Interlingua Wiki
Advertisement

gabardina sub

1 HISTORIA lange wijde jas
2 gabardine (stof)
3 gabardine (regenjas)


+ gabarra sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lichter, aak, praam, schuit
-- remolcate = sleepaak
carga de -- = lichterlading
proprietario de -- = lichterschipper


+ gabarrage sub

1 lichtergeld, schuitegeld


+ gabarrero sub

1 aakschipper, schuitevoerder


+ gabbro sub

1 GEOLOGIA gabbro


+ gabella sub

1 HISTORIA accijns
2 HISTORIA gabel(le), zoutbelasting


+ gabion sub

1 MILITAR schanskorf


+ gabionada sub

1 MILITAR borstwering van schanskorven


+ Gabon sub n pr

1 Gabon


+ gabonese adj

1 Gabonees


+ gabonese sub

1 Gabonees, inwoner van Gabon


+ gadget sub ANGLESE

1 (leuk) apparaatje, snufje, hebbedingetje


+ gadgetophile adj

1 die verzot is op snufjes/hebbedingetjes


+ gadgetophilo sub

1 liefhebber van snufjes/hebbedingetjes


gado sub

1 ZOOLOGIA schelvisachtige
-- siccate = klipvis
ficato de -- = kabeljauwlever
oleo de ficato de -- = levertraan
pisca de --s = kabeljauwvisserij
piscator de --s = kabeljauwvisser


+ gadolinite sub

1 MINERALOGIA gadoliniet


+ gadolinium sub

1 CHIMIA gadolinium


+ gaelic adj

1 Gaëlisch


+ gaelico sub

1 Gaëlisch (taal)


+ gaffa sub

1 bootshaak, vaarboom


+ gaffe sub

1 flater, blunder, stommiteit
-- impardonabile = onvergeeflijke blunder
facer/committer un -- = een flater slaan, blunderen


+ gag sub

1 FILM (onverwacht) komische situatie, grap, komisch effect


+ gagate sub

1 git
ornamento de -- = gitornament
bracialetto de -- = gitten armband
nigre como -- = gitzwart
oculos de -- = gitzwarte ogen


+ gagea sub

1 BOTANICA geelster
-- arvense = akkergeelster, kleine vogelmelk
-- pratense = weidegeelster
-- sylvatic = bosgeelster


gai adj

1 vrolijk, lustig, opgeruimd, opgewekt


gaio sub

1 ZOOLOGIA vlaamse gaai


gaitate sub

1 vrolijkheid, opgeruimdheid, blijmoedigheid


+ gal sub

1 PHYSICA gal (eenheid van versnelling)


gala sub

1 gala, feest(elijkheid)
habito de -- = galakleding, staatsiekleding
uniforme de -- = gala-uniform
festa de -- = galafeest
repasto de -- = galadiner
vespera/vespere/soirée (F) de -- = gala-avond
ballo de -- = galabal
première (F) de -- = galapremière
spada de -- = galadegen
banquetto de -- = galabanket
costume de -- = galacostuum
frac de -- = staatsierok
visita de -- = staatsiebezoek
spectaculo/representation de -- = galavoorstelling


+ galactic adj

1 ASTRONOMIA galactisch, melkweg...
nebulosa -- = melkwegstelsel


+ galacticolor adj

1 BOTANICA melkkleurig, melkwit


+ galactite sub

1 melksteen


+ galactometro sub

1 galactometer, melkweger, melkmeter


+ galactophage adj

1 zich uitsluitend met melk voedend


+ galactophore adj

1 ANATOMIA melkvoerend
canal/ducto -- = melkgang


+ galactorrhea sub

1 MEDICINA galactorree


+ galactosa sub

1 galactose, melksuiker


+ galactotherapia sub

1 MEDICINA galactotherapie, melkkuur


galante adj

1 galant, hoffelijk (t.o.v. vrouwen)


galantear v

1 het hof maken


galanteria sub

1 galanterie, hoffelijkheid (t.o.v. vrouwen)


+ galantho sub

1 BOTANICA sneeuwklokje


+ galantina sub

1 CULINARI galantine (koud vlees in gelei)


galata sub

1 BIBLIA Galaat, Galatieër
epistola al --s = brief aan de Galaten


Galatia sub n pr

1 BIBLIA Galatië


galatic adj

1 BIBLIA Galatisch


+ galaxia sub

1 ASTRONOMIA melkwegstelsel
-- spiral = spiraal(melkweg)stelsel
-- elliptic = elliptisch (melkweg)stelsel
-- irregular = onregelmatig (melkweg)stelsel
2 ASTRONOMIA melkweg


+ galbano sub

1 galbanum, moederhars


+ galbula sub

1 ZOOLOGIA glansvogel


galea sub

1 galei
banco de -- = galeiband
catena de -- = galeiketen
remo de -- = galeiriem
remator de -- = galeiroeier
vita de -- = slavenleven, hondenleven
2 TYPOGRAPHIA galei, zetplankje


galeassa sub

1 HISTORIA galjas


+ galena sub

1 loodglans, zwavellood, galeniet
detector de -- = loodglansdetector


+ galenic adj

1 MEDICINA Galenisch
doctrina -- = Galenische leer
medicamentos/remedios -- = Galenische geneesmiddelen, kruidenmiddelen


+ galenismo sub

1 MEDICINA leer van Galenus


+ galenista sub

1 aanhanger van de leer van Galenus


+ galenista adj

1 de leer van Galenus aanhangend


+ galeocerdo sub

1 ZOOLOGIA tijgerhaai


galeon sub

1 HISTORIA galjoen


+ galeopitheco sub

1 ZOOLOGIA huidvlieger, vliegende maki


+ galeopsis sub

1 BOTANICA hennepnetel, raai
-- speciose = dauwnetel


galeota sub

1 HISTORIA galjoot


galera (I) sub

1 galei
banco de -- = galeibank
catena de -- = galeiketen
remo de -- = galeiriem
remator de -- = galeiroeier
vita de -- = slavenleven, hondenleven
condemnar un persona al --s = iemand tot de galeien veroordelen
inviar al --s = naar de galeien sturen


+ galera (II) sub

1 BOTANICA
-- tenere = kaneelklokje


galeria sub

1 galerij, (zuilen)gang
-- lateral = zijgalerij
-- exterior = buitengalerij
-- interior = binnengalerij
-- de mina = mijngang
molino a -- = stellingmolen
2 gaanderij, (publieke) tribune, balkon
3 galerie, kunsthandel
-- de arte = kunstgalerij


galeriano sub

1 galeislaaf, galeiboef
menar un vita de -- = een slavenleven/hondenleven leiden
guardiano del --s = galeiwachter


Galicia sub n pr

1 Galicië (in Oost-Europa)


galician adj

1 Galicisch (Oost-Europa)


galiciano sub

1 Galiciër (Oost-Europa)


Galilea sub n pr

1 Galilea


galilee adj

1 Galilees


+ galileian adj

1 van Galilei


+ galileiano sub

1 volger van Galilei


galileo sub

1 Galileeër


galimatias sub pl

1 onzin, verward geschrijf, wartaal


+ galinsoga sub

1 BOTANICA knopkruid


+ galio sub

1 BOTANICA walstro
-- cruciate = kruisbladwalstro
-- palustre = waterwalstro, moeraswalstro


+ galla sub

1 BOTANICA gal
-- de rosa = rozegal
nuce de -- = galnoot


Gallecia sub n pr

1 Galicië (in Spanje)


gallecian adj

1 Galicisch (Spanje)


galleciano sub

1 Galiciër (Spanje)
2 Galicisch (taal)


galleco sub

1 Galiciër (Spanje)
2 Galicisch (taal)


gallego sub

1 Galiciër (Spanje)
2 Galicisch (taal)


Galles sub n pr

1 Wales
Prince de -- = Prins van Wales


gallese adj

1 van/uit Wales, Wels
dialectos -- = Welse dialecten


gallese sub

1 inwoner van Wales
2 Wels (taal)


galletto sub

1 hoentje, haantje


Gallia sub n pr

1 Gallië (land van de Galliërs)


galliarda sub

1 ARTE DE DANSA galliarde, gaillarde


galliarde adj

1 potig, flink, kloek, sterk, robuust
2 vrolijk, opgeruimd
3 ondeugend, schuin


galliardia sub

1 potigheid, kloekheid, robuustheid
2 vrolijkheid, opgeruimdheid
3 ondeugendheid, schuinheid


galliardo sub

1 potige kerel, joviale vent


gallic adj

1 Gallisch
lingua -- = Gallische taal, Gallisch
gallo -- = Gallische haan
2 Frans
3 acido -- = galluszuur


gallican adj

1 gallicaans


gallicanismo sub

1 gallicanisme


gallicano sub

1 gallicaan


+ gallicisar v

1 verfransen


+ gallicisation sub

1 verfransing


gallicismo sub

1 gallicisme


gallico sub

1 Gallisch (taal)


gallina sub

1 hoen, kip, hen
-- displumate = kale/geplukte kip
-- de India = kalkoense hen
pertica de --s = roest, kippestok
pluma de -- = kippeveer
nutrimento/alimento de --s = kippevoer
cortil de --s = hoenderhof
(--) covatrice = broedkip
-- nana = krielkip
fur de --s = kippendief
haber/tener/elevar --s = kippen houden
occider le -- al ovos de auro = de kip met de gouden eieren slachten


gallinaceas sub pl

1 ZOOLOGIA hoenderachtigen


gallinacee adj

1 ZOOLOGIA hoenderachtig


gallinero sub

1 kippenhouder


gallinetta sub

1 jonge kip, kuiken


gallinicultura sub

1 hoenderteelt, kippenfokkerij/houderij


galliniera sub

1 hoenderhok, kippenhok, kippenren


+ gallinula sub

1 ZOOLOGIA waterhoen


gallium sub

1 CHIMIA gallium


gallo (I) sub

1 Galliër (bewoner van Gallië)


gallo (II) sub

1 haan
-- de India = kalkoen, kalkoense haan
-- castrate = gesneden haan, kapoen
-- de combatto = vechthaan
-- gallic = Gallische haan
crista/cresta de -- = hanenkam
sporon de -- = hanenspoor
pluma de -- = hanenveer
cavia de --s = hanenkot
combatto de --s = hanengevecht


+ galloitalic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA Gallo-Italiaans


+ gallomane adj

1 gallomaan


gallomania sub

1 gallomanie


+ gallomaniac adj

1 gallomaan


+ gallomaniaco sub

1 gallomaan


+ gallomano sub

1 gallomaan


gallon sub ANGLESE

1 gallon (inhoudsmaat)


gallophile adj

1 pro-Frans


gallophilia sub

1 pro-Franse gezindheid


gallophilo sub

1 iemand die pro-Frans is


gallophobe adj

1 anti-Frans


gallophobia sub

1 anti-Franse gezindheid


gallophobo sub

1 iemand die anti-Frans is


galloroman adj

1 Gallo-Romeins
population -- = Gallo-Romeins bevolking


+ galloromano sub

1 Gallo-Romein
2 Gallo-Romaans (taal)


galocha {sj} sub

1 overschoen


galon sub

1 galon, boordsel, bies, belegsel
-- de seta = zijdegalon
-- de auro = goudgalon
2 MILITAR distinctief, streep, galon
--es de caporal = korporaalsstrepen


galonar v

1 galonneren, met galon beleggen


+ galonate adj

1 gegaloneerd
uniforme -- = gegaloneerd uniform


galonero sub

1 galonmaker, galonwever


+ galopada sub

1 galop, ritje te paard, gegaloppeer


+ galopante adj

1 galopperend, dravend
2 FIGURATE zeer snel toenemend
inflation -- = hollende inflatie
MEDICINA phthisis -- = vliegende tering


galopar v

1 galopperen, in galop lopen
facer -- le cavallo = het paard in galop brengen
su imagination galopa = zijn fantasie is op hol geslagen


+ galopator sub

1 harddraver (paard)


+ galopino sub

1 loopjongen


galopo sub

1 galop
2 ARTE DE DANSA galop


galvanic adj

1 galvanisch
elemento -- = galvanisch element
electricitate -- = galvanische elektriciteit
currente -- = galvanische stroom
polarisation -- = galvanische polarisatie


galvanisar v

1 galvaniseren
-- metallos = metalen galvaniseren


+ galvanisate adj

1 gegalvaniseerd
ferro -- = gegalvaniseerd ijzer
filo de ferro -- = gegalvaniseerd ijzerdraad


galvanisation sub

1 het galvaniseren, galvanisatie


+ galvanisator sub

1 galvaniseur


galvanismo sub

1 galvanisme


+ galvanocaustic adj

1 galvanocaustisch


+ galvanocaustica sub

1 galvanocaustiek


+ galvanocauterio sub

1 galvanocauter


+ galvanochirurgia sub

1 galvanochirurgie


+ galvanochromia sub

1 galvanochromie


galvanographia sub

1 galvanografie


+ galvanographic adj

1 galvanografisch


+ galvanomagnetic adj

1 galvanomagnetisch


+ galvanomagnetismo sub

1 galvanomagnetisme


+ galvanometria sub

1 galvanometrie


+ galvanometric adj

1 galvanometrisch


galvanometro sub

1 galvanometer
-- ballistic = ballistische galvanometer
-- astatic = astatische galnavometer
-- differential = differentiaalgalvanometer


galvanoplastia sub

1 galvanoplastiek


galvanoplastic adj

1 galvanoplastisch


galvanoplastica sub

1 galvanoplastiek


+ galvanoscopic adj

1 galvanoscopisch


+ galvanoscopio sub

1 galvanoscoop


+ galvanostegia sub

1 galvanostegie


+ galvanotherapia sub

1 galvanotherapie, elektrotherapie


+ galvanotropismo sub

1 PHYSICA galvanotropisme


+ galvanotypia sub

1 TYPOGRAPHIA galvanotypie


gamba sub

1 ANATOMIA etc., been, poot
-- anterior = voorpoot
-- de detra/posterior = achterpoot
-- dext(e)re = rechterbeen/poot
-- leve/sinistre = linkerbeen/poot
-- artificial/orthopedic = kunstbeen
-- de ligno = houten been
-- fracturate/rupte = gebroken been
--s curte = korte benen
--s curve/torte = kromme benen
vulnere de -- = beenwond
ulcere de -- = beenzweer
articulation del -- = beengewricht
parte inferior del -- = onderbeen
parte superior del -- = bovenbeen
de --s grosse = dikbenig
con --s distorte/arcate = met o-benen
con le --s aperte/large/separate = wijdbeens
con le cauda inter le --s = met de staart tussen de benen
cruciar le --s = de benen over elkaar slaan
exercitar le --s = de benen strekken, even een ommetje maken
fractura de -- = beenbreuk
fracturar se un -- = een been breken
spatio pro le --s = beenruimte (in auto)
-- de pantalon(es) = broekspijp
pantalon(es) a --s stricte = broek met smalle pijpen
-- de sedia = stoelpoot
-- de tabula = tafelpoot
-- de un compasso = been van een passer
position del --s = beenstand
2 MUSICA viola de -- = viola da gamba, knieviool


gambada sub

1 luchtsprong, bokkensprong, capriool, vrolijke buiteling
facer --s = luchtsprongen maken


gambadar v

1 huppelen, dansen en springen, luchtsprongen maken


+ gambetta sub

1 beentje


+ Gambia sub n pr

1 Gambia


+ gambian adj

1 Gambiaans


+ gambiano sub

1 Gambiaan


gambiera sub

1 beenkap, beenstuk, beenbescherming, beenbekleding
2 beenstuk (van harnas)


gambito sub

1 CHACO gambiet


gambon sub

1 ham
panetto/sandwich (A) a/de -- = broodje ham
-- crude = rauwe ham
-- cocite = gekookte ham
-- fumate = gerookte ham
-- de spatula = schouderham
-- ardennese = Ardenner ham


+ gambusia sub

1 ZOOLOGIA muskietenvis


+ gamelan sub

1 gamelan


+ gamella sub

1 gamel, eetketeltje


gameta sub

1 BIOLOGIA gameet


+ gametocyto sub

1 gametocyt


+ gametogamia sub

1 gametogamie


+ gametogenese (-esis) sub

1 gametogenese


+ gametophytic adj

1 BOTANICA gametofyt...


+ gametophyto sub

1 BOTANICA gametofyt (gameten vormend organisme)


+ gamia sub

1 BIOLOGIA voortplanting door middel van gameten, geslachtelijke voortplanting


+ gamic adj

1 BIOLOGIA geslachtelijk
reproduction -- = geslachtelijke voortplanting


gamma sub

1 gamma (derde letter van het Griekse alfabet)
radio -- = gammastraal
radiation -- = gammastraling
disintegration -- = gamma-verval
2 MUSICA gamma, toonschaal, toonladder
-- minor = moltoonschaal
-- chromatic = chromatische toonladder
-- diatonic = diatonische toonladder
-- pentatonic = vijftonige (toon)schaal
-- ascendente/montante = stijgende toonladder
-- descendente = dalende toonladder
-- temperate = getemperde toonladder
facer --s = toonladders spelen
3 reeks, opeenvolging
-- de colores = kleurengamma
-- de undas = golfbereik
PHYSICA -- de frequentia = frequentiebereik


+ gamma-active adj

1 gamma-actief


+ gammaglobulina sub

1 BIOCHIMIA gammaglobuline


gammate adj

1 cruce -- = hakenkruis, swastika


+ gammatherapia sub

1 radiumtherapie, radiumbehandeling


gamogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA gamogenesis, gamogenese, gamogonie


+ gamogenetic adj

1 BIOLOGIA gamogenetisch


gamomania sub

1 PSYCHOLOGIA gamomanie


+ gamopetale adj

1 BOTANICA vergroeidbladig


+ gamosepale adj

1 BOTANICA (mbt bloemkelk) vergroeidbladig


+ gamotropismo sub

1 BOTANICA gamotropisme


+ gang sub ANGLESE

1 (misdadigers)bende, gang
-- de robatores = roversbende
-- de juvenes = jeugdbende


+ ganga sub

1 GEOLOGIA ganggesteente (waarin ertsen gebed zijn)
disembarassar un mineral de su -- = een erts van het ganggesteente ontdoen


Gange sub n pr

1 Ganges


gangetic adj

1 van de Ganges, aan de Ganges gelegen


gangliforme adj

1 in de vorm van een zenuwknoop, gangliform


ganglioma sub

1 MEDICINA ganglioom


ganglion sub

1 MEDICINA ganglion, zenuwknoop, peesknoop
-- lymphatic = lymfeknoop
-- nervose = zenuwknoop


ganglionar adj

1 gangliën..., klier...
febre -- = klierkoorts
systema -- = gangliënstelsel
cellulas -- = gangliëncellen


ganglionitis sub

1 MEDICINA klierontsteking, ganglionitis


gangrena sub

1 MEDICINA gangreen, koudvuur, necrose, afsterving
-- sic = droog gangreen/versterf
-- senil = seniel gangreen
-- del osso = beenversterf
-- mutilante = verminkend gangreen
-- per decubito = (het) doorliggen
2 FIGURATE bederf, verzieking
-- del mores = zedenverwildering, zedenbederf


gangrenar v

1 MEDICINA (wond/lichaamsdeel) door gangreen/koudvuur aantasten
2 FIGURATE (iemand/maatschappij) zedelijk bederven


1 koudvuurachtig, gangreneus

decomposition/putrefaction -- = gangreneuze ontbinding
partes -- = gangreneuze delen
plaga -- = gangreneuze wond
ulcere -- = gangreneuze verzwering
2 aan koudvuur/gangreen lijdend


gangster sub ANGLESE

1 gangster, bandiet
-- mal note = beruchte gangster


+ gangsterismo sub

1 bendewezen, gangsterdom, onderwereld


ganiabile adj

1 te winnen


+ gania-pan sub

1 broodwinning, living


ganiar v

1 winnen
-- tempore = tijd winnen
-- un sponsion = een weddenschap winnen
le inimico ha ganiate terreno = de vijand heeft terrein gewonnen
SPORT -- al/per punctos = op punten winnen
2 verdienen
-- moneta = geld verdienen
-- su pan/su vita = de kost verdienen
3 verwerven, verkrijgen
-- le affection de un persona = iemands genegenheid verwerven
-- su sporones = zijn sporen verdienen
-- le prime premio = de eerste prijs behalen
-- prestigio = in aanzien stijgen
-- le campionato = het kampioenschap behalen
4 bereiken
-- un loco/porto = een plaats/haven bereiken


ganiator sub

1 winnaar, verdiener
-- del pan = kostwinner


ganio sub

1 winst, (geldelijke) verdienste
-- de tempore = tijdwinst
-- electoral = stemmenwinst
-- in numero de sedes = zetelwinst
-- territorial = terreinwinst
-- de un tempo = tempowinst
le -- adulcia le rigores del labor/travalio = geld verzoet de arbeid


+ ganoderma sub

1 BOTANICA
-- lucide = lakzwam


+ ganoides sub pl

1 ZOOLOGIA glansschubbigen


+ Ganymedes sub n pr

1 Ganymedes
2 ASTRONOMIA Ganymedes


garage sub FRANCESE

1 garage
-- de bicyclettas = fietsenbergplaats
tecto de -- = garagedak
porta de -- = garagedeur
personal de -- = garagepersoneel


garagista {zji} sub

1 garagehouder


+ garancia sub

1 BOTANICA meekrap
radice de -- = meekrapwortel
campo de -- = meekrapakker/veld
cultura de -- = meekrapcultuur/teelt
cultor/cultivator de -- = meekrapteler


garante sub

1 borg, waarborg, garant
render se -- pro un cosa = borg staan voor iemand


garantia sub

1 waarborg, garantie, zekerheid
certificato/schedula de -- = garantiebewijs/certificaat
-- bancari = bankgarantie
-- de authenticitate = echtheidsgarantie
-- scripte = schriftelijke garantie
-- pro tote le vita = levenslange garantie
-- real = zakelijke zekerheid
clausula de -- = garantieclausule/bepaling/beding
etiquetta de -- = garantielabel
certificato de -- = garantiebewijs
pacto/tractato de -- = garantieverdrag
contracto de -- = garantiecontract
credito de -- = garantiekrediet
-- de credito = kredietgarantie
precio de -- = garantieprijs
fundo de -- = garantiefonds, waarborgfonds
sex menses de -- = zes maanden garantie


garantir v

1 garanderen, garantie geven voor, borg staan voor, waarborgen, instaan voor
-- le authenticitate de un cosa = voor de echtheid van iets instaan
non -- le resultato = niet voor het resultaat instaan
garantite pro duo annos = met twee jaar garantie


+ garba sub

1 schoof, garve
-- de tritico = korenschoof
-- de secale = roggeschoof
mitter le grano in --s = het graan in schoven zetten
ligar le grano in --s = graan aan schoven binden


+ garbo sub

1 (wijze van gekleed te gaan) dracht, kledij


gardenia sub

1 BOTANICA gardenia, Kaapse jasmijn


garden-party sub ANGLESE

1 tuinfeest


+ gargantuesc adj

1 gargantuesk, als van Gargantua (romanfiguur van Rabelais)
voracitate -- = geweldige vraatzucht
appetito -- = geweldige eetlust


+ gargarisar se v

1 gorgelen


+ gargarismo sub

1 gorgeling, mondspoeling
2 gorgeldrank, mondwater


+ gargola sub

1 waterspuwer (aan Gotische kerken), gargouille, spuwer, bek


+ garibaldian v

1 van Garibaldi, Garibaldi...


+ garibaldiano sub

1 aanhanger/volgeling van Garibaldi


garnison sub FRANCESE

1 garnizoen
commandante del -- = garnizoenscommandante
soldato de -- = garnizoenssoldaat
urbe de -- = garnizoensstad/plaats
vita de -- = garnizoensleven
hospital de -- = garnizoenshospitaal
esser in -- = in garnizoen liggen


garrettiera sub

1 kouseband, sokophouder, jarretel(le)
ordine del -- = orde van de kouseband


garretto sub

1 knieholte


garrotar v

1 executeren met het worgijzer


garrote sub ESPANIOL

1 worgijzer
2 executie met het worgijzer


+ garrulada sub

1 gebabbel, gekeuvel, keuvelarij
-- insensate = geleuter


garrular v

1 babbelen, snappen, praten


+ garrulator sub

1 babbelaar, keuvelaar, prater


garrule adj

1 babbelziek, snapachtig, praatziek
typo -- = kletskous, kletsmeier


garrulitate sub

1 babbelzucht, praatzucht


+ garrulo(glandari) sub

1 ZOOLOGIA vlaamse gaai


garson sub

1 jongen, knaap, jongeman
-- macellero = slagersjongen
-- de stabulo = staljongen
-- de pastissero = banketbakkersknecht
-- de cursa = loopjongen


+ garzetta sub

1 ZOOLOGIA egretreiger


gas sub

1 gas
-- hilarante = lachgas
-- combustibile/de calefaction = stookgas
-- lacrimogene = traangas
-- de combatto = strijdgas
-- detonante = knalgas
-- natural = aardgas
rete de -- natural = aardgasnet
-- de butano = butaangas
-- de citate = stadsgas
-- de miniera = mijngas
-- del paludes = moerasgas
-- de carbon vegetal/de ligno = houtskoolgas
-- toxic = gifgas
-- vomitive = braakgas
-- carbonic = koolzuurgas
-- nobile/rar/inerte = edelgas
-- de escappamento = uitlaatgas
-- pressate/comprimite = persgas
-- propulsori/propulsive = drijfgas
-- liquide = vloeibaar gas
-- in bottilias = flessegas
-- interstellar = interstellair gas
a tote -- = vol gas
dar -- = gas geven
fabrica de -- = gasfabriek
becco de -- = gaspit, gasbrander
accender le -- = het gas aansteken
accenditor de -- = gasaansteker
exclaramento/illumination a -- = gasverlichting
clauder le -- = het gas uitdraaien
pression del -- = gasdruk
flamma de -- = gasvlam
lumine/luce de -- = gaslicht
nota del -- = gasrekening
consumo de -- = gasverbruik
consumitor de -- = gasverbruiker
explosion de -- = gasontploffing
valvula de -- = gaskraan
calefaction per -- = gasverwarming
jacimento de -- natural = gasveld, gasbel
extraction/exploitation {plwa} de -- = gaswinning
furno a -- = gasoven
lanterna a -- = gaslantaarn
conducto de -- = gasleiding
contator de -- = gasmeter
estufa a -- = gaskachel
radiator a -- = gasradiator
regulator de -- = gasregulateur
convector a -- = gasconvector
fonte de -- = gasbron
detector de -- = gasdetector
generator de -- = gasgenerator
distribution del -- = gasdistributie
reserva(s) de -- = gasreserve(s)
adduction de -- = gasaanvoer
molecula de -- = gasmolecuul
manometro a -- = gasmanometer
filtro de -- = gasfilter
densitate de -- = gasdichtheid
tubo a -- = gasbuis
installator de -- = gasfitter
retorta de -- = gasretort
cartucha {sj} a/de -- = gaspatroon
tarifa del -- = gastarief
thermometro a/de -- = gasthermometer
turbina a -- = gasturbine
nube de -- = gaswolk
intoxication per le -- = gasvergiftiging
camera a -- = gaskamer
lampa a -- = gaslamp
odor de -- = gaslucht
masca a -- = gasmasker
motor a -- = gasmotor
recipiente de -- = gashouder
dar -- = gas geven
comprimer un -- = een gas samenpersen
cocinar al/con -- = op gas koken
le auto(mobile) va a -- = de auto loopt/rijdt op gas


+ gascon sub

1 bewoner van Gascogne


+ gascon adj

1 gascon


+ Gasconia sub n pr

1 Gascogne


+ gasifere adj

1 gashoudend
campo/jacimento -- = gasveld


gasificar v

1 vergassen, tot gas maken, in gas omzetten, gasvorming
-- carbon = steenkool vergassen


gasification sub

1 het omzetten in gas, vergassing, het gasvormig maken
-- de carbon = vergassing van steenkool, steenkoolvergassing
velocitate de -- = vergassingssnelheid


+ gasificator sub

1 PHYSICA vergasser


gasiforme adj

1 gasvormig, in gasvormige toestand


+ gasista sub

1 gasfitter


+ gasoducto sub

1 pijpleiding (voor gas)


gasogene adj

1 gas voortbrengend


gasogeno sub

1 vergassingstoestel, gasgenerator
-- de carbon de ligno = houtgasgenerator


+ gasoil sub ANGLESE

1 gasolie


+ gasoleo sub

1 (stook)olie, dieselolie


gasolina sub

1 gasoline, benzine
-- normal = gewone benzine, normaal
-- povre in plumbo = loodarme benzine
-- sin plumbo = loodvrije benzine
-- a precio reducite = witte benzine
-- pur = wasbenzine
bidon/latta de -- = blik benzine
barril de -- = benzinevat
bomba de -- = benzinebom
bono de -- = benzinebon
vapor de -- = benzinedamp
tubo de -- = benzineleiding
filtro de -- = benzinefilter
infundibulo de -- = benzinetrechter
incendio de -- = benzinebrand
distribution de -- = benzinedistributie
pression de -- = benzinedruk
deposito de -- = benzineopslagplaats/depot
explosion de -- = benzineontploffing
approvisionamento de -- = benzinetoevoer
stock (A)/reserva de -- = benzineschaarste
lampa de -- = benzinelamp
odor de -- = benzinelucht
precio de -- = benzineprijs
prender -- = tanken
auto(mobile) de consumo basse de -- = auto met laag benzineverbruik


gasometro sub

1 gashouder


gasose adj

1 gasachtig, gasvormig, gas...
stato -- = gasvormige (aggregatie)toestand
aqua -- = spuitwater
bibita -- = prik, frisdrank (met prik)
limonada -- = prikkellimonade


+ gasterosteo sub

1 ZOOLOGIA stekelbaars
-- de mar = zeestekelbaars


gastralgia sub

1 MEDICINA maagkramp, maagpijn, gastralgie


+ gastralgic adj

1 MEDICINA maagkramp..., maagpijn...


+ gastrectomia sub

1 MEDICINA gastrectomie
-- partial = maagresectie


gastric adj

1 MEDICINA maag..., gastrisch
succo -- = maagsap
glandula -- = maagklier
vena -- = maagader
arteria -- = maagslagader
nervo -- = maagzenuw
catarrho -- = maagcatarre
acido/aciditate -- = maagzuur
crampo -- = maagkramp
colica -- = maagkoliek
febre -- = gastrische koorts
examine -- = maagonderzoek
fistula -- = maagfistel
ulcere -- = maagzweer
cancere -- = maagkanker
maladia -- = maagkwaal
catheter -- = maagcatheter
volvulo -- = torsie van de maag
dysfunction --, function -- disturbate = gestoorde maagfunctie
contento -- = maaginhoud
cavitate -- = maagholte
sclerose (-osis) -- = maagverharding
ille ha un indisposition -- = zijn maag is van streek


+ gastrina sub

1 BIOCHIMIA gastrine


gastritis sub

1 MEDICINA maag(vlies)ontsteking, maagcatarre, gastritis


gastro sub

1 MEDICINA (onder)buik, maag


+ gastrocele sub

1 MEDICINA maaguitzakking, maagbreuk


gastroenteric adj

1 MEDICINA gastroenteritis betreffend


gastroenteritis sub

1 MEDICINA gastroënteritis, maagdarmcatarre, buikgriep


+ gastroenterologia sub

1 MEDICINA gastroënterologie


gastroenterologista sub

1 MEDICINA gastroënteroloog, maagdarmarts


gastroenterologo sub

1 MEDICINA gastroënteroloog, maagdarmarts


+ gastrointestinal adj

1 maag-darm..., gastro-intestinaal
grippe -- = buikgriep
tracto/canal -- = maag-darmkanaal


+ gastrologia sub

1 MEDICINA gastrologie


+ gastrologic adj

1 MEDICINA gastrologisch


+ gastrologista sub

1 MEDICINA gastroloog


+ gastrologo sub

1 MEDICINA gastroloog


+ gastromania sub

1 gastromanie


gastronome adj

1 gastronomisch, smul...


gastronomia sub

1 gastronomie


gastronomic adj

1 gastronomisch, smul...
festino/banchetto -- = gastronomisch festijn
repasto -- = gastronomische maaltijd
recepta -- = gastronomisch recept


gastronomo sub

1 gastronoom, lekkerbek, smuller, smulpaap


+ gastrophylle adj

1 BOTANICA met buikige bladeren


gastropode adj

1 buikpotig


gastropodo sub

1 ZOOLOGIA buikpotige (slak)
--s = Gastropoda, Slakken


+ gastrorrhagia sub

1 MEDICINA maagbloeding


gastroscopia sub

1 MEDICINA gastroscopie


+ gastroscopic adj

1 MEDICINA gastroscopic


gastroscopio sub

1 MEDICINA gastroscoop


gastrotomia sub

1 MEDICINA maagoperatie, gastrotomie


gastrula sub

1 BIOLOGIA gastrula (vroeg embryonaal stadium)


+ gastrulation sub

1 BIOLOGIA vorming van een gastrula, gastrulatie


+ gâteau sub FRANCESE

1 taartje, gebakje


+ gaucho sub ESPANIOL

1 gaucho


gauder v

1 blij zijn, verheugd zijn, verheugen, verblijden
-- de = genieten van, zich verheugen in, in het genot zijn van
-- del vita = van het leven genieten
-- de un bon sanitate = een goede gezondheid hebben
-- de un favor special = een streepje voor hebben
-- de un grande prestigio = hoog in aanzien staan
-- de estima general = algemeen geacht zijn
-- del gratia de Deo = Gods gunst genieten
ganiar -- = in aanzien stijgen


+ gaudibile adj

1 wat kan worden genoten, genietbaar


gaudimento sub

1 het genieten, genieting, genot
-- spiritual/del spirito = spiritueel genot


+ gaudinia sub

1 BOTANICA gaudinia


gaudio sub

1 vreugde, blijdschap
le -- e le dolor = vreugde en verdriet
-- del travalio/del labor = arbeidsvreugde
transportate de -- = in de wolken, verrukt, dolblij
-- exuberante = uitgelaten vreugde
folle de -- = gek van vreugde
ebrie de -- = vreugdedronken
--s del mundo = aardse vreugden
--s del vita = geneugten des levens
-- de viver = levensvreugde/lust
manifestationes de -- = uitingen van vreugde
lacrimas de -- = vreugdetranen
-- interior = binnenpret
-- intense = intense vreugde
-- celeste = hemelse vreugde
-- maligne/malitiose = leedvermaak
exteriorisar su -- = zijn vreugde uiten
radiar de -- = stralen/glunderen van blijdschap


gaudiose adj

1 blij, vrolijk, opgeruimd
visages -- = verheugde gezichten
menar un vita -- = een leven van plezier leiden


+ gauditor sub

1 genieter
-- del vita = levensgenieter


+ gaufrage sub

1 het gaufreren, het persen van figuren


+ gaufrar v

1 gaufreren, figuren persen in
ferro a -- = gaufreerijzer
papiro gaufrate = gegaufreerd papier


+ gaufratura sub

1 iets dat gegaufreerd is


+ gaullismo {o} sub

1 gaullisme


+ gaullista {o} sub

1 gaullist


+ gaullista {o} adj

1 gaullistisch
partito -- = gaullistische partij
politica -- = gaulistische politiek


+ gaura sub

1 BOTANICA prachtkaars


gauss sub

1 ELECTRICITATE gauss


Gauss (Karl Friedrich--) sub n pr

1 Gauss
logarithmos de -- = logaritmen van Gauss
lege de -- = wet van Gauss


+ gaussian adj

1 curvatura -- = Gauss-kromming
distribution -- = Gauss-verdeling
ruito -- = gaussische ruis
lege -- = wet van Gauss
curva -- = kromming van Gauss


+ gavia sub

1 ZOOLOGIA
-- arctic = parelduiker


+ gavial sub

1 ZOOLOGIA snavelkrokodil, gaviaal


+ gavotte sub FRANCESE

1 gavotte (dans)


gaza sub

1 gaas
-- hydrophile/hydrophilic = hydrofielgaas
velo de -- = gazen sluier


+ gazella sub

1 ZOOLOGIA gazelle


+ gazetta sub

1 krant


+ gazettero sub

1 dagbladschrijver


gazon sub

1 gazon, grasperk, grasveld
tapete/tapis (F) de -- = grastapijt, grasmat
rolo a -- = grasroller
-- artificial = kunstgras(tapijt)
secar/tonder le -- = het gazon maaien


+ gecko {gekko} sub

1 ZOOLOGIA gecko


Gedeon sub n pr

1 BIBLIA Gideon


+ gehenna sub

1 gehenna, hel, jammerdal


+ Geiger sub n pr

1 Geiger
contator -- = geigerteller


geisha sub JAPONESE

1 geisha


+ gel sub

1 PHYSICA gel


gelar v

1 (doen) bevriezen
2 bevriezen, ijs worden
3 vriezen
il gela = het vriest


+ gelateria sub

1 ijssalon


+ gelatero sub

1 ijsverkoper


gelatina sub

1 gelatine
-- ossee = beenderlijm
solution de -- = gelatineoplossing
fabrica de -- = gelatinefabriek
fabricante de -- = gelatinefabrikant
PHOTOGRAPHIA placa de -- = gelatineplaat


+ gelatiniforme adj

1 gelatineachtig


+ gelatinisar v

1 gelatineren
-- un solution colloidal = een colloïdale oplossing gelatineren
2 geleren


+ gelatinisation sub

1 het gelatineren


gelatinose adj

1 gelatineachtig, gelatineus, gelatine...
confitura/confectura -- = gelatineachtige jam


gelato sub

1 (consumptie)ijs(je), sorbet, ijscoupe
-- de fructos = vruchtenijs
-- al vanilla = vanilleijs
-- al crema = roomijs
-- al chocolate {sj} = chocoladeijs
wafla de -- = ijswafel
cornetto de -- = ijshoorn
torta de -- = ijstaart
venditor/mercante de --s = ijsverkoper, ijscoman


gelatura sub

1 het vriezen, vorst
2 winterhanden/voeten/tenen


+ geldrese adj

1 Gelders


+ Geldria sub n pr

1 Gelderland
le dialecto de -- = het Gelders


gelea sub

1 gelei
-- de ceresias = kersengelei
-- de grossulas = kruisbessengelei
-- de piras = perengelei
(bij bijen, etc.) -- royal = koninginnenbrood


+ gelide adj

1 ijskoud, ijzig, (anque FIGURATE)
aere -- = ijskoude lucht
aqua -- = ijskoud water
vento -- = ijzige wind
responder con paroles -- = ijzig antwoorden


+ geliditate sub

1 (anque FIGURATE) ijzige kou


+ gelificar v

1 doen geleren, gelatineren, in een gel/gelei veranderen


+ gelification sub

1 het geleren, het gelatineren


+ gelignite sub

1 (springstof) geligniet


gelo sub

1 vorst, het vriezen, vriezend weer
-- forte = strenge vorst
-- nocturne = nachtvorst
-- a nivello del solo = grondvorst, vorst aan de grond
jornos de -- = vorstdagen
in caso de -- = bij vorst
periodo de -- = vorstperiode
limite de -- = vorstgrens
damnos causate per le -- = vorstschade
resistente al -- = vorstbestendig, winterhard
resistentia al -- = vorstbestendigheid, winterhardheid


+ gemellar adj

1 tweeling...
graviditate -- = tweelingzwangerschap


+ gemellipara sub

1 vrouw die een tweeling gebaard heeft


+ gemellipare

1 adj. die een tweeling gebaard heeft


gemer v

1 zuchten, kreunen, steunen, kermen
-- de dolor = kermen van de pijn
le patiente gemeva debilemente = de patiënt steunde zachtjes
-- sub le jugo del sclavitude = zuchten onder het juk der slavernij
2 kirren (van duiven)


gemimento sub

1 gezucht, gesteun, gekerm, gekreun
2 gekir (van duiven)


geminar v

1 verdubbelen, in paren plaatsen


geminate adj

1 dubbel, verdubbeld, paarsgewijze, gepaard
fenestras -- = dubbele ramen
consonantes -- = dubbele medeklinkers
organos -- = gepaarde organen


gemination sub

1 verdubbeling, plaatsing in paren, paarsgewijze stand, geminatie


+ geminato sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA geminaat


gemine adj

1 tweeling...
soror -- = tweelingzuster
fratre -- = tweelingbroer
filio -- = tweelingszoon
filia -- = tweelingsdochter
2 dubbel, tweevoudig
musculos -- = tweelingspieren
lectos -- = lits-jumeaux


+ geminiflor adj

1 BOTANICA met paarsgewijs bijeengeplaatste bloemen


+ geminifolie adj

1 BOTANICA met paarsgewijs bijeengeplaatste bladeren


gemino sub

1 één van een tweeling
--s monozygotic/univitellin = ééneiige tweelingen
--s siamese = Siamese tweelingen
nascentia de --s = tweelinggeboorte
ASTRONOMIA Geminos = Tweelingen


gemito sub

1 gezucht, gesteun, gekreun, gekerm


gemma sub

1 edelsteen
2 knop (van planten)
-- de bulbo = bolknop
-- floral = bloemknop
-- caulinar = stengelknop
3 sal -- = steenzout, klipzout


gemmar v

1 met edelstenen versieren
2 knoppen krijgen, uitbotten (van planten)


gemmate adj

1 versierd met edelstenen
lycoperdon -- = parelstuifzwam


gemmation sub

1 BOTANICA het uitbotten, uitbotting
2 ZOOLOGIA knopvorming
reproduction per -- = voortplanting door knopvorming


gemmifere adj

1 edelstenen bevattend
terreno -- = terrein waar edelstenen worden gevonden
2 BOTANICA, ZOOLOGIA knoppen dragend


+ gemmipare adj

1 BOTANICA, ZOOLOGIA zich door knopvorming voortplantend


+ gemmiparitate sub

1 ZOOLOGIA, BOTANICA vermeerdering door knopvorming


+ gemmologia sub

1 edelsteenkunde


+ gemmologic adj

1 edelsteenkundig


+ gemmologista sub

1 edelsteenkundige


gemmula sub

1 BOTANICA kiemblaasje (van sporeplanten)


gen sub

1 BIOLOGIA gen
-- dominante = dominerend/dominant gen
-- recessive = recessief gen
-- allelomorphe = allelomorf gen
-- mutabile = mutabel gen
-- nuclear = kerngen
-- lethal = dodelijk gen
-- de sterilitate = steriliteitsgen
-- de isolation = isolatiegen
action del --es = genwerking
activation del -- = genactivering
interaction del --es = wisselwerking van de genen
complexo de --es = gencomplex
banca de --es = genenbank
combination de --es = gencombinatie
frequentia de --es = genfrequentie


gena sub

1 ANATOMIA wang, koon
--s ronde/rotunde = bolle wangen
--s magre = ingevallen wangen
--s grasse = kwabwangen
fossetta del -- = kuiltje in de wang
inflar su --s = zijn wangen opblazen


genal adj

1 van de wang, wang...
glandula -- = wangklier
tasca -- = wangzak
barbas -- = bakkenbaarden


gendarme sub FRANCESE

1 gendarme, politieman


+ gendarmeria sub

1 gendarmerie, politie
2 bureau van de gendarmerie, politiebureau


genealogia sub

1 stamboom, genealogie, geslachtslijst
2 geslachtskunde, genealogie, geslachtsrekenkunde


genealogic adj

1 genealogisch, stamboom...
arbore -- = stamboom
registro/tabula -- = geslachtsregister
linea -- = genealogische lijn


genealogista sub

1 genealoog, geslachtkundige


genealogo sub

1 genealoog, geslachtkundige


+ genecologia sub

1 genecologie


+ genecologic adj

1 genecologisch


+ generabile adj

1 wat kan ontstaan door voortplanting


general adj

1 algemeen, algeheel, universeel
phenomeno -- = algemeen verschijnsel
responsabilitate -- = collectieve verantwoordelijkheid
mobilisation -- = algemene mobilisatie
linguistica -- = algemene taalwetenschap
director -- = directeur generaal
inspector -- = inspecteur generaal
consule -- = consul generaal
in -- = in het algemeen, over het algemeen, gewoonlijk
2 voornaamste, hoofd...
direction -- = hoofddirectie, hoofdbestuur
secretario -- del partito = eerste partijsecretaris
secretario -- del Union Mundial pro Interlingua = secretaris generaal van de U.M.I.
quartiero -- = hoofdkwartier


general sub

1 generaal, veldheer
-- de division = divisiegeneraal, generaal-majoor
-- de brigada = brigadegeneraal
-- in chef (F) = opperbevelhebber
uniforme de -- = generaalsuniform
2 generaal van een geestelijke orde
-- del jesuitas = generaal der Jezuieten


generalato sub

1 MILITAR generaalschap, generaalsrang
2 generaalschap van een geestelijke orde


generalisabile adj

1 te veralgemenen, generaliseerbaar
mesuras -- = maatregelen die algemeen kunnen worden genomen


generalisar v

1 veralgemenen, generaliseren, in ruimere zin nemen
2 algemeen verbreiden, uitbreiden tot een geheel, overal toepassen
coordinata generalisate = gegeneraliseerde coördinaat


generalisation sub

1 het veralgemenen, veralgemening, het generaliseren, generalisering, generalisatie, het algemeen verbreiden, algemene

verbreiding

-- del cancere = uitzaaiingen van kanker door het gehele lichaam


generalisator sub

1 iemand die generaliseert/iets algemeen verbreidt/iets algemeen toepast


generalissimo sub

1 opperbevelhebber, generalissimo


generalitate sub

1 algemeenheid, generaliteit
-- de un proposition = algemeen karakter van een voorstel
2 overgrote meerderheid, grootste deel, gros
in le -- del casos = in veruit de meeste gevallen
isto es le opinion del -- del homines = dat is de mening van de overgrote meerderheid der mensen


+ generalmente adv

1 in/over het algemeen


generar v

1 (anque LINGUISTICA E GRAMMATICA, MATHEMATICA) voortbrengen, produceren
-- calor = warmte ontwikkelen
-- electricitate = elektriciteir opwekken
-- confusion = verwarring stichten
2. BIOLOGIA voortplanten

generation sub

1 het voortbrengen, voortbrenging
le -- de un obra = het ontstaan van een werk
2 het voortplanten
BIOLOGIA voortplanting
-- spontanee = spontane generatie
3 generatie, geslacht, nakomelingen
le prime/secunde -- = de eerste/tweede generatie
le -- presente/actual = de huidige generatie
-- hybride = bastaardgeneratie
conflicto del --es = generatieconflict
crise/crisis de --es = generatiecrisis
alternantia del --es = generatiewisseling


+ generational adj

1 generatie....


generative adj

1 voortbrengend, voortbrengings...
processo -- = voortbrengingsproces
2 voortplantings..., geslachts...
nucleo -- = generatieve kern
3 LINGUISTICA E GRAMMATICA generatief
grammatica -- = generatieve grammatica


generator sub

1 TECHNICA stroomopwekker, generator, dynamo
-- de sonos/tonos = toongenerator
-- ultrasonic = ultrasonore generator
-- de currente = stroomgenerator
-- de sono = geluidsgenerator
-- de gas = gasgenerator
-- a/de alte frequentia = hoogfrequentgenerator
-- de basse tension/voltage = laagspanningsgenerator
-- hydraulic = waterkrachtgenerator
-- portative/portabile = draagbare generator
rotor del -- = generatorrotor
stator del -- = generatorstator
arbore del -- = generatoras
rendimento del -- = generatorrendement
fossa del -- = generatorput


generator adj

1 voortplantings...
organos -- = voortplantingsorganen
2 voortbrengend, vormend
principio -- = grondbeginsel


+ generatrice sub

1 MATHEMATICA generatrice


genere sub

1 ZOOLOGIA, BOTANICA genus, geslacht
2 soort, type, aard, manier, slag
-- human = menselijk geslacht, mensheid
iste -- de cosas = dit soort dingen
-- de vita = levensstijl, manier van leven
unic/sol in su -- = enig in zijn soort
de tote -- = van allerlei slag
3 ARTE, LITTERATURA genre, kunstvorm, schrijftrant, stijl
-- artistic = kunstgenre
-- comic = komische genre
-- dramatic = toneelgenre
-- melodramatic = melodramatische genre
-- epistolari = letterkundige werken in briefvorm
4 LINGUISTICA E GRAMMATICA (woord)geslacht, genus
-- feminin/masculin/neutre = vrouwelijk/mannelijk/onzijdig geslacht
de -- commun = gemeenkunnig
distinction de -- = genusonderscheid(ing)


generic adj

1 algemeen, niet specifiek
termino -- = algemene term
definition -- = algemene definitie
medicina -- = locopreparaat
2 geslachts..., soort..., generisch, generiek
desinentia -- = geslachtsuitgang
termino -- = soortnaam
parentato -- = geslachtelijke verwantschap
JURIDIC obligation -- = generische verbintenis


+ genero sub

1 schoonzoon


generose adj

1 adellijk, edel, van hoge afkomst
2 edelmoedig, grootmoedig
3 vrijgevig, gul, mild
donator -- = gulle gever
donation -- = milde gift
recompensa -- = royale/ruime beloning
gesto -- = genereus gebaar
con mano -- = met kwistige hand
recompensar generosemente un persona = iemand mild belonen


generositate sub

1 edelmoedigheid, grootmoedigheid
exemplo de -- = toonbeeld van edelmoedigheid
acto de -- = liefdedaad
2 vrijgevigheid, gulheid, mildheid
gesto de -- = genereus gebaar
recompensar con -- = gul belonen


genese (-esis) sub

1 het ontstaan, wording, schepping, genese, genesis
-- de un obra de arte = wording van een kunstwerk
BIBLIA Genese (-esis) = Genesis


+ genesiac adj

1 Genesis...
jornos/dies -- = scheppingsdagen


genethliac adj

1 geboorte...
poema -- = geboortegedicht
2 ASTROLOGIA horoscoop...


genetic adj

1 genetisch
codice -- = genetische code
methodo -- = genetische methode
valor -- = genetische waarde
material -- = genetisch materiaal
manipulation -- = genetische manipulatie
transcription -- = genetische transcriptie
equilibrio -- = genetisch evenwicht
carga -- = genetische lading
carta/mappa -- = genetische kaart, genkaart
analyse (ysis) -- = genetische analyse
information -- = genetische informatie
factor -- = genetische factor
diversitate -- del specie = genetische diversiteit van de soort
geneticamento determinate = genetisch bepaald


genetica sub

1 erfelijkheidsleer, genetica
-- molecular = moleculaire genetica


+ geneticista sub

1 geneticus


+ genetista sub

1 geneticus


+ genetta sub

1 ZOOLOGIA genetkat


Geneva sub n pr

1 Genève
Convention de -- = Geneefse Conventie


genevese adj

1 Geneefs


genevese sub

1 bewoner van Genève


genial adj

1 geniaal, briljant
idea -- = briljant idee, geniale inval
scientista -- = geniaal wetenschapper
homine -- = uitzonderlijk begaafd persoon
pictor -- = schildersgenie


+ genialitate sub

1 genialiteit
-- de un inventor = genialiteit van een uitvinder


+ genic adj

1 BIOLOGIA de genen betreffend
frequentia -- = genfrequentie
balancia/equilibrio -- = genbalans
mutation -- = genmutatie
recombination -- = genrecombinatie
reduplication -- = genreduplicatie


genicular v

1 knielen, de knie buigen


geniculate adj

1 knievormig (gebogen), geknikt
BOTANICA alopecuro -- = geknikte vossenstaart


geniculation sub

1 het knielen
2 knievormigheid


geniculiera sub

1 kniestuk (van harnas), SPORT kniekous, MEDICINA knieverband, knieleer (van

stratenmaker)

geniculo sub

1 knie
articulation/juncto/junctura del -- = kniegewricht
-- dext(e)re = rechterknie
-- leve/sinistre = linkerknie


genio sub

1 (goede of kwade) genius, geleigeest
-- tutelar = beschermgeest
2 aard, geest, karakter, temperament, aanleg, neiging
3 geniaal persoon, iemand van buitengewone gaven, genie
-- strategic = strategisch genie
4 MILITAR genie


+ genista sub

1 BOTANICA brem(struik)
-- spinose = stekelbrem, gaspeldoorn
-- pilose = kruipbrem
-- sagittal = pijlbrem


+ genistic adj

1 BOTANICA brem...


genital adj

1 geslachts..., genitaal, seksueel, teel...
organos -- = geslachtsorganen
apparato -- = geslachtsapparaat
partes -- = schaamdelen
orificio/apertura -- = geslachtsopening
glandula -- = geslachtsklier
functiones -- = geslachtelijke functies


+ genitales sub pl

1 ANATOMIA (uitwendige) voortplantingsorganen, genitalia


genite adj

1 voortgebracht, verwekt, geboren
primogenite = eerstgeboren


genitival adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA tweede naamvals...


genitive adj

1 iets kunnend voortbrengen of telen
2 LINGUISTICA E GRAMMATICA tweede naamvals...
forma -- = genitiefvorm
construction -- = genitiefconstructie


genitivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA genitief, tweede naamval
-- possessive = possessieve genitief
-- partitive = partitieve genitief
desinentia del -- = uitgang van de genitief


genitor sub

1 voortbrenger, verwekker, vader, ouder
-- de un infante = verwekker van een kind
--es adoptive = pleegouders
--es affin = schoonouders
consilio de --es = ouderraad
association de --es = oudervereniging


+ genito-urinari adj

1 BIOLOGIA urogenitaal
systema -- = urogenitaal systeem


genitura sub

1 het voortbrengen
2 kroost, nakomelingschap


+ genocidal adj

1 genocidaal
le antisemitismo -- del nazis = het genocidale antisemitisme van de nazis


genocidio sub

1 volkenmoord, genocide
committer -- = genocide plegen


+ genocopia sub

1 genocopie


+ genoma sub

1 genoom (het geheel van genen)


+ genosoma sub

1 genosoom


+ genotypic adj

1 genotypisch


genotypo sub

1 BIOLOGIA genotype


+ Genova sub n pr

1 Genua


+ genovese sub

1 Genuees


+ genovese adj

1 Genuees


Genoveva sub n pr

1 Geneviève


+ gentalia sub

1 grauw, gepeupel, plebs, schorem


gente sub

1 volk, natie
derecto de --s = volkenrecht
2 lieden, lui, mensen
-- de color = kleurlingen
-- de guerra/de armas = krijgsvolk
-- mascule = mansvolk
-- de mar = zeelui
massa de -- = mensenmenigte, mensenmassa
fluxo de -- = mensenstroom
un pugnata de -- = een handjevol mensen


gentiana sub

1 BOTANICA gentiaan
-- cruciate = kruisbladgentiaan, kruisgentiaan
-- acaule = stengelloze gentiaan
-- campestre = veldgentiaan


gentianaceas sub pl

1 BOTANICA gentianaceae, gentianaceeën, gentiaanfamilie


+ gentianina sub

1 gentianine, gentiaanbitter


gentil adj

1 aanzienlijk, voornaam
2 lief, aardig
3 HISTORIA heidens, afgodisch


gentil sub

1 HISTORIA heiden
Apostolo del --es = Apostel der Heidenen, Paulus


gentilessa sub

1 liefheid, aardigheid, voorkomendheid


gentilhomine sub

1 edelman
2 gentleman, heer


gentilismo sub

1 HISTORIA heidendom


gentilitate sub

1 HISTORIA heidendom


gentleman sub ANGLESE

1 gentleman, (pl : gentlemen), heer


+ gentlemen's agreement sub ANGLESE

1 gentlemen's agreement


genu sub

1 knie
articulation/juncto/junctura del -- = kniegewricht
flexion del --s = kniebuiging
musculo del -- = kniespier
-- dext(e)re = rechterknie
-- leve/sinistre = linkerknie


genuflecter v

1 knielen, een knieval maken


genuflexion sub

1 het (neer)knielen, kniebuiging, knieval
-- simple = enkelvoudige kniebuiging
-- duple = dubbele kniebuiging


genuin adj

1 rasecht
2 zuiver, echt, onvervalst, autentiek


genuinitate sub

1 rasechtheid
2 zuiverheid, echtheid, onvervalstheid
-- de un producto alimentari = zuiverheid van een levensmiddel
-- de un sentimento = echtheid van een gevoel


+ geo sub

1 BOTANICA nagelkruid, benedictuskruid


+ geoacustic adj

1 geoakoestisch


+ geoacustica sub

1 geoakoestiek


+ geo-anticlinal sub

1 GEOLOGIA geo-anticlinaal


+ geobiologia sub

1 geobiologie


+ geobiologic adj

1 geobiologisch


+ geobotanica sub

1 geobotanie, plantenaardrijkskunde


geocentric adj

1 geocentrisch, met de aarde als middelpunt
systema astronomic -- = geocentrisch wereldbeeld
theoria -- = geocentrische theorie
latitude -- = geocentrische breedte


+ geocentrismo sub

1 geocentrische leer, geocentrisch wereldbeeld


+ geochimia sub

1 geochemie, geologische scheikunde


+ geochimic adj

1 de geochemie betreffend, geochemisch


+ geochimico sub

1 geochemicus


+ geochimista sub

1 geochemicus


+ geochronologia sub

1 geochronologie


+ geochronologic adj

1 geochronologisch


+ geocyclic adj

1 geocyclisch


geode sub

1 GEOLOGIA geode
2 MEDICINA caverne, kleine holte


geodesia sub

1 landmeetkunde, aardmeetkunde, geodesie


geodesic adj

1 MATHEMATICA landmeetkundig, aardmeetkundig, geodetisch
linea -- = geodetische lijn
curvatura -- = geodetische kromming
triangulo -- = geodetische driehoek


+ geodesico sub

1 MATHEMATICA geodetische lijn


+ geodesista sub

1 geodeet, landmeetkundige


+ geodeta sub

1 geodeet, landmeetkundige


geodetic adj

1 Vide: geodesic


+ geodimetro sub

1 geodimeter


+ geodynamic adj

1 geodynamisch


+ geodynamica sub

1 geodynamica, dynamische geologie


geogenia sub

1 leer van het ontstaan der aarde, geogenie


geogenic adj

1 de aardvorming betreffend


geognosia sub

1 kennis van de aardkorst, geognose


geognostic adj

1 geognostisch


geogonia sub

1 leer van het ontstaan van de aarde, geogonie


geogonic adj

1 de geogonie betreffend


geographia sub

1 aardrijkskunde, geografie
-- physic = fysische aardrijkskunde
-- topographic = topografische aardrijkskunde
-- economic = economische aardrijkskunde
-- politic = politieke geografie, staatkundige aardrijkskunde
-- linguistic = taalgeografie
-- social = sociale aardrijkskunde
-- botanic = plantengeografie
-- dialectologic = dialectgeografie
dictionario de -- = aardrijkskundig woordenboek
manual de -- = aardrijkskundeboek
professor de -- = aardrijkskundeleraar
lection de -- = aardrijkskundeles


geographic adj

1 aardrijkskundig, geografisch
latitude -- = geografische breedte
longitude -- = geografische lengte
position/situation -- = geografische ligging
carta -- = geografische kaart
polo -- = geografische pool


geographo sub

1 aardrijkskundige, geograaf


+ geohydrologia sub

1 geohydrologie


+ geohydrologic adj

1 geohydrologic


+ geoide sub

1 GEOLOGIA geoïde


+ geolinguistica sub

1 geolinguïstiek


geologia sub

1 aardkunde, geologie
-- structural = structurele geologie
-- applicate = toegepaste geologie
-- historic = historische geologie
2 geologische kenmerken van een streek


geologic adj

1 aardkundig, geologisch
scientia -- = geowetenschappen
carta -- = geologische kaart
era -- = geologisch tijdperk
studio -- = geologische studie


geologista sub

1 aardkundige, geoloog


geologo sub

1 aardkundige, geoloog


+ geomagnetic adj

1 aardmagnetisch
prospection -- del petroleo = aardmagnetische olieboring


+ geomagnetismo sub

1 aardmagnetisme


geomante sub

1 zandstipwichelaar


geomantia sub

1 zandstipwichelarij, geomantiek


geomantic adj

1 de zandstipwichelarij betreffend, geomantisch
predictiones -- = geomantische voorspellingen


geometra sub

1 meetkundige
2 landmeter


+ geometral adj

1 op schaal afgebeeld
plano -- = plattegrond op schaal


geometria sub

1 meetkunde, geometrie
-- del spatio = stereometrie
-- plan = vlakke meetkunde, planimetrie
-- analytic = analytische meetkunde
-- descriptive = beschrijvende meetkunde
-- projective = projectieve meetkunde
-- metric = metrische meetkunde
-- euclidian = euclidische meetkunde
-- non-euclidian = de niet-euclidische meetkunde
-- differential = differentiële meetkunde
-- riemannian = elliptische meetkunde


geometric adj

1 meetkundig, geometrisch
loco -- = meetkundige plaats
serie/progression -- = meetkundige reeks
figura -- = geometrische figuur
construction -- = geometrische constructie
optica -- = geometrische optiek


+ geomorphologia sub

1 geomorfologie


+ geomorphologic adj

1 geomorfologisch
carta/mappa -- = geomorfologische kaart


+ geomorphologista sub

1 geomorpholoog


+ geomorphologo sub

1 geomorfoloog


+ geophage adj

1 aarde-etend


+ geophagia sub

1 het eten van aarde, geofagie


+ geophago sub

1 aardeter, geofaag


+ geophono sub

1 geofoon


geophysic adj

1 geofysisch
studios -- = geophysische studiën
Anno Geophysic = Geofysisch Jaar


geophysica sub

1 geofysica, natuurkundige aardrijkskunde


+ geophysico sub

1 geofysicus


+ geophyto sub

1 BOTANICA geofyt, overblijvende plant


+ geopolitic adj

1 geopolitiek
studios -- = geopolitieke studiën
theorias -- = geopolitieke theorieën


geopolitica sub

1 geopolitiek, politieke aardrijkskunde


+ geopolitico sub

1 deskundige op het gebied van de geopolitiek


georama sub

1 reliëfkaart


Georgia sub n pr

1 Georgië


georgian adj

1 van/uit Georgië, Georgisch
2 van George


+ georgic adj

1 veld..., land...
poema -- = landgedicht


Georgio sub n pr

1 George


+ geostatica sub

1 geostatica


+ geostation sub

1 ASTRONAUTICA grondstation


+ geostationari adj

1 ASTRONOMIA geostationair
orbita -- = geostationaire baan


+ geostrategia sub

1 geostrategie


+ geostrategic sub

1 geostrategisch


+ geosynchrone adj

1 geosynchroon


+ geosynclinal sub

1 GEOLOGIA geosynclinaal


+ geosynclinal adj

1 GEOLOGIA de geosynclinaal betreffend


+ geotechnic adj

1 geotechnisch


+ geotechnica sub

1 geotechniek


+ geotectonic adj

1 geotectonisch


+ geotectonica sub

1 geotectoniek


+ geotextile sub

1 geotextiel


+ geothermal adj

1 die zijn hoge temperatuur door de aardwarmte verkrijgt
energia -- = aardwarmte als energiebron


+ geothermia sub

1 aardwarmte
2 geothermie (deel van de geofysica)


+ geothermic adj

1 geothermisch
calor -- = aardwarmte
central -- = geothermische centrale
gradiente -- = geothermische gradiënt
profunditate -- = geothermische diepte
energia -- = aardwarmte als energiebron


+ geothermometro sub

1 geothermometer


geotropic adj

1 BOTANICA geotropisch
curvas -- = geotropische krommingen


geotropismo sub

1 BOTANICA geotropisme, geotropie


+ geotrupe sub

1 ZOOLOGIA geotrupes (soort mestkever)


+ gephyrophobia sub

1 vrees om over een brug te gaan, brugvrees


+ geraniaceas sub pl

1 BOTANICA geraniaceeën, ooievaarsbekfamilie


geranio sub

1 BOTANICA geranium (ooievaarsbek en pelargonium)
-- rotundifolie = rondbladige ooievaarsbek
-- sanguinee = bloedooievaarsbek
-- pratense = beemdooievaarsbek


+ gerbera sub

1 BOTANICA gerbera


+ gerbillo sub

1 ZOOLOGIA gerbil


gerente sub

1 beheerder, zaakvoerder, bedrijfsleider, gerant
-- de un succursal = depothouder, filiaalhouder


gerentia sub

1 zaakwaarneming, zaakvoering, beheer, bewind(voering)
function de -- = beheersfunctie
instituto de -- = beheersinstituut
costos de -- = beheerskosten
forma de -- = beheersvorm
isto habeva loco sub su -- = dat is onder zijn beheer gebeurd


gerer v

1 beheren
-- le affaires (F) de un persona = de zaken voor iemand waarnemen
socio gerente = beherend vennoot


+ gerfalcon sub

1 ZOOLOGIA giervalk


+ geriatra sub

1 geriater


+ geriatria sub

1 geriatrie


+ geriatric adj

1 geriatrisch
adjuta -- = bejaardenhelper/hulp
infirmero -- = bejaardenverzorger


german (I) adj

1 Duits
lingua -- = Duitse taal


+ german (II) adj

1 JURIDIC vol (mbt familie)
cosino -- = volle neef


Germania sub n pr

1 Duitsland
-- Occidental/del West = West-Duitsland
-- Oriental/del Est = Oost-Duitsland
le reunification de -- = de hereniging van Duitsland


germanic adj

1 Germaans
tribos -- = Germaanse stammen


+ germanico sub

1 Germaans


germanisar v

1 verduitsen
-- un pais = een land de Duitse cultuur en bestuursvorm opleggen


+ germanisation sub

1 verduitsing


germanismo sub

1 germanisme


+ germanista sub

1 germanist


germanistic adj

1 germanistisch


germanistica sub

1 germanistiek


germanium sub

1 CHIMIA germanium


germano sub

1 Duitser
2 Duits (taal)


+ germanomane adj

1 germanomaan


+ germanomania sub

1 germanomanie


germanophile adj

1 pro-Duits, Duits gezind, germanofiel


+ germanophilia sub

1 pro-Duitse gezindheid


germanophilo sub

1 iemand die Duits gezind is


+ germanophobe adj

1 anti-Duits


+ germanophobia sub

1 anti-Duitse gezindheid, germanofobie


+ germanophobo sub

1 iemand die anti-Duits gezind is


+ germanophone adj

1 Duitssprekend
paises -- = Duitssprekende landen


+ germanophono sub

1 Duitssprekende


germicida sub

1 kiemdodend middel, germicide


germicida adj

1 kiemdodend


germicidal adj

1 kiemdodend


+ germinabile adj

1 wat kan (ont)kiemen, ontkiembaar
semines -- = zaden die kunnen ontkiemen


+ germinabilitate sub

1 vermogen tot (ont)kiemen, ontkiembaarheid


+ germinal sub

1 kiemmaand, germinal (Franse Republikeinse Kalender)


+ germinal adj

1 BIOLOGIA kiem...
cellula -- = kiemcel
epithelio -- = kiemepitheel
vesicula -- = kiemblaasje
processo -- = kiemproces
zona -- = kiemzone


germinar v

1 (ont)kiemen
le grano comencia a -- = het graan begint te ontkiemen


germination sub

1 het (ont)kiemen, (ont)kieming, kiemvorming
poter/fortia de -- = kiemkracht
inhibition del -- = kiemremming
inhibitor del -- = kiemremmer


germinative adj

1 kiem..., van de kieming, germinative
vesicula -- = kiemblaasje
plasma -- = kiemplasma
cellula -- = kiemcel
zona -- = kiemzone
poter/fortia -- = kiemkracht
facultate -- = kiemvermogen
durata/duration -- = kiemduur


+ germinator adj

1 ontkiemend, ontkieming bevorderend
poter -- = kiemkracht, ontkiemingsvermogen


germine sub

1 kiem
-- morbide/morbific/pathogene = ziektekiem
-- de levatura = gistkiem
PHYSICA -- crystallin = kristalkiem
portator de --s = kiemdrager
libere/exempte de --s = kiemvrij
2 FIGURATE kiem, beginsel, oorsprong, bron, kern
poner le --s de = de kiem leggen voor
in -- = in de kiem, in beginsel
suffocar in -- = in de kiem smoren
de opstand in de kiem -- = extirpar le germines del rebellion


+ geronte sub

1 HISTORIA geront
2 grijsaard, oude man


+ gerontismo sub

1 gerontisme


gerontocratia sub

1 bewind van bejaarde lieden, gerontocratie


+ gerontocratic adj

1 gerontocratisch
systema -- = gerontocratie, systeem waarin oude mannen de macht hebben


+ gerontologia sub

1 gerontologie


+ gerontologic adj

1 gerontologisch
studios -- = gerontologische studiën
clinica -- = gerontologische kliniek


+ gerontologista sub

1 gerontoloog


+ gerontologo sub

1 gerontoloog


+ gerontophile adj

1 gerontofiel


+ gerontophilia sub

1 gerontofilie


+ gerontophilo sub

1 gerontofiel


+ gerontopsychiatria sub

1 gerontopsychiatrie


+ gerontopsychologia sub

1 gerontopsychologie


gerundio sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA gerundium, gerundivum, gerund (in 't Engels)


gerundive adj

1 van het gerundium/gerundivum/gerund (in 't Engels)


gerundivo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA gerundium, gerundivum, gérondif (in 't Frans)


gesta sub

1 HISTORIA (helden)daad
Canto de -- = heldendicht, "Chanson de geste"


+ gestalt sub GERMANO

1 PSYCHOLOGIA gestalt


+ gestaltismo sub

1 gestaltpsychologie


+ gestapista sub

1 Gestapoagent


Gestapo sub n pr GERMANO

1 Gestapo (Geheime Staatspolitie)


gestar v

1 zwanger zijn, dragen


gestation sub

1 ZOOLOGIA zwangerschap, dracht(igheid)
durata/duration del -- = drachttijd
2 het ontstaan, totstandkoming, wording
in -- = in wording


gestatori adj

1
sede -- = draagstoel (van de paus)


gesticular v

1 (veel) gebaren maken, met de armen zwaaien, gesticuleren


gesticulation sub

1 het maken van (veel) gebaren, nerveus gezwaai met de armen, gegesticuleer


gesticulator sub

1 iemand die (veel) gebaren maakt/gesticuleert, gebarenmaker


+ gesticulatori adj

1 met gebaren, gesticulerend, gebaren...


gestion sub

1 beheer, beleid, bedrijfsvoering, management
-- autonome = zelfstandige bedrijfsvoering
-- de fortuna = vermogensbeheer
-- economic = zuinig beheer
function de -- = beheersfunctie
instituto de -- = beheersinstituut
costos de -- = beheerskosten
forma de -- = beheersvorm
mal -- = mismanagement, wanbeheer


gesto sub

1 gebaar, beweging, teken, wenk, geste
linguage de --s = gebarentaal
-- generose = genereus gebaar
-- habitual/accostumate = gewoontegebaar
-- eloquente/evocatori/expressive = veelzeggend gebaar
-- admirative/de admiration = gebaar van bewondering
-- evasive = achteloos gebaar
-- disapprobative/de disapprobation = gebaar van afkeuring
--s theatral = theatrale gebaren
parlar per --s = spreken door gebarentaal


+ gestor sub

1 beheerder, administrateur, zaakwaarnemer


+ gestual adj

1 gebaren..., met gebaren
linguage -- = gebarentaal
communication -- = communicatie d.m.v. gebarentaal


+ gestualitate sub

1 geheel van gebaren


Gethsémani sub n pr

1 BIBLIA Gethsemané


+ getter sub ANGLESE

1 PHYSICA getter


geyser sub

1 geiser
-- de banio = badgeiser


+ Ghana sub n pr

1 Ghana


+ ghanaian adj

1 Ghanees


+ ghanaiano sub

1 Ghanees


+ ghanese sub

1 Ghanees


+ ghanese adj

1 Ghanees


ghetto sub

1 getto


ghibellin adj

1 HISTORIA Ghibellijns


ghibellino sub

1 HISTORIA Ghibellijn


+ ghost-writer sub ANGLESE

1 ghost-writer


+ gibbiflor adj

1 BOTANICA met bolle of bultige bloemen


gibbo sub

1 bochel, bult


+ gibbon sub

1 ZOOLOGIA gibbon, langarmaaap


gibbose adj

1 gebocheld, bultig, met een hoge rug
le dorso -- del camelo = de bultrug van de ka-meel


gibbositate sub

1 gebocheldheid, bultigheid, hoge rug


+ gibboso sub

1 gebochelde, bochelaar, bultenaar


+ Gibraltar sub n pr

1 Gibraltar
Stricto de -- = Straat van Gibraltar
Rocca de -- = Rots van Gibraltar


+ giga-

1 = giga- (duizend miljoen)


+ gigabyte sub ANGLESE

1 COMPUTATOR gigabyte


+ giga-electron-volt sub

1 giga-elektronvolt


+ gigahertz sub

1 gigahertz


+ gigametro sub

1 gigameter


gigante sub

1 reus
passo de -- = reuzenschrede, reuzenstap
avantiar a passos de -- = met reuzenschreden vooruitgaan
lucta inter --s = reuzenstrijd
populo de --s = reuzenvolk
racia de --s = reuzengeslacht
-- del bosco = woudreus
-- e nano = anderhalve cent


gigante adj

1 reusachtig, kolossaal, enorm, gigantisch
arbore -- = reuzenboom
interprisa -- = reuzenbedrijf
littera -- = reuzenletter
formato -- = reuzenformaat
stella -- = reuzenster
slalom -- = reuzenslalom
chromosoma -- = reuzenchromosoom
colonna/columna -- = reuzenzuil
portion -- = reuzenportie
un carpa -- = een knoert van een karper


gigantesc adj

1 reusachtig, kolossaal, enorm, gigantisch
travalio/labor -- = reuzenarbeid
arbore -- = reuzenboom, woudreus
fortia -- = reuzenkracht
litteras -- = reuzenletters
tortuca -- = reuzenschildpad
passo -- = reuzenschrede, reuzenstap
interprisa -- = monsterbedrijf


+ gigantifolie adj

1 BOTANICA met reusachtige bladeren


+ gigantismo sub

1 reusachtige lichaamsvorm, reuzengroei
2 MEDICINA gigantisme
3 buitengewoon sterke ontwikkeling, zeer grote omvang


gigantomachia sub

1 strijd van de reuzen tegen de goden, gigantomachie


+ gigantomane adj

1 gigantomaan


+ gigantomania sub

1 gigantomanie


+ gigantomano sub

1 gigantomaan


+ gigawatt sub

1 gigawatt


+ gigawatthora sub

1 gigawattuur


+ gigolo sub FRANCESE

1 gigolo, betaald minnaar


+ gigot sub FRANCESE

1 lamsbout, schapebout


+ gigue sub FRANCESE

1 MUSICA gigue


gilet sub FRANCESE

1 (heren)vest
-- de frac = rokvest
-- de natation = zwemvest
-- de salvamento = reddingsvest
-- antiballas = kogelvrij vest
tasca de -- = vestzak(je)


gin sub ANGLESE

1 jenever
bottilia a -- = jeneverfles
distillar -- = jenever stoken
distillator de -- = jeneverstoker
distilleria/fabrica de -- = jeneverstokerij
odor de -- = jeneverlucht
gusto de -- = jeneversmaak
bibitor de -- = jeneverdrinker
-- juvene = jonge jenever
-- vetule = oude jenever
vitro de -- = glas jenever
puter le -- = naar jenever stinken


gingibre {zj...zj...} sub

1 gember
bira al -- = gemberbier
potto de -- = gemberpot
rhizoma de -- = gemberwortel
bibita al -- = gemberdrank
crema dulce al -- = gemberpudding/vla


gingiva sub

1 tandvlees
inflammation del --s = ontsteking van het tandvlees
io ha le --s inflammate = mijn tandvlees is gezwollen/ontstoken


gingival adj

1 tandvlees...


gingivitis sub

1 MEDICINA tandvleesontsteking, gingivitis


+ ginglymo sub

1 ANATOMIA scharniergewricht


+ ginglymoide adj

1 ANATOMIA scharnier...
articulation -- = scharniergewricht


+ ginkgo sub

1 BOTANICA ginkgo


ginseng sub

1 BOTANICA ginseng


girafa sub

1 ZOOLOGIA giraffe
collo de -- = giraffehals
2 RADIO TELEVISION microfoonhengel


+ girandola sub

1 girandole, springfontein
2 armblaker, girandole
3 diamanten oorsieraad, girandole
4 ronddraaiend vuurwerk, girandole


girar v

1 draaien, ronddraaien, roteren
-- al leva/sinistra = linksaf slaan
-- al dext(e)ra = rechtsaf slaan
-- circum un axe/sur un pivot = om een as draaien
le terra gira circum le sol = de aarde draait om de zon
-- se in su tumba = zich omdraaien in zijn graf
2 (per giro betalen) girar


girasol sub

1 MINERALOGIA girasol (soort bergkristal)
2 BOTANICA zonnebloem


giration sub

1 het (rond)draaien, het roteren, draaiing, draaiende beweging, zwenking
circulo de -- = draaicirkel
plano de -- = draaiingsvlak
velocitate de -- = draaiingssnelheid
movimento de -- = ronddraaiende beweging
angulo de -- = draaiingshoek
axe de -- = draaiingsas
periodo de -- = omwentelingstijd
executar un -- = een omwenteling maken


giratori adj

1 draaiend, wentelend, roterend, draai...
movimento -- = draaiende beweging
sede -- = draaistoel
porta -- = draaideur
tabula -- = draaitafel
ponte -- = draaibrug
grue -- = draaikraan
cruciata -- = verkeersplein, rotonde
puncto -- = draaipunt
palo -- = draaipaal, rolpaal
molino -- = standerdmolen
placa -- = draaischijf (voor pottebakkers)
platteforma/placa -- = draaischijf (voor locomotieven)
senso -- = verplichte rijrichting op een verkeersplein
luce/lumine -- = zwaailicht


giro sub

1 FINANCIAS giro
-- postal = 1. postgiro, 2. postwissel
banca de -- = girobank
banca central de -- = centraal girokantoor
servicio de -- = girodienst
pagar/transferer per -- = gireren
transferer al numero de -- .... = storten op giro(nummer) ....
pagamento per -- = girale betaling
conto de -- = girorekening
extracto de conto de -- = giro-overschrijving
libretto/carnet (F) de -- = giroboekje
2 wielerronde van Italië, giro


+ girondino sub

1 POLITICA HISTORIA Girondijn


+ gitana sub

1 (Spaanse) zigeunerin


+ gitano sub

1 (Spaanse) zigeuner


gitarra sub

1 gitaar
-- de jazz (A) = jazzgitaar
-- electric = elektrische gitaar
-- acustic = akoestische gitaar
-- rhythmic = slaggitaar
-- basse = basgitaar
ventre de un -- = buik van een gitaar


gitarrista sub

1 gitarist, gitaarspeler


+ glabella sub

1 ANATOMIA glabella (ruimte tussen de wenkbrauwen)


+ glabre adj

1 kaal, glad(geschoren), onbehaard
mento -- = gladgeschoren kin
visage -- = glad gezicht
partes -- del corpore = onbehaarde delen van het lichaam
2 BOTANICA onbehaard
pedunculo -- = gladde stengel
folios -- = onbehaarde bladeren
ulmo -- = bergiep


+ glabribractee adj

1 BOTANICA met kale schutbladen


+ glabriflor adj

1 BOTANICA met kale bloemen


+ glabrifolie adj

1 BOTANICA met kale bladeren


+ glabripetale adj

1 BOTANICA met kale kroonbladen


+ glabrisepale adj

1 BOTANICA met kale kelkbladen


glacé adj FRANCESE

1 glacé, geglaceerd, geglansd
guanto -- = glacéhandschoen
texto -- = glansstof
corio -- = glacéleer
papiro -- = glacépapier


glacial adj

1 ijskoud, ijs..., ijzig, glaciaal
zona -- = koude luchtstreek, poolstreek
mar -- = ijszee
periodo/epocha -- = ijstijd
acido acetic -- = ijsazijn
manos -- = ijskoude handen
vento -- = ijzige wind
temperaturas -- = ijzige temperaturen
torrente -- = gletsjerbeek
valle -- = gletsjerdal
fluvio -- = gletsjerrivier
erosion -- = glaciale erosie
ranunculo -- = ijsranonkel, gletsjerboterbloem
deposito -- = glaciale afzetting
sedimento -- = glaciaal sediment
2 FIGURATE zeer koel, ijzig
silentio -- = ijzige stilte


glaciar v

1 doen bevriezen, verijzen
caffe glaciate = ijskoffie
2 glanzend maken, glazuren, met een laag vanilliesuiker/gelatine/gelei bedekken
papiro glaciate = glacépapier
guanto glaciate = glacéhandschoen
corio glaciate = glacéleer


+ glaciari adj

1 gletsjer..., ijs..., ijzig, glaciaal
erosion -- = gletsjererosie
epocha/periodo -- = ijstijd
torrente -- = gletsjerbeek
fluvio -- = gletsjerrivier
lingua -- = gletsjertong
vallea/valle -- = gletsjerdal
stria -- = gletsjerstreep
deposito -- = glaciale afzetting
sedimento -- = glaciaal sedement
erosion -- = glaciale erosie, ijserosie


+ glaciation sub

1 verijzing, ijsvorming, vergletsjering
2 GEOLOGIA ijstijd, glaciatie


glacie sub

1 ijs
-- flottante = drijfijs
bloco de -- flottante = ijsschots
banco de -- flottante, -- movibile = pakijs
-- polar = poolijs
-- natural = natuurijs
-- artificial = kunstijs
-- glissante = glad ijs
cubos/cubettos de -- = ijsblokjes
compresso de -- = ijscompres
crusta de -- = ijskorst
crystallo de -- = ijskristal
agulia de -- = ijsnaald
bolla de -- = ijsbal
massa de -- = ijsmassa
campo de -- = ijsveld
mar de -- = ijszee
serra a/de -- = ijszaag
sanctos del -- = ijsheiligen
stadio de -- = ijsstadion
rumper le -- = het ijs breken (anque FIGURATE)
-- de sucro = suikerglazuur
hockey (A) super -- = ijshockey
gaudio/joia del -- = ijspret
sport (A) super -- = ijssport
festa super -- = ijsfeest
stadio de -- = ijsstadion
porto libere de -- = ijsvrije haven
stalactite/pendente de -- = ijspegel
strato de -- = ijslaag
surfar super -- = ijssurfen
haber un corde de -- = een hart van steen hebben, gevoelloos zijn
2 (mengsel van poedersuiker en water) glazuur, glazuursel


glaciera sub

1 ijskast, koelkast, koelbox
2 ijskelder


glaciero sub

1 gletsjer
region/zona de --s = gletsjergebied
fissura de -- = gletsjerspleet
ablation de un -- = afsmelting van een gletsjer


+ glaciologia sub

1 gletsjerkunde, glaciologie


+ glaciologic adj

1 gletsjerkundig, glaciologisch


+ glaciologista sub

1 gletsjerkundige


+ glaciologo sub

1 gletsjerkundige


glaciologue

1 s. glaciologo, glaciologista


glacis sub FRANCESE

1 FORTIFICATION glacis, aardglooiing, talud
inclination de -- = glacishelling
cammino de -- = glacisweg


gladiator sub

1 zwaardvechter, gladiator
combatto de --es = gladiatorengevecht


gladiatori adj

1 van de zwaardvechters


gladiatura sub

1 gevecht van zwaardvechters


gladio sub

1 zwaard
-- del justitia = zwaard der gerechtigheid


gladiolo sub

1 BOTANICA gladiool


+ glagolitic adj

1 glagolitisch
scriptura -- = glagolitisch schrift


+ glamour sub ANGLESE

1 glamour


+ glamourose adj

1 glamoureus, vol glamour


glande sub

1 BOTANICA eikel
2 ANATOMIA glans, eikel


glandifere adj

1 eikels dragend


glandiforme adj

1 eikelvormig


glandula sub

1 klier
-- endocrin = endocriene klier
-- exocrin = exocriene klier
-- genital/sexual = geslachtsklier
-- lacrimal = traanklier
-- sebacee = talgklier
-- lymphatic = lymfeklier
-- salivari = speekselklier
-- mucose = slijmklier
-- mammari = borstklier, melkklier
-- sudoripare/sudorifere = zweetklier
-- thyroide = schildklier
-- pineal = pijnappelklier
-- pituitari = hypofyse, hersenaanhangsel
-- cervical/jugular/del collo = halsklier
-- sericigene = spinklier
-- nectarifere = honingkliertje
-- submaxillar = onderkaaksklier
-- lingual = tongklier
-- genal/buccal = wangklier
-- toxic/venenose/a veneno = gifklier
haber --s = opgezette klieren hebben


glandular adj

1 klierachtig, klier...
induration -- = klierverharding
tumor -- = kliergezwel
pilo -- = klierhaar
secretion -- = klierafscheiding


+ glandulose adj

1 klierdragend, klierachtig, kliervormig, glanduleus
pilo -- = klierhaar
secretion -- = klierafscheiding
tumor -- = kliergezwel


+ glasnost sub RUSSO

1 glasnost


+ Glauber sub n pr

1 Glauber
sal de -- = glauberzout


+ glauberite sub

1 MINERALOGIA glauberiet


glauc adj

1 zeegroen, grijsgroen, glauk
chenopodio -- = zeegroene ganzevoet


+ glaucifolie adj

1 BOTANICA met blauwgroene bladeren


+ glaucio sub

1 BOTANICA hoornpapaver


glaucoma sub

1 MEDICINA groene staar, glaucoma, glaucoom
-- infantil = buphtalmie, osseoog


+ glaucomatose adj

1 MEDICINA aan glaucoma lijdend


+ glaucomatoso sub

1 MEDICINA glaucoompatiënt


+ glauconite sub

1 MINERALOGIA glauconiet


+ glaucophylle adj

1 BOTANICA met blauwgroene bladeren


+ gleba sub

1 aardkluit
2 HISTORIA akker, (bebouwde grond, land
servo del -- = horige, lijfeigene


+ glechoma sub

1 BOTANICA hondsdraf


+ gleditschia sub

1 BOTANICA christusdoorn


+ glena sub

1 ANATOMIA (gewrichts)kom


+ glenoidal adj

1 Vide: glenoide


+ glenoide adj

1 ANATOMIA komvormig
cavitate -- = gewrichtsholte


+ gliadina sub

1 gliadine


+ glioma sub

1 MEDICINA glioom, glioma


+ gliomatose adj

1 MEDICINA glioom...


+ glissamento sub

1 het (uit/af/weg)glijden
-- de terreno = aardverschuiving


+ glissando ITALIANO

1 MUSICA glissando


+ glissante adj

1 glijdend
fenestra -- = schuifraam
porta -- = schuifdeur
tecto -- = schuifdak
2 glad
glacie -- = glad ijs
stratas -- = glibberige straten
anguilla -- = glibberige aal
cammino --! = slipgevaar!


glissar v

1 glijden, uit/weg/afglijden
2 glijden, slechts even aanraken, losjes heengaan (over)


+ glissatorio sub

1 glijbaan


global adj

1 wereldomvattend
guerra -- = wereldoorlog
2 globaal, ruw(weg geschat), rond
cifras -- = globale cijfers
summa -- = globale som
vision -- = globaal beeld
haber un vision -- del situation = de situatie overzien


+ globalisar v

1 globaliseren, mundialisar


+ globalisation sub

1 globalisatie, mundialisatie


globetrotter sub ANGLESE

1 globetrotter, wereldreiziger


+ globiflor adj

1 BOTANICA met bolvormige bloemen of bloeiwijzen


+ globigerina sub

1 ZOOLOGIA globigerine


+ globigerma sub

1 ZOOLOGIA globigerme (zeediertje met kalkpantser)


+ globina sub

1 BIOCHIMIA globine


globo sub

1 bol, kogel
-- del oculo = oogbol, oogbal
2 aardbol, globe
-- terrestre = aardbol
superficie del -- = aardoppervlak
carta del -- = wereldkaart
3 klok, stolp, ballon (lamp)


globoide sub

1 globoïde


globose adj

1 bolvormig, bolrond
figura -- = bolvormige figuur


globositate sub

1 bolvormigheid, bolrondheid


globular adj

1 bolvormig, bolrond, kogelrond
structura -- = bolvormige structuur
2 MEDICINA bloedlichaampjes...


+ globularia sub

1 BOTANICA kogelbloem


+ globulariaceas sub pl

1 BOTANICA kogelbloemen


+ globularitate sub

1 bolvormigheid, bolrondheid, kogelrondheid


+ globulifere adj

1 bolletjes dragend


+ globulina sub

1 BIOCHIMIA globuline


globulo sub

1 bolletje, pilletje, kogeltje
2 MEDICINA bloedlichaampje
--s de sanguine = bloedlichaampjes
-- rubie = rood bloedlichaampje
-- blanc = wit bloedlichaampje


globulose adj

1 bolvormig
oculos -- = uitpuilende ogen, kalfsogen, bologen
2 vol met bolletjes


+ glockenspiel sub GERMANO

1 (slaginstrument) klokkenspel


+ glomerate adj

1 opeengehoopt, met kluwens (anque BOTANICA)
campanula -- = kluwenklokje
dactylis -- = kropaar


glomere sub

1 bal, kluwen


glomerulo sub

1 BOTANICA kluwen (bloeiwijze)
2 ANATOMIA glomerulus (vaat/klier/zenuwkluwentje)
--s de Malpighi = lichaampjes van Malpighi
--s renal = niervaatkluwen


gloria sub

1 roem, lof, eer, glorie
-- immortal = onsterfelijke roem
-- immarcescibile = onvergankelijke roem
-- passate/perdite = vergane glorie
sete de -- = dorst naar roem
le -- es ephemere = de roem is vergankelijk
coperte de -- = met roem overladen
avide de -- = eerzuchtig
aviditate de -- = eerzucht
corona de -- = gloriekroon
apice/apogeo/summitate de su -- = hoogtepunt van zijn roem
epocha/periodo/tempore de -- = glorietijd
in le tempore de su -- = in zijn glorietijd
le -- de Hollanda = Hollands glorie
ille es le -- de su familia = hij is de roem van zijn familie
superviver a su -- = zijn roem overleven
aspirar al -- = er naar streven beroemd te worden
coperir se de -- = zich met roem overladen
2 RELIGION gelukzaligheid, heerlijkheid, gloria
-- eternal = eeuwige gelukzaligheid
-- temporal = aardse glorie
-- a Deo = glorie zij de Vader
contemplar le -- de Deo = de heerlijkheid Gods aanschouwen
3 glans, majesteit


glorificar v

1 verheerlijken, roemen, loven, prijzen
-- Deo = God loven
le poesia de Homero ha glorificate le heroes del guerra troian = de poëzie van Homerus heeft de

helden van de Trojaanse Oorlog verheerlijkt

glorification sub

1 het verheerlijken, het roemen, het loven, het prijzen, verheerlijking, glorificatie


glorificator sub

1 iemand die iets verheerlijkt/roemt


+ glorificator adj

1 verheerlijkend, roemend, lovend


gloriola sub

1 ijdele roem, ijdelheid, verwaandheid


gloriose adj

1 roemrijk, roemvol, luisterrijk, glorieus
victoria -- = glorierijke overwinning
morte -- = glorieuze dood
inauguration -- = glorieuze inhuldiging
le passato -- = het roemrijke verleden
2 verwaand, zelfingenomen


glossa sub

1 glos(se), aantekening, kanttekening, noot, opmerking, commentaar
le --s de Reichenau = de glossen van Reichenau
-- marginal = kanttekening


glossar v

1 glosseren, aantekeningen maken bij, van opmerkingen voorzien
-- un texto classic = een klassieke tekst van aantekeningen voorzien


glossario sub

1 glossarium, verklarende woordenlijst
-- electrotechnic = elektrotechnische woordenlijst


glossator sub

1 glossator


+ glossema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glosseem (kleinste betekeniseenheid)


+ glossematic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glossematisch


+ glossematica sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glossematica (taaltheorie van Hjelmslev)


+ glossina sub

1 ZOOLOGIA glossina, tsetse(vlieg)


glossitis sub

1 MEDICINA tongontsteking, glossitis


+ glossographia sub

1 glossografie, studie der glossen


+ glossographic adj

1 glossografisch


+ glossographo sub

1 glossograaf


+ glossolabial adj

1 glossolabiaal


+ glossolalia sub

1 RELIGION glossolalie, het spreken in tongen


+ glossomania sub

1 glossomanie


+ glossopharyngee adj

1 MEDICINA tongkeel...
nerf -- = nervo glossopharyngee


+ glossoplegia sub

1 MEDICINA glossoplegie


glossotomia sub

1 MEDICINA glossotomie, verwijdering van tong(delen)


glotta,glottis sub

1 ANATOMIA stemspleet, glottis
colpo de -- = tongslag


+ glottal adj

1 PHONETICA glottis..., larynx...
apertura -- = stemspleet
colpo -- = glottisslag


glottic adj

1 ANATOMIA stemspleet...


+ glottitis sub

1 MEDICINA stemspleetontsteking


+ glottochronologia sub

1 glottochronologie


+ glottogonia sub

1 glottogonie


+ glottogonic adj

1 glottogonisch


+ glottologia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottologie, taalkunde, linguïstiek


+ glottologic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottologisch, taalkundig, linguïstisch


+ glottologista sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottoloog, taalkundige, linguïst


+ glottologo sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA glottoloog, taalkundige, linguïst


+ gloxinia sub

1 BOTANICA gloxinia


+ glucagon sub

1 BIOCHIMIA glucagon (hormoon)


glucato sub

1 CHIMIA glucaat


+ glucidic adj

1 CHIMIA koolhydraat...


+ glucido sub

1 CHIMIA glucide (koolhydraat)


glucina sub

1 CHIMIA berylaarde


glucinum sub

1 CHIMIA beryllium


+ glucometro sub

1 suikerweger


+ gluconic adj

1 CHIMIA
acido -- = gluconzuur


glucosa sub

1 CHIMIA druivensuiker, glucose
MEDICINA -- sanguinee = bloedsuiker


+ glucoseria sub

1 glucosefabriek


glucosido sub

1 glucoside, glucosestroop


+ glucosuria sub

1 MEDICINA glucosurie, suikerziekte


+ gluglu sub

1 geklok (van fles, van kalkoen, etc.)
facer -- = klokken (bij het uitschenken van vloeistof), klokken (van kalkoen, etc.)


+ gluglutar v

1 het geluid "klok" laten horen, klokken


gluma sub

1 BOTANICA kaf, zaadhuid, vruchtwand, kelkkafje


glumaceas sub pl

1 BOTANICA glumaceae, glumaceeën


glumacee adj

1 BOTANICA kafachtig


+ glumella sub

1 BOTANICA kroonkafje


glumose sub

1 met kafjes


+ gluon sub

1 PHYSICA gluon


+ glutamic adj

1 CHIMIA glutamine...
acido -- = glutaminezuur


+ glutamina sub

1 CHIMIA glutamine


+ glutaminato sub

1 CHIMIA glutaminaat
-- de natrium = natriumglutaminaat, vetsin


+ glutee adj

1 ANATOMIA van de billen, billen...
musculo -- = bilspier


+ gluten sub

1 gluten, plantevezelstof


+ gluteo sub

1 ANATOMIA bilspier


glutinar v

1 kleven


glutine sub

1 gluten, kleefstof, lijmstof


glutinose adj

1 glutenachtig, kleverig, plakkerig
substantia -- = kleverige substantie


glutinositate sub

1 kleverigheid, plakkerigheid


glutir v

1 inslikken, opslokken
-- de transverso = zich verslikken
-- le pilula = door de zure appel heenbijten


glutte adj

1 gulzig, vraatzuchtig


glutton sub

1 slokop, gulzigaard
2 ZOOLOGIA veelvraat


gluttonia sub

1 gulzigheid, schrokkerigheid, vraatzucht


gluttonisar v

1 schrokken


+ glycemia sub

1 MEDICINA bloedsuikerspiegel, glycemie


+ glycemic adj

1 MEDICINA van de bloedsuikerspiegel


glycerato sub

1 CHIMIA glyceraat


glyceria sub

1 BOTANICA lies, vlotgras
-- plicate = geplooid vlotgras
-- declinate = getand vlotgras
-- aquatic = kantergras, piekgras
-- maritime = kweldergras


glyceric adj

1 CHIMIA glycerine...
acido -- = glycerinezuur, glycerolzuur


glycerido sub

1 CHIMIA glyceride


glycerina sub

1 CHIMIA glycerine, glycerol
sapon de -- = glycerinezeep


+ glycerinar v

1 met glycerine insmeren


glycerito sub

1 CHIMIA glyceriet


glycerol sub

1 CHIMIA glycerol, glycerine


+ glyceroltrinitrato sub

1 glyceroltrinitraat, nitroglycerine


glycerophosphato sub

1 CHIMIA glycerolfosfaat


glyceryl adj

1 CHIMIA glyceryl


glycidic adj

1 CHIMIA glycide...


glycido sub

1 CHIMIA glycide


glycina sub

1 CHIMIA glycine, aminoazijnzuur, lijmzoet, lijmsuiker


+ glycinerar v

1 met glycerine insmeren


glycinia sub

1 BOTANICA blauwe regen


glycocolla sub

1 CHIMIA glycocol, aminoazijnzuur, glycine, lijmsuiker, lijmzoet


glycogene adj

1 BIOCHIMIA glycogeen...


+ glycogenese (-esis) sub

1 glycogenese (suikervorming)


glycogenic adj

1 BIOCHIMIA glycogeen...


glycogeno sub

1 BIOCHIMIA glycogeen, spiersuiker


glycol sub

1 CHIMIA glycol


glycolipide sub

1 BIOCHIMIA glycolipide


+ glycolyse (-ysis) sub

1 BIOCHIMIA glycolyse, glucoseafbraak


+ glycoproteina sub

1 BIOCHIMIA glycoproteïne


+ glycoside sub

1 CHIMIA glycoside


+ glycosuria sub

1 MEDICINA suikerziekte, glycosurie


+ glycosuric adj

1 suikerziek, glycosurie...
su urina es non -- = zijn urine is suikervrij


+ glycyphago sub

1 ZOOLOGIA
-- domestic = huismijt


glycyrrhiza sub

1 zoethout


glycyrrhizina sub

1 glycyrrhizine


+ glypho sub

1 ARTE DE CONSTRUER gleuf, kerf, sleuf, uitholling, insnijding, inkerving


+ glyphocarpe adj

1 BOTANICA met ingesneden (gegroefde) vruchten


+ glyptic adj

1 ARTE de glyptiek betreffend
arte -- = glyptiek
petras -- = glypten


+ glyptica sub

1 ARTE glyptiek, glyfiek


+ glyptodonte sub

1 reuzengordeldier


+ glyptographia sub

1 glyptografie


+ glyptographic adj

1 glyptografisch


+ glyptographo sub

1 glyptograaf


+ glyptotheca sub

1 glyptotheek


+ gnathologia sub

1 gnatologie


gneis sub GERMANO

1 GEOLOGIA gneis


+ gneissic adj

1 GEOLOGIA gneiss...


gnome sub

1 zinspreuk, aforisme


gnomic adj

1 gnomisch, zich uitend in spreuken
poesia -- = gnomische poëzie
poeta -- = spreukdichter


gnomo sub

1 gnoom, berggeest, aardgeest, kabouter, dwerg
-- de jardin = tuinkabouter


gnomologia sub

1 gnomologie


gnomologic adj

1 gnomologisch


gnomologista sub

1 gnomoloog


gnomone sub

1 (stijl/stang van) zonnewijzer, gnomon
2 MATHEMATICA gnomon


gnomonic adj

1 van de zonnewijzers
2 MATHEMATICA
projection -- = gnomonische/azimutale projectie


gnomonica sub

1 kunst van het maken van zonnewijzers
tractato de -- = verhandeling over het maken van zonnewijzers


+ gnoseologia sub

1 PHILOSOPHIA gnoseologie, ken(nis)leer, denkleer, noëtiek
-- del pensata grec = gnoseologie van het Griekse denken
-- kantian/de Kant = gnoseologie van Kant


+ gnoseologic adj

1 PHILOSOPHIA gnoseologisch, ken(nis)leer..., noëtisch
problema -- = gnoseologisch probleem


gnosis sub

1 RELIGION gnosis, gnostiek, gnosticisme


gnostic adj

1 gnostisch
doctrina -- = gnostische leer
theoria -- = gnostische theorie
schola -- = gnostische school
heresia -- = gnostische ketterij


gnosticismo sub

1 gnosticisme


gnostico sub

1 gnosticus


gnu sub

1 ZOOLOGIA gnoe, wildbeest


goal sub ANGLESE

1 SPORT doel
linea de -- = doellijn
quadro de -- = doelvlak
bucca de -- = doelmond
colpo de pede de -- = doeltrap/schop
tirar a -- = op het doel schieten
le ballon passa super le -- = de bal gaat over het doel
2 doelpunt
facer/marcar un -- = een doelpunt maken
annullar un -- = een doelpunt afkeuren
incassar un -- = een doelpunt incasseren
iste -- non es valide, iste -- non conta = dat doelpunt telt niet
-- de equalisation = gelijkmaker
-- de victoria = winnende doelpunt


goal-keeper sub ANGLESE

1 SPORT keeper
guanto de -- = keepershandschoen


+ gobelin sub FRANCESE

1 gobelin
stoffa/texito de -- = gobelinstof
technica del -- = gobelintechniek
officina/fabrica de --s = gobelinweverij


+ gobio sub

1 ZOOLOGIA (zee)grondel


+ gofrage sub

1 het gaufreren, het persen van figuren


+ gofrar v

1 gaufreren, figuren persen in
ferro a -- = gaufreerijzer
papiro gofrate = gegaufreerd papier


+ gofratura sub

1 iets dat gegaufreerd is


+ goletta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schoener
-- a/de duo mastes = tweemaster


golf sub ANGLESE

1 SPORT golf
percurso/campo/terreno de -- = golflinks, golfbaan
balla de -- = golfbal
massa/baston de -- = golfstok/club
jocator de -- = golfer
club (A) de -- = golfclub
jocar al --, practicar le -- = golfen


golfo sub

1 golf, baai, zeeboezem
Currente del -- = Golfstroom
-- Persic = Persische Golf
-- de Biscaya = Golf van Biskaje
-- de Botnia = Botnische Golf
-- de Bengala = Golf van Bengalen


+ goliardic adj

1 HISTORIA van de goliarden/vaganten
poesia -- = vaganten/goliardenpoëzie
litteratura -- = vaganten/goliardenliteratuur
vita -- = vagantenleven
periodo -- de Maerlant = Maerlants vagantische periode


+ goliardo sub

1 HISTORIA goliard, vagant
vita de -- = vagantenleven
litteratura del --s = literatuur van de goliarden/vaganten
poesia del --s = poëzie van de goliarden/vaganten


+ gomenol sub

1 PHARMACIA gomenol


Gomorrha sub n pr

1 BIBLIA Gomorrha


+ gon(i)ocarpe adj

1 BOTANICA met hoekige (kantige) vruchten


+ gonade sub

1 ANATOMIA geslachtsklier, gonade


+ gonadic adj

1 ANATOMIA van de geslachtsklier, gonodaal


+ gonadostimulina sub

1 BIOCHIMIA gonadostimuline, gonadotrofine


+ gonadotrope adj

1 BIOCHIMIA gonadotroop


+ gonadotrophina sub

1 BIOCHIMIA gonadotrofine, gonadostimuline


gondola sub ITALIANO

1 gondel


gondolero sub

1 gondelier


+ gonfalon sub

1 HISTORIA oorlogsvaan(del), vaan, banier, vendel, gonfalon


+ gonfalonero sub

1 vaandeldrager, banierdrager, vendeldrager


gong sub

1 gong
colpo de -- = gongslag SPORT
salvate per le -- = door de gong gered


+ gongorismo sub

1 LITTERATURA gongorisme


+ gongorista sub

1 LITTERATURA gongorist


+ gongorista adj

1 LITTERATURA gongoristisch


+ goniodiscorotundate sub

1 (soort huisjesslak) boerenknoop


+ goniographo sub

1 goniograaf


goniometria sub

1 MATHEMATICA goniometrie
-- azimuthal = azimutale goniometrie


goniometric adj

1 goniometrisch
tabulas -- = goniometrische tafels


goniometro sub

1 goniometer, hoekmeter, hoekmeetinstrument


gonna sub

1 rok
-- curte = korte rok
-- lunge = lange rok
-- a campana = klokrok
-- a quadratos = geruite rok
-- a plicas = plooirok
orlo de -- = rokzoom


+ gonna-pantalon sub

1 broekrok


gonnella sub

1 rok
-- scote/scotese/scotic = kilt
-- de jeans (A) = spijkerrok
-- de ballet = balletrokje
orlo de -- = rokzoom


+ gonococco sub

1 MEDICINA gonococcus, gonokok


+ gonocyto sub

1 gonocyt


+ gonophoro sub

1 ANATOMIA gonofoor (drager der voortplantingsorganen)


gonorrhea sub

1 gonorrhoe, druiper


+ gonorrheic adj

1 gonorrhoe..., druiper...


+ gordian adj

1 gordiaans
trenchar {sj}/taliar le nodo -- = de gordiaanse knoop doorhakken


gorga sub

1 keel, strot, krop (van vogel)
inflammation del -- = keelontsteking
io ha mal de -- = ik heb keelpijn
le -- me dole = ik heb keelpijn
irritation del -- = prikkeling in de keel
haber un bolla/nodo in le -- = een prop in de keel hebben


+ gorgata sub

1 slok
-- de aqua = slok water
biber a grande --s = grote slokken nemen


+ Gorgon sub n pr

1 Gorgon


+ gorgon sub

1 heks, lelijke vrouw, helleveeg


+ gorgonee adj

1 van de Gorgonen


+ gorgonia sub

1 waaierkoraal


gorilla sub

1 gorilla


+ gospel sub ANGLESE

1 MUSICA gospel(song)


gothic adj

1 Gotisch, van de Goten
lingua -- = gotische taal
2 ARTE, ARTE DE CONSTRUER gotisch
architectura -- = gotische bouwkunst
pictura -- = gotische schilderkunst
stilo -- = gotische stijl
sculptura -- = gotische beeldhouwkunst
ecclesia -- = gotische kerk
cathedral -- = gotische kathedraal
3 TYPOGRAPHIA gotisch
scriptura -- = gotisch schrift, monnikenschrift
alphabeto -- = gotisch alfabet


gothico sub

1 Gotisch (taal)
2 ARTE DE CONSTRUER ARTE gotiek
-- flamboyant = flamboyante gothiek
3 TYPOGRAPHIA gotisch schrift


gotho sub

1 HISTORIA Goot


+ gouache sub FRANCESE

1 gouache, gewassen tekening
2 waterverf, plakkaatverf


+ Gouda sub n pr

1 Gouda
pipa de -- = Goudse pijp
caseo de -- = Goudse kaas


gourmand sub FRANCESE

1 lekkerbek, gulzigaard


gourmet sub FRANCESE

1 lekkerbek, fijnproever
joco de -- = gourmetstel


governabile adj

1 bestuurbaar, regeerbaar
populo difficilemente -- = moeilijk bestuurbaar volk


+ governabilitate sub

1 bestuurbaarheid, regeerbaarheid


governaculo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES, AVIATION roer
-- de altitude = hoogteroer
nave sin -- = stuurloos schip


governamental adj

1 regerings..., gouvernamenteel
organos -- = regeringsorganen
apparato -- = regeringsapparaat
coalition -- = regeringscoalitie
commission -- = regeringscommissie
commissario -- = regeringscommissaris
crise/crisis -- = regeringscrisis
function -- = regeringsfunctie
nivello -- = regeringsniveau
projecto -- = regeringsplan
partito -- = regeringspartij
programma -- = regeringsprogramma
adjuta -- = regeringssteun
responsabilitate -- = regeringsverantwoordelijkheid
declaration -- = regeringsverklaring
politica -- = regeringspolitiek
decision -- = regeringsbesluit
bloco -- = regeringsblok
circulos/medios -- = regeringskringen
mesura -- = regeringsmaatregel
servicio -- de information = regeringsvoorlichtingsdienst
forma -- = regeringsvorm
truppas -- = regeringstroepen
systema -- = staatsbestel


governamento sub

1 het beheren, beheer
2 regering, overheid, bestuur, gezag
organo de -- = regeringsoorgaan
exercitio del -- = uitoefening van de regeringsmacht
poter del -- = regeringsmacht, staatsmacht
sede del -- = regeringszetel
truppas del -- = regeringstroepen
commissario del -- = regeringscommissaris
function de -- = regeringsfunctie
programma de(l) -- = regeringsprogramma
systema de -- = regeringssysteem
cambio/cambiamento de -- = regeringswisseling
declaration de -- = regeringsverklaring
proposition del -- = regeringsvoorstel
forma de -- = regeringsvorm
sede in le -- = ministerszetel
crise/crisis de -- = regeringscrisis, kabinetscrisis
-- national = landsregering
-- central = centrale regering, centraal bestuur
-- federal = bondsregering, federale regering
-- absolute = absoluut gezag, alleenheerschappij
-- democratic = democratische regering
-- popular = volksregering
-- minoritari = minderheidsregering
-- del colonellos = kolonelsbewind
-- sovietic = sovjetregering
formar un -- provisional = een voorlopige regering vormen
abandonar/quitar le -- = uit de regering treden
reverter le -- = de regering ten val brengen
le -- ha dimittite = de regering is afgetreden


governante sub

1 gouvernante


governar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES sturen
2 besturen, leiden, beheersen
3 regeren, het bewind voeren over, heersen
le moneta governa le mundo = het geld regeert de wereld
-- es previder = regeren is vooruitzien


+ governative adj

1 regerings..., gouvernementeel
posto -- = staatsbetrekking
coalition -- = regeringscoalitie


governator sub

1 gouverneur, landvoogd, bestuurder


+ governatorato sub

1 gouverneurschap


+ goy (pl:goym) sub HEBREO

1 goj


Gra(a)l sub n pr

1 Graal
romance del -- = Graalroman
cavallero del -- = graalridder
cyclo del -- = Graalcyclus, Graalromans
le questa del Sancte -- = het zoeken naar de Heilige Graal


Graccho sub n pr

1 HISTORIA ROMAN Gracchus


gracile adj

1 slank, tenger, rank, fijn
collo -- = ranke hals
eriophoro -- = slank wollegras


+ gracilicaule adj

1 BOTANICA met slanke stengel


+ graciliflor adj

1 BOTANICA met slanke bloemen


+ gracilifolie adj

1 BOTANICA slankbladig


gracilitate sub

1 slankheid, tengerheid, rankheid, fijnheid
-- juvenil = jeugdige tengerheid


gradation sub

1 gradatie, trapsgewijze opklimming of afdaling
2 RHETORICA climax


+ gradational adj

1 trapsgewijs


gradiente sub

1 gradiënt
-- de pression = (lucht)drukgradiënt
-- de temperatura = temperatuurgradiënt
-- de percolation = percolatiegradiënt
-- de velocitate = snelheidsgradiënt
-- barometric = barometrische gradiënt
-- thermic = thermische gradiënt
-- geothermic = geothermische gradiënt
-- pluviometric = neerslaggradiënt
-- de densitate = dichtheidsgradient
-- hydraulic = verhang
-- celate = vals plat
BIOLOGIA -- de concentration = concentratiegradiënt
linea de -- = gradiëntenlijn
methodo de -- = gradiëntenmethode
microphono de -- = gradiëntmicrofoon


grado (I) sub

1 trede, trap, sport
--s de un scala = treden van een trap
--s del scala social = sporten van de maatschappelijke ladder
2 graad, rang, trap, niveau, stadium, mate
LINGUISTICA E GRAMMATICA
--s de comparation = trappen van vergelijking
LINGUISTICA E GRAMMATICA
-- positive/comparative/superlative = stellende/vergelijkende/overtreffende trap
in le mesme -- = in dezelfde mate
in certe -- = in zekere mate
in major -- = in meerdere mate
in minor -- = in mindere mate
a un alte -- = in hoge/sterke mate
-- de duressa = hardheidsgraad
-- de parentato = graad van bloedverwantschap
-- alcoholic/de alcohol = alcoholgehalte
-- de punition = strafmaat
equation del secunde -- = vergelijking van de tweede graad, vierkantsvergelijking
-- de urbanisation = urbanisatiegraad
3 graad (eenheid voor hoeken/temperatuur, etc.)
-- Celsius = graad Celsius
angulo de 30 --s = hoek van 30 graden
-- de latitude = breedtegraad
-- de longitude = lengtegraad
4 MILITAR etc., graad, rang
-- de doctor = doctorsgraad
-- de officiero = officiersrang
-- academic/universitari = academische graad


grado(II) sub

1 wil, zin, goeddunken, welgevallen
de bon -- = met genoegen, goedschiks
de mal -- = met tegenzin, kwaadschiks
de bon o de mal -- = goedschiks of kwaadschiks
a -- = naar welgevallen, naar goeddunken


+ graduabile adj

1 te gradueren


gradual adj

1 trapsgewijs, opklimmend, afdalend, gradueel
differentia -- = gradueel verschil
transition -- = graduele overgang
augmento/augmentation -- del difficultates = trapsgewijze toename van de moeilijkheden
proceder gradualmente = trapsgewijs te werk gaan


+ gradual sub

1 graduale
cantar le -- = de graduale zingen


+ gradualismo sub

1 geleidelijkheid


gradualitate sub

1 trapsgewijze opklimming of afdaling


graduar v

1 gradueren, in graden verdelen, van een schaalverdeling voorzien
2 graderen, rangschikken, sorteren
3 UNIVERSITATE een graad verlenen aan
4 MILITAR bevorderen, een hogere rang verlenen aan


graduate adj

1 gegradueerd, in graden verdeeld, met schaalverdeling
thermometro -- = thermometer met schaalverdeling
vitro/tubo -- = maatglas
cylindro -- = maatcilinder
cuppa -- = maatbeker
bottilia -- = maatfles
arco -- = gradenboog
2 opklimmend/naar moeilijkheid gerangschikt


graduation sub

1 graduatie, graadverdeling, schaalverdeling
2 UNIVERSITATE toekenning van een graad
3 MILITAR bevordering, promotie, het toekennen van een hogere rang


graduato sub

1 gegradueerde (persoon)
2 maatglas, maatcilinder, maatbeker


graduator sub

1 graadmeter, lijnverdeler, gradeertoestel


graffar v

1 enten, oculeren, griffelen
cultello a/de -- = entmes, griffelmes
2 MEDICINA transplanteren (weefsel, organen)
-- un ren = een nier transplanteren


graffator sub

1 iemand die (bomen) ent
2 arts die een transplantatie verricht


+ graffiti sub pl ITALIANO

1 graffiti


graffo sub

1 ent(loot), entrijs, griffel
2 MEDICINA transplantatie
-- de organo = orgaantransplantatie
-- del corde = harttransplantatie
-- del cornea = hoornvliestransplantatie
-- del pelle = huidtransplantatie
-- epidermic = opperhuidtransplantatie
-- ossose = bottransplantatie


+ gralla sub

1 stelt
ir a/con --s = op stelten lopen


+ grallar v

1 steltlopen (van vogels)


+ grallator sub

1 (ave) -- = steltloper


+ gramin(ac)eas sub pl

1 BOTANICA gramineae, gramineeën, grassenfamilie


+ graminacee adj

1 BOTANICA grasachtig, gras...


+ graminee adj

1 BOTANICA grasachtig, gras...
stellaria -- = grasmuur


+ graminicola sub

1 BOTANICA op gras parasiterende plant


+ graminicole adj

1 BOTANICA op gras parasiterend


+ graminifolie adj

1 BOTANICA met grasachtige bladeren


+ graminiforme adj

1 BOTANICA grasachtig


+ graminivore adj

1 grasetend


+ graminivoro sub

1 graseter


+ graminologia sub

1 graminologie


+ graminologic adj

1 graminologisch


+ graminologo sub

1 graminoloog


gramma,gr. sub

1 gram


+ gramma-atomo sub

1 gramatoom


+ gramma-equivalente sub

1 gramequivalent


+ gramma-molecula sub

1 grammolecuul


grammatic adj

1 grammatisch, grammaticaal
error/falta -- = taalfout


grammatica sub

1 grammatica, spraakkunst
-- scholar = schoolgrammatica
-- stilistic = stilistische grammatica
-- functional = grammatica functional
-- contrastive = contrastieve grammatica
-- descriptive = descriptieve grammatica
-- prescriptive = prescriptieve grammatica
-- generative = generatieve grammatica
-- normative = normatieve grammatica
regula de -- = grammaticaregel
error/falta de -- = taalfout
maltractar le --, infringer/transgreder le leges del -- = de grammatica geweld aandoen
2 grammaticaboek


grammatical adj

1 grammaticaal
forma -- = grammaticale vorm
regula -- = grammaticaregel
subjecto -- = grammaticaal onderwerp
predicato -- = grammaticaal gezegde
phrase -- = grammaticale zin
exemplo -- = grammaticaal voorbeeld
error/falta -- = grammaticale fout
morphema -- = grammaticaal morfeem


+ grammaticalitate sub

1 grammaticaliteit


grammatico sub

1 grammaticus, kenner van de spraakkunst


+ grammatologia sub

1 grammatologie


+ grammatologic adj

1 grammatologisch


grammophono sub

1 grammofoon
motor de -- = grammofoonmotor


grana sub

1 zaad(korrel)
--s de lino = lijnzaad
--s de carvi = karwijzaad
-- de sesamo = sesamzaad
--s pro canarios = kanarizaad
--s pro parochettos = parkietenzaad
recolta de --s = zaadoogst


+ Granada sub n pr

1 Granada


+ granadin adj

1 van/uit Granada


+ granadmiral sub

1 grootadmiraal


+ granalia sub

1 stukjes metaal


granamita sub

1 oudtante


granar v

1 zaad vormen, in het zaad schieten


granario sub

1 zaadbergplaats, graanschuur, korenschuur, korenopslagplaats, graanpakhuis, schuur


granata sub

1 BOTANICA granaat(appel)
2 MILITAR granaat
-- a/de mano = handgranaat
-- fumigene = rookgranaat
-- a/de phosphoro = fosforgranaat
-- a/de neutrones = neutronengranaat
-- percutente = schokgranaat
-- non explodite = blindganger
-- luminose = lichtgranaat
-- de exercitio/exercitation = oefengranaat
clasma de -- = granaatsplinter


granatero sub

1 MILITAR grenadier


+ granatiero sub

1 BOTANICA granaatappelboom


granatifere adj

1 granaat(steen)houdend


granato sub

1 MINERALOGIA granaat(steen)


+ grancancellero sub

1 grootkanselier


+ grancruce sub

1 grootkruis


+ grandangular adj

1 PHOTOGRAPHIA groothoek...
objectivo -- = groothoekobjectief


+ grandangular sub

1 groothoeklens


+ grandangulo sub

1 groothoeklens


grande adj

1 groot, hoog, lang, ruim, wijd, uitgestrekt
in -- = in 't groot, op grote schaal
-- magazin = warenhuis
quatro vices plus -- = vier maal zo groot
2 groot (sociaal, rang, waardigheid)


grande sub

1 (in Spanje en Portugal) lid van de hoge adel


GrandeBritannia sub n pr

1 Groot-Brittanië


+ grandemente adv

1 groot, ruim, ruimschoots, in hoge mate
-- exaggerate = schromelijk overdreven


+ grandidentate adj

1 BOTANICA met grote tanden, grof getand


+ grandiflor adj

1 BOTANICA met grote bloemen, grootbloemig
cereo -- = nachtcactus
delphinio -- = chinese ridderspoor
cephalanthera -- = bleek bosvogeltje


+ grandifolie adj

1 BOTANICA met grote bladeren, grootbladig


+ grandiligulate adj

1 BOTANICA met een groot tongetje


grandiloquente adj

1 gezwollen, hoogdravend, snorkerig, bombastisch
stilo -- = gezwollen stijl
discurso -- = bombastische redevoering


grandiloquentia sub

1 gezwollen/hoogdravende taal/woorden, gezwollenheid, hoogdravendheid, snorkerigheid, bombast


grandinar v

1 METEO hagelen


grandine sub

1 METEO hagel
grano de -- = hagelkorrel, hagelsteen
nube de --s = hagelwolk
tempesta de -- = hagelbui
borrasca de -- = hagelvlaag
-- de ballas/de petras/de sagittas = hagel van kogels/stenen/pijlen
assecurantia contra le -- = hagelverzekering
formation de -- = hagelvorming
le -- entra hic = het hagelt hier in
destruer per le -- = verhagelen


grandiose adj

1 grandioos, groots, prachtig, schitterend, verheven, overweldigend
spectaculo -- = groots schouwspel


grandiositate sub

1 grootsheid, pracht, schittering, verhevenheid


+ grandipetale adj

1 BOTANICA met grote kroonbladen


+ grandisepale adj

1 BOTANICA met grote kelkbladen


grandisone adj

1 (DICHTERLIJK) hoogdravend


grandor sub

1 grootte, omvang, wijdte, breedte, lengte, hoogte
2 MATHEMATICA grootheid
3 aanzien, grootheid, grootsheid
posseder un ver -- de anima = ware grootheid bezitten


+ granduc(pl :granduches) sub

1 groothertog


+ granducal adj

1 groothertogelijk, van de groothertog
titulo -- = groothertogelijke titel
familia -- = groothertogelijke familie


+ granducato sub

1 groothertogdom
-- de Luxemburg = groothertogdom Luxemburg


+ granduchessa sub

1 groothertogin
le -- de Luxemburg = de groothertogin van Luxemburg


granfilia sub

1 kleindochter
-- secunde = achterkleindochter
-- tertie = achterachterkleindochter


granfilio sub

1 kleinzoon
-- secunde = achterkleinzoon
-- tertie = achterachterkleinzoon


+ granifere adj

1 veel graan producerend
zona -- = graanstreek


graniforme adj

1 korrelig


granitic adj

1 van graniet, graniet...
rocca -- = granietrots
montania -- = granietberg
resistentia -- = keiharde weerstand
structura -- = gra-nietstructuur


granito sub

1 graniet
bloco de -- = granietblok


granitoide adj

1 granietachtig


granivore adj

1 ZOOLOGIA zaadetend
aves -- = zaadetende vogels


granivoro sub

1 zaadeter, zaadetende vogel


+ granmaestro sub

1 grootmeester


+ granmamma sub

1 oma


granmatre sub

1 grootmoeder
-- secunde = overgrootmoeder
-- tertie = betovergrootmoeder


+ Granmogol sub

1 Groot Mogol


grannepta sub

1 achternicht


grannepto sub

1 achterneef


grano sub

1 graan
elevator de -- = graanelevator
magazin de -- = graanpakhuis
surplus de --s = graanoverschot
sacco de -- = zak graan
batter le -- = graan dorsen
moler -- = graan malen
2 (graan)korrel
-- de frumento/de tritico/ris/mais = tarwe/rijst/maïskorrel
pan de tote -- = volkorenbrood
-- de caffe = koffieboon
-- de cacao = cacaoboon
-- de soya = sojaboon
-- de uva = druivenpit
-- de polline = stuifmeelkorrel
3 balletje, bolletje, korrel, kraal, pil, klein voorwerp in 't algemeen
-- de arena/sablo = zandkorrel
-- argillose/argillacee/de argilla = kleikorrel
-- de auro = goudkorrel
-- de grandine = hagelsteen
-- de sal = zoutkorrel
--s de chocolate {sj} = chocoladekorrels
-- de pulvere = stofje
FIGURATE con -- de sal = met een korreltje zout
-- de un collar = kraal van een halsketting
de -- grosse = grofkorrelig
4 klein gewichtje, grein
5 pit, kern
6 graad van fijnheid (van schuurmiddel, etc.), korreling, korrel (van fotografisch

materiaal)

granoncle sub

1 oudoom


granose adj

1 vol korrels, korrelig, granuleus


+ granotypia sub

1 granotypie


+ granparentes sub pl

1 grootouders


granpatre sub

1 grootvader
-- secunde = overgrootvader
-- tertie = betovergrootvader


+ granrabbinato sub

1 opperrabbinaat


+ granrabbino sub

1 opperrabijn


granular adj

1 korrelig, granuleus
fractura -- = korrelig breukvlak
structura -- = korrelige structuur
nive -- = korrelsneeuw
sucro -- = korrelsuiker


granular v

1 korrelen, granuleren, greineren
-- plumbo = lood granuleren
-- un petra lithographic = een lithografische steen greineren


+ granularitate sub

1 korreligheid, gegranuleerdheid


+ granulate adj

1 in/met korreltjes
chocolate {sj} -- = hagelslag
sago -- = korrelsago
sucro -- = korrelsuiker
plumbo -- = gegranuleerd lood, loodkorrels
papiro -- a designar = greinig tekenpapier
suillo -- = melkboleet


granulation sub

1 het granuleren, granulatie, het korrelen
-- de plumbo = granulering van lood
2 MEDICINA wild vlees


granulator sub

1 granulator, korrelmachine


granulifere adj

1 korrelhoudend


granuliforme adj

1 korrelig, korrelvormig, granuliform


granulite sub

1 MINERALOGIA granuliet


granulo sub

1 korreltje, pilletje, kogeltje
-- del solo = grondkorreltje


+ granulocyto sub

1 BIOLOGIA granulocyt


+ granuloma sub

1 MEDICINA granulatiegezwel, granuloom, granuloma
-- dentari = tand(wortel)granuloom
-- inguinal = venerisch granuloom
-- benigne = goedaardig granuloom
-- maligne = kwaadaardig granuloom


+ granulometria sub

1 granulometrie


+ granulometric adj

1 granulometrisch
analyse (-ysis) -- = granulometrische analyse


granulose adj

1 korrelig, granuleus
papiro -- = korrelig papier
2 MEDICINA granulatie..., granulair, granuleus
tumor -- = granulatiegezwel
ophthalmia -- = granuleuze ontsteking van de ogen


+ granulositate sub

1 korreligheid


+ granvisir sub

1 grootvizier


+ grape-fruit sub ANGLESE

1 grapefruit
cortice de -- = grapefruitschil
succo de -- = grapefruitsap
cocktail (A) de -- = grapefruitcocktail


+ graphema sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA grafeem


+ graphematica sub

1 studie der grafemen


+ graphemic adj

1 grafemisch


graphia sub

1 schrijfwijze, grafie, spelling, schriftbeeld
-- phonetic = fonetische spelling
-- traditional = traditionele schrijfwijze


graphic adj

1 van het schrift, schrift..., schrijf..., teken..., grafisch
le forma -- de un parola = de grafische vorm van een woord
variantes -- = grafische varianten
signo -- = schriftteken, letterteken
industria -- = grafische industrie
2 grafisch (grafiek betreffend)
artes -- = grafische kunsten
artista -- = grafisch kunstenaar
designator -- = grafisch tekenaar, graficus
designo -- = grafische vormgeving
reproducer graphicamente = grafisch reproduceren
3 grafisch (grafieken betreffend)
representation -- = grafische voorstelling


graphica sub

1 ARTE grafiek


graphico sub

1 grafiek, diagram, grafische voorstelling
-- a bandas = banddiagram
-- de barras = staafgrafiek, staafdiagram


+ graphitate adj

1 grafiethoudend, grafiet...
oleo -- = grafietolie, kruipolie
grassia -- = grafietsmering/vet


graphite sub

1 grafiet
pulvere de -- = grafietpoeder
stilo de -- = potlood


graphitic adj

1 grafietachtig, grafiet...


+ graphitose adj

1 grafiethoudend, grafieten, grafiet...
schisto -- = grafietlei
mineral -- = grafiethoudend erts


+ grapho sub

1 MATHEMATICA graaf
-- cyclic = cyclische graaf
-- finite = eindige graaf
-- orientate = georiënteerde graaf
theoria del --s = theorie der grafen


graphologia sub

1 grafologie, schriftkunde


graphologic adj

1 grafologisch, schrift...
analyse (-ysis)/expertise (F) -- = schriftexpertise


+ graphologista sub

1 grafoloog, schriftkundige


graphologo sub

1 grafoloog, schriftkundige


+ graphomane adj

1 grafomaan


+ graphomania sub

1 grafomanie


+ graphomano sub

1 grafomaan


+ graphometro sub

1 grafometer, hoekmeter, graadboog


+ graphoscopio sub

1 COMPUTATOR grafoscoop


+ graphostatica sub

1 grafostatica


+ graphotherapia sub

1 grafotherapie


+ grappa sub ITALIANO

1 grappa (soort brandewijn)


+ grappin sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES dreganker, werpanker
2 dreg
rete de -- = dregnet
corda de -- = dreggetouw


grasse adj

1 vet(houdend)
reserva -- = vetreserve
corio -- = vetleer
de corio -- = vetleren
carne -- = vet vlees
caseo -- = (vol)vette kaas
argilla -- = vette/zware klei
emulsion -- = vetemulsie
fumo -- = walm
oleo -- = vette olie
planta -- = vetplant
2 vet (met vet bereid)
3 dik, zwaarlijvig, vet(gemest)
characteres -- = vette letters


grassia sub

1 vet, smeer(vet)
-- de carro = wagensmeer
-- vegetal = plantenvet
-- de butyro = botervet
-- animal = dierlijk vet
-- de bove = rundvet
-- de balena = walvisspek
-- de lardo = spekvet
-- a frir = braadvet
-- mineral = mineraal vet
-- de silicone = siliconenvet
macula de -- = vetvlek
formation de -- = vetvorming
strato de -- = vetlaag
papiro impermeabile al -- = vetvrij papier
funder -- = vet smelten
saponificar --s = vetten verzepen


grate adj

1 dankbaar
deber -- = dankbare plicht
2 aangenaam, lieflijk, innemend, bevallig
-- al audition = aangenaam voor het gehoor
esser -- a Deo/al oculos de Deo = Gode welgevallig zijn
le visita me esserea -- = het bezoek zou me niet onwelgevallig zijn


gratia sub

1 bevalligheid, liefheid, gratie, sierlijkheid, charme, elegance
illa es disproviste de -- = zij mist alle gratie
Gracia = Grace (meisjesnaam)
2 gunst, gratie, goedgunstigheid
--s a = dankzij
--s al intervention benevolente de = dankzij/door de welwillende bemiddeling van
--s! = dank U wel!
--s a Deo = goddank
render --s a Deo = God danken
hymno de --s = danklied
con bon -- = graag
con mal -- = met tegenzin
cader del -- = uit de gunst/gratie vallen/raken
colpo de -- = genadeslag/schot
3 vergeving, gratie (kwijtschelding of vermindering van straf)
derecto de -- = recht van gratie
demandar le -- = gratie vragen
demanda/requesta de -- = verzoek om gratie
obtener le -- = gratie verkrijgen
conceder le -- a un persona = iemand gratie verlenen
facer -- a un persona = iemand iets besparen
io vos face -- del resto del historia = ik schenk u de rest van het verhaal
4 RELIGION genade
-- justificante = rechtvaardigmakende genade
-- sanctificante = heiligmakende genade
le tres Gratias = de drie Gratiën
anno del -- = jaar des Heren
doctrina del -- = gratieleer
per (le) -- de Deo = bij Gods gratie


gratiabile adj

1 vergeeflijk, te verontschuldigen


gratiar v

1 begenadigen, genade schenken, gratie verlenen, gratiëren
-- un condemnato = een veroordeelde genade schenken


gratificar v

1 begunstigen, begiftigen met, een gratificatie geven
2 bevredigen, belonen


gratification sub

1 gratificatie, toelage, bonus, gift
-- de Natal = kerstgratificatie
reciper un -- = een gratificatie krijgen
2 bevrediging, beloning


gratin sub FRANCESE

1 CULINARI gegratineerd gerecht
al -- = au gratin (met een korstje)


+ gratinar v

1 CULINARI gratineren
-- patatas = aardappels gratineren
suppa al/de cibollas gratinate = gegratineerde uiensoep


+ gratiola sub

1 BOTANICA genadekruid, galkruid


gratiose adj

1 gracieus, bekoorlijk, lieftallig, bevallig, vriendelijk, aardig
visage -- = lieftallig gezicht
un cappelletto -- = een beeldig hoedje
haber un aspecto pauco/poco -- = er onooglijk uitzien
2 genadig, goedgunstig, minzaam


gratiositate sub

1 bekoorlijkheid, lieftalligheid, bevalligheid, vriendelijkheid, aardigheid


gratis adv

1 gratis, kosteloos, voor niets, om niet
viagiar -- = gratis/vrij reizen
esser nutrite -- = vrije kost hebben


gratitude sub

1 dankbaarheid, erkentelijkheid
sentimento de -- = gevoel van dankbaarheid
exprimer/manifestar su -- a un persona = iemand zijn dankbaarheid betuigen
acceptar con -- = in dank aanvaarden
demonstration de -- = dankbetuiging, betoon van dankbaarheid
marca/monstra de -- = blijk van erkentelijkheid


grattacelo sub

1 wolkenkrabber, torengebouw


grattamento sub

1 gekrab, geschraap


grattar v

1 krabben, afkrabben, (af)schrap(p)en
-- carotas = wortelen schra(p)pen
-- con le ungulas = met de nagels krabben


grattator sub

1 iemand die/instrument waarmee men iets (af)krabt/(af)schra(a)pt


gratuite adj

1 gratis, kosteloos, belangeloos
entrata -- = vrije toegang
inseniamento -- = kosteloos onderwijs
viage -- = lift
exemplar -- = presentexemplaar
monstra -- = gratis monster
supplemento -- = gratis bijvoegsel
information -- = kosteloze informatie
assistentia -- = gratis hulp
avantia -- = renteloos voorschot
assistentia/adjuta judiciari/juridic -- = kosteloze rechtsbijstand
litigar gratuitemente = kosteloos procederen
2 ongegrond, ongemotiveerd, uit de lucht gegrepen
accusation -- = ongegronde beschuldiging
assertion -- = onbewezen bewering
hypothese (-esis) -- = uit de lucht gegrepen veronderstelling
gesto -- = loos gebaar
supponer un cosa gratuitemente = iets zonder voldoende gronden veronderstellen


gratular v

1 gelukwensen, feliciteren


gratulation sub

1 gelukwens, felicitatie
littera de -- = felicitatiebrief
registro de -- = felicitatieregister
visita de -- = felicitatiebezoek


gratulatori adj

1 gelukwensend, feliciterend, felicitatie...
littera -- = felicitatiebrief
visita -- = felicitatiebezoek
registro -- = felicitatieregister


+ gravabile adj

1 wat kan worden bezwaard
un casa -- de hypotheca = een huis dat met een hypotheek kan worden bezwaard


gravamine sub

1 grief, klacht, reden tot misnoegdheid, gravamen


gravar (I) v

1 graveren, (in)griffen, snijden
machina a/de -- = graveermachine
-- un moneta = een munt graveren
facer -- un nomine in un anello = een naam in een ring laten graveren
-- su nomine in un arbore = zijn naam in een boom kerven
-- un nomine in su memoria = een naam in zijn geheugen griffen
-- al aquaforte = etsen
-- in relievo = bosseleren, voorzien van reliëfversieringen


gravar (II) v

1 rusten (op), drukken (op), bezwaren
le peso grava super le colonnas = het gewicht drukt op de zuilen
le responsabilitate grava super su spatulas = de verantwoordelijkheid rust op zijn schouders
gravate de hypotheca = met hypotheek bezwaard


gravator sub

1 graveur, plaatsnijder
-- al aqua forte = etser
-- in cupro = kopergraveur
-- de sigillos = zegelsnijder


grave adj

1 zwaar (gewicht hebbend)
2 ernstig, gewichtig, belangrijk
maladia -- = ernstige ziekte
illa es gravemente malade = zij is ernstig ziek
committer un error -- = een ernstige fout begaan
3 plechtig
4 laag, diep (van toon)
voce -- = lage stem
5 MUSICA laag
nota -- = lage noot
6 accento -- = "accent grave"


+ gravella sub

1 grind, kiezel, kies
-- fin = fijn grind
filtro de -- = grindfilter
extraction de -- = grindwinning
quadrello de/con -- = grindtegel
sentiero de -- = grindpad
strato de -- = grindlaag
coperir con (un strato de) -- = begrinden
excavar le -- de un terreno = een terrein ontgrinden
2 MEDICINA graveel, (nier)gruis


+ gravellose adj

1 grindhoudend
solo -- = grindhoudende grond
2 MEDICINA gruisachtig, graveelachtig


gravide adj

1 zwanger


+ gravidic adj

1 zwangerschaps...
toxemia -- = zwangerschapsvergiftiging


graviditate sub

1 zwangerschap
roba de -- = positiejurk
corset (F) de -- = positiekorset
interrumper/terminar un -- = een zwangerschap onderbreken/afbreken
interruption del -- = zwangerschapsonderbreking
congedo de -- = zwangerschapsverlof
periodo de -- = zwangerschapsperiode
toxemia de -- = zwangerschapsvergiftiging
hypertension de -- = zwangerschapshypertensie


+ gravimetria sub

1 gravimetrie, zwaartekrachtmeting


+ gravimetric adj

1 gravimetrisch


+ gravimetro sub

1 gravimeter, zwaartekrachtmeter


gravitar v

1 PHYSICA, ASTRONOMIA graviteren
le corpores celeste gravita circum/circa lor axes = de hemellichamen wentelen om hun assen


gravitate sub

1 PHYSICA zwaarte, gewicht, dichtheid
-- specific = soortelijk gewicht
centro de -- = zwaartepunt
axe de -- = zwaartepuntas
2 PHYSICA zwaartekracht
3 ernst, belangrijkheid, gewicht
-- del situation = ernst van de toestand
4 laagte (van toon)


gravitation sub

1 het graviteren
2 gravitatie, zwaartekracht
-- universal = algemene aantrekkingskracht
acceleration del -- = versnelling van de zwaartekracht
constante de -- = zwaartekrachtconstante
campo de -- = gravitatieveld, zwaartekrachtveld
collapso de -- = gravitatiecollaps


+ gravitational adj

1 ASTRONOMIA gravitatie..., zwaartekrachts...
fortia -- = gravitatiekracht
attraction -- = (aantrekking van de) zwaartekracht
interaction -- = gravitatiewisselwerking
collapso -- = gravitatiecollaps
campo -- = gravitatieveld, zwaartekrachtsveld
massa -- = zware massa
undas -- = gravitatiegolven


+ graviton sub

1 graviton


gravure sub FRANCESE

1 het graveren, het snijden, graveerkunst
2 gravure, gegraveerde prent
-- in/de ligno = houtgravure, houtsnede
-- al aqua forte = ets
collection de --s = prentenverzameling
collector de --s = prentenverzamelaar


+ grazioso ITALIANO

1 MUSICA grazioso


grec adj

1 Grieks
vino -- = Griekse wijn
litteras -- = Griekse letters
architectura -- = Griekse bouwkunst
antiquitate -- = Griekse Oudheid:
cruce -- = Grieks kruis
grammatica -- = Griekse grammatica
naso -- = Griekse neus
i -- = de letter y


greca sub

1 ARTE Griekse randversiering, meander


Grecia sub n pr

1 Griekenland
le historia de -- = de Griekse geschiedenis


grecisar v

1 greciseren, vergrieksen, een Griekse vorm geven aan
le humanista Schwarzerd habeva grecisate su nomine in Melanchton = de humanist Schwarzerd had zijn naam

vergriekst tot Melanchton

+ grecisation sub

1 graecisering, vergrieksing
-- de un nomine = vergrieksing van een naam


grecismo sub

1 graecisme


+ grecista sub

1 graecist


greco sub

1 Griek
2 Grieks (taal)
biblia in -- = Griekse bijbel


+ grecolatin adj

1 Grieks-Latijns
cultura -- = Grieks-Latijnse cultuur


+ grecomania sub

1 graecomanie


+ grecomaniaco sub

1 graecomaan


+ grecomano sub

1 graecomaan


+ greco-orthodoxe adj

1 Grieks-orthodox


+ greco-orthodoxo sub

1 Grieks-orthodoxe gelovige


+ grecophone adj

1 Grieksprekend


+ grecophono sub

1 iemand die Grieks spreekt


grecoroman adj

1 Grieks-Romeins
cultura -- = Grieks-Romeinse cultuur
civilisation -- = Grieks-Romeinse beschaving
arte -- = Grieks-Romeinse kunst
lucta -- = Grieks-Romeins worstelen
periodo -- = Grieks-Romeinse perio-de


gregar v

1 verzamelen in een kudde, een kudde vormen


gregari adj

1 in kudden of groepen levend, kudde(n)..., gregarisch
instincto -- = kuddeïnstinct
animal -- = kuddedier
spirito -- = kuddegeest


+ gregarismo sub

1 kuddegeest


grege sub

1 kudde
-- de oves = kudde schapen
-- de renes = rendierkudde
-- de bestial/de bestias = kudde vee
2 groep, troep, bende


+ gregorian adj

1 gregoriaans
calendario -- = gregoriaanse kalender/tijdrekening
canto -- = gregoriaanse (kerk)zang, gregoriaans


gremial sub

1 ECCLESIA gremiale, schootdoek van bisschop


gremio sub

1 schoot
canetto de -- = schoothondje
2 boezem


grenadier sub FRANCESE

1 grenadier


grenadina sub

1 grenadine


+ gres sub

1 zandsteen, gres
-- argillose = kleihoudende zandsteen
-- marnose = mergelzandsteen
-- quarzose = kwartszandsteen
-- feldspatic = veldspaatzandsteen
potto de -- = aarden pot
mina de -- = zandsteengroeve
strato de -- = zandsteenlaag
extraher -- = zandsteen uitgraven
construer con -- = met zandsteen bouwen


+ gresose adj

1 zandsteenachtig


+ grevillea sub

1 BOTANICA
-- robuste = kamereik


+ griffon sub

1 ZOOLOGIA vale gier
2 ZOOLOGIA smoushond


grillia sub

1 traliewerk, hek
-- de fenestra = venstertralies
2 rooster
-- de aerage/de aeration = luchtrooster
-- de ventilation = ventilatierooster
-- de estufa = kachelrooster
microphono a -- = roostermicrofoon
PHYSICA-- de diffraction = buigingsrooster
3 gril, braadrooster
-- de frir = braadrooster
rostir carne super le -- = vlees op het rooster braden


grilliada sub

1 het roosteren, het grillen
2 geroosterd/gegrilleerd voedsel: vlees, vis, etc.


grilliage sub

1 traliewerk, roosterwerk, afrastering, rasterwerk, hekwerk, gaas
fundation de -- = roosterfundering


+ grillia-pan sub

1 broodrooster


grilliar v

1 roosteren, grillen
2 van tralies voorzien, traliën
-- un fenestra = een raam van tralies voorzien


+ grilliate adj

1 geroosterd
carne -- = geroosterd vlees
castanias -- = gepofte kastanjes
2 getralied
fenestra -- = tralievenster
casco -- = traliehelm
cavia -- = traliekooi


grillo sub

1 ZOOLOGIA krekel
-- domestic = huiskrekel
-- campestre/del campos = veldkrekel
le canto del -- = het gesjirp van de krekel


+ grill-room sub ANGLESE

1 grillroom


grimassar v

1 gezichten trekken, lelijk kijken, grijnzen


grimasse sub

1 grimas, grijns, lelijk gezicht, lang gezicht
-- simiesc = apegrimas
torquer su visage in un -- = zijn gezicht tot een grimas plooien


+ grippal adj

1 griep...
virus -- = griepvirus
affection -- = griepaandoening


grippe sub FRANCESE

1 griep
-- asiatic = Aziatische griep, a-griep
-- espaniol = Spaanse griep
-- gastrointestinal = buikgriep
epidemia de -- = griepepidemie


gris sub

1 grijs
-- argentate = zilvergrijs
-- cinerate = asgrauw
-- perla = parelgrijs
-- de campania = veldgrijs


gris adj

1 grijs, grauw
FIGURATE
vita -- = eentonig leven/bestaan


grisalia sub

1 ARTE grisaille, grauwtje, grauwschilderij


+ grisastre adj

1 grijsachtig
oculos -- = grijsachtige ogen
blau -- = vaalblauw


grisette sub FRANCESE

1 scharreltje, snolletje


+ grisu sub

1 mijngas
explosion de -- = mijngasontploffing


+ grisumetro sub

1 mijngasdetector


grizzly sub ANGLESE

1 grijze beer, grisslybeer


groenlandese adj

1 Groenlands


groenlandese sub

1 Groenlander


Groenlandia sub n pr

1 Groenland


grog sub ANGLESE

1 grog
-- al rum = rumgrog


+ groggy adj ANGLESE

1 groggy, daas, versuft


groom sub ANGLESE

1 stalknecht, rijknecht, groom


grossa sub

1 gros ( = 12 dozijn)
precio al/per -- = grosprijs


grosse adj

1 dik, groot (grote afmetingen hebbend), grof, zwaar, ruw
mar -- = ruwe/hoge zee


grosseria sub

1 grofheid, ruwheid


grossier adj

1 grof, ruw, onduidelijk
idea -- = vaag idee
2 ongemanierd, lomp, plat, onbeschaafd
homine -- = onbehouwen man
3 plat, grof, aanstootgevend, vulgair
parola -- = vulgair/grof woord


+ grossista sub

1 groothandelaar, grossier
-- de vinos = groothandelaar in wijnen
-- de textiles = groothandelaar in textiel


grosso sub

1 voornaamste gedeelte, gros
le -- del armea = het gros/de hoofdmacht van het leger
in -- = in grote lijnen, ruwweg, grosso modo
commercio in -- = groothandel
mercante/commerciante/negotiante in -- = groothandelaar
2 Middeleeuwse munt van lage waarde


grossula sub

1 BOTANICA
-- (spinose) = kruisbes
-- chinese {sj} = kiwi
compota de -- (spinose) = kruisbessencompote


grossular adj

1 kruisbes(se)...


grotta sub

1 grot, spelonk, hol
-- natural = natuurlijke grot
-- a/de stalactites = druipsteengrot
-- a/de crystallos = kristalgrot
-- prehistoric = prehistorische grot
systema de --s = grottenstelsel


grottesc adj

1 ARTE DE CONSTRUER zonderling, grillig van vorm, grotesk
2 grotesk, potsierlijk, lachwekkend, belachelijk, bespottelijk, wonderlijk
adornamento -- = groteske versiering
figura -- = groteske figuur


grottesco sub

1 ARTE grotesk (schilderwerk)


+ grottologia sub

1 grottologie


+ grottologic adj

1 grottologisch


grue sub

1 ZOOLOGIA kraanvogel
2 TECHNICA (hijs)kraan
-- naval = scheepskraan
-- de cargamento/carga = laadkraan
-- de discargamento = stortkraan
-- fixe/permanente = vaste kraan
-- mobile/rolante = loopkraan, verplaatsbare kraan
-- rotatori/giratori = draaikraan
-- flottante, ponton -- = drijvende bok, kraaneiland
-- hydraulic = hydraulische kraan
-- electric = elektrische kraan
-- magnetic = magneetkraan
-- a/de vapor = stoomkraan
-- a mast = mastkraan
-- a portal/a portico = portaalkraan
-- a cablo = kabelkraan
-- a erucas = rupskraan
-- duple = dubbele kraan
-- universal = universele kraan
bracio de -- = kraanarm
operator de -- = kraandrijver
parco de --s = kranenpark
manovrar un -- = een hijskraan besturen
hissar/traher un auto(mobile) de un fossato con le -- = een auto uit een sloot takelen


+ gruista sub

1 kraandrijver


grumo sub

1 klont, klonter, kluit, brok, klomp
le pappa es plen de --s = de pap zit vol klonters/kluiten
formar se --s = samenklonteren


grumose adj

1 klonterig, met klonters, met kluiten
le pappa es -- = de pap zit vol klonters/kluiten
crema dulce -- = vla met klonten


grunnimento sub

1 het knorren, het brommen, geknor, gebrom, gemopper


+ grunnion sub

1 brompot, knorrepot, mopperkont, neetoor


+ grunnion adj

1 knorrig, brommerig, snauwerig, narrig, zuur


grunnir v

1 knorren, brommen, grommen
le can grunni = de hond gromt
ille grunniva alco incomprensibile = hij gromde iets onduidelijks
2 mopperen
-- insultos = binnensmonds verwensingen uiten


grunnitor sub

1 grommer, knorrepot, brombeer, mopperaar, mopperkont


gruppamento sub

1 het groeperen, het verenigen, groepering
2 groep, groepering, organisatie
-- de partitos politic = groepering van politieke partijen


gruppar v

1 groeperen, verenigen, samenvoegen, bijeenbrengen
-- objectos de provenientias diverse = voorwerpen van verschillende oorsprong samenbrengen
-- le cifras = de cijfers groeperen/rangschikken
-- toto sub un denominator commun = alles onder één noemer brengen


+ gruppetto sub ITALIANO

1 MUSICA dubbelslag


gruppo sub

1 groep, groepering, ploeg
-- de arbores = boomgroep
-- de armeas = legergroep
-- de linguas = taalgroep
-- de combatto = gevechtseenheid
-- de casas = huizenblok
-- pop (A) = popgroep
-- folkloric = volksdansgroep
-- de pression = pressiegroep
-- de travalio/de labor = werkgroep
-- de studio = studie groep
-- sanguinee/hematic = bloedgroep
-- electrogene = elektro-aggregaat, stroomaggregaat
-- fractionari = splintergroep
-- beat (A) = beatgroep
-- de discussion = discussiegroep
-- sculptural = beeldengroep
-- de gente variate = bont gezelschap
-- selecte = uitgelezen gezelschap
photo(graphia) de -- = groepsfoto
maritage/matrimonio de -- = groepshuwelijk
chef (F) de -- = groepsleider
norma del -- = groepsnorm
per --s = groepsgewijs
unir se al -- = zich bij de groep voegen


+ gruppuscular adj

1 splintergroep(en)...


+ gruppusculo

1 splintergroep(ering), splinterpartij


+ gruyere sub FRANCESE

1 gruyère (kaas)


+ gryllotalpavulgar sub

1 ZOOLOGIA aardkrekel


grypho sub

1 MYTHOLOGIA griffioen
2 ZOOLOGIA gier


guai interj

1 kijk eens!, och!, zo!, ha!, joechei! (uitroep in liedjes)
oh --! = o wee!


+ guanaco sub

1 ZOOLOGIA guanaco


+ guanidina sub

1 guanidine


+ guanina sub

1 BIOCHIMIA guanine


guano

1 guano
-- de pisce = visguano
strato de-- = guanolaag


+ guanosina sub

1 CHIMIA guanosine


guantar v

1 (iemand) handschoenen aantrekken
-- se = zijn handschoenen aantrekken


guanteria sub

1 handschoenenfabriek
2 handschoenenzaak/winkel


guantero sub

1 handschoenenmaker
2 handschoenenverkoper


guanto sub

1 handschoen
-- de gumma/cauchu = gummi/rubberhandschoen
-- de boxa(r) = bokshandschoen
-- a reverso = kaphandschoen
-- de scherma = schermhandschoen
-- de toilette (F) = washandje
-- de lucto = rouwhandschoen
cassetta a/pro --s = handschoenenkastje
poner se le --s = zijn handschoenen aantrekken
tractar con --s de villute/velvet (A) = met fluwelen handschoenen aanpakken
jectar le -- a un persona = iemand de handschoen toewerpen, iemand uitdagen


guarda sub

1 het bewaren, het bewaken, bewaking, toezicht
can de -- = waakhond
turre de -- = wachttoren
folio de -- = schutblad
nave de -- = wachtschip
personal de -- = bewakingspersoneel
truppas de -- = bewakingstroepen
servicio de -- = bewakingsdienst
costos de -- = bewakingskosten
relevar le -- = de wacht aflossen
2 bewaker, bewaarder, wachter, oppas, MILITAR wacht
cambio de -- = aflossing van de wacht
-- nocturne/de nocte = nachtwaker
-- forestal = boswachter
-- de chassa {sj} = jachtopziener
-- de ponte = brugwachter
-- de infantes = kinderoppas, babysitter
-- de(l) corpore = lijfwacht
-- de parco = parkwachter
-- de palatio = paleiswachter
-- de prision = gevangenbewaarder
3 groep bewakers, wacht, garde
cambio de -- = aflossing van de wacht
-- National = Nationale Garde
-- imperial = keizerlijke garde
-- mobile = mobiele garde
-- papal = pauselijke garde
-- royal = koninklijke garde
-- de palatio = paleiswacht
-- de honor = erewacht
-- de incendio = brandwacht
-- nocturne/de nocte = nachtwacht
vetule -- = oude garde
regimento del --s = garderegiment
4 beschermmiddel, gevest (van degen)
-- de protection/de securitate = vangrail


+ guarda-agulias sub

1 wisselwachter


+ guardabarriera sub

1 overwegwachter


+ guardaboscos sub

1 boswachter


guardaboves sub

1 ZOOLOGIA koereiger


+ guardachassa {sj} sub

1 jachtopziener, koddebeier


+ guardacolpos sub

1 stootrand, stootkussen, bumper


+ guardacorpore sub

1 lijfwacht


guardacostas sub

1 kustwacht, kustwachter
2 kustbewakingsschip


+ guardadica(s) sub

1 dijkwachter


+ guarda-esclusa sub

1 sluiswachter


guardafango sub

1 spatbord


guardafoco sub

1 vuurscherm, haardscherm


+ guardafrenos sub

1 FERROVIA remmer


+ guardafrontiera sub

1 grenswachter


+ guarda-infantes sub

1 kinderjuffrouw


+ guardalineas sub

1 FERROVIA lijnopzichter, baanopzichter, lijnwachter
2 SPORT lijnrechter, grensrechter


+ guardamalado(s) sub

1 ziekenoppasser, verpleger


+ guardamano sub

1 handbeschermer
2 gevest (van degen)


+ guardamarina sub

1 adelborst, marinecadet


+ guardamobiles sub

1 meubelbewaarplaats


+ guardaparco sub

1 parkwachter


+ guardapisca sub

1 visserijopzichter
2 vaartuig dat toezicht houdt op de visserij


+ guardaporto sub

1 havenmeester
2 boot van de havendienst


guardar v

1 bewaken, toezicht houden op, passen op, hoeden
-- le infantes = op de kinderen passen
-- un malado = bij een zieke waken
-- le entrata = de toegang bewaken, toezicht houden bij de ingang
-- porcos/anseres/bestial = varkens/ganzen/vee hoeden
-- se de = zich hoeden voor
2 houden, aanhouden, vasthouden, bewaren, voor zich houden
-- un vestimento = een kledingsstuk aanhouden
-- un prisionero = een gevangene vasthouden
-- un secreto = een geheim bewaren
-- un cosa in su memoria = iets in zijn geheugen bewaren
-- le contacto con un persona = contact met iemand houden
3 (blijven) houden, in een bepaalde houding blijven
-- le equilibrio = het evenwicht bewaren
-- su calma = zijn kalmte bewaren
-- le anonymitate = anoniem blijven
-- le lecto = het bed houden
-- le oculos ben aperte = zijn ogen goed open houden
-- su color = zijn kleur houden
-- su gusto = zijn smaak houden
-- su fortia = zijn kracht houden
-- su valor = zijn waarde houden
-- rancor contra un persona = rancune blijven koesteren tegen iemand
4 in acht nemen, naleven, nakomen
-- le silentio = het stilzwijgen in acht nemen
-- su parola = zijn woord houden
-- le secreto de su nomine = zijn naam verzwijgen


guardaroba sub

1 klerenkast, kleerkast, garderobekast


+ guardasala sub

1 zaalwachter, (in museum) suppoost


+ guardasigillos sub

1 zegelbewaarder


guardator sub

1 bewaker, bewaarder, hoeder, oppasser
-- de prision = gevangenbewaarder, cipier


+ guardavento sub

1 windscherm


+ guardavia sub

1 baanwachter
casa de -- = baanwachterswoning


+ guardiana sub

1 bewaakster, toezichthoudster
-- de infantes = kinderoppas, kinderjuffrouw


+ guardiano sub

1 wachter, bewaker
-- de prision = gevangenbewaarder, cipier
-- de turre = torenwachter
-- de pharo = vuurtorenwachter
-- de bestias = veehoeder
-- de parking (A) = parkeerwachter
-- de ponte = brugwachter
-- de canal = kanaalwachter
-- de pedage = tolbaas
-- nocturne/de nocte = nachtwaker
-- de un casa = huisbewaarder
angelo -- = schutsengel
es io forsan le -- de mi fratre? = ben ik mijn broeders hoeder?


guarita sub

1 wachttoren
2 wachthuisje, schildwachthuisje
-- de controlo = controlehokje/post


guarnimento sub

1 het versieren, versiering, het tooien, het garneren, garnering


guarnir sub

1 versieren, tooien, garneren
2
-- de = voorzien van, uitrusten met, bezetten met, versieren met
-- de plancas = beschoeien


guarnition sub

1 versiering, garneersel, belegsel, garnituur, garnering
-- de cappellos = hoedengarneersel
-- de ferro = ijzerbeslag
-- de freno = rembekleding
carne con -- de verduras = vleesschotel met groenten
2 garnizoen, bezetting
commandante del -- = garnizoenscommandant
soldato de -- = garnizoenssoldaat
urbe/citate de -- = garnizoensstad
hospital de -- = garnizoenshospitaal
vita de -- = garnizoensleven
esser in -- = in garnizoen liggen


guarnitura sub

1 versiering, garneersel, belegsel, garnituur, garnering
-- de seta = zijden garneersel
-- de dentella = kanten garneersel
-- de villuto/velvet (A) = fluwelen garneersel
-- de freno = remvoering
-- de ferro = ijzerbeslag


+ guastafesta sub

1 spelbreker


guastar v

1 bederven, beschadigen, verknoeien, verpesten, FIGURATE verwennen
-- le mercato = de markt bederven
guastate per le uso = versleten
completemente guastate (per le uso) = totaal versleten, tot op de draad versleten
2 verkwisten, verspillen
-- energia = energie verspillen
-- su vita = zijn leven vergooien


guastator sub

1 iemand die iets bederft/beschadigt, etc.
2 verkwister, verspiller


+ Guatemala sub n pr

1 Guatemala


+ guatemaltec adj

1 van/uit Guatemala


+ guatemalteco sub

1 bewoner van Guatemala


+ guayaco sub

1 BOTANICA pokhoutboom
ligno de -- = pokhout
oleo de -- = pokhoutolie


+ guayava sub

1 (vrucht) guayava


+ gubia sub

1 guts, holle beitel
-- triangular = driekante guts


guelfe adj

1 HISTORIA van de Welfen, Welfs


guelfo sub

1 HISTORIA Welf


guerra sub

1 oorlog
-- de aggression = aanvalsoorlog
-- defensive/de defensa = verdedigingsoorlog
-- de conquesta = veroveringsoorlog
-- exterminatori/de extermination = vernietigings/uitroeiingsoorlog
-- de extenuation = uitputtingsoorlog
-- de liberation = bevrijdingsoorlog
-- de independentia = onafhankelijkheidsoorlog
-- de secession = secessieoorlog, afscheidingsoorlog
-- de guerrillas = guerrillaoorlog
-- aeree = luchtoorlog
-- chimic = chemische oorlog
-- civil de/in Espania = Spaanse burgeroorlog
-- religiose/de religion = godsdienstoorlog
-- de Trenta Annos = Dertigjarige Oorlog
-- mundial/global = wereldoorlog
-- nuclear/atomic = kernoorlog
-- racial = rassenoorlog
-- atomic, chimic e bacteriologic = ABC-oorlog
-- naval/maritime = oorlog ter zee
-- de submarinos = duikbootoorlog
-- terrestre = oorlog op het land
-- de movimento = bewegingsoorlog
-- de positiones = stellingenoorlog
-- de trencheas {sj} = loopgravenoorlog
-- psychologic = psychologische oorlog
-- ideologic = ideologische oorlogvoering
-- de cento annos = honderdjarige oorlog
-- de nervos = zenuwoorlog
-- de precios = prijzenoorlog
-- de tarifas = tarievenoorlog
-- fulmine = blitzkrieg
-- disastrose = rampzalige oorlog
-- total = totale oorlog
-- de penna = pennestrijd
-- a ultrantia = oorlog op leven en dood
deo del -- = oorlogsgod
mutilato de -- = oorlogsinvalide
anno de -- = oorlogsjaar
production de -- = oorlogsproduktie
victima de -- = oorlogsslachtoffer
tempore de -- = oorlogstijd
instrumentos de -- = oorlogstuig
pilota de -- = oorlogsvlieger
vidua de -- = oorlogsweduwe
orphano de -- = oorlogswees
gente de -- = krijgsvolk
arte de -- = krijgskunst
cavallo de -- = strijdros
consilio de -- = krijgsraad
crimine de -- = oorlogsmisdaad
criminal de -- = oorlogsmisdadiger
cruce de -- = oorlogskruis
nave de -- = oorlogsschip
porto de -- = oorlogshaven
budget del -- = oorlogsbegroting
prisa de -- = oorlogsbuit
acto de -- = oorlogsdaad
menacia de -- = oorlogsdreiging
tributo de -- = oorlogsschatting
film (A) de -- = oorlogsfilm
profitos/beneficios de -- = oorlogswinst
profitator de -- = oorlogswinstmaker, oweeër
industria de -- = oorlogsindustrie
material de -- = oorlogsmaterieel
damnos de -- = oorlogsschade
effectivo de -- = oorlogssterkte
potential de -- = oorlogspotentieel
periculo de -- = oorlogsgevaar
plano de -- = krijgsplan
theatro de -- = krijgstoneel
lege del -- = krijgswet
economia de -- = oorlogseconomie
mesura de -- = oorlogsmaatregel
instigator de -- = oorlogsophitser
debita de -- = oorlogsschuld
museo de -- = oorlogsmuseum
litteratura de -- = oorlogsliteratuur
poesia de -- = oorlogspoëzie
canto de -- = krijgszang
dansa de -- = krijgsdans
tumulto de -- = krijgsgewoel
zona de -- = krijgszone, oorlogszone
stato de -- = staat van oorlog
historia del -- = krijgsgeschiedenis
ministerio de(l) -- = ministerie van oorlog
ministro de(l) -- = minister van oorlog
spectro del -- = spook van de oorlog
psychose (-osis) del -- = oorlogspsychose
entrar in -- = aan de oorlog deelnemen
declarar le -- = de oorlog verklaren
declaration de -- = oorlogsverklaring
propaganda de -- = oorlogspropaganda
facer (le) -- = oorlog voeren
ir/partir al -- = ten strijde trekken
esser in -- con = in oorlog zijn met
-- frigide = koude oorlog
-- sancte = heilige oorlog
declarar un -- = een oorlog verklaren
sustener un -- = een oorlog volhouden


guerrear v

1 oorlog voeren


guerreator sub

1 iemand die oorlog voert, soldaat, krijgsman


guerrero sub

1 soldaat, krijgsman, krijger


guerrier adj

1 oorlog..., krijgs...
gloria -- = krijgsroem
vita -- = krijgsleven
arma -- = krijgswapen
heroe -- = krijgsheld, oorlogsheld
canto -- = krijgslied
trompetta -- = krijgstrompet
usage/costume -- = krijgsgebruik
movimento -- = krijgsbeweging
aventuras -- = krijgsavonturen
2 oorlogzuchtig, krijgshaftig, krijgslustig
nation -- = krijgshaftig volk
demonstration -- = krijgshaftig vertoon
character -- = krijgshalftigheid


guerrilla sub ESPANIOL

1 guerrilla
-- urban = stadsguerrilla
membro del -- = guerrilastrijder
truppas de -- = guerrillatroepen
tactica de -- = guerrillatactiek
2 troep guerrillastrijders


guerrillero sub ESPANIOL

1 guerrillastrijder


guida sub

1 gids, leider, leidsman
-- de montania = berggids
sequer le -- = de gids volgen
can -- = geleidehond
sub le -- de = onder leiding van
2 gids, reiswijzer, handleiding, vademecum
-- ferroviari/de ferrovia = spoorboekje
-- de viage = reisgids
-- de Frisia = gids voor Friesland
-- de Bilthoven = gids voor Bilthoven
-- del telephono = telefoongids
-- jalne/de professiones = gouden gids
-- del radio e del television = omroepblad/gids
-- touristic {oe} = toeristische gids
PHOTOGRAPHIA numero -- = richtgetal
fossile -- = gidsfossiel
mineral -- = gidsmineraal
3 instrument of deel daarvan dat beweging leidt: sponning, geleibaan, leikabel, (ge)leistang, leider, richtbout,

teugel (paard), etc.

-- de bicycletta = fietsstuur
-- sportive (de bicycletta) = sportstuur


+ guidalineas sub

1 lijnenblad, transparant


guidar v

1 (ge)leiden
-- un ceco = een blinde geleiden
-- le truppas = de troepen aanvoeren
-- al victoria = naar de overwinning leiden
-- un delegation = een delegatie leiden
-- le visitantes in un museo = de bezoekers in een museum rondleiden
2 besturen, rijden (auto, paard, etc.)
patente/permisso de -- = rijbewijs
examine pro patente/permisso de -- = rijexamen


+ guidate adj

1 begeleid, met een gids, onder begeleiding van een gids
visita -- = rondleiding


+ guilda sub

1 gilde
-- de paneteros = bakkersgilde
cuppa de -- = gildebeker
sede de un -- = gildehuis
sala de reunion de un -- = gildekamer
registro del -- = gildeboek
privilegio de un -- = gildekeur


+ Guilhelmo sub n pr

1 Willem
-- le Taciturno = Willem de Zwijger
le bandiera de -- le Taciturno = de prinsenvlag


guillotina {gi} sub

1 guillotine


guillotinada {gi} sub

1 massale terechtstelling met de guillotine


guillotinamento {gi} sub

1 het guillotineren, terechtstelling met de guillotine


guillotinar {gi} v

1 guillotineren, terechtstellen met de guillotine


+ guindar {gi} v

1 (mbv een takel) ophijsen, opwinden


Guinea {gi} sub n pr

1 Guinee
Golfo de -- = Golf van Guinee
gallina de -- = parelhoen
guinea = guinje (munt)


guirlanda {gi} sub

1 (bloem)slinger, guirlande
-- de flores = bloemslinger
adornar con --s = slingers ophangen


guirlandar {gi} v

1 bekransen, omkransen, behangen met slingers


guisa {gi} sub

1 wijze, manier, vorm
a/in -- de = in de vorm van
ager/facer a su -- = naar eigen goeddunken handelen


guitarra {gi} sub

1 gitaar
-- de jazz (A) = jazzgitaar
-- electric = elektrische gitaar
-- acustic = akoestische gitaar
-- rhythmic = slaggitaar
-- basse = basgitaar
ventre de un -- = buik van een gitaar


guitarrista {gi} sub

1 gitarist, gitaarspeler


gulash sub

1 goelasj


gulfstream sub ANGLESE

1 Golfstroom


gumma sub

1 BOTANICA gom
-- arabic = Arabische gom
2 gummi, rubber
bottas de -- = gummi/rubberlaarzen
talon de -- = gummi/rubberhak
guanto de -- = gummi/rubberhandschoen
tubo de -- = gummi/rubberslang
revestimento de -- = gummi/rubberbekleding
matta de -- = gummi/rubbermat
tela de -- = gummi/rubberdoek
cablo de -- = gummi/rubberkabel
galocha/superscarpa de -- = gummi/rubberoverschoen
pupa de -- = gummipop
impermeabile de -- = gummioverjas
anello de -- = gummi/rubberring
solea de -- = gummi/rubberzool
baston de -- = gummistok
articulos de -- = gummiwaren
solution de -- = solutie (plakmiddel)
bolla/pastilla de -- = gombal
-- elastic = gomelastiek
-- spongiose/spumose/scumose = schuimrubber
-- a/de masticar = kauwgom
-- pro/de tinta = inktgom


+ gummagutta sub

1 guttegom, gittegom


gummar v

1 met gom behandelen/bestrijken
2 uitgommen, uitvlakken


+ gummate adj

1 gegomd
etiquetta -- = gegomd etiket
non -- = ongegomd
banda -- = gomstrook


gummiero sub

1 rubberboom


gummifere adj

1 gomhoudend, gom afscheidend
planta -- = gom-houdende plant


gummose adj

1 gomachtig, gomhoudend, gommig
resina -- = gomhars


gummositate sub

1 gomachtigheid


+ guppy sub ANGLESE

1 ZOOLOGIA gup, guppy


gurgite sub

1 afgrond, kloof, draaikolk, maalstroom
2 keel, strot, hals, krop (van vogel)
inflammation del -- = keelontsteking
haber un bolla/nodo in le -- = een brok in de keel hebben
haber le -- sic = een droge keel hebben
mal de -- = keelpijn


+ gurguliamento sub

1 (het) klokken, (het) murmelen, (het) klateren, geklok, gemurmel,

geklater

2 het borrelen (in de ingewanden)


gurguliar v

1 klokken, murmelen, klateren
2 borrelen (in de ingewanden)


+ guru sub

1 (in India) goeroe
2 goeroe, leermeester


gustabile adj

1 te proeven, wat men kan proeven
2 smakelijk, lekker


gustar v

1 proeven
-- un platto = een gerecht proeven
2 smaak vinden in, lekker vinden, genieten van, houden van, behagen scheppen in
illes ha gustate le cena = zij vonden het avondeten lekker


gustation sub

1 smaak, het proeven
organos del -- = smaakorganen


gustative adj

1 smaak..., van de smaak
organos -- = smaakorganen
nervo -- = smaakzenuw
papilla -- = smaakpapil
cellula -- = smaakcel
stimulo -- = smaakprikkel
facultate -- = smaakvermogen
sensation -- = smaakgewaarwording
senso -- = smaakzin
haber un senso -- multo disveloppate = een fijne/scherpe smaak hebben


+ gustator sub

1 proever


+ gustatori adj

1 Vide: gustative


gusto sub

1 smaak (zintuig)
senso del -- = smaakzin
organo del -- = smaakorgaan
papilla de -- = smaakpapil
nervo del -- = smaakzenuw
cellula del -- = smaakcel
2 smaak
aqua pur non ha -- = zuiver water heeft geen smaak
-- acide = zure smaak
-- amar = bittere smaak
-- dulce = zoete smaak
-- dulciastre = zoetige smaak
-- piccante = pikante/pittige smaak
-- terrose = grondsmaak, gronderigheid
-- abominabile/nauseabunde = walgelijke smaak
-- detestabile = afschuwelijke smaak
-- ferruginose = ijzersmaak
-- de melle = honingsmaak
-- de cipolla = uiesmaak
-- anticipate = voorsmaak
haber un mal -- in le bucca = een vieze smaak in de mond hebben
haber le -- de un cosa = naar iets smaken
haber un -- farinose = melig smaken
cambio de -- = verandering van smaak
manco de -- = smakeloosheid
perdita de -- = smaakverlies
guardar su -- = zijn smaak houden
mangiar con -- = met smaak eten
3 smaak, voorliefde, lust, aantrekking
-- regnante/currente/imperante = heersende smaak
haber -- pro = zich aangetrokken voelen door, iets gaan waarderen
prender -- a un cosa = de smaak van iets te pakken krijgen
deformation/perversion/pervertimento del -- = smaakbederf
trovar -- in un cosa = behagen scheppen in iets
secundo su proprie -- = naar eigen smaak
de bon -- = van goede smaak getuigend, smaakvol
de mal -- = van slechte smaak getuigend
burla de mal -- = smakeloze grap
es toto de vostre --? = is alles naar believen?
isto es un question de --(s) = dat is een kwestie van smaak
4 stijl, manier, trant
in le -- de Vermeer = in de trant/stijl van Vermeer


+ gustometria adj

1 gustometrie


gustose adj

1 (anque FIGURATE) smakelijk, lekker
repasto -- = smakelijk maal
conto -- = smakelijk verhaal
un anecdota --mente contate = een sma-kelijk vertelde anekdote


+ gustositate sub

1 smakelijkheid
-- de un bon platto = smakelijkheid van een lekker gerecht


gutta( I) sub

1 druppel
-- de pluvia = regendruppel
-- de sudor = zweetdruppel
-- de rore/de ros = dauwdruppel
-- de sanguine = druppel bloed
--s ferruginose = staaldruppels
--s contra le tusse = hoestdruppels
--s pro le naso = neusdruppels
--s pro le oculos = oogdruppels
-- a -- = druppelsgewijs
infunder -- a -- = indruppelen
2 ARTE DE CONSTRUER klein kegelvormig ornament (in Dorische stijl)
3 MEDICINA jicht
-- saturnin = loodjicht
-- in le manos = handjicht
-- digital = vingerjicht
attacco de -- = jichtaanval


gutta (II) sub

1 CHIMIA gutta


guttapercha {sj}a sub

1 guttapercha


guttar v

1 druppelen, druipen
tappo que gutta = druppende kraan


guttiera sub

1 goot
-- de zinc = zinken goot


guttiferas sub pl

1 BOTANICA guttiferae


guttifere adj

1 gom leverend


+ guttiforme adj

1 druppelvormig


guttose adj

1 jichtig, jicht...
accesso/attacco -- = jichtaanval


+ guttoso sub

1 jichtlijder
calceas pro --s = jichtkousen


guttural adj

1 keel..., gutturaal
consonante -- = keelklinker, velaire
sono -- = keelklank
voce -- = keelstem
arteria -- = keelslagader


gutturalisar v

1 met keelklank uitspreken


gutturalisation sub

1 het uitspreken met keelklank


gutture sub

1 keel, strot
inflammation del -- = keelontsteking
-- sic = droge keel


+ Guyana sub n pr

1 Guyana


+ guyanese sub

1 guyanees


+ guyanese adj

1 guyanees


+ gymnadenia sub

1 BOTANICA muggenorchis


gymnasiarcha sub

1 HISTORIA GREC hoofd van een gymnasium


gymnasio sub

1 gymnastiekschool, gymnastieklokaal
2 gymnasium


gymnasta sub

1 gymnast, turner


gymnastic adj

1 gymnastisch, gymnastiek...
exercitios -- = gymnastiekoefeningen
passo -- = looppas
societate/association/club (A) -- = gymnastiekvereniging


gymnastica sub

1 gymnastiek
scarpa de -- = gymnastiekschoen
shorts (A) de -- = gymnastiekbroekje
sala de -- = gymnastiekzaal
apparato/instrumento de -- = gymnastiektoestel
societate/association/club de -- = gymnastiekvereniging
-- matinal/matutin = ochtendgymnastiek
-- cerebral/mental = hersengymnastiek
-- corrective = gymnastiek ter correctie van de houding
-- de equilibrio = evenwichtsgymnastiek
-- rhythmic = ritmische gymnastiek
-- respiratori = ademhalingsgymnastiek
-- svedese = Zweedse gymnastiek


gymnic adj

1 gymnastisch
exercitios -- = gymnastische oefeningen


gymnoblaste adj

1 ZOOLOGIA gymnoblastisch


+ gymnocarpe adj

1 BOTANICA gymnocarp, basteloos


+ gymnopode adj

1 ZOOLOGIA naaktvoetig


+ gymnoptere adj

1 ZOOLOGIA naaktvleugelig


gymnosophista sub

1 gymnosofist, yogi, asceet


gymnospermas sub pl

1 BOTANICA naaktzadigen


gymnosperme adj

1 BOTANICA naaktzadig, gymnosperm


gymnoto sub

1 BOTANICA sidderaal


gynandre adj

1 BOTANICA helmstijlig


gynandro sub

1 BOTANICA helmstijlige plant


+ gynandromorphe adj

1 BIOLOGIA gynandromorf


+ gynandromorphia

1 BIOLOGIA gynandromorfie


gyneceo sub

1 ANTIQUITATE gynaeceum, vrouwenvertrek, vrouwenverblijf


gynecocratia sub

1 gynecocratie, vrouwenheerschappij, vrouwenregering


gynecocratic adj

1 gynecocratisch


+ gynecolatra sub

1 vrouwenvereerder


+ gynecolatria sub

1 vrouwenverering


gynecologia sub

1 gynecologie, leer der vrouwenziekten


gynecologic adj

1 gynecologisch
maladia -- = vrouwenziekte
clinica -- = vrouwenkliniek
tractamento -- = gynecologische behandeling
examine -- = gynecologisch onderzoek
chirurgia -- = gynecologische chirurgie


gynecologista sub

1 gynecoloog, vrouwenarts


gynecologo sub

1 gynecoloog, vrouwenarts


+ gynecomastia sub

1 MEDICINA gynaecomastie (abnormale borstomvang bij mannen)


gynobase sub

1 BOTANICA gynobasis


gynophoro sub

1 BOTANICA gynofoor


+ gypetobarbate/barbute sub

1 ZOOLOGIA baardgier, lammergier


+ gypseria sub

1 gipsfabriek


gypsero sub

1 handelaar in gips, verkoper van gips
2 iemand die gips verwerkt, pleisteraar
martello de -- = plakhamer


+ gypsicola sub

1 BOTANICA op gipsgrond groeiende plant


+ gypsicole adj

1 BOTANICA op gipsgrond groeiend


gypsiera sub

1 opslagplaats van gips, gipsgroeve


gypsifere adj

1 MINERALOGIA gipshoudend


gypso sub

1 MINERALOGIA gips
crystallos de -- = gipskristallen
2 pleister(steen), gips
statua de -- = gipsbeeld
reproduction in -- = gipsafdruk/afgietsel
modello de -- = gipsmodel
modulo de -- = gipsvorm
masca/mascara de -- = gipsmasker
revestimento de -- = bepleistering
mortero de -- = gipsmortel
bandage de -- = gipsverband/zwachtel
fabrica de -- = gipsfabriek
ornamento in -- = pleisterornament
-- de marcha {sj} = loopgips


+ gypsophila sub

1 BOTANICA gipskruid
-- paniculate = bruidssluier, sluierkruid
-- mural = gaffelsteng


gypsose adj

1 MINERALOGIA gipshoudend, gips..., gipsachtig
alabastro -- = gipsalbast


+ gyrino sub

1 ZOOLOGIA draaikever, schrijverke


gyro sub

1 het draaien, draaiing, rondgaande beweging
functionar a plen --s = op volle toeren draaien
-- de novanta grados = kwartslag
2 ANATOMIA gyrus


+ gyrobussola sub

1 gyrokompas


+ gyrocarpe adj

1 BOTANICA met (bij het afvallen) in het rond dwarrelende vruchten


+ gyrocompasso sub

1 gyrokompas


+ gyromagnetic adj

1 gyromagnetisch
effecto -- = gyromagnetisch effect


+ gyromantia sub

1 gyromantie


gyrometro sub

1 draaisnelheidsmeter, gyrometer


gyroscopic adj

1 gyroscopisch
compasso/bussola -- = gyroscopisch kompas, tolkompas
stabilisator -- = stabilisator gyroscopic, gyrostabilisator
effecto -- = gyroscopisch effect
horizonte -- = gyroscopische horizon


gyroscopio sub

1 gyroscoop
-- laser (A) = lasergyroscoop


+ gyrostabilisator sub

1 gyrostabilisator, gyroscopische stabilisator


gyrostatic adj

1 gyrostatisch
dynamica -- = gyro-statische dynamica


gyrostato sub

1 gyrostaat


+ gyrovage adj

1 zwervend


Advertisement