtsonderscheid


geslachtswapen ZN

1 blason


geslachtsziek BN

1 habente un maladia/morbo veneree


geslachtsziekte ZN

1 maladia/morbo veneree
specialist voor --n = venerologista
leer der huid- en geslachtsziekten = dermatovenerologia


geslagen BN

1 (slaag gehad hebbende) colpate, battite
met blindheid -- = colpate de cecitate
als een -- hond kwam hij terug = ille reveniva con su cauda in/inter le gambas
2 (geplet) battite
-- goud = auro battite
-- zilver = argento battite
3
-- vijanden van iets zijn = esser inimicos jurate de un cosa


geslepen BN

1 (sluw) astute, artificiose, captiose


geslepenheid ZN

1 (sluwheid) astutia, malitia, artificiositate


geslinger ZN

1 movimento oscillatori, oscillationes


gesloten BN

1 (niet geopend) claudite, clause
het museum is -- = le museo es claudite/clause
de jacht is -- = le chassa {sj} es claudite/clause
met -- ogen = con oculos claudite/clause
-- karakter = character claudite/clause
-- lettergreep = syllaba claudite/clause
(WISK) -- interval = intervallo clause
hermetisch -- = claudite/clause hermeticamente
half -- = a medietate claudite/clause
met -- beurzen betalen = pagar a bursa claudite/clause
met -- deuren = a portas claudite/clause
voor een -- deur komen te staan = trovar le porta clause/claudite
-- televisiecircuit = television in circuito claudite/clause
2 (zwijgzaam) concentrate
3 (terughoudend) reservate, reticente
4 (onmededeelzaam) secrete
-- man = homine secrete
5 (aaneengesloten) serrate
in -- gelederen = in filas serrate
6 (verboden) prohibite, claudite, clause
-- visseizoen = pisca prohibite/claudite/clause
-- jachttijd = chassa {sj} prohibite/claudite/clause


geslotenheid ZN

1 character claudite/clause, (zwijgzaamheid) reticentia
2 impenetrabilitate


gesluierd BN

1 (met een sluier) velate, coperte de un velo
--e toekomst = futuro incerte/imprevisibile
2 (nevelig) nebulose
-- landschap = paisage nebulose
3 (FOTO) velate
--e plaat = platta velate


gesluimer ZN

1 somnolentia


gesmaal ZN

1 denigration, detraction


gesmeek ZN

1 supplicationes incessante/reiterate


gesmeerd BN

1 (met smeervet) ingrassate, lubrificate, lubricate, (met olie) oleate
2 (met boter) butyrate


gesmeerd BW

1
-- gaan/lopen = marchar {sj}/functionar perfectemente/a meravilia
een -- lopende organisatie = un organisation ben oleate


gesmoord BN

1 (onderdrukt) suffocate, supprimite
--e stem = voce suffocate
-- gelach = riso suffocate
2 (door smoren bereid) estufate
in wijn -- = estufate in vino


gesmul ZN

1 regalo


gesnaard BN

1 a/de chordas
-- instrument = instrumento a/de chordas


gesnap ZN

1 (gebabbel) garrulada


gesnater ZN

1 (van ganzen) critos/critalia del oca
2 (gebabbel) garrulada


gesnaveld BN

1 rostrate


gesneden BN

1 taliate
2 (gecastreerd) castrate
-- haan = gallo castrate, capon


gesnedene ZN

1 castrato, eunucho


gesnik ZN

1 singulto(s) (reiterate)
verkrampt -- = singulto convulsive


gesnoef ZN

1 fanfaronada


gesnopen BN

1 comprendite


gesnor ZN

1 bombo, ronron


gesnurk ZN

1 ronco


gesoebat ZN

1 implorationes/supplicationes humile


gesoes ZN

1 somnolentia


gesofistikeerd BN

1 (geavanceerd) sophisticate, avantiate


gesorteerd BN

1 (in soorten bijeengevoegd) in sortas, classificate
niet --e kolen = carbon non classificate
op maat en kleur --e artikelen = articulos classificate secundo mesura e color
2 (keuze hebbend) assortite
goed --e winkel = magazin ben assortite
hij is goed -- in handschoenen = ille ha un bon assortimento de guantos
3 (van diverse soorten) variate, mixte, assortite
--e koekjes = biscuites assortite


gesp ZN

1 bucla
-- van een riem/ceintuur = bucla de un cinctura/cincturon
-- van een schoen = bucla de un scarpa/calceo
met een -- sluiten = clauder con bucla, buclar


gespan ZN

1 (mbt dieren) par de boves/de cavallos
2 (mbt personen) equipa


gespannen BN

1 (strak getrokken) tendite, tense
-- spieren = musculos tendite/tense/contrahite
een -- gevoel in de buik = un sentimento tense/un tension in su abdomine
2 (geestelijk in beslag genomen) tendite, tense
-- aandacht = attention tendite/tense
tot het uiterste -- = tense al maximo
de aandacht -- houden = mantener tense le attention
3 (waarin een uitbarsting dreigt) tendite, tense, explosive
-- toestand/situatie = situation tendite/tense/explosive, stato de tension
op --voet staan met = haber relationes tense con
er heerste een -- sfeer = il regnava un atmosphera tendite/tense/explosive
4
hoog -- verwachtingen = grande sperantias


gespannenheid ZN

1 tension
2 concentration


gespartel ZN

1 agitation


gespecialiseerd BN

1 specialisate
een in de oncologie --e chirurg = un chirurgo specialisate in oncologia, un chirurgo oncologista
een winkel -- in thee = un magazin specialisate in the


gespeel ZN

1 jocos (continue)


gespeeld BN

1 (niet gemeend) composite
--e belangstelling = interesse composite


gespeend BN

1 exempte, disproviste, private
-- zijn van fantasie = esser exempte de phantasia
-- van takt = disproviste de tacto


gespekt BN

1 ben reimplite
goed --e beurs = bursa ben reimplite


gespen WW

1 clauder con bucla, buclar
een rugzak op zijn rug -- = buclar un rucksack (D) super su dorso


gespenfabriek ZN

1 fabrica de buclas


gespierd BN

1 (ook FIG) musculate, musculose, robuste
--e armen = bracios musculate
--e nek = collo musculate
--e stijl = stilo musculate/nervose/energic/vigorose
--e taal gebruiken = utilisar un linguage grossier


gespierdheid ZN

1 fortia muscular, musculositate, muscularitate
2 (mbt stijl) vigor


gespikkeld BN

1 maculettate, variegate


gespin ZN

1 (van kat) ronron
2 (het telkens spinnen) filatura continual


gespitst BN

1 (BIOL) acuminate
2
met --e oren = con le aures tense
3
-- zijn op = concentrar se super, esser (multo) attente/attentive a


gespleten BN

1 findite, fisse, furcate, bifide
dieren met -- hoeven = animales con pedes furcate
met -- hoeven = fissipede
-- verhemelte = palato findite/bifide
-- tong van de slang = lingua bifide del serpente
-- leeuwebek = linaria bipartite
2 (PSYCH) dissociate
een -- persoonlijkheid hebben = haber un personalitate dissociate/duple


gespletenheid ZN

1 (PSYCH) dissociation mental, schizophrenia
2 (verdeeldheid) division, disunitate, dissension


gesplitst BN

1 findite, fisse, separate


gespook ZN

1 (geraas) tumulto, fracasso
het -- van de storm = le fracasso del tempesta


gespoord BN

1 (ruiter: van sporen voorzien) sporonate, con sporones
2 (BOT: mbt bloemen) sporonate


gesprek ZN

1 conversation, colloquio, dialogo, abuccamento, interlocution
druk/levendig -- = conversation animate
openhartig -- = conversation aperte
eindeloze/oeverloze --ken = conversationes interminabile
een onderwerp van -- = un subjecto/thema de conversation
een -- hebben/voeren = haber un conversation, conversar, dialogar, dialogisar, colloquer
in -- zijn met = esser in conversation con
een -- gaande houden = alimentar un conversation
het -- verlevendigen = animar le conversation
een -- beginnen = comenciar un conversation, entrar in conversation
het -- weer opnemen = reprender le conversation
een -- afbreken = interrumper un conversation
een -- afronden = terminar/concluder un conversation
een -- voortzetten = continuar un conversation
het -- op iets anders brengen = cambiar le subjecto/le thema del conversation
zich in een -- mengen, deelnemen aan een -- = interloquer
deelnemer aan een -- = interlocutor
van het --, in de vorm van een -- = interlocutori


gesprekkenteller ZN

1 contator telephonic


gespreksavond ZN

1 vespera/vespere de discussion


gespreksbehandeling ZN

1 psychotherapia


gesprekscentrum ZN

1 centro de discussion


gespreksduur ZN

1 durata/duration del conversation


gespreksgenoot ZN

1 Zie: gesprekspartner


gespreksgroep ZN

1 gruppo de discussion


gesprekskosten ZN MV

1 costos telephonic/del telephonata


gespreksleider ZN

1 animator del discussion, presidente del panel (E)


gespreksonderwerp ZN

1 subjecto/topico de conversation
het -- betreffend = topic


gesprekspartner ZN

1 interlocutor, collocutor


gesprekspunt ZN

1 puncto de discussion/a discuter/a tractar


gespreksronde ZN

1 torno de discussion


gespreksstof ZN

1 subjectos/topico(s)/thema de conversation/de discussion
-- leveren = alimentar le conversation, dar materia de conversation


gesprekstarief ZN

1 tarifa telephonic


gesprekstechniek ZN

1 technica del discussion


gespreksthema ZN

1 Zie: gespreksstof


gespreksvorm ZN

1
in -- = in forma de dialogo/de discussion
een verhaal in -- = un historia in forma de dialogo


gesprektoon ZN

1 signal de occupate


gesprekvoerder ZN

1 interlocutor


gesprenkel ZN

1 aspersion


gespriem ZN

1 cinctura con bucla


gespring ZN

1 saltos


gesproken BN

1 parlate, oral
-- taal = lingua parlate/oral


gespuis ZN

1 canalia, vermina


gestaag BN

1 (zonder ophouden, voortdurend) constante, continue, incessante
--e inspanning = effortio continue
--e vooruitgang = progresso regular
het aantal nam -- toe = le numero augmentava constantemente
2 (bestendig) constante, stabile
de markt was -- = le mercato esseva stabile


gestaald BN

1 acierate


gestaart BN

1 caudate, a/con cauda


gestadig BN

1 Zie: gestaag


gestadigheid ZN

1 constantia, stabilitate


gestalte ZN

1 figura, forma, talia, statura
middelmatige -- = median statura
lange -- = alte statura
korte -- = basse statura
geheimzinnige -- = figura mysteriose
de -- aannemen van = prender le forma de
-- geven aan = dar corpore/forma a, formar, materialisar
-- krijgen = prender corpore/forma


gestaltpsychologie ZN

1 gestaltismo


gestamel ZN

1 balbutiamento


gestamp ZN

1 battimento con le pede
2 (van machines) trepidation


gestampt BN

1 pulverisate
--e muisjes = granos pulverisate de anis (F)


gestampvoet ZN

1 battimento con le pede


gestand ZN

1
-- doen = complir, executar
zijn belofte -- doen = mantener/complir su promessa, esser fidel a su promissa


gestapeld BN

1 superponite


Gestapo ZN EIGN

1 Gestapo (D)


Gestapoagent ZN

1 gestapista


gestarnd BN

1 Zie: gesternd


gestarnte ZN

1 Zie: gesternte


gestationeerd BN

1 stationate


geste ZN

1 gesto
vriendelijke -- = gesto amical/amabile


gesteeld BN

1 caulescente, pedunculate, pediculate, (met bladsteel) petiolar


gesteente ZN

1 petra, rocca
klastisch -- = petra/rocca clastic
endogeen -- = petra/rocca endogene
vulkanisch -- = petra/rocca vulcanic
fluviatiel -- = petra/rocca fluviatile
plutonisch -- = petra/rocca plutonie/plutonic
eruptief -- = petra/rocca eruptive/ignee
abyssaal -- = rocca abyssal
organogeen -- = petra/rocca organogene
platinahoudend -- = rocca platinifere
waterhoudend -- = rocca aquifere
zuur -- = rocca acide
doorlatendheid van -- = permeabilitate de rocca
gelaagdheid van -- = stratification de rocca
studie van de --n = lithologia


gesteentelaag ZN

1 strato de petras


gesteentenkunde ZN

1 Zie: gesteentenleer


gesteentenleer ZN

1 petrographia


gesteggel ZN

1 disputa, querela


gestel ZN

1 (lichamelijke constitutie van de mens) constitution, complexion
zwak -- = constitution/complexion fragile/debile
sterk -- = constitution forte/robuste
een ijzeren -- = un constitution/un sanitate de ferro
een goed -- hebben, gezond van -- zijn = haber un bon constitution
het -- betreffend = constitutional
zijn -- ondermijnen = minar su sanitate
2 (gemoedsaard) natura, temperamento, character
prikkelbaar -- = character irascibile
hartstochtelijk -- = natura passionate
3 (mbt een werktuig) armatura, chassis (F)
4 (samenstel van het menselijk lichaam, organen) organismo, systema


gesteld BN

1
zeer -- op = jelose/folle de
op zijn gemak -- zijn = amar su conforto
hij is -- op zijn privacy = su vita private es primordial
2
het is droevig met hem -- = ille se trova in un situation lamentabile
hoe is het -- met de zaken? = como va/es/sta le cosas
3
binnen de --e tijd = intra le termino date
beantwoorden aan de -- verwachtingen = responder al expectativas


gesteld BW

1 (aangenomen) supponite (que)


gestelde ZN

1 (dat wat beweerd is) assertion, affirmation, proposition, these, thesis
2 (dat wat bewezen moet worden) hypothese (-esis), assumption, proposition, postulato


gesteldheid ZN

1 qualitate
-- van het milieu = qualitate del ambiente/del milieu (F)
2 stato, condition, (van lichaam) constitution
-- van het weer = stato del tempore, conditiones atmospheric
lichamelijke --, -- van het lichaam = condition/constitution physic
geestelijke -- = condition/constitution mental


gestemd BN

1 (MUZ) accordate
2 disponite
goed -- zijn = esser de bon humor
weemoedig -- zijn = esser (in un humo)r melancholic


gestemdheid ZN

1 humor, disposition (de anima/spirito)


gestencild BN

1 stencilate, mimeographate


gesteriliseerd BN

1 (steriel gemaakt) sterilisate, aseptisate, aseptic
--e melk = lacte sterilisate
-- verband = bandage aseptisate
2 (onvruchtbaar gemaakt) sterilisate


gesternd BN

1 stellate, constellate


gesternte ZN

1 (alle sterren) stellas, firmamento
2 (sterrenbeeld) constellation
het -- van de Grote Beer = le constellation del Ursa Major
3 (constellatie) stella, astro
onder een gelukkig -- geboren zijn = haber nascite sub un bon stella/un astro favorabile


gesteun ZN

1 gemimento, gemito, plancto, lamento
het -- van de zieke = le gemimento del malado


gesteund BN

1 sustenite
hij voelde zich -- door zijn collega's = ille se sentiva sustenite de su collegas


gesticht ZN

1 (gebouw met een bestemming, stichting) establimento, asylo, hospitio, institution
2 (inrichting voor krankzinnigen) asylo de/pro alienatos, hospital psychiatric


gesticht BN

1
niet -- zijn over = esser nullemente contente de


gesticulatie ZN

1 gesticulation


gesticuleren WW

1 gesticular
het -- = gesticulation
iemand die gesticuleert = gesticulator


gesticulerend BN

1 gesticulante, gesticulatori


gestie ZN

1 gestion


gestikt BN

1 suite
--e deken = copertura suite


gestileerd BN

1 stilisate
--e bloemen = flores stilisate


gestippeld BN

1 (met vlekjes) con maculettas, (bestaande uit puntjes) con/de punctos
--e lijnen = lineas de punctos


gestoelte ZN

1 (zetel als ereplaats) sede/sedia de honor
pauselijk -- = throno pontifical/papal


gestoffeerd BN

1 (mbt meubels) tapissate
stoel met -- rug = sedia con dorso tapissate
2 (mbt vertrekken) con cortinas e tapetes


gestold BN

1 coagulate, solidificate
--e lava = lava solidificate


gestolen BN

1
-- goed(eren) = furto, objectos robate


gestommel ZN

1 ruitos surde


gestomp ZN

1 colpos de pugno


gestoofd BN

1 estufate, (van vlees) brasate
-- rundvlees = bove brasate


gestook ZN

1 maneos


gestoomd BN

1 cocite al vapor


gestoord BN

1 (waarin storing is) perturbate, disturbate, defective
de radio is -- = il ha interferentia in le radio
2 (psychotisch) perturbate, disturbate, disequilibrate, folle, lunetic, alienate, demente
geestelijk -- = mentalmente perturbate/disturbate/defective
--e geest = spirito malade
3 (GEOL) dislocate, disturbate
sterk --e lagen = stratos multo disturbate


gestoorde ZN

1
geestelijk -- = perturbato/disturbato mental


gestoordheid ZN

1 disequilibrio
geestelijke -- = disequilibrio psychic, alienation mental


gestoot ZN

1 chocs


gestorven BN

1 defuncte, morte


gestorvene ZN

1 defuncto, morto, decedito, transpassato


gestotter ZN

1 balbutiamento


gestraald BN

1 (PLANTK) stellate
--e bladeren = folios stellate


gestrafte ZN

1 persona punite


gestratificeerd BN

1 stratificate, stratiforme


gestratifieerd BN

1 Zie: gestratificeerd


gestreept BN

1 striate, con strias
rood -- = con strias rubie
2 zebrate
-- maken = zebrar
3 (getijgerd) tigrate


gestreken BN

1 (glad) lisie


gestrekt BN

1 tendite, extendite
--e armen = bracios tendite/extendite
in --e draf = a galopo/trotto tendite
--e hoek = angulo platte/de 180 grados


gestrektheid ZN

1 tension


gestremd BN

1 (van melk) cualiate, coagulate
2
(afgesloten) -- zijn = stagnar
het -- zijn = stagnation


gestreng BN

1 (streng) sever, auster, stricte, dur
--e rechter = judice auster
--e blik = reguardo sever
-- optreden = ager severmente
2 (door regels beheerst) sever, stricte, rigide, rigorose
3 (niet zacht) rigorose
--e koude = frigido rigorose
--e maatregelen = mesuras rigorose
--e vorst = gelo intense
4 (volstrekt) stricte, absolute, complete, total
--e afzondering = isolamento/seclusion stricte/complete


gestrengheid ZN

1 strictessa, severitate, austeritate, rigor, rigorositate


gestrest BN

1 stressate, suffrente de stress (E)


gestribbel ZN

1 resistentia/opposition debile


gestrompel ZN

1 passos vacillante


gestroomlijnd BN

1 (met vloeiende lijnen/omtrekken) aerodynamic
--e auto = auto aerodynamic
--e carrosserie = carrosseria aerodynamic
2 (FIG) rationalisate
een --e organisatie = organisation rationalisate


gestructureerd BN

1 structurate
-- verhaal = historia structurate


gestudeerd BN

1 qui ha facite studios universitari
--e personen = personas erudite
hij is een -- iemand = ille es un persona qui ha studiate


gesubordineerd BN

1 subordinate


gesudder ZN

1 subbullimento


gesuikerd BN

1 (gezoet) sucrate, saccharate
--e wijn = vino sucrate
--e amandelen = amandolas sucrate
2 (geconfijt) candite
-- vrucht = fructo candite
3
(FIG) -- verwijt = reproche {sj} sucrate


gesuis ZN

1 susurro, susurration, (van de wind) sibilo


gesukkel ZN

1 (moeizame gang) ambulatura lente e penibile
2 (mbt gezondheid) stato maladive
3 (mbt handeling) retardamento continue
4 (moeilijkheden) difficultates


gesyncopeerd BN

1 syncopate


getaand BN

1 tannate
--e zeilen = velas tannate
2 (taankleurig, geelbruin) tannate, fulve
-- gezicht = facie/visage tannate/fulve


getakt BN

1 ramose, ramificate
-- gewei van een hert = cornamento/cornatura ramose de un cervo


getal ZN

1 (ook WISK) numero
algebraïsch -- = numero algebric/algebraic
binair -- = numero binari
complex -- = numero complexe
decimaal -- = numero decimal
natuurlijk -- = numero natural
negatief -- = numero negative
positief -- = numero positive
imaginair -- = numero imaginari
geheel -- = numero integre
samengesteld -- = numero composite
gebroken -- = numero fractional/fractionari
even -- = numero par
oneven -- = numero impar
deelbaar -- = numero divisibile
ondeelbaar -- = numero indivisibile
eindig -- = numero finite
oneindig -- = numero infinite
gemengd -- = numero mixte
abstract -- = numero abstracte
rationaal -- = numero rational
distributieve --len = numeros distributive
irrationaal/onmeetbaar -- = numero irrational
-- van Mach = numero de Mach
wet van de grote --len = lege del grande numeros
2 (WISK) (geheel getal onder de 10) digito
binair -- = digito binari
3 (TAAL) numero
4 (veelheid, aantal) numero
rond -- = numero rotunde
in groten --e = in grande numero, sin numero, numerose
zij kwamen in groten --e = illes arrivava in massa
ten --e van = in numero de
twintig in -- = in numero de vinti/viginti


getalenteerd BN

1 talentose, de talento
een zeer -- musicus = un musico de grande talento


getalgeheugen ZN

1 memoria de/pro numeros/cifras


getallencombinatie ZN

1 combination de numeros


getallenleer ZN

1 theoria de numeros, arithmologia


getallenmagie ZN

1 Zie: getallensymboliek


getallenraadsel ZN

1 arithmogripho, enigmo cifrate


getallenreeks ZN

1 serie numeric/de numeros


getallensymboliek ZN

1 symbolica/symbolismo del numeros, numerologia


getallentheorie ZN

1 theoria del numeros


getallenvoorbeeld ZN

1 exemplo numeric


getallenwaarde ZN

1 valor numeric


getalletter ZN

1 littera numeral


getalm ZN

1 irresolution, lentor


getalmerk ZN

1 indication numeral/numeric, cifra


getalsmatig BN

1 exprimite in le numero


getalsoverwicht ZN

1 superioritate numeric


getalsterkte ZN

1 fortia numeric
onze geringere -- = nostre inferioritate numeric, nostre numero/fortia inferior
onze grotere -- = nostre superioritate numeric, nostre numero/fortia superior
minder zijn in -- = esser inferior in numeros


getalswaarde ZN

1 Zie: getallenwaarde


getalsymbool ZN

1 symbolo numeral


getaltheorie ZN

1 theoria del numeros


getalvers ZN

1 chronogramma


getand BN

1 (TECHN, DIERK, PLANTK, etc.) dentate, dentellate
-- rad = rota dentate
--e bergkam = crista/cresta dentellate
--e bladeren = folios dentate/dentellate
--e postzegels = timbros postal dentellate/perforate
(DIERK) onregelmatig -- = heterodonte
(PLANTK) met --e vruchten = odontocarpe
(PLANTK) dubbel -- = duplemente dentate
-- maken = dentar


getapt BN

1 (in trek) popular, in voga, amate, appreciate
hij is erg -- bij de dames = ille es multo popular con le damas


geteem ZN

1 voce trainante


geteerd BN

1 catranate
-- zeildoek = tela catranate
-- papier = papiro catranate
-- touwwerk = cordas catranate


getegeld BN

1 quadrellate


geteisem ZN

1 canalia, gentalia, vermina, delinquentes


getekend BN

1 marcate
door vermoeidheid -- gezicht = visage marcate per le fatiga
voor het leven zijn -- = esser marcate pro le vita
2 (doorgroefd) con rugas, rugate
-- gezicht = facie coperte/coperite de rugas
3 (ondertekend) (sub)signate, firmate
-- schrijven = scripto signate/firmate


getemperd BN

1 moderate, mitigate, attenuate
--e warmte = calor moderate


getempereerd BN

1 temperate, moderate, mitigate
--e warmte = calor moderate
-- licht = luce/lumine attenuate
(MUZ) --e toonladder = scala/gamma temperate


getempereerdheid ZN

1 temperantia, moderation, mitigation


geterg ZN

1 vexationes


geteut ZN

1 (geklets) garrulada


getheoretiseer ZN

1 theorias van


Gethsemané ZN EIGN

1 Gethsemani


getier ZN

1 vociferation, clamor, critos furiose
al dat gevloek en -- = tote iste injurias e iste vociferationes


getij ZN

1 marea
de getijden = fluxo e refluxo
dood -- = marea morte
hoog -- = marea alte/montante/crescente, fluxo
laag -- = marea basse/descendente/refluente, refluxo
kentering van het -- = cambio/cambiamento del marea
(FIG) het -- doen keren = cambiar favorabilemente le situation
(FIG) het -- verloopt = le circumstantias se modifica


getijbal ZN

1 bolla de marea


getijbekken ZN

1 bassino a marea


getijbeweging ZN

1 movimento del marea


getijde ZN

1 Zie: getij-1


getijdebepaling ZN

1 Zie: getijdeberekening


getijdeberekening ZN

1 determination del marea


getijden ZN MV

1 (REL) horas (canonic)


getijdenboek ZN

1 libro de horas, breviario, libro de officio


getijdendiagram ZN

1 mareogramma


getijdenenergie ZN

1 energia de marea


getijdenergie ZN

1 energia de marea


getijdengebied ZN

1 area/region de marea


getijdenstroom ZN

1 currente del marea


getijdenwerking ZN

1 action de marea


getijdenzone ZN

1 zona del marea


getijestuarium ZN

1 estuario de marea


getijfase ZN

1 phase de marea


getijgerd BN

1 tigrate
-- paard = cavallo tigrate


getijhaven ZN

1 porto a/de marea


getijlicht ZN

1 foco/lumine/luce/pharo de marea


getijmeter ZN

1 mareographo, mareometro, indicator de marea


getijrivier ZN

1 fluvio/riviera a/de marea


getijsluis ZN

1 esclusa de marea


getijstroom ZN

1 currente de marea


getijtafel ZN

1 indicator del horas de marea/del mareas, tabula de marea


getijwisseling ZN

1 cambio/cambiamento de marea


getik ZN

1 parve colpos sic, tic tac


getikt BN

1 (niet goed snik) folle, insipiente
zij is van Lotje -- = illa es un pauco/poco folle
2 (getypt) typate, dactylographate


getiktak ZN

1 tic tac, tic toc


getimmer ZN

1 martellamento, colpos de martello


getimmerte ZN

1 (timmerwerk) labor de carpenteria
2 (stellage) structura, armatura


getingel ZN

1 tintinno, tintinnamento


getint BN

1 tingite, de color
-- glas = vitro de color
2
Rooms -- = papista


getintel ZN

1 (in de vingers) formicamento, prurito
2 (geflonker) brillantia, resplendentia


getiteld BN

1 (van boek, etc.) (in)titulate
2 (van personen, een titel voerend) titulate


getjilp ZN

1 (le) pipar


getjingel ZN

1 Zie: getingel


getob ZN

1 (gepieker) preoccupationes
2 (moeilijkheden) difficultates
3 (geploeter) travalio/labor penose/penibile


getoeter ZN

1 (op trompet, hoorn) sono del trompetta/del corno
2 (van auto) colpos de klaxon


getogen BN

1
geboren en -- = nascite e crescite


getokkel ZN

1 tocca


getorst BN

1 torte


getourmenteerd BN

1 tormentate
een --e gelaatsuitdrukking = un physio(g)nomia tormentate


getouw ZN

1 (weefgetouw) telario
iets in het -- zetten = poner un cosa in le telario, (FIG) poner in marcha {sj} un cosa


getover ZN

1 magia


getraind BN

1 trainate
--e skilopers = skiatores trainate
een goed -- lichaam hebben = haber un corpore ben trainate
in iets -- zijn = esser trainate in un cosa


getralied BN

1 grilliate
-- venster = fenestra grilliate
-- hek = grillia


getrapt BN

1 de grados
--e verkiezingen = electiones indirecte/de duo o plus grados
2 a etages (F) (multiple)
--e raketten = missiles a etages


getreiter ZN

1 vexationes


getreur ZN

1 tristessa continue


getreuzel ZN

1 lentor


getril ZN

1 vibration, trepidation
-- van een motor = trepidation de un motor


getroebleerd BN

1 disturbate, disrangiate


getroffen BN

1 colpate
door een beroerte -- = colpate de apoplexia
door de bliksem -- = colpate de un fulmine
2 (door een onheil aangetast) sinistrate
het -- gebied = le region sinistrate
3 (ontroerd) toccate, emovite


getroffene ZN

1 (door een onheil) sinistrato, victima
de --n van de watersnoodramp = le victimas del inundation
2 (door een schot) victima, vulnerato


getrommel ZN

1 ruito (continue) de tambur(es)


getroost BN

1 resignate, calme
hij wachtte -- zijn lot af = ille attendeva su sorte calmemente/con resignation


getroosten (zich --) WW

1 (gewillig doorstaan) imponer se, dar se
zich opofferingen -- = imponer se sacrificios
zich ontberingen -- = imponer se privationes
hij getroostte er zich veel moeite voor = ille se ha date multe pena
2 (zich schikken) resignar se (a), submitter se (a)
zich in zijn lot -- = resignar se a su sorte


getrouw BN

1 (nauwkeurig) fidel, exacte, precise
--e weergave = reproduction fidel
--e beschrijving = description fidel
--e vertaling = traduction fidel, exacte
2 (trouw) fidel, loyal
--e hond = can fidel
--e vrienden = amicos fidel
zijn belofte -- blijven = mantener su promissa
iemand -- dienen = servir un persona loyalmente
3 (zich nauwkeurig houdend aan) fidel


getrouwd BN

1 maritate, sponsate, sposate
het --e leven = le vita maritate
(FIG) zo zijn we niet -- = isto non esseva lo que nos ha dicite


getrouwe ZN

1 supporter (E)/servitor/etc. fidel, amico fidel, fidel


getrouwelijk BW

1 fidelmente, strictemente, punctualmente, exactemente, scrupulosemente
hij volgde de bevelen -- op = ille sequeva le/obediva al ordines strictemente


getrouwheid ZN

1 (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid) fidelitate, exactitude
de -- van een vertaling = le fidelitate de un traduction
2 (loyaliteit) fidelitate, loyalitate
de eed van -- = le juramento de loyalitate


getruqueerd BN

1 trucate
--e scènes van een film = scenas trucate de un film (E)


getter ZN

1 (NAT) getter (E)


getto ZN

1 ghetto


gettomentaliteit ZN

1 mentalitate del ghetto


gettopositie ZN

1 ghetto, isolamento


gettotaal ZN

1 yiddish


gettovorming ZN

1 ghettoisation


getuige VZ

1 a judicar per
-- de positieve reacties = a judicar per le reactiones positive


getuige ZN

1 teste, attestator
-- à charge = teste a/de carga
-- à décharge = teste a/de discarga
--n bij een huwelijk = testes matrimonial
--n bij een duel = testes in un duello
-- onder ede = teste sub juramento
stille -- = teste silentiose
bijbelse -- = teste biblic
valse -- = teste false
(BIJBEL) zij stelden valse --n = illes presentava testes false
--n horen = audir/ascoltar/examinar/interrogar testes
als -- verklaren = declarar como teste
als -- ondertekenen = testar
-- zijn van een ongeluk = esser teste de/assister a un accidente
stille -- van een misdaad = teste mute de un crimine
iets met --n staven = corroborar alco con testes
(JUR) een -- oproepen = mandar un teste
de hemel is mijn -- = le celo es mi teste
een -- omkopen = corrumper/sobornar un teste
Jehova's --en = testes de Jehovah
ten overstaan van twee -- = ante duo testes
een confrontatie van --e en verdachten = un confrontation de testes e accusatos
God is mijn -- dat ik de waarheid spreek = Deo sape que io dice le veritate
die vervolgingen zijn --n van de heersende onverdraagzaamheid = ille persecutiones attesta le intolerantia regnante
2 (bij huwelijk) teste, paranympho


getuige-deskundige ZN

1 teste experto


getuigen WW

1 testar, testificar, testimoniar, deponer, (van zaak) attestar
voor de rechtbank -- = testar ante le tribunal
tegen iemand -- = deponer contra un persona
ten gunste van iemand -- = deponer in favor de un persona
van slechte smaak -- = testificar de/attestar mal gusto
alles getuigt voor haar = toto parla in su favor
alles getuigt tegen haar = toto parla contra illa
dat getuigt van zijn moed = isto testifica de su valor
hij getuigt van zijn geloof = ille demonstra quales es su ideas religiose


getuigenbank ZN

1 banco del testes


getuigenbewijs ZN

1 prova/proba testimonial/per testes


getuigeneed ZN

1 juramento testimonial


getuigengeld ZN

1 indemnisation del testes


getuigenis ZN

1 (kenteken, bewijs) testimonio, prova, proba
2 (verklaring) testimonio, attestation, deposition, declaration de testes
verdacht -- = testimonio suspecte
valse -- = testimonio false
beëdigde -- = testimonio jurate
waarheidsgetrouw -- = testimonio ver
onwraakbare -- = testimonio irrecusabile
-- afleggen = dar/render testimonio, testimoniar, deponer
-- gevend = testimonial
een welsprekend -- zijn van = esser teste eloquente de
iemand die -- aflegt = testificator
op/naar/volgens -- van = secundo testimonio de


getuigenverhoor ZN

1 interrogatorio testimonial, audition/examine del testes, inquesta
een -- afnemen = interrogar/audir/ascoltar/examinar le testes


getuigenverklaring ZN

1 declaration del teste/de testes, testimonio, deposition testimonial
een -- tekenen = firmar un deposition testimonial


getuigschrift ZN

1 diploma, certificato, attestation, testimonial
--en = referentias
-- van goed gedrag = certificato de bon conducta/de bon vita e mores
-- van bekwaamheid = certificato de competentia
iemand met uitstekende --en = un persona con qualificationes excellente
een -- uitreiken = presentar un certificato


getulband BN

1 con turban


getweeën BW

1 le duo juncte
wij -- = nos duo


getwijfel ZN

1 dubitas continue


getwist ZN

1 disputas, querelas


getypt BN

1 typate, dactylographate


geul ZN

1 (smal water) canal stricte
2 (greppel) trenchea {sj}, fossato
--en graven = excavar fossatos


geünieerd BN

1 unite
lid van de Geünieerde Kerk = membro de Ecclesia Unite


geüniformeerd BN

1 uniformate, in uniforme


geur ZN

1 odor, perfumo, fragrantia, aroma, olentia, redolentia
doordringende/penetrante -- = odor penetrante
aangename -- = odor agradabile
zoete -- = aroma/fragrantia dulce
welriekende -- = odor aromatic
heerlijke -- = odor deliciose
bedwelmende -- = odor intoxicante
-- van bloemen = fragrantia de flores
-- van rozen = odor de rosas
-- van de tabak = aroma del tabaco
-- van wijn = aroma del vino
in een -- van heiligheid leven = viver un un odor de sanctitate
iets in --en kleuren vertellen = contar/dar de un cosa con grande luxo de detalios
de -- opsnuiven van = oler
een kwalijke -- verspreiden = oler mal
op de -- afkomen van = venir al odor de


geürbaniseerd BN

1 urbanisate
--e gebieden = zonas/areas urbanisate


geuren WW

1 (ruiken) odorar, oler, fragrar, redoler, exhalar fragrantia, imbalsamar
naar koffie -- = oler a caffe
2 (pronken) ostentar, facer ostentation (de)
met zijn kennis -- = ostentar su cognoscentias, facer ostentation de su cognoscentias


geurend BN

1 Zie: geurig


geurig BN

1 odorante, odorate, odorifere, odorose, fragrante, balsamic, olente, redolente, aromatic
--e bloemen = flores flagrante
--e sigaar = cigarro aromatic
--e melange = mixtura fragrante/odorante/aromatic
--e kruiden = herbas aromatic
het -- hooi = le feno fragrante
-- maken = perfumar


geurigheid ZN

1 bon odor, fragrantia, aroma, perfume, olentia, redolentia, aromaticitate


geurkruid ZN

1 agerato


geurloos BN

1 sin odor, inodor
--e bloemen = flores inodor


geürm ZN

1 jeremiades


geurmaker ZN

1 fanfaron


geurmakerij ZN

1 fanfaronada


geurmerk ZN

1 Zie: geurvlag


geursignaal ZN

1 Zie: geurvlag


geurspoor ZN

1 Zie: geurvlag


geurstof ZN

1 substantia aromatic/odorifere, odor artificial


geurtje ZN

1 odor
... verdrijft alle kwalijke/vieze --s = ... remove tote le odores putente
2 (parfum) perfumo


geurvlag ZN

1 marca territorial


geurvreter ZN

1 (in schoen) devorator/mangiator de odor


geurwater ZN

1 Zie: reukwater


geus BN

1 geus (N)
paaps of -- = papista o protestante


geuzennaam ZN

1 nomine de battalia


gevaar ZN

1 periculo, risco
dreigend/naderend/acuut -- = periculo imminente/instante
verborgen -- = periculo invisibile
dreigend -- = periculo imminente
gele -- = periculo/menacia jalne
rode -- = periculo/menacia rubie/communista
hij is een -- op de weg = ille es un periculo in le cammino/al volante
-- lopen = currer periculo
zich aan -- blootstellen = exponer se al periculo
er dreigt -- = il ha periculo
er is geen -- te duchten = il non ha periculo
-- opleveren/vormen = esser periculose, (re)presentar un periculo
in -- verkeren = trovar se/esser in periculo
in -- komen = exponer se al periculo
in -- brengen = poner/mitter in periculo, impericular
het -- bezweren = conjurar le periculo
zich aan een -- blootstellen = exponer se a un periculo
het -- is geweken = le periculo ha passate/disparite
buiten -- = foras/foris de periculo
met -- voor zijn leven = con periculo/risco de su vita
in de ure des --s = in le hora del periculo
het -- trotseren = bravar le periculo
het -- onderkennen = recognoscer/distinguer le periculo
zijn gezondheid/autoriteit/carrière in -- brengen = compromitter su sanitate/autoritate/carriera
in -- = in periculo, menaciate
--en van de zee = riscos del mar
-- voor brand = risco de incendio
op -- af van = a/con risco de


gevaarlijk BN

1 periculose, riscose, riscate
--e reis = viage periculose/riscate
-- sujet = individuo periculose
-- gebied/zone = area/zona de periculo
--e bocht = curva periculose
-- spel spelen = jocar un joco periculose
in -- vaarwater komen = navigar in aquas periculose


gevaarlijkheid ZN

1 periculositate, character periculose


gevaarloos BN

1 secur, sin periculo, disproviste de riscos, inoffensive


gevaarsbord ZN

1 pannello de (signalisation de un) periculo, signo de periculo


gevaarsignaal ZN

1 signal de periculo


gevaarte ZN

1 colosso, massa enorme, (gebouw) construction colossal/monumental


gevaarvol BN

1 (multo) periculose, plen de periculos
--le onderneming = interprisa (multo) periculose


gevaccineerd BN

1 vaccinate


geval ZN

1 caso
alleenstaand -- = caso isolate
bestaand -- = caso real/concrete
dubieus -- = caso dubitose
extreem -- = caso extreme
zeldzaam -- = caso rar
uniek -- = caso unic/sin exemplo
bijzonder/apart/speciaal -- = caso special/particular/individual
-- van cholera = caso de cholera
-- met dodelijke afloop = caso mortal
-- uit de praktijk = caso practic/del practica
in jouw -- = in tu caso
in -- van nood = in caso de besonio/de necessitate/de emergentia/urgentia
in dringende/spoedeisende --len = in casos urgente/de urgentia
in het tegenovergestelde -- = in le caso contrari
in geen -- = in necun/nulle caso
in sommige --len = in alicun casos
in een enkel -- = in alicun caso
in ieder/elk -- = in omne/tote caso
in het ergste -- = in le pejor caso
in het gunstigste -- = in le melior caso
in de meeste --len = in le majoritate/le major parte del casos, le plus sovente, in general
in negen van de tien --len = in novem de cata dece casos
al naar het -- = secundo le casos
voor het -- dat = in caso que
als het -- zich voordoet = si le caso se presenta
in uw -- zou ik het niet doen = in vostre caso io non lo facerea
in het onderhavige -- = in le occurrentia, in le caso que nos occupa, in le caso specific
in een dergelijk -- = in un caso simile
iets van -- tot -- bekijken = examinar un cosa caso per caso


gevallen WW

1 advenir


gevallene ZN

1 cadito


gevallig BN

1 agradabile


gevalsleer ZN

1 casuistica


gevang ZN

1 carcere, prision
in het -- zitten = esser in prision


gevangen BN

1 captive, (in de gevangenis) imprisionate, carcerate, incarcerate, in carcere, in prision
iemand -- houden = tener un persona in carcere/prision, detener un persona
iemand -- zetten = imprisionar/carcerar/incarcerar un persona
-- zitten = esser captive/imprisionate/carcerate/incarcerate/in prision
zich -- geven = render se


gevangenauto ZN

1 carro cellular


gevangenbewaarder ZN

1 guarda/guardator/guardiano de prision/de carcere, carcerero


gevangene ZN

1 prisionero, captivo, recluso, detenito, (in)carcerato
politieke -- = prisionero/carcerato politic
een -- vasthouden = guardar un prisionero
--n uitwisselen = excambiar prisioneros
uitwisseling van --n = excambio de prisioneros
een -- ontketenen = disferrar un prisionero
een -- bewaken = surveliar un prisionero
een -- bevrijden = liberar un prisionero, mitter un prisionero in libertate
een -- loskrijgen = obtener le liberation de un prisionero


gevangenenbarak ZN

1 barraca de/pro prisioneros


gevangenenkamp ZN

1 campo de prisioneros


gevangenentransport ZN

1 transporto/tranportation de prisioneros


gevangenenuitwisseling ZN

1 excambio de prisioneros


gevangenhouden WW

1 detener, claustrar


gevangenhouding ZN

1 imprisionamento, detenimento, detention, carceration, isolamento, internamento


gevangenhuis ZN

1 prision


gevangenis ZN

1 (bajes) prision, carcere
open -- = prision aperte
cellulaire -- = prision/carcere cellular
uit de -- ontsnappen = evader/fugir del prision/del carcere
ontsnapping uit de -- = evasion del prision/del carcere
in de -- zitten = esser imprisionate/carcerate/incarcerate/in prision/in carcere
in de -- zetten = mitter in le carcere/prision, carcerar, incarcerar, imprisionar
uit de -- ontslaan = disincarcerar
2 (gevangenschap) imprisionamento, captivitate, detenimento, detention, carceration


gevangenisarbeid ZN

1 travalio/labor de prision


gevangenisarts ZN

1 Zie: gevangenisdokter


gevangenisbevolking ZN

1 population de prision


gevangenisbezoek ZN

1 visita de prision


gevangenisbibliotheek ZN

1 bibliotheca de prision


gevangeniscel ZN

1 cella de prision


gevangeniscomplex ZN

1 complexo penitentiari/de prision


gevangenisdeur ZN

1 porta de prision


gevangenisdirecteur ZN

1 director de prision


gevangenisdokter ZN

1 medico de prision


gevangeniskantine ZN

1 cantina de prision


gevangeniskleren ZN MV

1 vestimentos/carcerari de prision


gevangeniskost ZN

1 nutrimento de prision


gevangenisleven ZN

1 vita carcerari/de carcere/de prision
2 (in een strafkolonie) vita presidial


gevangenismuur ZN

1 muro carcerari/del carcere/prision


gevangenisoproer ZN

1 Zie: gevangenisopstand


gevangenisopstand ZN

1 rebellion in un prision


gevangenispak ZN

1 Zie: boevenpak-1


gevangenispersoneel ZN

1 personal penitentiari/de prision


gevangenispoort ZN

1 entrata de prision


gevangenispredikant ZN

1 predicante/pastor de prision


gevangenispsychose ZN

1 psychose (-osis) carcerari


gevangenisrol ZN

1 registro de prisioneros


gevangenisstelsel ZN

1 Zie: gevangeniswezen


gevangenisstraf ZN

1 pena carcerari/de prision/de carcere, imprisionamento, carceration, incarceration, detention
tot twee jaar -- veroordelen = condemnar a duo annos de prision/a un detention de duo annos
levenslange -- = detention/imprisionamento/reclusion perpetue/a perpetuitate
-- opgelegd krijgen = esser condemnate a prision
zijn -- uitzitten = complir su pena de prision


gevangenisterrein ZN

1 terreno de prision


gevangeniswezen ZN

1 systema/organisation/regime (F) penitentiari/de prisiones, prisiones


gevangenkamp ZN

1 Zie: gevangenenkamp


gevangennemen WW

1 facer prisionero, arrestar, apprehender, captivar, capturar
weer -- = recapturar
de bandieten -- = capturar le banditos


gevangenneming ZN

1 arrestation, captura, imprisionamento
de -- van de dief kostte drie dagen = le captura del robator prendeva tres dies


gevangenschap ZN

1 detenimento, detention, imprisionamento, carceration, captivitate, stato captive, reclusion
in -- = in prision, captive, imprisionate
dieren in -- = animales captive/in captivitate
in -- leven = viver in captivitate


gevangenwagen ZN

1 furgon cellular


gevangenzetten WW

1 mitter in prision, imprisionar, carcerar, incarcerar, internar


gevangenzetting ZN

1 imprisionamento, carceration, incarceration, detention, detenimento, internamento


gevangenzitten WW

1 esser in prision/carcere, esser detenite


gevankelijk BW

1 como prisionero
hij werd -- weggevoerd = ille esseva ducite al carcere/al prision/in captivitate


gevarendrempel ZN

1 limine de periculositate


gevarendriehoek ZN

1 triangulo de advertimento/emergentia


gevarengeld ZN

1 moneta de periculo, premio pro riscos/de risco


gevarenklasse ZN

1 classe/categoria de riscos


gevarenpremie ZN

1 Zie: gevarengeld


gevarentoeslag ZN

1 Zie: gevarengeld


gevarenzone ZN

1 zona/area periculose/de periculo
in de -- komen = entrar in le zona de periculo


gevarieerd BN

1 variate, varie, diverse, multiple
-- programma = programma varie/variate
--e kleuren = colores diverse
2 (bont) heteroclite


gevarieerdheid ZN

1 varietate


gevat BN

1 (ad rem) prompte al replica, argute


gevatheid ZN

1 promptitude/spirito de replica, argutia, presentia/vivacitate de spirito


gevecht ZN

1 combatto, lucta, battalia
-- van man tegen man = combatto singular
in -- zijn met = esser in lucta con
het -- aangaan = comenciar/initiar le combatto
het -- staken = cessar le combatto
buiten -- stellen = mitter/poner foras/foris de combatto
het -- uit de weg gaan = evitar le conflicto
een -- tegen de tijd = un lucta contra le tempore


gevechtsactie ZN

1 action/operation militar/bellic, action de combatto


gevechtsafstand ZN

1 distantia inter le combattentes, distantia de tiro


gevechtsbommenwerper ZN

1 bombardero de combatto


gevechtseenheid ZN

1 unitate/gruppo de combatto


gevechtservaring ZN

1 experientia de combatto


gevechtsformatie ZN

1 formation de combatto


gevechtsfront ZN

1 fronte de combatto


gevechtsgereed BN

1 Zie: gevechtsklaar


gevechtsgroep ZN

1 gruppo/unitate de combatto, commando


gevechtshandeling ZN

1 operation/action militar/bellic, action de guerra, action armate


gevechtshelikopter ZN

1 helicoptere de combatto


gevechtshouding ZN

1 attitude de combatto


gevechtsklaar BN

1 preste/disposite/preparate pro le/al combatto/a combatter, preste a entrar in action, (mbt wapens) operational


gevechtskleding ZN

1 Zie: gevechtstenue


gevechtskracht ZN

1 Zie: gevechtssterkte


gevechtskruiser ZN

1 cruciator de combatto


gevechtskwaliteit ZN

1 qualitate de combatto


gevechtsleer ZN

1 tactica, strategia


gevechtsleiding ZN

1 commando del combatto


gevechtslijn ZN

1 Zie: gevechtslinie


gevechtslinie ZN

1 linea de combatto/de battalia


gevechtsmateriaal ZN

1 material de combatto


gevechtsopdracht ZN

1 objectivo de combatto


gevechtspak ZN

1 Zie: gevechtstenue


gevechtspatrouille ZN

1 patrulia de combatto


gevechtspauze ZN

1 pausa de combatto/in le combatto


gevechtspositie ZN

1 position de combatto
een betere -- innemen = prender un melior position de combatto


gevechtsregels ZN MV

1 regulas strategic


gevechtsstelling ZN

1 position de combatto


gevechtssterkte ZN

1 effectivo de combatto/combattentes, fortia combattive


gevechtstactiek ZN

1 tactica del combatto


gevechtstenue ZN

1 uniforme de combatto


gevechtsterrein ZN

1 area/zona/campo de combatto/de battalia/del operationes militar


gevechtstoestel ZN

1 Zie: gevechtsvliegtuig


gevechtstoneel ZN

1 theatro del combatto


gevechtstoren ZN

1 cupola/turre (blindate), (van tank) turretta


gevechtsuitrusting ZN

1 equipamento/armamento de combatto


gevechtsvlieger ZN

1 pilota de un avion de combatto


gevechtsvliegtuig ZN

1 avion de combatto


gevechtsvoering ZN

1 conducta del combatto


gevechtswaarde ZN

1 valor combattive/militar, efficacitate al combatto


gevechtswagen ZN

1 (tank) carro de combatto/de assalto blindate, tank (E)
2 (wagen van gemotoriseerde troepen) vehiculo blindate


gevechtszone ZN

1 Zie: gevechtsterrein


gevederd BN

1 munite de plumas, plumose, implumate
--e voelsprieten = antennas plumose
--e hoed = cappello implumate
onze --e vrienden = nostre amicos implumate


gevederte ZN

1 plumage, plumas


geveerd BN

1 (PLANTK) pinnate, pennate, penniforme
-- blad = folio pinnate/pennate/penniforme
even -- = paripennate, paripinnate
oneven -- = imparipennate, imparipinnate
dubbel -- = bipennate, bipinnate
drievoudig -- = tripennate, tripinnate


geveins ZN

1 Zie: geveinsdheid


geveinsd BN

1 simulate, dissimulate, fingite, false, insincer, (huichelachtig) hypocrita
--e geestdrift = enthusiasmo insincer
--e ziekte = maladia simulate
--e vrienden = amicos false
met --e nederigheid = con modestia false


geveinsde ZN

1 (BIJBEL) hypocrita


geveinsheid ZN

1 fingimento, simulation, dissimulation, insinceritate, hypocrisia


gevel ZN

1 faciada, fronte
-- van een kerk = faciada de un ecclesia
terugspringende -- = faciada retirate


gevelbelichting ZN

1 illumination del faciada


gevelbreedte ZN

1 largor de faciada


geveldeel ZN

1 parte del faciada


geveldriehoek ZN

1 frontispicio, fronton


gevelgedeelte ZN

1 parte del faciada


gevelhaak ZN

1 ancora in forma de S


gevelkachel ZN

1 estufa a/de gas/radiator electric (collocate contra un muro exterior)


gevellantaarn ZN

1 lanterna de faciada


gevellijst ZN

1 architrave, architrabe, cornice


gevelmuur ZN

1 muro del faciada


gevelornament ZN

1 ornamento de faciada


gevelouteerd BN

1 villutate
-- papier = papiro villutate


gevelplastiek ZN

1 plastica de faciada


gevelpunt ZN

1 Zie: gevelspits


gevelraam ZN

1 Zie: gevelvenster


gevelspits ZN

1 fastigio, fronton


gevelsteen ZN

1 (gedenksteen) placa commemorative/memorial


geveltop ZN

1 Zie: gevelspits


gevelveld ZN

1 tympano


gevelvenster ZN

1 fenestra de faciada


gevelversiering ZN

1 Zie: gevelornament


geven WW

1 dar
een banket -- = dar un banchetto
een cursus -- = dar un curso
les in Interlingua -- = dar lectiones de Interlingua
rekenschap -- van = dar conto de
het woord -- aan = dar le parola a
moed -- = dar corage
het goede voorbeeld -- = dar le bon exemplo
hulp -- = dar adjuta, adjutar, auxiliar
een feest -- = dar un festa
een bal -- = dar un ballo
zijn goedkeuring -- = dar acception/su approbation
genoegdoening -- = dar satisfaction
zich gewonnen -- = capitular
aalmoezen -- = facer le caritate
kaart -- = dar/distribuer cartas
carte blanche -- = dar carta blanc
catechisatie -- = catechisar
bevelen -- = commandar
aanleiding -- tot = causar
-- en nemen = dar e reciper, transiger
eens gegeven blijft gegeven = un cosa date remane date
2 (schenken) donar
3 (verlenen) prestar
iemand hulp -- = prestar auxilio/adjuta a un persona
4 (verlenen) accordar, impartir
een krediet -- = accordar un credito
5 (toeschrijven) attribuer
iemand de schuld -- = attribuer le culpa a un persona


gevensgezind BN

1 generose, liberal


gevensgezindheid ZN

1 generositate, liberalitate


gever ZN

1 dator, donator
gulle -- = donator generose/liberal
de Gever van alle goeds = le Dator de tote le bon cosas


gevest ZN

1 (van degen) impugnatura, guardamano, manico


gevestigd BN

1 establite
--e belangen = interesses establite
--e reputatie = reputation ben establite
--e mening = opinion establite
--e orde = ordine establite
een --e naam = un vetule nomine
2
-- in/te = establite/domiciliate in, con domicilio/sede in


gevierd BN

1 celebre, famose, appreciate, applaudite, acclamate
-- dichter = poeta celebre/illustre
--e ster = stella famose/celebre
--e schoonheid = beltate famose/celebre


gevieren BW

1 le quatro juncte


gevierendeeld BN

1 quartierate


gevijl ZN

1 limatura continue


gevind BN

1 (PLANTK) pennate, pinnate
dubbel -- = bipinnate
even -- = equalmente pinnate, paripennate, paripinnate
oneven -- = imparipennate, imparipinnate
2 (met vinnen) munite de pinnas, con pinnas


gevingerd BN

1 (PLANTK) digitate
met --e bladeren = digitifoliate


gevit ZN

1 criticas, cavillationes


gevitaminiseerd BN

1 vitaminisate, vitaminate
--e margarine = margarina vitaminisate


gevlamd BN

1 (kleur) flammee
-- hout = ligno flammee


gevlei ZN

1 flatteria, blandimento


gevleid BN

1 flattate
zich -- voelen = sentir se flattate


gevlekt BN

1 (met vlekken) maculate
--e orchis = orchis maculate
wit en zwart --e hond = can maculate de nigro e de blanco
2 (gespikkeld) variegate, con maculettas
3 (getijgerd) tigrate


gevlerkt BN

1 alate


gevleugeld BN

1 alate
-- paard = cavallo alate
--e draak = dracon con alas
--e stengel = pedunculo alate
met --e voeten = alipede
2 (DIERK) alifere
--e insekten = insectos alifere
3
--e woorden = parolas alate/proverbial


gevleugelte ZN

1 alas


gevlij ZN

1
bij iemand in het -- komen = entrar in le gratia de un persona, complacer a un persona


gevloek ZN

1 blasphemias, imprecationes


gevlogen BN

1 disparite


gevlokt BN

1 floccose, coperite de floccos


gevoeg ZN

1 besonio natural
zijn -- doen = defecar, excretar


gevoeglijk BN

1 conveniente, decente
een -- antwoord = un responsa conveniente
2 (zonder bezwaar) sin inconveniente
hier zouden we -- kunnen eindigen = il esserea opportun terminar hic


gevoeglijkheid ZN

1 convenientia, decentia


gevoel ZN

1 (zintuig) tacto
glad op het -- = lisie al tacto
koud op het -- = frigide al tacto
2 (gewaarwording) sensation
aangenaam -- = sensation agradabile/de benesser
een benauwd -- hebben = haber un sensation angustiose
een branderig -- in de maag hebben = sentir ardor de stomacho, sentir se opprimite
3 (zin, besef, bewustzijn) senso, sentimento, notion
-- van onmacht = senso de impotentia
-- voor humor = senso de humor
-- voor richting = senso de orientation
-- van vriendschap = sentimento de amicitate
-- van schaamte = sentimento de vergonia
-- wanhoop = sentimento de desperation
-- van opluchting/bevrijding = sentimento de delivrantia
-- van eigenwaarde = senso del proprie valor, dignitate
voldaan -- = sentimento de satisfaction
met gemengde --s = con sentimentos contrari/contradictori
zijn --s uiten = exteriorisar su sentimentos
4 (gevoeligheid) sensibilitate
op iemands -- werken = appellar al sensibilitate de un persona
geen -- voor kunst hebben = esser insensibile al arte, non haber sensibilitate artistic
zonder -- = insensibile
5 (indruk) impression
ik heb het -- dat = io ha le impression que, (voorgevoel) io ha le presentimento que


gevoelen ZN

1 (mening) opinion, aviso
onwrikbaar -- = conviction
naar algemeen -- = secundo le opinion general
van een ander -- zijn = esser de altere opinion, opinar de altere maniera
van het tegenovergestelde -- zijn = esser de opinion contrari
ik geef mijn -- graag voor een ander = io es disposite a reconsiderar mi opinion
2 (emotie) emotion, sentimento, sensation
onderdrukte --s = sentimentos supprimite
veranderlijke --s = sentimentos instabile
heftige/hartstochtelijke --s = sentimentos exaltate
lage --s = sentimentos basse/abjecte/ignobile
edele/verheven --s = sentimentos nobile/magnanime
tegengestelde --s = sentimentos contrari/contradictori/contrastante/ambivalente/mixte
tegenstelling in --s = contrasto de sentimentos
overeenstemming van --s = correspondentia de sentimentos
zijn -- uiten = exteriorisar su sentimentos
3 (gezindheid) sentimento
--s van trouw = sentimentos de fidelitate


gevoelen WW

1 (voelen) sentir
de behoefte -- aan = sentir le necessitate de
men gevoelt hier de koude niet = hic on non senti le frigido
veel voor iemand -- = sentir multe sympathia pro un persona
zich doen -- = facer se sentir
2 (ervaren) resentir
3 (beseffen) comprender, haber conscientia de, dar se/render se conto de


gevoelerigheid ZN

1 sentimentalitate


gevoelig BN

1 (reagerend op indrukken/gewaarwordingen) sensibile, receptive
-- zenuwstelsel = systema nervose sensibile
--e plek = puncto sensibile
--e huid = pelle sensibile/delicate
2 (sentimenteel) sensibile, delicate, emotive
-- hart = corde sensibile
3 (duidelijk voelbaar) sensibile, considerabile, vive
-- verlies = perdita sensibile
--e koude = frigido vive
4 (ontvankelijk, vatbaar) sensibile, susceptibile, susceptive
5 (FOTO) rapide, sensibile
--e film = pellicula sensibile
zeer -- = suprasensibile, ultrasensibile
-- papier = papiro sensibile
--e plaat = placa sensibile
iets op de --e plaat vastleggen = photographar un cosa
van een --e laag voorzien = emulsionar
6 (mbt instrumenten) sensibile
--e balans = balancia sensibile
uiterst --e balans = balancia ultrasensibile


gevoeligdoenerij ZN

1 sentimentalismo


gevoeligheid ZN

1 (vatbaarheid, ontvankelijkheid, aandoenlijkheid) sensibilitate, receptivitate
-- van een wond = sensibilitate de un vulnere
-- van een artiest = sensibilitate de un artista
2 (fijnheid) delicatessa
-- van de huid = delicatessa del pelle
3 (radio) selectivitate
4 (prikkelbaarheid) sensibilitate, susceptibilitate
5 (FOTO) rapiditate, sensibilitate
de -- verminderen van = desensibilisar
verlaging van de -- = desensibilisation
6 (mbt instrumenten) sensibilitate
-- van een balans = sensibilitate de un balancia
-- van een thermometer = sensibilitate de un thermometro


gevoeligheidscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de sensibilitate


gevoeligheidsgraad ZN

1 grado de sensibilitate


gevoelloos BN

1 (waar geen gevoel in zit, levenloos) insensibile, (MED ook) anesthesiate
-- lichaamsdeel = membro insensibile
-- maken = render insensibile, insensibilisar, (MED ook) anesthesiar
na het ongeluk is zijn been -- geworden = post le accidente ille ha perdite le sensibilitate al gamba
2 (hardvochtig) insensibile, impassibile, indifferente, disproviste de sensibilitate, dur
-- mens = persona insensibile/sin corde
-- zijn = haber un corde de petra/de glacie


gevoelloosheid ZN

1 (afwezigheid van gevoel) insensibilitate, (MED ook) anesthesia, analgesia
2 (hardvochtigheid) insensibilitate, impassibilitate, crueltate


gevoelloosmaking ZN

1 insensibilisation, anesthesia


gevoelsaandoening ZN

1 emotion


gevoelsargument ZN

1 argumento affective/emotional


gevoelsarm BN

1 (mbt gevoeligheid) con pauc/poc/scarse sensibilitate, (mbt gevoelens) qui care de sentimento, povre de sentimentos


gevoelsband ZN

1 ligamine/vinculo affective


gevoelscomplex ZN

1 complexo de sentimentos


gevoelsconflict ZN

1 conflicto emotive


gevoelscontact ZN

1 contacto affective


gevoelsdrift ZN

1 impulsion emotive


gevoelselement ZN

1 elemento affective


gevoelservaring ZN

1 experientia emotive/emotional/affective/de sentimentos


gevoelsexplosie ZN

1 explosion emotive/emotional/affective/de sentimentos


gevoelsfactor ZN

1 factor emotive/emotional/affective


gevoelsgolf ZN

1 unda emotive/emotional/affective/de sentimentos


gevoelsindruk ZN

1 impression emotive/emotional/affective


gevoelsintensiteit ZN

1 intensitate emotive/emotional/affective


gevoelskwestie ZN

1 question emotive/emotional/affective


gevoelsleven ZN

1 vita emotive/emotional/affective, affectivitate


gevoelsmatig BN

1 instinctive, intuitive
--e afkeer = aversion/antipathia instinctive
iemand -- afwijzen = refusar/rejectar un persona instinctivemente/per instincto/per intuition


gevoelsmens ZN

1 homine emotive/emotional/sensibile/de sentimentos, sentimental, sentimentalista


gevoelsmotief ZN

1 motivo/ration affective/emotional/emotive


gevoelsnuance ZN

1 nuance (F) emotive/emotional/affective


gevoelsontboezeming ZN

1 effusion emotive/emotional/affective


gevoelsopwelling ZN

1 accesso emotive/emotional/affective


gevoelsorganen ZN MV

1 organos sensorial/del sensibilitate


gevoelsoverweging ZN

1 consideration emotive/emotional/affective/sentimental


gevoelsreactie ZN

1 reaction emotive/emotional/affective


gevoelsstoornis ZN

1 disturbantia/perturbation emotive/affectional/affective


gevoelsstoring ZN

1 Zie: gevoelsstoornis


gevoelstoestand ZN

1 stato emotional/emotive/affective/del anima


gevoelstoon ZN

1 tono affective


gevoelsuitbarsting ZN

1 Zie: gevoelsexplosie


gevoelsuitdrukking ZN

1 expression emotive/emotional/affective


gevoelsuiting ZN

1 manifestation emotive/emotional/affective


gevoelswaarde ZN

1 valor affective/sentimental/emotional/emotive
2 (TAAL) connotation


gevoelswereld ZN

1 mundo affective, emotiones


gevoelszaak ZN

1 question affective/sentimental/de sentimento


gevoelszenuw ZN

1 nervo sensitive/sensorial/de tacto


gevoelszin ZN

1 senso tactile/de tacto, tacto


gevoelvol BN

1 plen de sentimento/de sensibilitate, calorose
--le bewoordingen = parolas calorose
op --le toon spreken = parlar con un tono plen de sentimento
dit gedicht is -- = il ha sentimento in iste poesia


gevoelvol BW

1 con effusion, con sentimento, plen de sentimento, calorosemente


gevoerd BN

1 foderate


gevogelte ZN

1 volatile, aves
(BIJBEL) het -- des hemels = le aves del aere


gevoileerd BN

1 velate, coperte con un velo


gevolg ZN

1 (wat uit iets volgt) consequentia, effecto, resultato, implication
oorzaak en -- = causa e effecto
iemand voor de --en aansprakelijk stellen = render un persona responsabile del consequentias
tastbare --en = resultatos palpabile
indirect -- = effecto indirecte
noodwendig/onvermijdelijk -- = consequentia inevitabile
boze --en = consequentias perniciose
negatieve --en = effectos negative
verstrekkende --en = consequentias de grande portata
zijn poging had het gewenste -- = su tentativa habeva le effecto desirate
de --en worden voelbaar = le consequentias se face sentir/tangibile
ten/als --(e) van = a/in/como consequentia de, consecutive de, a causa de, debite a
het -- zijn van = esser le consequentia de, esser le resultato de, resultar de, proceder de
tot -- hebben = haber como consequentia/resultato, resultar in, provocar, comportar, implicar
de --en niet kunnen overzien = non poter previder le consequentias
de --en zijn niet te overzien = le consequentias es imprevidibile
dat heeft tot -- dat = de illo resulta que
de dood ten --e hebben = resultar in morte
-- geven aan een besluit = executar un decision
-- geven aan een uitnodiging = acceptar un invitation
-- geven aan een bevel = submitter se/obedir a un ordine
-- geven aan iemands verlangens = ceder al desiros de un persona
-- geven aan een verzoek = acceder a un petition/requesta
-- geven aan een plan = executar un plano
aan de --en van zijn verwondingen overlijden = succumber a causa de su vulneres
met goed -- examen doen = passar un examine con successo
2 (personen die iemand begeleiden) escorta, convoyo, defilata, traino, suite (F)
de koningin en haar -- = le regina e su suite
3 (WISK, LOGICA) corollario


gevolgaanduidend BN

1 conclusive, (ook TAAL) illative
--e zin = phrase illative
2 (TAAL) consecutive
--e voegwoorden = conjunctiones consecutive


gevolglijk BW

1 consequentemente
de termijn is verstreken, -- is hij verplicht te betalen = le termino ha expirate, consequentemente ille es obligate a pagar


gevolgtrekkend BN

1 conclusive, illative


gevolgtrekking ZN

1 conclusion, consequentia, inferentia, illation, (van bijz. naar alg.) induction, (van alg. naar bijz) deduction
onjuiste -- = conclusion/deduction erronee, paralogismo
voorbarige -- = conclusion prematur
gewaagde -- = conclusion osate
logische -- = deduction logic
deductieve -- = inferentia deductive
--en maken = traher conclusiones, concluder, deducer, inducer, inferer


gevolmachtigd BN

1 plenipotentiari, autorisate
-- minister = ministro plenipotentiari
-- persoon = persona autorisate


gevolmachtigde ZN

1 mandatario, procurator, plenipotentiario


gevonkel ZN

1 brillantia, resplendentia


gevoord BN

1 (PLANTK) sulcate


gevorderd BN

1 avantiate
op --e leeftijd = a un/in etate avantiate
in een --e staat van ontbinding = in un stato avantiate de decomposition
wegens het --e uur = a causa del hora avantiate
het werk is in een zeer -- stadium = le travalio es multo avantiate


gevorderde ZN

1 avantiato
cursus voor --n = curso pro studentes avantiate/pro avantiatos


gevorkt BN

1 furcate, bifurcate
--e drijfstang = biella furcate
--e krukas = arbore a manivella bifurcate
2 (PLANTK) dichotomic


gevormd BN

1 (met een bepaalde vorm) formate, conformate, modellate
goed --e neus = naso ben formate
2 (volledig ontwikkeld) formate, disveloppate
een -- karakter = un character plenmente disveloppate
3 (R.K.) confirmate


gevouwen BN

1 plicate


gevraag ZN

1 questiones reiterate


gevraagd BN

1 petite, demandate, recercate
--e vergunning = licentia petite
een veel --e presentator = un presentator multo demandate/popular
niet zeer -- = non multo recercate


gevreesd BN

1 timite
-- kritikus = critico timite
zich -- maken = facer se timite
het --e ogenblik nadert = le momento timite/critic approcha {sj}


gevrijwaard BN

1 immun


gevuld BN

1 (dik, rond) plen, rotunde, complete
-- gezicht = visage plen
2 (van binnen volgemaakt) reimplite, (CUL) farcite
een goed --e beurs = un bursa pesante
--e tomaten = tomates farcite
3 (van tanden en kiezen) plumbate
gevulde -- = molar plumbate


gewaad ZN

1 (opperkleed) habito
(FIG) het boek is in een keurig -- gestoken = le libro es ben presentate
2
(KERK) liturgisch -- = vestimento liturgic
3 (kledij) habito(s), vestimento(s), costume
plechtig -- = vestimento de ceremonia


gewaagd BN

1 audace, audaciose, hasardate, hasardose, osate, riscose, riscate, (dubbelzinnig) equivoc, (schuin) scabrose
--e grap = burla osate
--e sprong = salto riscose
--e toespeling = allusion osate
--e onderneming = interprisa riscate/hasardose
--e stelling = these (-esis) audace/audaciose
--e theorie = theoria hasardate
--e speculaties = speculationes hasardose
--e woordspeling = joco de parolas equivoc/scabrose
-- oordeel = judicio hasardate
--e scène = scena osate
-- décolleté = décolleté audace
ze zijn aan elkaar -- = le un vale le altere
de twee ploegen zijn aan elkaar -- = le duo equipas se equilibra


gewaagdheid ZN

1 audacia, character riscate/hasardose


gewaand BN

1 (vermeend) supponite, putative, presumite, (voorgewend) pretendite
--e vader = patre putative
--e vriend = amico pretendite
2 (denkbeeldig) imaginate


gewaarmerkt BN

1 autorisate, legalisate, certificate, authentic, authenticate
-- afschrift = copia autorisate/legalisate/certificate/authentic/authenticate


gewaarworden WW

1 (zien) perciper, apperciper, discoperir, observar
2 (merken, beseffen) sensar, dar se conto de
3 (ervaren) sentir, sensar, experimentar
dat zal je --! = tu lo videra


gewaarwording ZN

1 sensation, (waarneming) perception, (indruk) impression
-- van afkeer = sensation de disgusto/de aversion/de repulsion/de repugnantia
-- van een lichtschijnsel = perception de un luce/lumine
onaangename -- = sensation disagradabile
zinnelijke --en = perceptiones sensual
vreemde -- = impression estranie


gewafeld BN

1 gaufrate, gofrate


gewag ZN

1 mention
-- maken van = facer mention de, mentionar, signalar, parlar de, citar


gewagen WW

1 facer mention (de), mentionar, signalar, parlar (de), citar
de geschiedenis gewaagt van zijn heldendaden = le historia face mention de su actos heroic/de heroismo


gewaggel ZN

1 ambulatura titubante/vacillante/vacillatori


gewapend BN

1 armate
-- conflict = conflicto armate
--e strijd = lucta armate
-- beton = cemento/beton armate
-- glas = vitro armate
--e macht = fortia(s) armate
-- verzet = resistentia armate
--e neutraliteit = neutralitate armate
--e vrede = pace armate
--e interventie = intervention armate
-- zijn tegen de kou = esser armate contra le frigido
-- met pijl en boog = armate de un arco e de sagittas
--e lintworm = tenia armate
tot de tanden -- = armate (usque) al dentes
onder -- geleide = sub escorta armate
-- zijn tegen de kou = esser preparate pro le frigido
zij was met een paraplu tegen de regen -- = illa habeva un parapluvia pro proteger se del pluvia
met een fototoestel -- = equipate con un camera (photographic)


gewapenderhand BW

1 a/de/con mano armate, per medio del armas, per via de armas, con le fortia del armas, con le armas in le mano, militarmente
-- tussen beide komen = intervenir militarmente


gewapper ZN

1 flottation


gewar ZN

1 confusion


gewarrel ZN

1 (le) tornear


gewas ZN

1 (bepaalde plant) vegetal, planta
uitheemse --sen = plantas exotic
inlandse --sen = plantas indigena/endemic
2 (gekweekte planten/vruchten) recolta
-- 1980 = recolta 1980
het -- staat goed = le recolta essera bon
vruchten van eigen -- = fructos de proprie recolta
wijn van het voorlaatste -- = vino del penultime recolta
3 (al wat er groeit aan planten) vegetation
4 (uitwas) excrescentia


gewasbescherming ZN

1 protection del recolta/plantas


gewasbeschermingsmiddel ZN

1 pesticida


gewassen BN

1 lavate
-- tekening = designo lavate


gewast BN

1 cerate, incerate
-- linnen = tela cerate/incerate
--e taf = taffeta cerate/incerate


gewaterd BN

1 (doortrokken met water) impregnate de aqua
-- hout = ligno impregnate de aqua
2 (mbt stoffen) moiré (F)
-- satijn = satin (F) moiré
3
een schoon --e diamant = un diamante del plus belle aqua, un diamante purissime


gewatteerd BN

1 wattate
--e stof = tela wattate
--e deken = copertura wattate


gewauwel ZN

1 garrulada insensate, parolas stupide
sentimenteel -- = garrulada sentimental


geweeklaag ZN

1 lamentationes, lamentos, jeremiades


geween ZN

1 lacrimation, lacrimas, lamentationes


geweer ZN

1 fusil
automatisch -- = fusil automatic
halfautomatisch -- = fusil semi-automatic
dubbelloops -- = fusil a/de duo cannones
-- in de aanslag = fusil al spatula
pal van een -- = arresto de un fusil
het -- schouderen = poner le fusil al spatula/humero
een -- laden = cargar un fusil
een -- afschieten = discargar un fusil
het afschieten van een -- = le discarga de un fusil
schootsafstand van een -- = portata de un fusil
het -- presenteren = presentar le armas
in het -- komen = prender le armas, (FIG) entrar in action


geweerfabriek ZN

1 fabrica/manufactura de fusiles


geweerfabrikant ZN

1 fabricante de fusiles


geweerhaakt BN

1 uncinate


geweerkogel ZN

1 balla de fusil


geweerkolf ZN

1 calce de fusil


geweerlade ZN

1 fuste/cassa de fusil


geweerlading ZN

1 carga


geweerloop ZN

1 cannon de fusil


geweermaker ZN

1 armero


geweermakerij ZN

1 fabrica/manufactura de fusiles
2 fabrication de fusiles


geweermitrailleur ZN

1 fusil mitraliatrice


geweerpatroon ZN

1 cartucha {sj} (de fusil)


geweerrek ZN

1 rastro de fusiles


geweerriem ZN

1 corregia de fusil, portafusil


geweerschot ZN

1 colpo/tiro de fusil
op een -- afstand = a portata de fusil


geweertje ZN

1 parve fusil
gebroken -- = insignia antimilitarista/antilimilitaristic


geweervet ZN

1 grassia de/pro armas


geweervuur ZN

1 foco/colpos de fusil, fusillada


gewei ZN

1 (horens) cornos, cornamento, cornatura
-- van een hert = cornos/cornamento/cornatura cervin/de cervo
2 (ingewand) entranias, intestinos


geweiboom ZN

1 gymnoclado dioic


geweidragend BN

1 con cornos, con cornamento, con cornatura


geweifel ZN

1 (aarzeling) hesitation(es), vacillation(es), (besluiteloosheid) indecision, irresolution


geweigerd BN

1 refusate, non acceptate


geweld ZN

1 violentia, fortia
psychisch -- = violentia psychic
fysiek -- = violentia physic
verbaal -- = violentia verbal
seksueel -- = violation, stupro
zonder -- = sin violentia, pacificamente
-- van de storm = violentia del tempesta
-- van wapenen = fortia del armas
-- gebruiken = emplear fortia, fortiar, usar violentia, violentar
-- plegen = committer violentia
sporen van -- dragen = portar/monstrar tracias de violentia
het gebruiken van -- = fortiamento
er moest -- aan te pas komen = on debeva recurrer al violentia
voor -- wijken/zwichten/opzij gaan = ceder al violentia
met groot -- = per/con grande violentia, multo violentemente
met ruw/grof/bruut -- = per/con fortia brute/brutal, brutalmente
met zacht -- = con dulce violentia
met -- van wapenen = a/per fortia de armas
de waarheid -- aandoen = violentar/mutilar/trair le veritate
iemand -- aandoen = facer violentia a un persona
een vrouw -- aandoen = (verkrachten) violar un femina
de grammatica -- aandoen = maltractar le grammatica, infringer/transgreder le leges del grammatica
de eerbaarheid -- aandoen = offender al pudor
tot -- overgaan, zijn toevlucht nemen tot -- = haber recurso al violentia/fortia, recurrer al violentia/fortia
zijn geweten -- aandoen = violentar su conscientia
-- met -- beantwoorden = responder al violentia per/con le violentia
hij rukte de deur met -- open = ille ha aperite le porta violentemente, ille ha fortiate le porta
2 (lawaai) fracasso, tumulto


geweldbeheersing ZN

1 controlo del violentia


gewelddaad ZN

1 acto de violentia


gewelddadig BN

1 violente
--e dood = morte violente
--e groepering = organisation/gruppo violente
--e revolutie = revolution violente
--e scènes = scenas violente/de violentia
--e aanslag = aggression con violentia/a mano armate
een --e dood sterven = morir un/de morte violente/per medios violente
op --e wijze = violentemente, per fortia
-- optreden/te werk gaan = usar violentia, ager con violentia
zijn toevlucht nemen tot -- optreden = haber recurso al violentia/fortia, recurrer al violentia/fortia


gewelddadigheid ZN

1 violentia
--en = vias de facto
zijn toevlucht nemen tot -- = recurrer al violentia/al fortia, haber recurso al violentia/al fortia


gewelddelict ZN

1 violentia


geweldenaar ZN

1 (sterk persoon) hercules, titan
2 (uitblinker) asse, crack (E)
3 (dwingeland, tiran) tyranno, despota


geweldenarij ZN

1 (daad van geweld) acto de violentia, violentia
2 (dwingelandij) tyrannia, despotismo


geweldig BN

1 (enorm, reusachtig) enorme, extraordinari, formidabile, terribile, gigantesc, colossal, tremende, stupende
-- succes = successo extraordinari/sensational
--e honger = fame terribile
--e inspanning = effortio enorme
-- bedrag = summa/amonta colossal/enorme/astronomic
--e eetlust = appetito enorme
-- gebouw = edificio enorme/colossal
--e herrie = fracasso terribile
--e stommiteiten uithalen = committer stupiditates enorme/stupende
-- applaus = salva de applausos
hij is -- = ille es phenomenal, ille es un genio
zij is -- chaotisch = illa es terribilemente chaotic
2 (prachtig, heel mooi) magnific, magnificente, excellente, phantastic, splendide, superbe, stupende
-- idee = idea phantastic
-- aanbod = offerta phantastic/stupende
3 (heftig, onstuimig) violente, vehemente, impetuose, furiose
--e storm = tempesta furiose
--e wanhoop = despero vehemente
-- verlangen = desiro/desiderio impetuose


geweldinstructie ZN

1 instruction re/super le empleo/uso de violentia/fortia


geweldloos BN

1 non violente, sin violentia
-- verzet/weerbaarheid = resistentia passive/pacific/non violente


geweldloosheid ZN

1 non-violentia, non-resistentia
-- prediken = predicar le non-violentia


geweldmiddelen ZN MV

1 medios de fortia


geweldpleging ZN

1 acto/empleo de violentia, violentia
openlijke -- = violentia public
diefstal met -- = robamento con violentia


geweldscriminaliteit ZN

1 criminalitate violente


geweldsexces ZN

1 excesso de violentia


geweldsgolf ZN

1 unda de violentia


geweldsmisdrijf ZN

1 crimine violente


geweldsniveau ZN

1 nivello de violentia


geweldsslachtoffer ZN

1 victima de violentia


geweldsspiraal ZN

1 spiral del violentia
de -- doorbreken = rumper le spiral del violentia


geweldsuitbarsting ZN

1 explosion de violentia


gewelf ZN

1 volta, (van halfkoepel of nis) concha
onderaards -- = subterraneo, (in kerk) crypto
schuin -- = volta inclinate
cilindrisch -- = volta cylindric
ribben van een -- = ossatura de un volta
een -- bouwen = voltar


gewelf(boog)rug ZN

1 extradorso


gewelfboog ZN

1 arco voltate/de volta, cintra


gewelfbouwer ZN

1 constructor de voltas


gewelfconstructie ZN

1 construction de un volta


gewelfd BN

1 (BOUWK) voltate, arcate, in forma de volta
-- gang = corridor arcate/voltate
2 (gebogen van lijn of vlak) curvate, arcate, (bol) convexe
-- voorhoofd = fronte arcate, fronte legiermente convexe
--e wenkbrauwen = supercilios arcate


gewelfdheid ZN

1 convexitate


gewelfvorm ZN

1 forma de volta


gewemel ZN

1 formicamento, pullulation, confusion
-- van kleuren = confusion de colores


gewend BN

1 habituate (a), accostumate (a), familiarisate (con)
aan iets -- raken = habituar se a un cosa
ik ben dat rumoer wel -- = io jam es habituate/accostumate a iste ruito
ben je al een beetje --? = tu jam te ha acclimatate un pauco/un poco?
dat ben ik niet van je -- = assi io non te cognosce
wat was hij vriendelijk, dat zijn we niet van hem -- = ille non sole esser tanto amabile como ille se ha monstrate ora


gewennen WW

1 (gewoon maken) habituar (a), accostumar (a)
2 (gewoon worden/raken) habituar se (a), accostumar se (a), familiarisar se (con)
3 (zich thuis gaan voelen) acclimatar se
ik ben er nog niet gewend = io non jam me ha acclimatate


gewenning ZN

1 habituation
-- aan slaapmiddelen = habituation al somniferos
2 (aan een ander klimaat, aan een andere omgeving) acclimatation


gewenningsfase ZN

1 phase de habituation


gewenningsperiode ZN

1 periodo de habituation


gewenningsproces ZN

1 processo de habituation


gewenst BN

1 (gewild) desirate, desiderate, volite
het --e resultaat bereiken = obtener le resultato desirate
zijn poging heeft het --e gevolg = su tentativa ha le effecto desirate/desiderate
het --e effect teweegbrengen = provocar le effecto volite
2 (wenselijk) desirabile, desiderabile, (gepast) opportun, conveniente, (verplicht) de rigor
hij achtte het niet -- het gesprek voort te zetten = ille estimava que il non esseva opportun/conveniente de continuar le conversation
avondkleding -- = le habito de soirée (F) es de rigor


gewenstheid ZN

1 desirabilitate, desiderabilitate


gewentel ZN

1 movimento rolante


gewerveld BN

1 vertebrate
--e dieren = animales vertebrate, vertebratos


gewerveldheid ZN

1 vertebralitate


gewest ZN

1 (landstreek) region
naburig -- = region confinante
tussen de --en onderling = interregional
2 (provincie) provincia
de Vlaamse --en = le provincias de Flandria
3 (departement) departimento
4 (district) districto


gewestaangelegenheid ZN

1 question regional/provincial/del districto


gewestelijk BN

1 (regionaal) regional, provincial
-- plan = plano regional
--e ontwikkelingsmaatschappij = societate regional de disveloppamento
2 (dialectisch) regional, provincial, dialectal
--e uitdrukking = expression regional/dialectal, provincialismo, regionalismo
--e vormen = formas dialectal


gewestplan ZN

1 plano regional/provincial


gewestspraak ZN

1 dialecto


gewesttaal ZN

1 dialecto


gewestvorming ZN

1 formation de provincias/districtos/regiones, regionalisation


geweten ZN

1 conscientia
artistieke -- = conscientia artistic
bezoedeld -- = conscientia cargate/maculate
stem van het -- = voce/appello del conscientia
nauwgezet/streng -- = conscientia stricte/delicate
ruim -- = conscientia elastic/large
vrijheid van -- = libertate de conscientia
opstand van het -- = insurrection del conscientia
zijn eigen -- volgen = sequer (le dictamine de) su conscientia
zijn -- geruststellen = tranquillisar/quietar/appaciar su conscientia
zijn -- sussen = facer tacer su conscientia/le voce del conscientia
het -- belasten = cargar le conscientia, pesar super le conscientia
een ruim -- hebben = haber le conscientia elastic, esser large de conscientia
zeggen wat men op zijn -- heeft, zijn -- ontlasten = discargar/liberar su conscientia
een gerust -- hebben = haber le conscientia tranquille/in pace
met zijn -- overhoop liggen = non esser in pace con su conscientia
het met zijn -- op een akkoordje gooien = transiger con su conscientia
zijn -- geweld aandoen = violentar su conscientia
mijn -- fluistert me in dat = mi conscientia me dice que
naar eer/plicht en -- = secundo su conscientia
iets op zijn -- hebben = haber un cosa super le conscientia


gewetenloos BN

1 sin scrupulos, sin conscientia, inscrupulose, machiavellic, immoral
--e politicus = politico sin scrupulos
--e schurk = villano immoral
-- zijn = non haber scrupulos/conscientia


gewetenloosheid ZN

1 manco/mancantia/falta de scrupulos/de conscientia, immoralitate, machiavellismo


gewetensangst ZN

1 remorso (de conscientia)


gewetensbezwaar ZN

1 scrupulo (de conscientia), objection de conscientia, compunction
zijn --en opzij zetten = vincer su scrupulos
vrijstelling van de dienstplicht op grond van --en = exemption del servicio militar pro objection de conscientia


gewetensbezwaarde ZN

1 objector de conscientia


gewetensconflict ZN

1 crise/crisis/conflicto de conscientia, conflicto moral


gewetensdrama ZN

1 drama de conscientia


gewetensdrang ZN

1 instincto del conscientia


gewetensdwang ZN

1 coaction moral/religiose, coercition moral, violation del libertate de conscientia


gewetensgeld ZN

1 moneta de conscientia, restitution anonyme


gewetensgevangene ZN

1 prisionero de conscientia


gewetensknaging ZN

1 Zie: gewetenswroeging


gewetenskwelling ZN

1 tortura del conscientia


gewetenskwestie ZN

1 caso de conscientia


gewetensnood ZN

1 dilemma moral


gewetensonderzoek ZN

1 examine del conscientia


gewetenspijn ZN

1 dolor de conscientia


gewetensplicht ZN

1 deber de conscientia


gewetensprobleem ZN

1 problema de conscienta


gewetensrust ZN

1 tranquillitate del conscientia


gewetensstrijd ZN

1 Zie: gewetensconflict


gewetenstwijfel ZN

1 dubita de conscientia


gewetensvol BN

1 scrupulose, conscientiose
-- advocaat = advocato conscientiose
-- handelen = ager conscientiosemente


gewetensvraag ZN

1 question/problema/caso de conscientia


gewetensvrijheid ZN

1 libertate de conscientia


gewetenswroeging ZN

1 remorso (de conscientia), compunction, contrition
gefolterd door -- = tormentate per remorso (de conscientia)


gewetenszaak ZN

1 cosa de conscientia


gewettigd BN

1 (legitiem, gerechtvaardigd) legitime, justificate, (gegrond) fundate
--e uitgaven = expensas justificate
--e verwachtingen = expectationes fundate
het vermoeden is -- dat = il pare juste supponer que, il ha bon rationes suspectar que
2 (geëcht) legitimate
-- kind = infante legitimate


gewezen BN

1 (voormalig) ex-
-- minister = ex-ministro
mijn -- echtgenoot = mi ex-marito


gewicht ZN

1 peso
bruto -- = peso brute
netto -- = peso nette
gemiddeld -- = peso medie
het volle -- = tote le peso
dood -- = peso morte
levend -- = peso vive
in -- toenemen = crescer in peso
bij het -- verkopen = vender a peso
dit schilderij is zijn -- in goud waard = iste pictura vale su peso in auro
--en van een klok = pesos de un horologio
het -- der jaren = le peso del annos
met zijn hele -- = con tote su peso
argument van -- = argumento de peso
(NAT) soortelijk -- = peso/gravitate specific, densitate
van hetzelfde -- = equiponderante
2 (voorwerp om mee te wegen) peso
ijzeren en koperen --en = pesos de ferro e de cupro
maten en --en = mesuras e pesos, pesos e mesuras
3 (belang) importantia, gravitate, notabilitate
een persoon van -- = un persona de importantia
-- aan iets hechten = attribuer/attachar {sj}/dar/conceder importantia a un cosa, dar peso a un cosa
hij is doordrongen van het -- van de zaak = ille es penetrate/totalmente consciente del importantia del cosa
van het grootste -- = del major importantia
-- in de schaal leggen = pesar in le balancia, esser importante, haber multe influentia
4 (massa, last, druk) peso, onere, massa, carga
-- der jaren = peso del annos


gewichtheffen WW

1 (sub)levar pesos
aan -- doen = practicar le halterophilia


gewichtheffen ZN

1 (sub)levamento de pesos, halterophilia


gewichtheffer ZN

1 (sub)levator de pesos, halterophilo


gewichtig BN

1 importante, considerabile, grave, momentose, significante, de peso
-- ambt = function importante
-- persoon = persona de importantia/de un certe peso, personage importante
--e dag = die importante
-- stap = passo importante
--e gebeurtenissen = eventos importante/grave/significante
--e beslissingen = decisiones momentose
-- onderwerp = subjecto de peso
-- doen = dar se (aere de/aeres de) importantia, pontificar


gewichtigdoenerig BN

1 infatuate, pompose, vangloriose


gewichtigdoenerij ZN

1 aere de importantia/sufficientia, infatuation, vanteria, vangloria


gewichtigheid ZN

1 (belangrijkheid, gewicht) importantia, peso, gravitate
2 (air van gewichtig te zijn) aere de importantia/de sufficientia, fatuitate


gewichtigst BN

1 cardinal, capital, major


gewichtloos BN

1 sin peso


gewichtloosheid ZN

1 stato sin peso, absentia de peso/gravitate, imponderabilitate
in een toestand van -- verkeren = esser in un stato de absentia de peso


gewichtsanalyse ZN

1 analyse (-ysis) ponderal


gewichtsbepaling ZN

1 dtermination de peso


gewichtscoëfficiënt ZN

1 coefficiente de peso


gewichtscontrole ZN

1 controlo de peso


gewichtsdeel ZN

1 quantitate, parte in peso
neem één -- boter op thee --en suiker = prende un quantitate/parte de butyro pro duo quantitates/partes de sucro


gewichtseenheid ZN

1 unitate de peso


gewichtsfunctie ZN

1 function de peso


gewichtsklasse ZN

1 categoria de peso
ingedeeld in de zwaarste -- = classificate como peso pesante


gewichtsleer ZN

1 barologia


gewichtsmanco ZN

1 manco de peso


gewichtsoverschot ZN

1 surplus (F) ponderal


gewichtspercentage ZN

1 percentage ponderal/de peso


gewichtsregulatie ZN

1 regulation de peso


gewichtstabel ZN

1 tabello de pesos


gewichtstelsel ZN

1 systema de pesos


gewichtstoename ZN

1 augmento/augmentation ponderal/de peso


gewichtstoeneming ZN

1 Zie: gewichtstoename


gewichtstuk ZN

1 peso


gewichtsverdeling ZN

1 division del peso


gewichtsverhouding ZN

1 proportion ponderal/de peso
wet van de constante --en = lege del constantia del proportiones (de peso)


gewichtsverlies ZN

1 Zie: gewichtsvermindering


gewichtsvermeerdering ZN

1 Zie: gewichtstoename


gewichtsvermindering ZN

1 diminuition/reduction/perdita ponderal/de peso


gewichtsverschil ZN

1 differentia ponderal/de peso


gewichtwerpen ZN

1 lanceamento de peso


gewiebel ZN

1 balanciamento


gewieg ZN

1 balanciamento


gewiekst BN

1 (slim, sluw) astute
2 (handig, ervaren) habile, experte


gewiekstheid ZN

1 (slimheid, sluwheid) astutia
2 (handigheid) habilitate


gewiekt BN

1 alate
de -- zangers van het woud = le cantatores alate del bosco


gewijd BN

1 (geheiligd) sacrate, sancte
de --e band van het huwelijk = le ligamine sacrate del matrimonio/del maritage
--e Schrift = Scriptura Sancte
--e geschiedenis = historia sancte
2 (wat gezegend is) sancte, consecrate, benedicte
--e aarde = terra consecrate/benedicte/sancte
-- water = aqua benedicte/sancte
--e plaatsen = locos consecrate
3 (met de liturgie in verband staande) religiose, sacre, sacral, sacrate, sacramental
--e handeling = acto sacramental
--e riten = ritos sacramental
--e muziek = musica religiose/sacrate/sacre
--e redenaar = orator sacrate
het -- zijn = sacralitate
4 (een wijding ontvangen hebbend) ordinate, consecrate
-- priester = prestre ordinate/consecrate


gewijsde ZN

1 (JUR) judicato
kracht van -- hebben = haber fortia de judicato


gewijsde BN

1 (JUR) judicate
--e zaak = cosa judicate


gewijzigd BN

1 modificate, cambiate, reformate, alterate


gewild BN

1 (in trek) demandate, in demanda, in voga, popular, volite, (van personen) recercate, (goed verkoopbaar) ben vendibile/mercabile
dat artikel is -- = iste articulo es in demanda
in gezelschap is hij zeer -- = su compania es multo recercate
2 (geforceerd) fortiate, recercate, affectate, manierate, artificial, facticie
-- vriendelijk = con amabilitate fortiate/affectate/fingite


gewildheid ZN

1 (het in trek zijn) popularitate, (goede verkoopbaarheid) bon vendibilitate/mercabilitate
2 (het geforceerd zijn) affectation, artificialitate, manierismo


gewillig BN

1 (bereidwillig) docile, sequace, obediente, tractabile, ductibile
-- dier = animal docile
-- kind = infante docile
zich -- tonen = monstrar se docile
hij ging -- met ons mee = ille nos accompaniava sin resister se/sin opponer se
2 (niet afgedwongen) voluntari(e)
een --e toestemming = un autorisation date con plen voluntate
hij gaat -- met ons mee = ille va con nos voluntari(e)mente


gewilligheid ZN

1 (volgzaamheid) docilitate, obedientia, tractabilitate
2 (bereidwilligheid) bon voluntate, bon disposition, disposition favorabile


gewimpeld BN

1 con un oriflamma


gewimperd BN

1 con/habente cilios, ciliate
2 (PLANTK) ciliate
-- breukkruid = herniaria ciliate


gewin ZN

1 ganio, profito, beneficio, lucro
groot/klein -- = grande/parve profito


gewinnen WW

1 (verwerven) acquirer, ganiar
iemands gunst -- = ganiar le favor(es) de un persona
2 (verwekken, telen) generar, ingenerar
Abraham gewon Isaäc = Abraham ingenerava Isaac
3 (winnen, vooruitgaan) ganiar
-- in schoonheid = ganiar in beltate


gewinziek BN

1 Zie: gewinzuchtig


gewinzucht ZN

1 aviditate/appetito/amor de moneta, sete de lucro, cupiditate


gewinzuchtig BN

1 avide (de ganio), cupide


gewip ZN

1 balanciamento


gewirwar ZN

1 imbroliamento, confusion
een -- van draden = un imbroliamento de filos


gewis BN

1 (onontkoombaar) certe, secur, inevitabile, immancabile
--se dood = morte certe/secur
--e ondergang = ruina secur
2 (vaststaand) certe, secur, determinate, definite, indubitabile
hij komt -- = il es secur que ille veni


gewisheid ZN

1 certitude, securitate


gewissel ZN

1 cambios continue, excambio, alternation, fluctuation, variation


gewit BN

1 blanchite
--te muur = muro blanchite


gewoeker ZN

1 proliferation
2 (financieel) usura


gewoel ZN

1 (het voortdurend woelen) agitation, disordine
2 (menigte) pressa
3 (onrustige beweging) agitation, effervescentia


gewogen BN

1 ponderate
-- gemiddelde = media ponderate


gewold BN

1 lanose, a lana


gewolkt BN

1 coperite/coperte de nubes
2
--e zijde = seta moiré (F)
-- glas = vitro translucente


gewond BN

1 vulnerate, lese
licht -- = legiermente/levemente vulnerate
zwaar -- = gravemente vulnerate


gewonde ZN

1 vulnerato
licht -- = vulnerato legier
zwaar -- = vulnerato grave


gewondenhulp ZN

1 adjuta/assistentia a vulneratos


gewondentransport ZN

1 transporto/transportation de vulneratos


gewondenvervoer ZN

1 Zie: gewondentransport


gewone (het) ZN

1 (le) ordinario


gewonnen BN

1
zich -- geven = dar se vincite, capitular


gewoon BN

1 (waaraan men gewend is) ordinari, habitual, familiari, usual
dat is mijn --e plaats = isto es mi placia habitual
het --e leven = le vita quotidian/de tote le dies/de cata die
zoals ik -- ben = como es mi habitude/costume, como io sole facer
2 (gebruikelijk) ordinari, habitual, accostumate, costumari, consuete, currente, normal, usual, solite, familiari, commun
--e betekenis van een woord = signification/acception ordinari/commun/currente de un parola
--e gang van zaken = curso/marcha {sj} ordinari/normal/usual del cosas
zijn --e gang gaan = sequer su curso habitual/accostumate
de --e manier van doen = le maniera habitual
op het --e tijdstip = al hora accostumate/usual
de --e manier van spreken van deze man = le maniera currente de parlar de iste homine
het --e publiek = le publico currente
-- woord = parola currente
3 (van de meest bekende soort) ordinari, commun
de --e mol = le talpa commun
de --e asperge = le asparago commun
--e aandelen = actiones ordinari
--e rechtbank = tribunal ordinari
-- mens = persona normal
-- soldaat = soldato simplice
de --e man = le homine commun, le homine del strata
in -- schrift = in scriptura commun
4 (niet opvallend, alledaags) ordinari, conventional, banal, vulgar, quotidian
het --e leven = le vita quotidian
--e vorm van griep = forma banal de grippe
--e naam van een plant = nomine vulgar de un planta
-- maken = banalisar
5 (gewend aan, vertrouwd met) accostumate, habituate
-- raken aan = accostumar se a, habituar se a
-- zijn te/om = esser accostumate/habituate a, haber le costume/habitude de, soler de facer
zoals ik -- ben = secundo mi habitude/costume
ik ben het zo -- = io es accostumate a isto
6 (natuurlijk, ongekunsteld) natural, simple, simplice


gewoon BW

1 (op de gebruikelijke wijze) como sempre/semper
2 (in de gebruikelijke mate) normalmente, communmente
zij is meer dan -- begaafd = illa es plus que medianmente dotate
3 (ronduit gezegd) francamente, (werkelijk) realmente, (simpelweg) simplemente
-- heerlijk = simplemente meraviliose
dat vlees is -- niet te eten = iste carne es francamente inedibile/non mangiabile
ik kan -- niet anders = isto es le unic maniera
4 (zonder meer) sin plus


gewoonheid ZN

1 (het gewoon-zijn aan iets) habitualitate
2 (het niet-bijzonder-zijn, alledaagsheid) quotidianitate, banalitate, trivialitate, aspecto ordinari, (PEJ) vulgaritate


gewoonlijk BW

1 normalmente, ordinarimente, generalmente, communmente, usualmente, solitemente, habitualmente, de costume, in general
zoals -- = secundo le costume, como de costume
wij eten -- om zes uur = nos ha le habitude/le costume de mangiar a sex horas, nos sole mangiar a sex horas


gewoonte ZN

1 habitude, habito, usantia, usage, uso, more, costume, consuetude, routine (F)
ingewortelde -- = institution
ingekankerde -- = habito/habitude inveterate
slechte -- = mal habitude/costume, (ondeugd) vitio
ergerlijke -- = habitude/costume irritante
barbaarse --n = usantias/costumes barbaric
vaste -- = costume/habitude fixe/establite
de macht der -- = le fortia del habitude/costume
een -- van iets maken = facer de un cosa un costume
een -- aannemen = prender/adoptar/acquirer/contractar un habitude/costume/costume
een -- verliezen = perder un habitude/costume
een -- afleren = corriger un habitude/costume
met een -- breken = rumper con un habitude/costume
een -- opgeven = abandonar un habitude/costume
hij doet het uit -- = ille lo face per habitude/costume
bestaande --en = usages establite/in vigor
het is de -- dat = on sole
de -- is een tweede natuur = le habitude/costume es un secunde natura
deze -- is in onbruik geraakt = iste costume ha cadite in disuso
dat is anders mijn -- niet = io non ha le costume facer ille cosas, isto normalmente non es mi costume
uit -- handelend = routinari {oe}
een oude vaderlandse -- = un vetule tradition national
die -- is afgeschaft = on ha supprimite iste costume
ouder -- = secundo un vetule costume
-- maakt wet = le costume face lege


gewoontedief ZN

1 robator/fur habitual


gewoontedier ZN

1 animal de habito/costume, (mens) routinero {oe}
de mens is een -- = le homine es un animal de costume, le homine es le sclavo de su habitudes


gewoontedrinker ZN

1 bibitor inveterate/consuetudinari/habitual


gewoontegebaar ZN

1 gesto habitual/accostumate


gewoontegetrouw BW

1 fidelmente a mi/tu/su habitudes, in accordo con le costume, habitualmente, secundo le habitude


gewoontehandeling ZN

1 automatismo


gewoontemens ZN

1 Zie: gewoontedier


gewoontemisdadiger ZN

1 delinquente habitual/de habitude, recidivista


gewoonterecht ZN

1 derecto costumari/consuetudinari/non scripte


gewoontevorming ZN

1 acquisition/formation/creation de un habitude/de un habito
er treedt -- op = (un cosa) se transforma in habito


gewoontjes BN

1 ordinari, simple, simplice, banal
zijn vrienden zijn heel -- = su amicos es multo simple


gewoonweg BW

1 (als iets gewoons) simplemente, simplicemente
2 (ronduit, bepaald) francamente, simplemente, simplicemente
uw handschrift is -- onleesbaar = vostre scriptura es francamente/simplemente illegibile


geworden WW

1
iemand laten -- = lassar facer un persona, lassar un persona facer a su guisa {gi}


gewormte ZN

1 vermes, vermina


geworstel ZN

1 luctas


geworteld BN

1 (ook FIG) radicate
diep/vast -- vooroordeel = prejudicio profundemente/firmemente/solidemente/multo radicate


gewraakt BN

1
de --e brief = le littera in question


gewricht ZN

1 (ANAT) articulation, juncto, junctura, conjunctura
-- van de schouder = articulation/junctura del spatuladel humero
intervertebraal -- = articulation intervertebral
pijn in de --en = dolores articular
2 (verbinding tussen delen van een werktuig) juncto, articulation, junctura
door een -- verbinden = articular
3 (PLANTK) juncto, articulation, nodo


gewrichtsaandoening ZN

1 arthropathia, affection articular


gewrichtsband ZN

1 ligamento articular


gewrichtsbeschrijving ZN

1 arthrographia


gewrichtsbloeduitstorting, gewrichtsbloeding ZN

1 hemarthrose (-osis)


gewrichtsholte ZN

1 cavitate articular/glenoide/glenoidal/del juncto, glena


gewrichtsholteontsteking ZN

1 synovitis


gewrichtskapsel ZN

1 capsula articular/synovial


gewrichtsknobbel ZN

1 condylo articular


gewrichtskom ZN

1 Zie: gewrichtsholte


gewrichtskop ZN

1 testa, capite
-- van het opperarmbeen = testa/capite del humero


gewrichtsontsteking ZN

1 arthritis, inflammation del junctos


gewrichtsoperatie ZN

1 arthrotomia


gewrichtspan ZN

1 acetabulo


gewrichtspijn ZN

1 dolor articular, anthralgia


gewrichtsreuma ZN

1 Zie: gewrichtsreumatiek


gewrichtsreumatiek ZN

1 rheumatismo articular, arthritis rheumatoide


gewrichtsslijmvies ZN

1 synovia


gewrichtsslijtage ZN

1 arthrose (-osis)


gewrichtssmeer ZN

1 synovia


gewrichtsspleet ZN

1 Zie: gewrichtsholte


gewrichtsstijfheid ZN

1 Zie: gewrichtsverstijving


gewrichtstuberculose ZN

1 tuberculose (-osis) (osteo)articular


gewrichtsuitsteeksel ZN

1 condylo


gewrichtsverlamming ZN

1 Zie: gewrichtsverstijving


gewrichtsverstijving ZN

1 ankylose (-osis)


gewrichtsvlak ZN

1 Zie: gewrichtvlakte


gewrichtsvlies ZN

1 membrana synovial


gewrichtsvliesontsteking ZN

1 synovitis


gewrichtsvloeistof ZN

1 synovia


gewrichtsvocht ZN

1 synovia


gewrichtswaterzucht ZN

1 hydarthrose (-osis)


gewrichtsziekte ZN

1 affection/maladia articular/del juncto(s), arthropathia


gewrichtvlakte ZN

1 facietta articular


gewriemel ZN

1 formicamento
-- van wormen = formicamento de vermes


gewrijf ZN

1 fricamento


gewrocht ZN

1 (voortbrengsel van scheppende arbeid) producto, creation, obra
kunstig -- = obra ingeniose, obra de arte
voortreffelijk -- = obra excellente
2 (onstoffelijk voortbrengsel) obra, creation
de grootste --en van de dicht- en toonkunst = le plus grande obras del poesia e del musica
3 (vreemdsoortig werkstuk) obra bizarre, monstro


gewroet ZN

1 (FIG) maneos, intricos, intrigas


gewrongen WW

1 (verdraaid) torquite, distorquite
2 (gedwongen) fortiate
-- antwoord = responsa fortiate
3 (gezocht, onnatuurlijk) affectate, artificial


gezaag ZN

1 (het telkens/aanhoudend zagen) serration/serrar continue
ik word gek van dat -- = iste ruito de serra me rende folle
2 (het krassen op een strijkinstrument) grattamento
3
dat eeuwige -- over de erfenis = iste eterne historias super le hereditage


gezaagd BN

1 (ANAT, PLANTK, DIERK) serrate, dentate, dentellate
-- blad = folio dentellate
rondom -- = circumserrate


gezabbel ZN

1 Zie: gesabbel


gezag ZN

1 (regering) governamento
absoluut -- = governamento absolute
centraal -- = governamento central
2 (machtsbevoegdheid) autoritate, poter, potestate, potentia
centraal -- = autoritate/poter central
wettig -- = autoritate legitime
bevoegd -- = autoritate competente
openbaar -- = autoritate public
koninklijk -- = autoritate regal/royal
ouderlijk -- = autoritate parental
vaderlijk -- = autoritate paterne/paternal
pauselijk -- = autoritate papal
kerkelijk en wereldlijk -- = poter spiritual e temporal
absoluut -- = poter absolute
een man van -- op dit gebied = un autoritate in le materia
misbruik van -- = abuso de autoritate
verzet tegen het -- = resistentia al autoritate
het -- handhaven = facer respectar le lege
het -- voeren, -- uitoefenen = commandar, haber le commando, exercer (le) autoritate
met -- bekleden = revestir de autoritate
met -- optreden = ager con autoritate
onder iemands -- staan = esser sub le autoritate de un persona
veel -- hechten aan = attribuer multe autoritate a
het hoogste -- over iets hebben = exercer le maxime autoritate super un cosa
iemand aan zijn -- onderwerpen = submitter un persona a su autoritate
zijn -- doen gelden = imponer su autoritate, facer valer su autoritate
iemands -- ondermijnen = demolir le autoritate de un persona
op eigen -- = de proprie autoritate
3 (overheid) autoritates
openbaar -- = autoritates public
bevoegd -- = autoritates competente
burgerlijk -- = autoritates civil
militair -- = autoritates militar
4 fortia
(politie) openbaar -- = fortia public
5 (heerschappij) domination, dominio, imperio
6 (geestelijk overwicht) autoritate, credito
toon van -- = tono autoritari
met -- spreken = parlar con autoritate
zijn -- verliezen = perder su credito


gezagdragers ZN MV

1 autoritates, magistratos, magistratura
burgerlijke -- = autoritates civil
kerkelijke -- = autoritates ecclesiastic/religiose


gezaghebbend BN

1 de autoritate, autoritative, autorisate, (invloedrijk) influente
--e persoon = persona autorisate/autoritative, autoritate
--e mening = opinion autorisate
--e schrijver = scriptor autorisate
in --e kringen = in le circulos/centros autorisate
iets vernemen uit --e bron = apprender/saper un cosa de bon fonte
op een -- bron steunen = appoiar se super autoritate
-- zijn = haber autoritate, esser un autoritate


gezaghebber ZN

1 director, chef (F), autoritate, magistrato, (MIL) commandante, (op schip) capitano, commandante


gezagsaanmatiging ZN

1 usurpation de autoritate


gezagsapparaat ZN

1 apparato governamental, autoritates


gezagsbeginsel ZN

1 principio de autoritate


gezagscentrum ZN

1 centro de poter


gezagscrisis ZN

1 crise/crisis del poter


gezagsgebied ZN

1 jurisdiction


gezagsgetrouw BN

1 fidel al autoritate/poter
niet -- = hostil al poter, refractari al autoritate


gezagshandhaving ZN

1 mantenentia/mantenimento del autoritate


gezagsorgaan ZN

1 organo del autoritate/poter


gezagspatroon ZN

1 hierarchia/structura del poter


gezagsrelaties ZN

1 Zie: gezagsverhoudingen


gezagsuitoefening ZN

1 exercition de autoritate


gezagsvacuüm ZN

1 vacuo de poter, absentia de autoritate


gezagsverhoudingen ZN MV

1 relationes hierarchic


gezagvoerder ZN

1 (door een regering met gezag bekleed persoon) mandatario, autoritate
2 (bevelhebber op een schip/vliegtuig) capitano, commandante


gezagvol BN

1 autoritative


gezakt BN

1 in saccos
de aflevering geschiedt -- = le livration es in saccos
gepakt en -- = con paccos e saccos, preste pro partir/le partita


gezalfde ZN

1 uncto
de Gezalfde des Heren = le Uncto del Senior


gezamenlijk BN

1 (gemeenschappelijk) commun, collective, juncte, conjuncte
--e verantwoordelijkheid = responsabilitate collective
--e eigenaars = proprietarios juncte
--e nota = nota conjuncte
--e oorlog = guerra collective
--e onderneming = interprisa conjuncte
--e actie = action conjuncte/commun/collective
hun --e inspanningen = lor effortios conjuncte/commun/collective
voor --e rekening = pro conto commun
in -- overleg = de commun accordo
2 (alle) complete, total, integral
--e werken van een schrijver = obras complete de un scriptor


gezamenlijk BW

1 (samen, met elkaar) insimul, junctemente, conjunctemente, collectivemente
-- reizen = viagiar insimul
-- werken = travaliar/laborar junctemente
-- optreden = ager conjunctemente
-- actie voeren = menar un action commun, facer un campania conjuncte


gezang ZN

1 (het zingen) canto
vrolijk -- = cantos joiose/gaudiose
het -- van de vogels = le canto del aves
harmonisch -- = canto harmoniose
eentonig -- = psalmodia
2 (lied) canto
3 (REL) (lied) cantico, hymno
liturgische --en = canticos liturgic
psalmen en --en = psalmos e canticos


gezangboek ZN

1 libro de canticos/hymnos, hymnario


gezangbord ZN

1 tabula del canticos


gezangenboek ZN

1 Zie: gezangbundel


gezangenbundel ZN

1 Zie: gezangbundel


gezangenbundel, gezangbundel ZN

1 collection de canticos/de hymnos, hymnario


gezanik ZN

1 importunitate


gezant ZN

1 representante, agente diplomatic, inviato, ambassador, ministro (plenipotentiari), emissario, legato, delegato
pauselijk -- = legato apostolic/pontific, (nuntius) nuncio (apostolic/papal)
buitengewoon -- = inviato extraordinari
geaccrediteerd -- = inviato accreditate
--n afvaardigen = inviar representantes/delegatos


gezantschap ZN

1 (staatkundige zending) legation, mission diplomatic, delegation, deputation
2 (gezant(en) met toegevoegde personen) legation, mission, deputation, delegation
3 (ambassade (personen)) ambassada, legation
4 (ambassade(gebouw)) ambassada, legation
5 (ambt van gezant) legation


gezantschapsattaché ZN

1 attaché (F) de legation


gezantschapsgebouw ZN

1 ambassada, legation


gezantschapspersoneel ZN

1 personal de legation


gezantschapsraad ZN

1 consiliero de legation


gezantschapssecretaris ZN

1 secretario de legation


gezantswoning ZN

1 legation


gezapig BN

1 (sloom) indolente
-- mens = persona indolente
2 (zacht) dulce, blande
--e regen = pluvia dulce


gezapigheid ZN

1 (sloomheid) indolentia


gezeefd BN

1 cribrate, tamisate


gezeeld BN

1 ligate con cingulas


gezegde ZN

1 (uitdrukking) expression (idiomatic), locution (idiomatic)
puntig -- = expression concise, aphorismo, apophthegma
afgezaagd -- = truismo
2 (wat iemand zegt) parolas
3 (zinsdeel) predicato
werkwoordelijk -- = predicato verbal
naamwoordelijk -- = predicato nominal
naamwoordelijk deel van het -- = parte nominal del predicato
werkwoordelijk deel van het -- = parte verbal del predicato
4 (spreekwoord) proverbio, paremia, adagio, dicto
bekend -- = dicto famose


gezegdezin ZN

1 proposition predicato


gezegeld BN

1 sigillate, timbrate
-- stuk = documento sigillate
-- papier = papiro sigillate/timbrate


gezegend BN

1 (zegenrijk) benedicte
hij overleed in de --e leeftijd van tachtig jaren = ille moriva in le/al etate benedicte de octanta annos
2 (voorspoedig, gelukkig) prospere, felice, fortunate


gezeggen WW

1
zich iets laten -- = obedir
hij laat zich niets -- = ille non accepta consilios


gezeglijk BN

1 docile, obediente, tractabile
-- kind = infante docile/obediente


gezeglijkheid ZN

1 docilitate, obedientia


gezeik ZN

1 garrulada insensate/stupide


gezekerd BN

1 con fusibiles
--e schakelaars = commutatores con fusibiles


gezel ZN

1 (makker, reisgenoot) companion, camerada
2 (GESCH) companion, artisano


gezellig WW

1 sociabile, conversabile
2 agradabile
--e prater = parlator/conversator agradabile
--e sfeer = ambiente agradabile
3 intime, confortabile


gezelligheid ZN

1 sociabilitate
2 ambiente intime/agradabile
3 conforto


gezelligheidsdier ZN

1 Zie: gezelligheidsmens


gezelligheidsmens ZN

1 persona (multo) sociabile


gezelligheidsvereniging ZN

1 association/societate/club (E)/circulo amical/social/de amicos


gezellin ZN

1 (zij die een ander vergezelt) companion
2 (echtgenote) marita, sposa, sponsa, conjuge, consorte


gezelschap ZN

1 (het samenzijn met anderen) compania, societate
iemand -- houden = tener compania a un persona, accompaniar un persona, esser con un persona
in iemands -- = in le societate/compania de un persona, accompaniate de un persona
ik heb -- aan mijn hond = mi can me face compania, mi can es mi companion
met alleen haar dochter als -- = con su filia pro unic compania
2 (personen waarmee men samen is) compania
in goed -- zijn/verkeren = esser in bon compania
3 (aantal personen die bijeen zijn) compania, societate, gruppo
de clown van het -- = le clown (E)/paleasso del societate/gruppo
uitgelezen -- = gruppo selecte
bont/gemengd -- = compania/gruppo/societate mixte/de gente variate
iemand in een -- introduceren = introducer un persona in un societate
zich bij het -- voegen = unir se al gruppo
4 (vereniging) compania, societate, association, circulo, club (E)
besloten -- = circulo private


gezelschapsbiljet ZN

1 billet collective/de gruppo


gezelschapsdame ZN

1 dama de compania


gezelschapskaart ZN

1 Zie: gezelschapsbiljet


gezelschapsreis ZN

1 viage de gruppo


gezelschapsspel ZN

1 joco de societate


gezet BN

1 (dik) corpulente, replete, obese, in carne
2 (bepaald) fixe, fixate, definite, determinate, regular
op --te tijden = a intervallos regular, a horas fixe, a datas fixe, con regularitate
een --te termijn = un termino fixe


gezeten BN

1 (met een vaste woonplaats) sedentari
-- bevolking = population sedentari
2 (welgesteld) ric


gezetheid ZN

1 (zwaarlijvigheid) corpulentia, repletion, obesitate


gezeur ZN

1 (gezanik) importunitate
2 (geklaag) jeremiade(s), lamentation(es)


gezicht ZN

1 (gelaat) visage, facie
hoekig -- = visage angulose
behuild -- = visage lacrimose
lelijk -- = visage disgratiose, grimasse
ontdaan -- = visage disfacte
afstotend -- = visage repugnante
opgezet/gezwollen -- = visage inflate/tumefacite
verdrietig -- = visage triste
open -- = visage franc
vol -- = visage plen
lijnen van het -- = lineas del visage
stalen -- = visage impassibile
socialisme met een menselijk -- = socialismo a visage human
--en trekken = grimassar
vertrokken -- van de pijn = rictus de dolor
het -- redden = salvar le facie
zijn -- verliezen = perder le facie
zijn -- laten zien = facer se vider, presentar se
scheve --en geven = suscitar jelosia/zelosia
het is een klap in het -- = isto es un colpo (moral) multo forte
2 (gezichtsvermogen) vista, vision
kort van -- = curte de vista
3 (het zien) vista
op het eerste -- = a prime vista
iemand uit het -- verliezen = perder de vista un persona
uit het -- verdwijnen = disparer de vista
van -- kennen = cognoscer de vista
zij kan niet tegen het -- van bloed = illa non supporta vider le sanguine
4 (gelaatsuitdrukking) aere
5 (object van gewaarwording) vista
land in -- = terra in vista
iemand van -- kennen = cognoscer un persona de vista
schipbreuk lijden in het -- van de haven = naufragar al/in vista del porto
6 (aanblik) aspecto, spectaculo
een troosteloos -- bieden/opleveren = offerer un spectaculo de desolation
uniek -- = spectaculo unic/exceptional
7 (uitzicht) vista
-- op Amsterdam = vista de Amsterdam
-- op de zee = vista al mar
aan het -- onttrekken = subtraher al vista
8 (uiterlijk) facie, imagine
een organisatie een ander -- geven = dar un altere facie/imagine a un organisation
zijn ware -- tonen = monstrar su ver facie


gezichtkunde ZN

1 optica


gezichtkundig BN

1 optic


gezichtkundige ZN

1 optico


gezichtsafstand ZN

1 (ideale oogafstand) distantia visual
2 (afstand waarop men waarneemt) portata de vista
3 (afstand waarop iets nog waarneembaar is) portata de vista
zich op -- bevinden = esser intra le portata de vista


gezichtsas ZN

1 axe optic/visual


gezichtsbedrog ZN

1 illusion optic/de optica
2 (natuurverschijnsel) mirage, fata morgana


gezichtsbepalend BN

1 determinante le imagine (de), importante pro le imagine (de)


gezichtscel ZN

1 cellula visual/retinic/del retina


gezichtscentrum ZN

1 centro visual/optic


gezichtscrème ZN

1 crema pro le facie


gezichtseinder ZN

1 (ook FIG) horizonte
politieke -- = horizonte politic
dat ligt buiten onze -- = isto es foris/foras de nostre horizonte


gezichtsgestoord BN

1 con mal vista/vision


gezichtshaar ZN

1 pilos facial/del visage


gezichtshoek ZN

1 (door stralen gevormde hoek) angulo visual/optic
2 (gelaatshoek) angulo facial/del visage
3 (oogpunt) angulo, perspectiva, optica, puncto de vista
als je het vanuit deze -- bekijkt, heb je gelijk = in iste perspectiva/optica tu ha ration
vanuit deze -- bekenen = considerate ab iste perspectiva/optica


gezichtshuid ZN

1 pelle facial/del facie/del visage


gezichtsindruk ZN

1 impression/sensation/perception visual/visive


gezichtskring ZN

1 horizonte, (blikveld) campo/radio visual/visive/de vista


gezichtsleer ZN

1 optica


gezichtslijn ZN

1 (mbt de ogen) linea visual/de vista
2 (ASTRON) linea de collimation


gezichtslotion ZN

1 lotion tonic


gezichtsmasker ZN

1 (masker voor het gezicht) masca, mascara
2 (afbeelding als masker) masca, mascara
3 (kosmetisch preparaat) masca/mascara facial/de beltate


gezichtsmassage ZN

1 massage facial


gezichtsmeter ZN

1 optometro


gezichtsorgaan ZN

1 organo visual/visive/del vision/del vista


gezichtsprikkel ZN

1 stimulo visual/visive


gezichtspunt ZN

1 puncto de vista, vista, aspecto, angulo, perspectiva, optica
nieuwe --en openen = aperir nove vistas/perspectivas
dat is een geheel nieuw -- = isto es un optica toto nove
uit dit -- had ik de zaak nog niet beschouwd = io non jam habeva considerate le cosa de iste puncto de vista/in iste optica/in iste perspectiva


gezichtsscherpte ZN

1 acutessa/acuitate visual/visive/del vista


gezichtsschors ZN

1 Zie: gezichtscentrum


gezichtsstoornis ZN

1 disturbantia/defecto visual/visive/del vista/del vision


gezichtsveld ZN

1 (mbt de ogen) area/campo visive/visual/de vision/de visibilitate
binnen het -- = a portata del vista, intra le campo visual
(FIG) buiten iemands -- liggen = esser foris del horizonte de un persona
2 (mbt optische instrumenten) campo visual/optic
-- van een lens = campo de un lente


gezichtsveldbepaling ZN

1 campimetria


gezichtsvelddiafragma ZN

1 diaphragma del campo visual


gezichtsverbetering ZN

1 (a)melioration del vista/del vision


gezichtsverheid ZN

1 portata visual


gezichtsverlies ZN

1 (verlies van het gezichtsvermogen) perdita del vista/del vision
2 (verlies van het prestige) perdita de prestigio/de facie
-- lijden = perder le facie, perder prestigio
3 (verlies van het kenmerkende/esthetische) perdita de character


gezichtsvermogen ZN

1 capacitate visual, facultate visual/visive/de vider, vision, vista
scherp -- = facultate acute de vider
het -- verliezen = perder le vista
verlies van het -- = perdita del vista
van het -- beroofd zijn = esser private del vista
het -- terugkrijgen = recovrar/recuperar le vista/vision
scherpte van het -- = acuitate/acutessa del vista


gezichtsvernauwing ZN

1 Zie: blikvernauwing-1


gezichtsverzwakking ZN

1 Zie: gezichtszwakte


gezichtsvorm ZN

1 forma del visage/facie


gezichtswaarneming ZN

1 perception visual/optic


gezichtswijdte ZN

1 Zie: blikveld


gezichtszenuw ZN

1 nervo optic/visual/ophthalmic/ocular


gezichtszin ZN

1 senso visual/del vista, vista


gezichtszintuig ZN

1 organo visual/visive/del vista/del vision


gezichtszwakte ZN

1 debilitate del vista/del oculos, amblyopia
aan -- lijdend = amblyopic


gezien BN

1 (geacht) considerate, estimate, respectate
een -- man = un homine ben considerate/de prestigio
bij iemand niet erg -- zijn = non gauder del sympathia/estima de un persona
2 (populair) popular
3 (na kennisneming bekrachtigd) visate
iets voor -- tekenen = visar un acto


gezien VZ

1 viste, date, considerante, considerate
-- de wet = viste le lege
-- de omstandigheden = date le circumstantias
-- het feit dat = viste le facto que
-- zijn delicate gezondheid mag hij niet vervoerd worden = date su stato delicate ille non pote esser transportate


gezin ZN

1 familia
de leden van het -- = le membros del familia
groot/kinderrijk -- = familia numerose
onvolledig -- = familia sin patre/sin matre
-- met kleine kinderen = juvene familia
een -- stichten = fundar/formar un familia
een -- onderhouden = sustener/sustentar un familia
het -- is de hoeksteen van de samenleving = le familia es le base del societate


gezind BN

1 disponite, intentionate, (geneigd) inclinate
gunstig/goed -- zijn = esser ben intentionate, esser favorabile, esser favorabilemente disponite, favorar, favorir, sentir sympathia
slecht -- = mal intentionate
vijandig -- = hostil
communistisch -- = procommunista
elkaar vijandig --e volkeren = populos inimic


gezindheid ZN

1 (innerlijke houding) disposition, stato de anima, (neiging) inclination
vijandige -- = disposition hostil
onwelwillende -- = disgratia
pro-Duitse -- = germanophilia
2 (denkwijze) modo/maniera de pensar
3 (politieke voorkeur) opiniones/sympathias/color politic
4 (geloofsovertuiging) credentia, conviction


gezindte ZN

1 confession, (geloof) credentia religiose
een bepaalde kerkelijke -- = un determinate confession/credentia
de verschillende protestantse --n = le diverse confessiones protestante
lutherse -- = confession lutheran
calvinistische -- = confession calvinista
katholieke -- = confession catholic


gezing ZN

1 canto enoiose


gezinsarts ZN

1 medico de familia


gezinsauto ZN

1 auto(mobile) familial/familiar/de familia


gezinsbedrijf ZN

1 interprisa familial/familiar/de familia


gezinsbegroting ZN

1 budget (E) familial/familiar/del familia


gezinsbeperking ZN

1 limitation/controlo del nascentias/del natalitate, planification familiar/familial


gezinsbudget ZN

1 Zie: gezinsbegroting


gezinsconflict ZN

1 conflict familial/familiar


gezinsconsumptie ZN

1 consumo/consumption familiar/familial


gezinsfles ZN

1 bottilia/flacon familial/familiar, grande bottilia


gezinsgericht BN

1 orientate al familia


gezinshelpster ZN

1 adjuta/assistenta familial/familiar


gezinshereniging ZN

1 reunification/regruppamento/reunion familial/familiar/del familia


gezinshoofd ZN

1 capite/testa/chef (F) de familia, pater familias (L)


gezinshulp ZN

1 (hulpverlening) adjuta familial/familiar
2 (persoon) adjuta/assistenta familial/familiar


gezinskaart ZN

1 carta familial/familiar


gezinskrediet ZN

1 credito familial/familiar


gezinsleven ZN

1 vita domestic/familial/familiar/de familia


gezinslid ZN

1 membro del familia


gezinslidmaatschap ZN

1 membrato familiar/familial


gezinsmoeilijkheden ZN MV

1 problemas/difficultates domestic/familial/familiar/de familia


gezinsonvriendelijk BN

1 hostil al familia


gezinspak ZN

1 pacco/pacchetto familial/familiar, grande pacco


gezinsplanning ZN

1 planification familial/familiar/del familia, controlo del nascentias/del natalitate


gezinsproblematiek ZN

1 problematica familiar/familial/de familia


gezinsreünie ZN

1 reunion de familia


gezinssituatie ZN

1 situation familial/familiar/del familia


gezinssociologie ZN

1 sociologia del familia


gezinsstructuur ZN

1 structura del familia


gezinstherapeut ZN

1 therapeuta familiar/familial


gezinstherapie ZN

1 therapia familial/familiar


gezinstijdschrift ZN

1 revista familial/familiar/del familia


gezinsuitbreiding ZN

1 augmento del familia


gezinsuitgaven ZN MV

1 expensas familiar/familial/del familia


gezinsverband ZN

1 (relatie tussen de leden van een gezin) relationes familial/familiar
2 (het gezin als verband) familia
in -- reizen = viagiar in familia/con le familia


gezinsvermeerdering ZN

1 Zie: gezinsuitbreiding


gezinsverpakking ZN

1 pacco/pacchetto/imballage familial/familiar


gezinsvervangend BN

1
-- tehuis = communitate de juvenes/de handicapatos, etc. vivente como un familia


gezinsverzorging ZN

1 assistentia/adjuta familial/familiar


gezinsverzorgster ZN

1 adjuta/assistenta familial/familiar


gezinsvoogd ZN

1 tutor familial/familiar/de familia


gezinsvoogdij ZN

1 tutela familial/familiar


gezinsvorming ZN

1 formation de un familia


gezinsvriendelijk BN

1 agradabile pro le familia


gezinswagen ZN

1 Zie: gezinsauto


gezinszorg ZN

1 servicio social domestic/familial/familiari


gezocht BN

1 (gemaakt) recercate, affectate, manierate, artificial, (geforceerd) fortiate
--e taal = linguage recercate/affectate
--e vergelijking = comparation/para(n)gon fortiate
2 (opzettelijk) cercate
--e twist = disputa cercate
3 (in trek) recercate, in voga, in demanda, popular
-- artikel = articulo de multe demanda


gezochtheid ZN

1 (gekunsteldheid) affectation, artificialitate


gezoek ZN

1 recercas continue


gezoem ZN

1 bombo
-- van insekten = bombo de insectos


gezoen ZN

1 basios, osculos


gezoet BN

1 sucrate, saccharate, edulcorate
--e dranken = bibitas edulcorate


gezond BN

1 (niet ziek) san, in bon sanitate
hij is -- = ille es in bon sanitate
goed -- zijn = ir ben
een --e geest in een -- lichaam = mente san in corpore san
-- als een vis = san como un pisce
--e maag = stomacho san
--e begrippen = conceptos san
-- en wel = san e salve
weer -- worden = recovrar le sanitate, convalescer
-- bedrijf = interprisa san
2 (heilzaam) san, salubre, salutar
--e lucht = aere salubre/salutari
-- klimaat = climate san/salubre
--e slaap = somno san
de --e berglucht = le aere salubre/salutar del montania


gezondene ZN

1 inviato, currero, messagero


gezondheid ZN

1 sanitate
zwakke -- = sanitate delicate/debile
met een zwakke -- = valetudinar
iemand met een zwakke -- = valetudinario
wankele -- = sanitate menaciate
robuuste -- = sanitate robuste/vigorose
ijzeren -- = sanitate de ferro
geestelijke -- = sanitate mental
openbare -- = sanitate public
een goede -- genieten = gauder de/haber un bon sanitate
zijn -- verwaarlozen = negliger su sanitate
zijn -- schaden/in gevaar brengen = compromitter su sanitate
zijn -- ondermijnen = minar su sanitate
zijn -- verwoesten = ruinar su sanitate
zijn -- terugkrijgen = recovrar/recuperar su sanitate
in goede -- verkeren = ir ben
een goede -- genieten = gauder de bon sanitate
op iemands -- drinken = biber al sanitate de un persona
officier van -- = medico militar, officiero medical/medico
een toonbeeld van -- = le sanitate personificate
zijn -- laat te wensen over = ille ha problemas de sanitate
-- gaat boven rijkdom = le sanitate vale plus que le moneta
2 (heilzaamheid) salubritate
-- van een klimaat = salubritate de un climate
-- van een landstreek = salubritate de un region


gezondheid! TW

1 (bij klinken van glazen) a vostre sanitate!


gezondheidsattest ZN

1 certificato medical/sanitari/de (bon) sanitate


gezondheidscentrum ZN

1 centro de sanitate/medico-social


gezondheidscertificaat ZN

1 Zie: gezondsheidsattest


gezondheidsclaim ZN

1 garantia de salubritate


gezondheidscommissie ZN

1 commission sanitari


gezondheidscultus ZN

1 culto del sanitate


gezondheidsdienst ZN

1 servicio sanitari/de sanitate
-- voor dieren = servicio sanitari pro animales


gezondheidsgordel ZN

1 cinctura de sanitate


gezondheidsklacht ZN

1 symptoma medic(al)


gezondheidskolonie ZN

1 sanatorio


gezondheidskordon ZN

1 cordon sanitari


gezondheidskous ZN

1 Zie: steunkous


gezondheidskunde ZN

1 Zie: gezondheidleer


gezondheidsleer ZN

1 hygiene


gezondheidsmaatregel ZN

1 mesura sanitari/de hygiene


gezondheidsorganisatie ZN

1 organisation sanitari/de sanitate


gezondheidspas ZN

1 Zie: gezondheidsattest


gezondheidspersoneel ZN

1 personal medical/sanitari


gezondheidsprobleem ZN

1 problema de sanitate


gezondheidsredenen ZN MV

1 rationes sanitari/de sanitate, considerationes de sanitate
om -- aftreden = dar su dimission pro rationes de sanitate/a causa de su sanitate


gezondheidsrisico ZN

1 risco de sanitate


gezondheidstoestand ZN

1 stato sanitari/de sanitate, valetude


gezondheidsverklaring ZN

1 certificato medical/sanitari/de bon sanitate


gezondheidsvoorschriften ZN MV

1 regulamento sanitari


gezondheidswetgeving ZN

1 legislation sanitari/de sanitate public


gezondheidszorg ZN

1 (zorg voor de gezondheid) hygiene/sanitate public, assistentia sanitari
2 (instanties, maatregelen) servicios de hygiene/sanitate public
eerstelijns -- = servicio sanitari/de sanitate de prime linea
in de -- werken = travaliar in le (sector del) sanitate public
de -- is volop in beweging = le sector del sanitate es in plen evolution


gezondmakend BN

1 salubre, salutari


gezondmaking ZN

1 curation
2 (mbt bedrijf/financiën) reorganisation, reconstruction
-- van de financiën = reorganisation/reconstruction financiari/del financias


gezouten BN

1 (gepekeld) salate, salmuriate
-- vlees = carne salate
-- spek = lardo salate
-- vis = pisce salate
-- haring = haringo salmuriate
licht -- boter = butyro legiermente salate
2 (FIG) salate
-- taal = linguage salate/forte


gezucht ZN

1 gemimento, gemitos


gezuiverd BN

1 purificate
-- katoen = coton purificate


gezusters ZN MV

1 sorores
de -- Jansen = Jansen sorores


gezwaai ZN

1 agitation


gezwam ZN

1 elucubrationes, divagationes in le aere


gezwel ZN

1 (plaatselijke ziekelijke opzwelling) excrescentia, tumefaction, (in)tumescentia
2 (ettergezwel) abscesso
rijp -- = abscesso matur
rijpheid van een -- = maturitate de un abscesso
het -- is doorgebroken = le abscesso ha perciate
een -- vormen = absceder
3 (woekering van een weefsel) tumor
vlokkig -- = tumor villose
goedaardig -- = tumor benigne, teratoma
kwaadaardig -- = tumor maligne, cancere, carcinoma, sarcoma
een -- uitsnijden/wegsnijden = extirpar/excisar un tumor
enucleatie van een -- = enucleation de un tumor
--len veroorzakend = oncogene, oncogenic


gezwelvorm ZN

1 forma de un tumor


gezwelziekte ZN

1 tumefaction


gezwendel ZN

1 fraude, defraudation, charlataneria {sj}, charlatanismo {sj}


gezwenkt BN

1 (BOUWK) contornate


gezwets ZN

1 (gezwam) elucubrationes, divagationes in le aere
2 (grootspraak) fanfaronada


gezwind BN

1 (vlug, snel) veloce, rapide, celere, prompte, preste, agile
met --e pas = con passo rapide/veloce


gezwindheid ZN

1 velocitate, rapiditate, celeritate, promptitude, prestessa, agilitate


gezwoeg ZN

1 travalio penose, labor (penose)


gezwollen BN

1 (bombastisch) bombastic, emphatic, pompose, grandiloquente, magniloquente, declamatori, ampullose, altisone, altisonante, grandisone, inflate, tumide, turgescente
-- stijl = stilo emphatic/declamatori/grandiloquente
-- taal = grandiloquentia
-- toon = tono pompose/emphatic
-- redevoering = discurso grandiloquente/plen de emphase (-asis)
2 (MED) inflate, tumide, tumefacite, turgescente
-- voeten = pedes tumide
3
-- rivier = riviera crescite


gezwollenheid ZN

1 (MED) tumefaction, tumiditate, turgiditate, turgor, turgescentia
2 (bombast) inflation, tumiditate, turgiditate, turgescentia, emphase (-asis), declamation, ampullositate, grandiloquentia, magniloquentia, pompositate


gezworen BN

1 jurate
-- trouw = fidelitate jurate
-- vijand = inimico jurate/declarate


gezworene ZN

1 (JUR) jurato, membro del jury (E)
(rechtbank van) --n = jury


g.g.d.

1 (Afk.: grootse gemene deler) maxime commun divisor


Ghana ZN EIGN

1 Ghana


Ghanees BN

1 ghanaian, ghanese


Ghanees ZN

1 ghanaiano, ghanese


ghettoblaster ZN

1 radio portative multo potente


Ghibellijn ZN

1 ghibellino


Ghibellijns BN

1 ghibellin


ghost-writer ZN

1 ghost-writer (E)


gibbon ZN

1 gibbon


Gibraltar ZN EIGN

1 Gibraltar
Straat van -- = Stricto de Gibraltar
Rots van -- = Rocca de Gibraltar


gibus ZN

1 gibus (F), cappello plicabile


Gideon ZN EIGN

1 Gedeon


gids ZN

1 (leidsman) guida, mentor, pilota, cicerone (I)
hij is een ervaren -- = ille es un guida experte
de -- volgen = sequer le guida
iemands -- zijn = esser le guida de un persona, guidar un persona
(iemand) tot -- dienen = servir de guida, pilotar
begeleiding als -- = pilotage
2 (boek, leidraad) guida, indicator
-- voor radio- en televisieprogramma's = guida de radio e de television
-- voor Bilthoven = guida de Bilthoven
gouden -- = guida jalne, le paginas jalne


gidsboekje ZN

1 guida, indicator


gidsen WW

1 guidar, ager como guida, ducer, conducer, pilotar


gidsfossiel ZN

1 fossile indice/index/characteristic/de guida


gidslaag ZN

1 strato guida


gidsland ZN

1 pais guida/pilota/modello


gidsmineraal ZN

1 mineral guida


gidsschelp ZN

1 concha guida


giebelen WW

1 Zie: giechelen


giechel ZN

1 riso stupide
2 naso enorme


giechelbui ZN

1 risada stupide


giechelen WW

1 rider stupidemente, ridaciar


giek ZN

1 (SCHEEP) boma
2 (jol) yole
3 (dwarshout van een wegwijzer) bracio


giekijzer ZN

1 ferro de boma


gier ZN

1 (vogel) vulture, grypho
gebaarde -- = vulture barbute/barbate
zwarte -- = urubu
vale -- = vulture commun, griffon
familie van de --en = vulturides
2 (vloeibare mest) stercore liquide
3 (zwenking) volta, movimento circular


gieraal ZN

1 misgurno


gierbak ZN

1 Zie: gierkuil


gierbrug ZN

1 ponte volante


gieren BN

1 (brullen, loeien) mugir, strider, critar
de wind giert = le vento mugi
--de remmen = frenos stridente
2 (gier uitrijden) fertilisar con stercore liquide
3 (schommelen) balanciar


gierennest ZN

1 nido de vultures


gierenoog ZN

1 oculo de vulture


gierenpoot ZN

1 pata de vulture


gierenveder ZN

1 pluma de vulture


gierenvleugel ZN

1 ala de vulture


giergoot ZN

1 conducto de stercore liquide


gierig BN

1 (vrekkig, inhalig) avar, avaritiose, illiberal, parsimoniose
2 (begerig) avide, desirose, desiderose
met --e ogen = con oculos avide


gierigaard ZN

1 homine avaritiose, avaro, avaritioso


gierigheid ZN

1 avaritia, illiberalitate, cupiditate
hij is de -- zelve = ille es le avaritia in persona


gierkabel ZN

1 cablo de ferry-boat (E)


gierkar ZN

1 carro a/de stercore liquide


gierkelder ZN

1 Zie: gierkuil


gierkuil ZN

1 puteo/fossato/collector de stercore liquide


gierpomp ZN

1 pumpa de stercore liquide


gierpont ZN

1 ferry-boat (E) con cablo/catena


gierput ZN

1 Zie: gierkuil


gierst ZN

1 (panicum miliaceum) milio
2 (sorghum vulgar) sorgho


gierstachtig BN

1 miliar


gierstbrij ZN

1 pappa de milio


gierstgras ZN

1 milio
ruw -- = milio scabre


gierstkoorts ZN

1 febre miliar


gierstkorrel ZN

1 grano de milio
2 grano de sorgho


gierstuitslag ZN

1 eruption miliar, miliaria


gierstvink ZN

1 emberiza


gierstvormig BN

1 miliar


giertank ZN

1 cisterna de stercore liquide


giertouw ZN

1 Zie: gierkabel


giervalk ZN

1 gerfalcon


gierwagen ZN

1 Zie: gierkar


gietasfalt ZN

1 asphalto/bitumine fundite


gietbeton ZN

1 beton/concreto fundite


gietbui ZN

1 pluvia forte/torrential


gietcokes ZN

1 coke (E) metallurgic


gieteigenschappen ZN MV

1 proprietates de funderia


gieteling ZN

1 (stuk gegoten ruw ijzer) lingoto
2 (merel) merla


gietemmer ZN

1 rigatorio


gieten WW

1 (vocht laten stromen, schenken) versar
water in een fles -- = versar aqua in un bottilia
een emmer vol -- = reimpler un situla
een emmer leeg -- = vacuar un situla
2 (in een vorm laten stromen) funder, modular
ijzer/lood/tin -- = funder ferro/plumbo/stanno
een standbeeld -- = funder/modular un statua
kaarsen -- = modular candelas
hij weet zijn gedachten in een goede vorm te -- = ille sape exprimer perfectemente su pensatas/pensamentos
hij is een man uit één stuk gegoten = ille es un homine de un pecia
3 (besproeien) aquar, rigar
de planten -- = aquar/rigar le plantas
4 (stortregenen) pluver torrentialmente


gieter ZN

1 (smelter) funditor
2 (om mee te begieten) rigatorio
3
afgaan als een -- = render se completemente ridicule, facer un gaffe enorme


gieterij ZN

1 (handeling) fundition
2 (bedrijf, werkplaats) funderia
-- van kanonnen = cannoneria


gieterijbedrijf ZN

1 funderia


gieterschelp ZN

1 aspergillo


gietijzer ZN

1 ferro fundite


gietijzeren BN

1 de ferro fundite


gietlegering ZN

1 alligato de funderia


gietlood ZN

1 plumbo fundite


gietmal ZN

1 Zie: gietvorm


gietmatrijs ZN

1 Zie: gietvorm


gietmetaal ZN

1 metallo fundite


gietmodel ZN

1 Zie: gietvorm


gietoven ZN

1 furno pro fusion(es)


gietsel ZN

1 (gegoten voorwerp) articulo/objecto de fundition
2 (vloeibaar gemaakte stof) fundition


gietstaal ZN

1 aciero fundite


gietstaalfabricage ZN

1 fabrication de aciero fundite


gietstaalfabriek ZN

1 fabrica de aciero fundite


gietstalen BN

1 de aciero fundite


gietstuk ZN

1 lingoto


giettafel ZN

1 tabula de funder


gietvorm ZN

1 (matrijs) matrice, forma, modello, modulo


gietwaren ZN MV

1 articulos de ferro fundite


gietwerk ZN

1 (het gieten) fundition
2 (gegoten voorwerpen) pecias modulate/de funderia, articulos de funderia


gif ZN

1 veneno, toxico
dierlijk -- = veneno/toxico animal
plantaardig -- = veneno/toxico vegetal
-- van een slang = veneno de un serpente
dodelijk -- = veneno mortal/mortifere/lethal
langzaam werkend -- = veneno lente/de effecto retardate
snel werkend -- = veneno (a effecto) rapide
de dodelijkheid van dit -- is groot = iste veneno es de grande lethalitate
(FIG) -- spuwen = sputar su veneno


gifaanval ZN

1 Zie: gasaanval


gifalarm ZN

1 Zie: gasalarm


gifangel ZN

1 aculeo (venenose)


gifatlas ZN

1 mappa de pollution


gifbeker ZN

1 calice/cuppa de veneno/invenenate/intoxicate
de -- drinken/legen = vacuar le cuppa de veneno


gifbelt ZN

1 discargatorio de productos/residuos toxic


gifbereider ZN

1 Zie: gifmenger


gifbes ZN

1
zwarte -- = actea spicate


gifblaas ZN

1 sacco a/de veneno


gifboom ZN

1 upas


gifdrank ZN

1 bibita toxic/invenenate


gifgas ZN

1 gas toxic/deleterie, toxico gasose


gifgasaanval ZN

1 Zie: gasaanval


gifgasfabricage ZN

1 fabrication de gas toxic/deleterie


gifgasfabriek ZN

1 fabrica de gas toxic/deleterie


gifgrond ZN

1 solo contaminate con residuos toxic, terra polluite, terreno polluite
-- afgraven = excavar terra polluite


gifklier ZN

1 glandula toxic/venenose/a veneno/del veneno


gifkunde ZN

1 toxicologia


giflozing ZN

1 discarga/discargamento de productos toxic


gifmeel ZN

1 Zie: rattengif


gifmenger ZN

1 invenenator


gifmengerij ZN

1 veneficio


gifpijl ZN

1 flecha {sj}/sagitta invenenate/venenose


gifplant ZN

1 planta venenose/toxic


giframp ZN

1 disastro de pollution


gifschandaal ZN

1 scandalo de pollution (del solo)


gifschip ZN

1 nave con productos/residuos toxic


gifslang ZN

1 serpente venenose


gifstekel ZN

1 spina/aculeo venenose


gifstoffen ZN MV

1 substantias/productos/residuos toxic
storting van -- = discarga/discargamento de productos toxic


gifstorting ZN

1 discarga/discargamento de productos/residuos toxic


gifstortplaats ZN

1 discargatorio de productos/residuos toxic


gift ZN

1 presente, dono, donation, donativo, dotation, gratification
kleine -- = obolo
milde/gulle -- = donos/donationes generose
--en inzamelen = collectar donationes


giftand ZN

1 dente venenose/a veneno


giftandigen ZN MV

1 serpentes venenose, venenoses


giftig BN

1 venenose, toxic, venenifere, venenific, deleterie, virose, virulente, invenenate
--e stof = substantia toxic/venenific
--e paddestoel/zwam = fungo/champignon (F) venenose/venenific
--e plant = planta venenose/toxic
--e spin = aranea venenose
--e pijlen = flechas {sj}/sagittas invenenate/venenose
--e dampen = vapores toxic
--e gassen = gases deleterie
(FIG) --e tong = lingua viperin/de vipera
-- voor planten = phytotoxic
lood is een zeer -- metaal = le plumbo es un metallo multo toxic


giftigheid ZN

1 character venenose, toxicitate, venenositate
-- van een drug = toxicitate de un droga
graad van -- = coefficiente de toxicitate
-- voor planten = phytotoxitate
2 (FIG) malitia, mordacitate


giftransport ZN

1 transporto/tranportation de residuos toxic


gifverwerking ZN

1 tractamento de productos/residuos toxic


gifverwerkingsbedrijf ZN

1 interprisa de tractamento de productos/residuos toxic


gifvrij BN

1 non toxic, sin veneno, libere de productos toxic
--e kleurpotloden = stilos de color non toxic


gifwerend BN

1 antitoxic, antidotal


gifwerking ZN

1 effecto toxic


gifwijk ZN

1 quartiero polluite


gifwolk ZN

1 nube toxic


gigabecquerel ZN

1 gigabecquerel


gigabyte ZN

1 gigabyte (E)


gigaelektrontvolt ZN

1 giga-electron-volt


gigahertz ZN

1 gigahertz


gigameter ZN

1 gigametro


gigant ZN

1 (MYTH) gigante, titan
2 (reusachtige persoon/zaak) gigante
een -- van een bedrijf = interprisa gigante


gigantesk BN

1 Zie: gigantisch


gigantisch BN

1 gigante, gigantesc, colossal, enorme, immense
-- probleem = problema colossal
--e hoeveelheden = quantitates gigantesc/immense/enorme
--e inspanningen = effortios gigantesc/titanic


gigantisme ZN

1 (MED) gigantismo


gigantomaan BN

1 gigantomane


gigantomaan ZN

1 gigantomano


gigantomanie ZN

1 gigantomania


gigaohm ZN

1 gigaohm


gigawatt ZN

1 gigawatt


gigawattuur ZN

1 gigawatthora


gigolo ZN

1 gigolo (F)


gigue ZN

1 (MUZ) gigue (F)


gij PERS VNW

1 vos


gijl ZN

1 fermento


gijlen WW

1 fermentar


gijlieden PERS VNW

1 vos


gijlkuip ZN

1 cupa pro le fermentation


gijntje ZN

1 Zie: grap-1


gijzelaar ZN

1 (h)ostage
--s maken = prender (h)ostages
een -- de vrijheid teruggeven = restituer le libertate a un (h)ostages


gijzelaarskamp ZN

1 campo de (h)ostages


gijzelen WW

1 prender (h)ostage(s)


gijzelhouder ZN

1 raptor, rapitor


gijzeling ZN

1 prisa/captura de (h)ostage(s)


gijzelingsactie ZN

1 acto de prisa/captura de (h)ostage(s)


gijzelnemer ZN

1 Zie: gijzelhouder


gil ZN

1 crito (stridente)
zij gaf een -- van blijdschap = illa dava un crito de allegressa


gilde ZN

1 guilda, corporation
-- van kooplui = corporation de mercantes


gildebeker ZN

1 cuppa de guilda


gildeboek ZN

1 registro del guilda


gildebroeder ZN

1 (GESCH) membro del guilda/corporation
2 (vakgenoot) confratre, collega


gildebroederschap ZN

1 (gildebroeders) guilda, membros del guilda/corporation
2 (het gildebroeder zijn) confraternitate


gildehuis ZN

1 sede/casa del guilda/corporation


gildekamer ZN

1 sala de reunion de un guilda/corporation


gildekeur ZN

1 privilegio/charta {sj} de un guilda/corporation


gildemeester ZN

1 maestro/magistro de guilda/corporation


gildeproef ZN

1 (het vervaardigen van een meesterstuk) preparation/creation de un obra maestro/magistral
2 (meesterstuk) obra maestro/magistral


gilderecht ZN

1 derecto corporative


gildestuk ZN

1 pictura de corporation


gildewezen ZN

1 systema de guildas/corporationes


gillen WW

1 critar, strider
het is om te -- = isto es multo ridicule
2
zitten te -- om iets = necessitar un cosa urgentemente, haber multe besonio de un cosa, haber un besonio extreme de un cosa


giller ZN

1
wat een --! = que cosa ridicule!


gin ZN

1 gin (E)


ginder BW

1 la, illac
hij woont -- = ille habita illac


ginds BW

1 la, illac


ginds BN

1 ille, que se trova al altere latere
--e boom = ille arbore


gingivitis ZN

1 gingivitis


ginkgo ZN

1 ginkgo


ginnegappen WW

1 rider stupidemente


ginseng ZN

1 ginseng {zj}


gin-tonic ZN

1 gin e tonic (E)


gips ZN

1 gypso
opslagplaats van -- = gypsiera
handelaar in -- = gypsero
iemand die -- verwerkt = gypsero
iets van -- maken = ingypsar un cosa
zijn arm zit in het -- = ille ha un bracio ingypsate


gipsachtig BN

1 gypsose


gipsafdruk ZN

1 reproduction/calco/replica in gypso


gipsafgietsel ZN

1 Zie: gipsafdruk


gipsalbast ZN

1 alabastro gypsose, alabastrite


gipsbeeld ZN

1 statua de gypso
2 figura de gypso


gipsbeen ZN

1 gamba ingypsate/in gypso


gipsbrander ZN

1 gypsero


gipsbranderij ZN

1 gypseria


gipsen WW

1 (met gips bestrijken) ingypsar


gipsen BN

1 de gypso
-- masker = masca/mascara de gypso


gipsfabriek ZN

1 fabrica de gypso, gypseria


gipsgieter ZN

1 gypsero


gipsgroeve ZN

1 gypsiera


gipshoudend BN

1 gypsifere, gypsose


gipskalk ZN

1 calce de gypso


gipskristal ZN

1 crystallo de gypso


gipskruid ZN

1 gypsophila


gipsmarmer ZN

1 Zie: gipsalbast


gipsmasker ZN

1 masca/mascara de gypso


gipsmeel ZN

1 gypso molite/in pulvere


gipsmijn ZN

1 mina de gypso, gypsiera


gipsmodel ZN

1 modello de gypso


gipsmortel ZN

1 mortero de gypso


gipsplaat ZN

1 pannello de gypso


gipspoeder ZN

1 Zie: gipsmeel


gipsverband ZN

1 bandage ingypsate/de gypso


gipsvorm ZN

1 modulo de gypso


gipswerk ZN

1 stuccatura


gipswerker ZN

1 gypsero


gipsy ZN

1 gitano


gipszwachtel ZN

1 bandage de gypso


giraal BN

1
--e rekening = conto de giro (postal)
--e betaling = pagamento per giro (postal)


giraffe ZN

1 girafa


giraffehals ZN

1 collo de girafa


giraffenek ZN

1 Zie: giraffehals


girandole ZN

1 (springfontein) girandola
2 (armblaker) girandola
3 (diamanten oorsieraad) girandola
4 (ronddraaiend vuurwerk) girandola


girasol ZN

1 girasol


gireren WW

1 pagar/transferer per giro (postal), girar
mag ik het (op uw rekening) -- = esque io pote transferer lo (a vostre conto) per giro?


giro ZN

1 (girodienst) servicio del giro (postal), giro (postal)
2 (rekening) conto de giro (postal)
3 (overschrijving) transferimento/transferentia de giro (postal)
4 (afrekening) nota/extracto del (conto de) giro (postal)
5 (endossamenten van een wissel) indorsamento
6 (wielerronde van Italië) giro


giroafrekening ZN

1 nota/extracto (del conto) de giro (postal)


girobank ZN

1 banca de giro (postal)


girobetaalkaart ZN

1 Zie: girocheque


girobetaling ZN

1 pagamento per giro (postal)


girobiljet ZN

1 billet de giro (postal)


giroboekje ZN

1 carnet (F)/libretto de giro (postal)


girocheque ZN

1 cheque (E) postal/de giro (postal)


girodienst ZN

1 servicio de giro (postal), giro (postal)


giro-envelop ZN

1 inveloppe de giro (postal)


girokantoor ZN

1 officio/banca de giro(s) (postal)
centraal -- = banca central de giro(s) (postal)


Girondijn ZN

1 girondino


gironummer ZN

1 numero de giro (postal)
storten op -- 576962 = transferer al numero de giro 576962


giro-overschrijving ZN

1 tranferimento/transferentia/remissa/pagamento postal/per giro (postal)


giropas ZN

1 carta de garantia (del giro (postal))


girorekening ZN

1 conto de giro (postal)


girorekeninghouder ZN

1 detentor de un conto de giro (postal)


girostrookje ZN

1 talon de giro (postal)


giroverkeer ZN

1 transactiones/transferimentos/transactiones/pagamentos per giro (postal)


gis ZN

1 (gissing) conjectura
op de -- berekenen = calcular approximativemente
2 (MUZ) sol diese (-esis)


gis BN

1 (slim) astute, intelligente
2 (gevaarlijk) periculose


gispen WW

1 vituperar, censurar, reprehender, criticar, objurgar, admonestar, reprobar


gispend ZN

1 vituperative, admonitari, objurgatori, reprobative, reprobatori


gisping ZN

1 vituperation, censura, objurgation, admonestation, reprobation


gissen WW

1 supponer, conjecturar, conjicer, estimar, supputar, divinar
dat is niet moeilijk te -- = isto non es difficile a divinar
wij kunnen slechts naar de oorzaak -- = solo nos pote facer conjecturas super le causa, nos ignora toto del causas


gissenderwijs BW

1 per hypothese (-esis)


gissing ZN

1 supposition, suspicion, conjectura, estimation, (hypothese) hypothese (-esis)
zich in --en verliezen = perder se in conjecturas
dat zijn maar --en = isto es mer conjecturas/suppositiones
2 (SCHEEP) (gegist bestek) estima


gist ZN

1 levatura, fermento
droge -- = levatura sic


gisten WW

1 (fermenteren) esser in fermentation, fermentar
het -- = fermentation
2 (FIG) (bruisen) fermentar, effervescer, esser in effervescentia, agitar se
de gemoederen waren aan het -- = le spiritos esseva in effervescentia


gistend BN

1 (bruisend) effervescente
in --e toestand = in un stato de effervescentia


gisteravond BW

1 heri vespera/vespere


gisteren BW

1 heri


gistermiddag BW

1 heri postmeridie


gistermorgen BW

1 heri matino


gisternacht BW

1 heri nocte


gisterochtend BW

1 Zie: gistermorgen


gistfabricage ZN

1 fabrication de levatura


gistfabriek ZN

1 fabrica de levatura


gistfabrikant ZN

1 fabricante de levatura


gisting ZN

1 (fermentatie) fermentation
-- veroorzaken = fermentar
-- veroorzakend = fermentative
melkzure -- = fermentation lactic
alcoholische -- = fermentation alcoholic
boterzure -- = fermentation butyric
rottende -- = fermentation putride
2 (borreling) fermentation, effervescentia, agitation
3 (onrust) agitation


gistingsazijn ZN

1 vinagre fermentate/natural


gistingsbacterie ZN

1 bacterio de fermentation


gistingsgas ZN

1 gas de fermentation


gistingskelder ZN

1 cellario de fermentation


gistingskuip ZN

1 cupa de fermentation


gistingsmiddel ZN

1 fermento


gistingsproces ZN

1 processo fermentative, (processo de) fermentation


gistingstank ZN

1 (BIO-ENERGIE) digestor


gistingsverschijnsel ZN

1 phenomeno de fermentation


gistkamer ZN

1 camera de fermentation


gistkelder ZN

1 Zie: gistingskelder


gistkiem ZN

1 germine de levatura


gistkuip ZN

1 Zie: gistingskuip


gistmeter ZN

1 zymosimetro, zymometro


gistpoeder ZN

1 levatura chimic


giststof ZN

1 fermento


gistvlokken ZN MV

1 floccos de levatura


gistvorming ZN

1 formation de levatura


gistzwam ZN

1 saccharomyceto


giswerk ZN

1 speculation, conjectura
dat is puur -- = isto es pur speculationes/conjectura


git ZN

1 gagate, lignite polite
zo zwart als -- = nigre como gagate


gitaar ZN

1 guitarra {gi}, gitarra
elektrische -- = guitarra/gitarra electric
akoestische -- = guitarra/gitarra acustic
-- spelen = sonar le guitarra/gitarra


gitaarconcert ZN

1 (uitvoering) concerto de guitarra {gi}, (muziekstuk) concerto pro guitarra {gi}


gitaarsnaar ZN

1 chorda de guitarra {gi}/gitarra


gitaarsolo ZN

1 solo de guitarra {gi}/gitarra


gitaarspel ZN

1 (vaardigheid van spelen) sonar le guitarra {gi}/gitarra
2 (klanken) sonos/musica de guitarra {gi}/gitarra


gitaarspeler ZN

1 guitarrista {gi}, gitarrista


gitarist ZN

1 guitarrista {gi}, gitarrista


gitornament ZN

1 ornamento de gagate


gittegom ZN

1 gummagutta


gitten BN

1 de gagate, ornate de gagate
-- armband = bracialetto de gagate
-- haar = capillos de gagate


gitzwart BN

1 nigre como gagate
--e ogen = oculos nigrissime/de gagate
-- haar = capillos de gagate


glaasje ZN

1 (klein (drink)glas) parve vitro
2 (stukje glas) morsello de vitro


glabella ZN

1 glabella


glacé BN

1 glacé (F), capretto


glacéhandschoen ZN

1 guanto glacé (F)/glaciate/lustrate


glacéleer ZN

1 corio glacé (F)/glaciate


glacépapier ZN

1 papiro glacé (F)/satinate/glaciate


glaceren WW

1 (glanzend maken) glaciar, lisiar, (van papier/stof) satinar, calandrar
2 (BK) glaciar
3 (mbt gebak) glaciar
4 (laten bevriezen, verstijven) glaciar, (con)gelar


glaciaal BN

1 (ijzig) glacial
2 (GEOL) glacial, glaciari
-- dal = valle/vallea glacial/glaciari
--e afzetting = deposito glacial/glaciari
-- sediment = sedimento glacial/glaciari
--e grond = solo glacial/glaciari


glaciaal ZN

1 Zie: ijstijd


glaciatie ZN

1 glaciation


glaciologie ZN

1 glaciologia


glaciologisch BN

1 glaciologic


glacioloog ZN

1 glaciologo, glaciologista


glacis ZN

1 (aardglooiing voor een fort) glacis (F)


glacishelling ZN

1 inclination de glacis (F)


glacisweg ZN

1 cammino de glacis (F)


glad BN

1 (glibberig) glissante, (door smeer, e.d.) lubric
-- ijs = glacie glissante
het is -- buiten = le stratas es glissante
-- maken = lubricar, lubrificar
het -- maken = lubrification
-- makend = lubricative
2 (FIG) (gewiekst) maligne, astute
3 (zonder bobbels) disnodose
4 (met een zeer effen oppervlak) plan, lisie, polite, unite
-- voorhoofd = fronte lisie
--de spier = musculo lisie
--de huid = pelle lisie
--de steen = petra lisie
--de gouden ring = anello lisie de auro
--de zee = mar platte
-- maken = lisiar, planar, explanar, applanar
iemand die iets -- maakt = planator, explanator, lisiator
5 (kaalhoofdig) calve
6 (onbebaard, onbehaard) glabre
--de kin = mento glabre
(PLANTK) --de stengel = pedunculo glabre


glad BW

1 (geheel) completemente, integremente
ik ben het -- vergeten = io lo ha completemente oblidate


gladakker ZN

1 can sin racia
2 canalia, villano


gladarig BN

1 a spicas lisie


gladboenen WW

1 fricar, facer brillar, dar brillantia


gladborstelen WW

1 lisiar


gladden WW

1 (gladmaken) polir, lisiar
2 (glazig/glimmend maken) polir, lisiar, lustrar, glaciar
papier -- = glaciar papiro


gladdig BN

1 glissante, (door smeer, e.d.) lubric


gladdigheid ZN

1 (gladheid) stato glissante del stratas
2 (gladde plaats) loco glissante


gladgeschoren BN

1 ben rasate, glabre
-- kin = mento glabre


gladhameren WW

1 planar


gladharig BN

1 a/de pilo lisie


gladheid ZN

1 stato glissante del stratas
2 (glibberigheid door smeer, etc.) lubricitate
3 (gewiekstheid) astutia, mellifluitate


gladhout ZN

1 lisiator


gladiator ZN

1 gladiator


gladiatorengevecht ZN

1 combatto de gladiatores


gladiool ZN

1 gladiolo


gladjakker ZN

1 Zie: gladjanus


gladjanus ZN

1 homine multo astute


gladjes BW

1 facilemente, sin problemas


gladjes BN

1 (nogal glibberig) assatis glissante


gladkammen WW

1 lisiar con un pectine


gladmachine ZN

1 lisiator


gladmaken WW

1 (gelijk/effen maken) applanar, lisiar
2 (glanzig/glimmend maken) lisiar, lustrar, glaciar, polir


gladmangel ZN

1 calandra


gladmangelen WW

1 calandrar
het -- = calandrage


gladpersen WW

1 Zie: gladmangelen


gladschaven WW

1 planar


gladscheren WW

1 rasar


gladschuren WW

1 Zie: gladslijpen


gladslijpen WW

1 polir, abrader


gladstrijken WW

1 lisiar per le mano, (met strijkijzer) repassar, (FIG) applanar
het -- = lisiamento
iemand die gladstrijkt = lisiator
moeilijkheden -- = applanar/eliminar difficultates


gladstrijker ZN

1 lisiator


gladuit BW

1 Zie: gladweg


gladvijl ZN

1 lima dulce


gladvijlen WW

1 polir con un lima (dulce)


gladvlijen WW

1 lisiar per le mano


gladweg BW

1 (totaal) totalmente, completemente
-- vergeten = oblidar totalmente
2 (ronduit) francamente
iets -- bekennen = confessar un cosa francamente


gladwrijven WW

1 lisiar, polir


gladzadig BN

1 a granas lisie


glagolitisch BN

1 glagolitic
-- schrift = scriptura glagolitic


glamour ZN

1 glamour (E), splendor


glamoureus BN

1 glamourose


glanduleus BN

1 glandulose, glandular


glans ZN

1 (uitstraling, schijnsel) radiantia, claritate, luminositate, lucentia, splendor
-- van de maan = claritate del luna
-- van de sterren = splendor del stellas
2 (spiegelende reflectie) brillantia, resplendentia, coruscation, fulgiditate, fulgor, lustro, nitiditate, nitor, refulgentia
de -- van satijn/van zijde = le lustro de satin (F)/de seta
zijn -- behouden = conservar su brillantia/lustro
zijn -- verliezen = perder su brillantia/lustro
3 (praal, wereldse eer) splendor, lustro, brillantia, radiantia, resplendentia
de -- van het hof = le splendor/brillantia del corte
de -- van een naam = le splendor/brillantia de un nomine
-- verlenen aan = dar brillantia/prestigio a
4 (ANAT) glande, balano


glansapparaat ZN

1 (voor papier/stoffen) calandra
2 (FOTO) glaciator


glansbordpapier ZN

1 Zie: glanskarton


glansborstel ZN

1 brossa pro polir


glanseffect ZN

1 effecto de radiantia


glanserts ZN

1 argentite


glansfazant ZN

1 lophophoro


glanshaver ZN

1 arrhenathero


glanskalander ZN

1 Zie: glansmachine


glanskarton ZN

1 carton glaciate/satinate/glacé (F)


glanskatoen ZN

1 lustrina, percalina


glansloos BN

1 (dof, mat) mat, sin brillantia, sin lustro
zijn ogen waren dof en -- = su oculos esseva mat e sin brillantia
2 (saai, eentonig) mat, tediose


glansmachine ZN

1 calandra, lisiator


glansmiddel ZN

1 substantia de polimento/pro polir


glansnummer ZN

1 le plus brillante numero, numero de grande/maxime attraction


glanspapier ZN

1 papiro glaciate/satinate/glacé (F)


glansperiode ZN

1 periodo de gloria, etate de auro


glanspunt ZN

1 apogeo, le plus brillante momento, le plus belle pagina, triumpho


glansrijk BN

1 brillante, resplendente, magnific, magnificente, nitide, superbe, gloriose, splendide
--e overwinning = victoria brillante/magnific
-- feest = festa splendide
hij is de moeilijkheden -- te boven gekomen = ille ha superate le difficultates brillantemente


glansrol ZN

1 rolo/parte principal, prime rolo/parte


glansschubbigen ZN MV

1 ganoides


glanssteen ZN

1 lisiator


glansstijfsel ZN

1 amido lustrose/lucente


glansstof ZN

1 texito glaciate/glacé (F)


glansverf ZN

1 color brillante/lustrose


glansvernis ZN

1 vernisse brillante/lustrose


glansvogel ZN

1 galbula


glanswit ZN

1 blanco brillante


glanszijde ZN

1 lustrina


glanzen WW

1 (stralen) brillar, lucer, relucer
2 (glimmen, blinken) brillar, coruscar, fulger, refulger
3 (doen glimmen) lisiar, lustrar, satinar, glaciar, polir
papier -- = glaciar/satinar papiro
katoen -- = satinar coton
metaal -- = polir metallo
iemand die glanst = lisiator, politor


glanzend BN

1 lucente, lustrose, brillante, fulgente, refulgente, lucide, nitide


glanzer ZN

1 lisiator, politor, glaciator


glanzig BN

1 luciente, brillante
-- haar = capillos brillante


glanzing ZN

1 (stoffen/bont/vilt/glas, etc.) lustrage


glas ZN

1 (stof) vitro
van -- = vitrose, vitree
asbak van -- = cineriera de vitro
gekleurd -- = vitro colorate/de color
gebrand -- = vitro smaltate
mat -- = vitro mat
geïriseerd -- = vitro irisate
geslepen -- = vitro polite
gewapend/kogelvrij -- = vitro armate/blindate
onbreekbaar -- = vitro infrangibile
breekbaarheid van -- = fragilitate del vitro
in -- omzetten, tot -- smelten = vitrificar
omzetting in -- = vitrification
potto de -- = glazen pot
-- blazen = sufflar vitro
2 (drinkglas) vitro
de --en vullen = plenar le vitros
daar heb je het gedonder in de --en = le problemas comencia
3 (inhoud) vitro
-- bier = vitro de bira
storm in een -- water = tempesta in un vitro de aqua
4 (glasplaat) vitro
dubbel -- = vitro duple
raam van dubbel -- = fenestra de vitros duple
achter -- zetten = poner sub vitro
iets achter -- = gravure (F) sub vitro
5 (voorwerp van glas) vitro
de --en wassen = lavar le vitros
6 (barometer) barometro


glasaaltje ZN

1 leptocephalo


glasaardbeien ZN MV

1 fragas cultivate sub vitro


glasachtig BN

1 vitrose, vitree
met een --e laag bedekken = vitrificar
bedekking met een --e laag = vitrification
2 (GEOL, etc.) hyalin
3 (BIOL) hyaloide, vitree
-- vlies = membrana hyaloide
(van oog) -- vocht = humor vitree
(van oog) -- lichaam = corpore vitree


glasachtigheid ZN

1 character vitrose/vitree
2 aspecto vitrose/vitree


glasareaal ZN

1 superficie de cultura sub vitro, area sub vitro


glasatelier ZN

1 Zie: glazeniersatelier


glasbak ZN

1 Zie: glascontainer


glasbatist ZN

1 organdi


glasbewerking ZN

1 hyalotechnia


glasblaasmachine ZN

1 machina a/de sufflar le vitro


glasblazen WW

1 sufflar vitro


glasblazer ZN

1 sufflator de vitro, vitrero


glasblazerij ZN

1 (bedrijf, werkplaats) vitreria
2 (het glasblazen) (le) sufflar de vitro


glasblazersgereedschap ZN

1 utensiles de vitrero


glasblazerskunst ZN

1 arte del vitro


glasblazerslamp ZN

1 lampa de vitrero


glasblazerspijp ZN

1 canna de vitrero


glasboor ZN

1 forator pro vitro


glasborstel ZN

1 brossa a vitro


glasbuis ZN

1 tubo de vitro


glascontainer ZN

1 container (E) pro vitros (usate)


glascultuur ZN

1 Zie: glasteelt


glascylinder ZN

1 cylindro de vitro


glasdiamant ZN

1 diamante de vitro


glasdicht BN

1 completemente vitrate


glasdikte ZN

1 spissor del vitro


glasdraad ZN

1 filo/filamento de vitro


glasdruk ZN

1 hyalotypia


glaselektriciteit ZN

1 electricitate vitree/positive


glaselektrode ZN

1 electrodo vitree/de vitro


glaserts ZN

1 argentite


glasfabricage ZN

1 fabrication de vitro


glasfabriek ZN

1 fabrica de vitro, vitreria, crystalleria


glasfabrikant ZN

1 fabricante de vitro, vitrero, crystallero


glasfiber ZN

1 Zie: glasvezel


glasgaren ZN

1 Zie: glasvezel


glasgordijn ZN

1 cortina transparente


glasgraveerkunst ZN

1 hyalographia


glasgroente ZN

1 verdura/legumines de estufa


glasgruis ZN

1 vitro pulverisate


glashandel ZN

1 (handel in glas) commercio de vitro, vitreria
2 (winkel) vitreria


glashandelaar ZN

1 commerciante/negotiante/mercante de vitro/vitreria


glashard BN

1 (zeer hard) dur como vitro/ferro
2 (onbewogen) frigide, impassibile, immutabile
3 (zonder enige weifeling) resolute, determinate


glashardheid ZN

1 duressa del vitro


glasharmonica ZN

1 harmonica a/de vitro


glasharp ZN

1 harpa a/de vitro


glashelder BN

1 (helder, doorzichtig) clar (como crystallo), limpide, transparente
-- water = aqua clar como crystallo
2 (zeer duidelijk) clar (como crystallo), evidente, lucide
iets -- uiteenzetten = explicar un cosa con claritate
3 (helder klinkend) crystallin
--e stem = voce crystallin


glasindustrie ZN

1 industria de vitro


glas-in-loodraam ZN

1 (gebrandschilderd raam) vitriera (de colores)


glasisolator ZN

1 isolator de vitro


glaskeramiek ZN

1 ceramica de vitro


glaskit ZN

1 Zie: glaslijm


glaskleur ZN

1 color de vitro


glaskraal ZN

1 perla de vitro


glaskroos ZN

1 elatina


glaskruid ZN

1 parietaria (officinal)
liggend -- = parietaria ramiflor


glaskunstenaar ZN

1 vitrero de arte


glaslichaam ZN

1 (van het oog) corpore vitree


glaslijm ZN

1 colla pro vitro


glasmassa ZN

1 massa vitrose


glasmes ZN

1 cultello pro vitro


glasmeteoriet ZN

1 tectite


glasmozaïek ZN

1 mosaico in/de vitro


glasnost ZN

1 glasnost (R)


glasoog ZN

1 oculo de vitro


glasopaal ZN

1 hyalite


glasoven ZN

1 furno/fornace pro le vitro


glaspapier ZN

1 papiro de vitro


glasparel ZN

1 perla/margarita de vitro, perla false


glasplaat ZN

1 placa de vitro


glaspoeder ZN

1 pulvere de vitro, vitro pulverisate/in pulvere


glasraam ZN

1 (raamwerk van een ruit) quadro de fenestra
2 (gebrandschilderd raam) vitriera (de ecclesia)


glasrelief ZN

1 relievo de vitro


glasruit ZN

1 vitro


glasschade ZN

1 vitros rumpite, ruptura de vitros
de ontploffing veroorzaakte veel -- = le explosion ha rumpite multe vitros


glasscherf ZN

1 fragmento de vitro, pecia de vitro rumpite


glasschijf ZN

1 disco de vitro


glasschilder ZN

1 pictor super vitro, hyalographo


glasschilderen ZN

1 pictura super vitro, hyalographia


glasschilderij ZN

1 pictura super vitro


glasschilderkunst ZN

1 Zie: glasschilderen


glasschrijver ZN

1 gravator super vitro


glassculptuur ZN

1 sculptura de vitro


glasservies ZN

1 servicio de vitros


glasslijper ZN

1 politor de vitros


glassmelterij ZN

1 funderia de vitro


glassnijder ZN

1 (persoon) taliator de vitro, talia-vitros
2 (instrument) diamante (pro taliar le vitro), talia-vitros


glassoort ZN

1 sorta de vitro


glassplinter ZN

1 clasma/fragmento de vitro (rumpite)


glasstaaf ZN

1 baston de vitro


glassteen ZN

1 bricca/petra de vitro


glasstof ZN

1 pulvere de vitro


glasteelt ZN

1 Zie: glastuinbouw


glastoestand ZN

1 stato vitree


glastraan ZN

1 lacrima de vitro


glastuinbouw ZN

1 cultura/horticultura sub vitro


glastuinder ZN

1 horticultor de estufa


glasverzekering ZN

1 assecurantia contra le ruptura de vitros


glasverzekeringsmaatschappij ZN

1 compania de assecurantia contra le ruptura de vitros


glasvezel ZN

1 fibra vitree/de vitro


glasvezeldoek ZN

1 texito de fibras de vitro


glasvezelfabricage ZN

1 fabrication de fibras vitree/de vitro


glasvezelfabriek ZN

1 fabrica de fibras vitree/de vitro


glasvezelfabrikant ZN

1 fabricante de fibras vitree/de vitro


glasvezelkabel ZN

1 cablo de fibras de vitro


glasvezeloptiek ZN

1 optica del fibras


glasvijl ZN

1 lima pro vitro


glasvol ZN

1 vitro
-- melk = vitro de lacte


glaswaren ZN MV

1 Zie: glaswerk


glaswerk ZN

1 (gebruiksvoorwerpen van glas) vitros, vitreria, crystalleria
2 (de ruiten van een gebouw) tote le vitros (de un edificio)


glaswinkel ZN

1 vitreria


glaswol ZN

1 lana/coton/watta de vitro


glaswording ZN

1 vitrification


glaszuiver BN

1 transparente


Glauber ZN EIGN

1 Glauber


glauberiet ZN

1 glauberite


glauberzout ZN

1 sal de Glauber


glaucoma ZN

1 glaucoma
aan -- lijdend = glaucomatose


glauconiet ZN

1 glauconite


glaucoom ZN

1 Zie: glaucoma


glaucoompatiënt ZN

1 glaucomatoso


glauk BN

1 glauc


glazen BN

1 de vitro, vitrose, vitrate, vitree
-- oog = oculo vitrose/de vitro
-- klok = campana de vitro
-- kast = armario vitrate
-- deur = porta vitrate
-- karaf = carrafa de vitro
-- dak = tecto de vitro


glazendak ZN

1 tecto de vitro


glazendoek ZN

1 panno pro siccar le vitros


glazenier ZN

1 artista vitrero


glazeniersatelier ZN

1 officina de un artista vitrero


glazenierskunst ZN

1 arte de vitrero


glazenierswerkplaats ZN

1 Zie: glazeniersatelier


glazenkast ZN

1 armario vitrate, vitrina


glazenmaken WW

1 (vensterrruiten inzetten) poner vitros


glazenmaker ZN

1 (ambachtsman) vitrero
2 (insekt) libellula


glazenmakersdiamant ZN

1 diamante de vitrero


glazenspoeler ZN

1 lavator de plattos/vitros


glazenspons ZN

1 spongia a vitros


glazenwasser ZN

1 (persoon) lavator de vitros, lavavitros
2 (insekt) libellula


glazig BN

1 vitrose, vitree, vitrate
--e ogen = oculos vitrose/vitree
--e blik = reguardo vitrose/vitree
--e aardappelen = patatas cocite de aspecto vitrose, patatas diaphane e dur


glazigheid ZN

1 aspecto vitrose


glazuren WW

1 (met emaille) smaltar
2 (gebak) glaciar


glazuur ZN

1 (glasachtige, glinsterende laag) vernisse (vitree), smalt
2 (mbt tanden) smalt, émail (F)
3 (mengsel van poedersuiker en water) glacie


glazuurlaag ZN

1 strato de smalt


glazuursel ZN

1 Zie: glazuur


glei(s)werk ZN

1 majolica, faience (F)


gletsjer ZN

1 glaciero
spleet in een -- = fissura de glaciero
afsmelting van een -- = ablation de un glaciero
het terugtrekken van de --s = le deglaciation


gletsjerafsmelting ZN

1 ablation glaciari


gletsjerbaan ZN

1 cursa de un glaciero


gletsjerbeek ZN

1 torrente glaciari


gletsjerboterbloem ZN

1 ranunculo glacial


gletsjerdal ZN

1 valle/vallea glaciari


gletsjererosie ZN

1 erosion glaciari


gletsjergebied ZN

1 region/zona de glacieros


gletsjerkunde ZN

1 glaciologia


gletsjerkundig BN

1 glaciologic


gletsjerkundige ZN

1 glaciologo, glaciologista


gletsjerpuin ZN

1 morena


gletsjerrivier ZN

1 fluvio glaciari


gletsjerspleet ZN

1 fissura de glaciero


gletsjerstreep ZN

1 stria glaciari


gletsjertafel ZN

1 tabula glaciari


gletsjertijdperk ZN

1 epoca glaciari


gletsjertong ZN

1 lingua glaciari


gletsjeruitschuring ZN

1 erosion glaciari


gletsjervorming ZN

1 glaciation


gletsjerwater ZN

1 aqua glaciari


gletsjerwind ZN

1 vento glaciari


gleuf ZN

1 (sleuf, groef) intalio, cannellatura
-- van een katrol = cannellatura de un polea
2 (spleet) scissura, fissura
3 (BOUWK) glypho
4 (kier, reet) interstitio


gleufhoed ZN

1 cappello molle/flexibile


gleufspoel ZN

1 bobina con cannellatura


gleufvormig BN

1 sulciforme


gliadine ZN

1 gliadina


glibberen WW

1 (herhaaldelijk uitglijden) glissar continuemente
2 (glijdend voortschuiven) glissar, avantiar glissante


glibberig BN

1 glissante, lubric, viscose
--e aal = anguilla glissante
--e straten = stratas glissante
(FIG) nu zijn we op -- terrein = nunc nos es super un terreno glissante/periculose
-- maken = lubricar, lubrificar
het -- maken = lubrication, lubrification
-- makend = lubricative


glibberigheid ZN

1 stato glissante, lubricitate


glibberzwam ZN

1
groene -- = leotia lubric


glider ZN

1 planator


glidkruid ZN

1 scutellaria


glijbaan ZN

1 pista de glacie/nive, glissatorio


glijbank ZN

1 (in roeiboot) sedia mobile


glijbekisting ZN

1 (bij betonbouw) revestimento mobile


glijboot ZN

1 (motorvaartuig voor snelheidswedstrijden) planator
2 (door luchtschroeven voortbewogen vaartuig) hydroplano


glijcontact ZN

1 (TECHN) contacto glissante, cursor


glijcrème ZN

1 crema lubricante, lubricante, lubrificante


glijden WW

1 glissar
de schaatser glijdt over het ijs = le patinator glissa super le glacie
hij liet het geld in zijn zak -- = ille ha glissate/mittite le moneta in su tasca
het geld glijdt me door de vingers = le moneta me glissa inter le digitos


glijdend BN

1 glissante
2 (FIG) mobile, variabile, flexibile
--e loonschaal = scala mobile
--e werktijden = horas de travalio flexibile


glijder ZN

1 (iemand die glijdt) glissator
2 (FON) consonante fricative, fricativa
3 (glijdop) patin


glijgoot ZN

1 (transportgoot) transportator


glijkoker ZN

1 Zie: glijgoot


glijmiddel ZN

1 gelea lubricante, lubricante, lubrificante


glijpasta ZN

1 pasta lubricante, lubricante, lubrificante


glijvlak ZN

1 plano de glissamento


glijvliegtuig ZN

1 planator


glijvlucht ZN

1 volo planate


glijweerstand ZN

1 resistentia de glissamento


glimkever ZN

1 verme lucente, luciola, lampyride


glimlach ZN

1 surriso
stralende -- = surriso radiante
vriendelijke -- = surriso amabile
ontwapenende -- = surriso disarmante
spottende/ironische -- = surriso ironic
kwaadaardige -- = surriso malevole
smalende -- = surriso condescendente
satanische -- = surriso diabolic
gedwongen -- = surriso constringite/fortiate
krampachtige -- = surriso fortiate
haar eeuwige -- = su surriso eterne/invariabile/immutabile
iemand een -- ontlokken = facer surrider un persona
een -- verbijten = reprimer un surriso


glimlachen WW

1 surrider
tegen iedereen -- = distribuer surrisos
flauwtjes -- = surrider legiermente, monstrar un surriso legier
ik moest om zijn onnozelheid -- = io non poteva evitar un surriso a causa de su ingenuitate, su ingenuitate me faceva surrider


glimlicht ZN

1 luce/lumine debile


glimmen WW

1 brillar, lucer, relucer, coruscar, lustrar
de sterren glommen aan de hemel = le stellas brillava/reluceva in le celo
de tafel glimt als een spiegel = le tabula brilla como un speculo
--de knopen = buttones brillante
--de schoenen = calceos/scarpas brillante
-- van blijdschap = esser radiose


glimmer ZN

1 mica, petra micacee
wit -- = mica blanc


glimmeraarde ZN

1 terra/sablo micacee


glimmerachtig BN

1 micacee


glimmerhoudend BN

1 micacee


glimmerlei ZN

1 schisto micacee, micaschisto


glimmerplaat ZN

1 folio de mica


glimmers ZN MV

1 oculos


glimmerzand ZN

1 sablo micacee


glimp ZN

1 (FIG) breve vision, umbra
een -- opvangen van = intervider
2 (schijn, voorwendsel) apparentia, pretexto
onder een schone -- van vriendschap = sub un belle apparentia/pretexto de amicitate


glimworm ZN

1 verme lucente, luciola, lampyride


glinster ZN

1 scintilla


glinsteren WW

1 scintillar, brillar, lucer, relucer, resplender, coruscar
het -- = scintillamento, scintillation, brillantia, lucentia, resplendentia, coruscation
een traan glinsterde in haar oog = un lacrima brillava/scintillava in su oculo


glinsterend BN

1 scintillante, brillante, lucente, relucente, resplendente, coruscante
met --e ogen = con oculos brillante


glinstering ZN

1 scintillamento, scintillation, brillantia, lucentia, replendentia, coruscation, lustro


glioma ZN

1 glioma


glioom ZN

1 Zie: glioma


glippen WW

1 (wegglijden) glissar
2 (voortglijden) glissar
3 (ontschieten) escappar
iets laten -- = lassar escappar un cosa
hij liet het glas uit de handen -- = ille lassava escappar le vitro de su manos
de draad van het gesprek laten -- = perder le filo del conversation
de gelegenheid laten -- = lassar escappar le opportunitate, perder le occasion


glissando ZN

1 (MUZ) glissando (I)


glissando BW

1 (MUZ) glissando (I)


glit ZN

1 lithargyro, monoxydo de plumbo


glitmolen ZN

1 molino a lithargyro


glitter ZN

1 (schittering) scintillamento, scintillation
blouse met -- = blusa scintillante
2 (schone schijn) splendor false


glitterblouse ZN

1 blusa scintillante


globaal BN

1 global, approximative, (algemeen) general
-- beeld = vision global
een --e schatting maken = facer un evalutation global
--e berekening = calculo approximative
-- begroting = budget (E) global/approximative
--e cijfers = cifras approximative/global
--e leesmethode = methodo global de lectura
-- idee = idea general
-- genomen = globalmente
-- gesproken = in lineas general


globalisatie ZN

1 globalisation, mundialisation


globaliseren WW

1 globalisar, mundialisar


globe ZN

1 globo, orbe


globetrotter ZN

1 globetrotter (E)


globigerine ZN

1 globigerina


globigerme ZN

1 globigerma


globine ZN

1 globina


globoïde BN

1 globoide


globulair BN

1 Zie: globuleus


globuleus BN

1 globulose, globular


globuline ZN

1 globulina


gloed ZN

1 (hitte, warmte) calor, ardor
de -- van de zon = le ardor de sol
de felle -- van het brandende huis = le calor intense del casa in flammas
2 (FIG) ardor, fervor, ferventia, foco, fuga, verve (F), vivacitate, extase (-asis)
de -- van de hartstocht = le foco/ardor del passion
met -- spreken = parlar con foco/fervor


gloednieuw BN

1 flammante (nove), totalmente nove
een --e auto = un auto(mobile) flammante
dat denkbeeld is -- = iste idea es totalmente nove


gloedvol BN

1 passionate, ardente, focose, de foco, fervente, (enthousiast) enthusiasta, enthusiastic
-- temperament = temperamento ardente/focose/de foco
-- spreken = parlar ferventemente/con fervor
in --le bewoordingen = in terminos ardente


gloedwolk ZN

1 nube ardente


gloeibuisje ZN

1 tubo incandescente


gloeidraad ZN

1 (in lamp) filamento (incandescente)


gloeidraadverdamper ZN

1 evaporator de filamento


gloeien WW

1 (zonder vlam branden) arder sin flamma, esser ardente
2 (door verhitting stralen) esser incandescente, arder
mijn hele vinger gloeit en klopt = le digito me arde e palpita
-- van liefde voor = arder de amor pro
hij gloeit van de koorts = ille es ardente de febre
3 (zeer warm zijn) caler, arder
het zand gloeit onder onze voeten = le arena/sablo arde sub nostre pedes
4 (schitteren, fonkelen) brillar, fulgurar, relucer, scintillar


gloeiend BN

1 (ook FIG) ardente, fervide
--e kolen = carbones ardente, brasa
--e spijker = clavo ardente
--e hitte = calor torride
deze soep is -- = iste suppa es ardente
in --e bewoordingen = con parolas ardente
het er -- mee eens zijn = esser multo de accordo


gloeierig BN

1 ardente
ik ben -- van de koorts = io es ardente de febre


gloeihitte ZN

1 (warmtegraad) (temperatura de) incandescentia
2 (zeer sterke hitte) calor torride/intense
rode -- = calor rubie
witte -- = calor blanc


gloeiing ZN

1 (het gloeien) incandescentia
2 (gloeiende hitte) calor torride, incandescentia
3 (gloed) incandescentia
4 (het opbranden) ustion


gloeikathode ZN

1 cathodo incandescente


gloeikousje ZN

1 manichetto incandescente/a/de incandescentia


gloeilamp ZN

1 lampa incandescente/a/de incandescentia/a filamento


gloeilampenfabricage ZN

1 fabrication de lampas incandescente/a/de incandescentia/a filamento


gloeilampenfabriek ZN

1 fabrica de lampas incandescente/a/de incandescentia/a filamento


gloeilampenfabrikant ZN

1 fabricante de lampas incandescente/a/de incandescentia/a filamento


gloeilichaam ZN

1 corpore incandescente/a/de incandescentia


gloeilicht ZN

1 luce/lumine incandescente/a/de incandescentia


gloeioven ZN

1 furno/fornace de calcination


gloeirooster ZN

1 grillia


gloeispanning ZN

1 tension de filamento


gloeispiraal ZN

1 spiral incandescente/a/de incandescentia


gloeiweerstand ZN

1 resistentia de filamento


gloeiworm ZN

1 verme lucente, luciola, lampyride


glomerulus ZN

1 glomerulo


glooi ZN

1 Zie: glooiing-1


glooien WW

1 inclinar (legiermente), esser in declivitate, formar declivitate


glooiend BN

1 (golvend) undulante
-- landschap = paisage undulante
2 (flauw aflopend) inclinante, declive, declinante
-- terrein = terreno declive
-- aflopen = descender dulcemente


glooiing ZN

1 (helling) declivitate, inclination, superficie inclinate
-- van een terrein = declivitate de un terreno
2 (talud) talud, rampa, (MIL) scarpa


glooiingshoek ZN

1 angulo de inclination, gradiente


glooiingsmeter ZN

1 clinometro


glooiingsvlak ZN

1 plano inclinate


gloop ZN

1 arco trilobate


gloor ZN

1 (schijn(sel)) luce, lumine, fulgor
2 (FIG) gloria, splendor
in volle -- = in tote su gloria/splendor


gloren WW

1 lucer, relucer
er gloorde iets van hoop voor de gevangenen = un radio de sperantia illuminava le prisioneros
bij het -- van de dag = al alba


gloria ZN

1 (R.K.) (lofzang in de mis) gloria
2 (glorie) gloria


glorie ZN

1 (eer, iets om zich op te beroemen) gloria, honor, orgolio
aardse -- = gloria temporal
hij is de -- van zijn ouders = ille es le honor de su parentes
Hollands -- = le gloria/orgolio de Hollanda
-- van de overwinning = honor del victoria
2 (pracht, hemelse heerlijkheid) gloria, splendor
eeuwige -- = gloria eternal/eterne
in zijn volle -- = in tote su gloria/splendor
resten van vergane -- = vestigios de gloria/splendor passate/perdite
-- zij de Vader! = gloria a Deo!, gloria al Patre!
3 (R.K.) (aureool) gloria, nimbo, aureola, corona


gloriedag ZN

1 die de gloria


gloriejaren ZN MV

1 annos de gloria
-- van Rembrandt = annos de gloria de Rembrandt


gloriekroon ZN

1 corona honorific/de gloria


gloriëren WW

1 gloriar se (de), glorificar se (de)
2 exultar, jubilar


glorierijk BN

1 (roemrijk) gloriose
--e overwinning = victoria/triumpho gloriose
2 (heerlijk, zalig) gloriose
Gods --e troon = le throno gloriose de Deo


glorietijd ZN

1 periodo/epocha de gloria, periodo de maxime splendor, etate de auro
in zijn -- = in le tempore de su gloria/splendor


glorieus BN

1 gloriose
--e dood = morte gloriose
--e inhuldiging = inauguration gloriose
een van haar meest --e momenten = un de su plus gloriose momentos


glorievol BN

1 gloriose
--le dood = morte gloriose


glorificatie ZN

1 glorification


glorificeren WW

1 glorificar


glos ZN

1 Zie: glosse


glossarium ZN

1 (lijst van glossen) glossario
2 (verklarende woordenlijst) glossario


glossator ZN

1 glossator


glosse ZN

1 (verklarende aantekening) glossa, nota marginal, annotation
2 (commentaar, aanmerking) glossa
--(se)n maken op iets = glossar super un cosa, criticar un cosa


glosseem ZN

1 glossema


glossematica ZN

1 glossematica


glossematisch BN

1 glossematic


glosseren WW

1 glossar, annotar


glossina ZN

1 (DIERK) glossina


glossitis ZN

1 glossitis, inflammation del lingua


glossograaf ZN

1 glossographo


glossografie ZN

1 glossographia


glossografisch BN

1 glossographic


glossolalie ZN

1 glossolalia


glossomanie ZN

1 glossomania


glossoplegie ZN

1 glossoplegia


glossotomie ZN

1 glossotomia


glottis ZN

1 glotta, glottis


glottisslag ZN

1 colpo glottal/de glotta/de glottis


glottochronologie ZN

1 glottochronologia


glottogonie ZN

1 glottogonia


glottogonisch BN

1 glottogonic


glottologie ZN

1 glottologia, linguistica


glottologisch BN

1 glottologic, linguistic


glottoloog ZN

1 glottologo, glottologista, linguista


gloxinia ZN

1 gloxinia


glucaat ZN

1 glucato


glucagon ZN

1 (hormoon) glucagon


glucide ZN

1 glucido


gluconzuur ZN

1 acido gluconic


glucose ZN

1 glucosa


glucoseafbraak ZN

1 glycolyse (-ysis)


glucosefabriek ZN

1 fabrica de glucosa, glucoseria


glucosestroop ZN

1 glucosido


glucosezout ZN

1 sal gluconic


glucoside ZN

1 glucosido


glucosurie ZN

1 glucosuria


glui ZN

1 (riet om daken mee te bedekken) palea


gluipen WW

1 reguardar furtivemente/de maniera hypocrita
--e blik = reguardo furtive


gluiperd ZN

1 homine perfide/perfidiose/malitiose, hypocrita


gluiperig BN

1 hypocrita, false, perfide, perfidiose, malitiose
hij kijkt -- uit zijn ogen = ille ha un reguardo hypocrita in su oculos


gluiperigheid ZN

1 hypocrisia, falsitate, perfidia, malitia


glumaceeën ZN MV

1 glumaceas


glunder BN

1 (blakend van gezondheid, stralend) radiante, resplendente
een --e boerenmeid = un juvene paisana radiante
2 (voldaan, blij) allegre, exultante
een --e trek om de mond = un surriso allegre super su facie


glunderen WW

1 radiar, resplender
-- van blijdschap = radiar joia/gaudio


gluon ZN

1 (elementair deeltje) gluon


gluren WW

1 (stiekem kijken) spiar, reguardar furtivemente
door de ruiten -- = jectar un reguardo furtive a transverso le vitros


glutamine ZN

1 glutamina


glutaminezuur ZN

1 acido glutamic


gluten ZN

1 glutine, gluten


glutenachtig BN

1 glutinose


glutenbrood ZN

1 pan al/de gluten


glutenvrij BN

1 sin glutine, sin gluten


glutineus BN

1 glutinose, viscose


gluton ZN

1 colla de farina


gluurder ZN

1 spia, voyeur (F)


gluurogen WW

1 Zie: gluren


glyceraat ZN

1 glycerato


glyceride ZN