FANDOM


(New page: a)
 
Linea 1: Linea 1:
a
+
<b>a</b><br>
  +
:à <i>prép.</i> <i>attribution</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a</b><br>
  +
:à <i>prép.</i> <i>lieu, sans mouvement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a barrei, a mescla</b><br>
  +
:pêle-mêle <i>adv./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a bon conde</b><br>
  +
:à bon compte<br>
  +
<br>
  +
<b>a casa</b><br>
  +
:à la maison<br>
  +
<br>
  +
<b>a casa</b><br>
  +
:chez soi<br>
  +
<br>
  +
<b>a coda-l'i-sega</b><br>
  +
:à la queue leu leu<br>
  +
<br>
  +
<b>a condar de</b><br>
  +
:à partir de<br>
  +
<br>
  +
<b>a còps</b><br>
  +
:parfois <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a còps</b><br>
  +
:quelquefois <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a costat de, au ras de</b><br>
  +
:à côté de<br>
  +
<br>
  +
<b>a de bonas</b><br>
  +
:pour de bonnes<br>
  +
<br>
  +
<b>a despart, a l'estrem</b><br>
  +
:à l'écart<br>
  +
<br>
  +
<b>a despart, separadament</b><br>
  +
:séparément <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a fanègas, a pièlas</b><br>
  +
:à foison <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a fons</b><br>
  +
:à fons<br>
  +
<br>
  +
<b>a grapas</b><br>
  +
:à quatre pattes<br>
  +
<br>
  +
<b>a gratis, gratuit,a</b><br>
  +
:gratuit,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a l'endarrèr</b><br>
  +
:en arrière<br>
  +
<br>
  +
<b>a l'entorn</b><br>
  +
:autour <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a l'esconut, a l'estujat</b><br>
  +
:à l'insu <i>loc. prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a l'estrem, a despart</b><br>
  +
:à l'écart<br>
  +
<br>
  +
<b>a l'estujat, a l'esconut</b><br>
  +
:à l'insu <i>loc. prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a la darrèra tenguda deus Estats de Bearn</b><br>
  +
:à la dernière séance des États de Béarn<br>
  +
<br>
  +
<b>a la suspresa</b><br>
  +
:à l'improviste <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a las esconetèras <i>f. pl.</i> <i>Pyr.</i>, aus estujòus <i>m. pl.</i></b><br>
  +
:cache-cache <i>à</i> <i>loc.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a lor</b><br>
  +
:chez lui/elle/eux<br>
  +
<br>
  +
<b>a maugrat</b><br>
  +
:malgré <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a maugrat de tu</b><br>
  +
:malgré toi<br>
  +
<br>
  +
<b>a maugrat qui estosse malaut, que vienó</b><br>
  +
:quoique malade, il est venu<br>
  +
<br>
  +
<b>a maugrat qui <i>+ subjonctif</i></b><br>
  +
:quoique <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a mescla, a barrei</b><br>
  +
:pêle-mêle <i>adv./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a noste</b><br>
  +
:chez moi/nous<br>
  +
<br>
  +
<b>a nueit, au ser</b><br>
  +
:ce soir<br>
  +
<br>
  +
<b>a paupas</b><br>
  +
:aveuglette <i>à l'</i> <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a paupas, a tastas</b><br>
  +
:à tâtons <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a perpaus</b><br>
  +
:à propos<br>
  +
<br>
  +
<b>a pièlas, a fanègas</b><br>
  +
:à foison <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a plaser, a tot doç</b><br>
  +
:lentement <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a quina òra qui sia</b><br>
  +
:à quelque heure que ce soit<br>
  +
<br>
  +
<b>a rasèr de</b><br>
  +
:au ras de <i>loc.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a sautapè</b><br>
  +
:à cloche-pied <i>loc.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a si disent</b><br>
  +
:à part soi<br>
  +
<br>
  +
<b>a tastas, a paupas</b><br>
  +
:à tâtons <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a tot doç, a plaser</b><br>
  +
:lentement <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>a tot doç, tot doç</b><br>
  +
:tout doucement<br>
  +
<br>
  +
<b>a tot pip-pap, a tot viracodet</b><br>
  +
:à chaque instant<br>
  +
<br>
  +
<b>a tot viracodet, a tot pip-pap</b><br>
  +
:à chaque instant<br>
  +
<br>
  +
<b>a vòste</b><br>
  +
:chez toi/vous<br>
  +
<br>
  +
<b>abaishar</b><br>
  +
:abaisser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abaishar, umiliar</b><br>
  +
:humilier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abalut <i>m.</i>, barra, pèrcha</b><br>
  +
:perche <i>f.</i> <i>de bois</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abandon</b><br>
  +
:abandon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abandonar, deishar</b><br>
  +
:abandonner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abans</b><br>
  +
:auparavant <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abans</b><br>
  +
:avant <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abans darrèr, anular</b><br>
  +
:annulaire <i>m.</i> <i>doigt</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abans, davant, endavant</b><br>
  +
:avant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abans díser <i>m.</i>, prefàcia <i>f.</i></b><br>
  +
:préface <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abans ger</b><br>
  +
:avant hier<br>
  +
<br>
  +
<b>abans qui</b><br>
  +
:avant que<br>
  +
<br>
  +
<b>abarrejar <i>un contenu</i></b><br>
  +
:répandre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abat</b><br>
  +
:abbé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abàter, har càder</b><br>
  +
:abattre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abelha</b><br>
  +
:abeille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abelhèr, apicultor</b><br>
  +
:apiculteur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abelhèr <i>m.</i> <i>Vic-Bilh</i>, caven <i>m.</i></b><br>
  +
:ruche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abeurader, beveder, tòssa <i>f.</i></b><br>
  +
:abreuvoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abile,-a, abille,-a</b><br>
  +
:habile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abilessa, abillesa, abiletat, abilletat</b><br>
  +
:habileté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abiletat, abilletat, abillessa, abilesa</b><br>
  +
:habileté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abille,-a, abile,-a</b><br>
  +
:habile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abillessa, abilesa, abiletat, abilletat</b><br>
  +
:habileté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abilletat, abiletat, abillessa, abilesa</b><br>
  +
:habileté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abismar, guastar</b><br>
  +
:abîmer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abitacion, abitança</b><br>
  +
:habitation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abitança, abitacion</b><br>
  +
:habitation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abitant,a, poblant,a</b><br>
  +
:habitant,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abitar, demorar <i>vi.</i></b><br>
  +
:habiter <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abituar, acostumar</b><br>
  +
:habituer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abituau <i>m./f.</i>, acostumèr,a</b><br>
  +
:habituel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abitud, acostuma</b><br>
  +
:habitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abolir, avalir</b><br>
  +
:abolir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abonar</b><br>
  +
:abonner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abonde <i>m.</i></b><br>
  +
:abondance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abondós,-osa</b><br>
  +
:abondant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abòr, autòna <i>f.</i>, agòr</b><br>
  +
:automne <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abordar</b><br>
  +
:aborder <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aborrí's</b><br>
  +
:élancer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aborrí's, ahronçà's, getà's</b><br>
  +
:jeter <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aborrida <i>f.</i>, aviada <i>f.</i>, balanç</b><br>
  +
:élan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aborrir, ahronçar, getar</b><br>
  +
:jeter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aborrir, ahronçar, lançar, getar</b><br>
  +
:lancer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abotir</b><br>
  +
:aboutir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abracar</b><br>
  +
:abréger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abraçar</b><br>
  +
:embrasser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abracar, acorcir</b><br>
  +
:raccourcir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abracar lo peu</b><br>
  +
:couper les cheveux<br>
  +
<br>
  +
<b>abraçar <i>prendre dans les bras</i></b><br>
  +
:embrasser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abranlir</b><br>
  +
:ébranler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abreviacion</b><br>
  +
:abréviation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abricòt</b><br>
  +
:abricot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abriu</b><br>
  +
:avril <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abriuleta, margarideta, pimparèla, lilòia</b><br>
  +
:pâquerette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abrocar</b><br>
  +
:percer <i>vt.</i> <i>un tonneau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abséncia</b><br>
  +
:absence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>absent,a</b><br>
  +
:absent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>absolut,-uda</b><br>
  +
:absolu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abstiene's</b><br>
  +
:abstenir <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abstraccion</b><br>
  +
:abstraction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abstrèit,a</b><br>
  +
:abstrait,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>absurde,-a</b><br>
  +
:absurde <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aburriu,-iva, embestiant,a</b><br>
  +
:embêtant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abús</b><br>
  +
:abus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abusà's, busocar</b><br>
  +
:musarder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abusar</b><br>
  +
:abuser <i>vt.</i> ind. <i>user avec excès</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abusar, borrar, enganar</b><br>
  +
:abuser <i>vt</i> <i>tromper</i><br>
  +
<br>
  +
<b>abusar de quauquarrés</b><br>
  +
:abuser de quelqu'un<br>
  +
<br>
  +
<b>ac, at</b><br>
  +
:le <i>pr. pers. neutre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acabar, fenir</b><br>
  +
:achever <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acabar, fenir</b><br>
  +
:finir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acabar, fenir</b><br>
  +
:terminer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acaçar</b><br>
  +
:chasser <i>vt.</i> <i>faire fuir</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acaçar, perseguir</b><br>
  +
:poursuivre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acacià</b><br>
  +
:acacia <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>academia</b><br>
  +
:académie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acajó</b><br>
  +
:acajou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acasar, maridar</b><br>
  +
:marier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accedir</b><br>
  +
:accéder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accelerar</b><br>
  +
:accélérer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accent</b><br>
  +
:accent <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accent grèu</b><br>
  +
:accent grave<br>
  +
<br>
  +
<b>acceptar</b><br>
  +
:accepter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accès</b><br>
  +
:accès <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accident</b><br>
  +
:accident <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accion</b><br>
  +
:action <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>accòrds <i>m. pl.</i>, aconsialhas <i>f. pl.</i>, fiançalhas <i>f. pl.</i></b><br>
  +
:fiançailles <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acèr</b><br>
  +
:acier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acerà, aciu</b><br>
  +
:là-bas <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acertenar, certificar</b><br>
  +
:certifier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acès, endòst, sobac</b><br>
  +
:abri <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acessar, endostar, assobacar</b><br>
  +
:abriter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aceth, acera</b><br>
  +
:ce, cet, cette <i>adj. dém.</i> <i>objet très éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aceth, acera</b><br>
  +
:celui-là, celle-là <i>pr. dém.</i> <i>objet plus éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aceth,s, acera,s</b><br>
  +
:ce, cet, cette, ces <i>adj. dém.</i> <i>objet très éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aceth,s, acera,s</b><br>
  +
:celui-là, ceux-là; celle-là, celles-là <i>pr. dém.</i> <i>objet plus éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aceths, aceras</b><br>
  +
:ces <i>adj. dém.</i> <i>objet très éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aceths, aceras</b><br>
  +
:ceux-là, celles-là <i>pr. dém.</i> <i>objet très éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ací</b><br>
  +
:voici<br>
  +
<br>
  +
<b>ací; aciu <i>Orthez</i></b><br>
  +
:ici <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ací, aquí</b><br>
  +
:voici, voilà <i>On utilisera ací <i>pour voici</i> et aquí <i>pour voilà</i> suivi du verbe avoir conjugué selon la personne à qui on s'adresse. C'est ainsi qu'on dira: ici, je l'ai: ací, que l'èi; là, nous l'avons: aquí, que l'avem, etc. On peut aussi utiliser uèra <i>= regarde</i> ou ueratz <i>=regardez</i>. On peut encore utiliser: tè <i>= tiens</i>; tiètz <i>= tenez</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>ací, que l'èi</b><br>
  +
:ici, je l'ai<br>
  +
<br>
  +
<b>acide</b><br>
  +
:acide <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acide,-a, aset,-eda</b><br>
  +
:acide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aciu, acerà</b><br>
  +
:là-bas <i>loc. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aciu <i>Orthez</i>, ací</b><br>
  +
:ici <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aclamar</b><br>
  +
:acclamer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aclapà's, esboní's</b><br>
  +
:écrouler <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aclapà's, esboní's</b><br>
  +
:effondrer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aclapar, atucar</b><br>
  +
:accabler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aclepar, aplatir</b><br>
  +
:aplatir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aço</b><br>
  +
:ceci <i>pr. dém.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acochà's, amainadar</b><br>
  +
:accoucher <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acomanadís, -issa, contagiós,-osa</b><br>
  +
:contagieux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acomanatge <i>m.</i>, contagion</b><br>
  +
:contagion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acompanhar</b><br>
  +
:accompagner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acomparar, comparar</b><br>
  +
:comparer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acompte</b><br>
  +
:acompte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aconortar</b><br>
  +
:remonter <i>vt.</i> <i>le moral, réconforter</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aconortar, reconfortar</b><br>
  +
:réconforter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aconselhar, conselhar</b><br>
  +
:conseiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aconsialhas <i>f. pl.</i>, fiançalhas <i>f. pl.</i>, accòrds <i>m. pl.</i></b><br>
  +
:fiançailles <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aconsiar, associar</b><br>
  +
:associer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acontentar, contentar</b><br>
  +
:contenter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acontentar, satisfar</b><br>
  +
:satisfaire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acorcir, abracar</b><br>
  +
:raccourcir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acorcit, embraca <i>f.</i>, embraquèra <i>f.</i></b><br>
  +
:raccourci <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acòrd</b><br>
  +
:accord <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acordar</b><br>
  +
:accorder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acordar, conciliar</b><br>
  +
:concilier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acordeon</b><br>
  +
:accordéon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Acós</b><br>
  +
:Accous<br>
  +
<br>
  +
<b>acostuma, abitud</b><br>
  +
:habitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acostumar, abituar</b><br>
  +
:habituer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acostumèr,a, abituau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:habituel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acrochar</b><br>
  +
:accrocher <i>vt.</i> <i>avec un crochet</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acte</b><br>
  +
:acte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>actitud; faiçons <i>f. plur.</i></b><br>
  +
:attitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>actiu,-iva</b><br>
  +
:actif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>activitat</b><br>
  +
:activité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>actor,a</b><br>
  +
:acteur, actrice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>actualitat</b><br>
  +
:actualité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>actuau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:actuel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acús <i>m.</i>, acusacion</b><br>
  +
:accusation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acusacion, acús <i>m.</i></b><br>
  +
:accusation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>acusar</b><br>
  +
:accuser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ad arron</b><br>
  +
:à la suite<br>
  +
<br>
  +
<b>adaigada</b><br>
  +
:irrigation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adaigar</b><br>
  +
:irriguer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adaigar, inondar</b><br>
  +
:inonder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adaptar</b><br>
  +
:adapter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adara</b><br>
  +
:à présent<br>
  +
<br>
  +
<b>adara</b><br>
  +
:maintenant <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>addicion</b><br>
  +
:addition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aderir</b><br>
  +
:adhérer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adès</b><br>
  +
:a l'instant<br>
  +
<br>
  +
<b>adès, endòra, totara</b><br>
  +
:tantôt <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adès, naguaire, ne i a pas guaire</b><br>
  +
:naguère <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adès <i>passé seul.</i>; endòra, enlòra <i>passé ou futur</i>; bèthlèu <i>futur seul.</i></b><br>
  +
:tout à l'heure<br>
  +
<br>
  +
<b>adishatz!</b><br>
  +
:adieu! <i>interj.</i> <i>vouvoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adishatz!</b><br>
  +
:au revoir! <i>vouvoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adishatz!</b><br>
  +
:bonjour! <i>interj.</i> <i>vouvoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adishatz!</b><br>
  +
:bonsoir <i>interj.</i> <i>vouvoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adiu!</b><br>
  +
:adieu! <i>interj.</i> <i>tutoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adiu!</b><br>
  +
:au revoir! <i>tutoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adiu!</b><br>
  +
:bonjour! <i>interj.</i> <i>tutoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adiu!</b><br>
  +
:bonsoir! <i>interj.</i> <i>tutoiement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adjectiu</b><br>
  +
:adjectif <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adjunt,a</b><br>
  +
:adjoint,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adméter</b><br>
  +
:admettre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>administracion</b><br>
  +
:administration <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>admirable,-a, esmiraglant,a</b><br>
  +
:admirable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>admirar, esmiraglà's</b><br>
  +
:admirer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>admission</b><br>
  +
:admission <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adob</b><br>
  +
:condiment <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adobar</b><br>
  +
:aménager <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adobar</b><br>
  +
:arranger <i>vt</i> <i>réparer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adobar</b><br>
  +
:assaisonner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adobar</b><br>
  +
:épicer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adocir</b><br>
  +
:adoucir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adolescéncia</b><br>
  +
:adolescence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Adòlfe</b><br>
  +
:Adolphe<br>
  +
<br>
  +
<b>adonc</b><br>
  +
:or <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adoptar</b><br>
  +
:adopter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ador</b><br>
  +
:Adour<br>
  +
<br>
  +
<b>adorar</b><br>
  +
:adorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adreça</b><br>
  +
:adresse <i>f.</i> <i>postale</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adreçar, mandar</b><br>
  +
:adresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adret,a</b><br>
  +
:adroit,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adretia, astruguessa</b><br>
  +
:adresse <i>f.</i> <i>qualité</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Adrian,a</b><br>
  +
:Adrien,ne<br>
  +
<br>
  +
<b>adromider <i>m.</i>, templa, templon <i>m.</i></b><br>
  +
:tempe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adromidera, cançon de brèç, breçairòla</b><br>
  +
:berceuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adromir, assomelhar</b><br>
  +
:endormir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adulte,-a</b><br>
  +
:adulte <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>advèrbi</b><br>
  +
:adverbe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>adversari,-ària</b><br>
  +
:adversaire <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aerian,a</b><br>
  +
:aérien,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aeropòrt</b><br>
  +
:aéroport <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afeccion, amistosèr <i>m.</i></b><br>
  +
:affection <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afectuós,-osa, amistós,-osa</b><br>
  +
:affectueux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aficha</b><br>
  +
:affficha <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afichar, placardar</b><br>
  +
:afficher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afirmacion</b><br>
  +
:affirmation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afirmar</b><br>
  +
:affirmer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aflaquir</b><br>
  +
:affaiblir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afligir</b><br>
  +
:affliger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afranquir</b><br>
  +
:affranchir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Africa</b><br>
  +
:Afrique<br>
  +
<br>
  +
<b>african,a</b><br>
  +
:africain,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afront, desaguís, escarni</b><br>
  +
:affront <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afront <i>m.</i>, escarni <i>m.</i>, insulta</b><br>
  +
:insulte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afront <i>m.</i>, insoléncia</b><br>
  +
:injure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>afrós,-osa</b><br>
  +
:affreux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agaça <i>N.-Béarn</i>, piga, pica <i>Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:pie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agaçar, tarritar</b><br>
  +
:agacer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agaçar, tarritar, tacanhar</b><br>
  +
:énerver <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aganidèr <i>m.</i>, avarícia <i>f.</i></b><br>
  +
:avarice <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aganit,-ida, avare,-a</b><br>
  +
:avare <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aganit,-ida, avide,-a</b><br>
  +
:avide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Agata</b><br>
  +
:Agathe<br>
  +
<br>
  +
<b>agau</b><br>
  +
:canal <i>m.</i> <i>d'irrigation</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Agen</b><br>
  +
:Agen<br>
  +
<br>
  +
<b>agéncia</b><br>
  +
:agence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agéncia</b><br>
  +
:comptoir <i>m.</i> <i>succursale</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agent</b><br>
  +
:agent <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agèra <i>f.</i> <i>Sauveterre</i>, gèira <i>f.</i></b><br>
  +
:lierre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agir, har <i>vt</i></b><br>
  +
:agir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agitacion</b><br>
  +
:agitation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agitar, segotir</b><br>
  +
:agiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agla <i>f.</i></b><br>
  +
:aigle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agland, gland</b><br>
  +
:gland <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aglot, glot <i>Ossau</i>, eslur <i>m.</i>, eslurras <i>f. plur.</i> <i>aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:avalanche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agòr, abòr, autòna <i>f.</i></b><br>
  +
:automne <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agorrinar</b><br>
  +
:débaucher <i>vt./vi.</i> <i>faire sortir du droit chemin, dévoyer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agost <i>Aspe</i>, aost</b><br>
  +
:août <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agradar, plàser</b><br>
  +
:plaire <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agradilhar, gradilhar, garrapetar, pujar</b><br>
  +
:gravir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agradiu,-iva</b><br>
  +
:agréable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agradiu,-iva, plasent,a, gaihasent,a</b><br>
  +
:plaisant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agram <i>Vic-Bilh</i>, sendenha <i>f.</i> <i>Orthez</i>, pedanh <i>Nay</i>, traucacamin</b><br>
  +
:chiendent <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agrandir, agranir</b><br>
  +
:agrandir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agranir, agrandir</b><br>
  +
:agrandir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agraula, corbaishina</b><br>
  +
:corneille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agravar</b><br>
  +
:aggraver <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agre,-a, pic,a</b><br>
  +
:aigre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agreu</b><br>
  +
:houx <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agreulon</b><br>
  +
:petit houx<br>
  +
<br>
  +
<b>agricòla <i>m./f.</i></b><br>
  +
:agricole <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agricultor,a</b><br>
  +
:agriculteur,-trice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agricultura</b><br>
  +
:agriculture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aguissar, excitar, ahiscar</b><br>
  +
:exciter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agulha de París, damisèla</b><br>
  +
:libellule <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agulha, gulha</b><br>
  +
:aiguille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agulhada <i>f.</i></b><br>
  +
:aiguillon de bouvier<br>
  +
<br>
  +
<b>agulhon</b><br>
  +
:aiguillon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agusagredon</b><br>
  +
:taille-crayon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agusar</b><br>
  +
:aiguiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agut,-uda</b><br>
  +
:aigu,è <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>agut,-uda, ponchut,-uda, puntut,-uda</b><br>
  +
:pointu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahamiat,-da</b><br>
  +
:affamé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahanat,-ada, gorpit,-ida, estaralanguit,-ida</b><br>
  +
:exténué,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahar <i>m.</i></b><br>
  +
:affaire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahida <i>f.</i>, espèr</b><br>
  +
:espoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahida, hida, hidança, confiença</b><br>
  +
:confiance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahiscar</b><br>
  +
:stimuler <i>vt.</i> <i>exiter</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahiscar, aguissar, excitar</b><br>
  +
:exciter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahitau, bordalat</b><br>
  +
:hameau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahoalh</b><br>
  +
:vol <i>m.</i> <i>dans l'air</i> <i>volée d'oiseau, d'insectes</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahonà's, samsí's, sombrar</b><br>
  +
:sombrer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahonar, en.honsar</b><br>
  +
:enfoncer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahone's, hone's, honir, hóner, ahóner</b><br>
  +
:fondre <i>s'élancer, tomber avec force</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahóner, hóner, ahone's, hone's, honir</b><br>
  +
:fondre <i>s'élancer, tomber avec force</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahraga</b><br>
  +
:fraise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahraguèr</b><br>
  +
:fraisier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahredolic,a, hredolic,a, ahredolit,-ida, hredolit,-ida.</b><br>
  +
:frileux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahredolida <i>f.</i> <i>temps</i></b><br>
  +
:refroidissement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahredolir, en.hredir</b><br>
  +
:refroidir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahredolit,-ida, hredolit,-ida, hredolic,a, ahredolic,a, .</b><br>
  +
:frileux, se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahrescar</b><br>
  +
:rincer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahrièsta <i>Ossau</i>, frinèsta</b><br>
  +
:fenêtre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahromiga</b><br>
  +
:fourmi <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahronçà's, getà's, aborrí's</b><br>
  +
:jeter <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahronçar, getar, aborrir</b><br>
  +
:jeter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahronçar, lançar, getar, aborrir</b><br>
  +
:lancer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahroncilh</b><br>
  +
:pli <i>m.</i> <i>ride</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahroncilh <i>m.</i>, hroncilha</b><br>
  +
:ride <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahuecà's</b><br>
  +
:emballer <i>s'</i> <i>s'enthousiasmer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahuecà's</b><br>
  +
:enthousiasmer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahuecà's, apassionà's</b><br>
  +
:acharner <i>s'</i> <i>se passionner</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ahupar</b><br>
  +
:interpeller <i>vt.</i> <i>héler</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aidar, ajudar</b><br>
  +
:aider <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aiga</b><br>
  +
:eau <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aiga, arriu <i>m.</i></b><br>
  +
:rivière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aiga <i>f.</i>, fluvi <i>m.</i></b><br>
  +
:fleuve <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aigada, aigat <i>m.</i></b><br>
  +
:inondation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aigas-Bonas</b><br>
  +
:Eaux-Bonnes <i>Les</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aigat</b><br>
  +
:crue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aigat <i>m.</i>, aigada</b><br>
  +
:inondation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aiguèr, terrassèr, herradèr <i>Ossau</i></b><br>
  +
:évier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ailàs!; malaia!</b><br>
  +
:hélàs! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aimable,-a, gaimant,a, amistós,-osa</b><br>
  +
:aimable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aimador,a, galant <i>m.</i>, mestressa <i>f.</i></b><br>
  +
:amant,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aimar</b><br>
  +
:aimer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aimat <i>fém.</i></b><br>
  +
:Aimé,e<br>
  +
<br>
  +
<b>ainat,-ada</b><br>
  +
:aîné,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aire</b><br>
  +
:air <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aire</b><br>
  +
:Aire-sur-Adour<br>
  +
<br>
  +
<b>airejar</b><br>
  +
:aérer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>airet <i>m.</i></b><br>
  +
:brise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ais <i>de Provença</i></b><br>
  +
:Aix-en-Provence<br>
  +
<br>
  +
<b>aisat,-ada</b><br>
  +
:aisé.e <i>adj.</i> <i>qui est dans l'aisance</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aisèr <i>m.</i>, facilitat <i>f.</i></b><br>
  +
:facilité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aisinas <i>f. plur.</i>, confòrt</b><br>
  +
:confort <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aisit,-ida</b><br>
  +
:aisé,e <i>adj.</i> <i>facile</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aisit,-ida</b><br>
  +
:facile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aisit,ida, confortable,-a</b><br>
  +
:confortable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aisit,-ida, de bon har</b><br>
  +
:commode <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajacà's</b><br>
  +
:allonger <i>s'</i> <i>se coucher</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajacà's, cochà's</b><br>
  +
:coucher <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajacà's, estene's</b><br>
  +
:étendre <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajacar, esténer, cochar</b><br>
  +
:coucher <i>vt.</i> <i>étendre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajornament</b><br>
  +
:renvoi <i>m.</i> <i>réunion, décision</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajornament, sursís</b><br>
  +
:sursis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajornar</b><br>
  +
:renvoyer <i>vt.</i> remettre à plus tard</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajornar </b><br>
  +
:retarder <i>vt.</i> <i>remettre à plus tard</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajòu, davancèr</b><br>
  +
:ancêtre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajòu,-òla</b><br>
  +
:aieul,le <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajuda</b><br>
  +
:aide <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajuda <i>f.</i></b><br>
  +
:renfort <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajuda!, viahòra!</b><br>
  +
:au secours!<br>
  +
<br>
  +
<b>ajudar, aidar</b><br>
  +
:aider <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajustar</b><br>
  +
:ajouter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ajustar</b><br>
  +
:ajuster <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ala</b><br>
  +
:aile <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alan</b><br>
  +
:Alain<br>
  +
<br>
  +
<b>aland</b><br>
  +
:battant <i>m.<i> <i>porte</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alargar</b><br>
  +
:libérer <i>vt.</i> <i>un prisonnier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alargar</b><br>
  +
:relâcher <i>vt./vp.</i> <i>un prisonnier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alargar, largar</b><br>
  +
:lâcher <i>vt.</i> <i>délivrer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alarma</b><br>
  +
:alarme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alasà's</b><br>
  +
:prélasser <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alavetz!, e ben!</b><br>
  +
:eh bien! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alavetz, lavetz</b><br>
  +
:alors <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Albèrt</b><br>
  +
:Albert<br>
  +
<br>
  +
<b>Albi</b><br>
  +
:Albi<br>
  +
<br>
  +
<b>albom</b><br>
  +
:album <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alcoòl</b><br>
  +
:alcool <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alcoolic,a</b><br>
  +
:alcoolique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alea</b><br>
  +
:allée <i>f.</i> <i>chemin bordé d'arbres</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alèb</b><br>
  +
:fracture <i>f.</i> <i>membre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alebadura, blaçadura</b><br>
  +
:blessure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alebar, blaçar</b><br>
  +
:blesser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aledar</b><br>
  +
:inspirer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aledar, respirar</b><br>
  +
:respirer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aleitar, balhar la popa</b><br>
  +
:allaiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alemand,a</b><br>
  +
:allemand,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alemanha</b><br>
  +
:Allemagne<br>
  +
<br>
  +
<b>alengar, entinoar</b><br>
  +
:mettre en chantier<br>
  +
<br>
  +
<b>Alès</b><br>
  +
:Alès<br>
  +
<br>
  +
<b>alet</b><br>
  +
:haleine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alet <i>f.</i>, bohar</b><br>
  +
:souffle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aleugerir</b><br>
  +
:alléger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alexandre</b><br>
  +
:Alexandre<br>
  +
<br>
  +
<b>alfabet</b><br>
  +
:alphabet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alfred <i>pron. [alfré]</i></b><br>
  +
:Alfred<br>
  +
<br>
  +
<b>algèbra</b><br>
  +
:algèbre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Algèr</b><br>
  +
:Alger<br>
  +
<br>
  +
<b>alh</b><br>
  +
:ail <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alhors, aulhors</b><br>
  +
:ailleurs <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aliança</b><br>
  +
:alliance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aliat,-ada</b><br>
  +
:allié,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aliat,-ada, associat,-ada</b><br>
  +
:partenaire <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aliatge</b><br>
  +
:alliage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alícia</b><br>
  +
:Alice<br>
  +
<br>
  +
<b>Alienòr</b><br>
  +
:Éléonore<br>
  +
<br>
  +
<b>aligardon</b><br>
  +
:framboisier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aligardon <i>m.</i></b><br>
  +
:framboise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aliment</b><br>
  +
:aliment <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alimentacion</b><br>
  +
:alimentation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alimentar</b><br>
  +
:alimenter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alinhar</b><br>
  +
:aligner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>allocacion</b><br>
  +
:allocation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>allusion</b><br>
  +
:allusion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alogar</b><br>
  +
:remettre <i>vt.</i> <i>un membre déboîté</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>alogar lo braç</b><br>
  +
:réduire une luxation du bras<br>
  +
<br>
  +
<b>alongar</b><br>
  +
:allonger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alonguèr <i>m.</i>, perlonquet <i>m.</i></b><br>
  +
:rallonge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alòtge, lòtge</b><br>
  +
:logement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alpes <i>m. pl.</i> <i>mot panoccitan</i>, Aups <i>m. pl.</i> <i>mot provençal</i></b><br>
  +
:Alpes<br>
  +
<br>
  +
<b>alpinista <i>m./f</i>, montanhaire,-a</b><br>
  +
:alpiniste <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Alsàcia</b><br>
  +
:Alsace<br>
  +
<br>
  +
<b>alternativa</b><br>
  +
:alternative <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>altitud</b><br>
  +
:altitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alucar</b><br>
  +
:allumer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>alumini</b><br>
  +
:aluminium <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aluquet <i>m.</i>, luquet <i>m.</i></b><br>
  +
:allumette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>am</b><br>
  +
:hameçon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amabilitat, gaimantèr <i>m.</i>, amistosèr <i>m.</i></b><br>
  +
:amabilité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Amadeu</b><br>
  +
:Amédée<br>
  +
<br>
  +
<b>amainadar, acochà's</b><br>
  +
:accoucher <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amanejà's, esdeburà's</b><br>
  +
:dépêcher <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amanejà's, esdeburà's</b><br>
  +
:hâter <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amanejà's, esdeburà's, pressà's, preissà's, manejà's</b><br>
  +
:presser <i>se</i> <i>vouloir faire vite, se dépêcher</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amantar, caperar, cobrir, aprigar</b><br>
  +
:couvrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amar,a, amarós,-osa</b><br>
  +
:amer,-ère <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amarèr <i>m.</i>, amarum <i>m.</i></b><br>
  +
:amertume <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amarós,-osa, amar,a</b><br>
  +
:amer,-ère <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amarossa, camomilha</b><br>
  +
:camomille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amarrar</b><br>
  +
:amarrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amarum <i>m.</i>, amarèr <i>m.</i></b><br>
  +
:amertume <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassa, amassas</b><br>
  +
:ensemble <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassada</b><br>
  +
:assemblée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassada, aplegada, reünion</b><br>
  +
:réunion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassada <i>f.</i>, aplec</b><br>
  +
:rassemblement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar</b><br>
  +
:assembler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar, apielar</b><br>
  +
:amasser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar, aplegar</b><br>
  +
:rassembler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar, aplegar, reünir</b><br>
  +
:réunir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar, atraçar; arrecaptar</b><br>
  +
:ramasser <i>vt.</i> <i>mettre de côté, en réserve</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar, cuélher</b><br>
  +
:cueillir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassar, recoltar</b><br>
  +
:récolter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amassas, amassa</b><br>
  +
:ensemble <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amatigar, apatzar</b><br>
  +
:apaiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amator,a</b><br>
  +
:amateur <i>m.</i> <i>sport</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ambaishador,a</b><br>
  +
:ambassadeur,-drice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ambicion</b><br>
  +
:ambition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ambiciós,-osa</b><br>
  +
:ambitieux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ambròsi</b><br>
  +
:Ambroise<br>
  +
<br>
  +
<b>ambulància</b><br>
  +
:ambulance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amelhorança, miélher <i>m.</i></b><br>
  +
:amélioration <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amelhorança, miélher <i>m.</i></b><br>
  +
:amélioration <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amelhorar, melhorar, mielhorar</b><br>
  +
:améliorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amendrida, diminucion</b><br>
  +
:diminution <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amendrir, diminuar</b><br>
  +
:diminuer <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>America</b><br>
  +
:Amérique<br>
  +
<br>
  +
<b>american,a</b><br>
  +
:américain,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amerità's, merità's</b><br>
  +
:mériter <i>vt.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>amètla</b><br>
  +
:amande <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amiar, miar</b><br>
  +
:mener <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amiar, miar, hà's seguir</b><br>
  +
:amener <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amic,-iga</b><br>
  +
:ami,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amigalhar</b><br>
  +
:cajoler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amigalhar, amistosar</b><br>
  +
:amadouer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amigalhar, amistosar</b><br>
  +
:apprivoiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistat</b><br>
  +
:amitié <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistós,-osa</b><br>
  +
:amical,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistós,-osa, afectuós,-osa</b><br>
  +
:affectueux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistós,-osa, aimable,-a, gaimant,a</b><br>
  +
:aimable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistosar, amigalhar</b><br>
  +
:amadouer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistosar, amigalhar</b><br>
  +
:apprivoiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistosèr <i>m.</i>, afeccion</b><br>
  +
:affection <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amistosèr <i>m.</i>, amabilitat, gaimantèr <i>m.</i></b><br>
  +
:amabilité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amna</b><br>
  +
:âme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amnistia</b><br>
  +
:amnistie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amontanhatge <i>m.</i>, estivatge <i>m.</i></b><br>
  +
:transhumance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amor <i>m.</i></b><br>
  +
:amour <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amora</b><br>
  +
:mûre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amorós</b><br>
  +
:moelleux <i>adj.</i> <i>pour le vin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amorós,-osa</b><br>
  +
:amoureux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amortir</b><br>
  +
:éteindre <i>vt.</i> <i>calmer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ampola</b><br>
  +
:ampoule <i>f.</i> <i>électrique</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amputar</b><br>
  +
:amputer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amuishar, muishar, ensenhar</b><br>
  +
:montrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>amusar, divertir</b><br>
  +
:amuser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>an</b><br>
  +
:an <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anà'n a hum</b><br>
  +
:aller à vive allure<br>
  +
<br>
  +
<b>anà'n de pos</b><br>
  +
:aller à vive allure<br>
  +
<br>
  +
<b>analisi</b><br>
  +
:analyse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ananàs</b><br>
  +
:ananas <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar</b><br>
  +
:aller <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar</b><br>
  +
:allure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar au long de</b><br>
  +
:longer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar, conviéner</b><br>
  +
:convenir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar dab, frequentar <i>peu usité</i></b><br>
  +
:fréquenter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar, foncionar</b><br>
  +
:fonctionner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar; ir <i>Aspe</i></b><br>
  +
:aller <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar <i>m.</i>, costumas</b><br>
  +
:mœurs <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar <i>m.</i>, marchar <i>m.</i>, desmarcha <i>f.</i></b><br>
  +
:démarche <i>f.</i> <i>allure</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anar pèdescauç</b><br>
  +
:aller nu-pied<br>
  +
<br>
  +
<b>anar tà missa</b><br>
  +
:aller à la messe<br>
  +
<br>
  +
<b>anar-se'n, partir</b><br>
  +
:partir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anarquia</b><br>
  +
:anarchie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anca, malh <i>m.</i></b><br>
  +
:hanche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ancian,a</b><br>
  +
:ancien,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ancoa, mau de còth <i>m.</i>, mau de gòrja <i>m.</i></b><br>
  +
:angine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ancra</b><br>
  +
:ancre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>andada, onda</b><br>
  +
:onde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>andada, vagat <i>m.</i></b><br>
  +
:vague <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>andèras <i>f. pl.</i>, ziga-zaga <i>f.</i>, bitsègas <i>f. pl.</i></b><br>
  +
:zigzag <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>andolha</b><br>
  +
:andouille <i>f.</i> <i>charcut.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Andòrra</b><br>
  +
:Andorre<br>
  +
<br>
  +
<b>Andreu,-ea</b><br>
  +
:André,e<br>
  +
<br>
  +
<b>anèth</b><br>
  +
:anneau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anèth, baga</b><br>
  +
:bague <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Angèla</b><br>
  +
:Angèle<br>
  +
<br>
  +
<b>angèla</b><br>
  +
:anguille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Anglatèrra</b><br>
  +
:Angleterre<br>
  +
<br>
  +
<b>angle, caire</b><br>
  +
:angle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anglés,-esa</b><br>
  +
:anglais,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Anglet</b><br>
  +
:Anglet<br>
  +
<br>
  +
<b>angòs <i>m.</i>, angòssa</b><br>
  +
:oronge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>angòssa, angòs <i>m.</i></b><br>
  +
:oronge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anheron <i>m.</i> <i>Aspe</i>, aranhon <i>m.</i> <i>Pyr.</i></b><br>
  +
:prunelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anhèth</b><br>
  +
:agneau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anhiva</b><br>
  +
:gencive <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anidà's, nidà's</b><br>
  +
:nicher <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>animacion</b><br>
  +
:animation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>animar</b><br>
  +
:animer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>animau, bèstia <i>f.</i></b><br>
  +
:animal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anís</b><br>
  +
:anis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aniversari</b><br>
  +
:anniversaire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anjo</b><br>
  +
:ange <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Anna</b><br>
  +
:Anne<br>
  +
<br>
  +
<b>annada</b><br>
  +
:année <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>annau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:annuel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>annuari</b><br>
  +
:annuaire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anóncia</b><br>
  +
:annonce <i>f.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>anóncia, publicacion, crida, proclam <i>m.</i></b><br>
  +
:publication <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anonciar</b><br>
  +
:annoncer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anonime,-a</b><br>
  +
:anonyme <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anormau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:anormal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ansa, liassa</b><br>
  +
:anse <i>f.</i> <i>d'un panier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ànsia</b><br>
  +
:anxiété <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>antena</b><br>
  +
:antenne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anterior,a</b><br>
  +
:antérieur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>antibiotic</b><br>
  +
:antibiotique <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>antiquitat</b><br>
  +
:antiquité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Antòni</b><br>
  +
:Antoine<br>
  +
<br>
  +
<b>Antònia</b><br>
  +
:Antoinette<br>
  +
<br>
  +
<b>Antonieta</b><br>
  +
:Antoinette<br>
  +
<br>
  +
<b>anular, abans darrèr</b><br>
  +
:annulaire <i>m.</i> <i>doigt</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anullar</b><br>
  +
:annuler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>anus, uelh deu cuu <i>pop.</i></b><br>
  +
:anus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aost, agost <i>Aspe</i></b><br>
  +
:août <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aparéisher</b><br>
  +
:apparaître <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aparelh</b><br>
  +
:appareil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aparéncia, paréisher <i>m.</i></b><br>
  +
:apparence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aparent,a</b><br>
  +
:apparent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apartament</b><br>
  +
:appartement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apartiéner</b><br>
  +
:appartenir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apassionà's, ahuecà's</b><br>
  +
:acharner <i>s'</i> <i>se passionner</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apassionà's, ahuecà's</b><br>
  +
:passionner <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apatzar, amatigar</b><br>
  +
:apaiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apatzar, calmar</b><br>
  +
:calmer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apedaçar, pedaçar</b><br>
  +
:raccommoder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apedaçar, pedaçar</b><br>
  +
:rapiécer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apelhar, vestir</b><br>
  +
:habiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apelhar, vestir</b><br>
  +
:vêtir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aperà's</b><br>
  +
:appeler <i>s'</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>aperà's</b><br>
  +
:nommer <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aperar</b><br>
  +
:appeler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aperar, atirar</b><br>
  +
:attirer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apercéber</b><br>
  +
:apercevoir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aperet</b><br>
  +
:appel <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aperitiu</b><br>
  +
:apéritif <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apès <i>m. pl.</i></b><br>
  +
:outil <i>m.</i> <i>les outils aratoires</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apetit</b><br>
  +
:appétit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>api, celerí</b><br>
  +
:céleri <i>m.</i> <i>Ce mot n'existe pas en Béarn, on a le choix entre le t. français adapté celerí et le mot languedocien api.<br>
  +
<br>
  +
<b>apicultor, abelhèr</b><br>
  +
:apiculteur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apielar</b><br>
  +
:accumuler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apielar</b><br>
  +
:empiler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apielar</b><br>
  +
:entasser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apielar, amassar</b><br>
  +
:amasser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apità's, aporà's</b><br>
  +
:jucher <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apitar, fondar</b><br>
  +
:fonder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apitar, quilhar</b><br>
  +
:dresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplatir, aclepar</b><br>
  +
:aplatir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplaudiment</b><br>
  +
:applaudissement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplaudiment</b><br>
  +
:bravo <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplaudir, trucar de mans</b><br>
  +
:applaudir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplec, amassada <i>f.</i></b><br>
  +
:rassemblement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplegada, reünion, amassada</b><br>
  +
:réunion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplegar, amassar</b><br>
  +
:rassembler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplegar, reünir, amassar</b><br>
  +
:réunir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplicacion</b><br>
  +
:application <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplicar</b><br>
  +
:appliquer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplom</b><br>
  +
:aplomb <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aplom <i>m.</i></b><br>
  +
:audace <i>f.</i> <i>péjor.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apoderà's</b><br>
  +
:emparer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aporà's, apità's</b><br>
  +
:jucher <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aporèr, porèr</b><br>
  +
:perchoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apoticaire,a, farmacian,a</b><br>
  +
:pharmacien,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apoticaireria, farmacia</b><br>
  +
:pharmacie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apreciar</b><br>
  +
:apprécier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprenedís,-issa, aprentís,-issa</b><br>
  +
:apprenti,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprenedissatge, aprentissatge</b><br>
  +
:apprentissage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apréner</b><br>
  +
:apprendre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apréner, ensenhar</b><br>
  +
:enseigner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprentís,-issa, aprenedís,-issa</b><br>
  +
:apprenti,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprentissatge, aprenedissatge</b><br>
  +
:apprentissage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>après, arron, apuish</b><br>
  +
:après <i>prép. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>après doman, doman passat</b><br>
  +
:après-demain <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apressar, aprochar</b><br>
  +
:approcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprestar, preparar</b><br>
  +
:préparer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apriga, cobèrta</b><br>
  +
:bâche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apriga, manta, cobèrta</b><br>
  +
:couverture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprigar, amantar, caperar, cobrir</b><br>
  +
:couvrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprimar</b><br>
  +
:amincir <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprobacion</b><br>
  +
:approbadon <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprochar, apressar</b><br>
  +
:approcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprovar</b><br>
  +
:approuver <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aprovedir, provedir</b><br>
  +
:pourvoir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aptitud</b><br>
  +
:aptitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apuish, après, arron</b><br>
  +
:après <i>prép. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apuish, puish</b><br>
  +
:ensuite <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>apujà's</b><br>
  +
:appuyer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquerò</b><br>
  +
:cela <i>pr. dém.</i> <i>objet plus éloigné</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>aquesir</b><br>
  +
:acquérir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquestas tèrras que son <i>las</i> nostas</b><br>
  +
:ces terres sont les nôtres<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste libe qu'ei de jo</b><br>
  +
:Ce livre est à moi<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste libe qu'ei <i>lo</i> men</b><br>
  +
:ce livre est le mien<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste libe qu'ei <i>lo</i> ton</b><br>
  +
:ce livre est le tien<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste libe qu'ei men</b><br>
  +
:ce livre est à moi<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste libe qu'ei noste</b><br>
  +
:ce livre est à nous<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste libe qu'ei ton</b><br>
  +
:ce livre est à toi<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste par <i>péjor.</i>.?</b><br>
  +
:ces deux-là<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste,s, aquesta,s</b><br>
  +
:ce, cet, cette, ces <i>adj. dém.</i> <i>objet rapproché</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aqueste,s; aquesta,s</b><br>
  +
:celui-ci, ceux-ci; celle-ci, celles-ci <i>pr. dém.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquestes, aquestas</b><br>
  +
:ces <i>adj. dém.</i> <i>objet rapproché</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquestes gojats que son <i>los</i> vòstes</b><br>
  +
:ces garçons sont les vôtres<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueth libe qu'ei <i>lo</i> son</b><br>
  +
:ce livre est le sien<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueth libe qu'ei son</b><br>
  +
:ce livre est à lui<br>
  +
<br>
  +
<b>aqueth,s, aquera,s</b><br>
  +
:ce, cet, cette, ces <i>adj. dém.</i> <i>objet élogné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aqueth,s; aquera,s</b><br>
  +
:celui-là, ceux-là; celle-là, celles-là <i>pr. dém.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aqueths, aqueras</b><br>
  +
:ces <i>adj. dém.</i> <i>objet éloigné</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquí</b><br>
  +
:voilà<br>
  +
<br>
  +
<b>aquí</b><br>
  +
:voilà<br>
  +
<br>
  +
<b>aquí, que l'avem</b><br>
  +
:là, nous l'avons<br>
  +
<br>
  +
<b>Aquitània</b><br>
  +
:Aquitaine<br>
  +
<br>
  +
<b>aquitar, pagar</b><br>
  +
:acquitter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquiu</b><br>
  +
:là <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquò</b><br>
  +
:ça <i>pr. dém.</i> <i>Quand il est sujet on ne le traduit que s'il faut insister.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquò</b><br>
  +
:cela <i>pr. dém.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aquò qu'ei men</b><br>
  +
:cela est à moi<br>
  +
<br>
  +
<b>aquò qu'ei plan</b><br>
  +
:Ça, c'est bien<br>
  +
<br>
  +
<b>aquò rai</b><br>
  +
:peu importe<br>
  +
<br>
  +
<b>arabe,-a</b><br>
  +
:arabe <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aram, bronze</b><br>
  +
:bronze <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aram <i>m.</i>, epidemia</b><br>
  +
:épidémie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aramis</b><br>
  +
:Aramitz<br>
  +
<br>
  +
<b>aranha</b><br>
  +
:araignée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aranhat <i>m.</i> <i>Orthez</i>, tarlaca, telaraca <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:toile d'araignée<br>
  +
<br>
  +
<b>aranhon <i>m.</i></b><br>
  +
:baie <i>f.</i> <i>du prunellier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aranhon <i>m.</i> <i>Pyr.</i>; anheron <i>m.</i> <i>Aspe</i></b><br>
  +
:prunelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arb, arbe</b><br>
  +
:arbre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arbe, arbo</b><br>
  +
:arbre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arberòt</b><br>
  +
:arbuste <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arbitrada <i>f.</i>, arbitratge</b><br>
  +
:arbitrage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arbitrari,-ària</b><br>
  +
:arbitraire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arbitratge, arbitrada <i>f.</i></b><br>
  +
:arbitrage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arbitre</b><br>
  +
:arbitre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arc</b><br>
  +
:arc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arc de sent Martin, arcolan <i>mot armagnacais</i>, cerc</b><br>
  +
:arc-en-ciel <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arca</b><br>
  +
:arche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arca <i>f.</i>, cròfe</b><br>
  +
:coffre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arca, mala</b><br>
  +
:malle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcabòt</b><br>
  +
:arc-boutant<br>
  +
<br>
  +
<b>arcada, vòuta, vòta</b><br>
  +
:voûte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Arcaishon</b><br>
  +
:Arcachon<br>
  +
<br>
  +
<b>arcamina <i>f.</i>, mercuri <i>t, scient. act.</i>, argent viu</b><br>
  +
:mercure <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcast, repròche</b><br>
  +
:reproche <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcastar, reprochar</b><br>
  +
:reprocher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcat,-ada</b><br>
  +
:voûté,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcat,-ada, plegat,-ada, corbat,-ada</b><br>
  +
:courbé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>archius <i>m. plur.</i></b><br>
  +
:archives <i>f. plur.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcolan <i>mot armagnacais</i>, cerc, arc de sent Martin</b><br>
  +
:arc-en-ciel <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcuelh</b><br>
  +
:accueil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arcuélher</b><br>
  +
:accueillir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ardalh <i>E.Béarn</i>, arredalh</b><br>
  +
:regain <i>m.</i> <i>foin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ardecha</b><br>
  +
:Ardèche<br>
  +
<br>
  +
<b>àrder <i>vi.</i></b><br>
  +
:brûler <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ardit, centime</b><br>
  +
:centime <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ardon,a, redon,a, arredon,a</b><br>
  +
:rond,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arega <i>Aspe, Barét.</i>, arèsa <i>Oss.</i>, eischarra, charra, laura <i>Vic-Bilh</i></b><br>
  +
:courtilière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arèsa <i>Oss.</i>, eischarra, charra, laura <i>Vic-Bilh</i>, arega <i>Aspe, Barét.</i></b><br>
  +
:courtilière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arèsta <i>f.</i></b><br>
  +
:arête <i>f.</i> <i>angle aigu</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aret <i>m.</i>, brabant <i>m.</i>, cabessa</b><br>
  +
:charrue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Arèta</b><br>
  +
:Arette.<br>
  +
<br>
  +
<b>argèla</b><br>
  +
:argile <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Argelèrs-Gasòst</b><br>
  +
:Argelès-Gazost<br>
  +
<br>
  +
<b>argent</b><br>
  +
:argent <i>m.</i> <i>métal</i><br>
  +
<br>
  +
<b>argent, moneda <i>f.</i>, sòus <i>m. pl.</i></b><br>
  +
:argent <i>m.</i> <i>monnaie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>argent viu, arcamina <i>f.</i>, mercuri <i>t, scient. act.</i></b><br>
  +
:mercure <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>argüeitar, güeitar</b><br>
  +
:guetter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>argument</b><br>
  +
:argument <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>argussar</b><br>
  +
:trousser <i>vt.</i> <i>relever les vêtements</i><br>
  +
<br>
  +
<b>argussar, arregussar</b><br>
  +
:retrousser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ariçà's</b><br>
  +
:hérisser <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ariçon</b><br>
  +
:hérisson <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arid,a, esteril<i>le</i>,-a</b><br>
  +
:stérile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Arièja</b><br>
  +
:Ariège<br>
  +
<br>
  +
<b>arisson, arreguilh</b><br>
  +
:frisson <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arisson <i>m.</i></b><br>
  +
:bogue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aristides</b><br>
  +
:Aristide<br>
  +
<br>
  +
<b>aritmetica</b><br>
  +
:arithmétique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arla</b><br>
  +
:mite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Arle</b><br>
  +
:Arles<br>
  +
<br>
  +
<b>arma</b><br>
  +
:arme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>armada</b><br>
  +
:armée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Armanhac</b><br>
  +
:Armagnac<br>
  +
<br>
  +
<b>armar</b><br>
  +
:armer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>armari <i>m.</i>, cabinet <i>m.</i></b><br>
  +
:armoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>armolh, arremolin, remolin</b><br>
  +
:remous <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>armonia</b><br>
  +
:harmonie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>armoniós,-osa</b><br>
  +
:harmonieux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>armugar, arromegar</b><br>
  +
:ruminer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Arnaut <i>dim. Arnauton</i></b><br>
  +
:Arnaud<br>
  +
<br>
  +
<b>arnegar</b><br>
  +
:jurer <i>vt.</i> <i>blasphémer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arneguet</b><br>
  +
:juron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arnelh</b><br>
  +
:rein <i>m.</i> <i>viscère</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arnés</b><br>
  +
:harnais <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aròu</b><br>
  +
:cercle <i>m.</i> <i>assemblée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aròu, rond</b><br>
  +
:rond <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arpastar</b><br>
  +
:nourrir <i>vt.</i> <i>pour les animaux</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arpastar, engreishar</b><br>
  +
:engraisser <i>vt.</i> <i>faire grossir en nourrissant</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arpatejar, espernabàter</b><br>
  +
:gigoter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arquitècta</b><br>
  +
:architecte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arquitectura</b><br>
  +
:architecture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arraba</b><br>
  +
:rave <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arraba <i>f.</i>, nabet</b><br>
  +
:navet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arradit, arredit</b><br>
  +
:racine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arradits, radits, rafolet. rafle</b><br>
  +
:radis <i>m.</i> <i>Les mots gascons rafolet, rafle sont à conseiller plutot que les franc. radits, arradits.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrai, rai</b><br>
  +
:rayon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrajar</b><br>
  +
:rayonner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arram, ram</b><br>
  +
:rameau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrama, rama</b><br>
  +
:rame <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arramar <i>plantes</i></b><br>
  +
:ramer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Arrams</b><br>
  +
:Rameaux<br>
  +
<br>
  +
<b>arranc,a, ranc,a</b><br>
  +
:boiteux,-euse <i>adj./n.</i> <i>par accident</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arranguilh, rangulh</b><br>
  +
:râle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arranquejar, ranquejar</b><br>
  +
:boiter <i>vi.</i> <i>par accident</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrapar, sasir, gahar</b><br>
  +
:saisir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arràs,-asa, plen arrasèr <i>fém. plea arrasèra</i></b><br>
  +
:comble <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arràs,-asa, ras,a</b><br>
  +
:ras,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrascla</b><br>
  +
:herse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrasclar</b><br>
  +
:herser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrasim</b><br>
  +
:raisin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrasim de colindra</b><br>
  +
:groseille <i>f.</i> <i>groseille rouge</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arraspa, raspa</b><br>
  +
:râpe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arraspar, raspar</b><br>
  +
:râper <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrastelièr</b><br>
  +
:râtelier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrasterar</b><br>
  +
:râtisser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrastèth</b><br>
  +
:râteau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrat</b><br>
  +
:rat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrauc,a</b><br>
  +
:enroué,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrauc,a</b><br>
  +
:rauque <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrauja, rauja, ràbia</b><br>
  +
:rage <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arraujós,-osa, raujós,-osa, hòu,òla</b><br>
  +
:enragé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arraut, arrebocada <i>f.</i></b><br>
  +
:renvoi <i>m.</i> <i>éructation</i></i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrea <i>f.</i>, rea <i>f.</i></b><br>
  +
:rein <i>m.</i> <i>dos</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrea <i>f.</i>, rea <i>f.</i>, renha <i>f.</i>, esquía <i>f.</i></b><br>
  +
:dos <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrea, rea, esquia</b><br>
  +
:échine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebastir, reconstrusir, reconstruíser</b><br>
  +
:reconstruire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebla, rebla, lambet <i>m.</i> <i>Orthez</i>, lesca</b><br>
  +
:tranche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebom <i>m.</i>, rebom <i>m.</i>, contracòp <i>m.</i></b><br>
  +
:répercussion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebomb, remomb, reclam</b><br>
  +
:écho <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebombar, rebombar</b><br>
  +
:rebondir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebòt</b><br>
  +
:galet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrebrembar, rebrembar, raperar</b><br>
  +
:rappeler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrèca <i>f.</i>, soc</b><br>
  +
:sillon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrèca, raja</b><br>
  +
:raie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrèca, raja</b><br>
  +
:raie <i>f.</i> <i>des cheveux</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecaptar, amassar, atraçar</b><br>
  +
:ramasser <i>vt.</i> <i>mettre de côté, en réserve</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecaptar, plegar, estruçar</b><br>
  +
:ranger <i>vt.</i> <i>mettre à sa place, à l'abri</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecéber, recéber</b><br>
  +
:recevoir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecobrir, recobrir</b><br>
  +
:recouvrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecomandacion, recomandacion</b><br>
  +
:recommandation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecomandar, recomandar</b><br>
  +
:recommander <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecomençar, recomençar, tornar començar</b><br>
  +
:recommencer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrecular, recular, har arrepè</b><br>
  +
:reculer <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredalh; ardalh <i>E.Béarn</i></b><br>
  +
:regain <i>m.</i> <i>foin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredíser, redíser, tornar díser</b><br>
  +
:redire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredit, arradit</b><br>
  +
:racine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredon,a, redon,a, ardon,a</b><br>
  +
:rond,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredreçar, redreçar</b><br>
  +
:redresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredusida, redusida, reduccion</b><br>
  +
:réduction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arredusir, redusir</b><br>
  +
:réduire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrefresquir, refresquir</b><br>
  +
:rafraîchir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrefús, refús</b><br>
  +
:refus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrefusar, refusar</b><br>
  +
:refuser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arregalícia, regalícia, banèth <i>Pyrénées</i></b><br>
  +
:réglisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arregaudí's, regaudí's, esgaudí's</b><br>
  +
:réjouir <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arregolar, assadorar, hartar</b><br>
  +
:rassasier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arregolat,-ada, sadoth,-ora, hart,a</b><br>
  +
:repu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreguilh, arisson</b><br>
  +
:frisson <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arregussar, argussar</b><br>
  +
:retrousser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrehar, tornar har</b><br>
  +
:refaire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrèhilh,a</b><br>
  +
:petit-fils,-fille <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrelha <i>f.</i>, varat</b><br>
  +
:fossé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreligar, religar</b><br>
  +
:relier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrelòtge <i>m.</i>, relòtge <i>m.</i></b><br>
  +
:horloge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrelotgèr, relotgèr</b><br>
  +
:horloger <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arremanejar, remanejar</b><br>
  +
:remanier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreméter, reméter</b><br>
  +
:reconnaître quelqu'un<br>
  +
<br>
  +
<b>arremóler</b><br>
  +
:rabâcher <i>vi/vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arremolin, remolin, armolh</b><br>
  +
:remous <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arren</b><br>
  +
:rien <i>pr. indéf.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrenavir, renavir</b><br>
  +
:rénover <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrencura, rencura, rancura</b><br>
  +
:rancune <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrenegar, renegar</b><br>
  +
:renier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrengada, arrua</b><br>
  +
:rangée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrengar</b><br>
  +
:arranger <i>vt.</i> <i>mettre en rang</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrengar</b><br>
  +
:ranger <i>vt.</i> <i>mettre en rang</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrenonciar, renonciar</b><br>
  +
:renoncer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrepè <i>m.</i></b><br>
  +
:retraite <i>f.</i> <i>recul</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrepè, recul</b><br>
  +
:recul <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrepic, repic</b><br>
  +
:refrain <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreplegà's, har arrepè</b><br>
  +
:replier <i>se</i> <i>battre en retraite</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreplegar, replegar, tornar plegar</b><br>
  +
:replier <i>vt.</i> <i>plier à nouveau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreproèr, revitèri <i>Barétous</i></b><br>
  +
:proverbe <i>m.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>arrequilhar, requilhar</b><br>
  +
:redresser <i>vt.</i> <i>seulement remettre sur pied</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrés</b><br>
  +
:personne <i>pr. indéf.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrés, nat,-ada</b><br>
  +
:nul,le <i>pr. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrés ne'n vòu</b><br>
  +
:nul n'en veut<br>
  +
<br>
  +
<b>arresèc <i>m.</i>, bren d'arresèc <i>m.</i>, bren de sèga <i>m.</i></b><br>
  +
:sciure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrespèct, respéct, respècte</b><br>
  +
:respect <i>m.</i> <i>la langue pop. utilise le franc. <i>ar</i>respèct. Ne pas prononcer le t</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrespectar, respectar</b><br>
  +
:respecter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arressèga, sèga</b><br>
  +
:scie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arressegar, segar</b><br>
  +
:scier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrèst</b><br>
  +
:arrêt <i>m.</i> <i>décision administrative</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrèst, estanc, pausa <i>f.</i></b><br>
  +
:arrêt <i>m.</i> <i>cessation momentanée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrestacion</b><br>
  +
:arrestadon <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrestar, estancar</b><br>
  +
:arrêter <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arretardar, retardar</b><br>
  +
:retarder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arretiéner, retiéner</b><br>
  +
:retenir <i>vt./vp.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arretrobar, retrobar</b><br>
  +
:retrouver <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevendí's, susmautà's</b><br>
  +
:révolter <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevendida, susmauta</b><br>
  +
:révolte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevestida <i>f.</i>, revestida <i>f.</i></b><br>
  +
:revêtement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevirada</b><br>
  +
:version <i>f.</i> <i>d'un texte</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevirada, revirada, traduccion</b><br>
  +
:traduction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevirar, revirar</b><br>
  +
:retourner <i>vt.</i> <i>inverser, faire faire un demi-tour</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevirar, tradúser, tradusir, virar</b><br>
  +
:traduire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreviret <i>m.</i>, ripòsta</b><br>
  +
:riposte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreviscolar, reviscolar</b><br>
  +
:ranimer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreviscolar, reviscolar</b><br>
  +
:ranimer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreviscolar, reviscolar, arrevitar, ressuscitar</b><br>
  +
:ressusciter <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arreviscolar, reviscolar, arrevitar, ressuscitar</b><br>
  +
:revivre <i>vi</i>. <i>au sens fig. ressusciter</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevitar, reviscolar, arreviscolar, ressuscitar</b><br>
  +
:ressusciter <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrevitar, reviscolar, arreviscolar, ressuscitar</b><br>
  +
:revivre <i>vi</i>. <i>au sens fig. ressusciter</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arriba, riba</b><br>
  +
:rive <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arriban, riban, passaliga <i>f.</i></b><br>
  +
:ruban <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arribar</b><br>
  +
:arriver <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arribar</b><br>
  +
:parvenir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arribar en córrer, córrer</b><br>
  +
:accourir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arribar, escade's</b><br>
  +
:advenir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arribar, susviéner</b><br>
  +
:survenir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arribèra</b><br>
  +
:plaine <i>f.</i> <i>large vallée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arríder, arríser</b><br>
  +
:rire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arríder, arríser</b><br>
  +
:rire <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arridolar</b><br>
  +
:sourire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arridolet, arrisolet</b><br>
  +
:sourire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arríser, arríder</b><br>
  +
:rire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arríser, arríder</b><br>
  +
:rire <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrisolet, arridolet</b><br>
  +
:sourire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arriu</b><br>
  +
:ruisseau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arriu <i>m.</i>, aiga</b><br>
  +
:rivière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arròc, ròc</b><br>
  +
:rocher <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arròca, ròca</b><br>
  +
:roche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arròda, ròda</b><br>
  +
:roue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrodejaire,-a</b><br>
  +
:indécis,e <i>adj.</i> <i>de caractère hésitant</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrodejar, randolejar</b><br>
  +
:rôder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrodelat <i>m.</i>, arroderat <i>m.</i></b><br>
  +
:ornière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arròder</b><br>
  +
:devorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arròder, arroganhar</b><br>
  +
:ronger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroderada</b><br>
  +
:empreinte de roues<br>
  +
<br>
  +
<b>arroderat <i>m.</i>, arrodelat <i>m.</i></b><br>
  +
:ornière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroeina, roeina</b><br>
  +
:ruine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroeinar, roeinar</b><br>
  +
:ruiner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroganh,a</b><br>
  +
:bougon,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroganhar, arròder</b><br>
  +
:ronger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroganhar, gronhar, ronhar</b><br>
  +
:grogner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroganhar, repotegar, morgahar</b><br>
  +
:ronchonner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroganhar, repotegar, morganhar</b><br>
  +
:ronchonner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrogejar, rogejar</b><br>
  +
:rougeoyer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrojar, rogir</b><br>
  +
:rougir <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrolha</b><br>
  +
:rigole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arromegar, armugar</b><br>
  +
:ruminer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arromèras <i>f. plur.</i></b><br>
  +
:détour <i>m.</i> <i>chicanes, tergiversations</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrómper, rómper</b><br>
  +
:rompre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arron, apuish, après</b><br>
  +
:après <i>prép. adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arronar, ronar</b><br>
  +
:ronronner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arroncar, ronclar, arronglar, ronglar</b><br>
  +
:ronfler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrondalèra <i>f.</i>, rondalèra <i>f.</i>, circuit <i>t. scientifique</i></b><br>
  +
:circuit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrondiment</b><br>
  +
:arrondissement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arronglar, ronglar, arroncar, ronclar</b><br>
  +
:ronfler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arronhar</b><br>
  +
:rouiller <i>vi.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>arrós <i>m.</i></b><br>
  +
:rosée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrós <i>m.</i>, ploja miuta, plavusquei <i>m.</i></b><br>
  +
:bruine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arròsa, ròsa</b><br>
  +
:rose <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrosader</b><br>
  +
:arrosoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrosar</b><br>
  +
:arroser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrosèr, rosèr</b><br>
  +
:rosier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrosèr sauvatge, garravèr</b><br>
  +
:églantier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrosia, rosia</b><br>
  +
:résine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrossec, satèc <i>Ossau, transport de bois ou de foin en montagne</i></b><br>
  +
:traîneau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrossegar</b><br>
  +
:traîner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrua, arrengada</b><br>
  +
:rangée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrua, coda, cordiòla</b><br>
  +
:file <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrua, rua, carrèra</b><br>
  +
:rue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrueit, rueit, bronit, bronida <i>f.</i>, bronitèra <i>f.</i>, brut</b><br>
  +
:bruit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arrust,a, garronhut,-uda</b><br>
  +
:rugueux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arsec</b><br>
  +
:entrain <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arsec <i>m.</i>, vivacitat, briu <i>m.</i></b><br>
  +
:vivacité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>arsec, zèl</b><br>
  +
:zèle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>art <i>m. au sing., f. au plur.</i></b><br>
  +
:art <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>artelh</b><br>
  +
:orteil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>artèria</b><br>
  +
:artère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Artés</b><br>
  +
:Arthez-de-Béarn<br>
  +
<br>
  +
<b>artichaut</b><br>
  +
:artichaut <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>article</b><br>
  +
:article <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Artics</b><br>
  +
:Artix<br>
  +
<br>
  +
<b>articulacion</b><br>
  +
:articulation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>articulacion, nodadura</b><br>
  +
:charnière <i>f.</i> <i>au figuré</i><br>
  +
<br>
  +
<b>artificiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:artificiel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>artilharia</b><br>
  +
:artillerie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>artista</b><br>
  +
:artiste <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Artús</b><br>
  +
:Arthur<br>
  +
<br>
  +
<b>Arudi</b><br>
  +
:Arudy<br>
  +
<br>
  +
<b>Arzac</b><br>
  +
:Arzacq<br>
  +
<br>
  +
<b>asard, escadença <i>f.</i></b><br>
  +
:hasard <i>m.</i> <i>hasard heureux</i><br>
  +
<br>
  +
<b>asard <i>m.</i>, possibilitat, probabilitat</b><br>
  +
:chance <i>f.</i> <i>possibilité</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Asasp</b><br>
  +
:Asasp<br>
  +
<br>
  +
<b>ascensor</b><br>
  +
:ascenseur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ascla <i>f.</i>, pèrna <i>f.</i></b><br>
  +
:quartier <i>m.</i> <i>de noix, d'orange,...</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ascla <i>O.-Béarn, Pyr.</i></b><br>
  +
:gousse d'ail<br>
  +
<br>
  +
<b>aset,-eda, acide,-a</b><br>
  +
:acide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Asia</b><br>
  +
:Asie<br>
  +
<br>
  +
<b>asimant</b><br>
  +
:aimant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>asma, bohèra <i>f.</i></b><br>
  +
:asthme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aso</b><br>
  +
:âne <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aspa <i>Vath d'</i></b><br>
  +
:Aspe <i>Vallée d'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aspèct, aspècte</b><br>
  +
:aspect <i>m.</i> <i>la langue pop. utilise le francisme aspèct sans prononcer le t</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aspècte, aspèct</b><br>
  +
:aspect <i>m.</i> <i>la langue pop. utilise le francisme aspèct sans prononcer le t</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aspic <i>m.</i>, lavanda</b><br>
  +
:lavande <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aspirar</b><br>
  +
:aspirer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aspirator</b><br>
  +
:aspirateur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assabentar</b><br>
  +
:instruire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assadorar, hartar, arregolar</b><br>
  +
:rassasier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assassin</b><br>
  +
:assassin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assassinar</b><br>
  +
:assassiner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assecat,-ada</b><br>
  +
:assoiffé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assède's, sède's</b><br>
  +
:asseoir <i>s'</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>assèder, sèder</b><br>
  +
:asseoir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assedut,-uda, sedut,-uda</b><br>
  +
:assis,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assegurança</b><br>
  +
:assurance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assegurar</b><br>
  +
:assurer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assieta, sieta</b><br>
  +
:assiette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assietà's, aver un sièti, séde's</b><br>
  +
:siéger <i>vi.</i> <i>avoir un siège dans une assemblée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assietà's, séde's</b><br>
  +
:siéger <i>vi.</i> <i>Pour éviter le franc. sietjar on est obligé de recouvrir à des périphrases ou à des usages anciens du verbe qui signifie "s'asseoir"</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assietjar</b><br>
  +
:assiéger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assimilar</b><br>
  +
:assimiler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assisténcia</b><br>
  +
:assistance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assistir</b><br>
  +
:assister <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assobacar, acessar, endostar</b><br>
  +
:abriter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>associacion</b><br>
  +
:association <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>associar, aconsiar</b><br>
  +
:associer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>associat,-ada, aliat,-ada</b><br>
  +
:partenaire <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assolidar</b><br>
  +
:consolider <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>assomelhar, adromir</b><br>
  +
:endormir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Asson</b><br>
  +
:Asson<br>
  +
<br>
  +
<b>asta <i>f.</i>, mange, manjo</b><br>
  +
:manche <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>asta, pau <i>m.</i></b><br>
  +
:broche <i>f.</i> <i>cousine</i><br>
  +
<br>
  +
<b>astre, lugran</b><br>
  +
:astre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>astronomia</b><br>
  +
:astronomie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>astruguessa, adretia</b><br>
  +
:adresse <i>f.</i> <i>qualité</i><br>
  +
<br>
  +
<b>at, ac</b><br>
  +
:le <i>pr. pers. neutre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atac <i>m.</i>, ataca</b><br>
  +
:attaque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ataca, atac <i>m.</i></b><br>
  +
:attaque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atacar</b><br>
  +
:attaquer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atahut <i>m.</i>, cròfe <i>m.</i></b><br>
  +
:bière <i>f.</i> <i>cercueil</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atau</b><br>
  +
:ainsi <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atau</b><br>
  +
:comme cela.<br>
  +
<br>
  +
<b>ataulà's</b><br>
  +
:attabler <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atelièr, obrador</b><br>
  +
:atelier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Atènas</b><br>
  +
:Athènes<br>
  +
<br>
  +
<b>atencion</b><br>
  +
:attention <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aténder</b><br>
  +
:attendre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aténher</b><br>
  +
:atteindre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atenta</b><br>
  +
:attente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atentiu,-iva</b><br>
  +
:attentif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aterrir</b><br>
  +
:atterrir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atge, edat <i>f.</i></b><br>
  +
:âge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ath arràs de <i>Pyrénées</i>, au ras de</b><br>
  +
:auprès de <i>loc. prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atirar, aperar</b><br>
  +
:attirer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atjat,-ada, vielh,a</b><br>
  +
:agé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Atlantic <i>t. scient.</i>, Mar Grana <i>t. pop. de la Gasc. maritime</i></b><br>
  +
:Atlantique<br>
  +
<br>
  +
<b>atmosfèra</b><br>
  +
:atmosphère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atòme</b><br>
  +
:atome <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atomic,a</b><br>
  +
:atomique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aton, ton</b><br>
  +
:thon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atormerar</b><br>
  +
:enrouler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atraçar, arrecaptar, amassar</b><br>
  +
:ramasser <i>vt.</i> <i>mettre de côté, en réserve</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atraccion</b><br>
  +
:attraction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atrapar, gahar</b><br>
  +
:attraper <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atrapar, gahar</b><br>
  +
:rattraper <i>vt.</i> <i>rejoindre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atrapar, gahar, trobar</b><br>
  +
:rejoindre <i>vt.</i> <i>rattraper qq. qui a de l'avance</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atrevit,-ida, hardit,-ida</b><br>
  +
:hardi,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atribuïr</b><br>
  +
:attribuer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atribut</b><br>
  +
:attribut <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>atucar, aclapar</b><br>
  +
:accabler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au, aus</b><br>
  +
:au, aux <i>art. contr.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au demiei de, au miei de</b><br>
  +
:parmi <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au hons</b><br>
  +
:au fond<br>
  +
<br>
  +
<b>au miei de, au demiei de</b><br>
  +
:parmi <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au quau, a la quau, aus quaus, a las quaus</b><br>
  +
:auquel, à laquelle, auxquels, auxquelles <i>pr. rel.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au ras, au ras de, près de</b><br>
  +
:près de<br>
  +
<br>
  +
<b>au ras de, a costat de</b><br>
  +
:à côté de<br>
  +
<br>
  +
<b>au ras de, ath arràs de <i>Pyrénées</i></b><br>
  +
:auprès de <i>loc. prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au ras de, còsta a</b><br>
  +
:proche de <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>au ras de, près de, au ras</b><br>
  +
:près de<br>
  +
<br>
  +
<b>au revéder!</b><br>
  +
:au revoir!<br>
  +
<br>
  +
<b>au ser, a nueit</b><br>
  +
:ce soir<br>
  +
<br>
  +
<b>aubarda <i>f.</i>, bast</b><br>
  +
:bât <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aubedir, créder</b><br>
  +
:obéir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aubedissença</b><br>
  +
:obéissance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aubedissent,a</b><br>
  +
:obéissant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aubergina</b><br>
  +
:aubergine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auberja, estanguet <i>m.</i></b><br>
  +
:auberge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aubeta, esguit deu dia <i>m.</i></b><br>
  +
:aube <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aubrir <i>E.-B. & Pyr.</i>, orbir <i>O.-Béarn</i>, obrir <i>Centre-B.</i></b><br>
  +
:ouvrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auca</b><br>
  +
:oie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auciprès, ciprès</b><br>
  +
:cyprès <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aucup <i>m.</i>, aucupacion, cuenta</b><br>
  +
:occupation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aucupacion, cuenta, aucup <i>m.</i></b><br>
  +
:occupation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aucupar</b><br>
  +
:occuper <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aucupat,-ada, cuentat,ada</b><br>
  +
:occupé,e <i>adj.</i> <i>affairé</i><br>
  +
<br>
  +
<b>audàcia</b><br>
  +
:audace <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aude</b><br>
  +
:Aude<br>
  +
<br>
  +
<b>Audeta</b><br>
  +
:Odette<br>
  +
<br>
  +
<b>audida</b><br>
  +
:ouïe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>audir, enténer</b><br>
  +
:entendre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auditor,a</b><br>
  +
:auditeur,-trice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Audoard, Edoard</b><br>
  +
:Édouard<br>
  +
<br>
  +
<b>aufèrta, auhèrta</b><br>
  +
:offre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aufrir, auherir</b><br>
  +
:offrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>augan</b><br>
  +
:cette année<br>
  +
<br>
  +
<b>auguri <i>m.</i>, intuicion, sentida</b><br>
  +
:intuition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Auguste</b><br>
  +
:Auguste<br>
  +
<br>
  +
<b>Augustin,a</b><br>
  +
:Augustin,e<br>
  +
<br>
  +
<b>auherir, aufrir</b><br>
  +
:offrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auhèrta, aufèrta</b><br>
  +
:offre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aujor <i>f.</i></b><br>
  +
:chaleur <i>f.</i> <i>chaleur douce</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulha, oelha</b><br>
  +
:brebis <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulhèr, pastor</b><br>
  +
:berger <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulhèra <i>O.-Béarn</i>, aurelha</b><br>
  +
:oreille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulhors, alhors</b><br>
  +
:ailleurs <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulor</b><br>
  +
:odeur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulorejar</b><br>
  +
:exhaler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aulorejar, flairejar</b><br>
  +
:sentir bon<br>
  +
<br>
  +
<b>Auloron; Oloron <i>ancienne graphie</i></b><br>
  +
:Oloron<br>
  +
<br>
  +
<b>aumentacion</b><br>
  +
:augmentation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aumentar</b><br>
  +
:augmenter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aumentar</b><br>
  +
:relever <i>vt.</i> <i>hausser les prix</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aunèste,-a</b><br>
  +
:honnête <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aunèste,-a, cortés,-esa, polit,-ida</b><br>
  +
:poli,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aunestetat, politessa, cortesia</b><br>
  +
:politesse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aunor</b><br>
  +
:honneur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aunorar</b><br>
  +
:honorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aunors <i>m. pl.</i></b><br>
  +
:obsèques <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aups <i>m. pl.</i> <i>mot provençal</i>; Alpes <i>m. pl.</i> <i>mot panoccitan</i></b><br>
  +
:Alpes<br>
  +
<br>
  +
<b>aur</b><br>
  +
:or <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auran <i>m.</i>, averan <i>m.</i></b><br>
  +
:noisette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auratge</b><br>
  +
:orage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auratjós,-osa, entonerrit,-ida, empericlat,-ada</b><br>
  +
:orageux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aurelha, aulhèra <i>O.-Béarn</i></b><br>
  +
:oreille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aurelhons</b><br>
  +
:oreillons <i>m. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aurinar, pishar <i>pop.</i></b><br>
  +
:uriner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auringla, irongleta</b><br>
  +
:hirondelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aus estujòus <i>m. plur.</i>, a las esconetèras <i>f. pl.</i> <i>Pyr.</i></b><br>
  +
:cache-cache <i>à</i> <i>loc.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auserèra, poralhèra</b><br>
  +
:volière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auseròla</b><br>
  +
:pulmonaire <i>f.</i> <i>fleur</i><br>
  +
<br>
  +
<b>auseron</b><br>
  +
:oisillon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ausèth</b><br>
  +
:oiseau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ausèth blu</b><br>
  +
:martin-pêcheur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Aush</b><br>
  +
:Auch<br>
  +
<br>
  +
<b>Aussau <i>Vath d'</i></b><br>
  +
:Ossau <i>Vallée d'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Australia</b><br>
  +
:Australie<br>
  +
<br>
  +
<b>Austria</b><br>
  +
:Autriche<br>
  +
<br>
  +
<b>autament</b><br>
  +
:autrement <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autan <i>autant devant voyelle</i> ... com</b><br>
  +
:aussi ... que<br>
  +
<br>
  +
<b>autanlèu arribat,-ada, un còp arribat,-ada</b><br>
  +
:dès son arrivée<br>
  +
<br>
  +
<b>autanlèu qui</b><br>
  +
:aussitôt que <i>loc. conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autanlèu qui</b><br>
  +
:dès que <i>loc. conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autanlèu, suu còp</b><br>
  +
:aussitôt <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autanlèu, un còp</b><br>
  +
:dès <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autant</b><br>
  +
:autant <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autant com</b><br>
  +
:autant que<br>
  +
<br>
  +
<b>aute,-a</b><br>
  +
:autre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aute,-a, qui vien, qui arriba</b><br>
  +
:prochain,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autentic,a</b><br>
  +
:authentique <i>adj.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>autes còps</b><br>
  +
:autrefois <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autò</b><br>
  +
:auto <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autò-rota</b><br>
  +
:autoroute <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autobús, bus</b><br>
  +
:autobus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>automatic,a</b><br>
  +
:automatique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autòna <i>f.</i>, agòr, abòr</b><br>
  +
:automne <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autonomia</b><br>
  +
:autonomie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autonomista</b><br>
  +
:autonomiste <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autor</b><br>
  +
:auteur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autorisacion</b><br>
  +
:autorisation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autorisar</b><br>
  +
:autoriser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autoritat</b><br>
  +
:autorite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>autrejar</b><br>
  +
:octroyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Auvèrnha</b><br>
  +
:Auvergne<br>
  +
<br>
  +
<b>auxiliar,a</b><br>
  +
:auxiliaire <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Avairon</b><br>
  +
:Aveyron<br>
  +
<br>
  +
<b>avalar</b><br>
  +
:avaler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avalir</b><br>
  +
:anéantir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avalir, abolir</b><br>
  +
:abolir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avalorar, estimar</b><br>
  +
:évaluer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avança</b><br>
  +
:avance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avançar</b><br>
  +
:avancer <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avanhon <i>m.</i> <i>le mot avajon bien que non béarnais est d'un usage général dans les Pyrénées, on peut donc le recommander</i>.?</b><br>
  +
:myrtille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avant.hèit,a</b><br>
  +
:indiscret,-ète <i>adj.</i> <i>osé</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avantatge</b><br>
  +
:avantage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avantatjós,-osa, qui hè abonde</b><br>
  +
:avantageux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avare,-a, aganit,-ida</b><br>
  +
:avare <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avarícia <i>f.</i>, aganidèr <i>m.</i></b><br>
  +
:avarice <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avé'n hartèra, està'n hart</b><br>
  +
:en avoir marre<br>
  +
<br>
  +
<b>avegèr, devegèr</b><br>
  +
:ennui <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avegiu,-iva, devegiu,-iva</b><br>
  +
:ennuyeux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avejar, devejar</b><br>
  +
:ennuyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aventura, hèita, benaleja</b><br>
  +
:aventure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aver</b><br>
  +
:avoir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aver degrèu, saber-se'n mau</b><br>
  +
:regretter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aver en hasti, detestar</b><br>
  +
:détester <i>vt.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>aver un sièti, séde's, assietà's</b><br>
  +
:siéger <i>vi.</i> <i>avoir un siège dans une assemblée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>averan <i>m.</i>, auran <i>m.</i></b><br>
  +
:noisette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>averanhèr, averoèr</b><br>
  +
:noisetier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>averoèr, averanhèr</b><br>
  +
:noisetier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avertider</b><br>
  +
:avertisseur <i>m.</i> <i>de voiture</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avertider, cornet, tutet, claxon</b><br>
  +
:klaxon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avertir</b><br>
  +
:avertir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avesque</b><br>
  +
:évêque <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avet</b><br>
  +
:sapin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviacion</b><br>
  +
:aviation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviada <i>f.</i>, balanç, aborrida <i>f.</i></b><br>
  +
:élan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviada, volada</b><br>
  +
:essor <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviator</b><br>
  +
:aviateur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avide,-a, aganit,-ida</b><br>
  +
:avide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviene's</b><br>
  +
:entendre <i>s'</i> <i>s'accorder</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviéne's</b><br>
  +
:faire bon<br>
  +
<br>
  +
<b>aviéner</b><br>
  +
:avenir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>aviéner, futur</b><br>
  +
:futur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avienguda</b><br>
  +
:avenue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Avinhon</b><br>
  +
:Avignon<br>
  +
<br>
  +
<b>avion</b><br>
  +
:avion <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avís, idea <i>f.</i></b><br>
  +
:avis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avisà's</b><br>
  +
:faire attention<br>
  +
<br>
  +
<b>avitalhament</b><br>
  +
:ravitaillement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avoar, reconéisher, con.hessar</b><br>
  +
:avouer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avocat,a</b><br>
  +
:avocat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avuglar</b><br>
  +
:aveugler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>avugle,-a, òrb,a</b><br>
  +
:aveugle <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>axe</b><br>
  +
:axe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>b' <i>devant voy.</i>, be</b><br>
  +
:qui <i>adv. exclam.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>b'ei beroi!</b><br>
  +
:que c'est beau!<br>
  +
<br>
  +
<b>bachelièr,-èra</b><br>
  +
:bachelier,-ère <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bachelierat</b><br>
  +
:baccalauréat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bacia</b><br>
  +
:bassine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bacin</b><br>
  +
:bassin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>badaire,-a</b><br>
  +
:badaud <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>badalh</b><br>
  +
:bâillement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>badalhar</b><br>
  +
:bâiller <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baga, anèth</b><br>
  +
:bague <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bagatge</b><br>
  +
:bagage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bahuth <i>Pyr.</i>, taüth <i>Ossau</i>, cròfo, cròfe, còfre, caisha <i>f.</i> <i>E.-B.</i></b><br>
  +
:cercueil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baia</b><br>
  +
:baie <i>f.</i> <i>petit golfe</i> <i>mot languedocien</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Baigòrri <i>Baigorri en basque</i></b><br>
  +
:Saint-Étienne de Baïgorry<br>
  +
<br>
  +
<b>bailar, bailinar, careçar</b><br>
  +
:caresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bailar, dançar</b><br>
  +
:danser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bailinar, careçar, bailar</b><br>
  +
:caresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Baiona</b><br>
  +
:Bayonne<br>
  +
<br>
  +
<b>Baïsa</b><br>
  +
:Baïse<br>
  +
<br>
  +
<b>baish</b><br>
  +
:bas <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baish,a</b><br>
  +
:bas,se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baish,a, shord,a</b><br>
  +
:grave <i>adj.</i> <i>sonorité</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baish, embaish</b><br>
  +
:rez-de-chaussée <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baishada, devarada</b><br>
  +
:baisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baishada, devarada</b><br>
  +
:descente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baishar</b><br>
  +
:baisser <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baishar, devarar</b><br>
  +
:descendre <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bajard <i>m.</i>, portadera</b><br>
  +
:civière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bajaulas <i>pop.</i>, lunetas</b><br>
  +
:lunettes <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bal</b><br>
  +
:bal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bala</b><br>
  +
:arête <i>f.</i> <i>de poisson</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bala</b><br>
  +
:balle <i>f.</i> <i>projectile</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balaguèra</b><br>
  +
:tourmente de vent du Sud <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balanç, aborrida <i>f.</i>, aviada <i>f.</i></b><br>
  +
:élan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balança</b><br>
  +
:balance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Balança <i>La</i> <i>Zod.</i></b><br>
  +
:Balance <i>La</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balcon, balet</b><br>
  +
:balcon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balcon, balet</b><br>
  +
:galerie <i>f.</i> <i>balcon</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balena</b><br>
  +
:baleine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balestra</b><br>
  +
:arbalète <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balet</b><br>
  +
:ballet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balet, balcon</b><br>
  +
:balcon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balet, balcon</b><br>
  +
:galerie <i>f.</i> <i>balcon</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balh</b><br>
  +
:bail <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balhar, dar</b><br>
  +
:donner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balhar la popa, aleitar</b><br>
  +
:allaiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balharc, uèrdi <i>avec l'art. déf.</i> lo uèrdi</i></b><br>
  +
:orge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balhatz-ne</b><br>
  +
:Donnez-en<br>
  +
<br>
  +
<b>baloard</b><br>
  +
:boulevard <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balon, veishiga <i>f.</i></b><br>
  +
:ballon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>balotatge</b><br>
  +
:ballottage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bambó</b><br>
  +
:bambou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bana, pegar <i>m.</i>, terràs <i>m.</i></b><br>
  +
:cruche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banana</b><br>
  +
:banane <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banau <i>m./f.</i>, ordinari,ària</b><br>
  +
:banal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banc</b><br>
  +
:banc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banc, jaç</b><br>
  +
:gisement <i>m.</i> <i>géologie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banc, taulèr</b><br>
  +
:établi <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banca</b><br>
  +
:banque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bancari,-ària</b><br>
  +
:bancaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banda</b><br>
  +
:bande <i>f.</i> <i>de papier, d'étoffe</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banda, troperada</b><br>
  +
:banda <i>f.</i> <i>troupel</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bandaròla</b><br>
  +
:banderole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bandit, bandolèr</b><br>
  +
:bandit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bandolèr, bandit</b><br>
  +
:bandit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banèth <i>Pyrénées</i>, regalícia, arregalícia</b><br>
  +
:réglisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banh</b><br>
  +
:bain <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banhadera</b><br>
  +
:baignoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banhar</b><br>
  +
:baigner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Banhèras</b><br>
  +
:Bagnères<br>
  +
<br>
  +
<b>baniu</b><br>
  +
:canal <i>m.</i> <i>de moulin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banlèga</b><br>
  +
:banlieue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>banquièr</b><br>
  +
:banquier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baptisme</b><br>
  +
:baptême <i>m.</i> <i>le sacrement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Baptista</b><br>
  +
:Baptiste<br>
  +
<br>
  +
<b>bar</b><br>
  +
:bar <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barba</b><br>
  +
:barbe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barbare,-a</b><br>
  +
:barbare <i>n./adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barbelat</b><br>
  +
:barbelé <i>fil</i> <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barbòu, escarbalh</b><br>
  +
:scarabée <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barbòu, insècte</b><br>
  +
:insecte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barca, nau</b><br>
  +
:barque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barcalhon, barròt</b><br>
  +
:barreau <i>m.</i> <i>de chaise, d'échelle</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Barcelona</b><br>
  +
:Barcelone<br>
  +
<br>
  +
<b>Baretons</b><br>
  +
:Barétous<br>
  +
<br>
  +
<b>barluèc,a, luèc,a</b><br>
  +
:bizarre <i>adj.</i> <i>seulem. personne</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barluèc,a, luèc,a</b><br>
  +
:instable <i>adj.</i> <i>personne</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baromètre</b><br>
  +
:baromètre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barquejar, navigar</b><br>
  +
:naviguer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barra</b><br>
  +
:barre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barra deu còth, nuca <i>scient.</i></b><br>
  +
:nuque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barra <i>f.</i>, timon</b><br>
  +
:gouvernail <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barra, pèrcha, abalut <i>m.</i></b><br>
  +
:perche <i>f.</i> <i>de bois</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barraca</b><br>
  +
:baraque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barradura</b><br>
  +
:fermeture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barralha</b><br>
  +
:clôture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barralha, barrèra, cleda</b><br>
  +
:barrière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barralhar</b><br>
  +
:clôturer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrament</b><br>
  +
:action de clôturer<br>
  +
<br>
  +
<b>barrar</b><br>
  +
:barrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrar</b><br>
  +
:fermer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrar, embarrar</b><br>
  +
:enfermer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barratge</b><br>
  +
:barrage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrejar</b><br>
  +
:renverser <i>vt.</i> <i>un contenu</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrejar</b><br>
  +
:verser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrèra, cleda, barralha</b><br>
  +
:barrière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrica</b><br>
  +
:barrique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrica <i>f.</i>, tonèth, pipa <i>f.</i></b><br>
  +
:tonneau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrolh, borrolh <i>E.-B.</i></b><br>
  +
:verrou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrolh <i>m.</i></b><br>
  +
:bûche <i>f.</i> <i>entière</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barrolhet <i>m.</i></b><br>
  +
:targette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barròt, barcalhon</b><br>
  +
:barreau <i>m.</i> <i>de chaise, d'échelle</i><br>
  +
<br>
  +
<b>barròt, baston</b><br>
  +
:bâton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bartòu <i>m.</i></b><br>
  +
:nasse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>basa</b><br>
  +
:base <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>basar</b><br>
  +
:baser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Basats</b><br>
  +
:Bazas<br>
  +
<br>
  +
<b>basco,-a</b><br>
  +
:basque,-aise <i>n./adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bascoat, Païs Basco</b><br>
  +
:Pays Basque<br>
  +
<br>
  +
<b>Basili</b><br>
  +
:Basile<br>
  +
<br>
  +
<b>basquet</b><br>
  +
:basket <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>basqueta <i>féminin pour les personnes</i></b><br>
  +
:bascaise <i>n. f./adj. f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bast, aubarda <i>f.</i></b><br>
  +
:bât <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bastar, hiubastar</b><br>
  +
:bâtir <i>vt.</i> <i>couture</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bastiment</b><br>
  +
:bâtiment <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bastir</b><br>
  +
:bâtir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bastir, construsir</b><br>
  +
:construire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baston, barròt</b><br>
  +
:bâton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bataclam, batahòri</b><br>
  +
:vacarme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bataclam, combat, brossida <i>f.</i>, horvari</b><br>
  +
:tapage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batahòri, bataclam</b><br>
  +
:vacarme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batahòri, bronitèra <i>f.</i>, horvari</b><br>
  +
:tumulte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalaire,-a</b><br>
  +
:bavard,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalar</b><br>
  +
:bavarder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalèra <i>f.</i>, batalís</b><br>
  +
:bavardage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalh</b><br>
  +
:battant <i>m.</i> <i>cloche</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalha</b><br>
  +
:bataille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalha <i>f.</i>, combat</b><br>
  +
:combat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batalís, batalèra <i>f.</i></b><br>
  +
:bavardage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batedit</b><br>
  +
:panaris <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batement</b><br>
  +
:battement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bàter</b><br>
  +
:battre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bateria</b><br>
  +
:batterie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batèu</b><br>
  +
:bateau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batiar</b><br>
  +
:baptiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batias <i>f. plur.</i></b><br>
  +
:baptême <i>m.</i> <i>les cérémonies</i><br>
  +
<br>
  +
<b>batsarra</b><br>
  +
:bagarre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>baura</b><br>
  +
:vase <i>f.</i> <i>dépôt</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bava, bavassa <i>augm.</i></b><br>
  +
:bave <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bavar</b><br>
  +
:baver <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bavassa <i>augm.</i>, bava</b><br>
  +
:bave <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bavassar</b><br>
  +
:baver <i>vi.</i> <i>fréq.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>be, b' <i>devant voy.</i></b><br>
  +
:qui <i>adv. exclam.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bearn, Biarn</b><br>
  +
:Béarn<br>
  +
<br>
  +
<b>bearnés,-esa, biarnés,-esa</b><br>
  +
:bearnais,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèc, haut, som</b><br>
  +
:haut <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèc <i>m.</i>, cluc <i>m.</i>, sièsta, dromida</b><br>
  +
:sieste <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèc, som, cima <i>f.</i></b><br>
  +
:sommet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèca, becada</b><br>
  +
:becasse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>becada, bèca</b><br>
  +
:becasse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>becut,-uda</b><br>
  +
:ogre,sse <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bedós</b><br>
  +
:Bedous<br>
  +
<br>
  +
<b>bedoth</b><br>
  +
:bouleau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèla-sòr, cunhada</b><br>
  +
:belle-sœur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèlamair, soèra <i>rare</i></b><br>
  +
:belle-mère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>belar</b><br>
  +
:bêler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèlga</b><br>
  +
:belge <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Belgica</b><br>
  +
:Belgique<br>
  +
<br>
  +
<b>belòta</b><br>
  +
:belote <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ben</b><br>
  +
:bien <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ben <i>m.</i>, endret <i>m.</i></b><br>
  +
:propriété <i>f.</i> <i>terre que l'on possède</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ben <i>m.</i>, endret <i>m.</i>, espleit <i>m.</i></b><br>
  +
:exploitation <i>f.</i> <i>terre qu'on exploite</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ben, proprietat <i>f.</i></b><br>
  +
:domaine <i>m.</i> <i>sens propre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>benalèja</b><br>
  +
:mésaventure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>benaleja, aventura, hèita</b><br>
  +
:aventure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>benedíser</b><br>
  +
:benir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Benedit</b><br>
  +
:Benoît<br>
  +
<br>
  +
<b>benefici</b><br>
  +
:bénéfice <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beneficiar</b><br>
  +
:bénéficier <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Benejac</b><br>
  +
:Bénéjacq<br>
  +
<br>
  +
<b>Bernadeta</b><br>
  +
:Bernadette<br>
  +
<br>
  +
<b>Bernat,-ada</b><br>
  +
:Bernard,e<br>
  +
<br>
  +
<b>bernat pescaire, guilhèm pescaire</b><br>
  +
:héron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bernat pudent <i>m.</i></b><br>
  +
:punaise des bois<br>
  +
<br>
  +
<b>beroget,a, berogin,a</b><br>
  +
:mignon,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>berogin,a, beroget,a</b><br>
  +
:mignon,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beròi,-òja, bèth,-èra</b><br>
  +
:beau, belle <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beròi,-òja, polit,-ida</b><br>
  +
:joli,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beror, beutat</b><br>
  +
:beauté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>berret <i>Est-Béarn</i>, bonet</b><br>
  +
:béret <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bèrta</b><br>
  +
:Berthe<br>
  +
<br>
  +
<b>Bertomiu</b><br>
  +
:Barthélémy<br>
  +
<br>
  +
<b>Bertran</b><br>
  +
:Bertrand<br>
  +
<br>
  +
<b>Besièrs</b><br>
  +
:Béziers<br>
  +
<br>
  +
<b>besonh, hrèita</b><br>
  +
:besoin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>besonh <i>m.</i>, necessitat, necèra, besonh <i>m.</i></b><br>
  +
:nécessité <i>f.</i> <i>besoin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>besson,a, miejon,a</b><br>
  +
:jumeau,-elle <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèsti,a, pèc,-èga</b><br>
  +
:bête <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèstia</b><br>
  +
:bête <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèstia de tira</b><br>
  +
:bête de trait<br>
  +
<br>
  +
<b>bèstia <i>f.</i>, animau</b><br>
  +
:animal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bestiar, mairam, pastorís</b><br>
  +
:bétail <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bestiessa, peguessa</b><br>
  +
:bêtise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèth,-èra, beròi,-òja</b><br>
  +
:beau, belle <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèth,-èra, gròs,sa</b><br>
  +
:gros,se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèth temps a</b><br>
  +
:autrefois <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèth temps a, que i a bèra pausa</b><br>
  +
:il y a longtemps<br>
  +
<br>
  +
<b>bèthlèu <i>futur seul.</i>; adès <i>passé seul.</i>; endòra, enlòra <i>passé ou futur</i></b><br>
  +
:tout à l'heure<br>
  +
<br>
  +
<b>bèthlèu, lèu</b><br>
  +
:bientôt <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Betleèm</b><br>
  +
:Béthléem<br>
  +
<br>
  +
<b>betoadera</b><br>
  +
:bétonnière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beton</b><br>
  +
:béton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beucà's, embeucà's</b><br>
  +
:gauchir <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèufrair, cunhat</b><br>
  +
:beau-frère <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèupair, soèr <i>rare</i></b><br>
  +
:beau-père <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bèuparents</b><br>
  +
:beaux-parents <i>m. plur.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beuranha <i>f.</i></b><br>
  +
:breuvage <i>m.</i> <i>péjor.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beuratge</b><br>
  +
:breuvage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beutat, beror</b><br>
  +
:beauté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beveder,-era</b><br>
  +
:potable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>beveder, tòssa <i>f.</i>, abeurader</b><br>
  +
:abreuvoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>béver</b><br>
  +
:boire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>béver <i>m.</i></b><br>
  +
:boisson <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>béver, préner</b><br>
  +
:absorber <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biaça</b><br>
  +
:besace <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Biarn, Bearn</b><br>
  +
:Béarn<br>
  +
<br>
  +
<b>biarnés,-esa, bearnés,-esa</b><br>
  +
:bearnais,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Biàrritz <i>Miarritze en basque</i></b><br>
  +
:Biarritz<br>
  +
<br>
  +
<b>biberon</b><br>
  +
:biberon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bíblia</b><br>
  +
:bible <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bibliotèca, libièr <i>m.</i></b><br>
  +
:bibliothèque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bibliotecari,-ària</b><br>
  +
:bibliothécaire <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bicicleta</b><br>
  +
:bicyclette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bidau <i>rare</i>, pibol <i>le l ne se prononce pas</i></b><br>
  +
:peuplier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bidet, cuulavader</b><br>
  +
:bidet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bidon</b><br>
  +
:bidon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bidòs</b><br>
  +
:Bidos<br>
  +
<br>
  +
<b>bièla</b><br>
  +
:bielle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bièrra, cervesa</b><br>
  +
:bière <i>f.</i> <i>boisson</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bigòrra</b><br>
  +
:Bigorre<br>
  +
<br>
  +
<b>bila</b><br>
  +
:bile <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bilanç</b><br>
  +
:bilan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bilha</b><br>
  +
:bille <i>f.</i> <i>de bois</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bilhet</b><br>
  +
:billet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bilheta <i>f.</i></b><br>
  +
:ticket <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bilheta, quitança</b><br>
  +
:quittance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bilingüe,-gua</b><br>
  +
:bilingue <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bima, jota, vetèra</b><br>
  +
:génisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biòc <i>m.</i> <i>E.-Béarn</i>, lagast <i>m.</i>, tèrlis <i>m.</i>. <i>Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:tique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biòca, minjar <i>m.</i>, neuritud</b><br>
  +
:nourriture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biologia</b><br>
  +
:biologie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bisa, vent de bisa <i>m.</i>, vent magre <i>m.</i></b><br>
  +
:bise <i>f.</i> <i>vent</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bisanòs</b><br>
  +
:Bizanos<br>
  +
<br>
  +
<b>bisat,-ada, halhassat,-ada, brastat,-ada</b><br>
  +
:gercé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biscueit, coqueta <i>f.</i></b><br>
  +
:biscuit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biscueita</b><br>
  +
:biscotte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bissè</b><br>
  +
:sans doute <i>sens atténué</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bistèc</b><br>
  +
:bifteck <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bistornèth, estorniu</b><br>
  +
:étourneau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>biton, porcèth</b><br>
  +
:porcelet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bitsègas <i>f. pl.</i>, andèras <i>f. pl.</i>, ziga-zaga <i>f.</i></b><br>
  +
:zigzag <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blaçadura, alebadura</b><br>
  +
:blessure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blaçar, alebar</b><br>
  +
:blesser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blaga</b><br>
  +
:blague <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Blaia</b><br>
  +
:Blaye<br>
  +
<br>
  +
<b>blanc,a</b><br>
  +
:blanc, blanche <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blanc, larme</b><br>
  +
:blanc <i>m.</i> <i>d'œuf</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blancor</b><br>
  +
:blancheur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blanquir</b><br>
  +
:blanchir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Blasi</b><br>
  +
:Blaise<br>
  +
<br>
  +
<b>blasmar, increpar</b><br>
  +
:blâmer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blasme, increp</b><br>
  +
:blâme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blat, hroment</b><br>
  +
:blé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blau</b><br>
  +
:bleu <i>m.</i> <i>ecchymose</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blau,-ava, blu,a</b><br>
  +
:bleu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blavet</b><br>
  +
:bleuet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blet <i>m.</i></b><br>
  +
:betterave <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blet roi <i>m.</i></b><br>
  +
:betterave rouge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bletarraba <i>f.</i></b><br>
  +
:betterave <i>f.</i> <i>fourragère</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blindar</b><br>
  +
:blinder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blòc</b><br>
  +
:bloc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bloc, moelon</b><br>
  +
:moellon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blocar, travar</b><br>
  +
:bloquer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blond,a, saure,-a</b><br>
  +
:blond,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blos,sa</b><br>
  +
:naturel,le <i>adj.</i> <i>pur, sans mélange</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blos,sa, natre,-a</b><br>
  +
:pur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blosa, chamarra</b><br>
  +
:blouse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>blu,a, blau,-ava</b><br>
  +
:bleu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bobina, canèth <i>m.</i></b><br>
  +
:bobine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boc</b><br>
  +
:bouc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòça</b><br>
  +
:bosse <i>f.</i> <i>sur le dos</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boca</b><br>
  +
:bouche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boçar, tapoar</b><br>
  +
:boucher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bocau</b><br>
  +
:bocal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bochorla</b><br>
  +
:ampoule <i>f.</i> <i>peau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bocla</b><br>
  +
:boucle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boclèr, pavés</b><br>
  +
:bouclier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boçon, tapon</b><br>
  +
:bouchon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boçut,-uda</b><br>
  +
:bossu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bodèga, boha-ausac <i>m.</i>, boha</b><br>
  +
:cornemuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boder, burre</b><br>
  +
:beurre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boèr</b><br>
  +
:bouvier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bogia</b><br>
  +
:bougie <i>f.</i> <i>moteur</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boha, bodèga, boha-ausac <i>m.</i></b><br>
  +
:cornemuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boha!; tuta!</b><br>
  +
:flûte!<br>
  +
<br>
  +
<b>boha-ausac <i>m.</i>, boha, bodèga</b><br>
  +
:cornemuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohader</b><br>
  +
:soufflet <i>m.</i> <i>instrument</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohar</b><br>
  +
:souffler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohar, alet <i>f.</i></b><br>
  +
:souffle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boharòc,a</b><br>
  +
:creux,-se <i>adj.</i> <i>pour un fruit véreux</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boharòc,a</b><br>
  +
:vide <i>adj.</i> <i>pour un fruit, un œuf</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bohèma</b><br>
  +
:Bohème<br>
  +
<br>
  +
<b>bohèmi,a</b><br>
  +
:bohémien,ne <i>n./adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohèmi, vagamond</b><br>
  +
:vagabond <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohèra <i>f.</i>, asma</b><br>
  +
:asthme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohiga, veishiga</b><br>
  +
:vessie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohoèra</b><br>
  +
:taupinière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bohon <i>m.</i></b><br>
  +
:taupe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòia</b><br>
  +
:bouée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boish</b><br>
  +
:buis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boishaglaça</b><br>
  +
:essuie-glace <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boishar, eishugar</b><br>
  +
:essuyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b> boishar <i>essuyer</i></b><br>
  +
:effacer <i>vt.</i> <i>essuyer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boishar, torchar</b><br>
  +
:torcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boishòrla, esquiron <i>m.</i></b><br>
  +
:bulle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bojar <i>O.-Béarn, Aspe, Barétous</i>, laurar</b><br>
  +
:labourer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòl, bòlo</b><br>
  +
:bol <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòla</b><br>
  +
:boule <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòla, canica</b><br>
  +
:bille <i>f.</i> <i>à jouer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bolangèr,a <i>francisme</i>, panissèr,a</b><br>
  +
:boulanger,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bolangeria <i>francisme</i>, panisseria</b><br>
  +
:boulangerie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bolegar</b><br>
  +
:remuer <i>vi.</i> <i>faire du remueménage</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bolhon</b><br>
  +
:bouillon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòlo</b><br>
  +
:boulon <i>m.</i> <i>quilles</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòlo, bòl</b><br>
  +
:bol <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bolon</b><br>
  +
:boulon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bomba</b><br>
  +
:bombe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bombardar</b><br>
  +
:bombarder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bome, hèr</b><br>
  +
:soc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bon,a</b><br>
  +
:bon,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonbon</b><br>
  +
:bonbon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonet</b><br>
  +
:bonnet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonet, berret <i>Est-Béarn</i></b><br>
  +
:béret <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonha, tonha</b><br>
  +
:bosse <i>f.</i> <i>sur le front</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonhut,-uda</b><br>
  +
:bosselé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boniqueria</b><br>
  +
:friandise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonser!</b><br>
  +
:bonsoir! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bontat</b><br>
  +
:bonté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bonur</b><br>
  +
:bonheur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boquet, flòc</b><br>
  +
:bouquet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrd, estrem</b><br>
  +
:bord <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrd <i>m.</i></b><br>
  +
:bordure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrda</b><br>
  +
:ferme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrda</b><br>
  +
:grange <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borda</b><br>
  +
:varicelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrda <i>de las vacas</i>, cort <i>deu bestiar</i></b><br>
  +
:étable <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bordalat, ahitau</b><br>
  +
:hameau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bordar</b><br>
  +
:border <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bòrdas</b><br>
  +
:Bordes<br>
  +
<br>
  +
<b>bordèr</b><br>
  +
:métayer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bordèr,a</b><br>
  +
:fermier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bordèu</b><br>
  +
:Bordeaux<br>
  +
<br>
  +
<b>bordon</b><br>
  +
:bourdon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borg</b><br>
  +
:bourg <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borgesia</b><br>
  +
:bourgeoisie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borida, fermentacion</b><br>
  +
:fermentation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borider, creish, lhevami</b><br>
  +
:levain <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borir</b><br>
  +
:bouillir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borir</b><br>
  +
:fermenter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borir <i>m.</i></b><br>
  +
:ébullition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrna, hita</b><br>
  +
:borne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bornar</b><br>
  +
:borner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòrni,a</b><br>
  +
:borgne <i>n./adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrà's <i>fam.</i>, trompà's, enganà's</b><br>
  +
:tromper <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrada, eishalagàs <i>m.</i>, shalavàs <i>m.</i></b><br>
  +
:averse <i>f.</i> <i>de pluie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrada, ventòrla</b><br>
  +
:bourrasque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrar</b><br>
  +
:rouler <i>vi.</i> <i>tromper</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrar, colhonar <i>pop.</i></b><br>
  +
:duper <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrar, enganar, abusar</b><br>
  +
:abuser <i>vt</i> <i>tromper</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrasseta <i>f.</i></b><br>
  +
:lange <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrassut,-uda, pamparrut,-uda, ventorrut,-uda</b><br>
  +
:ventru,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borrolh <i>E.-B.</i>, barrolh</b><br>
  +
:verrou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borron</b><br>
  +
:bourgeon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borruga, hic <i>m.</i></b><br>
  +
:verrue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borruglar, bruglar, bramar</b><br>
  +
:beugler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borruglar, ruglar</b><br>
  +
:rugir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borsa, dineròla</b><br>
  +
:bourse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>borsièr,a</b><br>
  +
:boursier,-èra <i>n./adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bosc</b><br>
  +
:bois <i>m.</i> <i>forêt</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boscarla, parreta, moracha</b><br>
  +
:fauvette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boscassèr, lenhassèr</b><br>
  +
:bûcheron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boscat</b><br>
  +
:taillis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòscs <i>m. pl.</i>, seuva <i>vx</i></b><br>
  +
:forêt <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bossalon <i>Vic-Bilh</i>, brossalon</b><br>
  +
:frelon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bossòla</b><br>
  +
:boussole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòta</b><br>
  +
:botte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bota, gorda</b><br>
  +
:gourde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botar, hicar, méter</b><br>
  +
:mettre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botar, hicar, plaçar</b><br>
  +
:placer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botèc, mus <i>m</i>, mina.?</b><br>
  +
:moue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botelha</b><br>
  +
:bouteille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botelhar</b><br>
  +
:verser à boire<br>
  +
<br>
  +
<b>botiga</b><br>
  +
:boutique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botiga <i>f.</i>, magasin</b><br>
  +
:magasin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botjar, mautà's</b><br>
  +
:bouger <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botoar</b><br>
  +
:boutonner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botoèra</b><br>
  +
:boutonnière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boton</b><br>
  +
:bouton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>botura</b><br>
  +
:bouture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bòxa</b><br>
  +
:boxe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>boxar</b><br>
  +
:boxer <i>vi.</i> <i>sport</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brabant <i>m.</i>, cabessa, aret <i>m.</i></b><br>
  +
:charrue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brac,a, brèu,-èva</b><br>
  +
:bref,-ève <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brac,a, cort,a</b><br>
  +
:court,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>braç <i>invariable</i></b><br>
  +
:bras <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>braçalet</b><br>
  +
:bracelet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bracèr, manòbre</b><br>
  +
:manœuvre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>braconaire,-a, braconièr,a</b><br>
  +
:braconnier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>braconièr,a, braconaire,-a</b><br>
  +
:braconnier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Brageirac</b><br>
  +
:Bergerac<br>
  +
<br>
  +
<b>braguèr</b><br>
  +
:pis <i>m.</i> <i>de vache</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bramar</b><br>
  +
:brailler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bramar</b><br>
  +
:meugler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bramar, borruglar, bruglar</b><br>
  +
:beugler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brana</b><br>
  +
:bruyère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>branca</b><br>
  +
:branche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brancards</b><br>
  +
:brancards <i>m. p.</i> <i>attelage</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brandir</b><br>
  +
:brandir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>branon, pimbo</b><br>
  +
:thym <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brasa</b><br>
  +
:cendre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brasèr</b><br>
  +
:cendrier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Brasil</b><br>
  +
:Brésil<br>
  +
<br>
  +
<b>brasoquejar, tisocar</b><br>
  +
:tisonner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brastat,-ada, bisat,-ada, halhassat,-ada</b><br>
  +
:gercé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brave,-a</b><br>
  +
:brave <i>adj.</i> <i>gentil</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brave,-a, charmant,a</b><br>
  +
:gentil,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brave,-a, indulgent,a</b><br>
  +
:indulgent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bravejar</b><br>
  +
:braver <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brèç, cua <i>f.</i></b><br>
  +
:berceau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>breçairòla, adromidera, cançon de brèç</b><br>
  +
:berceuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bregar, hrobir, curalhar</b><br>
  +
:récurer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brembà's, raperà's</b><br>
  +
:rappeler <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brembà's, soviene's</b><br>
  +
:souvenir <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bren</b><br>
  +
:son <i>m.</i> <i>des céréales</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bren d'arresèc <i>m.</i>, bren de sèga <i>m.</i>, arresèc <i>m.</i></b><br>
  +
:sciure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bren de sèga <i>m.</i>, arresèc <i>m.</i>, bren d'arresèc <i>m.</i></b><br>
  +
:sciure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bretanha</b><br>
  +
:Bretagne<br>
  +
<br>
  +
<b>bretejar, quequejar, mequejar</b><br>
  +
:bégayer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bretèla</b><br>
  +
:bretelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>breton,a</b><br>
  +
:breton,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brèu,-èva, brac,a</b><br>
  +
:bref,-ève <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brevet</b><br>
  +
:brevet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briac,-aga, hart,a</b><br>
  +
:ivre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briac,-aga, pitar,ra, hart,a</b><br>
  +
:saoul,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briaguèr <i>m.</i></b><br>
  +
:ébriété <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briaguèra</b><br>
  +
:ivresse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brica <i>E.-Béarn</i>, briga</b><br>
  +
:pas du tout<br>
  +
<br>
  +
<b>bricolar</b><br>
  +
:bricoler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briga, brica <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:pas du tout<br>
  +
<br>
  +
<b>brigalh</b><br>
  +
:brin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brigalh</b><br>
  +
:débris <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brigalha</b><br>
  +
:miette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Brigida</b><br>
  +
:Brigitte<br>
  +
<br>
  +
<b>brindar, trincar</b><br>
  +
:trinquer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briquet, tirahuec</b><br>
  +
:briquet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brisadís,-issa</b><br>
  +
:fragile <i>adj.</i> <i>objet</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briu</b><br>
  +
:courant <i>m.</i> <i>cours d'eau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>briu <i>m.</i>, arsec <i>m.</i>, vivacitat</b><br>
  +
:vivacité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bròc</b><br>
  +
:épine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bròc blanc <i>m.</i></b><br>
  +
:aubépine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bròc negre</b><br>
  +
:prunellier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bròca</b><br>
  +
:aiguille à tricoter<br>
  +
<br>
  +
<b>bròca</b><br>
  +
:broche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brocada <i>f.</i></b><br>
  +
:tricot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brocar, tricotar</b><br>
  +
:tricoter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brochet</b><br>
  +
:brochet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brodar</b><br>
  +
:broder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>broish,a, posoèr,a, sorcièr,a</b><br>
  +
:sorcier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>broishaga</b><br>
  +
:broussaille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>broishagar, matar</b><br>
  +
:fourré <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bròja</b><br>
  +
:bouillie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brojar</b><br>
  +
:broyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brolhar, entermesclar</b><br>
  +
:embrouiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brolhon, purmèra man <i>f.</i></b><br>
  +
:brouillon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronc</b><br>
  +
:nœud <i>m.</i> <i>bois</i><br>
  +
<br>
  +
<b>broncut,-uda</b><br>
  +
:noueux,-se <i>adj.</i> <i>bois</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronida <i>f.</i>, bronitèra <i>f.</i>, brut, arrueit, rueit, bronit</b><br>
  +
:bruit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronir</b><br>
  +
:bourdonner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronir <i>vi.</i></b><br>
  +
:gronder <i>vi./vt.</i> <i>bruit</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronit, bronida <i>f.</i>, bronitèra <i>f.</i>, brut, arrueit, rueit</b><br>
  +
:bruit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronitèra <i>f.</i></b><br>
  +
:bourdonnement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronitèra <i>f.</i>, brut, arrueit, rueit, bronit, bronida <i>f.</i></b><br>
  +
:bruit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronitèra <i>f.</i>, horvari, batahòri</b><br>
  +
:tumulte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronquiti, tehequèra <i>pop.</i></b><br>
  +
:bronchite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronzar, usclar</b><br>
  +
:bronzer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bronze, aram</b><br>
  +
:bronze <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>broquet</b><br>
  +
:robinet <i>m.</i> <i>fausset de tonneau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bròs, car</b><br>
  +
:char <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bros <i>m.</i>, catava</b><br>
  +
:charrette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brossalon; bossalon <i>Vic-Bilh</i></b><br>
  +
:frelon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brossida <i>f.</i>, horvari, bataclam, combat</b><br>
  +
:tapage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brosta, tira, brot <i>m.</i></b><br>
  +
:pousse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brostar</b><br>
  +
:brouter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brot <i>m.</i>, brosta, tira</b><br>
  +
:pousse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bruglar, bramar, borruglar</b><br>
  +
:beugler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bruishòc</b><br>
  +
:buisson <i>m.</i> <i>d'épines</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bruma</b><br>
  +
:brouillard <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bruma</b><br>
  +
:brume <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brumas <i>f. pl.</i>, nubla <i>f.</i>, crum</b><br>
  +
:nuage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brumós,-osa</b><br>
  +
:nébuleux <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brumós,-osa, crumós,-osa, ennublat,-ada</b><br>
  +
:nuageux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brun,a</b><br>
  +
:brun,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brunhon</b><br>
  +
:brugnon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brunir</b><br>
  +
:brunir <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Brunon</b><br>
  +
:Bruno<br>
  +
<br>
  +
<b>brusc,a <i>plur.: brusques, bruscas</i>. sobte,-a</b><br>
  +
:brusque <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bruslà's, cremà's</b><br>
  +
:brûler <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brusladura, cremadura, escautadura</b><br>
  +
:brûlure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bruslar, cremar</b><br>
  +
:brûler <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Brussèllas</b><br>
  +
:Bruxelles<br>
  +
<br>
  +
<b>brut,a</b><br>
  +
:brut,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brut,a, brutós,-osa</b><br>
  +
:brutal <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brut, arrueit, rueit, bronit, bronida <i>f.</i>, bronitèra <i>f.</i></b><br>
  +
:bruit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brutalejar</b><br>
  +
:brutaliser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>brutós,-osa, brut,a</b><br>
  +
:brutal <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bua, laüsa</b><br>
  +
:étincelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>budèth</b><br>
  +
:boyau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>budèth; intestin <i>scient.</i></b><br>
  +
:intestin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>budget</b><br>
  +
:budget <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bueu</b><br>
  +
:bœuf <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bufet <i>franc.</i>, cabinet</b><br>
  +
:buffet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bugada</b><br>
  +
:lessive <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bugaderia</b><br>
  +
:buanderie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bujau</b><br>
  +
:niche <i>f.</i> <i>dans un mur</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Bulgaria</b><br>
  +
:Bulgarie<br>
  +
<br>
  +
<b>bulletin</b><br>
  +
:bulletin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>burèu</b><br>
  +
:bureau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>burèu</b><br>
  +
:cabinet <i>m.</i> <i>pièce de travail</i><br>
  +
<br>
  +
<b>burèu,-èla</b><br>
  +
:beige <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>burguèr <i>m.</i>, meda, meta <i>Aspe, Barétous</i>, pigat <i>m.</i>, pièla</b><br>
  +
:meule de paille ou de foin<br>
  +
<br>
  +
<b>burre, boder</b><br>
  +
:beurre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bus, autobús</b><br>
  +
:autobus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>buscalhas <i>f. plur.</i>, busquet <i>m.</i></b><br>
  +
:brindille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>busocar, abusà's</b><br>
  +
:musarder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>busquet <i>m.</i>, buscalhas <i>f. plur.</i></b><br>
  +
:brindille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>bust <i>plur.: bustes</i></b><br>
  +
:buste <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>but, fin <i>f.</i>, finalitat <i>f.</i>, intencion <i>f.</i></b><br>
  +
:but <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>butre</b><br>
  +
:vautour <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ça'i t'ací</b><br>
  +
:viens ici<br>
  +
<br>
  +
<b>ça-vietz t'ací</b><br>
  +
:venez ici<br>
  +
<br>
  +
<b>cabana</b><br>
  +
:cabane <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabau</b><br>
  +
:capital <i>m.</i> <i>seul. biens que l'on possède</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabdèt,a</b><br>
  +
:cadet,te <i>n./adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabelh</b><br>
  +
:épi <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>càber, contiéner</b><br>
  +
:contenir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabessa, aret <i>m.</i>, brabant <i>m.</i></b><br>
  +
:charrue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabina, crampòta</b><br>
  +
:cabine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabinet, bufet <i>franc.</i></b><br>
  +
:buffet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabinet, crampòt, placard</b><br>
  +
:placard <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabinet <i>m.</i>, armari <i>m.</i></b><br>
  +
:armoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabiròla</b><br>
  +
:biche <i>f.</i> <i>femelle du chevreuil</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabiron</b><br>
  +
:chevron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabiròu</b><br>
  +
:chevreuil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cable</b><br>
  +
:câble <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caborrut,-uda, testut, -uda, capborrut,-uda</b><br>
  +
:têtu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabòs, capmartèth</b><br>
  +
:têtard <i>m.</i> <i>batracien</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cabossejar</b><br>
  +
:hocher <i>la tête</i> <i>vt.</i> <i>horizont.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caça</b><br>
  +
:chasse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caçador, caçaire</b><br>
  +
:chasseur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caçaire, caçador</b><br>
  +
:chasseur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caçar</b><br>
  +
:chasser <i>vt.</i> <i>gibier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caceròla, cachòla, cacha</b><br>
  +
:casserole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cacha, caceròla, cachòla</b><br>
  +
:casserole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cachet</b><br>
  +
:cachet <i>m.</i> <i>remède</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cachòla</b><br>
  +
:tacot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cachòla, cacha, caceròla</b><br>
  +
:casserole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cada <i>invar.</i>, tot,a</b><br>
  +
:chaque <i>adj. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadastre</b><br>
  +
:cadastre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadavre</b><br>
  +
:cadavre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadea, cadena, cadenha</b><br>
  +
:chaîne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadena, cadenha, cadea</b><br>
  +
:chaîne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadenat</b><br>
  +
:cadenas <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadéncia</b><br>
  +
:cadence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadenha, cadea, cadena</b><br>
  +
:chaîne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>càder</b><br>
  +
:faire une chute<br>
  +
<br>
  +
<b>càder</b><br>
  +
:tomber <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>càder, recàder</b><br>
  +
:retomber <i>vi.</i> <i>tomber après s¡être élevé</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadièra</b><br>
  +
:chaise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadieron, sederon, escabèth, caisheton</b><br>
  +
:tabouret <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caduda</b><br>
  +
:chute <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cadun, cadua</b><br>
  +
:chacun,e <i>pr. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cafè</b><br>
  +
:café <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cafè, estanguet</b><br>
  +
:café <i>m.</i> <i>établiss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cafetièra</b><br>
  +
:cafetière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cagalh <i>m.</i>, estron <i>m.</i></b><br>
  +
:crotte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caguera <i>pop.</i>, diarrea</b><br>
  +
:diarrhée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cahorn</b><br>
  +
:taudis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cai</b><br>
  +
:quai <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caiac</b><br>
  +
:kayak <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caièr <i>franc.</i></b><br>
  +
:cahier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caire, angle</b><br>
  +
:angle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caisha</b><br>
  +
:boîte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caisha</b><br>
  +
:caisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caisha deu salopèr</b><br>
  +
:poubelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caisha <i>f.</i> <i>E.-B.</i>; bahuth <i>Pyr.</i>, taüth <i>Ossau</i>, cròfo, cròfe, còfre</b><br>
  +
:cercueil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caishau <i>m.</i></b><br>
  +
:molaire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caisheton, cadieron, sederon, escabèth</b><br>
  +
:tabouret <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caisheton, truvèrs, escabèth</b><br>
  +
:escabeau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cala</b><br>
  +
:cale <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calam</b><br>
  +
:porte-plume <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calamèth</b><br>
  +
:chalumeau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calamitat</b><br>
  +
:calamité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calcul</b><br>
  +
:calcul <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calculadera</b><br>
  +
:calculatrice <i>f.</i> <i>machine</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calcular</b><br>
  +
:calculer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caleçon</b><br>
  +
:caleçon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calendari</b><br>
  +
:calendrier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caler</b><br>
  +
:falloir <i>u. impers.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calhau</b><br>
  +
:caillou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calhavari</b><br>
  +
:charivari <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calhavets <i>m. pl.</i>, gravièr</b><br>
  +
:gravier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calhet <i>m.</i> <i>mot donné par S. Palay com. spécial à la région de Pau</i>, carnsaladèr,a <i>mot peu connu en Béarn</i>, charcutièr,a <i>franc.</i></b><br>
  +
:charcutier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calhòc <i>m.</i></b><br>
  +
:mouette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calicas</b><br>
  +
:chatouilles <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calicobar <i>m.</i> <i>mot de la région de Bayonne</i></b><br>
  +
:perche arc-en-ciel<br>
  +
<br>
  +
<b>calla</b><br>
  +
:caille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calmar, apatzar</b><br>
  +
:calmer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calme,-a</b><br>
  +
:calme <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calomnia</b><br>
  +
:calomnie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calor</b><br>
  +
:chaleur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calorassa</b><br>
  +
:canicule <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>calque</b><br>
  +
:calque <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cama</b><br>
  +
:jambe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cama <i>f.</i></b><br>
  +
:tronc <i>m.</i> <i>seul. pour un arbre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cama, pè <i>m.</i></b><br>
  +
:tige <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camadeta, passejada</b><br>
  +
:excursion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camarada, camerada</b><br>
  +
:camarade <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cambalhon <i>mot bigourdan, mieux que le franc. jambon</i>, jambon</b><br>
  +
:jambon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cambi, escambi</b><br>
  +
:change <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cambiada <i>f.</i>, cambiament</b><br>
  +
:changement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cambiadís,-issa</b><br>
  +
:variable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cambiament, cambiada <i>f.</i></b><br>
  +
:changement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cambiar</b><br>
  +
:changer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camerà</b><br>
  +
:caméra <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camerada, camarada</b><br>
  +
:camarade <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camèu</b><br>
  +
:chameau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Camille,-a</b><br>
  +
:Camille<br>
  +
<br>
  +
<b>camin</b><br>
  +
:chemin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camin</b><br>
  +
:parcours <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caminada <i>f.</i></b><br>
  +
:trajet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caminaire,-a, nomada <i>m./f.</i></b><br>
  +
:nomade <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caminar, marchar</b><br>
  +
:marcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>caminau <i>m.</i>, rota</b><br>
  +
:route <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camion</b><br>
  +
:camion <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camisa</b><br>
  +
:chemise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camomilha, amarossa</b><br>
  +
:camomille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camòt</b><br>
  +
:jambon de devant<br>
  +
<br>
  +
<b>camp</b><br>
  +
:camp <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camp</b><br>
  +
:champ <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campaire,-a</b><br>
  +
:campeur,-euse <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campana</b><br>
  +
:cloche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campanar</b><br>
  +
:clocher <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campanha, campèstre <i>m.</i></b><br>
  +
:campagne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campar</b><br>
  +
:camper <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>camparòu, cèth</b><br>
  +
:champignon <i>m.</i> <i>Le béarnais n'ayant pas de terme général utilise le mot cèth qui désigne le cèpe. On peut recourir au mot camparou qui est utilisé dans l'Est de la Gascogne.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campatge</b><br>
  +
:camping <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campèstre <i>m.</i>, campanha</b><br>
  +
:campagne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campion,a</b><br>
  +
:champion,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>campionat</b><br>
  +
:championnat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>can, canha</b><br>
  +
:chien,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cana</b><br>
  +
:canne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Canadà</b><br>
  +
:Canada<br>
  +
<br>
  +
<b>canalhèr <i>m.</i> <i>Orthez</i>, mainadalha, monardalha</b><br>
  +
:marmaille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canapè</b><br>
  +
:canapé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canau</b><br>
  +
:canal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:canalisation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canavèra</b><br>
  +
:canne <i>f.</i> <i>canne à peche</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canavèra</b><br>
  +
:roseau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cança</b><br>
  +
:jante <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cancèr <i>prononcer le r</i>, meishant mau <i>pop.</i></b><br>
  +
:cancer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cançon, canta</b><br>
  +
:chanson <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cançon de brèç, breçairòla, adromidera</b><br>
  +
:berceuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>candau, penent</b><br>
  +
:penchant <i>m.</i> <i>d'un relief</i><br>
  +
<br>
  +
<b>candau, penent</b><br>
  +
:versant <i>m.</i> <i>d'un coteau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>candela</b><br>
  +
:bougie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Candelèra</b><br>
  +
:Chandeleur<br>
  +
<br>
  +
<b>candidat,a</b><br>
  +
:candidat,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>candidatura</b><br>
  +
:candidature <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canèla</b><br>
  +
:cannelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canèr</b><br>
  +
:robinet <i>m.</i> <i>tuyau de fontaine</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canèr, canivèu</b><br>
  +
:caniveau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canèth</b><br>
  +
:tuyau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canèth <i>m.</i>, bobina</b><br>
  +
:bobine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canha</b><br>
  +
:chienne <i>n. f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canha</b><br>
  +
:flemme <i>f.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>canha <i>fam.</i>, peressa, feniantèr <i>m.</i> <i>fam.</i></b><br>
  +
:paresse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canica, bòla</b><br>
  +
:bille <i>f.</i> <i>à jouer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canilha</b><br>
  +
:chenille <i>f.</i> <i>mécanique</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canivèu, canèr</b><br>
  +
:caniveau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canon</b><br>
  +
:canon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>cant</b><br>
  +
:chant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>canta, cançon</b><br>
  +
:chanson <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Cantal</b><br>
  +
:Cantal<br>
  +
<br>