Line 15,173: Line 15,173:
 
<b>Gustau</b><br>
 
<b>Gustau</b><br>
 
:Gustave<br>
 
:Gustave<br>
  +
<br>
  +
<b>hà's</b><br>
  +
:adapter <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hà's seguir</b><br>
  +
:emmener <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hà's seguir, emportar, portar</b><br>
  +
:emporter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hà's seguir, miar, amiar</b><br>
  +
:amener <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hà's vàler, vantà's</b><br>
  +
:vanter <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hà's vielh,a, vàder vielh</b><br>
  +
:vieillir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hac <i>O.-Béarn</i>; hau <i>E.-Béarn</i>, hai <i>N.-Béarn</i></b><br>
  +
:hêtre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hada</b><br>
  +
:fée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Haget</b><br>
  +
:Hagetmau<br>
  +
<br>
  +
<b>hagina</b><br>
  +
:fouine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hai <i>N.-Béarn</i>; hac <i>O.-Béarn</i>; hau <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:hêtre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hala</b><br>
  +
:halle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>halha <i>N.-Béarn</i></b><br>
  +
:crête <i>f.</i> <i>volaille</i><br>
  +
<br>
  +
<b>halhassa</b><br>
  +
:lézarde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>halhassa, halhasson <i>m.</i></b><br>
  +
:gerçure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>halhassat,-ada, brastat,-ada, bisat,-ada</b><br>
  +
:gercé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>halhasson <i>m.</i>, halhassa</b><br>
  +
:gerçure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hali</b><br>
  +
:milan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hali <i>Orthez</i>, esparvèr</b><br>
  +
:épervier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hami</b><br>
  +
:faim <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hami, enveja</b><br>
  +
:envie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hami <i>f.</i>, desir</b><br>
  +
:désir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hamièra</b><br>
  +
:famine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hampeta, ventresca</b><br>
  +
:ventrêche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hanga, grava</b><br>
  +
:boue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hangassejar, chapostejar, chapiscar</b><br>
  +
:patauger <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hangassut,-uda, gravassut,-uda</b><br>
  +
:boueux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hantaume</b><br>
  +
:fantôme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har</b><br>
  +
:faire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har a <i>+ nom du jeu</i></b><br>
  +
:jouer à<br>
  +
<br>
  +
<b>har andèras, zig-zagar, estremejar</b><br>
  +
:zigzaguer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har arrepè, arreplegà's</b><br>
  +
:replier <i>se</i> <i>battre en retraite</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har arrepè, recular, arrecular</b><br>
  +
:reculer <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har aus trucs</b><br>
  +
:battre <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har botèc, har la mina, har lo mus</b><br>
  +
:faire la moue<br>
  +
<br>
  +
<b>har càder, abàter</b><br>
  +
:abattre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har chisclar</b><br>
  +
:éclabousser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har córrer los uelhs</b><br>
  +
:parcourir des yeux<br>
  +
<br>
  +
<b>har còser, còser</b><br>
  +
:cuire <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har, cotivar, cultivar</b><br>
  +
:cultiver <i>vt.</i> <i>au sens agricole</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har croishir, crascar, croishir</b><br>
  +
:craquer <i>vt.</i> <i>casser av. bruit</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har croishir un pòt</b><br>
  +
:faire craquer un baiser<br>
  +
<br>
  +
<b>har croishir un pòt</b><br>
  +
:faire une grosse bise<br>
  +
<br>
  +
<b>har dòu</b><br>
  +
:regretter <i>vt.</i> <i>faire deuil</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har, efectuar</b><br>
  +
:effectuer <i>v.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har empach, encombrar, har puisheu</b><br>
  +
:encombrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har empach, har puisheu</b><br>
  +
:embarrasser <i>vt.</i> <i>gêner</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har empach, har puishèu</b><br>
  +
:gêner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har en prova</b><br>
  +
:pulvériser <i>vt.</i> <i>réduire en poussière</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har, executar</b><br>
  +
:exécuter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har, formar</b><br>
  +
:former <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har hasti, dar hasti, en.hastiar, estomagar</b><br>
  +
:dégoûter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har hóner</b><br>
  +
:dissoudre <i>vt.</i> <i>sens propre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har l'ueu, póner</b><br>
  +
:pondre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har la mina, har lo mus</b><br>
  +
:bouder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har la mina, har lo mus, har botèc</b><br>
  +
:faire la moue<br>
  +
<br>
  +
<b>har lo mus, har la mina</b><br>
  +
:bouder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har lo mus, har la mina, har botèc</b><br>
  +
:faire la moue<br>
  +
<br>
  +
<b>har lo parpalhòu</b><br>
  +
:papillonner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har lutz, esclairar</b><br>
  +
:éclairer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har maumete's</b><br>
  +
:fâcher <i>vt</i> <i>brouiller</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har péner, clinar</b><br>
  +
:pencher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har puisheu, har empach</b><br>
  +
:embarrasser <i>vt.</i> <i>gêner</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har puishèu, har empach</b><br>
  +
:gêner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har puisheu, har empach, encombrar</b><br>
  +
:encombrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har s'i</b><br>
  +
:appliquer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har tenelhar</b><br>
  +
:tendre <i>vt.</i> <i>une corde</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har topins <i>litt. "faire des pots"</i></b><br>
  +
:manger les pissenlits par la racine<br>
  +
<br>
  +
<b>har un crit, possar un crit</b><br>
  +
:pousser un cri<br>
  +
<br>
  +
<b>har vresperon, har vresperòt, vrespejar</b><br>
  +
:goûter <i>vt./vi.</i> <i>manger l'après-midi</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har vresperòt, har vresperon, vrespejar</b><br>
  +
:goûter <i>vt./vi.</i> <i>manger l'après-midi</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har <i>vt</i>, agir</b><br>
  +
:agir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>har-s'i, esforçà's, espreme's</b><br>
  +
:efforcer <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>harda <i>f.</i>, pelha <i>f.</i></b><br>
  +
:linge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>harda <i>f.</i>, pelhas <i>f. pl.</i>, vestissi <i>m.</i>, vestidura <i>f.</i></b><br>
  +
:habits <i>m. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>harda <i>f.</i>, pelhas <i>f. pl.</i>, vestissi <i>m.</i>, vestidura <i>f.</i></b><br>
  +
:habits <i>m. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hardit,-ida</b><br>
  +
:portant,e <i>bien</i> <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hardit,-ida, atrevit,-ida</b><br>
  +
:hardi,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>harga</b><br>
  +
:forge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>harga, hargua</b><br>
  +
:petite enclume pour battre la faux<br>
  +
<br>
  +
<b>hargar, horgar</b><br>
  +
:forger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hargua, harga</b><br>
  +
:petite enclume pour battre la faux<br>
  +
<br>
  +
<b>haría</b><br>
  +
:farine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>harri <i>Vic-Bilh</i>, crepaut, crapaut, sapo <i>Oloron, Pyrénées</i></b><br>
  +
:crapaud <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hart,a, arregolat,-ada, sadoth,-ora</b><br>
  +
:repu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hart,a, briac,-aga</b><br>
  +
:ivre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hart,a, briac,-aga, pitar,ra</b><br>
  +
:saoul,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartà'n</b><br>
  +
:ennuyer <i>vt.</i> <i>importuner</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartanèr,a, glapaut,a</b><br>
  +
:vorace <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartanèr,a, pintonèr,a, pintoèr,a</b><br>
  +
:ivrogne,sse <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartar, arregolar, assadorar</b><br>
  +
:rassasier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartar, embriagar</b><br>
  +
:saouler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartèra</b><br>
  +
:bombance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hartèra.?</b><br>
  +
:marre <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hasan</b><br>
  +
:coq <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hasti, desgost</b><br>
  +
:dégoût <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hastialetat, orror</b><br>
  +
:horreur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hastiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:dégoûtant,a <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hastiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:répugnant,a <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hastiau <i>m./f.</i>, òrre,-a</b><br>
  +
:horrible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hat, destin</b><br>
  +
:destin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hat, sòrt</b><br>
  +
:sort <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hau <i>E.-Béarn</i>, hai <i>N.-Béarn</i>, hac <i>O.-Béarn</i></b><br>
  +
:hêtre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hauç</b><br>
  +
:faucille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hauça, pujada</b><br>
  +
:hausse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hauda <i>Pyr.</i>, hauta</b><br>
  +
:giron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>haur, haure <i>S.-E.-Béarn</i></b><br>
  +
:forgeron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>haure <i>S.-E.-Béarn</i>, haur</b><br>
  +
:forgeron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>haut,a</b><br>
  +
:haut,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>haut! <i>dépit après un léger incident</i></b><br>
  +
:zut <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>haut o baish</b><br>
  +
:à peu près <i>loc. prép.</i> <i>approximativement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>haut, som, bèc</b><br>
  +
:haut <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hauta, hauda <i>Pyr.</i></b><br>
  +
:giron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hautor</b><br>
  +
:hauteur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hautparlaire</b><br>
  +
:haut-parleur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hava <i>f.</i> <i>Orthez</i>, mongeta <i>f.</i> <i>E.-Béarn</i>, havòla <i>f.</i> <i>Centre-Béarn, Oloron</i></b><br>
  +
:haricot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hava <i>gròssa</i></b><br>
  +
:fève <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>havòla <i>f.</i> <i>Centre-Béarn, Oloron</i>, hava <i>f.</i> <i>Orthez</i>, mongeta <i>f.</i> <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:haricot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hè t'ençà/...endavant.?</b><br>
  +
:approche-toi<br>
  +
<br>
  +
<b>hè t'enlà. ?</b><br>
  +
:écarte-toi<br>
  +
<br>
  +
<b>hèi!, e hòu!, hòu!</b><br>
  +
:ohé! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèira, hera</b><br>
  +
:foire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèish</b><br>
  +
:fagot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèish, carga <i>f.</i>, carca <i>f.</i></b><br>
  +
:fardeau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèit</b><br>
  +
:fait <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèita</b><br>
  +
:anecdote <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèita, benaleja, aventura</b><br>
  +
:aventure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèita <i>f.</i>, eveniment</b><br>
  +
:événement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèita, istuèra</b><br>
  +
:histoire <i>f.</i> <i>conte, fait</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hejar</b><br>
  +
:faner <i>vt.</i> <i>faire le foin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Hellada, Grècia</b><br>
  +
:Grèce<br>
  +
<br>
  +
<b>hemar</b><br>
  +
:fumer <i>vi./vt.</i> <i>la terre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hembla, hemna</b><br>
  +
:femme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hemerèr</b><br>
  +
:tas de fumier dans la ferme<br>
  +
<br>
  +
<b>hemna, hembla</b><br>
  +
:femme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hems, humèr</b><br>
  +
:fumier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hemsa</b><br>
  +
:bouse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hen</b><br>
  +
:foin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>henda <i>Pyrénées</i>, henuda, henèrcla <i>Centre-Béarn</i>, henta</b><br>
  +
:fente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Hendaia</b><br>
  +
:Hendaye<br>
  +
<br>
  +
<b>héner</b><br>
  +
:fendre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>henèrcla <i>Centre-Béarn</i>, henta, henda <i>Pyrénées</i>, henuda</b><br>
  +
:fente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hens, dens</b><br>
  +
:dans <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>henta, henda <i>Pyrénées</i>, henuda, henèrcla <i>Centre-Béarn</i></b><br>
  +
:fente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>henuda, henèrcla <i>Centre-Béarn</i>, henta, henda <i>Pyrénées</i></b><br>
  +
:fente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèr</b><br>
  +
:fer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèr, bome</b><br>
  +
:soc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèr de lissar</b><br>
  +
:fer à repasser<br>
  +
<br>
  +
<b>hera, hèira</b><br>
  +
:foire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèra, hòrt, plan</b><br>
  +
:très <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèra, un sarròt, un hardèu, ua tropa</b><br>
  +
:beaucoup <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herotge,-ja</b><br>
  +
:féroce <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herradèr <i>Ossau</i>, aiguèr, terrassèr</b><br>
  +
:évier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herralha</b><br>
  +
:ferraille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herrat, selha <i>f.</i>, solha <i>f.</i>, seò <i>on proscrira le franc. seò utilisé en divers lieux du Béarn</i></b><br>
  +
:seau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herrup <i>m.</i>, gorrup <i>m.</i>, horrup <i>m.</i></b><br>
  +
:gorgée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herucar, horrucar, huretar</b><br>
  +
:fureter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herum</b><br>
  +
:fauve <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>herum <i>m.</i></b><br>
  +
:bête sauvage <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hèsta</b><br>
  +
:fête <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hestejada <i>f.</i></b><br>
  +
:festival <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hestejar</b><br>
  +
:fêter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hètz parièr</b><br>
  +
:agissez de même<br>
  +
<br>
  +
<b>hètz-ve ençà/...endavant.?</b><br>
  +
:approchez-vous<br>
  +
<br>
  +
<b>heuç, heuguèra</b><br>
  +
:fougère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>heugar <i>m.</i></b><br>
  +
:fougeraie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>heuguèra, heuç</b><br>
  +
:fougère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>heurèr</b><br>
  +
:février <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hialar</b><br>
  +
:filer <i>vi/vt.</i> <i>faire le fil</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hialat</b><br>
  +
:filet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hialat</b><br>
  +
:réseau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hiar, prat</b><br>
  +
:pré <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Hias</b><br>
  +
:Feas<br>
  +
<br>
  +
<b>hic <i>m.</i>, borruga</b><br>
  +
:verrue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hica</b><br>
  +
:fiche <i>f.</i> <i>piquet, cheville</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hicar</b><br>
  +
:introduire <i>vt.</i> <i>sens propre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hicar, méter, botar</b><br>
  +
:mettre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hicar, plaçar, botar</b><br>
  +
:placer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hida, ahida, hidança, confiença</b><br>
  +
:confiance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hidança, ahida, hida, confiença</b><br>
  +
:confiance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hidar</b><br>
  +
:confier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hieu, hiu</b><br>
  +
:fil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>higa</b><br>
  +
:figue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>higuèr</b><br>
  +
:figuier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hilh</b><br>
  +
:fils <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hilh de la tasca</b><br>
  +
:fils du terroir<br>
  +
<br>
  +
<b>hilha</b><br>
  +
:fille <i>f.</i> <i>enfant du père et de la mère</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hilhàs, hilhastre</b><br>
  +
:beau-fils <i>m.</i> <i>fils du conjoints</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hilhastra</b><br>
  +
:belle-fille <i>f.</i> <i>fille du conjoint</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hilhastre, hilhàs</b><br>
  +
:beau-fils <i>m.</i> <i>fils du conjoints</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hilhòu,-òla</b><br>
  +
:filleul,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hissar <i>insecte</i></b><br>
  +
:piquer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hisson</b><br>
  +
:dard <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hita, bòrna</b><br>
  +
:borne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hitge</b><br>
  +
:foie <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hiu d'archau</b><br>
  +
:fil de fer<br>
  +
<br>
  +
<b>hiu, hieu</b><br>
  +
:fil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hiu, talh, talhant</b><br>
  +
:tranchant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hiubastar, bastar</b><br>
  +
:bâtir <i>vt.</i> <i>couture</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hlama <i>Aspe</i>, ehlama</b><br>
  +
:flamme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hodilhar, esbohilhar, horrucar</b><br>
  +
:fouiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hoet, foet</b><br>
  +
:fouet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hóisqui</b><br>
  +
:whisky <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>holh <i>Pyr.</i>, fenolh</b><br>
  +
:fenouil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>holia</b><br>
  +
:folie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hona</b><br>
  +
:fronde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hondan <i>Aspe, Barétous</i>, hont</b><br>
  +
:fontaine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hone's, ahone's, honir, hóner, ahóner</b><br>
  +
:fondre <i>s'élancer, tomber avec force</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hone's, hóner</b><br>
  +
:fondre <i>vi.</i> <i>se liquéfier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hóner</b><br>
  +
:fondre <i>vt.</i> <i>liquéfier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hóner, ahóner, ahone's, hone's, honir</b><br>
  +
:fondre <i>s'élancer, tomber avec force</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hóner, hone's</b><br>
  +
:fondre <i>vi.</i> <i>se liquéfier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Hongria</b><br>
  +
:Hongrie<br>
  +
<br>
  +
<b>honhar</b><br>
  +
:bousculer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>honhar</b><br>
  +
:pousser <i>vi./vt.</i> <i>exercer une forte poussée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>honilh</b><br>
  +
:entonnoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>honir, ahóner, hóner, ahone's, hone's</b><br>
  +
:fondre <i>s'élancer, tomber avec force</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hons</b><br>
  +
:fond <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>honsalh</b><br>
  +
:résidu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hont</b><br>
  +
:source <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hont, hondan <i>Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:fontaine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>honta, vergonha</b><br>
  +
:honte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòra</b><br>
  +
:hors <i>prép./adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòrabandir, despatriar, exiliar</b><br>
  +
:exiler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòrabandir, expulsar</b><br>
  +
:expulser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horadar, traucar</b><br>
  +
:percer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horadar, traucar</b><br>
  +
:trouer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horadatge</b><br>
  +
:forage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horar</b><br>
  +
:fouler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horat, trauc</b><br>
  +
:trou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horat, tuta <i>f.</i></b><br>
  +
:terrier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòraviar, esbarrir</b><br>
  +
:égarer <i>vt./vp.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horca <i>f.</i>, embrancament</b><br>
  +
:embranchement <i>m.</i> <i>de voies, de chemins</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horca, horcat <i>m.</i></b><br>
  +
:fourche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horcat <i>m.</i>, horca</b><br>
  +
:fourche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horgar, hargar</b><br>
  +
:forger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horn</b><br>
  +
:four <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hornir</b><br>
  +
:ajouter <i>vt</i>. <i>rajouter</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hornir</b><br>
  +
:fournir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horrèra</b><br>
  +
:foule <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horrèra, prèssa, prèissa</b><br>
  +
:presse <i>f.</i> <i>foule</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horrucar, hodilhar, esbohilhar</b><br>
  +
:fouiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horrucar, huretar, herucar</b><br>
  +
:fureter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horrup <i>m.</i>, herrup <i>m.</i>, gorrup <i>m.</i></b><br>
  +
:gorgée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horrupar</b><br>
  +
:aspirer <i>vt.</i> <i>un liquide</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòrt</b><br>
  +
:fort <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòrt,a</b><br>
  +
:fort,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòrt, plan, hèra</b><br>
  +
:très <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hortalessa, fòrça</b><br>
  +
:force <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horvar, nhaular, lairar</b><br>
  +
:aboyer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horvari, bataclam, combat, brossida <i>f.</i></b><br>
  +
:tapage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horvari, batahòri, bronitèra <i>f.</i></b><br>
  +
:tumulte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horvari <i>m.</i></b><br>
  +
:bruit <i>m.</i> <i>tumulte confus</i><br>
  +
<br>
  +
<b>horvet, lairet, nhaulet</b><br>
  +
:aboiement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòssa, clòt <i>m.</i></b><br>
  +
:fosse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòssa, clòt <i>m.</i>, tomba</b><br>
  +
:tombe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hosser <i>m.</i>, pica <i>f.</i></b><br>
  +
:houe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòu!, hèi!, e hòu!</b><br>
  +
:ohé! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòu, hòla</b><br>
  +
:fou, folle <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hòu,òla, raujós,-osa, arraujós,-osa</b><br>
  +
:enragé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrair, frair <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:frère <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrèbe <i>f.</i>, frèbe <i>f.</i></b><br>
  +
:fièvre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hred,a</b><br>
  +
:froid,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hredolic,a, ahredolic,a, ahredolit,-ida, hredolit,-ida.</b><br>
  +
:frileux, se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hredolit,-ida, ahredolit,-ida, hredolic,a, ahredolic,a, .</b><br>
  +
:frileux, se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hregar</b><br>
  +
:frôler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrèischo</b><br>
  +
:frêne <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrèita, besonh</b><br>
  +
:besoin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrèita, besonh <i>m.</i>, necessitat, necèra</b><br>
  +
:nécessité <i>f.</i> <i>besoin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrem, fèrme</b><br>
  +
:ferme <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hrobir, curalhar, bregar</b><br>
  +
:récurer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hromatge</b><br>
  +
:fromage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hroment</b><br>
  +
:froment <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hroment, blat</b><br>
  +
:blé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hroncilha, ahroncilh <i>m.</i></b><br>
  +
:ride <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Hrontinhon</b><br>
  +
:Rontignon<br>
  +
<br>
  +
<b>huec</b><br>
  +
:feu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huec</b><br>
  +
:incendie <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huéger</b><br>
  +
:enfuir <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huéger</b><br>
  +
:fuir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huèita, escapa</b><br>
  +
:fuite <i>f.</i> <i>action de s'enfuir</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hueitiu,-iva</b><br>
  +
:fugitif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huelh, prospectús</b><br>
  +
:tract <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huelha</b><br>
  +
:feuille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huelhar, huelhumi, huelhatge</b><br>
  +
:feuillage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huelhatge, huelhar, huelhumi</b><br>
  +
:feuillage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huelheton</b><br>
  +
:feuilleton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huelhumi, huelhatge, huelhar</b><br>
  +
:feuillage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huganaut,a</b><br>
  +
:huguenot,te <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huganaut,a <i>péj.</i>, protestant,a</b><br>
  +
:protestant,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hum <i>m.</i></b><br>
  +
:fumée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>humar</b><br>
  +
:fumer <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>humèr, hems</b><br>
  +
:fumier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huret, huron</b><br>
  +
:furet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huretar, herucar, horrucar</b><br>
  +
:fureter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>huron, huret</b><br>
  +
:furet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hus, husèth</b><br>
  +
:fuseau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>husèth, hus</b><br>
  +
:fuseau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hust <i>m.</i>, husta <i>f.</i></b><br>
  +
:bois <i>m.</i> <i>chapente, menuiserie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>husta <i>f.</i>, hust <i>m.</i></b><br>
  +
:bois <i>m.</i> <i>chapente, menuiserie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hustatge <i>m.</i>, carpenta</b><br>
  +
:charpente <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>hustèr, carpentèr</b><br>
  +
:charpentier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>i</b><br>
  +
:y <i>adv. de lieu</i><br>
  +
<br>
  +
<b>i <i>Pyrénées</i>, e</b><br>
  +
:et <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>idea</b><br>
  +
:idée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>idea <i>f.</i>, avís</b><br>
  +
:avis <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>idea, pensada</b><br>
  +
:pensée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ideau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:idéal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>identic,a</b><br>
  +
:identique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>identitat</b><br>
  +
:identité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Idron</b><br>
  +
:Idron<br>
  +
<br>
  +
<b>ierarquia</b><br>
  +
:hiérarchie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>igièna</b><br>
  +
:hygiène <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ignaci</b><br>
  +
:Ignace<br>
  +
<br>
  +
<b>ignorància</b><br>
  +
:ignorance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ignorar</b><br>
  +
:ignorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ihòldi <i>Iholdi en basque</i></b><br>
  +
:Iholdy<br>
  +
<br>
  +
<b>illegau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:illégal e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>illetrat,-ada</b><br>
  +
:illettré <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>illuminacion</b><br>
  +
:illumination <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>illuminar</b><br>
  +
:illuminer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>illusion</b><br>
  +
:illusion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>illustrar</b><br>
  +
:illustrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>illustre,-a</b><br>
  +
:illustre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imaginacion</b><br>
  +
:imagination <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imaginar</b><br>
  +
:imaginer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imaginari,-ària</b><br>
  +
:imaginaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imatge <i>m.</i></b><br>
  +
:image <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imitacion</b><br>
  +
:imitation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imitar</b><br>
  +
:imiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immediat,a</b><br>
  +
:immédiat,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immense,-a</b><br>
  +
:immense <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immigrar</b><br>
  +
:immigrer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immobil,a</b><br>
  +
:immobile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immobilisar</b><br>
  +
:immobiliser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immòble</b><br>
  +
:immeuble <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immorau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:immoral,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>immortau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:immortel,le <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impaciéncia</b><br>
  +
:impatience <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impar,a</b><br>
  +
:impair,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impausant,a</b><br>
  +
:imposant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impausar</b><br>
  +
:imposer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imperatiu,-iva</b><br>
  +
:imperatif,-iva <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imperfèit,a</b><br>
  +
:imparfait,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imperialisme</b><br>
  +
:imperialisme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impermeable,-a</b><br>
  +
:impermeable <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impersonau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:impersonnel <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impietados,-osa</b><br>
  +
:impitoyable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>importacion</b><br>
  +
:importation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>importància</b><br>
  +
:importance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>important,a</b><br>
  +
:important,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>importar</b><br>
  +
:importer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impossible,-a</b><br>
  +
:impossible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impòst</b><br>
  +
:impôt <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impòst <i>m.</i>, taxa, cotisa</b><br>
  +
:taxe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impression</b><br>
  +
:impression <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impressionar</b><br>
  +
:impressionner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imprevist,a</b><br>
  +
:imprévu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imprimeire</b><br>
  +
:imprimeur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imprimeria</b><br>
  +
:imprimerie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imprimir, estampar</b><br>
  +
:imprimer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>improvisar</b><br>
  +
:improviser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imprudéncia</b><br>
  +
:imprudence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>imprudent,a</b><br>
  +
:imprudent,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>impur,a</b><br>
  +
:impur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>in.hèrn</b><br>
  +
:enfer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>in.hernau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:infernal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inactiu,-iva</b><br>
  +
:inactif,-iva <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inadmissible,-a</b><br>
  +
:inadmissible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inatendut,-uda</b><br>
  +
:inattendu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inaudit,-ida</b><br>
  +
:inouï,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inauguracion</b><br>
  +
:inauguration <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incapable,-a</b><br>
  +
:incapable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incèrt,a</b><br>
  +
:incertain,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incertitud</b><br>
  +
:incertitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incident, mauparat</b><br>
  +
:incident <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incompatible,-a</b><br>
  +
:incompatible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incompreensible,-a</b><br>
  +
:incompréhensible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inconscient,a</b><br>
  +
:inconscient,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inconvenient, trebuc</b><br>
  +
:inconvénient <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incorrècte,-a</b><br>
  +
:incorrect,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>incrediu,-iva</b><br>
  +
:incroyable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>increp, blasme</b><br>
  +
:blâme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>increpar, blasmar</b><br>
  +
:blâmer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indecís,-isa</b><br>
  +
:indécis,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indefinit,-ida</b><br>
  +
:indéfini e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indemnitat</b><br>
  +
:indemnité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>independéncia</b><br>
  +
:indépendance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>independent,a</b><br>
  +
:indépendant <i>adj.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>indèx</b><br>
  +
:index <i>m.</i> <i>repère, index d'un livre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>India</b><br>
  +
:Inde<br>
  +
<br>
  +
<b>indian,a</b><br>
  +
:indien,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indiferéncia</b><br>
  +
:indifférence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indiferent,a</b><br>
  +
:indifferent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indignar</b><br>
  +
:indigner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indirècte,-a</b><br>
  +
:indirect,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indiscrèt,a</b><br>
  +
:indiscret,-ète <i>adj.</i> <i>sens gén.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indispensable,-a</b><br>
  +
:indispensable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>individú</b><br>
  +
:individu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>individuau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:individuel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>indulgent,a, brave,-a</b><br>
  +
:indulgent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>industria</b><br>
  +
:industrie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>industrialisar</b><br>
  +
:industrialiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>industriau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:industriel,le <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inedit</b><br>
  +
:inédit,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inegal,a, desparièr,a</b><br>
  +
:inégal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inercia</b><br>
  +
:inertie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inevitable,-a</b><br>
  +
:inévitable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inexacte,-a</b><br>
  +
:inexact,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infarctus</b><br>
  +
:infarctus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infectar</b><br>
  +
:infecter <i>v.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inferior,a</b><br>
  +
:inférieur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inferioritat</b><br>
  +
:infériorité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infinit,-ida</b><br>
  +
:infini,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infirme,-a</b><br>
  +
:infirme <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infirmièr,a</b><br>
  +
:infirmier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infirmitat</b><br>
  +
:infirmité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inflamable,-a</b><br>
  +
:inflammable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>infligir</b><br>
  +
:infliger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>influéncia</b><br>
  +
:influence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>informacion</b><br>
  +
:information <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>informar</b><br>
  +
:informer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ingratitud</b><br>
  +
:ingratitude <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>iniciativa</b><br>
  +
:initiative <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>injeccion</b><br>
  +
:injection <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>injeccion <i>médecine</i></b><br>
  +
:piqûre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>injust,a</b><br>
  +
:injuste <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>injustícia</b><br>
  +
:injustice <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>innocent,a</b><br>
  +
:innocent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inocent,a, pèc <i>f.: pèga</i></b><br>
  +
:stupide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inodòr,a, shens aulor</b><br>
  +
:inodore <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inofensiu,-iva</b><br>
  +
:inoffensif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inondar, adaigar</b><br>
  +
:inonder <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inscripcion</b><br>
  +
:inscription <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inscríver</b><br>
  +
:inscrire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insècte, barbòu</b><br>
  +
:insecte <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inseminacion</b><br>
  +
:insémination <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insinuar</b><br>
  +
:insinuer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insistir</b><br>
  +
:insister <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insoléncia, afront <i>m.</i></b><br>
  +
:injure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insoléncia, front <i>m.</i></b><br>
  +
:insolence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inspector,a</b><br>
  +
:inspecteur,-trice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inspirar</b><br>
  +
:inspirer <i>vt.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>instable,-a</b><br>
  +
:instable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>installacion</b><br>
  +
:installation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>installar</b><br>
  +
:installer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>instint</b><br>
  +
:instinct <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>institucion</b><br>
  +
:institution <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>institut</b><br>
  +
:institut <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>instruccion, saber <i>m.</i></b><br>
  +
:instruction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>instruíser, ensenhar</b><br>
  +
:instruire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>instrument</b><br>
  +
:instrument <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insulta, afront <i>m.</i>, escarni <i>m.</i></b><br>
  +
:insulte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>insultar</b><br>
  +
:insulter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intellectuau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:intellectuel,le <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intelligéncia</b><br>
  +
:intelligence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intelligent,a</b><br>
  +
:doué,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intelligent,a</b><br>
  +
:intelligent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intencion</b><br>
  +
:intention <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intencion <i>f.</i>, but, fin <i>f.</i>, finalitat <i>f.</i></b><br>
  +
:but <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intense,-a</b><br>
  +
:intense <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interdiccion, defensa</b><br>
  +
:interdiction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interdíser, defénder</b><br>
  +
:interdire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interès</b><br>
  +
:intérêt <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interessant,a</b><br>
  +
:intéressant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interessar</b><br>
  +
:intéresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interior,a</b><br>
  +
:intérieur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interior, dehens, endehens</b><br>
  +
:intérieur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interjeccion</b><br>
  +
:interjection <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intermediari,-ària, miejancèr,a</b><br>
  +
:intermédiaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>internacionau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:international,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>internat</b><br>
  +
:internat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intèrne,-a</b><br>
  +
:interne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interpellar</b><br>
  +
:interpeller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interprèt,a</b><br>
  +
:interprète <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interrogacion</b><br>
  +
:interrogation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interrogar, questionar</b><br>
  +
:interroger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intervalle</b><br>
  +
:intervalle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intervencion</b><br>
  +
:intervention <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>interviéner</b><br>
  +
:intervenir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intestin <i>scient.</i>, budèth</b><br>
  +
:intestin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intime,-a</b><br>
  +
:intime <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intriga</b><br>
  +
:intrigue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>introduccion</b><br>
  +
:introduction <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>introduíser</b><br>
  +
:introduire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>intuicion, sentida, auguri <i>m.</i></b><br>
  +
:intuition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inutil,a <i>rare</i>; qui non serv pas ad arren</b><br>
  +
:inutile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invadida, invasion</b><br>
  +
:invasion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invalide,-a</b><br>
  +
:invalide <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invasion, invadida</b><br>
  +
:invasion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invencion, troba</b><br>
  +
:invention <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>inventar, trobar</b><br>
  +
:inventer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invèrse,-a, contrari,-ària</b><br>
  +
:inverse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invèrse, contrari</b><br>
  +
:inverse <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>invisible,-a <i>rare</i>; qui ne's pòt pas véder</b><br>
  +
:invisible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>involentari,-ària</b><br>
  +
:involontaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Iogoslavia</b><br>
  +
:Yougoslavie<br>
  +
<br>
  +
<b>ipocrisia</b><br>
  +
:hypocrisie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ipocrita <i>m./f.</i></b><br>
  +
:hypocrite <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ipolit, Polit</b><br>
  +
:Hippolyte<br>
  +
<br>
  +
<b>ipotèsi</b><br>
  +
:hypothèse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ir <i>Aspe</i>, anar</b><br>
  +
:aller <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>irange, iranja, poma d'irange, poma d'iranja <i>m. ou f.</i></b><br>
  +
:orange <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>irangèr</b><br>
  +
:oranger <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>iranja, irange, poma d'irange, poma d'iranja <i>m. ou f.</i></b><br>
  +
:orange <i>f.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>Irena</b><br>
  +
:Irène<br>
  +
<br>
  +
<b>Irlanda</b><br>
  +
:Irlande<br>
  +
<br>
  +
<b>iròla</b><br>
  +
:châtaigne <i>f.</i> <i>rôtie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>iròla <i>f.</i></b><br>
  +
:marron <i>m.</i> <i>châtaigne grillée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>irongleta, auringla</b><br>
  +
:hirondelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ironia, trufandisa</b><br>
  +
:ironie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>irregular,a</b><br>
  +
:irrégulier <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>irregularitat</b><br>
  +
:irrégularité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>irritar <i>scient.</i>, enmalir</b><br>
  +
:irriter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Isabèu</b><br>
  +
:Isabelle<br>
  +
<br>
  +
<b>iscla, isla</b><br>
  +
:île <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Isidòre</b><br>
  +
:Isidore<br>
  +
<br>
  +
<b>isla, iscla</b><br>
  +
:île <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>islam</b><br>
  +
:islam <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>isolament</b><br>
  +
:isolement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>isolar</b><br>
  +
:isoler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>israelita</b><br>
  +
:israélite <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>istòria</b><br>
  +
:histoire <i>f.</i> <i>science</i><br>
  +
<br>
  +
<b>istoric,a</b><br>
  +
:historique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>istuèra, hèita</b><br>
  +
:histoire <i>f.</i> <i>conte, fait</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Italia</b><br>
  +
:Italie<br>
  +
<br>
  +
<b>italian,a</b><br>
  +
:italien,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>itinerari</b><br>
  +
:itinéraire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ivèrn</b><br>
  +
:hiver <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ives</b><br>
  +
:Yves<br>
  +
<br>
  +
<b>Iveta</b><br>
  +
:Yvette<br>
  +
<br>
  +
<b>ja que + subj., per + infinitif</b><br>
  +
:bien que <i>loc. conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jaç</b><br>
  +
:gîte <i>m.</i> <i>d'un animal</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jaç, banc</b><br>
  +
:gisement <i>m.</i> <i>géologie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Jacint</b><br>
  +
:Hyacinthe<br>
  +
<br>
  +
<b>Jacme, Jaques <i>langue parlée</i></b><br>
  +
:Jacques<br>
  +
<br>
  +
<b>Jacmeta</b><br>
  +
:Jacqueline<br>
  +
<br>
  +
<b>jambon, cambalhon <i>mot bigourdan, mieux que le franc. jambon</i></b><br>
  +
:jambon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jamei, jamés</b><br>
  +
:jamais <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jamés, jamei</b><br>
  +
:jamais <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>janvièr <i>franc.</i>, genèr, gèr</b><br>
  +
:janvier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Japon</b><br>
  +
:Japon<br>
  +
<br>
  +
<b>Jaques <i>langue parlée</i>, Jacme</b><br>
  +
:Jacques<br>
  +
<br>
  +
<b>jardin</b><br>
  +
:jardin <i>m.</i> <i>public</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jardinèr,a</b><br>
  +
:jardinier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jasilha <i>f.</i></b><br>
  +
:couche <i>f.</i> <i>acouchement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jaune,-a</b><br>
  +
:jaune <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jaunir, enjaunir</b><br>
  +
:jaunir <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jaunissa</b><br>
  +
:jaunisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Jausèp</b><br>
  +
:Joseph<br>
  +
<br>
  +
<b>jazz</b><br>
  +
:jazz <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Jeròni, Geròni</b><br>
  +
:Jérôme<br>
  +
<br>
  +
<b>Jerusalèm</b><br>
  +
:Jérusalem<br>
  +
<br>
  +
<b>Jèsus</b><br>
  +
:Jésus<br>
  +
<br>
  +
<b>jo</b><br>
  +
:je <i>pr. pers. sujet</i> ne se traduit pas</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jo</b><br>
  +
:moi <i>forme accentuée du pronom personnel 1e pers.</i> <i>comp. indir. précédé d'une prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jo</b><br>
  +
:moi <i>forme accentuée du pronom personnel 1e pers.</i> <i>sujet</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jo medish</b><br>
  +
:moi-même<br>
  +
<br>
  +
<b>jo, qu'ac voi</b><br>
  +
:moi, je le veux<br>
  +
<br>
  +
<b>jo, tu, eth, era, nos, nosautes, vos, vosautes, eths, eras</b><br>
  +
:quant à <i>loc. prép.</i>. <i>s'agissant d'une personne, on emploiera seulemenl le pronom personnel</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Joan,a</b><br>
  +
:Jean,ne<br>
  +
<br>
  +
<b>Joan qu'a la soa majoritat</b><br>
  +
:Jean est majeur<br>
  +
<br>
  +
<b>Joana de Labrit</b><br>
  +
:Albret <i>Jeanne d'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jòc, jòga <i>f.</i></b><br>
  +
:jeu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>joen,a</b><br>
  +
:jeune <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>joenèr <i>m.</i>, joenessa</b><br>
  +
:jeunesse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>joenessa, joenèr <i>m.</i></b><br>
  +
:jeunesse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jòga <i>f.</i></b><br>
  +
:pari <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jòga <i>f.</i>, jòc</b><br>
  +
:jeu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jogador,a, jogaire,-a</b><br>
  +
:joueur,-euse <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jogaire,-a, jogador,a</b><br>
  +
:joueur,-euse <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jogar</b><br>
  +
:jouer <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jogar, pariar</b><br>
  +
:parier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jogar, ponar</b><br>
  +
:miser <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>joguet, joguina <i>f.</i></b><br>
  +
:jouet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>joguina <i>f.</i>, joguet</b><br>
  +
:jouet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jòia <i>f.</i></b><br>
  +
:bijou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jòia, gaujor</b><br>
  +
:joie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jolh</b><br>
  +
:genou <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Jordan</b><br>
  +
:Jourdain<br>
  +
<br>
  +
<b>Jòrdi, Jòrli, Jòrgi</b><br>
  +
:Georges<br>
  +
<br>
  +
<b>Jòrgi, Jòrdi, Jòrli</b><br>
  +
:Georges<br>
  +
<br>
  +
<b>Jòrli, Jòrgi, Jòrdi</b><br>
  +
:Georges<br>
  +
<br>
  +
<b>jorn, dia</b><br>
  +
:jour <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jornada de seguida</b><br>
  +
:Journée continue<br>
  +
<br>
  +
<b>jornada, dia <i>m.</i></b><br>
  +
:journée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jornalista <i>m./f.</i></b><br>
  +
:journaliste <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jornau</b><br>
  +
:journal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jornau setmanèr, ebdomadari, setmanari</b><br>
  +
:hebdomadaire <i>m.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>jota, vetèra, bima</b><br>
  +
:génisse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>judici</b><br>
  +
:jugement <i>m.</i> <i>bon sens, discernement</i><br>
  +
<br>
  +
<b>judiciari,-ària</b><br>
  +
:judiciaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>judiu,-iva</b><br>
  +
:juif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>judò</b><br>
  +
:judo <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>julh, junh</b><br>
  +
:juin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>julhet, garba, mes de garba</b><br>
  +
:juillet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Juli</b><br>
  +
:Jules<br>
  +
<br>
  +
<b>Júlia</b><br>
  +
:Julie<br>
  +
<br>
  +
<b>Julian</b><br>
  +
:Julien<br>
  +
<br>
  +
<b>Juliana</b><br>
  +
:Julienne<br>
  +
<br>
  +
<b>jumpadera</b><br>
  +
:balançoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jumpar</b><br>
  +
:balancer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jumpar</b><br>
  +
:bercer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jun</b><br>
  +
:joug <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>junc</b><br>
  +
:jonc <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>junh, julh</b><br>
  +
:juin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>júnher</b><br>
  +
:joindre <i>vt.</i> <i>unir</i><br>
  +
<br>
  +
<b>junhet</b><br>
  +
:trait d'union<br>
  +
<br>
  +
<b>junt</b><br>
  +
:joint <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>juntar</b><br>
  +
:joindre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>juntar</b><br>
  +
:rejoindre <i>vt.</i> <i>réunir</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Jupitèr</b><br>
  +
:Jupiter<br>
  +
<br>
  +
<b>jurada <i>f.</i></b><br>
  +
:jury <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jurament, serment</b><br>
  +
:serment <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Jurançon</b><br>
  +
:Jurançon<br>
  +
<br>
  +
<b>jurar</b><br>
  +
:jurer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jus, chuc</b><br>
  +
:jus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>just,a</b><br>
  +
:juste <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>just, quasi, quasiment</b><br>
  +
:à peu près <i>loc. adv.</i> <i>presque</i><br>
  +
<br>
  +
<b>just, quasi, quasiment</b><br>
  +
:presque <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>justícia</b><br>
  +
:justice <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>justificar</b><br>
  +
:justifier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Justin,a</b><br>
  +
:Justin,e<br>
  +
<br>
  +
<b>jutge</b><br>
  +
:juge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jutjament</b><br>
  +
:jugement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>jutjar</b><br>
  +
:juger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>l'</b><br>
  +
:l' <i>art. déf.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>l'</b><br>
  +
:l' <i>pr. pers.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>l'ac, l'i, 'us ac, 'us i.?</b><br>
  +
:le lui, la lui, les lui, le leur, la leur, les leur. <i>Je le lui donne, je les leur donne, etc. On traduira comme s'il y avait "je lui donne ça" ou "je lui y donne", "je leur donne ça" ou "je leur y donne"</i>: que l'ac balhi ou que l'i balhi, que'us ac balhi ou que'us i balhi.<br>
  +
<br>
  +
<b>l'an passat</b><br>
  +
:l'an dernier<br>
  +
<br>
  +
<b>L'Aquari <i>prononcez [akwari]</i></b><br>
  +
:Verseau <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>L'Aret <i>t. panoccitan</i>, Lo Marro <i>Béarn</i></b><br>
  +
:Bélier <i>Le</i> <i>zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>l'arròsa qu'ei passada</b><br>
  +
:La rose est fanée<br>
  +
<br>
  +
<b>L'Ausèra</b><br>
  +
:Lozère<br>
  +
<br>
  +
<b>l'ensenhament deu purmèr grad</b><br>
  +
:l'enseignement du 1er degré<br>
  +
<br>
  +
<b>L'Escaravisha, Lo Cancèr, Lo Cranc</b><br>
  +
:Cancer <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>L'Escorpion</b><br>
  +
:Scorpion <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>L'Esparra</b><br>
  +
:Lesparre<br>
  +
<br>
  +
<b>l'òmi de qui'vs parli, l'omi qui'vs parli</b><br>
  +
:l'homme dont je vous parle<br>
  +
<br>
  +
<b>l'òmi qui ei vienut</b><br>
  +
:l'homme qui est venu<br>
  +
<br>
  +
<b>l'òmi qui èi vist</b><br>
  +
:l'homme que j'ai vu<br>
  +
<br>
  +
<b>l'òmi qui'vs parli, l'omi de qui'vs parli</b><br>
  +
:l'homme dont je vous parle<br>
  +
<br>
  +
<b>la</b><br>
  +
:la <i>art. déf.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>la</b><br>
  +
:la <i>pr. pers.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>La Bastida Clarença</b><br>
  +
:Labastide-Clairence<br>
  +
<br>
  +
<b>La Bohèira</b><br>
  +
:Labouheyre<br>
  +
<br>
  +
<b>la cana deu còth</b><br>
  +
:la trachée artère<br>
  +
<br>
  +
<b>la Cort que s'assietarà, la Cort que's sederà</b><br>
  +
:la Cour siègera<br>
  +
<br>
  +
<b>la Cort que's sederà, la Cort que s'assietarà</b><br>
  +
:la Cour siègera<br>
  +
<br>
  +
<b>La Craba-Sèrp</b><br>
  +
:Capricorne <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>la cuenta que prèssa</b><br>
  +
:l'affaire est urgent<br>
  +
<br>
  +
<b>la cuenta que pressava</b><br>
  +
:l'affaire pressait<br>
  +
<br>
  +
<b>La Haia</b><br>
  +
:Haye <i>La</i><br>
  +
<br>
  +
<b>la hestejada</b><br>
  +
:les réjouissance<br>
  +
<br>
  +
<b>la màger part</b><br>
  +
:la plupart <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>la mia, mia</b><br>
  +
:ma <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>la quau</b><br>
  +
:laquelle <i>pr. rel. & interr.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>La Reula</b><br>
  +
:Larreule<br>
  +
<br>
  +
<b>La Reula</b><br>
  +
:Réole <i>La</i><br>
  +
<br>
  +
<b>La Sala</b><br>
  +
:Decazeville<br>
  +
<br>
  +
<b>La Seuva</b><br>
  +
:Lasseube<br>
  +
<br>
  +
<b>la soa, soa; sa <i>vx</i></b><br>
  +
:sa <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>la solucion mei meishanta</b><br>
  +
:la pire des solutions<br>
  +
<br>
  +
<b>la ta, ta; ta <i>vx</i></b><br>
  +
:ta <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>La Verge</b><br>
  +
:Vierge <i>La</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>La Verge Maria</b><br>
  +
:La Vierge Marie<br>
  +
<br>
  +
<b>laboratori</b><br>
  +
:laboratoire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Labord <i>Lapurdi en basque</i></b><br>
  +
:Labourd<br>
  +
<br>
  +
<b>laç</b><br>
  +
:lacet <i>m.</i> <i>piège</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lac</b><br>
  +
:Lacq<br>
  +
<br>
  +
<b>laç</b><br>
  +
:piège <i>m.</i> <i>collet</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lac, gauba <i>f.</i></b><br>
  +
:lac <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laca</b><br>
  +
:laque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lagast <i>m.</i>, tèrlis <i>m.</i> <i>Aspe, Barétous</i>, biòc <i>m.</i> <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:tique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lagòr <i>ne pas prononcer le r</i></b><br>
  +
:Lagor<br>
  +
<br>
  +
<b>lagrema, plor <i>m.</i>, larma</b><br>
  +
:larme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laïc,a</b><br>
  +
:laïque <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lairar, horvar, nhaular</b><br>
  +
:aboyer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lairet, nhaulet, horvet</b><br>
  +
:aboiement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lairon, panador,a, raubador,a, raubaire,-a, panaire,-a</b><br>
  +
:voleur,-euse <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lama</b><br>
  +
:lame <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lambet <i>m.</i> <i>Orthez</i>, lesca, arrebla, rebla</b><br>
  +
:tranche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lamentable,-a, de plorar</b><br>
  +
:lamentable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lamon, gravèr, marescatge</b><br>
  +
:marécage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lampa</b><br>
  +
:lampe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lan</b><br>
  +
:laine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lana</b><br>
  +
:lande <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lanamesan</b><br>
  +
:Lannemezan<br>
  +
<br>
  +
<b>Lanas</b><br>
  +
:Landes<br>
  +
<br>
  +
<b>lanatge</b><br>
  +
:lainage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lançar, getar, aborrir, ahronçar</b><br>
  +
:lancer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>landèr <i>Pyrénées</i>, landrèr</b><br>
  +
:chenet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>landés,-esa, lanusquet,a</b><br>
  +
:landais,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>landrèr, landèr <i>Pyrénées</i></b><br>
  +
:chenet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lanusquet,a, landés,-esa</b><br>
  +
:landais,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lapin,a, conilh,a <i>peu us.</i></b><br>
  +
:lapin,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lard</b><br>
  +
:lard <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>larèr</b><br>
  +
:âtre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>larèr</b><br>
  +
:foyer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>larèr rurau</b><br>
  +
:foyer rural<br>
  +
<br>
  +
<b>larg,-a, large,-ja <i>franc.</i></b><br>
  +
:large <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>largar, alargar</b><br>
  +
:lâcher <i>vt.</i> <i>délivrer</i><br>
  +
<br>
  +
<b>large,-ja <i>franc.</i>, larg,-a</b><br>
  +
:large <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>largor</b><br>
  +
:largeur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>larma, lagrema, plor <i>m.</i></b><br>
  +
:larme <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>larme, blanc</b><br>
  +
:blanc <i>m.</i> <i>d'œuf</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Laruns</b><br>
  +
:Laruns<br>
  +
<br>
  +
<b>las qui son vienudas</b><br>
  +
:celles qui sont venues<br>
  +
<br>
  +
<b>las,sa, es.hlaquit,-ida</b><br>
  +
:las,se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lassada, fatiga, flaquèr <i>m.</i></b><br>
  +
:fatigue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lata, flinga</b><br>
  +
:baguette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>latin,a</b><br>
  +
:latin,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laton</b><br>
  +
:laiton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laudar,</b><br>
  +
:louer <i>vt.</i> <i>louange</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laudeta</b><br>
  +
:alouette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laudor <i>f.</i></b><br>
  +
:éloge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laura <i>Vic-Bilh</i>, arega <i>Aspe, Barét.</i>, arèsa <i>Oss.</i>, eischarra, charra</b><br>
  +
:courtilière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laurar, bojar <i>O.-Béarn, Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:labourer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Laurenç</b><br>
  +
:Laurent<br>
  +
<br>
  +
<b>Laurença</b><br>
  +
:Laurence<br>
  +
<br>
  +
<b>laurèr</b><br>
  +
:laurier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>laüsa, bua</b><br>
  +
:étincelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lausange</b><br>
  +
:losange <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lausat</b><br>
  +
:toit <i>m.</i> <i>d'ardoises</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lausèrp <i>O.-Béarn</i>, lusèrp <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:lézard vert <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavà's</b><br>
  +
:faire sa toilette<br>
  +
<br>
  +
<b>lavabò, lavamans</b><br>
  +
:lavabo <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavacap <i>néol.</i></b><br>
  +
:shampooing <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavader</b><br>
  +
:lavoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavamans, lavabò</b><br>
  +
:lavabo <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavanda, aspic <i>m.</i></b><br>
  +
:lavande <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavar</b><br>
  +
:laver <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lavassa</b><br>
  +
:dalle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lavedan</b><br>
  +
:Lavedan<br>
  +
<br>
  +
<b>lavetz, alavetz</b><br>
  +
:alors <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>le sien, la sienne, les siens, les siennes <i>pr. poss.</i> <i>le Béarnais ne fait pas de différence entre l'adj. poss. et le pr. poss. Il utilise toujours l'article avec le poss. sauf quand celui-ci est attribut</i> <i>les formes panoccitanes son, sa, sos, sas sont archaïques en Béarn et ne se rencontrent qu'en poésie</i></b><br>
  +
:son, sa, ses <i>adj.<br>
  +
<br>
  +
<b>lèbe <i>f.</i></b><br>
  +
:lièvre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lecar</b><br>
  +
:lécher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lecassina</b><br>
  +
:chanterelle <i>f.</i> <i>champignon</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lècatopins <i>inv.</i> <i>pop.</i></b><br>
  +
:index <i>m</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>leçon</b><br>
  +
:leçon <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lectura</b><br>
  +
:lecture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèd,a</b><br>
  +
:laid,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèd,a</b><br>
  +
:vilain,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ledessa, ledor</b><br>
  +
:laideur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ledor, ledessa</b><br>
  +
:laideur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legalitat</b><br>
  +
:légalité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legar</b><br>
  +
:léguer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:légal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legedor,a</b><br>
  +
:lecteur,-trice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legenda</b><br>
  +
:légende <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>léger, legir</b><br>
  +
:lire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legir, léger</b><br>
  +
:lire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legislatiu,-iva</b><br>
  +
:législatif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legitime,-a</b><br>
  +
:légitime <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legumaire,-a</b><br>
  +
:maraîcher,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legumatge <i>t. général</i>, legume</b><br>
  +
:légume <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>legume, legumatge <i>t. général</i></b><br>
  +
:légume <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lei</b><br>
  +
:loi <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:loyal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leishar <i>S.-Béarn</i>, deishar</b><br>
  +
:laisser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèit <i>f.</i></b><br>
  +
:lait <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leitaria</b><br>
  +
:laiterie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leitassèr,a, leitèr,a</b><br>
  +
:laitier,-ère <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leitèr,a, leitassèr,a</b><br>
  +
:laitier,-ère <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Leitora</b><br>
  +
:Lectoure<br>
  +
<br>
  +
<b>leituga</b><br>
  +
:laitue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lembeja</b><br>
  +
:Lembeye<br>
  +
<br>
  +
<b>Lemosin</b><br>
  +
:Limousin<br>
  +
<br>
  +
<b>lendia</b><br>
  +
:tache de rousseur<br>
  +
<br>
  +
<b>lenga</b><br>
  +
:langue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lengadòc</b><br>
  +
:Languedoc<br>
  +
<br>
  +
<b>lengassut,-uda</b><br>
  +
:indiscret, -ète <i>adj.</i> <i>qui parle trop</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lengatge, parlar</b><br>
  +
:langage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lengon</b><br>
  +
:Langon<br>
  +
<br>
  +
<b>lenha <i>f.</i></b><br>
  +
:bois <i>m.</i> <i>chauffage</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lenhassèr, boscassèr</b><br>
  +
:bûcheron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lent,a</b><br>
  +
:lent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lentilha</b><br>
  +
:lentille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lentor</b><br>
  +
:lenteur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Leon</b><br>
  +
:Léon<br>
  +
<br>
  +
<b>leon,a <i>mot correct mais vx</i>, lion,a <i>franc. usuel</i></b><br>
  +
:lion,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lequide,-a, liquide,-a</b><br>
  +
:liquide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lequide, liquide <i>comme subst. a le sens de bénéfice net</i></b><br>
  +
:liquide <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lesca</b><br>
  +
:tartine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lesca, arrebla, rebla, lambet <i>m.</i> <i>Orthez</i></b><br>
  +
:tranche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lescar <i>ne pas prononcer le r</i></b><br>
  +
:Lescar<br>
  +
<br>
  +
<b>leser</b><br>
  +
:loisir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lesinhan</b><br>
  +
:Lézignan<br>
  +
<br>
  +
<b>lèste,-a</b><br>
  +
:agile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>letra</b><br>
  +
:lettre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>letra de motle <i>f.</i></b><br>
  +
:caractère d'imprimerie<br>
  +
<br>
  +
<b>letra màger</b><br>
  +
:lettre capitale<br>
  +
<br>
  +
<b>letrejar</b><br>
  +
:épeler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèu</b><br>
  +
:vite <i>adv.</i> <i>tôt, bientôt</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèu, bèthlèu</b><br>
  +
:bientôt <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèu, de d'òra</b><br>
  +
:tôt <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lèu, de pos</b><br>
  +
:rapidement <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leuge</b><br>
  +
:liège <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leugèr,a</b><br>
  +
:léger,-ère <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>leugeretat</b><br>
  +
:légèreté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lheta <i>f.</i>, videlha <i>f.</i></b><br>
  +
:liseron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevà's</b><br>
  +
:dégager <i>se</i> <i>le temps</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevà's</b><br>
  +
:lever <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevader</b><br>
  +
:levier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevami, borider, creish</b><br>
  +
:levain <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevant, èst</b><br>
  +
:est <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevar</b><br>
  +
:lever <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevar</b><br>
  +
:relever <i>vt.</i> <i>soulever</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevar, prelhevar</b><br>
  +
:prélever <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lhevar, suslhevar</b><br>
  +
:soulever <i>vt.</i> <i>une pierre, une question</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liassa, ansa</b><br>
  +
:anse <i>f.</i> <i>d'un panier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>libe</b><br>
  +
:livre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liberacion</b><br>
  +
:libération <i>f.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>liberar</b><br>
  +
:libérer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liberau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:liberal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liberet</b><br>
  +
:livret <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>libertat</b><br>
  +
:liberté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>libièr <i>m.</i>, bibliotèca</b><br>
  +
:bibliothèque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Liborna</b><br>
  +
:Libourne<br>
  +
<br>
  +
<b>librari</b><br>
  +
:libraire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>libraria</b><br>
  +
:librairie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>libre,-a</b><br>
  +
:libre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>licean,a</b><br>
  +
:lycéen,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>licéncia</b><br>
  +
:licence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>licenciar</b><br>
  +
:licencier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>licèu</b><br>
  +
:lycée <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lichèr, eishèr, eishèrc</b><br>
  +
:purin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lièit, liet <i>Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:lit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liet <i>Aspe, Barétous</i>, lièit</b><br>
  +
:lit <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligader <i>s. propre</i></b><br>
  +
:lien <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligam <i>s. figuré</i></b><br>
  +
:lien <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligar</b><br>
  +
:lier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligar, unir</b><br>
  +
:unir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligason</b><br>
  +
:liaison <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligassa <i>f.</i>, trocèra <i>f.</i></b><br>
  +
:pansement <i>m.</i> <i>bandage</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ligòt <i>m.</i>, escabòt <i>m.</i></b><br>
  +
:petite troupe<br>
  +
<br>
  +
<b>lillàs</b><br>
  +
:lilas <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lilòia, abriuleta, margarideta, pimparèla</b><br>
  +
:pâquerette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lima</b><br>
  +
:lime <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>limac <i>m.</i></b><br>
  +
:limace <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>limashord,a, escusèc,a, capbaish,a, tumahús,-usa</b><br>
  +
:sournois,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>limit <i>m.</i>, termièra</b><br>
  +
:limite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>limitar</b><br>
  +
:limiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>limon, citron</b><br>
  +
:citron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>limonada</b><br>
  +
:limonade <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Limós</b><br>
  +
:Limoux<br>
  +
<br>
  +
<b>Limòtges</b><br>
  +
:Limoges<br>
  +
<br>
  +
<b>linçòu</b><br>
  +
:drap <i>m.</i> <i>de lit</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lindau, portalèr, solar <i>E.-Béarn</i></b><br>
  +
:seuil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>linha</b><br>
  +
:ligne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lion,a <i>franc. usuel</i>, leon,a <i>mot correct mais vx</i></b><br>
  +
:lion,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liquide,-a, lequide,-a</b><br>
  +
:liquide <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liquide, lequide <i>comme subst. a le sens de bénéfice net</i></b><br>
  +
:liquide <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liquor</b><br>
  +
:liqueur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lis,sa</b><br>
  +
:lisse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lisboa</b><br>
  +
:Lisbonne<br>
  +
<br>
  +
<b>lissar</b><br>
  +
:repasser <i>vt.</i> <i>linge</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lista</b><br>
  +
:liste <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>literari,-ària</b><br>
  +
:littéraire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>literatura</b><br>
  +
:littérature <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>litre</b><br>
  +
:litre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liura</b><br>
  +
:livre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liura <i>f.</i> <i>appell. pop.</i>, franc <i>appell. officielle</i></b><br>
  +
:franc <i>m.</i> <i>monnaie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liurador</b><br>
  +
:livreur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liurament</b><br>
  +
:livraison <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>liurar</b><br>
  +
:livrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Balestrèr</b><br>
  +
:Sagittaire <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Bòsc d'Arròs</b><br>
  +
:Bosdarros<br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Cancèr, Lo Cranc, L'Escaravisha</b><br>
  +
:Cancer <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo costalat que'ns empara deu vent</b><br>
  +
:le coteau nous fait écran contre le vent<br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Cranc, L'Escaravisha, Lo Cancèr</b><br>
  +
:Cancer <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo curat que tonerrejava deu som enlà de la predicadera</b><br>
  +
:le curé tonnait du haut de la chaire<br>
  +
<br>
  +
<b>lo dequé</b><br>
  +
:nécessaire <i>le</i> <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo hèr de lissar</b><br>
  +
:le fer à repasser<br>
  +
<br>
  +
<b>lo, l', 'u, la, l', los, 'us, las</b><br>
  +
:lui <i>p. leur</i> <i>pronom pers. compl. indirect</i>. Traduire comme le pronom compl. direct.<br>
  +
<br>
  +
<b>lo, la, l' <i>devant voy.</i>. Plur.: los, las</b><br>
  +
:le, la, l', les <i>art. déf.</i> <i>Dans le Béarn de la plaine</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo, la, los, las</b><br>
  +
:le, la, 1', les <i>pr. pers. compl. dir.</i> <i>On traduit: -Au masc. sing: lo <i>entre 2 conson.</i>, 1' <i>devant voy.</i>, 'u <i>après voy.</i>. -Au masc. plur., los; 'us <i>après voy.</i>. -Au fém. sing. la; l' <i>devant voy.</i>. -Au fém. plur. las <i>dans tous les cas</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>lo Lar</b><br>
  +
:Laa <i>le</i> <i>cours d'eau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo Léger</b><br>
  +
:Loire <i>la</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Leon</b><br>
  +
:Lion <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo lor, los lors; fém.: la lor, las lors</b><br>
  +
:leur,s <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo, los; la, las</b><br>
  +
:celui, ceux; celle, celles <i>pr. dém.</i> <i>toujours placé devant qui ou de se traduit par l'article déf. lo, los; la, las <i>Pyr.: eth,s; era,s</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>lo màger <i>fém. la màger</i></b><br>
  +
:le plus grand<br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Marro <i>Béarn</i>; L'Aret <i>t. panoccitan</i></b><br>
  +
:Bélier <i>Le</i> <i>zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo men, la mia</b><br>
  +
:mien,ne <i>pr. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo men, la mia, los mens, las mias; mon <i>vx</i>, ma <i>cx</i>, mos <i>vx</i>, mas <i>vx</i></b><br>
  +
:mon, ma, mes <i>adj. poss.</i> le mien, la mienne, les miens <i>pr. poss.</i> <i>Le Béarnais ne fait pas de différence entre l'adjectif et le pronom possessif. Il utilise toujours l'article défini avec le possessif sauf quand celui-ci est attribut.</i> <i>Les formes panoccitanes mon, ma, mos, mas sont archaïques en Béarn et ne se trouvent que dans des formules toutes faites: Mon Dieu!: Mon Diu!</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo men libe</b><br>
  +
:mon livre<br>
  +
<br>
  +
<b>lo men òmi</b><br>
  +
:mon partenaire <i>au jeu</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo men praube pair</b><br>
  +
:mon défunt père<br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Mont</b><br>
  +
:Mont-de-Marsan<br>
  +
<br>
  +
<b>lo noste, la nosta, los nostes, las nostas; noste, nosta, nostes, nostas</b><br>
  +
:notre, nos <i>adj. poss.</i> le nôtre, la nôtre, les nôtres <i>pr. poss.</i> <i>Le Béarnais ne fait pas de différence entre l'adj. poss. et le pron. poss. Il emploie toujours le possessif précédé de l'article défini, sauf quand il est attribut</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Puei de Velai</b><br>
  +
:Puy-en-Velay <i>Le</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo quau, deu quau, au quau; la quau, de la quau, a la quau; los quaus, deus quaus, aus quaus, las quaus, de las quaus, a las quaus. <i>Le Béarnais évite généralement l'usage de ces pronoms relatifs composés et préfère le relatif simple qui. Pour interroger, on évite de mettre l'article</i></b><br>
  +
:lequel, duquel, auquel; laquelle, de laquelle, à laquelle; lesquels, desquels, auxquels; les quelles, desquelles, auxquelles <i>pr. rel. & interr.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo son, la soa</b><br>
  +
:sien <i>le</i>, sienne <i>la</i> <i>pr. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo son libe</b><br>
  +
:son livre<br>
  +
<br>
  +
<b>lo sordeish qu'ei tostemps darrèr la pòrta</b><br>
  +
:le pire peut toujours arriver<br>
  +
<br>
  +
<b>lo Tamèsi</b><br>
  +
:Tamise <i>la</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Taur, Lo Taure</b><br>
  +
:Taureau <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lo Taure, Lo Taur</b><br>
  +
:Taureau <i>Le</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo temps escorrut</b><br>
  +
:le temps écoulé<br>
  +
<br>
  +
<b>lo ton, la toa</b><br>
  +
:tien,ne <i>pr. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo ton, la toa, los tons, las toas; ton, toa, tons, toas; ton <i>vx</i>, ta <i>vx</i>, tos <i>vx</i>, tas <i>vx</i></b><br>
  +
:ton, ta, tes <i>adj. poss.</i> le tien, la tienne, les tiens, les tiennes <i>pr. poss.</i> <i>Le Béarnais ne fait pas de différence entre l'adj. et le pr. poss. Il utilise toujours l'art. défini avec le poss. sauf quand celui-ci est attribut</i> <i>Les formes panoccitanes ton, ta, tos, tas sont archaiques en Béarn et ne se rencontrent qu'en poésie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lo ton libe</b><br>
  +
:ton livre<br>
  +
<br>
  +
<b>lo tonnerre que peta, lo tonnerre que rugla</b><br>
  +
:il tonne<br>
  +
<br>
  +
<b>lo tonnerre que rugla, lo tonnerre que peta</b><br>
  +
:il tonne<br>
  +
<br>
  +
<b>lo vesin, eth, que'u vederam doman</b><br>
  +
:quant au voisin, on le verra demain<br>
  +
<br>
  +
<b>lo vòste, la vòsta, los vòstes, las vòstas; vòste, vòsta, vòstes, vòstas</b><br>
  +
:votre, vos <i>adj. poss.</i> le vôtre, la vôtre, les vôtres <i>pr. poss.</i> <i>Le Béarnais ne fait pas de différence entre l'adj. et le pr. poss., il emploie toujours le poss. précédé de l'article défini, sauf quand il est attribut</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lòc</b><br>
  +
:lieu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lòc, endret</b><br>
  +
:site <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>locacion, logatge <i>m.</i></b><br>
  +
:location <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>locau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:local,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>locomotiva</b><br>
  +
:locomotive <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lòctenent</b><br>
  +
:lieutenant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>logar</b><br>
  +
:louer <i>vt.</i> <i>location</i><br>
  +
<br>
  +
<b>logatari,-ària</b><br>
  +
:locataire <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>logatge <i>m.</i>, locacion</b><br>
  +
:location <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>logic,a</b><br>
  +
:logique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>logica</b><br>
  +
:logique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>loguèr</b><br>
  +
:appartement loué<br>
  +
<br>
  +
<b>loguèr</b><br>
  +
:loyer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>loguèr <i>à louer</i></b><br>
  +
:logement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Loïs,a</b><br>
  +
:Louis,e<br>
  +
<br>
  +
<b>Lomanha</b><br>
  +
:Lomagne<br>
  +
<br>
  +
<b>Lombès</b><br>
  +
:Lombez<br>
  +
<br>
  +
<b>Londres</b><br>
  +
:Londres<br>
  +
<br>
  +
<b>long,a</b><br>
  +
:long,ue <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>longor</b><br>
  +
:longueur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>longtemps</b><br>
  +
:longtemps <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>longuejar <i>temporiser</i></b><br>
  +
:traîner <i>vt.</i> <i>temporiser</i><br>
  +
<br>
  +
<b>longuet</b><br>
  +
:filet <i>m.</i> <i>viande</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lons <i>prononcez [lous]</i></b><br>
  +
:Lons<br>
  +
<br>
  +
<b>lop, loba</b><br>
  +
:loup,-ve <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lópia</b><br>
  +
:loupe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lord,a, maunet,a, pipaut,a, cascant,a</b><br>
  +
:malpropre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lord,a, pipaut,a, cascant,a</b><br>
  +
:sale <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Lorda</b><br>
  +
:Lourdes<br>
  +
<br>
  +
<b>lordejar, salopejar, empipautar, cascantejar</b><br>
  +
:salir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lordèra, salopèr <i>m.</i>, pipautèr <i>m.</i>, cascantèr <i>m.</i></b><br>
  +
:saleté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los ahars que's guastan</b><br>
  +
:la situation s'aggrave<br>
  +
<br>
  +
<b>los Arrams</b><br>
  +
:Les Rameaux<br>
  +
<br>
  +
<b>Los Bessons, Los Miejons</b><br>
  +
:Gémeaux <i>Les</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los de casa</b><br>
  +
:les parents, les siens<br>
  +
<br>
  +
<b>los de casa</b><br>
  +
:les siens, les parents<br>
  +
<br>
  +
<b>los de Pau</b><br>
  +
:ceux de Pau<br>
  +
<br>
  +
<b>los, las</b><br>
  +
:les <i>art. déf.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los mens, mens, mos <i>vx</i>, las mias, mias, mas <i>vx</i></b><br>
  +
:mes <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Los Miejons, Los Bessons</b><br>
  +
:Gémeaux <i>Les</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los nostes libes</b><br>
  +
:nos livres<br>
  +
<br>
  +
<b>los nostes, nostes, las nostas, nostas</b><br>
  +
:nos <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los Païs Baishs</b><br>
  +
:Hollande<br>
  +
<br>
  +
<b>Los Peishs</b><br>
  +
:Poissons <i>Les</i> <i>Zod.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los quaus, las quaus</b><br>
  +
:lesquels,-elles <i>pr. rel.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Los Reis</b><br>
  +
:Épiphanie<br>
  +
<br>
  +
<b>Los Sarrasins</b><br>
  +
:Castelsarrasin<br>
  +
<br>
  +
<b>los sons, las soas, sons, soas; sos <i>vx</i>, sas <i>vx</i></b><br>
  +
:ses <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los tons, las toas, tons, toas; tos <i>vx</i>, tas <i>vx</i></b><br>
  +
:tes <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los, 'us</b><br>
  +
:leur <i>pr. pers.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los vòstes, las vòstas</b><br>
  +
:vos <i>adj. poss.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>los vostes libes</b><br>
  +
:vos livres<br>
  +
<br>
  +
<b>lòsa</b><br>
  +
:ardoise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>losada, teulada</b><br>
  +
:couverture <i>f.</i> <i>toit</i><br>
  +
<br>
  +
<b>losaire, teulaire</b><br>
  +
:couvreur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lotaria</b><br>
  +
:loterie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lòtge, alòtge</b><br>
  +
:logement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lòtja</b><br>
  +
:loge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lotjament</b><br>
  +
:logement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lotjar</b><br>
  +
:loger <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lua</b><br>
  +
:lune <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lua cornuda</b><br>
  +
:croissant <i>m.</i> <i>de lune</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Luc</b><br>
  +
:Luc<br>
  +
<br>
  +
<b>Luc</b><br>
  +
:Lucq-de-Béarn<br>
  +
<br>
  +
<b>Lucian,a</b><br>
  +
:Lucien,ne<br>
  +
<br>
  +
<b>luèc,a, barluèc,a</b><br>
  +
:bizarre <i>adj.</i> <i>seulem. personne</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luèc,a, barluèc,a</b><br>
  +
:instable <i>adj.</i> <i>personne</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luenh</b><br>
  +
:loin <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luenhèc,a</b><br>
  +
:lointain,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lugarnejar</b><br>
  +
:scintiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lugran, astre</b><br>
  +
:astre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luminós,-osa</b><br>
  +
:lumineux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lunar, guinhar <i>N.-Béarn</i></b><br>
  +
:épier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lunetas, bajaulas <i>pop.</i></b><br>
  +
:lunettes <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luquet <i>m.</i>, aluquet <i>m.</i></b><br>
  +
:allumette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusc,a, vistaflac,a, cort,a de vista, miòpe,-a <i>scient.</i></b><br>
  +
:myope <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusent,a</b><br>
  +
:brillant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusèrna</b><br>
  +
:luzerne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusèrp <i>E.-Béarn</i>, lausèrp <i>O.-Béarn</i></b><br>
  +
:lézard vert <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusir</b><br>
  +
:briller <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusir</b><br>
  +
:luire <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lusor, claror</b><br>
  +
:lueur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lustre</b><br>
  +
:lustre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luta</b><br>
  +
:lutte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lutar</b><br>
  +
:lutter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lutz</b><br>
  +
:lumière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>lutz <i>f.</i>, fare</b><br>
  +
:phare <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>luxe</b><br>
  +
:luxe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Luxemborg</b><br>
  +
:Luxembourg.<br>
  +
<br>
  +
<b>luxuós,-osa</b><br>
  +
:luxueux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>m'</b><br>
  +
:m' <i>pr. pers.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mac <i>m.</i>, macada</b><br>
  +
:contusion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maça</b><br>
  +
:masse <i>f.</i> <i>outil, arme</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maca, plap <i>m.</i>, taca</b><br>
  +
:tache <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>macada, mac <i>m.</i></b><br>
  +
:contusion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>macarèu</b><br>
  +
:maquereau <i>m.</i> <i>proxénète, injure courante</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Macari</b><br>
  +
:Macaire<br>
  +
<br>
  +
<b>maçon</b><br>
  +
:maçon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>madama, dauna</b><br>
  +
:madame <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>madamisèla</b><br>
  +
:mademoiselle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Madrid</b><br>
  +
:Madrid<br>
  +
<br>
  +
<b>madur,a</b><br>
  +
:mûr,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>madurar</b><br>
  +
:mûrir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>madurèr <i>m.</i></b><br>
  +
:maturité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magasin, botiga <i>f.</i></b><br>
  +
:magasin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Magdalena</b><br>
  +
:Madeleine<br>
  +
<br>
  +
<b>màger <i>m./f.</i></b><br>
  +
:majeur,e <i>adj.</i> <i>le plus grand</i><br>
  +
<br>
  +
<b>màger-dita, enquant <i>m.</i></b><br>
  +
:enchère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magia</b><br>
  +
:magie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magic,a</b><br>
  +
:magique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magistrat</b><br>
  +
:magistrat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magistratura</b><br>
  +
:magistrature <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magnetofòne</b><br>
  +
:magnétophone <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magnific,a, suberbèth,-èra</b><br>
  +
:magnifique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magre,-a</b><br>
  +
:maigre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magrèra, misèria</b><br>
  +
:misère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>magrir, vàder magre,-a</b><br>
  +
:maigrir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mai</b><br>
  +
:mai <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mainada, dròlla</b><br>
  +
:fille <i>f.</i> <i>enfant du sexe fém.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mainadalha, monardalha, canalhèr <i>m.</i> <i>Orthez</i></b><br>
  +
:marmaille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mainadèr <i>m.</i>, nenerís <i>m.</i></b><br>
  +
:naïveté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mainat,-ada, nin,a, poquet,a, dròlle,-a, gojatòt,a, chin,a, mainatge</b><br>
  +
:enfant <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mainatge.?</b><br>
  +
:enfance <i>f.</i> <i>Il n'y a pas de mot béarnais correspondant à ce mot français. Il faut tourner autrement. Exemple: du temps de mon enfance: deu temps qu'èri mainatge</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mainatge, mainat,-ada, nin,a, poquet,a, dròlle,-a, gojatòt,a, chin,a</b><br>
  +
:enfant <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maionesa</b><br>
  +
:mayonnaise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mair</b><br>
  +
:mère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mair <i>f.</i></b><br>
  +
:li de rivière<br>
  +
<br>
  +
<b>mair-bona, mairana</b><br>
  +
:grand-mère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairam, pastorís, bestiar</b><br>
  +
:bétail <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairana, mair-bona</b><br>
  +
:grand-mère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairastra</b><br>
  +
:belle-mère <i>f.</i> <i>épouse du père</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairastra</b><br>
  +
:marâtre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:maternel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maire</b><br>
  +
:maire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairía</b><br>
  +
:marraine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mairia, maison comuna</b><br>
  +
:mairie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maishant,a, meishant,a</b><br>
  +
:méchant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maishant,a, meishant,a, mau,-ala</b><br>
  +
:mauvais,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maishantèr <i>m.</i></b><br>
  +
:méchanceté <i>f.</i> <i>attitude</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maishèra <i>deu cuu</i>, patèrna, pèrna</b><br>
  +
:fesse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maishèra, gauta</b><br>
  +
:joue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maishèra, maisherar <i>m.</i>, glapitar <i>m.</i></b><br>
  +
:mâchoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maisherar <i>m.</i>, glapitar <i>m.</i>, maishèra</b><br>
  +
:mâchoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maison comuna, mairia</b><br>
  +
:mairie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maison, ostau <i>m.</i></b><br>
  +
:maison <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>majorana</b><br>
  +
:marjolaine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>majoritat</b><br>
  +
:majorité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mala, arca</b><br>
  +
:malle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maladíser</b><br>
  +
:maudire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaheitós</b><br>
  +
:malfaiteur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaia!; ailàs!</b><br>
  +
:hélàs! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaisèr</b><br>
  +
:malaise <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malament</b><br>
  +
:méchamment <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaud,a deu còr <i>pop.</i>, cardiac,a</b><br>
  +
:cardiaque <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaudia</b><br>
  +
:affection <i>f.</i> <i>maladie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaudia</b><br>
  +
:maladie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malaut,-auda</b><br>
  +
:malade <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malenconiós,-osa</b><br>
  +
:mélancolique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malestruc,-uga, estròç,a, desestruc,-uga</b><br>
  +
:maladroit,e /adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malestruguèr <i>m.</i>, estrocèr <i>m.</i>, desestruguèr <i>m.</i></b><br>
  +
:maladresse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maleta</b><br>
  +
:valise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malh</b><br>
  +
:bassin <i>m.</i> <i>anat.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malh <i>m.</i>, anca</b><br>
  +
:hanche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malh, pena <i>f.</i></b><br>
  +
:rocher <i>m.</i> <i>sommet rocheux</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malha, punt <i>m.</i></b><br>
  +
:maille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malhòt</b><br>
  +
:maillot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malícia, colèra</b><br>
  +
:colère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maliciós,-osa</b><br>
  +
:malicieux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malin,a</b><br>
  +
:malin,-igne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malivolença, mauvolença</b><br>
  +
:malveillance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malur</b><br>
  +
:malheur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>malurós,-osa</b><br>
  +
:malheureux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mam!, vediam!, viam!</b><br>
  +
:voyons! <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mamà</b><br>
  +
:maman <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mamifèr</b><br>
  +
:mammifère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mamisan</b><br>
  +
:Mimizan<br>
  +
<br>
  +
<b>man</b><br>
  +
:main <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>man,a</b><br>
  +
:stérile <i>adj</i> <i>pour les bêtes</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mancar</b><br>
  +
:froisser <i>vt.</i> <i>sens figuré</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>mancar</b><br>
  +
:manquer <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mancar</b><br>
  +
:rater <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mancar, ofensar</b><br>
  +
:offenser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mancar, pensar</b><br>
  +
:faillir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mancha, manja</b><br>
  +
:manche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manchòt,a, manet,a, esbraçat,-ada</b><br>
  +
:manchot,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mancorrenta <i>N.-E.-Béarn</i></b><br>
  +
:rampe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandada, expedicion</b><br>
  +
:expédition <i>f.</i> <i>envoi</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandada <i>f.</i>, enviada <i>f.</i></b><br>
  +
:envoi <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandar, adreçar</b><br>
  +
:adresser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandar, enviar</b><br>
  +
:envoyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandar, expedir</b><br>
  +
:expédier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandarina</b><br>
  +
:mandarine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mandat</b><br>
  +
:mandat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manèga, maneta</b><br>
  +
:manette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manejà's, amanejà's, esdeburà's, pressà's, preissà's</b><br>
  +
:presser <i>se</i> <i>vouloir faire vite, se dépêcher</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manejar</b><br>
  +
:manier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manequin</b><br>
  +
:mannequin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manet,a, esbraçat,-ada, manchòt,a</b><br>
  +
:manchot,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maneta, manèga</b><br>
  +
:manette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manètge</b><br>
  +
:manège <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mange, manjo, asta <i>f.</i></b><br>
  +
:manche <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mania</b><br>
  +
:manie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manièra <i>f.</i>, procediment</b><br>
  +
:procédé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manièra, faiçon</b><br>
  +
:manière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manifestacion</b><br>
  +
:manifestation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manifestar</b><br>
  +
:manifester <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manigança <i>f.</i>, complòt</b><br>
  +
:complot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manilha</b><br>
  +
:manille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manivèla</b><br>
  +
:manivelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manja, mancha</b><br>
  +
:manche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manjar <i>Aspe, Barétous</i>, minjar</b><br>
  +
:manger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manjatera <i>Aspe</i>, minjadera</b><br>
  +
:mangeoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manjo, asta <i>f.</i>, mange</b><br>
  +
:manche <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manòbra</b><br>
  +
:manœuvre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manobrar</b><br>
  +
:manœuvrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manòbre, bracèr</b><br>
  +
:manœuvre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manta, cobèrta, apriga</b><br>
  +
:couverture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mantèth</b><br>
  +
:manteau <i>m.</i> <i>cheminée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mantèth <i>m.</i></b><br>
  +
:hotte <i>f.</i> <i>architect.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mantiéner</b><br>
  +
:maintenir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manto</b><br>
  +
:manteau <i>m.</i> <i>vêtem.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mantun,-ua, mei d'un <i>fém. mei d'ua</i></b><br>
  +
:plusieurs <i>adj. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>manuau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:manuel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maquilhar, pintrar</b><br>
  +
:maquiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maquina</b><br>
  +
:machine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maquinhon</b><br>
  +
:maquignon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mar</b><br>
  +
:mer <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mar <i>Aspe, Barétous, prononcer le r</i>, marro</b><br>
  +
:bélier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mar grana <i>f.</i>, ocean</b><br>
  +
:océan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mar Grana <i>t. pop. de la Gasc. maritime</i>; Atlantic <i>t. scient.</i></b><br>
  +
:Atlantique<br>
  +
<br>
  +
<b>Marc</b><br>
  +
:Marc<br>
  +
<br>
  +
<b>març</b><br>
  +
:mars <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marcandejar</b><br>
  +
:marchander <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marcat, mercat</b><br>
  +
:marché <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Marcèra</b><br>
  +
:Marcelle<br>
  +
<br>
  +
<b>Marcèth</b><br>
  +
:Marcel<br>
  +
<br>
  +
<b>marcha</b><br>
  +
:marche <i>f.</i> <i>locomotion</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marchand,a</b><br>
  +
:marchand,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marchandisa</b><br>
  +
:marchandise <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marchar, caminar</b><br>
  +
:marcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marchar <i>m.</i>, desmarcha <i>f.</i>, anar <i>m.</i></b><br>
  +
:démarche <i>f.</i> <i>allure</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mareja</b><br>
  +
:marée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maresc, palud</b><br>
  +
:marais <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marescatge, lamon, gravèr</b><br>
  +
:marécage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>margalida</b><br>
  +
:marguerite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Margalida, Margarida</b><br>
  +
:Marguerite<br>
  +
<br>
  +
<b>marganha, nharga</b><br>
  +
:niche <i>f.</i> <i>espièglerie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Margarida, Margalida</b><br>
  +
:Marguerite<br>
  +
<br>
  +
<b>margarideta, pimparèla, lilòia, abriuleta</b><br>
  +
:pâquerette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Marià</b><br>
  +
:Maria<br>
  +
<br>
  +
<b>Maria</b><br>
  +
:Marie<br>
  +
<br>
  +
<b>maridar, acasar</b><br>
  +
:marier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maridat,-ada <i>adj.</i></b><br>
  +
:marié,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maridatge</b><br>
  +
:mariage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marin,a</b><br>
  +
:marin,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marina</b><br>
  +
:marine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marioleta, monaqueta</b><br>
  +
:marionnette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marit, òmi</b><br>
  +
:mari <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maritime,-a</b><br>
  +
:maritime <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marja</b><br>
  +
:marge <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marla</b><br>
  +
:marne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Marmanda</b><br>
  +
:Marmande<br>
  +
<br>
  +
<b>marme</b><br>
  +
:marbre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marmús, chebit</b><br>
  +
:murmure <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marmusar, chebitejar</b><br>
  +
:murmurer <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marro, mar <i>Aspe, Barétous, prononcer le r</i></b><br>
  +
:bélier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Marròc</b><br>
  +
:Maroc<br>
  +
<br>
  +
<b>marron</b><br>
  +
:marron <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marronièr</b><br>
  +
:marronnier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Marselha</b><br>
  +
:Marseille<br>
  +
<br>
  +
<b>Marta</b><br>
  +
:Marthe<br>
  +
<br>
  +
<b>marteror</b><br>
  +
:chrysanthème <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Marteror</b><br>
  +
:Toussaint <i>fête</i><br>
  +
<br>
  +
<b>martèth</b><br>
  +
:marteau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Martin</b><br>
  +
:Martin<br>
  +
<br>
  +
<b>Martina</b><br>
  +
:Martine<br>
  +
<br>
  +
<b>martir</b><br>
  +
:martyr <i>m.</i> <i>personne qui souffre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>martiri</b><br>
  +
:martyre <i>m.</i> <i>tourment</i><br>
  +
<br>
  +
<b>marxista</b><br>
  +
:marxiste <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Masamet</b><br>
  +
:Mazamet<br>
  +
<br>
  +
<b>masca <i>f.</i>, careta <i>f.</i>, carataisha <i>f.</i></b><br>
  +
:masque <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mascle,-a</b><br>
  +
:mâle <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>masculin,a</b><br>
  +
:masculin,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>masedar, maserar</b><br>
  +
:dresser une bête<br>
  +
<br>
  +
<b>maserar, masedar</b><br>
  +
:dresser une bête<br>
  +
<br>
  +
<b>Maslac</b><br>
  +
:Maslacq<br>
  +
<br>
  +
<b>masot</b><br>
  +
:mazout <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>massa</b><br>
  +
:masse <i>f.</i> <i>grande quantité</i><br>
  +
<br>
  +
<b>massacrà's <i>au tribalh</i></b><br>
  +
:surmener <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>massacrar</b><br>
  +
:massacrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>massís</b><br>
  +
:massif <i>m.</i> <i>géogr.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Massís Septentrionau</b><br>
  +
:Massif Central<br>
  +
<br>
  +
<b>mastic</b><br>
  +
:mastic <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mata <i>f.</i></b><br>
  +
:buisson <i>m.</i> <i>d'arbustes</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mata, tusta</b><br>
  +
:touffe <i>f.</i> <i>d'herbe</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>matalàs</b><br>
  +
:matelas <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matapedolh <i>fam.</i>, dit pòç</b><br>
  +
:pouce <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matar</b><br>
  +
:tuer <i>vt.</i> <i>le bœuf</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matar, broishagar</b><br>
  +
:fourré <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matematic,a</b><br>
  +
:mathématique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matematica</b><br>
  +
:mathématique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matèria, mestior</b><br>
  +
:matière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>materialisme</b><br>
  +
:matérialisme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>materiau</b><br>
  +
:matériau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>materiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:matériel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Matèu</b><br>
  +
:Mathieu<br>
  +
<br>
  +
<b>matiada, matiau <i>m.</i></b><br>
  +
:matinée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matiau <i>m.</i>, matiada</b><br>
  +
:matinée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matièr,a</b><br>
  +
:matinal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>matièra <i>f.</i>, postèma <i>f.</i></b><br>
  +
:pus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Matilda</b><br>
  +
:Mathilde<br>
  +
<br>
  +
<b>matin</b><br>
  +
:matin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau</b><br>
  +
:mal <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau</b><br>
  +
:mal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau,-ala, meishant,a, maishant,a</b><br>
  +
:mauvais,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau d'aurelha, otiti</b><br>
  +
:otite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau de cap <i>m.</i></b><br>
  +
:migraine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau de còth <i>m.</i>, mau de gòrja <i>m.</i>, ancoa</b><br>
  +
:angine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau de gòrja <i>m.</i>, ancoa, mau de còth <i>m.</i></b><br>
  +
:angine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau-aunèste,-a, desaunèste,-a</b><br>
  +
:malhonnête <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mau-san,a</b><br>
  +
:malsain,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauaisit,-ida, dificil,a</b><br>
  +
:difficile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maucontent,a</b><br>
  +
:mécontent,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maucontentèr</b><br>
  +
:mécontentement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauescadença <i>f.</i></b><br>
  +
:hasard <i>m.</i> <i>hasard malheureux</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauescàder-s'i</b><br>
  +
:échouer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauescaduda <i>f.</i></b><br>
  +
:échec <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maugrat</b><br>
  +
:malgré <i>prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauhasent,a, nusible,-a</b><br>
  +
:nuisible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Maulion <i>Maule en basque</i></b><br>
  +
:Mauléon<br>
  +
<br>
  +
<b>maumete's</b><br>
  +
:brouiller <i>se</i> <i>personnes</i><br>
  +
<br>
  +
<b>maumete's dab quauquarrés, fachà's dab quauquarrés</b><br>
  +
:fâcher <i>se</i> <i>se brouiller avec qqu'un</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Maumor</b><br>
  +
:Moumour<br>
  +
<br>
  +
<b>maunet,a, pipaut,a, cascant,a, lord,a</b><br>
  +
:malpropre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauparat, incident</b><br>
  +
:incident <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauparlar</b><br>
  +
:médire <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauparlaria</b><br>
  +
:médisance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Maurici</b><br>
  +
:Maurice<br>
  +
<br>
  +
<b>mautà's, botjar</b><br>
  +
:bouger <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mautà's, mudar, remudar</b><br>
  +
:remuer <i>vi.</i> <i>bouger</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mautractar</b><br>
  +
:maltraiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauva</b><br>
  +
:mauve <i>f.</i> <i>fleur</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauve,-a</b><br>
  +
:mauve <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mauvolença, malivolença</b><br>
  +
:malveillance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mavedís,-issa, mobil,a</b><br>
  +
:mobile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>màver</b><br>
  +
:mouvoir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Maxime</b><br>
  +
:Maxime<br>
  +
<br>
  +
<b>Maximin, Simin <i>dimin.</i></b><br>
  +
:Maximin<br>
  +
<br>
  +
<b>maximom</b><br>
  +
:maximum <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>me</b><br>
  +
:moi <i>forme accentuée du pronom personnel 1e pers.</i> <i>comp. indir. sans prép.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>me, m', 'm</b><br>
  +
:me, m' <i>pr. pers. compl.</i> <i>Entre deux consonnes: me. Devant une voyelle: m'. Devant une consonne mais après une voyelle: 'm.<br>
  +
<br>
  +
<b>mèca</b><br>
  +
:mèche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mecanic,a</b><br>
  +
:mécanique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mecanica</b><br>
  +
:mécanique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mecanician,a</b><br>
  +
:mécanicien,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meda, meta <i>Aspe, Barétous</i>, pigat <i>m.</i>, pièla, burguèr <i>m.</i></b><br>
  +
:meule de paille ou de foin<br>
  +
<br>
  +
<b>medalha</b><br>
  +
:médaille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medecin, mètge</b><br>
  +
:médecin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medecina</b><br>
  +
:médecine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medicament <i>f.</i>, potinga <i>f.</i>, remèri</b><br>
  +
:médicament <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medicau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:médical,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mediòcre,-a</b><br>
  +
:médiocre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medish,a</b><br>
  +
:même <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meditar, soscar</b><br>
  +
:méditer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mediterranèa</b><br>
  +
:Méditérranée<br>
  +
<br>
  +
<b>mediterranèu,-èa</b><br>
  +
:méditerranéen,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medoth <i>m.</i></b><br>
  +
:moelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>medoth <i>m.</i>, mica</b><br>
  +
:mie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei</b><br>
  +
:davantage <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei bon,a, miélher <i>m./f.</i></b><br>
  +
:meilleur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei d'un <i>fém. mei d'ua</i>, mantun,-ua</b><br>
  +
:plusieurs <i>adj. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei meishant,a, sordeis <i>m./f.</i>, sordeish <i>m./f.</i>, piri <i>m./f.</i> <i>franc.</i></b><br>
  +
:pire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei, mes</b><br>
  +
:plus <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei qu'aquò</b><br>
  +
:même <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mei qu'aquò</b><br>
  +
:qui plus est<br>
  +
<br>
  +
<b>meilèu</b><br>
  +
:plutôt <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meishant,a, maishant,a</b><br>
  +
:méchant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meishant,a, maishant,a, mau,-ala</b><br>
  +
:mauvais,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meishant mau <i>pop.</i>, cancer <i>prononcer le r</i></b><br>
  +
:cancer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèit <i>f.</i>, pastèra <i>f.</i></b><br>
  +
:pétrin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meit, mèit</b><br>
  +
:maie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèit, meit</b><br>
  +
:maie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mejan</b><br>
  +
:moyen <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mejan,a, miejancèr,a</b><br>
  +
:moyen,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>melhorar, amelhorar, mielhorar</b><br>
  +
:améliorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>melic</b><br>
  +
:nombril <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>melodia</b><br>
  +
:mélodie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>melon</b><br>
  +
:melon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>membre</b><br>
  +
:membre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>memòria</b><br>
  +
:mémoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mende</b><br>
  +
:Mende<br>
  +
<br>
  +
<b>mendicar, demandarse'n</b><br>
  +
:mendier <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mendràs <i>m.</i></b><br>
  +
:menthe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mendre</b><br>
  +
:moindre <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Menerbés</b><br>
  +
:Minervois<br>
  +
<br>
  +
<b>mens, mensh</b><br>
  +
:moins <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mensfidà's, menshidà's</b><br>
  +
:méfier <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mensfidèc,a, menshidèc,a</b><br>
  +
:méfiant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mensh, mens</b><br>
  +
:moins <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>menshidà's, mensfidà's</b><br>
  +
:méfier <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>menshidèc,a, mensfidèc,a</b><br>
  +
:méfiant,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mensongèr,a</b><br>
  +
:menteur,-se <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mensonja <i>f.</i></b><br>
  +
:copeau <i>m.</i> <i>de rabot</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mensonja <i>f.</i>, mentit</b><br>
  +
:mensonge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mentalitat</b><br>
  +
:mentalité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mentau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:mental,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mentàver, citar</b><br>
  +
:citer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mentir</b><br>
  +
:mentir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mentit, mensonja <i>f.</i></b><br>
  +
:mensonge <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>menton</b><br>
  +
:menton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mentre qui</b><br>
  +
:tandis que<br>
  +
<br>
  +
<b>mentre qui, entertant qui, pendent qui</b><br>
  +
:pendant que<br>
  +
<br>
  +
<b>mentre qui, tant qui, en tant qui</b><br>
  +
:tandis que <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>menusèr</b><br>
  +
:menuisier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>menusèr, ebenista</b><br>
  +
:ébéniste <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>menut</b><br>
  +
:menu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mequejar, bretejar, quequejar</b><br>
  +
:bégayer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meravilha</b><br>
  +
:merveille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meravilhós,-osa</b><br>
  +
:merveilleux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèrca</b><br>
  +
:empreinte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèrca</b><br>
  +
:marque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mercar</b><br>
  +
:marquer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mercar</b><br>
  +
:repérer <i>vt.</i> <i>mettre des repères</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mercar, traçar</b><br>
  +
:tracer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>merçaria</b><br>
  +
:mercerie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mercat, marcat</b><br>
  +
:marché <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mercés</b><br>
  +
:merci <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mercés a, gràcias a</b><br>
  +
:grâce à<br>
  +
<br>
  +
<b>mercuri <i>t. scient. act.</i>, argent viu, arcamina <i>f.</i></b><br>
  +
:mercure <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèrda</b><br>
  +
:merde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèrda!; ueus e pomas!</b><br>
  +
:merde!<br>
  +
<br>
  +
<b>meridionau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:méridional,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>merità's, amerità's</b><br>
  +
:mériter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meriti</b><br>
  +
:mérite <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèrlo</b><br>
  +
:merle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mervelha</b><br>
  +
:merveille <i>f.</i> <i>pâtisserie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mes</b><br>
  +
:mais <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mes</b><br>
  +
:mois <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mes de garba, julhet, garba</b><br>
  +
:juillet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mes, mei</b><br>
  +
:plus <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesadèr,a</b><br>
  +
:mensuel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mescla <i>f.</i></b><br>
  +
:mélange <i>m.</i> <i>mixtion</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclada</b><br>
  +
:mêlée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclader,a</b><br>
  +
:miscible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mescladera <i>f.</i></b><br>
  +
:mixeur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mescladís</b><br>
  +
:bric-à-brac <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mescladís, mesclanha <i>f.</i></b><br>
  +
:mélange <i>m.</i> <i>désordre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclanha <i>f.</i>, mescladís</b><br>
  +
:mélange <i>m.</i> <i>désordre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclanhar</b><br>
  +
:mélanger <i>vt.</i> <i>désordre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclar</b><br>
  +
:brouiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclar</b><br>
  +
:délayer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclar</b><br>
  +
:mélanger <i>vt.</i> <i>mixtion</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclar</b><br>
  +
:mêler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesclar, emmesclar</b><br>
  +
:emmêler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesentenut</b><br>
  +
:malentendu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mespla</b><br>
  +
:nèfle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mespresar</b><br>
  +
:mépriser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesprètz</b><br>
  +
:mépris <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>messatge</b><br>
  +
:message <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèste <i>m.</i>, dauna <i>f.</i></b><br>
  +
:maître,sse <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèste <i>m.</i>, dauna <i>f.</i>, patron,a</b><br>
  +
:patron,ne <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestie <i>Orthez</i>, mestièr</b><br>
  +
:métier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestièr, mestie <i>Orthez</i></b><br>
  +
:métier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestierau</b><br>
  +
:artisan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestior, matèria</b><br>
  +
:matière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestior, substància</b><br>
  +
:substance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestrejar, daunejar</b><br>
  +
:dominer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestressa</b><br>
  +
:maîtresse <i>f.</i> <i>amante</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mestressa <i>f.</i>, aimador,a, galant <i>m.</i></b><br>
  +
:amant,e <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesura, pagèra</b><br>
  +
:mesure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mesurar, pagerar</b><br>
  +
:mesurer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>met <i>Aspe</i>, cranhença, temor</b><br>
  +
:crainte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>met <i>Aspe</i>, paur</b><br>
  +
:peur <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meta <i>Aspe, Barétous</i>, pigat <i>m.</i>, pièla, burguèr <i>m.</i>, meda</b><br>
  +
:meule de paille ou de foin<br>
  +
<br>
  +
<b>metallic,a</b><br>
  +
:métallique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metallurgia</b><br>
  +
:métallurgie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metamorfòsi</b><br>
  +
:métamorphose <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metau</b><br>
  +
:métal <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metau <i>m.</i>, topin <i>m.</i>, topía</b><br>
  +
:marmite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metau, ola <i>f.</i></b><br>
  +
:pot en métal<br>
  +
<br>
  +
<b>meteorologia</b><br>
  +
:météorologie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>méter, botar, hicar</b><br>
  +
:mettre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mètge, medecin</b><br>
  +
:médecin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metòde <i>m.</i></b><br>
  +
:méthode <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mètre</b><br>
  +
:mètre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>metropòli</b><br>
  +
:métropole <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mèu <i>féminin en Aspe et Barétous</i></b><br>
  +
:miel <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>meussa</b><br>
  +
:rate <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mexic</b><br>
  +
:Mexique<br>
  +
<br>
  +
<b>miaça</b><br>
  +
:menace <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miaçar</b><br>
  +
:menacer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miador,a, miaire,-a</b><br>
  +
:meneur,-se <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miaire,-a, miador,a</b><br>
  +
:meneur,-se <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miar, amiar</b><br>
  +
:mener <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miar, amiar, hà's seguir</b><br>
  +
:amener <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miar, dirigir</b><br>
  +
:diriger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miaular, <i>on dit généralement nhaular, mais on peut dire miaular quand on veut éviter la confusion avec "aboyer"</i></b><br>
  +
:miauler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mica, chòina</b><br>
  +
:miche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mica, medoth <i>m.</i></b><br>
  +
:mie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>micrò</b><br>
  +
:micro <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>micròbi</b><br>
  +
:micròbe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>microscòpi</b><br>
  +
:microscope <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miei</b><br>
  +
:milieu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miei <i>fém.: mieja</i></b><br>
  +
:demi,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mieidia</b><br>
  +
:midi <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mieidia, capsus <i>Pyr.</i>, sud</b><br>
  +
:sud <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mieitat, mitat</b><br>
  +
:moitié <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mieitemps <i>m.</i></b><br>
  +
:mi-temps <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miejancèr,a</b><br>
  +
:mitoyen,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miejancèr,a, intermediari,-ària</b><br>
  +
:intermédiaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miejancèr,a, mejan,a</b><br>
  +
:moyen,ne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miejanueit</b><br>
  +
:minuit <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miejau <i>m./f.</i>, centrau <i>m./f./</b><br>
  +
:central <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miejon,a, besson,a</b><br>
  +
:jumeau,-elle <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miélher</b><br>
  +
:mieux <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miélher <i>m.</i>, amelhorança</b><br>
  +
:amélioration <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miélher <i>m./f.</i>, mei bon,a</b><br>
  +
:meilleur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mielhorar, amelhorar, melhorar</b><br>
  +
:améliorer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mila</b><br>
  +
:mille <i>adj. num.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>milèr</b><br>
  +
:millier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Milhau</b><br>
  +
:Millau<br>
  +
<br>
  +
<b>milhoc</b><br>
  +
:maïs <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miliard</b><br>
  +
:milliard <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>milion</b><br>
  +
:million <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>militant,a</b><br>
  +
:militant,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>militar,a</b><br>
  +
:militaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>millimètre</b><br>
  +
:millimètre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mina</b><br>
  +
:mine <i>f.</i> <i>apparence</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mina</b><br>
  +
:mine <i>f.</i> <i>exploitation, crayon, explosif</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mina, botèc, mus <i>m</i>.?</b><br>
  +
:moue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minerau. ?</b><br>
  +
:minerai <i>m.</i>.?<br>
  +
<br>
  +
<b>minerau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:minéral,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minèro</b><br>
  +
:mineur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minimom</b><br>
  +
:minimum <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ministèri</b><br>
  +
:ministère <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ministre</b><br>
  +
:ministre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjader,a</b><br>
  +
:comestible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjadera <i>f.</i></b><br>
  +
:crèche <i>f.</i> <i>râtelier</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjadera, manjatera <i>Aspe</i></b><br>
  +
:mangeoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjança</b><br>
  +
:parasite <i>m.</i> <i>animal ou plante</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjaprofieit</b><br>
  +
:parasite <i>m.</i> <i>personne</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjar <i>m.</i>, neuritud, biòca</b><br>
  +
:nourriture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minjar, manjar <i>Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:manger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minor,a</b><br>
  +
:mineur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minoritat</b><br>
  +
:minorité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minuscul,a</b><br>
  +
:minuscule <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>minuta</b><br>
  +
:minute <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miòl, miòlo, mul, mulet</b><br>
  +
:mulet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miòlo, mul, mulet, miòl</b><br>
  +
:mulet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miòpe,-a <i>scient.</i>, lusc,a, vistaflac,a, cort,a de vista</b><br>
  +
:myope <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miòpe,-a <i>scient.</i>, lusc,a, vistaflac,a, cort,a de vista</b><br>
  +
:myope <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Miquèu,-èla</b><br>
  +
:Michel,le<br>
  +
<br>
  +
<b>mira <i>f.</i></b><br>
  +
:but <i>m.</i> <i>visée</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mirà's</b><br>
  +
:regarder <i>se</i> dans un miroir<br>
  +
<br>
  +
<b>miracle</b><br>
  +
:miracle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miralh</b><br>
  +
:miroir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miralhà's, rebate's</b><br>
  +
:réfléxir <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miralhejar</b><br>
  +
:miroiter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Miranda</b><br>
  +
:Mirande<br>
  +
<br>
  +
<b>Mirapeish</b><br>
  +
:Mirepeix<br>
  +
<br>
  +
<b>mirar. visar</b><br>
  +
:viser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mirèlha</b><br>
  +
:Mireille<br>
  +
<br>
  +
<b>miserable,-a</b><br>
  +
:misérable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>misèria, magrèra</b><br>
  +
:misère <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>misogin</b><br>
  +
:misogyne <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>missa</b><br>
  +
:messe <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mission</b><br>
  +
:mission <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>missionari</b><br>
  +
:missionnaire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mistèri</b><br>
  +
:mystère <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>misteriós,-osa</b><br>
  +
:mystérieux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mitat, mieitat</b><br>
  +
:moitié <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mitralhada</b><br>
  +
:rafale de mitrailleuse<br>
  +
<br>
  +
<b>mitralhadera</b><br>
  +
:mitrailleuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miut,-uda</b><br>
  +
:fin,e <i>adj.</i> <i>seul. sens propre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>miut,-uda</b><br>
  +
:menu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mixte,-a</b><br>
  +
:mixte <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mobil,a, mavedís,-issa</b><br>
  +
:mobile <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mobilièr</b><br>
  +
:mobilier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mobilisar</b><br>
  +
:mobiliser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moblar</b><br>
  +
:meubler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mòble</b><br>
  +
:meuble <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mocader</b><br>
  +
:mouchoir <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mocar</b><br>
  +
:moucher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mòda</b><br>
  +
:mode <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mòde</b><br>
  +
:mode <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>modèle</b><br>
  +
:modèle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moderacion</b><br>
  +
:modération <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moderat,-ada</b><br>
  +
:modéré,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>modèrne,-a</b><br>
  +
:moderne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>modèste,-a</b><br>
  +
:modeste <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>modificar</b><br>
  +
:modifier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moelon, bloc</b><br>
  +
:moellon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mofle,-a</b><br>
  +
:moelleux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>molecula</b><br>
  +
:molécule <i>f.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>móler</b><br>
  +
:moudre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moleta</b><br>
  +
:omelette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>molhedera</b><br>
  +
:trayeuse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mólher, tirar la lèit</b><br>
  +
:traire <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>molièr,a</b><br>
  +
:meunier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>molin</b><br>
  +
:moulin <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>molon, pialòt <i>m.</i> <i>dim.</i>, pièla <i>f.</i></b><br>
  +
:tas <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>molua</b><br>
  +
:morue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moment, pausa <i>f.</i></b><br>
  +
:instant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moment, pausa <i>f.</i></b><br>
  +
:moment <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mon Diu!</b><br>
  +
:mon Dieu!<br>
  +
<br>
  +
<b>mon, ma, mos, mas</b><br>
  +
:Les formes panoccitanes mon, ma, mos, mas sont archaiques en Béarn et ne se trouvent que dans des formules toutes faites; ex.: mon Dieu !: mon Diu !<br>
  +
<br>
  +
<b>món, monde</b><br>
  +
:monde <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mona <i>f.</i>, monard <i>m.</i></b><br>
  +
:singe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monaca</b><br>
  +
:poupée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monaqueta, marioleta</b><br>
  +
:marionnette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monard <i>m.</i>, mona <i>f.</i></b><br>
  +
:singe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monardalha, canalhèr <i>m.</i> <i>Orthez</i>, mainadalha</b><br>
  +
:marmaille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monarquia</b><br>
  +
:monarchie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monde <i>m.</i>, gent <i>f.</i></b><br>
  +
:gens <i>m. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monde, món</b><br>
  +
:monde <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mondiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:mondial,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mondolh</b><br>
  +
:tas de fumier dans le champ<br>
  +
<br>
  +
<b>moneda</b><br>
  +
:monnaie <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moneda <i>f.</i>, sòus <i>m. plur.</i>, argent</b><br>
  +
:argent <i>m.</i> <i>monnaie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Monegue</b><br>
  +
:Monaco<br>
  +
<br>
  +
<b>Monenh</b><br>
  +
:Monein<br>
  +
<br>
  +
<b>monetari,-ària</b><br>
  +
:monétaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monge</b><br>
  +
:moine <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mongeta <i>f.</i> <i>E.-Béarn</i>, havòla <i>f.</i> <i>Centre-Béarn, Oloron</i>, hava <i>f.</i> <i>Orthez</i></b><br>
  +
:haricot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Monica</b><br>
  +
:Monique<br>
  +
<br>
  +
<b>monotòne,-a</b><br>
  +
:monotone <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monstre</b><br>
  +
:monstre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mont</b><br>
  +
:mont <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Montanèr</b><br>
  +
:Montaner<br>
  +
<br>
  +
<b>montanha</b><br>
  +
:montagne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>montanhaire,-a, alpinista <i>m./f</i></b><br>
  +
:alpiniste <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>montanhòu,ola</b><br>
  +
:montagnard,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Montauban <i>Montalban en languedocien</i></b><br>
  +
:Montauban<br>
  +
<br>
  +
<b>Montaut</b><br>
  +
:Montaut<br>
  +
<br>
  +
<b>Montòri</b><br>
  +
:Montory<br>
  +
<br>
  +
<b>Montpelhièr</b><br>
  +
:Montpellier<br>
  +
<br>
  +
<b>montra, mòstra</b><br>
  +
:montre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>monument</b><br>
  +
:monument <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moqueta</b><br>
  +
:moquette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moquira</b><br>
  +
:morve <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moquirós,-osa</b><br>
  +
:morveux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moracha, boscarla, parreta</b><br>
  +
:fauvette <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>morala</b><br>
  +
:morale <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moralitat</b><br>
  +
:moralité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>morau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:moral,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Morenx</b><br>
  +
:Mourenx<br>
  +
<br>
  +
<b>moret,a</b><br>
  +
:brun,e <i>adj.</i> <i>peau</i><br>
  +
<br>
  +
<b>morganhar, arroganhar, repotegar</b><br>
  +
:ronchonner <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>morí's</b><br>
  +
:décéder <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>morí's</b><br>
  +
:mourir <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Morlans</b><br>
  +
:Morlaàs<br>
  +
<br>
  +
<b>mort,a</b><br>
  +
:mort,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mort,a de set, estadit,-ida de set</b><br>
  +
:assoiffé,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mort <i>f.</i>, decès</b><br>
  +
:décès <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mortalitat</b><br>
  +
:mortalité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mortau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:mortel,le <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mortèr</b><br>
  +
:mortier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mosca</b><br>
  +
:mouche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Moscó</b><br>
  +
:Moscou<br>
  +
<br>
  +
<b>mosquilhon <i>Ossau</i>, cosin, mosquit <i>Aspe, Barétous</i></b><br>
  +
:moustique <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mosquit <i>Aspe, Barétous</i>, mosquilhon <i>Ossau</i>, cosin</b><br>
  +
:moustique <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mosquiu,-iva, senticós,-osa</b><br>
  +
:susceptible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mossa</b><br>
  +
:mousse <i>f.</i> <i>plante</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mossec <i>m.</i> <i>Oloron, Aspe</i>, nhac <i>m.</i></b><br>
  +
:bouchée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mossecar</b><br>
  +
:mordiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mossur</b><br>
  +
:monsieur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mostacha</b><br>
  +
:moustache <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mostarda</b><br>
  +
:moutarde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mòstra, montra</b><br>
  +
:montre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mot</b><br>
  +
:mot <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moth <i>fém.: motha / moda</i></b><br>
  +
:mou, molle <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>motiu</b><br>
  +
:motif <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>motle</b><br>
  +
:moule <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>motò</b><br>
  +
:moto <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>moton</b><br>
  +
:mouton <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>motor</b><br>
  +
:moteur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>movement</b><br>
  +
:mouvement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mua, paishèra, terrèr <i>m.</i></b><br>
  +
:digue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mudà's, desmenatjar</b><br>
  +
:déménager <i>vt./vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mudar, remudar, mautà's</b><br>
  +
:remuer <i>vi.</i> <i>bouger</i><br>
  +
<br>
  +
<b>muguet</b><br>
  +
:muguet <i>m.</i> <i>plante</i><br>
  +
<br>
  +
<b>muishar, amuishar, ensenhar</b><br>
  +
:montrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mujòu</b><br>
  +
:jaune d'œuf<br>
  +
<br>
  +
<b>mujòu</b><br>
  +
:moyeu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mul, mulet, miòl, miòlo</b><br>
  +
:mulet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mula</b><br>
  +
:mule <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mulet, miòl, miòlo, mul</b><br>
  +
:mulet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mulhar</b><br>
  +
:mouiller <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>multiplicacion</b><br>
  +
:multiplication <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>multiplicar</b><br>
  +
:multiplier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>municions</b><br>
  +
:munitions <i>f. pl.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>municipalitat</b><br>
  +
:municipalité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>municipau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:municipal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>munir</b><br>
  +
:munir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mur <i>peu us.</i>; paret <i>f.</i> <i>paroi, cloison</i></b><br>
  +
:mur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Mureth</b><br>
  +
:Muret<br>
  +
<br>
  +
<b>murgueta <i>E.-Béarn</i>, soritz</b><br>
  +
:souris <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>murralha</b><br>
  +
:muraille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>murralha <i>f.</i>, embarri</b><br>
  +
:rempart <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>murtre</b><br>
  +
:meurtre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>murtrèr,a</b><br>
  +
:meutrier,-ère <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mus</b><br>
  +
:museau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mus <i>m.</i>, mina, botèc.?</b><br>
  +
:moue <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>muscle</b><br>
  +
:muscle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>muscle <i>m.</i></b><br>
  +
:moule <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>muset <i>m.</i></b><br>
  +
:muselière <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>musèu</b><br>
  +
:musée <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>musica</b><br>
  +
:musique <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>musicaire,-a</b><br>
  +
:musicien,ne <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mustra, ensenha</b><br>
  +
:enseigne <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mustra, exposicion</b><br>
  +
:exposition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mustra <i>f.</i></b><br>
  +
:étalage <i>m.</i> <i>exposition</i><br>
  +
<br>
  +
<b>musulman,a</b><br>
  +
:musulman,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mut,-uda</b><br>
  +
:muet,te <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>mutuau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:mutuel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>n'a pas dit arren; ne mautà pas</b><br>
  +
:il n'a pas bronché; il n'a rien dit <i>il n'a pas réagi</i><br>
  +
<br>
  +
<b>n'aimi pas las faiçons qui a</b><br>
  +
:je n'aime pas son attitude<br>
  +
<br>
  +
<b>nabet, arraba <i>f.</i></b><br>
  +
:navet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nacion</b><br>
  +
:nation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nacionalisar</b><br>
  +
:nationaliser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nacionalitat</b><br>
  +
:nationalité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nacionau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:national,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nada</b><br>
  +
:nage <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nadadera</b><br>
  +
:nageoire <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nadala <i>dim. Nadaleta</i></b><br>
  +
:Noèlle<br>
  +
<br>
  +
<b>nadar</b><br>
  +
:nager <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nadau</b><br>
  +
:Noèl <i>fête</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nadau <i>dim. Nadalet</i></b><br>
  +
:Noèl <i>prénom</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nadau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:natal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naguaire, ne i a pas guaire, adès</b><br>
  +
:naguère <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nai</b><br>
  +
:Nay<br>
  +
<br>
  +
<b>nan,a</b><br>
  +
:nain,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nani, non</b><br>
  +
:non <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Narbona</b><br>
  +
:Narbonne<br>
  +
<br>
  +
<b>Narcís</b><br>
  +
:Narcisse<br>
  +
<br>
  +
<b>narrar, condar</b><br>
  +
:narrer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nas, teca <i>f.</i> <i>familier</i></b><br>
  +
:nez <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nasari</b><br>
  +
:Nazaire<br>
  +
<br>
  +
<b>nasau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:nasal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nasic, nasit <i>s'emploie généralement au pluriel</i>.?</b><br>
  +
:narine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nasiquejar</b><br>
  +
:nasiller <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nasit <i>s'emploie généralement au pluriel</i>, nasic.?</b><br>
  +
:narine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nat,-ada</b><br>
  +
:nul,le <i>adj. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nat,-ada, arrés</b><br>
  +
:nul,le <i>pr. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nat, nada</b><br>
  +
:aucun,e <i>adj./pron.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nat òmi</b><br>
  +
:nul homme<br>
  +
<br>
  +
<b>natacion</b><br>
  +
:natation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Natalia</b><br>
  +
:Nathalie<br>
  +
<br>
  +
<b>natalitat</b><br>
  +
:natalité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>natre,-a, blos,sa</b><br>
  +
:pur,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>natre,-a, naturau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:naturel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>natura</b><br>
  +
:nature <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naturalisacion</b><br>
  +
:naturalisation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naturau <i>m./f.</i>, natre,-a</b><br>
  +
:naturel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naturau, temperament</b><br>
  +
:tempérament <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naturaument, per natura</b><br>
  +
:naturellement <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nau</b><br>
  +
:nef <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nau</b><br>
  +
:neuf <i>adj. num.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nau,-ava</b><br>
  +
:neuf, neuve <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nau, barca</b><br>
  +
:barque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nau <i>fém. nava</i>, nocient,a, simplòt,a</b><br>
  +
:naïf,-ïve <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naufragi</b><br>
  +
:naufrage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nautat</b><br>
  +
:nouveauté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nava York</b><br>
  +
:New-York<br>
  +
<br>
  +
<b>navanta, quate-vint-dètz <i>prononcez [kwa...]</i></b><br>
  +
:quatre-vingt-dix <i>adj. num.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Navarra</b><br>
  +
:Navarre<br>
  +
<br>
  +
<b>Navarrens</b><br>
  +
:Navarrenx<br>
  +
<br>
  +
<b>navau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:naval,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>navau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:neuvième <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>navèth,-èra</b><br>
  +
:nouveau,-elle <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>navigacion</b><br>
  +
:navigation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>navigar, barquejar</b><br>
  +
:naviguer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naviri, naviu, vaishèth</b><br>
  +
:navire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>naviu, vaishèth, naviri</b><br>
  +
:navire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ne i a pas guaire, adès, naguaire</b><br>
  +
:naguère <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ne mautà pas; n'a pas dit arren</b><br>
  +
:il n'a pas bronché; il n'a rien dit <i>il n'a pas réagi</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ne, 'n, n'</b><br>
  +
:en <i>pr. pers.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ne n'i a pas briga</b><br>
  +
:il n'y en a pas du tout<br>
  +
<br>
  +
<b>ne ... pas, non ... pas</b><br>
  +
:ne ... pas <i>adv. nég.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ne vau pas arren</b><br>
  +
:ça ne vaut rien<br>
  +
<br>
  +
<b>ne'us cau pas har maumete's</b><br>
  +
:il ne faut pas les fâcher <i>brouiller</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neboda</b><br>
  +
:nièce <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nebot</b><br>
  +
:neveu <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>necèra, hrèita, besonh <i>m.</i>, necessitat</b><br>
  +
:nécessité <i>f.</i> <i>besoin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>necessari,-ària</b><br>
  +
:nécessaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>necessitar</b><br>
  +
:nécessiter <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>necessitat, necèra, hrèita, besonh <i>m.</i></b><br>
  +
:nécessité <i>f.</i> <i>besoin</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nèci,a, nocient,a, pèc,-èga</b><br>
  +
:niais,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negacion</b><br>
  +
:négation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negar</b><br>
  +
:noyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negatiu,-iva</b><br>
  +
:négatif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negligéncia</b><br>
  +
:négligence <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negligible,-a</b><br>
  +
:négligeable <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negligir</b><br>
  +
:négliger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negociar</b><br>
  +
:négocier <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>negre,-a, nere,-a <i>E.-B.</i></b><br>
  +
:noir,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neishença, vaduda, vadença</b><br>
  +
:naissance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nenè, nin,a, chin,a <i>Pyrén.</i></b><br>
  +
:bébé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nenerís <i>m.</i>, mainadèr <i>m.</i></b><br>
  +
:naïveté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nerac</b><br>
  +
:Nérac<br>
  +
<br>
  +
<b>nere,-a <i>E.-B.</i>, negre,-a</b><br>
  +
:noir,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nèrvi</b><br>
  +
:nerf <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nerviós,-osa</b><br>
  +
:nerveux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>net,a</b><br>
  +
:net,te <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>net,a</b><br>
  +
:propre <i>adj.</i> <i>pas sale</i><br>
  +
<br>
  +
<b>netejar</b><br>
  +
:nettoyer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>netejar la maison</b><br>
  +
:faire le ménage<br>
  +
<br>
  +
<b>netejatge</b><br>
  +
:ménage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>netejatge</b><br>
  +
:nettoyage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>netessa, netetat</b><br>
  +
:netteté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>netetat</b><br>
  +
:propreté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>netetat, netessa</b><br>
  +
:netteté <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nèu</b><br>
  +
:neige <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neuricèr,-èra</b><br>
  +
:nourricier,-ère <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neuridor, eslhevaire</b><br>
  +
:éleveur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neurir</b><br>
  +
:nourrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neurir, eslhevar</b><br>
  +
:élever <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neuritud, biòca, minjar <i>m.</i></b><br>
  +
:nourriture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neutralitat</b><br>
  +
:neutralité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>neutrau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:neutre <i>adj.</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>nevadís,-issa</b><br>
  +
:neigeux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nevar</b><br>
  +
:neiger <i>v. imp.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhac <i>m.</i></b><br>
  +
:morsure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhac <i>m.</i>, mossec <i>m.</i> <i>Oloron, Aspe</i></b><br>
  +
:bouchée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhacar</b><br>
  +
:mordre <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nharga, marganha</b><br>
  +
:niche <i>f.</i> <i>espièglerie</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhascar, nhaspar</b><br>
  +
:mâcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhaspar, nhascar</b><br>
  +
:mâcher <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhaular, lairar, horvar</b><br>
  +
:aboyer <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhaular, miaular <i>on dit généralement nhaular, mais on peut dire miaular quand on veut éviter la confusion avec "aboyer"</i></b><br>
  +
:miauler <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhaulet, horvet, lairet</b><br>
  +
:aboiement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nhèsta <i>f.</i> <i>N.-E.-Béarn</i>, gèsta <i>f.</i></b><br>
  +
:genêt <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ni</b><br>
  +
:ni <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Niça</b><br>
  +
:Nice<br>
  +
<br>
  +
<b>Nicòla</b><br>
  +
:Nicole<br>
  +
<br>
  +
<b>Nicolau</b><br>
  +
:Nicolas<br>
  +
<br>
  +
<b>nid</b><br>
  +
:nid <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nidà's, anidà's</b><br>
  +
:nicher <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nient, nonarren</b><br>
  +
:néant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nilon</b><br>
  +
:nylon <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Nimes</b><br>
  +
:Nîmes<br>
  +
<br>
  +
<b>nin,a, chin,a <i>Pyrén.</i>, nenè</b><br>
  +
:bébé <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nin,a, poquet,a, dròlle,-a, gojatòt,a, chin,a, mainatge, mainat,-ada</b><br>
  +
:enfant <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nina</b><br>
  +
:prunelle <i>f.</i> <i>de l'œil</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ninoèra</b><br>
  +
:crèche <i>f.</i> <i>d'enfants</i><br>
  +
<br>
  +
<b>niquèl</b><br>
  +
:nickel <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nivèu</b><br>
  +
:niveau <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòble,-a</b><br>
  +
:noble <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>noblessa</b><br>
  +
:noblesse <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>noça</b><br>
  +
:noce <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nocient,a, pèc,-èga, nèci,a</b><br>
  +
:niais,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nocient,a, simplòt,a, nau <i>fém. nava</i></b><br>
  +
:naïf,-ïve <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nocion</b><br>
  +
:notion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nod</b><br>
  +
:nœud <i>m.</i> <i>corde</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nod <i>m.</i></b><br>
  +
:articulation <i>f.</i> <i>d'un membre</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nod, nuclèu</b><br>
  +
:noyau <i>m.</i> <i>au sens figuré, pour l'atome, la comète, etc. on pourra utiliser, soit le néol. nuclèu, soit le mot nod <i>nœud</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nodadura, articulacion</b><br>
  +
:charnière <i>f.</i> <i>au figuré</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nodar</b><br>
  +
:nouer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>noderut,-uda</b><br>
  +
:noueux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòga</b><br>
  +
:noix <i>f.</i> <i>avec son écale</i><br>
  +
<br>
  +
<b>noguèr, esquilhotèr</b><br>
  +
:noyer <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nom</b><br>
  +
:nom <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nomada <i>m./f.</i>, caminaire,-a</b><br>
  +
:nomade <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nombrar, comptar, condar</b><br>
  +
:compter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nombre</b><br>
  +
:nombre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nombrós,-osa, numerós,-osa</b><br>
  +
:nombreux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nomentar</b><br>
  +
:nommer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nominacion</b><br>
  +
:nomination <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>non i a pas arrés</b><br>
  +
:il n'y a personne<br>
  +
<br>
  +
<b>non, nani</b><br>
  +
:non <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>non ... pas, ne ... pas</b><br>
  +
:ne ... pas <i>adv. nég.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nonarren, nient</b><br>
  +
:néant <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòra</b><br>
  +
:belle-fille <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòra, nora</b><br>
  +
:bru <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nora, nòra</b><br>
  +
:bru <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòrd, capvath <i>Pyrénées</i></b><br>
  +
:nord <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Norina, Onorina</b><br>
  +
:Honorine<br>
  +
<br>
  +
<b>normau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:normal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Norvègia</b><br>
  +
:Norvège<br>
  +
<br>
  +
<b>nos, nosautes,-as</b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>complément ind. avec préposition</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nos, nosautes, -as</b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>sujet</i> <i>ne s'exprime que pour insister</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nosautes,-as, nos</b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>complément ind. avec préposition</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nosautes, -as, nos</b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>sujet</i> <i>ne s'exprime que pour insister</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nosautes, qu'arribam</b><br>
  +
:nous, nous arrivons<br>
  +
<br>
  +
<b>noste,a, nostes,as</b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>pour exprimer la possession, on emploiera le possessif</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòta</b><br>
  +
:note <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>notar</b><br>
  +
:noter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>notari</b><br>
  +
:notaire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>notícia</b><br>
  +
:notice <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>novèla</b><br>
  +
:nouvelle <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>noveme</b><br>
  +
:novembre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nòvi,a <i>n.</i></b><br>
  +
:marié,e <i>adj./n.</i> <i>jeune marié</i><br>
  +
<br>
  +
<b>'ns <i>après voy.</i>, nse <i>après cons.</i></b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>complément</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nse <i>après cons.</i>, 'ns <i>après voy.</i></b><br>
  +
:nous <i>pr. pers.</i> <i>complément</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nuança</b><br>
  +
:nuance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nubla <i>f.</i>, crum, brumas <i>f. pl.</i></b><br>
  +
:nuage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nuca <i>scient.</i>, barra deu còth</b><br>
  +
:nuque <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nuclear,-a</b><br>
  +
:nucléaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nuclèu, nod</b><br>
  +
:noyau <i>m.</i> <i>au sens figuré, pour l'atome, la comète, etc. on pourra utiliser, soit le néol. nuclèu, soit le mot nod <i>nœud</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nud,a, curt,a</b><br>
  +
:nu,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nueit</b><br>
  +
:nuit <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nueitejada, velhada</b><br>
  +
:veillée <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nueitejar <i>vi.</i></b><br>
  +
:veiller <i>vi./vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nueitiu,-iva</b><br>
  +
:nocturne <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nuíser, portar tòrt</b><br>
  +
:nuire <i>vi.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nul,la</b><br>
  +
:nul,le <i>adj.</i> <i>sans valeur</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nullitat</b><br>
  +
:nullité <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>numerau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:numéral,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>numerò</b><br>
  +
:numéro <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>numerós,-osa, nombrós,-osa</b><br>
  +
:nombreux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>numerotar</b><br>
  +
:numeroter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>nusible,-a, mauhasent,a</b><br>
  +
:nuisible <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ò</b><br>
  +
:ô <i>interj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>o</b><br>
  +
:ou <i>conj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obèrt,a, ubèrt,a</b><br>
  +
:ouvert,e a <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obertura</b><br>
  +
:baie <i>fenêtre</i> <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obertura, ubertura</b><br>
  +
:ouverture <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obès,a, ventorrut,-uda</b><br>
  +
:obèse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>objeccion</b><br>
  +
:objection <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>objècte</b><br>
  +
:objet <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>objectiu,-iva</b><br>
  +
:objectif,-ive <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oblic,a</b><br>
  +
:oblique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obligacion</b><br>
  +
:obligation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obligar</b><br>
  +
:obliger <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obligatòri,a</b><br>
  +
:obligatoire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òbra</b><br>
  +
:œuvre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obrador, atelièr</b><br>
  +
:atelier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obrador, chantièr <i>souvent péjoratif</i></b><br>
  +
:chantier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obratge</b><br>
  +
:ouvrage <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obratge <i>m.</i>, prètzhèit <i>m.</i></b><br>
  +
:tâche <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obrèr,-a</b><br>
  +
:ouvrier,-ère <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obrir <i>Centre-B.</i>, aubrir <i>E.-B. & Pyr.</i>, orbir <i>O.-Béarn</i></b><br>
  +
:ouvrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obscèn,a</b><br>
  +
:obscène <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>observacion</b><br>
  +
:observation <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>observar</b><br>
  +
:observer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>observator,a</b><br>
  +
:observateur,-trice <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>observatòri</b><br>
  +
:observatoire <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obstinà's, entestà's, encaborrí's</b><br>
  +
:obstiner <i>s'</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obtiéner</b><br>
  +
:obtenir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>obús</b><br>
  +
:obus <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oc, quiò</b><br>
  +
:oui <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ocasion, parat <i>m.</i></b><br>
  +
:occasion <i>f</i>.<br>
  +
<br>
  +
<b>occident</b><br>
  +
:occident <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>occidentau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:occidental,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>occitan,a</b><br>
  +
:occitan,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Occitania, Occitània</b><br>
  +
:Occitanie<br>
  +
<br>
  +
<b>Occitània, Occitania</b><br>
  +
:Occitanie<br>
  +
<br>
  +
<b>occitanisme</b><br>
  +
:occitanisme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>occitanista <i>m./f.</i></b><br>
  +
:occitaniste <i>adj. n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ocean, mar grana <i>f.</i></b><br>
  +
:océan <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Oceania</b><br>
  +
:Océanie<br>
  +
<br>
  +
<b>oceanic,a</b><br>
  +
:océanique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Octavi</b><br>
  +
:Octave<br>
  +
<br>
  +
<b>octobre</b><br>
  +
:octobre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oculista</b><br>
  +
:oculiste <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òdi</b><br>
  +
:haine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>odiós,-osa</b><br>
  +
:odieux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>odorat, olfaccion <i>f.</i></b><br>
  +
:odorat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oelha, aulha</b><br>
  +
:brebis <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oèst, sócoc</b><br>
  +
:ouest <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ofensar, mancar</b><br>
  +
:offenser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ofici</b><br>
  +
:office <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oficiau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:officiel,le <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oficièr</b><br>
  +
:officier <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oficiós,-osa</b><br>
  +
:officieux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Ogeu</b><br>
  +
:Ogeu-les-Bains<br>
  +
<br>
  +
<b>ola <i>f.</i></b><br>
  +
:bassin <i>m.</i> <i>géogr.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ola <i>f.</i></b><br>
  +
:cirque <i>m.</i> <i>relief</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ola <i>f.</i>, metau</b><br>
  +
:pot en métal<br>
  +
<br>
  +
<b>oleaginós,-osa</b><br>
  +
:oléagineux,-euse <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>olfaccion <i>f.</i>, odorat</b><br>
  +
:odorat <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òli <i>m./f.</i></b><br>
  +
:huile <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oliar</b><br>
  +
:huiler <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Olimpi <i>prénom masculin</i>; Olímpia <i>prénom féminin</i></b><br>
  +
:Olympe<br>
  +
<br>
  +
<b>oliva</b><br>
  +
:olive <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>olom <i>m./f.</i>, om <i>m./f.</i></b><br>
  +
:orme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Oloron <i>ancienne graphie</i>, Auloron</b><br>
  +
:Oloron<br>
  +
<br>
  +
<b>om <i>m./f.</i>, olom <i>m./f.</i></b><br>
  +
:orme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òm <i>N.-E. du Béarn</i></b><br>
  +
:on <i>pron. ind.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ombra, ompra</b><br>
  +
:ombre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ombrejar, omprejar</b><br>
  +
:ombrager <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òmi</b><br>
  +
:homme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òmi, marit</b><br>
  +
:mari <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ompra, ombra</b><br>
  +
:ombre <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>omprejar, ombrejar</b><br>
  +
:ombrager <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>on</b><br>
  +
:où <i>adv.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>on que sia</b><br>
  +
:n'importe où<br>
  +
<br>
  +
<b>oncle</b><br>
  +
:oncle <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>onda, andada</b><br>
  +
:onde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>onda <i>scient.</i></b><br>
  +
:onde <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ondradura <i>f.</i>, ornament</b><br>
  +
:ornement <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ondrar, ornar</b><br>
  +
:orner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>Onorat</b><br>
  +
:Honoré<br>
  +
<br>
  +
<b>Onorina, Norina</b><br>
  +
:Honorine<br>
  +
<br>
  +
<b>onzau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:onzième <i>adj. n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>onze</b><br>
  +
:onze <i>adj. num.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>opac,a</b><br>
  +
:opaque <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>opausar</b><br>
  +
:opposer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>operà</b><br>
  +
:opéra <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>operacion</b><br>
  +
:opération <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>operar</b><br>
  +
:opérer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>opinion</b><br>
  +
:opinion <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>opiom</b><br>
  +
:opium <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oposicion</b><br>
  +
:opposition <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>opression</b><br>
  +
:oppression <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>oprimir</b><br>
  +
:opprimer <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>optic,a</b><br>
  +
:optique <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>optician</b><br>
  +
:opticien <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>optimista <i>m./f.</i></b><br>
  +
:optimiste <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òra</b><br>
  +
:heure <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orari,-ària</b><br>
  +
:horaire <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orator</b><br>
  +
:orateur <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:oral,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òrb,a, avugle,-a</b><br>
  +
:aveugle <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orbir <i>O.-Béarn</i>, obrir <i>Centre-B.</i>, aubrir <i>E.-B. & Pyr.</i></b><br>
  +
:ouvrir <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orbita</b><br>
  +
:orbite <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordenança</b><br>
  +
:ordonnance <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordenar</b><br>
  +
:ordonner <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordi</b><br>
  +
:ordre <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordi <i>m.</i>, sòrta</b><br>
  +
:sorte <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordi <i>m.</i> <i>t. pop.</i>, espècia <i>t. scient.</i></b><br>
  +
:espèce <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordinari,-ària</b><br>
  +
:ordinaire <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>ordinari,ària, banau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:banal,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orfanin,a</b><br>
  +
:orphelin,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>organe</b><br>
  +
:organe <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>organisaire,-a, organisator,a</b><br>
  +
:organisateur,-trice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>organisar</b><br>
  +
:organiser <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>organisator,a, organisaire,-a</b><br>
  +
:organisateur,-trice <i>n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>organisme</b><br>
  +
:organisme <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>òrgue <i>m.</i>, orguen <i>m.</i></b><br>
  +
:orgue <i>m./f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orguen <i>m.</i>, òrgue <i>m.</i></b><br>
  +
:orgue <i>m./f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orgulh</b><br>
  +
:orgueil <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orgulhós,-osa, superbiós,-osa, gloriós,-osa</b><br>
  +
:orgueilleux,-se <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orient, sólhevant</b><br>
  +
:orient <i>m.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orientà's, reconeishe's</b><br>
  +
:repérer <i>se</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orientar</b><br>
  +
:orienter <i>vt.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orientau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:oriental,e <i>adj./n.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>origina, soca</b><br>
  +
:origine <i>f.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>originau <i>m./f.</i></b><br>
  +
:original,e <i>adj.</i><br>
  +
<br>
  +
<b>orisont, pè deu cèu</b><br>
  +
:horizon <i>m.</i><br>
  +
<br>