Interlingua Wiki
Advertisement

+ Baal sub n pr

1 RELIGION Baäl
sacerdote/prestre de -- = Baälspriester
servitor de -- = Baälsdienaar


+ baalita sub

1 Baälsdienaar, Baälsaanbidder


+ baba sub

1 CULINARI baba


Babel sub n pr

1 Babel
turre de -- = toren van Babel


+ babelic adj

1 van Babel, Babels


+ babesiose (-osis) sub

1 babesiose


+ babirussa sub

1 ZOOLOGIA babiroesa, hertzwijn


babordo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bakboord
foco de -- = bakboordslicht
motor de -- = bakboordmotor


+ babucha {sj} sub

1 (oosterse) slof, soort pantoffel, baboesje


+ babuino sub

1 ZOOLOGIA baviaan


baby sub ANGLESE

1 baby, zuigeling
(parve) pantalon(es) de -- = babybroekje


baby adj ANGLESE

1 van een baby, baby...
modello -- = kindermodel
moda -- = babymode


+ baby-doll sub ANGLESE

1 babydoll


Babylon sub n pr

1 Babylon
captivitate de -- = Babylonische ballingschap
le jardines suspendite de -- = de hangende tuinen van Babylon
le prostituta de -- = de hoer van babylon


Babylonia sub n pr

1 Babylonië


babylonian adj

1 Babylonisch
captivitate -- = Babylonische ballingschap
confusion -- = Babylonische spraakverwarring
epigraphia -- = Babylonische epigrafie


+ babyphono sub

1 babyfoon


+ baby-sitter sub ANGLESE

1 baby-sitter, kinderoppas


baca sub

1 bes
-- de caffe = koffiebes
-- de junipero = jeneverbes
-- de ribes = aalbes


baccalaureato sub

1 baccalaureaat


baccalaureo sub

1 baccalaureus, kandidaat (voor universiteit)


+ baccarat sub

1 baccarat (kaartspel)
jocator de -- = baccaratspeler
tabula de -- = baccarattafel


bacchanal adj

1 HISTORIA ROMAN van Bacchus, Bacchisch
2 bacchantisch, losbandig


bacchanal sub

1 feest ter ere van Bacchus
--es = bacchanaliën, Bacchusfeesten
2 drinkgelag, orgie, losbandige zuippartij


bacchanalia sub n pr pl

1 RELIGION ROMAN bacchanaliën, Bacchusfeesten
2 drinkgelagen


bacchante sub

1 Bacchuspriesteres
2 (vrouwelijke) zwierbol, zwelgster


bacchar v

1 RELIGION ROMAN de bacchanaliën vieren
2 deelnemen in een orgie/drinkpartij


+ bacchetta sub

1 stokje
-- de tambur = trommelstok


bacchic adj

1 van Bacchus, Bacchisch
festas -- = Bacchusfeesten, bacchanaliën
2 losbandig, wellustig dronken
canto -- = drinklied


Baccho sub n pr

1 Bacchus
statua de -- = Bacchusbeeld


+ bacifere adj

1 BOTANICA besdragend
planta -- = besdragende plant


+ baciforme adj

1 BOTANICA besvormig, besachtig


bacillar adj

1 door bacillen veroorzaakt
maladia -- = door bacillen veroorzaakte ziekte


+ bacillicultura sub

1 bacillenkweek/cultuur


+ bacillifere adj

1 bacillendragend


+ bacilliforme adj

1 bacilliform, op een staafbacterie gelijkend


bacillo sub

1 bacil, staafbacterie
-- intestinal = darmbacterie
-- tuberculose = tuberkelbacil
-- pestifere/pestose/de peste = pestbacil
-- virgula/del cholera = cholerabacil
cultura de --s = bacillencultuur/kweek
in forma de -- = bacilvormig, staafvorm
portator de --s = bacillendrager


+ bacivore adj

1 besetend


+ backhand sub ANGLESE

1 TENNIS backhand


+ back-up sub ANGLESE

1 COMPUTATOR back-up


+ bacon sub ANGLESE

1 bacon


+ baconismo sub

1 PHILOSOPHIA baconisme, filosofisch systeem van Bacon


+ bacter(i)uria sub

1 MEDICINA bacter(i)urie


bacterial adj

1 bacterieel, bacteriën...
infectiones -- = bacteriële infecties
recercas -- = bacterieel onderzoek
observationes -- = bacteriële waarnemingen
colonia -- = bacteriënkolonie
cultura -- = bacteriekweek
corrosion -- = bacteriële corrosie


+ bacterian adj

1 Vide: bacterial


+ bacteric adj

1 Vide: bacterial+ bactericida sub

1 bacteriedodend middel


+ bactericida adj

1 bacteriedodend
producto -- = bacteriedodend middel


+ bactericidal adj

1 bacteriedodend


bacterio sub

1 bacterie
-- de fermentation = gistingsbacterie
-- lactic = melkzuurbacterie
-- diphteric = difteriebacterie
--s del solo = bodembacteriën
-- aerobie = aërobe bacterie
-- pathogene = ziekteverwekkende bacterie
portator de --s = bacteriëndrager
cultura de --s = bacteriekweek
filtro pro --s = bacteriefilter
infectiones causate per --s = bacteriële infecties
maladia causate per --s = bacteriënziekte


bacteriologia sub

1 bacteriologie


bacteriologic adj

1 bacteriologisch
guerra -- = basteriologische oorlog
armas -- = bacteriologische wapens
recerca -- = bacteriologisch onderzoek
analyse (-ysis) -- = bacteriologische analyse
aqua --amente pur = water dat vrij van bacteriën is


+ bacteriologista sub

1 bacterioloog


bacteriologo sub

1 bacterioloog


+ bacteriolyse (-ysis) sub

1 bacteriolyse


+ bacteriolysina sub

1 MEDICINA bacteriolysine


+ bacteriolytic adj

1 bacteriolytisch


+ bacteriophagia sub

1 bacteriofagie


+ bacteriophago sub

1 bacteriofaag


+ bacteriophile adj

1 BOTANICA in symbiose met bacteriën levend


+ bacteriophobia sub

1 bacteriofobie


+ bacterioscopia sub

1 bacterioscopie


+ bacteriostase sub

1 MEDICINA bacteriostase, stilstand in de groei van bacteriën


+ bacteriostatic adj

1 MEDICINA bacteriostatisch
antibiotico -- = bacteriostatisch antibioticum


bacteriotherapia sub

1 bacteriotherapie


+ bacteriotoxina sub

1 bacteriotoxine


+ bactris sub

1 BOTANICA
-- speciose = perzikpalm


+ baculo sub

1 staf
-- episcopal = bisschopsstaf, kromstaf
-- pastoral = herdersstaf
-- de monacho = monniksstaf


+ badge sub ANGLESE

1 badge


+ badiana sub

1 BOTANICA steranijs, badiaan


+ badminton sub ANGLESE

1 SPORT badminton
jocator de -- = badmintonspeler, badmintonner
partita/match (A) de -- = badmintonwedstrijd
campion de -- = badmintonkampioen
campionato de -- = badmintonkampioenschap


bagage sub

1 bagage
-- a/de mano = handbagage
-- gratuite = vrachtvrije bagage
assecurantia de --s = bagageverzekering
rete a/pro --s = bagagenet
deposito de --s = bagagedepot
su -- scientific es quasi nulle = zijn wetenschappelijke bagage (kennis) is practisch nihil


+ bagassa sub

1 deerne, slet


+ bagasse sub

1 uitgeperst suikerriet, bagasse, ampas


bagatella sub

1 kleinigheid, iets onbenulligs, bagatel
comprar un cosa pro un -- = iets voor een kleinigheid kopen


+ bagatelle sub FRANCESE

1 MUSICA bagatelle


+ baguette sub FRANCESE

1 stokbrood


+ bahaismo sub

1 bahaïsme


+ Bahamas sub pl

1 Bahamas


+ bahamian adj

1 Bahamiaans


+ bahamiano sub

1 Bahamiaan


+ Bahasa Indonesia sub

1 Bahasa Indonesia


baia sub

1 GEOGRAPHIA baai


+ Bailey sub n pr

1 ponte -- = Baileybrug


+ bailivo sub

1 baljuw, drost, drossaard


+ bailo sub

1 baljuw, drost, drossaard


+ bakelite sub

1 bakeliet


Balaam sub n pr

1 Balaam


balalaika sub RUSSO

1 balalaïka
musica de -- = balalaïkamuziek


balamento sub

1 (van schapen/geiten) geblaat, gemekker


balancia sub

1 balans, weegschaal
-- roman = Romeinse balans, unster
-- de cocina = keukenweegschaal
-- de torsion = torsiebalans
-- de adjustamento = (ad)justeerbalans
-- automatic/instantanee = snelweger
-- fidel = nauwkeurige weegschaal
-- infidel = onnauwkeurige weegschaal
-- sensibile = gevoelige balans
-- a bracios equal = gelijkarmige balans
-- a duo bracios = tweearmige balans
jugo de -- = balansjuk
sensibilitate de un -- = gevoeligheid van een balans
le controlo del -- = het ijken van de balans
mitter in le -- = in de schaal werpen
pesar in le -- = gewicht in de schaal werpen
2 evenwicht, balans
-- de poter = machtsevenwicht
-- de terror = afschrikkingsevenwicht
-- strategic = strategisch evenwicht
-- hydric = waterevenwicht
ponte de -- = klapbrug, wipbrug
barra de -- = evenwichtsbalk
senso de -- = evenwichtsgevoel
-- ionic/de iones = ionenevenwicht
-- hydrostatic = hydrostatische balans
-- hydric = waterbalans
esser in -- = in evenwicht zijn
3 COMMERCIO balans
-- commercial/ de commercio = handelsbalans
-- commercial excedente = actieve handelsbalans
-- commercial deficitari = passieve handelsbalans
-- del pagamentos = betalingsbalans


balanciamento sub

1 het balanceren, het schommelen, het heen en weer wiegelen, het slingeren, het zwaaien
pertica de -- = balanceerstok
corda de -- = balanceerlijn


+ balanciante adj

1 sedia -- = schommelstoel
cavallo -- = hobbelpaard


balanciar v

1 balanceren, heen en weer bewegen, zwaaien
-- le bracios = met de armen zwaaien
-- le hancas = heupwiegen
le undas balancia le naves al ancora = de golven bewegen de schepen die voor anker liggen heen en weer
-- se in un hamaca = schommelen in een hangmat
2 in evenwicht brengen, regelmatig verdelen
-- un composition = een compositie evenwichtig opbouwen
-- un budget (A) = een begroting sluitend maken
-- su phrases = evenwichtige zinnen maken
3 tegen elkaar afwegen
-- le pro e le contra = de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen
4 aarzelen, besluiteloos zijn
-- inter duo cosas = tussen twee dingen aarzelen


balanciatoria sub

1 schommel, wip


balanciero sub

1 slinger (uurwerk), onrust (uurwerk)


balancio sub

1 COMMERCIO balans(rekening)
-- septimanal = weekbalans
-- annual = jaarbalans
-- mensual = maandbalans
-- fiscal = fiscale balans
facer le -- = de balans opmaken
clauder le -- = de balans afsluiten
-- initial/de apertura = openingsbalans
-- interime = tussenbalans
-- deficitari = balans die een tekort vertoont
-- condensate/abbreviate = verkorte balans
cifras de -- = balanscijfers
controlo de -- = balanscontrole
libro de --s = balansboek


balancista sub

1 justeerder (van weegschalen)


+ balanitis sub

1 MEDICINA eikelontsteking, balanitis


+ balano(I) sub

1 ANATOMIA glans, eikel


+ balano(II) sub

1 balanus (soort zeepok)


+ balanopreputial adj

1 MEDICINA balanopreputiaal


balar v

1 blaten, mekkeren


+ balata sub

1 bolletrieboom
2 balata (rubbersoort)
industria de -- = balata-industrie
solea de -- = balatazool


+ balboa sub

1 (munteenheid van Panama) balboa


balbutiamento sub

1 het stotteren, het stamelen, gestotter, gestamel, gebrabbel


+ balbutiante sub

1 stotteraar


balbutiar v

1 stotteren, stamelen, brabbelen


balbutiator sub

1 stotteraar, stamelaar, brabbelaar


balcon sub

1 balkon
porta de -- = balkondeur
balustrada del -- = balustrade van het balkon
-- lateral = zijbalkon
-- de detra = achterbalkon
2 (in schouwburg) balkon, galerij


+ baldachino sub

1 baldakijn, troonhemel, altaarhemel
-- de un throno = hemel van een troon
lecto a/con -- = hemelbed


+ Baleares sub n pr pl

1 Balearen


balena sub

1 walvis
-- blanc = witte walvis
oleo de -- = walvistraan
lardo/grassia de -- = walvisspek
oleo de -- = walvistraan
carne de -- = walvisvlees
sperma de -- = witte amber
chassa {sj} de --s = walvisjacht
pisca de -- = walvisvangst/vaart
piscator de --s = walvisvaarder (persoon)
2 balein
-- de corset = korsetbalein, korsetveer
de -- = baleinen


balenero sub

1 walvisvaarder (persoon)
2 walvisvaarder (schip)
flotta de --s = walvisvloot


baleniera sub

1 walvisvaarder (schip)


+ balenoptera sub

1 ZOOLOGIA vinvis


+ Bali sub n pr

1 Bali


+ balinese adj

1 Balinees


+ balinese sub

1 Balinees (bewoner)
2 Balinees (taal)


Balkanes sub n pr pl

1 Balkan (gebergte)
2 Balkanstaten


balkanic adj

1 van de Balkan, Balkan...
Peninsula -- = Balkanschiereiland
guerras -- = Balkanoorlogen


balkanisar v

1 balkaniseren, opsplitsen, verdelen, verbrokkelen


+ balkanisation sub

1 balkanisering


+ balkanistica sub

1 balkanistiek


balla sub

1 bal
-- de tennis = tennisbal
-- de hockey (A) = hockeybal
-- de golf (A) = golfbal
-- de ping pong = pingpongballetje
-- de biliardo = biljartbal
joco de -- = balspel
lancear le -- = met de bal gooien
TENNIS-- in/de rete = netbal
-- elastic = gummibal
mancar le -- = de bal missen/misslaan/mistrappen
2 kogel
-- de fusil = geweerkogel
-- luminose = lichtkogel
-- perdite = verdwaalde kogel
-- dum dum = dum-dumkogel
-- de cauchu = rubberkogel
grandine de --s = hagel van kogels
a proba/prova de --(s) = kogelvrij
ferita/vulnere de -- = kogelwond, schotwond
pluvia de --s = regen van kogels
funditor de --s = kogelgieter
funderia de --s = kogelgieterij
3 baal
-- de coton = baal katoen
-- de caffe = baal koffie
-- de ris = baal rijst
-- de tabaco = baal tabak
--s de mercantias = balen koopwaar
4 TYPOGRAPHIA tien riem papier


ballada sub

1 ballade
-- popular = volksballade
--s de Schiller = balladen van Schiller


ballar v

1 dansen
-- le tango (Esp) = de tango dansen
-- le rock (A) = rocken
ille balla magnificamente = hij danst voortreffelijk
le litteras balla ante mi oculos = de letters dansen voor mijn ogen
musica pro -- = dansmuziek


ballast sub

1 ballast
prender -- = ballast innemen
2 FERROVIA ballast


+ ballastar v

1 FERROVIA ballasten, begrinten, met ballast/steenslag bedekken


+ ballator sub

1 danser


ballerina sub

1 ballerina, balletdanseres


+ ballerino sub

1 ballerino, balletdanser


ballet sub FRANCESE

1 ballet
maestro de -- = balletmeester
-- nautic = waterballet
-- classic = klassiek ballet
-- moderne = modern ballet
-- super glacie = ijsballet
schola de -- = balletschool
gonnella de -- = balletrokje
le -- del Opera de Paris = het ballet van de Parijse Opera
facer -- = aan ballet doen
representar un -- = een ballet uitvoeren


ballista sub

1 HISTORIA blijde, steenwerper


ballistic adj

1 ballistisch
missile -- = ballistische raket
projectil -- = ballistische projectiel
volo -- = ballistische vlucht
pendulo -- = ballistische slinger
galvanometro -- = ballistische galvanometer
transistor -- = ballistische transistor
trajectoria -- = ballistische vliegbaan, kogelbaan


ballistica sub

1 ballistiek


ballo sub

1 bal, danspartij
-- de gala = galabal
sala de -- = balzaal, dancing
roba de -- = baljurk
festa de -- = dansfeest
libretto/carnet de -- = balboekje
-- costumate = gecostumeerd bal
-- campestre = bal in de open lucht
-- mascate/de mascas/de mascaras = gemaskerd bal
dar un -- = een bal geven
2 dans
vespere/vespera de -- = dansavond
academia/schola/instituto de -- = dansschool/academie/instituut
festa de -- = dansfeest, danspartij
figura/movimento de -- = dansfiguur
sala de -- = danszaal
local de -- = dansgelegenheid
maestro/professor de -- = dansleraar
musica de -- = dansmuziek
partner (A) de -- = danspartner
disco de -- = dansplaat
scarpa/calceo de -- = dansschoen
scarpetta de -- = dansschoentje
pista de -- = dansvloer


ballon sub

1 (lucht)ballon
-- captive = kabelballon
-- de essayo = proefballon
-- de protection = sperballon
-- sonda = weerballon
-- de barrage = versperringsballon
-- de observation = observatieballon
ascension de -- = ballonopstijging
viage de -- = ballonreis
viagiator in -- = ballonvaarder
concurso de -- = ballonwedstrijd
barrage de --(es) = ballonversperring
seta de -- = ballonzijde
manica -- = ballonmouw
mercante de --es = ballonnenverkoper
le -- se elevava in le celo/in le alto = de ballon steeg op
montar in -- = ballonvaren
sufflar un -- = een ballon opblazen
2 CHIMIA kolf
3 (grote) bal (voor sport)
-- de football (A) = voetbal
-- de rugby (A) = rugbybal
joco de -- = balspel
jocar al -- = met de bal spelen
esser in possession del -- = in balbezit zijn
passar le -- a = aanspelen
controlo del -- = balcontrole
-- con effecto interior = inswinger
le -- ha mancate le goal = de bal miste het doel
inviar le -- in le rete = de bal in het net trappen
centrar le -- ante le goal (A) = de bal voorzetten, een voorzet geven
passar le -- = de bal aangeven/overspelen


+ ballota sub

1 BOTANICA zwarte andoorn, stinknetel


ballotta sub

1 stemballetje, stembriefje


ballottada sub

1 luchtsprong (paardensport), ballotade


+ ballottage sub

1 ballotage


ballottar v

1 heen en weer gooien, heen en weer slingeren
2 balloteren, laten stemmen (over iemand)


balneari adj

1 bad...
station -- = badplaats
hotel (F) -- = badhotel
saison (F) -- = badseizoen


+ balneation sub

1 MEDICINA het baden, het nemen van baden


balneo sub

1 het baden
2 bad(water)
--s = (hete of minerale) baden


+ balneologia sub

1 balneologie, leer van het gebruik van baden


balneotherapia sub

1 geneeswijze door baden, balneotherapie


+ balsa sub

1 balsa(hout)
rate de -- = balsavlot


balsamic adj

1 balsemachtig, balsamiek, welriekend, geurig
odor -- = balsemgeur/lucht
aceto -- = balsamicoazijn
2 verzachtend


balsamifere adj

1 balsem voortbrengend
poplo -- = balsempopulier


balsamina sub

1 BOTANICA balsamien, springkruid


balsaminaceas sub pl

1 BOTANICA balsaminaceae, balsamienfamilie


balsaminacee adj

1 BOTANICA van de balsamienfamilie


balsamita sub

1 BOTANICA mierikswortel


balsamo sub

1 balsem
gutta de -- = balsemdruppel
2 zalf
-- de zinc = zinkzalf
-- de Peru = perubalsem
-- vulnerari = wondzalf


+ balsamodendro sub

1 BOTANICA mirreboom


Balthasar sub n pr

1 BIBLIA Balthasar


baltic adj

1 Baltisch
linguas -- = Baltische talen
Mar -- = Oostzee, Baltische Zee
Statos -- = Baltische Staten
porto -- = Oostzeehaven
commercio -- = Oostzeehandel


Baltico sub n pr

1 Oostzee, Baltische Zee


balto sub

1 Balt


baltoslavic adj

1 balto-slavisch


baltoslavo sub

1 Baltoslaaf


balustrada sub

1 balustrade, leuning (van trap, brug, etc.)
-- del scala = trapbalustrade
-- del balcon = balustrade van het balkon
--s modulate = geprofileerde leuningen


balustro sub

1 baluster, zuiltje, spijl (van leuning, stoel, etc.)
-- del scala = trapbaluster


bambu sub

1 BOTANICA bamboe(riet)
canna/baston de -- = bamboestok, rotting
tabula de -- = bamboetafel
sedia de -- = bamboestoel
palo de -- = bamboepaal
ponte de -- = bamboebrug
javelotto de -- = bamboespeer
pedunculo de -- = bamboestengel
planta de -- = bamboeplant
tressage de -- = bamboevlechtwerk


banal adj

1 banaal, alledaags, triviaal, afgezaagd, onbeduidend
subjecto -- = afgezaagd onderwerp
caso -- = alledaags geval
forma -- de grippe = gewone vorm van griep
parlar de cosas -- = over koetjes en kalfjes praten


+ banalisar v

1 gewoon/banaal/alledaags maken, banaliseren


+ banalisation sub

1 banalisering


banalitate sub

1 alledaagsheid, banaliteit
2 gemeenplaats, cliché


banana sub

1 banaan, pisang
gelato a -- = banaanijs
pelle de -- = bananen schil
racemo de ---s = tros bananen
cavilia a -- = banaanstekker


+ bananeto sub

1 bananenplantage


+ bananicultor sub

1 bananenkweker


+ bananicultura sub

1 bananenplantage
2 het kweken van bananen


+ bananier adj

1 bananen...
nave -- = bananenschip


+ bananiero sub

1 BOTANICA banaanboom
2 bananenkweker, handelaar in bananen


banca sub

1 FINANCIAS bank
-- del stato = staatsbank
-- mundial = wereldbank
Banca Nederlandese = Nederlandse Bank
billet/nota de -- = bankbiljet
director de -- = bankdirecteur
empleato de -- = bankbediende/employé
-- commercial/mercantil = handelsbank
-- de incassamento = incassobank
-- hypothecari = hypotheekbank
-- de emission = emissiebank
-- industrial = industriebank
-- de deposito = depositobank
-- de sparnio(s) = spaarbank
-- agricole = landbouwbank
-- de credito agricole = boerenleenbank
-- central de giro = centraal girokantoor
-- de datos = bestand (verzameling gegevens)
-- de sanguine = bloedbank
casa de -- = bankiershuis
establimento de -- = bankinstelling
-- auxiliar = hulpbank
succursal de un -- = bijbank
filial de -- = bankfiliaal
-- del empleos = vacaturebank
-- a domicilio = thuisbank
-- de sperma = spermabank
-- de genes = genenbank
robar un -- = een bank beroven
robator de -- = bankrover
facer saltar un -- = een bank laten springen


bancabile adj

1 betaalbaar (bij een bank), disconteerbaar, verhandelbaar


+ bancabilitate sub

1 betaalbaarheid/verhandelbaarheid (bij een bank)


bancar v

1 zaken doen met bank, een rekening hebben bij een bank
-- a domicilio = thuisbankieren


bancari adj

1 bank..., van het bankwezen, van (de) bank(en)
billet -- = bankbiljet
conto -- = bankrekening
disconto -- = bankdisconto
credito -- = bankkrediet
credito -- irrevocabile = onherroepelijk bankkrediet
garantia -- = bankgarantie
debita -- = bankschuld
reserva -- = bankreserve
transaction/operation -- = banktransactie
cheque (A) -- = bankcheque
dividendo -- = bankdividend
interesse -- = bankrente
deposito -- = bankdeposito
assignation -- = bankassignatie
presto -- = banklening
secreto -- = bankgeheim
establimento/institution -- = bankinstelling
filial -- = bankfiliaal
interprisa -- = bankonderneming
relation -- = bankrelatie
consortio -- = bankconsortium
edificio -- = bankgebouw
casa -- = bankiershuis
moratorio -- = bankmoratorium
societate -- = bankvereniging
lege -- = bankwet
empleato -- = bankbediende/employé
traffico monetari -- = bancair geldverkeer
action -- = bankaandeel


bancarupta sub

1 bankroet, faillissement
-- del stato = staatsbankroet
-- fraudulente = bedrieglijke bankbreuk
declaration de -- = faillietverklaring
requesta de -- = faillissementsaanvraag
culpabile de -- = bankbreukig
facer -- = bankroet/failliet gaan
revocar/annullar/rescinder un -- = een faillissement opheffen
esser al bordo del -- = op de rand van een bankroet balanceren


bancaruptero sub

1 iemand die bankroet gaat/is, bankroetier


banchero sub

1 bankier
-- a domicilio = thuisbankier


+ banchetta sub

1 bankje


banchettar v

1 aan een banket deelnemen, aan een banket aanzitten
2 lekker eten, smullen, brassen


banchettator sub

1 iemand die deelneemt/aanzit aan een banket, banketteerder
2 smuller, brasser


banchetto sub

1 banket
-- de gala = galabanket
-- nuptial = bruiloftsmaal
-- gastronomic = gastronomisch festijn
dar un -- = een banket geven


+ banchisa sub

1 pakijs, ijsbank, ijsveld


banco sub

1 bank (om op te zitten)
-- de jardin = tuinbank
-- de schola = schoolbank
-- de ferro = ijzeren bank
-- de petra = stenen bank
-- del ecclesia = kerkbank
-- del accusatos = beklaagdenbank
-- del advocatos = advocatenbank
-- de tortura = pijnbank, folterbank
-- del testes = getuigenbank
SPORT -- de penalitate = strafbank
SPORT -- del jocatores de reserva = reservebank
2 toonbank (in winkel)
-- de vendita = toonbank
3 werkbank
-- de labor/de travalio = werkbank
-- de probas/provas/essayo = testbank, proefbank
-- de macello = slachtbank
4 ondiepte, plaat
-- de sablo/de arena = zandbank
-- de glacie = ijsbank/veld
-- siliciose = kiezelbank
-- de nebula = mistbank
-- corallin/corallifere/de corallo = koraalbank
-- de ostreas = oesterbank/bed
-- de haringos = haringbank, school haringen
-- de musculos = mosselbank
-- de perlas = parelbank
pisca super le --s = bankvisserij
Banco de Dogger = Doggersbank


banda(I) sub

1 bende, schare, groep, troep
-- de robatores/fures = dievenbende
-- indisciplinate = tuchteloze bende
membro del -- = bendelid
formation de -- = bendevorming
2 MUSICA band
-- regimental = muziekkorps van het regiment


banda (II) sub

1 reep (stof, leer, papier, etc.), strook, band, strip, windsel
-- magnetic = magneetband
-- de cassetta = cassetteband
-- (magnetic) video = videoband
-- sural = puttees
-- jugular = kinband
-- perforate = ponsband
-- sonor = geluidsband
-- adhesive = plakband
-- isolante = isolatieband
-- gummate = gomstrook
-- de papiro = papierstrook
-- de sustenimento = leiband
-- de frequentias = frequentieband
-- de absorption = absorptieband
-- metric = meetlint, maatband, "centimeter"
-- de jornal = wikkel (ter verzending van krant)
-- elastic = elastiekje
-- de film (A) = filmstrook
-- designate/de designos = strip(verhaal)
album de --s designate = stripalbum
jornal de --s designate = stripblad
personage de --s designate = stripfiguur
-- de lino = reep linnen
-- de terra = strook grond
-- pro le oculos = blinddoek
-- transportator/mobile = transportband
-- rolante/continue = lopende band
-- cyclabile = fietsstrook
-- de stationamento = parkeerstrook
serra a -- = lintzaag
aciero a -- = bandstaal
filtro de -- = bandfilter
COMPUTATOR lector de --s = bandlezer
graphico a --s = banddiagram
spectro del --s = bandspectrum


bandage sub

1 verband, zwachtel, bandage
-- herniari/hernial = breukband
-- compressive = drukverband
-- elastic = rekverband
-- cruciate = kruisverband
-- provisori = noodverband
-- umbilical = navelbandje
-- de gypso = gipsverband
-- sterilisate = gesteriliseerd verband
-- aseptic = aseptisch verband
-- de emergentia = noodverband, snelverband
poner/applicar un -- = een zwachtel aanbrengen


+ bandagista sub

1 bandagist, breukbandenmaker


bandar v

1 verbinden (wond)
-- le vulneres de un persona = iemands wonden verbinden
-- un bracio = een arm verbinden
-- le oculos a un persona = iemand blinddoeken
material pro -- = verbandmateriaal, verbandmiddelen


+ banderilla sub ESPANIOL

1 banderilla


+ banderola sub

1 draagband, schouderriem, bandelier


bandiera sub

1 banier, vlag, vaandel, spandoek
-- national = nationale vlag
-- nederlandese = Nederlandse vlag
-- tricolor = driekleur
-- de pilota = loodsvlag
palo de -- = vlaggestok
mast de -- = vlaggemast
-- pro signalar = seinvlag
-- stellate = Amerikaanse vlag, "stars and stripes"
a --s displicate e tambur battente = met vliegende vaandels en slaande trom
displicar le -- = de vlag ontplooien/uitsteken
salutar le -- = de vlag groeten
hissar/altiar le -- = de vlag hijsen
rangiar se/aggruppar se sub le -- de un persona = zich onder iemands vaandel scharen
SPORT levar le -- pro offside (A) = vlaggen voor buitenspel


bandierola sub

1 vaantje, wimpel, lint met inscriptie


banditismo sub

1 banditisme, gewelddadigheid


bandito sub

1 bandiet, schurk, boef
cavallero -- = roofridder
-- astute/astutiose = doortrapte schurk
banda de --s = bandietenbende
chef (F) de --s = bandietenhoofdman
truppa de --s = bandietentroep


+ bandjir sub

1 bandjir


+ bandoliera sub

1 draagband, schouderriem, bandelier
-- de carabina = karabijnriem


+ bandonion sub

1 MUSICA bandoneon


+ bandotheca sub

1 1. verzameling (magneet)banden, 2. kast voor (magneet)banden


+ bang sub

1 knal
-- supersonic = supersonische knal


+ Bangladesh sub n pr

1 Banglades


+ baniante sub

1 bader


baniar v

1 een bad geven, baden
-- un infante = een kind in bad doen
-- se = een bad nemen, in bad gaan
le rore/ros baniava le campos = over de velden lag dauw
le aqua baniava le roccas = het water omspoelde de rotsen


baniator sub

1 bader


banio sub

1 het baden
camera/sala de -- = badkamer
roba de -- = badmantel
costume de -- = badpak
scarpa de -- = badschoen
sapon de/pro le -- = badzeep
calceones de -- = zwembroek
casa de --(s) = badhuis
cabina de -- = badhokje
articulos de -- = badartikelen
establimento de --s = badinrichting
--s public = openbare badinrichting
--s thermal = thermale baden
vestimentos de -- = badkleding
drappo de -- = badlaken
toalia de -- = badhanddoek
tapete/tapis (F) de -- = badmat
bonetto de -- = badmuts
scuma/spuma de -- = badschuim
saison (F) de --s = badseizoen
sacco de -- = badtas
slip de -- = badslip
sal de -- = badzout
preparar un -- = een bad klaarmaken
prender un -- = een bad nemen
plenar le -- = het bad laten vollopen
prender un -- fortiate = een nat pak halen
esser in le mesme -- = in hetzelfde schuitje zitten
2 bad(water)
aqua de -- = badwater
--s = (hete of minerale) baden
-- turc/a/de vapor = zweetbad, stoombad
-- de fango = modderbad
-- sulfurose = zwavelbad
-- de sablo = zandbad
-- de mercurio = kwikbad
-- de scuma/spuma = schuimbad
-- natural = natuurbad
-- de sol = zonnebad
-- de sanguine = bloedbad
--s medical = geneeskrachtige baden
-- de tinctura = kleurbad
-- de immersion = dompelbad
PHOTOGRAPHIA
-- de virage = kleurbad
PHOTOGRAPHIA -- de fixage = fixeerbad
PHOTOGRAPHIA -- de arresto = stopbad
PHOTOGRAPHIA -- de disveloppamento = ontwikkelbad


banio-maria sub

1 waterbad
2 bain-mariepan, dubbele kookpan


banjo subv

1 banjo
musica de -- = banjomuziek


+ banjoista sub

1 banjospeler
club (A) de --s = banjovereniging


bannimento sub

1 het verbannen, verbanning
2 ballingschap


bannir v

1 verbannen
-- le guerra = de oorlog uitbannen


banno sub

1 officiële afkondiging, openbare kennisgeving
--s = kerkelijke huwelijksafkondiging
2 ban, uitstoting
3 verbanning


+ bantam sub

1 BOXA peso -- = bantamgewicht


+ bantu sub

1 (persoon) Bantoe
2 bantoetaal, bantoe


+ bantu adj

1 Bantoe
lingua -- = bantoetaal


+ bantuistica sub

1 bantoeïstiek


+ baobab sub

1 BOTANICA baobab, apenbroodboom


baptisar v

1 ten doop houden, dopen
-- un infante = een kind dopen, een kind ten doop houden
-- per immersion = dopen door onderdompeling
2 een naam geven, dopen
-- un nave = een schip dopen


baptisator sub

1 iemand die doopt, doper


baptismal adj

1 doop...
cossino -- = doopkussen
aqua -- = doopwater
fonte -- = doopvont
candela -- = doopkaars
mantello -- = doopmantel
tener un infante al fonte -- = een kind ten doop houden
promissa -- = doopgelofte, doopbelofte
formulario -- = doopformulier
nomine -- = doopnaam
ceremonia -- = doopplechtigheid
alliantia -- = doopverbond


baptismo sub

1 doop
-- per immersion = doop bij/door indompeling
-- infantil/del infantes = kinderdoop
nomine de -- = doopnaam, voornaam, roepnaam
promissa de -- = doopbelofte
ceremonia de -- = doopplechtigheid
registro del --s, libro de -- = doopregister
acto de -- = doopakte
certificato de -- = doopattest/briefje
unction de -- = zalving bij de doop
aqua de -- = doopwater
-- de un nave = doop van een schip
-- del aere = luchtdoop, eerste vliegreis
-- del foco = vuurdoop
2 leer der doopsgezinden


baptista sub

1 iemand die doopt, doper
Sancte Johannes -- = Johannes de Doper
2 THEOLOGIA baptist, doopsgezinde


+ baptista adj

1 baptistisch
doctrina -- = baptistische leer


baptisterio sub

1 doopkapel, baptisterium
2 doopvont
grillia del -- = doophek


bar (I) sub ANGLESE

1 bar, kroeg, café
tabouret (F) de -- = barkruk
servitor de -- = barbediende
2 bar, tapkast
-- mobile = rijdende bar


+ bar (II) sub

1 PHYSICA bar
-- meteorologic = meteorologische bar


+ baratar v

1 marchanderen, loven en bieden


+ barateria sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES schelmerij, baratterie


barba sub

1 baard
facer le -- a un persona = iemand scheren
pilos de -- = baardhaar
platto a -- = scheerbekken
pincel/penicillo a/de -- = scheerkwast
speculo a/de -- = scheerspiegel
aqua a/de -- = scheerwater
sapon a/de/pro -- = scheerzeep
crema a/de/pro -- = scheercrème
-- a/in puncta = puntbaard
-- de capra = sik
-- integre = volle baard
-- lateral = bakkebaard
-- hirsute = ruige baard
Barba Blau = Blauwbaard
lassar crescer le -- = de baard laten staan
2 (van een veer, aar) barba


+ barbacoa sub

1 barbecue
festa de -- = barbecuefeest


barbar v

1 een baard krijgen, een baard laten staan


barbare adj

1 barbaars, onbeschaafd, woest, wreed
crimine -- = barbaarse misdaad
populos -- = onbeschaafde volken


+ barbarea sub

1 BOTANICA barbarakruid
-- stricte = stijf barabarakruid


+ barbaresc adj

1 Barbarijs
le Statos -- = Barbarije, het land van de Berbers
piratas/corsarios -- = Barbarijse zeerovers
cavallos -- = Barbarijse paarden


+ barbaria sub

1 barbaarsheid, barbarij
committer un acto de -- = een wreedheid begaan
recader in le -- = terugvallen in de barbarij


barbaric adj

1 barbaars, woest, wreed
costumes/usantias -- = barbaarse gewoonten
invasiones/irruptiones -- = invallen van de barbaren


barbarisar v

1 barbaars maken, barbariseren
2 barbarismen (grove taalfouten) gebruiken


+ barbarisation sub

1 het barbariseren
2 het gebruik van barbarismen (grove taalfouten)


barbarismo sub

1 barbaarsheid, barbarij
2 grove taalfout, barbarisme


barbaritate sub

1 barbaarsheid, barbarij, barbaarse daad


barbaro sub

1 barbaar
invasiones/irruptiones del --s = invallen van de barbaren
2 barbaar, woesteling


barbate adj

1 gebaard, baardig, met baard
homine -- = gebaard persoon, baardman
usnea -- = baardmos
diantho -- = duizendschoon
erignatho -- = baardrob
gypaeto -- = baardgier, lammergier


+ barbecue sub ANGLESE

1 barbecue
festa de -- = barbecuefeest


barberia sub

1 barbiersvak
2 barbierszaak


barbero sub

1 barbier


+ barbiturato sub

1 CHIMIA barbituraat


+ barbituric; adj

1 CHIMIA
barbituur...
composito -- = barbituurverbinding
acido -- = barbituurzuur


+ barbiturismo sub

1 MEDICINA barbiturisme, verslaving aan barbituraten


+ barbo sub

1 ZOOLOGIA barbeel
hamo de -- = barbeelhaak


+ barbula sub

1 haartje (van een veer)


+ barbute adj

1 met een baard, gebaard, baardig
homine -- = gebaard persoon, baardman


+ barbuto sub

1 gebaard persoon, baardman


barca sub

1 boot(je), schuit
-- remate = roeiboot
-- a/de remos = roeiboot
-- a/de vela(s) = zeilboot
-- a/de motor = motorboot
-- de pisca/de piscator = vissersboot
-- de cabotage = kustvaartuig
-- de salvamento = reddingboot
-- a fundo platte = praam
-- del deserto = schip van de woestijn
-- in periculo = schip in nood
location de --s = botenverhuur
locator de --s = botenverhuurder
ir in -- = varen
MYTHOLOGIA -- de Charon = Charons boot
ponte de --s = schipbrug


barcarola sub ITALIANO

1 MUSICA barcarolle, Venetiaans gondellied


+ barcassa sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES barkas


barcata sub

1 bootlading, schuitvol


+ Barcelona sub n pr

1 Barcelona


+ barcelonese adj

1 van/uit Barcelona


+ barcelonese sub

1 bewoner van Barcelona


barchero sub

1 schipper


bardana sub

1 BOTANICA kliskruid, klis, klit
radice de -- = klitwortel


+ bardic adj

1 barden...
canto -- = bardenlied


+ bardo sub

1 bard, dichter-zanger
-- celtic = Keltische bard
canto del --s = bardenlied
choro de --s = bardenkoor


+ baresthesia sub

1 MEDICINA baresthesie, overgevoeligheid voor gewicht of druk


+ barion sub

1 PHYSICA barion


barium sub

1 CHIMIA barium
composito de -- = bariumverbinding
hydroxydo de -- = bariumhydroxyde
sulfato de -- = bariumsulfaat
carbonato de -- = bariumcarbonaat


+ barmaid sub ANGLESE

1 barmeisje, barjuffrouw


+ barman sub ANGLESE

1 barman, barkeeper


+ barn sub ANGLESE

1 PHYSICA barn (eenheid van opp.)


+ barnabita sub

1 RELIGION barnabiet (monnik)


+ barnacle,bernacle sub

1 ZOOLOGIA zeegans, rotgans


baroc adj

1 barok
stilo -- = barokstijl
ecclesia -- = barokkerk
theatro -- = baroktoneel
arte -- = barokkunst
artista -- = barokkunstenaar
litteratura -- = barokliteratuur
autor -- = barokschrijver
poeta -- = barokdichter
pictor -- = barokschilder
pictura -- = 1. barokschilderkunst, 2. barokschilderij
sculptura -- = barokbeeldhouwkunst
architectura -- = barokarchitectuur
architecto -- = barokbouwmeester
edificio -- = barokgebouw
musica -- = barokmuziek
periodo -- = barokperiode


baroco sub

1 barok (periode, stijl)


barogramma sub

1 METEO barogram


+ barographic adj

1 METEO van de barograaf


barographo sub

1 METEO barograaf


barologia sub

1 barologie, gewichtsleer


barometric adj

1 barometrisch, barometer...
scala -- = barometerschaal
altor -- = barometerstand
gradiente -- = barometrische gradiënt
curva -- = barometerkromme, barogram
maximo -- = barometrisch maximum
pression -- = barometerdruk
observationes -- = barometrische waarnemingen
variationes -- = luchtdrukveranderingen/schommelingen


barometro sub

1 barometer
-- a/de mercurio = kwikbarometer
-- a/de siphon = hevelbarometer
-- aneroide = aneroïde barometer
-- nautic/de navigation = scheepsbarometer
EC -- de conjunctura = conjunctuurbarometer
tubo de -- = barometerbuis
le -- monta = de barometer gaat omhoog
le -- bassa/descende = de barometer daalt/zakt
le -- indica bon tempore = de barometer staat op mooi weer


barometrographia sub

1 METEO barometrografie


barometrographo sub

1 METEO barometrograaf, barograaf


baron sub

1 baron


baronage sub

1 de baronnen (van een land)
2 titel van baron, hoedanigheid van baron


+ baronal adj

1 mbt een baron of een baronie


baronessa sub

1 barones


baronetto sub

1 baronet (Engelse adellijke titel)


baronia sub

1 baronie, gebied van een baron
Baronia de Breda = Baronie van Breda


+ baroreceptor sub

1 MEDICINA baroreceptor


+ baroscopio sub

1 baroscoop


+ barosensibile adj

1 drukgevoelig, barosensibel


+ barothermographo sub

1 barothermograaf


barothermohygrographo sub

1 barothermohygrograaf


+ barothermometro sub

1 barothermometer


+ barotrauma sub

1 MEDICINA barotrauma


+ barotrope adj

1 barotroop


+ barotropic adj

1 barotroop


+ baroxyton sub

1 MUSICA baroxyton


barra sub

1 baar, staaf, stang, lat, boom, balk
-- de ferro = ijzeren staaf
-- de ligno = houten lat
--s de un grillia = spijlen van een hek
--s parallel = brug (gymnastiektoestel)
--s asymmetric = brug met ongelijke leggers (gymnastiektoestel)
-- de auro = baar goud
-- protective = leuning
-- fixe = rekstok
--s mural/de pariete = wandrek
-- de ancorage = ankerstaaf
-- de pesos = halter
-- de commando = stuurknuppel (in vliegtuig)
-- transversal = 1. dwarslat (sport), 2. dwarsstang, 3. FERROVIA dwarsligger
-- de balancia = evenwichtsbalk
TELEVISION -- de interferentia = ruisbalk
-- de chococate {sj} = reep chocola
-- de sapon = stuk zeep
cannella in --s = pijpkaneel
sulfure in --s = pijpzwavel
aciero in --s = staafstaal
ferro in --s = staafijzer
auro in --s = staafgoud
fenestra con --s = tralievenster
codice a/de --s = streepjescode
-- de substraction = aftrekstreep
-- del t = streepje van de t
2 HERAL baar, linkerschuinbalk
3 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES roerpen, helmstok
4 zandbank, zandplaat (in riviermonding)
5 laag (van paard)
6 MUSICA maatstreep
-- de mesura = maatstreep
7 JURIDIC balie


barraca sub

1 hut
2 barak, keet, loods, kraam
campo de --s = barakkenkamp
-- de tiro = schiettent
-- de plagia = strandtent
-- de feria = kermistent


barracon sub

1 grote barak


+ barracuda sub

1 ZOOLOGIA (vis) barracuda


barrage sub

1 versperring, hindernis, slagboom, afsluitboom
-- de un strata = straatversperring
-- de minas = mijnversperring
ballon de -- = versperringsballon
2 stuwdam
-- a ponte = brugdam
-- antitempesta = stormvloedkering
-- in beton/concreto = betondam
-- auxiliar = hulpdam
laco de -- = stuwmeer
cresta/crista del -- = damkruin
ruptura del -- = dambreuk
3 MILITAR spervuur
tiro/foco de -- = spervuur
4 SPORT barrage
match (E) de -- = beslissingswedstrijd


barrar v

1 versperren, afsluiten, afzetten, blokkeren
catena a/de -- = sperketting
-- le passage = de doortocht versperren
zona barrate = spergebied


+ barrel sub ANGLESE

1 barrel


barrica sub

1 vat, ton, fust, okshoofd
-- de farina = vat meel
-- de haringos = vaatje haring


barricada sub

1 barricade, versperring, hindernis
combatto de -- = barricadegevecht
guerra de --s = barricadenoorlog
formar --s = barricaden oprichten
ir/montar al --s = de barricaden opgaan
combatter super le --s = vechten op de barricaden


barricadar v

1 barricaderen, versperren
-- le porta = de deur barricaderen
le studentes ha barricadate le stratas = de studenten hebben de straten gebarricadeerd


barriera sub

1 versperring, hindernis, barrière
-- natural = natuurlijke hindernis
-- de corallo = koraalrif
rumper le -- sonic/sonor/del sono = de geluidsbarrière doorbreken
-- thermal = hittebarrière
-- linguistic = taalbarrière
-- antitank = tankafsluiting>br>
SPORT
cursa a/super --s = hordenloop
-- de pisces = viskering
-- antitempesta = stormvloedkering
2 hek, schutting, slagboom, spoorboom
-- (de plancas) de un jardin = schutting van een tuin
-- de clausura = sluithek
--s del passage a nivello = spoorbomen
poner un -- a = een dam opwerpen tegen
3 tolhek
--s doanal = tolmuren


barril sub

1 vat, ton(netje)
-- de pulvere = kruitvat
-- de bira = vat bier, biervat
-- de haringos = ton haringen, harington
-- de petroleo = vat petroleum
-- de oleo = vat olie
-- de haringos = vaatje haring
bira de -- = bier uit het vat
fabrica de --es = vatenfabriek
corco de -- = vatkurk
valvula de -- = vatkraan
clave de -- = vatsleutel
2 vat (inhoudsmaat voor olie: 158,98 liter)


barrilero sub

1 kuiper
utensiles de -- = kuipersgereedschap
martello de -- = kuipershamer


+ barriletto sub

1 vaatje
-- de pulvere = vaatje buskruit


+ Bartholomeo sub n pr

1 Bartholomeus
massacro del Sancte -- = Bartholomeusnacht, Bloedbruiloft


+ barycentric adj

1 PHYSICA MATHEMATICA zwaartepunt...
axe -- de un corpore = zwaartepuntsas van een lichaam


+ barycentro sub

1 MATHEMATICA PHYSICA barycentrum, zwaartepunt
-- de un triangulo = snijpunt van de zwaartelijnen van een driehoek


+ baryon sub

1 PHYSICA baryon (elementair deeltje)


+ baryonic adj

1 PHYSICA mbt baryonen/een baryon


+ barysphera sub

1 aardkern, barysfeer


baryta sub

1 MINERALOGIA bariet, zwaaraarde
aqua/solution de -- = barietwater
blanco de -- = barietwit


+ barytic adj

1 CHIMIA bariet...
sal -- = barietzout
aqua/solution -- = barietwater


+ barytina sub

1 CHIMIA zwaarspaat, bariumsulfaat


+ barytonal adj

1 van een bariton


barytone adj

1 PHONETICA geen accentteken hebbend op de laatste lettergreep van een Grieks woord


barytono sub

1 bariton, tenorhoorn
2 bariton(zanger)
parte de -- = baritonpartij


basal adj

1 betrekking hebbend op de basis, als grondslag dienend
principios -- del democratia = grondprincipes van de democratie
2 MEDICINA basaal
membrana -- = basaal membraan
parte -- de un organo = basaal deel van een orgaan
metabolismo -- = basaal metabolisme
temperatura corporee -- = basaaltemperatuur


basaltic adj

1 basaltachtig, basalten, basalt...
roccas -- = basaltgesteenten
lava -- = basaltlava
muro -- = basaltmuur
petra -- = basaltkei
gravella -- = basaltsplit


basalto sub

1 MINERALOGIA basalt
bloco de -- = basaltblok
muro de -- = basaltmuur
rocca de -- = basaltrots
petra de -- = basaltkei
gravella de -- = basaltsplit


basamento sub

1 ARTE DE CONSTRUER onderbouw, grondmuur, fundament, basement
-- de un monumento = onderbouw van een monument
2 souterrain, laagste verdieping


+ basanite sub

1 basaniet


basar v

1 baseren, gronden, grondvesten, steunen (op)
-- se super = zich baseren op, uitgaan van
-- se unicamente super le factos = alleen de feiten laten spreken


+ basc adj

1 Baskisch
le pais -- = Baskenland


+ basco sub

1 Bask
2 Baskisch (taal)


bascula sub

1 TECHNICA bascule, wip
sedia a/de -- = schommelstoel
ponte a/de -- = basculebrug
ponte rolante a/de -- = rolbasculebrug
cavallo a/de -- = hobbelpaard
2 brugbalans, bascule
-- automatic/instantanee = snelweger
-- de cocina = huishoudweegschaal
-- pro personas = personenweegschaal


+ basculante adj

1 kiep..., kantel..., klap...
carro -- = kiepkar
camion -- = kiepauto
fenestra -- = klapraam, kantelraam
porta -- = kanteldeur
tabula -- = klaptafel
ponte -- = klapbrug


bascular v

1 kantelen, omgooien, omkiepen


bascular adj

1 bascule...
ponte -- = basculebrug, klapbrug


basculation sub

1 het kantelen, kanteling


base sub

1 basis (anque MATHEMATICA), grondtal, fundament, grondvlak, onderstel, steun, voet, sokkel
super le/a -- de = op basis van
super un -- solide = op degelijke gronden
concepto/notion de -- = basisbegrip
elemento de -- = basiselement, grondbestanddeel
unitate de -- = basiseenheid
dato de -- = basisgegeven
angulo de -- = basishoek
industria de -- = basisindustrie
salario de -- = basissalaris/loon
pension de -- = bodempensioen
cognoscentia/cognoscimento de -- = basiskennis
formation de -- = basisopleiding
SPORT
selection de -- = basisopstelling
premio de -- = basispremie
producto de -- = basisprodukt
structura de -- = basisstructuur
tarifa de -- = basistarief
texto de -- = basistekst
le gente del -- = de mensen aan de basis
-- legal = wettelijke basis
-- de un triangulo = basis van een driehoek
-- cranian/cranial/del cranio = schedelbasis
fractura del -- cranian/cranial/del cranio = schedelbasisfractuur
-- del naso = neuswortel
-- de un vitro = voet van een glas
-- de un colonna/columna = voet van een zuil
-- del montania = voet van de berg
PHONETICA -- de articulation = articulatiebasis
lista de -- = plint
-- de un rationamento = uitgangspunt van een redenering
-- de un pyramide = basis van een piramide
poner le --s de un scientia = de grondslag van een wetenschap leggen
servir de -- a un cosa = als basis voor iets dienen
esser al -- de un cosa = aan iets ten grondslag liggen
super un -- annual = op jaarbasis, per jaar
2 MILITAR basis
-- militar/del armea = militaire basis, legerbasis
-- naval/de marina = vlootbasis
-- aeree/de aviation = luchtmachtbasis, vliegbasis
-- de attacco = aanvalsbasis
-- de lanceamento = lanceerbasis
-- de rocchettas/de missiles = raketbasis
-- de submarinos = duikbootbasis
-- de operationes = operatiebasis
porto de -- = thuishaven
3 CHIMIA base
-- salificabile = zoutvormende base


baseball sub ANGLESE

1 baseball, honkbal
jocar al -- = honkballen
jocator de -- = honkballer
bat (A) de -- = honkbalknuppel


+ baseballista sub

1 honkballer


+ Basedow sub n pr

1 Basedow
maladia de --, struma exophthalmic = ziekte van Basedow


+ basedowian adj

1 MEDICINA van Basedow


+ basedowiano sub

1 MEDICINA lijder aan de ziekte van Basedow


+ basedowismo sub

1 MEDICINA basedowisme


Basel sub n pr

1 Basel


+ baseline sub ANGLESE

1 SPORT baseline


+ basiamano sub

1 handkus


basiar v

1 kussen, zoenen
-- le mano de un dama = een dame de hand kussen
-- le pulvere = in het stof/zand bijten


basic adj

1 fundamenteel, tot de basis behorend, basis...
industria -- = basisindustrie
salario -- = basissalaris/loon
vocabulario -- = basisvocabularium
notion/concepto -- = basisbegrip
principio -- = basisprincipe
elementos -- de un problema = basiselementen van een probleem
esser basicamente de accordo = het principieel eens zijn
2 CHIMIA basisch
sal -- = basisch zout
reaction -- = basische reactie
roccas -- = basische gesteenten


basicitate sub

1 CHIMIA basiciteit, basiditeit
grado de -- = basiciteitsgraad


+ basidio sub

1 BOTANICA basidium (sporendrager van steeltjeszwammen)


+ basidiomyceto sub

1 BOTANICA steeltjeszwam


+ basidiospora sub

1 BOTANICA basidiospore


+ basificar v

1 CHIMIA in een base omzetten, basisch maken


+ basification sub

1 CHIMIA omzetting in een base, het basisch maken


+ basilic adj

1 vena -- = koningsader


basilica sub

1 basiliek
-- cathedral = kathedrale basiliek
-- patriarchal = patriarchale basiliek
-- cruciforme = kruisbasiliek
hemicyclo de un -- = hemicyclus van een basiliek
stilo de -- = basiliekstijl


+ basilical adj

1 van een basiliek, een basiliek betreffend


+ basilico sub

1 BOTANICA basilicum


+ basilima sub

1 BOTANICA lijsterbesspirea


+ basilisco sub

1 ZOOLOGIA basilisk (soort boomhagedis)
2 MYTHOLOGIA basilisk, basiliscus, slangdraak


basio sub

1 kus, zoen
-- de mano = handkus
-- tenere = tedere kus
-- sonor = klapzoen
-- de pace = vredekus
-- de Judas = Judaskus
dar un -- forte a un persona = iemand een pakkerd geven
dar un -- de adeo a un persona = iemand vaarwel kussen
coperir de --s le facie de un persona = iemands gezicht afkussen
inviar --s = kushandjes geven


+ basipetal adj

1 Vide: basipete


+ basipete adj

1 BIOLOGIA basipetaal, van boven naar beneden groeiend


+ basiphile,basophile adj

1 BOTANICA basofiel


+ basketball sub ANGLESE

1 SPORT basketball
match (E) de -- = basketbalwedstrijd


+ basophile adj

1 BOTANICA basofiel


+ basophilia sub

1 basofilie


+ bassa sub

1 BURSA baisse
-- del cursos = koersdaling
specular al -- = à la baisse speculeren


bassar v

1 lager maken, laten zakken, naar beneden laten, verlagen
-- un muro = een muur verlagen
-- le cortina = het gordijn laten zakken
-- le tarifa = het tarief verlagen
-- le capite/testa = het hoofd buigen
-- le oculos = de ogen neerslaan
-- se = bukken
-- le precio = de prijs laten zakken
-- le pharos = dimmen
-- le voce = zachter gaan spreken
-- le sono (del radio) = de radio zachter zetten
-- le gas = het gas lager zetten
-- le luces = dimmen
-- le volumine = het geluid zachter zetten
2 lager worden, zakken, dalen
le temperatura bassa = de temperatuur daalt
le vendita bassa = de verkoop loopt terug
le cursos bassa = de koersen dalen
le aqua ha bassate = het water is gezakt
le barometro ha bassate = de barometer is gezakt
le nivello comencia a -- = het niveau begint af te zakken


basse adj

1 laag, laaggelegen, beneden...
in voce -- = zacht, niet luid
plana -- = laagvlakte
scarpa -- = lage schoen
pais -- = laagland
citate -- = benedenstad
parte -- del citate = benedenstad
marea -- = eb, laagtij, laagwater
de -- tension = laagspannings...
currente de -- tension = zwakstroom
le puncto le plus -- = het dieptepunt
METEO -- pression = lage druk
METEO zona de -- pression = lagedrukgebied
BOXA colpo -- = slag onder de gordel
esser de -- origine/de -- nascentia = van lage afkomst zijn
le dollar (A) es -- = de dollar staat laag
cantar in tono -- = laag zingen
2 MUSICA bas...
registro -- del organo = basregister van het orgel
guitarra/gitarra -- = basgitaar
corno -- = bashoorn
trompetta -- = bastrompet
flauta -- = basfluit
flauta dulce -- = basblokfluit
clarinetto -- = basklarinet
violino -- = basviool
3 laag, gemeen
instinctos -- = lage instincten
ager bassemente = laag/gemeen handelen


basse-relievo sub

1 bas-relief
sculptura in -- = sculptuur in bas-relief


bassessa sub

1 laagheid, gemeenheid, lage daad
committer un -- = een gemene daad/laagheid begaan
le -- de un action = de laagheid van een daad


+ bassetto sub

1 MUSICA bassethoorn
2 dashond


bassinetto sub

1 klein bassin, bekkentje, kommetje
2 HISTORIA stormhoed, soort helm


bassino sub

1 bassin, bekken, kom, schaal, bak
-- de metallo = metalen bak
-- de porcellana = porseleinen kom
-- a lavar = waskom
-- hygienic = po, ondersteek
2 bassin, reservoir, bekken, vijver
-- de natation = zwembassin
-- de decantation = bezinkbekken
-- de piscicultura = viskweekvijver
3 ANATOMIA bekken
-- renal = nierbekken
4 GEOLOGIA bekken
-- carbonifere = kolenbekken/gebied
-- aquitan = Aquitaans bekken
5 dok
-- flottante = drijvend dok
-- de reparation sic/de carinage = droogdok
6 havenkom
-- portuari/de un porto = havenbekken/kom
-- a marea = getijbekken
-- lacustre = meerbekken
7 stroomgebied (van rivier)
-- fluvial = stroomgebied


+ bassista sub

1 BURSA baissier, baissespeculant, speculant à la baisse


+ bassista adj

1 BURSA à la baisse, dalend


basso sub

1 laagst gelegen gedeelte, onderste deel, onderkant
le -- del visage = de onderkant van het gezicht
le -- del pagina = de onderkant van de bladzijde
le -- de un scala = het ondereinde van een trap
in -- = beneden, onderaan
ille habita in -- = hij woont beneden
in -- del pagina = onder aan de bladzijde
a -- cappello! = hoed af!
a -- le bomba! = ban de bom!
a -- = naar beneden
verso le -- = benedenwaarts
pulsar verso le -- = neerdrukken
jectar a/in -- = naar beneden gooien
reguardar a/in --/verso le -- = naar beneden kijken
a -- le traitores! = weg met de verraders!
a -- le dictator! = weg met de dictator!
2 MUSICA baspartij
clave de -- = bassleutel
3 contrabas
4 bas (mannenstem)
voce de -- = basstem


basso adv

1 laag
2 zachtjes


basson sub

1 MUSICA fagot


basta interj

1 genoeg!, basta!, stop!
-- con iste stupiditates! = kappen met die onzin!


bastante adv

1 tamelijk wat, nogal, vrij
-- cocte/cocite = gaar
con -- frequentia = tamelijk vaak
iste parola ha connotationes -- forte = dit woord heeft nogal een zware lading
ille ha un aspecto -- curiose = hij ziet er wat apart uit
le tempore esseva -- disfavorabile = het weer zat lelijk tegen


bastante adj

1 voldoende, genoeg


bastantia sub

1 voldoende voorraad, voldoende hoeveelheid, voldoende inkomen
a -- = rijkelijk


bastar v

1 voldoende zijn, genoeg zijn
le modo de vestir non basta a characterisar un individuo = de manier van kleden is niet voldoende om iemand te

karakteriseren

-- a se ipse = genoeg aan zichzelf hebben


bastarde adj

1 onecht, bastaard...
infante -- = onecht kind
filio -- = bastaardzoon
racia -- = bastaardras
can -- = geen raszuivere hond
lima -- = bastaardvijl
linguage -- = brabbeltaal
2 onecht, vals, nagemaakt
3 TYPOGRAPHIA half schuin half rechtopstaand


bastardia sub

1 bastaardij, onechtheid, onechte geboorte


+ bastardisar v

1 tot bastaard maken


bastardo sub

1 onecht kind, bastaard
2 (rasloos dier, etc.) bastaard


bastille sub FRANCESE

1 bastille, vesting(werk)


+ bastimento sub

1 (groot) zeeschip
-- de commercio = koopvaardijschip
-- de guerra = oorlogsschip/bodem
-- de cargo = vrachtschip


bastion sub

1 bastion, bolwerk, vesting
-- de conservatismo = conservatief bolwerk


+ bastionar v

1 versterken met bastions


+ bastir v

1 (aaneen)rijgen, in elkaar rijgen, met een rijgdraad vasthechten, driegen
filo a/de -- = rijgdraad, rijggaren


+ bastitura sub

1 het rijgen, het driegen


basto sub

1 pakzadel, draagzadel
asino de -- = pakezel
cavallo de -- = pakpaard


baston sub

1 stok, staf
-- de marechal = maarschalksstaf
-- de ski/de skiator = skistok
-- de peregrino/pelegrino = pelgrimstaf/stok
-- indicatori = aanwijsstok
-- de biliardo = queue
-- de gumma = gummistok
-- de mendico/de mendicante = bedelstaf
-- de cannella = kaneelstang
-- de creta = krijtje
-- punctate/punctute = puntstok
-- nodose = knoestige stok
mitter --es in le rotas = een spaak in het wiel steken
colpo de -- = stokslag
2 wandelstok
granmamma va con un -- = oma loopt met een stok
-- de bambu = bamboestok
-- de montania = bergstok


bastonada sub

1 pak stokslagen, pak slaag, pak rammel, afranseling


bastonar v

1 stokslagen geven, knuppelen, pak slaag geven, pak rammel geven, afranselen
-- a sanguine = tot bloedens toe knuppelen


+ bastonator sub

1 iemand die stokslagen geeft


+ bastonetto sub

1 stokje
-- de coton = wattenstaafje
-- de cannella = kaneelstokje


+ bat sub ANGLESE

1 SPORT knuppel, slaghout, bat (tafeltennis)
-- de baseball (A) = honkbalknuppel


batata sub

1 zoete aardappel


+ batave adj

1 Bataafs, Batavisch
Republica Batave = Bataafse Republiek


+ batavo sub

1 Bataaf


+ batellero sub

1 binnenschipper
infante de -- = schipperskind
schola pro infantes de --s = schippersschool
bursa del --s = schippersbeurs


+ batello sub

1 boot(je)
-- de cursa = raceboot
excursion in -- = boottochtje


+ bathyal adj

1 GEOLOGIA bathyaal
zona -- = bathyale zone


+ bathygraphia sub

1 bathygrafie


+ bathygraphic adj

1 bathygrafisch
mesurationes -- = bathygrafische metingen


+ bathymetria sub

1 (mbt zee) dieptemeting, bathymetrie


+ bathymetric adj

1 (mbt zee) dieptemetings..., bathymetrisch
carta -- = dieptekaart


+ bathymetro sub

1 bat(h)ometer, dieptemeter


+ bathypelagic adj

1 bathypelagisch
zona -- = bathypelagische zone


+ bathyscapho sub

1 bathyscaaf, diepzeeduikboot


+ bathysphera sub

1 bathysfeer (duikbol voor diepzeeonderzoek)


batik sub

1 het batikken, batikwerk, batiktechniek


batikar v

1 batikken


+ batikator sub

1 batikker


batista sub

1 kamerdoek, batist
-- de coton = katoenbatist


+ batrachio sub

1 BOTANICA waterranonkel
-- aquatile = gewone waterranonkel
ongelijkbladige -- = batrachio heterophylle


batrachomyomachia sub

1 batrachomyomachie (strijd tussen kikkers en muizen)


battalia sub

1 (veld)slag, gevecht, strijd
campo de -- = slagveld
zona de -- = gevechtszone
ordine de -- = slagorde
linea de -- = slaglinie
cavallo de -- = strijdros
Battalia de Waterloo = Slag bij Waterloo
Battalia de Leningrad = Slag om Leningrad
Battalia del Marne = Slag aan de Marne
Battalia del Sporones de Auro = Gulden Sporenslag
-- de carros de combatto/de tanks (A) = tankslag
-- stratal/de strata = straatgevecht
-- de ideas = ideeënstrijd
-- terrestre/campal = veldslag
-- naval = zeeslag
-- aeree = luchtslag
-- defensive = afweerslag
-- del precios = prijzenslag
-- electoral = verkiezingsstrijd
-- sanguilente = bloedige slag
-- simulate/fingite = schijngevecht
-- contra le rumores = strijd tegen de geruchten
-- contra le inflation = strijd tegen de inflatie
dar/livrar -- = slag leveren
ganiar un -- = een slag winnen


battaliar v

1 vechten, strijden


battaliator sub

1 vechter, strijder


battalion sub

1 bataljon
-- de infanteria = infanteriebataljon
-- disciplinari = strafbataljon
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = tankbataljon
commandante del -- = bataljonscommandant
medico del -- = bataljonsarts


+ battente sub

1 klepel
anello de -- = klepelring
2 vleugel (van deur of raam)
porta a (duo) --s = openslaande deur, dubbele deur
porta a --s mobile = klapdeur


batter v

1 slaan
-- moneta = munten slaan
-- le cupro = koper slaan
-- ovos = eieren kloppen
-- le ferro = het ijzer smeden
-- le manos = in de handen klappen
-- le dentes = met de tanden klapperen
-- con le lingua = met de tong smakken
-- le tambur = de trommel slaan
-- le alas = klapwieken
-- le testa contra = zijn hoofd stoten tegen
le corde batte ancora = het hart klopt nog
le pluvia batte le vitros = de regen slaat tegen de ruiten
le porta batte = de deur kleppert
le undas batteva le plagia = de golven beukten het strand
-- un tapete/tapis (F)/carpetta = een kleed (uit)kloppen
-- le mesura = de maat slaan
-- se le pectore = zich op de borst slaan
-- le tritico/frumento = tarwe dorsen
-- un infante pro le punir = een kind een pak slaag geven voor straf
-- a morte = doodslaan
-- al porta de = aankloppen bij
crema battite = slagroom
auro battite = geslagen goud
2 verslaan, overwinnen, bedwingen
-- un record (A) = een record slaan/breken
-- un adversario = een tegenstander verslaan
-- un persona con su proprie armas = iemand met zijn eigen wapenen bestrijden
-- se = vechten


batteria sub

1 artillerie-eenheid, batterij
-- costari/de costa = kustbatterij
-- antiaeree = luchtafweerbatterij
-- de campania = veldbatterij
-- flottante = drijvende batterij
commandante de -- = batterijcommandant
2
-- de cocina = keukenuitrusting, keukengereedschap, keukengerei
3 batterij, accu
-- electric = batterij
-- anodic/de anode = anodebatterij
-- sic = droge batterij
-- galvanic = galvanische batterij
-- exhauste/discargate = lege batterij
ignition per -- = batterijontsteking
elemento de -- = accu-element
cargator de -- = accu-oplader
probator de --s = accutester
cassa del -- = accubak
4 MUSICA slagwerk
sonar le -- = het slagwerk bedienen
5
-- de machinas a/de scriber = batterij schrijfmachines
-- de projectores = batterij projectoren
-- de tests (A) = serie toetsen


+ batthyergo sub

1 ZOOLOGIA
-- maritime = zandmol


battimento sub

1 het slaan, het kloppen, gestamp, geklop
-- del corde = hartslag
haber --s de corde = hartkloppingen hebben
-- del pulso = polsslag
-- de tambur = tromgeroffel
-- del mesura = maatslag, het maatslaan
-- de remos = het neerkomen van de riemen
-- del pluvia = gekletter van de regen
-- de manos = handgeklap
-- de alas = het klapwieken
-- de cilios = het knipperen met de ogen
2 (van geluid) zweving


+ battita sub

1 drijfjacht, klopjacht


+ battitor sub

1 iemand die slaat/klopt/dorst
-- de cereales = dorser
-- de auro = goudslager
2 klopper
-- de tapetes = mattenklopper
3 CULINARI (eier)klopper, stamper, gard
-- de crema = roomklopper, roomklutser
-- de ovos = eierklopper, eiergarde


+ battologia sub

1 battologie


+ baud sub

1 COMPUTATOR baud


+ bauxite sub

1 bauxiet
-- rubie = rode bauxiet
mineral de -- = bauxieterts
production de -- = bauxietproduktie


+ bauxitic adj

1 bauxiet...


+ bava sub

1 speeksel, kwijl


+ bavar v

1 kwijlen


+ bavare adj

1 Beiers


+ bavarese sub

1 Beier


bavarese adj

1 Beiers
Alpes Bavarese = Beierse Alpen
le territorio -- = het Beierse grondgebied
dialecto -- = Beiers dialekt


Bavaria sub n pr

1 Beieren


bavaro sub

1 Beier


+ bavose adj

1 kwijlend


+ bayadera sub

1 bajadère (tempeldanseres)


+ Bayes sub n pr

1 Bayes
estimation de -- = Bayes-schatting
test de -- = Bayes-test


Bayona sub n pr

1 Bayonne


bayonetta sub

1 bajonet
colpo de -- = bajonetsteek
serratura/fixation a -- = bajonetsluiting
attacco/carga de -- = bajonetaanval
combatto al -- = bajonetgevecht
vaina de -- = bajonetschede
scherma a -- = bajonetschermen


Bayonne sub n pr

1 Bayonne


bazar sub

1 markt (in het Midden-Oosten)
-- persian = Perzische markt
2 liefdadigheidsbazaar, fancy-fair
3 bazaar, warenhuis


+ bazooka sub ANGLESE

1 MILITAR bazooka


+ bdellio sub

1 bdellium


+ beat sub ANGLESE

1 musica -- = beatmuziek
gruppo -- = beatgroep


beate adj

1 gelukzalig
surriso -- = gelukzalige glimlach
reguardar/mirar con un aere -- = verzaligd kijken
2 zalig, vroom


beatific adj

1 zaligmakend, gelukzalig
vision -- = gelukzalig visioen


+ beatificante adj

1 zaligmakend
unicamente -- = alleenzaligmakend


beatificar v

1 zalig maken, zalig verklaren, zalig spreken, verheerlijken


beatification sub

1 zaligverklaring, verheerlijking


beatitude sub

1 gelukzaligheid, (hemelse) zaligheid
-- paradisiac = paradijselijke gelukzaligheid


+ beatnik sub ANGLESE

1 beatnik


+ bebe sub

1 baby, zuigeling
(parve) pantalon(es) de -- = babybroekje


+ bebop sub ANGLESE

1 MUSICA bebop


beccafico sub

1 vijgeneter (door het eten van vijgen en druiven vet geworden zangvogeltje)


beccar v

1 pikken (met de snavel)
le passeres becca le micas = de mussen pikken de kruimels op


+ beccassa sub

1 ZOOLOGIA houtsnip


+ beccassina sub

1 ZOOLOGIA watersnip


beccata sub

1 snavelvol


becco sub

1 snavel, snuit, (van voorwerp) tuit
-- de ave = vogelsnavel
-- (de gas) = (gas)brander/pit
-- economic = spaarbrander
-- de un clarinetto = mondstuk van een klarinet
ZOOLOGIA
-- cruciate = kruisbek
-- de Bunsen = Bunsenbrander
morsura de -- = snavelbeet


+ bechic adj

1
hoeststillend
sirop -- = hoeststroopje


+ becquerel sub

1 becquerel (eenheid van ioniserende straling)


+ bedello sub

1 kerkdienaar
2 -- del universitate = pedel


beduin sub

1 Bedoeïn
tribo de --es = Bedoeïnenstam
campo de --es = Bedoeïnenkamp
tenta de --es = Bedoeïnentent
armea de --es = Bedoeïnenleger


beefsteak sub ANGLESE

1 biefstuk
-- de cavallo = paardebiefstuk
-- inrolate = rollade


+ begonia sub

1 BOTANICA begonia
-- tuberose = knolbegonia, bolbegonia
-- manicate = manchetbegonia


+ begoniaceas sub pl

1 begoniaceae, begoniaceeën, begoniafamilie


+ beguina sub

1 begijn(tje)


+ beguinage sub

1 begijnhof
cappella del -- = begijnhofkapel
ecclesia del -- = begijnhofkerk


+ behaviorismo {biehee} sub

1 behaviorisme


+ behaviorista {biehee} sub

1 behaviorist


+ behaviorista {biehee} adj

1 behavioristisch


+ behavioristic {biehee} adj

1 behavioristisch


+ beige adj FRANCESE

1 beige


+ beige sub FRANCESE

1 beige


+ beignet sub FRANCESE

1 beignet


+ bel sub

1 PHYSICA bel


+ belcanto sub ITALIANO

1 MUSICA bel canto


+ belemnita sub

1 pijlsteen, donderbeitel, dondersteen, duivelskegel, duivelsvinger, vingersteen, heksenvinger, belemniet


belga sub

1 Belg


belge adj

1 Belgisch
le territorio -- = het Belgische grondgebied


+ belgic adj

1 Belgisch


+ Belgica sub n pr

1 België


+ belgicismo sub

1 belgicisme


+ belgicista sub

1 belgicist


Belgio sub n pr

1 België


+ Belgrad sub n pr

1 Belgrado


+ belinogramma sub

1 beeldtelegram


+ belinographo sub

1 beeldtelegraaf


+ bella sub

1 mooie vrouw, mooi meisje
le -- dormiente del bosco = de Schone Slaapster, Doornroosje


belladonna sub

1 BOTANICA wolfskers, doodkruid, belladonna


bellar v

1 oorlog voeren


belle adj

1 mooi, schoon, knap, fraai
-- como un statua = beeldschoon
in -- ordine = keurig, netjes
un edition bellemente illustrate = een fraai verluchte uitgave


belles-lettres sub pl FRANCESE

1 bellettrie, schone letteren


belletrista sub

1 beoefenaar van de schone letteren, schrijver


+ belletristica sub

1 schone letteren, belletrie


belletristric adj

1 bellettristisch, de schone letteren betreffende


bellic adj

1 van de oorlog, oorlogs...
plano/projecto -- = krijgsplan
tumulto -- = krijgsrumoer, krijgsgedruis
dansa -- = krijgsdans
canto -- = strijdlied
usage/costume -- = krijgsgebruik
aventuras -- = krijgsavonturen
materiales -- = oorlogsmateriaal
medios -- = strijdmiddelen
a scopo -- = voor oorlogsdoeleinden


+ bellicismo sub

1 oorlogszucht, ophitsing tot oorlog


+ bellicista adj

1 oorlogszuchtig
general -- = oorlogszuchtige generaal
partito -- = oorlogspartij
politica -- = oorlogspolitiek
propaganda -- = oorlogspropaganda


+ bellicista sub

1 voorstander van oorlog, oorlogshitser


bellicose adj

1 oorlogszuchtig, strijdlustig, agressief
character -- = krijgshaftigheid, oorlogszuchtigheid
spirito -- = strijdlust
populo/nation -- = oorlogszuchtig volk
aventuras -- = krijgsavonturen
polemeto -- = vechtarend
facer un discurso -- = een oorlogszuchtige rede houden


bellicositate sub

1 oorlogszuchtigheid, strijdlustigheid, agressiviteit


belligerente sub

1 oorlogvoerende, belligerent


belligerente adj

1 oorlogvoerend, belligerent
potentias -- = oorlogvoerende mogendheden
nationes -- = oorlogvoerende naties


belligerentia sub

1 staat van oorlog


+ bellis sub

1 BOTANICA madeliefje


bello sub

1 oorlog


+ belomantia sub

1 belomantie, pijlwichelarij


+ belone sub

1 ZOOLOGIA geep (vis)


+ Belt sub n pr

1 GEOGRAPHIA Belt
le Parve -- = de Kleine Belt
le Grande -- = de Grote Belt


beltate sub

1 schoonheid, het mooie, het fraaie
-- de un region = schoonheid van een streek
-- del natura = natuurschoon
-- del femina = vrouwelijk schoon
-- fugitive = vergankelijke schoonheid
-- incomparabile/sin equal = weergaloze schoonheid
-- sever = ingetogen schoonheid
-- corporal/corporee/physic = lichamelijke schoonheid
-- externe = uiterlijke schoonheid
culto del/al -- = verheerlijking van de schoonheid
masca/mascara de -- = schoonheidsmasker
productos de -- = schoonheidsmiddelen, cosmetica
regina de -- = schoonheidskoningin
salon de -- = schoonheidssalon
instituto de -- = schoonheidsinstituut
concurso de -- = schoonheidswedstrijd
emotion de -- = schoonheidsontroering
sensation de -- = schoonheidsgewaarwording
impression de -- = schoonheidsindruk
in le plenitude de su -- = in al haar schoonheid
2 mooie vrouw, schoonheid


+ beluga sub

1 ZOOLOGIA witte walrus, beloega


+ belvedere sub

1 uitzichttoren, uitzichtpost, belvedère, uitzichtterras


+ bema sub

1 (JOODS) bema
2 CATHOLICISMO bema


bemolle sub

1 MUSICA mol(teken)


+ bemollisar v

1 MUSICA een halve toon verlagen, van een molteken voorzien
-- un nota = een noot een halve toon verlagen


ben adv

1 goed, wel, juist
-- informate = welingelicht
apprender un cosa de fonte -- informate = iets uit welingelichte bron vernemen
-- ponderate = weloverwogen, weldoordacht
-- meritate = welverdiend
profitar de un reposo -- meritate = van een welverdiende rust genieten
-- pensante = weldenkend
-- educate = welopgevoed
-- intentionate = welgemeend
-- situate = welgelegen
-- definite/determinate = vastomlijnd
-- que = hoewel, ofschoon
ir -- = 1. goed gaan, 2 in goede gezondheid verkeren, goed gezond zijn
sentir se -- = zich goed gevoelen
le aere fresc le facera -- = de frisse lucht zal hem goed doen
2 goed (all right)


ben sub

1 het goede
-- public = openbaar welzijn
le -- e le mal = goed en kwaad
le -- supreme = het hoogste goed
le -- del stato = het heil van de staat
pro le -- del humanitate = voor het heil van de mensheid
2 bezit, bezitting, vermogen, goed
--es public = openbaar bezit
--es allodial = allodiale bezittingen
-- hereditari = erfgoed
--es ecclesiastic/del ecclesia = kerkelijke goederen
--es monasterial/conventual = kloostergoed
--es mobile/mobiliari = roerende goederen
--es immobile/immobiliari = onroerende goederen
--es dotal = dotale goederen
--es de consumo/consumption = verbruiksgoederen
--es economic = economische goederen
--es material = stoffelijke goederen
--es cultural = cultuurgoederen
--es de investimento = investeringsgoederen
--es terrestre = aardse goederen
--es paraphernal = bruidsgoed
--es in/de mano(s) morte = goederen in de dode hand
abandonar/abdicar su --es = afstand doen van zijn bezittingen


benedicer v

1 zegenen, (in)wijden
2 Gods zegen/begunstiging vragen voor, zegenen
-- le pan = het brood zegenen


+ benedicite sub

1 tafelgebed
dicer le -- = bidden (voor het eten)


benedicte adj

1 heilig, zalig, gezegend
aqua -- = wijwater
pan -- = wijbrood
terra -- = gewijde aarde
loco -- = gewijde plaats
ille moriva in le/al etate -- de octanta annos = hij overleed in de gezegende leeftijd van tachtig jaren


benedictin adj

1 Benedictijns, Benedictijner


benedictino sub

1 Benedictijn
Ordine del --s = Orde der Benedictijnen
monasterio de --s = benedictijnenklooster
abbatia de --s = benedictijnenabdij
2 benedictine (likeur)


benediction sub

1 het zegenen, zegening, inzegening, zegen
-- nuptial = kerkelijke inzegening van een huwelijk
-- apostolic = apostolische zegen
-- papal = pauselijke zegen
solemnitate/ceremonia de -- = inzegeningsplechtigheid
ritual de -- = inzegeningsritueel
le --es descende super le credentes = de zegeningen dalen neer opde gelovigen
pronunciar parolas de -- = een zegen uitspreken
FIGURATE -- del celo = geschenk uit de hemel


Benedicto sub n pr

1 Benedictus


benefacer v

1 wel doen, goed doen


benefactor sub

1 weldoener


+ benefactrice sub

1 weldoenster


benefic adj

1 heilzaam, weldoend, liefdadig
festa -- = liefdadigheidsfeest
bazar -- = liefdadigheidsbazaar
consequentias -- = zegenrijke gevolgen
bibita con effectos -- = heilzame drank
climate -- = heilzaam klimaat


beneficente adj

1 weldadig


beneficentia sub

1 weldadigheid, liefdadigheid
association/institution de -- = weldadigheidsinstelling, liefdadigheidsinstelling
concerto de -- = weldadigheidsconcert
festa de -- = liefdadigheidsfeest
bazar de -- = liefdadigheidsbazaar
timbro (postal) de -- = liefdadigheidspostzegel


beneficiar v

1 weldoen, begunstigen (iets of iemand)
-- de = voordeel trekken uit, profiteren van
-- de un avantage = van een voordeel profiteren


+ beneficiari adj

1 winstgevend, winst...
margine -- = winstmarge
saldo -- = winstsaldo
operation -- = winstgevende transactie
2 JURIDIC beneficiair
herede -- = beneficiair erfgenaam


beneficiario sub

1 CATHOLICISMO geestelijke die een beneficie heeft
2 begunstigde
-- de credito = kredietnemer


beneficio sub

1 voordeel, nut, baat, winst, profijt
al -- de = ten bate van
match (A) al -- de ... = benefietwedstrijd
representation al -- de ... = benefietvoorstelling
-- commercial/mercantil = handelswinst
-- brute = brutowinst
-- nette = nettowinst
--s de guerra = oorlogswinst
--s eventual = eventuele winsten
--s excessive = buitensporige winsten
-- usurari = woekerwinst
-- fictive = gefingeerde winst
privation de -- = winstderving
margine de -- = winstmarge
saldo de -- = winstsaldo
parte de -- = winstaandeel
repartition del --s = winstdeling
realisar/obtener --s = winsten maken/behalen
participar al/in le --s = in de winsten delen
participation al/in le --s = aandeel in de winst
lassar le -- del dubita a un persona, conceder a un persona le -- del dubita = iemand het voordeel

van de twijfel gunnen

analyse (-ysis) del costos e --s = kosten-batenanalyse
2 beneficie, prebende


+ Benelux sub n pr

1 Benelux


+ beneluxian adj

1 van/uit de Benelux


benesser sub

1 welbehagen, behaaglijk gevoel, gevoel van welbehagen, welzijn
-- immaterial = geestelijk welzijn
-- social = maatschappelijk welzijn
sensation de -- = aangenaam gevoel


benevole adj

1 vrijwillig
labor -- = vrijwilligerswerk
2 welwillend, vriendelijk, aardig, mild
ascoltator -- = welwillende luisteraar
judice -- = welwillende rechter
collaboration -- = welwillende medewerking


+ benevolente adj

1 welwillend, vriendelijk, aardig, mild
critica -- = welwillende/milde kritiek


benevolentia sub

1 welwillendheid, vriendelijkheid
tractar un persona con -- = iemand vriendelijk behandelen
invocar le -- del judice = de welwillendheid van de rechter inroepen


+ Bengala sub n pr

1 Bengalen
Golfo de -- = Golf van Bengalen


+ bengalese adj

1 Bengalees, Bengaals


+ bengalese sub

1 (taal) Bengalees, Bengaals
2 (bewoner) Bengalees


+ bengali sub

1 Bengalees, Bengaals (taal)
2 bewoner van Bengalen, Bengalees


benigne adj

1 goedaardig, goedig, zachtmoedig, mild
hiberno -- = kwakkelwinter
climate -- = mild klimaat
homine -- = goedzak, lobbes
grande can -- = lobbes
2 MEDICINA goedaardig
tumor -- = goedaardig gezwel
melanoma -- = goedaardig melanoom
remedio -- = zacht(werkend) geneesmiddel


benignitate sub

1 goedaardigheid, zachtheid, goedaardig karakter, mildheid
tractar un persona con -- = iemand met zachtheid behandelen
2 MEDICINA goedaardigheid
-- de un tumor = goedaardigheid van een tumor


+ benjamin sub

1 benjamin, de jongste
le -- del familia = de benjamin van het gezin


benque conj

1 ofschoon, hoewel, alhoewel


+ benthic adj

1 bentisch
zona -- = bentische zone


+ benthos sub

1 benthos, flora en fauna op de bodem van wateren


+ bentonite sub

1 GEOLOGIA bentoniet


+ bentosto adv

1 weldra, spoedig, snel, gauw


+ benvenita sub

1 welkom
un -- cordial = een hartelijk welkom
dar le -- a = welkom heten, verwelkomen
dar/offerer un -- calorose a un persona = iemand hartelijk welkom heten
parolas de -- = welkomstwoord
dono/presente de -- = welkomstgeschenk
salute de -- = welkomstgroet
canto de -- = welkomstlied


benvenite adj

1 welkom, van pas, gunstig, juist
dono/presente -- = welkom geschenk


+ benvenito sub

1
sia le -- ! = wees welkom!


+ benzamidase sub

1 benzamidase


+ benzamido sub

1 benzamide


+ benzedrina sub

1 benzedrine


+ benzene sub

1 CHIMIA benzeen


+ benzenic adj

1 CHIMIA benzeen...


benzidina sub

1 benzidine


benzina sub

1 benzine
-- normal = gewone benzine, normaal
-- povre in plumbo = loodarme benzine
-- sin plumbo = loodvrije benzine
-- ecologic = milieuvriendelijke benzine
bidon/latta de -- = blik benzine, benzineblik
motor a -- = benzinemotor
consumo de -- = benzineverbruik
distributor/pumpa de -- = benzinepomp
tank (A)/reservoir (F) de -- = benzinetank (in auto)
incendio de -- = benzinebrand
distribution de -- = benzinedistributie
lampa de -- = benzinelamp
pression de -- = benzinedruk
deposito de -- = benzinedepot/opslagplaats
explosion de -- = benzineontploffing
approvisionamento de -- = benzinetoevoer
infundibulo de -- = benzinetrechter
barril de -- = benzinevat
stock (A)/reserva de -- = benzinevoorraad
scarsitate/penuria de -- = benzineschaarste
plenar le tank (A) de -- = de benzinetank vullen
bomba a/de -- = benzinebom
bono de -- = benzinebon
filtro a -- = benzinefilter
precio del -- = benzineprijs
prender -- = tanken (auto)
reprender -- = bijtanken
auto(mobile) de basse consumo de -- = auto met een laag benzineverbruik
remaner sin -- = zonder benzine komen te staan


benzoato sub

1 CHIMIA benzoaat (zout van benzoëzuur)


benzoe sub

1 benzoë, reukhars
resina de -- = benzoëhars
tinctura de -- = benzoëtinctuur
balsamo de -- = benzoëbalsem
2 BOTANICA benzoëboom


benzoic adj

1 benzoë...
acido -- = benzoëzuur


benzoin sub

1 benzoë, reukhars
2 CHIMIA benzoïen, benzolfenylmethanol
3 BOTANICA benzoëboom


benzol sub

1 benzol
fabrica de -- = benzolfabriek


+ benzolismo sub

1 MEDICINA benzolvergiftiging


+ benzopurperina sub

1 benzopurperine


+ benzopyridina sub

1 benzopyridine


+ benzylic adj

1 CHIMIA benzyl...
alcohol -- = benzylalcohol


Beotia sub n pr

1 Beotië


beotic adj

1 Beotisch


beotio sub

1 Beotiër
2 botterik, lomperd


bequadro sub

1 MUSICA herstellingsteken


+ berbere sub

1 Berber


+ berberidaceas sub pl

1 BOTANICA berberidaceae, berberisfamilie


+ berberina sub

1 berberine


+ berberis sub

1 BOTANICA berberis, zuurdoorn
arbusto de -- = berberis(se)struik


+ beret sub FRANCESE

1 baret


+ bergamasc adj

1 van/uit Bergamo


+ bergamasca sub

1 MUSICA bergamasca, bergamasque


+ bergamasco sub

1 bewoner van Bergamo


+ bergamota sub

1 bergamotcitroen
2 bergamot(peer), maatjespeer


+ bergamoto sub

1 bergamot(citroen)boom


+ bergenia sub

1 BOTANICA schoenlappersplant


+ beriberi sub

1 MEDICINA beriberi
region de -- = beriberistreek


+ beriberico sub

1 lijder aan beriberi


+ berillero sub

1 brillemaker


berillos sub pl

1 bril
un par de -- = een bril
montatura de -- = brilmontuur
etui (F) a/de -- = briletui
vitro/lente de -- = brilleglas
portator de -- = brildrager
-- de lectura/pro leger = leesbril
-- protective/protectori/de protection/de securitate = veiligheidsbril, motorbril, stofbril, lasbril, sportbril
-- antisol/solar/ de sol = zonnebril
-- a/contra le nive = sneeuwbril
-- (a vitros) bifocal = bifocale bril
-- (a vitros) multifocal = multifocale bril
-- polarisante = polarisatiebril
-- con manico = face-à-main
cambiar de -- = een andere bril opzetten


+ berkelium sub

1 CHIMIA berkelium


Berlin sub n pr GERMANO

1 Berlijn
bolla de -- = Berliner bol


berlina sub

1 berline (soort rijtuig)


berlinese adj

1 Berlijns


berlinese sub

1 Berlijner


+ Berlitz sub n pr

1 Berlitz
methodo -- = Berlitzmethode


+ berma sub

1 berm (tussen borstwering en gracht)
2 berm, smal pad (langs rand van kanaal/greppel, etc.)


+ bermud(i)an adj

1 Bermudaans


+ bermud(i)ano sub

1 Bermudaan


+ Bermudas (le) -- sub pl

1 Bermuda's


Bern sub n pr GERMANO

1 Bern
Convention de -- = Berner Conventie


+ bernardin adj

1 Bernardijns


+ bernardino sub

1 Bernardijn


bernese adj

1 van Bern, Berner
Alpes Bernese = Berner Alpen


+ Bernoulli sub n pr

1 Bernoulli
numeros de -- = Bernoulli-getallen


+ berretto sub

1 baret


+ berteroa sub

1 BOTANICA grijskruid


beryllium sub

1 CHIMIA beryllium
composito de-- = berylliumverbinding
alligato de -- = berylliumlegering


beryllo sub

1 berilsteen, beril


+ besante sub

1 HERAL, HISTORIA bezant


+ besoniar v

1 nodig hebben, behoeven
-- moneta = geld nodig hebben
-- adjuta/auxilio = hulp behoeven


+ besonio sub

1 behoefte, nood, gebrek
-- de affection = behoefte aan liefde
-- vital = levensbehoefte
--s elemental = basisbehoeften
-- corporal/corporee = lichaamsbehoefte
-- de moneta = behoefte aan geld, geldgebrek
-- de cambiamento = behoefte aan verandering
-- de reposo = behoefte aan rust
-- de energia = energiebehoefte
-- de viveres/de alimentos = voedselbehoefte
-- urgente = dringende behoefte
-- stringente = nijpende behoefte
le --s de nostre tempore = de noden van onze tijd
in caso de -- = in geval van nood
satisfacer le --s = de behoeften bevredigen
satisfaction del --s = bevrediging der behoeften
-- satisfacte = bevredigde behoefte
--s elementari del homine = elementaire behoeften van de mens
--s natural = natuurlijke behoeften (om te plassen, etc.)
-- de facer valer se = geldingsdrang
secundo le -- = al naar behoefte
facer su --s = zijn behoeften doen
haber -- de = behoefte hebben aan, nodig hebben
haber grande -- de = hoog nodig hebben
io ha absolutemente -- de mi berillos = ik kan mijn bril niet missen
crear --s = behoeften scheppen
subvenir a su --s = in zijn eigen behoeften voorzien


+ Bessel sub n pr

1 Bessel
functiones de -- = Besselfuncties


+ Bessemer sub n pr

1 bessemer
processo -- = bessemerproces
aciero -- = bessemerstaal
convertitor -- = bessemerpeer


bestia sub

1 beest, dier
--s salvage = wilde dieren
-- cornute = hoorndrager
-- bisulce = tweehoevig dier
-- de tracto = trekdier
-- rapace/de preda = roofdier
--s a cornos = hoornvee
--s a lacte = melkvee
--s a lana = wolvee
--s bovin = rundvee
--s a ingrassiar = mestvee
transporto de --s = veevervoer/transport
commercio de --s = veehandel
mercante de --s = veehandelaar
guardiano de --s = veehoeder
fur/robator de --s = veedief


bestial sub

1 vee
-- de macello = slachtvee
-- cornute = hoornvee
-- bovin = rundvee
-- de racia pur = rasvee
parve -- = kleinvee
grege de -- = kudde vee
elevar -- = vee houden
elevamento de -- = het houden van vee, veeteelt
elevator de -- = veehouder, veefokker
guardar -- = vee hoeden
mercato de -- = veemarkt
numero de -- = veestapel
wagon a -- = veewagen
exposition/exhibition de -- = veetentoonstelling


bestial adj

1 beestachtig, dierlijk
comportamento -- = beestachtig gedrag
instinctos -- = dierlijke instincten


+ bestialisar v

1 bestialiseren


bestialitate sub

1 beestachtigheid, dierlijkheid, bruutheid
--s del guerra = wreedheden van de oorlog


+ bestiario sub

1 HISTORIA bestiarius, dierenbevechter
2 HISTORIA bestiarium, dierenfabelboek


+ best-seller sub ANGLESE

1 bestseller


beta(I) sub

1 BOTANICA biet
-- maritime = strandbiet
-- foliose = snijbiet
-- salvage = wilde biet
-- de sucro = suikerbiet
-- de forrage = voederbiet, mangel(wortel)
pulpa de -- = bietenpulp
sucro de -- = bietsuiker


beta(II) sub

1 beta (tweede letter van het Griekse alfabet)
function -- = beta-functie
radio -- = betastraal
particula -- = betadeeltje
radiation -- = betastraling
disintegration -- = beta-desintegratie, beta-verval


+ beta-active adj

1 beta-actief


+ betablocator sub

1 MEDICINA betablokker


+ betaina sub

1 CHIMIA betaïne


betarapa sub

1 biet
-- rubie = kroot


+ betareceptor sub

1 betareceptor


+ betascopio sub

1 betascoop


+ betatherapia sub

1 MEDICINA betatherapie, behandeling met betastraling


+ betatron sub

1 PHYSICA betatron


betel sub

1 BOTANICA betel, sirih


+ Bethlehem sub n pr

1 Bethlehem


+ bethlemita sub

1 inwoner van Bethlehem


beton sub

1 beton
-- fin = fijn beton
-- dur = hard beton
-- porose = poreus beton
-- armate = gewapend beton
-- de cemento = cementbeton
-- de pumice = puimbeton
-- de tufo = tufsteenbeton
-- aeree = schuimbeton
-- al gas = gasbeton
-- vibrate = trilbeton
-- asphaltic = asfaltbeton
-- bituminose = bitumenbeton
-- lavate = wasbeton
-- premiscite = voorgemengd beton
construction in -- = betonbouw/constructie
tubo de -- = betonbuis
volta de -- = betongewelf
bloco de -- = betonblok
trabe/trave de -- = betonbalk
muro de -- = betonmuur
quadrello de -- = betontegel
placa de -- = betonplaat
mortero de -- = betonspecie
ferro a -- = betonijzer
solo de -- = betonvloer
corrosion del -- = betonrot
cammino/via de -- = betonweg
industria de -- = betonindustrie
forator de -- = betonboor
barrage in -- = betondam
armar -- = beton wapenen
versar -- = beton storten
disaerar -- = beton ontluchten


+ betonage sub

1 het betonneren


betonar v

1 betonneren, met beton versterken
machina de -- = betonmolen
-- un muro = een muur met beton versterken


+ betonate adj

1 van beton, beton...
cammino/via -- = betonweg


+ betonica sub

1 BOTANICA betonie


+ betoniera sub

1 betonmolen, cementmolen, betonmixer
-- fixe = vaste betonmolen
-- mobile = verplaatsbare betonmolen


betula sub

1 berk
-- nigre = zwarte berk
-- albe = witte berk
-- verrucose = haagberk, zilverberk
cortice de -- = berkenschors
folio de -- = berkeblad


+ betulaceas sub pl

1 BOTANICA berkenfamilie


+ betuleto sub

1 berkenbos


+ betulina sub

1 betuline, berkenkamfer


+ bevatron sub

1 PHYSICA bevatron, protonenversneller


+ Beveland sub n pr

1 Beveland
-- del Nord = Noord-Beveland


+ bey sub

1 bei


+ beylical adj

1 van de bei
governamento -- = regering van de bei


+ beylicato sub

1 waardigheid van een bei
2 gebied van een bei


+ beylismo sub

1 beylisme


+ Bhutan sub n pr

1 Bhoetan


+ bhutanese adj

1 Bhoetaans


+ bhutanese sub

1 inwoner van Bhoetan


+ biacido sub

1 CHIMIA tweewaardig zuur


+ biacuminate adj

1 BOTANICA tweepuntig


bialate adj

1 tweevleugelig


+ biangulo sub

1 MATHEMATICA tweehoek


+ biantennate adj

1 ZOOLOGIA BOTANICA met twee voelsprietachtige organen


+ biarticulate adj

1 dubbel geleed


+ biathlon sub

1 SPORT biatlon


+ biatomic adj

1 tweeatomig


+ biauricular adj

1 van/met beide oren


+ biauriculate adj

1 BOTANICA met twee oortjes, tweeorig


+ biaxial adj

1 tweeassig


+ bibace adj

1 graag en veel drinkend


bibasic adj

1 CHIMIA tweebasisch, bibasisch
sal -- = dubbelzout


+ bibelot sub FRANCESE

1 snuisterij, sierdingetje, prulding


biber sub

1 het drinken, drank
canto a -- = drinklied
palea (a -- ) = rietje
-- in un tasca = uit een kopje drinken


biber v

1 drinken
-- al sanitate de un persona = op iemands gezondheid drinken
-- rumorosemente = slurpen
-- pro dar se corage = zich moed indrinken
vitio de -- = drankzucht


biberage sub

1 drank
-- alcoholisate = alcoholische dranken, alcoholica
--s non alcoholisate = alcoholvrije dranken
-- magic = toverdrank
2 MEDICINA drankje


biberon sub FRANCESE

1 zuigfles
dar le -- a un infante/baby (A)/bebe = de fles geven aan een kind


bibibile adj

1 (goed) drinkbaar
iste vino es ben -- = deze wijn is best drinkbaar


bibita sub

1 slok, teug, glasvol, bekervol, etc.
2 drank
-- national = volksdrank
-- somnifere/soporific/dormitive = slaapdrank
-- gasose = koolzuurhoudende drank, prik(limonade), frisdrank
-- de tabula = tafeldrank
-- refrescante = verkoelende drank, frisdrank
-- de fructos = vruchtendrank
--s spirituose/alcoholic = geestrijke dranken
--s exempte de alcohol/sin alcohol = alcoholvrije dranken
habituar se al -- = aan de drank raken


bibitor sub

1 drinker
-- de bira = bierdrinker
-- moderate = matige drinker
grande -- = stevige drinker
-- inveterate/consuetudinari/habitual = gewoontedrinker
-- solitari/secrete = stille drinker
esser un -- moderate = maat houden met drinken


bibitura sub

1 drank


Biblia sub

1 bijbel
passage del -- = bijbelplaats
verso/versetto del -- = bijbelvers
lectura del -- = bijbellezing
lector del -- = bijbellezer
cognoscentia/cognoscimento del -- = bijbelkennis
critica del -- = bijbelkritiek
interprete del -- = bijbelverklaarder
interpretation del -- = bijbelbeschouwing
traduction del -- = bijbelvertaling
propagator del -- = bijbelverspreider
concordantia del -- = concordantie van de bijbel
-- in greco = Griekse bijbel
-- familial/de familia = huisbijbel
-- rimate = rijmbijbel
-- de tasca = zakbijbel
-- illustrate = platenbijbel
-- infantil/pro infantes = kinderbijbel
pauco/poco conforme al -- = onbijbels
jurar super le -- = een eed op de bijbel afleggen


biblic adj

1 bijbels, van de bijbel, bijbel...
societate -- = bijbelgenootschap
texto -- = bijbeltekst
doctrina -- = bijbelleer
teste -- = bijbelse getuige
stilo -- = bijbelstijl
sententia -- = bijbelspreuk
studio -- = bijbelstudie
circulo -- = bijbelkring
aphorismo -- = bijbelspreuk
historia -- = bijbelse geschiedenis
linguage -- = bijbeltaal
narration -- = bijbelverhaal
critica -- = bijbelkritiek
traduction -- = bijbelvertaling
traductor -- = bijbelvertaler
parola -- = bijbelwoord, schriftwoord
commission -- = bijbelcommissie
curso -- = bijbelcursus
poesia -- = bijbelpoëzie


+ biblicismo sub

1 biblicisme


+ biblicista sub

1 biblicist


+ bibliobus sub

1 bibliobus, rijdende bibliotheek


bibliographia sub

1 bibliografie, boekbeschrijving
2 bibliografie, literatuurverwijzing, literatuuropgave


bibliographic adj

1 bibliografisch
cognoscentias/cognoscimentos -- = boekenkennis
datos -- = bibliografische gegevens
dictionario -- = bibliografisch woordenboek
referentia -- = literatuurverwijzing
appendice -- = bibliografische appendix


bibliographo sub

1 bibliograaf, boekenkenner


bibliolatra sub

1 bijbelvereerder
2 boekenvereerder


bibliolatria sub

1 bijbelverering, bibliolatrie
2 boekenverering


+ bibliologia sub

1 bibliologie


+ bibliologic adj

1 bibliologisch


bibliomane adj

1 bibliomaan


bibliomania sub

1 hartstocht voor boeken, bibliomanie


+ bibliomaniaco sub

1 bibliomaan, boekengek


bibliomano sub

1 boekengek, bibliomaan


bibliomantia sub

1 bibliomantie, waarzeggerij door middel van de bijbel of andere heilige boeken


+ bibliometria sub

1 bibliometrie


+ bibliometric adj

1 bibliometrisch


bibliophile adj

1 bibliofiel


+ bibliophilia sub

1 liefde voor boeken, bibliofilie


+ bibliophilic adj

1 bibliofiel


bibliophilo sub

1 boekenliefhebber, bibliofiel


bibliotheca sub

1 bibliotheek (plaats waar boeken worden bewaard), leeszaal
-- municipal = gemeentelijke bibliotheek, stadsbibliotheek
-- national = nationale bibliotheek
-- universitari/del universitate = universiteitsbibliotheek
-- popular = volksbibliotheek
-- scholar = schoolbibliotheek
-- juvenil = jeugdbibliotheek
-- monasterial/conventual/monachal/monastic = kloosterbibliotheek
-- Braille = blindenbibliotheek
-- de presto = uitleenbibliotheek
-- musical = muziekbibliotheek
-- de juventute = jeugdbibliotheek
-- tornante = boekenmolen
-- mobile/ambulante/circulante = bibliobus
-- royal/regal = koninklijke bibliotheek
filial/succursal del -- = filiaal van de bibliotheek
catalogo de -- = bibliotheecatalogus
personal de -- = bibliotheekpersoneel
functionario de -- = bibliotheekbeambte/bediende
gerente/administrator de -- = bibliotheekbeheerder
ratto de -- = boekenwurm
2 bibliotheek, verzameling boeken
3 boekenkast


bibliothecario sub

1 bibliothecaris
-- scholar = schoolbibliotecaris


+ bibliotheconomia sub

1 bibliotheekwetenschap


biblista sub

1 biblist, bijbelkenner, beoefenaar van de biblistiek


+ biblistica sub

1 biblistiek


+ bibon sub

1 dronkenlap, zuiper, zuipschuit
-- notori = notore dronkaard
tristessa de -- = dronkemansverdriet


+ bibracteate adj

1 BOTANICA met twee schutbladen


bibule adj

1 graag een borreltje lustend, aan de drank verslaafd


+ bibulo sub

1 dronkenlap, zuiper, zuipschuit
-- notori = notore dronkaard
tristessa de -- = dronkemansverdriet


+ bicameral adj

1 POLITICA uit twee kamers bestaand
systema -- = tweekamersysteem/stelsel


+ bicameralismo sub

1 POLITICA tweekamerstelsel/systeem
le -- nederlandese = het Nederlandse tweekamerstelsel


+ bicameralista sub

1 POLITICA aanhanger van het tweekamerstelsel


+ bicapsular adj

1 BOTANICA met twee doosvruchten, bicapsulair, tweehokkig


bicarbonato sub

1 CHIMIA bicarbonaat


bicarburo sub

1 CHIMIA bicarbide


+ bicarietto sub

1 neutje, scheutje (sterke drank)


+ bicarinate adj

1 BOTANICA tweekielig


bicario sub

1 drinkbeker, bokaal, bekerglas, etc.


+ bicaudal adj

1 tweestaartig


+ bicaudate adj

1 HERAL BOTANICA tweestaartig


+ bicellular adj

1 tweecellig


bicentenari adj

1 tweehonderdjarig
querco -- = tweehonderdjarige eik


bicentenario sub

1 tweehonderdjarige herdenking (jubileum, feest, geboortedag), tweede eeuwfeest
-- del Revolution francese = tweehonderdjarige herdenking van de Franse Revolutie


+ bicephale adj

1 tweehoofdig, tweekoppig
feto -- = foetus met twee hoofden
aquila -- = dubbelkoppige adelaar
monstro -- = tweekoppig monster
ministerio -- = ministerie met tweehoofdige leiding
direction -- = tweehoofdig bestuur


bichromato sub

1 CHIMIA bichromaat


+ bichromia sub

1 TYPOGRAPHIA tweekleurendruk


bicipital adj

1 van de biceps, biceps...
tendon -- = bicepspees


bicipite adj

1 tweehoofdig
aquila -- = tweekoppige adelaar
monstro -- = tweekoppig monster
2 van de biceps, biceps...


bicipite sub

1 biceps
-- brachial = tweehoofdige spier


+ bicocca sub

1 kleine vesting


bicolor adj

1 tweekleurig


+ bicolorate adj

1 tweekleurig


+ bicompact sub

1 bicompact


+ biconcave adj

1 OPTICA dubbelhol, biconcaaf
lentes -- = biconcave lenzen


+ biconvexe adj

1 OPTICA dubbelbol, biconvex
lentes -- = biconvexe lenzen


bicorne adj

1 dubbelhoornig, tweehoornig, met twee uitsteeksels


+ bicorno sub

1 steek, hoed met twee punten


bicornute adj

1 tweehoornig, met twee uitsteeksels


+ bicristate adj

1 met twee kammen


+ bicultural adj

1 bicultureel, twee culturen bezittend
inseniamento -- = bicultureel onderwijs
Canada es un pais -- = Canada is een land met een tweevoudige cultuur


+ biculturalismo sub

1 biculturalisme, het naast-elkaar-bestaan van twee culturen


+ bicuspidate adj

1 Vide: bicuspidebicuspide adj

1 BIOLOGIA BOTANICA tweepuntig
dente -- = premolaar, valse kies
valvula -- = tweeslippige hartklep


bicyclar v

1 fietsen, wielrijden
-- contra le vento = tegen de wind in fietsen


bicycletta sub

1 rijwiel, fiets
-- de/pro homines = herenfiets
-- de/pro damas/feminas = damesfiets
-- de/pro infantes = kinderfiets
-- de cursa = racefiets
-- de cross (A) = crossfiets
-- de sport (A) = sportfiets
-- plicante = vouwfiets
-- de servicio = dienstfiets
-- a/con motor = bromfiets
-- de location = huurfiets
-- de pista = baanfiets
-- duple/duplice = tandem
fur de --s = fietsendief, zwijntjesjager
quadro de -- = fietsframe
remolco de -- = fietskar
pumpa de -- = fietspomp
furca de -- = vork van een fiets
catena de -- = fietsketting
guardafango de -- = fietsspatbord
clave de -- = fietssleuteltje
rota de -- = fietswiel
mercante de --s = rijwielhandelaar
fabrica de --s = fietsenfabriek
fabricante de --s = fietsenfabrikant
industria de --s = fietsenindustrie
commercio de --s = fietsenhandel
vacantias a -- = fietsvakantie
reparator de --s = fietsenmaker
garage de --s = fietsenbergplaats, fietsenstalling
supporto de/pro --s = fietsenrek/standaard
lanterna/pharo de -- = fietslamp, fietslantaarn
dynamo de -- = fietsdynamo
guida de -- = fietsstuur
sella de -- = fietszadel
pneu (F) de -- = fietsband
valvula de un pneu (F) de -- = ventiel van een fietsband
pista pro --s = fietspad
promenada/excursion a -- = fietstocht(je)
accidente de -- = fietongeval/ongeluk
cadita de -- = val van de fiets
ir a -- = fietsen
descender del -- = van de fiets stappen
montar un collina a -- = tegen een heuvel opfietsen
locar un -- = een fiets huren
location de --s = fietsenverhuur


bicyclic (I) adj

1 tweewielig


bicyclic(II) adj

1 van de fiets, fiets...


bicyclista sub

1 fietser, wielrijder


bicyclo sub

1 rijwiel, fiets


+ bicylindric adj

1 met twee cilinders
motor -- = tweecilindermotor


+ bidactyle adj

1 dubbeltenig


+ bidentate adj

1 tweetandig, met twee tanden
lophocolea -- = kantmos


bidente sub

1 tweetandige vork, gaffel, hooivork


+ bidet sub FRANCESE

1 bidet


bidimensional adj

1 tweedimensionaal
curva -- = tweedimensionale kromme


+ bidimensionalitate sub

1 tweedimensionaliteit


+ bidirectional adj

1 tweerichtings..., in twee richtingen
interruptor/commutator -- = hotelschakelaar
microphono -- = tweezijdig gevoelige microfoon
antenna -- = antenne voor twee richtingen


+ bidon sub

1 bidon, blik, kan, bus, veldfles
-- a/de oleo = olieblik
-- a/de petroleo = petroleumblik
-- a/de benzina/gasolina = benzineblik
-- a/de lacte = melkbus


+ bidonville sub FRANCESE

1 sloppenwijk, krottenwijk


+ biedermeier sub GERMANO

1 biedermeier
periodo -- = biedermeierperiode/tijd
stilo -- = biedermeierstijl
mobile -- = biedermeiermeubel


biella sub

1 TECHNICA krukas, drijfstang, krukstang
-- de piston = zuigerstang
-- (bi)furcate = gevorkte drijfstang
-- de accopulamento = koppelstang
capite/testa de -- = drijfstangkop
cossinetto de -- = drijfstanglager


+ bielorusse adj

1 Witrussisch


+ Bielorussia sub n pr

1 Witrusland


+ bielorusso sub

1 Witrus


biennal adj

1 tweejarig (twee jaar durend)
planta -- = tweejarige plant
plano -- = tweejarenplan
2 tweejaarlijks (plaats hebbend om de twee jaar)
celebrationes -- = tweejaarlijkse vieringen
exhibition/exposition -- = tweejaarlijkse tentoonstelling
Conferentia -- de Interlingua = Tweejaarlijkse Conferentie van Interlingua


+ biennio sub

1 periode van twee jaren


+ biequivalentia sub

1 bi-equivalentie


+ bifalcifere adj

1 BOTANICA twee sikkelvormige orgaantjes dragend


bifide adj

1 (in tweeën) gespleten, gevorkt
lingua -- del serpente = gespleten tong van de slang
BOTANICA petalo -- = tweespletig bloemblad
MEDICINA spina -- = open rug
palato -- = gespleten verhemelte


+ bifilar adj

1 tweeaderig (mbt kabels en snoeren), tweedraads, dubbeldraads, bifilair
suspension -- = bifilaire ophanging


+ biflagellate adj

1 BIOLOGIA van twee zweepdraden voorzien


+ biflor adj

1 BOTANICA met twee bloemen, tweebloemig


bifocal adj

1 twee brandpunten bezittend, bifocaal
lentes -- = bifocale lenzen
berillos -- = bril met dubbele focusglazen, bifocale bril


+ bifoliate adj

1 BOTANICA met twee blaadjes, tweebladig


+ bifolie adj

1 BOTANICA tweebladig
scilla -- = sterhyacint


+ bifora sub

1 BOTANICA holzaad


biforme adj

1 tweevormig
divinitate -- = tweevormige godheid
monstro -- = tweevormig monster


bifurcar v

1 splitsen
le cammino bifurca se illac = de weg splitst zich daarginds


+ bifurcate adj

1 gevorkt, gaffelvormig, met vertakking
juncto/connexion -- = gaffelverbinding
arbore a manivella -- = gevorkte krukas


bifurcation sub

1 splitsing, vertakking, tweesprong
-- de un pedunculo de planta = vertakking van een plantenstengel
-- de duo camminos = splitsing van twee wegen
-- de riviera = riviersplitsing


+ biga sub

1 Romeinse wagen met twee paarden


bigame adj

1 dubbel gehuwd, bigamisch


bigamia sub

1 dubbel huwelijk, bigamie


bigamo sub

1 bigamist


+ bigbang sub ANGLESE

1 ASTRONOMIA oerknal, oerexplosie, big bang


+ bignonia sub

1 BOTANICA trompetbloem, bignonia


+ bignoniaceas sub pl

1 BOTANICA bignoniaceae, bignoniaceeën, trompetbloemfamilie


+ bignoniacee adj

1 BOTANICA trompetbloemachtig


+ bigot adj

1 kwezelachtig, femelachtig, overdreven vroom, bigot


bigot sub

1 kwezel, dweper, femelaar, femel, overdreven vrome


bigoteria sub

1 kwezelarij, femelarij, overdreven vroomheid


+ biharmonic adj

1 MATHEMATICA biharmonisch


+ bihebdomadari adj

1 tweemaal per week verschijnend/plaats hebbend, halfwekelijks


+ bijection sub

1 MATHEMATICA bijectie


+ bijective adj

1 MATHEMATICA bijectief
function -- = bijectieve functie


+ bikini sub

1 bikini


bilabial adj

1 PHONETICA bilabiaal, met beide lippen uitgesproken
consonante -- = bilabiale medeklinker
occlusiva -- = bilabiale occlusief


+ bilabiate adj

1 BOTANICA tweelippig


+ bilabiodental adj

1 PHONETICA bilabiodentaal


bilateral adj

1 tweezijdig, bilateraal
contracto -- = bilateraal contract
accordo/tractato -- = bilateraal verdrag
monopolio -- = wederzijds monopolie
disarmamento -- = tweezijdige ontwapening
symmetria -- = tweezijdige symmetrie
paralyse (-ysis) -- = tweezijdige verlamming
principio de audientia -- = hoor en wederhoor


+ bilateralitate sub

1 bilateraliteit, tweezijdigheid
-- de un accordo = bilateraliteit van een overeenkomst


bile sub

1 PHYSIOLOGIA gal
2 FIGURATE woede, toorn
attacco de -- = woedeaanval
sputar -- = zijn gal spuwen
discargar su -- contra un persona = zijn gal tegen iemand uitbraken


+ bilente sub

1 bilens


+ bilharzia sub

1 ZOOLOGIA bilharzia (tropische parisitaire worm), schistosoma
2 MEDICINA bilharzia (ziekte), schistosoma


bilharziasis sub

1 MEDICINA bilharziasis, bilharzia


biliar adj

1 de gal betreffend, gal...
secretion -- = galafscheiding
vesica/vesicula -- = galblaas
pigmento -- = galpigment
vias -- = galwegen
canal/conducto -- = galkanaal/buis
calculo -- = galsteen
fistula -- = galfistel
acido -- = galzuur
affection/maladia -- = galziekte


biliardo sub

1 biljart (spel)
bolla de -- = biljartbal
baston de -- = queue
sala de -- = biljartzaal
tapis (F)/tapete/panno verde del -- = biljartlaken
tabula de -- = biljarttafel
jocator de -- = biljartspeler, biljarter
jocar al -- = biljarten
joco de -- = biljartspel
camera de -- = biljartkamer
concurso de -- = biljartconcours
-- de tabula = tafelbiljart(spel)
-- a tres bandas = driebandenspel
-- artistic = kunststoten
2 biljarttafel


+ biligenese (-esis) sub

1 galvorming, biligenese


+ biligulate adj

1 BOTANICA met twee tongetjes


+ bilinear adj

1 MATHEMATICA bilineair, tweelijnig
forma -- = bilineaire vorm
transformation -- = bilineaire transformatie


bilingue adj

1 tweetalig
dictionario -- = tweetalig woordenboek
edition -- = tweetalige uitgave
inseniamento -- = tweetalig onderwijs
populo -- = tweetalig volk
population -- = tweetalige bevolking
persona -- = iemand die twee talen beheerst
belga -- = tweetalige Belg
zona/region -- = tweetalig gebied
pais -- = tweetalig land
inscription -- = inscriptie in twee talen


bilinguismo sub

1 tweetaligheid, bilinguïsme


+ bilinguitate sub

1 tweetaligheid
-- de un inscription = tweetaligheid van een inscriptie
-- de un texto = tweetaligheid van een tekst


biliose adj

1 MEDICINA galachtig, gal...
febre -- = galkoorts
maladia/affection -- = galziekte
esser -- = het aan de gal hebben
2 opvliegend, lichtgeraakt
character -- = zwartgallig karakter
temperamento -- = cholerisch temperament
attacco -- = aanval van woede


biliositate sub

1 opvliegendheid, lichtgeraaktheid


+ biliproteina sub

1 BIOCHIMIA biliproteïne


+ bilirubina sub

1 BIOCHIMIA bilirubine, roodbruine galkleurstof


biliverdina sub

1 BIOCHIMIA biliverdine, groene galkleurstof


billet sub

1 briefje, kennisgeving
-- de nascentia = geboortekaartje
-- de maritage = huwelijksaankondiging
-- de ordine = orderbriefje
2 plaatsbewijs (schouwburg, trein, etc.), kaartje, ticket, lot
-- de entrata/de ingresso = entreekaartje
-- de cinema = kaartje voor de bioscoop
-- de theatro = kaartje voor de schouwburg
-- gratuite/de favor = vrijkaartje
-- de prime classe = kaartje eerste klas
-- collective/de gruppo = gezelschapsbiljet
-- bancari/de banca = bankbiljet
retirar --es bancari/de banca = bankbiljetten intrekken
vendita de --es = kaartverkoop
controlo del --es = kaartjescontrole
circulation de --es de banca = bankbiljettencirculatie
-- ferroviari/de ferrovia/de traino = spoorkaartje
-- de viage = reisbiljet
-- de avion = vliegticket
-- tramviari/de tramvia = tramkaartje
-- de retorno/de ir e retorno = retourbiljet/kaartje
-- circular = rondreisbiljet
viagiar sin -- = zwartrijden
viagiator sin -- = zwartrijder
-- de abonamento = seizoenkaart
-- de lotteria = loterijbriefje
3 inkwartieringsbiljet


billetar v

1 inkwartieren


billeteria sub

1 plaatskaartenbureau, plaatskaartenbalie, kaartjesloket
empleato de -- = lokettist
-- ferroviari = kaartjesloket op het station
-- automatic = plaatskaartenautomaat
-- del theatro = kaartjesloket van de schouwburg


billetero sub

1 kaartjesverkoper, conducteur (in de tram, bus)


billion sub

1 biljoen


billionesime adj

1 biljoenste
le -- parte = het biljoenste deel


billionesimo sub

1 biljoenste deel


bilobate adj

1 BOTANICA, ANATOMIA tweelobbig, dubbellobbig


+ bilobulate adj

1 BOTANICA met twee kleine lobben


+ bilocation sub

1 bilocatie


+ bilocular adj

1 BOTANICA tweehokkig
2 BIOLOGIA dubbel, uit twee compartimenten bestaand
stomacho -- = dubbele maag


+ bimaculate adj

1 BOTANICA met twee vlekken


bimane adj

1 ZOOLOGIA tweehandig
le homine es -- = de mens heeft twee handen


+ bimanual adj

1 bimanueel, tweehandig


+ bimbam! interj

1 bimbam!


+ bimensual adj

1 halfmaandelijks
revista -- = halfmaandelijks tijdschrift


bimestral adj

1 tweemaandelijks
revista -- = tijdschrift dat eenmaal per twee maanden verschijnt


bimestre sub

1 bimester, periode van twee maanden


+ bimestrial adj

1 tweemaandelijks
pagamento -- = tweemaandelijkse betaling


+ bimetallic adj

1 uit twee metalen samengesteld
thermoregulator a lamina -- = thermoregulateur met bimetaal
masca -- = bimetaalmasker


bimetallismo sub

1 bimetallisme, muntstelsel met dubbele standaard


bimetallista sub

1 bimetallist


+ bimetallo sub

1 bimetaal
contacto de -- = bimetaalcontact
thermometro a -- = bimetaalthermometer


+ bimillenari adj

1 tweeduizendjarig


+ bimillenario sub

1 tweeduizendste verjaardag, tweeduizendjarige herdenkingsdag


+ bimillenio sub

1 periode van tweeduizend jaar


+ bimolecular adj

1 bimoleculair
reaction -- = bimoleculaire reactie


+ bimotor adj

1 tweemotorig
(avion) -- = tweemotorig vliegtuig


bin adj

1 twee aan twee, twee tegelijk, bij tweeën


+ binar v

1 bineren, twee missen op dezelfde dag opdragen


binari adj

1 binair, tweevoudig, tweetallig
CHIMIA
compositos -- = binaire verbindingen
BIOLOGIA fission -- = binaire (cel)deling
ASTRONOMIA stella -- = dubbelste
MUSICA mesura -- = tweekwartsmaat
COMPUTATOR linguage -- = computertaal
COMPUTATOR, MATHEMATICA
numero -- = binair getal
COMPUTATOR, MATHEMATICA
systema/notation/numeration -- = binair/tweetallig stelsel
COMPUTATOR MATHEMATICA
operation -- = binaire bewerking


+ binarismo sub

1 binarisme


+ binasal adj

1 binasaal


+ bination sub

1 het opdragen van twee missen op dezelfde dag


+ binational adj

1 twee nationaliteiten hebbend


+ binationalité sub

1 dubbele nationaliteit


+ binaural adj

1 met twee oren, voor beide/twee oren
stethoscopio -- = binaurale stethoscoop
audition -- = horen met twee oren
surditate -- = doofheid aan beide oren


+ binectarifere adj

1 BOTANICA twee honingklieren dragend


+ bingo sub

1 bingo, kienspel
jocar al -- = bingospelen, kienen


+ binocular adj

1 OPTICA binoculair, met of voor beide ogen, tweeogig
microscopio -- = samengestelde microscoop
telescopio -- = tweeogige telescoop
2 OPTICA met twee oculairen


binoculo sub

1 lorgnet, knijpbril
2 dubbele veldkijker, toneelkijker
-- a theatro = toneelkijker
-- prismatic = prismakijker


+ binomial adj

1 binomiaal, binominaal, binomium..., tweenamig
systema -- = binomiaal stelsel
nomenclatura -- = binomiale nomenclatuur
coefficiente -- = binomiale coëfficiënt
symbolo -- = binomiaal simbool
distribution -- = binomiale verdeling


binomie adj

1 binominaal, binomisch, binomium...


+ binominal adj

1 binominaal, tweenamig
systema -- = binominaal stelsel
nomenclatura -- = binominale nomenclatuur


binomio sub

1 MATHEMATICA binomium, tweeterm


+ binon sub

1 COMPUTATOR binon, binair element


+ binuclear adj

1 tweekernig


+ bioacustica sub

1 bioakoestiek


+ bioastronautica sub

1 bioastronautica


+ biobibliographia sub

1 bio- en bibliografie


+ biobibliographic adj

1 bio- en bibliografisch


+ bioblasto sub

1 BIOLOGIA bioblast


+ biocarburante sub

1 biobrandstof


+ biocatalysator sub

1 biokatalysator
le enzymas es --es = enzymen zijn biokatalysatoren


+ biocatalyse (-ysis) sub

1 BIOLOGIA biokatalyse


+ biocenologia sub

1 BIOLOGIA biocenologie


+ biocenose (-osis) sub

1 BIOLOGIA biocenose, levensgemeenschap


biochimia sub

1 biochemie


biochimic adj

1 biochemisch
purification -- = biochemische zuivering
tractamento -- = biochemische behandeling
effecto -- = biochemisch effect


+ biochimico sub

1 biochemicus


biochimista sub

1 biochemicus


+ biocida sub

1 biocide, verdelgingsmiddel


+ bioclimate sub

1 bioklimaat


+ bioclimatic adj

1 bioklimaat...


+ bioclimatologia sub

1 bioklimatologie


+ bioclimatologic adj

1 bioklimatologisch


+ biocommunication sub

1 biocommunicatie


+ biocompatibile adj

1 MEDICINA (voor een organisme) compatibel


+ bioconversion sub

1 biologische conversie


+ biocriminologia sub

1 biocriminologie


+ biocybernetica sub

1 biocybernetica


+ biocyclo sub

1 biocyclus


+ biodegradabile adj

1 biologisch afbreekbaar, biodegradabel
imballage -- = milieuvriendelijke verpakking
detergente -- = afbreekbaar wasmiddel


+ biodegradabilitate sub

1 biologische afbreekbaarheid


+ biodegradar v

1 (biologisch) afbreken


+ biodegradation sub

1 biologische afbraak, biodegradatie


+ biodiversitate sub

1 biodiversiteit


+ biodynamic adj

1 biodynamisch


+ biodynamica sub

1 biodynamica


+ bioelectric adj

1 bio-elektrisch


+ bioelectricitate sub

1 bio-elektriciteit


+ bioelectronica sub

1 bio-elektronika


+ bioenergetic adj

1 bio-energetisch


+ bioenergetica sub

1 bio-energetica


+ bioenergia sub

1 bio-energie


+ bioessayo sub

1 biotest


+ bioethanol sub

1 bio-ethanol


+ bioethica sub

1 bio-ethiek


+ biofiltration sub

1 biofiltratie


+ biofiltro sub

1 biofilter


+ biogas sub

1 biogas


+ biogene adj

1 biogen


+ biogenealogia sub

1 biogenealogie


biogenese (-esis) sub

1 biogenese


biogenetic adj

1 biogenetisch
deposito -- = biogenetische afzetting
isolation/isolamento -- = biogenetische isolatie
lege -- de Haeckel = biogenetische wet van Haeckel


+ biogeochimia sub

1 biogeochemie


+ biogeographia sub

1 biogeografie


+ biogeographic adj

1 biogeografisch


+ biogerontologia sub

1 biogerontologie


biographia sub

1 biografie
-- ample = uitvoerige biografie
-- breve = korte biografie
-- concise = beknopte biografie
-- documentate = gedokumenteerde biografie
-- romantisate = geromantiseerde biografie
publicar le -- de un scriptor = de biografie van een schrijver uitgeven


biographic adj

1 biografisch
notitia -- = levensbericht
dictionario -- = biografisch woordenboek
datos -- = biografische gegevens


biographo sub

1 biograaf


+ bioindustria sub

1 bio-industrie


+ bioingenieria sub

1 genetische biologie, bio-engineering


+ bioingeniero sub

1 genetisch ingenieur


biologia sub

1 biologie
-- molecular = moleculaire biologie
-- del solo = bodembiologie
professor de -- = biologieleraar
inseniamento de -- = biologieonderwijs


biologic adj

1 biologisch
variation -- = biologische variatie
guerra -- = biologische oorlogvoering
verduras -- = biologische groenten
agricultura -- = biologische landbouw
variation -- = biologische variatie
spectro -- = biologisch spectrum
equilibrio -- = biologisch evenwicht
horologio -- = biologische klok


biologista sub

1 bioloog


biologo sub

1 bioloog


+ bioluminescente adj

1 BIOLOGIA lichtgevend


+ bioluminescentia sub

1 BIOLOGIA bioluminescentie
le -- del luciola = de bioluminescentie van de glimworm


+ biolyse (-ysis) sub

1 biolyse


+ biomassa sub

1 biomassa


+ biomathematica sub

1 biomathematica, biologische wiskunde


+ biomechanic adj

1 biomechanic
parametro -- = biomechanische parameter


+ biomechanica sub

1 biomechanica


+ biomedic adj

1 biomedisch


+ biomedical adj

1 biomedisch


+ biometeorologia sub

1 biometeorologie


+ biometeorologic adj

1 biometeorologisch


+ biomethano sub

1 biogas


+ biometria sub

1 biometrie, biologische statistiek


+ biometric adj

1 biometrisch


+ biomicroscopia sub

1 biomicroscopie


+ biomolecula sub

1 biomolecuul


+ biomorphologia sub

1 biomorfologie


+ bionic adj

1 bionisch


+ bionica sub

1 bionica


+ bionomia sub

1 bionomie


+ biophotometro sub

1 biofotometer


+ biophysic adj

1 biofysisch


+ biophysica sub

1 biofysica


+ biophysico sub

1 biofysicus


+ bioplasma sub

1 bioplasma


+ bioplastic adj

1 bioplastisch


+ bioplastica sub

1 bioplastic


+ bioplasto sub

1 bioplast


+ biopsia sub

1 biopsie


+ biorhythmica sub

1 bioritmiek


+ biorhythmo sub

1 bioritme


+ biosocial adj

1 biosociaal


+ biosociologia sub

1 biosociologie


+ biosphera sub

1 biosfeer, planten- en dierenwereld


+ biostatic adj

1 biostatisch


+ biostatica sub

1 biostatica


+ biostratigraphia sub

1 biostratigrafie


+ biosynthese (-esis) sub

1 BIOLOGIA biosynthese (vorming van organische stof in een levend wezen)


+ biotechnic adj

1 biotechnisch
robot -- = biotechnische robot


+ biotechnica sub

1 biotechniek


+ biotechnologia sub

1 biotechnologie


+ biotechnologista sub

1 biotechnoloog


+ biotechnologo sub

1 biotechnoloog


+ biotherapia sub

1 biotherapie


+ biothermogenese (-esis) sub

1 biothermogenese


+ biotic adj

1 biotisch
factor -- = biotische factor


+ biotina sub

1 BIOCHIMIA biotine, vitamine H


+ biotite sub

1 MINERALOGIA biotiet


+ biotopo sub

1 biotoop


+ biotrophe adj

1 BOTANICA biotroof


+ biotropismo sub

1 biotropisme


+ bioturre sub

1 biotoren


+ biotypo sub

1 BIOLOGIA biotype


+ biotypologia sub

1 PSYCHOLOGIA, BIOLOGIA biotypologie


bioxydo sub

1 CHIMIA dioxyde


+ bip interj

1 piep


+ bipale adj

1 TECHNICA tweebladig
helice -- = tweebladige schroef


+ bipare adj

1 ZOOLOGIA tweelingbarend
2 BOTANICA tweetakkig, gaffelvormig


+ biparietal adj

1 bipariëtaal, tweewandig


bipartibile adj

1 deelbaar in twee delen


bipartir v

1 in twee delen verdelen


bipartite adj

1 tweepartijen..., tweedelig
coalition -- = tweepartijencoalitie
governamento -- = tweepartijenregering
folios -- = tweedelige bladeren


bipartition sub

1 BIOLOGIA, BOTANICA tweedeling
-- cellular = celdeling


+ bipartitismo sub

1 tweepartijenstelsel


+ bipedal adj

1 tweevoetig, tweebenig


bipede adj

1 tweevoetig, tweebenig
animales -- = tweevoetige dieren, tweevoeters


bipede sub

1 tweevoeter, tweebenig wezen
le homine es un -- = de mens is een tweevoeter


+ bipennate,bipinnate adj

1 BIOLOGIA dubbel geveerd
2 ZOOLOGIA tweevleugelig


bipenne sub

1 bipennis, tweesnijdende aks, dubbele bijl


+ bipetale adj

1 Vide: dipetale+ biphasate adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


+ biphasic adj

1 tweefasig
currente -- = tweefasige stroom


+ bipinnate adj

1 Vide: bipennate


biplano
sub

1 tweedekker, dubbeldekker (vliegtuig)


bipolar adj

1 bipolair, tweepolig, dubbelpolig
magnete -- = tweepolige magneet
cavilia -- = tweepolige plug
coordinatas -- = bipolaire coördinaten
neuron -- = bipolair neuron
matrice -- = bipolaire matrix
cellula -- = bipolaire cel
filtro -- = bipolair filter
isolation -- = bipolaire isolatie
transistor -- = bipolaire transistor


+ bipolarisation sub

1 bipolarisatie


+ bipolaritate sub

1 PHYSICA bipolariteit, tweepoligheid, dubbelpoligeid
BIOLOGIA -- de un cellula = bipolariteit van een cel


+ biprisma sub

1 biprisma


+ biquadrate adj

1 MATHEMATICA vierdegraads..., vierdemachts..., bikwadratisch
equation -- = vierdegraadsvergelijking
radice -- = vierdemachtswortel


+ biquadratic adj

1 MATHEMATICA vierdegraads..., vierdemachts, bikwadratisch
equation -- = vierdegraadsvergelijking
radice -- = vierdemachtswortel


+ biquadrato sub

1 bikwadraat


+ biquotidian adj

1 tweemaal daags verschijnend/plaatshebbend


bira sub

1 bier
bottilia de -- = flesje bier
latta de -- = blikje bier
barril de -- = vat bier, biervat
vitro de -- = glas bier
potto a -- = bierpul
tonna a -- = bierton
pumpa a/de/pro -- = bierpomp
odor de -- = bierlucht
bibitor de -- = bierdrinker
suppa de -- = biersoep
consumo/consumption de -- = biergebruik
levatura de -- = biergist
carta del --s = bierkaart
valvula de -- = bierkraan
cupa de -- = bierkuip
pappa de -- = bierpap
gusto de -- = biersmaak
feltro de -- = bierviltje
macula de -- = biervlek
-- de conserva = lagerbier
-- de hordeo = gerstebier
-- de gingibre = gemberbier
-- de malt = moutbier
-- clar = licht bier
-- obscur = donker bier
-- de barril = bier uit het vat
servir -- de barril = bier tappen
-- in bottilias/imbottiliate = flessenbier
-- de tabula = tafelbier
fabricar/facer -- = bierbrouwen
fabricante de -- = bierbrouwer
le -- scuma/spuma multo = het bier schuimt sterk


+ biracial adj

1 biraciaal, tweerassig


+ biracialitate sub

1 biracialiteit


+ bireactor sub

1 tweemotorig straalvliegtuig


+ birefraction sub

1 dubbele straalbreking


+ birefrangente adj

1 PHYSICA dubbelbrekend
crystallos -- = dubbelbrekende kristallen
effecto -- = dubbelbrekingseffect


+ birefrangentia sub

1 PHYSICA dubbele breking
effecto de -- = dubbelbrekingseffect


bireme adj

1 met twee rijen roeiriemen


bireme sub

1 galei met twee rijen riemen aan iedere kant


bireria

1 bierhuis, kroeg
-- solite/habitual = stamkroeg


birero sub

1 (bier)brouwer
carro de -- = bierbrouwerskar/wagen
cavallo de -- = bierbrouwerspaard


+ biriera sub

1 bierkroes


+ birman adj

1 Birmaans


+ Birmania sub n pr

1 Birma


+ birmano sub

1 Birmaan
2 Birmaans (taal)


+ birretta sub

1 kardinaalsmuts, bonnet met drie punten (van geestelijken), hoogleraarsbaret


bis adv

1 twee keer, bis


bis! interj

1 bis!


+ bisaccia sub

1 reiszak


+ bisannual adj

1 tweejarig, om de jaar plaats vindend
festa -- = tweejaarlijks feest
Conferentia -- de Interlingua = tweejaarlijkse Interlingua-Conferentie
2 BOTANICA tweejarig, twee jaar levend
plantas -- = tweejarige planten


+ bisannualitate sub

1 tweejarigheid


bisava sub

1 overgrootmoeder


bisavo sub

1 overgrootvader


+ Biscaya sub n pr

1 Biskaje


+ biscayin adj

1 van/uit Biskaje


+ biscayino sub

1 Biskajer
2 taal (dialect) van Biskaje


+ biscocteria sub

1 beschuitfabriek


+ biscocto sub

1 beschuit
-- al cannella = kaneelbeschuitje
-- al anis (F) = anijsbeschuit
-- con butyro e granos de anis = beschuit met muisjes
latta pro --s = beschuitbus/blik/trommel
pasta pro --s = beschuitdeeg
mica de -- = beschuitkruimel
pappa de --s = beschuitpap


biscuit sub

1 koekje, biscuit
-- al/de caseo = kaaskoekje
-- al/de nuce de coco = kokoskoekje
--es assortite = gemengde biscuits
-- vermifuge = wormkoekje
-- que accompania le the = koekje bij de thee
cassa/latta a/de/pro --es = biscuit/biskwieblik
mordettar un -- = op een koekje knabbelen
2 biscuit (soort porselein)


biscuiteria sub

1 koekjesbakkerij, koekjesfabriek


biscuitero sub

1 koekjesbakker


+ biscutella sub

1 BOTANICA brilkruid


+ bisecar v

1 in twee helften verdelen, halveren
-- un linea perpendicularmente = een lijn loodrecht middendoor delen
-- un angulo = een hoek door midden delen, een hoek halveren


+ bisection sub

1 MATHEMATICA halvering, tweedeling


+ bisectrice,bissectrice sub

1 MATHEMATICA bissectrice


+ bisecular adj

1 van twee eeuwen
traditiones -- = tradities van twee eeuwen


+ bisellar v

1 schuin afslijpen


+ bisello sub

1 schuine kant, afschuining, schuin geslepen rand/kant
angulo de -- = afschuiningshoek
taliar un cosa in -- = (de rand van) iets schuin slijpen


+ biseptimanal adj

1 twee maal per week verschijnend
publication -- = twee maal per week verschijnende publicatie


+ biserrate adj

1 ANATOMIA, BOTANICA, ZOOLOGIA dubbel gezaagd


bisexual adj

1 biseksueel
tendentia -- = biseksuele gerichtheid
2 BOTANICA tweeslachtig


bisexualitate sub

1 biseksualiteit
2 BOTANICA tweeslachtigheid


bismuth sub

1 CHIMIA bismut
composito de -- = bismutverbinding
alligato de -- = bismutlegering
nitrato de -- = bismutnitraat
sal de -- = bismutzout


+ bismuthina sub

1 bismutglans, bismutine


+ bismuthismo sub

1 MEDICINA bismutvergiftiging


+ bisnepote sub

1 achterkleinkind


+ bisnepto sub

1 achterkleinkind


bison sub

1 bison, buffel
pelle de -- = bisonhuid
chassator {sj}/venator de --es = bisonjager


bisonte sub

1 bison, buffel
pelle de -- = bisonhuid
chassator {sj}/venator de --s = bisonjager


+ bispicate adj

1 BOTANICA met twee aren, tweearig


+ bissar v

1 bisseren


+ bissextil adj

1 schrikkel...
anno -- = schrikkeljaar


+ bistabile adj

1 ELECTRICITATE, COMPUTATOR bistabiel


+ bistabilitate sub

1 ELECTRICITATE, COMPUTATOR bistabiliteit


+ bistipulate adj

1 BOTANICA met twee steunbladen


+ bistorta sub

1 BOTANICA adderwortel, naterkruid


+ bistre sub

1 bister, roetbruine verf
color -- = donkerbruine kleur
designo al -- = tekening in bister


+ bisturi sub

1 MEDICINA scalpel, lancet, operatiemes, bistouri


+ bisulcate adj

1 Vide: bisulce


+ bisulce adj

1 ZOOLOGIA tweehoevig
animal/bestia -- = tweehoevig dier
2 BOTANICA met twee voren/groeven


+ bisulco sub

1 tweehoevig dier


+ bisulfato sub

1 CHIMIA bisulfaat


+ bisulfito sub

1 CHIMIA bisulfiet


bisyllabe adj

1 tweelettergrepig


bisyllabo sub

1 tweelettergrepig woord


+ bit sub ANGLESE

1 COMPUTATOR bit


+ bitangente sub

1 MATHEMATICA bitangent


+ bitartrato sub

1 CHIMIA bitartraat


+ bithematic adj

1 MUSICA bithematisch


+ bitonal adj

1 tweetonig, bitonaal
signal -- = tweetonig signaal


+ bitonalitate sub

1 bitonaliteit


+ bitta sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES beting, bolder
bulon de -- = betingbout


+ bitter sub ANGLESE

1 bitter(tje) (drank)
-- al herbas aromatic = kruidenbitter
-- al citro/limon = citroenbitter
bottilia a/de -- = bitterfles
vitro a/de -- = bitterglas
carrafa a/de -- = bitterkaraf


bituminage sub

1 het asfalteren, asfaltering


bituminar v

1 asfalteren
-- un strata = een straat asfalteren


+ bituminate adj

1 bitumen..., asfalt...
carton -- = asfaltpapier


bitumine sub

1 asfalt, bitumen
-- liquide = vloeibitumen
revestimento/pavimento de -- = asfaltbestrating
fabrica de -- = asfaltfabriek
industria de -- = asfaltindustrie
strato de -- = asfaltlaag
pice de -- = asfaltpek
quadrello de -- = asfalttegel


bituminisar v

1 asfalteren


bituminisation sub

1 het asfalteren, asfaltering


bituminose adj

1 asfalthoudend, asfaltachtig
arena/sablo -- = teerzand
carbon -- = vetkool
mastico -- = bitumenmastiek
cemento -- = bitumencement
membrana -- = bitumineus membraan


+ biunivoc adj

1 MATHEMATICA een-eenduidig


bivac sub

1 bivak


bivacar v

1 bivakkeren


+ bivalente adj

1 CHIMIA tweewaardig, bivalent
2 BIOLOGIA bivalent
chromosoma -- = bivalent chromosoom
3 FIGURATE bivalent
theoria -- = bivalente theorie


+ bivalentia sub

1 CHIMIA bivalentie, tweewaardigheid
2 FIGURATE bivalentie
-- de un theoria = bivalentie van een theorie


bivalve adj

1 ZOOLOGIA, BOTANICA met twee kleppen, tweekleppig, tweeschalig


bivalvo sub

1 tweekleppig dier (bijv. mossel, oester, etc.)


+ bivector sub

1 bivector


+ bivitellin adj

1 tweeëiïg
geminos -- = tweeëiïge tweelingen


+ bixina sub

1 bixine


bizarre adj

1 vreemd, eigenaardig, merkwaardig, wonderlijk, excentriek, bizar
idea -- = zonderling idee
homine -- = vreemde man


bizarreria sub

1 bizarheid, vreemdheid, eigenaardigheid, merkwaardigheid, wonderlijkheid, excentriciteit


bizonal adj

1 tot twee zones behorend


+ blabla(bla) sub

1 blabla


+ blackstonia sub

1 BOTANICA bitterling


blanc adj

1 wit, blank
papiro -- = wit/blanko papier
-- como le creta = krijtwit
-- como le nive = sneeuwwit
dar carta -- a un persona = iemand vrij spel geven
versos -- = rijmloze verzen
perdice -- = sneeuwhoen
urso -- = ijsbeer
racia -- = blanke ras
metallo -- = witmetaal
carbon -- = witte steenkool (waterkracht)
libro -- = witboek
uva -- = witte druif
vino -- = witte wijn
pan -- = wittebrood
globulo -- = wit bloedlichaampje
BOTANICA spino -- = hagedoorn, meidoorn
BOTANICA poplo -- = zilverpopulier
BOTANICA abiete -- = zilverspar
bulletin de voto -- = blanco stembiljet


+ Blanca-Nive sub n pr

1 Sneeuwwitje


+ blancastre adj

1 witachtig, vuil wit


blanchimento sub

1 het witten, het wit maken
2 het blancheren (van metalen)
3 het bleken
agente/pulvere de -- = bleekmiddel


blanchir v

1 wit maken
-- con (lacte de) calce = witten
2 wit worden
3 blancheren (van metalen)
4 bleken
pulvere a/de -- = bleekpoeder


+ blancmangiar sub

1 blanc-manger (soort gelatinepudding met amandelsmaak)


blanco sub

1 het wit
-- del oculos = oogwit
-- del ovo = eiwit
-- de plumbo = loodwit
-- de zinc = zinkwit
-- perlate = parelwit
-- lactose = melkwit
-- de baryta = barietwit
le -- de su camisa = het wit van zijn hemd
photo in nigro e -- = zwartwitfoto
vestir se de -- = zich in het wit kleden
2 open plek, onbeschreven plaats, onbedrukte plaats
in -- = open, onbeschreven, onbedrukt
indorsar in -- = in blanko endosseren
cheque (A) in -- = blanco cheque
credito in -- = blanko krediet
cartucha {sj} in -- = losse patroon/flodder
votar in -- = blanko stemmen
lassar un cosa in -- = iets wit/open laten
3 niet (in de loterij)
4 blanke


+ blancor sub

1 witheid, blankheid
-- virginal = smetteloos wit
le -- de su camisa = het wit van zijn hemd
de un -- de lilio = lelieblank


blande adj

1 zacht, mild, week
-- al tacto = zacht voor het gevoel
massa -- = weke massa
isto es -- como le butyro = het is zo zacht/mals als boter
2 vleiend


blandimento sub

1 vleierij, gevlei


blandir v

1 vleien
-- se = 1. zich vleien, 2. zich verleiden (tot)


blanditor sub

1 vleier


blasmabile adj

1 afkeurenswaardig, laakbaar


blasmar v

1 afkeuren, laken, berispen


blasmo sub

1 afkeuring, blaam, berisping
jectar un -- super = een blaam werpen op


blason sub

1 blazoen, wapenschild
2 HERAL wapenkunde, heraldiek


+ blasonar v

1 HERAL blazoeneren


blasphemar v

1 godslasteringen uiten, vloeken


blasphemator sub

1 godslasteraar, vloeker


+ blasphematori adj

1 godslasterlijk
parolas -- = godslasterlijke woorden
linguage -- = godslasterlijke taal
scripto -- = godslasterlijk geschrift


blaspheme adj

1 godslasterlijk
parolas -- = godslasterlijke woorden
linguage -- = godslasterlijke taal
scripto -- = godslasterlijk geschrift


blasphemia sub

1 godslasterlijke taal, godslastering, blasfemie
-- infame = gemene vloek
proferer --s = godslasteringen uiten
vomitar --s = godslasteringen uitbraken


blastoderma sub

1 BIOLOGIA kiemhuid, kiemschijf, blastoderm


+ blastogenese (-esis) sub

1 BIOLOGIA blastogenese, kiemontwikkeling


+ blastomero sub

1 BIOLOGIA blastomeer, delingscel van een ei


+ blastomyceto sub

1 BOTANICA spuitzwam, blastomyceet


+ blastomycose (-osis) sub

1 MEDICINA blastomycose


+ blastophago sub

1 ZOOLOGIA dennenscheerder


+ blastoporo sub

1 BIOLOGIA blastoporus, oermond


+ blastula sub

1 BIOLOGIA blastokyste, kiemblaasje, blastula


blatta sub

1 kakkerlak, bakkerstor
-- oriental = oosterse kakkerlak


blau adj

1 blauw
-- obscur = donkerblauw
-- celeste = hemelsblauw
-- clar/pallide = lichtblauw
-- marin = marineblauw
-- de aciero = staalblauw
un mar intensemente -- = een diepblauwe zee
sanguine -- = blauw bloed
ZOOLOGIA paro -- = kuifmees
zona -- = parkeerzone
Barba -- = Blauwbaard
Casco -- = Blauwhelm
PHOTOGRAPHIA filtro -- = blauwfilter
zona -- = blauwe zone


+ blau sub

1 blauw
-- de Prussia = Pruisisch/Berlijns blauw
-- de Delft = Delfts blauw


+ blauastre adj

1 blauwachtig
gris -- = blauwgrijs


+ blazer sub ANGLESE

1 blazer (kledingstuk)


+ blechno sub

1 BOTANICA dubbelloof


+ blende sub

1 MINERALOGIA (zink)blende


+ blennio sub

1 ZOOLOGIA slijmvis


+ blennorrhagia sub

1 MEDICINA gonorroe(a), druiper


+ blennorrhagic adj

1 MEDICINA gonorroe(a)...


+ blennorrhea sub

1 MEDICINA chronische druiper


+ blepharitis sub

1 MEDICINA blepharitis, ontsteking van een ooglid


blesamento sub

1 het onduidelijk spreken, het lispelen, gelispel


blesar v

1 onduidelijk spreken, lispelen


blese adj

1 onduidelijk sprekend, lispelend
pronunciation -- = lispelende uitspraak


blesitate sub

1 het lispelen


+ blinda sub

1 pantser(ing), pantserbekleding, blindering
2 TECHNICA afscherming (van electrische apparaten, kernreactor, etc.)


+ blindage sub

1 (be)pantsering, blindering
-- impenetrabile = ondoordringbare bepantsering
placa de -- = pantserplaat
aciero de -- = pantserstaal
2 afscherming (van electrisch apparaat, kernreactor, etc.)
-- magnetic = magnetische afscherming


+ blindar v

1 (be)pantseren, blinderen
2 TECHNICA afschermen, beschermen (van elektrische apparaten/kernreactor, etc.)
un reactor nuclear debe esser ben blindate = een atoomreactor moet goed zijn afgeschermd


+ blindate adj

1 pantser..., gepantserd, bepantserd, geblindeerd
division -- = pantser/tankdivisie
brigada -- = pantser/tankbrigade
battalion -- = tankbataljon
traino -- = gepantserde trein, pantsertrein
auto(mobile) -- = gepantserde auto, pantserauto
carro -- = pantserwagen
vehiculo -- = pantservoertuig
colonna/columna -- = tankcolonne
vitro -- = gewapend/kogelvrij glas
camera -- = kluis
2 TECHNICA afgeschermd


+ blitzkrieg sub GERMANO

1 blitzkrieg


+ blizzard sub ANGLESE

1 blizzard, sneeuwstorm


blocada sub

1 blokkade
-- effective = effectieve blokkade
-- alimentari = voedsel/hongerblokkade
levar le -- = de blokkade opheffen
rumper/fortiar le -- = de blokkade doorbreken
ruptura de -- = blokkadebreuk
linia de -- = blokkadelijn/linie
nave de -- = blokkadeschip


+ blocamento sub

1 het blokkeren, het stoppen
-- de salario(s) = loonstop
-- de dividendos = dividendstop
-- del precios = prijsstop


blocar v

1 blokkeren, insluiten, afsluiten, afzetten, vastzetten
-- le salarios = de lonen bevriezen, een loonstop afkondigen
-- le precios = een prijzenstop afkondigen
-- le traffico = het verkeer blokkeren/lamleggen
-- le passage = de doorgang afsluiten
le frenos ha essite blocate = de remmen werden geblokkeerd
-- le porta con un pede = de voet tussen de deur zetten
-- le vista de un persona = iemand het zicht belemmeren
-- le promotion de un persona = iemand de weg tot promotie afsluiten
-- saldos = saldo's bevriezen


+ blocdiagramma sub

1 blokdiagram


blockhaus sub GERMANO

1 bunker, blokhuis


bloco sub

1 blok (hout, steen, etc.), klomp
-- erratic = zwerfblok, zwerfkei
-- de petra = steenblok
-- de ligno = houtblok
-- de rocca = rotsblok
-- de beton = betonblok
-- de granito = granietblok
-- de basalto = basaltblok
-- de sal = liksteen (voor het vee)
-- de freno = remblok
2 blok, geheel, eenheid
in -- = en bloc
-- de casas = huizenblok
-- sovietic = sovjetblok
-- oriental = oostblok
-- governamental = regeringsbok
-- de poter = machtblok
-- de timbros (postal) = blok postzegels
-- de motor = motorblok
-- de cylindros = cilinderblok
formation de un -- = blokvorming
in -- = in zijn geheel, allen, allen tegelijk
3 schrijfblok, bloknoot
-- de papiro/de disfoliar = bloknoot
-- de scriber = schrijfblok
-- de notas = notitieblok
-- de papiro a designo = tekenblok


blonda sub

1 blonde vrouw, blond meisje, blondine


blonde adj

1 blond, goudgeel
-- cinerate = asblond
capillos -- = blond haar


blondessa sub

1 blondheid


+ blondo

1 blonde kleur, blond
2 blonde man


+ blue-jeans sub ANGLESE

1 spijkerbroek
un -- discolorate = een vale spijkerbroek


bluff sub ANGLESE

1 bluf, opschepperij, snoeverij
politica de -- = blufpolitiek
football (A) de -- = intimidatievoetbal


bluffar v

1 bluffen, opscheppen, snoeven


bluffator sub

1 bluffer, opschepper, snoever


blusa sub

1 (dames)blouse, bloes
2 (werk)kiel, buis, stofjas, werkschort, jasschort
-- de paisano = boerenkiel
-- de marinero = matrozenbuis/kiel


boa sub

1 ZOOLOGIA boa (slang)
-- constrictor = boa constrictor, koningsslang
2 (MODE) (veren)boa


+ boatpeople sub ANGLESE

1 bootvluchteling(en)


bobina sub

1 klos, spoel, rol
-- de filo = garenklos
-- de film (A)= filmspoel
2 TECHNICA bobine, spoel
-- de induction = inductiespoel
-- de excitation = excitatiespoel, veldspoel
-- de accendimento/ignition = ontstekingsspoel
-- de autoinduction/de reactantia = smoorspoel
-- de syntonisation = afstemspoel
-- de un electromagnete = magneetspoel
-- de deviation/de deflexion = afwijkingsspoel
-- de focalisation = focusseringsspoel


+ bobinage sub

1 het opwikkelen, het opspoelen


bobinar v

1 (op)wikkelen, opwinden, (op)spoelen, oprollen
-- filo = draad op een spoel winden


+ bobinator sub

1 iemand die spoelt/iets op een spoel windt, spoeler, winder


bobinatorio sub

1 spoelmachine


bobsleigh sub ANGLESE

1 bobslee, bob
-- a quatro = vierbob


+ bocal sub

1 fles, stopfles, glas, pot, kom, bokaal
-- de pisces rubie = goudvissenkom


+ bock sub ANGLESE

1 glas bier (ong. kwart liter)


+ bodemeria sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bodemerij
contracto de -- = bodemerijcontract
littera de -- = bodemerijbrief
debita de -- = bodemerijschuld


+ bodywarmer sub ANGLESE

1 bodywarmer


Bohemia sub n pr

1 Bohemen
crystallo de -- = Boheems kristal


bohemia sub

1 ongeregelde levenswijze


+ bohemian adj

1 Boheems, uit/van Bohemen
2 een ongeregelde leefwijze hebbend


+ bohemiano sub

1 Bohemer
2 iemand met een ongeregelde levenswijze, "bohémien"
3 zigeuner


boia sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boei, drijvende ton
-- flottante/insubmersibile = drijvende boei
-- luminose = lichtboei, lantaarnboei
-- sonor = brulboei
-- sonor e luminose = lichtbrulboei
-- de salvamento = reddingsboei
-- de ammarrage = meerboei
catena de -- = boeiketting
poner/mitter --s/un -- = baakzetten


boiada sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES betonning


boiage sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES het betonnen


boiante adj

1 drijvend


boiar v

1 betonnen


+ boiar sub

1 HISTORIA bojaar, edelman (Rusland)


+ boiler sub ANGLESE

1 boiler
-- solar = zonneboiler
-- a gas natural = aardgasboiler
-- electric de 80 litros = elektrische boiler van 80 liter


+ bola sub

1 bola (soort lasso)


bolchevico {sj} sub

1 bolsjewiek, bolsjewist


bolchevisar {sj} v

1 bolsjewistisch maken


bolchevisation {sj} sub

1 het bolsjewistisch maken, bolsjewisering


bolchevismo {sj} sub

1 bolsjewisme


bolchevista {sj} sub

1 bolsjewist, bolsjewiek


bolchevista {sj} adj

1 bolsjewistisch
theoria -- = bolsjewistische theorie


+ bolero sub

1 MUSICA bolero (soort volksdans)


+ boleto sub

1 BOTANICA boleet
-- elegante = lariksboleet
-- bovin = koeienboleet
-- de Satan = satansboleet
-- scabre = berkenboleet
-- comestibile = eekhoorntjesbrood
-- piperate = peperboleet


+ bolide sub

1 bolide, vuurbal


+ bolina sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boeilijn


+ bolivar sub

1 bolivar (munteenheid in Venezuela)


Bolivia sub n pr

1 Bolivië


bolivian adj

1 Boliviaans
le Republica -- = de Boliviaanse Republiek
cultura -- = Boliviaanse cultuur


boliviano sub

1 Boliviaan
2 boliviano (munteenheid van Bolivia)


bolla sub

1 kegel
joco de --s = kegelspel
jocar al --s = kegelen
2 bol, bal
-- de naphtalina = mottebal
-- de foco = vuurbal
-- de filo = bol/kluwen garen
-- de pan = rond brood
-- de nive = sneeuwbal
-- alimentari = braakbal (van uilen, etc.)
-- de marea = getijbal
-- de gumma = gombal
-- de glacie = ijsbal
cossinetto a/de --s = kogellager
lancear --s de nive = met sneeuwballen gooien
penna a -- = balpen
machina a/de scriber a -- = bolletjesschrijfmachine
con cossinettos de --s = gelagerd


+ bollandista sub

1 PHILOSOPHIA aanhanger van Bolland


bollar v

1 kegelen


+ bollardo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES bolder
cavilia de -- = bolderpen


bolletta sub

1 balletje, kogeltje
--s de carbon = eierkolen
-- de papiro = prop papier
2 gehaktbal, meelbal, knoedel, bol (appelbol, etc.)
-- de carne hachate {sj} = gehaktbal
-- de pomos/malos = appelbol
-- de caseo = kaasballetje


+ Bologna sub n pr

1 Bologna


+ bolognese adj

1 van Bologna, Bolognezer
dialecto -- = dialekt van Bologna
cocina -- = Bolognezer keuken
can -- = Bolognezer hond
bottilia -- = Bolognezer fles


+ bolometric adj

1 ASTRONOMIA bolometrisch


+ bolometro sub

1 ASTRONOMIA bolometer


+ boloscopio sub

1 boloscoop


+ boma sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES giek
-- superior = bovengiek
ferro de -- = giekijzer


bomba sub

1 bom, granaat
-- retardate/a retardamento/a horologiera/a tempore = tijdbom
-- explosive = brisantbom
-- incendiari = brandbom
-- a/de phosphoro = fosforbom
-- a/de neutrones = neutronenbom
-- a/de benzina = benzinebom
-- fumigene = rookbom
-- putente/fetide = stinkbom
-- lacrimogene = traangasbom, traangasgranaat
-- atomic = atoombom
-- de avion = vliegtuigbom
-- a/de plastico = kneedbom
-- a/de hydrogeno/thermonuclear = waterstofbom
-- a/de fragmentation = fragmentatiebom
-- submarin/de profunditate = dieptebom
-- non explodite = blindganger
cargamento de --s = bommenlast
pluvia de --s = bommenregen
tapis (F)/tapete de --s = bomtapijt
attacco con --s = bomaanval
a prova/proba de -- = bomvrij
attentato de -- = bomaanslag
cader como un -- = inslaan als een bom
a basso le --! = ban de bom!


bombar v

1 bommen gooien, bommen werpen, met bommen bestoken, bombarderen


bombarda sub

1 HISTORIA donderbus, bombarde (soort kanon)
2 schip met kanonnen
3 MUSICA bombarde (bromwerk in een orgel)


bombardamento sub

1 het bombarderen, bombardement, (artillerie)beschieting
-- de un urbe = bombardement van een stad
-- aeree = luchtbombardement
-- de artilleria = artilleriebombardement
-- atomic = atoombombardement
-- a tapete/tapis (F) = bom(men)tapijt
avion de -- = bommenwerper (vliegtuig)


bombardar v

1 bombarderen, met bommen bestoken
-- un urbe = een stad bombarderen


bombardator sub

1 iets dat of iemand die bommen werpt


bombardero sub

1 HISTORIA bombardier, bombardeur, bommengooier
2 (bombardementsvliegtuig, bommenwerper
-- legier = lichte bommenwerper
-- a/de reaction = straalbommenwerper
-- quadrimotor = viermotorige bommenwerper
esquadrilia de --s = escadrille bommenwerpers


bombardon sub

1 MUSICA bombardon, soort bastuba


+ bombasin sub

1 bombazijn


+ bombastic adj

1 bombastisch
orator -- = bombastische redenaar


bombator sub

1 iets dat of iemand die bommen werpt, bommenwerper


+ bombesina sub

1 bombesine


bombides sub pl

1 ZOOLOGIA Bombidae


bombo sub

1 gebrom, gezoem, gesnor
2 ZOOLOGIA hommel
-- terrestre = aardhommel
-- lapidari = steenhommel
regina del --s = hommelkoningin
populo de --s = hommelvolk


+ bombyce sub

1 ZOOLOGIA zijdevlinder
-- del moriero = moerbeivlinder


+ bombylio sub

1 ZOOLOGIA
-- major = wolvlieg


bon adj

1 goed
-- nocte = goede nacht, welterusten
un -- numero de = een flink aantal
de -- hora = vroeg
de -- grado = graag
alique/alco -- = iets goeds
nihil -- = niets goeds
bon! = goed!, prima!, best!


+ bonacie adj

1 goedig, goedmoedig, gemoedelijk


bona fide sub LATINO

1 bona fide, goede trouw


+ bonapartismo sub

1 bonapartisme


+ bonapartista sub

1 bonapartist


bonapartista adj

1 bonapartistisch


bonbon sub

1 bonbon, snoepje, zuurtje
-- al liquor = likeurbonbon
-- fulminante = knalbonbon


bonboniera sub

1 snoepdoosje, bonbondoosje


bonetteria sub

1 petten/mutsenmakerij
2 petten/mutsenwinkel


bonettero sub

1 petten/mutsenmaker


bonetto sub

1 pet, muts, baret
-- de nocte = slaapmuts
-- de cocinero = koksmuts
-- de banio = badmuts
-- de pellicia = bontmuts
-- de pilo = haren muts
-- punctate/a puncto = puntmuts
-- con visiera = kleppet
-- episcopal = bisschopsmuts
fabricante de --s = pettenmaker, mutsenmaker


+ bongo sub

1 MUSICA bongo


bonhomia sub

1 goedaardigheid, goedmoedigheid, vriendelijkheid


bonhomo sub

1 (goedaardige) vent/man/kerel
-- de nive = sneeuwman/pop
-- de palea = stropop


+ bonificabile adj

1 wat kan worden verbeterd


bonificar v

1 verbeteren
-- le terra cultivabile = de landbouwgrond verbeteren


bonification sub

1 het verbeteren, verbetering
-- del terra cultivabile = verbetering van de landbouwgrond


+ bonito sub

1 ZOOLOGIA boniet


+ bon mot sub FRANCESE

1 bon mot


bonnette sub FRANCESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES lijzeil
virga/verga de -- = lijzeilra


bono sub

1 het goede
2 goed persoon, goede man
3 bon, bewijsje, briefje, coupon
-- de cassa = kassabon
-- de compra = aankoopbon
-- de rationamento = distributiebon
-- de benzina/gasolina = benzinebon
-- de credito = tegoedbon
-- pro un libro = boekenbon
libretto/carnet (F) de --s = bonboekje


+ bonsai sub

1 bonsai (dwergboompje)


+ bontate sub

1 goedheid, vriendelijkheid, welwillendheid
exemplo de -- = toonbeeld van goedheid
haber le -- de = zo vriendelijk zijn om
de infinite -- = algoed


bonus sub LATINO

1 bonus, premie, extra dividend, tantième, opslag


+ bonus-malus sub

1 bonus-alussysteem


+ bon vivant sub FRANCESE

1 bon vivant


+ bonze sub

1 bonze (boeddhistische priester/monnik)
-- del syndicato = vakbondsbonze
-- del partito = partijbonze


+ booby trap sub ANGLESE

1 booby trap


boogie-woogie sub ANGLESE

1 boogie woogie (dans)


bookmaker sub ANGLESE

1 bookmaker


+ boom sub ANGLESE

1 boom, hoogconjunctuur, expansie, explosieve groei
le -- economic del annos sexanta = de economische boom van de jaren zestig
-- demographic = bevolkingsexplosie


boomerang sub ANGLESE

1 boemerang
effecto -- = boemerangeffect


+ booster sub ANGLESE

1 booster, hulpraket
2 PHYSICA booster


Booz sub n pr

1 Boaz


+ bora sub

1 METEO bora


borace sub

1 CHIMIA borax


+ borasso sub

1 BOTANICA borassus(palm)


borato sub

1 CHIMIA boraat, boorzuurzout


borax sub

1 CHIMIA borax


+ borborygmo sub

1 gerommel (in de buik), geknor, opborreling van gas (in de buik)


bordada sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES geschutlaag, volle laag, salvo
2 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES gang (bij het laveren)


bordar v

1 omzomen, begrenzen


bordatura sub

1 rand, zoom, omlijsting
-- de lucto = rouwrand
-- de flores = border
-- de gazon/herba = grasrand
-- de cannas = rietkraag
-- del cammino/del via = wegberm


+ bordeaux sub FRANCESE

1 bordeaux (wijn)
un -- rubie = een rode bordeaux
biber -- = bordeaux drinken


+ bordelese adj

1 van/uit Bordeaux


bordello sub

1 bordeel
proprietario de -- = bordeelhouder
linguage de -- = bordeeltaal
prohibition de --s = bordeelverbod


bordo sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boord
a -- de = aan boord van
foras de -- = buiten boord
-- a -- = langzij
cocinero/coco de -- = scheepskok
medico de -- = scheepsarts
papiros/documentos de -- = scheepspapieren
registro de -- = scheepsregister
libro/diario/jornal de -- = scheepsjournaal, logboek
radio de -- = boordradio
tirator de -- = boordschutter
arma de -- = boordwapen
mechanico de -- = boordwerktuigkundige
telephono de -- = scheepstelefoon
provisiones de -- = scheepsbehoeften
ir a -- = aan boord gaan
prender a -- = aan boord nemen
cader de -- = overboord vallen
virar de -- = overstag gaan
2 oever, kant, rand, zoom
-- del trottoir (F) = stoeprand, trottoirband
-- del fenestra = vensterbank
-- del cammino/via = kant van de weg, berm
-- del mar = kust
-- de un bosco = bosrand
-- de un vestimento = zoom van een kledingstuk
-- de lucto = rouwrand
-- del lecto = bedrand
-- exterior = buitenrand
-- inferior = onderrand
-- superior = bovenrand
-- interior = binnenrand
-- stricte = smalle rand
-- affilate = scherpe rand
-- saliente = uitstekende rand
-- del tabula = tafelrand
-- ornamental = sierrand
-- del abysmo = rand van de afgrond
-- del deserto = rand van de woestijn
-- dentate de un timbro (postal) = gekartelde rand van een postzegel
con -- aurate = goud op snee


+ bordon sub

1 (diepe bas) bourdon
2 (bassnaar) bourdon
3 (orgelregister) bourdon
4 (luidklok) bourdon


+ bordura sub

1 rand, zoom, omboordsel, lijst, omlijsting
-- de gazon/de herba = grasrand
-- de flores = border
-- de cannas = rietkraag
-- de trottoir (F) = trottoirband
in -- de = aan de rand van


+ boreal adj

1 GEOGRAPHIA van de noordpool, noordelijk
vento -- = noordenwind
hemispherio -- = noordelijk halfrond
latitude -- = noorderbreedte
circulo -- = (noord)poolcirkel
aurora -- = (noord)poollicht, noorderlicht


+ boreas sub

1 het noorden, noordenwind


boric adj

1 CHIMIA boor...
acido -- = boorzuur
aqua -- = boorwater
vasilina/unguento -- = boorzalf


+ borismo sub

1 MEDICINA boorzuurvergiftiging


+ borium sub

1 CHIMIA borium


boro sub

1 CHIMIA borium


+ borosilicato sub

1 borosilicaat
vitro de -- = borosilicaatglas


borra sub

1 stophaar, vulhaar, vulsel, vulling
-- de lana = vlokwol, floswol
-- de seta = vlokzijde, floszijde


+ borragine sub

1 BOTANICA bernage, bernagie


borrar v

1 (op)vullen, volproppen
-- un cossino con plumas = een kussen met veren opvullen
esser borrate de tranquillisantes = onder de tranquillizers zitten


+ borrasca sub

1 rukwind, windstoot, windvlaag
-- de grandine = hagelvlaag
-- de pluvia = regenvlaag


+ borrascose adj

1 stormachtig (van wind), met vlagen
tempore -- = stormachtig weer


+ borriginaceas sub pl

1 BOTANICA boriginaceae, boriginaceeën, ruwbladigen


+ borriginacee adj

1 BOTANICA ruwbladig


borusse adj

1 Borussisch, Oudpruisisch


Borussia sub n pr

1 Borussia, Pruisen


borusso sub

1 Oudpruis, Borussiaan
2 oude Pruisische taal


boscage sub

1 bosje, struikgewas


boschetto sub

1 bosje, struikgewas


+ bosciman sub

1 Bosjesman


bosco sub

1 bos, woud
-- de coniferes = naaldbos
-- de abietes = sparrenbos
-- de palmas = palmenbos
-- spisse = dicht bos
-- pluviose/de pluvia = regenwoud
lista de -- = bosrand
anemone del --s = bosanemoon
violetta del --s = bosviooltje
fraga del -- = bosaardbei
fructo del -- = bosvrucht
promenada in le --(s) = boswandeling
aere del --s = boslucht
incendio de -- = bosbrand
terra a -- = bosgrond
gigante del -- = woudreus
cursa a pede a transverso le --s = bosloop
zona de --s = bosgebied/terrein, bosrijk gebied
bordo de un -- = bosrand
limite del --s = boomgrens
homine del --s = bosmens
negro del --s = bosneger
le arbores cela le -- = door de bomen het bos niet meer zien


+ boscose adj

1 bosrijk
2 bosachtig


+ boscositate sub

1 bosrijkdom, bosdichtheid
2 bosachtigheid


+ Bosnia sub n pr

1 Bosnië


+ bosniac adj

1 Bosnisch


+ bosniaco sub

1 Bosniër


+ boson sub

1 PHYSICA boson


Bosporo sub n pr

1 Bosporus


+ bosprit sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES boegspriet


+ bossanova sub

1 bossanova (dans)


+ bostrycho sub

1 ZOOLOGIA bostrychus, houtboorkever


botanic adj

1 plantkundig, plant..., planten..., botanisch
jardin -- = plantentuin, botanische tuin
laboratorio -- = botanisch laboratorium
familia -- = plantenfamilie
genere -- = plantengeslacht
atlas -- = plantenatlas
libro -- = plantenboek
geographia -- = plantengeografie
calendario -- = plantenkalender
dictionario -- = plantkundig woordenboek
cognoscentias/cognoscimentos -- = plantenkennis


botanica sub

1 plantkunde, botanie, botanica
libro/manual de -- = plantkundeboek
professor de -- = plantkundeleraar


+ botanico sub

1 plantkundige, botanicus, botanist


botanisar conj

1 botaniseren
cassa de -- = botaniseertrommel


botanista sub

1 plantkundige, botanicus, botanist


botanologia sub

1 plantkunde, botanie, botanica


+ botauro sub

1 ZOOLOGIA
-- stellate = roerdomp


boteca sub

1 winkel
-- de florista = bloemenwinkel
-- de scarpas/calceos/calceaturas = schoenenwinkel
-- de antiquitates = antiekwinkel
-- de antiqualias = uitdragerij
-- de joculos = speelgoedwinkel
-- de fructos = fruitwinkel
-- de modas = modewinkel/zaak
-- de derecto = wets/ rechtswinkel
-- rolante = rijdende winkel
tener un -- = een winkel houden


botechero sub

1 winkelier


+ bothriocephalo sub

1 ZOOLOGIA
-- late = bandworm


+ botrychio sub

1 BOTANICA
-- lunar = maanvaren, druifvaren


+ botryide adj

1 BOTANICA op een druiventros gelijkend


+ botrytis sub

1 BOTANICA vuurziekte


botta sub

1 laars
-- impermeabile/de aqua = waterlaars
--s de gumma = gummi/rubberlaarzen
--s de chassa {sj} = jachtlaarzen
-- de equitation = rijlaars
-- de laciar = rijglaars
-- alte = lieslaars
-- a reverso/alte con volta = kaplaars
--s a sporones = laarzen met sporen
--s de septe millias = zevenmijlslaarzen
le "--" italian = de Italiaanse laars
le catto con --s = de gelaarsde Kat


botte sub

1 vat, ton, fust


+ botter sub NEDERLANDESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES botter


+ bottero sub

1 laarzenmaker


+ bottileria sub

1 flessenfabriek


bottilia sub

1 fles
collo de -- = flessenhals (anque knelpunt in het verkeer)
ventre de un -- = buik van een fles
vitro a --s = flessenglas
-- a/de/pro lacte = melkfles
-- de gas = gasfles
-- de oxygeno = zuurstoffles/cilinder
-- de lecto = beddekruik
-- de butano = butagasfles, butaangasfles
-- de tinta = inktfles
-- isolante/thermos = thermosfles
-- corbe = mandfles
-- de Leiden = Leidse fles
-- familial = gezinsfles
-- quadrate = kelderfles
-- graduate = maatfles
-- aperte = aangebroken fles
gas in --s = flessengas
lacte in --s = flessenmelk
bira in --s = flessenbier
sufflator de --s = flessenblazer
forma de -- = flesvorm
in/de forma de -- = flesvormig
vitreria de --s = flessenfabriek
mitter in --s = bottelen
le mitter in --s = het bottelen
biber del -- = uit de fles drinken
aperir un -- = een fles aanbreken
agitar un -- = een fles schudden
amar le -- = te veel drinken
nos va finir/terminar le -- = we zullen de fles maar leegmaken


bottina sub

1 hoge schoen, halve laars, knooplaars, bottine
-- de laciar = rijglaars


bottinero sub

1 laarzenmaker


+ botulinic adj

1 MEDICINA veroorzaakt door botuline, afgescheiden door botuline, botulisme...
intoxication -- = botulismevergiftiging, botulisme
bacillo -- = botulismebacil


+ botulismo sub

1 MEDICINA botulisme


boudoir sub

1 boudoir (F)


+ bougainvillea {buge} sub

1 bougainvillea


+ bouillabaisse sub FRANCESE

1 CULINARI bouillabaisse


bouillon sub FRANCESE

1 bouillon
-- de pullo = kippebouillon
cubo de -- concentrate/solidificate = bouillonblokje


+ boulevard sub FRANCESE

1 boulevard


bouquet sub FRANCESE

1 boeket, ruiker
-- de flores siccate = droogboeket
2 bouquet (van wijn)


+ bourbon sub

1 bourbon (whisky)


+ boustrophedon sub

1 boestrofedon (primitief Grieks schrift)


+ boutade sub FRANCESE

1 boutade


bove sub

1 rund, os
-- de tracto = trekos
corno de -- = runderhoorn
carretta/carro de boves/a bove
commerciante de --s = ossenhandelaar
mercato de --s = ossenmarkt
corio de -- = runderleer
stabulo de/pro --s = ossenstal
pilo de -- = runderhaar
disjunger --s = ossen uitspannen
oculo de -- = 1. rond raampje, 2. BOTANICA margriet
2 rundvlees
rostito de -- = ossegebraad, gebraden rundvlees
filet (F) de -- = ossehaas, runderhaas
bouillon (F) de -- = runderbouillon
grassia de -- = rundvet
lumbo de -- = lendenstuk (van rund)
costas de -- magre = magere riblappen
lingua de -- = ossetong
suppa a cauda de -- = ossestaartsoep


bovello sub

1 jonge stier, stierkalf


boveria sub

1 koeienstal


bovero sub

1 koeherder


+ bovido sub

1 ZOOLOGIA rund


+ bovil sub

1 runderstal, ossenstal


bovin adj

1 van het rund, runder...
racia -- = runderras
peste -- = runderpest
bestial/bestias -- = rundvee
stercore -- = koeiemest
carne -- = rundvlees
macellero -- = runderslager
macelleria -- = runderslagerij
tuberculose (-osis) -- = rundertuberculose
tabano -- = runderdaas


+ bovista sub

1 BOTANICA bovist


+ bovotuberculina sub

1 bovotuberculine


+ bovovaccino sub

1 bovovaccin


+ bowling sub ANGLESE

1 bowling, kegelspel
jocator de -- = kegelaar
concurso de -- = kegelconcours/wedstrijd


boxa sub

1 het boksen
match (A) de -- = bokswedstrijd
partita de -- = bokspartij
campion de -- = bokskampioen
campionato de -- = bokskampioenschap
guanto de -- = bokshandschoen


boxar v

1 boksen
guanto de -- = bokshandschoen


boxator sub

1 bokser
-- amator = amateurbokser
-- professional = profbokser
naso de -- = boksersneus
carriera de -- = boksloopbaan


+ boxer sub ANGLESE

1 boxer (hond)


boycott sub

1 het boycotten, boycot
-- per le consumitores = consumentenboycot


boycottage sub

1 het boycotten, boycot
action de -- = boycotactie
movimento de -- = boycotbeweging
-- cultural del Africa del Sud = culturele boycot van Zuid-Africa


boycottar v

1 boycotten
-- un producto = een produkt boycotten
-- un interprisa = een onderneming boycotten


+ boycottator sub

1 boycotter, iemand die boycot


boy scout sub ANGLESE

1 padvinder
-- junior = welp


+ Brabant sub n pr

1 Brabant
-- septentrional = Noord-Brabant


+ brabantin adj

1 Brabants


+ brabantino sub

1 Brabander
2 Brabants (dialect)


+ brabanzon sub

1 Brabander
2 Brabants (dialect)


bracas sub pl

1 korte broek
-- de cavallero = rijbroek
-- de sport (A) = sportbroek


+ bracco sub

1 brak (jachthond)


brachial adj

1 van de arm, arm...
musculo -- = armspier
bicipite -- = tweehoofdige armspier
arteria -- = armslagader


brachio sub

1 ANATOMIA arm
musculos del -- = armspieren
chaise (F) a/de --s = leunstoel


brachiopode adj

1 ZOOLOGIA armpotig


brachiopodo sub

1 ZOOLOGIA armpotige


+ brachycarpe adj

1 BOTANICA met korte vruchten


+ brachycaule adj

1 BOTANICA kortstengelig, kortstelig


brachycephale adj

1 kortschedelig, brachycefaal
typos -- = kortschedelige typen


+ brachycephalia sub

1 kortschedeligheid


+ brachygraphia sub

1 brachygrafie


+ brachygraphic adj

1 brachygrafisch


+ brachylogia sub

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA brachylogie


+ brachylogic adj

1 LINGUISTICA E GRAMMATICA brachylogisch
stilo -- = brachylogische stijl
expression -- = brachylogische uitdrukking


+ brachypetale adj

1 BOTANICA met korte kroonbladen


+ brachypodio sub

1 BOTANICA kortsteel


+ brachysepale adj

1 BOTANICA met korte/kleine kelkbladen


+ brachystochrone adj

1 brachystochron


+ brachyuric adj

1 ZOOLOGIA kortstaartig


bracial adj

1 van de arm, arm..., behorende of gedaan door de arm
musculo -- = armspier
bicipite -- = tweehoofdige armspier
arteria -- = armslagader


bracial sub

1 band of lint om de arm (als herkenningsinsigne)
-- a/de lucto = rouwband
-- de Cruce Rubie = rodekruisband


bracialetto sub

1 armband
-- de horologio = horlogebandje
-- de/in auro = gouden armband
-- de sclavo = slavenarmband
-- de anellos = schakelarmband


braciar v

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brassen


braciata sub

1 armvol
-- de flores = armvol bloemen


bracio sub

1 ANATOMIA etc., arm
-- artificial/orthopedic = kunstarm
-- leve/sinistre = linkerarm
-- dext(e)re/derecte = rechterarm
-- prehensile = grijparm
--s musculate = gespierde armen
-- de mar = zeearm
-- de un balancia = schaal van een balans
-- de pumpa = pompzwengel
-- del justitia = sterke arm
-- contuse/contusionate = gekneusde arm
-- de mar = zeearm
parte superior del -- = bovenarm
parte inferior del -- = onderarm
-- de un sede/sedia = armleuning van een stoel
sede/sedia/chaise (F) de --s = armstoel, leunstoel
esser le -- dext(e)re de = de rechterhand zijn van
cruciar le --s = de armen over elkaar slaan
luxar se le -- = zijn arm verrekken
dislocar se le -- = zijn arm uit de kom draaien
balanciar le --s = met de armen zwaaien
retirar le -- = de arm terugtrekken
--s cruciate = gekruiste armen
--s tendite = gestrekte armen
musculos del -- = armspieren
fractura de -- = armbreuk, gebroken arm
carretta a -- = handkar
lampa a -- extensibile = schaarlamp
reciper un persona con le/a --s aperte = iemand met open armen ontvangen
esser le duo --s del mesme corpore = twee handen op een buik zijn
esser in le --s de Morpheo = In Morpheus' armen liggen


+ bractea sub

1 BOTANICA schutblad, dekblad, bractee


+ bracteal adj

1 schutblad..., dekblad...
folio -- = dekblad


+ bracteate adj

1 BOTANICA voorzien van/met schutblad(en), met dekblad(en)


+ bracteose adj

1 BOTANICA met veel schutbladen


+ bractifere adj

1 BOTANICA schutblad(en) dragend


+ bradycardia sub

1 MEDICINA bradycardie


+ bradypepsia sub

1 MEDICINA trage spijsvertering


+ bradypodo sub

1 ZOOLOGIA luiaard


+ braguetta sub

1 gulp (in broek)
clauder le -- = zijn gulp dichtdoen


Brahma sub n pr

1 RELIGION Brahma


brahman sub

1 Brahmaan


brahmanic adj

1 Brahmaans
doctrina -- = Brahmaanse leer
religion -- = Brahmaanse religie
spiritualitate -- = Brahmaanse spiritualiteit


brahmanismo sub

1 Brahmanisme


brahmin sub

1 Brahmaan


+ braille sub

1 braille, brailleschrift, blindenschrift
scriptura -- = brailleschrift
bibliotheca -- = blindenbibliotheek
papiro -- = braillepapier
imprimite in -- = in braille gedrukt
transcriber in -- = in braille overbrengen
transcriber del -- = debrailleren
transcription del -- = het debrailleren
transcriptor de -- = debrailleur


+ brain drain sub ANGLESE

1 brain drain


+ bramamento,brame sub

1 het burlen (van herten), (OOK) het huilen, gehuil, het janken, gejank, het loeien, geloei


+ bramar v

1 burlen (van herten), (OOK) huilen, janken, loeien


+ bran sub

1 zemel (vlies van graankorrel)
farina de -- = zemelmeel
pan de -- = zemelbrood
plen de -- = zemelig


branca sub

1 tak (van boom, etc.)
-- de arbore = boomtak
-- de olivo = olijftak
-- morte = dode tak
fasce de --s = takkenbos
-- florite = bloesemtak
-- de compasso = passerbeen
candelabro a septe --s = zevenarmige kandelaar
-- del scientia = tak van wetenschap
-- industrial = tak van nijverheid, bedrijfstak, industrie
-- de commercio = handelsgebied
-- del sport (A) = tak van sport


+ branchetta sub

1 twijg(je), takje
-- de betula = berkerijs


branchia sub

1 ZOOLOGIA kieuw
le --s del pisces = de kieuwen van de vissen


branchial adj

1 van de kieuw(en), kieuw...
apparato -- = kieuwstelsel
respiration -- = kieuwademhaling
arco -- = kieuwboog/straal
vena -- = kieuwader
arterio -- = kieuwslagader
cavitate -- = kieuwholte
camera -- = kieuwkamer
operculo -- = kieuwdeksel
fissura -- = kieuwspleet
apertura/orificio -- = kieuwopening


branchiate adj

1 ZOOLOGIA met kieuwen, kieuw..


branchiopodo sub

1 ZOOLOGIA kieuwpotige


brandimento sub

1 het zwaaien


brandir v

1 zwaaien
-- un spada = met een zwaard zwaaien
-- bandieras = met vlaggen zwaaien
-- le standardo del revolta = in opstand komen


+ branditor sub

1 iemand die met iets zwaait


brandy sub ANGLESE

1 brandy, soort brandewijn
-- (con) soda = brandy soda
distilleria de = brandewijnstokerij
bottilia de -- = brandewijnfles
bibitor de -- = brandewijndrinker
biber -- = brandewijn drinken


brasa sub

1 gloeiende kooltjes, gloeiend houtskool, vuurgloed


+ brasabile adj

1 soldeerbaar


+ brasabilitate sub

1 soldeerbaarheid


brasar(I) v

1 stoven (vlees), smoren
bove brasate = gestoofd rundvlees
trencho {sj} de carne a -- = stooflap


+ brasar(II) v

1 solderen, wellen


+ brasator sub

1 soldeerder


+ brasatura sub

1 soldering


brasiero sub

1 komfoor, vuurtest, vuurpot, stoofpan


brasil sub

1 braziel(hout), fernambuk(hout)


Brasil sub n pr

1 Brazilië
nuce de -- = paranoot


brasiletto sub

1 brasilethout


brasilian adj

1 Braziliaans


brasiliano sub

1 Braziliaan
2 Braziliaans (taal)


brasilina sub

1 CHIMIA brasiline


+ brassband sub ANGLESE

1 brassband


+ brassica sub

1 BOTANICA kool
-- blanc = witte kool
-- elongate = troskool
-- de Milano/de Savoia = Savoyekool


bravada sub

1 blufferij, bluf, branie, bravade, vertoon van moed, overmoedige houding


bravar v

1 trotseren, het hoofd bieden aan
-- le periculo = het gevaar trotseren
-- le seculos = de eeuwen trotseren
2 uitdagen, tarten
-- le morte = de dood tarten
-- un interdiction = een verbod trotseren


brave adj

1 dapper, moedig, flink, manhaftig, kranig
2 voortreffelijk, rechtschapen


braveria sub

1 dapperheid, moed, manhaftigheid


bravo sub

1 huurmoordenaar


bravo! interj ITALIANO

1 bravo!, goed zo!


bravura sub

1 moed, dapperheid, durf, branie
aria de -- = bravouraria
exponer se a un risco inutile per pur -- = zich aan een nutteloos risico blootstellen uit louter branie


+ braya sub

1 BOTANICA braya


+ breakpoint sub ANGLESE

1 TENNIS breakpoint


brecha {sj} sub

1 (anque MILITAR) bres, gat, opening, doorgang
facer un -- in = een bres slaan in


+ bregma sub

1 ANATOMIA bregma, schedelkruin, grote fontanel


+ bregmatic adj

1 ANATOMIA van de schedelkruin, van de grote fontanel
fontanella -- = grote fontanel


+ breitschwanz sub GERMANO

1 (MODE) breitschwanz (bont van ongeboren karakoellammeren)


+ brema sub

1 ZOOLOGIA brasem
-- de mar = zeebrasem


+ bremetta sub

1 kolblei, kolbliek, blei, bliek


+ bren sub ANGLESE

1 bren (soort geweer)


+ Bretania sub n pr

1 Bretagne


+ breton adj

1 Bretons


+ breton sub

1 Breton
2 Bretons (taal)


+ breugelian adj

1 Breugeliaans


breve adj

1 kort, kortdurend
vocal -- = korte klinker
de -- durata/duration = van korte duur, kortstondig
a -- distantia = op korte/geringe afstand
pro esser -- = om kort te gaan, kortheidshalve
esser -- e curte = het kort maken


breve sub

1 pauselijke brief, breve
2 MUSICA halve noot


+ brevetabile adj

1 wat van een octrooi/patent kan worden voorzien, octrooieerbaar


brevetar v

1 octrooi verlenen aan
2 patenteren, octrooieren, brevet verlenen voor


breveto sub

1 octrooibrief
2 octrooi, patent


breviario sub

1 brevier, gebedenboek, getijdenboek
-- laic/pro laicos = lekenbrevier
leger le -- = zijn brevier lezen


+ brevibracteate adj

1 BOTANICA met korte schutbladen


+ brevicapsulate adj

1 BOTANICA met korte doosvruchten


+ brevicaudate adj

1 kortstaartig, kortstaart...
chinchilla -- = kortstaartchinchilla


+ brevicaule adj

1 BOTANICA kortstengelig


+ breviflor adj

1 BOTANICA kortbloemig


+ brevifoliate adj

1 BOTANICA kortbladig


+ brevifolie adj

1 Vide: brevifoliate


+ brevilabie adj

1 BOTANICA kortlippig


+ brevipenne adj

1 kortvleugelig


+ brevipetale adj

1 BOTANICA met korte kroonbladen


+ brevirostrate adj

1 ZOOLOGIA kortsnavelig


+ brevirostre adj

1 ZOOLOGIA kortsnavelig
aves -- = kortsnavelige vogels


+ brevistilate adj

1 BOTANICA met korte stijl, kortstijlig


+ brevistile adj

1 Vide: brevistilate


brevitate sub

1 kortheid (van tijd)
-- del vita = kortheid van het leven
2 beknoptheid, kortheid


bric-à-brac sub FRANCESE

1 bric-à-brac, oude rommel, tweedehands spullen


bricca sub

1 baksteen, klinker
cammino de --s = klinkerweg
fabrica de --s = steenfabriek
fabricante de --s = baksteenfabrikant
fabrication de --s = baksteenfabricage
industria de --s = baksteenindustrie
architectura con --s = baksteenarchitectuur
construction in/con --s = baksteenbouw/constructie
relievo de --s = baksteenrelief
furno a --s = steenoven
-- de scoria = slakkensteen


+ briccheria sub

1 (het) steenbakken
2 (bak)steenfabriek


+ bricchero sub

1 (bak)steenbakker, tichelaar
2 (bak)steenfabrikant


+ brick sub ANGLESE

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brick


+ bricolage sub FRANCESE

1 het knutselen, geknutsel
facer -- = knutselen
loco pro facer -- = knutselruimte


brida sub

1 teugel, leidsel, toom
anello de -- = teugelring
laxar le -- = de teugel laten vieren
menar un cavallo per le -- = een paard bij de teugel leiden
2 ANATOMIA bride, ligament, toompje, sluitriempje, vergroeiing
-- del lingua = tongriem
-- mongolic = mongolenplooi


bridar v

1 een teugel/teugels aandoen, tomen, breidelen, FIGURATE beteugelen


bridge sub ANGLESE

1 bridge (kaartspel)
tabula de -- = bridgetafel
jocar al -- = bridgen
club (A) de -- = bridgeclub
partita de -- = bridgepartij
vespere/vespera de -- = bridgeavond
systema de -- = bridgesysteem


+ bridgedrive sub ANGLESE

1 bridge drive


+ bridon sub

1 trens, paardebit


+ brie sub FRANCESE

1 brie


+ briefing sub ANGLESE

1 briefing, instruering


brigada sub

1 MILITAR brigade, legerafdeling
commandante de -- = brigadecommandant
-- blindate/cuirassate/de carros de combatto/de tanks (A) = tankbrigade
-- de salvamento = reddingbrigade


brigadero sub

1 commandant van een brigade, brigadegeneraal


brigantage sub

1 roverij, dieverij
acto de -- = boevenstreek


brigante sub

1 (struik)rover, schurk, boef, bandiet
chef (F) de --s = roverhoofdman
spelunca/caverna de --es = rovershol
nido de --es = roversnest
banda de -- = roversbende, schurkentroep
region infestate de --s = een streek die onveilig wordt gemaakt door rovers


brigantesc adj

1 van rovers, schurkachtig


+ brigantino sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brigantijn


+ briggsian adj

1 MATHEMATICA van Briggs, Briggs
logarithmo -- = Briggse logaritme


brillantar v

1 doen schitteren, doen glanzen, doen fonkelen
-- un superficie metallic = een stuk metaal doen glanzen
2 tot briljant slijpen


brillante sub

1 briljant
anello de --s = briljanten ring
taliar un -- = een briljant slijpen


+ brillante adj

1 schitterend
carriera -- = schitterende carriëre
vernisse -- = glansvernis
color -- = glansverf
con oculos -- = met glinsterende ogen


brillantia sub

1 straling, schittering, fonkeling, glans
-- metallic = metaalglans
-- satinate = satijnglans
2 pracht, praal, glans


brillantina sub

1 brillantine


brillar v

1 schitteren, blinken, glanzen, glimmen, fonkelen, stralen, schijnen
-- per su absentia = door afwezigheid schitteren
un lacrima brillava in su oculo = een traan glinsterde in haar oog
le luna brilla = le maan schijnt
2 uitblinken, uitzonderlijk zijn, schitteren
-- per su intelligentia = door verstand schitteren


brio sub ITALIANO

1 brio
con -- = met levendigheid


+ brioche sub FRANCESE

1 brioche


briquette sub FRANCESE

1 briket
-- de lignite = bruinkoolbriket
fabrica de --s = brikettenfabriek


brisa sub

1 bries, koel windje
-- legier = lichte bries, koeltje
-- fresc = frisse bries
-- forte = stijve bries
parve -- = briesje
-- de mar = zeebries


bristol sub ANGLESE

1 bristolpapier, bristolkarton, glad karton


Britannia sub n pr

1 Brittanië, Engeland
2 Bretagne


britannic adj

1 Brits, Engels
le Insulas -- = de Britse Eilanden
imperio -- = Britse imperium


+ britannico sub

1 Brit


britanno sub

1 Brit


britone sub

1 Brit, Engelsman
2 Breton


+ briza sub

1 BOTANICA trilgras, siddergras
-- maxime = groot trilgras


broca sub

1 boor, priem, (braad)spit
-- a/pro ligno = houtboor
2 goud- of zilverdraad in brocaat


brocar v

1 met goud/zilver of zijdedraad bestikken


brocatello sub

1 (soort marmer) brocatel


brocato sub

1 brokaat
-- de auro = goudbrokaat
-- de argento = zilverbrokaat


+ brocca sub

1 (lampet)kan


+ broccatello sub ITALIANO

1 broccatello (soort marmer)


broccoli sub

1 broccoli


brochar {sj} v

1 TYPOGRAPHIA innaaien, brocheren
libro brochate = ingenaaid boek, paperback


broche sub FRANCESE

1 broche, borstspeld, doekspeld


+ brochetta sub

1 spitje, speet


brochure sub FRANCESE

1 brochure, vlugschrift, klein boekje
-- de propaganda = propagandawerkje
-- publicitari/de publicitate/de reclamo = reclamefolder
-- touristic {oe} = reisgids(je)
rediger un -- = een brochure samenstellen


brodar v

1 borduren
agulia/aco a/de brodar = borduurnaald
quadro a/de -- = borduurraam
seta a/de -- = borduurzijde
coton a/de -- = borduurkatoen
lana a/de -- = borduurwol
filo a/de -- = borduurgaren
bobina a/de -- = borduurklosje
cisorios a/de -- = borduurschaar
-- al crochet (F) = haken
-- figuras = figuren borduren
2 verfraaien, versieren
3 overdrijven, verfraaien, opsmukken


brodator sub

1 iemand die borduurt, borduurwerker


+ brodatrice sub

1 borduurster


broderia sub

1 het borduren, de kunst van het borduren
arte del -- = borduurkunst
patrono de -- = borduurpatroon
puncto de -- = borduursteek
2 borduurwerk, borduursel
-- de arte = sierborduurwerk
-- de color = kleurborduurwerk
-- de auro = goudborduursel


+ bromar v

1 bromeren


bromato sub

1 CHIMIA bromaat


+ bromatologia sub

1 voedingsleer, bromatologie


+ bromatologic adj

1 bromatologisch


+ bromatologo sub

1 voedingsdeskundige


+ bromelia sub

1 BOTANICA bromelia


+ bromeliaceas sub pl

1 BOTANICA bromeliaceae


+ bromhydric adj

1 CHIMIA broomwaterstof...
acido -- = broomwaterstofzuur


bromic adj

1 CHIMIA broom...
acido - = broomzuur


+ bromido sub

1 CHIMIA bromide
-- de natrium/sodium = natriumbromide
-- de argento = zilverbromide


+ bromismo sub

1 MEDICINA bromisme, broomvergiftiging


bromo (I) sub

1 CHIMIA broom
composito de -- = broomverbinding
solution (aquose) de -- = broomwater


+ bromo(II) sub

1 BOTANICA dravik
-- erecte = bergdravik
-- arvense = akkerdravik
-- secalin = strogras, roggedravik
-- racemose = trosdravik
-- ramose = vertakte dravik
-- molle = zachte dravik


+ bromoformo sub

1 CHIMIA bromoform


bromuro sub

1 CHIMIA bromide
-- de natrium/sodium = natriumbromide
-- de argento = zilverbromide, broomzilver


bronchial adj

1 bronchiaal, van de bronchiën, bronchiën...
tubos -- = bronchiën, longpijptakken
asthma -- = bronchiale astma
catarrho -- = bronchiale catarre
affection -- = bronchiale aandoening
venas -- = bronchiale aders
arterias -- = bronchiale slagaders


bronchiolo sub

1 ANATOMIA bronchiolus, longpijptakje


+ bronchitic adj

1 bronchitis...


+ bronchitico sub

1 bronchitispatiënt
-- chronic = chronische bronchitispatiënt


bronchitis sub

1 MEDICINA bronchitis
-- catarrhal = catarrale bronchitis


broncho sub

1 ANATOMIA bronchus, longpijp


+ bronchographia sub

1 MEDICINA bronchografie


+ bronchographic adj

1 MEDICINA bronchografisch


+ bronchologia sub

1 MEDICINA bronchologie


+ bronchologic adj

1 MEDICINA bronchologisch


bronchopneumonia sub

1 MEDICINA bronchopneumonie


+ bronchopulmonar adj

1 MEDICINA de longen en de longpijpen betreffende


+ bronchoscopia sub

1 MEDICINA bronchoscopie


+ bronchoscopio sub

1 MEDICINA bronchoscoop


bronchotomia sub

1 MEDICINA bronchotomie, longpijpsnede


bronchotomo sub

1 MEDICINA bronchotoom


+ brontosauro sub

1 ZOOLOGIA brontosaurus


bronzage sub

1 het bruinen, het bruinworden (van huid/lichaam)


bronzar v

1 bronzen, bruin worden, bruin maken, een bronskleur geven aan
un corpore bronzate per le sol = een door de zon gebruind lichaam


bronzator sub

1 bronswerker


bronzo sub

1 brons
pulvere de -- = bronspoeder
medalia de -- = bronzen medaille
statua de -- = bronzen standbeeld
etate de -- = bronzen tijdperk, bronsperiode
de color de -- = bronskleurig
-- de cannones = kanonspijs
-- al aluminium = aluminiumbrons
-- al manganese = mangaanbrons
2 bronzen beeld, bronzen (kunst)voorwerp


brossa sub

1 kreupelhout, struikgewas
2 borstel, schuier
-- metallic = staalborstel
-- dur = harde borstel
-- dulce = zachte borstel
-- de cavallo = roskam
-- a pilo longe = langharige borstel
-- a pilo curte = kortharige borstel
-- a/de/pro dentes = tandenborstel
-- a/de/pro capillos = haarborstel
-- a/de/pro ungues/ungulas = nagelborsteltje
-- a/de/pro scarpas/calceos = schoenborstel
-- mechanic = borstelmachine
(capillos in) -- = bros (kapsel)
fabrication de --s = borstelfabricage
fabrica de --s = borstelfabriek
dar un colpo de -- = (af)borstelen


+ brossacamino sub

1 schoorsteenveger


brossar v

1 (af)borstelen, (af)schuieren
-- se le dentes = zijn tanden borstelen/poetsen
-- se le capillos = zijn haar borstelen
-- un cavallo = een paard afborstelen
-- un mantello = een mantel/jas (uit/af)borstelen


brosseria sub

1 borstelfabriek, borstelmakerij
2 borstelfabricage, borstelmakerij
3 borstelwinkel


brossero sub

1 borstelmaker


+ brossetta sub

1 borsteltje
-- de tasca = zakborsteltje
-- a/de/pro ungues/ungulas = nagelborsteltje


brougham sub ANGLESE

1 brougham (soort rijtuig)


+ brownian adj

1 PHYSICA Brownse
movimento -- = Brownse beweging


+ browning sub ANGLESE

1 browning (pistool)


+ brrr! interj

1 brrr!


+ brucina sub

1 CHIMIA brucine


+ brulot sub

1 NAVIGATION E CONSTRUCTION DE NAVES brander


bruma sub

1 mist, nevel
-- dense/spisse = dichte mist
-- legier = dunne mist
-- autumnal = najaarsmist
-- basse = grondmist
banco de -- = mistbank
signal de -- = mistsignaal/sein
corno/sirena de -- = misthoorn
velo de -- = nevelsluier
cortina de -- = mistgordijn
die/jorno de -- = mistdag
facer -- = misten, mistig zijn
involver in -- = omnevelen


brumal adj

1 winters, winterachtig


brumario sub

1 HISTORIA Brumaire


brumose adj

1 mistig, nevelig, heiig
tempore -- = mistig weer
die/jorno -- = mistdag
atmosphera -- = nevelige atmosfeer
climate -- = mistig klimaat


brun adj

1 bruin
-- obscur = donkerbruin
pan -- = bruin brood
sauce (F) -- = bruine saus
oculos -- = bruine ogen
capillos -- = bruin haar


+ brunastre adj

1 bruinachtig, vaalbruin


+ brunch sub ANGLESE

1 brunch
prender le -- = brunchen


+ brunella sub

1 BOTANICA brunel, bruinel
-- albe/laciniate = witte brunel


brunetta sub

1 brunette, donkerharig meisje, donkerharige vrouw


brunette adj

1 donkerkleurig


brunimento sub

1 het bruineren, het polijsten, het bruinen


brunir v

1 bruineren, polijsten
-- le cupro = koper poetsen


brunitor sub

1 bruineerder, polijster


brunitorio sub

1 bruineerwerktuig, polijstwerktuig, bruineerstaal, polijststaal, bruineersteen, polijststeen


brunitura sub

1 het bruineren, het polijsten


brusc adj

1 bruusk, kortaf, bars, nors, ruw
comportamento -- = bruusk optreden
responsa -- = bars antwoord
2 plotseling, abrupt, bruusk, onverhoeds
movimento -- = plotselinge beweging
cambio/cambiamento -- = plotselinge wending
le corda ha cedite bruscamente = het touw schoot los
clauder le porta bruscamente = de deur dichtgooien/dichtsmijten


bruscar v

1 bars/nors/grof/ruw/kortaf bejegenen/behandelen, bruuskeren


bruscheria sub

1 barsheid, norsheid, ruwheid, bitsheid, bruuskheid


Brussel sub n pr

1 Brussel
caule de -- = spruitjes


brutal adj

1 dierlijk, beestachtig, bruut, ruw, grof, wreed, meedogenloos, hard(handig)
joco -- = ruw spel
per fortia -- = met bruut geweld
le victima habeva essite brutalmente mutilate = het slachtoffer was op barbaarse wijze verminkt


brutalisar v

1 verdierlijken, hard(handig)/wreed/grof/ruw behandelen, meedogenloos optreden, brutaliseren


brutalitate sub

1 beestachtigheid, ruwheid, grofheid, meedogenloosheid, hardheid, hardhandigheid, hardhandig optreden


brute adj

1 ruw, onbewerkt, grof
diamante -- = ongeslepen/ruwe diamant
facto -- = naakt feit
oleo -- = ruwe aardolie
ferro -- = ruw ijzer
petroleo -- = ruwe petroleum
sucro -- = ruwe suiker
coton -- = ruwe katoen
fortia -- = brute kracht
potteria -- = grof aardewerk
papiro -- = grof papier
2 redeloos, dierlijk, onbeschaafd, dom
bestia -- = redeloos dier
3 COMMERCIO bruto...
salario -- = brutosalaris
profito/beneficio -- = brutowinst
tonnage -- = brutotonnage
peso -- = bruto gewicht
recepta -- = bruto ontvangst
Producto National Brute, P.N.B. = Bruto Nationaal Produkt, B.N.P.


bruto sub

1 bruut, beest, onmens, woesteling
viver como un -- = een beestachtig leven leiden


Bruxelles sub n pr FRANCESE

1 Brussel
caule de -- = spruitjes


bruxellese adj

1 van/uit Brussel, Brussels


bruxellese sub

1 Brusselaar


+ bruxomania sub

1 MEDICINA (het) tandenknarsen


+ bryo sub

1 BOTANICA mos
-- argentee = zilvermos


+ bryographia sub

1 BOTANICA bryografie, beschrijving van bladmossen


+ bryographic adj

1 BOTANICA bryografisch


+ bryologia sub

1 BOTANICA bryologie, leer der bladmossen


+ bryologic adj

1 bryologisch, moskundig


+ bryologista sub

1 bryoloog, moskundige


+ bryologo sub

1 bryoloog, moskundige


+ bryonia sub

1 BOTANICA brionie, heggerank
-- dioic = duivelskers


+ bryophyllo sub

1 BOTANICA broedblad


+ bryophyto sub

1 BOTANICA mosplant


+ bubalo sub

1 ZOOLOGIA hertebuffel (soort antilope)


+ bubble-gum sub ANGLESE

1 klapkauwgum


+ bubo sub

1 ZOOLOGIA oehoe


+ bubon sub

1 MEDICINA bubo, gezwollen lymfeklier
-- pestose/pestifere = pestbuil, pestblaar, pestgezwel


+ bubonic adj

1
peste -- = builenpest


+ bucanero sub

1 boekanier, zeerover, piraat


bucca sub

1 mond, bek, muil, opening, monding, ingang
a -- aperte = met open mond
reguardar/mirar a -- aperte = aanstaren
restar/remaner le -- aperte = sprakeloos zijn, met de mond vol tanden staan
tu me trahe le parolas del -- = je haalt me de woorden uit de mond
-- de cavallo = paardebek
-- de aqua = brandkraan
-- de carga = vulopening
-- de porto = havenmond
hygiene del -- = mondverzorging
provisiones de -- = mondvoorraad, proviand
harmonica a/de -- = mondharmonica
cavitate del -- = mondholte
angulo de -- = mondhoek
-- de un fluvio = monding van een rivier
-- de un vulcano = mond van een vulkaan
-- de un cannon = mond van een kanon
-- a/de foco = vuurmond
-- de metro = metro-ingang
-- de cloaca = rioolput, rioolkolk
rinciar se le -- = zijn mond spoelen
aperir le -- = de mond opendoen, spreken
clauder/tappar le -- a un persona = iemand de mond snoeren
ir/passar de -- a -- = van mond tot mond gaan
haber le corde super le -- = het hart op de lippen hebben
mitter al -- = aan de mond zetten (instrument)
portar al -- = naar de mond brengen
coperir le -- = zijn hand voor zijn mond houden
respirar per le -- = door de mond ademen
(respiration) -- a -- = mond-op-mondbeademing
con le scuma/spuma al -- = schuimbekkend
parlar con le -- plen = met volle mond praten
torquer le -- in un rictus = de mond tot een grijns vertrekken
ille debe alimentar septe --s = hij moet zeven monden voeden


+ buccacia sub

1 smoel, bek


buccal adj

1 van de mond, mond..., oraal
cavitate -- = mondholte
orificio/apertura -- = mondopening
hemorrhagia -- = mondbloeding
hygiene -- = mondhygiëne, mondverzorging
fissura -- = mondspleet
glandula -- = mondklier, wangklier
per via -- = door de mond, oraal


buccata sub

1 mondvol, hap
-- de pan = hap brood
prender un -- de aere = een luchtje scheppen, een frisse neus halen


+ buccina sub

1 HISTORIA ROMAN soort bazuin, klaroen


+ buccinar v

1 HISTORIA ROMAN op de klaroen/bazuin blazen


+ buccinator sub

1 HISTORIA ROMAN blazer op de klaroen/bazuin
2 ANATOMIA wangspier


+ buccino sub

1 ZOOLOGIA wulk, kinkhoren, ruishoorn


+ buccolabial adj

1 buccolabiaal


+ buccolingual adj

1 bucculinguaal


+ bucconasal adj

1 bucconasaal


+ bucentauro sub

1 MYTHOLOGIA bucentaur


+ buckram sub ANGLESE

1 buckram


bucla sub

1 (haar)krul, (haar)lok
-- de capillo = haarlok
2 gesp
-- de un cinctura = gesp van een riem
-- de un scarpa = gesp van een schoen
fabrica de --s = gespenfabriek
clauder con -- = dichtgespen
distachar {sj}/disfacer le -- = losgespen


+ buclar v

1 krullen
ferro de -- = krultang (voor het haar)
2 gespen
-- un cinctura = een riem omgespen


+ buclator sub

1 krulpen, krulspeld
collection de --es electric = krulset


bucletta sub

1 (haar)krulletje, (haar)lokje


+ bucolic adj

1 LITTERATURA bucolisch, herders...
poema -- = herdersdicht
cantos -- = bucolische zangen
roman -- = hersdersroman


+ bucolica sub

1 herdersdicht


+ bucranio sub

1 ARTE DE CONSTRUER ossekop (ornament)


Buddha sub n pr

1 Boeddha


+ buddha sub

1 (persoon) boeddha
2 boeddhabeeld


buddhic adj

1 Boeddhistisch
templo -- = Boeddhistische tempel
monacho -- = Boeddhistische monnik


buddhismo sub

1 Boeddhisme


buddhista sub

1 Boeddhist


buddhista adj

1 Boeddhistisch
templo -- = Boeddhistische tempel
monacho -- = Boeddhistische monnik
clero -- = Boeddhistische geestelijkheid


buddhistic adj

1 Boeddhistisch
templo -- = Boeddhistische tempel
monacho -- = Boeddhistische monnik
clero -- = Boeddhistische geestelijkheid


+ buddhologia sub

1 boeddhologie


+ buddleia sub

1 BOTANICA buddleia


budget sub ANGLESE

1 budget, begroting
-- national/ del stato = staatsbegroting
-- municipal = gemeentebegroting
-- familial = gezinsbegroting
-- publicitari = reclamebudget
-- del guerra = oorlogsbegroting
-- suppletori = aanvullende begroting
surplus (F)/excedente de -- = begrotingsoverschot
total del -- = begrotingstotaal
proposition de -- = begrotingsvoorstel
projecto de -- = begrotingsontwerp
controlator/surveliator del -- = budgetbewaker
controlo/surveliantia del -- = budgetbewaking
controlar le execution del -- = het budget bewaken
partita del -- = begrotingspost
periodo del -- = budgetperiode
presentar un -- = een begroting indienen
establir un -- = een begroting maken
equilibrar un -- = een begroting sluitend maken
exceder le -- = de begroting overschrijden
a -- reducite = low-budget
production cinematographic a -- reducite = low-budgetfilmproductie


budgetar v

1 de begroting opmaken
2 in de begroting opnemen


+ budgetari adj

1 budgettair, begrotings..., budget...
anno -- = begrotingsjaar
projecto -- = begrotingsontwerp
total -- = begrotingstotaal
surplus (F)/excedente -- = begrotingsoverschot
proposition -- = begrotingsvoorstel
previsiones -- = begrotingsramingen
equilibrio -- = begrotingsevenwicht
politica -- = begrotingspolitiek
accordo -- = budgetafspraak
surveliantia/controlo -- = budgetbewaking
deficit -- = begrotingstekort
derecto -- = budgetrecht


+ budgetisar v

1 budgetteren


+ budgetisation sub

1 budgettering


+ bufalin adj

1 van een buffel, buffel...
carne -- = buffelvlees


bufalo sub

1 buffel
pelle de -- = buffelhuid
chassator {sj}/venator de --es = buffeljager


+ buffante adj

1 pof...
pantalon(es) -- = pofbroek
manica -- = pofmouw


+ buffar v

1 opblazen, opbollen
facer -- su capillos = zijn haar doen opbollen


buffet sub FRANCESE

1 buffet, dressoir
-- de cocina = keukenkast
2 FERROVIA restauratie, buffet
servitor de -- = buffetbediende
servitrice de -- = buffetjuffrouw


buffetero sub

1 restauratiehouder, buffethouder


buffon sub

1 grappenmaker, komische figuur, hansworst, fratsenmaker, pias, leukerd, clown, nar
-- del rege/de corte = hofnar
bonetto de -- = narrenkap
costume de -- = narrenpak
jocar/facer le -- = de hansworst uithangen


buffonar v

1 leuk doen, grappig zijn, potsenmaken, de pias uithangen


buffoneria sub

1 grappigheid, leukheid, koddigheid, grap, klucht, pots


+ buffonesc adj

1 grappig, komiek, koddig, clownesc


bufon sub

1 ZOOLOGIA pad
veneno de -- = paddevergif
nido de --es = paddenest


+ bufotherapia sub

1 MEDICINA therapeutische toepassing van paddengiften


+ bufotoxina sub

1 paddengif


bulbar adj

1 ANATOMIA bulbair, van het verlengde ruggemerg


bulbicultor sub

1 bollenkweker


bulbicultura sub

1 het bollenkweken, bollenkwekerij


+ bulbifere adj

1 BOTANICA boldragend
planta -- = bolgewas
lilio -- = oranjelelie


bulbiforme adj

1 BOTANICA bolvormig, uivormig


+ bulbillo sub

1 BOTANICA bulbil


bulbo sub

1 BOTANICA bol
-- a/de flor = bloembol
-- de tulipa(n) = tulpenbol
-- de croco = crocusbol
-- de hyacintho = hyacintbol
-- de narcisso = narcisbol
-- squamose = geschubde bol
planta de -- = bolgewas
campo de --s/de flores a -- = bloembollenveld
cultura de --s = bloembollencultuur/teelt
cultor/cultivator de --s = bollenkweker
commercio de --s = bollenhandel
commerciante de --s = bollenhandelaar
recoltator de --s = bollenrooier
zona del --s = bollenstreek
solo pro --s = bollengrond
cribro pro --s = bollenzeef
2 verdikte onderzijde van haarwortel/tand/etc.
-- ocular/de oculo = oogbol
-- pilose = verdikte onderzijde van de haarwortel


+ bulbocodio sub

1 BOTANICA wolbol


bulbose adj

1 bolvormig, bol...
plantas -- = bolgewassen
begonia -- = bolbegonia
poa -- = knolbeemdgras
amanita -- = knolamaniet


bulgare adj

1 Bulgaars
populo -- = Bulgaarse volk
lingua -- = Bulgaarse taal


Bulgaria sub n pr

1 Bulgarije


bulgaro sub

1 Bulgaar
2 (taal) bulgaars


+ bulimia sub

1 geeuwhonger, geweldige honger, boulimie


+ bulimic adj

1 behept met buitengewone eetlust


bulla sub

1 (pauselijke) bul
-- de excommunication = banbrief
2 bel(letje), lucht/gas/stoom/zeepbel
-- de aere = luchtbel
-- de sapon = zeepbel
PHYSICA camera a --s = bellenkamer
3 MEDICINA blaas (vochtophoping)


+ bullario sub

1 CATHOLICISMO bullarium, verzameling pauselijke bullen
2 afschrijver van bullen


bulldog sub ANGLESE

1 buldog


+ bulldozer sub ANGLESE

1 bulldozer, grondverzetmachine
-- a erucas = rupsbulldozer


bulletin sub

1 bulletin, officieel verslag, officiële bekendmaking, aanplakbiljet
-- meteorologic = weerbericht
-- scholar = schoolrapport
-- de information(es) = mededelingenblad
-- medic/de sanitate = medisch bulletin/rapport
-- de bursa = beursbericht
-- hebdomadari/septimanal = weekbericht/rapport
-- mensual = maandbericht/rapport
-- del armea/de guerra = legerbericht
RADIO, TELEVISION -- de novas = nieuwsbulletin, nieuws


bulletinero sub

1 schrijver van bulletins


bulliente adj

1 kokend (heet)
aqua -- = kokend water


bullir v

1 aan de kook zijn, op het kookpunt zijn, koken
le aqua bulli a un temperatura de cento grados Celsius = water kookt bij een temperatuur van honderd graden

Celsius

facer -- le aqua = het water aan de kook brengen


bullose adj

1 GEOLOGIA met (gas)bellen gepaard gaand
2 MEDICINA blaasjes...


+ bulon sub

1 bout, schroefbout
--es mal serrate/mal vitate = slobberende bouten
-- con cavilia = keilbout
-- de fixation = bevestigingsbout
-- de montage/de assemblage = montagebout
-- articulate = scharnierbout
-- de flangia = flensbout
-- de ancora = ankerbout
-- conic = conische bout
-- a testa/capite incastrate = verzonken bout
serrar un -- = een bout vastdraaien
axe de -- = boutas
testa/capite de -- = boutkop
diametro de -- = boutdiameter
longor de -- = boutlengte
forator pro --es = boutboor


+ bulonar v

1 vastbouten, vastschroeven


+ bum! interj

1 boem!


+ buna sub

1 buna (soort kunstrubber)


+ bungalow sub ANGLESE

1 bungalow
quartiero de --s = bungalowwijk
construction de --s = bungalowbouw
tenta -- = bungalowtent


+ bunias sub

1 BOTANICA bunias


+ bunker sub GERMANO

1 bunker, kazemat


+ buphago sub

1 ZOOLOGIA ossepikker, buffelpikker


+ buphthalmia sub

1 MEDICINA osseoog, buphtalmie


+ buphthalmo sub

1 MEDICINA osseoog, buphtalmie


+ bupleuro sub

1 BOTANICA goudscherm


+ bupreste sub

1 ZOOLOGIA prachtkever, stinkwesp


+ burdon sub

1 HISTORIA pelgrimsstaf (met bolvormig uiteinde)


bureau sub FRANCESE

1 schrijftafel, bureau
tiratorio de -- = bureaulade
lampa de -- = bureaulamp
2 werkvertrek, kantoor, bureau
empleo de -- = kantoorbaan
empleato de -- = kantoorbediende/klerk
chef (F) de -- = bureauchef
articulos de -- = kantoorartikelen/behoeften
machina de -- = kantoormachine
computator/computer (E) de -- = kantoorcomputer
mobiles/mobiliario de -- = kantoormeubelen
sedia de -- = kantoorstoel
experientia de -- = kantoorervaring
personal de -- = kantoorpersoneel
travalio/labor de -- = kantoorwerk/arbeid
costos de -- = bureaukosten
administration de -- = kantooradministratie
armario de -- = kantoorkast
inventario de -- = kantoorinventaris
adresse de -- = kantooradres
almanac de -- = kantooralmanak
occupationes de -- = kantoorbezigheden
ir al -- = naar kantoor gaan
3 dienst, instantie
-- de stato civil = bureau van de burgelijke stand
-- del plano = planbureau
Bureau Central del Plano = Centraal Planbureau


bureaucrate {oo} sub

1 bureaucraat
governamento de --s = bureaucratische regering


bureaucratia {oo} sub

1 bureaucratie
le -- nederlandese = de nederlandse bureaucratie
-- inefficiente = inefficiente bureaucratie
lentor del -- = traagheid van de ambtelijke molens


bureaucratic {oo} adj

1 bureaucratisch
apparato -- = bureaucratisch apparaat
le machina -- = de ambtelijke molen
mentalitate -- = bureaucratische mentaliteit


+ bureaucratisar {oo} v

1 (ver)bureaucratiseren


+ bureaucratisation {oo} sub

1 (ver)bureaucratisering


+ bureaucratismo {oo} sub

1 vergaande bureaucratie


+ buretta sub

1 CHIMIA buret


burgese sub

1 burger
comportar se como un parve -- = zich burgerlijk gedragen
2 HISTORIA poorter


+ burgese adj

1 burgerlijk, burger...
familia -- = burgerfamilie
origine -- = burgerafkomst
classe -- = burgerklasse


burgesia sub

1 burgerij, bourgeoisie


burgo sub

1 stadje, groot dorp


burgomaestro sub

1 burgemeester
-- interimari/ad interim = loco-burgemeester
posto de -- = burgemeestersambt
nomination/appuntamento de -- = burgemeestersbenoeming
catena de -- = burgemeestersketen
spo(n)sa de -- = burgemeestersvrouw


+ burgrave sub

1 burggraaf


+ burgraviato sub

1 burggraafschap


Burgundia sub n pr

1 Bourgondië
vino de -- = Bourgondische wijn


burgundie adj

1 Bourgondisch


burgundio sub

1 Bourgondiër


burgundion sub

1 Bourgondiër


+ burguniotta,burgoniotta sub

1 HISTORIA stormhelm


+ burin sub

1 graveernaald, burijn


+ burinar v

1 graveren


+ burinator sub

1 graveur


+ burinatura sub

1 het graveren


+ burinista sub

1 graveur


burla sub

1 scherts, grap, gekheid, lolletje, gebbetje, kortswijl
-- scabrose = schuine mop
-- de mal gusto = smakeloze grap
lancear/contar un -- = een mop/bak vertellen
--s a parte = scherts terzijde


burlar v

1 grappen maken, schertsen, gekheid maken, gekscheren


burlator sub

1 grappenmaker, lolmaker, lolbroek


burlesc adj

1 burlesk, koddig, grappig, lollig, kluchtig, komisch, boertig, kolderachtig
film (A) -- = lachfilm
stilo -- = burleske stijl
poesia -- = kolderpoësie
comedia -- = kolderstuk
historias -- = kolderverhalen
canto -- = kolderlied


+ burlesco sub

1 LITTERATURA burleske genre


burnus sub

1 boernoes


bursa sub

1 beurs, portemonnee, geldbuidel
tirar su -- = zijn beurs te voorschijn halen/trekken
pagar a -- claudite = met gesloten beurzen betalen
BOTANICA -- de pastor = herderstasje
-- a tabaco = tabakszak
2 ANATOMIA zak(je), beurs(je), scrotum, balzak
-- synovial = slijmbeurs
3 (studie)beurs
-- de studio = studiebeurs
instituer un -- de studio = een studiebeurs instellen
conceder un -- = een beurs geven/verstrekken
4 COMMERCIO beurs, beursgebouw
-- del empleo = banenmarkt
-- de commercio = handelsbeurs
-- de mercantias = goederenbeurs
-- de grano/cereales = graanbeurs
-- maritime = scheepvaartbeurs
-- agricole = landbouwbeurs
-- regional = streekbeurs
placia de -- = beursplein
-- de travalio/de labor = arbeidsbeurs
-- de valores = effectenbeurs
-- de excambio = ruilbeurs
-- animate = levendige beurs
-- instabile = verdeelde beurs
-- pauco/poco animate = zwakke beurs
operation/transaction de -- = beursaffaire, beursoperatie
imposto super operationes de -- = beursbelasting
commercio de -- = beurshandel
question de -- = beurskwestie
panico de -- = beurspaniek
polissa de -- = beurspolis
regulamento de -- = beursreglement
termino de -- = beursterm
speculation de -- = beursspeculatie
speculator de -- = beursspeculant
valor de bursa = beurswaarde
precio de -- = beursprijs
bulletin de -- = beursbericht, beursblad
curso de -- = beurskoers
agente de -- = beursagent, effectenmakelaar
empleato de -- = beursbediende
cadita del -- = ineenstorting van de beurs, beurskrach


bursero sub

1 beurzenmaker


+ bursitis sub

1 MEDICINA slijmbeursontsteking


+ Burundi sub n pr

1 Boeroendi


+ bus sub

1 (auto)bus
prender le -- = de bus nemen
ir in -- = met de bus gaan


busardo sub

1 ZOOLOGIA buizerd


bussola sub

1 kompas
-- portative/de tasca = zakkompas
-- gyroscopic = gyroscopisch kompas
-- topographic = topografisch kompas
-- nautic = zeekompas
agulia/aco de -- = kompasnaald
cassa de -- = kompasdoos
quadrante de un -- = roos van een kompas
disorientar un -- = een kompas ontregelen
perder le -- = de kluts kwijtraken


busto sub

1 bovenlijf, bovenlichaam
a medie -- = tot halverwege het bovenlichaam, tot de borst
2 buste
-- acephale = buste zonder hoofd
3 ARTE borstbeeld, buste


+ butano sub

1 CHIMIA butaan, butagas
gas de -- = butaangas
bottilia de -- = butaangasfles, butagasfles


+ butanol sub

1 CHIMIA butanol


+ butea sub

1 BOTANICA butea


+ butene sub

1 CHIMIA buteen


+ buteo sub

1 ZOOLOGIA buizerd


butinar v

1 buit maken


butino sub

1 buit, roof, gestolen goed
-- de guerra = oorlogsbuit
divider/repartir le -- = de buit verdelen


+ butomo sub

1 BOTANICA -- (umbellate) = zwanenbloem


button sub

1 BOTANICA knop
-- floral = bloemknop
-- de rosa = rozeknop
-- de auro = boterbloem
-- seminal = zaadknop
-- caulinar = stengelknop
-- a folios = bladknop
2 puistje
-- de febre = koortspuistje
eruption de --es = uitslag van puistjes
premer --es = puistjes uitdrukken
3 knoop (aan kledingstuk)
-- de pression = drukknoop
-- de collo = boordeknoop
-- de camisa = hemdsknoop
-- de manchette (F) = manchetknoop
-- (coperte) de texito/de tela = stofknoop
cassa a --es = knopendoos
attachar {sj} un -- = een knoop aanzetten
4 knop (aan deur, deksel, apparaten, etc.)
-- de commando = bedieningsknop
-- de remontar = horlogeknopje
-- de adjustage/adjustamento = afstelknop
-- de arresto temporari = pauzetoets
premer/pressar un -- = op een knop drukken, een knop indrukken
ubi es le -- del lumine/luce? = waar zit het knopje van het licht?


buttonar v

1 (dicht)knopen, met knopen sluiten


buttoneria sub

1 knopenfabricage, handel in knopen
2 knopenfabriek


buttonero sub

1 iemand die knopen maakt of verkoopt, knopendraaier, knopenfabrikant


buttoniera sub

1 knoopsgat
microphono de -- = knoopsgatmicrofoon


+ butylene sub

1 CHIMIA butyleen


+ butylic sub

1 CHIMIA butyl...
alcohol -- = butylalcohol


+ butyracee adj

1 boterachtig


butyrar v

1 beboteren, boter smeren op
-- toasts (A) = toostjes smeren


butyrari adj

1 boter...


butyrato sub

1 CHIMIA butyraat, boterzuurzout


butyreria sub

1 boterfabricage
2 boterfabriek


butyrero sub

1 botermaker
2 boterhandelaar


butyric adj

1 CHIMIA boter...
acido -- = boterzuur
fermentation -- = boterzure gisting


+ butyriera sub

1 boterdoos/vloot


butyrina sub

1 CHIMIA botervet, boterstof, butyrine


butyro sub

1 boter
-- natural = natuurboter
-- de crema = roomboter
-- de vacca/de ferma = echte boter, boerenboter
-- vegetal = plantenboter
-- refrigerate = gekoelde boter
-- non salate = ongezouten boter
-- fresc = verse boter
-- de maio = meiboter, grasboter
-- de fabrica = fabrieksboter
-- de cacao = cacaoboter
-- de palma = palmboter
-- de coco = cocosboter
-- rancide = ranzige boter
cassa a -- = boterdoos
commercio de -- = boterhandel
mercante de -- = boterhandelaar
mercato de -- = botermarkt
exportation de -- = boterexport/uitvoer
barril a -- = boterton
fabrica de -- = boterfabriek
fabricante de -- = boterfabrikant
grassia de -- = botervet
lacte de -- = karnemelk
aroma de -- = boteraroma
controlo del -- = botercontrole
controlator del -- = botercontroleur
batter le -- = karnen
montania de -- = boterberg
pastisseria al -- = botergebak
morsello de -- = klontje boter
tenere como le -- = boterzacht
del color de -- = botergeel


+ butyrometro sub

1 butyrometer, botermeter


butyrose adj

1 boterachtig, romig


buxo sub

1 buksboom
2 bukshout


+ bypass sub ANGLESE

1 TECHNICA omloopleiding
2 omleidroute
3 MEDICINA bypass


+ byte sub ANGLESE

1 COMPUTATOR byte


byzantin adj

1 byzantijns
Imperio -- = Byzanthijnse Rijk
miniaturas -- = byzantijnse miniaturen


+ byzantinismo sub

1 Byzantinisme


+ byzantinista sub

1 kenner van de Byzantijnse cultuur


byzantino sub

1 Byzantijn


+ byzantinologia sub

1 byzantinologie


+ byzantinologo sub

1 byzantinoloog


Byzantio sub n pr

1 Byzantium


Advertisement