Interlingua Wiki
Advertisement

fa ZN

1 (MUZ) fa


faag ZN

1 bacteriophago


faalangst ZN

1 timor del insuccesso/del fallimento


faam ZN

1 fama, reputation, renomine, notorietate
-- geven aan = renominar
grote -- genieten = haber un grande renomine/fama


faamrovend BN

1 Zie: eerrovend


faamrover ZN

1 Zie: eerrover


faamschender ZN

1 Zie: eerrover


fabel ZN

1 fabula
--s van Esopus = fabulas de Esopo
--s vertellen = fabular
moraal van een -- = moral/moralitate de un fabula
iets naar het rijk der --en verwijzen = demonstar que un cosa es un mytho


fabelachtig BN

1 (legendarisch) fabulose, legendari
-- wezen = esser legendari
2 (ongelofelijk) fabulose, phantastic, incredibile
--e gschiedenis = historia fabulose
3 (geweldig) fabulose, phantastic, prodigiose, extraordinari, meraviliose, stupende
-- bedrag = summa fabulose
--e prijzen = precios fabulose
-- geheugen = memoria prodigiose
hij kan -- vertellen = ille pote narrar fabulosemente
hij is -- rijk = ille es fabulosemente ric


fabelachtigheid ZN

1 fabulositate, character fabulose


fabelboek ZN

1 collection/libro de fabulas, fabulario


fabeldichter ZN

1 scriptor de fabulas, fabulista


fabeldier ZN

1 animal fabulose/phantastic/mythologic/legendari


fabelfiguur ZN

1 figura fabulose/phantastic/mythologic


fabelleer ZN

1 mythologia


fabelliteratuur ZN

1 litteratura de fabulas


fabeltje ZN

1 (verzinsel) fabula
--s vertellen = fabular


fabelwerk ZN

1 Zie: fabelboek


fabianisme ZN

1 fabianismo


fabisme ZN

1 fabismo


fabliau ZN

1 fabliau (F)


fabricage ZN

1 fabrication, confection, manufactura


fabricageafdeling ZN

1 section/departimento del fabrication


fabricagefout ZN

1 Zie: fabrieksfout


fabricagegegevens ZN MV

1 datos de fabrication


fabricagehal ZN

1 hall (E) de fabrication


fabricagekosten ZN MV

1 costos de fabrication


fabricagemethode ZN

1 methodo de fabrication


fabricagenormen ZN MV

1 normas de fabrication


fabricageprijs ZN

1 precio de fabrication


fabricageprocédé ZN

1 processo de fabrication


fabricageproces ZN

1 processo de fabrication


fabricageserie ZN

1 serie de fabrication


fabricagesysteem ZN

1 systema de fabrication


fabricatie ZN

1 Zie: fabricage


fabriceren WW

1 (bewerken, vervaardigen) fabricar, manufacturar, producer
het -- = fabrication, manufactura
2 (in elkaar zetten) facer, fabricar, confectionar, construer
3 (verzinnen) fabricar, inventar
dat hele verhaal is gefabriceerd = iste historia es un fabrication de mentitas


fabricering ZN

1 Zie: fabricage


fabriek ZN

1 fabrica, industria, manufactura
op/in een -- werken = laborar/travaliar in un fabrica
een -- sluiten = clauder un fabrica


fabrieken WW

1 fabricar


fabrieksaardappel ZN

1 patata industrial


fabrieksadministratie ZN

1 administration del fabrica


fabrieksafval ZN

1 residuos de fabrica


fabrieksarbeid ZN

1 labor/travalio de fabrica


fabrieksarbeider ZN

1 obrero/laborator/travaliator de fabrica/de industria


fabrieksartikel ZN

1 articulo/producto de fabrica


fabrieksbevolking ZN

1 population obrer


fabrieksbezetting ZN

1 occupation del fabrica


fabrieksboekhouder ZN

1 contabile de fabrica


fabrieksboekhouding ZN

1 contabilitate de fabrica


fabrieksboter ZN

1 butyro de fabrica/cremeria


fabrieksbouw ZN

1 construction de fabricas


fabrieksbrandweer ZN

1 servicio de incendios del fabrica


fabriekscentrum ZN

1 centro industrial


fabriekschef ZN

1 chef (F) de fabrica


fabriekscomplex ZN

1 complexo industrial


fabrieksdirecteur ZN

1 director de fabrica


fabriekseigenaar ZN

1 fabricante, industrial


fabrieksfluit ZN

1 sirena de fabrica


fabrieksfout ZN

1 defecto/vitio de fabrication/de fabrica


fabrieksgarantie ZN

1 garantia de fabrica


fabrieksgebouw ZN

1 edificio del fabrica, fabrica


fabrieksgeheim ZN

1 secreto de fabrication


fabrieksgoed ZN

1 productos/articulos industrial/de fabrica


fabriekshal ZN

1 hall (E) de un fabrica


fabrieksinrichting ZN

1 Zie: fabrieksinstallatie


fabrieksinstallatie ZN

1 installation de fabrica


fabrieksinventaris ZN

1 inventario de fabrica


fabrieksjongen ZN

1 juvene obrero


fabriekskantine ZN

1 cantina de fabrica


fabriekskolen ZN MV

1 carbon industrial


fabriekslaboratorium ZN

1 laboratorio de fabrica


fabrieksmatig BW

1 in fabricas, machinalmente


fabrieksmeisje ZN

1 juvene obrera


fabrieksmelk ZN

1 lacte de fabrica


fabrieksmensen ZN MV

1 Zie: fabrieksarbeiders


fabrieksmerk ZN

1 marca de fabrica, trademark (E)
gedeponeerd -- = marca de fabrica registrate


fabrieksnijverheid ZN

1 activitate industrial


fabrieksnummer ZN

1 numero serial de fabrica


fabrieksopzichter ZN

1 surveliante de fabrica


fabrieksoutillage ZN

1 equipamento de fabrica


fabriekspersoneel ZN

1 personal de fabrica


fabrieksplaats ZN

1 urbe industrial


fabriekspoort ZN

1 porta de fabrica


fabrieksprijs ZN

1 precio de fabrica
tegen -- kopen = comprar a precio de fabrica
tegen -- uitverkopen = liquidar a precios de fabrica


fabrieksprodukt ZN

1 producto de fabrica


fabrieksraad ZN

1 consilio del fabrica


fabrieksreglement ZN

1 regulamento del fabrica


fabrieksrook ZN

1 fumo del fabricas


fabrieksschip ZN

1 nave fabrica


fabrieksschoorsteen ZN

1 camino de fabrica


fabriekssirene ZN

1 sirena de fabrica


fabriekssluiting ZN

1 clausura de un fabrica


fabrieksstad ZN

1 urbe industrial


fabrieksstreek ZN

1 region/zona/area industrial


fabrieksterrein ZN

1 terreno de un fabrica


fabrieksuitrusting ZN

1 Zie: fabrieksoutillage


fabrieksverlichting ZN

1 exclaramento del fabrica


fabrieksvolk ZN

1 Zie: fabrieksarbeiders


fabriekswaar ZN

1 productos industrial/de fabrica


fabriekswet ZN

1 lege industrial


fabriekswijk ZN

1 quartiero industrial


fabrikaat ZN

1 (produkt) producto manufacturate, articulo fabricate, fabricato
een nieuw -- in de handel brengen = poner in vendita un nove producto, lancear un nove producto
2 (voortbrenging) fabrication
Nederlands -- = (producto de) fabrication nederlandese
eigen -- = fabrication proprie
schoenen van slecht -- = calceos/scarpas mal facite


fabrikant ZN

1 fabricante, industrial
-- van landbouwwerktuigen = fabricante de material agricole


fabrikantenvereniging ZN

1 association de fabricantes


fabulant ZN

1 narrator de contos de fees
2 garrulator


fabuleren WW

1 fabular


fabuleus BN

1 (fabelachtig) fabulose, legendari
2 (buitengewoon) fabulose, phantastic, prodigiose, meraviliose, extraordinari


façade ZN

1 (voorgevel) faciada
2 (schijn) faciada, apparentia
een -- van eerlijkheid = un faciada de honest(it)ate
een -- optrekken = dar se un apparentia
als -- dienen voor = servir como faciada pro


face ZN

1
en -- = de facie


face-à-main ZN

1 berillos con manico, face-à-main (F)


facelift ZN

1 (chirurgische ingreep) operation plastic facial
2 (verfraaiing) modernisation
het bedrijf heeft een -- ondergaan = le interprisa ha essite modernisate


facet ZN

1 (geslepen vlak) facietta
--ten van een diamant = faciettas de un diamante
met --ten slijpen = faciettar
2 (aspect) facietta, aspecto
deze zaak heeft twee --ten = iste cosa presenta un duple facietta
een ander -- van de zaak belichten = jectar luce/lumine super un altere aspecto del cosa
alle --ten van een probleem bekijken = reguardar un problema de tote le lateres/angulos
3 (BIOL) facietta, ocello


facetlens ZN

1 lente a faciettas


facetoog ZN

1 oculo a faciettas, oculo composite


facettenoog ZN

1 Zie: facetoog


facetteren ZN

1 faciettar


faciaal BN

1 facial


facie ZN

1 facie


faciliëren WW

1 facilitar


facilitair BN

1
-- bedrijf = compania/servicios general e technic


faciliteit ZN

1 (gemak, comfort) facilitate
van alle moderne --en voorzien = equipate con tote le facilitates moderne
--en verlenen = dar/accordar/conceder facilitates
2 (MV) (voorzieningen voor taalminderheden) facilitates
3 (tegemoetkoming) facilitate
iemand --en toestaan = facilitar cosas pro un persona


faciliteren WW

1 facilitar


facsimile ZN

1 facsimile
--s van documenten = facsimiles de documentos


facsimile-gravure ZN

1 gravure (F) in facsimile


facsimile-uitgave ZN

1 edition in facsimile


facta ZN MV (LATIJN)

1 factos


factice BN

1 facticie


factie ZN

1 faction
actievoerder van een -- = factionario


factisch BW

1 in facto


factitief BN

1 factitive
-- werkwoord = verbo factitive, factitivo


factitief ZN

1 Zie: factitivum


factitivum ZN

1 verbo factitive, factitivo


facto ZN

1
de --, feitelijk = de facto
rechtens en feitelijk = de jure e de facto


factoor ZN

1 agente, representante


factor ZN

1 (ook WISK) factor
sociale -- = factor social
economische -- = factor economic
politieke -- = factor politic
-- van betekenis = factor importante
doorslaggevende/beslissende -- = factor determinante
regulerende -- = factor regulator
combinatie van --en = combination de factores
een getal in --en ontbinden = decomponer un numero in factores, factorisar un numero
er zijn nog wat onzekere --en = il ha ancora alicun imponderabiles incognite


factoranalyse ZN

1 analyse (-ysis) factorial/de(l) factores


factoriaal ZN

1 (WISK) factorial


factorij ZN

1 factoria, agentia


factorijhandel ZN

1 commercio de factoria


factoring ZN

1 factoring (E)


factorkrediet ZN

1 factoring (E)


factotum ZN

1 factotum (L)


factureerafdeling ZN

1 section/departimento de facturation


factureermachine ZN

1 machina a/de facturar


factureren WW

1 facturar, scriber le factura


facturering ZN

1 facturation


facturier ZN

1 facturista


facturist ZN

1 facturista


factuur ZN

1 factura
gespecificeerde -- = factura specificate/detaliate
een -- sturen = inviar un factura
een -- betalen = pagar un factura


factuurbedrag ZN

1 amonta del factura


factuurboek ZN

1 libro de facturas


factuurdatum ZN

1 data de factura


factuurnummer ZN

1 numero de factura


factuurprijs ZN

1 precio de factura
verkopen tegen -- = vender al precio de factura


factuurwaarde ZN

1 valor secundo le factura


facula ZN

1 facula
de -- betreffend = facular


facultatief BN

1 facultative, optional
iets -- stellen = render optional/facultative un cosa, lassar un cosa al discretion de un persona


faculteit ZN

1 (vermogen, geschiktheid) facultate, aptitude, disposition
2 (van een universiteit) facultate
medische -- = facultate de medicina
juridische -- = facultate de derecto
-- der godgeleerdheid = facultate de theologia


faculteitsbestuur ZN

1 consilio directive/directori del facultate


faculteitsbibliotheek ZN

1 biblitheca del facultate


faculteitsgebouw ZN

1 edificio del facultate


faculteitskamer ZN

1 camera de facultate


faculteitsraad ZN

1 consilio de facultate


faculteitsvergadering ZN

1 reunion de facultate


faculteitsvoorzitter ZN

1 presidente de facultate


faden WW

1 facer un fading (E)


fading ZN

1 fading (E)
lokale -- = fading local/de proximitate
tegen -- = antifading


fado ZN

1 (MUZ) fado (P)


faecaal BN

1 Zie: fecaal


faecaliën ZN MV

1 Zie: fecaliën


faeces ZN MV

1 Zie: fecaliën


faëton ZN

1 phaeton


fagedenisch BN

1 (invretend) phagedenic


fagedenisme ZN

1 phagedenismo


fagocyt

1 phagocyto


fagocytair BN

1 phagocytari


fagocyteren WW

1 phagocytar


fagocytose ZN

1 phagocytose (-osis)


fagot ZN

1 fagotto, basson


fagotblazer ZN

1 fagottista


fagotconcert ZN

1 (concertstuk) concerto pro fagotto/basson
2 (uitvoering) concerto de fagotto/basson


fagottist ZN

1 fagottista


fagottoon ZN

1 tono de fagotto


Fahrenheit ZN EIGN

1 Fahrenheit
thermometer volgens -- = thermometro Fahrenheit
graad -- = grado Fahrenheit
schaal volgens -- = scala Fahrenheit


Fahrenheitschaal ZN

1 scala Fahrenheit


Fahrenheitthermometer ZN

1 thermometro Fahrenheit


faïence ZN

1 faience (F)


faïencefabriek ZN

1 fabrica de faience (F)


faïencefabrikant ZN

1 fabricante de faience (F)


failleren WW

1 faller, facer fallimento/bancarupta


failliet ZN

1 (bankroet) fallimento, bancarupta
2 (mislukking) fallimento, collapso
de devaluatie betekende het -- van zijn politiek = le devalutation significava le collapso de su politica


failliet BN

1 fallite
-- gaan = facer fallimento/bancarupta, faller


faillietverklaring ZN

1 declaration de fallimento/bancarupta


faillissement ZN

1 fallimento, bancarupta
balanceren op de rand van -- = esser super le orlo del fallimento
in staat van -- verkeren = esser in stato de fallimento/bancarupta
een -- opheffen = revocar/annullar/rescinder un fallimento/un bancarupta


faillissementsaanvraag ZN

1 petition/requesta de fallimento/bancarupta


faillissementsfraude ZN

1 fraude de fallimento/bancarupta


faillissementsgoederen ZN MV

1 benes de fallimento/bancarupta


faillissementsprocedure ZN

1 procedura/procedimento de fallimento/bancarupta


faillissementsrecht ZN

1 derecto relative al fallimentos/bancaruptas


faillissementswet ZN

1 lege relative al fallimentos/bancaruptas


faillissementswetgeving ZN

1 legislation relative al fallimentos/bancaruptas


fair BN

1 honeste, correcte
dat is geen --e handelwijze = isto non es un modo de action honeste/correcte
dat is niet -- = isto non es juste
iemand -- behandelen = tractar un persona honestemente/correctemente


fairheid ZN

1 honest(it)ate, correctessa


fait accompli ZN

1 fait accompli (F), facto complite


fake ZN

1 falso, contrafaction, falsification


faken WW

1 contrafacer, falsificar
dat dagboek is gefaked = iste diario es falsificate


fakir ZN

1 fakir


fakkel ZN

1 face, facula, torcha {sj}
branden als een -- = arder como un torcha
een -- aansteken = accender un facula
2 (ASTRON) facula


fakkeldans ZN

1 dansa del faculas/torchas {sj}


fakkeldrager ZN

1 portator de facula/torcha {sj}, portafacula, portatorcha {sj}, (voorvechter OOK) campion
hij is de -- van de onafhankelijkheid van zijn land = ille es le campion del independentia pro su pais


fakkellicht ZN

1 luce/lumine de facula/de torcha {sj}


fakkelloop ZN

1 cursa con/a faculas/torchas {sj}


fakkeloptocht ZN

1 marcha/procession {sj} con/a faculas/torchas {sj}


fakkeltocht ZN

1 Zie: fakkeloptocht


Falange ZN EIGN

1 Falange


falangisme ZN

1 falangismo


falangist ZN

1 falangista


falangistisch BN

1 falangista
--e partij = partito falangista


falanstère ZN

1 phalansterio
de -- betreffend = phalansterian


falanx ZN

1 (GESCH) phalange
Macedonische -- = phalange macedonie
2 (slagorde) phalange
een aaneengesloten -- vertonen = monstrar un fronte unite, serrar/stringer le filas/rangos
3 (kootje) phalange


falconet ZN

1 (ouderwets kanon) falconetto


faldistorium ZN

1 faldistorio


Falen ZN EIGN

1 Falia


falen WW

1 (te kort schieten) faller, facer fiasco, (zich vergissen) facer un error, errar
ieder mens kan -- = nemo es infallibile, errar es human
falend overheidsbeleid = politica governamental fallente
zonder -- = sin faller, infallibile
2 (ontbreken) mancar
het faalt hem aan moed = a ille manca le corage, ille non ha corage


falie ZN

1
op z'n -- krijgen = esser battite


faliekant BW

1 totalmente, completemente, absolutemente
ergens -- tegen zijn = esser absolutemente contra un cosa
dat is -- verkeerd = isto es completemente erronee
de plank -- misslaan = errar completemente in un cosa
ergens -- tegen zijn = esser absolutemente contra un cosa, esser absolutemente opposite a un cosa


Falklandeilanden ZN EIGN MV

1 Malvinas, Insulas Falkland


Falklander ZN

1 habitante del Malvinas/del Insulas Falkland


Falklands BN

1 del Malvinas, del Insulas Falkland


falline ZN

1 phallina


fallisch BN

1 phallic, priapic
-- symbool = symbolo phallic
-- embleem = emblema phallic
-- ritueel = ritual phallic


fallisme ZN

1 culto phallic/del phallo, phallicismo


fallocentrisch ZN

1 phallocentric


fallocraat ZN

1 phallocrate


fallocratie ZN

1 phallocratia


fallocratisch BN

1 phallocratic
--e ideologie = ideologia phallocratic


falloïd BN

1 phalloide


fall-out ZN

1 fall-out (E), cadita/pluvia radioactive


fallus ZN

1 phallo
op een -- gelijkend = phalloide


fallusdienst ZN

1 culto phallic/del phallo


fallussymbool ZN

1 symbolo phallic


falsaris ZN

1 falsario, falsificator


falset ZN

1 (stemregister) falsetto
-- zingen = cantar in falsetto
2 (zanger) falsetto


falsetstem ZN

1 voce de falsetto, falsetto, tenorino


falsettoon ZN

1 tono de falsetto


falsificaat ZN

1 falsification


falsificatie ZN

1 falsification


falsificeren WW

1 (valselijk opstellen/opmaken etc.) falsificar
2 (de valsheid/onjuistheid aantonen van) falsificar


falsificering ZN

1 falsification


falsifieerbaar BN

1 falsificabile


falsifieerbaarheid ZN

1 falsificabilitate


falsifiëren WW

1 Zie: falsificeren


falsifiëring ZN

1 falsification


falsiteit ZN

1 falsitate


falzar

1 s. pantalon


fameus BN

1 famose, celebre, illustre
een -- restaurant = un restaurante famose/celebre


familiaar BN

1 (informeel) familiar, inceremoniose, informal
-- met iemand omgaan = tractar un persona con familiaritate
2 (vrijpostig) familiar
al te -- met iemand omgaan = haber troppo grande familiaritate con un persona


familiariteit ZN

1 (ongedwongen omgang) familiaritate
2 (vrijpostigheid) (troppo grande) familiaritate, familiaritate excessive
zich --en veroorloven = permitter se familiaritates


familie ZN

1 (gezin) familia
bevriende -- = familia amic
adellijke -- = familia nobile
de Heilige Familie = le Sancte Familia
dat komt in de beste --s voor = isto occurre in le melior familias
2 (bloedverwanten) familia, parente(s), parentato, parentela
hij is -- van ons = ille es nostre parente
van goede -- = de bon familia
3 (BIOL, TAAL, etc.) familia
de -- van de grassen = le familia del gramin(ac)eas/del plantas herbacee


familieaangelegenheden ZN

1 cosas de familia


familiealbum ZN

1 album familiar/familial/de familia


familiearchief ZN

1 archivo familiar/familial/de familia


familiebanden ZN MV

1 vinculos/ligamines familial/familiar/de familia


familiebedrijf ZN

1 interprisa familial/familiar


familiebegunstiging ZN

1 nepotismo


familieberichten ZN MV

1 maritages/matrimonios, nascentias e decessos


familiebetrekkingen ZN MV

1 relationes/connexiones familial/familiar


familiebezit ZN

1 proprietate/benes de familia


familiebezoek ZN

1 (bezoek van familie) visita de familia
2 (bezoek aan familie) visita a familia


familiebijbel ZN

1 biblia de familia


familiedag ZN

1 die de familia


familiediner ZN

1 dinar de familia


familiedrama ZN

1 drama de familia


familiefeest ZN

1 festa familial/familiar/de familia


familiefoto ZN

1 photo(graphia) familial/familiar/de familia


familiegebruik ZN

1 habitude de familia


familiegeheim ZN

1 secreto de familia


familiegelijkenis ZN

1 similantia de familia


familiegeschiedenis ZN

1 historia de un familia


familiegewoonte ZN

1 habitude de familia


familiegoed ZN

1 Zie: familiebezit


familiegraf ZN

1 sepulcro/tumba familial/familiar/de familia


familiegroep ZN

1 gruppo familiar/familial/de familia


familieherinnering ZN

1 memoria de familia


familiehotel ZN

1 hotel (F) familiar/familial/de familia/pro familias


familiekapitaal ZN

1 capital familiar/familial/de familia


familiekring ZN

1 sino/circulo familial/familiar/de familia


familiekroniek ZN

1 cronica de familia


familiekwaal ZN

1 mal/maladia familiar/familial/hereditari


familieleden ZN MV

1 parentato, parentela


familieleven ZN

1 vita familiar/familial/de familia


familielid ZN

1 parente, membro del familia


familiemilieu ZN

1 circulo del familia


familienaam ZN

1 nomine patronymic/de familia, patronymico
2 (BIOL) nomine del familia


familieomstandigheden ZN MV

1 circumstantias familiar/familial/de familia


familieonderneming ZN

1 interprisa familial/familiar/de familia


familieoverlevering ZN

1 tradition de familia


familiepension ZN

1 pension de familia/pro familias


familieportret ZN

1 portrait (F) de familia


familieprobleem ZN

1 problema de familia


familieraad ZN

1 consilio de familia


familierecht ZN

1 derecto de familia


familieregering ZN

1 oligarchia


familierelaties ZN MV

1 relationes de familia


familiereünie ZN

1 reunion familial/familiar/de familia


familieroman ZN

1 roman(ce) de familia


familieruzie ZN

1 querela/dissension familial/familiari/de familia


familieschandaal ZN

1 scandalo de familia


familiestuk ZN

1 (schilderij) pictura de familia
2 (erfstuk) hereditage familiar/familial


familietraditie ZN

1 tradition familiar/familial/de familia


familietrek ZN

1 (mbt gedrag) tracto familiar/familial/de familia
2 (mbt uiterlijk) similantia familiar/familial/de familia


familietrots ZN

1 orgolio de familia


familietwist ZN

1 Zie: familieruzie


familievennootschap ZN

1 societate/compania de familia


familieverhouding ZN

1 Zie: familierelatie


familievermogen ZN

1 fortuna de familia


familievete ZN

1 querela de familia/inter parentes


familiewapen ZN

1 insignia familiar/familial


familiezaak ZN

1 (zaak die de familie aangaat) cosa de familia
2 (handelszaak) interprisa familial/familiar


familiezaken ZN MV

1 questiones de familia


fan ZN

1 (bewonderaar) fan (E), admirator (fanatic), fanatico
2 (ventilator) ventilator


fanaal ZN

1 fanal


fanaat ZN

1 Zie: fanaticus


fanaat BN

1 Zie: fanatisch


fanaticus ZN

1 fanatico


fanatiek BN

1 fanatic
-- bewonderaar = admirator fanatic/fervente
--e ijveraar = zelator fanatic
-- schaker = jocator fanatic de chacos
-- maken = fanatisar
-- verdedigen = defender fanaticamente/a ultrantia


fanatiekeling ZN

1 fanatico


fanatiekheid ZN

1 Zie: fanatisme


fanatisch BN

1 fanatic


fanatisme ZN

1 fanatismo, intolerantia
blind -- = fanatismo cec
godsdienstig -- = fanatismo religiose


fanclub ZN

1 club (E) de fans (E)/de admiratores, fanclub (E)


fancy-artikel ZN

1 articulo de luxo


fancy-fair ZN

1 bazar de caritate


fandango ZN

1 (dans) fandango


fanerofyt ZN

1 phanerophyto


fanerogaam ZN

1 phanerogama


fanerogaam BN

1 phanerogame


fanfare ZN

1 fanfar


fanfareband ZN

1 fanfar


fanfaregezelschap ZN

1 fanfar


fanfarekorps ZN

1 fanfar


fanfaremuziek ZN

1 musica de fanfar


fanfareorkest ZN

1 fanfar


fango ZN

1 fango medicinal


fangotherapie ZN

1 fangotherapia


fanmail ZN

1 litteras de admiratores


fantaseren WW

1 (onzin vertellen) divagar, delirar
2 (verzinsels vertellen) fabular, inventar
de verdachte fantaseerde van alles = le accusato ha inventate toto
3 (MUZ) (improviseren) improvisar
4 (zijn fantasie de vrije loop laten) abandonar se a su imagination, imaginar secundo su phantasia


fantasie ZN

1 (verbeeldingskracht) phantasia, (fortia/poter/potentia de) imagination
rijke -- = imagination inventive
vruchtbare -- = phantasia ferace
ongebreidelde -- = imagination sin brida
2 (produkt van de verbeelding) phantasia, (waandenkbeeld) illusion, hallucination
dat is -- = isto es pur phantasia
3 (MUZ) phantasia
-- voor piano = phantasia pro piano


fantasieartikelen ZN MV

1 articulos de phantasia


fantasiehoed ZN

1 cappello de phantasia


fantasiekostuum ZN

1 costume de phantasia


fantasieloos BN

1 disproviste/exempte de imagination/de phantasia, sin imagination


fantasienaam ZN

1 nomine inventate/de phantasia


fantasiepak ZN

1 Zie: fantasiekostuum


fantasiepapier ZN

1 papiro colorate/de phantasia


fantasieportret ZN

1 portrait (F) de phantasia


fantasieprodukt ZN

1 producto de phantasia


fantasierijk BN

1 (multo) imaginative, (multo) inventive, creative


fantasiestof ZN

1 stoffa/texito de phantasia


fantasievol BN

1 plen de imagination


fantasiewereld ZN

1 mundo de phantasia


fantasma ZN

1 phantasma


fantasmagorie ZN

1 phantasmagoria
-- van kleu-ren = phantasmagoria de colores


fantasmagorisch BN

1 phantasmagoric
-- verschijnsel = phenomeno phantasmagoric
--e verlichting = illumination phantasmagoric
-- schilderen = pinger phantasmagoricamente


fantast ZN

1 phantasta, mythomano, mythomaniaco, chimerista, visionario


fantasterij ZN

1 phantasia sin brida


fantastisch BN

1 (door de verbeelding voortgebracht) phantastic, incredibile
een al te -- verhaal = un conto troppo phantastic
2 (opmerkelijk mooi/goed enz) phantastic, magnific, magnificente, meraviliose, stupende, superbe
een -- schouwspel = un spectaculo phantastic
je hebt het -- gedaan = tu lo ha facite magnificamente
3
een -- duur horloge = un horologio carissime


fantastisch! TW

1 phantastic! meraviliose!


fantoom ZN

1 (schrikwekkend droombeeld) phantoma, phantasma, chimera
2 (MED) modello anatomic


fantoomgezwel ZN

1 tumor phantoma/phantasma


fantoompijn ZN

1 dolor phantoma/phantasma, algohallucinose (-osis)


fantoomteen ZN

1 digito phantoma/phantasma del pede


FAO

1 (Afk.: Food and Agricultural Organisation) Organisation International pro le Agricultura e le Alimentation


farad ZN

1 farad


Faraday ZN EIGN

1 Faraday
kooi van -- = cavia de Faraday


Faradaydraaiing ZN

1 Zie: Faraday-effect


Faraday-effect ZN

1 effecto Faraday


faradisch BN

1 faradic
--e stroom = currente faradic


faradiseren WW

1 faradisar
het -- = faradisation


faradisering ZN

1 faradisation


faradisme ZN

1 faradismo


faradotherapie ZN

1 faradisation


farandole ZN

1 (MUZ) farandole (F)


farao ZN

1 (GESCH) pharaon
graven van de --'s = tumbas pharaonic
2 (kaartspel) pharaon


faraonisch BN

1 pharaonic
--e graven = tumbas pharaonic


faraorat ZN

1 ichneumon


farce ZN

1 (TONEEL) farce (F)
2 (CUL) farce (F)


farceren WW

1 (CUL) farcir


farceur ZN

1 Zie: grappenmaker


farcicaal BN

1 Zie: dolkomisch


farinesuiker ZN

1 Zie: poedersuiker


farizeeër ZN

1 (JOODSE GODSD) phariseo
2 (huichelaar) phariseo


farizeeërsgezicht ZN

1 facie de phariseo


farizees BN

1 (JOODSE GESCH) pharisaic


farizeïsch BN

1 (schijnheilig) pharisaic, hypocrita


farizeïsme ZN

1 (JOODSE GODSD) pharisaismo
2 (huichelarij) pharisaismo


farm ZN

1 ferma (american)


farmabedrijf ZN

1 interprisa pharmaceutic


farmaceut ZN

1 pharmaceuta, pharmaceutico


farmaceutica ZN

1 pharmaceutica


farmaceutisch BN

1 pharmaceutic
--e produkten = productos pharmaceutic
--e industrie = industria pharmaceutic


farmacie ZN

1 (artsenijbereidkunde) pharmacia, pharmaceutica
2 Zie: apotheek


farmacochemie ZN

1 chimia pharmaceutic


farmacodynamica ZN

1 pharmacodynamica


farmacodynamisch BN

1 pharmacodynamic


farmacognosie ZN

1 pharmacognosia


farmacokinetiek ZN

1 pharmacocinetica


farmacologie ZN

1 pharmacologia


farmacologisch BN

1 pharmacologic


farmacoloog ZN

1 pharmacologo, pharmacologista


farmacomaan ZN

1 pharmacomano


farmacomanie ZN

1 pharmacomania


farmacon ZN

1 producto pharmaceutic, pharmaco


farmacopee ZN

1 pharmacopeia


farmacotherapie ZN

1 pharmacotherapia


farmagenetica ZN

1 pharmagenetica


farma-industrie ZN

1 industria pharmaceutic


farmaprodukt ZN

1 producto pharmaceutic, pharmaco


farmer ZN

1 fermero


faryng(e)aal BN

1 pharyngal, guttural


faryngitis ZN

1 pharyngitis


faryngolaryngitis ZN

1 pharyngolaryngitis


faryngologie ZN

1 pharyngologia


faryngoscoop ZN

1 pharyngoscopio


faryngoscopie ZN

1 pharyngoscopia


farynx ZN

1 pharynge


fasciatie ZN

1 fasciation


fasciculair BN

1 fascicular


fasciculatie ZN

1 fasciculation


fascikel ZN

1 fasciculo


fascinatie ZN

1 fascination


fascineren BN

1 fascinar, captivar, magnetisar, incantar
het -- = fascination, magnetisation
iemand die fascineert = fascinator


fascinerend BN

1 fascinante
-- schouwspel = spectaculo fascinante
-- vertellen = contar/narrar de maniera fascinante


fascisme ZN

1 fascismo
het opkomen van het -- = le surger del fascismo


fascist ZN

1 fascista


fascistengroet ZN

1 salute fascista


fascistisch BN

1 fascista, fascistic
--e beweging = movimento fascista
--e partij = partito fascista
--e regering = governamento fascista
--e dictatuur = dictatura fascista
--e methoden gebruiken = usar methodos fascista


fascistoïde BN

1 fascistoide


fase ZN

1 phase, periodo, stadio
experimentele -- = phase experimental
(NAT) het in -- zijn = concordantia de phases
de onderhandelingen komen in een beslissende -- = le negotiationes entra in un phase decisive
de vier --n van de maan = le quatro phases lunar/del luna


fase(n)contrastmicroscoop ZN

1 microscopio a/de contrasto de phase


fasecontrast ZN

1 contrasto de phase


fase-evenwicht ZN

1 equilibrio de phase


fasehoek ZN

1 angulo de phase


fase-integraal ZN

1 integral de phase


fasemeter ZN

1 phaseometro


fasemodulatie ZN

1 modulation de phase


fasenregel ZN

1 regula del phases


fase-overgang ZN

1 transformation/transition de stato (de phase)


faseregelaar ZN

1 regulator/variator de phase


faseren WW

1 (sub)divider in phases


fasering ZN

1 (sub)division in phases


faseruimte ZN

1 spatio de phase


fasespanning ZN

1 voltage/tension de phase


fasesprong ZN

1 salto de phase


fasestroom ZN

1 currente de phase


fasetransformatie ZN

1 transformation de phase


faseverschil ZN

1 differentia de phase


faseverschuiving ZN

1 displaciamento de phase


fasevlak ZN

1 plano de phase


fasisch BN

1 phasic


fasor ZN

1 phasor


fastigiaat BN

1 fastigiate


fat ZN

1 dandy (E), adonis


fataal BN

1 fatal, nefaste, fatidic, funeste, calamitose, catastrophal, disastrose, perniciose
--e fout = error fatal
--e vrouw = femina fatal
een ongeluk met --e gevolgen = un accidente fatal
een --e afloop krijgen = finir in disastro


fatalisme ZN

1 (FIL) fatalismo
2 (gelaten aanvaarding van het lot) fatalismo


fatalist ZN

1 fatalista


fatalistisch BN

1 fatalista, fatalistic
--e wereldbeschouwing = philosophia fatalista
--e berusting = resignation fatalista/fatalistic
--e houding = attitude fatalista/fatalistic
--e leer = doctrina fatalista/fatalistic


fataliteit ZN

1 fatalitate, calamitate, disastro, catastrophe


fata morgana ZN

1 fata morgana, mirage


fatisch BN

1 (TAAL) phatic
--e functie = function phatic


fatsoen ZN

1 (goede manieren) bon manieras, convenientia, decentia, respectabilitate
het -- gebiedt mij te zwijgen = le decentia me impone le silentio
de wetten van het -- eerbiedigen = respectar/observar le convenientias
je zou het -- moeten hebben te zwijgen = tu deberea haber le decentia de tacer
met goed -- = de maniera correcte, decentemente
zijn -- houden = comportar se ben
2 (model) forma
een hoed weer in zijn -- brengen = render su forma a su cappello


fatsoeneren WW

1 (in model brengen) mitter/poner in forma, modellar, adjustar, readjustar, rectificar, corriger
2 (beschaven) civilisar


fatsoenering ZN

1 (het in model brengen) adjustamento, readjustamento, rectification, correction


fatsoenlijk BN

1 correcte, conveniente, decente, honeste, decorose, respectabile
een -- meisje = un juvena decente
je kunt hier geen --e krant kopen = hic on non pote comprar un jornal decente
-- kunnen leven van een pensioen = poter viver decentemente de un pension


fatsoenlijkheid ZN

1 decentia, convenientia, honorabilitate, respectabilitate


fatsoenshalve BW

1 pro decentia
2 pro salvar le apparentias


fatsoensmoraal ZN

1 moral/mores de decentia


fatsoensnorm ZN

1 norma de decentia
de --en niet kennen = non cognoscer le regulas de bon education


fatsoensrakker ZN

1 censor moral


fatsoensregel ZN

1 regula de decentia


fatterig BN

1 troppo elegante, (verwijfd) effeminate


fatterigheid ZN

1 dandysmo, (verwijfdheid) effemination


fatuïteit ZN

1 fatuitate


fatum ZN

1 fato, fatalitate


faun ZN

1 fauno
De namiddag van een -- = "Le postmeridie de un fauno" (Mallarmé)
Voorspel tot de namiddag van een -- = "Preludio al postmeridie de un fauno" (Debussy)


fauna ZN

1 fauna
endemische -- = fauna endemic
antarctische -- = fauna antarctic
fossiele -- = fauna fossile
paleozoïsche -- = fauna paleozoic


faunagebied ZN

1 region/zona faunic/faunal/faunistic


faunakenmerken ZN MV

1 characteristicas faunic/faunal/faunistic


faunesk BN

1 faunesc
-- gezicht = visage faunesc


faunistiek ZN

1 faunistica


faunus ZN

1 fauno


fausse reconnaissance ZN

1 (MED) paramnesia


fausset(stem) ZN

1 falsetto


faustisch BN

1 faustian


fauteuil ZN

1 chaise (F)/sedia a/de bracios


fauteuilkussen ZN

1 cossino de un chaise (F)/sedia a/de bracios


fauvisme ZN

1 fauvismo


fauvist ZN

1 fauvista


fauvistisch BN

1 fauvista


faux pas ZN

1 indiscretion


faveur ZN

1 favor
ten --e van = al/in beneficio de, in favor de


favisme ZN

1 favismo


favorabel BN

1 favorabile
--e omstandigheden = circumstantias favorabile


favoriet BN

1 (meest geliefd) favorite, preferite
haar --e kleur is blauw = su color preferite es blau
stofzuigen is niet bepaald mijn meest --e tijdversdrijf = certemente dispulverar non es mi passatempore favorite
2 (als winnaar getipt) favorite


favoriet ZN

1 (gunsteling) favorito
2 (als winnaar getipt mens) favorito


favoriete ZN

1 favorita


favoriseren WW

1 favorar, favorir


favus ZN

1 favo


favusschimmel ZN

1 fungo que causa favo, myceto del favo


fax ZN

1 (toestel) (apparato/machina de) (tele)fax, telecopia
2 (faxbericht) fax


faxapparaat ZN

1 apparato/machina de (tele)fax


faxbericht ZN

1 message per (tele)fax


faxen WW

1 inviar per (tele)fax, telecopiar, faxar


faxkopie ZN

1 Zie: faxbericht


faxnummer ZN

1 numero de (tele)fax


faxpost ZN

1 posta/currero per (tele)fax


faxtoestel ZN

1 apparato/machina de (tele)fax


fayence ZN

1 Zie: faïence


fazant ZN

1 faisan


fazantenborst ZN

1 pectore de faisan


fazantenei ZN

1 ovo de faisan


fazantenhaan ZN

1 faisan mascule


fazantenhouder ZN

1 faisanero


fazantenjacht ZN

1 chassa {sj} de faisanes


fazantennest ZN

1 nido de faisanes


fazantenpark ZN

1 faisaneria


fazantenpastei ZN

1 pastata de faisan


fazantenragoût ZN

1 ragout (F) de faisan


fazantenstaart ZN

1 cauda de faisan


fazantenveer ZN

1 pluma de faisan


faze ZN

1 Zie: fase


FBI-agent ZN

1 agente del FBI


feature ZN

1 (eigenschap) tracto, characteristica
2 (iets dat belangstelling trekt) attraction, puncto focal
3 (speciaal artikel) articulo special
4 (aantrekkelijk extraatje) accessorio
een computer met allerlei nieuwe --s = un computer (E)/computator con tote sorta de nove accessorios


febriel BN

1 febril


februari ZN

1 februario


februaridag ZN

1 die de februario


februariramp ZN

1 catastrophe/disastro de februario (1953)


februarirevolutie ZN

1 revolution de februario


februaristaking ZN

1 exopero de februario


fecaal BN

1 fecal, excremental, excrementose
--e stoffen = materias fecal/excrementose, feces
-- extract = extracto fecal


fecaliën ZN MV

1 feces, materias fecal/excrementose


fecalisch BN

1 fecal, excremental, excrementose


feces ZN MV

1 Zie: fecaliën


fecundatie ZN

1 fecundation, fertilisation


fecundiciteit ZN

1 fecundicitate, fertilitate


federaal BN

1 federal, federative
-- district = districto federal
--e regering = governamento federal
--e staat = stato federal


federaliseren WW

1 (in een federatie verenigen) federalisar


federalisme ZN

1 federalismo
Europees -- = federalismo europee


federalist ZN

1 federalista


federalistisch BN

1 federalista, federalistic, federal
--e beweging = movimento federalista
--e staat = stato federalista
--e ideeën = ideas federalistic
-- programma = programma federalistic


federatie ZN

1 (staat) federation
verenigen in een -- = federar
2 (bond) federation
-- van Nederlandse journalisten = federation de jornalistas nederlandese
verenigen in een -- = federar


federatiebestuur ZN

1 consilio directive/directori de un federation


federatiebestuurder ZN

1 membro del consilio directive/directori de un federation


federatief BN

1 federal, federative, federalista
--e programma's = programmas federative
--e principes = principios federative


federeren WW

1 federar


fee ZN

1 fee {fee}
de boze -- = le mal fee
de goede -- = le bon fee


feedback ZN

1 feedback (E)


feeënkoningin ZN

1 regina del fees {ee}


feeënland ZN

1 pais del fees {ee}


feeërie ZN

1 feeria


feeëriek BN

1 feeric


feeks ZN

1 diabolessa, furia, harpyia


feeling ZN

1 intuition, sensibilitate
-- hebben voor iets = haber intuition/sensibilitate pro un cosa


feest ZN

1 festa, festivitate, partita
jaarlijks -- = festa annual
christelijk -- = festa christian
kerkelijk -- = festa religiose
-- van de Driekoningen = festa del Epiphania
losbandig -- = orgia
een -- op touw zetten = organisar un festa
een -- geven = dar un festa
een -- vieren = celebrar un festa, festar
het vieren van een -- = celebration de un festa
dat -- gaat niet door = tu pote remover isto de tu testa/capite


feestartikel ZN

1 articulo de festa


feestavond ZN

1 vespera/vespere de festa


feestbundel ZN

1 liber amicorum (L), volumine memorial


feestcommissie ZN

1 commission/committee (E) del festa(s)


feestdag ZN

1 jorno/die festive/de festa, festa
christelijke --s = festas christian/religiose
vaste -- = festa fixe
veranderlijke -- = festa mobile
algemeen erkende -- = die feriate
nationale -- = festa national


feestdiner ZN

1 dinar de festa


feestdis ZN

1 repasto de festa, festino, banchetto


feestdos ZN

1 Zie: feestkleding


feestdronk ZN

1 toast (E)


feestelijk BN

1 de festa, festive
alles ziet er -- uit = toto ha un aere/aspecto de festa
--e dag = die/jorno festive
--e gelegenheid = occasion festive
--e maaltijd = repasto festive
--e opening = inauguration/apertura festive
de zaal is -- versierd = le sala es decorate festivemente


feestelijkheid ZN

1 festivitate, festa, gala
jaarlijkse --en = festivitates annue


feesteling ZN

1 Zie: feestvierder


feesten WW

1 Zie: feestvieren


feestganger ZN

1 Zie: feestvierder


feestgave ZN

1 presente/dono de festa


feestgerecht ZN

1 platto de festa


feestgeschenk ZN

1 presente/dono de festa


feestgewaad ZN

1 habito de festa


feestgezang ZN

1 canto de festa


feestgids ZN

1 guida del festa


feesthal ZN

1 sala/hall (E) de festa


feestje ZN

1 parve festa, party (E), soirée (F)


feestjurk ZN

1 veste de festa


feestklank ZN

1 sono de festa


feestkledij ZN

1 Zie: feestkleding


feestkleding ZN

1 vestimento(s) festive/de festa


feestlied ZN

1 canto festive/de festa


feestlokaal ZN

1 Zie: feestzaal


feestmaal ZN

1 repasto festive/de festa, festino, banchetto
een -- aanrichten = dar un banchetto
2 (OUDH) agape


feestmars ZN

1 marcha {sj} de festa


feestneus ZN

1 naso false/posticie/de carton


feestnummer ZN

1 (iemand die graag feestviert) festeator
2 (nummer van een blad/tijdschrift) edition special


feestprogramma ZN

1 programma de festa


feestrede ZN

1 discurso de festa


feestredenaar ZN

1 orator de festa


feeststemming ZN

1 (v.e. mens) spirito festive
2 (sfeer) atmosphera festive


feesttafel ZN

1 tabula de festa


feestterrein ZN

1 terreno del festa(s)


feesttooi ZN

1 ornamento(s) de festa


feestuitgave ZN

1 edition de festa


feestvarken ZN

1 heroe del festa


feestvergadering ZN

1 reunion festive/de festa


feestverlichting ZN

1 illumination (festive/del festa)


feestvermaak ZN

1 divertimento/intertenimento de festa


feestversiering ZN

1 Zie: feesttooi


feestverstoorder ZN

1 guastafesta


feestvierder ZN

1 participante al festa, festeator


feestvieren WW

1 celebrar un festa, facer festa, (fuiven) festear


feestviering ZN

1 celebration de un festa


feestvreugde ZN

1 joia/gaudio del festa
ter verhoging van de -- = pro adder al joia/gaudio del festa
de -- verstoren = guastar/disturbar le (joia/gaudio del) festa


feestweek ZN

1 septimana festive/de festa(s)


feestwijzer ZN

1 Zie: feestgids


feestzaal ZN

1 sala de festa(s)


feil ZN

1 (tekortkoming) vitio, defecto, imperfection
2 (vergissing) error, falta
er is een -- in de berekening geslopen = il se ha introducite un error in le calculo


feilbaar BN

1 fallibile
de mens is -- = le esser human es fallibile


feilbaarheid ZN

1 fallibilitate
de -- van de menselijke rede = le fallibilitate del ration human


feilen WW

1 (zich vergissen) errar
2 (te kort schieten) faller


feilloos BN

1 sin falta, sin maculo, sin falta, infallibile, impeccabile, secur
--e intuïtie = intuition secur


feilloosheid ZN

1 character infallibile, infallibilitate


feit ZN

1 facto
historisch -- = facto historic
strafbaar -- = facto delictuose/punibile, delicto
vaststaand -- = facto certe
het blote -- al = le mer facto
het is een -- dat = le facto es que
voor het -- staan dat = non haber altere alternativa que
de --en spreken voor zichzelf = le factos parla pro se mesme/ipse
de --en verdraaien = deformar/disfigurar le factos
de --en ontkennen = negar le evidentia del factos
verdraaiing van de --en = deformation/disfiguration del factos
in --e = de facto, in realitate
het -- dat = le facto que
het -- dat hij vertrokken is heeft iedereen verrast = (le facto de) su partita ha surprendite totes
op --en gebaseerd = basate super factos


feitelijk BW

1 de facto, ipso facto (L), concretemente, materialmente, effectivemente
-- is hij de schuldige = de facto ille es le culpabile
-- heeft hij ongelijk = in realitate ille non ha ration


feitelijk BN

1 real, factual, objective, de facto
--e macht = poter de facto
--e gegevens = datos factual
de --e regering = le governamento de facto


feitelijkheid ZN

1 (feit) facto
2 (het feitelijk zijn) factualitate


feitenbeschrijving ZN

1 description del factos


feitenkennis ZN

1 cognoscentia/cognoscimento (detaliate) factual/del factos
2 (belezenheid) erudition


feitenkwestie ZN

1 question de factos


feitenmateriaal ZN

1 material factual, (insimul de) factos


feitenrelaas ZN

1 relation del factos


fel BN

1 (de zintuigen sterk treffend) vive, acute, intense
--le pijn = dolor intense/acute
--le koude = frigido intense/penetrante
-- licht = lumine/luce intense
de zon schijnt -- = le sol brilla con multe intensitate
2 (onstuimig hevig) impetuose, vehemente, violente
3 (woest) fer
4 (vurig) passionate, vehemente, intense
--le haat = odio passionate
een voorstel -- bestrijden = opponer se passionatemente/vehementemente a/contra un proposition
5
-- op = avide de, attente/attentive a


felbegeerd BN

1 multo desirate/desiderate


felbewogen BN

1 multo emotive/emovite/commovite/toccate


felgekleurd BN

1 de/a color vive/vivace/intense, vividemente colorate


felheid ZN

1 (hevigheid) violentia, intensitate, vivacitate
de -- van een ziekte = le virulentia de un maladia
de -- van deze kleuren = le vivacitate de iste colores
2 (vurigheid) vehementia, impetuositate, fervor, ardor, fuga
de -- van zijn woorden = le vehementia de su parolas
haar -- verraste me = su fervor me ha surprendite


felibre ZN

1 (schrijver in het provençaals) felibre


felicitatie ZN

1 felicitation, gratulation, congratulation
brieven met --s = litteras/epistolas (con)gratulatori
zoiets is wel een -- waard = isto vale/merita congratulationes


felicitatiebezoek ZN

1 visita (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatiebrief ZN

1 littera/epistola (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatiekaart ZN

1 carta (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatieregister ZN

1 registro (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatietelegram ZN

1 telegramma (con)gratulatori/de felicitation/de (con)gratulation


felicitatievisite ZN

1 Zie: felicitatiebezoek


feliciteerder ZN

1 congratulator


feliciteren WW

1 felicitar, gratular, congratular, complimentar


feliciterend BN

1 gratulatori, congratulatori


felien BN

1 felin


felis eyra ZN

1 eyra


fellah ZN

1 fellah


fellatio ZN

1 fellatio


felloderm ZN

1 phellodermo


fellogeen ZN

1 phellogeno, texito phellogene/phellogenic


feloek ZN

1 feluc(c)a, fusta


felomstreden BN

1 multo contestate


felonie ZN

1 (leenbreuk) felonia
van -- beschuldigen = accusar de felonia


felukka ZN

1 Zie: feloek


femel ZN

1 Zie: femelaar


femelaar ZN

1 bigot, hypocrita, false devoto


femelachtig BN

1 bigot, hypocrita


femelachtigheid ZN

1 Zie: femelarij


femelarij ZN

1 bigoteria, hypocrisia, pietate affectate, false devotion


femelen WW

1 affectar pietate


femelgat ZN

1 Zie: femelaar


femelkont ZN

1 Zie: femelaar


femelkous ZN

1 Zie: femelaar


feminien BN

1 feminin


femininum ZN

1 (geslacht) feminino
2 (TAAL) feminino
3 (zelfstandig naamwoord) substantivo feminin


feminisatie ZN

1 feminisation


feminiseren WW

1 feminisar


feminisering ZN

1 feminisation


feminisme ZN

1 feminismo


feministe ZN

1 feminista


feministisch BN

1 feminista, feministic
--e beweging = movimento feminista
--e theologie = theologia feminista
--e literatuur = litteratura feminista


femisch BN

1 femic


femme fatale ZN

1 femme fatale (F), vamp (E)


femoraal BN

1 femoral


femur ZN

1 femore


fenaat ZN

1 (SCHEI) phenato


fenacetine ZN

1 phenacetina


fenegriek ZN

1 fenugreco


Fenicië ZN EIGN

1 Phenicia


Feniciër ZN

1 phenicio


Fenicisch BN

1 phenicie


Fenicisch ZN

1 (taal) phenicio


feniks ZN

1 phenice
als een -- uit zijn as herrijzen = resuscitar/renascer de su cineres como un phenice


fennek ZN

1 fennec


fenobarbital ZN

1 phenobarbital


fenocopie ZN

1 phenocopia


fenocytologie ZN

1 phenocytologia


fenogenetiek ZN

1 phenogenetica


fenogenetisch BN

1 phenogenetic


fenol ZN

1 acido phenic/carbolic, phenol


fenolaat ZN

1 phenolato


fenolkleurstof ZN

1 Zie: fenolverfstof


fenologie ZN

1 phenologia


fenologisch BN

1 phenologic
--e isolatie = isolation phenologic


fenoloog ZN

1 phenologo, phenologista


fenoloplossing ZN

1 solution/aqua phenic/phenolic


fenoloxydase ZN

1 phenoloxydase


fenolphtaleïne ZN

1 phtaleina de phenol, phenolphtaleina


fenolverbinding ZN

1 composito de phenol


fenolverf(stof) ZN

1 colorante de phenol


fenolvergiftiging ZN

1 intoxication per phenol


fenomeen ZN

1 (waarneembaar verschijnsel) phenomeno
2 (uniek verschijnsel) phenomeno
3 (uniek persoon) phenomeno


fenomenaal BN

1 (FIL) (waarneembaar met de zinnen) phenomenal
--e wereld = mundo phenomenal/del phenomenos
2 (buitengewoon) phenomenal, prodigiose, extraordinari, exceptional
een -- geheugen hebben = haber un memoria phenomenal/prodigiose
--e winsten = profitos phenomenal


fenomenalisme ZN

1 phenomenalismo


fenomenalist ZN

1 phenomenalista


fenomenalistisch BN

1 phenomenalistic


fenomenaliteit ZN

1 phenomenalitate


fenomenografie ZN

1 phenomenographia


fenomenologie ZN

1 phenomenologia
-- van Hegel = phenomenologia de Hegel


fenomenologisch BN

1 phenomenologic
--e ontologie = ontologia phenomenologic
--e theorie = theoria phenomenologic
--e beschrijvingen = descriptiones phenomenologic
--e school van Husserl = schola phenomenologic de Husserl


fenomenoloog ZN

1 phenomenologo, phenomenologista


fenoplast ZN

1 phenoplasto


fenotype ZN

1 phenotypo


fenotypie ZN

1 phenotypia


fenotypisch BN

1 phenotypic


fenyl ZN

1 phenylo


fenylalanine ZN

1 phenylalanina


fenylalcohol ZN

1 alcohol phenylic, phenol


fenylamino ZN

1 phenylamino


fenyletheen ZN

1 etheno phenylic


fenylmethylether ZN

1 ethere de phenol methylic


fenylverbinding ZN

1 composito de phenylo


fenylzuur ZN

1 Zie: carbolzuur


feodaal BN

1 (tot het leenstelsel behorend) feudal
-- stelsel = systema feudal
--e maatschappij = societate feudal
--e bezitting = proprietate feudal, feudo
2 (herinnerend aan het oude leenstelsel) feudal
in dat land heersen --e toestanden = in iste pais il ha situationes feudal


feodalisering ZN

1 feudalisation


feodalisme ZN

1 systema feudal, feudalismo
kenner van het -- = feudalista


feodaliteit ZN

1 (leenstelsel) feudalitate, systema feudal
2 (leenroerigheid) feudalitate


Ferdinand ZN EIGN

1 Ferdinando


ferm BN

1 firme, resolute, energic, vigorose, robuste
--e houding = attitude firme/resolute


fermate ZN

1 (MUZ) fermata, corona


ferment ZN

1 fermento, enzyma


fermentatie ZN

1 (gisting) fermentation
2 (opschudding) agitation, tumulto


fermentatief BN

1 fermentative


fermentatieproces ZN

1 processo fermentive/de fermentation


fermentatieprodukt ZN

1 producto de fermentation


fermenteerbaar BN

1 fermentabile


fermenteren WW

1 fermentar


fermi ZN

1 (NAT) fermi


Fermi-deeltje ZN

1 (NAT) fermion


fermiteit ZN

1 firmessa, resolution, determination


fermium ZN

1 fermium


fernambuk(hout) ZN

1 fernambuco, brasil


feromoon ZN

1 pheromona


ferraat ZN

1 ferrato


ferredoxine ZN

1 ferredoxina


ferriet ZN

1 ferrite


ferrietantenne ZN

1 antenna de ferrite


ferrietkerngeheugen ZN

1 memoria a nucleo in ferrite


ferrioxyde ZN

1 oxydo ferric


ferritine ZN

1 ferritina


ferritisch BN

1 ferritic
-- staal = aciero ferritic
--e laselektrode = electrodo (de soldatura) ferritic


ferrochroom ZN

1 ferrochromo


ferrochroomcassette ZN

1 cassetta de ferrochromo


ferrodoxine ZN

1 ferrodoxina


ferro-elektriciteit ZN

1 ferroelectricitate


ferro-elektrisch BN

1 ferroelectric


ferrofosfor ZN

1 ferrophosphoro


ferroïne ZN

1 ferroina


ferromagnetisch BN

1 ferromagnetic


ferromagnetisme ZN

1 ferromagnetismo


ferromangaan ZN

1 ferromanganese


ferro-oxyde ZN

1 oxydo ferrose


ferroproteïne ZN

1 ferroproteina


ferrosilicium ZN

1 ferrosilicium


ferrotypie ZN

1 ferrotypia


ferry ZN

1 ferry-boat (E), ferry (E)


ferryboot ZN

1 ferry-boat (E), ferry (E)


fertiel BN

1 fertile, fecunde, prolific


fertilisatie ZN

1 (bevruchting) fertilisation, fecundation
in vitro -- = fertilisation/fecundation in vitro (L)


fertiliseerbaar BN

1 fertilisabile


fertiliteit ZN

1 fertilitate, fecunditate


ferula ZN

1 (pauselijke kruisstaf) ferula
2 (schermbloemige) ferula


fervent BN

1 fervente, fervide, ardente, passionate
-- bewonderaar = admirator fervente/ardente
-- beoefenaar van tennis = jocator ardente de tennis (E)
-- aanhanger van het katholicisme = catholico fervente


ferventie ZN

1 ferventia, fervor, ardor, passion, zelo


fes ZN

1 (MUZ) fa bemolle


festijn ZN

1 (feestmaal) festino, banchetto
2 (feest) festa
3 (iets plezierigs) festa
die tentoonstelling is een waar -- voorde kunstliefhebbers = iste exposition/exhibition e un ver festa pro le amatores de arte


festival ZN

1 festival
-- van Cannes = festival de Cannes


festivaldirecteur ZN

1 director de festival


festivalganger ZN

1 participante al festival


festivalprogramma ZN

1 programma de festival


festiviteit ZN

1 (feestelijke gebeurtenis) festivitate, festa
jaarlijkse --n = festivitates annue
2 (onderdeel van een feestviering) festivitate
--en organiseren = organisar festivitates, organisar activitates festive


festo(e)n ZN

1 feston


feston(neer)steek ZN

1 puncto de feston


festonneergaren ZN

1 filo de feston


festonneren WW

1 festonar, ornar con festones
gefestoneerde mouwen = manicas festonate


feta ZN

1 feta (Griekse geitenkaas)


fetatie ZN

1 fetation


fêteren WW

1 festar, festinar


fetisj ZN

1 (voorwerp van afgodische verering) fetiche (F)
2 (voorwerp van ziekelijke verering) fetiche (F)


fetisjdienaar ZN

1 fetichista {sj}


fetisjdienst ZN

1 fetichismo {sj}


fetisjisme ZN

1 fetichismo {sj}


fetisjistisch BN

1 fetichista {sj}, fetichistic {sj}
--e volken = populos fetichista/fetichistic
--e riten = ritos fetichista/fetichistic
--e vormen van -- = formas fetichistic de religiositate


feudaal BN

1 Zie: feodaal


feudalisme ZN

1 Zie: feodalisme


feudaliteit ZN

1 Zie: feodaliteit


feuilleton ZN

1 feuilleton (F), roman(ce) serial
als -- verschijnen = esser publicate como feuilleton/como roman(ce) serial


feuilletonist ZN

1 Zie: feuilletonschrijver


feuilletonschrijver ZN

1 scriptor de feuilletons (F)/de romanes/romances serial


Fez ZN EIGN

1 Fez


fez ZN

1 fez


fezelen WW

1 susurrar, murmurar, murmurear


fiaker ZN

1 (huurrijtuig) fiacre


fiasco ZN

1 fiasco, fallimento, disfacto, insuccesso
-- lijden = facer fiasco
op een compleet -- uitlopen = resultar in un fiasco total


fiat ZN

1 fiat, autorisation, consentimento, accordo, approbation
zijn -- geven/verlenen = dar su fiat/permission, autorisar, consentir, approbar


fiatteren WW

1 dar su fiat/permission, consentir, approbar, autorisar, dar le foco verde (a/pro un cosa)


fiatteur ZN

1 signatario


fiber ZN

1 fibra


fiberglas ZN

1 fibra de vitro


fiberscoop ZN

1 fibroscopio


fiberscopie ZN

1 fibroscopia


fibersopisch BN

1 fibroscopic


fibreus BN

1 fibrose
--e cellen = cellulas fibrose


fibril ZN

1 fibrilla


fibrillair BN

1 fibrillar


fibrillatie ZN

1 fibrillation
-- van het hart = fibrillation cardiac


fibrilleren WW

1 fibrillar


fibrine ZN

1 fibrina


fibrinerijk BN

1 fibrinose


fibrinogeen ZN

1 fibrinogeno


fibrinolyse ZN

1 fibrinolyse (-ysis)


fibroblast ZN

1 fibroblasto


fibroïne ZN

1 fibroina


fibromatose ZN

1 fibromatose (-osis)


fibromyalgie ZN

1 fibromyalgia


fibroom ZN

1 fibroma


fibroomontwikkeling ZN

1 fibromatose (-osis)


fibrosarcoom ZN

1 fibrosarcoma


fibroscoop ZN

1 fibroscopio


fibroscopie ZN

1 fibroscopia


fibroscopisch BN

1 fibroscopic


fibrose ZN

1 fibrose (-osis)


fibrositis ZN

1 fibrositis


fibula ZN

1 (OUDH) fibula
2 (kuitbeen) perone


fiche ZN

1 (speelmerkje) fiche (F)
2 (systeemkaart) fiche (F), scheda, schedula


ficheren WW

1 inscriber super fiches (F)/schedas/schedulas, cartar


fichering ZN

1 inscription super un fiche (F)/scheda/schedula


fichesbak ZN

1 Zie: fichesdoos


fichesdoos ZN

1 cassa de fiches (F)/de schedas/de schedulas


ficheslade ZN

1 tiratorio de fiches (F)/de schedas/de schedulas


fictie ZN

1 (niet op de werkelijkheid berustende voorstelling) fiction
de grens tussen -- en werkelijkheid = le confinios inter realitate e fiction
(JUR) wettelijke -- = fiction legal
2 (LIT) fiction


fictief BN

1 fictive, ficticie, imaginari
--e winst = beneficio/profito ficticie
-- adres = adresse (F) fictive
--e situatie = situation ficticie
-- bedrag = summa imaginari
--e naam = nomine ficticie


fictionaliseren WW

1 fictionalisar
gefictionaliseerde autobiografie = autobiographia fictionalisate


fictionaliteit ZN

1 natura/character fictional, fictionalitate


fictioneel BN

1 fictional
--e literatuur = litteratura fictional


ficus ZN

1 ficus


fideel BN

1 jovial, cordial


fideï-commis ZN

1 fideicommisso


fideï-commissair BN

1 fideicommissari
-- erfgenaam = fideicommissario


fideï-commissaris ZN

1 fideicommissario


fideïsme ZN

1 fideismo
aanhanger van het -- = fideista


fideïstisch BN

1 fideista


fideliteit ZN

1 jovialitate


fiduciair BN

1 fiduciari
--e waarden = valores fiduciari
-- geld = moneta fiduciari
--e lening = presto fiduciari
--e handeling = acto fiduciari
-- erfgenaam = herede fiduciari


fiduciaris ZN

1 fideicommissario


fiducie ZN

1 fiducia, confidentia
ik heb er geen -- in = io ha necun/nulle fiducia/confidentia in illo


fiedel ZN

1 violino


fiedelaar ZN

1 grattator de violino


fiedelen WW

1 grattar le violino


fielden WW

1 (SPORT) esser le equipa defendente/del campo


fielder ZN

1 (SPORT) jocator de campo


fieldwork ZN

1 Zie: veldwerk-2


fielt ZN

1 canalia, ruffiano, scelerato, villano


fieltachtig BN

1 canaliesc, ruffianesc, scelerate, villan


fieltachtigheid ZN

1 Zie: fieltenstreek


fieltenstreek ZN

1 sceleratessa, villania


fielterig BN

1 Zie: fieltachtig


fielterigheid ZN

1 Zie: fieltenstreek


fielterij ZN

1 Zie: fieltenstreek


fieltig BN

1 Zie: fieltachtig


fier BN

1 orgolliose, fer
--e houding = attitude orgolliose/fer


fierheid ZN

1 orgollio, feritate


fieteldans ZN

1 chorea


fiets ZN

1 bicycletta, bicyclo, cyclo, (SCHERTSEND) velocipede
een -- huren = locar un bicycletta
val van de -- = cadita de bicycletta
vork van een -- = furca de un bicycletta
trappers/pedalen van een -- = pedales de un bicycletta
voor --en gereserveerd = cyclabile
op een -- rijden = ir a bicycletta, bicyclar, pedalar
op zijn -- stappen = montar super su bicycletta
van de -- stappen = descender del bicycletta
van de -- = bicyclic


fietsagent ZN

1 agente cyclista


fietsband ZN

1 pneu(matico) de bicycletta
ventiel van een -- = valvula de pneu de bicycletta


fietsbel ZN

1 campanetta de bicycletta


fietsbenodigdheden ZN MV

1 accessorios de bicycletta


fietsbroek ZN

1 pantalon(es) de cyclista


fietsclub ZN

1 club (E) de cyclistas/de cyclismo


fietscomputer ZN

1 computator/computer (E) de bicycletta


fietscross ZN

1 cyclocross


fietsdrager, fietsendrager ZN

1 supporto pro bicycletta(s)


fietsdynamo ZN

1 dynamo de bicycletta


fietsen WW

1 bicyclar, ir a bicycletta, pedalar
(als sport/ontspanning) het -- = cyclismo
drie uur -- = facer tres horas a bicycletta
tegen een heuvel opfietsen = montar un collina a bicycletta


fietsenbergplaats ZN

1 deposito/remissa/garage (F) pro/de bicyclettas


fietsenbewaarder ZN

1 guardiano de bicyclettas


fietsenbewaarplaats ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


fietsendief ZN

1 fur/robator de bicyclettas


fietsendiefstal ZN

1 furto/robamento de bicyclettas


fietsenfabricage ZN

1 fabrication de bicyclettas


fietsenfabriek ZN

1 fabrica de bicyclettas


fietsenfabrikant ZN

1 fabricante de bicyclettas


fietsenhandel ZN

1 commercio de bicyclettas


fietsenhandelaar ZN

1 mercante de bicyclettas


fietsenhok ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


fietsenindustrie ZN

1 industria de bicyclettas


fietsenkelder ZN

1 cellario pro bicyclettas


fietsenmaker ZN

1 reparator de bicyclettas


fietsenrek ZN

1 Zie: fietsenstandaard


fietsenreparateur ZN

1 reparator de bicyclettas


fietsenstalling ZN

1 Zie: fietsenbergplaats


fietsenstandaard ZN

1 supporto de/pro bicyclettas, portabicyclo, portabicycletta


fietsenwinkel ZN

1 magazin de bicyclettas


fietser ZN

1 cyclista, bicyclista, (SCHERTSEND) pedalator, velocipedista


fietsergometer ZN

1 (MED) bicycletta ergometric


fietsfanaat ZN

1 fanatico del bicycletta


fietsframe ZN

1 quadro de bicycletta


fietshersteller ZN

1 Zie: fietsenmaker


fietskampeerder ZN

1 campator con bicycletta


fietskar ZN

1 remolco de bicycletta/pro bicyclettas


fietsketting ZN

1 catena de bicycletta


fietsklem ZN

1 portabicyclo, portabicycletta


fietskluis ZN

1 clausura pro bicycletta


fietslamp ZN

1 lanterna/pharo de bicycletta


fietslantaarn ZN

1 Zie: fietslamp


fietsonderdeel ZN

1 parte de bicycletta


fietsongeluk ZN

1 accidente de bicycletta


fietsongeval ZN

1 Zie: fietsongeluk


fietspad ZN

1 pista (bi)cyclabile/de/pro cyclistas/bicyclettas


fietspedaal ZN

1 pedal del bicycletta


fietspet ZN

1 bonetto de (bi)cyclista


fietspomp ZN

1 pumpa de bicycletta


fietsrally ZN

1 rally (E) de bicyclettas


fietsregistratie ZN

1 registration de bicyclettas


fietsrek ZN

1 Zie: fietsenrek


fietsreparatie ZN

1 reparation de bicycletta


fietsroute ZN

1 circuito pro cyclotouristas {oe}, route (F) cyclotouristic {oe}


fietssleuteltje ZN

1 clave de bicycletta


fietsslot ZN

1 serratura de bicycletta, (kabelslot) serratura pendente


fietsspaak ZN

1 radio de rota de bicycletta


fietsspatbord ZN

1 guardafango de bicycletta


fietsstander ZN

1 Zie: fietsenstandaard


fietsstrook ZN

1 banda cyclabile, pista pro bicyclettas


fietsstuur ZN

1 guida de bicycletta


fietstas ZN

1 sacco pro/de bicycletta


fietstocht(je) ZN

1 promenada/excursion a bicycletta


fietsvakantie ZN

1 vacantias a bicycletta


fietsverhuur ZN

1 location de bicyclettas


fietsverhuurder ZN

1 locator de bicyclettas


fietsverzekering ZN

1 assecurantia de bicyclettas


fietsvriendelijk BN

1 favorabile pro le cyclistas, pro bicycletta


fietswiel ZN

1 rota de bicycletta


fietszadel ZN

1 sella de bicycletta


FIFA ZN

1 (Afk.: Federation International de Football Associations) F.I.F.A. (Federation International de Associationes de Football (E))


fifty-fifty BW

1 fifty-fifty (E)
zijn kansen zijn -- = su possibilitates es cinquanta per cento


figaro ZN

1 barbero, perrucchero


figuraal BN

1 figural, figurate
--e muziek = musica figural/figurate


figurant ZN

1 figurante, comparsa


figurantenrol ZN

1 parte/rolo de figurante/comparsa


figuratie ZN

1 figuration


figuratief ZN

1 (met beelden werkend, daaruit bestaand) figurative
-- schrift = scriptura figurative, pictographia
--e schilderkunst = pictura figurative
2 (versierend) decorative, ornamental


figureren WW

1 figurar
dit woord figureert niet op de lijst = iste parola non figura in le lista
hij figureert als ordebewaarder = ille figura como guardiano del ordine
2 (MUZ) ornar
een melodie met trillers -- = ornar un melodia con tremolos (I)


figurisme ZN

1 (THEOL) figurismo


figurist ZN

1 (THEOL) figurista


figuur ZN

1 figura
meetkundige -- = figura geometric
melodische -- = figuras melodic
visvormige -- = figura pisciforme
een goed -- slaan = facer bon/belle figura
een gek -- slaan = facer un figura ridicule
--en van een tango = figuras de un tango
--en borduren = brodar figuras
(KUNSTSCHAATSEN) verplichte --en = figuras imponite/compulsori/obligatori
2 (persoon) figura, personage
de --en van een roman = le personages de un roman(ce)
de belangrijke --en uit de geschiedenis = le grande figuras del historia
historische -- = personage historic
allegorische -- = personage allegoric
(LIT) de centrale -- = le protagonista
-- op de achtergrond = figura del fundo
kleurloze -- = figura insipide
kleurrijke -- = personage pictoresc
3 (lichaamsvorm) figura
een goed -- = un bon figura
met z'n -- geen raad weten = non saper como comportar se
4 (illustratie) figura
met --en = figurate
5 (TAAL) figura
rhetorische -- = figura rhetoric
6 (gelaatsuitdrukking) figura
(CERVANTES) ridder van de droevige -- = cavallero del triste figura
7 typo
hij is een aparte -- = ille es un typo special/curiose/particular


figuurdans ZN

1 dansa/ballo figurate/de figuras


figuurlijk BN

1 figurative, figurate, metaphoric
-- taalgebruik = uso figurate del lingua
--e uitdrukking = expression figurate
--e betekenis van een woord = senso/acception figurate/figurative de un parola
in --e zin = in senso figurate, figuratemente
-- gebruiken = usar figurativemente
(WISK) --e getallen = numeros figurate
zich -- uitdrukken = exprimer se metaphoricamente/in un metaphora/in metaphoras/in imagines
je moet dat -- opvatten = tu debe prender lo in senso metaphoric


figuurlijkheid ZN

1 senso/character figurate, figurativitate


figuurraadsel ZN

1 rebus


figuurschaatsen WW

1 facer patinage figurate


figuurschilder ZN

1 pictor de figuras


figuurstudie ZN

1 studio anatomic


figuurtje ZN

1 figurina, statuetta


fijn BN

1 fin, delicate
de --e keuken = le cocina fin
--e kant = dentella delicate
--e stof = texito/stoffa delicate
--e wol = lana fin
-- goud = auro fin/pur
-- meel = farina fin
--e kam = pectine fin
-- schrift = scriptura fin
-- gezicht(je) = visage fin
--e punt = puncta fin
zeer -- = extrafin, superfin
2 (subtiel) subtil, fin
3 (heel dun) tenue
4 (slank, tenger) gracile, fin
5 minute
--e regen = pluvia minute
-- stemmetje = voce minute
6 (aangenaam) agradabile
een --e vakantie = vacantias agradabile
7 (vroom) hypocrita
8
laten we het -- houden = que nos evita le disputas
het --e van de zaak weet ik niet = io non cognosce le detalios del cosa


fijnbankwerker ZN

1 tornator de precision


fijnbeschaafd BN

1 de manieras exquisite, distinguite


fijnbesnaard BN

1 delicate, fin, subtil, sensibile, raffinate
--e geest = spirito delicate


fijnbesnaardheid ZN

1 delicatessa, sensibilitate


fijnbesneden BN

1
een -- gezicht = un visage de lineamentos delicate


fijndradig BN

1 de filo subtile, de fibra fin, filamentose


fijngebouwd BN

1 de constitution fin, delicate


fijngevoelig BN

1 delicate, discrete, sensitive, sensibile
-- gebaar = gesto delicate
-- karakter = character sensibile
-- persoon = persona delicate
niet -- = indelicate


fijngevoeligheid ZN

1 (gevoeligheid) delicatessa, sensibilitate, sensitivitate
2 (tact) tacto, delicatessa, discretion
iemand met grote -- tegemoet teden = tractar un persona con multe delicatessa


fijnhakken WW

1 hachar {sj}, minutiar
het -- = hachamento {sj}


fijnheid ZN

1 finessa, delicatessa, subtilitate


fijnheidsgraad ZN

1 grado de finessa


fijnkauwen WW

1 masticar ben/longemente, triturar, (herkauwers) ruminar
het -- = tritura, trituration
het -- van het voedsel met de kiezen = le trituration/trituramento del alimentos per le dentes
fijn te kauwen = triturabile


fijnknijpen WW

1 pulverisar, contunder


fijnkorrelig BN

1 a grano (multo) fin
--e film = film (E)/pellicula a grano (multo) fin


fijnmaken WW

1 pulverisar, reducer a/in pulvere, reducer a/in morsellos, triturar


fijnmaking ZN

1 reduction a/in pulvere, pulverisation, tritura, trituration, trituramento


fijnmalen WW

1 moler minute, pulverisar, triturar, reducer a/in pulvere


fijnmazig BN

1 a/de malias fin/stricte


fijnmechanica ZN

1 production de instrumentos de precision


fijnmechanicus ZN

1 mechanico de precision, constructor de instrumentos de precision


fijnproever ZN

1 gourmet (F), gastronomo
een -- zijn = haber un palato fin/delicate


fijnregelkraan ZN

1 valvula/valva de precision


fijnschaal ZN

1 (schelpdier) pisidio


fijnschalig BN

1 Zie: kleinschalig


fijnschilderen WW

1 pinger con grande precision


fijnschrijver ZN

1 (penna/stilo a/de) puncta fin


fijnslaan WW

1 Zie: fijnmaken


fijnsnavelig BN

1 tenuirostre
--e zangvogel = tenuirostro


fijnsnaveligen ZN MV

1 tenuirostros


fijnsnijden WW

1 taliar/trenchar {sj} in parve morsellos/in rondellas fin


fijnst BN

1 extrafin


fijnstaal ZN

1 aciero fin


fijnstampen WW

1 reducer in/a pulvere, pulverisar, triturar
het -- = pulverisation, tritura, trituration, trituramento
fijn te stampen = pulverisabile, triturabile
2 (FARM) porphyrisar


fijnstraal ZN

1 (PLANTK) erigeron


fijnstructuur ZN

1 structura fin


fijnte ZN

1 grado de finessa, finessa
-- van de draad = finessa del filo


fijntjes BW

1 (multo) delicatemente
iets -- opmerken = facer un allusion subtil a un cosa, alluder un cosa con delicatessa


fijntrappen WW

1 pulverisar con/sub le pede(s)


fijnvezelig BN

1 de fibra fin


fijnvoelend BN

1 delicate, sensibile


fijnwasmiddel ZN

1 detergente pro pannos fin a lavar


fijnweger ZN

1 pesator de precision


fijnwrijven WW

1 pulverisar, triturar, reducer a/in pulvere
het -- = pulverisation, tritura, trituration, trituramento
fijn te wrijven = pulverisabile


fijnwrijving ZN

1 pulverisation, tritura, trituration, trituramento


fijnzinnig BN

1 fin, delicate, exquisite, subtil
--e humor = humor exquisite


fijt ZN

1 panaritio


fijtedalen ZN MV

1 dactylos/dattilos candite


fik ZN

1 (brand, vuur) foco, incendio
in de -- staan = esser ardente/in flammas
een -- stoken = facer un foco
2
(MV) (handen) --ken = patas
blijf er met je --ken af = non tocca isto con tu patas


fikken WW

1 arder


fikkie ZN

1 (hond) can
2 (vuurtje) foco
een -- stoken = facer un foco


fiks BN

1 robuste, solide, forte, vigorose
--e klap = colpo forte
--e rekening = nota/factura solide


fiksen WW

1 arrangiar, regular, organisar


fiksheid ZN

1 robustessa, soliditate, fortia, vigor


filament ZN

1 filamento


filamenteus BN

1 filamentose


filamentspanning ZN

1 tension de filamento


filantroop ZN

1 philanthropo


filantropie ZN

1 philanthropia


filantropisch BN

1 philanthrope, philanthropic
--e instelling = instituto philantrope/philantropic


filariasis ZN

1 filariasis


filatelie ZN

1 philatelia


filatelist ZN

1 philatelista, collector de timbros postal


filatelistisch BN

1 philatelic
--e tentoonstelling = exposition philatelic


file ZN

1 fila, cauda
-- van acht kilometer = fila de octo kilometros
in een -- terechtkomen = finir in un fila
in de -- staan = facer le fila, esser in cauda


file ZN (ENGELS)

1 (COMP) file (E), archivo


filebestrijding ZN

1 lucta contra le filas


fileprobleem ZN

1 problema del filas


fileren WW

1 (CUL) levar/remover le filets (F), disossar
2 (FIG) criticar severmente


filerijden WW

1 ir in un fila


filet ZN

1 (stuk vlees/vis) filet (F)
2 (scheidings/sierlijn, rand) filet (F)


fileverkeer ZN

1 traffico con filas


filevorming ZN

1 congestion


filharmonie ZN

1 orchestra philharmonic


filharmonisch BN

1 philharmonic
-- orkest = orchestra philharmonic


filhelleen ZN

1 philhelleno


filhelleens BN

1 philhellene, philhellenic


filhellenismo ZN

1 philhellenismo


filiaal ZN

1 filial, succursal
-- van de bibliotheek = filial/succursal del bibliotheca
een -- openen = aperir un succursal


filiaal BN

1 filial
--e band = vinculo filial


filiaalbank ZN

1 filial/succursal de banca, banca succursal


filiaalbedrijf ZN

1 interprisa/magazin a filiales/succursales multiple


filiaalchef ZN

1 director/chef (F) de filial/succursal


filiaalhouder ZN

1 gerente de un filial/succursal


filiatie ZN

1 filiation
de -- van handschriften = le filiation de manuscriptos


filibuster ZN

1 obstruction, obstructionismo


filibusteren ZN

1 obstruer, facer obstruction


filibustier ZN

1 filibustero, pirata, bucanero, corsario


filiform BN

1 filiforme


filigraan ZN

1 filigrana


filigraandraad ZN

1 filo de filigrana


filigraanglas ZN

1 vitro de filigrana


filigraanwerk ZN

1 filigrana
van -- voorzien = filigranar


filigrain ZN

1 Zie: filigraan


filigrein ZN

1 Zie: filigraan


Filippens ZN

1 philippense
(BIJBEL) Brief aan de Filippenzen = Epistola al Philippenses


Filippi ZN EIGN

1 Philippi
van/uit -- = philippense


filippica ZN

1 philippica


Filippijn ZN

1 philippino


Filippijnen ZN EIGN MV

1 Philippinas, Insulas Philippin


Filippijns BN

1 philippin
--e staat = stato philippin


filippine ZN

1 philippina


filister ZN

1 philisteo


filisterdom ZN

1 Zie: filisterij
2 le philisteos


filisterij ZN

1 philisteria, philisteismo


Filistijn ZN

1 philisteo
land van de --en = Philistea


Filistijns BN

1 philistee


film ZN

1 (dun vliesje/laagje) film (E), pellicula, folio
2 (rolprent) film (E), pellicula
stomme -- = film/cinema mute
sprekende -- = film/cinema parlante/sonor
zwart-wit -- = film in nigre e blanc
vertraagde -- = film retardate
korte -- = (film de) metrage curte
avondvullende -- = (film de) metrage longe
ik ga ontzettend graag naar de -- = io adora ir al cinema
een -- vertonen = presentar/projectar un film
een -- monteren = montar un film
montage van een -- = montage de un film
een -- synchroniseren = synchronisar un film
synchronisatie van een -- = synchronisation de un film
3
(FOTO) film(pje) = film (E), pellicula
een -- ontwikkelen = evolver un film/un pellicula
een -- belichten = exponer un film/un pellicula
onbelichte -- = film/pellicula virgine
gevoelige/snelle -- = film/pellicula (ultra)sensibile/rapide
zwart-wit -- = film/pellicula in nigre e blanc
een -- terugspoelen = rebobinar un film/un pellicula
de korrel van een -- = le grano de un film/pellicula
fijnkorrelige -- = film/pellicula a grano (multo) fin


filmacademie ZN

1 academia/schola cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmachtig BN

1 cinematographic, de cinema, como in un film (E)


filmacteur ZN

1 actor cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmapparaat ZN

1 apparato cinematographic


filmapparatuur ZN

1 material cinematographic/de cinema/de cine


filmarchief ZN

1 archivo cinematographic, cinematheca


filmartiest ZN

1 artista cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmbeeld ZN

1 imagine de film (E)


filmbespreking ZN

1 recension/critica de un film (E)


filmbewerking ZN

1 adaptation cinematographic


filmbreedte ZN

1 formato/largor del film (E)


filmcamera ZN

1 camera (cinematographic), apparato pro filmar


filmcassette ZN

1 cassetta (pro films) (E)


filmcensuur ZN

1 censura cinematographic/de films (E)


filmcensuur ZN

1 Zie: filmkeuring


filmclub ZN

1 cineclub


filmdagen ZN MV

1 Zie: filmfestival


filmdistributeur ZN

1 distributor cinematographic


filmdiva ZN

1 diva del cinema/del cine


filmdoek ZN

1 schermo de cinema/de cine/de projection


filmdroger ZN

1 siccator de films (E)


filmdruk ZN

1 serigraphia


filmeditie ZN

1 edition con imagines del film (E)


filmen WW

1 filmar, cinematograph(i)ar, registrar un film (E)


filmer ZN

1 cineasta


filmfestival ZN

1 festival cinematographic/de cinema/de cine/del film (E)
Filmfestival Rotterdam = Festival Cinematographic de Rotterdam


filmformaat ZN

1 formato del pellicula


filmfreak ZN

1 fan (E) del film (E), cinephilo


filmgeschiedenis ZN

1 historia cinematographic/del cinema/del cine/del film (E)


filmhuis ZN

1 cineclub


filmindustrie ZN

1 industria cinematographic/del cinema


filmisch BN

1 filmic, cinematographic


filmjournaal ZN

1 actualitates filmate


filmkeuring ZN

1 censura cinematographic


filmkeuringscommissie ZN

1 commission de censura cinematographic


filmkopie ZN

1 copia de un film


filmkriticus ZN

1 critico cinematographic


filmkritiek ZN

1 (kritiek) critica cinematographic
2 (artikel) recension cinematographic


filmkunde ZN

1 filmologia


filmkunst ZN

1 arte cinematographic, cinematographia, cinema


filmkunstenaar ZN

1 cineasta


filmlas ZN

1 juncto de un film (e)


filmliefhebber ZN

1 amator de cinema/de cine/de films (E)


filmliga ZN

1 association de amatores de cinema/de cine/de films (E)


filmmaatschappij ZN

1 compania (de production) cinematographic


filmmaker ZN

1 cineasta


filmmaniak ZN

1 maniaco del film (E)


filmmontage ZN

1 montage de un film


filmmuseum ZN

1 museo cinematographic, del film (E)


filmmuziek ZN

1 musica de film (E)


filmologie ZN

1 filmologia


filmologisch BN

1 filmologic


filmonderneming ZN

1 Zie: filmmaatschappij


filmoperateur ZN

1 operator cinematographic/de cinema/de cine, projectionista


filmopname ZN

1 filmation


filmotheek ZN

1 cinematheca, filmotheca


filmpers ZN

1 pressa cinematographic


filmploeg ZN

1 equipa de film (E)


filmproducent ZN

1 productor cinematographic/de un film (E)/de films (E)


filmproduktie ZN

1 production cinematographic


filmprojectie ZN

1 projection de un film (E)


filmprojector ZN

1 projector de cinema/de cine, cinematographo


filmrechten ZN MV

1 (rechten om iets te mogen verfilmen) derectos cinematographic
2 (vergoeding van de genoemde rechten) derectos de autor


filmreclame ZN

1 reclamo/publicitate de cinema/de cine


filmregie ZN

1 direction scenic de un film (E), direction de scena cinematographic


filmregisseur ZN

1 director de scena cinematographic


filmreportage ZN

1 reportage filmate


filmrol ZN

1 (filmband) (rolo de) pellicula photographic
2 (rol als filmacteur) rolo/parte cinematographic


filmrolletje ZN

1 (rolo de) pellicula photographic


filmscenario ZN

1 scenario cinematographic/de film (E)


filmscript ZN

1 Zie: filmscenario


filmspeler ZN

1 actor cinematographic/de cinema/de cine


filmspoel ZN

1 bobina de film (E)


filmster ZN

1 stella cinematographic/de cinema/de cine, star (E)


filmsterretje ZN

1 starlet (E)


filmstrip ZN

1 banda de film (E)


filmstrook ZN

1 Zie: filmstrip


filmstudio ZN

1 studio cinematographic/de cinema/de cine


filmtechniek ZN

1 technica cinematographic


filmtheater ZN

1 cinema


filmtijdschrift ZN

1 revista/magazine (E) cinematographic/de cinema/de cine/de film (E)


filmtitel ZN

1 titulo de un film


filmtoestel ZN

1 (voor opnemen) camera cinematographic
2 (voor projecteren) apparato cinematographic, cinematographo


filmverhuur ZN

1 location/distribution de films (E)


filmverhuurder ZN

1 distributor de films (E)


filmverhuurkantoor ZN

1 agentia de location/de distribition de films (E)


filmversie ZN

1 version cinematographic/filmate


filmvoorstelling ZN

1 session cinematographic/de cinema/de cine


filmwetenschap ZN

1 filmologia


filmzaal ZN

1 sala cinematographic/de cinema/de cine


filologencongres ZN

1 congresso philologic


filologie ZN

1 philologia
klassieke -- = philologia classic
Romaanse -- = philologia romance/romanic
Slavische -- = philologia slave


filologisch BN

1 philologic
--e studiën = studios philologic
--e methoden = methodos philologic


filoloog ZN

1 philologo


filomeel ZN

1 rossiniolo


filosofaster ZN

1 philosophastro


filosofeem ZN

1 philosophema


filosoferen WW

1 (wijsgerig beschouwen) philosophar
2 (diep nadenken) philosophar


filosofie ZN

1 philosophia
deterministische -- = philosophia determinista
empirische -- = philosophia empiric
essentialistische -- = philosophia essentialista
existentialistische -- = philosophia existentialista/existential
speculatieve -- = philosophia speculative
scholastische -- = philosophia scholastic
hermetische -- = philosophia hermetic, hermetismo
transcendentale -- = philosophia transcendental
valse -- = philosophismo


filosofisch BN

1 philosophic
-- systeem = systema philosophic
--e redenering = rationamento philosophic
--e beschouwing = consideration/meditation philosophic
-- uitspraak/stelling/bewering = philosophema
hij neemt het nogal -- op = ille lo prende con bastante philosophia


filosoof ZN

1 philosopho
slechte -- = philosophastro
kring van --en = circulo philosophic


filovirus ZN

1 filovirus


filozel ZN

1 filosello


filozellem BN

1 de filosello


filter ZN

1 (zuiveringstoestel) filtro, filtrator, cribro, colo, colatorio
biologisch -- = filtro biologic
meervoudig -- = filtro multiple
door een -- laten lopen = percolar
2 (FOTO) filtro
3 (stelsel van condensatoren, spoelen) filtro
4 (mondstuk van een sigaret) filtro


filterapparaat ZN

1 Zie: filtreerapparaat


filterbassin ZN

1 Zie: filtertank


filterbekken ZN

1 Zie: filtertank


filterdoek ZN

1 Zie: filtreerdoek


filteren WW

1 filtrar, colar, percolar
koffie -- = filtrar caffe
opnieuw -- = recolar
er filterde lucht door de gordijnen = il se filtrava luce/lumine a transverso le cortinas


filtergrind ZN

1 gravella pro filtros


filtering ZN

1 filtration, colatura


filterinstallatie ZN

1 installation de filtration


filterkoek ZN

1 residuo de filtration


filterkoffie ZN

1 caffe filtrate/percolate


filtermondstuk ZN

1 (van sigaret) filtro


filterpers ZN

1 pressa-filtro


filterpot ZN

1 potto con filtro, percolator


filtersigaret ZN

1 cigarretta a/con filtro


filtertank ZN

1 reservoir (F)/tank (E) de filtration, bassino filtrante


filtertoestel ZN

1 Zie: filtreerapparaat


filterzakje ZN

1 filtro de papiro (pro caffe)


filtraat ZN

1 filtrato
kiemvrij -- = filtrato sterile/sin germines


filtratie ZN

1 filtration, colatura


filtreerbaar BN

1 filtrabile
--e stof = substantia filtrabile


filtreerbaarheid ZN

1 filtrabilitate
-- van een virus = filtrabilitate de un virus


filtreerdoek ZN

1 tela filtrante/pro filtrar


filtreerkan ZN

1 percolator


filtreerkoffiekan ZN

1 caffetiera a filtro/con colator


filtreermachine ZN

1 machina filtrante


filtreerpapier ZN

1 papiro filtro/filtrante/de filtro/de/pro filtrar


filtreerpers ZN

1 filtropressa


filtreersteen ZN

1 rocca porose/permeabile


filtreertoestel ZN

1 apparato a/de filtrar, filtro


filtreertrechter ZN

1 infundibulo de filtration


filtreren WW

1 filtrar, colar, percolar
het -- = filtration, colatura
koffie -- = filtrar caffe
opnieuw -- = recolar


filtrering ZN

1 filtration, (percolatie) percolation


filtrum ZN

1 philtro (amorose), potion amorose


fimose, fimosis ZN

1 phimose (-osis)


Fin ZN

1 finno, finlandese


finaal BN

1 (uiteindelijk) final, ultime, definitive
--e toewijzing = allocation final
2 (algeheel) total, complete
--e opruiming = liquidation total
het is mij -- onmogelijk = il me es totalmente/absolutemente impossibile facer isto
3 (TAAL) final
--e bijzin = proposition final


finale ZN

1 (MUZ) final
2 (eindwedstrijd) final
halve -- = semifinal
kwart -- = quarto de final
deelnemer aan de halve -- = semifinalista
zich plaatsen voor de -- = qualificar se pro le final
in de -- komen = arrivar al final
in de -- zitten = esser in le final


finalisme ZN

1 (FIL) finalismo
aanhanger van het -- = finalista


finalist ZN

1 (FIL) finalista
2 (SPORT) finalista
-- van een tenniskampioenschap = finalista de un campionato de tennis (E)


finalistisch BN

1 (FIL) finalistic
--e theorie = theoria finalistic


finaliteit ZN

1 finalitate


finaliteitsprincipe ZN

1 principio de finalitate


finaliter BW

1 finalmente


financiëel BN

1 financiari, del financias, pecuniari
--e bijstand/hulp = adjuta/auxilio/assistentia financiari/pecuniari
--e commissie = commission del financias
--e groep = gruppo financiari
--e injectie = injection financiari
--e toestand = situation pecuniari
--e verplichtingen = obligationes financiari
-- reserve = reserva financiari
--e problemen hebben = esser in problemas monetari
in --e moeilijkheden verkeren = haber difficultates financiari
-- ondersteunen = subsidiar


financiën ZN MV

1 financias
minister van -- = ministro del financias
sanering van de -- = restablimento/restabilimento del financias
staat van zijn -- = stato de su financias


financier ZN

1 financero, financiator
-- van een onderneming = financiator de un interprisa


financieren WW

1 financiar, provider de capitales
het -- = financiamento
een plan -- = financiar un projecto
voorlopig -- = prefinanciar
het voorlopig -- = prefinanciamento


financiering ZN

1 financiation, financiamento
-- van de bank krijgen = obtener un financiamento del banca
-- van een industrie door de staat = financiamento de un industria per le stato
-- van een verkiezingscampagne = financiamento de un campania electoral
voorlopige -- = prefinanciamento


financieringsakkoord ZN

1 accordo de financiation/de financiamento


financieringsbank ZN

1 banca de financiation/de financiamento/de credito


financieringsbeding ZN

1 clausula de financiation/de financiamento


financieringsbedrijf ZN

1 Zie: financieringsmaatschappij


financieringsbehoefte ZN

1 besonio de financiation/financiamento


financieringsbeleid ZN

1 politica de financiation/financiamento


financieringsbron ZN

1 fonte de financiation/financiamento


financieringscontract ZN

1 contracto de financiation/financiamento


financieringsinstelling ZN

1 Zie: financieringsbank


financieringskosten ZN MV

1 costos de financiation/financiamento


financieringsmaatregel ZN

1 mesura de financiation/de financiamento


financieringsmaatschappij ZN

1 societate/compania/interprisa de financiation/de financiamento


financieringsmethode ZN

1 methodo de financiation/de financiamento


financieringsmodel ZN

1 modello de financiation/financiamento


financieringsonderneming ZN

1 Zie: financieringsmaatschappij


financieringsoverschot ZN

1 surplus (F)/excedente de financiation/de financiamento


financieringsplan ZN

1 projecto/plano de financiation/de financiamento


financieringspolitiek ZN

1 politica de financiation/financiamento


financieringsprobleem ZN

1 problema de financiation/financiamento


financieringssaldo ZN

1 saldo de financiation/de financiamento


financieringsstrategie ZN

1 strategia de financiation/financiamento


financieringssysteem ZN

1 systema de financiation/financiamento


financieringstekort ZN

1 deficit financiari/de financiation/de financiamento, deficit budgetari


financieringswijze ZN

1 maniera/modo de financiation/de financiamento


financiewezen ZN

1 Zie: geldwezen


fineer ZN

1 placage (de ligno)


fineerblad ZN

1 Zie: fineerplaat


fineerhout ZN

1 ligno de placage


fineermachine ZN

1 machina de placage


fineerpers ZN

1 pressa de placage


fineerplaat ZN

1 (folio de) placage


fineerschaaf ZN

1 plana de placage


fineerzaag ZN

1 serra a/de placage


fineliner ZN

1 Zie: fijnschrijver


fineren WW

1 (met fineer beleggen) placar
2 (in dunne laagjes op elkaar lijmen) laminar
3 (van goud/zilver) (zuiveren) affinar


finesse ZN

1 (detail) finessa, detalio, subtilitate
iets in de --s kennen = cognoscer tote le finessas/detalios de un cosa, cognoscer un cosa usque al ultime detalio, cognoscer un cosa in le minime detalios
in --s treden = entrar in le detalio/in detalios
hij heeft het tot in de --s uitgelegd = ille lo ha explanate usque al plus minute detalios
2 (sluwheid) astutia


fingeren WW

1 (doen alsof) finger, simular
het -- = fingimento, simulation
gefingeerde overval = attacco simulate
gefingeerde winst = profito/beneficio fictive/ficticie
2 (verzinnen) finger, inventar
gefingeerde -- = nomine fingite/inventate/ficticie, false nomine


fingering ZN

1 simulation, fingimento


fini BN

1 finite


finish ZN

1 (eindstreep) linea de arrivata, finish (E)
2 (afwerking, laklaag) finition


finishen WW

1 arrivar al finish (E)
als tweede -- = esser secunde al finish


finishfoto ZN

1 photo(graphia) (del) finish (E)


finishing touch ZN

1 ultime mano/tocco, tocco final
hij gaf de -- aan zijn schilderij = ille dava le ultime tocco a su pictura


finishlijn ZN

1 linea de arrivata, finish (E)


finishlint ZN

1 banda del arrivata/finish (E)


finishplaats ZN

1 Zie: finish-1


Finland ZN EIGN

1 Finlandia


finlandiseren WW

1 finlandisar


finlandisering ZN

1 finlandisation


Finlands BN

1 finnese, finlandese


Finoegrisch BN

1 finno-ugrian
--e talen = linguas finno-ugrian


finoegristiek ZN

1 studio del linguas finno-ugrian


Fins BN

1 finnese, finlandese
--e literatuur = litteratura finnese
--e mark = marco finlandese


Fins ZN

1 (taal) finnese


Fins-Oegriër ZN

1 finno-ugriano


Fins-Oegrisch BN

1 finno-ugrian


fiool ZN

1 phiola, phiala
de --en van zijn toorn over iemand uitgieten = discargar su cholera super un persona


fioringras ZN

1 agrostis/agrostide blanc/stolonifere


fiorituur, fioritura ZN

1 fioritura (I), floritura


firewall ZN

1 (COMP) firewall (E)


firma ZN

1 firma, stabilimento, establimento, casa commercial/de commercio
de -- Jansen = le firma de Jansen


firma-embleem ZN

1 logo


firmament ZN

1 firmamento, celo


firmamentsteen ZN

1 opalo


firmanaam ZN

1 nomine commercial/de un firma, ration social, firma


firmant ZN

1 membro/coproprietario del firma, partner (E) commercial, socio


firmapapier ZN

1 papiro del firma


firn ZN

1 firn


firnveld ZN

1 campo de firn


fis ZN

1 (MUZ) fa diese (-esis)


fiscaal BN

1 fiscal
-- klimaat = climate fiscal
--e lasten = cargas/oneres fiscal
--e balans = balancio fiscal
-- belasten = gravar de/con impostos


fiscaal ZN

1 fiscal


fiscaalnummer BN

1 numero fiscal


fiscaliseren WW

1 fiscalisar
de sociale lasten van de industrie -- = fiscalisar le oneres/cargas social del industria


fiscalisering ZN

1 fiscalisation


fiscalist ZN

1 experto fiscal


fiscaliteit ZN

1 fiscalitate


fiscus ZN

1 fisco
een deel van het loon gaat naar de -- = un parte del salario va al fisco
iets voor de -- verzwijgen = dissimular un cosa al fisco
de -- oplichten = fraudar le fisco


fiscuswezen ZN

1 fiscalitate


fish-eye ZN

1 (soort lens) fish-eye (E)


fissuur ZN

1 fissura, scissura


fistel ZN

1 fistula
volkomen -- = fistula complete


fistelachtig BN

1 Zie: fistuleus


fistelgang ZN

1 Zie: fistelkanaal


fistelkanaal ZN

1 conducto de fistula


fistelsnede ZN

1 incision de fistula


fistelsnijding ZN

1 Zie: fistelsnede


fistelvorming ZN

1 fistulation


fistelwond ZN

1 vulnere fistulose


fistelzweer ZN

1 ulcere fistulose


fistulatie ZN

1 fistulation


fistuleus BN

1 fistulose, fistular


fit BN

1 in forma, san
-- zijn = esser in forma
ik voel me niet helemaal -- = io non me senti toto ben


fithaak ZN

1 vernier (F)


fitheid ZN

1 forma


fitis ZN

1 fitis


fitness ZN

1 fitness (E)


fits ZN

1 (scharnier) cardine


fitten WW

1 (in elkaar passen) adjustar
2 (meten) mesurar
3 (diepte van boorgaten meten) sondar


fitter ZN

1 (gasfitter) gasista, (waterfitter) fontanero


fitting ZN

1 (onderdeel waar lamp wordt ingedraaid) portalampa, (deel van gloeilamp) culo
2 (mbt buisleidingen) manichetto
3 (MV: onderdelen voor machines) accessorios, partes


fixatie ZN

1 fixation


fixatie-absces ZN

1 abscesso de derivation


fixatief ZN

1 fixativo, fixator


fixatiespuit ZN

1 fixator


fixatietijd ZN

1 tempore de fixation


fixator ZN

1 fixator


fixeer ZN

1 fixator, fixativo


fixeerbad ZN

1 banio fixator/de fixage, fixator


fixeermiddel ZN

1 fixativo, fixator


fixeerschaal ZN

1 platto de fixage


fixeerspuit ZN

1 fixator


fixeerzout ZN

1 sal fixator/pro fixar, fixator


fixeren WW

1 (ook FOTO) fixar
het -- = fixation


fixerend BN

1 fixative


fixering ZN

1 fixation


fixisme ZN

1 fixismo
aanhanger van het -- = fixista


fixum ZN

1 summa/amonta fixe/fixate


fjeld ZN

1 fjeld


fjnheidsgraad ZN

1 grado de finessa


fjord ZN

1 fiord (No)
Noorse --en = fjordes norvegian


fjordenkust ZN

1 costa de fiordes (No)


flabellum ZN

1 flabello


flacon ZN

1 flacon (F)


flaconneur ZN

1 Zie: oplichter


fladderak ZN

1 brandy (E) con citro e sucro


fladderen WW

1 volettar, papilionar


flagel ZN

1 (zweephaar) flagello


flagellaat ZN

1 (zweepdiertje) flagellato


flagellant ZN

1 flagellante


flagellantisch BN

1 flagellantista
--e literatuur = litteratura flagellantista


flagellantisme ZN

1 flagellantismo


flagellatie ZN

1 flagellation


flagelleren WW

1 flagellar


flagellum ZN

1 flagello


flageolet ZN

1 flageolet (F)


flageoletblazer ZN

1 Zie: flageolettist


flageoletspeler ZN

1 Zie: flageolettist


flageolettist ZN

1 sonator de flageolet (F), flageoletista


flageolettoon ZN

1 tono de flageolet (F)


flagrant BN

1 flagrante, evidente
--e leugen = mentita flagrante
in --e tegenspraak met = in contradiction flagrante con


flair ZN

1 flair (F)


flakkeren WW

1 vacillar, oscillar, tremer, tremular
de vlam flakkert = le flamma vacilla


flakkerend BN

1 vacillante, vacillatori


flambard ZN

1 cappello (flexibile) con large bordos


flambé BN

1 (hout) venate


flamberen WW

1 (zengen, roosten) flambar
2 (opdienen met brandende alcohol) flambar


flambouw ZN

1 face, facula, torcha {sj}


flambouwdrager ZN

1 portator de torcha {sj}


flamboyant BN

1 flamboyant (F)
--e gothiek = gothico flamboyant


flamboyant-stijl ZN

1 stilo flamboyant (F)


flamelamp ZN

1 lampa de vitro colorate


flamenco ZN

1 flamenco (S)


flamencomuziek ZN

1 musica flamenco (S)


flamingant ZN

1 partitario del movimento flaminge, radical flaminge


flamingantisme ZN

1 movimento flaminge


flamingo ZN

1 flamingo, phenicoptero


flamingobloem ZN

1 flor de anthurio


flamingohals ZN

1 collo de flamingo


flamingoplant ZN

1 anthurio


flan ZN

1 (CUL) flaon, flan (F)
2 (DRUKK) flaon


flanel ZN

1 flanella


flanelbord ZN

1 tabula de flanella


flanellen BN

1 de flanella
-- lakens = drappos de flanella


flanelsteek ZN

1 puncto de flanella


flaneren WW

1 flanar, paradar


flaneur ZN

1 flanator


flank ZN

1 flanco, latere
de --en van een gebouw = le lateres de un edificio
de sporen drukten het paard in de --en = le sporones opprimeva le flancos del cavallo
2 (MIL) flanco
rechts uit de -- = flanco dextere/dextre
links uit de -- = flanco sinistre
in de -- dekken = flancar
in de -- aanvallen = attaccar in le flanco


flankaanval ZN

1 attacco/carga de flanco


flankbatterij ZN

1 batteria flancante


flankbeveiliging ZN

1 Zie: flankdekking


flankbeweging ZN

1 movimento de flanco


flankdekking ZN

1 copertura/protection del flancos


flankeren WW

1 (aanvullen met, laten vergezellen door) flancar
geflankeerd door twee torens = flancate de duo turres
links en rechts geflankeerd door een agent = a sinistra e a dext(e)ra flancate per un agente
2 (MIL) flancar, coperir
onze artillerie flankeerde ons bij de aanval = nostre artilleria nos flancava durante le attacco
--d vuur = foco flancante


flankering ZN

1 Zie: flankdekking


flanksteun ZN

1 Zie: flankdekking


flankverdediging ZN

1 defensa del flancos


flankvuur ZN

1 foco de flanco


flansen WW

1 facer (un cosa) de qualcunque maniera


flap ZN

1 (van boekomslag) parte anterior/posterior de un camisa (de libro)
2 (klap) colpo surde
3 (bankbiljet) billet/nota de banca
4 (stuk van een doek) pannello


flapdeksel ZN

1 coperculo a cardine


flaphoed ZN

1 cappello flexibile


flapje ZN

1 billet/nota bancari/de banca


flapkan ZN

1 potto a coperculo


flaplicht ZN

1 luce/lumine intermittente


flapoor ZN

1 aure prominente
die jongen heeft --en = le aures de iste puero es prominente


flappen WW

1 (neersmijten) jectar con ruito
iets op de grond -- = jectar un cosa a terra
2
hij flapt er maar van alles uit = ille dice tote lo que le passa per le testa/capite


flapper ZN

1 Zie: flapkan


flaptekst ZN

1 texto del camisa del libro


flapuit ZN

1 bucca indiscrete


flapzoen ZN

1 basio sonor


flard ZN

1 (afgescheurde lap) pecietta, retalio
aan --en scheuren = dispeciar, lacerar
2 (los gedeelte) fragmento
--en van een gesprek opvangen = audir fragmentos de un conversation


flash ZN

1 flash (E)


flash-back ZN

1 flash-back (E), scena retrospective


flat ZN

1 (flatgebouw) edificio a/de appartamentos
2 (appartement) appartamento
indeling van een -- = ordinantia de un appartamento
3 (damesschoen) scarpa basse


flatbewoner ZN

1 habitante de un appartamento


flatbouw ZN

1 construction de edificios a/de appartamentos


flatcomplex ZN

1 complexo de edificios a/de appartamentos


flater ZN

1 gaffe
een geweldige -- = un gaffe enorme
een -- slaan = facer un gaffe


flateren WW

1 facer un gaffe


flatgebouw ZN

1 edificio a/de appartamentos


flatneurose ZN

1 neurose (-osis) de appartamento


flatteren WW

1 flattar
zich geflatteerd voelen = sentir se flattate
die muts flatteert je = iste bonetto te flatta


flatteus BN

1 flattante
--e opmerking = remarca flattante
--e kleur = color que flatta


flatulent BN

1 flatulente


flatulentie ZN

1 flatulentia, meteorismo


flatus ZN

1 flato, vento, pedito


flatwoning ZN

1 appartamento


flauw BN

1 (niet hartig, smakeloos) insipide
-- gerecht = platto insipide
--e soep = suppa insipide
--e aardappels = patatas sin sal
2 (niet krachtig/sterk) debile
geen --e notie hebben van = non haber le minime idea de
3 (kleurloos, bleek) (letterkundig werk, etc.) pallide
--e kleur = color pallide
-- licht = lumine/luce pallide
-- nabootsing = imitation pallide
4 (nietszeggend) insipide, insignificante
5 (kinderachtig) pueril
6 (niet sterk gebogen) legier, a pena sensibile
een --e bocht = un curva suave
7 (HAND) pauco/poco active
--e markt = mercato pauco/poco active
de handel was -- = il habeva pauc/poc transactiones
8
een -- vermoeden van iets hebben = haber un vage idea de un cosa


flauwekul ZN

1 nonsenso
-- verkopen = dicer nonsenso
dat is je reinste -- = isto es pur nonsenso


flauwen WW

1 debilitar se, diminuer


flauwerd ZN

1 (bangerd) coardo
2 (spelbreker) guastafesta


flauwerik ZN

1 Zie: flauwerd


flauwhartig BN

1 pusillanime, coarde


flauwhartigheid ZN

1 pusillanimitate, coardia


flauwheid ZN

1 (smakeloosheid) insipiditate


flauwigheid ZN

1 (flauwe smaak) mancantia de sapor


flauwiteit ZN

1 (zouteloze grap) burla insipide
2 (geesteloosheid) insipiditate, platitude (F)


flauwte ZN

1 (MED) syncope, evanescimento
van een -- bijkomen = recovrar conscientia


flauwtjes BW

1 (licht) legiermente, (smakeloos) sin gusto, insipide
-- glimlachen = surrider legiermente
die soep is -- = iste suppa es sin gusto


flauwvallen WW

1 perder le conscientia/cognoscimento/sensos, suffrer un syncope, evanescer


flavine ZN

1 flavina


flavoproteine ZN

1 flavoproteina


flebile BW

1 (MUZ) flebile


flebitis ZN

1 phlebitis


flebografie ZN

1 phlebographia


flebografisch BN

1 phlebographic


flebogram ZN

1 phlebogramma


flebologie ZN

1 phlebologia


fleboloog ZN

1 phlebologo


fleborragie ZN

1 phleborrhagia


flebotomie ZN

1 phlebotomia


flebotoom ZN

1 phlebotomo


flecteren WW

1 haber flexiones/inflexiones


flecterend BN

1 flexional
--e taal = lingua flexional/de flexion


fleemkous ZN

1 Zie: flemer


fleemtong ZN

1 Zie: flemer


fleer ZN

1 colpo


flegma ZN

1 (lymfe) phlegma
voorzien van -- = phlegmatic
2 (onverstoorbaarheid) phlegma, equanimitate, imperturbabilitate, impassibilitate, placiditate


flegmasie ZN

1 phlegmasia


flegmaticus ZN

1 persona phlegmatic


flegmatiek BN

1 (onverstoorbaar) phlegmatic, imperturbabile
2 (ongevoelig) phlegmatic, impassibile, placide


flegmatisch BN

1 phlegmatic
-- temperament = temperamento phlegmatic
-- karakter = character phlegmatic
--e houding = attitude phlegmatic
-- antwoord = responsa phlegmatic


flegmone ZN

1 phlegmon, bindweefselontsteking


flegmoneus BN

1 phlegmonose


flegmoon ZN

1 Zie: flegmone


flemen WW

1 adular, flattar


flemer ZN

1 adulator, flattator


flemerig BN

1 adulatori, flattante


flemerij ZN

1 adulation, flatteria


flens ZN

1 (TECHN) flangia
blinde -- = flangia cec
2 (CUL) Zie: flensje


flensbout ZN

1 bulon de flangia


flensbreedte ZN

1 largor de flangia


flensdikte ZN

1 diametro de flangia


flensen WW

1 futuer


flenshoogte ZN

1 altor de flangia


flensje ZN

1 (CUL) crepe (F)
flinterdunne --s = crepes multo fin
-- met chocolade = crepe al chocolate {sj}


flenskoppeling ZN

1 accopulamento per flangias


flenspijp ZN

1 tubo a flangia


flensring ZN

1 anello a flangia


flensverbinding ZN

1 juncto a flangia


fleppen WW

1 futuer


fles ZN

1 bottilia, flacon (F), bocal, (zuigfles) biberon (F)
platte -- = flasco
Florentijnse -- = flasco florentin
-- melk = bottilia de lacte
-- met zuurstof = bottilia/cylindro de oxigeno (comprimite)
-- bier = bottilia de bira
--je lijm/gom = flacon de colla
buik van een -- = ventre/pancia de un bottilia
buikige -- = bottilia panciute
bodem van een -- = culo/fundo de un bottilia
Leidse -- = bottilia de Leiden
een -- opentrekken/openen/aanbreken = aperir un bottilia
een -- schudden = agitar un bottilia
in/op --sen doen, op --sen trekken = imbottiliar
wijn op --sen = vino imbottiliate
(levensmiddelen) in --sen doen = poner/mitter in conserva
hij is aan de -- = ille ama le bottilia
op de -- gaan = facer fallimento/bancarupta, faller
io de -- zijn = esser ruinate
uit de -- drinken = biber del bottilia
een -- soldaat maken = biber/vacuar un bottilia
aan de -- zijn = esser alcoholico
de -- geven = dar le biberon


fleshouder ZN

1 Zie: flessenrek


flesje ZN

1 parve bottilia, flacon (F), (medicijnflesje) phiola, phiala


flesjeswaterpas ZN

1 nivello hydraulic


fleskalebas ZN

1 lagenario


fleskurk ZN

1 corco/tappo de bottilia


flesopener ZN

1 aperibottilias, discapsulator


flessen WW

1 dupar, fraudar, defraudar


flessenbier ZN

1 bira imbottiliate/de bottilias/in bottilias


flessenblazer ZN

1 sufflator de bottilias


flessenblazerij ZN

1 fabrica de bottilias
2 fabrication de bottilias


flessenbodem ZN

1 culo/fundo de bottilia


flessenborstel ZN

1 brossa de/pro bottilia


flessendop ZN

1 tappo de bottilia


flessendrager ZN

1 portabottilias


flessenfabricage ZN

1 fabrication de bottilias


flessenfabriek ZN

1 vitreria de bottilias, bottileria


flessengas ZN

1 gas in bottilias


flessenglas ZN

1 vitro de bottilia/a bottilias


flessengroen ZN

1 verde bottilia


flessenhals ZN

1 collo de bottilia


flessenkind ZN

1 infante/bebe/baby nutrite con le biberon (F)


flessenkoper ZN

1 mercante de bottilias


flessenkorf ZN

1 corbe de/a bottilias


flessenmaker ZN

1 Zie: flessenblazer


flessenmand ZN

1 Zie: flessenkorf


flessenmelk ZN

1 (in flessen verkochte melk) lacte imbottiliate/in bottilias
2 (melk in een zuigfles) lacte de biberon (F)


flessenpost ZN

1 message/littera in un bottilia


flessenrek ZN

1 portabottilias


flessensluiting ZN

1 tappo


flessensluitmachine ZN

1 capsulator de/pro bottilias


flessenspoelmachine ZN

1 machina a/de rinciar bottilias, rinciator de bottilias


flessentrekker ZN

1 Zie: oplichter


flessentrekkerij ZN

1 duperia, fraude


flessenwarmer ZN

1 calefacebiberon


flessenwipper ZN

1 Zie: flessenopener


flessenwisser ZN

1 Zie: flessenborstel


flesvoeding ZN

1 allactamento artificial/con le biberon
-- geven aan een kind = dar le biberon a un infante/baby (E)/bebe


flesvorm ZN

1 forma de bottilia


flesvormig BN

1 de/in forma de bottilia


flets BN

1 pallide, distingite, discolorate, sin brillantia
--e kleuren = colores pallide
-- zonnetje = sol pallide


fletsheid ZN

1 pallor, palliditate, pallidessa


fleur ZN

1 (bloei(tijd)) flor, floration
2 (frisse glans) frescor
3
in volle -- = in plen vigor, in le fortia del etate


fleur de lis ZN

1 (HERALD) fleur de lis (F)


fleuret ZN

1 (schermdegen) floretto
2 (floretzijde) flossa


fleurig BN

1 (bloeiend) florescente, in bon sanitate
2 (vrolijk) allegre, gai, joiose, gaudiose


fleurigheid ZN

1 aere joiose/gaudiose


fleuron ZN

1 floron


flexibel WW

1 (buigzaam) flexibile, plicabile, elastic
--e verbinding/koppeling = transmission/accopulamento flexibile
--e band = banda elastic
2 (gedwee) flexibile, plicabile, docile, tractabile
-- persoon = persona flexibile/docile/tractabile
3 (zich gemakkelijk aanpassend) flexibile, plicabile, elastic
--e werktijden = horas flexibile de travalio/de labor


flexibiliseren WW

1 render flexibile/plicabile


flexibiliteit ZN

1 (buigzaamheid) flexibilitate, plicabilitate, elasticitate
2 (mogelijkheid tot aanpassing) flexibilitate, plicabilitate, elasticitate


flexie ZN

1 flexion, inflexion
nominale -- = flexion nominal
verbale -- = flexion verbal


flexiecirkel ZN

1 circulo/centro de curvatura


flexiemorfeem ZN

1 morphema de flexion/inflexion


flexiestraal ZN

1 radio de curvatura


flexografie ZN

1 flexographic


flexografisch BN

1 flexographic


flexor ZN

1 (buigspier) flexor


flexuur ZN

1 flexura


flick-flack ZN

1 flic flac


flik(je) ZN

1 pastilla/rondella de chocolate {sj}


flikflooien WW

1 adular, flattar


flikflooier ZN

1 adulator, flattator, blanditor, incensator


flikflooierij ZN

1 adulation, flatteria


flikken WW

1 (handig doen) facer habilemente/con habilitate
2 (verstellen) reparar
schoenen -- = reparar calceos/scarpas


flikker ZN

1 (homosexuele man) homosexual
2 (gemeen persoon) canalia, scelerato, villano


flikkerbuis ZN

1 tubo de discarga/de Crookes, scintillator


flikkercafé ZN

1 caffe/café (F) de homophilos/homosexuales


flikkeren WW

1 (flakkeren) tremer, scintillar, vacillar
het -- = scintillamento, scintillation, vacillation, vacillamento
het licht flikkert = le luce/lumine treme/scintilla/vacilla
2 (laten vallen) jectar/lancear a basso
de buren hebben hun afval in de gracht geflikkerd = le vicinos ha jectate/lanceate lor immunditias in le canal
3 (vallen) cader
van de trap af -- = cader del scala


flikkerend BN

1 vacillante, vacillatori


flikkerglans ZN

1 Zie: flikkering


flikkering ZN

1 scintillamento, scintillation, vacillation, vacillamento


flikkerlicht ZN

1 lumine/luce vacillante/intermittente


flikkerschijn ZN

1 luce/lumine vacillante/intermittente


flikkervlam ZN

1 flamma vacillante


flikkervuur ZN

1 foco vacillante


flink BN

1 (fors) solide, robuste, forte, galliarde
--e benen hebben = haber gambas forte
2 (groot in afmeting/hoeveelheid) bon, considerabile, substantial, notabile, importante
--e toeneming = augmento considerabile
--e som = summa considerabile
een -- aantal = un bon numero, un numero substantial/considerabile
een --e slok = un bon gorgata
met -- veel water = con bastante aqua
3 (sterk van karakter) solide, forte, firme, energic, brave, coragiose, valente
zich -- houden = esser coragiose, monstrar se valente
(van oude mensen) nog -- zijn = haber ancora un grande vitalitate pro su annos, esser ancora solide
4
een probleem -- aanpakken = abordar un problema con firmessa


flinkerd ZN

1 (persoon) persona robuste/valente, galliardo
2 (iets dat flink/groot in zijn soort) grande exemplar, exemplar voluminose


flinkgebouwd BN

1 (de constitution) robuste


flinkheid ZN

1 (stevigheid) soliditate, robustessa, vigor, vigorositate
2 (moed) corage, valentia
de -- hebben om nee te zeggen = haber le corage de dicer no


flinkweg BW

1 resolutemente, con resolution, con firmessa


flinter ZN

1 (dun schijfje) plachetta


flinterdun BN

1 multo tenue, multo fin, tenuissime, finissime
--ne flensjes = crepes (F) multo fin


flinterrevolutie ZN

1 revolution del microelectronica


flintglas ZN

1 flint glass (E)


Flip ZN EIGN

1 Philippo


flipflop ZN

1 (ELEKTR) flip-flop (E)


flippen WW

1 (teleurgesteld zijn) esser disappunctate
2 (mislukken) faller
een geflipte onderwijzer = un institutor fallite


flipper ZN

1 flipper (E)


flipperautomaat ZN

1 Zie: flipper


flipperen WW

1 jocar al flipper (E)


flipperen WW

1 flippar


flipperkast ZN

1 Zie: flipper


flipperkast ZN

1 flipper (E)


flipteam ZN

1 gruppo de assistentia a drogatos


fliptelefoon ZN

1 servicio telephonic de adjuta a drogatos


flirt ZN

1 (vrijblijvende hofmakerij) flirt (E), amoretto, flirtation
2 (persoon) flirtator


flirtatie ZN

1 flirtation


flirten WW

1 flirtar (con), haber un flirt (E) (con)
het -- = flirtation, flirt
-- met de buurman = flirtar con le vicino


flistertje ZN

1 trencho {sj} tenue


flit ZN

1 liquido insecticida


flits ZN

1 (bliksemschicht) fulmine, fulgure
2 (FOTO) flash (E)
3 (fragment van een opname) fragmento, clip (E)
-- van een voetbalwedstrijd = fragmentos de un match (F) de football (E)


flitsaccumulator ZN

1 batteria de flash (E)


flitsapparaat ZN

1 Zie: flitser


flitsblokje ZN

1 cubo flash (E), flash (E) cubo


flitsen WW

1 (zich snel voortbewegen) passar como un fulmine/fulgure
2 (kort fel licht geven) fulgurar
3 (FOTO) prender un flash (E)


flitsend BN

1 (ook FIG) fulgurante, brillante
-- idee = idea fulgurante/genial


flitser ZN

1 flash (E) electronic
-- met een hoog richtgetal = flash electronic con un alte numero guida


flitsfoto ZN

1 photo(graphia) flash (E)


flitsfotografie ZN

1 photographia flash (E)


flitslamp ZN

1 lampa flash (E)


flitslampje ZN

1 ampulla flash (E)


flitslicht ZN

1 flash (E)


flitsrichtgetal ZN

1 (FOTO) numero guida


flitsschoentje ZN

1 supporto de flash (E)


flitstijd ZN

1 durata/duration del flash (E)


flitstoestel ZN

1 Zie: flitser


flobert(geweer) ZN

1 carabina Flobert


flocculatie ZN

1 flocculation


flocculatiereactie ZN

1 reaction de flocculation


flocculator ZN

1 flocculator


flocculeren BN

1 floccular


flodder ZN

1 (slordige vrouw) femina neglecte/sordide
2 (kledingstuk) sacco
3
losse -- = cartucha {sj} blanc/in blanco


flodderaar ZN

1 persona/homine neglecte


flodderbroek ZN

1 (broek) pantalon(es) buffante/sacchesc
2 (flodderaar) persona/homine neglecte


flodderen BN

1 (mbt kleren) esser troppo ample, pender
2 (slordig werken) travaliar/laborar mal/neglectemente
3 (vleien) adular


flodderig BN

1 (mbt kleren) troppo ample, sacchesc
2 (slonzig) neglecte, sordide


flodderjurk ZN

1 sacco


flodderwerk ZN

1 labor/travalio mal facite


floëem ZN

1 liber, phloema


floëemvormig BN

1 libriforme


floep! TW

1 flup!, flop!, plop!, frrrt!


floers ZN

1 (FIG) (waas) velo
een -- van tranen = un velo de lacrimas
over zijn verdere leven hing een -- = le resto de su vita esseva velate in mysterio
2 (mbt fluweel) pilos de villuto/velvet (E)
3 (stof) crepe (F)


flogiston ZN

1 phlogiston


flonkeren WW

1 scintillar, resplender, brillar
het -- = scintillamento, scintillation, resplendentia, brillantia
--de stijl = stilo brillante/scintillante


flonkering ZN

1 scintillamento, scintillation, resplendentia, brillantia


flonkerlicht ZN

1 luce/lumine scintillante


flonkersteen ZN

1 Zie: edelsteen


flonkerster ZN

1 stella scintillante/brillante


floodlight ZN

1 (toestel) projector
2 (licht) lumine/luce de projector


flop ZN

1 (mislukking) fiasco, echec, insuccesso


flopgoal ZN

1 goal (E) de fortuna


floppen WW

1 (mislukken) faller, esser un fiasco, facer fiasco
onze tournee is geflopt = nostre tour (F)/tournée (F) esseva un fiasco


floppy, floppydisk ZN

1 (COMP) disco flexibile, dischetto


floppydrive ZN

1 (COMP) unitate de disco


flora ZN

1 (plantenwereld) flora
montane -- = flora montan
-- van de Alpen = flora alpestre
-- van de steppen = flora steppic
endemische -- = flora endemic
tropische -- = flora tropical
subequatoriale -- = flora subequatorial
de rijke -- van dat eiland = le ric flora de iste insula
de -- van Ameland bestuderen = studiar le flora de Ameland
2 (boek) flora


floraal BN

1 floral
--e motieven in de versiering = motivos floral in le decoration


floralia ZN

1 exposition/exhibition floral/de flores


floreal ZN

1 (bloeimaand van de Franse Republikeinse Kalender) floreal


Florence ZN EIGN

1 Florentia


Florentijn ZN

1 florentino


Florentijns BN

1 florentin
--e fles = bottilia/flasco florentin
--e lis = iride/iris florentin


floreren WW

1 florar, florer, florescer, prosperar
de economie floreert = le economia prospera


florering ZN

1 florimento


floret ZN

1 (schermdegen) floretto
2 (floszijde) flossa


floretknopje ZN

1 button de floretto


floretschermen ZN

1 scherma al floretto


florettist ZN

1 schermitor al floretto, florettista


floretzijde ZN

1 flossa


floretzijden BN

1 de flossa


Florida ZN EIGN

1 Florida


florijn ZN

1 florino


florilegium ZN

1 florilegio


florissant BN

1 florescente, prospere


florist ZN

1 (bloemist) florista


floristiek ZN

1 floristica


floristisch BN

1 floristic


flos ZN

1 filo interdental


flossen WW

1 nettar se le dentes con un filo de seta dental/dentari


floswol ZN

1 borra de lana, flossa


floszijde ZN

1 borra de seta, flossa


flotatie ZN

1 (SCHEI) flotation


floteren WW

1 (SCHEI) flotar


flottielje ZN

1 flottilia


flou BN

1 vage


flous ZN

1 (smoes) pretexto
2 (flauwiteit) remarca stupide


flow-chart ZN

1 (COMP) diagramma de fluxo


flox ZN

1 phlox


fluctuatie ZN

1 fluctuation, oscillation, instabilitate
thermische --e = fluctuationes thermic/thermal
kritische --s = fluctuationes critic


fluctuatiemarge ZN

1 margine de fluctuation


fluctueren WW

1 fluctuar, oscillar
het -- = fluctuation, oscillation


fluctuerend BN

1 fluctuante, oscillante


fluctuering ZN

1 Zie: fluctuatie


fluïde ZN

1 fluido, effluvio


fluïde BN

1 fluide


fluïdica ZN

1 fluidica


fluïdiseren WW

1 fluidificar, liquefacer


fluïdisering ZN

1 fluidification, liquefaction


fluïditeit ZN

1 (vloeibaarheid) fluiditate, liquiditate
2 (vloeiendheid) fluentia


fluïdum ZN

1 fluido
elektrisch -- = fluido electric
magnetisch -- = fluido magnetic


fluïdumsviscositeit ZN

1 viscositate de fluidos


fluim ZN

1 sputo, muco, phlegma, jecto de saliva
een -- opgeven = sputar, expectorar


fluimen WW

1 sputar, expectorar


fluisteraar ZN

1 susurrator


fluistercampagne ZN

1 campania diffamatori/de diffamation/de murmuration
een -- tegen iemand voeren = facer un campania diffamatori contra un persona


fluisteren WW

1 susurrar, murmur(e)ar
het -- = susurro, susurration, murmure, murmuration
iemand een geheim in het oor -- = susurrar un secreto al aure de un persona
iemand die fluistert = susurrator


fluisterend BN

1 susurrante


fluistergewelf ZN

1 volta sonor


fluisterpropaganda ZN

1 propaganda secrete


fluisterstem ZN

1 voce susurrante


fluistertoon ZN

1 tono susurrante


fluit ZN

1 (signaalfluit) sibilo
de -- van een locomotief = le sibilo de un locomotiva
de -- van een merel = le canto de un merla
2 (blaasinstrument) flauta
op de -- spelen = sonar le flauta, flautar
de voor -- geschreven muziek = le musica scribite pro flauta
3 (fluitglas) flute (F)


fluitaria ZN

1 aria de flauta


fluitblazer ZN

1 Zie: fluitspeler


fluitboei ZN

1 boia a sibilo


fluitconcert ZN

1 (concertstuk) concerto pro flauta
2 (uitvoering) concerto de flauta
3 (afkeurend gefluit) sibilos


fluiten WW

1 (op een fluitje blazen) sibilar
2 (fluitinstrument bespelen) sonar le flauta, flautar
Frits fluit in het orkest = Frits sona le flauta/Frits es flautista in le orchestra
3 (geluid van een fluit voortbrengen) sibilar
op zijn vingers -- = sibilar con le digitos
de merels fluiten = le merlas sibila/canta
4 (met een fluit een signaal geven) sibilar
de scheidsrechter fluit voor buitenspel = le arbitro sibila un foris/foras de joco
5 (ten gehore brengen) sibilar
een deuntje -- = sibilar un aere
6 (door fluiten tot zich roepen) sibilar
zijn hond -- = sibilar su can
7
iemand naar zijn geld laten -- = non pagar un persona
hij kan naar zijn geld -- = ille pote oblidar su moneta
een voetbalwedstrijd -- = arbitrar un partita/match (E) de football (E)


fluitend BN

1 (op een fluitje) sibilante


fluitenkruid ZN

1 anthrisco silvestre


fluitenmaker ZN

1 fabricante de flautas


fluiter ZN

1 (iemand die op een fluitje blaast) sibilator
2 Zie: fluitist-1


fluitglas ZN

1 flute (F)


fluitist ZN

1 (fluitspeler) sonator de flauta/de pipa, flautista
2 (scheidsrechter) arbitro


fluitje ZN

1 (kleine fluit) sibilo
dat is een -- van een cent = isto es un cosa multo simple, simple/simplice como biber un vitro de aqua
2 (MUZ) pipa
op een -- spelen = pipar


fluitketel ZN

1 caldiera cantante/con sibilo


fluitkwartet ZN

1 quartetto/quatuor pro flauta


fluitmuziek ZN

1 (compositie) musica pro flauta
2 (uitvoering) musica de flauta


fluitpartij ZN

1 partitura/partition de/pro flauta


fluitregister ZN

1 registro de flauta


fluitsein ZN

1 Zie: fluitsignaal


fluitsignaal ZN

1 colpo de sibilo


fluitsolo ZN

1 solo de flauta


fluitspel ZN

1 joco de flauta/de pipa


fluitspelen WW

1 sonar le flauta, flautar


fluitspeler ZN

1 sonator de flauta/de pipa, flautista


fluittoon ZN

1 sibilo


fluitwerk ZN

1 (MUZ) flautas


fluitzwaan ZN

1 cygno columbian


fluks BW

1 promptemente, (terstond) immediatemente


fluor ZN

1 fluor


fluorbehandeling ZN

1 fluorisation, tractamento con fluoruro/fluorido


fluorconcentratie ZN

1 concentration de fluor


fluoreren WW

1 fluorisar


fluorescëine ZN

1 fluoresceina


fluorescent BN

1 fluorescente


fluorescentie ZN

1 fluorescentia
-- van fluoriet-kristallen = fluorescentia de crystallos de fluorite


fluorescentiebuis ZN

1 tubo fluorescente


fluorescentielamp ZN

1 lampa fluorescente


fluorescentielicht ZN

1 luce/lumine fluorescente


fluorescentieopbrengst ZN

1 rendimento de fluorescentia


fluoresceren WW

1 fluorescer


fluorescerend BN

1 fluorescente


fluorescoop ZN

1 fluorescopio


fluorescopie ZN

1 fluorescopia


fluorhoudend BN

1 fluorifere, fluorate


fluoride ZN

1 fluoruro, fluorido


fluorideren WW

1 fluorisar
drinkwater -- = fluorisar aqua potabile/pro biber


fluoridering ZN

1 fluorisation


fluoridetandpasta ZN

1 Zie: fluortandpasta


fluoriet ZN

1 fluorite


fluorimeter ZN

1 fluorimetro


fluorimetrie ZN

1 fluorimetria


fluorimetrisch BN

1 fluorimetric


fluoroscoop ZN

1 fluoroscopio


fluoroscopie ZN

1 fluoroscopia


fluoroscopisch BN

1 fluoroscopic


fluorose ZN

1 fluorose (-osis)


fluortablet ZN

1 tabletta de/al fluor/fluoruro/fluorido


fluortandpasta ZN

1 dentifricio al fluor


fluorverbinding ZN

1 composito de fluor


fluorvergiftiging ZN

1 Zie: fluorose


fluorwaterstof ZN

1 acido fluorhydric


flush ZN

1 (KAARTSPEL) flush (E)


flut BN

1 mal, sin valor, insignificante


flutbedrag ZN

1 summa insignificante/ridicule


flutblaadje ZN

1 folio sin valor


flutboek ZN

1 libro sin valor


flutter ZN

1 (AUDIO) flutter (E), (NAT) vibration


flutvent ZN

1 typo insignificante


fluviaal BN

1 Zie: fluviatiel


fluviatie ZN

1 fluviation


fluviatiel BN

1 fluviatile, fluvial
--e plant = planta fluviatile
--e gesteente = petra/rocca fluviatile
--e afzettingen = depositos fluviatile
--e abrasie = abrasion fluviatile
--e erosie = erosion fluviatile/fluvial


fluvioglaciaal BN

1 fluvioglacial, fluvioglaciari
--e rivier = riviera fluvioglacial/fluvioglaciari


fluviologie ZN

1 fluviologia


fluviologisch BN

1 fluviologic


fluviometer ZN

1 fluviometro


fluviometrie ZN

1 fluviometria


fluviometrisch BN

1 fluviometric


fluviomorfologie ZN

1 fluviomorphologia, morphologia del riviera


fluweel ZN

1 villuto, velvet (E)
effen -- = villuto lisie
geschoren -- = villuto rasate


fluweelachtig BN

1 villutate
--e stof = stoffa villutate


fluweelfabriek ZN

1 fabrica de villuto


fluweelhoentje ZN

1 rallo aquatic/de aqua


fluweelindustrie ZN

1 industria de villuto


fluweelpapier ZN

1 papiro villutate


fluweelscheerder ZN

1 tonsor/tonditor de villuto


fluweelslak ZN

1 elysia


fluweelwever ZN

1 texitor de villuto


fluweelweverij ZN

1 fabrica de villuto


fluweelzacht ZN

1 suave como le villuto, villutate
--e huid = pelle villutate


fluweelzwart BN

1 de un nigro villutate, como nigro villutate


fluwelen BN

1 de villuto
-- jasje = jachetta de villuto
-- stem = voce suave/villutate
iets met -- handschoenen aanpakken = tractar un cosa con guantos de villuto


fluwelig BN

1 villutate
2 (PLANTK) pruinose


fluwijn ZN

1 (steenmarter) fuina


flux ZN

1 (NAT) (dichtheid van stroom) fluxo
akoestische -- = fluxo acustic
2 (NAT) (veldlijnen door een oppervlak) fluxo magnetic
3 (NAT) (eenheid) fluxo


flux de bouche ZN

1 facilitate de parola, eloquentia


fluxie ZN

1 (WISK) fluxion


fluxierekening ZN

1 Zie: differentiaalrekening


fluxmeter ZN

1 fluxometro


fly-over ZN

1 passage elevate


FM

1 (radio) FM (E) (m.f., modulation de frequentia)


FM-ontvanger ZN

1 receptor FM


FM-zender ZN

1 emissor FM


fnuiken WW

1 minar, frustrar, reprimer, rumper, destruer
iemands trots -- = rumper le orgolio de un persona


fnuikend BN

1 perniciose, infeste, nefaste, fatal, funeste, destructive


f.o.b.

1 (Afk.: free on board) franc a bordo


fobicus ZN

1 phobico


fobie ZN

1 phobia


fobiepatiënt ZN

1 phobico


fobisch BN

1 phobic
-- gedrag = comportamento phobic


focaal BN

1 focal


focaliseren WW

1 focalisar


focometer ZN

1 focometro


focometrie ZN

1 focometria


focometrisch BN

1 focometric
--e metingen = mesurationes focometric


focus ZN

1 foco, puncto focal
met dubbele -- = bifocal


focussen WW

1 focalisar, mitter/poner in le foco
op het gezicht -- = focalisar super le facie


focusseren WW

1 focalisar, concentrar, facer converger
zonnestralen -- = focalisar radios solar


focussering ZN

1 focalisation


focusseringsmagneet ZN

1 magnete de focalisation


focusseringsspoel ZN

1 bobina de focalisation


foedraal ZN

1 (etui) vaina, etui (F)
2 (overtrek, bekleedsel) copertura


foefje ZN

1 truco, truchetto, artificio
een -- toepassen = recurrer a un truchetto
de --s kennen = cognoscer le trucos
het -- ontdekken = discoperir le truco


foei! TW

1 que horror!, vergonia!


foeilelijk BN

1 multo fede, fedissime, abominabile, horribile
--e hoed = cappello abominabile


foelie ZN

1 (bladmetaal) folio de metallo
2 (specerij) macis


Foenicisch ZN

1 Zie: Fenicisch


Foenicisch BN

1 Zie: Fenicisch


foerage ZN

1 forrage
op -- gaan, -- verschaffen = forragiar


foerageren WW

1 forragiar


foerageur ZN

1 forragiator


foerier ZN

1 forragiator


foetaal BN

1 fetal
--e houding = position fetal


foetatie ZN

1 fetation, conception


foeteren WW

1 (uitvaren) fulminar (contra), invectivar (contra)
het -- = fulmination
iemand die foetert = fulminator


foeteren WW

1 fulminar (contra)


foetsie BW

1 disparite
ineens was mijn portemonnaie -- = subito mi bursa/portamoneta habeva disparite


foetus ZN

1 feto
onvoldragen -- = feto immatur, feto non disveloppate


foetushouding ZN

1 position fetal


foezel ZN

1 gin (E) de mal qualitate


foezelen WW

1 imbroliar
met de prijzen -- = imbroliar le precios


foezelolie ZN

1 Zie: foezel


föhn ZN

1 (valwind) föhn
2 (haarföhn) siccacapillos, essugacapillos, siccator (electric) de mano


föhnen WW

1 siccar se (le capillos), siccar con siccator electric


fok ZN

1 (teelt) elevamento
2 (zeil) foc, mezzana, (groot zeil) trinchetto
de -- bijzetten = hissar le foc
3 (bril) berillos
de -- erbij opzetten = poner le berillos


fokbedrijf ZN

1 interprisa de elevamento


fokdier ZN

1 animal reproductor


fokhaan ZN

1 gallo reproductor


fokhengst ZN

1 stallon reproductor


fokken WW

1 elevar
het -- = elevamento
schapen/paarden -- = elevar oves/cavallos
(SCHERTS) een baardje -- = cultivar un barba


fokkenmast ZN

1 mast de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenra ZN

1 virga/verga de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenschoot ZN

1 scotta de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenstag ZN

1 stag de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenwant ZN

1 cordage de mezzana/de trinchetto/de foc


fokkenzeil ZN

1 vela de mezzana/de trinchetto/de foc


fokker ZN

1 elevator


fokkerij ZN

1 (handeling) elevamento
2 (plaats) station de elevamento


fokmerrie ZN

1 cavalla de elevamento


fokmethode ZN

1 methodo de elevamento


fokpaard ZN

1 cavallo reproductor


fokpremie ZN

1 premio de elevamento


fokschaap ZN

1 ove reproductor


fokschema ZN

1 schema de elevamento


fokstation ZN

1 station de elevamento


fokstier ZN

1 tauro reproductor


fokvee ZN

1 animales reproductor, bestias de reproduction


fokzeug ZN

1 porca de elevamento


folder ZN

1 prospecto, brochure (F)
toeristische -- = brochure touristic {oe}
--s verspreiden = distribuer prospectos


folderen WW

1 distribuer prospectos


foliant ZN

1 in-folio


folie ZN

1 folio, lamina
2 (vliesje, film) pellicula


foliëren WW

1 numerar le folios, foliar


folinezuur ZN

1 acido folic


folio ZN

1 folio
boek in -- = libro in folio, in-folio


foliobijbel ZN

1 biblia in-folio


folioformaat ZN

1 formato in-folio


foliolum ZN

1 foliolo


foliopapier ZN

1 papiro in-folio


folio-uitgave ZN

1 edition in-folio


foliumzuur

1 acido folic


folk ZN

1 folk (E)


folkgroep ZN

1 gruppo folk (E)


folklore ZN

1 folklore (E)


folkloregroep ZN

1 gruppo folkloric/folkloristic


folklorist ZN

1 folklorista


folkloristisch BN

1 folkloric, folkloristic
-- festival = festival folkloric/folkloristic


folkmuziek ZN

1 musica folk(loric), folk


folliculair ZN

1 follicular
-- hormoon = hormon follicular


folliculitis ZN

1 folliculitis


follikel ZN

1 folliculo
voorzien van --s = folliculose


follikelhormoon ZN

1 folliculina


follow-up ZN

1 continuation
de -- van een medische behandeling = le continuation de un tractamento medical
een gewijzigde verkooptechniek is de -- van verricht marktonderzoek = un cambio in le tactica de venditas es le resultato del studio de mercato realisate


folteraar ZN

1 torturator, tormentator


folterbank ZN

1 banco/cavaletto de tortura/de tormento


folteren BN

1 torturar, tormentar, suppliciar, excruciar
het -- = tortura, tormento, supplicio, excruciation
iemand die gefolterd wordt = suppliciato
gefolterd door gewetenswroeging = tormentate per remorso de conscientia


foltering ZN

1 tormento, tortura, supplicio, excruciation


folterkamer ZN

1 camera de tortura/de tormento/de supplicios


folterkoord ZN

1 corda de tormento/de tortura/de supplicio


folterpaal ZN

1 poste/palo de tormento/de tortura/de supplicio


folterplaats ZN

1 loco de tortura/de tormento/de supplicio


foltertang ZN

1 tenalias de tortura/de tormento/de supplicio


foltertuig ZN

1 Zie: folterwerktuig


folterwerktuig ZN

1 instrumento de tortura/de tormento/de supplicio


fomenteren WW

1 (MED) (met warme pappen behandelen) fomentar
2 (aanstoken tot) fomentar, instigar
het -- = fomentation
een oproer -- = fomentar un revolta


fomentering ZN

1 (MED) (het pappen) fomentation
2 (het aanstoken tot) fomentation, instigation


fonatie ZN

1 phonation


foncé BN

1 obscur


fond ZN

1 (grond) fundo
2 (achtergrond) fundo
3 (HERALD) campo
4
au -- heeft hij gelijk = in le fundo ille ha ration
5
à -- perdu = a fundo perdite


fondament ZN

1 Zie: fundament


fondamenteel BN

1 Zie: fundamenteel


fondant ZN

1 fondant (F)


fondatie ZN

1 Zie: fundatie


fonderen WW

1 Zie: funderen


fondering ZN

1 Zie: fundering


fonds ZN

1 (kapitaal) fundo, capital
het -- voor wetenschappelijk onderzoek = le fundo pro le recerca scientific
beschikbare --en = fundos disponibile
geheime --en = fundos secrete
liefdadig -- = fundo caritabile
een -- stichten = crear/establir/instituer/constituer un fundo
2 (vereniging) fundo
Internationaal Monetair Fonds, IMF = Fundo Monetari International, FMI
3 (effect, staatspapier) valor, effecto
binnenlandse --en = valores interior
industriële --en = valores industrial
verhandelbaar -- = valor/fundo negotiabile
courante --en = valores/fundos facilemente negotiabile
4 (BOEK) fundo
-- van een uitgeverij = fundo de un casa editorial


fondsartikel ZN

1 libro de fundo


fondsbestuur ZN

1 consilio directive/directori del fundo


fondsboek ZN

1 libro de fundo


fondsbril ZN

1 berillos del cassa de maladia, berillos simple


fondscatalogus ZN

1 catalogo del libros/publicationes (de un casa editorial)


fondsen(ver)werving ZN

1 acquisition de fundos


fondsenbeurs ZN

1 bursa de valores/de effectos


fondsenbezit ZN

1 possession de valores/de effectos


fondsenbezitter ZN

1 Zie: fondsenhouder


fondsenhandel ZN

1 commercio de valores/de effectos


fondsenhouder ZN

1 proprietario/detentor de valores/de effectos


fondsenlijst ZN

1 lista de valores/de effectos


fondsenmakelaar ZN

1 Zie: effectenmakelaar


fondsenmarkt ZN

1 mercato de valores/de effectos


fondsgelden ZN MV

1 capital de un fundo


fondslid ZN

1 membro de un cassa de maladia


fondslijst ZN

1 lista de libros/publicationes (de un casa editorial)


fondspatiënt ZN

1 membro de un cassa de maladia


fondspraktijk ZN

1 clientela del cassa de maladia


fondsrestanten ZN

1 restantes del fundo de un casa editorial


fondstitel ZN

1 titulo in un lista de un casa editorial


fondsvorming ZN

1 formation de un fundo


fondue ZN

1 fondue (F)


fonduen WW

1 facer un fondue (F)
2 mangiar un fondue (F)


fonduepan ZN

1 casserola de fondue (F)


fondueset ZN

1 joco de fondue (F)


fonduestel ZN

1 Zie: fondueset


fonduevork ZN

1 furchetta de fondue (F)


foneem ZN

1 phonema
distinctieve kenmerken van een -- = tractos pertinente de un phonema


foneemanalyse ZN

1 analyse (-ysis) phonematic/phonemic/de phonema


foneemsysteem ZN

1 systema phonematic/phonemic/de phonemas


fonematica ZN

1 phonematica


fonematisch BN

1 phonemic, phonematic


fonetica ZN

1 phonetica
historische -- = phonetica historic


foneticus ZN

1 phonetico, phonetista


fonetiek ZN

1 phonetica
algemene -- = phonetica general
beschrijvende -- = phonetica descriptive
historische -- = phonetica historic
Neder-landse -- = phonetica nederlandese


fonetisch BN

1 phonetic
-- alfabet = alphabeto phonetic
-- teken = symbolo phonetic
--e transcriptie = transcription phonetic
in -- schrift omzetten = transcriber in scriptura phonetic


foniater

1 phoniatro


foniatrie ZN

1 phoniatria


foniatrisch BN

1 phoniatric


foniek ZN

1 phonica


fonisch BN

1 phonic


fonkelen WW

1 scintillar, brillar, coruscar, resplender, rutilar
het -- = scintillamento, scintillation, brillantia, resplendentia
zijn ogen fonkelden van vreugde = su oculos brillava de allegressa


fonkelend BN

1 scintillante, resplendente, brillante, coruscante
rood -- = rutile, rutilante
--e sterren = stellas scintillante


fonkeling ZN

1 scintillamento, scintillation, brillantia, resplendentia, coruscation


fonkelnieuw BN

1 Zie: splinternieuw


fonocardiografie ZN

1 phonocardiographia


fonofobie ZN

1 phonophobia


fonofoor ZN

1 microphono ultrasensibile


fonofotografie ZN

1 phonophotographia


fonograaf ZN

1 phonographo


fonografie ZN

1 phonographia


fonografisch BN

1 phonographic


fonogram ZN

1 phonogramma


fonogram(men)archief ZN

1 collection de phonogrammas


fonoliet ZN

1 phonolitho


fonologie ZN

1 phonologia


fonologisch BN

1 phonologic
het -- systeem van de Nederlandse taal = le systema phonologic del lingua nederlandese
de Praagse --e school = le schola phonologic de Praga


fonoloog ZN

1 phonologo, phonologista


fonometer ZN

1 phonometro


fonometrie ZN

1 phonometria


fonometrisch BN

1 phonometric


fonon ZN

1 (geluidsquant) phonon


fonoscoop ZN

1 phonoscopio


fonothecaris ZN

1 phonothecario


fonotheek ZN

1 phonotheca


fonotype ZN

1 phonotypo


fonotypie ZN

1 phonotypia


font ZN

1 Zie: lettertype


fontanel ZN

1 fontanella
grote -- = grande fontanella, fontanella anterior/bregmatic, bregma
kleine -- = parve fontanella, fontanella posterior/lambdatic, lambda
vergroeiing van de -- = ossification del fontanella


fontein ZN

1 fontana
verlichte -- = fontana luminose
een -- van vuur = fontana/jecto de foco
de --en in werking stellen = aperir le fontanas


fonteinbuis ZN

1 tubo de fontana


fonteindoek ZN

1 tela/panno de fontana


fonteinkruid ZN

1 spica de aqua, potamogeton
spitsbladig -- = potamogeton acutifolie
stompbladig -- = potamogeton obtusifolie
rosbladig -- = potamogeton alpin


fonteinkruidfamilie ZN

1 potamogetonaceas


fonteintje ZN

1 (kleine fontein) parve fontana
2 (wasbakje) lavamanos


fonteinwater ZN

1 aqua de fontana


fontenel ZN

1 Zie: fontanel


foodprocessor ZN

1 robot (Tsj) culinari/de cocina


fooi ZN

1 pourboire (F)
een -- aannemen = prender/acceptar un pourboire
een gulden -- = un florino de pourboire
tien gulden inclusief -- = dece florinos includite le pourboire


fooienpot ZN

1 bocal/cassa de/pro pourboires (F)


fooienstelsel ZN

1 systema de pourboires (F)


foon ZN

1 (NAT) phon


fopartikel ZN

1 imitation


fopfles ZN

1 bottilia facticie


fopmiddel ZN

1 (MED) placebo


foppage ZN

1 Zie: fopperij


foppen WW

1 mystificar, deluder, illuder
het -- = mystification, deludimento


fopper ZN

1 mystificator


fopperij ZN

1 duperia, mystification, fumisteria


fopsigaar ZN

1 cigarro explosive/a petardo


fopspeen ZN

1 tettina


fopzwam ZN

1 (PLANTK) laccaria laccate


foraminiferen ZN MV

1 foraminiferos


force majeure ZN

1 fortia major


forceps ZN

1 forcipe


forceren WW

1 fortiar, fracturar
het -- = fortiamento
een deur -- = fortiar/fracturar un porta
een slot -- = fortiar/fracturar un serratura
de markt -- = fortiar le mercato
zijn stem -- = fortiar su voce
een huwelijk -- = fortiar un maritage
een motor -- = fortiar un motor
iemand die forceert = fortiator


forcering ZN

1 fortiamento


foreest ZN

1 foreste


forehand ZN

1 (TENNIS) forehand (E), colpo derecte


forel ZN

1 tructa
op -- vissen = piscar tructa


forelhaak ZN

1 hamo a/de tructa


forellenkweker ZN

1 tructicultor


forellenkwekerij ZN

1 tructicultura


forellenvijver ZN

1 stagno a/de tructas


forelnet ZN

1 rete a/de tructa


forens ZN

1 viagiator quotidian, (persona) non-residente


forensenbelasting ZN

1 imposto pro non-residentes/pro non-habitantes


forensentrein ZN

1 traino suburban/local


forensisch BN

1 forense
--e geneeskunde = medicina forense
--e psychiatrie = psychiatria forense
--e chemie = chimia forense


forenzen WW

1 facer le navetta


forfait ZN

1 forfait (F)
à -- betalen = pagar a forfait


forfaitair BN

1 fixate
een --e inhouding/aftrek = un deduction fixate


forint ZN

1 forint


forma ZN

1 forma
pro -- = pro forma
een pro -- factuur = un factura pro forma
in optima -- = in optime forma


formaat ZN

1 formato
-- van een boek = formato de un libro
handzaam -- = formato practic
gangbaar -- = formato standard (E)
een staatsman van uitzonderlijk -- = un statista de statura exceptional


formaatwit ZN

1 lingoto


formaldehyde ZN

1 aldehyde formic, formaldehyde, methanal


formaline ZN

1 formalina, aldehyde formic


formaliseren WW

1 formalisar, normalisar, standardisar
de handelsbetrekkingen -- = formalisar/normalisar le relationes commercial
volgens een geformaliseerde methode te werk gaan = laborar/proceder/operar secundo un methodo formalisate/standardisate


formalisering ZN

1 formalisation, normalisation, standardisation


formalisme ZN

1 formalismo


formalist ZN

1 formalista


formalistisch BN

1 formalista, formalistic


formaliteit ZN

1 (ook JUR) formalitate
de nodige --en vervullen = complir le formalitates necessari
hieraan zijn allerlei --en verbonden = il ha varie formalitates attachate {sj} a isto
dit is zuiver een -- = isto es purmente un formalitate
niet meer dan een -- = mermente un formalitate


formaliter BW

1 formalmente, secundo le formas


formans ZN

1 affixo formative


formant ZN

1 (TAAL) (geluidsfrequentie) formante
2 (TAAL) (constituent) constituente
3 (TAAL) affixo


formateur ZN

1 formator, persona cargate de formar un governamento


formatie ZN

1 (vorming, samenstelling) formation, composition, constitution
dit woord heeft een afwijkende -- = iste parola es de formation divergente, iste parola ha un parola irregular
2 (wijze van opstelling) formation
3 (MIL) formation
paramilitaire -- = formation paramilitar
-- van 18 straaljagers = formation de 18 chassatores {sj} a reaction
in -- vliegen = volar in formation
4 (GEOL) formation
tertiaire -- = formation tertiari
geologische -- = formation geologic
sedimentaire en eruptieve --s = formationes sedimentari e eruptive


formatieberaad ZN

1 deliberation super le formation de un governamento/cabinetto


formatieonderhandelingen ZN MV

1 negotiationes super le formation de un governamento/cabinetto


formatieopdracht ZN

1 carga de formar un cabinetto/governamento


formatieplaats ZN

1 posto (de labor/de travalio), function permanente


formatiepoging ZN

1 tentativa de formation (de un governamento/cabinetto)


formatievliegen WW

1 volar in formation
het -- = volo in formation


formatievlucht ZN

1 volo in formation


formatteren WW

1 (DRUKK, COMP) formattar


formeel BN

1 formal
-- gebaar = formalitate
-- bevel = ordine formal
--e logica = logica formal
-- bewijs = proba/prova formal
--e procedure = procedura/procedimento formal
-- recht = derecto formal
--e nietigverklaring = nullification formal
overdreven -- = ceremoniose


formeel ZN

1 (BOUWK) cintra


formeerder ZN

1 formator, creator, autor


formeren WW

1 (vormen, samenstellen) formar, constituer, facer
een drietal -- = formar un trio
een kabinet/regering -- = formar/constituer un cabinetto/un governamento
opnieuw -- = reformar
2 (scheppen) crear, formar, facer
3 (geestelijk vormen) formar, educar
4 (MIL) formar
een carré -- = formar un quadrato


formering ZN

1 formation, creation, composition


formiaat ZN

1 formiato


formica ZN

1 formica


formica BN

1 de formica
een -- tafelblad = un plano de tabula de formica


formidabel BN

1 formidabile, multo grande, multo forte, enorme, colossal, tremende
een --e krijgsmacht = fortias formidabile
hij kan -- redeneren = ille rationa formidabilemente/tremendemente


formol ZN

1 formol


formolpastille ZN

1 pastilla de formol


formularium ZN

1 formulario


formule ZN

1 formula
een eigentijdse -- = un formula contemporan/moderne
de geijkte --s = le formulas usual/standard (E)
magische -- = formula magic
algebraïsche -- = formula algebric/algebraic
scheikundige/chemische -- = formula chimic
de -- van water is H2O = le formula del aqua es H2O
empirische -- = formula empiric
in een -- uitdrukken = exprimer in un formula
in een -- 1 rijden = conducer un Formula 1


formuleren WW

1 formular, enunciar
het -- = formulation, enunciation
het -- van een probleem = le formulation de un problema
een theorie -- = formular un theoria
een theorema -- = enunciar un theorema
zijn gedachten -- = formular su pensatas/pensamentos
iets uitdrukkelijk/expliciet -- = explicitar un cosa
ik zou het anders -- = io lo dicerea in un altere forma
2 (uiten) exprimer
de wens -- om = exprimer le desiro/desiderio de


formulering ZN

1 (het onder woorden brengen) formulation, enunciation
2 (bewoordingen) maniera de formular, formulation, enunciato, terminos, (schriftelijk) redaction


formulewagen ZN

1 auto(mobile) de Formula


formulier ZN

1 (stuk papier) formulario, schedula, scheda
een blanco -- = un formulario blanc
het voorgeschreven -- = le formulario appropriate
een -- invullen = plenar un formulario
2 (REL) formulario


formulierenboek ZN

1 formulario


formuliergebed ZN

1 precaria/oration liturgic


fornix cerebri ZN

1 trigono cerebral


fornuis ZN

1 furno
elektrisch -- = furno electric


fornuispijp ZN

1 tubo de furno


fornuisplaat ZN

1 placa de furno


fornuisrooster ZN

1 grillia de furno


forometer ZN

1 forometro


forometrie ZN

1 forometria


forometrisch BN

1 forometric


foronomie ZN

1 foronomia


fors BN

1 (stevig, zwaar) forte, solide, robuste
--e maatregel = mesura rigorose/drastic
een --e kerel = un typo robuste
-- ingrijpen = intervenir con rigor
2 (groot, niet te verwaarlozen) grande, importante, considerabile, substantial
een -- bedrag = un summa importante/considerabile/substantial


forsgebouwd BN

1 forte, robuste
een -- man = un homine robuste


forsheid ZN

1 fortia, robustessa, vigor


forsythia ZN

1 forsythia


fort ZN

1 fortalessa, forte, bastion
vliegend -- = fortalessa volante
een -- innemen = prender un forte
2 (sterkste zijde van persoon) forte


fortcommandant ZN

1 commandante de forte/de fortalessa


forte BW

1 (MUZ) forte


fortengordel ZN

1 cinctura/cincturon de fortes/de fortalessas


fortenlinie ZN

1 linea de fortes/de fortalessas


forte-pedaal ZN

1 pedal forte


forte-piano ZN

1 forte-piano


fortificatie ZN

1 (het fortificeren) fortification
2 (vestingwerk) forte, fortification


fortificeren WW

1 fortificar


fortissimo BW

1 (MUZ) fortissimo (I)


forto BW

1 (MUZ) forte


fortuin ZN

1 (geluk, voorspoed) fortuna, (voorspoed) prosperitate
zijn -- zoeken = cercar fortuna
zijn -- beproeven = probar/provar le fortuna
-- maken = esser prospere
2 (kapitaal) fortuna, capital, haber
iemand van -- = un persona ric
-- maken = facer fortuna
een -- waard zijn = valer un fortuna
het heeft me een -- gekost = illo me ha costate un fortuna
een -- vergaren = amassar un fortuna
groei van een -- = (ac)crescimento de un fortuna
3 (wisselvalligheid) fortuna
de speelbal der -- zijn = esser le joculo del fortuna
4 (FIG) (lot) fortuna
het rad van -- = le rota del fortuna


fortuinlijk BN

1 fortunate
--e zege = victoria fortunate
-- zijn = haber fortuna


fortuinswending ZN

1 cambiamento de fortuna


fortuinzoeker ZN

1 cercator de fortuna, aventurero


Fortuna ZN EIGN

1 Fortuna
Vrouwe -- = Dama Fortuna


forum ZN

1 foro
het -- der openbaarheid = le foro public
voor het -- van = ante le foro de
iets aan een -- van deskundigen voorleggen = submitter un cosa a un foro de expertos
in het -- zaten voor- en tegestanders van kernenergie = in le foro esseva defensores e opponentes de energia nuclear


forumdiscussie ZN

1 foro


forumgesprek ZN

1 foro


forumlid ZN

1 membro del foro


fosfaat ZN

1 phosphato


fosfaatbedding ZN

1 jacimento de phosphato


fosfaatfabriek ZN

1 fabrica de phosphato


fosfaatgesteente ZN

1 rocca phosphatate


fosfaathoudend BN

1 phosphatate


fosfaatmijn ZN

1 mina de phosphato


fosfaatreiniging ZN

1 elimination de phosphatos


fosfaatverbinding ZN

1 composito phosphatate


fosfaatvrij BN

1 sin phosphatos


fosfaatwinning ZN

1 extraction de phosphato


fosfatase ZN

1 phosphatase


fosfatisch BN

1 phosphatic


fosfaturie ZN

1 phosphaturia


fosfaturisch BN

1 phosphaturic


fosfeen ZN

1 phospheno


fosferigzuur ZN

1 acido phosphorose


fosfide ZN

1 phosphido, phosphuro


fosfiet ZN

1 phosphito


fosfine ZN

1 phosphina


fosfoproteïne ZN

1 phosphoproteina


fosfor ZN

1 phosphoro
witte -- = phosphoro blanc
rode -- = phosphoro rubie


fosforachtig BN

1 phosphoric


fosforbom ZN

1 bomba a/de phosphoro


fosforbrons ZN

1 bronzo phosphorose


fosfordamp ZN

1 vapor de phosphoro


fosforescentie ZN

1 phosphorescentia


fosforesceren WW

1 phosphorescer


fosforgranaat ZN

1 granata a/de phosphoro


fosforhoudend BN

1 phosphorose, phosphoric


fosforiet ZN

1 phosphorite


fosforigzuur ZN

1 acido phosphorose


fosforisch BN

1 phosphoric


fosforisme ZN

1 phosphorismo


fosforlucifer ZN

1 flammifero phosphoro/phosphoric


fosforolyse ZN

1 phosphorolyse (-ysis)


fosforoscoop ZN

1 phosphoroscopio


fosforpentoxyde ZN

1 phosphorpentoxydo, anhydrido phosphoric


fosforus ZN

1 Zie: fosfor


fosforvergiftiging ZN

1 invenenamento/intoxication phosphoric, phosphorismo
chronische -- = phosphorismo chronic


fosforwaterstof ZN

1 hydrogeno phosphorate, phosphuro de hydrogeno, phosphina


fosforylase ZN

1 phosphorylase


fosforyleren WW

1 phosphorylar


fosforylering ZN

1 phosphorylation


fosforzuur ZN

1 acido phosphoric


fosgeen(gas) ZN

1 phosgeno


fossiel BN

1 (overgebleven in versteende vorm) fossile, fossilisate
-- planten = plantas fossile
--e dieren = animales fossilisate
--e resten = restos fossile
--e brandstof = combustibile fossile
--e minerale hars = resina mineral fossile
2 (FIG) fossile, fossilisate
--e woorden = parolas fossilisate


fossiel ZN

1 (overblijfsel in versteende vorm) fossile
--en bevattend/houdend = fossilifere
--en houdende laag = strato fossilifere
--en uit het kwartair = fossiles del quaternario
levend -- = fossile vivente
vindplaats van --en = sito/jacimento fossilifere/de fossiles


fossielenjager ZN

1 cercator de fossiles


fossielenverzameling ZN

1 collection de fossiles


fossilisatie ZN

1 (het overgaan in fossiele toestand) fossilisation
2 (FIG) (verstarring) fossilisation
-- van denkbeelden = fossilisation de ideas


fossiliseren WW

1 (tot fossiel worden) fossilisar se
het -- = fossilisation
2 (FIG) (verstarren) fossilisar


fot ZN

1 (NAT) phot


fotisch BN

1 photic
--e zone = zona photic


fotisme ZN

1 photismo


foto ZN

1 photo(graphia)
een -- maken = prender/facer un photo
ik heb je op de -- gezet = io ha facite/prendite tu photo
een -- vergroten = aggrandir un photo
vergroting van een -- = aggrandimento de un photo


fotoalbum ZN

1 album a/de/pro photo(graphia)s


fotoarchief ZN

1 archivo photographic, phototheca


fotoartikelen ZN MV

1 accessorios photographic/de photographia


fotoautomaat ZN

1 distributor automatic de photo(graphia)s


fotobacterie ZN

1 photobacterio


fotobiologie ZN

1 photobiologia


fotoblad ZN

1 revista de fotographia


fotoboek ZN

1 libro de photo(graphia)s


fotobureau ZN

1 agentia photographic/de photographia


fotocamera ZN

1 camera, apparato photographic/de photographia/de photo


fotocatalyse ZN

1 photocatalyse (-ysis)


fotocel ZN

1 photocellula


fotoceramiek ZN

1 photoceramica


fotochemie ZN

1 photochimia


fotochemisch BN

1 photochimic
--e reactie = reaction photochimic


fotochromatisch BN

1 photochromatic


fotochromie ZN

1 photochromia


fotochromisch BN

1 photochromic
-- glas = vitro photochromic


fotochromisme ZN

1 photochromismo


fotoclub ZN

1 club (E) de photographos/de photographia


fotocollage ZN

1 photomontage


fotocollectie ZN

1 collection de photo(graphia)s


fotocopie ZN

1 photocopia, photostato


fotocopiëerapparaat ZN

1 photocopiator, photostato


fotocopiëren WW

1 photocopiar
een boek laten -- = facer photocopiar un libro


fotodetector ZN

1 photodetector, detector photoelectric


fotodienst ZN

1 servicio photographic


fotodiode ZN

1 photodiodo


fotodissociatie ZN

1 photodissociation


fotodynamisch BN

1 photodynamic


foto-elasticiteit ZN

1 photoelasticitate


foto-elektriciteit ZN

1 photoelectricitate


foto-elektrisch BN

1 photoelectric
--e cel = cellula photoelectric, photocellula
-- effect = effecto photoelectric
--e detector = detector photoelectric, photodetector


foto-elektron ZN

1 photoelectron


foto-elektronenspectroscopie ZN

1 spectroscopia photo-electronic


foto-element ZN

1 photoelemento


foto-emissie ZN

1 photoemission


foto-emulsie ZN

1 photoemulsion, emulsion photographic


fotofinish ZN

1 photofinish (E)


fotofobie ZN

1 photophobia


fotofoon BN

1 photophone


fotogalvanografie ZN

1 photogalvanographia


fotogeen BN

1 photogene, photogenic
--e bacteriën = bacterios photogene/photogenic


fotogeleider ZN

1 photoconductor


fotogeniek BN

1 photogenic, photogene
-- gezicht = visage photogenic


fotogeologie ZN

1 photogeologia


fotogeoloog ZN

1 photogeologo


fotogoniometer ZN

1 photogoniometro


fotograaf ZN

1 photographo


fotografeerverbod ZN

1 interdiction/prohibition de photograph(i)ar


fotograferen WW

1 photographar, prender un photo(graphia) de
het -- = photographia


fotografie ZN

1 (kunst) photographia
2 (foto) photo(graphia)


fotografiebedrijf ZN

1 interprisa de photographia


fotografisch BN

1 photographic
-- materiaal = material photographic
-- papier = papiro photographic
-- zetsel = composition photographic
--e reproduktie = reproduction photographic
--e emulsie = emulsion photographic, photoemulsion
--e plaat = placa photographic
--e densiteit = densitate photographic
--e film = film (E)/pellicula photographic
-- geheugen = memoria photographic
iets -- vastleggen = fixar alco photographicamente


fotogram ZN

1 photogramma


fotogram(men)archief ZN

1 archivo/collection de photogrammas


fotogrammetrie ZN

1 photogrammetria


fotogrammetrisch BN

1 photogrammetric


fotogravure ZN

1 photogravure (F), heliogravure (F)
boek dat versierd is met --s = libro ornate de photogravures/heliogravures


fotohandel ZN

1 boteca de photographia, boteca de articulos photographic


fotohandelaar ZN

1 photographo


fotoheliograaf ZN

1 photoheliographo


fotohoekje ZN MV

1 (tri)angulo adhesive (pro fixar photo(graphia)s in un album)


foto-ionisatie ZN

1 photoionisation


fotojournalist ZN

1 reporter (E) photographo, photojornalista


fotojournalistiek ZN

1 photojornalismo


fotokathode ZN

1 photocathodo


fotokopie ZN

1 Zie: fotocopie


fotokopieerapparaat ZN

1 Zie: fotocopieerapparaat


fotokopiëren WW

1 Zie: fotocopiëren


fotolamp ZN

1 lampa photographic


fotolijst ZN

1 quadro de photographia


fotolithograferen WW

1 photolithograph(i)ar


fotolithografie ZN

1 photolithographia


fotolithografisch BN

1 photolithographic


fotoluminescentie ZN

1 photoluminescentia


fotolyse ZN

1 photolyse (-ysis)


fotolytisch BN

1 photolytic
--e reductie = reduction photolytic


fotomagnetisme ZN

1 photomagnetismo


fotomasker ZN

1 photomasca
gemetalliseerd -- = photomasca metallisate
transparant -- = photomasca transparente


fotomateriaal ZN

1 material photographic


fotomaton ZN

1 Zie: fotoautomaat


fotomechanisch BN

1 photomechanic
-- procédé = photomechanica


fotometeoren ZN MV

1 photometeoros


fotometer ZN

1 photometro, lucimetro


fotometreren WW

1 photometrar


fotometrie ZN

1 photometria


fotometrisch BN

1 photometric


fotomicrografie ZN

1 photomicrographia


fotomodel ZN

1 modello photographic, photomodello


fotomontage ZN

1 photomontage


fotomorfose ZN

1 photomorphose (-osis)


fotomuseum ZN

1 museo de photo(graphia)s


foton ZN

1 photon


fotonastie ZN

1 photonastia


fotonegatief BN

1 (BIOL) (lichtschuw) photonegative


fotonenstraling ZN

1 radiation photonic


fotonica ZN

1 photonica


fotoniek ZN

1 photonica


foto-objectief ZN

1 objectivo photographic


foto-optisch BN

1 photo-optic
--e leeskop = testa de lectura photo-optic


fotopagina ZN

1 pagina de photo(graphia)s


fotopapier ZN

1 papiro photographic/sensibile


fotoperiode ZN

1 (PLANTK, BIOL) photoperiodo


fotoperiodiciteit ZN

1 (PLANTK, BIOL) photoperiodicitate, photoperiodismo


fotopersbureau ZN

1 agentia photographic


fotoreceptor ZN

1 photoreceptor


fotoreportage ZN

1 reportage photographic


fotoreporter ZN

1 reporter (E) photographo


fotoresist

1 photoresiste


fotorolletje ZN

1 rolo de pellicula (photographic)


fotoroman ZN

1 photoroman(ce)


fotosafari ZN

1 safari photo(graphic), photosafari


fotoscoop ZN

1 photoscopio


fotosensibilisatie ZN

1 photosensibilisation


fotosensibilisering ZN

1 photosensibilisation


fotosensibiliteit ZN

1 photosensibilitate, sensibilitate actinic/al lumine/al luce


fotoserie ZN

1 serie de photo(graphia)s


fotoserigrafie ZN

1 photoserigraphia


fotosfeer ZN

1 photosphera
mbt de -- = photospheric


fotosferisch BN

1 photospheric


fotostatisch BN

1 photostatic
--e herdruk = reimpression photostatic/photographic


fotostroom ZN

1 photocurrente


fotosynthese ZN

1 photosynthese (-esis), assimilation chlorophyllian/chlorophyllic


fotosynthetisch BN

1 photosynthetic


fototaxis ZN

1 phototaxis


fototechnisch BN

1 de technica photographic, phototechnic
--e dienst = servicio phototechnic, servicio technic de photographia


fototelegrafie ZN

1 telecopia, phototelegraphia


fototheek ZN

1 phototheca


fototheodoliet ZN

1 phototheodolite


fototherapeutisch BN

1 phototherapic


fototherapie ZN

1 phototherapia


fototijdschrift ZN

1 revista de photographia


fototoestel ZN

1 Zie: fotocamera


fototransistor ZN

1 phototransistor


fototroop BN

1 Zie: fototropisch


fototropie ZN

1 phototropia, phototropismo


fototropisch BN

1 phototropic
--e vloeistof = fluido phototropic


fototropisme ZN

1 phototropismo


fototypie ZN

1 phototypia, phototypographia
van de -- = phototypic, phototypographic


fototypografie ZN

1 typophotographia, photocomposition


fotovermenigvuldiger ZN

1 photomultiplicator


fotoverslaggever ZN

1 Zie: fotoreporter


fotoverzameling ZN

1 Zie: fotocollectie


fotovoltaïsch BN

1 photovoltaic
-- effect = effecto photovoltaic
--e cel = cellula photovoltaic


fotowedstrijd ZN

1 concurso photographic/de photo(graphia)


fotoweerstand ZN

1 photoresistentia


fotozaak ZN

1 boteca de photographia
naar de -- = ir al photographo


fotozetmachine ZN

1 photocompositor


fotozetten WW

1 photocomponer


fotozinkografie ZN

1 heliotypia


Foucaultpendel ZN

1 pendulo de Foucault


foudroyant BN

1 fulminante


fouilleren WW

1 perquirer le corpore/le bagages


fouillering ZN

1 perquisition del corpore/del bagages


fouilleur

1 s. excavator


foulard ZN

1 foulard (F)


fourneren WW

1 (GELDW) provider (fundos), procurar (fundos)
2 (verschaffen, voorzien) fornir, provider, procurar
3 (overleggen) presentar, submitter
stukken -- = presentar/submitter documentos


fournissement ZN

1 (bijbetaling) pagamento supplementari


fournituren ZN MV

1 merceria


fourniturenzaak ZN

1 magazin de mercerias, merceria


fout ZN

1 error, falta
kapitale -- = error/falta capital
kleine -- = error/falta legier
onherstelbare -- = error/falta irreparabile/irremediabile
opzettelijke -- = error intentional
noodlottige/rampzalige -- = error funeste
grammaticale -- = error grammatical
onvergeeflijke -- = error impardonabile
duidelijke -- = error evidente
menselijke -- = error human
(TENNIS) dubbele -- = falta duple/duplice
zonder --en schrijven = scriber sin faltas (de orthographia)
-- die men kan vermijden = error evitabile
een -- maken/begaan, in de -- gaan = committer un error
zijn --en goedmaken = corriger su errores
een -- bewimpelen = camouflar {oe} un falta
de ene -- op de andere stapelen = collectionar le errores
in de -- gaan = facer un falta
een -- in de constructie = un falta in le construction
een -- in de berekening = un miscalculation
in een oude -- vervallen = recader in un error
de vertaling wemelt van de --en = le errores pullula in le traduction
zonder --en schrijven = orthographiar correctemente
2 (gebrek) vitio, mancamento, defecto, defectuositate, menda, imperfection
zij -- is dat = su defecto es que
niemand is zonder --en = nemo es perfecte
iemand op zijn --en wijzen = indicar su defectos a un persona
vol --en = mendose


fout BN

1 (onjuist) erronee, incorrecte, inexacte, inaccurate
-- antwoord = responsa erronee/incorrecte
2 (heulend met de vijand)
zij waren -- in de oorlog = illes esseva con le inimico durante le guerra, illes collaborava con le nazis


foutdetectie ZN

1 detection de errores


foutenanalyse ZN

1 analyse (-ysis) de errores


foutencorrectie ZN

1 correction de errores


foutenmarge ZN

1 margine/coefficiente de error


foutenverspreiding ZN

1 propagation de errores


foutief BN

1 erronee, incorrecte, inexacte, inaccurate
--e berekening = calculo erronee
-- antwoord = responsa erronee/incorrecte
-- denken = pensar incorrectemente


foutloos BN

1 sin falta(s), sin error(es), sin defecto(s), correcte, perfecte, impeccabile
--e zin = phrase correcte
-- schrijven = scriber correctemente


foutmelder ZN

1 advertitor/annunciator de error


foutmelding ZN

1 (COMP) message de un error


foutparkeren WW

1 parcar/stationar in un loco interdicite/prohibite


foutschatting ZN

1 estimation de error


foutsignaal ZN

1 signal de error


foutslag ZN

1 (SPORT) falta, colpo fallite


fouttolerantie ZN

1 tolerantia de faltas


fovea centralis ZN

1 fovea


foxterrier ZN

1 fox(-terrier) (E)


foxtrot ZN

1 foxtrot (E)


foxtrotten WW

1 dansar/ballar le foxtrot (E)


foyer ZN

1 foyer (F)


fraai BN

1 belle, elegante
-- gedrukt = bellemente imprimite
het --e = beltate, elegantia
een --e tuin = un belle jardin
een --e carrière = un carriera successose
een weinig --e behandeling ondergaan = esser tractate de un maniera pauco/poco belle


fraaiheid ZN

1 beltate, elegantia


fractal ZN

1 fractal (E)


fractie ZN

1 (onderdeel, deeltje) fraction
in een -- van een seconde = in un fraction de secunda
de koersen brokkelden un -- af = le cursos se debilitava un fraction/un pauco/un poco
2 (SCHEI) fraction
3 (POL) fraction/gruppo parlamentari


fractieberaad ZN

1 consultation/discussion al interior de un fraction/gruppo parlamentari


fractiegenoot ZN

1 membro del mesme fraction/gruppo parlamentari


fractiel ZN

1 Zie: kwartiel


fractieleider ZN

1 chef (F)/leader (E) de un fraction/gruppo parlamentari


fractielid ZN

1 membro del fraction/gruppo parlamentari


fractieloze ZN

1 independente


fractievergadering ZN

1 reunion de fraction/gruppo parlamentari


fractievoorzitter ZN

1 presidente de un fraction/gruppo parlamentari


fractioneel BN

1 fractional, fractionari
--e verschillen = differentias fractional/fractionari


fractioneerbuis ZN

1 tubo de fractionamento


fractioneerkolf ZN

1 recipiente de fractionamento


fractioneren WW

1 (in fracties verdelen) fractionar
het -- = fractionamento
2 (SCHEI) fractionar, effectuar un distillation fractionate
gefractioneerde distillatie = distillation fractionate


fractuur ZN

1 (breuk) fractura, ruptura de un osso
enkelvoudige -- = fractura simple/simplice
2 (drukletter) littera gothic


fraenum ZN

1 freno


fragiel BN

1 fragile


fragiliteit ZN

1 fragilitate


fragment ZN

1 (gedeelte) fragmento, extracto, excerpto, passage, parte
in --en verdelen = fragmentar
verdeling in --en = fragmentation
--en uit de poëzie van Gorter = passages del poesia de Gorter
enkele --en van een nieuwe film vertonen = monstrar alicun fragmentos/extractos/excerptos de un nove film (E)
2 (brokstuk) fragmento, morsello


fragmentair BN

1 Zie: fragmentarisch


fragmentarisch BN

1 fragmentari, fragmentate
-- verslag = reporto fragmentari/fragmentate
--e overblijfselen = restos fragmentari


fragmentatie ZN

1 fragmentation


fragmentatiebom ZN

1 bomba a/de fragmentation


fragmentatiegranaat ZN

1 granata a/de fragmentation


fragmenteren WW

1 fragmentar, finder in fragmentos
het -- = fragmentation


fragmentering ZN

1 fragmentation


fraîcheur ZN

1 frescor


frak ZN

1 frac


framboesia ZN

1 frambesia


framboos ZN

1 (struik) frambesiero
2 (vrucht) frambese


frambozencompote ZN

1 compota de frambesas


frambozengelei ZN

1 gelea de frambeses


frambozenijs ZN

1 gelato al frambeses


frambozenjam ZN

1 confitura/confectura de frambeses


frambozenlimonade ZN

1 limonada de frambeses


frambozenpudding ZN

1 crema dulce al/con frambeses


frambozensap ZN

1 succo de frambeses


frambozensaus ZN

1 sauce (F) de frambeses


frambozensiroop ZN

1 sirop de frambeses


frambozenstruik ZN

1 frambesiero


frambozentaart ZN

1 torta/pastisseria al frambeses


frambozenteelt ZN

1 cultura/cultivation de frambeses


frambozenvla ZN

1 flan (F) al frambeses


frame ZN

1 armatura, chassis (F)
2 (van een fiets) quadro, (van een vliegtuig) fuselage
3 (grote lijnen, structuur) ossatura


framehoogte ZN

1 (van een fiets) altor del quadro


France (la)

1 s. Francia


franchement BW

1 francamente


franchise ZN

1 franchitia


franchising ZN

1 franchitia


Francisca ZN EIGN

1 Francisca


franciscaan ZN

1 franciscano, cordelero, conventual


franciscaans BN

1 franciscan
--e mystiek = mystica franciscan


franciscaner BN

1 franciscan


franciscanerklooster ZN

1 convento franciscan/de franciscanos


franciscanes ZN

1 franciscana


Franciscus, Frans ZN EIGN

1 Francisco


franciseren WW

1 francisar


francisering ZN

1 francisation


francium ZN

1 francium


franco BW

1 franc de porto, exempte de porto, franco
-- fabriek = franco fabrica
-- thuis = franco a domicilio
-- grens = franco frontiera
-- huis = franco domicilio


francofiel BN

1 francophile


francofiel ZN

1 francophilo


francofilie ZN

1 francophilia


francofobie ZN

1 francophobia


francofonie ZN

1 francophonia


francofoob BN

1 francophobe


francofoon BN

1 francophone


francoprijs ZN

1 precio franco


franc-tireur ZN

1 franc tirator


franje ZN

1 frangia
met --(s) versieren = ornamentar/bordar con frangia, frangiar
met -- versierd, van -- voorzien = frangiate
2 (zoom, rand) frangiatura


franjeachtig BN

1 (op franje gelijkend) frangiate
2 (BIOL) laciniate


franjegentiaan ZN

1 gentianella ciliate


franjepoot ZN

1 (DIERK) phalarope


franjezwam ZN

1 thelephora
gewone -- = thelephora terrestre
stinkende -- = thelephora palmate


frank BN

1 franc, sincer, honeste
--e man = homine franc
iemand -- de waarheid zeggen = dicer francamente le veritate a un persona
-- en vrij = libere como le aves


Frank ZN

1 franco


frank ZN

1 franco
Franse --en = francos francese
Belgische --en = francos belge
Zwitserse --en = francos suisse


frankeerkosten ZN

1 (costos de) porto, (costos de) francatura


frankeermachine ZN

1 machina a/de francar


frankeerwaarde ZN

1 valor de francatura


frankeerzegel ZN

1 timbro postal


Frankenland ZN EIGN

1 Franconia
bewoner van -- = franconiano


frankeren WW

1 francar
het -- = francatura
-- als brief = francar como littera
gefrankeerde brieven = litteras prepagate
onvoldoende gefrankeerd = insufficientemente prepagate


frankering ZN

1 porto, francatura
-- bij abonnement = porto pagate


frankeringskosten ZN MV

1 Zie: frankeerkosten


frankeringswijze ZN

1 maniera/modo de francatura


Frankfurter BN

1 de Frankfurt
-- worstje = frankfurter (D)


Frankisch BN

1 franc, francic, franconian
--e taal = lingua franc/francic
--e stammen = tribos franc
--e strijdbijl = francisca


frankkoers ZN

1 curso de cambio del franco


frankolijn ZN

1 francolin


Frankrijk ZN EIGN

1 Francia
Parijs is de hoofdstad van -- = Paris es le capital de Francia
leven als God in -- = viver como un rege


Frans ZN

1 (taal) francese, lingua francese
-- sprekend = francophone
een leraar -- = un inseniante de francese
daar is geen woord -- bij = isto es plus clar que le aqua, isto es toto clarissime


Frans BN

1 francese
--e taal = lingua francese
het --e consulaat = le consulato de Francia
het --e exemplaar van het verdrag = le version francese del accordo
--e gezindheid = francophilia
-- gezinde = francophilo


Frans-Belgisch BN

1 franco-belge


Frans-Canadees BN

1 franco-canadian


Frans-Duits BN

1 franco-german
--e oorlog = guerra franco-german


Fransgezind BN

1 francophile, profrancese


Frans-Italiaans BN

1 franco-italian
--e coproduktie = coproduction franco-italian


franskiljon ZN

1 flamingo profrancese


Fransman ZN

1 francese


Franssprekend BN

1 parlante francese, francophone
--e Canadees = canadiano francophone
het -- deel van België = le parte de Belgio/Belgica ubi on parla francese


Franssprekende ZN

1 francophono
de --n van Canada = le francophonos de Canada


Franstalig BN

1 (met het Frans als moedertaal) francophone
de --e wereld = le francophonia
2 (het Frans als hoofdtaal gebruikend) francophone
--e Canadees = canadiano francophone
3 (in het Frans gesteld) (in) (lingua) francese
het -- exemplaar van het verdrag = le version francese del tractato


frappant BN

1 (opvallend) remarcabile, conspicue, impressionante, saliente, (merkwaardig) curiose, (verbazingwekkend) surprendente
-- detail = detalio conspicue
hij lijkt -- op zijn moeder = ille resimila remarcabilemente a su matre


frapperen WW

1 surprender, impressionar


frase ZN

1 (idiomatische uitdrukking, volzin) phrase
de geijkte -- = le phrase obligate/usual
holle --n = frases (vacue/rhetoric), grandiloquentia, rhetorica
2 (MUZ) frase


fraseologie ZN

1 (woordkeus en zinsbouw eigen aan een bepaald taalgebruik) phraseologia
2 (gebruik van holle frasen) phraseologia


fraseren WW

1 (MUZ) phrasar


fraseur ZN

1 fanfaron


frater ZN

1 fratre


fraterniseren WW

1 fraternisar


fraterniteit ZN

1 fraternitate


fraterschool ZN

1 schola de fratres


fratricide ZN

1 fratricidio


fratrie ZN

1 phratria


frats ZN

1 (grimas) grimasse (F)
--en maken = facer grimasses
2 (koddig gebaar) gesto comic
3 (MV: grillen) capricios


fratsenmaker ZN

1 pantalon, clown (E) arlequin, paleasso, buffon


fratsenmakerij ZN

1 pantalonada, buffoneria


fraude ZN

1 fraude, (malversatie) malversation
een -- plegen = committer/perpetrar un fraude, fraudar


fraudebestendig BN

1 resistente a fraude, a proba/prova de fraude
-- paspoort = passaporto a proba de fraude


fraudebestendigheid ZN

1 resistentia a fraude


fraudebestrijding ZN

1 lucta contra fraude


fraudegeval ZN

1 caso de fraude


fraudegevoelig ZN

1 non resistente a fraude


frauderen WW

1 fraudar, committer/perpetrar fraude
--de employés = empleatos fraudulente


fraudeur ZN

1 fraudator, defraudator


fraudeverzekering ZN

1 assecurantia contra fraude


frauduleus BN

1 fraudulente
-- bankroet = bancarupta fraudulente
bij --e invoer/uitvoer = in caso de contrabando


Fraunhofer-diffractie ZN

1 diffraction de Fraunhofer


freak ZN

1 fan (E), (fanaat) fanatico
2 (gebruiker van hard drugs) freak (E), drogato


freatisch BN

1 phreatic
--e zone = zona phreatic
--e kringloop = cyclo phreatic
-- water = aqua phreatic
-- oppervlak = superfacie phreatic
-- vlak = nivello phreatic
--e waterstand = nivello de aqua phreatic


freatologie ZN

1 phreatologia


freatologisch BN

1 freatologic


Frederik ZN EIGN

1 Frederico


free-kick ZN

1 colpo franc/libere


free-lance BN

1 free-lance (E), independente, occasional
-- medewerker = collaborator independente/occasional/free-lance
hij werkt -- voor de krant = ille labora/travalia free-lance pro le jornal


free-lancer ZN

1 (persona qui labora) free-lance (E), collaborator independente/occasional/free-lance


frees ZN

1 fresa
fijntandige -- = fresa a dentatura fin


freesautomaat ZN

1 fresatrice automatic


freesbank ZN

1 banco de fresa


freesboor ZN

1 forator a/de fresar, fresa


freesgereedschap ZN

1 utensiles a/de fresar


freesmachine ZN

1 machina a/de fresar, fresatrice
horizontale -- = fresatrice horizontal
verticale -- = fresatrice vertical


freesmal ZN

1 modulo de fresa


freesmes ZN

1 cultello a/de fresar


freesvijl ZN

1 lima a/de fresar


freeswerk ZN

1 fresatura


freeszaag ZN

1 serra a/de fresar


free-trade ZN

1 mercato libere


freetrader ZN

1 partitario del mercato libere


freewheel ZN

1 (van fiets) rota libere


freewheelen WW

1 ir in/a rota libere


freewheelend BW

1 sin pedalar


fregat(schip) ZN

1 fregata


fregatkapitein ZN

1 capitano de fregata


fregatvogel ZN

1 fregata


Freinetonderwijs ZN

1 methodo (de inseniamento) Freinet


frêle BN

1 fragile, delicate


fremitus ZN

1 fremito


frenalgie ZN

1 phrenalgia


frenesie ZN

1 phrenesia


frenetiek BN

1 phrenetic


frenitis ZN

1 phrenitis


frenograaf ZN

1 phrenographo


frenologie ZN

1 phrenologia


frenologisch BN

1 phrenologic
--e onderzoekingen = investigationes phrenologic


frenoloog ZN

1 phrenologo, phrenologista


frenopathie ZN

1 phrenopathia


frenopathisch BN

1 phrenopathic


freon ZN

1 freon


frequent BN

1 frequente


frequentatief BN

1 frequentative, iterative
--e betekenis = senso frequentative
-- werkwoord = verbo frequentative/iterative, frequentativo, iterativo
-- voorvoegsel = prefixo frequentative/iterative
-- achtervoegsel = suffixo frequentative/iterative


frequentatief ZN

1 (TAAL) frequentativo, iterativo, verbo frequentative/iterative


frequenteren WW

1 frequentar
het -- = frequentation


frequentie ZN

1 (ook NAT, MED) frequentia
hoge -- = alte frequentia
cumulatieve -- = frequentia cumulative
cyclische -- = frequentia cyclic
relatieve -- = frequentia relative
-- van de hartslag = frequentia cardiac/del pulso
-- van de ademhalingsbewegingen = frequentia respiratori
uit de -- van zijn bezoeken kun je afleiden dat = ab le frequentia de su visitas on pote inferer/deducer que


frequentieband ZN

1 banda de frequentias


frequentiebereik ZN

1 gamma de frequentia


frequentiecijfer ZN

1 cifra/numero de frequentia


frequentiekarakteristiek ZN

1 characteristica frequential


frequentiekromme ZN

1 curva de frequentia


frequentielijst ZN

1 lista de frequentia


frequentiemeter ZN

1 frequentimetro


frequentiemodulatie, F.M. ZN

1 modulation del frequentia


frequentieomvormer ZN

1 convertitor de frequentia


frequentieomzetter ZN

1 Zie: frequentieomvormer


frequentieschaal ZN

1 scala de frequentia


frequentieschommelingen ZN MV

1 variationes de frequentia


frequentiespectrum ZN

1 spectro de frequentias


frequentiestabilisatie ZN

1 stabilisation de frequentia


frequentieverdeling ZN

1 division/distribution del frequentia


frequentieverhouding ZN

1 relation de frequentia


frequentieverschil ZN

1 differentia de frequentia


fresco ZN

1 fresco, pictura al fresco
al/in -- schilderen = pinger al fresco
schilder van fresco's = freschista


frescokunst ZN

1 arte del fresco


frescoschilder ZN

1 pictor de frescos, freschista


frescoschilderen WW

1 pinger al fresco


frescoschildering ZN

1 pictura al fresco


frescoschilderkunst ZN

1 pictura al fresco


fresen WW

1 fresar
iemand die freest = fresator


freser ZN

1 fresator


fresia ZN

1 freesia


Fresnel-diffractie ZN

1 diffraction de Fresnel


fresquist ZN

1 Zie: frescoschilder


fret ZN

1 (dier) furetto


fretten WW

1 chassar {sj} con furetto, furettar


frettenjacht ZN

1 chassa {sj} con furetto


freudiaan ZN

1 freudiano


freudiaans BN

1 freudian
--e vergissing/verspreking = lapsus freudian


freudisme ZN

1 freudismo


freule ZN

1 damisella


frezen WW

1 fresar


frezer ZN

1 fresator


fricandeau ZN

1 fricandeau (F)


fricassee ZN

1 fricassee (F)
-- maken van = fricassar, fricassear


fricatief ZN

1 consonante fricative, fricativa


frictie ZN

1 (wrijving) friction
economische -- = friction economic
2 (onenigheid) friction


frictiekalander ZN

1 calandra a/de friction


frictiekoppeling ZN

1 accopulamento a/de friction


frictieplaat ZN

1 disco a/de friction


frictierad ZN

1 rota a/de friction


frictierol ZN

1 rolo a/de friction


frictieschijf ZN

1 Zie: frictieplaat


frictiewerkloosheid ZN

1 disoccupation frictional


friction ZN

1 (hoofdwassing) friction
2 (haarwater) friction, lotion


frictioneel BN

1 frictional
--e werkloosheid = disoccupation frictional


frictioneren WW

1 (met een friction behandelen) frictionar


fries ZN

1 friso


Fries ZN

1 (persoon) frison
2 (taal) frison


Fries BN

1 frison
--e klok = pendula frison
de --e klei = le argilla frison


Friesland ZN EIGN

1 Frisia


friet, frieten ZN

1 patatas frite, chips (E)


frieten ZN MV

1 Zie: frites


frietkraam ZN

1 barraca/stand (E) de patatas frite


frietsnijder ZN

1 apparato pro trenchar {sj}/taliar le patatas


friettent ZN

1 Zie: frietkraam


Friezin ZN

1 frisona


frigidaire ZN

1 refrigerator


frigidarium ZN

1 frigidario


frigide BN

1 frigide


frigiditeit ZN

1 frigiditate, anaphrodisia


frigorie ZN

1 frigoria


frijnen WW

1 cisellar


frijner ZN

1 cisellator


frijnhamer ZN

1 martello a/de cisellar


frik ZN

1 inseniante/institutor pedante


frikadel ZN

1 fricadella


frikkerig BN

1 pedante


frikkerigheid ZN

1 pedanteria


frimaire ZN

1 frimario


fris BN

1 fresc
--se kleuren = colores fresc
--se lucht = aere fresc, fresco
--se bries = brisa fresc
--se adem = halito fresc
zich -- voelen = sentir se fresc
het ruikt hier niet -- = il non ole ben hic
een --se neus halen = prender le fresco
met --se moed = con renovate energia
-- van de lever = sin ambages


fris ZN

1 Zie: frisdrank


frisbee ZN

1 frisbee (E)


frisbeeën WW

1 jocar al frisbee (E)


frisdrank ZN

1 bibita refrescante/gasose, limonada


frisdrankenfabriek ZN

1 fabrica de bibitas refrescante/gasose


frisee ZN

1 endivia crisp


friseerijzer ZN

1 ferro a/de crispar


friseermantel ZN

1 cappa de pectinatura


friseertang ZN

1 Zie: friseerijzer


friseren WW

1 crispar


frisheid ZN

1 (koelte) frescor
-- van de nacht = frescor nocturne
2 (versheid) frescor
zijn -- verliezen = perder su frescor


frisicus ZN

1 frisista


frisisme ZN

1 frisismo


frisist ZN

1 frisista


frisjes BN

1 bastante fresc


friste ZN

1 frescor


frisuur ZN

1 Zie: kapsel


friteren WW

1 Zie: frituren


frites ZN MV

1 patatas frite, chips (E)


friteuse ZN

1 Zie: frituurpan


frituren WW

1 frir, friger
het -- = fritura


frituur ZN

1 fritura


frituurmand ZN

1 corbe (metallic) a/de fritura


frituurpan ZN

1 casserola a/de fritura


frituurspaan ZN

1 scumatoria a/de fritura


frituurvet ZN

1 oleo a/de fritura/pro frir/pro friger


frivoliteit ZN

1 frivolitate


frivool BN

1 frivole


fröbelen WW

1 facer labores/travalios manual secundo le systema Fröbel


fröbelmethode ZN

1 methodo Fröbel


fröbelschool ZN

1 schola Fröbel


frommelen WW

1 arrugar, corrugar


frommelig BN

1 arrugate, corrugate


fronde ZN

1 partito/faction de opposition, fronde


frondeel ZN

1 frontal


fronderen WW

1 opponer, revoltar


frons ZN

1 (rimpel) ruga
2 (plooi) plica


fronsen WW

1 rugar, arrugar, corrugar
het voorhoofd -- = rugar/arrugar/corrugar le fronte
de wenkbrauwen -- = rugar/arrugar/corrugar le supercilios


fronsing ZN

1 corrugation
-- van het voorhoofd = corrugation del fronte


front ZN

1 (voorkant) fronte, (van gebouw OOK) faciada
het -- van de auto was beschadigd = le fronte del auto(mobile) ha essite damnificate
2 (MIL) (voorste gevechtslinie) fronte (de battalia)
westelijk -- = fronte occidental
oostelijk -- = fronte oriental
naar het -- gaan = partir al fronte
aan het -- sneuvelen = cader/morir al fronte
winnen op alle --en = ganiar/esser victoriose a tote le frontes
3 (MIL) (eerste gelid van een troepenafdeling) fronte
-- maken = facer/formar un fronte
voor het -- van de troepen = in fronte del truppas
één -- vormen = facer fronte unic
4 (partij, beweging) fronte
5 (METEO) fronte
het passeren van een -- = le passage de un fronte


front(je) ZN

1 plastron (F)


frontaal BN

1 frontal
--e aanval = attacco frontal
-- aanvallen = attaccar frontalmente
--e botsing = collision frontal
--e luidspreker = altoparlator frontal
2 (METEO) frontal
--e zone = zona frontal
--e storing = perturbation frontal


frontaal ZN

1 (frontstuk) frontal


frontaanval ZN

1 attacco frontal/de fronte


frontbatterij ZN

1 batteria de fronte


frontbeweging ZN

1 movimento frontal/de fronte


frontbreedte ZN

1 largor del fronte


frontbui ZN

1 fronte pluviose


frontcorrectie ZN

1 rectification del fronte


frontdienst ZN

1 servicio al fronte


frontervaring ZN

1 experientia del fronte


frontispice ZN

1 frontispicio


frontispies ZN

1 Zie: frontispice


frontlengte ZN

1 longor del fronte


frontlijn ZN

1 linea de fronte, fronte de battalia


frontlinie ZN

1 Zie: frontlijn


frontloge ZN

1 loge (F)/logia frontal


frontmuur ZN

1 muro frontal, faciada


frontogenese ZN

1 (METEO) frontogenese (-esis)


fronton ZN

1 fronton, tympano


frontpagina ZN

1 prime pagina


frontpassage ZN

1 passage de un fronte


frontplaat ZN

1 placa frontal/de fronte


frontregen ZN

1 pluvia frontal


frontsector ZN

1 sector de fronte


frontsoldaat ZN

1 soldato del fronte/del prime linea, combattente
oude -- = veterano


frontstuk ZN

1 frontal


frontverandering ZN

1 (MIL) cambio de fronte


frontvorming ZN

1 (METEO) formation de un fronte
2 (POL) formation de un fronte


frontwijziging ZN

1 Zie: frontverandering


frotteerborstel ZN

1 brossa a/de fricar


frotteren WW

1 fricar


frou-frou ZN

1 frufru


Fructidor ZN

1 fructidor


fructifiëren WW

1 fructificar


fructivoor BN

1 fructivore, frugivore


fructivoor ZN

1 fructivoro, frugivoro


fructose ZN

1 fructosa, levulosa


fructuarius ZN

1 usufructuario


frugaal BN

1 frugal


frugaliteit ZN

1 frugalitate


fruit ZN

1 fructos
onbespoten -- = fructos non tractate (de insecticidas/germicidas), fructos procedente de culturas biologic
vers -- = fructos fresc
mand met -- = corbe de fructos


fruitafval ZN

1 detritos de fructos


fruitareaal ZN

1 area plantate de arbores fructifere/fructal


fruitbedrijf ZN

1 interprisa de fructicultura


fruitben ZN

1 corbe de fructos


fruitboom ZN

1 arbore fructifere/fructal


fruitcocktail ZN

1 cocktail (E) de fructos


fruitconsumptie ZN

1 consumo/consumption de fructos


fruitcorso ZN

1 parada de fructos


fruitdieet ZN

1 dieta de fructos


fruitdief ZN

1 fur de fructos


fruiten WW

1 frir/friger legiermente, subfrir, subfriger
uien -- = frir cibollas legiermente


fruiteter ZN

1 mangiator de fructos


fruitexporteur ZN

1 exportator de fructos


fruithandel ZN

1 (handel in fruit) commercio de fructos
2 (fruitwinkel) Zie: fruitwinkel


fruithandelaar ZN

1 mercante/commerciante de fructos, fructero


fruitig BN

1 con gusto/sapor de fructos


fruitimport ZN

1 importation de fructos


fruitimporteur ZN

1 importator de fructos


fruitjaar ZN

1
een goed -- = un bon anno de fructos


fruitkar ZN

1 carro de fructos


fruitkelder ZN

1 fructiero


fruitkoopman ZN

1 venditor de fructos, fructero


fruitkraampje ZN

1 Zie: fruitstalletje


fruitkuur ZN

1 dieta de fructos


fruitkweker ZN

1 fructicultor, pomicultor


fruitkwekerij ZN

1 (het kweken van fruit) cultura de fructos, fructicultura, pomicultura
2 (bedrijf) interprisa de fructicultura


fruitmand ZN

1 corbe/corbata de fructos


fruitmarkt ZN

1 mercato de fructos


fruitmes ZN

1 cultello a/de fructos


fruitoogst ZN

1 recolta de fructos


fruitproduktie ZN

1 production de fructos


fruitsalade ZN

1 salata de fructos


fruitsap ZN

1 succo de fructos
-- indikken = concentrar succo de fructos


fruitschaal ZN

1 cuppa a/de fructos


fruitschilder ZN

1 pictor de fructos


fruitschotel ZN

1 platto de fructos


fruitschuur ZN

1 fructiero


fruits de mer ZN

1 fructos del mar


fruitsmaak ZN

1 gusto/sapor de fructos


fruitsoort ZN

1 sorta de fructo


fruitstalletje ZN

1 stand (E) de fructos


fruitstuk ZN

1 pictura de fructos


fruitteelt ZN

1 Zie: fruitkwekerij-1


fruitteeltbedrijf ZN

1 Zie: fruitbedrijf


fruitteler ZN

1 Zie: fruitkweker


fruittuin ZN

1 jardin de fructos


fruitveiling ZN

1 vendita public/auction de fructos


fruitventer ZN

1 venditor de fructos, fructero ambulante


fruitverkoper ZN

1 venditor de fructos, fructero


fruitverwerking ZN

1 tractamento de fructos


fruitvlieg ZN

1 musca de fructos


fruitvrouw ZN

1 venditrice/venditora de fructos, fructera


fruitwinkel ZN

1 boteca/magazin/commercio de fructos, fructeria


fruitzaak ZN

1 Zie: fruitwinkel


fruitzolder ZN

1 fructiero


frunniken WW

1 Zie: frommelen


frustraat ZN

1 persona frustrate


frustratie ZN

1 frustration
sexuele --s = frustrationes sexual
gevoel van -- = senso de frustration


frustratoir BN

1 frustratori


frustreren WW

1 frustrar
het -- = frustration
dat werkt --d = isto es frustrante
gefrustreerd raken = frustrar se


Frygië ZN EIGN

1 Phrygia


Frygiër ZN

1 phrygio


Frygisch BN

1 phrygie
--e muts = bonetto phrygie


f-sleutel ZN

1 clave de f/fa


ftaalzuur ZN

1 acido phtalic


ftalaat ZN

1 phtalato


ftaleïne ZN

1 phtaleina


ftalocyanine ZN

1 phtalocyanina


ftisis ZN

1 phthisis


ftisisch BN

1 phthisic


fuchsia ZN

1 fuchsia


fuchsiet ZN

1 (MIN) fuchsite


fuchsine ZN

1 fuchsina


fuga ZN

1 fuga
dubbele -- = fuga duple
-- in tegengestelde zin = contrafuga


fugatisch BN

1 fugate


fugato ZN

1 (MUZ) fugato


fugitief BN

1 fugitive


fuif ZN

1 festa
een -- houden/geven = dar un festa


fuifnummer ZN

1 festeator


fuik ZN

1 nassa (de pisca)
een -- uitzetten = poner un nassa
een -- lichten = levar/vacuar un nassa


fuikgaren ZN

1 filo de nassas


fuiknet ZN

1 Zie: fuik


fuiven WW

1 festear, facer festa


fulguratie ZN

1 fulguration


fulguriet ZN

1 fulgurite


full speed BW

1 a tote velocitate


fulltimebaan ZN

1 empleo a plen tempore/a tempore complete


fulltimebetrekking ZN

1 Zie: fulltimebaan


fulltimefunctie ZN

1 Zie: fulltimebaan


fulltimer ZN

1 empleato a plen tempore/a tempore complete


fulminaat ZN

1 fulminato


fulminant BN

1 fulminante, fulminatori


fulmineren WW

1 fulminar
tegen iemand -- = fulminar contra un persona
iemand die -- = fulminator


fumaarzuur ZN

1 acido fumaric


fumaraat ZN

1 fumarato


fumarole ZN

1 fumarola


fumigatie ZN

1 fumigation


fumigeerapparaat ZN

1 apparato fumigatori/de fumigation, fumigator


fumigeren WW

1 fumigar


functie ZN

1 (TAAL, BIOL, etc.) function
-- van een orgaan = function de un organo
-- van het hart = function del corde
-- van een condensator = function de un condensator
animale --s = functiones animal
organische --s = functiones organic
een -- hebbend = functional
2 (WISK) function
x is een -- van y = x es un function de y
algebraische -- = function algebraic/algebric
analytische -- = function analytic
lineaire -- = function linear
elliptische -- = function elliptic
exponentiële -- = function exponential
circulaire -- = function circular
periodieke -- = function periodic
afgeleide -- = function derivate
harmonische -- = function harmonic
even -- = function par
3 (ambt, baan) function, empleo, posto, officio, position
-- van Secretaris Generaal van de U.M.I. = posto de Secretario General del U.M.I.
tijdelijke -- = empleo temporari
in -- treden = entrar in function
wetgevende -- = function legislative
in -- zijn = funger
een -- bekleden = occupar un function
iemand van zijn -- ontheffen = relevar un persona de su function
in -- herstellen = reinstallar, reintegrar
herstel in -- = reinstallation, reintegration


functieaanduiding ZN

1 indication de un function


functieanalyse ZN

1 analyse (-ysis) de un function


functiebeoordeling ZN

1 evalutation de un function


functiebeschrijving ZN

1 description de un function


functiecapaciteit ZN

1 capacitate functional


functieclassificatie ZN

1 classification functional


functiecomplexiteit ZN

1 complexitate functional


functiediagram ZN

1 diagramma functional


functie-eisen ZN MV

1 exigentias pro un function


functiegroep ZN

1 gruppo de functiones


functieleer ZN

1 theoria del functiones


functieomschrijving ZN

1 description del function(es)


functiepsychologie ZN

1 psychologia functional


functiestoornis ZN

1 (MED) dysfunction


functietheorie ZN

1 Zie: functieleer


functievergelijking ZN

1 equation functional


functieverlies ZN

1 perdita de function


functieverschil ZN

1 differentia de function


functiewaardering ZN

1 Zie: functiebeoordeling


functiewoord ZN

1 parola functional


functionaalanalyse ZN

1 analyse (-ysis) functional


functionaalrekening ZN

1 calculo functional


functionaaltransformatie ZN

1 transformation functional


functionaalvergelijking ZN

1 equation functional


functionalisme ZN

1 functionalismo
-- van Le Cor-busier = functionalismo de Le Corbusier


functionalist ZN

1 functionalista


functionalistisch BN

1 functionalista


functionaliteit ZN

1 functionalitate, character functional
-- van een ge-bouw = functionalitate de un edificio
-- van een orgaan = functionalitate de un organo
-- van een schema = functionalitate de un schema


functionaris ZN

1 functionario, official
de tegenwoordige -- = le functionario actual/presente


functioneel BN

1 (een functie/een taak hebbend) functional
die balken zijn niet -- = iste trabes/traves non es functional
--e meubels = mobiles functional
2 (TAAL, WISK, etc.) functional
--e grammatica = grammatica functional
--e taalkunde/taalwetenschap/linguïstiek = linguistica functional
--e schaalvergroting = ampliation del functiones, incremento functional
3 (TAAL) (distinctief) pertinente
4
-- analfabeet = analphabetico functional


functioneren WW

1 (werken) functionar, laborar
de ontsteking van de motor functioneert slecht = le ignition del motor functiona mal
het -- van een motor = le functionamento de un motor
de nieren functioneren normaal = le renes functiona normalmente
2 (in functie zijn) functionar, ager
-- als secretaris = ager como secretario
-- als kantoor = functionar como officio


functionering ZN

1 functionamento


fundament ZN

1 (BOUWK) (fundering) fundation, fundo, basamento, base, substructura
de --en leggen voor = mitter/poner le fundamentos de
2 (FIG) (grondslag) fundamento, base
de --en van de welvaartstaat = le fundamentos del stato del benesser


fundamentalisme ZN

1 fundamentalismo


fundamentalist ZN

1 fundamentalista


fundamentalistisch BN

1 fundamentalista


fundamenteel BN

1 fundamental, basic, crucial, essential, primordial
--e begrippen = notiones/conceptios fundamental/basic/essential
van -- belang zijn voor = esser de importantia fundamental/vital pro
-- onderzoek = reserca fundamental/basic
--e kritiek = critica fundamental
--e wet = lege fundamental
--e kwestie = question fundamental
wij verschillen -- van mening = nostre vistas es radicalmente opposite


fundatie ZN

1 fundation


fundatiebalk ZN

1 trabe/trave de fundation


fundatiebout ZN

1 bulon de fundation


funderen WW

1 (ook FIG) fundar
een huis op palen -- = fundar un casa super palos
een standpunt theoretisch -- = fundar un puncto de vista theoricamente
die voorstelling is nergens op gefundeerd = iste notion es completemente sin fundamento


fundering ZN

1 (grondslag) (ook FIG) fundation, base
2 (BOUWK) fundation, fundo, substructura
kunstmatige -- = fundation artificial
het bezwijken van de -- = le ruptura del fundation
de -- aanbrengen = substruer


funderingsbout ZN

1 bulon de fundation


funderingsdrain ZN

1 drain (E) del fundation


funderingslaag ZN

1 strato de fundation


funderingsmuur ZN

1 muro de fundation


funderingspaal ZN

1 palo/poste de fundation


funderingsplaat ZN

1 placa de fundation


funderingsplan ZN

1 plano del fundation


funderingsput ZN

1 fossa/puteo de fundation


funderingssleuf ZN

1 trenchea {sj} de fundation


fundus ZN

1 fundo


funerair BN

1 funerari
--e poëzie = poesia funerari


funerarium ZN

1 Zie: rouwcentrum


funest BN

1 funeste, fatal, nefaste, fatidic, calamitose, perniciose, disastrose, catastrophal
--e gevolgen = consequentias fatal
een --e invloed hebben = haber un influentia funeste


fungeren WW

1 funger, exercer le function de
deze woordgroep fungeert als onderwerp = iste gruppo de parolas funge como subjecto


fungibel BN

1 fungibile, intercambiabile


fungibiliteit ZN

1 fungibilitate, intercambiabilitate


fungicide BN

1 fungicida


fungivoor BN

1 fungivore


fungivoor ZN

1 fungivoro


fungoïd BN

1 fungiforme


fungologie ZN

1 fungologia


fungoloog ZN

1 fungologo, fungologista


fungus ZN

1 fungo


funiculair ZN

1 funicular


funk ZN

1 (MUZ) funk (E)


funkrock ZN

1 funkrock (E)


furfurol ZN

1 furfurol


Furie ZN EIGN

1 Furia


furie ZN

1 (razernij) furia
2 (feeks, helleveeg) furia


furieus BN

1 furiose


furiositeit ZN

1 furiositate


furioso BW

1 (MUZ) furioso (I)


furol ZN

1 Zie: furfurol


furore ZN

1 furor
-- maken = facer/causar furor
die rockgroep maakt -- = iste gruppo rock (E) face furor


furunculose ZN

1 furunculose (-osis)


furunkel ZN

1 furunculo


furunkuleus BN

1 furunculose
-- abces = abscesso furunculose


fusain ZN

1 Zie: houtskoolschets


fuselage ZN

1 fuselage


fuselier ZN

1 fusilero


fuseren WW

1 (samengaan van bedrijven, etc.) fusionar
2 (NAT) fusionar
waterstofkernen fuseren bij zeer hoge temperaturen = nucleos de hydrogeno fusiona a multo alte temperaturas


fusie ZN

1 (het samengaan) fusion, (NAT) fusion
-- van bedrijven = fusion de interprisas
een -- aangaan = fusionar
de -- van waterstofkernen = le fusion de nucleos de hydrogeno


fusiegolf ZN

1 unda de fusiones


fusieovereenkomst ZN

1 accordo de fusion


fusieplan ZN

1 plano de fusion


fusiereactor ZN

1 reactor a fusion


fusievoorwaarden ZN MV

1 conditiones de fusion


fusiform BN

1 fusiforme, fuselate


fusillade ZN

1 fusilada


fusilleren WW

1 fusilar
het -- = fusilada


fusillering ZN

1 fusilada


fusioneren WW

1 fusionar


fusionisme ZN

1 fusionismo


fusionist ZN

1 fusionista


fusionistisch BN

1 fusionista, fusionistic
--e politiek = politica fusionista
--e tendensen = tendentias fusionistic


fust ZN

1 barril, barrica, botte, tonna, tonnello
-- wijn = barril/botte de vino
een -- aanslaan = aperir un barril
op -- doen = imbarrilar


fustanella ZN

1 fustanella


fustein ZN

1 fustanio


fusteinwever ZN

1 fustaniero


fustsmaak ZN

1 gusto de barril


fut ZN

1 fortia, energia, vitalitate, vigor
geen -- hebben om iets te doen = non haber le fortia/energia pro facer un cosa


futiel BN

1 futile, insignificante, trivial, de pauc/poc importantia


futiliteit ZN

1 futilitate, insignificantia, bagatella
zich verliezen in --en = perder se in futilitates


futloos BN

1 sin fortia, sin energia, sin vigor, inerte, amorphe, indolente, apathic, languide, lymphatic, languorose, exsangue
-- zijn = languer


futloosheid ZN

1 manco/mancantia/absentia de fortia/energia/vigor, indolentia, inertia, apathia, lymphatismo


futurisme ZN

1 futurismo


futurist ZN

1 futurista


futuristisch BN

1 futurista, futuristic
--e schilder = pictor futurista
--e kunst = arte futurista
--e literatuur = litteratura futurista


futurologie ZN

1 futurologia


futurologisch BN

1 futurologic


futuroloog ZN

1 futurologo, futurologista


futurum ZN

1 futuro


fuut ZN

1 podiceps cristate


fylacterion ZN

1 phylacterio


fylactisch BN

1 phylactic


fyletisch BN

1 phyletic


fylliet ZN

1 phyllite


fyllodium ZN

1 phyllodio


fylloxera ZN

1 phylloxera


fylogenese ZN

1 phylogenese (-esis), phylogenia, cladismo


fylogenetica ZN

1 phylogenetica


fylogeneticus ZN

1 phylogenista


fylogenetisch BN

1 phyletic, phylogenetic


fylogenie ZN

1 (fylogenese) phylogenia, phylogenese (-esis)
2 (wetenschap) phylogenia


fylum ZN

1 (BIOL) phylo


fysica ZN

1 physica
zuivere -- = physica pur
experimentele -- = physica experimental


fysicalisme ZN

1 physicalismo
aanhanger van het -- = physicalista


fysico-chemicus ZN

1 physicochimico


fysico-chemisch BN

1 physicochimic


fysico-mathematisch BN

1 physicomathematic


fysicus ZN

1 physico


fysiek BN

1 (van/volgens de natuur) physic
dat is -- onmogelijk = isto es physicamente impossibile
2 (lichamelijk) physic, corporal
--e conditie = condition physic


fysiocraat ZN

1 physiocrate


fysiocratie ZN

1 physiocratia


fysiocratisch BN

1 physiocratic
--e school = schola physiocratic


fysiocratisme ZN

1 physiocratia


fysiognomiek ZN

1 physiognomia, physiognomonia


fysiognomisch BN

1 physiognomic, physiognomonic


fysiografie ZN

1 physiographia


fysiografisch BN

1 physiographic
--e begrenzing = demarcation physiographic


fysiologie ZN

1 physiologia
algemene -- = physiologia general
vergelijkende -- = physiologia comparate
pathologische -- = physiologia pathologic


fysiologisch BN

1 physiologic
--e verschijnselen = phenomenos physiologic
--e wetten = leges physiologic
--e zoutoplossing = solution salin physiologic


fysioloog ZN

1 physiologo, physiologista


fysionomie ZN

1 physionomia


fysionomist ZN

1 physionomista


fysionomistisch BN

1 physionomista


fysiopathisch BN

1 physiopathic


fysiopathologie ZN

1 physiopathologia


fysiopathologisch BN

1 physiopathologic


fysiopatholoog ZN

1 physiopathologo, physiopathologista


fysioplastisch BN

1 physioplastic


fysiotherapeut ZN

1 physiotherapeuta, physiotherapista


fysiotherapie ZN

1 physiotherapia


fysis ZN

1 physis


fysisch BN

1 physic
--e scheikunde/chemie = chimia physic, physicochimia
--e aardrijkskunde/geografie = geographia physic
--e astronomie = astronomia physic
--e technologie = technologia physic
--e pathologie = physiopathologia


fysisch-chemisch BN

1 physicochimic


fysostomen ZN MV

1 pisces physostome


fysostoom ZN

1 physostoma


fytine ZN

1 phytina


fytobiologie ZN

1 phytobiologia


fytochemie ZN

1 phytochimia


fytochemisch BN

1 phytochimic


fyto-ecologie ZN

1 phytoecologia


fytofaag BN

1 phytophage


fytofaag ZN

1 phytophago


fytofarmacie ZN

1 phytopharmacia


fytoftora ZN

1 phytophtora


fytogeen

1 phytogene


fytogenese ZN

1 phytogenese (-esis)


fytogenetica ZN

1 phytogenetica


fytogeograaf ZN

1 phytogeographo


fytogeografie ZN

1 phytogeographia


fytogeografisch BN

1 phytogeographic


fytogeologie ZN

1 phytogeologia


fytoglobuline ZN

1 phytoglobulina


fytografie ZN

1 phytographia


fytohormoon ZN

1 phytohormon


fytol ZN

1 phytol


fytologie ZN

1 phytologia


fytologisch BN

1 phytologic


fytopaleontologie ZN

1 phytopaleontologia


fytoparasiet ZN

1 phytoparasito


fytopathologie ZN

1 phytopathologia, pathologia vegetal


fytopathologisch BN

1 phytopathologic


fytopatholoog ZN

1 phytopathologo, phytopathologista


fytoplankton ZN

1 phytoplancton, plancton vegetal


fytosanitair BN

1 phytosanitari


fytosociologie ZN

1 phytosociologia


fytosociologisch BN

1 phytosociologic


fytosterol ZN

1 phytosterol


fytotherapie ZN

1 phytotherapia


fytotomie ZN

1 phytotomia


fytotron ZN

1 phytotron


Advertisement