Interlingua Wiki
Advertisement

frac[]

 • sub
 • frac ????
 • camisa de frac
 • cravata de frac
 • frac
 • frac de ceremonia
 • frac de gala
 • gilet ¬F de frac
 • jachetta de frac
 • vestite de frac
 • frac de gala / de ceremonia
 • in / de frac
 • in frac / habito nigre

fracassar[]

 • v
 • fracassar ????
 • fracassar
 • fracassar le cranio
 • fracassar le cranio de un persona
 • fracassar se
 • fracassar se le gambas
 • fracassar un petra
 • fracassar un vitro
 • rumper / fracassar le capite / testa a un persona
 • rumper / fracassar le cranio
 • rumper / fracassar le vitros con petras
 • rumper / fracassar un vitro
 • rumper / fracassar un vitro con petras
 • rumper se / fracturar se / fracassar se un gamba
 • fracassate ????
 • isto es lo que habeva fracassate le plano
 • le barca se ha fracassate super un scolio

fracasso[]

 • sub
 • fracasso ????
 • cader con fracasso
 • fracasso
 • fracasso de armas
 • fracasso de inferno
 • fracasso de machinas
 • fracasso del tempesta
 • fracasso infernal
 • fracasso terribile
 • ille claudeva le porta con fracasso
 • le fracasso del tempesta
 • producer un fracasso assurdante
 • cader / batter con fracasso
 • un fracasso / ruito assurdante

fracassura[]

 • sub
 • fracassura ????
 • fracassura

fractal[]

 • sub
 • fractal ????
 • fractal ¬A

fraction[]

 • sub
 • fraction ????
 • cifra de un fraction
 • eliminar un fraction
 • fraction
 • fraction algebraic
 • fraction algebric
 • fraction basal del cranio
 • fraction centesimal
 • fraction clavicular
 • fraction composite
 • fraction continue
 • fraction decimal
 • fraction del population
 • fraction governamental
 • fraction improprie
 • fraction invertite
 • fraction irreducibile
 • fraction molar
 • fraction ordinari
 • fraction periodic
 • fraction periodic mixte
 • fraction reducibile
 • fraction simple
 • in un fraction de secunda
 • iste fraction es irreducibile
 • le duo terminos de un fraction
 • numerator de un fraction
 • numerator e le denominator de un fraction
 • periodo de un fraction
 • reducer un fraction
 • reducer un fraction al minime commun denominator
 • reduction de un fraction
 • simplificar un fraction
 • simplification de un fraction
 • un fraction de un secunda
 • un fraction irreducibile
 • chef ¬F / leader ¬A de un fraction / gruppo parlamentari
 • consultation / discussion al interior de un fraction / gruppo parlamentari
 • fraction / gruppo parlamentari
 • fraction algebraic / algebric
 • fraction complicate / a complicationes
 • fraction componite / composite / complexe
 • in / durante un fraction de secunda
 • le cursos se debilitava un fraction / un pauco / un poco
 • membro del fraction / gruppo parlamentari
 • membro del mesme fraction / gruppo parlamentari
 • per hora o parte / fraction de illo
 • presidente de un fraction / gruppo parlamentari
 • reducer / simplificar un fraction
 • reunion de fraction / gruppo parlamentari
 • signo / barra / linea de fraction
 • simplificar / reducer un fraction
 • simplification / reduction de un fraction

fractionabile[]

 • adj
 • fractionabile ????
 • fractionabile

fractional[]

 • adj
 • fractional ????
 • differentias fractional
 • fractional
 • numero fractional
 • differentias fractional / fractionari
 • numero fractional / fractionari

fractionamento[]

 • sub
 • fractionamento ????
 • fractionamento
 • recipiente de fractionamento
 • tubo de fractionamento
 • fractionamento / fragmentation del recerca scientific
 • le querela habeva provocate le fractionamento / fragmentation del partito

fractionar[]

 • v
 • fractionar ????
 • fractionar
 • fractionar in terminos

fractionari[]

 • adj
 • fractionari ????
 • fractionari
 • gruppo fractionari
 • numero fractionari
 • partito fractionari
 • differentias fractional / fractionari
 • numero fractional / fractionari
 • fractionate ????
 • centrifigation fractionate
 • centrifugation fractionate
 • crystallisation fractionate
 • distillation fractionate
 • effectuar un distillation fractionate
 • fractionate
 • le assemblea se ha fractionate in tres gruppos
 • fractiones ????
 • fractiones a denominator commun
 • fractiones de mesme denominator
 • fractiones del mesme denominator commun
 • fractiones irreducibile
 • fractiones periodic
 • fractiones sin denominator commun
 • irreducibilitate de fractiones
 • reducer duo fractiones al mesme denominator
 • reducer fractiones al mesme denominator
 • fractiones a / con denominator commun / del mesme denominator
 • fractiones dissimilar / sin denominator commun

fractura[]

 • sub
 • fractura ????
 • fractura
 • fractura a complicationes
 • fractura aperte
 • fractura aperte del osso
 • fractura clavicular
 • fractura comminutive
 • fractura complicate
 • fractura composite
 • fractura cranial
 • fractura cranian
 • fractura crystallin
 • fractura de costa
 • fractura de gamba
 • fractura de hanca
 • fractura de humero
 • fractura de Monteggia
 • fractura de pollice
 • fractura de pulso
 • fractura de spatula
 • fractura de un costa
 • fractura de un gamba
 • fractura de un gambo
 • fractura del antebracio
 • fractura del base cranial
 • fractura del base cranian
 • fractura del base del cranio
 • fractura del bracio
 • fractura del collo del femore
 • fractura del cranio
 • fractura del femore
 • fractura del gamba
 • fractura del hanca
 • fractura del maxilla
 • fractura del parte inferior del gamba
 • fractura del pelve
 • fractura duple
 • fractura femoral
 • fractura granular
 • fractura in le relationes international
 • fractura malleolar
 • fractura metatarsal
 • fractura pelvic
 • fractura simplice
 • fractura spontanee
 • fractura submaxillar
 • fractura vertebral
 • furto con fractura
 • linea de fractura
 • plano de fractura
 • reducer un fractura
 • robamento con fractura
 • superficie de fractura
 • committer un furto / robamento con effraction / con fractura
 • committer un furto / robamento con effraction / fractura
 • committer un furto con fractura / con effraction
 • fractura / ruptura ossee / de un osso
 • fractura clavicular / de clavicula
 • fractura complicate / a complicationes
 • fractura componite / composite
 • fractura cranian / cranial / del cranio
 • fractura de / del bracio
 • fractura de / del clavicula
 • fractura de / del osso
 • fractura de spatula / de humero
 • fractura del base cranian / cranial / del cranio
 • fractura del maxilla / mandibula
 • fractura metatarsal / de un metatarso
 • fractura ossee / del osso
 • fractura pelvic / del pelve / del bassino
 • fractura simple / simplice
 • furto / robamento con effraction / fractura

fracturar[]

 • v
 • fracturar ????
 • fracturar
 • fracturar in terminos
 • fracturar ossos
 • fracturar se le cranio
 • fracturar se un gamba
 • fracturar un porta
 • fracturar un serratura
 • fortiar / fracturar un porta
 • fortiar / fracturar un serratura
 • fracturar se / rumper se un gamba
 • rumper se / fracturar se / fracassar se un gamba
 • fracturas ????
 • fracturas multiple
 • fracturate ????
 • costa fracturate
 • costas fracturate
 • fracturate
 • gamba fracturate
 • gamba fracturate / rupte
 • maxilla / mandibula fracturate

fraga[]

 • sub
 • fraga ????
 • folio de fraga
 • fraga
 • fraga del bosco
 • fraga del jardines
 • fraga silvatic
 • semine de fraga
 • fraga silvatic / del bosco

fragaria[]

 • sub
 • fragaria ????
 • fragaria
 • fragas ????
 • belle fragas
 • campo de fragas
 • cocktail ¬F de fragas
 • compota de fragas
 • confectura de fragas
 • confitura de fragas
 • crema dulce al fragas
 • cultivator de fragas
 • cultor de fragas
 • cultura de fragas
 • esque on pote congelar ben fragas?
 • fragas aquose
 • fragas con crema
 • fragas con crema battite
 • fragas cultivate al aere libere
 • fragas cultivate sub vitro
 • fragas cultivate vitro
 • fragas delectabile
 • fragas deliciose
 • fragas exquisite
 • fragas precoce
 • fragas tardive
 • gelato al fragas
 • gelea de fragas
 • le melior qualitate de fragas
 • limonada de fragas
 • liquor de fragas
 • planta de fragas
 • saison ¬F del fragas
 • sauce ¬F de fragas
 • venditor de fragas
 • confectura / confitura de fragas
 • cultivator / cultor de fragas
 • cultura / cultivation de fragas
 • fragas delectabile / deliciose / exquisite

fragero[]

 • sub
 • fragero ????
 • fragero

=frageto ((

 • frageto ????
 • frageto

fragiero[]

 • sub
 • fragiero ????
 • fragiero

fragifere[]

 • adj
 • fragifere ????
 • fragifere
 • trifolio fragifere

fragile[]

 • adj
 • fragile ????
 • amicitate fragile
 • angue fragile
 • articulos fragile
 • attention! fragile!
 • complexion fragile
 • constitution fragile
 • corpore fragile
 • cystopteris fragile
 • felicitate fragile
 • fragile
 • fragile como vitro
 • illa es un femina fragile
 • le vitro es extrememente fragile
 • pacco fragile
 • prosperitate fragile
 • salice fragile
 • sanitate fragile
 • theoria fragile
 • vetule e fragile
 • vitro fragile
 • constitution / complexion fragile / debile
 • constitution delicate / fragile
 • esser / puera fragile
 • esser de constitution delicate / debile / fragile
 • haber un constitution fragile / delicate
 • illa es fragile / delicate como porcellana
 • un persona / planta fragile
 • un persona fragile / delicate

fragilisar[]

 • v
 • fragilisar ????
 • fragilisar

fragilisation[]

 • sub
 • fragilisation ????
 • fragilisation

fragilitate[]

 • sub
 • fragilitate ????
 • de un extreme fragilitate
 • fragilitate
 • fragilitate al choc
 • fragilitate de su sanitate
 • fragilitate del vitro
 • fragilitate de / del vitro
 • fragmenta ????
 • iste rocca se fragmenta facilemente

fragmentar[]

 • v
 • fragmentar ????
 • fragmentar
 • fragmentar le publication de un obra
 • fragmentar se
 • fragmentar un bloco de petra
 • fragmentar un petra

fragmentari[]

 • adj
 • fragmentari ????
 • cosa fragmentari
 • fragmentari
 • ille habeva un vista fragmentari del situation
 • manuscripto fragmentari
 • restos fragmentari
 • reporto fragmentari / fragmentate
 • fragmentate ????
 • fragmentate
 • partito politic fragmentate
 • reporto fragmentari / fragmentate

fragmentation[]

 • sub
 • fragmentation ????
 • fragmentation
 • fragmentation chromosomic
 • fragmentation ideologico-politic del societate
 • fragmentation nuclear
 • granata a fragmentation
 • bomba a / de fragmentation
 • fractionamento / fragmentation del recerca scientific
 • granata a / de fragmentation
 • le querela habeva provocate le fractionamento / fragmentation del partito

fragmento[]

 • sub
 • fragmento ????
 • declamation de un fragmento de prosa
 • fragmento
 • fragmento de diario
 • fragmento de ligno
 • fragmento de littera
 • fragmento de metallo
 • fragmento de nube
 • fragmento de opera
 • fragmento de osso
 • fragmento de papyro
 • fragmento de phrase
 • fragmento de roman
 • fragmento de un projectil
 • fragmento de vitro
 • fragmento final
 • fragmento nuclear
 • ultime fragmento
 • clasma / fragmento de metallo
 • clasma / fragmento de vitro rumpite
 • fragmento / clasma de bomba
 • fragmento / clasma de granata
 • fragmento / clasma de un projectil
 • fragmento de amianto / asbesto
 • fragmento de diario / de jornal intime
 • fragmento de nebula / de bruma
 • un parve morsello / fragmento se ha distachate
 • fragmentos ????
 • accender le estufa con fragmentos de ligno
 • audir fragmentos de un conversation
 • cammino coperte de fragmentos de petra
 • finder in fragmentos
 • finder se in fragmentos
 • fragmentos
 • fragmentos de lor conversation
 • fragmentos de osso in un vulnere
 • fragmentos de petra
 • fragmentos de un littera
 • fragmentos de un match ¬F de football ¬A
 • fragmentos de un poema
 • fragmentos de un vaso
 • per fragmentos
 • rumper in fragmentos
 • rumper se in fragmentos
 • rumpimento in fragmentos
 • strato de fragmentos de petra
 • finder se in fragmentos / clasmas
 • fragmentos / restos de petras / de briccas
 • in morsellos / fragmentos / pecias
 • le solo esseva coperite / coperte de fragmentos de vitro
 • monstrar alicun fragmentos / extractos / excerptos de un nove film ¬A

fragrante[]

 • adj
 • fragrante ????
 • fragrante
 • le feno fragrante
 • mixtura fragrante
 • mixtura fragrante / odorante / aromatic
 • un mixtura fragrante / odorante / aromatic

fragrantia[]

 • sub
 • fragrantia ????
 • exhalar fragrantia
 • fragrantia
 • fragrantia de flores
 • fragrantia de myrto
 • fragrantia de primavera
 • fragrantia de rosas
 • fragrantia dulce
 • aroma / fragrantia del caffe
 • aroma / fragrantia dulce
 • fragrantia de / del caffe
 • odor / fragrantia de myrto
 • odor / fragrantia de pipere
 • odor / perfumo / fragrantia / aroma de rosas
 • odor / perfumo / fragrantia de tilia
 • perfumo / fragrantia primaveral / vernal / de primavera

fragrantissime[]

 • adj
 • fragrantissime ????
 • fragrantissime

fragrar[]

 • v
 • fragrar ????
 • fragrar
 • frambesas ????
 • compota de frambesas

frambese[]

 • sub
 • frambese ????
 • frambese
 • limonada de frambese
 • sirop de frambese
 • succo de frambese
 • frambeses ????
 • confectura de frambeses
 • confitura de frambeses
 • flan ¬F al frambeses
 • gelato al frambeses
 • gelea de frambeses
 • limonada de frambeses
 • sauce ¬F de frambeses
 • sirop de frambeses
 • succo de frambeses
 • confitura / confectura de frambeses
 • crema dulce al / con frambeses
 • cultura / cultivation de frambeses
 • torta / pastisseria al frambeses

frambesia[]

 • sub
 • frambesia ????
 • frambesia

frambesiero[]

 • sub
 • frambesiero ????
 • frambesiero

franc (I)[]

 • adj

franc (II)[]

 • adj
 • franc ????
 • citate franc
 • colpo franc
 • colpo franc indirecte
 • conversation franc
 • esser franc
 • esser franc con
 • franc
 • franc a bordo
 • franc a domicilio
 • franc de porto
 • franc tirator
 • homine franc
 • io essera franc
 • le franc)masones distingue tres grados
 • lingua franc
 • ordine de franc)masones
 • porto franc
 • qualitate de franc)mason
 • responsa franc
 • riso franc
 • surriso franc
 • tribos franc
 • typo franc
 • visage franc
 • zona franc
 • zona franc de porto
 • citate franc / libere
 • citate libere / franc
 • colpo franc / libere
 • colpo libere / franc
 • confession franc / sincer
 • corpore franc / de voluntarios
 • franc / exempte de porto
 • ille es troppo aperte / franc
 • lanceamento / colpo franc / libere
 • lingua franc / francic
 • porto franc / libere
 • un declaration honeste / franc
 • francamente ????
 • admitter un cosa francamente
 • confessar un cosa francamente
 • dicer francamente le veritate
 • dicer francamente le veritate a un persona
 • dicer un cosa francamente
 • francamente
 • francamente dicite
 • francamente, io non lo crede
 • ille lo ha confessate francamente
 • io recognosce francamente que ille ha ration
 • iste carne es francamente non mangiabile
 • parlar francamente
 • responder francamente
 • vostre scriptura es francamente illegibile
 • confessar un cosa francamente / sin reserva
 • dicer apertemente / francamente le veritate
 • dicer un cosa directemente / francamente / sin ambages / sin preambulos
 • iste carne es francamente inedibile / non mangiabile
 • parlar apertemente / francamente
 • parlar apertemente / francamente / a corde aperte
 • parlar francamente / a fundo de un cosa con un persona
 • parlar francamente / apertemente
 • parlar francamente / sin ambages
 • recognoscer / admitter francamente un cosa
 • vostre scriptura es francamente / simplemente illegibile

francar[]

 • v
 • francar ????
 • francar
 • francar como littera
 • francar un littera
 • machina a / de francar
 • francate ????
 • francate
 • invio postal non francate
 • littera non francate
 • non francate
 • un littera francate

francatura[]

 • sub
 • francatura ????
 • costos de francatura
 • francatura
 • le francatura del littera es insufficiente
 • le francatura pro iste spisse littera es 3 euros
 • maniera de francatura
 • modo de francatura
 • valor de francatura
 • maniera / modo de francatura
 • france ????
 • iste curritor esseva le revelation del Tour de France ¬F
 • le caravana publicitari que seque le Tour de France
 • le melior scalatores del Tour de France
 • Tour de France ¬F feminin / pro feminas

francese[]

 • adj

francese[]

 • sub
 • francese ????
 • bicentenario del Revolution francese
 • bulldog ¬A francese
 • cambiar cento florinos in francos francese
 • circulo francese
 • cocina francese
 • Congo francese
 • Congo Francese
 • cultura francese
 • dar un character francese a
 • de origine francese
 • devenir francese
 • epocha del revolution francese
 • francese
 • francese de cocina
 • francese scholar
 • francos francese
 • frontiera francese
 • historiographia del Revolution Francese
 • ignorar le francese
 • il ha un grande variatate de caseos francese
 • ille debe facer le examine de francese de novo
 • ille parla un francese deficiente
 • illes es de origine francese
 • in francese on accorda le verbo con su subjecto
 • in lingua francese
 • in medie francese
 • io ha completemente oblidate le francese
 • io ha un preferentia pro vinos francese
 • le cocina francese
 • le cocina francese es renominate
 • le cubistas francese
 • le cultura francese
 • le imperio colonial francese
 • le impressionistas francese
 • le interpretes del canto francese
 • le ministro habeva un intervista con su homologo francese
 • le r" uvular francese
 • le romanticismo francese
 • le version francese del accordo
 • le version francese del tractato
 • lingua francese
 • medie francese
 • navigar sub colores francese
 • non troppo francese
 • parlante francese
 • passar le frontiera francese
 • Rousseau es un preromantico francese
 • satanismo del decadentes francese
 • traduction ab francese
 • un automobile con matricula francese
 • un inseniante de francese
 • un pan francese
 • un parola nederlandese corrumpite de origine francese
 • vino francese
 • ancian / vetere francese
 • francese scholar / scholastic
 • frontiera francese / con Francia
 • gallo gallic / francese
 • historia national / nederlandese / francese, etc
 • ille parla un francese deficiente / defectuose
 • in ancian / vetere francese
 • le parte de Belgio / Belgica ubi on parla francese
 • le preromanticismo / preromantismo francese
 • le preromanticismo / prero-mantismo francese
 • pan longe / francese
 • francese ????
 • le gusto francese

francesismo[]

 • sub
 • francesismo ????
 • francesismo

franchitia[]

 • sub
 • franchitia ????
 • con tote franchitia
 • franchitia
 • franchitia de porto
 • franchitia de un citate
 • franchitia doanal
 • franchitia doaner
 • franchitia fiscal
 • franchitia postal
 • ille se ha disservite per su franchitia
 • littera de franchitia
 • parlar con franchitia
 • franchitia doanal / doaner
 • franchitia postal / de porto
 • in / con tote sinceritate / franchitia
 • privilege / franchitia de un citate / urbe
 • privilegio / franchitia de un citate

Francia[]

 • sub n pr
 • francia ????
 • apporto de Francia al civilisation
 • Francia
 • Francia es limitrophe de Espania
 • Francia ha devenite su patria de adoption
 • Francia ha numerose varietates de caseo
 • fugir a Francia
 • fugir de Francia
 • in omne parte de Francia
 • le annexion de Savoya a Francia
 • le apporto de Francia al civilisation
 • le aristocratia de Francia
 • le consulato de Francia
 • le Pyreneos separa Francia e Espania
 • le trainos que veni de Francia
 • nostre commercio es completemente orientate verso Francia
 • Paris es le capital de Francia
 • presidente de Francia
 • Sancte Ludovico de Francia
 • tote Francia
 • Francia confina a / con Espania
 • frontiera francese / con Francia
 • importar merces / mercantia de Francia
 • le mores laxe / elastic del corte de Francia
 • le zona / territorio non occupate de Francia
 • torno / giro de Francia

francic[]

 • adj
 • francic ????
 • francic
 • lingua francic
 • lingua franc / francic

francico[]

 • sub
 • francico ????
 • francico

francisar[]

 • v
 • francisar ????
 • francisar
 • francisar se
 • francisar un nomine

francisation[]

 • sub
 • francisation ????
 • francisation
 • francisation de un nomine
 • le francisation del classes superior in Flandria

Francisca[]

 • sub n pr

francisca[]

 • sub
 • francisca ????
 • francisca
 • Francisca

franciscan[]

 • adj
 • franciscan ????
 • franciscan
 • mystica franciscan
 • convento franciscan / de franciscanos
 • le regula franciscan / del Sancte Francisco
 • franciscana ????
 • franciscana

franciscano[]

 • sub
 • franciscano ????
 • franciscano
 • franciscanos ????
 • convento franciscan / de franciscanos

Francisco[]

 • sub n pr
 • francisco ????
 • Francisco
 • le regula franciscan / del Sancte Francisco

francitate[]

 • sub
 • francitate ????
 • francitate

francium[]

 • sub
 • francium ????
 • francium

francmason[]

 • sub
 • francmason ????
 • francmason

francmasoneria[]

 • sub
 • francmasoneria ????
 • francmasoneria

francmasonic[]

 • adj
 • francmasonic ????
 • francmasonic

franco[]

 • adv

franco[]

 • sub
 • franco ????
 • curso de cambio del franco
 • franco
 • franco a domicilio
 • franco auro
 • franco domicilio
 • franco fabrica
 • franco frontiera
 • per favor, retorna le certificato franco
 • precio franco

franco-belge[]

 • adj
 • franco-belge ????
 • franco-belge

franco-canadian[]

 • adj
 • franco-canadian ????
 • franco-canadian

franco-german[]

 • adj
 • franco-german ????
 • franco-german
 • guerra franco-german

franco-italian[]

 • adj
 • franco-italian ????
 • coproduction franco-italian
 • franco-italian

francolin[]

 • sub
 • francolin ????
 • francolin

Franconia[]

 • sub n pr
 • franconia ????
 • Franconia

franconian[]

 • adj
 • franconian ????
 • franconian

franconiano[]

 • sub
 • franconiano ????
 • franconiano

francophile[]

 • adj
 • francophile ????
 • francophile

francophilia[]

 • sub
 • francophilia ????
 • francophilia

francoiphilo[]

 • sub
 • francophilo ????
 • francophilo

francoiphobe[]

 • adj
 • francophobe ????
 • francophobe

francophobia[]

 • sub
 • francophobia ????
 • francophobia

francoiphobo[]

 • sub
 • francophobo ????
 • francophobo

francophone[]

 • adj
 • francophone ????
 • canadiano francophone
 • francophone
 • le region / paises francophone
 • persona non francophone / non anglophone

francophonia[]

 • sub
 • francophonia ????
 • francophonia
 • le francophonia

francoiphono[]

 • sub
 • francophono ????
 • francophono
 • francophonos ????
 • le francophonos de Canada
 • francos ????
 • billet de dece francos
 • cambiar cento florinos in francos francese
 • conversion de francos in florinos
 • francos
 • francos belge
 • francos francese
 • francos suisse
 • le conversion de francos in florinos
 • pecia de cinque francos
 • billet de cento florinos / francos, etc
 • billet de dece florinos / francos, etc
 • billet de mille florinos / marcos / francos, etc
 • le damnos ascende a varie milles de florinos / marcos / francos, etc
 • un billet / nota de mille florinos / francos, etc

franger[]

 • v
 • franger ????
 • franger

frangeundas[]

 • sub
 • frangeundas ????
 • frangeundas

frangia[]

 • sub
 • frangia ????
 • frangia de cortina
 • frangia de interferentia
 • frangia {ja
 • ornamentar con frangia
 • ornamentar / bordar con frangia

frangiar[]

 • v
 • frangiar ????
 • frangiar {jar
 • frangias ????
 • scopa a frangias
 • nettar / mundar con un scopa a frangias

frangiate[]

 • adj
 • frangiate ????
 • frangiate {ja

frangiatura[]

 • sub
 • frangiatura ????
 • frangiatura {ja

frangibile[]

 • adj
 • frangibile ????
 • frangibile
 • ligno frangibile

frangibilitate[]

 • sub
 • frangibilitate ????
 • frangibilitate

frangiero[]

 • sub
 • frangiero ????
 • frangiero {je
 • frangite ????
 • frangite

frangula[]

 • sub
 • frangula ????
 • frangula
 • frank ????
 • diario de Anne Frank
 • Diario de Anne Frank
 • frankfurt ????
 • de Frankfurt
 • salsicia de Frankfurt

frankfurter[]

 • sub
 • frankfurter ????
 • frankfurter ¬G
 • franz ????
 • le compositiones rhapsodic pro piano de Franz Liszt
 • le compositiones rhapsodic voor piano van Franz Liszt
 • frase ????
 • frase
 • frases ????
 • frases vacue / rhetoric
 • fratercula ????
 • fratercula arctic

fraternal[]

 • adj
 • fraternal ????
 • accollada fraternal
 • amor fraternal
 • deber fraternal
 • exhortationes fraternal
 • fidelitate fraternal
 • fraternal
 • osculo fraternal
 • servicio fraternal
 • amor fraterne / fraternal
 • deber fraterne / fraternal
 • fidelitate fraterne / fraternal
 • non conforme al amor fraterne / fraternal
 • osculo / accollada fraterne / fraternal / de fraternitate
 • pauco / poco fraternal
 • querela / discordia / discordo / lucta fraterne / fraternal / inter fratres
 • salutes / salutationes con)fraternal
 • fraternalmente ????
 • unir fraternalmente
 • unir se fraternalmente con un persona

fraterne[]

 • adj
 • fraterne ????
 • amor fraterne
 • fraterne ????
 • fraterne
 • odio fraterne
 • amor fraterne / fraternal
 • deber fraterne / fraternal
 • fidelitate fraterne / fraternal
 • non conforme al amor fraterne / fraternal
 • osculo / accollada fraterne / fraternal / de fraternitate
 • querela / discordia / discordo / lucta fraterne / fraternal / inter fratres

fraternisar[]

 • v
 • fraternisar ????
 • fraternisar
 • fraternisar con un persona

fraternisation[]

 • sub
 • fraternisation ????
 • fraternisation

fraternitate[]

 • sub
 • fraternitate ????
 • con)fraternitate de armas
 • fraternitate
 • fraternitate de armas
 • libertate, equalitate e fraternitate
 • ligamine de fraternitate / inter fratres
 • osculo / accollada fraterne / fraternal / de fraternitate
 • sentimento de solidaritate / fraternitate / unitate

fratrastro[]

 • sub
 • fratrastro ????
 • fratrastro

fratre[]

 • sub
 • fratre ????
 • comparate con su fratre ille es un sancto
 • con o sin le collaboration de su fratre
 • es io forsan le guardiano de mi fratre?
 • esque io es le guardiano de mi fratre?
 • fratre
 • fratre adoptive
 • fratre affin
 • fratre cadette
 • fratre cisterciense
 • fratre consanguinee
 • fratre de armas
 • fratre de arte
 • fratre de lacte
 • fratre de suffrentia
 • fratre de un ordine religiose
 • fratre del cruce
 • fratre gemine
 • fratre laic
 • fratre minor
 • fratre morave
 • fratre uterin
 • illa esseva a multo curte distantia detra su fratre
 • ille abandona su parte de hereditage a su fratre
 • ille abandona su parte de heritage a su fratre
 • ille esseva un patre pro su fratre cadette
 • ille reimplacia su fratre durante su maladia
 • in presentia de su fratre
 • infante de fratre
 • io es in le mesme classe que tu fratre
 • io ha parlate a mi fratre per telephono
 • io pensava que vos esseva vostre fratre
 • io vole telephonar mi fratre
 • io vos habeva confundite con vostre fratre
 • iste libro pertine a mi fratre
 • iste projecto proveni de mi fratre
 • le casa de mi fratre
 • le vita de mi fratre non es un cammino del rosas
 • medie fratre
 • mi fratre ha cadite del scala
 • mi fratre ha vinti annos, mi soror trenta, e io es inter iste duo
 • ni tu fratre ni io lo ha vidite
 • nostre felicitationes es pro tu fratre
 • populo fratre
 • servicio militar de un fratre
 • su fratre
 • tormentar su parve fratre
 • transmitte nostre felicitationes a tu fratre
 • tu fratre es le bontate personificate
 • ubi es tu fratre?
 • vos le confunde con su fratre
 • companion / camerada / fratre de armas
 • companion / fratre de armas
 • fider se a / in su fratre
 • fratre bastarde / natural
 • fratre cadette / ultimogenite
 • fratre consanguinee / de patre
 • fratre prestre / curato / sacerdote
 • fratre uterin / de matre
 • monacho / fratre mendicante
 • parve / juvene fratre
 • fratres ????
 • Communitate del Fratres Morave
 • del fratres morave
 • fratres
 • fratres de Moravia
 • Fratres del Vita Commun
 • fratres morave
 • guerra inter fratres
 • guerra inter populos fratres
 • illes se resimila como fratres
 • isto ha distantiate le fratres
 • le Fratres del Vita Commun
 • Le Fratres del Vita Commun
 • le fratres Goudkuil
 • Le Fratres Morave de Zeist
 • odio inter fratres
 • querela inter fratres
 • schola de fratres
 • sin fratres
 • tote le homines es fratres
 • tu fratres
 • le Fratres Morave / de Moravia
 • ligamine de fraternitate / inter fratres
 • querela / discordia / discordo / lucta fraterne / fraternal / inter fratres

fratricida[]

 • adj

fratricida[]

 • sub
 • fratricida ????
 • fratricida
 • lucta fratricida
 • guerra fratricida / fratricidal

fratricidal[]

 • adj
 • fratricidal ????
 • fratricidal
 • guerra fratricida / fratricidal

fratricidio[]

 • sub
 • fratricidio ????
 • fratricidio
 • frauda ????
 • firma que frauda
 • fraudante ????
 • jocator fraudante
 • jocator fraudulente / fraudante

fraudar[]

 • v
 • fraudar ????
 • de)fraudar le fisco
 • fraudar
 • fraudar le fisco
 • evader / de)fraudar le fisco

fraudator[]

 • sub
 • fraudator ????
 • fraudator
 • fraudator de maritage
 • fraudator de matrimonio
 • fraudator del fisco
 • fraudator incorrigibile
 • de)fraudator fiscal / del fisco
 • fraudator / impostor de maritage / matrimonio
 • impostor / fraudator incorrigibile

fraude[]

 • sub
 • fraude ????
 • assecurantia contra fraude
 • caso de fraude
 • committer un fraude
 • committer un fraude in un examine
 • fraude
 • fraude al securitate social
 • fraude de actiones
 • fraude de credito
 • fraude de grande proportiones
 • fraude de investimento
 • fraude de lege
 • fraude de passaporto
 • fraude de pisca
 • fraude de plure milliones de florinos, etc
 • fraude electoral
 • fraude fiscal
 • fraude per computator
 • fraude per computer
 • lucta contra fraude
 • non resistente a fraude
 • parve fraude
 • passaporto a proba de fraude
 • perpetrar un fraude
 • perpetrar un fraude in un examine
 • resistente a fraude
 • resistentia a fraude
 • a proba / prova de fraude
 • committer / perpetrar fraude
 • committer / perpetrar un fraude
 • fraude / evasion fiscal
 • fraude de fallimento / bancarupta
 • fraude de subsidio / subvention
 • fraude de valores / effectos
 • fraude informatic / per computator / computer ¬A

fraudulente[]

 • adj
 • fraudulente ????
 • actiones fraudulente
 • activitates fraudulente
 • bancarupta fraudulente
 • commercio fraudulente
 • empleatos fraudulente
 • fraudulente
 • jocator fraudulente
 • perder su moneta in interprisas fraudulente
 • practica fraudulente
 • actiones / activitates fraudulente
 • bancarupta fraudulente / culpabile
 • banda de chassatores illicite / furtive / fraudulente
 • character fraudulente / illusori / fallace
 • chassa furtive / illicite / fraudulente
 • chassator furtive / illicite / fraudulente
 • commercio clandestin / illegal / illicite / interlope / fraudulente
 • commercio illegal / illicite / clandestin / interlope / fraudulente
 • commercio nigre / clandestin / illegal / illicite / interlope / fraudulente
 • intrusion fraudulente / illegal in le computator / computer ¬A
 • intruso fraudulente / illegal in le computator / computer ¬A
 • jocator fraudulente / fraudante
 • uso fraudulente de cognoscimento / cognoscentia preliminar / previe / anterior
 • fraudulentemente ????
 • miscer fraudulentemente margarina al butyro
 • copiar celatemente / fraudulentemente

fraudulentia[]

 • sub
 • fraudulentia ????
 • fraudulentia
 • fraunhofer ????
 • diffraction de Fraunhofer

fraxinella[]

 • sub
 • fraxinella ????
 • fraxinella

fraxineto[]

 • sub
 • fraxineto ????
 • fraxineto

fraxino[]

 • sub
 • fraxino ????
 • branca de fraxino
 • de ligno de fraxino
 • folio de fraxino
 • fraxino
 • fraxino excelsior
 • ligno de fraxino
 • trunco de fraxino
 • branca / ramo de fraxino
 • fraxinos ????
 • allee ¬F de fraxinos
 • bosco de fraxinos
 • folios / foliage de fraxinos
 • freak ????
 • freak ¬A
 • freatologic ????
 • freatologic

Frederico[]

 • sub n pr
 • frederico ????
 • Frederico

free-lance[]

 • adj

free-lance[]

 • sub
 • free-lance ????
 • collaborator free-lance
 • free-lance ¬A
 • persona qui labora free-lance ¬A
 • traductor free-lance
 • collaborator free-lance ¬A / occasional
 • collaborator independente / occasional / free-lance
 • ille labora / travalia free-lance pro le jornal

freesia[]

 • sub
 • freesia ????
 • freesia

freezer[]

 • sub
 • freezer ????
 • freezer ¬A

fregar[]

 • v
 • fregar ????
 • fregar

fregata[]

 • sub
 • fregata ????
 • capitano de fregata
 • fregata
 • fregata cuirassate / blindate
 • fregate ????
 • que ha fregate

fregola[]

 • sub
 • fregola ????
 • fregola
 • le pisca es interdicite durante le fregola
 • loco del fregola
 • region del fregola
 • saison del fregola
 • tempore del fregola
 • tempore / saison ¬F del fregola

fregolo[]

 • sub
 • fregolo ????
 • fregolo

Freinet[]

 • sub n pr
 • freinet ????
 • Freinet
 • methodo de inseniamento Freinet
 • methodo Freinet
 • freme ????
 • le folios freme
 • le insectos freme
 • le vento freme
 • le aere vibra / freme
 • le mar freme / mugi
 • fremente ????
 • fremente de rabie

fremer[]

 • v
 • fremer ????
 • fremer
 • fremer de frigido
 • fremer de horror
 • iste pensamento me face fremer
 • iste pensata me face fremer
 • fremer / tremer / tremular de febre
 • fremer / tremer / tremular de frigido
 • iste historias me face fremer / me horripila
 • iste pensata / pensamento me face fremer

fremito[]

 • sub
 • fremito ????
 • fremito
 • fremito de febre
 • fremito de horror
 • un legier fremito percurreva su corpore
 • fremito febril / de febre
 • fremitos ????
 • isto me da fremitos de horror
 • que da fremitos de horror
 • frena ????
 • le conditiones familial frena le disveloppamento normal de iste infante
 • sin frena

frenabile[]

 • adj
 • frenabile ????
 • frenabile
 • non frenabile

frenage[]

 • sub
 • frenage ????
 • cablo de frenage
 • catena de frenage
 • circuito de frenage
 • copula de frenage
 • defecto de frenage
 • dispositivo de frenage
 • distantia de frenage
 • fortia de frenage
 • frenage
 • frenage dynamic
 • mechanismo de frenage
 • missile de frenage
 • momento de frenage
 • motor de frenage
 • pedal de frenage
 • potentia de frenage
 • radiation de frenage
 • systema de frenage
 • tempore de frenage
 • test ¬A de frenage
 • tracia de frenage
 • tracias de frenage
 • cablo de freno / de frenage
 • catena de freno / de frenage
 • circuito / systema de frenage / frenos
 • construction de frenage / de frenos
 • dispositivo / mechanismo / systema de frenage
 • distantia / spatio de frenage / de arresto
 • luce / lumine de frenage
 • lumine / luce de freno / de frenage
 • mechanismo / dispositivo / systema de frenage
 • missile / rocchetta de freno / de frenage
 • momento / copula de frenage
 • paracadita de freno / de frenage
 • pedal de freno / de frenage
 • potentia de frenage / al freno
 • proba / prova de frenage
 • proba / prova de frenage / de frenos
 • systema de frenage / de frenos
 • frenante ????
 • superficie frenante

frenar[]

 • v
 • frenar ????
 • continuar a frenar
 • frenar
 • frenar a intervallos
 • frenar a tempore
 • frenar con le motor
 • frenar le bicycletta
 • frenar le enthusiasmo de un persona
 • frenar le inflation
 • frenar le marcha de un cosa
 • frenar le terrorismo
 • frenar su curiositate
 • frenar su emotiones
 • frenar su instinctos
 • frenar un bicycletta
 • non plus frenar
 • prender mesuras coercitive pro frenar le speculation
 • re)frenar le enthusiasmo de un persona
 • scarpa pro frenar
 • calceo / scarpa de arresto / de freno / pro frenar
 • frenar / moderar su enthusiasmo
 • frenar le enthusiasmo / le activitate de un persona
 • frenate ????
 • non frenate

frenator[]

 • sub
 • frenator ????
 • frenator

freno[]

 • sub
 • freno ????
 • absentia de freno
 • actionar le freno
 • apparato de freno
 • banda de freno
 • bicycletta con freno a tambur
 • bloco de freno
 • cablo de freno
 • catena de freno
 • cylindro de freno hydraulic
 • dar un colpo de freno
 • defecto de freno
 • disco de freno
 • fluido de freno
 • freno
 • freno a coclear
 • freno a pression de oleo
 • freno a resorto
 • freno aerodynamic
 • freno al janta
 • freno anterior
 • freno centrifuge
 • freno de aere comprimite
 • freno de alarma
 • freno de bloco
 • freno de emergentia
 • freno de molino
 • freno de preputio
 • freno de succurso
 • freno del lingua
 • freno del rota
 • freno del rota anterior
 • freno electromagnetic
 • freno hydraulic
 • freno hydropneumatic
 • freno magnetic
 • freno mechanic
 • freno pneumatic
 • freno super le janta
 • freno super pneumatico
 • guarnition de freno
 • guarnitura de freno
 • le freno non functiona
 • levator de freno
 • liquido de freno
 • manivella de freno
 • missile de freno
 • modiolo de freno
 • paracadita freno
 • pedal de freno
 • pedal del freno
 • poner le freno in action
 • poner un freno a su passiones
 • pulsar le freno de securitate
 • resorto de freno
 • serrar le freno
 • sin freno
 • tambur de freno
 • tirar le freno
 • tuberia del freno
 • actionar / serrar / tirar le freno
 • cablo de freno / de frenage
 • calceo / scarpa de arresto / de freno / pro frenar
 • catena de freno / de frenage
 • freno / arresto del molino
 • freno a / de contrapedal
 • freno a / de disco
 • freno a / de mano
 • freno a / de mano de bicycletta
 • freno a / de pedal
 • freno a / de pede
 • freno a / de retropedal
 • freno a / de retropedalage
 • freno a / de retropedalage / a / de retropedal / a / de contrapedal
 • freno a / de tambur
 • freno a / de vacuo
 • freno a friction / a fricamento
 • freno a pede / de pede / a pedal / de pedal
 • freno al / super le janta
 • freno de alarma / de emergentia / de succurso / de securitate
 • freno de motor)cyclo / motocycletta
 • freno hydraulic / a aere comprimite
 • freno pneumatic / a / de aere comprimite
 • freno super / de rota
 • freno super pneu / pneumatico
 • guarnitura / guarnition de freno
 • lumine / luce de freno / de frenage
 • manco / mancantia de freno / de brida
 • missile / rocchetta de freno / de frenage
 • oleo / fluido / liquido de freno
 • paracadita de freno / de frenage
 • pedal de freno / de frenage
 • pedal del freno a / de pede
 • phantasia sin freno / sin brida
 • poner un limite / freno a
 • potentia de frenage / al freno
 • potentia del freno in HP / CV
 • revestimento / guarnitura / guarnition de freno
 • tirar / serrar le freno
 • frenos ????
 • adjustar le frenos
 • blocar le frenos
 • disblocar le frenos
 • disserrar le frenos
 • esser sin frenos
 • frenos cantilever ¬A
 • frenos hydropneumatic
 • frenos potente
 • frenos servoassistite
 • frenos stridente
 • le frenos ha essite blocate
 • regular le frenos
 • stridor de frenos
 • stringer le frenos
 • systema de frenos
 • testar le frenos
 • un bicycletta con frenos de bloco
 • adjustage / adjustamento del frenos
 • adjustar / regular le frenos
 • circuito / systema de frenage / frenos
 • construction de frenage / de frenos
 • proba / prova de frenage / de frenos
 • systema de frenage / de frenos
 • frenula ????
 • frenula del lingua

frenulo[]

 • sub
 • frenulo ????
 • frenulo
 • frenulo de preputio
 • frenulo del lingua
 • frenulo lingual
 • brida / frenulo lingual / del lingua
 • frenulo de / del preputio

freon[]

 • sub
 • freon ????
 • freon
 • frequenta ????
 • ille frequenta iste loco
 • ille frequenta le tertie anno
 • le morto frequenta iste loco cata nocte
 • illa frequenta gente / circulos importante

frequentabile[]

 • adj
 • frequentabile ????
 • frequentabile

frequentar[]

 • v
 • frequentar ????
 • assidue a frequentar le ecclesia
 • frequentar
 • frequentar alte spheras del societate
 • frequentar circulos diplomatic
 • frequentar determinate circulos
 • frequentar le casa de
 • frequentar le cursos universitari
 • frequentar le ecclesia
 • frequentar le schola
 • frequentar un gruppo de amicos
 • frequentar un loco
 • frequentar un persona
 • frequentar un schola
 • commerciar / frequentar un persona
 • frequentar le tavernas / caffes / cafes ¬F
 • frequentar tavernas / cafes ¬F
 • sequer / frequentar un curso

frequentate[]

 • adj
 • frequentate ????
 • assemblea multo frequentate
 • curso multo frequentate
 • esser frequentate de spiritos
 • frequentate
 • loco multo frequentate
 • multo frequentate
 • non frequentate
 • un loco multo frequentate
 • iste taverna / bireria es multo frequentate per le studiantes / studentes
 • quartiero animate / frequentate / populose
 • un region multo frequentate / visitate

frequentation[]

 • sub
 • frequentation ????
 • exemptar del frequentation del lectiones
 • frequentation
 • frequentation del ecclesia
 • frequentation del obras classic
 • frequentation del schola
 • frequentation del theatros
 • frequentation scholar
 • frequentation del ecclesia / templo
 • frequentation scholar / scholastic
 • frequentation scholar / scholastic / del schola
 • le frequentation del ecclesia / declina
 • le frequentation del ecclesia / templo declina

frequentative[]

 • adj
 • frequentative ????
 • frequentative
 • prefixo frequentative
 • senso frequentative
 • suffixo frequentative
 • verbo frequentative
 • prefixo frequentative / iterative
 • suffixo frequentative / iterative
 • verbo frequentative / iterative
 • verbo iterative / frequentative

frequentativo[]

 • sub
 • frequentativo ????
 • frequentativo

frequentator[]

 • sub
 • frequentator ????
 • frequentator
 • frequentator assidue
 • frequentator de bursa
 • frequentator de concertos
 • frequentator de theatros
 • frequentator regular
 • frequentator de tavernas / caffes / cafes ¬F
 • frequentator de tavernas / de cafes ¬F

frequente[]

 • adj
 • frequente ????
 • absentias frequente
 • contactos frequente
 • facer un usage frequente de un cosa
 • facer un uso frequente de
 • frequente
 • interruptiones frequente
 • isto es frequente
 • le apartes es frequente in le comedias
 • le aves aquatic es frequente in iste zona
 • persona qui causa accidentes frequente
 • pilota qui causa accidentes frequente
 • relationes frequente
 • un problema frequente
 • uso frequente
 • viages frequente
 • visitas frequente
 • visitor frequente
 • correspondentia intensive / frequente
 • iste caso es pauco / poco frequente
 • le absentismo es importante / frequente
 • le publico que va al theatro / que frequente le theatros
 • multo pauco / poco frequente
 • pauco / poco frequente
 • un parola pauco / poco frequente
 • uso / usage currente / frequente

frequentemente[]

 • adv
 • frequentemente ????
 • frequentemente
 • ille soleva venir hic frequentemente
 • isto eveni frequentemente
 • qui va frequentemente al ecclesia

frequentia[]

 • sub
 • frequentia ????
 • alte frequentia
 • amplificator a alte frequentia
 • amplificator de basse frequentia
 • banda de frequentia
 • banda de frequentia reservate al navigation de pisca
 • basse frequentia
 • cifra de frequentia
 • con bastante frequentia
 • con frequentia
 • convertitor de frequentia
 • curva de frequentia
 • de basse frequentia
 • differentia de frequentia
 • discarga de alte frequentia
 • frequentia
 • frequentia acustic
 • frequentia angular
 • frequentia audibile
 • frequentia cardiac
 • frequentia cumulative
 • frequentia cyclic
 • frequentia de entrata
 • frequentia de genes
 • frequentia de modulation
 • frequentia de oscillationes
 • frequentia de parola
 • frequentia de recombination
 • frequentia de seismo
 • frequentia de un parola
 • frequentia de un vocabulo
 • frequentia de vibration
 • frequentia del pulso
 • frequentia del respiration
 • frequentia del rete
 • frequentia del visitas
 • frequentia dominante
 • frequentia genic
 • frequentia hypersonic
 • frequentia intermediari
 • frequentia relative
 • frequentia resonante
 • frequentia respiratori
 • frequentia sonor
 • frequentia standard ¬A
 • frequentia ultrabasse
 • frequentia vibratori
 • frequentia video
 • gamma de frequentia
 • isto occurre con bastante frequentia
 • le frequentia del pulso
 • lista de frequentia
 • modulation de frequentia
 • modulation del frequentia
 • radio FM ¬A mf, modulation de frequentia
 • relation de frequentia
 • scala de frequentia
 • stabilisation de frequentia
 • variationes de frequentia
 • venir con multe frequentia
 • a / de alte frequentia
 • a / de basse frequentia
 • ab le frequentia de su visitas on pote inferer / deducer que
 • amplificator a / de alte frequentia
 • amplificator de / a basse frequentia
 • cifra / numero de frequentia
 • division / distribution del frequentia
 • frequentia cardiac / del corde
 • frequentia cardiac / del pulso
 • frequentia genic / del genes
 • frequentia medie / median / intermediari
 • frequentia resonante / de resonantia
 • frequentia vibratori / de vibration
 • generator a / de alte frequentia
 • isto occure / eveni con bastante frequentia
 • parolas / vocabulos de basse frequentia

frequential[]

 • adj
 • frequential ????
 • characteristica frequential
 • frequential
 • frequentias ????
 • banda de frequentias
 • bandas de frequentias
 • spectro de frequentias

frequentimetro[]

 • sub
 • frequentimetro ????
 • frequentimetro

fresa[]

 • sub
 • fresa ????
 • banco de fresa
 • fresa
 • fresa a angulo
 • fresa a dentatura fin
 • fresa a disco
 • fresa a taliar le ingranages
 • fresa de finition
 • fresa pro ligno
 • fresa profilate
 • fresa spheric
 • modulo de fresa
 • remover con un fresa
 • fresa a / de disco
 • fresa a / de mano
 • fresa a / de profilar
 • fresa profilate / a / de profilar / a dentes profilate

fresar[]

 • v
 • fresar ????
 • fresar
 • fresar le foramine de un vite
 • serra a fresar
 • serra de fresar
 • utensiles a fresar
 • utensiles de fresar
 • cultello a / de fresar
 • forator a / de fresar
 • lima a / de fresar
 • machina a / de fresar
 • machina a / de fresar le ingranages
 • serra a / de fresar
 • utensiles a / de fresar
 • fresate ????
 • dente fresate
 • fresate
 • niple fresate
 • testa / capite fresate

fresator[]

 • sub
 • fresator ????
 • fresator

fresatrice[]

 • sub
 • fresatrice ????
 • fresatrice
 • fresatrice automatic
 • fresatrice horizontal
 • fresatrice vertical
 • fresatrice a / de copiar

fresatura[]

 • sub
 • fresatura ????
 • fresatura

fresc[]

 • adj
 • fresc ????
 • aere fresc
 • anguilla fresc
 • aqua fresc
 • bastante fresc
 • brisa fresc
 • butyro fresc
 • camera fresc
 • caseo de lacte fresc
 • caseo fresc de primavera
 • caseo fresc del primavera
 • cavallos fresc
 • cellario fresc
 • cercar un loco fresc
 • colores fresc
 • cura de aere fresc
 • de lacte fresc
 • desirar ardentemente un bibita fresc
 • fabricate con lacte fresc
 • ficos fresc
 • fresc
 • fresc como un rosa
 • fructo fresc
 • fructos fresc
 • fructos fresc e fructos sic
 • gado fresc
 • haber un aere san e fresc
 • halito fresc
 • haringo fresc
 • il face fresc hic
 • iste masoneria es ancora fresc
 • isto es ancora fresc in le memoria
 • lacte fresc
 • lardo fresc
 • lassar entrar aqua fresc
 • le aere fresc le facera ben
 • le prime haringos fresc
 • loco fresc
 • magazin de alimentos fresc
 • mantener fresc le flores
 • multo fresc
 • nive fresc
 • non esser troppo fresc
 • non fresc
 • ovo fresc
 • ovos fresc
 • pan fresc
 • pappa de lacte fresc
 • pisce fresc
 • platessa fresc
 • salmon fresc
 • salsicia fresc
 • sanguine fresc
 • section de alimentos fresc
 • sentir se fresc
 • tempore fresc
 • toto fresc
 • tracias fresc de un animal
 • troppo fresc
 • truppa fresc
 • truppas fresc
 • vento fresc
 • verduras fresc
 • vernisse fresc!
 • aere libere / exterior / fresc
 • beton / concreto fresc
 • conservar in un loco fresc / frigide
 • haringo fresc / verde
 • manco / mancantia de aere fresc
 • nive fresc / virgine
 • ovos fresc / del die
 • pauco / poco fresc
 • poco / pauco munde / fresc
 • pratos herbose / de herba fresc
 • prender un halito / buccata de aere fresc
 • toto / multo fresc
 • un camera aerate / fresc
 • un pauco / un poco fresc
 • frescamente ????
 • frescamente piscate
 • freschette ????
 • freschette
 • freschissime ????
 • freschissime

freschista[]

 • sub
 • freschista ????
 • freschista

fresco[]

 • sub
 • fresco ????
 • arte del fresco
 • fresco
 • fresco de mar
 • il face fresco hodie
 • pictura al fresco
 • pinger al fresco
 • prender le fresco
 • restitution de un fresco

frescor[]

 • sub
 • frescor ????
 • frescor
 • frescor del matino
 • frescor del nocte
 • frescor matinal
 • frescor matutin
 • frescor matutinal
 • frescor nocturne
 • le frescor de un producto
 • perder su frescor
 • frescor matinal / matutin / matutinal / del matino
 • in le frescor del vespere / vespera
 • manco / mancantia de frescor
 • perder su frescor / le sapor
 • perder su frescor / sapor
 • frescos ????
 • pictor de frescos
 • fresnel ????
 • diffraction de Fresnel

fretamento[]

 • sub
 • fretamento ????
 • accordo de affretamento/fretamento
 • affretamento/fretamento
 • affretamento/fretamento insufficiente
 • agente de affretamento/fretamento
 • agente de fretamento
 • agentia de affretamento/fretamento
 • contracto de affretamento/fretamento
 • contracto de fretamento
 • fretamento
 • mercato de affretamento/fretamento
 • mercato de fretamento

fretar[]

 • v
 • fretar ????
 • fretar

fretator[]

 • sub
 • fretator ????
 • fretator
 • fretator maritime

frete[]

 • sub
 • frete ????
 • frete
 • frete aeree
 • frete avariate
 • frete de ferrovia
 • frete de retorno
 • frete maritime
 • frete nette
 • offerta de frete
 • perdita de frete
 • servicio de frete
 • servicio de frete regular
 • tonna de frete
 • unitate de frete
 • assecurantia de frete / super le frete
 • assecurantia de frete / super le frete
 • frete / carga aeree
 • volo cargo / de frete
 • fretes ????
 • fretes de tramp ¬A
 • mercato del fretes
 • tarifa de fretes
 • indice / index del fretes
 • mercato / bursa de fretes

freudian[]

 • adj
 • freudian ????
 • freudian
 • lapso freudian
 • lapsus freudian
 • lapso / lapsus ¬L freudian

freudiano[]

 • sub
 • freudiano ????
 • freudiano

freudismo[]

 • sub
 • freudismo ????
 • freudismo

friabile[]

 • adj
 • friabile ????
 • friabile
 • un biscotto friabile

friabilitate[]

 • sub
 • friabilitate ????
 • friabilitate

friar[]

 • v
 • friar ????
 • friar
 • friar se
 • frica ????
 • le cavallo se frica contra le mangiatoria
 • le rota frica le parafango
 • fricadella ????
 • fricadella

fricamento[]

 • sub
 • fricamento ????
 • electrisar per fricamento
 • electrisation per fricamento
 • fricamento
 • fricamento continue
 • panno de fricamento
 • pro fricamento
 • accopulamento / embracage de friction / fricamento
 • angulo de friction / de fricamento
 • calor de friction / de fricamento
 • circulo de friction / de fricamento
 • coefficiente de friction / de fricamento
 • cono de friction / de fricamento
 • electricitate de friction / de fricamento
 • fortia de friction / de fricamento
 • freno a friction / a fricamento
 • mechanismo de friction / de fricamento
 • panno de fricar / de fricamento
 • perditas de friction / fricamento
 • placa de friction / de fricamento
 • pression de friction / de fricamento
 • puncto de friction / de fricamento
 • puncto de friction / de fricamento / de litigio
 • resistentia de friction / de fricamento
 • ruito de friction / de fricamento
 • soldatura per friction / fricamento
 • superficie / superfacie de friction / de fricamento
 • superficie de friction / de fricamento
 • superficie de friction / fricamento
 • fricandeau ????
 • fricandeau ¬F
 • fricandeau ¬F de porco
 • fricandeau ¬F de vitello
 • fricante ????
 • levar / remover fricante / per fricar
 • nettar / mundar fricante

fricar[]

 • v
 • fricar ????
 • aperir per fricar
 • continuar a fricar
 • corbe con material pro fricar
 • dar un colpo de panno de fricar
 • fricar
 • fricar con nive
 • fricar con pumice
 • fricar contra
 • fricar de novo
 • fricar le mobiles
 • fricar le strata
 • fricar se
 • fricar se a un arbore
 • fricar se le manos
 • fricar se le manos con satisfaction
 • fricar se le oculos
 • fricar se le oculos pro chassar le somno
 • fricar se le somno del oculos
 • fricar se pro calefacer se
 • fricar se sin cessar
 • fricar sin interruption
 • fricar un flammifero
 • material pro fricar
 • mundar con un panno de fricar
 • nos va fricar su facie in le nive
 • palo a fricar
 • palo pro fricar se
 • panno de fricar
 • remover per fricar
 • siccar per fricar
 • accender / fricar un flammifero
 • brossa a / de fricar
 • brossa a polir / fricar
 • essugar con un panno a / de fricar
 • fricar / nettar / mundar con un panno
 • lavar con un panno a / de fricar
 • levar / remover fricante / per fricar
 • nettar / mundar / fricar con aqua saponose / con aqua e sapon
 • palo / poste pro fricar se
 • panno / pannello a / de fricar
 • panno de fricar / de fricamento
 • sablo / arena de fricar / de nettar / de mundar
 • scopa / brossa de fricar

fricassar[]

 • v
 • fricassar ????
 • fricassar
 • fricasse ????
 • fricasse)ar

fricassear[]

 • v

fricassee[]

 • sub
 • fricassee ????
 • fricassee de vitella
 • fricassee ¬F
 • fricate ????
 • fricate

fricativa[]

 • sub
 • fricativa ????
 • fricativa

fricative[]

 • adj
 • fricative ????
 • consonante fricative
 • fricative

friction[]

 • sub
 • friction ????
 • abrader se per friction
 • angulo de friction
 • coefficiente de friction
 • coefficiente de friction interne
 • contacto de friction
 • cossinettos abradite per friction
 • embracage a friction
 • friction
 • friction cinetic
 • friction de contacto
 • friction de rolamento
 • friction del axe
 • friction del catena
 • friction del chorda
 • friction del dente
 • friction del liquido
 • friction economic
 • friction glissante
 • friction intergranular
 • friction intermittente
 • friction interne
 • friction retardatori
 • friction rolante
 • resistentia al friction
 • resistentia de friction
 • rolo a friction
 • rolo de friction
 • superficie de friction
 • accopulamento / embracage de friction / fricamento
 • accopulamento a / de friction
 • angulo de friction / de fricamento
 • calandra a / de friction
 • calor de friction / de fricamento
 • circulo de friction / de fricamento
 • coefficiente de friction / de fricamento
 • cono de friction / de fricamento
 • disco a / de friction
 • electricitate de friction / de fricamento
 • fortia de friction / de fricamento
 • freno a friction / a fricamento
 • friction de / del catena
 • friction del chorda / corda
 • friction rolante / de rolamento
 • mechanismo de friction / de fricamento
 • perditas de friction / fricamento
 • placa de friction / de fricamento
 • pression de friction / de fricamento
 • puncto de friction / de fricamento
 • puncto de friction / de fricamento / de litigio
 • resistentia de friction / de fricamento
 • rolo a / de friction
 • rota a / de friction
 • ruito de friction / de fricamento
 • soldatura per friction / fricamento
 • superficie / superfacie de friction / de fricamento
 • superficie de friction / de fricamento
 • superficie de friction / fricamento

frictional[]

 • adj
 • frictional ????
 • disoccupation frictional
 • frictional
 • perdita frictional

frictionar[]

 • v
 • frictionar ????
 • frictionar
 • frictiones ????
 • causar frictiones
 • frictiones politic
 • il ha frictiones
 • provocar frictiones
 • causar / provocar frictiones
 • friedrich ????
 • Karl Friedrich Gauss
 • frige ????
 • frige le cibollas usque a que illos es jalne dorate

friger[]

 • v
 • friger ????
 • facer friger
 • friger
 • friger legermente le cibollas
 • friger patatas
 • solea pro friger
 • anguilla pro frir / friger
 • ben rostir / frir / friger
 • continuar a rostir / frir / friger
 • frir / friger / rostir legermente
 • frir / friger legiermente
 • furno a rostir / frir / friger
 • grassia a rostir / frir / friger
 • grassia de cocina / pro frir / a frir / pro friger / a friger
 • grassia de cocina / pro frir / a frir / pro friger / a friger
 • grillia de rostir / frir / friger
 • oleo a / de fritura / pro frir / pro friger
 • patella a / de rostir / frir / friger
 • pisce a / pro frir / pro friger
 • platessa pro friger / frir
 • platessa pro frir / friger
 • rostir / friger legiermente
 • rostir / frir / friger de novo
 • rostir / frir / friger un momento
 • salcicia a rostir / a frir / a friger
 • solea pro frir / friger
 • temperatura de cocer / rostir / frir / friger
 • trencho sj de bove pro rostir / frir / friger

frigidar[]

 • v
 • frigidar ????
 • frigidar
 • bassino pro frigidar / refrigerar
 • frigidario ????
 • frigidario

frigidarium[]

 • sub

frigide[]

 • adj
 • frigide ????
 • a sanguine frigide
 • abscesso frigide
 • animal de sanguine frigide
 • banio frigide
 • buffet frigide
 • calculo frigide
 • cali)de opposite a frigide
 • camera frigide
 • carne frigide
 • carne frigide in gelatina
 • cavallo de sanguine frigide
 • cella frigide
 • cerebralitate frigide
 • cocina frigide
 • color frigide
 • colores frigide
 • de sanguine frigide
 • devenir plus frigide
 • digitos frigide e insensibile
 • elevamento de cavallos de sanguine frigide
 • esser de tacto frigide
 • esser frigide
 • esser frigide al tacto
 • frigide
 • frigide al tacto
 • frigide como le glacie
 • frigide e humide
 • frigide e sic
 • frigide usque al ossos
 • fronte frigide
 • guerra frigide
 • haber le manos frigide
 • il face frigide
 • il face multo frigide
 • il me veni le sudor frigide
 • isto es frigide al tacto
 • isto me lassa frigide
 • jecto de aqua frigide
 • jornata frigide
 • le sudor frigide
 • le vento es frigide, super toto si tu bicycla contra illo
 • multo frigide
 • pavor del aqua frigide
 • persona frigide e calculator
 • platto frigide
 • plattos frigide
 • qui ha sanguine frigide
 • racia de cavallos de sanguine frigide
 • reanimar un persona con aqua frigide
 • reciper un ducha frigide
 • reguardo frigide
 • repasto frigide
 • repasto frigide a base de pan
 • saison ¬F frigide
 • sanguine frigide
 • sentir se frigide
 • stallon de sanguine frigide
 • station de elevamento de cavallos de sanguine frigide
 • submerger ovos dur in aqua frigide
 • sudor frigide
 • tono frigide
 • tonos frigide
 • un die de hiberno multo frigide
 • un ducha frigide
 • zona frigide
 • animal a / de sanguine frigide
 • animal a / de sanguine frigide / variabile
 • animales a / de temperatura frigide
 • caffe glaciate / frigide
 • calculo / calculation frigide
 • camera frigorific / frigide
 • cella / camera frigide / frigorific
 • cella / camera frigorific / frigorifere / frigide
 • cella / camera frigorific / frigorifere / frigide / refrigerate
 • conservar in un loco fresc / frigide
 • decoration / presentation de un platto frigide
 • estufa frigide / sin calefaction
 • frigide como le petra / le glacie
 • ille restava / remaneva de glacie / frigide como le glacie
 • repasto / plattos frigide
 • reservoir ¬F / tank ¬A de aqua frigide
 • sudor frigide / de angustia / de pavor
 • tappo / valvula de aqua frigide
 • the glaciate / frigide
 • tonos cali)de / frigide
 • tractamento hydrotherapic / con aqua frigide
 • un pauco / poco frigide
 • unda frigide / de frigido
 • frigidemente ????
 • frigidemente
 • reager frigidemente
 • responder frigidemente
 • tractar un persona frigidemente

frigiditate[]

 • sub
 • frigiditate ????
 • frigiditate

frigido[]

 • sub
 • frigido ????
 • comenciar a haber frigido
 • esser armate contra le frigido
 • esser blau de frigido
 • esser preparate pro le frigido
 • esser victima del frigido
 • exponite al frigido
 • facer frigido
 • fremer de frigido
 • frigido
 • frigido acute
 • frigido de decembre
 • frigido de hiberno
 • frigido de octobre
 • frigido del autumno
 • frigido del matino
 • frigido excessive
 • frigido glacial
 • frigido hibernal
 • frigido humide
 • frigido in le vesica
 • frigido inexorabile
 • frigido intense
 • frigido matinal
 • frigido matutin
 • frigido mordente
 • frigido penetrante
 • frigido polar
 • frigido pungente
 • frigido rigorose
 • frigido siberian
 • frigido vive
 • gelate de frigido
 • haber frigido
 • haber un frigido enorme
 • hic on non senti le frigido
 • hodie il face un frigido abnormal
 • il face bastante frigido
 • il face frigido
 • il face multe frigido
 • il face un frigido horribile
 • il face un frigido tremende
 • il faceva un frigido atroce
 • ille es blau de frigido
 • ille es multo pron al frigido
 • ille es multo sensibile al frigido
 • ille ha frigido
 • indurar le frigido
 • indurar se contra le frigido
 • indurate contra le frigido
 • io ha prendite frigido
 • io non pote explanar vos su frigido
 • iste frigido penetra usque al medulla del ossos
 • jam durante un hora io mori hic de frigido
 • le effecto astringente del frigido
 • le effecto contrahente del frigido
 • le frigido conserva le alimentos
 • le frigido deveni plus intense
 • le frigido ha create ali)cun problemas
 • le frigido intense ha congelate le superficie del laco
 • le frigido morde le visage
 • le frigido provoca le horripilation
 • morir de frigido
 • multo sensibile al frigido
 • periodos alternative de calor e de frigido
 • persona multo sensibile al frigido
 • poter supportar le frigido e le calor
 • prender frigido
 • proteger se contra le frigido
 • proteger se del frigido
 • record ¬A de frigido
 • recrudescentia del frigido
 • resistente al frigido
 • resister al frigido e al calor
 • sensibile al frigido
 • sensibilitate al frigido
 • sentir le frigido
 • tremer de frigido
 • tremular de frigido
 • un frigido prolongate
 • unda de frigido
 • attrappar un catarrho / rheuma / frigido
 • esser resistente al frigido / gelo
 • fremer / tremer / tremular de frigido
 • frigido aspere / penetrante
 • frigido hibernal / de hiberno
 • frigido intense / penetrante
 • frigido matinal / matutin / matutinal / del matino
 • frigido nocturne / de nocte
 • frigido penetrante / pungente
 • frigido pungente / pinciante / penetrante / acute
 • frigido sever / intense / rigide
 • il faceva un frigido atroce / siberian
 • ille es multo sensibile / propense / pron al frigido
 • ille ha attrappate / contrahite / contractate un frigido
 • non poter supportar / indurar le frigido / le calor / le ruito
 • on moriva / crepava de frigido in iste parve sala
 • resistente al gelo / frigido
 • rigidir se / gelar de frigido
 • tremer / tremular de frigido
 • unda frigide / de frigido
 • frigitate ????
 • frigitate
 • frigite ????
 • lo que on ha cocite / frite / frigite / rostite
 • salsicia rostite / frite / frigite

frigitoria[]

 • sub
 • frigitoria ????
 • frigitoria

frigor[]

 • sub
 • frigor ????
 • frigor

frigoria[]

 • sub
 • frigoria ????
 • frigoria

frigorifere[]

 • adj
 • frigorifere ????
 • camera frigorifere
 • cella frigorifere
 • deposito frigorifere
 • frigorifere
 • nave frigorifere
 • butyro de un deposito frigorific / frigorifere
 • cala frigorific / frigorifere / refrigerate
 • camion frigorific / frigorifere
 • cella / camera frigorific / frigorifere / frigide
 • cella / camera frigorific / frigorifere / frigide / refrigerate
 • deposito frigorific / frigorifere
 • deposito frigorific / refrigerate / frigorifere
 • nave frigorifere / frigorific / refrigerate
 • ovo de un deposito frigorific / frigorifere
 • tank ¬A / reservoir ¬F frigorifere / refrigerate / de refrigeration

frigorific[]

 • adj
 • frigorific ????
 • apparato frigorific
 • armario frigorific
 • cala frigorific
 • camera frigorific
 • camion frigorific
 • carro frigorific
 • cella frigorific
 • cellario frigorific
 • conservar in le armario frigorific
 • deposito frigorific
 • elemento frigorific
 • installation frigorific
 • machina frigorific
 • mixtura frigorific
 • nave frigorific
 • apparato frigorific / refrigerante
 • apparato frigorific / refrigerante / de refrigeration
 • armario / apparato frigorific
 • butyro conservate in un cella / camera frigorific
 • butyro de un deposito frigorific / frigorifere
 • cala frigorific / frigorifere / refrigerate
 • camera frigorific / frigide
 • camion frigorific / frigorifere
 • camion frigorific / refrigeratori / refrigerate
 • carga / cargamento frigorific / refrigerate
 • cassa frigorific / de glacie
 • cella / camera frigide / frigorific
 • cella / camera frigorific / frigorifere / frigide
 • cella / camera frigorific / frigorifere / frigide / refrigerate
 • deposito frigorific / frigorifere
 • deposito frigorific / refrigerate / frigorifere
 • installation / equipamento frigorific / de refrigeration
 • installation frigorific / de congelation / de supergelation
 • machina / installation / apparato refrigeratori / frigorific
 • machina frigorific / de glacie
 • methodo frigorific / de congelation
 • mixtura cryogene / frigorific / refrigerante
 • mixtura frigorific / cryogene / refrigerante
 • nave frigorifere / frigorific / refrigerate
 • ovo conservate in un cella / camera frigorific
 • ovo de un deposito frigorific / frigorifere
 • transporto / transportation refrigerate / frigorific / a temperatura controlate
 • wagon frigorific / refrigeratori / refrigerate
 • frigorific ????
 • frigorific
 • wagon frigorific

frigorificar[]

 • v
 • frigorificar ????
 • frigorificar

frigorigene[]

 • adj
 • frigorigene ????
 • fluido frigorigene
 • frigorigene
 • agente / fluido / liquido refrigerante / frigorigene / de refrigeration

frimario[]

 • sub
 • frimario ????
 • frimario

fringilla[]

 • sub
 • fringilla ????
 • fringilla
 • fringilla domestic
 • fringilla flammee
 • fringilla montan
 • passere / fringilla domestic
 • passere / fringilla montan

fringillides[]

 • sub pl
 • fringillides ????
 • fringillides

frir[]

 • v
 • frir ????
 • facer frir
 • frir
 • frir cibollas legiermente
 • frir un cosa
 • grillia de frir
 • solea pro frir
 • anguilla pro frir / friger
 • ben rostir / frir / friger
 • continuar a rostir / frir / friger
 • frir / friger / rostir legermente
 • frir / friger legiermente
 • frir / rostir de novo
 • furno a rostir / frir / friger
 • grassia a / pro frir
 • grassia a rostir / frir / friger
 • grassia de cocina / pro frir / a frir / pro friger / a friger
 • grassia de cocina / pro frir / a frir / pro friger / a friger
 • grillia de rostir / frir / friger
 • oleo a / de fritura / pro frir / pro friger
 • patella a / de frir
 • patella a / de rostir / frir / friger
 • pisce a / pro frir
 • pisce a / pro frir / pro friger
 • platessa pro friger / frir
 • platessa pro frir / friger
 • rostir / frir / friger de novo
 • rostir / frir / friger un momento
 • rostir / frir legiermente
 • salcicia a rostir / a frir / a friger
 • solea pro frir / friger
 • temperatura de cocer / rostir / frir / friger
 • trencho sj de bove pro rostir / frir / friger
 • frisa ????
 • frisa arcate / in arcadas

frisbee[]

 • sub
 • frisbee ????
 • frisbee ¬A
 • jocar al frisbee ¬A

Frisia[]

 • sub n pr
 • frisia ????
 • cavallo de Frisia
 • Frisia
 • Frisia occidental
 • Frisia Occidental
 • Frisia oriental
 • Frisia Oriental
 • guida de Frisia
 • illes se ha establite in Frisia le anno passate
 • lacos de Frisia
 • le lacos de Frisia
 • pendula de Frisia super consola

frisismo[]

 • sub
 • frisismo ????
 • frisismo

frisista[]

 • sub
 • frisista ????
 • frisista

friso[]

 • sub
 • friso ????
 • friso
 • friso foliate
 • friso de arcos ronde / rotunde

frison[]

 • adj

frison[]

 • sub
 • frison ????
 • frison
 • in medie frison
 • le argilla frison
 • le costume frison
 • medie frison
 • pendula frison
 • ancian / vetere frison
 • in ancian / vetere frison
 • frisona ????
 • frisona

frite[]

 • adj
 • frite ????
 • bananas frite
 • cornetta de patatas frite
 • filet ¬F frite de merlucio
 • frite
 • frite con grassia de porco
 • langustinas frite
 • morsello de pisce frite
 • non frite
 • ovo frite
 • ovos frite
 • patatas frite
 • patatas frite con mayonnaise
 • pisce frite
 • pisces frite
 • platessa frite
 • platto de patatas frite con mayonnaise ¬F
 • reniones frite
 • salsicia frite
 • trencho de pan frite
 • trenchos de pan frite
 • uitsmijter ¬N
 • pan con ovos frite e caseo o gambon
 • barraca / stand ¬A de patatas frite
 • barraca / stand ¬A de patatas frite / chips ¬A
 • lo que on ha cocite / frite / frigite / rostite
 • ovo frite / super le platto
 • portion de patatas frite / de chips ¬A
 • sacchetto de patatas frite / de chips ¬A
 • salsicia rostite / frite
 • salsicia rostite / frite / frigite

fritillaria[]

 • sub
 • fritillaria ????
 • fritillaria
 • fritillaria imperial

fritoria[]

 • sub
 • fritoria ????
 • fritoria
 • frits ????
 • car Frits
 • Frits es un mysterio complete pro me
 • Frits ha telephonate pro dicer que ille non va venir
 • Frits potera dicer te lo
 • Frits potera informar te
 • tu pote informar te presso Frits
 • Frits es domiciliate in / a Beekbergen
 • Frits sona le flauta / Frits es flautista in le orchestra
 • Frits sona le flauta / Frits es flautista in le orchestra
 • Frits viagiava via / per Zwolle a Beekbergen

fritura[]

 • sub
 • fritura ????
 • casserola a fritura
 • fritura
 • fritura de maquerello
 • fritura de pisces
 • odor de fritura
 • oleo a fritura
 • oleo de fritura
 • pisce pro le fritura
 • scumatoria a fritura
 • scumatoria de fritura
 • casserola a / de fritura
 • casserola de / pro fritura
 • corbe metallic a / de fritura
 • oleo a / de fritura / pro frir / pro friger
 • scumatoria a / de fritura

frivole[]

 • adj
 • frivole ????
 • character frivole
 • frivole
 • lectura frivole
 • persequer placeres frivole
 • prender un tono frivole
 • tono frivole
 • vestimento frivole
 • persona / homine frivole

frivolitate[]

 • sub
 • frivolitate ????
 • frivolitate

Fröbel[]

 • sub n pr
 • frobel ????
 • Fröbel
 • methodo Fröbel
 • schola Fröbel
 • facer labores / travalios manual secundo le systema Fröbel

fronda[]

 • sub
 • fronda ????
 • arbore de fronda
 • bosco de arbores de fronda
 • foreste de arbores de fronda
 • fronda
 • arbore foliacee / de fronda
 • bosco / foreste de arbores foliacee / de fronda

fronde[]

 • sub
 • fronde ????
 • fronde

frondifere[]

 • adj
 • frondifere ????
 • arbore frondifere
 • bosco de arbores frondifere
 • foreste de arbores frondifere
 • frondifere

frondose[]

 • adj
 • frondose ????
 • cucumaria frondose
 • frondose
 • polyporo frondose

frontal[]

 • adj

frontal[]

 • sub
 • frontal ????
 • altoparlator frontal
 • arteria frontal
 • attacco frontal
 • banda frontal
 • collision frontal
 • cresta frontal
 • crista frontal
 • extension frontal
 • fossa frontal
 • frontal
 • lobo frontal
 • muro frontal
 • musculos frontal
 • osso frontal
 • pagina frontal
 • parte frontal
 • perturbation frontal
 • pluvia frontal
 • sino frontal
 • sinus frontal
 • sutura frontal
 • sutura frontal del cranio
 • unda de choc frontal
 • vena frontal
 • zona frontal
 • apparato a / de cargamento frontal
 • attacco frontal / de fronte
 • cresta / crista frontal
 • loge ¬F / logia frontal
 • movimento frontal / de fronte
 • osso frontal / coronal
 • perturbation / depression frontal
 • placa frontal / de fronte
 • ruga frontal / del fronte
 • sino / sinus / fossa frontal
 • vista frontal / de facie / de fronte
 • frontalmente ????
 • attaccar frontalmente
 • choccar frontalmente

fronte[]

 • sub
 • fronte ????
 • al fronte
 • al fronte del truppas
 • arrugar le fronte
 • attaccar le inimico de fronte
 • balcon de fronte
 • batteria de fronte
 • cambio de fronte
 • cavallo blanc con stella in le fronte
 • con le sudor de su fronte
 • corrugar le fronte
 • corrugation del fronte
 • de fronte
 • de fronte in diagonal
 • essugar se le fronte
 • essugar se le sudor del fronte
 • experientia del fronte
 • facer fronte
 • facer fronte al concurrentia
 • facer fronte contra
 • facer fronte unic
 • formation de un fronte
 • fronte
 • fronte alte
 • fronte arcate
 • fronte arrugate
 • fronte basse
 • fronte curvate
 • fronte de attacco
 • fronte de battalia
 • fronte de casa
 • fronte de combatto
 • fronte de emancipation
 • fronte de guerra
 • fronte de liberation
 • fronte de pensator
 • fronte de pluvia
 • fronte de un edificio
 • fronte de unda
 • fronte del est
 • Fronte del liberation de animales
 • fronte frigide
 • fronte inclinate
 • fronte large
 • fronte legiermente convexe
 • fronte lisie
 • fronte nubilose
 • fronte occidental
 • fronte occludite
 • fronte occlusive
 • fronte oceanic
 • fronte oriental
 • fronte plan
 • fronte pluviose
 • fronte polar
 • fronte popular
 • fronte rugate
 • fronte sin rugas
 • fronte stationari
 • ille habeva le fronte toto sudate
 • illes presenta un fronte commun
 • in fronte
 • in fronte del truppas
 • in le sudor de su fronte
 • inviar truppas al fronte
 • largor del fronte
 • lassar indefense un sector del fronte
 • le Fronte de Liberation de Palestina
 • le fronte de un automobile
 • le fronte del automobile ha essite damnificate
 • le libro ha al fronte un dedication
 • le passage de un fronte
 • le pelle de su fronte
 • linea de fronte
 • longor del fronte
 • monstrar un fronte unite
 • non haber le medios pro facer fronte al exigentias del vita
 • non poter vider su mano in fronte de su facie
 • partir al fronte
 • passage de un fronte
 • passante le fronte de un cosa
 • porta al fronte del casa
 • precedente le fronte
 • rectification del fronte
 • ruga del fronte
 • rugar le fronte
 • rugas del fronte
 • sector de fronte
 • servicio al fronte
 • trovar se fronte al realitate
 • vista al fronte del casa
 • attacco frontal / de fronte
 • cader / morir al fronte
 • con / in le sudor de su fronte
 • corrugar / arrugar le fronte
 • facer / formar un fronte
 • faciada / fronte ornamental
 • fronte calde / calide
 • fronte de liberation popular / del populo
 • fronte occidental / west
 • fronte occludite / occlusive
 • fronte oriental / del est
 • fronte pluviose / de pluvia
 • fronte popular / del populo
 • fronte salarial / del salarios
 • fronte unic / unite / unitari
 • in / con le sudor de su fronte
 • ir / marchar ante / in testa / in capite / in fronte
 • ir / marchar in testa / in capite / in fronte
 • le fronte / faciada de un casa
 • le numero es in fronte del billet / nota de banca
 • movimento frontal / de fronte
 • parte inferior del faciada / del fronte
 • parte inferior del fronte del magazin / boteca
 • placa frontal / de fronte
 • ruga frontal / del fronte
 • rugar / arrugar / corrugar le fronte
 • soldato del fronte / del prime linea
 • vista frontal / de facie / de fronte
 • fronte ????
 • vista de fronte
 • frontes ????
 • ganiar / esser victoriose a tote le frontes

frontiera[]

 • sub
 • frontiera ????
 • a novem horas nos ha arrivate al frontiera e a dece horas nos esseva al altere latere de illo
 • al frontiera del societate
 • communa de frontiera
 • conflicto de frontiera
 • controversia de frontiera
 • correction de frontiera
 • documento de frontiera
 • fluvio de frontiera
 • fortalessa de frontiera
 • forte de frontiera
 • franco frontiera
 • frontiera
 • frontiera artificial
 • frontiera del provincia
 • frontiera del stato
 • frontiera del territorio
 • frontiera francese
 • frontiera interior
 • frontiera linguistic
 • frontiera maritime
 • frontiera meridional
 • frontiera natural
 • frontiera occidental
 • frontiera oriental
 • frontiera rhenan
 • frontiera septentrional
 • frontiera sud
 • frontiera terrestre
 • guarda de frontiera
 • guerra de frontiera
 • habitante del zona del frontiera
 • incidente de frontiera
 • le Mosa forma le frontiera nord del Brabant Septentrional
 • linea de frontiera
 • litigio de frontiera
 • militarisar un zona de frontiera
 • obrero del frontiera
 • palo de frontiera
 • passage de frontiera
 • passage del frontiera
 • passar le frontiera
 • passar le frontiera francese
 • passar le frontiera sin obstaculos
 • passar liberemente le frontiera
 • poste de frontiera
 • posto de frontiera
 • problema de frontiera
 • que passa le frontiera
 • rectification de frontiera
 • region de frontiera
 • riviera de frontiera
 • station de frontiera
 • traffico de frontiera
 • traffico que passa le frontiera
 • truppas de frontiera
 • urbe de frontiera
 • village de frontiera
 • violation de frontiera
 • viver al frontiera del humanitate
 • vos debe obligatorimente presentar vostre passaporto al frontiera
 • al margine / al frontiera del societate
 • communa / urbe / village de frontiera
 • conflicto / litigio de frontiera
 • controlo doanal / del doana / al frontiera
 • correction / rectification / adjustamento del frontiera / confinios
 • defensa / protection del frontiera
 • demarcation / delimitation del frontiera
 • fluvio / riviera limitrophe / de frontiera
 • formalitates del doana / al frontiera
 • forte / fortalessa de frontiera
 • frontiera / confinio natural
 • frontiera / confinio politic
 • frontiera de un pais / de un stato / de un territorio
 • frontiera doaner / doanal
 • frontiera francese / con Francia
 • frontiera meridional / sud
 • frontiera nord / septentrional
 • frontiera occidental / west
 • lapide / petra de frontiera
 • linea de frontiera / demarcation
 • litigio / conflicto / controversia de frontiera
 • officio / bureau ¬F / agentia de cambio al frontiera
 • pais / territorio limitrophe / de frontiera
 • palo / poste de frontiera
 • passar / transversar le frontiera
 • poste / palo de frontiera
 • provincia limitrophe / de frontiera
 • rectification / modification del frontiera
 • region limitrophe / peripheric / de frontiera
 • rivo limitrophe / de frontiera
 • zona / region / territorio de frontiera
 • zona / region de frontiera
 • frontiera ????
 • dica frontiera
 • frontieras ????
 • aperir le frontieras
 • apertura del frontieras
 • clauder le frontieras
 • clauder le frontieras al immigrantes
 • commission pro le demarcation del frontieras
 • delimitar le frontieras inter duo statos
 • foras de nostre frontieras
 • intra le frontieras
 • le frontieras ha devenite indistincte
 • question de frontieras
 • sin frontieras
 • tractato de frontieras
 • delimitation / demarcation del frontieras / limites / confinios
 • foris / foras del frontieras de su patria
 • frontieras externe / exterior
 • le frontieras ha disparite progressivemente / ha devenite indistincte
 • protection / controlo del frontieras

frontispicio[]

 • sub
 • frontispicio ????
 • frontispicio

frontogenese (-esis)[]

 • sub
 • frontogenese ????
 • frontogenese
 • frontogenesis
 • frontogenesis ????
 • frontogenese
 • frontogenesis

fronton[]

 • sub
 • fronton ????
 • fronton

frontonasal[]

 • adj
 • frontonasal ????
 • frontonasal

frottis[]

 • sub
 • frottis ????
 • facer un frottis
 • frottis ¬F
 • frottis ¬F vaginal
 • frrrt ????
 • frrrt!
 • fructal ????
 • arbore fructal
 • floration del arbores fructal
 • arbore fructifere / fructal
 • area plantate de arbores fructifere / fructal

fructar[]

 • v
 • fructar ????
 • fructar
 • fructera ????
 • fructera

fructeria[]

 • sub
 • fructeria ????
 • fructeria

fructero[]

 • sub
 • fructero ????
 • fructero
 • fructero ambulante
 • le fructero inveloppa le oranges ¬F
 • le fructero inveloppa le oranges in un jornal

fructicultor[]

 • sub
 • fructicultor ????
 • fructicultor

fructicultura[]

 • sub
 • fructicultura ????
 • fructicultura
 • interprisa de fructicultura

fructidor[]

 • sub
 • fructidor ????
 • fructidor

fructiero[]

 • sub
 • fructiero ????
 • fructiero

fructifere[]

 • adj
 • fructifere ????
 • arbore fructifere
 • cono fructifere
 • conversationes fructifere
 • corpore fructifere
 • floration del arbores fructifere
 • fructifere
 • pedunculo fructifere
 • arbore fructifere / fructal
 • area plantate de arbores fructifere / fructal
 • fructifica ????
 • arbore que fructifica tardivemente
 • idea que fructifica

fructificar[]

 • v
 • fructificar ????
 • fructificar

fructification[]

 • sub
 • fructification ????
 • fructification
 • fructiforme ????
 • fructiforme

fructivore[]

 • adj
 • fructivore ????
 • animal fructivore
 • fructivore

fructivoro[]

 • sub
 • fructivoro ????
 • fructivoro

fructo[]

 • sub
 • fructo ????
 • aquositate de un fructo
 • carne de un fructo
 • formation del fructo
 • fructo
 • fructo a nucleo
 • fructo acerbe
 • fructo amar
 • fructo aquose
 • fructo candite
 • fructo capsular
 • fructo carnose
 • fructo conic
 • fructo de arbore
 • fructo de bardana
 • fructo de estufa
 • fructo de ilice
 • fructo de lupulo
 • fructo de pepitas
 • fructo de pino
 • fructo de rosa
 • fructo de vanilla
 • fructo dehiscente
 • fructo del bosco
 • fructo del fago
 • fructo del Passion
 • fructo false
 • fructo fresc
 • fructo immatur
 • fructo indehiscente
 • fructo locular
 • fructo matur
 • fructo monosperme
 • fructo oleaginose
 • fructo ovoide
 • fructo precoce
 • fructo prohibite
 • fructo sic
 • fructo spinose
 • fructo spurie
 • fructo subtropical
 • fructo tardive
 • fructo trilocular
 • fructo verde
 • in forma de fructo
 • isto es le fructo de un longe tradition
 • le carne del fructo adhere al nucleo
 • le fructo de su labor
 • maturitate de un fructo
 • morder in un fructo
 • sorta de fructo
 • succo de un fructo
 • baca / fructo de ilice
 • carne / pulpa de un fructo
 • cono / fructo del pino
 • fructo / baca de rosa
 • fructo / producto del spirito
 • fructo a / de pepitas
 • fructo acerbe / amar
 • fructo autumnal / de autumno
 • fructo conic / strobiliforme
 • fructo estive / de estate
 • fructo immatur / verde
 • fructo meridional / subtropical
 • isto es le resultato / fructo de un longe tradition
 • producto / fructo del mente de un persona
 • saporar le fructo de su travalio / labor
 • fructos ????
 • arboles cargate de fructos
 • auction de fructos
 • bibita de fructos
 • boteca de fructos
 • brandy ¬A de fructos
 • cake ¬A al fructos
 • carro de fructos
 • cellario de fructos
 • cocktail ¬A de fructos
 • commercio de fructos
 • compota de fructos
 • compota de fructos de rosa
 • concentrar succo de fructos
 • concentration de succo de fructos
 • confectura de fructos de rosa
 • confitura de fructos de rosa
 • conservar fructos
 • conservas de fructos
 • corbata de fructos
 • corbe de fructos
 • cultivator de fructos
 • cultura de fructos
 • cultura de fructos citric
 • dar fructos
 • dar yogurt con fructos como dessert ¬F
 • detritos de fructos
 • dieta de fructos
 • essentia de fructos
 • exportator de fructos
 • formation del fructos
 • fructos
 • fructos cadite del arbore
 • fructos candite
 • fructos citric
 • fructos de belle aspecto
 • fructos de calibre differente
 • fructos de estufa
 • fructos de proprie recolta
 • fructos del campo
 • fructos del conversion
 • fructos del mar
 • fructos fresc
 • fructos fresc e fructos sic
 • fructos fresc e fructos sic
 • fructos guastate
 • fructos immatur
 • fructos in brandy
 • fructos in conserva
 • fructos maculate
 • fructos mangiate per le vermes
 • fructos membranose
 • fructos meridional
 • fructos non comestibile
 • fructos precoce
 • fructos pro conserva
 • fructos pro le fabrication de musto
 • fructos procedente de culturas biologic
 • fructos pubescente
 • fructos putrefacte
 • fructos recoltabile in augusto
 • fructos saporose
 • fructos siccate
 • fructos succulente
 • fructos tropical
 • fur de fructos
 • gelato con fructos
 • gelato de fructos
 • gelea de fructos
 • gusto de fructos
 • importation de fructos
 • importator de fructos
 • invio de fructos
 • iste fructos non se conserva
 • jardin de fructos
 • le calor altera le fructos
 • le conservation del fructos
 • le fructos abunda iste estate
 • le fructos se ha putrite
 • le malvas ha fructos multilocular
 • le sol matura le fructos
 • mangiator de fructos
 • maturation del fructos
 • mercato de fructos
 • musca de fructos
 • musta de fructos
 • nos prende fructos al fin del repasto
 • parada de fructos
 • pastisseria al fructos
 • pastisseria de fructos
 • persona qui pressa fructos
 • pictor de fructos
 • pictura de fructos
 • platto de fructos
 • portar fructos in abundantia
 • pressa de fructos citric
 • producer fructos
 • production de fructos
 • pulpa de fructos
 • recolta de fructos
 • salata de fructos
 • sirop de fructos
 • stand ¬A de fructos
 • succo concentrate de fructos
 • succo de duo fructos differente
 • succo de fructos
 • the al fructos de rosa
 • torta al fructos
 • torta de fructos
 • tractamento de fructos
 • un bon anno de fructos
 • un platto de fructos
 • vender fructos in le stratas
 • venditor de fructos
 • vinagre de fructos
 • vino de fructos
 • alternantia / rotation del culturas / del recoltas / del messes / del fructos
 • bibita / biberage de fructos
 • boteca / magazin / commercio de fructos
 • cata planta produceva / dava quatro fructos
 • compota de fructos / bacas de rosa
 • con gusto / sapor de fructos
 • confitura / confectura de fructos
 • confitura / confectura de fructos / bacas de rosa
 • consumo / consumption de fructos
 • corbe / corbata de fructos
 • corbe a / de fructos
 • crema dulce al / de fructos
 • cultello a / de fructos
 • cultor / cultivator de fructos
 • cultura / cultivation de fructos
 • cuppa a / de fructos
 • fructos / productos del terra
 • fructos de / del mar
 • fructos estive / de estate
 • fructos guastate / putride
 • fructos hibernal / de hiberno
 • fructos non tractate de insecticidas / germicidas
 • gelato al / de fructos
 • gusto / sapor de fructos
 • mercante / commerciante de fructos
 • pastissseria / torta al fructos
 • platto a / de fructos
 • pressa a / de fructos
 • producer / dar fructos
 • sucro al / de fructos
 • torta al / de fructos
 • vendita public / auction de fructos
 • venditrice / venditora de fructos
 • yogurt al / de fructos

fructosa[]

 • sub
 • fructosa ????
 • fructosa

fructuose[]

 • adj
 • fructuose ????
 • commercio fructuose
 • excambio fructuose de vistas
 • fructuose
 • recercas fructuose
 • speculation fructuose
 • fructuosemente ????
 • laborar fructuosemente
 • travaliar fructuosemente

fructuositate[]

 • sub
 • fructuositate ????
 • fructuositate

fruer[]

 • v
 • fruer ????
 • fruer
 • fruer de
 • fruer de un pension
 • frufru ????
 • frufru

frugal[]

 • adj
 • frugal ????
 • frugal
 • illac le repastos es multo frugal
 • repasto frugal
 • vita frugal
 • vita frugal / sobrie

frugalitate[]

 • sub
 • frugalitate ????
 • frugalitate
 • frugalitate de un repasto
 • frugalmente ????
 • frugalmente
 • viver frugalmente

frugifere[]

 • adj
 • frugifere ????
 • frugifere

frugilego[]

 • sub
 • frugilego ????
 • corvo frugilego
 • frugilego ????
 • frugilego
 • frugilegos ????
 • colonia de frugilegos
 • colonia de frugilegos / de grande corvos

frugivore[]

 • adj
 • frugivore ????
 • frugivore

frugivoro[]

 • sub
 • frugivoro ????
 • frugivoro

fruibile[]

 • adj
 • fruibile ????
 • fruibile

fruibilitate[]

 • sub
 • fruibilitate ????
 • fruibilitate

fruition[]

 • sub
 • fruition ????
 • con fruition
 • fruition
 • fruition de un pension

fruitor[]

 • sub
 • fruitor ????
 • fruitor

frullania[]

 • sub
 • frullania ????
 • frullania
 • frullania dilatate
 • frullania ditatate

frumentaceas[]

 • sub pl
 • frumentaceas ????
 • frumentaceas

frumentacee[]

 • adj
 • frumentacee ????
 • frumentacee
 • plantas frumentacee

frumentari[]

 • adj
 • frumentari ????
 • commercio frumentari
 • frumentari
 • lege frumentari
 • mercato frumentari

frumento[]

 • sub
 • frumento ????
 • batter le frumento
 • bran de frumento
 • campo de frumento
 • cultura de frumento
 • exportation de frumento
 • exportator de frumento
 • farina de frumento
 • fasce de frumento
 • floccos de frumento
 • frumento
 • frumento de hiberno
 • frumento de panification
 • germine de frumento
 • grano de frumento
 • importation de frumento
 • importator de frumento
 • palea de frumento
 • pan de frumento
 • pedunculo de frumento
 • precio del frumento
 • quotation de frumento
 • recolta de frumento
 • recolta del frumento
 • semola de frumento
 • spica de frumento
 • transbordo de frumento
 • vannatura de frumento
 • vanno de frumento
 • batter cereales / tritico / frumento
 • branes de frumento / tritico
 • campo de cereales / de tritico / de frumento
 • campo de frumento / tritico
 • commercio de cereales / de tritico / de frumento
 • cultura / cultivation de frumento / tritico
 • cultura de cereales / de tritico / de frumento
 • exportation de frumento / tritico
 • exportator de frumento / tritico
 • farina de frumento / de tritico
 • farina de tritico / frumento
 • fasce de frumento / tritico
 • floccos de frumento / tritico
 • flor de farina de frumento / tritico
 • flor de farina de tritico / de frumento
 • frumento / tritico de panification
 • frumento / tritico hibernal / de hiberno
 • garba de tritico / frumento
 • germine de frumento / tritico
 • grano de frumento / de tritico
 • grano de frumento / tritico
 • grano de tritico / frumento
 • importation de frumento / tritico
 • importator de frumento / tritico
 • le importation de tritico / frumento
 • palea de frumento / tritico
 • pan de frumento / de tritico
 • pan de tritico / de frumento
 • pappa de frumento / tritico
 • pedunculo de frumento / tritico
 • pila / cumulo de cereales / de tritico / de frumento
 • precio del frumento / tritico
 • production del frumento / tritico
 • quotation del frumento / tritico
 • recolta del frumento / del tritico
 • recolta del granos / del cereales / del tritico / del frumento
 • specie de frumento / tritico
 • spica de frumento / de tritico
 • torta de frumento / tritico
 • tritico / frumento / cereales hibernal / de hiberno
 • tritico / frumento estive / de estate
 • un grano de tritico / frumento
 • vannatura de frumento / tritico
 • vanno de frumento / tritico

frustanee[]

 • adj
 • frustanee ????
 • frustanee
 • resultato frustanee
 • resultatos frustanee
 • frustra ????
 • isto frustra nostre projectos
 • le juvene homine frustra nostre sperantias
 • frustranee ????
 • frustranee
 • frustrante ????
 • frustrante
 • isto es frustrante

frustrar[]

 • v
 • frustrar ????
 • frustrar
 • frustrar le planos de un persona
 • frustrar le projectos de un persona
 • frustrar le sperantia
 • frustrar le sperantias
 • frustrar le sperantias de un persona
 • frustrar se
 • frustrar un cosa
 • frustrar un persona
 • frustrar un projecto
 • frustrar le planos / projectos de un persona
 • frustrate ????
 • amor frustrate
 • frustrate
 • ideales frustrate
 • persona frustrate
 • sentir se frustrate
 • ille ha essite disappunctate / frustrate in su sperantias
 • le interprisa se ha frustrate / ha essite un fiasco
 • sentir se frustrate / disappunctate / disillusionate

frustration[]

 • sub
 • frustration ????
 • frustration
 • frustration del planos
 • senso de frustration
 • frustrationes ????
 • frustrationes sexual

frustratori[]

 • adj
 • frustratori ????
 • frustratori

frustulo[]

 • sub
 • frustulo ????
 • frustulo

frutescente[]

 • adj
 • frutescente ????
 • frutescente
 • planta frutescente
 • planta arbustive / frutescente

frutice[]

 • sub
 • frutice ????
 • frutice
 • frutice de ribes rubie
 • frutice de ribes rubre
 • arbusto / frutice de ribes rubre / rubie
 • frutti ????
 • tutti frutti ¬I
Advertisement