Ortografia i wymowa[edit | edit source]

Alfabet składa się z 26 liter alfabetu łacińskiego. Nie występują znaki diakrytyczne.

Litera Nazwa Wymowa
a a a
b be b
c ce c lub k
d de d
e e e
f ef f
g ge g
h hasha h
i i i
j jota ż
k ka k
l el l
m em m
n en n
o o o
p pe p
q ku k
r er r
s es s
t te t
u u u
v ve w
w duple ve ł
x iks ks
y i grec, ypsilon i
z zeta,zed z

Dwugłoski ai oraz au wymawia się jak /aj/ oraz /ał/.

Akcentowane samogłoski e oraz i czyta się oddzielnie gdy występują wraz z następującą samogłoską a, e lub o; np.: mie, io, spondeo, via, bastardia.

Nieakcentowane samogłoski e oraz u zmieniają się w półsamogłoski przed poprzedzającą ją samogłoską; np.: Bulgaria, filatorio, persuader.

Podwójne samogłoski zlewają się w wymowie. Podwójna samogłoska ss jest zawsze bezdźwięczna tak jak ss w słowie "miss".

Dźwięki g oraz k upodabniają się do poprzedzającego n, podobnie jak w języku angielskim.

Akcent zwykle pada na samogłoskę przed ostatnią spółgłoską. Liczba mnoga nie zmienia akcentu. Przymiotniki i rzeczowniki kończące się na -le, -ne i -re poprzedzone samogłoską mają akcent na trzeciej sylabie od końca; np.: fragile, ordine, tempore. W słowach utworzonych z końcówkami -ic, -ica, -ico, -ide, -ido, -ula i -ulo akcent pada na sylabę poprzedzającą ową końcówkę. Końcówki -ific i -ifico mają akcent na pierwszym i.

Wyjątki od tego systemu akcentowania są zaznaczone w słowniku Interlingua-Angielski. Większość tych wyjątków może być wyjaśnionych za pomocą dodatkowych reguł. Na przykład: sufiksy -issim, -esim, -ifer, i -olog mają akcentowaną pierwszą samogłoskę; sufiksy -ia i -eria ponieważ, że one odpowiadają angielskim -y i -ery mają akcentowaną samogłoskę -i; itp.

Uwaga : Słowa bez spółgłoski albo bez samogłoski przed ostatnią samogłoską mają akcent z konieczności na pierwszej samogłosce, np.: ío, vía i pewne formy czasu teraźniejszego, jak strúe, créa, itp. Ale cónstrue, prócrea, itd. oraz także dimínue, substítue, itd. według standardowej reguły i mają akcent na samogłosce przed przedostatnią spółgłoską.

Waga reguł akcentowania nie może być przesadzona. Wysiłek włożony w akcentowanie słów, które nie są znajome z zmienionym akcentem wydają się często przesadą. To naturalnie nie oznacza, że słowa w Interlingwie mogą być akcentowane zupełnie dowolnie, ale że słowa jak np.: kilometro pozostają tym samym słowem międzynarodowym, jeśli przyzwyczajenia z języków ojczystych doradzają akcentować to słowo na drugiej lub trzeciej sylabie.

Cześci mowy[edit | edit source]

Rodzajnik[edit | edit source]

Rzeczownik[edit | edit source]

Przymiotnik[edit | edit source]

Partykuły gramatyczne[edit | edit source]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.