Interlingua Wiki
Advertisement

+ xanthato sub

1 CHIMIA geelzuurzout, xanthaat


+ xanthic adj

1 CHIMIA
acido -- = xanthogeenzuur, geelzuur


+ xanthina sub

1 CHIMIA xant(h)ine


+ xanthio sub

1 BOTANICA stekelnoot


+ xanthippe sub

1 xantippe


+ xanthocarpe adj

1 BOTANICA met gele vruchten


+ xanthocaule adj

1 BOTANICA geelstengelig, geelstelig


+ xanthoma sub

1 MEDICINA xanthoom


+ xanthophylla sub

1 BOTANICA CHIMIA xanthofyl, bladgeel


+ xanthophylle adj

1 BOTANICA geelbladig


+ xanthopsia sub

1 MEDICINA xanthopsie


xenio sub

1 ANTIQUITATE geschenk door gastheer aan zijn gast uitgereikt


+ xenocratia sub

1 xenocratie


+ xenocratic adj

1 xenocratisch


+ xenogame adj

1 BOTANICA xenogaam


+ xenogamia sub

1 BOTANICA xenogamie


+ xenogamic adj

1 BOTANICA xenogaam


+ xenographia sub

1 xenografie


+ xenomania sub

1 xenomanie


xenon sub

1 CHIMIA xenon


xenophile adj

1 xenofiel, welgezind jegens vreemdelingen


xenophilia sub

1 xenofilie, welgezindheid jegens vreemdelingen


xenophilo sub

1 xenofiel, iemand die vreemdelingen welgezind is


xenophobe adj

1 xenofoob, vijandig gezind jegens vreemdelingen


+ xenophobia sub

1 xenofobie, vreemdelingenhaat


+ xenophobo sub

1 xenofoob, iemand die vreemdelingen vijandig gezind is


+ xeranthemo sub

1 BOTANICA strobloem, papierbloem, purperbloem


+ xerocarpe adj

1 BOTANICA met droge vruchten


+ xerographia sub

1 xerografie


+ xerographiar v

1 (foto)copiëren, xeroxen


+ xerographic adj

1 xerografisch


+ xerophile adj

1 xerofiel


+ xerophilo sub

1 xerophiele plant


+ xerophthalmia sub

1 MEDICINA xeroftalmie


+ xerophthalmic adj

1 MEDICINA xeroftalmie...


+ xerophytic adj

1 BOTANICA xerofytisch
planta -- = xerofyt


+ xerophyto sub

1 BOTANICA xerofyt


+ xerox sub

1 (foto)copie
2 (foto)copiëerapparaat
copiar per -- = (foto)copiëren, xeroxen


+ xi sub

1 ksi (Griekse letter)


+ xiphoide adj

1 BOTANICA zwaardvormig
2 ANATOMIA appendice -- = zwaardbeen


+ xiphophoro sub

1 (vis) zwaarddragertje


+ xylema sub

1 BOTANICA xyleem, houtweefsel


+ xylene sub

1 CHIMIA xyleen


+ xylocarpe adj

1 BOTANICA met houtige vruchten


+ xyloglyptica sub

1 xyloglyptiek


xylographia sub

1 xylografie, houtsnijkunst
technica del -- = techniek van de xylografie
arte del -- = houtsnijkunst


xylographic adj

1 xylografisch
arte -- = houtsnij-kunst
reproduction -- = xylografische repro-duktie


xylographo sub

1 xylograaf, houtsnijder, houtgraveur


+ xylogravure sub

1 kerfsnijwerk


+ xylol sub

1 xylol


+ xylolatria sub

1 xylolatrie


+ xylolite sub

1 MINERALOGIA xyloliet


xylologia sub

1 xylologie, leer/beschrijving der houtsoorten


xylometro sub

1 xylometer


xylophage adj

1 ZOOLOGIA houtetend


xylophago sub

1 ZOOLOGIA houtkever


xylophonista sub

1 xylofonist


xylophono sub

1 xylofoon


+ xylophylle adj

1 BOTANICA met bladeren zo hard als hout


+ xylose sub

1 CHIMIA xylose, houtsuiker


+ xylosperme adj

1 BOTANICA met houtige zaden


xysto sub

1 xystus


Advertisement