Interlingua Wiki
Advertisement

la sub

1 MUSICA la, de noot A


la pron pers

1 haar, aan haar
Io la vide = ik zie haar
Io la scribe un littera = ik schrijf haar een brief


la adv

1 daar


+ la(b)danum sub

1 CHIMIA ladanum


+ labaro sub

1 labarum, standaard, vaandel, (R.K.) wimpelvlag


+ label sub ANGLESE

1 grammofoonplatenmerk, label


labello sub

1 ZOOLOGIA labellum (middensegment van insekten)
2 ZOOLOGIA lipvormige schelprand
3 BOTANICA benedenlip (mbt orchideeën)


laber v

1 instorten


labial sub

1 PHONETICA lipklank, labiaal


labial adj

1 lip...
musculo -- = lipspier
tumor -- = lipgezwel
cancere -- = lipkanker
glandula -- = lipklier
herpete -- = lippenuitslag, koortsuitslag
inflammation -- = lipontsteking
hemorrhagia -- = lipbloeding
microphono -- = lipmicrofoon
2 PHONETICA labiaal, met de lippen gevormd
consonante -- = labiale medeklinker
lectura -- = liplezen


labialisar v

1 PHONETICA labialiseren, labiaal maken


labialisation sub

1 PHONETICA labialisatie


labiate adj

1 lipvormig
2 BOTANICA lip..., lipvormig, lipbloemig


labiates sub pl

1 BOTANICA labiaten, lipbloemigen


labile adj

1 labiel, veranderlijk, onevenwichtig
2 PHYSICA, CHIMIA onstabiel, labiel
equilibrio -- = labiel evenwicht


+ labilitate sub

1 labiliteit, veranderlijkheid, onevenwichtigheid
2 PHYSICA, CHIMIA labiliteit, onstabiliteit
-- de un composito chimic = onstabiliteit van een chemische verbinding


labio sub

1 ANATOMIA lip
-- superior = bovenlip
-- inferior = onderlip
-- leporin = hazelip
-- pendente = hanglip
de --s grosse = diklippig
tumor del -- = lipgezwel
unguento pro le --s = lippenzalf
leger super le -- = liplezen
humectar se/molliar se le --s = zijn lippen natmaken
leccar se le --s = likkebaarden
mangiar con le puncta del --s = met lange tanden eten
2 rand, lip (van een wond/schelp/glas/kelk)
-- de un plaga = rand van een wond
--s de un concha = randen van een schelp
--s de un tubo de organo = lippen van een orgelpijp


labiodental adj

1 PHONETICA labiodentaal
consonante -- = labiodentale medeklinker


+ labiolectura sub

1 liplezen


+ labiolingual adj

1 labiolinguaal


+ labionasal adj

1 PHONETICA labionasaal
consonante -- = labionasale medeklinker


+ labiopalatal adj

1 PHONETICA labiopalataal
consonante -- = labiopalatale medeklinker


+ labiose adj

1 BOTANICA grootlippig


labiovelar adj

1 PHONETICA labiovelair
consonante -- = labiovelaire medeklinker


labor sub

1 werk, (handen)arbeid
die/jorno/jornata de -- = werkdag
excesso de -- = te veel werk
campo de -- = arbeidskamp, werkkamp
accidente de -- = arbeidsongeval
mercato del -- = arbeidsmarkt
visita de -- = werkbezoek
consilio de -- = arbeidsraad
derecto de -- = arbeidsrecht
division de -- = arbeidsverdeling
application al -- = arbeidzaamheid
bursa del -- = arbeidsbeurs
contracto/convention de -- = arbeidscontract
contracto/convention collective de -- = collectieve arbeidsovereenkomst, C.A.O.
conflicto de -- = arbeidsconflict
servicio de -- = arbeidsdienst
durata/duration (del horas) del -- = arbeidsduur
inspection/inspectorato del -- = arbeidsinspectie
inspector del -- = arbeidsinspecteur
capacitate de -- = arbeidsvermogen
incapace de/inhabile al -- = arbeidsongeschikt
incapacitate de/inhabilitate al -- = arbeidsongeschiktheid
lege general super le incapacitate de -- = algemene arbeidsongeschiktheidswet
conditiones de -- = arbeidsvoorwaarden
aversion/repugnantia pro le -- = arbeidsschuwheid
relationes de -- = arbeidsverhoudingen
gaudio/joia del -- = arbeidsvreugde
legislation del -- = arbeidswetgeving
posto de -- = arbeidsplaats
derecto de -- = arbeidsrecht
productivitate del -- = arbeidsproduktiviteit
penuria/scarsitate de -- = arbeidsschaarste
reduction del tempore/del horas de -- = arbeidstijdverkorting
officio de -- = arbeidsbureau
consilio de -- = arbeidsraad
suspension/interruption del -- = werkonderbreking
lunch (A) /prandio de -- = werklunch
schema de -- = werkschema
horas de -- = arbeidstijd, werkuren
gruppo de -- = werkgroep
tabula de -- = werktafel
vestimentos de -- = bedrijfs/werkkleding
camera/cabinetto de -- = werkkamer
ambiente de -- = werkklimaat, werkmilieu
--(es) public/de municipalitate = gemeentewerken
-- professional = beroepsarbeid
-- al catena = lopende band werk
-- corporal/corporee = lichaamsarbeid, lichamelijke arbeid
--(es) manual = handwerk
-- administrative = administratief werk
-- lucrative = winstgevende arbeid
-- salariate = loonarbeid
-- domiciliari/a domicilio = huisarbeid
--(es) fortiate = dwangarbeid
--es secundari/accessori/annexe = nevenwerkzaamheden
--es domestic = huishoudelijke werkzaamheden
--es de irrigation = irrigatiewerken
--e de restauration = restauratiewerkzaamheden
-- ingrate = ondankbaar werk
-- gigantesc = reuzenarbeid
-- de sclavo = slavenarbeid
-- de precision = precisiewerk
-- manual = hand(en)arbeid
-- cerebral/intellectual = hersenarbeid, intellectuele arbeid
-- nocturne/de nocte = nachtarbeid/werk
-- sedentari = zittend werk
mitter se/poner se al -- = aan de arbeid gaan
esser al -- = aan het werk zijn
cercar -- = werk zoeken
dar -- a = werk verschaffen aan
banco de -- = werkbank
tabula de -- = werktafel
visita de -- = werkbezoek
dator de -- = werkgever
methodo de -- = werkmethode
plano de -- = werkplan
programma de -- = werkprogramma
horario de -- = werkrooster
pecia de -- = werkstuk
permisso/certificato de -- = werkvergunning
interruption/suspension/arresto del -- = werkonderbreking
surveliante/conductor de -- = opzichter
sin -- = werkloos
-- collective/in equipa/de equipa = groepsarbeid, teamwork
--es public = openbare werken
-- saisonal {e} = seizoenarbeid
-- nigre/clandestin = zwart werk
2 zware arbeid
bove de -- = ploegos
cavallo de -- = ploegpaard


+ laborabile adj

1 bewerkbaar
materiales -- = bewerkbare materialen


+ laborabilitate sub

1 bewerkbaarheid
-- de un metallo = bewerkbaarheid van een metaal


laborar v

1 hard/zwaar werken, zwoegen
2 arbeid verrichten, werken, arbeiden
3 bewerken
-- le ferro = ijzer bewerken
-- le pasta = deeg kneden
-- le terra/le campo = het land/de akker bewerken


laborator sub

1 werker, werkman, arbeider
-- salariate = loontrekker
-- metallurgic = metaalarbeider
-- forestal = bosarbeider
-- immigrate/estranie = gastarbeider
-- portuari = havenarbeider
-- municipal = gemeentewerkman
-- agricole/campestre = landarbeider
-- textile = textielarbeider
-- de fabrica = fabrieksarbeider
-- qualificate/specialisate = vakarbeider, geschoold arbeider
-- sin instruction = ongeschoold arbeider
-- saisonal {e} = seizoenarbeider
-- manual = handarbeider
-- intellectual = hoofdarbeider
-- social = sociaal werker
-- a domicilio = thuiswerker
-- de fortia = dwangarbeider
-- a tempore partial = deeltijdwerker
-- clandestin/nigre = zwartwerker, beunhaas
studente/studiante -- = werkstudent
licentiar --es = arbeiders ontslaan
ingagiar --es = arbeiders in dienst nemen
2 landarbeider


laboratorial adj

1 laboratorium...


laboratorio sub

1 laboratorium
-- anatomic/de anatomia = snijkamer
-- de linguas = talenpracticum
-- de recerca = onderzoekslaboratorium
-- spatial = ruimtelaboratorium, skylab, space-lab
-- cryogenic/de cryologia = laboratorium voor koudetechniek
-- pharmaceutic = galenisch laboratorium
-- chimic/de chimia = scheikundig laboratorium
-- del interprisa = bedrijfslaboratorium
apparatos/instrumentos/material/equipamento de -- = laboratoriumapparatuur
test (A)/experimento/essayo/prova/proba de -- = laboratoriumproef
situation de -- = laboratoriumsituatie
furno de -- = laboratoriumoven
personal de -- = laboratoriumpersoneel
assistente de -- = laboratoriumbediende
tabula de -- = laboratoriumtafel
resultato de -- = laboratoriumresultaat


laboriose adj

1 (hard) werkend, ijverig, nijver, vlijtig, naarstig
vita -- = werkzaam leven
ape -- = bezige bij
2 veel inspanning vergend, moeilijk, zwaar
negotiationes -- = moeizame onderhandelingen


laboriositate sub

1 werkzaamheid, arbeidzaamheid, ijver, vlijt
2 moeite, inspanning


Labrador sub n pr

1 Labrador


+ labrador sub

1 labrador


labradorite sub

1 MINERALOGIA labradoriet


+ labro sub

1 ZOOLOGIA lipvis


+ laburno sub

1 BOTANICA gouden regen


labyrinthic adj

1 doolhofachtig, labyrintisch
2 FIGURATE verward, ingewikkeld (als een doolhof), labyrintisch
rationamento -- = verwarde redenering
3 ANATOMIA mbt het doolhof
nervo -- = gehoorzenuw


+ labyrinthiforme adj

1 labyrintvormig


labyrintho sub

1 doolhof, labyrint
iste palatio es un ver -- = dit paleis is een waar doolhof
altoparlator a -- = labyrintluidspreker
2 doolhof (inwendig oor), labyrint


+ labyrinthodonte

1 ZOOLOGIA labyrinthodonte, stegocephalo


+ labyrinthologia sub

1 labyrintologie


+ labyrinthologic adj

1 labyrintologisch


+ labyrinthologo sub

1 labyrintoloog


+ labyrinthose (-osis) sub

1 MEDICINA labyrintose


lacai sub

1 lakei


lacca sub

1 lak (pigment)
2 lakwerk, gelakt artikel
isto es un veritabile -- chinese {sj} = dit is echt Chinees verlakt
--s japonese = Japans lakwerk
3 lak, lakverf, lakvernis
-- resinose = harslak
-- cellulosic = celluloselak
-- al copal = kopallak
strato de -- = laklaag
pulverisator/pistola a -- = lakspuit


+ Laccadivas sub n pr pl

1 GEOGRAPHIA Laccadiven


+ Laccadive adj

1Insulas -- = Laccadiven


laccar v

1 (ver)lakken, vernissen
objectos laccate = gelakte voorwerpen, lakwerk


+ laccarialaccate sub

1 BOTANICA fopzwam


+ laccase sub

1 CHIMIA laccase


+ laccator

1 lakker, lakwerker


+ laccolithe sub

1 GEOLOGIA laccoliet


Lacedemone sub n pr

1 MYTHOLOGIA Lacedemonië
2 Sparta


lacedemonie adj

1 MYTHOLOGIA Lacedemonisch, Spartaans


lacedemonio sub

1 MYTHOLOGIA Lacedemoniër, Spartaan


+ lacerabile adj

1 scheurbaar


+ lacerabilitate sub

1 scheurbaarheid


lacerar v

1 (ver)scheuren, in stukken scheuren
-- papiro = papier verscheuren


laceration sub

1 het (ver)scheuren, verscheuring, scheur
reparar un -- = een scheur naaien


lacerta sub

1 ZOOLOGIA hagedis
-- squamifere = geschubde hagedis
-- agile = duinhagedis
-- ocellate = parelhagedis
-- viride = smaragdhagedis
-- terrestre = landhagedis


+ lacetto sub

1 veter, rijgsnoer
-- de scarpa(s)/de calceo(s) = schoenveter
scarpa/calceo a -- = rijgschoen
botta/bottina a -- = rijglaars
mi -- se disserra = mijn veter gaat los
liquiritia in forma de -- = veterdrop


+ laciar v

1 dichtrijgen (met veter), vastmaken
botta/bottina de -- = rijglaars
-- calceos/scarpas = schoenen dichtrijgen


+ laciniate adj

1 BOTANICA slipvormig ingesneden, franjeachtig, riembladig
brunella -- = witte brunel


+ lacio sub

1 veter, rijgsnoer
mi -- se disserra = mijn veter gaat los
stringer le --s de amicitate = de vriendschapsbanden aanhalen
strangular con un -- de seta = met een zijden koord worgen
2 strik, strop, lus (om wild te vangen)
poner/tender --s = strikken leggen/zetten


laco sub

1 meer, plas
-- salate = zoutmeer
-- de crater = kratermeer
--s de Frisia = Friese meren
--s de Vinkeveen = Vinkeveense plassen
-- artificial/de barrage = kunstmatig meer, stuwmeer
ripa/bordo del -- = meeroever
fundo del -- = meerbodem


Laconia sub n pr

1 Laconië, Sparta


laconic adj

1 Laconisch, Spartaans
ceramica -- = Laconische keramiek
2 laconiek, kort en bondig, beknopt
homine -- = man van weinig woorden
responsa -- = lakoniek antwoord


+ laconisar v

1 zich op laconieke wijze uitdrukken


laconismo sub

1 laconisme, bondigheid, beknoptheid


lacono sub

1 Laconiër, Spartaan


lacrima sub

1 traan
--s de crocodilo = krokodilletranen
--s de allegressa/de gaudio/joia = vreugdetranen
valle/vallea de --s = tranendal
torrente/riviera de --s = riviera de lacrimas
plorar --s amar = bittere tranen wenen
versar --s = tranen storten/plengen
(e)rumper in --s = in tranen uitbarsten
siccar se le --s = zijn tranen drogen
reprimer/continer su --s = zijn tranen inhouden
rider a transverso su --s = lachen door zijn tranen heen
hypersecretion de --s = overvloedige traanafscheiding
2 druppel (van boomsap)
-- del vinia = hars van wijnstok


+ lacrimabile adj

1 beklagenswaardig, treurig, erbarmelijk, miserabel


lacrimal adj

1 traan...
secretion -- = traanafscheiding
hypersecretion -- = overvloedige traanafscheiding
ducto/conducto -- = traanbuis
canal -- = traankanaal
glandula -- = traanklier
papilla -- = traanpapil
sacco -- = traanzakje
vias -- = traanwegen
osso -- = traanbeen
fistula -- = traanfistel
ANTIQUITATE
urna -- = tranenflesje/kruikje


lacrimar v

1 traanvocht afscheiden
su oculos lacrima = zijn ogen tranen
2 huilen, wenen, tranen storten


+ lacrimation sub

1 MEDICINA afscheiding van traanvocht
excesso de -- = tranenvloed
2 gehuil, geween


lacrimatori adj

1 traan...


lacrimatorio sub

1 ANTIQUITATE tranenflesje, tranenkruikje


lacrimogene adj

1 tranen veroorzakend
gas -- = traangas
bomba -- = traangasbom
granata -- = traangasgranaat
canto -- = smartlap


lacrimose adj

1 wenend, klagend, huilerig, vol tranen
visage -- = behuild gezicht
infante -- = huilerig/schreierig kind


+ lacrimoso adv ITALIANO

1 MUSICA lacrimoso


+ lacrosse sub

1 SPORT lacrosse


+ lacryma Christi sub LATINO

1 lacryma Christi


+ lactalbumina sub

1 CHIMIA lactalbumine (een melkeiwit)


lactar v

1 zogen, met melk voeden


lactari adj

1 zoog.., moedermelk..
2 BOTANICA met melksap


+ lactario sub

1 BOTANICA melkzwam


+ lactase sub

1 CHIMIA lactase


lactation sub

1 het voeden met moedermelk, het zogen
2 lactatie, melkafscheiding
3 lactatieperiode


lactato sub

1 CHIMIA lactaat
-- de calcium = calciumlactaat


lacte sub

1 melk
-- de vacca = koemelk
-- materne/maternal = moedermelk
-- condensate/evaporate = gecondenseerde melk
-- sterilisate = gesteriliseerde melk
-- pasteurisate = gepasteuriseerde melk
-- discremate/disbutyrate = afgeroomde melk, ondermelk
-- standardisate = gestandaardiseerde melk
-- cremose = romi-ge melk
-- de butyro = karnemelk
-- integre = volle melk
-- dishydrate/sic/in pulvere, pulvere de -- = melkpoeder
-- in latta = blikjesmelk
-- fresc = verse/zoete melk
-- vegetal = melksap
-- de coco = klappermelk
-- de calce = wit-kalk
-- de sulfure = zwavelmelk
bestias a/de -- = melkvee
vacca a/de -- = melkkoe
dente de -- = melktand
dentatura de -- = melkgebit
fratre de -- = zoogbroeder
soror de -- = zoog-zuster
vitello de -- = zuigkalf
sero de -- = wei
potto/olla a -- = melkkan
bottilia a -- = melkfles
porchetto de -- = speenvarken
situla a -- = melkemmer
pan al -- = melkbrood
pappa al -- = melkpap
chocolate {sj} al -- = melkchocolade
ris al -- = rijstepap, rijstebrij
industria de -- = zuivelindustrie
venditor de -- = melkboer/man
2 BOTANICA melksap
3 hom (van vis)


lactee adj

1 melk..., melkachtig
dieta -- = melkdieet
farina -- = kindermeel
production -- = melkproduktie
productos -- = melkprodukten
industria -- = zuivelindustrie
ANATOMIA vena -- = chylvat
corticio -- = melkkorstzwam
BIOLOGIA secretion -- = melkafscheiding
BIOLOGIA succo -- = melkachtig sap
ASTRONOMIA Via Lactee = Melkweg


lactera sub

1 melkmeisje, melkvrouw


lacteria sub

1 melkfabriek, zuivelfabriek, zuivelbedrijf
productos de -- = zuivelprodukten
2 melkwinkel, zuivelhandel


lactero sub

1 melkboer, melkman
camion del -- = melkauto


lactescente adj

1 melkachtig, melkig wit


lactescentia sub

1 melkachtigheid, het melkige wit (van de zee, etc.)


lactescer v

1 melkachtig worden


lactic adj

1 melk...
producto -- = melkprodukt
2 CHIMIA melkzuur...
acido -- = melkzuur
producto -- = melkprodukt
fermento -- = melkzuurferment
fermentation -- = melkzuurgisting
industria -- = zuivelindustrie


+ lacticolor adj

1 BOTANICA melkkleurig, melkwit


lactifere adj

1 BIOLOGIA melkaanvoerend
production -- = melkproduktie
secretion -- = melkafscheiding
conductos -- = melkvaten
vasculos -- = melkaders, melkvaten
cellula -- = melksapcel
2 melkproducerend
vacca -- = melkkoe


+ lactiflor adj

1 BOTANICA met melkwitte bloemen


+ lactobacillo sub

1 melkzuurbacterie, lactobacil


+ lactodensimetro sub

1 lactodensimeter


+ lactoflavina sub

1 BIOCHIMIA lactoflavine


+ lactogene adj

1 lactogeen
hormon -- = lactogeen hormoon, hormoon die de melkafscheiding bevordert


+ lactoglobulina sub

1 lactoglobuline


+ lactometro sub

1 melkweger, melkmeter


+ lactone sub

1 CHIMIA lacton (een ester)


+ lactonic adj

1 CHIMIA lacton...


+ lactoproteina sub

1 melkeiwit


lactosa sub

1 CHIMIA melksuiker, lactose


+ lactoscopia sub

1 lactoscopie


+ lactoscopio sub

1 lactoscoop


+ lactose adj

1 melk..., melkachtig
quarz (G) -- = melkkwarts
blanco -- = melkwit


+ lactovegetarian adj

1 lactovegetarisch


+ lactovegetarianismo sub

1 lactovegetarisme


+ lactovegetariano sub

1 lactovegetariër


lactuca sub

1 sla
-- crispe = krulsla
-- sative = pluksla
testa/capite de -- = krop sla
-- de primavera = dunsel
quadro/quadrato de -- = slabed


lactucario sub

1 latuwbitter, latuwsap


lacuna sub

1 lacune, leemte, hiaat, gaping
--s de memoria = hiaten in het geheugen
-- in le manuscripto = hiaat in het handschrift
--s de un lege = lacunes in een wet
coperir un -- = in een leemte voorzien
presentar/monstrar --s = leemten vertonen
haber --s in su cognoscentia/cognoscimento = een tekort aan kennis hebben
reimpler/plenar un -- = een lacune vullen


+ lacunar adj

1 onvolledig, met leemten, lacuneus, lacunair
amnesia -- = lacunaire amnesie
texto -- = onvolledige tekst
documentation -- = onvolledige documentatie


lacunose adj

1 onvolledig, met leemten, lacuneus, lacunair
preparation -- = onvolledige voorbereiding
texto -- = onvolledige tekst
documentation -- = onvolledige documentatie
amnesia -- = lacunaire amnesie


+ lacunositate sub

1 onvolledigheid
-- de un documentation = onvolledigheid van een documentatie


lacustre adj

1 mbt een meer, meer...
plantas -- = meerplanten
aqua -- = meerwater
pisce -- = meervis
village -- = paaldorp
habitationes/constructiones -- = paalwoningen
bassino -- = meerbekken
plagia -- = meerstrand
lycopodio -- = biesvaren
hydrologia -- = limnologie


+ ladano sub

1 (aromatische hars uit de citrusroos) ladanum


+ ladin adj

1 Ladinisch, R(h)etoromaans


+ ladino sub

1 Ladinisch, R(h)etoromaans
2 iemand die Ladinisch spreekt


Lady sub ANGLESE

1 Lady


+ ladyshave sub ANGLESE

1 ladyshave


+ lagenaria sub

1 BOTANICA fleskalebas


+ lageniforme adj

1 geschouderd
vasos -- = geschouderde vazen
flores -- = geschouderde bloemen


+ lagopede sub

1 ZOOLOGIA
-- blanc = sneeuwhoen


+ lagotrice sub

1 ZOOLOGIA wolaap


laguna sub

1 lagune, strandmeer
costa de -- = lagunekust
porto de -- = lagunehaven


+ lagunar adj

1 lagune(n)...
costa -- = lagunenkust


+ lagunose adj

1 lagune(n)...
costa -- = lagunenkust


+ laguro sub

1 BOTANICA hazestaart


+ lahar sub

1 lahar, modderstroom (van vulkaan)


laic adj

1 leke(n)..., wereldlijk
moral -- = lekenmoraal
stato -- = lekenstand
ordine -- = lekenorde
apostolato -- = lekenapostolaat
soror -- = lekenzuster
breviario -- = lekenbrevier
2 neutraal, zonder kerkelijke binding, niet-confessioneel
inseniamento -- = lekenonderwijs
schola -- = lekenschool


+ laical adj

1 leken...
stato -- = lekenstaat


+ laicato sub

1 lekendom


laicisar v

1 deconfessionaliseren, ontdoen van kerkelijke bindingen, seculariseren
-- le schola = de school deconfessionaliseren
-- le cultura = de cultuur seculariseren


laicisation sub

1 deconfessionalisering, het losmaken van kerkelijke bindingen, verwereldlijking, secularisatie
-- del inseniamento = deconfessionalisering van het onderwijs


+ laicismo sub

1 het voorstaan van deconfessionalisering


+ laicista sub

1 voorstander van deconfessionalisering


+ laicitate sub

1 wereldlijk/neutraal karakter
defender le -- del schola = het neutrale karakter van de school verdedigen


laico sub

1 leek
breviario pro --s = lekenbrevier
communitate de --s = lekenbroederschap
publico de --s = lekenpubliek


+ Lakenveld sub n pr

1 Lakenveld
vacca de -- = Lakenveldse koe, lakenvelder


+ lal(l)ation sub

1 gebrabbel, lal(l)atie, brabbeltaal


+ lalophobia sub

1 MEDICINA lalofobie, spreekvrees


lama(I) sub

1 ZOOLOGIA lama, kameelschaap
lana de -- = lamawol


lama(II) sub

1 RELIGION lama (monnik)
Grande Lama, Dalai Lama = dalai-lama


+ lamaismo sub

1 RELIGION lamaïsme


+ lamaista sub

1 RELIGION lamaïst


+ lamaista adj

1 RELIGION lamaïstisch


+ lamaistic adj

1 RELIGION lamaïstisch


+ lamantino sub

1 ZOOLOGIA lamantijn, zeerund


+ lamarckismo sub

1 lamarckisme


+ lamarckista sub

1 lamarckist


+ lamarckista adj

1 lamarkistisch


lambda sub

1 lambda (11e letter van het Griekse alfabet)
PHYSICA puncto de -- = lambdapunt
2 MEDICINA kleine fontanel


lambdacismo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lambdacisme


+ lambdoide adj

1 lambdavormig
sutura -- = lambdanaad


+ lambel sub

1 HERALDICA lambel, barensteel, palesteel


lambente adj

1 lekkend, spelend (van vlammen), glinsterend, tintelend


+ lambentia sub

1 het lekken/spelen (van vlammen)


lamber v

1 likken, belikken
-- le culo de un persona = iemands hielen likken
-- se le labios = likkebaarden
2 even aanraken, beroeren, lekken
le flammas lambe le muros = de vlammen lekken langs de muren


+ lambert sub

1 lambert


+ lambrequin sub

1 lambrekijn (anque HERALDICA), helmkleed, versiering rond hemel


+ lamé sub FRANCESE

1 lamé


lamella sub

1 plakje, plaatje, schilfertje, blaadje, lamel
2 ZOOLOGIA, BOTANICA plaatje, lamel
le --s de un agarico = de lamellen van een plaatzwam


+ lamellar adj

1 bladderig, schilferig, gelamelleerd
structura -- = gelamelleerde structuur


+ lamellate adj

1 bladderig, schilferig, gelamelleerd


lamellibranchio sub

1 ZOOLOGIA plaatkieuwige


+ lamellicornio sub

1 ZOOLOGIA bladsprietige


+ lamelliforme adj

1 plaatvormig, bladvormig, schilfervormig


+ lamellirostro sub

1 ZOOLOGIA gansvogel


+ lamellose adj

1 bladderig, schilferig


lamentabile adj

1 deerniswekkend, jammerlijk, beklagenswaardig
figura -- = beklagenswaardige figuur
2 betreurenswaardig, te betreuren
3 slecht, erbarmelijk, beneden alle peil


lamentar v

1 (wee)klagen, jammeren, zich beklagen over, op een jammertoon uiten of zingen
2 betreuren, bejammeren
-- un error = een fout betreuren


lamentation sub

1 geklaag, gejammer
--es continue = voortdurend gejammer
2 klaagzang, weeklacht, jammerklacht
BIBLIA --es de Jeremia = klaagliederen van Jeremia
muro del --es = klaagmuur


+ lamentator sub

1 jammeraar, klager


lamento sub

1 geklaag, gejammer
-- de amor = liefdeklacht
2 jammerklacht, weeklacht
3 MUSICA klaagzang


lamentose adj

1 klagend, in klachten uitbarstend
2 beklagenswaardig, betreurenswaardig, jammerlijk


+ lamentoso adv ITALIANO

1 MUSICA lamentoso


+ lamiacornubic sub

1 ZOOLOGIA neushaai


lamina sub

1 (dun) plaatje, blad (metaal), folie
-- de cupro = koperblad
-- de aciero = staalblik, dun staalplaat
-- bimetallic = bimetaal
argento in --s = zilverblik
2 BIOLOGIA lamina
3 BOTANICA vlakke gedeelte van een blad
4 lemmet (van mes), kling, blad
-- de serra = zaagblad
-- de resorto = veerblad
resorto a --s = bladveer
-- de rasorio = scheermesje


+ laminabile adj

1 lamineerbaar, walsbaar


laminar v

1 pletten, (uit)walsen
2 in lagen opsplitsen
3 met dunne plaatjes beleggen, lamineren


+ laminar adj

1 1 GEOLOGIA bladderig, gelamelleerd, 2 PHYSICA laminair, laagsgewijs
fluxo/currente -- = laminaire stroming


+ laminaria sub

1 BOTANICA bruinwier


+ laminaritate sub

1 laminariteit


+ laminate adj

1 gelamineerd, gelaagd
ligno -- = gelamineerd/gelaagd hout
vitro -- = gelaagd glas
platino -- = platinablik
filo -- = walsdraad


lamination sub

1 het lamineren, laminering, laminatie


+ laminato sub

1 laminaat


+ laminator sub

1 wals, pletrol
2 arbeider die lamineert/die walswerk verricht


laminatorio sub

1 pletterij, walserij
-- de latta = blikpletterij
2 pletmachine, wals (machine)
-- a lingotes = walswerk


+ laminectomia sub

1 MEDICINA laminectomie


+ laminose adj

1 ANATOMIA
texito -- = laminair bindweefsel


+ lamio sub

1 BOTANICA dovenetel
-- albe/blanc = witte dovenetel


lampa sub

1 lamp
-- de pede = staande lamp
-- ad/de arco = booglamp
-- a filamento/de incandescentia = gloeilamp
-- de tasca = zaklamp, zaklantaarn
-- de strata = straatlantaarn
-- a discarga = gasontladingslamp
-- a gas = gaslamp
-- a petroleo = petroleumlamp
-- a neon = neonlamp
-- a sodium = natriumlamp
-- a/de/pro soldar = soldeerlamp
-- a vapor de mercurio = kwiklamp
-- de projection = projectielamp
-- fluorescente = TL-buis
-- de reserva = reservelamp
-- pendente/suspendite = hanglamp
-- infrarubie = infraroodlamp
-- de minator/de securitate = mijnlamp
-- de succurso = noodlamp
-- indicatori = verklikkerlichtje
supporto de -- = lamparm
vitro de -- = lampeglas


lampada sub

1 lamp


lampadario sub

1 kroonluchter, kandelaber, veelarmige lantaarn, staande (schemer)lamp


lampadero sub

1 lampenmaker


+ lampadophoro sub

1 HISTORIA GREC fakkeldrager


lampion sub

1 vetpotje
2 lampion


lampista sub

1 lampenmaker, lampenverkoper
2 lampenist, lantaarnopsteker


lampisteria sub

1 lampenwinkel


lampreda sub

1 ZOOLOGIA lamprei, prik, negenoog
-- fluviatile/fluvial = rivierlamprei
-- marin = zeelamprei


+ lamprocarpe adj

1 BOTANICA met glimmende vruchten


lampyride sub

1 ZOOLOGIA gloeiworm, lichtkever


lana sub

1 wol
-- fin = fijne wol
-- de ove = schapewol
-- caprin/de capra = geitewol
-- de lama = lamawol
-- virgine = scheerwol
-- natural = natuurwol:
-- artificial/synthetic = kunstwol:
-- cardate = kamgaren
-- pro/a tricotar = breiwol
-- pro/a sarcir = maaswol
vestimentos de -- = wollen kleren
filo de -- = wollen draad
texitor de -- = wolwever
filator de -- = wolspinner
filatura de -- = wolspinnerij
plukje -- = flocco de lana
pelota de -- = kluwen wol
fibra de -- = wolvezel
feltro de -- = wolvilt
-- de vitro = glaswol
-- de ligno = houtwol
-- de plumbo = loodwol
-- de aciero = staalwol
--s = wollen stoffen, wollengoed
commercio de --s = wolhandel
commerciante de --s = wolhandelaar
fabrica de --s = wolfabriek
fabricante de --s = wolfabrikant
fabrication de --s = wolfabricage
tinctureria de -- = wolververij


+ lanate adj

1 BOTANICA wollig


lancea sub

1 lans, speer
puncta/cuspide de -- = lans/speerpunt
fuste de -- = lansschacht
colpo de -- = lanssteek
rumper un -- in favor de un persona = een lans voor iemand breken


+ lanceabile adj

1 lanceerbaar
un producto facilemente -- super le mercato = een produkt dat gemakkelijk op de markt is te brengen


+ lanceabilitate sub

1 mogelijkheid om gelanceerd te worden


lanceabombas sub

1 MILITAR bomwerper, mortier


lanceaflammas sub

1 MILITAR vlammenwerper


+ lanceagranatas sub

1 MILITAR granaatwerper


+ lanceaharpon sub

1 harpoenkanon


lanceamento sub

1 het werpen, het toewerpen, het gooien, het slingeren, het lanceren
-- del sputnik (Ru) = lancering van de spoetnik
platteforma de -- = lanceerplatform
tubo de -- = lanceerbuis
distantia de -- = lanceerafstand
velocitate de -- = lanceersnelheid
systema de -- = lanceersysteem
le -- de javelotto = het speerwerpen
le -- de peso = het gewichtwerpen
2 het in beweging zetten, het geven van vaart aan, het op gang brengen
3 het op de markt brengen, het bekend maken, het ingang doen vinden, het lanceren, lancering
le -- de un nove producto = het lanceren van een nieuw produkt
4 het te water laten, tewaterlating, het van stapel laten lopen
le -- de un nave = het tewaterlaten van een schip


+ lanceaminas sub

1 MILITAR mijnenwerper


+ lanceamissiles sub

1 MILITAR afschietinrichting voor geleide projectielen


lancear v

1 werpen, toewerpen, gooien, slingeren, lanceren
-- un appello = een oproep doen
-- un anathema = een vloek uitspreken, vervloeken
-- tomates a un persona = iemand met tomaten bekogelen
-- le petra trans le muro = de steen over de muur gooien
-- un missile = een raket lanceren
-- le javelotto = speerwerpen
-- se in le politica = zich in de politiek storten
-- se in un aventura = zich in een avontuur storten
-- se super le inimico = zich op de vijand storten
2 het in beweging zetten, vaart geven aan, op gang brengen
-- un attacco = een aanval inzetten
3 op de markt brengen, bekend maken, ingang doen vinden, lanceren
-- un nove producto = een nieuw produkt op de markt brengen
4 te water laten, van stapel laten lopen
-- un nave = een schip te water laten


+ lancearocchettas

1 MILITAR raketwerper


+ lanceasatellites

1 lanceerinrichting voor satellieten


+ lanceator sub

1 werper
-- de cultellos = messenwerper
-- de minas = mijnenwerper SPORT
monticulo del -- = werpheuvel
-- del martello = kogelslingeraar


+ lanceatorpedos sub

1 MILITAR torpedo(lanceer)buis


lanceola sub

1 BOTANICA lancetvormig blad


lanceolate adj

1 BOTANICA lancetvormig
calamagrostis -- = pluimriet, pluimstruisriet
amphioxo -- = lancetvisje
chetodon -- = lansvis
equeto -- = riddervis
cirsio -- = speerdistel


lancero sub

1 MILITAR lansier, lansruiter


lancetta sub

1 lancet


lancettada sub

1 MEDICINA snede met een lancet


lancettar v

1 MEDICINA snede(n) maken met een lancet


Lancha {sj} sub

1 sloep, (roei)boot, schuit
-- patruliator = patrouilleboot
-- de salvation = reddingboot
-- (de) pilota = loodsboot
-- del porto = havenbootje


+ lancifolie adj

1 BOTANICA met lansvormige bladen


+ lanciforme adj

1 lansvormig


+ lancinante adj

1 stekend, vlijmend, met (pijn)scheuten, lancinerend
dolor -- = vlijmende/snijdende pijn


+ lancinar v

1 steken, met scheuten pijn doen


+ lancipetale adj

1 BOTANICA met lanspuntvormige kroonbladen


landa sub

1 heideveld, heide


Landau sub n pr

1 Landau
landau = landauer (soort rijtuig)


+ landgrave sub

1 landgraaf


+ landgraviato sub

1 landgraafschap


+ ländler sub GERMANO

1 ländler


+ landolphia sub

1 BOTANICA landolphia


+ landrover sub ANGLESE

1 landrover, terreinauto


laneria sub

1 wollen stoffenfabricage
2 wollen goederen, wolgoed, wollen kledingstukken


lanero sub

1 wolwerker, wolhandelaar


languer v

1 lusteloos zijn, futloos zijn, verflauwen, verslappen
2 smachten (naar), verlangend wachten op, hunkeren naar
3 wegkwijnen, een kwijnend bestaan leiden
-- in prision = in de gevangenis wegkwijnen


languide adj

1 mat, slap, loom, lusteloos en energieloos
2 smachtend, verlangend, hunkerend
reguardo -- = smachtende blik
musica -- = zwijmelmuziek
3 kwijnend


+ languido adv ITALIANO

1 MUSICA languido


languimento sub

1 het smachtend verlangen, hunkering
2 het (weg)kwijnen


languor sub

1 loomheid, slapheid, traagheid, matheid, lusteloosheid, gebrek aan energie
2 smachtend verlangen, hunkering
3 (weg)kwijning


languorose adj

1 mat, loom, slap, lusteloos, energieloos
2 smachtend, verlangend, hunkerend
3 kwijnend


+ langusta sub

1 ZOOLOGIA CULINARI langoest, hoornkreeft, pantserkreeft
cocktail (A) de --s = kreeftencocktail
pisca de --s = kreeftenvisserij
piscator de --s = kreeftenvisser
pincia(s) de -- = kreeftenschaar
pata de -- = kreeftenpoot
salata de --


kreeftensla

carne de -- = kreeftenvlees
ragout (F) de --s = kreeftenragoût
pastata de --s = kreeftenpastei
sandwich (A) al/de --s = kreeftenbroodje


+ langustina sub

1 ZOOLOGIA CULINARI Noorse zeekreeft, nieroogkreeft, langoestine
--s frite = scampi


lanifere adj

1 woldragend
bestia -- = wolbeest


+ lanio sub

1 ZOOLOGIA klauwier


lanolina sub

1 lanoline, lanolien, wolvet


lanose adj

1 van wol, wollen, wollig, wolachtig
capillos -- = wollige haren
rhinocerote -- = wollige neushoorn
folios -- = wollige bladeren


lanositate sub

1 wollige zachtheid


+ lansquenet sub

1 HISTORIA landsknecht (Duitse infanterist)
2 lansquenet (kaartspel)


+ lantana sub

1 BOTANICA lantana


lanterna sub

1 lantaarn, lantaren
-- magic = toverlantaarn
-- de strata = straatlantaarn
-- de stabulo = stallantaarn
-- de bicycletta = fietslamp
-- de carburo = carbidlantaarn
-- chinese {sj}/venetian = lampion
luce/lumine de -- = lantaarnlicht
2 ARTE DE CONSTRUER lantaarn, glazen kap, koepel, lichtkamer (van vuurtoren)


+ lanthanidos sub pl

1 CHIMIA lanthaniden, lanthaanreeks


+ lanthano,lanthanium sub

1 CHIMIA lanthaan, lanthanium


lanugine sub

1 dons


lanuginose adj

1 donzig, wollig
genas -- = donzige wangen


+ Laos sub n pr

1 Laos


+ laotian adj

1 van/uit Laos


+ laotiano sub

1 Laotiaan


+ laparoscopia sub

1 MEDICINA laparoscopie


+ laparoscopic adj

1 MEDICINA laparoscopisch
--e sterilisatie = sterilisation laparoscopic


+ laparoscopio sub

1 MEDICINA laparoscoop


+ laparotomia sub

1 MEDICINA buiksnede, buikopening, laparotomie


lapidar v

1 stenen gooien naar
2 doodgooien met stenen, stenigen
le lege mosaic ordina de -- le adultaras = de Mozaïsche wet schrijft voor de echtbreeksters te stenigen


lapidari adj

1 lapidair, in steen gehouwen
scriptura -- = lapidair schrift
bombo -- = steenhommel
2 (kort en) bondig, kernachtig, lapidair
phrase/formula -- = kernachtig gezegde
stilo -- = lapidaire/bondige stijl (zoals van opschriften in steen)


lapidario sub

1 edelsteenslijper, steensnijder
2 edelsteenhandelaar, juwelier
3 HISTORIA lapidarium, boek over edelstenen


lapidation sub

1 steniging
-- de un adultera = steniging van een echtbreekster


lapidator sub

1 iemand die met stenen gooit/die stenigt, steniger


lapide sub

1 steen, gedenksteen
-- sepulcral/tumbal/funerari = grafsteen
-- commemorative = gedenksteen


lapidee adj

1 van steen, stenen


lapidescente adj

1 verstenend


lapidescentia sub

1 verstening


lapidicole adj

1 ZOOLOGIA op stenen levend


lapidific adj

1 GEOLOGIA verstenend


lapidificar v

1 GEOLOGIA doen verstenen


lapidification sub

1 GEOLOGIA verstening, steenwording, steenvorming


lapidose adj

1 van steen, stenen, steenachtig


lapillo sub ITALIANO

1 GEOLOGIA lapillo, vulkaanslak
lapilli pl = vulkanisch gruis


lapislazuli sub

1 lapis lazuli, lazuursteen, lazuliet, natuurlijk ultramarijn


+ lappon adj

1 Laplands


+ lappon sub

1 Lap, Laplander
2 Laplands (taal)


+ Lapponia sub n pr

1 Lapland


+ lapponic adj

1 Laplands
calcario -- = ijsvink, ijsgors


+ lappula sub

1 BOTANICA stekelzaad


lapso sub

1-- de tempore = tijdruimte, tijdsverloop, poos
2 vergissing, lapsus
-- stilistic = stijlfout
-- freudian = Freudiaanse verspreking


lapsus sub LATINO

1 vergissing, lapsus
-- calami = verschrijving
-- linguae = verspreking
-- freudian = Freudiaanse verspreking
haber un -- de memoria = zijn tekst kwijt zijn


+ laptop sub ANGLESE

1 laptop


lardacee adj

1 spekachtig


lardar v

1 CULINARI larderen, spekken
-- carne = vlees spekken
2 FIGURATE doorspekken (met)
-- un libro de/con citationes = een boek met aanhalingen doorspekken


lardo sub

1 spek, bacon
-- fresc = lardo fresc
-- magre = mager spek
-- grasse = vet spek
-- salate = gezouten spek
-- fumate = gerookt spek, rookspek
-- de balena = walvisspek
grassia de -- = spekvet
odor de -- = speklucht
morcello/trencho {sj} de -- = lap(je) spek, speklap
torta de patella al -- = spekpannekoek


lardose adj

1 spekachtig


+ lares sub pl

1 HISTORIA huisgoden, beschermende laren, penaten
-- domestic = beschermende huisgoden


large adj

1 breed, ruim, wijd
conscientia -- = ruim geweten
2 ruim(denkend), royaal, vrijgevig


largessa sub

1 breedte, wijdte
-- del pectore = borstwijdte
2 vrijgevigheid, gulheid


larghetto ITALIANO

1 MUSICA larghetto, enigszins gedragen


largo sub

1 uitgestrektheid
2 open zee
al -- = op zee, buitengaats
vento del -- = zeewind
prender le -- = het ruime sop kiezen
3 MUSICA largo


largor sub

1 breedte, wijdte


larice sub

1 BOTANICA lariks, lork
plantation de --s = lariksaanplanting
bosco de --s - lariksbos
resina de -- = larikshars
ligno de -- = larixhout, lorkehout
de ligno de -- = larikshouten


+ larix sub

1 BOTANICA lariks, lork
ligno de -- = larikshout, lorkehout
de ligno de -- = larikshouten
resina de -- = larikshars


laro sub

1 ZOOLOGIA meeuw
-- argentate = zilvermeeuw
-- marin = mantelmeeuw
-- marin = zeemeeuw
-- eboree = ivoormeeuw
-- cineree = stormmeeuw
-- minute = dwergmeeuw
-- tridactyle = drieteenmeeuw
-- ridibunde = kapmeeuw
-- melanocephale = zwartkopmeeuw
ovo de -- = meeuwenei
nido de -- = meeuwennest
pluma de -- = meeuwenveer


larva sub

1 MYTHOLOGIA spook(verschijning), schrikbeeld
2 ZOOLOGIA larve
-- de musca = vliegelarve
-- de pulice = vlooielarve
-- de rana = kikkervisje, dikkopje
-- de seta = zijderups
-- eruciforme = rupsvormige larve


larval adj

1 van de larve, larve..., larvaal
stadio -- = larvaal stadium
stato -- de un insecto = lar-vetoestand van een insekt


+ larvari adj

1 Vide: larval


larvate adj

1 MEDICINA gemaskeerd
appendicitis -- = gemaskeerde blindedarmontsteking
maladia -- = sluipende ziekte
febre -- = sluipkoorts


+ larvicida adj

1 larvendodend


+ larvicida sub

1 larvenverdelgingsmiddel


+ larviforme adj

1 larvevormig, larveachtig


+ larvipare adj

1 larven voortbrengend


+ laryngal adj

1 strottehoofd..., keel..., laryngaal
sono -- = keelklank
consonante -- = laryngale medeklinker


larynge sub

1 ANATOMIA strottenhoofd, larynx
-- artificial = strottenhoofdsimulator
altoparlator de -- = strottenhoofdluidspreker, keelluidspreker
paralyse (-ysis) del -- = strottenhoofdverlamming
cancere del -- = keelkanker
musculo del -- = strottenhoofdspier
vestibulo del -- = voorhof van het strottenhoofd
le anellos del -- = de ringen van het strottenhoofd


+ laryngectomia sub

1 MEDICINA laryngectomie wegneming van het strottenhoofd


+ laryngectomisar v

1 een laryngectonie uitvoeren


laryngee adj

1 ANATOMIA van het strottenhoofd


laryngitis sub

1 MEDICINA strottenhoofdontsteking, laryngitis


+ laryngographo sub

1 MEDICINA laryngograaf


+ laryngologia sub

1 MEDICINA laryngologie (kennis van de keel)


+ laryngologic adj

1 MEDICINA laryngologisch


+ laryngologista sub

1 keelarts, laryngoloog


+ laryngologo sub

1 keelarts, laryngoloog


+ laryngophono sub

1 keelmicrofoon


laryngoscopia sub

1 MEDICINA laryngoscopie (onderzoek van het strottenhoofd met de keelspiegel)


+ laryngoscopic adj

1 laryngoscopisch


laryngoscopio sub

1 laryngoscoop, keelspiegel


+ laryngostenose (-osis) sub

1 MEDICINA laryngostenose, larynxvernauwing


+ laryngotomia sub

1 MEDICINA laryngotomie, insnijding van het strottenhoofd


+ lasagna sub

1 CULINARI lasagne


lascive adj

1 wellustig, wulps, zinnelijk, lascief
reguardo -- = wulpse blik
bucca -- = zinnelijke mond


lascivitate sub

1 wellustigheid, wulpsheid, zinnelijkheid


+ laser sub ANGLESE

1 PHYSICA laser
-- a rubino = robijnlaser
-- a diodo = diodelaser
radio -- = laserstraal
radiation -- = laserstraling
luce/lumine -- = laserlicht
fasce de -- = laserbundel
action -- = laserwerking
imprimitor/impressor -- = laserprinter
radar -- = laserradar
cannon -- = laserkanon
gyroscopio -- = lasergyroscoop
geodimetro -- = lasergeodimeter
theodolite -- = lasertheodoliet


+ laserotherapia sub

1 MEDICINA behandeling met laserstralen


+ laserpitio sub

1 BOTANICA lazerkruid


lassar v

1 laten, achterlaten, verlaten
2 geven, toevertrouwen, nalaten
3 laten, niet nemen, laten houden, overlaten
4 laten, toelaten (niet verhinderen)
ECONOMIA -- facer = laisser faire


lasse adj

1 vermoeid, moe


lassitude sub

1 vermoeidheid
io ha --s in le gambas = ik heb vermoeide benen


lasso sub ANGLESE

1 lasso


+ last sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ballast


+ lastar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES ballasten


+ lastex sub

1 lastex, (weefsel van) rubbergaren


+ latania sub

1 BOTANICA lataanboom


late adj

1 uitgestrekt, ruim, wijd, breed
senso -- de un parola = ruime zin van een woord


latente adj

1 PHYSICA, BIOLOGIA, MEDICINA, etc. latent
energia -- = latente energie
calor -- = latente/gebonden warmte
morbo/maladia -- = sluimerende kwaal
infection -- = latente infectie
vita -- = latent leven
stato -- = latente toestand
reserva -- = stille reserve
PHOTOGRAPHIA
imagine -- = latent beeld
esser -- in = latent aanwezig zijn in
2 FIGURATE latent, verborgen, heimelijk, niet aan de dag tredend
hostilitate -- = ingehouden vijandigheid
sentimentos -- = latente gevoelens
odio -- = smeulende haat
defecto -- = verborgen gebrek


latentia sub

1 latentie
stato de -- = latente toestand
periodo de -- = latente periode (van een ziekte)


later v

1 verborgen zijn, verborgen liggen


lateral adj

1 zij..., aan/vanaf/naar de zijkant
cappella -- = zijkapel
nave -- = zijbeuk (van kerk)
altar -- = zijaltaar
balcon -- = zijbalkon
galeria -- = zijgalerij
apertura -- = zijopening
pannello -- = zijpaneel
ala -- = zijvleugel, zijgebouw
fenestra -- = zijraam
ramo -- = zijtak (van boom)
cammino -- = zijweg
sentiero -- = zijpad
corridor -- = zijgang
entrata/ingresso -- = zij-ingang
porta -- = zijdeur
muro -- = zijmuur
pariete -- = zijwand
rete -- = zijnet
linea -- = zijlijn
strata -- = zijstraat
salto -- = zijsprong
consonante -- = laterale medeklinker
MATHEMATICA superficie -- = zijvlak
barbas -- = bakkebaarden
lumine/luce -- = zijlicht
canal -- = lateraal kanaal
radice -- = bijwortel


+ lateralitate sub

1 BIOLOGIA lateraliteit


latere sub

1 zijde, zijkant, zij, flank
-- in le/del umbra = schaduwkant/zijde
-- del mar = zeekant/zijde
-- exterior = buitenkant
-- interior = binnenkant
-- superior = bovenkant
-- inferior = onderkant
salto al -- = zijsprong
de tote --s = van alle kanten
verso le/al -- = terzijde, opzij, zijwaarts
al -- de = naast
seder se al -- de un persona = naast iemand gaan zitten
al -- del via/cammino = aan de kant van de weg
mitter al -- = ter zijde leggen, wegleggen, wegzetten
de un -- a altere = over en weer


+ laterite sub

1 GEOLOGIA lateriet


+ lateritic adj

1 GEOLOGIA lateriet...
argilla -- = laterietklei


+ latex sub

1 latex
cemento al -- = latexcement
color al -- = latexverf


+ lathrea sub

1 BOTANICA schubwortel


+ lathyro sub

1 BOTANICA lathyrus
-- odorate = pronkerwit
-- pratense = veldlathyrus


+ latibracteate adj

1 BOTANICA met brede schutbladen


+ laticaude adj

1 ZOOLOGIA breedstaartig


+ laticifere adj

1 BOTANICA melksaphoudend, laticifeer
conducto -- = melksapbuis


laticlavio sub

1 HISTORIA ROMAN laticlava (purperen band van tuniek van Romeinse senatoren)


laticolle adj

1 met een dikke nek


+ latiflor adj

1 BOTANICA met brede bloemen, breedbloemig


+ latifoliate adj

1 Vide: latifolie


+ latifolie adj

1 BOTANICA met brede bladen, breedbladig
lepidio -- = peperkers, peperkruid
orchis -- = venusbloem
sio -- = grote watereppe
turgenia -- = borstelscherm
typha -- = grote lisdodde
eriophoro -- = breed wollegras


+ latifundiario sub

1 grootgrondbezitter


latifundio sub

1 latifundium, groot landgoed, boerderij met uitgestrekte landerijen


+ latifundista sub

1 grootgrondbezitter


+ latilabie adj

1 BOTANICA breedlippig


+ latimaculate adj

1 BOTANICA met een of meer brede vlekken


+ latimane adj

1 ZOOLOGIA breedhandig


latin adj

1 Latijns NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES
vela -- = latijnzeil, emmerzeil
Quartiero Latin = Quartier Latin (in Parijs)
nationes/populos -- = Latijnse/Romaanse volkeren
lingua -- = Latijnse taal
grammatica -- = Latijnse grammatica/spraakkunst
derecto -- = Latijnse burgerrecht
vela -- = Latijns zeil
America -- = Latijns-Amerika
cruce -- = Latijns kruis
Ecclesia -- = Latijnse kerk


latinisar v

1 latiniseren, een Latijns karakter geven aan
le Romanos ha latinisate tote le populos de Europa occidental = de Romeinen hebben alle volken van West-Europa

gelatiniseerd

2 LINGUISTICA E GRAMMATICA (een woord of naam) een Latijnse vorm geven


latinisation sub

1 latinisering
le -- del Peninsula Iberic = de latinisering van het Iberisch Schier-eiland
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA het verlatijnsen (van een woord of naam)
"Oxonium" es le -- del nomine del citate anglese "Oxford" = "Oxonium" is de latinisering van de naam van de Engelse

stad "Oxford"

latinismo sub

1 latinisme


latinista sub

1 latinist


latinitate sub

1 Latijnse wereld, Latijnse geest en beschaving, latiniteit


latino sub

1 HISTORIA ROMAN Latijn (bewoner van Latium)
2 Latijn (iemand die behoort tot de Latijnse volkeren)
3 Latijn (taal)
-- vulgar/popular = vulgair/gesproken latijn
basse -- = laat Latijn
-- medieval = middeleeuws latijn
-- moderne = modern latijn
-- sin flexion = Latino sine Flexione
-- ecclesiastic/de ecclesia = kerklatijn
-- de cocina = potjeslatijn
esser al fin de su -- = aan het eind van zijn latijn zijn


+ Latino-America sub n pr

1 Latijns Amerika


+ latino-american adj

1 Latijns-Amerikaans


+ latino-americano sub

1 Latijns-Amerikaan


Latio sub n pr

1 Latium


+ latipede v

1 ZOOLOGIA met brede voeten, breedvoetig


+ latipennate,latipinnate adj

1 BOTANICA breedvinnig


+ latipetale adj

1 BOTANICA met brede kroonbladen


+ latirostre adj

1 ZOOLOGIA breedbekkig, breedsnavelig


+ latisepale adj

1 BOTANICA met brede kelkbladen


latitude sub

1 breedte, wijdte
2 (bewegings)vrijheid, vrijheid van handelen, speelruimte, vrije hand
3 GEOGRAPHIA ASTRONOMIA breedte
grado de -- = breedtegraad
circulo de -- = breedtecirkel
-- geographic = geografische breedte
-- septentrional = noorderbreedte
-- celestial = hemelsbreedte
-- heliocentric = heliocentrische breedte
--s de calma = paardebreedten


latitudinal adj

1 mbt de (geografische) breedte, breedte...


latitudinari adj

1 vrijzinnig, (religieus) verdraagzaam


latitudinario sub

1 vrijzinnige, (religieus) verdraagzaam mens


laton sub

1 messing, geelkoper
tubo de -- = geelkoperen pijp
filo de -- = messingdraad
-- laminate/in folios = messingblik


latoneria sub

1 koperslagerij


latonero sub

1 koperslager


latrar v

1 blaffen
le can latra = de hond blaft
-- acutemente = keffen


latrato sub

1 het blaffen, geblaf
le -- del can = het blaffen van de hond
-- acute = het keffen, gekef


+ latrator sub

1 blaffer


latria sub

1 RELIGION aanbidding, verering


latrina sub

1 latrine, privaatput, hudo, kakdoos


+ latrocinio sub

1 diefstal, ontvreemding


latta sub

1 blik
(cassa de) -- = blik(ken bus)
-- de conservas = conservenblik
-- de salmon = blikje zalm
-- de sardinas = blikje sardientjes
-- pro biscoctos = beschuitbus
-- a/pro -- = bierblikje
cassa de -- = trommel
lacte in -- = blikjesmelk
carne in -- = vlees in blik, blikvlees
verduras in -- = blikgroente
conservas in -- = blikconserven
articulos de -- = blikwaren
industria de -- = blikindustrie
fabrica de -- = blikfabriek
fabricante de -- = blikfabrikant


+ latte sub

1 lat, schroot
-- de fixation = bevestigingslat
-- stricte = tengel
porta de --s = lattendeur
armatura de --s = latwerk
clausura de --s = lattenafscheiding
pariete de --s = schrootjeswand
revestir/guarnir un pariete con --s = een wand met schrootjes betimmeren


Latvia sub n pr

1 Letland


laudabile adj

1 loffelijk, te loven, lofwaardig, prijzenswaardig
habitude -- = loffelijke gewoonte
initiativa -- = lovenswaardig initiatief
intentiones -- = lofwaardige bedoelingen
aspiration/effortios -- = loffelijk streven


laudabilitate sub

1 lofwaardigheid, prijzenswaardigheid


laudanina sub

1 CHIMIA laudanine


laudano sub

1 PHARMACIA laudanum, opiumtinctuur


laudar v

1 loven, prijzen
-- le modestia de un persona = iemands bescheidenheid prijzen
laudate sia Deo! = God/de hemel zij geprezen!


laudation sub

1 het loven, het prijzen, lof, lofprijzing, laudatie


laudative adj

1 lovend, prijzend, lof...
discurso -- = lofrede
parolas -- = lovende woorden
parlar de un persona in terminos -- = zich lovend over iemand uitlaten


laudator sub

1 iemand die prijst, lofredenaar


laudatori adj

1 lovend, prijzend, lof...
discurso -- = lofrede
verso -- = lofdicht
poeta -- = lofdichter


laude sub

1 lof, loftuiting, lofspraak
canto de -- = loflied
dar -- a Deo = God loven
superior a omne -- = boven alle lof
--s = lauden, het lof


lauraceas sub pl

1 BOTANICA laurierachtigen, lauraceas


lauracee adj

1 BOTANICA laurier...


laurea sub

1 lauwerkrans, erepalm


laureate adj

1 bekroond, die een prijs heeft behaald
poeta -- = gelauwerde dichter


+ laureato sub

1 (prijs)winnaar, laureaat
-- del premio/precio Nobel = Nobelprijswinnaar


lauree adj

1 gelauwerd, bekroond
testa/capite -- = met lauwerkrans getooid hoofd


laureto sub

1 laurierbosje


lauric adj

1 CHIMIA
acido -- = laurierzuur
unguento -- = laurierzalf


lauriero sub

1 laurier(boom)
-- rosa = oleander
-- ceresio = laurierkers
bacca de -- = laurierbes
folio de -- = laurierblad
corona de -- = lauwerkrans
liquiritia al -- = laurierdrop


+ laurifolie adj

1salice -- = laurierwilg


lauro sub

1 laurier
2 --s = lauweren (roem, eer)
recoltar --s = lauweren oogsten
reposar/dormir super su --s = op zijn lauweren rusten
corona de -- = lauwerkrans


lava sub

1 lava
torrente/fluxo de -- = lavastroom
unda de -- = lavagolf
-- in fusion = gesmolten lava
-- solidificate = gestolde lava
-- scoriacee = slakachtige lava
vomitar -- = lava spuwen


lavabile adj

1 (af)wasbaar


+ lavabilitate sub

1 (af)wasbaarheid


lavabo sub

1 CATHOLICISMO lavabo (gebed bij het handenwassen van de priester in de mis),

wasbekken dat daarbij gebruikt wordt

2 wastafel
3 wasvertrek, wasruimte


lavage sub

1 het wassen, het afwassen, het schoonwassen, het (uit)spoelen, het schoonmaken
-- chimic = chemische reiniging
le -- del auro = het goudwassen
bassino de -- = wasbak/kom
-- cerebral/del cerebro = hersenspoeling
facer le -- cerebral/del cerebro = hersenspoelen
die/jorno de -- = wasdag
programma de -- = wasprogramma
resistente al -- = wasecht
2 MEDICINA spoeling
-- del stomacho = maagspoeling
-- intestinal = lavement


lavamanos sub

1 wastafeltje, wasstel, lampetkom met lampetkan


lavamento sub

1 het wassen, het reinigen (anque RELIGION)
-- del pedes = voetwassing
2 MEDICINA klysma, lavement
syringa de -- = lavementspuit
pumpa de -- = lavementpomp
cannula de -- = lavementcanule


lavanda sub

1 was, het wassen
caldiera de -- = wasketel
cupa a/de -- = wasteil


lavandera sub

1 wasvrouw


lavanderia sub

1 wasserij, wasinrichting
-- de un hospital = wasserij van een ziekenhuis
-- automatic = wasserette


lavandula sub

1 BOTANICA lavendel
flor de -- = lavendelbloem
essentia de -- = lavendelolie
aqua de -- = lavendelwater
sapon a -- = lavendelzeep
odor de -- = lavendelgeur/reuk


+ lavaplattos sub

1 afwasbak
2machina -- = afwasmachine, vaatwasmachine


lavar v

1 wassen, afwassen, schoonwassen, (uit)spoelen, schoonmaken
-- le plattos = de afwas doen
-- le vitros = de ramen lappen
-- se le manos = zijn handen wassen
-- se le dentes = zijn landen poetsen
bassino a -- = waskom/bak
pulvere a -- = waspoeder
machina a/de -- = wasmachine
2 zuiveren, louteren


lavator sub

1 iemand die wast
-- de auro = goudwasser
2 wasmachine
-- totalmente automatic = volautomatische wasmachine


lavatorio sub

1 washuis, waskamer, washok
2 (openbaar) toilet


lavatura sub

1 was, het wassen
2 (af)waswater, vaatwater, spoelwater


+ lavavitros sub

1 glazenwasser


lavic adj

1 lava betreffend, lava..., lavaächtig
petra -- = lavasteen
currente/torrente/fluxo -- = lavastroom


lawn tennis sub ANGLESE

1 lawn tennis


+ lawrencium sub

1 CHIMIA lawrencium


laxar v

1 ontspannen, losser maken, vieren
-- le redinas/bridas = de teugels vieren
-- le accelerator = gas terugnemen
le vino laxava su lingua = de wijn maakte zijn tong los
2 MEDICINA laxeren, purgeren
isto ha un effecto laxante = dat werkt laxerend
3 loslaten, laten gaan, vrij laten
-- le pipiones = de duiven loslaten
on ha laxate le pipiones a octo horas in/a Chartres = men heeft de duiven om acht uur in Chartres gelost


laxative adj

1 laxerend, laxatief, laxeer..., purgerend, purgatief, purgeer...
biberage -- = laxeerdrankje
pilula -- = laxeerpil
pulvere -- = laxeerpoeder


laxativo sub

1 laxeermiddel, laxatief


laxe adj

1 los, slap
musculos -- = slappe spieren
corda -- = slappe koord
2 laks, nalatig, nonchalant
mores -- = losse zeden


+ laxicaule adj

1 BOTANICA slapstengelig


+ laxismo sub

1 laksheid, te grote toegeeflijkheid, gebrek aan strengheid


laxitate sub

1 slapheid, losheid
-- del corda = slapheid van het touw
2 laksheid, nalatigheid, nonchalance


+ lay-out sub ANGLESE

1 lay-out
facer le -- = de lay-out maken, lay-outen


lazaretto sub

1 leprozenhuis, leprozerie
2 quarantainegebouw/vertrek


lazaristo sub

1 CATHOLICISMO lazarist


Lazaro sub n pr

1 BIBLIA Lazarus
le parabola de -- = de gelijkenis van Lazarus


lazuli sub

1 lapis lazuli, lazuursteen, lazuliet, natuurlijke ultramarijn


lazulite sub

1 MINERALOGIA lazuliet, lazuursteen, lapis lazuli, blauwspaat, natuurlijke ultramarijn


+ lazurite sub

1 MINERALOGIA lazuriet


le art def

1 de, het


le pron pers

1 hem
Ecce mi patre. Io le vide = ik zie hem
Io le scribe un littera = Ik schrijf hem een brief
2 het
Ecce un infante. Io le vide = Ik zie het


+ leader sub ANGLESE

1 leider, aanvoerder
-- de un partito politic = leider van een politieke partij
-- del opposition = oppositieleider
illes se ha revelate como ver --s = ze hebben zich als echte leiders ontpopt


+ leasing sub ANGLESE

1 COMMERCIO leasing, huurkoop
societate de -- = leasingmaatschappij
contracto de -- = leasingovereenkomst/contract
systema de -- = leasingsysteem


+ lecanora sub

1 BOTANICA schurftmos


leccamento sub

1 het likken, het aflikken, het uitlikken


leccar v

1 likken, aflikken, uitlikken
-- un gelato = aan een ijsje likken
-- se le digitos = zijn vingers aflikken
-- se le labios = likkebaarden


+ leccator sub

1 likker


+ lecithina sub

1 CHIMIA lecit(h)ine


lectiera sub

1 draagstoel, draagzetel, draagkoets
2 draagbaar, brancard
-- rolante/con rotas = raderbaar/brancard
3 stalstro, ligstro, strooisel
4 FERROVIA, NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES couchette, hut, kooi


lection sub

1 variant (van tekst), lezing (de vorm waarin iets is geschreven in een manuscript of een

boek)

2 ECCLESIA schriftlezing, bijbellezing
3 les
-- de canto = zangles
-- de musica = muziekles
-- de equitation = rijles
-- dur = harde les
que isto te servi de -- = laat dit een les voor je zijn
pagar car le -- = leergeld moeten betalen


+ lectionario sub

1 CATHOLICISMO lectionarium


+ lectisternio sub

1 godenmaaltijd


lecto sub

1 bed (meubel)
ir al -- = naar bed gaan
guardar le -- = het bed houden
filio del prime/secunde, etc. -- = zoon uit het eerste/tweede, etc. huwelijk
facer le -- = het bed opmaken
cambiar/mutar de -- = verbedden
-- de reposo = rustbank, sofa, divan
-- de campo = veldbed
-- de plumas = verenbed
-- de palea = strobed
-- de infante = kinderbed
-- conjugal/matrimonial = huwelijksbed
-- de hospital = ziekenhuisbed
-- duple = tweepersoonsbed
-- individual/pro un persona = eenpersoonsbed
-- a/con baldachino = hemelbed
-- de parada = praalbed
--s superponite = stapelbed
bordo del -- = bedrand
planca de -- = beddeplank
lecto-armario = bedstee
nemo habeva dormite in le -- = het bed was onbeslapen
2 bed (onderlaag van een weg)
3 bed (bedding van een rivier)
erosion del -- = beddingerosie


lector sub

1 iemand die leest (boeken, etc.), lezer
-- de jornales = krantelezer
-- de pensatas/de pensamentos = gedachtenlezer
circulo de --es = lezerskring
2 CATHOLICISMO lector, voorlezer
3 lector (aan universiteit)
4 TECHNICA leestoestel, leesapparaat, lezer
-- de banda perforate = ponsbandlezer
-- magnetic = magneetbandlezer
-- optic = optische lezer
-- de microfilms (A) = leesapparaat voor microfilms
-- phonographic/de phonographo/de pick-up (A) = pick-up-element
agulia de -- = afspeelnaald
on pote leger un microfiche {sj} per medio de/per/con un -- = een microkaart kan men teruglezen met

een leesapparaat

+ lectotypo sub

1 lectotype


lectura sub

1 het lezen, het voorlezen, het aflezen
sala/salon de -- = leeszaal
comenciar le -- de un libro = een boek gaan lezen
-- labial = liplezen
-- silente/silentiose = stillezen
cabinetto de -- = leeskamer
circulo de -- = leesgezelschap
gruppo de -- = leesgroep
secunde -- = herlezing
in secunde -- = in tweede lezing
tabula de -- = leestafel
recommendar le -- de iste libro = de lezing van dit boek aanbevelen
2 (de vaardigheid van) het lezen
inseniamento del -- = leesonderwijs
methodo de -- = leesmethode
libro de -- = leesboek
exercitio de -- = leesoefening
falta de -- = leesfout
inseniar le -- a un persona = iemand leren lezen
3 lectuur, leesstof
-- instructive = leerzame lectuur
-- sensational = sensatielectuur
fornimento de -- = lectuurvoorziening


leder v

1 (ver)wonden, kwetsen, blesseren
le balla ha ledite organos vital = de kogel heeft vitale organen verwond
2 kwaad doen, beledigen, kwetsen
-- le reputation de un persona = iemands goede naam aantasten
-- le honor de un persona = iemand in zijn eer aantasten
-- le amor proprie de un persona = iemands eigenwaarde kwetsen


+ ledo sub

1 BOTANICA
-- palustre = moerasrosmarijn, moeraspalm


legal adj

1 wettelijk, wettig, wets..., gerechtelijk, krachtens de wet, legaal
per via -- = langs wettige weg
medicina -- = gerechtelijke geneeskunde
norma -- = rechtsbeginsel
prova/proba -- = wettig bewijs
disposition -- = wetsbepaling
regulamento -- = wettelijke regeling
prescription -- = wettelijk voorschrift
procedura -- = wettige procedure
responsabilitate -- = wettelijke aansprakelijkheid
moneta -- = wettig betaalmiddel
per tote le medios -- = met alle wettige middelen


+ legalisabile adj

1 legaliseerbaar


legalisar v

1 legaliseren, wettigen, bekrachtigen
-- un acto = een akte wettigen
facer -- su signatura = zijn handtekening laten legaliseren
signatura legalisate = gelegaliseerde handtekening


legalisation sub

1 het legaliseren, legalisatie, echtverklaring
-- de un signatura = legalisering van een handtekening


+ legalismo sub

1 legalisme, legisme


+ legalista sub

1 legalist


+ legalista adj

1 legalistisch


+ legalistic adj

1 legalistisch


legalitate sub

1 legaliteit, wettelijkheid, rechtmatigheid
-- de un acto = legaliteit van een akte
-- de un mesura = wettelijkheid van een maatregel
principio de -- = legaliteitsprincipe
respectar le -- = de legaliteit eerbiedigen
disputar le -- de un acto = de wettigheid van een akte betwisten


legar v

1 afvaardigen, als afgevaardigde zenden
2 legateren, vermaken, nalaten
-- tote su benes a un legatario universal = al zijn bezittingen aan een universele erfgenaam nalaten


+ legasthenia sub

1 legasthenie, leeszwakte


legatario sub

1 legataris, ontvanger van legaat, erfgenaam


legation sub

1 ambt of waardigheid van een legaat of gezant
2 legatie, gezantschap, afvaardiging als gezant
secretario de -- = legatiesecretaris
consiliero de -- = legatieraad
attaché (F) de -- = gezantschapsattaché
personal de -- = gezantschapspersoneel
3 legatie(gebouw), gezantswoning


+ legato adv ITALIANO

1 MUSICA legato


legato (I) sub

1 HISTORIA ROMAN legaat
2 CATHOLICISMO legaat, pauselijk gezant
3 gezant


legato (II) sub

1 legaat, erfenis
reciper un -- = een legaat krijgen
lassar un -- a un persona = iemand in zijn testament gedenken


+ legator sub

1 erflater, legator


lege sub

1 wet
proposition de -- = wetsvoorstel
projecto de -- = wetsontwerp
modification de -- = wetswijziging
revision de -- = wetsherziening
texto del -- = wetstekst
-- constitutional = grondwet
-- vigente/in vigor = geldende wet
disposition del -- = wetsbepaling
conforme(mente) al -- = overeenkomstig de wet, wettelijk
contrari al -- = in strijd met de wet, onwettig, onwettelijk
revider/reformar/emendar --s = wetten herzien
approbar/acceptar/adoptar un -- = een wet aannemen
submitter al -- = onder de wet brengen
promulgar un -- = een wet afkondigen
sanctionar un -- = een wet bekrachtigen
transgreder/infringer le -- = de wet overtreden
transgression/infraction del -- = wetsovertreding
transgressor del -- = wetsovertreder
-- organic = organieke wet
-- municipal = gemeentewet
-- divin = goddelijke wet
-- human = menselijke wet
homine de -- = jurist
-- de impostos = belastingwet
-- monetari = muntwet
-- de inseniamento = onderwijswet
-- linguistic = taalwet
-- martial/de guerra = krijgswet
-- electoral = kieswet
-- postal = postwet
-- penal = strafwet
-- natural = natuurwet
-- maritime = scheepvaartwet
-- social = sociale wet
-- de Moses = Mozaïsche wet, wet van Mozes
-- judaic = joodse wet
-- salic = Salische wet
-- phonetic = klankwet
-- del jungla = wet van de jungle
--s del politessa = wetten der wellevendheid
--s del hospitalitate = wetten der gastvrijheid
secundo le -- anglese = volgens de Engelse wet
secundo le littera del -- = naar de letter van de wet
observar un -- = een wet naleven
poner extra le --/foris del -- = buiten de wet stellen
esser extra le/foris del -- = buiten de wet staan
PHYSICA -- del inertia = wet van de traagheid
in nomine del -- = in naam der wet
in virtute del -- = krachtens de wet
violation del -- = wetsschennis
violar le -- = de wet schenden


legenda sub

1 heiligenleven, legende
-- del cruce = kruislegende
-- marian/marial = Marialegende
-- Auree = Legenda Aurea (verzameling van heiligenlevens uit de 13e eeuw)
collection de --s = legendenverzameling
2 legende, opschrift, onderschrift, verklarende tekst bij een afbeelding, randschrift (op munt)
-- de un photo(graphia) = onderschrift bij een foto


legendari adj

1 legendarisch
heroe -- = legendarische held


+ legendario sub

1 legendenverzameling


leger (I) v

1 verzamelen, plukken, lezen
-- spicas = aren lezen


leger (II) v

1 lezen, voorlezen, aflezen
saper -- e scriber = kunnen lezen en schrijven
-- super le labios = liplezen
-- le cartas = kaartlezen
-- le contator del gas = de gasmeter aflezen/opnemen
placer/joia/gaudio de -- = leesgenot
-- alco a un persona = iemand iets voorlezen
on poteva -- su furia in su facie = je kon de woede van zijn gezicht aflezen


+ leggings sub pl ANGLESE

1 leggings


+ leghorn sub ANGLESE

1 leghorn


legibile adj

1 leesbaar, te lezen
scriptura -- = leesbaar schrift
2 lezenswaard(ig)


legibilitate sub

1 leesbaarheid
2 lezenswaardigheid


legier adj

1 licht (tgov zwaar), klein, zwak
arma -- = licht wapen
alimento -- = lichtverteerbaar voedingsmiddel
bagage -- = lichte bagage
peso -- = lichtgewicht
cruciator -- = lichte kruiser
ruito -- = zwak geluid
differentia -- = klein verschil
falta -- = kleine fout
metallo -- = lichtmetaal
solo/terra -- = lichte grond
musica -- = lichte muziek
industria -- = lichte industrie
cavalleria -- = lichte cavallerie
motocyclo -- = lichte motor
cigaretta -- = lichte sigaret
tabaco -- = lichte tabak
jentaculo -- = licht ontbijt
repasto -- = lichte maaltijd
pastisseria -- = luchtig gebak
collision -- = lichte aanrijding/botsing
-- como un pluma = licht als een veertje
2 gering, onbeduidend, licht
culpa -- = onbeduidende/lichte schuld
vulnere -- = lichte verwonding
movimento -- = lichte beweging
3 oppervlakkig, lichtzinnig, lichtvaardig, zorgeloos
femina de mores -- = vrouw van lichte zeden
4 rank, soepel, lenig
turre -- = ranke/slanke toren
passo -- = vlugge pas/stap/tred


legieressa sub

1 lichtheid (tgov zwaarte)
2 geringheid, onbeduidendheid
3 oppervlakkigheid, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid, zorgeloosheid
4 rankheid, soepelheid, lenigheid


legiferar v

1 wetten maken
poter de -- = wetgevende macht


legifere adj

1 wetten makend


legifero sub

1 wetgever


legion sub

1 MILITAR legioen (anque HISTORIA ROMAN)
-- de Honor = Legioen van Eer
-- estranier = vreemdelingenlegioen
numero de -- = legioennummer
2 groot aantal, schare, menigte
esser -- = legio zijn, zeer talrijk zijn
su errores esseva -- = hij maakte legio fouten


legionari adj

1 van een legioen, legioen...
morbo/maladia -- = legionairsziekte, veteranenziekte (soort longontsteking)


legionario sub

1 legionair, legioensoldaat (anque HISTORIA ROMAN)
morbo/maladia de -- = legionairsziekte, veteranenziekte (soort longontsteking)
2 lid van het vreemdelingenlegioen


legislation sub

1 het maken van wetten
2 wetgeving, de wetten
-- social = sociale wetgeving
-- criminal/penal = strafwetgeving
-- electoral = kieswetgeving
-- relative al abortamento = abortuswetgeving
-- del labor/del travalio = arbeidswetgeving
-- de urgentia = noodwetgeving
-- aeree = luchtvaartrecht
-- civil = burgerlijk recht
-- criminal/penal = strafrecht
-- maritime = zeerecht


legislative adj

1 wetgevend, bevoegd tot wetgeving
poter -- = wetgevende macht
assemblea -- = wetgevende vergadering
corpore -- = wetgevend lichaam
2 wets...
dispositiones -- = wetsbepalingen


legislator sub

1 wetgever


legislatura sub

1 wetgevend lichaam, legislatuur
2 zittingstijd/zittingsduur van een wetgevend lichaam


legista sub

1 jurist, wettenkenner, rechtsgeleerde, legist
medico -- = politiearts, gerechtelijk geneeskundige


legitimar v

1 wettigen, (een kind) echten, legitimeren
-- un filio natural = een natuurlijke zoon wettigen
infante legitimate = gewettigd kind
2 rechtvaardigen
-- su conducta/comportamento = zijn gedrag rechtvaardigen


legitimation sub

1 het wettigen, wettiging, het echten (van een kind), echting, legitimatie
2 rechtvaardiging
-- del conducta/comportamento de un persona = rechtvaardiging van iemands gedrag
3 legitimatie, identificatie


legitime adj

1 legitiem, wettig, echt
infante -- = wettig kind
principe/soverano -- = wettige vorst
matrimonio/maritage -- = wettig huwelijk
conjuge/spo(n)so -- = wettige echtgenoot
proprietate -- = wettige eigendom
ration -- = legitieme reden
quota -- = legitieme portie
2 gewettigd, rechtmatig, gegrond, gerechtvaardigd
-- defensa = zelfverdediging
revindicationes -- = rechtmatige eisen
proprietario -- = rechtmatige eigenaar


legitimismo sub

1 legitimisme


legitimista sub

1 legitimist


+ legitimista adj

1 legitimistisch


legitimitate sub

1 wettigheid, wettelijkheid, legitimiteit
-- de un matrimonio/maritage = wettigheid van een huwelijk
-- de un infante = legitimiteit van een kind
2 gegrondheid, rechtmatigheid
-- de un pretention/pretension = rechtmatigheid van een aanspraak


legumina sub

1 BIOCHIMIA legumine


legumine sub

1 peulvrucht
2 groente
jardin de --s = groentetuin
cultor/cultivator de --s = groentekweker
venditor/mercator/mercante de --s = groenteman
mercato de --s = groentemarkt
suppa de --s = groentesoep
--s de estufa = kasgroente


leguminiforme adj

1 peulvormig


leguminosas sub pl

1 BOTANICA leguminosen, peuldragers


leguminose adj

1 peuldragend, peul...
planta -- = peulgewas


+ lei sub

1 Meervoud van "leu" (Roemeense munt)


+ Leiden sub n pr

1 Leiden
bottilia de -- = Leidse fles
caseo de -- = Leidse kaas
dialecto de -- = Leids dialect


+ leitmotiv sub GERMANO

1 MUSICA leidmotief, hoofd/grondmotief
2 FIGURATE thema dat steeds terugkomt, leidende gedachte


Lemano sub n pr

1 Laco -- = Meer van Genève


lemma sub

1 LOGICA, MATHEMATICA lemma, hulpstelling


+ lemmatisar v

1 lemmatiseren


+ lemmatisation sub

1 lemmatisatie


+ lemming sub

1 ZOOLOGIA lemming


+ lemna sub

1 BOTANICA eendekroos, kroos
-- minor = klein kroos
copertura de -- = kroosdek
strato de -- = krooslaag
specie de -- = kroossoort


+ lemnaceas sub pl

1 BOTANICA lemnaceae, lemnaceeën, eendekroosfamilie


+ lemniscato sub

1 MATHEMATICA lemniscaat, lijn in de vorm van een 8, striklijn


+ lemur sub

1 ZOOLOGIA lemur, snuitaap, maki
2 MYTHOLOGIA
--s = lemuren (schimmen der doden)


+ lenificar v

1 verzachten, lenigen, verlichten


+ lenification sub

1 verzachting, leniging, verlichting


Leningrad sub n pr

1 Leningrad


leninismo sub

1 leninisme
le marxismo -- = het marxisme leninisme


leninista sub

1 leninist


+ leninista adj

1 leninistisch


+ leninistic adj

1 leninistisch


+ lenitive adj

1 kalmerend, verzachtend
remedios/medicamentos -- = verzachtende middelen


+ lenitivo sub

1 kalmerend/verzachtend middel


+ lentamento sub

1 vertraging, afremming, vaartvermindering


lentar v

1 vertragen, snelheid verminderen


lente sub

1 linze
2 OPTICA lens
-- cornee/a contacto/de contacto = contactlens
-- de aggrandimento = vergrootglas
-- de collimation = collimatielens
-- concave/convexe = holle/bolle lens
-- biconcave/biconvexe = dubbelholle/dubbelbolle lens
-- electronic = electronische lens
-- complexe = samengestelde lens
-- electrostatic = elektrostatische lens
-- ustori = brandglas
-- acustic = akoestische lens
fabrica de --s = lenzenfabriek
fabricante de --s = lenzenfabrikant
fabrication de --s = lenzenfabricage
campo de un -- = gezichtsveld van een lens
systema de --s = lenzenstelsel


lente adj

1 langzaam, langzaam werkend, traag
veneno -- = langzaam werkend vergif
MEDICINA pulso -- = trage pols
2 kleverig, stroperig (van vloeistof), slijmerig


+ lentibulariaceas sub pl

1 BOTANICA lentibulariaceeën, blaasjeskruidfamilie


lenticella sub

1 BOTANICA lenticel


lenticula sub

1 BOTANICA linze
farina de -- = linzemeel
suppa al/de --s = linzesoep
platto de --s = schotel linzen


lenticular adj

1 lensvormig, lenticulair
vitro -- = lensvormig glas
nucleo -- = lenskern
forma -- = lensvorm


lentiforme adj

1 lensvormig, lenticulair


lentigine sub

1 lentigo, pigmentvlekje, levervlek, sproet


lentiginose adj

1 sproetig, vol sproeten


+ lentisco sub

1 BOTANICA mastiekboom


+ lento adv

1 MUSICA lento, langzaam
un -- = een langzaam stuk muziek


lentor sub

1 traagheid, trage (vooruit)gang, geringe snelheid
-- de spirito = geestelijke traagheid
2 kleverigheid, stroperigheid (van vloeistof), slijmerigheid


leon sub

1 ZOOLOGIA leeuw
-- marin/del mar = zeeleeuw
parte de -- = leeuwendeel
corde de -- = leeuwenhart
criniera de -- = leeuwenmanen
corage de -- = leeuwenmoed
pelle de -- = leeuwenhuid
testa/capite de -- = leeuwenkop
cavia del --es = leeuwenkooi
chassa {sj} de --es = leeuwenjacht
chassator {sj} de --es = leeuwenjager
domator de --es = leeuwentemmer
fortia de -- = leeuwenkracht
forte como un -- = zo sterk als een leeuw
ASTRONOMIA Leon = Leeuw


+ leona sub

1 ZOOLOGIA leeuwin


+ leonardesc adj

1 op de wijze van Leonardo da Vinci


+ leonessa sub

1 ZOOLOGIA leeuwin


Leonidas sub n pr

1 Leonidas


leoniera sub

1 leeuwenkuil, leeuwenhok, hol van de leeuw


leonin adj

1 van de leeuw, leeuwen..., leeuwachtig
parte -- = leeuwendeel
capite/testa -- = leeuwenkop
fortia -- = leeuwenkracht
corage -- = leeuwenmoed


+ leonino sub

1 ZOOLOGIA leeuwenjong


leontiasis sub

1 MEDICINA leontiasis


+ leonuro(cardiac) sub

1 BOTANICA hartgespan


leopardo sub

1 ZOOLOGIA luipaard
-- marin/del mar = zeeluipaard


+ leotia sub

1 BOTANICA
-- lubric = glibberzwam


+ lepidio sub

1 BOTANICA kruidkers
-- latifolie = peperkers, peperkruid
-- campestre = veldkruidkers
-- ruderal = steenkers
-- sative = bitterkers, tuinkers


lepidodendro sub

1 PALEONTOL schubbeboom


lepidolitho sub

1 MINERALOGIA lepidoliet


lepidoptere adj

1 ZOOLOGIA schubvleugelig


+ lepidopterista sub

1 vlinderkundige, vlinderkenner


lepidopteros sub pl

1 ZOOLOGIA lepidoptera, schubvleugelige insekten, vlinders


lepidosirena sub

1 ZOOLOGIA schubsalamander


+ lepiota sub

1 BOTANICA parasolzwam, lepiota
-- odorate = odeurzwam
-- cristate = stinkparasolletje


lepisma sub

1 ZOOLOGIA
-- saccharin = suikergast, zilvervisje (soort insekt)


leporario sub

1 ZOOLOGIA hazewind(hond)
cursas de --s = windhondenrennen


lepore sub

1 ZOOLOGIA haas
-- femina = moerhaas
-- de pascha = paashaas
corde de -- = hazenhart
sanguine de -- = hazenbloed
pilo de -- = hazenhaar
excrementos de -- = hazenkeutels/drek
salto de -- = hazensprong
cubil de -- = hazenleger
patas de un -- = lopers van een haas
carne de -- = hazenvlees
pastata de -- = hazenpastei
tirar --s = hazen schieten


leporide sub

1 ZOOLOGIA haasachtige


leporin adj

1 haas..., haze...
labio -- = hazelip


lepra sub

1 lepra, melaatsheid
bacterio de -- = leprabacterie
lucta contra le -- = leprabestrijding


+ leprologia sub

1 leprologie, lepra-onderzoek


+ leprologista sub

1 lepraspecialist


leprologo sub

1 lepraspecialist


+ leproma sub

1 MEDICINA leproma


leprose adj

1 lepreus, lepra..., melaats


+ leproseria sub

1 leprozerie, leprozenhuis, verpleeginrichting voor melaatsen


leproso sub

1 leproos, leprapatiënt, melaatse
hospital pro --s = lepraziekenhuis


+ lepto sub

1 ZOOLOGIA
-- autumnal = herfstmijt, oogstmijt


+ leptocaule adj

1 BOTANICA dunstengelig, dunstelig


+ leptocephale adj

1 smalschedelig


+ leptocephalic adj

1 smalschedelig


+ leptocephalo

1 ZOOLOGIA larvaal stadium van de aal, bandaal, glasaaltje


+ leptolithico sub

1 leptolithicum


+ leptomeninges sub pl

1 ANATOMIA week/zacht hersenvlies


+ lepton sub

1 PHYSICA lepton


+ leptonic adj

1 PHYSICA leptonisch, mbt een lepton/leptonen


+ leptopetale adj

1 BOTANICA met dunne (fijne, tere) kroonbladen


+ leptophylle adj

1 BOTANICA fijnbladig, dunbladig


+ leptorrhin adj

1 ZOOLOGIA met een spitse bek/snavel


+ leptorrhinia sub

1 ZOOLOGIA het hebben van een spitse bek/snavel


+ leptosepale adj

1 BOTANICA met dunne of fijne kelkbladen of -slippen


+ leptosome adj

1 leptosoom


+ leptosomic adj

1 leptosoom


+ leptospadice adj

1 BOTANICA met dunne kolf


+ leptosperme adj

1 BOTANICA fijnzadig


+ leptospira sub

1 leptospira


+ leptospirose (-osis) sub

1 MEDICINA leptospirose, melkerskoorts
-- ictero-hemorrhagic = ziekte van Weil


+ leptothrice sub

1 draadbacterie


les pron pers

1 ze, hen, hun
io les vide = ik zie hen/ze
io les scribe un littera = ik schrijf hun een brief


+ lesbian adj

1 lesbisch
amor -- = lesbische liefde


+ lesbiana sub

1 lesbiënne


+ lesbianismo sub

1 lesbische geaardheid


+ lesbic adj

1 lesbisch


+ lesbismo sub

1 lesbische geaardheid


+ Lesbos sub n pr

1 GEOGRAPHIA Lesbos


lese adj

1 gewond, verwond, gekwetst
crimine de lese-majestate = majesteitsschennis
crimine de lese-humanitate = misdaad jegens de mensheid
crimine de lese-civilisation = misdaad tegen de beschaving


lesion sub

1 letsel, verwonding, kwetsuur, wonde
--es interne = inwendige kneuzingen
--es permanente/incurabile = blijvend letsel
--es mortal = dodelijk letsel
-- personal = persoonlijk letsel
-- renal = nierwond
-- pulmonar = longletsel
-- del menisco = voetbalknie
tempore de --es = blessuretijd
causar --es corporal = lichamelijk letsel toebrengen
2 MEDICINA laesie
3 JURIDIC benadeling, schade, verkorting


+ lesional adj

1 lesioneel, lesionaal


+ lethal adj

1 BIOLOGIA dodelijk, letaal
dose/dosis -- = dodelijke dosis
gen -- = letaal gen
veneno -- = dodelijk gif
factores -- = letale factoren
mutation -- = letale mutatie


+ lethalitate sub

1 MEDICINA dodelijkheid (van een ziekte/van een stof), letaliteit
-- de un vulnere = dodelijkheid van een wond
iste veneno es de grande -- = de dodelijkheid van dit gif is groot


lethargia sub

1 lethargie, verdoving, gevoelloosheid, soort bewusteloosheid
-- hypnotic = hypnotische lethargie
2 onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, lethargie


lethargic adj

1 lethargisch, slaapzuchtig, verdoofd, bewusteloos
stato -- = toestand van verdoving
somno -- = lethargische slaap
2 onverschillig, ongeïnteresseerd, lethargisch


lethargo sub

1 lethargie, verdoving, gevoelloosheid, soort bewusteloosheid
2 onverschilligheid, ongeïnteresseerdheid, lethargie


+ lethologia sub

1 MEDICINA lethologie


+ lethologic adj

1 MEDICINA lethologisch


lette adj

1 Lettisch, Letlands


letto sub

1 Letlander, Let
2 Letlands (taal)


letton adj

1 Lettisch, Letlands


letton sub

1 Letlander, Let
2 Letlands (taal)


Lettonia sub n pr

1 Letland


+ leu (pl :lei) sub

1 leu (Roemeense munt)


+ leucania sub

1 ZOOLOGIA leucania (soort nachtvlinder)


leucemia sub

1 MEDICINA leukemie, bloedkanker
-- es un cancere del sanguine = leukemie is een kanker van het bloed
-- acute = acute leukemie


leucemic adj

1 MEDICINA leukemisch, aan leukemie lijdend
cellula -- = leukemische cel
stato -- = leukemische toestand
malado -- = leukemiepatiënt


+ leucemico sub

1 leukemiepatiënt


+ leucina sub

1 CHIMIA leucine (een aminozuur)


+ leucisco sub

1 ZOOLOGIA voorn


+ leucoblasto sub

1 leucoblast


+ leucocarpe adj

1 BOTANICA met witte vruchten, met witte sporangiën


+ leucocaule adj

1 BOTANICA witstengelig, witstelig


+ leucocytari adj

1 leukocyten...
formula -- = leukocytenformule


leucocyto sub

1 BIOLOGIA wit bloedlichaampje, leukocyt, witte bloedcel
-- mononuclear = eenkernige leukocyt
-- polynuclear = veelkernige leukocyt


+ leucocytose (-osis) sub

1 MEDICINA leukocytose


+ leucodermia sub

1 MEDICINA leukodermie


+ leucojo sub

1 BOTANICA
-- estive = zomerklokje


+ leucoma sub

1 MEDICINA witte hoornvliesvlek, leukoom, oogparel
2 ZOOLOGIA leucoma (soort nachtvlinder)


+ leucopetale adj

1 BOTANICA met witte kroonbladen


+ leucophylle adj

1 BOTANICA witbladig


+ leucorrhea sub

1 MEDICINA witte vloed, leukorree


+ leucotomia sub

1 MEDICINA leukotomie


+ lev sub

1 lev (munteenheid van Bulgarije)


+ leva sub

1 linkerkant/zijde
virar/girar al -- = linksaf slaan
angulo superior al -- = linkerbovenhoek
a mi -- = links van mij
illa sedeva a mi -- = ze zat aan mijn linkerzijde
votar pro le -- = (op) links stemmen


+ levade sub FRANCESE

1 EQUITATION levade


levamento sub

1 het oprichten, het (op)heffen, het optillen
2 het wegnemen, het opheffen, het doen verdwijnen


levante sub

1 oosten
Levante = Nabije Oosten, Levant
2 oostenwind


levantin adj

1 afkomstig uit het Nabije Oosten, Levantijns


levantino sub

1 bewoner van het Nabije Oosten, Levantijn


+ levapneumaticos sub

1 bandenlichter


levar v

1 oprichten, (op)heffen, optillen
-- con le cric = opkrikken
-- le ancora = het anker lichten/ophalen
-- le cardines = uit de hengsels lichten
-- le cappello = de hoed afnemen
-- le oculos = opkijken
-- le mano = de hand opsteken
-- le mano contra un persona = de hand tegen iemand opheffen
-- al celo = ophemelen
-- le masca/mascara = zijn ware aard tonen
-- le spatulas/humeros = de schouders ophalen
votar a mano levate = stemmen bij handopsteken
-- se = 1 zich verheffen, 2 opstaan, gaan staan, 3 opkomen (zon, etc.)
le vento se leva = de wind steekt op
le sol se leva = de zon komt op
le luna se leva = de maan komt op
le -- del sol = de zonsopkomst
le -- del luna = het opkomen van de maan
2 opheffen, een einde maken aan, wegnemen
-- le campo = het kamp opbreken
-- le assedio = het beleg opheffen
-- un moratorio = een moratorium opheffen
-- un difficultate = een moeilijkheid uit de weg ruimen
-- le stercore = uitmesten
-- un macula = een vlek verwijderen
-- le tabula = de tafel afruimen
-- un tabu = een taboe doorbreken
-- un punition/pena = een straf kwijtschelden
-- un interdiction/prohibition = een verbod opheffen
3 MILITAR onder de wapenen roepen
-- truppas = troepen rekruteren
-- un armea = een leger op de been brengen
4 innen, heffen
-- impostos = belastingen heffen


levata sub

1 MILITAR oproeping, het onder de wapenen roepen
2 lichting (van brieven)
facer le -- = lichten (van brieven)


levator sub

1 iemand die of iets dat opricht/opheft/optilt, hefboom, koevoet, lichter, ANATOMIA hefspier
-- de cambio/de cambiamento = versnellingspook
-- de commando = bedieningshefboom, stuurknuppel
-- differential = differentiële hefboom
-- a duo bracios = tweearmige hefboom
-- de ferro = breekijzer
-- de pneu(matico) = bandlichter, bandwipper
-- de rail {e} = raillichter
2 iemand die of iets dat wegneemt/aan iets een einde maakt/iets opheft
-- de immunditias = vuilnisophaler


+ levatori sub

1ponte -- = ophaalbrug, valbrug
cablo -- = ophaalkabel (van lift)
corda -- = ophaaltouw
catena -- = ophaalketting


levatura sub

1 het oprichten, het opheffen, het optillen
2 zuurdesem, rijsmiddel, gist, bakpoeder
-- de bira = biergist
-- de pan/de panification = bakkersgist
-- chimic = bakpoeder
-- chimic/in pulvere, pulvere de -- = bakpoeder
-- sic = droge gist
-- pressate = persgist
germine de -- = gistkiem
farina con -- = zelfrijzend bakmeel
formation de -- = gistvorming


leve (I) adj

1 licht (niet zwaar)
(a)melioration -- = lichte verbetering
castigamento -- = lichte betraffing
levemente acide = een weinig zuur
levemente vulnerate = licht gewond
2 lichtzinnig, lichtvaardig, zorgeloos


leve (II) adj

1 linker, links
oculo -- = linkeroog
mano -- = linkerhand
gamba -- = linkerbeen
spatula/humero -- = linkerschouder
pede -- = linkervoet
aure -- = linkeroor
bracio -- = linkerarm
ripa -- = linkeroever
latere -- = linkerkant, linkerzijde
SPORT ala -- = linkervleugel
scriber con le mano -- = links(handig) schrijven


+ leviathan sub

1 leviathan


+ leviratic adj

1 leviraats...


+ levirato sub

1 leviraat(shuwelijk), zwagerhuwelijk, vervanghuwelijk


levistico sub

1 BOTANICA lavas, levisticum, maggiplant


+ levita sub

1 RELIGION leviet, lid/nakomeling van de stam Levie
2 RELIGION geestelijke, clericus


levitar v

1 SPIRITISMO levitatie doen ondergaan, (doen) opstijgen, (doen)

zweven

2 SPIRITISMO levitatie ondergaan


levitate sub

1 lichtheid
2 lichtzinnigheid, lichtvaardigheid


levitation sub

1 SPIRITISMO levitatie


+ levitic adj

1 levitisch


+ Levitico sub

1 BIBLIA Leviticus


levogyr adj

1 PHYSICA, CHIMIA etc., linksdraaiend
scriptura -- = spiegelschrift
polarisation -- = linksdraaiende polarisatie
sucro/saccharo -- = linksdraaiende suiker


levulosa sub

1 BIOCHIMIA levulose, fructose


+ lexema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexeem, stammorfeem


lexical adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicaal, de woordenschat betreffend
systema -- de un lingua = lexicaal systeem van een taal
campo -- = woordveld
morphema -- = stammorfeem


+ lexicalisar v

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicaliseren


+ lexicalisation sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA lexicalisatie


lexico sub

1 lexicon, woordenschat, vocabulair
2 woordenlijst, (beknopt) woordenboek


lexicographia sub

1 lexicografie, het samenstellen van woordenboeken
-- medieval = middeleeuwse lexicografie
-- moderne = moderne lexicografie


lexicographic adj

1 lexicografisch
methodos -- = lexicografische methoden
principios -- = lexi-cografische principes


lexicographo sub

1 lexicograaf, woordenboekschrijver


+ lexicologia sub

1 lexicologie


+ lexicologic adj

1 lexicologisch
studio -- = lexicologische studie


+ lexicologista sub

1 lexicoloog


+ lexicologo sub

1 lexicoloog


+ lexicostatistica sub

1 lexicostatistiek


liaison sub FRANCESE

1 liaison, liefdesverhouding, relatie
2 PHONETICA liaison


+ liana sub

1 BOTANICA liaan, slingerplant


+ Lias sub

1 GEOLOGIA Lias


+ liassic adj

1 GEOLOGIA van het Lias
fauna -- = dierenwereld van het Lias


libanese adj

1 Libanees, van/uit Libanon


libanese sub

1 Libanees, bewoner van Libanon


Libano sub n pr

1 Libanon (land)
2 Libanon (gebergte)
cedros del -- = ceders van de Libanon


+ libation sub

1 ANTIQUITATE drankoffer, plengoffer, libatie
2 drinkgelag, drinkpartij, libatie


+ libatorio sub

1 RELIGION plengoffervaas


libellar v

1 een smaadschrift opstellen en publiceren tegen


libellista sub

1 libellist, schrijver van schot/smaadschriften, pamfletschrijver


libello sub

1 JURIDIC schriftelijke aanklacht
2 smaadschrift, schotschrift, pamflet, libel


+ libellula sub

1 ZOOLOGIA libel, waterjuffer


+ liber sub

1 BOTANICA bastweefsel


liberal adj

1 royaal, vrijgevig, mild, gul
donator -- = gulle gever
2 ruimdenkend, tolerant, verdraagzaam, onbekrompen, onbevooroordeeld, liberaal
idea -- = onbekrompen/ruime opvatting
protestantismo -- = vrijzinnig protestantisme
ille prendeva un position -- = hij stelde zich liberaal op
3 POLITICA ECONOMIA liberaal, liberalistisch
partito -- = liberale partij
legislatura -- = liberale wetgeving
4 artes -- = vrije kunsten
professiones -- = vrije beroepen


liberal sub

1 POLITICA ECONOMIA liberaal, liberalist


liberalisar v

1 liberaliseren


liberalisation sub

1 liberalisatie, liberalisering
-- del aborto/abortamento = liberalisatie van abortus


liberalismo sub

1 liberalisme


+ liberalista adj

1 liberalistisch


+ liberalistic adj

1 liberalistisch


liberalitate sub

1 vrijgevigheid, gulheid, mildheid, liberaliteit
2 verdraagzaamheid, tolerantie, onbekrompenheid, breed/ruimheid (van opvatting), liberaliteit


liberar v

1 bevrijden, vrijlaten, in vrijheid stellen, verlossen
-- un pais = een land bevrijden
-- un prisionero = een gevangene bevrijden
-- su conscientia = zijn geweten ontlasten
-- un persona con le serra = iemand uitzagen


liberation sub

1 bevrijding, vrijlating, invrijheidstelling, verlossing
guerra de -- = bevrijdingsoorlog
fronte de -- = bevrijdingsfront
movimento de -- = bevrijdingsbeweging
armea de -- = bevrijdingsleger
jorno/die de -- = bevrijdingsdag
theologia de -- = bevrijdingstheologie
obtener le -- de un prisionero = een gevangene loskrijgen


liberator sub

1 bevrijder


+ liberator adj

1 bevrijdend


libere adj

1 vrij, onafhankelijk, zelfstandig, niet-gebonden
improvisation -- = vrije improvisatie
versos -- = vrije verzen
spatio -- = open(gekapte) plek (in het bos)
traduction/translation -- = vrije vertaling
commercio -- = vrijhandel
tempore -- = vrije tijd
electiones -- = vrije verkiezingen
accesso/entrata/ingresso -- = vrije toegang/entree
amor -- = vrije liefde
mundo -- = vrije wereld
citate -- = vrijstad
servicio -- = zelfbediening
-- arbitrio = vrije wil
cadita -- = vrije val
rota -- = vrijloop (van fiets), freewheel
ir in rota -- = freewheelen
SPORT colpo -- = vrije slag/worp/schop
-- pensator = vrijdenker
-- pensata/pensamento = vrije gedachte, vrijdenkerij
-- como le aves = vrij als een vogeltje, frank en vrij


+ Liberia sub n pr

1 Liberia


+ liberian adj

1 Liberiaans
dollar (A) -- = Liberiaanse dollar
2 BOTANICA bast...
fibra -- = bastvezel


+ liberiano sub

1 Liberiaan


+ libero sub ITALIANO

1 FOOTBALL (A) libero, vrije verdediger


+ libero-excambismo sub

1 vrijhandel(sverkeer)


+ libero-excambista sub

1 vrijhandelaar


+ libero-excambista adj

1 vrijhandel(s)...


libertari adj

1 libertair, anarchistisch
societate -- = libertaire samenleving


libertario sub

1 anarchist


libertarismo sub

1 anarchisme


libertate sub

1 vrijheid, onafhankelijkheid, niet-gebondenheid
-- de action = vrijheid van handelen
-- de conscientia = vrijheid van geweten
-- de pressa = vrijheid van drukpers
-- religiose/de religion/de culto(s) = godsdienstvrijheid
-- de association e de reunion = vrijheid van vereniging en vergadering
-- de inseniamento = vrijheid van onderwijs
-- del spirito = geestesvrijheid
animales in -- = in het wild levende dieren
-- civil = burgerlijke vrijheid
-- del mares = vrijheid van de zee
statua de -- = vrijheidsbeeld
restriction del -- = vrijheidsbeperking
ideal de -- = vrijheidsideaal
amor del -- = vrijheidsliefde
privation del -- = vrijheidsberoving
combattante del -- = vrijheidsstrijder
poner in -- = in vrijheid stellen
conceder le -- a un persona = iemand de vrijheid schenken
incatenar le -- = de vrijheid aan banden leggen
prender le -- de facer un cosa = de vrijheid nemen iets te doen
prender se --s con un persona = zich vrijheden tegenover iemand veroorloven
lassar plen -- de action a un persona = iemand de vrije hand laten


liberticida sub

1 verkrachter van de vrijheid


+ liberticida adj

1 die de vrijheid doodt
lege -- = wet die de vrijheid doodt
tyranno -- = tiran die de vrijheid doodt


+ liberticidio sub

1 vernietiging van de vrijheid


libertin adj

1 losbandig, liederlijk, zedeloos
modo de vita -- = ongebonden levenswijze
2 HISTORIA libertijns
3 vrijdenkend, ongodsdienstig


libertinage sub

1 losbandigheid, liederlijkheid, zedeloosheid
2 vrijdenkerij, het vrije denken


+ libertinismo sub

1 libertinisme


libertino sub

1 HISTORIA ROMAN zoon van vrijgemaakte slaaf
2 HISTORIA libertijn
3 vrijdenker
4 lichtmis, losbol, losbandig iemand
un -- incorrigibile = een onverbeterlijke losbol


liberto sub

1 HISTORIA ROMAN vrijgemaakte slaaf


+ libidine sub

1 wellust, hartstocht


+ libidinose adj

1 vol (seksueel) verlangen, wellustig, libidineus
desiro/desiderio -- = sterk (seksueel) verlangen, wellust
actos -- = libidineuze handelingen


+ libidinositate sub

1 wellust, wulpsheid, geilheid


+ libido sub

1 libido, (psychische energie van de geslachtsdrift), levensdrift


libra sub

1 pond
-- sterling (A) = pond sterling
signo/symbolo del -- = pondteken
sacco de un -- = pondszak
peso in --s = pondsgewicht
ASTRONOMIA Libra = Weegschaal


libral adj

1 van het pond
2 ASTRONOMIA van de Weegschaal


+ libration sub

1 ASTRONOMIA libratie, schommeling
puncto de -- = libratiepunt
-- del luna = libratie van de maan


libreria sub

1 bibliotheek, boekerij
2 boekhandel, boekwinkel
-- scholar = schoolboekhandel
libreria-papireria = kantoorboekhandel


librero sub

1 boekhandelaar, boekverkoper


+ libresc adj

1 boeken..., uit de boeken
cognoscentia/cognoscimento/scientia/saper -- = boekenwijsheid
linguage -- = boekentaal
parola -- = boekenwoord


librettista sub

1 librettist, schrijver van libretto's, operatekstschrijver


libretto sub

1 MUSICA libretto, operatekst, tekstboekje
2 boekje
-- de conto = bankboekje
-- de ballo = balboekje
-- de instruction = handleiding
-- de giro = giroboekje


libriforme adj

1 BOTANICA floëemvormig


+ librium sub

1 PHARMACOLOGIA librium
prender -- = librium slikken


libro sub

1 boek
-- de cheques (E) = chequeboek
-- telephonic = telefoonboek
-- de cocina = kookboek
-- de imagines = plaatjesboek, prentenboek
-- de consultation = naslagwerk
RELIGION -- de horas = getijdenboek
-- de tasca = pocketboek
-- de cassa = kasboek
-- scholar = schoolboek
-- de studio = studieboek
-- de arte = kunstboek
-- pro pueras = meisjesboek
-- pro pueros = jongensboek
-- de memoria = aantekenboek
-- de musica = muziekboek
-- de precarias = gebedenboek
-- de paga = loonlijst, betaalstaat
-- con copertura dur = gebonden boek
-- brochate = ingenaaid boek
-- blanc = witboek
-- nigre = zwartboek
--s de occasion = uitgeversrestanten
-- de secunde mano = tweede-handsboeken
-- favorite/preferite = lievelingsboek
le Libro del Libros = het Boek der Boeken
amator de --s = boekenliefhebber
tener le -- = boekhouden
tenitor de --s = boekhouder
armario de --s = boekenkast
lista de --s = boekenlijst
mercato de --s = boekenmarkt
venditor de --s = boekverkoper
vendita de --s = boekenverkoping
valor secundo le --s = boekwaarde
tresor de --s = boekenschat


Libya sub n pr

1 Libië


libyan adj

1 Libisch


libyano sub

1 Libiër


libyc adj

1 Libisch


licentia sub

1 vergunning, toestemming, toestemming, verlof, machtiging, consent
-- de nocte = nachtvergunning
conditiones de -- = licentievoorwaarden
peter -- = verlof/vergunning vragen
in -- = in licentie
fabricar un articulo in/sub -- = een artikel in/onder licentie vervaardigen
2 vergunning(sbewijs), consent, verlofbriefje, licentie
-- de importation = invoervergunning
-- de exportation = uitvoervergunning
-- de chassa {sj} major/minor = grote/kleine jachtakte
-- de radio = luistervergunning
-- de construction = bouwvergunning
-- pro le construction de = vergunning voor de aanleg van
-- de pisca = visvergunning
portator/tenitor de un -- = vergunninghouder
systema de --s = vergunningsstelsel
3 ongebondenheid, vrijheid
-- poetic = dichterlijke vrijheid
4 zedeloosheid, losbandigheid, uitspatting
5 UNIVERSTATE licentiaat, licentie


licentiamento sub

1 UNIVERSITATE toekenning van het licentiaatsdiploma
2 ontslag (van personeel), afdanking (van troepen)
littera de -- = ontslagbrief
-- collective = collectief ontslag
-- del servicio militar = ontslag uit de militaire dienst


licentiar v

1 vergunning verlenen, toestemming verlenen, machtigen
2 UNIVERSITATE verlenen van het licentiaatsdiploma
3 ontslaan, afdanken
-- obreros = arbeiders ontslaan
-- personal = personeel ontslaan
-- truppas = troepen afdanken
esser licentiate = ontslag krijgen


licentiato sub

1 licentiaatsgraad
2 bezitter van het licentiaatsdiploma, licentiaat


licentiose adj

1 losbandig, liederlijk, bandeloos, zedeloos
conducta/comportamento -- = liederlijk gedrag
libro -- = aanstootgevend boek
linguage -- = zedeloze taal


+ licentiositate sub

1 losbandigheid, liederlijkheid, bandeloosheid, zedeloosheid
un linguage de un -- revoltante = een taalgebruik met een stuitend liederlijk karakter


licet LATINO

1 licet, het is geoorloofd


lichen sub

1 BOTANICA korstmos
-- saxicole = steenmos
-- vesicular = huidmos
-- pulmonar = longmos
thallo de --es = loof van korstmossen
2 MEDICINA lichen (huidaandoening)


+ lichenificar v

1 lichenificeren


+ lichenification sub

1 lichenificatie


lichenoide adj

1 korstmosachtig


+ lichenologia sub

1 BOTANICA lichenologie, leer der korstmossen


lichenose adj

1 korstmosachtig
vegetation -- = korstmosachtige vegetatie


+ licitar v

1 JURIDIC (onverdeelbaar goed) veilen


+ licitation sub

1 JURIDIC veiling, verkoop bij opbod, licitatie
-- judiciari = gerechtelijke licitatie


licite adj

1 geoorloofd, veroorloofd, toegelaten, toegestaan, niet verboden (door wet of gevestigde

overheid)

medio -- = geoorloofd middel


lictor sub

1 ANTIQUITATE bijl(bundel)drager, lictor


+ lido sub

1 lido
le -- de Venetia = het lido van Venetië


+ Liechtenstein sub n pr

1 Liechtenstein


+ liechtensteinese adj

1 Liechtensteins


+ liechtensteinese sub

1 Liechtensteiner


lied (pl: lieder) sub GERMANO

1 lied


lienteria sub

1 MEDICINA buikloop, diarrhee


lienteric adj

1 van buikloop, lijdend aan diarrhee


lift sub ANGLESE

1 lift, hijstoestel
-- de perron = perronlift
capacitate del -- = liftcapaciteit
cavia del -- = liftschacht
cablo del -- = liftkabel
motor del -- = liftmotor


liga sub

1 (ver)bond, liga, coalitie
-- arabe = Arabische Liga
-- de consumitores = consumentenbond
-- offensive = offensief verbond
-- defensive = defensief verbond
-- touristic {oe} = toeristenbond
formar un -- = een verbond sluiten


ligamento sub

1 ANATOMIA ligament, bindweefselband
-- malleolar/de cavilia = enkelband
-- humeral = schouderband
-- articular = gewrichtsband
-- de rotula = kniepees
-- anular = ringband
-- suspensori del crystallino = lensband


ligamentose adj

1 ligamenteus (mbt gewrichtsbanden)


ligamine sub

1 band
-- materne/maternal = moederband
--s del sanguine = banden des bloeds
--s de amicitate stricte = nauwe vriendschapsbanden
trenchar {sj} tote le --s con su familia = alle banden met zijn familie doorsnijden


ligar v

1 binden, verbinden, samenbinden
-- le can al catena = de hond aan de ketting leggen
MUSICA -- duo notas = twee noten verbinden
-- le grano in garbas = graan aan schoven binden
2 binden
-- libros = boeken binden


+ ligase sub

1 BIOCHIMIA ligase


+ ligation sub

1 het (ver)binden, (ver)binding
-- transversal = dwarsverbinding


+ ligator sub

1 binder
-- de libros = boekbinder


+ ligatoria sub

1 binderij
-- de libros = boekbinderij


ligatura sub

1 het binden, het vastbinden, het samenbinden
2 het boekbinden
-- de libros = boekbinden
3 band (van boek)
-- de/in tela = linnen band
-- de luxo = prachtband
-- stampate = stempelband
designo de -- = bandtekening
4 las, verbinding
5 MEDICINA afbinding, onderbinding, ligatuur
6 TYPOGRAPHIA koppelletter, ligament, ligatuur
7 MUSICA koppelteken, ligatuur


+ ligaturar v

1 MEDICINA afbinden
-- le cordon umbilical = de navelstreng afbinden


+ lignage sub

1 houtwerk


+ lignator sub

1 houthakker


lignicole adj

1 ZOOLOGIA in hout levend


+ lignifere adj

1 houtdragend


lignificarse v

1 BOTANICA verhouten, houtig worden, houtachtig worden
cellula lignificate = verhoute cel
texitos lignificate = verhoute weefsels


lignification sub

1 BOTANICA verhouting


ligniforme adj

1 houtachtig


lignina sub

1 lignien, lignine, houtstof
papiro sin -- = houtvrij papier


lignite sub

1 MINERALOGIA bruinkool, ligniet
briquette (F) de -- = bruinkoolbriket
jacimento de -- = bruinkoolbedding
mina de -- = bruinkoolmijn/groeve
extraction/exploitation de -- = bruinkoolwinning
-- polite = git


+ lignitifere adj

1 bruinkoolhoudend


ligno sub

1 hout
-- contraplacate = triplex, multiplex
-- de mina = mijnhout
-- de pino = dennehout, vurehout
-- de nuce = notehout
-- fossilisate = kienhout
-- dur = hardhout
-- venose = generfd hout
-- a/de comburer = brandhout, kachelhout
-- laminate = gelamineerd/gelaagd hout
pecia de -- = stuk hout
gamba de -- = houten been
sculptura in -- = houtsculptuur
juncto/junctura de -- = houtverbinding
deposito de -- = houtstek
carbon de -- = houtskool
gas de -- = houtgas
gasogeno de carbon de -- = houtgasgenerator
foco de -- = houtvuur
residuos de -- = houtafval
gravure (F) de -- = houtsnede
pannello de fibra de -- = hardboard, houtvezelplaat
tegula de -- = dakspaan
revestimento de -- = lambrizering, paneelwerk
solo de -- = houten vloer
carga de -- = lading hout
commercio de -- = houthandel
commerciante/mercante/mercator de -- = houthandelaar, houtkoper
industria de -- = houtindustrie
colla a/pro -- = houtlijm
cisello pro -- = houtbeitel
fresa pro -- = houtfrees
mosaico in -- = houtmozaïek
relievo in -- = houtreliëf
pulpa/pasta de -- = houtpulp
clasma de -- = houtsplinter
papiro de -- = houtpapier
vinagre de -- = houtazijn
cellulosa de -- = houtcellulose
mercato de -- = houtmarkt
vite a/pro -- = houtschroef
broca a/pro -- = houtboor
lima a/pro -- = houtvijl
lana de -- = houtwol
serra a/de -- = houtzaag
bloco de -- = houtblok
incision in -- = houtsnede
scarpa de -- = klomp
pila de -- = houtmijt/stapel
verme de -- = houtworm
pulvere de -- = zaagsel
taliatura/retalios de -- = houtspanen, houtkrullen
taliar -- = hout hakken
taliator de -- = houthakker
serrator de -- = houtzager
MUSICA instrumentos de -- = houten blaasinstrumenten
construer in -- = van hout bouwen
serrar -- = hout zagen
illes es del mesme -- = zij zijn uit hetzelfde hout gesneden


+ lignocellulosa sub

1 houtcellulose


lignose adj

1 houthoudend, houtig, houtachtig
fibra -- = houtvezel
planta -- = houtige plant
texito -- = houtweefsel
papiro -- = houthoudend papier


+ lignositate sub

1 houtigheid, houtachtigheid, houthoudendheid


+ ligroina sub

1 CHIMIA ligroïne, petroleumether


+ ligula sub

1 BOTANICA etc., tongetje
2 BOTANICA lintbloem
3 ZOOLOGIA riemworm


+ ligulate adj

1 BOTANICA etc., tongvormig
2 BOTANICA lintvormig
flor -- = lintbloem
folio -- = lintvormig blad


+ liguliflores sub pl

1 BOTANICA lintbloemigen


+ ligulifolie adj

1 BOTANICA met tongvormige bladeren


+ liguliforme adj

1 BOTANICA lintbloemig, lintvormig
plantas -- = lintbloemigen
flor -- = lintvormige bloem
folio -- = lintvormig blad


+ ligulina sub

1 liguline


ligure adj

1 Ligurisch


ligure sub

1 Liguriër


Liguria sub n pr

1 Ligurië


ligustico sub

1 BOTANICA lavas, levisticum, maggiplant


ligustro sub

1 BOTANICA liguster
bacca de -- = ligusterbes
sepe/haga de -- = ligusterheg/haag


lilac sub

1 BOTANICA sering(enstruik), sering(enbloesem)
-- blanc = witte sering
odor de -- = seringengeur


lilac adj

1 lila, lichtblauw paars, mauve


+ lili(i)flor adj

1 BOTANICA met lelieachtige bloemen


liliaceas sub pl

1 BOTANICA liliaceae, leliefamilie


liliacee adj

1 lelieachtig


+ lilial adj

1 lelieblank, lelieachtig
le blancor -- = het leliewit


lilio sub

1 BOTANICA lelie
-- de aqua = waterlelie
-- bulbifere = oranjelelie
-- speciose = prachtlelie
-- tigrate = tijgerlelie
folio de -- = lelieblad
bulbo de -- = leliebol
quadro/quadrato de --s = leliënbed
campo de --s = leliënveld
le blancor de -- = het leliewit
blanc como un --, de un blancor de -- = lelieblank, leliewit


+ Lilliput sub n pr

1 Lilliput


+ lilliputian adj

1 lilliputachtig, dwergachtig, heel klein


+ lilliputiano sub

1 lilliputter, dwerg


lima (I) sub

1 lime-citroen
succo de -- = lime-citroensap


lima (II) sub

1 vijl
-- platte = platte vijl
-- rotunde = ronde vijl
-- punctate/punctute = puntvijl, spitsvijl
-- triangular = driekante vijl
manico de -- = vijleheft
-- bastarde = bastaardvijl
colpo de -- = vijlstreek
trenchar {sj} per le -- = doorvijlen
-- pro vitro = glasvijl
-- pro ligno = houtvijl
-- pro le/a ungulas = nagelvijl


+ limabile adj

1 wat kan worden gevijld


limace sub

1 ZOOLOGIA (naakte) slak
-- de mar = zeeslak
passo de -- = slakkegang
con le lentor del --s = met een slakkegangetje


limaciforme adj

1 met/in de vorm van een slak


+ liman sub

1 liman


+ limanda sub

1 ZOOLOGIA schar


limar v

1 vijlen, afvijlen, bijvijlen
-- un pecia de ferro = een stuk ijzer vijlen
-- su ungulas = zijn nagels vijlen
machina a/de -- = vijlmachine


limator sub

1 vijler


limatura sub

1 het vijlen
2 vijlsel
-- de cupro = kopervijlsel
-- de aciero = staalvijlsel
-- de stanno = tinvijlsel


+ limbic adj

1 ANATOMIA limbisch
systema -- = systema limbic


+ limbo sub

1 RELIGION voorgeborchte, voorportaal (van de hel)
2 BOTANICA bladschijf, limbus
summitate del -- = bladtop
3 in graden verdeelde rand van meetinstrument
4 ASTRONOMIA buitenrand van hemellichaam


+ limerick sub ANGLESE

1 limerick


+ limes sub

1 HISTORIA limes, mark, grensgewest


+ limetta sub

1 vijltje


+ limicole adj

1 ZOOLOGIA limicool (in slijk levend)


+ limiforme adj

1 BOTANICA op een vijl gelijkend


+ liminal adj

1 PHYSIOLOGIA PSYCHOLOGIA grens..., drempel...
stimulation -- = prikkeldrempel
valor -- = drempelwaarde


liminar adj

1 grens..., drempel... (anque PSYCHOLOGIA)
phenomenos -- = grensverschijnselen
2 aan het begin van een boek geplaatst, inleidend (van boek/rede/debat), begin...
declaration -- = verklaring vooraf
epistola -- = voorrede in briefvorm
pagina -- = respectblad


limine sub

1 drempel
-- de audibilitate = gehoordrempel, hoorbaarheidsdrempel
-- de irritation = irritatiegrens
-- electoral = kiesdrempel
precio -- = drempelprijs


limitabile adj

1 limiteerbaar, begrensbaar, beperkbaar, te beperken


+ limitabilitate sub

1 begrensbaarheid, beperkbaarheid
-- de un derecto = beperktheid van een recht


limitar adj

1 begrenzend, beperkend
data -- = tijdslimiet, deadline, uiterste (lever)datum


limitar v

1 beperken, inperken, begrenzen, limiteren
-- le espensas/dispensas = de uitgaven beperken
io me limitara a dicer que = laat ik volstaan met te zeggen dat


limitate adj

1 beperkt, begrensd
spirito -- = beperkte geest
credito -- = beperkt krediet
selection -- = beperkte keuze
responsabilitates -- = beperkte verantwoordelijkheden
possibilitates de vendita -- = beperkte afzetmogelijkheden
in mesura -- = in beperkte mate


limitation sub

1 beperking, afbakening, begrenzing
-- del nascentias/del prole = geboortenbeperking
-- del velocitate = snelheidsbeperking, snelheidsbegrenzing
-- del libertate = vrijheidsbeperking
-- del precios = prijsbeheersing
sin -- de tempore = zonder tijdsbeperking


limitative adj

1 beperkend, grensbepalend, limitatief
enumeration -- = limitatieve opsomming
clausula -- = limitatieve clausule
disposition/regulation -- = limitatief voorschrift


+ limitator sub

1 begrenzer, beperker
-- de velocitate = snelheidsbegrenzer


limite sub

1 grens, grensscheiding, limiet (anque MATHEMATICA), beperking, grenslijn
-- de etate = leeftijdsgrens
-- salarial = inkomensgrens, loongrens
passar le --s de = de grenzen overschrijden van
transpassar/exceder tote le --s = alle perken te buiten gaan
esser al -- de su fortias = aan het eind van zijn krachten zijn
fixar/imponer un -- = een limiet stellen
cognoscer su --s = zijn grenzen kennen
restar/remaner intra le --s = binnen de perken blijven
sin --s = grenzeloos, onbegrensd, onbeperkt
velocitate -- = maximumsnelheid
zona -- = grenszone/gebied
caso -- = grensgeval
precio -- = limietprijs, uiterste prijs
data -- = deadline
data -- de vendita = uiterste verkoopdatum
-- del boscos/del (zona del) arbores/del vegetation arborescente/del vegetation arboree = boomgrens
-- de etate = leeftijdsgrens
-- de audibilitate = gehoorgrens
-- de gelo = vorstgrens
-- del nives = sneeuwgrens
-- inferior = ondergrens
-- superior = bovengrens
inter certe --s = tussen zekere grenzen
il ha un -- pro toto, toto ha su --s/un -- = alles heeft zijn grenzen


limitrophe adj

1 aangrenzend, grens...
paises -- = aangrenzende landen
stato -- = randstaat
fluvio -- = grensrivier
rivo -- = grensbeek
provincia -- = grensprovincie
communa -- = randgemeente
populo -- = grensvolk
-- de = vlakbij


+ limivore adj

1 BIOLOGIA slijketend


+ limnanthemo sub

1 BOTANICA watergentiaan


+ limnea sub

1 ZOOLOGIA poelslak


+ limnimetric v

1 scala -- = peilschaal


+ limnimetro sub

1 peilschaal
zero del -- = peilschaalnulpunt
observation del -- = peilschaalwaarneming


+ limnivore sub

1 ZOOLOGIA limnivoor, modderetend


+ limnologia sub

1 limnologie


+ limnologic adj

1 limnologisch
recercas -- = limnologische onderzoekingen


+ limnologista sub

1 limnoloog


+ limnologo sub

1 limnoloog


+ limnophile adj

1 BOTANICA stilstaand water beminnend, in stilstaand water groeiend


+ limnoplancton sub

1 zoetwaterplankton, limnoplankton


+ limo sub

1 slijk, modder
deposito de -- = slijk/slibneerslag
-- biologic = biologisch slijk
Deo formava le homine del -- del terra = God vormde de mens uit het slijk der aarde (Bijbel)


limon sub

1 limoen, citroen
bitter al -- = citroenbitter
essentia de -- = citroenolie, citroenessence
gusto/sapor de -- = citroensmaak
aqua al -- = citroenwater
raspa de -- = citroenrasp


limonada sub

1 limonade
-- gasose = prikkellimonade


limonadero sub

1 limonadeverkoper


limoniero sub

1 limoenboom


+ limonio sub

1 BOTANICA
-- vulgar = lamsoor


+ limonite sub

1 MINERALOGIA limoniet, bruinijzersteen, ijzeroer


+ limosa sub

1 ZOOLOGIA grutto


+ limose adj

1 slijkerig, modderig
fundo -- = modderige bodem
aqua -- = modderwater
2 op slijk groeiend (plant)


+ limosella sub

1 BOTANICA slijkgroen


+ limositate sub

1 slijkerigheid, modderigheid
-- del aqua = modderigheid van het water


limousine sub FRANCESE

1 limousine


limpide adj

1 glashelder, kristalhelder, klaar
vitro -- = helder glas
aqua -- = helder water
celo -- = heldere lucht
stilo -- = heldere stijl
reguardo -- = heldere blik


limpiditate sub

1 helderheid, klaarheid
le -- del aqua = de helderheid van water
un petra preciose de grande -- = een edelsteen van grote helderheid


+ limulo sub

1 ZOOLOGIA molukkenkreeft


+ linaceas sub pl

1 BOTANICA linaceae, linaceeën, vlasfamilie


+ linacee adj

1 BOTANICA vlasachtig


+ linaria sub

1 BOTANICA vlasleeuwebek
-- pallide = bleke leeuwebek
-- bipartite = gespleten leeuwebek


linea sub

1 lijn, streep
-- recte = rechte lijn
in -- recte = in rechte lijn, hemelsbreed
-- de demarcation = demarcatielijn
-- transversal = dwarslijn/streep
-- lateral = zijlijn
-- median = middenlijn
-- de fundo = achterlijn
-- ascendente = opgaande lijn
-- descendente = neergaande lijn
-- de arresto/de stop = stopstreep
--s parallel = evenwijdige lijnen
-- secante/de intersection = snijlijn
-- auxiliar = hulplijn
-- perpendicular/vertical = loodlijn
-- intermediari = tussenlijn
-- axial = aslijn
-- separative = scheidslijn, scheidingslijn
-- de goal (A) = doellijn
-- solstitial = solstitiale lijn
-- nodal = knooplijn
-- del mano = handlijn
GEOLOGIA -- de fallia = breuklijn
SPORT -- de arrivata = aankomstlijn, finish
NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES -- de aqua = waterlijn
GEOGRAPHIA -- divisori de aquas = waterscheiding
MATHEMATICA
-- de altura/altor = hoogtelijn
GEOGRAPHIA -- isohypse = hoogtelijn
PHYSICA -- de fortia = krachtlijn
-- aerodynamic = stroomlijn
-- undulate/undulose = golflijn

-- angulose = hoekige lijn
traciar un -- = een lijn trekken
prolongar/continuar un -- = een lijn verlengen
prolongamento de un -- = verlengde van een lijn
sequer le mesme -- = dezelfde lijn volgen
spectro de --s = lijnenspectrum
joco de --s = lijnenspel
2 koord, touw, lijn
3 lijn, verbinding, communicatie
nave de -- = lijnboot/schip
-- de tramvia = tramlijn/route
-- de (auto)bus = buslijn
-- ferroviari/de ferrovia = spoorlijn
-- maritime = scheepvaartlijn, scheepvaartverbinding
navigation de -- = lijnvaart
-- aeree = luchtlijn/verbinding
prender -- 15 = lijn 15 nemen
volo de -- = lijnvlucht
avion de -- = lijnvliegtuig/toestel
rete de --s = lijnennet
-- telegraphic = telegraaflijn
-- telephonic = telefoonlijn
servicio de -- = lijndienst
-- serpentin = kronkel(lijn), krabbel
4 regel
saltar un -- = een regel overslaan
leger inter le --s = tussen de regels lezen
5 vissnoer
piscar al -- = hengelen
6 houding, lijn, richtlijn
-- de conducta/de comportamento = gedragslijn
-- de pensatas/de pensamentos = gedachtengang
le grande --s de un plano = de grote lijnen van een plan
politico del -- dur = politicus van de harde lijn
il manca un -- clar = daar zit geen lijn in
7 rij, gevechtslijn, linie
esser in -- = (aan het front) opgesteld staan
truppas de -- = linietroepen
-- de fronte = frontlijn
-- defensive = verdedigingslinie
-- de battalia/de combatto = gevechtslinie
-- Maginot = Maginotlinie
-- Grebbe = Grebbelinie
-- del aquas = waterlinie
8GEOGRAPHIA linie, evenaar, equator
-- equinoctial = evenaar


lineage sub

1 afkomst, geslacht
-- human = menselijk geslacht


lineal adj

1 de lijnen betreffend, lijn...
succession -- = erfopvolging in rechte lijn


lineamento sub

1 (gelaats)trek
un visage de --s delicate = een fijnbesneden gezicht


linear adj

1 lineair, lijn...
MATHEMATICA equation -- = lineaire vergelijking
MATHEMATICA function -- = lineaire functie
PHYSICA resistentia -- = lineaire weerstand
PHYSICA coefficiente de dilatation -- = lineaire uitzettingscoëfficiënt
distortion/distorsion -- = lineaire vervorming
perspectiva -- = lijnperspectief
discurso -- = rechtlijnig betoog
mesura -- = lengtemaat
designo -- = lijntekening, het lijntekenen
movimento -- = rechtlijnige beweging
rationamento/discurso -- = rechtlijnig redenering/betoog


linear v

1 liniëren, lijnen trekken op
-- papiro = papier liniëren


linea recta adv LATINO

1 rechtstreeks


+ lineariflor adj

1 BOTANICA met lijnvormige bloemen


+ linearifolie adj

1 BOTANICA met lijnvormige bladeren


+ linearilabie adj

1 BOTANICA met lijnvormige lip(pen)


+ linearipetale adj

1 BOTANICA met lijnvormige kroonbladen


+ linearisation sub

1 linearisation


+ linearitate sub

1 lineariteit, rechtlijnigheid
MATHEMATICA
-- de un equation = lineariteit van een vergelijking


lineetta {ne-etta}sub

1 lijntje, streepje


+ lineic adj

1 lineïek


+ lingerie sub FRANCESE

1 lingerie
magazin de -- = lingeriewinkel/zaak
section/departimento del -- = lingerieafdeling


lingoto sub

1 baar, lingot
-- de auro = baar goud
-- de plumbo = loodstaaf
ferro in --s = piekijzer
stanno in --s = tin in blokken
2 TYPOGRAPHIA holwit, formaatwit


lingua sub

1 tong (anque ANATOMIA)
-- saburral/saburrose = beslagen tong
frenulo/brida del -- = tongriem
-- de bove = ossetong
salsicia de -- de bove = tongworst
-- glaciari = gletsjertong
-- in spiral = roltong
-- bifide = gespleten tong
BIBLIA --s de foco = vurige tongen
-- de terra = landtong
le parola jace super mi -- = het woord ligt me op de tong
monstrar/tirar le -- a un persona = iemand de tong uitsteken
puncta del -- = tongpunt
inflammation del -- = tongontsteking
BOTANICA -- de can = hondsroos
2 taal
-- matre = stamtaal
-- materne/maternal = moedertaal
-- morte = dode taal
-- vive/vivente = levende taal
-- estranier = vreemde taal
-- analytic = analytische taal
-- synthetic = synthetische taal
-- a tono = toontaal
--s classic = klassieke talen
--s moderne = moderne talen
--s indoeuropee = Indo-Europese talen
--s germanic = Germaanse talen
--s caucasian = Kaukasische talen
-- fonte = brontaal
-- primitive = oertaal, grondtaal
-- scripte = geschreven taal
-- mixte = mengtaal
-- parlate/oral = gesproken taal
-- nederlandese = Nederlandse taal, Nederlands
-- de cultura = cultuurtaal
-- popular = volkstaal
-- del pais = landstaal
-- universal = universele taal
-- mundial = wereldtaal
-- auxiliar = hulptaal
-- vehicular = voertaal
-- franc = lingua franca
de/in tres --s = drietalig
sentimento del -- = taalgevoel
professor de --(s) = taalleraar
cognoscentias/cognoscimentos de un --/de --s = taalkennis
manual de -- = taalboek
exercitio de -- = taaloefening
curso de -- = taalcursus
inseniamento de --s/de un -- = taalonderwijs
tresor de un -- = taalschat
puressa del -- = taalzuiverheid
gruppo de --s = taalgroep
studio de un --/de --s = taalstudie
parentato de --s = taalverwantschap
acquisition de un -- = taalverwerving
rivalitate de --s = taalstrijd


+ linguafranca sub

1 lingua franca


linguage sub

1 taal, taalgebruik
-- familial = omgangstaal/usual
-- popular = gemeenzaam taalgebruik
-- technic = technische taal, technisch taalgebruik
-- administrative = administratief taalgebruik
-- commercial = handelstaal
-- libresc = boekentaal
-- biblic = bijbeltaal
-- mimic/de gestos = gebarentaal
-- corporal/corporee/del corpore = lichaamstaal
-- expressive = expressief taalgebruik
-- discursive = discursief taalgebruik
-- del passion = taal van de hartstocht
-- del amor = taal van de liefde
-- del flores = taal der bloemen
-- del apes = taal der bijen
-- cifrate = geheimtaal
-- binari = computertaal
-- de jornal = krantetaal
-- de programmation = programmeertaal
-- algorithmic = algoritmische taal
-- infantin/infantil/del infante = kindertaal
-- corrupte = koeterwaals
-- diplomatic = diplomatentaal
-- cynegetic/de chassatores = jagerstaal
-- floride = bloemrijke taal
-- figurative = beeldspraak
-- exuberante = exuberant taalgebruik
-- contemporanee = hedendaags taalgebruik
-- vulgar/grossier = ruwe taal
-- incorrecte/erronee = verkeerd taalgebruik
forma de -- = taalvorm
virtuose de -- = taalvirtuoos
corruption/deterioration del -- = taalbederf
corruptor del -- = taalbederver


lingual adj

1 tong..., linguaal
musculos -- = tongspieren
frenulo -- = tongriem
littera -- = tongletter
sono -- = tongklank
consonante -- = tongmedeklinker
arteria -- = tongslagader
tumor -- = tonggezwel
cancere -- = tongkanker
sarcoma -- = tonguitwas
nervo -- = tongzenuw
papilla -- = tongpapil
glandula -- = tongklier
vena -- = tongader
osso -- = tongbeen
2 taal..., talig, taalkundig


+ linguatula sub

1 ZOOLOGIA tongworm


linguetta sub

1 tong(etje), lip(je), stukje
-- de un tubo de organo = tong van een orgelpijp
-- de un calceo/scarpa = tong van een schoen


+ linguifolie adj

1 BOTANICA met tongvormige bladeren


+ linguiforme adj

1 tongvormig
folios -- = tongvormige bladeren


linguista sub

1 taalkundige, linguïst


linguistic adj

1 taal..., taalkundig, linguïstisch
mappa/atlas -- = taalatlas
frontiera -- = taalgrens
region/territorio -- = taalgebied
barriera -- = taalbarrière
gruppo -- = taalgroep
familia -- = taalfamilie
communitate -- = taalgemeenschap
question -- = taalkwestie
tresor -- = taalschat
querela -- = taalstrijd
forma -- = taalvorm
phenomeno -- = taalverschijnsel
differentia -- = taalverschil
lege -- = taalwet
elemento -- = taalelement
evolution -- = taalontwikkeling/evolutie
instincto/sentimento -- = taalgevoel
congresso -- = taalcongres
exercitio -- = taaloefening
cognoscentia/cognoscimento -- = taalkennis
conscientia -- = taalbewustzijn
error -- = taalfout
comportamento -- = taalgedrag
particularismo -- = taalparticularisme
politica -- = taalpolitiek/beleid
typologia -- = taaltypologie
sociologia -- = taalsociologie
laboratorio -- = talenpracticum
movimento -- = taalbeweging
competentia -- = taalcompetentie
consiliero -- = taalconsulent
insula -- = taaleiland
expansion -- = taalexpansie
evolution -- = taalevolutie
factor -- = taalfactor
usator -- = taalgebruiker
function -- = taalfunctie
minoritate -- = taalminderheid
norma -- = taalnorm
monumento -- = taalmonument
studio -- = taalstudie
systema -- = taalsysteem
variante -- = taalvariant
impovrimento -- = taalverarming
acquisition -- = taalverwerving
innobilimento -- = taalveredeling
inricchimento -- = taalverrijking
affinitate -- = taalverwantschap
talento -- = talenaanleg, talenknobbel
le conflicto -- in Belgio/Belgica = de taalstrijd in België


linguistica sub

1 taalkunde, taalwetenschap, linguïstiek
-- normative = normatieve taalkunde
-- applicate = toegepaste taalkunde
-- descriptive = beschrijvende taalkunde
-- comparative = vergelijkende taalkunde
-- historic = historische taalkunde
-- diachronic = diachronische taalkunde
-- synchronic = synchronische taalkunde
-- general = algemene taalwetenschap
-- functional = functionele taalkunde
-- generative = generatieve taalkunde
-- structural = structurele taalkunde


+ linguohistoric adj

1 taalhistorisch


+ linicole adj

1 tussen vlas groeiend (plant)


+ linicultura sub

1 vlasbouw, vlasteelt


+ liniera sub

1 vlasakker, vlasaard


linimento sub

1 smeersel, wrijfmiddel


+ linina sub

1 BIOLOGIA linine, achromatine


linir v

1 insmeren


+ links sub ANGLESE

1 SPORT golfterrein, golfbaan, (golf)links


+ linnea sub

1 BOTANICA linnaeusklokje


lino sub

1 BOTANICA vlas
cultura de -- = vlascultuur/teelt
fibra de -- = vlasvezel
farina de -- = lijnmeel
oleo de -- = lijnolie
torta de -- = lijnkoek
grana/semine de -- = lijnzaad
residuos de -- = vlasafval
filatura/filanderia de -- = vlasspinnerij
mercato de -- = vlasmarkt
rastrello de -- = vlasrepel/hekel
campo de -- = vlasakker, vlasaard
region del -- = vlasstreek
filo de -- = vlasdraad
cultivar -- = vlas verbouwen/telen
cultor/cultivator de -- = vlasteler
seminar -- = vlas zaaien
seminator de -- = vlaszaaier
recoltar -- = vlastrekken
recoltator de -- = vlastrekker
macerar -- = vlas roten
maceration de -- = roting van vlas
macerator de -- = vlasroter
commercio de -- = vlashandel
commerciante de -- = vlashandelaar
2 linnen, linnengoed
industria de -- = linnenindustrie
texitor de -- = linnenwever
camera de -- = linnenkamer
papiro de -- = linnenpapier
pressa de -- = linnenpers
pannello de -- = linnen doek, linnen lap
tela de -- = vlaslinnen
tincturero/tinctor de -- = linnenverver
tinctureria de -- = linnenververij
-- natural = naturel linnen
-- de hotel (F) = hotellinnen
-- a calandrar = mangelgoed
amidar le -- = het linnen stijven


+ linoleic adj

1 linol...
acido -- = linolzuur


linoleum sub

1 linoleum, kurkzeil
gravure (F) super -- = linoleumsnede/druk
fabrica de -- = linoleumfabriek
fabrication de -- = linoleumfabricage
industria de -- = linoleumindustrie


+ linon sub

1 linon (soort weefsel), lawn


+ linotto sub

1 ZOOLOGIA kneu


linotypia sub

1 TYPOGRAPHIA linotypie


linotypista sub

1 TYPOGRAPHIA linotypist


linotypo sub

1 TYPOGRAPHIA regelzetmachine, linotype(machine)


+ linsang sub

1 ZOOLOGIA linsang (soort genetkat)


+ lintel sub

1 ARTE DE CONSTRUER latei(balk)


+ liparite sub

1 lipariet


+ lipase sub

1 BIOCHIMIA lipase
-- pancreatic = darmwandlipase, pancreaslipase


+ lipectomia sub

1 MEDICINA verwijdering van overtollig vet


+ lipemia sub

1 MEDICINA lipemie, aanwezigheid van vet in het bloed


+ lipide sub

1 BIOCHIMIA vetstof, lipide
--s de reserva = reservevetstoffen
--s alimentari = spijsvetstoffen, spijsvetten
--s cellular = cellipiden
metabolismo del --s = vethuishouding


+ lipidic adj

1 BIOCHIMIA vetachtig, vettig
reserva -- = vetreserve


+ lipochromo sub

1 BIOCHIMIA lipochroom


+ lipocyto sub

1 BIOLOGIA vetcel


+ lipogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA vetvorming


+ lipogramma sub

1 lipogram


+ lipogrammatic adj

1 lipogrammatisch


+ lipoide adj

1 BIOCHIMIA vetachtig, vettig, lipoïde


+ lipoide sub

1 BIOCHIMIA lipoïde


+ lipolyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA vetafbraak, lipolyse


+ lipoma sub

1 MEDICINA vetgezwel, lipoom, lipoma


+ lipomatose (-osis) sub

1 MEDICINA vetzucht


+ lipophile adj

1 CHIMIA vetabsorberend, lipofiel


+ lipoproteina sub

1 CHIMIA, BIOLOGIA lipoproteïne


+ liposarcoma sub

1 MEDICINA liposarcoom, liposarcoma


+ liposolubile adj

1 CHIMIA in vet oplosbaar


+ liposuction sub

1 MEDICINA liposuctie


+ lipothymia sub

1 MEDICINA eerste graad van bewustzijnsverlies, appelflauwte


+ lipotrope adj

1 lipotroop


+ lipovaccin sub

1 PHARMACIA lipovaccino


liquefacer v

1 vloeibaar maken (vast lichaam, gas)
-- un gas per compression = een gas vloeibaar maken door samenpersing
-- oxygeno = zuurstof vloeibaar maken
-- metallos = metalen smelten
le calor liqueface le nive = de warmte doet de sneeuw smelten


liquefactibile adj

1 verdichtbaar, condenseerbaar, vatbaar voor vloeibaarmaking


liquefaction sub

1 vloeibaarmaking, vloeibaarwording, verdichting, condensatie
-- de un gas = vloeibaarmaking van een gas


liquefactive adj

1 vloeibaarmakend, verdichtend, condenserend


+ liquescente adj

1 vloeibaar wordend, vervloeiend
2 smeltgevoelig, snel smeltend


liquescer v

1 vloeibaar worden, vervloeien


liquida sub

1 PHONETICA vloeiende medeklinker, liquida


liquidabile adj

1 wat vloeibaar gemaakt kan worden
2 vatbaar voor liquidatie


+ liquidambar sub

1 BOTANICA amberboom, liquidambar
balsamo de -- = amberbalsem


liquidar v

1 vloeibaar maken
2 COMMERCIO liquideren, uitverkopen, opruimen
3 uit de weg ruimen, om zeep helpen, liquideren
4 liquideren, afwikkelen, opheffen, afrekenen, verrekenen
-- un debita = een schuld afdoen
-- un fallimento = een faillissement afwikkelen
-- un succession = een nalatenschap afwikkelen
-- un societate/compania = een maatschappij opheffen
-- contos con un persona = met iemand afrekenen


liquidation sub

1 vloeibaarmaking, vloeibaarwording
2 COMMERCIO uitverkoop, opruiming
-- total (del stock {e}) (A) = totale uitverkoop
vendita de -- = opheffingsuitverkoop
articulo de -- = opruimingsartikel
offerta de -- = opruimingsaanbieding
precio de -- = opruimingsprijs
cassa de -- = liquidatiekas
profito/beneficio de -- = liquidatiewinst
problemas de -- = liquidatiemoeilijkheden
3 het oplossen (van conflict), het uit de weg ruimen (van personen)
4 liquidatie, afwikkeling, opheffing, afrekening, verrekening
-- de un fallimento = afwikkeling van een faillissement
-- de un succession = afwikkeling van een nalatenschap


liquidator sub

1 iemand die of iets dat iets vloeibaar maakt
2 JURIDIC liquidator, liquidateur, beheerder, curator


liquide adj

1 vloeibaar
alimentos/nutrimento -- = vloeibaar voedsel
multo -- = dunvloeibaar
sapon -- = vloeibare zeep
gas -- = vloeibaar gas
stercore -- = gier
stato -- = vloeibare (aggregatie)toestand
nitrogeno -- = vloeibare stikstof
corrector -- = correctielak
2 FINANCIAS vlottend, liquide, gereed
moneta -- = contant geld
activo -- = liquide middelen
3 PHONETICA
consonante -- = vloeiende medeklinker, liquida


liquiditate sub

1 vloeibaarheid, vloeibare toestand
2 FINANCIAS liquiditeit (directe opeisbaarheid van schulden)
reserva de -- = liquiditeitsreserve
manco de -- = illiquiditeit


liquido sub

1 vloeistof, vocht
-- antigelo = antivries(middel)
-- refrigerante = koelvloeistof, koelmiddel
-- correctori = correctielak
-- amniotic = vruchtwater
-- intercellular = intercellulair vocht
-- de injection = injectievloeistof
gutta de -- = vloeistofdruppel
film (A) de -- = vloeistoffilm
refrigeration per -- = vloeistofkoeling
columna/colonna de -- = vloeistofkolom/zuil
strato de -- = vloeistoflaag
percentage de -- = vloeistofgehalte
mixtura de --s = vloeistofmengsel
superficie del -- = vloeistofoppervlak/spiegel
2 FINANCIAS contant geld


liquiritia sub

1 BOTANICA zoethoutplant
2 PHARMACIA zoethout, drop
barra/baston de -- = pijp drop
succo de -- = zoethoutsap
extracto de -- = zoethoutextract
tisana/infusion/aqua al -- = zoethoutwater, dropwater
-- al sal ammoniac = salmiakdrop
-- al anis (F) = anijsdrop
-- al lauriero = laurierdrop
-- in forma de lacetto = veterdrop


liquor sub

1 vloeistof, vocht
MEDICINA -- cerebrospinal = liquor
2 alcoholische drank, sterke drank
magazin de vinos e de --es = slijterij
mercante de vinos e de --es = slijter
tonic con -- = tonic met een tik
3 likeur
-- al ceresias = kersenlikeur
chocolate {sj}/bonbon al -- = likeurbonbon
distilleria/fabrica de --es = likeurstokerij
fabricante de --es = likeurstoker
vino de -- = likeurwijn
carrafa de -- = likeurkaraf
servicio de -- = likeurstel


liquorista sub

1 likeurstoker, distilleerder
2 likeurverkoper, drankverkoper, slijter


liquorose adj

1 likeurachtig, likeur...
vinos -- = likeurwijnen


lira (pl : lire) sub ITALIANO

1 lire


+ liriodendro sub

1 BOTANICA tulpeboom


lis sub

1 HERAL
flor de -- = fleur-de-lis


Lisbona sub n pr

1 Lissabon


lisiamento sub

1 het gladstrijken, het vlak maken, het effen maken, het polijsten, het glanzen


lisiar v

1 gladstrijken, vlak maken, effen maken, uitdeuken, polijsten, glanzen
-- con un pectine = gladkammen
-- le junctos de un muro = de voegen van een muur inwerken


lisiator sub

1 iemand die gladstrijkt/polijst/glanst, glanzer, polijster, gladstrijker, likker
2 glansmachine, gladmachine, gladhout, likhout, polijstijzer


lisie adj

1 glad, gestreken, gepolijst, glanzend
fronte -- = glad voorhoofd
pelle -- = zachte/gladde huid
petra -- = gladde steen
villuto -- = effen fluweel
a/de pilo -- = gladharig
anello -- de auro = gladde gouden ring
pneu(matico) -- = band zonder profiel, gladde band
-- como un speculo = spiegelglad


lista sub

1 zelfkant (van textiel), boord
2 strook, band, reep (van textiel/papier, etc.)
-- de base = plint
-- de ferro = bandijzer
-- de bosco = bosrand
3 gekleurde streep (op stoffen)
4 lijst, staat
-- de presentia = presentielijst
-- electoral = verkiezingslijst
-- de candidatos = kandidatenlijst
-- de passageros {zj} = passagierslijst
-- de mortos = dodenlijst
-- de vinos = wijnkaart
-- de salarios = loonlijst
-- nigre = zwarte lijst
-- del revindicationes = eisenpakket
-- civil = civiele lijst, inkomen van het staatshoofd
-- de attender = wachtlijst
inscriber un persona in un -- = iemand op een lijst zetten
rader un persona de un -- = iemand van een lijst schrappen
su nomine aperi le -- = zijn naam staat bovenaan de lijst
5 COMPUTATOR lijst


+ listage sub

1 (computer)uitdraai


listar v

1 op een lijst zetten
2 COMPUTATOR lijsten


+ listel sub

1 ARTE DE CONSTRUER etc., smalle lijst, lijstje


+ listera sub

1 BOTANICA keverorchis


litania sub

1 CATHOLICISMO litanie
recitar un -- = een litanie bidden
FIGURATE un -- de planctos - een litanie van klachten


+ litanic adj

1 vam/mbt de litanie


lite sub

1 strijd, twist
entrar in -- contra un persona = met iemand in het strijdperk treden, met iemand een debat aangaan
io non vole immiscer me in vostre --s familiar = ik wil me niet men-gen in jullie familietwisten
2 JURIDIC proces, rechtszaak


lithargyro sub

1 CHIMIA loodglit, goudglit, zilverglit, loodoxyde, massicot, lythargyrum


+ lithiasic adj

1 MEDICINA steen(vormings)...
affection -- = steenziekte


+ lithiasis sub

1 MEDICINA steenvorming, steenziekte, lithiasis
-- biliari = galsteenvorming
-- renal = niersteenvorming
-- vesical/urinari = blaassteenvorming


lithic adj

1 stenen, steen...
utensiles -- = stenen werktuigen
industria -- del homines del prehistoria = steenbewerking van de mensen uit de prehistorie
2 CHIMIA acido -- = urinezuur, piszuur


+ lithinifere adj

1 CHIMIA lithiumhoudend


lithium sub

1 CHIMIA lithium
composito de -- = lithiumverbinding
oxydo de -- = lithiumoxyde
pila de -- = lithiumbatterij


+ lithochromia sub

1 lithochromie


+ lithogene adj

1 lithogeen, steenvormend
processo -- = lithogeen proces


+ lithogenese (-esis) sub

1 lithogenese, steenvorming


lithographia sub

1 steendruk(kunst), lithografie
-- in relievo = diepdruk
PHYSICA -- laser (A) = laserlithografie
2 litho(grafie), steendrukprent
3 steendrukkerij (werkplaats)


lithographiar v

1 steendrukken, lithograferen


lithographic adj

1 steendruk..., lithografisch
petra -- = lithografische steen
pressa -- = steendrukpers
tinta -- = lakinkt
reproduction -- = litho-grafische reproduktie


lithographo sub

1 steendrukker, lithograaf


lithoide adj

1 steenachtig, stenig
minerales -- = steenachtige mineralen


+ litholatria sub

1 steenverering


+ lithologia sub

1 lithologie, steenkunde, studie van de gesteenten


+ lithologic adj

1 lithologisch
carta/mappa -- = lithologische kaart
recercas -- = lihologische onderzoekingen


+ lithologo sub

1 litholoog, steenkenner


+ lithophaga sub

1 ZOOLOGIA steeneter


+ lithophage adj

1 ZOOLOGIA steenetend, steenaantastend
mollusco -- = boormossel


+ lithophania sub

1 lithofanie (tekening op doorschijnend plaatje porselein)


+ lithophile adj

1 BOTANICA op steenachtig terrein groeiend


+ lithophyto sub

1 BOTANICA lithofyt, steenplant, rotsplant


+ lithopone sub

1 lit(h)opoon (soort witte verfstof)


+ lithoscopio sub

1 lithoscoop


+ lithospermo sub

1 BOTANICA parelzaad


lithosphera sub

1 GEOLOGIA steenschaal (van de aarde), (vaste) aardkorst, lithosfeer


+ lithostratigraphia sub

1 GEOLOGIA lithostratigrafie


+ lithostratigraphic adj

1 GEOLOGIA lithostratigrafisch


lithotomia sub

1 MEDICINA blaassteenoperatie, steensnijding, lithotomie


+ lithotomic adj

1 MEDICINA van/mbt lithotomie


+ lithotripsia sub

1 MEDICINA lithotripsie, steenverbrijzeling


+ lithotriptic adj

1 MEDICINA lithotriptisch


+ lithotriptor sub

1 MEDICINA lithotriptor, niersteenvergruizer


+ lithotrophe adj

1 lithotroof


+ lithotypographia sub

1 lithotypografie


litigante sub

1 iemand die een proces voert, procederende, litigant


litigar v

1 procederen, een proces voeren
partes litigante = procederende partijen
-- gratuitemente = kosteloos procederen
2 twisten, strijden


litigation sub

1 het procederen, rechtsstrijd


+ litigator sub

1 iemand die (geregeld) een proces voert


litigio sub

1 JURIDIC (rechts)geding
2 geschil
cosa/puncto de -- = geschilpunt
question de -- = strijdvraag
-- de frontiera = grensgeschil
arbitrar un -- = bemiddelen in een geschil
regular un -- = een geschil regelen/beslechten
ganiar le -- = het pleit winnen


litigiose adj

1 betwist, omstreden, waarover het geding loopt, dat aanleiding geeft tot een geschil
cosa/puncto -- = geschilpunt, twistpunt
question -- = strijdvraag
2 twistziek, gesteld op processen, litigieus
character -- = twistziek karakter
spirito -- = twistzucht


+ litigiositate sub

1 betwist/omstreden karakter
2 het gesteld zijn op processen


+ litispendentia sub

1 JURIDIC litispendentie


litoral adj

1 kust..., van de zeekust
zona -- = littorale zone, kustzone, neritische zone
erosion -- = kustafslag
montanias -- = kustgebergte
mar -- = randzee
defensa del -- = kustverdediging
ave -- = strandvogel
planta -- = littorale plant
fauna e flora -- = dieren- en plantenwereld van het kustgebied
alluviones/sedimentos/depositos -- = littorale afzettingen
stato -- = oeverstaat


litoral sub

1 kust, kuststreek
disveloppamento del -- = kustontwikkeling
le indentationes de un -- roccose = de insnijdingen van een rotsachtige kust


litore sub

1 kust
-- rectilinee = rechte kustlijn
naufragar al -- = stranden
naufragio al -- = stranding


litorina sub

1 ZOOLOGIA alikruik


+ litote sub

1 litotes (rhetorische figuur)


litro,l. sub

1 liter
precio per -- = literprijs
bottilia de un -- = literfles
latta de un -- = literblik
vitro de un -- = literglas
mesura de un -- = litermaat
duo --s de lacte = twee liter melk
tote un -- = een hele liter


littera sub

1 letter
-- minuscule = kleine letter
-- majuscule/capital = hoofdletter
-- initial = beginletter
-- final = eindletter
-- de impression = drukletter
-- italic/cursive = cursieve letter
-- umbrate = schaduwletter
-- ornamental = sierletter
--s del alphabeto = letters van het alfabet
remaner -- morte = een dode letter blijven
-- adhesive = plakletter
esser scribite in --s de auro = met gouden letters geschreven staan
esser scribite in --s de sanguine = met bloed geschreven staan
secundo le -- del lege = naar de letter van de wet
le -- e le spirito (del lege) = de letter en de geest (van de wet)
funditor de --s = lettergieter
funderia de --s = lettergieterij
combination de --s = lettercombinatie
interpretation al pede del -- = letterlijke interpretatie/opvatting
2 brief
-- amorose/de amor = liefdesbrief
-- per avion = luchtpostbrief
-- de licentiamento/de dimission = ontslagbrief
-- de introduction/de presentation = introductiebrief
-- de recommendation = aanbevelingsbrief
-- con valor indicate = brief met aangegeven waarde
-- commercial/mercantil/de affaires = handelsbrief
-- anonyme = anonieme brief
-- circular = rondschrijven, circulaire
-- pastoral = herderlijke brief
-- aperte = open brief
-- de credentia = geloofsbrief
-- de reclamation = bezwaarschrift
-- autographe = eigenhandig geschreven brief
-- expresse/urgente = expresbrief
excambio de --s = briefwisseling
FINANCIAS -- de cambio = wissel
papiro a/de --/pro --s = briefpapier
testa/capite de -- = briefhoofd
modello de -- = briefmodel
excambiar --s = corresponderen
scriber --s = brieven schrijven
inviar --s = brieven sturen
jectar --s in le cassa de --s = brieven op de bus doen
facer sequer un -- = een brief nasturen
postar --s = brieven posten
registrar/recommendar un -- = een brief aantekenen
-- registrate/recommendate = aangetekende brief
3--s = letteren, letterkunde, literatuur
homine de --s = letterkundige
le belle --s = de schone letteren
facultate de --s = letterenfaculteit
--s moderne = moderne letterkunde
--s classic = klassieke letteren


litteral adj

1 MATHEMATICA door letters uitgedrukt, letter...
notation -- = letternotatie
symbolos -- = lettersymbolen
2 letterlijk, woordelijk
senso -- = letterlijke betekenis
traduction -- = letterlijke vertaling
traducer litteralmente = letterlijk vertalen


litterari adj

1 literair, letterkundig
schola -- = literaire school/stroming
historia -- = literatuurgeschiedenis
scientia -- = literatuurwetenschap
lingua -- = literaire taal
mundo -- = literaire wereld
revista -- = literair tijdschrift
facultate -- = letterkundige faculteit
supplemento -- = letterkundig bijvoegsel
association/societate -- = letterkundig genootschap
valor -- de un obra = literaire waarde van een werk


+ litteraritate sub

1 literariteit


+ litterate adj

1 geletterd


+ litterato sub

1 geletterde, letterkundige, literator


+ litterator sub

1 literator


litteratura sub

1 literatuur, letterkunde
-- oral = mondelinge literatuur
-- contemporanee = hedendaagse letterkunde
-- de guerra = oorlogsliteratuur
-- mundial = wereldliteratuur
-- classic = klassieke literatuur
-- romantic = romantische literatuur
-- romanesc = romanliteratuur
historia del -- = literatuurgeschiedenis
historico del -- = literatuurhistoricus
scientia del -- = literatuurwetenschap
inseniamento del -- = letterkundeonderwijs
cognoscentia/cognoscimento del -- = literatuurkennis
cognoscitor del -- = literatuurkenner


+ littorella sub

1 BOTANICA strandbloem
-- uniflor = oeverkruid


lituan adj

1 Litouws, van/uit Litouwen


Lituania sub n pr

1 Litouwen


lituano sub

1 Litouwer
2 Litouws (taal)


liturgia sub

1 ECCLESIA liturgie
-- catholic = katholieke liturgie
-- oriental = oosterse liturgie
-- del mortos = dodenliturgie


liturgic adj

1 liturgisch
cantos -- = liturgische gezangen
calendario -- = liturgische kalender
drama -- = liturgisch drama
musica -- = kerkmuziek
anno -- = liturgisch jaar
vestimentos -- = liturgische gewaden
colores -- = liturgische kleuren


+ liturgiologia sub

1 liturgiologie


liturgista sub

1 kenner van de liturgie


+ lividastre adj

1 valig, blekig


livide adj

1 vaal, lijkbleek, doodsbleek, loodkleurig, zwart-grijs
-- de cholera/de ira = lijkbleek van woede
-- como un morto/cadavere = zo bleek als een lijk


lividitate sub

1 vaalheid, bleekheid, loodkleur, lijkkleur
-- cadaveric = lijkvlek


+ living sub ANGLESE

1 woonkamer, living


Livonia sub n pr

1 Lijfland


livonie adj

1 Lijflands


livonio sub

1 Lijflander


livor sub

1 vaalheid, bleekheid, loodkleur, lijkkleur
2 MEDICINA bleekheid


+ livrabile adj

1 leverbaar, te leveren
-- a domicilio = die/dat thuisbezorgd kan worden


livrar v

1 leveren, afleveren, bezorgen
-- a domicilio = thuis bezorgen
2 overgeven, overleveren, uitleveren
-- un persona al policia/al justitia = iemand aan de politie/aan het gerecht overleveren


livration sub

1 het leveren, levering, leverantie, het afleveren, aflevering
precio de -- = leveringsprijs
termino de -- = leveringstermijn
data de -- = leveringsdatum
contracto de -- = leveringscontract
conditiones de = leveringscondities/voorwaarden
porto de -- = leveringshaven
obligation de -- = leveringsplicht
mense de = leveringsmaand
2 het overleveren, overgave, het overleveren, overlevering, het uitleveren, uitlevering


livrator sub

1 bezorger
-- de jornales = krantenbezorger, krantenjongen


livrea sub

1 livrei
portero in -- = portier in livrei


+ lixivia sub

1 CHIMIA loog
cupa de -- = loogkuip
tractar con -- = logen
resistente al -- = loogvast


+ lixivial adj

1 CHIMIA van/mbt loog


+ lixiviar v

1 CHIMIA uitlogen
solo lixiviate = uitgeloogde grond


+ lixiviation sub

1 CHIMIA uitloging


+ lixiviator sub

1 uitloogapparaat
2 iemand die uitloogt


lo pron pers

1 het, hem
Ecce le casa. Io lo vide = Ik zie het


+ lob sub ANGLESE

1 SPORT lob, boogbal


+ lobar v

1 SPORT een lob/boogbal spelen/geven, met een lob/boogbal passeren, lobben
-- le guardiano de goal (A)/le goal-keeper (A) = een lob over de keeper geven


+ lobar adj

1 BIOLOGIA lobair
pneumonia -- = ontsteking aan de longkwabben


+ lobaria sub

1 BOTANICA longmos, longenmos


lobate adj

1 MEDICINA, BOTANICA gelobd, lobvormig, kwabachtig, kwabbig
pede -- = lobvoet
le hepate/ficato es un organo -- = de lever is een kwabachtig orgaan
folios -- de un querco = gelobde bladeren van een eik


+ lobby sub ANGLESE

1 lobby, pressiegroep


+ lobbyista sub

1 lobbyist, lid van een pressiegroep


+ lobectomia sub

1 MEDICINA lobectomie (verwijdering van een kwab)
-- cerebral = verwijdering van een hersenkwab
-- pulmonar = verwijdering van een longkwab


+ lobelia sub

1 BOTANICA lobelia
-- cardinalicie = kardinaalbloem


+ lobeliaceas sub pl

1 BOTANICA lobeliaceae, lobeliaceeën, lobeliafamilie


+ lobelina sub

1 lobeline


+ lobifere adj

1 BOTANICA een of meer lobben dragend, gelobd


+ lobivanello sub

1 ZOOLOGIA spoorkievit


lobo sub

1 MEDICINA kwab, lob (van hersenen, longen)
-- frontal = voorhoofdskwab
-- occipital = achterhoofdskwab
-- temporal = temporale kwab
-- pulmonar/de pulmon = longkwab
-- olfactive/olfactive = reukkwab
-- de ficato/de hepate
2 BOTANICA lob
-- seminal = zaadlobben
3 oorlel


+ lobotomia sub

1 MEDICINA lobotomie
-- prefrontal = prefrontale lobotomie


+ lobotomisar v

1 een lobotomie uitvoeren


lobular adj

1 lobvormig, lelvormig, kwabachtig, kwabbig
organo -- = kwabachtig orgaan


lobulate adj

1 gelobd, lobvormig, kwabachtig, kwabbig
organo -- = kwabachtig orgaan


lobulo sub

1 lobje, kwabje
--s pulmonar = longkwabjes
2 oorlelletje


local adj

1 plaatselijk, lokaal, buurt..., streek...
color -- = couleur locale, lokale kleur
hora/tempore -- = plaatselijke tijd
anesthesia -- = plaatselijke verdoving
pluvias -- = plaatselijke buien, hier en daar een bui
ferrovia -- = lokaalspoorweg
traino -- = lokaaltrein, lokaaltje
servicio -- = lokaaldienst
circulation/traffico -- = lokaalverkeer, plaatselijk verkeer
population -- = plaatselijke bevolking
uso -- = plaatselijk gebruik
de interesse -- = van plaatselijk belang


local sub

1 lokaal, zaal, ruimte
-- commercial/professional = bedrijfsruimte
-- de recreation = ontspanningslokaal
-- de dansa = dansgelegenheid
-- de classe = klasselokaal


+ localisabile adj

1 te localiseren, localiseerbaar


+ localisabilitate sub

1 localiseerbaarheid


localisar v

1 localiseren, plaats bepalen van
-- un ruito = de plaats bepalen waar een geluid vandaan komt
2 localiseren, begrenzen, indammen
-- un epidemia = een epidemie indammen
-- un conflicto = een conflict indammen


localisation sub

1 localisatie, localisering, plaatsbepaling
-- acustic = akoestische plaatsbepaling
-- genic/del genes = genlocalisatie
systema de -- = plaatsbepalingssysteem
2 begrenzing, localisatie, localisering
-- de un conflicto = begrenzing van een conflict


+ localisator adj

1 die/dat localiseert, de plaats bepalend


+ localisator sub

1 iemand die/instrument dat localiseert/de plaats bepaalt
-- de interferentias = storingszoeker


localitate sub

1 plaats, buurt, dorp


locar v

1 plaatsen, neerzetten
2 verhuren
le proprietario loca le casa a un locatario = de eigenaar verhuurt het huis aan een huurder
-- su servicios como obrero agricole = zich als landarbeider verhuren
3 huren, pachten
-- un bicycletta = een fiets huren
a -- = te huur


locatario sub

1 huurder, pachter
-- principal = hoofdbewoner (van huis)


location sub

1 het plaatsen
2 het huren, het verhuren, verhuur
contracto de -- = huurcontract
precio de -- = huurprijs
correction del precios de -- = huurcorrectie
amonta del -- = huurbedrag
auto(mobile) de -- = huurauto
bicycletta de -- = huurfiets
appartamento de -- = huurflat/woning
location-vendita = huurkoop
-- de films (A) = filmverhuur
-- del derecto de chassa {sj} = verhuring van het jachtgenot
dar in -- = verhuren
prender in -- = huren
annullar le -- = de huur opzeggen
annullation de -- = huuropzegging
3 huur (geldbedrag)
-- sin cargas = kale huur
-- septimanal = weekhuur
-- mensual = maandhuur
-- annual = jaarhuur
-- arretrate = achterstallige huur
arretrato de -- = huurschuld
pagamento del -- = huurbetaling
augmentar le -- = de huur verhogen


locative adj

1 huur...
valor -- = huurwaarde
casa -- = huurhuis
cargas/costos -- = huurlasten
damno(s) -- = huurschade
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA van plaats
caso -- = locatief
prepositiones -- = voorzetsels van plaats


locativo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA locatief


locator sub

1 verhuurder, verpachter
-- de cameras = kamerverhuurder
-- de bicyclettas = fietsenverhuurder
-- de tentas = tentenverhuurder
-- de carros = karrenverhuurder


+ loch,log sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES log
libro de -- = logboek
tabula de -- = logtafel
sabliero del -- = logglas
jectar le -- = loggen
linea de -- = loglijn


+ lochia sub

1 MEDICINA kraamvloed


+ lockiano sub

1 PHILOSOPHIA lockiaan


+ lockismo sub

1 PHILOSOPHIA lockisme


lock-out sub ANGLESE

1 lock-out, uitsluiting


loco sub

1 plaats, plek, oord
-- criminal/del delicto = plaats van het misdrijf
complemento (adverbial) de -- = bijwoordelijke bepaling van plaats
-- de nascentia = geboorteplaats
-- de peregrinage = bedevaartsoord
-- de reposo = rustoord
-- de travalio/de labor = werkplek
THEATRO unitate de -- = eenheid van plaats
-- geometric = meetkundige plaats
Locos Sancte = Heilige Plaatsen
-- commun = gemeenplaats
in -- de = in plaats van
in prime -- = in de eerste plaats
facer -- = plaats maken
haber -- = plaats hebben
dar -- a = aanleiding geven tot


locomobile adj

1 verplaatsbaar


locomobile sub

1 locomobiel, verplaatsbare stoommachine


locomobilitate sub

1 verplaatsbaarheid


locomotion sub

1 voortbeweging, verplaatsing, vervoer, transport
medios de -- = middelen van vervoer
systema de -- = voortbewegingssysteem


locomotiva sub

1 locomotief
-- a vapor = stoomlocomotief
-- a motor Diesel = diesellocomotief
-- de traino = treinlocomotief
-- de manovras = rangeerlocomotief
remissa de --s = locomotiefremise
carbon de -- = locomotiefkolen
caldiera de un -- = ketel van een locomotief


locomotive adj

1 de voortbeweging bewerkend/betreffend
poter -- = voortbewegingsvermogen


locomotor sub

1 FERROVIA locomotor


+ locomotor adj

1 BIOLOGIA (voort)bewegend, (voort)bewegings....
musculos -- = voortbewegingsspieren
organo -- = voortbewegingsorgaan


locotenente sub

1 plaatsvervanger, invaller
-- del prince/principe = stadhouder
2 MILITAR luitenant
-- colonello = luitenant kolonel
-- general = luitenant generaal
uniforme de -- = luitenantsuniform


+ locular adj

1 BOTANICA in hokjes verdeeld
fructo -- = hokvrucht


+ loculate adj

1 BOTANICA in hokjes verdeeld


+ loculo sub

1 ANATOMIA BOTANICA ZOOLOGIA hokje


+ locus sub

1 BIOLOGIA locus


locusta sub

1 ZOOLOGIA sprinkhaan
invasion/plaga de --s = sprinkhanenplaag
lucto contra le --s = sprinkhanenbestrijding


locustides sub pl

1 ZOOLOGIA locustidae


locution sub

1 uitdrukking, zegswijze
-- adverbial = bijwoordelijke uitdrukking
-- conjunctive = voegwoordelijke uitdrukking
-- prepositive = voorzetselgroep
-- proverbial = spreekwoordelijke uitdrukking
-- verbal = werkwoordelijke uitdrukking
-- neologic = nieuwe uitdrukking


+ locutor sub

1 spreker
-- native = moedertaalspreker


+ loden sub

1 loden
mantello in -- = loden jas


+ loess sub

1 löss, Limburgse klei
solo de -- = lössgrond


+ lof sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loef(zijde)


+ lofar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loeven


+ loganiaceas sub pl

1 BOTANICA loganiaceeën, braaknootfamilie


logarithmic adj

1 MATHEMATICA logaritmisch
function -- = logaritmische functie
calculo -- = logaritmische berekening
scala -- = logaritmische schaal
regula -- = rekenliniaal met logaritmische schaal
curva -- = logaritmische kromme
tabulas -- = logaritmentafels
papiro -- = logaritmisch papier


logarithmo sub

1 MATHEMATICA logaritme
tabula de --s = logaritmentafel
systema de --s = logaritmenstelsel
base de un -- = basis van een logaritme
-- natural = natuurlijke logaritme
-- neperian = neperiaanse logaritme
-- decimal/briggsian = gewone/briggse logaritme
-- inverse = inverte logaritme


loge sub FRANCESE

1 THEATRO loge


loggia sub ITALIANO

1 ARTE DE CONSTRUER loggia, bogengang, galerij


logia sub

1 loge (vereniging van vrijmetselaars)
2 loge (verenigingsgebouw van vrijmetselaars)
3 ARTE DE CONSTRUER loggia, bogengang, galerij
4 THEATRO loge


logic adj

1 logisch, overeenkomstig de logica
conclusion -- = logische conclusie
paradoxo -- = logische tegenstrijdigheid
principios -- = logische principes
pensar logicamente = logisch denken
2 steekhoudend, vanzelfsprekend, volgend uit
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA
analyse (-ysis) -- = redekundige ontleding


logica sub

1 logica (wetenschap)
-- applicate = toegepaste logica
-- formal = formele logica
-- combinatori = combinatorische logica
-- modal = modale logica
-- plurivalente = meerwaardige logica
-- a duo valores = tweewaardige logica
-- symbolic = symbolische logica
-- propositional/del propositiones = propositielogica
-- mathematic = mathematische logica
-- ternari = ternaire logica
-- matricial = matrixlogica
2 logica, samenhang
-- implacabile/inflexibile = onverbiddelijke logica
-- del eventos = logica/samenhang der gebeurtenissen
3 logica, manier van redeneren
le arma del -- = het wapen van de logica


+ logicastro sub

1 slecht beoefenaar van de logica


+ logicismo sub

1 PHILOSOPHIA logicisme


+ logicista sub

1 PHILOSOPHIA logicist


+ logicista adj

1 PHILOSOPHIA logicistisch


+ logicitate sub

1 logische coherentie, logiciteit


logico sub

1 beoefenaar van de logica


+ logicomathemathic sub

1 logisch-wiskundig


+ logicopositivismo sub

1 PHILOSOPHIA logisch positivisme


+ logistic adj

1 MILITAR, MATHEMATICA logistiek, logistisch
medios -- = logistieke middelen
--e curve = curva logistic
offensiva --amente mal organisate = logistiek slecht georganiseerd of-fensief


+ logistica sub

1 MILITAR logistiek
problemas de -- = logistieke problemen
2 MATHEMATICA, PHILOSOPHIA mathematische logica, logistiek


+ logo sub

1 logo, beeldmerk, vignet, firma-embleem, griffe


+ logogramma sub

1 logogram


+ logogrammatic adj

1 logogrammatisch


+ logographia sub

1 logografie


+ logographic adj

1 logografisch


+ logographo sub

1 logograaf


+ logogripho sub

1 woord- of letterraadsel, logogrief
2 FIGURATE raadsel, onbegrijpelijke taal


+ logolatria sub

1 MEDICINA logolatrie, praatzucht


logomache adj

1 zuiver verbaal, formeel


logomachia sub

1 logomachie, woordenstrijd, woordentwist, woordenkraam, nutteloze omhaal van woorden


logomachic adj

1 woordentwist betreffend


logomacho sub

1 iemand die graag twist over woorden


+ logometro sub

1 logometer


+ logopathia sub

1 MEDICINA spraakstoornis


+ logopathic adj

1 MEDICINA van/mbt spraakstoornis


+ logopathico sub

1 MEDICINA iemand met een spraakstoornis


+ logopedia sub

1 logopedie, spraakonderwijs


+ logopedic adj

1 logopedisch


+ logopedista sub

1 logopedist


+ logophobia sub

1 MEDICINA logofobie


+ logorrhea sub

1 MEDICINA ziekelijke praatzucht
2 woordenvloed


logos sub GRECO

1 PHILOSOPHIA woord, rede
2 RELIGION logos, Gods scheppend woord


+ logotypo sub

1 logo


+ loipe sub GERMANO

1 loipe


+ lolio sub

1 BOTANICA raaigras, dolik
-- perenne = Engels raaigras
-- italic/multiflor = Italiaans raaigras
-- remote = vlasdolik


+ lombarde adj

1 Lombardisch, Lombardijs, van/uit Lombardije


+ Lombardia sub n pr

1 Lombardije


+ lombardic adj

1 Lombardisch, Lombardijs, van/uit Lombardije


+ lombardo sub

1 Lombard, Lombardijer


London sub n pr

1 Londen
de -- = Londens


londonese adj

1 Londens, van/uit Londen


+ londonese sub

1 Londenaar


longa sub

1 halster(riem), leiriem, halstertouw, longe


longanime adj

1 lankmoedig, toegeeflijk, geduldig


longanimitate sub

1 lankmoedigheid, toegeeflijkheid, geduld, verdraagzaamheid


+ long-drink sub ANGLESE

1 long-drink


longe adj

1 lang (van ruimte), langwerpig, hoog (van gestalte)
2 lang (van tijd), langdurig
al -- = op den duur
3 lang, breedvoerig
4 reeds lang bestaand
5 lang (zich ver in de toekomst uitstrekkend)
a -- termino = op lange termijn


longe adv

1 ver, ver weg
de -- = van ver, van een afstand
al -- = op den duur
esser -- de imaginar se que = in de verste verte niet vermoeden dat


longemente adv

1 lang(durig), lange tijd
dormir troppo -- = zich verslapen


longeve adj

1 lang levend, zeer oud
homine -- = zeer oude man


longevitate sub

1 lang leven, langlevendheid, levensduur
tabellas de -- = levensduurtabellen


+ longicaude adj

1 langstaartig, met lange staart


+ longicaule adj

1 langstengelig, langstelig


+ longicephale adj

1 longicefaal, langschedelig


+ longicephalia sub

1 langschedeligheid, longicefalie


+ longicorne adj

1 ZOOLOGIA met lange sprieten, langsprietig
2 ZOOLOGIA langhoornig


+ longiflor adj

1 BOTANICA met lange bloemen, langbloemig


+ longifoliate sub

1 Vide: longifolie


+ longifolie adj

1 BOTANICA met lange bladen, langbladig
cephalanthera -- = wit bosvogeltje


+ longilinee adj

1 lange ledematen hebbend, rijzig


+ longimane adj

1 langhandig


+ longimetria sub

1 lengtemeting, longimetrie


+ longimetric adj

1 longimetrisch


+ longipede adj

1 met lange voeten, langvoetig


+ longipenne adj

1 langvleugelig


+ longipetale adj

1 BOTANICA met lange bloembladen


+ longirostre adj

1 ZOOLOGIA met lange snavel, langsnavelig
aves -- = langbekken


+ longistilate adj

1 BOTANICA met lange stijl, langstijlig


+ longistile adj

1 BOTANICA met lange stijl, langstijlig


longitude sub

1 lengte
un metro de -- = een meter lang
-- de unda = golflengte
unitate de -- = lengteëenheid
2 (geografische) lengte
grado de -- = lengtegraad
-- geographic = geografische lengte
-- occidental/west = westerlengte
-- heliocentric = heliocentrische lengte


longitudinal adj

1 in de lengte, overlangs, lengte..., longitudinaal
unda -- = longitudinale golf
section -- = overlangse doorsnede
division -- = verdeling in de lengte
valle/vallea -- = lengtedal
profilo -- = lengteprofiel, langsdoorsnede
dimension -- = lengteafmeting
musculo -- = lengtespier
sutura -- = lengtenaad
grado -- = lengtegraad
axe -- = lengteas
projection -- = longitudinale projectie
oscillation -- = longitudinale trilling
juncto -- = legervoeg, langsvoeg
fissura -- = scheur in lengterichting
soldatura -- = lasnaad in lengterichting
studio -- = longitudinaal onderzoek
GEOLOGIA fallia -- = langsbreuk


+ longobardic adj

1 Longobardisch


+ longobardo sub

1 Longobard


+ longor sub

1 lengte
mesura de -- = lengtemaat
determination de -- = lengtebepaling
differentia de -- = lengteverschil


+ lonicera sub

1 BOTANICA kamperfoelie


lontan adj

1 ver, verwijderd, afgelegen
China {sj} es un pais -- = China is een ver land
futuro -- = verre toekomst
passato -- = ver verleden


+ lontanantia sub

1 verte, verschiet
in le -- = in de verte, in het verschiet
reguardar/mirar fixemente in le -- = in de verte turen


+ lontano adv

1 ver, ver weg
al -- = in de verte
de -- = van verre, uit de verte
de presso e de -- = van heinde en ver
-- del oculos, -- del corde = uit het oog, uit het hart
tu ha jectate (le balla/le petra, etc.) troppo -- = je hebt te ver gegooid
isto pote conducer nos -- = dat kan ons ver brengen
tu non es -- del veritate = je zit niet ver van de waarheid
esser -- del cammino = ver van de weg af liggen
le vacantias es ancora -- = de vakantie is nog veraf


+ looping sub ANGLESE

1 AVIATION lusvlucht, looping


+ lophobranchios sub pl

1 ZOOLOGIA troskieuwigen


+ lophocolea sub

1 BOTANICA
-- bidentate = kantmos


+ lophophoro sub

1 glansfazant


loquace adj

1 spraakzaam, praatziek
persona -- = kwebbel


loquacitate sub

1 spraakzaamheid, praatzucht, babbelzucht
-- fatigante = vermoeiende praatzucht


lor pron poss, pron adj

1 hun


+ loran sub

1 loran


+ lorantho sub

1 BOTANICA
-- europee = eikenmistel


Lord sub ANGLESE

1 Lord
Camera del --s = House of Lords
-- Mayor = Lord Mayor


+ lordose (-osis) sub

1 BIOLOGIA, MEDICINA lordose


+ lordotic adj

1 MEDICINA lordose...


lore pron poss

1 (de/het) hunne


+ Lorena sub n pr

1 Lotharingen
cruce de -- = dubbelkruis


+ lorenese adj

1 van/uit Lotharingen


+ Lorentz sub n pr

1 Lorentz
fortia de -- = Lorentzkracht
contraction de -- = Lorentz-contractie


+ lorgnette sub FRANCESE

1 toneelkijker, kleine verrekijker


+ loris sub

1 ZOOLOGIA lori (soort aap)


+ losange sub

1 ruit(vormige) figuur (anque MATHEMATICA)


lot sub

1 deel, aandeel, portie, partij, hoeveelheid, kavel (grond), perceel
-- de mercantias/merces = partij goederen
-- de stanno = partij tinwerk
-- de monstras = monsterpartij
facer --es de, divider in --es = verkavelen
vender in/per --es = perceelsgewijs verkopen
fixation de precio pro --es = kostenberekening van partijgoed


+ lota sub

1 ZOOLOGIA kwabaal, puitaal, slijkvis


+ lotiforme adj

1 lotusvormig


lotion sub FRANCESE

1 lotion, haarwater
-- ophthalmic = oogwater
-- epilatori/depilatori = ontharingslotion


+ lotisamento sub

1 verkaveling, verdeling in percelen


+ lotisar v

1 verkavelen, in percelen verdelen


+ lotisation sub

1 verkaveling, verdeling in percelen
nove -- = herverkaveling


loto sub

1 LEGENDA GREC lotus
2 BOTANICA lotus(bloem)
flor de = lotusbloem
folio de -- = lotusblad
motivo de -- = lotusmotief
3 BOTANICA rolklaver


lotophage adj

1 lotusetend, lotofaag


lotophago sub

1 lotuseter, lotofaag


lotteria sub ITALIANO

1 loterij, verloting
-- national/del stato = staatsloterij
billet/numero de -- = loterijbriefje, lot
premio de -- = loterijprijs
tirage de -- = trekking
lista de -- = trekkingslijst


lotto sub ITALIANO

1 lotto(spel)
balla de -- = lottoballetje
carta de -- = lottokaart
formulario de -- = lottobriefje/formulier
jocar al -- = lottospelen, kienen


Louisiana sub n pr

1 Louisiana


+ love game sub ANGLESE

1 TENNIS (A) love game


+ loxia sub

1 ZOOLOGIA
-- curvirostre = kruisbek


+ loxodromia sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loxodroom, door een schip beschreven kromme lijn, wanneer

het voortdurend dezelfde windstreek houdt

+ loxodromic adj

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES loxodromisch
angulo -- = loxodromische hoek
linea/curva -- = loxodromische lijn
tabulas -- = streektafels


loyal adj

1 loyaal, trouw, eerlijk, rechtschapen
adversario -- = eerlijke tegenstander
amico -- = trouwe/oprechte vriend


+ loyalismo sub

1 loyalisme, regeringsgetrouwheid


loyalista sub

1 loyalist, regeringsgetrouwe


loyalitate sub

1 loyaliteit, trouw
-- ferree = ongebroken trouw
homine de -- probate = man van beproefde trouw
declaration de -- = loyaliteitsverklaring
comportar se con -- = zich loyaal gedragen


lubric adj

1 glad, glibberig
leotia -- = glibberzwam
2 geil, wellustig, wulps, ontuchtig


lubricante sub

1 smeermiddel
oleo -- = smeerolie


lubricar v

1 glad maken, glibberig maken
2 (door)smeren, oliën, invetten, insmeren


+ lubrication sub

1 het glad maken, het glibberig maken
2 lubricatie, (door)smering, het oliën, het invetten
-- continue = continue smering
-- centrifuge = centrifugale smering


lubricative adj

1 glad makend, glibberig makend, smeer...


lubricator sub

1 iemand die glad maakt/(door)smeert/invet/insmeert
2 smeerapparaat
3 smeermiddel


lubricitate sub

1 gladheid, glibberigheid
2 geilheid, wellust, wulpsheid


lubrificante sub

1 smeermiddel


+ lubrificante adj

1 smeer...
oleo -- = smeerolie


lubrificar v

1 glad maken, glibberig maken
2 (door)smeren, oliën, invetten, insmeren
-- un machina = een machine smeren/invetten


lubrification sub

1 het glad maken, het glibberig maken, gladmaking
2 (door)smering, het oliën, het invetten, lubricatie
-- continue = continue smering
-- centrifuge = centrifugale smering


+ lubrificator sub

1 iemand die glad maakt/(door)smeert/invet/insmeert
2 smeerapparaat
3 smeermiddel


Luca sub n pr

1 Lucas


+ luce sub

1 licht
-- debile = zwak licht
-- homogene = homogeen licht
-- false = vals licht
-- intense = fel licht
-- actinic = actinisch licht
-- inactinic = niet-actinisch licht
-- diurne/del jorno = daglicht
-- matinal = morgenlicht
-- crepuscular = schemerlicht
-- del sol = zonlicht
-- celeste = hemellicht
-- artificial = kunstlicht
-- diffuse = diffuus/verstrooid licht
-- lateral = zijlicht
-- electric = elektrisch licht
-- stellar = sterrelicht
-- posterior = achterlicht
-- de stop = stoplicht
-- de neon = neonlicht
-- indirecte = indirect licht
-- polarisate = gepolariseerd licht
-- attenuate = getemperd licht
--s del proscenio = voetlicht
-- reducite = dimlicht
reducer/assurdar le --s = de lichten dimmen
--s del porto = havenlichten
anno -- = lichtjaar
puncto de -- = lichtpunt
radio de -- = lichtstraal
fasce de -- = lichtbundel
refraction del -- = lichtbreking
fonte de -- = lichtbron
circulo de -- = lichtkring
effecto de -- = lichteffect, lichtwerking
resistentia al -- = lichtechtheid
resistente al -- = lichtecht
intensitate del -- = lichtsterkte
velocitate del -- = lichtsnelheid
propagation del -- = propagation del luce
jecto/fluxo de -- = lichtstroom
rete del -- electric = lichtnet
decomponer le -- = het licht ontleden
jectar un nove -- super = een nieuw licht werpen op
irradiar/emitter -- = licht uitstralen/afgeven/uitzenden
accender/connecter le -- = het licht aandoen
facer -- = licht maken
timer le -- = het licht schuwen
al -- de = bij/in 't licht van
al -- del die = op klaarlichte dag
venir al -- = aan het licht komen
le joco del umbra e del -- = het spel van licht en schaduw


lucente adj

1 lichtend, glanzend, stralend
verme -- = glimworm


lucentia sub

1 het lichten, het glanzen, glans, het schitteren, schittering, het stralen, straling
-- metallic = metaalglans


lucer v

1 lichten, schitteren, blinken, stralen


lucerna sub

1 BOTANICA luzerne(klaver)


lucidar v

1 helder maken, lucide maken


lucide adj

1 licht, helder (anque FIGURATE), scherp (van verstand/geest)
momento/intervallo -- = helder ogenblik
cerebro -- = helder brein
spirito -- = heldere geest


luciditate sub

1 helderheid (van geest/verstand)
-- mental/de spirito = helderheid van geest
le malado ha su momentos/intervallos de -- = de zieke heeft heldere ogenblikken
judicar con -- = een helder oordeel hebben
poter pensar con -- = helder kunnen denken


+ lucifuge adj

1 lichtschuw
insecto -- = lichtschuw insekt
plantas -- = lichtschuwe planten


+ lucilia sub

1 ZOOLOGIA goudvlieg(je)


+ lucimetro sub

1 luxmeter, lichtmeter, fotometer, lucimeter


+ lucio sub

1 ZOOLOGIA snoek
piscar le -- = snoeken
piscator de -- = snoekvisser, snoeker
pisca de --s = snoekvisserij
cauda de -- = snoekestaart


+ luciola sub

1 ZOOLOGIA lichtkever, glimworm, luciola
le bioluminescentia del -- = de bioluminescentie van de glimworm


+ lucioperca sub

1 ZOOLOGIA snoekbaars


+ lucrabile adj

1 wat winst kan opleveren


+ lucrabilitate sub

1 mogelijk tot het verkrijgen van winst


lucrar v

1 winst maken, winnen


lucrative adj

1 winstgevend, voordelig, lonend, lucratief
scopo -- = winstoogmerk
labor/travalio -- = winstgevend werk
empleo -- = goed/vet baantje
negotio -- = voordelige zaak
con fines -- = op commerciële basis
sin fines/scopo -- = zonder winstdoel


lucro sub

1 winst, voordeel, gewin
passion del -- = winstbejag
aviditate de -- = winstbejag
scopo de -- = winstoogmerk
institution sin scopo de -- = instelling zonder winstoogmerk


lucrose adj

1 winstgevend, voordelig, lucratief


lucta sub

1 strijd, gevecht, worsteling
-- cruel = bittere strijd
-- dur = harde strijd
-- inequal = ongelijke strijd
-- homeric = homerische strijd
-- interior = innerlijke strijd
-- pro le existentia/pro le vita = strijd om het bestaan
-- pro le independentia = onafhankelijkheidsstrijd
-- del classes = klassenstrijd
-- del racias = rassenstrijd
-- del interesses = belangenstrijd
-- armate = gewapende strijd
-- final = eindstrijd
-- de gallos = hanengevecht
-- de partito = partijstrijd
-- antituberculose = tuberculosebestrijding
-- contra le disoccupation = werkloosheidsbestrijding
-- anticancerose/contra le cancere = kankerbestrijding
-- contra le alcoholismo = drankbestrijding
-- contra le peste = pestbestrijding
-- contra le aqua = strijd tegen het water
-- pro le poter/de influentia = machtsstrijd
-- a vita e a morte = strijd op leven en dood
-- electoral = stembusstrijd
-- sanguinari = bloedige strijd
-- del investituras = investituurstrijd
ingagiar/comenciar le -- = de strijd aanbinden
evitar le -- = de strijd ontwijken
abandonar le -- = de strijd opgeven
2 SPORT het worstelen
schola de -- = worstelschool
exercitio de -- = worsteloefening
match (A) de -- = worstelwedstrijd


luctar v

1 strijden, vechten, worstelen
-- contra le maladias/morbos = ziekten bestrijden
-- contra le sopor = vechten tegen de slaap
-- con grande difficultates = met grote moeilijkheden worstelen
-- pro le prime placia = om de eerste plaats strijden
-- pro le libertate = voor de vrijheid strijden
2 SPORT worstelen
-- in le fango = modderworstelen


luctator sub

1 strijder, vechter
2 worstelaar
-- professional = beroepsworstelaar


lucto sub

1 rouw
medie -- = lichte rouw
anno de -- = rouwjaar
periodo/tempore de -- = rouwtijd
bracial de -- = rouwband
cravata de -- = rouwdas
guanto de -- = rouwhandschoen
velo de -- = rouwfloers, rouwsluier
vestimentos/habito de -- = rouwkleding
papiro de -- = rouwpapier
orlo/bordo/bordatura de -- = rouwrand
color de -- = rouwkleur
como signo de -- = als teken van rouw
jectar in le -- = in rouw dompelen
esser in/portar -- = in de rouw zijn


luctose adj

1 in de rouw, rouwend, rouw...


+ luculente adj

1 duidelijk, helder


+ lucullan adj

1 als/van Lucullus, lucullisch


+ lucullo sub

1 lucullus, smulpaap


+ Lucullo sub n pr

1 Lucullus
repasto/banchetto de -- = lucullusmaal


+ luddismo sub

1 luddisme


+ ludic adj

1 spel..., speels, ludiek
approche {sj} -- = speelse aanpak
elemento/aspecto/factor -- = spelelement, spelmoment


ludificar v

1 belachelijk/bespottelijk maken


+ ludification sub

1 belachelijkmaking, bespotting


ludion sub

1 Cartesiaans duikertje/duiveltje


ludo sub

1 spel, sportwedstrijd
-- decisive = beslissingswedstrijd


+ ludotheca sub

1 speel-ó-theek


+ ludothecario sub

1 beheerder van een speel-ó-theek


Ludovico sub n pr

1 Lodewijk
Sancte -- (de Francia) = Lodewijk de Heilige
le fastuositate del corte de -- XIV = de pracht en praal van het hof van Lodewijk XIV


+ lues sub

1 MEDICINA syfilis


+ luetic adj

1 MEDICINA syfilitisch


+ luffa(cylindric) sub

1 BOTANICA sponskomkommer


+ lugente

1 salice -- = treurwilg


luger v

1 rouwen


+ lugre sub

1 logger
vela de -- = loggerzeil
-- pro le pisca de haringos = haringlogger


lugubre adj

1 somber, akelig, naargeestig, luguber
edificio -- = naargeestig gebouw


+ lullulaarboree sub

1 ZOOLOGIA boomleeuwerik


lumbagine sub

1 MEDICINA spit (in de rug), lendespit, lumbago


+ lumbago sub

1 MEDICINA spit (in de rug), lendespit, lumbago


+ lumbalgia sub

1 MEDICINA lendepijn, lumbalgie


+ lumbalgic adj

1 MEDICINA lumbalgisch


+ lumbalgico sub

1 lendenpijnlijder


+ lumbar adj

1 lende(n)..., lumbaal, lumbair
dolor -- = lendepijn
haber dolores -- = pijn in de lendenen hebben
punction -- = lumbale punctie, ruggenprik
costa -- = lenderib
vertebra -- = lendewervel


+ lumbarthrose (-osis) sub

1 lendenartrose, lumbartrose


lumbo sub

1 lende
-- de bove = lendestuk (van rund)
dolor de --s = pijn in de rug, rugpijn


+ lumbo-sacral adj

1 MEDICINA lumbo-sacraal (mbt heiligbeen en laatste lendewervel)


+ lumbosciatica

1 MEDICINA ischias met lendepijn


lumbrical adj

1 wormvormig
musculo -- = wormvormige spier, wormspier


lumbrico(terrestre) sub

1 regenworm, aardworm


+ lumbricoide adj

1 regenwormachtig, spoelwormachtig


+ lumen sub

1 PHYSICA lumen


+ lumiflavina sub

1 lumiflavine


+ luminantia sub

1 PHYSICA helderheid, lichtsterkte


luminar sub

1 lichtgevend hemellichaam


lumine sub

1 licht (anque FIGURATE)
-- diurne/del jorno/del die = daglicht
-- matinal = morgenlicht
-- crepuscular = schemerlicht
-- del sol = zonlicht
-- celeste = hemellicht
fonte de -- = lichtbron
-- artificial = kunstlicht
-- electric = elektrisch licht
-- diffuse = diffuus/verstrooid licht
Seculo del --s = Eeuw van de Verlichting
BIBLIA Sia le --! = Daar zij licht!
--s del proscenio = voetlicht
-- lateral = zijlicht
-- polarisate = gepolariseerd licht
-- attenuate = getemperd licht
-- posterior = achterlicht
--de stop = stoplicht
-- indirecte = indirect licht
-- reducite = dimlicht
assurdar/reducer le -- = het licht dimmen
--s del porto = havenlichten
puncto de -- = lichtpunt
radio de -- = lichtstraal
fasce de -- = lichtbundel
refraction del -- = lichtbreking
fonte de -- = lichtbron
circulo de -- = circulo de lumine
effecto de -- = lichteffect, lichtwerking
resistente al -- = lichtecht
resistentia al -- = lichtechtheid
intensitate del -- = lichtsterkte
rete del -- electric = lichtnet
anno -- = lichtjaar
-- stellar = sterrelicht
velocitate del -- = lichtsnelheid
propagation del -- = voortplanting van het licht
jecto/fluxo de -- = lichtstroom, stroom licht
timer le -- = het licht schuwen
irradiar/emitter = licht uitstralen/geven
facer -- = licht maken
al -- de = bij/in het licht van
venir al -- = aan het licht komen
jectar -- super = licht werpen op
timer le -- = het licht schuwen
permeabile al -- = lichtdoorlatend
ubi es le button/interruptor del -- ? = waar zit het knopje van het licht?


luminescente adj

1 (anque PHYSICA) lichtgevend, lichtend, licht uitstralend, luminescent
tubo -- = TL-buis


luminescentia sub

1 lichtuitstraling, luminescentie
-- cathodic = kathodeluminescentie


luminescer v

1 licht geven, licht uitstralen


+ luminismo sub

1 PICTURA luminisme


+ luminista sub

1 PICTURA luminist


+ luminophoro sub

1 luminofoor


luminose adj

1 lichtgevend, lichtend, verlicht, licht...
unda -- = lichtgolf
arco -- = lichtboog
fonte -- = lichtbron
effecto -- = lichteffect, lichtwerking
penna/stilo -- = lichtpen
fasce -- = lichtbundel
corpore -- = lichtgevend lichaam
boia -- = lichtboei, lantaarnboei
boia sonor e -- = lichtbrulboei
cono -- = lichtkegel
puncto -- = lichtpunt
signal -- = lichtsignaal
phenomeno -- = lichtverschijnsel
intensitate -- = lichtsterkte
energia -- = lichtenergie
apertura/orificio -- = lichtopening
interstitio -- = lichtspleet
ornamento -- = lichtornament
reflexo -- = lichtreflex
spectro -- = lichtspectrum
refraction -- = lichtbreking
diodo -- = lichtdiode
BIOLOGIA organo -- = lichtgevend orgaan
publicitate/reclamo -- = lichtreklame
jornal -- = lichtkrant
radio -- = lichtstraal
jecto/fluxo -- = lichtstroom, stroom licht
reguardo -- = stralende blik
circulo -- = lichtcirkel, lichtkring
intensitate -- = lichtintensiteit, lichtkracht
partes -- de un pictura = lichte partijen van een schilderij
2 helder, duidelijk, lumineus
idea -- = lumineus idee


luminositate sub

1 helderheid, klaarheid, glans
le -- del celo italian = de helderheid van de Italiaanse lucht
2 PHYSICA helderheid, lichtsterkte


luna sub

1 maan
radio de -- = manestraal
-- nove, nove -- = nieuwe maan
medie -- = halve maan
phase del -- = maangestalte, maanfase
lumine/luce del -- = maanlicht
superficie del -- = maanoppervlak
satellite del -- = maansatelliet
disco del -- = maanschijf
atlas del -- = maanatlas
orbita del -- = maanbaan
monte del -- = maanberg
position del -- = maanstand
petra del -- = maansteen
tremor de -- = maanbeving
habitante del -- = maanbewoner
carta/mappa del -- = maankaart
photo(graphia) del -- = maanfoto
description del -- = maanbeschrijving
expedition al -- = maanexpeditie
atterrage super le -- = maanlanding (van vaartuig)
disbarcamento super le -- = maanlanding (van personen)
-- artificial = kunstmaan
-- de melle = wittebroodsweken
il face --, le -- brilla = de maan schijnt
le -- se leva = de maan komt op
le -- cresce = de maan wast
le -- discresce = de maan neemt af
2 gril
haber --s = grillen hebben


lunar adj

1 lunair, maan..., van de maan
anno -- = maanjaar
eclipse/eclipsis -- = maaneclips, maansverduistering
paisage -- = maanlandschap
cyclo -- = maancyclus
mense -- = maanmaand
monte -- = maanberg
montanias -- = maangebergte
crater -- = maankrater
atmosphera -- = maanatmosfeer
superficie -- = maanoppervlak(te)
phase -- = maanfase, maangestalte
superficie -- = maanoppervlak
lumine/luce -- = maanlicht
crepusculo -- = maanschemering
facie -- = vollemaansgezicht
rocchetta/missile -- = maanraket
sonda -- = maansonde
carta/mappa -- = maankaart
monstra -- = maanmonster
orbita -- = maanbaan, maanloop
position -- = maanstand
calendario -- = maankalender
expedition -- = maanexpeditie
description -- = maanbeschrijving


+ lunaria sub

1 BOTANICA judaspenning


+ lunario sub

1 lunarium


lunate adj

1 (halve)maanvormig, sikkelvormig
osso -- = halvemaansbeentje (in pols)


lunatic adj

1 maanziek, maanblind
2 gek, gestoord, vreemd
conducta -- = vreemd gedrag


+ lunatico sub

1 lunaticus


lunation sub

1 omloop van de maan, maantijd, maanverwisseling, lunatie


+ lunatismo sub

1 maanziekte, maanzucht, maanblindheid


lunch sub ANGLESE

1 lunch
-- de labor/travalio = werklunch
platto de -- = lunchgerecht
preparar/apprestar/facer le -- = de lunch klaarmaken
durante le -- = onder de lunch


lunchar {tsj} v

1 lunchen, de lunch gebruiken


lunedi sub

1 maandag
-- de pascha = paasmaandag
jornal de -- = maandagse krant, krant van maandag


lunetta sub

1 ARTE DE CONSTRUER schalmgat (van gewelf/trap), halfrond venster
2 FORTIFICATION lunette, halvemaanschans
3 gat in de guillotine waar de veroordeelde het hoofd doorsteekt
4 ECCLESIA lunette
5 (soort) bril(lenglas)
6 (soort) horlogeglas


+ lunisolar adj

1 ASTRONOMIA mbt zon en maan, maan- en zonne..., lunisolair
anno -- = maan- en zonnejaar
calendario -- = lunisolaire kalender
precession -- = lunisolaire precessie


lunula sub

1 maantje (van nagels)
2 MATHEMATICA halvemaanvormige figuur
3 RELIGION lunula (aan monstrans)


lunulate adj

1 (halve)maanvormig


+ lupa sub

1 ZOOLOGIA wolvin
2 loupe, leesglas
tu debera cercar lo con -- = dat zul je met een lantaarntje moeten zoeken


+ lupanar sub

1 bordeel, hoerenkast


+ lupetto sub

1 wolfje, jonge wolf


lupin adj

1 van een wolf, wolf...


lupino sub

1 BOTANICA lupine
recolta de --s = lupineoogst
cultura de --s = lupineteelt
cultor/cultivator de --s = lupineteler


+ lupinose (-osis) sub

1 lupinose, lupineziekte


lupo sub

1 ZOOLOGIA wolf
-- solitari = eenzame wolf
-- de mar = 1 zeebaars, zeewolf, 2 zeebink (ervaren zeeman)
-- cervari = lynx, los
morsura de -- = wolvenbeet
trappa/pedica de -- = wolvenklem
chassa {sj} de s = wolvenjacht
chassator {sj} de --s = wolvenjager
ulular con le --s = huilen met de wolven in het bos
haber un fame de -- = erge honger hebben, van de graat vallen
Cappucietto Rubie e le -- feroce = Roodkapje en de boze wolf


+ lupulicultor sub

1 hopkweker


+ lupulicultura sub

1 hopteelt


+ lupuliera sub

1 hopveld


lupulin adj

1 van de hop, hop...


lupulino sub

1 lupuline, hopmeel, hopbitter


lupulo sub

1 BOTANICA hop
cultura de -- = hopbouw/teelt
flor de -- = hopbloem
fructo de -- = hopvrucht
cono de -- = hopbel
campo de -- = hopveld
pertica a -- = hopstaak
recolta del -- = hopoogst
sapor/gusto de -- = hopsmaak


lupus sub LATINO

1 MEDICINA lupus, (vretende) wolf
-- tuberculose = huidtuberculose
malado de -- = lupuslijder
tractamento de -- = lupusbehandeling


lusitan adj

1 Lusitaans, Portugees


Lusitania sub n pr

1 Lusitanië (het tegenwoordige Portugal en het westelijk deel van Spanje)


lusitano sub

1 bewoner van Lusitanië, Portugees


lustrage sub

1 het glanzen, glanzing (van stoffen/bont/vilt)
2 het polijsten (van glas), glanzing


lustral adj

1 reinigend HISTORIA ROMAN
aqua -- = reinigingswater
2 elke vijf jaar terugkerend
festa -- = vijfjaarlijks feest


lustrar(I) v

1 door reinigingsoffer reinigen/verzoenen


lustrar(II) v

1 glanzend maken, glanzen, blinkend maken, polijsten
-- scarpas/calceos = schoenen poetsen


lustrascarpas sub

1 schoenpoetser


lustration sub

1 HISTORIA ROMAN reinigingsrite, verzoening door een offer, lustratie


lustrina sub

1 glanskatoen, lustrine
2 glanszijde, lustrine


lustro (I) sub

1 HISTORIA ROMAN reinigingsfeest
2 lustrum, periode van vijf jaar
celebration del -- = lustrumviering
anno del commemoration/celebration del -- = lustrumjaar


lustro (II) sub

1 glans, luister, glinstering
-- satinate = satijnglans
adder -- a un evento = een gebeurtenis luister bijzetten
2 kroonluchter, lichtkroon, kandelaber, luster


lustrose v

1 schitterend, glanzend, luisterrijk
amido -- = glansstijfsel
color -- = glansverf
vernisse -- = glansvernis


lut sub

1 MUSICA luit
-- basse = basluit
musica de -- = luitmuziek
arte del -- = luitspel
chorda de -- = luitsnaar
sonator de -- = luitspeler
sonar le -- = de luit bespelen


+ luteina sub

1 BIOLOGIA luteïne


+ luteinisation sub

1 MEDICINA luteïnisatie


+ luteolina sub

1 luteoline


+ lutero sub

1 luitmaker


+ lutetium sub

1 CHIMIA lutetium (element 71)


lutheran adj

1 luthers
biblia -- = lutherse bijbel
ecclesia -- = lutherse kerk
confession -- = lutherse confessie/gezindte


+ lutheranisar v

1 luthers maken


lutheranismo sub

1 lutheranisme, lutherse geloofsleer


lutherano sub

1 lutheraan


lutheric adj

1 luthers


lutista sub

1 luitspeler


+ lutra sub

1 ZOOLOGIA otter
-- marin/del mar = zeeotter
-- siberian = Siberische otter
pilo de -- = otterhaar
pelle de -- = ottervel
chassa {sj} de --s = otterjacht
chassator {sj} de --s = otterjager
2 otterbont


+ lux sub

1 PHYSICA lux (eenheid)


luxar v

1 ontwrichten, verrekken, verstuiken
spatula luxate = ontwrichte schouder
-- se le pede = zijn voet verstuiken


luxation sub

1 ontwrichting, verrekking, verstuiking, luxatie
-- del spatula/humero = schouderontwrichting
-- del clavicula = ontwrichting van het sleutelbeen
-- del hanca = heupluxatie
-- dentari = tandluxatie
-- maxillar = kaakontwrichting
-- del menisco = voetbalknie


+ Luxemburg sub n pr

1 Luxemburg


+ luxemburgese adj

1 Luxemburgs


+ luxemburgese sub

1 Luxemburger


+ luxmetro sub

1 PHYSICA luxmeter, PHOTOGRAPHIA belichtingsmeter


luxo sub

1 luxe, weelde
objectos de -- = luxe voorwerpen
articulo de -- = luxeartikel
hotel (F) de -- = luxehotel
edition de -- = luxeuitgave
cassa de -- = luxedoos
cabina de -- = luxehut
yacht (A) de -- = luxejacht
taxa/imposto de -- = weeldebelasting
illa es multo attrahite per le --, illa ama le -- = zij heeft een sterke hang naar luxe
2 overdaad, overvloed


luxuose adj

1 weelderig, luxueus, overdadig, lux


luxuria sub

1 overvloed, weelderigheid
2 genotzuchtigheid, wellustigheid


luxuriante adj

1 weelderig, overvloedig, overdadig
vegetation -- = weelderige plantengroei


+ luxuriantia sub

1 weelderigheid (van plantengroei)
2 FIGURATE overvloed, rijkdom


luxuriar v

1 weelderig worden, overvloedig worden
2 ontuchtig/wellustig/wulps/geil zijn


luxuriose adj

1 weelderig, overvloedig, overdadig
2 ontuchtig, wellustig, wulps, geil


+ luzula sub

1 BOTANICA veldbies
-- pilose = ruige veldbies
-- sylvatic = grote veldbies
-- multiflor = veelbloemige veldbies


lycanthropia sub

1 MEDICINA weerwolfziekte
2 FOLKLORE lykantropie


lycanthropic adj

1 weerwolf..., lykantroop


lycanthropo sub

1 lijder aan weerwolfziekte
2 weerwolf


+ lycaon sub

1 ZOOLOGIA hyenahond


+ lyceal adj

1 van het lyceum, lyceum...


+ lyceo sub

1 lyceum


+ lychnide, lychnis sub

1 BOTANICA koekoeksbloem


+ lycio sub

1 BOTANICA boksdoorn


+ lycoperdon sub

1 BOTANICA stuifzwam, wolfsveest, bovist
-- gemmate = parelstuifzwam
-- piriforme = peervormige stuifzwam


+ lycopo sub

1 BOTANICA wolfspoot


+ lycopodiaceas sub pl

1 BOTANICA lycopodiaceeën, wolfsklauwen


lycopodio sub

1 BOTANICA wolfsklauw, lycopodium
-- lacustre = biesvaren
-- clavate = grote wolfsklauw
-- inundate = moeraswolfsklauw
pulvere de -- = lycopodiumpoeder


+ lycopsis sub

1 BOTANICA kromhals


+ lycosa sub

1 ZOOLOGIA jachtspin, wolfspin


+ lyddite sub

1 lyddiet (zeer explosieve stof)


+ Lydia sub n pr

1 Lydië


+ lydian adj

1 Lydisch


+ lydiano sub

1 Lydiër
2 Lydisch (taal)


+ lydie sub

1 Lydiër
2 Lydisch (taal)


+ lydie adj

1 Lydisch


+ lygodio sub

1 BOTANICA
-- scandente = klimvaren


+ lymantria sub

1 ZOOLOGIA
-- dispare = stamuil


lympha sub

1 PHYSIOLOGIA lymf(e), lymfvocht, weefselvocht


+ lymphangioma sub

1 MEDICINA lymfangioom


+ lymphangitis sub

1 MEDICINA lymfvatenontsteking, lymfangitis


lymphatic adj

1 MEDICINA lymf(e)..., lymfatisch
systema -- = lymfevatenstelsel
circulation -- = lymfecirculatie
glandulo -- = lymfeklier
ganglion -- = lymfeknoop
vaso/vasculo -- = lymfvat
2 futloos, slap, lusteloos, mat, apathisch


lymphatismo sub

1 MEDICINA lymfatische constitutie
2 slapheid, futloosheid, lusteloosheid, matheid, apathie


+ lymphoblasto sub

1 lymfoblast


lymphocyto sub

1 lymfcel, lymflichaampje, lymfocyt


+ lymphocytose (-osis) sub

1 MEDICINA lymfocytose


+ lymphographia sub

1 MEDICINA lymfografie


+ lymphoide adj

1 MEDICINA lymfoïd
texito -- = lymfeweefsel


lymphoma sub

1 MEDICINA lymfoma


lymphomatose (-osis) sub

1 MEDICINA lymfomatose, lymfomatosis


+ lymphosarcoma sub

1 MEDICINA lymfosarcoom


+ lynce sub

1 ZOOLOGIA lynx, los


lynchamento {tsj} sub

1 het lynchen


lynchar {tsj} v

1 lynchen


lynchator {tsj} sub

1 deelnemer aan een lynchpartij


+ lyochromo sub

1 flavine


+ Lyon sub n pr

1 Lyon


+ lyonese sub

1 inwoner van Lyon


+ lyonese adj

1 van/uit Lyon


+ lyophile adj

1 CHIMIA lyofiel


+ lyophilic adj

1 CHIMIA lyofiel


+ lyophilisar v

1 vriesdrogen, lyofiliseren
-- productos alimentari = voedingsprodukten vriesdrogen
suppa lyophilisate = gevriesdroogde soep


+ lyophilisation sub

1 het vriesdrogen, lyofilisering, lyofilisatie
-- de productos pharmaceutic = lyofilisering van farmaceutische produkten


+ lyophilisator sub

1 vriesdroger


+ lyophobe adj

1 CHIMIA slecht oplosbaar, lyofoob


+ lyophobic adj

1 CHIMIA slecht oplosbaar, lyofoob


lyra sub

1 MUSICA lier
2 ASTRONOMIA Lier
3 liervogel


lyric adj

1 lyrisch
poesia -- = lyrische poëzie
poeta -- = lyrische dichter


lyrica sub

1 lyriek, lyrische poëzie


+ lyricisar v

1 lyrisch maken, een lyrisch ka-rakter geven aan


+ lyricitate sub

1 lyrisch karakter


lyrico sub

1 lyricus, lyrische dichter


lyrismo sub

1 lyriek, lyrische poëzie


lyse,lysis sub

1 MEDICINA, BIOCHIMIA afbraak, ontbinding, destructie, vervloeiing, oplossing, lysis


+ lysergic adj

1 CHIMIA
acido -- = lyserg(ine)zuur


+ lysimachia sub

1 BOTANICA wederik
-- vulgar = jodenkruid
-- thyrsiflor = moeraswederik
-- punctate/punctute = puntwederik


+ lysina sub

1 BIOCHIMIA lysine


+ lysosoma sub

1 MEDICINA lysosoom


+ lysozyma sub

1 BIOLOGIA lysozym(e) (bacteriëndodende stof)


+ lythraceas sub pl

1 BOTANICA lythraceeeën, kattestaartfamilie


+ lythro sub

1 BOTANICA kattestaart


lytic adj

1 MEDICINA lytisch, lysis veroorzakend
enzyma -- = lytisch enzym


Advertisement